----- Denne side: db201008.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.

17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. ---- 
----- 
--- August 2010 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, søndag 01. august 2010, Vinberget:

   Tåke og tildels regn her ute hele dagen. Nokså mye regn siden i går kveld og i natt. Temperaturen i natt 11 pluss-grader og 21 pluss-grader klokken 15.30.
---
   Følgende kommentar i en link etsteds på Internettet:

   Tittin Foss-Haneborg commented on your link:
   "Ethvert barn er sitt eget.  Det blir helt feil perspektiv å betrakte et barn som foreldres eller andres eiendom.
   Det er et privilegie å få gi liv til et barn, og jeg tenker at alle - uten untak - har de beste intensjoner og gjør det beste de kan, ut fra sine forutsetninger, for barnet. 

   Som jeg kommenterte slik:
 
   Egoistisk, ateistisk tull og tøv. Barn er ikke hittegods. Om barnet (i enhver) blir hittegods så få det frem og hjem igjen!
   Terror-regimer så som Arbeiderparti-ideologien forsøker å få menneskehetens barn og foreldre til å slutte å si "våre foreldre" og "våre barn", hvilket er sinnssykt på tvers av hele menneskeheten!
   Og det er fullstendig naivt og uberettiget å tro at alle mennesker har de beste intensjoner og gjør det beste de kan for barnet. Det er veldig mange som ikke vil eller gjør barnas beste, ikke minst ikke sine egne!
   Les for eksempel og særlig Menneskerettsloven: Den handler om barnets beste. Og den handler også ikke minst om hvem sine barn og foreldre det er. Og den handler ikke minst også om integritet, identitet og familievern, - begreper nokså ukjente og fremmede for omskolerte, indoktrinerte og fremmedgjorte mennesker!
   At kollektive terror-regimer tror seg at barna er deres, er uhyrlig kriminell galskap, løgn og frekkhet!

---
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, mandag 02. august 2010, Vinberget:

   Mindre overskyet og tildels nokså bra med sol i dag. 10 pluss-grader Celsius her ute i natt, 13 i kveld klokken 20.30.
---
   Vold og uhyrlig urett kan være så mangt. Og kvinner er iallfall ikke det spor bedre enn menn. I noen forhold kan den ene part være den skyldige, i andre forhold de begge. Ofte er ikke tingene slik de tilsynelatende kan se ut som. Og ofte trekkes det forhastede slutninger, som endog synse-mafia og ideologier med mere kan involvere seg i.
---

   Tittin Foss-Haneborg: 
   Ethvert barn er sitt eget. Det blir helt feil perspektiv å betrakte et barn som foreldres eller andres eiendom.
   Det er et privilegie å få gi liv til et barn, og jeg tenker at alle - uten untak - har de beste intensjoner og gjør det beste de kan, ut fra sine forutsetninger, for barnet.

   Rune L. Hansen:
   ‎@Tittin Foss-Haneborg: Egoistisk, ateistisk tull og tøv. Barn er ikke hittegods. Om barnet (i enhver) blir hittegods så få det frem og hjem igjen!
   Terror-regimer så som Arbeiderparti-ideologien forsøker å få menneskehetens barn og foreldre til å slutte å si "våre foreldre" og "våre barn", hvilket er sinnssykt på tvers av hele menneskeheten!
   Og det er fullstendig naivt og uberettiget å tro at alle mennesker har de beste intensjoner og gjør det beste de kan for barnet. Det er veldig mange som ikke vil eller gjør barnas beste, ikke minst ikke sine egne!
   Les for eksempel og særlig Menneskerettsloven: Den handler om barnets beste. Og den handler også ikke minst om hvem sine barn og foreldre det er. Og den handler ikke minst også om integritet, identitet og familievern, - begreper nokså ukjente og fremmede for omskolerte, indoktrinerte og fremmedgjorte mennesker!
   At kollektive terror-regimer tror seg at barna er deres, er uhyrlig kriminell galskap, løgn og frekkhet!

   Tittin Foss-Haneborg:
   Rune, mitt poeng var at det er et privilegie å gi liv til et barn, men ingen rettighet. Jeg skjønner ellers at du har gjort dine erfaringer, som jeg ikke kjenner til, og jeg respekterer dine sterke følelser og følelsesuttrykk!

   Rune L. Hansen:
   De to grunn-pillarer i og ved fødselens port er for ethvert barn far og mor. Fader vår og moder jord. Barnet er som himmelduftende gave i og for verden og det store velkommen underveis, hånd i hånd med sin far og sin mor, deres hjemsted, midtgard, integritet.

---
   Utrygghet i et terror-regime er i seg selv terror og tortur.
---
   Påbegynte i går arbeidet med å få saks-komplekset fremmet for Menneskerettsdomstolen i Strasburg.
   Tok kontakt med Marius Reikerås og flere. Håper saken fremmet optimalt på vegne av alle og enhver, til hvem jeg sier: Kom gjerne med innspill!

   Vår familie er jo ikke de eneste. Det er en konkret sak, men det er mange felles-nevnere - og et uhyre stort samfunns-problem. Utgangs-punktet i vår konkrete sak er de offentlige såkalte barnevern-tjenester, altså såkalt barnevern-sak, samt såkalt barnefordeling-sak (førstnevnte forkledd også som en slik i vårt tilfelle), involverte offentlige instanser (så som politiet, påtalemyndigheten, rettsvesenet, NAV økonomisk trakassering, Folkeregisteret / Skatteetaten, etc.), diagnoser etc., barnevern-tjenesten og deres med-spillere og rettsvesenets prosessuelle justismord. terror, trakassering, tortur og kriminelle forhold til lov og rett, etc. Gjenopprettelse og erstatning, etc.
   Menneskerettsloven er over-ordnet gjeldende lov og rett i Norge. Dette, de elementære felles-menneskelige verdier, vern og rettigheter, må nu bli tatt på alvor!
---
   Et lite brev jeg i går skrev til John Langvad og andre på Internettets Facebook:

   Takk John! I hele Norden og visse andre steder må det skje en fullstendig endring i meget nærmeste fremtid, absolutt ingen som helst tvil om det.
   Konkret blandt annet her også. Uhyre kriminelle perverse i den såkalte barnevern-tjenesten her i kommunen, Vindafjord, og deres med-spillere i terror, har om og om igjen kidnappet og fangeholdt mine 7 umyndige barn. Barn som ingen noensinne har hatt et vondt ord å si om, bare så meget tvert om. Friske, talentfulle, solide, glade, på alle måter vellykkede og roste barn. Og de kriminelle i dette sin hele hensikt er å til-intetgjøre meg, barnas far. Med alle uhyrlige kriminelle midler, koste hva det koste vil. Barna ødelegger, mishandler og utplyndrer de mere og mere i denne sin hensikt, på de utroligste ekstreme vis. Og det har for vårt vedkommende pågått i særlig de to siste år nu, men begynte for fire år siden. Leder for såkalte barnevern-tjenesten påstod at jeg er gal, voldelig og undertrykkende og fantaserte sammen en tykk bok full av løgn, synsing, rykter og selekterte selektive kvart-sannheter om det hvor det står at hun vil frata oss våre barn hvis ikke min kone med det såkalte barnevernet sin hjelp kidnapper og fangeholder våre barn og deres far, hjemsted, integritet, identitet, trivsel, skole og livsverdier til-intetgjøres.
Nu er det omtrentlig to år siden jeg har sett eller hatt kontakt med de fem yngste barna, eller de med meg og sitt hjemsted! Og hva de samtidig har blitt utsatt for og måttet gjennomgå er forskrekkelig.
   De to eldste av de syv, Frøydis 16 år og Stauda 13 år, har om og om igjen selv klart å komme seg hjem, og igjen og igjen blitt kidnappet, fangeholdt, trakassert, truet på det groveste, fullstendig kneblet, osv.
   Den såkalte barnevern-tjenesten er efter intenst med kriminelle uhyrligheter overfor oss konstant pågående i to år i disse dager i ferd med å fullbyrde sin forbrytelse. Meg til-intetgjort, fra-røvet livets mest elementære verdier, vern og rettigheter og livets rett, barna fra-røvet sin far, integritet, identitet, hjemsted, trivsel, livsverdier, skole, etc. Fra-røvet og utplyndret. På de mest uhyrlige kriminelle vis.
   Stauda 13 år kom seg hjem igjen tirsdag 6. juli 2010, efter å ha vært intenst og konstant fangeholdt, trakassert og fullstendig kneblet siden 13. januar 2010! Vi regner med at de nu igjen vil forsøke å kidnappe henne.
   Retten eller politiet har vi ikke fått noen hjelp av, bare det motsatte i fullstendig strid med alt og ethvert som har med lov og rett å gjøre.
   Og alle barna vil fortsatt ingenting mere enn bare hjem igjen.
   Og media virker det som om ikke våger noe som helst!
   Så sånn er det John, og dere andre. Dette også er Norge pr. i dag, under Arbeiderparti-ideologiens utrolig forskrekkelige terror-regime.
   HJELP!

---
    En ser lite til terroren, trakasseringen og torturen i gatene og langs veiene i Norge, men den overdådig er der i uhyre forskrekkelighet, intenst pågående skjult bak kulissene, fasadene og overflatene. Propagandaen, knebling, indoktrinering, penger, grådighet, egoisme, massemedia, underholdning, cirkus og så mangt og meget som skjuler, bortforklarer og bagatelliserer!
   De eller den som med delaktighet eller likegyldighet hjelper eller forsterker terror-regimet og dets kriminelle må se til å våkne! Våkne for og til et samfunn av lov og rett, til og for de elementære felles-menneskelige verdier, vern og rettigheter - ansvar og forpliktelser.
---
   Jeg kjørte til Lensmannskontoret i dag og var der klokken 14. Efter først blandt annet å ha snakket med min advokat Tone Thingvold nettopp hjemkommet fra en måneds tid ferie. Hentet forkynnelsen og kjørte hjem igjen. Ble ikke fengslet eller noe denne gangen. Ingenting uventet ved dommerens avgjørelse datert 28.07. 2010 i Rettsboken og Kjennelsen ( ekstern ), bortsett fra selve tekstens fravær av den vante trakassering, sverting og løgn, samt langt mindre med forvrengninger.
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 03. august 2010, Vinberget:

   Omtrent 8 pluss-grader Celsius her ute i natt, klokken 11 nokså jevnt overskyet og 17 pluss-grader, men sol og. Nokså slik hele dagen.
---
   Jeg snakket pr. telefon med Frøydis i Haugesund senest søndag. Peter Johannes reiste nordover til hjem i går. Idun vet jeg ikke hva holder på med.
   Frøydis og andre hun kjenner reagerte på at jeg skrev at hun er forlovet. Men er dere ikke forlovet da? spurte jeg. Jeg forstod det slik at det var det Peter Johannes sa da han var her hjemme. Nei, sier Frøydis. At de ikke har vært det og ikke er det. Men er det forlovelse eller hor, eller noe annet da? spurte jeg. Er det kanskje noe Arbeiderparti-ideologien står for, eller annet? Frøydis hadde ikke annet å si om det enn at det hverken er forlovelse eller hor.
   Dithen er det altså også kommet. Under Iren K. Hebnes og sin mors og slikt noe sin innflytelse, under konstant med terror, trakassering, trusler, omskolering og fremmedgjøring. Ordene og hva de betyr misliker nærsagt alle og enhver, derfor febrilske, mislykte forsøk på å bortforklare, bagatellisere og å finne på nye ord og forklaringer på det. Men ordene og hva de betyr er der allerede de. Likeså Arbeiderparti-ideologien.
   Alvoret i det blir forsøkt fortiet og bortforklart, skjult bak kulissene og ord så som abort, kjønnssykdommer, frihet, nytelse, barnevern-tjeneste, skilsmisse, barnefordeling, prevensjon, samvær, pornografi, u-enighet, meninger, etc.
   Mens ord og innhold så som trofasthet, stabilitet, trygghet, familie, ekteskap, uskyld, barndom, forlovelse, etc. forlates, bortforklares og forties. Likesom de øvrige elementære felles-menneskelige verdier og menneske-verdet.
   Det er i Norge heksegrytene i den kriminelle galskap sin tid, enda frem til nu. Under forfengelighetens fane for egoisme, løgn og grådighet!

   Er det noe rart barna og ungdommen mister tilliten til og tryggheten og trivselen hos de voksne?
   Og respekten for de voksne?
   Og hva er det vel de voksne egentlig gjør med og for barna, bortsett fra å behandle de som hittegods og verdiløse gjenstander og som roboter underordnet terror-regimet? Og bortsett fra å late som noe annet?
---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 04. august 2010, Vinberget:

   Omtrent 9 pluss-grader Celsius her ute i natt og 19 klokken 12. Stort sett mest nokså overskyet og rolig i luften hele dagen. Så forskjellige slags bær nokså modne. Stauda tidlig i vannet og badet, henter ørret, etc.
---
   Det yrer i overflod med ødelagte barn, mennesker og familier i det såkalte Barnevernet sitt farvann. En overdådig lands-dekkende massegrav, i stadig påfyll, forsøkt skjult av videre terror, trakassering, tortur og knebling.
   Et gedigent folkemord av kriminell galskap.
   Er det noe rart de vil holde det skjult?

   Bevisst og tilsiktet behandler de barn, mennesker og familier som bortimot samme verdi som fluer. Men mishandler, terroriserer og torturerer på kryss og tvers.
   Ingenting av det de gjør som er rett og godt unnskylder slikt noe. Det er et uhyrlig monster som raver fritt og uhemmet rundt i Norge! De ugjerninger dets med-spillere forsøker å skjule må enda mere frem for dagen. Selvfølgelig. Dette vet veldig mange av oss. Ingen kan akseptere eller lukke øynene for slikt noe.
---
   Jeg telefonerte NAV Vindafjord omkring 12-tiden i dag for igjen å be om såkalt Krisehjelp. Nådde ikke helt frem, men fikk beskjed fra ekspedisjonen Rogaland om at de blir gitt beskjed om å telefonere meg tilbake.
---
   Justismord.
   En kan vel foreløbig trygt si ha-ha til mange som uttaler seg eller skriver om justismord. De vet jo ikke engang hva et justismord er! Og hverken vil et tør snakke om det heller! Bare de få tilfeller i såkalte straffesaker som massemediaen ikke har klart å stoppe eller som har sluppet gjennom, til tross for det meste. Som mere eller mindre indoktrinerte i Arbeiderparti-ideologiens terror-regime så skriver noen ord om nærsagt for å skryte av at de ikke er helt og holdent indoktrinerte. Hva terror-regimet og dets nærsagt karriære-bevisste selv vagt innrømmer er justismord er jo ikke engang toppen av is-fjellet, men heller en neve sne beliggende der. Grove justismord med uhyrligheter av terror og tortur er det i Norge årlig kanskje flere en ti tusen av! Skjult bak ord og fraser så som "barnevern-sak", "barnefordeling-sak", "tvangs-innleggelse", "tvangs-medisinering", "sivil sak", "unntatt offentligheten", osv. Dog ikke mere skjult enn at minst halve Norge forlengst burde ha visst - eller egentlig, om ikke nettopp indoktrinert og fiksert, vet!
   Justismord. Og den og de som skjuler slikt noe skal liksom snakke om justismord! Ha-ha! Det er egentlig bare så altfor overdådig morsomt. Mildt sagt. 
   Mange av de snakker om det for å bort-snakke det, og mange i fiksert uvitenhet. Og de fleste snakker ingenting om det, slik terror-regimet ønsker og fikserer for.
   Iøvrig: De fleste av ofrene for grove justismord i Norge kommer ikke i fengsel. (Mange av de kommer ikke engang til rettsvesenet. Hvilket slik situasjonen nu er uansett neppe ville hjulpet ofrene stort.) Og deres bødler enda enda mindre og omtrentlig i det heletatt ikke.
   Litt av et galehus! Og litt av en kriminell galskap!
   Norge anno 2010.
---
   En melding fra Marius Reikerås på Internettet i går: Alle som har fått sin sak avvist av Høyesterett uten begrunnelse og/eller med påskudd om at Høyesterett ikke kan overprøve lavere rettsinstansers faktum, skal vite at dette etter alle solemerker er i strid med EMK artikkel 6.
---
   Nordsjø-dykkernes advokat Marius Reikerås allerede en viktig pioner for de elementære felles-menneskelige verdier, vern, rettigheter og ansvar her til lands.
   Nylig med et epistel med overskriften: "Hvor mange justismord har Norge på samvittigheten som følge av at tvistelovens kap. 30 innskrenker menneskerettene?"
   I dette sier han blandt annet: "Tvistelovens adgang til å innskrenke muligheten til overprøving av faktum, krenker EMK artikkel 6."
   Spørsmålet i overskriften til hans epistel var:
"Hvor mange justismord har Norge på samvittigheten som følge av at tvistelovens kap. 30 innskrenker menneskerettene?"
   Min kommentar:
   Veldig mange bare det. Og lagmannsretten og tingretten er oppmerksom på det, og benytter seg for justismord av det!
---

   Mange sier og tenker at vi trenger ikke å bry oss om den urett som rammer kanskje også oss selv og våre nære og kjære hvis den akkurat nu mere rammer de andre.
   Interessant for mange av oss.
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 05. august 2010, Vinberget:

   Omtrent 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. I dag jevnt lett overskyet og 20 pluss-grader klokken 11. Fra omkring 18-tiden mye tåke og regn også. Årets aller første plomme moden og spist her i dag. Kirsebær og moreller her i år lite av på trærne. Enkelt og greit å plukke blåbær og hage-jordbær og også mange andre sorter bær nu som har begynt å modne. Taybær, bringebær, solbær, hvit og rød rips, og røde, svarte, gule og grønne stikkelsbær-sorter. Øyenstikkere, gresshopper, biller og forskjellig slags insekter, padder og frosker, osv., mye rart å se og å oppleve for den oppmerksomme her ute. Pinnsvin-unger også. Stauda henter finfin ørret også i dag. Meget kraftig med lyn og torden her ute en stund i kveld.
---
   Trude fortsatt kun ute efter å videreføre den uretten hun har tilranet seg, er hva jeg indirekte blir fortalt fra de som kjenner bedre til forholdene enn meg der i og omkring Haugesund. Og at barna enda har tillit og håp om at uretten skal ta slutt.
   Men hvorvidt de angjeldende kriminelle fullbyrder sin forbrytelse er enda ikke helt sikkert.
---
   NAV Vindafjord telefonerte tilbake i går, og i dag. Hun som telefonerte sa jeg må komme dit igjen for å kunne få hjelp. Hun foreslo i morgen klokken 10, hvilket jeg sa ja til eftersom det ble insistert på at jeg må komme dit. Til NAV Sandeid, 40 km unna. Jeg sa at jeg nesten ikke kan eller tør bruke bilen, ikke engang til nær-butikken, i og med at penger til bensin er et problem og at jeg jo ikke har penger til å vedlikeholde bilen.
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, fredag 06. august 2010, Vinberget:

   Temperaturen i natt omtrent 10 pluss-grader Celsius her ute i natt og 18 i dag klokken 14.
Overskyet og tåke og på formiddagen, mindre og tildels sol med regn senere på dagen.
---
   Jeg kjørte og var til NAV Vindafjord i Sandeid i dag klokken 10, omtrent bare for å underskrive på søknad-skjemaet om Krisehjelp og der påskrive "Samme som sist".
---
   Det blir antaglig ikke så jeg skriver mere her i dag. Jeg gjengir her heller en nokså tilfeldig valgt fersk tråd og link om den såkalte Barnevern-tjenesten og dens terror, fra Internettets Facebook. En av veldig mange forskjellige:
---

 Gry Scholz Nærø  har hatt lange interessante samtaler med Norges fremste menneskerettsekspert Gro Hillestad Thune & fung barneombud Knut Haanes etter tragedien da jente (15) døde i helgen på rømmen fra barnevernet. Medias lettvinte, ensidige fokus på mer tvang i bv kunne ikke vært mer feilslått! Det er allerede rom for utstrakt bruk av tvang-med de neg følger det har. Hva med omsorgen og kjærligheten spes barnevernsbarn trenger?!!
     Yesterday at 12:59pm · Comment · Unlike Like
      You, Kristin Johnsen, Anne Norheim, Ole Sigurd Jakobsen and 15 others like this.
    *
          o
            Anders Kleppe
            Hvordan får vi den meldingen ut nå når ryktet om rusmisbruk i familien har fått forfeste gjennom pressen?
            Det er tett til umulig å få folk flest til å innse at dette er en normalfamilie nå. Som fikk litt problemer pga skilsmisse, men egentlig nok til å blande inn barnevernet. De har jo uten tvil forverret en allerede vanskelig situasjon for familien ved å innføre tvangstiltakene de gjorde.
            Key words: Hva gjør vi for å stoppe tvangstiltak og innføre respekt, omsorg og kjærlighet?

          o
            Ole Kåre Emilsen Vi for regne med att samfunnet sjønner av seg sjøl att dette kan ikke fortsette!

          o
            Brynjulf Blix Ikke for å være kynisk, men når ble det mulig å bestille og innføre tilstrekkelige mengder av respekt, omsorg og kjærlighet?

          o
            Strilagutten Rune http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Varslet-om-rus-og-vold-hjemme-1129994.html

          o
            Anders Kleppe
            ‎@ Strilagutten: Definer rus og vold takk. Mye blir sagt i en skilsmisseprosess, både av voksne og barn.
            @ Ole Kåre: Ikke litt aktuelt å sitte her å gjøre intet. Det er derfor disse ryktene får fotfeste og fører til ingen endring i det hele ...tatt fordi du ikke vil tro at dette er en helt normal norsk ressurssterk familie.

          o
            Rigmor Fossdal
            GRY- DU SPORER AV!

            Du anerkjenner barnevern ved å si at de må utøve kjærlighet -til og overfor "barnevernsbarn."
            Du anerkjenner at systemet har en berettigelse. Du anerkjenner også båssetting med ordet "barnevernsbarn."

            ...Jeg avventer en dementi fra deg.

          o
            Rigmor Fossdal Mona: HVEM skal hjelpe? Fortrinnsvis? Nær familie - slekt,venner - eller barnevern?

          o
            Rigmor Fossdal Mona: HVEM skal hjelpe? Fortrinnsvis? Nær familie - slekt,venner - eller barnevern?

          o
            Kirsten Versland
            Barneombudet mener saken viser at ikke alle barnevernsbarn får den omsorgen de trenger. Departementet har varslet en gjennomgang av hele barnevernet.

            – Den omsorgssituasjonen må være minst like god som barn får i et vanlig hjem. Og det må vi forsøke å oppnå på en eller annen måte. Da tror jeg vi må ha en gjennomgang, for slik er det åpenbart ikke i dag mange steder, sier Haanes til TV 2 Nyhetene.

          o
            Rigmor Fossdal
            Kirsten: BArneombudet MENER.. Barneombudet kan ikke mene. Det må handle.

            Haanes er helt på jordet! Omsorgssituasjon, hva er det? En tilstand? Noe mer?

            Det skal være "minst like godt" som barn får i et "vanlig" hjem? Smart sagt.
            ...Hva er et vanlig hjem?
            Så Haanes anerkjenner -erkjenner at "vanlige hjem" har god nok "omsorg"? Hva nå de enn er, disse "vanlige hjemmene".

            Hvor mange "vanlige hjem" finnes det i Norge i dag da?

            Forutsatt at vanlige hjem er en definert og godkejnt betegnelse- hvor mange? Hvor mange finnes det?

            Når det åpnes 25- 30 000 bv.saker hvert år. Minst.Som rammer hele slekter og deres hjem..Besteforeldre, onkler og tanter har også egne hjem. Det blir noen stk. hjem da- som ikke er "vanlige"- og dermed uegnet... Og pågang av bekymringsmeldinger er stor og kraftig økende. Sier myndighetene.
            Blir 6sifrede tall for "uvanlige hjem" da-

            Jaha ja... og sånn ellers- det er som med dyrene: Når de ikke er små. søte eller yndige lenger- så overflyttes de til institusjoner.. Til ungdomsleirer. Når de ikke lenger kan styres- eller blir ustyrlige av volden de er påførte av barnevern og fostringpersoner - så bærer det til institusjon-

            Så hva - norske stat? HVA?

          o
            Knut Ivar Karlsen
            Hvem skal ta seg av de stakkars barna som virkelig ikke har det godt hjemme? Hadde man ikke hatt et slikt system som barnevern for å beskytte barnas rettigheter der ikke foreldrene makter å stille opp, hvem skulle så ha gitt alle disse barna den kjærligheten og tryggheten de trenger da?

            Tror barnevernet prøver å gjøre en flott jobb alikevel selv om det er mange eksempler på mørke sider der også.

            Tror også at det er mange opprørte foreldre som sitter inne med mye hat og bitterhet på grunn av at de har mistet barnet/barna sine på grunn av formiddlende årsaker, der bla. sykdom, rus, misshandling, seksuelt missbruk også videre listen er lang.

          o
            Rigmor Fossdal
            Knut Ivar: Barnevern som etat .som vesen er kjærlighetsløst. Mon tro om ikke alle barna nå har vist det. NOK. Både de som lever og de som er døde.

            De "stakkars barna" som virkelig ikke har det godt hjemme må selv få lov å si noe om hvordan de har det- og hva de vil-

            Vil barna bort, så drar de selv. Eller de drar til annen familie.

          o
            June Nathalie Furnes
   Ikke for ä vere frekk men d höres sä dumt ut när du ska liksom rose dem m godt arbeit mä bare le .lol .synd du ikke har opplevd dritten selv. H.h .ex barneverns barn.

          o
            Ole Kåre Emilsen Mange av bekymringsmeldingene som blir levert til BV er så uforståelige og uten grunn att selv ei bestemor kan sjønne att noe er galt med opplegget til BV! Jeg vet dette gjelder tusenvis av saker. Saker som ALDRI skulle havnet på BV`s pult for behandling. Derfor må det ett kontrollorgan til som kan forhandskontrollere sakene BV får inn på sitt kontor og samtidig etterkontrollere om saken/ene har hold i det heletett.

          o
            Rigmor Fossdal
            Jeg sier - og tar det aldri tilbake:

            Det er DOBBELTMORAL å sutre over at ens egen barn blir tatt- og samtidig godkjenne at andres blir tatt.

            Med å si: Barnevern er berettiget å finnes fordi ANDRES barn lider. Men JEG ,jeg er behandlet URETTFERDIG.

            Har faenskapen fanget dere?

          o
            Rigmor Fossdal
            GRY- DU SPORER AV!

            Du anerkjenner barnevern ved å si at de må utøve kjærlighet -til og overfor "barnevernsbarn."
            Du anerkjenner at systemet har en berettigelse. Du anerkjenner også båssetting med ordet "barnevernsbarn."

            Jeg avventer en dementi fra deg.

            OG jeg forventer at du svelger ditt J'ACCUSE (jeg anklager) med mindre du har noe bedre å komme med. Det er dobbeltmoral å bruke en annens død- her Ragnhilds død- kjefte på systemet og samtidig si at "barnevernsbarn" må få mer K J Æ R L I G H E T. Dvs. anerkjenne systemet.

            JEG VENTER FORTSATT.

          o
            Helga Marie Årra Har ingen tro på at en institusjon kan gi kjærlighet og trygghet. Da skal man nok ha flaks. Det er da altfor lettvint å bare fjerne barna fra biologisk slekt! Det er tross alt slekta som er gla i barnet. Tiltak i hjemmet må istedet brukes dersom det er behov. Men det som skremmer meg mest med barnevernet, er at dersom man først har "havnet" i den etaten, så er det omtrent umulig å komme seg ut av den! Det er på høg tid å høre på barn og foreldre, ikke på en etat som har forutintatte meninger!

          o
            June Nathalie Furnes Jeg var pä instutisjon,ble dengt i gulvet pga de trodde jg var dopa pga jeg ikke sov pä 3 dögn pga nattevakta var kät pä jentene og ville klä pä dem.mye kjerlighet ja,kan man si,

          o
            Helga Marie Årra Fy f... Helt utrolig! På tide at sannheten kommer frem. Den etaten er så lukka at en sku tru at noen hadde kasta nøkkelen på havet!

          o
            June Nathalie Furnes Du blir bedt om ä holde kjeft og blir trua,ikke mange som tör ä si noe, men d er mange m dype spor av d

          o
            Rigmor Fossdal Dere som har vært under barnevernet- har jeg forstått i stor grad ikke tør å fortelle om deres opplevelser. Det er modig av deg, Julie, å fortelle.

          o
            Ole Kåre Emilsen Jeg refererer til mitt standpunkt; Det må iverksettes ett kontrollorgan i hver kommune som kan kontrollere hver sak BV får i sine hender, både før og etter sakens avgørelse.

          o
            Helga Marie Årra Og som ikke er subjektiv da... DET er ikke lett i dette landet. Money money... Alt koker ned til økonomi, akkurat som i det meste her i landet.

          o
            Ole Kåre Emilsen Der sa du den faktiske sannhet Helga Marie Årra!!! Det hele dreier seg om PENGER!

          o
            Rigmor Fossdal
            Barnevern må bort. Det er vi, familie, naboer, venner som må bry seg og være kjærlige. Om nødvendig. Dessuten- om et barn lider- så spør det ofte og hjelp. Mange ganger blir ikke barna hørt av sine nærmeste- fordi barnets signaler alltid tolkes av voksne.
            Det betyr ikke at barnevern kan tolke-
            Så lenge det ikke skjer - at vi bryr oss- får barnevernet gode kår og galskapen får råde.
          o
            Helga Marie Årra Ja det er jaffal min konklusjon etter masse granskning Ole Kåre.

          o
            Ole Kåre Emilsen ENIG! BV må vekk!
  
          o
            Rigmor Fossdal Barn for penger, penger for barn...

            Er det hele sannheten, Emilsen og Årra?

          o
            Ole Kåre Emilsen BV-Institusjonene tjener grovt på hvert "hode" sørgelig men sant.

          o
            Helga Marie Årra At den industrien der koker ned til økonomi er det da ingen tvil om! Såpass har jeg nå skjønt etter bare noen uker med forskning på egen hand.

          o
            June Nathalie Furnes Store julebord fester osv.koster flesk.har selv sett de god og full og ska hjem te sine unge.haha utrolig

          o
            Ole Kåre Emilsen Jeg tror det beste vi kan gjør er å advare våres barn om å få barn, for snart blir samtlige foreldre anmeldt til barnevernet.

          o
            Rigmor Fossdal Evt: De kan flytte ut av landet. Dra til Langtvekkistan.

          o
            June Nathalie Furnes Folk drar ut av norge for ä fä unger og familie,fks meg

          o
            Helga Marie Årra Det finnes faktisk bv- ansatte som må ha tilsyn med sine egne barn. Det er det ikke mange som vet;)

          o
            June Nathalie Furnes D er hysj sak.haha ingen mä vite.

          o
            Helga Marie Årra Akkurat;) På tide å få det ut! All ære til deg June Nathalie som TØR å fortelle:)))

          o
            Rigmor Fossdal Enig, Helga! Og takk til deg June Nathalie. ♥

          o
            June Nathalie Furnes Utrolig ä se sä mange som stötter folk som meg.sku önske d var flere av dere til ä redde de andre.:-).men sä mange har tatt livet av seg pga handlinger som jg har opplevd og mer,noen tvangsinnlagt av barnevernet.hva ska man gj lenger

          o
            Helga Marie Årra Det vi trenger er mer info og statistikk. Det finnes så mange mørketall her når det gjelder liv og død. Nå må det handles!!!

          o
            Helga Marie Årra Fælt! Dere tapte, og institusjonen vant lottogevinsten... Korrupt hele grreia spør du meg. Som sagt: Money money... Barnas beste "har vi ikke sett"...

          o
            June Nathalie Furnes Og den gang du selv vil bli mor da og forandret livet og alt er bra da er bv ute m gamle dokumenter og barneverns barn er jo fäle avskum som mä bli forfulg kansje de pävirker sine barn i gjen.hahaha

          o
            June Nathalie Furnes De har da aldri fulg noe lov da.lol,men de tjener pä dritt ungene som fär livet sitt ödlagt, og hjelpelöse foreldre som ikke fär lov ä vite hva skjer m unga sine

          o
            Mona Randklev Vil bare få sagt det enda en gang: bruk familien/slekt/venner/naboer hvis det er problemer av noe slag!!! Det er og blir det eneste fornuftige!!!!

          o
            June Nathalie Furnes Men man ska ogsä passe pä,ofte naboen som kan vere full i f... Og melde ogsä, anonymt haha du fär da vite pga bv holder ikke taushetplikt.lol

          o
            Anders Kleppe
            Mye her, så jeg velger en.
            @ Kirsten: Barnevernet tok pappaen til Ragnhild fra henne. Moren hadde noen få episoder med alkoholbruk. Neppe nok til å fjerne et barn fra et hjem med masse kjærlighet og ressurser.
            Solbakkens uttalelse i dag fremstår som barnslig og imkompetent når han hevder at alle barn i institusjon har det virkelig vanskelig hjemme.
            Det er propaganda versjonen. Og den propagandaen er like ille som Hitler sin jødepropaganda i Tyskland på midten av 1930 tallet. La det være helt klart!

          o
            Knut Ivar Karlsen Jeg mistet hele min familie pga barnevernet, men måtte innse det at det ikke gikk ann å gå rundt å hate barnevernet på grunn av dette. Ja jeg sitter inne med mye bitterhet ennå, men prøver å få pratet ut om det på en fornuftig måte. Barnevernet består bare av mennesker, og som kjent er vi mennesker veldig flinke til å gjøre feil og misstolke situasjoner.

          o
            Anders Kleppe ‎@ Knut Ivar: Jeg har mer enn nok hat mot familiepolitikken i Norge og kommer ikke til å dø før de vet at vi mener alvor.
            De skal ikke 'kødde' med døtrene til en bergenser, for å si det på godt bergensk.

          o
            Knut Ivar Karlsen ‎@Anders: Jeg kan kun prate for meg selv og min situasjon. Jeg ser dere som er i samme situasjon som meg og det gjør meg serførgelig vondt, på samme måte som at det gjør meg vondt at denne unge damen fra bergen avgikk med døden så altfor tidlig. Det frambringte savnet mitt etter mine barn som er fosterhjemsplassert.

          o
            Anders Kleppe
            Jeg er faktisk ikke i samme situasjon. Jeg kjenner bare barnevernet fra innsiden gjennom skjulte lydbånd og videoopptak. Den typen du aldri vil få se i pressen. Jeg har humpet over barnevernet fordi jeg har vært interessert i familiepolitiske spørsmål siden 1988. Ragnhild saken er en standard barnevernssak. Og foreldrene er IKKE rusmisbrukere slik det kollektive minnet nå tror. Derfor har vi faktisk tapt. Og derfor kan Lysbakken late som om han er uvitende, fordi han ikke vil tape på det.
            Og slik fikk barn i Norge det ennå verre...

          o
            Pompel Pilt Pompel blir trist av dette raresystemet som ikke virker i det hele tatt...

          o
            Anders Kleppe Rop på Gorgon vaktmester!

          o
            Ole Sigurd Jakobsen hvert hjem i norge skal være forskjellig, det er det som er nyansen ved livet, ikke det å tenke å snakke likt, livet er mangfoldig, la det forbli slik. naturen er slik, vi vet hva som skjer når vi prøver å forandre på det. tanken er enda heldigvis fri. leve den frie tanke. de prøver å styre den.

          o
            Anne Norheim
            Kirsten du skriver at den omsorgen må være nesten like god som i vanlige hjem? Den beste omsorg er vel hjemme hos foreldrene den?Barnevernet klarer aldri å komme i nærheten en gang av å gi barn moderlig eller faderlig kjærlighet,det er helt umulig.Visst det er noen der som prøver å gi falsk kjærlighet til dette barnet de har fått ansvaret for i de timene de er på jobb er dette et stort svik mot det barnet,man kan skape tillit hos barn ja men det er ikke kjærlighet.og så bruker du ordet :nesten som i et vanlig hjem,ok visst bv mener de er så fantastiske da holder det ikke med ordet nesten,da må den kjærligheten faktisk overgå foreldrenes kjærlighet!Hva slags mennesker er det som går på jobb da og gir såkalt kjærlighet på skift? til sårbare barn og hver 3 helg og annenhver jul,påske og nyttår??????Det er vel roboter det da for vanlige ekte mennesker hadde vel ikke klart det tenker jeg.Jeg håper at det du skrev var et sitat fra pressen og ikke dine egne ord!PS foreldrenes kjærlighet er der 24/7 365 dager og varer livet ut!

          o
            Rigmor Fossdal
            Knut Ivar KArlsen, sitat:" Jeg mistet hele min familie pga barnevernet, men måtte innse det at det ikke gikk ann å gå rundt å hate barnevernet på grunn av dette. "

            Det går an å hate barnevernet. Men hvor lenge, det er jo et spørsmål- og ikke... minst et valg. Det er også et spørsmål om hvor mye krefter som skal brukes- og til hva.

            "Ja jeg sitter inne med mye bitterhet ennå, men prøver å få pratet ut om det på en fornuftig måte."

            " Barnevernet består bare av mennesker, og som kjent er vi mennesker veldig flinke til å gjøre feil og misstolke situasjoner"

            Dette siste stemmer ikke. Det er ikke "FEIL" når de bevisst og uten selvkritikk jager ned og ødelegger hele familier.

            Mistolkning forekommer ikke i barnevernet. bare spør dem!
            Om så- hadde ungene dine bodd hjemme. Faktisk.

            Barnevernet innehar offentlige stillinger og må følgelig VITE og BEVISE mer enn alle andre FØR de går til drastiske inngrep overfor barn og familier. Det trenger de ikke.
            Bare se på Ragnhild og hennes familie- De er allerede gjort skyldfrie i media. OG for hvems del avsluttes skyldprosessen? For jenta og familien, for de siktede? Nei, alltid for barnevernet.
            Deres ideologi og rase går over alt.
            Barnevern er ondsinnet og ansvarsløse, blinde og beregnende. OG det skal IKKE glemmes.

            For din egen del, KIK, og ikke minst for barna dine- må du slutte å unnskylde barnevern! Hold fokus, ikke mist barna dine av syne, med pjattet om at ingen er feilfrie.
            Barnevern handler "feilfrihet" over alt og alle. OG det skader.
            Det skader alle i din familie. Hver dag.
            Det finnes ingen fornuftig måte å prate ut om dette på. for hva er fornuften i et overgrep???

          o
            Rigmor Fossdal
            GRY- DU SPORER AV!

            Du anerkjenner barnevern ved å si at de må utøve kjærlighet -til og overfor "barnevernsbarn."
            Du anerkjenner at systemet har en berettigelse. Du anerkjenner også båssetting med ordet "barnevernsbarn."

            ...Jeg avventer en dementi fra deg.

            OG jeg forventer at du svelger ditt J'ACCUSE (jeg anklager) med mindre du har noe bedre å komme med. Det er dobbeltmoral å bruke en annens død- her Ragnhilds død- kjefte på systemet og samtidig si at "barnevernsbarn" må få mer K J Æ R L I G H E T. Dvs. anerkjenne systemet.

            JEG VENTER FORTSATT.

          o
            Rigmor Fossdal
            GRY, sitat:

            "har hatt lange interessante samtaler med Norges fremste menneskerettsekspert Gro Hillestad Thune &
            fung barneombud Knut Haanes -

            ...Gry: hvor fører "samtalene" hen? Ut av "SPOR RETT FREM - til rettferdighet?"

---
   Forhåpentligvis vil noen ta vare på og kunne re-konstruere for eftertiden den nu stadig mere utrolige enorme mengden med slikt og lignende, og også mere omfattende dokumentasjon, fra Internettet! Eller hva?
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 07. august 2010, Vinberget:

   Omtrent 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. I dag jevnt lett overskyet, 18 pluss-grader klokken 13.30 og en jevn temperert bris i luften. Mere vind utpå eftermiddagen. Vi plukker enkelt, greit og trivlig inn noen små bøtter med bær av de slag vi har mest lyst på, fra omkring husene her i vår store hage. I dag nu bringebær, to sorter blåbær, både skogs-blåbær og hage-blåbær, og gule, smør-gode stikkelsbær. Kanskje og krekling og røde stikkelsbær senere i dag. Stauda hentet mye ørret i vannet i går, vi antaglig også senere i dag.
Skal plukke inn noe oregano og kantareller også. Noen av kantarell-plassene våre hvor de allerede har kommet frem. Mye gule mirabelle-plommer underveis så vi, helt umodne, grønne enda. Noen få blod-plommer også, for første gang. Og jo mange andre sorter. Derav en, den tidligste, med flere modne rødlige plommer med frisk og god smak. Nu bortimot tre måneder fremover med deilige plomme-sorter fra hagen. Vi har mere enn 40 sorter.
   Vi hentet litt mere ørret og brukte en times tid på de mindre enn to hundre metrene bort til vannet. Plukket plommer, bringebær, taybær og blåbær, så på potet-sorter som har over-vintret uten stell i flere år, ormer, småfugler, pinnsvin, osv.
---
   En kommentar jeg skrev til noen kaklende tull-høner på Internettets Facebook:

  Å forsvare et terror-regime og en terror-ideologi og dets terror- og likviderings-enheter er en alvorlig sak. Det bør flere enn Jannike Willoch betenke. Lar seg selvfølgelig heller ikke forsvare med at det faktisk kan være tilfeller hvor de har gjort eller gjør noe bra. Punktum.
  Iøvrig er den forkvaklede måten det henvises til under-ordnede lover på interessant og tanke-vekkende. Det ble sagt at: "Den nåværende barnelov har faktisk ett formål og en intensjon: § 1-1 Lovens formål / Formålet med denne lov er / - å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. / - bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår."
  Er det da så vanskelig å forstå at er det noe som sikkert nok skader et barns helse og utvikling, så er det å bli fratatt sin ene eller begge foreldre samt sitt hjemsted, sin integritet, sin identitet, etc.? Samt den terror, trakassering og tortur med mere som ofte og gjerne følger med i en prosess hvor slikt noe er mål eller hensikt? En kaster ikke barnet ut med badevannet - og kaller det hjelp!
  Les Menneskerettsloven og Straffeloven, våre gjeldende over-ordnede øverste lover - som nettopp handler om og ivaretar og verner om barnets beste! Det er det iøvrig ingen sin synsing med lovstridige konsekvenser som gjør eller bortforklarer. Hjelp er hjelp det, ikke det motsatte. Å hjelpe det nuværende offentlige såkalte Barnevernet er delaktighet i uhyre grov kriminell virksomhet. Det må straks og umiddelbart nedlegges og de ansvarlige og delaktige i ugjerningene stilles for straffe-ansvar og deres ofre få nødvendig og berettiget gjenopprettelse og erstatning. Ikke om 30 år, men nu! Og barna må selvfølgelig straks få komme hjem igjen og foreldrene få igjen sine barn!
   Erkjennelsen av den begåtte urett er viktig nu den.

---
   En annen kommentar jeg skrev etsteds:

   Jeg gjentar: De kommunale såkalte Barnevern-tjenestene følger absolutt ingenting som helst av norsk lov og rett. Så enkelt er det. Og hvorfor skulle de vel det?! De kan nokså fritt frem forbryte seg mot omtrentlig absolutt hva som helst av av over-ordnede og under-ordnede lover og lov-bestemmelser gjeldende i Norge. Det være seg både Menneskerettsloven, Straffeloven, Grunnloven, Barneloven, Barnevernsloven, osv. Skjønner? Grunnen til at det er slik er interessant. Men det er en annen sak. Din intensjon er god, men den er feil-rettet.
   Hører du meg Dag Henriksen?

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, søndag 08. august 2010, Vinberget:

   Omtrent 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. I dag jevnt overskyet og 17 pluss-grader klokken 13.
---
   På en Internett-side på Facebook (Kirsten Versland) stod følgende ord av advokat Marius Reikerås, med efterfølgende kommentarer gjengitt:

   Vi er på gal kurs. Vi må anerkjenne og ta innover oss at barn har fullverdige rettigheter etter Den europeiske menneskerettskonvensjon. I tillegg har barna en egen barnekonvensjon som gir de enda bedre rettigheter. De er altså selvstendige rettssubjekter på lik linje med voksne! Først når barnas rettigheter blir respektert fullt ut, vil ting bedre seg.
   13 hours ago · Comment · LikeUnlike
   Marit Hagen and 2 others like this.
          o
            Jannike Willoch Har barnet rett til å vokse opp uten vold og utrygghet, eller har det ikke det. Og hvem skal sikre dem at de ikke utsettes for overgrep?
            11 hours ago · LikeUnlike · 1 person
          o
            Kirsten Versland http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bfd/bro/2004/0004/ddd/pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdf
            9 hours ago · LikeUnlike
          o
            Kristin B. Bruun
            Du stiller et viktig spørsmål, Jannike:
            Hvem skal sikre at barna vokser opp uten vold og utrygghet?

            Er ikke barnevernet blitt gamledagers busemann? Hvis barna våre ikke kler på seg regntøy når det regner, om de ikke vil kle på seg det vi foreldrene mener de bør om vinteren, risikerer de at barnevernet kommer og tar dem.

            Hvordan kan vi endre dette, og gjøre verden mer slik at barn kan få være barn, at forhold ikke alltid er perfekte, at foreldre ikke alltid er perfekte og strømlinjeformet?

            Staten er den eneste part som tillates (les: tillater seg selv!) å komme til kort. De aller færreste nordmenn evner å reflektere nok til å se at det er noe riv, ruskende galt i dagens såkalte barnevern.

            Fortsatt lever barn under uverdige forhold, og det "tilbudet" de ofte får, er de frykter mest: omsorgsovertakelse. 
            9 hours ago · UnlikeLike · 1 person
          o
            Marit Hagen Ja, egentlig lite kreativt. Emosjonell vold, spørr du meg
            8 hours ago · LikeUnlike
          o
            Jannike Willoch
            Ok venner, da ber jeg om litt hjelp. Jeg holder på å utrede en familie og jeg lurer på om jeg kan få noen råd. Skole og BUP'en syns det er helt forferdelig at barnevernet ikke har tatt omsorgen for disse barna, men jeg og barnevernet har ko...mmet frem til at det ikke vil være riktig. Moren og faren har gjennom alle år hatt et forferdelig voldelig forhold. Mor har flere ganger kuttet pulsåren så hun barna har sett henne forblø og måtte i sykebil. Men noen ganger går det greit, og barna får gode matpakker og sånn som regel.

            Det er jo ikke bare overfor hverandre at foreldrene er voldelige, de har også laget noen forferdelig scener på sosialkontoret. Moren er en ordentlig løvemor og vil beskytte barna sine, men det resulterer ofte i at hun lager noen forferdelige konflikter med naboer og andre fordi hun mener at de har gjort noe med barna hennes. På samme måten på skolen, hun var helt forferdelig fordi hun mente at det var en lærer som ikke var bra nok for sønnen hennes, og hun forlangte at lærereren skulle bli sparket. Moren og faren fikk det også for seg at det var en gutt som hadde slått og vært slem mot sønnen deres, så de troppet opp i skolegården og faren slo til gutten, rent bort sett fra at det var en feil gutt. Han slo ham foran alle de andre barna, dere kan jo tenke dere hva det betyr for guttens forhold til de andre barna.

            Psykiateren på BUP sier at hvis de ikke blir fjernet så vil gutten utvikle seg i en forferdelig dårlig retning. Den minste gutten er bare tre år, og jeg ser at moren ikke klarer å forholde seg til ham og han er litt redd for henne. Nå er det noen andre rundt som gir litt omsorg, så han er ikke så skadet, men jeg er veldig i tvil om hvordan dette skal gå på lang sikt.

            I forhold til den eldste er det også vanskelig ofte. Mor kommer sjelden med noe positivt når man er sammen, og hun påpeker ofte slike ting som at han er tykk og sånn.

            Så jenter, hva skal jeg si til skole og BUP, hvordan skal jeg forklare at disse barna ikke skal fjernes fra hjemmet?
            7 hours ago · LikeUnlike
          o
            Jannike Willoch
            ‎"Hvis barna våre ikke kler på seg regntøy når det regner, om de ikke vil kle på seg det vi foreldrene mener de bør om vinteren, risikerer de at barnevernet kommer og tar dem."

            Det er det dummeste jeg har hørt. Du skulle vite hva barnever...net har å stri med. Jeg sa til barnevernkonsulenten i dag at den mora var noe av det verste jeg har vært borti. Etterpå ringte hun meg og sa at hun ble bekymret for om hvor erfaren jeg egentlig var, hvis jeg virkelig mente at hun var den verste. Jeg lo og sa at nei, selvfølgelig var hun ikke det. Jeg har da sett langt verre tilfeller og mye mer skada unger enn som så. See More
            7 hours ago · LikeUnlike
          o
            Jannike Willoch Riv ruskende galt med dagens barnevern? Nå er det altså slik at barnevernet har høyere brukertilfredshet enn et vanlig sykehus, så hvor folk får sånne ting fra, det aner jeg ikke.
            7 hours ago · LikeUnlike
          o
            Marit Hagen Foreslå familiebehandling. Ka sier medlemmene sjøl. "De Utrolige årene", også kalla Dinosauruskolen, har også foreldrekurs, der man i grupper, gjerne flerkulturelt, drøfter barneoppdragelse/samvær, ulike strategier Kanskje familien trenger å tryggest, få omsorg. Dialog. Blir de hørt? Korleis oppleves naboforholda, skuleforholda for dem det gjelder. Er det fakta, eller kan det være noen misforståelse,
            7 hours ago · LikeUnlike · 1 person
          o
            Kirsten Versland Jannike skal tenke på denne saken til i morgen.
            Den brukerundersøkelsen du nevnte kan du sende lenke.?
            7 hours ago · LikeUnlike
          o
            Jannike Willoch Marit: det har vært familieterapeuter inne hele tiden, og alle barna får oppfølging på bup. Om de blir hørt? Folk oppfatter det jo som oftest som riv ruskende galskap og blir forferdelig sliten av deres aggressivitet.
            6 hours ago · LikeUnlike
          o
            Marit Hagen Kanskje man skal lytte med et annet perspektiv, galskapen finnes som oftest i den som lytter, galskap må eventuelt tolkes. Nye folk, nye ark.
            6 hours ago · LikeUnlike · 1 person
          o
            Marit Hagen Som terapeut vil eg ikkje lengre delta i denne diskusjonen, da eg ser på det som taushetsbelagt materiale, og derfor kan det være for utleverende på facebook for den det gjelder. Familien har vel ikkje samtykka i dette.
            6 hours ago · LikeUnlike · 1 person
          o
            Jannike Willoch
            Marit: Nei da, men det er anonymisert noe. Men jeg forsøker å vise hva det er man arbeider med i barnevernet. Men mitt spørsmål er altså: hva sier vi til skole og BUP som er så kritiske til at omsorgen ikke blir tatt? Men det er greit at du... ikke deltar, du har sikkert rett.

            Kirsten: jeg husker jeg leste en undersøkselse fra Kristiansand med 80% brukertilfredshet, men jeg fant det ikke. Men her er fra en annen rapport:

            "Alle foreldrene i både Oslo og Bergen som har fått hjelpetiltak for barnet i hjemmet eller i institusjon, mener at tiltakene har vært gode eller delvis gode. Når barnevernet har satt inn tiltak mot foreldrenes vilje, er holdningen stort sett negativ. Foreldrene kan likevel se at enkelte tiltak som er satt inn, er positive. Når rammen for et barneverntiltak er tvang, er også rommet for å medvirke mindre. Foreldrene var likevel ikke uvillige til å samarbeide med barnevernet, men foreldrenes sorg og sinne over ikke å ha barnet sitt boende hos seg gir store utfordringer for begge parter. Inntrykket av barnevernet
            blir imidlertid mer positivt over tid.
            Når dette oppsummeres, må det tas forbehold om representativitet og størrelse på utvalget. Våre resultater er imidlertid i tråd med andre undersøkelser. Representativiteten er heller ikke større i disse undersøkelsene."

            pdf Barnevernet Oslo og Bergen - du kan google det
            6 hours ago · LikeUnlike
          o
            Marit Hagen
            Man sier til BUP at man vil gå inn og finn LØSNINGER, GODE løsninger. Man kan ikkje la seg styre av ka andre synes om en , man må heller styres av en god samvittighet. Man kommer i terapi fordi man trenger hjelp. Når noen trenger hjelp, bli...r man av og til mindre rasjonelle. Når man blir ivrig og motparten ikkje helt skjønner den andres agenda, oppleves dette iblant som agressivt. Kirsten Haaland, terapeut fra Oslo, bruker LØFTmetoden. Den går ut på å finne løsninger. Ho og flere har skrevet bøker om temaet. Ka må til for at man får det bedre. Ikkje så mye koffor, men ka trenger man. Står man fast henter man nye impulser utenfra, bøker, mennesker, ideer.
            6 hours ago · LikeUnlike
          o
            Jannike Willoch Jeg skjønner at du har stor tro på bøker Marit. Men hvis folk ikke opplever at de får det til, at det ikke har noen effekt i det hele tatt. Tenker dere at barnevernsansatte har lest for lite bøker? Kanskje det. Man sier til BUP at man skal finne gode løsninger, men hva sier man når BUP sier at dere har prøvd nå i fem år å finne gode løsninger, og ting har ikke blitt bedre - og barnet som går i terapi hos meg lider på grunn av situasjonen hjemme.
            6 hours ago · LikeUnlike
          o
            Marit Hagen
            Da sier man til BUP at nå vil man gå en annen vei, at det er på høg tid. For å jobbe i barnevernet kreves det eksamener. Til det trengst det bøker. Kanskje det trengs mere nyttige bøker, fra bøkene henter man kunnskap, derfor er det littera...tur i studier som gir kompetanse til å jobbe i barnevernet. Men er likevel enig med deg i noen punkter. Ta for eksempel alle de evangeliesentre som er her i landet til å hjelpe rusmisbruker på rett kjøl. De har mange gode resultater. De drives i hovedsak av tidligere brukere, de vet kor skoen trykker.Der finnes erfaringskunnskap. Derfor er det også så viktig å bruke og hente kunnskap fra likemenn.See More
            6 hours ago · LikeUnlike
          o
            Jannike Willoch Men hva med barnets terapeut som sier at barnet lider på grunn av situasjonen hjemme, og kjenner seg hjelpeløs for at de ikke kan hjelpe?
            6 hours ago · LikeUnlike
          o
            Marit Hagen Eg overlater til gud å dømme. Eg ser på barnevernet sin jobb å hjelpe, og da må man søke kilder der god hjelp kan gies
            6 hours ago · LikeUnlike
          o
            Marit Hagen Og dess viktigere er det at den rette hjelpen gies, slik at barnet slipper å lide ekstra last ved ytterligere påførte påkjenninger. Et barn elsker i utgangspunktet sin mor og sin far, og vil gjerne høre sammen med dem. Det vil det også gjøre i adskillelse, men da med en ekstra smerte. Hjelper man familien, så hjelper man også barnet
            6 hours ago · UnlikeLike · 1 person
          o
            Kristin B. Bruun
            jeg lurer på om dere snakker forbi hverandre, Marit og Jannike.

            Det Marit sier, oppfatter jeg som svært fornuftig. Altfor ofte oppstår det vanskelige relasjoner, som i det du siterer over, Jannike. Når man står overfor truselen om det aller vanskeligste, slår alle forsvarsmekanismer til.

            Det kreves utrolig mye av den som sitter med makten, å se de redde menneskene bak alt sinnet. Det forplikter å sitte med makt, men ytterst få tenker over det, annet enn følelsen av hvor godt det er å kunne få sin vilje.

            Det kan være provoserende at jeg sier dette, men det er dessverre et faktum at i de sakene som ender med omsorgsovertakelse er det høyt konfliktnivå mellom foresatte og barnevernet.

            Dette konkrete tilfellet du viser til, tror jeg Marit har det beste forslaget til. I stedet for å splitte familien, så splitter man familien og den barneverntjenesten.

            Enten ved å flytte familien, og overføre saken til en barneverntjeneste som fungerer godt. (God og tydelig leder, som følger lover og regler.)

            Eller ved å overføre saken til en annen barneverntjeneste, som får starte med blanke ark.

            Det beste for alle parter hadde nok vært å ta familien ut av det miljøet den er i, hvor den nok er blitt grundig stigmatisert.

            Ingen av oss ønsker å miste våre foreldre, å bli skilt fra våre søsken. Vi er genetisk programmert til å frykte dette like høyt som døden, særlig i de første leveårene våre. (Inntil løsrivelsen begynner, for enkelte litt mer ekstrem enn for andre.)

            Det kreves selvtrygge mennesker for å samhandle med en familie som sliter som det du forteller. Omsorgsovertakelse er ikke barnas beste, men hva med Marits forslag, eller min kjepphest: Familieråd?

            Familieråd kan bestå av mange utenfor familien også. Bare som et tips.

            Skjønner ditt dilemma, Jannike. Vi vil så gjerne det beste for barna, men omsorgsovertakelse er kun godt om man skal redde liv og helse.
            De skades mer av omsorgsovertakelse, enn om man forsøker å gi dem så noenlunde de foreldrene de ønsker seg og trenger. Kanskje barna kan bo hos noen andre rundt i en periode, og foreldrene bor hver for seg en periode, og de begge får hjelp til å bli mer selvtrygge, uten omsorgsovertakelsesspøkelset hengende over seg?

            Vi lærer ikke stort når vi er ridd av angst. Truer noen ungene mine, sover og spiser jeg ikke, før jeg vet at de er trygge. For enkelte foregår kampen med barnevernet over år, og du som psykolog vet nok aller best hva det gjør med våre kognitive evner, vår persepsjonsevne, våre forventninger, holdninger, hukommelse, og vår "lunte" ...
            5 hours ago · LikeUnlike
          o
            Marit Hagen
            På BUFetats sine sider, har det i lengre tid stått at Helsedirektoratet sine intensiver er at det skal innføres familieråd i hvert distrikt. Her skal familie, venner eller andre det gjelder finne løsninger, uten barnevernet til stede, men i... regi av barnevernet. Barnevernet skal godkjenne dette så langt det ikkje går ut over barnets sikkerhet eller helse. I Harstad kan man blant anna en del om dette. Det har forekommet at noen har mangla nettverk. Vet da at man der likevel har funnet noen. Det kan være en gjenglømt bestefar/mor, personer fra tidligere arbeidsforhold etc. Alltids en mulighet, og det e vel nettopp det som er kunsten å kunne se.
            5 hours ago · LikeUnlike · 1 person
          o
            Kristin B. Bruun
            Dette ble prøvd ut i perioden 2003 - 2006, med gode resultater. Deretter anbefalte Departementet det. Når du skriver Helsedirektoratet lurer jeg på om jeg husker feil.

            Har sett flere saker hvor barnevernet bare sier nei, enda de må finne opp... årsaker til å ta barna. Som i saken hvor de ikke fikk tatt barna ved å ta diagnoser (av mor) ut av løse luften, som paranoia m.m.
            De fikk tatt barna på bakgrunn av sakkyndig som er inne i Freud (det minst vitenskapelige), og henviste til ødipal fase (bevis den!) og latensperiode (bevis den!) ...

            Dette kan man ta barn på i Norge. Men Familieråd? Nei. Blankt og gjentatt nei.
            5 hours ago · LikeUnlike
          o
            Marit Hagen Ja, departementet var nok riktig. Kjenner søvnen legger seg noe på øyelokka nå
            5 hours ago · LikeUnlike · 1 person
          o
            Kristin B. Bruun Takk, Marit, jeg er også ganske sliten, så jeg orket ikke sjekke :)
            5 hours ago · LikeUnlike
          o
            Kristin B. Bruun
            Jeg kom på en ting til i forhold til den familien, Jannike, etter å ha lest beskrivelsen igjen. Leste forleden dag om at også kvinner deltok på sinnemestringskursene.

            Det var interessant å lese om hvilke metoder de benytter for å mestre sinnet. En fortalte at hun passet på blodsukker, ikke bli sliten, m.m.

            Kan det også være noe, kanskje? For man må sette foreldrene i stand til å ta seg av barna igjen, i hht. barnevernloven. 
            5 hours ago · LikeUnlike
          o
            Marius Fynboe sjokka! Her var det utrolig mye tankeløshet og uproffesjonell oppførsel...makan!!!
            2 hours ago · LikeUnlike
          o
            Rune L. Hansen
            Trekk ikke forhastede slutninger nu Marius. Det er jo som du sier, men intensjonene er gode og konsekvensene enda ikke det motsatte. Psykolog Jannike trenger hjelp, kanskje mere enn de angjeldende. Trenger og fortjener hjelp. Du ser kanskje at hun har vært lettlurt og farer med forhastede slutninger og propaganda, men kanskje mindre enn mange visse andre. Viktig at hun og mange til får forståelse for hva hjelp virkelig og egentlig er. Og viktig at både barna og foreldrene er glade for den hjelpen de kan gies. Iøvrig interessant, nytt og beundringsverdig. Mangt og meget viktig som bør sies om alt dette, som ikke må ende i forhastede konsekvenser eller forhastede slutninger.
          o
          Jan-Kristian Janson
          Tydelig at Jannike trenger hjelp. Her er vel bl.a. noe som heter taushetsplikt i forhold til offentlighetsloven. Når galt først har skjedd så finner jeg ingen forklaring på hvorfor hun og barnevernet har kommet fram til at det ikke er riktig å overta omsorgen i denne triste saken.
          o
          Jan-Kristian Janson
          Ja, ja Kirsten - du har nå fått opp temperaturen. Men jeg tror det kan være lurt for flere parter at du sletter denne "veggen".
          o
           Jannike Willoch
           Jeg tror ikke du kjenner igjen saken Jan-Kristian, det er ikke akkurat nå men for noen år siden. Og den er anonymisert. Denne saker er ikke helt uvanlig.  Og det er jo hele tiden snakk om at barnevernet skjuler seg bak taushetsplikten. Jeg ønsker å fortelle hva slags dillemaer man faktisk står overfor - barnevern handler ikke om regntøy!
           Når det gjelder familieråd sier jeg takk for rådet, men denne familien har ikke noe slekt eller noen venner.
           Men ok, jeg lar det stå litt til så sletter jeg det. Jeg er i hvert fall glad for at noen har fått litt mer forståelse for hva slags dillemaer man bakser med i barnevernet.  
          o
           Marius Fynboe
           denne psykologen burde umiddelbart gå i "skammekroken". Hun burde også skaffe seg hjelp og ikke opptre som hverken psykolog eller sakkyndig før hun viser en smule forståelse for omverdenen. At det er slik at disse "sakkyndige" ofte viser manglende bakkekontakt bekreftes med dette ytterligere! D
          o
           Marius Fynboe
          har ikke slekt eller venner? Neste du sier så er de vel huleboere i sahara?
          o
          Jannike Willoch
          Hva er det for noe Marius. Dette skjønner jeg ikke. Syns du jeg bør gå i skammekroken fordi jeg forsøker å vise hva slags dillemaer man står oppi som sakkyndig. Kjenner du denne familien, eller hva er det for noe? Hva slags manglende forståelse for omverdenen er det jeg har? Vi kan ta en annen sak da, en offesiell sak jeg er inne i:
          "Politiet trenger mer tid i etterforskningen av en overgrepssak der åtte naboer fra samme bygd i Nord-Østerdal er siktet for seksuelle overgrep mot flere barn."
http://www.facebook.com/l/ceee1;www.aftenbladet.no/innenriks/1238725/AAtte_siktet_for_overgrep_i_Nord-OEsterdal.html
           De barna gråt også da de ble akuttplassert. Syns dere at barnevernet skulle latt dem få lov til å komme tilbake til mamma slik som de ville? "


---
   Jeg tok en kopi av overstående samtale, en samtale som straks efterpå ble borte. Den ble av noen fjernet.
   Blandt annet en annen lignende samtale kom efter-følgende på den samme Facebook-profil. Jeg deltok i den og gjengir her også den:
---

   Jannike Willoch  Denne lenken er jo også ineteressant. I og med at man ønsker at man skal lytte til de det gjelder: barnevernsbarna.
   RENATHE AREVOLL: Foreldre får for mange sjanser /
- Resultatet er at mange barn får hjelp for sent, sier styreleder i (Lfb), Renathe Arevoll.
   www.nettavisen.no
   Friday at 5:35pm · Comment · LikeUnlike · Share

          o
            Jannike Willoch ‎"- Jeg hadde bodd seks år for lenge hjemme og har fått hjelp fra barne- og ungdomspsykiatri og mine nye foreldre, forteller Arevoll, som nå kjemper for de forlatte barna og mener statsråden må snu seg rundt: "
            Friday at 5:37pm · LikeUnlike
          o
            Kirsten Versland http://www.forskning.no/artikler/2009/november/235541
            Friday at 5:45pm · LikeUnlike
          o
            Rune L. Hansen Det er de som ikke ser lenger enn til sin egen navle. At terror- og likviderings-enhetene hendelsesvis gjør noe bra eller at noen klandrer de for ikke å ha gjort noe bra i sitt tilfelle unnskylder ikke deres eksistens eller aksept for eller delaktighet i deres eksistens.
            Friday at 5:57pm · LikeUnlike ·
          o
            Marius Fynboe av og tilkan 99% riktig være 100% feil.
            Friday at 5:58pm · LikeUnlike · 1 person
          o
            Kirsten Versland
            Stockholmsyndromet beskriver ofre for kidnappinger og bortføringer som over tid utvikler en sympati for sine kidnappere.
            Det er et psykologisk fenomen, der forbryteren og ofrene får sympati med hverandre, og der ofrene til slutt utvikler negative følelser overfor dem som forsøker å redde dem ut av situasjonen, nemlig politiet. Gislene opplever at livene deres ligger i gisseltakerens hender, og at de er under en viss beskyttelse hos denne personen. Mens det er politi og myndigheter, som nekter å etterkomme forbryterens krav, som setter gislenes sikkerhet på spill. I de periodene politiet ikke forhandler med gisseltakeren, blir det tid til samtaler mellom ofre og overgriper. Det snakkes om familie, om barn, om gleder og bekymringer. Slik knyttes det følelsesmessige bånd, og etter hvert får alle parter en felles interesse av å komme ut av krisen uten at noen blir skadet.
            Friday at 6:07pm · LikeUnlike
          o
            Kirsten Versland http://www.sfm.no/Arkiv-2008/Art-Des-08/15.12.2008.Enda_mer_motstand_mot_ny_barnevernlov.htm
            Friday at 6:07pm · LikeUnlike
          o
            Jannike Willoch Jeg skjønner. Så du mener at det ikke er noe vits i å snakke md barn som selv har vært i barnvernets omsorg? Eller hvis de uttaler seg positivt til at de har kommet i fosterhjem, så vet du at de snakker ut fra en falsk erkjennelse? Interessant.
            Friday at 6:12pm · LikeUnlike
          o
            Kirsten Versland
            Man må se på alle sider av barnevernet også de som ikke fungerer for å få til en endring til det bedre.

            Man må tørre å se problemene i øye og erkjenne at det eksisterer før det kan bli en endring.

            Den nåværende barnelov har faktisk ett formål og en intensjon:
            § 1-1 Lovens formål
            Formålet med denne lov er
            - å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.
            - bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

            På tross av at du Jannike ikke er stødig i jussen som du har gitt uttrykk for flere ganger er dette barnas rettigheter, og det skal ingen som jobber med eller for barn tilsidesette.
            Friday at 6:25pm · LikeUnlike
          o
            Jannike Willoch Jøss, på hvilken måte er det jeg ikke er stødig i jussen? Interessant.
            Friday at 6:26pm · LikeUnlike
          o
            Marius Fynboe Hjelp!!!!....
            Friday at 6:43pm · LikeUnlike
          o
            Jannike Willoch Kirsten - jeg håper du svarer. På hvilken måte er det jeg ikke er stødig i jussen?
            Friday at 9:55pm · LikeUnlike
          o
            Rune L. Hansen
            Å forsvare et terror-regime og en terror-ideologi og dets terror- og likviderings-enheter er en alvorlig sak. Det bør flere enn Jannike Willoch betenke. Lar seg selvfølgelig heller ikke forsvare med at det faktisk kan være tilfeller hvor de har gjort eller gjør noe bra. Punktum.
            Iøvrig er den forkvaklede måten det henvises til under-ordnede lover på er interessant og tanke-vekkende. Det ble sagt at: "Den nåværende barnelov har faktisk ett formål og en intensjon: § 1-1 Lovens formål / Formålet med denne lov er / - å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. / - bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår."
            Er det da så vanskelig å forstå at er det noe som sikkert nok skader et barns helse og utvikling, så er det å bli fratatt sin ene eller begge foreldre samt sitt hjemsted, sin integritet, sin identitet, etc.? Samt den terror, trakassering og tortur med mere som ofte og gjerne følger med i en prosess hvor slikt noe er mål eller hensikt? En kaster ikke barnet ut med badevannet - og kaller det hjelp!
            Les Menneskerettsloven og Straffeloven, våre gjeldende over-ordnede øverste lover - som nettopp handler om og ivaretar og verner om barnets beste! Det er det iøvrig ingen sin synsing med lovstridige konsekvenser som gjør eller bortforklarer. Hjelp er hjelp det, ikke det motsatte. Å hjelpe det nuværende offentlige såkalte Barnevernet er delaktighet i uhyre grov kriminell virksomhet. Det må straks og umiddelbart nedlegges og de ansvarlige og delaktige i ugjerningene stilles for straffe-ansvar og deres ofre få nødvendig og berettiget gjenopprettelse og erstatning. Ikke om 30 år, men nu! Og barna må selvfølgelig straks få komme hjem igjen og foreldrene få igjen sine barn!
            Erkjennelsen av den begåtte urett er viktig nu den.
            Yesterday at 12:11am · LikeUnlike ·
          o
            Rune L. Hansen og ps: Stockholm-syndromet / kidnapper-syndromet kan dere lese om f.eks. på denne linken:
http://www.facebook.com/profile.php?id=1075597997&v=app_2347471856#!/note.php?note_id=125793200784428
            Yesterday at 12:59am · LikeUnlike ·
          o
            Kristin B. Bruun
            Verken barnevern- eller barneloven er rettighetslover. Barna har få rettigheter i vårt samfunn.
            Derfor kan barnevernet nekte å sette inn hjelpetiltak i familier hvor det trengs, som der hvor et eller flere av barna har en funksjonshemning/utviklingshemning.
            Dette kan barnevernet gjøre uten andre konsekvenser enn konflikt (som enkelte av de ansatte ser ut til å livnære seg på), og at de eventuelt får litt kritikk av Fylkesmannen, som ikke har sanksjonsmuligheter.
            Dette er den stygge siden av barnevernet, som i praksis ofte er et teater og paragrafrytteri.
            Yesterday at 10:28am · LikeUnlike · 1 person
          o
            Marius Fynboe Sviktende hjelpeapparat for såvel store som små! Jannike Willoch på frifot er jo et glimrende eksempel på det.
            Yesterday at 12:17pm · LikeUnlike
          o
            Jannike Willoch Marius, mener du at jeg skulle vært i fengsel? Hva er det jeg har gjort galt?
            Yesterday at 12:50pm · LikeUnlike
          o
            Jannike Willoch Og Kirsten - håper du svarer snart. På hvilken måte er det jeg ikke er stødig i jussen?
            Yesterday at 12:51pm · LikeUnlike
          o
            Marius Fynboe ikke nødvendigvis fengsel..... finnes mange mørke rom i psykiatrien også.....
            Yesterday at 12:51pm · LikeUnlike
          o
            Jannike Willoch Oj - er jeg gal. Hvordan ser du denne galskapen?
            Yesterday at 12:52pm · LikeUnlike
          o
            Marius Fynboe
            gal er en god betegnelse når den kommer fra en psykolog.
            Jeg aner ikke hva det er men du har noen fryktelig dårlige holdninger til forskjellige ting. Spesielt reagerer jeg på hvordan du betegner andre mennesker. Kan nesten virke som om du er ute etter å hevne deg pga. noe som mangler i ditt eget liv.
            Yesterday at 12:55pm · LikeUnlike
          o
            Jannike Willoch Jøss, dette skjønner jeg ingenting av. Hevne meg? Det har jeg virkelig ingen grunn til i det hele tatt. Overhode ikke. Jeg prøver bare å gjøre det jeg gjør så godt jeg kan, å sikre barn, ungdom og voksne gode liv.
            Yesterday at 12:56pm · LikeUnlike
          o
            Marius Fynboe
            Kanskje sette deg ned og gå noen runder med deg selv. Jeg er ganske sikker på at du finner ut av det.
            Interessant det med å sikre andre gode liv. Er du nå så sikker på at det er det du virkelig gjør? Husk at verden er ikke nødvendigvis slik du oppfatter den.             Yesterday at 12:59pm · LikeUnlike
          o
            Jannike Willoch Høres ut som du har blitt utsatt for mye skyldpåførende oppdragelse Marius: Jeg skal sette meg ned å gå noen runder med meg selv. Hvorfor det? Jeg gjør så godt jeg kan, og jeg tenker at jeg ikke kan gjøre det bedre enn det jeg kan. Jeg tror ikke det er så veldig mange andre som kan gjøre det bedre heller.
            Yesterday at 1:11pm · LikeUnlike
          o
            Marius Fynboe
            hmmmm.... gjør så! For meg virker det som om du er fullstendig oppslukt i det teoretiske i ting. Spesielt med hensyn til dine bemerkninger i forhold til andre medmennesker, og da spesielt i saker som vedrører barn. Hvordan står det egentlig til med dine praktiske erfaringer? Teoretisk kunnskap er noe tilsynelatende alle kan skaffe seg, mens praktisk erfaring er noe fullstendig annet. I dine kommentarer lyser det sterkt igjennom at det er noe du mangler i forhold til praktiske real-life erfaringer. Jeg antar at egne barn er noe du i alle fall ikke har.
            Yesterday at 1:20pm · LikeUnlike
          o
            Jannike Willoch Du sier så mye rart Marius. Hva i all verden er det som viser at jeg mangler praktiske erfaringer. Det er jo helt omvendt. Alle andre her snakker om abstrakte ting, men jeg viser til konkrete eksempler. Jeg har veldig, veldig mye erfaring med barn.
            Yesterday at 1:23pm · LikeUnlike
          o
            Marius Fynboe og den erfaringen er hvordan det er å være mor med egne barn?? Eller er det erfaring som bygger på teorier??? Det er et eller annet som lyser tvers i gjennom hos deg....
            Yesterday at 1:25pm · LikeUnlike
          o
            Jannike Willoch
            Jeg vet ikke hva det er som lyser igjennom med meg. Men jeg kan love deg at det er mange foreldre som jeg har utredet som elsker meg. Og så er det noen som hater meg. Men det er flere som elsker meg. Og så er det noen som har vært uenige med meg i en omsorgsovertakelse, men når de møter meg i fylkesnemnda er de veldig hyggelige mot meg. Jeg merker meg at for de fleste mennesker er det viktigste i livet deres at det går barna deres godt, selv om det er smerte i en adskillelse.
            Dette med at det er noe som lyser tvers i gjennom i meg tror jeg lyser i ditt eget hode Marius. 
            Yesterday at 1:29pm · LikeUnlike · 1 person
          o
            Marius Fynboe ‎... er ikke så sikker på det der..... Tror nok desverre at du er en utrolig falsk etoretiker!
            Yesterday at 1:32pm · LikeUnlike
          o
            Jannike Willoch Sørgelig. Men sånn er det, det tror du. Og det er jo ikke mye jeg kan gjøre med det. Ha en fortsatt god dag!
            Yesterday at 1:33pm · LikeUnlike
          o
            Marius Fynboe Jo du kan gjøre mye med det.......
            Yesterday at 1:43pm · LikeUnlike
          o
            Jannike Willoch Å, kjære deg, hva kan jeg gjøre for å få deg til å forandre mening om meg?
            Yesterday at 1:53pm · LikeUnlike
          o
            Marius Fynboe
            Sett deg ned og gå igjenom dine tidligere saker.... dobbelsjekk alle dine utsagn og påstander. Fort vil du se at du faktisk kanskje ikke er så "fantastisk" som du selv mener... Eller mener du kanskje at det å "pynte" på sannheter og faktum er noe som er "tillatt" for deg å gjøre fordi du tror det kommer noe godt ut av det? Egentlig så virker det som om dere sakkyndie psykologer tilhører en egen "rase" som tror de kan tillate seg hva som helst.. Selvkritikk er noe som hører sjeldenhetene til...
            Yesterday at 1:59pm · LikeUnlike
          o
            Jannike Willoch Hvis jeg er så fryktelig, hvorfor er det så mange foreldre som elsker meg?
            Yesterday at 2:00pm · LikeUnlike
          o
            Marius Fynboe Du har sikkert håndtert opptil flere utredninger fullstendig korrekt, men det legitimerer alikevel ikke så lite som en feil.
            Yesterday at 2:02pm · LikeUnlike · 1 person
          o
            Jannike Willoch Jøss Marius - du er et nådeløste menneske, det er sant og visst! :-D
            22 hours ago · LikeUnlike
          o
            Marius Fynboe Ok!
            22 hours ago · LikeUnlike
          o
            Rune L. Hansen Jack the Ripper traff nok flere mennesker enn de han drepte.
            21 hours ago · LikeUnlike ·
          o
            Rune L. Hansen
            Barn og foreldre har mange rettigheter lovfestet i Menneskerettsloven og Straffeloven. Det såkalte barnevernet og deres terror-regime bryr seg ingenting om slikt noe, men tenker barn og mennesker er sine og iøvrig nokså verdiløse gjenstander, verdsatt kun efter sin synse-norm.
            Marius har rett i sin intuisjon overfor deg Jannike Willoch, - det er spor i våre ord. Men han bør ikke hovere over det. Du vil forhåpentligvis stilles til ansvar for dine ugjerninger. Ugjerninger forårsaket av indoktrinering, dumhet, hovmod, etc. Vær hjelpsom, ydmyk og grei overfor andre mennesker, ikke overgripende, slem og ond. Og tro bare ikke du er politi, dommer eller bøddel. Vær hverken en dårlig nabo eller et dårlig med-menneske.
            21 hours ago · LikeUnlike · 1 person·
          o
            Marius Fynboe
            Som Jannike tidligere har uttalt og vist har hun liten forståelse av jussen i det hun foretar seg.....
            Egentlig tror jeg hun er et menneske med svært manglende livserfaring. Mest sannsynlig vokst opp godt beskyttet fra verdens harde realiteter. Kanskje var søken etter å forstå verden og seg selv også årsaken til at hun ble psykolog. Legger også merke til at hun sier at enkelte foreldre "Elsker henne". Store ord og noe merklig. Derom noen hun foretar en utreding av plutselig elsker henne så burde det ringe ganske mange alarmklokker både her og der...... 
            20 hours ago · LikeUnlike
          o
            Marius Fynboe Dessuten så er vel ikke jobben til Jannike W. sikre hverken voksne, barn eller ungdommer gode liv..... heller å sikre at de ikke får et dårlig liv...... ny missforståelse og misstolkning av sin egen rolle.....
            18 hours ago · UnlikeLike · 1 person

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, mandag 09. august 2010, Vinberget:

   Omtrent 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Jevnt overskyet og 15 pluss-grader klokken 10.30. Fra omkring 12-tiden også tåke, ikke helt lavt-drivende. Trude 42 år i dag.
---
   Idun kom hjem i går kveld. Frøydis er i hybelen med Vebjørg i Haugesund. Gudmund ikke mere i hybel, men tildels hos sin forlovede Stine og hos Balder og Trude. Balder, som for en stund siden flyttet fra Skjold til en leilighet et sted i Haugesund, er sammen med Trude i Lygrepollen hos Åse Kristensen, hvor de også tok med seg våre fem yngste barn. En slags halvpart av kidnapper-gjengen samlet hos Åse Kristensen i Lygrepollen med andre ord. Jan Stian er fortsatt i huset Trude leier i Skoglandsveien i utkanten av Haugesund. Jeg bare i forbifarten nevner dette som diverse mennesker forteller meg.
---
   Anders Kleppe sier i en kommentar på Internettet, at: "Det er ca halvparten av de som får dommer som faktisk har gjort noe kriminelt. I den andre halvparten av tilfellene er det statens behov for å skjule sine egne kriminelle handlinger som fører til dom av uskyldige."
   Overdriver han? Han underdriver iallfall grundig om en tar med de såkalte sivile saker, som jo egentlig ikke er mindre straffesaker hva angår såkalte barnevern-saker og såkalte barnefordelings-saker?
---
   Terror-regimet står for fall. Det er det nødvendige og viktige. For at ydmykhet og respekt for de elementære felles-menneskelige verdier, vern, rettigheter, ansvar og forpliktelser solid etableres.
---
   Også i dag skal jeg her gjengi samtaler fra Internettets Facebook. Først denne følgende som også jeg deltok i:
 
   Lena Synnøve Huskeberta Olsen:
   Lurer på om dette kommer til å bli populært blandt "våre barenvernsansatte" - fordi noen velger å kalle unga sine opp etter "populære helter" som Hitler, Jesus, Houdini, Mao, Stalin, Moder Theresa, Budda m.f., så skal man da miste dem? Er man da barnemishandlere eller oppdrar man barn i sin egen tro?
   Burde man da ikke... ha blitt putta inn?
   
   Mistet foreldreretten til Adolf Hitler Campbell
   www.db.no
   Også søstrene JoyceLynn Aryan Nation og Honszlynn Hinler Jeannie Campbell bor nå i fosterhjem.

   Yesterday at 12:38pm · Comment · · Share
   *
   * You, Bobbo Angel Wings Børtinghus, Anna Gudmundsen and Jonny Raknerud like this.
   *
   o
   Anna Gudmundsen Houdini er en skønt navn, især om man kunne gøre sig forhåbninger til at de levede op til navnet :o)
   Yesterday at 12:40pm ·
   o
   Lena Synnøve Huskeberta Olsen ?:) Sant Anna! *mitt neste barn skal hete det* :)
   Yesterday at 12:46pm · · 1 person
   o
   Eva Mette Bodilsdatter Høie Har avslørt seg selv som mindre intelligente ved og kalle barnet sitt det. ellers er det nok ikke navnet alene som førte til omsorgsovertakelse her.
   Yesterday at 12:52pm ·
   o
   Lena Synnøve Huskeberta Olsen Så du påstår at Adolf Hitler var mindre intelligent? Altså ikke barnet i annonsen, men han som lagde 2. verdenskrig( i hvert fall var frontfiguren)?
   Yesterday at 12:54pm ·
   o
   Bobbo Angel Wings Børtinghus
   Er mest sansynlig kreative foreldre som setter ett sånt navn på barnet. Om de har gjordt det for å hylle en "helt", så er dette et politisk standpunkt, og politiske standpunkter har NULL å gjør med noe omsorgsevne.

   Vil for ordens skyld avkrefte at jeg er noen Hitler tilhenger.
   23 hours ago ·
   o
   Eva Mette Bodilsdatter Høie nei foreldre som kaller barna sine AH er mindre intelligente...mannen selv var sinnsyk og ikke spes intelligent men farlig.Han alene lagde ingen verdenskrig, men appelerte til folk i nød og fikk mange med seg nettopp fordi de så ingen løsning på ALLE problem og dystre utsikter. Da er vi mennesker lett og lede og 'tror' på de som lover gull og grønne skoger...
   17 hours ago ·
   o
   Lena Synnøve Huskeberta Olsen Eva, igjen tar du helt feil. Adolf Hitler var en meget smart og klok mann. Han var kunstnerisk intelligent. En god forfatter var han også. Men de "små" feilene han gjorde, ble han desverre mest kjent for. De disse foreldrene har gjort, er bare en hyllest til ett idol. Det er ikke barnemishandling og overhodet ikke omsorgssvikt.
   16 hours ago ·
   o
   Bobbo Angel Wings Børtinghus
så du mener at det skal være en intelligensstandard for å oppdra og være kjærlige foreldre altså?
ALLE har en mindre intelligent side, uansett om de heter Adolf Hitler, Albert Einstein, Knut Jøren Røed Ødegaard, Prinsesse Mette Marit, Kjell Inge Røkke, eller hvem som helst. Skal de ikke kunne oppdra barn for det?
   Her snakker vi i NÅTID og ikke krigshistorie.
Skulle jeg kanskje i dine øyne være en dårlig mor som kalte sønnen min opp etter favorittjeansen min og dens grunnlegger? Min sønn heter Levi ........og kler navnet jæskla godt :-)
16 hours ago · · 1 person
   o
   Rune L. Hansen Som Lena sier, han var ikke ulik respekterte folk flest.
   10 hours ago · ·
   o
   Lena Synnøve Huskeberta Olsen
   Eva selv har oppkalt barnet sitt etter en stor kriger (som Adolf var). Navnet Alexander er etter Alexander den store som kriget for mange år siden: http://no.wikipedia.org/wiki/Aleksander_den_store , Man kan selv velge å kalle han en helt eller idiot. Det er kun en mening og ikke en sannhet.
   Og Eva: Du burde jo like den originale Adolf Hitler veldig godt. Han mente jo det samme som deg: Ikke alle foreldre egner seg til å oppdra barn...
   2 hours ago · · 1 person
   o
   Eva Mette Bodilsdatter Høie
   Adolf Hitler var ingen stor kriger, men en sinnsyk og gal mann som utryddet alvorlig mange bare på grunn av deres jødiske ett.
   Intelligent og klok var han iKKE. Tyskerene er ikke stolt av dette i dag.
   Det pardokse er jo at Adolf selv hadde jødiske aner:-)
   about an hour ago

---
   Her enda en fra Lena Synnøve Huskeberta sine sider:

   Lena Synnøve Huskeberta Olsen:
   Spiser ditt barn med hendene, er du en barnemishandler - garantert! Sier Lillunn Lunga som har vært med på å fjerne barn fra en døende mor og har selv fortalt meg at hun har hatt ville rotter innendørs - hun skyldte på at det var på grunn av kaninen hennes.
   Friday at 10:32am · Comment · UnlikeLike
   *
   * You, Anne Norheim and Arthur Sæbø like this.
   *
   o
   Lena Synnøve Huskeberta Olsen http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.f-b.no%2Fnyheter%2Fnar-bare-en-utvei-gjenstar-1.5511422&h=70cfb
   Friday at 10:33am · LikeUnlike
   o
   Heidi Paulsen ?*rister på hodet*
   Friday at 10:53am · LikeUnlike
   o
   Trine Dahl Oanes Blir kvalm! Har selv blitt fratatt et barn under fødselen og pga. det sliter jeg med helseplager og er ufør i en alder av 28 år. Er bløande de få som får et mirakel for jeg fikk sønnen min hjem etter 3 år med rettsaker, men de ødela livet mitt og stjal babytiden.
   Friday at 1:25pm · UnlikeLike · 5 people
   o
   Lena Synnøve Huskeberta Olsen
   Jeg får stadig mailer, noen få er fra de som liker barnevernet - altså som oftest de som jobber der. Denne fikk jeg nå:

   Eva Mette Bodilsdatter Høie 7. august kl. 12:47 her har du en som jobber med mye bv sakr og har sette de sidene av foreldrene som du/dere velger lukke øyner for. Og ellers avkrefter dt dere stadig uttaler: BV ansatte stjeler andres unger. Ingen stjeler unger. de tar dem bort fra et uegnet oppvekstmiljø. Når du sier noen mister barna ved at de spiser med hendene er det tatt ut av en rekke mange ulike årsaker og ikke ene alene en årsak :-) hurr for denne advokaten som sier BV år for mye kritikk, de gjør et godt og viktig arbeid.
for og unngå slike triste hendinger som vi nylig hørte om er nødt og innføre tvangsplassering for og fjerne barna fra uheldige miljøer, og ha muligheten til og redde liv. ..
   - Mange er uegnet som foreldre
   www.db.no
   Barnevernet får for mye kritikk for jobben de gjør, mener politiadvokat Harald Bilberg i Hordaland politidistrikt.
   Yesterday at 12:51pm · LikeUnlike
   o
   Rune L. Hansen Hva skal vi gjøre med barnevern-ansatte som har gjort eller gjør ugjerninger?
   Sette de i fangehjem, kneble de, nekte de kontakt med sin familie og slekt, tvangs-medisinere de, omskolere de?
   Deres egne metoder?
   20 hours ago · LikeUnlike ·
   o
   Annette Morgaine Olsen Øye for øye, tann for tann...
   14 hours ago · LikeUnlike
   o
   Lena Synnøve Huskeberta Olsen Rune: de skal aldri få lov til å jobbe med noe som er barnerelatert. Så lenge de ser så enkelt på å ta barna fra foreldrene, vil det si at de kan komme til å kidnappe unger fra arbeidsplassen sin. Det er muligheter for at de vil komme til å gjøre det ellers også, men da er man i hvert fall bittelitt trygger på at de ikke har så stor tilgang til barn.
   2 hours ago · LikeUnlike
   o
   Annette Morgaine Olsen
   De burde vel egentlig ikke jobbe med mennesker overhodet. Kan de få seg til å gjøre slik mot barn, så er det uvisst hva de får seg til å gjøre mot voksne og eldre mennesker. Vi mennesker er trods allt utstyrt med noen sperrer når det gjelder barn, og disse ansatte i bv har tydeligvis ikke disse naturlige sperrene og da har de sikkert ikke noen sperrer mot å skade vanskeligstillte voksne eller eldre mennesker heller. Så hva de eventuelt skulle jobbe med vet jeg virkelig ikke. Personlig hadde jeg helst sett at de hadde vært adskillt fra sammfunnet 100% da de har forvoldt så mye skade og har mange offre som ikke har så veldig lyst til å møte de.

   Men de kan jo settes til å gjete reinsdyr på finnmarksvidda :-) Synd på reinsdyra da men :-(
about an hour ago · LikeUnlike
   o
   Rune L. Hansen
   Ja. Men hva altså med deres egen metode? Isolert sammen fremmede, godt betalte fangevoktere, kneblet og fangeholdt særlig i forhold til familie, slekt, integritet og identitet, omskolering, "akutt, intensiv og langvarig, profesjonell psykiatrisk hjelp" (i regi av en av deres egne), tvangs-medisinering, besøksforbud, samvær under tilsyn, jevnlige omplasseringer, osv.? Og hva med hvis de har eller skulle få barn?
   Det svimler helt i uhyre forskrekkelse når jeg sier dette. Det er jo dette og slikt og enda verre perversiteter de på sett og vis selv har bedt om, men slikt noe går jo ganske enkelt ikke an!
   Spørsmål om vi klarer å hindre at de lynsjes?
   En skal elske endog sine fiender sier vise og forstandige mennesker vi bør respektere.
   *
   Annette Morgaine Olsen Jeg tror at det å hindre at disse blir lynsjet når folket reiser seg, blir nok en ganske så umulig oppgave. Og jeg svimler ikke i forskrekkelse over det du skriver, jeg tror nok at om folk TØR å være 100% erlige mot seg selv, og legger alle hemninger på siden, så vil nok de fleste av de bv utsatte ha ganske så lyst til å gjøre både det ene og det andre mot disse monstrene i bv. 
   5 hours ago · LikeUnlike
   *
   Lena Synnøve Huskeberta Olsen Jeg vil heller si at vi ikke er sånn de påstår at vi er. Derfor skal vi heller ikke oppføre oss som dem...men vi skal ikke utsette flere barn for det som våre barn opplever, derfor skal de straffes etter straffeloven og ikke etter barnevernsloven (les: barnevernsansattes meninger).
   2 hours ago · UnlikeLike · 1 person
   *
   Annette Morgaine Olsen Ja, det kan jeg være enig i, men da, som du skriver, etter lovens riktige tolkning og ikke bv tolkningen

---
   Og enda en samtale gjengir jeg her, fra Facebook-sidene på Internettet til Folkebevegelsen for aktivt menneskevern (FAM):

   Rune L. Hansen:
   Det yrer i overflod med ødelagte barn, mennesker og familier i det såkalte barnevernet sitt farvann. En overdådig lands-dekkende
massegrav, i stadig påfyll og forsøkt skjult av videre terror, trakassering, tortur og knebling.
   Et gedigent folkemord av kriminell galskap. Er det noe rart de vil holde det skjult?
   August 4 at 4:24am · Comment · LikeUnlike · Flag
   *
   * Bettina Evensen, Ole Sigurd Jakobsen and Åse Moi like this.
   *
   o
   Ole Sigurd Jakobsen helt enig med deg rune. en ting de ikke forstår, att i de fleste tilfellende er det største overgrepe er å ta barna fra foreldrene, derfor blir resultatene dårlige, og for mange ganger alt for tragiske. en kjennsgjerning de ikke klarer å se i øinene og som fortsetter, men nu må stoppes. de må stå ansvarlige for sine handliger, ellers er ikke demokratiet verdt noe, foruten de med makt på toppen. demokrati og menneskeverd, menneske rettigheter skal være til for alle.
   Friday at 4:47am · UnlikeLike · 2 people
   o
   Rune L. Hansen Flott sagt! I enighet med lov og rett!
   Friday at 5:30am · LikeUnlike ·
   o
   Mette Reiersen
   Heldigvis går det an å ha to tanker i hodet samtidig. Jeg er helt enig i at BV direkte utfører overgrep mot barn og familier - ingen tvil. Men, og det er et stort men! Det er også de barn som blir på det groveste misshandlet av sine egne foreldre eller foresatte og faktisk noen ganger til døde! Og da ER det til barnets beste og ikke måtte bo hos sine foreldre/foresatte og misshandlere. Det er ALLTID barnets beste som må gå foran alt! Så ja, i mange tilfeller, bør barnet bli hos sine foreldre/foresatte/omsorgspersoner men noen ganger ikke! Vi MÅ beskytte barn mot misshandlig og tortur uansett hvem som utfører overgrepene! 
   11 hours ago · LikeUnlike · 1 personBettina Evensen likes this. ·
   o
   Rune L. Hansen Vi har, Mette Reiersen, politi og rettsvesen til og for slikt noe.
   Du visste kanskje ikke det?
   11 hours ago · LikeUnlike ·
   o
   Bettina Evensen Og, bv klarer ofte å ta barn fra forelder som beskytter og plassere de hos den som mishandler. Om ikke annet, pålegger de/rettsvesenet barn å ha samvær med overgriper, mot barnets vilje. Det er nå engang slik at samværsretten ikke burde være samværsplikt for barna. Mer enn en gang, har det gått på livet løs for de stakkars små, som jo skulle vært beskyttet fra vold, uansett form!
   11 hours ago · LikeUnlike · 1 personMette Reiersen likes this. ·
   o
   Mette Reiersen Har jeg gitt inntrykk av at jeg ikke er kjent med det?
   11 hours ago · LikeUnlike ·
   o
Rune L. Hansen Ja, du gir uttrykk for at du ikke er kjent med det. Og for at du har tro på terror-politikk og selvtekt og på å mishandle barn, mennesker, familier og samfunn uhyre verre enn de stakkarene du skriver om.
   10 hours ago · LikeUnlike ·
   o
   Mette Reiersen Da er vi nok sterkt uenige om både hva jeg har gitt inntrykk av ang kunnskap på dette området og ikke minst hva jeg har tro på og ikke. Faktisk oppfatter jeg dine kommentarer her til meg nå som direkte nedlatende. Er det din hensikt eller tar jeg feil?
   10 hours ago · LikeUnlike ·
   o
   Bettina Evensen Jeg ser heller ikke at dere egentlig er uenige ift bv, det jeg leser, er at Mette minner om at noen barn faktisk blir mishandlet av foreldrene sine, og at de må få hjelp vekk?
   10 hours ago · LikeUnlike ·
   o
   Mette Reiersen Det var akkurat mitt poeng ja, takk Bettina =)
   10 hours ago · LikeUnlike · 1 person
   o
   Bettina Evensen BAre hyggelig å oppklare misforståelser. Synd å angripe sine egne, men sårene er ofte dype, og klørne kronisk ute
   10 hours ago · LikeUnlike ·
   o
   Rune L. Hansen Vel. Det er som sagt politiets og rettsvesenets oppgave å fjerne overgriper.
   10 hours ago · LikeUnlike ·
   o
   Rune L. Hansen Hovmod, dumhet og selvtekt kan medføre mye ondskap.
   Det er i overdådighet den såkalte barnevern-tjenesten et groteskt eksempel på.
   10 hours ago · LikeUnlike ·
   o
   Bettina Evensen Det er sant
   10 hours ago · LikeUnlike ·
   o
   Bettina Evensen OG, når man gjør feil, og hårdnakket lar være å rette det opp. 
   10 hours ago · LikeUnlike ·
   o
   Rune L. Hansen Derfor, først og fremst: Barna hjem igjen til sine foreldre, til sitt hjemsted, integritet og identitet.
   10 hours ago · LikeUnlike ·
   o
   Mette Reiersen
   Bettina - jeg har forståelse for både dype sår og klørne ute. Og for de barn som opplever misshandling og vold må sårene være ufattelig dype!
   Rune - som sagt er jeg kjent med politiets og rettsvesenets sine oppgaver. På mitt sp om det var di...n hensikt å være nedlatende svarer du - "vel..." Skal jeg tolke det som et ja eller nei?
   10 hours ago · LikeUnlike ·
   o
   Mette Reiersen Først og fremst - barna i trygge,omsorgsfulle og kjærlighetsfylte omgivelser! Og vekk fra overgrep, misshandling og vold!
   10 hours ago · LikeUnlike ·
   o
   Bettina Evensen Og, det er jeg helt enig i.
   10 hours ago · LikeUnlike ·
   o
   Rune L. Hansen Du blandet uberettiget sammen ting som ikke hører sammen.
   Slikt noe kommer det fort overgrep og ondskap ut av.
   Det er dessverre makt bak og i slikt og.
   10 hours ago · LikeUnlike ·
   o
   Rune L. Hansen Det er ikke barna som skal vekk!
   Det er overgriper som skal vekk. Den som fjerner barnet blir selv overgriper!
   10 hours ago · LikeUnlike ·
   o
   Bettina Evensen Det er helt korrekt! Overgriper som skal vekk, når slikt er mulig!
   10 hours ago · LikeUnlike ·
   o
   Mette Reiersen
   Selvsagt er det overgriper som skal vekk, jeg har da heller ikke gitt uttrykk for noe annet.
Jeg ser du mener jeg også blander sammen ting nå, jaja, du er i din fulle rett til hvilken som helst mening du velger å ha. Men faktisk å insinuere at å blande sammen ting (som du da mener jeg gjør) fort kan føre til overgrep og ondskap. Den er vel litt drøy Rune? Og et enkelt sp om det var din hensikt å være nedlatende kan da ikke være så vanskelig å svare på?
   10 hours ago · LikeUnlike · 1 personBettina Evensen likes this. ·
   o
   Rune L. Hansen
   Ja. Overgriper skal vekk, og ikke barnet.
Og det er politiets og rettsvesenets ansvar. Ingen annens.
Det er ikke et spørsmål om det er mulig eller ikke. Å fjerne barnet er uhyre urett og en grov forbrytelse.
PS: Med hensyn til dette å være nedlatende. Lov og rett er ovenfra i forhold til det kriminelle. 
   10 hours ago · LikeUnlike ·
   o
   Mette Reiersen
   Jeg undres om denne gruppen bør endre navn til " Folkebevegelsen for aktivt foreldrevern uavhenig av barnets beste".
Akkurat, skal jeg da tolk det som om du er "lov og rett" , at jeg da er "kriminelle" og at svaret på sp egentlig er "ja" men... at du av en eller annen grunn ikke klarer evt tør å svare ja/nei på et enkelt sp. Javisst, nå er det jeg som er nedlatende.
Jeg er svært opptatt av barna, at alle barn skal vokse opp i trygge, omsorgsfulle og kjærlighetsfylte omgivelser. Jeg støtter barna, alle barn, også dine Rune. Men jeg er sikker på at du forstår jeg ikke lenger ønsker å støtte deg eller denne gruppen. 
   9 hours ago · LikeUnlike ·
   o
   Rune L. Hansen
   Barnevern-tjenesten er lovforpliktet til å hjelpe barn, foreldre og familie. De gjør nokså konsekvent bortimot det motsatte og det som verre er.
   Mye av deres grove urett kommer av hovmod, selvtekt og synsing.
   Lov og rett, rettsvern, handler ikke om synsing.
   Hva du eller jeg eller andre tenker eller syns om barnets beste er meget så forskjellig og til gjensidig lærdom for oss alle. Det er det blandt annet kultur, integritet og identitet handler om.
   At mere enn halve Tyskland gjorde seg delaktige og medskyldige i Adolf Hitlers groteske perversiteter og folkemord angres inderlig av de fleste i dag. Efterpå-klokskap hjelper og bør ha sine videre virkninger, for å unngå videre ondskap. Husk hva en vis mann sa: Det er hva som går ut fra vår munn som gjør urett.
   Min tanke er ikke å krenke deg. Men jeg hører og ser ordene og oppfordrer til sindighet, ydmykhet og forsiktighet.
   Og altså til lov og rett.
   Ikke til delaktighet i terror-regimet.
   9 hours ago · LikeUnlike ·
   o
   Rune L. Hansen Iøvrig så er det ikke jeg som er eller skal være denne folkebevegelsen eller gruppen. Den er åpen og til bruk for alle og enhver, også meg.
   9 hours ago · LikeUnlike ·
   o
   Bettina Evensen
   Og, som jeg nevnte; Selv om sårene er dype, og klørne konstant er ute, er det ingen grunn til å gå løs på hverandre innad i grupper.
Vi trenger både å stå sammen, og å ha rom for å diskutere. For vi må ale huske den som ikke har opplevd den vanvittige uretten og volden, krenkingen og hånet av menneskerett, forstår det ikke.
   Som jeg pleier si: Selv vi som har vært utsatt for det, kan knapt tro det er mulig.
   8 hours ago · UnlikeLike · 1 personYou like this. ·
   o
   Bettina Evensen ?*alle
   8 hours ago · LikeUnlike ·
   o
   Rune L. Hansen
   Denne meldingen jeg mottok fra Mette Reiersen tenker jeg det også er på sin plass blir og er med her. Jeg er ikke ute efter å gjøre meg populær, særlig ikke blandt opprettholdere av terror-regimet. Så derfor, her er den meldingen jeg nettopp mottok:
   Mette Reiersen August 8 at 1:17pm Report / Hei Rune. / Jeg oppfatter deg som kverrulerende, ekstremt negativ, bitter, nedlatende, lite troverdig og en person som tydeligvis mener at alle som ikke deler dine meninger, som en person som støtter terror. Jeg har lest litt av hva du skriver og ser tydelig at slike nedlatende kommentarer du kom med til meg for noen timer siden langt ifra er et engangstilfelle - og det også til personer som tilbyr deg både hjelp og støtte. / Jeg har ingen personlig glede av å fortelle deg hvordan jeg oppfatter deg. Jeg håper du stopper opp og tenker igjennom om du ønsker og fremstå som en slik person og om du faktisk er en slik person som jeg oppfatter deg som. / Jeg ønsker intet svar, jeg håper kun for din egen del og for dine barn at du tenker nøye igjennom dette og er fullstendig ærlig ovenfor deg selv. Og ikke minst fordi jeg tror på karma - dvs at man får det man gir. Jeg ønsker deg intet vondt så derfor - tenk på hva du gir. Ikke minst som far og omsorgsperson. / Jeg oppfatter deg rett og slett ikke som noen god person og jeg jeg sikker på at du forstår at jeg da selvsagt ikke ønsker deg som venn. / Jeg ønsker dine barn alt godt i livet =) 
   a few seconds ago · LikeUnlike ·

   * Bettina Evensen Synd med intern krig, vi trenger hverandre.
   3 minutes ago · UnlikeLike · 1 person  ·
   *
   Rune L. Hansen Og en skal elske endog sine fiender sier vise og forstandige.
   2 seconds ago · LikeUnlike ·


--- Og fortsatte slik:
   
   Mette Reiersen
   Det er helt riktig Rune, jeg sendte deg denne meldingen og det er min oppfatning av deg. Da jeg ikke hadde noe ønske om å henge deg ut "offentlig" sendte jeg deg denne som en privat melding.
   Jeg registrere at du ikke har den samme moralske standard.
   Jeg er heller ikke ute etter å gjøre meg populær, iallefall ikke for personer av, slik jeg oppfatter deg, ditt kaliber.
   Farvel.
   Sunday at 2:39pm · LikeUnlike ·

   Rune L. Hansen
   Nokså uunngåelig slikt noe.
   Mange vil enda insistere på å beholde terror-regimet. Nekte både barnet, familien og enkelt-mennesket dets integritet, vern og rettigheter. Gjøre rovdrift på enkelt-mennesket, det sosiale samfunn og våre landskaper.
   Jeg sier som jeg tidligere har sagt:
   De eller den som med delaktighet eller likegyldighet hjelper eller forsterker terror-regimet og dets kriminelle må se til å våkne!
   Våkne for og til et samfunn av lov og rett, til og for de elementære felles-menneskelige verdier, vern og rettigheter - ansvar og forpliktelser.
   Yesterday at 2:44am · LikeUnlike ·


---
****

--10--
-- Dagboks-notater, tirsdag 10. august 2010, Vinberget:

   Omtrent 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. 14 pluss-grader og nokså jevnt overskyet og rare sky-mønstre frem mot klokken 10. Nokså jevnt overskyet og fint hele dagen, omtrent 20 pluss-grader klokken 17. Kom regn sent på kvelden, 22.30-tiden.
---
   Idun til Haugesund igjen i går. Efterspurt i en jobb.
---
   Ansatte i bv med 3-årig sosionom-skole (med studier i Kari Killens Bibel og lignende glorete trykksaker fra Arbeiderparti-ideologien) efter grunnskolen har i praksis fått høyeste kompetanse som både lege, psykiater, over-politi, over-lærer, høyeste-høyesteretts-dommer, høy-kvalitets far og mor, besteforeldre og slekt, kontroll-instans, kongelig sannhets-leverandør, penge-forvalter, keiser i kommune-administrasjon og massemedia og iøvrig, sikkerhets-tjeneste-høyhet, gransknings-kommisjon, efterretnings-tjeneste, kongelig bøddel, torturist, inkvisisjon, osv., osv.
   De instruerer og dirigerer i praksis alle og enhver til og for hva som helst, og deres diplom-oppgaver består i å fjerne ethvert menneskelig, samt fjerne samvittighet, visdom, forstand, anstendighet, lov og rett, osv., osv.
   Det er sånn sett ikke noe annerledes eller uventet i denne angjeldende sak. Bortsett fra at det hele alt fra først til sist er overdådig iherdig grundig dokumentert og ivaretatt. Brevene, rettsdokumentene, lyd-opptak, etc. fra først til sist - i denne sak som i sin helhet bortimot har vært skriftlig.
   Jeg gikk til en ekte og på alle vis meget høyt respektert og erfaren psykiater for å høre hva han hadde å si om meg som menneske og i dette saks-komplekset. Dr. Hans Olav Tungesvik i Skånevik i Etne kommune, spesialist i psykiatri. Han skrev underveis blandt annet både en vurdering og en erklæring ( ekstern ), hvor det med tydelighet fremgår at jeg hverken er psykisk syk eller noe som helst galt, men tvert om rosende og betryggende ord på allslags sett og vis. Disse, både vurdering og erklæring og mere til, ble fremført både for politi, barnekvern-tjenesten, fylkesnemnd, retts-instansene og flere til, men hvem bryr seg vel om slikt noe når en pervers ung-jente ved navn Iren K. Hebnes, leder for den kommunale sosial- og barnevern-tjenesten i vår kommune Vindafjord, sier og skriver i et inkvisisjonsskriv datert 13.12. 2007 (stilet til fylkesnemnda i Rogaland) blandt annet at jeg er gal, voldelig, undertrykkende og overhodet ingen som helst omsorgs-evner har for barn? Sier og skriver dette og slikt efter allerede da på det groveste, utroligste og uhyrligste å ha truet, trakassert og terrorisert oss i henimot to år.
   Hennes diagnoser og saks-fremlegg og innspill overgår den frieste fantasi og virkelighets-flukt, men blir altså av alle og enhver som representerer offentlig myndighet fullstendig ukritisk og automatisk lagt til grunn som sannhet og hellig, - så hellig at de mest solide beviser, vitner og dokumentasjoner og lov og rett ikke estimeres, men tvert om nektes, forties og forvrenges og har en tilsynelatende ikke-eksistens.
   Alt og det hele så fullstendig motsatt barne-vern, familie-vern, menneske-vern og lov og rett som i det heletatt mulig, til uhyrlig langt inn i det perverse.
   Jeg regner med vi med denne saken har en overveldende god sak for menneskeretts-domstolen (EMS) i Strasburg, med mere. Men iallfall her til lands er det enda terror-regimet som råder, og som må bort.
---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, onsdag 11. august 2010, Vinberget:

   Omtrent 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Formiddag tildels nokså overskyet og mere utover dagen, 17 pluss-grader klokken 12, og 14 klokken 20. Blomster-havet bølger gedigent av forfriskende dufter og sødme i disse dager. Kjempespringfrø, geitrams og så meget mye forskjellig også. Enda en tidlig plomme-sort så vidt begynt å modne, leskende også den. Jeg plukker iallfall bringebær i dag, og mere oregano. Vi har begrenset med rå-sukker, så vi plukker ikke for mye, har enda diverse i fryserne fra i fjor. Og det er nu først og fremst og mest bare vi to her som kan plukke hva enn det er. Stauda hentet ørret og så forskjellig i dag også. Jeg i det siste vel meget opptatt med Facebook og Internettet, tilretteleggelser og forberedelser. Trengs mere annet og uteliv, men nødvendig og interessant dette og slikt også.
---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, torsdag 12. august 2010, Vinberget:

   En hel del sol i dag, og forskjellig slags skyer hist og pist. Nokså stjerneklart i natt.
---
   Det er ingen skam å være offer for terror-regimet.
   Uten bevisstgjøring, synliggjøring og åpenhet mere terror-regime.
   Mere hemmelighold mere terror-regime.
   Uten ekte hjelp mere terror-regime.
   De delaktige i terror-regimet er iøvrig og ofre, som trenger ekte hjelp.
---
   Vi kommer ikke utenom en omfattende Folkebevegelse og bevisst-gjøring i hele befolkningen. En Folkebevegelse som stiller solide krav og som synlig-gjør og bevisst-gjør.
---
   Barna utplyndret og fratatt livets mest sentrale felles-menneskelige verdier, vern og rettigheter. Foreldrene like så og livets rett. Under år-lange prosedyrer og prosesser med intens terror, trakassering og tortur. Hvilket land er det vi lever i?!
---
   Stauda og jeg har vært på vannet og rodd i dag, hentet inn en sjøørret på 1,81 kg som var dratt utover vannet med garn-stykket den satt fast i. Et lite stykke garn som Stauda og fanger ørreter i. Enkelt og greit. Hærlig på og ved vannet. Sjøørreten henger nu til kaldrøyking i ildhuset. Tok bilder av Stauda med fangsten.
---
   En dame, Mette, fra politiet telefonerte i eftermiddag og sa det var gjort Beslutning om å rekonstruere min DNA-profil og ville jeg skal være behjelpelig med dette, på bakgrunn av av jeg nu er straffedømt, at dommen i den såkalte straffesaken, det vil si fengslingen av med 21.10. 2008 ( ekstern ), nu er rettskraftig. Jeg sa at jeg ikke ønsker slikt noe og har vært og er uskyldig. Og jeg sa at saken nu skal sendes inn for Menneskerettsstolen i Strassburg og derfor egentlig ikke er rettskraftig. Og at Menneskerettsdomstolen vel allerede har gjort noen bestemmelser som angår slikt noe. Og at jeg hvis det insisteres på en slik DNA-test eller hva det nu er, ønsker å argumentere imot et slikt inngrep. Og jeg sa at et slikt inngrep faktisk allerede ble gjort overfor meg 22.10. 2008 i et rom i korridoren til glatt-cellene i kjelleren på Politi-stasjonen i Haugesund, dagen efter den uhyrlige fengslingen som varte i nær fem måneder.
   Dette sistnevnte sa hun at hun ikke er klar over og at hun også skal undersøke nærmere. Vi ble enige om at hun tar kontakt med meg igjen i midten av kommende uke.
---
   Jeg har snakket med min advokat Tone Thingvold igjen i dag, og med andre. Altså i forbindelse med saks-komplekset og hva som videre skal gjøres.
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, fredag 13. august 2010, Vinberget:

   Nedtil 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Jevnt overskyet, litt vind, noe regn og fukt fra i dag tidlig, 15 pluss-grader klokken 13.
---
   Mine barn ble kidnappet, fangeholdt, trakassert og kneblet for to og et halvt år siden. De er i ferd med mot sin vilje å bli fremmede sine barn. Sjangsen for at forbrytelsen fullbyrdes og jeg tilnærmet aldri noensinne får se mine barn eller de meg og sitt hjemsted er bortimot 100%. De er utplyndret og jeg er fra-røvet livets mest sentrale felles-menneskelige elementære verdier, vern, rettigheter, ansvar og forpliktelser - og livets rett.
   Hva med deg og dine barn?
---
   Her er enda et spørsmål:
   Hvor mange uhyre overgrep årlig fra barnevern-industrien må du som leser eller hører dette se i øynene for å tenke bestemt at den må nedlegges?
   Og jeg kommer med enda noe i tillegg: Hvor mange mennesker i Norge er det som aksepterer eller lukker øynene for at jeg er frarøvet mine barn og de sin far, hjemsted, integritet, livsverdier, arv og skole, barna utplyndret, fratatt livets elementære sentrale felles-menneskelige verdier, vern og rettigheter, og jeg deres far og, fratatt livets rett, hele familien under årelang intenst pågående terror, trakassering og tortur? Er vi, og de ti-tusenvis med andre, bare smuler som ikke teller og som en kan lukke øynene for og en ikke trenger å bry seg om - fordi hva?
   Er det mulig mere konkret å få svar fra noen som hører disse mine ord?
   Endog kanskje mulighet for svar og konsekvens som redder familien, barna, far og mor? Tidens munn uansett i seg selv svarene. Men hvem og hva bryr seg på dette slags vis på alvor nu?
---
   Hvor mye skal vi som ofre måtte finne oss i? Og hvor mye skal dere som med-mennesker måtte finne dere i?
   Regnes vi som ofre ikke særlig med? Tenker dere som med-mennesker at vi som ofre har fått som fortjent? At det kan fortsette?
   La terroren, trakasseringen, torturen og til-intetgjørelsen fortsette, gå sin gang i byråkratiet?
   Det har pågått i omtrent hundre år nu, stadig verre og verre.
   Hvis ikke, hva har dere tenkt å gjøre med det, som virker, som er til hjelp?
   Overlate det til andre? Late som dere ikke vet eller ikke forstår?
   Hva? Om noe?
   For oss det gjelder, nu, hver dag?
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, lørdag 14. august 2010, Vinberget:

   Omtrent 10 pluss-grader Celsius her ute i natt, 19 i dag klokken 11. Halvt sol og halvt skyet. Vi blandt annet plukker taybær og hypper mandelpotet. Stauda ivrig opptatt med ørret-fiske, bading, frukt-plukking og så mye forskjellig annet.
---
   Ungjenten Iren K. Hebnes var seg og er seg bevisst sin allmakt som leder for den kommunale såkalte barnevern-tjenesten. Absolutt hva enn hun dikter opp og skriver om et enkelt-menneske eller en familie, hvor enn virkelighetsfjernt det er, så blir det ukritisk og automatisk regnet for sannhet og bestemmelse i hele Norge. Hvor enn i Norge jeg eller mine barn ber om hjelp så er det absolutt ingen som kan hjelpe. Hverken politi, fylkesmann, rettsvesen, naboer, slekt, advokater, barneombud, sivilombudsmann, massemediaen eller noen som helst, - absolutt ingen! Alle og enhver sier og vet at overfor den såkalte barnevern-tjenesten og hva de driver med kan absolutt ingen gjøre eller protestere noe som helst som nytter. Hva enn av kriminell galskap, terror, tortur, kidnappinger, fangehold, falske påstander osv. som skjer. Ingen kan det minste noe som helst gjøre eller protestere.
   Og slik er det altså i Norge. Absolutt ingen kan hjelpe mine barn eller vår familie, alene fordi hun har den makt hun har. Og ingen kan i realiteten heller hjelpe andre sine barn eller familier.
   Er det noe rart slikt noe i overdådighet resulterer i desperasjon, psykisk ned-brutthet, mord, selvmord, prostitusjon, osv.?
   Kunne noe ha vært mere sykt i et samfunn?
---
   Og hva skyldes det at slik forholdene nu er i Norge, og lenge har vært, så gjelder hverken Menneskerettsloven eller Straffeloven eller de under-ordnede lover?
   Hvorfor er lov og rett i Norge erstattet med politikk, synsing og forgodtbefinnende?
---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, søndag 15. august 2010, Vinberget:

   Bare bra og fint vær her ute i hele dag. Et blomster-hav fortsatt i disse dager. First-plommene begynner så vidt også å modne.
---
   Staten er og skal være oss mennesker og lov og rett. Når kriminelle forvaltere tror og gjør noe annet og motsatt er det et terror-regime. Det offentlige kommunale såkalte Barnevernet og dets medspillere i Norge er et av terror-regimets aspekter, dets mest sentrale, og er et terror-regime i terror-regimet, styrt av terror-regimet.
   Uten at de kriminelle som terroriserer oss kan straffes vil de fortsette.
---
   Vi har vært og er veldig glad i stedet her. Husene små, få og gamle, men slikt noe kan det gjøres noe med, hvilket stoppet opp da vi for fire og et halvt år siden ble utsatt for terror fra en ung-jente, Iren K. Hebnes, leder for den kommunale såkalte barnevern- og sosial-tjenesten, som sa hun skal ta ifra oss barna hvis jeg offentliggjør visse dokumenter (som jeg offentliggjorde). Stort landskap med sine krinker og kroker og klima. Vi kunne da vi kjøpte og flyttet hithen i august 2002 ha kjøpt et av mange mange andre steder i steden, deriblandt for samme prisen store bruk med flere store, nye og fine hus og bygninger, men valgte særlig på grunn av landskap og klima her dette stedet som underveis ble gitt navnet Vinberget. Flyttet fra et i grunnen trivlig sted i Høylandet i indre Namdalen, store hus men bare 10 dekar hage som jo ble altfor smått for oss. Landbrukssjefen her hvor vi derefter kjøpte sa vår konsesjons-søknad var den fineste han har sett. Skolesjefen sa (da) da vi spurte, at vi trygt kunne kjøpe og flytte hithen, at vår hjemmeskole er uproblematisk. Det gikk imidlertid annerledes på grunn av en pervers ung-jente med tilnærmet keiserlig allmakt i Norge som 13.12. 2007 ferdiggjorde sin Heksebok hvor det blandt annet står at jeg overhodet ingen som helst omsorgsevne har for barn, er psykisk syk, samt er voldelig og undertrykkende og er motstander av alle myndigheter og er gammel-testamentlig autoritær og religiøst forkvaklet, etc. i ville, fantasifulle veier. Og at eneste håp for at ikke våre barn skal bli satt i fosterhjem og barnehjem er at mor kidnapper og fangeholder barna og nekter barna og seg selv enhver kontakt med sin ektefelle, barnas far. En advokat (advokat Trond Hjelde) i Haugesund og mor til min kone sa at eneste mulighet å unnslippe trusselen var å gjøre som vedkommende Iren K. Hebnes i den såkalte barnevern-tjenesten instruerte.
   Dermed fikk jeg her sagt noen ord om det også. Bare Stauda og jeg er nu hjemme. Min kone har jeg ikke snakket med på to års tid, de fem yngste barna bortimot også ikke på to års tid. Hverken politiet, fy-nemnda, rettsvesenet, advokater eller noen som helst har enda klart å hjelpe oss, og alt og det hele har konstant i fire og et halvt år nu vært konstant med terror, trakassering, sverting, krenkelser, trusler og tortur. Og alle barna har hele veien ingenting annet mere villet enn hjem igjen, mens min kone overga seg fullstendig til nevnte Iren K. Hebnes. Jeg er i disse dager nu fremover i ferd med å måtte se den uhyre forbrytelsen fullbyrdet og kanskje i så fall må erkjenne at de enda fangeholdte barna ikke mere er mine barn, men fremmede sine barn. Kjemper i gråt og smerte iherdig og intenst imot. Dog i sinnsro. Vet jeg og min familie deler skjebne med mange mange andre, og gjør hva jeg kan også for alle andre og dere og for vårt samfunn og de elementære felles-menneskelige verdier, vern, rettigheter, ansvar og forpliktelser.
---
   Alt dette og mere til, til tross for for eksempel blandt annet følgende.
   Art 9 i FNs Barnekonvensjon: Partene skal sikre at et barn ikke blir skilt fra sine foreldre mot deres vilje. Under behandling av en sak, skal samtlige berørte parter gis anledning til å delta i saksbehandlingen og fremføre sine synspunkter. Partene skal respektere den rett et barn som er atskilt fra en eller begge foreldre har til å opprettholde personlig forbindelse og direkte kontakt med begge foreldrene regelmessig.

   I såkalte barnevern-saker er både den kommunale barnevern-tjenesten og fylkesnemnd og iøvrig det offentlige og staten og evt. andre part i overnevnte Art 9 i Barnekonvensjonen i Menneskerettsloven. Dette er det absolutt ingen som helst tvil om. Like så er for eksempel også rettsvesenet med hensyn til såkalte barnefordelings-saker.
---
   Gry A. Scholz: Viser forøvrig til hva Høyesterett fastslår i plenumsdommen Rt 2000 s. 996: Det følger av forrangsbestemmelsen
i menneskerettslovens § 3 at dersom " det tolkningsresultat som følger av EMK fremstår som rimelig klart, må norske domstoler legge
konvensjonsbestemmelsen til grunn" ... ”konvensjonsbestemmelsen (må legges) til grunn selv om dette skulle medføre at innarbeidet norsk lovgivning eller praksis blir tilsidesatt". HR understreker at rettsanvendelsen ved nasjonale domstoler må benytte "den metode som
anvendes ved EMD" eller "benytte de samme tolkningsprinsipper" som EMD.
---
   
Det er ingen skam å være et offer for terror-regimet. Men det er en skam å være delaktig og medskyldig i terror-regimet og å tro på det.
---
   Terror-regimets ugjerninger har mange aspekter.
   Også hva angår dets terror- og likviderings-enheter og terror- og likviderings-mekanismer.
   Barna hjem igjen og reell hjelp til og for enkelt-mennesket sentralt.
   De felles-menneskelige verdier, vern, rettigheter, ansvar og forplitelser.
   Hverken synsing eller politikk unnskylder eller bortforklarer kriminell virksomhet og ugjerninger.
   Det er ikke politikk som skal styre lov og rett.
   Lov og rett skal beskytte oss mot slikt noe.
   Ikke politikk eller synsing.
   Under Arbeiderparti-ideologiens terror-velde er forholdet motsatt.
---
   I praksis i Norge i dag er det jo så at delaktige i terror-regimets ugjerninger beskyttes av dets nøkkel-personer og derfor på kriminelle vis unndrar seg straffeansvar. Dette jo et kjennetegn på et terror-regime. Dog har Straffeloven flere lov-bestemmelser som egentlig også rammer for eksempel dommere, til og med spesielt dommere.

--   For eksempel heter det i Straffelovens paragraf 110:
   "§ 110:  En Dommer, et lagrettemedlem eller et skjønnsmedlem, der som saadan handler mod bedre Vidende, straffes med Fængsel indtil 5 Aar. / Har han derved bevirket eller medvirket til, at nogen urettelig fældes i Straf eller større Straf end fortjent, straffes han med Fængsel i mindst 2 Aar. / Er paa Grund af Forbrydelsen Dødsstraf fuldbyrdet eller Frihedsstraf udstaaet i mere end 5 Aar, kan Fængsel inntil 21 år anvendes."
 -  Og i Straffelovens § 118: "En offentlig Tjenestemand, som ved Misbrug af sin Stilling hindrer nogens lovlige Straffældelse eller Fældelse til den forskyldte Straf, eller som udenfor de i Loven hjemlede Tilfælde eller paa anden end den lovhjemlede Maade undlader at forfølge en strafbar Handling, straffes med Tjenestens Tab eller med Hefte eller Fængsel indtil 3 Aar. / Under særdeles formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes."
- Og i Straffelovens § 120:  "Har en offentlig Tjenestemand i nogen Tjenesten vedkommende Protokol anført Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, eller har han ved Udfærdigelsen af Protokoludskrift, Telegram eller Telefonmeddelelse eller ved Stempling, Merkning eller anden tjenstlig Erklæring, der er afgiven for at tjene som Bevis, anført eller bevidnet Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, straffes han med Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt han har handlet i Hensigt at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen."
-  Og i Straffelovens § 123: "Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."
-  Og i Straffelovens § 124: "En offentlig Tjenestemand, som retsstridig benytter sin offentlige Stilling til at formaa eller at søge at formaa nogen til at gjøre, taale eller undlade noget, straffes med Bøder eller Tjenestens Tab."
-  Og i Straffelovens § 125: "En offentlig Tjenestemand, der forleder eller tilskynder nogen ham i offentlig Tjeneste underordnet eller hans Opsyn undergiven Tjenestemand til at forbryde sig i denne Tjeneste, eller som bistaar ham dermed eller vidende lader ham gjøre det eller som misbruger sin offentlige Stilling til at tilskynde en anden offentlig Tjenestemand til Forbrydelse i Tjenesten eller til at bistaa ham dermed, straffes efter de samme Straffebud som denne. / Straffen kommer til Anvendelse uden Hensyn til, om den anden Tjenestemand paa Grund af god Tro eller af andre Grunde ikke er strafskyldig."
-  Og i Straffelovens § 132a: "For motarbeiding av rettsvesenet straffes den som ved vold, trusler, skadeverk eller annen rettsstridig atferd overfor en aktør i rettsvesenet eller noen av hans nærmeste / a)    opptrer slik at det er egnet til å påvirke aktøren til å foreta eller unnlate en handling, et arbeid eller en tjeneste i forbindelse med en straffesak eller en sivil sak, eller / b)    gjengjelder en handling, et arbeid eller en tjeneste som aktøren har utført i forbindelse med en straffesak eller en sivil sak. / / Med aktør i rettsvesenet menes den som / a)    har anmeldt et straffbart forhold, har begjært gjenopptakelse av en straffesak eller er part i en sivil sak, / b)    har avgitt forklaring for politiet, for retten eller for gjenopptakelseskommisjonen, / c)    arbeider eller utfører tjeneste for politiet, påtalemyndigheten, domstolen, kriminalomsorgen eller gjenopptakelseskommisjonen, j j / d)    er forsvarer, bistandsadvokat eller prosessfullmektig, eller / e)    vurderer å foreta en slik handling eller å påta seg et slikt arbeid eller en slik tjeneste. // Medvirkning er straffbar. / Motarbeiding av rettsvesenet straffes med fengsel inntil 5 år. Er handlingen utført under særdeles skjerpende omstendigheter, kan fengsel inntil 10 år anvendes. Ved avgjørelsen av om det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter, skal det særlig legges vekt på om overtredelsen har voldt fare for noens liv eller helbred, er begått ved flere anledninger eller av flere i fellesskap eller har et systematisk eller organisert preg. / Grov uaktsom motarbeiding av rettsvesenet straffes med fengsel inntil 5 år."
-- Også Domstolloven har visse slike lov-bestemmelse, navnlig
 - Domstolloven § 200: "En offentlig tjenestemann, prosessfullmektig, rettslig medhjelper eller privat antatt forsvarer, som gjør sig skyldig i forsømmelig eller annet utilbørlig forhold under rettergang, tvangsfullbyrdelse eller midlertidig sikring, kan straffes med bøter og helt eller delvis ilegges erstatning til den skadelidte. / Staten indestaar for det erstatningsansvar, som ilægges en offentlig tjenestemand. Dog hefter staten ikke overfor sigtede for det ansvar, som en offentlig forsvarer paadrar sig, naar han er opnævnt efter begjæring av sigtede uten at være fast antat for retskredsen. / Erstatningssøksmål om en tjenestemanns eller det offentliges ansvar i anledning av rettslige avgjørelser kan ikke reises uten at / a)    avgjørelsen er opphevet eller forandret, / b)    avgjørelsen er bortfalt med den virkning at rettidig anke mot den ikke kunne tas under behandling eller avgjøres, eller
c)    tjenestemannen ved dom er kjent skyldig i straffbart forhold ved avgjørelsen. / For krav om at staten erstatter sakskostnader på grunn av feil ved rettens behandling, gjelder tvisteloven § 20-12."
- Domstolloven § 201: "Finder en høiere ret, at den lavere ret har begaat en aapenbar feil i avgjørelsen, kan den paalægge den skyldige dommer helt eller delvis at utrede de økede omkostninger, som derved er voldt."
- Domstolloven § 213: "Naar det ikke gjælder dommere, kan enhver ret, som har med saken at gjøre, ilægge straf og erstatning efter dette kapitel uten særskilt søksmaal eller tiltale. I de tilfælde, som er nævnt i § 200, kan domstolen ogsaa ilægge bøter efter andre straffebestemmelser. Forliksrådet kan ikke ilegge straff eller erstatning etter dette kapitlet. Spørsmål om ansvar i anledning en sak for forliksrådet kan bringes inn for tingretten. / Dommere kan ilægges saadant ansvar av høiere ret uten særskilt søksmaal eller tiltale. / Hvis de forseelser, som er nævnt i § 200 og §§ 205-212, er begaat ved en anden ret end den, som har hovedsaken til behandling, kan det overlates til den at ilægge erstatningsansvar. / Spørsmål om ansvar i anledning av en sak om tvangsfullbyrdelse eller midlertidig sikring for namsmannen kan bringes inn for tingretten. / Spørsmål om ansvar i anledning av etterforskning kan bringes inn for tingretten på stedet for den påklagede handling, såfremt det ikke er noen annen rett som spørsmålet kan bringes inn for etter foranstående regler."
--
For eksempel og Straffelovens:
- § 185. Den, som forfalsker en offentlig Protokol eller medvirker hertil, straffes som i § 182 bestemt, men efter § 183, saafremt det er skeet som Middel til Forøvelsen af en Forbrydelse, der kan medføre 2 Aars Fængsel eller strengere Straf. / Den, som ellers forfærdiger eller anskaffer et falsk Dokument for at benytte det eller lade det benytte paa en efter §§ 182 eller 183 strafbar Maade eller medvirker hertil, eller som i lige Hensigt forfalsker et ægte eller anskaffer et forfalsket Dokument eller medvirker hertil, straffes med Bøder eller med indtil det halve af den for Benyttelsen bestemte Fængselsstraf. / Straf efter denne Paragraf kommer ikke til Anvendelse, saafremt den skyldige fældes efter §§ 182 eller 183.

- § 189. Den, som i inden- eller udenlandske offentlige Dokumenter eller Bøger eller i Lægeattester afgiver urigtig Erklæring angaaende nogen Begivenhed eller Omstændighed, hvortil Erklæringen er bestemt til at afgive Bevis, eller som bevirker eller medvirker til, at saadan Erklæring afgives, straffes med Bøder eller med Fængsel indtil 1 Aar, men indtil 3 Aar, saafremt Hensigten har været at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen.

- § 190. Den, der har benyttet som rigtig nogen saadan Erklæring som i § 189 nævnt, straffes saaledes som der er bestemt.

---
   Kirsten Versland skriver:
-- For å gå til sak mot dommere og deres avgjørelser må tre ting være på plass : Kunnskap , mot , og penger.
   Her er noen ord om hva som skal til :
-- Det gjelder visse særregler av prosessuell karakter for saker om erstatningskrav mot dommere, d v s utover de regler som gjelder i tilknytning til erstatning etter domstolloven §§ 200 og 201. Hvis det gjelder et erstatningskrav som er knyttet direkte til avgjørelser av domstolene, følger det av tvistemålsloven § 436 at et slikt erstatningssøksmål ikke kan reises mot en dommer, så lenge avgjørelsen «ikke er opphevet eller forandret eller tjenestemannen ved dom er kjent skyldig i straffbart forhold ved avgjørelsen». Bestemmelsen er også til hinder for at slikt søksmål reises mot staten. Bakgrunnen for søksmålsbegrensningen i § 436 er at overprøving av rettslige avgjørelser skal skje ved bruk av rettsmidler - anke eller kjæremål - og ikke ved søksmål mot vedkommende dommer - eller mot staten - om lovligheten av avgjørelsen.
---
   Farmor kom hit på besøk i dag. Hun har kjørt hit og begynte å kjøre på fredag.
---

   Knebling av ytringsfriheten - ønskes av hvem?

Vil kneble systemkritikere - Barneombudet vil kneble systemkritikere på Internett
Av Anders Dahlén
-- Oslo - sfm.no. Publisert 03.05.2006 Av Anders Dahlén
   Jeg viser til VGs reportasje 25. april d.å: http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=113954  Barneombudet Reidar Hjermann er bekymret for nettsider som fremfører systemkritikk og ønsker å ta opp dette med Datatilsynet og Regjeringen for å få stoppet denne - ifølge ham - avskyelige foreteelse. Det opplyses ikke om at Datatilsynet allerede har behandlet disse sider og konkludert med at de er innenfor loven. Dette godtok ikke enkelte og klaget dermed Datatilsynets vedtak inn til personvernnemnda som behandlet spørsmålet og fattet følgende vedlagt vedtak den 9. juni 2005. Som konkluderer at disse nettsider er innenfor loven. Dette må åpenbart falt en del tungt for brystet.Som mangeårig kursinstruktør i avansert datanettverks-teknologi har jeg meget god kunnskap i hvordan Internett er oppbygd og hvordan den fungerer. Jeg stiller gjerne mine kunnskaper til rådighet i et kurs til barneombudet og VG for å forklare at det er temmelig naivt å tro at en med norsk lovgiving skal kneble systemkritikk på Internet. Det er mange andre land som med alle midler prøver å sensurere systemkritikk på nettet, slik som f eks Kina og Nord-Korea. Ønsker barneombudet og VG at Norge skal gjøre samme sak? Er det bare VG som får lov å gjøre sin stemme hørt for overgrep av myndigheter mot borgere?Faktum er at Internett er grenseløst, og hvis innholdet på en webserver blir forbudt ved lov i Norge (pga at noen misliker hva som står der), er det intet i veien for å legge websidene på en annen server som er fysisk plassert i et annet land, med liberale lover som tillater systemkritikk mot norske myndigheter. Saken er nemlig den at en må følge de landets lover som serveren er fysisk plassert i, og norske lover er som kjent kun gjeldende i Norge. Så hvis vi antar - rent hypotetisk - at barneombudet får gjennomslag for sitt ønske, og dermed forbyr uønsket systemkritikk mot barnevernet. Trenger det ikke å ta lang tid for å flytte nettsidene til en server som er plassert i f eks USA eller Burkina Faso, Afrika for den del. URL eller nettadressen kan faktisk være den samme, selv om serveren rent fysisk er plassert i et annet land.Selv om en kan være uenig i innholdet som fremføres, styrker ytringsfrihet faktisk demokratiet. Åpenhet er bedre enn lukkede rom. Mange overgrep av myndigheter mot den enkelte borger skjer av bedrevitere og såkalt eksperter i lukkede rom. Hvis den såkalt seriøse riksdekkende media hadde gjort jobben sin og talet den lille mannen i gatens sak, hadde muligens ikke slike nettsider eksistert. Men når en til stadighet oppdager at media er systemlojale og overhode ikke fremfører noe kritikk til myndigheter og fagfolk som muligens gjør grove overtramp mot familier - og muligens svikter barna. Er det forståelig at slike nettsider dykker opp. En har aldri sett at barneombudet taler de barns sak som lengter tilbake til sine foreldre etter å ha blitt brått revet vekk fra hjemmet. Muligens for at han forsvarer systemet som beviselig ikke greier å oppfostre barn på en bedre måte enn foreldrene. Det hadde vært interessant å lese kritisk undersøkende journalistikk i VG - som ikke er systemlojal - eller er det for mye begjært?I denne konkrete saken som VG omtaler, er det mye som taler for at psykologen bare har gjort et bestillingsverk for barneverntjenesten. Han har ikke vært ydmyk mot foreldrenes mistanke om at gutten muligens har Tourrets syndrom. Han har fokusert svært mye på at foreldrene ikke har vært villige til å akseptere hans og andre bedreviteres diagnose på gutten. Det finnes ikke holdepunkter i hans utredning som tilsier at barnet lider av omsorgssvikt, eller at foreldrene har brister i omsorgsevnen. Retten bygger sin avgjørelse utelukkende på psykologens synsinger som ikke er forsvarlig. Tør ikke VG å kritisere fagfolk for dårlig arbeide? Er det bare John Sandstrøm som er tvilsom som psykolog ifølge VG? Det er ikke tillitsvekkende at VG så åpenbart tar parti med myndighetene og bastant hevder at foreldrene i denne konkrete saken ikke er dyktige omsorgspersoner for sine egne barn. Er det slik å forstå at myndigheter aldri gjør feil når de overtar omsorgen for barn?Jeg glemte å påpeke at det som er kritikkverdig i VGs behandling og for så vidt myndighetenes behandling også - er respektløsheten.
Personvernmenda uttaler følgende:"Etter personopplysningsloven § 7 er det et krav at behandlingen av personopplysninger ”utelukkende” skjer til de angitte formål. Det alternativ som i dette tilfellet er aktuelt, er ”opinionsdannende formål”. Personvernnemnda anser det som nokså klart at nettstedet representerer virksomhet med opinionsdannende formål. Dette formålet forfølges nok på annen måte enn man ville forvente f eks i en dagsavis. Imidlertid fremstår det ikke som om ytringene har andre formål enn å påvirke opinionen og diskusjonen i det offentlige rom.Formen følger til dels av at nettsider tillater andre uttrykk enn de som typisk velges av en avis eller lignende media, og at den som ytringene, heller ikke begrenses av denne tradisjonen. Det er ikke ønskelig å gjøre denne formen for ytringer gjenstand for forhåndsvurderinger, dvs sensur. Nemnda viser i denne forbindelse til forarbeidenes uttalelser om forholdet til Grunnloven § 100 og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, jf menneskerettsloven § 1. Se i denne forbindelse Ot prp nr 92 (1998-1999) Om lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven), særlig pkt 11.6."VGs omtale er respektløs, da den kun gjengir barneombudets oppfattelse av sidene. VGs journalist Katrine Lia skriver ikke noe om hvordan foreldrene eller barnet oppfatter nettsidene. Barnet har ifølgene foreldrene sagt at det er helt greit å publisere disse nettsider, for å vise hvordan myndighetene bedriver overgrep mot familien. Dette faktum velger VGs journalist å utelate av grunner som er helt uforståelig. Har VGs journalist noen gang snakket med barnet, og spurt om han syns det er greit å bli omhendetatt av barnevernet? Har Reidar Hjermann noen gang snakket med barnet, og spurt hvordan gutten opplever det å bli frarøvet kontakten med sin familie? Eller er både VG og barneombudet følelseskalde nok til å utelukke barnets opplevelser i denne konkrete saken? Er det forsvarlig at VG tar parti med myndighetene og bastant hevder at foreldrene ikke har omsorgsevner til å ta oppfostre sine egne barn? Er det et slik respektløst samfunn vi ønsker? Mvh Anders Dahlén

---    
*****

--16--
-- Dagboks-notater, mandag 16. august 2010, Vinberget:

   Jevnt overskyet og 20 pluss-grader her ute i dag klokken 13. Omtrent 10 pluss-grader i natt. Noe sol også, men noe regn fra 21-tiden på kvelden.
---
   En av de mange meldingene jeg har lagt inn på Internettets Facebook etc.:

   Facebook-gruppen Til støtte for barnevernsofrene, skriver:
   "Som de fleste er kjent med så er barnevernet på parti med en forelder og oppkonstruerer barnevernsak mot den andre forelderen og parallellkjører barnevernsak og barnefordelingsak sammen med en parten barnevernet er på parti med for å knuse den andre forelderen og politiet er ALLTID på lag med barnevvernet. Det slår praktisk talt sjelden eller aldri feil og domstolene dømmer alltid slik barnevernet vil i fordekte barnevernsaker."
   Og om: "En mor som hevner seg på jentenes far, hun bruker barnevernet mot jentene og faren i "barnefordelingsaken"."

   Beskrivelsen passer godt på denne "Rune-saken".
   En sak ifra begynnelsen opp-konstruert av leder for den såkalte Barnevern-tjenesten i vår kommune Vindafjord, en pervers ung-jente ved navn Iren K. Hebnes. I saken inngår det meste av oppskriftene og mekanismene fra typiske saks-komplekser hvor slike mennesker er ute efter å ta noen. Langvarig intenst med terror, trusler, trakassering, tortur, krenkelser, sverting, kidnappinger, fangehold, knebling, forhånelser, indoktrinering, omskolering, fremmedgjøring, barne- og menneske-mishandling på det groveste, prosesser, prosedyrer, utplyndring, til-intetgjørelse, osv.

   Saken er fra begynnelsen i sin helhet overveldende godt, grundig og flidig dokumentert - og pågår enda. (Har nu konstant og intenst pågått i fire og et halvt år.)
   Stadig med kidnappinger, fangehold, kneblinger av barna og familien. Osv.

   Spør i vei! Følg med! Hjelp barna og familien!

---
   Hva sier Norges grunnlov om barnevern? Hvilken relevans har Grunnlovens følgende bestemmelser:

   § 102: "Hus-Inkvisitioner maa ikke finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde."

   § 99: "Ingen maa fængslig anholdes, uden i lovbestemt Tilfælde og paa den ved Lovene foreskrevne Maade. For ubeføiet Arrest, eller ulovligt Ophold, staa Vedkommende den Fængslede til Ansvar."

   § 110c: "Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne. / Nærmere Bestemmelser om Gjennemførelsen af Traktater herom fastsættes ved Lov."

   § 96: "Ingen kan dømmes uden efter Lov, eller straffes uden efter Dom. Pinligt Forhør maa ikke finde Sted." § 2: "Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. / Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme."

   - Fra Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de Mai 1814. --

---

   Tenkte jo at jeg for her å dokumentere noe av stemningen og tankene i disse dager på Internettet skal gjengi enkelte smakebiter fra samtaler som pågår. Her er også en. Denne ble startet av følgende ord fra advokat Marius Reikerås:

Marius Reikerås:
   Det er egentlig helt utrolig hva det norske folk finner seg i i forhold til statlige overgrep. Har man først havnet i det byråkratiske fangenskap, vil dette for mange fortone seg som et evigvarende mareritt som sakte men sikkert ødelegger enkeltpersoner og familiers liv og helse. Derfor spør jeg: Trenger det virkelig å være slik?
 
Tore Sveum:
Det skal IKKE være sånn!! Men da må vi som enkeltpersoner tenke litt anderledes skal dette forandres. Stat og Kommune er tenesteleverandører ovenfor oss som innbygere.Vi må da sette minimum samme krav til disse tenestene som stat setter til oss der dem har krav og regler.
 
Marius Reikerås:
Veldig enig, Tore!!
 
Annette Schmidt:
Hvor mange tænker ikke lige "mon ikke der er noget om snakken?" - når kommunerne og myndighederne siger nogen mennesker er dårlige forældre mv.?? Tror stadig mange alligevel stoler på at der nok er noget, alt for autoritetstro er mange. Jeg ser stadig mange indlæg bare her på FB, hvor folk råder andre til at kontakte kommunen når de oplever noget, jeg forstår ikke, at de stadig ikke har fattet at det system ikke hjælper og burde nedlægges.

Anders Kleppe: 
Ikke alle finner seg i det Marius ;)
Noen gjør noe med det, men de få mangler dessverre støtte fra en litt større gruppe enn et individ for å få gjort noen endringer.
Det er det virkelige problemet. Når det norske folk har en mulighet til å hjelpe å gjøre en forskjell, så løper de med halen mellom bena...
...og snakker, og snakker, og snakker...

Marit Arna Bardal:
Mange blir nok overkjørt av det offentlige. Ser ut som makta rår og tolkningene av lover og regler er et puslespill som går utover oss vanlige mennesker. Her er det mye å ta fatt i.

Kirsten Versland: 
Enig med Tore og Marius.
For at vanlige" folk " skal stille krav til forvaltning og domstol må kunnskapen øke hos borgerne.
Hva lærer ungene på skolen ? Jo at i Norge settes ingen i fengsel før det har vært en sak for retten hvor du med advok...at får den nødvendige pålagte juridiske bistand. Og barn kan ikke komme i fengsel!
Akuttplassering med frist på 48 timer for godkjenning av vedtaket er frihetsberøvelse. Når foreldre havner i en slik situasjon blir de hennvist til advokat. Foreldre har en uke på og bringe en anke inn for fylkesnemda. Dette er en situasjon som mange foreldre ikke behersker. Og får foreldre advokat og overholder ankefristen er de nå i alle fall ikke samarbeidsvillige med barnevernet og det blir sett på som bekymringsverdig. Advokaten oppfordrer / bønnfaller foreldre om ikke å provosere barnevern og fylkesnemd.

Hvor ble det av advokaters plikt til og fremme rett og hindre urett.?

Anders Kleppe:
Advokater blir 'hengt' om de gjør noe Kirsten.
 
Kirsten Versland:
På hvilken måte da Anders?

Anders Kleppe: 
Spør Marius.
Om de legger frem sannheten vil de først begynne å tape hver eneste sak fordi de tør å utforder systemet. Det gir et inntektstap for dem og kontorfelleskapet sitt som gjør at de raskt ikke kan praktisere som advokater lenger.
De er fanger av systemet mer enn klientene er, men klientene må betale den ultimate prisen.
 
Kirsten Versland:
Ja verden vil bedras!

Live Alve Vestøl:
Ondskap satt i system, og ubegripelige mender med overgrep og brudd på menneskerettigheter, fvl virker det som systemet ikke engang har satt seg inn i. Men hvor i alle dager skal man begynne for å få snudd utviklingen, massene vil jo, som allerede påpekt: bedras! Ubegripelig og ubehagelig at vi bor i et slik land, og folk flest vil ikke tro!!!
 
Kirsten Versland:
Live vi oppfordrer Marius til og skrive en bruksandvisning foreldre kan bruke som en sjekkliste. Det kan være første skritt på veien til opplyste foreldre som tørr og utfordre systemet med å stille spørsmål og krav.
 
Anders Kleppe:
Tro meg Kirsten. Jeg har 22 års erfaring.
Det hjelper ikke med jus. Det hjelper kun med handling. Den typen handling folk blir satt i fengsel for til tross for at de følger lovens bokstav til punkt og prikke.
 
Live Alve Vestøl:
Hører du Marius.... Marius!!! Marius!!! Marius!!! -det er jo en del sjekklister som eksisterer allerede, og forvaltningsloven er ganske grei å sette seg inn i. Offentlighet.no har en del enkle brev man kan bruke om man skal klage på manglende innsyn.
 
Kirsten Versland:
Anders , jeg tror ingen ting før jeg selv har lest sakspapirene i en sak.
Men jeg vet at mange advokater legger seg flate for systemet.
At mange fylkesnemdsledere ikke kjenner lovverket de skal forvalte.
At mange foreldre ikke vet at de kan anke fylkesnemdsavgjørelser til tingretten. At de har fritt retsråd i hele den prosessen.
 
Anders Kleppe: 
Du får begynne å lese da Kirsten.
Jeg har lest i 22 år. Det err trist lesing.
Til og med toppsaker i nyheten avslører jeg på pur erfaring i dag.
Det er en enkel sak å se når det går mot justismord. Veldig enkelt.
Du kan jo ringe til journaliste...ne som rapporterer fra rettsvesenet. Husk å spørre de riktige spørsmålene ;)
 
Kirsten Versland: 
Anders, hva får deg til og tro at jeg ikke leser?
" Tro meg Kirsten." Det var dette jeg kommenterte,
Jeg tror ingen ting før jeg selv har lest sakspapirene i en sak.
Medias fremstilling er svært ofte ikke ett referat av det som skal være sannheten. Men en serie med ord hvor hensikten er å kjøpe avisen.
 
Arild Holta: 
Tror det er naivt å forvente at Ola Dunk skal sette krav til forvaltning og byråkrater. Der hvor det er et stort flertall av befolkningen som setter krav, kan man få endringer. Men på hvilket område angår byråkratene flertallet?

Enten det er norsdsjødykkere, barnevern, psykiatri eller vrange forhold for næringslivet, så rammer det hele tiden kun en brøkdel av befolkningen, og gir ikke masseopprør.

Skal man angripe systemet som skaper overgrep, så har man å gjøre med motideologier til sosialdemokratiet, kristendemokratiet og konservativismen, og de fleste nekter jo å innse at dette er konsekvensene av systemkritikk. De vil ha systemet, samtidig som de ikke vil ha konsekvensene av det.

70-80% av media er FOR systemet, eller vil ha enda mer av det som gir overgrep mot befolkningen. Det er ikke realistisk å tro at de vil framføre kritikken mot overgrepssystemet de tror på.

Anne Britt Raaen på forumet jeg driver, har flere ganger hevdet at vi må gå tilbake til hvor ting gikk galt. Hvor var vi når krigen mot familien begynte? Hvor var vi når undertrykkelsen av småbedriftene akselererte? Hvor var vi når staten bestemte seg for å kontrollere det meste? Hvor var vi når overvåkingsideene vokste?

Vi trenger å innse at løsningene på datidens problemer var feil, og har ført oss til overgrepene vi har i dag. Vi må tenke løsningene på nytt.

Finnes det et eneste samfunn i verden - i nåtid og fortid - med stor stat som ikke driver med systematiske overgrep og utidig kontroll overfor befolkningen? Når maktmenneskene får makt nok, så misbrukes makten. Sosialistene er snare med å hevde dette når de peker på næringslivet. Den største pengemakten i vår tid er imidlertid staten. Idéer om maktspredning/motmakt er "ut" og troen på at staten er snill, er "in".
 
Kirsten Versland: 
Arild, det er en stor oppgave å oppdra barn. Det ligger noen føringer om hva og hvordan barn skal vokse opp.
§ 30. Innhaldet i foreldreansvaret.
 
Barnet har krav på omsut og omtanke frå dei som har foreldreansvaret. Dei har rett og plikt til å ta avgjerder for barnet i personlege tilhøve innanfor dei grensene som §§ 31 til 33 set. Foreldreansvaret skal utøvast ut frå barnet sine interesser og behov.

Dei som har foreldreansvaret, er skyldige til å gje barnet forsvarleg oppseding og forsyting. Dei skal syte for at barnet får utdanning etter evne og givnad.

Barnet må ikkje bli utsett for vald eller på anna vis bli handsama slik at den fysiske eller psykiske helsa blir utsett for skade eller fare. Dette gjeld òg når valden brukast som ledd i oppsedinga av barnet. Bruk av vald og skremmande eller plagsam framferd eller annan omsynslaus åtferd overfor barnet er forbode.

Dette er den ytre rammen for oppdragelse. Om myndighetene kommer inn i familiens liv og mener noe annet skal det føres bevis.

Kjenner foreldrene ikke til hvilke krav forvaltningsloven stiller til utredning av bla barnevern, helsepersonelloven i sakkyndigutredning m,m. Vinner foreldre ikke frem ved å bruke steinaldermetode og klubbe ispedd usakelig og stygg språkbruk.

Foreldre bør fremstå som voksne sindige ansvarsbeviste og mentalt oppegående. For hvordan skal ellers dommere og nemdsledere tro at tilbakeføring til hjemmet er det beste for barnet?
 
Gerd Isaksen:
Jeg har en formening om at dette er en såkalt "umattelsestaktikk", som flere etater bruker når noen belyser en sak som ikke skulle vært kjent for allmennheten.
 
Kirsten Versland:
Det er noen frister for når saker skal svares på , men ingen frister for når de skal komme opp i nemda eller retten.
" umattelsestaktikk" brukes også når offentlig forvaltningsorgan ikke vil svare.
 
Zappagutt- Bente Halvorsen:
Det er kun de sterkeste som nok klarer å rive seg løs fra spindelnettet de er utmattet og fanget i..!!
 
Arild Holta: 
Kirsten Versland: Jeg har ti barn fra 4 - 24 år. Barnevernsproblematikken har jeg jobbet og slitt med i over 20 år.
Her er et intervju med meg, hvor jeg føler jeg i kortform fikk sakt det mye:
http://www.gateavisa.no/2010/04/16/arild-holta-vil-redde-norske-barn-fra-et-destruktivt-barnevern/

Vet du at det du skrev inneholdt en del ideologi og overbevisning, i motsetning til bevisbare fakta eller empiri? Om du skal ha noe å tilføre av større betydning, så må du lære deg forskjellen på det man er overbevist om og det som i motsetning til overbevisningen foregår utenfor eget hode. Kun da kan man tilføre noe som har varig verdi - uten å ha flaks.

Arild Holta: 
PS: Jeg har flere ganger vunnet frem ved å bruke stygg språkbruk. Pr i dag er det såkalte barnevernet redd meg, etter eget utsagn, og da krever det en del mer før de kommer på døren. Skal de ta med seg politiet, så må de kunne begrunne det litt bedre.

Med det samme vi henger oss opp i noe så uvesentlig som former, så får jeg påpeke at du hadde noen skrivefeil, selv om det egentlig ligger på et for lavt plan å påpeke slikt. Det er jo budskapet som er poenget. Og alle og enhver kan jo gjøre noen skrivefeil. Men det passet liksom inn... 
 
Kirsten Versland: 
Så du Arild mener at feks det å ikke påføre barna varige skader er ideologi?
Empiri vil forandre seg med tiden også - ingen ting er statisk her i livet. Metoder vil også forandre seg over tid.

Det som neppe vil forandre seg over tid er barnas behov for en trygg relasjon til sine foreldre.
Når denne trygge relasjonen er truet er det enten omsorgsgiverne som svikter eller barnevernet som har kommer inn i familielivet og skal utrede foreldrenes omsorgsevne.
Har foreldrene kunnskap om forvaltning m,m har foreldrene mulighet til og avsløre svikt i utredningen. Det er en del av spillereglene i forvaltningen. Kan du spillereglene kan du og delta, om ikke - blir du lurt.
Trynefaktoren som er de uskrevne reglene er noe helt annet.
 
Arild Holta: 
Og der startet du med et stråmannsargument. Det er den mest kjente tankefeilen, og brukes hyppig som hersketeknikk.

God empiri endrer seg svært lite over tusen år. Det finnes empiri som er betinget av visse andre saker. Dette endrer seg. Men... det er altså mulig å få frem varig kunnskap. Det er jo begrenset hva som endrer seg. Man hadde jo faktisk ører også for tusen år siden. Hår på hodet hadde man. Barn fikk man. Etc etc.

Angående spilleregler:
Det er ikke spilleregler der lovløsheten råder.
 
Kristin B. Bruun:
Norge er et svært korrupt land. Apropos det, jeg fikk høre forleden at Follo og Romerike politidistrikt er landets mest korrupte. Noen erfaringer?

Kirsten Versland:
Empiri er vitenskapelige undersøkelser av virkeligheten. Empiriske erfaringer er opplevelser som ikke bygger på filosofiske resonnement, men på virkelige erfaringer, undersøkelser og eksperiment.
Empirisme er metoden for å la erfaringsmessige fakta bestemme utformingen av teorien omkring en sak, og er en metode som er vesentlig forskjellig fra f.eks. hypotetisk deduksjon.

Hvem som putter hva i empiriske undersøkelser vil avgjøre utfallet av undersøkelsen. Så hva som er holdbare empire er og ett definisjonspørsmål.

Sorry.

Maryanna Vik: 
TAKK KIRSTEN. DET FIKK MEG TIL Å TENKE, PÅ HVA BV HAR GJORT MED MIN FAMILIE. DER EG HAR SITT AT BV HAR SVIKTA OG PÅFØRT OSS MEIR BELASNINGER. MED FALSKE BEKYMRINGMELDINGER SOM ER ANONUME, OG IKKE SANFERDIG HELLER, POLITI ANMELDELSE FRA BV, ...DER VI FORELDRA FIKK MEDHOLD. VI VANT ALLE SKENE MOT BV, FREM TIL 22.MAI 08, DA BV KIDNAPPET BARNA VORE FRA HEIMEN, MEN VI FORELDRE VAR PÅ MØTTE MED BV, SÅ BVPASSET PÅ AT DET VAR PLANLEGING DAG PÅ SKULEN OG BARNEHAGE. DA VI KOM PÅ MØTTET SPØRTE DEI HVOR BARNA VAR, EG VAR SÅ DOM Å SI AT DEI ER HEIME OG AT VENINA MI ER BARNEVAKT. SÅ DET BØRDE VERT EI VARSEL KLOKKE I HAUDET MITT. MEN KVEN POKKER TROR AT BV KALLER OSS FORELDRE INN PÅ MØTE, FOR SÅ Å KIDNAPE BARNE I MELLOM TIDA. Å PLASERE DEI PÅ HEMLIG ADRESE, OG TA AKUT VEDTAK ETTER DEI VAR TA. VERKEN BV ELLER POLITET, HADDE INGEN RETTPAPIRER TIL Å HENTE BARNA, OG HELLER INGEN RANSAKING ORDE TIL Å KOME INN I VÅR LEILIGHET. SÅ NO SLITER EG MED AT BV LEGGER FREM FALSKE BEVISER MOT OSS, MED LØGNER OG PÅSTANDER. OG EG KJENER PÅ MEG AT EG EN DAG SPREKER, FOR EG FINNER MEG IKKE I DEN TRAKASERINGA OG MOBBINGA AV BV, JA TROR MEG DET ER PSYKISK TRAKASERING, VOLDTEKT OG MISBRUKING AV SJELA OG LIVET VÅRT.

Arild Holta:
Siste året har jeg vert vitne til tre avhør/politiingrep - hver gang brøt politiet loven. Siste gang skjelte jeg dem ut for systematiske lovbrudd. Da kokte det over. Politien sa ingen ting. Jeg tror hun driter i lovbruddene. Ingen kan ta dem...
 
Kirsten Versland:
Maryanna Vik uff for en trist historie. Når barna er fjernet av barnevernet er det myndighetene som betaler for advokat i alle ledd.
Du kan ta opp saken igjen.

Lykke til.
 
Maryanna Vik:
JA EG SJELTE UT POLITIET OG BARNEVENET, OG DET ENTE MED AT EG BLEI TVANGS INNLAGT PÅ PSYKATRIEN, OG BARNAS FAR NESTEN I VARETEKT, ETTER EN HALV TIME VART EG UT SKRIVEN, OG DA SKULE DU HA SITT TRYNE TIL DEI SOM TVANGS INNLA MEG.

Kirsten Versland:
Arild, det er nok vanskelig å ta politiet på lovbrudd.
Men velg nå de kampene du kan vinne.

Maryanna Vik:
KIRSTEN VERSLAND, MIN ADV VIRKER SOM HAN IKKE VIL HJELPE MEG, PRØVER Å FINNE NY, OG DET ER IKKE ENKEL, VIRKER SOM ADV IKKE TØR Å HJELPE OSS SOM HAR MISTA BARNA, AT DEI ER REDDE SELV.

Bjørn Erik Bjorbekkmo:
?"Herregud" er min eneste kommentar til mye av dette.

Sitat Anders Kleppe: "(...)
...og snakker, og snakker, og snakker...."

Gunn Elisabeth Jørgensen:
Det burde selvfølgelig ikke være slik, men mitt intrykk er at "vanlige"mennesker ikke har noe å stille opp med mot disse maktmenneskene. Norge er et skremmende land på mange måter,fordi det fremstår som et land som er best på alle mulige måter utad. Sannheten er noe helt annet,de stakkars menneskene som har havnet i myndighetenes "klør" blir der...desverre.

Arild Holta: 
Sit: "Hvem som putter hva i empiriske undersøkelser vil avgjøre utfallet av undersøkelsen. Så hva som er holdbare empire er og ett definisjonspørsmål."

Vel, man kan ikke endre en stokk gjennom å observere den...

Jeg tror du blander sammen empiri og elendig forskning.
 
Kirsten Versland: 
Dette skulle være en almen akseptert forklaring på empiri .

Empiri er vitenskapelige undersøkelser av virkeligheten. Empiriske erfaringer er opplevelser som ikke bygger på filosofiske resonnement, men på virkelige erfaringer, undersøkelser og eksperiment.
Empirisme er metoden for å la erfaringsmessige fakta bestemme utformingen av teorien omkring en sak, og er en metode som er vesentlig forskjellig fra f.eks. hypotetisk deduksjon.
 
Bjørn Erik Bjorbekkmo: 
Psykiatrien v/ såkalt barnevern, leger m.fl medisinerer SMÅ barn tungt med opptil flere medikamenter samtidig, med f.eks "forklaringen"; jammen de kommer jo fra seksuellt misbruk.
Seksuellt misbruk gjør ingen syke, det gjør dem til ofre!!??

Dette er forsåvidt symptomatisk for nivået på argumentene og forklaringene slike "fag"miljøer lener seg til.
 
Arild Holta: 
Riktig, Versland...

Empiristene er de mest virklighetsorienterte forskerne. Bak makt skal minstekravet være empiri - sikre bevis - som kan overføres med sikkerhet til den saken makten gjelder.

Hadde man hatt dette kravet, så hadde hele vårt maktsystem blitt totalt endret.

Kirsten Versland:
Arild, jeg la ut den samme forklaringen på empiri.
Første gang benekter du den, den andre gangen blir den riktig for deg.
Forstå det den som kan.

Rikke Ekeberg:
Så hvordan går man frem for å "skru av" sånne tilsynmyndigheter? Kjenner direkte og indirekte til det meste som har blitt beskrevet her. Opplever problemet er jo mer man ikke blindt svelger hva "myndigheten" sier, f.eks er så dum at man spø...rr hvor si og så vedtak er hjemlet, jo større press og trusler utsettes man for. Selv i de tilfeller hvor påklaging av omsorgsovertagelser har vunnet frem i retten, har uopprettelig skade allerede skjedd. (Eksempel: barn satt på barnehjem ved hastevedtak pga foreldres misbruk. 3-4 mnd gikk for saken kom opp og foreldrene vant og barna ble tilbakeført. Ene barnet ble seksuellt misbrukt av andre barn på hjemmet. Personalet beklaget og unskylte de ikke hadde tid til følge med.)
Har forøvrigt observert bvt saksbehandler har "lært" av tidligere feil. For unngå ytterlig smekk over fingrene etter uhjemlede omsorgovertagelser, gåes det inn og driver regelrette barnefordelingssaker. Heller ikke alltid det beste for barna:P

Rune L. Hansen:
Kirsten Versland er vel mindre naiv enn enda de fleste, en likevel naiv og godtroende - og rammes blandt annet av Arild Holtas kritikk.
-- Ta dog likevel et annet eksempel, tilsynelatende troskyldig, når du Kirsten Versland skriver: "At mange foreldre ikke vet at de kan anke fylkesnemdsavgjørelser til tingretten."
- Jeg er for mitt vedkommende to ganger fullstendig blitt nektet dette, uten at tingretten og det øvrige gjorde annet enn mere fan-skap og heller ikke politiet eller påtale-myndigheten, advokater eller andre har giddet å bry seg eller har klart å gjøre noe med det. Heller ikke med hensyn til det utvetydige forhold at to øvrige involverte parter av det såkalte barnevernet ble uhyre grovt truet (samt fristet) til å trekke sin anke for den ene sitt vedkommende, til å underskrive på noe mot sin og sin advokats og fars vilje for den annens vedkommende. For her bare å ha nevnt noe. Forholdene i og omkring det offentlige og kommunale barnevernet er ganske enkelt ikke slik de omhandles i lov og rett og i propagandaen, men temmelig så fullstendig motsatt. Bak kulissene råder terror, trakassering, løgn, sverting, trusler, fristelser, fikseringer, perversiteter, tortur og uhyre verre forhold enn jungelens lov!
-- I Norge i forhold hvor barn involveres på noe som helst vis i forhold til den offentlige såkalte barnevern-tjenesten råder hverken lov eller rett eller propaganda eller menneskelighet, annet enn unntaksvis i større eller mindre grad.
Det er det uhyre forskrekkelige faktum. Og det har bak kulissene, fasadene og overflatene pågått i endel ti-år nu, stadig verre og verre.
Og det er en lands-omfattende milliard-industri. Hvor barna, enkelt-mennesket og familien er fritt vilt.
- Jeg skriver ikke dette for å gjøre meg vanskelig, men har for mitt vedkommende nokså grundig studert, også på nært hold, disse nasjonale saks-forhold, i omkring 30 års tid.
Jeg har iøvrig også, i likhet med Arild Holta, ti barn (med samme ektefelle). Og jeg kan i all sindig oppriktighet si at ingen av oss er trygge, før vi får avsluttet terror-regimet på forstandig og viselig vis. Det vil blandt annet si for selvfølgelig respekt for åpenhet og de felles-menneskelige verdier, vern, rettigheter, ansvar og forpliktelser. Som egentlig er gjeldende lov og rett i vårt land, via Menneskerettsloven og Straffeloven og Norges grunnlov. Som terror-regimet og dets medspillere og nøkkel-personer og delaktige dog ikke enser eller bryr seg forsvinnende lite om.
Inntil det skjer vil den uhyrlige kriminelle galskapen og dens perversiteter fortsette. Hva enn som årlig settes inn som mere eller mindre kloke suppe-råd.
Dette er realiteten.
 
Birger Schroll: 
Intet har hittil greid å stoppe norske Maktbyråkraters hærjen med Fattigfolk,psykisk syke,narkomane,enslige mødre,flyktninge-alt som ikke er "normalt"!...-ber til Gud om et lille mirakel...
Det er FN/EU Fattigdomsår i 2010...aksjon uke 44, 1.- 5. nov...-ber til Gud om et lille mirakel...
Fattigdomsuken gir oss mulighet for i fellesskap at fremme våre saker og fremlegge vår dokumentasjon for "Den offentlige ofentlighet"...-det ska bli vanskjelig at stoppe Oss...ber til Gud om et lille mirakel...*;)

Kirsten Versland: 
Rune inne på fb danner det seg "klikker" de med lik sak finner hverandre. Noe av det som går igjen er det å få gjennomført en rettferdig rettergang, samt å få opp saken for retten.
Det og låse enkeltindivider i en slik situasjon skaper stor frustrasjon.
Advokatene er de som først gir opp å få en sak inn for retten.
Domstolene ser som oftest på sakkyndigutredningens konklusjon og der låses mange saker.
Det er mange ledd som svikter i rettsystemet.
Det er mere åpenhet rundt dette nå, det skrives flere bøker om emne.
Nova som har fulgt barnevernsbarn over tid har belegg for å konkludere med at barnevernet er ikke den beste omsorgsgiver for barn.

Om noen år vil det rase inn erstatning fra tidligere barnevernsbarn.
Det med alle avsløringene om dop, missbruk , misshandling av barn i det offentliges " omsorg" vil tvinge frem en endring.

Så blir det litt opp til hver og en hvordan en vil fremstå.

Rune L. Hansen:
?@Kirsten Versland: Kriminelle som skyver "rettferdig rettergang" 30 år frem i tid har mildt sagt gode vilkår!
Du forsvarer terror-regimet, de og det kriminelle.
Ikke ofrene.

Morten Taranger:
Du burde starte en organisajon Marius! Jeg er selv medlem i Stiftelsen landsforeningen for taperne, v/ Ola Ødegaard, som jobber imot svikt fra det offentlige!
 
Marius Reikerås:
Jeg er med i NORM, Morten. Håper at denne organisasjonen kan bli en slagkraft for alle menneskerettsbrudd som skjer i Norge. Tar gjerne og møter deg og Ola Ødegård hvis det passer seg slik en gang. Vi har sikkert mye å prate om:))
 
Kirsten Versland:
Rune der tar du feil, jeg forsvarer ikke dagens system. Men jeg tuter ikke med ulvene heller.

Jeg har ofte lagt ut innfo om at 63% av akuttvedtakene er ikke i tråd med lovverket. Det betyr at 37% av akuttvedtakene er i hht til loven .

Det og tute i skogen har det nådd frem noen gang? Hvem har fått barna tilbake på den måten?
For det er vel det som er viktig - for de som har mistet omsorgen?
 
Kristin Indiana Ilebekk:
nei jeg har ingen tro på at det mååå være slik!!
 
Rune L. Hansen: 
?@ Kirsten Versland: Terror-regimet i henhold til loven?
Jeg kan fortelle deg noe annet også Kirsten Versland, følgende, som forhåpentligvis kan være tanke-vekkende i forhold til hva du sist her nu er inne på:
Den såkalte barnevern-tjenesten, fylkesnemnda, rettsvesenet, påtale-myndigheten, advokater og flere til her til lands, leker seg ofte med sam-spill for for hverandre å dekke over hensikter. Det heller har absolutt ingenting som helst med lov og rett eller menneskelighet å gjøre, men det egner seg for å skjule og å forkle hva som egentlig foregår, bak kulissene.
Perspektiv, også trinn-vise perspektiv, på hva som rent konkret skjer åpner ens øyne og bevissthet.
Hvilket er hva som er saklighet.
Vær ikke innskrenket klok og naiv.
Det er meget mye verre enn du fatter og begriper!

Kirsten Versland:
Akk så ung og naiv.
 
Synnøve Fredriksen:
Kristin Versland ser hva du skriver, og tror du må sette deg inn i hva bv driver med, for slik du skriver har du ikke peiling. Du burde lese flere ganger hva Arhild har skrevet tror han kan det han driver med.Ikke fortell oss om hva foreldrene må gjøre med barna, det kan vi. Har selv 5 barn så jeg tror jeg vet hva jeg snakker om. Du må nok føle deg på kroppen selv hva det pysiske bv driver med, det er maktsyke mennesker,som ser barn inn i døden. Hvor mange skal man miste før bv stopper?
 
Rune L. Hansen:
Ja. Forhastede slutninger er forurettende.
 
Liv Marit Bakke:
Kristen. Når man har svelget for mange kameler kan det lønne seg å rope på elgen, for i skogen får man svar. ;)

Men det lønner seg bedre å være skikkelig Tigermamma å ta igjen med hyenene og gribbene.

Barnevernet er nå redd meg. Dem tør ikke engang å ha meg sittende på i barnevernets bil, fordi denne kommunen visstnok ikke betaler risikotilegg. hehe Redde. Fordi jeg stiller spørsmål dem ikke klarer å svare på! 
 
Arild Holta:
På godt norsk heter dette lyving og forvrenging av fakta:

SITAT:
Arild, jeg la ut den samme forklaringen på empiri.
Første gang benekter du den, den andre gangen blir den riktig for deg.
...SITAT SLUTT.

Har man ikke noe bedre å komme med, så har man ikke noe å tilføre en debatt. Falsk hersketeknikk er mye enklere å avsløre i en skriftlig debatt enn en muntlig. Det er bare å gå tilbake å sjekke hva som eksakt står.

Håper jeg slipper å kaste bort tid på å forsvare meg mot flere forvrengninger av hva jeg gjør. Du får lære deg dette med stråmenn og redelig samtale.

Yasmin Kristiansen:
NOPE !! Om mennesker hadde GREPET inn i slike situasjoner isteden for å si "er redd dem skal behandle meg slik også om jeg griper inn" så hadde nok TABU-emnet løsnet !
VÅKN OPP heter det på pent ! Ikke se din neste bli "revet fra hverandre"! "DENNE NESTEN HADDE NEMMELIG STILT OPP FOR DEG"!

Live Alve Vestøl:
Bygdeidiot-syndromet: best å se en annen vei, samt den gode gamle: ingen røyk uten ild! -det er sikkert mange som ikke tørr å fortelle hva de står i, for stigmaet er så overbærende og man bruker det man har av krefter på å holde seg flytende, at man ikke orker å berette om sin sak!

Rune L. Hansen:
Samt at så mange ikke tror en, ikke tror det utrolig forskrekkelige en har å fortelle, men heller tror det har rablet for en (og at det er derfor en utsettes for terroren) eller tror at en overdriver så grundig at det lar seg ikke forstå. Lar seg ganske enkelt ikke forstå og er ganske enkelt ikke til å tro på, fordi de involverte jo ikke får hjelp som hjelper hverken fra politi, rettsvesen eller andre! En dummer seg nærmest ut ved å fortelle om det.

Kristin B. Bruun:
Det er interessant å lese nettdebatter. Ofte snakker vi forbi hverandre.
Empiri er i visse sammenhenger det lange, kompliserte som beskrevet ovenfor, men når det gjelder f.eks. vurderinger, så menes det erfaring. Sakkyndige psykologer skal ...arbeide ut fra empiri, og altså ikke ty til uvitenskapelige (ikke-beviste) betegnelser som "ødipal fase" eller "latensperiode".

De kan heller ikke (i prinsippet) hente "diagnoser" ut av løse luften. En sakkyndig psykolog kan f.eks. ikke påstå at foreldren man ønsker å "ta" er paranoid, om vedkommende ikke har vært gjennom en utredning som konkluderer med dette.

Det samme når det gjelder påstander om sprøytet som går igjen: tilknytningsforstyrrelser. Jeg har enda ikke sett en vurdering som viser til empiri før slike betegnelser/"diagnoser" slynges ut AV den løse luft.

Men vær nå snille mot hverandre. Det ser ut til å herske babelske tilstander her, for utenfra ser det ut som om dere er enige. Eller at VI er enige. :)
 
Ailin Vesta:
organisere seg....skrive felles sak til de i byråkratiet det gjelder..

Rune L. Hansen:
Arbeiderparti-ideologien respekterer hverken lov og rett eller mennesker.

---  
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 17. august 2010, Vinberget:

   Nokså lavt-liggende jevnt overskyet, temperaturen 16 pluss-grader Celsius klokken 9. Omtrent 15 pluss-grader i natt. Tildels noe regn utover dagen.
   Alfredo 11 år i dag, befinner seg fortsatt fangeholdt og kneblet i Skoglandsveien.
---
   Som jeg i mine Dagboks-notater allerede har fortalt: En dame, Mette, fra politiet telefonerte eftermiddag torsdag 12. august 2010 og sa det
var gjort Beslutning om å rekonstruere min DNA-profil og ville jeg skal være behjelpelig med dette, på bakgrunn av av jeg nu er straffedømt, at dommen i den såkalte straffesaken, det vil si fengslingen av meg 21.10. 2008, nu er rettskraftig ( ekstern ).

   I dag eftermiddag nu tirsdag 17.08. 2010 telefonerte en politi-mann (Løkken) fra Lensmannskontoret her i Vindafjord kommune og sa omtrent det samme og at han ikke visste jeg hadde snakket med vedkommende Mette om det. Dette skulle han undersøke nærmere og telefonere meg tilbake om.    - Jeg gav uttrykkelig beskjed til ham om det samme jeg sa til Mette. Han sa at hvis han er pålagt å få meg til å avlegge en slik DNA-rekonstruksjon så må han gjøre det. Jeg sa han vel heller må forholde seg til loven og at slikt noe vil jeg oppfatte blandt annet som en krenkelse av mitt privatliv og min person, også for eksempel om han skulle gjøre en hus-inkvisisjon overfor meg og mitt hjemsted i et slikt ærend. Og gjorde ham blandt annet oppmerksom på at hus-inkvisisjon kun er lov-hjemlet i kriminelle tilfeller i henhold til Norges grunnlov.
   - Jeg spør meg selv og andre: Hvordan bør en egentlig forholde seg til slikt noe?
---
   Noen kommentarer jeg til et vedkommende skrev vedrørende dette:

Rune L. Hansen:
   Hei! Du sikter antagligvis til det der med "DNA-rekonstrukson" som terror-regimet i disse dager er ute efter å få tatt fra meg? Som jeg omtalte på sidene til Rune-saken - http://www.facebook.com/group.php?gid=146219355403623  
   Tror de nøyer ...seg med en dråpe spytt sånn sett. (Som også 22.10. 2008, men den har de kanskje rotet bort ...) Men ca. 09.01. 2010 stjal de med en sprøyte blod fra meg, tidlig på morgenen, før jeg nærsagt rakk å våkne.
   Om så bare en dråpe spytt, jeg anser det som uberettiget og krenkende.
   Og å komme å ta seg til rette, uten annet en telefon-henvendelse, uten engang et skriv av noe slag, antagligvis eller kanskje og uten lov-hjemmel, noen syns kanskje det er greit nok eller ubetydelig, men iallfall ikke jeg. Jeg vil forholde meg saklig og sindig også til slikt noe.

   Dessuten, det begynner å bli temmelig så forskrekkelig alminnelig med hus-inkvisisjoner i vårt Norge. Slikt noe også i det heletatt et uttrykk for terror-regimet.

   Hus-inkvisisjoner, kidnappinger, fangehold, knebling, justismord, trakassering, trusler, tortur, osv. intenst på kryss og tvers. Forsøkt skjult bak kulissene og babbel.

   Noen eller mange syns kanskje det er ok?

   Noen som kanskje enda ikke er rammet?
   Alle og enhver står vel i køen?

---
   Å skjule hva som foregår bak kulissene går ikke i lengden.
   Det lar seg i lengden og forhåpentligvis ganske snart mere heller ikke skjule med milliard-utbetalinger til skuespilleri overfor det internasjonale samfunn og innenlands kidnappinger, fangehold, knebling, glorete propaganda og trakasserende monopolisering heller.
   Bevisstgjøring og synliggjøring trengs!
---
   Økonomisk trakassering.
   Dette temaet jo med også. Begynner tilfeldigvis bare midt i, ved å gjengi en kort chat på Facebook, hvor jeg brått fikk en slik henvendelse, fra en som heter Øivind:


Øivind

du? et spm her
11:47pmMe

haja
11:47pmØivind

ei dama blei fratatt begge barna sine og mista sjølsagt all barnetrygd og utbetalinger..gikk ned fra 33000 i mnd til 9000...selger hun leiligheten sitter hun uten et sted å bo og 300 000 i gjeld :p:p

noe som dekker sånt?

peiling på sånt?
11:56pmMe

godt spørsmål, - jeg og vårt hjemsted gikk ned fra nær 40.000,- i måneden til omtrent 6.000,- i måneden og ble dermed tigger og sosialklient for å kunne overleve litt lengre. Og får omtrent 600 kroner uker til "livopphold", såkalt Krisehjelp. Har vært slik lenge nu her. Tanken fra terror-regimet sin side er også sånn sett at en skal til-intetgjøres, hva enn en gjør og hvor sparsommelig og fattigslig en enn forholder seg. De dreper vel henne og, så som meg? Eller hva?

Jeg har bare holdt ut noe lengre enn de fleste.

11:57pmØivind

systemet må endres ja..

Me

Jeg gjør som best jeg kan, men regner med at andre efterpå får ta seg av resten.

Me

De ferreste overlever slikt noe særlig lenge.

Øivind

kan jeg godt forstå

Me

En ubeskrivelig trist skjebne.

Men sånn er det altså.

Øivind

skal ikke være sånn i verdens rikeste land..du får snakke jalla og smøre deg med skokrem så får du vel mere enn du har hatt noensinne før :p:p
12:11am

Me

Ja. Men tristere og verre iallfall for meg å miste livet på den måten. For mine barn og om det skulle skje. Jeg drepes, men jeg ivaretar på enkelt mitt menneskeverd.


---
   Farmor og Stauda kjørte i dag på Alfredos 11-årsdag til Trude i Skoglandsveien.
   De snakket visst med både Trude, Gudmund og Alfredo.
---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, onsdag 18. august 2010, Vinberget:

   Jevnt bra vær.
---
   Jeg tenker for mitt vedkommende at det kommer andre til gode at jeg underveis mens jeg plukker blomster, graver i jorden, ydmykes over sødmen og lever fredelig og rolig, sindig og uskyldig dokumenterer saklig, ærlig, grundig og flidig hva som skjer, så hva de gjør med uskyldige mennesker synliggjøres. Dokumentere hvordan jeg til-intetgjøres og min familie og lov og rett og samfunn ødelegges. Gjennom det ofre meg selv. Fordi jeg egentlig ikke har noe valg, eventuelt annet enn å flykte eller å svikte andre og meg selv. Sjangs til å overleve har jeg likevel ikke, om ikke terror-regimet eller enden på det aksepterer livets rett for for meg og min familie. Det vil si restene av min familie. Jeg ofrer meg selv for mine barn og med-mennesker, ved ikke å svikte mine barn og med-mennesker. Det er jo det mine barn har og skal ha tillit til!
   En far og et menneske som ikke svikter.
   Det handler om trygghet og tillit og deres rett til trivsel, uskyld og utfoldelse i glede, sødme og fryd!
---
   Uten at vi kan være et godt eksempel for andre er det hovmod å tro at hjelp over store avstander virkelig er og blir til hjelp! Det er den hjelpen som vokser og utfolder seg innenfra som er og blir det gode eksempel for andre, for det er der og da og i det store perspektiv hjelpen avsløres eller bekreftes.
---
   Både Stauda og farmor skjønner nu, til og med begge de, efter i går å ha truffet og snakket med Trude at Trude egentlig bare har hatt og har som mål at ungene ingen kontakt skal ha med sin pappa. At alt annet har vært og er løgn og bedrageri fra hennes side.
---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 19. august 2010, Vinberget:

   Omtrent 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. 20 pluss-grader klokken 11.30. Nokså jevnt overskyet. Litt regn omkring 12-tiden, bare litt en liten stund. Tørt og fint hele dagen, regn utover kvelden. Plukket bringebær og rips. De første Shiro-plommene begynner så vidt å modne, på et av trærne. First-plommene også.
---
   Diskriminering og mangel på respekt for likeverd er i dagens Norge mildt sagt et meget alvorlig problem. Og da jo særlig det likeverd som er lov-festet og egentlig skal sikre og trygge barna deres selvfølgelige rett til begge sine foreldre - og respekt for både sitt og foreldrenes privatliv, hjemsted, integritet, identitet, sine livsverdier, osv.!
---
   Folkebevegelsen for å få stoppet terror-regimet skal ikke være som nålen i høy-stakken! Vi skal ha og trenger full og reell etablert respekt for de felles-menneskelige verdier, vern, rettigheter, ansvar og forpliktelser. Nu. Punktum.
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, fredag 20. august 2010, Vinberget:

   Jevnt lett dottete og fin-mønstret overskyet, temperaturen 9 pluss-grader i natt og 11 klokken 07.30 her ute. Lett overskyet og tildels noe sol utover dagen, mere overskyet og regn utover kvelden. Ute og plukket både solbær og bringebær.
---

   Veldig mange familier og mennesker, både barn og foreldre, har blitt og blir enda fullstendig ødelagte av det offentlige og kommunale såkalte barnevernet.
   Veldig veldig mange!
   Veldig mange mennesker, både barn og foreldre, har endatil begått både mord og selvmord for å sette oppmerksomhet på det uhyrlige terror-regimet, for å få stoppet det!
   Hvor mange familier, barn og foreldre må enda ødelegges for å få stoppet den kriminelle galskapen?!
   Det er et stort og omfattende terror-regime, en milliard-industri, med og av kriminell galskap, med barnerov, menneske-handel, kidnappinger, hus-inkvisisjoner, fangehold, trakassering, trusler, knebling og tortur som gjennomsyrer Norge, bak kulissene.
   Rettsvesenet, massemediaen og alt som er bortimot er gjennomsyret av det, og enda delaktig i det!  

---

   Enda en smakebit fra Internettets Facebook
Rune L. Hansen:
  Full nedleggelse og uavhengig granskning og spesial-domstol er nødvendig!
  Her litt om dette:

Uavhengig granskning av barnevernet er nødvendig
RETTSLØS - Norge som rettsstat: Fravær av reelt rettsvern og rettsikkerhet og ”Maktesløst tilsyn” av barnevernet – Krav om uavhengig granskning av barnevernet ' En granskning både i den enkelte kommune, og her peker storbyene seg ut (jfr SSB) og på statlig nivå, der ikke minst ordningen m...
By:Gry Scholz Nærø

    *
   Ann-Cathrin Mikalsen:
   klart d e nødvendig... men en annen sak, blir d gjort ??

   Rune L. Hansen:
   Det er et stadig voksende krav, og det må bli gjort.

   Ann-Cathrin Mikalsen:
   voksende krav ja, men hvem tørr å gå imot freksempel barneverne å få dem granska ?

   Frank Glad:
   Kan jo ikke legge ned barnevernet. Det vil tusenvis av barn lide under. Men granskning og utsiling av personell er nødvendig.

   Ann-Cathrin Mikalsen:
   et barnevern er nøvendig, men da e det nødvendi at nåværende barnevern blir bytta ut med fag folk

   Rune L. Hansen:
   Det er slikt noe som Frank Glad der sier som gjør at terror-regimet enda får fortsette!

   Rune L. Hansen:
   Et barnevern, Ann-Cathrin, har absolutt ingenting som helst med det offentlige og kommunale såkalte barnevernet som har hærjet vårt land.
   Et barnevern er bortimot alt det motsatte! Vi skal ha og trenger full og reell etablert respekt for de felles-menneskelige verdier, vern, rettigheter, ansvar og forpliktelser. Ikke mere terror-regime og kriminell galskap!

   Ann-Cathrin Mikalsen:
   jamen ka kanbli jort da ?? d e ingen som verkeli tar tak i dævelsdommen

   Rune L. Hansen:
   Hva kan og må bli gjort?
   Iallfall egentlig lettest av alt å si hva som ikke må bli gjort!

   Frank Glad:
   Jeg har selv jobbet i barnevern og opplevd at sjefen min oppfordret oss til å skaffe narkotika for å plante på ungdommene for å få de tvangsplassert etter paragraf 4.24.hvis ikke mistet vi jobben. Med døgnpris på 13 000 og sjef og saksbehandler som horer for pengene på Cuba. Ungdommene ble plassert i isolasjon med Bandidostyper i indre agder. Du kan Google noe av dette, men dagbladet turde ikke skrive den hele og fulle sannhet da det utgjorde en rissiko. Dette er ille men å nedlegge et helt system der mye fungerer er det bare fanatiske fundamentalister som tenker.  

   Ann-Cathrin Mikalsen:
   jaha har du frank jobba i barneverne.. ka va grunn t at du slutta eller er deu en del av faanskape enda ??

   Frank Glad:
   Det jeg skrev overfor bl.a er grunnen til at jeg sluttet. Prøvde å få fram sannheten om dete men ble erklært paranoid og jobber pr i dag ikke.

   Ann-Cathrin Mikalsen:
   oki.. barneverne ser ikke ut til å fungere i d ehele tatt d, e litt i tvil om vurderingsevnen deres er på topp,, henter barn i hytt å vær,, d e skræmmanes d syns æ ..

   Rune L. Hansen:
   Ingen kan berettiget unnskylde eksistensen av det nuværende såkalte barnevernet og dets allehånde terror og ødeleggelser og hærjinger i samfunnet ved å si at mye eller noe av det gjør bra ting!

   Frank Glad:
   Dere meler kun deres egen kake. Er ikke min histore litt trist i det minste?

   Ann-Cathrin Mikalsen:
   jo æ syns dein e forfærdeli trist helt klart frank,,,, men har du noen meninger om ka som kan bli jort for at d skal bedre seg ?? æ havne stadi oppi i kraftie diskusjona æ for æ har sære meininga om ting, men æ e villi t å lytt å lær, for d her er et viktig tema

   Rune L. Hansen:
   Og hva terror-regimet selv og dets diverse synse-mafiaer syns eller tror er bra, - er ikke bra. Vi skal ha og trenger full og reell etablert respekt for de felles-menneskelige verdier, vern, rettigheter, ansvar og forpliktelser. Det er hva som er bra, og noe fullstendig så annet og annerledes, og dessuten lov og rett.

   Anna Gudmundsen:
   Frank, om VG eller andre aviser ikke tør, hvorfor skriver så ikke du historien selv ? :o)

   Rune L. Hansen:
   Din historie Frank Glad, er en utav ti-tusener med slikt noe og det som verre er, til langt inn i det perverse - og gjennomsyrer pr. i dag det meste av vårt samfunn, bak kulissene.

   Frank Glad:
   Det må grunnleggende samfunnsmessige endringer til slik at betingelsen for barns oppvekst blir bedre og. tror samfunnsmessige forhold virker inn på omsorgsevnen. I dag blir egoisme og personlighetsforstyrrethet oppskattet og belønnet. Før var solidaritet, dugnad nøysomhet, ansvar fremtredende verdier. Vi må re etablere lokalmiljøet som oppdrar barna i sammarbeid og de møteplaser som utvikler mennesker over tid må innsettes igjen. Som leikaring, 4 h, svømmehallen, slippen. Stort tema dette.

   Ann-Cathrin Mikalsen:
   hmm

   Rune L. Hansen: 
   Stort, sentralt og viktig tema dette ja.
   Og det begynner med at vi skal ha og trenger full og reell etablert respekt for de felles-menneskelige verdier, vern, rettigheter, ansvar og forpliktelser.
   Ikke det motsatte!

   Ann-Cathrin Mikalsen:
   æ for min del er redd barneverne for de bruker det de har å ikke har,, å de handlinger de ofte gjør er jo å hente barna uten at noe er prøvd..

   Frank Glad:
   Rune: Det sier alle. Hva konkret mere en nedleggelse av barnevern må gjøres for barnas ve og vel.
   Anna: Jeg skriver om andre ting. Jeg prøver nå å ta vare på meg selv og de rundt meg etter å ha blitt tynt kraftig etter å ha lagt meg ut med ...lillesandsprosjektet, Jon haugen og Hugo Svendsen.

   Rune L. Hansen:
   Det sier dessverre enda ikke alle, Frank Glad. Ikke du heller.
   En selvfølgelig forutsetning for full og reell etablert respekt for de felles-menneskelige verdier, vern, rettigheter, ansvar og forpliktelser er en full nedleggelse og uavhengig granskning og spesial-domstol i forhold til det enda pågående offentlige og kommunale såkalte barnevernet og dets ofre og virksomhet.
   Det sier og forstår dessverre enda ikke alle.

   Frank Glad:
   Her trengs tydeligvis et eldrevern.

   Rune L. Hansen:
   Eldrevern er en nødvendighet og ja.
   Menneskevern.
   Altså ikke noe for hovmodige selvgode.

   Rune L. Hansen:
   Hverken hva du Frank Glad eller de andre under terror-regimet har vært utsatt for, deriblandt også barna og barnet i enhver, er akseptabelt. At noen likevel aksepterer det eller forholder seg likeglad eller medvirkende opprettholder og viderefører den kriminelle galskapen.
   Et terror-regime hverken er eller kan være akseptabelt.
   Synliggjøring og bevisstgjøring trengs, er en nødvendighet.
   Mangel på skamvett i så måte er en umenneskelighet, er terror.

   Nils Petter Haaland:
   Stemmer det du skriver her Frank Glad er det din plikt og ta og prate med riktig person og denne plantingen du pratet om hvor, når og hvem er noe du må ut med ellers er det du sier lite troverdig og det må en vere overfor barneværnet. Har et par episoder som at barneværn og foserfam tok en plastisk operasjon uen foreldrenes viten eller samtykke så er en nok må de som bestemme høre. før det så får adv min og jeg slå i veggen ...

   Frank Glad:
   Vi prøvde alt. ALT. Fylkesmann, oppdragsgiver, kollegaer, advokater til ungdommene. til slutt gikk vi til pressen og det var kun Dagbladet som responderte. Plantingen mm utførte vi naturligvis ikke. heller ingen andre menneskerettighetsbrudd, men det var det mye av ellers i det systemet. Dagene ble en kamp mot mine kollegaer og ledere for å holde undretrykking og mishandling på et minimum. Fylkesmannen hadde utro tjenere som var omgangsvenner med ledelse. Men det var enkeltpersoner hos fylkesmannen som var empatiske og faglig sterke til å forstå hva som skjedde og razzia, varetektsfengsling av tidligere narko politi mann Hugo Svendsen ble foretatt. Men kun pga økonomisk krim. Det var forresten Hugo Svendsen som var med å startet War on drugs i sin tid. Ved majorstua politistasjon. Tror han ble sparket pga korrupsjon el.

   Bodil Janne Kristiansen:
   skandale dette her

   Rune L. Hansen:
   Vi har ikke noe som helst offentlig eller kommunalt barne-, familie- eller menneske-vern i Norge, bare det motsatte, et terror-regime med kriminell galskap, menneske-fiendtlighet, synse-mafiaer og det perverse i overflod. Anstendighet, lov og rett har vært og er enda unntaket og ikke regelen eller normen.
   Terror-regimet må stoppes. En kommer ikke utenom det. 

   Anna Gudmundsen:
   Frank, kender problemstillingen omkring å bli angrepet ja, og er hjertens enig om at la familien og nærområdet overta, desentralisering er eneste vejen å gå. Men i motsetning til dig tror jeg aldri det kan gå med en omorganisering, det skal legges ned, og opstartes helt fra bunnen av, og det skal være lokalt barnevern, fortrindsvis familie og folk som kjenner barna.

   Rune L. Hansen:
   Full nedleggelse og uavhengig granskning og spesial-domstol er nødvendig!
   Opprettelse og etablering av et virkelig og reelt barne-, familie- og menneske-vern forutsetter som noe ganske så helt annet full og reell etablert respekt for de felles-menneskelige verdier, vern, rettigheter, ansvar og forpliktelser.

   Tanja Sande:
   Frank Glad: Var du barnevernkurator eller jobbet du i Buffetat eller?? Hva slags utdannelse er det man må ha egentlig for å bli bvkurator?? Jeg lurer veldig på det fordi det virker som om de har tatt feil utdannelse! De vet jo ikke hva barn...ets beste er!! De påstår det er barnets beste de gjør,men det er jo det stikk motsatte! Er det for eksempel barnets beste at søsknene ikke skal treffe hverandre så ofte??? Mine unger treffer hverandre myyye sjeldnere enn jeg får treffe dem! 1-2 ganger i året treffer de hverandre! Verst er det med lillegutt på 11 mnd.Min eldste gutt på 13 har sett han kun 2 ganger i løpet av hele livet hans(den første gangen var ikke bv sin fortjeneste),den siste gangen var da han bare var 3 mnd.Jenta min som nå er straks 5 har sett han kun 1 gang og da var han 6 uker!! Og de er HELSØSKEN! (De andre 2 er halv søsken av han).Min eldste jente på 11 år har ALDRI fått sett han i det hele tatt!!
   Og barna blir ikke hørt i det hele tatt! Ikke engang sønnen min på 13,enda så stor som han er! Det virker som om bv bryr seg katten i barna og hva som er barnets beste!!

   Trude Solheim:
   Det er VELDIG mye en kan si om barnevernet som er helt på sin plass. Men en full nedleggelse av etaten vil utvilsomt føre til katastrofe for mange barn. De egentlige reglene bv skal følge er igrunnen ikke så dumme,problemet er at de ikke blir fulgt. Om rettssystemet nektet og ta en sak om ikke alle dokumenter var i orden,så ville nok mange flere barn fortsatt bodd hos foreldrene. Om det i ethvert tilfelle ble opprettet en uavhengig advokat (event.for barnet),som hadde overoppsynet med at både foreldre og bv fulgte de gjeldene lover,ville det heller ikke bli så mye løgn og fanteri i sakene. At alle dokumenter,referater etc.måtte undertegnes av alle parter for å bli godkjente ved en event.rettsak. Der den ene parten nekter å undertegne,må den skrive under på at den nekter. At en event.sakkyndig i saken må legge fram sin rapport for begge parter i et møte,å redegjøre for den. Ingen møter mellom partene uten advokaten til stede,osv. Loven sier at ALT skal ha blitt prøvd,før en event.overtagelse av omsorg,og at overtagelse kun skal skje ved fare for liv og helse. Vel,vi vet at dette ikke følges. Men ved en rettsak så kan en jo i steden for å ta barna,dømme foreldrene til å bedre omsorgen,gi fam.tilsynsfører,gi dem de ressurser en event.fosterfam.ville fått. Osv.osv. Jeg tror det er mye en kan endre på som vil gagne alle parter.Jeg tror definitivt det er lurest å opprette advokat for barnet framfor de andre partene,det er tross alt deres liv som skal forvaltes her. Jeg tror også det kan gå an å få bukt med "prestigesakene" å luke ut verstingene i systemet,noe som utvilsom er en nødvendighet. .Men en må ikke glemme de barna som faktisk har fått et bedre liv med barnevernet også,med å bare legge ned hele etaten. :) Vi gjør alle feil,både bevisst og ubevisst.Hva med å hjelpe den som feiler i steden for å dømme den så hardt.

   May Brith Harestad Hollos:
   Husk Demonstasjon i Oslo 21.8. Kl - 13 til 15

   Tanja Sande:
   Og i stedet for å ta barn fra fattige foreldre og plassere de i fosterhjem som får masse penger for å ha de,så kunne bv gi de pengene til de fattige foreldrene så kunne barna fortsette å få bo hjemme! Og det virker som om bv mener man MÅ ha eget hus for å få ha barn,er det tilfelle Frank Glad???? Eller har jeg da missforstått??

   Frank Glad:
   Tanja: trist å høre dette. Føler med deg. Jeg er vernepleier og jobbet i lillesandsprosjektet som var en privat barneverns institusjon. Søk Frank glad "tenkte mest penger" så ser du litt av saken.

   Tanja Sande:
   Da har jeg lest Frank Glad! At det går an sier jeg bare!! Det er utrolig mye ille som skjer rundt omkring altså,når skal folk (plitikerne spesiellt)våkne??? Jeg er så evig glad for at mine barn ikke er på noen institusjon!! Men eldste sønnen min trives ikke i det hele tatt der han bor nå,men blir heldigvis ikke behandlet slik da!

   Rune L. Hansen:  
   Trude Solheim er naiv overfor hva som pågår bak kulissene. I så henseende kan hun og bør hun orientere seg bedre. Internettet mere og mere velegnet i så måte.
   Men til kjernen i hva hun sier: at "en full nedleggelse av etaten vil utvilsomt føre til katastrofe for mange barn".
   Uberettiget og tåpelig å tro det.
   Hvorfor og hvordan skulle vel en full nedleggelse av etaten kunne føre til slikt noe?
   Det er jo ikke det som er hensikten, og trenger heller ikke være hverken en bi-virkning eller side-løpende konsekvens.
   Og iøvrig er det nye og fullstendig annerledes som må komme i steden nettopp også et vern for at så ikke skal kunne skje:
   En full og reell etablert respekt for de felles-menneskelige verdier, vern, rettigheter, ansvar og forpliktelser.

   Frank Glad: 
   Viktig debat du drar igang her Rune. Nå tar jeg helg og skal hente næring fra solen og dagslyset. Kommer sterke tilbake. God helg alle sammen.

   Bobbo Angel Wings Børtinghus:
   i stedet for å halshugge Frank (som jeg kjente da vi var unge), som har jobbet i etaten og har prøvd å få bv galskap på trykk, så synes jeg dere heller burde hedre han og tenke på hva han har måtte vært gjennom av trusseler fra overodnede ........... nemlig å skade barn ved å plente stoff på dem osv osv...
   Det eneste jeg er uenig med Frank i her, er at vi må ha ett barnevern..........for sånn som Frank forteller er det over hele landet og andre og verre tilfeller også. Så legg det ned og REDD fremtiden .........fremtiden er våre barn!

   Trude Solheim:
   Rune L Hansen :-) Du ber meg orientere meg bedre.Jeg skal være den første til å innrømme at det er MYE jeg ikke vet av det som foregår.Men med full åpenhet i enhver sak,og med fare for selv å måtte stå ansvarlig for overtramp som begås,tror jeg faktisk en del av problematikken forsvinner. Har du selv satt deg inn i hvor mange "vellykkede" inngrep etaten har foretatt? Der hvor barn er takknemlige for hjelpen de har fått. Det finnes unektelig noen av dem også. Da spiller det ingen rolle hvor dårlig foreldrene mener det var,bv skal være der først og fremst for BARNA. Noe vi oftere og oftere ser bevis på at begge parter glemmer. Jeg tror at om fokus fullt og helt ble rettet mot barnet,ville mye ordne seg av seg selv. Da slipper man den "kampen" om barnet,og har felles fokus og felles mål. Vi eier tross alt ikke barna våre.De er en gave vi bare har til låns på ubestemt tid. Du kaller meg naiv og mener løsningen er å legge ned hele etaten. Hva så om det blir slik,hvem skal da hjelpe de som virkelig trenger det? Du har tydligvis brukt mye tid og energi på temaet, har du forslag til hvordan ting da bør gjøres framover?

    Rune L. Hansen:
    ‎@Boobo: Frank er ikke angrepet herfra og takker iøvrig også han for dette fokus.
    @Trude Solheim: Skal jeg altså slutte å si "mine barn", og du slutte å si det samme? Både staten og kommunen er en uberettiget og dårlig far og mor. Det handler om våre mest sentrale elementære felles-menneskelige verdier, vern, rettigheter, ansvar og forpliktelser - som vi skal forholde oss lovlydige til. Det gjør ikke terror-regimet eller dets terror- og likviderings-enheter. Også Hitler, Stalin, Franco, Mussolini, Mao, Tsjaosjesko, Hirohito, osv. gjorde flere en og annen god og bra gjerning (hjalp en gammel dame med ved til sin ovn f. eks.), men det betyr ikke av den grunn at de skal være far eller mor til mine barn.
   Iøvrig er hva du argumenterer i ditt innlegg helt alminnelig indoktrinert (fra propagandaen) tøv, som til det kjedsommelige blir gjentatt fra mange nye som tilkommer debatten og oppmerksomheten omkring hva folkebevegelsen mot terror-regimet stadig mere og mere synliggjør.
   Kikk deg litt omkring i bevegelsen. (Les og forstå i det minste også innleggene herover.)
   Og ja, jeg har gjennom tredve års tid satt meg langt grundigere og bedre inn i forholdene enn de fleste. Og jeg har faktisk også godt å si om diverse som har vært ansatt i den såkalte barnevern-tjenesten og om diverse bra og rett som har vært gjort. Det er bare ikke de eller det det handler om, men om noe meget meget viktigere og annet.
   Og mere enn forslag finner du allerede i snublende nært!

   Trude Solheim:
   Rune L Hansen. Dine gjerninger roper så høyt,at jeg hører ikke hva du sier. :)

   Rune L. Hansen:
   ‎@Trude Solheim: Hvilkne gjerninger?

   Anne Norheim:
   Det hjelper ikke alle barn som er ødelagt og merket for livet under bv omsorg at noen barn har fått det bra.Barnevernet fungerer ikke for alle og da er ikke jobben gjort.Der er nok mange barnevernere som i sin spede begynnelse på sin arbeidsplass har gode hensikter,de vil gjerne hjelpe.Noen klarer det sikkert også,men det er lett å bli forelsket i makten.Det å være i besittelse av makt styrker den personens ego,ved maktovergrep hevder den personen seg,og får sin egen tilfredstillelse.Det er sikkert en fantastisk opplevelse for folk som er maktsyke og innehar makt til å rive istykker familier,ødelegge barn,påse at søsken ikke får ha kontakt,tråkke på besteforeldre ved å frata dem muligheten til å treffe sine barnebarn,skvise tanter,onkler og søskenbarn,knuse mamma og pappa.For dette skjer og det skjer hver eneste dag i Norge.Gagner dette virkelig barnet? Er dette barnevern?Jeg kan ikke se det gagner andre enn den maktsyke som er utøveren her,for det må da være en fantastisk følelse å vite at man har destruert en familie ja en hel slekt! Hos barnevernet kan alle maktsyke få utfolde seg.Dette må stoppes,vi som medborgere kan ikke sitte på sidelinjen å se på disse overgrep og herjinger,vi må åpne øynene å gjøre noe!

   Trude Solheim: 
   Det er en talemåte. :) Du vil så gjerne endre (det er er veldig bra),men med alt du skriver blir det så voldsomt. Jeg klarer ikke å få "tak" i det.

   Rune L. Hansen:
   ‎@Trude Solheim: Beklager. Det kan enda for mange fortone seg slik, vel fordi kontrasten til milliard-industriens propaganda, indoktrinering og fremmedgjøring er så stor, og jo dessuten massemediaen og underholdningen sponses og driftes av det samme. Et terror-regime med flere aspekter, som omfattende gjør mye for å opprettholde og å videreføre seg selv - hvor på sett og vis det meste og verste, som burde ha vært sett, skjer bak kulissene.

   Anne Norheim:  
   Kanskje du er en person som innehar denne makten,hva vet jeg Trude,for meg betyr det ingenting at du ikke forstod hva jeg skrev.Jeg og mange med meg vil bare ha en forandring på dagens barnevern,jeg støtter foreldre og barn som er så uheldig å få sine liv ødelagt,verre er det ikke. Om du mener at barnevernet fungerer helt topp så har du da lov å mene det.

   Trude Solheim:
   Anne Norheim: Det var ikke til deg jeg svarte. Jeg forstod veldig godt hva du skreiv og er langt på vei enig med deg. Jeg innehar heldigvis ikke den makten du snakker om. Jeg ser helt klart behovet for store endringer i etaten. :)

   Rigmor Fossdal:
   Ubønnhørlig gransking!

   Anne Norheim:
   Sorry Trude Solheim!

   Rune L. Hansen:
   Endringer, hvilkne enn i eller for den der etaten, store eller små, om så mange, løser ikke problemene men vil bidra til fortsatt å dekke over grov og omfattende urett og ødeleggelser.

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, lørdag 21. august 2010, Vinberget:

   Omtrent 11 pluss-grader Celsius og overskyet og regn her ute i natt. 18 pluss-grader og halvt om halvt overskyet og sol og noe vind klokken 11. Mørke skyer med regn og tåke ankom til henimot klokken 17.25.
---
   Det skjer for tiden og på Internettet meget mye i disse dager! Merkbart vidt omkring.
---
   Jeg telefonerte og snakket med Statens Innkrevingssentral i går. Min advokat Tone Thingvold også. Førstnevnte i forbindelse med kravet på kr. 4.375,- de vil jeg skal betale for en av forurettelsene fra retten.
---

   Her er enda noe jeg her vil gjengi, som en liten smakebit, fra Internettets Facebook, helt fersk fra i kveld:

   Ann Helen Klevstadberget:
   Her er mannen som hadde ansvaret for Michael og for de ansatte som nektet å gjøre jobben sin slik at Michael døde!! 13.600 ble betalt i døgnpris i tillegg fikk han Michael`s barnetrygd!!
   Tjener millioner på barnevern - http://nrk.no/nyheter/distrikt/ostfold/1.6987824
   nrk.no
   Et privat selskap i Spydeberg tjente 11,5 millioner kroner på barnevern i 2008. Regjeringen vurderer forbud mot utbytte.

   *

   Vibeke Johannessen:
   Hårreisende!!

   Ketil Ivar Florin:
   forferdelig at det ikke er barehvernet institusjonene som er straffeansvarlige i slike saker.det må jo væra noe dem er redde for siden du ikke fikk uttalt deg om dem. korupte er dem . finale.lag en gruppe å legg det ut her ann helen.

   Ann Helen Klevstadberget:
   Ja jeg gir meg ikke før folk får vite hvordan Michael hadde det der.Ser så bra ut på utsiden.Skriver flotte store ord på et ark for å få anbudet på barnet det gjelder og etterpå går de for lut og kaldt vann!!Hvor mange ganger måtte jeg til Michael fordi det ikke fantes mat der engang??Eneste jeg hører er at han ikke får nok penger for unga mine!!

   Rune L. Hansen:
   Terror-regimets mordere og delaktige har sine navn!

   Ann Helen Klevstadberget:
   Mye vil ha mer og faen vil ha fler sies det!! Og her har vi vært så heldige å få et ansikt på det!! Tusen takk for at du med meg i dag også Rune!! ♥

   Anne Norheim:
   Helt sannt det Rune,de har alle navn men ansvar for sine handlinger det har de ikke! Nå er det på høy tid de får det!

   Ann Helen Klevstadberget:
   Denne mannen hadde ansvaret for min Michael og som dere ser mottok masse penger for han.Det var et tiltak som ikke fungerte og min sønn endte opp død som følge av dette dårlige opplegget og systemet!!Han har også ansvaret for min andre sønn... Marius.(broren til Michael)Siden Michael døde i august i fjor så har jeg og Marius vært sammen hele tiden.Jeg stoler ikke på systemet lenger og nekter å levere han fra meg.Marius nekter også å reise tilbake dit.Denne mannen får da altså betalt for min sønn Marius som bor hjemme.Fullt betalt for et barn han ikke engang har.Også klager han for at han ikke får nok for Marius???Nå da jeg sa ifra til stat og kommune hvordan tiltaket fungerer så reagerer de og vil ta Marius tilbake med tvang!!De har drept det ene barnet mitt.Aldri i verden om jeg slipper fra meg Marius igjen!!Jeg vil forsvare Marius med mitt eget liv om jeg må!!

   Rune L. Hansen:
   De vil drepe, utplyndre eller til-intetgjøre Marius også. Og deg også. Og meg også, og mine barn også. Og ti-tusenvis med andre, våre med-mennesker, under terror, trakassering, krenkelser, sverting og tortur. Det er slik de har holdt på og det er slik de holder på, og de gjør ALT for å holde det skjult - bak kulissene og fasadene. Det er så uhyre forskrekkelig kriminell galskap at det er nærsagt ubeskrivelig ...!

   Anne Norheim:
   Dette burde vært gransket,får de virkelig betalt for et barn som de ikke har boende på instutisjonen??????Hold Marius hjemme for all del.Grunnen til at de vil ha Marius tilbake er altså penger,for nå når du har gitt beskjed til stat og komune så risikerer de å miste inntekten.Pengene som teller ikke barna tydeligvis.

   Lars Rønbeck:
   I min barndom fantes det ikke noe som het barnevern.
   Da vernet man om familien som samfunnets viktigiste byggesten. Kall det gjerne et Familievern, et naturlig sådan.
   I dag gjelder det å knuse familien som samfunnets solide byggesten, og landet vårt bygges nå istedet som et "Sandslott".
   Det kalles splitt og hersk for å få makt.
   Min påstand er da at Barnevernet er en politisk konstruksjon for å tjene makten, i denne splitt og hersk politikken som gjør seg gjeldende på flere områder i sammfunnet vårt.
   Barnevern og psykiatri er to viktige verktøy for herskerklassen.
   Jeg viser også til Arbeiderpartiets partikrati, nedfelt i skrift i boks form av deres nestleder og varaordfører i 1923, nemlig professor og historiker Edvard Bull:
   Han skriver følgende i sin bok i 1923:
   ”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.
   Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.
   Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.
   Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.
   Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”
   PS: Dette har AP fullt ut konfirmert og fulgt opp i sin politikk helt frem til i dag. Og deres politikk videre vil klart og tydelig følge den samme lest.
   "Barna skal gjøres til sosialister" skriver professor Edvard Bull.
   AT BARNEVERNET ER ET POLITISK VERKTØY MÅ DET NÅ SETTES ET STERKERE LYS PÅ. 

   Rune L. Hansen:
   ‎@Brit: Her.

   Rune L. Hansen:
   ‎@Lars Rønbeck: Her er en artikkel jeg skrev i 1997 som utdyper og forteller og opplyser mere om det hva du her over forteller:
      http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/DIVERSE/ANNET/hunwww/Hun9704a.htm#02.0...4.%201997,%20onsdag%20-%20HUNs%20Internett-sider%20(her)%20/ 
 
   Rune L. Hansen:
   ‎- 02.04. 1997 -  "Foreldrenes rett og statens urett - Del 1", av Rune L. Hansen.
    http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/DIVERSE/ANNET/hunwww/Hun9704a.htm#02.04.%201997,%20onsdag%20-%20HUNs%20Internett-sider%2...0(her)%20/
   - 08.04. 1997 - "Foreldrenes rett og statens urett - Del 2", av Rune L. Hansen.
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/DIVERSE/ANNET/hunwww/Hun9704a.htm#08.04.%201997,%20onsdag%20-%20HUNs%20Internett-sider%20(her)%20/

   Aase Iren Hegelstad:
   Offentlig sektor, barnevernet især, gjør motsatt av forventningene. Omsorg og omsorgsevne har alltid vært mangelvare i den bransjen.
   Omsorgsfulle foreldre mister barna til barnevernet under påstand om omsorgssvikt hjemme fordi de ikke tåler at noen familier faktisk fungerer bra i dette krevende samfunnet.

   Anne Norheim:
   Barnekonvensjonen; Artikkel 16 punkt 1:
   "Intet barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i hans eller hennes private liv, familie, hjem eller korrespondanse og heller ikke for ulovlig angrep mot hans eller hennes ære eller omdømme.
   Punkt 2:
   BARNET HAR RETT TIL LOVENS BESKYTTELSE MOT SLIK INNBLANDING ELLER SLIKE ANGREP.

   Torill Kristoffersen:
   Det er der min sønn er og i fosterhjem hos fetter til Tom !!!!!!!!!

   Rigmor Fossdal:
    ‎:-|

   Anne Norheim:
   Rune som kommenterer her har sitt Paradis en koselig gård med flotte uteområder,han hadde flere barn der også han,før BV kom trampende inn i hans liv og måtte ødelegge familien,fjerne barna fra dette flotte stedet.De var veldig snedig gjort da av BV for de kom ikke på det første besøket selv å neida de sendte ut 2 lakeier fra Mattilsynet,under dekkoperasjon;Fare for spredning av fulgeinfluensa!!!!Der var noen høns som gikk å spradet ute på tunet,men det de virkelig var nyskjerrig på jo det var familien,som hadde mange barn.Så kom det inn på banen en ung jypling som har vist seg fra sin beste side med trakkasering og trussler og you name it.Der er ikke grenser hos BV tydeligvis,denne historien føyer seg pent inn i rekkene ja!!!

   Rune L. Hansen:   
   Ser nettopp at Anne har vært her og skrevet noen ord om meg og min familie og vårt hjemsted, og takker for oppmerksomheten i så måte. Om enn akkurat her kanskje ikke er helt rette stedet. Den unge jypling Anne, var ung-jenten Iren K. Hebnes, leder for barnevern- og sosial-tjenesten i vår kommune Vindafjord. Hun eller hennes kontorer hadde aldri hverken sett eller snakket med meg eller min kone eller de angjeldende våre 7 felles minste barn, bortsett fra et møte 13.03. 2006 vi midt i en sødmefull barnefødsel ble "innkalt til" fordi to menn fra Mattilsynet hadde kommet hjem til oss straks forut og samme dag skrev en kort helt tåpelig "bekymringsmelding" til bv. Jeg kom til møtet (og tok med vår eldste sønn Balder og vår datter Stauda) og gjorde et lyd-opptak av møtet (for sikkerhets skyld) - et lyd-opptak vi efter møtet gjorde en flidig utskrift av.
   -- Noen få brever frem og tilbake, hvor vi gjorde oppmerksom på at vi ville vite deres lov-hjemmel for å kunne komme hjem til oss i opptil tre måneder eller mere for å "undersøke om vi har noen lik gjemt i skapene", ble vi uten blygsel truet med at hun kommer og tar barna våre hvis jeg offentliggjør lyd-opptaket og brevene. Derefter brukte hun mere enn et års tid på å sette sammen et omtrent 250-siders dokument om meg og min familie (som vi benevnte Hekseboken), samtidig som vi fikk beskjed om (efter en stor reportasje om oss i Haugesund Avis 25.03. 2006 - http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/MASSEMEDIA/FAMILIEN-HANSEN/20060325-Haugesunds-Avis-lordag-25.html - at vi har ingenting å bekymre oss for og at hun vet at forholdene i vårt hjem er gode. (Hun ville liksom berolige oss og alle andre.) Dokumentet hun i det skjulte jobbet med gikk ut på å si til verden at Rune (jeg) er psykisk syk, voldelig og undertrykkende og "har overhode ingen som helst omsorgsevner for barn"! Iblandet vrøvl av rykter, løgn og sladder i fri fantasi, selektivt og selektert utvalgt. Hun instruerte en såkalt sakkyndig psykiater (Kirsten Westlye i Stavanger), som heller ikke noensinne har truffet oss eller snakket med oss om å skrive en rapport til det samme dokumentet, for å innlemme i det. Meget selektive tolkninger av bruddstykker av mine skriverier offentliggjort på Internettet samt løgn, rykter, sladder og fri fantasi fikk de to damene til å bli et slikt dokument datert 13.12. 2007.
   -- Underveis og derefter skjedde utrolig meget av kriminell galskap som vår fredfulle familie ble utsatt for. Kidnappinger, hus-inkvisisjoner, fangehold, trakassering, kneblinger, sverting, osv. i uhyrligheter, om og om igjen, som lyn fra klar himmel. De ferreste tror slikt noe mulig, og det forskrekket mange - og noen tenkte endog "ingen røk uten ild", og at bv har en uansett ingenting å stille opp noe som helst med overfor!
   -- Og nu er det omtrentlig sagt to års tid siden jeg har sett mine 5 yngste barn, og de to eldre Stauda (13 år) og Frøydis (16 år) har om og om igjen blitt kidnappet og fangeholdt, fullstendig kneblet, truet, trakassert og krenket. Bare Stauda er nu hjemme. Frøydis er i Haugesund og våger seg knapt hjem og undrer på hva som videre vil skje og hvordan dette vil ende. Vår datter Idun (22 år) noe omtrentlig det samme. Og de angjeldende barna har hele veien underveis og fortsatt ingenting mere enn hjem igjen! Og nu er de fullstendig mot sin vilje i ferd med å bli andre, fremmede, sine barn. Jeg er i ferd med å måtte erkjenne at jeg har blitt fra-røvet min familie og mine barn, at forbrytelsen er fullbyrdet. Samtidig med at mine barn, så å si gjennom sprinklene fra sitt fangehold, mere eller mindre ser og skjønner at bv og dets med-spillere på så forskjellige vis nekter deres kjære pappa og hjemsted og livsverdier og integritet og identitet livets rett. Alle barna barn som ingen noensinne har hatt det minste som helst negativt om - ikke engang bv. Bare ros og godt, i alle år, i en trygg, fredfull og på alle måter vel-fungerende familie. Barna nu trakassert, truet og mishandlet på kryss og tvers, for omskolering og fremmedgjøring. Deres pappa gjort til tigger og sosialklient på Krisehjelp 600 kroner uken til "livsopphold" (melk og tobakk), uten nubb-sjangs til å skulle kunne klare å overleve hvis han fortsatt arbeider og kjemper for at ikke forbrytelsen skal fullbyrdes!
   -- Dette en kort-versjon av hva som har skjedd og skjer overfor meg og mine barn og familie. Min kone gav opp underveis og brukes nu som et slags fosterhjem og fangehold for barna, hvor bv har den hele og fulle kontroll. Jeg har hverken snakket med eller sett mine kone på to års tid - og hun bestemte seg for til fulle å gjøre og å si alt og ethvert som bv forlanger og forventer, hvilket hun på så forskjellige vis premieres for. Dette fikk hun underveis med seg vår eldste sønn Balder (24 år) og Gudmund (18 år) på. Eller egentlig var det på sett og vis Balder (og hennes mor) som fikk med seg henne på det, på grunn av truslene fra bv som først splittet familien via Balder.
   -- Vedkommende Iren K. Hebnes, leder for barnevern-tjenesten i vår kommune Vindafjord, har, likesom andre i hennes posisjon - utrolig nok, vil mange si - mere makt enn kongen og nærsagt enhver annen i Norge! Men det er alene fordi hun har et terror-regime i ryggen, som er troendes til absolutt ALT og hva som helst av kriminell galskap, til langt inn i det perverse! Dermed fikk jeg her nu sagt noen ord om dette. Men meg og mine barn og min familie hjelper det neppe.

---

*****

--22--
-- Dagboks-notater, søndag 22. august 2010, Vinberget:

   13 pluss-grader og endel regn her ute i natt. Lett jevnt overskyet og 16 pluss-grader klokken 10.30. Inniblandt sol også utover dagen.
   På tur. Jeg enda utslitt og hærjet av kontorarbeidene. Stauda bader i vannet vårt. Farmor klipper meg. Planlegger hytte-tur, avkobling.
---
   Å bli terrorisert og torturert og utplyndret, fratatt livets mest sentrale elementære felles-menneskelige verdier og livets rett - det er det det handler om. Og det terror-regimet som gjør slikt noe!
---
   Vi hadde en idyll her hjemme hos oss, og det er en idyll her hjemme.
   Hadde ikke angrepet kommet villle og vårt nye, store hus, som var underveis, ha stått ferdig i dag. Og vår gedigne store hage og landskapene her vært enda skjønnere og frodigere. Osv.
   Terroren, trakasseringen, torturen, utplyndringen og til-intetgjørelsen er en ting.
   Det er ikke bare mine barn som fremmedgjøres og omskoleres, men jeg og, bort vekk fra våre liv, hele familien!
   Og mange andre!
---
   Rigmor sier:
   "Barnevern" har midler - det barne"vern" gjør er jo å søke å kjøpe barna slik at barna blir blinde for hva som egentlig skjer med dem under frihets- og kjærlighets-berøvelsen.
   Så kan evt. barna vitne om et "bra" barne"vern"...
---
   Viktige ord det der Rigmor.
---

   Lena Synnøve Huskeberta Olsen: Var i familieselskap. En inngiftet kommer bort til bordet, hvisker og peker: "Hun der nye, er en barnemishandler og har skikkelig problemer m bv". *Fortsetter videre på veggen*... :

   Lena Synnøve Huskeberta Olsen:
   Jeg titter bort, ser damen sitter og spiser.
   Hodet er bøyd og hun ser ikke på noen.
   Jeg snakker høyt: "Jeg har hatt problemer m bv i over 23 år og  er fremdeles ingen barnemishandler. Tviler på at hun du har pekt ut, er det og!"
   ...Kaoset oppstår.
   Alle begynner å diskutere.
   MEG!
   For jeg er frekk som uttaler meg og røper hun som begynner sladderen.
   Slekten deler seg og jeg blir sittende alene igjen ved bordet.
   Hun som ble pekt ut, sitter fremdeles klokelig stille m bøyd hodet og spiser sin mat - sammen med hele min slekt.
   Jeg går - alene ...

   Ola Kristian Johansen:
   Bra at du tør å stå frem å si ifra!

   Lena Synnøve Huskeberta Olsen:
   Takk Takk, Cowboy! Heldigvis var dette en drøm jeg hadde i natt - MEN spørsmålet blir: Hvorfor drømmer jeg dette... Kun fordi drømmer er som regel bedre enn virkeligheten...
   Virkelighetens verden og min:
   Familien ber meg ikke engang i selskap......

   Cecilie-Marie Holmen:
   ‎*applaus*

   Bobbo Angel Wings Børtinghus:
   Drømmer er et speil på virkeligheten og underbevissheten som regel Lena....

   Lena Synnøve Huskeberta Olsen:
   Takk, Cecilie :)
   Ja, Bobbo - men mye behageligere å drømme:)

   Liv Marit Bakke:
   Denne drømmen vil fortelle deg noe. Drømmetydning er morsomt. Å det viktigste er at man ikke tar drømmen helt bokstavelig.
   At du skriver at familien deler seg i to. Men du går likevel alene.
   Er du sikker på at du ikke har noen i familien med... deg?
   Eller er det kansje "familien" på nettet?
   Den stille forsakte med bøyd hode. Slik det forventes at man oppfører seg. Overgrep skal ties ihjel.
   Mens den som sladret tok feil av deg. Trodde du var en medsammensvoren. Å så var du ikke det. Sladreren ble avslørt i det offentlige. hehehe
   Ja klart det blir kaos når illusjonene fordufter og sannheten kommer fram. :)
   Husk! Du går ikke alene! Vi går mange sammen med deg! :))

   Lena Synnøve Huskeberta Olsen:
   Ja, Smoote - heldigvis :) Familien delte seg i to = de flyttet seg vekk fra meg...Men alene er jeg ikke:) Jeg bare gikk fra dem - de som ikke forstår mao :))

   Liv Marit Bakke:
   Å når vi likevel er inne på drømmer, kan jeg jo dra den jeg selv drømmer igjen å igjen. Så kan dere prøve å tyde den for meg :)
   Jeg står ved roret og glir inn til kai med en megastor rasktgående hvit båt med masse lugarer under dekk. Det er strålende solskinn fra blå himmel og havet ligger blikk.
   Min base har jeg på en øy langt ute i havgapet, som jeg selv eier, å hvor internasjonale lover gjelder. I lommen har jeg et Goldcard med mange milliarder på. Jeg har bare kommet til kai for å kjøpe proviant.
   Idet jeg går inn fra bryggen, på vei til kjøpmannen rundt hjørnet, blir jeg oppmerksom på et kaos uten like.
   En mor står å strigråter med sine 2 små barn trykket inntil seg. Barnevern og politi prøver å få med seg barna. Rundt dem står mange opprørte tilskuere som uttrykker verbalt hvor ille dem syns dette er.
   Jeg går bort til mor og sier rolig at hun skal bli med meg ned i båten. Jeg skal bære barna, ettersom jeg er beskyttet av disse intenasjonale lover og at derfor også barna automatisk vil være beskyttet av di samme lovene om jeg bærer dem.
   Mor går med på dette. Å vi får hele den lille familien trygt ned i båten og utenfor barnevern og politiets rekkevidde. Båten er nemlig også beskyttet av disse lovene, selv om jeg ligger til norsk kai.
   Så barnevern og politi må slukøret dra med uforettet sak.
   Å etter en stund, når barna har sovnet mette og fornøyde, å mor har fortalt meg allt om saken og roet seg ned, går jeg på land å oppsøker di opprørte tilskuerne.
   Dem hjelper meg velvillig med å finne et passende stort fint hus til familien, som jeg kjøper med mitt Goldcard.
   Så flytter familien inn. Å barnevern og politi kan fortsatt ikke gjøre noe. For det er jeg som står som eier av huset. Å så lenge familien leier huset av meg, er familien beskyttet av di internasjonale lovene uansett hvor di går.
   Problem solved.
   Jeg skulle ønske jeg hadde et slikt Goldcard! :)

   Liv Marit Bakke:
   Altså. Den intenasjonale loven har jeg kommet fram til at må dreie seg om EMK Menneskerettighetene.

   Lena Synnøve Huskeberta Olsen:
   Nydelig drøm :) Vi ønsker det beste for alle; Frihet og rettferdighet. Det er det jeg tyder av drømmene våre...
            Noen som har lignende?


---

   Det såkalte Barnevernet i Norge - det kommunale, den statlige fylkesnemnda, departementet, domstolene, inkl. Høyesterett, er fullstendig på
kollisjonskurs med entydig, massiv domspraksis ved Menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg. Like så hva gjelder Norges grunnlov og norske Straffeloven.

   Det blir bortimot alt som er det.
   Ja. Og og uhyre kriminell galskap og det perverse i regi av den offentlige myndighet flommer over i vårt land, bak kulissene.

---

   Marius Reikerås:
   Etter å ha kommet hjem fra NKMR sitt menneskeretts-seminar i Gøteborg, stiller jeg meg selv spørsmålet: Hvordan er det mulig i en såkalt rettsstat og utsette så mange mennesker for de hardeste straffer, nemlig full ødeleggelse av familiære bånd, kun gjennom administrative vedtak?

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, mandag 23. august 2010, Vinberget:

   Regn og 10 pluss-grader her ute i natt. Sol og spredt med skyer og 16 pluss-grader klokken 11. Disig overskyet utover eftermiddagen. Dolgo-eplene begynner å modne.
---
   Fra min advokat Tone Linn Thingvold ankom meg i helgen pr. post kopi av et brev fra henne datert 20.08. 2010 til Trudes advokat Odd Arild Helland (advokat Hjeldes "ferievikar"). Det er et brev angående samværsrett ( ekstern ).
   Jeg skal komme tilbake til dette.
---
   Det er en kjent sak at vi som er foreldre naturlig setter barnas liv og beste høyt, til og med høyere enn vårt eget liv, særlig når det gjelder våre egne barn. Mange som enda ikke er foreldre kan ha vanskelig for å forstå dette. Men når eller hvis fremmede mennesker eller et maskineri forsøker å gjøre det i steden for oss, da går det galt.
   Det går galt og er urett. Det er blandt annet den urett som heter diskriminering og mangel på likeverd.
   I vid og flerfoldig betydning.
   En stat som medvirker til en slik urett er og blir et terror-regime.
   Later som den er omorgsfull, men er det motsatte.
   Hovmod og undertrykkelse av verste sort.
   Livsfarlig.
---
   Også i dag gjengir jeg en smakebit fra et mangfold av lignende, med hensyn til den pågående folkebevegelsen, fra Internettets Facebook:

   Arild Holta:
   Hjelp gjerne til med å fortelle Karin S Woldseth at hun ikke skjønner så mye av det såkalte barnevernet. Karin S Woldseth er blandt dem som ødelegger FrPs familiepolitikk, og heier mest på barnevernet. Etter at hun fikk makt over barnevernspolitikken i FrP har barnevernet i stadig større grad blitt tatt inn i varmen.

    *

   Arild Holta:
   http://dagtildagpstortinget.blogspot.com/2010/08/et-barnevern-uten-ansvar.html

   Johnny Mikaelsen:
   Barnevernet tatt inn i varmen???
   Kan du begrunne dette sprøytet litt nærmere?

   Arild Holta:
   På 90-tallet var FrP mye klarere med Karl I Hagen og John Alvheim.
   Jeg gidder ikke å søke etter Woldseth sine uttalelser, eller uttalelser fra de i FrP som er direkte barnevernselskere.

   Woldseth skriver:
   ..."Ved flere anledninger har Frp fremmet forslag om å kunne frata ungdommer på institusjoner mobiltelefon og ikke gi dem mulighet til å rømme."
   Min kommentar:
   Dermed ødelegges kontakten med foreldrene enda mer, og de involverte føler seg enda mer trampet på og knust.
   Woldseth skriver:
   "Barnevernet i kommunene gjør ofte det beste de kan for et barn fordi de har kontakt med dem og kjenner deres ønsker og behov."
   Min kommentar:
   Dette er jo rent sprøyt. Det vrimler av rå overgrepssaker.
   Woldseth skriver:
   "Det er her det hele ligger, barnevernet er blitt en byråkratisk mastodont, hvor ingen ansvarliggjøres for hva som skjer langt der nede på kanten av stupet."
   Min kommentar:
   Det fungerte da ikke før dette heller. Så argumentet har ikke mye mening.
   Problemene i barnevernet har jeg fått frem relativt oversiktlig her:
   http://www.gateavisa.no/2010/04/16/arild-holta-vil-redde-norske-barn-fra-et-destruktivt-barnevern/

   Arild Lind:
   Masse udokumenterte påstander, verken mer eller mindre!

   Arild Holta:
   Hva da?
   Det kan ikke være intervjuet med meg du mener? Der er det både linker og henvisninger til utredninger og forskning - altså så mye dokumentasjon et lite intervju gir plass til.
   Dermed står påstanden din som dokumentert feil, for alle s...om leser intervjuet.
   Men det er mulig du siktet til noe annet? Var det Woldseth eller min første kommentar? Eller min kommentar til Johnny Mikaelsen?
   FrP må skjerpe seg. De barnevernet herjer med, løper i stadig større grad til partier som er under sperregrensen. Eks: Det Liberale Folkeparti, Demokratene, Rødt, Borgerrettighetspartiet, etc.

   Veronica Opsanger:
   Da har hun sovet i timen helt siden hun selv ble FØDT !

   Veronica Opsanger:
   BRA kommentarer, AH - det du skrivedr er så sant som det kan bli. Og har irritert mang en vakker sjel. Alvheim er et savn ! Han HATET barnevernet - i likhet med alle andre som VIRKELIG engsjerer seg og setter seg inn i ting ifht barn og ba...rnas rettigheter, og virkelig har TATT SEG TID til dette i større grad enn folk flest. I så og si ALLE tilfeller hvor barnevernet er involvert er botimot 98% av det som blir skrevet direkte løgn. Ting blir vridd og vendt på i alle sammenhenger KUN for å svekke klienten- eller motparten. Som dem heller kunne ha kalt dem- De gjør lite eller ingenting for å TA VARE PÅ det som er viktigst i et barns liv, og for alltid vil være det ! Og fremelsker disse pengegriske fosterforeldrene- som gliser over hver krone dem klarer å få inn. Det er en SKAM for Norge AS. EN SKAM !!! ( For å ikke snakke om alle bedrevitere som TROR de vet ting om andre uten å en gang ha brukt en time av sitt liv med hverken sammen med den ene eller den andre. Og som ikke SER hva som er det beste for barnet. En SKAM !! Hverken mer eller mindre. Jeg skjemmes og gremmes, og vet at både våre foreldre og oldeforeldre hadde VRIDD seg i graven om dem hadde visst om all elendigheten i Norge AS. Hvor i svarteste FN blir det av politikere, og representanter for Norge AS i denne sammenhengen ?? Jeg bare spør.

   Karin S Woldseth:
   Dette er bare tull.... Jeg har sikkert syv ganger i løpet av 8 år fremmet forslag om å avvikle fylkesnemdene, jeg har hjulpet folk som har møtt barnevernet og maktmmisbruket der, jeg har anmeldt barnevernet og jeg jag har satt fokus på barn...evernets maktovergrep....Vi har fått til at nær familie i første rekke skal vurderes som fosterforeldre... Jeg har hele tiden forsøkt å ha det arbeidet Carl og John har gjort med meg i de 8 årene jeg satt i familiekomiteen.
   Nå har jeg ikke lenger ansvar for barnevern...... men jeg kan mene ting fordet :) og tro meg , det gjør jeg.
   Så Arild Holta du tar feil...

   Karin S Woldseth:
   du må forveksle meg med noen andre...for her har jeg god samvittighet...

   Veronica Opsanger:
   Og du. Lind.. har du sovet i timen du også ??
   1) En liten test : Nevn en bok ang forskning vedr adskillelse mor og barn.
   2) Har du selv barn ? Og kunne du tenke deg og engasjere deg for fremtiden til barn i Norge AS ?
   ...
   3) Vennligst: Før du uttaler deg- kan du sette LITT mer inn i ting ??
   Ha en fin dag ! .. du er sikkert en bra mann.. og vet sikkert mye om mange andre ting ;)
   Sommerklem frå eit fagert vestland

   Karin S Woldseth:
   Jeg har vært den som har vært systemkritisk i Stortinget, og har holdt fokuset oppe på barnevernsofrene....Jeg synes faktisk denne kritikken ikke er riktig. Jeg har sogar fått "pappas beste prisen"... for å holde fokus på barns rett til begge foreldrene sine.. Og jeg skjønner ikke hva som er galt med blogg innlegget mitt. Der kritiserer jeg jo fremdeles systemet

   Veronica Opsanger:
   Kjære KSW:
   Problemet med bv, er at dem ikke retter seg etter dette. Selv om dem blir anmeldt- gang etter gang !!!
   Nær familie BLIR ikke vurdert- og leder har for mye makt. Disse skulle ha gått inn på en åremålsordning- og når dem har gjort ...så mye skade som mange av dem har gjort- så skulle dem ha blitt forvist fra landet ! .. i kvinnherad kommune feks - sitter det en leder og nestleder som INGEN ønsker der- hverken politikere, tidligere ansatte, folk i kommunen ( i alle fall alle som tør å si sin mening - de fleste er redde og tør ikke det ) .. se mine linker- avisoppslag, utredning, intervju ect..
   Det er skammelig.. og antagelig alt for mye innavl her til at noen kan få til noe som helst.
   ;)
   Men fra spøk til revolver: barn blir fjernet fra 100 % friske mødre !! ..og lider hver dag i fosterhjem.
   Rådmann og ordfører sitter bare taus. Og neei.. de kan jo ikke gjøre noe for at ting skal blir bedre i Norge AS.. Nei fyttekatta for noen duppedilter. Vi trenger noen med ryggrad og handlekraft over det ganske land. . . Det er ikke til om det.
   Hva kan man kalle slikt ?? Det er barnemishandling. Hverken mer eller mindre. Og det er skammelig. Hvor mange skal dø før noen våkner ???
   Les VG på fredag. Der kan du lese om nok et dødsfall.
   Jeg har ikke mer å si.

   Veronica Opsanger:
   ‎... og forresten:
   18 røde roser pluss pokal til den som får "Mor og barns beste" prisen
   Det er en pris som blir tildelt i desember- hvert år i fem år fremoverI utvelgelseskomiteen sitter det 5 gode sjeler fra land og strand. Som alle har gjort en formidabel innsats for barns beste i en år-rekke.
   -så stå på folkens ♥ ♥
   Vis oss at dere kan og tør !
   Med vennlig hilsen fra vest

   Karin S Woldseth:
   Flott tiltak....:)

   Karin S Woldseth:
   Du og jeg er stort sett enige.... problemet er at det er svært få politikere og medier...som tør å ta tak i enkeltsaker...og det må vi en endring på. Og ja det finnes altfor mange små kommuner hvor bv har for mye makt og hvor bygdedyret herjer fritt

   Ruth Irene Skolseg:
   Jeg ble forespurt i går om å stille opp i NRK nyhetene i forbindelse med en BV-sak jeg kjenner godt til, men da måtte jeg oppgi navnet på fosterforeldrene til barna det gjelder. Dette ville da fått så store negative konsekvenser for barna i dette fosterhjemmet at jeg rett og slett lot det være. Da blir det svært vanskelig å komme fram med enkeltsakene - i hvertfall før barna er ute av fosterhjemmet - eller at de i ytterste konsekvens dessverre tar sitt eget liv.

   Veronica Opsanger:
   ..ja, jeg skulle gjerna ha hatt en kasse dynamitt ifht dette bedervedte dyret.. !
   Rykter, løgn og sladder- fra ivrige, mistenksomme og som oftest uvitende mennesker.
   Anonyme bekymringer, møter, trusler og tlf blir flittig brukt for å sverte motpartens part..og både flittig og råtten fantasi blir premiert. *
   Med gylne jobb tilbud og skryt. Og kanskje en fot rett bak etterpå- om ikke lederen får det som hun vil . Skriver hun for det er oftest jenter, desverre ...
   De færreste har barn selv, og det er flusst med sykefravær. Enten gamle travere som ikke får en annen jobb, eller unge og uvitende som strever etter sin belønning og gjør alt for sjefen sin.. og skryter uhemmet over jobben sin.. kanskje kun som papirflytter eller resepsjonist. Eller leder... oj, oj.. stoore greier, tenker alle.. det må jo være noe bra med en leder... Ingen eller få virkelige venner.. men leder. Og det er viktigst ! Joda.. disse må vi passe på !
   * dette jeg vise dere mang et stjerne eksempel på i svart/ hvitt... desverre..i saker jeg har fått innsyn i.. og ikke nok med det.
   Samarbeidet ! For å sverte en stakkars mor eller far, som kanskje til slutt føler han eller hun må flytte pga all elendigheten- nei, da må det ringes og informeres flittig, som om ikke all elendigheten dem har klart å få ned på papiret ikke var nok ! Og gode referanser ifht jobb..! Det skal klientene heller ikke ha. Da må det faktisk ringes litt mer- også dit !
   - og det samme skjer over det ganske land. Det skulle vært konstant overvåkning på alle telefoner. Men nei.. da har politiet et ressurs problem.. og jurister som ingen liker- feks i bergen.. dem eelsker bv, og har sovet i timen halve livet og ser ikke lyset .. før dem brenner seg på det selv. Og da er det ofte for sent.
   Per i dag er bv mer eller mindre et fint lite galehus som florerer av ivrige, uærlige og meeget pratsomme ryktespredende damer og menn..leder oftest verst, og undersåttene- like lett påvirkelige alle som en..
   Og taushetsplikt ! Den er bare til å le av. Jeg har selv jobbet både på skoler og i barnehager - og det er desverre et tragisk kapittel alt som har med bv og gjøre slik systemet er i dag. Rektorer, lærere, advokater, politikere, leger, psykologer.. de er alle klar over det og alle enige..!
   Men skjer det noe...? Nei.. lite eller ingenting.
   Det kan jo straffe seg og uttale seg stikk motsatt av en bv - leder.. det har jo vist seg gang på gang... da kommer det en anonym bekymring.. til en eller annen i familien, eller direkte til den som tør å si sin mening. Oftest etter en god stund, om politiet har vært involvert. Helst ikke med en gang.. det skjer helst så snart bv leder har fått spredd sin gift, sin egen mening og sitt eget budskap til mange nok.
   Det er til å gråte av. Og den som til syvende og sist blir den lidende part med redde foreldre.. det er barna. En, to, tre eller fire..de trenger ikke en gang ord for å kjenne og se fortvilelsen i foreldrenes hjerte- alle som en.
   Og fosterforeldre... even worse...boken "adskilelse foreldre barn" skulle vært pensum for alle og enhver, og skulle vært spilt på bånd minst tre ganger daglig for alle og enhver som i det hele tatt vurderer å ta på seg slike prosjekt. Flott at noen vil hjelpe..! Det trengs. De må jo gjerne gjøre det. Men da får de hjelpe til der det trengst- og ikke sitte der så leng på stolen sin- og heller bidra med hjelp til det stakkars mennesket som har født det stakkars barnet !
   Det er der hjelpen først og fremst hører hjemme. Samme hva eller hvilke problem dem har- så klarer stort sett alle å sette av både fin og god til til barnet sitt. Og både vil og ønsker å gjøre det beste for det eller dem.
   Og det er DET som virkelig er verdt noe for det stakkars barnet. Det er det som er trygghet, og det som gjelder for barnet når det vokser seg stor og sterk.

   Veronica Opsanger:
   Ruth I.S: hvorfor gjorde du ikke det ?? - og laget fine kallenavn til alle og enhver... det er fullt lovlig det ! ...jeg skulle gjerne stilt opp.. jeg kjenner til fosterforeldre som etter min mening skulle vært bak lås og slå.. som ennå ikke skjønner barnets beste- på TROSS AV en mer enn god nok mor, og på TROSS AV at det stakkars pikebarnet har prøvd å ta sitt eget LIV mer enn en gang .. i alder av 11 år ! .. fy fn... det vrir seg i magen min bare å tenke på det ...
   Dette er Norge AS.
   2010.

   Ruth Irene Skolseg:
   Til V.O.Reporteren ville ha navnet til fosterforeldrene slik at han kunne kontakte dem også for å få deres uttalelse, og da er hensikten borte. Fosterforeldrene har ikke gjort annet ennå lyve om forholdene, med BV velsignelse hele veien. BV... "tror" kun på denne "fantastiske" fosterfamilen og gidder ikke engang å høre hva barna har å fortelle av stygge historier. Her er det snakk om alvorlig psykisk omsorgsvikt og det blir bare verre for hver gang de biologiske foreldrene kommer med innspill. Jeg vil også påpeke at her er det snakk om flotte normale biologiske foreldre i full jobb og som det absolutt ikke er noe galt med. De har også forsøkt å få tilbakeført barna uten hell. Det har de pengegriske og maktmisbrukende fosterforeldrene sørget for med løgner og pressing av barna. Stygg historie som skal offentliggjøres den dagen barna kommer ut av BV lange møkkete klør.

   Veronica Opsanger:
   Ikke vent med offentlig- gjøring ! Skole eller bhg systemet er ikke trygt det heller, og barna vil bli stolte over å se at foreldrene gjør hva dem kan. Still opp, så mange som mulig og sitt utenfor fosterforeldrenes hus- og gjør som bv selv...; dem truer jo de dem vil, så da kan vel dere samlet stille opp og ta et par hjemmebesøk helt til foster familien blir lei.. så får vi håpe noen med fornuft kutter pengestrømmen etter hvert... Hvilken kommune er dette ? Og har noen tatt saken videre til menneskerett domstolen ? - send meg gjerne innspill på mail- så får jeg se om det er noen som har tid til å sette av litt tid til denne arme familien !
   Og fortell dem at de må stå på og at det er veldig viktig å kunne dokumentere alt de har gjort skriftlig- med dato. Og det gjelder ALT. En må ta vare på alt som er, sist men ikke minst også for å evnt vise det til barna i ettertid. Vise at en VIRKELIG har prøvd alt.
   Bv oppevarer også dokumentene sine helt til barna blir voksne. Så det er MEGET viktig å dokumentere og ta vare på alt selv. Bv både gjemmer, kaster og mister dokument som taler til fordel for en evnt motpart.
   Det har dem gjort i årevis og det er et velkjent problem !

   Arild Holta:
   Karin S Woldseth. Først vil jeg takke for svar. Vi får i prinsipp ikke stortingspolitikere i tale.
   For 15 år siden var det "stuerent" i FrP å si at man skulle legge ned det såkalte barnevernet. Slik er det ikke i dag.
   Når du mener at instit...usjonene må få bruke mer makt mot de som potensielt er farlig mot seg selv, så må det ligge følgende til grunn:
   1. Det VIRKER å ha barn i institusjoner. Men når ble det dokumentert?
   2. Sosiobablerfaget eller psykiatrien kan forutse hvem som er mest selvdestruktive. Det er heller ikke dokumentert.
   Begge deler er dessverre feil.
   Vi har ingen stor organisasjon, med masse penger og mediamakt, som kan bære våre argumenter. Resultatet er at den manglende objektive informasjonen, og det manglende fokuset på empirisk dokumentasjon, gjør uunngåelig noe med hodene til folk. Politikere er ikke unntak. Feil- eller manglende premisser gir feil konklusjoner.
   Men du har sikkert oppdaget Facebook-opprøret mot barnevernet og sosiobabbel, som teller minst 30000 til 40000 nordmenn. I tillegg kommer sider som BarnasRett.no, som du har oppdaget. På r-b-v.net har jeg ca 1400 daglige besøkende. I causen "Fjern overgriperen, ikke barnet!" når jeg kanskje 30000 medlemmer (medlemstallet er større). I tillegg finnes den flere andre sider nå, på Ning, Netby og andre steder.
   Det er altså et kraftig voksende grasrotopprør.
   Mesteparten av dette nås via det arbeidet jeg driver. Jeg skulle ønske at jeg kunne si at FrP tar barnevernsofrenes sak. Men når du kjemper for å ta mobiler fra barn, og foreldrene kjemper for kontakt med dem via mobiler, hva da? Når barna flykter hjem, og du sier institusjonene må få utvidede maktmuligheter... Hva da?
   Du er selvsagt ikke blant de verste, men du er langt fra en presis, empirisk og objektiv vurdering av det såkalte barnevernet.
   Jeg synes du skal ta deg tid til å lese intervjuet med meg i Gateavisa.
   http://www.gateavisa.no/2010/04/16/arild-holta-vil-redde-norske-barn-fra-et-destruktivt-barnevern/
   Du husker sikkert at det for en del år siden var politirazzia blant forskere i Norge som forsket på politiets metoder eller overgrep. En som relaterte til dette forskningsmiljøet, skrev om intervjuet at det var det beste vedkommende hadde lest om barnevern. Grunnet spørsmålene (journalisten) og tiden jeg fikk på meg til å svare, så ble det veldig konsist og klart, men likevel med en stor bredde. Håper du tar deg tid til å grunne over hvor ille det faktisk er.
   "Fagene", lovbruddene, den juridiske siden, "bevisene", "ekspertene" og deres sosiale og økonomiske bindinger/forhold, religionsforfølgelsen, truslene...
   Hva hjelper det å legge ned "fy-nemnda" når "faget" er ideologi og Høyesterett er "fagets" nyttige idioter? Høyesterett er verstingen av domstolene.
   Ja, hva er det egentlig som fungerer utfra anerkjente _forskningsmetoder_ og _juss_ i det såkalte barnevernet? Noe må det jo være, siden du ikke foreslår å legge det ned, eller går mye hardere ut. Men jeg kjenner ærlig talt ikke til det, enda jeg har jobbet med problematikken i over 20 år. Ord og ideologi høres jo flott ut i taler, men ikke i barnefjernspraksis.

   Ruth Irene Skolseg:
   Jeg likte intervjuet med deg i gateavisa. Hvorfor ikke få det inn i de store avisene?

   Veronica Opsanger:
   Kanon fint svar, AH. Det sier nok det meste til folk flest. Synd det ikke står share under teksten- for dette er noe jeg VIRKELIG skulle ønske alle kunne lese.

   Arild Holta:
   Har som stående regel:

   Alle kan kopiere hva som helst av skriveriene mine, og bruke det på hvilken som helst måte. Setter ingen restriksjoner i så måte. Vil man sende det til lokalavisen i eget navn (ikke å anbefale...), eller til og med selge det, eller hva som helst... Jeg blander meg ikke.
   Intervjuet i Gateavisa har heller ikke copyright. Bare å kopiere.
   Meningen er å få ut budskapet!

   Veronica Opsanger:
   Hvorfor er lokal avisen ikke å anbefale ?

   Ruth Irene Skolseg:
   V.O: Tror han mente det med å sette inn eget navn. Det får konsekvenser dersom du sier systemet i mot.

   Turid Holta:
   Jo det var et veldig bra innslag av deg Arild i gateavisa.
   Og flott om budskapet spres hehe kopier og legg ut her og der.
   lokalaviser er jo alt for feige og holdert alltid med barnevernet og det som systemet ønsker. Bare no dritt!!

   Veronica Opsanger:
   ‎..ja det er desverre en igjenganger akkurat det.. og feige mennesker er det verste jeg vet.
   Hva slags verdisyn er disse feige redaktørene egentlig vokst opp med !? ..det finnes ingen rettergang for disse ekle krypene som sitter der med si...ne møkkete klør- og som igjen og igjen ødelegger barns liv, når folk ikke tolererer de usanne påstandene som florerer der- og det er som vanlig på de verst tenkelige måter !
   Det er m.a.o da bortimot et ikke eksisterende rettsvern for hverken barne eller voksne her i landet da- slik systemet er lagt opp i dag.
   Bygde dyret regjerer fritt i det ganske land, og barna blir den lidende part. Igjen, og igjen og igjen.
   Slik systemet er lagt opp idag, mtp alle som er alene med barn og alt som er så er barnemishandlings etaten- det eneste passende navn.Vet dere hvor mødre må gå dersom de er så uheldige å bli alene med sine barn og få den avlastning dem etter loven har krav på !? .. jo da er det barnemishandlings etaten som må inn i bildet.. !
   Det er jo ren og skjær GALSKAP. Og nok et svik ifht barn og mødre i Norge AS
   Og om ikke til meg med noe MEN her eller der. . . Vet ikke folk hva vi snakker om- så har dei levd i koma i mer enn halve sitt liv, og må gjerne lese seg litt opp før dei uttaler seg videre.
   Mange lurer kanskje på om jeg har vært klient selv. Jeg har vært vitne i forliksråd og tingrett, for en flott og dyktig mor- som er både flottere og dyktigere enn folk flest. Og jeg har i samme øyemed sett hva de usunne kvisete og feite damene der står for. Så i etterkant av det har det ballet på seg. Og faktisk så ille at jeg måtte bytte nummer og legge det hele bort i den travleste fasen med små barn. Men jeg har alltid hatt lyst til å ta mer tak i ting. Så nå får vi se om det skjer noe, ifht det mer eller mindre alle er enige om. Jeg tror på det gode i mennesket, tross alt. 
   Men akkurat her er jeg redd mennesker i kommunen en dag får skikkelig nok, og tar sakene i egne hender. Og da blir det ikke noe fint å lese i overskriftene.. men da titter vel de feigeste av dem feige litt frem.. i en dag eller to.. før dei raskt vender tilbake i sin vante behagelige hverdag, i sin deilige behagelig koma tilstand. Og helle fokuserer på andre ting.. for hva kan vel lille meg gjøre ifht dette...!? Jeg irriterer meg over sånne sløve mennesker. Koma Norge AS.. er vel et passende navn også ifht dette. Og jeg syns det er rart. Hva skal vi vel med en politiker som ikke gidder å engasjere seg ifht BARNAS FREMTID i AS Norge ??
   For meg kan dem hoppe i havet alle som en. Skip o hoy !
   Men nå er det kveld, og den skal nytes med allsang, gitar og litt vin. Ha en fin fin helg, alle som en !

   Arild Holta:
   Man må gjerne prøve lokalaviser. Det som ikke var å anbefale, var å skrive i eget navn noe andre (meg) har skrevet. Da kan man få en del suring fra avis og lesere.

   Ole Sigurd Jakobsen:
   ikke bare kjærlighet som gjør blind, men att også makt gjør blind, derfor blir det vanskelig å finne de rette løsninger, og svar. jeg foreslår att de må first finne sæ sjøl.

   Werner Strand:
   Sei mæ æn ting,"sytera", stekk fenger'n i jorda og "spørr dok sjøl, har vi kunna gjort det bedre", kansje att "mye av skyld ligger hos oss selv,dette er bare til en ettertanke",!!!???skaff dere ett egent Forum istedet for og "syte og klage her på Fb,ha en fin dag :-D :-D

   Rune L. Hansen:
   Når ble det akseptabelt med et terror-regime?
   Er den kriminelle galskapen enda for skjult bak kulissene?
   Og propagandaen for enerådende?

   Ole Sigurd Jakobsen:
   stekk fingeren i jorda selv, og så åpne dine øine,se deg lit om kring,hør, du finner mye. du tror på eventyr fra jens og co. vi har like stor rett til å få være her som du, med dine værmeldinger. vi kjemper for noe vi tror på. har du glemt att ennu så har vi ytringsfrihet her i landet.

   Veronica Opsanger:
   WS- et raskt kikk på din fb.. og tja..tror kanskje ikke du skulle snakke så høyt selv- nå er det jo du selv som syter, og kanskje heller være LITT glad for at noen engasjerer seg ifht rettsikkerhet for BÅDE barn og voksne her til lands. Det skjer ikke noe uten. Og hvem vet- vips- og kanskje du eller noen du kjenner, får bruk for akkurat den selv en dag.

   Rune L. Hansen:
   Det såkalte Barnevernet i Norge - det kommunale, den statlige fylkesnemnda, departementet, domstolene, inkl. Høyesterett, er fullstendig på kollisjonskurs med entydig, massiv domspraksis ved Menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg. Like så hva gjelder Norges grunnlov og norske Straffeloven.
   Det blir bortimot alt som er det.
   Ja. Og og uhyre kriminell galskap og det perverse i regi av den offentlige myndighet flommer over i vårt land, bak kulissene. 

   Berit Mikalsen Harrendran:
   Ja Rune, men du prater desverre på vegne av mange tusen i landet her, og enda verre,vondt å måtte innse,men du har desverre så altfor rett!!! Rune L. Hansen:
Det såkalte Barnevernet i Norge - det kommunale, den statlige fylkesnemnda, departementet, domstolene, inkl. Høyesterett, er fullstendig på kollisjonskurs med entydig, massiv domspraksis ved Menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg. Like så hva gjelder Norges grunnlov og norske Straffeloven. Det blir bortimot alt som er det. Ja. Og og uhyre kriminell galskap og det perverse i regi av den offentlige myndighet flommer over i vårt land, bak kulissene. 

   Veronica Opsanger:
   ‎...ja det er en fin liten kaffe klubb av kjerringer som styrer det meste i vårt banale kommune system .. ros til alle gode hoder som leser nyheter med enn liten dose sunnt folkevett- og som virkelig gjør noe ifht barn og voksnes rettssikkerhet ! Det er ikke lenger en grasrots organisasjon som egasjerer seg ifht dette. Det er stort sett alle oppegående mennesker ! .. og snart en skam å arbeide i den etaten vi snakker mest om her.. mang en god sjel har sluttet i protest, pga udugelige ledere- kvinnherad er bare NOK et stjerne- eksempel ifht det. Søk på "barnevern kjørt i grøfta" på google- og les selv.

---
   Og her en annen enda en smakebit fra Internettets Facebook:

   Marius Reikerås: 
   Etter å ha kommet hjem fra NKMR sitt menneskeretts-seminar i Gøteborg, stiller jeg meg selv spørsmålet: Hvordan er det mulig i en såkalt rettsstat og utsette så mange mennesker for de hardeste straffer, nemlig full ødeleggelse av familiære bånd, kun gjennom administrative vedtak?


    *

   Elin Brodin:
   http://www.bt.no/meninger/kronikk/Store-mor-ser-deg-936561.html

   Bjørg Brennan:
   En ikke tenkende vanvittig "tankegang"...?

   Bettina Evensen:
   Takk og lov! :)

   Kåre Fossum:
   Barnevernlovens intensjon, barnets beste, er blitt så og si glemt av enkelte barnevernarbeidere. Omsorgsovertakelser skjer uten at hjelpetiltak i hjemmet har blitt satt inn. De sier de har vurdert hjelpetiltak, men funnet det nytteløst. Hvordan kan de si det uten å ha prøvd dette?

   Elin Brodin:
   Også viktig å få inn rent juridiske reformer her. Lettere å kritisere systemet enn enkeltmenneskene innenfor det

   Atle Kierkegaard:
   Systemet har farsistoide trekk som noen maktfjotter utnytter maksimalt.. Og Norge er ingen rettstat. Til det er det for mange overgrep..

   Roy Ove Svarstad:
   Ikke går det bra heller. http://familiestiftelsen.no/node/2149

   Kåre Fossum:
   Forsto deg ikke helt Elin. Barnevernloven er jo klar. En skal alltid tenke på barnets beste. Videre er den klar på at hjelpetiltak skal settes inn før omsorgsovertakelse vurderes. Blir det alltid gjort?

   Roy Ove Svarstad:
   Kåre, hva er barnets beste.?

   Sven Nicolaisen:
   Lustigt Marius för jag tänkte samma sak när vi diskuterade europakonventionen. Lagtexterna om rätten till sitt liv, att inte kränkas och en objektiv prövning har inte sin tillämpning i dessa frågor.
   Det verkar som om ändamålen helgar alla medel, även om det så ofantligt skadar dem de är avsedda att skydda. En skam.

   Sven Nicolaisen:
   Vi har både kunskap och engagemang, varför gör vi inget. När jag pratade med Abigail F idag var vi inne på samma väg.

   Guilherme F.da Silva:
   To grow up safe and harmously with both parents ,or with one of them ,with contact with both,have a good food habbit education.and gradually been teach with the same good values that his or hers parents have and had...
   mot i the best if
   be ...kidnapp by the state in the name of the law ...whatever law can be...
   as long as there is no prejudices ...a father also can be a good FOTHER, as well with not so much success, a mother can be a good MATHER---that we can discuss also....

   Linda Christensen:
   bv bryter loven og bruker kun noen få § i bv loven , de driter og i følge opp foreldre etter omsorgsovertakelse , som det og står at målet er og igjenforene familien . det står og at foreldrene skal settes i stand etter omsorgsovertakelse !... bv vil heller plassere barn i fosterhjem enn gå inn m tiltak . fikk samværet redusert m 50% fordi jeg ikke akseptere plassering av barna mine , så går i retten hvert år og kjemper for få de hjem , er godt m fri rettshjelp , lurer på hvor mye dette har kostet komunen ? kommer aldri til gi opp kampen om rettferdighet 

   Linda Christensen:
   og jo mere foreldre bruker retten til fremme sin sak jo mere blir de straffet og mindre får de se barna, og bv trenger ikke bevise sine påstander , de bruker sine hypoteser så må foreldrene prøve motbevise allt bv har fabrikert i dokumenter som er den hele og fulle sannhet .

   Anne Norheim:
   Helt rett det du sier Linda!!Jeg vet om en mor som fikk trussler av bv at går hun ut offentlig med sin historie så reduserer bv samvær med hennes barn! Et barn har vært flere år hos fosterforeldre, når barnet er hjemme på besøk hos biologiske foreldre,nekter barnet å reise tilbake til fosterhjem,dette barnet blir altså straffet, nei det er ikke greit å være liten og ikke bli hørt!

   Rune L. Hansen:
   En sørger ikke for barnets beste ved å gi barnet, foreldrene, familien og samfunnet dets absolutt verste!
   Hvor molbo er det mulig å bli?!

   Rune L. Hansen:
   Det er Menneskerettsloven, Straffeloven og Grunnloven som verner om og beskytter, og handler om, barnets beste!

   Rune L. Hansen:
   Et terror-regime er et terror-regime.
   Og det gjelder det om å få stoppet.

   Elin Brodin:
   Kåre: Det jeg siktet til, er at vi trenger juridiske reformer som f.eks.:
   1) Uavhengige appellorganer.
   2) Egen advokat til barna.
   3) Slutt på den bisarre praksis at forvaltningen faktisk har innflytelse på valg av meddommere i saker der forvaltningen selv er stevnet for feilbehandling.
   Her har vi fått kritikk fra EMD.
   Anne: Det er dessverre ikke noe nytt. Jeg skrev bok om saken som senere gikk igjennom i Strasboug (Adele Johansen), og her ble moren også truet i den norske byretten med "tre års strafferamme" for å fortelle noe fra sin egen rettssak.

   Rune L. Hansen:
   Og en stopper ikke en mygg-sverm med å pisse på en av myggene!

   Elin Brodin:
   Det norske lovverket er faktisk ikke harmonert med internasjonale menneskerettigheter.
   Klart at vi også trenger gjennomgang av mentalitet og metode innenfor barnevernsetaten.
   Jeg la inn kronikk til min siste kronikk om temaet over (i Bergens Tidende) -- og plusser på med NEST siste kronikk, i Aftenposten, for de som er interresert i utdypninger:
   http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article3002799.ece?service=print

   Rune L. Hansen:
   Som sagt: For bare det å stoppe en mygg-sverm er det ikke engang nok med å pisse på en av myggene!

   Rune L. Hansen:
   Ment også til hva du sier Elin.

   Elin Brodin:
   Skjønner ikke helt hva du mener, Rune - du må evt. utdype litt

   Rune L. Hansen:
   Det er hva kontemplasjon, perspektiv og tidens munn gjør.
   Punktum.

   Elin Brodin:
   If you say so :)
   Skjønner som sagt ikke helt hva du vil frem til nå, men det kan vi vel evt. ta senere.
   Uansett er jeg enig med deg i at dette er å slåss mot vindmøller - men noen må gjøre det også ...

   Rune L. Hansen:
   Jeg sier ikke at dette er å slåss mot vindmøller. Det er det eventuelt våre ord og vår bevissthet som gjør!

   Elin Brodin:
   Poenget mitt her var bare at arbeidet foreløpig har gitt lite resultater. Overgrepene innenfor helse- og sosialetaten er like ille som da jeg startet opp rundt 1990.

   Rune L. Hansen:
   Verre. Og terror-regimet er ikke akseptabelt.

   Kirsten Versland:
   Har ofte lurt på om bv ansatte får adrenalinkikk av omsorgsovertagelser og er blitt avhengig av kikket ?

   Ole Sigurd Jakobsen:
   der er nok svaret ja.

   Aina Viola Larsen:
   Vi har ikke noe barnevern. Barnevernet er i besitelse av djevlen selv, og har ikke peiling på ka de holder på med. Det er bra at det finnes gode krefter og kjemper mot de onde slik som i barnevernet, og annet i samfunnet. Det er bra at vi mennesker kjemper mot den onde selv, og står sammen og ikke lar oss knekke. Det er kjærligheten kraft og forstålese oss mennesker imellom, og den er størst av alt her på jord. Den vil seire over alt bare vi står sammen mot ondskapen, og urettferdigheten som det er i dette landet vårt.

   Benale Alertsen:
   Bv arbeider mot sitt eget beste, det fikk jeg klinkende klarhet som en oppegående mor der jeg snakker om ett mere målrettet tiltak, nei det ville bv ikke høre om, dem kunne dette selv uten å blande inn andre. Da jeg begynner så smått å blande inn andre innstanser mister bv fotfestet å ikke vil se at beina svikter unna dem, å rett å slett robber mine barn fra meg ! jeg er ikke blitt hørt hverken i nemd eller rett, deres løgner kom fram ,mens mine ble totalt ignorert ! barnevernet er for deres eget rykte å deres eget beste, ikke for barnas beste nei ! er det barnats beste å robbe fra dem deres eget opphav ?

   Veronica Opsanger:
   Mange kloke ord- og en liten rose til dere alle. Og ifht enkelt personer i systemet synes jeg en MÅ tak tak i ting og jobbe for dette samlet.
   Også ifht hver enkelt sak.
   Her i kvinnherad er den saken ene verre enn den andre, og ingen klarer å hjelpe. Det er helt uvirkelig. Og det er en langpining av barn og foreldre som ikke hører hjemme noen plass.
   At godhet avler godhet er visst et fremmedord, for alle som en i denne barnemishandlings- etaten. Og fosterforeldre tjener penger, og er også med i arbeidet MOT barnas gode og viktige foreldre og øvrige som bare ønsker barna alt godt. Det er jo helt vanvittig.
   Og i skole, bhg og helsevesen og også ifht psykologer og leger i mang en sak- slukes dritpraten RÅTT. Og ballen er i gang. Det er helt sykt. Men det finnes heldigvis mang en vakker sjel der også, som skjønner bittelitt mer.
   Jeg mener at kunnskapen rundt de STORE skadevirkningene ifht omsorgsovertagelse MÅ ut blandt folk- Advokat S. Kvilhaug bør hedres for den jobben han har gjort. Og samme med M. Skaanland, og disse dyktige skribenter og journlister - som klarer å få sakene sine inn. Heder til alle som en.
   Ikke bare skadevirknigene ifht samfunnet generelt, men også ifht alle som lider på grunn av dette, og men mest av alt ifht barna.
   Som sjelden og aldri blir hørt ! Sannheten forties, forvrenges o endres på i ALLE tilfeller-
   I voksnes iver over å pynte på budsjetter og få større maktog innflytelse- og sist men ikke minst : for å NAGLE et par stakkars foreldre som stort sett i alle tilfellene både prøver og VIL gjøre det beste ifht sitt el sine barn.

   Cecilie Spro:
   mye bra her veronica. er enig i mye som er sagt her av alle.har kjent det på kroppen selv.her MÅ noe endres så alle parter i en barnevernssak blir hørt og respektert.

   Rune L. Hansen:
   Det er en kjent sak at vi som er foreldre naturlig setter barnas liv og beste høyt, til og med høyere enn vårt eget liv, særlig når det gjelder våre egne barn. Mange som enda ikke er foreldre kan ha vanskelig for å forstå dette. Men når eller hvis fremmede mennesker eller et maskineri forsøker å gjøre det i steden for oss, da går det galt.
   Det går galt og er urett. Det er blandt annet den urett som heter diskriminering og mangel på likeverd.
   I vid og flerfoldig betydning.
   En stat som medvirker til en slik urett er og blir et terror-regime.
   Later som den er omorgsfull, men er det motsatte.
   Hovmod og undertrykkelse av verste sort.
   Livsfarlig.


---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, tirsdag 24. august 2010, Vinberget:

   Jevnt grålig overskyet og tåkedis og regn, temperaturen omtrent 10 pluss-grader, også i natt. Jevnt nokså mye regn hele dagen og kvelden.
   Tildels travelt med forskjellig. Oppi det hele både gode forhåpninger og mere til.
---
   Uskylds kilde og herkomst,
   gro i utfoldelse for hver blomst!
---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, onsdag 25. august 2010, Vinberget:

   10 - 12 pluss-grader, jevnt overskyet, tåke og mye regn. Plommene smaker best ny-plukket fra kvist og gren. Tenker plukke årets første røde, modne nype-fangst en av dagene. Kiwi-frukter underveis, særlig ved dammen. Druer og underveis, på husveggen og i drivhuset. De fleste drue-plantene enda små. Meget mye regn nu i disse dagene.
---
   Et nytt dikt ifra min side:

   ps:
   Første vers


   Finner nesten ikke ord.
   Håper du er hva jeg tror.
   Den for alltid min.
   Den skjønneste så fin.
   Det hva som er uten svik.
   Det hva som gjør oss rik.
   Du i alt min trøst og glede.
   Sammen nær og kjær til stede.
   Finner nesten ikke ord.
   Håper du er hva jeg tror.

   *

   Rune L. Hansen, 25.08. 2010, Vinberget.

   ***

---
   Sterke nye følelser og forsøk på å tilrettelegge for avkobling og arbeids-økter, og metamorfose. Nødvendig og tiltrengt oppi det hele alt.
   Sterkt savn efter livene våre, trygghet, fred og ro, utfoldelse for, og i pakt med, helse og sødme, det solide og varige, frodighet, trygghet, lengslene, kjærlighets nærhet, ydmykhet og fryd. Greit nok hva enn det blir til. Jeg har gjort og gjør mitt og enhvers beste, det er det viktige.
   Forhåpninger er først realiteter når og hvis de blir det. Følelsene, tankene og viljen og alt det andre er uansett godt å ha. Jeg banker så gjerne forsiktig på de rette dører, når og hvis jeg ser og det er mulig. Det er kanskje ikke alltid jeg ser eller det er mulig. Glad når og hvis jeg ser.
---
   Enda et dikt i forbifarten:

   Vinberget
   
   Utrolig flott, fra Guds skjønnhet.
   Hjemsteds slott, sødme og ømhet.
   Ifra hærlighet Guds byggesten.
   Uskylds kjærlighet, og en gravsten.
   Sorgen slukker og vår tørst.
   Altomfattende Gud er størst!

---
   Mange ser dårlig eller ikke sødmen og livskraften. Den er skjult for de av fikseringer, propaganda, forhastede slutninger, forbigåelser, nattens vegg, skogen, barken, egget, frøet, fasaden, etc. Av for eksempel vinter-sneen, den visne blomst, etc.
   Det handler som Guds eget kontra om uskyld, ydmykhet, muligheter, frodighet, etc.!
   Eller hva?
---
   I morgen telefonere for å be NAV Vindafjord om såkalt Krisehjelp igjen. Fikk mindre forrige gang og kanskje mindre nu igjen?
   Den hjelpen jeg får der er kun for at det ikke skal kunne bli sagt at jeg døde av sult. De er seg bevisst at det er til-intetgjørelse de holder på med. Og hvordan de gjør det interessant. Se iøvrig deres siste Melding om Vedtak, datert 06.08. 2010 ( ekstern ).
   Den sikre og visse til-intetgjørelse. Iscenesatt av Arbeiderparti-ideologien, på kryss og tvers gjennomsyrende vårt samfunn, bak kulissene og fasadene.
   Terror-regimet har sikkert og visst sine terror- og likviderings-enheter. De er mange, og derom trenger ingen å være i tvil. Et interessant studium for oss alle. Jeg dokumenterer og viderebringer fortsatt alt og dets helhet og alle detaljer. Lever enda. Og overlever lengre enn de fleste.
---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, torsdag 26. august 2010, Vinberget:

   Nokså jevnt overskyet første halvdel av dagen, resten av dagen halvt om halvt.
---
   En tull-høne svikter til og med sine egne egg og kyllinger. Det gjør en vær-hane også.
---
   Hva som i dag skjedde på Facebook da det brått og plutselig ble helt stummende stille på og omkring profilen min der i vid omkrets gjorde et sterkt inntrykk, enda til nu sent på kvelden!
   Det var fullstendig som katten slapp ut av sekken da jeg skrev "Det er dessverre det"!
   HELT STILLE! Og ikke en hvilken som helst katt.
   Og stillheten og stumheten fortsetter. Og litt derefter den der Frank Glad, som slipper enda en katt, en katt-unge ut av den samme sekken, idet han sier: "Jeg har jobbet i barnevernet og vet at dette dere forfekter er løgn".
   Aldri har jeg sett Facebook-aktiviteten der så stummende taus! Det var som en utvetydig, nødvendig, viktig og sentral erkjennelse spratt ut av sekken og inn i det samfunnsmessige! Det hva som så mange har forsøkt å si, og strevd efter ordene for, - og så kom de der, kortfattet og enkle. Og så veldig enkle! På rekke og rad, som bare noen få særlig vesentlige perler på en snor:
   - Vi har ikke noe som helst offentlig barnevern i Norge. Bare det motsatte.
   - Det offentlige såkalte Barnevernet handler IKKE om å hjelpe unger, men om å ødelegge så mange unger og familier som mulig. Det er iøvrig hjemme barna har sine foreldre og sitt hjemsted.
   - Desverre Frank så er det nok slik Rune beskriver det!!
   Alle visste det og på sett og vis tenkte det før det ble sagt. Og det ble sagt. Og stillheten råder der nu enda.
   Det hele alt gjorde et sterkt inntrykk på mange. Så som en enorm katt slapp ut av sekken! Kanskje erkjennelsens løve! Og løvinne! Med sine barn!

   Det hele skjedde med følgende utgangspunkt, slik:
---

   Rune L. Hansen:  Osv. osv. i overflod:
   Barnehjemsjente (15) fikk heroin av barnevernet - SFK www.knut.com
   www.knut.com
   Barnevernet ga heroin til en 15 år gammel jente under deres omsorg, dette skjedde på en barnevernsinstitusjoner i Horten (Løft Borre). jenta ble introdusert for heroin på ungdomshjemmet av en barnevernsmedarbeider.

    *

   Rune L. Hansen:
   Vi har ikke noe som helst offentlig barnevern i Norge. Bare det motsatte.

   Frank Glad:
   Barn blir ofte plassert ppå feil sted til feil tid. Dette skyldes behovet for å holde oppe økonomien til institusjonen. Overskuddet forsvinner ofte i et uanstendig luksus sluk hos eierne. Og barn dør av det.

   Rune L. Hansen:
   Det offentlige såkalte Barnevernet handler IKKE om å hjelpe unger, men om å ødelegge så mange unger og familier som mulig. Det er iøvrig hjemme barna har sine foreldre og sitt hjemsted.

   Frank Glad:
   Nå må du forstå at det å være så unyansert og hatsk fratar deg all seriøsitet og frastjeler dine (forhåpentligvis) eldle intensjoner. Det tjener ikke saken; BARNAS BESTE. Å sett sine egne behov (hva ditt behov er vet jeg ikke, men lurer) bak barnas.

   Rune L. Hansen:
   ‎@Frank Glad: Jeg er hverken unyansert eller hatsk, men presis og saklig. Skal en være saklig må en ha omfattende og nødvendig perspektiv på det en snakker om. Arbeiderparti-ideologiens propaganda-maskineri gir på ingen som helst måte slikt noe - tvert om. Orienter deg bedre. Bør kunne være lett nok.

   Frank Glad:
   Er du klar over selv hva du skriver?

   Sitat fra deg:
   "Det offentlige såkalte Barnevernet handler IKKE om å hjelpe unger, men om å ødelegge så mange unger og familier som mulig"

   ...Dette er ikke sant.

   Rune L. Hansen:
   Det er dessverre det.

   Ann Helen Klevstadberget:
   Desverre Frank så er det nok slik Rune beskriver det!!

   Frank Glad:
   Jeg har jobbet i barnevernet og vet at dette dere forfekter er løgn.

   Ann Helen Klevstadberget:
   Skjønner ikke at du tør å si det engang.Jeg skal ikke ta alle under en kam men nå er nå saken slik at min sønn er død pga etaten du jobbet/jobber for!!

   Frank Glad:
   Kondolerer. Forferdelig å høre. jeg har sett slikt selv og forsøkt å redde barn, men systemet var for hardt, grådig og brutalt.

   Ann Helen Klevstadberget:
   Godt å høre at du innrømmer det!!For det er akkurat som du selv sier.:Systemet er for hardt,grådig og brutalt!!!

   Randi Mai Brandt:
   man kan jo ikke sjære alle ansatte over en kam,men slik det beskrives fungerte bv.før da min sønn var liten å trengte mer hjelp i perioder enn jeg alene kunne gi han,så jeg tviler ikke ett øyeblikk på det som kommer fram her på fb.skulle ønske jeg konne tvile,da hadde jeg fått ro i min sjel.

   Randi Mai Brandt:
   ann helen.først hadde vi en bv.konsulent som kom m trusler over en lav sko,hadde jeg ikke hatt en så tøff advokat som jobbetFOR DE SVAKE,HADDE DEN JÆVLA DAMA KNEKT MÆ,Å DET SIER VEL LITT,MEN NESTE ÅR DA SKOLEFERIEN KOM,ORKET JEG IKKE GÅ GJENNOM D IGJEN,SÅ RINGTE EN UNG DAME FRA BV.LURTE PÅ HVOR MYE HJELP JEG TRENGTE,BLE STOM EN LANG STUND,SÅ KOM VI I PRAT,HO VAR VOKST OPP MED FORELDRE SOM ALLTID VAR AVLASTERE FOR PU.BARN Å VISTE HVA JEG SLET MED,FIKK SÅ MYE HJELP Å STØTTE SÅ LENGE HO JOBBA DER AT DET KAN DU IKKE ANE,SÅ UT FRA DEN ERFARINGEN VET Æ AT INNIMELLOM ER DET FOLK SOM VIRKELIG PRØVER Å GJØRE EN GOD JOBB, BARE SYND DET ER SÅ FÅ AV DEN,DE BLE VEL UTRYDDET AV MAIORITETEN.

   Marit Hagen:
   Tragisk


---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, fredag 27. august 2010, Vinberget:

   Noe jevnt dust og overskyet, temperaturen 6 pluss-grader Celsius her ute i natt, og 9 pluss-grader klokken 07.45. Tildels sol og rare skyer utover formiddagen. 14 pluss-grader klokken 10.30. Klokken 18.30 halvt og halvt overskyet og blå himmel, 13 pluss-grader.
   Store, modne søte bjørnebær. Bedford Gigant. Saftige, forfriskende plommer hver dag. Plukket ellers bringebær i dag. Blomster-havet regn-flommen de siste døgn til tross.
---
   Både synliggjøringen og bevisstgjøringen av nødvendigheter, er en metamorfose i det samfunnsmessige.
---
   Irene Hov, på Facebook:
   Hvordan lærer vi å tåle krenkelser, hvordan lærer man å stå rett i ryggen i stormen alene mot en stor etat?
   Er det riktig - i likestillingens tid - at enkeltpersoner skal bære ansvaret alene for å saksøke lovbrudd gjort av det offentlige?
   Er det riktig at enkeltindividet skal stå alene i retten mot offentlig ansatte med en hel etat i ryggen.

   Blir ikke det en noe skjev maktbalanse?
   Ser Lysebakken det inkonsekvente i lovverket i sitt eget departement? Eller holder det for han å tenke en hel tanke samtidig?
---
   Er det rett og riktig at enkelt-individet skal stå alene i årelang livs-ødeleggende strid mot urett fra det offentlige? En slik mangel på likeverd og likhet for loven, og det en dermed blir utsatt for?
---
   Ikke lett, et tilsynelatende umulig arbeide!
   Tilsiktet slik.
---
   NAV Vindafjord fikk jeg heller ikke telefonert i dag.
   Farmor kjørte hjemover til Trondhjem igjen onsdagen og er fremme imot kvelden nu.
---
   Så lenge det foraktelige, avskyelige og perverse ikke erkjennes som det det er, er en delaktig og medskyldig. I den kriminelle galskapen.
   Om en ikke våger bruke de rette ord skjuler en realiteten.
   Endog vårt lovverk bruker ordene.
   Og så skal liksom ikke vi?
   Saklighet, sinnsro og neste-kjærlighet er ikke hva Arbeiderparti-ideologiens propaganda går for.
   Men hva er det vi selv går for?
   Det er hva som går ut fra vår munn som ...
   Neste-kjærlighet, saklighet, sinnsro og perspektiv er så alt annet enn noe negativt.
   Eller har vel overgriperen helt stjålet og omskrevet vårt sprog og vår integritet og?
---
   Efeser-brevet 5, 11: "Og ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger, men avslør dem heller!"
---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, lørdag 28. august 2010, Vinberget:

   Omtrent 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Mye regn og tåke fra noe før klokken 10.30 i formiddag og da 11 pluss-grader. Fra 12-tiden lettere vær og sol, uten regn.
---
   I posten et brev datert 25.08. 2010 fra det såkalte Familievernkontoret i Haugesund ( ekstern ), ang. mekling bestilt av meg og min advokat Tone Thingvold. Mekling mellom meg og Trude ( ekstern ).
   Pluss et annet brev, som angår det samme, datert det også 25.08. 2010, fra advokat-mekler Ellen Sandvold Strømme i Haugesund, som tilvist av samme Familievernkontoret skal foreta meklingen ( ekstern ).
---
   Vårt ekteskap er definitivt ødelagt av Iren K. Hebnes og hennes medspillere og representanter for Norges offentlige myndigheter. Derom er det vel ingen som kan være i tvil. Og de splittet vår familie, via Balder, mormor og Trude.
   Min tanke var i det lengste at uansett burde jeg og Trude opprettholde vårt ekteskap og samliv, mest av alt av hensyn til våre barn. Det var i det lengste, iallfall tilsynelatende, også Trude sitt ønske og håp. Det ble vi på avskyelige vis motarbeidet og nektet. Og Trude gav seg underveis stadig mere og mere over til de fristelser og den egoisme og grådighet de terroriserte, trakasserte og truet seg til. Om og om igjen.
   Slik ble vårt ekteskap, privatliv, sosiale liv og familieliv ødelagt.
   Terrorisert, rasert, utplyndret og ødelagt.
   Om restene av det lar seg reparere eller få en positiv utfoldelse gjenstår nu å se. Hvilket tydeliggjøres i disse dager og fremover.
   Hva vi i fire og et halvt år har vært utsatt for er uhyre forskrekkelig.
   Og vi er mildt sagt ikke de eneste!
---

   Følgende fra Internettets Facebook av særlig meget og stor samfunns-messig og historisk interesse og betydning:

  Marius Reikerås:
  I nordsjødykker-saken nedsatte Stortinget en kommisjon som konkluderte med statlig ansvar. Regjeringen gjorde om konklusjonen kort tid etter. Så valgte Regjeringen Haukeland sykehus til å utrede dykkernes skader. Når sannheten kom på bordet, gikk Regjeringen i mot de konklusjoner som sykehuset kom med. I stedet, fikk de sine egne sakkyndige, som Lars Weiseth, til å trekke all medisinsk kompetanse ved Haukeland i tvil.

    *
          o
   Kristin Brataas:
   Kopierer info for spredning på FB.

          o
   Anbjørg Eilertsen:
   Når et lands regjering får vokse seg for sterk . . . .
   Kanskje vi alle skal stemme denne gangen :)

          o
   Anders Kleppe:
   Tror du det hjelper å få inn en annen Regjering Anbjørg?

          o
   Anbjørg Eilertsen:
   Jeg tror at et regjeringsskifte kan vekke sovende kjemper til dåd.

          o
   Anders Kleppe:
   Med all respekt: Da tror jeg du skal tro hardere...

          o
   Anbjørg Eilertsen:
   Det skal jeg nok klare :)
   Alternativet er jo ikke særlig fristende.
   Jeg tror at et regjeringsskifte kan medføre endringer som gir en klarere definert motstand til det som en gang gjorde menigmann sterk, nemlig samhold, og motstand gjør som kjent sterk.
   Det er all utydeligheten og som tåkelegger og derved bidrar til å passivisere resursmennesker nå.
   I et sunt samfunn har vi en balanse mellom samhold og individualisme.

          o
   Bettina Evensen:
   ‎-I god demokratisk ånd...

          o
   Anders Kleppe:
   Dessverre er offentlige institusjoner og regjeringen to helt vidt forskjellige maktstrukturer. Ingen reelle endringer forekommer selvom regjeringsmakten skifter, eller selvom Stortingets sammensetning endres for den del.
   De endringene som trengs er i institusjoner som gjennom hundrevis av år har bygget egne maktstrukturer og maktbaser som ikke endres med politikk alene.
   Om vi tror vi lever i et demokrati vet jeg bestemt at vi må tro hardere.

          o
   Bettina Evensen:
   Ironi, Pirat, ren skjær ironi. Man nedsetter først en komité, men går imot konklusjonen man får fra det hold, så man finner seg en ny mulighet for medhold. Når så også dette går "i dass", velger man å omgjøre vedtak derfra også. Man gjør nøyaktig som man ønsker, uavhengig av kostnad og ekspertisens syn er. Slik praksis finner ikke sted i demokratier. Jeg forstår ikke hvordan slikt kan høre hjemme annet enn i et diktatur, bortsett fra at man dekker over det faktum, man fremstiller styresettet som demokratisk, ved å sløse bort skattekroner på komiteer og råd, som likevel aldri skulle høres. Slik ser det ut som om Norge er et demokratisk styrt land. Det er verre enn hva diktatorer gjør, dette er hykleri i tillegg til maktmisbruk.

          o
   Anbjørg Eilertsen:
   Derfor trenger vi en regjering som ikke er innstilt på å "fete opp" byråkratiet hver gang en ekte eller konstruert problemstilling kommer opp.
   Byråkratiet må krympes til naturlig størrelse, og det vil ta tid, så vi kan like godt komme i gang... :)

          o
   Anders Kleppe:
   Les hva jeg ville poengtere Kari.
   Ingen politikere klarer å fjerne disse maktstrukturene med pollitiske virkemidler.
   ;)

          o
   Anbjørg Eilertsen:
   Hvordan kan det gjøres, Anders? Hvis vi altså forutsetter at endring må til, men diskuterer hvordan.

          o
   Anders Kleppe:
   Les historien og se hvordan det er gjort i fortiden.

          o
   Anbjørg Eilertsen:
   Kom igjen, Anders. Du har gode argumenter, så ikke trekk deg unna nå da:)

          o
   Anders Kleppe:
   Jeg har ikke trukket meg.
   Dette er ikke forumet å utbrodere det jeg nettopp har sagt. Tenk selv og les verdens- og norgeshistorie.

          o
   Anders Kleppe:
   Hva????
   Den som har glemt Ghandi, Mandela, Hitler's fall etc. må jo uten tvil forstå hva som skal til for å endre disse institusjonene. Er det å fremme påstander? Jeg fikk noen spørsmål jeg ikke svarer på offentlig. Jeg har fått full pakke behandling av norske myndigheter for langt mindre enn det. Så ikke kom med insuniasjoner Kari.

          o
   Anbjørg Eilertsen:
   La oss ikke ta ut frustrasjonen på hverandre.
   Kleppe har da like stor rett som vi andre til å fremme sitt syn på den måten han velger.
   Hvis hver og én av oss debatterer så konstruktivt vi kan, klarer vi kanskje å utrette noe mer enn bare å utveksle frustrasjon.

          o
   Anders Kleppe:
   Kunne sikkert blitt bedre Kari. Men jeg kjemper i første linje i Norge for å endre disse institusjonene. Så du finner ikke at jeg stikker hodet mitt frem i dette forumet slik at hodet mitt endelig blir kappet. Du vil finne hodet mitt der det trengs for faktisk å få fremgang i å legge ned, og bygge opp igjen med helt nye mennesker, minst en av disse institusjonene. Punktum!

          o
   Rune L. Hansen:
   Første forutsetning for den nødvendige endring er den treffsikre vilje, i utfoldelse. Antydning til slikt noe finnes i det heletatt ikke hos den selv-opprettholdende kunstige regnbue av etablerte politiske partier.
   Viljen til det nødvendige. I klar og tydelig definisjon av det nødvendige.
   Det vil si: Reell respekt for de elementære felles-menneskelige verdier, vern, rettigheter, ansvar og forpliktelser.
   Det vil si: Marius Reikerås, som ny statsminister i Norge!

          o
   Rune L. Hansen:
   Enhver som i mellomtiden handler i rettferdig nødverge eller harme, har kanskje og minst vår sympati og støtte!?
 
          o
   Rune L. Hansen:
   Marius Reikerås ER et "politisk parti"!

          o
   Emigranten Verden:
   Nortraship ... historiene gjentar seg...

          o
   Ruby Harrold-Claesson:
   Det finns ingen gräns för de rättsövergrepp som regeringarna i de nordiska länderna begår mot sina medborgare. Det är därför inte så underligt att det finns ett så utbrett politikerförakt.

          o
   Rune L. Hansen:
   Ingen grenser!

          o
   Rune L. Hansen:
   For eksempel det offentlige såkalte barnevernet. De nokså konsekvent tenker bare på barnas verste. Alt det verst tenkelige de kan gjøre mot et barn, og dets foreldre og familie. Og mot samfunnet. I kriminell galskap, til langt inn i det perverse!

          o
   Rune L. Hansen:
   Det er ti-tusenvis av oss! Barn, foreldre, familier, enkelt-mennesker, ofre for den uhyrligste kriminelle galskap, terrorisert, trakassert, torturert, mishandlet på kryss og tvers, utplyndret, fratatt de mest sentrale felles-menneskelige verdier, vern, rettigheter, ansvar og forpliktelser, kneblet og fratatt livets rett, av et Arbeiderparti-ideologiens terror-regime med nøkkel-personer og terror- og likviderings-enheter i sentrale posisjoner gjennomsyrende vårt land!
   Men hvordan skal vi få stoppet galskapen?! En folkebevegelse, et nytt og fullstendig annerledes politisk parti, bevisstgjøring, folkeopplysning, synliggjøring? Alt og det hele og mere til!
   Frem fra bak kulissene og fasadene med det! Ingen skal få kunne være naive eller late som ingenting mere! Galskapen må stoppes en gang for alle!


---
   Interessant nok kom også
Ruby Harrold-Claesson med i debatten og samtalen. Ruby Harrold-Claesson er født på Jamaica, men bor i Sverige siden for omtrent 35 år siden. Hun er jurist og ordfører i Nordiska kommittén för mänskliga rättigheter (NKMR), For beskyttelse av familiens rettigheter i Norden. En profilert og høyt respektert person i så måte.
   Hun skrev nu altså: "
Det finns ingen gräns för de rättsövergrepp som regeringarna i de nordiska länderna begår mot sina medborgare. Det är därför inte så underligt att det finns ett så utbrett politikerförakt."
   Hvortil jeg straks og først tilføyde: "Ingen grenser!"

   Samtidig sideløpende med dette nyeste i debatten fant blandt annet også følgende annen utveksling sted:
   
   Trude Lobben:
   Kan staten utøve de mest alvorlige ingrep mot et meneske,før vedkomende har fått rettferdig rettergang?

          o
   Rune L. Hansen:
   Det gjør den uansett, mildt sagt!

          o
   Trude Lobben:
   det kan man tryggt si, jeg er jo stempla som evneveik,kognetiv å tilbakestående, er helt utrolig hvor jævlige de nazistene i staten er. norge sku være et fritt land men ikke faen om det er. å staten er korrupt

          o
   Rune L. Hansen:
   Hvor mange av oss stemples til ikke å ha livets rett, klar for til-intetgjørelse?

          o
   Trude Lobben:
   er det non som sku vært stempla som det så er det en hel haug i det korrupte systemet som sku fått seg en kule i tinningen, eller bli fratatt sine barn¨å få opplevd hvor jævlig det er å bli fartatt det mest verdifulle man har. fy faen jeg blir bare sinna å lei meg hver gang jeg får med meg hvor mange som blir fratatt barna sine på samme grunnlag som meg. de arrogante nazistene som sitter å noterer flittig ned dritt om folk dem ikek kjenner engang er virkelig maltarkterte i hue. der er lovverket til for p brytes så lenge de kan anskaffe sine nidkjære barneløse venner våre barn. dem sku vært tvangsinnlakt på psykiatisk avdeling. er der dem hører hjemme.

          o
   Rune L. Hansen:
   I all verdens bøker og skrifter står det at de er psykopater og sosiopater, og terrorister. Livsfarlige.
   Så du har vel rett i noe av det der.

          o
   Trude Lobben:
   maktsjuke jævler som liker å missbruke andre menskers liv. å de tenker ikke at barna får en oppvekst med løyn fra dag en.

          o
   Rune L. Hansen:
   De nokså konsekvent tenker bare på barnas verste. Alt det verst tenkelige de kan gjøre mot et barn, og dets foreldre og familie. Og mot samfunnet. I kriminell galskap, til langt inn i det perverse!

          o
   Trude Lobben:
   ang. det så vet jeg om et barn på knappe 5 år som har foreldre som går på dop, der mente bv det var for sent å gripe inn siden barnet hadde vent seg til å rusle rundt i sprøytespisser å ikke bli stellt å plukke mat fra gølvet, der trengte de ikke gripe inn mente de. men hos meg som er istand til å ivare ta et barn å gi det omsorg der røsker de fra meg ungen. snakk om arrogante nasister å under samvær påpeker de at sønnen min har fått nye skologiske foreldre å skal være der til han er myndig. Det sku faen ikek vært lov til å komme med så grove løyner/påstander om en person de ikke kjenner. nå sitter jeg her å bare kjenner jeg tenner alle plugger (eksplderer snart,) sku likt å ødelakt familien til bv ansatte å se om dem hadde tålt det samma. merka invendig hvor jævlig det er. jeg sliter med nervesammenbrudd etter at di ødela meg

          o
   Rune L. Hansen:
   Det er ti-tusenvis av oss! Barn, foreldre, familier, enkelt-mennesker, ofre for den uhyrligste kriminelle galskap, terrorisert, trakassert, torturert, mishandlet på kryss og tvers, utplyndret, fratatt de mest sentrale felles-menneskelige verdier, vern, rettigheter, ansvar og forpliktelser, kneblet og fratatt livets rett, av et Arbeiderparti-ideologiens terror-regime med nøkkel-personer og terror- og likviderings-enheter i sentrale posisjoner gjennomsyrende vårt land!
   Men hvordan skal vi få stoppet galskapen?! En folkebevegelse, et nytt og fullstendig annerledes politisk parti, bevisstgjøring, folkeopplysning, synliggjøring? Alt og det hele og mere til!
   Frem fra bak kulissene og fasadene med det! Ingen skal få kunne være naive eller late som ingenting mere! Galskapen må stoppes en gan for alle!
          o
   Trude Lobben:
   sterke er vi sammen, norge sku være et fritt land men det er faen ikke mye fitt sånn som staten holder på. det er helt sjukt at det skal være lov å holde på sånn mot folk. det skukke vært lov. at de mest psykotiske folkene som sitter innenfor bv skal få drive med psykisk terror å ødelegge våre barn. da tells ikke barnets beste men sine nidkjære barneløse venners beste, de tenker ikke over at oppveksten til barna inneholde en oppvekst med løyn å kan tilføre traumatiske opplevelser for barna, når de er store nok til å forstå at de ikke er hos sin biologiske famile. å barn som lengter etter foreldrene sine de blir nesten nekta samvær, for bv mener at barna ikke skal ha tilknyttning til sine røtter. snakk om korrupsjon om folk som er å blir arrogante. dette skal faen i meg ta slutt endag ikke snakk om at jeg finner meg i atr mitt barn skal bli ødelakt innvendig. detta skal ta slutt en dag bare vent til vi har samla sammen nok av bv offre til å motsi bv selv. da skal dem få kjenne det

          o
   Rune L. Hansen:
   Si ikke at det ikke skulle ha vært lov! Det er jo på ingen som helst måte lov, hverken i henhold til Menneskerettsloven, Straffeloven eller Grunnloven! Og hvilkne monstre er det som behandler sine med-mennesker og sitt samfunn slik?!

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, søndag 29. august 2010, Vinberget:

   Sol og fine, lette sky-formasjoner med forskjellig slags former og mønstre. 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. 25 klokken 13.
   Kongeliljer blomstrer og dufter nydelig, hærlig! Og caprifolier til natten. Tarzan (hesten) har stadig bedre og bedre, også han, funnet seg til rette i Vinbergets sødme, usynlig for ... For eksempel den som fremmedgjøres fra det.
---

   Også i dag tar jeg her med noe av interesse og betydning fra Internettets Facebook:

   Veronica Opsanger:
   ‎...nok et typisk eksempel fra mishandlings etaten.. hvor mor og kjæreste bare forsøker å gjøre det beste for sine barn. Det er laangt ifra første gang dem er anmeldt i Stavanger, og miskbruk av rettsapparatet og øvrige myndigheter er også en gjenganger her.. ja, ja.. mer kommer. . . de færreste tør å stå frem.. desverre..
   11-åring ble politiavhørt
   www.rogalandsavis.no
   Fem familiemedlemmer – deriblant farfar, stefar og en 11-åring – ble politiavhørt etter en tabbe av barnevernet. Nå etterforskes barnevernet selv for tjenesteforsømmelse.
 
    *

          o
   Cecilia ødegaard:
   Typisk barneværnet i Stavanger :-((

          o
   Elisabeth Kjelstad:
   ‎:((( tronheim også.....

          o
   Veronica Opsanger:
   ‎... straffelovens paragraf for offentlig ansate blir brutt over en lav sko over alt her til lands..! .. og det er flusst av damer som skulle ha vært bura inne i både tre og seks år ifht grov forsømmelse, uforstand og det som er. Desverre får dem gå fri.. gang etter gang.. selv om dem blir anmeldt gang etter gang..
   Ingen reagerer før dem sitter i klisteret selv, og da er det ofte for sent. Fri flyt av fri fantasi fra den etaten.. ikke bare det.. de er mest kjent for å få andre til å spre giften sin rundt FOR seg. Slik at det skal virke mest mulig troverdig for alle som en som står utenfor og til slutt får papirene med rykter, oppspinn og ofte det verst tenkelige servert.. oftest så ille at folk ikke tør å ta det videre i frykt for skammen det hele følger med seg..
   Mange tenker da " tja..jo.. det må jo være noe..og alle er redde for det samme selv.. så da skygger de banen- og familien med barna blir i verste fall bortimot isolert" ...selv om det kanskje ikke var noe i det hele tatt.. kanskje bare en drit sur og urimelig nabo.. eller en dårlig kommentar som ikke alle skjønte helt.. men : den som leter den finner ! .. i alle fall når det gjelder barn... og veldig FÅ.. ser konsekvensene av det de gjør. I verste fall får det så store konsekvenser for de involverte at de ikke finner inspirasjon til å være her på kloden noe lenger. Og mister troen på at ting kan være slik det både skal være, og som vi alle gjerne vil TRO at det er...
   Se BA fra igår.. blir forbannet av de feige og balle løse som ikke tar tak i denne grusomme materien. Lysbakken kan ta med seg sine ledere fra mishandlings etaten, og flytte til et land hvor dem har bruk for sånne som dem. Pakistan, foreksempel.. en måned med arbeid i felten der.. så hadde dem kanskje kommet tilbake med et noe annet og bittelitt sunnere syn på livet, selv om dem sikkert er flinke til ett eller annet dem også.. og gode en plass på bunn- og sikkert ønsker sine EGNE alt godt.
   ...GRRRRRrrrrr .....

          o
   Elisabeth Kjelstad:
   jeg er så glad for at jeg selv har gjort noe i vår sak,og IKKE stukket hodet i sanden pga en nabo som ikke har det heeeelt bra,og falske rykter...jeg sitter i en litt annen posisjon,for jeg er fostermor,og mormor,jeg har hatt jenta siden hu...n var 4 dager gammel,og hun er nå 6 år...men uansett er det et overgrep barnevernet har gjort mot oss også. jeg for min del har ikke sett et møteref på 6 år,ikke et vedtak,utenom det som har med det økonomiske og gjøre,ingen dokumenter i det hele tatt. men nå er det en mega dyktig advokat som har tatt saken....men b.v tjenesten er på tynn is hær,da de ikke har innhentet noen papirer fra barnehage,sfo,skole,fastlege,barnelege,ol... men jeg er et hestehode forran de,eller en fotballbane ;) så tregt som de jobber... så jeg har innhentet alt dette selv,en strek i regninga for b.v .for det er bare postive ting.. STÅ PÅ ALLE SOM ER INNVOLVERT I SLIKE SAKER. jeg sier ikke det er enkelt nei,men verdt alt slitet,uten tvil ♥ KLEM

          o
   Kristine Mikkelsen:
   Hjelpe meg...må nå ikkje ta alle over ein kam...veldig subjekttivt dette..har tydeligvis opplevd noko uheldig her..men sånn e det ikkje for alle. Takk og lov for me har eit barnevern! det arbeider mange dyktige folk i barnevernet, så dette syns eg blir å dra det for langt. For ein umoden ordlyd.

          o
   Elisabeth Kjelstad:
   ja,vi kan alle ha våre meninger.... joda barnevernet har gjort bra ting også, for all del. men nå snakker jeg også av erfaring da jeg har jobbet innenfor barnevernet i noen år, og også nå sitter på den andre siden av bordet. å nei kjære deg,dette er ikke og dra det for langt, for gud hjelpe meg, jeg blir skremt når jeg ser folk uten kompetanse i en slik jobb tar såååå alvorlige avgjørelser,som og splitte familier,tar fra et barn det kjæreste det har, osv. jeg vet ikke om jeg vil kalle det et barneVERN jeg.....jeg har ikke kun opplevd noe uheldig privat,men har faktisk noen år på baken....MEN SOM SAGT,JO DET FINNES BRA INNSATS FRA B.V TJENESTEN OGSÅ. det triste er vel at de har så utrolig stor makt,noen bruker den med respekt, og andre missbruker den desverre, men alt som kan brukes kan også missbrukes. ha ellers en flott kveld.

          o
   Kristine Mikkelsen:
   Det er trist nokon opplever det sånn..er desverre slik i de fleste yrker at nokon misbruker makta si, og det er forferdelig. men mangen dyktige og, håper og trur at det er eit fåtall som misbruker den. ha fortsatt fin kveld.

          o
   Rune L. Hansen:
   Det er i det heletatt ikke noe som helst offentlig barnevern i Norge, bare det motsatte. Punktum.

          o
   Elisabeth Kjelstad:
   ja,det er trist,men desverre en del av virkeligheten...det jeg selv ser,og opplever er at de som er dyktige i dette faget,og desverre slutter, FOR DE MAKTER DET IKKE... men sånn er det. men vi får håpe,og tro at ting bedrer seg også hær. ha en fin kveld :)

          o
   Elisabeth Kjelstad:
   Du har nok helt rett Rune :) Ha en flott kveld :)

          o
   Rune L. Hansen:
   ‎!!!
·
          o
   Veronica Opsanger:
   ‎...KM: Eg hverken er eller kommer til å bli klient der. Men eg kjem aldri til å slutte med å spre informasjon om ting som ikke er rett hverken i forhold til barn og foreldre. Alle som kjenner meg vet hva jeg står for. Jeg begynnte en grave...jobb for fire år siden- og kan bare si at det var så mye ille og elendig som kom frem ifht denne etaten her i kvinnherad. At det nesten tok nattesøvnen fra meg !
   Jeg har selv sittet gang på gang med gråtende barn- i et av de verste marerittene du kan tenke deg. Ifht akkurat dette. Hvor love n er brutt gang på gang, og alt dem har foretatt seg er totalt mislykket. Barna ble omplassert- selv om dem har en hundre prosent frisk mor.
   Kanskje ikke het A4 men ære være henne for det ! Hun både er og har alltid vært både flink og dyktig ifht sine barn.
   Bv i kvh ble i både forliksrådet og tingretten BEDT om å holde seg unna, da dem voldte mer skade enn godt for den lille familien- men den gang ei. De falske beskyldiningene økte i omfang- noe som noen ganger ble vnskelg for en mor som da var alene å tilbakevise. Og dette skjer- mer enn noen av oss egentlig vil vite OM !!
   Så før du uttaler deg videre, så prøv å søk litt og lese litt om både rettsvern og realitetene som desverre eksisterer i dag. Du kan få navn og referanser på så mange tilfeller og ifht så mange saker du bare vil her ifra oss.
   Og kjære du, kan du gi meg navnet på ETT menneske, en klient- eller rettere sagt motpart ( som alle blir behandlet som..) ELLER navnet på noen som helst fosterforeldre- som også i mange tilfeller føler seg som både ansatte og ambassadører av en teneste som er kjørt rett i grøfta- som IKKE har følt seg trakkasert av bv leder i kvih !?
   Neei... det kan du ikke. For det har så og si aldri skjedd . . .!
   Det nærmeste jeg har kommet, er en som ringte inn og spurte om noe.. så vidt jeg vet- ble hun ikke øyeblikkelig en klient.
   Det var vel helst bare flaks... Hun er heller ikke A4- men et godt mennske hun også...så for alt jeg vet så er hun kanskje det nå. Eller rett før jul så dem får opp budsjettene- og kan ødelegge livet til nok en famlie.
   Og det er mistbruket av makt jeg vil til livs. Og ALT ved det systemet vi har idag- som ikke fungerer ! Jeg syns det er på høy tid vi legger ned hele etaten.
   Hverken mer eller mindre. Og for å være ærlig så unner jeg nesten ingen å en gang å vite om realiteten om hverken bv, mishandlings etaten, eller bygdedyrets møkkete klør- som også er en passende beskrivelse av denne utbredte materien av misbruk av makt.
   Ordet solskinnshistorie hører desverre ikke hjeme hverken ifht det eller mishandlingsetaten.. som faktisk de fleste oppegående mennesker slutter i etter en stund med elendighet..
   Vi trenger ikke bare EN men mange forandringer.
   Me, nå er det kveld ! Og nei- jeg har bare stått på sidelinjen og ja, jeg har også anmelt bv i kvh. Uten at det ble noe bedre. Intensiveringen av løyner for å forsvare et allerede tapt ansikt ble bare verre. Desverre.
   Men, men..
   Jo flere som vet- jo bedre. Dette er ikke en nyhet for noen som helst som har satt seg inn i tingene.
   Ha en fin kveld alle som en. Er glad for alt engasjemet ifht dette, men snakker rett fra levera. Jeg er sånn jeg, ærlig og rett frem. Det ser du her. Og JA, det er faktisk helt forferdelig. Og barn som lider HVER en dag også idag ifremmede fosterhjem med voldelige fosterforeldre. Også idag. Et og et halvt år ETTER saken havnet hos politiet. INGEN hører på barna, slik dem skal etter loven.
   Selv om dem er pålagt til å gjøre det.
   Helt SOLE klare brudd på menneskerettihetene- og det er bare en av hundredevis av saker. Se Gry Scholtz nærø sine sider, artkler m.m- les intervju av Marianne Skånland i Moss dagblad, Elin Brodins "store mor ser deg". Og engasjer deg ifht barnas rettigheter.
   Dette er jo noe de fleste vil. Også mange i både den ene og andre eaten. Problemet er det utstrakte misbruket av Norsk retts system. Og det er vanvittig og skremmende utbredt.
   Og mest av alt totalt feil. Milde makter så feil det er. Har knappest ord osm kan beskrive hva jeg føler om akkurat det !!

          o
   Rune L. Hansen:
   Det samme uhyre problemet pågående her i Vindafjord kommune, og i nabo-kommunene Haugesund og Tysvær. Det har utviklet seg en kultur og et nettverk av stor-kriminelle, rett og slett perverse, som ikke engang politiet eller rettsvesenet klarer å stoppe, men som i kraft av sine hærjinger skremmer, trakasserer og truer livene til enhver som forsøker å reagere.
   Og nettverket er landsomfattende, og så grøsselig at knapt noen uvitende kan tro det er mulig.
   At flere nu våger å stå frem og fortelle om det er meget rosverdig, og nødvendig i forhold til å få stoppet den kriminelle galskapen pågående bak kulissene, fasadene og overflatene!
   Hjertelig inderlig takk til og for alle som tør,
   for og fra barna og oss alle!!!

          o
   Elisabeth Kjelstad:
   sammen er vi sterke ♥ og vi gjør det ene og alene for barnas rettighet,og for at vi elsker våre barn ♥♥♥ riktig god natt.

   Rune L. Hansen:
   ‎!!!

---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, mandag 30. august 2010, Vinberget:

   4 pluss-grader Celsius her ute i natt, 14 klokken 10.30 og lys blå lett luftig slørete himmel med mye sol. Mere sol og efter hvert nokså jevnt overskyet og stille og rolig utover dagen, 13 pluss-grader klokken 19.30.
---
   Stauda har også nu fått seg Facebook-side på Internettet og begynte så vidt i går kveld å ta den i bruk. En flink Idun som har ordnet og tilrettelagt. Et artig medium og forum, jo hele Internettet, både for kommunikasjon og diverse utfoldelse og studier. Nyttig iallfall inntil videre.
---
   Rakk ikke mere å telefonerte NAV Vindafjord før helgen, men fikk det gjort i dag klokken 11. De får dermed beskjed om å telefonere meg tilbake, angående videreført såkalt Krisehjelp.
   Før helgen fikk jeg imidlertid telefonert Statens Innkrevingssentral og snakket med de der hvor det viste seg at de har tre penge-krav fra retten som de krever meg for på grunn av anker til retten. Det ene 1.000,- kroner, det andre litt mere enn 4 tusen kroner og det tredje nesten 5 tusen kroner. Fikk igjen beskjed om at jeg må skrive et brev til de om situasjonen for at det kanskje kan være til hjelp.
---
   Det må også skje flere avsløringer i og angjeldende den enkelte kommune-administrasjons delaktighet og med-virkning i terroren, med hensyn til de enkelte ansvarlige og deres aksept og involvering, etc. Hva her i Vindafjord angår for eksempel med hensyn til kommune-lege Terje Egil Kleiven, politioverbetjent Arild Austrheim ved Lensmannskontoret, ordfører Arne Bergsvåg - og flere til med i kommune-administrasjonen.
---
*****

--31--
-- Dagboks-notater, tirsdag 31. august 2010, Vinberget:

    Tåke og regn.
---
   Jeg måtte i dag igjen til NAV Vindafjord i Sandeid (80 km tur retur), såkalt Krisehjelp etc. Avtalt på forhånd.
---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. ---- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq