----- Denne side: db201310.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31.  ---- 
----- 
---  Oktober 2013 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 01. oktober 2013, Vinberget:

   Mørkt, stjerne-himmel og 2 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Dus lys blå himmel, solen i øst og 8 pluss-grader klokken 10. Blåere himmel, noe spredt lett skyet og oppmot 13 pluss-grader frem mot klokken 13. Omkring 6 klokken 19. Mørkt, endel stjerne-himmel og 6 pluss-grader klokken 20.30. Mørkt, noe stjerne-himmel, 3 pluss-grader klokken 23 og 2 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.10. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10200937766461155

   Det er ulovlig og straffbart å kidnappe, fangeholde, mishandle og torturere barn. Foreldre og besteforeldre også.

   *

   Rune L. Hansen:
   Også i henhold til Barnekonvensjonen, Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Det er som sagt, og det er det visse som "glemmer", ulovlig og straffbart å kidnappe, fangeholde, mishandle eller torturere et barn. (Også for foreldre som "glemmer" eller ikke ønsker at barnet har to foreldre.) Og det er en politi-sak, hvor den kriminelle skal anholdes og straffes - og ikke barnet. Og ikke av en ulovlig politi-myndighet.

   Ulovlig og straffbart også til og med for en eller flere dommere. Fordi det er hverken den ene eller andre dommer som er loven, men det er loven som er loven. Og en dommer er bare lovens tjener og ikke lovens herre - og skal ikke være en forbryter.

   Rune L. Hansen:
   Og i tilfelle av en forbrytelse overfor barnet, er det forbryteren som skal anholdes og anbringes, og sone sin straff, - ikke barnet.

   Iøvrig er det ulovlig og straffbart for offentlige myndigheters representanter å forstyrre noen sitt privat- og familie-liv. Også i henhold til Barnekonvensjonen:
   Barnekonvensjonen (CRC) Art 17:
   "1. No child shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his or her privacy, family, or correspondence, nor to unlawful attacks on his or her honour and reputation.
   2. The child has the right to the protection of the law against such interference or attacks."

   Altså, Art 17:
   "1. Ingen må utsettes for vilkårlige eller ulovlige inngrep i privat- eller familieliv, hjem eller korrespondanse, eller ulovlige inngrep på ære eller omdømme.
   2. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slike inngrep eller angrep."

   Det engelske ordet som på dansk (og norsk) er oversatt til vilkårlig er arbitrary. I "The Sage's English Dictionary and Thesaurus" er ordet arbitrary forklart slik:
   "Based on or subject to individual discretion or preference or sometimes impulse or caprice." (Oversatt: Basert på eller gjenstand for individuell skjønn eller preferanser eller noen ganger impuls eller innfall.)

   Vilkårlig = villet, ønsket eller betinget. Med vilkår eller ønske i form av krav, nysgjerrighet, interesse, trussel, avtale, hensikt, etc. Uvilkårlig = ikke villet, ikke ønsket, ikke betinget, ubetinget, etc.

   ECHR (EMK) har i Art 8 følgende lov-bestemmelse, og vilkår:
   "Art 8. Retten til respekt for privatliv og familieliv
   1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.
   2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter."

   Altså flere vilkår. Uten å oppfylle nødvendige vilkår er det en ulovlig og straffbar forbrytelse det er snakk om.

   Hus-inkvisisjoner er av samme grunner også ulovlig og straffbart, - unntatt i kriminelle tilfeller.

   Hanne Judith Jacobsen:
   bv kan gjøre det uten konsekvenser, men si at: jeg hadde holdt en bv ansatt som gissel i et par timer. da hadde jeg vel blitt bura inne for en stund vil jeg tro. så vil en bli en skikkelig kriminell, uten konsekvens ,da tar du deg jobb i bv : (

   Rune L. Hansen:
   Deres forbrytelser foreldes ikke og er det inntil 30 år straffe-ramme på i henhold til Straffeloven 2005 kapittel 16, så dagen hvor de skal straffe-forfølges og dømmes for sin virksomhet kommer uansett.

   Hanne Judith Jacobsen:
   håper...

   
---
---

   Rune L. Hansen, 30.09. 2013 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/730575720298714/

   "En opgørelse fra Ankestyrelsen viser, at hele 500 anbringelser sidste år ikke fungerede efter hensigten, og i 100 af tilfældene stak børnene af fra deres anbringelsessted. Det skriver Berlingske Tidende.

   "Det er typisk børn over 12-13 år, der tager konsekvensen og smutter, fordi de opgiver at få nogen til at forstå, at de ikke vil være der. De opgiver simpelthen dialogen om, hvorvidt det er det rigtige sted, de er anbragt," siger formand for Dansk Socialrågiverforening, Bettina Post, til avisen."

   http://www.avisen.dk/boern-og-unge-flygter-fra-deres-plejefamilier_134706.aspx
   Børn og unge flygter fra deres plejefamilier
   www.avisen.dk
   For mange anbringelser sker hen over hovedet på børnene, siger flere eksperter.

   *

   Rune L. Hansen:
   "En stor statusrapport trækker Danmarks menneskeretsproblemer frem i lyset. Børneområdet er særligt slemt.
   Nyhedsbureauet Newspaq, 11. maj 2012

   Mange tænker måske på Syrien og Afghanistan, når man skal udpege lande, som ikke overholder menneskerettighederne. Men faktisk bør man også fokusere på Danmark.

   Vi har nemlig også mange problemer med menneskerettigheder, som skal løses - og det har striben af misbrugssager om sexkrænkede børn kun alt for smerteligt åbenbaret.
   Sådan lyder konklusionen i en ny og omfattende statusrapport, som Institut for Menneskerettigheder (IMR) fredag sender på gaden i anledning af sit 25 års jubilæum."

   http://www.avisen.dk/rapport-danmark-er-vaerst-paa-boerneomraadet_167095.aspx
   Rapport: Danmark er værst på børneområdet
   www.avisen.dk
   En stor statusrapport trækker Danmarks menneskeretsproblemer frem i lyset. Børneområdet er særligt slemt.

   Rune L. Hansen:
   Det er en grov-kriminell politisk mafia både i Norge, Sverige, Finland og Danmark. En politisk mafia fullstendig uten respekt for menneske-liv, menneske-rettighetene, lov og rett.
   FN har allerede fratatt Norge status som menneskeretts-nasjon. Danmark, Sverige og Finland står sikkert nok for tur også.

   http://www.verdidebatt.no/debatt/cat19/subcat20/thread340428/#post_340428
   FN fratar Norge status som menneskerettighetsnasjon
   www.verdidebatt.no
   Som ventet tar norsk media lett på at Norge har dummet seg ut for hele verden. Jeg kan ikke tolke den årelange ignoransen vi finner i media på annen måte enn at media er FOR Norges brudd på menneskerettighetene.

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 30.09. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10200932487809192

   Rigmor E. Bjørgvik:
   Veldig bra, Rune ! !

   Annina Karlsson:
   Var respekteras det?

   Tessa Aasa: 
   Borde vara så överallt dock verkar det inte vara så i verkligheten tyvärr: - ( men vi får inte ge upp. Hoppet är det sista som lämnar oss:-/

   Annina Karlsson:
   Har man i alla tider kämpat för rättvisa eller är det ett spel för galleriet?

   Tessa Aasa:
   Helt klart spel för galleriet. Finns bara vi föräldrar o närstående som bryr oss om våra egna barn o älskar dom. Soc o alla rider bara på sina höga hästar o makten o gör det dom kan för att förstöra för barn o föräldrar enbart just för att dom kan leka med sin makt. O göra aallt till maktmissbruk. Mycket mycket sjukt. O vi föräldrar har absolut ingen talan trots att våra barn behöver oss o vår kärlek o omvårdnad hela sina liv. O det är vi villiga att göra av kärleken till våra barn. Men då slår sig undan benen för oss o vi faller o medans vi försöker ta oss upp så blir vi ständigt sparkade i ryggen o sidan. Men en dag reser vi oss o blir starkare än någon någonsin trott o då är vi vinnare o större o starkare o inget kommer förbi oss igen. Ge aldrig upp hoppet för en dag vänder allt emot dom som gjort dina fel. KARMA ni vet;-)

   Rune L. Hansen:
   Det er selvfølgelig ikke alle tider og steder hvor mennesker forurettes og hvor mennesker må kjempe for ikke å bli det! Mange tidsrom og steder er gledeligvis forskånet for denslags. Men det er særlig når offentlig forvaltning eller andre opptrer i form av organisert kriminalitet at det skades og ødelegges mye for samfunnet og menneskene.

   Rune L. Hansen:
   Det er veldig veldig mye penger, makt, propaganda og karriære i sirkulasjon i barnerov-industrien, bare i Norge årlig flere ti milliarder kroner og flere ti-tusener årsverk! Den har blitt den politiske mafiaens bevæpnede storm-tropper, inkvisisjon og fot-soldater. Bevæpnet med kidnappinger, fangehold, ødeleggelser, tortur, utplyndringer og drap.

   
---
---

   Anbringelser er skadelige.
   November 13, 2011 at 3:16pm
   https://www.facebook.com/notes/anbragte-b%C3%B8rn/anbringelser-er-skadelige/10150359647529372

   Unge, der har været anbragt som børn, har dårligere helbred, lavere uddannelse og er mere kriminelle end børn fra lignende sociale kår, der ikke har været anbragt. Det viser en ny SFI-rapport.
   http://videnskab.dk/kultur-samfund/anbringelse-bryder-ikke-borns-sociale-arv

   På baggrund af ovenstående artikkel tilader jeg mig igen at henvende mig til de nye der sidder ved roret.
 
   Bohman & Sigvardsson:
   et prospektivt longitudinelt studie af børn registreret til adoption
   Omhandler hvordan det går med anbragte børn kontra hjemmeværende børn hos tilsvarende påståede dårlige forældre.
 
   http://www.barnasrett.no/Forskning/bohman.htm
 
   Ang. skadevirkninger af ikke-biologisk familie, så viser vi til de canadiske psykologe Martin Daly og Margo Wilson. Det viser, til det dramatiske, hvordan det er for børn i ikke-biologiske miljø.
 
   http://mhskanland.net/page64/page65/page5/page5.html#01Fra boken
 
   "Adskillelse Barn og foreldre" af Sverre Kvilhaug.
   "En gruppe forskere i Israel, O. Agid, B. Shapira, J. Zislin, M. Ritsner, B. Hanin, H. Murad, T. Troudart, M. bloch, U. Hersco-Levy og B. Lerer, presentert i Molecular Psychiatri i 1999, og referert bl.a i Mental Health Today, lagde frem meget overbevisende og dramatiske forskningsresultater vedrørende psykiske forstyrrelser relatert til tidlig tab av forældre, især adskillelse på anden måte enn ved død."
 
   For at gjøre historien kort, så kunne det knyttes øgt mængde psykiske-, sosiale- og mange andre problemer til adskillelse børn og foreldre. Kort sagt: Børnene tog skade.
 
   Skadeomfang og selvmord hos norske barnevernsbarn - 1990-2002
   http://www.nibr.no/content/view/full/2355
   Barnevernsbarn tager sine liv 8 ganger oftere end andre børn. Alle typer helseproblem og skader er dramatisk overrepresenteret.
 
   Lykken er medfødt
   "Genene styrer den grunnleggende følelsen av lykke og tilfredshet. Nogen er nærmest født med et smil om munden, viser en ny norsk studie."
   http://www.forskning.no/artikler/2007/desember/1198052663.08
 
   Det er altså rigelig kvalitativ forskning der dokumenterer at anbringelser er bortkastede penge og direkte skadelig for børn. Selvsagt også for foreldrene.
 
   Alt dette er noget vi ved, så jeg gentager igen igen : Hvorfor anbringer vi børn når nu alle kvalitative undersøgelser igen og igen slår fast med syvtommerssøm at anbringelser er direkte skadelige ?
   Er det fordi man i Danmark hader børn ?
 
   *

   Eydfrid Tjaldrastein Nielsen:
   det er fordi danmark hader børn og kun er ude på at skade danmark, det drejer sig jo kun om penge penge penge, for mig at se skulle man tro at hvis man anbringer et barn så er forældrene tvunget til at blive i danmark og arbejde for ellers er der nok mange børnefamilie der ville flytte til udlandet med deres arbejdsplads nu hvor alle firma rækker deres virksomhed til udlandet....
   November 13, 2011 at 3:41pm ·

   Ida Snedker:
   Mærker konsekvensen af at mine er/ har været anbragt. Min datter har muligvis ptsd og min søn har svært ved at koncentrere sig. Plus han bider huden på fingrene. Men de får ikke skyggen af hjælp. Forældrenes ord er uden betydning.
   November 13, 2011 at 4:09pm ·

   Annelise Rasmussen:
   I min kommune er de begyndt at høre efter hvad man siger og nu sparer de 25 mill.- årligt.
   http://www.sn.dk/Problemer-skal-loeses-hos-far-og-mor/Faxe/artikel/155602

   Kan an med store børn kan man osse med små børn. Det er kun et spørgsmål om vilje.

   Problemer skal løses hos far og mor - sn.dk - Sjællands Nyheder - Lokal - Faxe
   www.sn.dk
   Sjællands Nyheder - lokalt og globalt
   November 20, 2011 at 9:41am ·

   Lilli Tønnesen:
   Tænk, det er vi mange som har forsøgt at fortælle i årevis, men ingen gider høre derpå
   November 20, 2011 at 6:20pm ·

   Christina Muldbak:
   "I danmark er det fordi man keder sig ihjel"
   June 27, 2012 at 11:22am ·

   Kjetil Dreyer:
   Flott at dette kommer frem nå...
   February 17 at 11:41am ·

   Rune L. Hansen:
   Det er mange grundige og omfattende undersøkelser, studier og statistikker som med meget stor og utvetydig tydelighet viser og beviser at kidnapping og fangehold av barn (og foreldre) er meget skadelig og ødeleggende for både barna og foreldrene. Og vitneprovene er uendelig mange. Så dette vet vi egentlig mye mere om enn mange visse vil innrømme eller vite. Vi vet veldig mye om det.
   Today ·

   
---
---

   Liv Holmgaard, 07.08. 2013 via Oplysning til det Danske Folk:
   https://www.facebook.com/groups/oplysning/permalink/510497032353602/

   Smider lige mit indlæg . Det er omkring systemet for vores børn . Høre det ikke til her må i slette det .
   ----------------------------------------------------------------------------------------------
   Puha har i set den her ??

   Sådan skrev Advokaten
   Gry Rambusch
   for 4 timer siden i nærheden af Amagerbro, Staden Kobenhavn ·

   Jeg har aldrig forberedt så megen dokumentation og faktuel procedure i en børnesag som idag...

   Procederede for 2 små drenge der igennem det sidste år har været fjernet fra mor og far.

   De blev straks-fjernet efter 1 underretning fra et krisecenter, det står i en intern mail til kommunaldirektøren og borgmesteren fra direktøren i børne-familie afd. at man fjernede for IKKE at ende på forsiden som Brønderslevsagen.

   Man glemte at drengene ALDRIG har været i mistrivsel, aldrig har lidt overlast hos forældrene og under alle børnesamtaler siger at de VIL være hos deres mor og far.

   Der er ingen forudgående forældreevne-undersøgelse, ingen undersøgelse af børn eller hjem - man lokkede mor på kommunen og tog hendes børn.

   Far og mor er ressourcestærke, kan begå sig, har arbejde, har et dejligt hjem, er kærlige, ærlige og oplyste - mor fik drengene selvom graviditeterne udløste bindevævssygdommen Lupus.

   Forældrene har vedholdende anmodet forvaltningen om ikke den samlede familie kunne anbringes, de har åbnet deres døre på vid gab og inviteret enhver myndighed ind i deres til observationer, vejledning/rådgivning og terapi - ALT er tilbudt for at arbejde mod hjemgivelse. INTET har forvaltningen ville samarbejde omkring!! Overvåget samvær i 1,5 time én gang i måneden.

   Jeg procederede på serviceloven, retssikkerhedsloven, alt materiale om hvordan man foretager undersøgelser, kopi af underetninger til Ankestyrelsen, socialstyrelsens vejledninger og IKKE MINDST på, at mine to drenge blev fjernet, da de IKKE var i mistrivsel - idag er de både svært behandlingskrævende, får kontaktpædagog i børnehaven, udadreagerende. De udviser ALLE tegn på børn i mistrivsel...

   Børne- og Ungeudvalget konkluderede at børnene nu er så ødelagte og så alvorligt behandlingskrævende, at de må anbringes på institution..

   De ville redde to børn, men endte med at knuse dem og nu skal de ikke hjem men behandles for forvaltningsretlige OVERGREB!

   Drengene er svigtet og misbrugt af systemet

   Jeg skammer mig over DK. Jeg havde lagt titlen som børneadvokat, såfremt det ikke var fordi jeg VIL kæmpe videre for de stakkels børn og familier - jeg vil knuse det her korrupte system!!

   Jeg er rasende!

   Synes godt om · · Del · Promover · for 10 minutter siden i nærheden af Holeby ·
   Tina Brøker synes godt om dette.

   Liv Holmgaard Dette er skrevet af advokat Gry rambusch .
   Kom en gang til med alle jeres fordomme om at Børn blir jo anbragt af en grund . ! Jajaja
   Hvis i mener dette er korrekt så tigger og ber jeg jer af hele mit hjerte at sætte jer ind i det . !
   I ville korse jer hvis i fandt ud af hvor mange ulovligheder der blev gjort
   Hvor mange situationer forældre blir stillet i som er komplet umenneskelige . !
   Hvor mage love og § der blir overtrådt . !
   Det hjælper ikke nogt at råbe og skrige 5 minutter . Der skal råbes hver dag hele tiden indtil folk forstår hva der sker i Danmark . !
   Det er useriøst det er skadeligt det er til at brække sig over .!
   De fleste mennesker sidder i deres fantastisk indrettet hjem og klapper i hænderne . Endnu en tvangsfjernelse hvor er det frygteligt men godt nogle gør det godt nogle tør arbejde med det . ! Ja det er flot for de FÅ realle mennesker der er i det system men resten . ! Fuck de sku prøve det selv . ! Jeg kan gå totalt i selsving . !
   Kom igen og sig til mig kommunerne har ret og jeg brækker mig i låre tykke stråler . Det er et forvringet billed og jeg håber det blir indset specielt nu hvor en advokat Gir udtryk for at smide kappen !
   Jeg hader vores system ang børn !
   Og nej det er ikke kun fordi mit barn har været fjernet . !
   Det har klart bevist mere end jeg tænkte fandt sted men det er en realitit hver dag blir forældre ydmyget latterlig gjort .

   Håber andre indser det .
   for 4 minutter siden · Synes godt om

   *

   Morten Wilder:
   Fuldstændigt forrykt, nu har den side her været her over 3 år og her har jeg hørt en del af de sager der og de minder de fuleste om hinanden med fremgangs måde osv. det er et sygt system, hvor der er penge i det og hvor der er tal på, kvoter på hvor mange sager der skal være, det er rystende læsning endnu engang, håber snart folket vågner op til den måde systemet er på.  

   Liv Holmgaard:
   De latterlige mang millionære politikere skulle ned på en kontanthjælp med mig som nabo så skal jeg kraft deme melde dem og de sku igennem samme kamp så ku det være de ku lætte røven inde på den lorte borg

   Ingeborg Carlsen:
   Dette er så rædselsfuldt, at jeg ikke finder ord....

   Helene Menneske:
   Den er helt gal, når det ikke engang kommer bag på en...  

   Sarah Højgaard Jensen:
   Håber børnene lægger sag an mod staten når de bliver voksne...

   Vibeke Jørgensen:
   det er så sygt dette her igen igen

   Helene Menneske:
   Den eneste måde de drenge kan blive hele mennesker igen på, er da at komme hjem til sine forældre...

   Helene Menneske:
   Jeg håber da ikke at Gry har opgivet sagen. Ved man det ?

   Heidi Skovgaard:
   Stakkels børn.. Hvor er det skammeligt! :’( græmmes over ondskaben i systemet.

   Liv Holmgaard:
   Gry har ikke opgivet.

   Sun Rosen:
   Alle de advokater hjælper ikke ret meget på børneområdet før alle forældre stopper med at please det offentlige og deres ansatte og faktisk begynder at være forældre for egne børn og så betyder det at den fremmede som forsøger at kidnappe barnet skal være klar over at det er med livet som indsats da enhver forælder har alle Guds givne rettigheder til at sparke fra sig og bide på kidnapperne og holde på barnet. Men al den offentlige snak om kønskamp og skilmisser har bare manipuleret fokusen i en retning hvor folk tror det er forældrene som er hinandens fjender- så ser man ikke den reele fare.

   Sun Rosen:
   https://www.caremaker.dk/nc/fr/i/kommuner_maa_ikke_bare_stjaele_vores_boern/

   Ilse Jeanette Johansen:
   Hvis kommuner får stats-støtte til betaling af tvangsfjernelser, ligesom de gør med aktivering - så er det jo en penge-maskine.

   Ilse Jeanette Johansen:
   Holeby er også på Lolland... mangler kommunerne penge dernede..?

   Liv Holmgaard:
   Pas

   Klaus Nielsen:
   NWO er en realitet desværre allerede

   Liv Holmgaard:
   Der er meget mere om den sag . Og det er ikke bedre end mit opslag

   Ilse Jeanette Johansen:
   Helle T har jo også bebudet at vi "skal arbejde på en anden familie-struktur" men gu' vil vi ej af med vore familier..de er der hele livet.. men mennesker uden bagland er nemmere at manipulere end nogen der har støtte "hjemmefra..

   Klaus Nielsen:
   de vil bare pille alt ned som er nedarvet i generationer så de kan komme med deres ekspert stats vælde og fortæller dig hvordan du bliver en god produktions enhed gemt ind under sundhed personlig frihed og andre sexede labels alt imens menneskeheden bliver fra holdt kernen i visdom og videnskab

   Kangaroo Grandioso:
   ja alt det bøvl bliver oligarkiet fri for med RFID chips... det kunne sagtens ske i DK

---
---

   Peberspray
   September 29, 2013 at 9:18pm
   https://www.facebook.com/notes/anbragte-b%C3%B8rn/peberspray/10151699422029372

    En lille dreng vil ikke gå i børnehaveklassen, han bliver drillet. Hans sprog er ikke "alders-svarende" og så er der nogen der bliver "bekymrede"
   Ingen tager drengen ind og får undersøgt hans hørsel eller tungebånd, nej, det er nemmere at give hans mor skylden. "Manglende stimulering" kalder de den slags for.
   Der er absolut INGEN videnskabelig evidens for denne påståede manglende stimulering, men det bryder ingen sig om.
   Efterfølgende bliver sagen intet mindre end en farce. Drengens forældre aftaler at faderen tager drengen og flytter til København, drengen vil ikke anbringes hos fremmede, men ingen i kommunen spørger barnet, selv om oven tydelig fortæller det.
   Som sagt så gjort, drengens adresse bliver flyttet til faderen.
 
   Så kommer næste tåbelighed. Loven foreskriver at en far skal have et bevis på sin egnethed ? En undersøgelse ?
   Hvor dumt kan det blive ?
   Han er ikke dømt for vold mod nogen af sine børn, og det er rigelig bevis på hans egnethed. Det kaldes forældrekærlighed.
   Han bliver karakteriseret som en børn kan lide af dem der har set ham sammen med hans egen søn, men også andre børn er han populær hos. Han er ligefrem overkvalifiseret.
 
   Drengen bliver ældre og større, men kan ikke af frygt for den tåbelige beslutning omkring anbringelse starte med at gå sammen med sine jævnaldrende i skole.
 
   Faderen forsøger at råbe op politikerne, herunder socialministeren, men ingen gider svare.
 
   Først når faderen desperat forsøger at kontakte medierne kommer der reaktioner.
   Men reaktionerne er så himmelråbende tåbelige at man kun kan undre sig.. -  
   Ja, faderen har haft en vild ungdom, ingen nægter det, og hvad så ?
 
   Er det barnets tarv at få en dosis peberspray på sin fødselsdag ?
   Se sine forældre blive lagt i håndjern som forbrydere, og af fremmede føres bort til et ukendt sted ?
 
   Tillykke med fødselsdagen lille Magnus, dine forældre kunne desværre ikke beskytte dig mod statslige og kommunale overgreb. De far prøvede langt mere end de fleste så det kan du være stolt af.
   Han skal ind og sidde for at kæmpe for din ret til din familie.

 
   Vi skulle alle sammen lære noget af historien om den lille dreng der bad sine forældre om hjælp til at blive hjemme.
   Men det er så meget nemmere at fordømme, for der må jo være en grund til at anbringe børn, det må da være fordi vi hjælper dem ik ? En bekvem løgn er hvad det er, fakta er at børn tager skade af at blive anbragt, børn klarer sig værre som anbragt end de gør ved at blive hjemme selv i en familie med misbrug eller psykiske sygdom eller hvad de nu kan finde på for at stigmatisere familien og gøre at ingen bryder sig når ulovlighederne hagler ned over en familie.
 
   Det er ligegyldigheden over for andres lidelser, som er vor tids egentlige sygdom. Det er ligegyldigheden, ondskaben og manglen på vilje til at hjælpe, som er vor tids egentlige synd. Er det ingen der kan give drengen hans familie tilbage ?
 
   Ikke bødlen gør mig bange,
   ikke hadet og torturen
   ikke dødens riffelgange
   eller skyggerne på muren
   ikke nætterne, når smertens sidste stjerne styrter ned
   - men den nådeløse verdens blinde ligegyldighed.


   *

   Johanne Jensen:
   Godt sagt, er helt enig

   > Annelise Rasmussen:
   Tænk lige over at de fleste sager er groteske, men de kommer ikke alle sammen i medierne. Hvornår gør folk oprør?

   Helle Utke:
   Tak for at formulere ordene .... hvor langt kan systemet synke?

   > Anbragte børn:
   Før eller siden må man formode det har ramt så dybt at det brænder op ved jordens indre.

   Eva Sonnenborg:
   Det er dybt grotesk at de dansk sociale myndigheder handler, som De har gjort i denne sag. Jeg kender Jørgen personligt, Han er Min eks Svigersøn. Jeg vil til enhver tid skrive under på at Jørgen er den bedste far et barn kan have. Jeg har set Jørgen tage sig af Mit barnebarn. Hun var ca. ½ år. Han skiftede Hende,Han badede Hende, Han gav Hende mad, Han legede med Hende. Han viste kun kærlighed og omsorg. Jeg ved Jørgen elsker Alle hans børn, Men da Jørgen har oplevet mere, end mange kommer i nærheden af, Ja det er helt rigtigt Jørgen har prøvet forskellige stoffer, Men det ødelagde bare ikke hans store kærlighed og omsorg til børn. Jeg kan bekræfte efter udsagn fra Jørgen,at en socialrådgiver havde, været på hjemmebesøg ,og lige før Hun skulle gå,vendte sig om og pegede på Magnus og havde sagt at Vi kommer og fjerner Dig med magt. (hvad De svin så også har gjort) Magnus havde været fuldstændig knust og havde bedt og tigget Jørgen om at det ikke måtte ske. Jørgen og moderen, som Jeg ikke kender, var derefter blevet enige om, at Jørgen tog Magnus med til København.. I de 15 måneder der er gået, har Jørgen gjort alt for at Magnus havde det så godt som, det kunne lade sig gøre, under de forhold De måtte leve under. Jørgen har igennem årene gang på gang henvendt Sig til kommunen for at få hjælp, men hver gang med et negativt resultat. Det er Lollands kommune der har begået en alvorlig fejl i denne her sag, Denne tvangsfjernelse skulle aldrig have foregået.. Jeg forstår godt hvis Magnus har fået et varigt had til de asociale myndigheder og politiet.. Danmark = DDR.

   Hanne Bob Simonsen:
   Dansk børne industri : En familie med 1 barn flytter til en ny kommune,ny kommunen vurdere at barnet skal fjernes.. Her er så det i skal tænke over.. Fra flytte kommunen har betalings ansvaret.. .Familie A flytter fra Kbh til fx Lolland..Lollands kommune opkræver penge fra Kbh hvad svare til ca 600 - 700 HUNDREDE TUSIND KRONER OM ÅRET - Lolland kommune vælger så at sende barnet i familie pleje hvad koster små 35.000 - 65.000 kr : Fjernede børn generere virkelig mange mange penge : I bliver nød til at få samlet alle de FB sider som har jeres problem - det er jeres eneste mulighed- og sammen ville i være stærke og de ville blive nød til at høre og lytte til jer......
   
   > Annelise Rasmussen:
   I ca. 15 år har alle kunnet samles her. http://www.borgerdebat.dk men jeg tror ikke folk er interesserede i sammenhold.
   Borgerdebat.dk
   www.borgerdebat.dk

   Klaus Nielsen:
   man bliver så trist over dette samfund

   > Annelise Rasmussen:
   Verdens lykkeligste folk er ikke lykkelige, men uvidende.

   Anders Brøndtved:
   Rigtig godt beskrevet.

   Puk Sabber:
   Fuck man. Græder over det her systemangreb.

   
---

---

   Sussi Johansson, 28.09. 2013 via Oplysning til det Danske Folk:
   https://www.facebook.com/groups/oplysning/permalink/532052520198053/

   jeg har lige været i telefonisk kontakt med familien til drengen som har været skjult i 15 mdr. og er dybt rystet over at høre at politiet har stormet lejligheden hvor familien opholder sig kl 09:30 på drengens fødselsdag - sparket døren ind og sprøjtet peberspray i hovedet på faderen og drengen

   .. familien har efterfølgende barrikaderet sig i et værelse sammen med sønen - hvor de stadig opholder sig (kl 03:30) medens politiet har besat resten af lejligheden og spærret området af som om familien er terrorister!!!

   familien er blevet chikaneret dagen igennem af politiet og har fået 1 stk rugbrød ind - en skinkesalat og en banan - til to voksne og et barn!!!!

   familien er blevet nægtet at tale med journalister af politiet og politiet har ligeledes nægtet journalister at tale med famlilien!!

   faderen har oplyst politiet at de må skyde ham hvis de vil have hans søn - for han vil kæmpe for sin søn til det sidste!!

   kære politikere - den her tvangsfjernelses sag er fyldt med fejl fra Lolland kommune - nu må I handle og hjælpe den her familie mod uforberettiget og fejlagtig tvangsanbringelse af Magnus!!!

   *

   Annette Gray:
   wow...

   Sussi Johansson:
   være sød og del den så folk kan se hvad de har gjode mo den her fammile hilsen magnus s søster

   Sussi Johansson:
   Og de har gider magnus en flask vand hvor der har været noget i som har gjoder ham træt ..

   Maiken Ringbo Nielsen:
   delt

   Sayuri Karen Pedersen Silao:
   Uanset hvordan du vender og drejer det er der flere sider af historien , da politiet finder frem til dem i lejligheden , mener jeg ar disse forældre burde tænke på deres søn først. Og burde ha trådt ud af lejligheden selv. De ville jo få dem ud før eller siden og de havde jo "tabt" de villle få sem ud frivilligt eller magt , at politiet har puttet noget i vandet til drengen ? Lyder underligt . Skinkesalat og rugbrød til tre mennesker burde da være rigeligt, vi snakker om en familie med et barn så de burde jo reelt selv have mad og drikke i køleskabet , det jo ikke fordi de gar været lukket inde i en måned .jeg er også dybt rystet , men det er over familiens valg ikke selv at komme ud, men at lade en situation tilspidse sig, så deres søn skulle opleve en dør blive sparket ind, politi mænd rende rundt, peberspray i fars ansigt , mor der skriger og græder , ja og måske fik drengen selv peberspray i øjnene , stakkels dreng!!!!!!!

   Charlotte Olsen:
   Det var forfærdeligt. Jeg bor i deres opgang oven over . Og jeg så hvor god en familie de var. De tog så godt imod os da vi flyttede ind. Og man så altid hvordan far og søn var sammen i gården og lavede ting sammen. Det har været en forfærdelig nat . Jeg har kun haft familien i mit hoved .

   Sayuri Karen Pedersen Silao:
   Sussi Johansson

   René Nielsen:
   Jeg er ked af at sige det, men den her udmattelseskamp har kun én taber! Og det bliver ikke politiet, men Magnus! Jeg kender ikke historien bag dramaet men jeg ved at denne kamp er så ujævn at familien ikke kan vinde. Men derfor kan familien stadig vinde krigen, de må skaffe sig en advokat der kan varetage deres sag og så vinde krigen i en retssal i stedet.

   Sussi Johansson:
   hvis du læse hvad der stå så ja gjode han og de blive ved med og kommer det der ind har snakke i mobil med dem da det ske ..

   Sussi Johansson:
   synse i skal den del den hvis i vil hjælpe kan ikke være rigtigt de må kommer sprøjtet peberspray ind til 8år drenge og at han har får det i øjen

   Sussi Johansson:
   og kommetar ikke mere nu

   Sayuri Karen Pedersen Silao:
   Nej det kan ikke været rigtig, men derfor skulle hans forældre have åbnet døren så var det ikke sket , jeg håber også at drengens sag bliver belyst op de rigtige måder, børn har det bedst hos deres forældre, men hvis de ikke gør det godt nok?!?! Ja ...

   Sussi Johansson:
   del den hvis du har lyst eller lav være .. .. og du kende ikke til sag og har ikke tænke mig og sidder her og skrive om den ..

   Sussi Johansson:
   Men det der er blive skriver er ret nok ikke kun mig der er bliver ringe op der er også en andre der er blive ringe op af min mor og har får det af hvid

   Sayuri Karen Pedersen Silao:
   Det behøver du heller ikke. Jeg håber at kommunen(hvis det passer at de ikk har været grundige nok) finder frem til at de er gode egnede forældre der kan sørge for at deres søn kan udvikle sig sundt og godt!!

   Sussi Johansson:
   det er kun kommunen de har lave magen fej i den her sag .. men del svar ikke mere nu

   Søren Eriksen:
   Det var da utroligt Sussi Johansson...... Du vil have os til at dele en historie du selv siger vi ikke ved nok om og du vil ikke uddybe den så vi kan få viden nok om havd vi skal udbrede på FB.... Jeg siger ikke at famillien ikke er uretfærdigt behandlet eller at de kunne have handlet bedre.... men at du beder folk tage en papkasse over hovedet og dele ukritisk er for mig dog det dummeste jeg har set på FB i laaaang tid!!!

   Sayuri Karen Pedersen Silao:
   Hørt @søreneriksen

   Thomas Bornholdt:
   Hvad er begrundelsen egentlig for at drengen skulle tvangsfjernes?

   Sayuri Karen Pedersen Silao:
   Drengen kom ikke i skole (O.klasse) moderen kunne ikke overskue det og morderens hjem lignte en losseplads ( ikke mine ord pressens)

   Ricky Magnussen:
   tvagnsfjernelse.dk

   Søster From Petersen:
   HVIS Lolland kommune mente at der var noget der ikke var godt, i familien. HVORFOR har de så ikke hjulpet HELE familien, inden det kom til det her???

   De ku ha sendt hele familien på et familiecenter, så alle havde fået hjælp. Men nej.. Har hørt det FØR.. Lolland gør INTET... for det koster penge. Så de venter til landspolitikere går i medierne.. og til det koster MANGE flere penge og smadrer folks liv.

   Sayuri Karen Pedersen Silao:
   Hov moderen ikke morderen

   René Nielsen:
   Jeg har netop læst om sagen, dog kun fra pressens side. Jeg tror familien har brug for mere hjælp end tvangsfjernelse. Jeg er enig med Søster From, Lolland Kommune har også en del af dette ansvar.
   Nu er det jo ikke sådan at tvangsfjernelse kun ødelægger familier, det kunne måske være en hjælp, således familien kunne få styr på livet inden Magnus kummer hjem igen!

   René Nielsen:
   Kummer=kommer

   Søster From Petersen:
   Ja, måske René Nielsen.. Men tror nu IKKE at det de har været igennem, med politi osv. forbedre psyken hos og overskuddet i familien til fremtiden! Det kan traumatiserer børn og forældre, for altid. Og samarbejde er altid bedre end tvang.

   Sayuri Karen Pedersen Silao:
   Tror også far var narkodømt i en sag og sigtet for mord (pressen)

   Ricky Magnussen:
   Er der nogen herinde der overhovedet har set sagens akter? Det er jo nok det mest relevante at forholde sig til... Indtil da er alt jo kun gætværk...

   René Nielsen:
   Ricky, nej men jeg vil da gerne læse dem hvis du har dem liggende?

   Vadim Abulkhanovic Reinhold:
   Hvorfor er de tvangsfjermer barnet?

   René Nielsen:
   Uanset sagens agter, så står familien nu i en situation, hvor de behøver hjælp.
   Og uanset hvad vi i dette forum synes om regeringen og myndighederne, så er de lige nu familiens bedste håb for at få en normal fremtid.

   Ricky Magnussen:
   Jeg har dem ikke... Men jeg sidde som uddannet socialrådgiver, og VED at der tit i sager som den her, er MEGET vi i offentligheden slet ikke får at vide (af både godt og skidt) og derfor griber vi til gætværk, forargelse og lignende...

   René Nielsen:
   Ricky, selvfølgelig kender vi ikke hele sandheden, det gør kommunen sikkert heller ikke! Så selvfølgelig kan vi kun gætte på hvordan denne sag er eskaleret og udviklet sig. Facebook er jo ikke ligefrem et faktuelt forum, men et sted for alle mulige og umulige synspunkter og meninger.
   Hvad jeg ved om sagen, er at der er indblandet en lille dreng, politi og nogle bange forældre der behøver hjælp.

   Rune L. Hansen:
   Ikke bare har rett til, men har krav på -
   Verdenserklæringen om menneske-rettighetene Art 16 p 3:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Barnekonvensjonen Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Fra Art 37:
   "Partene skal sikre at: a) intet barn utsettes for tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff."

   Og fra Barnekonvensjonen Art 3:
   "2. Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel."

   Det motsatte av bestrebelse og sikring er ingen bestrebelse og sikring, eller enda verre.

   Barnekonvensjonen & foreldre

   Art 29 p 1 c:
   "Partene er enige om at barnets utdanning skal ta sikte på:
   å utvikle respekt for barnets foreldre, dets egen kulturelle identitet, språk og verdier, for de nasjonale verdier i det land barnet bor, landet hvor han eller hun eventuelt kommer fra og for kulturer som er forskjellige fra barnets egen kultur."

   Art 7 p 1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Art 16:
   "1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
   2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Art 2:
   "1. De stater som er part i denne konvensjon, skal respektere og sikre de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon for ethvert barn innenfor deres jurisdiksjon, uten diskriminering av noe slag og uten hensyn til barnets, dets foreldres eller verges rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politiske eller annen oppfatning, nasjonale, etniske eller sosiale opprinnelse, eiendomsforhold, funksjonshemming, fødsel eller annen stilling.
   2. Partene skal treffe alle egnede tiltak for å sikre at barnet beskyttes mot enhver form for diskriminering eller straff på grunn av sine foreldres, sin verges eller familiemedlemmers stilling, virksomhet, meningsytringer eller tro."

   Og som FN sier angående Barnekonvensjonen:
   "Judgment of a child’s best interests cannot override the obligation to respect all the child’s rights under the Convention."
("Avgjørelser om et barns beste interesser kan ikke overstyre plikten til å respektere alle barnets rettigheter under konvensjonen.")

   Søster From Petersen:
   Enig Ricky.. men jeg kender Lolland kommunes holdning til at hjælpe i tide. Og den, har jeg oplevet, er IKKE eksisterende!

   Rune L. Hansen:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10200905641098041
   Rune L. Hansen
   En dommer, politiker eller hvem som helst andre som forbryter seg mot et barns eller en fars eller mors foreldre-rett, samlivs-rett, familie-rett, eller omsorgs-rett - begår en grov, ulovlig og straffbar forbrytelse.

   Politikere som tilordner slike ordninger, hvilket er ulovlig og straffbart, tilordner samtidig også en politisk mafia-virksomhet og et terror-regime, ulovlig lov og politisk organisert kriminalitet.

   Det er en forbrytelse som samtidig er en forbrytelse mot mange av både menneske-rettighetene og Straffelovens lov-bestemmelser.

   En grov forbrytelse både mot menneske-retten og menneske-rettighetene, menneskeverdet, menneskeheten, natur-retten, folke-retten, kristen-retten og straffe-retten. Og er en forbrytelse som innebærer blandt annet tortur, degradering og diskriminering - både overfor barn, foreldre og samfunn.

   Menneskerettslovens V5&6 (ICCPR) Art 23 p4:
   "Konvensjonspartene skal ta passende forholdsregler for å sikre ektefellene likestilling med hensyn til rettigheter og plikter ved inngåelse av ekteskap, under ekteskapet og ved dets oppløsning. I tilfelle av oppløsning av ekteskapet, skal barna sikres nødvendig beskyttelse."

   Og Art 23 p1:
   "1. Familien er den naturlige og grunnleggende samfunnsenhet og har krav på beskyttelse av samfunnet og staten.

   * * *

   Sussi Johansson:
   det jeg mere er at ikke kan sidder og skrive hele sagt her .. og det i har får af hvid passe jo ikke .. Men del hvis i vil eller lav være kan jo ikke være rigtgit en 8årdrenge der har får sprøjtet peberspray i øjen og skal lige sige at drenge ikke bor hos hans mor da lolland koumme vælg og gør det .. og det en fej for så har lolland koumme ikke noget med drenge -- han var flytter til kbh ... men de vil ikke gi sig der ned fra

   Søster From Petersen:
   Og så lige den sædvanlige.. Som OGSÅ kan være tilfældet i denne sag.
   http://jyllands-posten.dk/indland/ECE6014771/sagsbehandling-fejl-i-19-af-20-sager/

   Rune L. Hansen:
   Danske Straffeloven:

   "§ 155. Misbruger nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, sin stilling til at krænke privates eller det offentliges ret, straffes han med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Sker det for at skaffe sig eller andre uberettiget fordel, kan fængsel indtil 2 år anvendes."

   Rune L. Hansen:
   "§ 146. Begår nogen, der har domsmyndighed, eller hvem der tilkommer offentlig myndighed til at træffe afgørelse i retsforhold, der vedrører private, uretfærdighed ved sagens afgørelse eller behandling, straffes han med fængsel indtil 6 år.
   Stk. 2. Begås handlingen med forsæt til velfærdsfortabelse for nogen, er straffen fængsel indtil 16 år."

   Sussi Johansson:
   skrive det fordi min mor og jørgen har be mig om det

   René Nielsen:
   Sussi, jeg går ud fra at du er et voksent menneske. Hvis du vil hjælpe nogen så skulle du måske prøve at finde en advokat til familien. Måske via denne side : http://www.åbenretshjælp.dk

   Ricky Magnussen:
   I tvangsfjernelses sager er advokat hjælp gratis. Vi har gode erfaringer med herren her: http://www.tvangsfjernelse.dk

  René Nielsen:
  Rune, tak for indblikket i paragrafferne, jeg ved ikke helt hvad jeg skal bruge dem til, men tak alligevel.

   Rune L. Hansen:
   Når danske politikere og domstoler ikke respekterer menneske-rettighetene hjelper ingen advokat, selv om advokaten skulle våge å forsøke.

   René Nielsen:
   Rune, det har jeg ingen indblik i. Men sad jeg i familiens situation så ville jeg være fortvivlet og mene at min eneste chance ville være en god advokat.

   Rune L. Hansen:
   Eller oppmerksomhet og hjelp og støtte nok fra offentligheten?

   Rune L. Hansen:
   Familien er i et nødverge-forhold og risikerer å bli enda mere ødelagt både som mennesker og familie.

   René Nielsen:
   Enig Rune, men så længe man har spærret sig selv inde så er det svært at komme i kontakt med offentligheden.

   Rune L. Hansen:
   De som angriper barnet og familien har ulovlige og onde hensikter. Situasjonen og det man vet om danske myndighets-forbrytelser i regi av offentlig ansatte sier i seg selv med tydelighet sitt.

   René Nielsen:
   Rune, hvis du og dine var i familiens sted, ville du så kæmpe på den scene, eller ville du tage kampen i en retssal?

   Rune L. Hansen:
   Dagens danske "rettsvesen" er gjennom-korrupt, en uhyre grov-kriminell politisk mafia-virksomhet hvor i forhold til familie-liv enhver og alle og hele Danmark indoktrineres, trakasseres, perverteres og forurettes grovt.

   René Nielsen:
   Så du ville tage kampen med politiet i lejligheden?

   Morten Wilder:
   Den næste jeg læser der prøver på det mindste at retfærdiggøre hvad politiet og systemet har gjort, kan pænt vinke farvel hertil.....
   HVAD FAEN TÆNKER I PÅ??
   i ER FANME DA LIGE SÅ SYGE SOM DET FUCKING SYSTEM VI ER IMOD. I SKULLE SKAMME JER.
   Her er mit svar til politi, som jeg har skrevet og ringet til, de forbandet svin
   ?? I hjælper mørkets lakajer med at fange børn ind til dem?? i skulle skamme jer, det er jo sadistisk og i følger bare ordre og smadre familier
   Tænker på sagen med faren der gemte sin søn for overgreb fra JER og SYSTEMET AF, i skulle skamme jer noget så meget.... i er elitens og mørkets håndlangere.... ergo forbrydere som de folk der siger de er for folket, det er stik modsat
   I følger bare ordre?? Jamen det gjorde de folk der sendte andre i gaskamre også bare, hvor er grænsen??
   PS, så burde i omringe christiansborg for landsforræderi og humbuk imod folket, men nej, nej, det er jo jeres lakajer, mørkets lajaker...

   M.Wilder
   Oplysning til det danske folk

   Morten Wilder:
   Hvad er det næste og hvem er så næst?? er det din familie det går ud overnæste gang?? eller din nabo`s er du/i så også så jaaa, det er Mor system det er ok, vi tror på hvad Mor system vil, selvom vi kender en del andre sager hvor børn er fjernet med tvang uden deres deres medvilje til at vil flyttes, hvem lytter efter barnet?? HVA???

   Morten Wilder:
   Jeg brækker mig sgu

   Morten Wilder:
   Sayuri Karen Pedersen Silao
   Heidi Madsen
   VenVenner
   Nønne Bindsted
   Hella Kathrine Jessen
   Majbrit Christensen
   Charlotte Kristensen
   Maeyken Melissa Wattez
   Cille Olsen
   Maxim Kislyj Thomasen
   Virenfeldt Lone

   WTF, kan i forklare mig jeres syn, mange tak og den skal fanme være god for at syntes godt om det?? vil i også bare opgive jeres eget barn hvis det var?? hvad faen er i for nogen pampere ??

   Charlotte Olsen:
   Det er sku til at brække sig over . De er en sød familie og dem der tog bedst imod os i opgangen . Man så dem altid hygge og være sammen med deres søn. Hold kæft en nat. Man kunne høre det stakkels barn råbe nej nej så hele opgangen kunne høre det, og politiet som bare stormede det værelse sejrø gemte sig i. Føj

   Morten Wilder:
   Er der ikke nogen der optog alt det her??

   Rune L. Hansen:
   Ja, så absolutt, Rene René Nielsen, jeg ville ha gjort det samme. Og jeg respekterer og verdsetter denne mangel på feighet og dumhet. Og ville ha håpet på det samme fra resten av Danmark. Hvilket dog uansett er mere og mere uunngåelig om ikke den politiske mafia-virksomheten straffe-forfølges og stoppes.

   Dori Jan Riiskjær Jensen:
   local eyes har lagt lidt ud på deres side kik evt der

   Charlotte Olsen:
   Vi måtte på ingen måder være på opgangen , jeg prøvede at optage igennem døren, men det kan ikke bruges. Man skulle tro de var seriermordere med alt det politi der var

   Morten Wilder:
   Charlotte Olsen Tak for update på det, Nu har Jørgen skrevet herinde et par måneder og ja, det er samme opfattelse, at de kæmper for deres søn og de havde fået det meget bedre også sammen osv, men, ja, det skal en skdie fuck kommune nok smadre sammen med dets lakajer til pansere..... tro mig, det her er ikke en enkeltstående sag, desværre....

   Folket skal til at vågne op, næstegang er det sikkert deres børn, fordi, de ikke makker ret.

   Morten Wilder:
   Sindssygt det der : ( og hold da op, hvor jeg har ondt at Jørgen, da jeg ved hvordan han kæmpede og håbede og ved deres søn vil være der hos dem, så det er igen et af de overgreb der ender med at smadre en hel familie igen, igen.

   René Nielsen:
   Men Morten, når man først står i situationen som familien her, så mener jeg ikke det er tidspunktet at tage kampen med myndighederne. Det kan kun påvirke et barn negativt at se sine forældre være bange. Kampen skal tages i en retssal ellers ville mit alternativ være en enkelt billet til sydamerika, eller et andet sted hvor jeg kunne leve i fred.

   Rune L. Hansen:
   De kjemper for livet og sin rett til ikke å bli ødelagt som mennesker og familie. Og de kjemper på vegne av alle og enhver.

   Morten Wilder:
   Sayuri Karen Pedersen Silao Sig mig, hvad er den mening med, hans far har også været narkodømt?? HVAD FAEN SKULLE DET BERETTET TIL EN TVANGSFJERNELSE??? eller prøver du bare at finde så meget lort som muligt?? hvem faen er du?

   Dori Jan Riiskjær Jensen:
   jørgen er en go far han var min genbo ude på dyssen på staden

   Sayuri Karen Pedersen Silao:
   Jeg har bare skrevet det der er står i pressen Intet andet , da det er det der stod i forbindelse med med deres beslutning ..

   Sayuri Karen Pedersen Silao:
   Da der var en der spurgte i tråden

   Morten Wilder:
   Jeg havde gjort det samme for mit Barn, det er 100% alle dem der ikke vil kæmpe for deres børn, burde fanme aldrig havde haft dem, det er da så ynkeligt det her, der er intet der beretter at man gå ind sådan og slet ikke når der er børn der, dertil er forældre situation 100% forståeligt også i den situation her og hvor Kommune har kørt i langdrag og trukket ud og har ikke vil lytte og hvor politiet, nu blot udføre mørkets lakajers arbejde, husk, det var også et job at gasse folk engang..... spørgsmålet er mere, hvor meget vil i selv finde jer i, hvis det var jer der stod der??? vil i stadig bare opgive eller spille med systemet?? og sige ja, jo og amen?? og hvem har lige råd til advokater når man ved fra andre sager det trækker i langdrag?? er der ikke så meget føling med hvad der sker i landet her eller?? Hjertet er gået tabt hos de fleste eller?? ja, mor system siger, så gør vi også.... fordi, det må være bedst sådan????

   Dori Jan Riiskjær Jensen:
   skriver en ting og hopper a tråden jeg har kun oplevet jørgen som en go kærlig omsorgsfuld pligtopfyldene far 100% ok , hader folk ska bruge hans fortid til at dømme ham , kik istedet på ham nu han kæmper for sit barn til sidste blod dråbe , som andrer ville gører han elsker sine børn

   Sayuri Karen Pedersen Silao:
   Der er da ingen der her på tråden har sagt eller nævnt at det var årsagen , og heller ingen har sagt at dette berettiger en tvangsfjernelse . Hvor læser du det ? Som sagt før er det bedste for et barn at blive hos deres forældre , så lad os håbe at de kan revurdere sagen ????

   René Nielsen:
   Jeg havde også kæmpet for min familie, men på en anden måde. De har i 15 måneder haft tid til at skabe en sag mod kommunen. Advokathjælp til børnesager er gratis som der også står længere oppe i tråden. Jeg havde ALDRIG hevet min familie ind i en direkte konflikt med politiet.

   Rune L. Hansen:
   Om noen av de har gjort noe kriminelt har de forhåpentligvis blitt dømt for det og har sonet sin straff. Det er ikke det dette handler om. Her handler det om andre kriminelle, ansatt i den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen, som meget grovt ulovlig og straffbart forsøker å ødelegge et barn, foreldre og familie. Og det på så forskjellige og mange måter.

   Morten Wilder:
   Helt enig Dori Jan Riiskjær Jensen Alt det medierne skriver og nu børns vilkår skriver, ihh det er så godt det der er sket og forældrene skal tage sig sammen?? SAY WHAT??? jeg har aldrig set nogen kæmpe så meget for deres barn som her, men, hvor de aligevel udstilles, det er et råddents samfund, men husk, det kan kun lade sig gøre fordi de fleste medmennesker, i realiteten er en flok får, der ikke tør at sige fra, eller at stille sig imod, Jeg er noget så rystet over endnu en af de sager her, hvor der intet sker og hvor vi blot kan vente på den næste igen og igen og igen, fordi, folket tror at det er systemet der er godt og altid vil det bedste......

   Dori Jan Riiskjær Jensen:
   100% enig morten

   Morten Wilder:
   Rene: De ting er prøvet også med dialog med kommune, osv. Jørgen har skrevet om sagen her i gruppen i en god del måneder

   Ilse Jeanette Johansen:
   Det værste er, at når systemet tager over - ender sagerne ikke altid lykkeligt. Og når de ikke ender lykkeligt, er der ingen der har ansvaret. Tvangsfjernelse bør kun være den aller aller sidste udvej. Giv mennesker ordentlige forhold at leve under - så "blomstrer vi allesammen. I dag bestemmer systemet - FORDI DE KAN - ikke alle har råd til advokat, for at beskytte sig mod det "løbske system. Det Sociale Nævn er nedlagt, nu kan man heller ikke klage.. At et barn må se virkeligheden på denne måde, er synd - men jeg ville have gjort det samme. Jeg har ingen respekt for vores "såkaldte" system - det har jeg set for meget til - hvordan nogle børn bliver svigtet, mens andre der har brug for hjælp, mødes med ignorance... Jegg krydser fingre for denne lille familie, at de må få deres ret..

   Maj Christensen:
   den her sag er en ommer !!! det er lolland kommune der har lavet fejl hele vejen igennem !!!

Det Sorte Register
59 minutes ago
BARNETS TARV ER I FARE

Af: Ole Christiansen
E-mail: ole@detsorteregister.info

   Drengen der I dag fylder 8 år og som I dag har levet under jorden med sin far måtte se langt efter en behagelig 8 års fødselsdag da politiet valgt at storme lejligheden på Amager i København. Hvor far og søn har levet under jorden for myndighederne i 15 måneder fordi at Lolland Kommune ville tvangsfjerne drengen fra sine forældre da kommunen ikke mener at forældrene kan tage sig af drengen selvom at drengen har boet sammen med sin far min mindst de 15 måneder de har lavet under jorden.

   Men sagen er fyldt med fejl for der er ikke lavet en forældreevneundersøgelse på faren og morens er alt for gammel udtaler familiens advokat Anders Brøndtved fra Advodan i Nakskov og fortsætter at det er helt forkert at det er Lolland Kommune der er handle kommune i denne sag og ikke Københavns Kommune hvor drengen bor og har folkeregisteradresse.

   Da politiet stormede lejligheden i formiddags anvendte politiet pebersprey mod faren og det endte også med at den 8-årige dreng blev ramt.

   Politiet har flere politibiler og betjente på stedet ligesom brandvæsen, ambulance og lægebil også er der. I tilfælde at det skulle blive nødvendigt siger politiets indsatsleder på stedet.

   Forældrene mener at de er blevet svigtet af systemet og er sure på både kommune, politi og politikere.

   Den 8 årige dreng har næsten ikke fået noget mad siden forældrene sikrede sig og drengen i drengens værelse i går formiddags ligesom de heller ikke har haft adgang til toiletbesøg.

   Lilland Kommune udtaler til DR Nyheder at de er glad for at drengen er fundet selvom at politiet og kommunen ikke har tænkt på barnets tarv i denne sag.
   Det har ikke været muligt for Netavisen at få en kommentar fra Lolland Kommune.

   Da politiet trængte ind i lejligheden var faren så frustreret at han truede politiet med en saks så betjentene trak deres pistol og deres pebersprey. Pulveret fra politiets pebersprey ramte faren men det hang i luften og trængte også ind på værelset hvor den 8 årige dreng var sammen med sin mor.
   Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Københavns Politi omkring sagen.

   I morges kl. 4 mente Københavns Politi at det var formålsløs at forhandle mere med forældrene at de valgte at skaffe sig adgang til det værelse hvor familien havde sikret sig. Her bliver begge forældre anholdt og drengen blev overdraget til Københavns Kommune som skulle assistere Lolland Kommune med at finde et midlertidigt sted til drengen indtil Lolland Kommune stod med en plejefamilie til drengen.

   Under hele sagen har drengens faster ansøgt Lolland Kommune at få drengen i netværkspleje men kommunen har aldrig svaret fasteren på hendes ansøgning men familiens advokat Anders Brøndtved fra Advodan i Nakskov har fået et afslag fra Lolland Kommune uden at kommunen har undersøgt fasterens muligheder for drengen.

   Der går rygter om at årsagen til at Lolland Kommune vil anbringe drengen er fordi at det er sagsbehandlerens veninde der skal have drengen i pleje. Dette er og ikke blevet bekræftet fra kommunens side da kommunen ikke ønsker at tale med Netavisen.

   Men sagen er også fyldt med fejl som Lolland Kommune ikke har tænkt sig at få rettet. Da hele anbringelsesgrundlaget ligger på en alt for gammel forældreevneundersøgelse og man har aldrig fået lavet en forældreevneundersøgelse på faren til drengen.

   I henhold til oplysninger fra folkeregisteret står drengen til at have adresse i Københavns Kommune men Lolland Kommune vil ikke lade Københavns Kommune blive handlekommune på sagen selvom at drengen har folkeregisteradresse i kommunen. Både Københavns Kommune og politiet mener at det er bedst at sagen bliver oversendt til Københavns Kommune men Lolland Kommune vil beholde sagen selvom at de ikke er eller kan blive handlekommune på denne sag sådan udtaler familiens advokat Anders Brøndtved fra Advodan i Nakskov til Netavisen

   Netavisen har flere gange været i kontakt med familien og har forsøgt at hjælpe familien hele vejen igennem også ved at få arrangeret at Netavisen – Det Sorte Register kom til København for at støtte forældrene og for at hjælpe dem i denne sag da familien gav udtryk for at de gerne ville have Det Sorte Register tilstede men da Det Sorte Register kommer tilstede ændrede familien mening og ville alligevel ikke have Det Sorte Register til hjælp i sagen.
   THE BEST INTERESTS OF THE CHILD ARE IN DANGER

   By: Ole Christiansen
   Email: ole@detsorteregister.info

   https://scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/p480x480/946006_166974280162710_1388107879_n.jpg

   Ilse Jeanette Johansen:
   der er ikke noget på linket, andet end ordet "Nyheder...

   René Nielsen:
   Morten, ja det ved jeg han har. Nu kom kommunen og politiet så på sporet af dem og de blev fanget i en lejlighed. Så må man kæmpe i retten i stedet. Jeg vil ikke træffe beslutning om hvem der har ret og ansvar i denne sag.
Jeg ville ikke skade min familie ved at tage en kamp med politiet for øjnene af min familie, men istedet sige okay, jeg tabte dette slag, nu må jeg så lægge en ny plan, og så tage en kamp i retten i stedet.

   Ilse Jeanette Johansen:
   Findes der andre links, har ikke hørt om historien før.. ?

   Sayuri Karen Pedersen Silao:
   Og hvem jeg er ? Lige nu har jeg fået et mærkat som en hjælper af mørkets lakajer 🔫

   Maj Christensen:
   Ilse - nu er teksten kommet med ind ...

   Rune L. Hansen:
   Systemets mennesker har ingen rett til å begå grove forbrytelser. Tvert om. Og hva har vel barnet gjort galt som skal kidnappes, fangeholdes, tortureres og straffes? Og foreldrene? Dessuten, det der og et slikt grov-kriminelt system kan mindre og dårligere enn nærsagt hvem som helst gi barn omsorg og trivsel.

   Morten Wilder:
   Rene: Det er så der jeg mener, man netop skader sin familie, ved ikke at kæmpe for den, men netop opgive og så tage rettens vej, det tager jo år det ved man og i den tid, der er familie osv smadret, så, tro mig, jeg havde gjort det samme og især hvis jeg viste de havde uret, tænk at stå der og du ved du gør det bedste og barn vil også være der osv, osv, men systemet vil noget andet?? vil du bare lade din familie blive splittet uden at få en reaktion også og gøre alt for at bevare den??

   Ilse Jeanette Johansen:
   Fejlen ved de grimme ting i vores samfund er netop, at ting skal Skjules - Nej, de skal skjules, -vore børn har ret til at se "samfundet i funktion" - SELVOM DET ER DE VILKÅR DE SKAL LEVE UNDER SOM VOKSNE - Vi skal ikke lukke munden på vore børn, ved at "forskønne sandheden - De har ret til at vide at deres far gjorde alt hvad han kunne - og at politiet er systemets hårdhændede håndlangere..

   Rune L. Hansen:
   De som angriper familien må politi-anmeldes, habilt straffe-forfølges og dømmes i henhold til reell lov og rett.

   Ilse Jeanette Johansen:
   *nej de skal ikke skjules, sorry.. mit hjerte er lidt i oprør, og jeg er lidt hurtig på tasterne - sorry

   Helene Menneske:
   Drengen har været udsat for et overgreb af systemet, og nu vil de have at han skal have tillid til dem, så de kan hjælpe ham ?
   Bare politiets tilgang til det her er et traume for et barn, hvad sker der for at man ikke går en mand eller to mand op og taler stille og roligt ? Men istedet afspærrer de hele området..
   De her forældre fortalte deres historie til medierne, det udnyttede de, det giver mig kvalme ! Bare den måde de fremstiller dem på
   Uanset hvad, så véd den her dreng at far og mor KÆMPEDE for ham, de stod ikke bare og så til.....
   Stor respekt herfra !!!

   Morten Wilder:
   Ilse Jeanette Johansen Du er ikke den eneste her  der har det med at være lidt oppe og kører, herfra er jeg rasende, også når man ved det med Karina sagen osv, osv og den sag fra Næstved der var, dog er løst nu og Oscar, med Victor, men aligevel osv, osv, sig mig, hvordan kan et folk bare lade alt det ske og stå til uden at reagere, er mit livs største gåde, større, end hvorfor vi er her.....

   René Nielsen:
   Morten, jeg havde også gjort som Jørgen, flygtet og gemt mig og så forsøge at få offentligheden til at indse hvad der sker. Men i øjeblikket hvor jeg bliver omringet af politiet ville jeg overgive mig, samle kræfter, lave en ny plan og så fortsætte kampen mod myndighederne.
   Jeg kender en del til at blive tilfangetaget.. Man har ca.15 min. Til at slippe væk, herefter bliver dine chancer mindre for hvert minut der går! :0/

   Rune L. Hansen:
   Å smiske for grov-kriminelle og håpe på det beste gir bare enda mere og videre grov-kriminell virksomhet og ødeleggelser. Og falske forhåpninger, dumhet, bagatellisering, perversitet og likegyldighet. Det er de modige og bevisste nok som våger og ser nødvendigheten av å protestere som skal respekteres og æres! Og de har egentlig ingenting å tape. Den skjebne de som angriper barnet og familien ønsker er tortur og ødeleggelse.

   Morten Wilder:
   Jørgen og familie, i har min den dybeste respekt og Jørgen, du er en mand af stor, stor ære.... jeg ønsker det bedste for jer også nu her og håber ikke i opgiver, hvis du/i har brug for at der kommer aktion/demonstration, så sig endelig til

   Ilse Jeanette Johansen:
   Den her dreng glemmer ALDRIG, hvad der skete. Men det hjælper ikke at vi fornægter sandheden, ved at skjule den for vore børn. Vi lever i en politistat. Skal vi udøve selvcensur, og fordreje sandheden. Jeg mener forældrene gjorde ret i at kæmpe imod. Det vil drengen også ALTID huske. Vi lever i en politistat - og jeg nægter at at censurere mig selv, og jeg mener ikke at børn tager skade af at se sandheden, det kan blive deres styrke i den sidste ende.. selvom det gjorde ondt.. Det er samfundets opgave at forhindre at den her slags situationer opstår..i stedet for forståelse, bruger de magt.. KUN FORDI DE KAN..

   Morten Wilder:
   Helt enig Ilse Jeanette Johansen

   Ann Gudmestad:
   Ikke bødlen gør mig bange,
   ikke hadet og torturen
   ikke dødens riffelgange
   eller skyggerne på muren
   ikke nætterne,
   når smertens sidste stjerne styrter ned
   - men den nådeløse verdens blinde ligegyldighed.

   Benthe Stensgaard Wacherhausen:
   Skal vi

   1) Oprette en facebookstøtteside for Magnus, hans forældre og familie ?

   2) Oprette en BEFRI Magnus event ? Fremsætte krav om : "BEFRI Magnus ØJEBLIKKELIGT ! BRING Magnus hjem til sin far og mor ØJEBLIKKELIGT !

   3) Oprette en underskriftsindsamling der linker til facebooksiden og eventen ?

   4) Skrive teksten på dansk og engelsk ?

   5) Dele eventen vidt og bred i Danmark, USA, Europa og andre lande via vores venner, relevante grupper og sider ?

   https://secure.avaaz.org/en/petition/start_a_petition/?source=splh

   Maj Christensen:
   god ide Benthe!

   Charlotte Olsen:
   Mine tanker er også hos familien. Jeg havde gjort det samme. Kæmper til det sidste som de gjorde. Dyb respekt til dem. Og drengen har nu set hvordan hans far kæmpede og stadig vil kæmpe . Og han har selv set hvordan systemet handler, og drengen har i de 15 mdr måske levet under jorden uden skole osv. Men han har haft det som blommen i et æg . De har passer så godt på ham. Mit hjerte bløder . Jeg kunne græde . Deres ønske er at ødelægge familier rundt om i Danmark .

   Rune L. Hansen:
   At vi skriver om saken her er også en demonstrasjon og protest. At den og de som har mulighet for det mere fysisk og nærmere støtter og hjelper familien vil forhåpentligvis også kunne være det.
   Og dessuten, at situasjonen og saken blir politi-anmeldt både til nasjonal myndighet og til inter-nasjonale myndigheter og medier.
   Forholdet til reell lov og rett er av konkret og avgjørende betydning angående slikt!
   Og ulovlige lover, lov-bestemmelser og avgjørelser, tillaget eller fulgt av hvem enn, lovliggjør ikke grov kriminalitet, - minst av alt i den offentlige forvaltningen.

   Maj Christensen:
   det skal lige siges at da jeg talte med Sussi i nat før politiet valgte at storme rummet de havde barrikaderet sig i - fortalte Sussi mig at politiet har nægtet journalisterne at tale med Sussi og Jørgen igår!!

   dernæst blev Sussi's advokat sendt væk af politiet på trods af Sussi bad advokaten blive der og var bange for politiet....

   Jørgen har slet ikke været i kontakt med sin advokat hele dagen igår !!

   Morten Wilder:
   : ( sygt

   Benthe Stensgaard Wacherhausen:
   Det Sorte Register:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=166974280162710&set=a.116603948533077.1073741830.100005504167766&type=1&theater

   Maj Christensen:
   vi ved endnu ikke hvornår Sussi og Jørgen bliver fremstillet idag - det har politi og dommervagt ikke oplyst datteren på trods af datteren lige har været forbi dommervagten !!
   Sussi's advokat har jeg været i kontakt med -han ved heller ikke hvornår idag Sussi fremstilles!!

   Benthe Stensgaard Wacherhausen:
   Advokat Anders Brøndtved https://www.facebook.com/profile.php?id=512628630&fref=ts

   Maj Christensen:
   dagen igennem har politiet sprøjtet kemikalier ind igår .. hvad er det for nogle kemikalier der er blevet brugt ???
   efter politiet gav magnus en flaske med vand blev magnus træt og faldt i søvn.. hvad var der i det vand der fik magnus til at falde i søvn ??

   Morten Wilder:
   Ja, det er helt vildt, der er virklig forgået ting der, som ikke lyder helt efter bogen, hvad end bog de følger, så er den noget umenneskelig og no heart at all. : (

   Helene Menneske:
   Der var en god grund til at politiet ikke ville have det filmet, det er helt sikkert

   Benthe Stensgaard Wacherhausen:
   Rune har du og/eller andre her fra gruppen mulighed for at lave et udkast til EN POLITIANMELDELSE med angivelse af hvilke paragraffer i menneskerettighedserklæringerne, børnekonventionen og i den danske straffelov som vi mener kommune, politikere, børns vilkår, Lisbeth Zornig, dr1, politiet m.fl. har overtrådt/tilsidesat og de overgreb de har begået mod familien, forældrene og barnet - psykisk og fysisk - mundtligt - skriftligt - og os som online vidner og fysiske vidner til overgrebene !

   Benthe Stensgaard Wacherhausen:
   Hvem vil indsamle alle internetlinks til avisernes omtale af sagen i en FACEBOOK-NOTE - i kronologisk orden - de nyeste øverst og de ældste links nederst ?

   Helene Menneske:
   http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/09/27/151141.htm

   Benthe Stensgaard Wacherhausen:
   NOTEN: https://www.facebook.com/groups/oplysning/doc/532173016852670/

   Morten Wilder:
   Lisbeth Zornig skal bare shhh og lytte efter forældre og hvad barn vil

   Benthe Stensgaard Wacherhausen:
   Ja, det vil være rart med alle de paragrafer for det, så man kunne lave sådan en
   Skal nok prøve og samle alt det der kommer op her med det og det jeg selv ser omkring, så. post endelig, hvis det er, så samles det her og så må jeg lige oprette en side uden for facebook med alt det på

   Helene Menneske:
   : (
   http://ekstrabladet.dk/112/article2108831.ece

   Benthe Stensgaard Wacherhausen:
   Forslag: Vedhæfte links til tv-udsendelser og internet-avisartikler i kommentarfeltet under NOTEN, således at dialogen i tråden kan fortsætte ?

   Helene Menneske:
   God idé, men har ikke tid til at sætte dem ind kronologisk... Skal jeg bare smide dem ind alligevel ? 

   Benthe Stensgaard Wacherhausen:
   Ja bare smid dem ind sådan som du finder dem Helene

   Helene Menneske:
   Må ikke mere lige nu, men der er et par artikler mere under den med Lolland kommune der står klar med et nyt hjem til drengen..

   Hanne Bob Simonsen:
   Tænker er her nogen som ved hvilken station de er anholdt på og er her nogen som tager godt imod dem når de løslades ?

   Maj Christensen:
   i første omgang har vi travlt med at finde ud af hvornår forældrene fremstilles i dommervagten idag.. for hverken dommervagt, politi eller advokat ved noget ..

   Helene Menneske:
   De skriver også at de regner med at de bliver varetægtsfængslede..

   Søster From Petersen:
   SKOD artikler på EB!! Ikke ET sted står der at de har talt med familiens advokat, så de kunne få den ANDEN side af sagen med også!! Skal det se ud som om at EB har Journalister???

   Benthe Stensgaard Wacherhausen:
   Mor: https://www.facebook.com/sussi.johansson.90

   Benthe Stensgaard Wacherhausen:
   Far: https://www.facebook.com/jydenmalm

   Benthe Stensgaard Wacherhausen:
   Barn: https://www.facebook.com/magnus.malmjohansson

   El Comandante:
   Den største menneskeret er at have ret til sit barn. Men ikke i Danmark... og slet ikke som far.

   Shafaqat ALi:
   http://www.politikerlede.com/politi.htm

   Brian Albrektsen:
   Det 'smukke' ved en oplevelse som denne, og flere andre uterligheder, er, at det går mere og mere op for folk, hvor sygt det system der egentlig skulle være til gavn for alle, faktisk er.
   Der er stadig en del som er så autoritetstro, at de tror på hvad som helst fra myndighederne.
   ELLER.. de kan være så autoritets angst, at de vælger at holde på, med de beslutninger myndighederne tager..

   Når det så er sagt.. så er 'myndighederne' rent faktisk borgere i dette land. Borgere der ( det er vel ok at sige) - desværre - er så indlært med hvad der er rigtig og forkert, at deres egen føling med intuition og empati, er blevet brændt helt af i den proces. De vil gerne fremstille sig selv som mennesker der er holistiske.. I deres stræben misser det blot totalt, hvilket er så hamrende tydeligt, igennem deres handlinger...

   Det skal ændres... Det hele rabler... : (

   Mike Hansen:
   Det er forfærdeligt hvordan vores samfund er blevet fordrejet, vi ved ikke bedre, men det gør staten og deres inkompetente håndlangere.
   Værre er vel at de færreste forstår alvoren i den politik som bliver ført imod os, med opbakning fra Demokratiet.

   Der skal mildest talt ikke noget til før du er stemplet indenfor denne kategori af og være uegnet til at tage hånd om opgaven som forældre.
   Hvem er de, til og beslutte hvad der er bedst for os?!

   Selv på de offentlige medier kører debatten imellem folket?!
   Hvordan kan de dog ikke se forbrydelsen som foregår imod os som mennesker?
   Størstedelen af vores demokratiske venner, mener tilsyneladende at det er helt okay at kommunerne & staten påtager sig rollen som overhovedet i familierne.

  Læger er tilnærmelsesvis blevet vores advokater, så man skal holde sig i god jord ved dem, så længe man har råd ...

   Charlotte Olsen:
   Tænk at nu er de alle sammen skilt fra hinanden. Ja hurra, de har virkelig reddet denne familie. Føj mann. Jeg kan slet ikke tåle det .

   Morten Wilder:
   JA, det er vanvittigt : ( sender de bedste tanker til dem

   Hanne Bob Simonsen:
   Jeg tænker meget på sussi`s datter som har skrevet fra sussis fb om hun er ok og om der er nogen som passer godt på hende og ikke mindst om hun tør stole på at hvis hun har brug for det at huske at ligge et nødråb op her i netværket ..

   Charlotte Olsen:
   Men er der nogen der ellers ved noget?? Har de været for dommer vagten?

   Charlotte Olsen:
   Korrupte svin . Aaaargh.

   Morten Wilder:
   Charlotte Olsen Ved desværre ikke mere, end hvad der skrives PT eller de opdatering vi har fået fra familiemedlem her i denne tråd : (
   Skal nok holde update på det, hvis mere kommer frem.

   Benthe Stensgaard Wacherhausen:
   Hvem ringer til Københavns Politi ?

   Benthe Stensgaard Wacherhausen:
   Er et grundlovsforhør åben for borgerne ?

   Morten Wilder:
   Jeg gjorde det tidligere i morgens, men det var kun for at fortælle dem hvad for nogen bødler de var : ) Men kan lige prøve her når jeg har spist

   Charlotte Olsen:
   Det hele sidder bare fast i mit hoved . Magnus som råbte i nat, og familien som bare har gjort alt for at holde på ham. Puha, de må have en grin smag i munden . Den mand som kom fra de sociale myndigheder med hans fine slip og jakke sæt. Føj. De er bare ikke blevet behandlet værdigt : (

   Hanne Bob Simonsen:
   Det afhænger af sagen og lovgivningen om sagen har det man kalder offentlighedens interesse eller kræves der som regel lukkede døre og nogen gange dobbelt lukkede døre... Politiet har ikke oplysnings pligt så der er ingen grund til at ringe med mindre man vil have en chikane sag på halsen men ellers en god ide ---- vil tro de bliver lukkede pga af hensyn til Magnus som de vil kalde det ..

   Brian Albrektsen:
   Jo større frustration der kan skabes på forskellige mærkesager, hvor grupper eller enkeltpersoner lider... desto lettere får de til at smække flere nye og uterlige love på banen...

   Hanne Bob Simonsen:
   Hmm. men det med at folk er engagret i det som kaldes en mærke sag kan jo meget vel også være med til at rykke en hel befolknings gruppe.. ja et land faktisk til fx en ny styre form.. Personligt mener jeg at vi har brug for person sager fordi vigtigheden i en personlig sag er vel at de sager flytter rigtigt meget af både meninger holdninger moral etik osv ..

   Morten Wilder:
   Mor er løsladt og Ja, Jørgen har vist fået 26 dage i varetægt indtil videre : ( VI skal have gjort noget ved det her kære medmennesker, fordi, ja, hvem er næst i rækken???

   Maj Christensen:
   så er moderen blevet løsladt her for lidt siden og fortæller at politiet har gennembanket Jørgen for øjnene af sønen i lejligheden og dernæst på politistationen - Jørgen blev kørt afsted med ambulance efterfølgende !!!

   hvorfor dækker løgnmedierne over politiet og hvorfor kommer den type oplysninger ikke ud til folket ????

   Morten Wilder:
   WTF : (  

   Benthe Stensgaard Wacherhausen:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=167061273487344&set=a.116603948533077.1073741830.100005504167766&type=1&theater
 
   Dori Jan Riiskjær Jensen:
   jeg knalder da helt ud ... va fanden har de gang i jørgen er helt uskadelig og så for an hans søn også ,er fuldstændig stum.

   Helene Menneske:
   Hvorfor er jeg slet ikke overrasket : (

   Maj Christensen:
   og så ovenikøbet på sønens fødselsdag Dori .. den dreng er traumatiseret for livet hvad fødselsdag angår!!

   Morten Wilder:
   Maj Christensen Ja og de prøvede på TV at gøre som om de 15 mdr han har været væk, var mere traumatiserede, det er for sygt, da han jo netop har haft det godt hos forældre, det er igen medierne og deres forbandet dobbeltspil og medløberi med det system de selv lever under der skal få de fleste til at acceptere det, nåå ja, det er nok også bedst, fordi, terrorstaten systemet, mener det er bedst, ja, det er bare indtil de står hos dem selv og deres egne familie........

   Maj Christensen:
   enig Morten men det ved du jo ; )

   Hanne Bob Simonsen:
   Det er ikke ok overhovedet den aktion - hvorfor fanden har man ikke tilbudt familien en anden tilgang til problemet fx pr brev sagt at nu ville man komme og tjække op på om alt ting stod godt til og man ville lave en revudering af hele sagen ; Meget underligt og dybt forargeligt lige frem at storme en lejlighed med en hel aktions styrke... : sidder hr og fru Jensen nu og tænker det er vel nok godt ?

   Ralf Thorsbo Larsen:
   - følger lige med her...

   Morten Wilder:
   JA, Hanne Bob Simonsen Det er som om man har ladet stå til, så man kunne slå til, igen for at staturer et eks. hvor man kunne havde hjulpet for længst med netop opsøgende arbejde for dem, så de fik det som de vil og ikke som systemet vil det

   Dori Jan Riiskjær Jensen:
   tv ka kneppe sig selv undskyld mig , men så et klip hvor jurnalisten sagde knæejten legede helt normalt med en anden dreng og kontaktede jørgen somen anden normal dreng , det da dobbelt moral der vil noget hvis de siger sådan nu... tror politiet skred ind fordi familien holdt ud og strizzen ikke kunne finde på flere gift trick ..

   Helene Menneske:
   Det her skal stoppe NU, det er lige så jeg dirrer af raseri. Stakkels barn, stakkels familie.
   Hvornår begynder vi mennesker at tro på hinandens forfærdelige historier istedet for systemets udlægning af dem.
   Nu er det vist på tide at det er systemet der skal bevise sin uskyld og ikke borgerne.

   Charlotte Olsen:
   Åh stakkels Sussi. Håber hun har nogen omkring sig. Man skal ikke se nyheder , medmindre man vil hjernevaskes. Der stod endda at drengen var blevet "befriet"????!!!! What the fuck?

   Helene Menneske:
   og kaldte forældrene for gerningsmænd : (  

   Charlotte Olsen:
   Som om de var seriermordere på flugt. Nej, de var på flugt fra systemet som ønskede at splitte dem . Og smadre deres til værelse . Jeg er så gal. Har været alle følelser igennem i dag.

   Ilse Jeanette Johansen:
   Det er så sygt og manipulerende som det kan blive. Forældrene burde sættes på fri fod straks..de er sgu' ikke forbrydere. Men det viser bare hvordan pressen går systemets ærinde ALTID.. det er til at kaste op over...

   Helene Menneske:
   Hvordan kan det være de beholder faren i 23 dage mere, er det for at skjule at de har banket ham ?

   Morten Wilder:
   Vi må her på Mandag lige fået skrevet til den kommune og få lagt pres på dem i alt det her, da de har ladet stå til, den måde det også er fremført på i Medierne osv, det skal også frem og endda at måske de medier har afsløret hvor de opholder sig, da de fandt dem et par dage efter tv havde bragt sagen og at de faktisk har givet Magnus peberspray i deres aktion og at Jørgen har fået nogen tæsk, selvom han har været presset og har forsvaret sin søn, så er det netop systemt der er kidnapperne her, det er 100% og igen, det her, hvem er næste?? hvorfor gjorde kommune ikke noget før?? det skal de ikke slippe af sted med at lege med en familie på den måde her

   Charlotte Olsen:
   Er der ikke noget man kan gøre???

   Morten Wilder:
   Jo, Vi kan netop dele og ligge det pres yderligere på, hvorfor de har trukket det ud og den måde de har gjort det på politiet osv, osv... det skal frem og så skal kommunen kimes og mailes ned om alt det her, det er en af de første ting der kan gøres, sker der ikke noget, må der aktionen til foran kommunen dernede og der må vi have nogen lokale til at hjælpe os, så.....

   Hanne Bob Simonsen:
   Er nu meget sikker på at han er overført til vesterfængsle.. Det kommer til at stå skidt til med Magnus far; dels pga af hans fortid.. men der vil helt sikker også komme tiltale med vold mod embedsmænd... Jeg tror desvære han får en lang dom.. Vi fanger generere vandvittig mange millioner....

   Charlotte Olsen:
   Er det Lolland kommune ?

   Morten Wilder:
   Ja, Charlotte, Men her imorgen laver jeg lige en, med de oplysninger der er samlet her som der kan sendes hvis det er og hvor man så også selv kan tilføje hvis det er

   Ilse Jeanette Johansen:
   De dækker sig under tavshedspligt - "Vi må ikke udtale os om konkrete sager" bla bla bla - Ufatteligt at ingen af vores "såkaldte velfærdssystemer politi/kommune tager familiens parti. Det viser bare at vi ikke kan bruge dem til en skid, hvis man er i nød..Stakkels familie, - det er på høje tid vi får samfunds-strukturen sat på plads, så så mennesker får 1.prioritet og alt andet kommer i anden række...

   Kangaroo Grandioso:
   er der blevet lavet en sag om det ? altså en i første omgang klagesag der så i sidste ende kan ende ved domstolene ?

   Morten Wilder:
   Kangaroo Grandioso Det ved jeg desværre ikke lige : (  

   Ilse Jeanette Johansen:
   En advokat koster 2500 kr/timen såkaldt effektiv tid - har de mon råd til det...

   Kangaroo Grandioso:
   tænker lidt det samme mht karina... det man kan gøre hvis man følger reglerne.. er at klage til kommunen over deres behandling.
   derefter når der enten er mangel på reaktion eller lign. klage til ankestyrelsen. derefter ombudsmanden derefter domstolene

   Kangaroo Grandioso:
   handler ikke om advokat.. ihvertfald ikke i første omgang.

   Ilse Jeanette Johansen:
   Sidder faren så bare i fængsel, uden nogen at tale med om sagen ? ? ?

   Kangaroo Grandioso:
   men vær opmærksom på at ankestyrelsen først varetager en klagesag efter der er blevet klaget til den instans man vil klage over samt at de har haft en tidsfrist til at reagere 4 uger.
   ved ikke lige mht politiet.. men kan lige prøve at undersøge det efter jeg har sovet lidt...

   Morten Wilder:
   Ja, Ilse : (  

   Maj Christensen:
   ja Ilse - faderen sidder i blodigt tøj og har ikke fået adgang til kontakt med sin advokat!!!

   Kangaroo Grandioso:
   det er ulovligt..

   Morten Wilder:
   : (

   Vibeke Jørgensen Smid:
   det i medierne ind på nationen direkte til thr@eb.dk

   Kangaroo Grandioso:
   så skal man have navne på de betjente der er indvolveret..

   Ilse Jeanette Johansen:
   For fanden da - han har ret til advokat, hvor sidder han henne..

   Vibeke Jørgensen:
   Der er retshjælp i nogle forsikringer

   Morten Wilder:
   Vibeke Jørgensen Sendte lige hele tråden her til mail der : )  indtil videre.

   Maj Christensen:
   Ilse - vestrefængsel..

   Melanie Datki:
   Sindsygt sag : ( Vidste ikke at det var så slemt : (  

   Hanne Bob Simonsen:
   At køre en børne sag er gratis for forældrene; det er så den ene sag: så bliver der en sag mod sussi der vil hun blive idømt at betale sagsomkostningerne hvis hun taber sagen (og det gør hun) så er der så sagen mod jørgen den bliver en meget " tung" dyr sag og den taber han og bliver ligeledes idømt sagsomkostninger så alt i alt bliver det flere hundrede tusinde så de er dømt til evig fattigdom... ( det her er ikke for at være grov men realistisk) Jeg er ked af det som i alle er ...

   Kangaroo Grandioso:
   ja hvis man ikke har råd til advokat er der retshjælpen. det er altid godt.

   Ralf Thorsbo Larsen:
   Kangaroo, i denne artikel;
   http://www.dagens.dk/krimi/familiedrama-p%C3%A5-amager-slut-for%C3%A6ldre-anholdt-i-nat

   "Afgørelsen om fjerne drengen er godkendt af både Ankestyrelsen, byretten og landsretten"

   Kangaroo Grandioso:
   auch...

    Ilse Jeanette Johansen:
   de må give ham en beskikket advokat så, der kan sørge for at hans basale rettigheder bliver overholdt... chok chok chok.. kan man anmelde politiet, for ikke at overholde regler.. desværre ved jeg alt for lidt om det hele..

   Vibeke Jørgensen:
   Det er ikke første gang lolland. Kommune gør dette

   Kangaroo Grandioso:
   hvad med drengen ?

   Kangaroo Grandioso:
   Ilse bestikkede advokater.. har jeg prøvet.. de er dyre og ineffektive

   Ilse Jeanette Johansen:
   ikke bestikkede ..men beskikkede.. er nogen systemet stiller til rådighed, men det er ofte ikke de skarpeste..

   Kangaroo Grandioso:
   anyway... det er rimelig vigtig hvorfor.. drengen bliver fjernet.. lige at få det med også.

   Kangaroo Grandioso:
   jeg kalder dem bestikkede.. lol

   Hanne Bob Simonsen:
   Nej... Man bliver ved tvang pålagt en advokat- beskikket en - dog kan man selv vælge hvis man har en man har mere tillid til en den man får... Staten lægger så " pengen ud for en" og i har ret det er dyrt meget dyrt ovenikøbet når retsagen er færdig han man ikken engang ret til at få en uspedificeret regning man får bare et giro kort på xxx antal kroner...

   Ilse Jeanette Johansen:
   Manden er lost - hvad kan man gøre..

   Kangaroo Grandioso:
   vil undersøge imorgen eller nærmeste fremtid hvad processen er for at klage over politiet.. engang når jeg er færdig med at skrive min egen klagesag til ankestyrelsen mht sagsbehandling...

   Ilse Jeanette Johansen:
   som uvedkommende har man ikke engang ret til at få svar på noget somhelst...

   Kangaroo Grandioso:
   nej.. ikke medmindre familien giver en samtykke til at varetage sagen. altså fuldmagt eller lign.

   Ilse Jeanette Johansen:
   En ting står i hvert fald lysende klart nu - systemet har alt for meget magt. Det skal stoppes, -

   Kangaroo Grandioso:
   men selv der.. kan familien selv gøre utroligt meget hvis de får hjælp udefra og derefter laver deres egen sag.

   Kangaroo Grandioso:
   ja vi lever i et feudal styre der går under repræsentativt demokrati...

   Hanne Akua Rasmussen:
   Det er jo tankevækkende, at det foregår på denne måde. Der må være noget galt med sagsbehandlingen, siden man ikke har kunnet tale sig frem til en fornuftig løsning. Denne oplevelse giver jo en hel familie traumer for resten af livet, og så skal systemet også tage hånd om det. Der er noget råddent i Dk, når man behandler mennesker sådan, og det gælder også de, som bliver sat til at udføre opgaven - behøver politiet bruge så meget magt i deres arbejde????

   Benthe Stensgaard Wacherhausen:
   15 timers tavshed fra DR Nyheder .... hvorfor har DR Nyheder mon ikke postet nyt på deres facebook-side om sagen efter at de hjalp politiet med at afsløre deres kilde/familien ... ?

   https://www.facebook.com/DRNyheder

   Benthe Stensgaard Wacherhausen:
   Jeg har skrevet følgende til advokat Anders Brøndtved i en privatbesked: "Hvordan kan vi som borgere bedst hjælpe familien Johansson nu og fremover til at få familiens ønsker opfyldt og blive en familie igen ?"

   Benthe Stensgaard Wacherhausen:
   Svar fra Anders Brøndtved: "Jamen jeg håber at vi kan bibeholde fokus på denne sag. Jeg har været i dialog med DR hele dagen, og bedt dem rette fokus på en netværksanbringelse hos Jørgens søster.Jeg håber at vi kan få Lolland kommune til at samarbejde om en netværksanbringelse. Det er det vigtigste for Magnus lige nu, og så vil det også hjælpe på forholdet mellem Magnus og hans søskende samt forholdet til Sussi og Jørgen."

   Morten Wilder:
   !

   Benthe Stensgaard Wacherhausen:
   https://www.facebook.com/events/162664610595824/

   Morten Wilder:
   Kit Mosegård Bruun - Sætter med hertil med svar : )
   Drengen har det fint, og har modsat hvad der står været til læge flere gange. Lægen er med andre ord ikke bekymret.
   http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/09/25/233157.htm

   Karima Hviid:
   Efter den fjernelse, han lige har oplevet vil han da med sikkerhed være blevet traumatiseret og familien vil få deres kamp med at bevise at det ikke var dem, som var årsag, hvis det forholder sig sådan. Nu starter det sande Kafka.

   Kit Mosegård Bruun:
   Ja; det er tragisk.

   Johnny De Vulcan:
    ... der er ellers kommet bestemelser om a BARNET skal spørges om det vil være hos mor eller far ,f.ex.-og inddrage banet mere,da det barnets fremtid og frie valg der er det naturlige.Det bør undersøges om politi-som i England-er impliceret i at skaffe børn til PÆDOFILE kredse.*

   Karima Hviid:
   Johnny har du noget link til det med England, som du vil dele?

   Johnny De Vulcan:
   ...der er MASSER på David Ickes side-der foregår SÅ meget derovre om det lige nu.-se også et par dage tilbage.*

   Johnny De Vulcan:
   ... politi kan ikke forbyde nogen at tale med pressen-det er KUN i FASCISTISKE lande det forekommer.*

   Maj Christensen:
   ja og det foregår i dk Johnny ...

   Hanne Bob Simonsen:
   http://boerneindustriens.blogspot.dk/

   Hanne Bob Simonsen:
   Ham her er ved at samle martriale om det ...

   Vibeke Jørgensen:
   jeg er lidt bagud i denne sag men her er noget også fra lolland se nederst hvor de også vil tvangsfjerne et barn, fra linket »Jeg vil godt understrege, at lægekonsulenter ikke kan underkende speciallæge- erklæringer, ændre diagnoser eller andre lægers udtalelser i det hele taget. En lægekonsulent kan tage stilling til, om der er sammenhæng i den helbredsmæssige dokumentation og f.eks. bede om en ny lægeerklæring, hvis der er uklarheder,« siger Inger Støjberg.

   Spørgsmålet er så, hvad eksempelvis Karen Larsen fra Lolland kan bruge ministerens udtalelse til? Hun er trafikoffer, men kommunen nægtede hende fleksjob trods lægeerklæringer på rygskader. I stedet kaldte kommunens læge hende psykisk syg og ville fjerne hendes børn.
   http://www.information.dk/224437

   Vibeke Jørgensen:
   jeg kender dem ikke måske en mulighed http://www.retshjaelpen.dk/

   Hanne Bob Simonsen:
   http://www.youtube.com/watch?v=J3BE7tK1R6A

   Vibeke Jørgensen:
   https://www.facebook.com/pages/Gadejuristen/207458445955535?fref=ts
   
   Vibeke Jørgensen:
   http://www.elmer-adv.dk/hvem-repraesenterer-vi/

   Karima Hviid:
   Johnny. Var selv i retten fornyeligt, fordi jeg havde søgt at beskytte min søn ved at være rejst med ham. I retten skulle jeg bruge to videoafhøringer, men fik den besked at politiet (der selv havde fortaget disse to videoafhøringer) netop havde destrueret dem.. Altså destrueret mit bevismaterialet..

   Johnny De Vulcan:
   ...der tænges til OPRYDNING i politiet inden de NEO-NAZISTISKE kræfter i etaten tager overhånd-hvilket det ser ud til at de allrede er godt på vej til.*

   Karima Hviid:
   ps. som udgangspunkt måtte jeg ikke føre disse to videoer som bevis, da Anklageren sagde at de ikke ønskede at der skulle komme noget frem, der kunne sværte X til. Da dommeren gav mig medhold i at politiet skulle udlevere videoerne, var de pludseligt destrueret.

   Johnny De Vulcan:
   ...hvilket skulle have resultert i afvisning af deres "sag" og reprimander ,mindst, af de uduelige poitifolk der var ansvarlige for beviser.*

   Karima Hviid:
   intet er sket!

   Karima Hviid:
   myndigheder synes at være fokuseret på overholdelse af regler og danske" problemer "i stedet for den bedste interesse for barnet. En fælles klage siger, at myndighederne ikke lytter og handler på rapporter om vold og misbrug. Trods rapporter og advarsler fra mødre, pårørende,
undervisere og læger, griber myndigheder og politiet ikke ind for at beskytte den bedste interesse for børnene, og beskytte dem mod vold. I nogle tilfælde gælder dette også
moderen, der burde kunne forvente beskyttelse mod vold og misbrug, men finder sig selv efterladt uden den fornødne støtte og beskyttelse. "

   http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCOMPARL%2BPE-514.768%2B02%2BDO
   www.europarl.europa.eu

   Karima Hviid:
   Dugfrisk fra EU:
   http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCOMPARL%2BPE-514.768%2B02%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FEN

   Charlotte Bjørn Poulsen:
   When the Nazis came for the communists,
   I remained silent;
   I was not a communist.
   
   When they locked up the social democrats,
   I remained silent;
   I was not a social democrat.

   When they came for the trade unionists,
   I did not speak out;
   I was not a trade unionist.

   When they came for the Jews,
   I remained silent;
   I wasn't a Jew.

   When they came for me,
   there was no one left to speak out.

   Charlotte Bjørn Poulsen:
   Advokat Gry Rambusch er vist en sej dame der kæmper for børnene..... er der nogen der vil kontakte hende. Jeg har meget andet kørende pt..... har ikke læst hele tråden:
   http://www.facebook.com/gry.rambusch?fref=ts

   Morten Wilder:
   Har sendt hende link til tråden her

   Charlotte Bjørn Poulsen:
   Hvis alle i gruppen giver et lille beløb kan vi betale advokaten ovenover.....

   Charlotte Bjørn Poulsen:
   Har også sendt hende et brev nu ....

   Klaus Nielsen:
   det er så sørgeligt
 
   Helene Menneske:
   Har i set den her ? : (
   http://ekstrabladet.dk/112/article2109076.ece

   Sussi Johansson:
   har se den hilsen sussi s datter

   Helene Menneske:
   Inkompetente skiderikker !!! De trækker en pistol med en dreng på 8 til stede på hans fødselsdag, hvor grusomt er det her ikke : (  

   Sussi Johansson:
   ja de jo sinsyg Bare tænk om at men ved ikke en gang hvordan han har det gør mig sku ked af det .. hilsen sussi datter

   Vibeke Jørgensen:
   se her i side 212 fra sundhedsstyrelsen funktionelle lidelser munchausen by proxy Det kan endvidere være vigtigt at understrege, at symptomerne
   ikke nødvendigvis forsvinder, men at målet primært er at styrke barnets og familiens redskaber til selv at mestre symptomerne. Disse behandlingsprincipper forudsætter til en vis grad, at forældre og barnet accepterer psykosociale faktorers rolle for vedligeholdelsen af symptomerne, og at de reducerer deres opmærksomhed på selve symptomerne. Det kan være nemmere at opnå denne accept og reorientering, hvis familien tidligt i forløbet introduceres for en multifaktoriel symptomforklaringsmodel, frem for at barnet via et længere udredningsprogram bliver fastholdt i en passiv sygerolle.
   Hvis det primære problem er sygeliggørelse af barnet, skal der være en særlig opmærksomhed på  forældrenes sygdomsopfattelse og eventuelle helbredsangst. Anerkendelse af deres bekymring for barnets symptomer og eventuel frygt for fysisk sygdom er her særlig vigtig for behandlingsalliancen. Differentialdiagnostisk i forhold til medicinsk børnemishandling (Münchausen by proxy), hvor forældrene med vilje påfører barnet skader og sygdom, kan være svær. I disse tilfælde er det særlig vigtigt, at den sundhedsfaglige person er opmærksom på at beskytte barnet mod unødvendige og potentielt farlige undersøgelsesforløb

   http://www.sst.dk/publ/Publ2013/07jul/SkolesundhedsarbHbog2udg.pdf

   Vibeke Jørgensen:
   http://web.archive.org/web/20000518035446/http://www.auh.dk/cl_psych/dk/index.htm

   Vibeke Jørgensen:
   http://www.funktionelle-lidelser.dk/funktionelle-lidelser/er-fl-en-reel-sygdom.aspx

   Helene Menneske:
   Ja, stakkels lille fyr, helt forvirret og alene : (
   En anden ting jeg virkelig gerne vil vide er om de har puttet noget i hans vand, og hvis i så fald hvad ? Men det umuliggør de jo. De gør det de er bedst til, at dække over egne fejl og hele det etablerede system hjælper til, føj !!!
   Vibeke, jeg kan ikke få lov at se dine links..

   Vibeke Jørgensen:
   Helene se den fra sundhedstyrelsen vedrørende børn funktionelle lidelser det vigste

   Helene Menneske:
   Men én ting er sikkert, han véd hans forældre elsker ham og vil kæmpe for ham. Havde de bare "samarbejdet" så havde han været i tvivl !

   Vibeke Jørgensen:
   Helene Menneske sendt pb men se det skriv fra sundhedsstyrelsen på 430 sider side 212

   Helene Menneske:
   : ( For dulan. Det er ikke nok med en advokat, vi ser det hver gang. Der går for lang tid, og så er det lige pludselig synd for barnet at sende det tilbage til forældrene og ændre på forholdene en gang til. Jo længere tid at barnet er adskilt fra forældrene jo mere umuligt er det at få barnet hjem !!

   Helene Menneske:
   Men jeg har hørt at en frivillig anbringelse skulle gøre det endnu sværere at få barnet hjemgivet, nogen der ved mere om det ?

   Justine L Nielsen:
   Nej for fanden da.... Er der noget vi kan gøre???

   Sussie Petersen:
   Så fat det dog alle jer derude. Vi lever i en politistat. Det her er ikke en usædvanlig sag og politiet optrapper det. Det ligner ikke noget, at skræmme livet, af børnene på den måde. Men de er skide lige glade. De elsker det og øver sig derpå på denne måde på værre sitiuationer, de er kolde i r.... De skulle skamme sig skulle de, føj.... føj Jeg undrede mig også over, at den journalist (hvis det er samme historie) der havde talt med dem, afslørede på tv, at politiet bare kunne gå akterne igennem, når hun kunne finde dem på den måde kunne pol. også. Det er groft. Journalister har tavshedspligt og plejer, at gå i fængsel for, at beskytte deres kilde. Nye tider, med vattede journalister, eller kunne hun bare ikke holde sin kæft... Efter hendes udtalelse var det kun et spørgsmål om en dag eller to....

   Justine L Nielsen:
   Snak pænt

   Morten Wilder:
   Der er så mange ting i den sag her der ikke er som det skal være, først, så lader man en familie være på flugt i 15 mdr uden at lytte til dem, det næste er, hvorfor lytter man ikke efter dem 1. pga far og mor? 2 eller pga barn?? de har set sig sure på forældre og for ikke at stå med en nu Brønderslev sag, som Lolland også var udgangspunkt for, for netop ikke at have reageret, ja, så tør de ganske enkelt ikke i den sag her, fordi, de er bange for at komme i det søgelys igen, men, som set, så er de kommet da, de har trukket i langdrag og har kunne hjælpe familie med de tilbud der har været fremme, også fra familie side, det næste er så, at de selv har tilbudt at søn, kan komme i pleje hos noget familie og det må da være det optimale, så hvis det endelig er for familien, lige PT

   Anders Mokin:
   "Two sides of every story" som man siger .. Tror da ingen havde ønsket at drengen skulle se de ting han så, da politiet trængte ind i lejligheden. Er slet ikke noget en dreng på hans alder skal opleve. Men når jeg kigger på den her diskussion ser jeg mange komme med en masse meninger og udtryk, men tager egentlig lidt mig selv i at tænke, hvordan i kan komme frem til de ting. I kender jo heller ikke til HELE sagen/sandheden og hvad der egentlig er forgået forud for alt det her? Tror man skal passe på med kun at skyde skylden mod myndighederne, som jeg indrømmer laver mange fejl ved eksempelvis at tage denne sag i langdrag. Men måske man skulle lade vær med at lave alle mulige konklusioner, før det egentligt bliver belyst hvad der helt realt er forgået?

   Benthe Stensgaard Wacherhausen:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=577889862270185&set=a.420571371335369.105778.420435181348988&type=1&theater

   Benthe Stensgaard Wacherhausen:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=577902572268914&set=a.420571371335369.105778.420435181348988&type=1&theater

   Benthe Stensgaard Wacherhausen:
   Underskriftsindsamling: http://goo.gl/MQ9VyK (engelsk sproget)

   Anders Mokin:
   Tankevækkende quotes, men de fortæller jo ikke noget om sandheden til denne sag? Kender du sandheden Benthe? Ellers falder de jo mildt sagt til jorden.

   Ilse Jeanette Johansen:
   ansatte på kommunen skal holdes ansvarlige for deres beslutninger. Som det er nu, kan de gøre som de vil. To gange har min kommune skræmt røven ud af bukserne på mig, fordi jeg ikke ville godtage deres tilbud, - dels ved at sige de ville tage min forældre-myndighed og siden mit værgemål. Begge dele mislykkedes for dem, men de slog mig total i gulvet. Det er jo ikke seriøst, når de prøver at lave løsninger ved tvang. De arbejder helt forkert, - de skal søge familiens behov, frem for at presse DERES løsninger ned over folk. Jeg er heldigvis som en frisk fanget rødspætte - jeg spræller er glat og ingen bryder sig om at røre for meget ved sådan én. - Der er brug for at alle fejl kommer frem i lyset -også for alle dem der ikke magter at tage kampen, men bliver over-rumplet af kommunens un-fair metoder. Den her familie skal have de bedste løsninger. Tænk - kommuner har noget der hedder "Oplysningspligt" - som de ikke bruger ret meget - der skal de oplyse om, hvilke muligheder man har. Min kommune (Brønderslev) fik et hak i tuden, på den bekostning, siden jeg fik advokat på. Jeg har stadig advokat på, og mine banklån vokser uhæmmet - men det er vilkårene idag, hvis man ikke skal massakreres af systemet.

   Sussi Johansson:
   jeg har idag snakke med døgnvagten og har fårt oplyst at magnus er på et opholdssted
   og han er ikke blevet tilset af en læge og bliver det først engang imorgen...

   vestre fængsel vil ikke oplyse mig hvordan jørgen har det og mener ikke at jeg har krav på at vide det på...

   Morten Wilder:
   Har delt her Benthe Stensgaard Wacherhausen og i de andre tråde der er delt herfra.
   http://www.godlikeproductions.com/forum1/message2367930/pg1

   Anders Mokin:
   Kan kun give dig ret Ilse mht at kommunerne har tendens til at presse deres beslutninger ned over et individ, fordi det måske stiller kommunen bedre økonomisk osv. Man burde bare ikke se på økonomien, når det omhandler hvad der er godt for et menneske. Tingene skal selvfølgelig køre rundt, men vi er alle mennesker, laver alle fejl. Og det skal man også kunne stå ved, også selvom man gemmer sig bag en autoritet. Men vil nu mere forholde mig til den her sag, da det er den som diskussionen omhandler. Hvad der er sket andre steder har jo intet med den her sag at gøre. Syntes enkelte burde forholde sig mere objektivt. før andet er bevist. Når så det er belyst hvad der er op og ned, kan man jo passende komme med sine konklusioner.

   Ilse Jeanette Johansen:
   Mennesker er kommunernes "rå-materiale - vidste du at kommunen får 70000 kr, for at aktivere en ung og aktiveringsstedet for 30000 kr. Derfor jagtes de unge rundt i dette cirkus, indtil de går ned med stress og dårligt selvværd, og tvinges på lykkepiller så de kan tage nogle flere ture i manégen.. Systemet stinker, på alle måder..

   Ilse Jeanette Johansen:
   Uanset hvad der er sket i fortiden, burde den pågældende kommune give frit lejde til denne lille familie - og gøre deres bedste, for at skabe en fremtid for dem - men nu er det blevet et "rykkeri om hvem der har ret.. Spild af familiens tid.. kommuner ejer ikke mennesker, vi betaler deres løn, - nedlæg lortet hvis det ikke virker.. så må vi hjælpe hinanden...

   Morten Wilder:
   Anders Mokin Du kan prøve og læse de links der er lidt nede på siden her, hvor de har samlet dem, de har lagt og hvor man kan hører familien osv, sige deres ting....
   Man har gjort det her, fordi man frygter en gentagelse af Brønderslev sag, hvor de ikke gjorde noget, så her vil de stå fast, så de ikke kommer i bad standing, men, det er de allerede, netop fordi de har trukket rundt med en familie på den her måde og hvor man har kunne yde dem tilbud, eller den form for hjælp med at se om de kunne klare det, hvor man havde en slags "sammenvær" med familien i et stykke tid

   Og især med de pres de folk der har disse sager også er under, så er det igen herfra, ikke for sjovt man vælger at gå under jorden med sit barn i 15 mdr, hvis det er man ikke mener, man kan varetage det og så også dem der har boet op af dem, siger godt om dem også og der var fint kontakt og de har forbedret sig vildt meget med sønnen, så.... herfra er min støtte til den familie der 100% da de har været åbne om alle sider, også at de måske ikke har gjort det godt nok, dertil er vi mennesker og har ret til fejl, derved lærer vi også, her tror systemet at de har ret, men ser ikke de smadre blot endnu mere......

   http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/09/28/213407.htm

   Anders Mokin:
   Har du nogen kilde mht til staten skulle betale kommunerne dette enorme beløb for dette? Ikke at det har noget med det her at gøre, men lyder spændende hvis sådan noget kan finde sted. Ja, alle fortjener en chance men hvis drengen har været udsat for omsorgssvigt og lever i et uegnet miljø, er det så ikke bedst for ham at vokse op i mere trygge rammer? Er ikke rart for nogen forældre at indrømme, hvis ikke man kan tage vare på sit barn. Men nu er det jo mere hvad der er bedst for barnet, som man skal tænke på.

   Ilse Jeanette Johansen:
   Ikke ud over at en ung aktiveret har fået det oplyst af sin kommunale kontakt-person.. men jeg skal gerne søge

   Klaus Nielsen:
   det er altid bedst for barnet og især i denne at være hos sine forældere eller er du helt NWO parat?

   Morten Wilder:
   Kit Mosegård Bruun - Sætter med hertil : )
   Anbragte børn: Drengen vil i skole som sine kammerater, det er jo ikke fordi de ikke ved han har gemt sig, de kan bare ikke finde drengen.
   Synes ikke godt om længere · 1 · 26. september kl. 11:39

   Hilde Buys Det kommer han ikke som anbragt. Det var min drengs højeste øsnke men kamarater er nu just ikke det der er 4 år ældre end ham ... han savner jævnaldrende ... og har lige været 14 dages isolations adfærdsbehandling igennem - noget som jeg troede blev afskaffet i det her system!

   Ilse Jeanette Johansen:
   Det er ikke altid kommuner prioriterer tingene lige højt, for nogle år siden, gik der her i mit område tre børn uden skoletilbud.. med kommunens vidende.. men "kommuner gør aldrig fejl" og det kommer aldrig frem i lyset..

   Anders Mokin:
   Klaus - Selvfølgelig er det bedst for et barn at være hos sin familie. Men hvordan kan du udtale dig om det i denne sag især er vigtigt? Du kender jo absolut INTET til forholdene han har levet under. At du så samtidig har brug for at knytte det sidste i kommentaren med NWO er jo bare til grin.

   Klaus Nielsen:
   du aner sgu da ikke en pind om jeg kender Jørgen så stik pipen ind

   Klaus Nielsen:
   det er dig der intet ved husk lige det i dine 15 min fame

   Morten Wilder:
   Man kan læse om det meste her, fra familiens side også.

   http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/09/28/213407.htm

   PS Anders Mokin Jørgen, som er far har skrevet herinde i måneder om denne sag, så derfor vi kender den også det lidt bedre nogen af os og igen, der er ikke lagt skjult på, at de har haft det svært.... dertil, skal man også som familie have den mulighed for at rette op igen og ikke bare holdes hen, som er sket i sagen her, derfor de også har været under jorden i 15 mdr.
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202149916256119&set=p.10202149916256119&type=1
   Morten Wilder's photo.

   Maj Christensen:
   http://www.youtube.com/watch?v=HY9YmtkZcD4

   Anders Mokin:
   Ved du hvem jeg kender da? Nej, vel! Så vi lie vidt. Jeg påstår ikke jeg ved noget hvis du fulgte med i debatten. Er nærmere objektiv. Du er jo bare personlig, hvilket jeg ikke gider bruge tid på. Hold dig til debatten i stedet!

   Klaus Nielsen:
   det der er en debat for dig er virkelighed for andre og ikke nogen sjov debat

   Anders Mokin:
   Hvorfor tror du jeg derfor siger man IKKE skal drage forhastet konklusioner? Det jeg skriver er at du skal holde dig til den debat du selv deltager i og lade vær med at være personlig?

   Klaus Nielsen:
   kunne det være jeg udtalte mig skråsikkert fordi jeg netop kender dem ?

   Morten Wilder:
   Så læs de ting der er lagt, hvis det er : )

   Klaus Nielsen:
   tilbage til rl puha det her net

   Dori Jan Riiskjær Jensen:
   hoved sagen er ikke om man kender eller ej, men ka se om den sag her er helt ude i hampen , systemet har spillet totalt falit her ,på en familie som på trods alt har valgt at stå frem og so to speak fight back, det har jeg stor respekt for , og håber andrer , vågner op og ser tingene klart .

   Anders Mokin:
   Klaus - Du siger du kender familien, og det respektere jeg også. Men hvorfor mener du ikke drengen skal fjernes fra familien?

   Morten Wilder:
   Enig Dori Jan Riiskjær Jensen !

   Ralf Thorsbo Larsen:
   Anders M., vi er ikke helt uenige i, at man skal være forsigtig med at drage forhastede konklusioner. Men selvom/på trods af, at du tilkende giver ikke at vide noget (særligt) om sagen, så fremstår det du skriver (for mig) alligevel som en mistænkeliggørelse af familien...
   Jeg skrev sådan her igår;

   "Men selvom vi ikke VED alt om familien/forløbet, kan jeg stadig mene, at meget tyder på, at Lolland kommune har gjort helt utilstrækkeligt arbejde med familien m.h.p. et samliv. At også på dette område spares (særlig på forebyggelse/vejledning) alle steder. At alle (familie)sagsbehandler, alle steder, har (mange) flere sager end de kan overskue/"håndtere". At disse sagsbehandlere ofte/oftest er underlagt (ulovlige) "skuffecirkulære"/politikker, som umuliggør/"forkrøbler" sagsbehandlerens muligheder - for at varetage børns/familiers tarv/velbefindende...
   Lolland kommune er berygtet i denne forbindelse."

   Ralf Thorsbo Larsen:
   Ander M., det simple svar på dit spørgsmål til Klaus er, at drengen "hører hjemme" hos sin familie. Det er, som det helt åbenlyse udgangspunkt, dér han bør være...

   Anders Mokin:
   Kan sagtens følge dig i det du skriver Ralf, men føler ikke jeg mistænkeliggør dem, og i hvilken sammenhæng? Ja, og er jeg ikke uenig i at et barn gør, men hvis der er tale om omsorgssvigt osv. Er det så ikke meget forkert at han opholder sig der?

   Dori Jan Riiskjær Jensen:
   Anders Mokin hvorfor fortæller du ikke barer dit synspunkt og hovorfor i stedet for at kredse som en kat om grøden,det ville værer intressant

   Anders Mokin:
   Dori Det har jeg jo allerede gjort, og det er at man ikke kan tillade sig at konkludere på noget, man egentlig ikke ved med sikkerhed. Du ved jo ikke hvad der er op og ned på det. Eller gør du?

   Morten Wilder:
   Anders Mokin igen, læs alt om det her fra dem selv af og hvad andre har at sige. : ) også fra systemet

   http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/09/28/213407.htm

   Ralf Thorsbo Larsen:
   Anders M., der sker forfærdelige ting derude, så det er naturligvis ikke for enhver pris...
   MEN lige præcis "omsorgssvigt" er et ulideligt gummibegreb, som (også) misbruges af systemet (ofte i f.m. en form for økonomisk kalkule (cost/benefit-analyse)...
   Jeg anerkender ikke dit spørgsmål - som konkret...

   Helene Menneske:
   Den video "Det sorte register" er enorm vigtig at få delt. Godt der stadig findes mennesker med hjerte. Hvis du ser den Anders, kan det være du får et lidt bedre fornemmelse af hvorfor. Man skal aldrig fjerne et bar uden at forældrene får en chance (som de endda selv har bedt om) for at vise at de kan varetage forældrerollen.

   Morten Wilder:
   Hvis man tror det er for sjovt man går under jorden med sit barn i 15mdr fordi man ikke kan finde ud af det, så tror jeg man må revurdere hvordan folk reagere og hvad de vil gøre for sit barn, når det går op for dem, at der er nogen efter deres børn, i dette tilfælde "systemet" sæt dig ind i situation også for dem af, dertil, burde de havde haft de chancer her, læs

   Anders Mokin
   Læs herfra artikel af. PS navne er fiktive her, da de ikke var fundet her

   De er begge førtidspensionister og har hver for sig fire voksne børn med andre partnere. Børn, som har haft en hård opvækst. Det lægger de ikke skjul på og erkender, at Sanne ikke magtede at få Kasper i skole, da han begyndte i 0. klasse, at hendes lejlighed kunne ligne en "losseplads", og at Kaspers sprog heller ikke var alderssvarende.

   Alligevel kunne de ikke acceptere dommen. Til DR Nyheder fortæller de, at de begge følte sig uretfærdigt behandlet kommunen og derfor måtte tage det drastiske skridt.
   Ingen forældreevneundersøgelse

   Sanne og Flemmings kritikpunkter går på, at kommunen ikke undersøgte Kaspers trivsel og udvikling ordentligt, at Sanne blev stemplet ud fra en forældet forældreundersøgelse fra 1998, at hun ikke havde fået ordentlig støtte.
   http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/09/26/200356.htm

   Så er det netop igen

   1. Flemming håber fortsat, at myndighederne vil give ham en chance for at vise, at han godt kan tage sig af Kasper, men han tør ikke aflevere ham af frygt for, at myndighederne vil fjerne ham for altid.

   - Jeg vil svigte hans tillid. Han har jo tillid til mig som far. At jeg passer på ham og er der for ham. Det kan jeg ikke få lov til, hvis jeg går op og afleverer ham.

   2. Kasper og Flemming er gået under jorden. Flemming er særlig kritisk over for anbringelsen, fordi han ikke er blevet forældreevneundersøgt, selvom han og Sanne har fælles forældremyndighed.

   3. 14. august 2012

   Ankestyrelsen stadfæster Lolland Kommunes beslutning om, at Kasper skal anbringes. Ankestyrelsen skriver dog, at der skal foretages en forældreevneundersøgelse af Flemming inden for et år.

   4. 25. september 2012

   En chef i Lolland Kommune skriver til en chef i Ankestyrelsen og beder om råd i sagen. Hans spørgsmål går særligt på, at Flemming gerne vil have flyttet sagen ind til Københavns Kommune, så Københavns Kommune bliver handlekommune frem for Lolland Kommune. Flemming har nemlig sagt, at han gerne vil samarbejde med Københavns Kommune.

   og mere her om sagens forløb fra start

   http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/09/25/233157.htm

   Anders Mokin:
   Ja, omsorgssvigt kan tolkes forskelligt. Min pointe er bare at i ikke ved hvad der sker bag lukket døre. Morten tjekker dine links.

   Rosa Pihl:
   Anders Mokin- med mit sparsomme kendskab til sagen her, mener jeg at der er tale om en mor som har både har samarbejdet og pænt ventet på, et "tilbud" fra kommunen .. (et andet end anbringelse) ... Kommunen burde ifl loven forsøge med familiebehandling-støtte til drengen i skolen- indragelse af HELE netværket (dvs også familien) - praktisk støtte til forældre - osv og endelig en forældreevne undersøgelse - Alt sammen for at sikre barnets tarv SKAL dette gøres INDEN de overvejer anbringelse af drengen- eneste undtagelse er hvis der er tale om dissideret overgreb - altså en AKUT sit-og så skal ovenstående alligevel afklares hurtigst muligt således at netværkets resurser afdækkes og barnet kan ikke mister HELE sin familie .... Det har de bare "glemt" og vælger at anbringe udenfor familien ---- En familie hvori de ikke skulle kigge længere end til drengens far for at finde resurser og VILJE,til at hjælpe drengen ... Derfor er sagen grotesk!!!

   Vibeke Jørgensen:
   http://funktionellelidelser.dk/nyheder/

   Hanne Bob Simonsen:
   ( jørgen har det man kalder B.B. brev og besøgs krontrol)

   Benthe Stensgaard Wacherhausen:
   LØSLAD Jørgen og Magnus !

   Benthe Stensgaard Wacherhausen:
   Mere info her: https://www.facebook.com/sussi.johansson.90

   Benthe Stensgaard Wacherhausen:
   GENFORÉN familien Johansson NU !

   Benthe Stensgaard Wacherhausen:
   FÆNGSL de politifolk, AKN-folk og kommunale medarbejdere der medvirkede i de brutale, umenneskelige og helt helt unødvendige overgreb og psykiske og fysiske tortur imod Jørgen, Sussi, Magnus og alle omkringboende både den 27. og 28. september 2013 men også i de sidste 2-3 år som sagen formodes at have stået på !

   Ilse Jeanette Johansen:
   Det er snart kommunalvalg. Jeg ved af erfaring at man kan hænge en borgmester op, på kommunens fejl. Det bør udnyttes, de ryster nemlig i bukserne nå det har noget med tab af vælgere at gøre.

   Ilse Jeanette Johansen:
   http://www.youtube.com/watch?v=HY9YmtkZcD4

   Hanne Bob Simonsen:
   Sigtelserne mod Jørgen Gryden retsplejeloven 762 stk 2... Straffelovens § 215 jf 261 og § 261 jf 266 og § 119 ...

   Dori Jan Riiskjær Jensen:
   hvis der er nogen der kommer forbi vester i morgen og ka undværeren 50er eller en pakke smøger så bliver han nok glad det luner med lidt moralsk opbakning udefra eller et brev ell post kort , han har brug for det ,tro mig , gør det selv imorgen sidder han i iso nord syd øst eller vest blokken ? det rat at vide når man kikker forbi:)

   Ilse Jeanette Johansen:
   kom med en adresse - så kan vi sende pakker.. Er det tilladt, og får han dem ?

   Dori Jan Riiskjær Jensen:
   tror det men der er bb kontrol så ingen sjove pakker

   Dori Jan Riiskjær Jensen:
   håber på maj evt ved det

   Hanne Bob Simonsen:
   Man må ikke sende mad vare og elektronik penge er ok og det bedste er 50 kr sedler fordi der er max beløb på hvad man må have i kontanter

   Dori Jan Riiskjær Jensen:
   det det jeg skriver penge og tobak postkort tv ksa han leje derinde

   Dori Jan Riiskjær Jensen:
   men det måfolk nok skrive privat om og ikke i tråd

   Hanne Bob Simonsen:
   Vigerslev alle 1 D 2450 kbh sv.. Hvad er Jørgen efter navn er det gryden ?

   Benthe Stensgaard Wacherhausen:
   Hanne Bob Simonsen hvis du har tid må du gerne lægge teksten fra paragrafferne ind her.

   Hanne Bob Simonsen:
   Ok

   Hanne Bob Simonsen:
   § 762. En sigtet kan varetægtsfængsles, når der er begrundet mistanke om, at han har begået en lovovertrædelse, som er undergivet offentlig påtale, såfremt lovovertrædelsen efter loven kan medføre fængsel i 1 år og 6 måneder eller derover, og

   1) der efter det om sigtedes forhold oplyste er bestemte grunde til at antage, at han vil unddrage sig forfølgningen eller fuldbyrdelsen, eller

   2) der efter det om sigtedes forhold oplyste er bestemte grunde til at frygte, at han på fri fod vil begå ny lovovertrædelse af den foran nævnte beskaffenhed, eller

   3) der efter sagens omstændigheder er bestemte grunde til at antage, at sigtede vil vanskeliggøre forfølgningen i sagen, navnlig ved at fjerne spor eller advare eller påvirke andre.

   Stk. 2. En sigtet kan endvidere varetægtsfængsles, når der foreligger en særligt bestyrket mistanke om, at han har begået

   1) en lovovertrædelse, som er undergivet offentlig påtale, og som efter loven kan medføre fængsel i 6 år eller derover, og hensynet til retshåndhævelsen efter oplysningerne om forholdets grovhed skønnes at kræve, at sigtede ikke er på fri fod, eller

   Rosa Pihl:
   http://www.koebenhavnsfaengsler.dk/Indlevering/%C3%A5bningstider-2238.aspx

   Hanne Bob Simonsen:
   215. Den, som unddrager en person under 18 år forældres eller anden rette vedkommendes myndighed eller forsorg eller bidrager til, at han unddrager sig sådan myndighed eller forsorg, straffes efter reglerne i § 261.

   Stk. 2. På samme måde straffes den, der ulovligt fører barnet ud af landet.

   Hanne Bob Simonsen:
   § 261. Den, som berøver en anden friheden, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 år.

   Stk. 2. Sker det for vindings skyld, eller har frihedsberøvelsen været langvarig eller bestået i, at nogen uberettiget holdes i forvaring som sindssyg eller mentalt retarderet eller bringes i fremmed krigstjeneste eller i fangenskab eller anden afhængighed i fremmed land, er straffen fængsel indtil 12 år.

   Stk. 3. Den, som ved grov uagtsomhed forvolder en frihedsberøvelse af den i stk. 2 nævnte art, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

   Hanne Bob Simonsen:
   § 266. Den, som på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en strafbar handling, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

   Hanne Bob Simonsen:
   § 119. Den, som med vold eller trussel om vold overfalder nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år.

   Stk. 2. På samme måde straffes den, som, uden at forholdet falder ind under stk. 1, fremsætter trusler om vold, om frihedsberøvelse eller om sigtelse for strafbart eller ærerørigt forhold mod nogen, der af det offentlige er tillagt domsmyndighed eller myndighed til at træffe afgørelse vedrørende retsforhold eller vedrørende håndhævelse af statens straffemyndighed, i anledning af udførelsen af tjenesten eller hvervet, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling.

   Stk. 3. Lægger nogen ellers de nævnte personer hindringer i vejen for udførelsen af deres tjeneste eller hverv, straffes han med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder. Ved fastsættelse af straffen skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået, mens eller i umiddelbar forlængelse af at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted.

   Hanne Bob Simonsen:
   Han får en ordentlig røvfuld desværer og intet kan vi gøre...

   Klaus Nielsen:
   sikke et politi vi har men er ikke overrasket desværre

   Hanne Bob Simonsen:
   Jeg undre mig mere over hvor er BUPL ingen ahr udtalt sig om noget som helst... og hele danmark sidder og klapper af politiet..

   Benthe Stensgaard Wacherhausen:
   De offentlige ansatte der har lavet overgreb, vold, trusler m.m. mod Jørgen, Sussi og Magnus burde alle som minimum sigtes og straffes efter de nævnte paragraffer.

   Rune L. Hansen:
   Det hele og det meste av alt det der fullstendig motsatt lov og rett. De anklager for noe de selv har gjort og gjør.

   Klaus Nielsen:
   nej Hanne ikke hele danmark kun dem der lever i dr og tv2news manipulerede virkelighed

   Morten Wilder:
   Lad os håbe der tages højde for, hvad de også gjorde "forkert" og situationen.....

   PS jeg har tænkt mig at skrive det her imorgen og vil opfodre andre til det også, dog kan man selv vælge mere skal skrives, eller på en anden måde....

   Kære Lollands kommune, i sagen med drengen der har været eftersøgt i 15 mdr, syntes jeg i har udvist en meget dårlig omdømme og især omtale ang det her.

   Det pres der, har kun besværligt gjort det samarbejde der var åbnet op fra, via den nye kommune Jørgen var flyttet til og som han var villig til at gå med til, men som blev nægtet og at i ikke reagere på nogen af de ting og ikke sørger for at yde den hjælp til den familie her, har netop kun gjort det har udviklet sig til det, der er sket nu.

   Jeg håber inderligt at i vil lytte efter familiens ønske om, at kunne få det opsyn/hjælp, eller den mulighed at få sønnen i pleje hos Jørgens Søster, dertil burde i også have den menneskelighed og netop at se det fra barnets side, da det er tæt knyttet til familie her og især far, at i splitter mere nu, det går ikke.

   I har spillet en rolle, der har gjort det meget værre end, det burde havde været og hvor at, imødekommenhed og netop hvad er der af muligheder, er forlagt, fordi, nu skal det barn bare væk. Jeg håber igen at i revurdere hvad i har gang i

   Mvh

   Rune L. Hansen:
   Det trengs en skikkelig politi-anmeldelse, rettet mot de egentlig kriminelle.
   F.eks. med overskriften Politi-anmeldelse fra Menneskerettsaksjonen og herunder nevnte.

   Menneskerettsaksjonen og følgende mennesker og instanser * navn adresse > politi-anmelder hermed følgende enkelt-mennesker * navn adresse, med begjæring og krav om habil straffe-forfølgelse og dom i henhold til lov og rett, samt snarlig gjenopprettelse og med et krav om en rimelig erstatning.
   Politi-anmeldelsen vil bli gjentatt regelmessig og eventuelt utvidet hvis den ikke snarlig blir tatt til efterretning og får adekvat tilbake-melding.

   Rune L. Hansen:
   Forbrytelsene / lovbruddene - herunder:
   (For hver enkelt forbrytelse, navn adresse eller identifikasjon av forbryteren. Pluss beviser, vitneprov og saks-dokumentasjon.)

   Vibeke Jørgensen:
   her er det horsens der har gang idette møj http://www.bt.dk/danmark/advokat-utilgiveligt-hvis-det-er-sandt

   Ilse Jeanette Johansen:
   Desværre står offentligt ansatte uden for lov og ret.. de kan gøre som de lyster.

   Rune L. Hansen:
   Politi-anmeldelsen er åpen og tilsendes pr. i dag politiet * og følgende representanter for våre myndigheter samt masse-media nasjonalt og inter-naskonalt og efter behov inter-nasjonale instanser. Med forventning om aktiv hjelp i og for denne saken og dens krav i henhold til lov og rett.

   Rune L. Hansen:
   skisse - osv. etc. Mest og best mulig kortfattet og direkte og saklig adekvat relatert til hver enkelt lov-bestemmelse / forbrytelse.

   Kit Mosegård Bruun:
   Ilse: Hvorfor gør de egentlig det?

   Rune L. Hansen:
   Retten til familie, barn, foreldre og ekteskap er i Norge, Sverige, Danmark og flere andre land nu revolusjonerende i ferd med å bli fjernet, i regi av en smittsom og perverterende politisk mafia-virksomhet. Vidunderlige nye verden?

   Hva som tidligere har vært menneske-rett, menneske-rettigheter, natur-rett, folke-rett, straffe-rett og kristen-rett er i ferd med å bli tatt ifra oss.

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."
   Osv., osv.!

   Rune L. Hansen:
   De gjør det fordi de selv tror seg å være lov og rett og for karriære, premiering, makt, bagatellisering, likegyldighet, osv. Og noen kanskje bare for å få litt spenning eller litt ekstra betalt for kvelds-jobb, osv., osv. Den smerte og nød de påfører andre gjør ikke det minste som helst vondt. Tvert om.
 
   Ilse Jeanette Johansen:
   Kit, Offentlig ansatte må, håne, true, ignorere, latterliggøre m.m.m. uden det får koncekvenser. En sagsbehandlers ord, tæller mere end dit. Sådan er det bare. Lykkes det at komme igennem til dem med en kritik, skifter de sagsbehandler.. og henviser til "at det var den anden, der gjorde/sagde ditten og datten. Jeg har, fordi jeg har en autistisk søn, været igennem næsten alt, med kommunen - da, jeg i sin tid bad om tabt arbejdsfortjeneste, fordi min søn kræver mig hele tiden, sagde sagsbehandleren med slet skjult irone "om jeg da troede man skulle have penge for at passe sine egne børn" En del år efter blev jeg tilkendt 11 års tabt arbejdsfortjenestetilbagevirkende. Kommunen vurderede beløbet til 11000 kr. For 11 år. Det lykkedes mig ikke at komme igennem med klage, og jeg blev således snydt. Da jeg sagde at de trængte til at blive kigget efter i sømmene, sagde sagsbehandleren "Truer du mig.. og tilkaldte en mere af slagsen.. således blev jeg beskyldt for at true. Der er så mange episoder, at jeg kunne skrive en bog. Således har jeg en udtalelse på skrift, mellem sagsbehandlere: Hvad lavede Ilse før hun kom på bistandshjælp? - aner det ikke, hun har nok altid været på bistandshjælp." Jeg har fået aktindsigt i alle papirer, og det afslører tydeligt, at mange sagbehandlere, handler ud fra mere end det de er uddannet til. Vi har en hel gruppe mennesker der sidder i designer møbler og tror kommune-kontoret er deres private slot - og bestemmer over andres liv. Det er en skændsel, for det er os der betaler deres løn...

   Vibeke Jørgensen:
   se lige det sorte register kan ikke dele det der kommer en pressemeddelse

   Søster From Petersen:
   https://www.facebook.com/detsorte.register?fref=ts

   Kangaroo Grandioso:
   en lille detalje jeg godt kunne tænke mig at vide.. flyttede Jørgen reelt til kbh h kommune eller havde han stadig hans lejlighed i lolland kommune ? alt for lidt oplysninger om sagen selv med diverse links til at.. have reel akt indsigt jo... synes folk er overdrevent emotionelle uden at reelt vide hvad det drejer sig om.
   I det hele taget ser sagen ikke for god ud mht de 2 pensionisters historie.. forstår godt at kommunen vil gøre noget i henhold til barnets tarv... at de så måske ikke har, varetaget sagen i et godt menneskeligt perspektiv og at der har været manglende sagsbehandling af begge forældre, det må så være der trykket skal lægges.
   håber på en god menneskelig løsning.

   Rune L. Hansen:
   Det sorte register sin politi-anmeldelse kan og bør suppleres med en politi-anmeldelse som anmelder forbrytelsene både mot Straffeloven og menneske-rettighetene. Den vil også mere være på vegne av og for enhver og alle. Og de to politi-anmeldelser kan inngå i hverandre helt eller delvis.

   Kangaroo Grandioso, i kommentaren over her vil ha mere og flere forbrytelser overfor barnet, foreldrene, familien og samfunnet, - det er og blir feil vei å gå.

   Kangaroo Grandioso:
   ja jeg er heller ikke fan af det sociale system som er det nu..
   spørgsmålet kommer vel hen til.. hvornår en stat/samfundet skal gribe ind. hvad er vanrøgt og neglisering ?
   spørgsmålet er også.. hvad kan et samfund reelt gøre for at hjælpe en familie hvor der er misbrug/alkohol/medicin og sygdom indblandet... ?
   Som loven er nu i DK er det jo staten der varetager disse ting.. tilbage til det her med det sociale system...

   Rosa Pihl:
   Kangaroo Grandioso- Det eneste krav/appel om hjælpe, er at staten og kommunen følger LOVEN!!

   Kangaroo Grandioso:
   sådan noget her kan sagtens ske hvis loven bliver fulgt. det vigtigste i den her sag er barnets tarv..
   altså også hvorvidt de her forældre er gode nok som forældre. så vidt med alle linksne osv.. så har de begge børn i forvejen, kvinden har ikke kunne varetage forældre rollen før og ser heller ikke ud til at kunne her.
   det her med en stabil opvækst... det ligger ikke rigtigt i kortene vel...
   faderen hører man ikke så meget om.. andet end han også er førtids pensionist og at han har kidnappet sit eget barn...
det ville have været godt hvis der var mere dækning omkring ham.
   det eneste krav om hjælp går stadig tilbage til.. hvornår skal et samfund gribe ind overfor et barns neglekt/misrøgt ?

   jeg synes mest af alt det minder om en tragedie... stakkels barn... de 2 uduelige voksne samt systemet ikke har noget bedre at byde... ikke gode fremtidsmuligheder i det.

   Christina Poulsen:
   Han skal da hurtigt tilbage til familien. det er da ikke barnets tarv, at han er sammen med nogen, han ikke kender. Og så må de lukke hans far ud, han jo beskyttet sin søn.

   Kangaroo Grandioso:
   han har et misbrug.. der er da en grund til det her blev en sag i første omgang..
   at sige at det altid er i barnets interesse at være hos sin familie... det er idioti.. det kommer fileme an på hvor dysfunktionelt det er i familien.

   Charlotte Olsen:
   Hvordan kidnapper man sit eget barn ???? Haha

   Kangaroo Grandioso:
   ja.. sjovt.. nej..

   Ilse Jeanette Johansen:
   Fejlen er at vores system kommer forud for mennesker. Hvis en familie har problemer, så hjælp familien. Familien er et barns base hele livet. Tvangsfjernelse skal altid være ABSOLUT sidste udvej...

   Kangaroo Grandioso:
   Fejlen ligger vel i et socialt system i det hele taget.. vi burde have livets muligheder hvorefter hjælp er noget man har i et lokalt samfund så man kommer hinandens ved.
   alt den adminstration vi har kørende nu koster kassen.. det siges at mere end 5% administration i ethvert økonomisk system er for meget.

   Kangaroo Grandioso:
   når folks muligheder forsvinder og man bliver mere og mere afhængig af systemet.. det kan aldrig ende godt.

   Annette Gray:
   Ja, der findes jo også 'familie terapi' - hvor hele familien 'behandles' - det må da være det optimale at prøve først i den her situation (som ingen af os måske helt kender til) - men jeg kan ikke forstår hvorfor det at fjerne barnet er den først 'løsning' her.

   Charlotte Olsen:
   Ved bare de var en dejlig familie 

   Hanne Bob Simonsen:
   Børn er den nye penge industri : lad os tag en familie med et barn og lad os sige familien er det som blive kaldt socialt udsat . hvilket kan betyde hvad som helst : de bor fx i københavn så flytter de fx til lolland så sker der det at den kommune som de fra flytter har betalings ansvaret i x antal år dvs så kan lollands kommune lave en tvangs fjernelse som ca koster ml 700.000 kr og op efter som fra flytter kommunen skal betale lad os så sige at barnet kommer i familie pleje hvad koster ml 35.000 - 60.000 kr pr md dvs tilflytter kommunen tjener penge . rigtig mange af de børn generere rigtig mange mange millioner..

   Ilse Jeanette Johansen:
   Mange ting kan have ændret sig på 15 mdr. - og bare det at leve under pres fra "systemets ØJNE" er altødelæggende. Familien skal have sin chance, fortiden skal ikke hænge fast på os for-ever. Det er ikke fair.

   Ilse Jeanette Johansen:
   Jeg skal ud og handle nu. Jeg vil sende en pakke til faderen,.. Men jeg ved ikke hvad han hedder, ud over Jørgen !
   Nogen der kender hans fulde navn ?

   Sussi Johansson:
   Jørgen malm

   Ilse Jeanette Johansen:
   Tusind tak..

   Sussi Johansson:
   var så lidt hilsen sussi s datter

   Ilse Jeanette Johansen:
   Knus..

   Ann Gudmestad:  
   https://www.facebook.com/notes/anbragte-b%C3%B8rn/peberspray/10151699422029372

   Rune L. Hansen:
   Konkret hvilken lovlig lov-bestemmelse er det du tror de følger, Kangaroo Grandioso?
   Er det Barnekonvensjonens Art 7 p1;
   "1. Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Eller Art 8 p1:
   "1. Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding."

   Eller Art 18 p1:
   "1. Partene skal bestrebe seg på å sikre anerkjennelse av prinsippet om at begge foreldre har et felles ansvar for barnets oppdragelse og utvikling. Foreldre, eventuelt verger, har hovedansvaret for barnets oppdragelse og utvikling. Barnets beste skal for dem komme i første rekke."

   Eller Art 27 p2:
   "2. Foreldre eller andre som er ansvarlige for barnet, har det grunnleggende ansvaret for å sikre, innen sine evner og økonomiske muligheter, de levevilkår som er nødvendige for barnets utvikling."

   Eller Art 29 p1c:
   "1. Partene er enige om at barnets utdanning skal ta sikte på:
   (c:) å utvikle respekt for barnets foreldre, dets egen kulturelle identitet, språk og verdier, for de nasjonale verdier i det land barnet bor, landet hvor han eller hun eventuelt kommer fra og for kulturer som er forskjellige fra barnets egen kultur."

   Eller Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Eller Art 37 a og b:
   "Partene skal sikre at:
      (a:) intet barn utsettes for tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Verken dødsstraff eller livsvarig fengsel uten mulighet til løslatelse skal idømmes for lovovertredelser begått av personer under 18 år
      (b) intet barn ulovlig eller vilkårlig berøves sin frihet. Pågripelse, frihetsberøvelse eller fengsling av et barn skal skje på lovlig måte og skal bare benyttes som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom."

   Eller er det en annen lovlig lov-bestemmelse du sikter til?
   I så tilfelle, hvilken?

   Benthe Stensgaard Wacherhausen:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=423096574461706&set=oa.533081140095191&type=1&theater
   Vestre Fængsel
   att.: Jørgen Malm
   Vigerslev Allé 1D
   2450 København SV

   Tlf. 72 55 50 00
   Fax 72 55 50 02

   KRIM om brevkontrol:
   "Udgangspunktet er, at du har ret til at modtage og afsende breve. Politiet eller fængslet kan gennemlæse både modtagne og afsendte breve. Politiet kan blande sig, hvis du i brevet skriver om den sag, som du er varetægtsfængslet i. Du har ret til at skrive kritiske breve om for eksempel fængslet eller politiet. Du har også ret til at skrive til KRIM eller til pressen. Hvis politiet tilbageholder et brev, kan du straks få tilbageholdelsen indbragt for retten. Du har altid ret til ukontrolleret brevveksling med din forsvarer. Er politiet langsommelige med at censurere dine breve, kan det være en god idé at fortælle det til din forsvarer eller til dommeren, når du er i retten til fristforlængelser eller andre retsmøder."

   Christina Poulsen:
   Hanne Bob Simonsen - Skal det forstås, at kommunerne tjener penge på at fjerne barnet ? Hvorimod hjælp i hjemmet, tjener de ikke på ?

   Ann Gudmestad:
   Ja Christina Poulsen Dersom et barn anbringes, får kommunen statsrefution og plejefamilien betaler skat, men hjælp i hjemmet skal de betale fra kommunekassen.

   Christina Poulsen:
   Ann Gudmestad - " de " siger det koster penge at anbringe børn, det er jo så ikke sandt, det vi får af vide - Kommunerne tjener på det -

   Ann Gudmestad:
   I første omgang betaler kommunerne, så de lyver ikke direkte..

   Rune L. Hansen:
   Og virksomheten setter enormt med penger i sirkulasjon.
   Ja hva er ellers vitsen, når alle undersøkelser, studier og statistikker har vist at det går mye bedre for barna når de ikke blir kidnappet?
   Er vitsen å få penger og perverse mennesker villige til å kidnappe, fangeholde og torturere barn sysselsatt?

   Barnerov-industrien i Norge sysselsetter årlig flere ti-tusener årsverk og sirkulerer flere ti-tusener milliarder kroner!
   Bare i den såkalte Buf-etat 4 700 årsverk og i kommunene minst det samme.
   Og det selv om kidnapping, fangehold, mishandling og tortur av barn i Norge også er ulovlig og straffbart. Og av foreldre og besteforeldre også.

   De sysselsatte med slikt er ivrige efter å opprettholde og å utvide sine arbeidsplasser og ivrige efter å ikke bli straffe-forfulgt. De drifter og sysselsetter blandt annet en meget stor propaganda-virksomhet også.

   Her et bilde hvor de er ute og går 1. mai-tog i Norge for sine arbeidsplasser og for sin rett til å forbryte seg mot barna, foreldrene, familiene og sivil-beflkningen, lov og rett, for penger, makt og karriære i betaling:

   http://www.fontene.no/nyheter/article6886059.ecer
   Usikker skjebne for statlig barnevern
   www.fontene.no
   Bufetat står for fall når de borgerlige partiene inntar regjeringskontorene. – Det kan føre til mer rus blant ungdom på barneverninstitusjoner, advarer Jan Aarskog, konserntillitsvalgt for FO.

   Hanne Bob Simonsen:
   Jeg har forgæves prøvet at finden manden bag denne bolg men forgæves... Han virker som om at han har fingerne på pulsen ang det her Måske flere vil søge ham ? Ja så absolut de børn som bliver fjernet tjenes der rigtig mange penge på......... jeg har en fil ang noget andet men ved ikke om jeg skal ligge den op handler om det seksuelle overgreb på børn som er andbragte den jeg har fundet er godt nok fra 2007 eller vil en kikke den i en privat besked ?

   Ann Gudmestad:
   Du kan skrive til ham og han svarer under det han skriver på bloggen, han virker meget fin, men jeg får personlig røde knupper når nogen som ham stiller op i frimurergrej http://boerneindustrien.dk/index.html

   Helene Menneske:
   Har nogen hørt fra Gry Rambusch ?
   Hun virker godt gal i skralden i det her opslag...
   https://www.facebook.com/groups/oplysning/permalink/510497032353602/

   Benthe Stensgaard Wacherhausen:
   @Helene Menneske Opslaget er fra juli/august måned. https://www.facebook.com/gry.rambusch

   Benthe Stensgaard Wacherhausen:
   MJ skrev i en anden gruppe den 28. september kl. 15:51: "Ja, det er jo typisk politiet at opføre sig idiotisk. Så har de lige tænkt at de kunne lege at det var terrorister og lege at de trænede en rigtig aktion, som man ser det i amerikanske film ifb. med gidselaktioner. Det kan jeg lige forestille mig."

   Benthe Stensgaard Wacherhausen:
   8. millioner kr. ..... Så kan "Børns Vilkår" jo starte med at bruge pengene på at hjælpe Magnus hjem til sin far, mor og søskende øjeblikkeligt
   http://www.bt.dk/danmark/svigtede-boern-faar-hjaelp-til-at-foere-retssag-mod-kommunen
 
   Morten Wilder:
   Ja, det var derfor de var så vilde med at han blev fundet, fordi, så kan de netop fører nogen af de sager, så der er nogen advokater der kan "fører sager" også og tjene en god mønt på det
   http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/09/27/130127.htm

   Kangaroo Grandioso:
   Rune L. Hansen det ville nok blive behandlet i følge akt 18.1 sakt 27.2 primært, ud fra hvad du har delt. altså det her med barnets tarv og barnets fremtidige muligheder.
   Men ja jeg ved godt systemet i de absolut flest tilfælde ikke kan give et bedre tilbud alligevel. då man så i stedet for ens misbruger/alkoholiker forældre kan ende på den psykiatriske. og det er vel i den samme boldgade.
   men ja som jeg sagde tidligere trykkes skal lægges der hvor reel prøvning af Jørgen har fundet sted i barnets interesse.
   moderen her har jo fejlet hendes prøvninger. får ham ikke i skole osv har ikke energi til at tage vare på ham.
   Men man bliver nødt til at se på det som en sag frem for rive sig med af folks emotionelle meneri. for ellers finder vi aldrig frem til hoved problemet samt hvorvidt og hvordan man bør forholde sig som individ eller system angående familier der har det svært og hvor grænsen går.
det sagt.
   det er absolut grotesk at det er sådan en penge maskine jeg var ikke klar over den ændring af loven i 2012 så tak for dem der har delt om det.

   Rune L. Hansen:
   Kangaroo Grandioso, du burde vel se at det i Art 18 p1 er lov-bestemt at representanter for danske myndigheter "skal bestrebe seg på å sikre anerkjennelse av prinsippet om at begge foreldre har et felles ansvar for barnets oppdragelse og utvikling"? Altså ikke offentlige myndigheter, men foreldrene.
   Og at "foreldrene, eventuelt verger, har hovedansvaret for barnets oppdragelse og utvikling"? Altså ikke offentlige myndigheter, men foreldrene. Og at "barnets beste skal for foreldrene komme i første rekke." Altså ikke for offentlige myndigheter, men for foreldrene. Naturlig nok, for representanter for offentlige myndigheter kan jo ikke ivareta barnets beste. Annet enn å være behjelpelige, hvilket de også er lov-forpliktet til, med at enhver og alle barnets menneske-rettigheter blir ivaretatt. Hvilket jo også er nettopp barnets beste. Barnets beste er ikke å fjerne barnets menneske-rettigheter. Det samme mht. Art 27.2 og alle de andre barnets menneske-rettigheter.

   Rune L. Hansen:
   "En stor statusrapport trækker Danmarks menneskeretsproblemer frem i lyset. Børneområdet er særligt slemt.
   Nyhedsbureauet Newspaq, 11. maj 2012

   Mange tænker måske på Syrien og Afghanistan, når man skal udpege lande, som ikke overholder menneskerettighederne. Men faktisk bør man også fokusere på Danmark.

   Vi har nemlig også mange problemer med menneskerettigheder, som skal løses - og det har striben af misbrugssager om sexkrænkede børn kun alt for smerteligt åbenbaret.
   Sådan lyder konklusionen i en ny og omfattende statusrapport, som Institut for Menneskerettigheder (IMR) fredag sender på gaden i anledning af sit 25 års jubilæum."

   http://www.avisen.dk/rapport-danmark-er-vaerst-paa-boerneomraadet_167095.aspx
   Rapport: Danmark er værst på børneområdet
   www.avisen.dk
   En stor statusrapport trækker Danmarks menneskeretsproblemer frem i lyset. Børneområdet er særligt slemt.

   Rune L. Hansen:
   Det er en grov-kriminell politisk mafia både i Norge, Sverige, Finland og Danmark. En politisk mafia fullstendig uten respekt for menneske-liv, menneske-rettighetene, lov og rett.
   FN har allerede fratatt Norge status som menneskeretts-nasjon. Danmark, Sverige og Finland står sikkert nok for tur også.

   http://www.verdidebatt.no/debatt/cat19/subcat20/thread340428/#post_340428
   FN fratar Norge status som menneskerettighetsnasjon
   www.verdidebatt.no
   Som ventet tar norsk media lett på at Norge har dummet seg ut for hele verden. Jeg kan ikke tolke den årelange ignoransen vi finner i media på annen måte enn at media er FOR Norges brudd på menneskerettighetene.

   Ann Gudmestad:
   "Fik ikke drengen i skole " Dengen gik i børnehaveklasse på tidspunktet, og det er INGEN skole, der er INTET lovlig fastsat pensum.. - derudover står det forældre frit at undervise børn hjemme (endnu) men det er vel det næste der ryger.

   Rune L. Hansen:
   Dette er bare litt av toppen av is-fjellet:

   "En opgørelse fra Ankestyrelsen viser, at hele 500 anbringelser sidste år ikke fungerede efter hensigten, og i 100 af tilfældene stak børnene af fra deres anbringelsessted. Det skriver Berlingske Tidende.

   "Det er typisk børn over 12-13 år, der tager konsekvensen og smutter, fordi de opgiver at få nogen til at forstå, at de ikke vil være der. De opgiver simpelthen dialogen om, hvorvidt det er det rigtige sted, de er anbragt," siger formand for Dansk Socialrågiverforening, Bettina Post, til avisen."

   http://www.avisen.dk/boern-og-unge-flygter-fra-deres-plejefamilier_134706.aspx
   Børn og unge flygter fra deres plejefamilier
   www.avisen.dk
   For mange anbringelser sker hen over hovedet på børnene, siger flere eksperter.

   Rune L. Hansen:
   Det er ulovlig og straffbart å kidnappe, fangeholde, mishandle og torturere barn. Foreldre og besteforeldre også.

   Kangaroo Grandioso:
   problemet er jo hvis forældrene ikke kan varetage barnets interesser... det er vel årsagen til hele sagen i første omgang.
som jeg sagde tidligere.. så kommer det meget an på hvor dysfunktionel den familie er, feks med moderen der ikke har energi til hendes barn og derfor ikke kan varetage barnets interesse. begge forældre er pensionister, det gør dem måske ikke til dårlige forældre i sig selv men det er da noget at have i mente hvis man skal sagsbehandle en sag vedrørende et barn.
   derfor skal begge forældre selvfølgelig sagsbehandles angående om de kan være forældre for barnet, sådan som systemet er skruet sammen nu.
   At faderen havde et hashmisbrug.. det kan næsten betyde hvad som helst.. men det er klart der slet ikke har været nok omkring ham før de har afsagt dom.
   angående hvor meget og hvordan de har sagsbehandlet.. så er det ikke nok bare at klage til ankestyrelsen over en afgørelse.. der skal en hel del papirer og beviser med der.. så det er uklart hvad det er vi har med at gøre her..
   hvis man vil have et andet system så skal man ændre grundloven.

   Christina Poulsen:
   De må vel også med hensyn til ham drengen de sociale myndigheder fik fat her i weekenden. Kommunerne må vel skulle stå til ansvar for det eller kan de bare gøre det her uden konsekvenser. Jeg synes det er mærkeligt vi ikke i DR 1 ikke høre hele sagen.

   Kangaroo Grandioso:
   ja jeg stak selv af da jeg var 11. ved godt kommunerne har sådan en mærkelig slaver aftale med anbringelses stederne....
men det er ikke det samme som at det fungere noget steds.

   Christina Poulsen:
   Og den dreng jhar sikkert anden familie, hvor han kunne være. Hvorfor flytte ham et opholdssted ? Det kan da ikke blive barnets tarv, at være sammen med nogen han ikke kender.

   Kangaroo Grandioso:
   hele systemet er rablende.. total 1984 big brother..
   i DK har vi ikke endgang grundloven på vores side.. så..
   men det er andet end denne enkeltsag som der helt sikkert er flere af.

   Ann Gudmestad:
   Kangaroo Grandioso  
   Havde børnene kommet godt ud af den anden ende, kunne jeg måske til nøds fatte din tankegang, men faktum er at anbragte børn klarer sig ELENDIG som voksne, de er over-representerede i statistikker omkring tidlig død, elendig skolegang, kriminalitet, selvdestruktiv adfærd osv osv, 9 x antal døde før fyldte 27 bl.a. Faktum er at staten er den værste mor, selv ofre for grov gentagende vold klarer sig ikke dårligere end tidligere anbragte.

   Kangaroo Grandioso:
   til nøds fatte min tankegang.. angående ? vær specifik

   Ann Gudmestad:
   At staten skal gribe ind.

   Christina Poulsen:
   Så burde man måske ændre på statstilskuddet så de fulgte med hvis man støttede forældrene hjemme.

   Ann Gudmestad:
   At "støtte" i hjemmet har INGEN statistisk effekt.

   Kangaroo Grandioso:
   næ... hvis du læser fra starten hvad jeg har skrevet.. så skal det her system helt fjernes. det skal være lokal hjælp i området der har med at gøre folk i lokal området. i et system der varetager folks muligheder for liv og glæde.
som det er nu er det alt for nemt at blive dysfunktionel nemlig..
   men.. som det er nu jo så er det visse steder staten er nødtvunget til at gribe ind.. der er set eksempler på børn der dør i misbruger familier osv...

   Rune L. Hansen:
   Det er ulovlig og straffbart for offentlige myndigheters representanter å forstyrre noen sitt privat- og familie-liv.
   Også i henhold til Barnekonvensjonen:
   Barnekonvensjonen (CRC) Art 17:
   "1. No child shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his or her privacy, family, or correspondence, nor to unlawful attacks on his or her honour and reputation.
   2. The child has the right to the protection of the law against such interference or attacks."

   Altså, Art 17:
   "1. Ingen må utsettes for vilkårlige eller ulovlige inngrep i privat- eller familieliv, hjem eller korrespondanse, eller ulovlige inngrep på ære eller omdømme.
   2. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slike inngrep eller angrep."

   Det engelske ordet som på dansk (og norsk) er oversatt til vilkårlig er arbitrary. I "The Sage's English Dictionary and Thesaurus" er ordet arbitrary forklart slik:
   "Based on or subject to individual discretion or preference or sometimes impulse or caprice." (Oversatt: Basert på eller gjenstand for individuell skjønn eller preferanser eller noen ganger impuls eller innfall.)

   Vilkårlig = villet, ønsket eller betinget. Med vilkår eller ønske i form av krav, nysgjerrighet, interesse, trussel, avtale, hensikt, etc. Uvilkårlig = ikke villet, ikke ønsket, ikke betinget, ubetinget, etc.

   ECHR (EMK) har i Art 8 følgende lov-bestemmelse, og vilkår:
   "Art 8. Retten til respekt for privatliv og familieliv
   1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.
   2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter."

   Altså flere vilkår. Uten å oppfylle nødvendige vilkår er det en ulovlig og straffbar forbrytelse det er snakk om.

   Rune L. Hansen:
   Hus-inkvisisjoner er av samme grunner også ulovlig og straffbart, - unntatt i kriminelle tilfeller.

   Rune L. Hansen:
   Og Barnekonvensjonen Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Fra Art 37:
   "Partene skal sikre at: a) intet barn utsettes for tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff."

   Osv., osv.!

   Ann Gudmestad:
   I Danmark behøver en ikke dommerkjennelse Rune, her kan hvem som helst fra BV trampe inn i stua om du har barn, eller de mistenker du har barn.

   Christina Poulsen:
   jeg tror bare ikke på nogen i den her sag kommer til at stå til ansvar - http://www.sn.dk/tv/amysagen-her-er-videoen-der-fik-ministeren-paa-banen/artikel/204369 - der i den sag var der jo ikke nogen der blev straffet for vold -

   Kangaroo Grandioso:
   igen.. tilbage til din første besked med hensyn til barnets tarv og fremtids muligheder. spørgsmålet er netop om der er tale om en kriminel sag i det forældrene kan eller ikke kan varetage barnets interesse..
   men det er nedskrevet lov..
   nej.. vi bliver nødt til at have en ny grundlov noget der kan garantere den enkeltes rettigheder og ikke majesteten og ministrene.

   Ann Gudmestad:
   et udmærket system med sundhedsplejerske, de skal have en uddannelse der IKKE mistænkeliggør familien, men som tester barnet med vægt og højde, ser de ud til at mistrives kan de henvise til kompetente barneleger. Teste dem for hørsel dersom de taler sent f.eks. . Alle pædagoger gør INGEN gavn udover at stresse familierne, jeg har talt med masser af ofre for det sociale system, og det er psykisk terror de holder på med.

   Rune L. Hansen:
   Det er som sagt ulovlig og straffbart å kidnappe, fangeholde, mishandle eller torturere et barn. (Også for foreldre som "glemmer" eller ikke ønsker at barnet har to foreldre.) Og det er en politi-sak, hvor den kriminelle skal anholdes og straffes - og ikke barnet. Og ikke av en ulovlig politi-myndighet.

   Ann Gudmestad:
   Her er hvad "behandling" af familier giver børn. Det betaler Dk et sted mellem 15-20 milliarder
   https://www.facebook.com/notes/anbragte-b%C3%B8rn/anbringelser-er-skadelige/10150359647529372
   for om året (muligvis mere, der er ingen opgørelse )

   Kangaroo Grandioso:
   Rune L. Hansen det går stadig tilbage til barnets tarv og barnets muligheder for fremtid. hvorvidt forældre kan fratages retten til at være forældre. efter akt 18.1 akt 27.2
   mon ikke.. man bør kigge på i stedet som samfund hvad der gør at folk ender hvor de ikke kan varetage deres eget barns interesser i stedet?

   Ann Gudmestad:
   "Barnets tarv" er en floksel der smides ud når de sociale myndigheder vil trampe på en familie..- du kan søge på nettet og finde oprindelsen til "In the best interest of the child" og så ser du elitens fingeraftryk.

   Ann Gudmestad:
   Om en vil et barn det bedste, skal en fjerne den der begår overgreb, og lade barnet blive i familien. Ofte er overgriber alligevel en stedfar eller stedmor, så de kan barnet nemt undvære.

   Rune L. Hansen:
   Det er som sagt, og det er det mange som "glemmer", ulovlig og straffbart å kidnappe, fangeholde, mishandle eller torturere et barn. Også til og med for en eller flere dommere. Fordi det er hverken den ene eller andre dommer som er loven, men det er loven som er loven. Og en dommer er bare lovens tjener og ikke lovens herre - og skal ikke være en forbryter.

   Kangaroo Grandioso:
   men ikke altid.. der findes nogle meget grimme sager hvad angår pædofile forældre også..

   Kangaroo Grandioso:
   jeg søger løsninger. på alle sammenhængende problemer i det her.. hvad skal vi som mennesker godtage i stedet for det her system.. så vi kan få vores rettigheder som mennesker igen ?

   Rune L. Hansen:
   Det er forbryteren som skal anholdes og anbringes, og sone sin straff, - ikke barnet.

   Kangaroo Grandioso:
   sone sin straf.. så du mener hvad.. at en far der begår incest og kommer et halvt år i spjældet det er afsoning ? og at det barn så derefter ikke bør kunne ha mulighed for at fjerne sig selv.. ?
   der må være en eller anden grænse for hvornår medmennesket skal gribe ind og give et barn muligheder.
   der hvor det bliver spejet er når et barn ikke længere ved hvad der er bedst.. hvad skal der så ske ? nææ.. jeg kan kun se et samfund uden reelle muligheder for oprejsning af selvet. grundet mangel på muligheder. samt medmenneskelig opdragelse.
   det har vi ikke i verdenen i dag.

   Rune L. Hansen:
   Jeg trenger vel ikke mene noe som helst om det. Jeg er ikke loven. Men jeg ønsker å være lov-lydig og å ha respekt for loven. Loven er gitt av og for folket gjennom en foredlende prosess. Uten respekt for loven mister loven sin betydning og funksjon.

   Kangaroo Grandioso:
   så at acceptere loven som den er nu, beskytter den.. dronningen. ministrene. loven og til sidst borgerne.
   læs grundloven.. det giver et rimeligt klart billede at vi ikke har demokrati eller individdets rettigheder først.
   at der findes konventioner der måske siger noget andet end hvad der står i loven.. så har man jo et system der er i modstrid med sig selv.
   Det kan jeg ikke se er at opretholde vores rettigheder. så kan du la vær at mene noget om det og bare være lovlydig og dermed passiv tilskuer til hvad der foregår.
   selv med loven er vi nemlig.. ikke garanteret en menneskelig behandling.

   Rune L. Hansen:
   Det er mange mennesker ansatt i eller omkring den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen som ønsker å forbryte seg mot en eller flere andre sine barn - og foreldre. Særlig om de ikke blir straffe-forfulgt og dømt for det. Slike forbrytelser, som er mangel på respekt for lov og rett, skal i henhold til reell lov og rett ikke kunne skje.

   Kangaroo Grandioso:
   hvilke love da.. ? de danske love ?

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig, lov og rett gjeldende i og for Danmark.

   Kangaroo Grandioso:
   hvormed dronningen kommer først. derefter ministrene, derefter loven og til borgeren.
med andre ord et feudal styre. vi har ikke reelt demokrati i DK. det er repræsentativt. altså kan majesteten når som helst fjerne det nuværende ministerium og udskrive valg.
   hermed er det altså ikke vores rettigheder der bliver varetaget.
   hvis du bare godtager det så må du jo være oligark eller i bedste fald slave..

   Rune L. Hansen:
   Jeg ønsker under ingen omstendighet å være en kriminell. Ulovlige lover og avgjørelser er kriminelle sine lover og avgjørelser.

   Kangaroo Grandioso:
   og hvis systemet følger loven og bedømmer at de her 2 forældre er uegnede forældre så er det fuldt lovligt efter klagen har været for en domstol at barnet bliver fjernet.

   Rune L. Hansen:
   Det er som sagt ikke dommeren som er loven, men loven. Skulle en eller flere dommere ha vært loven så mister loven og lov-lydighet sin betydning.

   Kangaroo Grandioso:
   den skrevne danske lov er ikke en garanti for almindelige borgeres rettigheder.
   per lov er det kun hvorvidt disse forældre er egnede eller ikke egnede forældre der vil komme for en domstol hvorefter systemet så evt. fjerner barnet.
   det er ganske per skreven lov. den lovgivende magt er kongen i samspil med ministrene.

   Rune L. Hansen:
   Å forholde seg til ulovlige lover og avgjørelser gjøres best på best mulig måte.

   Kangaroo Grandioso:
   men det er ikke sådan loven er skreven.. kan vi blive enige om det ?

   Rune L. Hansen:
   Det finnes henholdsvis lovlige lover og avgjøres (lex superior / over-ordnede lov-bestemmelser), og ulovlige lover og avgjørelser. For at under-ordnede lover og avgjørelser skal være lovlige må de være i pakt og samsvar med over-ordnet lov og rett.

   Ilse Jeanette Johansen:
   Men hvem kan vurdere, uden at vurdere ud fra personlige årsager. Det er vidt forskelligt, hvad man går ud fra. F.eks har jeg engang søgt rengøringshjælp, og fik en sagsbehandler ud og kigge. Jeg fik nej, med begrundelsen at der aldrig var fjernet børn, på grund af roderi i hjemmet. Alt kommer an på øjnene der ser!

   Kangaroo Grandioso:
   Rune L. Hansen så hvis det følger grundloven som vel er den højeste lov i DK. så er alt i orden med dig ?
   Jeg tænker at der er forskel på natur/menneskerettigheder og love. i det love er vedtaget af mennesker i et land. hvori mens rettigheder er universelt given medfødt.
   vores love i DK er ikke rettigheder. i mange tilfælde er de privilegier hvis du får noget godt ud af det, fordi der er nogle andre til at betale for det (skat og stat).
   I enkelte sager som den her, kan loven sagtens være fulgt.. det gør det ikke menneskeligt rigtigt. derfor jeg kigger mere på hvad for muligheder det er vi taler om man skal ha. som individ til at varetage sine børns interesser inklusiv hvis man ikke selv kan klare det..

   Rune L. Hansen:
   Loven skal ikke fortolkes, men bli forstått. Mangler forståelsen så blir det en annen lov. Enhver skal kunne argumentere i forhold til forståelsen. Dvs. i forhold til loven.

   Kangaroo Grandioso:
   ok.. læs grundloven.. så kan du forstå det der står og prøve at argumentere i en ny tråd her.. den diskution kunne jeg egentligt godt tænke mig.

   Rune L. Hansen:
   Jeg har lest den danske Grunnloven. Den ligner endel på den norske, men har betydelig grovt ulovligheter og mangler, meget mere enn den norske.

   Rune L. Hansen:
   Akkurat det samme kan jeg også si om den danske Straffeloven. Og om den svenske.

   Kangaroo Grandioso:
   ok. så forstår du godt at hvad der står i de grundlove.. ikke er til for at varetage den danske befolknings individuelle interesse herimed rettigheder. eller hvad ?

   Rune L. Hansen:
   Joda, men vi forholder oss i denne posteringen til et konkret saks-forhold - og til reell gjeldende lov og rett i og for Danmark.

   Kangaroo Grandioso:
   ja.. men i følge de love der gælder i den her sag. så kan det sagtens være de har fulgt loven.. måske især den lov fra 2012 der gør at en kommune kan tjene en andens kommunes penge ved at borttage børn fra tilflytter familier.
   det er jo ganske lovligt.. velkommen til beraukratiet

   Rune L. Hansen:
   ICESCR Art 5, Punkt 1 og 2:  
   "1. Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller å utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til."
   "2. Ingen innskrenkning i eller avvik fra noen av de grunnleggende menneskerettighetene som i kraft av lov, overenskomster, forskrifter eller sedvane anerkjennes eller gjelder i noen konvensjonsstat, skal kunne gjennomføres under påberopelse av at denne konvensjon ikke anerkjenner slike rettigheter eller anerkjenner dem i mindre utstrekning."

   Osv., osv.  

   De har på ingen som helst måte fulgt loven. Så tvert om og langt ifra.

   Kangaroo Grandioso:
   tilbage til det her med barnets tarv og fremtids muligheder.. det er der jeg ser.. uenigheden og basis for kommunes indgriben. ved lov. at de jo varetager barnets interesse ved at fjerne barnet fra 2 uegnede forældre. det er sådan det bliver kigget på.
   derfor er det også.. hvis man skal klage og lave en sag ud af det.. at man skal netop kigge på den begrundelse.. altså feks.. hvis jeg skulle klage til ankestyrelsen over at mit barn vil blive fjernet, så skal jeg i min klage vedlægge samt ansøge om som fader en prøvning af min kunnen som forældre...
   at man skal være så lov dygtig når man klager.. det er fordi vi lever i et beraukrati.. men jo.. den her sag har været igennem møllen. hermed skal man altså.. ha en ny vurdering der sagligt kan gøre at faderen anses for at kunne varetage hans barns interesse.

   Rune L. Hansen:
   Og f.eks. Barnekonvensjonen (CRC):
   "De stater som er part i denne konvensjon, (...) som tar hensyn til at behovet for å gi barn særlig omsorg er fastslått i Genève-erklæringen om barnets rettigheter av 1924 og i Erklæringen om barnets rettigheter vedtatt av De forente nasjoners hovedforsamling 20. november 1959, og er anerkjent i Verdenserklæringen om menneskerettighetene, i Den internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter (særlig i artikkel 23 og 24)."

   Kangaroo Grandioso:
   det fører stadig tilbage til.. barnets tarv og fremtids muligheder. i forhold til forældrenes egnethed til at varetage disse.

   Rune L. Hansen:
   Art 23 og 24 det refereres til er blandt annet og særlig Art 23 p1:
   "Art 23.
   1. Familien er den naturlige og grunnleggende samfunnsenhet og har krav på beskyttelse av samfunnet og staten."

   Kangaroo Grandioso:
   igen kommer barnets tarv samt fremtids muligheder ind..
   at sige at familien er det bedste.. det er det ikke altid... derfor!
   hvis man skal beskytte kernefamilien.. så skal der en hel række lovændringer til startende med grundloven.

   Rune L. Hansen:
   Du kverulerer om og om igjen. Les hva som er henvist til av lov-bestemmelser underveis i kommentarer i denne posteringen. Barnets beste er som sagt ikke å forbryte seg mot eller å fjerne barnets menneske-rettigheter. Men å ivareta de.

   Og som f.eks. FN sier angående Barnekonvensjonen:  
   "Judgment of a child’s best interests cannot override the obligation to respect all the child’s rights under the Convention."
   ("Avgjørelser om et barns beste interesser kan ikke overstyre plikten til å respektere alle barnets rettigheter under konvensjonen.")

   Kangaroo Grandioso:
   nej.. derfor handler det også om hvad der sker når en stat griber ind i en familie..
   en ting er uegnede forældre, en anden når man bliver sat ud til en familie hvor man er slave eller værre.

   Kangaroo Grandioso:
   ihvertfald hvis man skal lave en reel klagesag.. og det er netop det.. med det danske system... det er meget forskruet og tungt at danse med.

   Rune L. Hansen:
   Det skjønner jeg godt, hvis endel av de offentlig ansatte er omkring likså senile, glemske og ord-blinde som du gir uttrykk for å være.

   Rune L. Hansen:
   En forbrytelse er en forbrytelse. See?
   To forbrytelser er to forbrytelser. See?
   Osv.

   Kangaroo Grandioso:
   personlige angreb hjælper hverken den her enkelt sag eller helheden af samfundet.

   Rune L. Hansen:
   Fra min side ligger det absolutt ingenting som helst personlig i denne argumentasjon.

   Kangaroo Grandioso:
   de har jo ikke forbrudt sig i mod dansk lov. ikke som sådan.. det er nemlig der hvor det er spejet..
   hvis en kommune vælger at tage et barn fra familien pga. neglekt eller misrøgt. selv hvis kommunen er delvist ansvarlig.. så har det ikke en reel konsekvens når barnet får det værre end det ellers ville have haft det i den naturlige familie.
   jeg forsøger at finde en reel virkelig løsning ikke bare lyde smart.

   Kangaroo Grandioso:
   nej.. det er jo ikke personligt at klade folk for senile glemsomme og ordblinde.. vel ?

   Rune L. Hansen:
   Koko, koko, koko ...

   
---

---

   Rune Fardal, 01.10. 2013:
   https://www.facebook.com/rune.fardal/posts/10151610467046150

   Forskning er klar på at aleneforelderstatus er en høyrisikofaktor for omsorgsvikt og mishandling av barn (Berry & al. 2003)

   *

   Bjørn Røkeness:
   og det i en kombinasjon med at BV vil støte den ene part . så kan det virkelig gå galt :

   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.10. 2013 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/731200160236270/
   

         barnedepartementet_ledes_som_en_bananrepublikk.png

   Korrupsjon og kameraderi i barnevernets ledelse | Barnevernbloggen
   http://www.knut.com/2012/02/korrupsjon-og-kameraderi-i-barnevernets-ledelse/
   www.knut.com
   Barnevernets ledelse i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) fremstår som en bananrepublikk etter år med politiske skandaler. Hvilke signaler sendes

   *

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "- er det rart barnevernet er som det er når de har slik ledelse?
   Audun Bjørlo Lysbakken (34) er en av Barnevernets øverste ledere nå som han har rollen som statsråd i Barnedepartementet, sammen med seg har han utnevnt to kvinnelige statssekretærer fra SV:
   Kirsti Bergstø (31) var leder i Sosialistisk Ungdom (SU) 2006-2008, ble utnevnt av Lysbakken som hans statssekretær i november 2010.
Bergstø er barnevernspedagog.

   Henriette Killi Westhrin (39) var nestleder i SU i 1994, hun ble også utnevnt av Lysbakken som hans statssekretær i november 2010.
   Westhrin har vært forbundssekretær i Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (kalles oftest Fellesorganisasjonen og forkortes FO).

   I løpet av de siste dagene har det kommet frem at denne klanen har drevet med politisk korrupsjon og kameraderi, skjult bak en fasade av underslag av fakta og usannheter. (...)

   Ut fra svaret får man inntrykk av at SV-/SU-medlemmene er på fornavn med hverandre og at ledelsen i departementet øyeblikkelig går i gang med å tenke kreativt for å fikse penger til partikameratene i SU.

   I november 2011 avsetter BLD en halv million kroner som fordeles lukket (uten åpenhet) til to organisasjoner i ekspressfart (pengene må brukes før 31. desember 2011):

   Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH) Trondheim, hvor styreleder er SV-medlem Stine Helena Bang Svendsen var nestleder i SU 2004-2006. Oppgitt formål: forebygging av seksuell trakassering og seksuelle overgrep
   Jenteforsvaret som på søkertidspunktet var en undergruppe av Lysbakkens eget ungdomsparti SU, hadde adresse hos SV/SU og brukte dere bankkonto. Alle styremedlemmer i Jenteforsvaret har sentrale verv i SU eller SV og “trenerne” er partimedlemmer. Formål: feministisk selvforsvar og kurs for trenere. (...)

   Det hele koker ned til et departement som styres av en liten klan som ser ut for å føle seg hevet over lover og regler, normal skikk og bruk. Det planlegges og igangsettes både dekkoperasjoner og dokumentunderslag, alt for å tekkes seg og sine egne. (...)

   Departementet fremstår som aksepterende overfor klare regelbrudd og demokratiske prinsipper, de vil ikke ta lærdom av 2008 og gjentar nøyaktig de samme “prosedyrer” i 2011 og 2012 som skandalesaken fra 2007 og 2008. Konklusjonen kan ikke bli annet enn at Barnedepartementet har en råtten leder- og organisasjonskultur.

   En kan tenke sitt, men det er ingen tvil om at slike holdninger i barnevernets toppledelse, Barnedepartementet, sprer seg nedover i systemet. Under BLD ligger: fylkesnemndene, barnevernet, barneombudet, Bufetat og fylkesmannens tilsyn med barnevernet.

   Barnevernet har en viktig likhet med regjeringen: at de sabler ned alle med moralpreken og hevder seg perfekt, men samtidig har de en dobbeltmoral hvor de samme moralske krav og etikk ikke gjelder for dem selv – de tillater seg å omgå, bryte og trikse, så lenge det går i egen favør.

   Kilde: http://www.knut.com/2012/02/korrupsjon-og-kameraderi-i-barnevernets-ledelse/

   Korrupsjon og kameraderi i barnevernets ledelse | Barnevernbloggen
   www.knut.com
   Barnevernets ledelse i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) fremstår som en bananrepublikk etter år med politiske skandaler. Hvilke signaler sendes

   Jane Kile:
   får kanskje dele den på veggen til Inga Marte Thorkildsen. for nå er hun fryktelig bekymret

   Rune L. Hansen:
   Hun blir sikkert nok enda mere bekymret av det.

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 02. oktober 2013, Vinberget:

   Fra omkring 2 til null pluss-grader Celsius her ute i natt. Noe tilskyende drivende fra sør utover formiddagen, med oppmot 11 pluss-grader frem mot klokken 13. Omtrent det samme og tildels noe vind videre utover dagen, med 8 pluss-grader klokken 19. Dunkelt og 7 klokken 19.30 og nokså mørkt klokken 20 og derefter nokså helt mørkt. Jobber med diverse saks-dokumentasjon, men håper jeg rekker en snar-tur innom Facebook også i dag, sent i kveld. Mørkt og omkring 6 pluss-grader også mot midnatt. Rakk så vidt innom Facebook en snar-tur.
   
---
---

   May- Harriet Seppola, 02.10. 2013 via Menneskerettspartiets debatt-side:
   https://www.facebook.com/groups/521624111224961/permalink/559766497410722/

   I løpet av sommeren 2010 har flere unge (13-18 år) begått svært alvorlig kriminalitet, felles for disse ungdommene er at de er i barnevernets omsorg. Dette er unge som er bosatt i forskjellige landsdeler og det er altså ikke en landsdekkende og samarbeidende bande, det eneste de har til felles er at de er under barnevernets omsorg.

   Kilde: http://www.knut.com/2010/08/dysfunksjonelt_barnevern_produserer_multikriminelle_unge/
   Dysfunksjonelt barnevern produserer multikriminelle unge | Barnevernbloggen
   www.knut.com
   Sommeren 2010 har hundrevis av mennesker i Norge blitt utsatt for kriminalitet av ungdom i barnevernets omsorg. De fleste av disse unge er blitt hyperkriminelle etter at de ble plassert på barnevernets institusjoner og fosterhjem

   *

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Politiet og barnevernet har gått igjennom sakene til 23 unge:

   23 ungdom kartlagt etter ransbølgen

   85 prosent er barnevernsbarn (under barnevernets omsorg på institusjon)
   Tre av fire har utenlandsk opprinnelse (minoritetsbakgrunn) fra Afrika, Balkan og Sør-Amerika
   Halvparten bor med enslig mor (...)

   Flere av disse unge har vært i barnevernet en stund og har blitt betydelig verre i løpet av den tiden de har vært i barnevernets omsorg. Dette bekrefter bare forskning som viser at barnevernets omsorg og institusjoner er rekruttering til kriminalitet og rus.

   I løpet av sommeren 2010 har en lang rekke mennesker i Norge blitt utsatt for kriminalitet av unge som er under offentlig omsorg, disse tilfeldige ofre er påført traumer og skader for livet. Likevel har vi enda til gode å se at barnevernet og dets ledere kommer med forslag som fører til forbedringer. Mer penger, stillinger og makt til barnevernet er det eneste som forlanges – men det vil kun føre til mer av dagens barnevern, altså mer kriminalitet, flere ødelagte unge og flere ofre. (...)

   Barnevernets ledere forsøker med andre ord å få journalistene til ikke å omtale sakene for at barnevernet igjen skal få tåkelegge problemet: at samfunnet lider fordi barnevernet ikke gjør den jobben de tar seg godt betalt for.

   Hvor lenge er samfunnet villig til å betale for barnevernets overprisede tjenester når de ikke klarer løse selv de enkleste saker? Bare denne sommeren alene har ført til at hundrevis av mennesker har blitt ofre for kriminalitet utført av unge i barnevernets omsorg, unge som ofte er blitt kriminelle etter at de er plassert i barnevernet (på institusjoner og fosterhjem)."

   Kilde: http://www.knut.com/2010/08/dysfunksjonelt_barnevern_produserer_multikriminelle_unge/
   Dysfunksjonelt barnevern produserer multikriminelle unge | Barnevernbloggen
   www.knut.com
   Sommeren 2010 har hundrevis av mennesker i Norge blitt utsatt for kriminalitet av ungdom i barnevernets omsorg. De fleste av disse unge er blitt hyperkriminelle etter at de ble plassert på barnevernets institusjoner og fosterhjem

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.10. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151614596621875

   Uskyldspresumsjonen, EMK artikkel 6 nr. 2

   Prinsippet om uskyldspresumpsjon står sterkt både i borgernes rettsoppfatning og i Europas Menneskerettighetskonvensjon. Enhver rettsstat, bygger på prinsippet om at man er uskyldig til det motsatte er bevist.

   I uskyldspresumsjonen i EMK artikkel 6 om retten til en rettferdig rettergang, heter det i nr. 2:

   «Enhver som blir siktet for en straffbar handling, skal antas uskyldig inntil skyld er bevist etter loven.»

   Uskyldspresumsjonen er også inntatt i andre folkerettslige instrumenter, blant annet FN- konvensjonen SP artikkel 14 nr. 2.

   Uskyldspresumpsjonen utgjør for det første en bevisbyrderegel. Det er påtalemyndigheten som må føre bevis for tiltaltes skyld i straffesaker.

   For det andre, utgjør uskyldspresumsjonen en skranke for hvilke uttalelser offentlige myndigheter kan avgi som impliserer skyld før skyldspørsmålet er avgjort av en domstol.

   Etter en frifinnende dom vil det for det tredje kunne være i strid med uskyldspresumsjonen å behandle den frifunne som om han likevel er skyldig.

   Det vises til Hammeren v Norge og O v Norge, avsagt 11. februar 2003. Hammeren premiss 47:

   ”47. As to the further question, whether Article 6 § 2 was complied with in the compensation case, the Court reiterates that this provision embodies a general rule that, following a final acquittal, even the voicing of suspicions regarding an accused's innocence is no longer admissible (see Rushiti, cited above, § 31).”

   Norge ble domfelt i begge saker for brudd på uskyldspresumsjonen.

   For det fjerde stiller bestemmelsen visse materielle krav til hvordan straffebestemmelser må utformes.

   *

   Ann-Jorid Storjord:
   Ha ha ha... unnskyld at jeg ler...

   Tore Svendsen:
   jepp. hvis du er på jakt etter barnevernet så må du ramme dem med straffesak å ikke en sån sivilsak. Problemet er å få tak i advokater som er villig til å gjøre dette.

   Hans Ove Skau:
   Jeg tror du er på jordet her. Husker jeg hørte på rettsbelæringen i Lagmannsretten engang. Formannen uttrykte klart at juryen ikke trengte noen som helst beviser for å finne tiltalte skyldig, for det holdt bare med at juryen følte seg overbevist om at han/ hun var skyldig. Kanskje litt selvmotsigende ? Men en overbevisning uten beviser holder altså det også for at juryen bestemmer seg for at tiltalte er skyldig.

   Ellen Maria Elida Beck-Evertsen:
   Som eksempel Orderud-saken, der dommen var basert på indisier.

   Robert Steffensen:
   Jeg har vært gjennom en sak i tingsretten og en i forliksrådet. I ettertid har jeg forstått at en domsslutning bygger mye på synsing -- først synses det frem til en konklusjon og så bruker man lovene deretter. Bevisene vektlegges ikke alltid i den grad de skal.

   Eirin Moen:
   Ren bingo

   Rune L. Hansen:
   Jeg har komplette lyd-opptak fra flere norske rettssaker. Alt det som foregår der er så motsatt lov og rett som mulig.

   
---
---

   Tore Svendsen, 02.10. 2013:
   https://www.facebook.com/tore.svendsen.7/posts/434693219974403
   
   foreldrene blir sett på som et problem som skal lære seg å holde kjeft for vi veit bedre attiude... for foreldrene bruker vist rettsystemet som en psykolog.... jøsses dette samfunnskapet har kommet langt i 2013 ja....

   *

   Marita Neuber:
   ja hehehe f. kr

   
---
---

   Ole-John Saga, 02.10. 2013:
   https://www.facebook.com/olejohn.saga/posts/10200405877940535

   Når det fokuseres mer på hvordan noe formidles enn innholdet i det som formidles så har sannheten dårlige vilkår.

   *

   Unni Anita Iversen:
   og det gjøres det ofte, dessverre

   Christine Gullerud Larsen:
   Måten noe blir lagt frem på kan gi det minst troverdige et kjempegrunnlag. Urovekkende.

   Verner-Ronald Hansen:
   F.eks. hører vi daglig i media om "Nye globale trender", "globalt perspektiv", "Globale ledere", "globalisering", "Ny verdensorden", osv. Hva ligger bak slike ulne begreper, er det ikke mange som tenker over. Det er nok en kondisjoneringsprosess av massene slik at de lettere skal kjøpe en ny verdensorden med en verdensregjering og det globale diktatur som er innbakt i dette. Det vil sette alle andre store despoter og styrende psykopater i parantes i historien

   
---
---

   Synnøve Fjellbakk Taftø, 26.09. 2013:
   https://www.facebook.com/sf.tafto/posts/1420225438189842

   Anders Behring Breiviks ugjerninger er en parentes i forhold til tvangspsykiatriens misgjerninger.

   *

   
---
---

   Lars Rønbeck, 02.10. 2013 shared a link:
   https://www.facebook.com/lars.ronbeck/posts/10202059652563361

   Jarle Johansen skriver:

   Naivitet dreper folkens.
   "Stakkars lille jenta mi, hadde jeg bare visst hva som egentlig forgikk.", sier faren.

   Denne flotte jenten måtte dø fordi grådige kasus pusher piller i den famasøytiske industrien (forklaringen på hvorfor i første kommentar nedenfor). Silje ble bare 20 år gammel. Les foreldrenes historie her:

   Vår datter ble en «forsøkskanin» i psykiatrien.
   
http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/post285409.zrm
   www.dagsavisen.no
   Silje Benedikte (01.03.92 – 05.11.12) tok sitt liv etter lang tid med Psykofarmakologiske preparater. Hun fikk hele 20 forskjellige preparater, og opptil 19 piller daglig. Silje ble bare 20 år gammel

   *

   Aina Viola Larsen:
   Jeg vil helst ikke lese dette har selv erfaring når det gjelder denne ondskapen som er legemiddelindustrien som skulle ha selv vært undersøkt og etterforsket.

   Nina Elisabeth:
   Velger å vise min støtte, men som Aina velger jeg å ikke lese det da det nok kan være opprivende av egne vonde erfaringer innen psykiatrien!

   Paal Nilsen:
   http://www.cchr.no/quick-facts/introduction.html
   Kjappe fakta om psykiatri
   www.cchr.no
   Les bevisene som avslører flere av psykiatriens viktigste påstander som falske. Lær sannheten fra Citizens Commission on Human Rights, den gruppen som holder øye med psykiatriske overgrep og rapporterer om dem.

   Per Spangebu:
   Dette dreier seg dessverre om mye mer enn naivitet! Dette er kriminellt!

   Rene E. Kronenberger:
   Ekstrem trist og meget urettferdig. Tankene går til henne og spesielt til hennes foreldrene og pårørende. Mager trøst, men skal referere det min fetter som er overlege og kirurg i en privat klinikk i Genf - Sveits, sa til meg at for noen år siden " I kirurgi er menneskeheten kommet lang, meget lang, på grunn av alle krigene da de måtte reparere krigskadede ofte uten bedøvelse, på den medisinske plan dessverre er de ikke kommet helt så langt, den farmasøytiske industri i samarbeid med legene og deres egen forskere, jobber intens, men det er mye uønsket bivirkninger av de medikamentene. Så var dette med den moderne psykologi og psykiatri, denne er kun noen 100 år gammel, man kan si i "pubertetsalderen" der er mye upløyet mark! "

   Jarle Johansen:
   HVORFOR?
   Pilletrillerne tar stadig flere liv; Silje – 20 år, er død
   http://www.riksavisen.no/?p=11539
   Pilletrillerne tar stadig flere liv; Silje – 20 år, er død
   www.riksavisen.no
   "Så har da jeg fått stillet min dårlige samvittighet for at det ikke er noe mer jeg kan gjøre. Men litt kan vi alle gjøre. Her er mitt bidrag idag"..... JJ 02.10.2013

   Jan Granskogl:
   jo gå til sykosys og lag nr 10 da har alle fakta om galskapen

   Jan Granskogl:
   og i same farta se meget nøye på den nye værdens ordningen så har dere svarene.

   Jan Granskogl:
   og mere liv tar staten norge jeg må skuffe dere allti at hitler får styre dete molbo landet noreg blir de slikk,

   Randi Camilla Ness:
   Dette er dessverre sannheten om så veldig mye innenfor psykiatrien. Tru dokker mæ! Jeg er sykepleier og har sett mange forskrekkelige ting innenfor sånne murer. Skal man håpe på at det noengang blir bedre og at pasientene får skikkelig behandling Personalet på psyk. har så masse møter å gå til at pasientene knappest ser dem. Piller blir prøvd ut på de stakkars menneskene i stedet for samtaler og tid.

   
---

   https://www.facebook.com/tw.duckisland/posts/10200656502471736

   Tore Willy Johansen via Lars Rønbeck:
   Hvem står fram og tar ansvar for galskapen? Any one?

   Odd Arild Johansen:
   De forskjellige terapauten burde vært stilt til veggs og domfelt.

   Toril Hemmingsen:
   Psykiatrien i Norge ligger nede. Det er ikke hjelp å få. Da mener jeg hjelp som hjelper. Tabletter løser ingen problemer. Tror slike tilfeller dessverre vil eksplodere i tiden som kommer. Ingen tar ansvar, blir bare skjøvet over på neste instans.. Eller rettere sagt de som trenger hjelp blir en kasteball i samfunnet slik som i mange andre tilfeller. Ingen kjenner sitt ansvar : (

   Magne Vingsand:
   Tror - eller håper - at de fleste innen helsevesenet gjør så godt de kan, ut fra de evner og midler de har. Unntak finnes overalt hvor mennesker er involvert. Men jeg mener det blir feil å si at ingen tar ansvar. Dette som en generell betraktning, ikke om den aktuelle sak.

   Anders Kleppe:
   Hvem står frem når disse menneskene vet at de gjør det motsatte enn det som er best for barn og syke?

   Toril Hemmingsen:
   Ingen står frem i helsevesenet og innrømmer feil : (

   Anders Kleppe:
   Odd Arild: Det samme går for politansatte, PST, Forsvarets Sikkerhetstjeneste, politikere og dommere.
   Ingen i en norsk folkevalgt regjering er noensinne stilt til ansvar for grove overgrep mot individer og grupper av mennesker.

   Odd Arild Johansen:
   Selv politikerne ved de rød/grønn fjernet paragrafen der de kunne stilles til ansvar for ting de gjorde.

   Toril Hemmingsen:
   De har vel ALDRI lært hva ansvar innebærer : (

   Dag Vidar Madsen:
   Folk blir stort sett skranke-ekspedert" hele veien i gjennom. Det pulveriserer personlig ansvar og plikt til oppfølging.

   Odd Arild Johansen:
   Merkelig at dette syndromet med å ikke være ansvarlig gjelder kun i det offentlige, i det private får du en fot i ræva og ut med deg. Om du er høyt oppe får du riktig nok fallskjerm med deg på tur ut : )

   Tore Willy Johansen:
   I tillegg til andre plager, var Silje nå en "legal narkoman". Når en leser vedleggs informasjonen til disse medikamentene, ser en at dette her var vill vest, og langt fra forsvarlig. Enkelte leger vil selvfølgelig forsvare dette, for å redde sitt eget skinn, pga. manglende kontroll og forsvarlighet. Men vi har også fått massiv støtte fra faglig hold, om at dette var, og er hårreisende. De som derimot støtter oss på dette, ønsker ikke å stå fram offentlig, pga. fare for sine stillinger. Mangel på kompetanse er ikke et godt argument for å se at denne medisineringen var galskap.

   Toril Hemmingsen:
   Burde vel ha ringt noen klokker for lenge siden når en døgndose overskrider 20 sorter medikamenter. Mange leger skriver ut reseptpliktige medisiner uten å tenke over konsekvensene. Var her i Troms i alle fall for noen år siden at det var et ras av leger som mistet lisensen på grunn av at de skrev ut sterke og vanedannende medisiner ukritisk...... Kanskje fylkeslegene bør være litt mer på vakt.....

   Tore Willy Johansen:
   Tungt å fortelle andre om hva Silje har blitt utsatt for i psykiatrien, rot, skjødesløshet og mangelfull oppfølging av retningslinjer. En medisinsk cocktail som ikke er grundig vurdert, hvor det ettertrykkelig står i felleskatalogen at disse medisinene ikke skal blandes med hverandre, men likevel blir blandet, i et forsøk på å " prøve seg fram"; ta f.eks. «menthos og cola effekten", tenk deg hva alle disse ulike kjemikaliene Silje fikk i psykiatrien på til sammen kan finne på å oppføre seg i en menneskekropp...?!

   Rune L. Hansen:
   Den såkalte psykiatrien i dagens Norge er jo også helt fullstendig gjennomsyret av den politiske mafiaen. Med alt hva det innebærer.

   
---
---

   Tore Svendsen, 02.10. 2013:
   https://www.facebook.com/tore.svendsen.7/posts/434812559962469

   det finnes jo ikke røyk uten ild... det er bare det at samfunnet fornekter hvem ilden er å at dem selv kan fort bli slukt av den samme ilden. For slukkemanskaper eksisterer ikke.

   *

   Espen Storbakken:
   Jo, slukkemannskaper existerer, bare litt for få av dem.. . .

   Tore Svendsen:
   sant ja : )

   Tore Svendsen:
   kansje vi slukkemanskaper skulle ta en real pause snart?

   
---
---

   Lars Rønbeck, 02.10. 2013:
   https://www.facebook.com/lars.ronbeck/posts/10202059641203077

   Lars H. Widding skriver:
   Stadig noen som nekter for at Norge er en Politistat?

   - Hvor i HELVETE henter de hjemmel til slike aksjoner fra? det eksisterer nemlig ikke i Norsk lov, så hva er det som foregår her? Det er foreldrene som er barnas foresatte og det er INGEN plikt eller tvang til å la sine barn bli vaksinert, men her griper selveste Politiet inn med hus inkvisasjon og tvang. Det fordrer et kriminelt forhold med en strafferamme på minumum 6 måneder før Politiet kan gå til en slik husaksjon, og det er IKKE tilfelle her, så hva handler dette om?

   Tore Svendsen
   https://www.facebook.com/tore.svendsen.7/posts/434430893333969
   
   klokken er 19.00 familien sitter å sløver å slapper av forran tv å data etter å ha spist middag når det banker på døra. jeg går rolig ut å åpner for å se hvem det er som kommer på besøk. Blir umiddelbart overfalt av minst 2 patruljer med politikvinnfolk. Joda kunne sikkert vært en meget hyggelig situasjon om det ikke var for at dem stinka testosteron. Flere patruljer enterer leiligheten å konfiskerer min sønn mens jeg kaver for å komme løs av disse testosteronbombene. Min ugjerning. Jeg nektet helsestasjonen å gi min sønn vaksiner når vi var på kontroll der tidligere på dagen.

   § 6. Alminnelige regler om hvordan polititjenesten skal utføres
   Tjenesteoppdragets mål skal søkes nådd gjennom opplysning, råd, pålegg eller advarsel eller ved iverksettelse av regulerende eller forebyggende tiltak.
   Politiet skal ikke ta i bruk sterkere midler uten at svakere midler må antas utilstrekkelige eller uhensiktsmessige, eller uten at slike forgjeves har vært forsøkt. De midler som anvendes, må være nødvendige og stå i forhold til situasjonens alvor, tjenestehandlingens formål og omstendighetene for øvrig.
Politiet skal opptre saklig og upartisk og med omtanke for personers integritet, slik at den som er gjenstand for inngrep fra politiet, ikke utsettes for offentlig eksponering i større grad enn gjennomføringen av tjenestehandlingen krever.
   Politiet kan anvende makt under tjenesteutførelsen i den utstrekning det er nødvendig og forsvarlig.

   *

   Per-Ivar Rindarøy:
   Minner om gamle dagers sovjetregime det som skjer i Norge, verdens ferskeste kommuniststat !

   Ragnhild Johnsen:
   Kan det virkelig være mulig ??????

   Øyvind Røed:
   Stor stat = store problemer.

   Klaus Reite:
   Tja, i følge infomasjonsbrosjyren fra FHI står det på side 2 at: "Vaksinasjon er frivillig". Så dette er foruroligende men ikke overaskende.
   http://www.fhi.no/dokumenter/a404674d57.pdf

   Jostein Setsaas:
   Fra 1936, Nygaardsvold, har de etterfølgende Ap/KGB regjeringene kun benyttet avskrift, det fortreffelige kollektive, og fra Stalin.

   Jane Kile:
   Selvsagt er dette mulig. folk som ikke selv har opplevd lignende vil antageligvis ikke forstå det eller tro det, men jo.....

   Geir Rudolfsen:
   Hmmm

   Paal Nilsen:
   Folket må bevæpne seg for å kunne forsvare seg mot egne myndigheter.. SE youtube, Larkin Rose.

   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 03. oktober 2013, Vinberget:

   Mørkt, noe stjerner og omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. 5 pluss-grader i grå-lysningen omkring 7-tiden. Efter hvert utover formiddagen lett overskyet, dus sol og oppmot 13 pluss-grader klokken 13. Noe vind derefter. Bamse så sitt snitt til å stikke av omkring 13-tiden ved litt uoppmerksomhet fra min side og må ha klart å lure med seg alle hvalpene også, unntatt Solid. Dunkelt, litt vind-drag og 10 pluss-grader klokken 19.30. Omkring klokken 20 nokså mørkt, noe vind og Bamse og hvalpene hjemkommet. Mørkt og noe sterkere vind-drag mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.10. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10200947943475574

   Menneskerettighetserklæringen (FN, 1948) Art 22:

   "Enhver har som medlem av samfunnet rett til sosial trygghet og har krav på at de økonomiske, sosiale og kulturelle goder som er uunnværlige for hans verdighet og den frie utvikling av hans personlighet, blir skaffet til veie gjennom nasjonale tiltak og internasjonalt samarbeid i samsvar med hver enkelt stats organisasjon og ressurser."

   Videre:

   
Art 25:
   "1. Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser, og rett til trygghet i tilfelle av arbeidsløshet, sykdom, arbeidsuførhet, enkestand, alderdom eller annen mangel på eksistensmuligheter som skyldes forhold han ikke er herre over."

   
Art 28:
   "Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring."

   Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Artikkel 2:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold. Det skal heller ikke gjøres noen forskjell på grunn av den politiske, rettslige eller internasjonale stilling som innehas av det land eller det område en person hører til, enten landet er uavhengig, står under tilsyn, er ikke-selvstyrende, eller på annen måte har begrenset suverenitet."

   Art 8:
   "Enhver har rett til effektiv hjelp av de kompetente nasjonale domstoler mot handlinger som krenker de grunnleggende rettigheter han er gitt i forfatning eller lov."

   *

   Svein Henriksen:
   Vel og bra dette, men hva med enkelt individets plikter for å dele godene.

   Annina Karlsson:
   De som är satta som tjänare ska gå före och tjäna de folk som avlönar dem.

   Rune L. Hansen:
   Norsk lov gjelder i og for Danmark, andre nasjoners lov og rett gjelder i og for de andre nasjoner. Enhvers rett til ikke å adlyde ulovlige lover og avgjørelser, kan også være en plikt.

   Urett i en nasjon er enten forårsaket av ulovlige lover og avgjørelser, eller av ulovlig forvaltning og håndhevelse av lov og rett.
   Det er loven som er dommeren, og ikke dommeren som er loven.
   Dommeren er bare lovens tjener og ikke lovens herre.

   Ulovlige lover og avgjørelser er ulovlige og straffbart.

   Norske Straffeloven:

    "§ 123. Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."

   Rune L. Hansen:
   Norges Grunnlov, § 3:

   "Den udøvende Magt er hos Kongen, eller hos Dronningen hvis hun har erhvervet Kronen efter Reglerne i § 6 eller § 7 eller § 48 i denne Grundlov. Naar den udøvende Magt saaledes er hos Dronningen, har hun alle de Rettigheder og Pligter som ifølge denne Grundlov og Landets Love indehaves af Kongen.
   Grlbest. 13 juli 1990 nr. 550, 3 mars 2006 nr. 270."

   Rune L. Hansen:
   Blandt annet og særlig følgende lov-bestemmelser, fra Norges Grunnlov, er vel meget relevante for hva du spør om, Svein Henriksen:

   Norges Grunnlov, § 110 b:
   "Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed og til en Natur hvis Produktionsævne og Mangfold bevares. Naturens Ressourcer skulle disponeres ud fra en langsigtig og alsidig Betragtning, der ivaretager denne Ret ogsaa for Efterslægten.
   For at ivaretage deres Ret i Henhold til foregaaende Led, ere Borgerne berettigede til Kundskab om Naturmilieuets Tilstand og om Virkningerne af planlagte og iværksatte Indgreb i Naturen.
   Statens Myndigheder give nærmere Bestemmelser til at gjennemføre disse Grundsætninger.
   Tilføyd ved grlbest. 19 juni 1992 nr. 463."

   Norges Grunnlov, § 110 c:  
   "Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne.
   Nærmere Bestemmelser om Gjennemførelsen af Traktater herom fastsættes ved Lov.
   Tilføyd ved grlbest. 15 juli 1994 nr. 675."

   Og Norske Straffelovens § 147 a & b:

   "§ 147a. En straffbar handling som nevnt i §§ 148, 151 a, 151 b første ledd jf. tredje ledd, 152 annet ledd, 152 a annet ledd, 152 b, 153 første til tredje ledd, 153 a, 154, 223 annet ledd, 224, 225 første eller annet ledd, 231 jf. 232, eller 233 anses som en terrorhandling og straffes med fengsel inntil 21 år når handlingen er begått med det forsett
      a) å forstyrre alvorlig en funksjon av grunnleggende betydning i samfunnet, som for eksempel lovgivende, utøvende eller dømmende myndighet, energiforsyning, sikker forsyning av mat eller vann, bank- og pengevesen eller helseberedskap og smittevern,
      b) å skape alvorlig frykt i en befolkning, eller
      c) urettmessig å tvinge offentlige myndigheter eller en mellomstatlig organisasjon til å gjøre, tåle eller unnlate noe av vesentlig betydning for landet eller organisasjonen, eller for et annet land eller en annen mellomstatlig organisasjon.
   Straffen kan ikke settes under minstestraffen som er bestemt i straffebudene som er nevnt i første punktum.
   Med fengsel inntil 12 år straffes den som med slikt forsett som nevnt i første ledd, truer med å begå en straffbar handling som nevnt i første ledd, under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt. Får trusselen en følge som nevnt i første ledd bokstavene a, b eller c, kan fengsel inntil 21 år idømmes. Medvirkning straffes på samme måte.
   Med fengsel inntil 12 år straffes den som planlegger eller forbereder en terrorhandling som nevnt i første ledd, ved å inngå forbund med noen om å begå en slik handling.
   Tilføyd ved lov 28 juni 2002 nr. 54, endret ved lov 20 juni 2003 nr. 45 (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 20 juni 2003 nr. 712).

   § 147b. Med fengsel inntil 10 år straffes den som fremskaffer eller samler inn penger eller andre formuesgoder, med det forsett at formuesgodene helt eller delvis skal finansiere terrorhandlinger eller andre overtredelser av § 147 a.
   På samme måte straffes den som stiller penger eller andre formuesgoder, eller banktjenester eller andre finansielle tjenester til rådighet for
      a) en person eller et foretak som begår eller forsøker å begå lovbrudd som nevnt i § 147 a,
      b) et foretak som noen som nevnt i bokstav a eier eller har kontroll over, eller
      c) et foretak eller en person som handler på vegne av eller på instruks fra noen som nevnt i bokstavene a eller b.
   Medvirkning straffes på samme måte.
   Tilføyd ved lov 28 juni 2002 nr. 54."

   Arild Holta:
   Det er mye vås i de såkalte menneskerettighetene…

   Rune L. Hansen:
   Deg om det, Arild Holta. De er reell lov og rett og har fremkommet gjennom en assosiativ foredlings-prosess som lar seg følge, som ble påbegynt før Moses for flere tusen år siden. Via historisk globalt de beste ånds-personligheter og kultur-tradisjoner, som minste-standarder.
   At de blir vridd og vrengt på og fortiet og fortolket til motsatt lov og rett og noe annet enn sitt innhold av mennesker som ser seg tjent med det er egentlig ikke noe som overrasker.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/oplysning/permalink/534140296655942/

   Winnie Eldrup:
   I mellemøsten har mange ikke engang RET TIL LIVET - DET SØRGER NATO/USA/UK/DK og andre lakajstater for. Det er efterhånden millioner ovennævnte forbrydere har på samvittigheden. Små børn skal snart være heldige, hvis de vokser op med alle lemmer intakte - det er rædselsfuldt.

   Rune L. Hansen:
   Dansk lov gjelder i og for Danmark, andre nasjoners lov og rett gjelder i og for de andre nasjoner. Enhvers rett til ikke å adlyde ulovlige lover og avgjørelser, kan også være en plikt.

   Urett i en nasjon er enten forårsaket av ulovlige lover og avgjørelser, eller av ulovlig forvaltning og håndhevelse av lov og rett.
   Det er loven som er dommeren, og ikke dommeren som er loven.
   Dommeren er bare lovens tjener og ikke lovens herre.

   Ulovlige lover og avgjørelser er ulovlige og straffbart.

   Danske Straffeloven:

   "§ 155. Misbruger nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, sin stilling til at krænke privates eller det offentliges ret, straffes han med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Sker det for at skaffe sig eller andre uberettiget fordel, kan fængsel indtil 2 år anvendes."

   "§ 146. Begår nogen, der har domsmyndighed, eller hvem der tilkommer offentlig myndighed til at træffe afgørelse i retsforhold, der vedrører private, uretfærdighed ved sagens afgørelse eller behandling, straffes han med fængsel indtil 6 år.
   Stk. 2. Begås handlingen med forsæt til velfærdsfortabelse for nogen, er straffen fængsel indtil 16 år."

   Rune L. Hansen:
   "Mange tænker måske på Syrien og Afghanistan, når man skal udpege lande, som ikke overholder menneskerettighederne. Men faktisk bør man også fokusere på danmark.
   Vi har nemlig også mange problemer med menneskerettigheder, som skal løses."

   http://www.avisen.dk/rapport-danmark-er-vaerst-paa-boerneomraadet_167095.aspx
   Rapport: Danmark er værst på børneområdet
   www.avisen.dk
   En stor statusrapport trækker Danmarks menneskeretsproblemer frem i lyset. Børneområdet er særligt slemt.

   Rune L. Hansen:
   Menneske-handel med barn, i Sverige som i Danmark, Finnland og Norge:

   "Människohandeln i Sverige omsätter tiotals miljarder kronor per år. Så fungerar Landet Lagom bakom ytan!  De dolda intäkterna från människohandeln är svåra att motstå för en svensk nedtystad byråkrat!

   Den tyska tidningen Der Spiegel gjorde 1983 en artikel om saken med titeln: ”Kinder-Gulag” im Socialstaat Schweden…. Är det några av läsarna som har hört talas om Sverige, som ett fångläger för barn? Nej just det. I Landet Lagom råder tystnaden – för husfridens skull – och lönsamheten!"

   http://www.peace.se/blogg/2011/12/kommunal-manniskohandel-ett-inbordeskrig/
   Kommunal Människohandel, ett inbördeskrig! | Filosofens blogg
   www.peace.se
   Varför all denna kommunala människohandel? Jo, den är mycket lönsam för de kommuner som tar emot pengarna, och för de invigda kommunpolitiker som har lärt sig att hålla tyst om saken…

   Rune L. Hansen:
   Det er en grov-kriminell politisk mafia både i Norge, Sverige, Finland og Danmark. En politisk mafia fullstendig uten respekt for menneske-liv, menneske-rettighetene, lov og rett.
   FN har allerede fratatt Norge status som menneskeretts-nasjon. Danmark, Sverige og Finland står sikkert nok for tur også.

   http://www.verdidebatt.no/debatt/cat19/subcat20/thread340428/#post_340428
   FN fratar Norge status som menneskerettighetsnasjon
   www.verdidebatt.no
   Som ventet tar norsk media lett på at Norge har dummet seg ut for hele verden. Jeg kan ikke tolke den årelange ignoransen vi finner i media på annen måte enn at media er FOR Norges brudd på menneskerettighetene.

   Rune L. Hansen:
   Å frata et menneske sin far eller mor, eller sitt barn, kan innebære både tortur og å frata et menneske livets rett, med mere.

   Det er ulovlig og straffbart å kidnappe, fangeholde, mishandle og torturere barn. Foreldre og besteforeldre også.

   Også i henhold til Barnekonvensjonen, Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Det er som sagt, og det er det visse som "glemmer", ulovlig og straffbart å kidnappe, fangeholde, mishandle eller torturere et barn. (Også for foreldre som "glemmer" eller ikke ønsker at barnet har to foreldre.) Og det er en politi-sak, hvor den kriminelle skal anholdes og straffes - og ikke barnet. Og ikke av en ulovlig politi-myndighet.

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 02.10. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151614596621875

   Robert Steffensen:
   Uten uskyldspresumsjonen kan anarki oppstå og lovene mister sin verdi. Ved forhåndsdømming, uten dom og rettergang for en sak, så inntreffer en ulovlig dom. Rettsstatens grunnvoll og loverkets hensikt faller bort uten beskyttelse at prinsippet i uskyldspresumsjonen. Det er å forstå at det ikke bare er folket som er avhengig av prinsippet, men også samfunnets demokratiske virke, domstolenes troverdighet og rettsstatens mening og hensikt.

   Rune L. Hansen:
   Jeg har komplette lyd-opptak fra flere norske rettssaker. Alt det som foregår der er så motsatt lov og rett som mulig.

   Jan Johannessen:
   I h t regelboka skal rettergangs-prinsippet nedfelt i uskyldspresumsjonen følges strengt... Men; I praksis tas det tidvis lett på hvilke krav til bevisførsel som må stilles for å anse noe tilstrekkelig bevisført for en fellende dom... Så, Hans Ove Skau; I ditt eksempel var det trolig lagmannsrettens rettsbelæring som sviktet, snarere enn Marius sin..! .. Synsing skal ikke kunne lede til å anse beviskravet for oppfylt. Det må stilles krav til det bevis-skjønn som utøves. I mangel av konkret fellende bevis, kan dog en beviskjede av entydige indisier som peker i en retning, i noen saker anses overbevisende nok... Eller hva, "maestro" Marius Reikerås?

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettighetserklæringen (FN, 1948) Art 11 p1:
   "1. Enhver som er anklaget for en straffbar handling har rett til å bli ansett som uskyldig til det er bevist ved offentlig domstolsbehandling, hvor han har hatt alle de garantier som er nødvendig for hans forsvar, at han er skyldig etter loven."

   Rune L. Hansen:
   Norges Grunnlov, § 96:
   "Ingen kan dømmes uden efter Lov, eller straffes uden efter Dom. Pinligt Forhør maa ikke finde Sted."

   Rune L. Hansen:
   Og § 99, første ledd:
   "Ingen maa fængslig anholdes, uden i lovbestemt Tilfælde og paa den ved Lovene foreskrevne Maade. For ubeføiet Arrest, eller ulovligt Ophold, staa Vedkommende den Fængslede til Ansvar."

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.10. 2013 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151615723201875

   Mange ganger lurer jeg på hva slags planet dommere befinner seg på.

   Jente (15) raser etter frifinnelse i gjengvoldtektssak
   http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/jente-15-raser-etter-frifinnelse-i-gjengvoldtektssak-4129068.html
   www.tv2.no
   – Samleiene kan nok ha skjedd mot henne vilje. Men det kalles ikke voldtekt dersom det ikke er utnyttelse av en hjelpeløs person, sier dommeren.

   *

   Mette Ertesvåg Kjøde:
   Det er det ikke bare du som lurer på, Marius.

   Anne Rønnaug Teigen:
   Gir ikke en god følelse nei!

   Sølvi Birgit Hajem Svendsrud:
   herregud!

   Tove Brook:
   Sjokkerende!

   Heidi Kristin Aspli Røreng:
   eee...jeg trodde jeg visste hva en hjelpeløs person betydde, men ble jaggu usikker nå...

   Bjørn-tore Olsen:
   hva slags hjerteløse folk er dette

   Stina Brendemo:
   Forferdelig!

   Lizbeth Anita Lamey:
   De er faen meg ikke god. Du vet, slikt skaper anarki, hvor familen, tar saken i egne hender. Hadde jeg hatt ei datter og dette hadde skjedd henne og voldtektsmannen gått fri slik, kunne han bare ha sagt farvel til både stellet sitt og nøttene..... stakkars han! Dette oppfordrer jo dommerne til, når slike voldtektsmenn IKKE blir straffet og jenta, får faktisk livstid pga traumene, som følger i farvannet av en massevoldtekt. : (

   Tor-Halsten Karlsen:
   Kor "FETTE BLÅST I HAUE" kan en dommer eller flere være,lita jente mot 6 menn er ikke det hjelpesløst veit ikke eg. om det er lov og bruke slikt som argumentasjon mot ufrivillig sex. Håpe både dommere og jævlarne som utførte handling blir frøsse til H.... ut av samfunnet.

   Torill Menneskerettighet Erdal:
   Hjerterått og denne dommeren burde fått straff.... totalt forkastelig.......

   Jostein Setsaas:
   Husk Stoltenberg sin instruks til dommerstanden: "I kjærlighet finnes ingen aldersgrense."
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151863398284280&set=p.10151863398284280&type=1
   Jostein Setsaas's photo.
   1209122_10151863398284280_368371155_n.jpg

   Rune Eriksen:
   Norge er en lekestat innen Jussen.Andre land skjerper straffene på vold, drap og voldtekt, mens vi har en IDIOT som statsminister som kaller dette kjærlighet, mannen burde sendes til Bjørnøya for straffarbeid....

   Lizbeth Anita Lamey:
   Nei, det sa han vel ---- han satt jo inne på rommet til ordføreren og jenta som var mindreårig og sjenket henne. Han visste godt hva som foregikk.... så det er vel HANS forsvar. Skulle likt å visst hva HAN har hatt på skogen.....

   Lizbeth Anita Lamey:
   Hva er det med enkelte mannfolk i dag? Er de blitt helt forskrudd i hue? : (

   Lizbeth Anita Lamey:
   Klarer de ikke å temme lystene sine? Hvem faen tror de at de er? J'vla drittsekker....

   Lizbeth Anita Lamey:
   Er det rart, at enkelte av oss kvinnfolk, mister helt lysten på menn?

   Siri Faafeng:
   Enda et eksempel på at rettsystemet ikke fungerer i sedelighetssaker. Kriteriene retten bruker for å dømme folk er ikke tilstede i overgrepssaker. Det gir godt slingringsmonn for drittsekker i maktposisjon.

   Wenche Tømmervik:
   Må vi opprette en egen voldtektsdomstol?
   Folk som faktisk evner å forstå hva som skjer i en slik situasjon!

   Rolf Kjosmoen:
   kan jo hende han har selv ikke så rent mel i sin pose virker det som : (

   Robert Steffensen:
   Mon tro om utfallet ville blitt motsatt dersom det var jenter som voldtok en ung gutt. Det tror jeg og gutten vill gått fri for fordømmelse i ettertiden. Og i tilfelle jentene ikke ble dømt for voldtekt, så ville aldri noen i ettiden fordømme gutten som usømmelig. Ved å frifinne mennene så fordømmes automatisk jenten som usømmelig, (at hun egentlig ville det) dette er det onde med en slik sak. Det er her man finner feilen med lovene -- de er ikke gradert. Voldtekt eller ufrivillig samleie bør ha gradert alvorlighetsgrad og straff, slik at en hver form for maktbruk blir fordømt av retten og med reaksjoner -- alt etter alvorlighetsgrad. Lovene må jo ikke være utformet slik at jentene må gå bevæpnet og å drepe, for ikke å bli fordømt som ludder i ettertiden. Seksuelle overgrepssaker bør få et lovverk på lik linje med drap -- for drap finner vi en rekke graderinger -- overlangt drap osv. osv. Om ikke annet burde jenten blitt frifunnet på grunn av viljeskrenkelse, en menneskerett alle bør ha og ikke minst for en rettferdig likestilling mellom kjønnene. Det skal ikke være muskler som bestemmer "lovenes gode forsetter", men menneskerettighetene og sunn fornuft. Den mannlige kjønnsdrift skal ikke ha noen preferanserett i lovverket, sett i forhold til den kvinnelige.

   Turid Pedersen:
   Den dommeren må være kjøpt å betalt, eller helt idiot

   Tom Lasse Lysen:
   Leser kommentarfeltet og lurer på hvor mange som overhodet har fått med seg at denne saken er fra Sverige?

   Jan Trygve Harila:
   kan jo ikke trykke liker på den. Da den dommen aldri burde ha fått det utfalet

   Per Arne Granbo:
   Finnes det ikke lover innen EU som går imot en slik dom ?

   Rolf Kjosmoen:
   det verste er at man klager på den måten muslimene behandler kvinner på, men kan ikke se at dette er bedre da.. (nå hater jeg ALL trakassering av det andre kjønn) kansje noen bør rydde opp i slik behandling..

   Nils Petter Haaland:
   De har fulgt loven etter det kan se. "Under ankesaken anvendte retten en gammel lovtekst, skriver den svenske avisen Aftonbladet. Hadde samleiene funnet sted noen måneder senere hadde de vært klassifisert som voldtekt på grunn av en lovendring i Sverige. " Så hva har så dommerne gjort galt er vel lov endring som må til og den kom rett etter.... Sverige ; )

   Mona Sunde:
   Dette er å tigge om at folk blir "rasister".

   Per Arne Granbo:
   I EU blir agurker som ikke har riktig "bøy" beskyttet fra å bli spist. Sandkornene i sandkassene må være godkjent av EU. Men at en jente sier nei til å ha samleie, men som allikevel blir tvunget til det, ja, det er helt greit. Hun skulle sikkert ønske at hun hadde vært en agurk.

   Mike Sugar:
   Dette er bare helt for jævlig! Jeg kan ikke forstå at en dommer kan mangle så mye empati...

   Rolf Kjosmoen:
   er ikke grensen for og ha sex med ei/en 16 år da? denne dommen kan alså gi amnesti for griser som utnytter barn også i og med at hun i lovens øyne er en mindreårig barn..

   Gunnar Reinsnes:
   Svenskevits???

   Tom Lasse Lysen:
   Rolf Kjosmoen: Den seksuelle lavalderen i Sverige er 15 år.

   Rune L. Hansen:
   Dommerne i dagens Norge, Sverige, Finnland og Danmark er ikke bare helt ubrukelige, men er ganske enkelt grov-kriminelle, i og for en politisk mafia-virksomhet. De blir politisk utnevnt, instruert, premiert og truet. Hvor ofte de gjør et lovlig arbeide, hvem vet?

   Irene Qvan:
   Sier noe om kvinners rettsikkerhet, og lovendringer er bra, men det viser seg at det tar tid å endre holdninger.

   Rune L. Hansen:
   En nasjon som "tillater seg" å ha grov-kriminelle torturister, utplyndrere og serie-mordere som dommere i den offentlige (inklusivt politiske) forvaltningen, er og blir et forurettende og ødeleggende terror-regime. Med stadig flere og flere perverse og perverterte mennesker.

   Cecilie Bedsvaag:
   Jenter idag læres opp til å betrakte seg selv som hjelpeløse ofre. Istedenfor å kjempe imot en voldtekt, så velger de å anmelde, for det lærer de visstnok på skolen at er det korrekte å gjøre.

   Svahila Myrseth:
   Det fines nesten ikke noe som er så korrupt som det norske retsvesn.

   Monix Aas:
   Noen mennesker burde puste inn sukker,så dem slipper å forsure tilværelsen....

   Geir Allan Sæther:
   uff å uff ;-(  

   Nils Petter Haaland:
   En finner så og si alltid en vei utenom de Birgitte Rie og selv hvor uenige vi alle er (liker det ikke selv), men så er loven fulgt da må det være lovverket en må klage over noe som etter denne dommen ble endret. Men ja en bør gå over alle lover og bestemmelser og oppdaterer dem etter dagens forhold...

   Vigdis Victoria Koppang:
   Ja det kan du si Marius....

   Raymond Johansen:
   Det virker ofte at de har mer sympati for de tiltalte enn offerene...

   Monix Aas:
   det har de !!

   Nils Petter Haaland:
   Konvensjonene taes ikke hensyn til vil de eller det ikke passer dem så de hjelper lite, Men ja dette gjelder Sverige, men mener det samme om Norske lover mange av dem som er gamle og ubrukelige og bør fornyes slik de er oppdatert etter dagens normer. Og hvordan noe virker så er det ikke sikkert er slik i virkeligheten.

   Glenn Josefsson:
   Det är helt eländigt och ger knappast större respekt för rätten.

   Siw Kristin Visnes:
   Hæ! Er ikke jenta en hjelpeløs person som blir utnyttet under en gruppevoldtekt? Snakker vi 2013? Hvem er det de beskytter og med hvilket motiv?  

   Bente Bakke:
   Hva??? Skuffende" lovutsklidning"- eller tolkning av loven.

   Marianne Lund:
   Helt enig Marius . Hvis dommere har denne holdningen så vil det si det samme som dommeren egentlig begår et overgrep selv med sitt utsagn.

   Jaran Gaarder Heggen:
   Det der er merkelig ... disse ble frifunnet, mens han wikileaktypen skal de dømme for voldtekt ... merkelig greie

   Rune L. Hansen:
   Presiser, Nils Petter Haaland, konkret hvilken lov-bestemmelse paragraf som er fulgt for å forurette jenta?
   Eller snakker du samme babbelet som de angjeldende dommerne?
   Og videre: Hvilkne konkret "mange norske lover er gamle og ubrukelige" og "bør fornyes og oppdateres efter dagens normer"? Og hvilkne i all verden normer er det du snakker om?
   Du har ikke peiling på hva du snakker om!

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.10. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151615859176875

   Det er altså ikke noe å lure på! Som besteforelder, har du fulle partsrettigheter i forhold til samvær og omsorg for ditt barnebarn. Det samme vil gjelde for andre nære slektninger, herunder tanter og onkler.

   At norske styresmakter, herunder domstolene, har undergravd denne menneskeretten i åresvis, betyr ikke at du skal akseptere det.

   Dette er hva Menneskerettsdomstolen sier og dette har forrang for enhver offentlig holdning:

   "The Court notes, firstly, that it was common ground that issues relating to the relations between the second applicant and her grandchildren were covered by Article 8 of the Convention. It also points out in that connection that “ 'family life', within the meaning of Article 8 includes at least the ties between near relatives, for instance those between grandparents and grandchildren, since such relatives may play a considerable part in family life. 'Respect' for a family life so understood implies an obligation for the State to act in a manner calculated to allow these ties to develop normally” (see the Marckx v. Belgium judgment of 13 June 1979, Series A no. 31, p. 21, § 45)."

   *

   Jan Franskmann:
   Bare en kuriositet... System var navnet på kloakken i Roma ; )

   Anne Sunde:
   Det er veldig fint at det er hevet over tvil at besteforeldre og annen slekt har rett til å være part i slike saker, problemet kommer når man ikke har økonomi til å få retten sin; den må man nemlig kjempe for her i landet og man får ikke fri rettshjelp. Jeg har også fått vite at barna helst skal ha bodd hos besteforeldre, i alle fall i perioder, hvis retten skal regne forholdet mellom barnet og besteforeldrene som så nært at Besteforeldrene kan få status som part i saken. På hvilken måte kan man da kjempe for å få sine rettigheter? Må man vente på at noen skal ta dette til Høyesterett og få en avgjørelse der? Det er jo tydelig at Norge ikke har tenkt å rette seg etter Menneskerettighetsdomstolen sammen hvor mange traktater de skriver under på

   Tove Hjelm:
   Hvordan går man frem som besteforeldre . Har prøvd med advokat ,men til ingen nytte fikk bare beskjed av bv ingen part i saken og ferdig med det ,desverre .

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Vi får også stadig beskjed, vi får sende inn til regjeringen så dette blir belyst!

   Monika Johnsen:
   Jeg kjemper nå for å få samvær med mitt barnebarn. Min advokat sier at en får gratis rettshjelp så lenge det er det offentlige som påfører deg kostnadene med rettsak og advokat. Venter nå på tingrettsavgjørelse.

   Anne Rønnaug Teigen:
   Håper da det blir en ny praksis! : )

   Anna-Stina Kiil:
   Anne Sunde: Om du har god økonomi stanger du fortsatt hodet i veggen når du gjelder bv. Tror ikke all verdens penger kan få bv til å fravike det de mener er rett og det de har bestemt.
   Jeg er selv heldigvis ikke i den situasjonen at jeg har med bv å gjøre men venner av meg har kjempet i flere år nå for å få lov å være besteforeldre. Den behandlingen bv gir dem er nesten så man ikke kan tro det. Søsken blir skilt, besteforeldre som har vært det eneste stabile i livet til barna får ikke treffe dem, bv lyver, truer osv osv.
   Tør vel ikke håpe på at det kommer noen i ny regjering som har baller nok til å slå gjennom og si at Menneskerettsdomstolens bestemmelser skal følges.
   Barnevernet: til barnets beste! Fy fan!!

   Rune Fardal:
   Deler

   Anne Sunde:
   Å være part i saken om barnebarn, er likevel litt annerledes, da snakker vi om rett til å være part i en rettssak, ikke en sak som er under behandling av BV. Hvis loven gir besteforeldre rett til å være part i sak om å få omsorgen for barnebarna, så skal de ha den retten, men norsk rettsvesen innskrenker den ved å si at man må ha hatt et nært forhold til barna; nært forhold vil da si at barna har bodd hos dem i perioder. Har de ikke det, blir det vanskelig for besteforeldre å bli part i saken. Nå som det biologiske prinsipp er satt til side, blir det enda vanskeligere. At dette kolliderer med menneskerettighetsdomstolens lover som Norge er regulert under, det bryr dem ikke. Norge bryter disse lovene hele tiden med fullt overlegg

   Anna-Stina Kiil:
   Anne: ser du kjenner mye mer til problematikken enn meg, men ut fra det du skriver her ser jeg ikke annet enn at mine venner virkelig bør være part i saken da de har hatt barna boende hos seg, i det lengste sammenhengende opp mot ett år!
   At barn ikke skal få ha samvær med besteforeldre før det evt blir bestemt i rettssak siden bv har nektet det inntil da, er jo hårreisende!! Med det tempoet de jobber i og den fantastiske evnen til trenering bv har vil vel barna være gamle nok til å bestemme selv hvem de vil ha samvær med, før dom faller.

   Anne Sunde:
   Ja, først skal man kjempe om rett til å være part i saken. Den saken kan man tape med tilhørende økonomisk tap.... får man rett til å være part i saken så risikerer man å tape i retten.... det blir økonomisk ruin for veldig mange, mange vil ikke klare å reise penger til en slik runde i det hele tatt

   Rune L. Hansen:
   Den eneste loven norske myndighets-misbrukere, dvs. den politiske mafiaen, retter seg efter, er motsatt lov og rett. Det er motsatt lov og rett som gir kriminell fortjeneste og som garanterer og opprettholder en politisk mafia-virksomhet.
   Hverken i henhold til Menneskerettsloven, Straffeloven eller Norges Grunnlov har de lov til å kidnappe eller fangeholde barn. Tvert om er det meget så ulovlig og straffbart. I henhold til mange av disse lovene sine lov-bestemmelser.
   Her, bare for å nevne en av de mange, Straffelovens § 219:

   "§ 219. Den som ved å true, tvinge, begrense bevegelsesfriheten til, utøve vold mot eller på annen måte krenke, grovt eller gjentatt mishandler
      a) sin tidligere eller nåværende ektefelle,
      b) sin eller tidligere eller nåværende ektefelles slektning i rett nedstigende linje,
      c) sin slektning i rett oppstigende linje,
      d) noen i sin husstand, eller
      e) noen i sin omsorg
   straffes med fengsel inntil 3 år.
   Dersom mishandlingen er grov eller fornærmede som følge av handlingen dør eller får betydelig skade på legeme eller helse, er straffen fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om mishandlingen er grov, skal det særlig legges vekt på om den har vart over lang tid og om det foreligger forhold som nevnt i § 232.
   Medvirkning straffes på samme måte.
   Endret ved lov 21 des 2005 nr. 131 (i kraft 1 jan 2006 iflg. res. 21 des 2005 nr. 1580)."

   Rune L. Hansen:
   På grunn av den politiske mafia-virksomheten har mye av det norske folk mistet både respekt og kunnskap om lov og rett og er pervertert.

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.10. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151616118616875

   Det er mange gode kandidater til det offentlige ”tåkeleggingsprisen”.

   Leder for Tilsynsrådet for advokater, Hege Bjølseth er en av dem. I notene til regnskapet for 2012. står det svart på hvitt at det er anskaffet EDB- utstyr for godt over kr 5 millioner. Innkjøp i denne størrelsesorden, skal legges ut på anbud. Det følger av norsk lov. Tilsynsrådet har tidligere blitt domfelt for brudd på anskaffelsesloven. Jeg har tidligere stilt henne spørsmålet om EDB innkjøpet var lagt på anbud. Da fikk jeg til svar som nederst. Derfor har jeg spisset spørsmålene ytterligere denne gang, slik at det skal bli litt vanskeligere å tåkelegge videre.

   Tilsynsrådet for advokatvirksomhet ved Hege Bjølseth.
   Postboks 720 Sentrum
   0106 Oslo

   AD. ANSKAFFELSER – FOTNOTER TIL REGNSKAP 2012

   Jeg viser til tidligere korrespondanse, senest din e-post av 2. oktober 2013.

   Du anfører i ovennevnte mail at ” Nei, dette er ikke korrekt.
   Anskaffelsene i 2012 er i samme note oppført med kr. 109.447,-.”

   Den omtalte fotnote er noe uforståelig, likeså er din redegjørelse. Den kan imidlertid vanskelig forstås på annen måte enn at TR har foretatt
anskaffelser til en verdi av i overkant av kr 5 millioner. Jeg ber derfor om en redegjørelse for:

   Hvilke anskaffelser denne fotnoten beskriver?

   Når ble disse anskaffelsene foretatt?

   Hvor mye beløp den enkelte anskaffelse seg til?

   Ble noen av disse anskaffelsene lyst ut på anbud?

   Hvor ble disse anskaffelsene eventuelt lyst ut for anbud?

   Jeg imøteser din snarlig tilbakemelding.

   Bergen, den 03.10.13

   Marius Reikerås

   *

   Rune L. Hansen:
   Godt navn, "Tåkeleggingsprisen"!

   Liv Tone Snipstad:
   Den prisen har mange utmerkede kandidater i helsevesen og helsedirektoratet også.

   Rune L. Hansen:
   I og omkring hele den offentlige forvaltningen og dens med-spilleri, under de forhold som nu enda er rådende. Mildt sagt!

   Anne-Lise Solli:
   en ide syns jeg å opprette en årlig pris til de som tåkelegger best og få blest i media om det..

   
---
---

   Davina Moynahan, 03.10. 2013 via Australian Child Support Agency Help and Support:
   https://www.facebook.com/groups/289692067736356/604490302923196/

   The post regarding the petition was removed because the poster was clearly only interested in his own agenda and not in making a positive contribution to the group. Cheers.

   *

   Jamie Atkinson:
   making a change in Australia to get a review of a flawed system that doesn't work if I can get 10.000 signatures we have a chance of fixing it for every one. theres no need to be a bitch about it.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.10. 2013 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/732144130141873/

   "Fride Reinton har ikke gitt håpet om å finne sin biologiske far. Det er viktig for henne og for barna hun i dag har. Det er også viktig å få vite om eventuelle genetiske sykdommer som kanskje kan forebygges. Samtidig vet hun at uten hjelp fra moren, så blir det vanskelig å finne faren."

   http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/tusenvis-av-norske-fedre-hemmeligholdes-4130994.html
   Tusenvis av norske fedre hemmeligholdes
   www.tv2.no
   Fride trodde i mange år at «pappa» var hennes biologiske far, og han trodde hun var datteren. Så kom sjokket etter DNA-testen.

   *

   Rune L. Hansen:
   "- Basert på tall fra England og USA kan en anslå at cirka 1¿2 prosent av barn i dag har en biologisk far som er en annen enn den de tror det er, sier Thuen til TV 2."

   
---
---

   Katja Med K, 27.09. 2013 via TVANG OG MAGT:
   https://www.facebook.com/groups/91408050524/permalink/10153312649115525/

   øv øv øv, mit hjerte bløder for den lille dreng : ( 

   http://ekstrabladet.dk/112/article2108443.ece
   Forsvundet familie fundet - stor politiaktion
   ekstrabladet.dk
   Dreng, der har været under jorden i 15 måneder, fundet på Amager

   DSCF8102_980836m.jpg

   *

   Cindy Hellbrandt:
   Åh stakkels dreng! At han bliver lukket ude for resten af verden, er godt nok ikke særlig smart, af forældrene!
   September 27 at 3:41pm · 

   Katja Med K:
   også er det hans fødselsdag idag : (
   September 27 at 3:42pm · 

   Cindy Hellbrandt:
   ej hvor synd. Forældrene får altså også som de fortjener, det er synd og sige, men det gør de! /-:
   September 27 at 3:43pm · 

   Katja Med K:
   tja, man ved jo bare at kommuner desværre nogle gange bare fjerner børn, i stedet for at sætte ind i hjemmet med støtte osv ..
   September 27 at 3:44pm · 

   Jannie Hellbrandt:
   Det er der INGEN kommuner der gør Katja Med K, på trods af at loven siger de SKAL.. men den lov hopper både kommuner og retsalene over
   September 27 at 3:45pm · 

   Katja Med K:
   lige præcist ..! det har været et problem i over 10år, at kommuner bryder loven, så jeg personligt, tror ikke på det ændre sig, desværre : (
   September 27 at 3:47pm · 

   Katja Med K:
   men har da et håb!
   September 27 at 3:47pm · 

   Cindy Hellbrandt:
   Ja det er rigtigt, men drengen er mærket på livet, fordi de har holdt ham fra omverdenen.
   Men ja, vil give dig ret. Man skal heller ikke altid give kommunen lorten, for måske er forældrene ikke helt klar..
   September 27 at 3:47pm · 

   Katja Med K:
   ja det svært at gå ind i den konkrete sag når man ik kender dem.. jeg føler bare med den lille dreng .. pyha : (
   September 27 at 3:49pm · 

   Cindy Hellbrandt:
   Ja præcis, og ja det er da vildt synd for ham!! : (
   September 27 at 3:49pm · 

   Mogens Leth Nielsen:
   Undskyld mig ja det er forfærntligt. Men. Hvis folk. Nu selv har. Prøvet ik at få en chance. For at bevise. At man godt kan være gode forælder. Så kunne de sikkert så se sagen fra forældrenes side af. Når nu kommunerne ik følger. Loven.
   September 27 at 4:35pm via mobile · 

   Jannie Hellbrandt:
   Jeg er i gruppe med faderen, så jeg kender historien
   September 27 at 4:58pm · 

   Mogens Leth Nielsen:
   Samme gør jeg Jannie Hellbrandt. Og ved jo os hvordan det føles. At få taget børn.
   September 27 at 5:18pm via mobile · 

   Familien Andreassen:
   Tænk at politiet har behov for at udmelde at det er farligt og der er lagt springlagen ud og få folk til at tro nogen vil springe ud, når det helt og alene er politiets egen ide. Sørgeligt at der er behov for at stille forældrene i et lys som slet ikke er virkelighed.
   September 27 at 5:56pm via mobile · 

   Mogens Leth Nielsen:
   de følger jo bare trop efter kommunerne da vi alm borgen sgu ik kan ha ret ifølge dem!!!! de dækker sgu over hinanden hele lortet grr
   September 27 at 5:59pm · 

   Jens Andersen:
   Ja Cindy. Drengen er mærket for livet. Det blev han den dag kommunen ville fjerne ham..
   September 27 at 7:49pm · 

   Jannie Hellbrandt:
   Jens Andersen.. Det VED Cindy godt
   September 27 at 8:14pm · 

   Jens Andersen:
   Det var ikke ment som en kritik af Cindy.
   September 27 at 8:15pm via mobile · 

   Cindy Hellbrandt:
   Personligt ved jeg selv hvordan det er, at have Været tvangsfjernet hjemmefra, så jeg ved hvordan det mærker en. Og ja, han bliver mærket for livet, men forældrene har da ødelagt den stakkels dreng, ved at udelukke ham fra omverdenen og hans omgangskreds. Det er da totalt at ødelægge ham!
   September 27 at 8:40pm via mobile · 

   Jens Andersen:
   Cindy hvis man i sin tid havde ville fjerne min datter havde jeg haft to valg. Enten at udlevere hende til en fremmed familie eller skjule mig med hende. Jeg havde absolut valgt det sidste
   September 27 at 8:48pm via mobile · 

   Familien Andreassen:
   Cindy: måske du skulle overveje ikke at udtale dig om den konkrete sag når du åbenlyst ikke kender sagen indgående. Drengen har ikke været udelukket fra omverdenen!!!
   Drengen har ikke været i skole og her er der en STOR forskel. Det er jo ikke familien der ikke har ønsket at samarbejde, det er forvaltningen! Det er ligeledes forvaltningen der uden forudgående undersøgelse af familien har valgt at tvangsfjerne drengen hvilket gør beslutningen om tvangsfjernelse Ulovlig! Hvordan skulle en forvaltning vide om det bedste for barnet er en anbringelse når man ikke har undersøgt forholdende??
   September 27 at 8:56pm via mobile · 

   Jens Andersen:
   Jeg kender udmærket godt Lolland kommunes måder at fjerne børn på. Desværre
   September 27 at 9:00pm via mobile · 

   Familien Andreassen:
   Jens: ja det er jo ikke ligefrem første gang man hører om lollands kommune!
   September 27 at 9:04pm via mobile · 

   Sussi Johansson:
   Hej i har alle vil set tv avisen om drengen der har været skuldt i 15 mdr
   og den 27 sep valg polite og stom lejleheden hvor fammile var selv om de hvis det var magnus 8års føsdag og det er ikke en god føsdag at blivet lukked ind på sit værlse og må ikke få en gave eller noget at spise og får også peverspece sikke en lorte føsdag får en 8 års drengen tak politi !!!!!!
   ps de bliver ved med at bruge peverspece og også nu kimikalre og vi ved det for hhar snakket med moren og faren og sønen dele den så i kan se hvad porlite gør mod en 8år drenge og politi er sku ligeglad om han ene med og blind af det p.s hans kæredyr er os sammen med ham og den ene sikker med og dø
   September 28 at 3:35am · 

   Annelise Rasmussen:
   De skulle heller fange de østeuropæere der gør landet usikkert.
   September 28 at 9:23am · 

   Jannie Hellbrandt:
   Jens Andersen. Nu kender Cindy tilfældigvis både at være barnet, men også MOR til et tvangsfjernet barn..Så mon ikke hun kan sætte sig i begge situationer?
   September 28 at 9:26am · 

   Fam Madsen:
   Hvor fanden får politiet, pludselig alt det mandskab fra, ????
   Today · 
   
   
---
---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, fredag 04. oktober 2013, Vinberget: 

   Mørkt, et svakt vind-drag og 11 pluss-grader Celsius her ute klokken 02 i natt. Lett regn omkring klokken 04.30. Vind-drag, overskyet og 13 pluss-grader klokken 08. Horisontalt bølgende overskyet drivende fra sør og 15 pluss-grader klokken 10. Derefter disig, regn, 10 pluss-grader og tildels mere vind. Tildels litt skiftende og omkring det samme utover dagen. Nesten mørkt og omkring 12 og 13 pluss-grader frem mot klokken 20. Mørkt, med regn og 12 pluss-grader fra klokken 22.20 og mot midnatt med 11.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.10. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10200952725395119

   Mere kidnappinger og menneske-handel med barn?

   Partiet Høyre og Arbeiderpartiet har lenge samarbeidet om slikt.
   Makt- og penge-begjær har bragt de sammen.
   Politisk organisert kriminalitet har satt makt, karriære, penger og årsverk i sirkulasjon.

   Barnekonvensjonen, Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   http://www.hoyre.no/Høyre%20vil%20styrke%20det%20kommunale%20barnevernet,%20og%20kutte%20det%20statlige%20barnevernet!.d25-TMJfO2-.ips
   Høyre vil styrke det kommunale barnevernet, og kutte det statlige barnevernet! - Høyre
   www.hoyre.no
   Høyre har i blitt et parti som heller snakker om mennesker enn milliarder. Et eksempel på dette er at vår partileder, Erna Solberg, brukte sin tale til sentral

   *

   Rune L. Hansen:
   Ordet "barnets beste" og "barnevern" har vært den perfekte forkledning for politisk organisert kriminalitet.
   Ordene kan mobilisere enorme "rednings-aksjoner" av idioter til nærsagt hva som helst!
   Hvor enhver idiot kan anse seg selv for å ha gjort en bragd!

   De nyttige idioter er det mange av. De står i en usynlig kø for å få være med!
   Og mange presser på for å få flere og alle til å være med.
   Veldig mange arbeidsplasser og karriærer har vært med på disse "rednings-aksjoner"!
   En blir utestengt og forfulgt om en ikke er med!

   "Rednings-aksjoner" som både vilkårlig og målrettet kan kidnappe, fangeholde, torturere, utplyndre og drepe barn, foreldre og familier.
   Meget meget nyttig for enhver som er med på galskapen.

   En enormt smittsom, grov-kriminell masse-psykose!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/732213136801639/

   Marina Lorieri:
   hum. hvem blir da ansvarlige ? kommunen ?

   Rune L. Hansen:
   Hvert voksent enkelt-menneske er ansvarlig for sine handlinger.

   
---

---

   Kansli Mansfamiljejour, 04.10. 2013 via För barns behov och rätt till båda sina föräldrar/Event:
   https://www.facebook.com/groups/360023727394742/permalink/587947721269007/

   "Regeringen menar att regelverket bör ändras så att de inte pekar ut den ena föräldern framför den andra som lämplig bidragsmottagare. Detta för att underlätta för föräldrar att samarbeta och att ta ett gemensamt ekonomiskt ansvar för barnet... Lagändringarna föreslås börja gälla från och med i mars nästa år."
   - Ett viktigt symboliskt steg mot jämställd föräldraskap.

   Delat barnbidrag mellan föräldrarna - nytt lagförslag från regeringen | Dagens Juridik
   http://www.dagensjuridik.se/2013/10/delat-barnbidrag-mellan-foraldrarna-nytt-lagforslag-fran-regeringen
   www.dagensjuridik.se
   Delat barnbidrag mellan föräldrarna - nytt lagförslag från regeringen Publicerad 2013-10-02 13:46 Regeringen föreslår en rad ändringar av reglerna om utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg - bland annat att barnbidraget ska delas mellan pappan och mamman. Regeringen föreslår att i de fall fö...

   *

   Malin Gruffman:
   Underbart, hoppas det går igenom!

   Janne Runsvik:
   Hoppas inte vänstern stääler sig enade mot det, bra förslag har mött det ödet förr... : (

   Rune L. Hansen:
   Noe så selvfølgelig og nødvendig for å komme mere i pakt med reell lovlig lov og rett! Et lite, men viktig skritt for å stoppe den kriminelle praksis, en kriminell praksis som i seg selv også oppfordrer og stimulerer til mere kriminalitet. Forhåpentligvis er også meningen at det offentlige skal betale barnebidraget?
   Og at diskriminering, degradering, kidnapping og fangehold av barn og foreldre og besteforeldre skal stoppes!

   Det står at: "Regeringen menar att regelverket bör ändras så att de inte pekar ut den ena föräldern framför den andra som lämplig bidragsmottagare."

   Å frata et barn eller en forelder retten til familie-liv, samliv eller foreldre-rett er ulovlig og straffbart og innebærer ikke minst også tortur og fangehold. Og uendelig mere krig og konkuranse og kriminalitet, løgner og ødeleggelser. Det hjelper ingenting at slikt noe skjer i regi av representanter for offentlig (inklusivt politisk og juridisk) forvaltning. Tvert om.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/126288523784/10151706035448785/

   Madelene Anna Susanne Lind:
   Hoppas dom inte menar att dom ska dela det om barnet bor på heltid enbart hos den ena föräldern! för gör dom det och min sons pappa får hälften av barnbidraget så kommer det gå till bildelar och tobak

   Rune L. Hansen:
   Det er vel det som kalles frihet og livs-standard, blandt annet, Madelene Anna Susanne Lind.

   Madelene Anna Susanne Lind:
   förstår inte vad du menar

   Rune L. Hansen:
   Du mener vel ikke at fremmede mennesker skal bestemme hva dere skal bruke pengene og deres tid til?

   Madelene Anna Susanne Lind:
   nej men barnbidraget ska gå till barnet inte föräldern och jag som har min son heltid behöver hela barnbidraget. jag har inget jobb det har han. alltså behöver han inte halva barnbidraget

   Rune L. Hansen:
   Det halve barnebidraget er for ditt vedkommende det hele barnebidraget. Det samme gjelder for din kjæreste, din livs-ledsager, barnets far.

   Madelene Anna Susanne Lind:
   vi är inte tillsammans

   Rune L. Hansen:
   Deres privat- og familie-liv og samliv kan endre seg og vedkommer dere selv mest.

   Višnja Anna Prtenjača-Klarić:
   För att en förälder skall få hela barnbidraget för sig själv även om barnet bor/umgås med bägge föräldrar (det kan diffa i % hur mkt barnet bor hos vardera förälder) så är det bara att hitta på falska anklagelser och VIPS så behåller den bråkige föräldern HELA barnbidraget. Så gjorde min "man". Han behövde pengar, saknade regelbunden inkomst (lever under existensminimum), lever antagligen på soc.bidrag och givetvis ...barnet får inte träffa sin mamma som pappan föraktar. Och som mantrat heter allt för "barnets bästa".

   Madelene Anna Susanne Lind:
   Min son är hos mig 100%. tror inte hans pappa vet om det här. tror du han kommer få halva om detta går genom? jag hindrar inget umgänge trots att jag avskyr den killen något så hemskt

   Madelene Anna Susanne Lind:
   men umgänget sker med sammarbete med familjerätten hemma hos mig

   Višnja Anna Prtenjača-Klarić:
   Men om din son är hos dig 100% så förstår jag inte varför pappan skulle på del av barnbidraget, du har ju det ekon. huvudansvaret om sonen : (

   Madelene Anna Susanne Lind:
   delad vårdnad. vet inte om det spelar roll. därför jag frågar. för jag vet inte... det har jag lärt mig att man ska göra

   Višnja Anna Prtenjača-Klarić:
   F.ö får man ju dela på barnbidraget anpassat efter hur mkt barnet bor hos respektive förälder

   Rune L. Hansen:
   Hva i all verden har "familie-retten" å gjøre hjemme hos dere og i deres privat- og familie-liv?!
   Og at en dommer eller hvem som helst andre er skyld i degradering og diskriminering av den ene forelder er ulovlig og straffbart!

   Višnja Anna Prtenjača-Klarić:
   Ahaa, detta var ju än mer intressant. Delad vårdnad säger Du och han har inte sonen någon % hos sig men får del av bidraget ändå... man undrar till vad?

   Madelene Anna Susanne Lind:
   Nej det var det jag frågade. om detta går igenom kommer han få det då?

   Višnja Anna Prtenjača-Klarić:
   Det undrade jag med Rune L. Hansen. Skulle ALDRIG släppa in i mitt hem något/någon som är kopplat till socialtjänsten

   Madelene Anna Susanne Lind:
   om han hade fått det så vet jag vad det hade gått till. Och familjerätten är inblandad för att jag bad dom eftersom min sons pappa och farfar gör allt för att förstöra min och min sons hemfrid : (

   Madelene Anna Susanne Lind:
   dom är inte i mitt hem. vi går på möten där för att lösa problemen mellan oss som är orsakade av pojkens farfar. lägger ner nu innan diskutionen går för långt

   Višnja Anna Prtenjača-Klarić:
   Att det är straffbart och olovligt att hålla undan barnet har jag ALDRIG erfarit i svensk domstol... det är tvärtom, den som stjäl barnet och kommer med falska anklagelsen är en "lämplig" förälder

   Rune L. Hansen:
   Den politiske mafiaen og dens med-spillere har ingen respekt for likeverd og enhvers likeverdige foreldre-rett og familie-rett.

   Višnja Anna Prtenjača-Klarić:
   Kan det vara så att sonens hälsa är i fara eftersom det är spänt mellan dig och ditt ex. Barn mår dåligt av sådant och kan yttra sig på olika vis.

   Madelene Anna Susanne Lind:
   nej inte direkt. Han mår bra. Han är glad hela tiden. Skriker och gråter sällan. Han är en glad bebis : )

   Madelene Anna Susanne Lind:
   det är inget vi visar öppet när pappan är här på umgänge men ska börja med umgänge med övervakning istället. alltså att min mamma är här istället för jag pga sexuella trackasserier från min sons pappa på mig

   Madelene Anna Susanne Lind:
   dom senaste gångerna han varit här då

   Madelene Anna Susanne Lind:
   nu har han uteblivit 2 gånger : (

   Rune L. Hansen:
   Så hvorfor skal hans samliv og familie-liv med sitt barn være hjemme hos deg???

   Madelene Anna Susanne Lind:
   han ska ha umgänge här hemma därför att hans och hans pappas hus är en direkt hälsofara för mitt barn

   Madelene Anna Susanne Lind:
   han kommer till 80% få astma där och stora trästickor i knäna och antagligen en förgiftning av all katt avföring som ligger runt om i lägenheten samt allt katthår som samlats i några år utan dammsugning

   Rune L. Hansen:
   Det er ulovlig og straffbart å mishandle et barn. Å mishandle et med-menneske også.

   Madelene Anna Susanne Lind:
   precis. Jag har 2 val där. antingen vara olaglig och neka pappan umgänge hemma hos sig själv. eller utsätta min son för livsfara avsiktligt. det är ett ganska enkelt val

   Rune L. Hansen:
   Da er det viktig at far til barnet er oppmerksom og bevisst på dette valget. For selv å kunne velge å rette på feilen.

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 03.10. 2013:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/732144130141873/

   Rune L. Hansen:
   "- Basert på tall fra England og USA kan en anslå at cirka 1¿2 prosent av barn i dag har en biologisk far som er en annen enn den de tror det er, sier Thuen til TV 2."

   Mona Borch-Moe:
   Det skumle med å ha ukjent far er at man uvitende kan bli gift med halvsøsken og søskenbarn. Særlig når det blir så mange. Og utenlandske sperm-banker har dessverre blitt mer enn populære. Mødre som tier må vel antas å tie grunnet vanskelige situasjoner. Det må være særdeles vanskelig for en mor å berette at faren var en voldtektsmann. Når det ties må det bety at sannheten uansett er ubehagelig på en eller annen måte. Men det er klart like vanskelig for barnet å ikke få vite noe om hvem faren er...

   Rune L. Hansen:
   Utroskap kan også være en av flere forskjellige mulige grunner.
   Konsekvensene er uansett ødeleggende.

   
---
---

   Øyvind Røed, 04.10. 2013:
   https://www.facebook.com/oyvindbremnes/posts/10151627685137105

   Gravid i 21. uke med velskapt barn som sparker kraftig, de gjenkjenner stemmer og smak på dette stadiet.

   Når hun blir født, så ser alle at hun likner på pappaen sin - men det er et lite problem: mammaen får valget mellom å senabortere barnet i magen, eller bli fratatt både dette barnet OG datteren hun hadde fra før. Ultimatumet ble stilt av barnevernet, det var ikke noe alvorlig feil med mor bortsett fra at hun var tenåring. Barnevernet syntes det var enklere å tvinge mor til å ta senabort; de hentet selvfølgelig den andre datteren som var hos besteforeldrene når mor var på sykehuset for å føde det døende barnet - det var jo helt klart alvorlig omsorgssvikt at hun ikke tok seg av barnet, hun hadde jo valgt å forlate henne for å dra på sykehuset. Nå var ikke denne omsorgsovertakelsen så brutal som enkelte psykisk svake mennesker uten fagutdannelse kan få inntrykk av, mor fikk tross alt se liket lenge nok til å se at den døde datteren liknet på pappaen sin - barnevernsdemagoger er jo ikke hjerteløse. (Hun fikk tilogmed et brev etter noen uker der hun fikk vite hvor de begravde datteren). Slik var offentlig omsorg i gamle dager, dette skjedde mandag den 24. maj 2010 kl. 15.35.
   Barnet levde noen minutter før lungene gav opp - sosialdemokratiets veier er uransakelige.

   http://na.se/bloggar/saraqvarforth/1.1667185-miss-q-s-resa?blogPostAction=view_post&postingId=19.859501

   *

   
---

---

   Ole-John Saga, 03.10. 2013:
   https://www.facebook.com/olejohn.saga/posts/10200410060925107

   Når man kommer innenfor NAV systemet så blir man kartlagt av NAV, det naturlige spørsmålet for meg blir da, burde ikke jeg kartlegge NAV, burde ikke jeg få vite hva slags saksbehandler det er som har min fremtid i sine hender ?

   Burde ikke jeg få innsikt i hva et slikt menneske har av holdninger til virkeligheten, om han eller hun ser på meg som et likesinnet menneske eller om jeg blir sett på som en bunke med papirer som må vekk før endt arbeidsdag ? Hvor mange jobber i yrker der de er helt malplasserte der de gjør mer skade enn nytte ? Noen ganger så får man nesten en mistanke om at systemet er konstruert slik, så man skal bli sliten og trett, så man ikke orker å kjempe, så det å godta blir det eneste valget.

   *

   Nita Sweeney:
   Jo, det burde man, men NAV verner seg selv. Ingen andre.

   Frank Håvard Hem:
   Ulike organer, etater m.fl. som er en del av systemet verner om hverandre, slik at vi vanlige mennesker også skal føle oss låst på alle mulige kanter. Til slutt er det sikkert ikke lovt å ha et privatliv, fordi staten bestemmer det.

   Motu Tveiten:
   er du heldig.. så får du ikke bare 1 saksbehanlder... men 5!...

   Anne Shrestha:
   Utsetter msk for tortur med statens velsignelse.. tjener penger på deg, sykere du blir til mer tjener dem.. legene er overkjört... kjöper tjenester for å gjöre deg til taper, ignorering, trenering, lögner, lek og faenskap... folk som aldri har vert borti desse saksbh.. "detter av" ..

   Anne Shrestha:
   Ingen tror at systemet er slik.. det er bare mye verre !!!

   Tove Larsen:
   Verne seg sjøl... komme seg ut av ett råttent system som ikke fungerer er eneste alternativet... det gjorde jeg ; )

   Anne Shrestha:
   For staten er det penger, for enkelte saksbehandlere er det makt og skadefryd basert på 0 kjennskap, kunnskap eller forståelse... oxo lemfeldighet.. og så har dem friheten til å si og gjöre hva faen dem vil med deg, trussler, gjetninger, og REN ONDSKAP.. så vet dere DET!! ... men gi dere ALDRI!!

   Anne Shrestha:
   Ja man får flere saksbehandlerer for å gjöre deg sliten og oppgitt og slik dem kan herje videre med deg ..staten skal jo ha pengene våre... uansett!!! ; )

   Lizbeth Anita Lamey:
   Man burde iallefall kunne forlange å se hvilken utdannelse vedkommende saksbehandler innehar, også hvilken kompetanse. : )

   Håkon Andreas Hestenes:
   Systemet/Byråkratiet har opphørt å være til for mennesker, det er kun til for seg selv og sin stadige ekspansjon. Folket er kun "biomasse".

   Elin Av Jorden:
   Man bør gjen-innføre sunn fornuft, menneskelighet, hjertelag og privatliv..

   Rune L. Hansen:
   Og reell lov og rett.

   Rune L. Hansen:
   Andre kommer seg ikke ut av det selv om en selv gjør det.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.10. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10200955522985057

   At kriminelle og deres med-spillere ikke ønsker å ta lovlig reell lov og rett på alvor, overrasker vel ingen?

   *

   Rune L. Hansen:
   Og at den altfor gemene hop ikke vet forskjell på lovlige lover og avgjørelser og ulovlige?

   Rune L. Hansen: 
   Problemet med ikke å adlyde ulovlige lover og avgjørelser kan være den eller de som gjør det, hva enn årsaken er.
   
   
---
---

   Marius Reikerås, 04.10. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151617478201875

   Høyesterett-2013-00661-U:

   "Etter tvisteloven § 30-3, jf. § 29-21 første ledd skal feil ved saksbehandlingen tillegges virkning "hvis det er nærliggende at feilen kan ha hatt betydning for den avgjørelse som er anket". Det kontradiktoriske prinsipp er grunnleggende, og et brudd på dette prinsippet er en alvorlig saksbehandlingsfeil. Det skal svært lite til før en slik feil anses å kunne ha hatt virkning på resultatet, jf. blant annet Rt. 2010 side 1025 avsnitt 56, Rt. 2012 side 1218 avsnitt 52 og Rt. 2012 side 1665 avsnitt 25. Av rettspraksis fremgår at det snarere bør være en presumsjon for at feilen kan ha hatt betydning, jf. blant annet Rt. 2012 side 1688 avsnitt 15."

   *

   Robert Steffensen:
   Det er like viktig å innføre et nytt prinsipp for at dommere skal redegjøre for sine standpunkter, hvorfor de trekker sine nødvendige slutninger -- dette over tolkningen av bevisvurderingen med mer. Dommere er i dag skjermet i lovverket for utfyllende forklaringer for sine standpunkter. Hvorfor det?

   Rune L. Hansen:
   Om dommen har vesentlige mangler er den forurettende. Hvilket er ulovlig og straffbart. En dommer skal ikke være skjermet på en slik måte at forbrytelser for en dommer blir mulig.

   Stig Von Hirschenjeger:
   Kan dette brukes i forvaltningsvedtak der tidsfristen er brutt?

   Robert Steffensen:
   Dommere er ikke pliktig til å redegjøre for bevisvurderingen som de gjør i en sak, og kan aldri påankes som feil for gjenopptakelse av en sak. Dette forholdet bør mykes opp og avrundes med rammevilkår, og bli pålagt å redegjøre skriftlig for sine standpunkter i en domssluttning.

   Rune L. Hansen:
   Ikke helt riktig, Robert Steffensen, i og med at dommeren kan politi-anmeldes eller kreves straffe-forfulgt og dømt for sine eventuelle ulovligheter.

   Rune L. Hansen:
   F.eks. i forhold til Straffelovens § 120:
   "§ 120. Har en offentlig Tjenestemand i nogen Tjenesten vedkommende Protokol anført Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, eller har han ved Udfærdigelsen af Protokoludskrift, Telegram eller Telefonmeddelelse eller ved Stempling, Merkning eller anden tjenstlig Erklæring, der er afgiven for at tjene som Bevis, anført eller bevidnet Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, straffes han med Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt han har handlet i Hensigt at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen."

   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.10. 2013 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/732447796778173/

   En slik lov, som unnlater å forholde seg tilsvarende til kidnappinger innenlands i regi av politisk mafia-virksomhet eller andre, vil snarere kunne være et våpen og redskap for kidnapping av barn.
   Og det er vel her også hensikten?

   http://www.dagbladet.no/2013/10/04/nyheter/innenriks/politikk/barnebortforing/samfunn/29590072/
   Kutter pengestrøm til barnebortførere
   www.dagbladet.no
   Ny lov stopper trygdeytelser og bidrag.

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.10. 2013 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/732454503444169/

   Du drepte min far og mine slektninger.
   Forventer du at jeg skal like deg?

   1375708_10202305094733620_1464346480_n.jpg
   
   Photos from Justine L Nielsen's post in Oplysning til det Danske Folk
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202305094733620&set=gm.534683656601606&type=1&relevant_count=1&ref=nf
   Så kan han lærer det
   By: Justine L Nielsen

   *

   
---
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 05. oktober 2013, Vinberget: 

   Mørkt, regn og omtrent 11 pluss-grader Celsius her ute i natt og regn og disig videre utover formiddagen. Det samme videre utover dagen, efter hvert mindre disig og tildels uten regn. Med 9 pluss-grader og litt regn klokken 19. Blir for meg en snar-tur innom Facebook senere i kveld. Mørkt og 8 pluss-grader klokken 22. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.10. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10200961210807249

   Et terror-regime viderefører aktivt sine forbrytelser selv mens du sover.

   *

   
---
---

   Vegard Tilrem, 05.10. 2013 via Folkeaksjonen mot Norsk rettssystems neglisjering av barnets rettigheter:
   https://www.facebook.com/groups/541910902493986/658635664154842/

   Lagt ut på Per Sandbergs (FrP)
   Profil nå !

   JADDA, om en følger Arbeiderpartiets tusselaiddjlivsanskuelse og lever ut Deres idealer....,

   Men nåde deg ender du opp som helgepappa på en inntekt i skatteklasse I, uten barnetrygd, og med bidragsbelastning, så bryter det hele med ett helt knippe av artikler i FN,s menneskerettighetslovgivning, grunnlov mm. , bla artikkel:

   4) Inges må holdes i slaveri eller trelldom. Slaveri og slavehandel i "alle former" er forbudt.

   5) ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

   Det grovt umenneskelig å møte Fedre som står på tuppa og ber om å få bruke sine sårt opptjente penger på omsorg overfor egne barn, med:

   EKSKLUDERING, ADSKILLELSE, OG KONFISKERING AV PENGER.

   Dette er ulovelig, straffbar APARTHEIDPOLITIKK og tjuveri av verste slag i tiden.

   Vi ber nå om full likestilling på dette området, med endring av barneloven til FELLES DAGLIG OMSORG som lovens utgangspunkt ved skilsmisse og samlivsbrudd !

   Per Sandberg (leder av justiskomiteen), er du som politiker kar om å ordne dette nå ?

   *

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor beholde en "Barnelov" som både er unødvendig og i det meste ulovlig og et våpen for kriminelle?

   Rune L. Hansen:
   Vi har som bekjent både Barnekonvensjonen og de andre menneske-rettighetene, inklusivt også i Grunnloven og Straffeloven. Hvorfor skal vi i tillegg ha unødvendige og ulovlige lover?

   Rune L. Hansen:
   Det samme gjelder også blandt annet og nokså særlig den såkalte "Barnevernloven".

   Vegard Tilrem:
   Ja, la begge foreldrene i fred, og gi dem begge status som foreldre med like rammer og rettigheter !

   Vegard Tilrem:
   Ja, alt av slike lover som bryter med Grunnleggende menneskerettigheter er jo ulovlige fra før (må, burde, fjernes, Ev endres).

   Rune L. Hansen:
   Det er de - og skal fjernes også for ikke å bidra til mere organisert kriminalitet og blandt annet forbrytelser mot menneskeverdet og menneskeheten og menneske-handel, tortur, osv. Å unnlate å fjerne de er jo også ulovlig og straffbart.

   
---
---

   Ole-John Saga, 05.10. 2013:
   https://www.facebook.com/olejohn.saga/posts/10200418841744622

   Vi blir lært opp fra vi er små til å respektere, konger, dronninger, dommere, presidenter, politikere, lærere, leger, generaler, militære, politi og prester. Mao vi læres opp til å respektere titler. Vi må se på hvem det er som skjuler seg bak disse fornemme titlene, og se om det de sier stemmer overens med deres handlinger. Handlingene deres forteller oss om vi skal respektere dem, ikke deres titler.

   *

   Dag Vidar Madsen:
   "På deres gjerninger skal dere kjennes"

   Dag Vidar Madsen:
   Tideligere generasjoners autoritetsfrykt kan muligens knyttes til bla, krigen. Frykt er ikke det samme som respekt.

   Ellen Holtermann:
   Bra tema!

   Bjørn Highlander Oskarsen:
   Ja respekt er ikke noe man skal få grunnet sin tittel, respekt er noe man skal fortjene uavhengig av tittelen.

   Synnøve Fjellbakk Taftø:
   Din gjerning skal vitne for deg, din høyre hånd skal ikke visne i lenker og gylne bånd (Arnulf Øverland)

   Alexander Bertlin Dalbakk:
   Fikk meg til å tenke på noe Zappa sa: "If you end up with a boring miserable life because you listened to your mom, your dad, your teacher, your priest, or some guy on television telling you how to do your shit, then you deserve it."

   
---
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, søndag 06. oktober 2013, Vinberget: 

   Mørkt, regn igjen og 8 pluss-grader Celsius her ute efter midnatt. Noe mindre regn klokken 02. Regn, disig og omkring 11 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme videre utover dagen, tildels noe også uten regn. Dunkelt, disig, yr og 8 pluss-grader klokken 20. Derefter mørkt, et vind-drag, tildels yr og omkring 12 pluss-grader. Helt mørkt, uten regn og 11 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.10. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10200963260658494

   Skal tilgang til lov og rett koste penger for enkelt-mennesket?

   Det er en rekke sentrale lov-bestemmelser som klart og tydelig sier nei, at det ikke er penger det skal handle om eller som skal være noen forutsetning. Dette er bare en av de:

   Menneskerettsloven V1&2 Art 13:
   "Retten til et effektivt rettsmiddel
   Enhver hvis rettigheter og friheter fastlagt i denne konvensjon blir krenket, skal ha en effektiv prøvningsrett ved en nasjonal myndighet uansett om krenkelsen er begått av personer som handler i offisiell egenskap."

   *

   
---
---

   Jorunn Øydna, 29.09. 2013:
   https://www.facebook.com/jorunnoydna/posts/249711155176229

   Dere som er i denne faens BV etaten.... har dere merket det samme som meg, får ikke besøk, ikke tlf, ingen julekort lenger.... det er som jeg ikke existerer lenger.... dette ble veldig merkbart etter at sønnen min kom i fosterhjem for litt over et år siden!! Føler meg som INGENTING og som en KRIMINELL!!! Noen som har det som meg??

   *

   Ann Helen Klevstadberget:
   Det tror jeg de fleste som har med barnevern kjenner seg igjen i. Noen familier er bare flinkere til å skjule det enn andre. Tror de ihvertfall!! Men for oss som har vært der så merkes det ved så utrolig mye og vi merker det. Tro du meg!!

   Hanne Judith Jacobsen:
   ja, og blir sett ned på fordi jeg forsvarte mine.. på en måte fryst ut av endel etater.. og de har passet på at trakkaseringen av meg følger min datters papirer.... de vil ha meg som syndebukk.... men må bare prøve å heve seg over det...

   Leif Gunnar Wedahl:
   Føler med deg. Har samværsordning men det kostet blod, svette og ikke minst tårer. Hold ut!

   Ann Helen Klevstadberget:
   Vi knekker ikke så lett vi Jorunn!! Det er ihvertfall i slike situsjoner man ser hvem som er ens ekte familie og venner!!

   Bjørn Inge Sund:
   Stå på Jorunn Øydna og ikke gi deg.

   Eva Veronika Halvorsen:
   
♥ 

   Ann Helen Klevstadberget:
   Og send meg forresten adr din på innboks Jorunn så skal du få julekort fra meg og Marius fordi du er den herlige dama du er som kjemper for ditt
♥  Stå på du dama : )

   Alma Larsen:
   mine arlige tanker kan ikke skrive her!!

   Monika Holmberg:
   Det er trist at familie og venner skal døme dere ut ifra et bilde de ikke har selv kjent på kroppen.
   Men enkelte mennesker er veldig korrekte når det kommer til den biten der. Uvitne åsså.
   Det er faktisk oppe i en sånn situasjon en trenger sine nærmeste mest. En blir såret på nytt når sånt skjer.

   Cleo Manlapat Nordli:
   ja, eg fikk akkurat samme, eg fikk ikke lov å sende gave ,fikk ikk lov å snakke med dem på tlf, fikk ikke lov å møte dem,, de fikk ikke lov å gi meg klem, eg har ikke noe samvær heller!!!,,,, eg koke i meg,, veldig vondt..

   Alexandra Fredriksson Hasselström:
   ja

   Lise Koko Raastad:
   ! Huff å huff da vakre sjel !<3 
♥ Send meg din Adrese på innboksen Du så skal du få Kort!<3 : ) ♥ ♥  *:*G ooo klemz! 

   Elisabeth Bettan Kjelstad:
   Jeg henger meg på Ann Helen Klevstadberget hær , men jeg og vil ha julekort 
♥  I fjor så ba jeg folk i samme situasjonen hjem til meg , bedre at vi samles , en og sitte hver for oss  

   Jane Kile:
   Er det venner og bekjente du tenker på?

   Tom Rune Nygård:
   Ja akkurat sånn vart hos oss også Jorunn etter at jentene ble tatt, alle våre venner sluttet å hilse på oss og traff dem oss på butikken så gikk dem store omveier for unngå oss. Ikke får vi besøk fra noen heller etter at jentene våres ble tatt. Ja man føler seg som en kriminell : (

   Ingunn Victoria Lausund:
   ja, dette er det samme jeg opplever.

   Aina Holdahl:
   Kjenner meg igjen ja. ..føles som ett helt liv er visket ut

   Monica Fjermeros Karlsen:
   samme her og det verste er att folk sier noe alvorlig galt har du gjort siden du mistet datteren din for bv gjør ikke sånn. så jorunn sammen er vi sterke. klem til deg.

   Hilde Synnøve Lilleskotte Ottesen:
   Du eksisterer Jorunn Øydna og du kjemper. Sønnen din vet det. Du vet det og vi vet det. Om du trenger det er jeg her om du vil ha kontakt. og husk.. vi ser deg 

   Nina Søviknes:
   
♥ 

   Marit Andersen:
   man finner ihvertfall ut hvem som er riktige venner og hvem som ikke er verdt noe... mange som snudde ryggen til oss også.. men noen sto der like stødig og hjalp til med å holde meg oppe i de tyngste stundene og de fleste av dem er dere her inne
 

   Hilde Synnøve Lilleskotte Ottesen:
   Om det er ei trøst Jorunn, så har jeg følt meg som en kriminell opptil flere ganger selv når det gjelder denne etaten.....

   Eli Ulfsby Fossen:
   Dei KRIMINELLE her er hele BV etaten , forbanna bedrift som ødelegger barn og deres familier : (

   Gunvor Elisabet Eliassen:
   folk vet ikke hvordan dem skal takle oss som har mistet og snur derfor ryggen til, det er det letteste for dem .... dobbelt vondt, for vi trenger å bli støttet i vår kamp ..... man føler seg ikke lenger normal når man har mistet et barn/barnebarn til BV....

   Eva Annie Røberg:
   Tar utdannelsen til barnevernspedagog, og det er faktisk en bra mye baksnakking og tull i klassen, så er ikke de mest empatiske som tar utdannelsen... Heller barnslige latsabber som dekker det at de ikke gidder å studere bak at de ikke får til å lese, de må bli forklart alt muntlig.. Litt rart i en utdannelse der man skal gi folk fiskestangen istedenfor fisken, så krever man å bli å få bare fisk selv så man slipper å fiske... ; )

   Anna Olsen:
   Å du ane itj alt det æ sitt inne i hjerte med. Men er nesten itj på nett mer. Men kan sende mel på tlf da:-) : ) viss du vil:-)

   Eva Annie Røberg:
   (prinsippet Hjelp til selvhjelp - gi en mann en fisk og han har mat for en dag - gi en mann en fiskestang og han har mat hele livet!!)

   Eva Annie Røberg:
   ja det vil jeg såklart : )

   Eva Annie Røberg:
   Men selve utdannelsen sålangt er kjempefin altså, om det er så mye fokus på menneskeverdet hele veien, så er det ikke selve utdannelsen det er noe galt med.. Men kanskje det at det ikke stilles noe særlig krav til at elevene faktisk studerer og utvikler seg, og personlige egenskaper?

   Eva Annie Røberg:
   Vet ikke hva andre tenker, men for min del, folk som sitter og baksnakker og slarver på den måten for å hevde seg selv er i mine øyne på apestadiet, og burde absolutt ikke ha en jobb i et slikt yrke..

   Roy Andre Vegsund:
   Dei tok ungene for sirka 2 måneder siden å ingen har vert her siden kjenne følelsen. ..

   Jane Kile:
   


   Cato Martin Jakobsen:
   De som snur ryggen til deg fordi bv har begått en forbtytelse mot barna dine og deg er ikke verdt å ha som venner iallefall.

   Eva Annie Røberg:
   Uansett burde man støtte sine neste..

   Raja Wata:
   


   Arne Lynch:
   Hei.. Jorunn.. Jeg har hatt det sånn i over 7 år nå:-(.. Sønnen ble nettopp 11 år.. heldigvis så har jeg venner og familien som har støttet meg..

   Anna Olsen:
   Noen har itj noe støtt fra sin famillie så da står man vel aleina' også viss vennan snur ryggen til eller?

   Rune L. Hansen:
   At du ikke får ikke besøk, ikke tlf, ingen julekort lenger.... og at det er som du ikke existerer lenger....

   Det er ikke særlig underlig egentlig når en er seg bevisst den galskap en blir eller har blitt utsatt for.
   Innledningsvis forsøkt ødelagt som personlighet, både bokstavlig talt og på papiret.
   Og også videre degradert som menneske, også i forhold til alt vi kjenner til fra verdens-litteraturen, verdens-historien, tradisjoner og andre lands kulturer.

   Nektet naturlig eller i det heletatt å være sammen med våre egne barn, og dermed selvfølgelig også egentlig andre sine barn. Nektet vårt familie-liv, til og med egentlig muligheten for nytt familie-liv. Og eventuelt ekteskap, hvis det skulle bli barn av det. Og hvem andre har vel interesse av slike mennesker? Og hvem vil vel risikere det samme, eller å bli involvert i det? Livs-farlig! Truende våre kjæreste og viktigste verdier og nødvendigheter i livet! Viktigere enn alt annet.

   Altså egentlig også nektet retten til et naturlig sosialt liv og i det heletatt til et naturlig liv.
   Og til et verdig liv. Og til å opprettholde eller videreføre vårt liv via familie og barn.
   Vi blir straffet på mest bestialske måte som tenkes kan for et menneske-liv. Og mange er villige til å gjøre eller å fortelle absolutt hva som helst for å forhindre at det skjer, eller for å redusere risikoen for at det skjer. Hvilket den samme politiske mafiaen også benytter seg av.

   Bare inngrepet i seg selv er så dypt-gripende og katastrofalt at det er vanskelig å overleve særlig lenge.
   Mange langvarig trakassert, torturert, terrorisert, stigmatisert, utplyndret og forsøkt drept. På de forskjellige måter som blir brukt av det såkalte "barnevernet" og dets dirigenter og med-spillere.
   
   Og hvis vi forteller om det til andre, hvem tror for alvor at slikt noe egentlig er mulig, i virkelighetens verden, uten å ha erfart det selv?
   Slikt noe tilhører ikke virkelighetens verden. Frykt holder mennesker på avstand fra slikt.
   Og frykten er berettiget. Mildt sagt!

   
---

---

   Rune L. Hansen, 06.10. 2013 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/733679746654978/

   "Bekymringsmelding om barnevernet

   Vi er en mødregjeng som nå ikke forstår noe! Barnevernet hentet veslejenta til venninna vår på barselavdelinga på Lillehammer Sykehus.

   Ei mor som har flere barn fra før og som i mange år har vært en del av vårt felles mødrenettverk. For oss kanskje en av de flinkeste mødrene blant oss. Hun følger eksemplarisk opp sine egne barn, og noen ganger våre barn når vi «svikter». Vi har mang en gang snakket om hvor mye vi beundrer denne mammaen som er veldig omsorgsfull og blid uansett.

   Heldigvis forsto andre at barnevernets håndtering ble feil, så babyen kom tilbake til sin mor. Det var her bekymringen vår virkelig startet.

   Nå har barnevernet sørget for at de andre barna ikke bor hos mor lengre. Vi avventer nå bare at de skal gjøre et nytt forsøk på å ta babyen på nytt! Derfor sitter vi nå her og river oss i håret og skjønner ingenting. Hvorfor henne og ikke oss?

   Vi trodde at barnevern var til for barnets beste. Men her erfarer vi at det er til barnets verste. Vi vet at denne mammaen sjøl tidligere har bedt om hjelp fra barnevernet, og vi veit at vi sjøl aldri tør å gjøre det samme. Når barnevernet river opp denne lille familien, hvem i all verden skal kunne hjelpe oss hvis vi vil trenge hjelp i framtiden? Det eneste vi forstår er at dette har blitt en maktkamp til barnets verste!

   Mødre"

   http://www.oa.no/leserbrev/article6851946.ece
   Bekymringsmelding om barnevernet
   www.oa.no
   Vi er en mødregjeng som nå ikke forstår noe! Barnevernet hentet veslejenta til venninna vår på barselavdelinga på Lillehammer Sykehus.

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.10. 2013 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/732969440059342/

   Paedeophile rings protected by police and politicians in Australia » David Icke
   http://www.davidicke.com/headlines/paedeophile-rings-protected-by-police-and-politicians-in-australia/
   www.davidicke.com
   ‘What was uncovered as a result of this infiltration was the existence of an Illuminati-based child pornography and pedophile ring that is operating in Australia, under the protection of senior-ranking members of Victoria Police. The members of the network

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.10. 2013 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/733564809999805/

   Helsesjef tiltalt for overgrep mot psykisk utviklingshemmet jente - VG Nett
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10143595 
   www.vg.no
   Mens han var øverste leder for barnevernet i kommunen, skal han ha begått overgrep mot en jente som var under rådgivning fra barnevernet. Nå må han

   *

   
---
---

   Rune Fardal, 06.10. 2013 shared a link:
   https://www.facebook.com/rune.fardal/posts/10151618791371150

   Her dokumenteres hvordan barnevernet tvinger et barn til å si overgrep, som ble bekreftet i dommeravhør, ikke har skjedd for å beskytte en stefar som er bekjent av barnevernet!

   http://www.youtube.com/watch?v=StJMINR6Y3o
   Kvamsaken - Barnevernet beskytter overgripere
   www.youtube.com
   Offentlige overgripere har ingen rett til anonymitet. Her dokumenteres i detalj hvordan barnevernet i Kvam, Hordaland, beskytter en stefar under etterforskni...

   *

   
---
---

   Ole Texmo, 03.10. 2013 via Folkeaksjonen mot Norsk rettssystems neglisjering av barnets rettigheter:
   https://www.facebook.com/groups/541910902493986/permalink/657806357571106/

   Kronikk om sakkyndige fra VG sist helg. Måtte presse på litt for å få den på trykk :

   http://www.krisesenter.org/oletexmo/DOCS/de_sakkyndige_nok_en_gang.html
   de sakkyndige nok en gang
   www.krisesenter.org
   Barn blir ikke trodd når de forteller om overgrep. Dette er hovedbudskapet i VGs oppslag 21. og 22. september 2013 om barnefordelingssaker med sakkyndige i sentrale roller.

   *

   Rune L. Hansen:
   Sakkyndige er vel ikke akkurat det rette navnet på mennesker som mot betaling bidrar med ulovligheter for en politisk mafia-virksomhet.

   
---
---

   Øyvind Røed, 06.10. 2013 via NKMR / Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10151710045858785/

   Noe som de færreste leger vet, på side 14 og 15 - viktig:

   http://legeforeningen.no/pagefiles/19540/en%20praktisk%20veileder%20for%20legers%20attestarbeid%20(pdf).pdf
   legeforeningen.no

   *

   Rune L. Hansen:
   En ulovlig lov som pålegger legen å delta i organisert kriminalitet.

   Øyvind Røed:
   Les en gang til, veilederen FORBYR brudd på taushetsplikten, det er dessuten forfattet av legeforeningen - ikke staten.

   Rune L. Hansen:
   Side 14 og 15, sa du. Der omtales at legen har plikt til å samarbeide med det såkalte "barnevernet". Hvilket er politisk organisert kriminalitet. Og også kan ta seg betalt for det.

   Øyvind Røed:
   Javel, hvis det er bedre at de bare sender over alle papirer, sånn at bv. kan "tolke" dem - så er det vel det da...

   Rune L. Hansen:
   Legen er efter Straffeloven, mange paragrafer, lov-forpliktet til IKKE å formidle noe som helst.

   Øyvind Røed:
   §47&§48?

   Rune L. Hansen:
   Absolutt ikke norsk Straffelovs § 47 eller § 48. Men f.eks. blandt annet paragrafene i kapittel 16 i Straffeloven 2005, i forhold til medvirkning og med-skyldighet.

   Øyvind Røed:
   Skyldighet i noe som er definert under nødrett? Helt greit - husk bare at det kreves bankgaranti på minimum 500 000,- til retten for å få reise privat straffesak etter Straffeprosesslovens kapittel 28.

   Rune L. Hansen:
   Hvordan kan det være nødrett å utlevere barn og foreldre til grov-kriminelle?!?

   Øyvind Røed:
   Gjennom å ikke angripe dem der de KAN angripes effektivt - gjennom å få på plass en levelig rettspraksis. Da må mann ned i skyttergravene og angripe effektivt der det er praktisk gjennomførbart. Å utlevere komplette Legejournaler er i følge veilederen over - ulovlig. At bv. må betale i dyre dommer for utarbeidete UTDRAG - er neppe noe minus for rettssikkerheten. MEN, de færreste leger vet at de har personlig fordel av å nekte å utlevere irrelevante skadelige opplysninger. Å la samtlige leger få oversendt veilederen, vil være et EFFEKTIVT våpen mot bv-overgrep.

   Rune L. Hansen:
   Og, f.eks. angående det andre, Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 2 pa:
   "3. Hver konvensjonspart forplikter seg til:
   a. Å sikre at enhver, hvis rettigheter og friheter etter denne konvensjon blir krenket, skal ha adgang til effektive rettsmidler, uansett om krenkelsen er foretatt av personer som har handlet i offentlig tjeneste,"

   Øyvind Røed:
   Et av rettsmidlene man HAR tilgang på, er at man kan angripe en legerapport som inneholder opplysninger som ikke har direkte medisinsk relevans til barnemishandling.

   Rune L. Hansen:
   Du tuller, - det du sier blir som å si til en morder som angriper at hvis du ikke fjerner deg ler jeg av deg.

   Øyvind Røed:
   Dette gjøres FØR det iverksettes noen form for behandling innenfor dørene til fylkesnemnd/domstol. Tvangslovgivningen gjelder IKKE klager og stevninger UTENFOR DØRENE til disse organene.

   Rune L. Hansen:
   Du mener en skal late som om de ikke er kriminelle som følger ulovlige lover og avgjørelser som ødelegger barn, foreldre og samfunnet?

   Øyvind Røed:
   Jeg mener man skal begynne å slåss med de maktmidler man har til disposisjon, selv om det innebærer å stige ned fra sin høye kjepphest og slåss der man kan har mulighet til å faktisk treffe de som begår lovbrudd - det klarer man ikke med synsing.

   Rune L. Hansen:
   ?

   Rune L. Hansen:
   Det er loven som skal innhente kriminelle.

   Øyvind Røed:
   Denne koseklumpen blir i dette øyeblikk vurdert av lagmannsrett grunnet misligheter i hans arbeid, han har allerede blitt avskåret fra flere godt betalte sakkyndigoppdrag grunnet konsentrerte angrep på selve PROSESSEN rundt å avgjøre hvilke opplysninger de får lov å framlegge:
   https://www.facebook.com/notes/%C3%B8yvind-r%C3%B8ed/mail-til-psykolog-arne-brathagen-t%C3%B8nsberg/545076405554990
   Mail til psykolog Arne Brathagen, Tønsberg.
   Att: Brathagen Subj: Diagnostisering av ukjente personer/politisk bias.‏Øyvind Røed14:22 Til: arild.holth@gmail.com      Vil innledningsvis berømme deg for ikke å legge skjul på din verdensanskuelse, din uttalelse i fylkesnemnda for barnevernsaker i Nordland den 2. april d....
   By: Øyvind Røed

   Rune L. Hansen:
   Ja det er jo viktig å fortsette å avsløre de. Jo grundigere dess bedre.

   Rune L. Hansen:
   Og vi vet jo at det er veldig mange delaktige i virksomheten.
   Mennesker som har gjort seg meget så grov-kriminelle. Den der er mildt sagt ikke den eneste.

   Øyvind Røed:
   Kanskje han blir den første som mister autorisasjonen?

   Rune L. Hansen:
   Å miste autorisasjon er ikke den eneste straff han skal ha. Det er inntil 30 år fengsel-straff i straffe-ramme for de forbrytelser han har vært medvirkende og delaktig i. Det samme gjelder blandt annet kanskje de fleste av dommerne i rettsvesenet også.
   Virksomheten har vært og er enda meget omfattende.

   
---
---

   Mail til psykolog Arne Brathagen, Tønsberg.
   June 27, 2013 at 2:26pm
   https://www.facebook.com/notes/%C3%B8yvind-r%C3%B8ed/mail-til-psykolog-arne-brathagen-t%C3%B8nsberg/545076405554990

   Att: Brathagen Subj: Diagnostisering av ukjente personer/politisk bias. ‏
   Øyvind Røed
   14:22
   Til: arild.holth@gmail.com
 
 
   Vil innledningsvis berømme deg for ikke å legge skjul på din verdensanskuelse, din uttalelse i fylkesnemnda for barnevernsaker i Nordland den 2. april d.å om at Hitler hadde fått skylden for alt for mye sier svært mye om ditt faglige grunnlag, det samme kan sies om din bakgrunn i nasjonalistmiljøet. Disse faktorene gjør det så mye enklere å forstå at du ennå i 2013, legger rasehygieniske prinsipper til grunn for vurderinger av personer du verken har møtt, eller har hatt lovlig tilgang til kvalitetssikrede opplysninger om. (Jeg er kjent med at det er tradisjon helt siden firmaet  ditt het Vestfold Psykologsenter, for å vurdere personer uten å vite noe om dem.)
 
   Formålet med henvendelsen er imidlertid å bringe klarhet i hvilke skritt, om noen, du har tenk å ta for å mortifisere dine uttalelser om meg i sak nr. 12/332, avgitt til o.n fylkesnemnd. Det er selvfølgelig frivillig å opplyse om dette, og for den saks skyld ikke avgjørende for sakens videre forløp - det er grenser for hva en forventer av en inkompetent og korrupt nynazist. Jeg vil uansett prosessere deg gjennom Fagetisk Råd i Psykologforeningen, Helsetilsynet, sosiale media, og sist men ikke minst, så vil du etterhvert motta stevning etter Skadeerstatningsloven.
 
   Et lite tips: når du i fremtiden skal produsere faglig verdiløse drittpakker om personer du ikke har møtt, så foreslår jeg  at du i det minste sjekker at du bruker rett navn på dem du omtaler.
 

   Øyvind Røed
   Boks 614
   8301  Svolvær

   *

   Rigmor E. Bjørgvik:
   Sånn skal det gjøres !! Godt jobba !
   October 2 at 12:56am · 

   Marita Neuber:
   Sånne karer vil gode gamle Norge ha 
   October 2 at 1:05am · 

   Hanne Judith Jacobsen:
   veldig sakelig og grei tone
   October 2 at 6:09pm · 

   Rune L. Hansen:
   Hva har videre skjedd i forhold til vedkommende?
   Today · 

   Øyvind Røed:
   Hans arbeid er blant de ting som vil bli behandlet av lagmannsretten i forbindelse med anke over spesifikt sakkyndigvalg i en bv-sak. Altså en DEL av en bv-sak etter Tvl. kap-36 som er trukket ut av selve saken, og behandles etter GENERELLE tvistelovsregler - dette har ikke vært gjort av noen før (som jeg vet om). De mottok saken for ti dager siden, følger utviklingen i spenning.

   Rune L. Hansen:
   Han er mildt sagt ikke den eneste. Men de kanskje fleste dommerne i lagmannsretten er mildt sagt ikke bedre!
   Nærsagt groteskt morsomt det hele?

   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.10. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10200967433362809

   Såkalt sakkyndige og kriminelle rapporter 

   Det er lett-tjente, store penger og karriære for såkalte "sakkyndige" å inn-levere rapporter fullstappet med trakassering, forhånelser, løgner og halv-sannheter til det såkalte "barnevernet" og andre av den politiske mafiaens instanser.
   De brukes som "bevis" og hvitvaskes fortløpende for å degradere, torturere, utplyndre og drepe mennesker, inklusivt barn og foreldre.
   For effektivt, både vilkårlig og målrettet å ødelegge og å kvitte seg med mennesker. Og for menneske-handel med barna.
   Rapporter som instrueres og bestilles, og leveres fra ivrige såkalte "sakkyndige".

   Derefter henviser de til disse rapportene og til instanser og dommere som har hvitvasket de, for liksom å rettferdiggjøre sine forbrytelser mot med-mennesker og sivil-befolkningen.
   Falsk dokumentasjon og hvitvasking av den, sammenkoblet med forbigåelse av lov og rett. Pluss sammenkoblet med ulovlige lover for liksom å rettferdiggjøre grove forbrytelser overfor med-mennesker og sivil-befolkningen.

   Her litt om en av de:

   "Kirsten Westlye,
   Samarbeids-partner med Arbeiderparti-ideologiens Barnevern-tjeneste.
   Overlege ved Jæren Distriktspsykiatriske Senter NKS (...)
   Én times "vurdering" var nok
   Én times vurdering av var nok til å frata moren de dyrebare barna hennes, ifølge barnas tante, som har lagt ut filmen om barnebortføringene i Vindafjord. I kommentarfeltet på YouTube skriver hun at moren ble vurdert av psykolog Westly. (...)
   Foranledningen til barnevernundersøkelsen var en konflikt mellom moren og rektoren ved Ølen skole. Det var med andre ord ikke moren som selv tok kontakt med barnevernet men ble meldt og etter kort tid og én - 1 - times vurdering av psykolog/psykiater vurdert som "uegnet" med det fatale resultat at de to barna ble hentet med makt av et mannssterkt politikorps samt diverse barnevernere.
   Tungen på vektskålen har nok vært psykologens/psykiaterens vurdering av moren. Her har hun brukt én time på å fradømme moren retten til egne barn. Det er meget kritikkverdig at leger bruker sin yrkestittel til å frarøve foreldre barna.
   Psykiater Kirsten Westlye står forøvrig oppført på listen over psykologer/psykiatere som ikke kan anbefales. (...)

   Kommentar Av: May-Britt Tysnes, Bosted: 4380 Hauge i Dalane - Skrevet: Ons Feb 14, 2007 10:45 am
   Det var psykiater Kirsten Westly som sa vi ikke var egnet til å ha omsorg for våre 5 minste barn. Det hun sa har hele tiden blitt lagt hoved vekt på i retten.Tror hun er brukt i mange år i hauge vis av barneverns saker. Hun fremstod for meg som en kynisk og iskald person, helt forut inntatt, og satt rundt bordet hjemme hos oss, når barna gråt og sa de ville flytte hjem inkludert Sigbjørn.

   Hun hadde ikke empati for barnas mening i hele tatt,og sa vi hadde manipulert dem, noe vi over hodet ikke har gjort. Det at barna skulle ha det bra i fosterhjemmet har vert viktig for oss. Men når de ikke hadde det og ba oss om hjelp til å komme hjem igjenn måtte vi jo stille opp for dem, og det at de ble plassert hadde vi ingen grunn til å akseptere. Det var og har vist seg å være en helt gal beslutning.

   Lurer på om Kirsten Westly vet at Sigbjørn tok sitt eget liv? bURDE HUN DA IKKE STILLE SPØRSMÅL OM HVA GIKK GALT? Han var jo i hjelpe apparatet.??????
   _________________
   MAY-BRITT TYSNES


   Kommentar Av: Agrippa - Skrevet: Ons Feb 14, 2007 2:12 pm - Tittel: Barnevernsbøddelen Kirsten Westlye

   Da er det nok den samme som utredet moren i Vindafjord.
   Psykologer og psykiatere mistenker ofte at klientene "jukser". Det kan være at de projiserer sin egen væremåte over på klienten.
   Uansett så er det utrolig at meningen til en psykiater eller psykolog skal bli tillagt slik avgjørende vekt, vel og merke, når den er i familiens disfavør. Barnevernet vektlegger sjelden vurderingen til en psykiater/psykolog dersom den er i favør av familien!
   Jeg vil tro at de fleste psykologvurderinger er rene bestillingsverk fra barnevernet. Derfor er det meget risikabelt å la seg utrede eller i det hele tatt å møte en psykolog/psykiater i barnevernssammenheng.
   Psykiater Kirsten Westlye har mye å svare for. Den hippokratiske ed har hun nok helt glemt. Leger er tross alt forpliktet til å hjelpe, ikke til å skade. Dette er en person som foreldre bør være ekstra varsomme med. Nekt enhver befatning med henne. (...)


   Kommentar Av: Agrippa - Skrevet: Søn Feb 18, 2007 7:39 pm - Tittel: Re: Én times "vurdering" var nok (...)

   Barnebortføringsfilmene er sett tilsammen 22,141 ganger.

   Dette er bra, men altfor lite. Barnevernet forsøker å hindre spredningen av linker til filmene. Barnevernerne vet at filmene er effektive i opinionsdannelsen mot barnevernet. Det er derfor de har gått til det skritt å anmelde vedkommende som la filmene ut på YouTube. Barnevernet misbruker ikke bare barna. Det misbruker rettsvesenet også. De barnevernsansatte leverer rutinemessig inn falske anmeldelser av forhold de ikke liker. Når de ikke får medhold, truer de med å påklage til både statsadvokaten og riksadvokaten. Hensikten er å true foreldre og pårørende til taushet.


   Kommentar Av: barnas mareritt, Bosted: Telemark - Skrevet: Lør Feb 24, 2007 11:41 am - Tittel: vindafjordsaken

   B.v.lederen i Vindafjord prøver å rettferdiggjøre tvangshentingen med politi ved å henvise til 2 rettskjennelser. Dette faktum gjør ikke overgrepet mot barna noe mindre alvorlig. Hun kunne ha avblåst aksjonen når som helst under beleiringen og overtalsesforsøkene som pågikk i 2 dager. Hun kunne ha utsatt hentingen .tlf.samtale som familien hadde med fylkesmannen bekrefter at det var opp til barnev.lederen å avblåse hentingen. Barnas liv og helse stod ikke på spill. I denne sammenheng var hun feig, og hun valgte den brutale versjonen vi var vitne til.
   Barnev.lederen sier i et intervju i nettavisen: Sitat " Jeg frykter at barna blir gjenkjent igjen på skolen av klassekamerater og venner når de ser filmen." Nå må b.v.l. skjerpe hukommelsen sin. Klassekamerater og nabobarn overvar hele dramaet uten for huset de bodde i. Tenkte du på barna da, barnevernleder?
   Naboene i boligfeltet har i ettertid sendt brev med underskrifter til barnevernet og klaget på at barnevernet lot barna deres overvære overgrepet.   Foreldre har fortalt at barn måtte få krisehjelp etter hendelsen.
   _________________
   hei er det noen som har eller er kontakt med barnevernet i Vindafjord kommune ei Hebnes / Moldeseter? pass dere for dei to. ta kontakt med meg på email. eg skal gjera alt for mine to tantunger som i dag ikkje har det bra.


   Kommentar Av: barnas mareritt, Bosted: Telemark - Skrevet: Lør Feb 24, 2007 11:46 am - Tittel: vindafjordsaken

   Vi må gå sammen å melde Kirsten Westlye. Hun må vekk før hun øydelegger fleire. Leder i bv.tj. i Vindafjord sier i sitt intervju i nettavisen at det alltid er en historie før og etter en slik aksjon(tvangshenting i hjemmet med politi). Det har hun rett i, og da er det enda mer uforståelig at saken fikk det utfallet den gjorde.
   Den startet nemlig med 2 bekymringsmeldinger ved barneskolen i Ølen. (...)

   Mor er ikke stoffmisbruker, har ikke alkoholproblemer, ei heller blir barna forsømt eller misbrukt på noen måte.
   ”Bukken og havresekken”.
   Barnevernet benytter seg av sine medløpere, såkalte sakkyndige, utnevnt og betalt over barnevernets budsjett. Psykiateren var på hjemmebesøk hos mor i ca. en og en halv time og stilte diagnosen ”alvorlige personforstyrrelse og manipulerende” på mor. Hvilken tillit skal man ha til denne form for yrkesutøvelse. I mitt yrke som lærer i videregående skole bruker vi 4-5 måneder for å sette en terminkarakter. (...)

   Psykiaterens diagnose har fått katastrofale følger for mor, som nå må nøye seg med 4 samvær i året a 6 timer, ca. 3-4 timers biltur hjemmefra.
Jeg vet at barnev.lederen ikke kan svare, men stiller følgende spørsmål likevel:
   Tør du se barna i øynene som voksne personer og si til dem: Vi tvangsflyttet dere fra mor for at dere skulle få det bra, og vi brukte 5 politimenn til å være dere ut i en ventende bil. Dette gjorde vi for ”barnas beste”? (...)

   De skjuler seg bak favorittuttrykket ”til barnas beste”.
   Et retorisk spørsmål helt til slutt: Kan man ha tiltro til en instans som vrenger på sannheten slik den gjør det? Kanskje bør både b.v. lederen og saksbehandler være villige til å rette blikket innover og innrømme sin egen utilstrekkelighet og sin inkompetanse. Her er man ved et kjernepunkt. Hos enkelte barnevernsansatte står egen prestisje over alle andre hensyn."

   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/FALSKE-VITNER/Westlye-Kirsten/Kirsten-Westlye.html

   *

   Rune L. Hansen:
   Også falsk dokumentasjon etc. er selvfølgelig ulovlig og straffbart, i henhold til flere av Straffelovens paragrafer. Blandt annet § 168:

   "§ 168. Den, som ved falsk Anklage, Anmeldelse eller Forklaring til Retten, Paatalemyndigheden eller anden offentlig Myndighed eller ved Forvanskning eller Bortryddelse af Bevis eller Tilveiebringelse af falsk Bevis eller mod bedre Vidende paa anden Maade søger at paadrage en anden Sigtelse eller Fældelse for en strafbar Handling, eller som medvirker hertil, straffes, hvis der handles om en Forbrydelse, med Fængsel fra 6 Maaneder indtil 8 Aar og, hvis der handles om en Forseelse, med Fængsel indtil 4 Aar."

   Hanne Judith Jacobsen:
   lurer på en ting rune.l Rune L. Hansen om en sakkyndig oppnevnt av dommer i en tingrett, som skal jobbe for dommer, ikke for bv, og ikke for motpart. om han bak ryggen på tingrett sammarbeider med bv, og innhenter opplysninger ang motpart, og på bakrund av dette sammarbeide prøver bv å få en negativ sakkyndig rapport på motpart, har ikke denne sakkyndige da misbrukt sitt mandat til fordel for bv?

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig, og begått flere grove forbrytelser.
   Men problemet er enda langt verre, i og med at blandt annet de fleste av dagens norske dommere i den offentlige forvaltningen også er delaktige i den samme politiske mafiaen.
   De hvitvasker forbrytelsene, og påplusser med flere. Og det hele igjen hvitvaskes videre for å videreføre forbrytelsene, samt påplusse flere.

   Hanne Judith Jacobsen:
   takk rune, : )

   Rune L. Hansen:
   Videre, falsk dokumentasjon, Straffeloven:

   "§ 120. Har en offentlig Tjenestemand i nogen Tjenesten vedkommende Protokol anført Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, eller har han ved Udfærdigelsen af Protokoludskrift, Telegram eller Telefonmeddelelse eller ved Stempling, Merkning eller anden tjenstlig Erklæring, der er afgiven for at tjene som Bevis, anført eller bevidnet Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, straffes han med Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt han har handlet i Hensigt at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen."

   "§ 166. Med Bøder eller med Fængsel indtil 2 Aar straffes den, som afgiver falsk Forklaring for Retten eller for Notarius eller i Fremstillinger, han som Part eller Retsfuldmægtig i en Sag fremlægger for Retten, eller som mundtlig eller skriftlig afgiver falsk Forklaring til nogen offentlig Myndighed i Tilfælde, hvor han er pligtig til at forklare sig til denne, eller hvor Forklaringen er bestemt til at afgive Bevis.
   Paa samme Maade straffes den, der bevirker eller medvirker til, at en ham vitterlig usand Forklaring i noget af de ovennævnte Tilfælde afgives af en anden."

   "§ 189. Den, som i inden- eller udenlandske offentlige Dokumenter eller Bøger eller i Lægeattester afgiver urigtig Erklæring angaaende nogen Begivenhed eller Omstændighed, hvortil Erklæringen er bestemt til at afgive Bevis, eller som bevirker eller medvirker til, at saadan Erklæring afgives, straffes med Bøder eller med Fængsel indtil 1 Aar, men indtil 3 Aar, saafremt Hensigten har været at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen."

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen (CRC) Art 17:
   "1. Ingen må utsettes for vilkårlige eller ulovlige inngrep i privat- eller familieliv, hjem eller korrespondanse, eller ulovlige inngrep på ære eller omdømme.
   2. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slike inngrep eller angrep."

   Straffeloven, § 123:
   "§ 123. Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."

   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, mandag 07. oktober 2013, Vinberget: 

   Mørkt, et vind-drag og 11 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt, derefter tildels yr. Utover formiddagen disig, tildels yr, noe vind og omkring 11 og 12 pluss-grader. Med regn fra omkring 18.30-tiden. Grålig dunkelt, regn, vind og omkring 12 pluss-grader fra klokken 19.20, nokså mørkt klokken 20. Derefter helt mørkt, regn, noe vind og 13 pluss-grader. Omtrent det samme, med vind og noe regn mot midnatt.
   
---
---

   Ruby Harrold-Claesson, 07.10. 2013 via NKMR / Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/10151710019513785/

   Blodets Bånd-Michelle: Vi nåede ikke at sige farvel

   "- Ingen havde nogensinde nævnt for os, at tvangsfjernelse var en mulighed. Vi kom et sted hen, hvor vi ikke kendte nogen, vi nåede ikke at sige farvel til vores far, og vi måtte ikke have kontakt til vores forældre. Så vi vidste jo ikke, hvornår vi måtte se dem igen. For os børn var det jo nærmest som at blive kidnappet, siger Michelle."

   Rättsövergreppen mot barn gestaltar sig på samma sätt i Danmark som i Finland, Norge och Sverige.
   http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-71942974:blodets-båndmichelle-vi-nåede-ikke-at-sige-farvel.html
   nyhederne.tv2.dk

   *

   Ann Gudmestad:
   De håber åbenbart at kunne eliminere og forbyde kærlighed ?
   "Men børnene elskede fortsat deres forældre - og det er ifølge Børns Vilkår endnu et problem"

   Oriana Cottard:
   Jag finner inga ord för att uttrycka min explosion : (
   Tack Ruby för tanken av denna än en gång så dramatiskt fasansfulla artikeln.
   Vad kommer o stoppa all denna vanvett, vad, när ????

   Rune L. Hansen:
   Loven må innhente de kriminelle og stoppe virksomheten!
   Ulovlige lover gjør den på ingen som helst måte lovlig.
   Det er, og det er det visse som "glemmer" eller ikke ønsker å vite, ulovlig og straffbart å kidnappe, fangeholde, mishandle eller torturere et barn. (Også for foreldre som "glemmer" eller ikke ønsker at barnet har to foreldre.) Og det er en politi-sak, hvor den kriminelle skal anholdes og straffes - og ikke barnet. Og ikke av en ulovlig politi-myndighet.
   Ulovlig og straffbart også til og med for en eller flere dommere.
   Det er ikke dommeren eller synsing som skal være eller er makten eller loven, men loven, reell lov og rett.
   Som f.eks. Barnekonvensjonen, Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Rune L. Hansen:
   Det er og blir viktig nu og i tiden som kommer helt å få fjernet den propaganda-skapte myten om at barn som har blitt kidnappet har hatt eller har dårlige familier eller foreldre.
   Myten har sin basis i propaganda, ulovlig og straffbar falsk dokumentasjon, degradering og ødeleggelse av mennesker.
   De menneskene som har blitt degradert har ikke noe mindre menneskeverd eller menneske-rettigheter enn enhver annen. Men de som har gjort slikt mot de eller gjør slik mot med-mennesker, har vært eller er dårlige mennesker.

   Et interessant og livs-farlig fenomen er politikere og andre som følger eller vil ha ulovlige lover og avgjørelser, fordi de tror seg å være lov og rett, mere enn andre og mere enn loven og lovlig!
   Mennesker som ikke engang har lest eller forstått loven!

   Halez Badinani:
   Tomas Gunnarsson vet varför muren rasades föratt grunden var inte bra !!

   Rune L. Hansen:
   Kidnappet og avskåret. Omtrent som en fler-foldig henrettelse.
   Med lang-varig tortur.

   
---
---

   Bjørn Erik Bjorbekkmo, 07.10. 2013:
   https://www.facebook.com/b.e.bjorbekkmo/posts/10151894553874362

   Irene Hov Alle Nav ansatte klager over for mange klienter som de ikke klarer å følge opp pga det enorme rapporterings systemet. Halvparten av arbeidsdagen går med til rapportering og statistikker. En kan jo spørre seg hvorfor vi har Nav? Er det for å hjelpe folk, eller kartlegge folk?

   *

   
---
---

   Irene Hov, 06.10. 2013 shared a link:
   https://www.facebook.com/irene.hov/posts/10151920934772899

   Er det farlig å jobbe i NAV?

   Hvor mange ansatte er det i Nav? Ca 20 000 personer. Hvor mange har blitt drept på jobb de siste ti årene? En...?
   Da vil jeg kalle Nav som arbeidsplass særdeles sikker, sett i forhold til veldig mange andre arbeidsplasser som aldri ville fått en omfattende utredning om sikkerhet på arbeidsplassen, betalt med våre skattepenger.
   Kanskje på tide å gjøre en undersøkelse på hvor mange Nav-vedtak som har ført til et ruinert liv eller selvmord for brukerne....?
   Og - hvem som egentlig trenger særskilt beskyttelse fra hvem.

   Sitat:
   "«Når det er sagt, mener jeg det er behov for tiltak som styrker sikkerheten ved Nav-kontorene ytterligere. Jeg ba derfor tidligere i høst Arbeids- og velferdsdirektoratet om å foreta en gjennomgang for å vurdere sikkerhetstiltak. Hele sikkerhetsarbeidet blir gjennomgått på både kommunal og statlig side», skriver arbeidsministeren."

   Krever å få vite om farlige Nav-brukere
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Krever-a-fa-vite-om-farlige-Nav-brukere-7328115.html
   www.aftenposten.no
   En av hans ansatte ble drept på jobb. Nå vil Nav-direktør Bjørn Gudbjørgsrud vurdere å innføre metalldetektorer på kontorene.

   *

   Marius Fynboe:
   Føler NAV på kroppen om dagen. Smidighet og saksbehandlere som vet hva de holder på med hadde vært en klar forbedring.

   Irene Hov:
   Utrolig at Nav ansatte ikke evner å se hvordan deres Tiltak & Vedtak fullstendig kan knekke et menneske eller en hel familie...? Mennesker som har mistet alt, har ikke mer å miste. Når du ikke lenger har noe å tape, kan du bli farlig, uten å ha en tidligere sykehistorie. Skal offentlig ansatte beskyttes mot sin egen arroganse, udugelighet, og maktmisbruk til å ødelegge livet ditt?

   Siw Louie Aune:
   Flott Irene.

   Rigmor Fossdal:
   Savner omvendt syn.. registrere navansatte (og barnevernsansatte) som er farlige for menneskeheten..!

   Julija Lande:
   ..og deres rådgivende leger.... for en kompetanse !!!!

   
---
---

   Camillya Muffiin Jahren, 07.10. 2013 shared a link:
   https://www.facebook.com/Camillyah/posts/523565281053796

   Angrepet skjedde ved at barnevernleder inngav av en sjikanerende klagesak til disiplinærnemnden for advokater.

   Uten grunn kontaktet saksbehandler politiet og fikk dem til å møte opp i rettslokalet etter forhandlingene, for å "pågripe" jenta som bare var 15 år og tvinge henne tilbake til institusjonen som hun hadde rømt fra en måned tidligere.

   Advokat Sylte protesterte mot fremgangsmåten med bruk av politiet, og anførte at det ikke var hjemmel for dette.

   Etter mye frem og tilbake og omfattende rabalder i over 1 time inne i rettslokalet, forlot politiet lokalet.

   I etterkant klaget barnevernlederen advokaten inn for disiplinærutvalget. Dette for å ha protestert mot fremgangsmåten slik han gjorde. Klageskrivet var svært omfattende, og det ble blant annet påberopt en rekke vitner som skulle kunne bevitne at advokaten hadde opptrådt svært klanderverdig.

   I klagen anførte barnevernlederen til alt overmål at vedkommende "aldri tidligere hadde opplevd tilsvarende" og at det var advokaten som fremprovoserte en "dramatisk situasjon for barnet". Videre var barnevernleder bekymret for advokatens videre "rådgivning overfor sine klienter i tiden fremover".

   Advokaten ble blankt frifunnet i disiplinærutvalget, som naturligvis anførte at det var advokatens oppgave å protestere og vise til at det manglet hjemmel for inngrepet (og ikke gjøre slik som advokaten til den andre av foreldrene, å stikke av gårde og overlate klienten hjelpeløs til seg selv).

   Det hører også med til historien at tingretten i etterkant besluttet at foreldrene skulle få tilbake barnet (den andre av forelderene hadde da naturlig nok skiftet til en annen advokat som støttet henne).

   Vi kan beklageligvis ikke si det samme som barnevernleder, at vi aldri har opplevd lignende tidligere.

   Barnevernleder angrep advokat - ADVOKATFIRMAET SYLTE AS
   http://www.advokatsylte.no/artikler/barnevernleder-angrep-advokat
   www.advokatsylte.no
   Advokat Olav Sylte frifunnet i klagesak for disiplinærutvalget.

   *

   
---
---

   Irene Hov, 06.10. 2013 shared a link:
   https://www.facebook.com/irene.hov/posts/10151920004277899

   Her truer barnevernet en advokat til å utlevere sensitiv informasjon om sin klient....
   Finnes det overhode noen grense for deres frekkhet og arroganse?

   ” Vi vet (min anmerkning: de var i Fylkesnemnda for et par måneder siden) at mor har vært i kontakt med deg, og ønsker i den forbindelse en skriftlig uttalelse fra deg om mor”

   Det fremgikk i fortsettelsen av dette at den freidige saksbehandleren ønsket at advokaten skulle redegjøre for følgende konkrete forhold:

   Hva var bakgrunnen for at mor søkte bistand hos deg?
   Beskriv antall kontakter og hovedlinjer i ditt arbeid med mor.
   Hvordan opplever du samarbeidet med mor?
   Hvordan fremstår mor som omsorgsperson?
   Hva er ditt kjennskap til mor sitt forhold til rus?
   Kan mor sitt eventuelle forhold til rus, påvire hun som omsorgsperson?
   Beskriv mors evne til sensitivitet overfor barn.
   Beskriv mors evne til strukturering overfor barn.
   Beskriv mors evne til involvering av et barn.
   Beskriv mors grunnleggende innstilling / oppmerksomhet rettet mot barn.

   Barnevernet forsøker å få advokater til å motarbeide egen klient! - ADVOKATFIRMAET SYLTE AS
   http://www.advokatsylte.no/artikler/barnevernet-forsoker-a-fa-advokater-til-a-motarbeide-egen-klient
   www.advokatsylte.no
   Om advokater kan gi taushetsbelagt informasjon og således samarbeide med barnevernet og motarbeide egen klient.

   *

   Maitreya Stian:
   De bruker også advokatene til å ringe å true med å ta vekk lisensen til Legen om han ikke forandrer Legeerklæringen til negativt. De ringer Fastlegen og ber om legeerklæring og veileder fastlegen til å skrive negative ting som symptomene på diagnoser eller oppførselen så bruker de det for å ta deg i Fylkesnemda og kan hevde de slepper å hjelpe da Legen ikke krever det. Men da først Legen krever det så hevder de at foreldrene som er syke.

   Bjorn Olav Nerby:
   Maktmenneske på feil plass som skal ha rett koste hva koste vil om det går ut over barnet er ikke så nøye bare jeg får rett ,barent blir

   Øyvind Røed:
   Side 14 og 15 - viktig å vite!
   http://legeforeningen.no/pagefiles/19540/en%20praktisk%20veileder%20for%20legers%20attestarbeid%20(pdf).pdf
   legeforeningen.no

   Terje Henriksen:
   Helt utrolig.....

   Hilde Synnøve Lilleskotte Ottesen:
   Er ikke første gangen, det skjedde i min sak også Jeg leste det i både barnevernets og politiets papirer... Hurra for norsk taushetsplikt.

   Øyvind Røed:
   En avgjørelse om å avskjære bevis som er fremskaffet på utilbørlig vis eller gjennom brudd på Straffelovens regler om brudd på taushetsplikt kan ankes til domstolene. Spørsmålet blir da behandlet separat av en domstol etter normale tvistelovsregler - ikke tvangskapitlene, jfr. 1.ledd:
   http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-090.html#29-2
   LOV 2005-06-17 nr 90: Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven).
   www.lovdata.no
   (3) I saker som behandles muntlig, inntrer begrensningen i ankeretten etter annet ledd når rettsmøte for sluttbehandling innledes. Begrensningen bortfaller hvis saken blir utsatt.

   Irene Hov:
   Bra Øyvind Røed, spesielt Legeforeningens veileder i attest arbeid. Se avsnittet om opplysninger til Nav.... interessant.

   Ove Andre Johansen:
   Hørte at en partner i et advokatfirma må ha minst 200 fakturerte timer i måneden og at en advokatfullmektig må ha minst 300 fakturerte timer i måneden. Og da er det slik at det er gjerne er advokatfullmektigen eller en student/praktikant som jobber med saken. Bare noen timer før advokaten skal inn i en rettssak, så begynner han/hun å sette seg inn i saken, etter å ha fått informasjon av advokatfullmektig eller en studenten/praktikanten som jobber med saken. I mellomtiden tror klienten at advokaten jobber hardt med saken og gjør sitt beste for at klienten skal vinne. Saken er at advokaten som regel er uinteressert - i annet enn salæret og fakturerte timer! Ofte henter de bare ut skjemaer og annet fra "standard.no", noe som kan ta en time (å printe ut og legge papirene i en pen mappe), mens de fakturerer klienten for kanskje 10 - 20 timer.

   Øyvind Røed:
   Den private parts advokat får betalt etter Salærforskriften, dvs. minimumssats, der de kun får betalt for tiden i rettslokalet - ikke et øre for saksforberedelser. Kommunens advokat får betalt etter hva kommunen har råd til å forskuttere=normalt 3 ganger mer for samme arbeid. Det er dessuten forbudt for privat parts advokat å motta betaling for ekstraarbeid...

   Irene Hov:
   Er ikke kommune advokaten fast ansatt i kommunen med fast lønn?

   Øyvind Røed:
   Nei, de leier inn bl.a advokatfirma Staff, salæret forskutteres av kommunen - de får det refundert når de har vunnet sakene.

   
---
---

   Camillya Muffiin Jahren, 04.10. 2013 shared a link:
   https://www.facebook.com/Camillyah/posts/522270407849950

   ja? Det er naivt å sende sine barn med fremmede. Og skolen, barnevern og kommunen presser igjennom dette:

   – Barn blir befølt i taxi - NRK – Norge
   http://www.nrk.no/norge/_-barn-blir-befolt-i-taxi-1.11278120
   www.nrk.no
   Barn og ungdom med spesielle behov forteller om taxisjåfører som har befølt dem. I Akershus er en sak under etterforskning, mens en annen anmeldelse nylig er henlagt.

   *

   Camillya Muffiin Jahren:
   Til tross for at etterforskningen viste at sjåføren hadde tatt omveier og brukt lengre tid på hjemturen enn han skulle, ble saken henlagt i 2005.
   – Hun har veldig god hukommelse, så hun husket nummeret på drosjen. Men saken ble henlagt på grunn av bevisets stilling, sier moren.

   
---
---

   Jezebel Panther, 06.10. 2013 shared a link via Jørn Kåre Møller-Hansen:
   https://www.facebook.com/irene.hov/posts/236654463159168

   JA det har vi visst lenge.

   Harvardprofessor varnar Sverige: Mångkulturen kommer explodera i våld
   http://www.friatider.se/harvardprofessor-varnar-sverige-mangkulturen-kommer-explodera-i-vald
   www.friatider.se
   Mångkulturen har spårat ut och leder till "katastrof". Niall Ferguson ser en vit underklass komma i våldsam konflikt med gynnade invandrargrupper.

   *

   
---
---

   Ruby Harrold-Claesson, 07.10. 2012 via NKMR / Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10151712654288785/

   Det är inte så konstigt att tvångsomhändertagande och fosterhemsplaceringar av barn har ökat lavinartat på Gotland.
   Förvaltningsdomstolarna gav ju socialen fria händer att tvångsomhänderta Domenic och Svea hovrätt, aktivt, och HD genom passivitet gav dem rätt att ta vårdnaden från hans föräldrar.

   Kolossen kommer att kollapsa under sin egen vikt!

   De skyhöga ersättningarna för fosterbarn göra att myndighetspersonerna hjälper sina arbetslösa och fattiga släktingar och/eller vänner med kommunala inkomster. Det är därför socialen vägrar lämna ut uppgifter om fosterfamiljerna och avtalen som de har slutat med dem.

   Westerén: "Det ser allvarligt ut" - Nyheter Gotland Visby - Hela Gotland
   http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=8836121
   www.helagotland.se
   89 gotländska barn har omhändertagits efter sommaren. Det är så många att socialnämnden beslutat att snabbutreda orsakerna, skiver GA.

   *

   Tryggve Emstedt:
   Helt rätt Ruby Harrold-Claesson

   Oriana Cottard:
   Tack för denna fassansfulla rapport Ruby. När kriminella myndigheter begår dina brott, varför dkall då rikslagen inte gälla att bpde anmäla de, fälla de samt straffa de till det yttersta? Mycket märklugt allt detta häxeriet madhouse!!!!?

   Oriana Cottard:
   När de begår sina brott ( menade jag ) mobil tangeten är för smått

   Annina Karlsson:
   Myndigheter fälls svårlihen när de är kriminella. Vi föräldrar eller barn har ingen talan. Åklagare lyssnar inte. Givetvis fälls föräldrar och barn som kägglor om bara lusten finns. Utan riktiga bevis. Räcker med spådommar.

   Rune L. Hansen:
   Politisk organisert kriminalitet, inkvisisjoner og kjetter-prosesser er alltid smittsomt og perverterende, og selv-beherskelsen minimal eller fraværende.

   Stefan Pettersson:
   så trött på hur Sverige fungerar, vad är moralen, är sunt förnuft inget som används längre.

   Anna Väisänen:
   Är så trött på att vara rättslös. KMR hjälpte mig inte, IVO gjorde det inte heller, Socialstyrelsen lade ner. Det finns inga organisationer att lita på! Man får göra allt själv!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.10. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10200972896659388

  Politikere eller andre som tillager eller aksepterer en krig, kamp eller konkurranse om barna, - er det noe meget galt, perverterende og samfunns-ødeleggende med!

   *

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 07.10. 2013 via Menneskerettspartiets debatt-side:
   https://www.facebook.com/groups/521624111224961/561593940561311/

   Den naturgitte kjærligheten som er naturlig mellom foreldre og barn er den kraft som gir oss alle mot og styrke til å takle vanskeligheter og plager, holde ut i hverdager og oppleve lykke. Dette forstår ikke norsk barnevern.

   Hadde de gjort det, ville det bety at de måtte se seg grundig i speilet og virkelig spørre seg selv hva de virkelig driver på med.

   http://indre-akershus-blad-sin-lokalsone.origo.no/-/bulletin/show/811999_forbudt-aa-si-mamma-og-pappa
   FORBUDT Å SI MAMMA OG PAPPA .
   indre-akershus-blad-sin-lokalsone.origo.no

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 07.10. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151623346766875

   Pressen bruker metervis med spalteplass på Arfan Bhatti. Nordmenn som opplever offentlige overgrep, blir stort sett ikke tilgodesett med en notis engang.

   *

   
---
---

   Anbragte børn, 07.10. 2013:
   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10152004384084985&id=310855689984

   Ugens pædagakhistorie, han er at finde i jobkøen for at undervise flere børn.

   Pædagog købte 14-årige piger til piskesex
   http://ekstrabladet.dk/112/article2116810.ece
   ekstrabladet.dk
   To 14-årige piger blev betalt for at lægge en mandlig pædagog i håndjern og piske ham

   *

   
---
---

   Višnja Anna Prtenjača-Klarić, 07.10. 2013 via NKMR / Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10151712990198785/

   Nyheter från mina hemtrakter.

   Pappa i Göteborg driven till desperata åtgärder
   http://www.daddys-sverige.com/3/post/2013/09/pappa-i-gteborg-driven-till-desperata-tgrder.html
   www.daddys-sverige.com
   En pappa i Göteborg inledde idag en hungerstrejk i protest mot hur han och hans barn behandlas av socialförvaltningen i Askim/Frölunda/Högsbo. Hans 3 år gamla son misshandlas av mamma. När...

   *

   Višnja Anna Prtenjača-Klarić:
   HÖGST intressant! Min son kidnappades från JUST DENNA socialförvalningskontor, Högsbo-Frölunda-Askim åt pappan! Pga 22-åringen som gjorde "utredningen" så är slutresultatet efter flera års kamp efter stölden att sonen tagits ifrån alla rättigheter att träffa sin älskade mor.

   Rune L. Hansen:
   Politikere eller andre som tillager eller aksepterer en krig, kamp eller konkurranse om barna, - er det noe meget galt, perverterende og samfunns-ødeleggende med!

   
---
---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, tirsdag 08. oktober 2013, Vinberget: 

   Mørkt, tildels regn og vind og omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig, regn og et vind-drag fra omkring 11.30-tiden i formiddag. Mindre regn en stund omkring klokken 13.30, derefter igjen mere regn. Omtrent det samme videre utover dagen. Helt mørkt, regn og 11 pluss-grader klokken 21 og det samme videre mot midnatt.

   Nye trusler fra den politiske mafien via Statens Innkrevingssentral datert 03.10. 2013 ( ekstern ) ankom meg med posten før helgen og har jeg i dag scannet inn. Mine brever og min politi-anmeldelse fortsatt ubesvart ( ekstern ). De estimerer fortsatt hverken lov og rett, mennesker eller argumentasjon. De er delaktige i den politiske mafiaen og er vant med å adlyde og å være beskyttet, for å ikke bli straffe-forfulgt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 08.10. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10200977297089396

   Den krig som fra den politiske mafiaen og dens med-spillere i Norge sin side pågår mot sivil-befolkningen, er i henhold til Straffeloven 2005 kapittel 16 både folkemord og forbrytelser mot menneskeverdet og menneskeheten, forbrytelser som ikke foreldes og som har inntil 30 år straffe-ramme for medvirkning.

   Mange har blitt og blir enda terrorisert, torturert, utplyndret og drept av disse i denne krigen. Fordi den pågår i regi av representanter for våre myndigheter og har mange medvirkende, også i form av unnlatelser.

   Mange politikere, dommere og ansatte i barnevern-tjenesten, NAV, Statens Innkrevingssentral og andre i og utenfor den offentlige forvaltningen har vært og er skyldige i medvirkning og delaktighet.

   Jeg, og kanskje flere, har politi-anmeldt mange og mye av dette og overfor våre myndigheter forlangt det straffe-forfulgt og stoppet i henhold til reell lov og rett.
   Men de angjeldende kriminelle har enda klart å forhindre at straffe-forfølgelse skjer. Hvilket for flere også er delaktighet i forbrytelsene og en skjerpende omstendighet.

   Imens blir stadig flere og mere skadet, forurettet og ødelagt av disse forbrytelsene.
   Jeg oppfordrer derfor flere til å politi-anmelde både nasjonalt og inter-nasjonalt disse forbrytelsene og de enkelt-mennesker, hvor enn de er ansatt eller bor, som har vært eller er medvirkende og delaktige i de.

   * * *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/motstandsbevegelsenmotnav/permalink/525380294217104/

   Jeanine Horntvedt:
   07.02.2013 - Amnesty International: Ingen klagemekanisme i FN for nordmenn
   Nå vil det bli opprettet en egen klagemekanisme i FN for mennesker som har fått sine økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter krenket.
   Norge har imidlertid ikke undertegnet avtalen.
   Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSKR) skal beskytte retten til adekvat bolig, mat, vann, sanitærforhold, helse, arbeid, sosial sikkerhet og utdanning.
   Klagemekanismen skal bidra til at de mennesker som får sine rettigheter krenket kan søke oppreisning og rettferdighet gjennom FN-systemet (…)
   Norge bør tilslutte seg for å være troverdige i menneskerettighetsspørsmål (...)
   Regjeringen har ennå ikke tatt stilling til om Norge skal bli part i protokollen (…)
   Ett av kravene i kampanjen er å få regjeringer til å sørge for at ofre for menneskerettighetsbrudd har reelle og effektive klagemuligheter (…)

   http://bit.ly/YG05oE
   Søk | Amnesty International
   www.amnesty.no
   Amnesty International

   Rune L. Hansen:
   Kan du si noe mere om dette, Jeanine Horntvedt? Den eller de klage-instanser eller klage-mekanismer som mangler internt og eksternt for Norge og evt. andre land sitt vedkommende i forhold til menneskeretts-konvensjonene i Menneskerettsloven vår?

   Rune L. Hansen:
   Angående ØSK-konvensjonen (ICESCR - Menneskerettsloven V3&4), så er den i likhet med de andre konvensjonene i Menneskerettsloven norsk lov og rett, som det er ulovlig og straffbart å forbryte seg mot.

   Norge og 159 andre land har ratifisert ØSK-konvensjonen , men Norge har enda ikke ratifisert tilleggsprotokollen til ØSK-konvensjonen fra 2009 som vil gi individer og grupper av individer mulighet for å klage til FN ved brudd på disse menneske-rettighetene. Dette betyr i praksis at Norge nu ikke støtter opp om en klageordning innenfor FN der man har mulighet til å få reaksjoner ifra om menneske-rettighetene i ØSK-konvensjonen blir brutt.

   Problemet i dagens Norge er at mennesker i og utenfor den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen ulovlig og straffbart forbryter seg mot menneske-rettigheter i både ØSK-konvensjonen og i de andre konvensjonene i Menneskerettsloven, samt i Grunnloven og Straffeloven. Og i det heletatt mot reell lov og rett. Men at den politiske mafiaen og dens nøkkel-personer og nyttige idioter i dagens Norge beskytter og verner hverandre for ikke å bli straffe-forfulgt og dømt, slik de egentlig skal bli.

   Hvordan da likevel klare å få de straffe-forfulgt og dømt i henhold til lov og rett?

   Rune L. Hansen:
   Samtidig forsøker den politiske mafiaen og dens med-spillere å utbre forvirring, bagatellisering og fortielse om disse forhold.

   Rune L. Hansen:
   "– Bondefanget
   Ifølge Mads Andenæs, professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, er Norge i ferd med å innta bunnplassering blant landene vi vanligvis sammenligner oss med. Han mener en liten gruppe «nasjonale juristaktivister» i forvaltningen, ledet an av regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs, nærmest har bondefanget regjeringen på menneskerettighetsfeltet.
   – Disse «nasjonale juristaktivistene» har satt seg fore å blokkere alt som har med menneskerettigheter å gjøre."

   http://www.bistandsaktuelt.no/nyheter-og-reportasjer/arkiv-nyheter-og-reportasjer/norge-bremser-rettighets-arbeid
   – Norge bremser rettighets-arbeid
   www.bistandsaktuelt.no
   Marokkanske ungdommer demonstrerer mot tortur foran den marokkanske ambassaden i London. Norge har enda ikke ratifisert en tilleggsprotokoll under FNs torturkonvensjon, som blant annet pålegger land å etablere en nasjonal torturforebyggende mekanisme.

   Rune L. Hansen:
   "Flere av tilleggsprotokollene handler hovedsakelig om muligheten enkeltpersoner har til å klage internasjonalt dersom de mener at deres rettigheter blir krenket. (...)
   Internasjonale klagemekanismer er særlig viktig i land hvor myndighetene ikke ivaretar innbyggernes rettigheter, og hvor det ikke finnes uavhengige domstoler. (...)
   - Den norske regjerningen ønsker ikke innblanding utenfra. Det er nøyaktig det samme argumentet som menneskerettighetsverstingene har brukt i alle år, sier Amnesty-sjef John Peder Egenæs."

   http://www.amnesty.no/aktuelt/flere-nyheter/menneskerettigheter-norge-er-en-sinke
   Menneskerettigheter: Norge er en sinke
   www.amnesty.no
   Amnesty krever at Norge får opp farten, og blir en pådriver for internasjonalt menneskerettighetsarbeid.

   Rune L. Hansen:
   Litt om FNs Menneskerettighetsråd i Genève:

   "For å sikre menneskerettighetene er ulike organer i sving, blant annet FNs Menneskerettighetsråd. Organet skal ha 47 medlemsstater, og har base i Genève. Medlemslandene skal møtes minst 10 uker i året, spredt utover tre møter.

   Organets oppgave er å peke på menneskerettighetsbrudd, samt eksaminere alle FNs 192 stater hvert fjerde år, en prosess som ofte refereres til som UPR (”Universal Periodic Review”).

   Under en UPR presenterer staten som eksamineres en rapport på arbeid for menneskerettigheter i eget land. I tillegg blir skyggerapporter (en rapport skrevet av NGOs og andre interessenters syn), samt et dokument med informasjon utarbeidet av Kontoret for høykommisjonæren for menneskerettigheter, et grunnlag for eksamineringen. Under eksamineringsøkten mottar det aktuelle landet spørsmål og anbefalinger fra medlemsland i rådet."

   Mere på linken:
   http://blogg.fn.no/2011/08/menneskerettighetene-hva-gjores/
   Menneskerettighetene – hva gjøres? Og hva kan vi gjøre? | FN-bloggen
   blogg.fn.no
   For å sikre menneskerettighetene er ulike organer i sving, blant annet FNs Menneskerettighetsråd. Organet skal ha 47 medlemsstater, og har base i Genève. Medlemslandene skal møtes minst 10 uker i året, spredt utover tre møter.

   Rune L. Hansen:
   Litt om konvensjoner, erklæringer og internasjonal sedvanerett:

   http://galdu.org/web/index.php?artihkkal=392&giella1=nor
   Nærmere om konvensjoner, erklæringer og internasjonal sedvanerett
   galdu.org
   Gáldu

   Rune L. Hansen:
   Diverse:
   http://www.nhc.no/no/land_og_regioner/europa/norge/
   - Den norske Helsingforskomité
   www.nhc.no
   Amnesty Norge, LLH og Helsingforskomiteen markerte i går Putins fødselsdag med kake og spesielt inviterte gjester på Egertorget

   Rune L. Hansen:
   "Ratifiser valgfri torturprotokoll

   Norge bør ratifisere den valgfrie protokollen til FNs torturkonvensjon og opprette et nasjonalt tilsynsorgan for tortur i Norge, skriver Helsingforskomiteen sammen med Amnesty International i et høringssvar.
   - Tilsynet bør utføres av en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter som etableres som en sterk og uavhengig kommisjon for menneskerettigheter, slik Helsingforskomiteen tidligere har gått inn for, sier Generalsekretær Bjørn Engesland.

   Valgfri protokoll av 18. desember 2002 til FNs konvensjon av 10. desember 1984 mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

   Oslo, 20 september 2012. Amnesty International Norge og Den norske Helsingforskomité mener at Norge bør ratifisere nevnte valgfrie protokoll. Norge signerte protokollen allerede 24. september 2003, og signaliserte dermed vilje til å ratifisere den.

   Arbeidsgruppen som har utredet konsekvenser av norsk ratifikasjon og hvilket organ som bør utpekes som nasjonal forebyggende mekanisme ble etablert først i juni 2011.

   Sammen med en rekke norske organisasjoner har vi en rekke ganger uttrykt vårt syn på ratifikasjon av den valgfrie protokollen. For eksempel i brev eller rapports form 8. mars 2007, 27. februar 2008, februar 2009, 13. mai 2009, 7. januar 2011, osv. For at hovedpunktene skal være kjent, gjengir vi her at fra brev til Utenriksdepartementet av 27. februar 2008 at vi sammen med 11 andre norske organisasjoner skrev følgende:

   «På hjemmebane bør Norge snarest ratifisere tilleggsprotokollen til torturkonvensjonen. En ratifikasjon vil utløse en plikt til å opprette et nasjonalt tilsynsorgan. Vi vil gjerne delta i en dialog om mandat og myndighet for et slikt organ, og vil allerede nå oppfordre til å sikre en bred deltakelse fra ikke-statlige menneskerettighetsorganisasjoner i tilsynsorganet. En rekke stater har ratifisert tilleggsprotokollen, og det blir lagt merke til at Norge hittil har valgt å stå utenfor. Dette sender et feil signal på et tidspunkt da forsvar mot tortur er meget påkrevet.» (...)

   Amnesty og Helsingforskomiteen er opptatt av å se den fremtidige arkitekturen for det norske systemet for å beskytte og fremme menneskerettighetene i helhet. I dette bildet er den fremtidige organiseringen av nasjonal menneskerettighetsinstitusjon særlig viktig. (...)

   Norsk ratifikasjon

   Formålet med protokollen er “å etablere et system med regelmessige besøk foretatt av uavhengige internasjonale og nasjonale organer til steder der personer er berøvet sin frihet, for å forebygge tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.” (artikkel 1)

   Protokollen oppretter en internasjonal underkomité for forebygging av tortur under FNs komité mot tortur (kalt «Underkomiteen for forebygging», artikkel 2). I tillegg forplikter konvensjonspartene seg til å opprette, utpeke eller opprettholde et eller flere nasjonale besøksorganer for forebygging av tortur mv (kalt «nasjonal forebyggende mekanisme», artikkel 3 og Del IV: artiklene 17-23).

   Protokollen inneholder ingen nye materielle bestemmelser, men har utelukkende som mål å styrke det forebyggende arbeidet mot tortur.

   FNs konvensjon mot tortur av 1984 ble i sin tid vedtatt fordi statene erkjente at forbudene mot tortur i de generelle menneskerettighetskonvensjonene (særlig FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter) ikke hadde ført frem til å avskaffe tortur og andre former for umenneskelig behandling i verdens stater; selv ikke i de stater som var parter til konvensjonen.

   Den valgfrie protokollen er blitt til i et internasjonalt klima hvor forbudet mot tortur er blitt utfordret også i demokratiske stater i kampen mot internasjonal terrorisme. Det er dessverre ingen tvil om at mange stater fortsatt praktiserer tortur i strid med sine konvensjonsforpliktelser.

   Samtidig er dette et område hvor Europarådet har vært langt fremme. Den europeiske torturkomiteen (CPT) har fungert som en modell i arbeidet med å lage en internasjonal inspeksjonsordning. Men “den nasjonale forebyggende mekanismen” er særegen for FN-protokollen, og er etter vår mening en viktig videreutvikling av arbeidet med å forebygge tortur.

   Det kan argumenteres for at Norge totalt sett er underlagt et omfattende internasjonalt regime når det gjelder forbudet mot tortur og umenneskelig behandling. CPT er allerede nevnt. I tillegg kan Den europeiske menneskerettighetsdomstol, FNs komité mot tortur og FNs menneskerettighetskomité behandle klagesaker. De to siste komiteene behandler også norsk politikk og lovgivning når det gjelder å forebygge og sikre mot tortur gjennom regelmessig rapporteringen fra norske myndigheter til disse organene. Endelig kan spørsmål knyttet til tortur komme opp i den universelle periodiske gjennomgangen (UPR) i FNs menneskerettighetsråd, som skjer hvert fjerde år."

   http://www.nhc.no/no/nyheter/Ratifiser+valgfri+torturprotokoll.b7C_wlbQ18.ips
   Høringsinnspill fra Amnesty International Norge og Den norske Helsingforskomité - Den norske...
   www.nhc.no
   Norge bør ratifisere den valgfrie protokollen til FNs torturkonvensjon og opprette et nasjonalt tilsynsorgan for tortur i Norge, skriver Helsingforskomiteen sa

   Rune L. Hansen:
   Litt videre sitat:

   "På denne bakgrunnen er det rimelig å konkludere med at protokollen først og fremst har sin verdi for Norge (og andre land) ved at den (1) oppretter sterkere nasjonalt vern og da særlig i form av forebyggende tiltak; og (2) at den nasjonale forebyggende mekanismen har et formalisert samarbeid med det internasjonale organet, «Underkomiteen for forebygging» (artikkel 11).

   Dermed er protokollen i samsvar med en positiv utvikling i det internasjonale vernet av menneskerettighetene slik Amnesty og Helsingforskomiteen ser det, nemlig at det fokuseres mer på statenes ansvar for å etablere effektive nasjonale mekanismer for å forebygge brudd på menneskerettighetene og sikre full respekt for dem. For at de nasjonale mekanismene skal oppfylle sin hensikt, er det samtidig etablert internasjonale standarder for dem når det gjelder uavhengighet og gjennomslagskraft.

   Protokollen henviser i denne sammenheng til de såkalte Parisprinsippene, det vil si Prinsippene om status for nasjonale institusjoner til fremme og vern av menneskerettigheter (artikkel 18(4)). Disse prinsippene stiller en rekke krav til nasjonale institusjoner om uavhengighet fra myndighetene, ressursgrunnlag og at de både skal beskytte og fremme respekt for menneskerettighetene. Det vil si at institusjonen skal ha en pådrivende rolle. Det er også krav om at dens status og virksomhet må være hjemlet i lov og/eller grunnlov.

   Disse prinsippene er altså stilt opp for å sikre at de nasjonale forbyggende mekanismer skal fungere etter sin hensikt. I praksis er dette dessverre ikke selvsagt i mange av verdens stater. Det vil derfor være et viktig signal dersom Norge velger en modell for denne mekanismen som er slik innrettet at den både i formell innretning og i reell funksjonsmåte kan framstå som et godt eksempel.

   Vi mener derfor at Norge ved å ratifisere protokollen, delvis avhengig av hvordan ratifikasjonen skjer, kan gi et sterkt signal om at:

   -- Myndighetene prioriterer arbeidet mot tortur på hjemmebane. (...)
   -- Myndighetene ønsker å utvikle gode nasjonale mekanismer for å beskytte menneskerettighetene som kan være modell for andre land med et svakere reelt vern og større utfordringer blant annet i forhold til tortur.

   Arbeidsgruppen foreslår i tråd med protokollen å etablere en ordning som inkluderer sivilt samfunn i et systematisk arbeid for å kvalitetssikre behandlingen av frihetsberøvede personer opp mot forbudet mot tortur og umenneskelig behandling. Vi mener at mekanismen også bør ha mandat til å kunne forebygge at Norge bidrar til at personer blir torturert eller mishandlet ved at norske militære styrker utleverer personer til allierte staters militære styrker der det er mistanke om (eller en vet sikkert) at tortur foregår. Dette har for eksempel vært en aktuell problemstilling under Norges militære engasjement i Afghanistan.

   Det kan også nevnes at det er vel dokumentert at flere vestlige land har samarbeidet med det amerikanske «rendition»-systemet, hvor fanger er blitt transportert til land hvor tortur blir praktisert. Selv om det ikke er dokumentert at Norge har deltatt i dette systemet, er det viktig å sikre at mekanismen har tilstrekkelig robust og omfattende mandat til også å forebygge at norske myndigheter utilsiktet eller tilsiktet, direkte eller indirekte bidrar til at myndigheter i andre stater kan begå tortur.

   Kort sagt må mekanismen ha myndighet og ressurser til å dekke hele bredden av Norges forpliktelser under Torturkonvensjonen.

   Sivilombudsmannen som nasjonal forebyggende mekanisme

   Arbeidsgruppen konkluderer med at Sivilombudsmannen bør være nasjonal forebyggende mekanisme alene, og at det etableres et organisert samarbeid med nasjonal institusjon for menneskerettigheter og sivilt samfunn i et rådgivende utvalg.

   Amnesty og Helsingforskomiteen er uenige i denne løsningen. Organisasjonene mener at en re-etablert nasjonal institusjon bør ha rollen som nasjonal forebyggende mekanisme. Vi er opptatt av at mekanismen må ha et slitesterkt og robust mandat og ha høy menneskerettslig kompetanse og profil. Nasjonal institusjon for menneskerettigheter skal være den fremste institusjon for menneskerettigheter på nasjonalt plan, og forbudet mot tortur er en av kjernerettighetene.

   Det er derfor naturlig å legge den forebyggende mekanismen her. Det vil bidra til å:

   -- synliggjøre at tortur og umenneskelig behandling utgjør menneskerettighetsproblemer;
   -- sikre nasjonal institusjon en viktig rolle i praktisk og forebyggende menneskerettighetsarbeid;
   -- sikre at utfordringer når det gjelder tortur og umenneskelig behandling sees i sammenheng med andre menneskerettslige utfordringer siden nasjonal institusjon i tillegg til å være forebyggende mekanisme vil ha et bredt menneskerettslig mandat;
   -- sikre god internasjonal forankring av mekanismen siden nasjonal institusjon i tillegg til å forholde seg til Underkomiteen for forebygging vil inngå i en rekke internasjonale menneskerettslige fora og ha en privilegert stilling i dem.

   Nasjonal institusjon har hittil vært ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, men re-etablering er nå under utredning av en tverrdepartemental arbeidsgruppe. Amnesty og Helsingforskomiteen går inn for at nasjonal institusjon organiseres som en sterk nasjonal menneskerettighetskommisjon, hjemlet i en egen lov.

   Ved å legge den nasjonale forebyggende mekanismen til en slik kommisjon sikrer en at nasjonal institusjon får en fremskutt rolle i kampen mot tortur, støttet av et betydelig menneskerettslig fagmiljø.

   Etter at Norge har ratifisert protokollen, har myndighetene ett år på seg til å etablere den forebyggende mekanismen. Siden arbeidet med å utrede ny nasjonal institusjon nå er i gang, og siden Norge har en tidsfrist internasjonalt for å beholde A-status akkreditering, vil etablering av ny nasjonal institusjon og etablering av funksjonen som forebyggende mekanisme kunne gå hånd i hånd."

   Rune L. Hansen:
   Enda videre sitat:

   "Dette vil tidsmessig ikke nødvendigvis skille seg vesentlig fra om en velger Sivilombudsmannen som løsning. Også i sistnevnte tilfelle vil en måtte bruke noe tid på å bygge opp den nye enheten som skal fungere som forebyggende mekanisme.

   I praksis vil nasjonal forebyggende mekanisme ha behov for medisinsk ekspertise. Dette kan løses ved at personer med slik ekspertise knyttes til nasjonal institusjon slik at praktisk erfaring fra felt systematisk kan nyttiggjøres i mekanismens arbeid og slik at kontinuitet og sammenheng i arbeidet kan sikres.

   Selv om Sivilombudsmannen ikke blir tildelt rollen som nasjonal forebyggende mekanisme, kan han delta i arbeidet og komme med innspill basert på sitt store tilfang av saker. Den foretrukne modellen må være at Sivilombudsmannen sammen med organisasjoner fra det sivile samfunn inngår i et rådgivende utvalg. Også Likestillings- og diskrimineringsombudet og Barneombudet kan inviteres til å delta i et slikt utvalg. Det er viktig at mekanismen har tillit i alle grupper av befolkningen.

   Vi er enig med arbeidsgruppen i at det vil være uheldig om ikke-statlige organisasjoner formelt sett blir en del av selve mekanismen, men at det må sikres i lov eller instruks at de kan spille en viktig rolle i forhold til den, blant annet ved at de kan peke på problemer og foreslå tiltak og prosjekter. Mekanismen bør også ha mulighet til å inngå avgrenset prosjektsamarbeid i form av dokumentasjon og utredninger med ikke-statlige organisasjoner med særlig kompetanse.

   Lovendringer

   Uansett hvilken modell en velger så er det behov for å lovfeste mekanismen. Ifølge Parisprinsippene skal nasjonal institusjon være hjemlet i lov og helst også grunnlov. For å sikre uavhengigheten til mekanismen bør ikke lovgiver legge for mange føringer i forhold til den nærmere organiseringen av mekanismen, men sikre at dens funksjon kommer klart frem.

   Det bør også være festet i lov eller instruks at mekanismen skal konsultere og kunne samarbeide med sivilt samfunn.


   Vennlig hilsen

   John Peder Egenæs
   Generalsekretær
   Amnesty Norge

   Bjørn Engesland
   Generalsekretær
   Den norske Helsingforskomité

   21/09-12"

   Jeanine Horntvedt:
   Ja du har vel på god vei funnet det meste om temaet i mellomtiden.
   Meget bra!  
   Jeg har noen viktige notater på papir, så må skrive av for hånd. Får ikke gjort det med det første, da det koker her.
   Så lenge, kan jeg jo også bidra med dette:
   19.05.2010 - Fattigdomsbekjempelse er kosmetikk
   "Politikere sjonglerer med tall for å fremstå som vellykkede fattigdomsbekjempere mener fattigdomsekspert Thomas Pogge.
   De fleste politikere prøver egenlig ikke å utslette fattigdom eller skjev fordeling, de bare later som om de gjør det.
   Mesteparten av den offisielle kampen mot fattigdom er virkeligheten er kosmetikk, sier professor Thomas Pogge ved Yale University til På Høyden.
   Pogge er en av verdens fremste forskere innen fattigdom og er verdenskjent for sine bøker og foredrag om fattigdom og global rettferdighet.
   Pogge mener at tall og beregninger justeres hele tiden i offisielle fattigdomsprogram slik at det ser ut som om målene nås. Han viser for eksempel til FNs mål om å halvere fattigdom innen 2015.
   De later som de anstrenger seg hard for å nå målet.
   Problemet er at tallene og målene stadig blir utvannet, forteller Pogge.
   Han mener at denne typen tiltak mot fattigdom som regel utføres og presenteres på en intelligent måte og er utført med hensikt.
   Det er ikke snakk om uskyldige tiltak som har slått feil.
   Problemet er at de fleste folkevalgte egentlig ikke arbeider for å redusere fattigdom i utgangspunktet.
   De streber etter å se ut som om de er interesserte i å redusere fattigdom"

   http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=46375

   Utdrag fra “Kunnskap og makt”:
   “En ting er å lage et opplegg for bekjempelse av fattigdom som myndighetene ikke vil/ikke klarer å gjennomføre på grunn av lojalitet til, eller motstand fra, aktører som har interesser i at det ikke blir gjennomført.
   Da kan vi med Rule og Weiss si at det ikke er kunnskap ”vi” mangler for å løse problemet, men vilje og/eller makt”
   Makt- og demokratiutredningens rapportserie, ISSN 1501-3065 Rapport 12, februar 2000, ISBN 82-92028-12-9
   http://bit.ly/95tktn

   - Fattigdomsbekjempelse er kosmetikk | På Høyden
   pahoyden.no
   Politikere sjonglerer med tall for å fremstå som vellykkede fattigdomsbekjempere mener fattigdomsekspert Thomas Pogge.

   Rune L. Hansen:
   Å gi fattigdom er å utøve vold, sa Mahatma Gandhi.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/541910902493986/659573054061103/

   Vegard Tilrem:
   TA KONTAKT MED BUTENSCØHN
   (FN,s representant for menneskerettigheter i Norge, Oslo).
   ANMELDT VIDERE TIL FN,s TILSYNSKOMITE FOR MENNESKERETTIGHETER !
   ANMELD FORHOLDENE OGSÅ TIL AMNESTY INTERNATIONAL !

   Vegard Tilrem:
   Dette burde F2f, Foreningen to foreldre ha gjort for mange herrens år siden !

   Vegard Tilrem:
   Hei Rune
   Bra jobba !
   Analyser, Konkretiser, systematiser, og publiser...
   Stripp det hele for alt av (for oss forståelig) emosjonell Bitterhet, Forbandelse, og karakterestikk...
   Og det får trippel gjennomslakskraft.....
   Godt jobba,
   En slik publikasjon er gull verdt i det videre arbeide, enten det gjelder vedlegg til informasjon, eller direkte anmeldelser !
   Flott gjort ; )

   Vegard Tilrem:
   Gjerne som PDF. Fil....

   Vegard Tilrem:
   Til-lot meg å kopiere denne:

   Av Øistein Østgaard

   for 10 timer siden.

   OBS! OBS! Viktig info:

   "En hemmelig kilde forteller meg at Erna Solberg og Siv Jensen har tatt alle bekymringsmeldingene om alle ulovligheter i norsk rettsvesen på dypeste alvor og at de derfor på uttallige anbefalinger har bestemt seg for å rydde opp i all kriminaliteten som begås i norske domstoler en gang for alle!

   De har derfor bestemt seg for å innsette juristene Herman J Berge og Marius Reikerås som hhv. Justisminister og statssekretær i Justisdepartementet og håper med det å få norsk rettsvesen på rett kjøl med tid og stunder.

   Den nye statsministeren har også bestemt seg for å avsette Riksadvokaten og Regjeringsadvokaten med øyeblikkelig virkning og stille dem for retten for landssvik og grovt bedrageri av den norske befolkningen når oppryddingen i rettsvesenet er blitt foretatt!" Min kommentar: "Det som høres for godt ut til å være sant, er som regel ikke sant" Dette tror jeg desverre ingenting på.

   Rune L. Hansen:
   Erna Solberg (H), mars 2009:

   "FNs menneskerettigheter, er ratifisert av Norge gjennom konvensjonene om sivile og politiske rettigheter, samt konvensjonen om økonomisk, sosiale og kulturelle rettigheter, og har blitt en formell del av det norske lovverket gjennom loven om menneskerettigheter fra mai 1999. Disse er utviklet for å ivareta enkeltmennesker og enkeltgruppers rettigheter mot maktsyke og totalitære politikere."

   http://ernasolberg.wordpress.com/2009/03/24/valgfrihet-er-en-del-av-menneskerettighetene/
   Valgfrihet er en del av menneskerettighetene
   ernasolberg.wordpress.com
   FNs menneskerettigheter, er ratifisert av Norge gjennom konvensjonene om sivile og politiske rettigheter, samt konvensjonen om økonomisk, sosiale og kulturelle rettigheter, og har blitt en formell ...

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.10. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151624892836875

   Sitter å ser på et program om den japanske mafia, Jakuzan. Så er spørsmålet: Har vi mafialignende virksomhet også i Norge?

   *

   Monica K Fagerland:
   har vi garantert av noe slag...

   Ann Tove Buklev:
   Det er vel mafia som har herjet landet i åtte år! Med forgreininger inn i domstolene, inn i pressen, inn de fleste steder, der offentlig makt kan øves.

   Jeanett Martinsen:
   det i allefall mafia aktivitet i flere organisasjoner

   Jenny Myran:
   Ja vi har nå det da, Marius, "Barnevernet"

   Anne Sunde:
   Tviler du på det, Marius? Jeg har ikke fellende bevis mot noen, men vi er ikke mer hederlige her enn andre steder

   Raymond Kanari Hammeren:
   ja det finnes sikkert flere grupper

   Annina Karlsson:
   Finns i olika form i hela världen.

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Tipper det meste av dette faller rett inn i offentlig forvaltning- dens struktur og oppbygging.
   ***

   Characteristics of organised crime

   Organised crime has following important characteristics (Cf. Caldwell, 1956: 73-74):

   1. Team work:

   It involves association of a group of criminals which is relatively permanent and may even last decades.

   2. Hierarchical structure:

   It has a structure with grades of authority from the lowest to the highest, involving a system of specifically defined relationships with mutual obligations and privileges.

   3. Planning:

   It involves advance arrangements for successfully committing crimes, minimising risks and insuring safety and protection.

   4. Centralised authority:

   It functions on the basis of centralised control and authority which is vested either in the hands of one individual or a few members.

   5. Reserved fund:

   It maintains a reserve fund from profits which serves as capital for criminal enterprises, seeking help of the police, lawyers and even politicians, and for providing security to the arrested members and their families.

   6. Specialisation:

   Some groups specialise in just one crime while some others may be simultaneously engaged in multiple crimes. Those groups which are engaged in multiple crimes are more powerful and influential.

   7. Division of labour:

   Organised crime involves delegation of duties and responsibilities and specialisation of functions.

   8. Violence:

   It depends upon use of force and violence to commit crimes and to maintain internal discipline and restrain external competition.

   9. Monopoly:

   It has expansive and monopolistic tendencies. Initially, organised criminal gangs operate in a limited area, and are engaged in a limited type of crime with a limited number of persons, but, gradually they expand into a wider range of activities extended over large geographical areas, involving a large number of carefully selected criminals.

   In whatever area they operate, they secure monopoly in their criminal enterprises. They do not hesitate to use violence or threats of violence to eliminate competition.

   10. Protective measures:

   It arranges permanent protection against interference from law-enforcement authorities and other agencies of government. The protective measures include contacts with policemen, lawyers, doctors, politicians, judges, and influential persons in society.

   Giving money in cash or in gifts, providing help in elections, threatening their competitors, and arranging their (influential persons) foreign trips are some of the methods used by these gangs to secure protection and avoid arrest and conviction.

   11. Conduct norms:

   It frames rules of conduct, policies of administration, and methods of operation for members and for the operation of crime. This helps in maintaining discipline, efficiency, loyalty, obedience, and mutual confidence. Penalties are imposed for violating rules.

   Eric Van Brug Wilting:
   Oglipolisme er en form for mafia, men til dels lovlig!

   Ola Jørgen Fauske:
   Ja , i det offentlige byråkrati !!!

   Ingmar Lillevold:
   Stats mafia, det er det eneste men den er bra organisert

   Rune L. Hansen:
   Finns mindre eller lite eller ingen mafia hvor det er mindre eller lite eller ingen, men i dagens Norge meget mye - bak fasadene og kulissene.

   Rune Eriksen:
   Kan jo støtte seg litt Til Eva Joly`s uttalelser om bedriftsnorge... Den største mafiaen i Norge er det vel forvaltningen som står for..

   Anne Rønnaug Teigen:
   Har hatt det i mange år! Det er jo mafia fra mange nasjoner her. Jeg har lært mye i alle de årene jeg gikk blandt narkomane på mesteparten av min fritid. Jeg har mange ganger lurt på om hvem som står bak mye av foretnings- og restaurantdriften++ i Norge også? Nå snakker jeg om den reelle mafiaen. Ellers så er jo mange redde for å gå inn i tunge miljøer, gjelder både politi, journalister og kanskje sogar rettsvesenet, og jeg kan jo til en viss grad forstå det, da "mafiaen" er så pengesterke og farlige.

   Tone Mørk:
   jeg traff de da jeg bodde i Japan, men de norske metodene kan ikke sammenlignes, da Japanerne hadde moral, tro det eller ei.

   Lars X'våg:
   Hva som er Mafia eller organisert kriminalitet (all form for kriminalitet for den slags skyld!) vil ALLTID være et spørsmål om definisjon. Definisjonen av virkeligheten er som kjent virkeligere enn virkeligheten. Ellers har jeg sittet og sett om igjen første sesong av "Sons of Anarkists), hvor "the worst gang around" er "old, white money"! Så joda, den klubben må vi jo forholde oss til enten vi vil eller ei :/)

   Ånje Nilsen:
   opp til flere som ligner,, : (

   Knut-Helge Jakobsen:
   Forskjellen på Norsk og Russisk korrupsjon? Russerne gjør det åpenlyst! : )

   Pia Stene:
   sikkert , men vi har mista evnen til å tro det .......

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Et svar og det er ja det har vi en variant

   Øystein Andre Falch:
   Ja det oppleves som Mafia når noen kommer fra en mc klubb på døra for å kreve inn et beløp på oppdrag og beløpet er blitt doblet og vedkommende ikke tør å gå til politiet med dette : ( Det vil alltid finnes en eller annen TORPEDO IDIOT

   Sissel Wennevik:
   En form for "mafia " finnes i norge også. Anbefaler å lese bøkene ""makten bak makten" og "sov mitt lille norge" som beskriver det meste.

   (...)
   Stig Von Hirschenjeger:
   Eller Eikermafiaen. Sjokkerende.

   Sissel Wennevik:
   Har selv opplevd å måtte kjempe mot sterke krefter i mange år, tlf avlytting og at pc ble hackket. Vi viste for mye og skulle tas./ knekkes, Så disse fins i lille Norge også. Kanskje det mest korrupte land i verden : (

   Ingmar Lillevold:
   Moral og tysting er problemet i Norge

   Eva Utsetø:
   Jada.

   Wenche Tømmervik:
   Frimurere/Loger
   Dagligvare
   Hus/eiendom/meglere
   Leger
   ........... om de ikke fysiske tar livet av folk, så yrkesmessig hvertfall.

   Jan Trygve Harila:
   helt klart JA

   Rita Olsen:
   å det spør du om haha

   Liv Tone Snipstad:
   JA, kvikksølvmafia, tannlegene har påvirket redaktører, politikere og helsearbeidere til å holde kjeft om kvikksølvskader. Nå skal noen i gjengen ha møte den 15. for å finne hvordan de fortsatt skal kunne lure befolkningen vedr. det de kaller miljøsykdommer ..Og alle alvorlige sykdommer påstås ha ukjent årsak. .

   Frode Hermann Bøe:
   Selvfølgelig...... hallo ?

   Rune Fardal:
   da Eva Jouly ville granske DnB sjef Bjerke for korupsjon ble hun opsagt!

   Jan Trygve Harila:
   Skal bytte bank nå

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.10. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151624639936875

   En bestemor hadde vært på møte hos en advokat i dag, i forbindelse med en barnevernssak.

   Hun fikk klar beskjed av advokaten, som mente at hverken hun eller barnebarnet på 13 var parter i saken. Menneskerettene skulle ikke benyttes, for det var noe som domstolene ikke brydde seg om, sa advokaten videre. Holdningen som denne advokaten utviste overfor bestemoren og hennes barnebarn, sier mye om hvor lite respekt det er overfor en families menneskerettigheter.

   *

   Eva Utsetø:
   Det er hårreisende.

   Rino Arnesen:
   Privat Tragisk!

   Raymond Kanari Hammeren:
   Helt på trynet

   Roy Ove Svarstad:
   Navn på adv.?

   Rune Fardal:
   Spark advokaten... de jobber for klienten!

   Merima Brkic:
   Brv.bestemmer på forhånd hvem som er part i saken. som regel er det Mor og Far.

   Heidi Rita Gjerde Hjelseth:
   Forferdelig : (

   Linemor Larsen:
   Fy..... F....

   Johanne Almli:
   Bytt advokat!! er mitt råd til bestemor. Sjekk også om denne har grunnleggende kunnskap om menneskerettigheter!

   Anita Kram:
   Dette bør snarest endres ;-((((((((

   Christin Kahya:
   Dette må man jo gjøre noe med!?

   Årdal Kari:
   Uff og uff !!! Slik vil vi ikke ha det i ""demokratiet" Norge : (

   Robert Steffensen:
   Det er bare en regjering eller et storting som kan sette tingene på plass -- det er de som fastsetter lovene i Norge -- domstolene er den dømmende makt, og politiet den utøvende makt og lakeier for stortinget, regjeringen og domstolene.(dersom jeg husker rett) Vi er egentlig inne i en konstitusjonell krise og folket bør forlange regjering og storting oppløst, så alvorlig er det nevnte forhold. Det gjelder jo ikke bare BV, men en rekke andre juridiske forhold som stortinget unngår å opppfylle, og som de har godtatt overfor folket og også overfor det internasjonale samfunn. Du har litt av jobb å stri med Marius fremover.

   Hilde Knudsen:
   Hårreisende spør du meg.

   Ann-Kristin Abbedissen Banken:
   Nettopp slik er det og jeg lurer på hvorfor?

   Bianca Beate Bjørnsen:
   Fundamentet i samfunnet familien" er krenket og rettsløs.. Maktmisbruk råder med dårlige holdninger i en ukultur uten grenser...

   Anne Sunde:
   Problemet er at hele systemet gir blaffen i menneskerettene som Norge har skrevet under på. Man får ikke uten videre bli part i en sak om sine barnebarn, man må slåss for det og man får ikke fri rettshjelp. Skal man bli nødt til å pantsette hus og hjem og risikere å miste dette for å betale saksomkostningene ved det å kreve sin rett her?? Slik det er nå så må man det med mindre man har veldig god råd. Der er ingen likhet for loven, Norge følger ikke menneskerettene og bare de som kan betale for seg har håp om å nå frem og det er slett ikke sikkert de heller gjør det.

   Så ha gjør man da?? Det er ganske sikkert mange som skulle likt å vite det.... det er forskjell på konge og knekt her i landet

   Bjørghild Bertelsen:
   Utruligt.

   Mari-Anne Jacobsen:
   denne advokaten skulle vært navn gitt, slik at andre mennesker kan styre unna en slik aroganse og gi faen mentalitet.

   Marit Hagen:
   Ja, gir ikkje akkurat fightermotivasjon

   Anne Sunde:
   Det er i så fall mange som skulle vært hengt ut her da, ikke bare advokaten.... heng ut hele dette systemet som nekter å gi folk rettighetene sine. Man skal ikke være nødt til å kjempe for noe man har lovfestet rett til, det skal man ha uten å måtte slåss for det. Det virker på meg som om mange ikke vet at Norge har flere dommer mot seg fra Strasbourg og at Norge er erklært som B-nasjon i menneskerettigheter bl a som følge av de dommene. Vi sitter på gangen folkens..... rettsstaten og velferdsstaten Norge får ikke lov å være med i menneskerettighetsarbeid lengre!!!!!!!!! Det er en stor skam som pressen gjør sitt beste for å dempe ned sammen med alle de andre tabbene de rød-grønne har gjort de siste 8 årene

   Robert Steffensen:
   Sakens kjernepunkt er at menneskerettighetene i dag er norsk lov og skal følges. Dersom ikke, så brytes stortingets egne bestemmelser. Det er det bare en reaksjon for dette -- å ta ut tiltale med riksrett for hele stortinget og begrunnelsen må være høyforræderi mot det norske folk -- eller total svikt i sin tjeneste for landet og rettsstaten. Den nye regjeringen bør omgående komme med innrømmelser og erklære for folket at de om kort tid vil ta opp saken på stortinget, som egen sak og på nytt få lovene erklært som gyldig for domstolene og til folkets bruk. Folket er begynt å forstå alvorlighetsgraden fult ut nu, -- og gjør ikke du noe med dette Marius, så kommer jeg til å lage revolusjon i Norge.

   Kenneth Skailand:
   Få navnet til advokaten frem i lyset. Slikt er jeg en reser på.... : )

   Linny Nygård:
   Forferdelig åssen ting er nå i 2013 kjære vene!

   Pia Stene:
   Anmeld fanten !!

   Irene Børresen:
   Da har jeg et spørsmål til deg Marius Reikerås; hvis du ser på de dommene som avsies i norske rettsaler, synes du at menneskerettighetene er ivaretatt i disse? Er det en grunn til at du må skrive her og sende saker til Strasbourgh hvis domstolene brydde seg om menneskerettighetene? Jeg synes vel kanskje at det er en måte å vise at vedkommede er klar over akkurat hvor lite domstolene bryr seg med EMK og at det ikke er noe å bruke tid på i en rettsal.

   Sissel Wennevik:
   Akkurat den uttalelsen har jeg også hørt"Det er barneloven som gjelder "

   Ruth Heglum:
   Stygg sak rett og slett.

   Pia Stene:
   har vært bort i en advokat som gjorde saken min mye verre , han hadde vett nok til ikke å sende regning , men jeg fikk bota mi alikevel .. Fysj å føy .. prata med Adv . foreninga som anbefalte å anmelde .. jeg gadd ikke kan man vel sige .. var sliten nok fra før ....

   Jane Kile Mons Oppedal:
   påpeker at i henhold til EMD, vil utgangspunktet for å vurdere partsrettigheter være om vedkommende har et familieliv med barnet. Med familieliv forstås ”den gjensidige gleden av hverandres selskap” som ligger i daglig samliv med barnet. Dette kan for eksempel omfatte besteforeldre og steforeldre som lever sammen med barnet.

   Anne Sunde:
   http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/menneskerettighetsekspert-barnevernet-i-bergen-bryter-menneske-rettighetene-3519914.html
   Menneskerettighetsekspert: – Barnevernet i Bergen bryter menneske- rettighetene
   www.tv2.no
   Ber barnevernet i Bergen om å snu i saken til gutten (13) som er sendt til en institusjon milevis fra familie og venner og skoletilbud.

   Anne Sunde:
   http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?t=27
   FORUMET REDD VÅRE BARN - STOPP barnevernet! • View topic - Barnevernet bryter menneskerettighetene
   forum.r-b-v.net
   Belysning av barnevernets overgrep og familiens manglende rettssikkerhet.

   Rune L. Hansen:
   Det må både politi-anmeldes og selvfølgelig fremgår derav derav også, at kreves riksrett. Jo bedre tydeliggjort dess bedre. Og også de det kreves riksrett for også politi-anmeldes og habilt straffe-forfølges og dømmes. For forbrytelsene både mot menneske-rettene, Straffeloven og Grunnloven - og mere til av reell lovlig lov og rett gjeldende i og for Norge.

   Anne Rønnaug Teigen:
   I den offentlige forvaltningen så er det ikke demokrati! Det har jeg oppdaget for mange år siden. Det finnes nok flere som også jobber for barnevernet som ville være glade for forandringer, men de er prisgitt ledelsen, og de er i mange tilfeller prisgitt en diktatorisk rådmann igjen, og en overordnet politisk styring i landet. Jeg har innside information og han saumfart en del ting helt til bunns. Det er kanskje ikke rart at AP jobber på spreng for å knuse f.eks FrP, som har en helt annen holdning? Denne styringen har jo også Statsadvokater,dommere mm. Frittstående advokater er nok noe friere, men det er tungt å kjempe, og jamen skal du ha solide ben å stå på,hvis du skal greie det! Vet ikke om vi kanskje kan kalle hele dette systemet mafiastyring Marius, da du spurte om det i forbindelse med den japanske mafiaen du så på TV?? Det vil jo være bra så lenge domstolen i Strassburg holder seg borte fra slike råtne prinsipp!

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.10. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151624224771875

   Likte det Siv Jensen sa i går: Fra formynderstat til tillitssamfunn.

   *

   Rune Fardal:
   Norge blir aldri det samme etter dette. Får håpe folk får opp øynene for hva de har gått glipp av nå!

   Øystein Hagel Pedersen:
   ja vi er da enkeltindivider, lovende!

   Jane Kile:
   jo.... men jeg er skeptisk....... det oppleves som et vakuum å gå å vente.

   Skal staten fortsette å pøse ut millioner på enkelte barn når det kn holde med noen tusenlapper for å hjelpe familien? Hv koster det samfunnet med dette barnevernet vi har i dag som faktisk skaper folk som vil bli avhengige av det offentllige restena v livet? vill de blp stenge igjen på krana, eller skal de videreføre datte?

   Rune Fardal:
   I midtøsten levde folk i undertrykkelse og kontroll til de kastet åket av seg. Vi har på mange måter levd med den samme kontroll og detalsjstyring her i årtier. Nok er nok!

   Jane Kile:
   la oss få kasta åket og reise oss da

   Hermann Klemet Hansen:
   derfor politiet må bevepnes og folk stenges inne uten å ha gjort noe galt : )

   Steinar Ursin:
   Kanskje er det nå "Mer demokrati" kommer?

   Anne Sunde:
   Ord imponerer meg ikke fra noen politiker uansett politisk farge..... her er det kun handling som teller

   Anette Johansen:
   I såfall. Har jeg null tillit til FRP og Høyres "tillitssamfunn"!

   Pia Stene:
   .... Vel med politiet bevæpna .... Så vet sannelig ikke jeg ....

   Amin Alexander Røine:
   ja det er derfor de gir snuten våpen. Fordi de stoler på oss. Herregud as. Bøy dere for lapitalist horene som har vært på like mange bilderbergmøter som jens.

   Maria Khawaja:
   Siv J er ikke helt god i hodet. Vi få se hva mere Frp skal komme med

   Christian Olsen:
   Nok ensretting av samfunnet i Norge. På høy tid med mer individualitet og anerkjennelse av forskjeller på folk. Så håper man det ikke blir FOR store forskjeller mellom folk.

   Randi Olden:
   Helt ærlig talt har Norge vært et tillitsland siden vi fikk NAV ..... og det er lenge siden. Høyre har tom vært i regjering i mellomtiden. ...

   Roger Sten Snarli:
   - Ja, dette er musikk i mine ører, så jeg gjentar : - Fra formynderstat til tillitssamfunn - Jaaaaa !!!

   Monix Aas:
   blir litt patetisk og høre Jens stå og si at han hadde styrt landet for å få et mindre byråkrati !!

   Sølvi Opsahl:
   Vi får vente å se. Ord er ord. Handling er noe helt annet.

   Liv Tone Snipstad:
   Åpenhet og demokrati var Jens sine utsagn, men det var bare retorikk uten praktisk innhold. Kristin Halvorsen skulle gi skoleelever varm mat og frukt, og fjerne fattigdom med et pennestrøk.. I stedet ble definisjonen på fattigdom endret, for å gi lavere tall på papiret og vi har vel flere fattige enn noen gang.. og skolematen ble det vel heller ikke noe av.. Gjenstår å se om fra formynderstat til tillitssamfunn også bare er retorisk teoretisk eller om det vil få noen konsekvens i praksis..

   Tore Svendsen:
   Noen som har lagt merke til at Erna å Siv fremstilles som et symbol på dem to tvilling soler som skulle komme å står fram i kongeblå å kommunegrå?
   http://www.masonicdictionary.com/colors.html
   Masonic Dictionary | Masonic Colors | www.masonicdictionary.com
   www.masonicdictionary.com
   MasonicDictionary.com has been designed as an online repository of information on Freemasonry for Masons and those interested in Masonic subject matters. It is our hope that this web site will assist you in your research into Freemasonry..

   Mona Stuve:
   Begge deltar i hemmelige Bilderbergermøter. Slike møter forplikter!.... så jeg tror ikke vi kan forvente oss noen annen politikk enn den vi fikk fra den forrige Bilderberger-representanten.

   Sølvi Opsahl:
   Er Siv også Bilderberger?

   Frode Føreland:
   Jepp. Hun er det …

   Marianne De Vibe Frimann:
   Hmmm.... tillitssamfunn? Sånn mer tillit til politiet som får bære mer våpen? : (

   Pia Stene:
   Forutsetting for tillitt er jo kjennskap , å tro på .. skaper tillitt , det innebærer åpenhet og ærlighet ... Vel så om jeg skal ha tillitt må jeg vite hvem jeg kan tro på ... : )

   Cecilie Bedsvaag:
   Betyr det at vi skal ha økt tillit til staten?

   Jorunn Øydna:
   Hmmm ja nå får vi se om gamle Norge blir et tillitssamfunn eller ei.... tror det ikke før jeg ser det...!!

   Cecilie Bedsvaag:
   Kanskje det er barnevernet vi skal ha økt tillit til?

   (...)
   Robert Steffensen:
   Ja. tilliten mangler på flere tusenvis av måter, dialogene mellom stat og folk er nesten helt borte, - på den måten er hennes viljes-erkærling en liten revolusjon i seg selv, og vil nok merkes etter hvert. Jeg tenker spesielt på behovet for mer tillit og åpenhet mellom NAV og folket.

   Heidi Jensen:
   Ja, hørte det. ser positivt ut om løftene holder.

   Ingjerd Lund Ardouane:
   Da bør hun utvise større tillit til de som velger utenlandsk (les: ikke-vestlig) ektefelle også da? Men DET er nok for mye forlangt. Da bestemmer nemlig myndighetene hvem som er "bra nok"...

   Cecilie Bedsvaag:
   Nordmenn må få gifte seg med hvem de vil. Det er en menneskerett.

   Ingjerd Lund Ardouane:
   Man skulle tro det, ja. Men slik er realiteten ikke, og nå ønsker de å gjøre det enda vanskeligere. Har ikke Norge ratifisert menneskerettighetene?!

   Cecilie Bedsvaag:
   Jo, menneskerettsloven inngår i Norges lover. Men problemet er at den ikke overholdes.

   Ingjerd Lund Ardouane:
   Stemmer dessverre!

   Tor Bjelland:
   Vi trenger ikke at hevngjerrige og mislykkede idioter trekker flere asisatiske kjøpekoner inn i landet! Nei takk!

   Rune Fardal:
   Når de blå først lar folk få innblikk i friheten de har vært frarøvet.... er det ingen som vil tilbake til steinalderen under det forrige korrupte regime, der det å ta ansvar etter grove feil, var å få bedre jobb med bedre lønn og der ofre får klare seg selv, enten de er millitære, syke eller arbeidsledige. Der innvandrere som utnytter NAV får mer utbetalt enn en som har arbeidet hele livet i Norge.

   Kristian Dirdal:
   Ja fet er i alle fall mer varme i de orda enn Jens sine: Alle skal med, men så gjelder det ikke alle, og slett ikke de som han liksom skal representere!

   Mona Nysveen:
   Frihet til hva? Fra hva? Fra å ikke bry seg om at naboen din ligger syk, alene og hjelpeløs? Til å gi blaffen i andre som sliter og ikke er så heldig som deg at du har god helse, nok mat og god råd? Hvilken fordømrade frihet er det vi ikke har i Norge i forhold til de aller fleste andre land i verden? Friheten til å bokse profesjonelt? Til ikke å kunne kjøpe sprit i butikken? Til ikke å gamble hvor du vil? Si meg en ting: Hva er det egentlig som betyr noe i livet????? Jeg spør fordi jeg har vært invalidisert, syk og sengeliggende i veldig mange år, så jeg vet at disse frihetene dere sutrer om er veldig bagatellmessige i den store sammenhengen. Skam dere for å sutre over bagateller dere som er friske og ute i livet og samfunnet!!! Det kalles frihet under ansvar! Stemmer ikke AP jeg heller. Men vær så snill å slutt med stygge personkarakteristikker av politikere!! Det sier mer om dere sjøl enn om vedkommende!

   Jarle Veivåg:
   Sorry, men etter 4 år med klovner(frp) i styre å stell i dette land vil alle ønske seg tilbake til de rød/grønne.

   Øystein Hagel Pedersen:
   klovnene til jens, på rad og rekke, kan ikke bli verre!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 08.10. 2013 via Stolen Children of the UK:
   https://www.facebook.com/groups/StolenchildrenoftheUK/355797001221063/

   Politicians and others who make or accept a war, fight or competition about kids - is it something very wrong, perverting and society devastating with!

   *

   
---

   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10200978568641184

   Raili Rindelöv:
   Och de ska abdikera med omedelbar verkan!

   Rune L. Hansen:
   Mange av de skal habilt straffe-forfølges og dømmes i henhold til reell lov og rett.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 08.10. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10200978600601983

   It is illegal and punishable to kidnap, prisoner hold, mistreat and torture children. Parents and grandparents too.

   *

   Raili Rindelöv:
   This is the biggest och worse crime of mankind in our history.

   Rune L. Hansen:
   Yes, it is so.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/familiesunitedasone/664178236955876/

   Micah N Christina Sanford:
   Then how does my ex get away with keeping my 11 year old son from me even with court ordered Skype for over 51 days.... no contact at all?

   Rune L. Hansen:
   The political organized mafia.

   
---
---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, onsdag 09. oktober 2013, Vinberget: 

   Mørkt, regn og 10 pluss-grader Celsius her ute frem mot klokken 02 i natt, derefter videre det samme med 9 pluss-grader. Mindre regn og oppmot 10 pluss-grader fra omkring 11-tiden, derefter en stund mere regn og 9 og 8 pluss-grader. Tildels regn videre utover dagen. Nokså mørkt, 6 pluss-grader, et vind-drag og noe stjerner klokken 20.30. Mørkt, noe stjerner, et vind-drag og 4 pluss-grader henimot midnatt.

   Jeg og mine barn er fortsatt fangeholdt og under terror, tortur og utplyndring. Og har fortsatt ingen mulighet for hverken å se hverandre eller snakke med hverandre. Heller ikke jeg og min ektefelle. Hvordan hun nu forholder seg til alt dette vet jeg ingenting om, bortsett fra at jeg jo vet at også hun konstant fortsatt befinner seg under livs-farlige trusler. Det gjør fortsatt hele familien. Vi er alle fortsatt kidnappet, fangeholdt og under terror, tortur og utplyndring. På grotesk måte. Det har vedvart nu siden 03. april 2008.

---
---

   Rune L. Hansen, 09.10. 2013 shared a link:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10200983558445926

   Ole Texmo, publisert 26.11.2007:

   "Tilknytning mellom barn og foreldre er det mest grunnleggende i menneskelivet. Betydningen av kontinuitet og brudd i tilknytningen - særlig for barn, men også for foreldrenes helse og fungering – er egentlig ganske opplagt. (...)

   I 1973 kom det ut en bok som har fått skjebnesvanger betydning for hvordan barnepsykologiske vrangforestillinger er gitt faglig legitimitet. Boken het ”Beyond the best interest of the child”, forfatterne tre høyt anerkjente amerikanske fagfolk, Joseph Goldstein, Anna Freud og Albert Solnit. Den norske oversettelsen ”Barnets rett – eller retten til barnet” med forord av Gerd Hagen, kom ut i 1980 og ble en viktig ideologisk forankring for norske fagfolk som ikke bare mente at biologiske foreldre kunne byttes ut med andre ”psykologiske foreldre”, men også at barn ikke trenger mer en en forelder eller omsorgsperson. (...)

   Tilstedeværelsen og berettigelsen av barnevernets virksomhet hviler på de grunnleggende vrangforestillingene om at det ikke er vesentlig for barns helse og fungering hvem som anses som foreldre. Om det er foster- eller adoptivforeldre som trer i stedet for de egentlige foreldrene som føler sterkt og ekte for sine barn, er ikke bare likegyldig, men verre enn som så: Det biologiske prinsipp som barnevernets største hatobjekt er helt vesentlig for å kunne undergrave den biologiske kjernefamilie. Slik systemtenkning er ikke bare barnepsykologisk og vitenskapelig-metodisk forkastelig, men også preget av en mangel på respekt for menneskeverdet. Utbyttbarhetstesen legitimerer fagfolkenes inngripen og status, men er ikke holdbar - verken faglig eller menneskelig."

   Mere på linken:
   http://www.samfunnsmagasinet.no/Barnevernserie/26.11.2007.Hva_er_galt_med_norsk_barnevern.Del_2.htm
   Hva er galt med norsk barnevern. Serie. Del 2 av 10.
   www.samfunnsmagasinet.no

   *

   Rune L. Hansen:
   Litt mere sitat:
   "Det negative syn på den biologiske kjernefamilien er ikke nytt. Norske fagfolk som har innflytelse i konkrete barnevernsaker og på utdannelsen av blivende saksbehandlere i psykonomenes demokratur forfekter slike syn som psykolog Vigdis Bunkholt gjør når hun uttaler at det biologiske prinsipp forhindrer barnevernet i å bryte båndene raskere. Hun hevder (VG 29.07.06) at betingelsen for å flytte barn fra biologiske foreldre er strammet til, men kan ikke belegge sin oppfatning utover synspunktet om at foreldres interesser settes foran barnas. Hørt den før? Bunkholt er forfatter av faglitteratur og en mye brukt rådgiver i barnevernet, i enkeltsaker og i utdannelsen av barnevernpedagoger. Hun får støtte fra Barneombudets Knut Haanes som mener vi må ta et oppgjør med måten vi tenker om familiebånd på. (...)
   Den som ser ut til å gå lengst i sin forakt, er førsteamanuensis Reidun Follesø som uttaler seg slik om det biologiske prinsipp: ”Rensk det vekk!” (VG 29.07.06)

   For å forstå hvordan og hvorfor barnevernet opptrer som det gjør – i en mengde enkeltsaker, men også i mediasammenhenger hvor man fritt kan propagandere for umenneskelige holdninger – er det viktig å være klar over tenkningen som ligger i bunnen av barnevernets ideologi."

   
---

---

   Fortsettelse fra 05.10. 2013:
   https://www.facebook.com/groups/541910902493986/658635664154842/ 

   Vegard Tilrem:
   Ja, alt av slike lover som bryter med Grunnleggende menneskerettigheter er jo ulovlige fra før (må, burde, fjernes, Ev endres).

   Rune L. Hansen:
   Det er de - og skal fjernes også for ikke å bidra til mere organisert kriminalitet og blandt annet forbrytelser mot menneskeverdet og menneskeheten og menneske-handel, tortur, osv. Å unnlate å fjerne de er jo også ulovlig og straffbart.

   Vegard Tilrem:
   Ja, nasjonalstaten har selvfølgelig anledning til å opprette egne lover (inkl. Egen grunnlov), men det nasjonalstaten ikke har lov til, er å etablere lover som er i konflikt med, eller bryter med grunnleggende artikler i menneskerettighetserkleringen, og eller FN barnelov !

   Vegard Tilrem:
   Slik administrasjon Gro Harlem Brundtland under daværende barne og familieminister Sylvia Brustad gjorde da de endret barneloven slik at norske domstoler ble nektet å kunne idømme FELLES DAGLIG OMSORG for barn etter samlivsbrudd og skilsmisse (først på nittitallet).

   Arnt-Ragnar Arntsen:
   Ser ut som om Sandberg iallefall tar noe av feedbacken fra oss fedre alvorlig. Skulle bare ønske at "tyngre" politikere på den blå siden gjorde det samme....

   Vegard Tilrem:
   Ja, inn å skriv på bloggen til Erna, du også...

   Rune L. Hansen:
   Ja, Gro Harlem Brundtland og hennes politiske barn (Torbjørn Jagland, Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre, osv.) og flokker har pervertert og ødelagt mye i samfunnet, ikke bare i Norge. Og gjør det enda.

   I forhold til dette er det enda visse mennesker som sier, og noen som også tror, at det kan være til "barnets beste"! Hvilket automatisk innebærer degradering, diskriminering og tortur overfor barnet, foreldre, familie og samfunn. Og inkvisisjoner i familie- og privat-liv. Og i det heletatt å frata barnet, foreldre, familie og samfunn menneske-rettigheter og å begå også andre grove forbrytelser overfor barnet, foreldre, familie og samfunn! I navnet av "barnets beste"!
   Og at å tillage en krig, kamp, konkurranse og handel med barn, med påstander, løgner, anklager, allianser og synsing som våpen, er til "barnets beste" og "barnevern"!

   Ikke underlig at det da kommer vær-haner og flokker av tull-høner og sier, at dette ønsker vi også å få lov til! Og vi vil også kalle det "barnevern" og til "barnets beste"!

   Og at advokater, foreldre og andre som møter i idiot-domstoler undres over hvorfor i all verden dommerne og andre "sakkyndige" ikke bryr seg om menneske-rettighetene, men tvert om aktivt forbryter seg mot menneske-rettighetene og alt av reell lov og rett!
   Av de forskjelligste grunner. (Ikke minst politiske og hovmodige.)

   Og dekker over det hele med å uttale de magiske trylle-ord, til "barnets beste" og "barnevern"!
   Motsatt lov og rett og så grundig grov-kriminelt som noe kan bli, forkledd bak trylle-ord og "autoritet"!
   Perverst og groteskt.

   Vegard Tilrem:
   Ja, det er noe satanisk over den Ateistiske Sosialisme (når det kommer til stykket).
   Rett blir galt, og galt blir rett, vondt blir godt, og godt blir vondt, og så følger all forfølgelsen....

   Rune L. Hansen:
   Ganske så utrolig ja. Og på sin ene forbrytelse når den har skjedd tilrettelegger de den neste og flere, og videre flere. Til de har utplyndret og ødelagt alt som ødelegges kan!

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 09.10. 2013:
   https://www.facebook.com/may.seppola/posts/10202392279074877

   FYLKESNEMDA - BARNEVERNETS EGEN DOMSTOL.

   Advokater sjokkert i barnevernsak - Hedmark og Oppland
   http://www.nrk.no/ho/advokater-sjokkert-i-barnevernsak-1.7939851
   www.nrk.no
   Advokater er sjokkerte og opprørte etter at to foreldre i Vest-Oppland mistet foreldreretten til sine fire barn.

   *

   May- Harriet Seppola:
   Behandlinga i fylkesnemnda var en sjokkerende opplevelse og svært lite betryggende.
   Det sier morens advokat Øyvind Bratlien. Også farens advokat reagerer kraftig på behandlinga i fylkesnemnda. Det var satt av tre dager til saken. Fylkesnemnda mente den hadde hørt nok på formiddagen den andre dagen.
   Det ifølge Bratlien til:
   2/3 av vitnene fikk ikke uttale seg
   Foreldrenes advokater fikk ikke holde sine sluttinnlegg
   – Det er all grunn til å tro at utfallet ble påvirket av saksbehandlinga, sier Bratlien.
   Han reagerer også kraftig på begrunnelsen for at foreldrene mistet foreldreretten, nemlig mors personlighet.
   – Det er kun basert på en time i vitneboksen, ingen sakkyndig vurdering, sier Bratlien.

   Knut-Helge Jakobsen:
   Sjokkert? Nei ikke i det hele tatt... : )

   
---
---

   Ruby Harrold-Claesson, 08.10. 2013 via NKMR / Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10151713385908785/

   Socialen / barnevernet är alltid snabb att tvångsomhänderta och fosterhemsplacera alla familjens barn om någon av deras förälder skulle daska eller slå en av dem. Men, den misshandel - både fysisk och psykisk och även sexuell - som barn blir utsatta för i fosterhemmen, blundar myndighetspersonerna för.

   I det här danska fallet har den 12 årige pojken som blev misshandlad av sin fostermor fått komma hem till sin familj, medan hans syskon är kvar i fosterhemmet.

   Och, hur går det för barnet som filmade misshandeln av sin bror?

   TV: Plejemor overfalder sit plejebarn
   http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-70047811:tv-plejemor-overfalder-sit-plejebarn.html
   nyhederne.tv2.dk
   En plejemor fra Odense Kommune overfalder sit 12_årige plejebarn

   *

   Ann Gudmestad:
   Barnets advokat skriver :
   https://www.facebook.com/gry.rambusch/posts/10151873738814784
   Jeg må medgive at jeg i dag har tabt stort, samfundet har tabt stort, plejedrengen fra Odense har tabt stort og hans forældre har tabt stort.

   for 1 uge siden var vi i Ankestyrelsen med min klient på 13 år, den seje og ressourcestærke dreng, der bare vil hjem til sine forældre efter han i 9 år var anbragt med sine søskende i plejefamilien fra Odense. Nogle af børnene er nu hjemgivet, andre er fortsat anbragt i plejefamilien til familiens STORE frustration - herunder min dreng på 13 år.

   Siden vi var i Ankestyrelsen kan jeg oplyse, at min dreng allerede under ankemødet velformuleret forklarede Ankestyrelsen, at han bare ville hjem til sine forældre, hvor han umidddelbart efter overgrebet (video tv2) fra plejemor blev hjemgivet til. Han forklarede også, at han ville stikke af hjem resten af hans anbringelsestid. Der blev ikke lavet en hjemgivelsesplan, eller sat ind med støtte af nogen som helst art, så familien fik for første gang deres dreng hjem uden, at man stillede den hjælp til rådighed som er påkrævet. Først 14 dage efter hjemgivelsen kom der hjælp - for sent. Drengen blev udadreagerende pga skiftet (naturligvis) og savnet til de tilbageblevne søskende. Reaktionen udløste at forvaltningen nu satte ind med straks anbringelse på institution, magtanvendelser, politiindsatser mv. I mellemtiden blev der lavet ny psykologundersøgelse på familien, hvor de er FRIKENDT for de anklager forvaltningen tidligere har lavet.

   Igennem ugen har min dreng været igennem HELVEDE: Stukket af og blev fundet på en færge, stukket af og ringede fra politistationen i Aarhus - jeg har talt med ham hver evig eneste dag, hvor han grædende og angst vedbliver at spørge mig; Gry kommer jeg hjem, kommer jeg hjem? Jeg vil bare hjem!!! Drengen er suicidal og dybt ulykkelig, hvis ikke de lytter til hans indtrængende ønske. Jeg tør aldrig stille garantier for børn eller garantier i jura i det hel taget, men jeg har bekræftet ham i, at jeg håber at han er blevet hørt af myndighederne denne gang. Særligt fordi der ikke er grund til ikke at lytte til hans ønsker, at hans liv er truet, hvis ikke man lytter. At vi kæmpede godt og bravt i Ankestyrelsen, at mor og far jo er erklæret egnet som forældre og har fået hjemgivet andre børn.

   Senest igår blev drengens storesøster hjemgivet af Børne- og Ungeudvalget.

   Idag kom så den vanvittige afgørelse...

   Barnet har fået en "dom" til anbringelse på institution de næste 2 år???!!! Han er i chok og sidder fortsat "fængslet" på en øde ø. Barnet har aldrig været farlig for nogen, kun sig selv, i de tilfælde hvor forvaltningen overfaldt ham med seriøs magt. Ellers ikke...! Hvad ligner det, hvad fanden er meningen?

   Jeg nægter simpelthen at lade dette ske!! Jeg skriver til Socialministeriet, NU ER DET FANDEME NOK!!!

   DE ANSVARLIGE HAR BLOD PÅ DERES HÆNDER!

   Annina Karlsson:
   Det vat väldans så inteligent! Det är även en pojke kvar i det hemmet fär min dotter dog. Han har endel att berätta. Nu törs han inte säga mer för han bor kvar. Men en klass kamrat till gossen har berättat saker som polisen inte bryr sej om att utreda.

   Oriana Cottard:
   Brottslingar till max är de var i en inblandad som sröttar denna vansinne sadidstiska verksamhet.
   Det är helt makabla att gång på gång se att fler o fler drabbats o att det får så enkelt får fortgå??? Detta är rena ursäkta mitt uttryck nu men H-vete på jorden, rena nazisterna allihoppa. De har hela lagen på sin sida o missbrukar den 1000% utan undantag. Hur kan det vara möjligt att inget kan stoppa detta generation efter generationer??? Jag blir mer o mer förbryllad att inte mer hämnas mot dessa monster?
   Det kokar i mig att se o höra alla desa fall varenda dag, det är att gång på gång genom sin egen trauma av det soc själv gjort mot en. Det går aldrig över... Dessa sadister må de betala på den grovaste sätt någonsin var o en utan undantag!!!!

   Annina Karlsson:
   Jag vet nu att det hela är arangerat så fet är huvudlöst. Finns ingen som är skyldig att betala min dottrts begravning ens enligt åklagare och stat och kommun. Inte ens socialstyrelen gör något. De uppmana mej att polidanmäla efter deras undermåliga utredning utan att vilja höra mej eller Cecilia min andra dotter i saken. Hon är med drabbad. De går inte till botten med det hela när de inte ifrågasätter varför de tagit barnen från första början. Där litar fe på att socialen har itgått från att det är sanning vad soc skriver. Och offrens röster bryr man sej inget i. Liknar tiden då vissa var slavar. De kunde inte vittna mot vita.

   Annina Karlsson:
   Vanvettigt att det leder till fängelse när man längtar hem och plaseringen är grundlös. Det är lika dant i Sverige.

   Oriana Cottard:
   Mår de få så de ångrar att de någonsin levt!!!! Det bara går inte o va snäll, artig o politlig mot sådanna barbarer sadister o allt annat man kan kalla de. De förtjänar absolut inget gott

   Yvonne Sand:
   Det här barnet har tydligen sett sig tvungen att behöva filma, för att bli hörd och sedd i sin situation!

   Cecilie Bedsvaag:
   Barna er langt mer utrygge hos fremmede i fosterhjem enn de er hjemme hos sine egne foreldre. Hva kan ikke disse fremmede voksne finne på å gjøre mot barna, som ikke har noen å henvende seg til?

   Rune L. Hansen:
   Et barn er langt mere enn dobbel-sikret i verden ved å ha sin egen naturlige far og mor og slekt.

   
---

---

   Rune Fardal, 09.10. 2013:
   
   Og vips var Eva Jouly sparket....

   "Korrupsjonsjeger Eva Joly vil at Økokrim skal etterforske DnB Nors og toppsjef Rune Bjerkes kontakt med Jens Stoltenberg."

   Vil sende Økokrim på DnB Nor
   http://www.na24.no/article2316648.ece
   Korrupsjonsjeger Eva Joly vil at Økokrim skal etterforske DnB Nors og toppsjef Rune Bjerkes kontakt med Jens Stoltenberg.

   *

   Geir-Ole Isaksen:
   Ååååhh.. Det gleder jeg meg til.. Kan kanskje bli en fortjent riksrett på godgutten Jens Stoltenberg : )

   Jørn Johannessen:
   Hadde hun holdt seg til Norge hadde hun kjapt blitt Statsminister. : )

   Finn Halvorsen:
   Hun så nok en del av dette når hun var ansatt i staten, men har nå gjerne fått nok av å se på det.

   Geir Otto Andreasen:
   Hun tenger bare bevise det vi alle vet... korrupte SVINA : (

   Jarl Meland:
   Geir-Ole Isaksen. Det eneste rette, men det skjer ikke med Ap-mafiaen.

   Terje Henriksen:
   Nettopp - så var dette ordnet på en stille og rolig måte uten at folket forsto noe som helst ....... Som vanlig med AP....

   Geir-Ole Isaksen:
   Dessverre er dommere i Norske rettssaler politisk utvalgt til å dømme politisk "riktig" av det regimet vi har hatt i alt for mange år!

   Rune L. Hansen:
   Motsatt lov og rett er den "hemmelige" koden de bruker seg imellom for alltid å vite hva instruksen er. Og for at alt og det hele skal fungere.

   
---
---

   Stop Calling Yourself Mommy and Daddy to My Child's Photos, 11.10. 2012:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=408294749224957&set=a.408294715891627.90710.400806156640483&type=1&ref=nf

   Rett-systemet


   560_408294749224957_591652579_n.jpg

   Stop Calling Yourself Mommy and Daddy to My Child, 11.10. 2012:

   Vi minner om denne. Barevernet kidnapper barna etter vedtak fra fylkesnemnda, skrevet av en nemndleder. altså ingen dommer. dette gjør de selv om foreldrene anker saken til tingretten. det er viktig for barnevernet å få klørne i barnet FØR tingretten.

   I tingretten møter da disse traumatiserte familiene såkalte dommere som ikke har dommerforsikringer. Altså såkalte nullitetsdommere. Oversatt til godt norsk blir det KVAKKSALVERE.

   Ingen barn i norge er tatt på noe som helst rett å lovlig grunnlag. Dem bare ønsker at dere skal fortsette å tro det.

   Enkel mattematikk

   0 + 0 = 0
   0 - 0 = 0

   Ingen dommerforsikring + Ingen embetsed = Ingen dommer

   Ingen dommer = Ingen gyldig dom

   Man har ikke greid å finne en eneste dommer som har dommerforsikring + embedsed. Vi har altså ingen dommer i Norge.

   Rettsystemet og Fylkesnemnda er en illusjon.

   *

   
---

---

   May- Harriet Seppola, 09.10. 2013:
   https://www.facebook.com/may.seppola/posts/10202398344986521

   ECHR Home
   http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
   www.echr.coe.int
   In the case of I.B. v. Greece, the Court considered that the applicant had been a victim of discrimination on account of his health status. The case concerned the dismissal of an HIV-positive employee in response to pressure from other employees in the company.The Court considered that the domestic…

   *

   May- Harriet Seppola:
   Dung Svalland
   â„… May - Harriet Seppola
   Åsgårdveien 167
   1850 Mysen
   10.09.13

   ECHR-LE11.OOR
   SCP/RBJ/nvs
   Application no 16858/13
   Svalland v Norway

   Dear Sir.
   I refer to your application that was lodges on 10 january 2013 and registered under the number referred to above .
   I write to inform you that the European Court go Human rights, sitting in a single judgeformation( K. Wojtyczek assisted by a rapporteur in accordance with Article24 §2 of the Convention between 29 august 2013and 12 september 2013, decided to declare your applicationinadmissible.
   This deception was delivered on the last mentioned date .
   In the light of all the material in its possesionand in so far as the matters complained of ware in within its competence, the Court found that the admissibility crcriteria set out in Articles 34 and 35of the Convention have not been met.
   This deception is final.
   It is not subject to any appeal either to the Grand Chamber or to any other body .
   The Registry is unable to provide you with any further details concerning the single Judge deception .
   Concequently , you will not receive any further correspondence from the Court in connection in this case.
   In accordance with the Court instructions, the file will be destroyed one year after the date gof the single Judge deception.
   This letter is is sent persuantto Rule 52 A of the rules of Court

   Yourds fait fully for the court

   Søren Prebensen
   Head of division.

   Jane Kile:
   kom dokumentene for sent?

   May- Harriet Seppola:
   Jeg sendte dem i tide, Rune Hansen har fått samme skriv, brevet er en kopi av det jeg fikk , bare datoen er forandret , de skylder på §34 og 35 , Art 34. Individklager
   Domstolen kan motta klager fra enhver person, frivillig organisasjon eller gruppe av enkeltpersoner som hevder å ha vært utsatt for en overtredelse av de rettigheter som er fastsatt i konvensjonen og dens protokoller fra en av de høye Kontraherende Parters side. De høye Kontraherende Parter forplikter seg til ikke på noen måte å hindre utøvelsen av denne rettighet.

   Art 35. Saker som kan prøves
   1.
   Domstolen kan bare behandle en sak etter at alle nasjonale rettsmidler er uttømt, i samsvar med allment anerkjente folkerettslige regler, og innen et tidsrom på seks måneder etter at siste avgjørelse ble tatt.
   2.
   Domstolen skal ikke behandle en individklage som er innbrakt i samsvar med artikkel 34 og som
   a. er anonym, eller
   b. i det vesentlige er lik en sak som allerede er behandlet av Domstolen eller allerede har vært gjenstand for annen internasjonal undersøkelse eller avgjørelse og ikke inneholder nye relevante opplysninger.
   3.
   Domstolen skal avvise en individklage fremsatt i samsvar med artikkel 34 som den anser som uforenlig med bestemmelsene i konvensjonen eller dens protokoller, som åpenbart grunnløs, eller som et misbruk av retten til å klage.
   4.
   Domstolen skal avvise enhver klage som den ut fra denne artikkelen finner ikke å kunne prøve. Den kan gjøre dette på et hvilket som helst stadium i "saksbehandlingen": http://www.handboka.no/Sak/Lover/Menneskerett/mr07.htm#a34

   Menneskerettskonvensjonen
   www.handboka.no

   Rune L. Hansen:
   En kan mere enn undres over hvorfor de lyver.

   Morten Aarmo:
   Var noen av ankepunktene dommerforsikring og embetsed ?

   May- Harriet Seppola:
   §§34 OG 35 , Art 34. Individklager
   Domstolen kan motta klager fra enhver person, frivillig organisasjon eller gruppe av enkeltpersoner som hevder å ha vært utsatt for en overtredelse av de rettigheter som er fastsatt i konvensjonen og dens prot... See More

   LOV 1999-05-21 nr 30: Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett...
   http://www.lovdata.no/all/hl-19990521-030.html
   www.lovdata.no
   Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven).    § 1. Lovens formål er å styrke menneskerettighetenes stilling i norsk rett.    § 2. Følgende konvensjoner skal gjelde som norsk lov i den utstrekning de er bindende for Norge:...     § 3. Bestemmelsene i konvensj...

   Rune L. Hansen:
   De norske dommernes ulovlig og straffbart manglende dommerforsikring, embedsed og autorisasjon var og er iallfall en av veldig mange bestanddeler av min sak til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Og som også i min omfattende og grundige politi-anmeldelse.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/521624111224961/permalink/562242463829792/

   May- Harriet Seppola:
   iNNHOLDET I TEKSTEN ER NØYAKTIG DEN SAMME SOM rUNE hANSEN MOTTOK, KUN DATOEN ER FORSKJELLIG.

   Rune L. Hansen:
   Og løgnen er akkurat den samme.

   
---
---

   Rune Fardal, 09.10. 2013, Timeline Photos:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151622031871150&set=a.10150821542961150.387192.716856149&type=1

   1385842_10151622031871150_1303973384_n.jpg

   Selve sjefshykleren.... 

   *

   Ingmar Lillevold:
   Moder Gro

   Morten Hilvar Isaksen:
   Dobbeltmoralens mor...

   Finn Halvorsen:
   For å dekke egne agendaer, er det lettest å sette fokus på andre sine holdninger.

   Sigve Hamilton Aspelund:
   Gro kunne sikkert vært Frp leder

   Finn Halvorsen:
   Tror nok de hadde nektet henne å bli medlem

   Sigve Hamilton Aspelund:
   Det tror jeg neppe

   Sigve Hamilton Aspelund:
   Hadde jeg vært Ap leder hadde jeg bare innført Høyre og Frp politikk raskere en Jens Stoltenberg og vips kunne jeg vært statsminister uansett hvilket parti jeg ledet

   Bjørn Arild Michelsen:
   Lands Morderen ikke Lands moren

   Vegard Tilrem:
   Selvmordsraten økte med over 200% i populasjonen, eller samfunnet i hennes regjeringstid (1985-1995), og for guttebarn i alderen 9-19 år økte den med over 800%
   Kilde: Professor Nils Rettesdøl (Nationen).

   Per Einar Guthus:
   Sønnen hennes var en av statistikken...

   Vegard Tilrem:
   "Berørte burde kreve erstatninger"

   Per Einar Guthus:
   Her tar Glenn Beck opp Gros dobbeltspill, som har som mål å ødelegge Norge og Nasjonalstatene..
   http://www.youtube.com/watch?v=sWIhkbhWZhk
   Agenda 21 The UN's diabolical plan for the world is explained by Glenn Beck
   www.youtube.com

   Linn Victoria Skjærstad:
   Landsmorderen

   Otto Lund:
   UN UNCED: Earth Summit 1992 by George Hunt, depopulation, bank scams, fascist new world order agenda
   http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp... * Viktigste nyheter, most important news
   http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp...
   Viser en tråd - UN UNCED: Earth Summit 1992 by George Hunt, depopulation, bank scams, fascist...
   www.navigate3d.no

   Per Einar Guthus:
   Hvem fikk med seg dette?
   http://mittnord-norge.origo.no/-/bulletin/show/809140_norge-ble-tvangsinnmeldt-i-eu-i-1994-av-gro-harlem-brundtlan
   2496224_h01c0240bf021947fb178_v1378559203_562x450.jpeg

   
---
---

   Øistein Østgaard, 09.10. 2013:
   https://www.facebook.com/oistein.ostgaard/posts/733270106699763

   Kulturarven som korset symboliserer betyr visst heller ingenting for nymarxistene som styrer dette landet...

   Korset fjernes fra kapeller, bedehus og kirkegårder
   http://norgesavisen.no/korset-fjernes-fra-kapeller-bedehus-og-kirkegarder/
   norgesavisen.no
   En rekke kapeller og bedehus som er bundet opp i avtaler og praksis som flerbrukshus er nå i ferd med å bli fanget inn av grunnlovsendringen som kom 21. mai i fjor, der alle religioner skal likestilles. På et kapell i Gjerpen i Skien (bildet over) er korset nå maskert og hvitmalt, slik at det

   *

   Mike Cechanowicz:
   Om folk visste at også kirkene som rammes er også korporasjoner - registrert i Brønnøysund - må de følge visse regler og er underdannig statens makt. De er ikke en gang helt fri til å si det de har lyst til fordi de må holde seg innenfor akseptable grenser.

   Mike Cechanowicz:
   De eneste hjulene som går runddt er tredmøllen som vi må trokke på for å "tjene" herskernes krav, og i dette tror folk at de er frie?

   Øistein Østgaard:
   Ja, alt er blitt korporasjoner etter at vi ble tvangsinnmeldt i EU av landssvikeren Gro & Co!

   Mike Cechanowicz:
   Arbeider parti og Høyere partiet er de to vingene som hauken flyr med. Den trenger to vinger for å fly og begge gjør det samme på hver sin side mens hauken er i midten.

   Rita Kvaløy:
   Hvis alle religioner skal likestilles, kan alles symboler brukes i samme korporasjon?

   Rune L. Hansen:
   Grunnlovsendringen var ulovlig og straffbar. Bare nevner det for de som ikke vet det.

   Rune L. Hansen:
   Som jo også snik-innmeldingen i EU var det og er det.

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 09.10. 2013 shared a link:
   https://www.facebook.com/may.seppola/posts/10202397378322355

   Norske forskere gambler med folks helse
   http://mobil.abcnyheter.no/nyheter/vitenskap/060622/norske-forskere-gambler-med-folks-helse
   mobil.abcnyheter.no
   En ekspert på sjømat og helse mener norske forskere jukser med dokumentasjon for å beskytte kommersielle interesser fremfor folks helse. Flere forskere støtter hennes påstander om fabrikkering av data

   *

   
---

---

   May- Harriet Seppola, 09.10. 2013:
   https://www.facebook.com/may.seppola/posts/10202398526631062

   Det er i særdeleshet rystende at flere dommere knyttet til hhv Gulating Lagmannsrett, Høyesterett og ECHR i Strasbourg, har kunnet medvirke til å avsi dommer mens de selv ikke hadde undertegnet den lov-forpliktende dommerforsikringen iht. domstolsloven.

   http://www.sfm.no/Arkiv-2012/Art-Mar-2012/200312.Barnehjemsofre-domt-av-dommere-uten-edsavleggelse.htm
   www.sfm.no
   Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © Samfunnsmagasinet / www.sfm.no Samfunnsmagasinet har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til. Portalansvarlig: Inter Media Research Postboks 1118, 1787, Berg i Østfold, NorgeAnsvarlig redaktør: Jan Hansen. E-post: sfm@sfm.noMedlem...

   *

   May- Harriet Seppola:
   Gulating Lagmannsrett var følgende dommere med:

   1. Wiggo S. Larsen
   2. Rolf Strøm
   3. Alf Bruland

   Ifølge Domstolsadministrasjonen, fantes det pr. artikkeldato ikke dommerforsikringer som var avgitt av noen av de navngitte dommerne.

   I Høyesteretts kjæremålsutvalg som nektet saksøkerne å få saken deres prøvd for Høyesterett, var det en av dommerne som heller ikke hadde avgitt dommerforsikring. Det var Høyesterettsdommer Jens E.A. Skoghøy. Også det iht Domstolsadministrasjonens listeføring pr. artikkeldato.

   Det mest oppsiktsvekkende er selveste ECHR (Menneskerettsdomstolen i Strasbourg), som har tillatt en norsk dommer ved navn Sverre Erik Jebens, å medvirke i en rettslig avgjørelse til ugunst for de klagende parter.

   Dommer Jebens fikk først den 12.3.2012 innstemplet sin dommerforsikring iht Domstolsadministrasjonen, altså 7 ½ år etter sin medvirkning i Hansens klagesak mot Norge. Hvor mange andre klagesaker har vedkommende dommer vært involvert i kan man med rette spørre om?

   Rune L. Hansen:
   Ingenting er mere, verre og farligere smittsomt enn politisk organisert kriminalitet!

   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, torsdag 10. oktober 2013, Vinberget: 

   Mørkt, endel stjerne-himmel, et noe kraftig vind-drag og 6 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Nokså mørkt og 4 klokken 06.30. Lys blå himmel, solen i øst og 7 pluss-grader klokken 10. Nokså lys blå himmel utover hele dagen. Jeg ble stående en stund i hagen og spise mye mini-kiwi, som har begynt å modne. Plukket samtidig også inn epler, som jeg har gjort og gjør når jeg rekker det. Særlig et Jacop Lebel nokså nært som det enda er igjen noe frukter på. Plommer er det ikke så mye eller mange sorter hengende igjen av i hagen nu. Både hundene og fuglene har spist og spiser mye frukt og bær. Jeg også når jeg rekker det, og hermetiserer og fryser ved anledning noe. Omtrent 4 fryse-bokser her som det forlengst skulle ha vært ryddet bort varer fra som har vært der for lenge. Litt av en eventyr-hage og jungel egentlig, selv om arbeidet ble avbrutt og mere og mere redusert da vår familie ble angrepet i 2006. Omkring 8 pluss-grader her ute klokken 19. Nokså mørkt, noe stjerner og 4 pluss-grader klokken 20. Mørkere med 3 pluss-grader klokken 22 og enda mørkere og 2 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.10. 2013 via RUNE-SAKEN:
   https://www.facebook.com/groups/146219355403623/742111465814406/

   Jeg og mine barn er fortsatt fangeholdt og under terror, tortur og utplyndring.

   Og har fortsatt ingen mulighet for hverken å se hverandre eller snakke med hverandre. Heller ikke jeg og min ektefelle. Hvordan hun nu forholder seg til alt dette vet jeg ingenting om, bortsett fra at jeg jo vet at også hun konstant fortsatt befinner seg under livs-farlige trusler. Det gjør fortsatt hele vår familien. Vi er alle fortsatt kidnappet, fangeholdt og under terror, tortur og utplyndring. På grotesk måte. Det har vedvart nu siden 03. april 2008.

   *

   Rikke Ekeberg:
   Det gjør meg vondt. Skulle ønske dere alle fikk mulighet til å leve som dere ønsker

   Rune L. Hansen:
   Takk. Ja, hvorfor i all verden får ikke vår familie det?

   Rune L. Hansen:
   Og hva får vi isteden!?

   Rune L. Hansen:
   Og hva har de gjort og gjør de med oss!?

   Annina Karlsson:
   Bra frågor? Vad får man istället som skulle vara bra för en?

   Rune L. Hansen: 
   Og hva får de forskjellige enkelt-mennesker som har gjort og gjør alle de angjeldende forbrytelser mot oss?

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 09.10. 2013:
   https://www.facebook.com/groups/521624111224961/permalink/562242463829792/ 

   May- Harriet Seppola:
   iNNHOLDET I TEKSTEN ER NØYAKTIG DEN SAMME SOM rUNE hANSEN MOTTOK, KUN DATOEN ER FORSKJELLIG.

   Rune L. Hansen:
   Og løgnen er akkurat den samme.

   May- Harriet Seppola:
   Jeg skrev ut ditt svar igår og sammenlignet det, det er jo 2 forskjellige saker og det er nøyaktig de samme ordene og samme §§ , jeg sendte det i god tid , først skrev jeg ett brev hvor jeg forklarte saken i korte trekk og da synes de at saken var så alvorlig at de sendte ett saksnummer , der er det masse de kunne angrepet, en av tingene er at fylkesnemdas vedtak var ugyldig, for det var ingen underskrifter der og hele grunnlaget var galt som det er i de fleste barnevernssaker.

   Rune L. Hansen:
   Svaret du fikk er det samme som jeg fikk ja. Og iallfall i mitt tilfelle er det usant, i forhold til enhver anstendig forståelse av Art 34 og 35, som de jo henviser til. Rett og slett løgn og lureri, altså fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.
   Hvordan skal en ellers forstå Art 34?
   "Art 34. Individklager:
   Domstolen kan motta klager fra enhver person, frivillig organisasjon eller gruppe av enkeltpersoner som hevder å ha vært utsatt for en overtredelse av de rettigheter som er fastsatt i konvensjonen og dens protokoller fra en av de høye Kontraherende Parters side. De høye Kontraherende Parter forplikter seg til ikke på noen måte å hindre utøvelsen av denne rettighet."

   At domstolen ikke skal kunne hindre å motta klager som oppfyller vilkårene i Art 35? Og så gjør de det likevel? Eller hva?

   Rune L. Hansen:
   "Art 35. Saker som kan prøves
   1.
   Domstolen kan bare behandle en sak etter at alle nasjonale rettsmidler er uttømt, i samsvar med allment anerkjente folkerettslige regler, og innen et tidsrom på seks måneder etter at siste avgjørelse ble tatt.
   2.
   Domstolen skal ikke behandle en individklage som er innbrakt i samsvar med artikkel 34 og som
   a. er anonym, eller
   b. i det vesentlige er lik en sak som allerede er behandlet av Domstolen eller allerede har vært gjenstand for annen internasjonal undersøkelse eller avgjørelse og ikke inneholder nye relevante opplysninger.
   3.
   Domstolen skal avvise en individklage fremsatt i samsvar med artikkel 34 som den anser som uforenlig med bestemmelsene i konvensjonen eller dens protokoller, som åpenbart grunnløs, eller som et misbruk av retten til å klage.
   4.
   Domstolen skal avvise enhver klage som den ut fra denne artikkelen finner ikke å kunne prøve. Den kan gjøre dette på et hvilket som helst stadium i saksbehandlingen."

   
---

   https://www.facebook.com/may.seppola/posts/10202398344986521

   Rune L. Hansen:
   Svaret du fikk er det samme som jeg fikk ja. Og iallfall i mitt tilfelle er det usant, i forhold til enhver anstendig forståelse av Art 34 og 35, som de jo henviser til. Rett og slett løgn og lureri, altså fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.
   Hvordan skal en ellers forstå Art 34? At domstolen ikke skal kunne hindre å motta klager som oppfyller vilkårene i Art 35? Og så gjør de det likevel? Eller hva?

   May- Harriet Seppola:
   Dette er ett standardsvar, synes det er besynderlig at de ser bort fra den graverende lovbruddet i begge tilfeller, hvis det er ok for deg sender jeg ett brev med kopi av begge svar , det er tydelig at dette er en formula de bruker , de kan umulig gått gjennom hele asaken som jeg sebndte, for som vanlig er det utrolig mye papir i disse sakene .

   Rune L. Hansen:
   Det kan bare være Art 35 punkt 2 b (og derfor også Art 34) de i sin vaghet henviser til som begrunnelse for ikke å rettsbehandle disse to sakene.
   Art 35 p 2 b: "Domstolen skal ikke behandle en individklage som er innbrakt i samsvar med artikkel 34 og som > b. i det vesentlige er lik en sak som allerede er behandlet av Domstolen eller allerede har vært gjenstand for annen internasjonal undersøkelse eller avgjørelse og ikke inneholder nye relevante opplysninger."

   Spørsmålet vi må stille oss, er så om det er riktig eller galt (i forhold til deres lov-regler)?
   Mitt saks-fremlegg (min application) inneholder veldig mange aspekter og også henvisning til veldig mange og omfattende forbrytelser mot EMK (pluss andre konvensjoner og lov-bestemmelser), og jeg har iallfall meget vanskelig for å tro at visse vesentlige av disse aspekter tidligere har vært behandlet av over-nasjonal domstol. Og dette også mht. helhets-perspektivet.
   Tar jeg feil? Og er dette noe vi klarer å undersøke nærmere og godt nok? (Og fort nok?)
   Og hvordan forholder din sak seg til dette?

   May- Harriet Seppola:
   Vedr. Svalland-saken brukte politiet våpen mot faren i familien for å hente 3 barn, saken er grotesk fordi det ikke finnes grunnlag for å skille denne familien, men jeg må sette meg ned og ta detet grundig, har etpar saker jeg må jobbe meg gjennom først , men jeg har jo ett brev der de syntes saken var så alvorlig at jeg fikk en liten utsettelse fordi jeg hadde en hel mappe med papirer jeg skulle scanne, jeg ser ingen grunn til at noen av disse sakene ikke skulle opp, skal kontakte en som kjenner dette systemet godt og som har fått sin sak gjennom, mailer deg senere når jeg får svar derfra.

   Rune L. Hansen:
   Ok, men hvor grotesk og grovt omfattende kriminell saken er har ingen betydning for Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, fremgår av Art 35. Det er ikke det det kommer an på. Les den grundig godt nok.

   May- Harriet Seppola:
   sKAL GJØRE DET , skal legge ut ett brev jeg fikk fra Sentralenheten for fylkesnemdene .

   Rune L. Hansen:
   Alt dette er det bra og til fordel for andre vi snakker om i full åpenhet. Også for at andre kan komme med innspill, kommentarer eller hjelp, etc.

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.10. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151627351601875

   Statens definisjon på rettssikkerhet:

   Kjernen i begrepet rettssikkerhet er knyttet til krav om at enkeltindividet skal være beskyttet mot overgrep og vilkårlighet fra myndighetenes side, samtidig som vedkommende skal ha mulighet til å forutberegne sin rettsstilling og forsvare sine rettslige interesser.

   Kilde: NOU 2009:15

   *

   Geir-Ole Isaksen:
   Men når man hører at selv dommere sier klart i retten at "dette er ikke en menneskerettsdomsstol" når de får opplyst hva menneskerettslovene sier, så vet man hva slags rettigheter man har å forholde seg til..

   Kari Marthinsen:
   Menneskerettighetene har vel teoretisk sett en naturlig plass i de norske domstolene?... Har man akseptert menneskerettighetene, - så er man vel FORPLIKTET til å anvende dem i rettssystemet, okke som....

   Geir-Ole Isaksen:
   Teoretisk sett ja... Men ikke med Norske øyne!

   Bent Isaksen:
   Vi nordmenn må jo heve oss over menneskerettighetene. Vi er jo laaaaaaaaaaaangt forut for de lovene der ute i Europa. VI ER JO BEST I VERDEN, Norge burde få lov til både å utforme og diktere overfor alle andre land hvordan lovene skal fungere både i teori og praksis, siden vi er verdens mest perfekte folkeslag og har tidenes beste domstoler, politikere og borgere.

   Eivor Maria Johannessen:
   ja sant Bent Isaksen ; )

   Christian Olsen:
   Typisk norsk å være (selv)god

   Mona Sunde:
   Alle er vi like, men noen er litt likere enn andre.

   Anne Sunde:
   Høre flott ut med slike lover, men hvem gir oss de rettighetene når staten ikke vil og en ikke har penger til å betale for hjelp? Dette er rettigheter vi skal ha uoppfordret, men vi får det ikke.

   
---

---

   Rune L. Hansen, 10.10. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10200987995676854

   Convention on the Rights of the Child (CRC) & PARENTS

   Art 29 p 1 c:
   "States Parties agree that the education of the child shall be directed to:
   The development of respect for the child's parents, his or her own cultural identity, language and values, for the national values of the country in which the child is living, the country from which he or she may originate, and for civilizations different from his or her own."

   Art 7 p 1:
   "The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and, as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents."

   For many people to be denied the right to their own family and their own children, or parents, it means to be denied the right to life. And for many to be denied the right to maintain their own integrity, identity, family, heritage and genealogy. For many people, children and parents, this also means and imply in gross worst manner to be tortured, destroyed, out-plundered and killed.

   It is illegal and punishable to kidnap, prisoner hold, mistreat and torture children. Parents and grandparents too.

   Politicians and others who make or accept a war, fight or competition about kids - is it something very wrong, perverting and society devastating with!

   It is not a war about being best or about to be the most fittest.
   Simply as that.
   You as a human don't take the child from a father or a mother, or the father or mother from the child. Not either the dignity or human value.

   The only legal custody decision is equality, and nobody needs a judge for that.

   Equality - equal rights - is the only legal law regarding parents. And absolutly nobody shall take the child, not even a judge, because that is kidnapping, prisoner hold and torture and illegal and punishable.
   Absolutely no one shall be able to take a child from his father or mother, not even a judge, without being punished for kidnapping, capture, torture, etc.

   Convention on the Rights of the Child (CRC), Article 35:
   "States Parties shall take all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent the abduction of, the sale of or traffic in children for any purpose or in any form."

   ECHR:
   "The Court notes, firstly, that it was common ground that issues relating to the relations between the second applicant and her grandchildren were covered by Article 8 of the Convention. It also points out in that connection that “ 'family life', within the meaning of Article 8 includes at least the ties between near relatives, for instance those between grandparents and grandchildren, since such relatives may play a considerable part in family life. 'Respect' for a family life so understood implies an obligation for the State to act in a manner calculated to allow these ties to develop normally” (see the Marckx v. Belgium judgment of 13 June 1979, Series A no. 31, p. 21, § 45)."

   Illegal laws, invisible or visible, is not in line with law. They are a weapon for criminals.
   Taking the child or children from a father or mother, or to take a father or mother from the child, is so perverse that almost anything can be. And that's what they've done. And perverted many of the civilian population to believe that is legal and acceptable. They are monsters and try to make the civilian population and the world into monsters.
   If a monster, then in prison for the crime. No crime, no prison.

   Political mafia activity in and around the public administration, organized Crime, is illegal and punishable.
   Absolutely nothing is more dangerous to people and society than criminals employed in the public (including political and legal or juridical) administration.
   A genocide. A crime and war against humanity and against law and justice.
   Who want's to kill a father or a mother or a child???
   And who think's that he or him is better or the better one, and worth more??? He or she is not.

   The right to integrity, family life, togetherness-right and parental-right is a right both the child and the child's parents have and should have.
   It is both a human right, natural right, people right and christian right and a penalty right.
   Participation or complicity in illegal to deprive a human this is grossly illegal and punishable.
   As also kidnapping, capture hold and torture is. There is nothing that can legalize that kind!
   Illegal law rules or decisions from whoever's side do not legalize such.

   United Nations, CRC - Implementation Handbook 3rd ed.pdf :
   "Judgment of a child’s best interests cannot override the obligation to respect all the child’s rights under the Convention."

   *

   Annina Karlsson:
   Socialen respekterar inte sådant. deras låga moral är en dygd i deras ögon.

   Billy Trully:
   Convention on Contact concerning Children (ETS No. 192)
   http://equalparentinggreece.blogspot.gr/2012/09/convention-on-contact-concerning.html
   ΜΠΑΜΠΑ ΕΛΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ-ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - Convention on...
   equalparentinggreece.blogspot.com
   ΜΠΑΜΠΑΣ, ΠΑΤΕΡΑΣ το άλλο μισό της ΖΩΗΣ ΜΑΣ! ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΓΟΝΕΙΣ ΙΣΟΤΙΜΟΙ. Independent Greek blog site for divorced fathers and the children of divorced parents. Shared Custody - Law Equality to Fathers

   Rune L. Hansen:
   "43. In fact, the case-law of the European Court of Human Rights, as it relates to contact, is founded on the fundamental principle that States have positive obligations inherent in an effective respect for family life (Eur. Court HR, Marckx v. Belgium judgment of 13 June 1979, Series A n° 31; Eur. Court HR, X and Y v. Netherlands judgment of 26 March 1985, Series A n° 91), which includes the obligation to maintain and develop the family ties (Eur. Court HR, Kroon and others v. Netherlands judgment of 27 October 1994, Series A n° 297-C) and that the ECHR applies to children as it does to adults (Eur. Court HR, Nielsen v. Denmark judgment 22 November 1988, Series A n° 144). In addition, the European Court of Human Rights recognises that the best interests of the child are of crucial importance (Eur. Court HR, Johansen v. Norway judgment of 7 August 1996, Series A) and that the wishes and feelings of children should duly be taken into account in applications concerning them (Eur. Court HR, Hokkanen v. Finland, judgment of 23 September 1994 Series A n° 299-A)."

   Annina Karlsson:
   man krävde Donia min nu döda DOTTER SKULLE VARA PIGG OCH GLAD INNAN HON ENS FICK TRÄFFA SIN SYSTER.

   Rune L. Hansen:
   "58. Letter a. of Article 7 enounces the duty of judicial authorities to ensure that both parents are informed of the importance for their child and for both of them of establishing and maintaining regular contact with their child. It aims at making parents realise that Article 4 of the present Convention contains a fundamental right (of the child and his or her parents) to obtain and develop regular contact between their child and themselves. This implies a duty for each parent to act in the best interests of the child and not to prevent or create obstacles to the exercise of this right of contact of their child with both parents. This paragraph reflects the main contents of Article 9 of the 1989 United Nations Convention, which establishes the right of the child, who is separated from one or both parents, to maintain personal relations and direct contact with both parents on a regular basis. It is also reflected in Article 8 of the ECHR, which guarantees the right of each mother and father to maintain contact with his or her children, according to the interpretation given to this Article by the European Court of Human Rights.

   59. This information, which is to be given to both parents, should in particular stress that "both parents have common responsibilities for the upbringing and development of the child" (Article 18, paragraph 1 of the 1989 United Nations Convention) and these responsibilities imply that the parent with whom the child usually lives should ensure that the other parent has regular contact with the child. It is incumbent also on a parent who does not usually live with the child to ensure that regular contact is actually brought about.

   60. This information should be provided, in particular but not exclusively, by judicial authorities. For instance mediators, social workers, etc…who are also dealing with the case can provide this information."

   Rune L. Hansen:
   "69. Indeed, the European Court of Human Rights has held that the non-enforcement of judicial decisions concerning parental rights and responsibilities, including contact orders, may constitute a violation of the right to respect for family life as provided by Article 8 of the ECHR. Since the States enjoy a margin of appreciation in this area, the Court checks whether the measures taken by the judicial authorities or the administration were adequate and sufficient to ensure enforcement of the applicant’s right to respect for family life (see, for instance, Eur. Court HR, Ignaccolo-Zenide v. Romania judgment of 25 January 2000– what was important for the Court in this case was not whether national law provided for sufficient measures and whether they had been properly applied, but whether they were successful in bringing about the re-unification of the applicant and her children; see also Eur. Court HR, Nuutinen v. Finland, judgment of 27 June 2000 and Hokkanen v. Finland, judgment of 23 September 1994 Series A n° 299-A)."

   Rune L. Hansen:
   "72. Therefore, States are required to provide appropriate remedies, which may include the enforcement of any safeguards and guarantees to ensure that a contact order is carried into effect as soon as possible."

   Rune L. Hansen:
   "79. Finally, Article 10 paragraph 2 letter a mentions the possibility to impose a fine (civil, criminal or administrative depending on the judicial system) on the person with whom the child is usually living, should this person refuse to comply with the contact order. This fine might be a particularly effective measure in cases where it is feared that the negative attitude of the person is likely to continue in the future."

   Rune L. Hansen:
   "94. Article 12 letter a, like Article 3 of the Custody Convention (ETS No. 105), provides for co-operation both between the central authorities themselves and co-operation between competent national authorities, including judicial authorities. The objective is to ensure that these authorities consider both the national aspects of the international cases submitted to them and the international elements. Such co-operation should lead to the speeding up of procedures."

   Rune L. Hansen:
   Grov-kriminelle og politisk organisert kriminalitet respekterer ikke lov og rett, Annina Karlsson. Annet er ikke å forvente.

   
---
---

   
May- Harriet Seppola, 10.10. 2013, Timeline Photos:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202406350066643&set=a.1117522344828.2019026.1430072444&type=1&relevant_count=1&ref=nf

   946398_10202406350066643_68535920_n.jpg

   May- Harriet Seppola, 10.10. 2013:

   HOVEDPRINSIPPENE FOR SAKSBEHANDLINGEN I FYLKESNEMDENE.

   *

   May- Harriet Seppola:
   Fylkesnemndas saksbehandling skal være betryggende, rask og tillitskapende. Den skal være tilpasset tiltaket og sakens art, omfang og vanskelighetsgrad, og støtte opp under lovens grunnleggende hensyn.

   For å oppnå målene i første ledd, skal
   a)    fylkesnemnda sørge for at bevisførselen gir et forsvarlig faktisk avgjørelsesgrunnlag,
   b)    partene i saken bli hørt, normalt ved muntlige forklaringer umiddelbart for nemndene,
   c)    det legges til rette for kontradiksjon,
   d)    partene i saken likebehandles og få den nødvendige veiledning,
   e)    fylkesnemnda foreta en selvstendig og reell vurdering av avgjørelsesgrunnlaget, og
   f)    avgjørelser om tiltak og andre viktige avgjørelser begrunnes.

   Nemndsleder har ansvaret for at saksbehandlingen skjer i samsvar med første og annet ledd, og skal i dette øyemed planlegge og lede saksforberedelse, forhandlingsmøte og rådslagning, og påse at saksbehandlingen står i forhold til det som skal avgjøres.

   May- Harriet Seppola:
   hVORFOR SETETS DET DA 8- 9 VITNER FRA BARNEEVRNET MENS FORELDRENE FÅR 2-3 SOM IKKE BLIR HØRT.

   Scott Johansen:
   Det vi ser er et offentlig maktapparat som trumfer individet.... eller sagt med andre ord... menneskene er til for systemet og ikke omvendt... dette er ikke annet enn en form for kommunisme.... hvor ordet sosialdemokrati, som har sitt utspring i kommunistiske teorier bare er en omskrivning av denne ideologien. Et land hvor den politiske eliten ønsker seg en "sterk statlig styring" slik at befolkningen holdes under kontroll av nevnte stat. Dette tar ikke slutt før landets kuede befolkning reiser seg i protest og ikke lengre finner seg i å bli behandlet som en flokk viljeløse sauer...

   Jane Kile:
   i denne linken er et vedlegg..... kvalitetssikringshåndbok for fylkesnemdene

   http://barnevernsaksjonen.no/fakta/artikkelarkiv/25-kvalitetssikring-barnevernskjeden-kvalitetssikringsmanual-kvalitetskontroll-arbeidsmiljo-helse-miljo-og-sikkerhet-hms-ansvar/53-fylkesnemnd-kvalitetssikring-manual-veiledning-rettssikkerhet

   den blir ikke fulgt

   Barnevernsaksjonen - Kommentarer til dokumentet ”Kvalitetssikring av saksbehandlingen i...
   barnevernsaksjonen.no
   Dette er en ajourføring av en kvalitetssikringsmanual forfattet i 2001, som nå skulle oppdateres etter endringene i tvisteloven fra 2008. Arbeidet ble avsluttet i 2010. Målgruppen er fylkesnemndledere, og målet er en bedre og mer ensartet saksbehandling i fylkesnemndene. Det er lagt vekt på aktiv sa...

   Rune L. Hansen:
   "a) fylkesnemnda sørge for at bevisførselen gir et forsvarlig faktisk avgjørelsesgrunnlag"

   Det gjør de vel aldri, ikke engang det minste som helst tilnærmelsesvis.
   Det samme med de andre punktene også.
   Dessuten, de opererer jo ikke engang med lovlig lov og rett. Blandt annet i og med at de fullstendig forbryter seg mot menneske-rettighetene.

   Rune L. Hansen:
   Dessuten, såkalte "barnevern-saker" i dagens Norge handler ofte og i stor alminnelighet om mennesker som blir angrepet, uten adekvat grunn, og samtidig trakassert og livs-farlig truet. Av livs-farlige mennesker, den såkalte "barnevern-tjenesten", med livs-farlige metoder, våpen og allianser. Og de er mennesker uten hverken kunnskap om eller respekt for menneske-rettigheter, lov og rett, barn, foreldre, kultur, anstendighet eller familie. (De av det som evt. har det blir fort nok frosset ut og evt. truet.) Og en av deres allianser er påtale-myndigheten. Dermed er vel allerede nok sagt til å forstå hvilken grotesk galskap det hele er!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/norgesp/permalink/606159899444178/

   May- Harriet Seppola:
   Behandlingen i Fylkesnemda blir betegnet som en prossesuell bastard , hvor man holder seg til sivilprossessens regler så langt de holder
Prossessen er en prossssanarki med ett sammensuruium av bevisførsel , lesing av dokumenter som er skriftlige meningsytringer , ensrettede vitneopptegnelser , der vitneførsel av foreldre og barn ikke blir tillagt noen som helst betydning.
   Der sitter sakkyndige meddommere , som arbeider på begge sider av bordet , som betalt dommer i nemda og betalt sakkyndig av barneveret på den andre siden.

   (...)
   Jane Kile:
   om man skal ha en rettferdig kontradiksjon, så må man jo også ha en egen sakkyndig som kjenner den private part og som kan tale deres sak..... Å møte i fylkesnemda og ha en fagkyndig dommer samt oppnevnte sakkyndige som har blitt "kvalitetssikret" av barnsakkyndigkommisjonen er som å være en amatør bokser i møte med x-antall proffesjonelle. og her blir man rett og slett slått ut som privat part.
   Man har heller ikke samme syn på "barnets beste" som etter barnevernets skjønn er noe langt annet enn hva den normale befolkningen kan forstå.
   Bv`s syn på en vellykket plassering er når barna har fått stockholmsyndromet.
   og foreldrene tenker at barna skal være elsket med en ubetinget kjærlighet.... selvsagt blir det her en skjevhet...

   Er du enig, May- Harriet Seppola?

   May- Harriet Seppola:
   Det blir litt for enkelt , ingenting i barnevernet er kvalitetssikret så lenge rettsstaten er korrupt og sakkyndige psykologer er betalt for å skrive blåkopi av barnevernets løgner.

   Jane Kile:
   Det er jo derfor jeg skriver det i gåseøyne......

   Jane Kile:
   F.eks sier de jo at et barn ikke tåler samvær fordi det har reaksjoner pga adskillelse og savn...... og når slike ting klubbes gjennom i retten er det jo fordi bv`s fasit på hva som er barnets beste er at barnet blir fremmedgjort og får stockholmssyndromet.... får en kunstig tilknytning til fosterhjemmet

   Rune L. Hansen:
   Det eneste de er "profesjonelle" med er å ødelegge mennesker. Og det er hva de bevisst driver med. Underlig? Så forskrudd underlig at det for mange enda er vanskelig å tro, selv om de nesten helt eller helt egentlig vet det.

   Jane Kile:
   ja..... jeg ser det, men det handler jo om at det har blitt innarbeidet et "barnets beste" som bare den ene parten og rettssystemet kan forstå ---- og der stiller man jo som en amatør tulling.....

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 10.10. 2013 via Menneskerettspartiets debatt-side:
   https://www.facebook.com/groups/521624111224961/562776747109697/

   Norge er i EMD dømt for brudd på menenskerettigeheter bl.a i saken Sanchez Cardenasv Norway, her var EMD KRYSTALLKLAR FOR AT man IKKE KUNNE LEGGE HINDRINGINGER I VEIEN FOR SAMVŒR MELLOM FAR OG SØNN GRUNNET UDOKUMENTERTE PÅSTANDER FRA BARNETS MOR

   http://psykopatiogbarn.origo.no/-/bulletin/show/811314_brev-til-sentralenheten-for-fylkesnemdene
   BREV TIL SENTRALENHETEN FOR FYLKESNEMDENE.
   psykopatiogbarn.origo.no

   *

   May- Harriet Seppola:
   Svar fra Sentralenheten , FYLKSNEMDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER.
   SENTRALENHETEN.

   Det vises til deres brev mottatt 9 august 2013.
   Fylkesnemdene er domstollignende forvaltningsorganer som er hjemlet i barnevernloven.
   Fylkesnemdene har vedtaksmyndighet i tvangssakene etter barneloven, helse – og omsorgstjenesteloven og smittevernloven.
   Barnevernloven og stortingets budsjettvedtak danner rammen for fylkesnemdenes virksomhet.
   Sentralenheten er opptatt av at det arbeidet som utøves av fylkesnemdene har høy kvalitet.
   Fylkesnemdene söker å følge de lover, regler og normdannende rettspraksis som gjelder for fylkesnemdenes område.
   Det er vår oppfatning at rettsikkerheten i de saker som behandles av fylkesnemda for barnevern og sosiale saker er god.
   Sentralenheten vil presisere at årsakentil at saker som behandles av fylkesnemda ikke er åpen for innsyn fra andre enn de involverte parterer på grunn av taushetsplikten i disse sakene.
   Som i domstolene og etter tvisteloven og barnevernloven legges det også i fylkesnemdenes saksbehandling til rette for at saksbehandlingen skal vœre betryggende rask og tillittskapende.
   For å oppnå dette angir barnevernsloven § 7-3 bl.a at fylkesnemda skal sørge for at partene i en sak skal likebehandles og bli hørt.
   Dette medfører bl.a at partene skal få anledning til å argumentere for sin sak og føre bevis samt at de skal få innsyn i og mulighet for å imøtegå motpartens argumentasjon og bevis.
   Det er riktig at det ikke foretaes nedskriving og dokumentasjon av alt som blir sagt i løpet av forhandlingsmøtene.
   Disse møtene er preget av i stor grad av muntlighet.
   Nemndsleder vil imidlertid notere det mest nødvendige og har ansvar for at saksbehandlingen står i forhold til det som avgjøres.
   Dette må sees i sammenheng med at saker som kommer til behandling i fylkesnemda for barnevern og soiale saker allerede bygger på ett stort og gjennomarbeidet skriftlig materiale.
   I tillegg er det ett krav i barnevernloven at partene skal bli hørt, normalt ved muntlige forklaringer.

   Med vennlig hilsen
   Pernille Pettersen Smith Ove Abrahamsen
   Direktør Seniorrådgiver

   Rune L. Hansen:
   Det er jo mildt sagt lett solid å bevise at det som foregår der er grov-kriminell galskap av verste slags!

   May- Harriet Seppola:
   Ja bevares , men de beskytter sine .

   Rune L. Hansen:
   Ja, lett nok solid å bevise at det også rett og slett er organisert uhyre grov kriminalitet. Noe som ikke nettopp blir sagt i brevet, kan en vel si?

   
---
---

   Bjørg Brennan, 10.10. 2013 via Staten Norge:
   https://www.facebook.com/groups/briantempel/670024409688865/

   Hvem er svake mennesker, Siv Jensen?
   http://vernepleieren.com/2013/10/01/hvem-er-svake-mennesker-siv-jensen/
   vernepleieren.com
   Han het Elling. Jeg var omtrent 20. Han var kanskje 60. Kjære Siv Jensen. Han er en av dem som har gjort meg til den jeg er i dag. For 20 år siden var jeg støttekontakt i en kommune utenfor Bergen....

   *

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Jeg kan ikke huske at jeg har møtt noen mennesker som jeg har sett på som svake. Det har tydeligvis du gjort, Siv Jensen. Hvem er det som er svake? Hvem er de svake menneskene som du har tenkt å løfte?
   Elling var pleietrengende, trengte hjelp av andre mennesker til nesten alt. Men den eneste måten han var svak på, var i muskelkraft. Og ja, Siv, jeg løftet han. Mange ganger.
   (...)
   Selv om jeg er svært skeptisk til virkemidlene dine, Siv Jensen, tror jeg at du mener godt. Tenk derfor gjennom språkbruken din. Finnes det svake mennesker? Hvilke effekt får det på folk å snakke om folk som svake?"

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.10. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151628038441875

   Sivilombudsmannens formål § 3:

   Som Stortingets tillitsmann skal ombudsmannen på den måte som fastsatt i denne lov og i hans instruks, søke å sikre at det i den offentlige forvaltning ikke øves urett mot den enkelte borger og bidra til at offentlig forvaltning respekterer og sikrer menneskerettighetene.

   *

   Knut-Helge Jakobsen:
   Ja Marius holder det stikk????

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Morsomt.

   Tor Arne Larsen:
   Dette er ikke fulgt opp overhode de siste årene...

   Morten Aarmo:
   Har tidligere sendt inn avgjørelse i Trygderetten til Sivilombudsmannen, de kunne ikke se at noe var galt, denne avgjørelsen ble senere "slaktet" av Lagmannsretten pga flere saksbehandlingsfeil. Vedkommende saksbehandler var totalt "lovblind".

   Terje Henriksen:
   Min erfaring er den samme Morten.....

   Morten Aarmo:
   Jeg lurer på om jeg nå skal sende inn lagmannsrettens kjennelse og påtale denne saksbehandler til overordnet. Men det er vel bortkastet tid.

   Rune L. Hansen:
   Sitat:
   "Ikke alle klager egner seg for behandling hos Sivilombudsmannen. Nedenfor følger noen vanlige klagemål Sivilombudsmannen ikke kan behandle:
   * domstolenes avgjørelser og avgjørelser som kan ankes eller klages inn for domstolene, for eksempel en utpanting eller et påleggstrekk
   * uenigheter/tvister mellom privatpersoner, for eksempel nabokrangler, uenighet om private kontraktsforhold eller klager på private organisasjoner
   * saker der det offentlige opptrer som privat part. Dette gjelder for eksempel uenigheter om leie av kommunal bolig eller kjøp av eiendom fra det offentlige"

   https://www.sivilombudsmannen.no/klage/
   Om å klage - Sivilombudsmannen
   www.sivilombudsmannen.no
   Før du klager til ombudsmannen bør du undersøke om du har brukt klagemuligheten i forvaltningen Finnes det en klageinstans eller et tilsyns- eller kontrollorgan i forvaltningen som kan behandle saken, må klagen først rettes dit. Sivilombudsmannen skal ikke behandle en sak før den er endelig avgjort…
   
   Morten Aarmo:
   "domstolenes avgjørelser og avgjørelser som kan ankes eller klages inn for domstolene". Det vil i prinsippet si at ingen saker kan behandles av Sivilombudsmannen, da alle avgjørelser i forvaltningen kan klages inn for domstolene.

   Rune L. Hansen:
   Akkurat ja. Moro sprelle-mann denne Sivilombudsmannen.

   Morten Aarmo:
   Du må i så fall avvente at ankefrister til domstolene er utløpt. Dette er brød og sirkus og intet annet.

   Tor Arne Larsen:
   Etter å ha lest kommentarene så sier jeg bare at dette er en totalt bortkastet stilling pt

   Rune L. Hansen:
   Sitat:
   "Det fremgår av det vedlagte e-brevet 27. mai 2010 til politidistriktet at du påklager politiets henleggelsesbeslutning. Du må i første omgang avvente politiets og statsadvokatens behandling av klagen. Når saken er endelig avgjort av Rogaland statsadvokatembeter, kan du eventuelt fremsette en ny klage hit. Du bør i så fall vedlegge kopi av de vedtak som er truffet i saken.
   For ordens skyld bemerkes det at påtalemyndighten er forutsatt å skulle ha en særlig uavhengig og selvstendig stilling med hensyn til påtaleavgjørelser. Selv om påtalemyndighetens virksomhet er omfattet av ombudsmannens arbeidsområde, vil ombudsmannen måtte være tilbakeholden med å overprøve realiteten i påtalemessige beslutninger og vedtak som treffes.
   Ut over denne orienteringen gir din henvendelse ikke grunn til noe ytterligere herfra nå."

   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/BREVER-2010/20100603-Svar-brev-fra-Sivilombudsmannen.html
   20100603-Svar-brev-fra-Sivilombudsmannen
   hunwww.net

   Hans Ove Skau:
    ..., men hva gjør Arne Fliflet,.... jo, han gir aldri medhold på sitt sivilombudsmannskontor, uansett hvor galt det er. Putt Sivilombudsmannsloven i søpla, er mitt råd, for den gjelder jo ikke allikevel! Drittungene ved Sivilombudsmannens kontor herjer helt villt. Jeg hadde en sak der inne. Saksbehandlingstiden var mer enn ett års tid, 3 saksbehandlere vekslet, de fant ikke igjen dokumentene,.... og til slutt..... ombudsmannen gadd ikke å behandle saken. Hva er dette.... æda bæda.... Sånt ramp kan bare dra til helvete, etter min oppfatning. Man må huske på hvor mange som mister livet for hvert år p.g.a. straffbart arbeid ved sivilombudsmannens kontor.

   Niels Løkke:
   SOM var enig i den saksbehandlingsfeilen jeg påpekte og som burde omgjort vedtaket. Men giddet han å kreve vedtaket omgjort? Nei.

   Irene Børresen:
   Hans Ove Skau, det er ikke tilfelle. Jeg har fått fullt medhold hos Sivilombudsmannen men det offentlige driter i det og nekter å etterkomme hans "anbefalinger". Etter Sivilombudsmannens forslag er det også krevd advokatutgifter dekket. Heller ikke det får jeg av det offentlige, så da blir det ny sak.

   Morten Aarmo:
   Sivilombudsmannen slipper tydeligvis igjennom noen få saker for å legitimere sitt kontor. Det hjelper tilsynelatende ikke, da SOM heller ikke har noen reell makt mot forvaltningen.

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, fredag 11. oktober 2013, Vinberget: 

   Mørkt, endel stjerne-himmel og 1 pluss-grad Celsius her ute klokken 02 i natt. Derefter noe kaldere. Lett rim-frost i gresset somme steder tidlig morgen. Tildels dus og lett slørete overskyet og 4 pluss-grader klokken 10. Med oppmot 9 frem mot klokken 12. Bamse lurte seg ut da døren her kom litt på gløtt i formiddag og en av hvalpene, Bruna, sprang efter og de ble borte et eller annet sted. Tviler på at de blir særlig lenge, men vet enda ikke. Jeg hentet inn dagligvarene, det er fredag i dag, den ukentlige rasjon tilkjørt fra nær-butikken, og la samtidig merke til at biene som svermet inn i den nærmeste bi-kuben tidligere i år fortsatt er der og at de er aktive. Bra. I går og tidligere dager la jeg merke til at av de mange spesielle potet-sortene, fra Eilif, som jeg satte på et jord-stykke her for flere år siden er det nu antagligvis ingen igjen som har overlevd. Flere overlevde i jorden her ute og kom opp i flere år, men på grunn av den terror vi har vært utsatt for kunne jeg ikke stelle noe med de og dermed har de alle nu antagligvis dødd, de siste særlig den siste vinteren. I formiddag bestilte og fikk jeg sammen med dagligvarene druer nær-butikken har tilbud om til billig pris. Samtidig tok jeg inn flere fine modne drue-klaser med små søte blå druer fra rett utenfor kjøkken-vinduet. Noen spesielle drue-planter der som efter hvert har vokst seg helt opp til taket, og det ble en hel del drue-klaser også i fjor særlig på den ene. Men jeg har enda i det heletatt ikke stelt med de eller tilbake-skåret og derfor blir druene også små. De drue-plantene som vokser lengre unna huset her, forskjellige også spesielle sorter, er enda tildels mye spinklere og mere små-vokst, fordi jeg heller ikke har stelt noe særlig med de efter at de for nu mange år siden ble plantet.
   Jeg sitter her nu og skriver noen ord, med wienerbrød og melk som tilbehør. Bare i dag. For litt siden i en hel uke spiste jeg daglig til lunsj et par-tre wienerbrød med h-melk som tilbehør. Det ble for mye, men var bare et eksperiment for å se om det kanskje gav arbeids-kraft for kontor-arbeidet med saks-dokumentasjonen. Av den for meg merkbare virkningen efter en uke var at jeg helt glemte noen tall-koder som jeg egentlig skulle og burde huske. En lite egnet arbeids-fremmende "medisin", med andre ord. Henholdsvis kaffe, koke-sjokolade og Coca Cola virket efter hensikten i lengre tid, men er jeg forlengst over-dosert av og klarer nu knapt en dråpe av. Usunne og farlige virke-midler, for kjapt å "holde koken" og kontinuiteten døgnet rundt år efter år i og med kontor-arbeidet med saks-dokumentasjonen. De tjente sin hensikt så lenge det varte, samtidig som også de også ødelegger kroppen og helsen, men ikke nu mere. Efter forholdene enkle og meget dårlige triks. Nu må jeg av nødvendighet gi meg litt mere tid med mat og drikke. Efterpå i dag blandt annet skal jeg legge druene fra her ute i en kasserolle med vann, sammen med de fra butikken, så vidt så de mørner gi de ett oppkok og det hele derefter få nedkjøle seg. Det blir saft og enslags medisin for noen kvelder. Kanskje blir det også tid og behov for en kopp eller to med urte-te. Alt og det meste er med andre ord fortsatt unormalt og kontinuerlig tid- og livs-krevende og livs-ødeleggende. Jeg har hatt mye å tære på, i og med at jeg i en lang tid av mitt liv har levd aktivt og helsebringende, med mye av maten økologisk og biodynamisk. Men mye har også tæret og ødelagt på meg i flere lange tidsrom i mitt liv, ikke bare denne gangen nu. Men jo aldri så meget grovt og ødeleggende som denne gangen. Mildt sagt.
   Noe mindre dus og slørete himmel klokken 13, med oppmot 10 pluss-grader. Bamse og hvalpen hjemkom litt efterpå og jeg har enda litt wienerbrød igjen. 6 pluss-grader klokken 19. Nokså mørkt og 5 pluss-grader klokken 21. Omtrent det samme videre mot midnatt.

   Enda et penge-krav fra den politiske mafiaen ankom med posten går. De angriper kontinuerlig og samtidig fra mange instanser, med dommerne i bakgrunnen som de sentrale nøkkel-personer - og de turer frem som de lyster, i og med at ingen stopper de. Forleden dag et nytt i en lang rekke fra SI
, og nu et nytt i en lang rekke fra NAV-I, datert 05.10. 2013 ( ekstern ). Og hva er jeg liksom i det heletatt eller for noe skyldig de penger for? Og å bli videre og stadig verre og mere utplyndret, torturert og drept for? "Jo," sier de vagt og fordekt, "fordi vi kidnappet og fangeholder barna dine. Og da har vi lov til det. Samtidig har vi vår egen dokumentasjon og våre egne lover, som sier at det er noe annet vi egentlig har gjort og gjør. Så da så."
   Iøvrig, - for barna mine er også jeg kidnappet og fangeholdt. Og jeg og min kone også i forhold til hverandre.
Og hvor meget de vet om hva som foregår vet ikke jeg. Pluss barnas farmor og halve slekt. Osv. Og truslene overfor oss er stadig livs-farlige og de samme som jeg tidligere har henvist til og gjort oppmerksom på. Dermed blandt annet også visse fra de kriminelle sin side slags både frem-truede og opp-konstruerte splittelser. I og med videreført både terror, tortur, trusler, premieringer, utplyndringer, etc. Den norske politiske mafiaen og dens med-spillere sine vanlige metoder og oppskrifter for å ødelegge, torturere, utplyndre og å drepe.
   Visse har sikkert nok også blitt så tilvendt og vant med mafia-virksomheten at de kanskje ikke engang tenker over eller har forstand, viten, ord eller begreper for at det er mafia-virksomhet. Og har kanskje heller aldri følt noe behov for å tenke på det.
   
---
---

   Marius Reikerås, 04.09. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151563777116875 

   En av mine viktigste oppgaver på Facebook, er å vise hvordan rettssystemet per i dag, er designet for å holde vanlige folk nede til fordel for systemet.

   I dag har jeg fått det endelige beviset på at så er tilfellet. I en avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett av 28.06.2013, som omhandlet tvangsadopsjon står det følgende:

   "Utgangspunktet og hovedregelen etter tvisteloven § 36-10 tredje ledd, er at saken ikke skal behandles av lagmannsretten."

   Da har vi det svart på hvitt. Selv i de mest alvorlige saker som tvangsadopsjon, er regelen altså at du kun får behandlet saken i tingretten. Taper man der, er saken som hovedregel tapt.

   Du har altså ingen reelle ankemuligheter i barnevernssaker. Fylkesnemnda er ingen domstol, men et forvaltningsorgan, slik at tingretten er den eneste domstolen som kan overprøve et negativt resultat i Fylkesnemnda.

   Slik jeg ser det, er dette den endelige avsløring på hvordan du er blitt bløffet av systemet. Og slik kan vi ikke ha det. Det å miste sitt barn til det offentlige med tvang og aldri få det tilbake, er det verste en familie kan oppleve. Da må kan vi ikke godta et rettssystem hvor det ikke finnes reelle ankemuligheter.

   Hjelp meg med å dele dette, slik at flere blir klar over rettstilstanden.

   *

   Svein Henning Sørlie:
   Har delt

   Jane Kile:
   for et system........ dette er noe vi er nødt til å få endret på, for skal det være så lempfeldig?
   Er det rart Norge mister sin A-status i FN

   http://morgenbladet.no/samfunn/2012/norge_degradert
   Norge degradert
   morgenbladet.no
   – I Genève har en komité hos Høykommissæren for menneskerettigheter bestemt at Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter mister sin A-status. Fra når

   Siv Anita Bakk:
   Delt

   Marianne Røssum:
   Delt

   Heidi Marlen Danielsen Semerci:
   Deler jeg også

   May Brith Harestad Hollos:
   Delt

   Ellen Ronæss:
   Og du gjør en glitrende jobb, Marius! Jeg har lært så mye av deg. Er ikke alltid enig, for noen ganger drar du den litt langt, men totalt: Meget godt+, en 5+. (Obs. Karakterer er visst tabu, sorry, det er jo blitt def. som mobbing).

   Rune Paulsen:
   Får du tid til litt fotball Marius eller er bare skriverier?

   Aase Elise Castberg:
   Tonje Isbell, saken du bidrar med, så les!...

   Evy Gjeverth:
   Delt.

   Inger Karin Lavik:
   Har delt...

   Eva Skaugen:
   §'en sier: (3) Anke over tingrettens dom i sak om fylkesnemndas vedtak etter Lov om barneverntjenester kan ikke fremmes uten lagmannsrettens samtykke. Samtykke kan bare gis når
      a) anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende sak,
      b) det er grunn til å behandle saken på ny fordi det er framkommet nye opplysninger,
      c) det er vesentlige svakheter ved tingrettens avgjørelse eller saksbehandling, eller
      d) dommen går ut på tvang som ikke er vedtatt av fylkesnemnda.

   Eva Skaugen:
   Marius - det ble litt uklart med bare en linje ut av sammenhengen. Når § sier at "kan ikke fremmes uten lagmannsrettens samtykke. Samtykke kan bare gis når .. a)b)C)d) en av disse må jo ha vært der om det du referer til er fra Borgarting.... Jeg trenger litt bistand til å forstå det du vil vi skal dele ut.

   Maiken Medium:
   Jeg forstår ikke?

   Wenche Kleivane Henriksen:
   Delt

   Jan Franskmann:
   Frimureriets siste skanse ? Alle innbyggerers fiender.... Utgangen er kun tap dersom du ikke er en del av svineriet... : (

   Rune L. Hansen:
   Og dette gjelder groveste slags straff barn og foreldre kan bli og blir utsatt for. Ulovlig og straffbar straff til og med! Og forbrytelse mot mengder av menneske-rettighetene, - som med vitende og vilje forbrytes. Samtidig med mange av Straffelovens lov-bestemmelser. Overfor uskyldige barn og foreldre, ikke anklaget for noen som helst forbrytelse. Og hvor de i tillegg er skyldige og hva som helst inntil det motsatte er bevist og det motsatte er både ikke tillatt og umulig å bevise!
   Molboland og terror-regime de lux!

   Marius Reikerås:
   Ja, det står at det finnes unntak fra hovedregelen. Men, blir unntakene brukt? Tilnærmet aldri og det bekreftes jo også av dommen som jeg har henvist til over.

   Marius Reikerås:
   Poenget er at mange har levd i den tro at man har hatt en reell ankeadgang, men det har man altså ikke.

   Aida Badiane:
   Delt

   Anne-Lise Solli:
   forferdelig å "redde barn" mens foreldrenes liv blir ødelagt,det er ubotelig skade for alle parter i de tilfellene der det kan løses ved hjelp til familien samlet, jeg skjønner at det er tilfeller der det er nødvendig å skille barn fra foreldre, men det er egentlig mer sjeldne enn det som er realiteten. en etat som sørger for sin egen jobb.

   Rune L. Hansen:
   Unntakene blir til og med ikke tatt hensyn til eller i betraktning selv hvor de alle med tydelighet foreligger.
   Som alt annet i alminnelighet heller ikke. Det hele handler bare om å hvitvaske trakassering, løgner, terror og tortur fra første instans, påplusset mere. Hensikten var og er hele veien den samme.
   Om det var eller er nødvendig å skille barn fra foreldrene, så er som bekjent mishandling av barn ulovlig og straffbart og altså eventuelt en straffesak, med evt. fengsel som straff som skal sones for den eller de skyldige. Og nærsagt alltid er det og vil det være familie i form av f.eks. besteforeldre, eller venner av familien, som barnet nok kanskje kan tenkes å ville være hos imens om evt. nødvendig.
   Isteden blir altså både barna og foreldrene ødelagt og knust. Med hensikt. Og ofte og i alminnelig gitt groteske vilkår.

   Monix Aas:
   Flott jobba Marius : )

   Alexandra Fredriksson Hasselström:
   : ( forferdelig... Men sant!

   Ragnar Driveklepp:
   Delt

   Cecilie Bedsvaag:
   Det er et totalitært system. Gå og se filmen "Wakolda" så ser dere likhetstrekkene.

   Synnøve Kjellby:
   Kan dette stemme helt?
   Jeg vant i fylkesnemda og Bv anket til tingretten!
   Taper jeg denne gang har jeg ankerett, men vinner vi vil Bv få problemer med å anke videre.

   Fred Segoula:
   delt....

   Rune L. Hansen:
   Groteskt. Mildt sagt.
   Og et "retts-system" (les: galt-system) som fra begynnelsen tar seg til rette uten noen som helst slags lovlig lov og rett.

   Tore Svendsen:
   Dette er noe vi har forsøkt å fortelle i flere år så velkommen etter. Det er mange foreldre som får slengt den der i trynet hvert år å som dermed slenges ut i det store tomrommet der tiden går å går til barnevernets å fosterhjems fordel.

   Julianna Snill Ramp Keilhau:
   Da er den tragiske saken på Stord oppklart. Kunne føle på meg at dette var en barnevernsak. Hva nå? Sjelver

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.10. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151629029276875
   
   VG skriver i dag, at Ahus brukte 1,4 millioner kroner til PR hjelp fra First House på å glatte over feilbehandling som førte til pasientdødsfall ved sykehuset.

   *

   Heidi Kristin Aspli Røreng:
   helsenorge... d tar vare på oss, - OG sørge førr at vi ska føl oss trygg på d. penger ska d ikkje stå på, eller?? E kjenn e bi både førvirræ ... og redd

   Sølvi Opsahl:
   Det er kun 4 ord som teller i helsevesen og de er: ANSVARSFRASKRIVELSE, PENGER, SYSTEM OG PRESTISJE. Menneskeliv betyr ingen ting i denne sammenheng.

   Ruth Heglum:
   Anmerket det i går, det er sykt og misbruke pasientpenger på den måten. Enn å gå hen og berike First House som har til dels en gjeng med avdankede politikkere mest fra AP siden. A-hus må fornyes med en helt ny ledelse, det er det eneste riktige.

   Morten Aarmo:
   Man blir ikke overrasket av noen ting lenger. Ansvarlige burde få betale denne regningen selv.

   Anne Sunde:
   Man blir matt og oppgitt over slikt, tenk hor mange som kunne blitt behandlet for de pengene. Godt at noen setter fokus på det, slikt har vært skjult og tiet ihjel lenge nok

   Anne Rønnaug Teigen:
   Når det gjelder A-hus, så er det ikke noe som forbauser meg. Har bodd i Akershus i 22 år, og har hatt mye med det sykehuset å gjøre, både med mine pasienter, ansatte fra der og egen nær familie. Problemene begynte for fullt i 93 94,og siden gikk det slag i slag. Mye der som ikke er rapportert til Pasientombud og Helsetilsynet dessverre.

   Moen Kirsten:
   Ingen ting overrasker meg. Var det ikke i First House tidligere helseminister Bjarne Håkon Hansen startet sin karriere etter at han forlot helseministerposten. Kameraderi og juks er det de er best på i dette landet.

   Anne Rønnaug Teigen:
   Korrupt! Uff!

   Moen Kirsten:
   Anne R Teigen. Jeg tror Ahus dessverre ikke e verre enn andre sykehus. Jeg legger til Ullevål og Rikshospitalet, beskyttet av sine eiere helse og omsorgsdep alle sammen. De kurses i ansvarsfraskrivelse og bedrageri mot uskyldige pasienter, gutteklubben styrer det hele.

   Anne Sunde:
   Der er flere tidligere politikere involvert i First House så vidt jeg vet..... Tor Mikkel Wara er en av dem

   Helge J Rylandsholm:
   Psyke folk : (

   Greta Løvinne Constantine Solheim:
   Saken beviser det er bukkene som passer havresekken - staten har ikke iverksatt tilstrekkelige tilsyn med sykehusene. A-hus har her innhyret First house i et forsøk på ansvarsfraskrivelse og å forsvare/legitimere staten/sykehusets manglende pasientivaretakelse som klarligvis strider mot forsvarlighetskravet etter pasientrettighetsl § 2-2 og spesialisthelsetjl § 2-2. De tiltak som er gjort strider mot EMK art 3 og første tilleggsprotokoll art 1, ved at det er laget et opplegg som ikke ivaretar pasientenes behov/interesser, og heller ikke har foretatt noen forholdsmessighetsvurdering. Staten/sykehuset har gjort det motsatte, altså gått inn på et spor som ikke tjener pasientenes interesser og som ei heller har noen adekvat begrunnelse.

   Beate Torgersen:
   Det er ikke noe bedre på Haukeland!

   Solveig Eek Bistrup:
   Og det samme sykehuset nekter en annen familie oppreisning tross både Helsetilsynet og NPE har konstatert uforsvarlighet i pasientbehandlingen som førte til at en pasient døde - Jeg mener at pasienter bør gå til tort og svie erstatningssøksmål mot sykehusene siden de har så god råd ! Nå skal jeg ut og kjøpe VG , dette høres hjerteskjærende ut

   Sølvi Opsahl:
   Det burde vært et uavhengig kontrollorgan som står over helsevesen og direktoratet, med den høyeste ekspertise innen medisin og jus, samtidig som de puster helsevesen og NAV i nakken.

   Lars Opstad:
   Utruligt..........

   Ravsat Menchikova:
   http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1010/thread243859/#post_243859
   First House er ikke Det norske hus
   www.dagsavisen.no
   Er vi inne i en utvikling 
der mer og mer makt samles i hendene på usynlige makthavere?

   Guro Berg:
   Utrolig, men ikke overrasket...................... : (

   Mona Sunde:
   Hva om de brukte like mye på å unngå nye dødsfall?

   Ingunn Kristiansen:
   Frykter det samme scenario.. mht. politietaten framover.. sammenslåinger er ikke alltids bra

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 10.10. 2013:
   https://www.facebook.com/groups/521624111224961/562776747109697/

   Rune L. Hansen:
   Det er jo mildt sagt lett solid å bevise at det som foregår der er grov-kriminell galskap av verste slags!

   May- Harriet Seppola:
   Ja bevares , men de beskytter sine .

   Rune L. Hansen:
   Ja, lett nok solid å bevise at det også rett og slett er organisert uhyre grov kriminalitet. Noe som ikke nettopp blir sagt i brevet, kan en vel si?

   Hanne Judith Jacobsen:
   går det ikke an å avsette alle disse kriminelle??????

   May- Harriet Seppola:
   De flest er kriminelle , hvis flere hadde skrevet og klaget og satt seg inn i reglerr hadde det muligens skjedd noe .

   Hanne Judith Jacobsen:
   ok, da skal jeg kjøpe meg norges lover..... jeg må da som enkeltperson bidra med noe, kan ikke forholde meg til ,kriminelle, og bli lurt fordi jeg ikke vet bedre

   May- Harriet Seppola:
   En fin ting å begynne med er Håndbok for "barnevernsofre": http://www.barnasrett.no/handbok.htm , Asplan Analyses rapport “Kompetanse og utdanningsbehov i barnevernet” konkluderer bl.a. med at “saksframstillingene framstår som en blanding av faglige vurderinger, personlig verdisyn og dårlig underbygde prognoser, der barnevernsarbeiderne kan tendere til å tilpasse jussen etter sine faglige vurderinger – i stedet for omvendt”. Den svenske universitetslektoren Bo Edvardsson fant lignende forhold etter en analyse av psykolog-uttalelser i barnevernssaker: “Ofta kan utifrån kritiska och vetenskapliga utgångspunkter sterka invendingar resas mot innehållet i dessa yttranden. Bristerna geller ofta grundleggande forhållanden såsom snedvridet urval av information, bristande systematik, frånvaro av for- och emot-prøvning av hypoteser, precision och starka subjektiva inslag i bedømningarna samt att bedømningarna gørs under icke naturliga forhållanden”. Ut fra vurderingene til Asplan Analyse er det ingen grunn til å anta at forholdene er bedre i Norge.

   Punktene under gjelder i første rekke psykolog-rapporter, men kan også brukes på barneverns-rapporter og eventuelle rapporter fra mødrehjem.
   Håndbok for klientutvalg og barnevernofre
   www.barnasrett.no
   1.  Innledning                                                                  

   Hanne Judith Jacobsen:
   takk, da har jeg notert meg det i min huskebok.takk.

   
---
---

   Også fortsettelse fra i går, 10.10. 2013:
   https://www.facebook.com/groups/norgesp/606159899444178/

   May- Harriet Seppola:
   Det blir litt for enkelt , ingenting i barnevernet er kvalitetssikret så lenge rettsstaten er korrupt og sakkyndige psykologer er betalt for å skrive blåkopi av barnevernets løgner.

   Jane Kile:
   Det er jo derfor jeg skriver det i gåseøyne......

   Jane Kile:
   F.eks sier de jo at et barn ikke tåler samvær fordi det har reaksjoner pga adskillelse og savn...... og når slike ting klubbes gjennom i retten er det jo fordi bv`s fasit på hva som er barnets beste er at barnet blir fremmedgjort og får stockholmssyndromet.... får en kunstig tilknytning til fosterhjemmet

   Rune L. Hansen:
   Det eneste de er "profesjonelle" med er å ødelegge mennesker. Og det er hva de bevisst driver med. Underlig? Så forskrudd underlig at det for mange enda er vanskelig å tro, selv om de nesten helt eller helt egentlig vet det.

   Jane Kile:
   ja..... jeg ser det, men det handler jo om at det har blitt innarbeidet et "barnets beste" som bare den ene parten og rettssystemet kan forstå ---- og der stiller man jo som en amatør tulling.....

   Otto Lund:
   The pharaoh lineage, the priest of Amon Ra and the connection to Switzerland, QL Tv, Santos Bonacci +
   http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp...
   Eustace Mullins - The Rape of Justice + http://www.youtube.com/watch...
   Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansatte
   http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp...
   Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp...
   Viser en tråd - The pharaoh lineage, the priest of Amon Ra and the connection to Switzerland, QL...
   www.navigate3d.no

   May- Harriet Seppola:
   Jeg fikk nettopp tilsendt en sak , selvfølgelig akkuttvedtak der barna ikke får lov til å snakke med sine foreldre i tilfelle de blir påvirket av foreldrene, men i naziforhør med politi og psykopater i barnevernet er helt iorden, disse ungene er små og det hele startet av EN VELVILLIG NABO ( les angiver) ,. Marianne Haslev Skånland hadde så altfor rett når hun sammenligner barnevernet med KGB og "Inkvisisjonen":
   http://www.mhskanland.net/page2/page40/page40.html , Det er ikke lenger mulig å unngå å se likheten mellom vårt norske barnevern og det nazistiske SS, Sovjetunionens KGB, og Inkvisisjonen.

   Sist vår feiret vi i Norge 50års-jubileum for frigjøringen fra nazistenes åk, og sa varmt og følelsesfylt at vi aldri må la dette skje igjen. Spesielt reagerer vi på konsentrasjonsleirene og hele behandlingen av jødene, som bl.a. foregikk slik: Først ble jødene berøvet alle penger og eiendeler. Så ble de arbeidsføre nyttiggjort som slave-arbeidere i den tyske industrien. Når de så ble drept, ble deres jordiske levninger brukt til slikt som såpe og lampeskjermer. Men før de ble myrdet kunne de også tjene som forsøkspersoner i medisinske eksperimenter som man ikke kunne utføre på frie mennesker. Forsøkene var oftest meget smertefulle og skadelige, eller kunne dreie seg om å undersøke hvordan forsøkspersonene reagerte fysisk og mentalt på tortur, på å bli fortalt at de skulle henrettes, osv. Disse eksperimentene ble utført av "vitenskapsmenn" med dr. Josef Mengele i spissen.

   En parallell til slik "ressurs-utnytting" ble åpent lansert av Hordaland fylkeskommune i Bergen i sommer: Fylket var vertskap for "Den 9. Internasjonale Fosterheimskonferanse". Konferansen hadde tittelen "Å byggje bruer", og programmet stilte tilsynelatende rørende spørsmål som: "Korleis kan foreldre vere ein ressurs i fosterheimsomsorga – både for barna, fosterforeldra og dei profesjonelle hjelparane?" og "[spørsmålet om] omsorgsarbeidarar sin bruk – eller mangel på bruk – av media for å bringe barnas røyst ut i samfunnet".

   I klartekst: Barna skal ikke få komme hjem til sine foreldre, men de voksne ofrene skal tjene sine og sine barns plageånder. Den reelle grunn til barnevernets bortføring av barn ligger ikke i forhold hos foreldrene eller barna, den ligger i behovet for jobber og makt hos barnevernets sosionomer og psykologer. Det utgjør et pengesluk uten like, en ødsling med hundretalls millioner på totalt unyttig, ja direkte ødeleggende, virksomhet. Denne barnevernets aktivitet betales av samfunnet, oss alle. Men i tillegg må ofrene ofte ruinere seg med utgifter til slikt som advokathjelp og uavhengige sakkyndig-vurderinger i sin ganske ensomme kamp mot terror-barnevernet. Fordi barnevernet holder barna som gisler i barnehjem og fosterhjem, kan foreldrene ikke effektivt verge seg og barna mot "ressurs-utnyttingen".

   Foreldre blir i praksis berøvet sin lovfestede ytringsfrihet til å kritisere myndighetene fordi barnevern – og domstoler! – truer og straffer dem og deres barn hvis de går til media eller på annen måte lar offentligheten få vite om sosialvesenets overgrep mot dem. Derimot foranstaltet altså Hordaland fylkeskommune at deltakerne på en fosterhjems-konferanse diskuterte hvordan barnevernet kan benytte media til å fremme sine og fosterhjemmenes interesser, og det under dekke av at de representerer "barnas røst"! Avisreportasjer fra konferansen gjenga da også fosterhjem og barnevern på den måte disse ønsker – en ren skjønnmaling av idyllisk harmoni. Jeg minnes at Røde Kors på besøk i konsentrasjonsleiren Theresienstadt, der SS presenterte en vakker fasade for anledningen, ikke så noe galt med forholdene for jødene.

   Forøvrig vil nå det norske Barne- og familiedepartementet bruke 3-4 millioner til å propagandere for fosterhjem, ettersom de er kommet i beit for dem (forhåpentligvis fordi anstendige mennesker er begynt å våkne og forstå at de ikke må melde seg som håndlangere for en organisasjon som er ute av all etisk kontroll, et regime som har utviklet seg til en ren skadevolder). Flere enn jeg husker kanskje hint berømmelige møte der SS planla organiseringen av "den endelige løsning"? Norsk barnevern holder stadig slike strategi-møter; de heter "seminarer", "konferanser" og "etterutdanningskurs".

   Slik oppførsel fra sosialmyndighetenes side er ikke ny i Norge. I flere årtier ble våre tatere internert i arbeidsleir og truet med at hvis de dro, ville barna bli tatt fra dem. Imidlertid kunne barna bli tatt uansett, og ofrene bli både sterilisert og lobotomert. Lenge etter siste krig pågikk disse uhyrlighetene mot taterne fortsatt. I nyhetene noen dager før frigjøringsdagen den 8. mai 1995 sto en mann frem og sa omtrent som følger: "Nei, vi ønsker ingen frigjørings-feiring av frihetshelten overlege Scharffenberg. Han sto i spissen for overgrepene mot de norske taterne, som fant sted for at dr. Scharffenberg skulle få praktisere sine 'teorier'. Mange av oss leter fremdeles fortvilet etter våre familier."

   Dr Mengele & co
   www.mhskanland.net

   
---
---

   Ann Gudmestad, 11.10. 2013 via NKMR / Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10151720407613785/

   Norge i går.

   Tragedien på Stord: Drepte gutt (3) foran øynene på barnevernet
   http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/tragedien-paa-stord-drepte-gutt-3-foran-oeynene-paa-barnevernet-4136230.html
   www.tv2.no
   Det var fem personer til stede da det tragiske drapet på Stord fant sted. En representant fra barnevernet var en av dem.

   *

   Rune L. Hansen:
   Forståelig. Mange barnevern-ansatte og hele virksomheten har en forkjærlighet for å pervertere mennesker og for perverse mennesker. Og at drapet sparte barnet for videre tortur, ødeleggelser og utplyndring. Eller?
   Litt sitat:
   "– Det var fem personer på åstedet når dette skjedde. Fire av dem var i familie. Offeret er et fosterbarn, mens den 13 år gamle gjerningsmannen var biologisk barn i hustanden. Både moren og faren i familien var hjemme, og faren ble fraktet til Haukeland sykehuset med skader. Det var en person til i husstanden, men hun var ikke til stede da drapet skjedde, sa lensmann Bernt Norvalls på pressekonferansen.

   Den femte personen var en representant fra barnevernet som var på rutinebesøk."

   Ann Gudmestad:
   Regner med at hurpene i BV vil skrike på flere penger som de plejer når de dummer sig ?

   Rune L. Hansen:
   Ja, alt grov-kriminelt de står for er jo bare småtterier som den politiske mafiaen vil ha mere av.

   Rune L. Hansen:
   Det kan virke som at det drepte barnet først også har vært kidnappet fra sin far:

   http://www.nettavisen.no/nyheter/article3693877.ece
   Mor til den drepte gutten (3): - Han var en utrolig fin gutt
   www.nettavisen.no
   Fredag morgen banket politiet og presten på døren til moren, for å fortelle at hennes biologiske sønn var drept i fosterhjemmet han bodde i.

   Ann Gudmestad:
   Kan ingenting finne om faren jeg, har støvsugd alt om saken synes jeg ellers.. https://news.google.com/news/story... Mest gentagelser fra media

   Treåring drept - 13-åring innrømmer...
   https://news.google.com/news/story?pz=1&cf=all&ned=us&hl=no&q=barnevernet&ncl=dcjiIdN-nMBMVeMEgSqTQ9KUHDn8M&scoring=d&start=0
   news.google.com
   Comprehensive up-to-date news coverage, aggregated from sources all over the world by Google News.

   Rune L. Hansen:
   Akkurat. Han var kanskje den første som ble drept.

   Ann Gudmestad:
   Her er det eneste jeg kan finne som ser ut til å ha med faren å gjøre.
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/3-aring-drept-pa-Stord---fosterbror-13-mistenkt-7336750.html
   "Fjernet fra biologiske foreldre
   Drapsofferet (3) hadde bodd i fosterhjem hos familien på Stord siden mai i år. Rusproblematikk hos de biologiske foreldrene var årsaken til at barnevernet noe tidligere fjernet gutten fra hjemmet i en annen kommune. "

   3-åring drept på Stord - fosterbror (13) mistenkt
   www.aftenposten.no
   En 13 år gammel gutt sitter nå i avhør mistenkt for drap på sin 3 år gamle fosterbror. Fosterfaren ligger lettere skadet på sykehus.

   Rune L. Hansen:
   Ja, sannelig, det står det også at det drepte barnet har en levende far. Litt sitat:
   "Fjernet fra biologiske foreldre
   Drapsofferet (3) hadde bodd i fosterhjem hos familien på Stord siden mai i år. Rusproblematikk hos de biologiske foreldrene var årsaken til at barnevernet noe tidligere fjernet gutten fra hjemmet i en annen kommune. Før han ble plassert i fosterhjemmet på Stord, bodde treåringen i en periode i et beredskapshjem.

   Fosterhjemsplasseringen ble vurdert som svært vellykket av retten, da foreldrene tidligere i år anket Fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelse."

   Ann Gudmestad:
   Svært vellykket ja..

   Rune L. Hansen:
   Som vanlig.

   
---
---

   Fortsettelse fra 09.10. 2013:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10151713385908785/

   Cecilie Bedsvaag:
   Barna er langt mer utrygge hos fremmede i fosterhjem enn de er hjemme hos sine egne foreldre. Hva kan ikke disse fremmede voksne finne på å gjøre mot barna, som ikke har noen å henvende seg til?
   October 9 at 10:04am · 

   Rune L. Hansen:
   Et barn er langt mere enn dobbel-sikret i verden ved å ha sin egen naturlige far og mor og slekt.
   October 9 at 1:42pm · 

   Kerstin Eriksson:
   Jävla jävla människa, gud vad jag hatar!
   Yesterday at 3:48pm · 

   Stefan Pettersson:
   Tvångsplaseringar går knapt att ändrs på efter beslut från domstol, skulle tro att det handlar om 1.5 till 4% som går att ändrs på. En namnunderskrift sedan kommer de andra två atomstiskt. Även domstolen följer det mönstret. De går på det beslut socialnämden tagit.
   Yesterday at 4:59pm via mobile · 

   Ann Gudmestad:
   En anelse retferdighet er der til. Barnevernssjefen har nå fått sparken.
   Today ·

   Oriana Cottard:
   @ Aninna, finns d inte någon möjlighet alls att få tag på pojken o få spela in hans ord? på något sätt?
   Han går väl i skolan?

   Oriana Cottard:
   Det var en bra nyhet det Ann. En soc chef som fått sparken, det ska jag skåla om

   Mariyka Tomova-Kallmyr:
   Allting som görs för pengar av dessa fosterföräldrar tyder i filmen på ovilja, brist på omsorg, brist på respekt, brist på kärlek. Tvång för pengar. Neokolonialism. Slaveri. Hitlerism. Medeltid Inkvisition. En bedrövlig mix där våldet gång på gång triumferar!

   Rune L. Hansen:
   Gutte-barnet var bare 4 år da han ble kidnappet og fangeholdt, og er nu 13 år.
   Barnets advokat Gry Rambusch, skriver:
   "Jeg må medgive at jeg i dag har tabt stort, samfundet har tabt stort, plejedrengen fra Odense har tabt stort og hans forældre har tabt stort.
For 1 uge siden var vi i Ankestyrelsen med min klient på 13 år, den seje og ressourcestærke dreng, der bare vil hjem til sine forældre efter han i 9 år var anbragt med sine søskende i plejefamilien fra Odense. Nogle af børnene er nu hjemgivet, andre er fortsat anbragt i plejefamilien til familiens STORE frustration - herunder min dreng på 13 år."

   Oriana Cottard:
   Jag kan bara inte sluta fundera på just VARFÖR KAN INTE NÅGON, NÅGOT, VI FÅ SLUT PÅ DETTA????

   Oriana Cottard:
   Menas det att vi aldrig kommer o få slut på det?

   
---
---

   Barneloven, 11.10. 2013, Timeline Photos:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=642510095780632&set=a.488979781133665.110041.302287333136245&type=1&ref=nf

   Delt bosted må bli barnelovens utgangspunkt da dette gir barn en beskyttet rett til omsorg fra begge sine foreldre, og det er hva som reelt gir et barns beste.
   #barneloven #barnefordeling #foreldreansvar

   1380758_642510095780632_1595796071_n.png


   Barneloven, 11.10. 2013:

   Delt bosted må bli barnelovens utgangspunkt da dette gir barn en beskyttet rett til omsorg fra begge sine foreldre, og det er hva som reelt gir et barns beste.
   #barneloven #barnefordeling #foreldreansvar

   *

   Kai Rudi Schantz:
   Delt bosted vil også sikre barnet å få omsorg fra begge sine foreldre om de ikke klarer samarbeide så vil dette lage rammer som hindrer konflikt å kunne få konsekvenser for barnet! Bestemelsen om "delt bosted" har heller ingenting å gjøre med at barnet blir boende i en koffert i motsetning til hva mange er forledet til å tro. Avtale om "delt bosted" har ikke noe med bestemmelse av botid eller likedelt botid barnet . Men dette er bestemmelse som gir begge foreldre den juridiske bostedskompetanse og en likestilt avgjørelsesmyndighet.

   Ivan Myklebust:
   Dettan bør vær en vurderingssak. Unga har ikkje godt av å bo i koffert heller. Samfunne e jo sånn i dag at barnehageansatte har meir tid mæ ungan en foreldran har... så kor e tilhørigheta?

   > Else Marie:
   Helt enig med ditt svar, ingen bør bo i en koffert. Her må mye bli endret på i hensyn til de som blir utsatt for denne behandlingen. Håper den rette talsmann for ungenes vel, får gjennomslag i denne trasige saken. Lykke til, alle fedre som blir utsatt slik som dette, og det er mange.

   > Barneloven:
   Delt bosted har ingenting med å gjøre at barnet blir boende i en koffert i motsetning til hva mange er forledet til å tro. Avtale om "delt bosted" har ikke noe med bestemelse av botid eller likedelt botid barnet . Men dette er bestemmelse som gir begge foreldre den juridiske bostedskompetanse og en likestilt avgjørelsesmyndighet!"  

   Ivan Myklebust:
   Når et foreldresamarbeid ikkje lar seg gjør så burde vi vær kommet så langt i dag at den eine får foreldreretten, mens den andre får samværsretten. Når to pola står steil så e dæ lite hensiktsmessig å ska "tveng" partan tel samarbeid, dæ vil mæst sannsynlig eskaler situasjon. Loven må endres tel dæ bæste før barne, i dag e dæ en lov som fronta foreldrevern istedenfør barnevern. At lov om foreldre ska ha større retslig tyngde en barnevern loven betyr ofte at barnetsbeste må vik... uansett kor masse dæ står skreven i loven. Trist, men sant.

   > Barneloven:
   Delt bosted vil som det eneste sikre barnet omsorg fra begge foreldre spesielt om de ikke klarer samarbeide så vil dette lage rammer som hindrer konflikt å få konsekvenser for barnet! og har ingenting med å gjøre at barnet blir boende i en koffert i motsetning til hva mange er forledet til å tro. Avtale om "delt bosted" har ikke noe med bestemelse av botid eller likedelt botid barnet . Men dette er bestemmelse som gir begge foreldre den juridiske bostedskompetanse og en likestilt avgjørelsesmyndighet

   Vegard Tilrem:
   Ja, får en familiepolitisk talsmann i Høyre, Linda Hofstad HELLELAND, og Høyre til å nå følge Per Sandberg, FRP, og familiepolitisk talskvinne her,
   ... så har en nå endelig fått gjennombrudd for å endre Barneloven til FELLES DAGLIG OMSORG ved samlivsbrudd og skilsmisse (se vedlegg):
   http://m.nrk.no/1.10871218
   Frp: – Mor og far må likestilles - NRK – Norge
   www.nrk.no
   Frp vil snu opp-ned på barnelovens hovedregel om hvor barna skal bo dersom foreldrene ikke blir enige etter samlivsbrudd.

   Per Kristian Mathisen:
   Dernest må vanlig samvær være minste felles multiplum.

   Vegard Tilrem:
   Ja Fedre må nå gies full status som "forelder", og innvilges selvstendige rettigheter helt uavhengig av hva Mor ev. måtte få og ikke få av ulik støtte og trygd (Dvs. Fjerne privilegier og insitament for konflikt rundt barnefordeling).
   Dagens umenneskelige system med adskillelse av Fedre og Barn (apartheid) som er svært konfliktskapende,
   og skadelig for mennesker og samfunn må vekk !

   Ivan Myklebust:
   Duh... eg e meget godt inne på område. Å sei at eg e forleda uten at du veit nåkka som helst om min kompetanse blir ikkje rett. Unga bør og ska ha samvær med begge foreldra, men å bo 2uke dær og 2 uke dær e ikkje bra. Nu må fedre og mødre slutt å sett seg sjøl høgast - primær måle må jo vær at ungen ska ha dæ bra, stabilt og forutsigbart.

   > Rune L. Hansen:
   At du ønsker noe ulovlig og straffbart tyder på at du er ute i ærend for den politiske mafiaen, Ivan Myklebust.

   > Rune L. Hansen:
   Å frata et barn eller en forelder den likeverdige retten til familie-liv, samliv eller foreldre-rett er ulovlig og straffbart og innebærer ikke minst også tortur og fangehold. Og uendelig mere krig og konkuranse og kriminalitet, løgner og ødeleggelser. Det hjelper ingenting at slikt noe skjer i regi av representanter for offentlig (inklusivt politisk og juridisk) forvaltning. Tvert om.

   > Barneloven:
   Må gjenta en gang til at du er enten forledet eller har mangelfull kunnskap om hva bestemelsen "delt bosted" i barneloven regulerer og ikke reguler og eller har som krav. Du sier igjen " å bo 2uke dær og 2 uke dær e ikkje bra. " OG dette på tross av av det er opplyst deg om at avgjørelsen om "delt bosted" ikke har noe med botid å gjøre i det hele tatt eller reguler tiden hos hver foreldre, dette gir kun juridiske rettighter som gir begge foreldre bostedkompertanse (som innholder mye rettighter, mer en feks. foreldreansvaret) og gir begge foreldre likedelt avgjøreses myndighet og juridiske beskyttelse av retten til tid og kontakt med sitt barn til begge foreldre ikke bare til bostedsmødre. Delt bosted kan like gjerne være tidfordeling som vanlig samvær utgjør som det å være 50/50 delt, men dette avgjøres ikke av å hå avtalt "delt bosted".

   
---
---

   Rune Fardal, 11.10. 2013:
   https://www.facebook.com/rune.fardal/posts/10151625130196150

   "Hver eneste gang har bekymringene blitt avvist av politi og sakkyndige." Og ikke en gang er den syke moren blitt holdt strafferettslig ansvarlig. Jeg undrer meg på hvorfor?

   - Bruker incestanklager i barnesaker - Hordaland
   http://www.nrk.no/hordaland/-bruker-incestanklager-i-barnesaker-1.7956461
   www.nrk.no
   En småbarnsfar fra Bergen har levd med anklager om incest i ti år. Falske overgrepsanklager er blitt mer og mer vanlig i barnefordelingssaker, mener advokat.

   *

   Aina Villvetta Tonheim:
   Samme lurer jeg på, men i mitt tilfelle var det faren og hans familie som sto bak anklagene. Det ble aldri politianmeldt, men sendt bekymringsmelding til Fylkesmann, barneombud i Oslo og Barnevernet. Likevel endte det opp med 6 månder med besøk i hjemmet hos meg og mine foreldre for å undersøke hvor vidt dette var tilfelle. Alt basert på far og hans familie sin sykelige trang til å sverte meg og mine foreldre, for å vinne barnefordelingsaken. Vi gikk med på dette frivillig, og som forventet fantes det ikke noe overgrep på barna fra meg eller besteforeldre. Hvorfor tok ikke dommeren i retten dette med i avgjørelsen? Man er ganske kynisk og syk når man kan gjennomføre slike anklager. Jeg tapte saken og mistet omsorg for barna, men har ansvar for de. Men de som anklaget oss gikk fri. Og barnefaren vant omsorgen. Hva er da galt med rettsvesenet? Politiet hadde ikke mottatt noen beskjed om dette, eller anmeldelse, så hvorfor grep da BV, Fylkesmann og barneombud inn og forlangte undersøkelse i familien? Ikke en gang de tok kontakt med politiet? Anser dette som overgrep langt over fatteevne. Ungene ble utsatt maktmisbruk av den norske stat og instanser. Det er en skam.

   Kristian Rønås:
   Noen ganger trenger Man ikke å be om " understatement "

   Ragnar Amundsen:
   Vert gjennom omtrent det samme. Samme hva du sier så blir du fremstilt som løgner, enda du kan bevise din uskyld.

   Kristian Rønås:
   Det er ikke "vi" som er gjeldet , det er sak og derfor er " viet " tilsidesatt og kan derfor ikke sannes eller avsannes ! Viet har dvs ikke noe angripelig i sak !

   Kjell Erik Midtgård:
   wow, DET er forbrytelse av grunnlovens §110c og menneskerettsloven, konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, samt FNs barnekonvensjon art 3, bare for å nevne noen.

   Per Kristian Mathisen:
   Dette forekommer så ofte at noen bør kunne forsvare å bruke ressurser på en grundig utredning av dette, der man også redegjør for disse mødrenes livsødeleggende personligheter. Noen må ta steget fra ord til handling.

   Hanne Judith Jacobsen:
   har vært alenemor i mange år, men å nekte unga sin far, ikke tale om. alle parter har godt av at unga treffer ,og omgås foreldrene. han gjorde mye stygt mot meg etter bruddet, men det fikk så være, satte bare ryggen til, og bet det i meg, unga hadde han, hvorfor skulle jeg ha de alene, så ikke det for meg. og ikke nevnte jeg ett ord om min mening ang han til unga. det er ikke deres problem, det er mitt. men unga er voksne nå, og opplever selv hvor slu han er. og de er ikke lojale mot han ,men godtar han. og jeg omgås han i settinger som fødselsdager, for barnebarn, ol.det går greit. vi er ikke fokuset. så om vi ikke liker hverandre .så har vi ingen rett til å oppføre oss dårlig ,ovenfor familien, kunne mange ganger hatt lyst å vridd hodet av han ,men gidder ikke kaste bort tid på han ,kommer ingen veg med det. han anklaget meg grovt i en rettsak, da han ville ta fra meg omsorgen. men han kom ingen veg., men disse anklagene har vært forsøkt brukt mot meg senere. uten å lykkes, de er løgner. men jeg synes jo det er urettfedig, jeg har alltid vært en ærlig person, det vet jo alle som kjenner meg, min eks, fnyser, han hater at jeg er så ærlig og prektig som han sier. men som sagt, jeg kan ikke bry meg, er så mye annet å glede seg over.enn en forsmådd mann/ kvinne.

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:

   "Feilaktig anklaget for overgrep 18 ganger
   Den en gang så lykkelige familien ble splittet, og en bitter skilsmisse utviklet seg til en kamp om hus, penger og barna.

   For faren endte det med en lang rekke anklager om incest. Hele 18 ganger har barnas mor meldt faren til barnevern og politi for å ha forgrepet seg på egne barn.

   Hver eneste gang har bekymringene blitt avvist av politi og sakkyndige. Likevel har faren mistet kontakten med mange gamle kjente.

   – Gode venner, som jeg har synes har vært fornuftige og hatt et godt forhold til, har plutselig hatet meg. De har nektet å ta telefonen, og legger bare på om jeg har ringt til dem.

   Ser oftere overgrepsanklager i barnesaker
   Og han er ikke alene. Advokat Mette Yvonne Larsen har i en årrekke har jobbet med saker der foreldre kjemper om barna og foreldreretten. Oftere og oftere mener hun å se at incest blir et tema i oppgjøret. (...)

   Hun har jobbet både som bistandsadvokat for barn utsatt for seksuelle overgrep, og som advokat i barnefordelingssaker. Larsen frykter falske anklager kommer i veien for dem som faktisk blir utsatt for overgrep."

   
---
---

   Rune L. Hansen, 11.10. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10200996279403942

   En verre skjebne enn å bli hjulpet av "barnevernet" kan vel neppe et barn bli utsatt for?

   *

   Brit Jensen:
   Hjulpet av BV , de ødelegger ungene ..

   Rune L. Hansen:
   Pluss ødelegger foreldrene, familien og samfunnet.

   Brit Jensen:
   Takk vet dette veldig godt.. 6 barnebarn i deres klør..

   Rune L. Hansen:
   Det er jo nokså alminnelig, Brit Jensen.
   Med en masse, mildt sagt, med tortur, utplyndring og terror, overfor uskyldige barn, foreldre og besteforeldre. Politisk organisert mafia-virksomhet.

   Et ekte barnevern er og kan aldri være noe annet enn et familievern.

   Brit Jensen:
   Nei det er trist ,men men en har ikke råd til å sloss med dem Og nå er det så mange år at de to minte ikke kjenner oss, de var 18 mnd og 3,5 mnd.... De fire andre ja de erindrer oss nok.... Og gaver sender jeg ikke det kom i retur, men ikke penger...

   Vibece Bråthen:
   Har en som er full av traumer... fått diagnosene ASF og ADHD opp mot Touretts i etterkant + det andre han hadde fra før. Hver dag er fortsatt en kamp, og jeg kan fortsatt ikke ut i jobb. Faller utenfor absolutt alt av systemer, inkl skole. Totalt ute å svive... blir 17 år, og er snart 4 år siden han kom hjem igjen "helt ut av det blå".

   Rune L. Hansen:
   Det må en dramatisk endring til. Inklusivt med et stort habilt nasjonalt rettsoppgjør.
   Og det nye mht. vern av barn som må komme må ha et helt annet navn. Og det må minst av alt bli noe som kan forbryte seg mot barnet, familien eller samfunnet.

   Brit Jensen:
   Ja jeg mener at der det er mulig så burde de heller følge opp i den ekte familie.. Hjelpe til da med økonomi og alt som mulig er på styr... men er det rus og sadisme da må det vurderes der og da, om en av foreldre kan være alene med tilsyn.. For de som kommer i fosterhjem og institusjon blir vel bare en lønnslapp for dem..

   Vibece Bråthen:
   Ja, for er lett å oppfordre folk til å gå til sak. Hvem orker som har vært i en slik situasjon? Det blir jo spilt på at folk ligger strødd som vrak i etterkant... og null oppfølging og null troverdighet får man. Kun overlatt til seg selv og sitt

   Rune L. Hansen:
   Kidnapping, kamp, krig, konkurranse eller handel med eller om barn er ulovlig og straffbart og skal ikke kunne finne sted, minst av alt i regi av offentlig (inklusivt politisk eller juridisk) forvaltning!

   Hva har vi ellers menneske-rettighetene, Straffeloven og Grunnloven for?
   F.eks. Barnekonvensjonen, Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Svein-ove Klungseth:
   uten å kjenne noen av dere her personlig... kan det tenkes at det er en grunn til at barnevern har kommet inn? Jeg bare lurer siden det kun kommer fram en del bitre og endel hatfulle kommentarer her. Jeg klarer ikke å se at barnevernet er ute etter å gjøre ting verre, selv om det sikkert kan skje. Og det er vel utrolig få som blir utsatt for den situasjonen at barnevernet tar ungene ut av hjemmet; som er enig i avgjørelsen. Opplys meg gjerne. For jeg lever i en tro om at barnevernet i realiteten ønsker det beste for barna.

   Rune L. Hansen:
   En verre skjebne enn å bli hjulpet av "barnevernet" kan vel neppe et barn bli utsatt for?

   Brit Jensen:
   Enig med deg der..

   Svein-ove Klungseth:
   ja hva vet vel jeg... jeg har ingen erfaring, men jeg håper og tror at barnevernet er til for foreldre og barn og ikke for barnevernet sin skyld. Det jeg derimot har erfaring med er at barnevernet ikke har tatt affære før det er for sent. Det er jo også ille.

   Rune L. Hansen:
   Politisk organisert grotesk, pervers grov kriminalitet, med nu i Norge mange ti-tusener mennesker som tjener penger, makt, hovmod og karriære på kidnapping, fangehold, tortur, utplyndring og drap overfor barn, foreldre og samfunn.
   Verre og mere smittsomt livs-farlig kan ikke noe bli!

   Svein-ove Klungseth:
   ehh ok... forsto ikke den helt. Men glad jeg ikke har hatt behov for hjelp fra barnevern uansett. jeg ble bare nysgjerrig etter det dere skrev her.

   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, lørdag 12. oktober 2013, Vinberget: 

   Mørkt, endel stjerne-himmel og omkring 3 og 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lys blå himmel, sol og 5 pluss-grader klokken 10. Oppmot 10 klokken 12 og 12 klokken 14 og 7 klokken 18.30. Dunkelt og 6 klokken 19.15. Mørkt og 4 klokken 23 og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.10. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10201000729395189

   Mennesker som tror seg å ha rett til å frata et barn barnets menneske-rettigheter, ja til og med mange - og som gjør det! Er det noen som ikke vet eller forstår at dette er noe som er ulovlig og straffbart?

   Og mennesker som tror seg å ha rett til å frata en voksen en voksens menneske-rettigheter, ja til og med mange - og som gjør det! Er det noen som ikke vet eller forstår at dette er noe som er ulovlig og straffbart?

   *

   Rune L. Hansen:
   Og er f.eks. uttrykket "barnets beste" et begrep som egentlig hører straffe-retten til? Og som kanskje betyr det samme som nødverge? Eller hvordan er det alt dette forholder seg?

   Rune L. Hansen:
   Det heter jo f.eks. i Straffelovens § 123, at:
   "§ 123. Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."

   Volven Bomma:
   Les Menneskerettigheter på http://www.bomma.no

   Kristian Dirdal:
   Barns rettigheter kan i dag være konfiskere barn hos biologisk familie, og så gi de bort til avvikere som ikke kan få barn på normalt vis! Men vil det under noen omstendighet være til barns beste? Burde ikke de som eksponerer slike ideer og tanker ekskluderes og straffes?

   Rune L. Hansen:
   Nei og ja? Men barnets beste har kanskje ingen menneske-rettigheter?

   Rune L. Hansen:
   Veldig mange av de i og omkring den offentlige forvaltningen i dagens Norge som vilkårlig eller målrettet angriper og ødelegger barn, foreldre og andre er hva en solid kan betegne som torturister, leie-mordere og serie-mordere. Og stadig flere og mere av de blir det.

   Sigbjorn Aase:
   tror disse bv folkene tror at de hjelper. Noen leker gud. Det mest hellige som finnes i livet er d biologiske. Alt annet er suddel.

   
---
---

   Anbragte børn, 12.10. 2013:
   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10152013135644985&id=310855689984

   Man må sige at de omsider har fundet ud af at det kan betale sig at efterlyse unge der har stukket af fra anbringelser, men er det ikke pinlig at halvdelen der stikker af gør det fra anbringelser der skulle "hjælpe" de unge ?

   http://www.bt.dk/krimi/forsvundet-fra-institution-politiet-efterlyser-13-aarig-pige
   www.bt.dk

   *

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 11.10. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10200996279403942

   Svein-ove Klungseth:
   ehh ok... forsto ikke den helt. Men glad jeg ikke har hatt behov for hjelp fra barnevern uansett. jeg ble bare nysgjerrig etter det dere skrev her.

   Jane Kile:
   jeg tenker du kamskje kan sjekke litt nærmere, for det er som Rune L. Hansen sier... men folk tror det ikke før de har opplevd det

   Marina Lorieri:
   djevelpakk alt annet enn hjelp. mangfoldige tusen av barn kiddnappet og mangfoldige familier knust. barnehandel av verste sort, det er det dem driver med.

   Kristian Rønås:
   S o K , BÆÆÆÆÆ !

   Volven Bomma:
   Det finnes barn som har det verre enn barnevernsbarn.

   Kristian Rønås:
   Det kvalmeste jeg hører er " det kan ikke være sånn " " det må være en grunn" Arnulf øverland skrev " du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer dig selv"

   Vibece Bråthen:
   Helt korrekt Kristian... dette er kun en skjebne som kan skjønnes om man selv har vært kneblet. Er så hinsides all tankegang og gjennomføring mennesker normaltsett tror er virkelighetsnært. Ergo vil man alltid bli uglesett og få beskjed om at det ikke er slik man selv har opplevd det - eller opplever det i ettertid.

   Sier litt når logikken til barnevernet er slik: ei jente blir fjernet fra sin mor i ung alder. Så skal denne jenta selv bli mor. Da skjer det at barnevernet tar det nyfødte barnet bort kort tid etter fødsel eller i svært ung alder. Argument - jenta er ingen forsvarlig mor fordi hun har vært innunder barnevernet i sin oppvekst. Noen som klarer å gjøre matta her????

   Vibece Bråthen:
   Volven... ja, f eks de som faktisk burde vært innunder barnevernet, men som ikke er fordi ressursene er brukt opp på tilfeller som ikke burde vært det. Du skjønner det at de går inn i saker der det er minst å gjøre, ergo så faller mange av de virkelige sakene bort fra systemet.

   Rune L. Hansen:
   Poenget er at det såkalte "barnevernet" og dets dirigenter og med-spillere er en grov-kriminell virksomhet som ulovlig og straffbart tar foreldre-, familie- og samlivs-retten fra barn og foreldre, med de konsekvenser det nødvendigvis har. Deriblandt nokså automatisk tortur, terror, fangehold, utplyndringer, drap og krig. En må være nokså pervertert og pervers for å tro eller si at dette er lovlig, bra eller til beste for noen. Det er hverken bra eller til beste for barnet, foreldrene, familien eller samfunnet.
   Delaktighet og skyld i slik virksomhet er i seg selv ulovlig og straffbart. Selv om den politiske mafiaen og dens med-spillere sier og ønsker noe annet.
   Degradering av mennesker er som bekjent også ulovlig og straffbart. Som også blandt annet diskriminering er det, og kidnapping og tortur. Eller hva?

   Rune L. Hansen:
   Har kanskje kidnapping av barn blitt lovlig?

   Anne Lise Rognerud:
   Barnevernet er Kun En TERRORORGANISASJON og det er nettopp TERROR de utfører

   Rune L. Hansen:
   Terror-virksomhet ja, det er jo det.

   Rune L. Hansen:
   Ikke det minste som helst vanskelig solid å bevise det.

   Rune L. Hansen:
   Og som sagt: Har kidnapping av barn blitt lovlig?

   Rune L. Hansen:
   Gjelder ikke mere Straffelovens bestemmelser? Og f.eks. Barnekonvensjonens Art 35?
   Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Det nærmeste en kan komme noe som ligner på en lov-hjemmel for å kunne kidnappe et barn, er en kriminell og menneskeretts-fiendtlig og menneskeretts-krenkende fortolkning av Barnekonvensjonens Art 9 p 1:

   "1. Partene skal sikre at et barn ikke blir skilt fra sine foreldre mot deres vilje, unntatt når kompetente myndigheter, som er underlagt rettslig prøving, i samsvar med gjeldende lover og saksbehandlingsregler, beslutter at slik atskillelse er nødvendig av hensyn til barnets beste. Slik beslutning kan være nødvendig i særlige tilfeller som f.eks. ved foreldres mishandling eller vanskjøtsel av barnet, eller dersom foreldrene lever atskilt og det må treffes en avgjørelse om hvor barnet skal bo."

   Innebærer ordet "særlige tilfeller" en rett til bruk av tvang eller kidnapping, som ikke er til barnets beste eller som forbryter seg mot en av barnets menneske-rettigheter eller en av Straffelovens paragrafer?

   F.eks. Barnekonvensjonens Art 7 p 1:
   "1. Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Eller Verdenserklæringen om menneske-rettighetene Art 16 p 3:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."
'
   Rune L. Hansen:
   Dessuten, og også det er meget viktig, fullstendig mangler Norge kompetente myndigheter hva angår dette. Både i og utenfor rettsvesenet.
   "Convention on Contact concerning Children / Konvensjon om kontakt angående barn (CCC)" fra Europarådet (Council of Europe) gir et innblikk i dette. En konvensjon som enda ikke er underskrevet eller ratifisert av Norge.
   Europarådet er ikke tilknyttet Den europeiske union (EU), og må ikke forveksles med Rådet for Den europeiske union og Det europeiske råd, som begge er organer i EU.

   http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/192.htm
   Council of Europe - ETS No. 192 - Convention on Contact concerning Children
   www.conventions.coe.int
   Taking into account the European Convention on Recognition and Enforcement of Decisions concerning Custody of Children and on Restoration of Custody of Children of 20 May 1980 (ETS No. 105);

   Rune L. Hansen:
   Et spørsmål er dessuten; er en situasjon hvor et barn er tenkt kidnappet av "barnevernet", politiet eller andre en nødverge- situasjon for enhver forelder eller familie, som gir lov og rett til å drepe enhver som forsøker å kidnappe barnet?

   Rune L. Hansen:
   Ingebjørg Hovland:
   BV får fram drapsinstinktet hos de fleste.

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.10. 2013 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151630010076875

   - Slike saker blir henlagt
   http://www.bt.no/nyheter/lokalt/--Slike-saker-blir-henlagt-2984018.html
   www.bt.no
   Det sier Asbjørn Strandbakken, professor i strafferett på Universitetet i Bergen.

   *

   Anne Sunde:
   Hvilke konsekvenser får dette for barnevernet, de hadde formelt ansvaret for 3-åringen og de var til stede da han ble drept. Blir det etterforsket hvor vidt de kunne grepet inn eller på noen måte forhindret det som skjedde? Tenker da både på ting i forkant situasjonen og når de sto midt i situasjonen.

   Tone Adamsson:
   De må da stoppe sånt,.. gripe inn

   Geir-Ole Isaksen:
   De skal nå etterforske seg selv igjen. Regner med det kommer frem hvor synd det er i den stakkars barnevernsansatte som opplevde en slik grusomhet, å snipp snapp snute så er historien og barna glemt!

   Anne Sunde:
   Den blir bare glemt hvis vi LAR dem glemme den

   Øyvind Røed:
   Tror de har grepet inn nok...

   Finn Kristian Halvorsen:
   Still barnevernet for en domstol og få den ansvarlige dømt, som satte 3-åringen der + den som ikke har kvalitetsikret fosterhjemmet. Det barnevernet som plasserte 3 åringen der og som stod for å godkjenne fosterhjemmet, er ikke habile til å ha noe med 13-åringen å gjøre, i etterkant.

   Øyvind Røed:
   Høres bedre ut med rettferdighet: la det som skjedde med 3-åringen skje med de ansvarlige for plasseringen av 3-åringen i drapssonen.

   Finn Kristian Halvorsen:
   Om de sørger over dette drapet og grunnlaget, bør de og sørge for at de ansvarlige som godkjente plassen og hensatte 3-åringen der, blir straffet. Man har et lovverk som regulerer og som gjør at samfunnet er godt regulert, og når offentlige ansatte utfører ting som får slike følger for som i dette tilfellet, et lite og svakt offer. Men med Norge sin selvklare embetskorrupsjon, tror jeg ikke på noe før dette gjøres i handling.

   http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/10/11/kom-sammen-snakke-om-barnedrapet
   Kom sammen for å snakke om barnedrapet
   www.abcnyheter.no
   Fredag kveld var Nysæter kirke på Stord åpen for dem som ønsket å snakke om drapet på den tre år gamle gutten i nærmiljøet.

   Cecilie Bedsvaag:
   Hva skjedde med den kriminelle lavalder? Er den fjernet?

   Anne Rønnaug Teigen:
   Har hatt inntrykk av at barnevernet ikke bestandig har undersøkt alt godt nok rundt fosterhjem, men vet ikke hvor grundig det gjøres nå? Jeg kjenner 0 til denne saken, men husker mine pasienter fortalte litt av hvert for 10 -15 år siden. Trengs hvertfall en grundig oppfølging, og som jeg var inne på i går, så kan det skjule seg mye over alt, og spesielt der det er andre barn i familien. Klart slike ting er meget alvorlige, og dømme må man ikke. Vanskelige ting dette!

   Finn Kristian Halvorsen:
   Forutinntatte saksvurerderinger er helt vanlig i de kretser. Dessverre..

   Jan-yngve Vornes:
   Vet ikke om det er på sin plass å ta på seg blyhetta av fordommer i denne saken. Det jeg ser er noe helt og fullstendig tragiskt som har skjedd , noe som ikke kunne forutsees. Det kom nok like plumbs på for familien som for andre. Det opplyses i en av artikklene at der ikkje er noe som helst kjent negativ historikk på denne familien, så jeg tror at Barneværnet har sjekket det de skulle før omsorgsovertakelsen har skjedd her. Det er snakk om både helseattest og vandelsattest samt flere møter med en fosterfamilie før de blir godkjente.

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen Art 37 b:
   "Partene skal sikre at: b> intet barn ulovlig eller vilkårlig berøves sin frihet. Pågripelse, frihetsberøvelse eller fengsling av et barn skal skje på lovlig måte og skal bare benyttes som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom."

   Rune L. Hansen:
   Problemet med å overføre saker eller barn til barnevern-tjenesten, er at den norske barnevern-tjenesten er en ulovlig og straffbar virksomhet, som utvetydig ikke har respekt for hverken barn, foreldre, familie, lov og rett eller samfunn. Og er livs-farlig for alle disse. Å unnlate å ta dette problemet på alvor er også ulovlig og straffbart.

   Rune L. Hansen:
   Når Asbjørn Strandbakken, professor i strafferett ved Universitetet i Bergen, sier til avisen at "slike saker blir henlagt, fordi den kriminelle lavalder i Norge er 15 år og barn under denne alderen ikke blir fremstilt for varetektsfengsling, og det heller ikke blir tatt ut tiltale", så er spørsmålet heller om de som fangeholdt barnet skal straffe-forfølges!

   Rune L. Hansen:
   Og hvor naturlig er en slik reaksjon fra 13-åringen sin side, når det kommer en gjøk-unge i redet?
   Og hva med 3-åringen sine indre følelser og tanker? Kanskje til og med umulige å se eller å forstå for mange.

   
---
---

   Tore Svendsen, 12.10. 2013:
   https://www.facebook.com/tore.svendsen.7/posts/439596246150767

   Barnevernet i Bergen hadde ansvaret - Hordaland
   http://www.nrk.no/hordaland/dei-tilsette-far-oppfolging-1.11293555
   www.nrk.no
   –– Helt ufattelig tragisk at dette skulle skje, sier informasjonsdirektøri Bergen Kommune, Eva Hille. Nå varsles en grundig gjennomgang på om Barnevernet i Bergen kan lastes for utfallet.

   *

   Marita Neuber:
   Halloooo kem e det så plasserer unger ????????????

   Kristian Dirdal:
   Grundig gjennomgang om barnevernet kan belastes! Hvem skulle ellers bli belastet, biologisk familie? Nei nå skal nok en gang bukken passe havresekken, og da blir resultatet deretter!

   Tore Svendsen:
   Jadda legg merke til gransking. Nå skal saken granskes ihjel sån at ingen stiller dem ansvarlige til ansvar.

   Marita Neuber:
   FENGSEL !!!!! De får ta en dom på mord hele gjengen !!!!

   Marita Neuber:
   Det eneste som bekymrer de dustene der er om jobben deres står i fare !!!! Fyk hele flokken og bur de inne så de ikke kan skade noen flere !!!!

   Oyvind Michelsen:
   Ta ikke barna bort fra foreldrene før det er helt nødvendig. Hilsen en som bodde 18 år på kommunens barnehjem (interneringsleire)...

   Rigmor Fossdal:
   Resultatet vil bli som da Ragnhild og ALLE de andre døde; barnevernet kan ikke klandres... de hadde fulgt alle 'prosedyrer'. Også da. Påstod de. Ragnhild hørte også til under Bergen. (Ragnhild Embla Helsengreen). Ellers er det jo foreldrenes synder de påberoper seg..

   Dette vil bli lagt på fosterpersonene og sønnen deres.

   Julija Lande:
   Tenk, også på alle som ble sexuelt misbrukt under barnevernets omsorg i Bergen, men staten innrømmer ikke systematiske overgrep... Folk må reise seg! Velkjente navn: anlaug leite fra Tysnes i Sunnhordaland, ruth dahl... m flere... Noter dere navn!

   Tore Svendsen:
   Ja til å med dem demente blir tatt mer alvorlig enn et fosterbarn

   "Følges med argusøyne
   Saken er så alvorlig at fylkesmannen krever tiltak fra kommunen for å sørge for at svikten ikke skjer igjen. De vil også følge kommunen med argusøyne for å sørge for at tiltakene fungerer.

   – Vi har ikke satt oss ned og vurdert tiltak ennå for vi har nettopp fått beskjeden, men vi skal gå gjennom rutinene våre på alle punkter, sier Johansen som lover å rette opp feil i systemet.

   – Kan dette få konsekvenser for ansatte?
   – Det må vi komme tilbake til, avslutter han."

   http://www.nrk.no/ostfold/ble-ikke-dusjet-pa-seks-maneder-1.11293413
   Ble ikke dusjet på seks måneder - Østfold
   www.nrk.no
   Hjemmesykepleien i Sarpsborg har brutt helse- og omsorgstjenesteloven i sin behandling av en dement pasient. Det fastslår fylkesmannen i Østfold.

   Kristian Rønås:
   Det kommer ikke til å skje noe ! Det er aldrig skjedd at noen blir stilt til annsvar og straffet for noe i !Norge🃏

   Hans Jørgen Strøm:
   norsk omsorg er instiusjonalisert siden mange år. empati og evne til omsorg er tapt på veien, for lenge siden allerede. slik jeg ser det, er norge noe sånt som sovjet unionen å regne når det gjelder samfunnskonstruksjon, men med en kapitalistisk økonomi. så vi er mer lik på den måten dagens Russland og USA. slik er dagens russland. en kapitalistisk stat, med gamle sovjetiske offentlige institusjoner, ihvertfall sik de drives, og behandler menneskene de skal tjene.

   
---
---

   Annette Morgaine Olsen, 12.10. 2013 via Irene Hov:
   

   Irene Hov

   Den biologiske moren kjempet for å få tilbake sønnen sin, som barnevernet hadde plassert et sted han fikk bedre "omsorg"! I steden blir gutten hennes drept. Mens hun ventet på at saken om omsorgen for gutten skulle opp i tingretten.

   Her har barnevernet traumatisert ett barn, og drept et annet, men sine artige omplasseringer av barn. Voksne mennesker som leker med dukker. Det er akkurat hva det er.
   Og på toppen av det hele, får barnevernet den tillit til å følge opp og ivareta den ødelagte 13 åringen, som de har medvirket til å ødelegge. Enda et tragisk dødsfall av barn under barnevernets omsorg. Som det begynner å bli veldig mange av. Og folk fortsetter å tro at barnevernet er fagfolk på barn.. Forstå det den som kan...

   *

   Rune Fardal:
   Rettsforfølg saksbehandlere.

   Rune L. Hansen:
   Ps: Barn har visstnok to foreldre.

   
---

   https://www.facebook.com/b.e.bjorbekkmo/posts/10151904456674362

   Kjetil Thue:
   :.(

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Øyvind Røed
   "Fosterhjemsplasseringen ble vurdert som svært vellykket av retten, da foreldrene tidligere i år anket Fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelse."
   Tydelig at flertallet av psykonomer har en temmelig forskrudd oppfatning av ordet "VELLYKKET".

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Og med det må da folk snart begynne å erkjenne at "retten" overhodet ikke har noen kompetanse eller kunnskap av noen karakter eller på noe som helst nivå til å uttale seg omkring slike forhold.
   I likhet med de aller fleste som anvender denne ukritiske og forkvaklede barnevernsretorikken.

   Øyvind Røed:
   Den knivdrepte 3-åringen rakk i løpet av sitt korte liv å generere millionbeløp til aktørene i foster/bv-industrien - det er dette de mener med "vellykket".

   Kristian Dirdal:
   Dommen var at gutten var på et godt sted, dommen var, dommen var, dommen var! Hvem skal dømme de som satte dommen?

   Anita Synnøve Haug:
   Får denne saken like stor oppmerksomhet som Cristoffersaken?
   Eller e han bare et av barneverns barna i rekken, som skal forties, og puttes inn i en statistikk ??

   Kristian Dirdal:
   Konklusjon! Hvor mange dommer er som denne, og hva vet de som dømmer?

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Svar på det første spørsmålet - Alle
   Svar på det andre spørsmålet - Ingenting

   Leon Byberg:
   fosterhjem er økonomi.. aldri vil di tenke på barnas beste. ... psykopater incest og sosiopater er ofte fosterfamilier... fin fasade ... ellers er d meste galt med denne ordningen. ...

   Rabella Black:
   tragisk

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Rune Fardal
   Fatter ikke hva den etaten og deres overordnede driver med. Det er ikke synd på de ansatte i barnevernet, de er ikke ofre, de er personlig ansvarlige for dette drapet. De har med vilje sendt en 3 åring til en fosterfamilie med en 13 åring som ikke har noen emosjonelle reaksjoner på å ha drept 13 åringen. Spørsmålet må være, hvilken oppdragelse har denne 13 åringen fått?

   http://www.nrk.no/hordaland/dei-tilsette-far-oppfolging-1.11293555
   Dei tilsette får oppfølging - Hordaland
   www.nrk.no
   Tilsette i barnevernet i Bergen kommune får no tett oppfølging, fortel Byrådsleiar Monica Mæland. – Det er ein ufatteleg situasjon for dei tilsette, seier ho.

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   http://www.nrk.no/hordaland/barneministeren-tilbyr-hjelp-1.11294073

   Rune Fardal
   "Det er viktig at man ikke prøver å plassere skyld, sier hun, og oppfordrer også mediene til å opptre varsomt i saken"
   FEIL! Skal man lære av slikt så må ansvaret plasseres og den/de ansvarlige fengsles for dette drapet. Slutt å legge lokk på dette, det beskytter bare de uansvarlige med Thorkildsen i spissen!
   *
   Rune Fardal:
   Barneministeren er den øverste ansvarlige for dette drap. Hun går av i morgen og bør holde seg langt vekk. Skremmende å se hvor lite kunnskap det er på dette området!

   Barneministeren tilbyr hjelp - Hordaland
   www.nrk.no
   Barne- og likestillingsdepartementet har kontaktet Stord kommune etter at en 13-åring drepte et fosterbarn, opplyser statsråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

   Tore Langeland Tangen:
   Å, nå kikker de på datamaskinen til 13-åringen, og da kommer der snart frem at guttungen drev på å spilte GTA, CS eller liknende spill. Da erklærer de det for å være årsaken.

   For noe vrøvl!

   Rigmor Fossdal:
   Kanskje dette nå kom som bestilt.. så dette såkalte barnevernet i enda større grad finner å kunne kutte ut familien helt og fullt.. for det var visstnok et slektskap mellom disse fosterpersonene og guttens mor..

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Rune Fardal
   Barnevernsjef Trine Hjertholm bør holdes personlig ansvarlig sammen med saksbehandler for denne saken. Noe har åpenbart sviktet og hun har ansvaret! Nå skal de granske seg selv! LATTERLIG! De skulle vært frattatt all tilgang til systemet og satt under overvåkning og så skulle kompetente folk ha gransket hva disse driver med. Høyst sannsynlig er dette bare topen av en rekke tragiske saker i dette barnevernet. Noen har sviktet, de bør straffes.

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Arild Holta
   Kommentarer til 3-åringen som ble drept
   http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?p=33910#p33910
   FORUMET REDD VÅRE BARN - STOPP barnevernet! • View topic - 3-åring i fosterhjem drept - ikke uventet
   forum.r-b-v.net
   Belysning av barnevernets overgrep og familiens manglende rettssikkerhet.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.10. 2013 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/736889853000634/

   Barnet drept for 2. gang?

   "Gjennom sin advokat, sier foreldrene at de er i sjokk og dyp sorg.
   De ønsker ikke å snakke med pressen på det nåværende tidspunktet. (...)

   Gikk til sak
   Advokat Jordan bisto begge foreldrene da Fylkesnemnda vedtok at barnevernet skulle overta omsorgen for den tre år gamle gutten.

   Foreldrene gikk til sak for å få tilbake omsorgsretten, men tapte saken. Gutten ble plassert i fosterhjemmet på Stord i mai i år. Fostermoren er en slektning av barnets biologiske mor. De biologiske foreldrene fikk innvilget samvær med gutten to ganger i året, med inntil tre timer hver gang."

   http://www.aftenbladet.no/nyheter/innenriks/Foreldrene-til-trearingen-Vi-er-i-sjokk-og-dyp-sorg--3271539.html

   *

   Rune L. Hansen:
   Litt mere sitat:
   "- Dette må aldri skje igjen
   Byrådsleder Monica Mæland sier at Bergen kommune har et stort ansvar overfor den drepte treåringen.
   - Vi har et stort ansvar. Han var et av våre barn og hans nærmeste pårørende bor i vår kommune. Hvis vi har gjort noen feil i oppfølgingen av gutten, så må de opp på bordet så fort som mullig. Det er ingen som er tjent med noe annet. Dette må aldri skje igjen, sier Mæland.
   Byrådslederen beskriver drapet som ufattelig.
   - Jeg har problemer med å finne ord som kan beskrive dette, sier hun."

   Rune L. Hansen:
   Administrativt er Fylkesnemda underlagt regjeringen og Barne- og Familie-departementet - og oppfyller ikke kravene i EMK om rettergang. Og kompetanse er fullstendig fraværende. Så også i tingretten hvor vedtak fra Fylkesnemnda kan ankes, for den og de som makter det. I hver instans hvitvaskes sladder, sludder, trakassering, løgner og halv-sannheter fra kreti og pleti. Og er en skyldig uansett om det motsatte kan bevises og en er uskyldig.

   Fylkesnemda er ett statlig organ på fylkesplan, opprettet med hjemmel i sosialtjenesteloven § 9- 1. NB:
   - Kapitlet med § 9-1 til § 9-12 opphevet ved lov 1 des 2006 nr. 65 (i kraft 1 jan 2008 iflg. res. 30 nov 2007 nr. 1348). - Se nå §§ 6-4 flg.

   Og hva er det slike driver med da?

   I en periode på 13 år fra 1990 – 2002 har Norsk Institutt for By og Regionforskning, NIBR, fulgt 100.000 barn og unge i såkalte barnevernstiltak i hele Norge.
   Raporten, NIBR 2005:12, sier at omtrent 150 barn og ca 1000 foreldre tok sine egne liv under såkalt barneverns "omsorg" og overtakelses-regime i løpet av denne perioden.
   Og da er ikke engang de falske døds-attester, som antagligvis er mange mange flere, medregnet! I tillegg kommer dødsfallene i efterkant av perioden også. Pluss eventuelle andre mørketall. Pluss selvfølgelig mislykte "selvmord" og alt annet. Og tilstanden er helt sikkert nok antagelig like ille om ikke verre i dag!
   Det såkalte "barnevernet" er altså egentlig en tortur- og draps-maskin!

   Dette er rapporten:
   http://www.nibr.no/filer/2005-12.pdf

   
---
---

   Øistein Østgaard, 12.10. 2013:
   https://www.facebook.com/oistein.ostgaard/posts/735358226490951

   Signaturen 'FLORA' skriver dette på Document.no:
   --------------------------------------------------------------
   "Når jeg ser på Dags­revyen, så er det ikke len­ger først og fremst for å opp­da­te­res på nyhe­ter. Jeg vet ikke når dette begynte, men det er flere år siden. Det skjedde ikke fra den ene dagen til den andre, men på ett eller annet tids­punkt begynte jeg grad­vis å se Dags­revyen med tol­kings­bril­lene på. Iste­den­for å foku­sere på nyhe­tene, begynte jeg å foku­sere på ting som nyhets­ut­valg, vink­lin­ger, ord­valg, for­tolk­nin­ger, hvem er inn­kalt som eks­pert og hva sier NRKs faste kom­men­ta­to­rer – disse fast­løn­nede syn­sere hvis opp­gave er at seerne skal for­stå ver­den som NRK."

   NRKs værmelding – enn så lenge
   http://www.document.no/2013/10/nrks-vaermelding-enn-sa-lenge/
   www.document.no
   NRKs værmelding - enn så lenge Flora 12.10.2013 kl. 14.47 Når jeg ser på Dags­revyen, så er det ikke len­ger først og fremst for å opp­da­te­res på nyhe­ter. Jeg vet ikke når dette begynte, men det er flere år siden. Det skjedde ikke fra den ene dagen til den andre, men på ett eller annet tids­punkt...

   *

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 12.10. 2013:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202429928496089&set=a.1117522344828.2019026.1430072444&type=1&relevant_count=1&ref=nf
   
   GENERELT OM OMSORGSOVERTAKELSE , INGA MARTE.

   *

   May- Harriet Seppola:
   ”Selv om vilkårene for inngrep etter bestemmelsen foreligger, vil det i prinsippet bero på en skjønnsmessig vurdering om inngrep skal iverksettes, og i tilfelle hvilke. Men når det foreligger en situasjon som beskrevet i § 16 a – ”barnet blir slik behandlet eller lever under slike forhold at dets helse (fysisk-psykisk) eller utvikling utsettes for skade eller alvorlig fare” – og når denne situasjon må forventes å vedvare dersom barnet forblir i hjemmet, må utgangspunktet nødvendigvis være at barnevernmyndighetene må overta omsorgen og anbringe barnet til oppfostring”

   I Innst.O. nr. 80 (1991-1992) ble det sagt følgende i kommentarene til § 4-12:

   ”Overtakelse av omsorgen må skje ut fra en samlet vurdering av hva som er til barnets beste, inklusive å vurdere de negative konsekvenser en flytting i seg selv vil representere for barnets utvikling, og på en slik måte at barnet får en bedre omsorgssituasjon enn det forlot.”

   Vilkårene er preget av skjønn og hvert tilfelle trenger en konkret vurdering. Fokuset må alltid ligge på hva som er til barnets beste, jf. barnevernloven § 4-1. Viser det seg at barnet vil ha det bedre ved å bo hjemme hos foreldrene, fremfor å bli plassert i fosterhjem eller institusjon, skal det bli boende hjemme selv om omsorgssvikt foreligger. Dette kan for eksempel komme på tale i en situasjon hvor det er vanskelig å finne et plasseringssted for en tenåring med alvorlige "adferdsproblemer":

   Jusinfo.no: Generelt om omsorgsovertakelse
   http://jusinfo.no/index.php?site=default%2F721%2F966%2F989%2F990
   jusinfo.no
   Jusinfo.no er laget for å være et slags juridisk oppslagsverk, der privatpersoner og bedrifter kan få mer informasjon om et rettsområde.

   Mike Cechanowicz:
   Politikere driver med skjønn hele tiden som om deres subjektive meninger er vitenskapelig.

   Rune L. Hansen:
   Og hvis dommerne og dommen, hvem og hva enn, skal erstatte lov og rett, så får vi?

   
---
---

   Annette Morgaine Olsen, 11.10. 2013:
   https://www.facebook.com/Annette.Morgaine.Olsen/posts/10151954890909328

   Høyesterett avgjør: Best uten barn?
   http://www.fedrerett.no/nyheter/vis-nyhet/artikkel/hoeyesterett-avgjoer-best-uten-barn/
   www.fedrerett.no
   Konflikten beskrives som fastlåst, med gjensidig negative holdninger foreldrene imellom. Barnefaren gikk derfor fra 16 timer samvær i året til intet samvær, selv om han ble beskrevet som aktiv og tilstedeværende sammen med datteren, melder VG i dag.

   *

   Annette Morgaine Olsen via Rune Fardal:
   PAS! Foreldre som uten saklig grunn saboterer samvær slik har alltid en narsissistisk forstyrresle. Benektelsen av virkeligheten for slike er total. Og barna.... de blir ødelagt for livet!

   Mine jenter har ikke fått ha kontakt med meg på mange år nå.
   Far som har omsorgen, har sabotert dette i alle år, barna blir oppdratt til å mislike meg, de blir fortalt at det er JEG som er årsaken til at de ikke har kontakt, det er visst jeg som "ikke vil"......

   Per Arne Granbo:
   Foreldre som ikke holder seg til avtalen bør straffes. Like jævlig dette som asylbarna som blir brukt som pressmiddel av foreldre som skal utvises. Egoistisk

   Annette Morgaine Olsen:
   Pga BV så er det ingen avtale om samvær for de to mindste. Bv og deres sakkyndige kom frem til at samvær kunne det ikke være pga at fars psyke og hans omsorgsevne er så dårlig at han ikke klarer å takkle ett eventuelt samvær......

   Per Arne Granbo:
   BV skal være en støtte i situasjoner som dette. Om nødvendig være tilstede (diskret) når far får møte sine barn. Kanskje et slikt samvær ville kunne hjelpe fars psyke ? Tydelig at BV i dette tilfellet har sviktet sin oppgave.

   Annette Morgaine Olsen:
   Det er far som har omsorgen, og jeg som skulle hatt samvær. Men jeg får ikke samvær pga at far er så syk psykisk....

   Annette Morgaine Olsen:
   Hadde jeg hatt omsorgen så hadde jeg satt himmel og jord i bevegelse for at far skulle se sine barn så mye som mulig og så mye som hans psyke hadde tilllatt....

   Per Arne Granbo:
   Det er nå en oppgave for BV. De skal arbeide for barnets beste. Ikke mors. Det er viktig både for barna og for faren.

   Annette Morgaine Olsen:
   Er det barns beste å ikke se meg...?

   Per Arne Granbo:
   Med mindre det er overgrep inne i bildet skal alle barn ha rett til å ha samvær med begge sine foreldre og sine besteforeldre. Er det ikke slik har BV sviktet sin oppgave.

   Annette Morgaine Olsen:
   Det er ikke overgrep inne i bildet, ei heller psykisk sykdom. Jeg har selv engasjert to sakkyndige som har utredet meg og oppservert under samvær, de kom begge frem til at jeg har god omsorgsevne, det er god tilknytning mellom meg om ungene og de så ingen tegn til psykisk sykdom hos meg. Jeg har også latt meg utrede av en spesialist innen klinisk psykiatri, han kom frem til at jeg er 100% frisk psykisk..... Men siden det er jeg som har engasjert og betalt de sakkyndige, så vil verken bv eller retten ta hensyn til deres rapporter da de annses som partiske med meg da jeg har betalt utredningen..... Jeg vet at ungene savner meg, men så lenge bv er på fars side så er det liten vitts for meg å gjøre annet enn å vente til de blir voksne og tar kontakt...

   Per Arne Granbo:
   Finn ut hva BV ønsker av dokumentasjon og be dem ordne med "nøytral" test. BV skal jobbe for barnas beste og være nøytrale i forhold til mor og far. De skal hjelpe foreldrene istedetfor å legge hindringer i veien for dem. Hvis barna senere føler at BV har ødelagt deres oppvekst ved å holde dem adskilt fra sin mor, kan de gå til sak mot BV. Hva med dine foreldres samværsrett ?

   Annette Morgaine Olsen:
   Jeg har delt foreldreannsvar, men er fratatt samværsretten da bv har bestemt seg for at jeg er alvorlig psykisk syk, uten noen som helst beviser på dette. Jeg er også fratatt retten til innsyn i alle dokumenter anngående mine barn. Bv vil rett og slett ikke ha noe med meg å gjøre, og de er ikke interisert i å hjelpe verken meg eller ungene slik at man kan få løst situasjonen. Bv har bare stemplet meg som udugelig mor og alvorlig psykisk syk. Jeg har fremskaffet allt av dokumentasjon som de måtte ha bruk for, for å kunne vurdere min psykisk og omsorgsmessige situasjon. Bv engasjerte i 2007, en sakkyndig som utredet meg UTEN Å SNAKKE med meg..... Hun kom frem til at jeg var permanent psykisk syk uten noen som helst mulighet for bedring. Hun fastslo også, uten å ha oppservert meg og ungene, at tilknytningen mellom meg og ungene var grunn, overfladisk og bygget på ren frykt..... Dette er det bv forholder seg til. Og de ser ingen grunn til å endre på dette ved å ordne nye utredninger av meg..... Alle som kjenner meg og ungene vet at tilknytningen er god og bygget på tillit mellom meg og ungene. Den mindste vile KUN sitte på fanget mitt den gangen det var litt samvær. 3 timer hver 8 uke, var det vi fikk den gangen.... Selv om ungene ble tatt fra meg da de var 2 og 3 år gamle, så vil de helst være hos meg.......

   Per Arne Granbo:
   Jeg prøver å finne navnet til en barne psykolog som pleide å jobbe for Bærum Kommune. Kan ikke love noe. Hun sloss som en tiger mot BV i Bærum og fikk satt mange ting på rett plass.

   Annette Morgaine Olsen:
   De to sakkyndige jeg engasjerte sto også på som bare det, men du skjønner det at i min sak har det gått prestisje, da jeg er en fremtredende figur i kritikken av bv..... Så her hjelper det nok ikke uansett hvem psykolog eller advokat man engasjerer.... Jeg taper, UANSETT.....

   Per Arne Granbo:
   I saken jeg har i tankene var det også mye prestisje. Fylkesmannen påla BV å levere barnet hjem igjen. BV nektet å etterkomme ordren. Alt i alt kostet det Bærum Kommune nesten 1/2 million for å dekke utgifter til advokater både i Norge og i et annet Europeisk land. Enden på visa var at BV ikke hadde grunnlag for det de gjorde. Litt "vennskap" med den ene av