----- Denne side: db201107.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.

17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. ---- 
----- 
--- Juli 2011 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, fredag 01. juli 2011, Vinberget:

   Jevnt overskyet og 12 pluss-grader Celsius her ute klokken 07.30. Dust med sol og jevnt overskyet hele dagen og kvelden og 16 pluss-grader klokken 22.30.
---

   Videre til
Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.
   Jeg og Stauda ble idag omkring 18-tiden helt ferdig med fin-sorteringen av det hele med dokumentasjon som nu nokså straks, tidlig i morgen, i en ekstra stor porsjon skal oversendes Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Omkring 35 liter med dokumenter. Vi jobbet jevnt også i hele går og i natt og i dag for å få alt og det hele helt ferdig. Og nu er det unnagjort. Ble jo nokså forsinket i forhold til tidsskjemaet også på grunn av hus-inkvisisjonen forleden dag og oppholdet i tortur-kammeret.

   Mikka (hunden) var borte da jeg kom hjem og er enda borte. Men hvalpene var og er hjemme. Jeg vet ikke om de har tatt med seg Mikka eller hvor hun er. Mikka misliker i alle fall og uansett slikt. Det er ikke første gang politiet og resten av kidnapper-gjengen har krenket henne grovt. Og det er ingen tvil om at de allerede tidlig i 2008 har ødelagt grovt også i og for hennes liv.

   Og for oss alle sine liv. Mildt sagt.

   De i en overflod hærjer med og ødelegger våre liv og vårt samfunn. Mange overlever ikke slikt særlig lenge.

   Det er nærsagt ikke grenser for hva av forbrytelser mange av de kriminelle i den nuværende norske offentlige forvaltningen og deres med-spillere gjør mot oss. Og for hvordan de snur lov og rett til sitt motsatte.

   Og når de for eksempel kidnapper og fangeholder barna våre, og barna klarer å rømme hjem igjen eller foreldrene klarer å hente de igjen anklager og fengsler de foreldrene for å ha kidnappet sine egne barn.
   Barna fangeholder, knebler, torturerer, mishandler, utplyndrer og dreper de oftest heller enn å slippe de hjem til sine kjære og uskyldige foreldre igjen.

   Her - flere negativt ladede ord fra min side:
   Den uhyre livs-farlige kontinuerlig pågående spissrot-gangen gjennom angrepene og ødeleggelsene fra de mange og tunge, sofistikerte og i ondskap avanserte og treffsikre, drepende våpen og feller for tortur, utplyndring og til-intetgjørelse fortsetter.
   De kriminelle i den offentlige forvaltningen sin lek, styrt fra kriminelle representanter for regjeringen. Jakten på de paranoide eller sinnssyke, - det vil si på de uenige, på uskyld, samvittighet og integritet.
   Det er slik det er i et terror-regime. Jo verre dess mere motsatt lov og rett og menneskelighet.
   Sier egentlig de programmerte maskin-mennesker.
   Andres smerte og nød bortforklarer de og merker de lite eller ingenting til.
   Kriminelle som anser det for rett og rimelig at enhver og alle skal la seg drepe og bli drept og bli fratatt livets rett og bli til-intetgjort for den kriminelle ideologi og politikk. At det er bare slik "livet" og "systemet" er. Bagateller for ideologien og politikken å torturere, undertrykke, utplyndre og drepe mennesker. Kunsten er å få alle til å skylde på hverandre, med-skyldige og delaktige. Så den enkelte av de kriminelle best mulig gjøres "usynlig" og ikke stilles til ansvar for lov og rett.
   Egoismens privilegium, i og for ideologien og politikken - å enda eller foreløbig befinne seg utenfor spissrot-gangen. Det motsatte av rettferdighet, med-menneskelighet, neste-kjærlighet, likhet for loven og rettssikkerhet.
   Å ikke bry seg om med-mennesket, annet enn for grådighet, undertrykkelse, utplyndring og drap. Å pynte sin grådighet og navle på bekostning av andre og hva som helst.
   Geleidet inn i spissrot-gangen blir ofrene fort nok drept. Det er den kriminelle regjerende ideologi, politikk og hensikt.
   Å torturere, undertrykke, utplyndre og drepe uten å bli sett.
   Fordi en eller flere av de kriminelle, som for ikke å avsløre hverandre beskytter hverandre, velger dette konkretisert som sin hensikt. En hensikt som smitter og fanger.
   For slike kriminelle er og blir nær alt og hva som helst "tillatt" og hensikt. Og å skjule sin kriminalitet det viktigste.
   Jo flere sam-arbeidende (hverandre beskyttende, hvitvaskende) kriminelle dess verre. Men ofte er en eller to nok, nok til at ofrene til fulle eller langt på vei havner inn under den kriminelle hensikt. Og der er det ikke mange som overlever særlig lenge. Og de fleste holdes bak kulissene og begraves i og med hemmelighold, fangehold (både ute-stengning og inne-stengning) knebling og falsk dokumentasjon, av de falske dommere og av propagandaens synsere og med-spillere.
   Hva foregår og hva har skjedd og skjer? Hvem får vel vite det?
   Hvem får vel vite det når de kriminelle er de regjerende?

---
---

   FORUMET REDD VÅRE BARN •
   Polsk etterforsker reddet jente fra norsk barnevernsfengsel
   http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?f=150&t=6665&start=0
   forum.r-b-v.net
   Norges rykte som kidnappingsnasjon nr. 1 er i ferd med å befeste seg over hele Europa. Foreldre får sine barn bortført uten varsel fra skoler, barnehager og hjem. De norske sivilkledde myndighetspersonene fra det falske "barnevernet" har politiet under sin kommando og skyr ingen midler (...)...
 
   Arild Holta:
   God kommentar fra nicket "agrippa".

   Anne Grethe Eckmann:
   Veien å gå - fortell resten av verden!

   Arild Holta:
   På forum.r-b-v.net kan vi kritisere myndighetene og barnefjernere UTEN å risikere utkastelser.
   (Så lenge man respekterer forumets TEMA og BRUKERGRUPPE.)

   
---
---

   Trond Ruud, 01.07. 2011, Eldreopprør:

   Eldres Landsforbund: Med Lov skal land bygges og ikke med ulov ødes
   http://eldreforbundet.com/index.htm
   Eldres Landsforbund
   eldreforbundet.com

*

   Trond Ruud:
   PENSJONSSKANDALENE I STORTINGET
   Spørsmålet mange stiller seg er om pensjonsskandalen på Stortinget kan unngå å ende som en parodi på norsk rettsutøvelse. Det er for tidlig å ha noen sikker oppfatning, men hittil peker alt i den retningen. Først ville politikerne på Stortinget granske seg selv. Det vakte en storm av indignasjon i dagspressen og i TV/Radio. Så prøvde stortingspolitikerne seg på det som for dem var nesten like gunstig: De ville selv oppnevne eksterne granskere. Og for det fikk de gjennomslag. Riksadvokaten opplyser at man har funnet det lite hensiktsmessig å skulle foreta en strafferettslig etterforskning når Stortinget selv ville oppnevne et ekspertutvalg.
   Mens pensjonsskandalen toppet seg omkring granskings spørsmålet ville skjebnen at man gjennom to programmer på TV fikk følge granskingen under Nürnbergprosessen mot nazipampene fra den andre verdenskrigen. Det var ingen nyhet at disse ble dømt som krigsforbrytere. Men tenk om det beseirede Nazi-Tyskland selv skulle ha bestemt formen for gransking og sammensetningen av domstolen.…......
   Stortinget inhabilt
   Riktig nok er de nevnte sakene heldigvis like usammenlignbare som Kong Salomo og Jørgen Hattemaker, men det prinsipielle gjelder likt for dem begge. Å la den anklagede eller den medansvarlige person eller instans selv få bestemme hvordan og hvem vedkommende skal bli gransket og eventuelt frikjent av, er langt fra noen god idé. I foreliggende tilfelle er Stortinget selv part i saken og derved inhabilt til oppnevningen av et granskingsutvalg. Når Riksadvokaten godkjenner den slags, til tross for at politianmeldelse foreligger, synes dette å være et talende signal om hvilken vei vinden blåser.
   http://eldreforbundet.com/mens_vi_venter.htm

   Trond Ruud:
   Så kan vi spørre: Hvor var Høyesterett da stortingspolitikerne bestemte at de selv skulle nyte godt av særlige pensjonsprivilegier? Og hvor var Høyesterett da stortingspolitikerne bestemte at også høyesterettsdommerne(!) skulle få nyte godt av særlige pensjonsprivilegier? Tar ikke Høyesterett sin forfatningspålagte oppgave alvorlig?
   Høyesterett – en trussel mot demokratiet?
   I denne sammenheng vil vi ikke unnlate å trekke inn det juridiske tids-skriftet LOV OG RETT nr. 8 - 1999. Her finner vi en stor artikkel av dr. juris Eivind Smith, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Tit-telen er bemerkelsesverdig: ”Høyesterett - en trussel mot demokratiet?” Den veldokumenterte artikkelen konkluderer med blant annet følgende: ”Som vokter av grunnlov og internasjonale menneskerettigheter er Høyesterett en trussel mot demokratiet”.
   http://eldreforbundet.com/mens_vi_venter.htm

   Trond Ruud:
   STATEN TØFFERE INNKREVER
   Statens apparat for å kreve inn utestående regninger er blitt tøffere. NAV har intensivert kampanjen mot trygdejuks og bruker anmeldelser som våpen oftere en før. Bare i årets 4 første måneder er 405 personer blitt anmeldt til politiet. Det er en økning på 10%, skriver Vårt Land. Halvparten av dem er anmeldt for å ha snusket med dagpenger. I snitt er beløpet 80 000 kroner. 48 an anmeldelsene gjelder personer som i snitt har mottatt 153 500 kroner for mye i sykepenger. I tillegg er saker som gjelder foreldrepenger, uførepensjon og attføringsordninger anmeldt. (NTB)
   Av notisen ser vi at her er holdningen en annen enn til grovt trygdejuks innefor styringsmakten egne rekker. Der blir denslags tatt på med silkehansker. Men nå reagerer både media og menigmann på at i strid med lover og forskrifter blir gjort forskjell på folk. Slik vil vi ikke ha det.
   Som det fremgår er tillitskløften mellom folket og politikerne avgrunnsdyp. Man spør seg om kløften også er blitt så bred at den er uoverstigelig? Tabbekvoten hevdes å være oppbrukt. Når det snakkes frempå med ord som ”bananrepublikk” melder dermed spørsmålet seg om det kan være noe galt med selve det politiske systemet? Er samfunnet vårt kanskje ikke så demokratisk som vi tradisjonelt har gått ut fra? Er signalene etter hvert blitt for mange til at de ikke lenger kan neglisjeres? Hvis vi har fjernet oss fra demokratiet – hva nærmer vi oss da?
   http://eldreforbundet.com/medias.htm

   

---
---
   Veldig mange og flere og flere reagerer. Gledeligvis ingen tvil om det.
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 02. juli 2011, Vinberget:

   12 pluss-grader Celsius her ute i natt klokken 3. Varmt og spredt fine forskjellige lette sirlige og slørete skyer først på dagen. 21 pluss-grader og nokså jevnt overskyet klokken 14.30. Tåke-hav og 17 pluss-grader og efter hvert også lett regn frem mot klokken 20 og mot midnatt. Mikka enda ikke hjemkommet. Trygve Einar klarte utrolig nok igjen å reparere dør-låsen her, som så ganske så forvridd og ødelagt ut. Den måtte sveises, med mere. Det går nu igjen an å låse døren til huset her.
---

   Trygve Einar kom omkring 8-tiden i dag tidlig og vi kjørte og fikk avsendt pakke-forsendelsen med dokumenter til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg i Frankrike, med posten. Den store forsendelsen i saken. Det var en noe omstendelig prosess på grunn av uvante postkontor, vi var innom tre, men fikk det ordnet efter hvert. Omtrent 35 liter dokumenter, tilsammen omtrent 18 kg. Porto 363,- kr. x 2 pakker = 726,- kr. Trygve Einar kjørte meg hjem igjen efterpå og jeg var hjemme igjen før klokken 13, tror jeg.

---
---

   Arild Holta, 02.07. 2011:

   Så har jeg kommentert på det lokale politiets Facebookside (Sit.):
   "Mons Oppedal sin doktoravhandling viser at 63% av akutte såkalteomsorgsovertakelser er ulovlige.
   Hvorfor deltar politiet i slik kriminell virksomhet?
   For det er jo i kraft av voldsmonopolet at det såkalte barnevernet kan drive med slike ugjerninger.
   (PS: Jeg sikkerhetskopierer selvsagt dette. Sensur i slike spørsmål er jo "in".)"
   Politiet i Helgeland (Helgeland politidistrikt)
   Helgeland politidistrikts facebookside
   http://www.facebook.com/pages/Politiet-i-Helgeland-Helgeland-politidistrikt/126206760794051?sk=wall

*

   Anne Grethe Eckmann:
   Dette har jeg også lurt på, Arild. Hvordan får bv politiet med på slike brutale og ulovlige ugjerninger mot barn og familier? Har du noen tanker om dette?

   Turid Holta:
   Helt sprøtt at politiet deltar i ulovlige handlinger mot familier og barn.

   Arild Holta:
   Det norske politiet deltok i å bortføre norske jøder til å drepes i Tyskland. De er maktens nyttige idioter. Det er ikke domstolene som står over politiet, men regjeringen. Samme regjering som står for en forferdelig barnevernspolitikk. Det er et farlig system.

   Bernt Ove Arnoldussen:
   Slik er bestemt sier dem, da gjør dem det, dem bare gjør jobben sin........ Når "barnevern" har bestemt det er det automatisk riktig.

   Bernt Ove Arnoldussen:
   Dem resterende 37 % er ulovlig også, liker ikke å snakke om lov når det gjelder krenking og ydmykelse av mennesker 

   Berit Mikalsen:
   Jeg vet om flere politibetjenter som forteller de har blitt trua selv dersom de støtter de uslyldige barna og familiene deres... Endel har fått barna sine fratatt, og de blir brukt som gissel... Flere av dem er flyktninger i sitt eget land, og flere har måtte flykte til utlandet! Og mange av dem opplever at de ikke får se barnet, eller barna sine i det heletatt... på tross av at dommen hadde noen samvær i året, eller mnd. De kriminelle har spessielt intatt b v, og styrer endel av personale i politi, psykiatrien, regjeringen, *etern, nyhetsendingene* Via løgner å fabrikerte dokumenter.... De pengene som skulle blitt brukt til å hjelpe familiene, spessielt med syke barn, og krevende diagnoser..... brukes nå mest på å reinvaske, bortforklare,forfalske, fabrikere beviser, dokumenter... For å skjule kriminaliteten som foregår.

   Bernt Ove Arnoldussen:
   Diagnoser.................. folk tørr jo ikke være seg selv i et samfunnet som styres av "barnevernspsykologer" og femenister med den MAKTA bak seg. Dem skulle ikke fått kjøpt seg mat.

   Berit Mikalsen:
   Nazistene, når de tvinger kvinner, til å gjøre de *skitne jobbene*, som oftest... feminister... Skjult bak det hele er Nazismen.... Og den undertrykker ikke bare mannen, men også mannen som beskytter for kvinne å barn.... Alså familieoppløsende pengemaskin.... Et kamuflert nazi-regime som angriper hele samfunnstrukturen..... Kamuflert under en vakker fasade som ser ut som likestilling, likeverd å respekt, osv.......

   Bernt Ove Arnoldussen:
   Såkalte kristne er kvalmast, dommere som synger i kristelige kor f. eksempel, bare for at dem kan ikke gjør noe annet for å være nøytral i "dommer" jobben. Dem hjelper "barnevern" når dem leverer sine bestillingsverk til retten for å få dom. Dem er omgående da forbrytere og kriminelle med de tragediene for barn og foreldre

   Turid Holta:
   Makta som gjør overgrep mot folk er kvalmende enten de er muslimer eller kristne etc, eller tror mest på sin egen ideologi elelr barnevernsideologi, den troa holder jeg ikke av nei

   
---
---

   Elin Brodin, 02.06. 2011:

   I går ble et nyfødt barn igjen tvangshentet på barselavdelingen ved et av våre sykehus, nektet morsmelk og alle naturrettigheter.
   Den unge moren er hverken rusmisbruker eller alvorlig syk på annet vis, og hun og barnet trenger hjelp, ikke belastninger på linje med krigstraumer.
   Overgriperne tok også med seg alle bilder moren hadde rukket å ta av barnet sitt.
   Denne systemvolden opprettholdes med floskler om taushetplikt og klientenes beste, og opinionen hjernevaskes til å tro at autoritetene gjør det rette, at det "alltid ligger noe bak". Men nesten ingenting kan forsvare slike metoder. Våkn opp! Ettertiden vil dømme oss hardt!

*

   ---

   Rune L. Hansen:
   Det offentlige norske såkalte "barnevernet" er under enhver omstendighet uansett en uhyre grov kriminell virksomhet. Den som ikke vet eller skjønner såpass mangler det mye ved. Mildt sagt.

   Rune L. Hansen:
   Virksomheten er en av flere terror- og likviderings-enheter for ap-regjeringen og dens barnerov-industri og politikk. Dette enkelt gjennomskuelige faktum bør vel nu snart ethvert voksent menneske, også ansatte i "barnevernet", vite og forstå.

   
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, søndag 03. juli 2011, Vinberget:

   Lett regn, tåke-hav og 14 pluss-grader Celsius her ute klokken 4 i natt og i dag formiddag klokken 10.30 og uten regn med 16 pluss-grader klokken 14 og omtrent samme videre utover dagen og kvelden.
---

   Rune L. Hansen, 03.07. 2011:

   Til orientering:
   Stauda har sine gode grunner for ikke å fortelle hvor hun er.
   Dette er iallfall alt hva vi som vet noe kan fortelle. Og at hun foreløbig hilser til alle.

*

   
---
---

   Rune L. Hansen:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/1990693841754

   Det offentlige norske såkalte "barnevernet" er under enhver omstendighet uansett en uhyre grov kriminell virksomhet. Den som ikke vet eller skjønner såpass mangler det mye ved. Mildt sagt.

*

   Irene Eveline:
   Tror du ikke det kommer frem etterhvert, Rune ???

   Rune L. Hansen:
   Ikke den minste som helst tvil om det.

   Reidun Gørbitz Konglevoll:
   Rune... er redd for at du har rett :-((

   Irene Eveline:
   Nåtidens foreldre blir den ny tids tatere... tror jeg !

   Bjørn Hannås:
   Driver jo klappjakt på foreldre og familier. De skal visst utryddes, for de truer det sosialistiske paradis

   Ann-kristin Hansen:
   Helt enig med deg. Barnevernet er noe dritt. De gjør ting å tang som lager helvete. For en stakkars Mamma og Pappa.

   Kristin Johansen:
   Vil gå så langt som å si at vi lever mer usikkert enn under inkvisitionen med sine hekseprosesser. Grunnloven blir ikke fulgt lenger. Lovløse tilstander og kaos.

   Bjørn Hannås:
   Inkvisisjon er et dekkende substantiv

   Rune L. Hansen:
   Det helt fullstendig motsatte av Straffeloven, Menneskerettsloven og Grunnloven sine bestemmelser blir fulgt og tilsiktet. Av nær hele den offentlige forvaltningen, inkludert departementene, rettsvesenet og påtalemyndigheten med mere, via nøkkel-personer og nyttige "idioter" og med-spillere, fra regjeringen og ned-efter.

   
---
---

   Arild Holta, 03.07. 2011:

   49 800 fikk hjelp
   http://www.fontene.no/nyheter/article5654388.ece
   www.fontene.no
   Barnevernet hjelper stadig flere. I 2010 var det en vekst i hjelpetiltak på 7,1 prosent fra året før...

*

   Arild Holta:
   Her lyver artikkelforfatter og Fontene så det renner av dem. Det finnes da ikke noen dokumentasjon på at barn flest i det såkalte barnevernet blir hjulpet. De får ødelagt sine liv i en grad man nesten ikke finner sammenligninger med.

   Sissel Janne Lisbeth Johansen:
   Ja fy flate, æ håpe dem får sæ en skikkelig jævlig SMELL en vakker dag , he he :))

   Turid Holta:
   Ødellegger barn er hva det påståtte barnevern gjør

   Sissel Janne Lisbeth Johansen:
   Rett og slett så tragisk som d går an å bli her i Norge med barnefjerne, som alle som har barn skal være nødt til å gå rundt å være redde. Barna e jo også livredd dem. Fy flate at d e liv at dem kan få holde på sånn de psykopatan... æ finn ikke ord rett og slett :(

   Rigmor Fossdal:
   https://www.facebook.com/pages/Fontene/311917881219?ref=ts
   Det går an å "like" Fontene og legge inn kommentarer...

   
---
   
   May- Harriet Seppola:
   Denne damen er medskyldig i at masse familier har fått sine liv ødelagte .


   May- Harriet Seppola:
   Mens barnevernet leter etter en annen løsning , kan ikke denne gutten vente lengre- detet er regelrett drap.

  Jon Ragnar Gudmundsson:
   Løsningsorienterte idioter ! Lever barnet straks tilbakee til sine rettmessige foreldre .... dere stjeler barn, og gjør fosterhjemma til miljonærhjem . Skamm dere . Se og gje foreldrene desse penga ,istedet . Dem gjør sikkert ,det som mor og far skal og bør gjøre ,med barna sine . Men med den kjærleiken bare et ekte forelder kan gje til dem . Ikke vilt fremmede pengespekulanter ,i form av blodpenger fra en råtten politikk , som bør dømmes avleggs . Sovjetsaten gamle ,har sikkert gjort det samme. Men ikke vi i Norge takk.

   Kristin Johansen:
   Hvis han dør så er det drap.

   Kristin Johansen:
   Det kommer ikke til å gå upåaktet hen

   Rune L. Hansen:
   De torturerer, utplyndrer og dreper årlig tusener norske barn og foreldre. Og begraver de med falsk dokumentasjon.


   May- Harriet Seppola:
   Vœr så inderlig snille, folkesn gå inn og fortell denne damen hvilke ubotelige skader de gjør i barnevernet.

   Anders Kleppe:
   Hjelpetiltak som skader er et merkelig fenomen i Norge.

   May- Harriet Seppola:
   Helt vanvittig , hjelpetiltakene er kun rettet inn mot omsorgsoveratkelser .

   
---
---

   Dung Svalland, 03.07. 2011:

   Arild Holta
   Barnefjernerne går over lik for å få viljen sin. Som andre også har gjort, så vil jeg advare de involverte. Vi når titusener med navnene på de som driver barnet mot døden.
   – Nå er det livskritisk for min bror
   http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/-naa-er-det-livskritisk-for-min-bror-3531265.html
   www.tv2.no
   Barne- og familiedirektoratet innrømmet fredag at det er gjort grove feil i behandlingen av en 13 år gammel gutt i Bergen. Guttens storebror sier 13-åringen ikke tåler å vente lenger på at systemet jobber med saken...

*

   Dung Svalland:
   Sitat:"Bergen kommune sier lørdag kveld til TV 2 Nyhetene at barnevernet i Bergen følger denne saken løpende, sammen med Bufetat, og at de jobber for å finne gode løsninger av mer varig karakter."
   Vi ser her en arrogant holdning som vanlig fins hos disse maktsyke. Det er å kjøre gutten til mer smerte og verre

   Lars-Toralf Utnes Storstrand:
   Kanskje det er så ille (og dette sier jeg ikke med lett hjerte) at gutten faktisk må dø - og kanskje flere med - forat folk skal våkne - og stoppe nazistene?

   Kristin Johansen:
   Ennå blir vi som skriver neglisjert, så blir vi latterliggjort, men vi skal vinne.

   May-Britt Leonora Tysnes:
   min sønn Sigbjørn fikk vi hjem i en kiste fra institusjon på jæren.Han tok av 7 kilo på en mnd, av sorg over sin situasjon. Han fikk spise forstyrrelse i fosterhjemmet.13 år gammel var han skinn og bein, og raste ned i skole karakterer. Det hele endte med at han tok sitt eget liv mens han var på institusjon.barnevernet hørte aldrig på ham da han tryglet dem om å få komme hjem igjenn.

   May-Britt Leonora Tysnes:
   Det er likhets trekk ved det at barnevernet ødelegger barn,tilslutt blir de syke av det,og det ble Sigbjørn han gav opp tilslutt

   Siv Linda Thorkildsen:
   barnevernet har mange liv på seg de driver folkemord og media er med på dette de fortier sannheten det betyr at de er medskyldig .og media er står for massemord på barn samt familje da de tier og sannheten ikke kommer frem de er løgnere og reglrett mordere .og håper på sikt det sosiale media vinner på fb og andre steder her inne der folk har bakkekontakt og sannheten kommer ut og flere vil kutte ut se på bløffen og løgn på nyhetene på tv det er en korupt pengeindustri der folk får betalt for lyve og manipulere folket de burde skamme seg og fler og fler gjennomskuer dem .

   Dung Svalland:
   Siv Linda, helt enig. Media tier i hjel lidelse barna må ha under Statens omsorg. Jeg ser tydelig tegn til det jo lengre de er under deres tortur.

   
---

   Bianca Rytter:
   forskere-leger-psykriatrin -medisinmafiamyndigheter som styrer-bruker-truer -kjøper folk og styrer bv

   Juni Tobiassen:
   ja det stemmer di drev minn sønn j døden han var 19 år gammel 31 januar døde han

   Juni Tobiassen:
   du har så rett

   Turid Holta:
   Huff så fælt Juni!!!

   Kristin Johansen:
   Ja, sannheten kommer frem

   Juni Tobiassen:
   ja ,en blir helt maktesløs ,sønnen min var en slik person som altid tok seg tid til venner ,å andre mennesker som hadde det vondt han hjalp masse mennesker di savner han vi har en støtte gruppe der folk går inn å letter sitt hjerte for han var så unik

   Anni Gudmestad:
   Barnefordelingssak som er gått i hardknute.. - ser ut som om Gry S Nærø har vært inne over den.
   Har du en lenke til gruppa Juni Tobiassen ? Jeg har ikke ord for hvordan jeg brenner for å legge ned hele den overgrepsetat.

   
---
---

   Kristin Johansen, 03.07. 2011:

   Barnefjernindustrien er et ikke emne i kristne aviser og miljøer? Lurer på hvorfor?

*

   Siv Linda Thorkildsen:
   ja hvilket eatet startet bv under ??

   Rune L. Hansen:
   Kristendom i Norge? Med apene som yppersteprester?

   
---
---

   Geir Otto Andreasen, 03.07. 2011:

   IDAG.NO - Norge IDAG
   idag.no
   http://idag.no/debatt-oppslag.php3?ID=19432
   ‎(Debatt): En vet ikke om en skal le eller gråte. Når en i Sverige tar skrittet helt ut i å lage en kjønnsnøytral barnehage, slik at benevnelsen pike og gutt skal bort, og venn eller kompis skal inn, da har en mest lyst til å le. Le over menneskets dårskap. Personalet skal helst ikke bruke han/hun o..

   Geir Otto Andreasen via Lars Rønbeck:
   Sinnsykt .kan ikke annet en å le ;)

   Liv Jenny Løvemor Aune via Geir Otto Andreasen:
   Vi blir jo "INTETKJØNN", alle sammen da?


   Lars Rønbeck, 03.07. 2011:
   Ingen jenter eller gutter lenger. Kjønnsnøytral barnehage. I Sverige skal Benevnelsen pike og gutt skal bort, og venn eller kompis skal inn.
   Og slik jobber de for at vi skal få det også her i Norge, det skal heller ikke hete mamma og pappa, men omsorgsperson.

   Birgitte Mor:
   Det er greitt med kjønnsnøytrale debatter. Men dette kan da umulig være sunt for barna ?

   Marius Mikkelsen:
   Absolutt GALSKAP!!!!!!

   Odd Sten Gundersen:
   Blir stum av beundring over denne inteligensen som disse personene vil innvie oss i.

   May- Harriet Seppola:
   Vanvittig , dette er idiotisk.

   Birgitte Mor:
   Kjønnet er jo en del av menneskets identitet. Og da er dette ganske så hårreisende ja

   Aud-Jorunn Sundtjønn:
   helt sykt og uten mening og sunn fornuft !

   Odd Sten Gundersen:
   Skal ikke si noe vondt om iq en til disse, men noen pleier å sitte oppe i ett tre, og skrelle bananer.

   Randi Botnen:
   Skal barna leke med kjønnsnøytrale barbie dokker der tro.....

   May- Harriet Seppola:
   De får lage noen nye som er tvekjønnet .

   Randi Botnen:
   hva med hello kitty.......? og all annen media barna møter, den er ikke så kjønnsnøytral akkurat.

   Lars Rønbeck:
   Dette er et resultat av Globalismen som står og banker på døren til Det norske hus. Ca 140 Stortingsrepresentanter er Globalister. Og Globalismen jobber for En Verdensregjering plassert i FN, med En Verdensleder altså En Verdensdiktator. Fortell det videre til venner og kjente for nå må folk våkne opp av dvalen. Snart er vi vel også fullstendig identitetsnøytrale. Personnummeret er jo en god begynnelse i den retning.

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Det er som dette med Jesus i skolen . En skal helst skamme seg for Ham, som villig gikk i døden for alle syndere ....! Jeg tror det er pga grov uforstand, samt att en skal frem heve att pike ikke er det svake kjønn ,som skal bære frem næste generasjon.. Men enslags ikke kjønn , som skal holdes nøytral , i sin bevisthet om sitt kjønn og kjønnsrollemønster... Dette byr ikke på nåe godt..! Og det er slett ikke Bibelsk.... i hvert fall.

   
---
---

   Her skal jeg gjengi en artikkel fra 1996 av
Marianne Haslev Skånland. Artikkelen var et innlegg sendt til avisen Aftenposten sin spalte "På innsiden" den 3. desember 1996, men artikkelen kom ikke på trykk.
   Artikkelen er ikke mindre aktuell i dag.
   Spalten "På innsiden" ble redigert av to psykiatere: Hans Jacob Stang og Berthold Grünfeld, og to psykologer: Astri Eidsbø Lindholm og Sissel Gran. Hans Jacob Stang etterlyste den 10. november 96 i spalten lesernes meninger om barnevernet.
   Her er denne artikkelen fra 1996 av
Marianne Haslev Skånland:


   Til barnas og samfunnets verste
   Av Marianne Haslev Skånland, 03.12. 1996

   Jeg kan vanskelig tro at Hans Jacob Stang er så troskyldig som han gjør seg i den problemstilling han presenterer angående barnevernet. Alle vi som har gått inn i barnevernssaker og har holdt foredrag eller skrevet om dem, mottar jo en strøm av nødsskrik og dokumentasjon av hvordan barnevernet går frem. Atskillig dekkes også av avisenes reportasjer og leserbrever. Men HJS er kanskje ikke mer oppmerksom enn Aftenposten i 1930-årene var på utviklingen i Tyskland?

   Barneverns-ofrenes beretninger i de skandinaviske land er omfattende. Flerfoldige tusen familier har erfart realitetene: at barnevernet og deres "sakkyndige" psykologer/psykiatere baserer seg på uvitenskapelige teoretiseringer, driver en både inkompetent og skadelig praksis, og produserer løgnaktige påstander om barn og foreldre. Forskjellen mellom barnevernslovens intensjon og praktiseringen av den er påtagelig, og bruken av barnevernet i det "frie" Norge ligner til forveksling kjente diktaturers bruk av polititropper for å disiplinere befolkningen. Situasjonen er blitt at barnevernet fritt setter ut i livet sine "vurderinger" av hvem som skal ha adgang til å ha barn og hvordan familiene vær så god skal være, og stadig plasserer barn i foster"hjem" og "behandlings"institusjoner som reelt er barne- og ungdomsfengsler. Under dekke av å være et hjelpeapparat har barnevernet og deres håndlangere mao. fått utvikle seg på lignende vis som Robespierres "velferdskomité".

   Barn er blitt gjort til selvstendige rettssubjekter, i den hensikt at dette skulle styrke deres rettigheter og rettssikkerhet. Resultatet er blitt motsatt: de er nå forsvarsløse overfor en autoritær sosialstat med sosialsektors-kadrer på jakt etter jobber og inntekter. Galskapen ble total da psyko-sosio-profesjonene samtidig klarte å erobre makt i domstolene og kritikkfri innflytelse over juristers vurderinger og avgjørelser.

   Resultatene er ikke uteblitt. Mange av barna som utsettes for denne mishandlingen i offentlig regi, forsøker å kjempe seg fri og flykter tilbake til sine kjære, forfulgt av politi og utsatt for nye deportasjoner. Enda flere familier rapporterer at de har vært utsatt for fiendtlig og truende pågang fra barnevernet og at det eneste realistiske er å leve omtrent som kristne i Sovjetunionen eller jøder i 30-årenes Tyskland: flykte til utlandet eller prøve å bli usynlige. Fosterbarn har stor overhyppighet av asosial og kriminell utvikling, spesielt de som har vært under barnevernets "omsorg" lenge. Deres skjebne viser til fulle det uriktige i barnevernets påstander om at de hjelper barn som er "ødelagt" av sine familier.

   Ofrenes ulykke og myndighetenes overgrep illustreres klart av den ferske dommen i saken på Hamar, anlagt av en nå kriminell ungdom mot et nedbrytende byråkrati som har holdt ham i konsentrasjonsleir og ødelagt hans liv. Når han har sonet fengselsstraffen, skal han nå holdes som økonomisk slave inntil han har betalt sine plageånder over en halv million kroner.

   I kontrast til denne dommen kan jeg sitere fra en annen byrettsdom, i en straffesak mot en ungdom tiltalt for narkotikabruk og tyveri: "Til straffeutmålingen skal bemerkes: Tiltalte har hatt en svært vanskelig barndom og ungdom. Hun ble av barnevernet overført fra sine foreldre da hun var ni år. Tiltalte ønsket ikke dette. Det må legges til grunn at de ulike tiltakene barnevernet senere har iverksatt dels har vært mislykket, dels har virket direkte destruktivt på hennes personlighetsutvikling."

   Hvis HJS virkelig ikke kjenner virkeligheten, skyldes det antagelig at folk av gode grunner er forsiktige med å utlevere seg overfor hans yrkesgruppe. Den makt disse yrkenes representanter utøver, fører til at at de lever isolert fra realitetene for de mennesker de pretenderer å hjelpe og "behandle". Spalten "På innsiden" viser da også fra tid til annen symptomer på den kliniske psykologiens bankerott. Gamle dagers Klara Klok lå nok i sunt skjønn, respekt for andre og reelt gode råd ganske langt foran dere fire.


*
---
---

   Mange er enda utrolig altfor naive overfor dette og slikt som Marianne Haslev Skånland skrev om også i 1996.
   De kriminelle i og for regjeringens barnerov-industri står for uhyre ondskap som gjennomsyrer vårt samfunn.

   De følger i alt og ett det motsatte av våre lover (Menneskerettsloven, Straffeloven og Grunnloven), og driver intenst med både psykisk og fysisk tortur, utplyndring og drap. De står for og er barnets, foreldrenes, familiens og samfunnets verste - som våpen for regjeringens og barnerov-industriens politikk, hensikt og mål.
   Ingen grunn til å være naiv i så måte heller. Tvert om.
   Justisministeren, barneombudet, fylkesnemndene, retten, påtalemyndigheten, Buf-etat, NAV, FLD, UDI, med mere er med på det hele via nøkkel-personer og nyttige "idioter", og mange tjener penger, status og karriære i denne uhyre kriminelle og perverse virksomheten.

   Dette er hva som på katastrofalt sentralt vis gjennomsyrer hele vårt norske samfunn.

   Rettsløs i dette terror-regimet er bare for-bokstavene.

   
---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, mandag 04. juli 2011, Vinberget:

   Tåke, lett regn og 15 pluss-grader Celsius her ute i natt klokken 3 og 13 pluss-grader uten regn klokken 5. Og 14 med middel-lav tåke klokken 12 i dag. Omtrent det samme resten av dagen og kvelden, med 17 pluss-grader klokken 22.30. Mye og lavere tåke og 15 pluss-grader omkring midnatt. Mikka enda ikke kommet hjem.
---
---

   Det gleder meg å vite at kjernen av hoved-tyngden av saks-dokumentajon nu er underveis og snart fremme til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Den er trolig og forventet fremme der i løpet av denne uken.

---
---

   Marius Reikerås, 04.07. 2011:

   FNs menneskerettserklæring Artikkel 25 nr.1
   1. Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser, og rett til trygghet i tilfelle av arbeidsløshet, sykdom, arbeidsuførhet, enkestand, alderdom eller annen mangel på eksistensmuligheter som skyldes forhold han ikke er herre over.

*

   Rigmor Renshusløkken:
   Ja...sikkert helt riktig dette Marius....Men prøv å snakke med NAV....Fytte....sier jeg !!!

   Rigmor Renshusløkken:
   For ikke å snakke om RETTSVESENET.... Der støtter de kjeltringene..!! ERFARING..!!!

   Esmail Salehzadeh:
   vem i hela værlden føljer lagar och regler. Det er ingen som føljer lagarna. Norge har blivit fæld i eruopadomstolen. Det er jungelns lag som gæller

   Sveinung Vegsund:
   El ley de la selva !

   Esmail Salehzadeh:
   Marius du formulerar mye rationell og logisk,men min væn dagens politiker og samfunn går ikke rationell og logisk, vi må skifta strategi, vi må alltid overbevisa ting for att få rættvisa,,,,

   Kristin Brataas:
   Det funker dessverre ikke slik i Norge...

   Bente Marianne Simonsen:
   Dette har jeg jobbet for i 16 år, men lite har skjedd.

   Synnøve Lande:
   Den der tror e at e tar med meg på møtet... :))

   
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 05. juli 2011, Vinberget:

   13 pluss-grader Celsius og fortsatt tåke-hav her ute klokken 5. Tildels noe og nokså mindre overskyet utover formiddagen og en stund utover dagen og 21 pluss-grader, 19 pluss-grader klokken 21 og 15 og tåke-hav mot midnatt.
---
---

   Rune L. Hansen, 05.07. 2011:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/1995235515293

   Å forsvare eller unnskylde en pervers uhyre kriminell ideologi og politikk hører ingen steds hjemme.

*

   Irene Eveline:
   Hvordan går det med deg, rune ? Har du fått noen som kan hjelpe deg ?

   Rune L. Hansen:
   nix

   Rune L. Hansen:
   Alles krig mot alle ...

   Irene Eveline:
   Mulig jeg er på dypt vann her nå men jeg mener det var du som ba om hjelp i forbindelse med saken din ? Jeg kan dessverre ikke reise fra 4 barn, 9 høns, 3 bikkjer og 2 katter men hadde trodddu hadde fått noen andre. Er jo flust av folk som sitter alene her...

   Bodil Helene Hausager:
   dET MÅ FINNES NOEN SOM KAN HJELPE MEG Å FINNE DE SOM SKREV FRA NAV og la ut kommentar få facebook på din side og sendte meg meget krenkende Mail .

   Bodil Helene Hausager:
   jeg har mailene på min innboks også det de kommenterte

   Bodil Helene Hausager:
   At jeg sliter med dette er sant , dette kan ende med at jeg gjøtr ende på alt .

   Bodil Helene Hausager:
   Politiet har som vanlig ikke ressurser til slike saker

   Bodil Helene Hausager:
   Men hjelp skal de ha når de står fast i en sak eller fler .

   Rune L. Hansen:
   For mange er neste-kjærlighet, rettferdighet (lov og rett) og verden ikke stort annet enn sin egen navle ...

   Rune L. Hansen:
   Og hvem og hva skal hjelpe de?

   Irene Eveline:
   Slik er det vel for de fleste ? Alle tar hånd om seg og sitt først, det ligger i selvoppholdelsesdriften. Det gjør du vel selv også. Håper uansett at du får hjelp en plass. Dessuten burde du vel legge det ut oftere ?

   Rune L. Hansen:
   Å ivareta seg selv og sitt først har både Bibelens gamle og nye testamente omfattende og grundig lært oss om. Alt annet av kvalitativ litteratur og kultur også. Men ikke det indoktrinerende babbelet, som lærer det motsatte.

   Rune L. Hansen:
   Av babbelets litteratur og mentalitet er Glemmeboken den mest populære.

   Bodil Helene Hausager:
   Bibelen hjelper vel ikke , tull . Ingen skal komme med det til meg .

   Bodil Helene Hausager:
   Har selv opplevd så mye vondt at den kommer ikke i mitt hjerte , ikke hjjelper den de som har det vondt .

   Bodil Helene Hausager:
   Hver dag skal jeg inn her og skrive om ting jeg vet er sanne ,. Tro meg .

   Bjørn-tore Olsen:
   Hva har bibelen lært oss da....

   Bodil Helene Hausager:
   Hva har bIbelen lært oss ? JA HVA ER DET ... HM .. lurer på det , er jo du og jeg som mennsker som lærer de rette tingene da ikke bibelen .

   Bodil Helene Hausager:
   Jeg er vokst opp med kristne folk og fam som var kristne , har aldri opplevd mer falskneri enn disse menneskene .

   Dung Svalland:
   Bodil Helene Hausager, jeg er kristen og jeg har opplevd det samme som deg. Du skulle lese selv bibelen om sannhet feks 10 bud bl,a du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt som barnevernet, fosterforeldre, dommere, politiet, sakkyndige, tilsynsførere...

   Bodil Helene Hausager:
   de ti budene har jeg fulgt hele tiden igjennom hele livet , hva fikk vi mennesker igjen for det ? Diskusjoner om kristendom går jeg ikke inn på .

   Bodil Helene Hausager:
   Jeg har bare sett ondskapens rede i den . Det eneste jeg kan si er at jeg elsker bildet av Jesus

   Bjørn-tore Olsen:
   Og hvor mange kristne lever etter dette? Hvor er kristen nestekjærlighet ovenfor samboere, homofile lesbiske og enkelte tilfeller palestinere...

   Arild Holta:
   Nestekjærlighet og uenighet i valg av livsstil er to forskjellige saker. Det er fordummende å blande dem sammen. Å være mot narkotika er ikke å være mot narkomane. Å være mot homsing er ikke å være mot homofile. Å være mot kommunisme er ikke å hate kommunister.
   Dette er jo ganske enkelt?! Eller?

   Bjørn-tore Olsen:
   Det er falsk nestekjærlighet om man ikke kan akseptere et menneskes livsstil og prøve forandre de til "normale".

   Bodil Helene Hausager:
   Det er jo det du sellv gjør nå .

   Bodil Helene Hausager:
   Jeg har aldri gjort noe annet enn å bruke nestekjærlihet .

   Rune L. Hansen:
   Til orientering: Det kriminelle har med lov og rett å gjøre. Det har også neste-kjærlighet. Kjernen og basis i og for lov og rett er rettferdighet. Rettferdighet - som i Bibelen betegnes som "Guds bolig". Ordet betegnes som Guds gave.

   Rune L. Hansen:
   Og rettferdighetens gave.

   Rune L. Hansen:
   Ordet er det motsatte av forhastede slutninger.

   Rune L. Hansen:
   Forhastede slutninger foruretter.

   Rune L. Hansen:
   ‎1. Tim. 6,11: "Men du, Guds mann, hold deg borte fra alt dette og jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, utholdenhet og tålsomhet."

   Turid Holta:
   Godt skrevet Arild!

   Turid Holta:
   Barnevernet eks gjør ikke annet enn å jevnt å trutt bryte de 10 bud enig i det Dung!

   Turid Holta:
   Men så er ikke barnevernet noe fra himmelen men fra helvette

   Rune L. Hansen:
   Og godt skrevet av deg og Turid!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.07. 2011:
   Det kriminelle står for det motsatte av lov og rett.
   Og Synseloven står ikke for lov og rett.

   Rune L. Hansen, 05.07. 2011:
   Det katastrofale og sentrale problemer er at kriminelle representanter for regjeringen og den offentlige forvaltningen (via nøkkel-personer og nyttige "idioter", trusler, fiksering og premiering) håndhever og manipulerer lov og rett.

---

   Rune L. Hansen, 05.07. 2011:
   Barn som er utsatt for "omsorgssvikt" eller kriminelle overgrep er ikke et verre problem enn at tilbys og gies mulig hjelp, og ikke det motsatte. Verre er det ikke.

   Dag Vidar Madsen:
   Barn som trenger hjelp, bør generelt få det, der de naturlig hører hjemme. Hos mor og far, slekt og annen familie. Er det så vanskelig å begripe?

   Tor Reidarson Kvamsdal:
   Løsning på barnas problem...

   Steinar Knudsen:
   Ja, løsning på barnas problem.....???

   Tor Reidarson Kvamsdal:
    ‎..nei, det er ikke vanskelig å begripe i hele tatt - jeg snakker om de tilfellene hvor dette ikke er mulig:)

   Rune L. Hansen:
   Det er alltid mulig å respektere barnet og dets rettigheter.

   Rune L. Hansen:
   Foreldrene også.

   Dag Vidar Madsen, 05.07. 2011:
   BV er en del av et større politisk system som har feilet. Det nytter ikke bare å fortsette med å lappe alle hullene. Da blir det bare verre. Barn som lever under grov alvorlig omsorgsvikt, blir ikke sett av dette systemet.

   Rune L. Hansen:
   Det er uhyre mye verre om vi aksepterer kriminelle i den offentlige forvaltningen enn om vi aksepterer for eksempel butikk-tyveri.

   Rune L. Hansen:
   Og hverken Straffeloven eller Menneskerettsloven aksepterer kriminelle eller rettighetsbrudd fra ansatte i den offentlige forvaltningen. Så langt derifra.

   Steinar Knudsen:
   Overgrep mot enkeltmenneskets integritet og rettigheter bør bekjempes på alle mulige nivåer.

   Rune L. Hansen:
   Med og ikke motsatt lov og rett.

   Rune L. Hansen:
   Synseloven erstatter aldri lov og rett.

   
---

   Eric Wilting:
   Hva er det med Norge, som ikke tar over seg kritikken ifra EMD Strasbourg? Rettsikkerheten til Barn, Foreldre og Pårørende er ikke sikret godt nok, ifølge EMD`s dommer over ulike Barnevernssaker. Dessuten så er selve "arkitekturer" (sammensetning av Bv.nemd i Kommunene, og Fylkesnemdene) i strid med habilitetsprinsippet på en rekke områder. Hvorfor vil Norge IKKE synkronisere sin menneskefientlige BV`s praksis med andre rettstater?? Audun Lysbakken, en den sisste (i en lang rekke) med ansvar på dette feltet, som bevisst neglisjerer kritikken fra EMD. På området rettssikkerhet, svikter Norge sine egne borgere, og personer i posisjon ser seg ikke tjent med å gjøre nødvendige endringer. Tverdt om så fortsetter Norge å toppe Europeisk statistikk med hensyn til familiesplittelse, omplasseringer, til tross for god nok dokumentasjon på at det Biologiske prinsipp gir langt bedre resultat for alle paster, dersom rett oppfølging blir ytet til familier i en vanskelig periode. Staten er ingen god foreldre! 

   Rune L. Hansen:
   Mange synes til stadighet å glemme eller å ikke vite at det såkalte "barnevernet" ikke er en isolert enhet eller en samling av isolerte enheter. De er nedre del og ledd i en ideologi og politikk som styres og dirigeres av kriminelle representanter for ap-regjeringen og dens offentlige forvaltning via nøkkel-personer og nyttige "idioter", på alle nivåer og i alle aspekter, for en bevisst villet og tilsiktet barnerov-industri. Dette er sakens substans.

   Rune L. Hansen:
   Det er penger, status og karriære å tjene på denne ideologien og industrien. Og livs-farlig å motsette seg.

   Eric Wilting:
   Ja, full betaling for hvert utplassert barn vil etter normal rettslige prinsipp stille store spørsmål ved habiliteten i en rettsaksitusasjon. Problemet i Norge er at BV har lovfestede (egne) domstoler, hvor slike spørsmål om habilitet ikke blir hensyntatt tilstrekkelig. Ordet Kvasidomstol er direkte passende for BV. Ille for dem som blir utsatt for overgrep. Hvert enkelt overgrep derfra er ett for mye!

   Elin Brodin:
   Hjertens enig, Eric - det er forbløffende at norske myndigheter ikke tar denne typen kritikk mer alvorlig. Eller rettere sagt UFATTELIG ... Rune: Dette har ikke bare med Ap-regjeringen å gjøre, da. Som tidligere nevnt et sted på tråden her, har denne typen maktmisbruk foregått under alle regjeringer i mange generasjoner. Jeg synes vi skal holde partipolitikk utenfor dette, egentlig

   Rune L. Hansen:
   Jeg holder ikke noe som helst utenfor dette. Og så absolutt ikke nettopp det. Og jeg hverken sier eller har sagt at det bare har med ap-regjeringen å gjøre. De faktiske forhold er som de er.    

   Elin Brodin:
   Jeg skjønte ikke helt hva du mente med den siste replikken, Rune - men uansett hvilke regjeringer vi har, eksisterer denne typen misbruk av makt. Helt fra de borgerlige fariseerne i "Norsk misjon blant hjemløse" og frem til mer moderne barnevern under både blå og røde styremakter.

   Elin Brodin:
   ‎(styresmakter)

   Hege Bakke Styrvold:
   Og de faktiske forhold er at kriminelle representanter for ap regjeringen og dens offentlige forvaltning via nøkkelpersoner og nyttige idioter jobber for en bevist villet og tilsiktet barnerovindistri?

   Elin Brodin:
   Jeg mente forøvrig ikke å antyde at du ikke FÅR LOV til å snakke om Ap-regjeringen osv - bare at jeg synes det er en avsporing som får fokus vekk fra den egentlige saken her

   Elin Brodin:
   ‎(som høyre-venstre-kranglinga gjør i så mange saker ...)

   Dag Vidar Madsen:
   Verken rødstrømper eller BV er sosialistenes oppfinnelse

   Rune L. Hansen:
   Et av de faktiske forhold er apenes stortings- og regjerings-makt i de siste hundre års tid, og enda mere i de senere år. Og at kriminelle representanter i den offentlige forvaltningen styres og dirigeres av kriminelle representanter for ap-regjeringen.

   Rune L. Hansen:
   De driver med undertrykkelse, utplyndring, terror, tortur og drap. Barnerov-industrien er sentral i dette.

   Eric Wilting:
   Enig i at det føres en uakseptabel BV praksis idag, med en "aksept" fra de fleste politiske leiere. Allikevel mener jeg at noe av fundamentet i grunnfilosofien ble dannet av "Landsfaderen" som næret beundring for den Sosialistiske styringsmodellen. Fragmenter fra dette, kommer frem av områdene innen Norsk politikk hvor det er tillagt Staten for mye, og enpolet makt. Arven etter dette lever vi med i form av holdninger i samfunnet. Ingen (nesten) ser ut til å synes f.eks. at menneskerettsbrudd er et problem, sålenge det er en Norsk domstol som har sagt a saken er grei! AP er kansje Det partiet som må ta oppgjøret med seg selv, og politisk. Sett Norge fri:) Friere

   Elin Brodin:
   Jeg ser både poenger og fallgruber i både høyre- og venstreideologi. Men dette med å splitte familier har som sagt blitt brukt i flere typer sammenhenger - og det er vel bedre å fokusere på selve mismaktmisbruket her, uansett politisk farge.

   Rune L. Hansen:
   Barnerov-industriens kriminelle enkelt-mennesker skal og må stilles til straffe- og erstatnings-ansvar for sine forbrytelser. Noen fatter og begriper enda ikke dette.

   Eric Wilting:
   Jeg tror nokså bestemt at de grunnleggende endringene i Lovverk, og i selve ideologien må brytes ned bit for bit. Den langsomme vei, eller ved ett kraftig indre veiskille innen AP. et er mange før Lysbakken, som har forsvart Norges EMD brudd, eller forhold seg tause. Det er holdninger å ideologe som hersker nå, og Lysbakken bruker penger i disse tider for å forsøke å finne argumenter mot all annen forskning vedr. det biologiske prinsipp. Da er vi like langt om 100 år, dersom "tankskipet AP" ikke ønsker/ vil endre den statskontrollerende ideologien. SV er jeg sikke på ønsker endringer, men vil ikke bli uvenner med noen i kontroversielle saker? 

   Elin Brodin:
   Jeg er helt enig i at denne etaten trenger omfattende reform, men jeg vet ikke hvor stor hensikt det er i å henge ut de enkelte ansatte. I visse tilfeller kan det kanskje være aktuelt å stille noen for retten - med makt bør det følge ansvar - men hovedagendaen min er å adressere et system som ikke fungerer godt nok

   Elin Brodin:
   Målet er ikke primært hevn eller straff, men å få reformert systemet slik at det fungerer bedre i fremtiden

   Eric Wilting:
   Æ må si at slikt er ikke riktig å spørre noen om!!

   Elin Brodin:
   Hvis noen ønsker å fortelle litt om egne erfaringer, må dette være helt på eget initiativ - og jeg vil personlig råde folk til å være varsomme med hva de legger ut, så de ikke angrer. -- Jeg synes ikke at man skal stille folk personlige spørsmål her, men holde seg mest mulig til saksargumenter

   Anne Jorunn:
   sysn bare ikke d var så veldig riktig å skrive d han heller gjorde

   Elin Brodin:
   Jeg er litt usikker på hva Svein mente med de siste replikkene jeg ser her - dette om å la naturen gå sin gang. Var det dem du reagerte på, og isåfall hvordan oppfattet du dem?

   Eric Wilting:
   Det foregår et prosjek i 20-30 Kommuner tror jeg, som går ut på å samle hele nettverk rund familier med utfordringer. Planen BV har er å se på hvordan en kan benytte seg av nettverkete egne ressurser, i samarbeid med familien. Med tanke på å forebygge omplasseringsvedak osv. Dette er en lovende utvikkling, og i riktig rening. Alt er selvfølgelig ikke dårlig i BV, og mange personer er svært omsorgsfulle og intelligente. Har vær med på slik fra sidelinja, og ble posiivt overrasket. Selv om de alvorlige feilene ligger i sysemet

   Rune L. Hansen:
   Den straffe-rammen Straffeloven har tilmålt handler ikke om hevn.
   Alt dette handler om lov og rett og mangel på respekt for lov og rett (og dermed mennesker).

   Edvin Dybvik:
   Det er såpass groteske angrep på bv her at det er stygt å observere. Hva med å få inn bv for å demantere opplagte påstander? Noen stiller vel på den utfordringa?

   Anne Jorunn:
   er jo ikke uten grunn d blir sånn skriv heller da

   Ann Karina Holtan:
   JA sannheten er vond å høre!!!!Men dette er virkeligheten,var selv vitne til alt dette!!!!

   Eric Wilting:
   Hvilke angrep sikter du til? Du fortjener jo dokumentasjon!

   Elin Brodin:
   Edvin: Hvis du kan få representanter for barnevernet til å stille opp i denne debatten, ville jeg bli både overrasket og svært takknemlig. Jeg har prøvd i mange år å få dem på banen, uten å lykkes.

   Elin Brodin:
   ‎(Anne: Vil understreke at jeg mente ikke å virke syr eller irettesettende - ville bare nevne dette at folk ikke behøver å fortelle noe om sine personlige erfaringer i saksdebatter) 

   Elin Brodin:
   Rune: Ja, som sagt, i noen tilfeller kan det sikkert være aktuelt med slike rettssaker. Men hovedpoenget er vel å reformere selve systemet

   Elin Brodin:
   Og Edvin: At man ønsker reformer som gjør et system mer velfungerende og beskytter menneskerettighetene, er vel ikke synonymt med "stygge angrep", skulle jeg tro ...

   Eric Wilting:
   Vil gjerne annmode dem som er usikker til å se litt på dommene Strasbourg har gitt Norge ifm BV og saksbehandlingen. Det er spesiellt det manglende rettssikkerheten innen utvalget som kritiseres på en rekke graverende punkter. Også bruker man oftest "fagpersoner" som har jobbet, og fortsatt jobber (fra sak til sak basis) for den samme dømmende nemd. Spør gjerne om mer!

   Eric Wilting:
   Køyer nå! Håper tråden går videre inntil lov og praksis har blitt endret! Natta

   Anne Jorunn:
   veldig enig me deg Eric =) natta

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke snakk om at det "i noen tilfeller" kan være aktuelt med rettssaker. Det såkalte "barnevernet" og dets med-spillere bedriver en uhyre grotesk kriminell virksomhet og forbryterne er veldig veldig mange. Mange som ser frem til dagen disse kan arresteres.

   Kai R Schantz:
   Jeg har ingen forutsetning til å kunne utale meg om det var riktig å fjerne dette barnet fra foreldrene.. kjenner ingen fakta, men vet ut fra vitenskapelig forskning og kunnskap dette gir oss som ønsker å gjøre vurderinger ut fra hva forskning med vitenskapelig metoder og krav så er få overgrep og handlinger som kan påføres barn som vil gi barnet slike alvorlige skader som det å ta fra den sine foreldre.. ! Dette gir selvsagt også barnet mye vondt i oppveksten, men selv før dete så er barnet gitt store psykiske skader der det sanynligheten for et vanskelig liv er gitt barnet er svært sansynlig.. Derfor vet jeg også at et barnevern som basserer seg på kunnskap utarbeidet fra en idelogi og tro på på dette.. og forskning ikke blir vektlagt og fortiet da denne stemmer ikke overens med deres tro på at det finnes noe slik som biologiske bånd og at en foreldre er en utbytbar ressurs og barnet kun reager på den overfladiske omsorg og derfor alltid har best av og bli fjernet fra foreldre som i deres øyne lever opp til hva de mener er riktig.. Når man så har et system der barnevernet er gitt en nesten uangripelig makt på bekostning av barn og forldres sitt rettvern og at en slik alvorlig beslutning kan påføres barn ut fra et system må så mange alvorlige mangler påroper seg å kunne være sikre på deres avgjørelse av å fjerne barnet er for meg like uforståelig som om jeg skulle ha hevdet at dette var riktig eller ikke. Det som bekymrer meg mest er at de ikke selv tar et oppgjør med dette, slik at man hvertfall kunne tro at de selv ønsker et barn riktig avgjørelse og sterkt rettsvern. I stedet så forsvarer de ordninger der de med egn

   Elin Brodin:
   Jeg ser primært frem til den dagen systemet kan reformeres. Folk som bevisst har utnyttet det, kan sikkert fortjene straff - men hovedpoenget må jo være å skape et system som ikke gjør det så enkelt å misbruke makt. Så lenge myndighetene ikke ordner opp i dette, kommer vi neppe noen vei ved å gå på de enkelte ansatte - som vel forøvrig kommer i de fleste utgaver, som folk flest

   Hanne Nannah Ringstad:
   Når det er sagt så det er det vel helt klart at det finnes en haug med folk derute som overhode ikke burde hatt unger!

   Elin Brodin:
   Ja, det har vi vært inne på tidligere på tråden, Hanne - skrev litt om det da, så jeg skal ikke gjenta meg selv. Klart det finnes nok av ufullkomne mennesker med problemer

   Hanne Nannah Ringstad:
   Orka ikke lese hele tråden. :)Ja, det stillest visst større krav til å få ha hund enn det gjør til å få ha unger....

   Rune L. Hansen:
   Et viktig forhold er hvor bestialsk, ødeleggende og livs-farlig det er, Kai. Et annet viktig er hvor ulovlig og straffbart det faktisk er. Det er ikke uten grunn slikt noe i Straffeloven regnes for meget alvorlige forbrytelser.

   Elin Brodin:
   Det stilles ingen krav for å anskaffe hverken dyr eller barn. Myndighetene reagerer først hvis de ser at noe går galt. Og det er vel tross alt greit - vi vil ikke ha et overvåkningssamfunn som på forhånd bestemmer f.eks. hvem som for lov å føde ... ?

   Elin Brodin:
   Det finnes mange familier som trenger hjelp, det er det ingen tvil om. Men ingen trenger overgrep ...

   Hanne Nannah Ringstad:
   Men om du misshandler et dyr KAN du bli fratatt retten til å få ha dyr... om du misshandler et barn... tja... det skal veldig mye til før noen i det hele tatt bryr seg! Og du blir ikke nektet å få flere...

   Rune L. Hansen:
   Hverken Straffeloven, Menneskerettsloven eller Grunnloven har forbud mot barn, foreldre og familie nei. Tvert om.
 
   Elin Brodin:
   Det skjer nesten aldri at noen fratas retten til å ha dyr, selv om det teoretisk går an. Dyr er nærmest rettsløse i vårt samfunn. Men jeg vet ikke hvor fruktbart det er å sammenligne dette med forholdet mellom familiemedlemmer og hva man skal gjøre hvis barn har det vondt

   Rune L. Hansen:
   Det rette er at vi forholder oss til Straffeloven, Menneskerettsloven og Grunnloven, med andre ord lov og rett, og ikke til Synseloven. Skal Synseloven være lov og rett så gjelder alles krig mot alle.

   Elin Brodin:
   Hjertens enig, Rune. I tillegg synes jeg vi skulle ta hensyn til menneskerettighetsdomstolen

   Rune L. Hansen:
   Det finns ikke noe som helst som heter ikke-kriminell barne-mishandling!
   Menneskerettsloven er også Menneskerettsdomstolen.

---

   Rune L. Hansen:
   I forhold til lov og rett finns ikke ikke-kriminell menneske-mishandling. Men hva falske dommere og ansatte i det falske "barnevern" driver med, blandt annet falsk dokumentasjon, er i følge norsk lov ulovlig og straffbart. Iøvrig er også Menneskerettsloven (med blandt annet EMK/EMD og Barnekonvensjonen) norsk lov, og er til og med over-ordnet annen norsk lov. Fylkesnemndene og det såkalte "barnevernet" er på kryss og tvers og allslags sett og vis ulovlig, kriminell virksomhet. Å tro noe annet er feil.

   Eric Wilting:
   Enig Rune, ift. samvittighet, etikk og god arbeidsmoral så er det mange som burde avstå ifra å delta i en nemd som ikke er i tråd med EMD`s krav om nøytralitet. Psykologer, og Barnevernspedagoger bør være den førstelinje faggrupper som demonstrativt må nekte deltagelse i en rettslig kvasiprosess!

   Edvin Dybvik:
   Hvis man leser denne tråden, og bytter ut barnevern med muslim, så er det mange som møter seg selv i døra. Vi skal ikke generalisere? Det står faktisk mye stygt her. Og svaret kommer:" JA men d er jo sant!" Synes tonen og argumentene er for drøye jeg.

   Rune L. Hansen:
   Om det er en muslim, kristen eller hindu som begår eller har begått slike ulovlige straffbare forbrytelser - eller psykolog, ansatt i "barnevernet", dommer, nemnds-medlem eller hva enn - vedkommende skal stilles til ansvar for sine forbrytelser, ikke for etnisitet, religion, yrkes-valg, etc.

   
---
---

   Slutter vi å bry oss om alvorlige kriminelle forhold så blir det fritt frem for kriminelle og lite respekt for lov og rett og dermed lite respekt for mennesker og samfunn. Da mister vi og trygghet, trivsel og tillit og livets verdier. Vi har egentlig ikke noe valg sånn sett.

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 06. juli 2011, Vinberget:

   Omtrent 14 pluss-grader Celsius og tåke her ute i natt og klokken 7.30. Mest tildels helt overskyet og omkring 20 pluss-grader og mere utover dagen. Lett regn en stund fra omtrent klokken 15 og mye regn og tåke fra klokken 16 en stund. Har enda ikke sett Mikka siden jeg hjemkom fra tortur-kjelleren i Haugesund.
---
---

   Rune L. Hansen, 06.07. 2011:

   Det såkalte "barnevernet" og dets med-spillere bedriver en uhyre grotesk kriminell virksomhet og forbryterne er veldig veldig mange. Og vi er veldig mange og flere som ser frem til dagen disse kan arresteres.

*

   Eileen Monic Munkvold:
   NRK - BRENNPUNKTREDAKSJONEN
   Dette er en behandlingsform som jeg har sterk tro på, forutsatt at det gis de rette vilkår basert på åpenhet, tillit og dialog...
   Med håp og ønske om at NRK følger opp Gro Hillestad Thunes ønske om en maktutredning av barnevernet på vegne av alle oss som kjemper videre for å gi denne formen for myndighetsmisbruk og krenkelser i regi av offentlig forvaltning, barnevernet et ansikt; verdigheten, livskvaliteten - og våre barn tilbake!
   Med vennlig hilsen
   Eileen Monic Munvold
   (med fokus på menneskeverd, saksbehandlingsetikk og rettsikkerhet i sivile prosesser som omhandler barn og foreldre)

   Eileen Monic Munkvold:
   Å elske barnet friskt.. http://www.haarklou.no/

   Rune L. Hansen:
   Det skal ikke mye vett og forstand eller lese-ferdigheter til for å vite og å forstå at det norske såkalte "barnevernet" er uhyre grov kriminell, straffbar virksomhet. At propagandaen, trusler, knebling, hvitvasking og terror etc. har lurt mange til å tro noe annet forandrer ikke dette.

   Bente Alertsen:
   Dem blir nok aldri straffet for det desverre, dem har jo "lov" til å drive sin praksis over det norske folk !

   Rune L. Hansen:
   Å si at dem "har lov til det" er på det groveste å motsi både Straffeloven, Menneskerettsloven og Norges Grunnlov!!!

   Rune L. Hansen:
   Slik grotesk kriminell virksomhet kan aldri bli i nærheten av å bli lovlig.

   Rune L. Hansen:
   Og er det heller ikke.

   Arild Holta:
   Det er dessverre nødvendig med et historisk rettsoppgjør.

   Kim Jürs Østby:
   Som du vet Rune , har jeg selv vært utsatt for den groveste psykiske misshandel av barnevernet . Redselen for å bli fratatt sitt eget barn er forferdelig. jeg var en ung mann med en fortid. Jeg kunne vel ikke ha og ta vare på noen.. De ville ikke jeg skulle ta vare på sønnen min , men heldigvis var ikke Fylkesnemda enige i det hele tatt, og ytret forøvrig at de syntes barnevernet brukte penger dårlig da de i det hele tatt tok saken dit. Sønnen min har bodd hos meg i flere år nå og livet som alenepappa er fantastisk :) Han sier jeg er hans beste kompis og ofte kaller han meg verdens beste pappa . Desverre er ikke alle like sterke eller med ett nettverk som meg .. hvordan går det med de ? nei , forandringer. JATAKK!!

   Eileen Monic Munkvold:
   Godt å høre Kim.

   Eileen Monic Munkvold:
   Bente, de har ikke lov til konsekvent å bryte loven og på flere rettsområder...

   Rune L. Hansen:
   De er, fra den dirigerende regjeringen og nedefter en landsomfattende katastrofe av kriminell galskap, torturister, utplyndrere, sadister og mordere. Trist å måtte erkjenne, men det er faktisk slik det er.

   
---
---

   Rune Fardal, 06.07. 2011:

   Norge den siste sovjetstat!
   Med andre øyne
   http://www.bt.no/meninger/kommentar/Med-andre-yne-2532509.html
   www.bt.no
   Skal de rike begynne å forsvare seg også nå, mot noe som likner litt på Sovjetunionen?...

*

   Rune Fardal:
   Den svenske næringsminister Bjørn Rosengren sa det treffende i 1999. "Norge er den siste sovjetstat". Lite ante han om hvor rett han hadde!
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=6725787
   Når man ser på de statlige etater og hva de ustraffet får gjøre, er det åpenbart at de har en sovjetisk grunnmodell.
   Ta barnevernet, der barn årlig dør grunnet vannskjøtsel, der det er viktigere å hente inn barn, plassere dem på et institusjon og deretter tro alt ble bedre for barnet, enn å hjelpe barnet i dets familie. Skandalesaken om 13 åringen fra Bergen ruller nå i media: http://mobil.aftenposten.no/a.mob?i=4160457&p=aftenposten
   En ting er at barnevernets behandling av dette barnet er grov omsorgsvikt, noe annet er det at denne etatens ledere faktisk tror de hjelper barnet!! Slik tro finner man kun hos ledere i sovjetsystemet. ledere som er så oppflasket på statens fortreffelighet at de ikke ser barnet for alle byråkratene. Hadde foreldre behandlet et barn på denne måten barnevernet gjør ville de blitt fengslet umiddelbart. Når ansvarlige i barnevernet ikke blir ansvarliggjort er det et utrykk for at de tror de kan gjøre som de vil. De tror de er staten, men det er faktisk barnet som er staten.
   Flere nordmen må begynne å innse at det bildet makten søker skape om vår egen fortreffelighet er et falskt bilde av virkeligheten. For mange har for my innsikt i virkeligheten, tahhet være internett mm, til at de lar seg lure av slik propaganda. Når man i selverkjennelsens lys ser på det samfunnet norge er blittså går alt for mange viktige deler på sparebluss. Vi er "verdens rikeste land" tror vi, men hvor rikt er det å ødelegge et barn som her?
   Flere må begynne erkjenne at det inntrykk vi er lullet inn i av den røde regjering, ikke er et utrykk barn og familier i dette landet opplever i sin hverdag.

   
---
---

   Fortsettelse fra i går:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/1995235515293

   Rune L. Hansen:
   Og godt skrevet av deg og Turid!

   Bjørn-tore Olsen:
   klapp hverandre på ryggen dere gode kristne og kom med bibel sitater så det suser, det forandrer ikke det faktum at kirken har gjort livet til et helvete for homofilie og lesbiske blant annet...

   Rune L. Hansen:
   Det kan være mye større forskjell på en kristen og en prest i den offentlige kirken enn på en ikke-homofil og en homofil, Bjørn-tore.  
   Det er som enkelt-mennesker vi er ansvarlige eller uansvarlige i forhold til lov og rett. Så hvorfor problematisere dette, og i denne sammenheng? Det er neppe særlig tematisk adekvat her.

   
---
---

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig bortforklares, bagatelliseres og skjules det kriminelle av de kriminelle representanter for den offentlige forvaltningen. Mishandling og kriminalitet er i forhold til lov og rett juridiske begreper, entydige og stabile. At eller om de på de mest groteske eller tåpelige vis bort-fortolkes eller bort-forklares av noen er i seg selv avslørende. Det er slik det skal være og må være.

---
---

   Bente Vik, 06.07. 2011:

   - De tror meg ikke i Sveits - Makro og politikk - E24
   http://e24.no/makro-og-politikk/de-tror-meg-ikke-i-sveits/4011630
   e24.no
   Barne- likestillings og integreringsminister Audun Lysbakken og justisminister Knut Storberget er for tiden bleieskiftarbeidere i pappapermisjon...

*

   Bente Vik:
   Jeg tror nesten ikke det jeg leser selv. Og jeg bor i Norge! Les hva han skriver om når de lager LOVER!!!!

   Rune L. Hansen:
   Hva blir det neste? En "hvem-som-skal-servere-maten-lov"? En "vi-skal-herme-efter-Jens-Stoltenberg-lov"? En "vi-som-er-bedre-enn-andre-lov"?

   
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 07. juli 2011, Vinberget:

   Lett regn, tåke og 16 pluss-grader Celsius her ute klokken 6.
---
---

   
---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, fredag 08. juli 2011, Vinberget:

   
---
---

   
---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, lørdag 09. juli 2011, Vinberget:

   
---
---

   
---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, søndag 10. juli 2011, Vinberget:

   
---
---

   
---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, mandag 11. juli 2011, Vinberget:

   
---
---

   'MonaLisa Solheim, 11.07. 2011:

   Slik driver staten sin miljøterror.
   De lar ikke folket bruke landet. De har konfiskert det som sitt eget. Påskudd om miljøvern er bare tull. Påskudd om miljøvern og verneverdighet blir også brukt for å hindre boligutbygging.
   - Ble bøtelagt med 50 000,- da jeg forsøkte å forbedre veien inn til setra
   http://www.dagbladet.no/2011/07/10/nyheter/stordalen/natur/innenriks/17255242/
   www.dagbladet.no
   I det samme vernede området bygger Petter Stordalen hytte på 130 kvadrat. Grunneierne fortviler og kaller det forskjellsbehandling.

*

   Sveinung Vegsund:
   Fiffen har hehov for turterreng og og bøndene har behov for beitemarker. Våre folkevalgte har således reservert det meste av steinrøysa for sine venner ?

   'MonaLisa Solheim:
   nemlig.

   Sveinung Vegsund:
   Det må da innrømmes at dette er en effektiv måte å holde markedsprisene på boliger på topp nivå. I symbiose med lett tilgjengelig kredittt og for øyeblikket lave renter fungerer dette utmerket. Hørte du Selvågs sønn uttale seg om denne virkeligheten på fjernsynet forleden ?

   'MonaLisa Solheim:
   Ja det er slik de forhindrer boligutbygging og dermed markedsprisene på topp, pluss at fler og fler nordmen (særlig unge) blir leilendinger og en fet inntektskilde for hushaiene og boligspekulantene. Det har vi sett med en rekke anledninger at kommunene og regimet er ekstremt maktutøvende og "gnitne" når det gjelder at norske folk skal få ta i bruk landet. De har beslaglagt hver eneste kvadratmeter. Og de kan skrive ut bøter i hytt og gevær.
   Jeg hørte ikke Selvågs sønn uttale seg, hva handlet det om, har du en link?

   'MonaLisa Solheim:
   Formålet med denne kontrollen av norsk jord og land er å få boligprisene til å stige, enda mer. Det fører til at folk må ta opp skyhøye lån og blir økonomiske slaver av bankene og staten.
   Nordmenn har nesten 2000 milliarder i personlig gjeld, og fler og fler går konkurs. I 2008 ble nesten 15000 hjem solgt på tvangsauksjon, med hva det innebærer av menneskelige tragedier og familiesplittelser. Og gjeldsofrene lider i mange år etterpå, ofte resten av livet.
   Arbeiderpartiet inkludert hele deres stemmekveg dvs alle som har godt betalte jobber og nedbetalte hjem, er de som vinner på at boligprisene stiger. Men det er svært usosialt overfor unge mennesker som skal etablere seg.

   Tove Mathisen:
   Da havner flere i såkalte fritidsboliger mm -

   
---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, tirsdag 12. juli 2011, Vinberget:

   Omtrent 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. I dag grålig og hvitlig overskyet, dust med sol og omtrent fra 14 til 18 pluss-grader. 11 pluss-grader klokken 22.
---
---

   
---
---

   
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, onsdag 13. juli 2011, Vinberget:

   
---
---

   
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, torsdag 14. juli 2011, Vinberget:

   Sol-vær og varmt her ute i dag og i går. Dus himmel i går og i dag, i dag med dottete himmel først på dagen og derefter som et brodert slør. Forut for dette mange dager med mye tåke og regn. 11 pluss-grader Celsius og dus middel-lav full-måne i sør mot midnatt.
---
   Jeg oversender et svar-brev til Spesialenheten for politisaker i dag, omtrent klokken 18.30, pr. fax ( ekstern ). Noe senere enn tenkt på grunn av pc kaputt.
---
---

   
---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, fredag 15. juli 2011, Vinberget:

   9 pluss-grader Celsius og hvitlig og grålig overskyet her ute i dag tidlig klokken 7. Nokså jevnt overskyet, 18 pluss-grader og dust med sol klokken 10. Mere dust overskyet, dus sol og varmt utover dagen. 10 pluss-grader og spredt dottete skyet mot midnatt.
---
---

   Kjøpte en billig ny pc i går som jeg tok i bruk i dag. 3.324,- kr., mye for pengene. Den jeg brukte fra før ble skadet forleden dag og ble i forgårs innlevert til service for reperasjon. Farmor kjørte. Merkelig nok gikk hennes nokså helt nye bærbare pc nokså kaputt samtidig med min. Harddisken, på begge, kan det synes som ...

---
---

   Hansen vs. Norway
   .by Rune L. Hansen on Friday, July 15, 2011 at 11:48pm.
   http://www.facebook.com/notes/rune-l-hansen/hansen-vs-norway/234467603250320

   Jeg ble av Norges regjering, min motpart, geleidet inn i en spissrotgang med kontinuerlig tortur og utplyndring på kryss og tvers. For til-intetgjørelse, fratatt livets rett. Hvorfor og hvem som er den og de slemme og den og de uskyldige kan enhver selv inntil videre gjøre seg tanker og forståelse om. Jeg har sagt og sier mitt. Det har gjort og gjør motparten også. Jeg var og er en av de ti-tusener som i Norge årlig av kriminelle enkelt-mennesker i den offentlige forvaltningen uskyldig og uberettiget blir dømt til tortur, utplyndring, seig-pinsler og til-intetgjørelse. Jeg og min familie ble fullstendig ufrivillig, uforskyldt og uskyldig et leketøy for de kriminelle sadister og mordere i regjeringens offentlige forvaltning. Tro ikke de bare er alminnelige mennesker. Og la de ikke gjøre deg som seg.

*

   Rune L. Hansen:
   La de ikke bagatellisere sine justismord og ugjerninger!

   Rune L. Hansen:
   Torturen, utplyndringen og døds-årsakene forsøker de å skjule med falsk dokumentasjon og bagatellisering.

   Rune L. Hansen:
   De lader kontinuerlig sine våpen og metoder med falsk dokumentasjon og bagatellisering.

   Rune L. Hansen:
   Og manipulerer, svindler og bedrar efter forgodtbefinnende og hensikt, med ulovlige lover og regler, massivt og omfattende fin-justert for treffende effektivt å ødelegge og å drepe.

   Rune L. Hansen:
   Og de vet hva de holder på med.

   Rune L. Hansen:
   At de skylder på hverandre og diverse unnskylder ikke mere enn det i realiteten gjør og skal gjøre.

   Rune L. Hansen:
   De tar gjerne og ved anledning deg og dine barn og din familie også. Hvem du enn er, når en eller to av de finner en passelig anledning.

   Rune L. Hansen:
   Det har ingenting med hvem eller hva du er eller hva du gjør å gjøre.

   Rune L. Hansen:
   Bortsett fra at dette har visse bestemte unntak.

   Rune L. Hansen:
   De er faktisk mordere og mere og verre til. Det er absolutt ingen som helst redelig eller reell tvil om det.

   Rune L. Hansen:
   Og de blandt annet dreper også for å holde det skjult.

   Rune L. Hansen:
   Erkjenn og forstå disse ord. De er viktige, for oss alle og enhver og for ethvert samfunn.

   
---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, lørdag 16. juli 2011, Vinberget:

   Nokså jevnt lett grålig og hvitlig overskyet og 10 pluss-grader Celsius her ute i dag tidlig klokken 5. Tildels blå himmel og sol med 20 pluss-grader et stykke utover dagen, derefter nokså jevnt overskyet. 20 pluss-grader klokken 20 og derefter også litt regn i luften og 18 pluss-grader klokken 23. To små pinnsvin-unger med myke pinner her ute ved den store bålplassen vår. Antagligvis flere i nærheten. Kvann-plantene våre der i nærheten godt over tre meter høye og flere kiwi-planter nu i blomstring i mere enn den siste ukes tid rundt omkring. 
---
---

   

   Rune L. Hansen:
   Det er lettere å akseptere et kvasi-politi (med vide ulovlige "fullmakter") når det har et pyntelig og vakkert navn. Pent og pyntelig kledd blir bøddelen knapt synlig, for visse. Og når propagandaen sier at det er lovlig og slik det skal være og "til barnets beste". Et kvasi-politi som forvalter og truer våre kjæreste verdier og selveste livets rett. Og det endog bak kulissene og hemmelighold, osv. Og barnets og foreldrenes smerte og den tortur, utplyndring og ødeleggelse de utsettes for er hverken synlig eller til å kjenne for andre. Og det er alltid "de andre", aldri en selv (før det er for sent) slikt noe skjer.

   Rune L. Hansen:
   Et samfunn eller mennesker som gir eller sier aksept for slikt noe har sunket utrolig meget dypt.

   
---
---

   Rune L. Hansen:

   Under-ordnede lover og regler (som f.eks. "Barnevernloven" og direktiv Q 0973, etc.) som ikke er i pakt med over-ordnede (Menneskerettsloven, Straffeloven og Grunnloven) er i henhold til Menneskerettsloven og i henhold til lex superior ulovlige og uten lov-hjemmel. Hele den offentlige såkalte "barneverntjenesten" og fylkesnemnda, bufetat, etc. og med-spillere står for og er uhyre grov kriminell virksomhet og praksis. For et anstendig eller saklig menneske er dette meget lett å se og å forstå, mildt sagt, men for hjernevaskede og indoktrinerte, truede og skremte og premierte under et terror-regime sin politikk og propaganda og falske dommere blir og er dette vanskeligere å se og å forstå.

---

   Utallige nærsagt er de ulovlige lover og regler de kriminelle eller uforstandige representanter for den politiske og offentlige forvaltningen slenger rundt seg med.

---

   Mange finner og befinner seg godt nok i forurettelser og urettferdighet på bekostning av andre.

   De som foruretter har mange med-spillere, som ikke enser eller bryr seg om slikt noe annet enn seg selv.

---
---

   Roger Larsen, 15.07. 2011, posted to Marius Reikerås:
   http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=234271809930064&id=733576874&notif_t=share_reply
   
   Nok et nytt valgkamputspill....
   Nok et ombud som folk blir oppdratt med, som skal ivareta trygghet,rettferd, osv. Som man kan legge skylda på om noe går galt is amfunnet. Når skal folk selv forstå at et slik system ukke fungere. Det eneste som fungerer, er at hver enkelt sjel ta ansvar for hva de skaper.
   Mobbeombud - Sosialistisk Venstreparti
   
http://sv.no/Forside/Siste-nyt​t/Nyhetsarkiv/Mobbeombud
   sv.no
   Politisk parti...

*

   Roger Larsen:
   I den ene øyeblikket er vi rystet over samfunnets kontroll og overvåkningssystemer,.. men​s vi i det andre øyeblikket omfavner stadig nye, eller gamle ideer om hvordan kontrollere sjeler/mennesker på plass til å bli bedre sjeler / mennesker, så de ikke plager andre.
   Så kan vi skylde på systemene og kan forlange at andre skal rydde opp. Når skal man innse at den eneste løsningen til en bedre verden er at folk selv må ta adferd og holdningsoppgjør med seg selv. Alt starter med den enkeltes endring. I tillegg er folk mer opptatt av at naboen, eller de andre skal endre seg ( før man selv gidder, tør eller ser en bekreftelse på at det er noe vits i å endre adferd )
   Man har også blitt opplært til apati. Tankegangen om at JEG er bare en,.. det er for lite til å utgjøre en forskjell, og dessuten så er det ikke sikkert at endringen vil fungere,... Eller at det resultat som "loves" om man endrer seg slik og slik vil komme til å skje,... derfor vil jeg heler se det an,..om det er noe vits i å endre seg ( Vi ser bl.,a dette menneskers ignorans ovenfor dette som handler om år 2012 og dette skiftet,...at de som ikke er sikre på om det vil skje noe, eller ikke tror det vil skje noe,...
   Så man vil kanskje ikke dumme seg ut,... og man inntar en passiv holdning. Greit nok,.. men se rundt deg. Syntes du at verden er et rettferdig sted og leve,...??
   Du ønsker sikkert endringer,... men heller bedre at andre skal gjøre det for deg,...eller lukke øynene for hva som skjer rundt deg??
   Politikere som andre sjeler....
   All endring starter kun ett sted.
   At den enkelte endrer seg selv FØRST!!
   Vær en inspiratør. Men så var det det å stå i egen kraft da...
   Da bli man synlig og man må stå for sine valg..og det kan være ubehagelig til tider, om det bryter med den almene oppfatning.
   "Vær synlig likeve"l,..som Mor Teresa engang sa ) 
   Ta ansvar, hvis medmenneskelighet fra hjertet
   Transformer om din frykt. Slik endrer vi samfunnet til noe bedre.
   Vi trenger ikke gi fra oss kraften til våre ledere.
   Vi burde kanskje innse nå, hvor det har ført oss hen.
   Ergo må andre valg nå gjøres.
   Husk at du ER ikke alene.
   Du har mange med deg, som støtter deg videre på denne endringens vei,... til at vi gjenvinner vår rettmessige naturlige frihet. INGEN skal lenger EI vår jord,!!!
   Vi er ikke noen arbeidsmaur som de politiske myndigheter skal tjener og øke sin elitemaktbegjær,..som de skal tjene penger på, for deres makt og profitt/vekstbegjær.

   Marianne Lund:
   Her er jeg så enig med deg Roger hvor du sier : " Så kan vi skylde på systemene og kan forlange at andre skal rydde opp." Mobbeombud fungerer sikkert likefint som et pasientombud?

   Liv Beathe Hauger:
   Før en skriker opp etter mere ombuder, må vi få på plass et rettssystem som faktisk fungerer. Det er her det svikter.

   Rune L. Hansen:
   Roger Larsen bruker mange ord og fraser for å bortforklare problemets enkle løsning ja.

   Roger Larsen:
   Bortforklarer hva?..samt hva er den enkle løsning Rune.
   Mer lover og regler.? Det enkleste er at folk tar ansvar. Illusjonen er at et rettsystem som skal fungere. Rettesystemet utøves også av sjeler som skaper. Så uansett hvor mye vi vil ha... systemer som fungerer, så hjelper det ikke når vi lever i illusjonen om at gode nok systemer gir oss trygghet, rettferdighet osv. Dvs.. systemene som så og si alltid har funnets til all sin tid,..og hvor har det ført oss. Ja at folk lener seg på systemene, klager, skylder på osv...
   Folk lener seg på systemene og gir fra seg kraften tileliten, politikere og myndigheter. Man føler seg sveket osv.
   Hvorfor gi lederne kraften?
   Har ikke folk innsett at det ikke fungerer... Eller skal man bare fortsette å klage,.. å så tro at det hjelper å stemme på et annet parti.
Mange lever i illusjonen at noe MÅ bestemme.. at vi skal bli styrt og bestemt over,.. for at noen skal holde kontrollen..sådet ikke blir kaos.
Vel... slik kontrol og slike systemer har ikke ført til noe annet enn det vi ser idag. Det hjelper heller ikke å tro at BARE lederne hadde vært rettferdig osv. De er sjeler de også som målæredet ALLE sjeler skal lære. Vi skal ut av forbrukersamfunnet, grådighetssamfunnet, det materialistiske samfunnet,... for de som da er der hvor man forstår at det er nettopp det som er iferd med å skje. Derfor ser det også ut som ting rakner fullstendig. Dette er gaven til å virkelig vise frem hvor galt det har gått når vi har latt oss fortrolle av ytre fokus, ytre verdier,.. og samtidig gitt fra oss kraften til noe som skalskape og styre på vegne av oss.
   Det trenger man ikke,... men enkelt for da har man noen man kan klage på.

   Liv Beathe Hauger:
   Norge er ett av få land med et gigantisk uoversiktelig regelverk. En må gripe tak i kjernene av problemene, og ikke skrike opp om nye ombud og lover. Norge er det landet i verden som har størst byråkrati ift folketallet. Det er rystende likt Stasiland og gamle Sovjet. Da byråkratiserte en alt. Noe med å forstå at historien gjentar seg. Og se sammenhenger.

   Rune L. Hansen:
   Som de kriminelle, Roger, bortforklarer og forbigår du lov og rett og betydningen og viktigheten av lov og rett. Det gjør også du til fordel for visvas.

   Marianne Lund:
   Må faktisk si meg enig i en del av det Rune skriver om å forbigår en del temaer om lov og rett. og betydningen og viktigheten av lov og rett. Ellers så har jeg også lurt på hvorfor du slettet meg som venn uten at jeg hadde gjort deg noe? Har det noe å gjøre med støttegruppen for et trygt barnevern? Selv så er jeg ikke med på den mer fordi man rett og slett ikke får være seg selv. og det er utrolig stygt slik som de holder på der inne med personer som bare kastes ut , uten å skjønne noen ting. Og nå snakker jeg ikke om meg selv for grunn til at jeg ikke ville være med er av andre vonde episoder med hensyn til en person.

   Rune L. Hansen:
   Fort lett gjort for uforstandige nok å svekke og sinke arbeidet for rettferdighet, med forhastede slutninger, synsing og egoisme.

   Rune L. Hansen:
   De er uten å forstå det de og det kriminelles med-spillere, når de tror seg det motsatte.

   
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, søndag 17. juli 2011, Vinberget:

   Lett regn og 16 pluss-grader Celsius her ute i natt klokken 3. Tåke-hav, lett regn og 16 pluss-grader klokken 08.30. Mere regn og tåke utover formiddagen og eftermiddagen og kvelden og. Tåke med lett regn og 15 pluss-grader klokken 20 og 11 mot midnatt.
---

   Det ankom meg med posten i går et svar-brev datert 13.07. 2011 fra Statens Innkrevingssentral ( ekstern ).
   
---
---

   Kai R Schantz, 16.07. 2011:

   ‎49 800 barn og unge mottok tiltak frå barnevernet i 2010. Dette er 7,1 prosent flere barn enn året før. Dette er den største veksten i antall barn med tiltak fra barnevernet vi har sett siden den nye barnevernloven kom i 1993. plasseringer utenfor hjemmet utgjorde 16 prosent i 2010.
   http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/aktuelt/nyheter/2011/stadig-flere-barn-far-hjelp-av-barnevern.html
   www.regjeringen.no

*

   Kai R Schantz:
   Ca 9 000 barn (16%) av 50 0000 barna ble tatt vekk fra familien 2010, akumuleres fort til 100 000,. i en ti års periode. i et land med 5 mill innbyggere må normenn være verdens værste foreldre.

   Kai R Schantz:
   Videre sier BLD. Detet er et tegn på at flere har tillit til barnevernets arbeid, påpeker Westhrin.
   FOLKEOPPLYSNING: BLD er NORGES MEST VELSMURTE PROPAGANDAMASKIN.. Dette gjelder i alt BLD utaler seg eller utreder om så er løgn , falskhet og feilslutninger innarbeidet som en del av deres (U)kultur og arbeidmetoder.

   Kai R Schantz:
   De samme uærlige og lønaktige metoder brukes også når de bortforklarer og tryller vekk fedrediskrimineringen i Norge! DETTE ER ET PILRÅTTENT DEPARTEMENT SOM MANGLER SIDESTYKKE I NOE ANNET HVERKEN NORSK ELLER EUROPEISK DEPARTEMENT!!

   May Brith Harestad Hollos:
   Men folket skylder på BV... Hadde jeg kunnet si noe, så hadde jeg tatt skolene for meg, for de har jo nesten sluttet med unnervisning på ungdomskolene.... Norske Skoler er en skam for Landet med VÆRSTING resultat ! -

   Tor Arne Larsen:
   ser enkelte ikke hva tema er??

   Kai R Schantz:
   BLD sier: Flere barn får hjelp av barnevernet. At så mange flere får hjelp av barnevernet viser at dette er en sektor som trenger styrking. Dette er en god dokumentasjon på at regjeringens satsing med 240 millioner øremerkede millioner til barnevernet i 2011 var riktig, sier statssekretær Henriette Westhrin i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

   Rolf Solvang:
   Et av de viktigste av de mange punktene som FN kritiserer Norge for er at så mange barn i Norge blir frarøvet sitt foreldremiljø. Min påstand er at Karmøy Kommune har verdensrekorden i brudd på Barnekonvensjonen. Noen utfordrere?

   Kai R Schantz:
   BLD som selv forlanger kjønnskvotering i alt fra private stryrer til radiakal kjønnskvotering på til fordel for kvinner på andre områder er selv besatt med en 80% kvinneandel (nærmere 100% av ledende stillinger er kvinner!!) uten at det ser ut til å bekymre dem.. Nok et bevis på dette departementet falskhet og uredelige virke.. Ut fra deres virke og hva de faktisk gjenomfører så er rådende idelogi radikale feminister. Statfeminismen høyborg med en feministisk idelogi som skader og krenker norske barn i en utstrenkning at de burde blitt fratatt retten til både å ha barn og likestilling i navnet sitt!!

   Kai R Schantz:
   Rolf: Vet at Sola kommune sitt barnevern fikk kritikk av riksrevisjonen fordi at nesten hele deres budsjett gikk til sakkyndige og til bruk i rettsprosser til fjerning av barn og lite til hjelpetiltak til barn selv om budsjettet var dobblet på få år... Så de må vel være ganske ekstreme i sin maktbruk?

   Rolf Solvang:
   OK, men verdensrekorden befinner seg helt sikkert i Rogaland. Karmøy har en force i at de har et godt utbygd system med ryktespredning og de er flinke til bekrefte hverandres løgner under ed og spesielt flinke til å få sine folk utplassert som meddommere.

   Elin Brodin:
   En oppgradering av farsrollen er nå like viktig som en alvorlig gjennomgang av barnevernet generelt

   Tor Arne Larsen:
   sola er berykta for djevelskap ja

   Peder Aresvik:
   Tror ikke dette er et spørsmål om mors- eller farsrollers offentlige status, Elin. Det trenges først og fremst en forståelse av familiens betydning for samfunnet.
   Den er forøvrig påpekt i FNs menneskerettserklæring....​...

   Dag Vidar Madsen:
   Det er krigen mellom mor og far, som er den største trusselen for barna. Ikke at barnevern kommer inn, etter at katastrofen er et faktum. Null avlastning null sammarbeid med far. Hva kommer det av? Vi må selv være i stand til selv å erkjenne, hva vi utsetter barna for, med gitt utgangspunkt i vår egen egoistiske adferd. Hadde sammarbeidet fungert bra mellom foreldrene, så hadde BV hatt minimalt å bestille. Dette sier seg selv.

   Peder Aresvik:
   Kanskje personer som har satt seg i en stilling som foreldre og familie også burde vurdere familiens betydning for samfunnets stabilitet før de oppløser den, Dag Vidar?
   Og kanskje samfunnet burde legge til rette for familiens liv i steden for dens død?

   Dag Vidar Madsen:
   Så absolutt enig Peder.

   Tor Arne Larsen:
   man er god til å legge til rette for adopsjon for diverse grupper, f.eks homofile, mens legge litt til rette for unge nybakte foreldre tydeligvis er grådig vanskelig

   Dag Vidar Madsen:
   De sliter seg ut med full jobb og unger de må hente i barnehagen. Familien ser hverander bare når de er slitne. Over tid så er det klart at vurderingsevnen også blir svekket i en sånn livssituasjon. Alt er styrt av pengegaloppen.

   Peder Aresvik:
   Det er noe megetsigende i at foreldre tilgodesees med en tusenlapp i måneden av staten for å skjøtte sitt foreldreskap, Tor Arne. Enslige foreldre får det dobbelte - og fosterforeldre det tyvedobbelte.
   Dette forteller i fenomenets billeder mye om hvilket syn samfunnet har på familien.

   Tor Arne Larsen:
   dessuten er det forbudt ved lov å diskrimminere homofile, mens å tråkkepå unge mensker er helt lov for øvrigheta

   Dag Vidar Madsen:
   Norge er blitt landet for minoriteter.

   Peder Aresvik:
   Ikke nødvendigvis, Dag Vidar: Landets største minoritet er de hvite heterofile menn.....

   Tor Arne Larsen:
   litt pussig at offisielt er at man vil ha myke menn, mens svært få damer vil ha slike dotter

   Dag Vidar Madsen:
   Vet ikke om det er helt sant Peder men av og til føles det sånn:))

   Peder Aresvik:
   Minoritets/majoritetsprobl​ematikk er uansett et spørsmål om identifikasjon av individet, Dag Vidar.
   Det som i alle fall er nødvendig for å bygge et samfunn i vår tid, er det autonome individ. Ingen annen er i stand til å ta på seg ansvar.

   Roy Ove Svarstad:
   Ka var det jensemann sa på tv i går, jo vi skal være forsiktige med å dømme andre, og spesielt vere moralistiske for måten de lever sine liv.

   Dag Vidar Madsen:
   Vi bør vel alle respekt i den grad det er mulig,men for all del ikke la avvikeren være hoved-premiss-leverandører​, selv om de har fått frekkhetens nådegaver så det holder. Når samfunnet blir avvikerstyrt går det selvsagt rett i grøfta.

   Peder Aresvik:
   Enhver politisk aktivitet dreier seg om en og samme ting: Å vinne neste valg.
   De tradisjonsbundne velgerne tror på demokratiet og stemmer på sine partier - som alle ser ut til å stå for samme samfunnsorden - i alle fall.
   Det er dette som gjør "avvikerene" til vårt demokratis viktigste velgere.

   Dag Vidar Madsen:
   De skaper oppunioner og overskrifter. Så sant så sant.

   Dag Vidar Madsen:
   Derfor styrer de retningen mer enn vanlige folk.

   Sylvia Sang:
   Nå har jeg nesten glemt hva som var starten på denne tråden (måtte opp og kikke), men festet meg litt ved dette her: "Det som i alle fall er nødvendig for å bygge et samfunn i vår tid, er det autonome individ. Ingen annen er i stand til å ta på seg ansvar."(P.Aresvik) - er dette underforstått kun de som er ute og forsørger familien da, mens den andre parten sitter hjemme og ser til kjernefamiliens velbefinnende? For det er vel ikke snakk om autonom vilje, om man forventer at den ene parten skal 'ofre seg for det overordnete mål' - kjernefamiliens bestående-? - Så altså, autonom vilje, for alle som kan tilkjennes retten til det? Jeg skal ikke si så veldig mye akkurat her, tenker jeg, men ville allikvel forslå f.eks denne muligheten: At alle nå skal kunne få lov til å innrette sine liv i størst mulig grad akkurat som de selv vil- men at samfunnet da måtte ta dette til etterretning: F.eks innføring av døgnåpen barnehage, (for mulighet for fleksibel arbeidstid for eneforsørgere), samt større valgfrihet mht de ulike ting, f.eks valg av studieretning (jeg tror det var og fortsatt er selektivt mht hvilke retninger som faller inn under godkjente statlige støtteordninger) for unge enslige, osv. Jeg tror vel nesten jeg vil påstå det slik: Samfunnet ER innrettet med tanke på kjernefamilien som base. Og er basert på f.eks to inntekter, med tanke på utgiftsnivået for en husholdning osv.

   Sylvia Sang:
   Men NWO skapte feminismen, selvsagt...

   Knut-Helge Jakobsen:
   Hvor mange prosent blir det da totalt som bv har overtatt omsorgen for av lovlige eller mer ulovlige grunner hittil i år?

   Tor Arne Larsen:
   aner ikke, men vet at det i skrvende stund er 300 bv saker i ringerike kommune av en total befolkning på 30 000 innbyggere 

   Knut-Helge Jakobsen:
   Hva er det som er feil, er det vi eller er det systemet..kan vel bli noen tusen på landsbasis det. Har vært interessangt å få en pekepinne fra alle våre som skriver kommentarer her.

   Dag Vidar Madsen:
   Ca 1 prosent. Det høres lite ut, men det er faktisk veldig mange på landsbasis. Nærmere 50 000.

   Knut-Helge Jakobsen:
   og vips så kom svaret fra Dag:-), det er mange det ca 50 000 omsorgsovertakelser, er det mulig?

   Dag Vidar Madsen:
   Det er ikke bare systemet, men holdningene generelt i samfunnet.

   Dag Vidar Madsen:
   Det er ikke omsorgsovertakelser

   Dag Vidar Madsen:
   Det er kun saker som blir innraportert til BV

   Dag Vidar Madsen:
   ca 16 % fører til omplassering/tiltak av alvorlig karraktær.

   Dag Vidar Madsen:
   Jeg synes uansett at det er alvorlig nok at kanskje 8000 barn hvert år bytter adresse. Grunnet såkalt omsorgsvikt. I løpet av 10 år er det da 80-90 000 barn det handler om.

   Sølva Nabila Saxelin:
   Det er jo ikke alle omsorgsovertakelser som varer over lang tid da.

   Dag Vidar Madsen:
   Nei det har du rett i.

   Dag Vidar Madsen:
   Hvis bare halvparten ender opp med fullstendig overtagelse, så er det allikevel mange nok barn til å fylle en liten norsk by med. Bare for å illustrere litt kvanta og størrelse. Tar vi med senskader disse barna ofte får senere i livet, så er det all grunn til å stoppe opp litt.

   Rune L. Hansen:
   ‎" Hadde sammarbeidet fungert bra mellom foreldrene, så hadde BV hatt minimalt å bestille. Dette sier seg selv." Sier Dag Vidar Madsen blandt annet. Dette hverken sier seg selv eller forholder seg slik. Det er iøvrig i det heletatt mange enda som har problem med å erkjenne og å forholde seg til hva det såkalte "barnevernet" faktisk og i realiteten er - og den offentlige forvaltningens nøkkel-personer og nyttige "idioter" for rådende uhyre kriminell politikk.

   Sylvia Sang:
   Begge deler er nok sant.. Men diskriminering mellom to foreldre som kanskje ikke helt har en god dialog lenger, kan nok gå begge veier..

   Kai R Schantz:
   Et eksempel på BLD beviste løgnpropaganda: "En viktig utvikling er at flere får hjelp i hjemmet. I 1993 var 29 prosent av tiltakene plasseringer utenfor hjemmet, mens denne andelen KUN utgjorde 16 prosent i 2010." De fleste vil ikke ikke stille spørsmål med denne femstillingen.. Hva om jeg sier 16% av hvilket antall? Og med bruken av ordet "KUN 16%" så bruker de forfalskning metoder for bevist villede.. DA sanheten er at 16% i 2010 er flere barn som har blitt tatt fra foreldrene enn 29% i 1993 som de refferer til.. Alikevel er de falske nok til å presenterer dette som KUN og som om mindre antall barn blir fratatt foreldrene.. DETTE ER BEVIST LØGN, FORLEDELSE OG FALSKHET.. Hva feiler departementet BLD når løgn har blitt deres varemerke i ALT de gjør!! Dette er ikke untak, men regel i alt de gjør, alt de utreder, alt de informer.. Noe er alvorlig galt i dette departementet!

   Sylvia Sang:
   Ja, det blir jo feil.. Med mindre infoen er skrevet av en hodeløs representant som kun forholder seg til tallenes tilsynelatende tale...

   Kai R Schantz:
   BLD dpartementet med likestilling i navnet har selv 80% kvinneandel i sine stillinger.. SELV SIER DE "Skal BLD rekruttere fleire menn og personar med nedsett funksjonsevne , utan å svekkje kvalifikasjonsprinsippet, blir tiltak som kan auke talet på søkjarar frå desse gruppene særleg viktige." - NOEN SOM SA NOE OM BLD OG VULGÆR FEMINISTER I MAKTENS KORIDORER??

   Rune L. Hansen:
   Den falske dokumentasjonen (med manipulering, trakassering og diskriminering, etc.) gjennomsyrer med sin uhyre kriminelle hensikt omtrentlig hele den norske offentlige forvaltningen, så absolutt ikke bare BLD. Det er pr. definisjon og bokstavelig talt og i realiteten et terror-regime som rår. Som foruretter, utplyndrer, torturerer, undertrykker og dreper med noe annerledes og mere skjulte våpen enn flere andre og tidligere terror-regimer. Ofrene er årlig veldig veldig mange.

   Sylvia Sang:
   Kanskje likestilling ikke er så viktig for så mange menn da..? Om det altså skulle komme til kvalifikasjoner for å søke seg til Barne- og Likestillingsdepartementet​... En må jo nesten bare legge inn dette argumentet, siden man nå legger disse bastante synspunktene for dagen. Det er jo i det minste en mulighet for at det kan finnes flere årsaker enn "Vulgær-feminisme" som bakgrunn for dette...

   Kai R Schantz:
   Feministisk idelogi og i særs den radikal feminismen som er rådene idelogi hos de Norske statstfeministne i BLD har ingenting med likestilling å gjøre.. det kalles kvinnestilling, ikke likestilling slik som du tydligvis forveksler dette med!

   Sylvia Sang:
   Nei da, jeg mener ikke så mye om det.. Jeg ønsker bare å peke på at det kan være en viss annen årsakssammenheng for at der finnes færre kvalifiserte søkere blant de mannlige kandidatene enn de kvinnelige, i akkurat denne sammenhengen her.

   Tor Arne Larsen:
   mener du å påstå det ikke fins kvalifiserte menn til å jobbe i barnevernet??

   Sylvia Sang:
   ‎Kai R: Men hva du sa om den forvrengte saksfremstillingen som ble nevnt i en av de tidligere kommentarene dine over her, er jo ganske relevant å få frem. Og det burde man jo, om man føler seg i posisjon til det, trekke frem i noen slags sammenheng. Men spranget derfra til å rase over kjønnsfordelingen og de såkalte kvalifikasjonsprinsippene ble litt vag for meg...

   Sylvia Sang:
   For å bli tilsatt i BLD altså.

   Vivi-ann Karlsen:
   Det sier vel seg selv at en del av likestilling, er nettopp at det oppstår kvinnestilling? Liksom et vesentlig poeng at det skal være rom for den feminine påvirkningen. Og straks det er mer enn en i et rom, blir det dra kamp. Er det kvinners feil at menn har en tendens til å trekke seg unna slik dra kamp? De vil heller opprettholde status quo?
   Jeg tror ikke menn vil inn barnevernet fordi det er stappfullt av problemstillinger hvor kvinner engasjerer seg sterkt. Jeg påstår at engasjerte kvinner er slitsomt for menn

   Tor Arne Larsen:
   nå er jeg motstander av at mensker overhode skal få en jobb pga kvalifisert pga rett kjønn... faglige kvalifikasjoner, egnethet og erfaring bør være kvalifikasjonenen som gjelder

   Vivi-ann Karlsen:
   I slike tilfeller menn som ikke innser at det finnes reelle kjønns forskjeller. Som er så populært å si at kvinner ikke innser. I andre sammenhenger

   Kai R Schantz:
   Når BLD har brukt lov, makt, tvang og påbud for å sikre kvinneandel ellers i samfunnet så vil man være ganske naiv å tro at det handler om vilje og ønske om flere menn i BLD men at de bare ikke vet hvordan.. man skal være svært naiv for å virkelig tro dette, spesielt sett opp mot hvilken politikk de gjenomfører.. som er FEMINISME ikke LIKESTILLING... BLD offrer barn, kvinner, familie og fedre i alt de foretar seg da dette ofte er i konflikt med det overordnede feminstiske målsetning..!! Slutt å være så naive folk, det er bare å se på hva de gjør og lukke ørene for hva de sier av løgn og propganda.. VÅKN OPP!

   Sylvia Sang:
   Tor Arne: Dette var snakk om kriterier eller angitte krav som visst nok var stilt inn ift å blir tilsatt ved Barne- og Likestillingsdepartementet​.. Jeg mente kun å antyde at andelen mannlige søkere Kunne være mer begrenset enn antallet kvinnelige sådanne. Det er noe annet enn Barnevernet. .. Om man nå skal forholde seg til Barnevernet som det er i dag.. så for all del, sett like gjerne inn menn som noe annet... For min del har jeg jo sett det slik at menn tidvis har gitt inntrykk av å betrakte ting i et litt større perspektiv enn kvinner; som på sin side gjerne kan ha en viss tilbøyelighet til å henge seg opp i detaljer (sklt. 'små-pirk'), eller "ikke se skogen for bare trær", som man også kaller det. Men på den andre siden så fins det jo menn med slike tilbøyeligheter også. Men nei, jeg mener vel ingenting om det. Sett gjerne menn inn i (dagens) barnevern.. Det ville sikkert ikke gjøre mere skade?

   Vivi-ann Karlsen:
   Jeg mente ikke kvinneyrker nå. Jeg mente kvinnestilling. At jobben utføres på feminine premisser, nettopp fordi den utføres av kvinner. Noe annet ville vært veldig unaturlig. Men det skal selvfølgelig være egnethet, saklighet, og felles retningslinjer som skal gi rom for alle. Bare de innser at meningsforskjeller må være påvirket av at det er to kjønn om jobben. Begge veier

   Kai R Schantz:
   Allerede ved inngangen til BLD så forstår man at dette er FEMINISMEN HØYBORG, hvor der er en megastor messingplankett med en ensidig hyllest til kvinnekjønnet! Ingenting om barn, familie eller fedre! At dette departementet er gitt makten over den norske familie og barn er forferdelig tragedie som barn, fedre og en del kvinner betaler høy pris for!!

   Tor Arne Larsen:
   jeg er på ingen måte mot likestilling...

   Sylvia Sang:
   Vel Kai .. kall meg gjerne naiv da.. Selv om jeg selv kanskje ville kalle det en viss motvilje mot å trekke konklusjonene overilet... Og om det nå en gang var 'Feminisme' man drev og ville fremme, så ville jeg for min del forventet et system som faktisk var tilrettelagt for familier uten nærværende fedre.. Altså for såkalte aleneforeldre- som svært ofte er synonymt med aleneMødre.. Det er det ikke. Men like fullt kan det godt være et poeng i det du sier om familier og fedre.. Det har du sikkert satt deg mer inn i enn meg.

   Tor Arne Larsen:
   men hvorfor skal tradisjonelle mannsyrker kjønnsnøytraliseres men kvinneyrker skal være preget av ekstrem feminisme??

   Vivi-ann Karlsen:
   Det blir en feministisk høyborg (hønsehus) om mennene ikke vil inn på arenaer hovr det er engasjerte kvinner.

   Vivi-ann Karlsen:
   Likestillingen har dratt kjønnsrolle kampen ut fra hjemmet, og inn i offentlige stillinger. Der blir den ikke mindre utfordrende, eller vesentlig annerledes enn den allerede er i hjemmet.

   Sylvia Sang:
   Hva tenker du på da? 'Kvinneyrker'... ? Til Tor altså. Kvinneyrker i tradisjonell forstand: Sykepleie, andre tradisjonelle - og underbetalte- omsorgsyrker; hjemmeværende mødre...

   Tor Arne Larsen:
   tradisjonelle kvinne yrker... mange velger fortsatt på samme måte om myndighetene tror,vill noe annet

   Sylvia Sang:
   Jeg vet ikke hva du mener med at disse feltene er preget av 'ekstrem feminisme'.. Men jeg tror jeg har hørt noe om at 'likelønn' kan være et tema...

   Tor Arne Larsen:
   om d er 1 mann el ingen et sted av totalt 10 ansatte...så ikke at mannen blir hørt..

   Vivi-ann Karlsen:
   ekstrem feminisme er et kallenavn på kvinner som opptrer som kvinner. Som en fortsettelse av påstanden om at nå vil kvinner være menn, da likestillingen gjorde sitt inntog.
   Når det viste seg at kvinner bare ville være kvinner på jobb, på egne premisser. Da er vi ekstreme

   Tor Arne Larsen:
   bare når det går på bekostning av trivsel og arbeidsmiljø for menn som vil inn på en slik arbeidsplass...

   Tor Arne Larsen:
   kvinner mobber menn også og diskrimminerer

   Vivi-ann Karlsen:
   Jeg anser kjønns forskjeller som så vesentlig noen ganger, at det må tas spesielt hensyn til kjønnet som er minioritet på mange arbeidsplasser. For å oppnå at enhver får gjort jobben sin best mulig. Men da ropes det diskriminering på alle hold

   Kai R Schantz:
   ‎Vivi-ann Karlsen, ekstrem feminisme har ingenting med kvinner som vil være kvinner... da må du sette deg inn i hva ekstrem feminismen har som idelogi og har som mål .. facisme er meneskevennlig i forhold.. så dette er ikke noe jeg forbinder med de fleste kvinner, tvert om.. men jeg forbinder det med kvinnene i BLD!

   Vivi-ann Karlsen:
   skolen er et godt eksempel på hvor det må få være lov for menn å ha egne "klikker" innenfor allerede eksisterende samhold og samarbeid. Fordi menn sammen med menn, ofte henter ut flere fruktbare ideer og gled. På samme måte som kvinner også... gjør det sammen med kvinner. Når det samtidig er felles arbeidsplass, og felles møte rom. så kan fruktbare ideer utveksles også på tvers av kjønnene. Jeg tror mange arbeidsmiljø kan forbedres om slikt ikke ble sett på som diskriminerende. Det skjer naturlig likevel, på mange arbeidsplasser 

   Vivi-ann Karlsen:
   Ok, Kai. Men jeg benyttet benevnelsen til å komme inn på en del av likestillings problematikken som forundrer meg.
   De ekstreme kjemper en håpløs kamp mot naturen. Så er de en veldig stor trussel?

   Kai R Schantz:
   Ja, de er en stror trussel når de har kommet i en slik enorm makt som å styre et Norsk departement.. selv hvor galskap idelogien er, så er den trussel når de som tror på den har fått makt.. noe mange, mange barn og menn betaler en stygg pris allerede.. BV problematikken blir også styrt fra de samme feminstene og kjerne familien er ikke forenelig med feminstisk idelogi.. og ikke si at man ikke ser resultatet av dette allerede.. så, ja DET DE ER EN TRUSSEL, som om de er splitter pine galne og det de tor på er naturstridig..

   Vivi-ann Karlsen:
   En forskjell på kjønnskamp i yrkeslivet, kontra kjønnskampen i hjemmet. Er at der trenger ingen legge seg flat av hensyn til husfreden, eller barna. Så egentlig blir det opp til mennene å imøtegå ekstremisme. På en helt annen måte enn det fins rom for i hjemmene. Med drahjelp fra alle som ikke er ekstremister??
   Kan det noen ganger være slik at det bli rent ekstremistisk, nettopp fordi heller ikke kvinnene jenker seg for husfreden, eller barnas skyld? Den naturlige bremsen i kjønnskampen mangler....

   Vivi-ann Karlsen:
   Da må det reguleres, og da kalles det diskriminering.....

   Vivi-ann Karlsen:
   Det må vel kalles å ha nådd kjerne i likestilling? Når menn krever reguleringer for å ikke bli overkjørt av kvinner i yrkeslivet.

   Dag Vidar Madsen:
   Ekstremisme er det når den ene parten turer frem, uten hensyn til den andre og til og med på bekostning av barna. Det er ikke knyttet til kjønn. Dessverre så har noen av disse fått solide maktposisjoner i samfunnet.

   Sylvia Sang:
   Finner det litt merkelig å delta i en diskusjon der en omtaler folk som tror på andre livsformer enn innen kjernefamilien som 'splitter pine galne' og at alternativer er 'naturstridige'.. Det må da være på sin plass å kunne revurdere hvem man ønsker å sitte i denne alliansen (som den sklt. kjernefamilien er) med.. Uten f.eks å sitte låst fast grunnet f.eks økonomisk avhengighet... Såpass individualistisk må det da faktisk være rom for å være, uten å bli omtalt som 'naturstridig'.. Jeg ville faktisk kalle det ganske Naturlig at slike krav er kommet på banen.

   Sylvia Sang:
   Folk som bestrider slike rettigheter ville jeg kanskje finne det nærliggende å beskrive som 'ekstreme' eller.. ja, kanskje litt 'små- galne'.. Om en nå absolutt på død-og- liv skulle gå i gang med å definere alle ting, i sånne termer..

   Peder Aresvik:
   Det som kjennetegner de totalitære ideologier, er deres dogmer om at den kulturutviklende kraft er kampen mellom motsetninger av over- og underlegne interesser, gjerne på et konstruert etisk/moralsk grunnlag.
   Kommunismen har sin klassekamp, nazismen sin rasekamp og feminismen faller med sin kjønnskamp naturlig inn i denne sammenhengen.
I tillegg har feminismen med sin generalisering av makt/avmakt som diskriminerende praksis mot det ene kjønn, prestert å dele menneskeheten i to, basert på et eneste kromosoms forskjell. Dette gir dermed feminismen også rasismens krystallklare trekk: Å dele mennesker på enkelt genetisk grunnlag i vurderingen av deres plass i systemet.

   Sylvia Sang:
   Kanskje du skulle definere det konstruerte etisk/moralske grunnlag? - Denne inndelingen av menneskeheten i to, har allerede eksistert fra gammelt av.. Det er vel ikke den du mener å bestride?

   Vivi-ann Karlsen:
   Joda, dersom der rasisme å ganske enkelt konstatere genetiske forskjeller, uten å tilegne den ene eller andre, større eller mindre verdi. Jeg sier ingenting om at det ene kjønnet har mer verdi enn det andre. Bare at det faktisk finnes kjønns forskjeller

   Sylvia Sang:
   Jfr. denne formuleringen her altså: "I tillegg har feminismen med sin generalisering av makt/avmakt som diskriminerende praksis mot det ene kjønn, prestert å dele menneskeheten i to, basert på et eneste kromosoms forskjell. Dette gir dermed... feminismen også rasismens krystallklare trekk: Å dele mennesker på enkelt genetisk grunnlag i vurderingen av deres plass i systemet." Spørsmålet må jo snarere bli et spørsmål om hvilke definisjoner man skal legge til grunn.

   Vivi-ann Karlsen:
   Hvorfor er det siskriminering å anerkjenne forskjeller? Hvorfor prøver vi oss på en kunstig framstilling av at det ikke finnes forskjeller. Framfor å lage plass til alle forskjeller?

   Sylvia Sang:
   Vivi- Ann: Dersom man skal gå med på at dette skal kunne omtales/defineres i tråd med 'rasisme', må man jo kunne peke på at denne atskiltheten innen menneskeheten allerede eksisterer. Jeg går simpelthen ikke med på dette forsøket på å definere, da det aktuelle spørsmålet simpelten går i hvilke definisjoner man skal legge i de ulike kjønnene. Feminismen har talt klart og tydelig for at kvinner besitter andre egenskaper enn evnen til simpelthen å gå i hjemmet og stoppe strømper og annet forefallende arbeide.. Som sådan forsøker (forsøkte?) feminismen i utgangspunktet å tale for at kvinnen var mannens likeverdige... Altså oppheve det skillet som eksisterer fra gammelt av, mht rettigheter, taletid i samfunnet osv.

   Peder Aresvik:
   Kjønnsforskjeller finnes, Vivi-ann. Og gjennom noen tusenårs kulturutvikling fant de i regelen sin plass i forhold til hverandre, i praktiske fellesskap hvor begge parter fant den plass de fant naturlig: I familien. Den har hatt mange former, i relativt statiske samfunn ville erfaring være av stor viktighet - og dermed ble også den flergenerasjonelle storfamilien av stor viktighet. I samfunn i sterk utvikling har den spilt en mindre rolle.
   Denne kulturelle sedvane er hva vi i vårt hjørne av verden forsøker å bryte opp med den begrunnelse at den er diskriminerende ovenfor det ene kjønn. Det er imidlertid på ideologisk/politisk grunnlag, fordi man tilpasser terrenget til kartet, og ikke omvendt.
   Man diskuterer frivolt i politiske fora hvor frigjørende det er for kvinner å gjøre egen karriere - gjerne med lederstillinger som mål, men det diskuteres dessverre ikke hvordan situasjonen fortoner seg for henne som ble "frigjort" fra hus og hjem til kassen på super'n, fordi en vanlig arbeidsmannslønn ble for liten til å underholde en familie på.
   Resultatene kjenner vi: Utslitte og oppløste familier - og en blomstrende nyadel av velstående spekulanter. Deres fruer blir gjerne hjemme mens barna er små - dog gjerne med en au-pair til å gjøre det grøvste arbeidet.

   Vivi-ann Karlsen:
   Ja, men vi har da stort sett kommet langt forbi å bevise det Sylvia. Og jeg er lite interessert i å definere kjønnene for mye. Men bevissthet rundt at det faktisk finnes en kjønns forskjell er likevel viktig. For mye definering har oftest helt motsatt effekt av hva man ønsker å oppnå ved definering. Spesielt når det er tatt ut av den konkrete sammenheng.
   Både når det gjelder kjønn, rase og bakgrunn, er det å hoppe over, eller late som at det ikke fins forskjeller. Den beste måten å mate rasisme på alle vis. Det skaper frustrasjon å ikke kunne kalle særtrekk for hva det er. Vi trenger å lære oss å omfavne særtrekk. Glemte nevne handicappede i samme slengen. Det gjelder like mye deres rettighetskamp.

   Kai R Schantz:
   Feminismen vi har i dag er langt forbi det punktet der de snakket om likverdige kjønn og hadde en politikk som gjenspeilet en slik tro..! Feminismen i dag og dens idelogi er noe av det ondeste idelogi som verden noengang har sett når det kommer til mennskeverd.. Apartheid lovgivningen er forlengs fobigått av det loverket som som den femninistiske idelogi både har innført her i Norge og hva som er målet til den feministiske idelogien!

   Vivi-ann Karlsen:
   Alle skal leve i lag, og alle skal ha samme rettigheter. Men en kommer aldri forbi at forutsetninger har betydninger for hvor det er bruk for en. Og det er ikke diskriminering. Litt avsporing. For kjønnsforskjeller utgjør ikke like store skiller når det gjelder forutsetning for å utføre en jobb lengre. Men situasjonen var slik en gang i tiden. Og er slik i mange andre kulturer

   Kai R Schantz:
   ‎Sylvia Sang, har du lest det femistiske SCUM manifestet? eller Feminstledestjernen Germaine Greer bøker? boken The Female Eunuch ? DETTE ER ALT ONDSKAP SOM IDELOGI .. FEMINISME

   Peder Aresvik:
   Det du sier jer, er i de fleste fall riktig det, Vivi-ann. Ikke i vårt samfunn i alle fall.
Men valgfriheten har blitt mindre. I min ungdom kunne en kvinne velge å bli husmor som eneyrke. Det kan hun neppe i dag :)

   Sylvia Sang:
   Jeg aner ikke hva du betrakter som målsetningen Kai R.. Du må nok spesifisere litt mer for min del, om jeg skal henge med.. Vivi-ann- jeg bestrider ikke at der er naturgitte forskjeller mellom kjønnene.. Og jeg har også enkelte betenkeligheter med målsetningen i den pågående, eller gjennomgåtte 'kvinnefrigjøring'... Men jeg bestrider ikke viktigheten av det til sin tid. (min kommentar var for øvrig relatert til din respons på Peder, den store retorikers innlegg...) - Og Peder.. han taler med.. silkerøst.. Alle må jo selvsagt forstå at det å sitte i kassa på super'n, det er da intet å trakte etter..? Så på et eller annet punkt ble terrenget tilpasset kartet, og ikke omvendt... Ja, på et eller annet tidspunkt, så ble evolusjonen naturstridig... Forstå det den som kan.

   Sylvia Sang:
   Det er selvfølgelig ikke utenkelig med slike sammenhenger, men jeg aksepterer faktisk ikke den argumentasjonen sånn uten videre- for min del altså..

   Peder Aresvik:
   Litt kaffe, Sylvia..... champagne har jeg ikke råd til :))

   Vivi-ann Karlsen:
   Viktigheten i sin tid. Og viktigheten i vår tid på andre steder på kloden. Hvor vi ikke må tro de kan hoppe over de første viktigste trinnene.
Kai må gjerne spesifisere mer nøyaktig på hvilke områder det er ren ondskap.

   Sylvia Sang:
   Nei, Kai R.. Jeg har ikke lest Greer.. Jeg får nok ta det for meg til sin tid.. Ja Peder, da skulle man nok diskutert.. Du er jo en klok mann.. til sine tider... Men akkurat innen dette feltet er vi nok ikke helt på bølgelengde.. Men det mener jeg vel vi har vært inne på før også.. ;)

   Peder Aresvik:
   Vår samfunnsoppgave er vårt eget samfunn, Vivi-ann. Det er vår rett, som de andre har sin rett til det samme.
   Jeg gikk noe læretid i Sveits, og har lært meg å sette pris på den sveitsiske kultur, og ikke minst på deres gamle munnhell. Et av dem jeg liker best er dette: "Hvis alle feiet for egen dør - ville verden bli gullende ren."

   Sylvia Sang:
   Greer var vel hun som hadde kommet med et synspunkt om at fedre seksualiserte sine døtre ved å gi dem godnattkyss.. Uten at jeg har fordypet meg i øvrige elementer av vedkommendes verdenssyn som sagt, så vil jeg nok tro at slike ytinger må være av de mere marginale.. Og med forhåpentligvis tilsvarende evne til oppslutning om sine synspunkter.

   Peder Aresvik:
   Skal du ha dævelskapen på søvfat, og ikke til å misforstå, Sylvia, skal du forsøke deg på Shulamit Firestone ;))

   Sylvia Sang:
   Shulamit.. Er det navnet på en person.. en kvinnelig sådann, som skriver bøker av det mindre oppbyggelige slaget, kanskje.? (helt ukjent for meg..)

   Peder Aresvik:
   Hun som ville bruke store deler av forskningsbudsjettene til å utvikle kunstige livmødre med, "...for å frigjøre kvinnen fra sitt bilologiske slaveri."
   Aldous Huxleys "Brave New World" evaluerer forresten på forhånd tiltakets verdi på en utmerket måte - lenge før Firestone var ute med sine tanker :))

   Kai R Schantz:
   ‎Sylvia Sang, Greer verdenssyn kalles feminisme.. og om du lurer på hennes oppslutning så nok ikke disse marginale om man legger til grunn at hun har et opplag på flere millioner bøker og anses som en ledende feministisk tenker.. skulle ønske du hadde rett at galskapen kun var marginal..

   Sylvia Sang:
   Huxley er nok verdt å titte på.. (har mistet hele biblioteket mitt på underfundig vis...) Takk for tips.. Har googlet. "frigjøre kvinnen fra sitt biologiske slaveri".. Der er man nok litt inne på "naturstridig evolusjon" ja, Dèt er jeg faktisk enig i... 

   Tor Søren Drivenes:
   Er det virkelig foreldrene som er blitt så mye dårligere som foresatte, eller er det et skapt problem for å sysselsette "forståseipåere".

   Sylvia Sang:
   ‎Kai R Schantz: Jeg vet ikke hva Greer sier ellers.. Men har selvsagt fått med meg at hun omtales som feminist. Jeg har fått med meg de tingene hun nevnte som fikk et oppslag i dagspressen her (om jeg ikke husker helt feil), og akkurat DE tingene høres jo ganske bak mål, og skremmende ut.. Og enkelte ganger Kan det jo faktisk være at folk kan si fornuftige ting innen Noen felter, og mindre fornuftige ting i andre sammenhenger.. Men det vet jeg som sagt ikke nok til å uttale meg om..

   Sylvia Sang:
   Tom S: Det kan nok godt være at det har latt seg utvikle en mer eller mindre "selvgående organisme" etter hvert ja.. Det er nok flere som tenker i de baner.

   Kai R Schantz:
   Når det gjelder Firestone som etter å ha vært med å stiftet det "radical feminist group Redstockings" fant denne for lite radikal så er hennes meninger om menn så ondskapfulle og hennes feministiske idelogi så skremende at det at hun har millioner av feminster som tilhenger heller ikke marginalt problem.. da det finnes flere av hennes tilhenger i Norge en nynazister,, og i forskjell fra nynazizter så blir disse tilsatt i maktposisjoner og er med å styrer Norge i organisasjoner som JURK og BLD.. DET ER SKREMMENDE DET!!!

   Dag Vidar Madsen:
   En forfatter jeg ikke husker navnet på i øyeblikket, skrev en svært interessant bok om temaene Nazisme, fascisme og feminisme. Hun tok utgansgspunkt i deres antatte og manglende utfoldelse av sexuelle legning, og gjorde sine sin analyser av disse ekstreme kulturene på bakgrunn av akkurat det. Hun mente at i skyggen av nazibevegelsen var det homofile som dyrket frem sine absurde og ekstreme mannsidealer og likeledes hadde feminismen den samme skjulte agendaen, med sine like forskrudde kvinneidealer. Kort sagt et fryktelig hat mot det normale, som de selv aldri kunne bli en del av på grunn av avvikende sexuell legning. Derfor total fornektelse av det som er normal omgang med det andre kjønn. En homofil konspirasjon blir vel å ta i for mye kanskje? men det er en besnærende tanke, for dem som tør å dvele litt ved den.

   
---
---

   Dung Svalland, 13.07. 2011:

   Må si at Netlog er ille. Jeg skrev i min dagbok om det jeg hørte i går. Fikk beskjed av dem om at det jeg skrev helt nøyaktig her på fb var upassende.
   Det var upassende å skrive om det men helt fint at offentlige tjenestemann/dame gjør sånt mot folket

*

   
---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, mandag 18. juli 2011, Vinberget:

   16 pluss-grader Celsius og halvt overskyet og halvt lys blå himmel her ute klokken 9. Utpå dagen overskyet, omkring 20 pluss-grader.
---
---

   Tor Arne Larsen, 18.07. 2011:

   merkelig at vi i norge har strengere kontroll og beskyttelse av uvesentligheter enn av det som er viktig

*

   Rune L. Hansen:
   Eller nettopp ikke merkelig ...

   
---
---

   Rune L. Hansen, 18.07. 2011:

   Fjern det kriminelle og det blir absolutt ingenting igjen av det såkalte "barnevernet". Hverken synsing, trakassering, trusler, frykt, kidnappinger, fangehold eller noe som helst. Bare det groteske som har vært og som det må og skal ryddes opp grundig i, for å tilkjenne ofrene gjenopprettelse og erstatning og de mere eller mindre kriminelle som har vært ansatt i eller delaktige i slikt noe straffe- og erstatnings-ansvar.

   
---
---

   Marius Reikerås, 26.07. 2010:
   http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=137989646234275&id=733576874

   Visste du at vi har et byråkrati som tilsvarer at Norge skulle ha en befolkning på mellom 25-30 millioner?

*

   Øivind Levinsen:
   og dei tar inn skattar og avgifter tilsvarande ein befolkning på 25-30 millionar innbyggerar og.
   July 26, 2010 at 11:34am ·

   Jarle Oppen Stromsbråten:
   Vi har dobbelt så mange som Sverige med en befolkning på over 8mill...
   July 26, 2010 at 11:34am ·

   Mariana Giovanna Cosenza:
   Og vi har næringsbygg som kan dekke behovet for 8 mill. og vel så det!
   July 26, 2010 at 11:36am ·

   Jarle Oppen Stromsbråten:
   Veldig mye av det står tomt,for det er begrenset hvor lønnsomt det er å drive en virksomhet med et slikt byråkrati hengende over seg...
   July 26, 2010 at 11:38am ·

   Bjørg Brennan:
   Byrokratiet i Norge er som slutten på en begravelse, der presten sier ; Av jord skal du igjen oppstå......
   Kanskje ikke....Helst ikke....
   July 26, 2010 at 11:44am ·

   AnjaRa Torill Vråskar:
   DA har vi en jobb å gjøre, folkens! Enten- se å få skaffet 20 millioner fler innbyggere i en fei, eller - å kaste hele styrestellet her til lands og stille og rolig annlegge et nytt og bedre styre for ALLE!
   Noen som har lest om prinsippene til Anastasia?
   July 26, 2010 at 11:46am ·

   Øivind Levinsen:
   støtter alternativ 2
   July 26, 2010 at 11:47am · 

   Rigmor Fossdal:
   Gå til elskoven ,folkens ;o) Bare det tar litt lang tid å oppnå et slikt tall... Da er det i realiteten intet valg...
   July 26, 2010 at 11:49am ·

   Mariana Giovanna Cosenza:
   Lykke til alle sammen! Jeg tro det ikke før jeg får se det....
   I mellomtiden utvandrer ca 10.000 personer fra Norge hvert år. Like mange som under den store utvandringen fra 1800-tallet..... nesten en mill.
   July 26, 2010 at 11:50am ·

   Are Bjørby:
   Jeg jobber gjerne litt med alternativ 1 hvis noen kjenner en hyggelig dame... :o)
   July 26, 2010 at 11:51am ·

   Rigmor Fossdal:
   ‎....er du utmeldt, Mariana?
   July 26, 2010 at 11:53am ·

   Mariana Giovanna Cosenza:
   Neida Rigmor. Jeg er fremdeles norsk, men søker om å få tilbake mitt gamle italienske statsborgerskap - just in case. Jeg trodde vi europeere kunne leve i lag og skape noe felles i Norge, men jeg vet ikke lenger....
   July 26, 2010 at 11:58am ·

   AnjaRa Torill Vråskar:
   Ja, i Italia er det jo ikke noe Mafia, ettersom jeg har hørt i det seineste :)
   July 26, 2010 at 12:07pm ·

   Rigmor Fossdal:
   Nai, det er forståelig...mariana. ER vel likevel på tide å velge et sted?
   July 26, 2010 at 12:07pm ·

   Mariana Giovanna Cosenza:
   Det er helt riktig AnjaRa:) Der nede fakker vi dem - selv om det tar tid!
   Jeg trodde du ellers holdt på med å feie for egne dører.........
   Rigmor: jeg blir nok en utlending på livstid - og det går nok greit. Jeg har gjort det beste jeg kunne i Norge, men etternavnet mitt gjør at alle dører blir stengt....
   Jeg er vant til det også:)
   July 26, 2010 at 12:14pm ·  

   AnjaRa Torill Vråskar:
   Kjære Mariana, jeg mente ikke å fornærme deg... Beklager om du oppfattet det slik!
   Det jeg mente var at om man kikker etter en løsning på våre problemer, så er ikke utveien å flykte fra dem, men bli der man selv føler man hører til og så ta opp arbeidet og utfordringen med å få endret det til det beste for ALLE!
   July 26, 2010 at 12:20pm ·

   Rigmor Fossdal:
   NAI, Mariana- du er Mariana Cosenza på livstid. Det er det eneste..Du er likevel Mariana om du skulle finne på å bytte etternavn..
   Du får åpne dørene selv.... ;o)
   July 26, 2010 at 12:27pm ·

   Rigmor Fossdal:
   Det er viktig å handle alternativ 2... når alternati 1 er et langdrektig "pprosjekt" - som likevel kan utøves underveis ;o) Om trygt..med tanke på norsk, livsfarlig og livsfiendtlig barnevern..
   July 26, 2010 at 12:29pm ·  

   Mariana Giovanna Cosenza:
   Jeg er ikke fornærmet:)))
   Saken er at jeg lengter nok mye til hjemlandet - akkurat som dere ville ha gjort om dere ble borte lenge av gangen....
Joda, jeg forblir Mariana - og bytter ikke navnet mitt bort sånn uten videre. Jeg har hatt et mer nordisk klingende etternavn..... det var lettere da, om noen ikke kjente meg "in persona"...
   Så jeg vet og har erfart forskjellene. Men stort sett går dette rimelig bra, mine kontakter her på FB, venner og bekjente har få fordommer - heldigvis:)
   Rigmor: du har rett! Er dørene lukket, så får jeg ta litt ekstra hardt i:)
   July 26, 2010 at 12:34pm ·  

   AnjaRa Torill Vråskar:
   Alternativ 2 ER trygt - spesiellt for barn, og dette hjerte-gnistet går som en løpeild over kloden i dag, og har gjort det en stund allerede! Hvorfor har ingen hørt så mye om det? Fordi det IKKE er for godt til å være sant! Det KREVER noe av hver især, men det GIR mer enn du kan drømme om, om du er villig til å tenke HELT utenfor boksen!
   July 26, 2010 at 12:36pm ·  

   AnjaRa Torill Vråskar:
   Mariana, jeg bodde i Sverige i 9 år, men flyttet hjem hit igjen fordi jeg lettere så hva som var i ferd med å skje her hjemme. Jeg bestemte meg for at - skulle denne skuta gå ned, så var det med meg ombord! Men du skal vite at det har ikke ...vært like lett for meg heller, Mariana, til tross for at jeg er "heil-norsk" som det så smukt heter :) Vi sliter alle mer eller mindre på denne jorden i dag, på ett eller annet vis. Derfor er det så viktig med denne diskusjonen, og å treffes på Marius sin side, han som gjør så masse for så mange allerede!
Det er ikke utseendet eller navnet som gjør deg til det du er- det er den gnisten som lever i sjelen din, min venn! ♥
   July 26, 2010 at 12:45pm ·  

   Roy Ove Svarstad:
   Jepp viste det, det er i hovedsak bygget opp slik av arbeiderpartiet i 45 av de siste 60 år.
   July 26, 2010 at 12:56pm ·  

   AnjaRa Torill Vråskar:
   Det var allerede påbegynt før vi ble DRATT inn i seneste verdenskrig, Roy.
   July 26, 2010 at 1:03pm ·  

   Mariana Giovanna Cosenza:
   Tusen takk AnjaRa♥:)
   Det er nok riktig at vi alle har våre problemer. Og jeg forstår det du sier her... Det jeg liker tross alt - er den selvkritikken og selvransakelsen nordmenn er i ferd med å innta. Som "hvit italiener" liker jeg det veldig godt! I Italia, og en rekke ande land er vi meget opptatt av å sete demokratiet på prøve. Vi er råe på å hudflette våre politikere, og vi går våre egne veier når vi må. Bare synd det ikke kommer frem i norsk media. Det er vår plikt til å snu hver eneste stein om nødvendig. Tross alt handler det om mange modige og flott mennesker som ikke finner seg lenger i etablerte sannheter - og det er bra!
   Forøvrig er jeg ikke nådig mot mine egne landsmenn og politikere:)
   Og med bindestrek-identitet har jeg et privilegium. Jeg sloss i det ene og snart i det andre♥
   July 26, 2010 at 1:07pm ·  

   AnjaRa Torill Vråskar:
   Det var den gnisten jeg nevnte, Mariana :) ♥
   Og ang. Media - de står med kniven på strupe, og lar det skje!
   Selv ville jeg gått rett inn i en annen dimensjon for å redde menneskene i dette landet ut av uføret vi er i, selv om jeg er aldri så... redd for stor smerte - jeg har levd i det for lenge til å ha glemt! Men bitter er jeg ikke, og ikke skal noen få meg til å endre sannheten om det står om alt! Og jeg mener alt! Jeg er for nysgjerrig og engasjert til å ønske livet av meg selv, men er det det de vil true med, så får de tvinge det ut av meg, jeg gir ikke opp! Og klarer de det også, så skal jeg komme tilbake så fort jeg kan og synge vuggeviser for dem hver natt, når de av frykt for hvilke ondskapsfulle planer dere etterlatte har tenkt ut for å få dem alle bort fra maktens lekegrinder(hvilket dere selvfølgelig ikke har en tanke om). Og jeg skal heale de syke sjelene dems, så de blir verdige medmennesker og gode, frie borgere av den frie verden vi driver å skaper :) :) Ja, ja.... :) Sånn kan jeg sitte her å drømme for meg selv, helt på tryne, sier noen. Helt sant sier jeg :) :) ♥ ♥ ♥  
   July 26, 2010 at 1:27pm ·

   Mariana Giovanna Cosenza:
   Takk - slike mennesker må vi ha!
   En "velferdsstat" alene sikrer ikke rettferdighet eller velferd for alle. Menneskene selv må gripe inn for å opprette det viktigste av alt - et velferdssamfunn. Det er du og jeg og alle andre som må sørge for det, også utenfor facebook. Men vi kommer til det etter hvert - ikke sant?:)) ♥
   July 26, 2010 at 1:35pm ·

   AnjaRa Torill Vråskar:
   See you later aligator ;)
   July 26, 2010 at 1:42pm ·

   AnjaRa Torill Vråskar:
   Ups, der mistet jeg en "venn" gitt :)
   July 26, 2010 at 1:46pm ·  

   Irene Abrahamsen:
   ja , veit at for kvar bonde i Norge er det 5 byrokrater.. og så snakker folk om dei høge matvareprisane. ! Kjenner ein bonde som leverte ein flott kalv til slakt, han fekk 17 kr for kiloen . Kansje noko og tekene på viss folk ynskje billigere mat. Det er ikkje dei som produsere maten i norge som tjener dei store pengane
   July 26, 2010 at 3:59pm ·

   Bjørg Brennan:
   Produserer vi nok mat i d her landet, og HELE landet?
   Hvorfor har vi ikke kornlager?
   HVEM er d som styrer matproduksjonsprisene vårs, fra hvor?
   July 26, 2010 at 7:53pm ·  

   Merete Engh:
   Norge, Nigeria og Spania....
   July 27, 2010 at 9:09pm ·  

   Trond Ruud:
   Jeg så for en del år siden påstanden at det var fler ansatt i Bergen kommune, enn i hele EU-byråkratiet i Brüssel. Hvorvidt det var riktig dengang, og om det isåfall fremdeles stemmer vet jeg ikke. Men ville isåfall ikke bli forundret. Norge: Kjempebyråkratiers fødeland :-)
   July 28, 2010 at 1:11pm ·  

   
---
---

   Rune L. Hansen, 18.07. 2011:

   Visse får seg til å si og skrive ting som ved sin villfarelse til likegyldighet, villvei, forhastede slutninger og konsekvenser er bedrageri og forurettelse. Ressurs-mangel i et av verdens økonomisk rikeste land, hvor omtrent en fjerdedel av befolkningen er ansatt i og omkring den offentlige forvaltningen og regjeringens offentlige forvaltning massivt systematisk utplyndrer og gjør rovdrift på sivil-befolkningen og våre landskaper og miljøer, ved blandt annet å gi og å fordele porsjoner og smuler med den ene hånden og med den andre hånden om og om og om igjen ta, undertrykke og utplyndre, fra særlig de nedre skikt for å kanalisere oljepenger, liv og ressurser oppover og bort fra og ut av landet, osv.! Ressurs-mangel?! Tilsynelatende og sikkert og visst nok ingen ressurs-mangel hva gjelder de områdene som gjelder undertrykkelse, propaganda og utplyndring eller tortur og drap overfor sivil-befolkningen. Ressurs-mangel?! Litt av en bortforklarende og forurettende frase i denne sammenheng. Lettfeldig omgang med ordene, synsing, "meninger", tro og forhastede slutninger kort-slutter fort lett anstendighet, rettferdighet, lov og rett, saklighet, perspektiv og bevissthet. - Det er ikke hva som går inn i vår munn (dog våre ører), men hva som går ut fra vår munn som foruretter. Som Jesus sa det og gjorde oss oppmerksom på som en viktig vesentlighet.

   Selv de økonomisk fattigste land mangler ikke slike ressurser.

   Slikt og lignende gjelder flere og flere forhold ...

   
---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 19. juli 2011, Vinberget: 

   Tåke-hav, regn og 13 pluss-grader Celsius her ute klokken 5. Halvveis og spredt overskyet, sol og 15 pluss-grader klokken 8.30. Tilskyende, overskyet og regn utover dagen og eftermiddagen og videre 14 pluss-grader, regn og tåke klokken 19.30. Uten regn en stund og 11 pluss-grader klokken 23.
---
---

   Marius Reikerås, 19.07. 2011:

   Vi trenger en folkebevegelse som kan beskytte enkeltmennesket. I dag er systemet bygget opp slik at enkeltindividet i realiteten er sjanseløs mot systemet.

*

   Inger Schriwer:
   Helt sant, og hvis du greier alene å sloss mot systemet, ja da krever det vel at man har overnaturlige superegenskaper......

   Anne-Marie Hansen:
   det hamdler om rettferdigets sans. tålmodighet og godt minne...

   Anders Har Bursdag:
   Det er akuratt dette som må på plass Marius :)

   Geir Rudolfsen:
   Kanske STOPP BYRÅKRATENE. HmmH

   Erling Minotti Krange:
   Marius, det er jo ikke plass til individualister i samfunnet vårt lenger! Det begynner allerede i barnehagen, hvor individet skal konformiteres for å passe inn i den "rødgrønne" verden. Hvis en ikke følger den smale sti, men oponerer mot et urettferdig samfunn, så blir en både forfulgt og straffet!

   Anders Har Bursdag:
   Vi kan ikke gå imot. Vi må gå selv. Nye veier, tenke kreativt! Ignorere det som ikke fungerer for felleskapet og skape det som folk vil ha og trenger. og opplyse dem om at de faktisk trenger det :)

   Marianne Touray Sulen:
   Ikke bare byråkrater; alle mulige firma innenfor It,telefoni, tv, m.m. samt NAV som er en håpløs organisasjon å forholde seg til. har akkurat blitt lurt av både Canal Digital og et firma som heter Management experience. UREDERLIGE SELGERE SELGER INN AVTALER PÅ BAKGRUNN AV FEILINFO, og siden sitter en der i saksen uten å få varen men må likevel betale. For selgerne er jo ikke ansvarlige, og det er jo heller ikke leverandør................​.............. Samme skjedde med CANAL DIGITAL. SOm enkeltperson er det ikke lett å forholde seg til at det er vanlig å være urederlig!

   Anders Har Bursdag:
   Du er ikek alene om dette Marianne. Enda værre har jeg opplevd å få regning fra bokklubber jeg aldri har bestilt fra og til og med Aftenposten sendte ifjord ut en masse regninger til folk som ikke har bestilt. Da jeg ringte opp og spurte hv...orfor jeg hadde fått regning fikk jeg svar at det må ha skjedd en feil. Da sa jeg FEIL?? Hvordan kan det gjøres feil når jeg aldri i noen sammenheng har vært registrert i forbindelse med dem. Så da svarte jeg bare med spørsmålet; Ja, feil for meg og en million andre da eller?
   Det er slik de store slipper unna med det fordi at de kan si at de bare gjordet en feil. Hadde noen ettersøkt dette så er det nok mange firmaer som har gjort dette. Uetisk som det er!

   Marianne Touray Sulen:
   Og regning fra CANAL DIGITAL på 1100 for mye! Hadde jeg ikke ringt og klaget hadde jeg jo bare betalt den! Traff heldigvis en ansvarsfull person på fakturaavd., men det var jo bare tilfeldig at han var en som giddet å sjekke grundig! men bondefangeriet jeg sitter i kommer jeg ikke fra, nemlig feilinfo ift vare i ettertid!

   Hans Ove Skau:
   Rettssystemet er så dyrt å bryke at det IKKE kan brukes, og hvis en bruker det så kommer det sjelden noe seriøst utav det. Den dømmende makt er og blir en ikke-sak i samfunnet. Dette betyr i praksis at borgerne er rettsløse!

   Marianne Touray Sulen:
   I dagens samfunn må man både være økonom og It-kyndig for å klare hverdagene....... Det er altfor mye å måtte ivareta for å holde tritt med slik samfunnet er blitt. Det sliter meg ut til tider, og da er det ikke kjekt å treffe på svindlere og urederlige selgere HELE TIDEN!

   Marianne Touray Sulen:
   Nemlig, Hans Ove!

   Merete Atne:
   Hva tenker du egentlig på? Enkeltetmenneskets mulighet ifht sykdom?? Behandling?? Oppfølging?? Og/eller det noen er inne på.... beskyttelse mot reklame etc??

   May Brith Harestad Hollos:
   Hvordan skal vi få det til ?

   Anders Har Bursdag:
   Kunnskapsdatabase May så man kan kartlegge hvilket kunnskap man felles sitter med til sammen. Det er en start!

   Anders Har Bursdag:
   Og kanskje viktigst av alt. Legge fra seg EGO til man har nådd et mål! Det er egoet som i grunn har gjort at verden har den pyramide strukturen det har idag. Vi må ha flere runde bord.

   May Brith Harestad Hollos:
   Alene er det umulig, for det har jeg prøvd.. Det endte opp med lukket rettsak..

   Anne Marie Kolnes:
   Noe for domstolene..eller hur

   Reidar Og Signy Bakkevold:
   det er det æ har sagt Marius skulle vært flere mariuser som deg.

   Irene Abrahamsen:
   vil gjerne føye til at vi treng mennesker som klarere å tenke , som kan ikkje så inderlig vel tåler den urett som ikkje rammer dei sjølv. !!!!

   Pia Stene:
   ‎....Ja Marius ...sånn æ det ..me æ såpass reduserte at me kje vett ka me ska hjæra sjøl for vårt eget besta ..kan man sige ..Ellers tusen takk fordi du .."still go`n on ..elers har jeg gitt opp :-(

   
---
---

   Rune L. Hansen:
   ‎"Barnevernet" har absolutt ingenting som helst med barnevern å gjøre, og har heller ikke noe som helst med kompetanse eller evner i så måte å gjøre. Den som sier noe annet er langt ute på propagandaens bølger og ror. Det såkalte barnevernet og dets med-spillere er en uhyre grov kriminell virksomhet og praksis og en arbeidsplass tilrettelagt av psykopater for psykopater. Barnekonvensjonen er en av flere konvensjoner som har over-ordnet lovs kraft i og for Norge i og med Menneskerettsloven, og har samme type innhold som resten av Menneskerettsloven. Både Menneskerettsloven og Straffeloven og Norges Grunnlov, altså våre over-ordnede lover, beskriver og handler på elementært vis om barnets og familiens beste. Det offentlige norske såkalte "barnevernet" representerer og står for alt det motsatte. Hjelp er ikke det motsatte av hjelp.

---
---

   Marianne Lund, 18.07. 2011:
   http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10150715286905158&id=871895157

   Hva er grunnen til at barnevernet ikke blir gransket?

*

   Janne Zapto Wermlund:
   Dem har selv makt over de som skulle hatt större makt.

   Anne Myhrvold:
   de svina har gjort for mye alvorlige feil. derfor blir dem ikke gransket for da kommer det frem for mye. alle som har hatt med den etaten å gjøre skulle ha fått milliarder i ærstatning vær og en.

   Janne Zapto Wermlund:
   Å det er vel ingen som tör å granske dem, men det burde kansje väre noe i utlandet som kan reagere på noe vis. Menneskekomesjonen i haag kansje, eller FN burde kansje ha gjort noe, dem har jo andre ting i norge dem "roter" litt i.

   Juliane Victoria Engelstad:
   Tror ikke barnevern i andre land i vesten er noe bedre enn det vi har her. Minst like ille.

   Marianne Lund:
   ja det går for langt Juliane ....

   Marianne Lund:
   Anne har et godt poeng i hvorfor det ikke blir gransket,og som både Anne Christin og Anne sier så vil det koste i erstatninger.

   Marianne Lund:
   Skal man tenke på hva en slik gransking ville si for Norge, så ville det som kom opp da blitt en media overskrift som vi ikke har sett maken til.

   Marianne Lund:
   Den makten som har herjet/herjer med å dekke over disse handlingene innenfor barnevernet er så ille.

   Lise Skjøy:
   gleder meg virkelig til den granskingen,det blir som og vente på julaften,når en var liten og pakkene skulle deles ut he he ;)

   Marianne Lund:
   Ja det blir litt å rydde opp i da Lise. ;)

   Unn-edel Myrheim-olsen:
   jaa...det er rart at de aldri blir gransket...hm..

   Nina Kilde Borge:
   Det er som å sette kua til havresekken. Gransket blir de, men bare av sine egne. Ergo intet galt funnet......

   Marita Nilsen:
   Hvem skal ta avgjørelsen, når alle har barn eller barnebarn selv, som de er redd for å miste pga. bv's makt?

   Kari Johnsen:
   Hvis de gransker bv blir også deres sponsorer også gransket, for mange av dem er arbeidsgivere for den etaten. Da blir også dem gransket og da er den en stor floke som må nøstes opp.

   Kari Johnsen:
   Da blir det iallefall mange ledige jobber i norges land, masse oppsigelser som ikke jense mann klarer å håndtere og igjen dårlig reklame for norge:-) husk vi har et godt rykte på oss i norge som jense mann må opprettholde:-)

   Marianne Lund:
   Den underskriftskampanjen må vi bare få så mange underskrifter som mulig av de som vil at barnevernet skal granskes. Når den listen inneholder nok underskrifter så må man få brukt de riktige personene til å ta seg av dette. Per- Ivar har nok noen tanker om det.

   Rune Fardal:
   Gruppedynamikk i praksis.....

   Nina Kilde Borge:
   Ja, jeg har skrevet under. Det hadde vært veldig viktig at barna hadde fått sin egen advokat mot barnevernet. Mors\ Fars advokat er ikke nok.

   Annette Morgaine Olsen:
   Barnet deler advokat med bv...
   Dette er i realiteten ett tegn på at bv/ barnet er på den ene siden og foreldrene på den andre siden.
   Det som trengs er at barnet og foreldrene får en advokat, gjerne to som samarbeider, og bv har en egen. For det skal da ikke være foreldrene mot barnet....

   Berit Mikalsen:
   Godt forslag Anette, dersom en skal ha det barnevernet en har i dag!

   Berit Mikalsen:
   Men Kripos m.f. vill ha lagt ned hele barnevernet

   Isabella Black Young:
   det burde di apselut bli

   Janne Zapto Wermlund:
   Hva med å masse anmelde BV igjenom Kripos, for det er jo meget kriminelt alt som BV gjör.

   Marianne Lund:
   Få samlet flere personer som tilhører et barnevern og finn flere likhetstrekk som dette barnevernskontorets ansatte holder på med, så blir det ikke en enkel sak men slik de går fram i sine saker.

   Annette Morgaine Olsen:
   Det idielle hadde jo vert å få etaten nedlagt og erstattet av en etat som jobber etter menneskerettighetenes og barnekonvensjonen artikler, men frem til det er en realitet så syns jeg at mitt forslag er godt.
   Det å prøve på ett massesøksmål har blitt prøvet før, og feilet da stasadvokaten ikke synes sakene var like nok....

   Janne Zapto Wermlund:
   Det er så mye som kommer frem nå og mere kommer fremover (takket väre FB) så tror at nå kan nok hende at det blir en bedring om man finner en statsadvokat som er imot BV.

   Annette Morgaine Olsen:
   Det er jo en mulighet, men det vil nok bli ganske så vanskelig...

   Berit Mikalsen:
   Janne, jeg sendte deg en link som omhandler noe av det en kripos tallsmann bad meg å gjøre

   Janne Zapto Wermlund:
   Ikke noe skal väre lett, men om man da får samlet så mye på en del kontorer rundt omkring. behöver bare en 4-5 stykker av de värste også få med da advokater som er imot bv å demmes måte å jobbe på, samt bruke media. Om folk da ser i media om at det starter en "krig" mot bv å at andre instanser som politikere osv får se virkeligheten så kansje det hjelper. Ballen er da begynt å rulle pent men den ruller

   Marianne Lund:
   ‎:)

   Annette Morgaine Olsen:
   Ja, ballen har kommet i bevegelse. Den gangen jeg startet med dette i 2006, så var det mye verre. Og jeg har sett en utvikling i de siste årene, men jeg tror at det som må til er at de bv utsatte går sammen og slutter å snakke stygt om hverandre. Samhold er det som skal til. At vi innad i miljøet har noen ulike meninger om diverse, er egentlig ganske så underordnet, da det er hovedtemaet som er at den etaten som kaller seg "barnevernet" i dag, må vekk!!!!
   Dette må kunne være såpass samlende at det kan bli ro i miljøet, og dermed større gjennomslagskraft ovenfor myndighetene

   Berit Mikalsen:
   Marianne, jeg sendte linken til deg også, med henvsn. til menneskerettighetene.

   Berit Mikalsen:
   Jeg anbefaler Brodin-bobla.. Spessielt tråden som stammer fra ett inlegg, der ei mor opplevde å få kidnappa sin nyfødte baby, og alle bildene hennes stjålet, av dem, Bv..

   Berit Mikalsen:
   Det er flere som sier det er den lengste tråden de har sett... Og flere vil ha den som en evighetstråd,med informasjon om hvordan b v ikke fungerer som ett bv, og at de vil ha lagt det ned, og starta noe nytt.... Det er mange gode forslag der... Også sterke vitnesbyrd...... Anbefaler dere på det sterkeste å bidra http://www.facebook.com/gr​oups/123940187626318

   Berit Mikalsen:
   Lise Skjøy gleder meg virkelig til den granskingen,det blir som og vente på julaften,når en var liten og pakkene skulle deles ut he he ;)for 5 timer siden · LikerLiker ikke · 1 person ....................​..........................​ ........................................​..................... Folk skriker etter det som allerede er oppnevnt? Denne *eksisterer allerede* Fy-nemda blei oppnevnt som en uavhengig kontrollkomisjon.....om har som oppgave å granske b v....Kilde Anna Gudmundsen (*Dyktig bv kritiker,analytiker*)Hun så derfor ikke noe poeng med det .................. Berit: Da kan det vel spørres: Er uavhengig det samme som habil?.

   
---
---

   Marius Reikerås, 19.07. 2011:

   Varsling er farlig .... også her i landet.
   - Fryktet for livet sitt før han ble funnet død - VG Nett om Media
   http://www.vg.no/
   LONDON (VG Nett) Politiet fortsetter etterforskningen av dødsfallet til tidligere News of the World journalist Sean Hoare (47)...

*

   Anders Kleppe:
   Livsfarlig. En blir i beste fall forfulgt av myndighetene....

   Lise Rikardsen:
   er man ikke egentlig forfulgt av myndighetene i større eller mindre grad da? man blir jo fulgt med samme hva man gjør... tlf, data =dld, så har en postdirektivet, bomringer etc ......

   Kjell Einar Vegger:
   Det kommer til å ta tid, og samling av mange meningsfeller for å fjerne frykt som styringsverktøy, men retningen vi har nå er riktig

   Lise Rikardsen:
   å frykte e væll noe en egentlig velger selv ... e det ikke? men at den kan komme det e naturlig. Det at frykt blir brukt som styringsverktøy kan vel ha en god del med dagens sammfunns oppbygging å gjøre... folk kjenner nesten hverandre ikke lenger. en flytter land og strand rundt etter forskjellige ting eller bort fra noe og mister kontakten med sine venner og familie. da blir det også lettere å bruke frykt som våpen. forøvrig blir en ledet til å tro at allt er bare bra og skaffer seg ikke info om det som foregår i kulissene.. hadde en vært mer informert hadd større kontaktflater så hadde ikke frykt blitt ett så mektig styringsvåpen. man ser det jo i land hvor diktaturer styrer ,det første de kutter er kontakt ! med sosiale medier både fra inn og utland.

   Evald Kambestad:
   dont fear except fear itself

   
---
---

   Anne Mortensen, 19.07. 2011:
   Optimisten ser lyset i tunnelen. Pessimisten ser mørket i tunnelen. Realisten ser toget i tunnelen...
   Lokføreren ser 3 idioter på jernbanesporet .....

---

*****

--20--
-- Dagboks-notater, onsdag 20. juli 2011, Vinberget: 

   Regn, tåke og grå-svarte skyer drivende og 12 pluss-grader Celsius her ute klokken 4 i natt. Med mindre regn en stund og 14 pluss-grader klokken 9. Farmor kjører ved 11-tiden hjem mot Trondhjem i dag. Tre dagers kjøre-tur for henne dithen, med to overnattinger underveis. Endel oppholds-vær utover eftermiddagen og kvelden. 16 pluss-grader klokken 21 og 13 klokken 23.30.
---
---

   Marianne Lund, 20.07. 2011:

   Har lurt ofte på hvorfor politiet blir brukt når barnevernet henter barn?
   Er det fordi at de skal klare å få med seg barna?
   Hvem er det som har bestemt dette?

*

   Liv Jenny Løvemor Aune:
   E d ikke mange rare spørsmål, ingen kan svare på? Hvorfor bruke politiet, mot de som trenger hjelp?

   Marianne Lund:
   Hvem er det som egentlig har bestemt at barnevernet kan behandle foreldre på denne måten?

   Johnny Mikaelsen:
   Hei Marianne.
   Det og hente et barn fra et hjem kan ofte by på motstand.
   Politiet er med for sikkerheten til de i barnevernet og fordi de er de eneste i norge som har lov og utøve makt.

   Liv Jenny Løvemor Aune:
   Hvem har bestemt at barn, skal behandles på denne måten?

   Marianne Lund:
   Hva synes du egentlig om dette?

   Johnny Mikaelsen:
   Spurte du meg?

   Liv Jenny Løvemor Aune:
   Hvem???

   Marianne Lund:
   Dette er så galt Johnny.....

   Marianne Lund:
   ja spurte deg Johnny.

   Noralf Aunan:
   Disse oppgavene er jo langt enklere å håndtere enn å oppspore voldtektsforbrytere f.eks. De sakene henlegges jo i stedet.

   Johnny Mikaelsen:
   Ingen situasjoner er like i disse sakene.
   Jeg vet at barnevernet har tatt barn de ikke burde tatt,og at de har latt alvorlige saker passere.
   Jeg synes barnevernet/Fylkesnemda har alt for stor makt etter at barnet er tatt ut av hjemmet.
   Foreldrene er rettsløse uansett når det har gått så langt.
   Dette er feil.

   Marianne Lund:
   Det er noe som er veldig veldig galt her.....

   Liv Jenny Løvemor Aune:
   masse feil her!!!!

   Jostein Wetteland:
   en ordning som ble bestemmt av Vidkun Qusling for henting av jødiske barn!

   Johnny Mikaelsen:
   Som sagt ingen saker er like.
   Vi må også huske at saker vi ikke kjenner men bare hører om, hører vi kun fra en side siden BV har taushetsplikt, og ikke kan utale/forsvare seg.
   Men helt klart BV gjør mange grove feil.
   Jeg tror det må til lover som gjør at de avsvarlige må stå til rette for feilene de gjør.

   Jostein Wetteland:
   johnny mikalsen søk jobb i bv du

   Johnny Mikaelsen:
   ‎@Jostein,Tullprat!!!
   Kan du dokumentere dette?

   Johnny Mikaelsen:
   Nei Jostein,jeg sitter i det politiske hovedutvalget for barn familie og oppvekst så det er vi som legger føringene for BV.

   Marianne Lund:
   En ting er sikkert og det er at det er ikke noen kontroll når det skal fattes et vedtak fra fylkesnemda.

   Liv Jenny Løvemor Aune:
   Vi vil IKKE at vern av barn, skal være politikk!!

   Johnny Mikaelsen:
   ‎@Liv,alt er politikk hvis vi koker ting helt ned;)

   Jostein Wetteland:
   jo det kan dokumentere me fyldige historiske dokumenter, eller er du like historie løs som jon irwing som mener jødeforfølgesen ikke fant sted. den fant sted assistert av Norsk politi, nekter du for det hvor er de fem hundre tusen da?

   Johnny Mikaelsen:
   Jeg skrev at jeg satt i hovedutvalget, da må jeg også få fram at jeg sitter for Frp i en sosialistkomune så jeg er rimlig maktesløs.

   Liv Jenny Løvemor Aune:
   Veit d! D e d som e feil!!! Ingen norske, skal behandles ille i Norge. D har vi lover for. På tide å kvitte seg med noen?

   Marianne Lund:
   Under saken i fylkesnemnda så er det ikke noe opptak eller noe som kan bekrefte hva som skjer bak de dørene. Det er her rettsikkerheten svekkes. Fordi her skal jo saken bli belyst slik at det skjer på den beste måten.

   Jostein Wetteland:
   føringene for bv så det er dere som har bestemmt at det er okei å mishandle oss ha sex leker etc jeg er tidligere barhjems barn og glad jeg faen ikke sitter i et av dine javla utvalg johnny @hjernedød politisk kålhode

   Johnny Mikaelsen:
   ‎@Jostein,kom men en link istedenfor og prat piss!!!

   Tanja Sande:
   Jeg lurer på, kan det være at bv er usikker på foreldrene at de setter inn politi? At dette er foreldre som bv ikke tror vil samarbeide... Jeg bare funderer nå.. For NOE må det være! HELDIGVIS har politiet ALDRI vært innblandet i min sak, på noen av mine barn! Alt har gått meget rolig for seg,heldigvis! Bv har også alltid skrytt av hvor samarbeidsvillig jeg er og at de dermed føler seg trygg på meg! Dette er meget store ord å få når det er selveste barne"vernet" som sier det! De sier samme hvor uenig jeg er med dem så samarbeider jeg! Skjønner ikke hvorfor de ikke bare kan sende hjem barna når de mener jeg er så samarbeidsvillig..

   Johnny Mikaelsen:
   Ta pilla di å finn senga nå,dette er en alt for alvorlig diskusjon for de det gjelder, til at du skal komme med avsporinger og tullprat.

   Jostein Wetteland:
   piss jeg har fått utbetalt 1,5 mill i erstatning for hva du og dine politikere har bestemt skulle gjøres og tilattes mot barn DRA TIL HELVETE!!!!!!!!!!!!!!!

   Liv Jenny Løvemor Aune:
   Tjaaaaaaaaa? Hvor sammarbeidsvillige er de villige til å være?

   Jostein Wetteland:
   javla tulling

   Johnny Mikaelsen:
   ‎@Liv,jeg kjenner ikke din historie, men hentes barna ut så er det nok mer enn sammarbeidsvilje som skal til for og få de tilbake.

   Jostein Wetteland:
   det kalles sammarbeid!

   Jostein Wetteland:
   tom for ord mr hovedutvalg!

   Tanja Sande:
   Jeg glemte å si at UANSETT skal ikke dette forekomme! Å sende politiet etter barna er IKKE barnets beste, UANSETT!! De har ingen empati å forstår ikke at dette skremmer barna!! Det aller beste er å la alt gå rolig for seg for BARNAS SKYLD, samme hvor uenig man er!

   Jostein Wetteland:
   javla barne overgripere, skytt de!

   Johnny Mikaelsen:
   Når jeg ser hvordan du oppfører deg Jostein og hvis den oppførslen skyldes BV, så syne så synes jeg 1,5 mill er vekslepenger motfor de skadene du er påført.

   Tanja Sande:
   Bv ja, de samarbeider ikke uansett! Det ser jeg også,selv om de heldigvis ikke sendte politiet! Kjerringa sa rett ut til meg på et møte at UANSETT hvor mye situasjonen har endret seg skal ikke barna hjem UANSETT! Og det har hun ikke lov å si! Bv har plikt til å følge opp foreldrene og gjøre alt for at tilbakeføring skal skje! Men dette gjør de ikke!

   Jostein Wetteland:
   dritt i min oppførsel konsentrer deg om oppførselen til ditt utvalg som har latt det skje!

   Jostein Wetteland:
   og veksle pengene kan du ha, jeg er ikke horra de

   Johnny Mikaelsen:
   Tanja,de fleste komuner har barnevernsvakter som reiser ut til husbråk osv der det er barn innvolvert, dette fordi barnet ikke skal innvolveres med politiet.
   Jeg har foreslått en sånn løsning i min komune men ble nedstemt av Ap,Sv og Sp.

   Jostein Wetteland:
   åååååååååååå du har foreslått hvor bra da hurra, herregud hvor dum er du skyldige pilatus som toer sine hender!

   Marianne Lund:
   Det kan jeg tenke meg Johnny.

   Jostein Wetteland:
   jeg skytter politi og barnevern på min eiendom under henvisning til nødverge paragrafen i grunnloven, LA_ DET IKKE VÆR TVIL OM NOE ANNET!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Jostein Wetteland:
   skylde på partier kan alle, lurer på hvem hitler skyldte på, jøden selvsagt jøden, som dere politikere enten på hjemet eller barnet!

   Johnny Mikaelsen:
   Jeg vet faktisk om en enslig far som tok livet sitt etter at bv gikk inn og hentet sønnen hans.
   Han var tidligre narkoman men ren i 15 år,sønnen var det som holdt han oppe,men når bv på feil grunnlag og rykter gikk inn så fikk han nok:(

   Tanja Sande:
   Johnny Mikaelsen: Etter det jeg har fått med meg så er det ikke bare husbråk,det er mange forskjellige grunner både til omsorgsovertakelse, i mange tilfeller så sender de politiet på skolen og likens hjem til folk med politiet! OG det trenger IKKE være husbråk for det, leste en gang her på facebook om at d var ei som ante fred og ingen fare og så plutselig stod politiet og bv der!

   Johnny Mikaelsen:
   Sønnen var 12 og de fungerte meget bra sammen, her burde noen vært straffet.

   Johnny Mikaelsen:
   ‎@Tanja, husbråk var kun et eksempel der vi kunne trengt en barnevernsvakt:)
   Jeg vet at det er mange andre situasjoner, det kan være nok med noen jævlige naboer.

   Tanja Sande:
   Johnny Mikaelsen: Det skjønner jeg veldig godt, BÅDE foreldre OG bv burde tenke på BARNA!

   Johnny Mikaelsen:
   ‎@Tanja,det har du rett i, men ofte går det prestisje i det det offentlige gjør og tar de feil så vil ingen innrømme det, derfor holder de på sitt selv om de vet at de tar feil.

   Johnny Mikaelsen:
   Derfor må systemet røskes opp med rota å lukes ut som ugerss.

   Lise Skjøy:
   dt er jo for at barnevernet ikke kan bruke fysisk makt mot barn, så da har de vel politiet til og gjøre det da..... helt hårreisende!!!!

   Rune L. Hansen:
   Hverken politiet eller noen som helst har lov-hjemmel for slikt noe, "unntatt i kriminelle tilfelder". Det er både ulovlig og straffbart. Som det meste av alt annet de driver med.

   
---
---

   
---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, torsdag 21. juli 2011, Vinberget:

   Overskyet og i underkant av 12 pluss-grader Celsius her ute klokken 6.30. Grålig-hvitt overskyet og 15 pluss-grader klokken 10, derefter mindre overskyet.
---

   Det blir jo på flere sett og vis meget interessant for veldig mange med Menneskerettsdomstolen i Strasbourg sin håndtering, saks-behandling og konkludering av dette saks-komplekset. Og av vesentlig skjebne-betydning for mere enn bare Europas nutid og fremtid.
   En forhåpentligvis snar endelig fjernelse av Arbeiderparti-regjeringen og Arbeiderparti-
ideologien og lignende grov kriminell virksomhet og praksis i offentlig regi. Og en ny giv for rettferdighet, neste-kjærlighet, uskyld, trygghet, trivsel, kommunikasjon, lov og rett.
   Det blir sjokk-artet for den norske Arbeiderparti-ideologien og dens med-spillere nu å forstå hvor grundig, solid og omfattende den nu er avslørt og tatt på fersk gjerning.
   Både Arbeiderpartiets og andres reaksjoner på dette blir meget interessante å iaktta.
   De trodde for sikkert at ikke noen som helst hadde minste som helst sjangs eller mulighet for å kunne overleve lange stykket på vei gjennom sin groteske spissrotgang!
   Men det er uansett et slags liv i meg enda iallfall. Men terror-regimets draps-maskineri går jo massivt enda med modus at jeg skal til-intetgjøres. Et omfattende maskineri massivt og treff-sikkert gjennom mange år fin-justert for kidnapping, fangehold, tortur, indoktrinering, knebling og utplyndring av barn og foreldre, med i tillegg full ødeleggelse og til-intetgjørelse av foreldrene, familie og hjemsted etc. sentralt i sin politikk og ideologi som mål og hensikt.

   Om det er korrupsjon hos Menneskerettsdomstolen i Strasbourg vil også det være av stor betydning å dokumentere.

---
---

   Er det mulig å ha respekt for mennesker som kidnapper, fangeholder, knebler, torturerer og utplyndrer barn, og omtrent det samme overfor en eller begge av barnets foreldre?
   Eller som driver med eller har vært eller er delaktige i, eller som bagatelliserer eller forsvarer, denne type justismord og forbrytelse?

*

   Patrik Estola:
   jo... om du är en feminist är ALLT tillåtet med guds förlåtelse ;)... då är det ALLAS fel.

   Rune L. Hansen:
   Mange i Norge har vært eller er delaktige, så spørsmålet er neppe særlig populært.

   Rune L. Hansen:
   Mange gjorde seg delaktig i virksomheten til Gestapo og SS under Hitler-regjeringen også. Nytteverdien av slike kriminelle virksomheter er stor.

   Rune L. Hansen:
   Noen som har lyst til å si noen ord om nytteverdien i diverse sammenhenger?

   Rune L. Hansen:
   En kan for eksempel kvitte seg med uønskede naboer (hvis de har barn). Eller kvitte seg med en ektefelle en har gått lei av eller krangler med. Krever bare en smule nok frekkhet.

   Rune L. Hansen:
   Eller kvitte seg med politiske motstandere ...

   Rune L. Hansen:
   Eller tjene godt med penger eller gjøre seg en liten formue som "beredskaps-hjem" eller "foster-foreldre", eller som "alene-mor" ...

   Rune L. Hansen:
   Eller som advokat, eller "sakkyndig" i slike saker ...

   Rune L. Hansen:
   Sikre sin klient eller sin datter posisjon, status og karriære som "alene-mor" ...

   Rune L. Hansen:
   Eller levere barn til pedofile eller selskaps-trengende, eller bare penge-trengende ...

   Rune L. Hansen:
   Eller drepe en far og/eller mor ved slik å frarøve de livets rett og sine kjæreste, kosteligste verdier og meningen med deres liv ...

   Rune L. Hansen:
   Dessuten via dette og slikt utplyndre, torturere og til-intetgjøre nærsagt hvem som helst, uten at noen fatter mistanke ...

   Rune L. Hansen:
   Og trampe på nærsagt hvem som helst, til døden eller ødeleggelse, om en har lyst til det ...

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Svaret er definitivt ; N E I !

   
---
---


   Rune L. Hansen:
   Fattigdom - les: utplyndring - er alminnelig politisk hensikt. Ikke minst enda også i Norge.

---
---

   Bjørn Erik Bjorbekkmo, 21.07. 2011:

   Av 10 Barn som såkalt barnevern "forbarmer" seg over ØDELEGGER de 8 og gir 2 marginale endringer hvorav det ene muligens til noe som kan fortolkes til bedre.

   Denne listen er basert på EMPIRI:
   Barnevernets ideologi bygger på rene spekulasjoner uten grunnlag i virkeligheten. Barnevernet vegrer seg innbitt mot å sette seg inn i den virkelige forskningen, som viser at det er katastrofalt dårlige prognoser for barn som settes i fosterhjem eller på institusjoner. Å være under barnevernets omsorg gir barn sterkt forhøyet sannsynlighet for:

   • manglende opplevelse av lykke og mening under oppveksten, fordi barnet ikke får leve sammen med dem det har en naturgitt, gjensidig kjærlighet til og samhørighetsfølelse med,
   • manglende deltakelse i slektens familieliv, med høytidsdager og begivenheter som gir fellesskap og naturlig basis for eget familieliv,
   • manglende familie- og slektssamhørighet i voksen alder,
   • skilsmisse og annen oppløsning av egen stiftet familie,
   • aksjoner fra barnevernet som fjerner deres egne barn,
   • å bli utsatt for mishandling og overgrep i fosterhjem / institusjon,
   • dårlig utdannelse,
   • arbeidsløshet,
   • hjemløshet,
   • tidlig uføretrygding,
   • fysisk og psykisk sykdom,
   • tidlig død, blant annet gjennom selvmord,
   • alkoholmisbruk og stoffmisbruk,
   • kriminalitet og fengselsstraff,
   • generell opplevelse av mistilpasning og fiendtlighet overfor samfunnet.

   Slike dårlige fremtidsutsikter gjelder også for barn som tas fra sine foreldre ved fødselen. Det er altså ikke foreldrenes behandling av barna før omsorgsovertakelse som er grunnen til dårlig utvikling.

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Dødeligheten ved selvmord er 8- ÅTTE ganger høyere blant Barn (mellom 12 og 19 år) under offentlig omsorg enn proposjonalt i befolkningen ellers.
   Og ratene er enda høyere blant Barnas pårørende.
   Kilde: Nibr`s rapport "Barnevernsbarnas helse"

   
---
---

   Berit Mikalsen, 21.07. 2011:

   Rune L. Hansen Et ekte og seriøst barnevern bør utrustes med maskin-geværer og rett til å drepe på mistanker og synsing. Fortere og mere effektivt enn dagens seig-pinsler, tortur og utplyndring av barn og foreldre. for 32 minutter siden · LikerLiker ikke Rune L. Hansen Hitlers Gestapo og SS hadde jo. For eksempel. for 32 minutter siden ·

*

  Kai R Schantz:
  Ut fra kjennskap til Runes kamp, hva de har gjort mot han og hvordan dette må oppleves så forstår jeg hva han mener. For han og mange andre så oppleves det som å bli tatt livet og langpint med torrtur der døden (eller fratatt liv) er enden alikevel.. og at dette vil være mer humant og drept han med engang når dette er den enden de vet slik tortur vil ende med.. om de påstår ikke vet at når de påfører mennesker slik så er dette tortur så må de være så fjerne at det tror jeg ikke på..!

---

   Rune L. Hansen:
   Hverken har vært eller er den minste smule sinne her, for mitt vedkommende. Men smerte og forskrekkelse i overflod. Dette siste som ti-tusener andre, barn, foreldre og besteforeldre og andre, årlig nye flere i Norge. Men ikke sinne, bitterhet eller hat for mitt vedkommende, dog full sympati og forståelse for andres, og forakt. Det groteske, perverse, uhyre kriminelle såkalte "barnevernet" og dets med-spillere angriper, torturerer og ødelegger hvem som helst når som helst. Unntaksvis er det eller kan det være annerledes for noen, men ikke i alle omganger og ikke for de fleste.

---
---

   Åse-Kari Kobbersletten, 21.07. 2011, posted to Marius Reikerås:


   Oppgulp en tirsdagsmorgen
   .by Dag Erik Fasteraune Hansen on Tuesday, July 19, 2011 at 11:30am.
   http://www.facebook.com/notes/dag-erik-fasteraune-hansen/oppgulp-en-tirsdagsmorgen/2246700369319

   Jeg synes at det er veldig trist at barn helt ned i spedbarnsalderen får egne facebookgrupper fordi at barnevernet har gjort jobben sin! Har funnet grupper her der til og med navn, adresse og fødselsdato står... Det er i seg selv et argument for at barnevernet må se på saken.... Barnets beste skal være rettningsgivende og foreldrene har bevisbyrden for å vise at de greier å ta vare på sine barn! det er frivillig å formere seg og slett ingen menneskerett!!!

*

   Rune L. Hansen:
   Premie-tulling!

---

   Peder Aresvik:
   Hvem skal - med hvilken rett - definere hva som er barnets beste? Hvis "bevisbyrden" for å vise at man kan ivareta sine barn tilligger foreldrene - hvem har den dømmende makt i "saken," og hvorfra henter "disse" sin rett?
   I beste fall dreier dette seg jo om et speilvendingsprinsipp av foreldreretten, slik at foreldre må dokumentere sine foreldreferdigheter ovenfor rettighetshaver for å få beholde sine barn!

   Øyvind Bremnes:
   Kan det være at Kobbersletten mottar jevnlige økonomiske ytelser fra barnevernet?

   Åse-Kari Kobbersletten:
   Definitivt ikkje :)

   Øyvind Bremnes:
   Det er tradisjon for at enkelte folkegrupper ikke skal få formere seg, turen har igjen kommet til kverulantene i samfunnet. Tidligere ofre har hjulpet på sin utryddelser gjennom å stille med kapoer for fienden.

   Peder Aresvik:
   ‎...når det gjelder den gulpende, er det grunn til å dvele et øyeblikk ved hans oppgulp om at det ikke er en menneskerett å formere seg: Akkurat det kan synes menneskerettsfestet i FN-erklæringens artikkel 16, spesielt pkt. 3.

   Øyvind Bremnes:
   Kanskje Hansen henter sine synspunkter fra sin regjering i TelAviv?

   Spro Cecilie:
   Opplysninger om barn skal aldri under noen omstendighet nevnes på internett. Jeg legger ikke en gang ut bilder av egne barn på nett, for gærne folk kan gjennom datamaskinens ip-nummer hacke seg frem til adressen til datamaskinens eier. Bedre å være for forsiktig enn ikke forsiktig nok,mener nå jeg. Et godt råd til alle derute som har barn.

   Rune L. Hansen:
   Visse både foretrekker og forveksler sine meninger med lov og rett. Det er jo ap-politikk og ap-praksis i Norge.

   Gudfrid Vågslid:
   Til Dag Erik. Det er faktisk en menneskerett å formere seg. Bare naturen kan sette grenser på dette området, ikke myndigheter. Det står også i menneskerettighetserklærin​gen at familiebånd skal respekteres, privatliv skal respekteres, "childhood and maternity

   Gudfrid Vågslid:
   skal beskyttes, og at alle mennesker har rett til selvrealisering ut i fra sine egne forutsetninger. Å stifte familie og ikke minst å ha et familieliv er en veldig viktig del av det å realisere seg selv for de fleste mennesker. Maktmisbruk næres av hemmelighold. Det er bra at sakene kommer frem i lyset. De fortvilte foreldrene har ikke selv hatt noe ønske om å eksponere sine barn. Syns du at Madeleine McCanns foreldre driver en usunn eksponering av sin forsvunne datter. Foreldrene det er snakk om er ofre for kidnapping.

   Gudfrid Vågslid:
   Det er helt riktig at foreldrene har bevisbyrden, noe som er latterlig siden mordere og voldtekstforbrytere ikke har den samme bevisbyrden. Hvordan skal noen i det hele tatt, særlig når det gjelder nyfødte, kunne kikke inn i fremtiden og bevise for myndighetene at de kommer til å gjøre en fantastisk jobb som foreldre. Foreldre og barn hører naturlig sammen. Familien er et av de få stedene der det finnes ubetinget kjærlighet. Å skille foreldre og barn basert på spekulasjoner om fremtiden er å leke Gud. Man kan like gjerne stjele organer fra folk som lever usunt og gi dem til folk som er mer "skikket" til å ha dem.

   
---

*****

--22--
-- Dagboks-notater, fredag 22. juli 2011, Vinberget:

   Jevnt overskyet og 10 pluss-grader Celsius her ute klokken 5 og 15 klokken 9.30 og oppmot 20 utover eftermiddagen. Noe regn klokken 21.30 og 16 pluss-grader. Flere typer bær modne og i modning her ute i disse dager. Vi fisket 6 makreller i eftermiddag, halvparten til middagen.
---

   Arbeiderpartiet får smake sin egen medisin.
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/2031281896430

   Den norske Arbeiderparti-regjeringen angrepet i eftermiddag, gubbene og regjerings-kvartalet i Oslo bombet og ungdommene på sommer-leir beskutt på Utøya. Foreløbig opp-telling, kl. 21: Minst 7 drept og mange skadet.

*

   Monica Iren Markussen:
   smak sin eia medisin??? før en IDIOTISK teng å sei!!!

   Rune L. Hansen:
   Oslo i unntaks-tilstand denne fredag utover eftermiddagen og kvelden. Gatene tomme og stille.

   Rune L. Hansen:
   ‎?

   Monica Iren Markussen:
   folk e død, å folk e redd rundt omkreng, så tar du dg den friheita av å sett å sei at what comes around, goes around... tenk litt før du skriv en masse tull.

   Øyvind Andre Joramo Pedersen:
   monica eg har prøvd ein anna stan å få di tell å førstå at i dag er det takt og tone og ikke minst moral som gjelder... rune FY..vise støtte til di som sørger er det viktigste så kan vi kjempe videre en annen dag for væpnet revulosjon...

   Gunn Blaasaas Nergaard:
   Dette er dagen for å stå sammen!

   Monica Iren Markussen:
   ja eg syns d va vældi unødvendi å enorm mangel på respækt før både skadde,etterlatte å døde å sei nåkka sånt..

   Gunn Blaasaas Nergaard:
   Ja, et svært lite smakfullt innlegg.....

   Bjørn-tore Olsen:
   Terroren slår til når man minst aner det, i store folkemengder og på uventede steder, ingen ber om å bli skutt eller bombet, dette er ikke dagen for konklusjoner men at vi står sammen alle

   Øyvind Andre Joramo Pedersen:
   å det e vell strengt tatt ikke berre arbeiderpartiet som e skyld i dette , hvor lenge satt du rune i sofaen å spiste potetgull før du så en feilslått politikk...nasjonen norge har vørre i krig i 10 år ...god tid

   Monica Iren Markussen:
   ja heilt eni... e nu alle ska hold sammen å støtt kværandre.. E en enorm førferdeli teng som e skjedd i dag, som mange ikkje førventa sku skje i lille Norge. Å alle mine tanka går tel døde, pårørende å alle andre som blei ramma av detta i ettermiddag. Å dagen e ille nokk om man ikkje sku treng å læs sånner uttalelsa på fb.

   Rune L. Hansen:
   Jeg hverken kjemper for eller går inn for "væpnet revolusjon". Arbeiderpartiets representanter og politikk i vill kriminell galskap torturerer, ødelegger og henretter norske barn, foreldre og familier her i vårt eget Norge - uten å bry seg det minste som helst om liv, mennesker, samfunn eller lov og rett. Det var og er selvfølgelig dette jeg siktet til med uttrykket at nu får de "smake sin egen medisin".

   Bjørn-tore Olsen:
   Totalt skivebom vil jeg si....

   Bjørn-tore Olsen:
   Jeg kjenner mange ap folk og ingen av de støtter noe av det du skriver om Rune, det er ingen som går inn for det du skriver om , det er stor forskjell på å ha forskjellige politske synspunkt og å bli utsatt for ren vold og terror...

   Øyvind Andre Joramo Pedersen:
   sammenligne barnverns kampen opp mot terror på norsk jord...RUNE engang til FY. det er det norske folk som er offrene i dag ikke ap toppene..

   Arild Holta:
   ‎Rune L. Hansen har rett. Fint å være utenfor helvete å si til de som er i det at det ikke eksisterer.

   Bjørn-tore Olsen:
   dere blander kortene så jævlig nå Holta og Hansen..

   Arild Holta:
   Barnevernskampen er mot de som driver barn og voksne til selvmord oa. Når sluttet slikt å være terror?
   Nå er det imidlertid mange uskyldige også som har blitt skadet og drept. Terror rammer ikke bare fienden, men like mye andre. Men det fornekter ikke at Arbeiderpartiet som står i spissen for terroren mot familiene er rammet. A opphever ikke B. Det er enkel logikk.

   Monica Iren Markussen:
   melder meg ut av denne diskusjonen av respekt for resten av landet... skamme dere burde dere...

   Arild Holta:
   I Norge burde man innføre logikk på skolene. Den logiske tenkningen er på et lavmål. Minner mest om den mørke middelalder før opplysningstiden.

   Øyvind Andre Joramo Pedersen:
   jepp fikklitt nok av fanatismen...

   Bjørn-tore Olsen:
   Jeg er enig med Monica, det går faen ikke an å blande kortene så til de grader...

   Rune L. Hansen:
   Er ikke stort verre dette i Oslo og på Utøya i dag enn det mange representanter for Arbeiderpartiet og dets offentlige forvaltning til daglig holder på med.

   Arild Holta:
   Dette har ikke noe med respekt for LANDET å gjøre. Det er ikke landet som lider, men INDIVIDER. Det er disse vi skal ha medfølelse med. På samme måte som man skal ha medfølelse med de som drives inn i selvmord av Ap-regimets fanatisme mot familiene. Men her ser man hvordan empatien uteblir for de barn og voksne som terroriseres til døde av maktens familiepolitikk. DA er det liksom ikke forferdelig med død.
   Jeg synes dødelig lidelse er grusomt uansett.

   Øyvind Andre Joramo Pedersen:
   vis meg statistikk på hvor mange som dør pga barnevernet.... vist ikke så blir de bare påstander ..godnatt

   Arild Holta:
   Statistikk, selvmord og såkalt barnevern:
   http://forum.r-b-v.net/vie​wtopic.php?f=148&t=3767
   FORUMET REDD VÅRE BARN - STOPP barnevernet! • View topic - Statistikk
   forum.r-b-v.net

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Ca 1,3 Barn mellom 12 og 19 år, hver måned.
   kilde: NIBR`s arpport "Barnevernbarnas helse"

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Da er ikke de under 12 og de over 19 tatt med.

   Bjørn-tore Olsen:
   HVORDAN KAN DERE DISKUTERE BARNEVERNET I DAG DA????????????????????????​????????

   Øyvind Andre Joramo Pedersen:
   statistikk skaffet tilveie på amme måte som politikere får dem av sympatisører.. eer ikke et argument engang

   Øyvind Andre Joramo Pedersen:
   bjørn tor di gjør ikke annet...

   Bjørn-tore Olsen:
   Unnskyld at jeg sier det men det er hjernedødt å trekke det inn i dag.....

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Unnskyld at jeg sier det, men den eneste hjernedøde her er nok deg.

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Rune, vær snill å fhern disse fjolsene

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   ‎@Øyvind Andre Joramo
   Sjekket du med rapporten?
   Uttalelsen du kommer med gjør deg selv til en dust i lys av oppfordringen du først kom med- først ber du om stst, så avviser du den som juks= dust uten hjerne og legitimeitet.
   Om du kan bevise at NIBR er annet enn statsideologer skal jeg jaggu skyte meg.

   Arild Holta:
   Å vise parallellene avslører den totale mangelen på empati for den ene lidende gruppen. Vi har imidlertid empati med begge gruppene. Skulle bare mangle.
   Øyvind. Du prater tull om statistikken. Det er de temmelig systemtro og i hovedsak motpartene våre som er kommet med svært omfattende statistikk. Denne kan leses i lys av forskning av svært høy kvalitet som heller ikke vi har stått for. Eller betalt for.

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   PS; Jeg holder mine løfter! 

   Arild Holta:
   SITAT: "Om du kan bevise at NIBR er annet enn statsideologer skal jeg jaggu skyte meg."
   Hehe.

   Bjørn-tore Olsen:
   Fjern meg for guds skyld...

   Arild Holta:
   Over 100 foreldre tar sitt liv årlig, der barne"vernet" turer fram, forteller motparten oss. Vi tror jo det er mer, at en del av ulykkene og overdosene også er selvmord.
   Disse menneskene skal altså ikke ha samme sympati som andre som opplever helvete på jord. Det er ikke logisk. Det forteller at man har empati med noen lidende og ikke med andre.

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   ‎@Bjørn-tore Olsen
   Jeg gjør ingen ting fordeg i Guds navn
   Beklager :)

   Bjørn-tore Olsen:
   jeg gidder ikke svare mere her...det er for usaklig

   Kari Larsen:
   nå ble jeg sint, smake sin egen medisin hva fa.. mener du ?

   Arild Holta:
   ‎10 voksne mennesker tok sine liv i måneden etter barnevernsinngrep, sier vår motpart. Det vil si at noen tar sitt liv minst hver tredje dag.
   Dette var FØR det såkalte barnevernet ble så stort som idag. Nå er tallene trolig mye verre.
   Tar man med også barna som tok sine liv, så er vi trolig snart i nærheten av at noen daglig tar sitt liv etter barnevernsinngrep og invadering.
   Det gir svært mange flere døde enn i dagens forferdelige hendelser.

   Rune L. Hansen:
   Og det Arild Holta og Bjørn Erik Bjorbekkmo herover henviser til jo bare litt av et aspekt av Arbeiderpartiets kriminelle "festligheter" her til lands, og uten engang nevnt de sky-høye mørketallene - og terroren, torturen, fangeholdene, utplyndringene, etc. i aspektet.

   Rune L. Hansen:
   Ap-menneskene er ikke noe mere Norge eller mere verdifulle enn resten av sivil-befolkningen.

   
---
---

   Hans Joar Høiby Hansen, 22.07. 2011:

   JÆVLA IDIOT!!!

*

   Rune L. Hansen:
   Jeg driver ikke med slikt som "jævla idioter" driver med eller kjennetegnes av.

   Rune L. Hansen:
   Elin Brodin, i dag, 22.07. 2011:
   "De som støtter rå vold mot sivile, er fanatikere.
   Og de som ikke forstår at rå vold mot sivile vil avle mer rå vold mot sivile, er idioter."

   
---
---

   Arild Holta, 22.07. 2011:

   Stjeler barna og krever foreldrene skal betale bidrag.
   FORUMET REDD VÅRE BARN - STOPP barnevernet! • View topic - Barnevernet krever bidrag fra oss foreldre...
   http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?p=30994#p30994
   forum.r-b-v.net

*

   Guilherme F.da Silva:
   double theft.first the child ,then our walllet. Bastards ...

   Elisabeth Aaslie:
   jeg har ikke hørt noe om dette før?? hvor har du dette fra?

   Arild Holta:
   Det står klart på Redd Våre Barn (lenken) hvem som har mottatt dette kravet: Vedkommende som skriver der.
   Nå er ikke dette nytt. Det er noen år siden jeg hørte om folk som hadde opplevet tilsvarende. Men det er veldig viktig å gjøre galskapen kjent. Det er veldig flott at noen setter navn og ansikt på slike overgrep.

   Øyvind Bremnes:
   Fremgår av bv-loven §9, forøvrig samme regler som barnebidrag for samværsforeldre. Barnetrygd tilfaller også fosterpersonene.

   Dung Svalland:
   Det er meg som skrev på det ovenfor. Det er ingen vits å skjule onde overgrep. De har dømt oss uskyldige for å stjele barna og så forsette å stjele penger fra ærlige foreldrene som har strevd å få dem:
   Tenk: Å betale for at barna skal være i fangenskap og bo i helvete og blandt djevler som sønnen vår uttrykte det den gang han fikk se oss sammen med 2 barnevernsansatte som tilsynsførere

   
---
---

   Kai R Schantz, 22.07. 2011:

   kontroll rapporter over barns situasjon i Norge og hvorvidt Norge følger barnekonvensjonen i sitt virke og hva punkter de må gjenomføre for tilfredstile kravene.

   Norge har fått mange og mye feil i disse rapportene.. Kan nevnes sterke økning i Barn som blir fratatt sine foreldre og brudd på de rettigheter gitt barnet til å få opprettholde regelmessig kontakt med sine foreldre selv om barnet ikke bor fast der (herunder kommer også retten til til sine fedre som norge ikke på noe vis gir barn eller sikrer), For at barnet skal kunne krenkes fra retten til sin familie og identitet ofte og gjevn kontakt med familien sin så MÅ det forligge en konkret og alvorlig trussel mot barnet i form av sansynlig vold og fare for mishandling ved kontakt fremover (svært strenge krav her, og det holder ikke med noe synsing fra barnevern om at foreldrene vil ha negativ innflyttelse på barnet osv! REEL, ALVORLIG OG KONKRET FARE FOR BARNET ER KRAVET. Dette kreves av BK for å kunne ilegge den minste hindring i barns og foreldres rett til fritt kontakte hverandre, som er en rett sikkret barnet i BK!

   BK (også EMK) ser på retten til sin familie og og disse båndene som noe av det alvorligste staten kan krenke et barn med. Om staten er skyld i at barnet er tatt bort fra sin familie plikter de å sørge for at barnet sine rettigheter angående denne retten til sin ident og muligheten til familiebånd ikke krenkes! DETTE ER PÅPEKT GANG PÅ GANG AT KONTROLL KOMITEN ER BEKYMRET OVER MANGLENDE VILJE AV NORGE TIL Å JUSTERE PRAKSIS..

   Et av de alvorligste punktene der Norge feiler og fått skarp påtale i disse rapportene er følgende AT DET NORSKE BARNOMBUDET HØRER INN UNDER (OG BLIR ANSATT OG STYRT) BLD! DE skriver at dette hindrer selvsagt barneombudet til å være et fritt politisk uavhengig ombud for barn i Norge da avhengigheten og tilknyttingen til departmentet (BLD) hindrer barneombudet en fri og sterk rolle som skal tale barnas sak også når dette er mot BLD sin politikk.. Dette står så sterk og klart påpekt i rapportene fra FN oversendt til Norge at det ikke kan misforståes at Norge her krenker konvensjonen og bes ordne dette..

   Det er mange år siden det første gang ble kritisert i kontroll rapporten, det er da rart at BLD ikke engang har påbegynt noe som kan minne om å rette seg etter dette, men istedet titt og ofte bruker makten sin til å samkjøre barneombudet i slik grad at vi egentlig ikke har barneombud i Norge da det er BLD alt.. Men hvilket hovmod er dette av Norge, hvor er politikerene, sover alle sammen.. og jeg forstår godt at Norge har motarbeidet at det skulle komme en klageordning for krenkelser av barn i forhold til hva som kreves i følge BK .. Hva er galt med Norge der vi kritiserer andre land og styrer , men ikke har den minste evne til å engang å adminstrativt og politisk å rette oss ettter slike alvorlige avik sendt oss fra FN kontrollkomite i flere rapporter??

   Hvordan kan BLD komme unna med å velge å heve seg over dette og nekte å etterkommer dette, og hvor er politkerene? Det er en ting å være et land som nekter å høre på kritikk for brudd på menneskrettighetene, i Norge så krenker vi rettighetene til barn (den svakeste og mest sårbare gruppen) i følge FN kontrollrapporter?!! Jeg er ikke erfaren med politkk og stortinget styring med Departmentene men for meg så forstår jeg ikke hvordan de kommer unna med å nekte følge BK og ingen reagerer, aviser skriver ikke om dette? HVA ER GALT MED STYRESETTET I NORGE, når selv om stortinget har vedtatt og inføre BK og gitt denne støtte i grunnloven så er det fritt frem for BLD og nekte følge opp kritiske feil i dette arbeidet påpekt av FN??

   Øyvind Bremnes:
   Kvinnekonvensjonen er nylig lagt inn i Menneskerettsloven sammen med Barnekonvensjonen, prøv å sammenlikne forarbeidene! Kortversjon: Bk skal hindres brukt gjennom alskens påskudd, mens Kk må gjennomføres øyeblikkelig for enhver pris. Helt utrolig at de har mage til å legge konvensjonene inn under samme lov.

   
---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, lørdag 23. juli 2011, Vinberget:

   15 pluss-grader Celsius og tildels regn her ute i natt klokken 4. Jevnt overskyet utover dagen og 18 pluss-grader klokken 12. Derefter lett regn endel utover eftermiddagen og tildels mindre overskyet og omkring 20 pluss-grader utover kvelden.
---
---

   Rune Fardal, 23.07. 2011:
   http://www.facebook.com/rune.fardal/posts/10150234731726150

   Kanskje Norge våkner nå?
   Slik lever folk utsatt for ekstremister i store deler av verden. Enten det er skolemasakre som dette bærer likhetstegn av eller det er ytterliggående ekstremister.

*

   Henning Anne Granum:
   Har det kommet noen begrunnelse fra bombemannen ? Er langt unna og dårlig med nyhetsoppdatering ?

   Stig Madsen:
   Meget tankevekkende det du her sier ,Rune ,en utrolig tragedie

   Vidar Velde:
   Kloke ord

   Rune L. Hansen:
   Slik har vi lenge levd i Norge, med representanter for Arbeiderparti-ideologien i den offentlige forvaltningen som kriminelle nøkkel-personer og nyttige "idioter" for Arbeiderparti-ideologiens terror-regime. Nu har de fått smake på litt av sin egen medisin.

   Rune Fardal:
   Personen må jo være personligforstyrret.......​.

   Arild Holta:
   Er ikke alle litt forstyrret? Begrepet "personlighetsforstyrrelse​" er svært misbrukt. Man har å gjøre med et menneske uten vilje empati og logisk tenkning. Altså umoral, manglende etikk. Slike er det mange av, og de fleste går med strømmen.

   Berit Mikalsen:
   Hva med alle de stakkars barn, og eventuelle mindre søsken av de omkommne og skadde :'O(

   John Hansen:
   I går var vel de fleste i den tro at Muslimene hadde gjort ugjerningen.Ikke helt ukjent tanke det vel. IRA var ihvertfall ikke i mine tanker

   John Hansen:
   Mor til Morderen bor midt i Oslo, jeg tror alle tanker må gå til de pårørende på begge sider

   Berit Mikalsen:
   a huff, Ille for alle de stakkars barn, og eventuelle mindre søsken og øvrig familie av de omkommne og skadde :'O(......................​..........................​.. Og stakkars alle enkelt personer, som urettmessig blei beskyldt for dette! :O(.............................​......................... S​ikkert ikke bare få, er jeg redd!......... Håper bare folk lærer av dette, i å ikke trekke forhastede slutninger, og ungå stigmatiseringer, og forhåndsdømminger.... Først​ da kan justismord og ytterigere hat forebygges!

   Rune L. Hansen:
   Norge er av Arbeiderparti-ideologien indoktrinert med at slikt av terror og drap er akseptabel oppførsel og politikk overfor sivil-befolkningen, bare ikke overfor Arbeiderpartiets egne og nærmeste. Og enda danser en stor andel av befolkningen efter en slik politikk sin pipe.

   

---
---

   Fortsettelse fra i går:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/2031281896430  

   Rune L. Hansen:
   Ap-menneskene er ikke noe mere Norge eller mere verdifulle enn resten av sivil-befolkningen.

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Rune ; men det skinner jo igjennom at det er nettopp det dem tror selv ,dessverre.....! Ellers enige med deg i det meste !

   Lars-Toralf Utnes Storstrand:
   Takk for at det ikke er bare jeg som tenker i disse baner (At Arbeiderpartiet bærer skylden på egen rygg).

   Rune L. Hansen:
   Følgende ord fra Onar Åms Lillablogg -
http://onarki.no/blogg/2011/07/dette-er-terroristen/ - om angrepet på Arbeiderpartiet i går:
   "Denne gangen var det en Islam-kritisk person som klikket. Neste gang kan det være en far som har blitt urettmessig fratatt ungene sine av barnevernet, eller en mann som har mistet sin kjære kone til kreften på grunn av helsekøer og offentlig udugelighet og ønsker å ta hevn.
   Skal man forebygge og forhindre en ny slik massakre en gang i fremtiden er det viktig å slippe til de marginaliserte røstene, for det er alltid blant disse man finner spirene til terrorisme. Selv om jeg er glødende uenig i det aller meste Breivik står for tror jeg at den rette måten å møte hans argumenter er med motargumenter i det offentlige rom, ikke med knebling og marginalisering."

   Rune L. Hansen:
   Lørdag 23.07. 2011:
   Antall drepte i angrepet på Arbeiderpartiet i går nærmere 100 viser opptellinger og oversikter referert til i nyhets-kanalene utover kvelden og natten. En gjerningsmann kledd som politi ble pågrepet av politiet.

   Myriam H. Bjerkli:
   Minst 84 uskyldig unge er døde, og dere bruker det for å sette fokus på egen kampsak? Dere lider sikkert, men noen ganger må man løfte hode og se utenfor eget fokus.

   Lars-Toralf Utnes Storstrand:
   ‎@Myriam: Hvor mange unge uskyldige er døde på grunn av Arbeiderpartiets overgrep opp gjennom årene?

   Rune L Hansen:
   Det mest spesielle med det som har skjedd nu?
   Under slike forhold, i litt annerledes former, har vi lenge levd i Norge, med representanter for Arbeiderparti-ideologien i den offentlige forvaltningen som kriminelle nøkkel-personer og nyttige "idioter" for Arbeiderparti-ideologiens terror-regime. Nu har de fått smake på litt av sin egen medisin.

   Myriam H. Bjerkli:
   Nei, det er dette som er trist. Synes man at nesten 100 døde mennesker er en fortjent straff for å ha "feil" politisk mening, så er man langt på vei til å være en fanatiker selv. Og fanatisme er farlig, uansett hva det er man tror på. Målet helliger IKKE middelet. Og mer enn det har jeg ikke behov for å si i denne tråden.

   Rune L. Hansen:
   Hvem andre enn apene er det som snakker om at tortur, utplyndring og drap overfor mennesker er fortjent? Ikke anstendige mennesker.

   Rune L. Hansen:
   Tortur, utplyndring og drap er ingen "politisk mening".

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke vanskelig å profetere at om kriminelle representanter for den offentlige forvaltningen Arbeiderpartiet styrer og dirigerer får fortsette sin kriminelle virksomhet overfor sivil-befolkningen i vårt land og andre steder i verden så kommer slikt stadig mere og videre til å skje. Denne gangen var det Arbeiderpartiets mennesker som ble angrepet, men det er Arbeiderpartiets mennesker som til vanlig gjør slikt overfor sivil-befolkningen, bak kulissene. Nu når Arbeiderpartiet selv ble angrepet skriker de opp med nærsagt hele sin selv-kontrollerte massemedia. Ellers og til vanlig, når det gjelder andre enn seg selv, er det uhyrlig og groteskt motsatt.

   Lars-Toralf Utnes Storstrand:
   ‎@Myriam: Norge er et fanatisk sosialistisk land, der alle som ikke tenker AP undertrykkes.

   Rune L. Hansen:
   Elin Brodin, 22.07. 2011:
   "De som støtter rå vold mot sivile, er fanatikere.
   Og de som ikke forstår at rå vold mot sivile vil avle mer rå vold mot sivile, er idioter."

   Rune L. Hansen:
   Uskyldige og anstendige mennesker tortureres, trakasseres, utplyndres og drepes daglig i Norge, i vill kriminell galskap, til langt inn i det perverse, av kriminelle representanter for ap-ideologien. I en landsdekkende grotesk overflod.

   Rune L. Hansen:
   Utøya var og er en utklekningsanstalt for den groteske ap-ideologien.

   Lars-Toralf Utnes Storstrand:  
   Støtter den, Rune.

   Webpastor B Hyrde:
   Dette kunne du ha spart deg - USMAKELIG og DUMT. Må JHWHW tilgi deg. Be heller for de skadde og etterlatte.

   Rune L. Hansen:
   Du bryr deg ingenting om de skadde og efterlatte, "Webpastor B Hyrde" alias Hykler.

   Thomas Shama Larsen:
   Skuespill vil noen kalle det.
   Andre vil kalde det en kald realitet.
   Noen vil tom gå så langt som å si at "vi er i krig".
   ...
   Mange sider å se det i ifra, jeg føler med de pårørte på det sterkeste pga menneskerettslige forhold, men som desverre er "lurt" opp i et komplott av dimensjoner, regulære folk som ikke har forståelse om hva som skjer rundt om i verden og spillet, hvor det blir brukt virkemidler jeg er imot på det sterkeste og fordømmer alle angrep utført av autoriteter, påført uskyldige mennesker rundt om i verden!

   Karina Løvberg:
   Det er ikke for ingenting at det står med store bokstaver at barnevernet dreper. Det har vi nå fått bevise... Kan vi ikke heller hjelpe våre nå... Jeg for min del mener at Norge har konsentrert seg alt for mye om andre enn sine egne.... Var det dette som måtte til for at Ap endelig kan begynne å tenke på sine brødre å søstre.....

   Camilla Krog:
   Tror du gjør noe klokt i å slette innlegget ditt. Jeg er sikker på at du tror på demokrati, da har AP også sinn rett å være der. Dette er ikke en tid for hat, det har vi sett nok av nå...

   Karina Løvberg:
   Var det men til meg

   Camilla Krog:
   Nei, Rune. Men det var ikke dette som skulle til for at AP skal begynne å tenke normalt. Man tar ikke andres liv for det, det er en rett ingen har. Skal ikke blande barnevernet opp i dette det blir helt feil. Dette er en tragedie uansett hvordan man ser på det. Barenevern er og en tragedie, men det er to seperate saker. Nå må man ikke blande kortene.

   Anne Grete Axelsson:
   Harryhandlere røyker, tjener lite og stemmer Frp
   Den typiske harryhandleren er ung, har lav utdanning, tjener lite, røyker og stemmer på Fremskrittspartiet. Det viser en rapport fra Hovedorganisasjonen for handel og tjenester (HSH).

   Bjørn-tore Olsen:
   Så godt du representerer de intelektuelle Anne Grete, og du tar en gruppe mennesker over en kam, er mennesker med lite utdannelse dumme da?????

   Karina Løvberg:
   Det er somregel de uten utdannelse som er de smarte :)

   Bjørn-tore Olsen:
   Vet ikke hvem som er smart jeg, tror såkalt utdannede ikke alltid har innsikt i hvordan det er å ha det tøfft, det varierer nok veldig fra person til person, men syns det er feil å komme med sånne uttalelser..

   Anne Grete Axelsson:
   Mitt innlegg er tatt fra TV 2 sin forside. Ikke mine personlige meninger. Dette er statistikk.

   Karina Løvberg:
   Hva med å si det med en gang slik at ingen tar seg nær av innleggene dine

   Anne Grete Axelsson:
   Unnskyld. Greit d ja. Neste gang.

   Karina Løvberg:
   Det er greit :)

   Rune L. Hansen:
   Det er ingen forskjell på det falske "barnevern", de falske dommere (og vedtak), de falske "alene-mødre" og aksept for falsk dokumentasjon - og Arbeiderpartiet.

   Rune L. Hansen:
   Forholdene i Norge er sammenlignbare med eller verre enn i Argentinia under de groteske fem årene med militærjuntaen fra 1978.

   Rune L. Hansen:
   Hvem i dag savner eller snakker godt om militærjuntaen i Argentinia? Ingen.

   Rune L. Hansen:
   Arbeiderpartiet er uhyre kriminell virksomhet og praksis.

   
---
---

   Tor Reidarson Kvamsdal, 23.07. 2011:

   Mitt eldste barnebarn var i nærheten av regjeringskvartalet da det smalt igår. Han kom fysisk uskadet fra det, og jeg takker de høyere makter... Samtidig gråter jeg over alle som endte sine liv på en så tragisk måte. Jeg tenker også på alle dem som sitter igjen og nå skal begynne å bearbeide de traumene som har blitt påført dem.

*

   Anders Kleppe:
   Og jeg kan ikke annet enn å gi all min støtte til de 102.000 barna årlig som uten noen som helst god grunn mister kontakten med sin far og av den grunn tar mer enn 3000 barn årlig livet sitt i Norge. Dette er et lite offer for å fremme sannheten om Norge. Unsskyld at jeg sier det, men jeg mener det så inderlig vel. VÅKN OPP NORGE!

   Rune L. Hansen:
   Tallene på utplyndrede og drepte du oppgir, Anders, er vel ikke rette. Dog, antallet er stort og bestialiteten og konsekvensene det representerer uhyrlig. Og det skjer i en landsdekkende overflod i vill kriminell galskap i regi av Arbeiderpartiet, endog på kryss og tvers og til langt inn i det perverse overfor de minste barna. Arbeiderpartiet ødelegger, hærjer og dreper i Norge bak kulissene, skjult bak falsk dokumentasjon, fangehold, tortur, propaganda og annen uhyrlig kriminalitet.

   Rune L. Hansen:
   Forholdene i Norge er sammenlignbare med eller verre enn i Argentinia under de groteske fem årene med militærjuntaen fra 1978.

   Rune L. Hansen:
   Hvem i dag savner eller snakker godt om militærjuntaen i Argentinia? Ingen.

   Tor Reidarson Kvamsdal:
   jeg kan ikke si meg uenig med dere, men jeg hadde ikke i tankene at overskriften skulle føre til en debatt...

   
---

---

   Joan Myhre, 23.07. 2011:

   Hadde Stoltenberg befunnet seg på Utøya så hadde det blitt tatt forholdsregler med en eneste gang. Myndighetene var mest opptatt av hvor HANn befant seg det vil si at man egentlig var sikker på at dette var politisk, men HVORFOR ble det ikke tatt sikkerhetsforanstaltninger i forhold til de politisk engasjerte UNGDOMMER. Ingen i Norge kan føle seg sikre så lenge Storberget er justitsminister. Heldigvis er det også det STORE spørsmålet til den INTERNASJONALE pressen.

*

   Rune L. Hansen:
   Ingen er trygge så lenge Arbeiderparti-regjeringens​ (eller andres) kriminelle nøkkel-personer og nyttige "idioter" hærjer sivil-befolkningen via den offentlige forvaltningen. Det er det enkle faktum.

   
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, søndag 24. juli 2011, Vinberget:

   Gråhvitt overskyet og 17 pluss-grader Celsius her ute klokken 9 og derefter omtrent 20. Noe lett regn omkring 14-tiden og efterpå med lyn og torden en stund. Mere dottete himmel uten regn klokken 19. Fuktig luft og 16 pluss-grader mot midnatt.
---
---

   Rune L. Hansen, 24.07. 2011:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/2033940682898?notif_t=feed_comment

   Kan eller bør angrepet på Arbeiderpartiet fredag sette mere fokus på Arbeiderparti-ideologiens groteske terror-regime?

*

   Anne Skaner:
   vilken fruktansvärd reaktion, finns väl ingen demokrati som kan acceptera våld o terror som ett medel till förändringar..

   Tom Erik Skjaeveland:
   Liker ikke at du bruker denne tragedien på denne måten Rune L. Hansen

   Anne Skaner:
   hur illa man än blivit behandlad finns inget värre än att man inte kan visa empati och medkänsla för andra människor.

   Rune L. Hansen:
   Er det noe som helst uvanlig eller upassende i et slikt spørsmål, som det er mange lignende av i disse dager? Eller i hvilkne eller hvem sine slutninger - eller forhastede slutninger?

   Annina Karlsson:
   Vilken kärlekslös värld vi lever i!

   Anne Skaner:
   Ja men om vi inte förmår att visa eller lära oss att kärlek måste övervinna hat och förtryck... är det inte så lätt.

   Åse Moi:
   Ja det er et totalt vanvittig og barbarisk spørsmål Rune L. Hansen. Jeg må få lov å si DU ER IKKE RIKTIG KLOK

   Annina Karlsson:
   Inget gott kommer ur mördande men konstigt är det inte att det sker.

   Rune L. Hansen:
   Ikke kjærlighet til ondskap?


   Rune L. Hansen:
   Noen som har tenkt noen tanker om hva og hvem som fikk stoppet for eksempel Hitler-regjeringen?

   Rune L. Hansen:
   Ikke kjærlighet til ondskap?

   Annina Karlsson:
   Det finns ett mönster genom historien, ja.

   Annina Karlsson:
   Det finns ett mönster genom historien, ja.

   Arild Holta:
   Spørsmålet til Rune L. Hansen er helt legitimt.
   Det er langt flere som tar sine liv årlig etter press fra det såkalte barnevernet, enn antallet som er myrdet i denne fryktelige terroraksjonen.
   Men hvorfor ikke også forholde seg til at den store mengden som drives inn i døden etter Arbeiderpartiets ideologi, OGSÅ er utsatt for terror - voldsmonopolets terror.
   Når BARN i fortvilelse over å ikke få komme til mamma og pappa, tar sine liv, SÅ HAR VI MED TERROR Å GJØRE.
   Når voksne tar sine liv i fortvilelsen av å ikke få ha å gjøre med sine barn, så har vi med terror å gjøre.
   Det er bare å våkne opp!

   Åse Moi:
   Ja vi er våkne og lys levende og tro ikke at jeg ikke er orientert. Det går bare ikke an å bruke en sådan anledning til å forfekte sine syn mot barnevern og den elendighet som hviler der og dermed legetimere en slik handling. ...barnevernet er en statlig institusjon som ALLE partiene må stå til ansvar for!!

   Bjørn-tore Olsen:
   Jeg sletter dere som venner nå arild og rune, dere går langt over grensen...

   Annina Karlsson:
   Hela mitt liv har blivit teroriserat av dessa ingrepp. Stressen har varit enorm när de satte naglarna i mina döttrar. Verkligen ett stort trauma och jag förstor att massor av barn och vuxna inte klarar av den stora stress som medföljer dessa... tvongsövergrepp. jag fattar inte hur de kan leva med det.de är nog helt blokerade som splittrar familjer.I Sverige är dessa tjänstemän ansvarsbefriade. Det är som kugghjul som gor amok.Hur mycket trasiga vuxna ska de produsera. Makt är farligt. Det är inte nyttigt att ha för stor makt över andras liv.

   Annina Karlsson:
   För min del tar jag inte bort nogon för det är sunt att reflektera över orsaker och verkan.

   Bjørn-tore Olsen:
   jada men ønsker dem ikke som mine venner..

   Annina Karlsson:
   Ingen gottar sej väll i massmördande av dem jag känner, men det är sunt att reflektera över vad som sker.Skaffa sej en egen bild av det som man hör här och där.

   Annette Morgaine Olsen:
   Det er ikke ofte jeg gir Rune min støtte, men det får han nå. Hans spørsmål er helt berettiget

   Annette Morgaine Olsen:
   Vi kan ikke glemme "gamle" synder bare for att en ny og stor har skjedd

   Rune L. Hansen:
   Nærsagt alle og enhver er truet og mishandlet av Arbeiderpartiet og dets med-spillere. Og veldig mange, årlig tusener, trakassert, torturert, utplyndret og drept via terror fra dets representanter og med-spillere. Arbeiderpartiet ville neppe ha blitt angrepet fredag om det ikke hadde vært et slikt groteskt terror-regime. Det utrolige er at det enda ikke har skjedd oftere.

   Rune L. Hansen:
   Arbeiderpartiet er en uhyre kriminell virksomhet og praksis. Nu fikk Arbeiderpartiet selv smake litt av sin medisin.

   Rune L. Hansen:
   Å av-vikle eller stoppe et terror-regime har i historisk sammenheng sjelden vært lett eller billig.

   Annina Karlsson:
   Men det är inte bra om en terrorregim avlöses med en annan terror regim.

   Rune L. Hansen:
   Et terror-regime som fjerner respekten og forståelsen for lov og rett risikerer fort lett å bli efterfulgt av mye av det samme.

   Rune L. Hansen:
   Neste-kjærlighet og rettferdighet er kjernen i lov og rett.

   Rune L. Hansen:
   Uskyld det sentrale.

   Bjørn-tore Olsen:
   nei ap la selvsagt opp til å bli massakrert rune... klart det

   Rune L. Hansen:
   Ja, Bjørn-tore. Det er det de stadig verre og verre har gjort og gjør.

   Bjørn-tore Olsen:
   så hvis jeg forfekter de samme meningene så ber jeg altså om å bli drept?

   Bjorn Ursfjord:
   Rune: Virkelig kult å lese denne statusen. Endelig noen andre som forstår årsakskomplekset. Er det ikke kult å lese innleggene til folk som tror at grunnlovens ytringvihet bare gjelder flertallet? Jeg har vekselvis smilt og ledd hjertelig i hele dag. Det eneste beklagelige ved hendelsen er at han ikke fikk tatt knekken på Jens Stoltenberg og Jonas G Støre. Jeg ønsker ikke å bruke Stoltenbergs formelle tittel, for "statsminister" har potensiale til å forlede folk til å tro at Norge er et demokrati. "Ministerpresident" er mye mer passende. (Hvis det ordet skulle være ukjent for noen, er det bare til å google "Vidkun Quisling":-)

   Bjørn-tore Olsen:
   ja dumt de ikke ble drept, dere er syke syke syke

   Bjorn Ursfjord:
   klart det. vi er jo ikke politisk korrekte. vi burde sikkert sendes til en omskoleringsleir.

   Bjørn-tore Olsen:
   jeg setter pris på en diskusjon, ingen bør nektes å si meningene sine

   Bjorn Ursfjord:
   Så hvorfor ikke diskutere da? Å kalle oss "syke" kvalifiserer ikke helt, med mindre du har medisinsk embetseksamen.

   Bjørn-tore Olsen:
   jeg slenger litt dritt, det må være lov vel? Selv en som har medisinsk embets eksamen er vel ikke istand til å vurdere noe på facebook vel? Syns kortene blir blandet ye her..

   Bjorn Ursfjord:
   Ah.. så er det nok jeg som har misforstått. Jeg visste ikke at du ønsket å slenge dritt, jeg fikk oppfattelsen av at det var en diskusjon du ønsket. Må dessverre logge av, jeg er opptatt med å planlegge fase 2 og 3 av Operation "Cannot Possibly Fail".

   Bjørn-tore Olsen:
   meget bra

   Einar Inderberg:
   Dere som kaller regjering/storting terror-regime, er som ABB. Hva visst deres barn hadde blitt drept???

   Rune L. Hansen:
   Arbeiderpartiet bruker via den offentlige forvaltningen flere slags våpen og nøkkel-personer og nyttige "idioter" overfor sivil-befolkningens barn og voksne, våpen og nøkkel-personer og nyttige "idioter" for terror, trakassering, tortur, utplyndring og drap. Leie-mordere. Spredt lands-dekkende, i nøkkel-posisjoner. Flere av de har flere ødelagt liv og familier på samvittigheten enn Anders B. Breivik. De dreper med mindre blodige våpen og mere skjult bak kulissene og fasadene. De er ikke mindre mordere enn Anders B. Breivik. Tvert om. Hvordan forholder vi oss til disse og slike?

   Rune L. Hansen:
   Arbeiderpartiet har drept både mine barn og ti-tusener av andres i Norge, og deres foreldre og besteforeldre.

   Rune L. Hansen:
   De "gråtende mødrene" under militær-juntaen i Argentinia 1978-83 er og blir lite i forhold til det norske terror-regimet.

   Rune L. Hansen:
   Sadister og masse-mordere eller deres beskyttere plassert i nøkkel-posisjoner i den offentlige forvaltningen har gode vilkår i og for et terror-regime.

   Håkon Rian Ueland:
   Og du kaller deg kristen, Rune? Det er tydeligvis bare et teoretisk begrep for det, et middel i dine egne manipulasjoner av virkeligheten.

   Rune L. Hansen:
   Vi har hørt og dokumentert din stemme fra før av Håkon Rian Ueland.

   Håkon Rian Ueland:
   Å. Er det det kongelige "vi" du her snakker om, Rune?
   Legger merke til at du unngår å svare på det jeg skriver. Traff det?

   Rune L. Hansen:
   Se hvor pint og død også jeg ble, og hvem og hva som traff.

   Håkon Rian Ueland:
   Nei, det står vel heller dårlig til med alle slags følelser på gården hos deg... i hvert fall om man skal ta dine følelseskalde uttalelser som et symptom.

   Rune L. Hansen:
   Ditt håp og ditt ønske iallfall.

   Håkon Rian Ueland:
   Jeg skulle ønske at du fikk det bedre, Rune. Med så mye hat som du uttrykker at du har i deg, så blir kanskje det vanskelig.

   Rune L. Hansen:
   Din påstand og ditt håp om hat og mars-boere sier noe om de faktiske forhold, men ikke om meg.

   Håkon Rian Ueland:
   ‎"De faktiske forhold" er at du uttrykker at du er kristen. Samtidig sprer du hat. Du tar tydeligvis ikke den gyldne regel alvorlig - i likhet med det meste som Jesus sa.

   Rune L. Hansen:
   At neste-kjærlighet, lov og rett for deg er ensbetydende med hat sier vel sitt.

   Håkon Rian Ueland:
   Ja, du viser deg virkelig som en stor autoritet på neste-kjærlighet. Virkelig.

   Rune L. Hansen:
   Det er kun Gud og vår eftertid som har bedre autoritet enn oss selv sånn sett, Håkon.

   Bjorn Ursfjord:
   Av og til skulle jeg også ønske jeg var kristen, så jeg kunne be til Gud om at alle politikere og byråkrater fikk brenne i helvete :-)

   Rune L. Hansen:
   Ikke vanskelig her til lands å forstå deg der Bjorn. De er i stort monn styrte sadister og mordere, som ber seg frabedt at det nevnes eller omtales. Og de er enda mange. Og forsøker å fremstå som pyntelige og alminnelige.

   Rune L. Hansen:
   Både livsfarlige og smittsomme er de.

   Rune L. Hansen:
   Irriterende og dumt at de ser ut som folk flest, for folk flest.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 25.07. 2011:
   Norge er på verdens-toppen hva gjelder tortur, mord og selvmord, i forhold til antall borgere.
   Norge har ikke blandt de laveste mord-ratene i verden fordi om et terror-regime viltert i vei skriver falsk dokumentasjon på døds-årsakene.
   Forholdet er tvert om motsatt.

   Å skjule sin egen terrorisme er for mange det viktigste, i et terror-regime.

   Hva nytter vel hva i et land hvor befolkningen og den offentlige forvaltningen nærsagt ikke det minste som helst har respekt for lov og rett? Hvor det nær overalt er Synseloven og manipulering med ulovlige lover og regler som rår?

   Norge, landet med og for de perverse.

---
---

   Rune L. Hansen:
   Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet ikke bare forsvarer men utøver i en overflod terror, tortur, utplyndringer og drap, her i Norge, bak kulissene. Det er ingen hemmelighet eller noe som skal eller bør forties, heller ikke i disse dager.

   Lars Hendrik Hausken:
   Sympati med gjerningsmannen?

   Rune L. Hansen:
   Du skal elske din fiende, er et neste-kjærlighetens og rettferdighetens motto.

   Lars Hendrik Hausken:
   Bra Rune. Jeg vurderte å blokkere deg der. Jesus ville likt det svaret.

   Rune L. Hansen:
   Forhastede slutninger blokkerer mangt og mye.

   Lars Hendrik Hausken:
   Ikke forhastede. Det er derfor jeg spør folk når jeg tviler.

   Rune L. Hansen:
   Bedre å undersøke eller å vite godt nok ja.

   Lars Hendrik Hausken:
   Du svarte. Men når folk ikke verdiger meg et svar (politikere etc.) tar jeg den forklaringen som passer meg.

   
---
---

   Fortsettelse fra i går:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/2031281896430

   Rune L. Hansen:
   Forholdene i Norge er sammenlignbare med eller verre enn i Argentinia under de groteske fem årene med militærjuntaen fra 1978.

   Rune L. Hansen:
   Hvem i dag savner eller snakker godt om militærjuntaen i Argentinia? Ingen.

   Rune L. Hansen:
   Arbeiderpartiet er uhyre kriminell virksomhet og praksis.

   Egill Viken Kittang:
   Rune L Hansen. Dette er for dumt. Noen trenger tydeligvis hjelp!!

   Guttorm Johnsen:
   Rune L. Hansen: Etterhvert som trykket på helsetjenester for øyeblikkelig hjelp har gitt seg burde du ta en tur dit for å få sjekket tilstanden din. At du mangler slike ting som empati er en ting som er sikkert.

   Rune L. Hansen:
   Jeg hverken driver med eller støtter terror, tortur, utplyndringer eller drap. Dere som driver med slikt eller som støtter eller er delaktige i Arbeiderpartiets eller andres slik kriminell virksomhet og mangel på neste-kjærlighet prøver å fremstå som hva, og hvordan? Vi ivaretar at og hvordan dere dokumenterer og avslører dere selv. Mere noen vil ha sagt?

   Guttorm Johnsen:
   Dine påstander om "dere som driver med..." viser hvor langt utenfor realitetene du befinner deg. Håper du får den hjelpen du tydeligvis trenger. Med dette avslutter jeg i det jeg ønsker deg god bedring.

   Rune L. Hansen:
   Realitetene dokumenterer vi fortløpende.

   
---
---

   Anders Kleppe, 24.07. 2011:

   Det var ikke mye stå sammen når rettsvesenet, som hovedregel, viser seg å overse grov vold mot barn, inkludert drap på barn her i Norge når mødre er voldsutøveren eller drapspersonen. Så denne hendelsen går dessverre veldig lite inn på meg. Det var ingen som helst overraskelse i det og vi kommer til å se flere slike hendelser i fremtiden dersom ikke folk skjerper seg og behandler alle i Norge som mennesker iht. til de lovene vi har.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.07. 2011:

   20110615-Utvidelse-Politi-anme​ldelsen-fra-RLH
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/BREVER-2011/20110615-Utvidelse-Politi-anmeldelsen-fra-RLH.html
   hunwww.net

*

   Annina Karlsson:
   Du gör ett grundligt bra arbete.
   June 15 at 5:20pm ·

   Rune L. Hansen:
   Håper det, men vi er jo alle åpne for forbedringer og forslag, etc.
   June 15 at 5:41pm ·  

   AnjaRa Torill Vråskar:
   Det er ikke lett å få dette gjennom hos myndigheter som ikke er vant til å ta det ansvaret de selv har tilranet seg. Om jeg skulle gi noen råd her, ville det være å fått dette skrivet sendt ut til alle landets aviser(som du finner en oversikt over på sidene til "Folkets Info"), i håp om at NOEN av dem hadde mot nok til å publisere det, og gå videre med det. Varme tanker til deg, Rune, og all lykke til i din sak for rettferdig behandling i en slik viktig sak!
   June 15 at 7:05pm ·  

   Bente Alertsen:
   var vel kanskje litt grovt skrevet, men du har i allefall fått fram det du ville ha fram, å jeg beundrer deg for alt dette arbeidet du har gjort...
   June 15 at 9:35pm ·  

   Rune L. Hansen:
   Grovt skrevet ... Vel, presist og vel bedre enn innpakket og skravlet bort i fjas?
   June 15 at 11:09pm ·  

   Bente Alertsen:
   Jaja, nok om det, for å være erlig er ikke disse "etatene" stort bedre i sine trakasjoner, undertrykkelse eller ydmykelser som dem beskriver oss i sine papirer å dommer !
   June 15 at 11:11pm ·

   Rune L. Hansen:
   De lyger og trakasserer. Det er straffbart. Det gjør ikke jeg. Jeg skriver saklig, veloverveid og presist. Så ikke sammenlign sånn sett.
   June 16 at 12:15am ·

   Rune L. Hansen:
   Ja, men de er til og med tusener ganger verre.
   July 11 at 10:20pm ·

   May Brith Harestad Hollos:
   ‎@Rune... Jeg må virkelig få bedt deg om unnskylding.. Du hadde helt rett ang Rettphyk K. Vestly...
   July 15 at 9:58pm ·

   Rune L. Hansen:
   Ja, hun er en av Arbeiderpartiets tusener leie-mordere på frifot. Bare hun med mange liv på sin samvittighet, barn og voksne.
   July 24
·

   
---
---

   Fortsettelse fra i forgårs:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/2031700986907

   Rune L. Hansen:
   Elin Brodin, i dag, 22.07. 2011:
   "De som støtter rå vold mot sivile, er fanatikere.
   Og de som ikke forstår at rå vold mot sivile vil avle mer rå vold mot sivile, er idioter."

   Balder Skjærvik-Hansen:
   Hans Joar, du har så rett. Rune Leander Hansen er ein jævla idiot, med eit nokså liknande verdsbilete som den kristne, høgreekstreme terroristen Anders Breivik. Rune er ågså ein psykopat som må stoppast. På nettet har han denne kristenfanatiske sida si, der han driv med forskjellig snusk.
   Han nyttar internett til å trakassere, sjikanere og lyge om familien og andre personar, til dømes i "dagboks-notatene" sine, her:
   http://hunwww.net/ekte-kri​stendom/SAKER/MENNESKEVERN​-DVD-RLH/MENNESKEVERN/DBN-​RLH/dbn.html
   Rune er berre ein plage for familien han ein gong hadde. Ein familie som har gått frå han for nokre år sidan. Ein familie som har fått nok av hans tyranni.

   Balder Skjærvik-Hansen:
   I tillegg har RLH lagt ut haugevis av dokument som ikkje er for offentlegheita. Utan å ta noko omsyn til dei det dreier seg om. Her:
   http://hunwww.net/ekte-kri​stendom/SAKER/MENNESKEVERN​-DVD-RLH/MENNESKEVERN/brev​ene-index.html
   Lydopptaka han har lagt ut har han heller ikkje fått noko samtykke til å legge ut. Fleire gonger har han tatt opp lyd utan at dei som er blitt tatt opp har visst om det.

   Rune L. Hansen:
   Fint du bidrar mere til å avsløre deg selv, Balder. Du driver fortsatt med kidnapping, fangehold og knebling av barn ser vi. Indoktrinering også, vet vi og ser vi.

   
---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, mandag 25. juli 2011, Vinberget:

   Nokså mye regn her ute efter midnatt natt til i dag og overskyet og 15 pluss-grader Celsius klokken 6.30. Overskyet og 20 pluss-grader klokken 12. Tildels regn omkring 16-tiden. I overkant av 15 pluss-grader mot midnatt.
---
---

   Rune L. Hansen, 25.07. 2011:

   Norge. Et terror-regime, sammenlignbart med eller verre enn Argentinia under militær-juntaen i de fem årene fra 1978-83.

*

   Rune L. Hansen:
   Et faktum de kriminelle selv og deres med-spillere forsøker å skjule, bagatellisere og bortforklare. Likesom i Argentinia dengang.

   Balder Skjærvik-Hansen:
   Rune. Ein kristenfundamentalistisk tyrann som mista familien sin. No gjer han det han kan for å vere ekkel med denne familien på nettsida han kallar "Ekte-kristendom". Ingen respekt, berre eit verkelegheitsfjernt ego. "Uskyldig" mann som kjemper mot systemet. Her:
   http:/www.hunwww.net/

   Rune L. Hansen:
   Du har vel både mistet og forkastet familien din mere enn meg og de fleste, Balder. Det er mange som gråter over deg.

   Karl Hansen:
   Det er bra for det er få som feller en tåre for deg. De fleste ler vell bare øver deg og rister på hodet når jeg tenker meg om.

   Balder Skjærvik-Hansen:
   Kor er Stauda?

   Rune L. Hansen:
   Du og Balder har den egenskap at når dere finner på og får sagt løgner, så tror og tenker dere at andre tror og tenker at det er sant på noe slags vis. At mennesker er så lett-lurte og dere dermed smarte og kloke. Dere enser ikke at mange er ikke så dumme, og at dere med å være slik dokumenterer og avslører hva og hvem dere er. Det jeg med dette vil ha sagt, er hva både dere selv og andre kan få ut av det.

   Rune L. Hansen:
   Stauda har du absolutt ingenting med hvor er, Balder.

   Balder Skjærvik-Hansen:
   Skulle eg ikkje bry meg om kor søstera på 14 år er, når eg veit at ho er sakna?? Du lyt gå til politiet og fortelle det du veit om kor ho er.

   Rune L. Hansen:
   Jeg er Stauda og hennes søsken sin far, og du en som driver med blandt annet kidnapping, fangehold, tortur og utplyndring av barn. Og som også har gjort og gjør og videre ønsker å gjøre slikt overfor både Stauda og andre barn. Hvem er det du tror du lurer eller tror du er?

   Balder Skjærvik-Hansen:
   Du er ein løgnar.

   Balder Skjærvik-Hansen:
   Korfor vrøvlar du i staden for å svare?

   
---
---

   Siv Thorkildsen, 24.07. 2011:

   våre barn er kinappet av barnevenet og regjeringa og polti uten grunn mange tusen barn blir dopet drept under statens såkalte omsorg .nå er den en frimurer beregnende massemorder som har tatt 93 liv på uskyldige barn ungdom voksene og det er landesorg og det som furundrer meg er trenger virklig norske folk en slik tragedie for å bry seg om hverandre jeg forstår virklig ikke det

*

   Leif Bjørkli:
   synet på bv kommer ikke til å endre seg hos folk flest pga denne tragedien...... det er det som er så forbannet...

   Siv Thorkildsen:
   dem har sorg og umensklig smerte 363 dager i året samt har barna som savner sine foreldre de blir sett på som landet avskom hvor er klem og omsorg og symati for disse menskene

   Alf Kenneth Sviland:
   KJENNER DU NOEN SOM HAR MISTA BARM

   Alf Kenneth Sviland:
   BARNA DER DU FØLLER GRUM

   Alf Kenneth Sviland:
   N ER FEI L

   Alf Kenneth Sviland:
   VI MÅ STÅ SAMMEN MOT DE VIST DET ER GJORT URET

   Alf Kenneth Sviland:
   Kjenner du til enkelsaker

   Roger Larsen:
   Det er viktig at på tross av dette, så kan man gå seg vil i all politiske vilje til å diskutere aspekter via den politiske debatt, tåkelegge det faktum som dette EGENTLIG handler om på et høyerer bevissthetsnivå.
   Som Siv her skriver, så har Staten og makten i Norge såvell som i resten av verden my å svare for, og det får de nå.
   Det er de universelle lover som slår tilbake via karmiske sykluser, for det var MAKTA i Norge som ble attakert, selv om mange uskyldige sjeler ble rammet. Men dette igjen på et høyere nivå, blir en vekker til og for mange, i forhold til de faktiske forgreninger som har hold sjelen i mørket i mange generasjoner, via maktens politiske kontrollorganer.
   Ikke uten grunn at Makta og spes Arbeiderpartiet ble rammet.
   Man må forstå blodslinjene etc i dette, for å forstå sammenhengen.
   Mange isolerer slike hendelser og klarer dermed ikke å se det store bilde av hva som nå skjer, i dette tids / energi og bevissthetsskifte.
   Mer kan leses på min FBvegg hvor jeg har fler blogger /artikler hvor jeg legger den rød tråd.

   Siv Thorkildsen:
   alf ja jeg har lest masse saker i 2år nå og satt meg inn i masse saker og egen erfaring kommer godt med samt hjerte og epati for andre medmensker.og Roger det er helt riktig vi må se alt i et stort bilde for å forstå det som skjer og vi føler hva som er ekte

   Alf Kenneth Sviland:
   det er et stort aperatt.. jeg stiller gjerne opp vist du mener det er uretferdighet .jeg har vært med i mange rettsager om dette .

   Siv Thorkildsen:
   rettferdighet skjer ikke i rettsaker det er et spill for galleriet .rettferdigheten starter et annet sted å begynne trinn for trinn vi må begynne med å få sannheten frem og de som ødlegger andres liv skal kunne svare for seg men her er det snakk om store maktgrupper og det kreves mot og styrke til å rydde opp uten vold men å tenke smart sammen for å nå et felles mål .

   Alf Kenneth Sviland:
   nei det vet jeg alt om .men jeg er en tungvekter

   Alf Kenneth Sviland:
   det vil si alt skal på boret .

   Alf Kenneth Sviland:
   vi bør kasje få noe annet en barneværnet .det er fult med maktsyke mennesker .men de har også et svakt punkt

   May- Harriet Seppola:
   Jeg er helt enig med deg , Siv , ellers opplever vi at når det gjelder barnevernet blir alle oppfordret til å vœre angivere, men nå skal vi vœre så gode og snille . Nesten alle skal vœre angivere i samfunnet nå for å hjelpe staten til å stjele barna våre . Norge lanserte den 13.02.2011 sitt nye nettsted barnevernet.no, i skikkelig sosialistisk-kommunistisk-​fascist ånd utbroderer de sitt ønske om at flest mulig gjør mest mulig ondt mot sin neste, angiversamfunnet, ta sin neste der det svir mest kan en si.
   http://www.barnevernet.no/​Forebygge/Bekymret/Melding​er-til-barneverntjenesten1​/
   Der står ingenting om hva falskt angiveri skal straffes med. Så nå blir det vel fritt frem for enhver å anmelde medlemmer av det mosaiske trossamfunn som omskjærer sine guttebarn, fordi de ikke liker religionen. Hevnen er søt, vil de tenke. Det lille positive er at angiverne visstnok må oppgis til fylkesnemda.
   “Du skal ikke bære falskt vitnesbyrd om din neste“, sier G-d’s Lov. Menneskers lover tar ikke slike smålige hensyn, spesielt ikke de sosialistiske.
   I Norge er det tverrpolitisk enighet om det marxistiske sosialistiske system som ble praktisert under Lenin og Stalin og i kommunistiske Sovjet og Øst-Tyskland (DDR), som i det nazistiske nasjonal-sosialistiske Vest-Tyskland. Sosialisme alle vegne om den er internasjonal, eller bare nasjonal.
   Dette er ikke noe nytt her i landet at politikken er sånn. Har vært slik i et helt århundre : "Les mer": http://www.nyhetsspeilet.n​o/2011/02/angiversamfunnet​ -big-sister-er-her/ og på toppen av det hele etter at barna er stjålet av staten skal foreldrene betale oppfostringsbidrag til staten . - Kommunen kan fremme krav om fastsettelse av oppfostringsbidrag når et barn er plassert utenfor hjemmet som følge av et vedtak etter barnevernloven. Kommunen kan likevel ikke fremme slikt krav dersom foreldrene er fratatt foreldreansvaret med tanke på adopsjon, jf barnevernloven § 4-20 annet ledd. Kommunen kan heller ikke fremme krav om oppfostringsbidrag dersom det ut fra en helhetsvurdering av foreldrenes økonomiske situasjon og forholdene for øvrig må anses som urimelig. "Les mer": http://www.regjeringen.no/​nb/dep/bld/dok/lover_regle​ r/forskrifter/2006/forskri​ft-om-fastsetting-og-endri​ ng-av-o.html?id=92617Melde til barnevernet - Barnevern
   www.barnevernet.no
   Alle som bekymrer seg for et barns utvikling eller omsorg skal ta kontakt med barneverntjenesten om dette...

   Annina Karlsson:
   Tänk betala för barnarov av sitt eget barn!!!

   Rune L. Hansen:
   Iøvrig er betalingen også "skjult" utplyndring, hvor hensikten er den samme: tortur og til-intetgjørelse. Ingen av de sentrale vitner skal overleve.

   Rune L. Hansen:
   Iøvrig er de under-ordnede lover og regler de kriminelle i regjeringen og den offentlige forvaltning henviser til og manipulerer med ulovlige lover og regler i en vilter uendelighet.

   
---
---

   Fortsettelse fra i går:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/2033940682898

   Rune L. Hansen:
   Ikke vanskelig her til lands å forstå deg der Bjorn. De er i stort monn styrte sadister og mordere, som ber seg frabedt at det nevnes eller omtales. Og de er enda mange. Og forsøker å fremstå som pyntelige og alminnelige.

   Rune L. Hansen:
   Både livsfarlige og smittsomme er de.

   Rune L. Hansen:
   Irriterende og dumt at de ser ut som folk flest, for folk flest.

   Inger Lise Salhus:
   Sto det noe bedre til innenfor barnevernet da vi hadde høyreregjering? Dagens regjering har vel ikke ansvaret for alt? Jeg er redd visse etater, som fex barnevernet, har sin egen ideologi nokså uavhengig av hvilke politikere som liksom styrer. Men det er mulig for politikere å ta et oppgjør med dette!

   Inger Lise Salhus:
   Ble helt kald inni meg da jeg leste Runes beskrivelse av julaften 2010...

   Etuag Effpaz:
   Hvorfor surrer dere med dette på Facebook/Internet? Burde ikke dere stå og demonstrere i sentrum?

   Rune L. Hansen:
   Den norske Arbeiderparti-ideologien innbefatter dessverre hele Stortingspartiet. Og iveren efter kriminell virksomhet og ulovlige lover, vedtak, direktiver og regler. Enhver og alle truet og fiksert eller premiert av Arbeiderparti-ideologien og dens kriminelle nettverk. Det er sånn sett uansett liten forskjell på en Arbeiderparti-regjering og en Høyre-regjering eller en Sentrums- eller Frp-regjering. Forskjellene er marginelle og politikken kriminell. Den ren-dyrkede kjernen for undertrykkelse, terror, trakassering, indoktrinering, tortur, utplyndring og til-intetgjørelse med det falske "barnevern", de falske "alene-mødre" og de falske dommere (og vedtak) og falsk dokumentasjon er typisk terror-ideologi. En av indoktrineringens og propagandaens hensikter er bagatellisering og naivitet.

   Rune L. Hansen:
   Anders B. Breivik som storlig fysisk angrep Arbeiderpartiet fredag er ikke så interessant politisk eller ideologisk, som mange enda tror. Han kunne ha vært nærsagt hvem som helst sånn sett. Mere interessant og av betydning er at han viste oss, endog treffsikkert, hva som kan skje og vil skje under disse rådende norske forhold. I et av mange mulige katastrofale aspekter.

   Rune L. Hansen:
   Politikk som vold, utplyndring eller undertrykkelse av sivile er kriminalitet. Den som ikke forstår at slikt noe avler mere av slikt forstår lite.

   Morten Olsen:
   Idioten og massemorderen A.B. breiviks ufattelige grusomheter kan ikke unnskyldes eller forklares med Arbeiderpartiets eller andre partiers politikk. Derimot om man sjekker fakta kommer det frem at denne idioten (og andre med han) er Frimurer !! Losjen han var medlem av hevder at de nu har slettet han som medlem, og toer sine hender, muligens noe for sent. Doktrinen til denne Losjen har satt seg for godt fast i hodet til den massemorderen og idioten allerede. Vis deg litt voksen i disse tider Rune, i respekt for de som har mistet sine kjere, dette paa tvers av politiske retninger. En slik nedslakting fyller i alle fall meg med avsky, og mine tanker gaar til alle de etterlatte i deres sorg.

   Rune L. Hansen:
   Les hva jeg skrev. Vold avler vold. Dumhet avler dumhet. Vedkommende, med større eller mindre treffsikkerhet, kunne ha vært hvem som helst. -- Folk i Norge er vant med denslags, men fra Arbeiderpartiet sin side og mere skjult bak kulissene, "hygienisk", uten blod å se. Uten at det reageres særlig meget på det. Den og de som reagerer henrettes. Av Arbeiderpartiet og dets med-spillere. Men nu ble det, nordmenns vinterlige treghet og tilbakeholdenhet til tross, Arbeiderpartiet selv som fikk smake sin egen medisin. Og proklamerer og forlanger og forventer blandt annet sorg og all verdens hjelp. Det var jo de selv som ble rammet. Vi som visste og vet dette har lenge sørget og vært i med-følelse og forskrekkelse, og er det fortsatt. -- Det er lett nok å vite hva som må skje for å unngå at slikt videre og mere skal skje.

   Rune L. Hansen:
   Å fortie eller bortforklare det avler videre vold og terror.

   Rune L. Hansen:
   Å fortie eller bortforklare det avler videre vold og terror.

   Birgith Løvold:
   har sett på facebook over en lenger periode og kan ikke forstå hvorfor folk bruker hver dag av livet sitt på å hate det offentlige når de har selv skyld i sine egne handlinger og valg ovenfor barna sine, alltid kjekt å ha andre å skylde på, jeg selv har opplevd og miste sønnen min i en grusom barneværnsak og 15 år av livet mitt var et helvete.. men jeg ser i ettertid at det var det beste for han, han ble spart for mye vondt. det er barna som går først og det nytter ikke å kjempe mot det offentlige med stygge ord og meninger... selfølgelig er det ufatteligt vondt å miste barn på noen måte, det kan vel de fleste forstå i disse tider. det er samme hvem parti som styrer landet vårt, mennesker vil alltid finne feil, løgn og uenighet med det de står for.....

   Einar Inderberg:
   Så enig Birgith!!!

   Einar Inderberg:
   Stakkars barn som må vokse opp med slike foreldre, som bare har hat i hjertet!!

   Birgith Løvold:
   skulle heller brukt all den enegien på og sjerpe seg sjøl og forandre seg selv, det eneste barneværnet ser etter er om det er positiv framgang til det beste for barna og foreldre... 

   Einar Inderberg:
   Ja, endelig en oppegående person!!!

   Einar Inderberg:
   På denne siden!!!

   Birgith Løvold:
   ‎;)

   Rune L. Hansen:
   Dere to er vel omtrent likså oppegående som militær-juntaen var det i Argentinia overfor barna og foreldrene som forsvant. Sammenligningen fremgår konkret av hva dere sier herover. Les selv.

   
---
---

   Nina Merete Pettersen Gromsrud, 25.07. 2011:

   En tysk avisartikkel sier: "Selv i sin dypeste sorg blir nordmenn ikke hysteriske. De motstår hatet. Det er utrolig å se hvordan politikere og hele landet reagerer. De er triste til den dypeste tråd av deres sjeler. De gråter i verdighet. Men ingen sverger å ta hevn. Isteden ønsker de enda mer menneskelighet og demokrati. Det er en av de mest bemerkelsesverdige sterke sidene ved det lille landet."

*

   Anders Kleppe:
   En beskrivelse som ikke kunne vært mer feil etter min oppfatning. Men pressen i andre europeiske land ser også bare den sannheten de vil.

   Nina Merete Pettersen Gromsrud:
   Hva er det som er så feil her da Anders?

   Katherine Klotilde Myhre:
   Har da opplevd masse hat og personangrep fordi jeg bruker ytringsfriheten min, ISÆR de 2 siste dagene!

   Jørn Vork:
   Pressen liker å skape sit eget glansbilde av norge. For noe tull de skriver, ufatteligt.

   Siri Blumenthal:
   Jeg er enig med pressen i dette jeg da. Synes stoltenberg tok det rette valget når han sa vi vil ha mer demokrati, mer varme, mer inkludering. Det motsatte av hva Breivik står for.

   Rune L. Hansen:
   Det blir ikke sagt at slikt noe er menneskene i Norge meget vant med, uten at det reageres særlig meget på det. Den og de som reagerer henrettes. Av Arbeiderpartiet og dets med-spillere. Men nu ble det, nordmenns vinterlige treghet og tilbakeholdenhet til tross, Arbeiderpartiet selv som fikk smake sin egen medisin. Og proklamerer og forlanger og forventer blandt annet sorg og all verdens hjelp. Det var jo de selv som ble rammet.

   Jørn Vork:
   Hvorfor har utenlandsk presse behov for å putte norge i en liten bås og si at vi alle reagerer ens, det er jo løgn.

   Kjersti Opstad:
   hat bekjempes ikke med hat, men med kjærlighet, inkludering og varm

   Jørn Vork:
   Ar hva stemmer Hege?

   Bente Eide:
   Jeg har heller ikke opplevd hat fra noen av mine fb venner eller andre venner... så det stemmer.

   Jørn Vork:
   det er vel ikke hat vi snakker om. men at vi reagerer forskjelligt, ikke ens som utenlandske aviser vil ha det til, dere er jo ikke helt med dere.

   Bente Eide:
   Tydelig så reagerer du på en annen måte en mange av oss siden du vet noe jeg ikke vet Jørn?

   Jørn Vork:
   jeg sitter jo ikke i Norge og oplever den norske stemningen så mulig jeg er ute av tritt her. men jeg er ikke fornøyd med at man prøver å lage et glansbilde av den norske stemningen. glansbilder kler ingen.

   Bente Eide:
   Bedre å være et glansbilde..en å skrike etter hevn og å være hatefull.

   Jørn Vork:
   Ja, merkelig motsetning. så du mener folk også skriker etter hevn?... det er jo netop det avisene sier ikke finder sted.

   Bente Eide:
   Nei det har ikke funnet sted som jeg vet..vi er glansbilder alle her i Norge..;) Hva som kan komme vet ingen..

   Jørn Vork:
   Jeg har da sett mange hatefulle reaksjioner her på FB.... selv finder jeg det ganske avskyeligt å søke hevn og komme med hatuttalelser generellt...

   
---
---

   Rune L. Hansen, 25.07. 2011:

   Kriminelle skal en ikke smiske med eller for.
   Og Synseloven er ikke lov og rett. Det er heller ikke andre ulovlige under-ordnede lover og regler eller meninger eller politikk.

   Politikk er en ting, kriminalitet noe annet. Hva Arbeiderpartiet driver med er kriminalitet. Myndighet som overskrider sin myndighet, til langt inn i det groteske og perverse. Slikt noe har som konsekvens forurettede og ødelagte mennesker og samfunn.

---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, tirsdag 26. juli 2011, Vinberget:

   Tåke, regn og 15 pluss-grader Celsius her ute klokken 6. Tåkete og jevnt overskyet og mellom 15 til 20 pluss-grader utover dagen og 17 pluss-grader klokken 20.
   Jeg har observert og fundert og er ikke mere i tvil, om at Mikka ble alvorlig sjokk-skadet og krenket av den siste hus-inkvisisjonen her. Hun ble og er tydelig meget forandret og vil nokså helt sikkert ikke bli frisk igjen. Hun har ikke samme glede, trygghet og humør som før. Dette ble redusert også tidligere, efter hver av alle kidnappingene og hus-inkvisisjonene, men ekstra meget og til et nokså lavt nivå nu denne siste gangen. Hennes iver efter aktivitet og nysgjerrighet også tilsvarende redusert. Og er nu ansiktet og uttrykket hennes langt mere preget av forundring, forskrekkelse, forsiktighet, tilbakeholdenhet, oppgitthet og bekymring.
   Dette er saklige observasjoner og iakttagelser fra min side.
---
---

   Marianne Lund, 26.07. 2011:

   Hvordan kan vi oppnå et demokratisk samfunn?
   Har vi et demokratisk samfunn ?

*

   Hans-Christian Staum:
   At alle blir behandlet med respekt i alle situsjoner. Demokrati har jo vært et fremmedord for da skal det ikke bla være et bv som driver med terror

   Rune L. Hansen:
   Om retningslinjene for et demokratisk samfunn ikke blir fulgt av ansatte i den offentlige forvaltningen - hvilket de så absolutt ikke blir i dagens Norge - så er og blir konsekvensen og resultatet noe annet enn et demokratisk samfunn.

   
---
---

   Thore Harald Nyborg, 25.07. 2011:

   Opprørt over Hitler-sammenlikning
   
http://www.dagbladet.no/2011/0​7/25/nyheter/utenriks/usa/inne​nriks/politikk/17453053/
   www.dagbladet.no
   Amerikansk kommentator mener AUF minner om Hitlerjugend.

*

   Tor Reidarson Kvamsdal:
   ‎((((:-

   Jan Guthu:
   Amerikanerne er jo så kloke, våre venner i tykt og tynt, våre krigsbrødre, våre store beskyttere - ja dem må vi høre på!

   Peder Aresvik:
   Jeg er vel en av de få som selv har vært AUFer, og som i tillegg har hatt en svigerfar som var med i Hitlerjugend, og derfor kjenner litt til fenomenet.
   Jeg kan forsikre om at sammenligningen slett ikke er ueffen.

   Jan Guthu:
   Frank Aarebrot er en mann man bør høre på, men jeg vil gjerne også høre på deg, Peder. Selv om det kanskje er vanskelig, jeg ville sette pris på om du sier mer om denne erfaring du har om Hitlerjugend og AUF. Hvordan opplevde du forholdene i AUF?

   Peder Aresvik:
   Som en politisk speiderbevegelse, Jan.

   Jan Guthu:
   Kan du også beskrive mer enn det, hvordan det var i Hitlerjugend?

   Hege Bakke Styrvold:
   Så du snakker pent om Hitlerjugendt, ikke stygt om AUF?:-)

   Peder Aresvik:
   Det var også en politisk speiderbevegelse, Jan.
   Det som er vesentlig er ikke hvordan historikerene forklarer motivene for bevegelsene, men hvordan medlemmene opplevde dem.
   Og dette må gjelde for såvel Hitlerjugend som for AUF.

   Gaute Haug Eriksen:
   Forskjellen ligger i at man var lovpliktig til å være med i Hitlerjugend, det er man ikke i AUF. (Pluss ideologi selvfølgelig).

   Vivi-ann Karlsen:
   La oss håpe amerikanerne får presentert enn litt mer reflektert beskrivelse av hva AUF s sommerleir representerer.

   Jan Guthu:
   Det gjør vel en forskjell, at det var lovpliktig å delta i Hitlerjugend? Men de fleste ville vel, og for dem mener du at de opplevde det som en politisk speiderbevegelse, som lignet på det inntrykket du fikk av AUF for en del år siden?

   Vivi-ann Karlsen:
   Ligner ikke feks kristne sommer leirer like mye på speidermøter. Hvordan ha sommerleir som ikke ligner på det??

   Peder Aresvik:
   Man gikk nok høyst frivillig, selv om det formelt var en plikt, Jan. Hadde du kjent til forholdene i Tyskland og Østerrike etter første verdenskrig, hadde du trolig sett dette selv også. Men min svigerfar har sagt at han nok i ettertid har hatt sine kvaler på dette punktet.
   Da vi i min gymnastid, på høsten -66 skulle starte et "sosialistisk forum," ble det stor debatt om hvilken tilhørighet det skulle ha. De fleste medlemmer var AUFere, og tilknytningen ble i demokratiets navn til AUF.
   AUF hadde lært av Unge Høyre, og solgt medlemskort som festbilletter. Vi kan ta lovpålegg og demokrati i den konteksten, om du vil.

   Hege Bakke Styrvold:
   Det finnes historier om hvor " frivillig" det var for alle... Selv om jeg ikke var tilstede i mellomkrigstidens Europa, betyr det ikke at jeg ikke kjenner til forholdene.

   Peder Aresvik:
   Folk elsket Hitler. Han bygde landet og gav dem den mat og de muligheter Versaillestraktaten hadde berøvet dem, i tillegg til en generasjon unge menn som falt i krigen.

   
---
---

   Fortsettelse fra i går:

   Balder Skjærvik-Hansen:
   Korfor vrøvlar du i staden for å svare?

   Karl Hansen:
   E ikkje noe vits og prøva Balder, alle vet at det er Rune så har kidnappa Stauda og hjernevasking begynner i stor stil. Du er klar øver at du ødlegger hodet til unge folk Rune forresten av livet. Men du tenker jo bare på deg selv alikevell. Håper inderlig at du får den straffen du fortjenner. Din misslykka hippie !.

   Rune L. Hansen:
   Komplett tullinger. Og slikt noe hærjer med våre liv og med kommunikasjonen i Norge.

   Balder Skjærvik-Hansen:
   Rune burde skamme seg han. Men i hans verkelegheit er han heva over dei andre. Det er ulovleg å gøyme eller halde tilbake opplysningar om ein etterlyst unge. Men i auga til Rune, er det han som er uskyldig - og alle som er i mot han kriminelle etc. Derfor tar han seg den fridomen å øydelegge sommarferien for heile familien. Drit og dra dit makken et deg, Rune!

   Gudmund Hansen:
   Ja... Det er veldig trist at RLH trur at han har rett til gjøre sånt. Rein egoisme og kvalm, det er det!

   Balder Skjærvik-Hansen:
   Manipuleringa hans og den kristenfundamentalistiske hjernevasken han (og hans stygge hjelpar frå Bømlo) driv med er avskyeleg. Det er ikkje den typen sosialisering ei 14 år gammal jente treng. Stauda skal tibake til nokon som kan ta vare på ho!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 26.07. 2011:

   Menneskerettighetene – omsorgsovertakelse kun med samvær og tilbakeføring som mål | Barnevernbloggen
   http://www.knut.com/2011/06/menneskerettighetene-omsorgsovertakelse-kun-med-samvaer-og-tilbakeforing-som-mal/
   www.knut.com
   Staten må bevise at det, i et demokratisk samfunn, er nødvendig å ta omsorgen for barnet. Målet er tilbakeføring av barnet, derfor skal der være god kontakt mellom barnet og familien (hyppig samvær og barnet bør bo i nærheten)...

*

---

   Cess Ssec, 26.07. 2011:

   “In the best interest of the child" - Do you know what this means...?
   It was an SS Nazi slogan, now used by today's family courts to determine custody:
   It is also the prime directive of all Child Protection Services:
   “Justice denied anywhere, diminishes justice everywhere.” Martin Luther King, Jr.
_________________

   The Lebensborn program was a Nazi organization set up by SS leader Heinrich Himmler, which provided and ran orphanages and relocation programs for children. Lebensborn was a breeding program.
   "In the best interest of the child, we are breeding superior aryan children"
   The Lebensborn e. V. ('eingetragener Verein, "registered association") was founded on December 12, 1935, to promote the policies of Nazi eugenics. the Lebensborn homes were also used to house very young Polish children (between two and six) kidnapped to be Germanized.
   The program promoted the growth of "superior" Aryan populations by providing excellent health care and by restricting access to the programme with medical selections that applied eugenic and "race" criteria.
   During the war, Lebensborn also processed the adoptions by German families of children from occupied northern and eastern Europe, mostly orphans.
   While older children were sent to institutions specifically dedicated to Germanization, the younger ones would merely be observed for a time at the home before adoption.
   “In the best interest of the child"

   Nicolas Stathopoulos
   Social service crimes researcher
   SSEC Social Service Economic Crimes (research)

   “In the best interest of the child" The "Lebensborn" project was one of most secret and terrifying Nazi projects.
   “Justice denied anywhere diminishes justice everywhere.” Martin Luther King, Jr.

*

   Jonathan Moreno:
   outstanding expose!

   Parents Custody:
   Frightening, but documented.

   Mark Smithey:
   Xcellent, Xcellent ~ shared & thanks. Our current govt no doubt uses this and the Soviet tactics of the past on the citizens here

   Vicki Felesky:
   yeah and look it up .... It is really true too... Hilter

   Linda Chalmers:
   Every time I hear the phrase "in the best interest of the child", I cringe... as the nazis used this term, it has now become the excuse for family court to justify their opinions. The end result is rarely in the "best interest of the child", usually in the best interest of social services pocket.
   Good post, and as parents custody said, frightening.

   Vicki Felesky:
   It makes me sick... I just don't get it... Why anyone would destroy a family and then say ... In the Best Interest of the Children... And on top of that use federal grants and social security too and also demand the parents to pay child support wow!!!! What a world!!! They receive trillions of federal monies that we pay threw income taxes and properity taxes and loans bills it's all there ...

   Jonathan Moreno:
   and the scary thing is that germany is rising like the phoenix as they sat;

   Cess Ssec:
   Worry about North America imploding and not Germany rising:

   Jonathan Moreno:
   ill worry about what i want to worry about thank you!

   Mark Smithey:
   ‎@Vicki..I used to wonder the same thing... but what I learned made me sick. 1st thing, the The Democrats went Communist 60 years ago. And since have wrecked this country passing crazy legislation then blaming the Republicans whenever they opposed them.

   Mark Smithey:
   The one thing to takeover a country is to destroy the family unit. And the best way to do that is to destroy the father's role in that family.

   Mark Smithey:
   There is a group of psychopaths bent on world domination and the key to running the world is running the USA !! Henry Kissinger made that clear in a statement 40 years ago.

   Mark Smithey:
   very scary as they are accomplishing many of their goals... with Americans help. Oppose Obama and the Dems ( and their allies in the Repub party - RINO's ) and vote for Constitutional Conservatives is one way. Many people have no idea of the pain and suffering Obama and his friends want to rain down on us.

   Linda Chalmers:
   Mark, I think that the Republicans and the Democrats can share equally in the destruction of our country. What I see is that it is becoming epidemic to pass the buck onto someone else, no one wanting to accept responsibility... we have to claim it to change it. We have been a country that has for the most part been passive, allowing decisions to be made without protest. It is time for us not to be passive anymore and demand that our voices be heard.

   Mark Smithey:
   I know what you mean... that's why I stated RINO's... but there are still a few Republicans loyal to this country and the Constitution... and there is a lot more emphasis on them being Constitutional conservatives than ever before... and grassroot groups like the TEA Party have risen to help promote that. So I am not ready to lump them all together while there are still quite a few who are against this agenda.

   Mark Smithey:
   Last Nov we flushed a lot of bad people out. We need to do the same in 2012 and remove some of the old guard Republicans and get some fresh blood in there and repeat the process every time. It's clear the President is a puppet

   Parents Custody:
   Just take a good look at who Obama followed. Many Presidents, especially the last one, who have taken us on a for-profit scandal slide. This whooie has been going on for MANY years.

   Jonathan Moreno:
   to be honest i hate them all. the brotherhood runs things and they will continue to run it.. call them illuminati;

   Parents Custody:
   Good comparison, Jonathan!

   Mark Smithey:
   ‎@ Parents...that's a great point. The Bush's, Clintons, Cheney, Rumsfeld, Rice, Powell. These people knew what was up.

   Mark Smithey:
   Bill Clinton is a big Illuminati

   Mark Smithey:
   I read a report that Daddy Bush and Clinton are partners in the drug trade and that a military base in the Mid-East was built to help facilitate that

---

   Thomas Shama Larsen:
   er vi ikke i set up her for hva som skjedde før 2 verdenskrig også¨-- > scenarioene kommer bare til å bli flere får ikke folk nyss om de forskjellige attentatene de kommer til å kjøre. Nederland er allerede i stor trøbbel samt 2012 London som flere her på boka har varnet om allerede så det blir kanskje "Litt" for åpenlyst. Gull å grønne skoger ble det lovet, men hva skjedde ikke ? Jo grupperingen satt opp mot hverandre som etterhvert krigde mot helt andre folk / land / grupper de egentlig ikke hadde planer om. Dette var det noen helt andre som hadde satt opp å fått "disse forskjellige til å ja. hate hverandre da" , ,
   Wake up time!. . .

   Rune L. Hansen:
   Ingen tvil om det, Thomas. Slik kan det umulig fortsette.

   
---
---

   Fortsettelse fra i går:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/2033940682898

   Rune L. Hansen:
   Dere to er vel omtrent likså oppegående som militær-juntaen var det i Argentinia overfor barna og foreldrene som forsvant. Sammenligningen fremgår konkret av hva dere sier herover. Les selv.

   Karl Hansen:
   Fordi de er normale og det er ikke du ?.

   Rune L. Hansen:
   Fordi de er groteske kriminelle sine med-spillere.

   Einar Inderberg:
   Da jeg meldte meg inn her var det fordi dette skulle være en side for MEDMENNESKELIGHET!!!! Lurer på hvem som er mest grotesk av oss to, Rune!! JEG har en jobb, der det er VELDIG viktig å vise EMPATI!! DU vet vel ikke hva det betyr?????

   Rune L. Hansen:
   Mennesker som tortureres, trakasseres, frataes barn, familie og livets rett av et terror-regime vil, naturlig nok, om de overlever lenge nok fort lett kunne velge å angripe terror-regimet og dets representanter fremfor å bli ødelagt eller til-intetgjort uten først å ha gjort det.

   Rune L. Hansen:
   Den som ikke engang forstår såpass er tilbakestående.

   Karl Hansen:
   Eneste som er tilbakestående er jo du, du lever jo ikke i den virklige verden engang. Så med andre ord så vil du gjøra væpna aksjonar her norge. Nå må PST våkna opp her og sjekka ut denna sidå !. Noe di sikkert allerde gjør. Sånne galningar så deg vil me ikkje ha i Norge. Så flytt så kan du klaga om norge på uføretrygdå di på ein turistplass i spania eller no.

   Einar Inderberg:
   Du svarer ikke på spørsmål, du lever i din egen lille verden, Rune! Når du ikke vet hva du skal si, kommer du med ord og uttrykk, som du ikke vet hva betyr en gang. Skal si dette er en side for MEDMENNESKELIGHET!!!

   Rune L. Hansen:
   Oppegående hærjende, tilbakestående tullinger.

   Rune L. Hansen:
   Hvor langt uten evne til å tenke, lese, snakke og skrive?

   
---
---

   Marius Reikerås, 25.07. 2011:

   Norge vil forandres etter den nasjonale katastrofen. Det er å håpe at forandringen fører til et bedre og mer rettferdig samfunn.

*

   Guilherme F.da Silva:
   amen

   Liv Jenny Løvemor Aune:
   ♥

   Katherine Klotilde Myhre:
   Ja, det spørs det...

   Torgeir Bjelland:
   Håpe kan du gjøre når du sitter i kirken

   Rune Fardal:
   Ja nå kan vi bare minne disse svindlerne i psykologbransejn, barnevernsosionomer og justismorddommerne om Breivik-metoden...

   Vegard Mellemstrand:
   Å håpe er å jobbe for!

   Tanja Håkonsen:
   Hvorfor flytter dere ikke ???

   Vegard Mellemstrand:
   Å håpe er å åpne for!

   Eliana Andrade:
   Rune; jeg må spør deg, mener du at Breivik er et offer? systemet offer, som er martyr for de som blir utsatt for justismord, BV, helsevesen? Det er en så stor forskjell i å være kritisk og kjempe for et bedre samfunnet og drepe uskyldige barna for å gi et "signal"...... forskjellen er mellom å være sivilisert menneske og en dyr! En terror dyr.

   Torgeir Bjelland:
   Arbeiderpartiet har tålt så inderlig vel, den terror som ikke har rammet dem selv
   Når det gjelder arbeiderpartiets moralske forferdelse over terroranslaget så hører det med å komme med følgende, lille nyansering:
   Om ABB hadde tjenestegjort hos forsvaret i Afghanistan, i denne uendelige og dodgy heroin-krigen, noe som sikkert mange av hans type gjør, og gjerne som en slags 007 bak fiendens linjer
   Om han slik, i stedet for, kaldblodig hadde smelt av en bombe i en Taliban-landsby og så gått amok og skutt ungdommer i en Taliban-koranskole/trening​sleir ...
   da hadde enden på visa vært den at ABB hadde kommet hjem til Oslo Vest og fått flere skinnende medaljer plantet på brystet, av Jens Stoltenberg, og en lang, klam klem av arbeiderpartiets forsvarsminister, Grete Faremo

   Anne Kjersti Bjørndal:
   Jeg håper vi alle blir litt mer åpne, tør si ifra mer, at alle tar bedre vare på hverandre, og at vil alle går oss mer i sømmene om hvilke signaler vi sender.. Jeg har alltid beundret politikere; selv om det er de første man ofte kritiserer; så er de der ute - og prøver på og skape noe de tror på - Ja, nok blir mange for "kompromiss"-villige etterhvert - men det forferdelige her ; er at alle de drepte er ungdommer som alle har styrken i seg til og skape sosialt samvær - samtidig med engasjement om å skape forandring i en urolig verden. Ungdommer med ulik bakgrunn.

   Katherine Klotilde Myhre:
   Det blir uansett helt feil å kalle ham "et dyr". Dyr er de snilleste skapninger jeg vet om, og ville aldri finne på noe sånt. Sånt som dette krever menneskelig intelligens for å utføre.

   May- Harriet Seppola:
   Etter 9/11 i 2001 i USA kom "PATRIOT ACT" hvor folk ble skutt hvis de ikke frivillig ga eiendommen fra seg , jeg er stygt redd for at friheten vår minskes og at nettet snører seg sammen , derfor må vi stå sammen mot overmakten.

   Anne Kjersti Bjørndal:
   ‎@ Torgeir Bjelland, jeg er forsåvidt enig med deg; en korrupt verden, som vi nå på sjokkerende vis har fått litt vel tett innpå livet.. Men som gjør det desto enda viktigere å stoppe dobbeltmoralen.

   Kjell Einar Vegger:
   ‎@Tanja, flytte til/fra er som å grave sin egen grav, og ellers vil jeg si at "rettferdighet" er sellektiv, oftest gruppeavhengig, og at bare åpenhet kan løse noe som helst.

   Tanja Håkonsen:
   Syntes virkelig synd på dere som sitter på deres høye hest og kritiserer alt mellom himmel og jord. Kan dere ikke danne deres eget lang og egen regjering & se hvor flott dere får det? Ønsker dere lykke til.

   Eliana Andrade:
   Takk Katherine, godt poenget. Det mangler ord for denne djvelen.

   Bo Torgersen:
   Vi får håpe at de som styrer har fått seg en aha opplevelse, som vil forandre deres noe av deres A-SOSIALE tankesett.

   Eliana Andrade:
   Har du en god forslag på hvor man skal flytte til? noe tips Tanja?

   Vegard Mellemstrand:
   Hvem der er som til syvende og sist sådde det onde frøet her er det ingen som vet. Men at det er svært, svært lenge siden tror jeg at jeg kan mene. At dette frøet og har ubegripelig styrke og kan velte store lass kan jeg og se. Men jeg tviler ikke på at til og med dette frøet vil vise seg å få sine gode frukter vi alle en dag skal få nyte, selv om de fruktene ikke er modne i dag. Jeg har sett at det går en rett positiv og rød tråd igjennom det hele. Smerten har mange masker vi ikke liker, men jeg er sikker på at også smerten er god på bunnen. Alt må til. He he! Dere over her! Det er fint at dere egler hverandre litt, men la det bli med det er dere greie!

   Tanja Håkonsen:
   Nei det må jo dere som er så utrolig misfornøyde med alt i dette landet si noe om! Jeg er glad for å være norsk og for å få lov til å boi i Norge.Det er alltid noe som kan bli bedre, men man kan faktisk ikke tilfredstille alle alltid. Og mennesker feiler hele tiden - også politikere.

   Kjell Einar Vegger:
   Sant nok det Tanja, og uten tilbakemelding (klage) går det jo så mye raskere

   Vegard Mellemstrand:
   Der gjemte visst en kommentar eller to seg. Det var fint tror jeg.

   Marita Neuber:
   LOVE ♥ PEACE ♥ and LIGHT ♥

   Vegard Mellemstrand:
   Vi gjør vel alle så godt vi kan. Og vi forsøker vel alle bare å bli godt likt. Og det ser nesten ut som om vi alle må gjøre akkurat de samme feilene som alle opp igjennom historien har måttet gjøre for å en dag kunne gå ut av livets skole med fullgod eksamen i lomma. Noen sier at den eneste måten å bli god i sjakk på er å tape gang på gang. Men en dag så sitter du på den øverste stenen av pyramiden, med Olympene i kring deg de står, og er klar til å åpne festen som tar av som prikken over I en farer til værs! Ha en rett positiv og god dag alle barn av regnbuen! Tra la la!

   Kjetil Dreyer:
   Ja, la oss håpe og tro det!

   Henrik Stangebye-Hansen:
   ‎:-)

   Vegard Mellemstrand:
   Jeg er optimist. Jeg synes å se at bitene er i ferd med å falle ned på sine rette plasser. Kanskje har vi noe vakkert i vente alle som en! Blomst fra min egen hage til alle!

   Henrik Stangebye-Hansen:
   Jeg er som et barn
   sier de
   Men jeg bare later som
   et barn kan late som
   det er en herlig sommerkveld
   med deilige dufter som bærer meg frem
   men her ute er det bikjekaldt
   og snøen laver ned
   og det er ikke en jævel å se noe sted
   Men jeg bare later som
   et barn kan late som
   alle mine venner og min familie
   danser samba i solen med meg

   Flemming Tollefsen:
   Muligens til et mer og overvåket Norge,men om de styrende setter seg ned og vurderer om de kan ha noen form for ansvar,og om de ønsker og ta noe beslutninger som fører til et bedre og mer rettferdig samfunn, DET GJENNSTÅR DET Å SE.

   Tor Håve:
   JEG HÅPER DU HAR RETT, PRESSEN MÅ I SÅFALL BIDRA OG FORTELLE SANNHETEN FOR ALLE.

   Henrik Stangebye-Hansen:
   There is only one safe place you can move to and that is from your mind to your heart!

   Tor Håve:
   VI FÅR BRUKE TIDEN TIL Å ELSKE VÅRE MEDMENNESKER.

   Trond Stenseng:
   Jeg tror det motsatte vil skje. Man vil lage et enda mer lokket samfunn og slike tragedier vil igjen skje. Den kalde skulder du får Marius viser med all tydelighet dette. Problemer med Arbeiderpartiet er at de kjenner sannheten. Og vil at alle skal mene det samme som dem. Mulighetene for å mene noe annet blir ikke lovlige. At vi har store problemer i vårt rettsvesen er havet over en vær tvil. Men dette er ikke engang på radaren til våre myndigheter. Man skyver fedre ut over sidelinjen og dette vil skape nye problemer. Vi har en justisminister som argumenterer om at politiet må ta flere som stadig minsker kravene til bevis... Er man helt blind ser man ikke hvor dette fører..

   Marita Neuber:
   ‎@ Henrik, eg låner kommentaren din til statusen min, e faktisk det beste eg har lest i hele dag ♥

   Henrik Stangebye-Hansen:
   Jeg er lyset :-)

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Ja tenk om at hvis alle hadde motpolen til Hat ,"K J Æ R LE I K " å vise og dele , ii det jevne og breide , i Norge . Da vil alle trives ,fordi ingenting ,er større enn denne "

   Henrik Stangebye-Hansen:
   Takk Embla :-) uten vår egen kraft til selv å bestemme hva vi vil være ville det vært ganske mørkt overalt.

   Vegard Mellemstrand:
   Et vilt bra dikt, Henrik! Er det du som er dikteren så tar jeg av meg hatten for dikteren i deg!

   Lars Christian Braavold:
   Det vil hvertfall bli et varmere samfunn, ikke så kaldt det har vært. Denn e tragedien har ført alle nærmere hverandre.

   Henrik Stangebye-Hansen:
   Takk Vegard :-) det er en sang jeg har skrevet, og den skal prøve å minne oss voksne på hvordan barn overlever oss!

   Marita Neuber:
   Kloke ord Henrik ♥ :-)))

   Kjetil Dreyer:
   Dette er slik jeg føler dagen i dag - jeg tror vi nådde et nytt kollektivt bevissthetsnivå i dag
   https://www.facebook.com/n​otes/kjetil-dreyer/jeg-f%C​ 3%B8lte-en-sterk-str%C3%B8​m-av-kollektiv-omtanke-og-​ kj%C3%A6rlighet-i-dag/1015​0267918928394
   Jeg følte en sterk strøm av kollektiv omtanke og kjærlighet i dag
   Jeg følte en enorm strøm av omtenksomhet og sorg (med omtanke) i dag mellom klokken 12 -13, det var såpass intenst at jeg vet Norges befolkning nådde en form for kritisk masse, altså et vendepunkt. Jeg følte ikke noen form for hat, men heller kjærlighet og omsorg (compassion er et bedre ord). Jeg tror(vet) kjærligheten vinner, ikke kun i Norge, men over hele verden. Jeg er sikker på at hendelsen vil lede med seg en positiv forandring og vekke mennesker til et nytt bevissthetsnivå. Nå føler jeg en sterk følelse av lettelse og håp, jeg føler at dette er på kollektivt plan og er veldig takknemlig for disse følelsene, de er rene og ekte. Spre lys og kjærlighet og alt det onde og vonde må vike. Vi skylder dette til ofrene og de etterlatte, på den måten vil ikke deres død og smerte være forgjeves. La oss fortsette nå å dele disse følelsene og emosjonene med andre og hverandre når vi nå kjennner denne følelsen enda bedre. Håp - Tro - Kjærlighet - Størst av dem er kjærlighet.   Kopi fra kommentaren, føler det var viktig å få frem. Å dele følelser kan være veldig frigjørende: Det skal mye til å bevege meg, men i dag når jeg satt i bilen kl 12 under 1 minutts stillhet og i etterkant rant tårene, det føltes ikke som mine tårer, men våre felles tårer. En energi man nesten kunne ta på. Ikke av hat eller sinne, men kjærlighet og omtenksomhet(compassion). På det punktet visste jeg at vi nådde kri...tisk masse i bevissthet. Tenk at det må en slik hendelse til for å vekke menneskemasser... Nå vet vi at det kom noe godt ut av det som skjedde, ikke slik den skyldige ønsket det tror jeg, men slik folket trengte det. Jeg føler med alle som lider etter tapet på sine nærmeste, vi vil aldri glemme dem, vi vil bruke deres minne til å skape noe bedre i verden. Til alle som opplevde grusomhetene, vit at om dere ikke lar det knekke dere, vil dere vokse og bli sterkere. Husk, kjærlighet er tusenvis av ganger sterkere enn frykt, hat og andre negative emosjoner, dette er ikke noe jeg kun sier, men vitenskapelig beviselig, så tro på det, og vit at det vil bli bedre. 
   By: Kjetil Dreyer

   Vegard Mellemstrand:
   Vi er alle lyset, Henrik! Du har så rett! Veldig fin ytring du hang opp der du oppfordrer poenget i hodet å finne tilbake til poenget i hjertet. Om jeg får lov så vil jeg gjerne si litt mer om det? Takk! Du kan se for deg universet som en eikenøtt. Og så kan du tenke deg at hodet er skallet. Og at hjertet er kjernen. Igjennom hele vinteren har kjernen fryktet skallet fordi skallet gir henne, kjernen altså, smerte hver gang hun kommer for nære skallet. Skallet sine horn har et dårlig rykte som er til for å hindre kjernen, henne altså, å sprenge skallet, hodet eller han, før tiden er inne. Men nå er det tidlig om våren og han, skallet, vil snart legge ned alle sine smertefulle våpen å begynne den lange og korte veien inn til kjernen. Etter hvert som vandringen tar til vil både hun og han bli renere og renere og sangen deres vil bli klarere, høyere og vakrere. Verden vil bli vakrere og vakrere for å til slutt å bli vakker nok. Sokrates sier at en sjel kun kan fødes om verden er vakker. Og vi er alle akkurat den samme sjelen som vil fødes i det han er blitt som henne, på sin våpenløse vandring, og hun møter seg selv som han og kysset smeller. I det samme kysset smeller blir han og hun atter til et helt og fullt menneske. Akkurat det samme mennesket som Sokratet fortalte oss at Gud delte i to i frykt for konkuranse og at Gud med å dele å drepe mennesket samtidig skapte kvinnen og mannen. Etter at mennesket ble delt begynte livet og alt å gå i ring som en karusell eller en generator. Nå er våren snart kommet så langt at han snart oppsøker henne. Elskeren skal oppsøke den elskede sa Sokrates. Da blir atter universet, vårt fengsel vårt nøtteskall og arbeidssted, til et menneske som kan fortsette reisen som ble oppholdt for å gå i ring for å skape nok energi til reisen. Tilbake til eikenøtten vil kjernen begynne å spire og sprenge skallet, som da kun er et verdiløst og tomt skall av et symbol, i det kysset smeller. Da er vår tid som et frø i dyp, dyp søvn over og alt på jord kan kaste sine roller som kun sovende symboler, på hva som vil komme, å igjen ikle oss våre voksende og reisende roller som oss selv. Og jeg har hørt at om kun kort vei så vil kysset smelle som hva det egentlig er: Et universets vekkerklokke av en trommesolo fremført av John der han sitter med sine magiske tro me stikker!

   Vegard Mellemstrand:
   He he! Beklager at jeg røvert til meg så mye plass. Jeg liker bare å skrive og fantasere. Takk!

   Vegard Mellemstrand:
   PS: Et gammelt ordtak sier at tilgivelse er gudenes hevn. Det betyr visst at den eneste hevnen gudene får er å bli tilgitt av menneskene!

   Marita Neuber:
   Utrolig bra Vegard, hehe desverre for lang for min status ♥

   Vegard Mellemstrand:
   Takk, Marita! Jeg kom nettopp på i denne fantasihistoriens ånd at det er kanskje ikke så rart at noen høylydt meddeler alle om å slippe fangene fri det er vår om våren! He he! Nå må vi sovne! Indianarane dreg! Hm... Er det ikke nå jeg alltid sender et eller annet venneforespørsmål? Hm... At jeg skal ha så opptrenet og god glemsel...

   Vegard Mellemstrand:
   Hatten av for deg, Henrik!

   Birgitte Mor:
   Det tror jeg ikke noe på før jeg faktisk ser det. Så realistisk er jeg

   Henrik Stangebye-Hansen:
   Takk det samme :-) det å se seg selv og hvor man faktisk står er ganske enkelt ikke helt enkelt

   Vegard Mellemstrand:
   Enkelt og greit enig med deg der, Henrik. Jeg ble blendet av et eller annet stort og kansklje vilt, for mange år tilbake, fordi jeg ikke hadde de foreskrevne solbrillene. Nå ser jeg ikke hverken dere eller meg selv. Som blendet ser jeg lite til forvirringen, hatet og at dette ikke alt er i sin skjønneste orden og snart i boks. Jeg ser ikke annen mulighet enn å smile og vær glad og leke at jeg leker i vei til der kun det ondeste har sin rett der det vokter det eneste og alt som skal til. Gleder meg, Henrik!

   Henrik Stangebye-Hansen:
   Poenget er jo nettop å se mins mulig :-)

   Henrik Stangebye-Hansen:
   Nå jobber jeg med å laste opp den aller første sangen jeg laget, Where was I. Linken kommer snart

   Vegard Mellemstrand:
   Jeg gleder meg enda mer!

   Marit Hagen:
   Ja, vi får virkelig håpe det!

   Vegard Mellemstrand:
   Jeg skrev en gang et tulledikt som nå viser seg å bli helt sant. Kanskje er det ikke mulig å lyve her i verden? Om en lar tiden og virkelighetens lykkehjul snurre rett lenge, mener jeg. Apropo å lyve: Jeg forsøkte en gang å bryte de ti bud men jeg måtte bøye meg for overmakten. Og det som alle sier at de har klart. Gjett om jeg føler meg dum? (Jeg vet at det frøet var litt kontroversielt, men for all del: Prøv meg!)

   Stig Stellander:
   We... are not really free if we can't control our own government and its policies. And we will never do that if we remain ignorant.

   Jens Petter Waade:
   På vilken måte da?

   Vegard Mellemstrand:
   Kanskje er håpet, når jobben er gjort og døren står åpen, da blitt til kontroll der vi en dag skal inn og samtidig ut? Om vi fortsatt jobber bra og åpner mer av døren vil kanskje troen gå over til viten og kjærligheten gå over til frihet? He he! Da skulle vi kunne tro på lyset heller enn å slå det på! Men så lenge gravitasjonen tusler rundt omkring her så ser jeg lite til friheten. Og hva vet vel jeg om jeg ikke kan se hva som kommer rundt neste sving? Nå tror jeg at det er rett å la andre og komme til ordet. You say it best when you say nothing at all!

   Roger Larsen:
   IKKE STEM.
   Idag fikk folk egentlig se hvor lette vi kan stoppe deres mange lovebrudd mot meeneskerettigheter barnekonvensjonen og andre korrupte handlinger innad i systemene. 150.000 eller så i Oslos gater. Skulle ikke så mange av de dagene der i repetisjon, hvor folk faktisk stilte med en symbolsk rose eller noe, som en symbol for EKTE FRIHET, vår medfødte rett og som et rungende NEI til slik makt i landet og i verden. IKKE mer makt som dette hvor de leker med borgerne,... via gjeld avgifter, sende soldater til krigshandlinger etc
   Noen dager med slikt oppmøte,.. så hadde vi stoppet systemet,..for hva skulle politikerne si da... når vi gir et NEI til mer av deres maktmisbruk. De burde forstått da, at vi ikke lenger hører og DE har ingen makt.
   Tenkt deg dette rundt om i NORGE,..UTEN plakater men bare en stille markering på denne måten.
   Så skulle folket hold talene,..og IKKE lederne,..i form av hvordan VI skal i hjerte og i medmenneskelighet samarbeide dette videre.
   Ellers tar jeg de imot om den eller de politikere som selv innser at deres mote å skape på via politikens makt er over hvor de ønsker å sammarbeide med den vanlige borger som et medmenneske.
   Vedlegger denne video og med en oppfordring til folk å reflektere over hvor enkelt og raskt vi samlet kan fjerne makten.
   Hvordan skulle de reagert. Skulle de arrestert oss, fengslet oss osv... Selvfølgelig ikke mulig for makten å gjennomføre.
   Skulle de skute på eget folk...
   Vel da ville de jo vist seg som ABB selv...
   Vi som FOLK kan gjenvinne vår medfødte rett og makten må gi fra seg sitt misforståtte EIERSKAP på alles ressurser, som de har beslaglagt for å tjene penger til deres multinasjonale byråkratiske virkesomhet i lys av makt.
   http://vimeo.com/26797813

   Kristin Johansen:
   Får håpe at det fører til et bedre samfunn.

   Monicha Nyhuus Aas:
   Ja la oss håpe at ALLE lærer noe av dette, og gjør noe posetivt for fremtiden våres!!!!

   Anne-Line Vestgård:
   Ja vi får virkeli håpe på mer ydmykhet etter dette. Her e jo så mange menneska som lider hvær dag pga stor urett som e begått mot dem.

   Sonja Hansen:
   Klem til deg som har gode tanker ...Bare det - er jo mye godt ♥ ha en fin Tirsdag

   Morten Taranger:
   Ja, så absolutt!

   Ingrid Antonie Martinsen:
   Er lov å håpe..vi har bevist for en hel verden at vi kan stå samlet vist vi går inn for det...det beviser at det finnes mye nestekjærlighet og medmenneskelighet der ute... El som det så vakkert ble sagt: " vist en mann kan vise så mye hat, tenk så mye kjærlighet vi alle kan vise..

   Gunn Tove Mathisen:
   Sterkere mere samlet enn noen sinne mot rasisme og fasisme. ♥♥♥ http://www.facebook.com/gr​oups/123167431108886 ♥Tenn et lys for de ramma etter tragedien i Oslo og Utøya. *Light a cande
   Tex in English, Spannish and Norvegian. Ty fore all support. Pårørende har kontaktet meg å ber meg bringe demmes takk til alle dere som deler sorgen med oss, denne siden gir trøst og håp for de som ...

   Karen Irene Fløttum:
   Og alle stemmer på AP ved høstens valg i ren sympati for det som har skjedd??

   Kirsten Lervåg:
   Nei, det blir feil. medmenneskelighet og sorg, er en ting, politikk en annen. Får bare håpe at partiene slutter med å kaste skitt til hverandre, som de har gjort før.

   Vegard Mellemstrand:
   Jeg har lett etter linken med den sangen, Henrik. Er jeg for tidlig eller for sent i rute?

   Jørgen Lykke:
   Det tror jeg godt du kan glemme, Marius. Om en måned eller to er disse ord fra ministre glemt igen og det er blevet hverdag for mange.

   Kristin Brataas:
   Vi har ingen frihet i Norge.......

   May Brith Harestad Hollos:
   En tulling som dreper uskyldige norske barn i regjeringsmotstandens navn. Den ekstreme høyresiden av det politiske spektrum som ikke har noen plass i et moderne sivilisert samfunn.

   
---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, onsdag 27. juli 2011, Vinberget:

   Jevnt og nokså lavt overskyet og 16 pluss-grader Celsius her ute klokken 10. Med 20 pluss-grader utover dagen. Omkring 15 pluss-grader og endel mørk himmel og mørke skyer mot midnatt. 
---
---

   Rune L. Hansen, 27.07. 2011:

   Egentlig alles krig mot alle som rår vel egentlig?

*

   Rune L. Hansen:
   Og bare Synseloven?

   Liv Jenny Løvemor Aune:
   Sant!

   Rune L. Hansen:
   Altfor sant, virker det jo overveldende som? Egentlig.

   
---
---

   Eirik Myrhaug, 20.07. 2011:
   http://www.facebook.com/eirik.myrhaug/posts/228790297160501

   HVORFOR HAR VI FATTIGDOM I ET AV VERDENS RIKESTE LAND? Både Bondevik og Stoltenberg har forsøkt å utrydde fattigdommen, men hittil har lite skjedd. Er det slik at fattigdom er en "nødvendig del" av dette økonomiske systemet og at det ikke lar seg utrydde uten at systemet blir korrigert? Offrer de fattige seg for all vår rikdom og hvor lenge kan vi fortsette denne urettfredighet?

*

   Eirik Myrhaug:
   Kan politikerne svare på hva de tenker i disse spørsmål !!!!!!

   Eirik Myrhaug:
   Dette er dagens spørsmål på: "Kreative, kritisk og krevende velger 2011"

   Reidun Hommedal:
   Om du har lest Thorval Stoltenberg sin uttalelse OM fattigdom i en av avisene så skjønner du det .... fattige er i følge TS mindre begava mennesker som bor på landet og velger den tilbakestående onkelen sin som ordfører .... Så underforstått - er mennesker så dumme kan dem takke seg selv. Noe av det mest nedlatende jeg noensinne har hørt av en politiker !

   Tor Mikael Aune:
   normalfordelingen dukker opp flere steder i naturen og samfunnet, og flere hendelser kan med stor nøyaktighet beskrives av normalfordelingen.

   Tor Mikael Aune:
   http://no.wikipedia.org/wi​ki/Normalfordeling

   Eirik Myrhaug:
   Ja, Tor da spørs hvilke forutsetninger som ligger bak kurven og hele nivået kan lyftes opp for de som er rammet?

   Bjørn Mæhla:
   systemet blir korrigert..flere kilder forteller oss det.. også Iliuka: www.iliuka.net

   Bjørnar Lund:
   Eirik: Du har helt rett. Fattigdom lar seg veldig lett bekjempe hvis vi vil det. Når det går opp for alle hvordan dagens system er vil vi kaste det på søpla og ordne oss med noe bedre.
   Reidun: Jeg håper du ikke tror på ham. ;-)

   Ranveig Bjugn Dohmen:
   De sa så fint da de kom til makta at de skulle utrydde fattigdommen i Norge ! Nu har de sotte på overtid og er langt uti andre periode og det blir bare flere og flere fattige her i landet ! Æ trur at om de hadde skåret ned på avgiftene, ja da er det mange flere mennesker her som hadde hatt det mye bedre og hadde klart seg selv uten å bli kaldt for fattig ! Det er avgift på strøm, alt for høy moms på mat , eiendomsavgift . bensin osv. kunne ramsa opp mange ting . Saken er den at med flere sånne kutt er det mange som hadde hatt det bra ! Det hele er skjult skatt ! Skattetrykket er egentlig et av de høyeste i verden ! Det kunne de gjort noe med .

   Inger Lise Larsen:
   Alle politikere lover og juger..for politikerne er fattidoms problemet så komplisert og vanskelig at jeg tror at de rett og slett ikktør og ta fatt i problemet.. Derfor lar de sosialhjelpa forbli kommunal.. og alle hjelp til fattige er behovdprøvd.. De fattige har ikke en enste lovparagraf i sosialhjelps loven som er fast.. der de kan gjøre krav.. Men behovsprøvd.. Da sitter det mye makt i de kommune valgte politikerne,,

   May Brit Nordstrøm:
   Egentlig behøver ingen i verden å dø av sult. Det er helt ekstremt. Samtidig som andre lever i "sus og dus" og overflod og mye mat blir kastet. Vilje, omsorg, prioriteringer trengs,makt og egoisme rår.

   Wenche Nyberg:
   ‎....Hva da med det å kutte ned på uføretrygden til våre uføre, mens stønad til invandrere økes? Det er en hel del her som ikke er fattbart... TS's uttalelse smaker av arroganse. Om man faktisk "velger" å bo ute på landsbygda er det ikke de...rmed sagt man er mindre begavet... og jeg har ikke sett signifikant forskning/undersøkelser på at dårlig råd og nedsatte "begavelser" har sammenheng. Flere av de "dårligere stilte" (økonomisk sett) jeg vet om har lite attraktive jobber..... men de jobbene må jo også gjøres!!! Og de blir gjort BRA!!!

   Inger Lise Larsen:
   Helt ening May Brit..men se hvor store egoister vi som menneske kan være.. Det higes etter mer penger.. det higes etter store og dyre statussymboler..og det er pengene som vi tror er den store lykken.. men når man detter en kjelleren da må man finne den lykken man har inni seg.. og den kan vi aldri miste når vi får tak i den..

   Lene Stenseth:
   Hvis fattigdom skal bekjempes, må de rike dele, og det vil de ikke. Og politikerne er avhengige av sine "vennskap" med de rike, og derfor kan ikke disse røres.
   Jeg kommer aldri til å glemme Jens Stoltenbergs fornøyde kunngjøring om at regjeringslokalene ble pusset opp av oljefond-penger, samtidig som han proklamerer at skatter og avgifter må opp for å finansiere velferdsstaten Norge, sammen med kutt i trygd, fordi det skal "lønne seg å arbeide", underforstått - du skal straffes fordi du er syk!
   Korrupte og diskriminerende, det ermin meninbg om AP!

   Mike Cechanowicz:
   Er det ikke interessant at fattidom utryddes først når penger utryddes som asymmetrisk verdi? Fattigdom blir noe annet når alle er like fattig - og like rik.

   Bodil Liland:
   Fattigdom er en følelse. Jeg kjenner flere med nøyaktig lik lønn. Den ene kjenner seg fattig, den andre rik.

   Mike Cechanowicz:
   Helt enig Bodil. Samtidig er det vanskelig for en som er alene med ansvar for sultne barn å ikke ha penger til mat. Det er også en følelse, sult, smerte, undertrykkelse - det er fattigdom, ikke fravær av penger. Det er hva vi kaller "fattigdom" per definasjon som gjør noe med vårt innerste og viser veien til å utryddig fenomenet - det er enhetsbevissthet - empati.

   Wenche Nyberg:
   Tusen hjertelig takk Bodil. Nå vet jeg flere som blir glade. At fattigdom er kun en følelse er godt å vite, og at det faktisk ikke er reellt for mange at kontoen er tom... Flott levert :-)))

   Eva Fredell:
   Så här vid siden om synes det som om politiken i Norge viser upp en arroganse som jeg ikke känner igjen. Har de muligen tatt för mye för sig å beslutte om? Om svaret är ja: kasta ut dem!

   Tor Mikael Aune:
   Ja, det går an å løfte feks. utbetalinger. Men i et fritt marked vil det presse bolig-, matpriser etc oppover tilsvarende. Slik at du fortsatt har normalfordelingen?! Det er paradokset..

   Mike Cechanowicz:
   Paradokset løses ved å flette sammen et høyere standard av bevissthet blant alle medlemmer av samfunnet (fremtiden) i den forståelsen av hva som er "verdier" og hva som er "verdifull" på langsikt for selv og andre. Stikkordet er "selv og andre". Det er ikke tilfelle i dag, men en nødvendig forutsetning for fremtiden. Penger i den konteksten blir alltid re-investert tilbake til å gavne helheten. Penger har alltid hatt den muligheten. Det bare det at den kollektive agendaen har vært fragmentert, forvrengt og tilbakeservert som universets lover. Det er illusjonen.

   Mike Cechanowicz:
   I denne diskusjonen vil jeg invitere alle som deltar til å tenke på hvordan de er i stand til å tilføye andre noe av verdi samtidig som de gjør noe for seg selv. Lidenskapen din - dersom den er harmonisert, vil gi det svaret du trenger for så å vite hva du burde sette i gang med og gjøre. Dine verdier bør så være noe som også andre verdsetter på sikt.

   Inger Lise Larsen:
   For meg er fattigdom det og være tvunget til og søke sosialhjelp.. søke om at mine nødvendige regninger blir betalt... Jeg har faktisk ikke råd til nye klær.. ikke råd til bursdag feiring for min barn.. ikke råd og feire skikkelig jul.. Det er vel faktisk dette våre politikere må og burde ta tak i.. VJeg minner om at vi har faktisk et system innen NAV og det offentlige som kan gjøre deg til sosialklient.. Er du syk og under omsklering kan du havne nederst på rangstigen

   Inger Lise Larsen:
   Jeg vet hva jeg snakker om da jeg en periode i livet mitt var sosialklient... Og det var det offentlige systemet som gjorde meg til sosialklient.. Når man er blitt syk..har tatt omskolering og forsatt ikke kommet seg i abeid.. ja da kan man virkelig havne i fattigdomsfella... Og det er denne uverdigheten vi snakker om..

   Mike Cechanowicz:
   Inger Lise. Jeg vet også hva det betyr å søke sosialkontoret og få avslag. Jeg har også lært at alle disse opplevelser av fattigdom også tilbyr en mulighet til å oppfatte seg selv som et offer, eller som en observatør av en opplevelse som tilbyr innsikt, empowerment og handlekraft. Jeg har heller ikke råd til nye klær og bursdagsfester, "ferie" osv. Jeg har også oppdaget at disse tingene ikke gjør meg lykkelig. Gjør et google søk på kvinnen som ikke har brukt penger på 15 år.

   Inger Lise Larsen:
   Yess.. Mike .. la oss være ening om en ting..det kom noe positivt utav hele livskrisen.. Jeg fant en indre styrke.. jeg fant en indre lykke og jeg ble litt mer nysjerrig på politikerne og politiikens mysterium om jeg kan kaalle det det.. alt har en skyggeside også fagre løfter og festtaler..

   Mike Cechanowicz:
   Høyere bevissthet sparker oss ut av komfortsonen for at vi skal vokne opp og vokse. Gratulere Inger Lise. Mange tar det som et tegn til nederlag og lever som et offer lenge før de klatrer ute av hullet.

   Inger Lise Larsen:
   Takk Mike.. men det bør ikke være slik at den som klarer og stå i "krigen" og vise størst styrke og gjerne har en stor rettfedighets sans vinner .. Det er noen som trenger det lille ekstra på veien.. de er og blir i offerrollen desverre.. Og det er vel her politikerne bør skjerpe seg og våkne..

   Bjørnar Lund:
   Helt enig med både May Brit og flere andre her. Vi har latt oss lede til å tro at penger er både verdi og lykke, og denne forestillingen opprettholdes i hele systemet, også av oss selv. Folk som gjør som du vil har du så klart full kontroll på. Politikere og store industriherrer/banker er maktfolk som spiller på lag, og så lenge de kan stresse oss opp og få oss til å løpe etter disse pengene i stedet for å være greie og hensynsfulle mot hverandre så får de både den stemningen de vil ha her, og de får beholde makta. De framstår jo som ivaretakende og snille når de deler ut behovsprøvde penger til dem som absolutt må ha. Det er en sammenheng mellom alt, og jeg har på ingen måte funnet ut alt enda, men det er interessant å følge med. Hvis vi derimot klarer å nyte sola og vie mesteparten av vår oppmerksomhet til ting vi liker, uten å dømme hverandre, trenger hvertfall ikke jeg kroner for å føle meg vel.

   Inger Lise Larsen:
   Meget klokt og godt reflektert innlegg Bjørnar... Jeg tror at mange etter hvert har klart og se hvordan egentlig systemet er .. og derfor begynner vi og få mer og mer politiker forakt.. Det forventes at vi fotfolket skal være ærlige og redelige og medmennesker ..og det e vi stort set.. men så kjnner vi at vi til tider blir grundig lurt av de vi har git tillitt.. Da har de rørt noe ved den innersete folkesjela i oss... Jeg tror imidlertid at vi blir mange nok etter hvert og da må poloitikerne legge opp til en annen taktikk som er mer ærlig enn den de har vis til nå..

   Inger Lise Larsen:
   Vi er inne i en oppvåknings tid på alle plan... ting e i endring også politikken ..tror jeg..«winking»

   Bjørnar Lund:
   De skjønner nok hvilken posisjon de er i, og som et krampetak nå driver de og skrur opp stressnivået og serverer bare dårlige (og til dels svært merkelige og ulogiske) nyheter. Opp som en løve, ned som en skinnfell, jeg observerer hvertfall at vi fotfolket i større og større grad har bakkekontakt. :-)

   Eva Fredell:
   Vem har gett politikerne jobbet? Den som gjort det kan gi dem sparken.

   Reidun Hommedal:
   Dem Ønsker at Vi skal tro at vi har Valgt Dem, men det er ikke sannheten. Dem har sine rådgivere - lytter til lobbyistene, som Ønsker makt og penger ... og på den måten har dem blitt løpergutter for ''de store gutta'', og så forsøker dem å fremstå som om at det er Dem som har kommet fram til de ulike resultatene. Om vi hadde visst Hvem som satt i alle disse rådgivende gruppene så hadde vi fått bakoversveis, for der finner vi flust av nær familie (som rene dynastier - jamfør Stoltenbergdynastiet - + i søkk og kav med næringstopper - og eller barna demmes som har vokst opp i pappas lommer ... og skal nå øve seg på å bli finansmenn selv ..... Satt på spissen, men gjort for å rette søkelyset mot det Jeg ser som det usunne her.

   Eva Fredell:
   Ja Reidun, kunde ikke si det bedre. Samme här. Vi må kräva Glastnos!

   Rune Leistad:
   Jeg er blakk men er ikke fattig

   Bjørnar Lund:
   ‎:-) Det jeg ikke har i penger har jeg i moral og elskovskunst. :-)

   Eva Fredell:
   Vår Herre gav oss to ändar, en til å sitte på og en til å tänke med. Resultatet beror på vilken av vi bruker mest. I dette fallet vil jeg nog bruke huvudet.

   Knut Paras Sørli:
   hmmm har jeg gått glipp av noe Eirik, har virkelig Bondevik og Stoltenberg prøvd å utrydde fattigdommen? Sikker på at det ikke bare er festtaler med tomme ord og uten handling som vanlig du tenker på?

   Marit Rognlien:
   så lenge verdier er målbare.... og vi identifiserer oss med allt vi eier... eller rettere sagt så lenge det matrielle eier oss....

   Jostein Eliassen:
   Hvordan måle fattigdom [rediger]
   Fra wikipedia:
   Når man måler fattigdom har man en fattigdomsgrense. Er man under fattigdomsgrensa er man fattig.
   Man har to mål for fattigdom
   * Absolutt fattigdom
   * Relativ fattigdom
   Absolutt fattigdom [rediger]
   Ved absolutt fattigdom, er fattigdomsgrensa hva som trengs for å tilfredsstille basiskrav. Verdensbanken opererer med en fattigdomsgrense på 1 dollar/dag (PPP-justert=Altså justert for priser) Absolutt fattigdom innebærer manglende tilfredsstillelse av grunnleggende basisbehov som mat, klær, husly og tilgang på grunnutdanning og primær helsetjeneste. Dette er mennesker som lever et liv preget av nød og mangel på valgmuligheter.
   I 2005 var tallet på mennesker i verden som lever under fattigdomsgrensa ca 20%. Det vil si ca 1.24 milliarder mennesker.
Relativ fattigdom [rediger]
   Ved relativ fattigdom, er fattigdomsgrensa det som trengs for å leve et anstendig liv sammenlignet med andre mennesker i samme samfunn, for eksempel relativt til de andre innbyggerne i et land.
   Relativ fattigdom er fattigdom sett i forhold til en gruppe. Det er altså ikke bare snakk om overlevelse og tilfredstillese av grunnleggende behov, men at levestandarden blir sett i forhold til det samfunnet man lever i. Fattigdomsgrensa i Norge er for en husholdning 196.000 kroner i året (år 2008) etter OECD-normen (50% av medianinntekten). Det er denne normen som brukes i Norge, og gir 200.000 fattige. Etter EU-normen er fattigdomsgrensa for en husholdning i Norge 235.200 kroner i året (år 2008) (60% av medianinntekten), og gir 600.000 fattige [1].
   Medianinntekten er inntekten til den husholdningen som befinner seg midt i fordelingen, etter at en har sortert inntekten etter størrelse. Problemet med denne fattigdomsdefinisjonen er at den ser på inntekt, og ikke på de faktiske utgiftene folk har.
   Statens Institutt for Forbruksforskning - SIFO - anslår at en voksen person bør klare seg på drøyt 6.500 kroner i måneden (år 2006) for å leve på et rimelig forbruksnivå. Med et rimelig forbruksnivå menes et forbruk som kan godtas av folk flest. Boutgifter er ikke medregnet.

   Eirik Myrhaug:
   Gode innlegg, fakta og personlige erfaringer. Dette spørmålet kommer sikker med og slipper fram til politikerne, men det må flere være eige om.

   Marit Rognlien:
   fattigdom er et menneskapt syndrom.... verden blir styrt av frykt... penger er et sterkt redskap til å kontrolere fattigdom, og skape frykt og urettferdighet..... det kreves rettferdig fordeling av alle resusser og utligne forskjellene.... det handler om å gi slipp på makt og kontroll....

   Jessica Kiil:
   Ja , må en gang til si KONGO, verdens rikeste land spesielt i minneraler, og verdens mest glemt land når det gjelder vold, fattigdom, urettferdighet osv.... mens Norge lager våpen som sendes ditt! Hva med lufbrød de kastet til folk fra flyet i Ethiopia? Vill spørre deg et lite bit spørsmål SJAEIRIK: Hvem styrer verden? vår lille Norge bidra med hva i styret? , Jaja Norge best land å bo i,mens urettferdighet er skult og setter folk i små grupper... så mye å si....

   Eirik Myrhaug:
   Menneskets bevissthet styrer verden, ennå er vi ikke så langt kommet og deor ser veerden ut som den gjør. Men store forandringer skjer på koloden i disse dager, se Mayakalenderen på f-book.

   Rune L. Hansen:
   Fattigdom - les: utplyndring - er alminnelig politisk hensikt. Ikke minst enda også i Norge.

   Tomas Christian Sevre:
   er vi ett av værdens rikeste? eller er det noe en gruppe mennsker kunn skryter av. Det er mange der ute som trenger hjelp men ikke får det

   Inger Eden:
   Jeg har selv levd på veldig lite (mye under den såkalte normen for fattigdomsgrensa) og dermed fattig. Men jeg opplever meg ikke fattig i det hele tatt, heller tvertimot fordi jeg har alt og mer enn det jeg trenger av mat, klær, hus etc. Jeg har TILPASSET meg min selvvalgte, enkle og miljøvennlige livsstil. "Simple life" er faktisk det som er det mest klima og miljøvennlige med lavt forbruk av det meste - både shopping, sosiale aktiviteter som kino, teater, bilkjøring, flyreiser etc. Jeg velger heller meditasjon, natur etc (selvsagt litt reiser/shopping også) og har det helt supert. Hvorfor PROBLEMATISERE det og bruke det negative ordet fattig om alle som lever billig? Det kan heller kalles RESSURSVENNLIG LIVSSTIL feks. Og de som av ulike grunner må leve på en minste sosial trygd så er den beregnet slik at den skal dekke det MAN TRENGER av mat, klær, husleie, internett, strøm, telefon, TV, hvitevarer, møbler (i Oslo får de husleie + 5000 kr + evt inventar dekket) - men ikke bil - OG ER IKKE DET NOK spesielt når man tenker på at det er basert på andres bidrag og andres jobbing? Men mange er IKKE FORNØYD og skriker opp og sier de ikke har penger til ferie/flyreiser, bil, teater, kino etc akkurat som alle aktiviteter skulle være en grunnleggende menneskerett for absolutt alle. Hvor skal grensen gå for hva fellesskapet skal dekke? Når man er avhengig av andres så må man faktisk TILPASSE livsstilen sin deretter, gå ned i forbruket sitt og ikke kreve offentlig trygd som dekker samme livsstil som de som jobber for inntekten sin.Noe annet vil oppfattes urettferdig. I Norge får alle offentlig støtte til det mest grunnleggende - PROBLEMET ER BARE AT FOLK IKKE VIL TILPASSE LIVSSTILEN SIN ETTER INNTETSNIVÅET SITT.

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke alle og enhver som kan eller vil kunne ha mulighet for å overleve eller for å kunne ha noe slags sosialt liv med ti eller tyve tusen kroner i måneden. For mange vil det å bli satt i en slik situasjon tilsvare å bli drept. Og hva er fornuften i en slik urettferdighet? Og hva er fornuften i at Inger Eden herover forsvarer og gjør seg til talsmann for slikt noe? Det er i vårt samfunn heller ikke slik at en selv bestemmer hvilkne månedlige utgifter en har eller får. Og for den eller de med mye i månedlig inntekt eller formue er og blir de månedlige utgifter og kostnader ubetydeligheter, mens for den som har lite kan de være katastrofale. Dette er det ene. Noe annet er at faktisk og konkret gjeldende lov og rett i Norge har lovbestemmelser som skal beskytte enhver mot slik urettferdighet og nød, men at enda mange representanter for den offentlige forvaltningen lukker øynene for dette og heller finner på eller følger ulovlige under-ordnede interne lover, regler og synsinger, til tross for at slikt noe er straffbart (i henhold til Straffeloven). Med andre ord er slik økonomisk urettferdighet ulovlig og straffbar, men utøves likevel av visse mange representanter for den offentlige forvaltningen (for eksempel og særlig NAV). --- LOVBESTEMT ØKONOMISK RETTFERDIGHET: fra Menneskerettslovens Vedlegg 4, Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter / Internasjonal konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter Art 11 punkt 1:
   "Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold. Konvensjonspartene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre virkeliggjørelsen av denne rett."
   -- I pakt med dette er i Sosialtjenestelovens § 1 (lovens formåls-bestemmelse) bestemt følgende: "§ 1-1. Lovens formål. / Formålet med denne loven er
   a) å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer,
   b) bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre."

   Inger Eden:
   Jeg syns uansett at det hadde fint med et fokus skift fra å KREVE stadig mer til hvordan vi kan GI eller BIDRA bitte litt til fellesskapet for alt det vi faktisk allerede får fra felleskapet. Jeg er overbevist om at alle har noe å bidra med! La oss derfor finne ulike måter å inspirere til det på fordi det vil gi større selvtillit, økt egenverdi, økt fellesskap og økt ansvarsfølelse! Jeg er for øvrig selfølgelig ikke imot at folk skal få økonomisk støtte og annen hjelp når de trenger det!

   Rune L. Hansen:
   Tenk deg litt bedre om Inger, så ser du at det du egentlig sier og fremmer er det motsatte. Mye i dagens Norge som er og blir det motsatte av gode intensjoner. Dessuten er ikke problemet at det mangler noe å gi eller at det er noen som ikke bidrar eller er eiere av oljerikdommen og i felles-verdiene, men problemet er at de som har minst betaler og utplyndres mest. Blandt annet på grunn av slik tankegang du gir uttrykk for.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 27.07. 2011:
   Politikere som gir aksept til grov kriminalitet fra representanter for den offentlige forvaltningen er et kjerne-problem.

   Rune L. Hansen, 27.07. 2011:
   Ansatte hvor som helst i eller omkring den offentlige forvaltningen har ikke bedre kunnskap eller kompetanse om eller vedrørende barn eller barns rettigheter enn hvem som helst annen. Minst av alt "barnevernet" (soc) eller retten. Andre sine barn enda mindre.

---
---

   Arild Holta, 27.07. 2011:

   Medfølelse er ikke respekt for lidendes ideologi. Mange av oss feller tårer for lidelsen hos de med Ap-ideologien vi hater dypt. Men de med Ap-ideologien gråter ikke når barnevernsofrene drives til selvmord. Man får en underlig tom følelse av å være fremmede og ensomme - forkastet, utstøtt. Lidelsen vår nektes systematisk spalteplass i deres media, mens de snakker om åpenhet og demokrati.
   FORUMET REDD VÅRE BARN - STOPP barnevernet! • Index page
   
http://forum.r-b-v.net/
   forum.r-b-v.net

*

   
---
---

   FORUMET REDD VÅRE BARN • Hanne Harlem ny kommuneadvokat
   http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?p=30998#p30998
   forum.r-b-v.net
   Hanne Harlem tilhører den famøse Utøya-klikken, bestående av inngifte Ap-medlemmer, som hvert år kommer sammen på Utøya for å avholde sommerleir. Det er denne klikken som i praksis tar alle beslutninger i landet...

*

   Mere om Ap og Utøya dagen før hendelsen av nicket "Agrippa"

---

   Arild Holta:
   Agrippa skrev om Utøya dagen før udåden. Det hun skrev forklarer hvorfor terroristen angrep der. Videre har hun kommentert i dagene derpå, og satt det inn i konteksten barnevernsovergrep.
   Vi er mange som har medlidenhet med ofrene og de etterlatte. Men vi er radikalt mot Arbeiderpartiet.

   Kyrre Fjeldvik:
   Jeg synes nok vi skal la politikken ligge litt, men det er ikke de som er imot AP som har begynt debatten. Den er kjørt igang av de som er imot høyresiden

   Knut-Helge Jakobsen:
   Alle honør til Agrippa som så godt har satt ordene på hva mange av oss prøver å skrive.

   Øyvind Bremnes:
   En nasjonal tragedie, der AP - som vanlig, fortrenger vår samlende figur, kong Harald - for å skaffe seg billige poeng i valgkampen! Den ideologien som ligger bak de avskyelige holdningene som muliggjør en slik kynisme, er for meg totalt fremmed.

   Angell Emirhan:
   Hvorfor skal vi la politikken ligge når Stoltenberg & co driver politisk massehypnose for å sanke stemmer?

   Lars Rønbeck:
   ROSETOGET ET AP STUNT - https://www.facebook.com/n​otes/lars-r%C3%B8nbeck/ros​ etoget-et-ap-stunt/2224362​419077?ref=notif&notif_t=l​ikeROSETOGET ET AP STUNT
   Etter å ha sett dette innslaget fra NRK/ARK Dagsrevyen 25.07.11 er hele arrangementet på Rådhusplassen i mine øyne et gedigent parti stunt. http://www.nrk.no/nett-tv/klip​p/761296/   Rosenes leir utsetter også andres valgkamp til 15. august, mens det arrangeres «rosetog», symbolet for AP – rosen. Et lett gjenkjennelig symbol som partilederen - og merkevarenavnet Stoltenberg - viftet med foran hele forsamlingen, og som forsamlingen viftet tilbake med. Rosene som AP fløy på dørene til folk og delte ut rett foran valgkampen.   Arbeiderpartiet hadde ikke klart å markere seg bedre i en normal valgkamp enn hva som skjedde her, derfor var dette Arbeiderpartiet sin valgkampstart.   Oppfordringen mot slutten av talen om å melde seg inn i en organisasjon fremført av AP sin leder er utstudert retorikk for rekruttering til hans eget parti. Ikke rart man også oppfattet det som akkurat det. Snakk om utstudert og genial regi.   Det riktige ville vært å holde politikeren og partilederen Stoltenberg og resten av AP organisasjonen borte fra dette arrangementet og overlatt regien til kronprinsen alene eller evt. Kongen og Kronprinsen sammen.   Hele mediesirkuset etter tragedien på Utøya har vært i AP sitt favør. Dette handler da vel vitterlig om en menneskelig tragedie og ikke en partitragedie?   Appellen om å vise omsorg er rene hykleriet når vi alle som ser på TV-2 til stadighet kan bevitne at; de som trenger omsorg gitt av landets myndigheter faktisk må innom TV-2 nyhetene for å få det de har krav på året rundt. Men nå skal det plutselig være så enormt raust siden det gjelder egne rekker.   AP og medie Norge bør stille seg i skammekroken over måten de har håndtert denne tragedien på.
   By: Lars Rønbeck

   

---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, torsdag 28. juli 2011, Vinberget:

   14 pluss-grader Celsius og jevnt støvete eller tåkete overskyet her ute i dag tidlig klokken 6. Middel-lavt tåkete overskyet hele dagen, med 15 pluss-grader klokken 20.30.
---
---

   Rune L. Hansen, 28.07. 2011:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/2041411309659

   Arbeiderpartiet er en kriminell virksomhet som via den offentlige forvaltningen aktivt i stor stil driver med terror, tortur, undertrykkelse, utplyndring og drap. Slikt noe holder en seg langt unna.

*

   Dung Svalland:
   Alle partier her er vel mer eller mindre AP, Rune??

   Rune L. Hansen:
   Stortingspartiet er delaktige.

   May- Harriet Seppola:
   Alle partier tilhører AP , de kan med rette kalles "STORTINGSPARTIET"

   Rune L. Hansen:
   Den offentlige forvaltningens kriminelle representanter må hver enkelt stilles til ansvar for sine forbrytelser, slik Straffeloven har bestemmelser om. Hvem som helst utsatt for tortur og utplyndring av en regjerings offentlige forvaltning kan finne på å gå til motangrep fremfor å se seg selv og sin familie og med-mennesker bli ødelagt. Denne og disse hvem som helst kan ha hvilken som helst politisk oppfatning eller livs-innstilling. Vold avler vold. Og Arbeiderpartiet avler vold. Det er Arbeiderpartiet og dets med-spillere som i Norge er det store problemet. Innser vi ikke dette klart nok vil vi i Norge få stadig mere og verre med vold og terror.

   Annina Karlsson:
   Större makt borde betyda större ansvar.

   May- Harriet Seppola:
   Større makt er større maktovergrep.

   Annina Karlsson:
   Och mindre ansvar?????

   May- Harriet Seppola:
   De skyver ansvaret fra det ene departementet til det andre og regner med at folk blir så lei av denne rundgangen at de fgir opp , men det nytter ikke . Der kan man lœre mye av Thore Lie , som skrev boken om Arnold "Juklerød": http://norgespartiet.no/co​mponent/content/article/22​ 2-skolerett-historien-om-a​rnold-juklerod.htmlSkolerett - Historien om Arnold Juklerød
norgespartiet.no
   Velkommen til Norges Grunnlovsparti - NORGESPARTIET. Norgespartiet vil arbeide for at Norge skal få et realistisk demokrati, et Realdemokrati...

   Tori Husås Hovde:
   Det som er skremmende er at AP kommer til å få mange sympati-stemmer etter disse grusomme terror-handlingene. Breivik har laget ris til egen ræv på mer enn en måte. Men folkens la oss ta ett valg og stem grønt. Vi som ikke liker AP(men som ikke dreper av den grunn) har jo et valg. Og det er vår jobb med å overbevise andre om våre valg.

   Rune L. Hansen:
   Arbeiderpartiet og dets med-spillere er problemet - og ikke løsningen.
   De straffer (mildt sagt) uskyldige og små-kriminelle. Og undertrykker og diskriminerer og utplyndrer og dreper i sivil-befolkningen, uten at sine egne ansvarlige straffes i henhold til Straffeloven. De tvert om premierer sin egen kriminalitet.

   Rune L. Hansen:
   Arbeiderpartiet er problemet og ikke løsningen.

   Annina Karlsson:
   De skicka runt ansatta förtvivlade personer som tjurarna som springer mot ett rött skynke tills man ska vara utröttad.

   Rune L. Hansen:

Anders Kleppe, 28.07. 2011:
Dere kan velge å gjøre som flertallet i Norge nå. Snu dere andre veien og lag en sannhet som ikke er nær den virkelige sannheten. Slik jeg forstår Svein er barne- og familiepolitikken i Norge av en slik art at den produserer mennesker som vil slå tilbake. De menneskene som forstår at justis er en illusjon. Loven blir ikke fulgt i rettssalene våre, og det offentlige blir aldri straffet for terror mot enkeltmennesker. Hvis noen ber om mer dokumentasjon etter dette, så vit at den dokumentasjonen vi har blir vi forfulgt av politi og andre offentlige institusjoner i egenskap at vi har fremskaffet informasjonen. Dere får enn så lenge tro oss på vårt ord. For de fleste her vil jo helst lage sin egen sannhet om dette problemet med barn. Når mange nok barn blir behandlet dårlig øker sjansene for slike aksjoner vi så fredag 22. juli. Det er eneste måten 'folket' kan straffe det offentlige på når det offentlige ikke straffer seg selv.

Tone Western:
Anders, den avsluttningen der er jeg virkelig med på.... Det handler sikkert om maktovergrep, på en eller annen måte...

Elin Brodin:
Takk for det vedvarende engasjementet. Berit: Jeg mente rett og slett at der det er mulig å utøve systemvold, vil "gribbene" alltid samles, og at dette trolig er noe som har å gjøre med selve menneskenaturen. Det behøver ikke dreie seg om et klart "mål" eller en ren konspirasjon. Jeg tror det beste er å fokusere på systemet, ikke spekulere i enkeltmenneskers motiver. Hvis vi har et sikkerhetsnett som gir ofre for overgrep en stemme, samt respekt for menneskerettighetene, vil det ikke bli så lett å drive systemvold.

Elin Brodin:
Å koble denne typen systemkritikk til noen form for "forklaring" av Breiviks form for terroraksjon, synes jeg personlig virker søkt

Anders Kleppe:
Du ser den sannheten du ønsker å se Elin ;)

Rune L. Hansen:
Ingenting er vel mere logisk, naturlig og selvfølgelig enn hva Anders Kleppe her gjør oppmerksom på.

Rune L. Hansen:
Iøvrig er Elin Brodins bruk av ordet "system-vold" om grov kriminalitet utført av representanter for den offentlige forvaltningen tilsynelatende ikke annet enn et forsøk på å forbigå Straffelovens lov-bestemmelser om slik kriminalitet. En taktikk de kriminelle selv og deres med-spillere bruker. Slikt noe er et overgrep overfor de uskyldige ofrene for slike forbrytelser. Og så tåpelig og dumt.

---

   Rune L. Hansen:
   Forbrytelser utført av representanter for den offentlige forvaltningen skal i henhold til Straffeloven straffes.

   Rune L. Hansen:
   Forbrytelser utført av representanter for den offentlige forvaltningen skal i henhold til Straffeloven straffes.

   Annina Karlsson:
   Teoretiskt oftast. Inte tänker jag springa runt i ekkorhjulet för att mina mänskliga rättigheter kränks av de som skulle ha hjälpt mej, enligt rättfärdighet.

   Rune L. Hansen:
   De drepte springer i det heletatt ikke rundt eller noe.

   Rune L. Hansen:
   Og om morderen går fri drepes ofte flere og mere.

   Annina Karlsson:
   Nej men de som ännu lever dukar ofta under i sin strävan att ordna rätten som hägrar i fjärran.

   Annina Karlsson:
   ja

   Rune L. Hansen:
   De har gjerne ikke noe annet valg. Det er ofte deres eneste mulige valg i håp om å overleve (og om å forsøke å gjøre det rette).

   Annina Karlsson:
   Jag beundrar deras styrka.

   Rune L. Hansen:
   De er døds-domte, ofte og uten å vite det. Dømt til tortur, trakassering, utplyndring og til-intetgjørelse. De ferreste unnslipper eller klarer å flykte.

   Annina Karlsson:
   En plogsam longsam process. Mördande i sitt slag.

   Rune L. Hansen:
   Håpet beholder de i det lengste i livet. Men håpene blir i alminnelighet under slike forhold aldri innfridd. Selv om de trodde eller tror noe annet. Naivitet og falske forhåpninger.

   Rune L. Hansen:
   De onde er frekkere og ondere og falskere enn de fleste tror eller klarer å forestille seg.

   Rune L. Hansen:
   Kriminalitet eller ondskap (les: lovbrudd) i den offentlige forvaltningen er uhyre mye farligere enn noe annet.

   
Rune L. Hansen: 
   Det er mange mennesker i våre samfunn og omkring oss. Noen bryr seg lite eller ingenting om at noen mennesker forsvinner, tortureres eller dør. Visse kriminelle og deres med-spillere forsøker å indoktrinere oss med at årsakene til dette, eller forskjellen mellom kriminell og ikke-kriminell årsak, er av ingen eller liten betydning. Og at forskjellen er ingenting eller lite å bry seg noe om.
   Hvem eller hva som har lært de en slik holdning er også vesentlig interessant. 

   
---

   Rune L. Hansen:
   Rune L. Hansen:
   Iøvrig er Elin Brodins bruk av ordet "system-vold" om grov kriminalitet utført av representanter for den offentlige forvaltningen tilsynelatende ikke annet enn et forsøk på å forbigå Straffelovens lov-bestemmelser om slik kriminalitet. En taktikk de kriminelle selv og deres med-spillere bruker. Slikt noe er et overgrep overfor de uskyldige ofrene for slike forbrytelser. Og så tåpelig og dumt.

   Hege Bakke Styrvold:
   Dere skyter dere selv i foten ved å gå til angrep på Elin, den kanskje mest taleføre alierte dere har.... Ingen som har fulgt med en stund kan vel være i tvil om hvor hennes sympati ligger i denne saken? Har du helt mistet gangsynet, Rune?

   Elin Brodin:
   Takk skal du ha, Hege. Det Rune og jeg er uenige om her, er nok i hvilken grad vi skal fokusere på individet. Det er helt klart at med makt bør det følge ansvar - men så lenge de fleste overgrepene/feilbehandling​en skjer pga et system som er mangelfullt, har betenkelige sider og trenger reform, er det etter min mening av størst viktighet å få ryddet opp i disse problemene. Straff av enkeltmennesker endrer ingenting på sikt her, og er ikke mitt hovedfokus

   Hege Bakke Styrvold:
   For å forsøke å formulere en tanke her, faktisk ikke sikker på om jeg har sagt det før? Som mangeårig deltager og engasjert i psykiatridebatten ser jeg klare likhetstrekk. Kulturen går på en ovenfra og nedad holdning, der fagfolk " vet hva som er best" i alt for mange sammenhenger. Institusjonaliseringen av samfunnet vårt har gått for langt. Og dette er ikke ondskap i den forstand, det er " godt ment" . Men det er feilslått, det fører til overgrep, og det er en ukultur som det tar alt for lang tid å snu. Dette er vel og merke bare min oppfatning av saken.

   Rune L. Hansen:
   Ja, Elin. Mange i Norge er enda veldig uvante med negativt ladede eller krasse ord, dessverre, og trekker i kontakt med slikt ofte lyn-kjapt forhastede slutninger. (Og jeg er i blandt krass for å tydeliggjøre, presisere og provosere.) Men vi er i en spesiell og krass brytnings-tid, med synliggjøring og bevisstgjøring og dramatiske nasjonale og globale endringer, så dette endrer seg uansett og nødvendig nu. Og hva vi her noe har snakket om og går videre inn på er en vesenlighet av stor betydning for hva og hvordan videre. Du vil Norge (og andre land) skal endre sin Straffelov, så dens lov-bestemmelser om straffe-ansvar for ansatte i den offentlige forvaltningen fjernes. Dette er et ønske du har til felles med kriminelle i den offentlige (inkludert) politiske forvaltningen, men dette er et ønske som ikke er akseptabelt og som heller ikke er innfridd. Og som det er viktig at ikke efterkommes. Det er slik ønske-tenkning som muliggjør at kriminelle forvalter lov og rett ved ikke å bry seg om lov og rett.
   Ordet "system-vold" opphever ikke Straffelovens lov-bestemmelser, hverken for ansatte i den offentlige forvaltningen eller for kriminelle blandt sivil-befolkningen eller for andre.
   Her kan jeg gjengi et eksempel på noen av norske Straffelovens bestemmelser som mange i Arbeiderparti-regjeringens offentlige forvaltning ofte forholder seg grovt ulovlig til:
     -- "§ 120:  Har en offentlig Tjenestemand i nogen Tjenesten vedkommende Protokol anført Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, eller har han ved Udfærdigelsen af Protokoludskrift, Telegram eller Telefonmeddelelse eller ved Stempling, Merkning eller anden tjenstlig Erklæring, der er afgiven for at tjene som Bevis, anført eller bevidnet Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, straffes han med Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt han har handlet i Hensigt at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen."
   -- "§ 123. Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."
   -- "§ 110:  En Dommer, et lagrettemedlem eller et skjønnsmedlem, der som saadan handler mod bedre Vidende, straffes med Fængsel indtil 5 Aar. / Har han derved bevirket eller medvirket til, at nogen urettelig fældes i Straf eller større Straf end fortjent, straffes han med Fængsel i mindst 2 Aar. / Er paa Grund af Forbrydelsen Dødsstraf fuldbyrdet eller Frihedsstraf udstaaet i mere end 5 Aar, kan Fængsel inntil 21 år anvendes."
   Mens andre kriminelle kan tenkes å ville ha fjernet (med tilbakevirkende kraft) for eksempel følgende:
  "§ 231. Den, som bevirker eller medvirker til, at en anden tilføies betydelig Skade paa Legeme eller Helbred, straffes for grov Legemsbeskadigelse med Fængsel i mindst 2 Aar. Har han handlet med Overlæg, kan Fængsel inntil 21 år anvendes, saafremt Forbrydelsen har havt Døden tilfølge."
   De kriminelle eller deres med-spillere skal ikke på bekostning av og motsatt ønsket til sitt offer kunne oppheve lov og rett. Det skal heller ikke under-ordnede lover, regler eller synsinger kunne gjøre. Enhver og alle skal effektivt og rettferdig ha tilgang til lov og rett. (Slik blandt annet norske Menneskerettsloven har bestemt som gjeldende i og for Norge.)
   Det skulle bare mangle!
   At noen ønsker eller syns det skulle mangle fjerner ikke lov og rett.

---

   
---
---

   Bjørn Henrik Alexander Lie, 26.07. 2011:

   Hva ville dere følt som foreldre om å sende barna deres til Utøya på neste arrangement?

*

   Rune L. Hansen:
   Arbeiderpartiet bør en uansett holde seg langt unna.

   Bjørn Henrik Alexander Lie:
   I frykt for hva?

   Rune L. Hansen:
   Arbeiderpartiet er en kriminell virksomhet som aktivt i stor stil driver med terror, tortur, undertrykkelse, utplyndring og drap. Slikt noe holder en seg unna.

   Bjørn Henrik Alexander Lie:
   Jeg føler meg relativt upåvirket av AP, men jeg skal ha det i bakhodet :S

   Nayab Nesten Integrert:
   Jeg skal dit selv!

   Kjersti Opstad:
   Rune L. er du rekruteringskonsulent. undercover? Jeg har aldri vært medlem av arbeiderpartiet, eller stemt på dem. Men du gir meg himla lyst til å både melde meg inn, stemme på dem og til å stå blomstervakt, sammen med et folk ved neste utøya arrangement...

   Dag Vidar Madsen:
   Utøya er er en del av et utrolig naturskjønt og vakkert område. Jeg har bodd like i nærheten av øya. Ville nok ikke hatt frykt for å sende barna dit i ettertid. Det er nok mer et spørsmål om følelser som må bearbeides. De brutale hendelsene, vil nok sitte i bevistheten i lang tid fremmover. Det er nok verst for alle dem som faktisk var tilstede under tragedien. De bør kanskje dra dit, ved en senere anledning for å gå i gjennom grusomhetene på nytt, i følge med et profesjonelt team, som kan hjelpe dem ut av traumene. Slik at de kan gå videre med livene sine uten at dette henger ved.

   Rachid Rachid Benomar:
   Jeg har ikke redd .

   Rachid Rachid Benomar:
   Vi trenger ikke å sende noen der etter 22.07.2011 .arbiederpartiet har nok reklame for 40 år med det som skjedd...

   Jan Arild Evensen:
   Rune L.
   Jeg sto og så på at regjeringsbygget gikk i lufta og har mine problemer med det. Slike tullete latterlige uttalelser som den du kom med får meg til å føle avsky. Ja jeg må faktisk ta meg sammen for å ikke kalle deg ting som ikke passer seg på trykk.
   Frekke tulling uten kunnskap for holde, det var noe av det dummeste jeg har sett bli skrevet siden bomba smalt.
   Jeg er midt oppi det hele, med min arbeidsgiver som er meget involvert og med venner som er rammet. Du er en skam og du fornærmer de menneskene jeg så ble sprengt i stykker.

   Erling Westenvik:
   Jan: Rune og andre bedriver klassisk projisering. De anklager den andre for det de så inderlig godt vet kjennetegner dem selv. Vi burde ha en kollektiv front mot fenomenet og bare snu ryggen til ekstremistene og deres toskete uttalelser. Men av og til bør du kanskje la sinnet få utløp og faktisk kalle de for de tingene du brenner inne med? Jeg har gjort det et par ganger nå og det føles godt..

   Jan Arild Evensen:
   Jeg har frontet disse idiotene i lang tid, fordi jeg og mange andre så for lang tid siden at disse menneskenes hat er farlig for oss andre.
Men mitt sinne får ikke denne tosken, når terror jævel ikke har gjort meg "sint" med alt jeg fikk med meg og følte selv. Tennene mine deler seg og detter ut nå pga trykkbølga, når det ikke får frem sinnet så skal Rune L. Hansen få vite at han bare virker som en kunnskapsløs tulling. Og vi behandler slike tullinger med å forklare de hva de gjør og innlemme de i samfunnet som de så stort har bommet på å forstå. Gi Rune L. en klem og forklar han om virkeligheten.

   Hege Bakke Styrvold:
   Jeg ville nok tenkt på hendelsen, men jeg ville latt dem reise om de ville det. Selvfølgelig. Ondskap og idioti skal ikke vinne.

   Dag Vidar Madsen:
   Jeg liker et uttrykk som sier "prøv mine sko". Gå noen mil i dem før du bedømmer meg. Mennesker med ekstreme erfaringer snakker et annet språk enn oss" andre. Vi må lære oss å lytte med mer enn bare øra, for forstå den enorme smerten en del av disse menneskene bærer på.

   Dag Vidar Madsen:
   Alle har forskjellige modeller av verden. Den er er formet av våre egne personlige erfaringer. Vi har ikke noen rett til å kalle andre idioter fordi om deres verden ikke passer med vår.

   Lars Hendrik Hausken:
   Men ABB er en idiot.

   Dag Vidar Madsen:
   En med total mangel på impulskontroll

   Lars Hendrik Hausken:
   Verre. Total mangel på nåde og empati.

   Vivi-ann Karlsen:
   Det er godt du svarer fra deg Jan Arild, men husk at ikke alle som misliker AP er delaktige i noen av de miljøene terroristen var. Det må ikke bli slik at en ser spøkelser på høylys dag heller.
   Rune, du kunne da spart deg på denne tråden, i disse tider

   Vivi-ann Karlsen:
   For de som skal til Utøya for første gang, blir det nok annerledes enn det noen gang har vært. Det er ikke lengre bare en naturperle med AP s historiske sus i seg. Den har blitt et symbol for hele Norge.
   Det regnet ikke monsteret med nei.
   Om et år er det nok ikke frykt knyttet til Utøya for nye.
   Men blir nok helt sikkert som Dag Vidar sier. Kanskje terapi tur for foreldre til de som skal for første gang, neste år?

   Jan Arild Evensen:
   ‎Vivi-ann Karlsen, ingen er delaktig i dette helvete. Men mange er i nærheten av å mene mye av det samme som terrorjævelen som vi ikke nevner navnet på av respekt for hans mor.

   Lars Hendrik Hausken:
   Terroren var ikke bare grusom, men også dum. Det siste vil nok svi mest for den narscisistiske gjerningsmannen, når han tar tegningen.

   Hege Bakke Styrvold:
   Kontraproduktiv er ett deilig ord:-) Tusseladden med de ekle meningene gjennomførte ett kontraproduktivt slag i en fikitv krig..... Den aller største taperen er han og hans meningsfeller.

   Vivi-ann Karlsen:
   Noen ja, og altfor mange etter hva jeg kan forstå. Jan Arild Evensen
   Og skjønner godt reaksjon på slik ordbruk som her.

   Hege Bakke Styrvold:
   Dette er en helt annen kamp... Som nok oppleves mye viktigere for dem som kjemper den, enn det vi driver med nå. Den har pågått lenge, og den er høyst personlig. Og så vond den måtte være, skulle jeg likevel ønske man kunne moderere språkbruken i det offentlige rom. Når vi først er inne på kontraproduktivt....

   Vivi-ann Karlsen:
   Klarer ikke nevne navnet fordi det redd og slett byr meg imot. Han fortjener ikke å ha tildelt et normalt navn, syns jeg. Terroristen holder i massevis for meg ennå. Alle vet hvem jeg mener. Hvordan han skal omtales på sikt?? Initialene holder vel i massevis?

   Vivi-ann Karlsen:
   Utøya terroristen, det holder. Han trenger ikke noe annet navn

   Vivi-ann Karlsen:
   Jeg tror utøya blir et sted for felles aktiviteter for ulike partier også nå. Den har kommet i alles hjerte nå

   Rune L. Hansen:
   Hva apene driver med av terror, tortur, undertrykkelse, utplyndring og drap skal altså forties fordi noen i disse dager har latt de smake sin egen medisin? Nei, det er viktig at vi ikke glemmer noen av ofrene for slikt noe, og heller ikke glemmer å forsøke å ha bevissthet om og perspektiv på hva som skjer - også ikke minst i disse og slike dager. Mange er vi som lenge og daglig er i sorg og forskrekkelse over ofrene for slik virksomhet. Men ofrene for Arbeiderpartiet sin uhyre grove kriminelle virksomhet er ikke mindre verdt enn andre, selv om Arbeiderpartiets kriminelle og med-spillere selv forsøker å fremstille det slik. Arbeiderpartiets terror-regime er faktisk og konkret sammenlignbart med eller verre enn konkret for eksempel militærjuntaens i Argentinia i de fem årene fra 1978 til 1983. Slikt noe og hva det har medført og medfører lukker en ikke øynene eller forstand for, hverken nu eller siden. Heller ikke for det enkle faktum at vold avler vold. Arbeiderparti-regjeringen avler ødelagte mennesker og familier, hvilket naturlig nok stadig mere og verre og verre avler lidelse, nød, desperasjon, elendighet og vold. Det er ikke slikt noe et anstendig menneske vil eller ønsker å fremstå som med-spiller til.

   Jan Guthu:
   Jan Arild - hva for eksempel? " mange er i nærheten av å mene mye av det samme som terrorjævelen", dette må du utdype slik at en hver kan vite hva du mener og kan sjekke egne meninger.

   Rune L. Hansen:
   Blinde, likegyldige og kriminelle mennesker bidrar til vold og terror.

   Jan Guthu:
   Neste arrangement? Alle deltagere må sjekkes, og Ap kommer ikke utenom en geværmann på plass.

   Kjersti Opstad:
   Rune L. Nettopp. Det er derfor vi forsøker å få disse miljøene frem i lyset ;9

   Kjersti Opstad:
   i forhold til den siste kommentaren din altså... ikke den over

   Vivi-ann Karlsen:
   De ordner nok bedre sikkerhet enn som så Jan Guthu men den kommer til å gå på flukt muligheter og kontakt med fastlandet. ikke våpen

   Vivi-ann Karlsen:
   ikke væpnet vakt, mente jeg

   Jan Guthu:
   Ja, det må en diskusjon mellom AUF og deltagernes foreldre avgjøre.

   Hege Bakke Styrvold:
   Nei, det tror jeg faktisk det blir politiets jobb å avgjøre....

   Rune L. Hansen:
   Hvem som helst utsatt for tortur og utplyndring av en regjerings offentlige forvaltning kan finne på å gå til motangrep fremfor å se seg selv og sin familie og med-mennesker bli ødelagt. Denne og disse hvem som helst kan ha hvilken som helst politisk oppfatning eller livs-innstilling. Vold avler vold. Og Arbeiderpartiet avler vold. Det er Arbeiderpartiet og dets med-spillere som i Norge er det store problemet. Innser vi ikke dette klart nok vil vi i Norge få stadig mere og verre med vold og terror.

   
---
---

   Dung Svalland, 28.07. 2011:

   I går kom en venninne av oss på besøk. Hun fortalte at hun hadde hatt barnevernet hos seg fordi sønnen (15 år) var ute og ble tatt av politiet sammen en like gammel kamerat kl.05.30 for vel 2 uker siden i boligfelt.
   Hun stelte vafler for anledningen. Etter en times prat gikk barnevernet og sa at det ikke ville ble noen sak.
   Jeg sa at hun hadde fått en liten mappe på seg som de hadde lagt til side for "sikker" skyld

*

   Rune L. Hansen:
   Til senere bruk.

   Lena Huskeberta Olsen:
   Be de flytte nå!

   Dung Svalland:
   Så det er veldig alvorlig?

   Dag Øverland:
   En mappe definitivt til senere bruk, men bv har jo her i utgangspunktet ingen sak. En 15 åring som har vært ute til over kl 23 kan vel sendes hjem av både politi og sivile? Så lenge denne ungen ikke har gjordt noe, burde det ikke være noen sak. Du bør ikke skremme din venninde med redselshistorier om barnevernet. (Selv om disse historiene er sanne!!!), men støtte opp om henne med å gi henne kamp-mot.. Alt vel... hilsen meg

   Dung Svalland:
   Dessverre, er min sak heller ikke noe alvorlig i utgangspunktet. Men bv tok barna mine etter de har diktet opp i senere tid med god hjelp av skolen. Det offentlige er ikke til å stole på

   Dung Svalland:
   Bv er terror mot familiene. Nav er terror når det gjelder økonomisk for de som ikke klarer å arbeide  

   Nathalie Amina Salhi:
   man kan egentlig ikke vite hva de tenker ,,men uansett burde jo ikke en 15 aaring vere ute til langt utover natta heller da.men det er jo greit aa dele erfaringer slik at andre vet hva de er i stand til aa gj mot folk,og ogsaa vere forsiktig med hva de tillater ungene og gj.det er saa mange som tror jaja det skjer ikke oss,, men du vet aldri. jeg hadde satt pris paa erfaringer fra andre aa vert klar over hva som kan skje.det betyr jo ikke at veninna til dung faar slike erfaringer ,men alikavel er klar over konsekventen.

   Dung Svalland:
   De 2 guttene sto opp ca kl.05 og gikk ut da for å nyte morgen og fuglesang. Foreldrene kunne ikke vite at det var forbudt å stå opp og gå ut tidlig for tenåringer.
   Jeg skulle heller ikke gjøre det da, jeg. Fordi jeg bruker å stå opp tidlig om sommeren.

   Nathalie Amina Salhi:
   folk kan takle det annderledes,du er voksen,men for en tennaaring kan folk tenke noe aent

   Nathalie Amina Salhi:
   du vet godt hva politi og barnevern kan tenke om slike ting ,i norge er det ganske extremt hvor mye folk blander seg inn i ting selv om de ikke har noe grunn til aa gj det

   Bianca Rytter:
   myndighetene -rettsystemet bruker masse folk til å lage til falske saker på folk for terror -ran -kidnappinger -og sitter i grupper -foreninger som lar seg styre -bruke-manipulere -true -kjøpe .

   
---
---

   Rune Fardal, 28.07. 2011:

   Det interesante her er jo hvordan "pasienten" ble tolket inn i en forutintatt ramme!
   Å skille normale fra de gale - Forskningsetiske komiteer
   http://www.etikkom.no/en/Aktuelt/Aktuelt/Fagbladet-Forskningsetikk/Arkiv/2003/2003-4/A-skille-normale-fra-de-gale/
   www.etikkom.no
   Psykologen David Rosenhan sendte han 8 psykisk friske deltakere til ulike psykiatriske sykehus. De ble lagt inn med diagnosen schizofreni. Sykehuspersonalet oppdaget ikke at de egentlig var friske. Det oppdaget imidlertid de som virkelig var syke...

*

   Rune Fardal:
   Dette skjer daglig. Tenk situasjonen: Forelder A påstår til den sakkyndige at forelder B er psykopat. A fremsetter en rekke udokumenterte påstander om B. Deretter kommer den sakkyndige til B, for å observere. Da sitter den sakkyndige med en ramme for tolkningen av B. Alt som på ett eller annet vis stemmer med denne ramme, tolkes inn i den, selv om det også kan tolkes annerledes. Og vips, B er psykopat.
   Feilen slike sakkyndige gjør er at de ikke sjekker om B´s adferd også kan passe inn i andre "rammer"! De sjekker ikke A´s udokumenterte påstander! Hva om de var usanne? Da er A en løgner. Hva om de er projeksjoner av A´s egen adferd? Da åpner det for at A selv er slik B beskrives som. A kan være psykopaten og ikke B.
   Dette er elementær kunnskap om personlighetsforstyrredes adferd, men mange sakkyndige verken har kunnskap om det eller vil gå der! Dermed er de sakkyndige svindlere.

   Rune Fardal:
   Tenk så situasjonen videre: Domstolen tror A og den sakkyndige som mener B er psykopat. B anker. Lagmannsreten sitter så med en "ramme" som de vurderer ut i fra. B er jo psykopat, det har A, sakkyndig og tingrett slått fast......
   Er det rart justimord skjer?

   Bernt Ove Arnoldussen:
   slik er det. Sier man det til dem så ser dem bare likegyldig på deg et øyeblikk og ikke svarer

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Ja dem bør gå på kurs hos urbefolkningen , Samene , så hadde dem lært det ,vet du .....! Den vestlige Norske verden oppe i skallen på desse benevnte proffer , blir jo ikke bedre av att dem er i AP og eller i fra vestkanten i Oslo....! Det må virkelig en sterkere lut til før att det som snur opp ned skal snus ned opp , igjen,hva som gjelder de snusfornuftige ,på menneskeskapningen . Jeg bare sier det som det er .....!

   Rune L. Hansen:
   Det sier vel endel om den egentlige og politiske hensikt med slike steder.

   Per Kristian Mathisen:
   Den amerikanske psykologen David Rosenhan startet i 1973 et eksperiment... - Kilde: Rosenhan, D. 1973. «On being sane in insane places.», Science, Vol. 179, Jan 1973. - Er dette for galt til å være sant?

   Aina Tonheim:
   Da eksperimentet ble kjent, ble Rosenhan møtt med at argumenter som: «at det var jo ikke så rart at det gikk som det gikk, siden de bare hadde undersøkt dårlige sykehus, men hos oss er det mye bedre osv.» For å imøtegå denne kritikken, ble han enig med ledelsen ved en del nye sykehus at han i løpet av en tremåneders periode skulle sende noen som simulerte syke, slik at de fikk anledning til å vise at dette i så fall var riktig. I løpet av perioden ble flere som oppsøkte disse institusjonene, avslørt som en av Rosenhans pseudopasienter.
   Det var bare det, at han ikke hadde sendt noen. :P

   Inger Djmel:
   Ganske så likt barnevernets "journalføring"

   Liv Beathe Hauger:
   Her går du til angrep på psykiatere og psykologer for å gjøre nøyaktig det samme som du har bedrevet de siste dager: fjerndiagnostiesere andre.

   Rune Fardal:
   Vrøvel Liv... I dette forsøket drev de ikke fjerndiagnostisering, de hadde pasienten foran seg men dreit seg alikevel ut!! Tittel er med andre ord ingen garanti for fag! Har du problemer med ar ABb kalles narsissist så får du forklare årsaken til at DU reagerer på det! Har du selv fått en diagnose en gang kanskje?

   Ørjan Hesjedal:
   Det der er lavpannet argumentasjon Rune. Du er herved fjernet fra min venneliste.

   Rune Fardal:
   SYND... for i motsetning til deg er jeg også venn med de hvis mening går meg imot. Det er de som utfordrer min kunnskap og får meg til å tenke nytt.

   Håkon Rian Ueland:
   Jeg har lest en del saker som har sterke paralleller til det du beskriver, Rune.
   Og så har jeg lest saker hvor psykopatologi er fremstilt som en mulighet, blir utredet, og konklusjonen er klar.
   At man gjør feil i noen saker betyr ikke at man gjør feil i alle saker.

   Per Kristian Mathisen:
   Men man gjør feil i alt for mange saker. Rettstap er, i følge teorien, ikke akseptabelt. 

   Rune L. Hansen:
   Iøvrig, er av visse grunner er Håkon Rian Ueland særdeles opptatt av å forsøke å fremstille det som at det er få feil og lite kriminalitet i slike og tilsvarende saker, til tross for at saksforholdet rent faktisk er omvendt og til tross for den selvfølgelighet som Per Kristian Mathisen herover påpeker. Og til tross for mangt mere til.

   
---
---

   Anders Kleppe, 28.07. 2011:
   Dere kan velge å gjøre som flertallet i Norge nå. Snu dere andre veien og lag en sannhet som ikke er nær den virkelige sannheten. Slik jeg forstår Svein er barne- og familiepolitikken i Norge av en slik art at den produserer mennesker som vil slå tilbake. De menneskene som forstår at justis er en illusjon. Loven blir ikke fulgt i rettssalene våre, og det offentlige blir aldri straffet for terror mot enkeltmennesker. Hvis noen ber om mer dokumentasjon etter dette, så vit at den dokumentasjonen vi har blir vi forfulgt av politi og andre offentlige institusjoner i egenskap at vi har fremskaffet informasjonen. Dere får enn så lenge tro oss på vårt ord. For de fleste her vil jo helst lage sin egen sannhet om dette problemet med barn. Når mange nok barn blir behandlet dårlig øker sjansene for slike aksjoner vi så fredag 22. juli. Det er eneste måten 'folket' kan straffe det offentlige på når det offentlige ikke straffer seg selv.

   Tone Western:
   Anders, den avsluttningen der er jeg virkelig med på.... Det handler sikkert om maktovergrep, på en eller annen måte...

   Elin Brodin:
   Takk for det vedvarende engasjementet. Berit: Jeg mente rett og slett at der det er mulig å utøve systemvold, vil "gribbene" alltid samles, og at dette trolig er noe som har å gjøre med selve menneskenaturen. Det behøver ikke dreie seg om et klart "mål" eller en ren konspirasjon. Jeg tror det beste er å fokusere på systemet, ikke spekulere i enkeltmenneskers motiver. Hvis vi har et sikkerhetsnett som gir ofre for overgrep en stemme, samt respekt for menneskerettighetene, vil det ikke bli så lett å drive systemvold.

   Elin Brodin:
   Å koble denne typen systemkritikk til noen form for "forklaring" av Breiviks form for terroraksjon, synes jeg personlig virker søkt

   Anders Kleppe:
   Du ser den sannheten du ønsker å se Elin ;)

   Rune L. Hansen:
   Ingenting er vel mere logisk, naturlig og selvfølgelig enn hva Anders Kleppe her gjør oppmerksom på.

   Rune L. Hansen:
   Iøvrig er Elin Brodins bruk av ordet "system-vold" om grov kriminalitet utført av representanter for den offentlige forvaltningen tilsynelatende ikke annet enn et forsøk på å forbigå Straffelovens lov-bestemmelser om slik kriminalitet. En taktikk de kriminelle selv og deres med-spillere bruker. Slikt noe er et overgrep overfor de uskyldige ofrene for slike forbrytelser. Og så tåpelig og dumt.

   
---
---

   Hans Ingar Heian, 28.07. 2011: 
   ‎"It's good to tell the truth that hurts but heals, rather than telling a lie that comforts but kills."

---
---

   Rune L. Hansen, 28.07. 2011:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/2042575738769

   Arbeiderpartiet er problemet og ikke løsningen.

*

   Einar Inderberg:
   DET har du sagt til KJEDSOMHET nå!!! Få deg et LIV!!!

   Einar Inderberg:
   D kan hende, men tviler på at d e AP som har ødelagt livet hans! Vi ANDRE kan ikke skylde på d! Og, du Elin, DU vet INGENTING OM MEG!!!

   Elin Osaland:
   Rune hadde et liv før, det hadde eg og, men etter overgrepet har me ikkje någe liv lenger, en dag forstår sikkert dokk andre og det.

   Einar Inderberg:
   Hakk i plata???

   Elin Osaland:
   ja kall det hva du vil.

   Einar Inderberg:
   Du skrev d samme til meg 2 ganger, d var d jeg mente:

   Einar Inderberg:
   Både før og etter mitt svar

   Elin Osaland:
   ok rotet sikkert litt, hodet fungerer ikkje lenger,

   Einar Inderberg:
   OK, ha en god natt! Jobb i morgen! Samme om d e RØDT el Blått som styrer landet!

   Rune L. Hansen:
   ‎Einar Inderberg, du har med tilsvarende næringsfattige ord forsøkt å forsvare din delaktighet i Arbeiderpartiets terror-regime. Vi har fått med oss såpass.

   Einar Inderberg:
   Til din underretning, JEG har ALDRI STEMT AP!!!!!

   Einar Inderberg:
   Og, resten av MITT LIV, vet du IKKE noe om!!

   Anne Lise Rognerud:
   Enig med deg Rune

   Elin Osaland:
   Velger å tro at alle handler i beste mening, men kansje er det sånn at eg ser verden på en annen måte en de som kaller seg normale, trodde en gang at eg og var det, men lurer litt................ er sikkert ikkje som alle andre.

   Rune L. Hansen:
   Vi vet hva du selv avslører og dokumenterer. Selvfølgelig. Uproblematisk argumentasjon det, Einar.

   Einar Inderberg:
   OK. og du har selv avslørt DEG!!!!

   Rune L. Hansen:
   Det har jeg til fulle meget langt mere enn de fleste, avslørt og dokumentert meg selv. Uredd og sannferdig, i motsetning til deg Einar.

   Anja Hildonen:
   må bare slenge inn en komentar om at visst arbeiderpartiet er med på de derre barnevernsgreiene så kan dem like godt avvikle hele arbeiderpartiet

   Einar Inderberg:
   E ikke redd for noe jeg, og er da så oppegående at jeg skylder ikke på ETT parti for DET gale som skjer med MEG!!!

   Einar Inderberg:
   Ønsker deg i allefall en god og fredfull natt, Rune. Jobb i morgen, må legge meg. Send gjerne privat!!

   Elin Osaland:
   det var fint sagt Einar, ønsk Rune alt godt han fortjener støtte, prøv å sett deg inn i hans situasjon, har snakket med Rune og kan si det finnes ikke noe ondt i han, alle er forskjellige og viss vi velger å se det gode i menneskene så såg eg mye godt i Rune,

   Einar Inderberg:
   Ønsker ALDRI noe ondt over andre jeg!!!

   Einar Inderberg:
   Til DET har jeg opplevd FOR mye ONDT selv!!!

   Rune L. Hansen:
   Arbeiderpartiet og dets med-spillere gjør veldig mange andre veldig meget vondt og ondt.

   Irene Eveline:
   Du høres minst like bitter ut som Rune L Rune L. Hansen, om ikke verre Einar Inderberg. Kanskje du også skulle få deg et liv ?

   Einar Inderberg:
   Kjære deg, JEG er IKKE AP's medspiller!! D e ikke ETT parti som vedtar tegler, d e STORTINGET!!!

   Einar Inderberg:
   Jøss. HVA skulle jeg være bitter over, e glad jeg får være frisk, og kan jobbe, har da vært så heldig at jeg har jobbet i 41 år. Takker vær dag for det jeg. Men d må da være lov og diskutere, Irene!

   Rune L. Hansen:
   Saklighet har ingenting med bitterhet å gjøre, Irene Eveline. Hvorfor slike trakasserende forhastede slutninger? Jeg er ikke den minste smule som helst bitter.

   Einar Inderberg:
   Hehe, skal være hver dag!! Unnskyld!

   Einar Inderberg:
   Natta, Rune!!! Bare MÅ legge meg nå!! Håper vi snakkes!!

   Rune L. Hansen:
   Prøv med næringsrike ord og uten forhastede slutninger, et bedre og rettere utgangspunkt. Beste ønsker.

   Irene Eveline:
   Var ikke meningen å høres trakasserende ut Rune, det skal du vite ! Jeg vet at av og til skriver du bitre innlegg, noe jeg også har gjort. Meningen var at jeg har aldri noensinne hørt deg si: Få deg ett liv! Uansett hvem du har snakket med !Du pleier å vise veldig god tone på Facebook uten å slenge dritt.

   Rune L. Hansen:
   Tortur oh terror på kryss og tvers og fratatt livets rett. De ferreste overlever slikt særlig lenge. De har heller ikke et annet liv i reserve eller som de kan bytte til seg eller skaffe seg. Selv om noen og visse synes som å tro det. Dusinvare-mennesker får seg uberettiget til å tro mangt og meget feil.

   Irene Eveline:
   Det er ikke bare bare å få seg et liv, om man mistet det man hadde...

   Rune L. Hansen:
   Om man mistet det man hadde har man fortsatt det man hadde inntil man er drept.

   Rune L. Hansen:
   Og for et menneske å bli ødelagt og drept er det verste som kan skje, i all sin enkelhet.

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke noe en har mulighet til å velge seg bort fra.

   Rune L. Hansen:
   ‎!!!

   
---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, fredag 29. juli 2011, Vinberget:

   Jevnt hvitlig overskyet og omtrent 13 pluss-grader Celsius her ute klokken 10. Noe litt mindre overskyet utover mot kvelden og mot 20 pluss-grader. Endel mest lang-strakte både sirlige og slørete skyer på dus-blålig himmel og 12 pluss-grader klokken 22.30 og mot midnatt med mere dusete, tåkete himmel.
---
---

   Rune L. Hansen, 29.07. 2011:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/2043815929773

   Arbeiderpartiets terror-regime. Snart fortid?

*

   Bernt Ove Arnoldussen:
   Arbeiderpartiet vil stilt og rolig tørke vekk

   Bente Alertsen:
   Desverre dem har gått opp med 38 % prosent nye medlemmer i denne apen...

   May- Harriet Seppola:
   Det kan vœre ett reklametriks, AP bruker ethvert middel til å lure befolkningen.

   Rune L. Hansen:
   Reklame-triks, ja. De utnytter ethvert for å spre sin kriminelle virksomhet. Og disse dager nu ikke minst for å fortelle sine marionetter og med-skyldige i det norske folk at dette ikke er dager for å snakke om Arbeiderpartiet som det terror-regimet det er. Hykler at vi skal være i sorg (som om vi ikke er det fra før av) og med-menneskelighet, når bak kulissene det er en grotesk inkvisisjon, undertrykkelse, utplyndring, tortur og draps-virksomhet de i en overflod driver med og vil ha verre og verre. Arbeiderpartiets sanne motto: Alt skal være motsatt lov og rett. Vi får folket (tullingene og egoistene) til å være med på hva som helst!

   Rune L. Hansen:
   Og hvordan blir slutten på det hele, for de kriminelle og deres med-spillere sitt vedkommende? Uten en slik slutt vil den kriminelle galskapen, inkvisisjonene, indoktrineringen, undertrykkelsen, utplyndringene, tortur-virksomheten, kidnappingene og fangeholdene av barna, til-intetgjørelsen av familiene og foreldrene, truslene, frykten, utryggheten, etc. til å fortsette verre og verre.

   Rune L. Hansen:
   Arbeiderpartiets virksomhet var og er kriminell virksomhet og praksis.
   Politikk skal og må aldri mere overstyre lov og rett.
   Verste sort forbrytere er kriminelle dommere og forbrytere i den offentlige (inklusivt politiske) forvaltningen. Omfanget og ødeleggelsene slike påfører mennesker og samfunn er verre enn alt annet.

   Rune L. Hansen:
   Stabilitet, rettferdighet og trygghet i samfunnet og landet forutsetter at hverken det politiske eller annet overstyrer lov og rett.

   Rune L. Hansen:
   Representant for eller ansatt i den offentlige og politiske forvaltning og myndighet som overskrider sin myndighet begår konkret den forbrytelse som handlingen eller unnlatensen er i Straffeloven. Slike forbrytelser er mere ødeleggende og verre enn alt annet.

   Rune L. Hansen:
   Under-ordnede lover, regler og synsinger opphever ikke over-ordnet lov og rett.

   Rune L. Hansen:
   Over-ordnet lov og rett i og for Norge er Straffeloven, Menneskerettsloven og Norges Grunnlov. Disse er og skal være felles-menneskelige og gjelder for enhver og alle i Norge. Enhver og alle skal enkelt og effektivt ha tilgang til lov og rett for at lov og rett skal være lov og rett.

   Rune L. Hansen, 29.07. 2011:
   Hvis en unnlater å innhente syndebukker og kriminelle representanter for den offentlige og politiske forvaltningen, hvilket er motsatt både Straffelovens og Menneskerettslovens hensikt og bestemmelser, men i steden skylder på "system-vold" eller "system-feil" vil aldri barnerov-industriens eller den offentlige forvaltningens forbrytelser, rettighets-brudd eller kriminelle la seg stoppe. Men tvert om forholdene, tross eventuelle mange intensjoner og ordninger om forbedring og endring, bli stadig videre verre og verre.

   
---
---

   Rune Fardal, 29.07. 2011:

   Det slår meg i alle disse saker om barn:
   1. Barnevern tinrømmer aldri feil
   2. Sakkyndige innrømmer aldri feil
   3. Domstolene innrømmer aldri feil

   Er de ufeilbarlige eller er de egentlig ikke i stand til å se og innrømme faglig svikt?

*

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Det er vel ikke så nøye . Dem er hevet over oss alle andre ,vet du . Eliten kan tillate seg hva som helst .

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   De er vel strengt tatt så "outta their league" som de kan komme, men de bare fortsetter å late som de har greie på det de driver med mens de fortsetter å konstruere andres virkelighet.

   Elisabeth Aaslie:
   Når de hadde gitt meg ut sensitive papirer om en annen familie, ikke da en gang har de innrømmet feil.

   May- Harriet Seppola:
   Poenget er at det eneste saliggjørende for biologiske foreldre er å overgi sine barn til institusjon og fosterhjem, slik at de viser seg samarbeidsvillige , det virker som om det er en mal over de forskjellige rapporter fra sakkyndige at de på ingen måte må skrive om foreldrenes gode egenskaper , for det virker ikke som de har noen , istedet legger de seg på nivået til Kari Killen om at hvert 4 barn bør fjernes fra sine familie og at omsorgssvikt varer i 4 generasjoner, hva barnevernet mener om omsorgssvikt , selvfølgelig.

   Rune L. Hansen:
   Det handler om Arbeiderpartiets terror-regime. Et omfattende maskineri massivt og treff-sikkert gjennom mange år fin-justert for kidnapping, fangehold, tortur, indoktrinering, knebling og utplyndring av barn og foreldre, med i tillegg full ødeleggelse og til-intetgjørelse av foreldrene, familie og hjemsted etc. sentralt i sin politikk og ideologi som mål og hensikt.

   Rune L. Hansen:
   Mange trodde i det lengste at det var annerledes.

   
---
---

   Rune Fardal, 28.07. 2011:

   Sakkyndige må ansees som mordere!
   Faren tok livet sitt etter sakkyndig-feil - Nyheter - Innenriks - Aftenposten.no
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3990218.ece
   www.aftenposten.no
   Sakkyndige bidro sterkt til å få Petters far feilaktig dømt for incest. Etter å ha sonet dommen, tok han livet av seg...

*

   Anders Kleppe:
   Og slik går det når ikke samfunnet rydder opp i feiltagelser. Heng først, spør etterpå. De fleste får vi aldri vite om....

   Ove Storheim:
   Samfunnet forholder seg til ansvarsfraskrivelse og stiller seg demokratisk bak det dessverre. Men det er på høytid at de ansvarlige myndighetspersoner som foretar beslutninger på indisier og rykteflom blir stilt til ansvar slik at dem er klar over sitt ansvarsforhold. Kvalitetsikring er mangelfull og ha en jurye og ikke legdommere i rettsalen vil være ett meget godt verktøy for den ansvarlige beslutningsperson men det tragiske er at det er for kostbart for samfunnet vårt. Dette viser bare at demokratiet har en for lav rettsikkerheten i slike saker og dermed er han dessverre 1 av 4,5mill mennesker og lynsjeprinsippet for herje fritt.

   Rune L. Hansen:
   Hverken en jury eller flere andre enkelt-momenter hjelper når helheten eller flere andre enkelt-momenter mangler.

   Rune L. Hansen:
   Hvilken straff fikk forresten dommerne og de "sakkyndige" og barnas mor?

   
---
---

   Rune L. Hansen, 29.07. 2011:
   Et "demokrati" som overstyrer lov og rett er ikke noe demokrati.

---
---

   Fortsettelse fra i går:

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke noe en har mulighet til å velge seg bort fra.

   Rune L. Hansen:
   ‎!!!

   Berit Mikalsen:
   Du har da nok Liv i deg, till å sparke ifra Rune! ;O)

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Nemlig , men hvem skal få dem til å se dette , så selvgode , haner som de ter seg , desse folka..... Hadde dem bare stått imot de negative ting ved det Norske samfunn ,av mer kraft ,så hadde dem fortjent å regjere . Men vi er jo ikke så socialt bevisstløse , att det nytter å lure oss , vet du ! Ja senile kan de lure , men ikke oss, de er gjennomsiktige . Ja verre blir det for dem å skjule sine og verdens agenda .... Det nytter bare ikke lenger......!

   Anni Gudmestad:
   Tsk tsk tsk.. - det har mye å gjøre med AP ja, men det det er nå socialismen og ikke et enkelt parti det er tale om da..- det er denne påståtte socialisering og likehtsskapende urkraft som trakkaserer oss som ikke vil være andre enn oss selv.. -
   Derutover er det demokrati alle skrøjter av et annet ord for flertalsdiktatur, og nå vil de ha mere av dette diktatur skriver de.

   Petrine Julehase:
   hiver meg litt inn i duskusjonene her jeg nå, men det som er fint med norge er at det er hemmelig valg, det er ingen som hvet hva vi stemmer, men jeg tror ap har fåt mange sympatører pga det som har skjedd,og jeg velger og tro at det er vi som menesker som er løsninga på det som skjer her i værden og vårt vakre land.vi har muligheten til å ta mange valg hvær dag, og mange av oss tar av og til feil valg.men fleste paren av valgen vi tar kan rettes på.

   Rune L. Hansen:
   Det er Arbeiderpartiet som langt på vei har tatt og tar alle og ethvert valg for alle og enhver i Norge. Også med hensyn til hvem som skal tortureres, utplyndres og til-intetgjøres. Langt på vei ingen har noen egen stemme eller integritet i Norge.

   Rune L. Hansen:
   Arbeiderpartiet er livs-farlig.

   Rune L. Hansen:
   Og det er ikke meg dette handler om. Men jeg hverken har vært eller er bitter, selv om noen helst vil tro det og andre ønske det. Mest av alt tror og ønsker og sier de som mishandler, torturerer og dreper oss det og slikt, for å bagatellisere sin kriminalitet. Og for å forsøke å legge skylden på sine ofre.

   Rune L. Hansen:
   Kriminalitet kjennetegnes av å være hyklersk og motsatt lov og rett. Jo verre dess mere motsatt.

   Rune L. Hansen:
   Jo mere tilslutning og delaktighet de kriminelle får dess mere perverteres samfunnet. Og saksforhold blir motsatt og ødeleggende for mennesker og samfunn, samtidig som dette enda får tilslutning og delaktighet. Kriminalitet har nytte-verdi for de kriminelle og deres med-spillere og de bestreber seg på å omgjøre lov og rett til sine hensikter og det motsatte av lov og rett.

   
---
---

   Roger Sandvik, 29.07. 2011:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/2043394239231?notif_t=feed_comment  

   Dette blir for sprøtt mann. Kan du ikke heller skrive poesi...som før? Hadet.

*

   Loonie Moon:
   Han har tippet over helt...trenger å tvangsinnlegges slik at han kan slutte å plage familien sin mer.

   Rune L. Hansen:
   De gale er gale ja, ingen tvil om det. Vi dokumenterer det hele alt.

   Rune L. Hansen:
   En kommer uansett ikke utenom å ta forholdene i vårt land på alvor.

   
---
---

   Kristian Berg, 29.07. 2011:

   “Du mener det kan ikke være sant, så onde kan ikke mennesker være!! Brooooor… du har ennu meget å lære”

*

   
---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, lørdag 30. juli 2011, Vinberget:

   Middel-lavt tåkete og 13 pluss-grader Celsius her ute klokken 7 og oppmot 20 pluss-grader utover dagen. Tildels noe mindre overskyet en stund mot kvelden. Overskyet og 17 pluss-grader klokken 19.30.
---

   Mange av oss, som ikke straks lot seg drepe, ble fratatt alt det viktigste og videre alle muligheter for å kunne leve og for å kunne overleve. Det er viktig for de kriminelle at ikke vitner og bevis overlever og at de fangeholder og indoktrinerer eller dreper sine ofre. Og at de underveis i prosessen produserer sin egen versjon av saken, sin falske dokumentasjon.

   Trakasseringens, anklagenes og påstandenes falske dokumentasjon, hva enn av løgner, synsinger, halv-sannheter, forvrengninger og hat er det lett for de frekke, grådige og kriminelle å "fiske frem" fra alles krig mot alle og dens heksegryter. Det er slikt noe terror-regimets nyttige "idioter" er takknemlige for - og kaller "bevis" og "overbevisende" og "skjellig grunn" etc. For hva som helst av sin ondskap og kriminelle galskap.

   Skremmende? Ja, ingen tvil om det. Men ikke eller lite for disse kriminelle og deres med-spillere. Og de skremmer fort lett det meste av hva som helst med sine metoder og hensikter.

---

   Mariel og Alfredo var med rette livredde da de ble kidnappet og fangeholdt i Finnskogen. Urda og Solborg og. Både barn, voksne og dyr og vår verden og våre samfunn ødelegges.

   Idun ble forskrekket og skremt sjokk-artet av Andis holdninger og egoisme. Og han er bare en forholdsvis mild variant. Hun reagerte på sitt vis. På sine vis. Og Trude, Balder og mormor (og Gudmund) "hvisket" til henne at det er slik det er og skal være og må være for å overleve ... At grådig egoisme, frekkhet, falskhet og løgn er det rette og hva som gir valg og seier og vinning.
   Idun til og med kunne misforstå meg dithen, fordi jeg var for naiv og tolerant til Andi og for mild og tolerant overfor Trude, mormor og Balder. Hun tok dette fra min side til inntekt for noe annet - og mot meg. Dermed mistet hun enda bråere fullstendig fotfeste og uskyld. Hun aksepterte og gikk helhjertet inn for Mormor, Balder, Trude og Gudmund sin metode og holdning.
   Karl ble derefter et menneske til nytte og nytelse for henne, da hun kom sammen med ham. Han var og er samtidig mye verre enn Andi. Og Idun kommer lett nok til å kvitte seg med ham underveis. Det er slik det er i den der verden. Kriminelle er ved behov med letthet også kriminelle overfor hverandre. Dette var hva som i en prosess fra 2006 skjedde med Idun. Først dette med Balder, mormor og Trude i 2006, derefter dette med Andi og Karl. Alt og det hele med ondskap forårsaket av Iren K. Hebnes og hennes med-spillere.
   Idun er ugjenkjennelig og fullstendig noe annet i det indre. Likesom Balder og Gudmund.

---

   Intenst med angrep av trakassering og løgn fra Trude og kidnapper-gjengen på min Facebook-profil i disse dager. De bruker samme metode og samme sort trakassering som de brukte i HUNs Gjestebok ( ekstern ) efter at de 3. april 2008 kidnappet mine barn og fangeholdt og kneblet de i Finnskogen.
   Jeg lar de utfolde seg - og dokumenterer også slik noen av deres metoder og noe av deres virksomhet.

---
---

---

   Rune L. Hansen, 30.07. 2011:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/2045907582063?notif_t=feed_comment

   Løgn, falskhet og kriminalitet. For mange i Norge det viktigste og mest sentrale i livet, som inntekts-kilde, status og karriære.

*

   Inger Mathiassen:
   Ja så sant så sant.

   Patrik Estola:
   som i Sverige

   Bernt Ove Arnoldussen:
   ja så sant så sant !

   Gro Carlsen:
   En god forelder setter sine egne behov til side og setter barnets behov høyest, la Stauda få lov å kontakte sine venner og sin familie, det er mange som er bekymret for henne nå Rune, jeg er en av dem...

   Rune L. Hansen:
   Løgn og falskhet. Av regjeringen tilrettelagt for å være en inntekts-kilde for mange.

   Gro Carlsen:
   omtanke og omsorg kan ikke måles i penger og styres ei av noen regjering...

   Rune L. Hansen:
   Til orientering: Denne "Gro Carlsen" herover og visse andre som driver med blandt annet kidnapping og fangehold av barn morer seg her nu på sitt perverse vis med skrible løgn og trakassering. Jeg vill bare her gjøre oppmerksom på det.

   Gro Carlsen:
   Overhodet ikke Rune.... Jeg skriver kun det jeg mener, Stauda trenger sine nære og venner... Ikke hold henne unna dem...

   Loonie Moon:
   Nytter ikke snakke fornuft til en paranoid psykopat Gro... han eier ikke omtanke og empati for andre enn seg selv.

   Gro Carlsen:
   Jeg vil også at Rune skal vite at det er flere enn familien som bekymrer seg og savner Stauda...

   Loonie Moon:
   Dessuten er han så feig at han sletter innleggene som barna hans har skrevet til ham, slik at ingen skal se at de ikke godtar og støtter oppførselen hans. De barna han mener å ha blitt fratatt ønsker ikke å være hos ham.

   Gro Carlsen:
   Jeg merker at han også sletter endel av mine... Jeg har ikke trakkassert deg Rune og tenker heller ikke å gjøre det, men er oppriktig bekymret for Stauda !

   Rune L. Hansen:
   Visse tar automatisk løgn og falskhet for sannhet, eller langt på vei hva som helst noen sier. De som driver med løgn og falskhet satser og nettopp på det. Dette og slikt er alminnelig i Norge, særlig i forhold som forholder seg på noe vis til terror-regimets offentlige forvaltning.

   Rune L. Hansen:
   Løgn og falskhet er i Norge mye penger, status og karriære verdt.

   Gro Carlsen:
   Det kan du gjerne mene og tro Rune, alt jeg har bedt deg om er å la Stauda få kontakte sine venner som bryr seg om henne og er glad i henne...

   Rune L. Hansen:
   Roger Sandvik slettet herunder sin tråd, hvor samme kidnapper-gjengen utfoldet seg. Jeg har for ordens skyld selvfølgelig en kopi.

   Loonie Moon:
   Vissvass og tåkeprat! Lett på rompa di og få deg jobb i stedet for å leve i paranoiaboblen din på internett og å plage barna dine. Sitter å kritiserer det systemet som alltid har holdt deg med penger fordi du var for forskrudd eller lat til å ta deg en ærlig jobb..patetisk!

   Gro Carlsen:
   Jeg er på ingen måte enig med deg Rune, jeg støtter Idun og Balder og flere med dem fullt ut, men hvis jeg for et øyeblikk skal følge din logikk Rune... Vil ikke det å holde Stauda borte og uten tilgang på kommunikasjon med sine søsken, sin familie og sine venninner være minst like ille som når du hevder hun ble kidnappet og fangeholdt borte fra deg...? Hvordan kan det du gjør mot Stauda nå på noen måte rettferdigjøres ? I følge din egen logikk... Stauda er en flott 14 år gammel jente som trenger sine venner og sin familie... og det du driver med nå er direkte skadelig for henne, slik du selv også hevder...

   Loonie Moon:
   Kidnapper-gjengen du henviser til er jo dine engne barn da... hmmm...

   Gro Carlsen:
   Da lar du kanskje den stå nå...?

   Loonie Moon:
   Han kommer vel med en lang trøttende utredning som fører ingensteder nå om terrorregime,kidnapping og religiøst svada...

   Loonie Moon:
   blablabla...

   Rune L. Hansen:
   Jeg har ikke slettet noe som helst.

   Rune L. Hansen:
   Forholdet er det samme i Sverige og i Danmark og visse andre steder og ja.

   Gro Carlsen:
   Det er bra Rune, men du svarer heller ikke på mine spørsmål... Når du selv hevder at det å holde dine barn borte fra deg kan jevnstilles med drap... er det ikke da det samme når du holder Stauda borte fra sine venner og søsken ?

   Rune L. Hansen:
   ‎( Kidnapper-gjengen stadig med skriblerier her. Interesserte kan evt. lese mere om deres aktiviteter på følgende link:
   http://hunwww.net/ekte-kri​stendom/SAKER/MENNESKEVERN​-DVD-RLH/MENNESKEVERN/brev​ene-index.html
   Der også svar på alle dine spørsmål og mere til, "Gry Carlsen". )

   Roger Sandvik:
   Jeg slettet innlegget fordi kommentar-debatten som oppsto var helt off topic, og jeg ville ut av noe som er en familiegreie mellom dere. Rune, jeg er hverken det ene eller det andre og jeg driter i om du for ordens skyld har en kopi. Over og ut.

   Rune L. Hansen:
   Jeg forstod såpass, og endel mere. Det kom grov trakassering under innlegget. Trakassering med basis i meget grov kriminalitet. Dog er kriminalitet ikke en "familie-greie" eller en familie-sak. Kriminalitet i våre omgivelser angår oss alle og enhver.

   
---
---

   Fortsettelse fra i går:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/2043394239231?notif_t=feed_comment

   Rune L. Hansen:
   En kommer uansett ikke utenom å ta forholdene i vårt land på alvor.

   Karl Hansen:
   Ja koffer ikkje kalla ein spade for ein spade, mannen e GAL og ikkje positiv gal eller. Heile familien e bekymra for Stauda som han har KIDNAPPA TORTURERT OG UTPLYNDRA så han pleie og kalla det. Skjønne ikkje at han e blitt bura inne for lenge siden. Thank god han ikkje har tilgang på våpen. RLH= Fremmtidig Terrorist/massemordar. Og alle bevisene om at mannen e galen har jo ann dokumentert skjøl.

   Karl Hansen:
   Stauda har vært borte fra sinn mor og sine søsken siden 24juni uten noen som helst form for kontakt. Uten om det Rune legger ut av info. Rune nekter henne kontakt me sine søsken og mor. Nå må folk her inne faen begynne og reagere litt her, har ikke folk lagt merke til at hele familien er i mot han og dere tror på det han sier. Skam dere !!!!!.

   Loonie Moon:
   Ser ut til at enkelte tror at alle som blir fratatt barna sine er uskyldige og at det er synd på ALLE disse foreldrene og at barnevernet alltid er synderene... det finnes faktisk gode grunner for at enkelte foreldre ikke bør ha barna sine... slik som i RHL's tilfelle. Dessuten virker det som noen av RLH' "venner" på vennelista hans er sprutgale selv.

   Balder Skjærvik-Hansen:
   Det RLH nyleg skreiv på Facebook-profilen til Stauda Sofie er også heilt på trynet, som det meste anna han skriv.

   Balder Skjærvik-Hansen:
   Her er ein tråd som seier mykje: http://www.facebook.com/rl​hhun/posts/2035327637571

   Idun Evig Hansen:
   Det har sine grunner at det er mamma aleine som har fått den daglige omsorgen for ungene, og det er vel ikke så vanskelig å skjønne når en leser litt på det RLH skriver så ser en at han har en helt annen virkelighetsoppfatning enn resten av familien. Derfor er det ikke mye vits i å diskutere med han heller fordi en får bare usaklige og frekke svar tilbake. Og han tror at HAN har alltid rett samme kor galt det er nesten. Trist at det har blitt sånn... Restan av familien og søskena har et utrolig sterkt og godt sammhold. Stauda forsvant fra hjemme hos mamma ca 24.juni og ingen av oss har fått snakka med hu ettepå... Ikke rart vi er bekymra. Har blandt annet prøvd å få taki hu på facebook men hu blir vel nekta all form for komunikasjon med oss. Og det er ikke første gang RLH nekte familien å ha kontakt med hverandre... Stauda av egen fri vilje hadde aldri gjort dette mot oss... Men vi får håpe at vi snart har Stauda tilbake her igjenn i godt behold! ♥ Gla i deg kjære Stauda Sofie ♥

   Rune L. Hansen:
   ‎100% løgn. Noen bedre?

   Balder Skjærvik-Hansen:
   Rune ligg tynt an med å forsvare løgnane sine no :-)

   Karl Hansen:
   Så sant så sant :).

   Roger Sandvik:
   ‎" 100% løgn. Noen bedre "...bekrefter vel det Idun skriver.
   "Derfor er det ikke mye vits i å diskutere med han heller fordi en får bare usaklige og frekke svar tilbake. Og han tror at HAN har alltid rett samme kor galt det er nesten"
   - Jeg visste ingenting, og vil heller ikke vite om hans famileforerliggende, som ble tema etter mitt vegginnlegg. For meg er Rune poet, men når jeg leser synspunktene etter terrorangrepet og ser mangelen på empati for alle berørte har han mistet min respekt.

   Idun Evig Hansen:
   Vi vil heller ikke ha noe med de sjuke skriveriene hans å gjør. Det er sånt som en blir kvalm av å lese. Så vanligvis følger eg ikke med på det. får bare med meg litt innimellom, sånn som her. Og det blir bare værre ser det ut til.. Jaja, vi har mere fornuftige og meningsfulle ting å fylle dagene våre med. La oss heller nyte det som er godt og som sprer glede i livene våre! ♥

   Gro Carlsen:
   Jeg er på ingen måte enig med deg Rune, jeg støtter Idun og Balder og flere med dem fullt ut, men hvis jeg for et øyeblikk skal følge din logikk Rune... Vil ikke det å holde Stauda borte og uten tilgang på kommunikasjon med sine søsken, sin familie og sine venninner være minst like ille som når du hevder hun ble kidnappet og fangeholdt borte fra deg...? Hvordan kan det du gjør mot Stauda nå på noen måte rettferdigjøres ? I følge din egen logikk... Stauda er en flott 14 år gammel jente som trenger sine venner og sin familie... og det du driver med nå er direkte skadelig for henne, slik du selv også hevder...

   Roger Sandvik:
   Jeg sletter innlegget. Lykke til, alle ♥


---

   Rune L. Hansen:
   Jeg har iallfall uansett tatt en kopi.

---

*****

--31--
-- Dagboks-notater, søndag 31. juli 2011, Vinberget:

   13 pluss-grader Celsius, tåke, litt dusk-regn her ute i natt klokken 4. Tåke-hav og omkring 15 pluss-grader utover formiddagen. Utover eftermiddagen mere dust overskyet og slørete og sol, med 15 pluss-grader klokken 20. Og mot midnatt 13 pluss-grader.
---

   En stor politi-bil med politioverbetjent Arild Austrheim fra lensmannskontoret i Vindafjord uten uniform og en til med uniform kom her i eftermiddag og de to var på vei fra inngangen til eiendommen bort til husene her da jeg gikk de i møte og vi stoppet omtrent midt mellom. Det var Arild Austrheim av de to som snakket. Han sa blandt annet at de kikket efter Stauda og spurte om jeg hadde noe å fortelle i den anledning og at de ville vite om hun har det bra. Dette siste er noe slike ofte sier når de egentlig har andre og mere hensikter. Spørsmål flere ganger gjentatt om jeg har sett eller snakket med Stauda ble ikke besvart hverken bekreftende eller avkreftende av meg. Og han sa at de nu skulle av-skilte bilen, hvilket de gjorde.
   Jeg sa blandt annet at jeg ikke ønsker noen hus-inkvisisjon og henviste til hva det står i Norges Grunnlov og i Straffeloven angående dette. Merkverdig nok begikk de denne gangen ingen hus-inkvisisjon. Bortsett fra av-skiltingen av bilen.
   Iøvrig er det jo slitsomt og urovekkende i det heletatt med de.
   Saklig, høflig og imøtekommende som vanlig sa jeg at jeg kan tenke meg litt om og gjøre noen undersøkelser og derefter gi de en skriftlig tilbake-melding pr. e-post.
   Jeg fortalte de igjen at saks-komplekset er politi-anmeldt og til behandling hos påtalemyndigheten. Han sa at saken der vel er henlagt og jeg at nei. Jeg undrer på om de fritt frem later som om saken er henlagt. Jeg sa og at saks-komplekset er oversendt Menneskerettsdomstolen i Strasbourg for saksbehandling. Arild Austrheim spurte meg merkelig nok om hvor mange pakker jeg har sendt dithen. Jeg fortalte ham ikke det og han sa noe om at det er dyrt å sende store pakker dithen. Merkelig sagt. Spesialenheten for politisaker nevnte jeg ikke.
   Han sa efter hvert også at de efterpå skulle snakke med mine naboer i nærheten og jeg så at de efterpå kjørte opp innkjørselen til de nærmeste naboene. Der ble de i en halvtimes tid før de antagligvis kjørte videre imot neste nabo, Tindeland. Et kvarters tid efterpå kjørte de tilbake igjen og videre. En sivil bil av vanlig størrelse var trolig sammen med de og kjørte efter.
   Jeg gikk derefter og besøkte og pratet et par timers tid med Bernt og Hilde, nærmeste nabo. Kristoffer og Daniel kom her med mat til hundene en stund efterpå.

---
---

   Rune L. Hansen, 31.07. 2011:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/2046574918746?notif_t=feed_comment

   Arbeiderparti-regjeringens representanter (med Stortingspartiet som underavdeling) er storstilt og omfattende grovt kriminelle både i henhold til Straffeloven og Menneskerettsloven. Punktum.

*
   Rune L. Hansen:
   En bagatell eller ubetydelighet? Nei, så tvert om.

   Kirsten Kjaer:
   Rune jeg mener nu , at Stoltenberg og arbeiterpartiet er hårdt ramt og jeg mener ikke , at det lige er i denne tid, hvor så mange er myrdet for deres politiske overbevisning, at det er rimeligt, at læse din kritik. Du kan udelukke mig som ven, men jeg bliver dårlig af , at læse dine kommentarere !

   Rune L. Hansen:
   Da er det noe alvorlig galt som feiler deg, som forhåpentligvis ikke er for smittsomt. Beste hilsner og god bedring.

   Kirsten Kjaer:
   Nej Rune jeg er meget rask . Kunne det være dig, der tager fejl?

   Rune L. Hansen:
   Tidens munn gir oss begge og alle det svar.

   Kirsten Kjaer:
   https://www.facebook.com/e​vent.php?eid=2164369517363​75Giv Nobels Fredspris til Stoltenberg og det norske folk.
   Location: Worldwide
   Time: ‎5:00PM Wednesday, July 27

   Rune L. Hansen:
   Løgn, frekkhet, terror, tortur, utplyndring, undertrykkelse og drap har bare kort-siktig og motsatt vinning.

   Kirsten Kjaer:
   http://www.youtube.com/wat​ch?v=q163yuDp0iENorwegian Prince visited Mosque After Oslo Bombing
   www.youtube.com
   Muslims Invited Prince For Condolence After Oslo Bombing Tragedy...

   Rune L. Hansen:
   De ville gi både Hitler, Mussolini, Franco, Tsjaosjesco, Pol Pot, Mao, Stalin, Bresjnev, Olaf Palme, Grøss & Gru Harem Brunstland, Herodes, Caligula, osv. slikt noe og.

   Rune L. Hansen:
   Kriminelle og deres med-spillere opphever ikke lov og rett.

   Loonie Moon:
   Trist at du kaster bort livet ditt på å kjempe mot alt og alle istedet for å være en god far og et godt medmenneske. Det må være et ensomt og trist liv.

   Rune L. Hansen:
   Det motsatte av sannheten og fakta er hverken sannheten eller fakta, "Loonie Moon".

   Loonie Moon:
   Øøøøh... nei det er det ikke, men hva er poenget ditt? Det svaret hadde ikke noe som helst med hva jeg skrev å gjøre. Skjønner at du prøver å virke intelligent i scizofrenitåken din, men du understreker hele tiden det dine svar hvor virklighetsfjern og syk du virkelig er.

   Comandante Durruti:
   Finale.

   John Hansen:
   De har jo gitt fredspriser til mye rare terrorister og krigere tidligere,så hvorfor ikke gi en til seg selv også...

   Karl Hansen:
   Burde ha gitt fredsprisen t Rune vettu, der har me ein mann så har kjempa mot staten og overmakten i alle år. Det ingen så har blitt torturet mer og plyndra mer og ikkje minst drept mer en RLH. Mannen e jo jesus som har stått opp igjen skjønnne dokker ikkje detta , han har jo blitt drept og så leve ann videre. Halleluja prais the lord. Can i get an amen !. Mannen er jo ett mirakel.

   Loonie Moon:
   Hahaha...ja,snakk om å ha forvrengt bilde av seg selv og sin betydning...

   Loonie Moon:
   Og ikke minst forvrengt bilde av virkligheten.

   Karl Hansen:
   Lura på ka tid Tv2 komme t og laga ein dokumentar om Rune eg, det sitte eg og vente på. Og koffer ikkje han blei me i norges herligeste vett ikkje eg.

   Loonie Moon:
   hehehe...;-)

   Karl Hansen:
   ‎:D, man må jo bare le av han til slutt det hjelper jo ikke og snakke saklig med en slik person :P.

   Loonie Moon:
   Sant nok... han er en veldig stakkarslig og alvorlig psykisk syk mann.

   Loonie Moon:
   Men det jeg ikke ler av er hvordan han skader Stauda nå ved å holde henne borte fra alle de hun er glad i...

   Karl Hansen:
   Og ja det som er skremmende er at det er mange fler som han, som er helt ute på viddene. Det er tragisk når folk brukker sine barn som unskylding i sin syke syke og ektreme holdninger.

   Loonie Moon:
   Ja... sånt er uakseptabelt og sykt!! Kan ikke tenke meg at det er særlig sunt for ei 14år gammel jente å holdes fange hos sånne folk som han og hans ekstremist venner.

   Rune L. Hansen:
   For deg er jo et menneske, unntatt deg selv, uansett nokså verdiløst, Karl. Det har ikke vært vanskelig å forstå deg dithen.

   Loonie Moon:
   På seg selv kjenner man andre....

   Loonie Moon:
   Det er jo du som er totalt egoistisk og uten omtanke for andre enn deg selv...

   Karl Hansen:
   Det er jo ikke så lett for politiet heller med en slik person vettu, så skriker om rettigheter og båndopptakere eller vett. Og mannen er jo såpass gammal at sjangsen for og bli frisk i hodet sitt nå er minimalt. Ja hva vett vi av hva slags syke folk som er der ute pedofile med andre ord som sitter og maser om relgion. De florerer på slike sider. lol jada rune ja og tvanginlegg deg gjør alle en tjeneste. Er nå 10ganger mer medmennesklig en deg , jeg har aldri slått barna eller kona mi. Du e ein vits og komme alltid t og verra ein vits hadde du greid og uretta noe med det du holde på me hadde det skjedd for lenge siden.

   Loonie Moon:
   Ja... tenk så mange gode år han har kastet bort på å lage bråk istedet for å nyte at han hadde en flott familie og tross alt lever i et godt land..

   Rune L. Hansen:
   På seg selv kjenner man andre? Tydelig og klart ikke.

   Loonie Moon:
   Nei,du er jo en helgen eller noe i den duren vel....

   Karl Hansen:
   Fyren tror jo at han er en engel som er født på ny og det sier jo sitt.

   Loonie Moon:
   Så er han bare en stinkende forskrudd gammel hippie.

   Karl Hansen:
   Der traff du spikeren på hodet nice ! :P.

   Rune L. Hansen:
   Hva eller hvem enn jeg er, så har jo dere sagt meget mye om hva og hvem dere er.

   Loonie Moon:
   Ja..vi er personer som bryr oss om Stauda og er bekymret for henne.

   Karl Hansen:
   Fordi vi sier det som er sant og ikke går rundt grøten. Derfor du gjemmer deg på FB og du hadde blitt så latterlig gjort i en offentlig debatt og dette vet du. Derfor er det betrygende og sitte og mjaue på ræva si i vikebygd. Der er Stauda vi bryr oss om , deg kunne vi ikke gidd mer faen i.

   Berit Mikalsen:
   Jorun Storbakk Dere,"Mannen i gata " opplever daglig overgrep fra myndighetene. Det er bare pyntet på, fine ord ,rettorikk . Men det foregår faktisk overgrep mot endel av befolkningen i dagens Norge ,med velsignelse fra øverste hold. Men hvem bryr seg ! Jeg mener at alle stemmer skal bli hørt ,selv om en ikke skriver som en akademiker................​...... Skjønt at noen har hjerte for de som opplever vonde ting og urettferdighet! ♥

   Berit Mikalsen:
   Om en mener at en mann er syk, sinnsyk eller så, lever vi i ett land der de syke og sinnslidende skal korsfestes i en *internett gapestokk*? Og hva skulle det i så tillfelle ha bidratt med bedring`og heling?

   Loonie Moon:
   Helt klart... men i dette tilfellet er det RLH som har gjort overgrepene og ikke myndighetene. Han holder Stauda borte fra alle hun er glad i uten at hun en gang får ringe de.

   Karl Hansen:
   Syke alvorlige syke folk skal ha hjelp ikke passe på BARN !!!!!!!!.

   Berit Mikalsen:
   En sinnslidele er heller ikke beviser på at en er gal, men oftere bevise på at en person lider, forde personen har blitt utsatt for trakaseringer og att menneskerettighetene er brutte over for vedkommne,

   Loonie Moon:
   RLH har vært sinnslidende hele livet, så det er neppe forklaringen.

   Karl Hansen:
   ikke glemm uføretrydga hele livet heller.

   Loonie Moon:
   Ja... pga paranoia scizofreni diagnose.

   Berit Mikalsen:
   Den som er frisk, og hel, bør lege sin neste, den som er uten synd, kan kaste den første stein.. En klok mann bygger desutten hus av de steiner andre kaster på en.... Hvem bygger best opp noe, uten og personlig angripe andre her?

   Loonie Moon:
   Ville likt å høre om du sa det samme om dine barn ble fange holdt uten at du fikk ha kontakt av en ustabil psykisk syk person. Fint å si sånt nåe

   Loonie Moon:
   når det ikke gjelder en selv.

   Berit Mikalsen:
   Først nå fikk jeg sett de siste inlegga...

   Berit Mikalsen:
   En kan vel ikke sette seg inn i andres situasjon, og bedømme og dømme som Gud i deres tilfeller? Og enda mindre respekt om det er på åpen vegg!!?

   Loonie Moon:
   Vel... RLH liker jo så godt å henge ut og angripe andre på nett, så da må han jo kunne tåle litt av sin egen medisin.

   Bjarne Nordstrand:
   råtten lukt av barnevern ansatte på noen kommentarer

   Bjarne Nordstrand:
   og de normale på din venneliste

   Bjarne Nordstrand:
   tror ikke det

   Bjarne Nordstrand:
   Jeg forstår ikke alle bedreviterne, som kan alt og vet altom folk sin livssituaisjon.Var dykker i nordsjøen med betydelige skader, men bare trakasering fra etater som skal hjelpe og legge tilrette for folk med problemer

   Karl Hansen:
   Alt som er ondt i verden er jo seff BV sinn feil. For det er jo ikke som andre arbeidsplasser som har forskjellige mennesker med forskjellige synspunkter. De blir jo sendt på paramilitæret innstanser som de lærer våpenbruk og tortur og ikke minst utplyndring. Stoltenberg er øverstkommanderende. De er Ninjaer som sniker seg rundt om natta. De er hardere en den mest hardnakka FSK opratør, de kommer fra bakke, luft, sjø.

   Bjarne Nordstrand:
   Hei Dag,jeg roter ikke med medisindosetten .Trenger den for og beholde livet.Kan bare beklage at jeg ofret helsa mi for norges økonomiske herlighet,så du og de fleste i norge kan sitte og telle kroner

   Karl Hansen:
   Nokk av folk som har gjort det og de sitter ikke og syter av den grunn.

   
---
---

   Fortsettelse fra i forgårs (29.07. 2011):
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/2043815929773

   Rune L. Hansen:
   Under-ordnede lover, regler og synsinger opphever ikke over-ordnet lov og rett.

   Rune L. Hansen:
   Over-ordnet lov og rett i og for Norge er Straffeloven, Menneskerettsloven og Norges Grunnlov. Disse er og skal være felles-menneskelige og gjelder for enhver og alle i Norge. Enhver og alle skal enkelt og effektivt ha tilgang til lov og rett for at lov og rett skal være lov og rett.

   Rune L. Hansen:
   Hvis en unnlater å innhente syndebukker og kriminelle representanter for den offentlige og politiske forvaltningen, hvilket er motsatt både Straffelovens og Menneskerettslovens hensikt og bestemmelser, men i steden skylder på "system-vold" eller "system-feil" vil aldri barnerov-industriens eller den offentlige forvaltningens forbrytelser, rettighets-brudd eller kriminelle la seg stoppe. Men tvert om forholdene, tross eventuelle mange intensjoner og ordninger om forbedring og endring, bli stadig videre verre og verre.

   Ole Petter Olsen:
   Du verden så feil det går an å ta.

   Annina Karlsson:
   Om det beror po bristande utbildning alla dessa kränkningar som utförs undrar jag varför inte mina grammar eller nogra andra har varit lika jävliga mot mej i mitt liv som barnavernet.

   Annina Karlsson:
   Grannar skulle det vara.

   Arild Holta:
   Egoisme er et filosofisk begrep som beskriver en filosofi. Den filosofien ligger langt fra Arbeiderpartiets kollektivisme. Egoisme setter individet i sentrum, ikke kollektivet og massen.
   Arbeiderparti-folk hater den individualistiske filosofien egoisme. Den truer deres kollektivisme, majoritetstro og autoritetstro. Mennesker som tenker på seg og sitt og aksepterer at også andre gjør det, er en trussel mot Arbeiderpartiet. I motsetning til de som tenker kollektivistisk.
   "Egosentrisk" er et bedre ord å bruke.

   Annina Karlsson:
   jag moste först ta väl hand om mej själv för att kunna ge nogot till andra. Om kolektivet är det centrala har människan inget värde. Vad är egentligen kolektivet för ting??

   Rune L. Hansen:
   Et saklig forhold til lov og rett er av vesentlig betydning angående dette og slikt.

   Annina Karlsson:
   Kolektivet är ingenting mer än oharmoniskt oljud utan den enskilda människan.

   Rune L. Hansen:
   Arbeiderpartiet representerer en i disse dager i Norge, Sverige og Danmark snart historisk svunnen tid med forakt for enkelt-mennesket, familien, lov og rett. Kriminelles egoisme, både som enkelt-mennesker og i flokker, over-trampende enkelt-mennesket, familien, lov og rett. En tid av urettferdighet, grådighet, falskhet, overfladiskhet, alles kamp mot alle, som forsvinner, erkjennes å være til ingens beste eller ve og vel. Kort-siktig egoisme, hovmod som stod for fall, nu veid og funnet for lett.

   Halvor Gramstad:
   du verden som jeg synes synd paa deg og dine meningsfeller son lider saa mye for ingenting. faa dere en meningdfylt jobb .

   Rune L. Hansen:
   Trakassering og kriminalitet er ingen "meningsfylt jobb", Halvor Gramstad.

   Halvor Gramstad:
   hemmligheten med kritikk er aa komme med konstruktive loosninger. uten alternativ til kritikken er den bortkastett og barre trist. urettfedighet finnes i alle styringsalternativ.. hemligheten er aa gjoore dem saa smaa som mulig . argumentasjon og diskusjon er rikktig veg aa gaa. trakkasering er for taaper.

   Rune L. Hansen:
   Et og annet er du iallfall i nærheten av, Halvor Gramstad.

   Halvor Gramstad:
   ‎;-)

   
---
---

   Også fortsettelse fra i går:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/2045907582063?notif_t=feed_comment 

   Roger Sandvik:
   Jeg slettet innlegget fordi kommentar-debatten som oppsto var helt off topic, og jeg ville ut av noe som er en familiegreie mellom dere. Rune, jeg er hverken det ene eller det andre og jeg driter i om du for ordens skyld har en kopi. Over og ut.

   Rune L. Hansen:
   Jeg forstod såpass, og endel mere. Det kom grov trakassering under innlegget. Trakassering med basis i meget grov kriminalitet. Dog er kriminalitet ikke en "familie-greie" eller en familie-sak. Kriminalitet i våre omgivelser angår oss alle og enhver.

   Thomas Shama Larsen:
   Uskyldige blir stemplet kriminelle for å velge naturens og moder jords medisin og ikke de syntetiske aspekter som sentralen vil ha folk på. Penger penger å atter penger, de driter i livene til folk jo.

   Rune L. Hansen:
   Ja, slik er det og det er jo det som må endres, Thomas.

   Gro Carlsen:
   Jeg har lest på din side Rune og finner overhodet ingen svar... Fakta er at du har tapt i alle rettsinstanser og svarer med å politianmelde alle i hytt og pine ! Fakta er også at Stauda er meldt savnet og er etterlyst, ut ifra det du selv har skrevet på Staudas vegg vet du hvor hun befinner seg...

   Rune L. Hansen:
   Og frekke, løgnaktige og falske er de, slik som for eksempel "Gro Carlsen" her. Men deres "sannheter" er livsfarlige og skampletter, ødelegger og dreper.

   Gro Carlsen:
   Jeg tar utgangspunkt i hva du selv skriver Rune, så dersom jeg er en løgner så er det deg det stammer fra....

   Rune L. Hansen:
   Hva som helst sier de for å skjule og videreføre sin kriminelle virksomhet. Absolutt hva som helst. Den ene verre enn den andre.

   Gro Carlsen:
   Du har selv lagt ut dokumenter på at du er diagnostisert paranoid scizofren... Jeg anntar det er derfor du mottar uføretrygd ? Hvis du bestrider dette er du jo selv en kriminell utplyndrer og dersom du ikke bestrider dette er det på tide du ber om hjelp ! Scizofreni er en alvorlig sykdom og du trenger da medisinsk oppfølging Rune.

   Rune L. Hansen:
   Tortur, utplyndring, drap, løgn, trakassering, falskhet, ondskap er bagateller for de.

   Gro Carlsen:
   Jeg håper du vil få hjelpen du så tydelig trenger Rune !

   
---
---

   Kai R Schantz, 28.07. 2011:

   Et utdrag fra Notat: 13. januar 2009. Av Mari Teigen, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning:

   Mye av dagens kjønnslikestillingsdebatt handler om menn. Men det er gjerne menn i en helt spesiell rolle: rollen som tapere i likestillingssamfunnet - innenfor utdanningssystemet, i familien, ved skilsmisser og barnefordeling - eller på kjønnsmarkedet. Taperdebatt om menn og likestilling er etter hvert blitt hverdagskost i det offentlige ordskiftet. ♀Derfor kan det være lett å glemme at slike forståelser bryter med hovedlinjen i den etablerte likestillingspolitikken. Jf. likestillingslovens formålsparagraf, der lovens formål er å fremme likestilling mellom kjønnene, ♀ særlig med sikte på å bedre kvinnenes stilling!!
   Et hovedproblem ved mannsmeldingen er likevel at den isolerer politikken til de tilnærmingene der menn kan forstås som tapere. Hovedbudskapet er at siden menn kommer dårligere ut enn kvinner på en rekke områder, i forhold til skoleprestasjoner, frafall fra utdanning, helse, kriminalitet, omsorg for egne barn, osv.,På denne måten står regjeringen i fare for å underbygge oppfatninger av at vår tids likestillingsproblem er at menn har «tapt» der kvinner har «vunnet».
En egen stortingsmelding om menn er et underlig grep.

   Kai R Schantz:
   Hvordan kan vi ha en formålsparagraf angående likestilling som samtidig hindrer likestilling for det enne kjønnet.. det bryter med formålsgraffen for likestilling å skulle ha fokus på noe annet enn feministik kvinnestilling.. OG HUN ER FREKK NOK TIL Å BRUKE DETTE SOM ARGUMENT FOR Å HINDRE MENN LIKESTILLING PÅ DE OMRÅDER SOM ER IDENTIFISERT SOM DISKRIMINERENDE FOR MENN!

   Rune L. Hansen:
   Alt fra de der skal jo være så motsatt lov og rett som det går an. Og det er det utrolige de klarte å få mye av det norske folk med på!!!

   Kai R Schantz:
   § likestillingslovens formålsparagraf, der lovens formål er å fremme likestilling mellom kjønnene, særlig med sikte på å bedre kvinnen stilling ---> OG SLIK LYDER DENNE FOMÅLSPARAGRAFEN FORTSATT OG DENNE FEMINIST FORSKEREN HEVDER AT DET DERFOR IKKE ER LOVLIG Å FREMME LIKESTILLING DER FOKUS ER MANNEN STILLING!

   Rune L. Hansen:
   Logisk vel, når alt skal være helt fullstendig motsatt lov og rett. Da må det jo være slik. Så uhyre grovt kriminelt som mulig.

   Rune L. Hansen:
   Motsatt er jo motsatt.

   Kai R Schantz:
   Hva forteller dette oss?

   Rune L. Hansen:
   Et spørsmål vel enhver voksen nok bør besvare ... Molbo, eller ikke molbo? (Hvor mange justismord og mye kriminell galskap, tortur, utplyndring og drap innebærer feil side?)

   Rune L. Hansen:
   (I Norge pr. år?)

   Rune L. Hansen:
   ((Arbeiderparti-regjeringen i Norge har flere (nokså mange) lignende effektive våpen for terror, tortur, utplyndring og drap overfor sivil-befolkningen. Våpen-bruk de iherdig forsøker å skjule.)) 

   Dag Vidar Madsen:
   Det har vært tverrpolitisk enighet om dette på stortinget Rune. Alle saker må ha flertall. Alle likestillingsministere har kjørt den samme ensrettede linja uavhengig av parti. Kvinner er generelt ikke vinnere fordi om et lite knippe feminister har satt dagsorden på tinget og klort seg fast i makta.

   Rune L. Hansen:
   Jeg ble nok misforstått av deg Dag Vidar. Iøvrig også med hensyn til Arbeiderparti-regjeringen,​ hvor Stortingspartiet bare er en under-avdeling. Iøvrig handler det ikke om grupperinger mot hverandre, men om å være for hverandre, det vil si å være for enkelt-mennesket.

   
---
---

   Janniche Brustad, 31.07. 2011:

   Blir mennesker som er utsatt for psykisk vold møtt med mindre forståelse og er det vanskeligere å tro på de fordi den type vold ikke etterlater seg synlige arr?

*

   Lars Hendrik Hausken:
   Ja.

   Janniche Brustad:
   Det vanskeliggjør livssituasjonen deres ytterligere.

   Hege Hana Stokke Hatata:
   Ja det tror jeg så absolutt. Synes det er veldig synd at man liksom MÅ ha synlige skader etter vold... Håper det kommer til å endre seg.

   Janniche Brustad:
   Hvis det skal endre seg må man først og fremst tro på deres opplevelser og erfaringer.

   Hege Hana Stokke Hatata:
   Det er helt sant.

   Svein Bertheussen:
   Det er utrolig mange som lider i stillhet og ikke skriker opp. De kan bære en lang og seiglivet smerte som få kan forstå. Ignorerer vi disse da er vi i fare.

   Svein Bertheussen:
   Og det kan være våre barn.

   Hege Hana Stokke Hatata:
   Ja det kan det så absolutt. Det kan være hvem som helst

   Ståle Nygård:
   hvem er det du tenker evt har mindre forståelse og vansker for å tro?

   Hege Hana Stokke Hatata:
   Det er mange som har mindre forståelse og vansker med å tro på dem som ikke har synlige skader etter vold. Hva mener du egentlig Ståle Nygård? 

   Ståle Nygård:
   for å kunne si no om dette så tenker jeg at det er greit å konkretisere det litt.
hvis ikke så kan man bare svare "ja" eller "nei".

   Ståle Nygård:
   hege: med "du" så mener jeg ikke deg, men den som har postet det som ønskes diskutert.

   Hege Hana Stokke Hatata:
   Jeg skjønner, men siden hun stilte et "ja" "nei" spm, så svarte jeg det. Og for å svare på din siste kommentar: Jeg tolket det ikke som om at du mente meg direkte med å skrive "du" ;)
   Men mange som har vært utsatt for psykisk vold, opplever ofte at de ikke blir trodd, både av leger, politi og flere.... dessverre. Dette vet jeg, for jeg har blitt det fortalt av en person som står meg nær som jobber på krisesenterert.

   Ståle Nygård:
   hege: hva tror du er grunnen for at det er slik, at man ikke umiddelbart og uten videre tar alle henvendelser om slikt for ubetinget sannhet?

   Hege Hana Stokke Hatata:
   Det kan være mange grunner til det tror jeg. En kan være at noen må har synlige bevis på at en skade er skjedd før de tror på det. En annen er kanskje at når man ikke har synlige skader på vold, så tenker noen at man ikke har behov for hjelp heller. Litt sånn "Ute av øye, ute av sinn"....

   Ståle Nygård:
   men, hvorfor tror du det er slik rundt dette at man ikke umiddelbart og uten videre tar hva et annet menneske forteller som ubetinget sannhet?
   det vanlige er jo å tro på hva andre mennesker forteller, uavhengig av synlige bevis.

   Ståle Nygård:
   poenget mitt er at det dessverre er enkelte henvendelser som ikke medfører riktighet. dette vet man. dessverre tror jeg at dette vil alltid gjøre det vanskeligere for de som er utsatt for usynlig vold da det berører en tredjepart som er den som skal ha utført volden.
   det er flere hensyn å ta. disse hensynene gjør det vanskeligere for ofrene, ingen tvil om det. spørsmålet bør vel heller være:
hvordan skal man gjøre dette bedre?

   Hege Hana Stokke Hatata:
   Nå gjentar jeg meg selv altså, men jeg tror det er fordi at psykisk vold ikke er synlig, og fordi noen trenger synlige bevis for å tro når det kommer til vold. Jeg har selv hørt noen fortelle om psykisk vold, hvorpå andre kommenterer etterpå at: Man kan jo ikke se det på henne/han, så jeg vet ikke helt hva jeg skal tro.
   Til din siste kommentar: Jeg er enig med deg. Den personen som anklager en annen for psykisk vold, driver jo med akkurat det samme selv.

   Ståle Nygård:
   hvorfor tror du det menneske du refererer til tenkte: "Man kan jo ikke se det på henne/han, så jeg vet ikke helt hva jeg skal tro."?
enten så er man generelt skeptisk til hva alle mennesker forteller, eller så bunner det i erfaringer med at enkelte henvendelser ikke medfører riktighet.
   så, hvordan skal man gjøre dette bedre, tenker du?

   Svein Bertheussen:
   Hva har vi å tape på å gi mennesker et smil Ståle ? Må de bevise at de fortjener det først.

   Ståle Nygård:
   svein: hvem er uenig i at det er bra å smile?

   Hege Hana Stokke Hatata:
   Jeg tror det er fordi at mennesker er generelt veldig skeptisk til det man ikke fysisk kan se. Mange krever synlige bevis på at noe er reelt før de fester sin lit til det. Sånn er det bare. Jeg har ikke noe bedre svar enn dette svaret her.

   Janniche Brustad:
   Som nevnt over, så kan det gjelde barn som lider i stillhet men det kan også gjelde mennesker som er utsatt for den type vold fra partner. For eks i en barnefordelingssak der den type vold er tilstede, vil den voldsutsatte mest sannsynlig ha store problemer med å bli trodd.

   Ståle Nygård:
   men hva kan man gjøre for å gjøre dette bedre, tenker dere?

   Rune L. Hansen:
   Og falske anklager, påstander og bevis er alminnelig - og under enda nuværende norske forhold lønnsomt og for mange en viktig vei for penger, status og karriære. Arbeiderparti-regjeringen har tilrettelagt det slik, av visse kriminelle grunner og hensikter. Hva bevis og fakta og lov og rett er er på uhyrligste kriminelle vis byttet ut med Synseloven.

   Hege Hana Stokke Hatata:
   Ja hva tenker DU om det da Ståle Nygård?

   Ståle Nygård:
   jeg har ikke noen gode forslag, dessverre, men tenker at det er rimelig opplagt at dette er et problem og søker derfor etter gode forslag.

   Ståle Nygård:
   jeg synes dog det er litt vel personrettet debattkultur her og ser ikke at man ønsker å finne løsninger, men har andre agendaer.
ha en god dag.

   Hege Hana Stokke Hatata:
   Dette er uansett et utrolig vanskelig tema. Jeg tror også at det ikke kommer til bli lett å finne en løsning som fungerer for alle.
Hva mener du med personrettet debattkultur Ståle? Føler du deg angrepet? Hvis ja, hvorfor det?

   Svein Bertheussen:
   De som er problemet er de som hyler høyest for ingenting. Og spesielt de som skaper intriger og forbryter seg grovt ved å komme med falske anklager mot de beskjedne. Noe som kan ødelegge et menneske for resten av livet.

   Hege Hana Stokke Hatata:
   Ja det har du rett i Svein Bertheussen. Men hvordan skal man få bukt med det problemet? Det tror jeg er umulig faktisk....

   Svein Bertheussen:
   Man kan jo selfølgelig gi fan og vente på neste bombe.

   Ståle Nygård:
   hege: men, det er vel ut i fra det svein skriver at enkelt ikke ikke umiddelbart og uten videre tar hva et annet menneske forteller som ubetinget sannhet? og dersom det ikke er noe å gjøre med, hva da?

   Janniche Brustad:
   Man kan ikke ta alt som mennesker sier som en ubetinget sannhet, men hva som sies må sees i den gitte sammenheng. Man bør unngå å la mistenkeligheten ta overhånd i møte med mennesker som forteller om et traume, på tross av at det ikke synes fysisk.

   Ståle Nygård:
   janniche: tenker du at man kan lage felles retningslinjer innenfor de ulike systemer og instanser for en bedre tilnærming som ivaretar alle sine rettigheter, eller tenker du at dette er noe som hver og en må vurdere bedre ut i fra eget skjønn?

   Janniche Brustad:
   Det er nok felles retningslinjer på hvordan ulike systemer og instanser tar tak i dette, men tilslutt så handler det om å bli trodd. Er volden utført av en som evener å skjule disse sidene ved en selv, så stiller man meget svakt.

   Ståle Nygård:
   min erfaring er at det er veldig mye opp til enkeltpersoner i systemet med tanke på "å bli trodd", altså at retningslinjer innenfor de ulike instansene ikke er gode nok.
   det siste du sier er jeg dessverre veldig enig i.

   Bente Svendsen:
   Ja, når det ikke finnes synlige arr, er det vanskeligere og få full forståelse, nettopp p.g.a at det ikke er synlig (snakker av erfaring) synd er det, men like sant!

   
---  
---

   Rune L. Hansen, 31.07. 2011:

   Alle vil jo så gjerne hykle å ta avstand fra drap ... Det er vel det som er den fine neste-kjærlighet og anstendighet alle og enhver vil smykke seg med. Særlig i tider som disse.

---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ----> 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. ---- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq