----- Denne side: db201212.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31.  ---- 
----- 
---  Desember 2012 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 01. desember 2012, Vinberget:

    Omtrent 3 minus-grader Celsius og kommet vinterlig sne her ute i natt, kanskje omkring 15 cm. Omkring 3 minus-grader hele formiddagen og dagen. Mørkt omkring 17-tiden. 4 minus-grader utover kvelden og mot midnatt.

   Enda en gang i min postkasse en påkostet trykksak fra Ap-partiet tilsendt meg som om jeg skulle være medlem i partiet! Denne gangen et 16-siders idiot-blad med overskriften "Praksis, AUF's medlemsblad, utgave 4/12. årgang 88". Det hjelper tydeligvis ingenting at jeg blandt annet har gitt de beskjed om at jeg aldri noensinne har vært medlem eller noensinne har vært i nærheten av å tenke på det. Og hvor mange andre gjør de dette og slikt overfor?

---
---

   Elin Brodin, 01.12. 2012 via Brodins snakkeboble:
   http://www.facebook.com/groups/123940187626318/permalink/504363422917324/

   Dette har jeg ventet på i 20 år ... På høy tid, dessverre!

   Norge degradert
   http://morgenbladet.no/samfunn/2012/norge_degradert
   morgenbladet.no
   – I Genève har en komité hos Høykommissæren for menneskerettigheter bestemt at Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter mister sin A-status. Fra når

*

   Ken Ove:
   Håper det hjelper da. Det ser ut til å spille liten rolle andre steder.

   Geir Alsvik:
   Et slag mot den norske sjølgodheita....

   Terje Sværd:
   Nåja ..
   Disse menneskerettighetene føres noen ganger ad absurdum.

   Elin Brodin:
   Det hjelper neppe noe særlig. Men det kan iallfall ikke skade. Legg merke til at barnevernsbarn nevnes spesielt. EMD har advart oss i et par generasjoner nå ...

   Ken Ove:
   Egentlig er menneskerettigheter bullshit. De krever som fenomen at noen andre enn deg selv skal få lov til å bestemme hvilke rettigheter du har. Folk ville hatt godt av å.kvitte seg med slavementaliteten sin ass...

   Julija Lande:
   Selvsagt på tide.... Folk i utlandet (for tiden får jeg behandlinger for livsvarige skader etter varsling) ryster på hodet når de hører hva jeg som varsler har opplevd/opplever i norge...

   Siri Blumenthal:
   Åh. Dette var jommen sterkt, Elin.

   Siri Blumenthal:
   Håper det får følger i form av mer selvransakings- og spørrende holdninger. Mer ydmykhet, ja takk.

   Rune L. Hansen:
   Men det er jo ikke bare "barneverns-barna" som får sine liv ødelagt, men også foreldrene. Ordene til Nils Butenschøn, direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter, tilknyttet Universitetet i Oslo, er i det heletatt for naive eller dårlig faktisk beskrivende mht. den bortimot fullstendige mangel på rettssikkerhet i dagens Norge. Og mht. de som styrer og dirigerer den sentrale offentlige forvaltningen motsatt lov og rett. F. eks. er jo det såkalte "barnevernet" i seg selv og på kryss og tvers i sin virksomhet politisk organisert groveste sort kriminalitet og så motsatt lov og rett og menneske-rettighetene at det er ekstremt.

   Erlend Kaldåga Madsen:
   ja komiteer må vi ha! :) masse komiteer!

   Rune L. Hansen:
   Reell rettssikkerhet og reell lov og rett må vi ha, og ikke falske og kriminelle politikere og dommere og ulovlige lover. Ingenting ER viktigere.

   Ken Ove:
   Jeg melder meg frivillig til å være øverste organ og skille rett fra galt

   Ken Ove:
   Generelt mer makt til organisasjoner som Amnesty ja :)

   Ken Ove:
   Da snakker vi fornuft.

   Irina Sang:
   "I lomma på konspiranoide"..
   Kanskje man bør lese innlegget?
   "– Vil dere protestere til FN mot degraderingen?
   – Nei, vi er jo enig i at vi i dag ikke oppfyller Paris-prinsippene (se faktaramme, red. anm.), der et minstekrav er en egen lov som sikrer uavhengighet, oppgaver og nødvendige fullmakter."

   Rune L. Hansen:
   Det er reell lov og rett som er øverste dommer. Det er hverken dommere, fortolkninger, politikere eller ulovlige lover som er øverste dommer.

   Ken Ove:
   Myndighetene er i lomma på folket. Massiv konspirasjon.

   Ken Ove:
   Rune, hva er reell lov og rett?

   Rune L. Hansen:
   Det burde du vite, Ken Ove. Det har mange slags konsekvenser at du, og hvem enn, ikke vet det, hva reell lov og rett er.

   Ken Ove:
   Du vet, jeg vet ikke. Hvis du synes jeg burde vit, synes jeg du burde opplyse :)

   Rune L. Hansen:
   Jeg syns ikke noe som helst om det.

   Ken Ove:
   Da burde jeg ikke vite da, i dine øyne, likevel. Vi har kommet til enighet.

   Håvard Hunsdal Schjong:
   Ingen røyk uten ild tenker jeg. Vi har masse konspirasjonsteorier i norge. Jeg tror disse teoriene er feil. Men de er et uttrykk for at noe er galt. Når myndighetene ikke har klart å lage et uavhengig kontrollorgan så antar jeg at de er redde for hva som kryper ut av treverket. Nå er kanskje mor-norge klar for å rydde opp.

   Ken Ove:
   Dette med konspirasjonsteorier...

   Ken Ove:
   Hovedpulsåren i en konspirasjonsteori er følgende tanke: "Alt jeg har lært er feil." Siden verden er så politisk og finansielt innrettet av menneskesinnet, blandes dessverre denne grunntanken inn i disse elementene av fantasien. Men tanken er god, absolutt, sjansen er stor for at alt du har lært kan være feil ;)

   Umm Sumayya:
   Jeg signerer hver bokstav i kommentaren din, Ken, hvor du starter m å skrive at menneskerettigheter er bullshitt.
   Veldig nytt for meg å se noen tale imot menneskerettighetene altså. Denne tråden skal jeg følge med på.

   Ken Ove:
   Hmm... Jeg har inntrykk av at konspirasjonsteoretikere er like forskjellige som alle andre jeg da. Du liker å stå i mål, jeg liker å være spiss, begge liker fotball. Følelsen man får når man finner sporene, avdekker den store sannheten, finner ut av at andre tror på det samme og liksom får alt bekreftet, det er vel følelser det først og fremst går i for mennesker, ikke logiske utganger og innganger? :)

   Irina Sang:
   Hvordan definerer man menneskerettigheter som "bullshit" (og hva legges i denne forbindelse i 'slavementalitet'?)- for å hente opp temaet som Umm Sumayya hadde merket seg over her?
   Hvilke synspunkter hadde du selv på saken Umm? Det er jo lov å mene ting selv også, og ikke bare følge med på "hva andre sier om saken"...

   Håvard Hunsdal Schjong:
   Konspirasjonsteorier oppstår fordi folk er redde.

   Ken Ove:
   Det jeg mente er at et sett rettigheter og plikter til mennesker ikke kan komme fra mennesker, så mye makt burde ingen ha. Jeg er min egen herre, du er din egen herre, vi er født mennesker og ingen kan komme og bane veiene våre som om vi var små og svake og hjelpesløse og følelsesløse.

   Irina Sang:
   Menneskerettigheter må vel ha like stor berettigelse som et hvert annet lovverk, som sies å ha som overordnet mål å ivareta enkeltmenneskets rettigheter. Som litt stort sagt kanskje kan sies å bety at man har rett til å "være frie mennesker, og (stort sett) gjøre som man vi"l - så fremt man ikke krenker andres rett til det samme..

   Ken Ove:
   Jeg liker ikke å bryte menneskerettighetene, og vil heller ikke at noen skal bryte dem, det er bare det at de finnes som irriterer, det blir å spille gud spør du meg.

   Irina Sang:
   Det er sant.. Men likevel er det vel et stykke igjen til man kan se frem til en menneskehet som er I Stand til å leve innen totalt anarki.. Dvs uten alle slike retningslinjer. I stand til å leve med "fullt personlig ansvar". (Selv om det i ett perspektiv selvsagt er slik det Er.)

   Ben Borgen:
   Her i Norge har vi alle rettigheter: Du kan høre hva du vil på nav oeller bup. om alle naboer. Du Har rett og plikt til å betale femdobbel skatt som fattig. moms. Røyk. Alkohol, Bompenger, gebyrer. Hva betaler Stordalen? Ikke en gang Bompenger! og kjerringa trekkes vel av på selvangivelsen så den går i NULL!.

   Ken Ove:
   Irina, det er bare det at lovverket ditt holder, en retningslinje holder, men jeg er lei av verdenspoliti her og verdenspoliti der, kanskje ting blir bedre uten? Det er noe med antydningens kraft. Menneskerettigheter antyder at de kan brytes også. Jeg vil heller overlate verden til fremtiden enn å se så mye makt i så få hender.

   Irina Sang:
   Vel, makten ER i "få hender".. Det er derfor man behøver også utenforstående kontrollorganer.
   Sakser: "som heller ikke har noen institusjon å gå til dersom de mener seg utsatt for krenkelser. Dette gjelder pasienter i tvungent psykisk helsevern, minoritetsgrupper, flyktninger og asylsøkere, barnevernsbarn, innsatte i fengslene og andre steder der mennesker er under myndighet av andre. Det er nettopp for slike grupper at en nasjonal institusjon skal ha en overvåkingsrolle, og kunne opptre uavhengig av statsmaktene."
Og dette ses i relasjon til dette: "Det ligger jo i selve statsmaktens natur at det vil være en skjev maktfordeling mellom utsatte individer og statsmakten, at det er behov for uavhengig overvåking og rådgivning. Dette glemmer man."

   Ken Ove:
   Jeg er også litt lei av at det skal være et stykke igjen til alt mulig, men der er det nok bare jeg som er naiv ;)

   Umm Sumayya:
   Irina, det er da liv å være enig med andre. Da tenker jeg det er like greit å signere noen som formulerer seg forholdvis bra ifølge en selv. Unødvendig å si det samme om igjen...

   Irina Sang:
   Det er mulig.. Jeg aner ikke hvilket grunnlag du har for å mene at mennesket nå burde "leve uten regler"

   Irina Sang:
   Umm: Jeg syntes ikke Ken Oves uttalelse var dekkende nok. Jeg ba ham da om å utdype den. Det har han nå gjort. Om ting står litt ufullstendig formulert, så fins der jo rom for flere fortolkninger - derfor ba jeg om din.

   Ken Ove:
   Jeg tenker at brudd på menneskerettighetene i en stor andel av tilfellene skyldes nettopp regler, hvilket også gjør FN litt skumm (for meg).lt.

   Ken Ove:
   skummelt* (stammer)

   Håvard Hunsdal Schjong:
   Jeg tror vi skal takke disse modige enkeltindividene som har klagd på norge og latt utenforstående ta en titt på oss. I de neste månedene kommer nok mye stygt frem i media.

   Ken Ove:
   Folket burde kvalifisere til kontrollorgan. Utsettes noen for statlig omsorgssvikt og forteller meg om det, vil jeg selvsagt gjøre mitt.beste for å hjelpe. Folket er alltid viktigst.

   Umm Sumayya:
   Grunnen til at jeg er enig i at menneskerettigheter er bullshit er simpel: jeg mener all slags menneskeskapte lover er bullshitt.

   Roar Ander:
   Bra at norsk sjølgodhet får et skudd for baugen for i virkeligheten er vi et lite rikt land med mest tanke for oss sjøl og det som tjener våre interesser.

   Ken Ove:
   Vi opererer alle fra ulike bevisstheter. Det skulle vært en menneskerettighet å bli forstått.

   Irina Sang:
   Ken Ove: Som du selv var inne på i den første kommentaren: Stort sett så har jo brudd på FNs retningslinjer ikke noen spesielt store konsekvenser . Dette er jo den første for Norge.. Etter å ha ignorert flere advarsler. Og hva det rammer i fremste rekke, er trolig. . Forfengeligheten. ("Pinlig ja") ... :(
   Umm: Anarki?
   Eller var det noe annet du hadde i tankene?

   Irina Sang:
   Det skulle i alle fall være en menneskerett å Mene hva man vil, Ken Ove .. Å forvente at alle skal 'forstå hverandre' er kanskje å stile litt høyt i første rekke..

   Irina Sang:
   Geir: Jeg har ikke lyst til å legge folk ord i munnen vet du.. Bedre å spørre..

   Umm Sumayya:
   Das stimmt, Geir.
   Og nei Sharee'a er ik menneskeskapt. Men det er ik en diskusjon heg tar her, for denne tråden handler IKKE om det :)

   Ken Ove:
   Det var mer ment som påfyll til idiomet som håpløs, vindubeskuende dagdrømmer, jeg mener selvsagt ikke at man kan gjøre det til menneskerett å bli forstått.

   Ken Ove:
   Enig i at vi holder den diskusjonen ute. Folk slutter alltid plutselig å se seg i speilet når det blir snakk om religion.

   Umm Sumayya:
   Pluss at jeg blir pisslei av folk som ikke klarer å holde seg til tena og ødelegger andres tråder. Jeg er her som sagt for å ovservere folks meninger rundt dette med degradering g forhold til menneskeretrighetene fordi mye som kommer frem fra deltakerne her, blant anner deg Ken, d r for meg helt nytt..

   Ken Ove:
   Er.det typisk norsk å være sjølgod forresten? Allerede da jeg var seks år og læreren sa jeg var heldig.som bodde i Norge tenkte jeg at det umulig kunne stemme. I internasjonale sammenhenger skammer jeg meg ofte over å tilhøre vårt statoilbårne samfunn.

   Ken Ove:
   Når folk tigger på gata og ligger i sovepose og milliarder sløses bort i julehandel blir jeg ekstra dårlig inni meg. Fysisk dårlig.

   Irina Sang:
   Enten man kaller samfunnet det ene eller det andre. Så er det i det minste greit å ha retningslinjer lik menneskerettighetene, med mulighet for utenforstående til å gripe inn dersom et lovverk gir mulighet for å undertrykke enkelte grupper i samfunnet. (Dersom det fungerer da. Verdenspoliti kan jo også ha sine bakdeler, det er jo helt klart.)

   Steinar Mikalsen:
   Hva kan vi gjøre da mener du?
   Å avlive uteliggerne er jo ikke noe man vil eller kan gjøre, og uansett hva man gjør så vil det komme nye..

   Irina Sang:
   Forts på forrige kommentar. I hvilket som helst samfunn. En lovgivning nasjonal evt. religiøst betinget, som muliggjør at enkelte, grupper eller enkeltmennesker blir undertrykket, bør kunne korrigeres.. :(

   Irina Sang:
   Steinar: Og avlivning var det mest nærliggende alternativet.? 

   Steinar Mikalsen:
   Hvordan skal du ellers få dem bort fra gata (Og ja det var ironi, men jeg er usikker på om enkelte har hørt det ordet før)
   Problemet er jo at med åpne grenser så vil det stadig komme nye tiggere om vi fullfinansierer latsabbene

   Roar Ander:
   Det er ikke bra at forskjellene mellom de som har mye og de som har lite bare øker i vårt deilige lille sosialdemokrati. Solidariteten som preget gjenoppbygginga etter krigen er nesten borte og de fleste er mest opptatt av seg og sitt selv om armoda lyser i nærheten.

   Ken Ove:
   Steinar, hvorfor er man lat når man tigger og ikke når man jobber som anleggsgartner? Hva tror du tærer mest på deg?

   Steinar Mikalsen:
   De er parasitter nesten hele gjengen

   Elin Brodin:
   Denne problematikken har jeg arbeidet med i mesteparten av mitt voksne liv. Bl.a. skrev jeg debattbok om den barnevernssaken som noen år senere førte til at norske myndigheter ble dømt i Strasbourg for grove, strukturelle brudd på menneskerettighetene. Under sløret av humanistsvada drives det ren terror mot mennesker uten stemme. Det gjelder barnevernet, psykiatrien og asylordningen, først og fremst. Ofrene for slike overgrep gjennomgår lidelser på linje med krigstraumer, og "folk flest" ville ikke trodd sine egne øyne om de ble konfrontert med elendigheten vi har bak velferdssamfunnets blankpussede fasade. Slikt unnslipper gjennomsnittsnordmannens fatteevne. "Konspirasjonsteorier" er noe ganske annet. Slikt driver EMD neppe med ...

   Magne Snorre Karlsen:
   Javel, OK, det er nå tre tråder om denne artikkelen her i bobla. Jeg har selv innledet med å si at det jammen var på tide at FN innså at Norge ikke har noe det skulle ha sagt når det kommer til menneskerettigheter.

   Magne Snorre Karlsen Postet opp tidligere i dag her i bobla.

   - --

   Kommentar postet opp av meg i en annen gruppe den 19. november.

   - --

   Jeg har mottatt anmodninger, fra flere leger innafor psykiatrien, om å ta livet av meg.

   Med tanke på at jeg, i 2007, fikk en slik grei beskjed av flere leger på psykiatriske sykehus, først på Lysskar i Haugesund, og så, etter å ha lagt på flukt derfra til Bergen, bare for å bli plukket opp av politiet og sendt til Sandviken Psykiatriske, og få samme beskjed der, er det klart at dette her var tungtfordøyelig. Det endte med to selvmordsforsøk, den høsten. Ett dårlig forsøk og ett langt bedre. Det siste forsøket var jo perfekt, rent bortsett fra at det ble jobbet på jernbanelinja mellom Rognan og Fauske den dagen jeg lå fastknyttet til sporet inne i en tunnel, og at det av den grunn ikke gikk noe tog. Så jeg endte opp med å fly ut i skogen og kutte meg opp med barberblader. Det ble det bare mye blod av. Jeg ble funnet av politiet, sydd hos legen og siden sendt til det psykiatriske sykehuset i Bodø, der jeg også ble mottatt med den største kynisme. Var innlagt i 2 1/2 år. Nå, snart tre år i etterkant av innleggelsen, begynner jeg omsider å komme meg skikkelig til hektene igjen.

   Det kan høres helt vilt ut. Men det er sant. Ja, jeg har til og med fått høre, i Bodø, at den eneste som skal kunne hjelpe meg nå, er Gro Harlem Brundtland. Stor sjanse for dét, liksom.

   Du kan altså si det sånn at jeg har gjort meg uhyre upopulær innafor den politiske eliten, den sosiale eliten, kultureliten og blant alle dette systemets glade voktere. Så til de grader at man står fritt til å gjøre hva man vil med meg, uten at det får konsekvenser for noen som helst.

   Sannheten kan altså være mye mer bisarr enn hva noen i verden vil anta den er.

   http://www.facebook.com/groups/123940187626318/permalink/504109122942754/?comment_id=504244359595897&offset=50&total_comments=105

   Brodins snakkeboble
   Så har virkelig ikke dette landet noe det skulle ha sagt når det kommer til menneskerettigheter noe mer. Jammen på tide.
   http://morgenbladet.no/samfunn/2012/norge_degradert

   Håvard Hunsdal Schjong:
   Du har rett elin. Jeg har sett det samme bildet, ut i fra erfaring. Jeg håper dette omsider kan komme frem i media og bli håndfast.

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 01.12. 2012:

   FN MED FORTJENT NESESTYVER TIL NORGE.

*

   May- Harriet Seppola:
   Leserbrev fra Hans Bauge

   Så har endelig Stoltenberg & Co og landet han styrer fått seg en skikkelig nesestyver. Norge har nå ikke lenger muligheter til å kritisere andre nasjoner for brudd på menneskerettigheter. Endelig har FN oppdaget at Norge har i lengre tid skjult for dem at Norge driver samme sporten selv, til og med tortur regelen bryter Norge mot. Altså EMK Art. 3. Barn blir fratatt foreldrene, kun fordi de ikke har nok penger, uforskyldt.

   Selv om barnevernet breker om andre ting som de får medhold i fylkesnemnda og at de fjerner ungene før foreldrene får sjansen til å gjøre noe med det. Ja, dette bryter mot samme kommisjon Art. 8. Så kommer FN endelig og degraderer Norge fra foreløpig kategori A til B. Det betyr at Norge ikke lenger har stemmerett og at Norge kan brøle så mye de vil, for det er ingen lenger som skal ta noe hensyn til det.

   Ytringsfrihet eksisterer ikke i Norge. Ingen kan komme og vise sin misnøye om det er noe galt i Norge, for det er ingen riksdekkende medier som vil ta i slikt. Her kan det virke som de indirekte har fått munnkurv. Der i gården påstår de at man må tenke på vær varsom plakaten. Disse kritiserer og anmelder de media som er så frekke å bryte VG sin vær varsom plakat, for det må jo stå der at ingen må kritisere den norske guddommelige regjering.

   Hva så med de to store riksdekkende TV kanalene? I TV 2 kommer det enkelte få episoder om hvor vanskelig enkelte har det til jul, men det bryr ikke regjeringen seg noe om. Man har jo Frelsesarmeen og fattighuset i Oslo, så regjeringen behøver ikke å bruke noe særlig penger på de som lite eller ingenting har i Norge. Da er det jo greit å bryte menneskerettigheten på dette området også. Om den før omtalte Art. 3 står det at ingen skal bli utsatt for tortur eller annen nedverdigende behandling. Det å måtte tigge for å brødfø seg selv og sin familie, er en slik nedverdigende behandling.

   Jeg vil i forbifarten nevne at namsfogden i Oslo har tatt 2 store jafs av min trygd som følge av en gjeld, der den norske stat nektet å dekke, når det nettopp var den norske stat som ved sin handlemåte ved å ta fra meg mitt levebrød, som følge av en ny lov. Det betyr at selv i Sverige kan man ikke klare seg med å leve for 2000 kr, men det mener altså namsmannen at man kan. Det er også en ting som dekkes av Art. 3. I skjerpende retning er at de mener at 2 personer skal leve av dette. Dette er ett spesielt grovt brudd på Art. 3, men ettersom de med sin handlemåte separerer min hustru og meg, bryter dette også mot Art. 8.

   Kristian Dirdal:
   Ja det er et brutalt land som anonserer i norsk presse etter nye foreldre til barn, og der barna har stor familie! Skulle ønske at Stoltenbergerne hadde vært i den situasjonen selv, for der i gården gikk nok karriere foran barna noe som kan karaktiseres som dysfunksjonellt og lite barnevennlig!

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 30.11. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/briantempel/516282121729762/

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Jeg opplever nå mitt værste mareritt og etter å ha lest en artikkel av Jan Hansen, kan jeg se at dette ikke er noe nytt. Jeg opplever at Barnevernet skriver løgner om meg og de manipulerer referater, ting blir tatt ut av kontekst så det høres grusomt ut og de legger sine utsagn til meg ut på en slik måte at det er jeg som har sagt det.
   I sommer sendte jeg et brev til Siv Jensen (Frp). Det var et meget kort resume av min historie. Svaret var selvfølgelig at de ikke kan gå inn i enkeltsaker, men samtidig opplyste de at de mottar en rekke slike mailer ukentlig. Hva må da til for å forstå at om de samler disse sakene så blir det ikke lenger enkeltsaker."

   Rune L. Hansen:
   At politikere og andre ikke skal kunne gå inn i enkelt-saker hører ingen steds hjemme. Alt og alle er nettopp enkelt-saker!
   Et dummere påskudd for liksom ansvars-fraskrivelse skal en måtte lete lenge efter.

   Rune L. Hansen:
   Under nisse-lue, dvs. uten full åpenhet, kan absolutt hva som helst av kriminell galskap foregå og er ingen tillitt mulig eller reell.

   May- Harriet Seppola:
   Det beviser jo bare at akkurat som i England , er det politikere , dommere, jurister og barnevernsansatte som driver pedofili og at disse tjener grovt på dette , enhver politiker måtte kunne gjøre noe med dette.

   Bjørg Brennan:
   - Og ikke en sjel i riket reagerer på dette ? Hva tiltak må til for få røyka ut rottene ?

   May- Harriet Seppola:
   Klarer man å få hull på en byll, ryker de .

   Bjørg Brennan:
   Der er ett "hull i byllen " som styrer alt, og d er penger....

   May- Harriet Seppola:
   Hele systemet er temmelig innfløkt , men etterhvert ser jeg at foreldrene har begynt å reagere, de tror ikke lengre på disse lattelige påstandene til barnevernet og løgnene som gjennomsyrer alt, at f.eks foreldre blir anklaget for å forgripe seg på sine egne barn , når disse barna kommer til ett rent helvete og blir misbrukt i barnevernets omsorg .

   
---
---

   Unni Anita Iversen, 01.12. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/159718297498266/permalink/198186510318111/

   jødehatet og de anti Israelske holdningene i AP går verden over.

   Vekker internasjonal oppsikt - Hamar Arbeiderblad
   http://h-a.no/Nyheter/Nyheter/tabid/72/articleView/true/moduleid/188340/
   h-a.no
   <p>Den grove jødehetsen på Facebook går nå verden rundt.</p>

*

   Almir Mesic:
   dette er jo god lesning for oss som vil ha en ny regjering

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke av snillhet eller dumhet Ap-mafiaen med Jens Stoltenberg og hans venner og med-spillere i stor stil stadig sender milliarder kroner ut av Norge og inn til verdens mest korrupte land og diktatorer, pluss norsk-produserte våpen og bestikkelser og betaling forkledd som u-hjelp og lån, etc. Og at de gir fredspris til Arafat, Obama og EU, etc.

   Rune L. Hansen:
   Litt krig i Afganistan og Libya, etc. er jo også med på å gi fortjeneste til de samme sine nettverk. Bare å pumpe på med propaganda via masse-mediaen for å få det hele til å se lovlig, pent og ryddig ut.

   Rune L. Hansen:
   Og krig er jo så fælt så, så det gjør seg med bilder av de stakkars selv-mords-bomberne på den ene siden i Israel, som alle så kan syns synd på.

   Mads Flaate:
   Desverre er det slike gammel komunisme med et hint av nazisme som styrer dette landet her...

   
---
---

   Jan Fordal, 01.12. 2012 via Grunnlovens Venner:

   FME Folkeaksjonen mot EU medlemskap
   http://www.grunnlovens-vektere.com/html/kpsb.html
   grunnlovens-vektere.com
   Kystpartiet, Steinar Bastesen

*

   
---
---

   Folkets Info, 01.12. 2012:

   ‎"Hadde du sagt på femtitallet at i fremtiden vill Norge rette seg etter lover laget av et Europeisk maktsenter. "De vil tilogmed bestemme hvilken krumning agurkene skal ha!" sier du med et oppfart og flakkende blikk. Da hadde de trodd du var gal."

   - kommentar fra Chris4362947 under Dagbladets artikkel "Veien til konspirasjonstenking"

*

   Lasse Rørmyr:
   .....og hadde noen meldt oss inn i EØS i 1945,ville vedkommende blitt skutt på Akershus festning sammen med de andre landsforræderne!

   Marius Nyborg-Hagberg:
   Lasse: Det var de egentlige forræderene som overlevde.

   Øyvind Solheim:
   De ville ikke bare ha trodd det, de ville ha visst det. Vi er alle gale... blitt...

   
---
---

   Roger Karlengen, 30.11. 2012 via Norgespartiet:
   http://www.facebook.com/Norgespartiet/posts/10151200649102833

   vel og bra men hva er planen.......finansinering?????

   Bygge nye veier.
   Gi helsevesenet det som trengs for å gi det norske folk den helsemessige hjelp de har krav på.
   Fornye jernbanen dramatisk med høyhastighetstog og realisere Nord-Norge banen.
   Støtte bygging av bybaner.
   Definitivt og absolutt fjerne alle bomstasjoner.
   Bruke de 60 milliardene som staten tar inn via 15 avgifter på bilismen til utbygging av samferdselen. I dag går kun 2-3 milliarder av dette beløpet til vei.
   Sette mennesket i sentrum og gi de fattigste bedre økonomi og kjøpekraft.
   Føre en aktiv miljøpolitikk og sette ned prisen på miljøvennlige biler.
   Støtte en mer saklig rettferdig og troverdig klimapolitikk.
   Reetablere et forsvar som klarer å forsvare mer enn en bydel i Oslo. Det har nå kommet fram at vårt totalforsvar ikke makter mer enn dette.  Forsvaret vårt i dag er altså en nasjonal katastrofe.
   Sette skolene i stand til å gi elevene den beste opplæring som kan gis.
   Støtte etablering av private skoler som en selvfølge i det demokratiske Norge.
   Vi vil senke skatter og avgifter til et realistisk nivå. På linje med tankegangenbak reduseringen av passavgiften.
   Vi vil verne om Norges tusenårige kulturarv.
   Vi vil restaurere alle Norges gamle offentlige bygninger.
   Fjerne arveavgiften og formuesskatten.
   Gi kommunene større økonomisk handlefrihet. Det betyr styrking avlokaldemokratiet.
   Gi bøndene og fiskerne bedre muligheter og større egen frihet over sitt yrke.
   Støtte industrien slik at den ikke flytter ut av landet.
   Bedre vilkår for små og mellomstore bedrifter.

*

   Aina Viola Larsen:
   http://www.norgespartiet.no/partiprogram.html

   Roger Karlengen:
   gir meg fortsatt ingen svar........... vel og bra med gode ord. :)

   Rune L. Hansen:
   Du foretrekker kanskje ikke gode ord?
   Og rettferdighet, trygghet og trivsel er bare gode ord og vel ikke bra nok?

   Roger Karlengen:
   joda...... men ser ikke realiteten til og gjennomføre politikken, men for all del er med på en diskusjon. :)

   Aina Viola Larsen:
   ønsker du heller det forfedrene våres kjemper for våres etterkommere skal brytes helt ned. Dette landet våres er helt ødelagt , å på kanten av stupet, og Eu driver å klør seg i hendene så de kan få overtaket, og ødelegge det enda mer med godkjenning av våres udugelige regjering.

   Rune L. Hansen:
   Våres udugelige regjering? Politisk organisert grov kriminalitet. Mafia-virksomhet.

   Roger Karlengen:
   helt enig Aina...... men skal en kjempe for og få en nye regjering bør en ha realistiske mål,går ikke ann og love i hytt og pine...... jeg er en realist. :)

   Roger Karlengen:
   joda Rune..... men er og gjennomføre det,hvordan???

   Bjørn Erik Børta Borgersen:
   Gode ord metter ikke sulten munn!

   Norgespartiet:
   Hva er problemet Roger Karlengen med å overføre "Den Lovgivende Makt" fra Stortinget til folket?
   Hva er problemet med at folket på denne måten blir herrer i eget hus - Det Norske Hus?
   Er problemet ditt at vi da ikke lenger er under pisken av politiske ideologier og ismer?

   Det var jo ingen problemer med å innføre og organisere den gjennom korrupte parlamentarismen.
   Hvorfor skulle det da være så vanskelig å få innført et reelt og åpent folkestyre gjennom direktedemokrati?

   Ønsker du ikke å være solidarisk med folket ditt når du ser hvor korrupt demokratiet er som vi i dag lever under?
   Om du ennå ikke har hatt tid å ta til deg denne informasjonen fordi du heller vi kverulere så bør du lese det nå.
   Vårt falske demokrati.
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151165149327833&set=a.10151090297407833.449172.383011537832&type=1

   Bjørn Erik Børta Borgersen:
   Tror karlengen etterlyser en finansieringsplan!

   Stein Erik Ottersen:
   Er vel også et problem at om Norgespartiet står for at det norske folk skal bestemme så bør jo ikke partiet ha noe spesielt program utover akkurat det.... Alt annet betyr jo ingenting om folket skal bestemme.... eller er det tenkt at "partiet" skal legge føringer?

   Aina Viola Larsen:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4478421089135&set=a.1055382515310.10558.1548262499&type=1&theater

   Roger Karlengen:
   Jeg er solidarisk til tusen jeg...... men etterlyser en konkret plan og finansiering på hvordan dette kan løses, da hjelper det ikke med "gode" ord og solidaritet. :)

   Roger Karlengen:
   ja har lest handlingsplan................

   Aina Viola Larsen:
   Direktedemokratisk styring av skattemidler
   Dette er et forslag til et kompletterende Direktedemokratisk tiltak fordi detaljstyring via folkeavstemminger ikke alltid lar seg gjennomføre.
   Borgerne skal få lov å styre deler (25%) av det de betaler i skatt til prosjekter/ samfunnsområder/ satsingsområder de brenner for. Dette er øremerking av midler på en annen og mer demokratisk måte, en realdemokratisk måte.
   Områdene kan deles inn i f.eks «20 områder» og de 5 dårligst støttede områdene sjaltes hvert år ut og erstattes med nye for å sikre en dynamisk/ demokratisk rotasjon av interesser. Satsingsområdene kan være flere enn 20 dersom det viser seg hensiktsmessig.
   Denne styringen skal da skje ved avkryssing av aktuelle satsingsområder på skattebetalernes selvangivelser i form av et nummerert rutenett på baksiden av selvangivelsen.
   Skattebetaleren velger selv hvor mange av de oppførte satsingsområder som disse 25% av skattemidlene skal fordeles på.
   Det skal også vedlagt selvangivelsen følge en forklaring på hva de enkelte nummer (satsingsområder) i dette rutenettet representerer.
   Videre skal også en oversikt over denne listen med resultater settes opp av Norsk Gallup

   Stein Erik Ottersen:
   Tror nøkkelordet her er olje egentlig. Her skal vi isolere oss å bruke oljepenger til det er slutt. Det må jo bli bra det :)

   Roger Karlengen:
   det jeg lurer litt på også........ finansene. :)

   Aina Viola Larsen:
   Globalistene på Stortinget

   Den 10. januar 2008 holdt vi på å miste landet vårt.
   Da ble det igjen stemt i Stortinget over å forandre Grunnloven vår. Globalistene på Stortinget ønsker nemlig å legge folk og land inn under fremmed herredømme, altså under styring av en annen og fremmed makt.

   Det var i presse og media forventet et flertall i Stortinget for å forandre grunnloven vår. Heldigvis gikk det ikke Globalistenes vei denne gangen heller. 87 mot 74 stortingsrepresentanter sa NEI til endring av Grunnloven slik at det skulle bli lettere å melde Norge inn i EU, med andre ord: legge Norge inn under fremmed herredømme. Men stortingsrepresentant Inge Lønning (Globalist) gir seg ikke og varslet tidlig under debatten, og før avstemmingen, en ny runde i neste Stortingsperiode (2009 – 2013).

   Når det som står i Grunnloven ikke passer Globalistene, forandrer de den bare til sin egen politiske fordel og dermed mot folket. De har sågar gått ut i offentlighet og sagt at Grunnloven har gått ut på dato, stikk i strid mot Grunnloven selv. Deres målsetting er å lage en helt ny grunnlov som resulterer i at Norge vil ende opp som en global landsby.

   Heller ikke denne gang oppfylte de sine forpliktelser overfor folket og offentliggjorde sin grunnlovsstridige handling for å gi folket mulighet til å sette seg inn i saken og på forhånd få anledning til å kunne protestere. Den samme fremgangsmåte og handling ble utøvet da de gikk inn for, og stemte i stortinget med flertall om å legge ned Odelstinget, Lagtinget og riksretten.

   Stortinget må ryddes for slike politikere som ikke ivaretar folkets interesser og følger Grunnloven som er vårt fremste borgervern — vårt frihetsbrev. Globalistene (minimum 2/3 av representantene) i det norske Storting jobber nå likevel ufortrødent videre, og klarer de ikke i første omgang å selge landet helt gjør de det uansett stykkevis og delt — og dermed til slutt helt. Vi viser i den anledning til salget av fossefallene våre. Og våre øvrige naturressurser står deretter for tur.

   For å få en stopp på dette må vi få sagt opp EØS og Schengenavtalene.

   De beviser med dette sitt utspill at de er alt annet enn demokratiske. De er faktisk i sin utførelse av denne sin vanvittige politikk, direkte diktatoriske.

   Det norske folk blir direkte skamlurt og bestjålet på sine rettigheter, sin frihet og selvstendighet, av uredelige politikere som opptrer som en tyv om natten.

   1. Norgespartiet er etablert for å demme opp for, og snu denne for landet katastrofale utviklingen, og være stabilisator for å sikre rettsikkerheten.

   2. Norgespartiet setter mennesket og folket i sentrum.

   3. Norgespartiet vil legge makten i folkets hender gjennom bindende folke-avstemminger, i tråd med Grunnlovens ånd og prinsipper om 2/3 flertall i folket i viktige saker.

   4. Norgespartiet vil virkeliggjøre dette ved å innføre realdemokrati — altså et reelt demokrati der folket direkte har hånden på rattet i den fremtidige styringen av Norge.

   Dette er ingen politiske floskler, men en klar og ufravikelig målsetting. Og vi redegjør videre her i denne brosjyren for våre utradisjonelle og folkelige løsninger.

   Rune L. Hansen:
   Det er rikelig med ressurser og penger i Norge, mangler bare rettferdighet og respekt for reell lov og rett.

   Rune L. Hansen:
   Motsatt lov og rett tjener bare kriminelle.

   Aina Viola Larsen:
   Har vi ikke hatt Eu som er en blodigle, og forlanger alt av våres oljepenger så har olepengene kommet den Norske mer tilgode. Vi må fjernes oss fulstendig fra Eu. De har snart okkupert hele vårt land, og tatt i fra oss alt den Norske befolkning som tilhører oss av verdier og Naturresurser.

   Roger Karlengen:
   skal fortelle deg en ting Aina...... hadde det ikke vert for EU hadde ikke vi hatt den eksporten vi har i dag, vi kan ikke stå helt uavhendig, hva slags befolkning ville vi blitt?

   Norgespartiet:
   80% av norsk eksport går til EU som kun utgjør 6% av verdensmarkedet. ØNSKER VI at Norge bringes inn i en «økonomisk karantene» (EU), som da vil diktere vår utenrikshandel og avskjære oss fra å handle med det øvrige verdensmarkedet ??

   Aina Viola Larsen:
   Roger. Hvorfor ønsker England å gå ut av Eu.

   Roger Karlengen:
   hvorfor ønsker vi å være en del av EU........ jo fordi 80 prosent av vår eksport går dit som du skriver,skal vi ikke være med..... hva tror du vi lever av?????

   Roger Karlengen:
   olje varer ikke evig, vi må tenke nytt.......... den kan vi leve på,det er våres "pensjon" men den vil ikke vare evig.

   Roger Karlengen:
   da nytter det ikke å "øse" ut med lovnader........ det må være grunnlag for de.

   Aina Viola Larsen:
   Jeg tror vi har hatt det mye bedre uten Eu. Vi klarte oss nu før slik jeg kan huske i min oppvekst uten Eu, og uten olje. Vi ser ingenting av de her olje pengene. Det deler vår regjering ut i øst og vest langvekistan. De her oljepemgene kommer ikke den Norske befolkning tilgode, og det kan bare se den fattigdomen vi har nu her i Norge. Gråtende mennesker må gå på frelserarmen, og andre frivillige orginisasjoner for å få endene til å møttes.

   Rune L. Hansen:
   Er det noen som har tenkt å produsere eller eksportere noe ingen har bruk for?

   Roger Karlengen:
   hva mener du Rune..........

   Norgespartiet:
   Står de oppført i statsbudsjettet de hundredevis på hundredevis på hundredevis med milliarder som Stoltenberg har øst ut av landet.
   Så kan vi jo også spørre hvorfor vi skal bore etter olje i nord når folket fortsatt går og venter på utbytte av boringen i Nordsjøen.
   Svaret er ikke vanskelig.
   Vår kommunistiske statsstyrelse vil fortsette å ødsle våre verdier ut i den store verden slik de har gjort fra olje-"eventyret" begynte.
   Er det rart at et STORT flertall av folket ikke vil inn i EU og ut av EØS.
   Folket vil være herrer i eget hus. Men Roger Karlengen vil ikke stille seg solidarisk med folket i den saken. Han har ikke tillit til sitt eget folk, og mener det er bedre at vi står med lua i hånda overfor den makteliten som i dag ødelegger landet vårt, med det falske demokratiet vi lider under som verktøy.
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151165149327833&set=a.10151090297407833.449172.383011537832&type=1

   Roger Karlengen:
   Norgespartiet....... så dere som en "sponset" banner på facebook og så det som at det kunne vert interesant, men ser argumentene og realismen i det dere står for..... selvfølgelig er jeg solidarisk men argumentene deres er jo helt helt på tryne...... hvorfor ikke kanskje være realist og kanskje oppnå noe med det en mener.

   Norgespartiet:
   Hva er galt med å overføre "Den Lovgivende Makt" fra Stortinget til folket Roger Karlengen??

   Aina Viola Larsen:
   Roger. Så du mener det, at det er bedre at folket skal stå med lua i hånden, og at vi , den Norske befolkningen, ikke skal ha noen medbestemmelsesrett i vårt eget land. Fri og bevare meg for en tankegang du har!

 
---
---

   Ed Nja, 01.12. 2012:

   When are people going to learn that the family court is a mafia and you CANNOT NEGOTIATE WITH A MAFIA? I don't support Family Court Reform. I support the abolition of Family Court!

*

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 01.12. 2012:

   Nye utviklinger i Norge - andre lands reaksjoner mot vestlig barnevern.

*

   May- Harriet Seppola:
   Det har vært en del utviklinger i den senere tid som er til dels interessante.

   Negativt:

   På hjemmefronten bruker barnevernet og andre myndigheter svimlende summer i reklame, invitasjoner til bevertning og oppvartning på hotell etc, for å rekruttere flere foster"foreldre". Det skyldes sannsynligvis to ting: Det ene er: fosterfolk går lei og fosterforhold går regelmessig i vasken, langt hurtigere enn barnevernet fabler om. "Tilknytningen" mellom fosterpersoner og barn som blir tvangsplassert hos dem er det så som så med, konflikter og vantrivsel er det mye av; i det hele tatt ligger virkeligheten langt fra idealet. Penger til denne slags konstruerte "familier" er det eneste det er flust av. Det andre er nok at myndighetene planlegger neste års endringer i lov og praksis. Som vi vet skal barn og foreldre skilles enda bastantere på et tidlig stadium. Det skal kort og godt bli enda langt flere tvangsfjerninger og familiesprengninger.

   Selvsagt er utviklingen svært så negativ, men vi har visst lenge at dette kommer, og tvangsfjerningene er allerede begynt å bli kraftig trappet opp. Samtidig er barnevernet like lite som før i stand til å bedømme barn, foreldre eller fosterpersoner realistisk, og barn som i høy grad trenger hjelp får derfor stener for brød av barnevernet. Kun hvis barnevernet kan gå løs på foreldrene, er de interessert.

   May- Harriet Seppola:
   Positivt: Internasjonalt er flere land begynt å røre litt på seg.
   En del eldre og nyere saker er beskrevet "her": http://forum.r-b-v.net/viewforum.php?f=314
   FORUMET REDD VÅRE BARN - STOPP barnevernet! • View forum - >> Internasjonale konflikter og skade på.
   forum.r-b-v.net
   Belysning av barnevernets overgrep og familiens manglende rettssikkerhet.

   Anders Kleppe:
   http://morgenbladet.no/samfunn/2012/norge_degradert
   Norge degradert
   morgenbladet.no
   – I Genève har en komité hos Høykommissæren for menneskerettigheter bestemt at Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter mister sin A-status. Fra når

   
---
---

   Irene Hov, 01.12. 2012:

   Det er lov å gjøre feil. Det er måten du rydder opp etter deg, som viser dine menneskelige kvaliteter.

*

   
---
---

   Irene Hov, 01.12. 2012:

   ‎"Blant de gruppene i samfunnet som ikke har et godt menneskerettighetsvern i Norge i dag fremhever Butenschøn pasienter i tvungent psykisk helsevern, minoritetsgrupper, flyktninger og asylsøkere, barnevernsbarn, innsatte i fengslene og andre steder der mennesker er under myndighet av andre."

   Norge degradert av FN
   http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/12/01/norge-degradert-av-fn
   www.abcnyheter.no
   Norge degradert av FN

*

   Irene Hov:
   "Jeg mener myndighetene tidligere burde ha innledet en dialog med oss og sivilsamfunnet for å finne en ny ordning."

   Irene Hov:
   "– Jo, og stadig hører vi at Norge er det beste landet i verden å bo i. Det er mye rett i at menneskerettighetssituasjonen er god, men noe skurrer. Det ligger jo i selve statsmaktens natur at det vil være en skjev maktfordeling mellom utsatte individer og statsmakten, at det er behov for uavhengig overvåking og rådgivning. Dette glemmer man."

   Øystein Hagel Pedersen:
   alle i lovgivningen sitter på samme siden av bordet, da kan det ikke bli rettsikkerhet, enkelt og greit!

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 01.12. 2012:

   De politiske partier er så like at man trenger mikroskop for å se forskjellen.
   http://debatt.sa.no/-/bulletin/show/764992_valg-og-velgere

*

   Håkon Hansen:
   Ingen vits i å stemme i det hele tatt, egentlig. Samme ulla hele gjengen :-(

   May- Harriet Seppola:
   Det eneste måtte vœre Kystpartiet som er ett NEI TIL EU -PARTI , tror Demokratene også befinner seg pås samme nivå .

   Håkon Hansen:
   Håper at vi kan stemme på Norgespartiet :-)

   May- Harriet Seppola:
   Hvis folk kunne bidra med noen få underskrifter hver, så kan dere det . Ja til "folkemakt": https://www.facebook.com/groups/515363175150052/
   Underskriftskampanje for registrering av Norgespartiet
   Norgespartiet! Folkets Grunnlovsparti! Norgespartiet sier JA til folkemakt! NEI til politikermakt! Norge må gis et realistisk demokrati, et DIREKTEDEMOKRATI! Bidra med din underskrift for å la Norg...
   389 members

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 01.12. 2012:

   Brennpunkt Larvik
   http://www.brennpunktlarvik.no/index.php?%2Fee2%2Fhele%2Fom_makt_og_avmakt%2F
   www.brennpunktlarvik.no
   BRENNPUNKT LARVIK - KORRUPSJON OG MAKTMISBRUK FOR VIDEREKOMNE I SERIEN VOKSENOPPLÆRING I NETTVERK INSPIRERT AV DEN DANSKE SUKSESSFORFATTER OG MAKTMISBRUKSFORSKER, PROFESSOR KLAUS KJØLLER.

*

   May- Harriet Seppola:
   Hvorfor gliser du på kjempestore valgplakater?
   Stadig økende antall mennesker blir misshandlet og mister illusjonene og drives over på grenseløse ydmykelser og uførhet! Enkelte velger bevisst en kriminell løpebane som en reaksjon!
   Et viktig sykdomstegn for Demokratiet er Offentlig Korrupsjon. Dette har vokst til utrolige og dramatiske høyder. I dag kan man kjøpe en Dommer? En Rådmann? En Ordfører? Eller oppnå det samme med trussler og utpressing? Få politiet til å overvåke “brysomme personer” – med innsats som burde vært rettet mot den stadig farligere terrortrusselen – ofte reaksjon på samfunnets urett og provokasjoner mot enkeltmennesker og grupper. Svaret blir nye former for Anarki - en dramatisk utvikling! Men det er Arbeiderpartiets pseudokummunisme som terroriserer tusenvis av uskyldige mennesker! Barnevernet er det verste! En uhyggelig selvmordsrate i slike familier! Barneministeren bør stilles for Riksrett!

   Rune L. Hansen:
   Ingen vits i å forsøke å kjøpe dommeren eller rådmannen, for det har Ap-regjeringen forlengst gjort, med følgende pris-lapp: Pengene eller livet?!

   
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, søndag 02. desember 2012, Vinberget:

   4 minus-grader Celsius og mere sne her ute efter midnatt. Noe mere sne i løpet av natten og formiddagen, dagen også, med opptil 2 minus-grader, derefter igjen 4 minus-grader, fortsatt omkring 15 cm sne på bakken, eller noe mere. 5 minus-grader klokken 20. Noe stjerne-himmel, mørkt og minus 7 grader klokken 22, månen lysende avtagende noe høyt på himmelen i øst og 8 minus-grader mot midnatt.
---
---

   Rune L. Hansen, 02.12. 2012:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/4180461424575

   Menneske-rettighetene skal være en selvfølgelighet for alle og enhver, ikke være noe en må kjempe for å oppnå.

*

   Rune L. Hansen:
   Samfunnet og enhver må spørre seg selv: hvem i den offentlige (inklusivt politiske) forvaltningen er det som ønsker å forbryte seg mot menneske-rettigheten, eller som gjør det? Blandt annet og særlig fordi enhver slik forbrytelse er ulovlig og straffbar.
  Jeg henviser blandt annet til norske Straffeloven § 123:
   "§ 123: Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."

   
---

---

   Arild Holta, 02.12. 2012:

   FN fratar Norge status som menneskerettighetsnasjon

   (For ordens skyld: Det jeg skriver på nett kan de som kjemper mot barnevernsovergrep bruke nøyaktig som de ønsker. Ingen copyright! Stjel og del. :-)

   FN fratar Norge status som menneskerettighetsnasjon
   http://www.verdidebatt.no/debatt/cat19/subcat20/thread340428/ 
   www.verdidebatt.no
   Som ventet tar norsk media lett på at Norge har dummet seg ut for hele verden. Jeg kan ikke tolke den årelange ignoransen vi finner i media på annen måte enn at media er FOR Norges brudd på menneskerettighetene.

*

   Øystein Hagel Pedersen:
   det er godt det er noen som ser skjevhetene og mangel for rettsikkerhet.

   
---
---

   Rune Fardal, 02.12. 2012 recommends an article on Dagbladet.no:
   http://www.facebook.com/rune.fardal/activity/10151116686806150

   Kom til Norge for å stille i rettssak - kastet på glattcelle
   http://www.dagbladet.no/2012/12/01/nyheter/innenriks/rettssak/24638497/
   Nå vekker saken oppsikt i India.

*

   Lars Leiråmo:
   Stakkars?

   Rune L. Hansen:
   Er noen som helst tvil om hvem som styrer og dirigerer norsk politi, og hva norsk politi lar seg bruke til?

   Rune L. Hansen:
   Hva som foregår i Norge for tiden er langt verre enn opptaktene til Hitler-regimets mest intense faser?

   Lars Leiråmo:
   De var dømt...

   Flemming Tollefsen:
   Du mener muligens en dom alltid er det beste for barna Lars?

   Rune L. Hansen:
   Absolutt hvem som helst kan skrive eller avsi en dom. Og det er da også det som skjer i dagens Norge.

   Rune L. Hansen:
   Og motsatt lov og rett er Ap-regimets motto. Hvor utrolig det enn enda kan høres ut for noen.

   Flemming Tollefsen:
   Unnskylder ikke handlingen, men forstaar det slik at de ba om hjelp, men fikk det ikke.

   Rune L. Hansen:
   Hvilken handling er det du ikke unnskylder, Flemming Tollefsen? Ap-regimets?

   
---
---

   Kristian Berg, 02.12. 2012 via Norgespartiet:

   Dette skrev Thorbjørn Andersen, Halden i 2006. Det som han da skrev, har eskalert i turbo fart, og vi ser det enda tydeligere når i 2012.

   Politikk som en profesjon.
   Lederskribenten i Østlendingen, 29.oktober, brukte samme overskrift – og fortsatte: Vi kan like det eller ikke, politikk går mer og mer i retning av å bli en profesjon.

   ARNE STRAND – redaktør i Dagsavisen - kom inn på det samme, 5.3.06 - da han skrev følgende: ”Dagens stortingsrepresentanter utgjør en sosial og politisk overklasse. Politikk er for mange eneste karrierestige og levebrød”.

   UTTALELSEN er minst like aktuell i dag – og det nærmest vrimler av politiske og veltalende spradebasser og basserinner. De er ute etter posisjoner i SYSTEMET – og dermed makt over øvrige borgere. Valg-2009 blir neppe noe unntak i den sammenheng.

   VÅRE FORFEDRE – i motsetning til tidens røvergløgge folkeforførere – gikk inn for et politisk system som skulle sette det enkelte menneske i sentrum. Derfor har våre forfedre all grunn til å være skuffet – meget skuffet – etter hva som i årevis har foregått. Roterer de i sine graver – bør det ikke forundre noen.

   DET SISTE er hevdet også tidligere. Men gjentakelse mener jeg er nødvendig, fordi mange – alt for mange - ser bort fra hvilket resultat slik sentraliserende politikk fører til. Og om det sosialistiske systemet fargelegges rødt, brunt, grønt eller svart – blir for nordmenn flest hipp som happ. Diktatur er diktatur.

   BEHOVET for et politisk parti som går inn for desentralisering - og et system som er i tråd med Norges Grunnlov og dens intensjoner – er derfor høyst aktuelt. Jeg hadde nær sagt et Norgesparti.

*

   Tommy Rossing:
   De er samfunnklatrere på bekostning av oss. Slike svin ønsker vi ikke. De er der for å tjene oss, men det er det ikke gått opp for dem. ENNÅ.

   
---
---

   Yannis Emmanouel, 02.12. 2012:

   The case is as follows. Parents we scream foul of a child snatching system.

   Remember that these sarcastic idiots are calling us the "CUSTOMER".  

   Of course parents we are the "CUSTOMERS".

   Because we provide a product called children.

   This "product, will benefit the corrupt system and its benefactors in two ways.
   Way number one: £BILLIONS profits to so called foster care companies such as CORE ASSETS.

   WAY number two, once someone is in power either an MP, a Judge, a BBC employee, an actor, all of whom they might have fetish for young children, the children in care will be an easy target to be sexually abused.

   Who will listen to them?

   These kids are not allowed to talk to their parents or to anyone from outside their foster placement.

   And who is going to believe these rape by pedophiles victims?

   The same way that the parents of these children have been branded mentally unfit, the social services will get a false report by disgraceful, money grabbing psycatrist to write a report that the child who complaint is mentally unfit to.

   So here we are.
   Our children been removed because we may emotionally abuse them
   but they are free to be used as sex toys to peadophiles, and as a commodity.

   NO ONE MP has raised this issue.

   Even some Mps who claim to be champions of our "lost" children, and pretend that they feel our pains.

   So I would like to hear MPs such as John Hemmings to raise in the parliament the question, as to why a child in care costs to the tax payer £1700 per child per week?

   Does Mr Hemmings think that these are ordinary expenses?
   Can any MP including Mr Hemmings tell to the British taxpayer where the money goes out of the £1700 per child per week?

   If Mps are innocent, and if they have not commercial interest in the commodity called OUR CHILDREN, then these MPs must agree that this is a FINANCIAL SCANDAL TO A LARGE PROPORTIONS.

   Or perhaps we have to wait and find out after our children been raped, been destroyed, and after their abusers Died?

   WAITING FOR AN ANSWER FROM THESE CHAMPION POLITICIANS

   WHERE THE MONEY GOES?
   WHO PROFITS FROM THIS £BILLION INDUSTRY BEEN CALLED FOSTER CARE INDUSTRY?

   The foster carers receive anything between £400 to £600 per child per week.
   Where the rest £1100 per child per week goes to?

   SERIOUS FRAUD OFFICE SHOULD GET INVOLVED

*

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 21.10. 2012 via Støtt frigjøringen av Synnøve Fjellbakk Taftø:

   FN-SYSTEMET ER DEN OFFISIELLE SIDEN AV NEW WORLD ORDER .

   Utenriksministeren, globalistenes fremste agent.
   http://lesernesglomdalen.no/-/bulletin/show/759280_utenriksministeren-globalistenes-fremste-agent
   
lesernesglomdalen.no
   Utenriksministeren, globalistenes fremste agent.

*

   Magnar Stave:
   Kva har Amnesty gjort for Synnøve?
   October 21 at 10:05pm ·

   May- Harriet Seppola:
   Ingenting, har skrevet til hele styret , men de vrir seg unna og lar vœre å svare og kommer med den evige frasen at i Norge har vi full dekning av menenskerettigheter . Rettstaten er en kjempeillusjon.
   October 21 at 10:17pm · 

   Trond Ruud:
   Som Amnesty?
   October 22 at 1:30pm · 

   May- Harriet Seppola:
   Skal skrive enda ett brev til Amnesty med oversikt over hvordan menenskerettigheter, barnekonvensjonen og Grunnloven blir brutt , nå brukes det akkutvedtak i 80 % av tvangsovertakelsene, der foreldre og barn ikke aner at de står i barnevernets søkelys.
   October 22 at 1:37pm · 

   Trond Ruud:
   Hørte akkurat en debatt på radio hvor det ble påpekt at Norske myndigheter konsekvent unnlater å følge barnekonvensjonen de har forpliktet seg til. Så da er vel tiden moden for at staten Norge skal hales inn for Menneskerettsdomstolen i Strasbourg og bli dømt for brudd på konvensjoner igjen. Det har jo blitt en tradisjon efterhvert, det. Det står visst mye dåeligere til i så måte her til lands, enn i de fleste andre land som har forpliktet seg til å følge disse konvensjonene. Er det fordi rettsvesenet har opphørt å fungere, eller hva kan årsaken være?
   
December 02 ·

   
---
---

   Harald Halvorsen, 02.12. 2012:

   Assembly of the wicked create new Nazi-state
   
http://ivarfjeld.wordpress.com/2012/11/30/assembly-of-the-worked-create-new-nazi-state/
   
ivarfjeld.wordpress.com
   “The moment has arrived for the world to say clearly: Enough of aggression, settlements and occupation,” These are the words of Palestinian Authority President Mahmoud

*

   
---
---

   India's Smile Ngo, 01.12. 2012:
   http://www.facebook.com/photo.php?fbid=395529330527708

      30344_395529330527708_309407677_n.jpg

   INDIA's SMILE PROTEST & CONDEMN for this... ((The prosecution has reportedly proposed a sentence of 1 year and 3 months for the mother, and 1 year and 6 months for the father of the child. ))
   ========================
   NORWAY AUTHORITY -- "SHAME .... SHAME..."
   ========================
   Norway child row: Indian couple face jail for scolding son.
   ==
   Zeenews Bureau ::: Oslo:

   An Indian couple in Norway has been remanded to custody over fear that they will evade prosecution by returning to India, a statement by Oslo Police Department said.

   Chandrashekhar Vallabhaneni and his wife Anupama were arrested by Norway’s police on Monday for chiding their son.

   The couple has been charged with 'gross/repeated maltreatment' of their child by threats, violence/other wrong doing, under Section 219 of Norwegian law, added reports.

   The prosecution has reportedly proposed a sentence of 1 year and 3 months for the mother, and 1 year and 6 months for the father of the child.

   The Court of Appeals is in process of hearing the defence's appeal and the judgment will be pronounced in Oslo District Court on December 03.

   Indian authorities are making efforts to seek release of the couple. According to their family, an officer of the Indian embassy met Chandrashekar, who is in police custody, in Oslo on Friday and assured him full assistance. According to information reaching here, the officer collected all the details of the case and spoke to Chandrashekhar, an employee of software giant Tata Consultancy Services (TCS).

   The couple was arrested nine months after their seven-year-old child Sriram complained to his school teachers that his parents were threatening to send him back to India for wetting his pants.

   Originally hailing from Krishna district in coastal Andhra, Chandrasekhar was sent to Oslo by his company last year to handle a project. The family returned home in July this year.

   Chandrasekhar again left for Norway on November 23 for work. This time he went only with his wife leaving behind his both sons. A court in Oslo issued summons and later police arrested them.

   Chandrasekhar's parents and other family members here were worried about the couple. They appealed to the state and the central government to intervene to seek their release.

   According to the report, the child welfare authorities took Sriram for a month, but later returned him to his parents.

   Andhra Pradesh Chief Minister N Kiran Kumar Reddy directed Chief Secretary Minni Mathew to get in touch with the officials of the Ministry of External Affairs to seek the release of the couple.
 
   (With IANS inputs) — with Ihrc Headquarter and 53 others.

*

   Prabhakar Paul:
   Ye Norway wale pagal hain.. Wat d hell indian govt. is doing?

   Mrinal Sengupta:
   Shibthakurer apon desh naki ? Ora ki bhabe chhotoder baro kore ?

   Partho Burman:
   Spare the rod or spoil the child... where is that proverb gone...?

   Annina Karlsson:
   scolding+ I dont know wath it is?

   Ashok Moti:
   Videshi kanoon ka sawal hai..let our Indian Govt take urgent action !

   Prithwish Chatterjee:
   kudos to Norway for protecting children.... you cannot mistreat your kids just because you gave birth to them, they are not your personal "property". Children are vulnerable and needs to be protected by the state...

   Fightagainst Falsecase:
   SHAME.

   Vishnu Kulathur:
   V need more discussion

   Lena Buhr:
   I am almost 50 years old and my mother used to scold me and my siblnings with a clean but wet dish cloth. She would dash it gently on top of our heads if being too wired up. Fact is, that she became widowed while my youngest siblings had yet to start school. And we never, got hurt by that, on the contrary. She was left to single handedly care for us durin the early 70's. Harsh, I tell yah but still the best time in my life. We had little but instead a lot of love...♥ so the definition of scolding can be very varied but we all know from reality that social welfare LOVES these kinds of stuff! They prey on just about ANYthing just to get the hands on our kids. Sad, sad world we live in....

   Sunit Chaudhury:
   @Dear all, this is one more step against humanity, i appeal all of you as Official Spokesman of India's Smile Ngo, to protest against this barbarism.... Plz plz plz be active & protest with your maximum strength against any type of barbarism...

   Thunder Bird:
   This is not a problem for Norway. All Indian before leave their country they should understand the Countrry's where they are going to be. Understand the land of laws well before they leave their own country's land of law.

   Thunder Bird:
   @Fightagainst Falseccase: First try to change the rule of 498A and bring it to legible equity between Women and Men in India.

   Rune L. Hansen:
   Norwegian government don't take care of the children they are kidnapping, and they don't follow or care about law and justice.

   Rune L. Hansen:
   They just take children for fun and for money and by discrimination and whatever. That's the truth.

   Annina Karlsson:
   Same in Sweden so it is in place to put warnings out world wide so dont take your children to Sweden.

   Christina Andersson:
   http://www.change.org/petitions/to-all-leader-of-this-world-change
   STOP THIS CHILD INDUSTRY NOW!!!
   www.change.org
   Stop the Child – HUMAN TRAFFICKING Industry!!! In all over Europe (including throughout the entire world and spreading at warp speed) there is an...

   Christina Andersson:
   Please sign and share!!!!!

   Renee AndMike Peterschmidt:
   Imagine that you are parents of a 7 year old child who is having a difficult time with potty training/ bladder control. Imagine how frustrated you must be. And imagine that you come from a different culture and were taught cultural ways of parenting. Possibly, these parents don't have the education or knowledge to know positive ways to deal with this frustration. If a country, like Norway, supposedly thinks they are so "high and mighty" above other countries, why don't they offer non-judgemental help. For example, they could offer education and some thoughtful advice on how to handle a 7 year old child who is not potty trained. They could give education on seeing a urologist or specialist. Why not educate and encourage parents?!?! But they put these poor folks in prison! That is absolutely disgusting!!! This is abuse from Norway. And I am half Norwegian and speak the language. I am sickened by these Scandinavian countries acting so high and mighty, destroying families rather than lending a friendly helping hand. Tsk, tsk!!! Norway - this is a shame!

   Rune L. Hansen:
   It's a genocide, and a big and grotesq crime against humanity.

   Renee AndMike Peterschmidt:
   Speaking of cultural parenting differences, when I was last in Norway, I observed that Norwegian mothers put their babies in a buggy when they go shopping. When they go into a store, they leave their babies in the buggy out on the sidewalk alone, while the mother goes into the store to shop. In America - you Norwegian mothers would be the ones possibly arrested for leaving your baby unattended. And you judge these Indian parents?!?! Don't you understand cultural parenting differences?

   Annina Karlsson:
   I dont know wath problem my dother get ? My children was without napies wen they get 2 years old. Perhaps they distroy somthing in the stomac in big oprations? I dont know. She had extrem good kordination from she was smal baby. Or they are realy sik peapole perverting on my dother?

   Rune L. Hansen:
   They take all kind of children, and pervert and destroy both the children and the parents and the society. They don't need any reason, just say whatever they wont. And all and everything, the whole, opposite all legal laws.

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 02.12. 2012 recommends an article on Aftenposten.no:

   Et indisk ektepar er varetektsfengslet i forbindelse med at de står tiltalt for mishandling av sin syv år gamle sønn. De fletse kjenner til barnevenrets løgner og nordsk barnevern sdtår ikke høyrt i kurs i India.

   Norsk mishandlingssak vekker enorm oppsikt i India
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Norsk-mishandlingssak-vekker-enorm-oppsikt-i-India-7059560.html
   Et indisk ektepar er varetektsfengslet i forbindelse med at de står tiltalt for mishandling av sin syv år gamle sønn.

*

   
---
---

   Ole-John Saga, 02.12. 2012:

   De gærne har det godt men de blinde har det bedre, for de ser ikke hva de gærne gjør.

*

   
---
---

   Trond Ruud, 02.12. 2012 via InternetPosten:
   http://www.facebook.com/groups/204660792976807/permalink/305858656190353/

   Stoltenbergs (u)kultur
   Stoltenberg avviser at 22.juli-kommisjonen avdekket en «ukultur». Det bør bekymre oss, skriver politisk kommentator Berit Aalborg.

   Allerede i 2010 ble Statsministerens kontor varslet om en sikkerhetskultur som ikke fungerte i Departementets servicesenter og i Fornyings- og administrasjonsdepartementet, de to enhetene som har ansvar for sikkerheten i regjeringskvartalet.

   Daværende stedfortredende sikkerhetssjef, Jorid Bodin, var så fortvilet over situasjonen at hun til slutt varslet øverste hold. Til NRK fortalte Bodin i høst, at hennes budskap hadde handlet om en kultur som «på tross av øremerkede bevilgninger til sikkerhet, i liten grad omsatte disse til resultater». Hun mente dessuten at «det ble brukt mye energi på å tildekke faktiske forhold, slik at den reelle sikkerhetstilstanden ikke skulle bli kjent for tilsynsmyndigheter og de andre departementene».

   http://www.nrk.no/ytring/stoltenbergs-_u_kultur-1.8834565
   Stoltenbergs (u)kultur - Ytring
   www.nrk.no
   Stoltenberg avviser at 22.juli-kommisjonen avdekket en «ukultur». Det bør bekymre oss, skriver politisk kommentator Berit Aalborg.

*

   Rune L. Hansen:
   Litt mere sitat:
   "Ble sikkerhetsgradert
   Det var svært alvorlig kritikk Bodin la på bordet. Så alvorlig var innholdet i hennes notat at det ble sikkerhetsgradert, av hensyn til rikets sikkerhet.
Det mest interessante med denne historien er likevel hvordan Statsministerens kontor, og dermed Jens Stoltenberg selv, praktiserte ledelse. Dessuten viser historien hvordan en varsler, med inngående risikoforståelse, ble behandlet.

   Statsministerens kontor kvitterte nemlig med å sende varslingen tilbake til Bodins overordnede, til tross for løfte om anonymitet. Bodin ble deretter fratatt sine arbeidsoppgaver, og sluttet etter kort tid i jobben. Dette ledelsessignalet sendte Stoltenbergs kontor nedover i systemet anno 2010. Et halvt år før 22. juli."

   
---
---

   Rune Fardal, 02.12. 2012 and 2 other friends shared a link:

   Bekjemper korrupt politi med kamera
   
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Bekjemper-korrupt-politi-med-kamera-7059682.html
   www.aftenposten.no
   Videokamera på dashbordet er blitt en superhit i Russland. Kameraet er bilistenes trumfkort mot korrupt trafikkpoliti.

*

   Rune Fardal:
   Slike kamera skulle flere hatt med seg i møte med skkyndige, barnevern og i domstoler.... da hadde det blitt mange avsløringer

   Jane Kile:
   ja.... virkelig, for da ville man se hvilke små banale hendelser de kan få til å bli til en kjempe diagnose...... hehe... god idè....

   Einar Nyaas:
   Blitt veldig utbredt med "dashcam" på norske trailere også, for å dokumentere skyld/uskyld ved eventuelle ulykker....

   Jane Kile:
   og det finnes jo også nanny cam..... og andre små duppeditter.... for man vet jo godt hvordan rapporteringen skjer

   Hans Jørgen Strøm:
   enig Rune, jeg har tenkt mye på det.

   
---

   Ole-John Saga via Øyvind Solheim:
   Et annet tips, hvis du er i møte hos noen offentlige instanser her hjemme eller du er i et møte med en drittsekk sjef eller kollegaer for den saks skyld, skaff deg en mp3 spiller, da alle disse har en innebygd mikrofon og kan brukes til å ta opp lyder og stemmer. Mulig loven ikke tilater at man tar opp slike samtaler, men når man har med scumbags å gjøre, så blir lover irrelvante, og man lager sine egne regler, akkurat som drittsekkene gjør.

   Tor Bjelland:
   hehe, overgreps-systemet er i ferd med å bli en komisk liten skrekkøgle, av en febersyk dinosaur :P

   Øyvind Solheim:
   Er du med i samtalen så er det det, har tatt opp et hundretalls.

   Unni Anita Iversen:
   ikke forbudt å spille inn, men det sies at det ikke kan brukes som "bevis" om den som ikke er med på samtalen er blitt gjort oppmerksom på innspillingen.

   Tor Bjelland:
   siden opptaksutstyr er den nye standarden, så er det vel mer naturlig å si fra om en samtale IKKE tas opp på bånd ..

   
---

---

   Rune L. Hansen, 02.12. 2012 via Menneskerettsdomstolen Norge:
   http://www.facebook.com/groups/140618592655408/480390518678212/

   En rapport fra Human Rights Council of the United Nations General Assembly erklærer at tilgang til Internettet er en basis menneske-rettighet.

   A report from the Human Rights Council of the United Nations General Assembly declares access to the Internet a basic human right which enables individuals to "exercise their right to freedom of opinion and expression."

   http://broadband.about.com/od/International/a/United-Nations-Broadband-Access-Is-A-Basic-Human-Right.htm
   United Nations: Broadband Access is a Basic Human Right
   broadband.about.com
   An article about the United Nations declaration of broadband and access to the Internet as a basic human right

*

   Trond Ruud:
   Som rettighet på linje med tale og trykkefrihet, er jeg enig. Men som en økonomisk rettighet blir det skrullete, da det impliserer at andre har plikt til å holde oss med nødvendig utstyr og tilkoblinger. Og en plikt er aldri en rettighet, men det motsatte.

   Rune L. Hansen:
   Menneske-rettighetene forplikter i første omgang og fortrinnsvis ansatte i stats-forvaltningen og i hele den offentlige forvaltningen.

   
---
---

   Nina Karin Monsen, 02.12. 2012:
   http://www.facebook.com/ninakarin.monsen/posts/293595504085303

   Hei,
   Takk for gode ord. Har dere tenkt på - det har dere sikkert - at nå vil det snart komme en tilføyelse i norsk barnelov, om at barn ikke har rett både på en mor og en medfar.
   Om de skal opptre demokratisk må det stemmes over forslaget i Stortinget, slik det ble stemt over barnelovens 4 § a i 2008. Da vedtok de at barn ikke har rett på både en far og en medmor. Om de ikke er demokratisk innstilt, vil de bare lage en ny § (endre § 4 a eller føye til 4 b), der det må stå at et barn ikke har rett hverken på en far eller en mor, bare det får en medmor eller en medfar - eller begge deler. Stoltenberg som ikke ville mene noe om surrogati, mener selvsagt at hans venner som Øystein Mæland skal få viljen sin, til tross for at surrogati strider mot norsk lov og er straffbart i norsk lov. De har allerede foreberedt endrigen, en kvinne er ikke lenger bare en mor, - hun er enten biologisk mor eller genetisk mor, men de aller, aller fleste mødre er begge deler. Barnet er blitt en rettighet og en vare - vi lever i barnemarkedets tid, et av de raskest voksende markeder i verden,

*

   Reinert Vigdal:
   Ja, og at Norge er i forkant på styggedommen er meget trist. Hørte om ein "fabrikk" i USA? som produserer "barn" for salg. Horimelt.

   Alfie Jo WildRiver:
   Stå på!!

   Marit Karin Rein Wichne:
   All moral og etikk revner i dette ugudelige landet vårt med den rød-grønne regjering vi har.

   Marit Karin Rein Wichne:
   Bra Nina Karin at du skriver dette og det kommer frem. Stå på !!!

   Rune L. Hansen:
   Hvor enn "demokratisk" gjør ikke en ulovlig lov eller lov-bestemmelse lovlig. Lovlig lov og rett skal og må være i pakt med over-ordnet lov og rett (lex superior) for å kunne være lovlig.

   Kåre Rolland:
   Lurer på hva jens ville ha sagt til å ha 2 fedre eller 2 mammaer?, han som var så glad i sin ateisktiske mor,en ting er sikkert norge kjører mot det mest umoralske stupet på 1. klasse.
   
   Anne Margrete Steinsland:
   det finnes vel fremdeles en menneskerettsdomstol? eller er den tatt bort og i forvirringen.de må bare holde på så omfanget av psykiske lidelser øker... ja ja.de har jo så god beredskap der at det går sikkert bra.. må Gud straffe de som straffes skal.. i know he will..HE WILL

   Bjørn Johan Bjørgen:
   En ulov som aldri bør få flertall i stortinget. Ille går det den stat som kaster vrak på de kristne verdier.....

   Tania Randby Garthus:
   Barn leveres som varer på voksnes premisser. Menneskehandel er et annet ord for det som nå skjer med barn. At mange politikere synes at denne utviklingen er ok er helt ufattelig.

   Dag Rølland Aanensen:
   Hva blir det igjen av verdier i det offentlige Norge? Denne "kommunist-regjeringen" vi har er laaaaangt på vei til å ødelegge dette landet vårt. Et menneske har ingen verdi lenger. Jeg er flau over å være nordmann!!

   Tania Randby Garthus:
   Dessverre er det nok av politikere på den blå siden som også støtter det som skjer...

   Bodhild B. Aase:
   Huff, det er bra du redegjør så tydelig for dette. KrF tar klart avstand fra denne forførelsen, og arbeider for å bevare mor og far-begrepet.

   Anne-Britt Sørensen Nygaard:
   Vi er dessverre i ferd med å "fylle opp vårt beger"

   Anna-Bjørgunn Antonsen Nygaardsvik:
   Helt enig med deg. Det ser ut som om Arbeiderpartiet endrer lover etter hvert som de har noen i partiet som trenger det. Det er etterhvert mange som vil trenge denne endringen siden så mange henter "surrogatbarn" både fra India og USA. En trist utvikling. Det går jo serier på tv, hvor man ønsker å treffe en foreldre de aldri har sett og hvor stor følelsesmessig påkjenning de synes det er. Disse barna kan bare glemme å finne sine slektninger .....

   
---
---

   Benthe Seljestad, 30.11. 2012 via STATEN NORGE:

   – Verre og verre

   Og til tross for at han søndag røk ut av «Farmen», slutter han ikke å overraske.
   Til Dagbladet fredag forteller Andreas at han er åpen for flerkoneri, og at han ikke blir overraske tom han en dag blir tvangsinnlagt.

   – Tvangsinnleggelse er noe staten kan bruke mot folk som har en stemme de ikke liker, og etter hvert som ting tilspisser seg i et samfunn, vil det kunne benyttes for å tvinge folk til taushet, sier han til avisen.
   http://www.tv2.no/underholdning/gkn/farmenandreas-ser-ikke-bort-ifra-at-han-blir-tvangsinnlagt-3936742.html
   «Farmen»-Andreas ser ikke bort ifra at han blir tvangsinnlagt
   www.tv2.no
   Samtidig åpner 28-åringen for flerkoneri.

*

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Nei dette må ikke skje ,selvfølgelig, og vi som ser denne faren ,må agere i den retning att dem vet hva vi mener om det. Det er ikke det samme som "konspirasjonsteori" ,. Men dem ser for mye til storbror usa , for siden å overføre elede over i norsk lovgjeving . Dette er jo blitt praktisert ,ved EØS avtalen , og ulover ser ut for å bygge vårt land. Ulover tredd ned over hodene på den norske befolkning..... uten folkets viten og vilje . Så få dettye vekk da . Hvis dem ikke vil kjøpe varene våre så er det fullt mulig å selge dem til andre verdenshjørner . Vi i norge trnger ikke å selge eller gje bort vår suverenitet , bare for dette øæyemed. ...... det er i hvert fall helt sikkert.

   
---
---

   Tore Svendsen, 02.12. 2012:

   jeg har det fokus. å opplyse folk så dem ikke skal oppleve det samme som meg å min familie. av kjærlighet til menskeheten. men vet du hva?
   jeg har bare møtt hat å forakt over alt, utkastelser å blokkader over alt. å ingenting av det jeg sier, passer seg. å jeg skjønner jo ingenting for jeg missforstår jo hele tiden. ifølge dere.
   dere holder meg åsså utenfor alt, enda dere har meg på vennelisten. fakkeltog. viste ikke engang at det skulle være noe fakkeltog før på debatten i går. å sån er det med andre tingen å. ikke bare detta forbanna fakkeltoget. for det er åsså en ting dere alle har felles. ingen av dere gidder prate med meg fordi jeg ikke vil møte dere irl. jeg vurderer å slette dem få av dere som ikke har sletta meg allerede. for hva er vitsen med å ha folk på vennelista som ikke gidder snakke med meg? "dere kjemper en kamp for alles rettigheter". yea right. dere kjemper hvertfall ikke den kampen for mine rettigheter. for jeg tilhører jo ikke engang den delen av samfunnskapet deres hvor jeg engang er verd å prate med. når ord å handling ikke henger sammen så blir det hele meget falsk. det var en som fortalte meg en gang at det har vært motstand mot barnevernet tidligere. men så ble det stille på motstanderne å alt kokte bort i kålen å barnevernet fortsatte sin fremdrift. fordi aktørene for motstandskampen hadde fått seg nye yrker som fosterhjem å drev nå institusjoner eller var blitt talspersoner å sån dritt. menga seg med fienden å blitt som dem. jeg ser vi er her igjen. history repeat it self as usual.

*

   Tore Svendsen:
   jeg langer ut mot dere som kun har en målsetting nemli å fylle deres egen lommebok å leve på andres skade. under dekke å være engler. dere er like falske hele gjengen.

   Cato Martin Jakobsen:
   Syns ikke man skal slette og blokkere mennesker som har et annet syn på ting enn man selv, man må og skal akspetere at andre kan ha andre syn på ting, og det har til dags dato ikke skadd noen å få flere innfannslvinkler enn sitt eget. Stå på du,Tore!

   Tore Svendsen:
   det er åsså en ting dissa aktørene har felles. dem tåler ikke andres syn på saken å dem tåler ikke kritikk.

   Tore Svendsen:
   å nekter man å delta i lys å rose demoer eller fakkeltog mot eksteremisme så er man ekstremt slem å ikke verd å prate med.

   Tore Svendsen:
   sån ja der har Ingun Røysland blokkert meg. alt for å fremstå som en hjelpende engel sjøl.

   Audhild Østgård:
   Hva skjer her, Tore?

   Else Marit Bakke:
   Stå på du Tore, synes du er tøff som klarer å si ifra!

   Tore Svendsen:
   Nei hva skjer her a? jeg deler mine meninger.

   Audhild Østgård:
   Ok. Kom plutselig inn på denne siden. Har vært på Fb bare en uke, etter å ha blitt kastet ut for 1 år og 4 mndr siden. Vurderer sterkt å forsvinne herfra igjen. Bedre å treffe folk ute i den "gærne, virkelige verden". Her inne er det for mye spill, både på og bak scenen. Liker å se folk i øya, når jeg snakker med dem!

   Audhild Østgård:
   ;) :)

   Tore Svendsen:
   ja du får nå bare gjøre det som er riktig for deg. for meg er det riktig å ikke møte falske personer irl.

   Audhild Østgård:
   Hvordan kan du vite om de er falske eller ekte, om du ikke treffer dem utenfor nettet... face to face?

   Tore Svendsen:
   man trenger ikke møte folk uttafor nettet for å se at ord å handling ikke henger sammen.

   Audhild Østgård:
   Vel, så er eg kanskje "stutt av meg". For mye kan skjules her inne, for mye spill som tar energi! Handler om å velge sin arena. Iallefall for meg. Foresten; må komme meg ut av gr du foreslo for meg. Den ift generalstreiken. Finner ikke den fordømte knappen for å kunne forlate gr. Hvor finnes den?

   Tore Svendsen:
   det er bare å forandre status fra "deltar", til "ikke deltar"

   Audhild Østgård:
   Ok....takker!
   Da vet du sikkert hvordan jeg forlater Fb også. Har vært vanskelig å komme seg ut tidligere hører jeg. Kanskje forandret nå?

   Audhild Østgård:
   Så..... der forlot jeg gruppa. Puh... for runddans!
   Fb av-knappen?

   Audhild Østgård:
   Jøss.... tar du det personlig?

   Kirsten Tjessem Fagerheim:
   skjønner så jæ**** god åssen du har d... fikk nytt slag i tryne igår... brev fra nav om oppfostringsbidrag..... å jg har ikke engang fått d da jg ble fratatt min eldste sønn elle datter på 9 år... men d sku komme nå... å ikke har jg full stilling heller.... vente på tlf fra adv, høre hva me kan jør m dette..

   Audhild Østgård:
   At jeg vil ut av Fb Tore...!

   
---
---

   Bjørn Erik Bjorbekkmo and Irene Hov shared a link:
   http://www.facebook.com/b.e.bjorbekkmo/posts/543892195639144

   - Mange barn kommer til å lide
   http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.8862582
   www.nrk.no
   Ringsaker kommune har vedtatt en ambisiøs plan for barnevernet som vil koste om lag åtte millioner kroner. Men, det følger ingen penger med planen. – En god del barn har det ille og det skremmer meg, sier kommunestyrerepresentant Haakon Wiig.

*

   http://www.facebook.com/b.e.bjorbekkmo/posts/543892195639144
   Bjørn Erik Bjorbekkmo via Irene Hov:

   Irene Hov:
   "Illusjonen om at veeeldig mange barn barn lider hardt under foreldrenes omsorg gjentas i pressen til det kjedsommelige. Barna hentes fra hjemmet sitt og overlates til barnevernets vanskjøtsel og omsorgssvikt, med en fremtid bestående av utallige flyttinger, overgrep, manglende oppfølging og et kjærlighetsløst liv. Det skal meget grov omsorgssvikt til av foreldrene, dersom bv har noe bedre å tilby."

   Spørsmål: Hva er omsorgssvikt- spesifiser!
   Og, spørsmålet er ikke til Irene, men fortrinnsvis til hvilken som helst klovn ansatt i såkalt barnevern.

   Rune L. Hansen:
   Mange barn kommer til å lide? Ja, jo flere barn som blir kidnappet og fangeholdt dess flere barn blir lidende og ødelagt. Og foreldre.

   Lillerødvann Anita:
   Tru no f_n med det e på tide at de der kommunan klar å følg opp med de barna de faktisk allerede ha ødelagt livet til- de lov ved tilbakeføring etterværn... legg frem en eneste rapport om et vellykka ettervern- som kommunan LOV til dommera... vet ikke dåkk kommuneansatte at det faktisk e straffbart å LYG i retten!!!!! ??? Eg veit INGEN som e så respektløs for loven som barnevernet... heller ei NOEN som e så respektløs før barna VÅRE som det bv ansatte er!!!! de gjør en slett jobb når de flytt barn... å deretter gir de f_an!!!

   Lillerødvann Anita:
   Eg har aldeles ingen respekt før barnevern, eller staten når det gjeld arbeid med barn.... uansett hvor mye penga de legg til... så vil de neppe bli bedre menneska av det - dermed ikke bedre barnevern heller... Eineste eg sett min lit til e at andre land skal se hvordan norge bryt menneskerettighetan å at vi får hjelp snart!!!

   
---
---

   Unni Anita Iversen, 02.12. 2012 via Einar Nyaas:

   Leiesoldaten
   http://www.dagbladet.no/2012/11/30/magasinet/bortforinger/stine_brendemo_hagen/24623811/
   www.dagbladet.no
   Han lever av sikkerhetsoppdrag og henter hjem bortførte barn. Han planla flukten til kokain-dømte Stina Brendemo Hagen fra Bolivia. Men denne høsten gikk et av Martin Waages oppdrag galt. Nå risikerer to av hans menn å bli

*

   Rune L. Hansen:
   Mor kidnappet barnet, gjorde far derefter det samme?

   
---

---

   DEN SISTE OG FØSTE STATSMANN .
   by May- Harriet Seppola on Sunday, December 2, 2012 at 4:50pm ·
   http://www.facebook.com/notes/may-harriet-seppola/den-siste-og-f%C3%B8ste-statsmann-/10151269051474826

   En ikke helt oppdatert bok om Jens Stoltenberg er publisert. Jeg synes det mangler en del relevant informasjon, særlig den mest relevante, i boken om Jens Stoltenberg som Thor Viksveen presenterte i dag.
   Boken er ikke helt oppdatert for å si det slik. Thor Viksveen mener at Stoltenberg har tatt spranget til å bli statsmann etter terrorangrepet 22. juli.
   Min konklusjon er en annen.
   Jens Stoltenberg medvirker til å kamuflere hva som er hendt i virkeligheten.
   I beste fall.
   Thor Viksveen har hatt flere sentrale roller i norsk presse og politikk. Blant annet har han vært sjefredaktør for Rogalands Avis i Stavanger, avisen som ble betraktet som den nest viktigste i arbeiderbevegelsen etter Arbeiderbladet, nå Dagsavisen.
 
   Det har jeg vært også: Jeg tilhørte et annet miljø enn Viksveen, og det finnes ingen dato for når jeg ble borte som sjefredaktør fra Rogalands Avis.
Jeg ble tryllet bort ved hjelp av KGBs magiske grep. I seg selv en utrolig historie.
   Thor Viksveen har en bror som arbeidet i Stavanger Aftenblad. Stein Viksveen ble i 1999 siktet for å ha vært spion for den øst-tyske etterretningen Stasi. Det ble ikke tatt ut tiltale. Forklaringen vil du nok finne i hva jeg har forklart om tiden etter Berlin-murens fall.
   "Ingen mann har skrevet så mye og fortalt så lite," sa SVs Stein Ørnhøi om de mange memoarbøkene som statsminister i 17 år, Einar Gerhardsen, ga ut på 70-tallet.
   De kom i bind etter bind. Det var en feil oppfatning. Ingen har skrevet så mye og fordekt så mye, skulle Stein Ørnhøi ha sagt.
   Denne tendensen ellers til å utrope fremstående politikere som statsmenn og landsfedre og landsmødre, er et mønster som går igjen. Dette skjuler godt at sannheten er den motsatte av hva den blir fremstilt som.
   Det skjuler den virkelige rollen som disse menneskene har spilt. I et større spill hvor Norge er benyttet som russisk dobbeltagent mot USA og andre land.
   Illusjoner er fellesnevneren.
   Johan Nygaardsvold ble benyttet til å grunnlegge dette styret for staten Norge i et smart statskupp i 1939.
   I ettertid er det lett å identifisere Josef Stalins signatur under kuppet.
   Stalin ble samme år alliert med Adolf Hitler.
 
   I stedet for å bli stilt opp etter muren for å ha begått statskupp og deretter lagt landet åpent for tyskerne etter instruksjoner indirekte fra Stalins hemmelige tjenester, ble også Nygaardsvold gjenstand for persondyrkelse etter krigen.
   Johan Nygaardsvold endte opp med både borgerdådsmedalje og æreslønn for resten av livet.
   Pluss eget museum til hans ære. Det var ikke måte hvilken klippe statsminister Nygaardsvold hadde vært i stormens stund da det sto på som verst for fedrelandet.
 
   Selv om det ble innrømmet at også han hadde klare svakheter.
   For ikke at det skulle ta helt av.
   Med persondyrkelse.
   Av den første statsmannen i Norge i en kommende rekke av mange andre slik menn av statskupp i de over sytti årene som er gått.
   I denne sammenhengen er Jens Stoltenberg foreløpig bare den siste.
 
   Norulv Øvrebotten.

   Bakgrunn: Journalist, sjefredaktør, næringslivsleder og forsvarspolitiker. Programsekretær i NRK-Dagsnytt og NRKs utenriksavdeling 1979-86, redaktør i Firdaposten 1986-90, politisk rådgiver for forsvarsminister Johan Jørgen Holst, Forsvarsdepartementet, 1986-88. Sjefredaktør og adm.dir. i Rogalands Avis fra 1990. Ble fiktivt borte fra denne stillingen flere ganger i 1996 og 1997. Leder for og medlem av en rekke offentlige utvalg innen Forsvaret på 1980 og 90-tallet. Fransk utdanning fra Paris i 1984 og fra 1994-1996.
 
 *

   
---
---

   Dani McEvoy, 02.12. 2012:

   Human rights, accountability and justice have no leaders.
   You are either a supporter or an oppressor.
   Action is a necessary component of support.
   Inaction fuels oppression.
   Hundreds of videos pertaining to corruption, human rights violations, lack of accountability and horrific injustices are right here at your fingertips.
   I am an active supporter of human rights, justice and accountability.
   Are you with me?

   http://www.youtube.com/user/lawlessamerica
   Lawless America Channel
   www.youtube.com
   The Lawless America Channel features videos about government corruption and judicial corruption. Currently, the Lawless America Channel is displaying videos shot

   
---
---

   Lokal Agenda 21, Bergen:
   http://www.facebook.com/groups/406072242785078/

   Denne siden er laget for å prøve å få folk til å se at UN Agenda 21, ikke er så bra som United Nation sier. Kanskje derfor få har hørt om det. Den Globale Agendaen for det 21. århundre som UN har laget uten å spørre oss, er en fremtid de har lyst på. Ikke så sikke dere ville likt det visst de fullfører fremtids planen for 2015. 2020 og 2035. på UN sin side kan dere lese hele planen bare 300 sider. Planen er utviklet av Bruntland-kommisjonen i 1987 og skrevet under av 179 land i 1992 i Rio, Brasil.

   http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/index.shtml


---
---

   Sveinung Lunestad, 16.08. 2012:

   Vil du skjønne hvorfor Agenda 21 ble til og hvorfor de ønsker et Vestlig Sosialistisk styresystem... Sosialisme er når Staten styrer ALT, hva styrer ikke Norges Stat?

   Denne boken har åpnet øynene til mange siden den ble skrevet i 1971 av kongressman John G. Schmitz....

   ANBEFALES, og koster ingenting $15..

   http://www.infowarsshop.com/None-Dare-Call-It-Conspiracy_p_654.html

*

   
---
---

   Håkon Erling Johansen, 30.11. 2012:

   Trontaledebatten av Steinar Bastesen om Bilderbergerne 2003. ; http://www.grunnlovens-vektere.com/html/kpsb.html
   FME Folkeaksjonen mot EU medlemskap
   grunnlovens-vektere.com
   Kystpartiet, Steinar Bastesen

*

   
---
---

   Branislav Blazevac, 02.12. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/110240812327476/permalink/519057121445841/

   Bra jobbet, SV! Vanlige skattytere ender alltid med å få regningen, mens de fattige blir flere som tiden går.

   "– Dette har ført til at de super-rike ikke er skattepliktige de neste 20 årene, sier han."

   http://www.rogalandsavis.no/nyheter/article3056461.ece
   Slik lurer Stavanger-rikingene seg unna skatten
   www.rogalandsavis.no
   Et skattesystem så unikt at du ikke vil tro det, har ført til at de store, super-rike familiene ikke trenger betale skatt de neste 20 årene.

*

   
---
---

   Chris Johansson, 30.11. 2012:

   http://www.varldenidag.se/nyhet/2012/11/29/Myndigheterna-har-gjort-foraldrarna-till-framlingar/

*

   Chris Johansson:
   http://www.varldenidag.se/nyhet/2012/11/29/Indiens-ambassad-engagerar-sig-i-fallet/
   Indiens ambassad engagerar sig i fallet | Världen idag - världen ur ett kristet perspektiv
   www.varldenidag.se
   Världen idag, tidning med ett kristet perspektiv

   
---

---

   Øyvind Røed, 02.12. 2012:

   Eileen Monic Munkvold
   Min kommentar til Elin Brodins innlegg om barnevernet, på Elin Brodins snakkeboble:

   Elin Brodin; jeg har hørt advokater gråte av lignende historier, barns som er blitt nektet å dra i foreldres begravelser, barns som er blitt pågrepet etter søskens begravelse som følge av selvmord i institusjon som de også ville plassere det andre søskenet. Flott at du i din situasjon, "tar bryet" med å belyse dette. Men tiden er nå inne for å organisere en motstand på landsbasis som blir synlig og til å forstå av våre folkevalgte. En mobilisering av voksne, tale og skriveføre oppegående folk som resten kan henge seg på. Nå er det pokker ta meg nok!

*

   
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, mandag 03. desember 2012, Vinberget:

   Månen avtagende nokså høyt på himmelen i sør og 8 til 9 minus-grader Celsius, noe stjerne-himmel og derefter dottete overskyet her ute i natt og i dag tidlig. Solen lavt over horisonten i sør-øst klokken 10.45. Dus noe blålig himmel og solen nokså lavt over horisonten i sør og 6 minus-grader klokken 12. Hvitlig noe lyst og hvitlig himmel og 7 minus-grader klokken 15.30, dunkelt og 8 minus-grader klokken 17, derefter nokså mørkt, noe stjerner og 9 minus-grader. Noe stjerne-himmel, avtagende måne i øst og 10 minus-grader klokken 23 og mot midnatt.
    Jeg avsendte omkring 15-tiden i dag enda et brev til politi-anmeldelsen og til Statens Innkrevingssentral ( ekstern ). På faxen til SI fikk jeg beskjed om opptatt og prøv siden, så foreløbig dit bare avsendt pr. e-post, men jeg prøver igjen via fax dit også senere i dag. Gikk klokken 17.30.
---

---

   Annina Karlsson, 03.12. 2012:
   http://www.facebook.com/annina.karlsson/posts/373285002762502

   den här tidningen är bra att skriva i.

   Jag flydde Sverige när socialen ville ta mina barn - av Lena Olsson
   http://www.sourze.se/Jag_flydde_Sverige_n%C3%A4r_socialen_ville_ta_mina_barn_10680926.asp
   www.sourze.se
   Ingen lyssnade till min dotter sâ hon skrev till tidningen.

*

   Mariyka Tomova-Kallmyr:
   Tusen tack! Toppen artikel! Som vart fall da

   Mariyka Tomova-Kallmyr:
   samma hande oss 2007

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Jag är en ensamstâende mamma till två barn, nu 12 och 15 âr gamla. För två âr sen blev jag sjuk och bad socialen om hjälp, för jag blev inlagd pâ sjukhus. Hade inga anhöriga på bostadsorten. När jag sen kom hem blev det problem. En psykodynamisk utredning var igâng och barnen skulle bort frân mej i förebyggande syfte. De hittade inget konkret att anmärka pâ. Socialen menade att det var säkrare att förebygga eventuella framtida problem i vâr lilla familj. 

   Hela utredningen visade att man spekulerade psykodynamiskt. De hittade olika tragiska teorier i sina framtidsvisioner. De konstruerade en höna av en fjäder. Domstolen klubbade igenom det som myndigheterna önskade, LVU (tvångsomhändertagande av barn enligt Lagen om vård av unga), utan att ha ett normalt bevisunderlag.

   Min 13-âriga dotter skrev, i desperation, detta brev till tidningen i vâr lilla stad, dvs den stad där jag bodde, för mina tvâ flickor var i fosterhem på annan ort. Jag hade tidigare hamnat i en chock (krisreaktion) men var nu hemma igen. Min dotter ville få hjälp nâgonstans, ville komma hem. Det här är vad hon skrev:

   "Sâhär gâr det till i Sverige 2007. Jag ar en tjej i tonâren. Vi, mitt syskon och jag, fâr inte längre bo hos vâr mamma. Fast vi har bott med henne i hela vârt liv, är det inte lämpligt att vi bor med henne längre enligt socialen. Men det är ingen som haft nâgot att klaga pâ tidigare. Nu helt plötsligt är allt fel, pâ oss, på henne och pâ vârt hem."

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 03.12. 2012:

   Før kronprinsesse Mette-Marit dro til India for å passe et vennepars surrogatbarn, diskuterte hun med kronprins Haakon om det var riktig å dra.
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10056332
   Mette-Marit om surrogati-turen: Kronprinsen enig i at jeg burde reise - VG Nett om Kongehuset
   www.vg.no
   (VG Nett) Før kronprinsesse Mette-Marit dro til India for å passe et vennepars surrogatbarn, diskuterte hun med kronprins Haakon om det var riktig å dra.

*

   May- Harriet Seppola:
   Brev til kronprins "Håkon":
   https://www.facebook.com/notes/may-harriet-seppola/brev-til-hans-kongelige-h%C3%B8yhet-kronprins-haakon-om-barnevernet-i-norge-bruk-av-f/10150554420029826
   Brev til hans kongelige høyhet Kronprins Haakon om barnevernet i Norge / bruk av fostehjem og institusjoner .
<!--Version:1.0 StartHTML:0000000167 EndHTML:0000043571 StartFragment:0000000487 EndFragment:0000043555 @page { margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } A:link { so-language: zxx } --> TIL HANS KONGELIGE HØYHET KRONPRINS HAAKON, DET KONGELIGE HOFF , 0010 OSLO....
   By: May- Harriet Seppola

   May- Harriet Seppola:
   Trodde kongefamilien skulle støtte biologiske "foreldre": https://www.youtube.com/watch?v=YOvI_fZ876c
   Fosterhjemskampanjen 2011.mov
   www.youtube.com

   Magnar Stave:
   - Men hun var jo så jordnær!
   Det var Haugesunds Avis sin jornalist som tilfeldigvis støtte på Mette Marit i India.
   Trur det er uklokt av kongehuset på denne måten involvere seg i denne surogatisaka.
   http://www.h-avis.no/nyheter/men-hun-var-jo-sa-jordner-1.7671023
   - Men hun var jo så jordnær!
   www.h-avis.no
   Ansatte på Manav Medicare Center kunne ikke tro at det var en prinsesse de hadde hatt på besøk.

   May- Harriet Seppola:
   Jeg misliker den støtten til fosterhjemstjenesten og at de ikke gjør noe som helst for å støtte biologiske familier .

   Magnar Stave:
   http://www.h-avis.no/nyheter/historien-bor-vere-til-skrekk-og-advarsel-1.7670745
   - Historien bør være til skrekk og advarsel
   www.h-avis.no
   ADVARER:KrF Øyvind Håbrekke vil ikke kritisere kronprinsessen for hennes valg med å dra til India. Men han mener saken er et eksempel på hvilke problemer som kan oppstå ved å benytte seg av surrogatmor i utlandet.(Arkivfoto: Scanpix)- Historien bør være til skrekk og advarsel Av: Jøran Grønsta...

   Rune L. Hansen:
   Alt som er motsatt lov og rett er det kriminelle interesser for.

   Rune L. Hansen:
   Og mange homo-sexuelle og pedofile og menneske-handlere vil ha barn på flest mulig måter.

   
---
---

   Brev til hans kongelige høyhet Kronprins Haakon om barnevernet i Norge / bruk av fostehjem og institusjoner .
   by May- Harriet Seppola on Wednesday, January 25, 2012 at 10:27pm ·
   http://www.facebook.com/notes/may-harriet-seppola/brev-til-hans-kongelige-h%C3%B8yhet-kronprins-haakon-om-barnevernet-i-norge-bruk-av-f/10150554420029826

   TIL
   HANS KONGELIGE HØYHET KRONPRINS HAAKON,
   DET KONGELIGE HOFF ,
   0010 OSLO.     Moss, 25.01.12
 
 
   Jeg har nettopp sett youtubevideoen hvor Kronprinsen anbefaler alle å hjelpe til med denne fostehjemskampanjen kampanjen , og jeg håper at dette beror på manglende kunnskap om barnevernets virksomhet idag .
 
   Jeg ville trodd at Kronprinsen og kronprinsessen ønsker å frenmme at familien er det viktigste.
   Jeg er medlem av Norgespartiet , som har Grunnloven som basis og vi har arbeidet fram ett konsept vi vil jobbe og utvikle videre :
   Kjernefamilien er samfunnets minste byggesten, og benevnes også som samfunnets grunncelle.
 
   Vi kan kun bygge landet vårt ved å verne om kjernefamilien, mor, far og barn, som altså er den absolutt minste enhet i byggingen og bevaringen av «Det norske hus» - samfunnets grunncelle.
 
   Kjernefamilien er selve mursteinen - og å knuse den - slik det politiske etablissementet gjør idag, er ikke å bygge «Det norske hus», men å bygge fremtidens utopiske sandslott.
 
   Norge er idag i full oppløsning, kulturelt, familiært, åndelig og moralsk, fordi vår korporative, globalistiske og dikterende statsstyrelse bl.a. bruker barnevernet som et av sine politiske verktøy i denne nedbrytingen.
 
   Løsninger for å nå målet
 
   Vi vil istedet for dagens opprivende og destruktive barnevern, ta i bruk en form for «guvernante» eller «Nanny» til hjelp direkte i hjemmet, med råd og veiledning for familier som har problemer med økonomi, oppdragelse eller sliter med sykdom.
   Splittelse av kjernefamilien må ikke finne sted.
   ØKONOMI: Her vil Norgespartiet innføre motsatt tenkning. Det statlige politiske barnevern stjeler i dag systematisk kjernefamiliens barn og gir de til fosterforeldre, som får uhorvelig godt betalt-, 30 til 70 tusen pr. mnd pr. barn. På folkemunne benevnes og omtales dette konsekvent som statlig barnehandel. Norgespartiet vil definitivt og konsekvent ha en slutt på denne statlige barnehandelen, og omdisponere disse pengene til direkte å hjelpe og styrke kjernefamilien.
   Norgespartiet vil konsekvent og fullstendig avvikle barnevernet.
   Norgespartiet vil opprette og øyeblikkelig iverksette VERN AV KJERNEFAMILIEN.
   Alle barn som i dag er under såkalt omsorg av fosterforeldre, barnehjem eller institusjon, skal ved lov tilbakeføres sine respektive biologiske foreldre så langt dette er mulig. I noen tilfeller kan familier være så ille ute at barn ikke kan være hos sine foreldre men da SKAL den nærmeste familie brukes som hjelp og støtte og eventuelt et sted hvor barnet kan bo for kortere eller lengre tid.
   Kriteriene som i dag brukes skal radikalt forandres før et eventuelt Vern av Kjernefamilien skal ha grunnlag for å gripe inn i en familie. Det at et barn ikke er konformt i forhold til de rammer skolesystemet setter skal fjernes. Man skal vurdere hvert barn på barnets premisser og barnets familie på familiens premisser. Ikke innenfor et rammeverk fastlagt av staten.
   En del barn er understimulert i skoleverket noe som i mange tilfeller ender opp med både bråk og uteblivelse fra skolen. Dette har utspring i skolens oppbygging og ikke i selve familien. Familien skal behandles deretter og man må få en skole som kan tilpasse seg etter elever, ikke elever som skal tilpasse seg skolen, noe som oftere og oftere gjøres med «medisinering» bl.a. i form av Ritalin som IKKE er medisin, men et direkte dop.
   Et vern rundt kjernefamilien skal ha meget gode grunner før man kan iverksette tiltak i en familie. En av grunnene skal ikke være at et barn er mistilpasset i et samfunn hvor man skal støpe alle i samme form.
   Et vern rundt kjernefamilien skal også bygges inn i landets økonomi og “skattepolitikk”: http://norgespartiet.no/kjernefamilien/186-kjernefamilien.html.
   Slik det er idag har det blitt etablert ett nedbrytende angiversamfunn jeg aldri har sett maken til .
 
   Norgespartiet jobber med en del saker og hver dag kommer det telefoner og meldinger og rop om hjelp fra fortvilte foreldre som overhodet ikke forsrår hva galt de har gjort.
 
   Skal det virkelig vœre slik i det norske samfunn at biologiske foreldre skal bli kriminalisert bare fordi de beskytter sine egne barn ?
 
   Norge lanserte den 13.02.2011 sitt nye nettsted barnevernet.no, i skikkelig sosialistisk-kommunistisk-fascist ånd utbroderer de sitt ønske om at flest mulig gjør mest mulig ondt mot sin neste, angiversamfunnet, ta sin neste der det svir mest kan en “si”: http://www.barnevernet.no/Forebygge/Bekymret/Meldinger-til-barneverntjenesten1/
 
 
   Der står ingenting om hva falskt angiveri skal straffes med. Så nå blir det vel fritt frem for enhver å anmelde medlemmer av det mosaiske trossamfunn som omskjærer sine guttebarn, fordi de ikke liker religionen. Hevnen er søt, vil de tenke. Det lille positive er at angiverne visstnok må oppgis til fylkesnemda.
 
   «Du skal ikke bære falskt vitnesbyrd om din neste«, sier G-d’s Lov. Menneskers lover tar ikke slike smålige hensyn, spesielt ikke de sosialistiske.
 
   I Norge er det tverrpolitisk enighet om det marxistiske sosialistiske system som ble praktisert under Lenin og Stalin og i kommunistiske Sovjet og Øst-Tyskland (DDR), som i det nazistiske nasjonal-sosialistiske Vest-Tyskland. Sosialisme alle vegne om den er internasjonal, eller bare nasjonal.
 
   Dette er ikke noe nytt her i landet at politikken er sånn. Har vært slik i et helt “århundre”: http://www.nyhetsspeilet.no/2011/02/angiversamfunnet-big-sister-er-her/
 
   En av de mest sønderslitende saker vi jobber med er ett foreldrepar i Kristiansand som sammen med sine 3 barn levde ett lykkelig og harmonisk liv inntil det eldste barnet ble mobbet på skolen og foreldrene ønsket at dettte problemet ble løst slik at barnet ikke led under dettte .
 
   Utgangen på dette var kort fortalt at det ble sendt en bekymringsmelding til barnevernet , som snart utviklet seg til en tragedie hvor barnevernet kom til en slutning at alle tre barna ble flyttet og det hele skjedde på en ytterst brutal måte der 16-20 politifolk sammen med 4 barnevernspedagoger stormet huset .
 
 
   Politimennene pekte på faren med ett ladd håndvåpen mens den eldtste sønnen var vitne til dette han var da kun 13 år .
 
   “Den 19. 12. 2008 omringet politiet huset vårt ca kl 14.00. De stilte opp med en styrke på 16 til 20 politimenn og kvinner mot oss som er en fredelig barnefamilie med tre barn.
 
   De ringte på dørklokken og til hustelefonen, men vi nektet å åpne døren. Da gikk de til aksjon med spesialverktøy og brøt opp døren og stormet inn i huset med hele sin styrke.
 
   Vi oppholdt oss da ovenpå alle 5. Harald prøvde å gjemme barna: guttene i et kott sammen med meg, og jenta i en svær TV kartong.
 
   Etter å ha tatt seg inn i første etasje, stormet politigjengen opp trappen til andre etasje iført både skjold, hjelm og skarpladde maskinpistoler.
 
   Det var 2 bevæpnede politimenn og mange flere politimenn i sivile klær samt en uniformert kvinnelig politi.
 
   Politiet satte håndjern på Harald, og mens han satt i stua stod 3 politimenn og pekte på ham med sine skarpladde maskinpistoler.
 
   Vår sønn Samuel sto og så på det hele mens han ristet og skalv i hele kroppen sin. Jeg kom hen til ham og strøk litt på hodet hans og kalte ham ved navn: "Samuel, Samuel". Jeg tror om vi gjør det minste motstand vil de skyte oss på flekken.
 
   Jeg har opplevd Amerika krigen i Vietnam og sett mye vondt men det kunne ikke sammenlignes med det jeg så nå. De kom faktisk som de villeste og verste krigsmenn for å ta en barnefamilie.
 
   De formelig frydet seg over å ta barna fra oss. Flere smilte og pratet som om ingenting hadde hendt.
 
   Ariel og Jehudit oppholdte seg gråtende i ett annet rom ved siden av stua. Plutselig skrek Jehudit. Jeg ville da gå inn i rommet for å trøste henne. Men nei, det sto en svær kvinnelig politi som sperret døra (den var lukket etter jeg hadde kommet ut til stua). Hun ga meg følgende ordre : "Du får ikke lov å komme inn".
 
   Jeg følte meg sliten og miserabel. Jeg sa høyt til barna at de måtte be til Jesus.
 
   Harald spurte om ikke de to minste kunne få lov å komme ut å gi pappa en klem, men det fikk de ikke lov til.
 
   Fire kvinnelige barnevernshyener kom deretter i full fart rett inn i rommet der barna oppholdt seg. Jeg opplevde de som ville dyr, ja som Hyener. Etter en stund kom en av dem ut igjen, kaster et akuttvedtak på bordet og snakket til oss med smil om munnen.
 
 
   Harald reagerte: "Du smiler". Da tørket hun fliret av ansiktet og ble alvorlig.
   Vi ble beordret av politiet til å forlate huset ca kl. 16.00.
   Utenfor ved låven vår, kunne jeg iaktta to politimenn med en hund.
 
   Til sammen var det 2 små biler og en stor bil med 16 seter som blokkerte all inn og utkjørsel til huset vårt
 
   Vi ble så kjørt avsted i en politibil sammen med 2 politimenn til Kristiansand politistasjon midt i sentrum. Mens vi var i bilen snakket politimennene om sine gjøremål for denne uka uten at det de nå var med på påvirket dem i det hele tatt. Det var akkurat som om de de hadde tatt de verste forbrytere.
 
 
   Vi ble kroppvisitert med en gang vi ankom politistasjonen, og ble deretter tildelt hver vår glattcelle.
   Fra ca 16.30 sto klokka stille for meg. Av og til kikket noen inn i cella mi.
 
   Ca kl 20.00 ble jeg ført ut til forhør av en politikvinne. Hun skrev ikke alt jeg fortalte om men jeg signerte likevel.
 
   Like før vi fikk lov å forlate politistasjonen kom 2 barnevernsansatte inn og fortalte at barna lo og hadde det koselig. Jeg visste ikke om jeg skulle grine eller si noe til dem.
   En politikvinne kjørte oss hjem vel kl. 22.00
 
 
   Den 05. 01. 2009 hentet vi alle våre tre barn på institusjonen "Furukollen" i Arendal.
   Barna kunne da fortelle oss hvilket helvete de hadde opplevd.
   De ble først fraktet til politistasjonen i Kristiansand der BV vakten holder til. Der hørte de at både politiet og barnevernsansatte lo som bare det. En barnevernsansatt fortalte dem at det var staten som eide barna .”
 
   Nå avslutter jeg den første “barnebortføringen.”: https://www.facebook.com/groups/svalland/doc/211413652222191/
 
 
   Klagen fra barnevernets side var at de boddie i ett hus som var gammelt og at faren var gjerrig fordi de ikke hadde restaurert huset .
   Det faktum at dette var ett arveuoogjør mellom 2 brødre som først ble avgjort etterpå.
   Jeg har vitnet for ekteparet Svalland og bodd i huset i 2 dager, huset er i dag restaurert for adskillige hundretusener og er tilpasset barn .
 
   Politimesteren i Agder
   Tollbodgata 45
   4614 Kristiansand
 
 
   Anmeldelse av Barneverntjenesten i Kristiansand
 
 
   Vi undertegnede anmelder hermed Barnevertjenesten i Kristiansand på bakgrunn av vedlagte dokumenter vedrørende Barneverntjenesten i Kristiansand sin horrible og lovstridige håndtering vedr. omsorgsovertakelse av våre barn.
   Vi ber Politimesteren om å iverksette øyeblikkelig etterforskning på bakgrunn av de vedlagte dokumenter som følger denne anmeldelsen.
   Og vi påberoper oss i denne sak øyeblikkelig tilbakeføring av våre barn til oss som foreldre
 
   Kopi til:
   Advokat Harald Grape
   Justis- og Politidepartementet v/Justisministeren
   Krossen skole ved rektor
   Fylkesmannen i Vest-Agder
   Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet
   Barneombudet
   Norgespartiet
   Samfunnsmagasinet
   “Les mer”: https://www.facebook.com/groups/svalland/doc/211195075577382/
 
   Når det gjelder framgangsmåten til barnevernet , skjer dette på følgende måte :
   Saksbehandlingen foregår på følgende måte -
   Den enkelte barnevernsarbeider avgjør fritt om samtaler med impliserte parter tas over telefon eller ved personlig fremmøte.
   I stor grad benyttes telefon.
   Den avhørte foreholdes ingen rettigheter og heller ikke mulige konsekvenser av saken.
   Ofte nevnes det ikke engang at de opplysninger som gis, blir skrevet ned og brukt i saken. Man får ikke opplest hva saksbehandler skriver ned, og opplysningen blir ofte nedskrevet uten at det blir stilt ett eneste kontrollspørsmål.
 
   Den informasjon som innhentes, nedskrives på en måte, som synes å vœre av sterk subjektiv karakter, preget av den enkelte saksbehandlers oppfatning.
   Informasjonen blir ofte i stor grad sortert ut fra hva den enkelte saksbehandler anser for å vœre relevant.
 
   I barnevernssaker bygges det ofte på annen-, tredje- og fjerdehånds-opplysninger og ikke sjelden på anonyme meldinger.
 
   Anonyme meldinger er det umulig å forsvare seg mot.
   Neste omgang er Fylkesnemda og fremgangsmåten er denne:
 
   Fylkesnemnda har domsmyndighet, men er ikke underlagt de samme regler som domstolene.
 
 
   Domstolene er underlagt Justisdepartementet . Fylkesnemnda er underlagt Barne- og Likestillingsdepartementet , BLD.
   I tillegg kontrollerer BLD også Bufetat, Bufdir og Fylkesmennene.
   Ifølge Menneskerettighetene skal folk ha en rettferdig saksbehandling, og saken skal vœre åpen for innsyn.
   Fylkesnemndene er lukket og låst , ingenting dikteres eller spilles inn. Nemndsleder fører ofte protokoll selv, og referatet blir etter "lederens hode".
   Pressen har ikke innsyn i sakene i Fylkesnemnda, i vanlige domstoler får pressen tilgang i dommene (anonymisert) , og de kan følge de fleste sakene "live",
(selv om journalistene kan få taushetsplikt for nav og andre identifiserbare opplysninger).
   Fylkesnemnda er lukket og låst.
   I fylkesnemnda får nemndslederen sakene noen uker før saken starter, "meddommere" får saken overlevert 30 - 60 minutter før saken starter.
   I realiteten medfører dette at nemndens leder kan pense saken inn på lederens ønskede retning, da de andre ikke har mulighet for å lese gjennom flere hundre sider med saksdokumenter.
   "Sakkyndige" er hellige kuer, det er ofte psykologer som får oppdraget med å vœre sakkyndig. De tjener da kr.1000- 2000 pr. side de skriver, mange lever av oppgaven som sakkyndig for barnevernet/fylkesnemnda.
   Den ene dagen opptrer psykologen som sakkyndige og den neste dag kan de vœre "fagdommer" i samme fylkesnemnda i en annen sak.
   Her er hverken fylkesnemnda, lederen eller barnevernet ærlig uhildet, det er en klar inhabilitet og lojaliteten ligger ofte til systemet og kollegaene enn overfor de som blir "utredet".
   Fylkesnemndas leder bør vœre på åremål, "ett råttent egg" kan ellers bli sittende en evighet og ødelegge liv for mange mennesker.
   Fylkesnemndene bør legges ned og det ordinære domsapparat overta, gjerne med spesialdommere.
   Det er vanskelig å se behovet for særdomstoler som ikke en gang følger grunnleggende menneskerettigheter.
 
   Dette viser med all tydelighet at barnevernet er statlig og global galskap satt i system med systematiske overgrep og massevoldtekter på familier og ett politisk instrument for Globalismen, som har opprettet EU som verktøy for sin agenda, ETT VERKTØY SOM SAMMEN MED PSYKIATRIEN SYSTEMATISK MEDFØRER TIL SPLITTELSE AV HELE SAMFUNNET, HELT NED TIL DEN MINSTE ENHET, “FAMILIEN.”: http://norgespartiet.no/component/content/article/193.html  

   Stort sett sørger barnevernet for at det blir ansatt en sakkyndig psykolog :
   3.1  Er utrederne (sakkyndige) oppnevnt av barnevernet?
 
 
 
   Som regel velger barnevernstjenesten selv på en suveren måte hvilke sakkyndige man ønsker å bruke. Dette kan skape store rettsikkerhetsmessige problem. Erfaringene viser at barnevernet stort sett benytter sakkyndige som barnevernet er fornøyd med, og de er fornøyd med de sakkyndige som har en tilnærmet lik oppfatning av en sak som de selv. Sakkyndige som har avvikende oppfatninger, får ofte ikke ny henvendelse fra barnevernet. Det er uheldig at mange sakkyndige kan bli økonomisk avhengig av barnevernet. Det er derfor viktig å få svar på hvorfor akkurat disse psykologene er oppnevnt.
 
 
   3.3  Er utrederne selv ansatt i barnevernet?
 
   Det er et klart habilitets-problem dersom koblingen mellom barnevernstjenesten og utrederne er for tett. Her burde det kunne innføres en praksis lik den man har ved tvangsinnleggelser etter lov om psykiatrisk helsevern. Der skal legen som innlegger pasienten ikke være ansatt ved sykehuset.”: http://www.barnasrett.no/handbok.htm#0301
 
   Hva foreldren ikke får vite er at de har full anledning til å velge sakkyndig psykolog selv og at de skal vœre neig i hvilken psykolog som skal utrede familien:
Etter Tvistelovens §25-2 kan domstolen oppnevne psykolog , som vil få sitt mandat fra retten .
 

   Foreldrene har full anledning til å legge frem dokumentasjon og til å engasjere sakkyndige på ethvert tidspunkt i egen sak .
 
   Parten kan legge fram denne rapporten på linje med eventuelle rapporter fra sakkyndige, som er oppnevnt av barnevernet , men sakkyndig som foreldrene selv har opppnevnt , blir vanligvis ført som vitne , men foreldrene skal gi sitt mandat til den sakkyndige de velger “selv.”:
   http://www.psykologforeningen.no/Foreningen/Organisasjon/Utvalg-raad-og-interesseforeninger/Interesseforeninger/Foreningen-for-sakkyndige-psykologer-FOSAP
 

   Av de ca. 4000 utøvende medlemmer er det ca 100- 150 av disse som er oppført I departementets register for sakkyndige I barne- og familiesaker .
 
   Blandt disse igjen finnes det en mektig gruppe på 11 medlemmer og disse medlemmer ønsker absolutt å fjerne begrepet “ det biologiske prinsipp “ .
   Disse er Elisabeth Bache – Hansen , Terje Galtung, Turid Vogt Grinde , Kjell Hagen , Karen Hassel, Otto Heramb, Arne Holtet, Karin Kock , Fredrikke Lynum, Anne Paulsson og Knut Rønbeck og de tror at de besitter det seriøse vurderingsgrunnlaget I alvorlige barnevernssaker og at det taes for mye hensyn til foreldrenes rolle I forhold til barnets “beste”: https://www.facebook.com/note.php?note_id=10150318488044826
 
   Når da saken blir fremmet videre til Tingretten , viser det seg at ca. 400 av landets 800 dommere ikke har undertegnet hverken dommerpapirer eller dommered :
 
   Det er oppsiktsvekkende informasjon jurist Herman Berge nå nylig har publisert.
 
   Ifølge Berge sitter over halvparten av landets 800 dommere uten å ha gyldige dommerpapirer!
 
   Dommer avsagt av disse dommerne vil da være komplett ugyldige, altså såkalte nulliteter som det heter på fagspråket.
 
   Hvor mange slike ugyldige dommer som er avsagt under årenes løp kan bare overlates til fantasien.
 
   Men selv om dommene er falske og ugyldige så er konsekvensen for de dømte virkelig nok.
 
   Vår oppfatning om rettsstaten er altså en gjennomført ILLUSJON basert på et ufattelig antall UGYLDIGE “rettsavgjørelser”:
   http://norgespartiet.no/forside/251-falske-dommere-og-ugyldige-rettsavgjorelser-i-lrettsstatenr-norge.html
 
 
   Foreldrene får idag se sine egne barn 4 ganger i året med tilsyn på ett kaldt offntlig kontor , og barna får ikke engang komme på besøk i ett hjem de var og er meget glad i .
   Og i mellomtiden betaler staten mere og mere i erstatning til barn som har blitt misbrukte seksuelt og fått ødelagt hele sitt liv.
   Dette har nå pågått i 111 år, det var ikke nok med at Vergerådet fjernet barna fra Romanifolket , slik at de ødela livene deres, nå skal altså alle foreldre og barn i dagens Norge få knust alle sine drømmer , bli fratatt det kjœreste de har , slik at fosterforeldre skal motta opptil 80000 pr. Mnd for barn som aldri burde blitt flyttet .
   Forskere har advart mot dette i en årrekke , men barneevrnet lytter ikke .
   Den engelske psykiateren John Bowlby skrev allerede i 1960- årene en del skrifter som belyste følelsene til barn som ble fjernet fra sine foreldre og familie for øvrig.
 
   Barn som mistet sine foreldre ved død, taklet dette lettere enn når de ble fjernet med makt fra sin familie og han påviste at dette var årsaken til psykiske problemer senere i livet, og at dette også hadde meget alvorlige konsekvenser for ett barns personlighetsutvikling.
 
 
   Barnevernet og barnefaglige sakkyndige har hele tiden vist en påfallende interesse for dette.
   Psykiater Jarl Jølstad skrev en artikkel så tidlig som 2002 i "Suicidologi" nr. 1 om pasienter som led av depresjon og sterke suicidale tendenser at dette bunnet i at barn ble fratatt sine foreldre, selv om bortplasseringen er kortvarig.
 
 
   Barn som mister sine foreldre, besteforeldre, hele sin familieklan, hjemmet og lekekamerater, alt som gir dem kontinuitet i livet, klarer ikke denne sorgreaksjonen alene uten hjelp av sin egen familie.
 
   Barnevernet og andre tilsatte har laget seg en stor og kollektiv livsløgn som de fastholder at barna har bedre av å bli flyttet "fra ett i deres øyne dårlig hjem" og langtidsplassert i et "velfungerende fosterhjem".
 
 
   De fortsetter sin livsløgn ved bevisst å svekke samværet mellom foreldre og barn i den latterlige tro at barn glemmer sine egne foreldre.
 
   Det foreligger ingen forskning på hvordan barn opplever denne adskillelsen.
   Denne livsløgnen blir delt av svært mange psykologer og psykiatere i barnevernområdet, departementet og oppfatningen til NOVA.
 
   Den svenske forskeren Bo Vinnerljung har skrevet en avhandling om sine egne erfaringer på dette området og kom til den konklusjon at barn taklet bedre "ett såkalt dårlig hjemmemiljø" fremfor å bli flyttet til helt fremmede.
 
 
   Å påføre barn en slik forferdelig tapsopplevelse og sorg som fjerning fra ett hjem og plassering i helt fremmede fosterhjem, innebærer så store traumer for ethvert barn at det bør ikke utføres uten i helt ekstreme tilfelle og da bør storfamilien til barna stille opp.
   Det verste er at når fosterforeldre, institusjoner og barnevern ser at disse bortrøvede barn sørger over sin tapte familie gjør de vondt verre og sørger for å diagnostisere disse barna med ADHD, forsyne dem med Ritalin og sørge for en uopprettelig “skade”:
   http://norgespartiet.no/component/content/article/190.html
 
   Jeg har ennå ikke fått full oversikt over hvor mange milioner som blir utbetalt til barn som er seksuelt misbrukt i barnehjem, fosterhjem og institusjoner, men her er noen “klipp”: http://www.propp.no/1207373/
   Vi vet at detet dreier seg om “Barnehandel i Norge”: http://norgespartiet.no/barnevern/187-barnehandel-i-norge.html
 
 
.
   Common surpose kontrollerer barnehandel i de fleste land og Brian Gerrish og hans gode medhjelpere jobber dag og natt for å stoppe “dette”:
   http://www.youtube.com/watch?v=VlVepAVBmd8
 
   Med vennlig hilsen
   May- Harriet Seppola
   www.norgespartiet.no/barnevern.html
 
 
    426895_3198283682561_1987633402_n.jpg
 

*

   Kristian Dirdal:
   Flott brev May-Harriet men hans kongelige høyhet bryr seg nok ikke, for der i gården er de et haleheng til makta! Kronprinsen og Mette-Marit spesielt hadde jeg sansen for, hun tok lett til tårene og så ut til å ha medfølelse, men når disse som skal representere folket er villige til å støtte opp om en kampanje som stigmatiserer tusener til fordel for byråkrater,og "eksperter"på jobb jakt, da forsvann sympatien med monarkiet!
   January 26 at 12:02am · 

   May- Harriet Seppola:
   Samme her, men vi må bare prøve alt , det er tragisk at ikke de setter seg inn i hva som skjer , jeg vet at noen fosterbarn sammen med lederen for barnevernsbarna var på slottet, denne lederen har forlest seg på Kari Killens lœrebøker og hater sine egne foreldre og mener at alle barn skal vokse opp hos fremmede . Jeg sendte henne en sms etterat jeg så en youtubevideo hvor hun uttalte detet og skrev hvordan hun ville reagere hvis noen tok hennes 4 årige sønn, hun anmeldte meg, men det ble ikke noe utav det , politiet henleger det meste p.g.a manglende kapasitet, kapasiteten er bare tilstede når de skal vœre barnevernets lakeier ig bryte seg inn i andres hjem og frata dem barna.
   January 26 at 12:39am · 

   Hiawatha Lee:
   Gud Så flink og engasjert du er May ! Dette brevet burde Kronprinsen lese med full tillit !! Her har du fått med punkter som er verd og få med seg ,selv om jeg hvet du har fler på lager ..Kronprinsen burde ikke ha gått ut med en slik kampanje som vist !! Det er faktisk ganske motstridende i forhold til hans kone Mette-Marit ,som selv var en meget sikker kandidat til å miste omsorgen for sin eldste sønn ,før hun traff Haakon ..Hennes vanskelige liv som enslig mor burde være en klar sammenligning med mange som sliter og mister sine barn uberrettig idag ! Jeg er meget skuffet over kampanjen ,som BV nå nyter stor annerkjennelse for ..Mette-Marit : Husk din egen fortid !! Uten Haakon ,hadde det hvert et tragisk utfall i vente for ditt kjære barn ..Noe jeg er glad det ikke blev selvsagt ..May: Er det noe vi her inne kan gjøre ? Hvis vi får alles signatur på dette brevet som støtter ditt brev ,kan det ha nok tyngde til at brevet får litt mer omtale ? Håper ikke dette faller bort i en papirkurv hos Kronprinsen ..Jeg synes du er utrolig tøff og flink !!Tusen takk for at du er stemmen til alle de som ikke klarer kampen alene !!
   January 26 at 4:44am · 

   Kjell Erik Midtgård:
   May-May- Harriet Seppola, den youtuben vil jeg gjerne ha lenken til. Jeg ha snakket med Roy Vega, vi har nå en skjerpet greie på gang, hvor enhver påstand skal gjøres rede for med dokumentasjon, for øket troverdighet, så vi ikke bare ser ut som noen pussige konspirasjonsteoretikere, men at vi faktisk snakker ut i fra fakta. Vaclak Havel var streit på det der, motparten holder bred front av jug, det eneste som biter på dem, er splintrende sannhet. Den må underbygges med dokumentasjon, litt mer arbeid, men absolutt verdt det. Tenk om vi kan feire neste jul i frihet? hadde ikke det vært skjønt du?
   January 26 at 1:52pm · 

   May- Harriet Seppola:
   Hiawatha Lee, jo , det er klart alle kan gjøre noe , nå blir det jobbet ganske hardt for bl.a å få fjernet en del sakkyndige psykologer som jobber for barnevernet, det ble foreslått for mange år siden at den ordningen at det skulle vœre vanntette skott mellom de sakkyndige som skal jobbe for foreldre og barn og de som er ansatt i barnevernet , detet har det ikke blitt noe av , dere må bare sende så mye brev dere kan bl.a til lederen i Bufetat, Mari Trommald for hun kjører ett hensynsløst løp for å øke andelen av fosterbarn, jeg skal begynne å jobbe litt på erstatning for de som har vœrt utsatt for overgrep i fosterhjem , men bare skriv til ministern Lysbakken , og politikere , det er på tide at de kommer på banen, skal sende dette brevet videre til de 169 politikere på tinget.
   January 26 at 4:05pm · 

   May- Harriet Seppola:
   Kjell Erik Midgaard, det finnes en masse youtubefilmer av Brian Gerrish og Anthony Hilder, de har omsider klart å få en inne i parlamentet til å ta diverse saker , det er en grotesk behandling av barn som foregår overalt, ogsa her , her er en av  "dem":
   http://www.youtube.com/watch?v=2K8ea1kMN74
   Brian Gerrish - Child Stealing by the State ( 1 hour Talk )
   www.youtube.com
   In Britain today, a secret court system is stealing and trafficking peoples children. The author Jack Frost summed it up in his book Gulag of the Family Cour...
   January 26 at 4:09pm · 

   May- Harriet Seppola:
   Forøvrig er det en ganske interressant "samtale " som foregår på "origo": http://us.mg6.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=1saj1u0bfo61p , dette er sikkert noe Roy Vega er opptatt av , har lest hans artikkel meget "nøye": http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat2/thread235890/
   Yahoo! Mail: The best web-based email!
   login.yahoo.com
   Best in class Yahoo! Mail, breaking local, national and global news, finance, sports, music, movies and more. You get more out of the web, you get more out of life.
   January 26 at 4:13pm · 

   May- Harriet Seppola:
   Hvis noen vil sende mail til "FOLKETS REPRESENTANTER " er adressene her: To: <laila-marie.reiertsen@stortinget.no>, <magne.rommeltveit@stortinget.no>, <kjell.ropstad@stortinget.no>, <torstein.rudihagen@stortinget.no>, <jorund-henning.rytman@stortinget.no>, Sandberg Per <per.sandberg@stortinget.no>, <erling.sande@stortinget.no>, <jan-tore.sanner@stortinget.no>, <ingjerd.schou@stortinget.no>, <kare.simensen@stortinget.no>, Eirik Sivertsen <eirik.sivertsen@stortinget.no>, <sonja-irene.sjoli@stortinget.no>, <henning.skumsvoll@stortinget.no>, <erna.solberg@stortinget.no>, <bard-vegar.solhjell@stortinget.no>, <ketil.solvik-olsen@stortinget.no>, <arne.sortevik@stortinget.no>, <age.starheim@stortinget.no>, <arild.stokkan-grande@stortinget.no>, <tor-arne.strom@stortinget.no>, <eirin-kristin.sund@stortinget.no>, <kenneth.svendsen@stortinget.no>, <hans-olav.syversen@stortinget.no>, <bendiks.arnesen@stortinget.no>, <hans-frode.asmyhr@stortinget.no>, Aspaker Elisabeth <elisabeth.aspaker@stortinget.no>, <nikolai.astrup@stortinget.no>, <gina.barstad@stortinget.no>, <geir-jorgen.bekkevold@stortinget.no>, <anne-marit.bjornflaten@stortinget.no>, <else-may.botten@stortinget.no>, <tove-linnea.brandvik@stortinget.no>, <susanne.bratli@stortinget.no>, <per-roar.bredvold@stortinget.no>, <thomas.breen@stortinget.no>, <tor.bremer@stortinget.no>, <jan.bohler@stortinget.no>, <lise.christoffersen@stortinget.no>, <andre.dahl@stortinget.no>, <freddy.de-ruiter@stortinget.no>, <laila.davoy@stortinget.no>, <rigmor.andersen-eide@stortinget.no>, <gunvor.eldegard@stortinget.no>, <jan-arild.ellingsen@stortinget.no>, Eriksen Dagrun <dagrun.eriksen@stortinget.no>, <robert.eriksson@stortinget.no>, <svein.flatten@stortinget.no>, <thor-erik.forsberg@stortinget.no>, <per-kristian.foss@stortinget.no>, <jan-henrik.fredriksen@stortinget.no>, <vigdis.giltun@stortinget.no>, <peter.glitmark@stortinget.no>, <svein.gjelseth@stortinget.no>, <gunn.gjul@stortinget.no>, <ingebjorg.godskesen@stortinget.no>, <sylvi.graham@stortinget.no>, <trine.grande@stortinget.no>, <oskar.grimstad@stortinget.no>, <steinar.gullvag@storinget.no>, <gunnar.gundersen@stortinget.no>, <laila.gustavsen@stortinget.no>, <jon-jeger.gasvatn@stortinget.no>, "Tore Bergum" <torebergum@hotmail.com>, <aksel.hagen@oppland.org>, <gjermund.hageseter@stortinget.no>, <oyvind.halleraker@stortinget.no>, <mette.hanekamhaug@stortinget.no>, <eva-kristin.hansen@stortinget.no>, <geir-ketil.hansen@stortinget.no>, <lillian.hansen@stortinget.no>, <sigvald.hansen@stortinget.no>, <svein-roald.hansen@stortinget.no>, <svein.harberg@stortinget.no>, <knut-arild.hareide@stortinget.no>, <arne.haugen@stortinget.no>, <hakon.haugli@stortinget.no>, <ingrid.heggo@stortinget.no>, <linda.helleland@stortinget.no>, <trond.helleland@stortinget.no>, <are.helseth@stortinget.no>, <kari.henriksen@stortinget.no>, <per-rune.henriksen@stortinget.no>, <line.hjemdal@stortinget.no>, <bard.hoksrud@stortinget.no>, <alf.holmelid@stortinget.no>, <heikki.holmas@stortinget.no>, <solveig.horne@stortinget.no>, <morten.hoglund@stortinget.no>, <bent.hoie@stortinget.no>, <dagfinn.hoybraten@stortinget.no>, <oyvind.habrekke@stortinget.no>, <stine-renate.haheim@stortinget.no>, <tone-merete.sonsterud@stortinget.no>, <ine-marie.eriksen@stortinget.no>, Tajik Hadia <hadia.tajik@stortinget.no>, <dag-ole.teigen@stortinget.no>, <borghild.tenden@stortinget.no>, <michael.tetzschner@stortinget.no>, "Ole Texmo" <oletexmo@bluezone.no>, <ib.thomsen@stortinget.no>, "Thorkildsen Inga Marte" <inga-marte.thorkildsen@stortinget.no>, <bente.thorsen@stortinget.no>, <kjersti.toppe@stortinget.no>, <tove-lise.torve@stortinget.no>, <anette.trettebergstuen@stortinget.no>, <torgeir.treldal@stortinget.no>, <christian.tybring-gjedde@stortinget.no>, <oyvind.vaksdal@stortinget.no>, <snorre.serigstad@stortinget.no>, <trygve-slagsvold.vedum@stortinget.no>, <henning.warlo@stortinget.no>, <anders.werp@stortinget.no>, <truls.wickholm@stortinget.no>, <karin-stahl.woldseth@stortinget.no>, <anne-tingelstad.woien@stortinget.no>, <torbjorn-roe.isaksen@stortinget.no>, <frank.jensen@stortinget.no>, <irene.johansen@stortinget.no>, <morten-orsal.johansen@stortinget.no>, <arve.kambe@stortinget.no>, <gorm.kjernli@stortinget.no>, <kari-kjonaas.kjos@stortinget.no>, <ulf-erik.knutsen@stortinget.no>, <tove.knutsen@stortinget.no>, <martin.kolberg@stortinget.no>, <oyvind.korsberg@stortinget.no>, <ivar.kristiansen@stortinget.no>, <gerd-janne.kristoffersen@stortinget.no>, <hallgeir.langheland@stortinget.no>, <ulf.leirstein@stortinget.no>, <tord.lien@stortinget.no>, <thor.lillehovde@stortinget.no>, <anna.ljunggren@stortinget.no>, <per.lundteigen@stortinget.no>, <hilde-magnusson.lydvo@stortinget.no>, <bjorn.lodemel@stortinget.no>, <sonja.mandt@stortinget.no>, <marianne.martinsen@stortinget.no>, <siri.meling@stortinget.no>, <torgeir.michaelsen@stortinget.no>, <ase.michaelsen@stortinget.no>, <ola-borten.moe@stortinget.no>, <peter.myhre@stortinget.no>, <lars.myraune@stortinget.no>, <sverre.myrli@stortinget.no>, <harald.nesvik@stortinget.no>, <irene-lange-nordahl@stortinget.no>, <tore.nordtun@stortinget.no>, <janne-sjelmo-nordas@stortinget.no>, <marit.myrbakk@stortinget.no>, <elisabeth-robekk-norve@stortinget.no>, <gunn.olsen@stortinget.no>, <ingalill.olsen@stortinget.no>, <per-arne.olsen@stortinget.no>, <wenche.olsen@stortinget.no>, <torfinn.opheim@stortinget.no>, <helga.pedersen@stortinget.no>, <geir.pollestad@storinget.no>, <christina.ramsy@stortinget.no>, <marianne.aasen@stortinget.no>, <terje.aasland@stortinget.no>, <per-willy.amundsen@stortinget.no>, <dag-terje.andersen@stortinget.no>, <karin.andersen@stortinget.no>, "Anundsen Anders" <anders.anundsen@stortinget.no>
   January 27 at 12:46am ·

   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.12. 2012 via RUNE-SAKEN:
   http://www.facebook.com/groups/146219355403623/569359529756268/

   Nytt brev i dag, mandag 03.12. 2012, avsendt til politi-anmeldelsen:

   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/BREVER-2012/20121203-til-SI-fra-RLH.html
   20121203-til-SI-fra-RLH
   hunwww.net

*

   May- Harriet Seppola:
   Du er ett godt eksempel på at man aldri skal gi seg

   Rune L. Hansen:
   Jeg hverken har hatt eller har noe valg, dessverre. Det er bare enten å bli drept med eller uten motstand. Og både jeg og mine kidnappede barn er uskyldige i forhold til alt dette.

   Rune L. Hansen:
   Slikt noe av kriminell galskap skal ingen mennesker måtte akseptere. Det er i samme tilhørighet som mest groteske forbrytelser som tenkes kan overfor menneske-verdet og menneskeheten.

   Annina Karlsson:
   Men alla har inte samma talager. Du gör det bra.

   May- Harriet Seppola:
   Jeg har en god venn , Thore Lie som jobber meget aktivt for de som blir urettmessig behandlet i psykiatrien, både han og hans kone er uttrettelige , de var nœre venner av Arnold Juklerød og Thore har skrevet en bok om "han": http://www.norgespartiet.no/component/content/article/222.html
   Skolerett - Historien om Arnold Juklerød
   www.norgespartiet.no
   Velkommen til Norges Grunnlovsparti - NORGESPARTIET. Norgespartiet vil arbeide for at Norge skal få et DIREKTEDEMOKRATI etter modell av Sveits hvor folket styrer.

   Rune L. Hansen:
   Ja, jeg har i mange år nu sett og ser at så veldig mange fullstendig uskyldige, også nært omkring meg, barn, foreldre, naboer og andre, blir kidnappet, fangeholdt, torturert, utplyndret, trakassert på det groveste, seig-pint og drept av kriminelle ansatt i og omkring den offentlige (inkludert politiske og juridiske) forvaltningen - og at de fleste de angriper blir ødelagt og ikke overlever særlig lenge. Og at de kriminelle, inkludert politikere og dommere, etc. beskytter hverandre for ikke å bli straffe-forfulgt og dømt og for å videreføre sin groteske virksomhet.

   May- Harriet Seppola:
   Lovene er laget for å bevare eliten mot oss som forlanger rettferdighet.

   Rune L. Hansen:
   De ulovlige lovene blir laget eller er virksomme for kriminelle og for å forurette. En lov blir ikke og er ikke lovlig om den ikke er i pakt med over-ordnet lov og rett (lex superior, og nasjonalt Grunnloven for vårt vedkommende). Ikke heller om den i forkant har vært utsendt på høringer etc.
   Arnold Juklerød, Tore Lie og hans kone og så veldig mange andre har også jeg underveis i løpet av mange år blitt kjent med. Men mange av de beste og mest uskyldige og talent-fulle voksne og unge blir også drept underveis.

   Rune L. Hansen:
   Det er forferdelig utrolig trist det hele.

   
---
---

   Jarle Johansen, 02.12. 2012:

   Den som har flest stjerner i partiboken vinner opinionen; "Statssekretær Roger Ingebrigtsen er kritisk til Kjell Inge Røkke og Aker Seafoods i nord og ønsker å opprette et statlig ressursselskap som har midler til å kjøpe tilbake trålkvoter."
   http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.8395741
   Statssekretær vil kjøpe ut Røkke
   www.nrk.no
   Statssekretær Roger Ingebrigtsen er kritisk til Kjell Inge Røkke og Aker Seafoods i nord og ønsker å opprette et statlig ressursselskap som har midler til å kjøpe tilbake trålkvoter.

*

   Jarle Johansen:
   Skal bli spennende å se hvordan Henriksen vil stille seg i denne saken, og lignende saker ....

   Jarle Johansen:
   Jeg skrev et par artikler i sin tid om hvordan Røkke har venner på topp i AP som stapper alle lommene hans fulle av penger på ymse måter, det drypper sikkert litt av disse penger tilbake på dem når de er ferdig i politikken,..... . Jeg søkte proforma på samme grunnlag om 6 milliard fra staten, samme støtte som han fikk, loven skulle være lik for alle, men jeg fikk aldri 6 milliard. Jeg har jo ikke partiboken i orden jeg ... :)

   Jarle Johansen:
   Åpenbart har Roger Ingebrigtsen kommet på kant med disse krefter av Røkkes Venner i Arbeiderpartiet...... de som deler ut penger til sine venner.....

   Øistein Østgaard:
   Dette kan meget godt være en grunn til at R.I. måtte fjernes fra sin stilling...Røkke er frontfiguren i AP's spill med norske ressurser i havet... (les: Russland..)

   Jarle Johansen:
   Enhver idiot kan jo bli milliardær om alt som skal til er partiboka i orden og vennskap med Jens & Co., som rundhåndet deler ut våre penger til sine venner.... som belønner dem tilbake så snart de er ute av politikken med noen gode 'styrehonorar', fordragshonorar, bonuser o.l. Og slik går jo den evinnelige onde sirkel.....

   Verner-Ronald Hansen:
   Roger kom nok på kant med hele det politisk korrekte apparatet med sitt utsagn om at vi skulle ta ressursene tilbake til folket og ingen skulle blande seg opp i hva vi gjorde. Dette er som å banne i den politisk globaliserte kirke der jens er yppersteprest. Hna kom på kant med Røkke ed at han skulle danne et fond som skulle kjøpe tilbake kvotene fra Røkke og gi det folket. Da kom han ikke bare på kant med de politisk korrekte, men frimureriet som fikk han dit også. I tillegg la han seg ut med cia i og med at Røkke er en cia-puppet. Hans konsern Kværner fikk i oppdrag av Cia å bygge opp basene på Guantanamo bla

   Øistein Østgaard:
   Daværende Næringsminsiter Dag Terje Andersen ble forfremmet til Stortingspresident ikke så veldig lenge etter det første store bedraget som sikret Røkke tilgang til milliardverdier i Oljefondet...

   Jarle Johansen:
   Jeg husket at Dag Terje Andersen var sentral av tappingen og overføringen til sin venn Røkke av 6 milliard ja. Jeg mener å huske at jeg stilet min søknad om næringsstøtte på 6 milliard til nettopp Andersen, fordi jeg trodde dum som jeg var at loven var lik for alle, alle hadde samme muligheter i dette samfunnet.... Ja, så dum kan man være å tro på slikt.... :)

   Jarle Johansen:
   Der var den artikkelen. Jeg fikk aldri 6 milliard. Fikk ikke 6 kroner engang... :)
   Selveierdemokrati i Norge
   http://www.riksavisen.no/?p=481
   Selveierdemokrati i Norge
   www.riksavisen.no
   Å bringe Lys hvor Mørke råder, i mennesket og i samfunnet

   Øistein Østgaard:
   Stortingspresident Dag Terje Andersen tror kanskje at stillingen beskytter ham mot å få håndjern på når dette går opp for de rette folkene...
   Han passerte meg på gaten her om dagen mens jeg losset varer og han hilste til forbipasserende både til høyre og venstre...jeg holdt på å si noe svært lite pent til ham, men tok meg heldigvis i det..

   
---

---

   Norulv Øvrebotten, 03.12. 2012:

   Befester illusjonen om den ensomme ulv

   Hvem styrer egentlig USA? Når det blir gjennomført en bedragoperasjon etter solid kommunistisk oppskrift i i Norge, med 77 tapte liv for indirekte å befeste gammel makt og herredømme på et familiegrunnlag som er bygget opp her i landet fra Stalins tid, stiller den amerikanske presidenten opp offentlig og befester illusjonen om den ensomme ulv som den store terrorfaren.

   Dette gjorde president Barack Obama til og med rett før ti-årsdagen for terroranslaget mot eget land 11. september 2001, og han henviste eksplisitt til Norge. Ikke før var "9/11" minnet i New York i 2011, så ble statsminister Jens Stoltenberg invitert til Det hvite hus og gitt enda mer autoritet fra Amerika til å lure den norske befolkningen trill rundt om terroren 22. juli 2011.

   Ledere i USA og Norge skal være allierte, men før var det ikke oppfattet til å være på kommunistisk og beslektet grunnlag. Håndteringen av terror i begge land forteller derimot at noe er gått galt begge steder og at allianser over Atlanterhavet er blitt noe helt annet enn hva de var ment til å være.

   Det var en hel ulveflokk som opererte på Utøya.

   https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dCxtiMMKHYE
   cnn - barack obama: 'we have to stay vigilant' against the "lone wolf"
   www.youtube.com
   As the anniversary of 9/11 approaches, President Obama says "lone wolf" terror attacks pose the

   
---
---

   Tor Bjelland, 03.12. 2012:

   Fra skolen kjenner man til opplysningsfilmen "Die Welle" som advarer mot nazistisk infiltrering, og illustrerer hvordan man kan lures med i totalitære bevegelser, uten å riktig være klar over hva man er med på

   Slik sett så er det brennaktuelt i dag, å igjen måtte advare mot totalitære bevegelser, om enn forkledd i saueham

   Mange har ikke hørt om den psykotiske mega-massemorderen Lev Trotskij. Han levde på samme tid som Hitler, men drepte mange ganger flere mennsker enn Hitler. Trotskij oppfant også begrepene "rasisme" og "politisk korrekthet"

   Nå er Trotskistene igjen på fremmarsj. De skjuler sin giftige og menneskefiendtlige internasjonalisme under bannere som "globalisme" og "multikultur"

   Vi trenger en ny filmatisering, en som viser naive ungdommer som tror de kjemper mot rasisme og diskriminering, mens de i realiteten kjemper for en nytt kommunistisk mareritt-diktatur

   http://www.youtube.com/watch?v=JbTkdqYivuw
   The Wave Trailer
   www.youtube.com
   Trailer for film The Wave by Dennis Gansel. THE WAVE is based on a real event from a Californian high school in 1967 and transposed to Germany today. A cauti...

*

   Trygvekontoret Dukes:
   Husker den skolefilmen der. "Strength by discipline, strength by community" etc.. Mener å huske et jævlig døvt "bølgetegn" som var deres "nazihilsen".

   Tor Bjelland:
   "strenght in diversity"
   http://www.youtube.com/watch?v=fCFibtD3H_k
   THE INTERNATIONALE (in Russian)
   www.youtube.com
   The Internationale words by Eugène Pottier (1871) music by Pierre Degeyter (1888) The Internationale, originally a French song, is now a well known song. It ...

   
---
---

   Benthe Seljestad, 03.12. 2012 via politiskDEBATT:

   Avslører mafiaen i Montreal
   http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.8851522
   www.nrk.no
   I en korrupsjonshøring i den canadiske byen Montreal rulles det nå opp et kriminelt-nettverk som ville fått mafiaboss Vito Corleone til å bli grønn av misunnelse.

*

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Hvor vanlig dette har vært og hvor dagligdags de kommuneansatte har sett på dette kom tydelig frem i et av avhørene. Der forklarte en av kommunetoppene nemlig at hele byens forretningsmodell var basert på vennetjenester og gjenytelser, eller det som mange definerer som korrupsjon, skriver den canadiske avisen The National Post."

   
---
---

   Frøydis Skaug-Andersen, 03.12. 2012:

   ‎"Kven er det sitt ansvar at staten bryt Barnekonvensjonen?"

   Kven er det sitt ansvar?
   http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1010/thread260696/
   www.dagsavisen.no
   «Denne filmen har jeg laget fordi jeg er redd, begynner Margreth Olin i sin siste dokumentarfilm. Ikke fordi jeg er redd for den andre, ikke fordi jeg er redd for den fremmede, men fordi jeg er redd for det som skjer når vi lenger ikke er i stand til

*

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke staten som bryter Barnekonvensjonen, men ansatte i den offentlige forvaltningen.

   
---

---

   Øyvind Røed, 03.12. 2012 shared a link:

   Mellom plikt og etikk
   http://laererraad.wordpress.com/2012/12/03/mellom-plikt-og-etikk/
   laererraad.wordpress.com
   Denne veka fekk vi beskjed om å dele ut dei berykta samtykkeerklæringsskjema til elevane våre. Debatten om desse skjemaa har gått ei tid no, og vi har tidlegare hatt to innlegg om dette her på Lære...

*

   Ann Tove Buklev:
   "NRK: De kan selv si ja eller nei til å bli undersøkt. Men de som sier nei, vil bli fulgt opp videre –
   Søgnen: – blant annet med samtaler med rådgiver, med andre instanser som er på plass for å kunne bistå. Det kan være forskjellige årsaker til at en elev ikke ønsker dette
   NRK: Men da sier du jo på en måte allerede her at det kanskje er noe med den eleven da som ikke velger å være med?
   Søgnen: Altså, det kan ikke jeg uttale meg om, men det som jeg kan uttale meg om, det er at den måten dette skal foregå på, det skal være trygt. […] Min hovedsak er at Oslo-skolen skal være rusfri; dette er bare én av mange innsatser for å få det til, og det er det aller aller viktigste."

   Med andre ord:
   Du kan selvsagt velge selv.. men om du ikke gjør som vi vil, så setter vi inn andre tiltak for å tvinge deg!

*

   Rune L. Hansen:
   Ja, molboene vet alltid best.

   Rune L. Hansen:
   Grunnlovens og Menneskerettslovens forbud mot inkvisisjoner trenger vel ingen å bry seg noe om, særlig ikke politikere og politiet?

   
---
---

   Carl Andreas Hope Rydsaa's Photos:
   http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151311209840891&set=a.136648345890.141690.641920890&type=1
   
      300019_10151311209840891_1344849682_n.jpg
   

   FN har degradert Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter fra A- til B-status. Pinlig sak, mener menneskerettighetsdirektør Nils Butenschøn.

   – Hva innebærer B-status i FNs organer?
   – Først og fremst at vi ikke har talerett overfor FNs ulike overvåkingsorganer. Da FNs menneskerettighetsråd ble dannet i 2006, fikk de A-akkrediterte nasjonale institusjonene formell talerett, noe de også har i enkelte konvensjonsorganer. Med B-status har vi ikke lenger stemmerett i det internasjonale nettverket, og kan ikke påta oss eller få tillitsverv. Nå får vi jevnt over en lavere status og ikke lenger et fullverdig medlemskap. Dette blir jo lagt merke til, og er det mest pinlige, sett fra et norsk synspunkt.

   – Hvordan kan dette skje? Norge torturerer jo for eksempel ikke sine fanger…

   – Nei, men poenget i denne sammenheng er om vi kan overvåke og påpeke de menneskerettighetsbrudd som faktisk forekommer. Degraderingen er et resultat av en holdning hos norske myndigheter, som sier at menneskerettighetsforsvar i Norge er godt nok sikret som det er. Myndighetene er bekvem med at vi har hatt en nasjonal institusjon som en del av Universitetet i Oslo, men med liten myndighet og begrenset handlingsrom.

   – Er det svakere stilte grupper i Norge i dag som ikke har et godt menneskerettighetsvern?

   – Ja, og som heller ikke har noen institusjon å gå til dersom de mener seg utsatt for krenkelser. Dette gjelder pasienter i tvungent psykisk helsevern, minoritetsgrupper, flyktninger og asylsøkere, barnevernsbarn, innsatte i fengslene og andre steder der mennesker er under myndighet av andre. Det er nettopp for slike grupper at en nasjonal institusjon skal ha en overvåkingsrolle, og kunne opptre uavhengig av statsmaktene.

   Les resten her http://morgenbladet.no/samfunn/2012/norge_degradert

   Sjekk disse uttalelsene under, minner dette deg om tortur eller.....

   - - -

   «Vi behandles som dyr»
   - behandlessomdyr_sak.jpg -->ILA LANDSFENGSEL (Dagbladet): Det er isfront mellom fangene og ledelsen ved Ila landsfengsel. Kjendisfangene Gunnar Evertsen og Arfhan Bhatti sier at fangenes misnøye skyldes bevisste forsøk fra ledselsen på å bryte ned fangene.
   http://riketssikkherhet.blogg.no/1329340580_bhattisaken_greide_ik.html

   Det er en stor overvekt av fremmedkulturelle leger i psykiatrien. Hvorfor vet jeg ikke, antagelig er norske leger ikke interessert i å delta i det som må fortone seg som uetisk virksomhet. For de som kommer til Norge fra en fremmed kultur, er det enkelt å forholde seg til WHOs diagnosemanualer. Der er alle med avvikende oppførsel behandlingstrengende.

   Den første som forordnet tvangsmedisinering av meg var Thomas Small på Ullevål sykehus i 1994. Medikamentet var Haldol, men medisineringen opphørte da jeg ble overført til Bodø etter 9 døgn. Jeg fikk likevel en langtidsvirkning i form av nedsatt syn og øyenspesialisten bekreftet at det dreide seg om en medikamentskade, noe legemiddelfirmaet naturligvis benektet. Selvfølgelig fikk jeg ingen erstatning. En psykiatrisk pasient har ingen troverdighet og ingen rettigheter.


   Senere har jeg vært utsatt for mange sprøyter av Cisordinol Acutard, 35-50 mg. Av dette medikamentet har jeg ikke merket noen langtidsvirkning, men hva vet jeg? Kanskje har det forandret mye på den kjemiske balansen i min hjerne?
   http://eosnett.net/webdata/Synnove_Tafto/Synnove_Fjellbakk_Tafto-%20Nornens%20beretning.htm


   Fra Helse og omsorgsdepartementet link til innholdets orginalitet – nederst i avsnittet.
   Granskning av påstander om uetisk medisinsk forskning på mennesker
   http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/nouer/2003/nou-2003-33/4/11.html?id=373191
   3.11 CIAs program for adferds-/bevissthetskontroll

   I Norge er det drevet forskning og eksperimenter innenfor hjernekontroll.(Se filmen her TV2 )tok opp dette i Rikets Tilstand, i et program som ble sendt 22.11.00. Disse eksperimentene ble utført i et nært samarbeid mellom CIA i USA og regjeringen i Norge. På lavere nivå i helsevesenet visste man ikke hva som foregikk. http://www.youtube.com/watch?v=K8dSYYQkzQU — with Grethe Frogopsahl, Pippi Pillerill and Annie Sunday.

*

   Steve Vincent Jensen-Lyså:
   Burde vel staatt "En skamplett" ?

   Ravsat Menchikova:
   Takk for info.

   
---
---

   Ben Borgen, 11.11. 2012:

   VG kjører nå oppslag om fattigdom i Spania. 350 000 familier er kastet ut på få år. Nå har to beboere tatt selvmord når namsmannen kom! Derfor er alle utkastrelser stanset. Dette burde regjeringen i Norge også gjøre! Lars kan du lime inn VG artikkelen? Kapitalisme fører til at Noen får flere og flere Hus og Eiendommer mens de fattige mister sin eneste! Nå vil Høyre og Frp også kutte eiendomsskatten!

*

   Roy Bjørnstad:
   er det løsninger for de fattige som er viktigst, eller gjøre de rike fattige?

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 03.12. 2012 via Norgespartiet:
   http://www.facebook.com/groups/norgesp/permalink/453970307996472/

   ARBEIDERPARTIET - Norges største trossamfunn og religiøse sammenslutning.
   http://nordlyspuls.no/-/bulletin/show/765468_arbeiderpartiet-norges-stoerste-trossamfunn-og-religioese
   nordlyspuls.no
   ARBEIDERPARTIET - Norges største trossamfunn og religiøse sammenslutning.

*

   Per Vidar Johansen:
   http://www.nordlys.no/debatt/kommentar/article6374910.ece#comment-3663074
   Dømt.com
   www.nordlys.no
   ‎- Det er unektelig noe kvalmende over meningskappløpet som har funnet sted i nettmediene, skriver sjefredaktør Anders Opdahl i dagens kommentar.

   May- Harriet Seppola:
   Utrolig bra kommentering Per Vidar, skulle ønske flere var opptatt av å diskutere og la folk få innsyn i hva som skjuler seg bak mediababbelet.

   Rune L. Hansen:
   "Godt skrevet og helt klart at Roger Ingebrigtsen har blitt ofret av Stoltenberg fordi Ingebrigtsen gikk imot Stoltenberg sin nærmeste kamerat Kjell Inge Røkke, siden Roger ville opprette et statlig selskap for å kjøpe tilbake kvotene fra Røkke tilbake til kystbefolkningen AP har blitt en kapitalistisk interesseorganisasjon og driver å skaper om Norge fra nasjon til koorperasjon og selger nasjonen bit for bit til utenlandske interesser. Ingebrigtsen har også gått imot å selge fossefallene våre ut av Norge, og jeg konstaterer at Fylkesleder i Troms AP Fylkesparti, Bjørn Inge Mo, er styreleder i Troms Kraft, som har vedtatt å selge store deler av selskapet til svenske kapitalinteresser.
   Jeg har fulgt opp denne artikkelen i Nordlys sin nettutgave for ytterligere kommentarer, og det er verdt å få med seg denne Nordlys artikkelen her.
   Per-Vidar J."

   Rune L. Hansen:
   Les mere og flere på linken.

   Håkon Erling Johansen:
   Intressant dette..

   
---
---

   Aina Viola Larsen, 03.12. 2012 via Norgespartiet:
   http://www.facebook.com/groups/norgesp/permalink/453972607996242/

   Politikvinne dømt for fyllekjøring og narkobruk
   http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/12/03/politikvinne-doemt-fyllekjoering-og-narkobruk
   www.abcnyheter.no
   Politikvinne dømt for fyllekjøring og narkobruk

*

   Rune L. Hansen:
   Utrolig! Er det noen som har påbegynt noe opprydning?
   Litt sitat:
   "Flere ganger har hun på jobb som politibetjent beslaglagt narkotika, uten å skrive rapport og innlevere stoffet. Hun har også brukt narkotika privat flere ganger. Etter skytetrening i politiet lot hun være å levere tilbake 25 patroner. I kvinnens leilighet ble det funnet to slåsshansker, som er ulovlig å eie. To bankkort som kvinnen på jobb som politibetjent fikk innlevert fra publikum, ble heller ikke tatt hånd om på forskriftsmessig måte."

   Rune L. Hansen:
   Litt mere sitat:
   "Retten bestemte seg for å gi kvinnen en fellesstraff som inkluderer promillekjøringen, og satte straffen til 45 dagers fengsel. Fordi 33-åringen har sagt ja til å delta på et kurs som skal hindre ruspåvirket kjøring, gjøres straffen betinget i to år, slik at hun slipper å gå i fengsel."

   Rune L. Hansen:
   "Politimannen forklarte at han sexchattet med unge jenter fordi han gjorde undersøkelser i forlengelse av sin jobb. Han jobbet mye med ungdom i forebyggende tjeneste, og han sa at han oppsøkte jentene fordi han ville finne ut hva som foregikk i ungdomsmiljøene og hvor langt de ville gå i kontakt med en fremmed på nettet.
   Denne forklaringen finner retten lite troverdig.
   – Han utviste i denne perioden et sterkt og gjentatt ønske om å oppnå kontakt med unge jenter og hadde også sex med enkelte av disse, heter det i dommen.
   44-åringen nektet også straffskyld for besittelse av seks overgrepsfilmer og 1.600 overgrepsbilder av barn."

   http://www.abcnyheter.no/nyheter/110627/politimann-domt-overgrep
   Politimann dømt for overgrep
   www.abcnyheter.no
   Politimann dømt for overgrep

   Rune L. Hansen:
   Og hvor mange mennesker har disse to forurettet?

   Aina Viola Larsen:
   Ja, vi har litt av et politi og rettsvesen.

   
---
---

   Akhtar Chaudhry, 03.12. 2012:
   http://www.facebook.com/akhtarc/posts/4999530468793

   En god kveld til alle. I morgen er det en ny dag, full av tro og håp. I morgen skal vi igjen tenke - og handle - for å gjøre SV til et klart og tydelig alternativ på venstre side i norsk politik. Vi skal gjøre partiet til et tydelig fredsparti og levere de beste løsningene for et sosialitsisk samfunn hvor feminismen folkestyre står i sentrum.

*

   Meisam Haidari:
   Vi støtter deg Akhtar vi ses i morgen sammen med gjengen vår. Lykke til.

   Rizgar Ali Amin:
   Lykke til..

   Mona Ostby Beck:
   Spent på uttrykket "tydelig fredsparti"...

   Ali Raza:
   Best wishes

   Rune L. Hansen:
   Du er liksom ikke klar over at kjønns-diskriminering fra den offentlige (inkludert politiske) forvaltningen sin side er ulovlig og straffbart?
   Som også slikt som valg-flesk er ulovlig og straffbart.

   Musakhan Manji Shabana Manji:
   Kjære venn Vi krysser fingrene...

   Annemor Ekeland:
   Eg heiar på deg!

   
---
---

   Patrik Estola and Bo Sundbäck, 03.12. 2012 shared a link:
   http://www.facebook.com/Patrikonline/posts/341934739238302

   Flera unga skadar sig efter att en förälder dött
   http://www.svt.se/nyheter/sverige/sjalvskaderisk-bland-unga-okar-nar-foraldrar-dor
   www.svt.se
   Bland tonåringar i Sverige som mist en förälder i cancer är beteendet att skada sig själv nästan dubbelt så vanligt jämfört med jämnåriga som inte mist en förälder. Det visar en ny studie från Karolinska institutet.

*

   Patrik Estola via Bo Sundbäck:
   Hur är det med barn som drivs ut av Petersens (den sanna feministens ideologi? eller keisu syndrom i Luleå, tornedalen?

   Patrik Estola:
   Vi har inte sett röken av Petersen i så viktiga samhällsfrågor...men vi har däremot sett dottern skrika efter mer rättigheter & klandra andra. ds

   Patrik Estola:
   Petersen kanske ska fråga frugan hur det står till inom sociala?

   Patrik Estola:
   Jag har sett en del feministiska offer... så jag vet vad jag talar om.

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Var femte skadar sig
   Av ungefär 1.800 tonåringar som varje år mister en förälder i cancer, skadar sig vara femte, enligt studien. Det är vanligare bland flickor än pojkar. Resultatet fick man fram genom att fråga 13-16-åringar som förlorat en förälder och jämföra med samma fråga till tonåringar som inte förlorat någon.

   Och svaret hängde inte samman med andra kända upphov till självskadebeteende: mobbning, övergrepp och liknande."

   
---

---

   May- Harriet Seppola, 03.12. 2012 via Staten Norge:

   Jeg registrerer at Aker Seafoods og Røkke misliker å være i fiskernæringen i Nord-Norge. Jeg synes vi skal gi ham muligheten til å forlate landsdelen», sier Roger Ingebrigtsen til Nordlys.

   Hvordan kom våre felles ressurser på få hender? Fiskeri er bare en del av det. Vannressursene er de neste som skal selges ut til noens venner.  Hjemfallsretten vil de også avskaffe, slik at eiendomsretten til våre ressurser forsvinner for evig og alltid.

   Jeg vil mene at Roger Ingebrigtsens fornuftige forslag om at staten tar tilbake fiskekvotene, våre felles ressurser, aldri vil få grobunn eller bli fremlagt igjen, og det alene vil kanskje bevise denne artikkelens imaginære komspirasjonsteori?
   http://www.nyhetsspeilet.no/2012/12/korrupsjon-og-konspirasjon-pa-hoyt-niva-i-norsk-politikk/
   Korrupsjon og konspirasjon på høyt nivå i norsk politikk
   www.nyhetsspeilet.no
   Roger Ingebrigtsen ofres av okkultistene. Okkultister i OTO og andre steder vil helst at deres virkelighetsoppfatninger skal bli enerådende i samfunnets diskurs, hvilket er svært udemokratisk.

*

   Verner-Ronald Hansen:
   Røkke er muligens en Cia-puppet? Hans konsern Kværner fikk oppdraget med å bygge Guantanmo-basene, noe som burde vekke manges interesser

   May- Harriet Seppola:
   Ja, alle burde se filmen ETT LITE STYKKE "NORGE": https://www.youtube.com/watch?v=g9IFW50o0I0 , den er i 6 deler og der er det ikke mye uskyld der små barn blir lemlestet med norske våpen .
   Et lite stykke Norge (Erling Borgen) del 1
   www.youtube.com
   Dokumentar vist på TV2 i 2006, etter at NRK nektet å vise den.

   
---
---

   Bjørg Brennan, 03.12. 2012 via Staten Norge:

   Jagland er nullskatteyter - Makro og politikk - E24
   http://e24.no/makro-og-politikk/jagland-er-nullskatteyter/3420673
   e24.no
   Tidligere stortingspresident Thorbjørn Jagland (Ap) er blitt nullskattyter etter at han overtok som generalsekretær i Europarådet.

*

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Jagland har en lønn på 2,2 millioner kroner i sin nye jobb og bor i tillegg gratis i et herskapshus i Strasbourg. Europarådet betaler også for fire tjenere og en sjåfør, skriver VG.
   Skattefrihet er et annet privilegium, og Jagland slipper å betale skatt både til Norge og Frankrike.
   Norske diplomater i utlandet betaler til sammenligning statsskatt til Norge, men slipper kommuneskatt.
   Lundteigen sint
   Per Olaf Lundteigen, som sitter i finanskomiteen på Stortinget for Senterpartiet, reagerer på at Jagland slipper skatt på sin nye millioninntekt.
   Lundteigen viser til at norske pensjonister som bosetter seg i utlandet, likevel må betale skatt til Norge.
   – Når pensjonistene må betale, så bør dette også gjelde folk i slike stillinger i utlandet, sier han.
   – Dette er et eksempel på hvordan de som har privilegier og deres representanter ivaretar hverandres interesser, sier Lundteigen."

   
---
---

   Bjørg Brennan, 03.12. 2012 via Staten Norge:

   - Slik blir du lurt av regjeringens sleipe triks NA24
   http://www.na24.no/article3415895.ece
   www.na24.no
   - Trond Giske er en sleip ål.

*

   Rune L. Hansen:
   Jens Stoltenberg og hans venner og med-spillere har vel ikke noe som helst annet enn sleipe triks, falskhet og frekkhet? All deres politikk handler om utplyndring, for å kanalisere pengene ned i sine egne og venners lommer og bak-lommer.

   

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 04. desember 2012, Vinberget: 

   Månen høyt på himmelen i sør og 11 pluss-grader Celsius her ute klokken 5 i natt. Sneen underveis jo mere redusert og presset mot bakken. Solen lavt over horisonten, dus blålig himmel og omkring 10 minus-grader frem mot klokken 12. Mørknende og 11 minus-grader mot klokken 17. Derefter mørkt og en anelse sne i luften og omkring 10 minus-grader mot midnatt.
---
---

   Rune L. Hansen, 04.12. 2012:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/4189250804304

   Det er lett for andre å bagatellisere at noen stjeler ens barn eller foreldre, når det ikke er ens egne?

*

   Gina Birgitte Gedde Kongshaug:
   det bagatelliseres ikke... dvs det skal absolutt ikke bagatelliseres

   
---
---

   Kjetil Dreyer shared Rødgrønn humor:'s photo:

   ikke rart de jobber på spreng med å endre grunnloven, ellers kan de faktisk havne i fengsel inntil 22 år for å underlegge landet under utenlandsk herredømme. Det er i essens det de nå jobber imot. Det de ikke ser er at folket har ikke stemt over det, så det er i direkte strid mot grunnloven uavhengig av om de klarer å gjøre dette iu det skjulte ved å koke frosken sakte. Det vil få alvorlige konsekvenser for politikerne på sikt... Vi glemmer ikke!

   http://www.facebook.com/photo.php?fbid=393976904011097&set=a.342197512522370.77475.342195105855944&type=1&ref=nf

*

   Tommy TheOmega Jacobsen:
   Og de forstår ikke at folk begynner å si "pang pang pang".. Er ikke så lenge för de begynner å si rattatta.

   
---
---

   Avkristningen av Norge . Av Per Haakonsen
   by Geir Johnsen on Sunday, December 2, 2012 at 8:12pm ·
   http://www.facebook.com/notes/geir-johnsen/avkristningen-av-norge-av-per-haakonsen/474103369294963

   Av Per Haakonsen
 
   Avkristning betyr at vi som folk vender Gud ryggen. Hans lover og forordninger betyr ikke lenger noe for oss. Mange mennesker opplever dette som en frigjøring og et fremskritt.
   Kristendommen er uaktuell og historisk passè, heter det. Vi lever i en moderne tid som ikke har plass for slike forestillinger.
   De færreste er imidlertid klar over at når vi vender Gud ryggen, så vender Gud ryggen til oss. Det kan skje på mange måter. Han kan la oss vandre vår egen vei og på den måten overlate oss til oss selv. Eller han kan sende oss en ulykke som en påminnelse om at han fremdeles eksisterer. Uansett hviler det en dom over det folk som velger å forlate hans ord og hans ordninger.
 
   Vi vil aldri komme utenom at Gud krever å få være vår Gud. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er det første bud. Jeg Herren din Gud er en nidkjær Gud som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd. Det betyr at alle slektsledd i en familie vil bli rammet dersom vi som et folk begynner å dyrke andre guder. Og i vårt tilfelle har vi begynt å dyrke oss selv.

   Vi må spørre: Vekter! Hvor langt på natt? (Jes 21.11)
   Vi får en pekepinn i den rapport som Holocaust-senteret sendte ut tidligere i år om antisemittismen. I et representativt utvalg av den norske befolkning svarer 56 % at de betegner seg selv som ”ikke-religiøs”. Legger vi til ”vet ikke” gruppen og de som ikke ønsket å svare, stiger prosentsatsen til 70.
   Det store flertallet av det norske folk har altså enten et likegyldig eller negativt forhold til religion.
   30 % av de spurte betegner seg selv som religiøs. Men i denne gruppen er det imidlertid bare 1 av 4 som mener at religionen har stor betydning.
   Det interessante er å prøve å se denne utviklingen over tid.
   Vi har ikke direkte sammenliknbare undersøkelser. Men dersom vi sier at det å være religiøs er det samme som å tro på Gud, så har vi en del tall. I 1982 trodde 76 % av befolkningen på Gud. I 1990 65 %. I 2007 var prosentsatsen kommet ned i 44. Det har altså over to, tre tiår skjedd mer enn en halvering av det religiøse segmentet i Norge.
   Når det gjelder gruppen personlige kristne, er det vanskeligere. Men sett under ett har vi grunn til å tro at denne har utgjort ca 15 % av befolkningen for to-tre tiår siden. Nå er dette tallet kommet ned i 8 %.
   Utviklingen er altså ikke til å ta feil av. Landet avkristnes.
   Ikke overraskende har politikerne tatt konsekvensen av dette. I mai i år vedtok Stortinget nærmest enstemmig å fjerne paragraf 2 fra Grunnloven, den som sier at den evangelisk lutherske religion er statens offentlige religion. Staten har ingen religion. Våre politikere er ikke lenger forpliktet på å organisere det norske samfunn på kristne verdier. Som samfunn er vi blitt konfesjonsløse.
 
   Vi har altså kommet dit hen at vi som land og folk velger å bygge fremtiden uten formelle bånd til kristne verdier.

   Når begynte denne utviklingen?
   Det er nærliggende å spørre: Når begynte egentlig denne utviklingen? Går det an å tidfeste når avkristningen begynte?
   Det går selvsagt an å ha flere ulike synspunkter på dette. Mye vil avhenge av hva slags tidshorisont man velger å trekke opp.
   Da jeg i sin tid tok jeg dette spørsmålet opp med Johannes Kleppa daværende medredaktør i avisen Dagen, mente han at avkristningen måtte ha begynt en gang på 1930-tallet. Krigen kom bare til å innebære en utsettelse av noe som allerede var på gang.
   Det er en observasjon som stemmer meget godt overens med Egil Aarviks bok ”Vi gjemmer oss på bedehuset”. Han slår fast at vekkelsene begynte å ebbe ut midt på 1930-tallet. Når han ser tilbake, så finner han at vekkelsesepoken i Norge strekker seg fra 1905 og frem til 30-tallet. Men så stilnet det altså av. Vi hadde forventet at krigen ville forandre på dette, skriver han: ”Men krigen kom ikke med vekkelse. Det gjorde freden enda mindre.”
   Egil Aarvik stiller det betimelige spørsmål: Hvorfor stilnet vekkelsen?
   Det er selvsagt flere forklaringer på dette, men Aarvik gir en hovedforklaring som er interessent og som har karakteristisk for hele perioden frem til vår egen tid. Han skriver: ”Det er skjedd en endring i folkets grunninnstilling til kristendommen. Kristendommen eksisterer ikke lenger som en realitet i folkets bevissthet.” Folk tror ikke lenger at kristendommen representerer en virkelighet, at den er sann.
   ”Ja,” sier Aarvik, ”det er verre enn som så. Kristendommen får nå skylden for alt som er galt. Kristendommen gjør urett, heter det. Den forkvakler ungdommens sjel med all snakk om synd og skyld. Den skremmer livet av folk med snakk om Djevel og fortapelse. Kristendommen skaper skyldkomplekser og forkrøpler sjelene”. I sannhet må vi si at Egil Aarvik var forut for sin tid. For disse iaktagelsene stammer fra 1940 tallet. Det er som kjent for 70 år siden. Det viser at avkristningen hadde godt tak i det norske folk allerede før 2. verdenskrig.
   Selv har jeg lest igjennom Pinsebevegelsens hovedorgan ”Korsets seier” årgang 1948. Et gjennomgangstema er det moralske forfall i tiden. Bladet klager over hedenskapet i vårt land og at det moderne menneske ikke lenger har bruk for en frelser. Lysestaken er i ferd med å bli flyttet fra landet, skriver bladet. 
   Ole Hallesby holdt en tale i Calmeyergatens misjonshus i oktober 1940. Han prøver å forstå Guds vilje i det som har skjedd 9. april. Her sier han blant annet at ”Vi har syndet så meget og så grovt her i landet, både den enkelte og folket, at Gud ikke kunne utsette straffen lenger.”
   Hallesbys tale sier oss to ting. For det første at avkristningen var meget følbar allerede før 2. verdenskrig. For det andre; Herren bærer ikke over med folkets ulydighet. Det tyske angrep blir tolket som en Herrens straff og tukt
 
   Selv vil jeg nok mene at vekkelsens tid begynte med Hans Nielsen Hauge og varte gjennom hele 1800-tallet for så å ta slutt en gang i mellomkrigstiden. Da 2. verdenskrig brøt ut var forfallet allerede meget synbart.

   Avkristningen skyter ny fart
   Etter krigens slutt fikk avkristningen et omfang og en fart som jeg tror de færreste hadde kunnet forestille seg. Egil Aarvik var nok blant dem som så utviklingen klarest. ”Kristenfolket har murt seg inne på bedehuset og er ikke lenger i stand til å kommunisere med resten av folket”, sa han. ”Vi tærer på fedrenes åndsinnsats og er ikke lenger i stand til å tilføre de kommende generasjoner noe nytt”.
   Ja, om det var sant den gangen, så er det ikke mindre sant i dag. Den manglende iver etter å formidle evangeliet kan ha den lite hyggelige forklaring at mange kristne har mistet troen på sin egen tro. Og da er det selvsagt ikke lenger noe å formidle.
 
   Men nå skal vi ta utviklingen i sin kronologiske rekkefølge.

   Oslo Lærerskole
   Det første angrepet på det kristne verdigrunnlag etter krigen kom allerede i 1946 med statens overtakelse av Oslo Lærerskole, som da ble drevet av Indremisjonsselskapet. All lærerutdanning skulle fra nå av være et statlig ansvar. Fra Stortingets talerstol ble det sagt at Oslo lærerskole representerte pietisme og trosfanatisme. Statens skoler skulle derimot være preget av forståelse, åpenhet og toleranse – honnørord som vi kjenner igjen fra senere debatter. Arbeiderpartiet la ikke skjul på at overtakelsen var å forstå som et angrep på kristne posisjoner i samfunnet.
   Hvor var kristenfolket?
 
   Dette var jo et angrep på Indremisjonen, ledet av Ole Hallesby som var en troskjempe på den tiden. Carl Fredrik Wisløff skriver i sin kirkehistorie at kristenfolket var opptatt av fred og gjenreisning. Kampen mot nazismen hadde tappet det for alle krefter. Det var ikke innstilt på å ta kampen opp mot et nytt statstyranni. Kristenfolket var gått inn i en ”åndelig dvaletilstand”, skriver han.

   Helvetesdebatten
   I 1953 inntreffer den saken som mer enn noe annet skulle bli skjebnesvangert for kristendommens plass i det norske samfunn – den såkalte helvetesdebatten. Professor Ole Hallesby holder en radiooverført søndagspreken fra Storsalen i Oslo. I talen sier han bl a følgende:
   ”Jeg taler sikkert til mange i kveld som vet at de er uomvendt. Du vet at om du stupte død ned på gulvet i dette øyeblikk, så stupte du like i helvete. … Hvordan kan du som er uomvendt legge deg rolig til å sove om kvelden, du som ikke vet om du våkner i din seng eller i helvete?”
   Disse ordene ble starten på en debatt som kom til å vare i fem år. Biskop Kristian Schjelderup i Hamar rykket umiddelbart ut og sa at læren om evig helvetesstraff ikke hørte hjemme i kjærlighetens religion. Dermed gjaldt striden ikke bare Hallesbys valg av ord, men den stod om et hovedpunkt i kirkens lære.
   Jusprofessor Frede Castberg fikk i oppdrag å utrede de konstitusjonelle sider ved statsreligion og kirkestyre. Han konkluderer med at det er Kongen i statsråd, altså regjeringen, som håndhever bekjennelseskravet og som også kan foreta læremessige avgjørelser. Kirkedepartementet uttalte følgelig i februar 1954 at Schjelderup ikke hadde satt seg utenfor bekjennelsen.
   Frede Castbergs utredning er blitt stadig mer aktuell. For selv om kirken i dag utnevner sine egne biskoper, er den fremdeles en statskirke. Det vil si – det er fremdeles kongen i statsråd som har det siste ordet i lærespørsmål.
   Mange stilte spørsmål ved regjeringens avgjørelse. Hva hadde politikerne – og det endog fra Arbeiderpartiet – med å definere innholdet i kristentroen?
På et stort lekmannsmøte på Nærbø i Rogaland 1.mai 1957 konkluderer Hallesby med å si at fra det øyeblikk den verdlige statsmakt gav Kristian Schjelderups teologi sin godkjennelse, opphørte Den norske kirke å være en bekjennelseskirke.
Det må vi si oss hjertens enig i. Og da vil jeg også minne om at Hallesby allerede på 1920-tallet foreslo å skille stat og kirke.
   Vel, dette er ikke stedet for å skildre helvetesdebatten. Vi nevner bare at Schjelderup ble litt av en folkehelt. Alle lag i samfunnet støttet opp om ham. Han fikk støtteerklæringer fra ordførere, kommunestyrer, organisasjoner og kulturpersoner, for å ha nevnt noe. Det ble rene folkereisningen. Alle ville de ha en fritenkende teolog, og alle ville være med på å avskaffe både helvete og fortapelsen.
   Schjelderup som nå følte at han hadde hele det norske folk i ryggen, ba om biskopenes tillit. Etter først å ha nølt, ga bispekollegiet etter. Høsten 1957 anmodet de enstemmig Schjelderup om å fortsette i stillingen. Schjelderup takket rørt for tilliten.
   Schjelderup hadde angrepet et kjernepunkt i den kristne lære. For dersom det ikke fantes noen fortapelse, hva skulle man da frelses fra? Hele forsoningslæren kom med ett i et nytt lys. Fra nå av ble det også vanskelig å snakke om synd – for synden bærer jo straffen i seg.
   Det er vel ikke noe angrep på den kristne lære i vår tid som har vært mer alvorlig enn dette. Langsomt men sikkert ble forkynnelsen lagt om. Man gikk stadig stillere i dørene når det gjaldt tale om synd, evig død, dom og fortapelse. Den hellige Gud måtte vike plassen for den alminnelige kjærlige Gud. Nåden ble hengende i løse luften. Det ble problematisk å forkynne Jesus som frelser og forsoner. Jesus ble i stedet løftet frem som et etisk forbilde.  Liberalteologien hadde fått sitt gjennomslag i Den norske kirke.
   Hallesbydebatten ble et nederlag for bibeltroskap og en seier for de sekulære kreftene i samfunnet. Kirken svarte på utfordringen, ikke ved å holde fast på sine bibelske røtter, men ved å tilpasse seg den nye tid. Den var jo tross alt en folkekirke og måtte være der folket var.
 
   Hallesby skulle få rett, for helvetesdebatten markerte slutten for kirken som et kristent trossamfunn.

   Kvinnelige prester
   Den samme Schjelderup ble årsak til ny strid noen få år senere. I 1961 ble Ingrid Bjerkås ordinert til den første kvinnelige prest i Den norske kirke av nettopp Kristian Schjelderup. Før ordinasjonen uttalte seks av landets ni biskoper at kvinnelig prestetjeneste var uforenelig med Guds skaperordning og utsagn i Det nye testamentet. I 1955, seks år før Ingrid Bjerkås ble innsatt, hadde et enstemmig professorråd ved MF uttalt at det var stridende mot Den Hellige Skrift at kvinner kunne inneha presteembetet. Dette var egentlig bare en gjentakelse og bekreftelse av en tilsvarende uttalelse som MFs lærerråd vedtok i 1917.
   Debatten om kvinnelige prester kom til å rase i flere ti-år. Høsten 1972 skjedde en dramatisk endring. Et flertall i MFs lærerråd var kommet til den slutning at de aktuelle tekstene i Det nye testamentet bare hadde relativ vekt og betydning. De måtte sees i lys av datidens samfunnsordning. Det dreide seg følgelig om et ordningsspørsmål. Kvinneprestspørsmålet var ikke lenger i strid med Guds ord og kirkens bekjennelse.
   Et betydelig mindretall mente at det måtte være galt å gjøre formaningene i Skriften tidsbetinget. Kvinnens underordning var ikke noe tidshistorisk som vi i vår egen tid kunne heve oss høyt over. Dessuten gjør mindretallet en viktig observasjon. Det skriver: ”Vi frykter for at dette syn på Skriftens autoritet kan trekke etter seg konsekvenser for andre av Det nye testaments anvisninger og formaninger.” Samlivsformer, skilsmisse og gjengifte blir nevnt som eksempler.
   Det var også hovedpoenget til den kjente svenske biskop Bo Giertz da han i november 1976 kom til Menighetsfakultetet for å tale om kvinneprestspørsmålet. Først ble han nektet adgang, men han ble til slutt invitert av studentene. Kvinneprestspørsmålet er selve ”testfrågan”, sa han.
 
   Testfrågan på hva?
   På bibeltroskap. ”Å være kristen er å tro som apostlene” sa Bo Giertz.” ”Guds menighet er bygd på apostlenes og profetenes grunnvoll. Men er vi villige til å holde fast på apostlenes lære”, spør han. Det er her kvinneprestsaken kommer inn og blir selve testfrågan.
   Tankegangen er den at Guds ord verken kan endres eller rokkes. Det er ikke tidsbetinget men står fast til alle tider. Hvis man derimot trekker den slutning at den ene av Paulus sine formaninger er bestemt av datidens oppfatning, så kan det samme resonnementet anvendes også på alle andre formaninger i Det nye testamentet. Man begir seg med andre ord inn på en rutsjebane som ingen ende har.
   Bo Giertz sine observasjoner skulle til overmål bli bekreftet i de påfølgende år. I rask rekkefølge fikk vi samboerskap, abortlov og homofili. Med Menighetsfakultetets vedtak var det skapt presedens for at formaningene i Det nye testamentet kunne tolkes ut fra forhold i vår egen tid. Ved å føre inn momenter som ”vår tids forståelse” hadde kirken fraveket det reformatoriske prinsipp ”Skriften Alene”. Ved å oppgi dette prinsippet hadde kirken fratatt seg selv det eneste redskapet den hadde til å demme opp for utviklingen. Den kunne ikke lenger si: ”det står skrevet”.
   Helvetesdebatten og kvinneprestsaken er de to viktigste sakene i kirkens etterkrigshistorie. Helvetesdebatten åpner for at det går an å ha to ulike syn i kirken på et så sentralt lærespørsmål som menneskets frelse og fortapelse. I kvinneprestspørsmålet angripes den kristne etikk og den gudgitte skaperorden. I begge sakene angripes Bibelens autoritet. Det som har skjedd senere, er egentlig bare en logisk videreføring av disse to sakene.
   Men vi må jo også stille oss undrende til Menighets-fakultetets helomvending. I 1955 var kvinnelige prester klart stridende mot Den Hellige Skrift, men 17 år senere var det altså forenelig med den samme Skrift. Hva er det som skjer?
   Vel, det finnes flere forklaringer. Onde tunger har pekt på at 1972 var det året MF for første gang søkte om statsstøtte. Fra politisk hold fikk fakultetet klare signaler om at det ville bli Nei til statsstøtte dersom fakultetet opprettholdt sitt Nei til kvinnelige prester.
 
   Mer tungtveiende er nok at samfunnet er i endring. Båndene til kristendommen svekkes. Arbeiderpartiet kjører frem helt nye verdier innpakket i ord som likestilling, solidaritet, åpenhet, demokrati og toleranse. I praktisk politikk innebærer dette at det gamle samfunn bygget på kristne verdier nå skal erstattes av et helt nytt verdisett hentet fra den sosialistiske verden. I Arbeiderpartiets historie er dette ikke nye ting. Det nye er nå at kirken fremstår så svekket at den ikke lenger representerer noen trussel mot Arbeiderpartiets politiske arbeid.

   Likestilling
   Det nye brekkjernet som nå brukes i åndskampen er likestilling. Bak synet på kvinnelige prester lå det politiske dogmet at mann og kvinne er likestillet. Det høres tilforlatelig ut fra en humanistisk synsvinkel, men det er klart stridende mot den bibelske lære som taler om kvinnens underordning.
   Likestillingstanken ble markedsført av feministbevegelsen og slo igjennom i USA og Vest-Europa på 1960-tallet. I Norge ble den båret frem av Arbeiderpartiet og til slutt formalisert i Likestillingsloven av 1979.
   Likestillingstanken har i dag nærmest fått status som et religiøst dogme. Det er akseptert i alle deler av samfunnet som et moralsk høyverdig prinsipp som skal ligge til grunn for alle politiske vedtak. Selv kirken har ingen motforestillinger. I gjeldende strategidokument for Den norske kirke heter det at ”likestillingsperspektivet skal innarbeides på alle nivå og felt i Den norske kirke.”
   Prost Trond Bakkevig som stadig er en aktuell bispekandidat skriver at Gud har talt til kirken gjennom den moderne kvinnebevegelse. Kirken må verne om de innsikter feminismen gir.
   Men la oss et øyeblikk se litt på historikken til dette dogmet.
   Likestillingstanken har sine røtter tilbake til den franske revolusjon. Den franske revolusjon var ikke bare et oppgjør med Kongen og Adelen, men også med kirken. Likestillingstanken var sekulær i sitt vesen og hadde fra første øyeblikk brodd mot religionen.
   Det var allikevel først og fremst kommunismen som skulle nyttiggjøre seg disse tankene. Kvinnen skulle frigjøres fra hjemmet og stilles til disposisjon for samfunnet. Kvinnen skulle realisere seg selv, het det. For feministbevegelsen og for toneangivende politikere kom det til å innebære et nei til kjernefamilien og ja til alternative samlivsformer.
   Det kristne verdisynet ble sett på som en motpol. Bibelen representerte det patriarkalske mannssamfunn som kvinnebevegelsen var til for å bekjempe. Det er blitt sagt at drivkraften i kvinnebevegelsen er ”et egalitært raseri” som rettet seg både mot tradisjonelle institusjoner og ordningene i Guds skaperverk. 
 
   I praktisk politikk skulle dette dogmet bli et meget velegnet verktøy for Arbeiderpartiet når det gjaldt å rydde til side de kristne posisjonene i samfunnet. Kirken på sin side synes ikke å ha forstått hva det dreide seg om. Vi finner ingen bispeuttalelser fra dette tidsrommet som tar opp likestillingsprinsippet eller likestillingsloven. Kirken ønsker åpenbart ikke å utfordre Arbeiderpartiet. Det bibelske virkelighetsbildet blir ikke fastholdt og avkristningen går sin gang.

   Konkubinatloven
   I rask rekkefølge faller nå den ene kristne bastionen etter den andre. I 1972 ble loven som forbød samliv mellom mann og kvinne uten å være gift - konkubinatloven - opphevet. Det var ikke lenger straffbart å leve sammen uten å være gift. Med det var ekteskapet, hjemmet og det tradisjonelle familiemønster svekket. Kvinnen skulle frigjøres fra slike bindinger, het det.
   Resultatet skulle vise seg hurtig. Allerede før århundreskifte var 40 % av alle kvinner i 20-årene samboere og halvparten av alle barn ble født utenfor ekteskap. Nok en kristen bastion var falt. Det 6. bud betød ingenting.
   Fra kirken kom det ikke et ord. Ingen prest torde si fra prekestolen at samboerskap var synd. Det var forståelig. Man kunne ikke fordømme et folk som man samtidig skulle være folkekirke for.
 
   Regjeringen noterer seg kirkens holdning med interesse. I en offentlig utredning fra 1999 heter det at ”relativt lite motstand fra kirkelig hold ansees også som avgjørende for at samboerskap har fått spesielt sterkt fortfeste i Norden.” Kirken hadde - i politikernes øyne - gitt et positivt bidrag til samfunnsutviklingen. Dette i motsetning til den katolske kirke i Sør-Europa hvor samboerforhold på dette tidspunktet var nesten fraværende.

   Abortloven
   I 1978 fikk vi abortloven. Det kristne synet om at det ikke er tillatt å ta liv, ble skjøvet tilside til fordel for selvbestemt abort. Loven ble vedtatt med en stemmes overvekt (Otto Hauglin), men gallup fra den tiden viser at det var flertall i folket for loven.
   Loven ble sett på som en milepæl i kampen for kvinnens frigjøring. Selvbestemt abort var det viktigste fremskrittet for kvinner i vårt århundre ved siden av stemmeretten, ble det sagt. Kvinnen måtte selv få bestemme over sin egen kropp. Uten rett til å bestemme over egen fruktbarhet finnes ingen frihet.
Forbudet mot abort kan føres helt tilbake til Kristian den V lov av 1682. Det var forbundet med dødsstraff å ”ombringe fosteret”, som det het. Dødsstraffen ble ikke avskaffet før i 1842, men straffebestemmelsene stod ved lag helt frem til 1960-tallet.
   Arbeiderpartiets første forsøk på å få gjennomført fri abort ble nedstemt med én stemmes overvekt i 1975. Da hadde Folkeaksjonen mot selvbestemt abort i løpet av fire uker klart å samle inn 610 000 underskrifter mot loven. Bispemøtet hadde gjennom flere år engasjert seg mot selvbestemt abort.
I forbindelse med Stortingets behandling avga Bispemøtet i august 1974 en uttalelse der det heter at kravet om selvbestemt abort må avvises fordi ”det betyr oppgivelse av ethvert rettsvern for det gryende menneskeliv.” Som kristne kan vi ikke gå på akkord med det vi ser som rett ut fra Guds ord. En prisverdig klar uttalelse.
   Men det skulle snart ta slutt. Fire år etter at abortloven av 1978 var vedtatt, åpner bispemøte for abort på sosiale indikasjoner, altså en delvis aksept av den nye loven. Senere skulle all motstand mot abortloven forstumme. Bare Børre Knudsen og kretsen rundt ham holdt saken levende.
 
   Kvinnebevegelsen var meget bevisst på at kampen for selvbestemt abort også var en kamp mot Kirken og de kristne verdiene. Etter deres syn stod to grunnleggende syn mot hverandre: Var livet gitt av Gud eller var livet gitt av kvinnen? Etter at flertallet for loven var sikret kunne de triumferende utbryte at Eva hadde satt seg i Herrens sted. Det var jo mer riktig enn de selv ante. De kunne med tilfredshet notere seg at det kristne livssynet og kirkens syn på kvinnen, var nedkjempet.

   Skilsmisse og gjengifte
   Skilsmisse og gjengifte var et hett debattema i kirken på 60 og 70 tallet. Men etter at samboerskap skjøt fart stilnet det fullstendig av. Vi hører ikke lenger om prester som ikke vil vie gjengifte. Men selve saken, skillmisse, er fremdeles i blant oss.
   På begynnelsen av 60-tallet var skillsmisse-hyppigheten på landsbasis ca 10 %. I dag ligger den på 44 %. I tillegg kommer oppløsningen av samboerskap som er betydelig høyere. Det er altså tale om en epidemi som ødelegger de tusen hjem. Hva Gud har sammenføyd skal et menneske ikke adskille. Men slike tanker stiller seg i veien for menneskets selvutfoldelse og hører fortiden til, blir vi fortalt.
 
   Vi tar også med at Den norske kirke i 2007 fikk sin første fraskilte biskop i Per Oskar Kjølås. Kirkens preses Olav Skjevesland uttalte ved den anledning at han ikke så det som et problem.

   Homofilisaken
   Homofilisaken er den foreløpig siste spikeren i kisten.
   Helt frem til 1972 var seksuell samhandling mellom menn forbudt i henhold til norsk lov. Da ble den siste bestemmelsen i straffeloven opphevet. Med det var en lang rettspraksis brakt til opphør. Helt siden 1687 var seksuell omgang mellom menn forbudt i henhold til norsk straffelovgivning. I likhet med abortpraksisen var dette forbundet med dødsstraff. I 1842 ble den endret til tukthus.
   I dag mener et voksende flertall i folket at alle samlivsformer må likestilles. Man kan ikke diskriminere. Det vil være urettferdig og ukjærlig.
   Kirken kom ikke for alvor på banen før vi fikk partnerskapsloven i 1993. Denne loven ga de homofile samme rettigheter som heterofile par. I 2009 ble partnerskapsloven avløst av den nye kjønnsnøytrale ekteskapslovgivningen som opphevet skillet mellom homofile og heterofile ekteskap. Dermed var likestillingsprosessen ført til ende.
   Når en leser de kirkelige uttalelser fra denne tiden, slår det en at debatten aldri kom til å stå om hvorvidt homofili var synd eller ikke. Den siden ved saken var faktisk helt fraværende. Det som opptok kirken, var hvorvidt homofile samboende kunne inneha vigslete embeter eller ikke. Kort sagt, kunne homofile være prest eller ikke?
   Men det spørsmål mange stilte seg var hvorfor kunne ikke en homofil bli prest når det ikke var synd?
   På bispemøtet våren 1995 sa et klart flertall nei til homofilt samliv og selvsagt et nei til at de kunne ha kirkelige stillinger. Men biskopenes uttalelse var ikke forankret i Bibelen men i den ”etiske refleksjonsprosess”, som det het.
   Denne prosess skulle vise seg å arbeide med lynets hastighet. For bare to år senere kunne biskopene akseptere både homofilt samboerskap og homofile i kirkelige stillinger med unntak av vigslete stillinger. Dette standpunktet ble også vedtatt av kirkemøtet samme år. Bare 8 av delegatene stemte i mot. Enda et lite skritt på vei mot likestilling i kirken, skrev Aftenposten på lederplass.
   Men i den bibeltroene del av kristenfolket var det forferdelse.
   Arvid Tångberg leder i Foreningen for Bibel og Bekjennelse sa at Forherdelsen mot Guds ord i Den norske kirke nå var tydelig for enhver som kunne se og høre. (FBB-nytt des. 97)
   Generalsekretær Anfinn Skaaheim I Indremisjonsselskapet sa at det nå bar mot læremessig og åndelig ruin for Den norske kirke (”For fattig og Rik” nr.16/ 1997).
   Homofilisaken fikk sin tragikomiske avslutning 10 år senere på kirkemøte i november 2007. Der konstaterte man at splittelsen i kirken var et faktum. Møtet vedtok å overlate til den enkelte biskop å gjøre som han ville når det gjaldt tilsetting av homofilt samboere i vigslete stillinger.
   Med dette la kirkemøtet seg flat for den praksis som allerede var etablert. For i 1999 hadde Hamarbiskopen Rosemarie Køhn vigslet landets første lesbiske samboende prest Siri Sunde til sokneprest. Året etter fulgte Oslo biskop Gunnar Stålsett opp med å ansette homofil samboende Thorstein Olsen som prest på Majorstuen. Dermed var barrieren brutt. Tilsettingene fikk ingen konsekvenser for de to biskopene.
   Bispemøtet fant ingen grunn til å bryte med de to.
   Argumentet til de to biskopene var at det bibelske forbud mot homofili var en ren menneskelig overlevering som vår tid ikke kunne være bundet av.
Homofilt samliv og tilsetting av homofile samboere i vigslete stillinger er siden blitt det politisk korrekte også i kirken. En undersøkelse fra 2011 viser at halvparten av Menighetsfakultets lærere sier ja til homofilt samliv og til kirkelig vielse av homofile par. I en kommentar sier rektor Vidar Haanes at MF må avspeile den holdningsendring vi ser i Den norske kirke. (Vårt Land 27/5 2011) Kirkens preses Helga Byfuglien er da også klar på at kirken må vie homofile par. Det er da også denne utviklingen vi har sett i Danmark.
 
   Ja, jeg vet ikke om vi skal le eller gråte. Henvisninger til Bibelen har tydeligvis ingen gjennomslagskraft. Det er åpenbart viktigere for kirken å følge tidsånden enn Bibelen.

   Skoleverket
   Den trolig mest alvorlige siden ved avkristningen har jeg gjemt til slutt - avkristningen av skoleverket. Her dreier det seg om den oppvoksende generasjon og landets fremtid.
   Arbeiderpartiet har helt siden 1920-tallet gått til systematisk angrep på kristendomsundervisningen i skolen. Allerede i 1939 fikk Arbeiderpartiet redusert antall timer i kristendomsundervisning. Fagets bekjennelseskarakter ble ved denne anledning også avsvekket. Etter krigen, i 1955, foreslå daværende statssekretær i Kirke- og undervisningsdepartementet Helge Sivertsen, at kristendomsfaget burde bli religionskunnskap.
   Den viktigste endringen i vår tid kom i 1969. Da bestemte Stortinget at skolefaget ”kristendomskunnskap” ikke lenger skulle være å betrakte som kirkens dåpsopplæring. Et plaster på såret var at det likevel skulle være konfesjonelt forankret. Den bestemmelsen falt imidlertid ut i 1997 da KRL- faget ble innført. Fra da av skulle ulike religioner og livssyn presenteres side om side. Det ble utrykkelig forbudt å presentere en religion som bedre eller sannere enn andre.
   Jon Kvalbein, skribent og skolemann, sa i den anledning at KRL-faget var ”dødsstøtet mot den kristne oppseding i norsk offentlig skole.” (Dagen 2.2. 2000)
   I 2008 ble KRL-faget til RLE, et orienteringsfag om religion, livssyn og etikk. Det skjedde etter en klage til Europarådets menneskerettighetsdomstol. Samme år ble den kristne formålsparagrafen for Barnehager og Grunnskolen strøket.
   Den gamle formuleringen om at ”Grunnskolen skal… hjelpe til å gi elevane ei kristen og moralsk oppseding” ble erstattet med ord om menneskerettigheter og humanistiske verdier.
   Samtlige partier var enige om ny formålsparagraf. Daværende kunnskapsminister SVs Bård Vegar Solhjell ga uttrykk for at skolen endelig var kvitt ”en antikvitet”. Kristelig folkepartis nestleder Dagrun Eriksen sa seg derimot strålende fornøyd med resultatet. Hun mente at det kristne verdigrunnlaget nå var sikret. Noen må åpenbart ta feil.
   Kristendomsundervisningen i skoleverket har vært en torn i øyet på Arbeiderpartiet fra første stund. På landsmøtet i 1918 het det med prisverdig klarhet at ”Kristendoms-undervisningen utgår av skolens fagkrets”. For ikke å skremme bort velgerne ble denne formuleringen siden avsvekket noe.
   I henhold til Arbeiderpartiets marxistiske grunnsyn var kristendom og kirke en del av det kapitalistiske samfunn som partiet var satt til å bekjempe. Kirkens maktposisjon lå i skoleverket, sa professor Edvard Bull. Derfor måtte skolen verdsliggjøres. Religion var en privatsak. Men det er synd å si at religionen var noen privatsak for partiet.
   Den samme Edvard Bull, som fra 1927 var nestformann i Arbeiderpartiet, sa også: ”Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.” Men da skolen ikke kunne taes med et stormløp, ble dette gjort skrittvis. Arbeiderpartiet fjernet time for time og uthulte innholdet langsomt men sikkert.
   I dag er Arbeiderpartiets syn at offentlige skoler skal være enhetsskoler som skal samle alle lag i samfunnet. Alle skal ha den samme undervisning og ha det samme springbrett ut i samfunnet. I de senere år er det mulitkulturelle samfunn også blitt et argument. Men bak disse formuleringene lurer partiets materialistiske grunnsyn og tanken om det klasseløse samfunn. Derfor er også partiet sterk motstander av private skoler. Man er redd for at kristendommen skal smugles inn bakveien igjen.
   Det underlige og helt uforståelige er kirkens og Kristelig folkepartis holdning. Da kristendomsfaget i grunnskolen i 1997 ble erstattet med KRL-faget, skjedde det også med hjelp av Kristelig folkeparti. Bak seg hadde partiet både Institutt for kristen oppseding, Kirkerådet og Menighetsfakultet. Alle ville de støtte Arbeiderpartiet. Ja, KrF mente sogar at kristenfolket burde være dem takknemlig for at de hadde samarbeidet så godt med daværende undervisningsminister Gudmund Hernes. Så forvirret går det an å bli.
   At den oppvoksende slekt ble stående uten opplæring i kristen tro, var det ingen som tok inn over seg, ikke en gang kirken.
   I mer enn to hundre og femti år har skoleverket vært det mest betydningsfulle virkemiddel for opplæring i den kristne tro. Den første allmennskolen i Norge ble bygget i 1739 og het betegnende nok Christi Krybbe skole. Det var en prestedrevet skole og formålet var å formidle kristentroen til den oppvoksende slekt.
 
   På samme måte som kirken i sin tid så verdien av skoleverket, har også Arbeiderpartiet gjort det, bare med motsatt fortegn. For begge gjaldt det å få makt over folkets og barnas tankeverden. Men det var to forskjellige åndsstrømninger som møttes. En materialistisk og en åndelig.

   Israel
   Vi kunne ha nevnt enda flere saker, men et sted må vi stoppe. En sak bør allikevel nevnes: vår holdning til staten Israel. Den før nevnte Holocaustrapporten dokumenterer med all tydelighet, at avkristning og antisemittisme hører sammen. Jo mer man fjerner seg fra kristendommen, desto sterkere blir kritikken av jødene og staten Israel.
 
   Vi her i Norge har en stygg historie når det gjelder vårt forhold til jødene. Men istedenfor å ta lærdom av dette og korrigere kursen, fortsetter vi i dag å angripe jødene, nå i form av et Israelshat. Dette sier noe om oss som folk, vår moral og vår kristne tro.

   Avslutning
   Avslutningsvis: Det første som slår meg når vi nå skal prøve å komme med noen oppsummerende tanker, er fravær av motstand fra kirkens side. Ja, ikke bare kirkens, men vi må også spørre hvor er misjonsorganisasjonene og kristenfolket i dette bildet?
   Den siste gangen kirken og kristenfolket prøvde å reise motstand mot avkristningen var i forbindelse med abortsaken i 1975. Da ble det samlet inn 600 000 underskrifter. Men dette var altså for snart 40 år siden.
   Hva skjedde? Hvorfor klarte vi ikke å reise motstand mot avkristningen?
   Det blir i hvert fall galt å legge all skyld på Arbeiderpartiet. Den kristne kirke har alltid hatt sterke motstandere, ytre fiender som vil den til livs. Så det er ikke noe nytt.
   Nei, vi må søke årsaken hos oss selv. Og da må vi se på oss selv i lys av Guds ord.
   ”Om noen elsker meg”, sier Jesus, ”da holder han fast på mitt ord”. Omvendt: Om noen ikke elsker meg da holder han ikke fast på mitt ord. (Joh 14,23-24) Kjærligheten til Jesus viser seg altså ved at vi holder fast på hans ord. Er det noe som kjennetegner oss som kristenfolk, så er det at det har vi nettopp ikke gjort. Alle andre hensyn har veid tyngre enn Guds ord.
   Som kristne har vi fått denne verden kjær. Vi har gjort det som Paulus advarer mot: vi har skikket oss like med denne verden. ”Elsk ikke verden”, sier apostelen Johannes, ”heller ikke de ting som er i verden! Om noen elsker verden, da er ikke kjærligheten til Faderen i ham”. (1 Joh 2, 15). Apostelen Jakob sier: ”Troløse som dere er! Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende”. (4,4)
Dette er klare ord som ikke er til å misforstå. Det har skjedd et åndelig forfall i kirke, i menighet og blant troens folk. Vi har forlatt vår første kjærlighet. Vi har ikke søkt Jesus først. Dermed har vi åpnet oss for andre åndsretninger.
   Da den amerikanske religionsfilosofen Francis Schaeffer skulle finne svaret på avkristningen av Europa, oppsummerte han det med en setning: ”Personal peace and affluence” – fred og materiell velvære. Avkristningen skyldes at vi har det godt, for godt. Det er som en venn av meg klager over: Her i menigheten er det ingen lenger som trenger en frelser.
   Kirken har sine egne problemer. Det som veier tyngst der i gården, er det indre samhold, kirkens enhet, og hensynet til den offentlige opinion. Det gjelder å fatte vedtak som ikke er kirkesplittende, og det gjelder å låne øre til folket om kirken fortsatt skal være en folkekirke. Bibelen er blitt en salderingspost.
Dette gjenspeiler seg i kirkens indre liv. Vi hører ikke lenger om at Jesus frelser fra synd, død, dom og fortapelse. Dommen og fortapelsen er for lengst avskaffet. Den forsvant med Hallesbydebatten. Døden er fortiet, og synden henger i en tynn tråd.
   På samme måte hører vi heller ikke om Lov og Evangelium. Loven gjenspeiler Guds hellighet. Vår Gud er en fortærende ild, heter det. Men den siden ved Guddommen blir altså fortiet. Gud er ren kjærlighet.
 
   I likhet med samfunnet for øvrig er også kirken kommet inn i et etterkristent stadium. Både forkynnelsen og liturgien viser at den befinner seg i kristendommens periferi. Demokratiet har inntatt kirken. Det er folkemeningen som bestemmer hva kirken skal lære. Og skulle kirken være i tvil vil regjeringen gi de nødvendige signaler. Kirken er i sannhet blitt statens kirke.

   Hva gjør vi og hvor går vi?
   La meg først si at denne fremstillingen er gjort med bred penn. Nyanser og fordyping mangler. Det gjør også de positive trekk som tross alt finnes. Mitt hovedanliggende har vært å få frem trenden og utviklingen over tid. Og da blir konklusjonen uunngåelig: Det har skjedd en dramatisk avkristning av folk og samfunn. På relativ kort tid har vi gått fra å være et samfunn tuftet på kristne verdier til å bli et samfunn der sekulære og humanistiske verdier er blitt styrende.
   Dersom det finnes en vei tilbake, må det være å børste støv av de bibelske sannheter. Gud må igjen bli for oss det som han utgir seg for å være. Bibelens Gud – Ordets Gud. Vi må finne tilbake til det evangelisk lutherske tolkningsprinsipp ”Skriften alene”, sola Scriptura. Vår holdning, vår tro, våre utsagn og vår kamp for å påvirke samfunnet, kan utelukkende ha Skriften som kilde.
   Så kan vi spørre: hvorledes skal dette la seg gjøre?
   Dypest sett kan vi ikke gjøre annet enn å be til Herren om frelse for vårt land og for vårt folk. Det viktigste er å legge denne saken på Herren selv. Så får han fatte de råd som er nødvendig.
   Når det er sagt, så vet vi jo ganske mye om hvorledes Herren handler. Hele Israels historie er en anskuelsesundervisning om dette. Det som hendte Israel er ment å være forbilder og formaninger for oss som de siste tider er kommet. (1 Kor 10,11)
   Når Gud ikke sparte sitt eget folk, vil han langt mindre spare oss andre. Johannes åpenbaring vitner om dette. Her leser vi om en lang rekke av ulykker som rammer folkene på grunn av deres vantro. Disse ulykkene har talende nok sitt utspring i himmelen. Det er Lammet Guds egen sønn, som åpner de syv segl og som deler ut de syv basuner.
   Gud vil ikke at noen mennesker skal dø i sin synd. Herren har ikke behag i den ugudeliges død. (Esek 18,23). Men hvis ulykken er det som må til for å vekke opp et døende folk, så lar han det skje. Det er først når vi blir konfrontert med vår egen maktesløshet, at omvendelsen og troen melder seg. Han frelser de ulykkelige ved deres ulykke og åpner deres ører ved trengselen, leser vi hos Job (36.15).
   Så trenger ikke ulykken å være noen ulykke, men et uttrykk for Guds kjærlighet.
   Med det mener jeg å ha sagt noe om det som ligger foran oss. Og der vil jeg stanse for i kveld.
 
   Kopiert i fra Bibbelsk Tro

*

   Elin Brodin:
   Takk ... Jeg har noen få innvendinger mot enkelte punkter her, men er enig i hovedtendensen. Det er en reflektert og interessant tekst

   Elin Brodin:
   Jeg vil ikke nevne mine innvendinger nå, fordi de i den store sammenhengen er av underordnet betydning. Men jeg vil understreke én ting: Jeg tror ikke vi egentlig bør ha kvinnelige prester, selv om kvinner er like intelligente som menn og kan ha mye å bidra med. Dette med presten er en rent symbolsk sak, og selv om jeg ikke vet nøyaktig hvorfor det forholder seg slik, vet jeg at det er sant: Av åndelige grunner skal en prest være en mann, og dette er ingen fornærmelse mot noen

   Mats Molén:
   http://www.bokia.se/evolutionslaset-4333501 Detta är ganska väl dokumenterat med enkäter och undersökningar.
   I Sydkorea har man INTE dessa problem, vad jag vet. Jag tror det är ett av de mest kristna länderna.
   Evolutionslåset
   www.bokia.se
   Det finns ett klart samband mellan evolutionsteorins frammarsch och sekulariseringen i västvärlden, menar Mats Molén. I denna bok granskar han vilken effekt evolutionsläran fått på människors...  

   May Britt Weierud:
   Kjære Jesus!

   May Britt Weierud:
   Som det var i Noahs dager......... vi er langt på natt!!

   Thor Harald Augdahl:
   Veldig langt på natt

   Asbjørn Kvalbein:
   Per Haakonsen er en tungvekter jeg leser med glede.

   Mats Molén:
   Vid ett par tillfällen när jag varit i Norge har jag haft djupa diskussioner med personer. När jag frågat dem vilken församling/menighet de är medlammar i - så har de svarat att de är ateister!
   Men - säger jag då - du låter som många svenska kristna. Är det säkert att du är ateist? Ja - har de sagt.
   Så - Sverige är mycket mer avkristnat, när svenska kristna låter som norska ateister. (I Afrika brukar de klaga på en del svenska missionärer - "Kan ni inte skicka någon kristen nästa gång" ...)
   Jag skall förresten till Norge i vår - om någon vill vara med eller samordna och göra någon mer samling: http://www.matsmolen.se/index.php?sida=41
   Mats Molén
   www.matsmolen.se
   Mats Molén, Vetenskap, ursprung och skapelse. Svar på Dan Larhammardebatten.

   Rune L. Hansen:
   Hvem har vært mest skyldige og verst i all den kriminelle galskapen underveis? De som har forsøkt å være kristne - eller Arbeiderpartiet og dets med-spillere? Og underveis i all den groteske sammenblandingen av lov og rett med politikk (inklusivt religion)?

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 04.12. 2012 via Norgespartiet:
   http://www.facebook.com/groups/norgesp/permalink/454316437961859/

   I de politikse partiet og på stortinget er det dannet egne HOMO-NETTVERK.

   http://www.midtibuskerud.no/-/bulletin/show/765664_politidirektoer-for-aa-skjule-terror
   POLITIDIREKTØR FOR Å SKJULE TERROR.
   www.midtibuskerud.no
   POLITIDIREKTØR FOR Å SKJULE TERROR.

*

   Håkon Erling Johansen:
   En blir bare mer og mer forundret over utviklingen (nedviklingen) av dette landet. Det er mange som har det travelt ser vi. De har visst dårlig tid. Det finnes også en viss kar som har det satans travelt, da vi leser at han vet han har bare en kort tid igjen å herje, og han skjelver over det han vet skal komme over han, ..snart..

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 04.12. 2012:
   http://www.facebook.com/may.seppola/posts/183785955095224

   Ny kåring: Norsk rettsstat i verdensklasse
   http://www.dagbladet.no/2012/12/04/nyheter/politikk/rettssikkerhet/24664659/
   www.dagbladet.no
   Men på noen felter havner Norge langt bak andre land.

*

   May- Harriet Seppola:
   Kommentar : Hvordan i himmelens navn kan dette vœre tilfelle , når 50 % av landets dommere hverken har undertegnet ed eller dommerpapirer ,
   Det er oppsiktsvekkende informasjon jurist Herman Berge nå nylig har publisert.

   Ifølge Berge sitter over halvparten av landets 800 dommere uten å ha gyldige dommerpapirer!

   Dommer avsagt av disse dommerne vil da være komplett ugyldige, altså såkalte nulliteter som det heter på fagspråket.

   Hvor mange slike ugyldige dommer som er avsagt under årenes løp kan bare overlates til fantasien.

   Men selv om dommene er falske og ugyldige så er konsekvensen for de dømte virkelig nok.

   Vår oppfatning om rettsstaten er altså en gjennomført ILLUSJON basert på et ufattelig antall UGYLDIGE "rettsavgjørelser":  
   http://www.norgespartiet.no/fo...
   Barnevernet fjerner barn fra hjem uten lov og dom, biologiske foreldre taper i retten fordi menneskerettighetene ikke blir overholdt. Politiet bryter Grunnlovens § 102 ved å sparke inn dørene til folk, legge foreldre i jern og stjele deres barn og plassere dem hos overgrepsmennesker .
   Det norske folk har ingen rettigheter lengre , politikerne er kun opptatt av våre nye landsmenn som får det bedre økonomisk enn de som har bygget opp dette "landet": https://www.youtube.com/watch?...
   E¨S- AVTALEN ble undertegnet ulovlig og det menneske som ville avsløre dette er Synnøve Fjellbakk Taftøsom ble tvangsinnlagt og tvangsmedisnert gjennom 16 år for sin œrlighet og ville fortelle dette til det norske folk :
   "De som har overtatt muldvarprollene i norsk politikk etter Jens Christian Hauge og Stein Rognlien er etter min oppfatning de to hovedmennene bak EØS-prosjektet, nemlig Jonas Gahr Støre og Morten Wetland. Hele det såkalte "EØS" er deres oppfinnelse.
   I realiteten var "EØS-forhandlingene" bare en gjennomgang av hvilke lovendringer som måtte til i forbindelse med EU-medlemskap. Overfor norsk opinion ble det gitt inntrykk av at det var en egen "EØS-avtale" det ble forhandlet om. Jonas Gahr Støre skrev talene for Gro Harlem Brundtland og ga inntrykk av at hun tok opp det som i media var fremstilt som "norske interesser", men i møtene, som var lukket for pressen, sa Gro noe helt annet. På et
møte der Støre hadde laget et tosiders "innlegg" bare for å bløffe norsk opinion, satte jeg demonstrativt et kryss over alt det Gro ikke sa. Gahr Støre ble livredd for at jeg skulle gi kopi av mitt eksemplar til pressen og fulgte etter meg til kopimaskinen for å sørge for at det var hans løgner som ble distribuert. Morten Wetland sto for den juridiske biten i tilpasningsforhandlingene. Han gjorde aldri forsøk på å fremme norske interesser, men så det som sin oppgave å få EU-retten innført i Norge så fort og grundig som mulig.
   Wetland var på mitt aspirantkull. Han er i likhet med Støre en intelligent mann som har gått i "muldvarplære" i mange år. Nå ser det ut til at de to kumpanene sluttfører EU-tilpasningene under dekknavnet WTO. Reelt sett har Norge vært EU-lydrike siden 1991. Men folkeflertallet vil fortsatt
gi fremtidige generasjoner muligheten til å innrette seg annerledes og sier derfor "nei til "EU": http://bmonline.no/html/wetlan...

   Kjell Erik Midtgård:
   Kjære May- Harriet, jeg ser det nødvendig å rette litt på det du sier. Det er ikke slik at det "bare" er 50% av dommerne i Norge som "ikke har sine PAPIRER i orden," det er faktisk slik at før nærmere undersøkelse har 792 av landets dommere ikke blitt utnevnt i tråd med loven, hvilket gjør at det således bare er 8 stykker igjen som i utgangspunktet til forveksling kan synes å være i overensstemmelse med lovens krav til utnevnelse. Dette har jeg snakket med Berge om, og han forteller det er forhold ved dette med at kongen utnevner i statsråd, som gir at faktisk vil heller ikke de restrerende 8 dommerne være utnevtn slik lov krever, hvorfor i realiteten er INGEN av dommerne gyldige dommere etter Norsk lov, eller menneskerettighetslovens bestemmelser for den sakens skyld. I disse forholdene har til nå Berge vist seg være skremmende presis, så jeg heller mer til å tro han har rett om de siste 8 også, enn å tro han ikke har rett mht dem.

   May- Harriet Seppola:
   Jeg skriver det han selv uttaler i sin artikkel på våre nettsider, men du er visstnok temmelig flink til å rette på meg , ser jeg.

   Rune L. Hansen:
   Groveste sort løgn, kjøpt og betalt selvfølgelig. Viktig å dokumentere også det.

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Indeksen som er utarbeidet av The World Justice Project har målt åtte viktige felt som organisasjonen mener er avgjørende for at et land skal kalles en rettsstat: Maktfordeling, fravær av korrupsjon, lov og orden, borgerrettigheter, åpenhet i forvaltningen, effektivitet i å sette lover ut i livet, standarden på sivile domstoler og standarden på straffedomstolene.

   Norge befinner seg i det absolutte toppsjiktet på alle disse feltene, sammen med Sverige, Danmark, Finland, Australia, New Zealand, Nederland, Japan og Tyskland, skriver Aftenposten.

   Norge er på topp når det gjelder standarden på sivile domstoler, og vi er verdens tredje mest ikke-korrupte land etter Danmark og Sverige. Norge er også nummer tre på listen over land der maktfordelingen er ivaretatt."

   Rune L. Hansen:
   Vi vet jo at det ikke er sant. Mildt sagt.

   
---

   http://www.facebook.com/irene.hov/posts/178943552249176
   Irene Hov:
   Hvor har de fått denne informasjonen fra?? At Norge ligger høyt i verdenstoppen på fravær av korrupsjon i rettsapparatet....?
   Dette er som bestilt. Etter degraderingen til B-nasjon MÅTTE vi jo ha en motvekt til den realiteten FN har presentert for oss.

   Eva Skaugen:
   Er ikke noen trøst så lenge praksis viser at vi er rettsløse og dommere synser og tror fremfor å praktisere lovverket.
   Når dommere ikke har avlagt ed så er det lettere å la lovverket ligge lukket.
   For en verden om Norge scorer så høyt.

   Ulf Vålerenga:
   Ja dette lurte jeg på også Irene. Vi er vel et av verdens mest korrupte land.

   Eva Skaugen:
   Jeg vil bare minne dere om dette:
   FN har degradert Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter fra A- til B-status. Pinlig sak, mener menneskerettighetsdirektør Nils Butenschøn.
   http://morgenbladet.no/samfunn/2012/norge_degradert
   Norge degradert
   morgenbladet.no
   – I Genève har en komité hos Høykommissæren for menneskerettigheter bestemt at Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter mister sin A-status. Fra når

   Irene Hov:
   Hva VG skriver er irrelevant, FN har degradert Norge som menneskerettsnasjon fra A-nasjon til B-nasjon uten stemmerett! Det er fakta!

   Eva Skaugen:
   Ja, og det er fakta vi må forholde oss til... uansett hva noen mener eller synes i de enkelte saker. Da er det klart. Men hvordan får man bygget opp Norge til å bli en kategori A igjen. Når AP har gitt blaffen og neglisjert hendvendelser de har fått ang saken. Hører lite om dette fra nyhets formidlerne.

   Einar Jan Larsen:
   Da idiotjournalistene ville ha korrupsjonsjeger Eva Joly til å si at i Norge var det vel ikke korrupsjon, svarte hun kontant med å si at det var nettopp i et så lite land som Norge der alle kjenner alle at korrupsjonen florerer.

   Rune L. Hansen:
   "Undersøkelsen" og The World Justice Project er åpenbart så grundig falsk at det avslører seg selv på direkten.

   Eva Skaugen:
   "Penger frikjøper folk fra både moral og god oppførsel." sitat Eva Joly

   Rune L. Hansen:
   Stort grovere løgner enn fra det såkalte The World Justice Project er ikke mulig. De ville ha lurt mange flere om de hadde moderert seg mildt sagt veldig meget.

   Irene Hov:
   Det var vel derfor Eva Joly ble "tatt i korrupsjon" selv og effektivt fjernet fra jobben som korrupsjonsjeger. Det var ikke den virkelige korrupsjonen som skulle avsløres! Det var småfiskene. Hun foreslo at det skulle være tillatt å motta gaver for opp til en million for politikere. Hun mente det var flisespikkeri ift den store korrupsjonen.

   Eva Skaugen:
   Har du en link til det - Irene?

   Per Mikkelsen:
   Media er kjøpt å betalt av AP.

   Irene Hov:
   Nei, men kan lete. Skal ta en liten runde når jeg har litt bedre tid Eva :-)

   
---

   Nils Kåre Jørmeland via Bjørn Dahlberg:
   Lars Hovard Widding
   The never ending story.... Norsk propaganda, nå om hvor fantastisk vårt rettsystem er.

   Til orientering har vi IKKE lovlige domstoler i Norge ut fra Norsk lov. Det er dokumentert at mindre enn 2% av Norske dommere har de lovpålagte dokumenter i orden. DVS vi har ikke en domstol etter lov, og da kan man spørre seg hvilken innsikt byrået som har laget dette bestillingsværket egentlig har.

   "Indeksen som er utarbeidet av The World Justice Project har målt åtte viktige felt som organisasjonen mener er avgjørende for at et land skal kalles en rettsstat: Maktfordeling, fravær av korrupsjon, lov og orden, borgerrettigheter, åpenhet i forvaltningen, effektivitet i å sette lover ut i livet, standarden på sivile domstoler og standarden på straffedomstolene."

   Jeg behøver kun og vise til 1 enkelt sak, Flexiped saken. Her har Norsk Høyesterett frikjent rettens dommere som ikke har de nødvendige dokumenter i orden, men det hører til at de som satt i høyesterett og avjorde dette, var papirløse dommere de også. Bukken og havresekken dekker ikke for realitetene her. At den samme Domstol på forskudd opphever deler av Norsk lov (det er det kun Stortinget som kan), viser også at domstolen heller ikke respekterer hvem som er lovgiver i Norge, og hva som er gjeldende Norsk lov.

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 04.12. 2012 via Ragnhild Madsen:

   Forskere anklager Merck for forfalsket data på kusmavaksine
   http://nyinjeksjon.wordpress.com/2012/07/05/forskere-anklager-merck-for-forfalsket-data-pa-kusmavaksine/
   nyinjeksjon.wordpress.com
   Kusma inngår i MMR vaksinen. Effektivitet av denne vaksinen er sentral for å beskytte menn mot testikkelbetennelse/orchitt. Gutter som får kusm

*

   
---
---

   Nils Kåre Jørmeland via Lars Kvame:
   http://www.facebook.com/nilskj/posts/298499950268233

   Økokrim, rettsstatens sorte hull?
   http://www.aftenbladet.no/meninger/.UL4Z7cF_vLo.facebook
   www.aftenbladet.no
   Sakene mot Ståle Halsne og gründerne i Acta bør begge vekke oppmerksomhet hos dem som er opptatt av rettstatens grunnleggende prinsipper.

*

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "I økonomisk kriminalitet synes det som man har forlatt rettsstatens prinsipper, og riktig ille er det at den fjerde statsmakt, pressen, ikke synes å bry seg om hva som skjer."

   
---
---

   Hans Ove Skau, 04.12. 2012:

   Staten tar seg av deg fra vuggen til graven. Greitt å vite om dette ? Ja, hva skjer ? Jo, er man barn, så blir man plassert i fosterhjem, fordi kommunen tjener millioner på dette. Når man blir myndig, så kan en få jobb hvis en har lån og ikke innhar etnisk ugunstige karakteristika.
   Og hva med alderdommen ? Jo, hensikten er å føre folk inn i en ond spiral som skal føre til dødelig avgang innen kort tid, for en er jo ikke til noen nytte for staten lenger. Marius Reikerås sitter fortsatt fengslet for noe som ingen andre fengsles for, men staten har altså tatt seg av ham. Arnold Juklerød ble plassert på sinnsykehus, fordi han hadde andre meninger enn staten. Staten tok seg også av ham. Hva minner dette egentlig om?????? Jeg synes det minner om en ondsinnet kommunistisk statsforfatning, men dette er faktisk Norge pr desember 2012. Man må jo kunne tro på det en leser om på www eller hva????????????

*

   Synnøve Fredriksen:
   Er så enig med deg

   Hans Ove Skau:
   Meningen med demokratiet var vel at folk skulle bli hørt, få leve et fritt liv og bli respektert. Men er demokratiet virkelig når politiet liksom bare tar seg av borgerne som ikke gjør som staten krever?

   Gry Foss:
   mulig jeg ikke skjønte men barn blit plassert i fosterhjem for at det som regel er omsorgsvikt osv. Hilsen fostermor.

   Rune L. Hansen:
   Barn blir kidnappet og fangeholdt i "fosterhjem" og hos "alene-mødre" fordi det er penger og annet nyttig å tjene på politisk organisert kriminalitet. På samme måte som Marius Reikerås nu fangeholdes.

   
---
---

   Harald Halvorsen, 04.12. 2012 shared Michal Rachel Suissa's status update:

   Michal Rachel Suissa
   Jeg meldte meg ut fra DNT i dag

   Jeg har nettopp melde meg ut fra den norske Turistforening, DNT, som brukte side opp og side ned på siste Fjell og Vidde bladet, for positivt å markedsføre Mads Gilbert, en av Norges største antisemitter og propagandister.

   Det var motbydelig å lese hvordan Gilbert som er drevet av intens hat er markedsført som Norges beste borger. Trist at vi jøder er stadig skviset ut fra det norske samfunnet av noen få radikaler, tom fra DNT som jeg hadde stor glede å støtte hittil. Kan noen forklarer meg hvordan hensynsløse venstre radikaler klarer å tvinge egen propaganda over alt. Nå kan vi ikke en gang lese Fjell og Vidde bladet uten å bli fôret med AKP propaganda.

   Jeg ringte redaktøren Helle Andersen og sa ifra.
   Ha en fin dag, fri for løgner.

*

   Sølvi Johanne Sandbakk:
   Sååå skammelig....

   Shara Ommedal:
   Og da melder jeg meg IKKE INN!!!
   FYSJ! MADS ER MOTBYDELIG..............

   Einar Midthus:
   shalom, det er visst en eks ap -politiker som er leder så ....

   
---
---

   Anna V Prtenjaca, 04.12. 2012 via NKMR:
   http://www.facebook.com/groups/126288523784/10151185452883785/

   Fulast vinner...

   Vårdnadstvister är idag en mångmiljonindustri där fulast vinner - Artikel av Kristina Holmström - Ne
   http://www.newsmill.se/artikel/2010/12/11/v-rdnadstvister-r-idag-en-m-ngmiljonindustri-d-r-fulast-vinner
   
www.newsmill.se
   Artikel av Kristina Holmström - Vårdnadstvister är idag en mångmiljonindustri där fulast vinner - I Södertörns Tingsrätt hålls i denna vecka en muntlig förberedelse i vårdnadstvisten där ena parten är pappan som utlöste krigsrubriker på löpsedlarna sedan han avvikit från ett bevakat umgänge på Junib...

*

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Osama har i och med detta fått en stämpel som en farlig man som är kapabel till att bortföra sina barn utomlands. I sex månaders tid har han fått slåss med näbbar och klor för att bevisa att så inte är fallet. Många pappor vittnar om hur de per automatik blir misskrediterade av såväl sociala myndigheter, familjerätten och i domstolen. Många pappor blir på lösa grunder anklagade för pedofili, misshandel och våldtäkt och utestängs sedan permanent från sina barns liv. Påstår en mamma en sak så är det absolut ingen som ifrågasätter sanningshalten i påståendet. Å det motsatta så försöker de mindre seriösa familjerättsadvokaterna att hitta på mer eller mindre absurda påståenden i syfte att vinna vårdnaden åt sin klient.

   Mammor har ett enormt nätverk till sitt förfogande i form av Kvinnojourer och andra organisationer. Dessutom är de sociala myndigheterna starkt kvinnodominerade och tar allt för ofta parti för mamman istället för att se till barnens bästa.
   Givetvis finns det både pappor och mammor som är olämpliga som vårdnadshavare men detta måste då rimligtvis utredas professionellt.

   En dryg vecka innan den muntliga förhandlingen i maj 2010 och tre veckor efter att Osamas f.d. fru bortförde deras gemensamma barn skrev mammans advokat, tillsammans med ytterligare tre personer, en debattartikel på newsmill. Där skriver advokaten

   "Oavsett anledningen till att ett barn försvinner är det aldrig bra för barnet att skiljas från sin hemmiljö. Att föra bort ett barn olovligt är brottsligt och innebär psykisk misshandel av det barn som bortförs."
   Advokaten fortsätter sedan "I de svenska domstolarna finns idag inte ett fungerande riskbedömningsinstrument."

   Med detta i åtanke är det anmärkningsvärt att advokaten både beställer en partisk riskbedömning och inte hindrar barnens mamma i hennes planer kring bortförande av barnen.

   All information om vad som har hänt barnen efter bortförandet får Osama ta reda på själv med hjälp av sina vänner. Med tiden märker de att borförandet av barnen är välplanerat. Efter att gått igenom all dokumentation står det klart att en organisation som jobbar mot bortförande av barn och mammans advokat varit medvetna och behjälpliga i bortförandet. Dessa uppgifter har sedermera validerats av vittnen och i brevväxling.
   Organisationen har på sin, relativt välbesökta, hemsida en rad tips och råd hur man som förälder skall bära sig åt om man misstänker att den andra föräldern planerar att bortföra ens barn. De skriver bl. a,

   "Om ni har gemensam vårdnad så kanske det är bättre att ansökan om enskild? Det går också att ansöka om bevakat umgänge hos Socialförvaltningen."

   "Informera gärna dagis och skola om din oro. De har tystnadsplikt. Tyvärr kan de inte stoppa en förälder som har vårdnad att hämta sitt barn, men de bör veta om misstankarna"

   Innan organisationen ger ut tips och råd behövs ingen som helst sanningshalt i påståendet. Vem som helst kan gå in på deras hemsida och ta del av tipsen. De uppmanar, helt sonika, en person att prata med skolan och ansöka om enskild vårdnad baserat på en individs rädsla."

   Rune L. Hansen:
   Litt mere sitat:
   "Givetvis är bortförande av barn alltid ett allvarligt brott, precis som advokaten skrev i sin debattartikel på newsmill, men av vilken anledning är det mer allvarligt att bortföra ett barn 100 mil söder ut än 100 mil norr ut?
   Av vilken anledning uppmärksammas aldrig de av samhället "subventionerade" bortföranden av barn? Är svenska mammor alltid mest lämpade att ta hand om barn? Om så är fallet återstår bara att stänga Sveriges gränser, förbjuda äktenskap mellan svenskar och invandrare och förbjud familjebildningar där endera parten är av annat etniskt ursprung. Då vet åtminstone alla vilka förutsättningar som gäller, då behöver inte myndigheter, domstolar, politiker och familerättsadvokater hymla mer."

   Anna V Prtenjaca:
   <----- Här en mamma som blivit behandlad som de diskriminerade papporna...

   Rune L. Hansen:
   Ja det er mange kvinner også som blir på det groveste forurettet av det politiske mafia-nettverket. Ikke bare menn. Og årlig er det både i Sverige og Norge ti-tusener barn som får sine foreldre kidnappet, ødelagt og til-intetgjort. Og foreldre av begge kjønn som får sine barn kidnappet, ødelagt og til-intetgjort.

   Rune L. Hansen:
   Fordi egoisme og synsing "tillates" å gå foran lovens likeverd.

   
---
---

   Ole-Petter Olsen, 04.12. 2012:

   I går ble jeg kontaktet av et par som hadde stått i krigen med mannens x. Kniving om trygdebil bidrag samvær osv. For hver instans de søkte hjelp hos og fikk medhold. Ble det mindre samvær.
   Til slutt kom bidrags krigen. Mor rapporterte 0 samvær men de hadde hatt vanlig samvær.
   Bjørnevann la mors uttalelse om 0 samvær til grunn for saken. Far ble avkrevd nesten 50 0000kr i bidrag. Han klaget på saken da han hele tiden hadde betalt mor 1750 kr i måneden. Nav bidrag avslo klagen da denne var kommet for sent inn. Paret var meget fortvilt for hver gan ble situasjonen bare verre.     Jeg tilbydde meg å hjelpe.
   I dag kom den triste beskjeden. De gir opp. Selger huset og flytter.

*

   Per Akerø:
   Dette er en trist historie.. Den er ikke enestående, desverre. Dette er Norsk velferdssammfunn. Nok et overtramp hvor en mann blir trakket på når han bare kjemper for å være en far. Og igjen er den største taperen barna, som ikke blir sett eller hørt i en umenneskelig krig. Skilte foreldre skulle gjort allt for sine barns beste, og det Norske samfunn skulle støttet de, ikke motarbeidet og trakket på de..

   Marianne Jamt Söder:
   Dere fedre er snille og tålmodige.Tror ikke mange mødre hadde funnet seg i å ikke få treffe sine barn. Gjør opprør, marsjer inn på Stortinget og krev barnas rett til å treffe sin pappa. Nå må dere gjøre noe. Jeg er med.

   Per Akerø:
   Men noe opprør blir det neppe, for mange av de fedre som er rammet har ikke krefter, økonomi eller livsgnist til å reise seg å kjempe. Det som skjer i allt for mange tilfeller er at de gir opp, og trekker seg unna sine barn for de vil ikke utsette barna for "krigen".. Tror mange menn "ikke finner seg i" å treffe sine barn, men de føler seg offentlig dømt til å ikke ha kontakt. Tror endringene må skje politisk, evt. ved dom (menneskerett, etc.). Imens er det stadig flere barn som vokser opp uten kontakt med sine fedre, selv om alle egentlig ønsket at det hadde vært annderledes.. Ikke minst mor, som egentlig ville hatt en far som stillte opp og brydde seg om sine barn. Men hun blir indirekte rammet av systemet, og blir belønnet for å kjempe imot samvær mm. Og at barn skal vokse opp og ta hele belastningen for dette gjør det til et offentlig overgrep!

   Kjetil Thue:
   Per Akerø, der traff du spikeren på hodet! :/

   Marianne Jamt Söder:
   Med det offentliges velsignelse så blir det mange barn som etterhvert vil kreve staten økonomisk for at de er blitt fra røvet kontakt med sin far. Det er jo ellers så viktig med familiegjenforening. Hvordan kan vi kjempe sammen, jeg er med.... Politikerene vil ikke høre på oss, det har jeg prøvd.

   Per Akerø:
   http://www.facebook.com/jensstoltenberg/posts/10151185148738581

   Per Akerø:
   Som å hive en mynt i en ønskebrønn, og ikke treffe oppi.. hehe men det var dagens gode gjerning fra meg. :D

   Kjetil Thue:
   Har kommentert...

   Marianne Jamt Söder:
   Ønsker det samme til hu Inga Marte som til Jens.

   
---
---

   Anna V Prtenjaca, 04.12. 2012 via NKMR:

   Denna artikel gäller både kvinnor och män.. och inte bara män som artikeln lyfter i fokus...

   Man måste ha rätt att skydda barnen från kidnappning - Artikel av Ingrid Carlqvist - Newsmill
   http://www.newsmill.se/artikel/2010/12/16/man-m-ste-ha-r-tt-att-skydda-barnen-fr-n-kidnappning
   www.newsmill.se
   Artikel av Ingrid Carlqvist - Man måste ha rätt att skydda barnen från kidnappning - Det råder ingen tvekan om att pappor är diskriminerade i vårdnadstvister

*

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Men föräldrar av båda könen måste ha rätt att skydda sina barn från att bli kidnappade av den andra föräldern.
   Här gäller det att kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt!
   Efter att ha skrivit om de här frågorna från och till i snart 20 års tid, kan jag intyga att mycket av det Kristina Holmström skriver är sant. Att så många barn förlorar sina pappor med myndigheternas goda minne är inget annat än en katastrof - internationella undersökningar visar med all önskvärd tydlighet att det går mycket sämre i livet för barn som vuxit upp utan en närvarande pappa.
   Många svenska pappor råkar ut för just det som Holmström skriver om: mammor som gör ogrundade orosanmälningar och falska anmälningar om olika slags övergrepp för att därefter kunna försvinna med barnen.
   Vi kan kalla honom Erik, en av de många förtvivlade och diskriminerade pappor jag haft kontakt med. Han fick nyligen träffa sina grabbar för första gången på över två år. Trots att han aldrig rört ett hår på deras huvuden, trots att han tvärtom var den som hade huvudansvaret för deras uppfostran fram till mammans "flykt", trots att ingen kidnappningsrisk förelegat har mamman med myndigheternas hjälp kunnat hålla sig och barnen gömda. I två år!"

   
---
---

   Per Akerø, 04.12. 2012 Jens Stoltenberg:
   http://www.facebook.com/jensstoltenberg/posts/10151185148738581

   Kjære Statsminister, ha en trist Jul! Jeg vet at dette er et negativt ønske, men jeg føler at det vil varme mangen at jeg skriver det slik.
   Det er ikke bokstavelig ment, men for å få litt oppmerksomhet på et tema som jeg føler er viktig å ta opp, nemlig mange barn av skillte foreldres skjebne her i Norge. Vi har et godt utbyggd velferds system i Norge, og lover og regler som er tilpasset- og etater som ivaretar barnas interesser og velferd. Hver for seg, og på mangen måter fungerer disse bra, men det samlede resultat for stadig flere barn er at det i praksis blir et system som ingen ønsker. Hverken mor, far eller de som skal ivareta barns interesser.. No er det mangen, ja kansje de fleste skillte foreldre som klarer å sammarbeide å sette barna først, men det er mangen som ikke klarer dette, hvor konflikter oppstår.. Dette handler om fars kamp for å ha samvær med sine egne barn, og en mor som blir økonomisk premiert i å forhindre dette, og et system som støtter mor og hjelper henne. Et system som hindrer far i å ta seg av sine barn, og som gir han ingen muligheter til å klage eller kreve samvær. Det er mange eksempler på dette, og sikkert like mangen synspunkter, men resultatet er at mangen barn vokser opp i dagens Norge uten kontakt med sine fedre, som følge av et offentlig system som slår feil ut. Her trengs det en kritisk gjennomgang av lover og regler, etater og praksis, med fokus på hva som er barnas beste, og ikke på mor eller fars interesser, og som legger tilrette for- og premierer sammarbeide og felleskap. Håper at du kan ha litt fokus på dette, og at du sender dine varme tanker og medfølelse for de barn som blir frarøvet noe av det viktigste i livet: Pappaen sin.

*

   Kjetil Thue:
   Vel talt. Men: Jens gidder nok ikke å lese dette en gang. Barn har ikke stemmerett og kan ikke gjenvelge ham vet du... :/

   Dimitris Filopolos:
   og jeg ønsker trist jul til alle statsministerer over helle verden.. og en dårlig trist 2013... og til resten a ministener deres kan dra til helvete og lit mer borte.....

   Marianne Jamt Söder:
   Så enig med deg Per Akerø.

   Vera Waldal Holen:
   Det hjelper sikkert at du ønsker han en trist jul. Storsinnet av deg.

   Rune L. Hansen:
   Han ville ha mistet veldig mange stemmer fra kvinner og advokater, etc. om han skulle høre på deg. Kidnapping og fangehold av barn er populært og gir fortjeneste.

   Rune L. Hansen:
   Hva gjør man vel ikke for penger og for politikk?

   

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 05. desember 2012, Vinberget: 

   7 minus-grader Celsius og noe vind her ute i dag tidlig og klokken 10. Dus blålig himmel, sol fra lavt over horisonten og 5 pluss-grader klokken 12.30. Mørkt, noe stjerne-himmel og omkring 10 minus-grader mot klokken 18 og videre utover kvelden med stjerne-himmel og 11 mot midnatt.
---
---

   Rune L. Hansen, 05.12. 2012:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/4193240704049

   Det handler i reell lov og rett ikke om å være den beste av to foreldre, og skal hverken være konkurranse, synsing, diskriminering eller krig for å bli ansett som den beste. Begge foreldrene er utmerket gode og bra nok, hvis ikke er det et straffe-rettslig forhold.

*

   
---

---

   Fortsettelse fra i går, 04.12. 2012:
   http://www.facebook.com/notes/geir-johnsen/avkristningen-av-norge-av-per-haakonsen/474103369294963

   Rune L. Hansen:
   Hvem har vært mest skyldige og verst i all den kriminelle galskapen underveis? De som har forsøkt å være kristne - eller Arbeiderpartiet og dets med-spillere? Og underveis i all den groteske sammenblandingen av lov og rett med politikk (inklusivt religion)?

   Rune L. Hansen:
   Representanter for begge sider har med å tillage eller følge ulovlige lover forurettet. Ulovlige lover, synlige eller usynlige. Politiske beslutnings-prosesser (med evt. høringer eller valg, etc.) sikrer ikke at en lov eller lov-bestemmelse er eller blir lovlig.

   Den viktigste forutsetningen for at en lov eller lov-bestemmelse skal kunne være lovlig er at den er i pakt med over-ordnet lov og rett (lex superior), dvs. i pakt med de universelle, felles-menneskelige prinsippene for lov og rett. Hvilket Norges Grunnlov er og, eller skal være.

   Og politikk (inklusivt religion) skal og må være under-ordnet samstemt i pakt med over ordnet lov og rett. Disse to, politikk og lov og rett, skal være og må være samstemt i pakt med hverandre og med over-ordnet lov og rett, for ikke å overskride hverandre. For ikke å forurette hverandre (og sivil-befolkningen).

   Paragraf 2 i Norges Grunnlov sier blandt annet at "Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion." Og at "Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse."
   Dette hverken er eller skal være en ulovlig sammenblanding av religion og lov og rett. Men er og skal være ånden, kjernen og fundamentet i norsk lov og rett. Vokst frem fra verdens største folke-bevegelse for rettferdighet og neste-kjærlighet. Med Ordet som konstitusjon og basis.

   
---
---

   Irene Hov, 05.12. 2012:

   Brevet fra Riksadvokaten til alle landets politikammer om at anmeldelser mot dommere ikke skal etterforskes....? Hva kaller man det? Alle anmeldelser mot offentlig ansatte som er rettet til deres arbeid, blir henlagt. Dette er Riksadvokaten sitt ansvar!
   Steingrim Wolland
   http://swolland.wordpress.com/
   swolland.wordpress.com
   Klager Riksadvokaten inn for Kongen

*

   Irene Hov:
   "Forholdet jeg klager over har kunnet pågå i årevis fordi domstolene ikke utøver den kontroll med påtalemyndigheten som Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) og norsk lov forutsetter."

   Irene Hov:
   Bør leses!

   Dag Vidar Madsen:
   Dette betyr vel i klartekst" at han nekter å ta ansvar:)

   Irene Hov:
   Det gjør det unektelig Dag Vidar Madsen!

   Arve Holm:
   Hvor er brevet du sikter til?

   Irene Hov:
   Brevet ligger som dokumenter på dommergruppa hvor admins har blokkert meg fordi jeg redegjorde for min avgang i Norm. Jeg vil tro at det også ligger på Rune Fardal sin side sakkyndige.com, under dommerforsikringer.

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Det pågår i Norge i dag en massiv rettsskandale. Påtalemyndigheten ignorerer de grunnleggende kravene til rettssikkerhet og Menneskerettighetenes minimumskrav når det gjelder straffeforfølgelse.

   Dette har riksadvokat Tor-Aksel Busch ansvaret for. Derfor har jeg i dag klaget ham inn for Kongen i statsråd. Klagen gjelder grov tjenesteforsømmelse, eventuelt grov uforstand i tjenesten, samt mulig overtredelse av Straffelovens § 118. (Jfr. Strl § 125.)

   Riksadvokaten har som øverste ansvarlige for påtalemyndigheten ikke gjort noe som helst for å stoppe uvesenet. Enten kjenner han ikke til minimumskravene til rettsikkerhet, eller så ignorerer han disse. Begge deler er like ille."

   
---
---

   Irene Hov, 05.12. 2012 via May- Harriet Seppola:

   Rektorene på Romerike har et meeeeeget godt samarbeid med barnevernet. De er nærmest hoffleverandør av barn for omsorgsovertagelse. Ikke rart at en rektor i dette distriktet kan holde på med slikt.

   Romerike-rektor tiltalt for seksuell omgang med elev under 14 år
   http://www.dagbladet.no/2012/12/05/nyheter/overgrep/innenriks/24684144/
   Mannen er også tiltalt for grove seksuelle overgrep mot fire andre elever. Han nekter straffskyld.

*

   May- Harriet Seppola:
   Det er det samme som skjer i England og artikkelen som Rolf Erik Hansen skrev om hvilke grupper t samfunnet som støtter pedofili er meget bra , Har Human-etisk Forbund og Foreningen Skepsis blitt infiltrert av intellektuelle pedofile med forgreininger til sataniske grupperinger? Spørsmålet stilles ut fra kjønnsforsker Professor Eva Lundgren meget omtalte forskning på rituelle sataniske overgrep og drap som ble publisert i boken «La de små barn komme til meg« 1994. Eva Lundgren har gjennom sin karriere fått stor respekt og hatt en stor påvirkningskraft i det offentlige rom om overgrep av barn, vold mot kvinner og vold, drap og overgrep i de religiøse miljøene.
   http://no.wikipedia.org/wiki/Eva_Lundgren
   Massiv kritikk av Eva Lundgrens metode i forskningen

   Når spørsmålet stilles omkring Human-etisk Forbund og Foreningen Skepsis sin plutselige interesse for denne forskningen til Eva Lundgren, ble det rettet et enormt medieoppstyr med beskyldninger om forskningsjuks og dårlig metodikk fra samme miljøet i Norge. Går man gjennom de nevnte kritikerne av forskningen til Eva Lundgren, så er det kun et lite mindretall her i Norge som offentlig har prøvd å diskreditere Lundgrens forskning som juks. Vi kan stille spørsmål om hvorfor den plutselige interessen? Hva var det Norges eneste (selverklærte) spesialist på satanisme, Asbjørn Dyrendal var redd for i sin artikkel i forskning.no da han langer ut mot Eva Lundgrens forskning?
   http://www.forskning.no/Artikler/2005/juni/1117786619.65

   Asbjørn Dyrendal blir videre et slags «rettspoliti» med enerett til å fremstå som «ekspert» på diskreditering av Professor Eva Lundgren utad i media
   http://www.dagbladet.no/magasinet/2005/12/05/451288.html, Les "mer":
   http://www.nyhetsspeilet.no/2012/11/human-etisk-forbunds-og-foreningen-skepsis-interesse-for-okkulte-sexovergrep-mot-barn/

   Eva Lundgren - Wikipedia
   no.wikipedia.org
   Eva Lundgren (født 24. november1947) er en norsk kjønnsforsker. Hun er særlig kjent for sin forskning på vold mot kvinner. Hun var fra 1993 til 2011professor i sosiologi, særlig kvinneforskning, ved Uppsala universitet i Sverige, og fra 2003 og til 2011 sjef for Avdelningen för samhällsvetenskaplig ...

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 05.12. 2012:

   I KVELD GÅR PROGRAM, DEL 2 OM KLIMAKVOREJUKSINGEN AV ERLING BORGE, NRK 1 - KL. 21.30

*

   May- Harriet Seppola:
   Jesn Stoltenberg ønsker ikke å delta i programmet, og det er forståelig fordi alle har blirr ført bak lyset om hvordan innbyggewrne i Afika og andre steder mister sin arv og sin evne til å kunne klare seg selv ved at de blir presset ut av sine områder der de har levd i generasjoner . Meget tankevekkende .

   Ellen M Andersen:
   Meget skuffende å se Norges kyniske handel med klimakvoter. Skremmende og uhyggelig å tenke på konsekvensene, som fjerning av regnskog; irreversibelt!

   May- Harriet Seppola:
   Jeg så det førdste programmet igår og befolkningen har så stor tiltro til Norge at de trodde det måtte vœre en misforstaelse , det er grusomt å se folk som har klart seg selv og bli fratat alle former for liv og bli plassert i byer uten mulighet for å leve sitt liv slik de ønsker , alt for profitten.

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 05.12. 2012:

   Dette mennesket som skryter av at barnevernet er i kraftig vekst og som ikke våger å besvare enle spørsmål.

   http://www.fontene.no/nyheter/article6378812.ece
   Westhrin foreslått som FO-leder
   www.fontene.no
   Statssekretær Henriette Westhrin er spilt inn som kandidat til ledervervet i FO. Interessant og hyggelig, mener hun selv.

*

   May- Harriet Seppola:
   Jeg skrev en mail til Dem 3 juli 2011 etterat De gikk ut I Fontene og uttrykte glede over at så mange som 49800 barn er “under barnevernets omsorg” .

   Jeg hadde forventet ett svar på hvor ansvarligheten ligger angående skjebnen til disse stakkars barna som gjør alt de kan for å rømme tilbake til sine foreldre som de er glade I .

   En del av disse ungdommene har en helt vanlig krangel med sine foreldre I en viss alder og det er fullstendig vanvittig at barnevernet overhodet blir koblet inn .

   En ung pike skrev om sine opplevelser I en kommentar under artikkelen med følgende ord:

   “Jeg er barneverns barn selv.. barnevernet har ikke hjolpet meg i det hele å det store, jeg har vært en kasteball fra plass til plass.. har vært plasert i fosterhjem, fra fosterhjem til beredskapshjem, fra beredskapshjem til fosterhjem, fra fosterhjem til institusjon, fra institusjon til "institusjon":
   https://www.facebook.com/notes/may-harriet-seppola/nytt-brev-til-statssekret%C5%93r-henriette-westhrin-/10150254382889826

   NYTT BREV TIL STATSSEKRETŒR HENRIETTE WESTHRIN .
   Jeg skrev en mail til Dem 3 juli 2011 etterat De gikk ut I Fontene og uttrykte glede over at så mange som 49800 barn er “under barnevernets omsorg” .   J...
   By: May- Harriet Seppola

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 05.12. 2012:

   Høsten 2009 presenterte Erling Borgen sin nye bok, Fredsnasjonens hemmeligheter på Manifest forlag.
   Boken avslører den norske dobbeltmoralen når det gjelder krig og våpenindustri.

   I Fredsnasjonens hemmeligheter blir sannheten om Aker/Kværners på Guantanamo fortalt.
   http://www.erlingborgen.com/book/42/fredsnasjonens-hemmeligheter.html
   www.erlingborgen.com
   Høsten 2009 presenterte Erling Borgen sin nye bok, Fredsnasjonens hemmeligheter på Manifest forlag. Boken avslører den norske dobbeltmoralen når det gjelder krig og

*

   
---
---

   Jorunn Øydna, 05.12. 2012:

   Nå har jeg det bare så utrolig vondt.... savner gullet mitt såååå veldig!!!! Og dere skal bare vite at dere veet ikke åssen jeg har det før dere sjøl" føler det på kroppen"!!! Og så er det snart jul....


*

   Eva Annie:
   Ja vet hvordan du har det.. Lurer på hvordan ungene har det... Håper de ikke sliter med det samme savnet, håper de har det bra..

   Roar Wikan:
   Vi er flere som er i samme situasjon, Jorunn... Deler sorgen din... Jeg har det likedan... Mitt barn ble også urettmessig tatt og tregheten i systemet er til å bli gal av. Men BV representerte ikke noen treghet når det gjaldt å TA barnet.. nei, da var det ingen skrupler... :(

   Jane Kile:
   nei... vi vet det ikke selvom vi også opplever noe av det samme kjære venn. <3

   Torhild Verdal:
   Tenker på deg Jorunn. Det gode er i framtida, snart kommer han hjem. En kjekk ungdom.

   Gerd Astrid Johansen:
   
<3

   Mona Jacobsen:
   
<3

   Jon Petter Evensen:
   vet det jorunn har opplevd det sjøl  
<3

   Roger Solberg:
   Føler med deg Jorunn. Har desverre opplevd dette jeg også og det blir desverre ikke noe lettere med årene. Prøv å tenke positivt og bare på deg selv. Sitt for guds skyld ikke alene, da er det bedre å ta en hoppe på tur til syden feks for å få litt avstand.

   Jorunn Øydna:
   Tenkte jeg sku ta meg en romjulstur til London eller Køben Roger.... men har ikke lyst til å dra alene....

   Bente Kjelsrud:
   Varme tanker til deg. Vet det ikke er lett for har vært der selv,

   Wenche Monica Olsen:
   vet alt om det.. så mange goe 
<3 klemmer sendt  <3 <3 <3 <3

   Cecilie Greentara Spro:
   jeg vet alt om hvordan det føles og føler med deg av hele mitt hjerte.
<3

   Elisabeth Aaslie:
   Grusomt er det!:( mine to sitter skilt fra hverandre i to fosterhjem:(  
<3 <3 <3

   Oddny Neset:
   Tenker på deg Jorunn og ber om han snart må komme hjem til deg. Klem..

   
---
---

   Irene Hov, 05.12. 2012:

   Personforfølgelse av verste sort!

   " Jeg og pappa skulle kjøre til butikken. Da kom politiet og barnevernet og stoppet oss. Jeg nektet jeg å gå ut. Vi låste døra, så knuste de ruta og dro meg ut, sier han til NRK.no.
   Han ble fraktet til en institusjon som han har rømt fra flere ganger, og blitt hentet med politi og makt.
   – Jeg er på rømmen til jeg får flytte hjem."

   Anmelder barnevern og politi
   http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.9570019
   nrk.no
   Barnevernet i Klæbu kommune er anmeldt for grov uforstand i tjenesten i en barnevernssak. Politiet er anmeldt for overgrep mot en 16-åring og familien hans.

*

   
---

   Slutt å kalle deg for mamma og pappa til MITT barn, 05.12. 2012:

   ‎"– Jeg har tillit til systemet og våre ansatte og de eksisterende vedtak fra fylkesnemnda. Vedtak vi som kommune ikke kan overprøve, sier han  "

   Vedtak ja. Nav skriver åsså vedtak. Men loven sier noe om at en avgjørelse ikke er gyldig før en DOM er SATT.
   å det er bare løgn fra hans side at disse vedtak ikke kan overprøves! Det handler om egen selvinsikt å mangel på innrømmelse av feil. ydmykhet er stor mangelvare.
   noe som indikerer at det her dreier seg om en sinnslidende rådmann.  
   Rådmann er forøvrig makten bak makten. å det er mange rådmenn som blir avsatt for tiden.

   Rune L. Hansen:
   Og vedtak som f.eks. fratar et menneske livets rett og rettigheter er det vel ingenting som helst mistenkelig eller galt med?

   Rune L. Hansen:
   Eller som kidnapper og fangeholder et barn?

   
---
---

   Hugo Fredriksen, 05.12. 2012:

   IKKE spesielt ukontroversielt, eller ikke-stillingtagende
   Vel, nå definerer jo mange et ufødt barn som "kvinnens kropp". Skal man kunne selge livmoren sin - eller nyrene? Eller skal man ha lov til å kjøpe; utnytte fattige - for pengenes skyld? Er dette "handelsvare"?

   Kongelig surrogati
   http://www.dagbladet.no/digital/a/?p2=31a8f7c680a952a05
   www.dagbladet.no
   Kronprinsesse Mette-Marit har vært en snartur til India for å ta i mot to surrogatbarn. Da en nær venn og hans partner ikke fikk visum i tide til å hente de nyfødte fra sykehuset, tilbød Mette-Marit seg å hjelpe. Hun kastet seg rundt og reiste til New Delhi, hvor hun overtok omsorgen for tvillingene...

*

   Rolf Alander:
   Et poeng her ja

   
---
---

   Kjell N-a, 05.12. 2012:

   Vi har hørt det sagt, at djvelens største triks i moderne tid er å få folk til å tro at han ikke eksisterer!
   - Av dette må vi som tror på Jesus forstå, at de fleste rundt oss som utfører alle typer av "onde gjerninger" - rett og slett er bedratt, og derfor ikke forstår rekkevidden av sine handlinger. Det offentlige Norge er full av slike uforstandige bøller og maktmennesker. De trenger ikke å begrunne sine urettferdige gjerninger mot noen, bare henvise til lovparagrafer som er laget av samme typen urettferdige maktmennesker lengre oppe i hierarkiet, om det er Barnevern, Nav, skolene, sykehusene. Godhet og nestekjærlighet vil bli borte, for det er ikke plass til det lengre dersom budsjettene og tidsskjemaene skal gå opp. Det hender en blir fryktelig trøtt av alt sammen. Desto større heder og ære til gode mennesker av alle slag, som orker å jobbe for sannheten og vie sine liv til å stå imot løgn, korrupsjon, maktmisbruk og urettferdigheter. Guds fred

*

   
---
---

   Elin Brodin, 05.12. 2012:

   Da vet vi det: Uansett hvor ekstrem livssituasjonen din brått er, eller hvor mange som er avhengige av at du fungerer i en krisepreget hverdag, kan NAV ikke hjelpe økonomisk med akutte, alvorlige tannproblemer som koster mer enn du har noen som helst mulighet til å skaffe. Det finnes INGEN andre unntak fra norsk tannhelsenekt enn hvis du samtidig har en annen skade/sykdom som har ført til slikt som at en kostbar bro dessverre må skiftes ut.
   Du kan godt være middelaldrende og be om hjelp fra det offentlige for første gang i ditt liv, men får likevel ikke noe annet enn hoderystende sympati fra velferdssamfunnet du har bidratt til i flere tiår med både inntektsgivende og idealistisk arbeid og ved å oppdra en rekke flotte barn. At du nå daglig må bistå med nesten alt praktisk og sosialt for et alvorlig kreftsykt familiemedlem, spiller heller ingen rolle. Du trenger ikke fortenner hvis ikke banken vil låne deg til det ...
   Det er ikke meningen å syte, men jeg synes ikke dette er riktig. Og det gjelder selvsagt ikke bare meg. Jeg har hørt folk klage på slikt som dette her i lang tid, og nå har jeg selv erfart at de har god grunn til det.

*

   Linda Kristin West:
   Oj, si denne på statusen min også. Vennligst. Og vi klager ikke, det får vi ikke lov til for da er det inn på asyl fordi vi innbiller oss at velferdstaten ikke tar godt var på oss  Jeg mener det Elin. Sett den på den statusen du vet.

   Harald Stein:
   Kanskje du har rett til omsorgspenger?
   
   Ellen Myran:
   Ikke rart det er stor strøm av tannpasienter til utlandet. Du skal ikke lenger enn til Sverige før prisene synker - kjenner flere som har "fast-tannlege" i Polen

   Linda Kristin West:
   Det er ETT faens FETT hva ma'n har RETT tiil !

   Elin Brodin:
   Nei, fullt så ille er det ikke, Tarald Stein. Heldigvis, får man si. Vedkommende er ikke pleiepasient, og det måtte han vært for at slikt som omsorgspenger overhodet skulle bli vurdert. Forhåpentlig blir han frisk igjen. Men mitt problem er akutt.

   Linda Kristin West:
   Mmm, som mitt i ETT åfr  

   Geir Alsvik:
   Mange gode krefter jobber for å få på plass en ordning der en kun betaler en egenandel, og ellers får dekket tannlegebehandling. Vet at SV forsøker å få med AP på en slik ordning, men de har ikke lykkes enda. Trist.

   Rune Kristiansen:
   Det er så altfor sant det du forteller oss. Dessverre. Alt over skuldrene tilhører ikke vårt fysiske legeme.

   Elin Brodin:
   Ja, Alsvik, jeg hørte om det for en 20-30 års tid siden også. Vi får fortsatt håpe

   Terje Dragseth:
   NAV systemet og andre tiltak og tjenester innenfor det offentlige også mht nedskjæringer spareplaner salg til private osv blir mer og mer absurd og jeg fatter ikke hvor langt de kan strekke dette totalt kyniske og nedbrytende virke, og det er helt systematisk effektivt og nådeløst... hvor langt skal det gå før folk forstår at de blir lurt trill rundt av en offentlighet som er utenfor noen som helst form for virkelighetsoppfatning, og som i siste ende kommer til å ramme all offentlighet hardt... i et land som flyter av penger, men de 100 milliardene Giske skryter av om på radio, de havner selvsagt heeeelt andre steder enn til å oppgradere helsa til folk og gjøre det lettere å leve for de som har lite å rutte med økonomisk. Bitterhet forvandles til raseri.

   Ellen Myran:
   Mange har jobba for en bedre ordning siden tennenes morgen, men ingenting har skjedd. Tenner og øyer tilhører ikke kroppen

   Bjørn-tore Olsen:
   tannlege burde være gratis for alle da tenner også er en del av helsen vår og får konsekvenser for resten av vår helse om ikke blir ordnet

   Linda Kristin West:
   Du har tusen støttespillere, så jeg gjorde det sjøl. Klem
   
   Roar Sørensen:
   Her i landet får du ikke dekket en peso av kreftbehandlingen eller. Uten penger dør du - raskt. Så enkelt og brutalt er det.
   Det gjelder selvsagt meg også. Ingen forsikring og ingen folketrygd. Nada.
   Ingen penger + syk = katastrofe
   Du får ikke engang lånt penger til hjemreisen til Norge. Ambassaden bare ler av deg.
   Og så dør du, som Knut Roald nylig gjorde:
   http://www.facebook.com/groups/353439054721578/
   Til minne om Knut Roald
   Dette er en minne-gruppe for Knut Roald Kristoffersen som gikk bort i Manila 30.6.2012
   162 members · 

   Geir Alsvik:
   Ja, AP er mer opptatt av å tilfredsstille den relativt velfødde middelklassen dessverre. Og da blir det lite penger igjen til mer svakstilte grupper og enkeltpersoner.

   
---
---

   Irene Hov, 05.12. 2012 via "VI" KREVER Rettssikkerhet.:

   Anmeldt og oppsagt pga korrupsjon! Her er hvordan de ordner opp på bakrommet! Pføy!

   "• Fra 01.03. 2013 skal Wiik ha en rådgiverstilling i kommunen, uten rett og plikt til å arbeide, fram til 1. august 2013. Brutto lønn i rådgiverstillingen er 25.000 kroner i måneden.
   • Ballangen kommune dekker Svenn Ole Wiiks saksomkostninger med 156.000 kroner, med tillegg av merverdiavgift.
   • Skulle ny rådmann kunne tiltre stillingen før 01.03. 2013, skal Wiik fra det tidspunkt ny rådmann tiltrer gå over i en rådgiverstilling i kommunen med rådmannslønn til 01.03. 2013."

   Får rådgiverlønn – slipper å gi råd | kommunal-rapport.no
   http://www.kommunal-rapport.no/artikkel/far_radgiverlonn_slipper_a_gi_rad
   www.kommunal-rapport.no
   Ballangen-rådmann Svenn Ole Wiik fortsetter som rådgiver uten arbeidsplikt når ansettelsen etter et rettsforlik er over 1. mars 2013. - En avtale begge parter kan være fornøyd med, sier ordfører Anne-Rita Nicklasson.

*

   
---

   Irene Hov:
   "Bakgrunnen for saken er at Wiik i januar 2012 ble anmeldt til politiet av kommunestyret, som mente at han kunne ha gjort seg skyldig i korrupsjon. Saken ble henlagt av politiet i oktober. 28. november møttes partene til rettsmeklingsmøte i Ofoten tingrett og inngikk forlik."

   Irene Hov:
   Skammelig!

   Harald Flaate:
   Ja til meir kurupt du er til større bonus får du

   

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 06. desember 2012, Vinberget: 

   Noe rolig sne, 2-3 cm, og fra 10-11 mot 7 minus-grader Celsius her ute i natt og i dag tidlig. Tildels noe dottete skyet utover formiddagen og dagen, med oppmot omkring 3 minus-grader, tildels noe vind. Mørkt, stjerne-himmel og 2 minus-grader klokken 19. Mørkt, et vind-drag og 1 til 2 minus-grader klokken 22 og mot midnatt.
   Internet-forbindelsen dårlig her i natt og i dag og jeg fikk i går en betennelse jeg forsøker å døyve og har derfor hvilt det meste av dagen. Tenkte egentlig å skrive et brev, men det får vente litt. Internet-forbindelsen bedre fra omkring 20-tiden.
   Jeg blir 57 år i dag, utrolig nok. Utrolig, fordi jo lengre og hardere en blir forfulgt og forsøkt ødelagt av en mektig politisk mafia-virksomhet dess dårligere er sjangsen og muligheten for å kunne overleve særlig lenge. Og meg og min familie har de nu forfulgt og ødelagt i meget mange år. Og det pågår enda, stadig verre og verre. Og verre enn de fleste kan forestille seg og grovt kriminelt og umenneskelig har det vært siden begynnelsen.
   Uten disse forfølgelsene og ødeleggelsene kunne jeg antagligvis ha levd til jeg ble 100 år og kanskje mere. Og ha fått arbeidet, foredlet og gjort mye godt og vel.
   Mirakler at jeg har klart å overleve så lenge nu. Blandt annet uten ved for oppvarming av huset ville jeg ganske sikkert ikke ha overlevd disse dagene her nu heller. Og angrepene og ødeleggelsene er fortsatt mange og pågående, som sagt. Og hensikten er fortsatt den samme; fullstendig ødeleggelse, utplyndring og til-intetgjørelse. Og jeg dokumenterer fortsatt. Fangeholdt, torturert, terrorisert og utplyndret, men fortsatt med noen rester og smuler av liv nok til å kunne skrive - og viderebringe, dokumentere og kommunisere via Internettet.
   Norge pr. 06.12. 2012.

---
---

   Tore Svendsen, 06.12. 2012:

   det er 8 GANGER større dødelighet under barnevernets omsorg enn det er i familiens omsorg.

*

   Tore Svendsen:
   http://www.nibr.no/no/
   Hjem | NIBR - Norsk institutt for by- og regionforskning
   www.nibr.no
   Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) er et uavhengig, samfunnsfaglig forskningsinstitutt.

   Heidi Christiansen:
   :(  

   Scott Johansen:
   Det er barnevernet og staten fullstendig klart over. Men i higen etter en totalitær stat så helliger målet midlet. Og da må vi, landets innbyggere vise at dette finner vi oss ikke i.

   Kristian Dirdal:
   Sammt at det syselsetter en masse damer som får være "eksperter"etter tre år på sosialskolen,og det med stiv festing i helgene!

   Heidi Christiansen:
   Ja kompetansen er ræva

   Tore Svendsen:
   å dem fleste av dem er medlem av Maria losjen

   Heidi Christiansen:
   tror endel av de bør gå inn i seg selv og gjøre opp de negative opplevelsene de i sin fortid, altfor mye maktmisbruk

   Rigmor Fossdal:
   På de 8 ganger forhøyet dødelighet er ikke tatt med ETTER barnevernet.Tallet er betydelig høyere. Dødelighet av senskader som en virkning av "barnevernet"

   Atosa Sabrina Farell:
   dødlighet blant både foreldre og barn, når "barnevern" innvolverer seg.

   Atosa Sabrina Farell:
   Kanskje SSB kan lage en statistikk på det også?

   Rigmor Fossdal:
   Heheeee, nei, det tror jeg ikke SSB ønsker. Det er staten det, så..

   Annina Karlsson:
   Klart de dör när man inte är intreserade av att följa upp deras hälsa och vilka läkare med vit rock som helst kan laborera med dem.

   Annina Karlsson:
   Finnd ju ingen koll alls,,,,

   Tore Svendsen:
   det er derfor jeg skrev -under- ikke -etter- for det er et enda høyere tall. Dem er ikke intresert i å følge opp for dem vet. Nibr er ikke uavhengig. dem har åsså sugerør i statskassa.

   
---
---

   Bjørn Erik Bjorbekkmo, 06.12. 2012:

   Fortsatt noen som "mener" eller "tror" at såkalt barnevern er så jævla fantastisk?

*

   Eileen Monic Munkvold:
   Bjørn, nei Norge ble ikke degradert av FN som menneskerettighetsnasjon nylig og for ingenting!

   Anette Marie Holmen-Tøftum:
   ikke jeg hvertfall

   Kristel Jektvik:
   fantastisk ??? er dette en spøk ? bv kan drite å dra for min del

   Eileen Monic Munkvold:
   Denne videoen viser ikke et enestående tilfelle, men er dessverre representativt for hvordan et system som er satt til å beskytte barn og foreldre behandler barn...
   Ingen forsker på, eller setter ord på traumene som disse barna opplever...

   Øystein Hagel Pedersen:
   slutt og kall det barnevern, det heter familievern

   Ola Kristian Johansen:
   Kan ikke akkurat si meg enig med deg i at de er flinke til å verne familier, Øystein Hagel Pedersen

   Vigdis Victoria Koppang:
   hvor er videoen...

   Øystein Hagel Pedersen:
   det du sier er hele meningen,min venn

   Vigdis Victoria Koppang:
   finner ikke noe video her jeg...

   Ivar Kåre Solheim:
   Nei det er lenge siden, stadige bekreftelser på att de absolutt ikke er det.!!

   Eva Michalakova:
   ikke jeg

   Roger Solberg:
   Bjørn Erik Bjorbekkmo hvor er videoen hen? Har jeg blitt blind kan ikke seen!!!

   May-Britt Leonora Tysnes:
   nei, legg ned fy nemda barnevernet er en skam, sånn som det er lagt opp. ingen rettsikkerhet der nei

   May-Britt Leonora Tysnes:
   har ikke sett mine to minst døtre på over 5 år nå,bv har hjernevasket dem,og fått dem til å si de ike vil møte oss,hun minste kunne ikke snakke i tlf med faren,fostermoren sa jenta var redd hun kunne få reaksjoner etter på

   Lillerødvann Anita:
   Gidd ikke svar... håp bare andre land ser... og kan hjelp de stakkars barna som blir uttsatt for statlig norsk menneskehandel.... det e forbudt å va surrugatmor i norge, men eg ha født 5 barn staten ha ødelagt livet til... de bryt sin egen lov hver dag.... det eneste håpet vi har e at andre land skal se tvangen og ødeleggelsan vi blir uttsatt for her i lille norge...

   Tore Svendsen:
   Barnevernet samler gode nok materialer til dem sakkyndige så dem kan forske. akkurat som dem gjorde under ww2.

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VYhk9NX7LSk
   Swedish police destroying a childs life!
   www.youtube.com
   http://corruptio.blog.com/ Many children have been murdered by the criminal Swedish government and their SS police. http://www.nkmr.org/

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Sånn bare for min egen underholdning liksom; VIDEOEN ligger over hele forsiden  

   Ingunn Victoria Lausund:
   Det "fantastiske" ligger vel helst i evnen å ikke kunne yte hjelp, men heller gjøre ting flere ganger verre, og påføre barna uopprettelige traumer, som vil suge statskassen tom.

   Hilde Synnøve Lilleskotte Ottesen:
   Ja.. Det er fantastisk at de tror at det de gjør er bra. Det er fantastisk at de mener de aldri gjør noe galt selv om det sparker dem i trynet. Det er fantastisk at det går an å være så løgnaktige. Det er fantastisk at de ikke enda er slått ned i jorden av lynet for overgrepene... Bortsett fra det er de nok temmelig mindreverdige ja

   Lillerødvann Anita:
   Når eg hør om menneska som faktisk jobb i barnevern, e det gjerne folk som sjøl ha hatt en traumatisk barndom, og som prøv å rett opp i sin egen skjeve tilverelse , å bruk den selvopptattheten sin til å sett opp lignende former for trauma på andre, dem kan beskriv i detaljer sine antakelser, basert på sin egen barndom... slik at det ser troverdig ut for de som skal les papiran etterpå... ha eg vert så flink å dikt... skulle eg ikke blitt bv behandler, eller konsulent... da forfattera av grøssera tjen mye bedre på slike eventyr. Det må va mindreverdig å sitt med papirmølja hele dagan inne på kontor, se barn blir revet bort fra sitt kjente og kjære, tatt med tvang, satt i gapestokk, med at de ahr fått ny tittel bv barn... lur på ka de kall sånne som blir tent av andres tragedie... må finnes en diagnose for de og...men e vel straffbart¨å sett diagnose på noen... eg e jo bare frisør, har microbiologi og gymnas... ha eg vært sykepleier... da ha eg kunna stillt diagnosa...

   
---
---

   Per Vidar Johansen, 06.12. 2012 via Norgespartiet:
   http://www.facebook.com/groups/norgesp/permalink/455175294542640/

   AP er fortsatt hykleriets høyborg. "Up and coming" partimedlemmer med ryggrad, blir lagt for hat, for å "være på sjekkeren" på julebordet, mens de høye herrer går fri for direkte mafiavirksomhet og dokumentforfalsking, massedrap gjennom ulovlige kriger, kynisk maktspill, og et samfunn hvor familier ødelegges på grunn av AP sin umettelige krav på å overta eiendomsretten til våre barn. Gremmes over media som enda ikke tør gå inn i kjernen av maktspillet i AP, men henger ut nordlendinger med drifter!!

*

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.12. 2012:

   Kjære alle FB- venner. Da er jeg "back on track" og med mer energi og fighterlyst mot offentlige overgrep enn noensinne:)

*

   Hanne Johansen:
   Det er godt å høre

   Finn Halvorsen:
   Råbra og du har vært savnet.

   Tove Larm:
   Velkommen tilbake..

   Osv.
   
---
---

   Tore Svendsen, 05.12. 2012:

   Horus lost his eye. not the third eye. the same did Odin. They didnt lost theyr pineal gland they lost an eye. So... if the third eye open your ability to see truth behind the lies, then loosing an eye means you see less than normal people do.

*

   
---
---

   Else Corneliussen, 06.12. 2012:

   Det er bedre å bli såret av sannheten enn lykkelig over løgnen...

*

   
---
---

   Tore Svendsen, 06.12. 2012 via Dag Vidar Madsen:

   Hevder tidligere Ap-statsråd skrøt av å ha ligget med alle
   http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/hevder-tidligere-apstatsraad-skroet-av-aa-ha-ligget-med-alle-3941390.html
   www.tv2.no
   Fylkestingsrepresentant May Valle (V) ble klubbet ned da hun hevdet at Odd Eriksen har skrytt på seg sex med «samtlige kvinner på fylkestinget».

*

   Heidi Jensen:
   hehe

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 06.12. 2012:

   ‎Tore B. Krudtaa
   Nå har endelig politikerne tatt signalene fra grasrota på alvor. Ledelsen i Ap, H og Frp vil nå foreslå at disse 3 partiene slås sammen til et parti. Politikerne klarer selv ikke å skille noe nevneverdig på politikken til disse partiene og de innrømmer nå også at en sammenslåing ville være det mest ærlige ovenfor velgerne.

   Jeg har også, via en kilde jeg ikke kan røpe, fått høre at Jens Stoltenberg, Erna Solberg og Siv Jensen, har vært på et hemmelig helgekurs Nord-Korea. Samme kilde sier at kurset ble holdt i Nord-Korea fordi lederne der ble så begeistret for et hemmelig salg av norskproduserte våpen til nordkoreanerne, og derfor har sponset både flybiletter, overnatting, besøk på en cannabis-bar og spa med tarmskylling.

   Under helgekurset fikk disse lederne, en fantastisk ide. Denne ideen, som Stoltenberg innrømmer kom som lyn fra klar himmel etter en lengre seanse med nordkoreansk cannabis og litt vel mye sprit, går i korthet ut på at man skal produsere mobile fotobokser. Det er jo et velkjent problem at de aller fleste vet hvor fotoboksene står plassert. Resultatet er at 90 prosent av befolkningen råkjører mellom fotoboksene for så å bremse ned i god tid før de kan bli foreviget i politiets register. Dette er nå den politiske eliten lei av. Det er nemlig store inntekter AS Norge hvert år går glipp av. Penger som kunne vært investert i GMO, EU, IMF og våpenproduksjon.

   Stoltenberg sier videre at alle Nav-kontor skal få tilsendt nok mobile fotobokser, slik at alle de arbeidsledige kan få tredd hver sin fotoboks ned over hodet, for så å bli utplassert på de strekningene i sine respektive nærområder, hvor fartsbøllene trives. Det er jo fantastisk. Over natten kan vi løse problemet med arbeidsledighet i landet, samtidig som vi får økt inntektene til staten.

   Stoltenberg informerer også om et samarbeide de har med GlaxoSmithKline, som holder på å produsere en pille som gjør at de som får denne mobile fotoboksen tredd nedover ørene, kan jobbe i 24 timer i strekk. Uten å måtte ta pauser. Det er jo viktig at disse fotoboksene er i operativ drift mest mulig slik at AS Norge ikke går glipp av inntektene.

   Samme kilde sa også, at det var umulig å få noe fornuftig ut av Erna og Siv, da disse hele tiden bablet usammenhengende og virket svært surrete. Stoltenberg unnskyldte de to lederne med at de antakelig ikke var vant med så sterke saker som nord-koreanerne serverte.

   Stoltenberg insisterte på at min kilde ikke måtte røpe ideen hans, da han enda ikke hadde rukket å ta patent på den. Men, min kilde har lovet seg selv å følge mr. statsminister sine lovnader om mer demokrati og mer åpenhet på alvor... derfor kan dere nå, som de første i verden få litt innsikt i hva dere har i vente.

   Så neste gang dere tar dere en biltur, hold fartsgrensa og se opp for fotobokser i veibanen!

*

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 06.12. 2012:

   Ap-politikerne kjemper med nebb og klør mot en mulig skattelette på 13 milliarder kroner, og hevder at det bruker opp hele handlingsrommet i Statsbudsjettet.

   Det er pussig så lenge den totale utgiftssiden i budsjettet er på 1.647 milliarder kroner.
   http://stavrum.nettavisen.no/ap-glemte-600-milliarder/
   Ap glemte 600 milliarder | Gunnar Stavrum
   stavrum.nettavisen.no
   Ap-politikerne kjemper med nebb og klør mot en mulig skattelette på 13 milliarder kroner, og hevder at det bruker opp hele handlingsrommet i Statsbudsjettet.

*

   
---
---

   Norulv Øvrebotten, 17.11. 2012:
   http://www.facebook.com/norulvoevrebotten/posts/333834220057244

   9/11 Tribute September 11 Song - "Remember Us" / My Country 'Tis of Thee
   https://www.youtube.com/watch?v=xxHytCwb7bc&feature=watch-vrec
   www.youtube.com
   September 11, 2001 tribute. I wrote this song after visiting Ground Zero 6 days after the attack. The images of what I saw will be forever etched in my memor...

*

   Norulv Øvrebotten:
   Mer voodoo

   Å komme i en mellomstilling som en motsigelse, er intet ukjent fenomen i Norge: Kan du være både ikke kriminell og kriminell til samme tid? Med andre ord bli plassert i en mellomstilling til et politisk formål, og dermed få en usann rettsstilling, i tillegg til at dette skjer på usant grunnlag? Det er fullt mulig hvis mafiaadvokater som benytter kontradiksjoner i håndverket, har behov for å plassere deg i en slik stilling, på et slikt grunnlag. For å flytte allmenn oppmerksomhet fra blod over til sex. Falsk i ett, falsk i alt, er oppskriften.

   http://www.tv2.no/nyheter/politisk/ap-utelukker-ikke-at-ingebrigtsen-har-brutt-loven-3937878.html

   http://www.nordlys.no/nyheter/article6373223.ece
   Ap utelukker ikke at Ingebrigtsen har brutt loven
   www.tv2.no
   TV 2 får bekreftet at Arbeiderpartiet behandler saken som om den skandaliserte statssekretæren kan ha gjort seg skyldig i overgrep.
   December 2 at 3:17pm ·

   Norulv Øvrebotten:
   Klar til å bli ofret

   Alle de mest aktive politikerne i Arbeiderpartiet som er innviklet i dette nye narrespillet for å benytte sex til å kamuflere blod fra Utøya, kommer til å bli ofret. I tur og orden. Også partisekretær Raymond Johansen. Selv om han ennå ikke har forstått det og tror han er på topp. Så lenge det varer.

   Det er bare slik skyggestaten opererer. Når bedragoperasjoner blir kjørt fortløpende av juristene bak fasaden av demokrati utad. Er du satt i spill, så er du satt i spill. Det har et fast utfall. Etter bruk.

   http://www.vgtv.no/#!/video/58889/johansen-tonje-brenna-gjorde-det-eneste-riktige

   For nærmere opplysninger:

   http://www.haavind.no/no/mennesker/Partnere/Remmen-Johan-Fredrik/
   Johansen: - Tonje Brenna gjorde det eneste riktige
   www.vgtv.no
   Arbeiderpartiets partisekretær Raymond Johansen sier at Tonje Brenna handlet helt rett da hun meldte fra om forholdet mellom den tidligere statssekretæren Roger Ingebrigtsen og den da 17 år gamle AUF-jenta.
   December 2 at 4:06pm · 

   Norulv Øvrebotten:
   Få dem på bordet

   Når først en helt ny linje er krysset i det offentlige liv, er det bare å få på bordet alle seksuelle forbindelser innen Arbeiderpartiet og andre politiske partier, så folk kan bedømme selv om aldersforskjellen er for stor eller hva som ellers skulle være uakseptabelt med dem. Fram i lyset med alt sammen. Enten de involverte har vært statsministere, er statsråder eller i hvilken posisjon med makt det nå enn skulle være. I både fortid og nåtid.

   At mennesker skulle ha glede av sex, synes jo å være utenkelig i dagens politiske miljø. Siden alle forutsetter politiske motiver for å gå til sengs med andre, hører alt til i offentligheten fra nå av.

   Hvis egen rolle i massedrapet og bedraget etter terroren på Utøya, kan bli kamuflert ved å sette i gang etterforskning av slike forhold landet rundt, vil nok riksadvokat Tor-Aksel Busch sørge for at det skjer. Samtlige forhold med en aldersforskjell på mer enn la oss si fem år, vil bli beordret etterforsket, om det kan dra bort oppmerksomhet fra Utøya og redde ham og de andre aktuelle juristene som har medvirket til massedrap. Med politiske motiver.

   Det vanlige i slike tilfeller hvor riksadvokaten setter i gang etterforskning med skjult politisk motiv, er at sakene blir henlagt når de har gjort nytten. Etter noen måneder. Likevel kan det bli mange virkelige følger av mange nok illusjoner. Det har vist seg før.

   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10056254
   Tror Riksadvokaten vil kreve etterforskning i Ingebrigtsen-saken - VG Nett om Arbeiderpartiet
   www.vg.no
   ‎(VG Nett) Bistandsadvokat og tidligere politiadvokat i Oslo Politidistrikt Sjak R. Haaheim tror Riksadvokat Tor-Aksel Busch vil gripe inn i Ingebrigtsen-saken og beordre etterforskning.
   December 2 at 10:10pm ·

   Norulv Øvrebotten:
   Ekstrem tilpasningsevne

   Kjenner du til biskop Eivind Berggrav, som sprang rundt i skogene på Østlandet i april 1940, og med ropert ba norske soldater legge ned våpnene på vegne av den tyske invasjonsstyrken, for i 1945 å brøyte seg vei til fremste rekke på kaia i Oslo for å motta Kong Haakon og komme ut på andre siden av konflikten, og dermed fremstå som den store motstandsmannen etter krigen?

   Du trenger ikke kjenne noe til ham, for du har nok av samme menneskene i Kirken og det politiske kristenlivet i dag også. Som er like ekstremt tilpasningsdyktige. Fra tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik og de andre lederne i Kristelig Folkeparti, til biskopene og miljøet rundt avisen Vårt Land, som salter ned titalls millioner kroner med statsstøtte hvert år, mot til gjengjeld å være stilltiende og tilpasningsdyktig overfor makthaverne. Slik du har sett etter 22. juli 2011. Med den følge at sannheten er gravd mer og mer over for hver dag som er gått. Det kan ikke kalles annet enn ekstremisme. I tilpasningsdyktighet.

   Å demonstrere mot denne formen for ekstremisme hos seg selv, hadde vært mer i samsvar med realitetene enn hva som fant sted i Oslo i dag. Hvor en biskop hevdet at ekstremisme ikke har noe med religion å gjøre. Den tilpasningsdyktige ekstremisme har i hvert fall med penger, makt og religion å gjøre. Det viser tydelig norsk historie fram til i dag.

   http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.9124112
   Fakkeltog mot ekstremisme
   www.nrk.no
   Hundrevis av menneske lyste i dag opp eit Oslo i minusgrader for å markere samhald mot ekstremisme.
   December 2 at 9:50pm · 

   Norulv Øvrebotten:
   Det ruller og går

   "Jeg godtar ikke at du gjør som Jens Christian Hauge og lenge etter et møte skriver referat som jeg ikke kjenner meg igjen i," sa jeg til Hauges høyre hånd, advokat Johan Fredrik Remmen i 1996, da jeg for første gang sto direkte overfor kombinasjonen snikmordere og jurister i norsk politikk.

   "Du tar feil, " sa Johan Fredrik Remmen med et lite smil, "Jens Christian skrev alltid referat på forhånd. Før han gikk i et møte."

   Det samme gjør Remmen. Troms Arbeiderparti har hatt stort møte i dag, ledet av partisekretær og en klassisk mellommann i bedrag, Raymond Johansen. Uten at det ble satt opp referat eller gjort noe vedtak. Mer show med andre ord til politisk bruk, og i samsvar med referat slik det er skrevet i Oslo på forhånd.

   Det er for øvrig slik partisekretærer er benyttet i bedrag av denne kommunistiske sorten siden før krigen.

   http://www.dagbladet.no/2012/12/02/nyheter/arbeiderpartiet/politikk/innenriks/regjeringen/24647301/

   "Tillitens ansikt - Norge 2012"

   http://www.nordlys.no/nyheter/article6374544.ece
   Raymond Johansen ledet krisemøtet
   www.dagbladet.no
   ‎- Dette er en svært utfordrende tid for oss, sier Ap-medarbeider .
   December 2 at 11:59pm · 

   Norulv Øvrebotten:
   Den juridiske konstruksjonen og det store bildet

   Å bli lurt til å forholde seg til årsaks- og virkningsforhold som ikke er de virkelige, er gjennomgående i alle disse narrespillene over gammel kommunistisk lest. Det går igjen i alle slike juridiske konstruksjoner. Noe slott fra Soria Moria er det ikke snakk om. Kommunismen var og er ingen søndagsskole. Disse luftslottene er av en helt annen karakter.

   Når det er funnet et noenlunde reelt forhold i Tromsø som det kan spinnes bedrag på, og her er regissørene gått åtte år tilbake i tid, og dette spillet er bygget opp noen dager med stadig flere illusjoner med stadig flere virkelige følger, er det ikke overraskende at neste skritt er at de sentralt involverte blir forledet til å skaffe seg advokat. For det i seg selv befester illusjonen hos folk flest om at noe kriminelt har foregått. Det er et utbredt samarbeid bak kulissene mellom ledende advokater i Oslo også. Som rettssaken etter 22. juli egentlig var et godt eksempel på. Det var også et rigget bedrag. Da ble det skapt en enorm illusjon om verdens beste rettsstat. I ti uker.

   I hvert fall er det å skaffe seg advokat på grunnlag av bedrag som er spunnet, det samme som å skade seg selv enda mer i slike tilfeller som i Tromsø. Både for den tidligere statssekretæren og den aktuelle kvinnen. Begge to skaper ved å gjøre dette et forsterket inntrykk av et kriminelt forhold. Som nettopp er illusjonen som er tilsiktet. For å skape dramatikk.

   Fram på scenen i helgen dukker det opp en advokat og frimurer som i senere tid er mest kjent som advokat for Kjell Inge Røkke, oligarken i dette mafiasystemet. John Christian Elden er blitt advokat for Roger Ingebrigtsen. Han slår fast at uten kommende nominasjonsmøte hadde ikke dette seksuelle forholdet fra åtte år tilbake i tid vært et tema.

   Denne uttalelsen høres besnærende ut, og de fleste som ikke sluker kvinnens versjon, vil lett sluke versjonen fra advokaten som er satt til å tale Ingebrigtsens sak. Det er det absolutt ingen grunn til å gjøre, enten bakgrunnen for uttalelsen er at advokat Elden har suget dette forholdet mellom årsak og virkning fra eget bryst, eller om det er blitt plantet hos ham fra juristene og kollegene som er regissører av bedraget.

   Når du som analytiker har fulgt med på hvordan det store bildet har utviklet seg siden 22. juli 2011, og godt kjenner fremgangsmåten, er det lett å se at det virkelige årsaks- og virkningsforholdet er mellom Tromsø og Utøya. For å si det enkelt. Alle andre oppfatninger av årsaks- og virkningsforhold er falske og misforståtte. Slik tilfellet alltid er i disse bedragoperasjonene.

   Advokat Johan Fredrik Remmen og hans kolleger har med omhu valgt en historie fra nettopp AUF for å gjøre det vanskeligere å oppdage den riktige forbindelsen. Dette er bedragere som jeg kjenner like godt som lusa på gangen.

   Regissørene av massedrapet på Utøya og alt bedraget etter solid kommunistisk oppskrift siden i fjor sommer, har nettopp lagt bak seg en saksbehandling i Stortinget som gikk som en drøm. Sett fra de største forbryternes ståsted. De har fått arrangert rosetog, satt opp minnestøtter, avviklet en straffesak med falskt motiv og i falsk kontekst, og operasjonen er rullet og gått etter den oppsatte kjøreplanen fra før anslaget ble satt ut i livet. Stort sett er det gått etter planen, og som alle med sentrale jobber i arbeiderbevegelsen har lært, skal du bare kjøre på samme hva som blir sagt og gjort fra andre, når du først har satt i gang. Det er hva om også er hendt.

   Når den enorme forbrytelsen som drap på 77 mennesker utgjør, effektivt er blitt kamuflert som lov og rett gjennom narrespill i saksbehandlingen i alle offentlige organer, og har tjent sin virkelige hensikt som er å befeste gammel maktstruktur slik den ble fastlagt for over 70 år siden fra Moskva, så skal den glemmes og den etablerte sannheten sementeres. Da trengs det mer tid og nye hendelser som kan lappes over. Slik at folk ikke tenker for mye på hva som skjedde i fjor, men blir opptatt av annen dramatikk som ingen skal knytte til terror og massedrap.

   For å skape følger som kan overlappe følgene av alle illusjonene som er skapt i saksbehandlingen av de 77 drepte, som for det meste var vergeløse barn og ungdommer, blir det helt bevisst og planmessig skapt nye illusjoner som kan ha så dramatiske følger at oppmerksomheten hos publikum blir flyttet over til noe annet. Å avlede fokus på blod ved hjelp av fokus på sex, er et slikt triks. Du må regne med at bedraget i Tromsø bare er ett av flere slike bedrag som er på kjøreplanen med samme formål i tiden fremover.

   Å hoppe på en illusjon om at det er forbindelse mellom nominasjonen til stortingsvalget og denne saken om Roger Ingebrigtsen og kvinnen i Tromsø, er veldig lett å gjøre. Særlig for dem som står midt opp i følgene av bedraget og ikke har det store bildet klart for seg, slik at de kan komme inn i det.

   Det er feil. Den virkelige forbindelsen er mellom Tromsø og Utøya. Pluss Oslo. Uten terror og massedrap på Utøya og i Oslo, intet drama om sex i Troms.

   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/--Uten-nominasjonsmote_-intet-tema-7060052.html
   - Uten nominasjonsmøte, intet tema
   www.aftenposten.no
   Roger Ingebrigtsens advokat John Christian Elden, hevder at sex-avsløringene var et ledd i nominasjonsprosessen i Troms Arbeiderparti.
   Monday at 2:17am ·  

   Norulv Øvrebotten:
   Største problemet

   Det største problemet til alle hemmelige tjenester i Norge, såvel sivile som militære, er at de er integrert og kapslet inn i de hemmelige russiske tjenestene som følge av hvordan Josef Stalin organiserte den norske staten etter krigen. I et slikt perspektiv kan hvem som helst innenfor disse tjenestene løpe så fort og godt som det bare lar seg gjøre, retningen er og blir feil. Intet brudd med sovjettiden er skjedd i Norge.

   Det hjelper ikke å kunne løpe fort hvis du løper i feil retning.

   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Utvalg-mener-PST-ma-forbedre-seg-pa-50-punkter-7060342.html

   Utvalg mener PST må forbedre seg på 50 punkter
   www.aftenposten.no
   ‎- Noen er enkle grep. Andre krever mer, både i form av ressurser, sier Kim Traavik, som står bak rapporten .
   Monday at 11:42am · 

   Norulv Øvrebotten:
   "Fifty Shades of Grey"

   Du kan legge bort alle thrillere fra fiction om spionasje og etterretning, for virkeligheten som du opplever i Norge om dagen, overgår fantasien. Hvis du bare har den riktige konteksten klart for deg. Norge grenser ikke til Liechtenstein.

   Hvis du likevel vil forholde deg bare til det pikante i det siste kapittelet i denne thrilleren fra virkeligheten, hvor scenen er flyttet nordpå, anbefaler jeg å stryke den ganske dårlige bestselgeren "Fifty Shades of Grey" fra ønskelisten til jul og i stedet ønske deg den erotiske boken "In Praise of Older Women." Av Stephen Vizinczey. For dette er et mesterverk av en bok. Den er til å bli klok av.

   Forfatteren stakk av fra det etter hvert kvelende kommuniststyret i Tsjekkoslovakia, kom seg til Canada, og lærte seg engelsk på egen hånd og fortalte om sine opplevelser som ung mann i et dannet borgerlig samfunn i Sentral-Europa. Rett etter krigens slutt. Det som er bra for en ung mann, må vel være like bra for en ung kvinne. Sagt på generelt grunnlag.

   Den moralske indignasjonen hos dagens pressefolk synes noe påtatt. Ingen har skrevet ett ord om den kristelige forhistorien til et barn uten kjent far hos en av dagens statsråder fra Senterpartiet, og ingen journalister tenkte i min tid som aktiv reporter på å skrive om en ordfører for Arbeiderpartiet i en av landets største byer som var notorisk kjent for å plukke opp småjenter. Det virker noe selektivt det hele fra blant andre Aftenposten, som påfallende og mot tidligere praksis etter 22. juli 2011, har åpnet kommentarfeltet på vid vegg i dette siste politiske spillet.

   "Like James Joyce, who was as far from being a writer of erotica as Dostoevsky, Vizinczey has a refreshing message to deliver: Life is not about sex, sex is about life."

   —John Podhoretz, Washington Times

   http://www.amazon.com/Praise-Older-Women-Amorous-Recollections/dp/0226858863/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1354544284&sr=1-1&keywords=in+praise+of+older+women

   In Praise of Older Women: The Amorous Recollections of A. V (Phoenix Fiction Series)  
   www.amazon.com  
   ‎"A cool, comic survey of the sexual education of a young Hungarian, from his first encounter, as a twelve-year-old refugee with the American forces, to his unsatisfactory liaison with a reporter's wife in Canada at the belated end of his youth, when he was twenty-three . . . elegantly erotic, wit...
   Monday at 8:16pm · 

   Norulv Øvrebotten:
   Mangel på klokskap

   Å gifte seg inn i familien Gerhardsen uten å opplyse om det i hver eneste kommentar i Aftenposten, kan vise seg å være mer uklokt enn det meste. Jeg kjenner både Harald Stanghelle og Jens Stoltenberg fra så langt tilbake som da vi var soldater og i begynnelsen av tjue-årene.

   "Han kan ikke brukes til noe som helst. Han eier ikke personlig karakter overhodet," var dommen som Haakon Lies gamle høyre hånd, byråsjef John Sundhagen (SUK) i Forsvarsdepartementet, felte over Jens da han utnyttet at faren var blitt forsvarsminister i 1979 og begynte å stikke av fra tjenesten.

   SUK døde av kreft vinteren 1996, rett etter at jeg ble overfalt i Stavanger, men han rakk å stille opp for Lund-kommisjonen, og full av kreft slo han med forakt i bordet før han døde. Med en mappe fra det øst-tyske sikkerhetspolitiet Stasi som omhandlet kommisjonsmedlem Berge Furre fra Sosialistisk Venstreparti.

   Narrespill fra jurister i Oslo, slik du har sett i forbindelse med 22. juli, er ikke noe nytt fenomen. Heller ikke beleilige dødsfall blant dem som ikke er giftet inn i de fremste frontfamiliene i hovedstaden, og som ikke uten videre er med på å snu alle forhold på hodet og narre andre til å handle og beslutte på det usanne grunnlaget som da alltid er tilfelle.

   Dette er de virkelige mørke krokene i politikken. Illusjonene fra disse krokene kan være dødelige. De kostet 77 liv i fjor.

   http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Politikkens-morkeste-kroker-7060412.html
   Politikkens mørkeste kroker
   www.aftenposten.no
   Ingebrigtsen-saken begynte som en sak om en politikers moralske havari. Nå dreier den seg like mye om drittpakker og bitter nominasjonsstrid.
   Monday at 8:08pm · 

   Norulv Øvrebotten:
   Gløggere enn de fleste

   Det finnes noen sjefredaktører som er gløggere enn andre i norsk presse. Trine Eilertsen i Bergens Tidende er blant dem. De andre har sluttet før.

   http://www.bt.no/jobb/BTs-sjefredaktor-gir-seg-2806617.html
   BTs sjefredaktør gir seg
   www.bt.no
   Trine Eilertsen slutter - Gard Steiro overtar.
   Monday at 8:39pm ·

   Norulv Øvrebotten:
   Døde uten å komme til bevissthet

   I sannhetens og rettferdighetens navn skal det legges til at amerikansk presse ikke er stort bedre enn den norske, ofte langt verre i servilitet og med et snevert syn på verden. Dette fenomenet har terroren i 2001 gjort mer markant.

   USA risikerer å dø som stormakt uten å komme til bevissthet, som det het i en russisk vits om de gamle sovjetiske lederne som døde én etter én på begynnelsen av 1980-tallet.

   http://latitude.blogs.nytimes.com/2012/12/03/what-ails-you-putin/?ref=opinion

   What Ails You, Putin?
   latitude.blogs.nytimes.com
   Who knows if the Russian president is sick. With the restoration of Soviet political culture on Putin's watch, there could also only be a return to secrecy about our leader's health.
   Yesterday at 2:13pm · 

   Norulv Øvrebotten:
   Norge - Russlands Cosa Nostra

   Som massakren på Utøya egentlig viser, kan det som venn være til ditt eget beste å dø, hvis døden er til det beste for dine venner som er igjen i live.

   Prinsippet fra regissøren om å drepe sine venner for å styrke sine venner, krever sterk solidaritet hos de gjenlevende vennene, og dette limet i rekkene blir oppnådd ved at disse vennene samtidig blir narret til å medvirke til forbrytelsen. Da er du fort fanget i spillet og ingen vei er tilbake. Uaktsomhet blir til forsett.

   Vår Sak er skapt. Den blir naturlig nok stadig større etter hvert som flere blir trukket inn i bedragopplegget. Ikke alle arrangerte politiske attentater er så blodige som på Utøya. Versjonen i Tromsø er av det lettere slaget.

   "Du lyt tåle dette pus, sa mannen, han slo ihjel katten med hammeren. De kommunistiske kontradiksjonene skaper absurde følger. Hver gang. Derfor blir du grundig lurt også. Slik flere generasjoner før er blitt i Norge som følge av samme spillet. Det er slikt mafiaspill fra gammelt av som også har gjort hele staten Norge til en russisk sak. Norge er enkelt sagt Russlands Cosa Nostra.

   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Stoltenberg-har-ikke-snakket-med-Ingebrigtsen-7060984.html

   Bedrar deg til de blir stanset med makt

   Hvis du ser bort fra at Jens Stoltenberg har medvirket fra første stund i bedraget etter massedrapet 22. juli mot eget folk, er det under normale forhold likevel absurd hva han sier offentlig. Hvis hans logikk følges, kan det ikke under noen omstendighet være alvorlig å være den fremste ansvarlige for at landets sikkerhet sviktet totalt i forbindelse med 22. juli 2011 med 77 tapte liv til følge, siden han ikke selv har trukket seg som statsminister som følge av manglende sikkerhetstiltak og svikten i alle sikkerhetssystemer.

   Unnlatelsene fra statsministeren før 22. juli i fjor, er i seg selv så enorme at alle aktive kriminelle handlinger i Nord-Norge siden krigen blekner til sammenlikning. Ansvaret blir i ettertid unndratt ved å benytte det frekke trikset å flytte det fra fortid til fremtid! Folk går fem på. Let opp definisjonen på "Con Man" på Google. Det norske synonymet er Jens Stoltenberg.

   Å ha sex med en partifelle og trekke seg fra tillitsverv åtte år etterpå, er to forhold som mafiaadvokater har instruert Stoltenberg til å snu på hodet i det nye bedraget som skal dra bort oppmerksomhet og skape følger som dekker over langt mer alvorlige forhold i Norge.

   Det er ikke sexen som viser alvoret i saken, men at statssekretær Roger Ingebrigtsen trekker seg. Ifølge Jens Stoltenberg. Fikst bedrag. Igjen. Å bytte om på forholdet mellom årsak og virkning, innebærer at du kan benytte virkningen til å bevise at årsaken er alvorlig. Til og med kriminell. Skyld blir fastslått indirekte.

   Det er slik de holder på. I dette tilfelle blir et menneske følgelig kriminalisert utad fordi han har trukket seg.

   Hvilket er både sprøtt og absurd.

   Dette er folk som bedrar deg til de blir stanset med makt.

   http://www.dagbladet.no/2012/12/03/nyheter/roger_ingebrigtsen/innenriks/arbeiderpartiet/24662463/
   Stoltenberg har ikke snakket med Ingebrigtsen
   www.aftenposten.no
   Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) har ikke snakket Roger Ingebrigtsen etter at det ble kjent at den tidligere statsekretæren har hatt en seksuell relasjon til en 17-åring.
   Tuesday at 11:42pm · 

   Norulv Øvrebotten:
   Bygger ut den juridiske konstruksjonen

   Arbeiderpartiet fortsetter å bygge ut den juridiske konstruksjonen i Tromsø for å innbille deg at den viktigste saken i Norge nå er et åtte år gammelt forhold mellom to mennesker som strakk seg over to år i denne byen. Det grunnleggende grepet er regelen fra magikere om at hvis du kan avlede oppmerksomheten hos publikum, kan du marsjere en elefant over scenen uten at noen merker det.

   Når du er kommet noen skritt videre i en slik prosess innen svart magi, kan altså det underliggende forholdet bli tryllet bort på veien ved å snu årsak og virkning på hodet, og et nytt grunnlag er skapt for videre illusjoner ved å kriminalisere vedkommende og hevde som bevis for forbrytelse det faktum at han er gått av. Slik statsminister Jens Stoltenberg snedig ble satt til å gjøre i går. Hvis du vil vite hvordan Norge styres, må du finne ut hvordan mafiaadvokater arbeider. For dette er en mafiastat med stadig flere bedragere som kamuflerer seg som jurister.

   Det er ikke noe nytt fenomen. Jeg ble ansatt i A-pressen som redaktør første gangen i 1986. Da het sjefen Einar Olsen, og like etterpå ble riksadvokaten benyttet til å kaste ham på glattcelle i to måneder på et konstruert og falskt grunnlag som først senere viste seg å være bare tull. Det var en måte å kvitte seg med en leder på innen arbeiderbevegelsen som hentet oppskriften fra krigens dager, da kommunistene anga sine venner i motstandsbevegelsen til nazistene, hvis de fant ut at de ikke var tjenlige for hvordan makten skulle bygges etter krigen. Jens Christian Hauge og hans medarbeidere laget den nødvendige juridiske konstruksjonen den gangen.

   En vanlig teknikk fra riksadvokater etter krigen har vært å sette i gang etterforskning for å illudere et kriminelt forhold, og så henlegge saken når den skadelige politiske hensikten er oppnådd. Einar Olsen på glattcelle i to måneder er et ekstremt eksempel. Følgen den gang var at den yngre og mer lojale AUF'er Alf Hildrum ble sjef for A-pressen. Han blir benyttet ennå. Nå som sjef for et TV 2 som spiller en aktiv rolle i de fleste narrespillene som blir dratt i gang.

   Mens både statsadvokat og politimester i Tromsø helt utelukker etterforskning av det omstridte paret i byen, fordi det åpenbart ikke har noe med strafferett å gjøre, velger riksadvokat Tor-Aksel Busch formuleringer som kan bidra til å befeste at her er ingen røk uten ild.
   Riksadvokaten vil ikke sette i gang etterforskning "nå", heter det, eller så blir det benyttet en kryptisk formulering om at Riksadvokatembetet "foreløpig" ikke vil beordre det.

   Det er hans medarbeidere som sier dette og slik blir benyttet til å være med på å befeste illusjonen om at dette er kriminalitet, om ikke nå, så kanskje senere, og selv har vel riksadvokat Tor-Aksel Busch nok om dagen med å hindre at massedrapet på Utøya og hele terroren blir oppklart. Ikke alt er gått som det skulle denne gangen i den ellers suksessfulle kombinasjonen av drap og kamuflasje som lov og rett. Med falskt motiv og falsk kontekst.

   Jeg vet utmerket godt hvilke jurister som trekker i de viktigste trådene i hovedstaden i slike kombinasjoner. Det er ikke dem som nå utad blir fremstilt som Arbeiderpartiets rådgivere. De synlige advokatene er imidlertid kommet opp med fullstendig irrelevante innlegg i debatten for å holde narrespillet i Tromsø gående også i dag.

   Selv om en professor i jus sier at den aktuelle paragrafen fra dem er tullete, spiller det ingen rolle når jus blir benyttet til å lage kontinuerlige illusjoner. Folk flest er verken profesjonelle bedragere eller jurister, og i hvert fall ikke begge deler. Måten den reelle styringen av Norge skjer på, faller dessuten utenfor alle forutsetninger for hvordan innbyggerne i landet tenker. Derfor har denne måten med smart bedrag kamuflert som smart jus, vært så vellykket i over 70 år nå.

   Det gjenstår å se om 22. juli blir et unntak, og i så fall er det bare å samle inn alle mafiaadvokater som er å komme over, og klippe håret av dem for min del.

   http://www.bt.no/nyheter/innenriks/Aps-advokater-Ingen-plikt-til-a-anmelde-2807179.html
   Aps advokater: Ingen plikt til å anmelde
   www.bt.no
   Arbeiderpartiets advokater mener at partiet ikke hadde plikt til å anmelde Roger Ingebrigtsens seksuelle forhold til den 20 år yngre kvinnen.
   Tuesday at 5:06pm · 

   Norulv Øvrebotten:
   Det hemmelige samfunn og 22. juli

   Noe av det første nazistene gjorde i Norge i 1940, var å stenge frimurerlosjen som ligger ved siden av Stortinget. Alle kister og skjelletter ble kastet ut på gaten. Det ble gjort fordi de visste at sovjetkommunistene i Moskva hadde vunnet kontrollen over frimurerne med alle sine besteborgere, tette skott og ritualer rundt likkister, ben, skjelletter og dødningeskaller.

   I tillegg fantes en åpenbar grunn som burde være til stede i alle sanne stater uansett ideologisk forankring. Ingen slik stat kan tillate å la private hemmelige samfunn blomstre og utvikle seg til en femtekolonne. Det tillater kun stater som allerede er undergravd og korrumpert nok til ikke å kunne gjøre noe effektivt med det.

   Frimurere utgjør en klassisk politisk konspirasjon, organiseringen er fragmentert, som de sier innen østlig etterretning. CIA benytter det faglige uttrykket "compartmentalization." Poenget er at organisasjonen er delt opp i tette skott, hvor skottene nedover på rangstigen, ikke vet hva som foregår lenger opp, mens de på toppen vet hva som foregår nedover i systemet, og ingen i hvert skott får vite mer enn de trenger for å utføre oppgaven på det nivået som de befinner seg.

   Lojalitet til det hemmelige brorskapet går foran lojalitet til alle andre, inkludert arbeidsgiver, selv om det skulle være staten og dens sikkerhetsapparat. Med en så streng plikt til lojalitet, kan du sitte i en offentlig høy stilling med oppgave å beskytte medborgere, men bli tvunget eller motivert på annet vis til å handle til stikk motsatt formål, fordi lojaliteten til det hemmelige samfunn går foran absolutt alt annet.

   Det er hva dette gamle mafiaopplegget går ut på. Bare glem alle de flotte erklæringene om å foredle mennesket, å utvikle egen etikk og moral til det bedre, og så bort etter. En ulv kamuflerer seg ikke som en ulv i en flokk med sauer. Da tar han heller ikke bare på seg fåreklær som dreven i faget, men finner fram en pels som de andre sauene bare kan drømme om. I et mer høyverdig liv hinsides det tarvelige beitet som de vanlige sauene befinner seg i. Slik frimurerne gjør.

   Hvis noe er lagt opp som et forbrytersyndikat, og ikke minst beveger seg som et slikt syndikat, er det selvsagt et forbrytersyndikat. Du må være temmelig naiv for å tro noe annet.

   Å trekke inn advokater, dommere og andre jurister fra politi og samfunnslivet for øvrig, og la dem bli tatt opp som medlemmer gjennom ritualer på ulike nivåer i rangordenen, blir gjort for å beskytte den kriminelle aktiviteten. I grunnen er dette ABC for enhver gudfar. Å si sannheten om frimurerne på 1930-tallet i Norge, var det samme som å oppfylle en medisinsk forutsetning for å være sinnssyk, så folk ble skremt og terrorisert fra å gjøre det. Det er ikke uten grunn at leger også trekkes med i opplegget. Med så dype røtter er det hele sublimt lagt opp.

   Massedrapet 22. juli 2011 burde få nordmenn til å gjøre som tyskerne og helst gå mye lengre. For hvem går ikke igjen som skygger i denne bedragoperasjonen for indirekte å befeste gammel maktstruktur i Norge? Du finner en frimurer som gjerningsperson på Utøya, du finner frimurere i politiets gransking av seg selv, i selve kommisjonen som angivelig gransket, og ellers rundt om i hele opplegget av et makabert skuespill. De har utgjort smørolje i maskinen som har vært og er i gang. I det smarte bedraget.

   Da jeg var i tjuefemårsalderen, hadde jeg en av Norges mest kjente stemmer, for jeg var på luften dagstøtt i NRK Dagsnytt, og mange fikk hakeslipp når de traff meg i Oslo og ellers i landet i andre sammenhenger, for de forestilte seg en mann med dress på minst seksti år. Ut fra stemmen i radio. Så traff de i realiteten en guttunge i jeans og t-skjorte. Som knapt så ut til å være tjue år. Slik er det med illusjoner.

   Ingenting er som du tror. Det gjelder også frimurerlosjen.

   På begynnelsen av 1980-tallet vokste frigjøringsbevegelsen "Solidaritet" i Polen seg stadig større, og jeg og andre i Dagsnytt pådro oss klager til kringkastingssjefen fordi vi benyttet begrepet konservative om personer i kommuniststyret i landet som ble presset til reformer av senere vinner av fredsprisen, Lech Walesa, og de andre opprørerne i Solidaritet. Det var dramatiske år med militær unntakstilstand i Polen og mange forfulgte og drepte. Moskva sto på terskelen til å slå opprøret ned med sine egne soldater.

   Fremstående politikere i Høyre, blant dem Kåre Willoch og Jan P. Syse, begge statsministere, mente at det var uhørt å bruke konservative på kommunistlederne i Polen. Det mente ikke vi som rapportere om utviklingen, og heldigvis fikk vi medhold fra sjefen.

   Nå ligger Norge vel tretti år etter Polen, og ut fra erfaringen som jeg har fått siden jeg arbeidet i NRK Dagsnytt og opplevde Solidaritet og lignende bevegelser vokse fram, vil jeg tro at konservative mennesker i Høyre er en langt større sperre mot frigjøring fra Moskva enn mer radikale mennesker ellers i det norske samfunnet.

   «Der går en Nemesis igjennom livet, den rammer sikkert, skønt den rammer sent, at rømme væk fra den er ingen gitt», skrev Henrik Ibsen.

   President Barack Obama er frimurer. Så en slik tale fra ham vil du aldri høre.

   https://www.youtube.com/watch?v=-kX0sLFXR0Q
   JFK REVEALS SKULL AND BONES SOCIETY- Zeitgeist - NWO
   www.youtube.com
   PLEASE READ DESCRIPTION!! THE PRESIDENT WHO TOLD THE TRUTH! http://www.youtube.com/watch?v=M6dQXkBEcCE FULL TRANSCRIPT OF THE SPEECH HERE: http://www.jfklibr/...
   22 hours ago ·

   Norulv Øvrebotten:
   Fellesskapet mot individet

   Noen flere ord om den generelle fremgangsmåten i det kommunistiske spillet i det negative rom, som er motoren som styrer utviklingen i Norge. I forhold av betydning. De fleste normale mennesker er nemlig ikke i stand til å tenke seg hvor kynisk og brutalt dette spillet egentlig kan være, men en god begynnelse vil være å se på naturprogrammer på tv. Der kan du se hvordan løver og andre rovdyr velger ut det svakeste dyret, og deretter svake punkter hos dette byttedyret. Så begynner jaget for å skille det utvalgte dyret fra flokken.

   Å splitte, og dermed frarøve byttedyret beskyttelse fra flokken, er første skritt når rovdyr jakter på for eksempel en sebra. Målet og fremgangsmåten til advokat Johan Fredrik Remmen og andre mafiaadvokater i Oslo, er akkurat det samme som du ser på savannene i Afrika. De jager i flokk, og første bud er å skille ut mennesket som er målet, fra fellesskapet som det tilhører. Det blir gjort ved å lure og tvinge andre mennesker til å handle på falske premisser. Alt er falskt. For å skape en illusjon av troverdighet blir det likevel funnet noe konkret i starten som kan forvrenges og spinnes videre bedrag på.

   Min erfaring fra opplevelser med jurister som Jens Christian Hauge, Johan Fredrik Remmen og likesinnede, er at de alltid jager sammen med andre kriminelle, som svekker offeret ved hjelp av mobbing, gift, dop eller tortur. Å bedøve offeret om natten og knuse en tann eller to, eller snitte opp penis og foreta lignende inngrep som lager verkende sår og hemmer bevegelsefrihet, skremmer, skaper dødsangst og frarøver søvnen, gjør det lettere for disse juristene å komme videre i spillet. Som har til hensikt å ødelegge det aktuelle mennesket fysisk og sosialt, eller til slutt rett og slett drepe vedkommende.

   Hjerneblødninger lager de ved å sette sprøyter som skaper blodpropper. Mulighetene er mange.

   En skrekkfilm fra Alfred Hitchcock er å foretrekke fremfor hva du kan oppleve i den norske virkeligheten. Når det for alvor blir satt i gang et slikt jag mot ett enkelt menneske fra skyggene. Det er mange ukjente historier bak norske toppolitikeres dødsfall opp gjennom årene.

   I disse narrespillene lages det en snøballeffekt mot mennesket som det er satt i gang jag på. Bedraget er primært indirekte. Jo flere mennesker i offerets omgivelser som blir lurt til å handle på usant grunnlag til skade for vedkommende, desto større blir snøballeffekten.

   Den grunnleggende strukturen i opplegget er å snu hele fellesskap mot det enkelte individet. Det være seg små som store fellesskap. Det kan være en bedrift eller et parti, og til slutt hele samfunnet og staten som vedkommende er medlem av. Med spillet i det negative rom snur du alt på hodet for dette mennesket. Trinn for trinn og helt systematisk. Det aktuelle målets forhold til fellesskapet blir det stikk motsatte av hva det var før. Med den følge at det blir knust av andre. Det er oppskriften.

   Jeg ser jo lett den faste strukturen også i opplegget som blir kjørt mot politikeren Roger Ingebrigtsen i Tromsø. Denne fremgangsmåten kjenner jeg godt til. Alle som er med på prosessen for å skille ham ut fra fellesskapet, eller bare uttaler seg på en eller annen måte i samme hvilke retning synspunkter skulle gå, medvirker i realiteten til et klassisk kommunistisk narrespill som kan få dramatiske følger og fatalt utfall.

   Når Roger Ingebrigtsen er blitt sykmeldt, og Kjell Inge Røkkes advokat, frimurer John Christian Elden, deretter har sendt ham til utlandet, bør alarmklokkene begynne å ringe. Ikke bare er behovet stort for å avlede oppmerksomhet fra de brutale drapene på Utøya, men en mafia kan finne på å drepe for å statuere et eksempel for å skjerpe disiplinen i rekkene og holde munnen lukket hos flest mulig.

   Selv når et menneske kommer hjem igjen som lik, er det likevel de færreste som forstår alvoret og konteksten for hendelsene. De tror at skrekkopplegg er noe du bare ser på film. Det er ikke tilfelle. Virkeligheten kan være mye verre. Når hele fellesskap blir snudd mot det enkelte mennesket. Med disse teknikkene.

   Fra å være beskyttet av flokken, blir forholdet snudd til at du blir angrepet av flokken. Også den.

   Mennesket kan med andre ord være verre enn dyr.

   http://www.youtube.com/watch?v=NG3-GlvKPcg
   Psycho Trailer
   www.youtube.com
   Modern Trailer for Alfred Hitchcock's Psycho I just uploaded a modern trailer for "Night of the Living Dead," too. Please check that one out, as well! Thank ...

   Norulv Øvrebotten:
   Grensen i nord er bare en illusjon
   Det forstår de mest oppegående journalister i Norge også etter hvert, de tier derfor der andre tør.

   http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/russisk-journalist-skutt-og-drept-3941522.html
   Russisk journalist skutt og drept
   www.tv2.no
   Den russiske TV-journalisten Kazbek Gekkijev (28) ble sent onsdag kveld skutt ned og drept i byen Naltsjik i Nord-Kaukasus.

   

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, fredag 07. desember 2012, Vinberget: 

   Omkring 3 minus-grader Celsius, tildels sørete himmel og avtagende måne i sør klokken 6. Lyst, månen i sør-vest og 5 minus-grader klokken 8.30. Dust og tildels sløret overskyet og dus sol lavt på himmelen, med opptil omtrent 3 minus-grader utover dagen, 5 klokken 15. Dunkelt og 7 minus-grader klokken 17 og 8 og nokså helt mørkt klokken 18. Derefter gradvis mot 5 minus-grader og midnatt.
   Internet-forbindelsen her ble bra igjen. Mange bursdags-hilsner til meg der i går, både fra Facebook-venner og andre. Mange også uvitende om de faktiske forhold.
---
---

   Rune L. Hansen, 07.12. 2012:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/4200486845198

   Kvinner som tilbyr politikere og makthavere sexuelle tjenester eller andre former for svik mot ekteskapet og familien får hvilkne konsekvenser for et samfunn?
   Spørsmålet er flerfoldig og dypsindig. Noen som våger å kommentere?

*

   Merete Ekeheien:
   De er to om det. Dette gjelder altså ikke kvinner som tilbyr osv. Han er mye eldre å burde vite bedre.

   Rune L. Hansen:
   Ja, de er to og flere om det, den mannlige halvdel av befolkningen og den kvinnelige.

   Merete Ekeheien:
   Følgene akkurat denne hendelsen får for samfunnet blir vanskelig å definere Rune. Men at saken blir belyst gjør at vi, medborgere får innsyn i eller blir påminnet om regelverket i politikken. Jeg f eks var ikke klar over at man ikke kunne ha forhold, politikere i mellom. At det da vil bli slike saker er jo ikke underlig. Vi er alle menneskelige  At det blir tatt opp såpass som det faktisk blir viser jo at staten og politikere tar det alvorlig.

   Rune L. Hansen:
   Jeg siktet ikke til noe som har vært i nyhets-overskriftene, bare for å ha det sagt.
   Og hva som er vanskelig å forstå for noen trenger ikke å være det for andre.
   Fra enhvers følsomhet og forståelse kan komme verdier for samfunnet, eller det motsatte av verdier.

   Og hva sier Norges offentlige religion, den evangelisk-lutherske?
   For eksempel dette -
   Bibelen, GT, Jesajas 3,12:
   "Mitt folk har barn til herskere,
   og kvinner rår over det.
   Mitt folk, dine ledere fører deg vill,
   gjør veien du går på, til villsti."

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.12. 2012:
   http://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151132155231875

   Menneskerettene Protokoll 7 Art 1. Forbud mot gjeldsfengsel
   "Ingen skal bli berøvet sin frihet bare på grunn av manglende evne til å oppfylle en kontraktmessig forpliktelse."

*

   Sigbjorn Aase:
   Nå må de snart forebygga problemer for folk og ikke gjør det verre.

   Kirsten Versland:
   Hadde man bare hatt en klar deffinisjon av hva som ligger i begrepet "frihet"..........

   Lise Rikardsen:
   Takk for at du la ut den der. Du er toppers: - Ddelte den fordi den kan være viktig for mange som strever økonomisk å vite. Klem:-D

   Gunnar Reinsnes:
   Si det til de som fengsles for manglende betaling av bidrag.

   Roger Larsen:
   I den grad det her er snakk om gjeld til bankene osv er gjelden til bankene noe vi ikke i utgangspunktet ikke skal betale tilbake. Nettopp fordi det er her hele bedrageriet i dette med dagens finansystem ligger.
   Men mange vet det ikke.
   Bankene har aldri egentlig vært eier av pengene som lånes ut.

   Roger Larsen:
   Gjelden er egentlig en kontrakt hvor du betaler tilbake til deg slev. Men bankene og maktens leder har lurt folket til å tro på dagens system. Renter er også ulovlig.
   Men folk sover og dermed forstår de ikke bedrageriet.

   Flemming Tollefsen:
   Eier du noe særlig mer enn skoa du går i Roger så oppdager du ganske fort at virkeligheten og bankens verden er noe helt annen, og du når desverre ikke frem med argumentene dine.Har meget laaang å dårlig erfaring med dette.

   Cecilie Bedsvaag:
   Banklån er en kontraktsmessig forpliktelse. Bidrag trenger ikke å være det. Straffebøter er definitivt ingen kontraktsmessig forpliktelse.

   Severin Larsson:
   Frihet, i motsetning til fangenskap, et liv med mulighet for søk og jakt etter lykke, Kirsten
   Da det er temmelig dyrt å ha en person i fengsel, får ikke folk flest lov til å velge fengsel, fremfor å betale bøter.
   Syntes ellers det er en uting at utlenlandske, oftes barnefedre rømmer landert for å slippe å betale barnebidrag.
   Foreldre som ikke betaler bidrag, bør ikke fengsles, men i stedet utføre samfunnstjeneste.
   (Har man ikke råd til å få barn, så la være!)

   Anita Lysgård:
   fuck det norske system

   Rune L. Hansen:
   (Liten rettelse: Det er EMK protokoll 4 Art 1. Ikke protokoll 7.)

   Rune L. Hansen:
   Angående "barne-bidrag" så må for å unngå ulov det offentlige betale, likt til begge foreldrene, uavhengig av faktisk samliv med barnet. Alt annet er og blir sykt.

   Rune L. Hansen:
   Sykt og forurettende.

   Cato Martin Jakobsen:
   Forøvrig er det norske systemet der man må sone bøter dersom man ikke kan betale dem ikke direkte rettferdig, som mye annet. Et eks: to menn ,samme alder, den ene i full jobb og med god økonomi, den andre uten jobb og blakk blir dømt for eksakt samme forhold og får det man skulle tro var en lik dom ,i mitt tenkte tilfelle 45 dagers ubetinget fensgsel og 25000 i bot, en vanlig dom i norge. Mannen med god økonomi soner sine 45 dager og betaler sine 25tusen i bot og slipper ut. Mannen uten jobb og penger soner sine 45 dager+ 50 dagers fengsel for bota han ikke kan betale, så han må da sone 95 dager for samme forbrytelse. Altså, har du god råd, soner du under halvparten av tiden en uten midler må sone(og 2/3 dels regelen som ellers gjelder alle straffer over 90 dager, man får slippe ut etter 2/3 soning ved god oppførsel, gjelder IKKE når det gjelder soning av bøter.) Salomo og Jørgen blir forskjellsbehandlet selv som forbrytere...

   Peri Skopet:
   Morgen, forstår icke helt det her; Kann fengelse detineras som et "kontraktmessig forpliktelse"? Vem har i så fall inngott denna kontrakt? Fengelse er vel det samma som straff og et resultat av et domm etter et straffbart handling- om denna handling er gjort eller icke vet bara den dommfelte med 100%. men de fleste som skriver på FB om sitt fengelse mener de er uskyldiga?

   Cato Martin Jakobsen:
   Uansett hvor skyldig man er bør tiden man må sone i fengsel for samme forbrytelse være den samme uansett størrelsen på bankontoen, men slik er det ikke i praksis i norske fengsler.

   
---
---

   Bjørn Erik Bjorbekkmo, 06.12. 2012:
   http://www.facebook.com/b.e.bjorbekkmo/posts/10151276503704362

   ‎"Menneskerettighetskommisjonen hadde på forhånd fått mange andre klager på norsk barnevern og kjente godt til problematikken, men ventet på en sak som kunne aktualisere alle de prosessuelle spørsmålene samtidig. Det kunne Johansens sak, og hun vant en knusende seier over forvaltningsmyndighetene som på sviktende grunnlag og med brutale metoder skilte henne fra den nyfødte datteren.

   Noe domstolen kritiserer spesielt, er barnevernets ulogiske og forkastelige fremgangsmåte når de splitter familier uten rettslig kjennelse og lar det gå måneder og år uten at barnet får se sine foreldre ­ for deretter, ved eventuell prøving for retten, å bruke den lange, tvangsmessige atskillelsen som et selvstendig argument mot gjenforening!"

*

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Note: I skrivende stund den 10. mars 2012- altså 16 år senere, har såkalt barnevern og Norske myndigheter fortsatt ikke respektert kjennelsen fra Strasbourg og fortsetter å ignorere den som om den ikke finnes!

   http://barnevernet.origo.no/-/bulletin/show/725379_barnevern-og-menneskerettigheter
   Barnevern og menneskerettigheter
   barnevernet.origo.no
   Barnevern og menneskerettigheter

   Tore Svendsen:
   Så nå har bv laga enda flere saker men det tar sin tid fordi rettsystemet trenerer så det vil da årevis før flere saker kommer seg til strassbourg?

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Norske myndigheter og barnevernsaktører VET at det tar lang tid å få en sak til Strasbourg.
   Dette bruker de bevisst til å trenere barn til isolasjon fra familie, slekt og venner.
   Og om det skulle resultere i en dom MOT Norge, ja så gjør de bare som i saken over, de later som det aldri har skjedd- dommen altså, og fortsetter akkurat som før.

   Tore Langeland Tangen:
   Er det dette man kaller Strasbourgtrass?

   Tore Svendsen:
   Da er det jo ikke no vits å bruke dødtid å energi på det. må finnes andre løsninger å få stoppa detta folkemordet på!

   Julija Lande:
   BV kan tilretteleggingsteknikker for å iverksette sine skitne splittende metoder. Tenk, om bv , kunne like bra forennnigens kunst." Make peace not war"!

   Tore Langeland Tangen:
   Flower Power-tiden er over. Nå lever vi terrorimens tid. Da heter the "Make war, not peace".

   Rune L. Hansen:
   Kriminelle som misbruker og overskrider sin myndighet er ikke myndighet, men kriminelle.

   
---

   
   Kristian Dirdal:
   Det er nettopp slike Gestapometoder de bruke,og som norsk opinion ikke får med seg fordi pressen svikter!

   Dung Svalland:
   Det er også fordi det norske folk er så hjernevasket og media er politisk korrekt

   Geir Christian Eriksen:
   "Norge, den sista sovjetstat" sa en oduglig Svensk socialdemokrat Björn Rosengren, men just i detta hade han rätt i. Norge är och förblir ett jävla skitland som gärna får övertas av muslimerna. Men jag hoppas Dung, att dina barn släpps fri först, så du kan sticka i väg. Händer det hjälper vi deg att komma iväg från Norge.

   Dung Svalland:
   Vi kommer i hvert fall ikke til Sverige

   Geir Christian Eriksen:
   Nej det kan jag också först, men vi kan hjälpa er genom Sverige, och vidare, för det förtjänar ni.

   
---

   May- Harriet Seppola:
   Hun fikk likevel ikke datteren tilbake.

   Eva Skaugen:
   Hva var/er begrunnelsen for det? May-May- Harriet Seppola

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Jeg kan svare på det:
   Det var aldri noen begrunnelse, de bare lot som dommen aldri eksisterte.

   Nesten fire år (mai 2000) etter at Norge, og barnevernet, led kraftig nederlag ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har barnevernet ennå ikke bøyd seg for dommen. Likevel fikk barnevernet senest i februar i år fikk full støtte fra politisk hold.

   Note: I skrivende stund den 10. mars 2012- altså 16 år senere, har såkalt barnevern og Norske myndigheter fortsatt ikke respektert kjennelsen fra Strasbourg og fortsetter å ignorere den som om den ikke finnes!

   http://barnevernet.origo.no/-/bulletin/show/725379_barnevern-og-menneskerettigheter

   "Menneskerettighetskommisjonen hadde på forhånd fått mange andre klager på norsk barnevern og kjente godt til problematikken, men ventet på en sak som kunne aktualisere alle de prosessuelle spørsmålene samtidig. Det kunne Johansens sak, og hun vant en knusende seier over forvaltningsmyndighetene som på sviktende grunnlag og med brutale metoder skilte henne fra den nyfødte datteren.

   Noe domstolen kritiserer spesielt, er barnevernets ulogiske og forkastelige fremgangsmåte når de splitter familier uten rettslig kjennelse og lar det gå måneder og år uten at barnet får se sine foreldre ­ for deretter, ved eventuell prøving for retten, å bruke den lange, tvangsmessige atskillelsen som et selvstendig argument mot gjenforening!"

   Barnevern og menneskerettigheter
   barnevernet.origo.no
   Barnevern og menneskerettigheter  

   Øystein Hagel Pedersen:
   domme eksisterer, vi må gjre noe!

   May- Harriet Seppola:
   Er det noen som kan svare meg på om alle dokumenter i en sak som skal sendes til Strasbourg trenges å oversetets til engelsk eller er det oversettere der , har fått saksnummer fra Strasborurg .

   Eva Skaugen:
   Jeg har lest utallige ganger rundt på disse sider at det finnes egne oversettere der. Men hvor den evnt § står vet jeg ikke.

   May- Harriet Seppola:
   Jeg har fått noen papirer derfra, får sjekke dette nøye, det er så utrolig mye papir, men bedre å hoppe i det enn å krype i det.

   May- Harriet Seppola:
   Jeg skrev ett brev og fortalte om manglende rettsikkerhet i Norge vedr. fylkesnemda , kjøpte sakkyndige som skriver blåkopi av barnevernsløgnene og "dommerstanden": 
   https://www.facebook.com/notes/may-harriet-seppola/the-european-court-of-human-rights-council-of-europe-strasbourg-france/10150598700044826
   The European Court of Human Rights, Council of Europe, Strasbourg, France.
   <!--Version:1.0 StartHTML:0000000167 EndHTML:0000018263 StartFragment:0000000563 EndFragment:0000018247 @page { margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } H3 { margin-bottom: 0.08in } H3.ctl { font-family: "Arial Unicode MS" } A:link { so-language: zxx } --> THE EUREPEAN COURT OF HUMAN...
   By: May- Harriet Seppola

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Det beste vil nok være å skrive det på engelsk.
   I de tilfellene jeg kjenner til er det skrevet på engelsk.
   Det er vel kotymen i internasjonal sammenheng.
   Jeg kan muligens formidle kontakt med profesjonell oversetter om det er behov.

   
---
---

   Rigmor Fossdal, 07.12. 2012 and 3 other friends shared a link:

   Swedish police destroying a childs life!
   http://www.youtube.com/watch?v=VYhk9NX7LSk
   www.youtube.com
   http://corruptio.blog.com Many children have been murdered by the criminal Swedish government and their SS police. http://www.nkmr.org/

*

   
---
---

   Rigmor Fossdal, 06.12. 2012 via Slutt å kalle deg for mamma og pappa til MITT barn:

   Stavangeravisen.no : Adopsjon er skjult menneskehandel
   http://www.stavangeravisen.com/art.asp?id=70437
   www.stavangeravisen.com
   En av verdens ledende adopsjon forskere gir en bitende kritikk av adopsjon i Danmark og andre vestlige forbruker land.Den verdensomspennende adopsjon industrien driver menneskehandel og salg av barn, som ofte er kidnappet eller lurt fra sine foreldre. En kontroll av adopsjons industrien er så ille i...

*

   Espen Hæh Hæhre:
   Hvis du har blitt utsatt for kidnapping, øker sjansene for at du selv blir kidnapper? Hvis du blir utsatt for tvangsneddoping eller lignende.. f.eks i forb. med ADHD øker sjansene for at du tvinger andre til å dope seg?

   
---
---

   Annina Karlsson and 2 others recommend an article on Aftenposten.no:

   Hitlers vidunderbarn
   http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Hitlers-vidunderbarn-6477488.html
   Hitlers naziregime stjal dem fra foreldrene på grunn av deres "ariske" egenskaper. I helgen sto de for første gang frem offentlig.

*

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   " Tyskland omfattet prosjektet mellom 5.000 og 8.000 blonde og blåøyde barn, som regel født utenfor ekteskap. Enkelte ble oppdratt hos sine biologiske mødre. Mange andre ble utplassert hos medlemmer av Nazi-partiet, som regel høytstående SS-offiserer. Denne helgen var noen av Lebensborn-barna samlet i byen Wernigerode i Tyskland for å diskutere sine traumatiske opplevelser fra Nazi-tiden. - Målet med dette møtet er å få disse barna ut i lyset, og å oppfordre dem til å lete etter sitt egentlige opphav, sier lederen av gruppen "Lebensspuren" (livsspor), Matthias Meissner, til nyhetsbyrået AP. - Vi må ha mot til å snakke ut offentlig, til å fortelle vår historie, sier Violette Wallenborn til AP. Wallenborn ble født under okkupasjonen av en norsk sangerinne, og tatt til Tyskland som Lebensborn-barn. Faren var leder av et nazistkor.
   - Noe var galt
   Hans-Ullrich Wesch (64) ble født i et Lebensborn-hjem i det tidligere Øst-Tyskland. Etter at muren hadde falt, lykkes det Wesch å finne sin biologiske mor.    - Jeg er av samme hjerte og sjel som min mor. Hun var veldig, veldig glad da hun møtte meg. Også hun led mye, sier Wesch. Folker Heinicke ble tatt fra sine foreldre i dagens Ukraina, og ble plassert i et velstående nazi-hjem. - Jeg hadde alltid en følelse av at noe med min oppdragelse ikke var slik det skulle være, sier Heinicke."

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 06.12. 2012 via Kenneth Thon:

   Min forside - www.motnav.com
   http://www.motnav.com/
   www.motnav.com
   Min forside - www.motnav.com

*

   Elisabeth Ditter:
   Hvem står bak dette? Er det seriøst? Virker som en drøm...

   
---
---

   Bjørn Erik Bjorbekkmo, 06.12. 2012:
   http://www.facebook.com/b.e.bjorbekkmo/posts/10151275756259362

   Personforfølgelse av verste sort!

   " Jeg og pappa skulle kjøre til butikken. Da kom politiet og barnevernet og stoppet oss. Jeg nektet jeg å gå ut. Vi låste døra, så knuste de ruta og dro meg ut, sier han til NRK.no.
   Han ble fraktet til en institusjon som han har rømt fra flere ganger, og blitt hentet med politi og makt.
   – Jeg er på rømmen til jeg får flytte hjem."

*

   Anette Marie Holmen-Tøftum:
   OMG så jævlig

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VYhk9NX7LSk
   Swedish police destroying a childs life!
   www.youtube.com
   http://corruptio.blog.com/ Many children have been murdered by the criminal Swedish government and their SS police. http://www.nkmr.org/


   Anette Marie Holmen-Tøftum:
   :(   

   Øystein Hagel Pedersen:
   sosial intelligens, lavmål!

   Lillerødvann Anita:
   Ja e det nåkka de lær barna ... så e det at politi e ikke nåkka snille folk... som skal hjelp å beskytt... Skulle nesten tro det va storkrimminelle de henta... et kjent bilde på netthinna... det e grusomt... Fikk veldig snart vite at den ene av mine gutta hadde grått i flere timer, da han ble skildt fra søsken... men fikk ikke vite før siste saken i nemnda at en av de andre hadde kjempa i bilen helt til flyplassen... men verken barna eller vi foreldra har muligheta til å protester mot denne makta.... den rettigheten e vi fratatt.... å vis kjærlighet å omsorg e en forbrytelse...

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   http://barnevernet.origo.no/-/bulletin/show/723690_fns-barnekonvensjon-skal-gi-barn-klagerett-norden-sier-nei
   FNs barnekonvensjon skal gi barn klagerett - Norden sier "Nei!"
   barnevernet.origo.no
   FNs barnekonvensjon skal gi barn klagerett - Norden sier "Nei!"

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   http://barnevernet.origo.no/-/bulletin/show/725379_barnevern-og-menneskerettigheter?ref=checkpoint
   Barnevern og menneskerettigheter
   barnevernet.origo.no
   Barnevern og menneskerettigheter

   Irene Hov:
   http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.9570019
   Anmelder barnevern og politi
   nrk.no
   Barnevernet i Klæbu kommune er anmeldt for grov uforstand i tjenesten i en barnevernssak. Politiet er anmeldt for overgrep mot en 16-åring og familien hans.

   
---
---

   Aina Viola Larsen, 07.12. 2012 via Norgespartiet:
   http://www.facebook.com/groups/norgesp/permalink/455411534519016/

   og, røvere i kardemomme by.

   Røvere ved kongens bord
   http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Rovere-ved-kongens-bord-7062770.html
   www.aftenposten.no
   Politikk. -Jeg har vært arbeider i over 40 år i dette samfunnet, nå er et ikke Ap mitt parti lenger. Hvorfor?

*

   Rune L. Hansen:
   Til og med arbeiderklassens egoister protesterer.

   
---
---

   Magnar Tanem, 07.12. 2012 shared a link:

   Martin Kolberg har utropa seg sjølv til Noregs Josef Stalin...

   Kolberg: «Jeg har makt og jeg kan bruke den»
   
http://www.tv2.no/nyheter/politisk/kolberg-jeg-har-makt-og-jeg-kan-bruke-den-3941765.html
   www.tv2.no
   Ap-pampen Martin Kolberg skal ha blitt provosert da han fikk beskjed om at alle behandles likt, hevder flere ansatte i Lier kommune.

*

   Tor Bjelland:
   Arbeiderpartiet fikk sin form av Martin Tranmæl
   En homoseksuell overgriper og psykopat, som valgte ut AP's lederskap gjennom en elité-gruppe nudister og friluftslifsfolk som gikk under navnet "kaningjengen", hvor bla Einar Gerrhardsen var en av de unge, håpefulle kandidatene
   Så kan en jo bare selv tenke seg til hvordan organisasjonsstrukturen i Arbeiderpartiet har fungert, i all ettertid

   
---
---

   Per Vidar Johansen, 07.12. 2012:

   Vi befinner oss bare i starten av alle avsløringene om AP. Regner med at AP er langt under 20 % ved neste fylkesvalg, siden det ikke bare er disse avsløringene som folk ikke liker, det er faktisk også politikken. AP står bak Troms Kraft skandalen, buss-fadesen (Nobina), hurtigbåt-fadesen, behandlingen av Troms fylke på Nasjonal Transportplan, nedleggingen av Forsvaret, den skjulte maktutøvelsen hvor mange AP topper er medlem av NWO/Frimureriet, er bare noen få skandaler. Mere kommer....

   Ap faller kraftig på partibarometer
   http://nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.9541276
   nrk.no
   Arbeiderpartiet går kraftig tilbake på et ferskt partibarometer for Troms. Partiet faller 11 prosentpoeng og mister sin stilling som fylkets største parti.

*

   Lillian May Synnøve Hansen:
   Mener du at frimureri ikke eksisterer i andre parti eller?! Personlig kjenner jeg flere "pengfolk" som er frimurere, men ikke arbeiderpartifolk.

   Per Vidar Johansen:
   Frimureri eksisterer i andre parti, men det blir farlig når frimureriet, og ikke demokratiet, er fundamentet i de styrende partiene.

   Per Vidar Johansen:
   Hvorfor tar du ikke avstand fra all faenskapen som AP lederne står for Lillian? Beskytter du disse feigingene?

   Per Vidar Johansen:
   Statskupp, ulovlige kriger, fengsling av opposisjonelle, trakkasering av opposisjonelle og så videre.

   Per Vidar Johansen:
   Undergraving av rettstaten

   Per Vidar Johansen:
   Barnevern som fungerer som verktøy for AP lederne til å terrorisere opposjonelle

   Per Vidar Johansen:
   AP kommer aldri tilbake til makten mere, når dette dekkes over av alle AP medlemmer og media tilknyttet AP

   Lillian May Synnøve Hansen:
   Nå må ikke du trekke konklusjoner ut av ingenting! Det har tidligere både vist seg å være både farlig, flaut og blodig urettferdig..

   Hilde Kvithyll:
   Så glømt du Giskes bygging av nett

   Per Vidar Johansen:
   Ingenting??? Hva tror du jeg har brukt de siste 4 årene av mitt liv til å granske AP for hva det er slags mafiaorganisasjon?? Ja Giske sitt bygging av nett er bare en av dem....

   Lillian May Synnøve Hansen:
   Jeg snakker om meg og din tilbakemelding på min kommentar lenger opp!!!

   Per Vidar Johansen:
   Hvor mange som har tatt livet sitt på grunn av AP sin "politikK" ??

   
---
---

   Marius Reikerås, 07.12. 2012:

   I natt gikk Thorbjørn Myhre bort. Han ble jaget i døden av det offentlige. For seks uker siden døde hans datter Thea av kreft, bare 18 år gammel. Samtidig som Thea kjempet mot kreften, måtte Thorbjørn kjempe mot staten og Økokrim i Oslo tingrett. Hverken Økokrim eller Oslo tingrett brydde seg om at Thorbjørn hadde en døende datter. Få dager etter at Thea ble gravlagt, ble Thorbjørn dømt til ett år og ni måneders fengsel. Jeg kjenner saken og vet at dommen er et justismord.
   Thorbjørn klarte ikke mer urett og livet ebbet ut i natt. Staten har nok et liv på samvittigheten, men Thorbjørns død skal ikke forbigås i stillhet. Nå må vi andre sette en stopper for statens inhumanisme, før flere liv går tapt. RIP kjære Thorbjørn. Mine dypeste tanker går til din familie.

*

   
---
---

   Kristian Berg, 04.12. 2012:

   Vår kommende Dronning?

   - Hun burde spurt svigerfaren sin
   http://www.kjendis.no/2012/12/03/kjendis/kongelige/kongefamilien/mette-marit/kronprinsesse_mette-marit/24658349/
   www.kjendis.no
   Derfor mener kongeekspert at Mette-Marits India-tur var uklok.

*

   John Eiliv Rindøien:
   Svettlana burde faa storre apanasje !!!

   Ole-Petter Olsen:
   Hun Støtter menneskehandel

   John Eiliv Rindøien:
   Korsfest korsfest slipp svettlana FRI !

   Ellen M Andersen:
   Ikke bra at Mette Marit tar seg til rette på denne måten. Kunne ikke disse to mennene funnet en annen person å samarbeide med i denne situasjonen? Det har jo vært god tid til å planlegge alle detaljer. Kongefamilien skal vel ikke gjøre noe som ikke er i tråd med norsk lov? Nei, absolutt ikke! At Mette Marit tar seg til rette slik er IKKE bra. Det norske folk har respekt for kongen og kongehuset. Respekten for kongefamilien er jo helt fra Kong Haakons tid. Og ikke uten grunn. De kongelige er representanter og ambassadører for sin Nasjon/land og folk. Mette Marit trenger rådgivning og veiledning. Det er vel en kvote (snart brukt opp) for slike handlinger som ikke er i tråd med norsk lov. Kongehuset må bestå av lovlydige borgere! Kongehusets representanter fremstår som nasjonens samlende symbol! Lovlydighet er da en selvfølge!

   Håkon Erling Johansen:
   Menneskehandel er særdeles bra sagt, Ole-Petter Olsen

   Håkon Erling Johansen:
   Jada, Ellen M A., tabbekvoten til kongehuset er straks oppbrukt.

   Jarle Johansen:
   Det ser ut for meg som om det er bestemt at Kongehuset skal forsvinne når Norge skal med i Den Nye Verdensorden, at Kongehuset vet dette, og at de torpederer seg selv så mye de kan for å komme i disharmoni med folket, slik at det blir krevd Kongehusets endelikt etter hvert, og det norske monarkiet forsvinner derved.. med vår kultur og tradisjoner som forsvinner samme vei....

   Arne Langhelle:
   Eit anna alternativ er at Mette Marit bare er eit vanleg menneske. I så fall må ein rekna med at ho, som oss andre, kan koma til å gjera velmeinte, men dumme og lite gjennomtenkte ting.
   Eg tek sterk avstand frå surrogati. I si verste form er det å utnytta fattige mennesker i andre land til å serieprodusera ungar som så blir seld som ei vare på marknaden til den som er villig til å betala.
   Når det er sagt, er det også slik at her låg det to nyfødde og sårbare babyar som sårt trengte omsorg. Det er ikkje deira skyld at dei er blitt til på ein moralsk forkasteleg måte. Den som hadde tenkt å ta seg av dei kunne ikkje koma seg til India av byråkratiske årsaker. Så valde altså Mette Marit å hjelpa dei to nyfødde ungane ved sjølv å reisa ned å henta dei, slik at veninna kunne ta seg av dei. Dette var sjølvsagt galt (ungane skulle vore hjelpte på ein annan måte), men det er også veldig forståeleg. Kva gjer ein ikkje for å hjelpa to små einsame hjelpelause ungar på ein surrogatklinikk i India?

   May- Harriet Seppola:
   Mette Marit støtter mye rart , hun har ca. 30 revepelser , til tross for at kongen er dyrenes høyeste beskytter, hun og kronprinsen støtter overgrep på fosterbarn , da de støtter terrororganisasjonen"BARNEVERNE https://www.youtube.com/watch?v=YOvI_fZ876c
   Fosterhjemskampanjen 2011.mov
   www.youtube.com

   Kristian Dirdal:
   Bare det å være adoptivbarn er tøft for svært mange,og tøffere blir det når avvikere med lyst på egen familie skal prioriteres! Er det barna som står i sentrum når slikt blir prioritert,og med kongehuset som bjellesau?

   Holger Olsen:
   Er glad vi kommer til å få en vidsynt og reflektert dronning som vet hva medmenneskelighet og omsorg er. Det trenger vi tydeligvis mer av i dette landet....

   Kristian Dirdal:
   Du er tydeligvis vidsynt ,men har du erfart det som mange adopterte selv erfarer? Har du erfart lidelsene til adopterte barn der adoptivforeldrene går fra hverandre når barna er i puberteten, og der lengselen etter biologisk opphav trenger på? Da trenger du ikke vidsyn, men innsyn!

   May- Harriet Seppola:
   Helge , er det vidsynt å stotte barnevenret og fosterhjemstjenesten når disse ungene går ertt til helvete i narkomani, alkoholisme, fengsel og tidlig ufør. I alt døde 702 barnevernbarn i perioden 1990-2001....

   Ikke en ansvalig er fengslet eller straffet for "dette": http://www.nibr.no/pub109 , Barn med tilknytning til barnevernet og deres biologiske foreldre er langt sykere enn andre familier. De har store helseproblemer, og det er flere selvmord blant disse foreldrene enn blant andre foreldre.

   I perioden 1990- 2002 var det hele 99.000 barn og unge som var tilknyttet barnevernet i større eller mindre grad.

   Antall tall på nye klienter økte fra 5.900 – 8.100 i hvert av de 12 år.

   I 2002 hadde 5 % av disse grunnstønad for uførhet, og 7,5 % mottok hjelpestønad.

   Av sykdommer disse barn i vernetiltak led av, var kreft, sykdom i nervesystem, sanseorganer og psykiske lidelser mest markante.

   Men dette rammet ikke bare barnet, men også deres legitime foreldre.

   3680 barn mistet sine mødre ved dødsfall, noe som tilsvarer hele 3,7 %.

   6890 mistet sine sine fedre ved dødsfall, og det innebærer at 7% ble farløse.

   615 av barna mistet begge sine foreldre.

   953 fedre og 438 mødre valgte å ta sitt eget liv i fortvilelse over tapet av sine barn.

   Når det gjelder langtidsvirkningen hos barnevernsbarn er statistikken nedslående.

   3 av 4 barn har mottatt sosialhjelp etter fylte 18 år.

   Høyere dødelighet.

   Flere begår selvmord.

   De savner nære relasjoner også som voksne.

   3 av 10 barnevernsbarn klarer seg i voksenlivet, hvilket betyr at 70 % ikke gjør det.

   Rapporten for barnevernsbarnas helse fra Norsk Institutt for By og Regionforsking – NIBR - sier at omtrent 150 barn og ca 1000 foreldre tok sine egne liv under såkalt barneverns "omsorg" og overtakelsesregime fra 1990 - 2002.

   Det er ganske mange liv tapt som en konsekvens av utøvende inkompetanse, manglende forståelse, evne til empati og respekt for menneskers eksistens, deres behov og kjærlighet og rett til å "leve": http://www.norgespartiet.no/component/content/article/194.html

   Publikasjoner - NIBR
   http://www.nibr.no/pub109
   www.nibr.no
   Rapporten gir resultater fra en analyse av barnevernbarnas helse i Norge. Det er benyttet spesialbestilte data fra SSB for perioden 1990-2002. Prosjektets design er longitudinelt. I alt var 99.000 barn og unge i barneverntiltak i løpet av denne perioden. Analysen beskriver varighet av og hovedtdyper...

   Kristian Berg:
   Hørt i skolegården: Hva heter pappaen din da Per? Per: Han heter Hans! Hva heter mammaen din da: Hun heter hans hun også, men pappa bruker bare å kalle henne for Hansine!

   Kristian Berg:
   Holger, mener du at det er medmenneskelighet og omsorg for et barn, med en slik belastende og umenneskelig erfaring under sin oppvekst.

   Kristian Dirdal:
   Norge i dag har lover for almuen,og så har vi en maktelite som bryt alle lover,og som lager nye lover etter at de har sprengt lovgrensene! Få vekk hele pakket,og la kongehuset ta samme veien! De er konger kun for eliten,og gir f--- i folket!

   Marit L. Faafeng:
   Hvis det er noen som følger med på SPORLØS så kanskje de forstår litt av hvordan adopterte lengter etter sine biologiske foreldre og opphav. Det heter seg at kongehuset skal forholde seg nøytralt. Det å bryte norsk lov er i seg selv straffbart. -Kronprinsparet som har apanasje fra det norske folks skattepenger bør holde seg i bakgrunnen. Hemmelige reiser er blitt ganske vanlig for spesielt Mette Marit. Syntes ikke at hun har glidd perfekt inn i sin rolle som kommende dronning i Norge. Hun er og blir en oppkomling og det kan ikke forenes med "blått blod!" Syntes at Kongen og Dronningen har sluppet dette alt for langt. Hvis kronprinsparet ikke kan rette seg etter kongelig etikette og FORPLIKTELSER, som de får rikelig betalt for, bør de abdisere. Mette Marit har ingen troverdighet. India tar sikkert imot familien med åpne armer, der kan M.M. innta så mye åndelig føde som hun orker å svelge unna!!

   Vigdis Amundsen:
   Dette burde hun holde seg langt unna. Etter Harald og Sonja, håper jeg konghuset er en saga blott. Så kan kronrinsparet melde seg inn i Arbeiderpartiet og drive med humanitert arbeid så mye de vil for meg. Dobbelmoralen lege leve.....

   Lisbeth Tangen:
   NÅ MÅ ALLE SLUTTE Å KLAGE PÅ KONGEHUSET, VI HAR DE BESTE SOM FINNES... SÅ BEGYNN OG FEI FOR EGEN DØR...

   Vigdis Amundsen:
   Vi har igrunnen lov å si hva vi mener, dette er ennå et såkalt demokrati........... Sånn er det.....

   Lisbeth Tangen:
   AT METTE MARIT ER ET MEDMENNESKE, GJØR VEL DE SOM KLAGER LITT MISSUNNELIGE, OG MISSUNNELSE ER DEN STØRSTE FOLKESYKDOMMEN... TENK FØR MAN TALER...

   Vigdis Amundsen:
   Hun er et medlem i kongefamilien, det gjør at hun må tråkke litt varsomt. Dette synes jeg, og sikkert andre gikk litt over grensen. Eller hva?????

   Vigdis Amundsen:
   Missuelse, det var vel det siste jeg tenkte på i dette tiltelle.

   Kristian Berg:
   Den største folkesykdommen er ikke misunnelse, men dessverre folkets uvitenhet og lik-gyldighet.

   Vigdis Amundsen:
   Sant!!!!!!!!!

   Kristian Berg:
   Uvitenhet og lik-gyldighet gled inn i det norske samfunnet på det tidspunktet da vi ble en "rik" oljenasjon. Da fikk folke andre ting å tenke på, og partiene og politikerne tok/fikk fritt fram den oppgaven å tenke for folke. Før denne "rikdommen", fulgte ALT av folke med i hver eneste ting som ble foretatt. Med andre ord samfunn-engasjert. Dette har stortinget utnyttet fullt ut, å resultatene ser vi i dag. Demokrati er død og borte vekk.

   Øistein Østgaard:
   Men nå er det forandringer på gang etter hva jeg blir fortalt.. trappevasken er igang...
   http://www.dagensit.no/article2521141.ece
   Telenor risikerer milliardbot - DN.no
   www.dagensit.no
   ‎- Vi sitter på konkret informasjon, sier ESA-direktør Per Andreas Bjørgan.

   Marit L. Faafeng:
   Prisene stiger vel i Telenor nå. Får bygge selskap!

   Marit L. Faafeng:
   Ang. Mette Marit så skal kongehuset forholde seg nøytrale og ihvertfall IKKE bryte den norske lov! Dessuten har de apanasje fra det norske folk sine skattepenger. De skal brukes til å representere det norske folket og landet våres. Ikke til hemmelige turer på vegne av venner som bryter den norske lov! Misunnelse kan du dra lengre ut på landet med! Det er forskjell på Kong Salomon og Jørgen hattemaker ja! Men, loven bør være lik for ALLE!! Amen

   Vigdis Amundsen:
   Kan ikke få sagt det bedre selv, hun er arrogant og tror nå hun er hevet over alle lover...

   John Eiliv Rindøien:
   Jarle Johansen :Det ser ut for meg som om det er bestemt at Kongehuset skal forsvinne når Norge skal med i Den Nye Verdensorden, at Kongehuset vet dette, og at de torpederer seg selv så mye de kan for å komme i disharmoni med folket, slik at det blir krevd Kongehusets endelikt etter hvert, og det norske monarkiet forsvinner derved.. med vår kultur og tradisjoner som forsvinner samme vei....

   May- Harriet Seppola:
   Kronprinsen var på Bilderbergermøtet i 2011 , hvis jeg uikke husker feil .

   Linda Brattbakken:
   Folk må slutte å være så dømmende!! Hun er et menske som andre, og ingen kjenner henne som sitter å forteller hvordan hun er... Jeg syns hun har gjort det veldi bra, å jeg syns hun er en sympatisk dame. Har snakket m henne!

   Kristian Berg:
   Ja da så, Linda;((( Da mener du altså, at HUN kan bryte norsk lov?

   May- Harriet Seppola:
   Så da synes du at det er greitt at Mette Marit øker menenskehandelen til disse fattige kvinnene som kanskje ikke har andre muligheter for å tjene penger , disse kvinnene får 10 % av pengene mens bakmenene får 90% . Er det greitt at hun også støtter barnehandelen i Norge ved å reklamere for fosterhjem mens biologiske foreldre ikke har mulighet til å vinne barna tilbake i ett rettssystem som er totalt råttent .

   Kristian Dirdal:
   Stemmer det May-Harriet, og den samme gjengen med mette-marit i spissen vil og at avvikere skal få lov til å adoptere konfiskerte "barnevernsbarn" Men har Mette-Marit noen gang møtt de som trøstesløse må leve et liv i skyggenes dal slik at Per og Pål skal få lov til å bli "foreldre"

   Dag Vidar Madsen:
   Verden går ikke fremover uten fornyelse i tankegangen hos folk flest. En hyllest til kongehuset er en hyllest til det bakstreberske og de mest reaksjonære kreftene i samfunnet. Hvor undertrykkelse av det ene kjønn, fattigdom og andre lavkaster", er det eneste produktet vi står igjen med.

   Marianne De Vibe Frimann:
   Hele saken stinker.... og her blir MM hyllet for å ha "reddet" to babyer?!!+

   Dag Vidar Madsen:
   http://www.vl.no/samfunn/50-000-flere-fattige-barn-pa-fem-ar-/
   50.000 flere fattige barn på fem år
   www.vl.no
   I 120 år har Frelsesarmeen drevet slumstasjon i Oslo. Håpet om å bli overflødig innfris ikke. I år har tallet på brukere steget med 40 prosent.

   May- Harriet Seppola:
   Hun mottar lederen for barnevernsbarna hver jul + noen hjernemanipulerte ungdommer fra FORANDRINGFABRIKKEN , som sier de er overlykkelige over å komme fra mødre og fedre uten utdannelse. Ledern her er glad barnevernet hentet henne i barnehagen da hun var 4 år og mener at alle barn skal fjernes fra sine elendige biologiske foreldre . Dette støtter Mette Marit, dessverre er videoen der kronprinsen appaelere til alle at 1000 nye fosterhjem hvert år er påkreves og anbefaler alle å støtte barnevenret og fosterhjemstjenesten. Det samme gjør REDD BARNA , som er i symbiose med barnevernet .

   Linda Brattbakken:
   Kristian Berg, du sier at hun er hevet over det råtne rettssystemet, skulle tro du var feilfri. JEG HAR ALDRI SAGT ELLER SKREVET AT VERKEN KONG SALAMO ELLER JØRGEN HATTEMAKER ER HEVET OVER NOE SOM HELST... DU ER DEN SOM ER UVITENDE!! Å GÅ PÅ ENKELTPERSONER GJØR DU OGSÅ. vis SVART ER SVART Å KVITT E KVITT, DA HADDE DET VÆRT FLOTT FOR DEG... Se på deg selv. har du eller kjenner du barn som er oppvokst i hjem som han i skolegården?? NEI for barna er ikke dette noe problem.... FØR VOKSNE UVITENDE IDIOTER BEGYNNER Å UTTALE SEG OM TING DE HAR HØRT.

   Linda Brattbakken:
   Helt enig m Lisbeth T. Holger.  

   Rune L. Hansen:
   En konge og konge-familie som forbryter seg grovt, mildt sagt, mot Norges Grunnlov, er hva verdt?
   Norges Grunnlov, § 2:
   "Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse.
   Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.
   Grlbest. 21. juli 1851, 3 aug 1897, 1 nov 1956, 4 mai 1964."

   Og § 4:
   "Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion, haandhæve og beskytte denne."

   Og § 3:
   "Den udøvende Magt er hos Kongen, eller hos Dronningen hvis hun har erhvervet Kronen efter Reglerne i § 6 eller § 7 eller § 48 i denne Grundlov. Naar den udøvende Magt saaledes er hos Dronningen, har hun alle de Rettigheder og Pligter som ifølge denne Grundlov og Landets Love indehaves af Kongen.
   Grlbest. 13 juli 1990 nr. 550, 3 mars 2006 nr. 270."

   
---
---

   Hans-Christian Staum, 07.12. 2012:

   Ja helt rett
   Svein Henriksen
   http://www.facebook.com/sveinghenriksen/posts/3725548710795

   Vi må gjør noe med politikerne, de som lover og ikke holder lovnaden bør straffes, de som sier at de vil prøve og ikke klarer det, bør sparkes og erstattes med nye folk. Noen har sikkert vilje til å gjøre noe, men er ikke dyktige nok og burde aldri stilt til valg når de vet at de ikke har forutsetninger til å klare en slik jobb. Må få kvalitetssikring av politikere og byråkrater.

*

   Kåre Nesset:
   Helt enig Svein. Det bør oppnevnes to politikere fra hvert parti som har som oppgave å finsjekke alle valgprogrammer og valgløfter for å kontrollere at løftene blir holdt. Avvik fra dette er politianmeldelse og gå av som statsråd for den enkelte !!

   Pål Hæreid:
   ja den vil vi leve godt med og trenger dere en statsråd så kan jeg anbefale HC Staum, vestre gausdal.

   Rune L. Hansen:
   Straffeloven § 105, har lov-bestemt at:
   "§ 105: Den, som ved Trusel, ved Ydelse af eller Løfte om nogen Fordel, ved løgnagtige Forespeilinger eller ved andre utilbørlige Midler søger at øve Indflydelse paa en andens Optræden eller Stemmegivning i offentlige Anliggender eller at afholde nogen fra at stemme, eller som medvirker hertil, straffes med Hefte indtil 3 Aar. Under særdeles formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes."

   Rune L. Hansen:
   Politikere som ikke er hva de utgir seg for å være er kriminelle, i henhold til Straffelovens bestemmelser. Dessuten er politikere som reklamerer, f.eks. med valg-flesk, med tilbud til grupperinger i samfunnet om å ville straffbar handling, f.eks. diskriminering, også kriminelle, i henhold til Straffelovens § 140 -

   "§ 140: Den, som offentlig opfordrer eller tilskynder til Iværksettelsen af en strafbar Handling eller forherliger en saadan eller tilbyder at udføre eller bistaa ved Udførelsen af en saadan, eller som medvirker til Opfordringen, Tilskyndelsen, Forherligelsen eller Tilbudet, straffes med Bøder eller med Hefte eller Fængsel indtil 8 Aar, dog i intet Tilfælde med høiere Frihedsstraf end to Tredjedele af den høieste for Handlingen selv anvendelige.
   Lige med strafbare Handlinger regnes her Handlinger, til hvis Foretagelse det er strafbart at forlede eller tilskynde.
   Endret ved lov 22 mai 1953 nr. 3 (opphevet tredje ledd)."

   Rune L. Hansen:
   De blir ikke stemt inn eller påtar seg ansvar for å overskride sin myndighet, for å være kriminelle. Det var ikke og er ikke derfor de kunne bli politikere.  Dessuten, hvem har egentlig stemt de inn? Parti-ledelsen? Og hvilket valg eller alternativ, om noe i det heletatt, har folket?

   Rune L. Hansen:
   Og hvem andre får snakke i masse-mediaen andre enn de som eier masse-mediaen og resten av propagandaen pluss nøkkel-posisjonene og de nyttige idiotene? Ap-folket og dets mafia-nettverk, inklusivt i Stortingspartiet.

   Rune L. Hansen:
   Folke-valgte? Demokrati? Nei, det er det ikke.

   
---

   http://www.facebook.com/sveinghenriksen/posts/3725548710795
   Ingolf Roland:
   Slikt skjer kun i en drømmeverden. Vi vet hvem som søker til politikken og hvorfor. Vi vet hva de er, og hvorfor de er der, likevel stemmer vi de inn. Så vi får ris til egen bak, og fortjener vel ikke bedre.

   
---
---

   Magnar Tanem, 07.12. 2012 via Roy Vega:

   Det er vel berre eit spørsmål om tid før jula vert avlyst her og... Vi får sikkert lov å feire Ramadan i staden...

   Julefeiring avlyst på eldresenter!
   http://www.verdidebatt.no/debatt/cat2/subcat2/thread331704/
   www.verdidebatt.no
   Det har vagt bestyrtelse i Danmark at julefeiringen på en større eldresenter i Køge er avlyst av hensyn til muslimske beboere. Stadig oftere ser vi nå eksempel på en fatal misforstått tilnærming til andre kulturer og religioner.

*

   Jan-Erik Jansen:
   Kjære Gud, Grip inn dette er galskap!

   
---
---

   Øyvind Røed, 07.12. 2012 commented on VG Nett:

   Finnes det ord som beskriver kjøp og salg av mennesker?

   SV-Inga Marte gir ett års surrogati-«amnesti» - VG Nett om Surrogati-debatten
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10063744
   www.vg.no
   (VG Nett) Regjeringen foreslår en midlertidig lov som gjør det enkelt for norske par å hente surrogatbarn i utlandet.

*

   Anders Kleppe:
   Jeg tror ordet du leter etter p.t. er "Inga Marte"

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat, VG Nett, 07.12. 2012:
   "Regjeringen foreslår en midlertidig lov som gjør det enkelt for norske par å hente surrogatbarn i utlandet.
   Barne- og likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) sendte fredag ettermiddag ut et lovforslag om surrogati.
   Forslaget innebærer at blant annet homofile par nå kan reise utenlands for å skaffe seg barn ved hjelp av surrogati.
   Den nye loven vil føre til at par som tar med seg barn de har skaffet ved hjelp av surrogati i utlandet hjem til Norge vil kunne bli foreldre på lik linje med andre. (...)
   - Surrogati er ikke lovlig i Norge og vi fraråder fortsatt folk å benytte seg av surrogati i utlandet, sier Ghanizadeh. (...)
   Samtidig som lovverket forenkles i ett års tid, skal myndighetene også opprette en egen spesialgruppe for å hjelpe surrogatiforeldrene.
   - Vi har også trommet sammen et veiledningsteam som skal veilede parene gjennom systemene og byråkratiet. (...)
   - Det er merkelig at de lager en egen lov for personer som omgår norsk lov, uten å si med et ord at dette er noe de er imot og minne om den offisielle frarådingen de tidligere har gitt om å ikke bruke surrogatmor i utlandet."

   Rune L. Hansen:
   "Regjeringen klargjør nå at tidligere politidirektør Øystein Mæland ikke kan rammes av loven mot benyttelse av surrogat-mødre i utlandet. (...) Det griper rett inn i saken til Stoltenbergs gode venn, eks-politidirektør Øystein Mæland.
   Sammen med ektemannen har han barn som er unnfanget ved hjelp av en amerikansk surrogatmor."

   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10071239
   Øystein Mæland slipper surrogati-straff - VG Nett om Surrogati-debatten
   www.vg.no
   ‎(VG NETT) Mens Jens Stoltenberg (Ap) satt på gangen, sørget resten av regjeringen for at Øystein Mæland ikke kan straffes for at han fikk barn med en amerikansk surrogatmor.

   Rune L. Hansen:
   Ulovlige lover blir Ap-folket stadig frekkere og frekkere med. Her var det vel mest Apenes homo-aktivist og politi-direktør Øystein Mæland som videre trengte litt hjelp?

   
---
---

   Dorthe Simonsen, 07.12. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/176148712439485/permalink/428927697161584/

   Rådgivere slår alarm: Socialsystemet på vej mod sammenbrud | Den Offentlige Sektor.dk
   http://www.denoffentligesektor.dk/nyheder/radgivere-slar-alarm-socialsystemet-pa-vej-mod-sammenbrud
   www.denoffentligesektor.dk
   Netværksavisen hvor alt indhold er gratis for læserne. For aktører i og omkring den offentlige sektor

*

   Ann Gudmestad:
   Hurra !
   Så håber jeg kun der bliver masser af hjemgivelser

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Mens tidligere socialministre enstemmigt efterlyser en socialkommission, er talen mere direkte fra fagfolkene. Socialsystemet ødelægger borgere og familier frem for at hjælpe."

   Rune L. Hansen:
   Litt mere sitat:
   "I Aarhus sidder en advokat med et større følelsesmæssigt pres end mange af hendes kolleger.
   - Forleden var jeg vidne til, at en 12 år gammel psykologisk redegørelse blev brugt som argumentation for at en mor skulle have fjernet sit barn, og det er få dage siden, at jeg som bisidder i en sag, overhørte medlemmerne i et Børn & Unge udvalg acceptere, at halvdelen af papirerne i en sag manglede. Tonen var, at ”nå ja, det lyder jo meget rigtigt alt sammen.” Det er fuldstændig vanvittigt, hvad der foregår i øjeblikket, siger Hanne Ziebe uden blusel.
   Hun beskæftiger sig primært med sager om tvangsfjernelse af børn, og kan liste det ene eksempel efter det andet, hvor basale menneskerettigheder bliver knægtet af det offentlige system. (...) I alle andre lande som er underlagt menneskerettighedskonvention er bevisbyrden statens, men i Danmark er det omvendt. (...)

   Den private socialrådgiver, Ricky Magnussen, startede sin virksomhed for et års tid siden, og har oplevet en storm af henvendelser fra borgere i hele landet. Han er entydig i sin diagnose af socialsystemet.
   ”Kommunerne er fløjtende ligeglade med den enkelte borger,” fortæller Ricky Magnussen, der anslår, at hans virksomhed har haft over 1000 sager det seneste år, og derfor kan fortælle i timevis om sager, som kommunerne behandler ulovligt.
   ”Min retsbevidsthed er fuldstændig opløst, af det jeg ser i hele landet,” fortæller Ricky Magnussen"

   
---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, lørdag 08. desember 2012, Vinberget: 

   Omtrent 5 til 7 minus-grader Celsius og en gående måne-sigd i øst her ute i natt. 7, dunkelt mørkt og noe dottete mørk himmel klokken 7. Hvitlig himmel og 2 minus-grader og noe sne-rusk og noen vind-drag omkring klokken 12 og 13, derefter mere skyet og dottete en stund. Overskyet, dunkelt og omkring null grader mot klokken 17, derefter med et vind-drag og nokså mørk. Mere vind-drag og anelser av sne i luften fra omkring 20-tiden. Dårlig Internet-forbindelse her også i dag og Facebook går stakkato og tregt. Jeg må hvile og sove endel på grunn av betennelsen. Flere tenner er helt løse. Mindre vondt i betennelsen nu, men den er hoven og jeg fant noe litt Apocillin (Phenoxymethylpenicillin, anti-biotika) jeg har hatt liggende fra tidligere som jeg begynte å bruke av i natt. Antagligvis for lite, 6 kapsules a 660 mg er neppe nok, burde vært 20), men får undersøke pr. telefon mandag om jeg kan få tak i noe mere, risikerer ellers også resistens. Siden vi stiftet familie har jeg og mine barn som medisin og forebyggelse mot sykdom og plager aldri brukt noe annet enn natur-medisin, fortrinnsvis fra Alfred Vogel og fra egen hage. Tildels mørkt og tildels dunkelt, med vind-drag, omkring null grader og sne utover kvelden og mot midnatt.

   Jeg fikk et nytt brev fra Statens Innkrevingssentral med posten i går eftermiddag ( ekstern ), brevet er datert 26.11. 2012, så datoen er antagligvis jukset en ukes tid tilbake i tid. Menneskene der vet hva de holder på med og juksing med datering er bare små-rusk for de. Mildt sagt. Trakassering, terror og tortur er også bare små-rusk for de. Deres grov-kriminelle virksomhet er utplyndring og drap, som den grov-kriminelle kjerne i NAV og i norsk rettsvesen og i mye ellers av den offentlige forvaltningen. De er leie-mordere for den politiske mafia-virksomheten sentrert rundt Arbeiderparti-regjeringen og dens med-spillere. Jeg overdriver ikke og jeg sier ikke dette for å bli betegnet som paranoid eller noe annet. Det er fakta. Og lar seg godt og bare bedre og bedre saks-dokumentere og bevise. De har mange metoder og visse av de i sine aspekter bruker de mere enn andre, og de er selv-sikre fordi de vet dette og fordi de har bukten og begge endene. Virksomheten er omfattende fin-justert og treff-sikker i kraft av erfaring og omfattende tilrettelegging.
   De mere eller mindre fullstendig utplyndrer og dreper, samtidig som det hele skal virke som lovlig og ryddig. Noe det altså absolutt ikke er. Mildt sagt. Penger, karriære, egoisme, makt og status er hva de ødelegger og dreper andre mennesker for. Og for ikke å bli avslørt eller straffe-forfulgt.
   Og de er fra min side jo også nokså grundig politi-anmeldt ( ekstern ).
   
---
---

   Irene Hov, 08.12. 2012:

   Oj oj oj så populære vi er i India og resten av verden!
   "Ambassaden koblet inn i annen sak
   Norske barnevernmyndigheter har havnet i indiske mediers søkelys tidligere. I en sak i Stavanger i fjor ble to indiske foreldre fratatt omsorgen for sine to barn. I dette tilfellet er det altså ikke snakk om tvangsplassering, men like fullt karakteriserer mediene saken som «Another Norwegian child row».

   Saken endte på daværende utenriksminister Jonas Gahr Støres bord."

   Norsk mishandlingssak vekker enorm oppsikt i India
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Norsk-mishandlingssak-vekker-enorm-oppsikt-i-India-7059560.html
   www.aftenposten.no
   Et indisk ektepar er varetektsfengslet i forbindelse med at de står tiltalt for mishandling av sin syv år gamle sønn.

*

   Rune L. Hansen:
   Arbeiderparti-regjeringen og dens mafia-nettverk mishandler og dreper både norske og utenlandske.

   
---
---

   Irene Hov, 08.12. 2012:

   Jeg gremmes over å være Norsk!

   "Da rettsdagen var over tirsdag, satt seks politifolk og ventet på de to foreldrene utenfor rettssalen. Både mannen og kvinnen ble kastet på glattcelle. "
   Kom til Norge for å stille i rettssak - kastet på glattcelle
   http://www.dagbladet.no/2012/12/01/nyheter/innenriks/rettssak/24638497/
   www.dagbladet.no
   Nå vekker saken oppsikt i India.

*

   Per Idar Maage:
   :(

   Finn Kristian Halvorsen:
   Jeg gremmes og med å være norsk, og vil reise vekk fra dette møkkalandet når korrupsjonen er løst og jeg er klar til å reise

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 08.12. 2012 shared a link:

   Justis og beredskapsdepartement - Politi og påtalemyndighet og Domstol er en og samme.
   
http://kristinbrataas.ning.com/forum/topics/justis-og-beredskapsdepartement-politi-og-p-talemyndighet-og
   kristinbrataas.ning.com
   Norske myndigheter begår tusener av menneskerettsbrudd mot tusener av sivile mennesker i Norge hver dag. Politiet er regjeringens (elitens) lakeier, de

*

   
---
---

   Rune Fardal, 08.12. 2012:

   Hevder seksuell trakassering er utbredt i Ap
   http://www.dagbladet.no/2012/12/08/nyheter/politikk/seksuell_trakassering/arbeiderpartiet/ukultur/24737077/
   Dagbladet.no
   Lederen for Arbeiderpartiets kvinnenettverk i Oslo, Torunn Kanutte Husvik, mener jenteflertallet har opplevd t...

*

   

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, søndag 09. desember 2012, Vinberget: 

   Mørkt, vind-drag, omkring null grader Celsius og tildels noe sne her ute i natt. Tildels overskyet og opp mot 1 pluss-grad frem mot klokken 10, derefter mere spredt skyet. Trenger kanskje å hvile endel i dag også, tror jeg. Omtrent tilsvarende vær utover dagen. Mørkt, noe stjerner og omkring 2 minus-grader frem mot klokken 21 og videre mot midnatt. Fortsatt vedvarende problemer med Internet-forbindelsen her, som jeg det meste av dagen har forsøkt å løse uten å klare det.
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, mandag 10. desember 2012, Vinberget: 

   Mørkt, noe stjerner og ned til omkring 5 minus-grader Celsius her ute i natt og i dag tidlig, derefter hvitlig mot klokken 9.30 en tynn måne-sigd i sør og 7 minus-grader. Omkring 5 minus-grader videre utover formiddagen og dagen, efterhvert 6 og mørknende, derefter 7 minus-grader og 8 klokken 22.30 og frem mot midnatt.

   Jeg fikk i dag tidlig omkring 8-tiden avsendt et svar-brev til Politiet og Rogaland Statsadvokatembete ( ekstern ). Vet ikke om Internet-forbindelsen min er helt bra enda, men kanskje nu, jeg fikk iallfall blandt annet avsendt dette brevet. Videre utover dagen ser jeg det enda ikke er i orden.

   Derefter fikk jeg og telefonert kommune-tannlegen i Ølen i Vindafjord og i Skjold i Vindafjord. Den første er bortreist på ferie i 14 dager, den andre skal snarlig forsøke å få oversendt til meg noe Apocillin som en midlertidig løsning inntil jeg optimalt snarlig kommer meg til en tannlege, i og med at jeg jo enda ikke har penger til i det heletatt å kunne bruke bilen.
   Inntok den siste av de 6 kapsuler i natt og må i dag være uten mere. Hovenheten og smerten gradvis igjen tiltagende utover kvelden.

   Jeg har gjort en veldig stor-fangst av meget stor historisk dimensjon, ankom meg med posten i dag et bevis på. Jeg har fått selveste Europeiske Menneskerettsdomstolen i Strasbourg (ECHR, på norsk EMD) grundig på fiske-kroken, og jeg har dratt inn snøret! Dette endelig i form av et brev datert 29.11. 2012 fra de til meg ( ekstern ), hvor det fortelles at en en-manns dommer formasjon (P. Lorenzen assistert av en rapportør) 22.11. 2012 besluttet at min application ikke skal behandles av ECHR.
   Jeg og noen til hadde med basis i diverse en viss frykt for dette. For mitt vedkommende særlig da jeg i et brev derfra datert 16.02. 2011 ( ekstern ) fikk beskjed om at saken ikke kan taes inn under Regel 39, haste-sak (
Rule 39, urgent), til tross for regelens innhold. Noe måtte med andre ord være veldig galt med hensyn til selve adkomsten til å få sak behandlet. Og jeg tenkte at det er kanskje der, i og omkring inn-slusingen av saker, den verste korrupsjonen i ECHR, om enn ikke den eneste, befinner seg.
   Dessuten: Hvordan skulle de da videre kunne gi saken en rett og riktig behandling? Eller: Hadde de dermed ikke tenkt å gi saken noen behandling?
   Og det til tross for at saken med all tydelighet i høyeste grad omfattende både er haste-sak og omhandler og angår massivt med meget grove forbrytelser mot nær samtlige av Konvensjonen (EMK) sine allmenne bestemmelser?

   Noe må være og er med andre ord veldig korrupt der. Og jeg tenkte; hvor langt videre og komplett strekker korrupsjonen der seg?
   Og videre, med en gjennom-korrupt Torbjørn Jagland fra norske Arbeiderpartiet utplassert som leder for Europarådet! En gjennom-korrupt Torbjørn Jagland som det grov-kriminelle norske Arbeiderpartiet utplasserer til og med også som leder for Nobel-komiteen! Og som til og med, nu senest, presterer å gi Nobels fredspris (for år 2012) til EU!
   Frekkhet og falskhet til langt inn i det uhyre grov-kriminelle har lenge kjenne-tegnet det norske Arbeiderpartiet og dets med-spillere. Stadig verre og verre og mere og mere omfattende. Og nu sitter en flokk med grov-kriminelle tullinger som absolutt ingen respekt har for menneske-liv eller lov og rett som Norges øverste leder-skikt! Umodne, forkvaklede voksne grov-kriminelle tullinger og perverser med full kontroll over olje-milliardene, Norges Bank, den offentlige forvaltningen, inklusivt rettsvesenet, trygde-systemet, sykehusene, osv., næringslivet, masse-mediaen, skolene, osv., via kriminelle nøkkel-personer, nyttig "idioter", ulovlige lover og motsatt lov og rett! Og galskapen blir stadig fortere mere og mere komplett! Og perverterende. Hvem kunne fatte og begripe at det skulle kunne synke så dypt med Norge?
   ECHR er en under-avdeling under Europarådet, og slike forhold har selvfølgelig også visse betydninger.

   Brevet fra ECHR som ankom i dag er uansett en meget stor skam og skuffelse. Selv om det har sin meget store verdi som det bevis det er.
   ECHR svikter med dette veldig mange og veldig mye. Mildt sagt.

   Er saken for stor og omfattende for ECHR, og derfor også for komplisert? De uansett burde, skulle og skal egentlig behandle den.
   Så enkelt og rett frem er det.
   Videre nu blir jeg nødt til å fremme saken for kanskje særlig den Internasjonale Kriminal Domstol (ICC, International Criminal Court). Og eventuelt hvor og hvordan korrupt er den?
   Og hvor lenge enda vil jeg kunne klare å overleve?

   Alt dette ser på ingen som helst måte bra ut. Mildt sagt.
   Bortsett fra for naivitet og dumhet. Mens den kriminelle ondskapen griper om seg.

---
---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, tirsdag 11. desember 2012, Vinberget: 

   Mørkt, noe stjerne-himmel og omkring 8 minus-grader Celsius her ute i natt, 9 klokken 6. Hvitlig grålig overskyet og 7 minus-grader frem mot klokken 11 og 5 mot klokken 14. Videre utover dagen og kvelden omkring 5 og 6 minus-grader. Mørkt, noe stjerner, 6 minus-grader og noe nærmest disig mot midnatt.
---
---

   Arild Holta, 11.12. 2012:

   Det har vert en mengde politiske system opp gjennom historien. Og mye velferd. Likevel tror nordmenn at det eneste sanne og mulige er omtrent slik vi nå har det.

*

   
---

---

   Aina Viola Larsen, 10.12. 2012 via Norgespartiet:
   http://www.facebook.com/groups/norgesp/permalink/456526387740864/

   Robert Steffensen NORM Norsk Organisasjon for Rettferdighet og Menneskerettigheter

   Arbeidslinjens holdninger og standpunkter må settes opp i mot de sosiale gruppers verdighet og verdier.

   Arbeidslinjen – den fastsatte guru – troens mirakel for samfunnet. De største partiene, AP og H har over mange år fastsatt arbeidslinjen som den riktige arbeidsmarkedspolitikk. Linjen minner litt om -- Arbeid Skaper Frihet – som på tysk sto skrevet på inngangsskiltene til konsentrasjonsleirene under krigen. I dag sies det på en annen måte – Arbeid Skal Lønne seg – men, i forhold til hvem og hva? Er det sultekuren de tenker på, overfor pensjonister i alle varianter eller dem som er arbeidsledig, sykemeldt eller på tiltak hos NAV. Er det de som må holdes nede for sammenligningens skyld. Det hele ligner en krigstilstand hvor folket ikke blir gasset i hjel, men sakte, sultet i hjel. Med sult skal altså arbeidslinjen føres fremover til seier i Norge – og være en trussel mot de som fristes til å prøve la være å arbeide. Sysselsettingsgradens andel av befolkningen behøver ikke å være høy for å skape velferd og høy levestandard i et rasjonelt samfunn. Dette har hele etterkrigstidens utvikling bevist og våre ledere forteller derfor ikke sannheten. Det som skaper et rasjonelt, økonomisk samfunn er at de syke, arbeidsledige, de med liten utdannelse, høy alder, osv, holdes utenfor arbeidslivet. Dette er sannheten, men hvor er beviset for dette. Ved å se på de faktiske tall for størrelsen av levestandardens progresjon etter krigen, så kommer dette forholdet fram. Levestandarden og landets velferd har steget betraktelig hele tiden frem til i dag. I denne tiden har forholdet mellom de som arbeider og de som går på pensjoner, av forskjellig slag, økt og økt. Det vil si færre arbeidere for hver pensjonist, men samtidig har levestandard og velferd økt i landet, hele tiden. I dag er det nesten fem som arbeider for hver pensjonist. I 2050 vil det bare være ca. 2,5 arbeider, og ser vi tilbake for tallene etter krigen, så er linjen i kurven stigende hele veien, med samme fine utvikling. Det som muliggjør en slik god utvikling er arbeidseffekt pr. tidsenhet, rasjonelle forhold i bedriftene osv. Det er derfor ikke nødvendig å føre en arbeidslinje med innebygde sutlekurer for de mest vanskeligstilte i samfunnet, med ris og piske for å arbeide. Med sitt fravær i yrkeslivet er de med på å styrke landets levestandard og velferd. Dette er sannheten om et rasjonelt, styrt samfunn, og som har vedvart hele tiden etter krigen. Jeg ønsker derfor at alle med dårlig økonomi fikk høyere ytelser og satser i fra NAV, med flere. God jul.

*

   
---

---

   Fortsettelse fra 02.12. 2012:
   http://www.facebook.com/photo.php?fbid=395529330527708 

   Rune L. Hansen:
   They take all kind of children, and pervert and destroy both the children and the parents and the society. They don't need any reason, just say whatever they wont. And all and everything, the whole, opposite all legal laws.
   December 3 at 12:08am · 

   Renee AndMike Peterschmidt:
   Rune L. Hansen, I understand what you are saying. They have zero heart for natural family bonds and relationships. They destroy family bonds so the government system is powerful above all. Sick socialist mentality!!!
   December 3 at 2:14am · 

   Aneek Gupta:
   @ Renee AndMike Peterschmidt
   I Second Your First Comment,
   But All Said And Done, You Have To Abide By Law Of Said Country,
   They May Be Biased To Their Own Citizen --- Cant Help
   Regards,
   December 3 at 7:48pm · 

   Renee AndMike Peterschmidt:
   @ Aneek Gupta, Are there big cultural differences between parenting in India and in Norway? Is scolding and punishment by "spanking" normal in India? There must be big cultural differences between these two countries. Doesn't seem reasonable that this couple would understand Norway's law - certainly it must take months of reading and a lawyer's help for an Indian couple to be able to read and understand Norway's law.
   December 3 at 9:01pm · 

   Ruby Harrold-Claesson:
   Sweden was first in the world to pass an anti-smacking law. The year was 1979. Norway followed Sweden's example in 1987.
   During the preparatory works, the Swedish parliament was very clear: foreigners could not claim that their culture permits smacking, and religious people could not use their religious teachings to save them from prosecution, if they smacked their children.
   Only Finland was honest enough to state clearly that the purpose of the anti-smacking law was to break the subordination of children under their parents, meaning an abrogation of parental authority.

   The case with the Indian parents is this: Norway with its ca 4,7 million population knows better how to bring up children than India with its 1,6 billion population!

   I don't recall that India has an Anders Behring Breivik!
   December 4 at 12:36am · 

   Antara Shome Basu:
   NORWAY, DENMARK, SWEDEN are acting as GOD FATHERS in child rearing... I WOULD LOVE TO KNOW HOW MANY CHILDREN PUT IN FOSTER CARE - COMPLETELY BROKEN AND SEPARATED FROM THEIR OWN ROOTS - HAVE ACTUALLY GROWN UP INTO RESPONSIBLE ADULTS... SHAME WITH SUCH LAW THAT MAKES GOD'S CHOICE LOOK LIKE A FARCE...
   December 4 at 6:07am ·

   
---
---

   Tore Svendsen, 11.12. 2012 via Eirik Johannesen:
   http://www.facebook.com/tore.svendsen.7/posts/303050506477664

   Fagfolk? Barnevernpedagoger med 3 års utdannelse etter grunnskole kalles fagfolk. dem er ikke mye fagfolk når dem er 20 år gamle. hvem blir foresten noen gang utlært i "faget" barn? i denne linken høres det ut som det er dem veldig få, reelle sakene dem får inn da. skulle vært morsomt å se statistikken å sammenligna med andre statistikker.

   Slår alarm om innvandrerfamilier: Pisker og slår egne barn - VG Nett om Barn og familie
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10056022
   www.vg.no
   Over halvparten av de groveste voldssakene mot barn, gjelder barn med utenlandsk opprinnelse. Nå slår støtteapparatet alarm.

*

   Jenny Charlotte Haarberg:
   Fyssjom. Samme behandlinga som vi fikk. Bra dem har våkna opp litt. Stakkars, nussenussa

   Rune L. Hansen:
   "Alle barneavdelingene i Norge har gjennom et år anonymt rapportert de tilfellene som ble utredet for mulig fysisk barnemishandling. Det ble registrert 70 saker. Sakene omhandlet barn i alderen 0 til 14 år. Halvparten av barna var under 12 måneder.
   Det forelå mistanke om mishandling før barnet ble henvist til sykehuset for 28 barn, mens for 42 barn oppsto mistanken som følge av den aktuelle skaden eller sykdommen barnet kom til sykehuset for."

   http://old.ulleval.no/modules/module_123/proxy.asp?iCategoryId=460&iInfoId=28014&iDisplayType=2
   UUS - Avdekker barnemishandling
   old.ulleval.no
   ‎- Vi anslår omfanget av saker hvor barnelege utreder tilfeller der det er mistanke om fysisk barnemishandling, til i underkant av 100 saker i året, sier forskerne.

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke mange tilfeller pr. år i Norge nei. Ap-regjeringens tull-høner trenger dog diverse påskudd for kidnapping, fangehold og tortur av barn (og foreldre).

   Rune L. Hansen:
   Bibelen, GT, Sal. 141,5:
   " En rettferdig mann kan slå meg,
   han tukter meg i kjærlighet.
   Men gudløse skal aldri få salve mitt hode.
   Stadig setter jeg min bønn
   opp mot deres ondskap."

   Rune L. Hansen:
   Bibelen, GT, Ordspr. 3,12:
   "For Herren tukter den han elsker,
   som en far refser den sønn han har kjær."

   Rune L. Hansen:
   Bibelen, GT, Ordspr. 13,24:
   "Den som sparer på riset, hater sin sønn,
   den som elsker ham, tukter ham tidlig."

   Rune L. Hansen:
   Hva i all verden har mennesker ansatt i den offentlige forvaltningen å gjøre i folks privat-liv og familie-liv? De har da vel nok med eventuelle problemer i sitt eget privat-liv og familie-liv?!?

   Rune L. Hansen:
   "I 2009 fandt en af skolens lærer ud af, at 16 ud af 24 elever i hendes 2. klasse blev slået derhjemme. I stedet for at indberette forældrene til kommunen, valgte skolens ledelse at holde en workshop om børneopdragelse. Det førte til stor mediebevågenhed og påtalelser fra blandt andet daværende socialborgmester Mikkel Warming.

   Modsat andre skoleledere, der retter ind og undskylder, når politikerne er ude med riven, lod Lise Egholm sig ikke skræmme »Nogle gange er tilgivelse bedre end tilladelse,« siger hun og smiler.

   Workshoppen er sidenhen blevet permanent og hedder i dag ’Åben Skole’. Her kan skolens forældre hver anden tirsdag møde op og få en snak med klasselæren, skolepsykologen eller andre forældre om konflikter i hjemmet. ‘Et kursus i opdragelse‘, kalder Lise Egholm det. (...)
   Ikke som Blågård Skole
   To kilometer fra skolen på indre Nørrebro har piben en hel anden lyd. Blågård Skole har 66 procent tosprogede elever, og dermed lidt færre end på Rådmandsgade skole. Alligevel havde skolen i år som vanligt lukket på Eid, og i midten af november holdt skolen Juleid – en sammentrækning af jul og Eid, hvor kun mødrene var inviteret. Arrangementet blev af Blågård Skoles skolehjem-vejleder betegnet som ’et fælles tredje’.

   Det vil ikke være muligt at finde lignende møder på Rådmandsgade Skole, fastslår Lise Egholm: »Blågård Skole har en anden tilgang til tingene. De er enormt bløde og søde – jeg tror bare ikke, at det er vejen frem. Vejen frem er at stille tydelige krav. Mennesker vokser af, at der bliver stillet krav til dem – ikke af, at der bliver taget for mange hensyn,« fortæller hun og uddyber:

   »Man skal ikke lulle børnene ind i det, jeg kalder dobbeltsidet hensynsbetændelse, så har man kraftedeme gjort vedkommende en bjørnetjeneste.«"

   http://www.information.dk/318955
   Skoleleder: Hvis ikke du laver dine lektier, bliver du kriminel og ender på bistand
   www.information.dk
   Den danske folkeskole lider af hensynsbetændelse, siger en af landets mest markante skoleledere. I sin bog ’Fordi du SKAL’ langer hun ud efter overbeskyttende forældre og religiøs hensynstagen.

   Rune L. Hansen:
   Menneskene i Statens Barnehus i Oslo (linken øverst) og i det såkalte "barnevernet" er i realiteten sadister og verste sort barne-mishandlere som ønsker å kidnappe, fangeholde, mishandle og torturere barn til inntekt for Ap-regjeringen's terror- og draps-regime.

   
---
---

   Organisasjonen Voksne for Barn's Photos, 07.12. 2012:
   http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151185501153494&set=a.131177393493.109458.130773113493&type=1


      6382_10151185501153494_1045701272_n.jpg

      Organisasjonen Voksne for Barn, 07.12. 2012:

      Kanskje du kjenner et barn som Maria?
      Barn som lever utrygt trenger trygge voksne. Voksne for barn jobber for å gjøre voksne til trygge voksne, slik at alle barn får en trygg barndom.

      Send sms HJELPE til 2490 og støtt vårt arbeid med 80 kroner.

      Les mer om kampanjen her: http://www.vfb.no/no/aktuelt/Hjelp+de+som+har+det+vanskeligst+i+julen.b7C_wlnKY2.ips

*

   Madeleine Steinsdatter Tinnå:
   Meldinger sendt!

   Heidi Lassesen:
   Melding sendt<3<3

   Organisasjonen Voksne for Barn:
   Tusen takk for støtten!

   Rune L. Hansen:
   Det er stor forskjell på 20 000 og 100, veldig så mildt sagt.
   Les f.eks. her:
   "Alle barneavdelingene i Norge har gjennom et år anonymt rapportert de tilfellene som ble utredet for mulig fysisk barnemishandling. Det ble registrert 70 saker. Sakene omhandlet barn i alderen 0 til 14 år. Halvparten av barna var under 12 måneder.
   Det forelå mistanke om mishandling før barnet ble henvist til sykehuset for 28 barn, mens for 42 barn oppsto mistanken som følge av den aktuelle skaden eller sykdommen barnet kom til sykehuset for."

   http://old.ulleval.no/modules/module_123/proxy.asp?iCategoryId=460&iInfoId=28014&iDisplayType=2
   UUS - Avdekker barnemishandling
   old.ulleval.no
   ‎- Vi anslår omfanget av saker hvor barnelege utreder tilfeller der det er mistanke om fysisk barnemishandling, til i underkant av 100 saker i året, sier forskerne.

   Siw Elisabeth Kathrine Johansen:
   viktigst er å dele denne :)

   Rune L. Hansen:
   Ingen skal støtte slikt. De er det motsatte av hva de utgir seg for å være. Med løgn og falskhet skjuler de at de arbeider for kidnapping, fangehold og tortur overfor barn og foreldre. Verste sort uhyre grov kriminell virksomhet.

   Ann-Christin Skaiaa:
   Rune L. Hansen hva mener du ? Hva skal vi ikke støtte ?

   Ann-Christin Skaiaa:
   Aha, skjønner nå Rune L. Hansen. Du føler deg urettferdig behandlet...

   Organisasjonen Voksne for Barn:
   Uttallelsene til forrige taler kan jo forvirre noen, for han forveksler muligens Voksne for Barn med noe annet. Vi er en ideell org som er svært seriøse. Vi har jobbet for at barn i Norge skal ha en trygg oppvekst og god psykisk helse siden 1960.

   Erik Stensrud:
   bra tiltak

   Ann-Christin Skaiaa:
   Veldig bra, har meldt meg inn som medlem.

   Arnold Lexander:
   Voksne for Barn er en seriøs og god organisasjon....

   Selina Sitara:
   om du kjenner noen uten noe sted å gå ; https://www.facebook.com/events/483327761712311/?fref=ts
   Unge DUER inviterer til: JULEFEST!
   December 24 at 4:00pm
   Mer info kommer
   Join · 76 people are going

   Rune L. Hansen:
   Kriminelle som reklamerer for grov kriminell virksomhet, det er hva det er.

   
---
---

   Folkets Info, 08.12. 2012:

   Det er bedre å være en utilfreds Sokrates, enn et tilfreds svin.

*

   
---

---

   Olivia von Fryd, 09.12. 2012 via Rikets tilstand:
   http://www.facebook.com/groups/195326840491385/permalink/510544055636327/

   Fredsprisen, en hån mot folket. (Pippilottafryd)
   http://pippilottafryd.blogg.no/1350067297_fredsprisen_en_hn_mot.html
   pippilottafryd.blogg.no
   Tekster med fare for feil overskrift, avsnitt som ikke hører hjemme, eller argumenter i vilden sky uten begrunnelse. :)

*

   Rune L. Hansen:
   http://www.aftenposten.no/webtv/--Vi-er-stolt_-men-forstar-ikke-hvorfor-vi-far-prisen-7066432.html
   - Vi er stolt, men forstår ikke hvorfor vi får prisen
   www.aftenposten.no
   Jeremy Brossard er reporter for den franske TV-kanalen BFMTV, og synes det er vanskelig å forklare prisen til sine landsmenn i Frankrike.

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 11.12. 2012 shared a link:

   Da Hitlers menn forlot Norge i 1945 sa de at neste gang kommer vi og tar dere økonomisk. Ikke lenge etter startet en økonomisk allianse i Europa, en kull og stål union. Den ble kalt Schumann-planen, etter Robert Schumann. Siden ble det EF. Nå heter det EU, og snart blir det Europas forente stater eller Det forenede Europa.
   De vil ha felles økonomiske regler, felles politiske regler, felles militære tropper og regler og felles religiøse regler. Medlemslandene vil mer og mer miste sin selvstendighet, og de må sørge for at EU lovene blir innført i sitt eget land. Stortinget blir som en kommune under Brüssel. Norge blir som en husmannsplass under herskerne i Brüssel.
   http://www.endtime.net/norsk/eu-stor2.htm
   http://endtime.net/norsk/eu-stor2.htm
   www.endtime.net
   Europabevegelsen, Europabevegelsens Stortingetsrepresentanter, menn og kvinner i hemmelige organisasjoner som

*

   
---
---

   Anne Harila, 11.12. 2012 via Norgespartiet:

   Ukens skribent 49/2012: EU og fredsprisen
   http://www.neitileu.no/kunnskapsbank/publikasjoner/ukens_skribent/ukens_skribent_49_2012_seher_aydar 
   Av Seher Aydar
   EU har fått fredsprisen. Det var ingen spøk eller feil. Det skjedde, verden lo av oss og Jaglands våte EU-drøm veide tyngre enn å se hvem som faktisk har gjort en innsats for fred det siste året.
   www.neitileu.no

*

   May- Harriet Seppola:
   Hør hva Nigel Farage mener om nobelprisen som blir gitt til "EU": https://www.youtube.com/watch?v=cYnSbhZ0b0M
   Nigel Farage on European Union's Nobel Peace Prize 12Oct12 360p
   www.youtube.com
   Discussing the insane decision by the Nobel Peace Prize committee to give a price for peace to the European Union, despite the EU oppression, removing democr...

   
---
---

   Kristian Berg, 11.12. 2012 via Staten Norge:

   Selv flere mennesker fra EU-landene Danmark og Sverige, med flere timers busstransport møtte opp, mens den største delen av medlemmene fra: Norges Nei til EU glimret med sitt fravær.

   Busset fra Danmark for å demonstrere
   http://www.aftenposten.no/webtv/Busset-fra-Danmark-for-a-demonstrere-7065859.html
   www.aftenposten.no
   EU-motstandere fra Danmark og Sverige reise i ti timer for å delta på fakkeltoget mot Nobelkomiteens avgjørelse om å gi fredsprisen 2012 til EU.

*

   
---

---

   Lars Rønbeck, 10,12. 2012 via Norgespartiet:
   http://www.facebook.com/groups/norgesp/permalink/456831504377019/

   Man gjør seg sine dype tanker når man leser dette.....

   Destruktionsgenerationens endelige sejr - Politik - Netavisen 180Grader.dk
   http://www.180grader.dk/Politik/destruktionsgenerationens-endelige-sejr
   www.180grader.dk
   Mange ser den såkaldte 68’er generation som en flok fredeligeblomsterbørn, der dansede gennem gaderne og hyldede friheden og kvindersligeberettigelse. Og vist var der en masse naive mennesker...

*

   Rune L. Hansen:
   Med-mennesker er bare fluer for de.

   
---
---

   Hans Ove Skau, 08.12. 2012:

   Vi sliter med en stat som ikke fungerer, men er den imot oss vanlige borgere ??? Mye kan tyde på det, for staten mener den har kuppet makta for godt.

*

   
---
---

   Trond Ruud, 11.12. 2012 via Staten Norge:

   GEDIGENT PROPAGANDASHOW FOR EU IKVELD
   Vi må vel gratulere Høyre og Arbeiderpartiet, men en vellykket propagandaforestilling for EU på Ark ikveld? Oppfulgt av en "dokumentar" om Norges medlemsskap i EU.
   Ser ut som om vi er på vei inn i en veldig heftig ny mediakampanje for norsk medlemskap i EU

*

   
---
---