----- Denne side: db201211.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30.  ---- 
----- 
---  November 2012 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 01. november 2012, Vinberget:

    Sterk vind og lyden fra vinden og mørke sky-drev og 7 pluss-grader Celsius her ute i natt klokken 4, da jeg våknet nu efter sliten og trøtt sent i går kveld måtte avbryte alt jeg egentlig videre skulle gjøre for å gå og legge meg for å sove. Litt uthvilt nu, men skal forsøke sove noe mere efterpå. Det har blitt og blir altfor lite hvile og søvn. Sliter særlig også på øyne og rygg. (Og jeg som egentlig har, hadde, solid både øyne og rygg og mere til. Det er for jævlig, også det, for å si det mildt.) Jeg glemte å drikke kaffe i går. Det har efter hvert blitt mange over-doseringer av kaffe underveis, så kroppen og alt vemmes av kaffen og ikke tåler mere, men jeg prøver likevel å drikke kaffe, bare noe mindre en stund, for optimalt lettvindt og effektivt å holde meg våken og arbeidet med de forskjellige aspekter av saks-dokumentasjonen (inklusivt pc-teknologien) kontinuerlig. Kaffen har for arbeidet gjort sin nytte, og gjør det fortsatt om enn i mye mindre grad enn tidligere. Det samme forholdet hva angår mørk kakao-sjokolade og Coca Cola. Tobakken også, men den uten at jeg merker særlig til over-doseringen. Kroppen og helsen og kondisjonen svekkes, forkrøples og ødelegges uansett under slike forhold. Jo verre forhold, tortur og angrep dess mere. Te av forskjellig slag tar noe mere tid å tilberede og har jeg derfor bare nokså sjeldent brukt, i motsetning til vanlig.
   Tortur, fangehold, inkvisisjon, kidnapping og utplyndring er effektive virkemidler og våpen for å forkrøple, ødelegge, til-intetgjøre og drepe. Både innvendig og utvendig. Erfarne torturister vet hvordan å ødelegge både innvendig og utvendig, og vet i forskjellig grad både forskjellen og sammenhengen. Ofte gjør torturister mye på egnede måter for at ødeleggelsene skal være minst mulig synlige utvendig og i det ytre. Men ofte gjør torturister også det motsatte, for at ødeleggelsene skal være mest og best mulig synlige utvendig og i det ytre.
   Og torturister opererer med forskjellige rammer for sin virksomhet. Det norske terror-regimet for eksempel gjør veldig mye propaganda, indoktrinering og falsk dokumentasjon for å skjule torturen, ødeleggelsene og de ødelagte og drepte. Med olje-rikdommens penger og en svulstig stor, gjennom-korrupt offentlig forvaltning kriminelt dirigert uten hemninger forsøker den kriminelle elite i Norge iherdig å holde den politiske offentlige kriminaliteten skjult bak fasadene, bagatellisering, falsk dokumentasjon, trusler, premiering og valg-flesk. Også for ikke å bli straffe-forfulgt, mens utplyndringene og ødeleggelsene i en stadig villere overflod på kryss og tvers pågår i full fart. Mens langt på vei all reell lov og rett er tilsidesatt. Og falskheten, egoismen og frekkheten rår.

   De ødelagte og drepte skal hverken bli hørt eller sett. Og for alle er det ikke likså ille? For noen verre, for andre bedre? Og torturisten er glad for å se og å høre torturerte, ødelagte og drepte som ikke forstår at de har blitt torturert, ødelagt og drept. Og som på noe vis tror på og reklamerer for torturisten. Og for de som ikke tror eller tenker at de kan komme til å bli det. Torturisten vil det hele skal se ut som å være en lek, eller som til hjelp og nytte for den som tortureres og andre. Og selvfølgelig at ingen skal vite hva som er reell lov og rett. Og at alle skal tro at lov og rett er annerledes enn reell lov og rett.
   Forvirring, fortolkning, falskhet, frekkhet og synsing passer torturisten fortreffelig. Og fangehold, egoisme og ufrihet.

   Torturen gir forskjellig slags smerte, nød, forskrekkelse, sjokk, gråt, lidelse, reaksjon, etc., som tåles og utholdes i forskjellig varighet eller ikke tåles og utholdes i forskjellig varighet. Virkninger den som torturerer oppnår eller truer med som konsekvenser. Målet for torturisten er ikke alltid å drepe helt eller alt, annet enn det som er den eventuelle hensikten å drepe.
   Valg-mulighetene for den som tortureres kan være ingen eller flere, reelle eller ikke reelle.
   Torturisten ønsker å få eller å ta noe fra den og de som tortureres, eller bare å ødelegge noe eller noen. Det, den eller de torturisten ønsker å få eller å drepe er viktigere for torturisten enn den og de sine elementære livets rettigheter.

   Lett overskyet og skyet drivende nord-over og stadig nokså sterk vind utover formiddagen og dagen, med omkring 8 og 9 pluss-grader. Nokså mørkt, vind og 8 pluss-grader klokken 18. Jeg har vært innom Facebook en tur og det flommer stadig mere og mere med dokumentasjon, vitnesbyrd og beviser i saks-dokumentasjonen, som enda mere og videre beviser hva jeg har sagt og sier, men jeg jo hverken makter eller rekker å få med stort mere enn mere eller mindre små-plukk her. Bare det å forsøke ødelegger meg enda mere. Selve innskrivingen tar mye mere tid enn de fleste sikkert nok tror. Det er ikke bare å kopiere, klippe og lime eller automatisk. Det er annerledes og krever både flidighet, tid og teknologi. Grålig himmel, grålig mørkt, vind, regn og 6 pluss-grader mot midnatt.
   
   Jeg måtte avbryte sent i går kveld diverse jeg egentlig skulle gjøre ferdig, fordi jeg ble så sliten og trøtt. Blandt annet et brev jeg tenkte egentlig å ha ferdig til i dag og avsendt. Brevet har jeg utsatt litt. Kanskje også fordi jeg var i post-kassen i går hvor det var 4 nye brev med penge-krav fra kidnapperne, to via NAV Innkreving, begge datert 25.10. 2012 ( ekstern ), og to via Statens Innkrevingssentral, begge datert 22.10. 2012 ( ekstern ). De later hele veien som at de ikke har fått svar-brev fra meg og som at lov og rett ikke gjelder. De sender meg kontinuerlig en strid strøm med brever med trakassering, trusler og fullstendig uberettigede penge-krav. Og jeg er ikke skyldig de noe som helst, mildt sagt, tvert om. Men de ivrer iherdig efter videre å trakassere og å utplyndre og å drepe.

---
---

   Edyta Nuri Hautala, 01.11. 2012 via NKMR:

   Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål
   måste jag först finna henne där hon är och börja just där.
   Den som inte kan det
   lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra.
   För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än hon gör
   men först och främst förstå det hon förstår.
   Om jag inte kan det
   så hjälper det inte att jag kan och vet mera.
   Vill jag ändå visa hur mycket jag kan
   så beror det på att jag är fåfäng och högmodig
   och egentligen vill bli beundrad av den andra istället för att hjälpa henne.
   All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet
   inför den jag vill hjälpa.
   Och därmed måste jag förstå
   att detta med att hjälpa inte är att vilja härska
   utan att vilja tjäna.
   Kan jag inte detta
   så kan jag inte heller hjälpa någon.

   Sören Kierkegaard (1859)

*

   
---
---

   Benthe Seljestad, 01.11. 2012 via Staten Norge:
   
   «Det gikk politikk i det. Det var vi som satt igjen med skylda»
   
http://www.dagbladet.no/2012/11/01/nyheter/landsfaderen/einar_gerhardsen/politikk/kings_bay-saken/24132888/
   www.dagbladet.no
   Landsfaderen Einar Gerhardsens svik kommer fram i ny bok om Kings Bay-saken.

*

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Selv om han selv visste hvor farlige gruvene var, skjøv Einar Gerhardsen skylda for 21 dødsfall ned på gutta på gulvet.
   Det hevder forfatter og polarforsker Monica Kristensen. I dag gir hun ut boka «Kings Bay-saken», om 60-tallets største drama: Gruveulykka på Svalbard som krevde 21 liv - og Gerhardsen-regjeringens avgang.
   Kristensen er mest opptatt av det første, og har i boka intervjuet flere etterlatte og veteraner fra det nå nedlagte gruvesammefunnet i Ny-Ålesund. De måtte flytte fra Kongsfjorden nesten over natta, og har levd med skylda og sorgen siden. (...)
   På sensommeren neste år måtte Einar Gerhardsen-regjeringen gå av etter et mistillitsforslag, noe som banet vei for den første borgerlige regjeringen etter andre verdenskrig.
   - Einar Gerhardsen-regjeringen gikk ikke av fordi Arbeiderpartiet ble holdt ansvarlig for for ulykka. Det de til slutt måtte gå på, var at de ikke hadde informert Stortinget skikkelig, sier Kristensen. (...)
   - Orkestrerte egen avgang
   Etter at Gerhardsen overlot statsministerstolen til Høyres parlamentariske leder John Lyng, gikk det mindre enn én måned før de to igjen byttet plass. Den 28. september 1963 tiltrådte Einar Gerhardsen fjerde regjering.
   At Arbeiderpartiet ikke ble holdt ansvarlig for selve selve ulykken, noe spørreundersøkelser fra 1963 bekrefter, gjorde comebacket mulig, mener Kristensen. (...)
   - Opposisjonen ble ikke lurt, men lokket til å fremme mistillitsforslaget, sier hun. (...)
   - I dagbøkene til forsvarsminister Jens Haugland er Gerhardsen sitert på: «Vi må finne en god sak å gå av på». Det fantes mange, mye verre saker å gå på. Og de fikk jo rett: De kom tilbake."

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.11. 2012 recommends an article on Dagbladet.no:

   "Selv om toppene visste hvor farlige gruvene var, skjøv Einar Gerhardsen skylda for 21 dødsfall ned på gutta på gulvet.
   Det hevder forfatter og polarforsker Monica Kristensen. I dag gir hun ut boka «Kings Bay-saken», om 60-tallets største drama"

   «Det gikk politikk i det. Det var vi som satt igjen med skylda»
   http://www.dagbladet.no/2012/11/01/nyheter/landsfaderen/einar_gerhardsen/politikk/kings_bay-saken/24132888/ 
   På 14 år døde 64 gruvearbeidere i samme gruve. - Ingen klagde på sikkerheten, sa Gerhardsen.

*

   StÅle Johansen:
   "Statsministeren trenger en spionsak"
   Sitat etter Einar Gerhardsens Justisminister gjennom mange år - O.C.Gundersen.

   Valget falt på Harry Lindstrøm.. http://www.sfm.no/Serier/JUSTISMORD/Serie_om_justismord-11.htm

   Utdrag..
   Bakke tok en grusom hevn og klarte med sine beskyldninger om Lindstrøms påståtte tjenestefeil å dupere i tur og orden kjente og presumptivt begavede jurister som advokat Alf Nordhus, departementsråd Rolv Ryssdal, ekspedisjonssjef Erling Sandene og justisminister O.C. Gundersen. Når hun lyktedes skyldtes det ikke utelukkende hennes talegaver. I situasjonen etter Kings Bay rådet en opprørt stemning både politisk og i opinionen. En rapport signert sorenskriver Per Tønseth ble avlevert hvor ansvaret for ulykken ble tilskrevet bedriftsledelsen samt en teori om at eksplosjon av kullstøv forårsaket ulykken. Harry Lindstrøm var ikke imponert av Tønseth-rapporten som han mente var et makkverk. Han ville undersøke ulykkesårsaken på tilfredsstillende faglig vis, men møtte motstand innad i departementet hvor minister Trygve Lie først og fremst måtte sikre sin maktposisjon.

   Minister Lie likte dårlig byråsjef Lindstrøms engasjement. Heller enn å verdsette Lindstrøms udiskutable kompetanse, startet Lie en kamp for å nøytralisere Lindstrøms innflytelse. Samtidig åpnet det seg mulighet for å lede aggresjonen omkring behandlingen av ulykken, Tønseth-rapporten og den politiske situasjonen, over på Lindstrøm som kunne tenkes å oppdage enda mer uredelighet fikk han holde på lenger. Randi Bakkes beskyldninger var syltynt ”begrunnet”, om i det hele tatt dokumenterbare. Lindstrøm fant senere den dokumentasjon rettssaken ikke tok hensyn til, men lyktedes ikke å bli frifunnet. På grunn av stort arbeidspress fikk Lindstrøm hjerneblødning og ble sykmeldt. Det var mens han var sykefraværende at Trygve Lie slo til. Å møte Lindstrøm ansikt til ansikt turte Lie neppe.

   Prosessen førte til fellende dommer og tap av lønns- og pensjonsrettigheter. Alf Nordhus har senere uttalt at Lindstrøm ble ”grillet på Kings Bay-affærens brennalter” ifølge forfatter Hjalmar Markussen som har skrevet bok om denne prosessen (Dokumentarforlaget 2000). Mesteparten av tiden i varetekt tilbrakte Lindstrøm på sykehus under streng politibevoktning med brev- og besøksforbud. I presse og media ble Lindstrøm fremstilt som en notorisk korrupt embetsmann. I tiden etter soning konsentrerte Lindstrøm seg om å reise injuriesaker mot pressen, noe han lyktedes i. Slik finansierte han et liv fratatt muligheten til å få brukt sine ingeniørkunnskaper til samfunnets beste. Det hører med til historien at Lindstrøm fikk rett i sin antakelse om at årsaken til eksplosjonen i Kings Bay ikke skyldtes kullstøv slik Tønseth-rapporten hevdet.

   I injuriesakene oppnådde han enten forlik eller vant. På en måte har han således selv sørget for å bli frikjent for alle beskyldningene mot hans person og dermed indirekte også påstander om hans angivelige misgjerninger. Men rettsprosessen om tjenestefeil kunne han gjøre lite med, mye takket være advokater som ikke gjorde jobben sin. Denne siden av justismordsaker er mindre kjent: at advokater ikke sørges for å representere sine klienter slik at de bl.a. får nødvendig dokumentinnsyn. Det var neppe advokatene Thorleiv og Thomas Idsøes fortjeneste at Lindstrøm fikk redusert tiltalepunktene ned til et betydelig lavere alvorlighetsnivå slik at da det mest graverende var skrelt vekk, ble han på grunnlag av tvilsomme eller også sviktende beviser dømt til to og et halvt års fengsel fordi staten ikke fikk godt nok betalt for skrap.

   Prosessen mot Harry Lindstrøm er en skamplett for rettsstaten Norge. At så vidt mange toppjurister, hvorav flere senere gjorde tjeneste som høyesterettsdommere, lot seg bruke i det som temmelig opplagt må ha vært et politisk spill, kan fortelle om hvordan karrierer bygges i lojalitet til makten. Vi har i denne artikkelen ikke gått inn på enkelthetene i bevisførselen, regnskaper som forsvant for så å dukke opp igjen; vitneoppgaver som dermed måtte anses som falske mv. Justismord handler i noen tilfeller om bevisst iscenesatte prosesser motivert av politiske hensyn, i dette tilfelle for å redde prestisjen til Trygve Lie i kombinasjon med en nedrig hevn fra en person som heller burde være takknemlig for hjelpen hun hadde fått.
   Serie om justismord - Del 11
   www.sfm.no

   StÅle Johansen:
   Justisminister O.C.Gundersen bygget opp E-tjenestene for Einar Gerhardsen og trengte en håndfast spion, en syndebukk. Samtidig ble de kvitt en modig og dyktig motstander.

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.11. 2012:

   La deg aldri lure av maktens hersketeknikker. Stol alltid på deg selv og sannheten:))

*

   Boudewijn Thomas Schjetne:
   Og fastlegen din! :)

   Ann Helen Rosenvinge:
   yess!!!:)

   Ann Tove Buklev:
   Det er mange skitsekker bak fine titler, så det er ingen grunn til å krype for øvrigheta. Den senere tid har man sett det florerer av tilhengere til lettvinte løsninger til karriere blant den politiske bermen. Politiker er omtrent noe med det som bærer dårligst klang hva sannhet og moral angår. Det er litt av en vei de "folkevalgte" politikerne har staket ut. De kan knapt kalles folkevalgt, da de fleste har kommet seg til posisjonene på kameraderi og falskspill.

   
---
---

   June Rode, 01.11. 2012 posted toMarius Reikerås:

   Av Anne Susanne Hynne.
   LES! Jeg er tilhenger av at vi skal ha et velfungerende barnevern i Norge, og det tror jeg i grunnen at de aller fleste mennesker vil si seg enige i. Barn må beskyttes mot vold, overgrep og farer, og det å vokse opp skal vel ikke by på større utfordringer enn man er i stand til å takle, enten man er to eller sytten.
   Jeg mener allikevel at barnevernet burde ha vært splittet - vi burde ha hatt et stort og velsmurt apparat kalt 'Familievern' - for meg som utenforstående ser det nemlig ut til at de fleste floker kunne ha blitt løst innenfor familien. Økonomisk eller praktisk bistand, en husmorvikar, leksehjelp eller en besøksfamilie - det er ikke så mye som skal til for å få en bedre hverdag for mange mennesker. Og jeg kan ikke fri meg fra tanken på hvor mye lidelse og penger som kunne ha vært spart på den måten! Det som i dag kalles barnevern, burde ha vært forbeholdt nettopp de tilfellene hvor barn var i reell og faktisk f a r e - der noen måtte
gripe inn og beskytte barnet mot vold, rusmisbruk, overgrep eller vanskjøtsel. Ellers tror jeg at man godt kan vokse opp i en litt "rar" familie uten å ta det aller minste skade av det - er det noen der som lager god mat, gir mange nok klemmer, sørger for noenlunde rene klær og at du kommer deg avsted på skolen om morgenen, er det ikke så farlig om ikke alt mulig annet er på stell. Dette synes jeg er paradoksalt: I et samfunn hvor tilnærmingen til "fargerikdom", inkluderingsvilje og rom for annerledeshet har nådd nærmest religiøse høyder, finnes det slett ikke plass for tanken om at ulike oppvekstmiljøer kan være like gode - at raringene i kråkeslottet på hjørnet kan fostre like samfunnsnyttige borgere som den velkledde A4-familien i husbankhuset ved siden av eller den helt alminnelige familien i leid bolig ved siden av der igjen. Merkelig, ikke sant? Og alle disse menneskene, både foreldre og barn, som forteller om saksbehandlere som lyver, advokater som later til å være fullstendig i lomma på barnevernet, fornemmelsen av ikke å bli trodd, ikke å bli likt - og at prisen er tap av egne barn, egen familie - lyver de? Alle sammen? Jeg tror virkelig ikke det. Jeg tror at saken som rulles opp i Orkdal for tida er representativ for en horribel ukultur som i skyggen av taushetsplikt og sedvane har fått vokse seg både stor og stygg!

*

   Rune L. Hansen:
   Vi har et mere eller mindre vel-fungerende barnevern i Norge. Det kalles foreldrene, politiet, Straffeloven, Menneskerettsloven og Norges Grunnlov. Hva Ap-regjeringen og dens med-.spillere kaller "barnevern" er et angrep på og en ødeleggelse av alt dette og veldig mye mere til.
   Ap-regjeringens "barnevern" er organisert kriminalitet, med kvasi-politi, falske dommere, kidnappinger, fangehold, tortur, trakassering, terror, trusler, etc. - grovt ulovlig og straffbart på kryss og tvers.

   Rune L. Hansen:
   Hva som av visse rulles opp i Orkdal i disse dager er bare groteske småtterier i forhold til hva som er det faktiske forhold.

   
---
---

   Marita Häggström, 01.11. 2012 via Lex Marita:
   http://www.facebook.com/groups/105425796187341/permalink/428534607209790/

   Fler sexutnyttjanden vid vårdhem
   http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article15633927.ab
   www.aftonbladet.se
   Sollefteå. Fallet med en flicka som nyligen polisanmälde att hon sexutnyttjats av en vårdare på ett ungdomshem utanför Sollefteå var inget engångsfall, skriver Tidningen Ångermanla…

*

   
---
---

   Marita Häggström, 11.08. 2012 via Lex Marita:

   Två barn i jourfamilj våldtogs – man häktad - Ekot
    http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5227205
    sverigesradio.se
   Två barn i förskoleåldern, hemmahörande i Upplands Väsby, misstänks ha utsatts för grova sexuella övergrepp av mannen i den jourhemsfamilj där de plac...

*

   Carl Ingrosso:
   Uff, det verkar ju fan vara lika vanligt som katoska prästpedofiler!

   
---
---

   Marita Häggström, 01.05. 2012 via Lex Marita:

   Dottern tog sitt liv på Caremas boende - - Nyheter - Norrländska Socialdemokraten - NORRLÄNDSKA SOC
   http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleID=6813295
   www.nsd.se
   Asp center AB i Sävast startade 2000 och har cirka 30 anställda. Företaget erbjuder vård och boende för individer med neuropsykiatriska funktionshinder och tar emot gäster från hela landet från 14 år och uppåt.

*

   Elisabeth N Johansson:
   när hände detta?

   Marita Häggström:
   Ja den publicerades den 27 mars i år så februari-mars skulle jag tro

   Camilla Björklund:
   Fy fy fy så hemskt..

   
---
---

   Marita Häggström, 29.04. 2012 via Lex Marita:

   Förslag: Inför kroppsvisitering på ungdomshem - Ekot
   http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=10974&artikel=5063240
   sverigesradio.se
   Förslag: Inför kroppsvisitering på ungdomshem Barn och unga som vårdas på statliga institutioner ska kunna

*

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.11. 2012 recommends an article on VG Nett:

   Nok et avslørt justismord.

   Satt i fengsel i to år - frikjent ti år etterpå - VG Nett
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10062889
   En bilforhandler i Tønsberg sonet to års fengsel for bedrageri. Etter nesten ti års kamp for å bli renvasket er han nå frikjent i Borgarting lagmannsrett.

*

   Bjørn Inge Sund:
   Når det gjelder Gjenopptakelseskommisjonen innen for straffesaker så opplyser jeg dette her følgende at de står like mye straffeansvar innen for de justismordene som ble gjort av det offentlig organ og innen for den domen som den personen har fått. Det vil si følgende at Gjenopptakelseskommisjonen holder skjult dokumenter i en sak og som skulle ha vært utlevert for lenge siden. Enklede saker er desverre så er Gjenopptakelseskommisjonen innhabil i. Ene øyblikket gjør de et straffbart forhold og neste øyblikk så blir dei innhabil og grunnen til det er at de har behandlet saken en gang før.

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.11. 2012:

   I dag jobber mer enn én av tre nordmenn i offentlig sektor, og Norge er det landet i verden som har flest ansatte i det offentlige i forhold til innbyggertall.

*

   May Brith Harestad Hollos:
   Delt.

   Jan-Otto Fauske:
   Da får vi synge: Give me hope Johanna :)

   Henning Anne Granum:
   Vi har byrokrati stort nok til 40 mill. Personer, dvs at våre politikere jobber for 1/5 av lønna, eller sagt på en annen måte.. svindler seg til 4 ganger så mye lønn som de fortjener...

   Trygve Skogland:
   så dum at jeg har meldt meg inn i handel og kontor, tittet på landsmøte papirene deres idag, 75 millioner brukt på lønn, bare i denne organisasjonen!!!! Det sier jo litt om "papirflytterne". (og mye annet overraskende også...)

   Ruth Heglum:
   Martius det er AP`s Edderkopp yngel. De er bare plassert for å spionere og rapportere. Og det er også årsaken for de dårlige jobbene som blir gjort. De fleste av dem har som eneste "kompetanse" partiboka og vise frem.

   Henning Anne Granum:
   Vi må etablere et direkte demokrati !

   Roger Larsen:
   Det vil dermed si, at NORGE har utrolig mange sjeler som sitter fast på autopilot i dagen samfunn, .. sier:
   "JEG MÅ BARE GJØRE JOBBEN MIN JEG"
   og forstår ikke at de opprettholder menneskerettighetsbrudd med mer.
   De er blitt dokumentflyttere.. og ser ikke sine medmennesker annet enn et dokument i ei saksmappe.
   Utrolig trist,.. men de vil få sin sjelserfaring som de skal.
   Som den svanske brannmannen sa ( han som ble brannskadet
for livet ) men som skjønte da han lå på sykehuset, at det råd han fikk av sin mor ( som var: Skaff deg en jobb i det offentlige, en trygg plass og heve sin lønn ) Ja det var da han skjønte at det var en måte å dø sakte på.
   Han våknet til livet på sykehuset, da brannskadene han fikk,.. også ble den største gaven til å nettopp bli vekket fra dvalen.
   Trist å se så mange sjeler kjøpe denne oppskriften og bli dokumetflyttere,.. og tråkke på sine medmennesker,.. hvor de sitter på sine kontor, regner budsjetter og gjør vedtak.

   May Brith Harestad Hollos:
   De stemmer selvsagt AP.. Og dem Staten har gitt Subotex & Metadon har vel ingen stemmerett ? - Klær skaper folk, og nakne folk har lite eller ingenting å si i samfunnet.

   Kristian Dirdal:
   Kommunene har ikke penger, og i min lokalavis kunne vi i dag lese at de som bodde i kommunale leiligheter hadde fått varsel om økning i husleie, og han som stod frem bodde i en gammel leilighet og fikk nå en økning på mest 1800 i mnd, og ny husleie var nå 6700 pr mnd, og trygden var godt 10000 i mnd! Han betalte da strøm i tillegg!

   Henning Anne Granum:
   Velferdens illusjon , Kristian Dirdal .
   Norge er verdens dyreste luftslott.. men skatt og avgifter skal de ha innbetalt i forrigårs ..

   Ruth Heglum:
   Og hvofor kan sånt noe gå an? Joda fordi AP har gitt sine "kamerater" kommunepampene frie hender til å øke alt mellom himmel og jord. Eiendomsskatten er blir rene mareritt for mange, all økning veltes over på brukerne eller forbrukerne, derfor så blir det bare verre for den lille mann slik at han havner nederst på den sosiale rangstigen og på sultegrensen.

   Trygve Skogland:
   det var jo en tysker i en delstat, som gikk av med pensjon for ikke mange månedene siden, som var byråkrat der. Som kunne fortelle at han ikke hadde gjort EN ENESTE TING de siste 20 årene. Kom på kontoret til rett tid og satt 8 timer, hver dag, men klarte å lure seg unna, og delegere videre alle oppgaver som passerte. Da han pensjonerte seg stod han frem med virkeligheten, så vi skulle vite, men ingenting er skjedd.

   Egil Kastås:
   Utenpå er dem som en frukt av beste kvalitet, men inni er dem uspislige,,,,

   Henning Anne Granum:
   Nå skal de kvitte seg (oss) med ferskvannet..

   Svenn Hauge:
   70.000 nyansatte i den første 4års perioden til de rødgrønne. Gud vet hva de har klart de siste 3...

   Henning Anne Granum:
   Men vi har penger nok til å sende 600 mill. I uka til diktatorer i afrika ? ? ?

   Egil Kastås:
   Det å kue folket helt ned i skone, slaveri ,for at dem skal bli tilfredsstilt, viser hvem som sitter med makten, for maktens skyld,,,,,,,,,,,,,,

   Bjørn Highlander Oskarsen:
   Skulle alt annet arbeid bli utført med like mange på samme jobb og med samme sendrektighet så hadde vi vært 10 ganger verre stillt her i Landet enn hellas noen gang kommer til å bli

   Geir Rudolfsen:
   Derfor stem med det hodet du har og ikke det du sitter på. Gjelder gutta :) Damene stemmer vell venstre rød-grønt uansett

   Henning Anne Granum:
   Direkte demokrati er en bedre løsning enn slik det er nå..

   Bjørn Løvstad:
   dvs kunstig lav arbeidsledighet

   Ruth Heglum:
   Geir Rudolfsen, det var en blærete uttalelse, og du tar så veldig feil.
   Om kona di gjør det så behøver ikke alle andre gjøre det.. Nå tenkte du med det D U sitter på.

   Geir Rudolfsen:
   Ja litt på spissen ja, men relativt dekkende... Forøvrig.. Kona stemmer FRP....:)

   Stian Animalsk Abrahamsen:
   Jobber??

   Ole Sigurd Jakobsen:
   den ene handa, vet ikke hva den andre gjor

   Alf Sofen:
   Ifølge en økonomisk rapport rapport utgitt av Arbeids og administrasjonsdepartementet i 1991 skrives det på side 2: "Analysene viser at samfunnet kan oppnå gevinster på mellom 115 og 130 milliarder kroner pr. år; at det kan frigjøres rundt 500.000 årsverk for andre oppgaver". Dette tilsvarte ca. 43% av statens utgifter i 1991 der folketrygd og økte kostnader til olje ikke var tatt med i beregningen. Nord Korea har forresten mange flere ansatt i staten enn Norge. Vi vet hvordan det gikk...

   Norge er mao å betrakte som kommunistland. En halv million overflødige arbeidere tilsvarer jo fort 200 milliarder kroner i året og tilsvarer 20% av alle som arbeider. Hvorfor godtar resterende 80% kommunisme? Årsaken er veldig enkel og forklart her: http://www.frihetspartiet.net/

   Staten drar opp boligprisene noe som gagner de fleste som faktisk er i jobb fordi de sitter med dyrt hus. Derfor stemmer de kommunistisk. Det er høye boligpriser og derfor skjult skatt fra boligleiere og de som kjøper ny bolig til boligleiere som er årsaken til oppslutningen. Jeg er den første som avslørte dette med statistikk og forklarte mekanismen bak kommunismen. Fri innvandring støttes nesten bare av de som ønsker høye boligpriser. Hele vår innvandringspolitikk handler også bare om det samme. Når en forstår mekanismen så forstår en at det er svært vanskelig å snu dette også. Folk sin pengegriskhet og ran av de som ikke eier bolig sender hele landet utfor stupet på lang sikt.

   Finanskrisen i USA og krisene i søreuropa er primært en krise pga. høye boligpriser. Høyest mulig boligpriser er derfor noe kommunistpartiene stemmer for i praksis også. Det er ingen som er for mindre bygging av boliger enn partiet Rødt som er for nesten fri innvandring, og ingen er for mer bygging enn Frp som er mest imot innvandring. Jeg har diskutert dette når i over 2 år uten at noen har funnet feil i argumentene.

   Home
   www.frihetspartiet.net
   borgerpartiet.no har liknende politikk men høyere skatter og ikke rendyrket ideologisk så partiprogrammet deres kan forandre seg slik det gjør i alle andre partier. De vil også ha bordeller. Gi derfor også din underskrift til borgerpartiet.no på et annet papir og send i samme konvolutt til samme add...

   Heidi Marlen Danielsen Semerci:
   Forteller jo litt om det byråkratiet vi lever i

   May Brith Harestad Hollos:
   http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/sweden/9645959/Sweden-pays-jobless-youth-to-move-to-Norway.html
   Sweden pays jobless youth to move to Norway - Telegraph
   www.telegraph.co.uk
   A Swedish town has taken to paying people to look for work in Norway in an attempt to reduce soaring youth unemployment.

   Morten V. Removed:
   Mener det var; halvparten av arbeidende nordmenn er ansatt i det offentlige.

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.11. 2012:

   Svein Alsaker, Gulating.
   From: marius@norm-norge.no
   Date: Thu, November 1, 2012 10:32 am
   To: Postmottak@domstoladministrasjonen.no
   Att: DA

   Jeg ber om å få tilsendt alle rettsavgjørelser som Svein Alsaker har deltatt i som konstituert lagdommer i Gulating i perioden 1. juni 2010-1.juni 2012.

   Avgjørelsene bes sendes meg per post:

   Bergen, den 1.11.12

   Marius Reikerås

*

   Ann Tove Buklev:
   De må vel ansette flere folk i DA snart for å kunne holde tritt med NORM og deg. Ære være dere alle som står på for vår alles rettsikkerhet!

   Morten Aarmo:
   Flott Marius !

   Carmelita Olaes:
   god morgen

   Jan Erik Winås:
   Veldig bra!

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.11. 2012 shared a link:

   Velkjent statlig taktikk: Hemmelighold sakens dokumenter i lang nok tid og påperop foreldelse når tiden er inne.

   Visste piloten hadde et alkoholproblem
   http://www.an.no/nyheter/article6315673.ece
   www.an.no
   17 mennesker omkom i flystyrt. 40 år etter beklager forsvarsministeren at sannheten ikke har blitt fortalt før nå.

*

   Bjørn Valle:
   Andeby har onkel Skrue. Norge har....

   Finn Halvorsen:
   Det er det å opplyse at bevisst tildekking av fakta i denne grad fritar ikke staten for det reelle ansvar, likt som med dykkersaken i Strasburg

   Lars Opstad:
   I slike tilfeller så må staten ha ansvar til evig tid ?????

   Scott Johansen:
   Myndighetene har bestandig prøvd å skjule egene feilgrep for å slippe kritikk og måtte betale erstattning de etterlatte beviselig har krav på. De gjøres jo selv den dag i dag... og vi nordmenn er oppdratt til ikke å protestere på det staten måtte finne på.

   Marit Rannveig Haslestad:
   Alle offentlige etater beskytter hverandre. Sånn er det bare. Det vet vi, men hva kan gjøres for å stoppe dette?

   Scott Johansen:
   Vi må rett å slett bli kvitt Arbeiderpartiet og få en annen regjering som skjønner at velgerne holder øye med dem. Med dagens sosiale applikasjoner, ny teknologi og Anonymus så er det ikke noe problem å følge med på våre folkevalgte. Vi kan ha ikke ha en regjering som oppfører seg som om Norge er en totalitær stat hvor staten skal gripe inn i alle hennseender av menneskets liv. Og så må vi bli kvitt udyret New Public Management i det offentlige og begynne å bruke sunn fornufft.

   Marit Rannveig Haslestad:
   Men akkurat dette med å beskytte hverandre, tror jeg har vært en ukultur til alle tider. Vi finner det i alle etater. Det burde slett ikke være sånn og sikkert ikke helt enkelt å forandre, selvom vi (folket) mener det.

   Espen Karlsen:
   Det hjelper ikke å bli å "bli kvitt" Arbeiderpartiet, de har sine muldvarper i alle departementer og ledende stillinger som fortsetter galskapen. Det må ryddes i hele byråkratiet, det kan hjelpe.

   
---
---

   Emma L. Lind, 29.11. 2012:

   Til Forældre som er blevet umyndiggjort, af den danske stat el af komunale indstandser...
   http://www.facebook.com/events/314251822015628/
    November 30 at Metroen kongengens nytorv kl 18.30 og kl 19 starter gåturen til Christiansborg.
   Join

   Friday, November 30, 2012
   Metroen kongengens nytorv kl 18.30 og kl 19 starter gåturen til Christiansborg.
   I halv andet år så jeg min søn der på det tidspunkt var 8 år gammel på Skype.
   Vores normal tildstand var at min søn havde adressen hos mig hans mor. Og vi havde en 7/7 ordning.
   Senere kom vi til og skulle gennem gå overvågning af samværd, trods andre stadslige instandser skev direkte til statsforvaltingen, at jeg var og er en kompete mor til vores søn. Idag har jeg lov og se min søn hver anden weekend i et døgn. Jeg har ansøgt om mere samværd, men får blankt afslag af statsforvaltningen som ingen grund kan se til at vi skal have udvidet vores samværd. Trods hans far er syg og sengeliggende.
   Igennem de to år har jeg mødt forældre som har fået frataget al ret til at se deres børn el i nogen tilfælde børnebørn. Og har snakket med medlidende forældre om den føelse at blive frataget sin ret som Mor el Far. Og om følesen af og stå alene, fordi medmenessker ikke kan forstå eller siger det kan ikke passe, for vi har en god stat og et godt system.
   Denne begivenhed har det formål og gå en kort strækning fra Metro stationen Kongens nytorv ved magasin, i København , over kanalerne, og hen til folketinget Christiansborg. For og gøre opmæksom på alle de børn i Danmark som har ret til og se begge forældre men som ikke bliver hørt og hvor retten desværre ikke har udrettet retfærdighed. Vi forældre som står magtesløse og vil samles den 30 november kl 18.30 og påbegynde gåturen kl 19, til Christiansborg. Medbring levende lys, så vi kan genkende hinanden Og i blæse vejr brug da din lygte på mobiltelefonen. For dette er en fredelig gå tur, hvor vi får lov til at se, at vi ikke er alene.
   Støt op om denne begivenhed og send den gerne vidre til andre du kender i lignende situation. Eller mød selv op.

*

   Emma L. Lind:
   Håber det er okey jeg deler denne begivenhed... Og ellers slet den :) hilsen emma

   
---
---

   Dung Svalland, 01.11. 2012:

   Vi, jeg og mannen min slutter aldri å opplyse folk om bv s terror mot familiene og deres løgner gjennom media og andre som støtter dem opp uten videre.    I dag og har Harald snakket med en mann fra Canada og to i går og. Alle tre syntes at det var forferdelig og ille. Så bra har vi utrettet så langt. Dere som leser her skulle og fortelle for det er gøy når vi ser reaksjon fra folk

*

   Sissel Janne Lisbeth Johansen:
   Stå på , syns du e tøff oppi det hele :)

   Kristian Dirdal:
   Enig med Sissel,du er tøff,og får bare håpe at dine barn ikke blir hjernevaska,og at dere sammen kan gå til erstatningssak mot staten når den tid kommer! Hva er vel livet uten dem man er glad i? Slekt skal følge slekters gang,og staten er ikke slekt!

   Dung Svalland:
   Det står i Jesaja 54,13: Alle dine barn skal være lært av Herren og dine barns fred skal være stor.
   Barna våre skal være lært av Herren og avslører alt offentlige tjenestemenns hykleri og stjeling og svindel

   Turid Holta:
   Stå på du er bare veldig tøff og sterk.

   
---
---

   Kjell N-a, 01.11. 2012:

   NRK melder: "Norge omplasseres i EU... Generaldirektoratet for landbruk i EU flytter ansvarer for Norge fra avdeling for naboland, til avdeling for SØKERLAND, skriver Nationen"
   "...på grunn av arbeidsbelastningen, og har ingen politiske følger..."

   Snakk om juks og fanteri. Nå har folket sagt NEI TIL EU i 40 år, men de eier verken respekt for folket eller normal folkeskikk, noe mer i EU-spørsmålet, enn i alt annet...

   "Oslo Ap vil vie homofile..Oslo Ap KREVER (ja - legg merke til det) lovendring slik at PRESTER (jeg trodde det var Oslo Ap som VILLE VIE HOMOFILE jeg - og IKKE "prestene / kirken" - som jo er absurd og forbudt etter Guds Ord)...I ekteskapsloven fra 2008 er liturgien ved vielse ikke godkjent av Kirkemøtet til bruk når to av samme kjønn skal gifte seg (selvsagt ikke, for når en prest vier to av samme kjønn, så kan han ikke lengre være en "prest" for Bibelens Gud)...

   Ja det var dette med folkeskikk og "respekt for trosfriheten" - som gjelder absolutt alle, untatt kristne. Jo, gjerne en FALSK kristendom som ikke står for noen ting, men altså ikke Bibelens kristendom.

*

   Kjell N-a:
   Det Bibelske Ekteskapet mellom kvinne og mann, og deres Gudegitte og naturlige bånd til sine biologiske barn, er under fullt angrep fra sekulær-humanistene. Og Barnevernet har blitt en viktig medarbeider som kan plage folk akkurat slik de vil, og bruke "barnets beste" slik det passer deres ateistiske ideologi der alle kjønnsforskjeller skal viskes bort og være like "naturlig". Jeg tror det er på tide, at de 85% av befolkningen som er medlemmer av Den norske kirken, reiser seg opp og sier, at NOK ER NOK. Vi vil ha vår KRISTNE BIBELTRO i fred..

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 01.11. 2012:
   http://www.facebook.com/may.seppola/posts/518665751478540

   Vil vekk fra politiets pengesekk
   http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hordaland/1.8380314
   www.nrk.no
   De statlige barnehusene reagerer sterkt på lokale innstramminger. – Barnas behov blir satt opp mot politiets mål og prioriteringer, sier leder Kristin Konglevoll Fjell.

*

   Kristian Dirdal:
   Ja dette Teateret er det voksne skruller på regulativlønn som forvaltertil glede for egen fantasi!

   May- Harriet Seppola:
   Den måten barn blir manipulert i disse barnehiusene er grusomt og de snakker om rettsikkerhet . Den eksisterer ikke .

   Kristian Dirdal:
   Det skjer svært sjeldent at barn blir misbrukt av sine egne! I slike tilfeller er det sykdom som gjør at noen føler seg tiltrukket av sine egne! Naturen er slik at foreldre og barn har naturlig sjenanse, og ingen liker å snakke om sex når de nærmeste er til stede, og vi kunne mest tro at de som steller med dette i barnehusene er mennesker som har levd blant avvikere, og som på grunn av det tror at det er naturlig atferd hos mange, og at de mange må reddes fra et avvik de selv har opplevd!

   Rune L. Hansen:
   Det er til og med også enda verre enn som så. De produserer falsk dokumentasjon på bestilling. Ikke vanskelig å avsløre når en kikker nærmere på sakene og avhørene.

   May- Harriet Seppola:
   Jeg kom over noe info om hvordan legene spiller på lag med barnevernet, flere tilfelle av barn som skulle ta mandlene som hadde rift i underlivet, slik at det skal se ut som om de er seksuelt misbrukt i hjemmet , skal prøve å få tak i mere dokumentasjon om dette , det viser at angiverne er mange flere enn jeg trodde

   Rune L. Hansen:
   De er troendes til å gjøre bortimot absolutt hva som helst for å ødelegge andre, bare ikke det rammer dem selv. Og det er akkurat nøyaktig det som pågår.

   Kristian Dirdal:
   Jeg satt og tenkte på legen og "eksperten" Erik Kreyberg Normann som var faglig ansvarlig i saken mot Ulf Hammern, og jeg slo opp på Kvasir ved å skrive inn Bygdeskandalen-Magasinet-Dagbladet.no og en lang artikkel med et ufatteligt eventyr fra norsk virkelighet fra et tiår tilbake avdekker disse "ekspertenes" udugelighet! Måtte ikke vedkommende lege gå av som helsebyråkrat for mangel på ledelseskompetanse for få år siden! Hvilken straff får slike kvakksalvere som uten empati klarer å gå videre i livet etter nesten å ha ødelagt en hel slekt! Samme skrullet er det "barnehusene" bygger videre på etter at Bjugnsaken la en demper på denne virksomheten!

   Rune L. Hansen:
   Uten empati, - gjør det vondt da? Det er jo det som er lønnsomt, jo falskere og frekkere dess bedre. Det er jo det de er eksperter på. Mere enn verdens-litteraturens alle forfattere og mere til?

   
---
---

   Torstein Winger, 01.11. 2012:

   Er man trygt etablert i maktens strukturer, kan man begå så mange tabber man vil, la være å lytte til gode råd, og påføre samfunnet unødige milliardutgifter, uten å bli straffet for det. Snarere tvert om. Måten man har kvittet seg med Helse sørøsts leder Bente Mikkelsen på, er å tilby henne en antagelig enda bedre betalt kremjobb i Verdens helseorganisasjon i Geneve. På trygg avstand fra de økende ubehagelighetene i forbindelse med sykehusskandalen, og antagelig med komfortabel tjenestebolig og alt som hører med av bekvemmeligheter. Jaja. Hun er ihvertfall ute.

*

   Arvid Evanger:
   Dette ligger på et høyt plan, narre spill for galleriet.

   
---
---

   Rune Fardal, 01.11. 2012:

   Child Support Agency routinely breaching the human rights of fathers
   http://www.marilynstowe.co.uk/2012/10/31/child-support-agency-routinely-breaching-the-human-rights-of-fathers/
   www.marilynstowe.co.uk
   Child Support Agency condemned for heavy-handed tactics by the Court of Appeal

*

   
---
---

   BREV TIL GENERALSEKRETŒR I SJØMANNSKIRKEN I SPANIA, AUDUN MYHRE .
   by May- Harriet Seppola on Thursday, November 1, 2012 at 1:11am ·
   http://www.facebook.com/notes/may-harriet-seppola/brev-til-generalsekret%C5%93r-i-sj%C3%B8mannskirken-i-spania-audun-myhre-/10151222468859826
 
   Jeg leste Deres artikkel på nrk.no med stor forundring , der De ber om penger fra norske politikere for å frata norske foreldre, som er bosatt i Spania .
   Disse foreldrene har måtte flykte fra sitt eget fedreland fordi barnevernet driver en trakkassering og personforfølgelse som minner om nazismens dager .
 
   Vi er en del mennesker som har gått sammen om å etablere en organisasjon som har fått navnet “NORSK FAMILIEVERN“ (NFV) og skal etterhvert gå offentlig ut med pressemelding. Vi konstituerte oss for et par år siden og bistår en rekke mennesker og enkeltsaker. Utgangspunktet er Menneskerettighetsloven (1999), Barnekonvensjonen, Etikk, lovverket og sunn fornuft. Vi legger til grunn grunnleggende filosofi, pedagogikk og Dannelse (folkeskikk). Hva som er «til barnets beste» er som regel «hva som er til familiens beste». Jeg er første leder av NFV-teamet og har en enestående støtte! Vi vet hvor vi skal!
 
   I den velregisserte «Boken», «Ny i Norge», presenteres innvandrere for Barnevernet («Childrens welfare»), hvor Staten forteller at hvert år får ca. 40.000 barn god hjelp. Videre står det at i noen ganske få tilfeller må Staten overta omsorgen i fosterhjem! Løgn!
 
   Erstatninger til barnevernsbarn, barn i fosterhjem og institusjoner beløper seg til ca. 1,2 milliarder og erstatningen er foreløpig kun kommet fram til år 1980.
   Det er ikke alle som har krefter til å gå gjennom en rettssak og prosess og gjenoppleve dette en gang til. Jeg har skrevet en kronikk som jeg har kalt Barnehandel i Norge, med Statens «velsignelse»: http://www.norgespartiet.no/barnevern/187-barnehandel-i-norge.html
 
   I en periode på 13 år fra 1990 - 2002 har Norsk Institutt for By og Regionforskning, NIBR, fulgt 100.000 barn og unge i barnevernstiltak over hele landet. Nasjonale data er brukt fra Statistisk sentralbyrå.
 
   Dødeligheten er langt høyere blant barnevernsbarn enn blant andre barn ved dødsfall som i hovedsak skyldes ulykker, selvmord, drap og overfall.
   I 2001 døde 114 barnevernsbarn, mot 168 i den ordinære befolkning.
   150 unge tilknyttet barnevernstiltak begikk selvmord i 1990- 2001, 8 ganger flere enn for andre barn og unge.
 
   Barn med tilknytning til barnevernet og deres biologiske foreldre er langt sykere enn andre familier. De har store helseproblemer, og det er flere selvmord blant disse foreldrene enn blant andre foreldre.
   I perioden 1990- 2002 var det hele 99.000 barn og unge som var tilknyttet barnevernet i større eller mindre grad.
 
   Antall tall på nye klienter økte fra 5.900 – 8.100 i hvert av de 12 år.
   Når det gjelder rettsvern og måten biologiske foreldre blir behandlet dette, savner dette ethvert sidestykke.
   Barnevernssakene kan deles i tre kategorier:
   Der hvor BV griper inn og gjør en god jobb.
   Der hvor BV ikke griper inn og åpenbart burde ha grepet inn.
   Der hvor BV griper inn og ikke burde ha grepet inn.
   Kategori 3 omfatter anslagsvis mer enn 60 % av alle saker. I denne kategorien kunne lovfestede Hjelpetiltak redusert kategorien til et minimum – til en brøkdel av prisen for hva tvangsalternativene medfører – Fosterhjem og Institusjoner! Problemet er Barnevernets katastrofale kompetansesvikt og fravær av ledelse.  Kvalitetssikring bør ha høyeste prioritet! Raundalen-utvalget, vårt nye Barneombud og vår nye BLD-minister konsentrerer seg utelukkende om kategori 2 og ignorerer fullstendig kategori 3! Er de siste «pølser i slaktetida»?
 
   Våre observasjoner viser at Barnevernets effektivitetsmål er «flere barn» - «flere fosterhjem» - «mer administrasjon» - «flere ansatte», osv. For slike måloppnåelser senker man terskelen for inngrep (Les: Overgrep)!
 
   Når det gjelder innsamling av informasjon og saksbehandling, skjer dette på følgende måte:
   Den enkelte barnevernsarbeider avgjør fritt om samtaler med impliserte parter tas over telefon eller ved personlig fremmøte. I stor grad benyttes telefon. Slike samtaler skal loggføres hos BV. Den avhørte foreholdes ingen rettigheter og heller ikke mulige konsekvenser av saken.
 
   Ofte nevnes det ikke engang at de opplysninger som gis, blir skrevet ned og brukt i saken. Man får ikke opplest hva saksbehandler skriver ned, og opplysningen blir ofte nedskrevet uten at det blir stilt ett eneste kontrollspørsmål.
   Den informasjon som innhentes, nedskrives på en måte, som synes å være av sterk subjektiv karakter, preget av den enkelte saksbehandlers oppfatning.
   Informasjonen blir ofte i stor grad sortert ut fra hva den enkelte saksbehandler anser for å være relevant.
   I barnevernssaker bygges det ofte på annen-, tredje- og fjerdehånds-opplysninger og ikke sjelden på anonyme meldinger. Anonyme, s.k. «Bekymringsmeldinger» er det umulig å forsvare seg mot. Ofte er de basert på regulær konspirasjon!
 
   I Fylkesnemnda er det en absolutt sjeldenhet at foreldre vinner frem.
   Fylkesnemnda har domsmyndighet, men er ikke underlagt de samme regler som domstolene.
   2. Domstolene er underlagt Justisdepartementet. Fylkesnemnda er underlagt Barne- og Likestillingsdepartementet, BLD.
   3. I tillegg kontrollerer BLD (Barnevern - regjeringen.no) og Buf-etat (Forside - Bufetat.no), Buf-dir (Bufdir - Bufetat.no) og Fylkesmennene.
   4. Ifølge Menneskerettighetene skal folk ha en rettferdig saksbehandling, og saken skal Være åpen for innsyn.
   5. Fylkesnemndene er lukket og låst, ingenting dikteres eller spilles inn. Nemndleder fører ofte protokoll selv, og referatet blir etter "lederens hode".
   6. Pressen har ikke innsyn i sakene i Fylkesnemnda, i vanlige domstoler får pressen tilgang til dommene (anonymisert), og de kan følge de fleste sakene "live",
   7. Selv om journalistene kan få taushetsplikt for NAV og andre identifiserbare opplysninger).
   8. Fylkesnemnda er lukket og låst.
   9. I fylkesnemnda får nemndlederen sakene noen uker før saken starter, "meddommere" Får saken overlevert 30 - 60 minutter før saken starter.
   10. I realiteten medfører dette at nemndens leder kan pense saken inn på lederens Ønskede retning, da de andre ikke har mulighet for å lese gjennom flere hundre sider med saksdokumenter.
   11. "Sakkyndige" er hellige kuer, det er ofte psykologer som får oppdraget med å være sakkyndig. De tjener da kr.1000- 2000 pr. side de skriver, mange lever av oppgaven som sakkyndig for barnevernet/fylkesnemnda.
   12. Den ene dagen opptrer psykologen som sakkyndige og den neste dag kan de være "fagdommer" i samme fylkesnemnda i en annen sak.
   13. Her er hverken fylkesnemnda, lederen eller barnevernet ærlig uhildet, det er en klar inhabilitet og lojaliteten ligger ofte til systemet og kollegaene enn overfor de som blir "utredet".
   14. Fylkesnemndas leder bør være på åremål, "ett råttent egg" kan ellers bli sittende en Evighet. Og ødelegge liv for mange mennesker.
   15. Fylkesnemndene bør legges ned og det ordinære doms apparat overta, gjerne med spesialdommere.
   16. Det er vanskelig å se behovet for særdomstoler som ikke en gang følge Grunnleggende menneskerettigheter.
 
   Barnevernet bruker sakkyndige psykologer for å lage en utredning over foreldre og barn, dette kan mange ganger foregå over telefon eller samtaler over 3-4 timer for i de fleste tilfeller kan knuse en familie.
   Som regel velger barnevernstjenesten selv på en suveren måte hvilke sakkyndige man ønsker å bruke. Dette kan skape store rettssikkerhetsmessige problem. Erfaringene viser at barnevernet stort sett benytter sakkyndige som barnevernet er fornøyd med, og de er fornøyd med de sakkyndige som har en tilnærmet lik oppfatning av en sak som de selv. Sakkyndige som har avvikende oppfatninger, får ofte ikke ny henvendelse fra barnevernet. Det er uheldig at mange sakkyndige kan bli økonomisk avhengig av barnevernet. Det er derfor viktig å få svar på hvorfor akkurat disse psykologene er oppnevnt.
   Er ut rederne selv ansatt i barnevernet?
   Det er et klart habilitets-problem dersom koblingen mellom barnevernstjenesten og utrederne er for tett. Her burde det kunne innføres en praksis lik den man har ved tvangsinnleggelser etter lov om psykiatrisk helsevern. Der skal legen som innlegger pasienten ikke være ansatt ved sykehuset.
 
   De fleste sakkyndige psykologer er meget opptatt av å minimalisere det biologiske prinsipp, de påstår at de fremmer "barnets beste" til tross for at det finnes nok dokumentasjon på at barn ikke skal fjernes fra sin biologiske familie.
   Psykiater Jarl Jølstad skrev en artikkel så tidlig som 2002 i "Suicidologi" nr. 1 om pasienter som led av depresjon og sterke suicidale tendenser at dette bunnet i at barn ble fratatt sine foreldre, selv om bortplasseringen er kortvarig.
   Barn som mister sine foreldre, besteforeldre, hele sin familieklan, hjemmet og lekekamerater, alt som gir dem kontinuitet i livet, klarer ikke denne sorgreaksjonen alene uten hjelp av sin egen familie.
   Barnevernet og andre tilsatte har laget seg en stor og kollektiv livsløgn som de fastholder at barna har bedre av å bli flyttet "fra ett i deres øyne dårlig hjem" og langtidsplassert i et "velfungerende fosterhjem".
   De fortsetter sin livsløgn ved bevisst å svekke samværet mellom foreldre og barn i den latterlige tro at barn glemmer sine egne foreldre.
   Det foreligger ingen forskning på hvordan barn opplever denne adskillelsen.De fleste sakkyndige psykologer er meget opptatt av å minimalisere det biologiske prinsipp, de påstår at de fremmer "barnets beste" til tross for at det finnes nok dokumentasjon på at barn ikke skal fjernes fra sin biologiske familie.
 
   I alt døde 702 barnevernbarn i perioden 1990-2001....
   Ikke en ansvalig er fengslet eller straffet for «dette»: http://www.nibr.no/pub109
   Gjennom barnevernet har det norske folk utviklet seg til angivere.
   Norge lanserte den 13.02.2011 sitt nye nettsted barnevernet.no, i skikkelig sosialistisk-kommunistisk-fascist ånd utbroderer de sitt ønske om at flest mulig gjør mest mulig ondt mot sin neste, angiversamfunnet, ta sin neste der det svir mest kan en «si»:
   http://www.barnevernet.no/Forebygge/Bekymret/Meldinger-til-barneverntjenesten1/
   Der står ingenting om hva falskt angiveri skal straffes med. Så nå blir det vel fritt frem for enhver å anmelde medlemmer av det mosaiske trossamfunn som omskjærer sine guttebarn, fordi de ikke liker religionen. Hevnen er søt, vil de tenke. Det lille positive er at angiverne visstnok må oppgis til fylkesnemda.
   «Du skal ikke bære falskt vitnesbyrd om din neste«, sier G-d’s Lov. Menneskers lover tar ikke slike smålige hensyn, spesielt ikke de sosialistiske.
   I Norge er det tverrpolitisk enighet om det marxistiske sosialistiske system som ble praktisert under Lenin og Stalin og i kommunistiske Sovjet og Øst-Tyskland (DDR), som i det nazistiske nasjonal-sosialistiske Vest-Tyskland. Sosialisme alle vegne om den er internasjonal, eller bare nasjonal.
   Dette er ikke noe nytt her i landet at politikken er sånn. Har vært slik i et helt «århundre»:
   http://www.nyhetsspeilet.no/2011/02/angiversamfunnet-big-sister-er-her/
 
   Jeg vokste opp i Finnmark , der hjalp vi hverandre og støttet opp om hverandre .
   Som prest burde det kanskej vœre en tanke for Dem at istedet for å fjerne barna som er det kjœreste ethvert foreldrepar har , kan De yte hjelp på en annen måte ved å rekke ut hånden mot de som trenger det .
 
   Artikkelen stod på nrk.no idag og inneholdt en skryteliste av at generalsekretœren hadde sørget for at 29 barn i Spania hadde blitt sendt til "Norge":
   http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostfold/1.8378614
 
   Med vennlig hilsen
 
   May-Harriet Seppola
 

*

   Marita Nilsen:
   Godt skrevet, men jeg er redd du sløser energien din her, May- Harriet. Jeg kan ikke se at noen kirker tenker på annet enn penger. Jeg var på sjømannskirka i Rotterdam. Prestefamilien der lever svært så godt. Hjelpen de tilbød var kaffe og vafler plus rådet om å dra tilbake til Norge. Presten i Hamburg varslet meg riktig nok da min datter ble funnet, men ringte etterpå og ba meg om ikke la noen få vite at hun hadde varslet meg fordi det nederst på emailen fra Ambassaden sto at jeg ikke skulle varsles. Familier kan ikke regne med hjelp fra noen kirker heller. Penger er hva som skulle vært på korset, ikke Jesus.

   May- Harriet Seppola:
   Uansett er det viktig å komme med motforestillinger , jeg tror ikke jeg sløser min tid .

   Marita Nilsen:
   Nei, du har rett. Dersom vi ikke prøver kommer vi i alle fall ikke til å forandre situasjonen. Folk må våkne, men det ser ut til at folk ikke bryr seg før det gjelder dem selv =(

   
---
---

   Hans-Christian Staum, 01.11. 2012 via Arne Marsteintredet:

   Den norske regjeringa må mentalundersøkelse

*

   
---
---

   Hugo Fredriksen, 01.11. 2012:

   Ja, nå skal hun organisere VERDENS helseutfordringer.. Lykke til med forfremmelsen..

   Støre ba utskjelt helsetopp takke ja til ny jobb
   http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/stoere-ba-utskjelt-helsetopp-takke-ja-til-ny-jobb-3914848.html
   www.tv2.no
   Helseministeren fant selv WHO-jobb til den utskjelte direktøren i Helse Sør-Øst.

*

   Inger Lise Iversen:
   Lite betryggende.. hva skjer... kameraderi!

   Vanja Tønnesland:
   De sørger for sine...... udugelig i den ene jobben og vips dugelig i den neste.

   Åse Thomassen:
   Er det ikke litt som i dødannonser vi spøkte om i barndommen, fra Frelsesarmeens disipler: Forfremmet til herligheten (husker det muligens ikke helt riktig..)

   
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, fredag 02. november 2012, Vinberget:

   Grålig mørkt, grålig himmel, fuktig, noe disig, tildels regn og omkring 6 og 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Formiddag hvitlig og grålig mørkt overskyet, fuktig, noe regn og omkring 4 og 5 pluss-grader. Tildels noe blålig himmel og sol uten regn omkring midten på dagen, derefter omtrent det samme igjen og nokså grålig og mørkt omkring 18-tiden. Nokså mørkt, disig, regn, et vind-drag og omkring 4 pluss-grader mot midnatt.
---
---

   Rune L. Hansen, 02.11. 2012:

   
"Dette er kanskje verdens-historiens mest omfattende, grundige, vektige, viktige og alvorlige politi-anmeldelse. Den har siden begynnelsen pågått i full åpenhet og offentlig tilgjengelighet og assosiativt kommuniserende også via Internettet."

   Ordene er fra min pågående politi-anmeldelse, fra et åpent nytt brev til den, som blir ferdig og avsendt en av disse nærmeste dager, til Politiet, Statsadvokaten og involverte myndigheter. Noen som ønsker å kommentere, så vær så god!?

*

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 02.11. 2012:
   http://www.facebook.com/may.seppola/posts/4966875616254

   SISTE UTSPILL FRA BARNEVERNET - alle biologiske foreldre lider av psykiske sykdommer.
   Sirkelens individuelle familiemodell utøves av en terapeut i arbeid med en familie av gangen. Intervensjonen starter med full evaluering av barn og omsorgsperson(er), inkludert Strange Situation (SS), projective tilknytningsbaserte dukkehistorier og intervjuer (for eksempel COSI eller AAI, PDI, RII, Clinical interview) SS’ene blir kodet for å utvikle behandlingsmål og avgjørende kriterier for denne spesielle dyaden.

*

   May- Harriet Seppola:
   Glemte "linken": http://www.r-bup.no/CMS/cmspublish.nsf/%28$all%29/8BE1375DDF2FE9BDC1257745002EFF8F?open
   COS - The Individual Family Model of the Circle
   www.r-bup.no
   Sirkelens individuelle familiemodell utøves av en terapeut i arbeid med en familie av gangen. Intervensjonen starter med full evaluering av barn og omsorgsperson(er), inkludert Strange Situation (SS), projective tilknytningsbaserte dukkehistorier og intervjuer (for eksempel COSI eller AAI, PDI, RII,...

   May- Harriet Seppola:
   Og dette skal brukes i en familie hvor barna ligger langt framme i utvikling , men fra barnevernets side lider barna forferdelig tiltross for at de er alngt fremme i utvikling. Jeg vet hvem som trenger psykiatrisk behandling i dette samfunnet og jeg tviler sterkt på at det er foreldrene.

   Aina Viola Larsen:
   Dette viste ikke jeg, at vi alle foreldre er psykisk syk. Har de funnet ut dette og. Hva er det så mangle opp i topplokket til barnevernet, og hvor mange skruer har de løs.

   Aina Viola Larsen:
   :(

   May- Harriet Seppola:
   Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte av disse galningene, de burde sperers inne eller vises fram på sirkus , bytte plass med elefantene .

   Dag Vidar Madsen:
   Begreper som "psykisk syke" blir meningsløse i et i samfunn som går i gjennom forandringer non stopp. Det som ble sett på som veldig avvikende for få år siden, blir akseptert i dag. Så hvor tar de normene sine i fra?

   Aina Viola Larsen:
   De sitter vel inne på sine kontor, og tenker med boka si.:(

   May- Harriet Seppola:
   De har en bibel som til å begynne med hadde 114 sider med diverse diagnoser , men som idag rommer mere enn 400 sider , det verste er at folk tror på disse . Barnevernet dokumenterer ikke noen diagnoser, de kaster ut en diagnose hvis folk ikke samarbeider og de forventer at du gir fra deg barna med ett smil , da er du flink , for noen år siden var det en konferanse i Bergen som her "Å BYGGE BRUER" , der skulle biologiske foreldre hjelpe barneverntjenesten og fosterforeldre når de stjal barna fra dem , vœre en støtte for de som begår overgrep etter overgrep..

   Dag Vidar Madsen:
   Vi som har erfaring med dette, vet at mange diagnoser ikke er noe annet enn naturlige reaksjoner på en vanskelig livssituasjon. Det går over av seg selv, når vanskelighetene er overvunnet.

   Dag Vidar Madsen:
   Det står dårlig til med psykologikunnskapene når de kan stille så til de grader feil forventninger til foreldrene, som du nevner her, May-Harriet.

   Dag Vidar Madsen:
   Alle har vi våre grenser på det personlige plan. De varierer ganske mye. Uansett så kan man ikke forvente et sammarbeide med noen man har tråkket på.

   Anders Kleppe:
   Takk for lenken May- Harriet Seppola 

   Vidar Haugen:
   Finnes kanskje også en "undersøkelse" som viser at samtlige BV-ansatte lider av kombinasjonen "oppblåst ego" og "maktsjuke"...? SAMTLIGE mennesker her på planeten kan tilfredstille både en og flere "diagnoser". Det kalles "normalitet"! ;-)

   Rune L. Hansen:
   Ap-regimet har mange metoder.

   Rune L. Hansen:
   Slik er det bare.

   Rune L. Hansen:
   De vet de er grundig grundig avslørt og har ingenting å tape på noe som helst. Tenker og tror nu mange av de.

   Rune L. Hansen:
   Mange av de har allerede tenkt det nokså lenge nu.

   Rune L. Hansen:
   Og mange av de har visst det nokså lenge nu.

   Charlotte Maria Fredriksen:
   jepp.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.11. 2012 shared Cultura Inquieta's photo:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/441235095923690

   ‎1 + 1 = 3

      427911_470114679689682_1293493730_n.jpg
        http://www.facebook.com/photo.php?fbid=470114679689682&set=a.131512773549876.18784.127937003907453&type=1&ref=nf

      Too bad we know neither the author of this photo nor the resigned baby!
      ¡Qué lástima que ignoremos quienes son el autor de la foto y el sufrido bebé!

*

   Rune L. Hansen:
   Enkel matematikk

   En pluss en, kan bli
både en, to og tre,
- og enda mere.
Den som kan summere,
vet det naturlig!

Til ektefellen kan du si:
To som ekter hverandre
vil verden forandre.
Sammen skal vi vandre,
være en, bære i harmoni!

Være en, - og være to,
og flere kan vi bli.
I Guds alkjemi,
en familie, blir vi.
Bo sammen, og være tro!

En pluss en, kan bli
både en, to og tre,
- og enda mere.
Den som kan summere,
vet det naturlig!

Det er enkel matematikk
som livets skole sier;
men noen dog fortier.
De øyner ikke Guds verdier,
- mangler derfor folkeskikk!

Om løyner blir deres briller
og mat på våre fat,
da blir fanden akkurat
litt av en dyktig akrobat,
og verden slites i filler!

   *

   Rune L. Hansen, 02, 2001.

   ***

   Rune L. Hansen:
   Gevinsten

De som har mindre
må vi alltid erindre.
De må få først.
Deres nød er størst.

Vi må alltid erindre
de som har minst.
Bare vår glød for de
gir alle gevinst!

Nøden
vil vi alle lytte til.
I døden
med grådighets spill.

Å være -
hensynsfulle er det vi vil.
Og å lære -
hvordan være mere snill.

   *
PS, ifra Jesus Kristus, NT, Matteus 25,45:
Da skal han svare dem og si: Sannelig sier jeg dere:
Hva dere ikke har gjort imot en av disse minste,
det har dere heller ikke gjort imot meg.

   *

   Rune L. Hansen, 10, 2001.

   *

   Rune L. Hansen:
   abc

Arbeiderpartiets sadisme
styrer helt vårt samfunn.
Forfengelighet og egoisme,
- Fanden i hver en munn.

De vil ha det slik,
og at ingenting seg svekker.
Alle og enhver være lik,
deres klonede drittsekker.

Frihet er all verdens hor.
Uskyld er derfor forbudt.
Virkelighet et fremmedord.
Anstendighet utryddes uavbrutt.

Vi slåss,
og vi stemmer - for og på de
som oss temmer, eller skremmer.
Det er det de bestemmer!

*

   Rune L. Hansen, 03, 2001.

   ***

   
---
---

   Cess Ssec, 02.11. 2012:
   http://www.facebook.com/cess.ssec/posts/434604856598549

   The destruction of the family unit:
   Shocking Statistics on Fathersless Children

   63% of youth suicides are from fatherless homes (US Dept. Of Health/Census) – 5 times the average.

   90% of all homeless and runaway children are from fatherless homes – 32 times the average.

   85% of all children who show behavior disorders come from fatherless homes – 20 times the average. (Center for Disease Control)

   80% of rapists with anger problems come from fatherless homes –14 times the average. (Justice & Behavior, Vol 14, p. 403-26)

   71% of all high school dropouts come from fatherless homes – 9 times the average. (National Principals Association Report)

   Father Factor in Education - Fatherless children are twice as likely to drop out of school.

   Children with Fathers who are involved are 40% less likely to repeat a grade in school.

   Children with Fathers who are involved are 70% less likely to drop out of school.

   Children with Fathers who are involved are more likely to get A’s in school.

   Children with Fathers who are involved are more likely to enjoy school and engage in extracurricular activities.

   75% of all adolescent patients in chemical abuse centers come from fatherless homes – 10 times the average.

   Father Factor in Drug and Alcohol Abuse - Researchers at Columbia University found that children living in two-parent household with a poor relationship with their father are 68% more likely to smoke, drink, or use drugs compared to all teens in two-parent households. Teens in single mother households are at a 30% higher risk than those in two-parent households.

   70% of youths in state-operated institutions come from fatherless homes – 9 times the average. (U.S. Dept. of Justice, Sept. 1988)

   85% of all youths in prison come from fatherless homes – 20 times the average. (Fulton Co. Georgia, Texas Dept. of Correction)

   Father Factor in Incarceration – Even after controlling for income, youths in father-absent households still had significantly higher odds of incarceration than those in mother-father families.  

   Youths who never had a father in the household experienced the highest odds. A 2002 Department of Justice survey of 7,000 inmates revealed that 39% of jail inmates lived in mother-only households.

   Approximately forty-six percent of jail inmates in 2002 had a previously incarcerated family member. One-fifth experienced a father in prison or jail.

   Father Factor in Crime - A study of 109 juvenile offenders indicated that family structure significantly predicts delinquency. Adolescents, particularly boys, in single-parent families were at higher risk of status, property and person delinquencies.

   Moreover, students attending schools with a high proportion of children of single parents are also at risk. A study of 13,986 women in prison showed that more than half grew up without their father. Forty-two percent grew up in a single-mother household and sixteen percent lived with neither parent

   Father Factor in Child Abuse – Compared to living with both parents, living in a single-parent home doubles the risk that a child will suffer physical, emotional, or educational neglect.

   The overall rate of child abuse and neglect in single-parent households is 27.3 children per 1,000, whereas the rate of overall maltreatment in two-parent households is 15.5 per 1,000.

   Daughters of single parents without a Father involved are 53% more likely to marry as teenagers, 711% more likely to have children as teenagers, 164% more likely to have a pre-marital birth and 92% more likely to get divorced themselves.

   Adolescent girls raised in a 2 parent home with involved Fathers are significantly less likely to be sexually active than girls raised without involved Fathers.

   43% of US children live without their father [US Department of Census]

   90% of homeless and runaway children are from fatherless homes. [US D.H.H.S., Bureau of the Census]

   80% of rapists motivated with displaced anger come from fatherless homes. [Criminal Justice & Behaviour, Vol 14, pp. 403-26, 1978]

   71% of pregnant teenagers lack a father. [U.S. Department of Health and Human Services press release, Friday, March 26, 1999]

   63% of youth suicides are from fatherless homes. [US D.H.H.S., Bureau of the Census]

   85% of children who exhibit behavioral disorders come from fatherless homes. [Center for Disease Control]

   90% of adolescent repeat arsonists live with only their mother. [Wray Herbert, “Dousing the Kindlers,” Psychology Today, January, 1985, p. 28]

   71% of high school dropouts come from fatherless homes. [National Principals Association Report on the State of High Schools]

   75% of adolescent patients in chemical abuse centers come from fatherless homes. [Rainbows f for all God’s Children]

   70% of juveniles in state operated institutions have no father. [US Department of Justice, Special Report, Sept. 1988]

   85% of youths in prisons grew up in a fatherless home. [Fulton County Georgia jail populations, Texas Department of Corrections, 1992]

   Fatherless boys and girls are: twice as likely to drop out of high school; twice as likely to end up in jail; four times more likely to need help for emotional or behavioral problems. [US D.H.H.S. news release, March 26, 1999]

   Census Fatherhood Statistics

   64.3 million: Estimated number of fathers across the nation

   26.5 million: Number of fathers who are part of married-couple families with their own children under the age of 18.

   Among these fathers -
   22 percent are raising three or more of their own children under 18 years old (among married-couple family households only).

   2 percent live in the home of a relative or a non-relative.

   2.5 million: Number of single fathers, up from 400,000 in 1970.

   Currently, among single parents living with their children, 18 percent are men.

   Among these fathers -

   8 percent are raising three or more of their own children under 18 years old.

   42 percent are divorced, 38 percent have never married, 16 percent are separated and 4 percent are widowed. (The percentages of those divorced and never married are not significantly different from one another.)

   16 percent live in the home of a relative or a non-relative.

   27 percent have an annual family income of $50,000 or more.

   85 percent: Among the 30.2 million fathers living with children younger than 18, the percentage who lived with their biological children only.

   11 percent lived with step-children

   4 percent with adopted children

   < 1 percent with foster children

   Recent policies encourage the development of programs designed to improve the economic status of low-income nonresident fathers and the financial and emotional support provided to their children.

   This brief provides ten key lessons from several important early responsible fatherhood initiatives that were developed and implemented during the 1990s and early 2000s.

   Formal evaluations of these earlier fatherhood efforts have been completed making this an opportune time to step back and assess what has been learned and how to build on the early programs’ successes and challenges.

   While the following statistics are formidable, the Responsible Fatherhood research literature generally supports the claim that a loving and nurturing father improves outcomes for children, families and communities.

   Children with involved, loving fathers are significantly more likely to do well in school, have healthy self-esteem, exhibit empathy and pro-social behavior, and avoid high-risk behaviors such as drug use, truancy, and criminal activity compared to children who have uninvolved fathers.

   Studies on parent-child relationships and child wellbeing show that father love is an important factor in predicting the social, emotional, and cognitive development and functioning of children and young adults.

   24 million children (34 percent) live absent their biological father.
   Nearly 20 million children (27 percent) live in single-parent homes.

   43 percent of first marriages dissolve within fifteen years; about 60 percent of divorcing couples have children; and approximately one million children each year experience the divorce of their parents.

   Fathers who live with their children are more likely to have a close, enduring relationship with their children than those who do not.

   Compared to children born within marriage, children born to cohabiting parents are three times as likely to experience father absence, and children born to unmarried, non-cohabiting parents are four times as likely to live in a father-absent home.

   About 40 percent of children in father-absent homes have not seen their father at all during the past year; 26 percent of absent fathers live in a different state than their children; and 50 percent of children living absent their father have never set foot in their father’s home.

   Children who live absent their biological fathers are, on average, at least two to three times more likely to be poor, to use drugs, to experience educational, health, emotional and behavioral problems, to be victims of child abuse, and to engage in criminal behavior than their peers who live with their married, biological (or adoptive) parents.

   From 1995 to 2000, the proportion of children living in single-parent homes slightly declined, while the proportion of children living with two married parents remained stable.
   http://thefatherlessgeneration.wordpress.com/statistics/

*

   Cathie Chansamone Costanzo:
   because many men walk away and some women wants kid but not marriage. by choice. you cannot force a man to be a father. and that is the truth here.

   Rune L. Hansen:
   That is not the truth, Cathie, you know.

   
---
---

   Odd Sten Gundersen, 02.11. 2012:

   Samfunnsklokken

   Det var en gang en klokke med et veldig fint urverk. Men det var en stor forskjell på hjulene som drev klokken. Urmakeren som hadde laget klokken var veldig stolt av den, med sine hjul i alle størrelser. Fra et veldig stort hjul og nedover til et veldig lite hjul. Urmakeren var veldig stolt av det store hjulet. Dette hjulet skulle selvfølgelig ha den beste service med den beste oljen og høyeste anseelse for det var jo så stort og dominerende. Og de andre hjulene som var litt mindre fikk jo også sin belønning etter størrelse. Dette synes urmakeren var en grei ordning.

   Men det minste hjulet strevde med å holde følge med de andre. Det var så lite, og måtte gå mye fortere for å klare det harde tempoet. Tennene på det lille drevhjulet var nå så nedslitt at det såvidt hakket seg mellom dagen. Og viserne sakket mer og mer. Det store drevet og de andre mellomstore med god smøring jaget på det lille drevet for å få opp farten igjen. De kunne jo ikke ha denne sakkingen av viserne.

   Men en dag stoppet det lille drevet. Det var helt nedslitt. Hei, hva er dette for noe sa de andre drevene i kor da viserne og alle drevene stoppet. Urmakeren åpnet klokken og så hvordan det lille drevets tenner var nedslitt. Dette tenkte jeg ikke på, at den minste av dem alle også må være med og ha godt med olje og service. Spesielt når det må gå hurtigere og lengre for å oppnå samme resultater. Moralen er at hvis det minste drevet stopper - da stopper alle de andre også.

*

   Odd Sten Gundersen:
   Liker å dikte opp slike små episoder om ting i livet. Følger bare etter hjernen når den er i form ,og styrer den i mot ett mål til en bestemt mening.

   
---
---

   Aina Viola Larsen, 02.11. 2012 via Norgespartiet:

   Tingnett
   http://norgesting.net/tingnett/
   norgesting.net
   Mattilsynet får hard kritikk for at de ønsker å tillate økte grenseverdier for verdens mest solgte sprøytemiddel. Resultatet blir mer gift i maten.

*

   Aina Viola Larsen:
   skal de ta knekken på folk.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.11. 2012 shared My Life With God's photo:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/127933600692144

   Den rette veien er ikke alltid den lette.

    img/535031_400030963388735_1262138969_n.jpg
       http://www.facebook.com/photo.php?fbid=400030963388735&set=a.395441663847665.89800.213620955363071&type=1&ref=nf

*

   

---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 03. november 2012, Vinberget:

   Omtrent 4 pluss-grader Celsius, disig, nokså mye regn og mørkt her ute klokken 2 i natt. Derefter 3 pluss-grader, mindre regn og dus noe avtagende måne høyt på himmelen i sør. Overskyet og 4 pluss-grader frem mot klokken 10, derefter mindre overskyet og 5 pluss-grader klokken 11 og 13 og videre tildels mere overskyet og 3 pluss-grader, 2 pluss-grader, nokså mørkt og grålig himmel klokken 18. Mørkt og i overkant av null grader klokken 19, derefter noe kaldere og noe stjerne-himmel. Med null grader mot midnatt.
---
---

   Rune L. Hansen, 03.11. 2012 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   http://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/517457728277182/

   Det såkalte "barnevernet" til Ap-regjeringen har blitt evaluert, gransket og politi-anmeldt tusener av ganger. Og blir på kryss og tvers bare verre og verre.
   Er det virkelig noen som enda ikke skjønner hvorfor???


   http://www.aftenbladet.no/meninger/kommentar/Jeg-vil-bare-vekk-fra-institusjonen-3055166.html
   www.aftenbladet.no
   Mandag skal bystyret i Stavanger behandle rapporten "Barnevernet – fra barn til voksen". Den avslører sterk kost om livsvilkårene for ungdom (18–23 år) under barnevernet.

*

   Rune L. Hansen:
   Og barna og deres foreldre kidnappes, fangeholdes, tortureres og drepes. Og ingen blir straffe-forfulgt. Er det virkelig noen som enda ikke skjønner hvorfor???

   http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1825&start=1
   Viser en tråd - Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon
   www.navigate3d.no

   Rune L. Hansen:
   http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/stavanger/Barnevernet-frikjent-etter-at-17-aring-dode-3054844.html
   Barnevernet frikjent etter at 17-åring døde
   www.aftenbladet.no
   Ei ung jente døde etter å ha rømt fra en barnevernsinstitusjon i sommer. Fylkesmannen konkluderer med at barnvernet ikke kan klandres.

   Rune L. Hansen:
   http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/stavanger/Tyrkia-rapporten-holdt-ikke-mal-3058972.html
   Tyrkia-rapporten holdt ikke mål
   www.aftenbladet.no
   Rogaland Revisjon ble hudflettet i bystyret for sin rapport om Tyrkia-saken. Et flertall sendte den tilbake til kontrollutvalget.

   Rune L. Hansen:
   Osv., osv. - i det uendelige.  

   May- Harriet Seppola:
   Det er mange , mange som ikke skjønner hva som foregår, dessverre.

   
---
---
   
   Rune L. Hansen, 03.11. 2012 shared Life is a Bitch Quotes's Photos:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/323967324377714


    64572_440018522726298_376247797_n.jpg
     
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=440018522726298&set=a.228722237189262.56462.228697947191691&type=1&ref=nf 

   Definisjon av Dum: Vet sannheten, ser sannheten, men tror enda på løgnene.

   Definition of Stupid: Knowing the truth, seeing the truth, but still believing the lies.

*

   Rune L. Hansen:
   Bibelen, GT, Ordsprogene 2,3-6:
   "Ja, bare kall på forstanden, og rop med høy røst efter innsikt.
   (4:)  Let etter den som om det var sølv, grundig som når en graver efter skatter.
   (5:)  Da skal du skjønne hva gudsfrykt er, og vinne kjennskap til Gud.
   (6:)  For det er Herren som gir visdom, kunnskap og innsikt går ut fra hans munn."

   Rune L. Hansen: 

   Bibelen, GT, Ordsprogene 1,2-7:
   "Ordsprogene gir visdom og lærdom, så en skjønner forstandig tale
   (3:) og tar imot tukt som gir fremgang, og lærer rettferd, rett og redelighet.
   (4:) De gir den uerfarne klokskap og ungdommen kunnskap og omtanke.
   (5:) Den vise som hører dem, øker sin lærdom, den forstandige lærer å styre sin tanke,
   (6:) så han skjønner ordsprog og billedtale, vismenns utsagn og gåter.
   (7:) Frykt for Herren er opphav til kunnskap, dårer ringeakter visdom og tukt."

   
---
---

   Rune L. Hansen, 18.10. 2012 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   http://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/509436795745942/

   Donia ble torturert og drept. Ingen berettiget tvil om det.

   Oklara omständigheter kring Donias död gör att vi Kräver att fallet tas upp igen av Åklagare!
   http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=6580
   namninsamling.se
   Stöd namninsamling - Oklara omständigheter kring Donias död gör att vi Kräver att fallet tas upp igen av Åklagare!

*

   Annina Karlsson:
   Ja om en människa drivs till aktiviteter när hon inte kan äta så blir man ju inte frisk. Man påförde henne även vaccinationer mot min utryckliga vilja med. Man kom med papper som de önskade jag skulle skriva på om vaccinationer och de var så upprörda att jag sa bestämt ifrån och förklarade varför. Hon var hemskt sjuk efter dem med. Och inte tror jag hon var lyckligare av att forslas runt i olika hem. tagen med polis till nya hem och vårdare till isolering för att sova ensam. Inte naturlig upväxt över huvud taget.

---

   Stig Olsson:
   Du är med om det absolut värsta som kan hända en människa, att förlora ett barn. Allt jag kan säga är att jag hoppas du är stark nog för att orka sätta dit svinen som vållat dig och dina barn allt detta lidande!!! ♥
   Har själv 2 barn och kan inte ens tänka tanken...
   Allt ♥ åt dig Annina!!!

   
---

   Oklara omständigheter kring Donias död gör att vi Kräver att fallet tas upp igen av Åklagare!
   
   Dela denna namninsamling
   Direktlänk : http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=6580

   Bakgrund: Donias mamma Annina blir sjuk och ber socialtjänsten att ta hand om hennes två barn. När hon tillfrisknar vägrar de ge tillbaka barnen. Hon lyckas fly utomlands med ena dottern Cecilia men Donia blir kvar i fosterhemmet.
   Donia avlider i sin säng i fosterhemmet den 29/4 2012, tidpunkten är oklar men först mellan 13.30 och 15.30 hittar de henne. Hon dödförklaras 16.11. Då Donia hade varit sjuk ca 2 veckor med hög feber, ont i halsen och väldigt hes så är deras bristande tillsyn oförklarig och obegriplig eftersom flera utomstående hade förstått att Donia var mycket sjuk, vilket följande visar: Chatt mellan Annina och Elisabeth Öhman den 25/4 på FB. Där framkommer att Cecilia (Donias syster) hade pratat med Donia i telefon och förstått att systern var allvarligt sjuk. Cecilia ber till Gud att Donia ska överleva till på måndag då de äntligen fått löfte av soc. och fosterhemmet att träffas. (Detta hade man hela tiden skjutit upp). Annina skriver även till Elisabeth: Jag tror hon dör. Hon har blivit konstig, resonerar konstigt med. Hon kan knappt andas och har Körtelfeber. Donia ska även ha sagt att hon varit till läkare och han ordinerade att hon skulle promenera 4 timmar/dag.
   Donia har ingen mobiltelefon i fosterhemmet och även begränsad tillgång till internet. Hon var inloggad den 7/4 och den 20/4. Hon hade därför väldigt begränsade möjligheter att larma ambulans själv.
   27 april skriver Annina på Donias FB-sida: Älskar dig så det gör ont i hjärtat. Cecilia har ringt och skrivit 21 dagar för att ordna så hon får träffa dig och nu de sista 2 veckorna har du varit so sjuk so man blir uppslukad av oro.
   Chistina Andersson pratar även hon med Donia på telefon ungefär en vecka innan hon går bort. Donia är då väldigt hes och kan knappt prata. Donias fostermor säger till Christina att Donia har halsfluss.
   När sedan Annina ska hämta Donias saker i fosterhemmet får hon inga svar på sina frågor varken av fosterföräldrarna eller Attendos två konsulter. Hela rummet är sanerat, ingen bäddmadrass eller kuddar i sängen, handväskor och papperskorg är tomma, alla kläder är tvättade.
   Donia fick dö ensam under oklara omständigheter i en kärlekslös miljö vilket följande visar: Dagen efter Donias död lägger fostermamman upp en bild på sin egen dotter på sin FB-sida och ger henne beröm för något dottern gjort. Går man sedan in och läser hennes bästa citat på FB så lyder det: Om livet känns lite tungt, om dagarna inte blir som man vill. Så är lösningen att se livet som en hanhund. Kan det inte ätas eller sättas på, så pissa på det och gå vidare! Och det är så det känns, ingen brydde sig om Donia, varken soc. attendo, fosterfamilj eller läkaren. Så skriv under för Donia så åklagaren tar upp fallet igen och att något lika tragiskt inte händer igen.
 
   
---

---

   The Idealist's Photos, 02.11. 2012:
   http://www.facebook.com/photo.php?fbid=495887933777991&set=a.244903342209786.71434.212514318782022&type=1&ref=nf

      155299_495887933777991_195708832_n.jpg

       i Think, Therefore I'm Dangerous

       jeg Tenker, Derfor Jeg er Farlig

*

   
---
---

   Annina Karlsson, 03.11. 2012 shared a link:

   Jag flydde Sverige när socialen ville ta mina barn - av Lena Olsson
   http://www.sourze.se/Jag_flydde_Sverige_n%C3%A4r_socialen_ville_ta_mina_barn_10680926.asp
   www.sourze.se
   Ingen lyssnade till min dotter sâ hon skrev till tidningen.

*

   
---
---

   Annina Karlsson, 03.11. 2012 shared a link:

   Filosofens blogg | Filosofera Dig Fri
   http://www.peace.se/blogg/
   www.peace.se
   3. Att i hemlighet sälja barnen som en begärlig tjänst till sexköpare i allmänhet och välbetalande pedofiler i synnerhet (samvetslösa poliser, jurister/advokater/domare

*

   
---
---

   Tore Svendsen, 03.11. 2012:

   Jeg mottar aap på grunnlag av hvordan barnevernet har herja med meg. Det er ikke å erklære seg syk det er en ren protest å dokumentasjon!
   Jeg nekter å løfte en finger for dette landet mer! Å selv om dem er jævlig flinke til å trekke for mye skatt å bidragsgodgjørelse til dem som oppbevarer mitt kidnappede barn så har jeg hvertfall et litet måltid varm mat nesten hver dag. Jeg har ingen samvær med min sønn mer for dem hevnet seg på ham å meg fordi jeg skrev om dem på fb! Så for å unngå at det siste lille båndet brytes ved adopsjon skriver jeg ikke mer, så det ikke skal gå ut over min sønn. Men jeg sier mine meninger om Barnefjernet å Pedagnomene på dem få plassene jeg er tillatt å yttre mine meninger. For jeg er blokka nesten over alt å alle. Heil Norge der alle skal med!

*
   
   Jenny Charlotte Haarberg:
   <3

   Liss Dehlen Solheim:
   <3

   Hilde Staum Libæk:
   Det er helt grusomt hvordan du har det. Barnevernet har skremt meg for livet.

   Kjell Erik Midtgård:
   Ja "Heil," tore, skjønte vi den gang da hvilken ondskap og forsetter som lå bak uttrykketk "alle skal med" så tror jeg ikke vi ville forestillet oss vi ville latt det skje. Jeg husker da jeg var ung, og vi lette etter en grunn til å avtjene verneplikten i det kjipe forsvaret vårt, og den gang da var begrunnelsen frykten for russerne, og slagordet "bedre død enn rød." Hadde øynene våre vært åpne da, - mon om ikke vi hadde gjort noe drastisk?

   Jenny Charlotte Haarberg:
   Hele staten Norge, har skremt livet av meg. Er også ey av de bv- barna, som fremdeles blir terrorisert av såkalte gnomer!!

   Tore Svendsen:
   Det er ikke lett å se hva som er inneholdet i pakken før man har revet i stykker det fine papiret. I denne sammenheng er politikernes ordspill det fine papiret. Å hver gang vi oppdager hva som er i pakka fra politikerne, vrapper dem nye ord rundt ruka vi oppdaga var inni der. Da stokker dem om på korta men Stoltenberg er altid den samma jokern. Åsså skal dem utrede å granske i det uendelige for "det skal ikke skje igjen" .For å trekke ut på tiden så dem får følgt sine manifest. Biblens profetier, Soria Moria luftslott å den store handelsavtalen Agenda 21. Det gjelder uansett hvilket parti. For dem er alle i slekt å har hjelpt hverandre å få jobb "arbeid til alle". Nå lover dem det store Fattigdoms-Løftet. Høres fint ut ikke sant? Tenk da på hva manifestet Biblen sier om det! Å tenk samtidi på at dem har bygd seg underjordiske byer for å gjemme seg i mens dem fattigdomsløfter oss som dem mener ikke er verdig en plass der.Hvordan dette fattigdomsløftet kommer til å bli utført? Hvis dere så filmen 2012 er det et godt bilde av det. Japan har allerede vært gjennom det å nå er det usa's tur. Bare se hvordan Staten Island blir ignorert.

   Dina Monica Helen:
   Barnevernet lurer folk til å tro at det er deres handlinger som har ført til at de får se barna mindre og sånn eller juger om andre grunner. Sannheten er at de gjør det samme med alle med noen faste ulike påstander for å få foreldrene til å føle seg mindreverdige og skyldige. Det er en annen del av dems ondskap og galskap pluss det å juge til seg grunner.

   Men i de tilfellene der de tar barnet når det er baby er det ofte fast prosedyre at det neste de gjør er å ta samværet, for ved å gjøre det kan forelderen få problemer med å gå i rettsak mot dem om å få barnet tilbake.

   For da kan advokaten komme til å si at en må først gå i rettsak om å få samvær. Så dette er bare slem taktikk fra bvs side. I noen saker bruker de også det at barne savner foreldren sin imot foreldren.

   Jeg syns advokater her burde ta opp selve bortførelsen av barnet, fremfor å gå i fellen bv har satt opp til dem.

   
---
---

   Annina Karlsson, 03.11. 2012:
   http://www.facebook.com/annina.karlsson/posts/509154529097781

   Har man sålt sina barn för att man motagit och skrivit under ett pass med nationaliteten i och betalar skatt?

*

   Berit Risvik:
   Håper ikke det... <3

   Annina Karlsson:
   Jag tror jag aldrig ska skriva under någonting mer, det är ju traumatiskt!!!

   Berit Risvik:
   har barna norsk pass???

   Annina Karlsson:
   Jag menar över lag gör staterna går ju in och tar över saker som de inte bör. Vissa saker är väll helge rån. Man går över gränser,,,.

   Berit Risvik:
   Ja det gjør de... Er vanskelig å være foreldre nå... Håper ingen kommer og henter barna... <3

   Annina Karlsson:
   Kan man inte vara statslös? Jag är Drottning över de Internationella vattnen i Östersjön. Kanske de sonm vill kan bli innnevånare där? 

   Annina Karlsson:
   Jag måste nog ordna med en administration!!!

   Dino Issa:
   ki

   Rune L. Hansen:
   "Can you really start your own country? Erwin Strauss shows you five different methods for doing just that, as well as everything you need to know about sovereignty, national defense, diplomacy, raising revenue and recruiting settlers.
   Includes dozens of new-country success stories. Why settle for being king of your castle when you can be king of your own country?"
   http://archive.org/details/HowToStartYourOwnCountry
   How to Start Your Own Country : Erwin S. Strauss : Free Download & Streaming : Internet Archive
   archive.org
   Can you really start your own country? Erwin Strauss shows you five different methods for doing just that, as well as everything you need to know about...

   
---
---

   Otto Lund, 03.11. 2012 via InternetPosten:
   http://www.facebook.com/groups/204660792976807/295972350512317/

   ‎* Ny utvikling i saken * Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansatte    
   http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1825&start=1
   Viser en tråd - Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon
   www.navigate3d.no

*

   Bianca Rytter:
   barnevern myndigheter kommuner storting regjeringer rettsystemet presser seg inn i andres hjem med egene bekymringsmeldinger for kontroll på mennesker og ran og stjeler masse barn fra familier?

   May- Harriet Seppola:
   Det bør bli kontroll over dsamtlige barnevernskontorer .

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor uttrykker du støtte til organisert kriminalitet, May- Harriet Seppola?

   May- Harriet Seppola:
   Rune, detet synes jeg er umåtelig frekt av deg , hva mener du med dette .

   Rune L. Hansen:
   At kontroll, granskninger, evalueringer, etc. - som det har blitt gjort tusener av, om enn av bukkene som passer havre-sekkene, må stå i forhold til det hele alt og hva det faktisk i henhold til lov og rett er, grov, grotesk politisk organisert kriminalitet. Og det hele uansett umiddelbart stoppes fullstendig.

   
---
---

   Annina Karlsson, 03.11. 2012:

   Kan någon dela en lista till mej med de länder som inte har utrlämningsavtal så man kan vara trygg om man lämnar sitt land och vill leva med sina barn?

*

   Annica Göransdotter Herrloff:
   får du en sån lista Annina så dela den gärna med mig! <3

   Annina Karlsson:
   Har sett att Andorra och Australien inte lämnar ut en.

   Annica Göransdotter Herrloff:
   det vore nåt att tänka på, har en låtsassyster i australien

   Annica Göransdotter Herrloff:
   andorra e i närheten av spanien va?

   Annica Göransdotter Herrloff:
   el portugal, ligger där nånstans va?

   Per Isaksson:
   Andorra ligger i Pyreneerna mellan Frankrike och Spanien

   Annica Göransdotter Herrloff:
   nästan lättare (men dyrare) för mig att dra med barnen till australien då eftersom jag känner folk där

   Annina Karlsson:
   Spanien och Polen lär visst vara bra med.

   Per Isaksson:
   Var i Andorra för många år sen, långt innan bödelsasen på soc. kidnappade mina barn. Billigt som f-n var det. Köpte en liter Long John för 75 spänn och då fick man köpa en flaska Napoleon Brandy för 12 kr.

   Per Isaksson:
   Tror också många länder inte lämnar ut barnen såvida man icke begått ett brott mot dem. Hörde om ett fall där batikhäxorna från soc. åkt utomlands (har för mig det var Marbella i Spanien) för att kidnappa barnen tillbaka till fosterhem. det slutade lyckligt med att de själva fick sitta häktade för barnarov en vecka innan Storebror fick hem dem igen. Därför slår soc.numera till på Arlanda och rövar bort barnen på planet som med det stackars paret som skulle ta sin son till thailand för att slippa Gestapo.

   Annina Karlsson:
   Jag sa tydligen fel Australien är med i Hag konventionen.

   Annina Karlsson:
   Men här är i alla fall några som inte är med i det.

   Annica Göransdotter Herrloff:
   :(

   Annina Karlsson:
   cuba, dominicanska rep, Egypten, Filipinerna, Men Filipinerna har lämnat ut i alla fall. Indien, Marocco, Ryssland, Singapor, Tunisia, Ukraina, Zambia, Tongo, Namibia, Mongolia, Japan, Bolivia, Albania.

   Annina Karlsson:
   Och lilla Andorra.

   Annica Göransdotter Herrloff:
   tack Annina, nu skulle man bara ha modet och tillfället, har ju övervakade umgängen fortfarande... sen e jag nog inte lika modig som vissa andra ;)

   Per Isaksson:
   Är man många som går ihop kan man slå jättarna. 19 000 barn omhändertas varje år och det finns minst en förälder till var och en av dem statistiskt sett. Jag skulle vilja se den polismakt som kan stå emot 20 000 rasande föräldrar...

   Annica Göransdotter Herrloff:
   det har du rätt i MEN svenskarna är 1: dåliga på att gå ihop 2: fega för att sätta sig upp mot myndigheter

   Per Isaksson:
   Då får vi sluta stå med mössorna i handen och buga oss för överheten. Det är våra barn det gäller och bättre motivation än så får vi inte. Kunde Gustav Vasa kasta ut danskarna med ett gäng dalmasar kan vi ta soc. också.

   Annica Göransdotter Herrloff:
   ja upprop för det? Hur gör man för att få med folk, vi har ju försökt i flertalet grupper här, men det blir ju bara ord inte handling!

   Annica Göransdotter Herrloff:
   Hade ju varit förträffligt om vi dessutom stack till samma land alla, skulle vilja se den/dom sockärringar som vågar gå emot x antal tusen föräldrar i ett främmande land

   Per Isaksson:
   Ja, jag vet också folk som hänger på, vi får skapa en privat grupp den som vet hur man gör och se till att insynen från myndigheter är noll, d.v.s. bilda kedja.

   Annina Karlsson:
   Jag äklas av att stå med en mössa i handen och leka barn när man inte är det. Klarar knappas att läsa sånt mer.

   Annica Göransdotter Herrloff:
   ja, jag vet mkt men det är jag nog inte kapabel att anordna, du verkar kunna mer

   Annica Göransdotter Herrloff:
   jag vet Annina, men det är ju så man tvingas uppföra sig annars ser man ju inte barnen mer. Jag är oxå sån, hatar att rätta mig i ledet

   Annina Karlsson:
   Var är de mänskliga rättigheterna? Har du inte misshandlat dina barn eller låtit de svälta eller försummat att ta dem till vård om de har varit sjuka bör man väll inte ta barnen av dej?

   Annica Göransdotter Herrloff:
   jag har inte blivit beskylld för att misshandla dom Annina, MEN jag blev beskylld för att inte ha gett dom mat och den trygghet dom behöver...

   Annina Karlsson:
   De såg ju inte särskilt udernärda ut på bilden jag såg och starka såg de med ut och vara.

   Annina Karlsson:
   Nu har man väll snarare tagit av dem tryggheten när de hamnat på barnhem?

   Annica Göransdotter Herrloff:
   soc krävde läkarundersökning innan dom tog barnen och han sa att dom absolut inte var varken undernärda eller skadade på nåt annat sätt

   Annina Karlsson:
   Vad har de då för kriminella tilltag mot dej?

   Annica Göransdotter Herrloff:
   nä, dom struntade fullständigt i vad läkaren sa och körde sitt egna race

   Annica Göransdotter Herrloff:
   barnen är "otrygga" hos mig

   Annina Karlsson:
   Ja jag vet de struntade i att ta fram barnavårdsutredningen som jag bad dem göra när det gäller Donia och de tog henne till läkare för och hitta fel men läkaren sa att det nte var något fel på barnet. De tog henne i alla fall och barnavårdsutredningen visade med ett väldigt!! väldigt !!! friskt barn.

   Annica Göransdotter Herrloff:
   samma här, dom har sina knep o lögner som dom kommer undan med

   Annina Karlsson:
   jaha men de skrev barnen var trygga med mej och de skulle ta dem i alla fall så det gör nog ingen skillnad.

   Annica Göransdotter Herrloff:
   nä, dom såg mkt pengar i handeln så då blir det som dom har bestämt

   
---
---

   Rune Fardal, 03.11. 2012 shared Truth Beckons's photo:


   68455_377781915639944_635636606_n.jpg

    The most difficult subjects can be explained to the most slow-witted man if he has not formed any idea of them already;
    but the simplest thing cannot be made clear to the most intelligent man if he is firmly persuaded that he knows already, without a shadow of doubt, what is laid before him.
    - Leo Tolstoy

    ‎Expanded Consciousness

    (( De vanskeligste tingene kan forklares til den mest langsomme-tenkende mann hvis han ikke har dannet seg noen ide om dem allerede;
       men den enkleste ting ikke kan gjøres klart for den mest intelligente mannen om han er fast overbevist om at han vet allerede, uten en skygge av tvil, hva er lagt foran ham. - Leo Tolstoy ))

*

   Bjørn Arild Andersen:
   En forutinntatt mening er ikke så dum, bare den er riktig (Peter Hill).

   Juliane Victoria Ihle:
   Hmmm - hvordan kan man som forutinntatt vite at meningen er riktig?

   
---
---

   Hans Ove Skau, 03.11. 2012:

   Vi som er nordmenn lever med falskheten rundt oss hele tiden. Vi er mange ganger de som har tapt retten til et menneskeverdig liv. Norge er et land vi ikke ønsker å bo i, et land som bare har ødelagt våre liv etc, men spørsmålene ruller inn.... det er jo ikke bedre andre steder ???
   De dreier seg om å drepe eller å bli drept. Noen frihet eksisterer ikke. Vi har ingen steder å henvende oss med en klage. Selvsagt kan vi klage, men vi blir aldri hørt.... får det heller mye verre. Ja, dette er nesten Norge i et nøtteskall. Et helvete å bo i dette landet her, for hver dag er et helvete. Man kan håpe, men kommer ikke langt med det. Uansett, dette er altså det daglige liv i Norge, det rikeste land i verden. Slik ble det altså etter 2. verdenskrig da vi fikk alle menneskerettighetene, dvs. alle normale rettigheter ble fratatt.......... vi mates som hunder, det er det hele!

*

   Bettina Evensen:
   Reis ut, Hans Ove! Hva holder deg her? Vet du hva? Gresset ER grønnere på den andre siden!! Jeg tilbragte forrige vinter i Spania, og jeg er her nå, kun for å skape et grunnlag for mange fremtidige vintere i varmen... - Ikke bare solvarmen, men menneskevarmen med. ;)

   Cecilie Bedsvaag:
   Hvis du søker sannhet, les i Bibelen.

   
---
---

   Kjell N-a, 03.11. 2012:

   Hva er SANNHETEN? Noen mener kanskje at det er en bestemt ting som alle må være enige i? Jeg selv TROR, også av personlig erfaring, at noe virkelig er SANT. For jeg tror at JESUS er Veien og Livet og Sannheten (Johannes 14:6). Men har det noen hensikt for meg å forklare sannheten slik for mennesker som ikke tror?
   Nei, da må jeg bruke andre bilder for å forklare. Jeg kan godt bruke Sokrates, som Platon beskriver som en som valgte å drikke giftbegeret og dø, før han ville underkaste seg et liv på de politisk korrekte sofistenes premisser. På samme måten, så nektet JESUS å leve på premissene til de jødiske fariseerne eller de hedenske romerske okkupantene. Men JESUS som også er Gud, har lært oss at sannheten er EN MÅTE Å VELGE Å LEVE PÅ. Vi kan kalle det for INTEGRITET, noe som er stor mangelvare blant dagens politikere, intellektuelle og media. Det hjelper ikke å kalle seg for "kristen" om en mangler "kjærlighet til sannheten" (2 Tess 2:10-12). Falske kristne selger hver dag sin sjel til denne verdens fyrste og står Guds vilje imot. Folk som velger å leve med integritet, vil - uansett hvor mange omveier som kreves - ALLTID velge sannheten. De kan ikke annet, for Gud har laget deres hjerter slik..

*

   
---
---

   Anne Harila, 03.11. 2012 via Grunnlovens Venner:
   http://www.facebook.com/groups/grunnlovsvenn/551849631507558/

   Christian Frederik
   Trontale
   Åpning av riksforsamlingens forhandlinger
   Eidsvoll, 11. april 1814

   Virksomme ord: Tale #25
   http://virksommeord.uib.no/taler?id=25
   virksommeord.uib.no
   Normænd! Helligt er det Kald der samler Eder ved Fædrenelandets Altar. Det Norske Folks Hu staaer til Eder, dets udvalgte Mænd, at I ville vide, med Viisdom og Samdrægtighed, at grundlægge den Statsforfatning, af hvilken nærværende og tilkommende Slægter kunne vente Held, Orden og Velstand inden Rig...

*

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat, fra Christian Frederik's Trontale, Eidsvoll, 11. april 1814 :
   "Den viseste Regieringsform er udentvivl den, som, sikrende Borgerfriehed og Lovens Hellighed, giver den udøvende Magt Myndighed til at udrette alt Godt og til at haandhæve Lovene. (...)

   Dog Held os! vi ere ej vanslægtede! med høy Følelse af egen Værd har det hele Folk, i Herrens Templer aflagt den høytidelige Eed, at hævde Norges Selvstændighed; denne Eed skulle I besegle, trofaste Normænd, ved at grundlægge den Regieringsform under hvilken I ville leve, og som I ville forsvare mod hvert Forsøg paa at kuldkaste den. -

   Mistvivler ei om, at I jo besidde Kraft til, selv i Modgang, at haandhæve den; og mistvivler ei heller om, at en retfærdig Gud beskytter et frit og ubetvunget Folks Anstrængelser. - Herren er mit Haab og min Tillid! (...)
   Mine Hensigter kiendes af alle; i redelig Villie skal ingen overgaae mig, og min bedste Løn skal til alle Tider være Folkets Kierlighed, og de Retskafnes Høyagtelse."

   Anne Harila:
   .

   

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, søndag 04. november 2012, Vinberget: 

   Omkring null til 2 pluss-grader Celsius, grålig dottete overskyet og dus halv-måne høyt på himmelen i sør her ute i natt. Overskyet og skyet formiddag, tildels dottete overskyet, med tildels mest dus sol og noe blålig himmel, med 7 pluss-grader klokken 12. Derefter tildels mere overskyet og dottete og 6 pluss-grader. Jeg hørte et fly på vei nord over skyene her klokken 16.30, regn noe litt derefter. Mørkt, disig, noe yr og 2 pluss-grader frem mot klokken 21. Med i overkant av null grader og gående halv-måne i øst mot midnatt.
---
---

   Rune L. Hansen, 04.11. 2012:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/4068247419295

   Ingen seier uten Ordet!?

*

   Odd Arvid Johansen:
   ... Kan du gå på vannet - Rune?

   Rune L. Hansen:
   Ja, når vannet er lavt nok, som f.eks. i en søle-pytt, eller med vinger, som f.eks. i en båt eller et fly

   Odd Arvid Johansen:
   ja, da er det vel ikke noe mer å si om den saken Raune!

   Odd Arvid Johansen:
   du har vel vært "på korset" lenge nok - for å kjenne smertene!

   Odd Arvid Johansen:
   smertene som de "bedrevitene" har påført deg

   Rune L. Hansen:
   Bibelen, NT, Johannes 1,1-3:
   "I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. (2:) Han var i begynnelsen hos Gud. (3:) Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til."
   & 1,11: "Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham."

   Rune L. Hansen:
   NT, Matteus 25,45:
   "Da skal han svare dem og si: Sannelig sier jeg dere:
   Hva dere ikke har gjort imot en av disse minste,
   det har dere heller ikke gjort imot meg."

   Rune L. Hansen:
   Og hva er vel mere oppløftende enn Ordets hærskarer?

   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.11. 2012:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/364294100326979

   Et eller flere folkemord, dengang og nu?

   Svenske Knut Wicksell (1851-1926) avholdt i Sverige i 1881, som da hadde omkring 4 til 5 millioner mennesker, et foredrag som også ble utgitt som et hefte, under tittelen "Om utvandringen, dess betydelse och orsaker. Föredrag, hållet i Stockholm den 25 och den 28 November samt i Upsala den 3 December 1881". Foredraget omhandler den "folke-utvandring" som fra omkring årene 1850 og fremover fant sted fra Sverige, til for det mest Nord-Amerika. Uten at noen tilsvarende "folke-innvandring" til Sverige fant sted. Årlig forlot omkring 50 000 mennesker Sverige, de fleste via Atlanterhavet til Nord-Amerika. Svenske Vilhelm Moberg (1898-1973, begikk selvmord) har skrevet flotte bøker som også er filmatisert om dette, som omhandler både selve utvandringen (emigrasjonen) fra Sverige og begynnelsen av innvandringen (imigrasjonen) i Nord-Amerika dengang.
   Tanke-vekkende og interessant lese-stoff. Mange forlot dengang også blandt annet Norge på tilsvarende vis. Og mye har skjedd både i Sverige, Norge og Nord-Amerika siden dengang. Norge har nu i år 2012 anslagsvis 5 millioner mennesker, Sverige oppmot det dobbelte. Og hva med Nord-Amerika, dengang og nu? I 2006 var antall mennesker i USA anslagsvis 300 millioner, 4,5% av antallet mennesker i verden.

   Var det et eller flere folkemord (genocide) som fant sted? Og i så tilfelle overfor hvem? Og som vedvarte hvor lenge? Nu enda? Og i så tilfelle, hvordan og hvorfor? Og i regi av hvem og hva?

   Link til Knut Wicksell's foredrag:
   http://www.gutenberg.org/cache/epub/15761/pg15761.html
   www.gutenberg.org
   This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.net
   
*

   Rune L. Hansen:
   Han skriver blandt annet, at:
   "Siffran är—för ett land på fyra och en half millioner invånare—betydlig. (...) Vid sidan af dylika sakförhållanden förefaller i sanning den snart sagdt fullständiga likgiltighet, hvarmed denna vigtiga samhällsangelägenhet betraktas af de ledande personerna i vårt land och inom vår press, lika öfverraskande, som den är sorglig och nedslående. Våra tidningar, som eljest pläga egna en skälig uppmärksamhet åt alla in- eller utländska frågor af någon vigt, göra beträffande emigrationen ett bestämdt undantag från denna regel. De anteckna, det är sant, vecka efter vecka antalet utvandrare, liksom de anteckna noteringarna på börsen: 400-500-1000-2000, men detta är också allt. Efter en ledande artikel i frågan, för att icke säga en utförlig artikelserie, spanar man förgäfves, och öfver hufvud taget kunde deras förbehållsamhet ej vara större, om saken i fråga varit en af dessa samhällsvådliga företeelser, hvilka det gäller att med förenade krafter i den goda ordningens namn — tiga ihjäl. (...)

   För öfrigt fick man äfven vid detta möte och från personers sida, hvilka bort vara höjda öfver dylika trivialiteter, höra utvandringen betecknas som "en förvillelse", "en folksjukdom, som måste rasa ut" och dylika talesätt, hvilka ju i grunden icke säga någonting annat, än att talaren för sin del är ogynsamt stämd mot emigrationen och helst skulle se, att den upphörde—öfver frågans verkliga natur sprida dylika utgjutelser tydligen icke den ringaste upplysning. (...)

   Liksom utvandringen sjelf söndrar och än mer har tendens att söndra vårt folk i tvänne hälfter, åtskilda icke genom en tullgräns, såsom fallet skulle vara vid en främmande eröfring, utan af ett verldshaf och oändliga landsträckor, hvilka blott af ett fåtal mer än en gång öfverfaras; så sönderfaller också frågan om utvandringens betydelse i två väsentligen olika, allt efter som man betraktar dess inflytande på den hemmavarandes eller på den bortdragande delen af befolkningen."

   Rune L. Hansen:
   Han sier videre blandt annet, at:
   "I den förträffliga, ehuru blott allt för kortfattande monografi öfver utvandringen, som finnes intagen i W. E. Svedelius' år 1875 utgifna Studier i Sveriges Statskunskap, finnes denna uppfattning med eftertryck framhållen i bl. a. följande ord: "Frågan om det afbräck, som fäderneslandet lider genom utvandringen, låter sig slutligen bäst besvaras med en annan fråga, som skulle kunna sålunda uttryckas: har det då blifvit tomt i Sverige efter dem, som reste bort? Skulle så vara att något synnerligt tomrum icke märkes, måste detta vara ett tecken att de, som reste, icke voro oumbärlige. Utvandringen framställer sig då icke såsom en afgjordt ond sak … och man bekymrar sig icke deröfver, men man tackar Gud, som skapat verlden så stor, att utrymme icke saknas i andra länder för dem som funno sitt fädernesland för trångt."

   Rune L. Hansen:
   Mange anså ikke tom-rommet efter de som ble borte som noe negativt. Og det var kanskje endel av årsaken til at det hele, og også hvorfor de forsvant, ble så fortiet?

   Rune L. Hansen:
   Og dette har kanskje en viss sammenheng:
   1864 års Strafflag - ersatte i Sverige Straffbalken och Missgärningsbalken i 1734 års lag. Den antogs i Stockholm den 16:e februari 1864.
   De allmänna straffarter som förekom i lagen var; Dödsstraff, straffarbete, fängelse och böter. Dödsstraffen skulle verkställas genom offentlig halshuggning. Straffet för den som hädat var straffarbete i högst två år. Det fanns även särskilda lagar som gällde den svensknorska riksgemenskapen - som att båda kunde betraktas som förrädare gentemot båda länderna (dödsstraff).
   Strafflagen upphörde att gälla 1 januari 1965 då Brottsbalken trädde i kraft.

   Rune L. Hansen:
   Mye frodig rikdom ble borte fra Sverige og Norge med de som ble borte. Et godt vitnesbyrd om dette finner en hos Internet Archive, med mye "universal access to all knowledge"? På følgende www-link:
   http://archive.org/
   Internet Archive: Digital Library of Free Books, Movies, Music & Wayback Machine
   archive.org
   Internet Archive is a non-profit digital library offering free universal access to books, movies & music, as well as 150 billion archived web pages.

   Rune L. Hansen:
   Det er gratis, fritt tilgjengelig via www, så hvorfor kjøpe bøker? Utvalget på www svulmer fortløpende på Ordets vinger og Internet Archive med en frodig overdådighet, som tusener ganger overgår hva en finner i de fleste dagens norske og svenske biblioteker. Og en kan selv også publisere og arkivere der, gratis. Ordet må være fritt tilgjengelig!
   Søk f.eks. på ordet recipes (oppskrifter) hos Internet Archive, eller f.eks. basketry (kurv-fletting) eller noe annet, og se hvilken rikdom av oppskrifter, kultur, kunnskap og erfaringer de som emigrerte til Nord-Amerika hadde med seg dit.
   http://archive.org/search.php?query=subject%3A%22Recipes%22%20AND%20mediatype%3Atexts&page=6
   Internet Archive Search: subject:"Recipes"
   archive.org

   Rune L. Hansen:
   Litt mere sitat fra Knut Wicksell's foredrag:
   "Rätt betecknande i detta afseende äro ett par uppsatser rörande utvandrarnes ställning i Amerika, som finnas intagna i en för några år sedan utgifven svensk tidskrift.[17] I den förra af dessa uppsatser, som skrefs år 1873, skildras emigrantens ställning såsom i det hela mycket gynsam, han hade endast att förfara med försigtighet och omtanke, taga sig till vara för svekfulla agenter och värfvare, och allt skulle gå väl; det heter till och med att "de fall, när någon, som utvandrat utan öfverdrifna förväntningar, men med frisk vilja och någorlunda arbetsduglighet, haft grundad anledning att klaga öfver sitt öde, äro lätt räknade". Men mot slutet af nämda år inträffade, som bekant, i Amerika en ekonomisk kris, hvars verkningar med dubbel våldsamhet måste ha drabbat de element i befolkningen, som ännu ej fått fast fot i det nya hemlandet; och i den tidskriftsuppsats, hvari ämnet följande år återupptages är allt som med ett trollslag förändradt. De färger, hvari den olycklige emigrantens öde nu skildras, äro i sanning så mörka, att man måste fråga sig, huruvida det ej för det lyckligtvis ej synnerligen betydliga antal utvandrare, som detta år lemnade vårt land för att begifva sig öfver Atlanten, hade varit bättre, om de förgåtts i öppna hafvet i stället för att landa på en kust, der endast en snabb undergång väntade dem. Ty af hvad förut blifvit sagdt om utvandrarnes medförda kapitalförmögenhet, lär vara klart, att, om det för mången är svårt nog att komma åstad till Amerika, varder det för än flera en ren omöjlighet att återvända hem. (...)

   Sitt resgods hade de aflemnat i Göteborg; hvart det sedan tagit vägen, derom egde de ingen aning. De litade i detta afseende på agenten, hvilket antagligen var det klokaste, då sannolikt intet val förefans. Den ekipering de sjelfva medförde var också af enklaste slag; det mest anmärkningsvärda deribland utgjordes af en blomkruka med en halft förvissnad Calla uti, hvilken en af dem bar på armen. Denna hade han medfört hemifrån och skulle nu i dess sällskap anträda resan öfver verldshafvet. Det är ej godt att veta, i hvilken afsigt han belastat sig med en så föga nödvändig artikel—min sagesman förmodade skämtsamt, att han ämnade rikta det nya landets flora med en derstädes okänd art—men mera sannolikt synes, att han vid afresan ej kunnat förmå sig till att låta blomman hemma borttvina af brist på skötsel; och är denna förmodan riktig, torde denna utvandrare åtminstone ej hört till det slaget, som lemna hustru och barn efter sig i elände. Vi önska honom lycka med sin Calla; under resan torde den väl komma att vålla honom åtskilligt besvär, men när han slutligen efter talrika vedermödor fört den oskadd fram till sitt nya hem i Kansas eller Minnesota, kan han ju berömma sig af att i blomman och i den mull, som omger dess rötter, hafva medfört ett stycke af fosterjorden! Ett mycket litet stycke visserligen, men, äfven om han stannat hemma, är det just ej troligt, att han någonsin skulle hafva lyckats förvärfva ett större…"

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 03.11. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/grunnlovsvenn/permalink/551849631507558/

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat, fra Christian Frederik's Trontale, Eidsvoll, 11. april 1814 :
   "Den viseste Regieringsform er udentvivl den, som, sikrende Borgerfriehed og Lovens Hellighed, giver den udøvende Magt Myndighed til at udrette alt Godt og til at haandhæve Lovene. (...)

   Dog Held os! vi ere ej vanslægtede! med høy Følelse af egen Værd har det hele Folk, i Herrens Templer aflagt den høytidelige Eed, at hævde Norges Selvstændighed; denne Eed skulle I besegle, trofaste Normænd, ved at grundlægge den Regieringsform under hvilken I ville leve, og som I ville forsvare mod hvert Forsøg paa at kuldkaste den. -

   Mistvivler ei om, at I jo besidde Kraft til, selv i Modgang, at haandhæve den; og mistvivler ei heller om, at en retfærdig Gud beskytter et frit og ubetvunget Folks Anstrængelser. - Herren er mit Haab og min Tillid! (...)
   Mine Hensigter kiendes af alle; i redelig Villie skal ingen overgaae mig, og min bedste Løn skal til alle Tider være Folkets Kierlighed, og de Retskafnes Høyagtelse."

   Arne Langhelle:
   Fine ord ... men Christian Fredrik blei vel demokrat av nød og ikkje av overbevising. Han ønskja opphavleg ikkje at Norge skulle ha nokon grunnlov. Han ville styra som ein eineveldig konge "av Guds nåde" - ikkje som ein konstitusjonell konge som måtte nøya seg med å styra innafor rammene "av folkets vilje" - uttrykt i ein grunnlov.
   Christian Fredrik blei seinare kong Christian VIII av Danmark (og hertug av Schlesvig og Holstein). Han styrte dei andre landa sine som eineveldig konge/hertug utan å måtte bry seg om folkemakta - slik ein grunnlov jo ville ha tvunge han til. Hadde ikkje Danmark-Norge blitt trukke med i Napoleonskrigane, hadde ikkje kongen i København "mista" Norge i 1814. Då hadde truleg også Norge blitt styrt som eit udemokratisk einevelde og grunnloven av 1814 ville aldri blitt noko av.
   Eg minnar også om at Danmark først fekk ein grunnlov i 1848, etter at Christian VIII var død og sonen Fredrik VII var komen til makta. Dette var i revolusjonsåret 1848 og kongedømet følte nok at dei måtte koma folket noko i møte om dei skulle kunne behalda makta også i framtida.

   Rune L. Hansen:
   Falskhet og frekkhet er ingen ny oppfinnelse.

   
---
---

   Jonny Hausberg, 04.11. 2012:

   Nordmenn er perfekte??: Et norsk og et japansk firma bestemte seg for å utkjempe en årlig ro-regatta med hvert sitt åttemannslag. Begge mannskapene trente systematisk, og dagen før regattaen var begge lagene i toppform.

   Japanerne vant med et forsprang på 1 km...

   Etter nederlaget var moralen på bunn-nivå hos det norske laget. Toppledelsen besluttet raskt at de neste år skulle vinne regattaen, og etablerte en prosjektgruppe som skulle undersøke hva som egentlig var problemet. Med utgangspunkt i en rekke omfattende analyser oppdaget prosjektgruppen at japanerne brukte syv mann til å ro og en mann til å styre, mens det norske laget hadde en mann som rodde og syv mann som styrte. Da krisen ble oppdaget, viste det norske firmaet sin beundringsverdige handlekraft: De engasjerte et konsulentfirma som skulle undersøke strukturen i det norske laget nærmere.

   Etter flere måneders arbeid kom ekspertene frem til en konklusjon: Det var for mange som styrte og for få som rodde. På bakgrunn av konsulentrapporten ble det umiddelbart gjennomført forandringer i lagstrukturen. Nå fikk det norske laget fire styrmenn, to overstyrmenn, en styreformann og en roer. Dessuten ble det innført et poengsystem for å motivere roeren, ut fra tankegangen om at han ville yte bedre hvis man utvidet arbeidsområdet hans og ga ham mer ansvar.

   Neste år vant japanerne regattaen med et forsprang på 2 km. Det norske firmaet avskjediget roeren med henvisning til dårlig arbeidsinnsats og betalte deretter ut bonus til ledelsen for anstrengelsen de hadde lagt ned i prosjektet. Konsulentfirmaet utarbeidet deretter en ny analyse hvor de konkluderte med at taktikkvalget hadde vært riktig, og at motivasjonen var god, og at det derfor måtte være materiellet som måtte forbedres. Nå er det norske firmaet i ferd med å få utviklet en ny båt…

*

   Mike Cechanowicz:
   Som finansieres av statsstøtte for å fremme norsk teknologi.

   Tore B. Krudtaa:
   He he he... flott skrevet... Jeg for min del synes denne arbeidsmetodikken ville passe langt bedre på den norske regjering og storting? Sykehuspolitikken, vaksinepolitikken, GMO-politikken, pengepolitikken, EU/EØS-politikken osv osv...
   Hvem har skrevet dette?

   Jonny Hausberg:
   Har ingen snøring hvem som har skreve det Tore. Stjal den fra Torbjørn Bønke.

   Torbjørn Bønke:
   Og jeg Tore B. husker ikke lenger hvem jeg stjal den fra ( teksten har ligget på lager)

   Torbjørn Bønke:
   Haa.haaa googla litt og ;)http://www.pluto.no/fritid/humor/humor_historie.html
   Pluto Humor: Humor
   www.pluto.no
   Pluto presenterer egne fritidssider som gir deg oversikt over diverse fritidsaktiviteter

   
---
---

   Ole-John Saga, 04.11. 2012:

   Only those who search will be able to find the truth.

*

   Aasmund Skugge:
   True.

   
---
---

   Tore Svendsen, 04.11. 2012:

   hvorfor kjøre sak for et rettsystem som ikke er rekti?

*

   Ann-Kristin Johansen:
   What to do?!?!?! Horder av politimenn gir ingen frihet.
   Legioner av soldater gir ingen fred.
   Mange advokater fører ikke til rettferdighet.

   
---
---

   Rune Fardal, 04.11. 2012:

   Og hva skal DU stemme ved neste valg?

   Datteren: – Det er så hjerteskjærende uverdig
   http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/helse/datteren-det-er-saa-hjerteskjaerende-uverdig-3916424.html
   www.tv2.no
   Sjokktall fra helsevesenet: Halvparten av de eldre som dør er utmagret og dehydrert de siste tre døgnene.

*

   Anne Sunde:
   Til neste valg er jeg fristet til å oppfordre til valg-boikott. Blir valgdeltagelsen lav nok, blir valget underkjent..... kanskje noen våkner da og skjønner at vår styreform må opp til vurdering? Vårt samfunn styres mer og mer av parti-broilere uten særlig livserfaring eller yrkeserfaring, men med et stort ego der de er mer opptatt av seg selv.... slike trenger vi ikke

   
---
---

   Kjell N-a, 04.11. 2012:

   Likeså skal dere unge underordne dere under de eldre. Og dere alle må ikle dere ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir Han nåde (Ord 3:34). Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at Han kan opphøye dere i sin tid. Og kast all deres bekymring på Ham, for Han har omsorg for dere. Vær edrue, våk! For dere motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. (Peter Første Brev 5:5-8)

*

   Kjell N-a:
   Amen

   Lars Jørgensen:
   Amen

   
---
---

   Kjell N-a, 04.11. 2012:

   Tenk over følgende, de som ikke klarer så skille saklige argumenter fra personangrep og "rasisme" og andre usakligheter.
   En kan ikke ha EN PERSONLIG TRO på en kultur eller religion. Det er nettopp dette JESUS underviser oss om i Bibelen, først for jøde og så greker, fordi Gud gjør ikke forskjell på noen (Rom 2:8-11).
   Altså, ingen kan blir frelst eller komme til Himmelen, ved "kristendommen" eller "jødedommen" eller "islam" eller "hinduismen" eller sekulær-humanismen for den sakens skyld, som de rødgrønne sosialistene har opphøyet til sin "religion". Derfor er JESUS KRISTUS en PERSONLIG utfordring for alle mennesker, og derfor har FRIHETEN i de kristne demokratier blitt muliggjort av Bibelens Gud - JHVH - Jesu Far og vår Far og Skaper i Himmelen. Tenk altså nøye over dette, så forstår man hvor dumt det blir å beskylde folk med kjærlighet til Jesus og Guds Ord, å være "rasister" mot andre kulturer og religioner. For ALLE MENNESKER på jorden, uansett kultur eller hudfarle eller nasjon, har fått samme tilbudet av Gud, om å ta imot HANS SØNN - Frelseren JESUS ♥ Guds fred

*

   Kjell N-a:
   Frelsen er også en frukt av Den Hellige Ånd. Og TALSMANNEN som JESUS sendte oss mens Han skal være vår Yppersteprest i Himmelen ved Faderens høyre hånd, vil ALDRI I EVIGHET sende et søkende menneske et annet sted, enn til JESUS KRISTUS. Og KUN Bibelen taler sant om JESUS, noe ingen menneskeskapte bøker, kulturer eller religioner gjør. Derfor skal ikke kristne folk "jatte med" islam eller andre avguder og religioner - MEN VI SKAL BE FOR ALLE, med nestekjærlighet. Fordi vi alle KUN ER FRELST AV NÅDE, så ingen av oss har noe å rose seg av. Ingen ER BEDRE ENN ANDRE, men det er kun SANNHETEN (2 Tess 2:9-12) som duger for Herren (jf. Matteus 7:21-23)...

   
---
---

   Unni Anita Iversen, 04.11. 2012:
   http://www.facebook.com/unni.a.iversen/posts/4004257913546

   ‎"Besserwissere og andre festbremser – artikkel i VG Helg, lørdag 3 november, av Linn Skåber.

   I går kveld ble jeg slettet fra facebooken til en venninne av meg. Hun var kristen. Veldig kristen. Og kjendis. Dårlig kombo. Hun slettet meg og en del andre, fordi hun hadde «problemer med å ha venner som ikke delte hennes tro». Vi kunne bli venn med henne på nytt sikkert da, hvis vi … trykket Like på kristen eller noe. Jeg vet ikke. Misforstå men ikke, jeg er generelt veldig glad i mennesker som tror. Tro vitner om at du er et undrende levende, menneske. Det er vanskelig å holde i tro. Du skal være ganske øm. Holder du den for løst stikker den av gårde og holder du for hardt stivner den til noe hardt som vet.
   FOLK SOM VET kan være livsfarlige. De tror ikke et øyeblikk, bare vet og skifter aldri mening. Det er skummelt. Skikkelig skummelt. De roper i været og skriker og spytter. Snakker drit om andres tro. Dere vet selvfølgelig hvem jeg snakker om: «Ateistene!» Å herregud de er slitsommeeeeeeee. Faktisk hakket verre enn surkristne på Facebook.
   Jeg har ikke tall på hvor mange middager, selskaper, skogsturer og andre sammenkomster ateistene har ødelagt, krangla i stykker, skreket i hjel. «Er dere helt fjerne eller???» roper de. «Bevis det da! Hørt om folkevett eller?? Vi stikker fra denne festen… nei, vi blir! Vi blir her hele natta og snakker høyt og aggressivt om alt vi ikke tror på, men vet!» Hvis jeg skulle ønske meg en perfekt fest skulle røykerne få røyket inne og ateistene fått mene ute.
   NRK PROGRAMMET «Folkeopplysningen» har gjort alt verre. Programmet for alle besserwissere, for de kloke, høyrøstede og opplyste. Nå ble det i hvert fall vanskelig å tro, for det var dust. Jeg var med på programmet selv. Besøkte en søt og synsk dame i Asker. Jeg hadde det skikkelig fint hos henne. Hun sa mye spennende til meg. Det kom ikke med i programmet. Kanskje like greit, da hadde vel verden gått i spinn for alle vitere der ute. Hadde jeg vært Gud, et lite spøkelse eller en liten ånd ville jeg også ha gjemt meg når «Folkeopplysningen» kom på besøk. Hvorfor skulle Gud like å være sirkusartist? Hvorfor skulle ånden like å bli trukket opp av en hatt som en liten kanin? Hvorfor skal vi egentlig ønske å gi besserwisserne bevis på det vi tror på? Det er jo hele konseptet. Noen har valgt å tro, andre har valgt å vite.
   HVIS «Folkeopplysningen» mener det er viktig å få bevist at alt har en placebo-forklaring, får de ha mot til å gå inn i kirker og moskeer også. Det finnes ingen rom som rommer mer placebo, mystikk og rariteter enn de rommene der? Let’s start! «Gudrun» har vondt i benet. I dag skal presten be for henne. To dager senere kommer Gudrun tilbake. Halter hun? Halter hun ikke? Joda, hun halter!
   Da kan vi vel bare oppsummere dette med at Gud ikke finnes! Vi sees neste uke i Grønland Moske, hvor vi skal teste om det hjelper å ligge med rompa i været mot Mekka eller om vi like godt kan stå på hue!»
   Det finnes mange idiot-kristne og kjipe muslimer, selvhøytidelige buddhister, sære jøder, og irriteeeerende mormonere. Likevel synes jeg at tro er noe av det vakreste som finnes. Kanskje det minner meg om nysgjerrighet, som er mitt absolutte favorittord. «Vet du o mGud eller Allah finnes?» «Jeg vet ikke, men jer er utrolig nysgjerrig på dem!» Det lukter fred av sånt.
   I MIN FAMILIE har vi en stor sorg. Min mormor, som var en finfin, vakker og snill dame, døde veldig tidlig av en sykdom som heter hjernesvinn. Hun bare forsvant, sakte, men sikkert. Til slutt lå hun på et gamlehjem som 52 åring i fosterstilling. Leddene lot seg ikke strekke ut. Vi var der hele tiden. Ingen kontakt, bare fjernhet. «I dødsøyeblikket», sa min mor, «strakk mormor hendene mot himmelen, blikket ble klart og hun sa: Nå kommer jeg til dere!» Dette er vår sannhet. Dette er min families trøst. Dette er vår tro. Jeg trenger ingen besserwissere til å forklare meg at det må ha vært oppspinn, fordi det hang en lampe i taket foran himmelen eller noe. Jeg trenger det ikke. Jeg vil fortsette å tro, fundere, være nysgjerrig og finne trøst. Vite kan jeg gjøre i grava."

*

   Annhja Berthea Sveinsdatter Nielsen:
   AMEN!

   Oddbjørg Einervold:
   OMG er alt jeg har og si!!!

   Harald Moen:
   Hmm, hadde denne art. passet inn i en spes. gruppe mon tro :)

   Gine Lundh:
   Tro er noe du bærer i din sjel selv ! Det er fint med ritualer, mystikk og beundring av Jesus også, fordi det er vår kulturelle arv. Du behøver ikke å se på de enkelte kristne som bærere av noe godt om du leser det Jesus sa om sine etterfølgere:)

   
---
---

   Dung Svalland, 04.11. 2012 and 2 other friends shared a link:

   Arild Holta
   Nå får vi nok kosmetiske endringer og fortsatt systematiske overgrep. Er ikke politikerne flinke!

   Oppvaskmøte om barnevernet
   http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.8360976
   www.nrk.no
   Rådmannen i Orkdal sier hun ennå ikke vet hvor stort omfanget av de kritikkverdige forholdene i kommunens barnevernstjeneste er.

*

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 04.11. 2012 via Anne Harila:

   Hevder dansk sosialist-politiker fikk millioner fra Sovjetunionen
   http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Hevder-dansk-sosialist-politiker-fikk-millioner-fra-Sovjetunionen-7036155.html
   www.aftenposten.no
   Den danske politikeren Ole Sohn mottok flere millioner kroner fra Sovjetunionen mellom 1987 og 1990, hevder mannen som førte regnskap med Moskvas hemmelige

*

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Den danske politikeren Ole Sohn mottok flere millioner kroner fra Sovjetunionen mellom 1987 og 1990, hevder mannen som førte regnskap med Moskvas hemmelige overføringer.
   Sohn er i dag medlem av Socialistisk Folkeparti og satt som statsråd i regjeringen inntil nylig.
   Det er Jyllands-Posten som skriver at Sohn, som var leder av Danmarks Kommunistiske Parti fra 1987 til 1991, personlig fikk flere millioner kroner i kontanter.
   Avisen har intervjuet Vladimir Versjinin som førte regnskap med hemmelige pengeoverføringer fra Sovjetunionen til kommunistpartier i Vesten fram til 1990.
   - Jeg førte Sohns navn inn i protokollen på bakgrunn av et kodet telegram fra KGB. Der sto det at Sohn hadde mottatt pengene, sier Versjinin.
Ifølge de håndskrevne protokollene mottok Ole Sohn nesten 6,5 millioner danske kroner.
   Sohn har i 20 år nektet for å ha mottatt penger fra Moskva. Historikeren Kurt Jacobsen mener det nå er vanskelig å tro på ham."

   
---
---

   Bjørg Brennan, 04.11. 2012 via Staten Norge:

   Hercules-flyet som "styrtet" i Kebnekaise-fjellet.(2) Av Norulv Øvrebotten
   http://detsomstatennorgeskjuler.origo.no/-/bulletin/show/727651_hercules-flyet-som-styrtet-i-kebnekaise-fjellet-2-av-nor
   detsomstatennorgeskjuler.origo.no
   Hercules-flyet som "styrtet" i Kebnekaise-fjellet.(2) Av Norulv Øvrebotten

*

   Synnøve Paulsen:
   forferdelig mange vet om d- men d snakkes ik høyt om d- og folk sir at hele folket er klokere enn statsministeren, men ingen sier ett pip

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 04.11. 2012:

   Den norske Grunnloven og EU
   http://www.riksavisen.no/?p=287
   www.riksavisen.no
   Å bringe Lys hvor Mørke råder, i mennesket og i samfunnet

*

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 04.11. 2012 recommends article on Dagbladet.no:

   Britisk politiker anklages for pedofili
   http://www.dagbladet.no/2012/11/04/nyheter/savile/pedofile/pedofili_nettverk/pedofili/24188827/
   Dagbladet.no
   Nye vitner melder seg om nok en britisk pedofil-ring.

*

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Barnekommisjonen i Wales skal nå på nytt se på mistankene om en pedofil-ring som opererte på barnehjem nord i Wales på 1970- og 80-tallet.
   I skyggen av den mye omtalte pedofil-ringen i BBC, ledet av Jimmy Savile, har enda en skandale dukket opp. En sentral britisk politiker anklages for å ha vært involvert i en pedofil-ring, skriver nyhetsbyrået AFP. Han hevdes å ha utnyttet barn tilknyttet et barnehjem i fra 1974 til 1990.
   Konservativ politiker
   Politikeren som anklages for misbruk av barn blir ikke navngitt, men han omtales som en sentral politiker i det konservative partiet i Margareth Thatchers tid fra 1970 til 1990. (...)
   Hendelser på dette barnehjemmet i Wales var gjenstand for en Waterhouse Inquiry-rapporten som kom i 2000, men disse nye vitnene har meldt seg etter den siste tidas oppmerksomhet rundt pedofili i Storbritannia. 
   Overgrepene skjedde hovedsakelig på Bryn Estyn omsorgssenter nord i Wales. Messham, som står fram med sin historie, hevder Waterhouse Inquiry-rapporten, bare så på en liten del av overgrepene. 
   Aldri gjort offentlig
   På begynnelsen av 1990-tallet kom det frem anklager om omfattende overgrep på barneinstitusjoner nord i Wales. I 1994 ble en uavhengig granskning av voldtekt og overgrep, hvor barna ble misbrukt av de ansatt for å ta vare på dem, på 40 barnehjem nord i Wales på 1970- og 80-tallet. Rapporten ble aldri gjort offentlig.
   I kjølvannet av dette ble en undersøkelse startet i 1996, hvor 650 vitner ble avhørt. Det tok tre år å ferdigstille rapporten, og 28 antatte gjerningspersoner ble identifisert. Disse ble aldri offentlig kjent. (...)
   Den kjente TV-profilen på BBC, Jimmy Savile, som døde i fjor 84 år gammel, er anklaget for å ha misbrukt over 300 barn over en periode på 40 år. Flere av overgrepene har skjedd i BBCs lokaler, og i tillegg på institusjoner og tre ulike sykehus."

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 03.11. 2012:

   Dina Monica Helen:
   Barnevernet lurer folk til å tro at det er deres handlinger som har ført til at de får se barna mindre og sånn eller juger om andre grunner. Sannheten er at de gjør det samme med alle med noen faste ulike påstander for å få foreldrene til å føle seg mindreverdige og skyldige. Det er en annen del av dems ondskap og galskap pluss det å juge til seg grunner.
   Men i de tilfellene der de tar barnet når det er baby er det ofte fast prosedyre at det neste de gjør er å ta samværet, for ved å gjøre det kan forelderen få problemer med å gå i rettsak mot dem om å få barnet tilbake.
   For da kan advokaten komme til å si at en må først gå i rettsak om å få samvær. Så dette er bare slem taktikk fra bvs side. I noen saker bruker de også det at barne savner foreldren sin imot foreldren.
   Jeg syns advokater her burde ta opp selve bortførelsen av barnet, fremfor å gå i fellen bv har satt opp til dem.

   Tore Svendsen:
   Å alle barna er kidnappa uten lovlig rett å dom!

   Tore Svendsen:
   Så hvorfor kjøre sak for et rettsystem som ikke er rekti?

   Kjell Erik Midtgård:
   Tore Svendsen, vi har nå i dommerforsikringsgruppen vist at man i norge ikke har effektivt rettdmiddel, videre at dette ikke kan ventes være tilgjengenlig i nær fremtid. Det gir at du kan ta saken rett for mennesketettighetsdomstolen. Sett i gang å lage sak Torepappa ;-D

   Tore Svendsen:
   Hvilken menskerettighetsdomstol? Det systemet er ikke mer rekti enn det andre systemet.

   Kjell Erik Midtgård:
   Kjære Tore, det var engang en kråkegjeng som satt i et morelltre og studerte en snegle på vei opp stammen. En av kråkene spurte sneglen hva den hadde seg fore. Sneglen svarte den skulle opp i treet og spise moreller. Da lo alle kråkene så de holdt på å dette ned, og omsider sa den ene, "det er ikke noen moreller i treet nå." Sneglen svarte "nei, det er ikke det, men det vil være det innen jeg kommer opp." Sett i gang å få skikk på sakspresentasjonen din Tore.

   Tore Svendsen:
   Du vet at kråker spiser snegler?

   
---
---

   Kristian Berg, 04.11. 2012 via Staten Norge:
   http://www.facebook.com/groups/briantempel/505227092835265/

   Er det domstolene som er den LOVGIVENDE OG UTØVENDE MAKT i dette landet? Domstolene skal vel kun være den dømmende makt.

   PST ber om utvidet fullmakt til avlytting
   http://www.dagbladet.no/2012/11/04/nyheter/politikk/pst/innenriks/24188379/
   Vil gjøre det uten å måtte gå veien om domstolene på forhånd.

*

   Kristian Berg:
   http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151165149327833&set=a.10151090297407833.449172.383011537832&type=1&theater
   Timeline Photos
   By: Norgespartiet

   Rune L. Hansen:
   I Bakvendt-landet er alt mulig.

   Dag Westhrin:
   Grunnen til at en bør gå om domstolene er nettopp for å sikre innbyggernes rettssikkerhet, og ikke bli utsatt for vilkårlig avlytting. Det skal væreskjellig grunn til mistanke.

   Rune L. Hansen:
   Og både lovlighet og ansvarlighet i forhold til det som skjer. Ikke synsing, frekkhet eller falskhet.

   Kristian Berg:
   Skjønner hva du mener Dag, men er det domstolene som skal godkjenne dette? Skal domstolene styre landet? Er ikke stortinget den lovgivende makt, regjeringen den utøvende makt og domstolene den dømmende makt. Er klar over at det er ikke slik det praktiseres i landet vårt, men det er slik det er ment.

   Dag Westhrin:
   Domstolene styrer ikke landet, men skal balansere makten. Skal noen overvåkes, må det være fordi de gjør noe ulovlig. Da er domstolenen rett instans

   Rune L. Hansen:
   Enhver må kunne ha effektiv og fri tilgang til lovlig og lov-lydig domstol.

   Rune L. Hansen:
   Uten ulovlige lover.

   Kristian Berg:
   Dag, dine svar baseres nærmest på... dersom-hvis-såfremt-ifall.

   Tove Mathisen:
   Hva som skjer i kulissene, er det vel vanskelig å kommentere?

   
---
---

   Norgespartiet's Photos, 03.11. 2012:
   http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151165149327833&set=a.10151090297407833.449172.383011537832&type=1&theater

        406813_10151165149327833_992217601_n.jpg

*

   Norgespartiet:
   Klikk på bildet og les hele teksten.

   Norgespartiet:
   Hvor lenge skal vår statsfinansierte presse og media knipe kjeft om dette?

   Einar Skogly Berg:
   delt, oppfordrer alle til og dele

   June Rode:
   Viva la revolution!

   Raymond Knutsen:
   Til Norgespartiet: Har ikke dere nok kunnskap til å vite at det ikke nytter å vente/håpe på hjelp fra vår statsfinansierte presse?

   Norgespartiet:
   Raymond Knutsen
   Norgpartiet har meget gode kunnskaper om vår presse og medias unfallenhet betreffende folkeopplysning.
   Men siden presse og media daglig sprer viruset til vår værste folkesykdom med navnet UVITENHET, så må vi titt og ofte opplyse om denne unnfallenheten.

   Raymond Knutsen:
   Da er vi på samme bølgelengde. Jeg bifaller det dere gjør i aller høyeste grad og håper dere når ut til flest mulig, selv om det er en tøff jobb i naive Norge. Jeg er ikke kjent med hvem dere er og hva dere vet, og prøver å finne ut av dette. Stå på, spre sannhet.

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Delt ,jeg oppfordrer alle til samfunnsansvar og til å dele dette også.

   Eldbjørg Sannes:
   Liker dette og har delt.

   Audhild Tinglum:
   Hva med distriktene? Skal vi selv velge de personene vi kjenner til, ser jeg for meg at de store byene vinner med sine personer. Det blir dårlig distrikspolitikk!

   Norgespartiet:
   I dag er det svært lite distriktspolitikk igjen på Stortinget. Senterpartiet er farlig nært å falle ut av Stortinget, i likhet med SV, som alltid har vært et parti for urbanismen. Folket har alt å tjene på opprettholde spredt bosetning, av matvaresikkerhet. Folkeavstemninger vil medføre at folket opprettholder dette, og ikke som i dag hvor lovverket til EU lojalistene å Stortinget er skreddersydd for nedlegging av landbruket, fordi drømmen om Europa, vil gi disse maktmenneskene som misbruker vårt demokrati, muligheten til å realisere sitt personlige maktbbegjær, på bekostning av borgernes frihet og selvstendighet.

   Norgespartiet:
   Borgerne er motstandere av EU mer en de er tilhengere av dette udemokratiske systemet. På Stortinget og i Regjeringen er det et flertall av EU lojalister. Slik kan vi ikke ha det videre. Når folket får bestemme direkte vil dette bringes tilbake til korrekt folkestyre og folkemening.

   
---
---

   Bjørg Brennan, 04.11. 2012 via Staten Norge:
   http://www.facebook.com/groups/briantempel/505474856143822/

   Dette er bare uakseptabelt !

   EU: Langt flere fattige i Norge
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/EU-Langt-flere-fattige-i-Norge-6316757.html
   www.aftenposten.no
   Regjeringen mener Norge har 90 000 fattige. Ifølge EU er tallet 400 000 - blant dem alle landets minstepensjonister. Statssekretæren kunne jo selv prøve å overleve på 82 000 kroner i året.

*

   Tove Mathisen:
   Folk sulter kjære politikere.

   Bjørg Brennan:
   Kjære ? Nei vettu hva !

   Tove Mathisen:
   Prøv med rå makt å se hvor langt du kommer -

   Bjørn Jarle Røberg-Larsen:
   Det er en sak fra 2004, det der... Da Norge som kjent hadde en annen regjering og en annen fattigdomsdeifinisjon.

   Bjørg Brennan:
   - Og d har blitt bedre siden år 2004 ?

   Bjørn Jarle Røberg-Larsen:
   Det er ikke de avvikene mellom norske tall og EUs tall som artikkelen omtaler, nei. Så slik sett er rapporteringen mye bedre. Og det var jo det som var tema for artikkelen.
   Minstepensjonen er også vesentlig økt i mellomtida, så ja - svaret er at det har blitt bedre siden 2004.

   Bjørg Brennan:
   Hva er dagens tall ?

   Tove Mathisen:
   Sosialetaten sliter vel enda mer i dag - Nå som folkeinnvandringen bare øker på for fullt -

   Bjørn Jarle Røberg-Larsen:
   Nyeste tall jeg har er fra mai 2011. Da var tallet 215.415 mennesker, altså omtrent en halvering sammenlignet med EU-tallene fra 2004.
   På samme tidspunkt var minstepensjonen økt til 157.639 kroner, mot altså 82.000 kroner i 2004.

   Rune L. Hansen:
   Nokså mange har vel jevnt over ti ganger så mye?

   Rune L. Hansen:
   Summa summarum, enn de som har minst.

   Tove Mathisen:
   Konrastene blir stadig mer synlige i hvert fall -

   
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, mandag 05. november 2012, Vinberget: 

   I underkant av null grader Celsius her ute i natt. I underkant av 1 minus-grad, noe rim-frost langs bakken og solen såvidt fremme i øst klokken 9. Dus lys blå himmel, sol og 2 pluss-grader utover formiddagen og klokken 12. Noe dunkelt og null grader klokken 17, mørkt, noe stjerne-himmel og 2 minus-grader klokken 19. Omtrent 2 minus-grader og mørkt mot midnatt.
---
---

   Rune L. Hansen, 05.11. 2012 via NKMR shared a link:
   http://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10151148091958785/

   "Dette er kanskje verdens-historiens mest omfattende, grundige, vektige, viktige og alvorlige politi-anmeldelse. Den har siden begynnelsen pågått i full åpenhet og offentlig tilgjengelighet og assosiativt kommuniserende også via Internettet."

   Ordene er fra min pågående politi-anmeldelse, fra et åpent nytt brev til den, Avsendt i dag formiddag, 05.11. 2012,
   til
   Politiet, Statsadvokaten og involverte myndigheter

   Link:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/BREVER-2012/20121105-til-Politiet-Statsadvokaten-og-myndigheter-fra-RLH.html
   20121105-til-Politiet-Statsadvokaten-og-myndigheter-fra-RLH
   hunwww.net

*

   Hans Bauge:
   Dem er delt med anmodning om å dele videre

   Ruby Harrold-Claesson:
   Det är tämligen uppenbart att de inte känner till - eller att de har glömt - den Gyllene regeln: "Gör mot andra som du själv vill bli behandlad".

   Det är därför bara rätt att den, myndighetsbrottslingen, som utsätter barn och deras familjer för övergrepp och lidande måste få smaka av sin egen medicin.

   Rune L. Hansen:
   Ja, uten det vil de ikke bry seg. Det er jo derfor de angjeldende Straffelovens bestemmelser er også, for at de skal være gjeldende. Fritt frem for deres forbrytelser ellers. Og det må vi enhver klart og tydelig varsle om at vi ikke aksepterer mere. Og det er det både Straffeloven, menneskeretts-konvensjonene og Grunnloven ber oss om. Lov og rett skal ikke være motsatt lov og rett eller tilsidesatt.

   Rune L. Hansen:
   Har de ingen respekt for lov og rett så må de også bære konsekvensene som loven angir. Og minst av alt kan slike kriminelle forvalte loven.

   Rune L. Hansen:
   Hvor mange skal de kidnappe, fangeholde, torturere, trakassere, utplyndre og drepe før alle og enhver forstår noe så selvfølgelig???

   
---

   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/113854735441230  
   Bjørn Slora Hov:
   Dette var ikke småtterier.. Håper virkelig du vinner frem og får straffet disse svina..

   Rune L. Hansen:
   Takk. Det er ikke bare jeg som skal nå frem, fremgår av politi-anmelden. Den er på vegne av menneskeverdet, dvs. oss alle og enhver, lov og rett.
   Kommenter gjerne, eller tilføy, kritiser, bruk den som mal, klipp og lim, etc. Fritt frem!

   Torbjørn Haugen:
   håper du ikke blir gal av det her?

   Rune L. Hansen:
   Vet ikke hva du sikter til, Torbjørn. Men det er vel mere enn 10 000 tvangs-innleggelser i såkalt psykiatrien årlig i Norge, på verdens-toppen også i slik galskap.

   
---
---

   Marianne Lund, 05.11. 2012:

   Deler dette som Marius Reikerås har lagt ut på sin vegg for 4 timer siden.
   Kjære alle FB- venner. Blir borte noen uker, men kommer igjen:))

   Jeg har engasjert meg i menneskerettssituasjonen i Norge og er dypt lei meg på vegne av alle de overgrep som skjer, men som vi står maktesløse mot. Vi har ingen virkemidler mot overgrep som gjøres mot sivile i Norge og det er fryktelig å være vitne til.

   Jeg har selv ført en årelang kamp mot systemet her i Bergen og ofte fått medhold i overgrepene fra rettsmyndighetene i Oslo. Og tro meg; jeg kommer aldri til å gi meg med å forsøke å belyse de overgrep som gjøres mot sivile i Norge.

   Men, nå blir jeg borte fra FB i noen uker. Jeg fikk i dag beskjed av rettsmyndighetene i Bergen, uten mulighet til å ta til motmæle, at jeg blir kastet i fengsel i dag kl 15. Går alt etter planen, er jeg ute til den 9. desember, altså om 4 til 5 uker.

   Jeg vet ikke hvor jeg skal, men tror det blir Bjørgvin utenfor Bergen. Kom gjerne på besøk. Jeg skal gladelig prøve å svare på menneskerettsspørsmål mens jeg sitter der.

   Uansett: Takk for at vi sammen kjemper mot maktovergrepene som skjer i Norge. Vi må aldri la oss knekke av maktovergrep, snarere må vi gjøre det vi kan for å kjempe i mot.

*

   Marianne Lund:
   Merker meg også videre det som Marius skriver om det som han er blitt utsatt for : " Årasken til at jeg skal inn, er at jeg ikke lot meg presse av advokat Helge Wesenberg i Bergen til å jobbe gratis ( slavearbeid) for et selskap som heter Glarion Marine LTD AS. Dette selskapet har i ettertid vist seg å være fiktivt. Når Wesenberg skjønte at jeg ikke lot meg presse, kontaket han sine kamerater i politiet og fikk det til å høres ut som om jeg hadde gjort ham "redd". Det finnes ikke noe bevis utover Wesenbergs påstand. Men, det er det eg er dømt for: Å gjøre Wesenberg reddd.Men , sånn er det. Så lenge han har kontakter inn i systemet, kan de herje på med folk som de vil. "

   Bente Vik:
   Har kontaktet media. Spennenede å se om de er sitt ansvar bevisst!

   Marit Hagen:
   Oj Marius, fikk nettopp vite det nå. Vær sterk, dette klarer du ;-) <3klemmer fra meg

   
---

---

   Irene Eveline Eskedal, 05.11. 2012:

   Da har nordsjødykkernes advokat og menneskerettsadvokat Marius Reikerås blitt satt i fengsel..... Mer åpenhet - Mer demokrati up yours, Stoltenberg !

   Marius Reikerås innkalt til avhør en halvtime før avhøret for så å bli kastet i fengsel uten skriftl
   http://kristinbrataas.ning.com/forum/topics/marius-reiker-s-innkalt-til-avh-r-en-halvtime-f-r-avh-ret-for-s
   kristinbrataas.ning.com
   [Fwd: ]1 e-post marius@norm-norge.no <marius@norm-norge.no> 13:37 5. november 2012 Til: kristinbrataas@gmail.com -------------------…

*

   Brit Jensen:
   Ja de er ikke rette disse folkene.. Demokrati fra Jensemann, nei han er o fri til stormatene Sovjet go Kina han

   Bjørn Tønseth:
   vi er sikkert de mest mishandlede og undertrykte i hele verden.....

   Anne Wangberg:
   Eitranes forbanna :-(

   Per-Ivar Rindarøy:
   Dette tyder på at marius er i ferd med å avsløre faenskapet så nå er det noen som er redd og det med god grunn !

   
---
---

   Marius Reikerås innkalt til avhør en halvtime før avhøret for så å bli kastet i fengsel uten skriftlig vedtak noen timer etterpå.
   Lagt til av Kristin Brataas den 5 november 2012 på 13.45 i Til støtte for Marius Reikerås

   http://kristinbrataas.ning.com/forum/topics/marius-reiker-s-innkalt-til-avh-r-en-halvtime-f-r-avh-ret-for-s

   marius@norm-norge.no <marius@norm-norge.no>    13:37 5. november 2012
   Til: kristinbrataas@gmail.com
   ---------------------------- Original Message ----------------------------
   Subject:
   From:    marius@norm-norge.no
   Date:    Mon, November 5, 2012 1:36 pm
   To:      margrethe.hannevik@jd.dep.no
   --------------------------------------------------------------------------

Denne la jeg ut i dag på FB til mine titusenvis av "venner" som jeg
kjemper sammen med om rettferdighet.

Så kan du spørre deg selv: Er det rimelig av EK Hordaland å innlalle til
avhør en halvtime før avhøret for så å kaste meg i fengsel uten skriftlig
vedtak bare timer etterpå. Ikke har jeg fått tid til å gå til legen engang
selv om jeg har magesmerter.

Nå må dere ta grep om rettssikkerheten i Bergen så ikke folk tar livet
sitt som følge av den overgrepskulturen som finnes i Bergen:


Kjære alle FB- venner. Blir borte noen uker, men kommer igjen:))

Jeg har engasjert meg i menneskerettssituasjonen i Norge og er dypt lei
meg på vegne av alle de overgrep som skjer, men som vi står maktesløse
mot. Vi har ingen virkemidler mot overgrep som gjøres mot sivile i Norge
og det er fryktelig å være vitne til.

Jeg har selv ført en årelang kamp mot systemet her i Bergen og ofte fått
medho
ld i overgrepene fra rettsmyndighetene i Oslo. Og tro meg; jeg kommer
aldri til å gi meg med å forsøke å belyse de overgrep som gjøres mot
sivile i Norge.

Men, nå blir jeg borte fra FB i noen uker. Jeg fikk i dag beskjed av
rettsmyndighetene i Bergen, uten mulighet til å ta til motmæle, at jeg
blir kastet i fengsel i dag kl 15. Går alt etter planen, er jeg ute til
den 9. desember, altså om 4 til 5 uker.

Jeg vet ikke hvor jeg skal, men tror det blir Bjørgvin utenfor Bergen. Kom
gjerne på besøk. Jeg skal gladelig prøve å svare på menneskerettsspørsmål
mens jeg sitter der.

Uansett: Takk for at vi sammen kjemper mot maktovergrepene som skjer i
Norge. Vi må aldri la oss knekke av maktovergrep, snarere må vi gjøre det
vi kan for å kjempe i mot.

*

   
---

   Rune Fardal:
   Systeemet er jo fullstenig fallitt, når det å gå dit du skal Marius Reikerås, blir en hedersbevisning på at du er på rett veg. I SørAfrika stt Mandela, i Burma satt Aung San Suu Kyi.

   Merkelig hvordan disse med sine ofre kom ut som helter, mens de som satt dem der for alltid vil være stemplet som facister og diktatorer. Stå på Marius og gi beskjed hvor du havner så vi kan renne dørene ned der på besøk. La dem få vite du er ikke alene. Det samme system angriper meg som de gjorde mot deg. De har nå akkurat slått mitt firma konkurs og det med fiktive tall, fastsatt uten at vi fikk utale oss. Klage er sendt, men de venter ikke på dens behandling. Snart skal de ansvarlige navngis!

   (...)
   May Brith Harestad Hollos:
   http://www.youtube.com/watch?v=ECyXpetIego&feature=related
   Dommerforsikring markering del 1
   www.youtube.com

   Ola Jørgen Fauske:
   Stå på , vi er mange som venter på å få " en bit " av deg når du kommer ut Marius !!!!!

   Stian Simonsen:
   Alle burde egentlig sitte litt i fengsel for å se hvor jævlig det er. Å putte folk i fengsel er egentlig helt latterlig. Hold motet oppe. Du har full støtte for ditt arbeidet fra denne kanten av landet!

   May Brith Harestad Hollos:
   Og på hvilke grunnlag kunne Marius fengles er meg en gåte ! - Og jeg har lest hele saken.

   Svein Aabo:
   Dette er hva et gjennomkorrupt system gjør for å opprettholde makt.

   
---
---

   Per E Holmseth, 05.11. 2012 via Marius Reikerås shared a link:

   http://www.fvn.no/lokalt/kristiansand/Vil-frata-foreldrene-makt-2311704.html, må være abbonent for å lese saken, men overskriften forteller det meste.
   Vil frata foreldrene makt
   www.fvn.no
   Arbeiderpartiet i Vest-Agder mener foreldre har altfor mye å si i barnevernssaker. De vil gi hjelp til barn som ønsker det, selv om foreldrene mener det ikke trengs.

*

   Unni Håland:
   Trenger ikke å lese det på fvn.no, bruk følgende link så har dere tilgang til selve innlegget.

   Unni Håland:
   http://vest-agder.arbeiderparti.no/-/bulletin/show/761251_setter-barna-i-sentrum

   Otto Lund:
   Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansatte
   http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1825&start=1 * Hvorfor utviser skepsis.no Jørgen Skavland og Asbjørn Dyrendal m. fl. beviselig farlig inkompetanse? http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1813&start=1

   Rune L. Hansen:
   Og innlegget handler om flgende vedtak fra Arbeiderpartiet i Vest-Agder, hvor alt og det hele handler om at Arbeiderpartiets representanter fullstendig skal erstatte alle og enhver sine foreldre:

   Representantskapet i Vest-Agder Arbeiderparti
   Vedtak 27. oktober 2012

FREMTIDENS BARNEVERN
«Fremtidens barnevern sikrer barn og unge som trenger hjelp når de trenger det der
de trenger det.»

Vest Agder Arbeiderparti mener at:

 Barn er nåtid, ikke bare fremtid. Arbeidet med barn og unge skal kjennetegnes med
en forståelse av at vi først og fremst skal sørge for en god barndom her og nå og at
alle barn har rett på gode levekår, god omsorg og mulighet til utvikling. Barns
skolegang skal være preget av preget av mestring og utvikling av potensiale,
uavhengig av livssituasjon. Barn skal ha god tilgang på gode helsetjenester
uavhengig av hvor de bor og foreldres fungering. Samspillet mellom alle de
tjenestene som møter barn og unge må derfor styrkes og ansvaret for å bidra til en
god oppvekst for barn ligger hos alle aktører som møter barn og deres familier.

 Fremtidens barnevern kjennetegnes av at barn og unge blir hørt og får medvirke til
beslutningene som fattes om deres liv og hverdag. Kvalifisert personal som har
kunnskap og ferdigheter til å snakke med barn og unge skal til rette for barns
medvirkningsprosesser er tilpasset deres alder og modenhet.

 Fremtidens barnevern skal ha en sterk forankring i kommunen der barnet bor.
Tiltakene skal være individuelt tilpasset barnets behov og skal være forankret i
nærmiljøet og nettverket til barnet.

 Fremtidens barnevern skal kjennetegnet ved høy kompetanse, skal være
kunnskapsbasert og skal gjøre seg nytte av forskningsbasert så vel som
erfaringsbasert kunnskap. Barn i barnevernet skal møtes av kloke, rause og trygge
voksne som tar barnas behov på alvor. Ansatte i barnevernet skal ha høy faglig og
etisk bevissthet.

 Fremtidens barnevern har tilgang til helhetlig forskning som er differensiert og som gir
vurdering av konsekvenser av tiltak og ulike metoder. Dette krever en mer målrettet
innsats på forskningsområder som har betydning for barns oppvekst og omsorgsvilkår.
Forskningen må ta utgangspunkt i barns behov og bør være
representert av ulike forskningsfelt. F.eks, barnevern, psykologi, sosiologi, helse m.m

 Fremtidens barnevern har tilstrekkelig ansatte. Alle barneverntjenester har som
minimum fem ansatte. Kompetansen i barneverntjenestene er differensiert og
spesialisert og beslutningene i barnevernet er underlagt faglige drøftinger av
kompetente og ansvarlige fagpersoner.

 Fremtidens barnevern har resurser nok til å iverksette riktig tiltak tidligst mulig. Detter
forutsetter at ansatte i barnevernet har tid og kapasitet til å møte hvert enkelt barn og
bli godt kjent med barnets livssituasjon.

 Fremtidens barnevern er avhengig av en god samordning mellom de ulike tjenestene
til barn og unge. Gode helhetlige planer for barn og unges oppvekstsvilkår forutsetter
samhandling mellom ulike fagfolk og sektorer. Barnevernet må gis mulighet til å
koordinere og sette krev til andre kommunale tjenester slik at målet om samordnede
tjenester oppfylles, særlige i saker hvor et barn er under omsorg av det offentlige.

 I fremtidens barnevern er barnets behov førende for valg av tiltak. Det innebærer at
det er god tilgang på institusjonsbaserte tiltak for de som trenger det. Utilsiktede
flyttinger skal begrenses. Dette krever et bredere og mer differansiert tiltaksapparat
som i større grad har fokus på barnets behov.

 BUF direktoratet omgjøres til å bli et nasjonalt direktorat med ansvar for det helhetlige
barnevernet for å sikre bedre koordinering og mer likeverdighet mellom den statlige
og kommunale forvaltningen. Direktoratet skal ha til oppgave å formidle kunnskap og
initiere fagutvikling og være en støtte for kommunene og det statlige tiltaksaparatet.
 Barnevernloven må bli en rettighetslov slik at retten til hjelp og tiltak følger barnet
uavhengig av hvor det bor eller hvilke instans som bistår barnet.

 Barnevern skal være et offentlig ansvar og at det offentlige skal ha et betydelig
eieransvar for tjenestene. Dette innebærer som et minimum at det offentlige har
likestilte betingelser og rammer i tilbudsprosessene. Men for å sikre barn og unge
stabile tiltak vil langsiktige driftsavtaler være bedre egnet for å skape forutsigbarhet
og stabile fagmiljøer, enn usikkerhetene som anbudsordningen gir. Barns omsorg
skal ikke være gjenstand for anbud.

* * *

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.05. 2012:

   "Justismord

   Dessverre avsies det en rekke fellende straffedommer basert på dommeres sikre tro på at tiltalte er skyldig uten at denne troen (i dommene kalt helhetsvurdering), er basert på gyldige slutninger fra det som er kommet frem i retten, men på gjetting. Mange av disse dommene er sikkert riktige, i den forstand at domfelte virkelig har gjort det vedkommende blir dømt for. Men noen ganger gjetter dommerne feil. I så fall blir resultatet justismord. Derfor er det ikke tillatt for dommerne i en straffesak å gjette, heller ikke når de føler seg sikre på at de gjetter riktig. Også i slike tilfeller er det faktisk rimelig tvil, som skal komme tiltalte til gode."

   Professor Ståle Eskeland

*

   Geir Rudolfsen:
   Vel men her får både media og "leike dommerne" ta sin del av skylden. Og hva med alle naboer, venner og bekjente som hiver seg på hylekorets seiers brøl når "dem" endelig ble dømt. Å kalle det justismord er etter min menig langt på vei en ansvarsfraskrivelse fra folk flest... Spør du meg. Forøvrig er jeg enig :)
   November 1 at 10:30pm · 

   Jan Johannessen:
   Den rimelige tvil kommer vel snarere påtalemyndigheten til gode, rett som det er...., rett skal jo være rett, må (ikke) vite.... Dette med bevisvurdering og bevistyngde synes i det hele tatt ikke alltid helt å være dommeres store "greie"... ikke alltid lite eller halvt heller.... En kan vel kanskje ikke forvente at de har greie på alt, de heller, særlig ikke at de er (eller ikke er) greie nok til å la manglende bevis komme en tiltalt til gode... ? De er jo bare mennesker, de også... En kommer jo ofte langt (lengre), og enda lengre (med), med litt sånn passende synsing her og der... Men...; når Staten står som saksøkt, ja, da derimot, er det viktig å la tvilen komme akkurat denne "tiltalte" til gode... Skulle da bare mangle..., bevis eller ikke bevis... To be - or not to be... that`s (not anymore) the question...!...? Mvh. rettsfilosofisk humoristisk understatement- hilsen fra JJ.
   November 1 at 10:51pm ·

   
---
---

   Kristian Berg, 05.11. 2012 via Norgespartiet:
   http://www.facebook.com/groups/norpart/permalink/10151539905564152/

   Da sannheten ble kneblet
   http://www.dagbladet.no/2012/11/05/kultur/debatt/kronikk/krigen/landssvikoppgjoret/24203405/
   Regjeringen Gerhardsen gikk i 1949 til injuriesøksmål mot Oliver Langeland for å stoppe hans kritikk av landssvikoppgjøret. Langeland ble frikjent. Men kritikeren ble en ikke-person. Og kritikken forstummet.

*

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "• Ingen tiltale ble reist mot medlemmene av Administrasjonsrådet som ble oppnevnt av Høyesterett i forståelse med okkupasjonsmyndighetene 15. april 1940. Mens krigen fortsatt raste flere steder i landet, ga rådet ordre til Marinens Hovedverft i Horten om at det skulle gjenoppta produksjonen av krigsskip, nå for den tyske marine og tysk regning. Likelydende ordrer gikk til Kongsberg Våpenfabrikk og Raufoss Ammunisjonsfabrikk.

   • Ingen tiltale ble reist mot medlemmene av Stortingets Presidentskap som i forhandlinger med tyskerne sommeren 1940 sa seg villige til å avsette regjeringen Nygaardsvold og det norske kongehus med kong Haakon i spissen. Presidentskapet skrev også brev til den tyske Fører og tilbød fredsslutning når det måtte passe ham.
   (...)

   • Mer enn 50 000 nordmenn ble etter krigen dømt til fengsel, bøter, inndraging og tap av rettigheter for å ha vært medlem av et politisk parti som var lovlig 9. april 1940. De ble dømt etter lover som ble gitt tilbakevirkende kraft, i åpenbar strid med den norske grunnloven. Og et flertall hadde ikke gjort annen forbrytelse enn å betale medlemskontingent i NS.
   (...)

   Langelands kritikk rammet i særlig grad de embets- og tjenestemenn som fortsatte i offentlig tjeneste etter den tyske maktovertakelsen uten å være medlemmer av NS. De fortsatte å gjøre det de til enhver tid ble pålagt. De skrev lover og forordninger som satte straff for en rekke forhold. De som forbrøt seg, kunne få langvarig fengselsstraff. Men for opphavsmennene fikk denne innsats i fiendens tjeneste ingen konsekvenser. Mange ble forfremmet etter krigen."

   
---
---

   Annina Karlsson, 05.11. 2012:
   http://www.facebook.com/annina.karlsson/posts/509990489014185

   De som inte tar sitt ansvar i sitt arbete eller i den tjänst de har är livsfarliga. Då kan allt hända. Dolda testningar borde ske om de bara lyder order.

*

   Rune L. Hansen:
   "Dolde testningar"?

   Rune L. Hansen:
   "Tar sitt ansvar"?

   Annina Karlsson:
   Ja de borde testas ibland av högre ort om de bara lyder vilka order som helst. Man måste känna dem på pulsen så de har hjärtat på rätta stället. Åker de fast borde de ha sparken eller hamna på ett rehabiliterings center. Annars drar de både sej själva och andra i olycka.

   Rune L. Hansen:
   Det der er vel og blir vel aldri noensinne lov og rett, Annina, annet enn som Synselov?

   
---

---

   Rune L. Hansen, 05.11. 2012:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/4074445334239

   Ideologier, filosofier, foreninger, organisasjoner, partier, instanser, etc. er ikke kriminelle uten at de representerer ulovlige, straffbare handlinger.

*

   

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 06. november 2012, Vinberget: 

   Minus 2 til null grader Celsius, mørkt, noe disig og efter hvert jevnt med regn her ute i natt. Disig, grålig mørkt, regn og 1 pluss-grad klokken 7. Regn og disig himmel med omkring 4 pluss-grader det meste av dagen. Gradvis til uten regn og veldig mørkt mot kvelden, med 2 pluss-grader, noe disig og noe regn mot midnatt. Ble noe ekstra sliten efter det lange brevet og noe pc-teknisk problem og har derfor ikke fått gjort så mye i dag.
---
---

   Annina Karlsson, 06.11. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/184175968301450/461141050604939/

   INTERNATETS BLOGG: En berättelse av en anställd på Nereby Skolhem
   http://nina-cernold.blogspot.se/2010/01/en-berattelse-av-en-anstalld-pa-nereby.html
   nina-cernold.blogspot.com
   Här bloggar jag om händelser och frågeställningar runt min bok Internatet som kom ut 2006. Internatet handlar om min tid som lärare på ett hvb-hem då jag bevittnade fruktansvärda kränkningar, såväl psykiska som fysiska, mot de placerade barnen från personal utan adekvat utbildning.

*

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "söndagen den 10:e januari 2010
   En berättelse av en anställd på Nereby Skolhem
   Det finns fler än jag som reagerar (och skriver). Nedanstående text är författad av Martin Oscarsson. Han jobbade under en kort period som lärare på Nereby Skolhem, som lyder under Statens Institutionsstyrelse . Han reagerade starkt över personalens behandling av ungdomarna. I radio berättar han om sina upplevelser.

   Jag håller verkligen med Martin i hans slutord:
   "Att döma av olika avslöjanden i radion så uppmärksammas förhållandena inom ungdomsvården idag, och förhoppningsvis kommer dessa brister snart att vara ett minne blott från en tid då ”hårda tag” var lösningen på alla problem."

   För visst är väl detta decennium förändringarnas decennium? Tack Martin för att du reagerar och vågar stå upp! Jag vill återigen citera Martin Luther King: "Den stora tragedin är inte de onda människornas brutalitet utan de goda människornas tystnad" för hur ska en förändring kunna ske om ingen berättar?"

   Rune L. Hansen:
   Litt mere sitat:
   "Mina erfarenheter från Nereby skolhem hösten 2005

   Vänta till Stellan kommer, då ska dom få se på faan!
   Behandlingsassistenten skräder inte orden. Vad han menar ska vi snart bli varse.
   Jag hade jobbat på ungdomshemmet som lärare i en vecka. När jag kommer till avdelningen den här morgonen är det närmast kaotiskt. Personalen springer fram och tillbaka som yra höns och de fem grabbarna som hela verksamheten var till för sitter på sina rum. Två av dem får inte lämna sina rum. Anledningen är att det under helgen har framkommit att dessa två har trakasserat en av de andra pojkarna, som för övrigt också är den yngsta. De hade dock vägrat att erkänna tilltaget.
   Mobbing är alltid allvarligt, inte minst i en sådan här verksamhet, tänker jag. Men varför denna panik? Varför agerar de så oprofessionellt? Och vad kommer chefen, Stellan alltså, att ta sig till? Tankarna snurrar runt i huvudet på mig.

   När Stellan anländer tar det också ”hus i helvete”. Jag ser en av de ”skyldiga” komma i bara kalsongerna bärande på ett täcke. Vad faan är på gång nu, tänker jag. Är de inte riktigt kloka? Han låses in i ett kalt och kyligt rum med en madrass på golvet med endast ett täcke att skyla sig med. Rummet ifråga är det så kallade avskiljningsrummet. Tanken är att han efter några timmar där ska ”mjukas upp” och erkänna. Jag känner en klump i magen som, samtidigt som ilskan växer inombords. Så här får man bara inte göra. Hur kommer den stackars pojken att känna sig?
   Och detta rum ska väl inte fungera som någon slags isoleringscell där killarna låses in som straff för olika tilltag. Det måste väl vara till för att hjälpa de intagna, till exempel att lugna ner sig eller nyktra till, och då ska väl personal vara närvarande. Jag får bita mig i tungan för att inte be dem dra åt helvete och gå därifrån.

   Lite senare på eftermiddagen är det möte för all personal i matsalen, samtidigt som pojken är inlåst i ett rum i korridoren intill, utan tillsyn. Chefen förklarar att den hårda behandlingen är nödvändig för att sätta stopp för mobbningen. Pojkar som redan blivit alldeles förhärdade av ett tufft liv ska alltså bli ännu hårdare, tänker jag. Det går bara inte ihop. De är ju intagna här för att ändra beteende, för att lära sig att hot, tvång och våld inte håller."

   Rune L. Hansen:
   Mere sitat:
   "Jag blir alltmer frustrerad över hela situationen, och känner mig medskyldig och till och med skamsen över att vara på ett ställe där man behandlar ungdomar så illa. Det hela blir inte bättre av att höra hur kille ifråga skriker och bankar på dörren.
   Efter en stund masar sig en av behandlingsassistenterna iväg för att se vad som står på. Han återvänder tillsammans med den inlåste pojken. Han kommer invirad i täcket och erkänner mobbningen inför all personal. Som om det inte var nog grymt och förnedrande att vara inlåst halvnaken!
Jag bestämmer mig för att aldrig sätta min fot på detta ställe igen. Jag går ned till rektorn och säger rakt ut vad jag tycker. Han håller med och förklarar att chefen på just den här avdelningen är av den gamla stammen. Han berättar också att det har tillsatts en ny chef för institutionen som kommer att förändra både det ena och det andra. Som tur är slutar mitt vikariat dagen efter så jag behöver inte bekymra mig vidare om saken för egen del. Jag fick dock en påminnelse om hur illa det kan vara ställt inom tvångsvården och vilka rötägg som fortfarande får härja fritt. Idag ångrar jag dock att jag inte gick vidare med saken. Men att döma av olika avslöjanden i radion så uppmärksammas förhållandena inom ungdomsvården idag, och förhoppningsvis kommer dessa brister snart att vara ett minne blott från en tid då ”hårda tag” var lösningen på alla problem.

   Martin Oscarsson 4 augusti 2009"

   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.11. 2012 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   http://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/518431091513179/

   ‎"Jag heter Nina Cernold. Jag har en bakgrund som lärare men driver nu eget företag. Under min tid som lärare arbetade jag på ett hvb-hem för barn med neuropsykiatriska funktionshinder. Jag reagerade starkt mot de kränkningar, såväl psykiska som fysiska som de placerade pojkarna utsattes för från personal utan adekvat utbildning. Det handlade om allt från straff såsom indragna fritidsaktiviteter till fysiskt våld - metoder som inte är tillåtna i Sverige! Jag gick till ledningen, men blev tystad..."

   http://www.blogger.com/profile/00963266702080155591
   Blogger: User Profile: Nina
   www.blogger.com
   Blogger is a free blog publishing tool from Google for easily sharing your thoughts with the world. Blogger makes it simple to post text, photos and video onto your personal or

*

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 05.11. 2012:
   http://www.facebook.com/annina.karlsson/posts/509990489014185
   
   Rune L. Hansen:
   Det der er vel og blir vel aldri noensinne lov og rett, Annina, annet enn som Synselov?

   Annina Karlsson:
   Det finns kanske väldigt lite intresse för att kontrolera eller besiktiga personal?

   Rune L. Hansen:
   Du mener eksamens-dokumentasjon? Eller politi-avhør? Eller smaks-dommer? Eds-avleggelse? Sertifikat? Som en kan skaffe seg for en kriminell karriære?

   
---
---

   Roland Brynäs Rödin, 04.11. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/184175968301450/permalink/460635713988806/

   tänk om ja får janne josefsson uppmärksamhet o han tar upp fallet e de risk att dom flyttar på pojkarna om man klagar på fam
om att dom e vänner privat o att handläggarn har fixat barn till sina vänner som dessutom har dålig ekonomi

*

   Lars Ove Fredriksson:
   Sanningen kan aldrig skada, däremot så kan inblandade - få skämmas.

   Roland Brynäs Rödin:
   de e ingen risk att dom flyttar på pojkarna då eller?

   Lars Ove Fredriksson:
   Har soc bestämt så är det deras lag som gäller, vad har du att förlora oavsett vad soc beslutar? Med det menar jag att har soc givit sig den på att ta barnen, så har du inget att förlora på att skapa en opinon.

   Susanne Persson:
   jag har hört att janne josefsson är jätte bra.

   Lars Ove Fredriksson:
   Helt rätt Susanne Persson, han granskar lögner vs om det är sant.

   Roland Brynäs Rödin:
   ja de e sant Lars Ove Fredriksson vad har jag o förlora mer ja har ju förlorat mina pojkar till kräken

   Bertil Eriksson:
   ja varför ska dom bara ta barn hur som helst. om det inte gäller pengar. till familjehemmen. hjälpa dom ekonomiskt.

   Solweige Åkesson:
   Tycker du ska kontakta Janne Josefsson.

   Linda Bjuhr:
   Roland Brynäs Rödin berätta hur det går, om janne tar på sig det :)

   Bertil Eriksson:
   ja det behöver hända något mot socialen? om hur dom är mot oss föräldrar. så janne är ett bra val.

   Bertil Eriksson:
   att granska soc,så får vi se då. vad som händer.

   Linda Bjuhr:
   ja soc behöver granskas över hela sverige,förstår inte att JO och politikerna ser det alamerandet i att det blivit så hett samtalsämne om socialtjänstens missbruk.Dom kan granska kommun för kommun visst det kommer att ta tid men ändå...

   Rune L. Hansen:
   Det er kriminelle politikere som driver den organiserte kriminelle virksomheten, så hvilken interesse skulle de ha av å avsløre seg selv ytterligere - for å bli straffe-forfulgt og dømt til mange års fengsel??

   Annina Karlsson:
   man hugger inte på den hand som föder en. Och man sågar inte av den gren man sitter på.

   Rune L. Hansen:
   Ja, deres lønn og arbeide og liv.

   Annina Karlsson:
   Barnen är den luft de andas.Alla varor och tjänster går igenom dem och pengarna tvättas,,, Svarta pengar blir vita. Man kan plundra statskassan medan radion sjuger till barnas lov, om barnas bästa.

   Annina Karlsson:
   Man skär stora revor i skattesäcken och miljarder rullar ut varje år och ingen har intresse av att tejpa igen hålen.Istället tillsätts institutioner som ska skydda verksamheten.

   Rune L. Hansen:
   Gjelder for de å ha med seg andre på det og.

   Annina Karlsson:
   Ja poliser och advokater och hota de som är till besvär.

   Rune L. Hansen:
   Hvem og hva som helst som vil beskytte og verne den og de kriminelle. Det blir organisert kriminalitet og karriære av denslags, jo falskere og frekkere dess bedre.

   Annina Karlsson:
   Jag får betala för att få ut dokumenten som rör utredningen om min nu döda dotter. Är inte det bra fräckt? Som det inte vore nog att min dotter nu är död. Begravningen vill de att jag betalar med.

   Rune L. Hansen:
   Utplyndring og å ydmyke og å krenke og å kneble og å til-intetgjøre gir mere hovmod og bedre fellesskap og fred og ro, for den og de som har den makt.

   Rune L. Hansen:
   Motsatt lov og rett er effektivt.

   
---
---

   Ole-John Saga, 06.11. 2012 shared Robert Livingstone's photo:

   Wake up, psychopaths rule the world.

   409138_401059389963595_1446320160_n.jpg
    http://www.facebook.com/photo.php?fbid=401059389963595&set=o.235895259826567&type=1&ref=nf

*

   
---
---

   Tom Skeie Magnussen, 06.11. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/overlevelsesgruppa/permalink/538659979494656/

   The International Spy Shop
   http://www.internationalspyshop.com/
   www.internationalspyshop.com
   The International Spy Shop is a Spy World the complete spy equipment store and well knows Spy Store in San Francisco and California.

*

   
---
---

   Lars Rønbeck, 06.11. 2012:

   Husk Brennpunkt kl 20:30
   Det handler om Røkkes raning av kysten.

*

   Bjørg Brennan:
   Småfisk dumpes død i havet og stamfisken utryddes og xsporteres ut. Vet du om di har noen prosjekter på land som forurenser og forsøpler, Lars ?

   Brith Myklevik:
   21:30 nrk1, tror jeg det er ;-)  

   Jon Arnt Haarberg:
   jeg har krysset av på 21.30

   Esther Elise Seglem Sunde:
   jeg også !!!

   Lars Rønbeck:
   http://tv.nrk.no/direkte/nrk1
   NRK1
   tv.nrk.no
   Se TV direkte

   Trond Amundsen:
   Akkurat som om vi ikke viste om ranet,
   Men han er ikke alene.
   Hørt om Haagensen i Ålesund ....?
   Mer en ille. lagt ned hundervis av små fisekvær og fått fraktet fisken ned til Ålesund!

   Lars Rønbeck:
   Men hvem har lagt til rette for dette "ranet" ?

   Lars Rønbeck:
   Det legges jo også til rette for ran av folkets realverdier - Fossekraften. Eller ....?

   Torun Strømberg:
   Det er krefter her som ønsker å selge norges ressurser. Hva er det for noen politikere vi har? Et svik mot det norske folk,. Forresten er det oss, det norske folk som eier alt hva naturen har å by på i vårt eget land. Man kan bli så oppgitt.....

   Bjørg Brennan:
   På 60 og 70 tallet kunne di største stamtorsker være ca 2 m lange, med hoder større enn menneskets. Fra fjæra, under kaiene, og i alle fjorder var havet full av sølvglimrende fisk. I løpet 80 tallet var alt borte, og fremdeles er d tomt..

   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.11. 2012:

   La lovene være klare, entydige og presise; å tolke lover vil alltid korrumpere dem.
   - Voltaire (1694-1778)

*

   
---
---

   Tore Svendsen, 06.11. 2012:
   http://www.facebook.com/tore.svendsen.7/posts/295704877206572

   Muslimer i rullestol får ha unga sine men ikke oppegående nordmenn. Det landet her er så sykt den kan bli.

*

   Rune L. Hansen:
   Er det rett og riktig at slike som Jens Stoltenberg, Erna Solberg, Audun Lysbakken, osv. får beholde barna sine? Og makt-posisjonene, pengene og verdiene sine? Det kan det vel umulig være?

   Tore Svendsen:
   Skal jeg være helt ærlig så trur jeg ikke det er demmes egne ekte unger. jeg mistenker at dems ekteskap er en avtale mellom lesber å homser til å fremstå som vellykede normale folk.

   Rune L. Hansen:
   Uansett hvordan det forholder seg bør vel iverksettes en barnevern-instans efter deres egen modell for å utrede deres omsorgsevner, som en begynnelse?

   Rune L. Hansen:
   Det kan jo bli riktig så morsomt.

   
---
---

   Tittin Foss-Haneborg, 05.11. 2012:

   HVA er det som skjer?? Marius Reikerås, en forkjemper for menneskerettigheter kastet i fengsel.... Følg med og se BAK slørene!

   Marius Reikerås innkalt til avhør en halvtime før avhøret for så å bli kastet i fengsel uten skriftl
   http://kristinbrataas.ning.com/forum/topics/marius-reiker-s-innkalt-til-avh-r-en-halvtime-f-r-avh-ret-for-s
   kristinbrataas.ning.com
   [Fwd: ]1 e-post marius@norm-norge.no <marius@norm-norge.no> 13:37 5. november 2012 Til: kristinbrataas@gmail.com -------------------…

*

   Beate Kolpus Streitlien:
   Vad? Är det möjligt??

   Katarina Mirakelmamma Magnus:
   Oi oi!

   Åse-Marit Svendstad:
   Deler dette, det viser litt av hvordan menneskerrettighetene blir praktisert i Norge..

   Siv Gørbitz:
   Det er maktsystemet i landet vårt, ja!

   Tove Kongsvik:
   At de våger!

   Lill-Anita Øvergård:
   Jeg håper du kjenner hele historien her Tittin, før du oppilder til hoderystende tenking av "maktsystemet" som det referes til her.. Misbruk av "makt" kan gå begge veier vet du....

   May Brith Harestad Hollos:
   http://www.nyhetsspeilet.no er jo ett sted som burde skrive om Marius sin sak..

   Tittin Foss-Haneborg:
   Lill-Anita Øvergård, nei, jeg kjenner ikke hele historien; men det gjør tydeligvis du? Jeg har fått et mer konkret innspill på pm fra en av mine kontakter her, så jeg skjulte tråden - trodde jeg. Men siden det fortsatt kommenteres på den, synes den tydeligvis. Jeg avventer mer innsikt, i visshet om at min oppildning ikke gjør stor skade. ;)

   Tove Kongsvik:
   Jeg kjenner til mye av historien. Og jeg har lest mye om den...

   Tittin Foss-Haneborg:
   Da avventer jeg delt innsikt fra deg, Tove <3

   Tove Kongsvik:
   http://www.bt.no/nyheter/okonomi/Konkurs-og-dmt-etter-misforstelse-2618364.html
   Konkurs og dømt etter misforståelse
   www.bt.no
   Politi, påtalemyndighet og dommere i flere rettssaker tolket et brev feil. Dermed ble eks-advokat Marius Reikerås slått konkurs og dømt for underslag.

   Tove Kongsvik:
   Så utfra dette Lill-Anita, hva mener du er uklart. Hvis du er konkret er det lettere for meg å finne svar. Marius har plukket seg mektige motstandere, både da han har påpekt manglende dommerforsikringer, at han har etablert NORM, en organisasjon som skal hjelpe normenn med rettsikkerhet i lys av menneskerettighetene. Og at han har klart å trekke norske mydigheter til Strasbourg for nordsjødykkersaken. Høring for 1 mnd siden, saken ble ikke avvist, og de ber om ytterligere utredning. Staten stillte med 12 personer fra statsadvokatkontoret, det sier litt om hvor alvolig de tar det. Og ikke et ord i media om det.... bare info til å begynne med.

   Tove Kongsvik:
   Jo og 1 ting til; De etterlyste dommerforsikringene (de er mange) ble offisiellt forklart med at de lå i et arkiv hos statsministerens kontor, og brannt opp etter angrepet 22/7... spørsmålet er da hvorfor kunne de ikke bare lagt de ut, da de ble ettersurt 1 1/2 år tidligere, da de ble etterspurt?

   Tove Kongsvik:
   Korriger meg gjerne dersom noe jeg har skrevet er direkte feil.

   Lill-Anita Øvergård:
   Mitt poeng her er at ved å kun legge ut denne mailen, så vil de som leser den ikke få nok informasjon til å forstå hva dette handler om, om man da ikke kjenner saken fra før. Noen vil søke mer info, og så danne seg en mening etter dette. Men dessverre er det slik at mange bare fyrer løs med uffer og akker og forferdeligheter uten å skjønne bæret. Dessverre er det også slik at en ikke alltid får korrekt informasjon ved å lese det som står i media. Skal man tro alt journalistene skriver, så er vi temmelig naive. Når det gjelder saker som omhandler politi, rettsvesen og fengsel, så vil det som oftest bare være en parts mening som kommer frem i media, fordi taushetsplikten kommer inn i bildet. Det blir umulig å forsvare seg, og journalistene trykker det de vil for å selge aviser. Kjenner ikke denne saken, han er mest sannsynlig ett flott menneske som gjør veldig mye bra for mange. Og, overgrep skjer også i Norge, dessverre. På tross av dette, kan slike flotte mennesker også utføre handlinger som medfører bøter og/eller fengselsstraff, og vil da måtte sone sin straff som alle borgere må. Det ene utelukker ikke det andre.

   Rune L. Hansen:
   Uten allsidig informasjon, full åpenhet og ytringsfrihet kan ingen ha tillit til hva som skjer.
   Og hvem er det som skal straffes for hva? Marius Reikerås har fortalt mye om det angjeldende som har skjedd, og hva har motparten i forhold til saken fortalt?
   Og nu er han fengslet antagligvis på ulovlig og straffbart og bemerkelsesverdig og groteskt vis.
   Tenk!

   Rune L. Hansen:
   Og såkalt "høyrisikofengslet", med alt hva også det innebærer.

   
---

   Sissel Brun-Hansen:
   Advokat Marius Reikerås er nå kasta i fengsel på syltynt, for ikke å si korrupt grunnlag. Har problemer med å tro at sånt går an i Norge, men det gjør det. Han, som er en forkjemper for menneskerettigheter, de svakes rett til å bli hørt. Glødende opptatt av rettferdig rettsgang og advokater som ikke har rent mel i posen. Det er kanskje der det ligger. Hvordan står det til med rettsstaten Norge? Vi er mange som følger med ham nå.

   
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 07. november 2012, Vinberget: 

   Disig himmel, fuktig luft og 1 pluss-grad Celsius klokken 8. Disig himmel, lett regn og 2 pluss-grader klokken 10. Omtrent det samme og tildels mere og nokså mye regn og disig utover dagen, samtidig gradvis varmere og mørkere, med 7 pluss-grader og helt mørkt, disig og regn utover kvelden. Diverse pc-teknisk nødvendig ordnet videre i dag også. Omtrent det samme mot midnatt.
---
---

   Bjørn Dahlberg, 07.11. 2012:

   Man kan i kraft av å ha levd innse hva som skjer når Folkets resurser legges ut til salg fra Arbeiderpartiets Tåkefulle partikontorer.
   Bakgrunnen for all denne nedleggelsen av fiskebruk er jo å maksimere profitten til den ene (som kontrollerer Kvoter) og ikke dele med alle de andre (Folket) som er de rettmessige eierne. At det hele er en forbrytelse mot folket, det snakkes det ikke om. Det er som Vi alle burde vite folket som har eiendomsretten til havet og alle dets resurser. Det er også klarlagt at det er Forbudt med omsettelige kvoter. Grunnen til dette er at Folket fikk havet i gave av Magnus laga bøter som en "Allmenning" slik at folket i fellesskap kunne livnære seg av denne resursen. Ingen har mere rett til uttak av denne vår felles resurs enn andre. At staten via AP sitter å bestemmer hvem som skall få kvoter og hvem som skall kunne bli rike av disse kvotene er jo en forbrytelse mot hele befolkningen. Det AP systemet og Røkke holder på med er et ran av intetanende folk.
   Og når vi så skall beskue hva det er som virkelig skjer, ja da ser vi jo konsekvensen av Arbeiderpartiets neglisjering av og brudd på en av Verdens eldste Lovverk. Det er nedfelt i Retten til alle nordmenn å kunne livnære seg av naturen i landet Norge. Denne retten er hellig og prøver noen å ta den fra oss. Så prøver de også å ta i fra oss retten til et Liv.
   Man må jo se hva de langt rekkende konsekvenser er, av den forræderske og grunnlovsstridige politikken til Folkeforførerne på stortinget. De angriper og prøver å omformulere vår grunnlov som igjennom årtusener er skapt for å ta vare på våre rettigheter. Dette er ingenting annet en et angrep på våre liv.

   Brennpunkt: Røkke mot røkla 06.11.2012
   http://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/mdup11001512/06-11-2012
   tv.nrk.no
   Kjell Inge Røkke overtok en rekke fabrikker langs kysten på midten av 90-tallet. Med på kjøpet fulgte rikelige fiskekvoter og et krav om at fisken måtte leveres til fabrikkene. Nå er  

*

   
---

   http://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/506331136058194/
   Kristian Berg via Staten Norge:
   Kapitalismens suksessive ran av kystflåten og kystfolkets levebrød i generasjoner, med velsignelse fra storting og den sittende regjering med Stoltenberg i spissen!

   Kristian Berg:
   Som en finnmarking sa : «Dæm tent ikke lys i husan. Dæm stjal sikringan.»

   
---
---

   Rune Fardal, 06.11. 2012:
   http://www.facebook.com/rune.fardal/posts/172185959588148

   Psykolog Eli Hallaråker om barns språkutvikling...

   http://www.sakkyndig.com/psykologi/artikler/2spraak.htm
   www.sakkyndig.com
   Våren 2002 ble psykolog Eli Hallaråker oppnevnt som sakkyndig i en barnefordelingsak. Det endte i en skandalerapport på ca. 40 sider! Nok en gang avsløres det totale fravær av faglig innsikt fra denne psykologen.

*

   Scott Johansen:
   Helt vanlig at sakkyndige er negativ til en far så lenge det er en kvinne i bildet(behøver ikke være barnets biologiske mor en gang). Har disse fått sine føringer fra AP/SV sværen om at er det en kvinne inne i bildet så skal kvinnen ha forrang ? Helt tydelig at det er noe som er vedtatt i den kommunistiske/soslistiske sværen som er untatt offentlighetene for at kvinnene i nevnte svære skal ha makt og innflytelse. Nok et maktovergrep fra politikere som synes å tro at de er folkets herskere og ikke tjenere.

   Jon Lystrup:
   Seriøst. Psykologisk sakkyndige og dommere i barnefordelingssaker burde i stort omfang stilles for riksrett. De enorme lidelsene de har påført barn og fedre er et ikketema i en femisosialistisk regjering som støtter ondskapen. Regjering og byråkrati er dyssfunksjonellt og nedbrytende. Noe for H-FRP å ta tak i fra 2013 av...

   
---
---

   Rune Fardal, 07.11. 2012:
   http://www.facebook.com/rune.fardal/posts/172185959588148

   Psykologforeningen drukner i klager pp sakkyndige! Fortsette å klage dem inn folkens!

   http://www.sakkyndig.com/psykologi/artvit/helmikstol2012.pdf
   www.sakkyndig.com

*

   Sicilie Sørum:
   å hjelpes... kjenner jeg har litt for mange klager å skrive nå... sliten i fingrene så vel som hodet... hvordan og hva kan klages på? hvordan bør den formuleres etc... går det ann å be om et lite utkast/forslag på pm... den sakkyndige i min sak er ikke en gang godkjent barnesakkyndig og hun har ikke snakket med noen fra min side, men hverken lege eller skole har noe negativt å si, og jeg er feilsitert hele veien, veiledningen fra regjeringen er ikke fulgt, hun er ikke objektiv, løgner er agt til grunn og meget stygge og grove løgner er lagt frem... hun har ikke funnet noe galt men antar at det vil komme fremover i tid... hvordan er det mulig å tillate bruk av slike???

   Morten Aarmo:
   Skaff det en diktafon, du kan gjerne bruke denne skjult om du selv detar i samtalen.

   Jan Trygve Harila:
   Det er opptak på mobilen også bruk den

   Sicilie Sørum:
   det har jeg.. men arbeidet til den såkalte sakkyndige er ferdig, det var hele 2 møter, 1 hjemme og et på et kontor, hun så barnet kun i kort tid da han var på skolen og så skulle på trening... hun hevder i sin rapport at siden gutten hadde alarm på tlf om trening så var det forsi jeg ikke klarte å holde styr på dette, at det var han(10 år) som mer eller mindre bestemte og styrte alt her og han som hadde kontroll på hva som skulle skje... den rapporten er så fjern.. og mitt nettverk besto av NAV og bv-tjenesten, jeg hadde ingen venner og jeg kom i konflikt med alle... undres på hvem de jeg omgås med er??? jobber de på NAV og BV, burde de ikke få lønn derifra da?? lettere oppgitt!! det gjelder tross alt et barns oppvekst og fremtid, man kan da ikke anta og tro og man burde vel bruke vesentlig mer tid på en undersøkelse med tanke på § 4-12, eller tar jeg feil? Og min oppfatning er vel å se på dagens situasjon og ikke en arbeidssituasjon fra 2006??

   Sicilie Sørum:
   jeg hadde desverre ikke diktafon da undersøkelsen foregikk og viste da heller ikke at man burde tatt opp samtaler møter etc.. jeg stolte på systemet.. og jeg har en konsulent som er bv-pedagog i bunn og nå bv-leder et annet sted, han jobbet med min eldste i over 1 år her hjemme og han sier han ALDRI har vært bekymret for min omsorgssituasjo.. men han er ikke hørt av hverken sakkyndig eller bv...

   Geir-Ole Isaksen:
   Har akkurat klaget inn en "Psykolog" som leker "sakkyndig" fra Lenvik i Troms.. Tror ikke det hjelper siden Lagmanns"retten" insisterer på å bruke samme videre.. Rettssikkerhet midt i rævva!

   Rune L. Hansen:
   Politi-anmeld. Både falsk dokumentasjon og kidnapping og fangehold av barn med mye mere er ulovlig og straffbart.
   
   Marita Borge:
   Jeg vet om en sakkyndige som burde seriøst hvert klaget på. Bare vet ikke ossen jeg skal klage eller hvor.

   Dag Vidar Madsen:
   De kaller seg eksperter ved hjelp av falske vitnemål. Hadde de vært eksperter, så ville de ha sett konsekvensene av sine egne handlinger ovenfor enkeltindivider og de negative ringvirkningene for hele samfunnet av å ødelegge familier. Den risikoen hadde de ikke tatt hvis de ante noe som helst om hvor omfattende skade de gjør med sine grovt overforenklede forståelser.

   Psykologi er ikke et fag beregnet eller egnet for rettesaler på aktors side i en konflikt. Det er et fag skapt for å hjelp folk til å overvinne sine vanskelige livssituasjoner. Ikke beregnet på angrep, slik som vi ser til stadighet bl.a i barnefordelingssaker.

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   De anbefaler medlemmene å melde seg ut for da behøver de ikke "ta stilling" til klagene.

   Geir-Ole Isaksen:
   Dommerne er i realiteten sakkyndiges sekretær, de skal bare tilpasse sakyndiges "vurdering" til den forhåndsbestemte og personlig politiske meningen sakkyndige spyr ut!

   
---
---

   Chris Overgaard, 07.11. 2012 via Fokedomstolen 2012:
   http://www.facebook.com/groups/107686132707572/permalink/162692720540246/

   Reikerås på høyrisikoavdeling i Bergen fengsel (covergaard = free speech)
   covergaard.blogg.no
   Barnevern i særdeleshet - samfunn og politikk...

*

   Stian Animalsk Abrahamsen:
   Om det så skulle vært sant at Marius har sagt dette,så er vel uansett dette ikke en trussel om å gjøre denne lettskremte advokat Wesenberg noe som helst ulovlig?? Forstår ikke i det hele tatt at det skal kunne gå an å få noen som helst straff for det som skal ha blitt sagt der, om så det hadde vært to millioner vitner til uttalelsen og den gikk direkte på tv jeg altså!!? WTF liksom?? Kan noen pleace forklare meg hvordan det er ulovlig å advare folk mot å trakassere og prøve svindle en?

   
---
---

   Tore Svendsen, 07.11. 2012:

   å dø raskt er så voldelig blodig å synlig for andre mens å dø langsomt inni seg er ikke det.

*

   Ann-Kristin Johansen:
   <3

   
---

---

   Tore Svendsen, 07.11. 2012:

   jeg fikk samvær 4 timer i året under tilsyn men valgte å ikke benytte meg av dem smulene for å slippe å få skylda for hva dem gjør med han for å ødelegge han for det ødelegger åsså meg.

*

   Fredrik Nygaard:
   Det gjelds ã finne hull i systemet der du mer uhindret kan kommunisere med gutten din. Eventuelt fãr et bedre utgangspunkt for de fire timene staten i sin uendelige klokskap og godhet har gitt deg og gutten din...

   Tore Svendsen:
   Jeg skal Statan til livs så jeg får befridd han.

   Knut Espegard:
   Det beste du kan gjøre for deg selv, for gutten ogIMOT staten, er å stå opp, gå videre med hevet hode. Ingen, hverken du eller gutten har noe å tjene på at du lider og burer deg inne. Mitt råd til deg, er at du benytter alle muligheter du har til å være sammen med gutten din, omfavn han med varme og kjærlighet swå vil tiden arbeide for deg.

   Tore Svendsen:
   Det må være mulig å bekjempe Statan uten at min sønn som er i Statans vold kommer i klemme.

   Else Marit Bakke:
   Det er vondt verre for begge parter å se hverandre 4 timer i ÅRET :P tenk deg hvor vondt det er å komme på et samvær der du har en person hengende over deg 1 time 4 ganger i året, følger dine skritt, følger dine bevegelser, nyser du skriver de det ned i sine bøker, om gutten blir syk etterpå er det din skyld, om gutten gråter 3 uker etterpå er det din skyld, om gutten skader seg 2 mpneder etterpå så er det fortsatt din skyld, så skal du komme tilbake til et samvær der gutten tror sine missfoster foreldre er hans mamma og pappa. er det ikke bedre å la barnet ønske å huske de gode dtundene da han bodde hjemme? for de er ikke så dumme som vi tror de er :) de følger sine instinkter. et samvær ødelegger deg mer en noe annet.

   stå på tore, jeg synes du er tøff som står opp for deg selv :) at du velger å kjempe for din sønn isteden for å bli most ned i baken hver gang du ser ham :)

   det er det som år det til å ville kjempe, det er det som får deg til å gå fremover!

   Atosa Sabrina Farell:
   Umennskelig urett og definert som U-LOV .
   Alt for mange mennesker har blitt berørt av dette. Noen bør tre ikraft!

   Espen Storbakken:
   barnevernet i Norge er ikke et barnevern i det hele tatt

   Tore Svendsen:
   det er et barnevernsvern å politikervern.

   
---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, torsdag 08. november 2012, Vinberget: 

   Mørkt, disig, regn og omkring 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig overskyet drivende fra nord-vest og tildels regn og omkring 6 pluss-grader utover dagen, med noe blålig himmel og sol omkring 13- og 14-tiden. Mellom 3 og 4 pluss-grader klokken 16. Mørkt, disig, grålig himmel, noe regn og 1 pluss-grad klokken 18. Omtrent det samme videre utover kvelden. Av noen slags årsak klarer jeg ikke laste noe til HUN's Internett-sider i dag, men årsaken er nokså sikkert ikke hos meg og jeg vet enda ikke konkret hvorfor.
---
---

   Rune L. Hansen, 08.11. 2012:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/4085647174278

   Gissel-dramaet pågår enda og mine barn er enda kidnappet og fangeholdt og jeg er enda litt levende. Jeg er ikke den eneste, vi er veldig mange.
   Men dette er absolutt ingen god måte å bli drept på. Hverken god måte å bli torturert, utplyndret og drept på. Det er likevel det som rent faktisk skjer, overfor meg og veldig mange andre og stadig flere.
   Og på forskjellige måter overfor enda veldig mange. Den norske Ap-regjeringen og dens med-spillere har absolutt ingen respekt for menneske-verdet, annet enn sitt eget. Og absolutt ingen respekt for lov og rett.

*

   
---
---

   Bo Sundbäck, 08.11. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/122127634874/permalink/10151241241384875/

   Gästskribent Jenny Hermansson har skrivit dessa mycket tänkvärda ord. In och läs!

   http://vittensten.blogspot.se/2012/11/vardnadstvisternas-sverige-gastskribent.html
   Vittensten: Vårdnadstvisternas Sverige; gästskribent Jenny Hermansson
   vittensten.blogspot.com
   Har valt bloggnamnet Vittensten för att jag är född och uppväxt där. Kommer att blogga om lite av varje, samhällsfrågor, livet, möten med människor. Att delge tankar och funderingar.

*

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Och så händer det som bara inte kan hända. Förhållandet tar slut.
   Att ovanpå det förlora även barnen, det borde inte kunna vara en verklighet i Sverige.
   Allra minst idag, med våra medier, vår kunskap. Har vi inte kommit någonstans?
   Barnen är det bästa vi har, det som betyder mer än livet självt för oss.
   Det ska vi inte kunna berövas!
   Tyvärr är verkligheten någon annan, jag skäms som både kvinna och svensk. (...)
   Vi kan aldrig säga att vi månar om barnens bästa när vi tar ifrån mängder av barn sin ena förälder. (...)
   Hur kan vi ta orden "barnens bästa" i vår mun om vi vill främliggöra eller avlägsna nåt så viktigt som en förälder ur dess liv?
   Det kan vi inte! För då har vi inte barnens bästa för våra ögon! (...)
   Och antalet barn som blir utan en förälder, halva sig själv, bara ökar och ökar.
   Konskevenserna av detta möter vi i framtiden.
   Myndigheterna tiger, samhället tiger, vänner vet kanske inte ens vad dom ska säga."

   
---
---

   Ruby Harrold-Claesson, 08.11. 2012 via Facebook-chat:

   Hej Rune,
   The Global Home Education Conference in Berlin, Nov 1 - 4, var lyckad. Jag har informerat HSLDA om ditt fall och de är mycket intresserade. De vill ha mer info.
   För mer info om GHEC 12 se:
   Homeschoolers Flee Persecution in Germany and Sweden
   http://www.thenewamerican.com/world-news/europe/item/13503-homeschoolers-flee-persecution-in-germany-and-sweden
   In Berlin, Global Homeschooling Leaders Unveil Historic Declaration
   http://www.thenewamerican.com/world-news/europe/item/13507-in-berlin-global-homeschooling-leaders-unveil-historic-declaration
   Parents shed tears over homeschool-crackdown horrors - Conference aims to unite community to fight fines, jail, loss of custody
   http://www.wnd.com/2012/11/parents-shed-tears-over-homeschool-crackdown-horrors/?cat_orig=world
   All of them have been picked up by other news services as well. For example, below is a small sampling of the outlets that re-published the first one:
   http://www.redicecreations.com/article.php?id=22416
   http://www.infowars.com/homeschoolers-flee-persecution-in-germany-and-sweden/ (Infowars gets more than double the traffic of mainstream news outlets like MSNBC)
   http://www.blacklistednews.com/Homeschoolers_Flee_Persecution_in_Germany_and_Sweden/22374/0/38/38/Y/M.html
   http://www.prisonplanet.com/homeschoolers-flee-persecution-in-germany-and-sweden.html
   http://www.ronpaulforums.com/showthread.php?394442-Homeschoolers-Flee-Persecution-in-Germany-and-Sweden
   http://www.freerepublic.com/focus/f-news/2954860/posts
   http://beforeitsnews.com/politics/2012/11/homeschoolers-flee-persecution-in-germany-and-sweden-2467902.html
   http://www.setyoufreenews.com/2012/11/06/homeschoolers-flee-persecution-in-germany-and-sweden/
   http://www.thetreeofliberty.com/vb/showthread.php?p=1994390
   http://www.freetalklive.com/content/homeschoolers_flee_persecution_germany_and_sweden

   Ha en bra dag och ge inte upp kampen!
   Med beste hilsner
   Ruby H-C
   Homeschoolers Flee Persecution in Germany and Sweden
   thenewamerican.com
   This weekend the first ever Global Home Education conference is being held in Berlin as homeschool families tell of being forced to flee Germany and Sweden. by Alex Newman

*

   Rune L. Hansen:
   Takk.

   
---
---

   Cess Ssec, 08.11. 2012:

   SOCIAL SERVICE CRIMES AND ABUSE

   "Why do we continue to support a failed discipline from an industry that professes to work on behalf of protecting children?"

   http://www.youtube.com/watch?v=QugYG8ObHEU&list=UUfBr21xeYUUpC5ZQMmpZnzg&index=21&feature=plcp
   Social Worker - Starved a Young Child to Death - Gets 7.5 year prison term:
   www.youtube.com
   Social Worker - Starved a Young Child to Death - Gets 7.5 year prison term:

*

   Cess Ssec:
   Yet another failing mark for this industry...

   
---
---

   Cess's Photos, 25.07. 2012, Against Eugenics Campaign 2012:
   http://www.facebook.com/photo.php?fbid=398234273568941&set=a.265347953524241.63116.100001471145370&type=1&ref=nf

      557188_398234273568941_1709196226_n.jpg

      Cess Ssec, 25.07. 2012:

      This is your new priest class social worker
      "The Religion of Eugenics"

      SSEC Social Service Economic Crimes (research) Social service crimes research © 2012

*

   
---
---

   Arild Holta, 08.11. 2012:

   Oppfølging: MARIUS REIKERÅS FENGSLET!
   http://covergaard.blogg.no/1352202831_oppflging_av_mariussa.html

*

   Randi May Brandt:
   Ut fra det han selv skrev, så må han jo ha blitt høykriminell over natta, da han på formiddagen blir innkalt til forhør å kastet direkte i fengsel i flere uker, så det har den norske stat penger til. Trodde D.N.S. var rimelig bunnskrapet på dette området etter A.B.B.saken, men det er vel ingen som blir sjokkert lengre. Ønsker marius lykke til.

   
---
---

   May- Harriet Seppola's Photos, 08.11. 2012:
   http://www.facebook.com/photo.php?fbid=4999194664210&set=a.1117522344828.2019026.1430072444

   520_4999194664210_1563100122_n.jpg

      May- Harriet Seppola, 08.11. 2012:

     Jeg sitter og fordyper meg i Kjøp av offentlige tjenester innen barnevernet .
     Hør på dette, begrunnelsen for at biologiske foreldre skal ha tilsyn når de en sjelden gang får møte egne barn

*

   May- Harriet Seppola:
   FORELDRE HAR VANSKELIGEHTER MED Å FORHOLDE SEG TIL BARNA UTEN Å TA OPP EGNE VANSKER , SÅ NÅR FORELDRE SØRHGER OVER TAPET AV EGNE BARN, MÅ DE HA TILSYN AV ETT UMENNESKELIG INDIVID UTEN FØLELSER.

   Odd Arvid Johansen:
   jeg blir syk av å lese dette

   Odd Arvid Johansen:
   , men det gjør ikke noe, for jeg har sluttet å lese - jeg tror ikke lenger, JEG VET!

   Odd Arvid Johansen:
   , en annen ting May- Harriet Seppola, hvis du møter vetige folk; da skal du ikke behøve å si så mye

   Per Vidar Johansen:
   Var det ikke AP som nettopp var ute og gikk imot at asylmottak kongene ikke skulle tjene seg rike på asylsøkere? AP har ingen kredibilitet i barnevern politikken heller, som offisielt skryter av en sosial politikk, men i realiteten anser borgerne som produksjonsdyr for felleskassa.

   May- Harriet Seppola:
   Jeg prøver å motivere folk til å kjempe mot dette , det er absolutt nødvendig, fordi folk har ingen rettigheter , de får ingen info, barneevrnsloven er lagt opp omsorgsovertakelser og angiveri av sin neste . FORELDRE HAR TRODD I EN ÅRREKKE AT DET ER DERES FEIL AT BARNA BLIR HENTET.

   
---
---

   Rune Fardal, 08.11. 2012 recommends an article on Aftenposten.no:
   http://www.facebook.com/rune.fardal/activity/10151088170386150

   Setter Marius sin sak i et større perspektiv. Hvem er det som vil disse systemkritikerne til livs?? det er noe som ikke stemmer her.

   Hvorfor straffes Klomsæt hardere?
   http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Hvorfor-straffes-Klomsat-hardere-7040051.html

*

   Øistein Østgaard:
   http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostafjells/telemark/1.8329782
   Klomsæt får støtte av dataekspert
   www.nrk.no
   Dataekspert Gisle Hannemyr mener at det er umulig å si at det var Sigurd Klomsæt som lakk bilder fra 22. juli-saken til mediene.

   Rune L. Hansen:
   Stoltenberg og hans venner og med-spillere straffer og ødelegger bare hva de misliker og hva som er seg til nytte, absolutt fullstendig uavhengig av og utenfor lov og rett.

   
---
---

   Norsk barnetrafficking, 08.11. 2012, Slutt å kalle deg for mamma og pappa til MITT barn's Page:
   http://www.facebook.com/photo.php?fbid=418632951524470

      534707_418632951524470_215440695_n.png
         * * *

        Slutt å kalle deg for mamma og pappa til MITT barn, 08.11. 2012:

        Dette må da kunne brukes MOT barnevernet som ikke evner å forsørge dem barna dem har stjålet i utgangspunktet.

        Jeg vil oppfordre foreldre som mottar slike brev om å anmelde barnevernet på det grunnlag for det er den som har omsorgen som skal sørge for at barnet har det det trenger.

        http://www.karmoynytt.no/2012/11/07/fikk-sjokkbrev-fra-barnevernet/#comment-786

*

   Anne-Marte Hansen Bingslien:
   Sykt sykt sykt. Er vell ikke lenge til det kommer til flere komuner eller vell, ingen ting forundrer meg. Rett og slett sykt, har ikke ord for det jeg.

   Slutt å kalle deg for mamma og pappa til MITT barn:
   Helt enig med deg.

   Bente Kjelsrud:
   Du får umulig jobb i BV hvis du ikke er ondskapsfull og ute etter å ødelegge for flest mulig

   Lena Olsen:
   Miste unga og bli gjeldsslaver... og så blir vi oppfordret til å få flere unger...
   Nå skjønner jeg hvorfor..
   
   Slutt å kalle deg for mamma og pappa til MITT barn:
   27 000 er vel det kommunen mottar i statlig støtte for hvert barn dem stjeler hvis jeg ikke husker feil.

   Slutt å kalle deg for mamma og pappa til MITT barn:
   http://www.karmoynytt.no/2012/11/07/tok-barnevernsaken-opp-med-minister/
   Tok barnevernsaken opp med minister | Nyheter, Politikk | Karmøynytt
   www.karmoynytt.no
   Stortingsrepresentant Bente Thorsen (FrP) reagerer på krav fra barnevernet.

   Monica D. Armstrand:
   Det er så man ikke kan tro det man leser, men erfaringsmessig vet vi jo at den etaten kan alt og mer dertil. Mangler totalt samvittighet og emptaisk forståelse er tydelig.

   Tore Gudbrandsen:
   dette er rett og slett nazi, må da være en veldig dårlig spøk

   Elsekarin Fjelde:
   De der svinå sjokkerer ingen lenger så utrolig åpenlyst korrupt som de er.....

   Roar Wikan:
   Jeg er sjokkert.... Hvor er NRK - TV 2 - VG - Dagbladet...???

   Slutt å kalle deg for mamma og pappa til MITT barn:
   Dem er i lomma på frimurerne å skriver ikke om sånne ting.

   Kjetil Thue:
   WTF?

   Arild Holta:
   De er hvor kyniske som helst!
   http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?p=32835#p32835
   "§ 66. Foreldra sin skyldnad til å fostre barnet..."
   FORUMET REDD VÅRE BARN - STOPP barnevernet! • View topic - Karmøy barnevern
   forum.r-b-v.net
   Belysning av barnevernets overgrep og familiens manglende rettssikkerhet.

   Marina Lorieri:
   hanekammensland.

   Marina Lorieri:
   ja dem driver med slikt.

   Slutt å kalle deg for mamma og pappa til MITT barn:
   Dette er så sykt å langt ut på galskapens rand man kan komme. Jeg eksisterer fortsatt i et håp om at folk våkner. Selv kommer jeg ikke til å betale dem et eneste øre. Det er dem som har stjålet omsorgen så da får dem jammen forsørge det barnet å.

   Elsekarin Fjelde:
   Jeg kommer heller aldri til å gi de korrupte hallikene 5 øre .....før går jeg heller i fengsel med et STORT SMIL :D

   Josephine Bayo:
   Det er berre tull synes eg!

   Rune L. Hansen:
   Bare liten smule-bit av all Ap's og deres terror- og likviderings-instans "bv" dette.

   

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, fredag 09. november 2012, Vinberget: 

   Omtrent 1 til efter hvert 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Formiddag, lav disig himmel, noe vind, noe regn og 4 til 5 pluss-grader klokken 9. Omtrent det samme utover dagen, med 6 pluss-grader, regn, vind, disig og helt mørkt klokken 18. Internett-problemet jeg nevnte i går vedvarte bare til i kveld. Sterkere vind og vedvarende regn utover kvelden og videre mot midnatt.
---
---

   Ole-John Saga, 09.11. 2012:

   If you haven't noticed there is a fight between good and evil going on, and it's not to late to join the force of light.

*

   
---
---

   Aina Viola Larsen, 09.11. 2012 via Norgespartiet:
   http://www.facebook.com/groups/norgesp/permalink/444061762320660/

   Kjære lesere!
   Vi vil ikke legge Norge inn under
   fremmed herredømme!

   Vi hverken vil eller kan. Ikke en gang en majoritet i folket kan bestemme dette.
   Det vil være direkte i strid med straffelovens § 83.

   Historisk erfaring har vist at Grunnlovens Sannhet har gitt oss den beste frihet og orden som noe samfunn noen gang har hatt og kan få.

   Denne ødeleggelsen av Grunnloven, vårt Frihetsbrev, er nemlig i ferd med å bli til virkelighet — der DU er nøkkelen til at vi kan hindre dette. Arbeidet med å snu denne katastrofale utviklingen kan ikke vente, men må påbegynnes allerede i dag og videreføres på stortinget i 2009. Det er det bare DU kjære velger som kan bidra til dette, ved at vi gjennom kommende stortingsvalg gis tillit - og får fotfeste i Stortinget for å iverksette vår politiske snuoperasjon i tråd med Grunnlovens ånd og prinsipper.

   Straffelovens §83:
   «§ 83. Den som retsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen Del af Riget bringes under fremmed Herredømme ellerindlemmes i anden Stat, eller at nogen Del af Riget løsrives, straffes med Hefte i mindst 8 Aar eller med Fængsel fra 8 Aar indtil 21 år.
   Endret ved lov 12 juni 1981 nr. 62.»

*

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 09.11. 2012:

   DUKKELEKEN - EN GANG TIL.

*

   May- Harriet Seppola:
   Leserbrev av Ellinor Nerbø

   Da jeg i går kveld (7.11.2012) skulle se meg en "tur innom" hos Adresseavisen, fikk jeg på nytt se at nå har Buf-etat enda en gang startet opp med sin "dukke-lek. Man plasserer dukker ute i busskur etc. For å skaffe seg nye fosterforeldre. Samme plakat som sist hang rundt halsen på disse dukkene med forespørsel om at denne dukken trenger en fostermamma.

   Jeg må nesten le, men dette minner meg om da jeg som liten pike lekte meg med dukker, men jeg søkte ikke etter fostermødre til dem for det. Det kom inn i kommentarfeltet at dette virket usmakelig, og jeg kunne ikke være mer enig!!!

   Kansje man heller skulle ringt opp Buf-etat og stillt seg til disposisjon til en av disse dukkene om det er slik å forstå at disse dukkene trenger en fostermor? Dette er såpass kvalmende at jeg syns at det er bedre å le enn å gråte over buf-etats dumskap!!

*

   
---
---

   Arild Holta, 08.11. 2012:

   Sitat:
   "Kvalmende, til å bli syk av, rett og slett.

   Og, alle mine forsøk på å delta i debatten er blitt sensurert.
   Det er ufattelig hva Adresseavisen greier å spy utover leserne sine."

   http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?p=32836#p32836

*

   Kjell N-a:
   kommunist-blekke..

   Arild Holta:
   Man skulle hengt en ny lapp rundt halsen på dem med: "Jeg fikk fostermor!" Og så skulle man hengt en løkke rundt halsen på dukka.

   Arild Holta:
   Det er 8 ganger flere barneselvmord ETTER at BV har blandet seg inn.

   May- Harriet Seppola:
   Folk må begynne å gå til angrep på dette og bruke det samme tilbake , legg løpedesler med attestasjon om hvor mange som har mistet livet p.g.a barnevernets innblanding, I alt døde 702 barnevernbarn i perioden 1990-2001....
   Ikke en ansvalig er fengslet eller straffet for "dette": http://www.nibr.no/pub109

   Arild Holta:
   Noen burde skrevet en lapp på dem med:
   Jeg fikk fostermor!
   Nå vil jeg dø!
   (8 ganger flere barneselvmord
   ETTER barnevernets "redning".)
   Kan hende man burde illustrert også med en løkke rundt halsen?
   Eller kanskje noen har en heksedukke eller djeveldukke å plassere ved siden av, med påskriften barnefjerner, fostermor eller fosterfanden?

   May- Harriet Seppola:
   Jeg skal prøve å få tak i en dukke eller flere og ta ett motangrep her i Indre ØSTFOLD . henge en lapp om halsen på dem og skrive en statistikk over hvor mange døde barnevernsbarn det er , som ingen tar ansvar for .

   Arild Holta:
   Ta bilde av de med ny lapp...

   
---
---

   Alfie Jo WildRiver, 09.11. 2012:

   I remember a preacher called van der Vile saying : Many say come to Christ and your problems will desapear..... I say come to Christ and GET problems..........

*

   
---
---

   Sagarika Chakraborty, 09.11. 2012:

   Mother wins Norway children case
   http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-20252739
   www.bbc.co.uk
   Two children at the centre of a custody row between Norway and India are ordered by a West Bengal tribunal to be returned to their mother.

*

   
---
---

   Vj Indigo Vidar Paulsrud, 09.11. 2012 via Borgerpartiet:
   http://www.facebook.com/groups/386985903641/permalink/10151512998873642/

   LO-lederen fikk personlig styreverv med superlønn
   http://www.tv2.no/nyheter/politisk/lolederen-fikk-personlig-styreverv-med-superloenn-3907414.html
   www.tv2.no
   Etter press fra Trond Giskes nærings- og handelsdepartement fikk LO-leder Roar Flåthen en spesialplass i styret i Kongsberg Gruppen ASA. I tillegg er honoraret langt over hva som er vanlig for en slik stilling.

*

   Lise Henriksen:
   Hvorfor i det hele tatt skulle han få den stillingen, han stiller ikke på møtene alikevel. Å hvorfor er det ingen som tørr å si hvor mange ganger han har møtt, nei de tørr ikke ,fordi de har ikke rent mel i posen. Men når det gjelder de som sitter høyt oppe her i samfunnet, å ikke er den vanlige mann i gata, ja da skal alt hemmeligholdes ,dysses ned, å ikke måtte stå for sannheten, som vi hadde måtte gjort. Akuratt på lik linje med BV.osv. Ansvarsfraskrivelse begynner å bli ganske så vanelig nå om dagen desverre. Måtte det snart snu. likevekt for alle.

   Rune L. Hansen:
   Ikke akkurat tyveri av små-penger.

   
---
---

   Gro Kristin Solum, 09.11. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/110240812327476/permalink/509349675749919/

   Så enig, så enig.. Fattigfolk skal ikke skamme seg. Men staten skal skamme seg over at det i det hele tatt fins fattigfolk i dette landet, et av verdens rikeste!!

*

   Rune L. Hansen:
   Fullstendig utplyndring er deres politikk, ikke skam-vett.

   Rune L. Hansen:
   De grådige tyvene er mere enn bare politikere og Straffeloven sier at fengsel er det rette for de.

   Rune L. Hansen:
   Selv om ikke de tar lov og rett på alvor så må ikke vi gjøre det samme.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.11. 2012:
   Det er alltid kriminalitet som er årsak til krig, ingenting annet.
   Religion er hva som helst. Gud er alt-omfattende stor, samme hvor du ser hen eller hva du peker på er det bare litt av Gud.

---
---

   Tore Svendsen, 09.11. 2012:

   Mange gaper å skriker opp om personangrep så fort man tar dem på løgnen å fronter dem med sannheten. Dem sku virkelig prøvd å oppleve barnevernets metoder. DET er PERSONANGREP det.

*

   Torill Karlsen:
   Det kan jeg skrive under på selv om min verste historie var for nøyaktig 29 år siden.. men det var ganske ille før det og for 40 år tilbake. Ikke mange som står med beina sånn noen lunde i resten av voksenlivet i allefall. Personangrep dekker det ikke føler jeg.. men en fullstendig krenking og dreper sakte men sikkert alle parter om man ikke er sterk nok.

   Torill Karlsen:
   Jeg tror ikke noe på de som har vokst opp under bv sier at det var ok,, de er så ødelagte at de aldri vil kunne se det selv.. og det fortsetter.. jeg har lest et sted at unger som vokser opp uten kontakt med foreldra blir ødelagt, havner ofte ofte på kjøret, fordi de blir i frastjålet sin identitet.. ikke noe er verre enn det.

   Tore Svendsen:
   nei personangrep dekker det ikke men det var for å prøve å vise hvor tåpelig smålige folk er som skriker opp om personangrep så fort man tråkker dem bitte litt på tærne.

   Torill Karlsen:
   å, dem ja

   Torill Karlsen:
   alle dem ja

   Tore Svendsen:
   jeg har blitt blokka fra Fosterbarna nå. Jeg som trodde den siden var for sånne som meg a get :P

   Torill Karlsen:
   det er best for dem at de har det sånn egentlig tror jeg.. spørs på alderen på dem da.

   Tore Svendsen:
   Aldern på dem sjelene der er ikke så gamle. Det ser man tydli på intligensen eller rettere den manglende intligensen ;)

   Torill Karlsen:
   Da er det nærmest nyttesløst:)

   Tore Svendsen:
   jepp. stakkars jævler dem går en mørk tid i møte :D

   Torill Karlsen:
   Jeg syns å ha merka at noen har hatt noe i en kanskje ikke så altfor lang periode, men 1 år kanskje, og snur litt, men det spørs hvor lenge da, og om det svei nok. Det tviler jeg på, men vi får holde ut vi som er skapt til det.

   Rune L. Hansen:
   Anders B. Breivik og hans familie ble, som så veldig veldig mange andre, grundig mishandlet av Arbeiderpartiets terror-regime. Lett nok forståelig hva han gjorde.
   For oss andre enhver dessuten viktig offentlig å dokumentere, ikke minst for barna, hvem som har ødelagt oss, hvem de grov-kriminelle er og hva de har gjort.

   
---
---

   Hans Ove Skau, 09.11. 2012:

   Jeg har i dag innsendt en politianmeldels til Hordaland politidistrikt for rettsstridig soning for Marius Reikerås. Det er alvorlig at noen utsettes for noe slikt. Klare beviser for rettsstridighet er referert i anmeldelsen som er innsendt. Jeg kan bl.a. vise til et klart drapsforsøk i Bergen som Hordaland PD i mer enn 20 års tid har nektet å registrere og behandle til tross for mange purringer.

*

   Hans Ove Skau:
   Jeg synes det er alvorlig at en person må sone for noe som alle andre slipper å sone for, 99% prosent av slike anmeldelser henlegges jo av Riksadvokaten uten etterforskning. Det skal bli interessant å se utviklingen i saken. Hordaland PD nekter antagelig å svare som tidligere.

   
---
---

   Solfrid N-a Falch, 09.11. 2012:

   Jeg tror Marius Reikerås igjen er fengslet for den som kjenner til han.Vet ikke hvorfor: men han er tydelighvis en trussel for mange. Denne siden jeg har linket til tar veldig godt opp hvordan tilstanden er i Norge angående Stat, Politikk, samfunnstopper og rettsystem

   STARTSIDE OK
   http://rettferd.com/rett_1/STARTSIDE_OK.html
   rettferd.com
   Så lenge politikere og andre samfunnstopper gis anledning til å lyge seg fra feilene de gjør uten at det får konsekvenser - er det håpløst å få rettferdighet. Vi er også i ferd med å skape et slags totalitært samfunn som gir de med makt - rett og anledning til, gjennom selvlagede, tilpassede lover o...

*

   Roy Selnes:
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Dykkerne-krever-8_5-millioner-pr-mann-7041516.html

   Solfrid N-a Falch:
   Ja,visste litt om dette, men ikke så mye:-)Vet bare at det er mye mer galt i dette landet enn jeg hadde trodd..

   
---
---

   Sandy Lunoe, 07.11. 2012 shared a link via Marius Reikerås:

   Er adv. Helge Wesenberg den samme personen som her?

   Avskjed på grunn av seksuell trakassering
   http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/-Norges-Hoyesterett/Avgjorelser/Avgjorelser-2002/Avskjed-pa-grunn-av-seksuell-trakassering/
   www.domstol.no
   18.03.2002, 2001/125, sivil sak, ankeTjenestemannsloven § 15 første ledd bokstavene a og bStaten

*

   
---

---

   Håkon Erling Johansen, 07.11. 2012 via politiskDEBATT:
   http://www.facebook.com/groups/politiskDEBATT/permalink/550616348286070/

   Litt abc-innføring om noe av Norges pest/kolera styring av folk og land. ; http://www.grunnlovens-vektere.com/

   Folkeaksjonen mot EU-medlemskap. Europabevegelsens rettsstridige virksomhet inne på vårt Storting bl
   grunnlovens-vektere.com
   Folkeaksjonen mot Eu-medlemskap, I straffelovens § 83,

*

   
---

---

   Ole-John Saga, 07.11. 2012:

   Skal vi tro tabloidene ? Ja det skal vi, for i tabloidene arbeides det dag og natt med det ene store for øyet:
   Sannheten skal fram - uansett hvor løgnaktig den måtte være.

   Helge Berg, som ble intervjuet i dagens Telemark Avisa (TA)

*

   Ole-John Saga:
   Helge Iberg skal det være ikke Berg

   
---
---

   Lars Rønbeck, 06.11. 2012:
   Dersom vi kan få inn totalt 5000 underskrifter for registrering i Partiregisteret så kan vi bruke neste år på organisere oss.
   LAST NED- UNDERSKRIFTSLISTE for Registrering av Norgespartiet i Partiregisteret. Kommunaldepartementet krever - i henhold til valgloven - 5000 underskrifter i løpet av et kalenderår. 1/1-2012 til 31/12-2012
   http://norgespartiet.no/images/dokumenter/signatur.pdf

---

---

   May- Harriet Seppola, 07.11. 2012:

   En test på at folk ikke bryr seg når barn trenger hjelp.
   https://www.youtube.com/watch?v=H7dfkZKjWSo&feature=watch-vrec

   STRANGER DANGER - CHILD ABDUCTIONS : Would Anyone Help Your Child When Being Abducted?
   www.youtube.com
   Stranger Danger Child Abductions caught on tape! - A real life Missing Girl Child Abduction Test to see how the public reacts - This investigation video capt...

*

   May- Harriet Seppola:
   Angiverkulturen og ukulturen er sterkere enn å forsvare de svaksete ledd i samfunnet , lurer på hva som skal til for å vekke folk , at de selv blir utsatt?

   

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, lørdag 10. november 2012, Vinberget: 

   Mørkt, regn, vind, disig og omtrent 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lett regn, 5 pluss-grader og disig lav himmel klokken 8 og videre utover formiddagen og dagen. Mindre regn og mindre disig utover eftermiddagen, mørknende omkring 17-tiden, derefter med mere regn og 5 pluss-grader videre mot midnatt. Omtrentlig hele døgnet for meg går "som vanlig" med til de forskjellige aspekter av kontor-arbeidet med saks-dokumentasjonen, fullstendig fangeholdt og gjennom-torturert. Alt og det hele handler ikke om meg, men om oss alle og enhver.
Inkvisisjoner, utplyndringer og motsatt lov og rett kan mennesker og samfunn ikke leve med. Mennesker som ikke forstår dette meget enkle er livs-farlig indoktrinerte.
---
---

   Rune L. Hansen, 10.11. 2012:

   Propaganda-maskineriet med sine ord og bilder er ikke vår virkelighet. Men forsøker å gi oss troen på en falsk virkelighet.

*

   Rune L. Hansen:
   De mest glemske og lett-lurte indoktrinerest fort og lett.

   Rune L. Hansen:
   Ønskelig for mange. Det motsatte for de andre.

   Rune L. Hansen:
   Ikke det rette å leve efter.

   
---
---

   Jon Ragnar Gudmundsson, 10.11. 2012 via Rune L. Hansen:
   http://www.facebook.com/jon.r.gudmundsson/posts/466523830058241

   Hvordan kan dette være tilfellet uten motsigelser fra folket...... og protest.

   Norsk profitør på avlytting - DN.no
   http://www.dn.no/forsiden/kommentarer/article2505364.ece 
   www.dn.no
   Telenor tjener penger på å hjelpe myndigheter med avlytting i land hvor regimekritikere blir fengslet og torturert. Det er uakseptabelt.

*

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Telenor tjener penger på å hjelpe myndigheter med avlytting i land hvor regimekritikere blir fengslet og torturert. (...)
   Hvordan kan den norske befolkningen godta at Telenor, hvor vi alle er aksjonærer gjennom statens eierandel på 54 prosent, tjener penger på å bistå noen av verdens undertrykkende regimer med å avlytte befolkningen? (...)
   Jeg skulle inderlig gjerne solgt mine aksjer i protest, men de er det næringsminister Trond Giske som forvalter på vegne av meg og alle andre nordmenn. (...)
   Teleselskaper blir i alle land pålagt å gi myndighetene tilgang til nettet slik at de kan få trafikkdata, overvåke sms og avlytte samtaler. Det er for å bekjempe terrorisme og alvorlig kriminalitet. I Kasakhstan og spesielt Usbekistan brukes denne tilgangen til å avsløre opposisjonelle. De som blir tatt, blir fengslet og torturert på det groveste. Vimpelcom er ett av selskapene i disse landene og Telenor eier 36 prosent av Vimpelcom. (...)
   Baksaas bør ikke bare fordømme virksomheten, han bør også videreformidle alle de opplysninger han har om virksomheten. Det kan sågar være god business på lang sikt når de sittende regimene en gang faller, men det er en annen sak.

   Det er forskjell på Kasakhstan, Tadsjikistan og Usbekistan. Det de har til felles er at makten er konsentrert om én eller noen få personer, at landene er kjent for korrupsjon og undertrykkelse av opposisjonen. Det er land som passer til betegnelsen kleptokratier, hvor den politiske makten brukes til å samle økonomisk makt på bekostning av befolkningen. Mobillisenser er en av inntektskildene i slike land."

   Rune L. Hansen:
   Om og om igjen, på område efter område, ser vi at Ap-regjeringen og dens venner er av samme ull, samme slags grov-kriminelle tullinger.

   
---
---

   Arild Holta, 10.11. 2012 via Turid Holta:

   “Feminists have no right to tell me how I should live. It is oppression.”

   Var det ikke noe slikt min elskede Turid sa en gang - på norsk.

   http://translate.google.com/#en/sv/Feminists%20have%20no%20right%20to%20tell%20me%20how%20I%20should%20live.%20It%20is%20oppression.

   :-)
   Google Translate
   translate.google.com
   Google's free online language translation service instantly translates text and web pages. This translator supports: English, Afrikaans, Albanian, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bulgarian, Catalan, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Esperanto, Estonian, Filipino, F...

*

   
---
---

   Annina Karlsson, 09.11. 2012 via NKMR:
   http://www.facebook.com/groups/126288523784/10151153312203785/

   Erik Ullenhag: Hjälp oss respektera mänskliga rättigheter
   http://www.expressen.se/debatt/erik-ullenhag-hjalp-oss-respektera-manskliga-rattigheter/
   www.expressen.se
   Sveriges kränkningar av de mänskliga rättigheterna handlar inte om isolerade misstag utan djupgående problem, skriver Erik Ullenhag.

*

   Oriana Cottard:
   Ouahhh såååå rätt. Tack Annina. Helt otroligt o få läsa det där i nån tidning... hmm mycket intressant detta. Hade vela ha tidningen där med mig så hade jag.... RAMAT IN DEN lol ;))

   Rune L. Hansen:
   Mannen må være nokså blind eller indoktrinert eftersom han er så uvitende om forholdene.

   Anna V Prtenjaca:
   Applåder Rune L. Hansen

   Rune L. Hansen:
   Mange lever i propagandaen - og ikke i virkelighetens verden. Propagandaen forfalsker og uvirkeliggjør virkeligheten. Virkeliggjør falskhet, dumhet, illusjoner og ondskap. Når det går politikk i slikt blir lov og rett og virkeligheten for mange fjernere.

   Calle Slåtteby:
   "Fegrik fåret ull i hagen.. Hycklande fram sitt mantra! Han bodde i Villa kvartet "samverkan mot brott" Jag spelade Tennis mot fadern Censur fader UNT`s chefsredaktör Högerns propaganda tidning... Så genom falska!

   Rune L. Hansen:
   Overskriftene fine - og så falske under.

   Cecilie Bedsvaag:
   Han snakker om sigøynere og barn som blir utsatt for overgrep mens de er under barnevernet. Forstår han ikke at det er et overgrep i seg selv å skille barn og foreldre uten saklig grunn?

   
---

   Kristian Dirdal:
   Ja søster til Jens Stoltenberg er et eksempel på hva barn av foreldre som har tenkt mer på karriere eller på barna kan havne i! Hvor var "barnevernet" når disse barna som så foreldra så sjelden at de brukte navnet i stedet for mor og far på foreldrene?

   
---
---

   Rigmor Fossdal, 10.11. 2012:

   Det var en gang en blondine og en brunette som var ute og kjørte lastebil. Da de kom til en tunnel sa brunetten:
   - Her kan vi jo ikke kjøre, for det står at høyden på tunnelen er 3 meter, og lastebilen vår er jo 3m og 25 cm .
   Blondinen sveiver ned vinduet sitt, ser seg litt om, og etter hvert sier hun:
   - Bare kjør du, det er ikke noe politi her....

*

   
---
---

   Ole-John Saga, 10.11. 2012:

   The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.
   - Edmund Burke

*

   
---
---

   Cess Ssec, 10.11. 2012 shared a photo:

   "Any academic training that utilizes a process of indoctrination to help prepare an individual as an expert, has to be recognized as an agenda whose intentions might be heading to promote permanent social change..."
   __________________________________________
   SSEC Social Service Economic Crimes (research)
   Social service crimes research

      417064_319371638121872_378746974_n.jpg

       https://www.facebook.com/photo.php?fbid=319371638121872&set=a.319346041457765.73973.100001471145370&type=1

*

   Ed Nja:
   their special knowledge is that they are psychopaths and think we don't know

   Deborah Barclay:
   It doesn't take ANY special knowledge to SEE why a Family unit is in FAILURE but unfortunately it GOVERNMENT, a SouLESS ENTITY to Step IN vs the community that Has a Heart and Soul.

   Ed Nja:
   It's amazing how psychiatrists can put labels on people they have never met before, after a short interview, but when faced with a true psychopath (a social worker for example, or a judge, or a politician whose actions over time have proven them to be psychotic), they turn a blind eye and refuse to say anything about them.

   Deborah Barclay:
   Government Controls Healthcare and has since the Clinton years; Psychiatry is a VOODOO science and why it is so HEAVILY relied on in family courts.

   Deborah Barclay:
   Family matters give the Government Politician/Lawyer we call a Judge VAST Authority OVER evidence and testimony to DO the EVIL DEEDS of the Government and the Criminals that RUN it that we call POLITICIANS.

   
---
---

   Aina Viola Larsen, 10.11. 2012 via Norgespartiet:
   http://www.facebook.com/groups/norgesp/permalink/444800618913441/

   – Føles ikke riktig
   http://www.oa.no/nyheter/article6334281.ece
   www.oa.no
   Tannlege Beate Liahjell mener det er en skjevfordeling i offentlig støtte til tannhelsebehandling.

*

   Aina Viola Larsen:
   Aina Viola Larsen Diskriminering på nytt igjen når det gjelder våres egne

   Jane Øvertungset:
   Tragisk diskriminering av landets egne ja!

   Aina Viola Larsen:
   Det sier bare litt om våres regjering.

   Jane Øvertungset:
   Ja....... :((

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Hun synes det er urettferdig at for eksempel minstepensjonister ikke får dekket nødvendig tannbehandling, mens asylsøkere og flyktninger i stor grad får dekket tannbehandling.
   – Asylsøkere skal ferdigbehandles innenfor fornuftige rammer der vi har retningslinjer fra fylkestannlegen, sier Beate Liahjell.
   Hun legger til at kostnaden for dette kan variere fra noen tusenlapper til store beløp. (...)
   – Min mening er at det virker skjevt. Når vi får besøk av minstepensjonister som ikke har råd til den nødvendige behandlingen er det trist. At folk som har jobbet et helt liv må slite med dårlige tenner er ikke riktig, sier Beate Liahjell som jobber hos Mjøstannlegene i Gjøvik.
   Hun legger til at alle tannlegene hos Mjøstannlegene har hver sin andel asylsøkere og flyktninger som får behandling."

   Rune L. Hansen:
   Norske politikere som bevilger seg selv alt de trenger av penger og mere til, uten å tjene sivil-befolkningen og felles-verdiene.

   Rune L. Hansen:
   Konsekvensene er som vanlig mange for veldig mange.

   
---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, søndag 11. november 2012, Vinberget: 

   Omtrent 5 pluss-grader Celsius, disig og mye regn her ute i natt og i undekant av 4 pluss-grader, lav disig himmel fra sør-vest, grålig, fuktig og først mindre regn tidlig i dag, derefter mere igjen. Omtrent det samme videre utover dagen, mørknende med 3 pluss-grader klokken 17. Derefter mørkt, regn, disig og 3 pluss-grader. Med 2 pluss-grader klokken 22 og mot midnatt.
---

   Det de har gjort og gjør mot meg og min familie har de gjort og gjør de mot årlig ti-tusener nye andre norske enkelt-mennesker og familier og stadig flere og flere. Ikke mange av de når frem til f.eks. Facebook eller Internettet for å fortelle noe om hva  som har skjedd eller skjer. De fleste blir ødelagt og drept nokså fort og fullstendig uten å ha klart, evnet eller ønsket å komme dithen.
   De gjør det mot stadig flere og flere, og lærer andre og hverandre å gjøre det mot stadig flere og flere. Det er som jeg flere ganger underveis har gjort oppmerksom på smittsomt. Anger, besinnelse og beskikkelse er de nokså fullstendig uten. Tvert om. De er fullstendig hensynsløse, også fordi det alltid er noen av de som er mere hensynsløse enn de andre, det blir som en ond sirkel og spiral av falskhet, frekkhet og ondskap. De ødelegger, utplyndrer, torturerer og dreper til siste blods-dråpe og videre, mens de later som om de er menneskelige og ikke har vært eller er delaktige.
   Selvfølgelig vil de ikke ha full åpenhet og reell lov og rett. De forsøker både å bortforklare, fortie og bagatellisere at de ikke vil ha reell lov og rett, respekt for menneske-verdet, rettferdighet, etc. Ofte og gjerne også, indirekte eller direkte, med politikk, mens de strør om seg med smiger, falskhet, babbel og valg-flesk.
   Naivitet i forhold til dette anser de som sin beste beskyttelse.
   Jo verre de får sivil-befolkningen til å bli dess bedre føler de seg beskyttet.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 11.11. 2012:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/4095310415853

   Hverken politikk eller synsing er lovlige unnskyldninger for kriminalitet.

*
   
   Julianna Snill Ramp Keilhau:
   Nope

   Rune L. Hansen:
   Universell reell lov og rett er og må være veldig viktig for oss alle, og dessuten veldig viktigere enn politikk og synsing. Og er en selvfølgelig forutsetning for lovlig politikk.

   Rune L. Hansen:
   Ingenting er for mennesker og samfunn farligere enn kriminell politikk.

   Julianna Snill Ramp Keilhau:
   Nope. Vi trenger borgerparti hvor alle blir hørt.

   Rune L. Hansen:
   Å bli hørt betyr som et minimum å ikke bli forurettet og at ingen andre forurettes.
   At menneske-verdet og dette som er lov og rett og integritet respekteres.
   Det er en veldig viktig forskjell på hva som er ulovlig og straffbart og hva som ikke er det.
   Det er å bli hørt og å bli tatt på alvor.

   Rune L. Hansen:
   Likhet for loven, uskyldig inntil det motsatte er bevist, tvil kommer tiltalte til hjelp, kontradiksjon, åpenhet, åpen argumentasjon, involverte sitt straffe-ansvar, reell lov og rett i pakt med lex superior (over-ordnet lov), alt-omfattende rettferdighet, etc.

   Julianna Snill Ramp Keilhau:
   Driter i det. Aldri stemt på jævla makt

   Rune L. Hansen:
   Offentlige politikere og offentlig politisk virksomhet som forbigår eller ulovlig endrer lov og rett er kriminell egoisme. Hvis en selv ikke er bedre så er en ikke bedre. Det er derfor det kan og må sies at reell lov og rett er et meget bedre parti-program enn hva som helst annet.
   Egoister, dumme og indoktrinerte har vanskelig for å skjønne dette så selvfølgelige.

   Rune L. Hansen:
   Det er hverken politikere, dommere eller andre som bestemmer hva som er eller skal være lov og rett, eller hvordan lov og rett skal fortolkes eller bestemmes. Lov og rett skal hverken fortolkes eller bestemmes, men bli forstått. Dette er noe ethvert menneske og hvem som helst når som helst bidrar til og skal kunne bidra til.
   Enhver som dømmer eller bestemmer en sak uten å være i pakt med reell lov avslører seg selv som med-skyldig eller skyldig i den eventuelle forbrytelsen. Hva enn forbrytelsen har vært eller er.
   Lov og rett som hører dårlig er ikke lov og rett.

   Arild Holta:
   Irrasjonell egoisme. Det er en stor forskjell på den irrasjonelle egoismen og den rasjonelle, som ser at samfunnet må legges opp for sine medmennesker for at man selv skal ha et trygt liv.

   Rune L. Hansen:
   Og lov og rett er i seg selv en integritet, hvor enn den befinner seg.

   Rune L. Hansen:
   Ja, selvfølgelig, Arild Holta.

   
---
---

   Chris Overgaard, 11.11. 2012 via Folkedomstolen 2012:
   http://www.facebook.com/groups/107686132707572/permalink/164065653736286/

   Dette står i et grelt lys i forhold til dommen mot Marius Reikerås.

   Trusler mot advokat henlagt
   http://www.ba.no/nyheter/krim/article4006985.ece
   www.ba.no
   Politiet har ingen holdepunkter for at Helge Wesenberg skal ha truet advokatkollega Marius Reikerås. To trusselanmeldelser er henlagt.

*

   Rune L. Hansen:
   Sitat:
   "TVISTESAK: BA fortalte om den bitre advokatstriden sist tirsdag. Bakgrunnen er en tvistesak som startet i Bergen tingrett.

   De to advokatene Reikerås og Wesenberg har begge hatt en 85 år gammel skipsreder som klient. Wesenberg har bistått barna til rederen i jakten på den «forsvunnede million». De mener at Reikerås, som tidligere representerte rederen, har forsøkt å lure og utnytte den alderdomssvekkede mannen for store summer.

   På vegne av barna har Wesenberg politianmeldt Reikerås for økonomisk utroskap, bedrageri og påvirkning av en aktør i rettsvesenet. Reikerås avviser anklagene. Han erkjenner kun mindre regnskapsovertredelser.

   VOLD: Under tvistesaken i forrige uke uttalte Reikerås til BA at han hadde fått trusler fra advokatkollegaen – med hentydning til vold. Det er disse anmeldelsene som nå er henlagt.

   BA fikk først opplyst at begge advokatene hadde vært avhørt med status som mistenkt. Dette viser seg å være feil. Wesenberg sier at han ikke engang har vært avhørt om de påståtte truslene."

   
---
---

   Gabriel Johansen Werner, 11.11. 2012 via "VI" KREVER Rettssikkerhet:
   http://www.facebook.com/groups/krev.rettsikkerhet/permalink/507816919242713/

   Marius Reikerås er en advokat som kjemper tappert for menneskerettigheter og mot korrupsjon og maktmissbruk i det offentlige system.
   Han har bla.a. hatt en sentral rolle i kampen for Nordsjødykkerne. Han har også gjort utrolige avsløringer i saker angående ulovlige dommere i rettssystemet og har kjempet for unge sjeler i barnevernssaker. Listen over store bragder denne mannen har stått for er nesten uendelig, og vi trenger sårt flere som han i dagens samfunn!! Nå på mandag 5. november 2012, ble han innkallt til et forhør som endte med at han ble kastet i fengsel bare timer etterpå. Dette for, etter hans eget utsagn, en tidligere veldig tvilsom og sannsyneligvis manipulert domsavgjørelse, hvor motparten i rettssaken blant annet opererte med et fiktivt selskap i utlandet. Menneskerettsjuristen Marius Reikerås er nå å anse som en samvittighetsfange. Det er i høyeste grad en sak for Amnesty International, som for ikke lenge siden fikk overført over 200 millioner kroner fra norske borgere til sitt arbeid blant annet med løslatelse av samvittighetsfanger.

   Samvittihetsfange Marius Reikeraas
   C/O Bergen fengsel
   Postboks 224 Ulset

   SEND STØTTEBREV TIL MARIUS... ALLE SOM VET HVA DENNE MANNEN STÅR FOR... OG DET ER.... MANGE...

   Sett Marius Reikerås fri NÅ!!
   http://www.facebook.com/groups/279691792152454/
   Marius Reikerås er en advokat som kjemper tappert for menneskerettigheter og mot korrupsjon og maktmissbruk i det offentlige system. Han har bla.a. hatt en sentral rolle i kampen for Nordsjødykkerne. ...
   574 members

*

   May Brith Harestad Hollos:
   http://www.ba.no/nyheter/krim/article4006985.ece
   Trusler mot advokat henlagt
   www.ba.no
   Politiet har ingen holdepunkter for at Helge Wesenberg skal ha truet advokatkollega Marius Reikerås. To trusselanmeldelser er henlagt.

   
---
---

   Rune Sarnet Östensen, 10.11. 2012 via NKMR:
   http://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10151154995598785/

   ‎" Under samværet har miljøterapeuter registrert alt som har foregått under samværene.

   I en av nedtegnelsene beskrives det at barnefaren stryker datteren sin på kinnet.
   «Jeg sier det handler om refleks fordi hun da forventer at det er mat å få. Derfor bør de unngå det når hun ikke får mat», heter det i rapporten.
   Ved et samvær en uke senere stryker barnefaren nok en gang datteren sin på kinnet og problemstillingen tas opp på nytt:
   «Far berører (barnets) kinn selv om han har fått veiledning om refleksreaksjoner. Jeg opplever at foreldrene møter (barnet) lite sensitivt og de virker lite bevisst egne handlinger og konsekvenser», noterer miljøterapeuten.
   Under et annet samvær blir barnefaren spurt om spisevaner. Han forteller at han noen ganger spiser mye og noen ganger lite.
   «Far forteller at han ikke har spist, han sliter med spiseforstyrrelse,» konkluderer barnevernet.
   Barnevernet mener også det kan være belastende for et spedbarn å møte besteforeldrene sine. "

   http://www.op.no/nyheter/article6332975.ece
   Barnefaren fikk kritikk for å stryke babyen sin på kinnet
   www.op.no
   Østlands-Posten har tidligere skrevet om barnevernssaken hvor et ungt par ble fratatt omsorgen av sitt nyfødte barn bare fire dager etter fødselen.

*
 
   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Fylkesmannen opprettet tilsynssak mot Larvik kommune fordi barnevernet ikke fulgte opp et vedtak i Fylkesnemnda for barnevernsaker om at familien skulle på mødrehjem.

   «Vi har konkludert med at det er kritikkverdig at barnevernstjenesten ikke har fulgt fylkesnemndas vedtak. Fylkesmannen vurderer at vedtakets forutsetning om at det skal søkes plass på mødrehjem er en av vedtakets avgjørelsesgrunner i denne saken, og er derfor bindende for barneverntjenesten». (...)

   – Larvik kommune mener at det er slutningen i fylkesnemndas vedtak som er bindende for kommunen, og er således uenig med Fylkesmannen i at vedtaket ikke er fulgt opp. Umiddelbart etter fylkesnemndas vedtak tok kommunen fylkesnemndas begrunnelse på alvor og engasjerte en sakkyndig. Dette for å undersøke nærmere om foreldrene kunne være i stand til å nyttiggjøre seg et tilbud om mødrehjem, skriver de to i e-posten. (...)

   – Larvik kommune har kontinuerlig vurdert denne saken. Forut for fylkesmannens avgjørelse har Larvik kommune allerede konkludert med at foreldrene tilbys mødrehjem, som følge av oppnevnt sakkyndiges konklusjon, skriver Hjelm og Aartun.

   Registrerte hver minste detalj
   I påvente av en endelig løsning har de to unge foreldrene hatt samvær med datteren sin tre ganger i uken, to timer hver gang.
   Under samværet har miljøterapeuter registrert alt som har foregått under samværene. (...)

   Barnevernet mener også det kan være belastende for et spedbarn å møte besteforeldrene sine.

   «Far spør om besteforeldre kan komme inn for å hilse. De vil gjerne se at (barnet) lever. Jeg sier at vi bør skjerme (barnet) for stress og at bare far og mor kan være tilstede under samvær,» heter det i rapporten."

   Rune L. Hansen:
   Hvor mon tro har Fylkesmannen fått sine kunnskaper og sin kompetanse fra? Og de andre?

   
---
---

   Marie O Flera, 10.11. 2012 via NKMR:
   http://www.facebook.com/groups/126288523784/10151154588603785/

   Socialen tog deras bebis | De ansågs för dumma – för att få ha ett barn
   http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15730014.ab
   www.aftonbladet.se
   Så lever Carins och Lasse från SVT:s ”Uppdrag granskning” i dag

*

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "”ALDRIG MER BARN” Carins och Lasses bebislycka varade bara i tre månader. Då beslutade de sociala myndigheterna i Oskarshamn att de var för dumma för att kunna ta hand om ett barn och tog deras son ifrån dem utan att de ens fick ta adjö. I dag har de ingen som helst kontakt med sin son. ”Vi tvingades skriva över vårdnaden på familjehemmet och vi vet inte längre något om honom”, säger Carin.

   Sommaren 2001 föddes ­Carins och Lasses son på BB i Västervik.
   Tre månader senare befann sig paret i en mardröm.
   De sociala myndigheterna i Oskarshamn beslutade att Carin och Lasse var för dumma för att kunna ta hand om sin son och tog barnet ifrån dem, utan att föräldrarna ens fick ta avsked.
   Beslutet grundades på ett tveksamt test och enligt utomstående experter som ”Uppdrag granskning” anlitade kunde inga slutsatser dras av det enda testet.
   De sociala myndigheterna beaktade inte ens att Carins föräldrar var villiga att ge familjen stöd dygnet runt.

   I lägenheten i Oskarshamn har under alla elva år ett pojkrum stått i ordning. Nu vill Carin och Lasse flytta därifrån så fort de bara kan.
   – Det är jobbigt och sorgligt.
   Har ni tänkt på att skaffa barn igen?
   – Nej, aldrig. Jag litar inte på några myndigheter alls och jag ångrar mest att vi flyttade till ­Oskarshamn när jag var gravid.
   – Men de har tagit bort stämpeln att vi är förståndshandikappade för det är inte sant, säger Carin."

   Heli Leneros:
   Först brände man häxor, sen lobotomerade och tvångssteriliserade man oskyldiga. Idag tvångsomhändertar man barn. Helt fruktansvärt att dessa inhumana övergrepp får fortgå :/

   
---
---

   Norske ruiner i utvalg, 11.11. 2012 shared a link:
   http://www.facebook.com/NorskeRuinerIUtvalg/posts/557063887644253

   ABP World Group om Jon Gulbrandsen / Norske ruiner i utvalg – Et kritisk søkelys på domstolene

   https://abpworld.wordpress.com/tag/norske-ruiner-i-utvalg/
   Posts about Norske ruiner i utvalg on ABP World Group Ltd.
   abpworld.wordpress.com
   Posts about Norske ruiner i utvalg written by ABP World Group Ltd.

*

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Kanskje er Jon Gulbrandsens bok “Norske ruiner i utvalg” et tegn på at forlagene nå er i ferd med å innse behovet for et kritisk søkelys på domstolene? Gulbrandsen hevder at de mest notoriske lovbryterne her i landet er dommere. Dette har nok mange før ham fornemmet, uten at de har greid å sette ord på det, like elegant som Gulbrandsen har gjort.

   Den kanskje sterkeste beretningen er forfatterens eget møte med det norske rettsvesenet, som overlot barna hans til en alvorlig sinnssyk mor og slik ødela en hel familie, etter alt å dømme av politiske årsaker. En familie som før hendelsen besto av to suksessrike akademikere og to veltilpassede barn. Det hører også med til historien at hele statsapparatet, fra rettsvesen, helsevesen, barnevern til NAV, fraskriver seg ethvert ansvar for en historie de selv har vært hovedaktører i. (...)

   Forfatterens egen historie burde alene være nok til å så tvil om den norske statsforfatningen, og da spesielt rettsvesenet, men forfatteren går videre, og sannsynliggjør at denne typen rettsavgjørelser langt fra er uvanlige, men tvert om danner normen i norsk rettspraksis. Syphilia Morgenstierne (alias Mari Toft), kommenterer bokens kapittel 2 med å si at forfatteren “har levert en helt sensasjonelt god og personlig og oppsiktsvekkende beretning, ikke fordi opplevelsen er enestående, men nettopp fordi den har generell gyldighet og samtidig er personlig skrevet og med intelligens og humor, og utrolig nok blottet for offerets selvmedlidenhet selv om det er uhyggelige ting han beskriver.”

   Den samme opplevelsen sitter igjen etter å ha lest også de andre kapitlene i boken, enten det gjelder Norges høyst fortjente jumboplass innenfor skole, forskning og næringsliv, eller det gjelder kirkens tanketomme og selvtilfredse utlegginger av åndelige sannheter. Forfatteren plasserer ansvaret primært hos norske politikere, sekundært hos en del interessegrupper, men legger også noe av skylden på den norske folkesjelen. Men han stopper ikke med dette; det foreslås konkrete og til tider konstitusjonelle løsninger, både i deler av kapittel 1 og i slutten av kapittel 4."

   
---
---

   Norske ruiner i utvalg, 11.11. 2012:

   "Norske ruiner i utvalg" er en bok med kraftig kritikk av selve fundamentet i det norske samfunnet, nemlig politikk, skole, forskning, næringsliv, domstoler og kirke, men det gjøres med humor, intelligens og varme.
   En del av forfatterens påstander er til gjengjeld skremmende: Det sannsynliggjøres at kunnskap og kreativitet er av underordnet betydning i skolen, at forskning og politikk i liten grad dreier seg om å løse viktige problemer, at de mest notoriske lovbryterne her i landet er dommere og at kirken ikke tror på sitt eget budskap. Forfatteren presenterer til slutt en del interessante løsninger på disse problemene.

   Lanser Forlag
   ISBN: 9788273282149

*

   
---
---

   Norske ruiner i utvalg, 11.11. 2012 shared a link:
   http://www.facebook.com/NorskeRuinerIUtvalg/posts/299459566835089

   Her kan dere lese Bokkilden sin omtale av "Norske ruiner i utvalg" og mulighet til å bestille boken i nettbutikken deres.

   http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=5421650
   Norske ruiner i utvalg
   www.bokkilden.no
   Vår pris 214,-. Paperback. Jon Gulbrandsen (f. 29.10.1955) er dr. philos. i marinbiologi og har arbeidet i mange år som forsker og foreleser i inn og utland. I dag arbeider han selvstendig, bl.a.

*

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Jon Gulbrandsen (f. 29.10.1955) er dr. philos. i marinbiologi og har arbeidet i mange år som forsker og foreleser i inn og utland. I dag arbeider han selvstendig, bl.a. som forfatter. Boka "Norske ruiner i utvalg" er en kraftig kritikk av selve fundamentet i det norske samfunnet, nemlig politikk, skole, forskning, næringsliv, domstoler og kirke, men det gjøres med humor, intelligens og varme."

   Og en leser, Kjell Schevig, 28.11. 2010, skriver følgende:

   Et eksepsjonelt stykke samfunnskritikk

   I tider hvor pludrebøker ser ut til å være normen i norske bokforlag, overrasker Lanser forlag med å levere et eksepsjonelt stykke samfunnskritikk. Ikke siden Jens Bjørneboe er det levert en mer kraftfull og ramsalt kritikk av det norske samfunnet enn dette! Antakelig skyldes forholdet forfatterens noe uvanlige yrkes- og erfaringsbakgrunn: Jon Gulbrandsen, er dr. philos. i marinbiologi og har arbeidet i mange år som forsker og foreleser i både Norge og utlandet, og betraktningene hans av norsk skole, forskning og politikk farges av dette. Men han er usedvanlig også på andre områder; han har nylig blitt gjenforent med barna sine etter en Kafkask rettsprosess hvor flere norske rettsinstanser med åpne øyne la hele familien hans i grus, og til slutt overlot ham til en fulltidstilværelse som ulønnet sosialarbeider for å rette opp skadene selv. Det er en gåte for leseren hvordan forfatteren kan stå oppreist etter en slik opplevelse. Boken veksler fra det hysterisk morsomme, understatements, til knusende ironi og dypt alvor, men til tross for den nærmest ufattelige grusomheten som mange ganger begås av det norske statsapparatet, faller forfatteren aldri for fristelsen til være selvmedlidende. Utrolig nok klarer han også gjennom disse passasjene å holde hodet kaldt og hjertet varmt, samtidig som han gjennom nitidig dokumentasjon, humor og et knivskarpt intellekt brutalt dissekerer det norske samfunnet: Forfatteren sannsynliggjør at kunnskap og kreativitet er av underordnet betydning i skolen, at forskning og politikk i liten grad dreier seg om å løse viktige problemer, at de mest notoriske lovbryterne her i landet er dommere og at kirken ikke tror på sitt eget budskap. Kanskje mest verdifullt er forfatterens noe uortodokse forslag til løsninger. Denne boken burde først og fremst leses av norske politikere, men dersom forfatteren har rett i sine karakteristikker av de samme, vil dette aldri skje. Da ligger det nærmere å appellere til tenkende og spørrende mennesker i andre samfunnslag, for selv om det er vanskelig stoff som presenteres, er boken meget lettlest og særdeles engasjerende. Boken anbefales derfor på det aller varmeste ¿ uten tvil er dette en bok som står til terningkast seks!"

   
---
---

   Cess Ssec, 11.11. 2012:
   http://www.facebook.com/cess.ssec/posts/438152652910436

   COMING UP: New article for Monday November 11, 2012:

   "NORTH AMERICAN CHILD PROTECTION SERVICES PLAN FOR MASSIVE INCREASE IN ADOPTION DEMANDS BY MINORITY AND SAME SEX COUPLES" ~ SSEC (research)

   MORE CHILDREN EXPECTED TO BE TARGETED TO FILL DEMAND

*

   Cess Ssec:
   Inside information from some of our most trusted sources, stay tuned!

   Allen Rehbein:
   needs to stop

   Duane Dowhat:
   Time to put these people out of a job.

   Raini Ketchum:
   OMG!!!

   Kay Young:
   They are creating ANARCHY for the future. Do these people not realise, desperate people do desperate things? In that those children , once THEY TURN 18 WILL seek out those who ABDUCTED THEM and ultimately they will KILL them?
   These people who steal children WILL get their 'come uponce' .. what goes around, comes around... , it is already happening.
   GOD BLESS HUMANITY.

   Raini Ketchum:
   That is ONE of the things ALL of us mothers HOPE will happen Kay. I agree with you wholeheartedly & share your sentiment. Karma WILL happen. God help us all.

   Rune L. Hansen:
   That was what Anders B. Breivik did 22.07. 2011, in Norway.

   Rune L. Hansen:
   I don't blame him. Contrary.

   Vee Williams:
   Why are we doing all this campaigning for??

   
---
---

   Bjørn Erik Bjorbekkmo, 11.11. 2012:
   http://www.facebook.com/b.e.bjorbekkmo/posts/10151239791479362

   HVORDAN ENKELTE ÅNDSFATTIGE SJALU IDIOTER KAN KNUSE EN BARNEFAMILIE VED HJELP AV MAKTAPPARATET BARE FOR Å KUNNE TILFREDSTILLE SITT EGET FORKVAKLEDE EGO.
   Slike burde lyses lovløse og få en pris på hodet sitt.

   Lillerødvann Anita:
   Syns dette e merkelige greier. Har aldri hatt en eneste avtale på barnevernet.
   Men etter at jeg ble slått ned av ei, i familien, og andre familie medlemmer ble dratt inn
i konflikten, og prøvde å stanse det som skjedde, noen uten å vite hva det hele startet med..
   Hørte bv på denne kvinnen, som har drevet med å skape konflikter mellom meg og min mann. I over 2 år har hun drevet å skulle splitte familien, og etter å ha anmeldt meg og andre familie medlemmer til politiet (som ble henlagt), og anmeldt meg og min mann til bv, så ender det opp med at bv, sender inn sak kyndig i 3 dager, som spørr oss ut om denne 1 gangs hendelsen.
   Konklusjonen etter denne familie krangelen, som vi har prøvd å få bukt med lenge, er at bv hører på henne som har skapt konflikten, og henter barna baset på dette syke menneskets løgner.
   Vi har prøvd å få dette mennesket og hennes mann til å møte oss i konfliktrådet, men det tørr de ikke.
   Barna har nå vært i dommeravhør og gud vet hva, og ALLE sier de hadde det godt hjemme hos mamma og pappa og ønsker bare å flytte hjem igjen!!
   Til meg sa sak kyndig etter 3 dager at jeg MÅTTE flytte fra min mann på grunn av at han var voldelig - fordi han var streng med barna og at han hadde prøvd å roe ned alle de involverte i denne konflikten, men det han er lei seg for i dag er at han ikke så at det var en annen som startet dette, en det han fikk vite... å i dag ønsker han ikke kontakt med sin søster.
   Hun har ødelagt en familie, tatt fra oss retten til å være foreldre, vi må selge hjemmet vårt på grunn av at hun er sjalu... ja hun har atpåtil uttalt seg om at jeg skulle prøvd meg på hennes mann, usmakelig --- Hennes mann sier at det har jeg ikke men at jeg hadde vært så hyggelig mot han at hun reagerte...ja ja... hvem sitt problem er da dette ... ikke mitt.
   Jeg har mye å fortelle om dem også... men hallo jeg har da fått god oppdragelse fra mine foreldre... og det ene er å bestandig være ærlig å holde med til sannheten, det andre er å feie for min egen dør før jeg begynner og feie for andres... og det burde vel de også gjort..
   Men nå er det altså slik at bv prøver å splitte familien de også..
   Vi er bare rystet av hva et enkelt menneske klarer å stelle i stand... men med vitner i saken som kommer opp nå .. kommer de til å fortelle i retten hva som er sant og ikke sant, og ikke på et eneste punkt har denne syke kvinnen rett...!!
   Skal vi da høre på bv og flytte fra hverandre, selge huset som vi alle er så glade i...??
   Eller skal vi høre på barna som alle har hatt det godt sammen med mamma og pappa og det eneste de vil er å komme hjem.
   Nå skal de ha han på 13 til psykiatriker, mulig det er for å få sette diagnosen ICD 10 på han, som de har gjort tidligere med et av barna mine - for senere å bruke det for å ta dette barnets barn... De hadde begge for gode papirer fra skolen, de var intelligente barn, med høye resultater i skolen... gode gener, gode barn for bv industrien.
   Nå er det jo slik at de lærde forteller at barnas intelligens og adferd skapes i de tilige barneårene.
   Mine barn er omtalte overalt som høfflige, glade og barn som i barnehage lekte normalt, hadde venner og var meget flinke med ting - ja ikke alltid aldersadekvat .. men da over sin alder i uttvikling.
   Noen av mine barn har medfødte diagnoser, dysleksi, adhd, fonologisk dyspraksi, kromosomavvik, men vet dere alle har klart seg bra i skolen, og har gode resultater, og er fantastiske på de tingene de brenner for. De hadde lite fravær på skolen, og vi fulgte de opp så godt som vi kunne i fritiden. Man kan jo ikke fotfølge de , men vi mener det er viktig å ha kontakt med andre foreldre, da har man større kontroll på de. Og mine barn har fantastiske lekekamrater, i vårt nærmiljø som vi alle er så glade i. Lille Ole hadde endelig fått en kompis som også var interresert i motocross... og den dagen da de endelig skulle kjøre sammen ... var ikke Ole her lenger... dette er ikke rettferdig...
   Guttene ønsker å få flytte hjem, gå på skolen sammen med sine skole kamrater, de savner de... de savner både guttene og jentene i klassene sine, og lærerne.. de har tross alt gått i barnehage her, skolen og dette er jo allt for dem...
   Dette med fritids aktiviteter og våre gutter kan ingen andre kompansere en oss... fordi vi kjenner våre barn best..
   Jeg har aldri hatt for høye forventninger til mine barn, det som har vært viktig for meg er at de får lov å være flink med det de er best på.
   Vi har sammen prøvd å legge til rette for at de skal kunne ha aldersadekvat lek, de har kunnet utfolde seg på kjøkkenet , garagen, med hobbyer, symaskin, maling, tegning, bøker, musikk, ute i naturen og være med på barnecross motocross og bilcross. Vi har hatt forskjellige dyr, og hadde planlagt å få flere...
   Vi er opptatt av tradisjoner, i jul og påske... da er det familien som har 1 prioritet.
   Ferier har vært fantastiske... i år skulle vi til danmark og norge i familieparker, men det ødela bv... dessverre vi hadde planlagt og bestilt helt siden i jannuar, allt var booket og planlagt.. men så ble barna hentet... og splittet...
   Vi har barnebarn, som vi har sett bli født, som vi har ønsket å gi et godt bestemor og bestefarhjem... et sted å komme til... jeg fikk plutselig en ny tittel i livet som jeg følte var viktig, jeg skulle skape det trygge gode hjemmet .. hvor alle kunne samles... som bare var godt og tryggt og koselig og spennende... med middager og aktiviteter for store og små... det ønsker jeg fortsatt... og ingenting er så godt som å komme hjem til mor og far...
   Det føles ikke rett for meg å rive ned dette ..
   Mine barn ønsker mest av allt å få lov å ha dette... skal da ett menneske være i stand til å rive dette ned????
   Vi har ikke fått tilbud om noen hjelpetiltak, ikke familievern eller ekteskaps rådgivning... familie rådgivning... ???
   De bare kom å stjal barna våre... det er trist...
   Barna har det ikke bra i plasseringene de drømmer bare om å få komme hjem å få ha det slik de hadde det.. de sier at om de ikke får komme hjem ... så ... ja jeg orker ikke fortelle allt som kommer av ord og uttrykk... men har hørt det tidligere... og har sett hva det har gjort med barna tidligere - å ikke få komme hjem... og de kan ikke flytte en hjem og ikke alle .. det har vi også opplevd tidligere og det er også meget ødleggende for den som ikke får komme hjem... da tror dette barnet det er den det er feil med... å det er det jo ikke ... det er maktarroganse og bedrevitere som ødelegger dette barnet for mange år frem i livet ... det er lett for bv å ødelegge - det tar lang tid for barnet å få lov å leve normalt igjen... desto fortere de får komme hjem desto mindre blir skaden..
   Vi har så enorm erfaring, og vi kjenner våre barn så enormt godt, ingen kan kompansere for det vi kan gi de.
INGEN!!
   Omsorg er kjærlighet... og det kan bare ekte foreldre gi, det er bare vi som kan gå på overtid for våre egne barn... det er bare vi som strekker til da noe blir tungt og vanskelig... vi har erfaring og vi vet...
   Mvh Mamma til de beste 5 barna, to flotte svigerbarn og bestemor til 4 nydelige barnebarn ♥

*

   Marit Iren Gordon Heggen:
   Kjenner meg dessverre altfor godt igjen her :(

   Lillerødvann Anita:
   Ja sån e det... å uforanderlig dessverre... men eg tru ikke de får det riktig som de ønsk denne gangen...

   Espen Storbakken:
   "Barnevernet" er så onde at ingen tror på det, det er nettopp det som er problemet, det er slik dem kan fortsette som dem gjør, for hvem kan vel fatte at dem er så onde? Hvem kan vel bare hente barna til noen sånn ut av det blå` "Slikt skjer jo ikke" -- tenker mange, men jo det gjør faktisk det !

   Espen Storbakken:
   TAGG FAKTA OM BV PÅ STORTINGET sier bare jeg .

   Katherine Klotilde Myhre:
   Slike mennekser skal man passe seg for. Min biologiske mor er dessverre også av denne typen, og derfor nekter jeg å ha noe med henne å gjøre.

   Espen Storbakken:
   *Delt*

   Hiawatha Lee:
   Delt ,,på Stoltenbergs side .(får nå håpe den får stå ut dagen ..

   
---
---

   Cess Ssec, 11.11. 2012:

   ‎"Martin Luther King once mentioned he had a dream, then his words moved a nation. Unfortunately, today's youth have a different version of that dream as they park their behinds in front of their flat screen TV's ready to fall asleep with a can of pop and chips in hand, while the new world order moves in to chain their entire generation to servitude."
   ~ Angela-May Worthington social service crimes researcher

*

   Raini Ketchum:
   Perfectly put.

   Tracy Ann:
   It's a nightmare.

   
---
---

   Barnas Historier, 11.11. 2012 via Slutt å kalle deg for mamma og pappa til MITT barn's Photos:
   http://www.facebook.com/photo.php?fbid=419827904738308&set=a.405172279537204.89943.400806156640483&type=1&ref=nf


    521720_419827904738308_1143445123_n.png

*

   Tone Adamsson Daoud:
   gru

   
---
---

   Dung Svalland, 11.11. 2012 shared a link:
   http://www.facebook.com/dung.svalland/posts/296360840468123

   Forbannelsen kommer i tyvenes hus og blir værende der fordi de er så onde. Det skjedde her at begge var døde. Begge var "fosterforeldre". Bv tar gode barn og setter dem hos sånne folk

   Cellen var TV-overvåket, men ingen så at kvinnen tok sitt eget liv - VG Nett
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10055761
   www.vg.no
   Et overvåkningskamera filmet cellen kontinuerlig, og sendte videobilder til en skjerm på politiets operasjonssentral. Ingen oppdaget at den arresterte kvinnen (56) tok sitt liv.

*

   Dung Svalland:
  Forbannelsen kommer i tyvenes hus og blir værende der fordi de er så onde. Det skjedde her at begge var døde. Begge var "fosterforeldre". Bv tar gode barn og setter dem hos sånne folk

   Kristian Dirdal:
   Det er mye grums i dype sorte hull ,godt kamuflert på en bakketopp!

   Kristian Dirdal:
   Fosterforeldre og med voksne barn! Det var sikkert ekstrainntekter de var på jakt etter,og de var profilerte i bygda! Slå det opp som det falsum dette er, for slike mennesker har ikke empati med andre, og går i dette korrupte systemet sitt ærend! Heng bjella der den skal henge, på de som begår forbrytelser mot egne landsmenn, kamuflert som godhet!

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Den lokale Arbeiderparti-politikeren Atle Fjerstad (61) ble onsdag funnet død i dette huset, familiehjemmet i Snåsa sentrum. Fredag ble hans kone (56) siktet for dødsfallet. Lørdag ble hun funnet død på glattcellen på Steinkjer politstasjon.
   Et overvåkningskamera filmet cellen kontinuerlig, og sendte videobilder til en skjerm på politiets operasjonssentral. Ingen oppdaget at den arresterte kvinnen (56) tok sitt liv.
   - Det var overvåkningskamera i cellen, og vi har sikret oss opptaket fra dette kameraet. Bildene fra kameraet kunne sees på en skjerm, sier regionleder Terje Aas ved Spesialenheten for politisaker til VG."

   Rune L. Hansen:
   Hvordan klarte hun å drepe seg selv, hvis det var det hun gjorde? Politiet pleier å frata arrestanter alt de kan nettopp for også å hindre selvmord. Så hva har i denne saken egentlig skjedd?

   
---
---

   Unn-edel Myrheim-olsen, 11.11. 2012:

   jeg er en ulykke for men mor, siden hun prøvde å bli kvitt meg ved at hun gavmeg bort, og siden har jeg vært det største problemet5hennes liv..., ulykkes ungen hennes... jeg er bare problem for alle,..... slik er det bare.......

*

   Evelyn M. Randeberg:
   DU ER VERDIFULL UNN-edel... FOR DU ER ELSKET AV GUD.. OG NOEN BEDRE KJÆRLIGHET FINNES IKKE.. ØNSKER DEG EN FIN SØNDAG VIDERE..:)  

   Geir Jon Aarskog:
   http://www.youtube.com/watch?v=Q7RPCFfudmU
   James Taylor & Carole King - You've Got a Friend (HQ) (Uploaded by Tornike Ivanishvili)
   www.youtube.com
   http://www.facebook.com/pages/James-Taylor-Club/114566211888323?ref=mf

   Janny Myrheim:
   Hun gav deg ikke bort, men situasjon var slik at hun så det best at du var hos bestemoren.

   Anna Brekke:
   uffda, det hørtes ikkje bra ut, ingen skal vere til belasting, di har ikkje bedt om og komma til denne verden.

   Harry Vådahl:
   Nei det har jeg ingen tro på at du Unn edel skulle være et problem for alle , tenk på det positive i livet og prøv å glemme det negative og husk alltid som jeg gjør , det er mange som har det mye mye værre når det gjelder skjebner. :)

   Svein Solsvik:
   Du er et mesterverk skapt av Pappa Gud, du er høyt elsket.

   Anne Margrethe Nyby:
   Jeg liker deg som du er :-)

   Tove Kristin Opgård Solberg:
   Du er høyt elsket. Allerede da du lå i mors liv, så Mine øyne deg, og JEG formet deg. Du er vakker i Mine øyne. Den som har Sønnen, hun har Livet. Din historie skal få hjelpe mange andre. Du er Pappa Guds Øyensten :)

   Solfrid Solli Khan:
   god som du er du....... klem

   Noralf Johansen:
   Ha en fin kveld Unn Edel kos deg i kveld..

   
---

---

   Folkets Info, 11.11. 2012:

   ‎"Vi mister en del friheter i samfunnet. Det er en globalisering som pågår, ofte uten at vi helt blir spurt hva vi synes. Det blir ofte avdekket korrupsjon, maktmisbruk fra offentlige etater, og - det er klart - det er mye å sette fingeren på, som faktisk er ille nok."

   - Vepsen.orgs John Færseth, på Trygdekontoret NRK 03.10.2012.

*

   Nita Sweeney:
   Hm dett fikk jeg ikke med meg. Interessant ord fra den mannen.

   Marius Nyborg-Hagberg:
   Denne gjengen (vepsen) er akkurat like dobbeltmoralske, useriøse og arrogante som de kreftene de jobber for. Vepsen har en agenda, og den sammenfaller i stor grad med agendaen til både myndighetspersoner og de som i praksis har den reelle makten både i norge og i mange andre land. De klager på globalisme, samtidig som at de jobber for de kreftene som jobber for økt globalisme. Interessant og avslørende...

   Rune L. Hansen:
   Og hva skulle det hjelpe eller være rett å gjøre med den fingeren han snakker om?

   
---
---

   Cess Ssec, 11.11. 2012:

   CPS strikes again.... A Notice to REMOVE a NEWBORN CHILD from her MOTHER: An illegal order from Child Protective Services

   43 children are removed per month in this county alone, no due process no court orders.

   http://www.youtube.com/watch?v=7MkRJ3arK7o&feature=share&list=UUfBr21xeYUUpC5ZQMmpZnzg
   CPS STEALS NEWBORN BABY from MOTHER 4 PROFIT
   www.youtube.com
   CPS strikes again.... A Notice to REMOVE a NEWBORN CHILD from her MOTHER: An illegal order from Child Protective Services. No signature from a judge on this ...

*

   Dwin Dykema:
   Velcome to the U.S.S.A.

   Lilli Therese Liedtke:
   Shared . Wtf is going on how the hell are they getting away with that ? Without proper orders ? This is evil :((

   Cess Ssec:
   It is a uniformed and conforming system the same throughout the western world. The agencies are created to control population and thus become an authority over the family unit.

   Jody Tracy Mahoney:
   Holy crap!!!

   Ed Nja:
   How many of those children are given to homosexual couples and what kind of people are they taken away from?

   Cess Ssec:
   Unfortunately, fast tracking adoptions to minority couples are one of the policies recently implemented throughout North America.

   Cess Ssec:
   The younger the more adoptable. However, infants are the most desirable, this is why there has been a sharp increase in the removal of infants from young mothers of late...

   Lilli Therese Liedtke:
   What is thier exuce for removing infants from these poor mums ?

   Ed Nja:
   It's part of the depopulation agenda isn't it? They want our kids to be indoctrinated to learn that homosexuality and abortion are normal.

   Dwin Dykema:
   I would definitely NOT agree that every homosexual is a pedifile. That is as ridiculous an assertion, but I would bet there are at least equal numbers of straight if not more because homosexuality is a minority. It is a sick and twisted perversion. It is true that they are ripping new born infants from mothers arms without provocation or due process. Our system is systematically destroying the lives of both women and children. Families are bad: villages are good. The law means nothing, nor do your constitutional rights. The penalties should be severe. Has anyone connected the dots in these cases? Surely there are dots.

   Ed Nja:
   Children are also being stolen from dad's in the family court, not only from mothers by CPS. I had that happen to me and I personally know many father's who have gone through the same thing. Then the judge writes out a order to extort the father's assets and income for no disclosed amount of time. I was working for $12 per hour and got a court order to pay $700 per month without my consent after they stole my daughter from me without my consent. My take home pay was $1500 per month, which would leave me not able to pay rent if I were to pay the $700 per month. Now my monthly income is $900 per month and they are planning to take $622 per month from it starting this month, which will leave me homeless. They are using many different ways to fulfill their agenda to gain full control of the people of the world. Eugenics is one of their programs for depopulation and I believe that their child trafficking is part of their depopulation programs. Another thing that they have been doing is causing various groups to pit against each other such as women against men, non-christian against christian, homosexual and homophiles against heterosexuals, etc. Then they set up political parties, usually two, one of them supporting certain causes and the other supporting the opposite of those causes. So they get the majoriy of the people voting for those Parties only, out of ignorance of the fact that both parties are controlled by the globalists. The politicians of those parties are puppets of the globalists. In effect, the globalists are the government, but they were never voted for. In Canada there are 3 globalists Parties: Liberals, NDP and Conservatives.

   Dwin Dykema:
   I do believe you hit the nail precisely on the head Ed.

   Ed Nja:
   One thing that I'd like to add to my last message is that the judges, lawyers and social workers make an industry of profit out of the whole racket. Most of them don't care about what is going on and they love the big cheques they get paid and want to keep them coming. There have been some cases where people have actually quit after realizing how wrong it is, but those cases are rarely heard of. There are some also who know about the corruption but do nothing to stop it, therefore are part of the corruption.

   
---
---

   Rigmor Fossdal, 11.11. 2012 via Bjørn Erik Bjorbekkmo:

   Tristan Falch:

   Men jisses – det norske barnevernet krever å få overført til Norge to barn, begge indiske statsborgere, fordi moren (som nå bor i India) har fått tilbake omsorgsretten for sine barn av barnevernet i Vest-Bengal. Det var barnevernet i Stavanger som i sin tid kidnappet de to barna da den indiske moren bodde i Norge.

   Er det ikke litt på trynet da, at Norge bekymrer seg for velferden til disse to indiske barna i dag – som lever godt i India – og vil ha dem UTLEVERT til Norge, mens asylsøkerbarn som er fødet i Norge og har bodd hele sitt liv i Norge, la oss si 10 år, før de blir pælmet ut av landet sammen med foreldrene som ikke får innvilget asyl og er ureturnérbare.

   Ny utvikling i «det norske marerittet» for indiske barn - VG Nett om India
   http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10055623
   www.vg.no
   Moren til de to indiske barna som i fjor ble tatt hånd om av barnevernet i Stavanger, og som tidligere i år ble overlatt til en onkel i India, har igjen fått

*

   
---
---

   Arild Holta, 11.11. 2012:
   http://www.facebook.com/arild.holta/posts/10151401389468296

   ‎35 GANGER FLERE SELVMORD ETTER OMSORGSOVERTAKELSE ?

   ETTER at barnevernet har blandet seg inn tar barna livet av seg 8 ganger oftere enn andre barn. Dette tallet gjelder imidlertid generelt (over 50000 barn med tiltak).

   Tallene er nok MYE HØYERE for de som opplever såkalt omsorgsovertakelse (over 10000 barn). Jeg TIPPER at 90% av selvmordene skjer ETTER dette. Derfor kan disse barna ta sine liv 35 ganger oftere enn andre barn, for hva jeg vet.

   Ingen har giddet å forske på det i Norge, så langt jeg vet. Men det er mulig man kan finne selvmordstall for disse barna, i dansk forskning.

*

   Turid Holta:
   Helt fryktelig

   Roar Jacobsen:
   Det er bevist at alle barn som bor utenfor hjemmet, enten havner i fengsel eller får en kriminell historie, bv er ikke istand til å se at derers såkaldte bedrevitere faktis er i bestittelse av en innkompetanse som mangler side stykke.

   
---

---

   Rune L. Hansen, 11.11. 2012:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/4098680940114

   Noen forundres og forskrekkes meget over at hele det såkalte "barnevernet" og deres med-spillere har absolutt null kunnskap og kompetanse om barn, foreldre og familie.
   Men hvordan i all verden skulle de ha kunnet fått slik kunnskap eller kompetanse fra? Og eventuelt som ikke enhver annen har?

*

   Rune L. Hansen:
   Eller ikke har?

   Rune L. Hansen:
   Svaret er lett tilgjengelig og er ganske enkelt at de jo har absolutt ingen som helst kunnskap eller kompetanse om barn, foreldre og familie. Som ikke enhver annen har.
   Det har heller ikke de ansatte dommerne i rettsvesenet og heller ikke de ansatte i fylkesnemndene, og jo heller ikke såkalte "sakkyndige", og heller ikke de ansatte i departementer eller BUF-etat, osv.

   

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, mandag 12. november 2012, Vinberget: 

   Omkring null grader Celsius, mørkt, fuktig, noe regn, en bris og endel nokså sterkt lysende stjerner på himmelen her ute klokken 5 i dag tidlig. Nokså overskyet formiddag, med 3 pluss-grader klokken 12. Omtrent det samme, tildels med dus sol, utover dagen, med spredt med lette skyer drivende mot nord-øst og 2 pluss-grader klokken 15. Derefter nokså jevnt grålig og 1 pluss-grad og mørkt og omkring null grader og ikke stort annerledes mot midnatt.
---
---

   Chris Johansson, 12.11. 2012 via NKMR:
   http://www.facebook.com/groups/126288523784/10151156945083785/

   http://www.newsmill.se/artikel/2012/11/12/dom-juridiska-r-ttigheterna-till-hemskolning
   www.newsmill.se

*

   Chris Johansson:
   Den är tydligen inte accepterad ännu, här kommer texten i fall att

   Chris Johansson om Missförståndet och hemskola

   Dom juridiska rättigheterna till hemskolning

   Publicerad: 2012-11-12 12:11, Uppdaterad: 2012-11-12 12:11

   Lagen som egentligen är författningar får Ej strida mot rättigheterna så som dom är förklarade i deklarationen om mänskliga rättigheter. Barnets rätt till skola är heller inte en rättighet, det är ett fritt val, istället är utbildningen den som är garanterad.

   Så här lyder artiklarna som ger var familj rätt att utbilda sina egna barn!

   Artikel 26 - Ur Deklarationen om mänskliga rättigheter

   1. Var och en har rätt till utbildning. Utbildningen skall vara kostnadsfri, åtminstone på de elementära och grundläggande stadierna. Den elementära utbildningen skall vara obligatorisk. Yrkesutbildning och teknisk utbildning skall vara tillgänglig för alla. Den högre utbildningen skall vara öppen för alla med hänsyn till deras förmåga.

   2. Utbildningen skall syfta till att utveckla personligheten till fullo och till att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Utbildningen skall också främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt främja Förenta nationernas verksamhet för fredens bevarande.

   3. Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar.

   Som synes ovan så har föräldrarna sista ordet i val av utbildning, dessutom så står det inte att alla har rätt till skola. Kommunal skola är ett alternativ för dom som behöver hjälpen, utbildningen är i sin tur obligatorisk vilket är allas rätt att få ta del av. Hemskolning är då ett alternativ som inte får omintetgöras då det täcker upp barnets fundamentala rätt.

   Vi går vidare

   Artikel 30

   Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.

   Ingen har med andra ord rätt att tvinga på någon annan en rättighet, en rättighet är ett fritt val, men eftersom alla har rätt till utbildning så måste rätten förverkligas, igen så handlar detta om utbildning och inte skola.

   Vilken sorts utbildning är alltså en frihet som familjerna väljer själv, men detta är givetvis missförstått till den milda grad.

   Skolplikten finns till för att säkra varje barns rätt, men den är felbenämnd då den strider mot deklarationen, istället så skall det heta utbildningsplikt.

   Vi går vidare

   Europakonventionen

   http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941219.htm

   Article 2 - Right to education

   No person shall be denied the right to education. In the exercise of any functions which it assumes in relation to education and to teaching, the State shall respect the right of parents to ensure such education and teaching in conformity with their own religious and philosophical convictions.

   Ingen skall bli nekad utbildning lyder Artikel 2, det står här igen ingenting om vilken typ ut av utbildning som måste genomföras.

   Europakonventionen är som sagt lagstadgad sedan 1994 i författningssamlingen!

   Lagen/författningen ger föräldrarna rätt att välja utbildning, även på religiösa samt filosofiska gruner!

   Ovanstående är början på rättigheter och friheter vi alla är garanterade, vilket inte får omintetgöras genom författning och eller tycke.

   I dom flesta fall så uteblir ovanstående punkter i dom flesta dialoger om hemskolning. Dialogen om hemskolning behöver förstås från dess grunder vad det gäller var och ens friheter. Rätten står över lagen och inte tvärt om.

   Rättigheter handlar i slutändan om att släppa människor fria och tillåta dom att leva sina liv utefter deras behov. Yttre påverkan vad det gäller friheter och rättigheter är olagligt. Vilken religion jag följer eller inte har ingen med att göra, om jag vill hemskola mina egna barn så gör jag det och jag har även rätt till det enligt ovanstående rättigheter och friheter.

   Att vi bryr oss om varandra är en bra, men att vi hämmar varandras liv är inte rätt i någon mening, inte ens laglig sådan. Vad det gäller hemskolning så har det ju också på senasre tid visat sig att barnen mår bättre av det, dom är också friskare och lyckas bättre senare i livet.

   Att någon går in och försöker omintetgöra var och ens rättigheter är en större fråga som skall tas upp istället för att ständigt klaga hemskolningen, det är en rätt som ingen får omintetgöra med några som helst medel. Tycka får man göra, det är en rättighet vi alla har, men att omintetgöra rätttigheter för att man tycker så är ett lagbrott!

   Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de.
   www.notisum.se

   Rune L. Hansen:
   Så sant som det er sagt.
   På norsk og bekreftes det samme.  
   Her en link med litt om det på norsk:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/HUN/20090718-menneskerettsloven-og-huv.html
   20090718-menneskerettsloven-og-huv
   hunwww.net

   Chris Johansson:
   Tackar för länken!
   Artikeln blev inte godkänd, den var för opedagogisk och för långdragen vad det gäller rättigheter!

   Rune L. Hansen:
   Det forties og knebles og blir forsøkt ødelagt og knust, av diverse organisert politisk virksomhet. Alt og ethvert av grunnleggende og elementære menneske-rettigheter. Dette samtidig med at "å utvikle respekt for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter og for prinsippene nedfelt i De forente nasjoners pakt", er en av de 5 enkle prinsipper og lov-bestemmelser for barnets og samfunnets oppdragelse.

   Rune L. Hansen:
   Og - nr. 3 - "å utvikle respekt for barnets foreldre, dets egen kulturelle identitet, språk og verdier, for de nasjonale verdier i det land barnet bor, landet hvor han eller hun eventuelt kommer fra og for kulturer som er forskjellige fra barnets egen kultur".
   Og - nr. 4 - "å forberede barnet til et ansvarlig liv i et fritt samfunn i en ånd av forståelse, fred, toleranse, likestilling mellom kjønnene og vennskap mellom alle folkeslag, etniske, nasjonale og religiøse grupper og personer som tilhører urbefolkningen".
   Og - nr. 5 - "å fremme respekten for det naturlige miljø".

   Rune L. Hansen:
   Alt og det hele, som også "barnets personlighet, talenter og psykiske og fysiske evner", motarbeides aktivt av representanter for kriminelle regjeringer og kriminell politikk.

   Rune L. Hansen:
   Motarbeides - direkte og indirekte - aktivt og iherdig, ulovlig og straffbart.

   Rune L. Hansen:
   Kriminelle ansatt i den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen er katastrofalt livs-farlig og ødeleggende for mennesker og samfunn.

   
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, tirsdag 13. november 2012, Vinberget: 

   Fra null til efter hvert 5 pluss-grader Celsius, noe disig og antydninger til regn her ute i natt. Grålig mørk himmel drivende nord-over, 
7 pluss-grader og antydninger til regn klokken 8. Omtrent det samme utover dagen, med 8 til 9 pluss-grader og regn og noe vind fra omkring 15-tiden og videre også med noe mere vind. (Hørte igjen et fly på vei nord-over.) Omtrent 8 pluss-grader, mørkt, regn og vind utover kvelden og mot midnatt.

   Det ankom meg et spesielt brev, egentlig to, med posten i eftermiddag ( ekstern ). Det ene fra Politiet datert 12.11. 2012, med det andre fra Rogaland Statsadvokatembeter datert 06.11. 2012 som vedlegg.
   Dette nokså sikkert som en reaksjon på mitt brev datert og avsendt mandag 05.11. 2012 til Politiet, Statsadvokaten og involverte myndigheter ( ekstern ). Statsadvokaten i Rogaland prøver seg på en slags "rednings-aksjon" for sitt grov-kriminelle nettverk. Med den frekkhet og falskhet som er så typisk for de. Han skal nu forsøke å det til å se ut som at det er jeg som har gjort noe galt, ulovlig og straffbart, og skriver datert 06.11. 2012 (ankom meg som vedlegg i brevet fra politiet i dag) et brev, et såkalt "påtegningsark" hvor jeg beskyldes for å ha forbrutt meg mot Straffelovens § 216 første ledd. Og henviser til beskrivelse "i politiets siktelse av 29.02. 2012, dok. 69". Et dokument jeg hverken har mottatt eller er sikker på om jeg noensinne har sett. Det samme politiet forsøkte seg på da både jeg og Stauda ble kidnappet og fangehold 29.02. 2012 og de viste meg en siktelse, jeg gav da samtidig en skriftlig forklaring til politiet i Haugesund, som de ikke ville gi meg en kopi av. De ville ikke gi meg kopi av noe. Samtidig som jeg også utvidet min politi-anmeldelse og videre fulgte opp, blandt annet i mitt brev til politiets datert 26.03. 2012 ( ekstern ), hvor både Thomas Utne Pettersen og Statsadvokatembetet konkret står navngitt som politi-anmeldt. 
   De vet utmerket godt at jeg ikke har gjort noe som helst ulovlig eller straffbart, ikke i nærheten av å ha gjort eller kunne ha gjort noe slikt heller. Men de prøver seg likevel og nu som en reaksjon på mitt brev 05.11. 2012. Prøver seg nærsagt med hvert halm-strå de kan, i frekkhetens og falskhetens navn.
   De satser, som vanlig, på at offentligheten ikke vil tro det er mulig å være så frekke og falske og motsatt lov og rett. Og på at de delaktige i sitt mafia-nettverk i den offentlige forvaltningen vil komme til å samarbeide uansett om hva.

   Det var vel og noe lignende de nu sist har gjort mot advokat Marius Reikerås? Og hvor utrolig mange flere?

   De trakasserer, kidnapper, fangeholder, torturerer, utplyndrer, dreper og nærsagt hva som helst, også i den hensikt å ikke bli for omfattende, åpent og tydelig avslørt. Og de vil helst at det skal se "pent og ryddig" ut, så iallfall flest mulig lar seg lure eller berolige.

---
---

   Arild Holta, 12.11. 2012:
   http://www.facebook.com/arild.holta/posts/409095052497573

   FORSKNING - SELVMORD - BARNEVERNET
   "Christoffersen (1993) sammenligner 700 tidligere anbragte ("omsorgsovertatte") børn..."

   20% av dem forsøkte ta sine liv.

   Dersom 20% av de norske 10000 barna som BV har stjålet forsøker ta sine liv, handler det om at 2000 av de barna som er i BVs varetekt i år, vil forsøke å ta sine liv før ungdomstiden er over.

   Dette tallet stiger - ifølge disse prognosene - med kanskje 200 i året.

   I tillegg kommer de som tar sine liv senere i livet.

   Slik galskap får ikke bare pågå, men øker dramatisk.

   http://www.sfi.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2FFiles%2FFiler%2FSFI%2FPdf%2FRapporter%2F2011%2F1135_Tidligere-anbragte-som-unge.pdf
   Tidligere anbragte som unge voksne
   www.sfi.dk

*

   
---
---

   Rune Fardal, 12.11. 2012:
   
   Husk denne...

   http://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/mdup11001612/13-11-2012
   Brennpunkt: Fedrelandet 13.11.2012
   tv.nrk.no
   100 000 barn har foreldre som ikke blir enige om hvem som skal betale barnebidrag. Hos NAV innkreving i Bjørnevatn jobber 130 ansatte med å kreve inn bidrag for 2,5 milliarder hvert år. Hvert år er det rettssak mot 70 fedre som er

*

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "120 000 barn har foreldre som ikke blir enige om hvem som skal betale barnebidrag, og hvert år er det rettssak mot 70 fedre som er konsekvente bidragsnektere. Enkelte velger å gå i fengsel i stedet for å betale bidrag. Brennpunkt har vært på innsiden hos NAV innkreving i Finnmark hvor de ansatte jobber med å kreve inn bidrag for 2,5 milliarder kroner hvert år.
   Planlagt sendt: NRK1 13.11.2012 21:30"

   
---
---

   Folkets Info, 12.11. 2012:

   The truth is called hate, by those who hate the truth.

   ( Sannheten blir kalt hat, av de som hater sannheten. )

*

   
---
---

   Fortsettelse fra i forgårs, 11.11. 2012:
   http://www.facebook.com/dung.svalland/posts/296360840468123

   Rune L. Hansen:
   Hvordan klarte hun å drepe seg selv, hvis det var det hun gjorde? Politiet pleier å frata arrestanter alt de kan nettopp for også å hindre selvmord. Så hva har i denne saken egentlig skjedd?

   Gudfrid Vågslid:
   Det er litt av hvert bak fasadene. De so virker veldig ordentlige og vellykkede er ofte de minst ordentlige av alle.

   Rune L. Hansen:
   Ja, særlig så lenge det i Norge enda er mennesker som i naivitet, likegyldighet og dumhet ikke ser hvilkne grov-kriminelle politikere, i utgangspunket helt alminnelige mennesker, som har gjort seg selv til "yrkes-politikere" i og for et karriære-orientert mafia-nettverk av politikere og politisk elite, som ikke tjener folket og felles-verdiene, annet enn som latterlig valg-flesk, for premiering og diskriminering, men seg selv, utplyndring og motsatt lov og rett. Groteskt, politisk organisert kriminalitet.
   Venner av Ap-mannen i overskriften ville kanskje kvitte seg med kvinnen, hans ektefelle? Venner av mannen både i og utenfor politiet? Eller liksom lot henne få drepe seg selv?
   
   Rune L. Hansen:
   Hva gjelder falskhet og frekkhet overgår de absolutt alt. Og mange lar seg enda lure av falskheten, propagandaen og valg-flesket. Fine og falske ord som f.eks. dette:
   "Begrepet er en fellesnevner i ord som dugnadsånd, solidaritet, tillit, nestekjærlighet, samhold, samfunnsansvar og sosialt sinnelag. Det kan omtales som fiberne som binder oss sammen, uten tvang.
   Den høye tilliten går igjen på ellers ulike områder – som stor deltakelse i frivillige organisasjoner, samarbeidskultur i bedrifter og arbeidsliv, så vel som i folks generelt høye tiltro til myndigheter."
   http://blogg.dittforslag.no/-/bulletin/show/732179_viktig-aa-ta-vare-paa-tilliten-og-samholdet
   Viktig å ta vare på tilliten og samholdet
   blogg.dittforslag.no
   Viktig å ta vare på tilliten og samholdet

   Rune L. Hansen:
   Ap-folket både kjøper og stjeler slike ord og formuleringer fra kreti og pleti, som agn for å fiske "stemmer" og naivitet med, for lettere å kunne opprettholde og videreføre sin politisk organiserte kriminalitet.

   Rune L. Hansen:
   Et land de har plassert på verdens-toppen med tvang, korrupsjon, selvmord, kidnapping av barn, indoktrinering, tvangs-innleggelser i psykiatri, kjemisk lobotomisering, osv., osv.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 13.11. 2012 shared a link:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/542186002463909

   Utøya Youth Camp was Fatah PLO Camp for Nearly 15 Years
   Published Saturday 23/07/2011 (updated) 25/07/2011 10:40

   "Utoya camp was not Islamist but it WAS something not much more wholesome (by our standards, at any rate).
   It was a summer indoctrination camp run by Norway’s ruling Labor Party for up-and-coming children of the ruling elite.

   Glenn Beck was not far off when he compared it to the Hitlerjungend or Young Pioneers.

   It’s so the junior members of the aristocracy can be properly told what to think and can network with each other in preparation for their brilliant careers ruling over the peasants."

   More on the link:
   http://1389blog.com/2011/08/01/utoya-youth-camp-was-fatah-plo-camp-for-nearly-15-years/
   Utøya Youth Camp was Fatah PLO Camp for Nearly 15 Years
   1389blog.com
   Utøya wasn’t only a leftist youth camp; it was also a camp for Muslim youth. Ma’an News Agency: Fatah Youth condemns Norway attacks, over 90 killed Published Saturday 23/07/2011 (update...

*

   Rune L. Hansen:
   Litt mere sitat:
   "BETHLEHEM (Ma’an) — Fatah Youth released a statement on Saturday condemning attacks in Norway which have reportedly killed over 90 people.

   “It is with consternation that we have received the dramatic news of an awful terrorist attack against a summer camp ran by our comrades of Norwegian Labor Youth ‘AUF,’” the statement said.

   The Fatah Youth group had taken part in the summer camp in the past on the Island of Utoya, near Oslo, where over 90 people were reportedly killed in a shooting spree on the Island and a bomb attack in Oslo on Friday, news reports said.

   “Fatah Youth declares its consternation about the terror attack. There are no words to describe an attack against people that have been our comrades in our struggle for freedom and independence. Very few people have stood by our side as much as the Norwegian people, and particularly our AUF comrades. (...) Fatah Youth has participated for almost 15 years in the same summer camp."

   
---
---

   Thora Brudal, 12.11. 2012:

   Han fortalte dem en lignelse:
   «Se på fikentreet og alle andre trær! Når dere ser at de springer ut, vet dere av dere selv at nå er sommeren nær. Slik skal også dere vite, når dere ser dette skje, at Guds rike er nær."
   Lukas 21:29-31

*

   
---

---

   'MonaLisa Solheim, 13.11. 2012 via Borgerpartiet:
   http://www.facebook.com/groups/386985903641/permalink/10151519616633642/

   Rasisten Lindstad putter alle jøder i en bås med måten han omtaler jøder generelt, og akkurat dette gjorde Hitler også.
   Og vi har sett hva slik stigmatisering kan føre til i ytterste konsekvens når det ender i etnisk renskning, og det er noe av det verste og mest ondskapsfulle som fins. Det er på tide at også folk som Lindstad begynner å forstå at det innenfor alle menneskegrupper (folkeslag, nasjoner, religioner, osv,) helt uavhengig av etnisitet fins maktstrukturer/maktmennesker. Man kan ikke holde hele sivilbefolkningen ansvarlig for mafiavirksomhet og kriminalitet som ev. bedrives på øverste plan, og stemple et helt folkeslag. Da er vi ikke kommet langt her i verden nei..

   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10055926
   Linstad om jødeuttalelser: Står for det jeg har skrevet - VG Nett
   www.vg.no
   (VG Nett) Trond Ali Linstad mottar Kongens fortjenstmedalje på tirsdag. Det får flere til å reagere.

*

   Rune L. Hansen:
   "In a few weeks Norway will be“Judenrein”. The last 819 Jews still living in Norway are now leaving the country due to the rise in antisemitism."
   http://israelamerica.blogspot.com.au/2012/08/western-europe-will-soon-bejudenrein.html
   IsraelAmerica: Western Europe will soon be“Judenrein” - Norway now is. God have mercy!
   israelamerica.blogspot.com
   There are SPIRITUAL LAWS in this world & when they are broken, ALL HELL BREAKS LOOSE! See the Gospel of Matthew 12:43-45.Europe & America has REJECTED the Gospel of Jesus of Nazareth (See Gospel of Matthew chapter 5, 6 & 7).The choose Barabbas 2000 yea\rs ago, instead of Jesus & today they choose Mu...

   Rune L. Hansen:
   http://1389blog.com/2011/08/01/utoya-youth-camp-was-fatah-plo-camp-for-nearly-15-years/
   Utøya Youth Camp was Fatah PLO Camp for Nearly 15 Years
   1389blog.com
   Utøya wasn’t only a leftist youth camp; it was also a camp for Muslim youth. Ma’an News Agency: Fatah Youth condemns Norway attacks, over 90 killed Published Saturday 23/07/2011 (update...

   Thomas Holden:
   Hva er poenget ditt rune?

   Rune L. Hansen:
   "Labour Youth League summer camp at Utøya got the Labour Party’s young hopefuls a visit by Foreign Minister Jonas Gahr Store.
   The Palestinians “must have their own state, the occupation must end, the wall must be demolished and it must happen now,” said the Norwegian Foreign Minister to cheers from the audience. (...)
   Utoya camp was not Islamist but it WAS something not much more wholesome (by our standards, at any rate).
   It was a summer indoctrination camp run by Norway’s ruling Labor Party for up-and-coming children of the ruling elite.
   Glen Beck was not far off when he compared it to the Hitlerjungend or Young Pioneers.
   It’s so the junior members of the aristocracy can be properly told what to think and can network with each other in preparation for their brilliant careers ruling over the peasants."

   http://noiri.blogspot.no/2011/07/another-look-at-norway-labor-party.html
   ANTI-MULLAH: ANOTHER LOOK AT THE NORWAY LABOR PARTY PALESTINIAN AFFILIATION
   noiri.blogspot.com
   Dedicated to the removal of the Islamic Regime in Iran ---- I prefer to Die on my feet than Live on my knees

   Thomas Holden:
   Helt enig med deg Mona. Folk er alt for kjappe til å stigmatisere basert på enkelthendelser, eller noen ledere sine sorte får. Det blir ikke rett å gjøre slikt og alt det skaper er unødvendig hat.

   Thomas Holden:
   Så utøya var indoktrinering? Vell, da er alle de andre ungdomspartiene akkurat like mye av det samme. Har du prøvd å være på et fremskrittspartiets ungdomsmøte? Det er det samme. Det er slik politikk er. Ser fortsatt ikke poenget ditt. Mener du at vi skal slutte å kjempe for palestinernes rettigheter?

   Rune L. Hansen:
   At et menneske har blitt offentlig ansatt som politiker, i eller utenfor regjeringen, eller i en eller annen stilling i eller under den offentlige forvaltningen betyr ikke at vedkommende har fått innvilget lov til å begå de forbrytelser som Straffeloven, Grunnloven og Menneskerettsloven klart og tydelig sier at hverken vedkommende eller andre har lov til å forbryte seg mot uten det i loven presiserte straffe-ansvar.

   Rune L. Hansen:
   Det er slik politikk er, sier du. Politikk blir politisk organisert kriminalitet hvis den gjøres til det. Hvilket i seg selv er ulovlig og straffbart.

   Thomas Holden:
   Hva er løsningen?

   Rune L. Hansen:
   At optimalt enhver av de snarest mulig ilegges det straffe-ansvar som tilkommer seg. Det er løsningen - og foreløbig også problemet.

   'MonaLisa Solheim:
   Hmmja nå ligger det visst an til å bli en omfattende debatt her..
   Løsning, Norge må ikke ta parti med den ene eller andre part i palestinakonflinkten. Det fører bare til splittelse her i vårt eget land. Vi må stå på krava om menneskerettigheter for alle folkeslag, og at hvert folk skal få ha sitt eget land hvor de kan ivareta og beskytte sitt folk. Og vi selv må også ha vett nok til å ivareta VÅR nasjon og verne om våre lands grenser.

   Rune L. Hansen:
   Det er du som forsøker å gjøre det til en omfattende debatt, MonaLisa, med ikke adekvat preik. Ikke adekvat preik, som fjerner fokus fra problemet, løsningen og adekvate vesentligheter eller troskyldige eller gode assosiasjoner? Tenk deg bedre om.

   Rune L. Hansen:
   Forhastede slutninger og formuleringer foruretter om de har forurettende konsekvenser.

   Rune L. Hansen:
   For ansatte i den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen både i forhold til handling og unnlatelse av handling.

   Rune L. Hansen:
   Det er også derfor offentlig ansatte politikere, embedsmenn, dommere, etc. er lov-pålagt å være folkets, nasjonens og lovens ydmyke tjenere, uten ulovlige lover. Og at de skal straffes for sine eventuelle forbrytelser.

   'MonaLisa Solheim:
   "Det er du som forsøker å gjøre det til en omfattende debatt, MonaLisa.." Hva vet du om hva jeg forsøker, Rune?? Og kan du utdype hva du mener med "ikke-adekvat preik", hva sikter du til? Hvorfor er du så amper forresten, har noen her gjort deg noe??
   
   Thomas Holden:
   Rune: Mener du at det ikke skal være en debatt i det hele tatt? At man bare helt ukritisk skal støtte Israel i sin kamp mot palestinerne? Jeg vil ikke at Norge skal ta noe standpunkt i saken, siden det ikke angår oss i det hele tatt, men hvis jeg skal komme med mitt personlige ståsted så er jeg mye mer på Palestinernes side i denne saken. Da, spesielt det Palsestinske folket, og ikke de som skyter raketter over grensen og ned på Israel. (Det selv om jeg forstår at det er konflikt der nede)
   Vold avler vold, og Palestinerne sloss mot en militærmakt som de ikke engang er i nærheten av å kunne matche. Dermed blir det noen få hjemmelaga raketter i året. Det er like galt det, som når Israelerne beleirer Palestina og skyter barn og barneskoler, slik de gjorde i sin kamp mot såkalte terrorister i 2009.
   Det er ikke slik at det bare er å ta en side Rune, men jeg personlig støtter de svake.

   Rune L. Hansen:
   Bla, bla, bla. Poenget er å ikke være eller gjøre seg delaktig i det kriminelle. Samtidig som en forholder seg rett og riktig til de kriminelle. Verre er det ikke.

   
---
---

   Aina Viola Larsen, 13.11. 2012 via Norgespartiet:
   http://www.facebook.com/groups/norgesp/permalink/445993382127498/

   Det er vel ikke lenger før de tar i fra de funksjonshemmede fot-proteser også.

   Funksjonshemmede fratas hjelpemidler
   http://www.nhf.no/index.asp?mal=3&id=78089
   www.nhf.no
   Flere spesialsykler for funksjonshemmede blir nå regnet som motorkjøretøy og kuttes av NAV. Dermed får mange brukere svært begrenset bevegelsesfrihet. NHF mener reglene er helt uforståelige.

*

   Trond Ruud:
   QED :-(

   Georg J K-Andersen:
   Godt forslag Aina,da slipper vi å koste den slitasjen...........

   Trond Ruud:
   Da er nok min rullestols dager også talte :-(

   Anne Rønnaug Teigen:
   Uf og uff!

   Bodil Andreassen:
   Da må vi vise til FNs standardregler...

   
---
---

   Trond Ruud, 12.11. 2012 via Staten Norge:

   KONGENS FORTJENESTE(?) MEDALJE
   Er dette mulig? Trond Ali Lindstad, AKP, nå venn med despotene i Iran, skal tildeles Kongens fortjenestemedalje i morgen
   http://www.rights.no/2012/11/norge-gar-av-skaftet/ Er det en spøk? Eller er Norge i ferd med å grave sin egen grav? Jeg er sjokkert hvis dette stemmer. Dypt sjokkert

   Norge går av skaftet
   www.rights.no
   Jeg vet ikke foreløpig om dette er en spøk: Trond Ali Lindstad, tidligere Akp-er, nå islamist med despotene i Teheran som forbilde, tildeles Kongens fortjenestemedalje i morgen.

*

   Georg J K-Andersen:
   Hvis dette er tilfelle, så er det et spark i trynet til de andre som har fått den, og som virkelig har gjort en innsats det står respekt av

   Håkon Erling Johansen:
   Den multikulturelle globale agenda har fått kraftige fotfeste innenfor Kongehusets vegger. En dyster og trasig utvikling. Det åpne spørsmålet er nå hvor hurtig de så vil møte veggen? Vet ikke om "klatrevegger" kan avhjelpe situasjonen noe som helst? I så FALL det skal alvorlig høye "klatrevegger" til for å komme seg SÅ høyt at det er tilstrekkelig med fallllhøyde til at eventuelle fallende skjermer kan makkkte å løse seg ut. For meg, og mange med, som har holdt av Kongehuset så fÅrekommer situasjonen å være kommet ut av gammle avholdte skikker, som vi har vært vant med. Og nå synes de "uheldige" sakene å stå i kø. Hvorfor så travelt med alle disse negative sakene. Er det fordi det er veldig kort tid igjen å utføre det på? SÅ travelt? SÅ kort TID IGJEN??? Tror det haster med att mange av oss nå ber til Gud for Norske Kongehuset, om att Gud må fortsette å beskytte det Norske Kongehuset, dersom det er mulig, slik at vi må slippe å oppleve at noe stort og trist IKKE inntreffer.

   Håkon Erling:
   Johansen http://www.dagbladet.no/2012/11/13/nyheter/linstad/jodehets/innenriks/24341692/
   Slottet utsetter utdelingen
   www.dagbladet.no
   Har hatt samtaler med Trond Ali Linstad.

   Håkon Erling Johansen:
   Kan noen ha appellert til vettet. Og vunnet fram? I såfall - Bra!

   Håkon Erling Johansen:
   Og la oss slippe å oppleve at noen nå skal hevne seg på Kongehuset.

   Håkon Erling Johansen:
   Sakset disse 2 uttalelsene fra en kommentator som ble lagt ut for 3 og for 1 timer siden, og som burde være av allmen innteresse ******** ;Kommentar nr 1 - Han har alt fått medaljen - det som det var snakk om var det sermonielle + samtale med Harald V - *** Kommentar nr 2 - Media har alt starta å vise fram Trond Ali Linstad som eit offer - det er synd på han - vinkelen har alt kome fram - så bli ikkje overraska over kva som kjem til å skje.

   
---
---

   Dung Svalland, 13.11. 2012:

   Alt tvang går det dårlig med. Fordi det er ondskap og undertrykkelse.
   Alt det bv holder på med er tvang og tortur. Så det sier seg selv at landet er ulykkelig

*

   Therese Utenomdvanlige Stangenes:
   Denne undertrykkelsen gjør de ved å føre den styggeste formen for krigføring, nemlig psykisk krigføring. Bv er en av de mange instansene de benytter seg av i vårt system i denne krigen. Det sykeste av alt, er at de benytter seg av denne krigføringen mot sitt eget folk.

   Unn-edel Myrheim-olsen:
   <3 helt sant dung!!

   Betty Zachariassen:
   Ja tvang er vold!!! bv er ikke bedre enn vanlige krigsherrer, bare at offrene dø langsomt

   Ann-Helen Lenimor Henriksen:
   Kunne ikke vært mer enig med deg Dung...!

   Kristin Johansen:
   Psykisk krigføring har de holdt på med lenge og er en del av politikken

   
---
---

   Cess Ssec, 13.11. 2012:

   The social engineered agenda on the destruction of the family unit:

   "Crypto-eugenics" is to be uniformly practiced throughout the western world until the social worker along with the agencies that employee them, become the defacto authority over the family unit."

   ~ SSEC research - social service economics crimes (research)

*

   Cess Ssec:
   Realize the consequences and stand up to corruption.

   

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, onsdag 14. november 2012, Vinberget: 

   Omkring 8 pluss-grader Celsius, mørkt, regn, vind og disig her ute efter midnatt, 7 pluss-grader, fortsatt regn og disig klokken 8.30. Efter hvert
utover formiddagen disig uten særlig med regn, og 8 pluss-grader klokken 12. Mere og nokså mye regn og disig utover dagen og kvelden, med 7 pluss-grader mot midnatt. Trygve Einar og hans kone kom i eftermiddag, som avtalt forleden dag, med en fryser, en sofa, A4-papir og diverse. Jeg rekker hverken Facebook eller å skrive annet her i dag. 
---
---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, torsdag 15. november 2012, Vinberget: 

   Omkring 6 og 7 pluss-grader Celsius, mørkt, fuktig, disig og lyden av et vind-drag her ute i natt. Grålig overskyet, lett regn og 6 pluss-grader klokken 8.30, videre noe mere regn. Utover formiddagen og dagen uten regn og mindre overskyet. Mørknende med 6 pluss-grader omkring klokken 17 og utover kvelden og mot midnatt mørkt med et lett hørlig vind-drag over husene her og antydninger til regn.
---  
---

   Rune L. Hansen, 15.11. 2012:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/4110952806903

   Absolutt ikke bra. Mildt sagt

   Det forundrer og forskrekker meg stadig når noen sier "du får ha det bra", når de samtidig vet at ens barn (eller far og/eller mor) er kidnappet. Hva er det som feiler mennesker som sier slikt noe? Snakker de i fraser, eller mangler de komplett med-menneskelighet? Eller ønsker de at en skal "ha det bra" til tross for kidnappingen, og tror de eller ønsker de at det skal være mulig? For mange av oss er selvfølgelig det hverken mulig eller ønskelig.
   Når mine barn er kidnappet så er det for meg hverken mulig eller ønskelig "å ha det bra". Det eneste som er mulig og ønskelig er inderlig og iherdig å gjøre alt hva en kan for å få bragt barna hjem igjen, kontinuerlig, for ikke å svikte barna, seg selv, menneskeverdet, lov og rett. Det ville vært utrolig og uhyrlig om det manglet!
   Les f.eks. følgende bok, som forteller endel om dette, fra både barnets og foreldres perspektiv:
   "The Crime of Family Abduction, A Child's and Parent's Perspective", from U.S. Department of Justice, på følgende link: 
   http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/229933.pdf  ( intern - ekstern ).

   Mennesker som forholder seg til ofrene for kidnapping på en slik måte at de sier "du får ha det bra", klarer de ikke å forstå uten at det samme rammer seg selv? Er det mulig? En kan i dagens Norge få inntrykk av blandt annet det.
   Har vårt samfunn blitt så pervertert at med-menneskelighet, ekte empati og naturlige instinkter er i ferd med å bli utryddet?
   Er de kriminelle sin propaganda og dens fortielse av de faktiske forhold hvor smittsom, indoktrinerende og perverterende? Og hvor omfattende?

   De ødelagte og drepte sin stemme forties, forvrenges og forfalskes av de kriminelle og deres reklame, falske dokumentasjon og propaganda.
   Ødelagte og drepte sin stemme når ikke frem hvis de kriminelle sin virksomhet er omfattende.
   Jeg spurte om hvor omfattende. Svaret og fakta er uhyre skremmende. Til og med masse-mediaen under-dimensjonerer mafia-virksomheten og fortier, forvrenger og forfalsker de angrepne, ødelagte og drepte sin stemme. Fordi de er perverterte av og eller dirigert av de kriminelle? Og hvor delaktige og skyldige?
   Hvor delaktige og skyldige, når de for eksempel unnlater saklighet og perspektiv? Og forvrenger og fortier ofrene sin stemme for at deres stemme skal tilpasses propagandaen? 

   Og hvor troverdige er slike? Eller nettopp ikke troverdige?
   En kan og må også spørre: Grov uforstand? Inkompetanse?

   Ikke bare blir barn og foreldre kidnappet, men de blir også på fler-foldige måter ytterligere forsøkt ødelagt, torturert og drept. Det er selvfølgelig alt annet enn tilfeldig? Og eksempler på noe annet betyr hva?

   Svarene på disse spørsmålene er tilgjengelige og lar seg ytterligere utrede. Og de viser mye vesentlig av hva hvert enkelt menneske og dagens samfunn har blitt. Ikke minst av stor interesse og betydning for et snarlig må kommende meget så stort og viktig rettsoppgjør.

*

   Odd Arvid Johansen:
   helt konge det der Rune Fardal

   Odd Arvid Johansen:
   <(")

   ????? ??? ?? ?????:
   Yea u got that right jack !

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig er det for mange sitt vedkommende uforstand, forårsaket av indoktrinering og pervertering. Samtidig er det altså også et vitnesbyrd om noe.

   Rune L. Hansen:
   Og makt via den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen beruser eller lever seg ut med skjebnesvangre konsekvenser for andre, med hovmodets og egoismens glorie?
   Da får vi fort og lett mennesker som gjør seg til sinnssyke grov-kriminelle.
   Ordet sinnssyke i betydningen avvikende fra menneskerettighetene, de felles-menneskelige verdier og de elementære prinsippene for lov og rett.
   Og desto mere jo mere de dekker over med falskhet, unnlatelser, propaganda, fortielser, osv.
   Alt og det hele med katastrofale konsekvenser for mennesker og samfunn!

   Tom Helgesen:
   Rune-mannen - alltid på banen med innsiktsfulle innlegg.... men et lite tips my man ; prøv å "deske" litt sånn dann og vann . Fikk et tips fra Jon Michelet engang for hundre år siden : "det enkle er ofte det beste" ... budskapet blir sjeldent bedre av å "gni det inn" med flest mulige fremmedord.... ellers ; keep up the good work - har sans for folk med engasjement :-)

   Rune L. Hansen:
   Vel, det er ingen ønsket eller selv-valgt situasjon å bli utplyndret, torturert og drept, ikke for noen av oss årlig mange ti-tusener nye flere i Norges sivil-befolkning som blir det. Ikke mange av oss makter i det heletatt å snakke på en hørbar måte under slike omstendigheter.

   
---
---

   Aina Villvetta Tonheim, 14.11. 2012 via Sett Marius Reikerås fri NÅ!!:
   http://www.facebook.com/groups/279691792152454/permalink/282482675206699/

   De fleste av oss har vel vert klar over dette, men poster linken likevel. Dette er grunnen til en del sensur og at kommentarer forsvinner, etc Ytringsfriheten lenge leve. Dette er ett brudd på personvernloven.
   
   Storebror har fått nye øyne på nettet
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Storebror-har-fatt-nye-oyne-pa-nettet-7042332.html
   www.aftenposten.no
   Det skjer flere ganger hver eneste dag. En ny, helautomatisert, avansert søkemaskin som styres fra de godt bevoktede kontorene til Politiets sikkerhetstjeneste i Nydalen, søker på flere millioner sider på Internett, Facebook, Twitter og en rekke andre åpne kilder, i håp om å finne spor.

*

   Arild Stenseth:
   Jeg for min del vil nå til et visst nivå stille meg positiv til denne søkemotoren, ytringsfrihet ?? jeg for min del har ingenting å være redd for, og kan denne søkemotoren hindre et nytt 22 juli om det så kommer fra høyre venstre eller muslimer så da kan jeg for så vidt leve med den tanken at et eller annet blir fanget opp på nett

   Aina Villvetta Tonheim:
   Jeg har da heller ikke noe å skjule, jeg sier ting rett ut. Men med denne søkemaskinen, kan de overvåke hvem som helst. Og slik vil ikke jeg ha det. Ytringsfrihet er en rettighet vi mennesker har, enn så lenge. Det betyr ikke at man nødvendigvis gjennomfører det man ytrer. Jeg ser for meg at dette vil misbrukes av Pst til

   Aina Villvetta Tonheim:
   Og enda flere justismord vil bli utført på uskyldige mennesker som ha ytret seg annerledes en "makteliten" tillater.

   Ole-John Saga:
   Er bare helt fantastisk hvor lett folk lar seg lure av propaganda og billige hersketeknikker, ikke noe rart i at depsoter som Hitler og Stalin kommer til makten, når folk flest godtar påstandene de får servert. Ja jeg vil påstå at det er flaut, men de som lar seg overbevise av bullshit, har vel sjeldent gjort noe annet enn å se verden ifra mer enn et persepktiv. Trist. https://www.facebook.com/notes/ole-john-saga/intet-å-skjule-/386838048040703
Intet å skjule ?
   På 1700 tallet forsøkte den skotske filosofen Jeremy Bentham og hans bror å konstruere et Panopticon-fengsel. I...
   By: Ole-John Saga

   Ole-John Saga:
   https://www.facebook.com/notes/ole-john-saga/om-formyndermennesket-et-essay-av-jens-bjørneboe/399980226726485
   Om formyndermennesket et essay av Jens Bjørneboe
   Det er utrolig hvor svake vi mennesker er. Mange av oss mangler viljen til å ta ansvaret for egne handlinger. Noe av årsaken til dette kan være at vi fra barnsben av er opplært til å ha respekt for autoriteter. Når vi lytter til autoritetene, slutter vi samtidig å tenke selv. Dette...
   By: Ole-John Saga

   Aina Villvetta Tonheim:
   gode linker som viser hvor lett vi lar oss lede. du har helt rett i det du sier. Trist er det!

   Per Harald Pedersen:
   Overvåkinga går så mye lenger enn bare dette... Har rette personen i øvrigheta bestemt seg, så går de veldig (!!) mye lenger enn de har lov til i henhold til Norsk lov - så nekter de etterpå og dekker for hverandre! De drar så videre på med løgn som de vrir ut på de mest fantasifulle måter fra det de evt skulle ha samlet sammen - hvorpå de igjen nekter å legge frem råmaterialet og bevis for deres påstander! Dette skjer hele tiden, og etter min mening er det helt utrolig at noen kan finne på å kalle dette en "rettstat"! :-(

   Aina Villvetta Tonheim:
   Du har helt rett i det Per Harald. Vi er mange som har opplevd det. Bevis og utsagn i retten blir bare shuflet bort om dommer ikke ønsker høre mer. Vi har ikke noen form for rettferdig rettsat i Norge. Vi skulle gått tilbake til tingloven.. øye for øye-tann for tann. Rettferdig rettergang utfra hva man har gjort. Da må man faktisk stå for handlingen.

   Jan Kåre Stølsvik:
   For å holde søkemaskinen til politiets sikkerhetstjeneste i sving sånn at de har noe å gjøre på når de først har påkostet dette så mage penger så kommer jeg her med dagens innlegg i den anledning: Jeg har tenkt på muligheten for å ta en aldri så liten til tur til Afghanistan for med mine egne øyne å se de mange ulykksalige ødeleggelsene med de mange utbombede husene etter amerikanernes bruk av sine Tomahawk missiler, bomber og granater. Samtidig også en liten avstikker til Pakistan for å se på huset der Osama bin Laden sies å ha blitt drept. Dersom jeg ikke lar turen være da, i og med al-Qaida grupperinger som sies å fines der og den samtidige muligheten for selvmordsbombere som sniker seg rundt om.

   Rune L. Hansen:
   Offentlig overvåkning og styring av sivil-befolkningens ytrings-frihet og bevegelses-frihet er effektive våpen for med forskjellige slags ulovlige lover og kriminelle motiver å kunne true, kneble, forfølge, fange og fjerne hvem som helst i sivil-befolkningen, uten lovlighet.
   Og, som Dag Vidar Madsen 21.06. 2012, sier:
   "Et fryktbasert samfunn som er på tåhev 24-7, tar friheten i fra oss og dreper all livsglede. Det er noe vi bør tenke over, før vi roper på mer beredskap som gir muligheter for mer overvåkning av"suspekte individer." Følgene kan lett bli, at alle blir suspekte.""
   Og ethvert menneske, barn og voksne, som Arbeiderpartiets mafia-nettverk ønsker å fangeholde, vil bli hvor hjelpeløse med slike former for overvåkning og kontroll?

   Det er tusener av gode grunner for at slikt noe ikke skal forekomme i et sivilisert samfunn.

   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Eks-overvakningssjef-mener-massiv-overvaking-ikke-hjelper-mot-terror-6714133.html
   Eks-overvåkningssjef mener massiv overvåking ikke hjelper mot terror
   www.aftenposten.no
   Både datalagringsdirektivet og nye forslag om kriminelle gummihansker fra Norsk PST får på pukkelen fra den danske etterretnings-nestoren Hans Jørgen Bonnichsen.

   
---
---

   Ole-John Saga, 13.11. 2012 shared Anonymous (Occupy America)'s photo:


      30959_515770458444294_1820967299_n.jpg

       http://www.facebook.com/photo.php?fbid=515770458444294&set=a.483321408355866.103464.272312449456764&type=1&ref=nf

*

   Lizbeth Anita Lamey:
   Good question.....

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 15.11. 2012 via STOPP Statens Overgrep Mot Familien Eriksen:
   http://www.facebook.com/groups/111905222248223/permalink/302644349840975/

   NÅR FORELDRE SØKER HJELP FOR SINE BARN.
   http://enebakk.origo.no/-/bulletin/show/762624_jeg-har-det-ikke-godt-mamma
   JEG HAR DET IKKE GODT, MAMMA !
   enebakk.origo.no
   JEG HAR DET IKKE GODT, MAMMA !

*

   Rune L. Hansen:
   De torturerer og dreper, for Ap-folket.

   
---
---

   'MonaLisa Solheim, 15.11. 2012 via Borgerpartiet:
   http://www.facebook.com/groups/386985903641/permalink/10151522545488642/

   Menneskerettighetene: Artikkel 22.
   Enhver har som medlem av samfunnet rett til sosial trygghet og har krav på at de økonomiske, sosiale og kulturelle goder som er uunnværlige for hans verdighet og den frie utvikling av hans personlighet, blir skaffet til veie gjennom nasjonale tiltak og internasjonalt samarbeid i samsvar med hver enkelt stats organisasjon og ressurser.

*

   Rune L. Hansen:
   Menneske-rettighetene er nasjonal og internasjonal lov og rett som har lov-bestemt for-rang og gyldighet foran alt annet av lov og rett. Og det er ulovlig og straffbart både indirekte og direkte å forbryte seg mot de. Menneske-rettighetene, minst av alt, skal det ikke være nødvendig å kjempe for. De er minste-standarder og selvfølgeligheter.

   Rune L. Hansen:
   Politikere eller andre ansatt i den offentlige forvaltningen som tror seg å ha fått rett til å leke seg med et eller flere med-menneskers liv og skjebne, er perverse kriminelle.
   De melder seg inn i et politisk parti. Hvis partiet får stemmer nok blir de offentlig ansatte politikere, utvalgt av parti-ledelsen til de forskjellige stillinger i den offentlige forvaltningen.
   Makten går de til hodet og de tror seg å være bedre og mere verdt enn med-mennesker. De tror seg at det er de som skal bestemme livet og skjebnen til sivil-befolkningens med-mennesker. Og tror seg at det er de som skal bestemme hva som er og skal være lov og rett i samfunnet. Og lovlig eller ulovlig kunne gi ulovlige lover. Og tror seg at det er de som skal kunne definere hvordan landets lover skal bli forstått, og fortolket.
   Tror seg å ha blitt folkets herrer, og ikke tjenere. Og at ansvar og myndighet er å ikke ha ansvar og å kunne overskride sin myndighet.
   Tror seg å ha blitt noe og mye de ikke har blitt.
   Men kriminelle tullinger er de. Forkledd som offentlig ansatte.

   Roar B. Gulløien:
   Ja og Elvis lever og flipper burgere på et gatekjøkken i Trøgstad. La meg også få tilføye at politikkerenne egentlig er utenomjordiske vesner som har kledd seg ut. De ekte politikkerenne jobber som slaver på planeten Zxrkygolik ledet av den onde Grazxyk.
   Deres fremste mål her på jorden er å være så ond og ekkel som overhode mulig. For de er ikke mennesker og verden er bare svart hvitt.
   Noen vil kalle dette for vrøvel og konspirasjonsteorier men, dette er sannheten så sant som at jeg heter Bodil og liker å hekle.

   Rune L. Hansen:
   Liksom morsomt. Når jeg sier "forkledd som offentlig ansatte" så siktes til de av de Straffeloven har lov-bestemt at skal fengsles.

   
---
---

   Kenneth Mikalsen, 14.11. 2012 via Den Norske Barneloven - Et bakvendtland der alt går an!:
   http://www.facebook.com/groups/barneloven/permalink/434441419949428/

   fedrerett.no: Foreldrene ødelegger barna sine ved samlivsbrudd
   http://www.fedrerett.no/index.php?id=26&tx_ttnews%5Btt_news%5D=58&cHash=c8c948b1a12535ad5742a27ed08a58b2
   www.fedrerett.no
   Foreldre slåss om omsorg og samvær med barna. En av årsakene er at de konfliktdrivende ytelsene som innvilges til den av foreldrene som ender opp med hovedomsorgen.

*

   Rune L. Hansen:
   "Konflikt-drivende" er bare en av for-bokstavene!

   Rune L. Hansen:
   Diskriminering, kidnappinger, fangehold, tortur og utplyndringer i en overflod, på kryss og tvers, som politisk organisert kriminalitet. Alt og det hele fullstendig motsatt lov og rett.

   Rune L. Hansen:
   Å endre Barneloven er ingen nødvendighet, den er både ulovlig og ugyldig og er ulovlig og straffbart å bruke!

   
---
---

   Anna V Prtenjaca, 14.11. 2012 via NKMR:
   http://www.facebook.com/groups/126288523784/10151159915298785/

   INTRESSANT.... när kvinnan flyr med barnen så är hon dessutom UMGÄNGESFÖRÄLDER och "egenmäktig med barnen" men,
   men, men ...om den som är VÅRDNADSHAVAREN på falska grunder avstänger umgänget..... då är det INTE EGENMÄKTIGANDE AV BARN... utan DÅ gör vårdnadshavaren rätt och kan t.o.m trotsa en dom (domstolar brukar i regel spotta på sina egna domar). Man kan ju inte tveka på att kvinnan blev svartmålade av SOC i utredningen... så därför flydde hon med barnen...

   Kvinna kan häktas för bortförande av barn - Östersund - op.se
   http://op.se/lanet/ostersund/1.5292281-kvinna-haktad-for-bortforande-av-barn
   op.se
   Arne Braut, ordförande i Mittnordenkommitén, delar ut miljöpriset "Nordens Gröna Bälte" till bonden Svein Lilleengen.

*

   Donna Engström:
   Vem vet vad mamman fick för svartmålning av soc bra gjort av mamman

   Rune L. Hansen:
   Det er den og de som liksom har gitt eller gir den ene av foreldrene "ensam vårdnad om barnen", og delaktige, som kidnapper, fangeholder og mishandler både barnet og den andre forelder og samfunnet.

   Rune L. Hansen:
   Også diskriminering er både ulovlig og straffbart.

   Rune L. Hansen:
   Falsk familie-stand blandt annet også. Og tortur, m.m.

   Anna V Prtenjaca:
   Jag delar din uppfattning HELT Rune L. Hansen

   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.11. 2012:
   Det er ingen krig om å være best eller god nok, uten at det blir gjort til det.
   There is no war to be the best or good enough, without being made to it.

---
---

   Kenneth Thon, 14.11. 2012:
   Egentlig må det mest pinlige være at hele fb handler om politikere som ikke gjør sin jobb, og ikke følger Norsk grunnlov på Nyttårs talen siste to år sto kongen og løy alle sammen mitt i trynet, han sa følgende politkere skal følge fn konvesjonen og spesielt retett mot barn og at de skulle prioriteres slik at det ble for det beste til barnet. Da ønsker jeg å vite hvorfor mine barn ikke skal få ha sin mor? jeg fikk dette svare fra kongehuset: Du har rett til samvær med dine barn. Vel er det nivået hos kongen så er det trist men jeg står ikke foran kongehuset og vifter med flagget en gang til, for løgnere som gjør at mine barn og for dens saks skyld alle de andre barn også ikke kan ha sine mødre pga en syk statsminsiter som ikke engang Kongen griper inn og gjør noe så er ikke kongehuset vært og vise flagget til LANDSFOREDER så jeg synes det er litt morsomt og se at dette med medaljen blir slått opp slik da ikke engang Norske barn har sine rettigheter så for meg kan han gi medalje til Brevik for det er de som skapte ham.

---
---

   Tore Sveum, 15.11. 2012:
   Når jeg bryter en lov, får det konsekvenser for meg. Når det offentlige bryter en lov, har det ingen konsekvenser...... Hvorfor er det lover som det offentlige skal forholde seg til da? Dette skaper stor frustrasjon, da man både tror og ønsker at lovene som gjelder det offentlige skal følges!

---
---

   Cess Ssec, 12.11. 2012:

   SOCIAL SERVICE CRIMES RESEARCH:

   "Sadly, the Irish people have now voted "yes" in a referendum. (58% to 42% ) Thus, permitting their own government to declare their children, a property of the state."

   ~ SSEC research - social service economics crimes research

*

   Cess Ssec:
   Is it too late for Ireland?

   Cess Ssec:
   http://www.lifesitenews.com/news/irish-childrens-rights-referendum-will-make-children-property-of-the-state/
   Irish Children’s Rights Referendum will make children property of the state: U.S. legal expert | Lif
   www.lifesitenews.com
   The public is set to vote on the wording, which was described by the expert as “frightening,” on November 10th.

   Jody Tracy Mahoney:
   Omg

   Melanie Roussel:
   dammit

   Cess Ssec:
   "The clarity of the wording within the referendum including the consequences of a "yes" vote, against the family unit, was NEVER articulated, in simple form to the people who were called to vote on it."

   Melanie Roussel:
   They should stop drinking so much

   Melanie Roussel:
   and get smarter , more alert

   Cess Ssec:
   Ahh... Je me souviens, même manque de clarté.

   Melanie Roussel:
   ouep !! le québec est pareil merde !

   Cess Ssec:
   All the Irish had to do was study the ambiguity and intentional lack of clarity of the last Quebec referendum. It could have been as simple as that!

   Lee Caskey:
   are u saying we are dumb and drink to much ? lol

   Lee Caskey:
   furma la bush hehe

   Melanie Roussel:
   no that it makes slow and maliable to drink to much. As well Irish are known as good drinker lady ;-)

   Cess Ssec:
   Melanie, at this point you should tell her you are half Irish... or she won't understand your humor! (lol)

   Lee Caskey:
   iam irish and i dont drink are u a mounty ?

   Melanie Roussel:
   ho well , as i am , i dont give a sh... about what people think , They dont do it often anyway . hihihi Lamalcomode

   Melanie Roussel:
   I dont drink eather but i had to deprogramme many family habit to get throught this reflex many years ago

   Melanie Roussel:
   Genetics are strong , beleive it !!! :)

   Lee Caskey:
   oh canada sorry for your loss lmao and its N.Irish lol and iam a he !

   Melanie Roussel:
   hihihi

   Melanie Roussel:
   sorry

   Melanie Roussel:
   sweety things ;-)

   Cess Ssec:
   Lee.. the Irish helped build this entire country!

   Melanie Roussel:
   yep !

   Melanie Roussel:
   here is my favorite song this week :)http://youtu.be/WbN0nX61rIs
   Florence + The Machine - Shake It Out
   www.youtube.com
   Spectrum EP is OUT NOW (iTunes): http://bit.ly/FATMSpeciT Ltd Vinyl: http://bit.ly/FATMSpecFT Album "Ceremonials" out now: iTunes UK http://bit.ly/FLCRit CD ...

   Melanie Roussel:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=381281471956655&set=a.205217742896363.51219.205204719564332&type=1&theater
   Timeline Photos
   By: Truth Beckons

   Cess Ssec:
   Nice caption, very strong message!

   Elle Leon:
   http://www.youtube.com/watch?v=QfGdAQb8PZg&feature=g-all-lik
   Children under threat from Irish State AGAIN
   www.youtube.com

   Lee Caskey:
   The world u mean lol and we are still 2nd class ...

   Cess Ssec:
   Not here you are not, the Irish here are held in very high regard!

   Melanie Roussel:
   very true Nic

   Lee Caskey:
   Well i will bid yous guys goodnight as the leparcorns just brought the sandman lol Godbless

   Melanie Roussel:
   God bless you Lee and i wish to you and your family all good into this life ahaed :) xox

   Melanie Roussel:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=381291201955682&set=a.205217742896363.51219.205204719564332&type=1&theater
   Timeline Photos
   By: Truth Beckons

   Lee Caskey:
   Mens Aid N.ireland

   Melanie Roussel:
   me too milord ! and what is comming this 23 nov is gonna maybe shock the others but i do what i have to do as well into apeal court. Stay strong , dont show ANY emotion, and learn law books as it is your meals , aire you breath to live .

   Melanie Roussel:
   g lock and good night as well . Not only luck but those worlds you could say to yourself that day : God , give me the straight to go through , guide my words , steps and gesture so i could do be your will today ... Amen

   Paul Randle-Jolliffe:
   Sad

   Sandra Banks Valles:
   It is terrible that they do not love children :(

   Lee Caskey:
   Who dont ???

   Sandra Banks:
   Valles The Irish by letting there government declare there children property of the state! The children are property of there moms and dads!!! DUHHHH!!!!!

   
---
---

   Rune Fardal, 13.11. 2012:

   Minner igjen om denne:
   http://www.99999.no/klasbet.gif
   www.99999.no

*

   Jenny Charlotte Haarberg:
   Og den andre veien.

   
---
---

   Cess Ssec, 13.11. 2012:

   A social engineered agenda on the destruction of the family unit:

   http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/7840626/Big-money-to-be-made-in-the-adoption-trade.html
   Big money to be made in the adoption trade - Telegraph
   www.telegraph.co.uk
   If ever there was a scandal which called for the full glare of publicity it is the highly secretive system which allows thousands of children to be sent for forced adoption, writes Christopher Booker.

*

   Vicki Felesky:
   Overwhelming ...

   
---

---

   May- Harriet Seppola, 14.11. 2012:

   Jens Stoltenberg sier så fromt at landet er et demokrati, rettsstat og et land der menneskerettigheter følges. Her høres dette helt fenomenalt ut, et perfekt sted å bo, men, her er det et meget stort men. Er dette så sannheten? Nei, så lang der i fra.
   http://www.samfunnsmagasinet.no/Arkiv-2012/Art-Nov-2012/141112.Norges-mange-lovbrudd.htm
   www.samfunnsmagasinet.no
   For å få avgjort sine borgerlige rettigheter og plikterhar enhver rett til en rettferdig og offentlig rettergang innen rimelig ved en uavhengig og upartisk domstol opprettet ved lov.

*

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 14.11. 2012:
   http://www.facebook.com/may.seppola/posts/10200114278566288

   Jeg så på programmet "SPORLØS" igår om hvordan en far og sønn hadde brukt år på å finne hverandre og gleden da det endelig lyktes, hvordan begge fikk roen i seg og kunne fungere .
   Ingen kan fjerne det biologiske prinsipp uansett hvor hardt de prøver.

*

   Kristian Dirdal:
   Nei det er det bare norske kvakksalvere som Magne Raundalen &co som får til, men så mangler de mye på det å være mennesker med empati! NB! Der i gården går det ikke på mor og far men på omsorgspersoner, noe som skal legge forholdene til rette for avvikere som "omsorgspersoner" og nye ulykkelige menneskelige skjebner i fremtiden!

   Knut Espegard:
   Må kjærligheten fortrenge det iskalde, regelstyrte og hjerteløse samfunn som våre politikere har latt gjennomsyre Norge de siste tiår.

   May- Harriet Seppola:
   Helt utrolig at de ikke lœrer av hva de gjorde mot Romanifolket , hvordan de tvangsplasserte ca. 1500 barn(sannsynligvis bare toppen av isfjellet) og hvordan foreldrene lette etter barna resten av sine liv og barna fikk aldri ro før de fant igjen sin familie . Det er meningen at man skal lœre av de feil man gjør, men dette gjelder ikke myndighetene

   Rune L. Hansen:
   Jo, det gjelder myndighetene, men ikke kriminelle myndigheter.

   
---
---

   Kristian Dirdal, 15.11. 2012:
   På den ene side sier regjeringens fotsoldater at det er ingen menneskerett å få barn når de konfiskerer biologiske barn! På den andre side så gir de avvikere og mennesker som ikke kan få barn retten til surrogati, og retten til å adoptere konfiskerte barn! Med den ene handa stjel de, og med den andre handa deler de ut, og teorien det er ingen menneskerett å få barn blir bare brukt når de konfiskerer barn! Snakk om forbrytelse!

---
---

   May- Harriet Seppola, 15.11. 2012 via Staten Norge:
   http://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/510034352354539/

   Etter evalueringen av barnevernet vil formannskapet skille mellom tvangs- og hjelpefunksjon. Advokat Venil Thiis frykter fri flyt av informasjon mellom enhetene.
   http://byavisa.no/2012/11/14/ma-bli-status-a-drive-forebyggende/
   byavisa.no

*

   Rune L. Hansen:
   Det eneste de anser som status er organisert kriminalitet. Det har jo også forlengst også gått prestisje i det.

   
---
---

   Fortsettelse fra 11.11. 2012:
   http://www.facebook.com/NorskeRuinerIUtvalg/posts/557063887644253
   
   Rune L. Hansen:
   Ja, dommerne (i vid betydning) er meget meget sentrale for at Ap-mafiaen skal kunne drive sin politisk organiserte kriminalitet! Mildt sagt. De videre-formidler og utøver Ap-regjeringens motsatt lov og rett og ulovlige lover og den definisjonsmakt Ap-regjeringen påberoper seg, hvor forskrudd og full av ny-tale den enn er, og de hvit-vasker alt og ethvert av dens kriminalitet samt dens utplyndringer, forfalskninger og terror- og likviderings-enheter og trakasserer og foruretter alt og ethvert Jens Stoltenberg og hans venner ønsker.
   Ikke småtterier bare det?

   Rune L. Hansen:
   Uten kontroll over dommer-stillingene ville Ap-imperiet mildt sagt rase sammen.

   Norske ruiner i utvalg:
   Her kommer også Kjell Schevig med et nyttig supplement: http://www.bt.no/meninger/kronikk/Arbeiderpartidomstolen-1771211.html
   Arbeiderpartidomstolen
   www.bt.no
   I skolen lærer vi om maktfordelingsprinsippet: Domstolen er en uavhengig statsmakt, alle er like for loven. Men dersom dette er riktig - hvorfor vinner da staten som regel over private i norske domstoler?

   Rune L. Hansen:
   Forholdene er mye mye verre enn Kjell Schevig beskriver og forteller om!
   Iøvrig gjør Kjell Schevig en grov tabbe når han betegner Bibelens NT Matteus 25,29 som Matteus-prinsippet. Det er så motsatt Matteus og Jesus som noe kan bli, og er så absolutt ikke deres ord!

   

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, fredag 16. november 2012, Vinberget: 

   Helt mørkt, regn, disig, hørlig vind-drag over husene her og 6 pluss-grader Celsius efter midnatt og omtrent det samme i hele natt. Grålig, regn, disig, noe vind og 8 pluss-grader klokken 8 og videre utover formiddagen, med 7 pluss-grader og sterkere vind utover eftermiddagen. Mørkt og sterkere vind utover kvelden, med 6 pluss-grader klokken 19 og videre med tildels mindre regn og mindre vind.
---
---

   Rune L. Hansen, 16.11. 2012 via Falske og ekte dommere:
   http://www.facebook.com/groups/376728652377815/469727069744639/

  Filmopptak fra regjeringskvartalet viser tre ukjente menn i militære uniformer med røde bereter, oppbrettede skjorteermer og hansker som fjerner en kabel minutter etter bombeeksplosjonen i regjeringskvartalet 22. juli 2011.

   22. juli avslørt
   http://www.nyhetsspeilet.no/2012/11/22-juli-avslort/
   www.nyhetsspeilet.no
   Filmopptak fra regjeringskvartalet viser tre ukjente menn i militære uniformer med røde bereter, oppbrettede skjorteermer og hansker som fjerner en kabel minutter etter

*

   Annina Karlsson:
   ???

   Rune L. Hansen:
   Viktig folke-opplysning.

   
---
---

   Aina Viola Larsen, 16.11. 2012 via Norgespartiet:
   http://www.facebook.com/groups/norgesp/permalink/446851322041704/

   –Fattig på verdens beste fiskeplass
   http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.6862516
   www.nrk.no
   Geir Liland mener å kunne trekke linjer fem hundre år tilbake, som viser hvordan Finnmark er blitt ranet og plyndret for ressurser.

*

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Delt

   May- Harriet Seppola:
   Jeg husker utmerket godt de gode tidene som var i Finnmark da jeg vokste opp og senere , min familie drev ett verksted for repaersjon av Saab-motorer- BRØDRENE SEPPOLA og de jobbert døgnet rundt, fiskerne levde godt og det var 3 store fiskeforedlingsbedrifter som drev godt, og det var faktisk ikke mere enn 4000 innbyggere i Honningsvåg på den tiden .

   Aina Viola Larsen:
   May- Harriet. Det var tider i gamle dager da var da havet kokte av fisk fra Finnmark, og Lofoten men så kom stor trålerne, og sopte havet fritt for fisk.

   Jorunn Westernes:
   De nordligste fylkene har vel blitt utnyttet av styresmaktene som det rene ULANDET... Lite har lokalbefolkninga fått sagt i EGET hus, og nå er de på gang igjen med nedleggelser av fabrikker, og fiskekvotene går til kapitalsterke langt fra Finnmark og nprdtroms..

   May- Harriet Seppola:
   Jeg satt og så på spørreprogrammet "BRILLE" her om dagen , ett meget fint og lœrerikt spørreprogram, der kom selvfølgelig en av deltakerne med det gamle utlegget at alle nordlendinger er kun opptatt av å bli trygdet og leve så behagelig som mulig, der jeg kommer fra var det fisket som nœring som var det viktigste og det å vœre fisker er jammen ingen 9-4 jobb , folket har blitt utsatt for ett forferdelig ran . Alle stolte på den forrige fiskeriministeren fordi hun er same og finnmarking , og hun slo mange spikere inn i kistene til fiskerne som tok opp lån og kjøpte støtte båter og fikk ørsmå kvoter det er umulig å klare seg på .

   Håkon Hansen:
   Kommer på en historie fra Kåfjord i Nord-Troms der en gammel pensjonert fisker fikk en bot på kr 8.000,- for å satt ut gamle hullete garn for å fiske seg "kokfesk"!! Statlig regulering fungerer utmerket.

   Odd Arvid Johansen:
   Vi som hadde alt, ikke bare nesten alt, men alt. "viser hvordan Finnmark er blitt ranet og plyndret for ressurser."

   May- Harriet Seppola:
   Helt forferdelig .

   Aina Viola Larsen:
   :(

   Evelyn Merethe Fredriksen:
   så fryktelig at jeg mangler ord >:-(

   Rune L. Hansen:
   Ikke mange årene siden fisk var billig mat, og en ressurs enhver lett hadde tilgang til.
   Men det er ikke bare stortings-politikere som krenker felles-skapets verdier til fordel for utplyndring og diskriminering, det gjør dumme og grådige lokal-politikere også.
   Politikk har i Norge blitt gjennomsyret av organisert kriminalitet.

   Rune L. Hansen:
   Galskapen har stadig fortere blitt verre og verre.

   Aina Viola Larsen:
   kapitalisme er en av ondskapens ideologi her på Jord:(

   Aina Viola Larsen:
   :(

   Rune L. Hansen:
   Kapitalisme i form av forskjellige former for kriminalitet iallfall en ondskapens ideologi.

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 16.11. 2012 via InternetPosten:
   http://www.facebook.com/groups/204660792976807/permalink/300472123395673/

   APs sviktende historiske forhold til ytringsfriheten siden siste krig ...
   http://veggavisen.origo.no/-/bulletin/show/761324_aps-sviktende-historiske-forhold-til-ytringsfriheten-siden-s
   veggavisen.origo.no
   APs sviktende historiske forhold til ytringsfriheten siden siste krig ...

*

   
---

---

   Rigmor Fossdal, 16.11. 2012:

   Dårlig samvittighet..???

   De får ikke tatt nok barn og "føler" seg syke..

   Blir syke av dårlig samvittighet
   http://www.fontene.no/nyheter/article6345363.ece
   www.fontene.no
   Ansatte i barneverntjenestene i Hedmark blir syke av dårlig samvittighet overfor barna som ikke får hjelp i tide. Likevel vil ikke Arbeidstilsynet prioritere barnevernet i år.

*

   Dung Svalland:
   De (bv) får ikke fred før de får ødelagt familier under kidnapping av barn

   Øyvind Røed:
   Hvorfor er det særinteresseorganisasjonen LO som stadig er på banen for å rope og skrike om barnevern?

   Rune L. Hansen:
   De tror seg å være politi. Kanskje vi andre også, og å ha dårlig samvittighet? For at vi ikke får arbeide som politi?

   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.11. 2012 via Menneskerettsdomstolen Norge Info:

   Det angår oss alle:
 
   Trojansk
   https://www.youtube.com/watch?v=iCvH8bv8M7Q
   www.youtube.com
   En reise inne i lille mørke Norge hvor sterke krefter herjer med folkesjelen mens politikere later som ingen ting og enkeltmennesker føler seg *nesten*

*

   
---
---

   Anbjørg Eilertsen, 16.11. 2012:

   Sann livskunst!
   - Jobbe som en «slave»
   Mujica sier fengselsoppholdet fikk ham til å se annerledes på livet.

   - Det handler om frihet. Dersom du ikke har mange eiendeler trenger du heller ikke jobbe hele livet ditt som en «slave» for å opprettholde dem - og slik får du mer tid til deg selv, sier han.

   Slik lever verdens fattigste president
   http://www.dagbladet.no/2012/11/15/nyheter/president/fattigdom/uruguay/24372785/
   www.dagbladet.no
   - Jeg kan leve godt med det jeg har, sier 77 år gamle Jose Mujica.

*

   Marit Iren Gordon Heggen:
   Så sant.... jobbet selv døgn og dag.... masse fint, stort hus, men mistet det viktigste -- TIDEN sammen med dem man er glad i

   
---
---

   Per Sigbjørn Skotheim, 14.11. 2012 via Marius Reikerås:

   Marius Reikerås has constantly been exposed to systematical violiations performed by the state of Norway.
   He is the lawyer of the North Sea divers. Because he was fighting for their rights, the State took away his lawyers licence without law or justice. Then they destroyed his firm. The case of the North Sea divers and the human rights violations are now in court in Strasbourg. Marius Reikerås is currently being held as a prisoner on unreasonable terms in Bergen. We demand his immediate release.

   http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150978161906875

*

   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.11. 2012 via Falske og ekte dommere:

   Øistein Østgaard, 15.11. 2012:

   Du kan jo starte med å forsøke å finne ut av hvor stortingsvalget i 1939 ble av..?

   Storting og regjering kan aldri bli lovlige når de begge er et resultat av et statskupp som startet i 1938 og ble gjort effektivt fra 1 januar 1940... og Kongen kan aldri bli lovlig når hans bestefar Kong Haakon var ute av landet i 6 måneder under krigen uten et lovlig storting som gav ham tillatelse til dette slik Grunnloven sier det skal gjøre og som heller ikke ble gjenvalgt etter krigen slik Grunnloven også sier at det skal gjøres...

   Men hvor ble altså stortingsvalget i 1939 av..? Stortinget begikk i 1938 statskupp og forlenget sin egen periode med 1 år med virkning fra 1. Januar 1940 uten i mellomtiden å gå av og utlyse nyvalg slik det isåfall skulle ha gjort! Så iflg. Grunnloven kan det norske folk med loven i hånd sparke både Storting, Regjering og Kongen på dagen og med Grunnloven i hånd! Det er ikke uten grunn at norske politikere i alle år siden har gjort alt de kan for å skjule dette og ødelegge Grunnloven og forbryte seg mot den ved enhver anledning...

   Det skulle vært avholdt stortingsvalg i 1939 siden regjeringen Nygardsvold var et resultat av stortingsvalget i 1936. Stortinget satt dengang i 3 år om gangen. Valget i 1939 ble aldri avholdt fordi Stortinget hadde blitt narret til å begå statskupp og forlenget sin egen periode med 1 år uten at hverken de eller Nygardsvold gikk av og utløste nyvalg i mellomtiden...

   Du kan jo starte med å forsøke å finne ut av hvor stortingsvalget i 1939 ble av..?

*

   

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 17. november 2012, Vinberget: 

   Omkring 6 pluss-grader Celsius, fuktig, disig, vind og tildels regn her ute i natt. Jeg lastet ned en video-film fra Internettet i går kveld og hvilte litt i den nye hjørne-sofaen (brukt-kjøp via Trygve Einar) mens pc-en jeg da brukte lastet ned, og sovnet. Har vært uten kaffe noen dager. Nokså mye regn og disig fra tidlig på dagen og videre utover dagen, med 5 pluss-grader og mørkt klokken 18, og videre mot midnatt. 
---
---

   Rune L. Hansen, 17.11. 2012:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/4118425793723

   Til og med alt som finnes av relevante statistikker forteller og beviser med all tydelighet at det offentlige såkalte "barnevernet" er en livs-farlig katastrofe for barn. Og for foreldre og samfunn. Likevel later de som det de driver med er hjelp og barnevern! Det i seg selv er ikke bare latterlig idiotisk, men også groteskt.
   Litt av en parti-politikk?! Og groveste organisert kriminalitet og en overflod justismord og motsatt lov og rett har ingen betydning og lukker de iherdig øynene og ørene for, - for de driver jo barnevern og er eksperter på dette, for ingen er vel mere glad i barn og barne-kjære!
   Litt av en parti-politikk! Mildt sagt.
   Veien til himmelen er brolagt med gode intensjoner?

*
   
   Merete Ekeheien:
   Get over it !!

   Tore Svendsen:
   Har du Get over it sjøl Merete? Eller du er kansje en sån som er bedre enn alle andre du?

   Annina Karlsson:
   Först måste man plocka ner det, så man kan komma över det.

   Arild Holta:
   Ikke noe "get over it" her i gården. Overgrepere skal stoppes. Og de nyttige idioter skal i det minste skamme seg.

   Arild Holta:
   "Get over it" er en tåpelig holdning. Det er da bare enkelte typer psykopater som kan drite i sine egne barn og "get over it". Vi andre er bundet av biologisk betinget kjærlighet og rettskaffenhet.

   Rune L. Hansen:
   De angjeldende kriminelle og deres med-spillere og de som ønsker å være deres med-spillere bagatelliserer Straffelovens groveste forbrytelser og menneske-livets verst tenkelige ødeleggende katastrofer, annet er enda ikke å forvente, mange ser seg tjent med den kriminelle virksomheten - og de som makter det kan i det minste være glad for at de avslører seg selv.

   
---

---

   den 5 september 2012, photo:
   http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151131155253901&set=oa.10151069387833785

      431262_10151131155253901_828338180_n.jpg

 *

   Anders Backen:
   Thank You for posting ... I will share this ***

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 16.11. 2012:
   http://www.facebook.com/may.seppola/posts/382593161823932

   Norske medier er ikke til å stole på.

   HVA BLIR DET NESTE ?
   http://nordlending.no/-/bulletin/show/762972_hva-blir-det-neste
    nordlending.no
   HVA BLIR DET NESTE ?

*

   Stein Valkoinen:
   Man skal ikke stole på alt man leser :-)

   Rune L. Hansen:
   Så hva og hvem er det en skal stole på, og hvorfor?

   
---
---

   Jane Øvertungset, 16.11. 2012:

   Selv de asylsøkerne som har fått AVSLAG på sin asylsøknad får dekket behandling!!! De som VENTER på svar får fullført behandling, kanskje opp mot 100.000 mens våre eldre som har slitt et helt liv for dette landet får ingenting!!! (bortsett fra de som er så dårlige at de har hjemmesykepleie) Er det rart Norge er en magnet for (grunnløse) asylsøkere..... Kom og få fixet tanngarden gratis og attpåtil få betalt for å reise (frivillig) hjem når avslaget foreligger....
   Asylsøkere får gratis tannbehandling – Norske minstepensjonister må betale selv | Fyret.nu
   http://www.fyret.nu/2012/11/13/asylsokere-far-gratis-tannbehandling-norske-minstepensjonister-ma-betale-selv/
   www.fyret.nu
   Asylsøkere får gratis tannbehandling – Norske minstepensjonister må betale selv Skrevet2012/11/13avadmin@fyret.nu Det er tannlege Beate Liafjell fra Gjøvik som står fram og forteller om den grove skjevfordelingen. Hun synes det er urettferdig at norske minstepensjonister med dårlig råd ikke har mulighet...

*

   Rigmor Hatledal:
   jeg fatter ikke at det går an. jeg vet om mange som rett å slett misster tennene pga at de ikke har råd til tannlege, vi ble jo engang lovet at det skulle innføres på lik linje med lege behandling?? hva hendte??

   Aina Viola Larsen:
   :(

   Marit L. Faafeng:
   Dette er så horribelt at jeg snart ikke har flere ord! Jeg fantaserte om at Ola & Kari skulle forlange de rød/grønnes avgang, men det ble bare med drømmen, fordi at drømmer dør først!!

   Aina Viola Larsen:
   Vi må bare alle gode nordmenn få fjernet den her regjeringen ved neste valg.:(

   Rigmor Hatledal:
   det er snart over,  

   Aina Viola Larsen:
   Den her regjeringen har ødelagt vårt fedreland som vi er så glad i.

   Rigmor Hatledal:
   har en vak følelse av at det ikke er vært lenger, vi får foreløbigt lov å bli her på nåde, om du ikke er kriminell, asylsøker .eller islamist, så vi MÅ få ny regjæring, helst på dagen, vær time teller, når det er snakk om rasering av landet.

   Jane Øvertungset:
   Så enig med dere! Gratis tannlege til alle var bare valgflesk som det meste annet fra denne regjeringa....... Nå skryter de av at de skal bruke 80 millioner pr år (fra 1. juli neste år) på tannhelsen til de over 75. I realiteten dreier det seg om 800 kroner annethvert år og vi vet jo alle hvor "mye" tannbehandling man får for den summen.... Dette er rett og slett en hån mot de eldre og sett i lys av at asylsøkere får opp mot 100.000 er det #%&%¤#& ........ finner ikke ord! Blir så eitrende sint..... Grrr.......

   
---
---

   Arild Holta, 17.11. 2012:
   http://www.facebook.com/arild.holta/posts/10151409474978296

   Regjeringen er opptatt!

   De kan ikke tenke på sikkerhet, justismord, økt kriminalitet, familieovergrep og andre systematiske maktovergrep. Neida, de holder nemlig på med VIKTIGE saker som likestilling, homser og muslimer.

   For verken kvinner, homser eller muslimer kan klare seg uten regjeringen, hjelpetrengende som de må være, i følge regjeringen.
   For dette skal folket hjernevaskes uten å oppdage det selv. DET er tidkrevende, det!

*

   Rune L. Hansen:
   Ja, den offentlige forvaltningen er jo ikke 100%.

   Dag Vidar Madsen:
   Regjeringen fortsetter på et misslykked politisk eksperiment, som bare fører med seg fatale konsekvenser for den oppvoksende slekt. Full kjønnsforvirring. Hopetall med fedreløse barn uten noen gode fremtidsutsikter. Disse barna mangler det indre moralske kompasset, som skal lose dem trygt gjennom livet. Uten en sunn og god veiledning i fra mor og far, så er disse barna prisgitt all slags vær, vind og ethvert og de mange skjær i sjøen. Dette er helt opplagt bare et resultat av mangel på gode og trygge rollemodeller i oppveksten. Disse AP-politikerne jobber kun for avvikerne i samfunnet og forlanger at folket skal tilpasse seg avvikerne i steden for motsatt. Noe som hadde vært mer naturlig. Vanlige og normale folks problemstillinger er fullstendig uinteressante og helt i gjennom likegyldige for disse AP- broilerne" på stortinget. Når avvikerne skal være forbildet for det normale, så må det selvfølgelig gå galt!!!. " Når den blinde skal lede den blinde"???

   Rune L. Hansen:
   Den nye ordning, barn uten far og mor.
   Skrittet videre fra Stalin, Mao og Hitler.

   Dag Vidar Madsen:
   Ja, Vi vet jo hvordan den fremtiden blir.

   Dag Vidar Madsen:
   Føydalismen gjeninnført med et nytt herrefolk.

   Toril Hemmingsen:
   Idiotiske regjering :-( Kan ikke være mye hjernemasse på den gjengen....

   Arild Holta:
   Noen hadde forsøkt å merke Rune L. Hansen sin kommentar nr 2 som spam.

   Toril Hemmingsen:
   Ja man kan jo snart ikke utrykke seg om noe lenger uten å bli uglesett :-(

   Dag Vidar Madsen:
   ???

   Arild Holta:
   Jeg kunne trykke på at det ikke var spam..

   Rune L. Hansen:
   Min kommentar var - og er - i all sin enkelhet vel overveid, saklig, opplysende og nødvendig. At de politisk kriminelle og deres med-spillere forsøker å kneble er ikke noe nytt, - de gjør mangt mye mere enn det, som vi alle vet.

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 16.11. 2012 via Tom Adam Antonsen:

   Norske kommuner kan havne i Hellas-fella
   http://www.vl.no/samfunn/kommuner-kan-havne-i-hellas-fella/
   www.vl.no
   Fra 2005 til 2011 økte Kommune-Norge gjelden fra 53,2 til 160 milliarder.

*

   
---
---

   Mike Cechanowicz, 16.11. 2012:

   Den som ikke tror at falsk flagg operasjoner er en integrert del av hemmelig operasjoner, kjenner hverken til historien eller virkeligheten. Her snakker en Agent om hvordan ting faktisk er når det gjelder falsk flagg.

   Annie Machon (former MI5 Agent) talks about false flag operations (911, London, Madrid)
   http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YrRXWmk49vU
   www.youtube.com
   Interview with Annie Machon - if you embed this please link to: http://www.nuoviso.com

*

   
---
---

   Annina Karlsson, 17.11. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/elchocker/permalink/491224310917473/

   Snälla dela den här någonstanns dit jag inte når. Barn tas ju och är med i vad so helst. Känner till barn man gav insulin så de låg i spännbälte i kramper. Barn har ingen rättsäkerhet när de är utom räckhåll för sina nära och kära.

   STOP THIS CHILD INDUSTRY NOW!!!
   http://www.change.org/petitions/to-all-leader-of-this-world-change
   www.change.org
   Stop the Child – HUMAN TRAFFICKING Industry!!! In all over Europe (including throughout the entire world and spreading at warp speed) there is an...

*

   
---
---

   Aina Viola Larsen, 17.11. 2012 via Norgespartiet:
   http://www.facebook.com/groups/norgesp/permalink/447389581987878/

   Stiklestadaksjonen Grunnloven endringsforslag
   http://www.youtube.com/watch?v=MSThm7T7_Rs&feature=relmfu
   www.youtube.com
   21. mai 2012 skal Stortinget behandle endringsforslag til Grunnlovens § 2 og 16. Stiklestadaksjonen går i mot en slik endring. Først fordi en slik endring kl...

*

   Jorunn Westernes:
   Dette var STERKT !! Vi har altså valgt oss styremakter som er FØLELSESLØS ovenfor den NORSKE kulturen. Ikke bare islamisering vi bør være obs på - men også sosialistenes DRØM om vedensherredømme.. jaja.

   Aina Viola Larsen:
   ondskapens fyrster, og kvinner i ondskapen sin klør nemlig djevelen selv.

   
---
---

   Fortsettelse fra 11.11. 2012:
   http://www.facebook.com/NorskeRuinerIUtvalg/posts/299459566835089

   Kai R Schantz:
   Her et utdrag fra "Norske ruiner i utvalg" om møtet med norsk barne sakkyndig psykolog:

   - "jeg var engstelig fordi forholdet mellom fedre og barn lot til å ha veldig lav prioritet både i psykologi og i juss. Psykologen supplerte med at han hadde ord på seg for å være farsfiendtlig og at han blant annet var hengt ut på Internett for å ha slike holdninger. Han fortsatte med å fortelle at han mange ganger hadde bidratt til at fedre mistet kontakten med barna sine og at en av klientene hans hadde begått selvmord etter et slikt tilfelle. Jeg ble tørr i munnen og gikk ut på kjøkkenet for å hente meg et glass vann."

   Rune L. Hansen:
   Mange som rammes av den politisk organiserte kriminaliteten begår "selvmord" eller blir drept på måter som ikke registreres som hverken selvmord eller drap. Og alt er i en overflod på kryss og tvers tilrettelagt og tilsiktet å torturere, trakassere og utplyndre de med døden og til-intetgjørelse som konsekvens. Og begravelse i og med falsk dokumentasjon.
   Virksomheten særpreges i stor grad av både tortur, trakassering, trusler, utplyndring og sadisme. Overfor både barna og foreldre. Og av premieringer for de kriminelle. Det er i aller høyeste grad politisk organisert uhyre grov kriminalitet, med omfattende mange involverte som delaktige.
   Og av fortielse, knebling, kidnappinger, fangehold, etc.

   Rune L. Hansen:
   Kidnappinger og fangehold av barn og kjønns-diskriminering er smittsomt og katastrofalt big bizniz i flere land, og Norge er på verdens-toppen.

   Rune L. Hansen:
   Å frata den ene forelderen livets rett, myndighet og lov og rett - er i realiteten å frata begge og alle foreldre menneskeverdet og lov og rett.

   
---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, søndag 18. november 2012, Vinberget: 

   Fra 5 til 2 pluss-grader Celsius, mye regn, hagl også og disig og mørkt her ute i natt. Omtrent det samme utover formiddagen og dagen, med mindre regn og 2 til 3 pluss-grader. Omkring 16-tiden mere regn igjen. Utover kvelden omtrent det samme, men mørkt og tildels uten og med regn, med 2 pluss-grader klokken 23 og mot midnatt.
   En stadig stor strømmende mengde med saks-dokumentasjon til Facebook og internettet, og veldig mye samme slags og lignende som jeg tidligere har presentert. Det er krevende og av-kreftende for meg å følge med og ødelegger mere og mere min kropp og helse, også det. Som hele den så lang-varige prosessen og forholdene med angrepene, utplyndringen og ødeleggelsene.
   Makabert. Også det.
---
---

   Rune L. Hansen, 18.11. 2012:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/4122340851597

   Dagens offentlige norske dommerne, inklusivt påtale-juristene, forliksrådene, fylkesnemndene, osv., er så inhabile som noe inhabilt kan bli. Mildt sagt.
   De er nokså fullstendig kontrollert og dirigert av Jens Stoltenberg og hans venner og deres med-spillere, nøkkel-personer og nyttige "idioter", for å forbigå lov og rett og for motsatt lov og rett.
   Konsekvensene av dette er at et groteskt terror-regime rår og styrer for utplyndring og motsatt lov og rett og å opprettholde og å videreføre seg selv som kjernen i sin politikk.

*

   
---
---

   Tom Skeie Magnussen, 18.11. 2012:

   Hva er DEMOKRATI ?

   Vel...
   ... Som en god venn av meg sa en gang: " Hva om 60% av folket bestemte seg for å ta livet av de andre 40%'ene??..." Noe å tenke på?!

*

   
---

---

   Ravsat Menchikova, 18.11. 2012 posted toMarius Reikerås:

   Hva har skjedd med den person, som tente på seg den gangen foran Oslo tingrett?
   Hvorfor skulle politiet få lov en gang og komme med slike uttalelser «men slår fast at de ikke vil straffeforfølge ham» Hvilken rettigheter har de en gan nevne om «straffeforfølgelse» i forhold til en person som har valgt å tenne på seg selv. Hva en del av norske politiet driver med? Skremselens propaganda om noen kommer å gjøre det samme etterpå?
   «– Det virker som om mannen kan ha vært en desperat sosialklient, og konvolutten med papirer inneholdt blant annet avslag på en søknad om støtte.»
   Er dette grunnen til at NORSKE myndigheter vil ikke skrive om det videre og leger sak vekk? Fordi de har misbrukt de fattige og dannet SUPER luksus politiske kapitalister som har kolonisert verden, samarbeider med Amerikanske kapitalister og driver slaveri og blodbad over hele verden?
   Makt bak makten styrer Norge. Folk må våkne av deres sovetilstand. Frimureri og Bilderberg klubber styrer samfunn som slaver.
   Makt bak makten styrer Norge. Folk må våkne av deres sovetilstand.

   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Vil-ikke-straffe-mannen-som-tente-pa-seg-selv-6830559.html

*

   Ravsat Menchikova:
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Vil-ikke-straffe-mannen-som-tente-pa-seg-selv-6830559.html
   Vil ikke straffe mannen som tente på seg selv
   www.aftenposten.no
   Politiet har ikke fått avhørt mannen som antente seg selv utenfor Oslo tingrett tirsdag, men slår fast at de ikke vil straffeforfølge ham.

   Ravsat Menchikova:
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/22juli/Mann-tente-pa-seg-selv-utenfor-Oslo-tinghus-6829348.html
   Mann tente på seg selv utenfor Oslo tinghus
   www.aftenposten.no
   En mann er fraktet til Oslo universitetssykehus Ullevål med alvorlige brannskader etter å ha tent på seg selv utenfor Oslo tingrett.

   Ravsat Menchikova:
   Skulle ikke den kriminelle makten som mishandler fattige og syke stilles til ansvar? HVORFOR HAR IKKKE SkJEDD DET? og ISTEDET uttalte politiet dette- «men slår fast at de ikke vil straffeforfølge ham» for å presentere til samfunn helt annet enn saken handler om. De har gjort personen skyldig i hans handling og ikke de som har ikke behandlet hans sak etter menneskets rettigheter som hvert menneske har og født med på det jordet. Kriminelle drittsekker.

   
---
---

   Cess Ssec, 18.11. 2012:

   GLOBAL SOCIAL SERVICES CRIMES, CORRUPTION and ABUSE:

   SOS Quebec - A children's gulag. Corruption and collusion in the Quebec Youth Justice System and DPJ
   http://sosquebec.com/  
   www.sosquebec.com
   In 2006 over 30,000 children were seized from Quebec families by youth authorities (DPJ)in 2006, processed in

*

   
---
---

   Erling Borgen, 17.11. 2012:

   For tre år siden laget min danske kollega Tom Heinemann og jeg dokumentaren, "The bitter taste of tea", en dokumentar der vi viste at det ikke var noen forskjell på hvordan tearbeiderne ble behandlet i en Fair Trade plantasje eller i en "tradisjonell" teplantasje. Vi besøkte plantasjer i seks land. Fairtrade sa det var beklagelig, men ikke representativt for Fair Trade. Nå har dyktige kollegaer i Afrika sett på om sjokoladeindustrien og Fair Trade. Deres funn og konklusjonen er trist. Dessverre.

   [Transnational Investigation] The FAIRTRADE rip-off
   http://fairreporters.net/2012/11/14/the-fairtrade-rip-off/
   fairreporters.net
   The Forum for African Investigative Reporters (FAIR) is to launch the results of its investigation into how an organisation that is selling chocolate to Western consumers under the guise that &hell...

*

   Lillibeth Lunde:
   Hvor er "ikke like" - knappen ... liker det du gjør, ikke det du forteller, flott at du avslører sånt som flere av oss bare har hatt mistanke om.

   Einar Rysjedal:
   Du skreiv det så presist Lillibeth.

   Sissel Efjestad Groh:
   Så synd at Fair Trade ikke lenger er fair trade...

   
---
---

   Annina Karlsson, 17.11. 2012 recommends an article:

   Med 1100 patienter kan man fixa en splitter ny vårdcentral. Novakliniken. Min dotter Donia var listad där men när jag begärde in läkarjournalerna om henne fanns det endast noterat ett besök där. Det var den 10 Aprill 18 dagar innan hon dog i fosterhemmet. När Donia dött bad jag har skicka alla handlingar till polisen men han skickade de till soc och de öppnade min privata post.

   Vårdcentralen har kommit till byn
   http://www.sydsvenskan.se/lund/vardcentralen-har-kommit-till-byn/

*

   
---
---

   Ionescu Mario, 18.11. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/167973222123/permalink/10151120228302124/

   jag vill att om det finns jurnalister som vill ta kontakr med maj om den händelse som jag skrivit här och de vill lägga den i tidningen kan ta kontakt med maj för mer info så är jag villigt att komma i varje tidning och avslöja vad som oågår i Nroberg Kommun och hur det finns många barn som blir bort rövade från sinn föräldrar
   för folk är rädda i den kommun det pågår nått konstigt där de ville komma åt min barn men de tänkte om jag är yrkesförare så var de säkra att jag knarkar inte de såg att jag är ingen alkoholist så det sista anledningen som de kom på var misshandel jag misstänker att skolan satte elever att slå min dotter på skolan för barnet sa alltid att de kommer bakifrån och sparkar henne sen springer de jag frågade barnet att peka ut de och barnet var rädd var snälla sprid detta vidare så de som håller på i den kommun ska sluta hålla på jag har en granne som har 2 flickor som flyttade sina barn från skolan då barnen sa att de blir misshandlade där jag har ringt till polisen sen i maj månad och jag sa till de att den kommun ville de komma år mitt barn på alla sätt de sa till maj att det är inte lätt att ta ett barn men vad vi inte kom på att den kommun kan hitta på saker och kan övertala ett barn att säga som de vill för att om jag skulle va vad jag är anklagat för brott barnmisshandel så mitt barn gick varje dag på skolan jag körde henne ditt varje dag och en blåmärke tar upp till 9 dagar att inte synas beror på hur allvarligt den är och mitt barn var varje dag på skolan hade varje gång idrotts kläder med sej som jag packade på kvällen och barn duchar på skolan så hur tänkte de när de anklagade maj men jag ska säga här jag är ingen snurvalp att slår barn jag har inte intresse att slå barn och jag är en man som vet hur man kan tjena pengar och har intresse för pengar och mitt barn. När jag hade utredning i sommras så socialen pratade med mitt barn själva och mitt barn frågade socialen är det sant om jag rymmer från skolan så kommer ni att ta maj sen frågar socialen maj varför säger du till din dotter så för vi gör inte så jag sa bevisa till maj att jag har fell vilket de visade barnet att jag sa rätt.
   Jag har anmält till varje myndighet vad som händer maj i den kommun och har lämnat in ansökan till tingsrätten för jag vett att jag är inte skyldig jag älskar mitt barn och skulle inte tänka maj skada den barnet och jag har papper från socialen då min ex fru säger att jag har alldrig slagit henne eller barnen så länge jag var med henne hon sa samma sak i tingsrätten så bevis finns för att se att jag har blivit anklagat falskt och jag har blivit trakaserat i den kommun vilket jag vill ha en skadestånd av 10.000 miljoner kronor och att min barn de gör allt som står i deras makt att se till att barnet mår bra för just nu har de tagit mitt barn ifrån maj vilket barnet lider först lämnar mamman barnet sen kommer detta och det finns inte heller pappa så hur tänker ni den barnet känner sej nu hur kommer detta att påverka barnet i framtiden vad gör staten för de barnen är de barnen en inkomstkälla för folk som vill tjänna pengar på ska vi behöva leva i rädsla att våran barn blir tagna för de är en inkomst för andra jag ska börja köra lastbil mer än nånsin och ska kräva rättvisa men inte bara mot maj och mot alla föräldrar som har blivit drabade jag har inte kunnat sova i 2 dagar nu 3e dagen undrar vårt detta lidande ska slutta

*

   Marie Sara Caroline Sunesson:
  "så hur tänker ni den barnet känner sej nu hur kommer detta att påverka barnet i framtiden vad gör staten för de barnen är de barnen en inkomstkälla för folk som vill tjänna pengar på ska vi behöva leva i rädsla att våran barn blir tagna för de är en inkomst för andra" -Har tänkt samma tanke_Marie

   
---
---

   Svein Sjøblom, 18.11. 2012 posted toMarius Reikerås:

   Det kommer til å bli konsekvenser av dette snart,da de FENGSLET Marius.

*

   Ravsat Menchikova:
   Uten tvil. Kriminelle makten sitter i nøkkel posisjoner og dyrker frykt, folk må ta alt i egne hender.

   
---
---

   Hans-Christian Staum, 18.11. 2012:

   Norge har og er blitt et angiversamfunn av værste sort hvor stoltenberg regime skal ha fullstendig makt og kontroll over alle nordmenn uansett

*

   Jorunn Øydna:
   JA DET VIRKER SÅNN!!!

   Svein Henriksen:
   Vel, vi kan fremdeles gå på do når vi selv vil, og det er jo noe.

   Jorunn Øydna:
   Det er vel ikke lenge vi kan drite i fred heller.....

   Hans-Christian Staum:
   Det blir vel snart kg avgiftpris for det også

   Annette Morgaine Olsen:
   Norge har ikke BLITT ett anngiversamfunn, det har vi vert siden før krigen...... Nordmenn var faktisk de som annga flest til tyskerne under krigen, sammenlignet med de andre landene som tyskerne innvaderte..... Fangevokterne på Grini var faktisk stort sett norske, og de var så sadistiske at selv hardbarkede ss folk ble sjokkete....... Så Nordmenn og kvinner har LAAAANG erfaring med å anngi de som de ikke liker trynet på. Hva skal man med torpedoer her i landet, vo har jo både bv og politiet........

   
---
---

   Rigmor Fossdal, 11.11. 2012:
   http://www.facebook.com/rigmorf1/posts/3814860210699

   Hilde Synnøve Lilleskotte Ottesen
   Leste på en mail jeg fikk isted at fosterhjem trengs fordi biologiske familie ikke kan gi EKTE KJÆRLIGHET til barna sine... Denne mailen var en kopi av en samtale som holdt sted inne på ei av gruppene her på face.... Når mennesker tror at barn blir tatt fra foreldrene pga manglende kjærlighet er det noe galt... For de fleste biologiske foreldre er evig glade i barna sine, men Buf-etat og barnevernet fremstiller det nok slik...
   Til de kjepphøye menneskene som plasserer seg selv på en pidestal i denne forbindelse vil jeg få opplyse om at bv kan fortere enn du tror komme etter deg også... Alt som trengs er kun en person som ikke liker deg, eller en skole som blir bekymret om barnet ditt er lei seg en dag... Da er løpet kjørt for deg også...... Lykke til med skinnhelligheten... karma lar ingen slippe unna.

*

   
---

---

   Thora Brudal, 18.11. 2012:
   http://www.facebook.com/thora.brudal/posts/138754956272768

   Om krigen mellom Israel og Gaza

   For et par måneder siden, etter en periode med relativ ro, startet Hamas (terrororganisasjonen som er regjeringen i Gaza) nye rakettangrep mot Israels sørlige byer og lokalsamfunn.

   Under disse angrepene, har innbyggerne i sørlige Israel levd i frykt. Når de hører en sirene, har de 15 sekunder på å løpe til nærmeste tilfluktsrom. Om natten er det vanskelig å sovne av frykt for å ikke høre en sirene. De må holde deg i tilfluktsrom for å unngå å bli såret. Skoler er stengt, og daglige gjøremål har stoppet opp.

   Israel må sørge for sikkerhet for sine borgere, og kan ikke tillate denne situasjonen hvor så mange mennesker er i fare. Israel har besluttet å stoppe Hamas sine rakettangrep. Det er Israels rett å forsvare seg selv!
   For fire dager siden, på onsdag 14. november drepte den israelske hæren den militære lederen for Hamas, Ahmad Ja'bri (som er ansvarlig for drapet på over tusen israelske sivile, og kidnappingen av soldaten Gilad Shalit).

   Hamas vil ha hevn for drapet på sin militærsjef, og begynte å sende hundrevis av raketter om dagen mot israelske borgere. Dette er hvordan den pågående kampen startet.

   For to dager siden hadde Hamas sendt nesten 1000 raketter inn i Israel. Raketter som er smuglet inn på Gaza-stripen fra Iran truer 3,5 millioner israelere. Israel er nødt til å stoppe denne trusselen.

   Dessverre foretrekker palestinerne og arabiske stater å kalle Israels forsøk på å forsvare seg selv for terrorangrep. Det er enda mer uheldig at de har en rolle i å forme verdensopinionen, og mange steder rundt om i verden har folk en tendens til å tro på dem og anklage israelerne som mordere, og oppfordre til å slette Israel fra kartet.

   Hamas plasserer mange av sine rakettutskytningsramper ved siden barnehager og moskeer. Lederne for Hamas har en tendens til å skjule seg i nærheten av offentlige steder, som i sykehus i Gaza.

   Det er et fryktelig spill de spiller. Hamas prøver å få Israel til å treffe uskyldige mennesker, for å få Israel til å se ond ut. Du bør vite at den israelske hæren gjør store anstrengelser for å unngå å skade sivile palestinere, selv om Hamas ikke synes å bry seg i det hele tatt hvis de blir skadet - dette kan være vanskelig å tro, men det er deres strategi.

   Israel forsvarer seg selv, og at de har rett til å gjøre det!

*

   Rune L. Hansen:
   Johnny Wæhler, 18.11. 2012:
   "Litt tidligere i dag meldte NTB at Barth Eide har vært i kontakt med den palestinske presidenten Mahmoud Abbas. Norge gir de palestinske selvstyremyndighetene (PA) 58 millioner kroner i umiddelbar bistand."

   Fordi "palestinerne" skyter på Israel utløser det straks 58 millioner ekstra til dem... Merkelig logikk!
   - Israel har sagt at de forbereder bakkeinvasjon
   Utenriksministeren bekrefter overfor NRK at Israel infomerer andre land om opptrappingen."

   Rune L. Hansen:
   http://www.idag.no/ledere-oppslag.php3?ID=21739
   IDAG.NO - Norge IDAG
   www.idag.no
   Dagsrevyen 1. november tok opp 200 000 israelske bosettere på «Vestbredden ». De knuser «drømmen om en palestina-arabisk stat» med sitt blotte nærvær. Og nå er det kommet to «ulovlige bosettinger» til, sa NRK.

   Rune L. Hansen:
   http://www.document.no/2012/10/dag-40-nobelpris-modtager-brugte-eu-millioner-pa-palaestinensisk-terror-mod-israel/
   Dag 40: Nobelpris-modtager brugte EU-millioner på palæstinensisk terror mod Israel
   www.document.no

   Thora Brudal:
   Takk for infoen, Rune. Nyheter som dette gjør meg helt sjelven og skjærer meg langt inn i hjerterota.

   Rune L. Hansen:
   Noen ord fra Herman J Berge:
   "Dersom Stang nå plutselig, med dette utspillet, hadde tenkt å vise sin medmenneskelige side, vil han straks bli stående målløs og innmalt i et hjørne dersom han samtidig skulle bli konfrontert med alle slakterprisene som Nobelkomiteen har delt ut, i hans rådhus, etter endt blodsutgytelse?

   Én ting er i hvert fall rimelig sikkert, og det er at Stang har mye å lære av Nobelkomiteene de siste 40 årene. De har, nær sagt i alle år, delt ut prisen (til den eller det som gir mest) uten engang å vite hvorfor, og dét – til tider – til verdens største krigshissere, terrorister, folkemorderer og menneskeslakterer. Stang, se bare hvor enkelt og uproblematisk Aase Liones fikset prisene til Kissinger , Sadat og Begin, eller hvordan Sejersted fikset prisene til de Klerk , Arafat, Rabin og Peres. Her snakker vi ikke bare om kvalitetskorrupsjon og høyverdig historieløshet, men også om det totale fravær av interesse for ” mottakerens synspunkter. ” Er det ingen som har fortalt Stang at mottakerens synspunkter ikke er av den minste interesse når belønninger for utført arbeid skal gis?"

   http://www.rettsnorge.no/Dagens%20kommentar/2012%20Dagens%20Kommentar.htm
   .: :: Dagens Kommentar :: :.
   www.rettsnorge.no
   Ja, i dagens VG kan vi på ny lese om dagliglivet til elitens nikkedukker. Denne gangen er det en dommer fra et veldig ukjent distrikt i Norge som har begått en straffbar handling .

   Rune L. Hansen:
   http://radiobergen.org/index.php?option=com_content&view=article&id=19:nasjonal-og-internasjonal-sosialisme&catid=1:politikk&Itemid=33
   Nasjonal og Internasjonal Sosialisme
   radiobergen.org
   Radio Bergen info

   
---
---

   Harald Halvorsen, 17.11. 2012:

   N.R.K. kjenner bare jødehatere, men da var ingen nyhet

*

   
---
---

   Tore Svendsen, 17.11. 2012 shared Yusuf Khan's photo:
   http://www.facebook.com/tore.svendsen.7/posts/406715136065947


       293707_421113094620982_72641828_n.jpg
        http://www.facebook.com/photo.php?fbid=421113094620982&set=a.101185803280381.1482.100001668841319&type=1&ref=nf

*

   Rune L. Hansen:
   http://www.idag.no/ledere-oppslag.php3?ID=21739
   IDAG.NO - Norge IDAG
   www.idag.no
   Dagsrevyen 1. november tok opp 200 000 israelske bosettere på «Vestbredden ». De knuser «drømmen om en palestina-arabisk stat» med sitt blotte nærvær. Og nå er det kommet to «ulovlige bosettinger» til, sa NRK.

   Svein Arne Grønnevik:
   Nazi propaganda. Har ikke Israel lov til å forsvare sine barn? Er det israels ansvar at Hamas bruker sine barn som skjold?

   Tore Svendsen:
   Det er fint at dere offentlig støtter folkemord for da vet jeg akkurat hvor jeg har dere. Støtter man folkemord i et land bør man ikke påstå for meg at dere jobber mot folkemord i eget land!

   Rune L. Hansen:
   Les f.eks. artikkelen i Norge Idag, Tore. La ikke Ap-regjeringens propaganda-maskineri lure deg.

   Tore Svendsen:
   Krig er feil! Å drepe andre mensker er FEIL! uansett hvilket land dem kommer fra!

   Tore Svendsen:
   Å drepe barn er MEGAFEIL! Å det samme er å DØMME å FORDØMME andre mensker!

   Rune L. Hansen:
   Heil Hitler!

   Rune L. Hansen:
   Reell kriminalitet er feil. Det å forurette. Inklusivt å drepe. Men unnlatelse er som bekjent også handling.

   Rune L. Hansen:
   Forskjellen på rett og galt har alltid vært viktig.

   
---
---

   Tore Svendsen, 18.11. 2012 shared STOP THE NEW WORLD ORDER!!!!!!!!'s photo:
   http://www.facebook.com/tore.svendsen.7/posts/280779202025659?notif_t=mention

   Fytti helvete! å det her mener dere disse barna fortjente? Svein Arne Grønnevik Rune L. Hansen Dung Svalland

      img/35011_10151080428646540_602805111_n.jpg
       http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151080428646540&set=a.113675916539.107862.103004961539&type=1&ref=nf

      REALITY IN PALESTINE.

   I am not a religious person, perhaps Admin Lucas, Admin D OR Admin N could have written something appropriate for this!
I will tell you one thing though, I found myself saying 'oh my God, why?'

   :'(

*

   Rune Fardal:
   Du glemmer det viktigeste spørsmålet: Hvorfor tillater noen at barn eksponeres på en slik måte? Dette er Pallywood på sitt verste! Hamaz kan stoppe rakettabgrep, så stoper også Israels forsvar!
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151100501746150&set=a.10150821542961150.387192.716856149&type=1&theater&notif_t=photo_comment
   Timeline Photos
   By: Rune Fardal

   Tore Svendsen:
   Who is the terrorist Rune Fardal?
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=284090441712497&set=a.215896478531894.48083.211165412338334&type=1&theater
   Timeline Photos
   Who is terrorising who?
   Palestinians killed and injured by israeli forces VS Israelis killed and injured by Palestinian rockets....
   By: Occupy The Order

   Rune Fardal:
   "Terrorist" er ikke definert på hvem som dreper flest....... Her har du vel latt deg drive med av emosjoner som Pallywood vil du skal?

   Rune L. Hansen:
   Bare kriminelle og perverse mener eller tenker det, Tore Svendsen.
   Og det er de skyldige og delaktige som skal anklages og straffe-forfølges.
   Blodet og typen våpen er av under-ordnet betydning annet enn som beviser.

   Rune Fardal:
   "Terrorist" is not defined by who has the biggest loss! Terrorism is defines as realized, purposeful, violent acts directed against civilians (non-military) people or the authorities or their installations at times and places that would otherwise have been peaceful. Not by their incompetence or stupidity!

   Tore Svendsen:
   Hvem er EU som stemte fram alt dette faenskapet? jo det skal jeg fortelle deg er frimureriet å NWO! men det har vel ikke dere gidddet å sette dere inn i hva er for kriminelle å perverterte gjør gjerne ikke det for det passer ikke inn i den jævla livsløgnen dere lever på! Hvem faen er Pallywood? et nytt oppfunnet ord! Det samma er Hamas. Det eksisterer ikke!

   Rune L. Hansen:
   Det er tusener kriminelle terrorister og masse-mordere i Norge, av typen falske dommere, falske sakkyndige, falske politikere, etc. Mennesker som med forbrytelser gjør tortur, utplyndring og drap, uten at resultater av deres forbrytelser kan innfanges av et fotografi. Deres forbrytelser er ikke mindre alvorlige eller mindre groteske av den grunn!

   Tore Svendsen:
   Nemlig! Så hvorfor forsvarer du da den ene terroristen? fordi dem ikke angår deg personlig?

   Rune L. Hansen:
   Hva enten det er et bilde eller ikke, så ser du kanskje ikke den og de kriminelle?
   Tenk deg om, Tore.

   Tore Svendsen:
   http://www.youtube.com/watch?v=30ZDKmenLbY
   Nazareth - Please Dont Judas Me (Lyrics).wmv
   www.youtube.com
   Nazareth - Please Don't Judas Me. From the album 'Hair of the Dog'. 1975.

   Rune L. Hansen:
   Hitler og mange uskyldige ble drept i nødverge. Du tenker kanskje at det å få stoppet Hitler kunne og burde ha vært gjort annerledes og bedre? Eller med likegyldighet og unnlatenhet?

   Tore Svendsen:
   Intligente mensker bruker hue. Ikke nevene!

   Rune L. Hansen:
   Nødverge kan under visse omstendigheter være en plikt og et ansvar og ikke bare en rett.
   Det er langt flere som dreper med penn og papir i sine hender enn med så mange forskjellige, mere eller mindre synlige, andre våpen.

   Torill Karlsen:
   Det sykeste syns jeg, er at verden bare godtar det.. folk som oss. Vi har nok med vårt, så hva om unger dør?? Jeg tror du er den enste Tore som har lagt ut noe på min venneliste om det jævlige osm skjer.. et par til når jeg tenker meg om.

   Roy Waage:
   Da håper jeg inderlig at noen sprenger deg og din familie i fillebiter i "nødverge" Rune :)

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke typen våpen eller midler som er det vesentlige.

   Roy Waage:
   Man skal ikke så inderlig godta den urett som ikke rammer enn selv: Arnulf Øverland

   Rune L. Hansen:
   Du kan og bør straffe-forfølges for den der, Roy Waage.

   Roy Waage:
   Trist men sant Toril, har lagt ut en rekke bilder og linker til hva som foregår men det er få men ingen som bryr seg, legger jeg ut en vits så får man 50 likes med en gang

   Roy Waage:
   Dra til helvete Rune!

   Torill Karlsen:
   Støtter du Hitler Rune L. Hansen?

   Roy Waage:
   Det å håpe at noen bli rammet av det dem ønsker andre heter Karma og rettferdighet :)

   Rune L. Hansen:
   Dumhet og ondskap er nære og kjære søsken.

   Roy Waage:
   Det vet nok du alt om Rune som beskytter pedofile banemordere, terrorister, etnisk rensing og bruk av konsentrasjonsleirer for barn

   Rune L. Hansen:
   Hitler lot seg ikke stoppe av likegyldighet og unnlatenhet. Han drepte og drepte og drepte, og ville ha fortsatt med det om han ikke ble stoppet.
   Jeg reagerer rett og riktig i forhold til kriminalitet. Ikke alle og enhver som gjør det, tvert om.

   Rune L. Hansen:
   Dine beskyldninger er i beste fall bare dumhet, Roy Waage.

   Rune L. Hansen:
   Ingenting i verden foruretter, ødelegger og dreper mere og verre enn forhastede slutninger.

   Tore Svendsen:
   Her inne på min vegg er folk bare aktive når dem føler dem må belære den lille guttungen meg. For nye tanker er farlig det sjø!

   Dag Vidar Madsen:
   Bensin på flammen, slukker ikke brannen.

   Roy Waage:
   Alle som bruker eller støtter vold som en konfliktløser bør brenne i helvete!!

   Tore Svendsen:
   WTF? drar med seg unger for å se på at andre unger blir killa? jepp det er vel bare nyttårsraketter sendt ut et par måneder før planlagt? for det viser jo bildene?
   http://www.aftenposten.no/incoming/Rigger-seg-til-for-a-se-Gaza-bli-bombet--7048008.html
   Rigger seg til for å se Gaza bli bombet
   www.aftenposten.no
   Lokalbefolkningen i Sedrot, som er Gazas nærmeste by på israelsk side, har i hele dag samlet seg oppe på en høyde med god utsikt over Gaza som bare ligger seks-syv kilometer unna. Enkelte klapper og nikker når det har sett en fulltreffer i Gaza.

   Tore Svendsen:
   Er det i hele tatt noen vits å ta bilder å lydopptak av norske rettsaler? for i følge dere lyver jo bilder å opptak i denne saken.

   Rune L. Hansen:
   Du trekker visse forhastede slutninger kjappere enn Morgan Kane, Tore Svendsen. Mange som medvirker til forskjellige former for vold og kriminalitet gjør det motivert av forhastede slutninger. Ingen forbrytelse, ingen krig.

   Rigmor Fossdal:
   Jeg skjønner ikke helt.. norsk forvaltnings drap på egne barn er horribelt, men ikke på disse barna? Hvordan er det forenlig på ens egen innside?

   Rigmor Fossdal:
   Klippet med meg dette innlegget av Rune L. Hansen:

   "Nødverge kan under visse omstendigheter være en plikt og et ansvar og ikke bare en rett.
   Det er langt flere som dreper med penn og papir i sine hender enn med så mange forskjellige, mere eller mindre synlige, andre våpen. "

   Er det nødverge at disse små ligger strødd?
   Evt. lyver bildet- er det bare propaganda?
   Hva så om flere dreper med penn og papir? Gjør det disse drap(forutsatt at bldene er autentiske- og barna likeså)mindre "verdt"- fordi de er synlige?
   Jeg skjønner ikke logikken din. Dvs. jeg ser overhodet ingen logikk!

   Jenny Charlotte Haarberg:
   Bra, Søtingen min. All terror anngår alle. Uansett hvor i verden vi bor. Vi bor i samme verden, faktisk. Kunne vært oss!!

   Roy Waage:
   Man kan ikke si at man er mot Hitler og Breivik og samtidig støtte Israel, bare i går så slapp Israel over 300 terrorbomber over uskyldige barn i Gaza, mao 299 flere og langt kraftige bomber en Breivik, håper folk som støtter dette får 3000 ganger verre straff en det Breivik fikk...... jævla psykopater som sitter og onanerer til brennende småbarn flambert i Israelsk hvitt fossfor .... fy fa .... sier bare jeg ...er det mulig å bli så ekstrem syk og ondskapsfull ?

   Rune L. Hansen:
   Hvem sier eller har sagt at det ikke er horribelt?!
   Men hvem drepte? (Den falske dommeren, den falske ansatt i det såkalte barnevernet, den falske sakkyndige, de såkalte fosterforeldre som fangeholdt barnet, politi-mannen som medvirket i kidnappingen? Hvem av de, når alle og enhver av de og flere til var delaktige og med-skyldige? Og hvem mest og verst?) Og var det i nødverge?

   Rune L. Hansen:
   Hvor mange barn og andre uskyldige ble drept da Hitler ble drept? Og hvem sier at det var rett og riktig at de ble drept? Og hvem drepte de? Og hvilket straff-ansvar har de?

   Roy Waage:
   Nå må du for faen slutte med det barnehage pisset ditt Rune, noen drepte barn for 70 år siden så derfor må jeg også få lov å drepe barn, hører du selv hvor patetisk latterlig du er Rune ?

   Rune L. Hansen:
   Jeg har aldri vært i den der "barnehagen" din, og sprog-bruken din er bablende og forkvaklet.

   Tore Svendsen:
   Det er bare når man sjøl har vært utsatt for bombing å terrorisme å overlevd å tørt å bryte med samfunsfaenskapet å lært seg å tenke sjøl. At man er istand til å forstå hele bildet.

   Tore Svendsen:
   Språkbruken deres mot meg er faen hakke steike meg ikke det spøtt bedre Rune!

   Tore Svendsen:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=471800976191401&set=a.170474399657395.61473.170472039657631&type=1&theater
   Timeline Photos
   What is the "Illuminati"? The Illuminati are made up of many people, organizatio...
   Continue Reading
   By: Killuminati Soldiers

   Rune L. Hansen:
   Kriminelle er kriminelle, konkret hver enkelt av de. Uten forhastede slutninger og uten nødverge. De er enhver av de enkelt-mennesker med navn og identitet, som også de forurettede og ødelagte.

   Roy Waage:
   Jeg ville mye heller ha giftet bort datra mi til Breivik en til en sånn som deg vist jeg måtte velge Rune, han sparte i det minste de yngste noen du sier rett ut at du er mot, la terrorbombene regne over alle små som store så lenge det tillfredstiller dine perverse lyster Rune ... halleluja

   Rune L. Hansen:
   Ikke morsomt engang.

   Roy Waage:
   Her er en liten psykopat test, klarer du å se de 11 minuttene uten å strigråte så søk hjelp umiddelbart Rune, kul barnemorder som leder lander vårt :)

   Roy Waage:
   http://www.youtube.com/watch?v=ot7-JyLE9uY&feature=results_video
   EVERYONE NEEDS TO SEE THIS Be sure to NOTICE how Threatening they are to YOU!!! MIRRORED mp4
   www.youtube.com

   Rune L. Hansen:
   Og det ender kanskje med at sivil-befolkningen i Norge og andre steder blir reddet av de allierte en gang til?
   (Trekk ingen flere forhstede slutninger nu.)

   Tore Svendsen:
   Hva om spania bynner å bombe alle nordmenn som har flykta fra det norske barnevern Rune? Hadde du plutselig tatt parti med Stoltenberg da? Ja for du vet Spania er åsså hjem nr 2 for mange norske advokater å sånne høyt ansette dommere vettu.

   Roy Waage:
   Filmen er sett av mange millioner, youtube sletter og sletter men jeg og mange andre laster opp og opp igjen så folk får se feighetens konger i aksjon, en slik ondskap kan ikke lenger kalles for terrorisme men tipper over til satanisme!

   Rune L. Hansen:
   Jeg har enda ikke sett filmen, men jeg ser og hører, uten fotografi og film, årlig nye og flere ti-tusener uskyldige norske barn, foreldre og andre i Norge som blir torturert, utplyndret og drept av Jens Stoltenberg og hans venner og med-spillere.

   Roy Waage:
   Da fikk jeg rett igjen, jeg viste du var for feig til å se virkeligheten i øynene, sånne med antipati og virkelighets angst gidder jeg ikke å kaste bort energi på, lykke til videre i livet :)

   Tore Svendsen:
   Damn! Damn! Damn! Stop this fucking demo-N-cracy! Stop your own government! yea I talking to you all on my friendlist world wide! Stop going to work! Stop paying taxes! Stop buying things you dont need! Because thats the only way to stop this Demons going crasy in an Demo-N-crasy!!!!

   Rune L. Hansen:
   Det er ingen lykke eller videre i livet for oss, meg inklusivt, som blir torturert, utplyndret og drept, Roy Waage.

   Roy Waage:
   Ser ikke ut som om dere lide noe nød Rune ;)
   http://www.pakalertpress.com/2012/11/15/child-sex-rings-reveal-unspeakable-acts-of-power-elite/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+pakalert+%28Pak+Alert+Press%29
   Child Sex Rings Reveal Unspeakable Acts of Power Elite
   www.pakalertpress.com
   One of the most difficult