----- Denne side: db201406.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31.  ---- 
----- 
---  Juni 2014 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, søndag 01. juni 2014, Vinberget:

   Dunkelt halv-mørkt og 4 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Disig himmel og oppmot 8 pluss-grader frem mot klokken 09. Utover formiddagen og dagen mindre og mindre overskyet, mye sol og oppmot 15 pluss-grader i skyggen. Vokser og blomstrer veldig i hagen. Grålig og 8 pluss-grader klokken 23. Grålig dunkelt mørkt med 7 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.06. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202495443042096

   May- Harriet Seppola sier mildt sagt med rette:

   "Jeg er så lei av folk som aksepeter alle former for overgrep, som tror at vi trenger å akseptere maktovergrep uten lov og dom, som sitter og lirer av seg at vi trenger ett barneverne som ødelegger livet til tusenvis av mennesker. Det er rundt regnet 650 000 mennesker som får livene ødelagt av terrororganisasjonen BARNEVERNET ."


   For May- Harriet Seppola og alle andre er det meget viktig å videre-formidle beviser, vitneprov og vitnesbyrd om det folkemord og de forbrytelser mot menneskeheten som pågår i dagens Norge!
   Den politiske og offentlige mafiaen gjør det motsatte!

   *

   
---
---

   Irene Hov, 01.06. 2014 via Barnevernsaksjonen.no - Belyser overtramp, menneskerett og barnets beste:
   https://www.facebook.com/groups/barnevernsaksjonen/permalink/781182641901008/
   
   Veldig flott og reflektert kronikk om hva barnevernet egentlig driver med av Inger Lexow, kommunestyre medlem i Tønsberg. Jeg limer inn hele kroniken som tekst her. Det er tydelig at flere og flere politikere ser de store overgrepene til barnevernet.
__________________________________________

   Barnevernet (BV) i Tønsberg hadde ved utgangen av 2013 fratatt foreldrene omsorgen for 100 barn, mot 59 i 2005, en økning på 69,5 prosent. For samme tidsrom ble det igangsatt hjelpetiltak i hjemmet for 163 barn, mot 136 i 2005, en økning på 22 prosent. Det totale antall barn som er underlagt BV i Tønsberg utgjør nå 3 prosent av alle unge i aldersgruppen 0–17 år.
   Er utviklingen en bevisst politikk fra barnevernsmyndighetenes side? For vi ser at økningen har skjedd under regjeringen Stoltenberg, i den perioden SV har hatt barne-, kunnskaps- og inkluderingsministeren. Vi kan derfor kalle utviklingen for «Inga Marte-effekten», som er i tråd med SVs og den sosialistiske regjeringens generelle ønske om større offentlig engasjement på bekostning av privat. Det er da også i samme periode foretatt endringer i denne retningen i Lov om barnevern.
   Den store økningen i antall omsorgsovertakelser i motsetning til hjelpetiltak i hjemmet, gir grunn til bekymring. For vi må aldri glemme at bak disse tallene befinner det seg enorme tragedier for dem som rammes av barnevernets tiltak om omsorgsovertakelse. Samfunnet skylder disse familiene at problemet belyses. To premisser tjener som rettesnor for å analysere situasjonen:
   a) Tønsbergs innbyggere er i mindre grad enn før egnet til å oppdra sine barn
   b) BV ønsker i større grad enn tidligere å frata barn fra sine biologiske foreldre

   Under a): Kan det ha skjedd en forandring i befolkningen, enten demografisk eller på annet vis, på bare åtte år?
   BV oppgir selv som årsak at sammenlignet med landsgjennomsnittet har Tønsberg en større andel enslige foreldre og en større andel personer med forskjellige psykiske lidelser. Samtidig har Tønsberg i perioden mottatt flere familier med innvandrerbakgrunn enn landsgjennomsnittet.
   Det er imidlertid spekulativt å hevde at økningen i omsorgsovertakelser skyldes faktorer som enslige forsørgere og at flere psykisk ustabile personer får barn. Derimot bør ingen være overrasket over at ulike kulturer har ulike syn på barneoppdragelse, og at ulik oppdragelse kan føre til bekymringsmeldinger.
   Under b) hevder BV at det er et hovedmål for etaten «å styrke tiltaksarbeidet for barn i opprinnelig familie». Dette rimer imidlertid dårlig med hva BV faktisk gjør. Rimer gjør heller ikke uttalelser som at «forskning viser at kompenserende tiltak (i biologisk familie) ikke endrer/bedrer barnets omsorgssituasjon».
   BV har derfor i stigende grad konsentrert innsatsen om hva etaten kaller «primærproblematikk», dvs. omsorgsovertakelse, slik vi ser er i tråd med hva tallene innledningsvis viser.
   Fosterhjem er imidlertid ofte en dårlig løsning. 40 prosent av alle fosterhjem gir opp, samt at det ikke fins dokumentasjon for at barn plassert i fosterhjem senere enn femårsalder klarer seg bedre enn barn som blir værende, selv i risikohjem.
   Dette vet også BV. Derfor foretar de omsorgsovertakelser tidlig, slik at man i mindre grad får anledning til å prøve ut tiltak som kan hjelpe den biologiske familien.
   BV i Tønsberg er i sterk vekst. Fra 2012 til 2013 økte etaten antall medarbeidere fra 33 til 40. Behovet skyldes ifølge BV selv at antall bekymringsmeldinger øker og at disse må følges opp i henhold til lovverk og retningslinjer.
   Trolig skyldes økningen i bekymringsmeldinger at førstetjenester som barnehager, skoler, helsetjenester, osv., oppmuntres til å melde fra hvis man fatter mistanke om at barn utsettes for vanskjøtsel. For førstetjenester vil det imidlertid alltid være opportunt å melde fra om alle former for avvik, slik at organet i ettertid selv ikke kan utsettes for kritikk.
   Dette fører til undersøkelsesplikt for BV, og sammen med økt bemanning fører det da trolig til flere saker. Trolig også til flere overgrep mot enkeltfamilier.
   Fra 2014 kan BV dessuten få pålegg fra domstolene om såkalt «beskyttende tilsyn» mellom barn og hva etaten kaller «antatte farlige foreldre», i den grad slike foreldre i det hele tatt får anledning til å treffe barna sine.
   BV kan benyttes som en indikator på hvorledes samfunnet utvikler seg. I så fall kan fremtiden bli lite hyggelig for et stadig økende antall familier og barna deres. Ja, for mange andre også.

   http://www.tb.no/meninger/nar-barnevernet-overtar-1.8446799#/responses/7302584
   Når barnevernet overtar
   Øker: Den store økningen i antall omsorgsovertakelser fra Barnevernets side gir grunn til bekymring, mener Inger Lexow (Frp). Illustrasjonsfoto: Kirvil Håberg AllumNår barnevernet overtarAv: Inger Lexow (Frp) , medlem av...
   TB.NO|BY INGER LEXOW (FRP), MEDLEM AV UTVALG FOR BARN OG UNGE I TØNSBERG KOMMUNE

   *

   Benedicthe Lyngås:
   Kjenner henne litt. Hun er ei veldig ærlig og flott dame.

   Lisbeth Aarøe:
   Her er hva som sto i Tønsberg Blad som svar på artikkelen.

   http://touch.tb.no/meninger/barnevernet-verner-barn-1.8452651
   Barnevernet verner barn
   www.tb.no
   UNØDVENDIG: Minst av alt trenger barnevernet politikere som spenner bein på en livsviktig kommunal tjeneste. Foto: Sara Johannessen / ScanpixBarnevernet verner barnAv: REIDAR HJERMANN , psykologspesialist Publisert31.05.2014 06:00Sist oppdatert30.05.2014 16:54TweetE-postSkriv utBildetekstUNØDVENDIG:…

   Per Idar Maage:
   Min opplevelse av Barnevernet dei siste 11-12 årå, e ett tragiskt dårligt ikkjetestedeværrande samarbeid og ein tragisk dårlig ansvarsfølelse, ang, Til Barnets Besta, som dei så fint kalle det  At makter og myndigheter lar dei få holda på me sin einveiskjøring, i feil rettning og i feil kjørefelt, e meg heilt uforståeligt  Og hu Inga Marte ett eller aent, bør ta seg ein jordomseiling som vare nåken generasjonar.

   Irene Hov:
   Takk Lisbeth Aarøe!

   Rune L. Hansen:
   Et velkjent fenomen dette at folkemord og forbrytelser mot menneskeheten sammen med diverse grov kriminalitet både blir akseptert og utført av politikere og andre offentlig ansatte, inklusivt også politi og rettsvesen.
   Hitler-regjeringen brukte rase-renhet og jøde-utryddelse som mantra og fane for sin politikk. Den politiske mafiaen i Norge bruker sin forståelse av barnets beste og barnets interesse som mantra og fane for sin politikk.

   Benedicthe Lyngås:
   Jeg mener det er viktig å komme med litt kritikk til barnevernet. De gjør en viktig jobb og mange barn har fått det bedre, men de er bare mennesker de også. Har fått "gleden" av å sette meg inn i en sak og det jeg leser er til tider særdeles bekymringsfullt. Troverdigheten til enkelte meldere, barnevernets evne til å verifisere eller falsifisere fakta og vurderinger basert på et alt for tynt grunnlag.

   Rune L. Hansen:
   Straffe-rammen for de forbrytelser de begår er ikke "litt kritikk", Benedicthe Lyngås! Og det at du offentlig bagatelliserer og forsvarer folkemord og forbrytelser mot menneskeheten og iøvrig de grove forbrytelser de begår gjør deg delaktig i forbrytelsene!

   Rune L. Hansen:
   May- Harriet Seppola sier mildt sagt med rette:
   "Jeg er så lei av folk som aksepeter alle former for overgrep, som tror at vi trenger å akseptere maktovergrep uten lov og dom, som sitter og lirer av seg at vi trenger ett barneverne som ødelegger livet til tusenvis av mennesker. Det er rundt regnet 650 000 mennesker som får livene ødelagt av terrororganisasjonen BARNEVERNET ."

   Vibeke Kattemor Braathen:
   Så bra svar av Cecilie Bedsvaag : )

   Rune L. Hansen:
   Noen som vil gjengi hva Cecilie Bedsvaag sier? Hun har vel trolig blokkert meg.

   Vibeke Kattemor Braathen:
   Cecilie Bedsvaagfor 6 timer siden
   Hva hjelper det voldsutsatte barn som Christoffer Kihle Gjerstad at andre barn tas med tvang fra sine gode foreldre? Tidligere barnevernombud Reidar Hjermann kritiserer kommunepolitiker Inger Lexow for at hun skriver "dem som rammes av barnevernets tiltak om omsorgsovertakelse" og later som om hun ikke vet at det er fylkesnemnda som fatter vedtak. Dette er stråmannsargumentasjon, for Lexow skrev "tiltak", ikke "vedtak". Men det er nokså typisk for ansatte i barnevernet og samarbeidspartnere å være lite presise i sprogbruken. Det brukes store, svulstige ord som "alvorlig omsorgssvikt" om forhold som i den konkrete sak dreier seg om at sakkyndig har observert et spindelvev i stuetaket hjemme hos mor. Stadig flere barn blir fratatt sine gode foreldre på grunnlag av oppkonstruerte omsorgssvikt. Hvis man spør saksbehandler i barnevernet om konkret begrunnelse, så får man aldri annet svar enn: Det står i dommen. Og i dommen står ikke annet enn "alvorlig omsorgssvikt". Noen har vurdert at foreldrene har begått alvorlig omsorgssvikt mot barnet, men hva denne svikten egentlig består i, er ikke godt å vite. Det hevdes at "mor har satt egne behov foran barnets", men på hvilken måte? Var det da mor var uenig med barnevernet? Er all uenighet med barnevernet å sette egne behov forran barnets? Jeg tror ikke det. Foreldre er de som best kjenner sine barn og deres behov. Stadig flere barn blir tvunget til å leve under permanent omsorgssvikt som følge av barnevernets tiltak, for det er skadelige for barn å holdes adskilt fra foreldrene og bli nektet å treffe dem. Slik psykisk mishandling av barn kan pågå i åresvis. Det er kun i virkelig alvorlige mishandlings- og overgrepstilfeller at et slike ekstreme tiltak kan forsvares. Idag brukes tvungen plassering utenfor hjemmet helt rutinemessig og i saker hvor det aldri burde ha blitt anvendt. Reidar Hjermann har aldri talt barnas sak. Hans hjerte har alltid banket for barnevernet, som først og fremst verner seg selv.

   Lisbeth Aarøe:
   Jeg er så lei av å høre at det er fylkesnemda og ikke bv som avgjør. Det er nå en gang bv som konstruerer saken på en slik måte at de vinner.

   Rune L. Hansen:
   Ja, Cecilie Bedsvaag. Skadelig og ødeleggende og meget grovt kriminelt både overfor barnet og foreldrene og besteforeldrene og samfunnet og verden!

   Rune L. Hansen:
   Både dommere, politikere og andre som bagatelliserer, aksepterer eller offentlig forsvarer slikt noe er grov-kriminelle! I henhold til Straffeloven.

   Rune L. Hansen:
   Ansatte i Fylkesnemnd eller rettsvesen som lar seg lure av slikt eller som lar seg bruke til slikt. er ikke mindre grov-kriminelle, Lisbeth Aarøe!

   Dag Isgör:
   Jag kommenterade artikeln.

   Rune L. Hansen:
   Om du sier jeg uttrykker meg voldsomt så er det faktiske forhold helt motsatt, Lisbeth Aarøe.

   Kjersti Hannah:
   Synes barenvernsaksjonen skal invitere "spesielle personer" inn til å starte en tråd som barnevernsaksjonen holder flittig i tøylene. Det kan sendes invitasjoner, og settes regler i starten av tråden, og en invitert trådstarter kan komme og gå i gruppen, f.eks.
   Dårlig ide?

   Kjersti Hannah:
   Eller skal vi bare drepe," tilbake?

   Lisbeth Aarøe:
   Jeg tror på deg der, Rune, men nå snakket jeg om offentlig. Ikke blandt folk som vet hvordan det er.

   Rune L. Hansen:
   Dette er offentlig, Lisbeth Aarøe. En åpen Facebook-gruppe er det nødvendigvis også. Alle mine mere enn tusen Facebook-venner har mulighet for deltagelse eller innsyn. Dine og veldig mange andre sine også. Både nu og siden. Det er mangt og meget som videre-formidles og som virker inn i hverandre - også mere eller mindre i det skjulte. Enhver forholder seg til det i forhold til forskjellig annet.
   Ps: Noen her som kan gjengi denne linken til Cecilie Bedsvaag (et offentlig brev til henne):
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/ANDRE-BREVER/klager-til-rlh/Cecilie-Bedsvaag-201405-Rune-L-Hansen.html
   Cecilie-Bedsvaag-201405-Rune-L-Hansen
   hunwww.net

   Rune L. Hansen:
   (Ps: Brevet sendes pr. vanlig post også.)

   Lisbeth Aarøe:
   Jeg mente mer at du ikke skulle prate sånn på offentlige kontorer, på arbeidsplassen, med naboer osv. Tror ikke det er måten å få de til å forstå hvordan det er.

   Rune L. Hansen:
   Bruk heller næringsrike, varige, vesentlige og formidlende ord enn det motsatte. Hvorfor la uvesentligheter lede eller forføre en viktig samtale?

   Rune L. Hansen:
   Ikke alt er likså nødvendig eller viktig.

   
---
---

   Anita Taalesen Seljestad, 01.06. 2014 via Barnevernsaksjonen.no - Belyser overtramp, menneskerett og barnets beste:
   https://www.facebook.com/groups/barnevernsaksjonen/permalink/781287395223866/
   
   Voldsom økning av barn som tvangsflyttes
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Voldsom-okning-av-barn-som-tvangsflyttes-7588225.html
   Vold, overgrep og mishandling er blant sakene som øker mest. Stadig oftere er det de minste barna som blir plassert i beredskapshjem.
   AFTENPOSTEN

   *

   Rune L. Hansen:
   Ja, når ansatte i den politiske mafia-virksomheten sier at det er slik at foreldre mishandler sine egne barn så danser og smisker karriære-bevisste og den stats-finanserte masse-mediaen efter. Bevisene, vitneprovene og vitnesbyrdene om at det ikke er slik forties og bagatelliseres. Også mht. HVOR mishandlingen og de grove forbrytelser faktisk forekommer. Hvorfor er lett å forstå.

   Rune L. Hansen:
   Det norske folk bombarderes og overdynges med løgnene og propagandaen. Hvorfor - og det at det er slik - er ikke vanskelig å finne ut av!

   Scott Johansen:
   Aftenposten har fått flengende kritikk av pressekontakten ved den russiske ambassaden for å drive direkte feilinformasjon... dette til etterretning...

   Rune L. Hansen:
   Flengende eller "knusende kritikk" virker bare som kos og klem for den politiske mafiaen. Forståelig nok.

   
---
---

   Scott Johansen, 16.05. 2014 via FN`s offisielle Familiedag- 15 mai:
   https://www.facebook.com/groups/161222410719165/permalink/290272741147464/

   Dette er interessant lesning... og noe jeg tar for gitt at landets psykologer er klar over... men deres higen etter penger er større enn å å gjøre det som historien viser er riktig...

   http://psykologisk.no/2014/05/bombene-som-revolusjonerte-barneomsorgen/
   Bombene som revolusjonerte barneomsorgen
   BLITZEN: Natt etter natt fra 7. september 1940 til 10. mai 1941 ble London utsatt for tysk bombing. At mange barn ble evakuert til landsbygda uten foreldrene, fanget interessen til utviklingspsykologen John Bowlby. Foto:...
   PSYKOLOGISK.NO

   *

   Jane Kile:
   må dele igjen.... Visse ting kan man dele og dele...

   Rune L. Hansen:
   Nyttig å vite for sadister.
   Litt sitat:
   "I England under annen verdenskrig var det vanlig praksis å sende barna ut fra storbyene i frykt for tyske bombeangrep. Evakueringen vakte interessen til utviklingspsykologen John Bowlby (1907–1989), som viet mye av livet sitt til å forske på barns separasjon fra foreldrene.

   Etter hvert kom han fram til at mange barn, til tross for at de hadde levd komfortable liv på landsbygda under krigen, utviklet sosiale, emosjonelle og kognitive problemer som følge av separasjonen. Bowlby konkluderte med at ømhet og omsorg fra foreldre er essensielt for sunn utvikling, i likhet med tilgang på mat og vann.

   (...) At separasjon fra omsorgspersoner kunne føre til omfattende problemer, ikke bare psykiske, men også fysiske, virker selvsagt i dag."

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, mandag 02. juni 2014, Vinberget:

   Halv-mørkt, stille og 6 pluss-grader Celsius her ute klokken 02 i natt. Små-fuglene varmer og beskytter hverandre, inklusivt egg og unger. Dus blålig himmel og sol med en lett bris sør-fra og 12 pluss-grader klokken 09. Sol, blålig himmel, en lett varm bris og 18 pluss-grader i skyggen klokken 14. Dus lys blålig himmel, litt spredt lett skyet og 16 pluss-grader klokken 18 og 12 klokken 22. Farmor (min mor) kommer på besøk i midten av denne måneden og skal være her en ukes tid. Kanskje hun kjenner igjen meg også. Min kropp og helse er dag for dag grundigere og grundigere ødelagt efter at barna ble kidnappet. En ødeleggelse og forandring som burde ha vært fotografert eller filmet, men hvem skulle ha gjort det? Jeg har hverken hatt særlig med muligheter eller tid til å tenke på det. Har iøvrig vært forfulgt og ødelagt nu det meste av livet, i flere ti-år. Grålig dunkelt med en antydning til yr i luften og 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 01.06. 2014:
   
https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202495443042096  
   
   Rune L. Hansen:
   Det reelle antallet rammede er til og med meget høyere enn det May- Harriet Seppola oppgir! Det kriminelle "barnevernet" sine grove forbrytelser inkluderer særlig også såkalte "barnefordelingssaker" etc.
   Mange som rammes av denne politisk organiserte kriminalitet er eller blir så fullstendig overkjørte at de ikke makter eller evner å protestere særlig lenge eller i det heletatt!
   De har omtrent alt imot seg! Inkludert blandt annet de mange som tjener karriære eller penger på mafia-virksomheten!
Eksempelvis kan nevnes at omtrent en fire-del (25%) av alle norske barn bor eller fangeholdes hos bare en av sine foreldre! (Av Norges omkring 5 millioner innbyggere er det omkring 25% som er under 18 år.) Veldig mange av disse falske "alene-foreldre" tvinges til å kidnappe og fangeholde barna, samtidig som de også premieres for det og har økonomiske og andre fordeler av det. De kanskje fleste av disse forsvarer derfor de forbrytelser som rammer barna og de andre foreldrene!
Det hele er på kryss og tvers en uhyre grov-kriminell og smittsom ond sirkel og spiral! Som rammer barna, foreldrene, besteforeldrene, familiene, samfunnet og verden.

   Rune L. Hansen:
   Det gjelder om å ha den politiske mafiaen med seg - og ikke mot seg. Samtidig med kidnappingen er det tilstrekkelig med falske påstander og falsk og hvitvasket dokumentasjon som gjelder. Og å ikke nevne et ord om at både kidnappingen og den falske dokumentasjon er ulovlig og straffbar. Det er løgner og inkvisisjon i den ene eller begge foreldrenes familie- og privat-liv som premieres. Og at det er en krig mot angjeldende. Det skal også barna læres til å tro - og å smake alvoret av. I denne krigen er nær absolutt alt tillatt. Bare ikke reell lov og rett. Det er ulovlige lover og motsatt lov og rett som gjelder.

   May- Harriet Seppola:
   Så lenge folk lar seg bruke som angivere av barnevernet , b l.a i barnefordelingssaker og som våpen mot den andre parten, gir de mere og mere makt til barnevernet . SLUTT Å ANGI DERES NESTE .

   Rune L. Hansen:
   Det er mange som ser seg eller gjør seg forskjellig slags nytte og fortjeneste av det falske barnevernet ja. Også selv om de hater og forakter virksomheten.
   At de vet det er grov-kriminelt, ulovlig og straffbart gjør det ikke mindre nyttig. Egoisme og falskhet har gode kår i et land hærjet av trakassering, falskhet, overfladiskhet, terror, utplyndring og tortur. I en flerfoldig slags borgerkrig og utplyndring - bak fasadene og kulissene. Styrt og dirigert av en politisk og offentlig mafia-virksomhet med full kontroll over en enorm olje-formue.

   
---
---

   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152065398416875

   (...)
   Evy Gjeverth:
   BV. har en parole de går etter. En god bv.konsulent. Skal kunne ta barna fra hvem som helst. Neste gang er det kanskje deg. Bv. må granskes til beste for alle parter.

   Rune L. Hansen:
   De er seg bevisst sin allmakt, uten at det bekymrer de.
   Dessuten, politikere, politi og dommere som gir eller aksepterer allmakt til enkelt-mennesker har forlatt den verden vi kjenner fra før av, samt kultur og lov og rett!

   Trine Anita Halvorsen:
   I norge burde man ikke få onga.. d straffe sæ! Fans bv..

   Jane Kile:
   Den har jeg også fått med meg tidligere, Evy Gjeverth.

   (...)
   Marianne Skoge:
   Hvorfor tvangsflyttes barn med gode skole resultat og som er velfungerende på alle plan? Saksbehandler i barnevern, har krenket far og bak ryggen på alle, fortalt barnevernsinstitusjon og senere fosterforeldre at far har drept noen i nabolaget... Ingen her i far sitt nabolag er drept..... Barna gråter, viser tegn på brannskader og klype merker.... Hva er dette for et barnevern? Saksbehandlers mor fødte søsteren, i doskålen. Saksbehandlerens mor var så alkoholisert at hun ikke visst hva hun skulle på do... Hun fikk sparken som vaskehjelp på sykehuset, fordi hun snoket i papirene til legene og var så nysjerrig at hver morgen gikk hun inn på kjølen for å sjekke hvem som hadde dødd siste døgn. Nå er hennes dattet blitt bv pedagog og i kraft av stillingen gitt større makt enn noen også større makt enn Grunnloven. Mulig ble hun uteksaminert og kunne redusere arbeidsledighetsstatistikken for AP....

   
---
---

   Bjørn Erik Bjorbekkmo, 31.05. 2014 shared a link via Stop Calling Yourself Mommy and Daddy to My Child:
   https://www.facebook.com/b.e.bjorbekkmo/posts/10152444886724362

   Idioti fra advokatfirmaet Sylte: "..professoren vil kunne bli et mye påberopt vitne og sakkyndig i barnevernsaker i tiden fremover."

   Så "rart" advokatfirmaet da anerkjenner både professoren og systemet som er bygd rundt barnevernsaker.. det er fakturagutta sine , det-
   Professoren(e) , advokatene, ikke minst barnevernet selv, legene , domstolene osv. VET like godt som ALLE andre at barnevernet lager grunner for å stjele barn. Og de er med på det når de anerkjenner og fører prosessene videre!
   Så ikke kom og fortell oss noe annet!

   Kjent professor kaller barnevernets bruk av tilknytningsteorier for tøvete - ADVOKATFIRMAET SYLTE AS
   http://www.advokatsylte.no/barn/kjent-professor-kaller-barnevernets-bruk-av-tilknytningsteorier-for-tovete
   www.advokatsylte.no
   Av: Advokatfullmektig Celia Finckenhagen Lie mailto:celia@advokatsylte.no Professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo, Stein Erik Ulvund, støtter nå mange...

   *

   
---
---

   Anita Synnøve Haug, 31.05. 2014 via ‎Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   https://www.facebook.com/b.e.bjorbekkmo/posts/10152472764725320

   Hvordan få til en motstands gruppe mot barnevernet.

   Bellona ble startet i 1986, og er et viktig arbeid for natur, miljø og helse
   Barnevernet er jo en stor trussel mot den biologiske familien, storfamilien, barnas helse og fremtid, miljø, både indre og ytre miljø.
   Hvorfor jeg nå setter vår kamp opp mot Bellona?
   De har ikke stats støtte, de startet med en liten gruppe mennesker, som raskt vokste seg stor, og i dag er det ansatt en del fagfolk.
   De har etterhvert fått stor støtte fra folket, ikke bare i Norge men ut over landets grenser og har kontorer i andre land også.

   På mange måter kan man bruke samme aksjoner som Bellona mot barnevernet.
   Når jeg ser hvordan barnevernet over flere år, systematisk bryter ned barn, ungdommer, foreldre, tar fra barn tilhørighet, ødelegger vennskap blant barn, som er meget skadelig, for et barn, en tenåring, relasjoner til mennesker som de skulle hatt en oppvekst sammen, en ungdomstid sammen og et voksen liv sammen.
   Dette med psykologer og deres faglighet.
   I teorien, ja det som står i fag bøker - ta det med at fagpersoner, studier, og det som er blitt forsket på over flere tiår, ja der er det stor uenighet og mange teorier er blitt brukt og testet ut for å teste det psykologiske hos barn og ungdom, og hvilken påvirkning dette har i disse barn / ungdommers voksne liv.
   Jeg har lest en del, jeg har prøvd ut ulike teorier, for å ha struktur og forutsigbarhet hos mine barn, det man som foreldre bruker aller mest, er vel sunn fornuft, så kan man plukke litt ut fra teorien, ta litt fra sin egen barndom og oppvekst, og vi foreldre er profesjonelle og se det individuelle hos våre barn, på en måte som ingen andre kan.
   Det finnes enkelte lærere i skolene som også er meget dyktige på dette, men de blir som regel, satt på plass av "den mengden fagfolk" som ønsker å ha tilstanden som følger standard, som en viss gruppe mennesker i kommune, fylke og stat legger opp til, vi har mange fagfolk, som faktisk er enige med oss foreldre som jobber for å bedre våre barns fremtid, disse blir på en måte også satt til siden, for disse som systematisk ødelegger barn.
   Vi vet at spedbarn, som bli fjernet fra sine biologiske foreldre, alltid vil føle på at "noe" mangler i deres liv, de føler seg "ikke identiske" med sin falske familie, de føler ingen rett tilhørighet, de føler seg annerledes, de vokser opp i en "kunstig familie" mange av disse barna utvikler seg med et skjevt selvbilde, og vil alltid søke sannhet, for de føler at det er "noe " som er galt med de.
   De vil til slutt søke etter sannhet og egen familie, og vil om de får vite sannhet ta kontakt eller prøve å finne sine røtter, for å kunne identifisere seg med noen, å ha en rett familie, biologisk tilknytning.
   Mange av disse barna, må over landegrenser for å finne sitt biologiske opphav, mange av disse får vite om foreldre som lever i / levde i vanskelige livs situasjoner, slik at de følte de måtte adoptere bort sine barn.
   Vi har sett blant annet " Tore på sporet "
   Der vi har der vi har sett barn og foreldre fine hverandre etter mange år med lengsel.
   Barn og foreldre som gråter i hverandres armer, fordi de endelig fant hverandre igjen.
   Om mødre var prostituerte, så var ikke dette noe barnet brydde seg om, det var mor, det var en liv situasjon der og da som førte til at livet til denne moren var vanskelig akkurat da, men vi har sett at disse mødrene også elsket sine barn, selv om de levde i tvungen livssituasjon, kanskje nettopp for klare å forsørge seg og barn, men disse mødrene hadde "de bort adopterte barna" i tankene hele livet, de savnet de , de angret på at de gav de fra seg, og uansett situasjon, når barnet tar kontakt, faller mor sammen i gråt av lykke , fordi barnet kom tilbake.
   Vi har sett gjenforeninger mellom fedre og barn, hvor far aldri har vist om barnet, de har giftet seg på nytt, kanskje noen viste om barnet med ikke fikk ha kontakt med de, eller valgte å ikke ha kontakt på grunn av avstand, mulig noen var gift på nytt og hadde en familie som ikke viste om deres tidligere barn, det er mange slike historier også.
   Men når barnet i sitt voksne liv, etter mange års savn, tar kontakt, så gråtes det av lykke, fordi endelig er alle de manglende bitene i livene deres på plass igjen, mange spørsmål blir besvart og det biologiske tilhørigheten gjenopprettet. Balanse.

   Jeg kan nå trekke frem Bellona igjen, de kjemper FOR et bra økosystem i naturen, balansen vi trenger for å bevare jorda, og miljøet vi lever i, for at vi skal kunne ha en fremtid.
   Vi mennesker er også en del av dette, det er ikke bare maten vi spiser som skal være fri for gift, luften være ren, og vannet vi drikker fri for gift.
   Om vi ser på naturen som Bellona verner om, og kjemper for, så ser vi også at en liten maur har en stor rolle for alt annet som lever rundt - økosystemet.
   Vi ser at biene, humlene og insekt er viktig for alt som vokser og er grønt, for å spre pollen, slik at det produseres flere blomster og trær.
   Vi ser og hører om, at det kommer nye dyr, kryp og insekter fra andre land og ødelegger det Norske økosystemet.
Vi ser at hele land, hele kulturer, og forskjellige menneske grupper, har sine egne øko system, som ikke tåler å bli mikset sammen.
   For vi er ikke skapt slik.
   Det biologiske er ikke skapt slik.
   Vi er skapt for å tilpasse oss det miljøet vi vokser opp i.
   Vi er biologisk bygget for å tilpasse oss de omgivelsene vi genetisk hører til.
   Og internasjonalt, så trenger vi hverandre, fordi vi har forskjellige oppgaver til å holde balanse i et stort økosystem.
   Vi har tilogmed ulik bakterie flora, og er tilpasset å tåle disse fra kontinent - til kontinent, fra land til land.
   Bare se eks, om man skal ta en hund med til nabolandet sverige, så må man også, så nært som det - vaksinere, på grunn av ulike sykdommer, det er meget strengt, vi vil ikke ha det inn i Norge.
   Vi er tilpasset det økosystemet vi lever i.
   Noe som er så viktig at for å overleve, så er det satt opp strenge tiltak for for å bevare de ulike økosystemene i alle land.
Vi ser vern av dyrearter, som er truet med utrydding.
   Hos oss mennesker er det annerledes, her er det om å gjøre å være multikulturell, mikse og trikse, - vil det til sist finnes en menneske rase som er ren, eller er vi også på tur å bli utrydningstruet ?
   Vi ser at den største krasjen er religion.
   Islam passer ikke i Norge, den truer vår tro, vår grunnleggende kristendom.
   Norske vikinger, samene/ vi har jo urbefolkning i Norge også - vil de kunne bli konvertert til islam?
   Et budda tempel på finnmarksvidda?
   NEI - det biologiske forteller oss at det "passer ikke inn i omgivelsene"
   Men vi skal ha respekt for andre land, andre kulturer, så lenge de ikke forstyrrer vår "balanse"
   Det individuelle hos oss mennesker.
   I en familie, da er jeg tilbake til vårt økosystem, våre gener og vår oppvekst kultur.
   Hvorfor har vi et museum?
   Hvorfor skriver vi historie?
   Hvorfor lærer vi våre barn på skolen om våre forhistoriske norske helter, de som nådde sydpolen, Thor Heyerdahl:
   Vitenskapsmann, oppdager og formidler osv.
   Er det i håp om å finne noen eventyr lystne barn, som har disse som forbilder og vil lage ny historie?
   Store oppfinnere, som ønsker å utvikle noe- nyskapning?
   Kunstnere som vil male nye kunstverk?
   Musikere som vil gi oss ny musikk, basert på sine store forgjengere i det musikalske mangfoldet vi har?
   Eller han arkitekten, som vil skape det som er spesielt?
   Arbeids mauren, som jobber fra morgen til kveld - husk de store jegerne og krigerne i historien, hadde sannsynlig fått ADHD diagnoser i dag.
   Men vi trenger ALLE disse for å oppnå balanse.
   Forskerne vet dette, vi vanlige mennesker vet dette.
   Vi trenger alle typer mennesker i Norge, for å ha en balanse i samfunnet.
   Nå skal tilogmed BONDEN utryddes.
   Landbruk er ikke så viktig lenger, for melka produseres jo i butikken.
   Og giftig mat eller mat vokst opp i andre land med ulik økosystem, som egentlig ikke vårt norske tarmsystem ikke tåler, skal få gi større helse kø, utfordrende nye sykdommer, på grunn av - at det tjenes penger - ikke til oss- men staten sparer på å kjøpe søppel og giftig mat i steden for å ta vare den gode norske sunne maten - skapt av flinke bondefamilier rundt om i Norge.
   Turister, reiser til Norge for å oppleve lofotfiske, for å gå fot turer i det Norske fjellet, med målet en fjell gård, hvor mennesker som lager gammel norsk tradisjons mat.
   I og rundt byer lages det små gårder, med dyr, øko hager, for å vise barn, hvordan et økosystem, fungerer, for å vise de hvor mat kommer fra og for å lære de å ta vare på vår Norske kultur arv.
   Men Bonden er ikke viktig, landbruk er en MEGET viktig del av Norge, vi trenger de mer en noe annet, - egg , melk, brød, kjøtt, grønnsaker, frukt, bær og fisk er vårt kosthold i Norge, se for deg den dagen da dette ikke eksisterer lenger.
Ulven er vakker, Bjørnen fascinerer oss, jerven er fryktelig skummel, gaupa er et pent dyr, men vi ser at når det blir for mange av de, så frykter vi menneskene dem, for ikke alle har våpen hengende klar ved døra, lenger.
   Men de blir tatt vare på, vernet, fordi at uten dem så blir balansen ødelagt.
   Før i tiden jaktet mennesker på disse, men ikke alle kunne det, bare de tøffeste.
   De tøffeste fikk et kikk av det, - slik ekstrem sport gir kikk til disse mennskene i dag.
   Tror dere de kunne fått en ADHD diagnose - helt sikkert.

   Tror dere de pysene på kontorene, kunne jaktet på vilt, som er så skummle?
   Nei de tenker, at jeg sitter midt i byen, i 5 etg, så hit når de ikke likevel, og så slipper denne personen å tenke så mye over at bagetten som vedkommende spiser, med ost og skinke, inneholder kjøtt, korn, smør, majones, ost - fra mennesker som hvert år, mister sine dyr på beite, fordi - man skal ta vare på rovdyr.
   Vel og bra det, det blir bedre kanskje den dagen denne personen, må kjøpe seg etn slunken bagett fra utlandet, med ulik bakterier en det vi er vant med, kanskje den har vært frosset og tinet et par ganger også, så den smaker ikke noe godt, men mat er jo mat.
   "ost er ost, og maling er maling, som vi ser i reklamen"
   ELG dreper mennesker hvert år i trafikken, ELG blir drept på Norske veier, og togsporet, hvert år i Norge.
   Men vi må ta vare på den, så vi forebygger, med å kutte ned trær ved veier og jernbanelinja.
   Forebygge ja.
   En elg er en elg.
   Fryktelig å se på, når den blir smadret av toget.
   Mye godt kjøtt, for de som får jakte på den.
   Ulykkene på veiene som tar menneskeliv.
   Hvilken nytte gjør elgen da?
   Elg er et nyttedyr, den skaper balanse.
   Den sprer også frø, til planter, den gjødsler samtidig.
   Joda alle har sin oppgave.
   Tror dere Maurene kunne fått ADHD diagnose?
   De jobber jo hele tiden.
   Så et oppslag i går, et sted på nettet, hvor en bedrift ansatte rebeller, fordi de som bare satt rolig, og traltet i samme vante gangen, hadde gode karakterer var mest opptatt av å følge gamle vante selvsentrert egoistisk - følge strømmen av det andre før de hadde gjort, sove seg gjennom det som har vært, og ha samme ideologi som deres forgjengere.
   Bli stor, tjene penger, reise dit de andre reiste, drikke samme vinen som de andre som jobber med lik lønn som de på den faste gamle "klubben"
   Rebellene arbeidet som maur, var løsnings orientert, nyskapende og problemløsere.
   Satt aldri i ro - knapt tid til kaffepause med de andre sakte gående
   Mulig disse rebellene hadde diagnoser, ADHD og andre bokstaver.
   Oppfinnere og kunstnere var jo litt gal, og selvfølgelig de som skrev bøker, var litt rar, i allefall isolerte de seg over lengere perioder.
   Mulig asperger syndrom.
   Psykologer:
   Hva skal vi egentlig med de?
   Å sette bokstaver på arbeidsmaurene, hva er det for et system?

   Er de bare sjalu for de ikke får det til?
   Jeg lurer.
   Og hva er meningen med et barnevern?
   Å tjene penger, eller å produsere ikke produserende arbeids maur - rebeller som er løsnings orienterte.
   Og på den andre siden, så gir de disse kontor rottene`s barn, mulighet til å se ned på disse arbeidsmaurene , slik at de kan utdanne seg til å bli som foreldrene sine, for å kunne fortsette å rakke ned på disse arbeidsmaurene.
   Vi skal ikke tjene penger på jordbruk, ikke fiske, ikke musikk, ikke kunst, ikke ny tenkning.
   Dette skal byttes ut, med psykologer, psykiatrireke, sosionomer, barnearbeidere og ungdoms arbeidere.
   Politi, lærere, og omsorgsarbeidere, jurister, dommere ol.
   For ikke å snakk om enda flere departement.
   Og da må de i fremtiden ha noe å jobbe med.

   Og da må Norge produsere "oppdrag" ødelegge barn.
   Da må det bygges ut, barnevern, institusjoner og nå skal de også ha slike boliger for å gjennomføre samvær.
   Overvåking, tja det skaffer jo flere jobber.
   Og så de som dør under omsorg av barnevernet, de gir jo flere jobber til begravelses byrå, prester, kirketjenere osv.
Og selvfølgelig til psykologer.
   Et fosterhjem hvor begge er i ordinere jobber, som i tillegg har 2 oppdrag, dvs to ekstra barn, har mellom 40 og 50 000 ekstra inntekt i mnd, for å moe til et fremtidig problem, sik at alle over nevnte skal ha jobb i fremtiden.
   Ved en hvilken som helst diagnose på disse "oppdragene" så fordobler denne summen seg.
   Disse oppdragene, har et sån "lite" økosystem rundt seg , som kalles familie.
   Biologisk familie består av foreldre, søsken, besteforeldre, tanter, onkler og søskenbarn.
   Og de har også nære venner, som de også identifiserer seg med, fordi de har biologisk kjemi / like interesser/ går godt sammen.

   Biologisk familie er et lite økosystem, fordi genetisk, så vil alle etterkommere få høre at " du er lik din bestefar" " "eller mor".
   For alle barn betyr det veldig mye å få høre dette.
   Ikke alle barn spiller fotball, men noen gjør det.
   Ikke alle barn skyter med gevær å går på jakt, men noen gjør det.
   Ikke alle har veggene sine på rommet dekket med bilder av vogntog/ trailere, men mange har det.
   Ikke alle barn interesserer seg for eller har evne til å skru bil, men de som gjør det - har dette genetisk - de har bare en interesse BIL!
   For å ta det enkelt-
   Ta en bilmekaniker å sett denne til å slakte laks, i et år.
   Tror du han vil trives med det?
   Ta en fotball spiller, la han ikke få sjansen til å trene noen dager i uka , ikke ha bevegelse på 1 år, han skal brodere bunader på husfliden.
   Da er det snakk om at han nok har en sinnslidelse innen 2 uker.
   Sett statsministeren i 1 år, til å stå bak på søppelbil, og å tømme septik.
   Mulig det ville blitt et problem.
   Men det jeg skal frem til, ta et barn ut av familie, bort fra bio familie, kanskje dette er en familie som har drevet bilsport, vært bil mennesker i flere generasjoner, det er deres stolthet.
   Barnet har siden han begynte å bevege seg, bare hatt en interesse "bil"
   Barnets største drøm er å bli cross kjører, så det eneste han i oppveksten gjør er å skru, crosser og bil sammen med far i garagen, mor kjører også bilcross.
   Han har et stort nettverk av venner, som har foreldre som driver bilsport, og div ekstrem sport grener.
   Dette barnet er en "maur"
   Men i hjemmet så har denne "mauren" alltid nok å gjøre, for rett utenfor døra er det et eldorado, med garage, sykkler, crossere, biler og en pappa som har øyne som gnistrer for å tilrettelegge, deres magiske verden.
   Kanskje guttens store forbilde storebror, som er identisk lik lillebror blir med.
   En mann og to gutter starter crossere, og kjører av gårde på en crossbane tilrettelagt for dem.
   Guttenes forbilde er far.
   Deres felles store idol er Ailo Gaup, og brødrene Solberg.
   Dette er viktig, for all utvikling disse guttene har.
   Selvfølgelig har de ADHD.
   Begge brødrene HATER å lese, men de kan lese.
   Den eldste gutten er begynt å jobbe med maskiner, i to sesonger legger han fiberkabel i samme firma som far, og blir likt , fordi han gjør en god jobb, omtalt som en person som er løsningsorientert, som kan med problemløsning, og kommer med egne gode ideer til å løse et problem som oppstår.
   Han gjør en meget tilfredsstillende jobb, og får skryt av både arbeids giver og oppdragsgiver.
   Aldri må noen gjøre oppatarbeid etter han, men han får mange oppdrag hvor han må rette på feil andre har gjort.
   Vi har alltid tilrettelagt og oppmuntret disse guttene til å gjøre det de føler de liker å gjøre, bygge opp sine evner.
   ADHD er bare bokstaver, menneske skapte.
   Disse guttene er fyrverkeri av farger.
   Når far og guttene kommer hjem etter endt tur på crosser, eller scooter på vinteren,
   da glittrer det av øynene på de, og de snakker lenge om turen og hverandre, og med hverandre - et felleskap, biologisk tilhørighet, tilknytning, noen å identifiseres med.
   Et barn har behov for sine biologiske foreldre - sett disse guttene til å spille fotball.
   Tror dere de er flink med lagspill?
   Joda på en måte, de har utholdenhet, og vil vinne, og vil ha ballen for seg selv hele tiden, de er verdensmestere.
   Men fotball er en lag idrett, et team, av spillere som har ulike oppgaver på banen.
   Står han i mål, og får et langskudd midt - der det gjør mest vont, så kan ikke den som utførte det forvente at han skal få et smil tilbake, - det sier "klikk" så tar det to sekunder så har vedkommende fått et skudd i retur - på samme plass!!
   Kommer så dommeren, og skal fortelle han i mål, med ADHD, om lagspill og teori - så vil denne som står i mål se på han, et lite sekund, lært seg til å holde ut en samtale, hvor bare den ene snakker og det vil sannsynlig ende opp med - at målmannen sier din forbaskede IDIOT!
   Kaste fotballen og aldri mere vise seg på en fotballbane.
   Dette er biologisk.
   Man kan ikke forvente at en som er født bonde skal flytte til storbyen og skal jobbe i innsjekkinga på et hotell, han ville blitt gal.
   Barnevernet, kan omvende et barn- tror de.
   Like overbevist som en muslim skal omvende en kristen til å bli muslim eller så dreper de vedkommende.
 
   Barnevernet Henter ut barn - fra en storfamilie, eksemplet mitt ovenfor, cross familien, kjøretøy, maskiner.
   Tok dette eks, da det er av erfaring.
   Barnet blir så flyttet til en øde øy uten barn, aktiviteter, beredskaps familie er opptatt med å bygge hus, og div i forbindelse med turister, de driver camping og fiske.
   De isolerer ikke bare barnet fra familien, men fra andre barn, aktiviteter, identiteten, det biologiske.
   De har INGEN erfaring med barn, med slike behov som disse barna har.
   I og med at den yngste ikke har fått diagnose stilt, er fordi foreldrene hadde så god erfaring fra storebroen, som også hadde vært plassert på en øde øy av barnevernet at hele denne minste guttens liv har de fulgt han opp med aktiviteter for å få "overaktiviteten ut" De har lagt til rette for å dyrke hans interesser, og når gutten forteller hvor kjipt det er på skolen, så kan foreldrene sette ting i system for gutten, uten at gutten merker dette selv.
   AV erfaring, og litt fra bøker, men mest av alt så var det storebror som fortalte av sin erfaring, hva vi gjorde som var bra for han.
   Mest av alt betydde det mye, bare vi skjønte han, lot han få fred til å tenke selv, gav han rom for å prøve , og å feile.
Løse problemer selv.
   Man behøver ikke være så gode til å lese om man klare å løse problemer, for det blir det mange av for slike barn i samfunnet vi har nå.
   Men det mest katastrofale for disse barna, var å miste sin biologiske tilhørighet.
   Ikke nok med at de slet med ting andre barn ikke slet med, og det å være annerledes.
   De må ha tid for seg selv, de må kunne ha utløp for sin kreativitet- dette krever særlig forståelse og evne til å ha innsikt.
Far hadde jo ikke ADHD, men særdeles rolig, så han stabiliserte familien, på en måte, gav oss likevekt.
   Jeg som skriver er mor, jeg har et snev av adhd, men min far var aktiv, så jeg var stort sett sammen med han, der jeg slapp til.
   Å den dag i dag, identifiserer jeg meg med han, han skjønner alt, jeg trenger i dag bare en god klem av han og et blikk, han skjønner det meste, og har svar på alt.
   Sån er det med mine barn også, når far ble frustrert over alt som lå her og der, ting skulle skje i full fart, det var viktigere å prøve kjøretøyet de hadde skrudd sammen en det å plukke opp verktøy- ja da kunne jeg forklare iveren, selv om far selv av og til viser samme iveren, så er han mere sån at han må vite av alt, til enhver tid.

   Men vi har jo 5 barn, vi har vårt eget økosystem, for vi har vært så heldig at barna våre var ulike, de var individuelle, og slik vi fremmet motorinteresse med disse to, så hadde jeg to intellektuelle barn også, som delte min interesse for bøker, historie, samfunnskunnskap osv.
   Og en av de ble meget dyktig på andre plan, han har også diagnoser, men han har så unike egenskaper, ligger litt innenfor asperger, men er nok for sosial til å være akkurat det, genial, humoristisk, og meget musikalsk.
   Vi har en rik familie, å mange å identifisere oss med.
   Vi bor på landet, våre besteforeldre var bonder, som var vant til å jobbe døgnet rundt.
   De måtte for å overleve på den tiden.
   De drev jordbruk, hadde husdyr, drev i skogen, plantet grønnsaker.
   Kyr, sauer, griser, høns.
   Produserte mange ting, opp gjennom tiden, eksempel tok ut røtter til båtbygging, som var hard jobb, dag etter dag, fraktet dette med hest og vogn, til båtbyggeri.
   Drev jakt og fiske.
   Slakting.
   Det ble laget ost, smør, fløte, bakt lefser, flatbrød, bakt andre sorter bakeverk.
   Ulla ble tatt vare på, spunnet og lagd garn av, strikket klær av.
   De produserte til eget bruk og for salg.
   Og når mine foreldre hadde dette med seg, genestisk, og videreførte det til oss, ja da videreførte vi dette til våre barn.
Vi er aktive og kreative.
   Vi liker oss i skog og mark, og er vel fjellfolk mere en kyst folk.
   Min pappa var lastebil sjåfør, buss sjåfør, min mann er betongbil sjåfør og industrimekaniker, - bio far til to av guttene- har vært i industrien, hans far var bilmekaniker, i den grenen finnes, flere mekanikere. joda vi har også fotballspillere, og meget dyktige også.
   Og hva skjer så med barn som blir flyttet ut på en øy.
   Ingen vet hvilken behov de egentlig her.
   Og ingen kan tilfredsstille deres behov for aktivitet.
   De kan verken sette seg inn i eller forstå hva barnet har behov for, eller hva barnet tenker.
   De har mistet så utrolig mye, og med det at disse barna går å tenker på alt det de har mistet, hjemme, så klarer de ikke med å takle den uholdbare nye hverdagen.
   Det står i barnevernsloven, at barnet skal flyttes i så likt miljø som mulig.
   Vi har ikke så mange fiskere i familien, annet en min pappa, han er jo hobbyfisker, og en flink en også, men han er også en mann som MÅ ha noe å gjøre hele tiden.
   Forskjellen er at han fikk gjøre dette frivillig, ikke av tvang.
   Når et barn tvinges til noe, enten de tvinges til å spille fotball uten å ha interesse for det, eller tvinges til å bli fisker fordi noen syns det er best, så vil dette barnet dø inne i seg, sjelen bli knust, drømmene langt borte, og friheten knust.
   Alle mennesker utvikler seg best i frihet, trivsel og med mennesker rundt seg, som de identifiserer seg med.
   De har behov for biologisk tilhørighet.
   Prøv å sette en muslimsk mann i en kristen familie, mulig han ville voldta alle kvinnene og drept hele familien.
   Så alvorlig er det.
   Et barn som flyttes slik, utvikler et sinne, en sorg, og de bekjemper dette med alt de har.
   Når de forstår at dette ikke nytter, tar de sitt eget liv, eller blir syke, innesluttet, slutter å leve, får et tomt blikk, bli tynne, utvikler sykdommer, ja dødelige sykdommer også.
   De ramler av den naturlige utviklingen, 2-4 år tilbake.
   Selvfølgelig får de behov for hjelp, når de slipper fri fra denne tvangen, dette fengselet.
   Men en psykolog har ingen mulighet til å hjelpe de.
   Og etter min erfaring gjør de ikke det heller.
   De doper ned disse barna, til de blir myndig, da går de over på andre rusmidler.
   Når de bli 18, og ikke er et oppdrag for barnevernet lengre, regner med de fleste fremdeles er 2-4 år tilbake i utvikling enda da, - så har de behov for å komme hjem, igjen.
   Jeg kan også nevne at på denne tiden er de i normal identitetskrise, som oppstår i tenårene, hvem er jeg, hva skal jeg gjøre, hva skal jeg bli, hvilken legning har jeg , er jeg kristen, viking, indianer, muslim, eller tror jeg på ingenting.
   Kanskje jeg prøver å være sån svarting - sån mørke klær og sminke , rocka, hmm, ja sån der emo.
   Tja å utaggere litt, tar ingen skade av så lenge de får lov å teste ut.
   Det blir mennesker av de også.
   Men så kommer de hjem fra plasseringen, og får et nytt sjokk.
   Alt de forlot eller ble fra røvet - er borte.
   Venner er flyttet, eller har funnet seg nye venner, og de de hadde i plasseringen, kan de ikke dra tilbake til.
   Foreldrene er der, men er forandret, fordi livet deres ble ødelagt i det de mistet det kjæreste de hadde.
   Mor har kanskje lyst å dra på shopping sammen med datteren, men oppdager at datteren ikke lenger interesserer seg for sånne ting, vil ikke være med på sån barnslige MÅ ting lenger, vil være i fred!!
   Ikke mas!!
   Øvrig familie, søskenbarnet de hadde så god kontakt med er for opptatt med sine ting, hun som de pleide å leke sammen med da de var mindre- de finner rett og slett ikke tilbake til interessene de hadde før, de er vokst fra det.
   Besteforeldre har i sin sorg, tatt følelsesmessig avstand og er redd for å føle, og barnet opplever det som å bli avvist.
Tidligere kunne de løpe i armene og sitte i fanget og føle trygghet, nå kommer det en stiv klem- fordi det ble skapt utrygghet på begge sider.
   Og tilbake til den betalte fosterfamilien, kan de ikke gå, der er ingenting, de har tatt på seg nye oppdrag, så det er ikke plass.
   Foreldrene prøver å hjelpe de frem og opp, men de faller ofte av, fordi de rister seg løs, fra et nytt "grep"
   Skole falt de fra, jobb får de ikke, nav kan ikke hjelpe de.
   Mange faller fra hele samfunnet, det er ingen som vil ha de.
   Det biologiske er borte.
   De finner ikke sin identitet, men de fant noen som hadde det likedan, noen som skjønner de.
   De andre offrene .
   De selv medisinerer seg, på ulike rusmiddler, for å slippe å føle.
   Det er så vont å føle.
   Vont å se mennesker i øynene, vanskelig å forklare.
   Brutte relasjoner.
   Vi er barneverns barn.
   Vår storfamilie er barneverns offer.
   
   Vi er avhengig av staten, vi er underlagt staten, de har kontroll på oss, at vi aldri skal ha sjansen til et fullverdig liv.
   De tørr ikke la oss komme oss opp, de er redd vi skal snakke om sannheten.
   De er redd vi skal sette ord på våre følelser.
   De er redd for at vi skal våkne opp.
   De splittet hele familien vår, slik at vi ikke skal stå samlet mot de og si at de behandlet oss feil.
   Derfor må de fortsette og slå oss ned, så snart vi begynner å få ting til igjen, de må holde oss nede.
   Begynner vi å få tro på hverandre igjen, begynner å leve, begynner å føle oss frie, ja da må de ødelegge igjen.
   Vi er et dømt folk, vi er forfulgt, overvåket og vi dør.
   Vi skal ikke utryddes, men vi skal få vår plass i historien.
   Vi er en del av økosystemet i NORGE.
   Vi skaper arbeidsplasser, de bruker oss, de kjøper og selger oss, i ulike tjenester.
   Vi er et marked, børsnotert.
   Ikke engang dyr blir behandlet som oss.
   De har mennesker som har laget store foreninger som beskytter de mot dette overgrep systemet.
   Dyrebeskyttelsen tar inn dyr som er blitt synlig skadet, mishandlet, eller har lidd under vanskjøtsel, men de får det synlig bedre, og blir omplassert til mennesker, uten at de som tar i mot de får lønn for det, de tar i mot de frivillig, og betaler gjerne en sum for å få de også.
   Barnevernet - de tar barn som er lett og ta, lett å få omsatt, lett å ødelegge.
   De menneskene som skal ha de - redde de, tar seg godt betalt, og det er ofte mennesker som er overgripere, selv.
   De dyrelegene som behandler skadde dyr, tar ikke betalt, mange driver frivillig arbeid.
   Men de psykologene som har med barneverns barn å gjøre, tjener penger på å skrive rapporter som er ugjenkjennelige for de ofrene som leser de i ettertid.
   Selvfølgelig er det snakk om penger.
   Bellona, fikk til å demonstrere, stort, for å redde miljø.
   Vi må demonstrere, om så lenke oss fast, synlig gjøre at vi MENER våre protester.
   Menneskerettighetene våre er strenge på dette.
   VI kan ikke la Norge BRYTE disse hver dag, hver time.
   VI må kreve synlige , sanne , bevis for deres PÅSTÅTTE, vanskjøtsel, av barna våre, det må jo synes om et barn er utsatt for vold og grov omsorgs svikt i et hjem.
   En psykolog, kan ikke fortelle dette, ved å skrive en rapport om en familie de verken har sett eller snakket med, men JO de gjør det.
   De kan møte en familie 1 gang, og skrive side på side, med samme antakelser som barnevernet har diktet sammen.
   Å lage en sak av det.
   Politi, jurister, dommere og politikere VET dette.
   Men ikke sant-
   Når en skal starte en lønnsom bedrift, så må en ha en etterspørsel etter varen.
   For kundene må det va lønnsomt å få denne varen, det må ligge fortjeneste i det.
   Bedriften må også være lønnsom for produsenten, engrosfirma, leverandøren og mottakeren/kunden.
   Produsenten = psykologer/ sak kyndig- angivere -  
   Engrosfirma = fylkesnemda, politi, retts systemet/dommere
   Leverandøren = barnevernet
   Mottakeren / Kunden = Institusjon, barnehjem, beredskapshjem og fosterhjem.
   Dette er også et økosystem, for de resirkulerer jobber til hverandre.

   Det er en lønnsom bedrift for STATEN - derfor gidder de ikke en gang å følge menneskerettighetene.
   Leverandøren her - Barnevernet sender forespørsel om varen til produsenten og engrosfirma- de leverer, kunden tjener.
   Og varen er en bruks gjenstand, et oppdrag, som varer, til den må fornyes.
   Men et barneverns barn, kan brukes etter dette også, for da er det så ødelagt, at da står førstelinje tjenestene der, og resirkulerer, dvs- de tar barna fra de igjen, og de har skapt produksjon av nye "varer"
   Kunne de gjort dette med dyr?
   Ta en kamphund, som blir alet opp til å sloss for penger.
   De står i bur, blir mishandlet, solgt , avlet på , skadet,- det tjenes penger på dette.
   De er brukt til å underholde.
   Når dyrevernet kommer inn, og henter disse hundene, fortsetter de å skade disse og bruke de som underholdning- NEI!!
De tjener ikke en gang penger på det, om hundene kan bli frisk igjen, så kan de omplasseres til snille gode mennsker, som tar godt vare på de.
   Ser dere forskjellen og poenget?
   Bellona, har skapt en organisasjon, utenom staten, de får ikke en gang støtte fra staten.
   Men de har oppnådd resultater.
   For å verne om hele mennesket, dyrenes og plantenes ve og vel på jorda.
   Men makta, må finne på nye måter å bedrive overgrep på, som de tjener penger på, som gir de underholdning.
   Og skriver historie.
   Norge deler ut Nobels fredspris.
   Men de er også det landet som omsetter flest barn også.
   I en børsnotert barnevern industri.
   Vi MÅ bli som Bellona- vi kan klare det.
   Vi MÅ stoppe denne bedriften - vi må ta vare på det biologiske prinsipp, friheten til våre barn, til å få utvikle seg , med de evnene de har.

   Vi Må ha et familie vern, ellers vet man ikke snart hvordan det er å være en familie.
   Milo på Mars.
   Der hadde de glemt hva en mamma var, er det det som er målet?
   Er Norge så dårlig rustet, at vi må skape bedrifter av våre egne barn?
   Det er ikke lov å kjøpe seksuelle tjenester og heller ikke lov å drive hallik virksomhet.
   Hvorfor er det da lov å selge barn, i tjenester, er kommune og stat halliker ?
   Vi må tørre å protestere, lenke oss faste, bli arrestert, for vår kamp.
   Det er ikke dødelig, men å være offer under barnevernet er meget dødelig !!

   Anita Haug

   http://no.wikipedia.org/wiki/Bellona
   Bellona - Wikipedia
   Bellona er en stiftelse som ble etablert i 1986 av Frederic Hauge og Rune Haaland. Den har som formål å arbeide for økt økologisk forståelse og vern av natur, miljø og helse. Stiftelsen har kontorer i Murmansk, St. Petersburg, Washington DC, Brussel samt hovedkontoret på Vulkan i Oslo.
   NO.WIKIPEDIA.ORG

   *

   
---
---

   Kristian Berg, 02.06. 2014 via Staten Norge:
   https://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/797734930251145/

   " Du snakker om en 200 års feiring av vår Grunnlov for enkelte, der hykleri og dobbeltmoralen definitivt var til stede! "
   Vi har altså en stortingspresident som er tilhenger av at Norge skal oppgi så å si alt det vi vant i 1814, ved at landet skal inngå i Den Europeiske Union. Hvordan Olemic Thommesen får dette til å henge i hop, er meg en gåte, sier Heming Olaussen.

   http://www.dagbladet.no/2014/05/30/kultur/kronikk/meninger/nei_til_eu/grunnloven/33587137/
   Norge i ny union
   Hvordan klarer stortingspresidenten å forsvare sitt syn på norsk EU-medlemskap og EØS opp mot Grunnlovens ånd og bokstav, og folkets vilje?
   DAGBLADET.NO

   *

   Rune L. Hansen:
   Et mysterium og en gåte ja.

   Åse M. Lammethun:
   Det er vel slik: Det kommer an på augo som ser.

   Rune L. Hansen:
   Ja, de øyne som ser bort fra fakta kan se absolutt hva som helst. Ingen tvil om det.

   
---
---

   Kathrine Haugen, 30.05. 2014:
   https://www.facebook.com/kathrine.haugen.9/posts/742059482511735

   En kvinne klaget i februar 2012 en lege inn til Etisk råd i Legeforeningen for å ha inngått et kjærlighetsforhold til kvinnens mann.

   Kvinnen klager videre legen inn for å ha fortsatt som fastlege for henne og hennes felles barn i tre år samtidig som legen har hatt kjærlighetsforhold til kvinnens mann og deres barns far.
   Kvinnen har videre innklaget legen for å ha sørget for tvangsinnleggelse av henne da forholdet til legen ble kjent, for å ha brutt taushetsplikt ved å sende opplysninger om familien til Helsetilsynet og barnevernet og for å ha sendt uberettiget henvisning til en psykolog.
   Legen svarer at det er riktig, hun har hatt et kjærlighetsforhold til sin egen pasient i tre år mens han var gift med kvinnen og at hun fortsatte som fastlege kvinnen og hennes barn.
   Grunnen til at legen og mannen holdt forholdet skjult var at legen og klagers daværende mann var engstelige for hva klager kunne finne på å foreta seg når forholdet ble kjent.
   Det de foretok seg var å forsøke å få kvinnen tvangsinnlagt i psykiatrien dagen etter mannen fortalte om sin utroskap. Hun ble anholdt av lensmannen i kommunen, fars gode kompis, satt på glattcelle og fem timer senere fraktet til sykehus. Der ble hun nektet innskrivning fordi overlege i psykiatri sa at hun var 100% frisk. Hun hadde ingen tegn til psykisk sykdom.
Anholdelsen og oppholdet på glattcelle er ikke loggført av lensmannen, fars kompis.
   Da anholdelsen fant sted, i kvinnens venninnes hus, var bygdefolket møtt frem for å overvære arrestasjonen, ryktet hadde spredd seg i bygda om at det var politiaksjon på gang.
   Da kvinnen føres inn i politibilen roper en av de fremmøtte: Har kjærringa mi resit like mye rundt som deg, så hadde jeg også knulla rundt på bygda!
   I det kvinnen er på vei ut av sykehuset, etter å ha blitt erklært 100% frisk, møtes hun av to politimenn i uniform og får forkynt to besøksforbud. Ett fra legen og ett fra sin mann.
   Da kvinnen endelig får komme hjem, etter at besøksforbudet er kjent ugyldig, ringer mannen hennes til barnevernet, som er legens gode samarbeidspartnere, og de kommer og henter ungene i akuttuttak. Det er starten på en lang historie om maktmisbruk, lidelser, mishandling i fosterhjem, teatralske forestillinger i retten.
   
   Men alt til Barnets Beste, selvfølgelig!
   Legen ble forresten dømt i Etisk råd.

   Vi har forresten fått 30 000 fra Kulturrådet til forarbeid på Norsk Standard! Så til og med offentlige instanser anser denne filmen som viktig. Er ikke mye i forhold til budsjettet på filmen, men det er en symbolsk sum som betyr veldig mye!

   *

   Hege Nybråten:
   Skrekkelig historie : (

   Håkon Rian Ueland:
   Fæl historie. Jeg kan allikevel ikke dy meg for å si at jeg gjerne skulle hørt den fra "den andre siden" også. Gratulerer med støtte til prosjektet deres!

   Kathrine Haugen:
   Ja, og den kunne vært unngått, for verken mor eller barn hadde noe i barnevernet å gjøre. De var ressurssterke fantastiske barn. Synd de hadde en lege som hadde lyst å flytte inn i huset deres.

   Kathrine Haugen:
   Hei Håkon! Du skal få mulighet til det. Problemet med mange av disse historiene er at de er for utrolige til å tro på. Life is stranger than fiction. Men jeg har god dokumentasjon, har jobbet med saken i flere år.

   Christopher Aas:
   Gleder meg veldig til denne filmen!! Når er den ferdig og hva skal den hete ?

   Arne AS Hårsvær:
   Støtter forrige taler : )

   Kathrine Haugen:
   Vi har jobbet veldig lenge med research til flere saker, og har begynt opptak. Jeg har veldig lyst til å kunne få den ferdig til filmfestivalen i Berlin i februar 2015, men det blir kanskje litt dårlig med tid. Men den skal i alle fall på en stor utenlandsk festival, og gjerne flere fordi dette er noe som må ut i verden slik at norske myndigheter kan føle et press. Tenker på Børge Brende som står i FN og sier at alle norske barn som er tatt fra foreldrene er tatt på riktig grunnlag. Og Barth Eide som i Stortinget sier at vi trenger ikke ratifisere tilleggsprotokollen i Barnekonvensjonen fordi barn i Norge har BEDRE rettssikkerhet enn noe annet land i verden. Men Norge bryter både Barnekonvensjonen og Menneskerettighetene tusen ganger hver dag ved å holde barn som urettmessig er frarøvet foreldrene sine under tvang i både fosterhjem og barnehjem.

   Onemanmusic Tsd:
   Dette skal ikke vær mulig i en rettsstat som Norge. Hvilken utrolig kynisk maktarroganse som utøves. I slike tilfeller skjemmes man over å være nordmann!!!

   Kathrine Haugen:
   Jeg vet, jeg har følt skam over denne saken i over to år. Den totale mangelen på forståelse for barn, den maktutøvelsen som skjer fra barnevernets side, det går ikke an å tenke på. Man klarer ikke sette seg inn i hva disse ungene har opplevd. Og det fra deres egen fastlege. Hun som skulle tatt vare på dem og sørget for at de var friske og ved god helse.

   Kathrine Haugen:
   I tre år har jeg hver dag sagt: Det går ikke an, det går ikke an, det går ikke an, men så en dag så skjønner man bare, jo det går an. For det skjer jo hver dag.

   Anne Grete Axelsson:
   Er så glad for at DU er DU Kathrine Haugen. Skulle gjerne bistått deg i å få frem "snusk" som jeg er overbevist om finnes over alt. Jeg har skrevet brev til en ordfører i en gitt kommune ang dårlig behandling i en akuttovertagelse og BV i denne kommunen. Ett brev i Sept 2013 og ett etterlysningsbrev i Januar 2014. IKKE fått svar. Han overser meg glatt. Jeg er vel "bare" tante og IKKE en part i saken. Men jeg krever svar på hans helhetsvurderinger.

   Onemanmusic Tsd:
   Vi har mange svin på skogen her i Ytre Namdal også. Interessant å se at media tar tak i visse personer. Denne karen har masse grums i bagasjen fra Høyanger kommune, og det vil komme mer om han i avisene! Her er link til Namdalsavisa:
   http://www.namdalsavisa.no/Nyhet/article7384453.ece
   Hva sa han på møtet?
   www.namdalsavisa.no
   En opprivende strid har ført til at barnevernslederen i Ytre Namdal er anmeldt av et samboerpar som har vært fritidskontakter.

   Anne Grete Axelsson:
   Kalde livløse blå øyne. Disse er farlige.

   Kjell Melhus:
   da barna våre ble plassert ville BV ha min forlovede innlagt på psyk også, fastlegen nektet såklart på det da det ikke finnes noe grunnlag for noe sånt

   Ann Britt Nilsen:
   At barnevernsleder sier ting i møter, og benekter det etterpå, er noe vi også kjenner til. Da fra Tjeldsund i Nordland.

   Julio Valencia:
   Det er godt at noen sprer lys over disse tingene for dette må være den ekleste formen for makt-misbruk som finnes!

   Hedda Kristine Bremseth:
   Helt utrolig at ikke norske myndigheter har innsikt i hvilken urett de begår. Man burde jo ha sett det etter å ha gjort så mange feil.
   Det er takket være deg Kathrine at du velger å bruke din stemme for å fortelle disse grusomme hendelsene i filmen, som kan være med på å skape en positiv forandring.

   Anne-Kristin Abbedissen:
   Kjempebra jobbing og skremmende historie.

   Unni Anita Iversen:
   Skremmende historie : (
   Dessverre tror jeg det er mange slike, men de er lite kjent

   Elisabeth Bettan Kjelstad:
   Ja , men du vet bedre nå Kathrine Haugen
   .. Du har sett og opplevd en del som INGEN hadde trodd var mulig. Men i denne etaten er ALT mulig , vi som har holdt på med dette en stund , blir ikke lengere sjokkert. ..Da snakker jeg bare om alt vi kan dokumentere. ...

   Eva Liseth:
   Skulle ønske denne historien var oppdiktet ! Men dessverre er den sann. Grusom og skremmende er det. Er redd for at det finnes mange slike tilfeller rundt om i vårt " gode" land.

   Arnt Rèmy Åvik:
   Dessverre tror jeg, at folket (alle dem som har opplevd eller opplever stygge overgrep fra det offentlige) nærmer seg grensen hvor overlevelses instinktet tar over, hvor vi ender opp med veldig mange saker av selvtekt!. De aller fleste klarer ikke å stå imot og kjempe for sin sak.. da har menneske to valg enten gi opp og miste livsgnisten, eller så tar menneske frem det urgamle, noe som ikke passer inn i det moderne samfunn, jeg for min del, om jeg også i voksen alder skulle bli utsatt for et overgrep fra det offentlige uansett art, så kjenner jeg meg selv så godt, at ingen i denne verden kunne stoppet meg i å ta alle dem som prøver å skade meg eller de jeg er gla i !!! da tenker jeg, hva skjer om mennesker med de samme holdninger, egenskaper, erfaringer og bagasje som omhandler overgrep fra det offentlige, kommer sammen for å ta dem som med makt og med loven i sin rygg, prøver å skade barna våre og familien vår??? jeg tror dessverre vi innen noen få år kommer til å se mange offentlige ansatte her i Norge bli uthengt, banket opp og kanskje drept for sine ondskapsfulle og egoistiske makt handlinger, dessverre... så jeg håper virkelig at oppegående filmskapere og sjornalister klarer sammen med ofrene å få regjeringen til å snu i sin politikk, før vi som samfunn er tapt....

   Sharon Ruud:
   Utrolig bra at slike hendelser kommer frem i lyset. Det bør absolutt ikke ties ihjel.

   Cathrine Ø Legreid:
   å ikke minst er kathrine en dame som tør å ta opp kampen . for når en har fått barnevernet på døra , så roper en ikke akkurat høyt om det ., der har jo bvernet en stor slem fordel , for ingen tør si noe pga represalier fra bvernet og for ikke å glemme den offentlige ryktebørsen som gjerne kommer i kjølevannet etter en sånn erfaring . så da tier man heller enn å "strø salt i såret " . så stå på kathrine , du er som sendt fra oven ;-):-)

   Cathrine Woldstad:
   Det er på tide at det blir kjent hva som skjer ute i landet vårt. Folk som ikke er på fb, eller som er på fb, men ikke får med seg en dritt fnyser når jeg forteller om disse historiene jeg hører og leser om her inne. Det skjer ikke nemlig. Og hvis det skjer, så har alltid BV en god grunn for å ta barna ut av familien, nemlig. Men det du forteller Kathrine bekrefter jo at det foregår jævlig mye rart i samfunnet. Og nå må det UT! Ser frem til filmen din. Takk for det du gjør for å avdekke og synliggjøre.

   Elisabeth Ditter:
   Lovløsheten har tatt overhånd ... Deler historien.... makan til urett og lidelse... og HEVN !

   Irene Hov:
   Hvorfor er jeg ikke overrasket? Nei - jeg har sluttet å bli sjokkert, jeg bare nikker når jeg leser det og tenker at ja - det er akkurat slik de gjør. Jeg har følt det på kroppen selv. Jeg forteller ikke alt - jeg tør ikke, jeg vet at ingen vil tro det. Men det involverer både barnevern, tjenestekontoret, tingretten, politiet, stedets ligningskontor, teknisk etat i kommunen, skolen, barnehagen og PPT. Skal jeg gjøre det - må jeg skrive bok slik at folk får med seg helheten. Det er straffen for å kritisere de i full offentlighet med navn og bilde utallige ganger i flere år. Klarer de ikke stoppe kjeften min, så skal de knekke meg økonomisk slik at jeg tilslutt var ute av stand til å ta vare på barna. Det var etter at de drev med aktiv dødshjelp. Sakkyndig for barnevernet skrev at jeg var så "psyk" at hvis jeg fikk beskjed om omsorgsovertagelse så ville ikke "psyken" min tåle det og jeg kunne bli farlig for meg selv og barna. En uke etter rapporten var ferdig fikk jeg brev om omsorgsovertagelse. På ett år fikk jeg fem brev med vedtak om omsorgsovertagelse, som alle ble trukket. Jeg var ikke i mentalt ubalanse - det visste både sakkyndig og bv. Det de også visste - var at jeg hadde alvorlig hjertesvikt, de hadde all informasjon om min sykdom - og at det var akutt fare for hjertestans ved store psykiske belastninger. Som for eksempel en beskjed om omsorgsovertagelse. De hadde legeattester på at det kunne være akutt fare for liv og helse når jeg måtte møte i retten uten advokat. De visste utmerket godt hvor hardt jeg ville tatt å miste barna. I ettertid viste det seg at bv lederen bare kjente til ett vedtak, hun hadde bare signert ett vedtak. Det var to saksbehandlere som hadde signert de andre brevene. De synes det var underholdende å sende meg brev om det...Trude Tveiten og Rita Radford Hansen heter de og jobber i Skedsmo. De er fremdeles aktive i bv - og jeg ser det som min borgerplikt og advare andre mot disse. Jeg har opplevd noe av det verste av de såkalte hjelperne - og jeg har på samme tid opplevd det absolutt beste fra Ahus og helsepersonell, og NAV i Skedsmo som hjalp meg med refinansiering etter alt som dette har kostet meg. Men jeg har klart meg bra så langt, og nå er eldste 19 og gikk ut av VG med snittkarakter på 5,3 - uten noe fravær. Han ville bli ødelagt av å vokse opp hos meg - sa hele "fag-teamet" i bv, på skolen, sakkyndig Jannike Willoch osv.. "Faget" i bv er ikke noe fag - det er ideologi. En ide om hva som er det beste for barn. Uten noe form for forskning på om tiltak & vedtak noensinne har hjulpet. Kall det gjerne en fiks ide, fiksjon og fantasi - uten etterkalkyle. Ingen får innsyn i sakene, derfor kan de holde på slik. Utrolig viktig at du får laget filmen Kathrine, og at det ikke stopper på økonomi. Temaet er høyaktuelt - og timingen kunne ikke vært bedre i forhold til det vi ser av avsløringer som kommer hver eneste dag i media. Det er bare toppen av isfjellet. Det kommer til å komme et ras av avsløringer etterhvert. Filmen din kan gjøre en forskjell - for det er i ferd med å sprekke alt sammen. Her er hva en i Tønsberg Kommune skriver:
   http://www.tb.no/meninger/nar-barnevernet-overtar-1.8446799#/responses/7302584
   Når barnevernet overtar
   www.tb.no
   Øker: Den store økningen i antall omsorgsovertakelser fra Barnevernets side gir grunn til bekymring, mener Inger Lexow (Frp). Illustrasjonsfoto: Kirvil Håberg AllumNår barnevernet overtarAv: Inger Lexow (Frp) , medlem av utvalg for barn og unge i Tønsberg kommune Publisert27.05.2014 06:00Sist oppdat…

   
---
---

   Noralf Aunan, 02.06. 2014 via ‎Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/693887734009649

   Nei, men hva er det som skjer i det "perfekte" Norge? Staten dømt for brudd på menneskerettighetene. Nok et kryss i taket!

   Staten tapte glattcelle-sak
   http://www.nrk.no/norge/staten-tapte-glattcelle-sak-1.11752245
   Statens dømmes til å betale erstatning til en 44 år gammel nordmann for å ha holdt ham for lenge på glattcelle enn det som er lov.
   NRK NYHETER|BY NRK

   *

   Jørgen Skarsvåg:
   taket begynner sannelig å fult, desverre..... :-S

   Rune L. Hansen:
   Det hverken har eller får noen som helst konsekvenser, annet enn at rettsvesenet liksom bryr seg.

   Jørgen Skarsvåg:
   har tro for at store ting holder på å skje. det bør komme en forandring. Norge kan ikke fortsette slik den desverre har gjort alt for ofte.

   Rune L. Hansen:
   Vel. Grov-kriminelle som ikke blir straffe-forfulgt er god reklame for andre.

   
---
---

   Rigmor Fossdal, 28.05. 2014 shared a link via Tore Svendsen:
   https://www.facebook.com/rigmorf1/posts/10201943667853987

   Side 23. det finnes kansje enda mer hvis man leser hele...

   3.3.3.2.2 Frihetsberøvelse av barn (BK art. 37)
   En annen hovedkategori av sakene for Høyesterett har angått frihetsberøvelse av
barn. BK art. 37 b)–d) gir bestemmelser om når barn kan frihetsberøves og setter krav
til saksbehandlingen og gjennomføringen.35 Vern mot frihetsberøvelse finnes også i
EMK art. 5 og SP art. 9, som gjelder alle, uavhengig av om de er mindreårige.36 BK
art. 37 har eksplisitte regler for barn og fastsetter at frihetsberøvelse av barn skal
være siste utvei og skje for kortest mulig tidsrom (b) og at frihetsberøvete barn skal
holdes atskilt fra voksne (c). Høyesterett har trukket inn BK art. 37 (eventuelt i
kombinasjon med art. 3) både i saker om soning av fengselsstraff kontra valg av andre
straffarter (dom 29. juni 2009, avsn. 12, Rt. 2005 s. 33A, avsn. 17–24,37 Rt. 2005 s. 29A,
avsn. 18 (mindretallet) og Rt. 2004 s. 804A, avsn. 18–19) og ved avgjørelser av
varetektsfengsling (Rt. 2005 s. 358U, avsn. 11–12). Rt. 2003 s. 1827A gjaldt
tvangsplassering av barn med atferdsvansker etter barnevernloven og spørsmålet om
dobbeltforfølging, hvor BK art. 40 ble trukket inn i argumentasjonen av både
mindretallet og flertallet (avsn. 55 og 75). Den kanskje mest interessante av disse
avgjørelsene er Rt. 2005 s. 29A, hvor mindretallet (Rieber-Mohn) bruker prinsippet i
BK art. 37 b) som argument for mildere straff enn flertallet i en sak om seksuell
omgang mellom barn (overgriperen var nær 18 år, mens offeret nesten hadde fylt 13
år).

   *

    Rune L. Hansen:
    Sitatet er fra "Barnets rettigheter på barnets premisser - utfordringer i møtet mellom FNs barnekonvensjon og norsk rett" av Karl Harald Søvig, 2009, side 23.
   https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fupload%2FBLD%2FBarnets%2520rettigheter%2FUtredning_Sovig_end_versj.pdf&ei=otSMU-CSCdHH7Aav9IDYAg&usg=AFQjCNFmFfdlXc6uFtR4uKkMCPrjoikYNQ&bvm=bv.68191837,d.ZGU
   
   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.06. 2014 via Barnevernet og Ap-familiene:
   https://www.facebook.com/groups/147024521994211/permalink/831831516846838/

   Det er ikke særlig interessant å kommentere i dine posteringer, Pelle Hansen, i og med at du sletter omtrent alt som blir sagt av andre. Derfor her nu heller en egen postering til deg.

   Det hender seg meget sjelden at biologiske familier mishandler eller svikter sine barn. Meget sjelden - og i de tilfellene det skjer mangler som oftest en av foreldrene. Men kommer det såkalte barnevernet og dets med-spillere på noen måte inn i en familie så er mishandling, svik, tortur og i det heletatt grove forbrytelser sikret umiddelbart og langvarig pågående. Det er det politiske såkalte barnevernet som mishandler og ødelegger barn og familier i Norge - ikke foreldre. Unntak finnes og forekommer selvfølgelig også, - og det er en sak for politiet, rettsvesenet og hjelpe-instanser. Men det såkalte barnevernet er ingen av delene, annet enn en grov-kriminell virksomhet, til nytte og glede for ondskap og grov-kriminelle.

   Her er en link til et konkret tilfelle hvor en mor og en ste-far kanskje har mishandlet barna i hjemmet. Slikt kan iallfall forekomme, men til og med det er uansett ikke noe som dagens norske såkalte barnevern kan gjøre noe positivt i forhold til. Andre forhåpentligvis - men ikke de.

   http://www.aftenposten.no/incoming/--Jeg-er-odelagt-av-detteA--Jeg-er-helt-vrak--7583372.html
   - Jeg er ødelagt av dette. - Jeg er helt vrak.
   - Jeg er ødelagt. Og jeg er forvirret, utbrøt 18-åringen som vitner om overgrep, da forsvarerne forsøkte å så tvil om hans troverdighet fordi han flere ganger har endret forklaring.
   AFTENPOSTEN
 
   *

   Rune L. Hansen:
   For den politiske mafiaen og dens med-spillere er slike historier selv-glorifiserende drømme-historier, som det gjelder å gjøre mest mulig ut av.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.06. 2014 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/850200108336274/

   Ruby Harrold-Claesson / NKMR - Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter, 02.06. 2014:

   "Kampen mot LVU har pågått sedan 1957 när journalisten, Lillemor Holmberg, som fick NKMR:s Hedersdiplom 2012, skrev sin artikel "Legaliserade barnarov". (Se artikelsamlingen:
   http://nkmr.org/sv/swedish-case/176-fallet-blomqvist/2030-vetlandafallet

   Redan under 1990-talet framförde jag åsikten att Sverige behöver hjälp utifrån för att tvingas upphäva alla lagarna som kränker barns och deras familjers mänskliga rättigheter. Under tiden har Sverige exporterat sina skadliga lagar t o m via FN:s fd generalsekreterare Kofi Annan, vidare till andra länder, men den irreversibla processen är igång.

   Inget varar för evigt - och tiden är utmätt för LVU-systemet och alla lagarna som leder till dess tillämpning."

   Nordiska Kommitten för Mänskliga Rättigheter - VETLANDAFALLET. En sammanställning av artiklar om...
   Nordiska kommitten för mänskliga rättigheter NCHR NKMR PKIP
   NKMR.ORG

   *

   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 03. juni 2014, Vinberget:

   Omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Dus lys blå himmel, solen over horisonten i øst og 9 pluss-grader klokken 06.30. Dus sirlig mønstret himmel, solen høyt i øst og 15 klokken 10. Tilskyende og lett overskyet med dus sol, en mild bris og 20 pluss-grader frem mot klokken 12. Tildels noe overskyet utover dagen, med 18 pluss-grader mot klokken 18. Derefter gradvis mindre overskyet og 13 pluss-grader klokken 22. Grålig dunkelt med 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Kathrine Haugen, 03.05. 2014:
   https://www.facebook.com/kathrine.haugen.9/posts/744380705612946

   Det som kjennetegner barnevernssaker blir av forskere på litteratur og rett karakterisert som melodrama. Det er små ting som blir blåst opp til enorme dimensjoner og som skaper narrativ som varer i årevis. Lik en såpeserie.

   Dessverre er barna involvert i barnevernssakene ikke skuespillere. Og det er heller ikke foreldrene. Derimot mener jeg at barneverntjenesten, advokatene, dommerne, beredskapshjemmene og fosterhjemmene spiller en rolle som de selv har skapt.
De har skrevet manuset og tildelt helterollen til seg selv og skurkerollen til foreldrene og barna deres. De kan spille en rolle for de har ingen kjærlighet til de menneskene de utøver tvang over.

   *

   Maria Teresa Benedicto Bjerke:
   Så sant!

   Siri Hjelm:
   Sykt, men sant!

   Solfrid Mørch:
   Fantastisk bra satt ord på!

   Arild Holta:
   Glem ikke de som lager overgrepsarenaene - politikerne og pressgrupper som LO.

   Glem heller ikke at Norge har blandt verdens dummeste sekularister, som tror de jobber mot kristen tro når de bygger ned familien, eller som fabler om at familien er en eller annen form for borgerlig (i betydningen "høyre-vridd"/konservativ) konstruksjon.

   Maria-Bernadette Meyer:
   Det er faktisk veldig sant, desverre.

   Rune L. Hansen:
   Og det hele, pluss konsekvensene, er grov-kriminelt.

   Liv Irene Kristiansen:
   Veldig bra skrevet! : ) Det nemlig akkurat sånn det er! Samme hva man sier eller gjør så har man blitt tildelt en rolle, og dermed basta! : (

   Gunn Eli Sommerhill:
   Godt sagt : ) Det er akkurat slik det er. De deler menneskene inn i ressurssterke og ressurssvake mennesker, og kriteriene som de legger til grunn holder overhodet ikke mål.

   Lene Pedersen:
   Deler 😀

   
---
---

   Irene Hov, 03.06. 2014:
   https://www.facebook.com/irene.hov/posts/10152485415792899

   Det hadde vært på sin plass å spørre Justisminister Anders Anundsen om dette er riktig bruk av politimyndighet. Ikke minst - hva slags krise beredskap kan denne lille bygda forvente å ha ved i eventuell krise situasjon.

   Dramaet fra Helgeland som filmskaperen Katrine Kathrine Haugen - (regissøren bak Himmelblå) har fulgt gjennom 3 år mens hun lager en dokumentarfilm om barnevernet - fortsetter her:

   Kathrine Haugen
   Kapteinløytnant Olaf Anton Marken er sjef for Sjøheimevernet på Helgeland. Han har i likhet med andre ledere i Heimevernet ansvar for våpen. Han opptrer til stadighet i lokale medier iført uniform. Han er forsvarets ansikt utad her i regionen.

   Som dere vet fikk jeg to besøksforbud ilagt meg. Ett fra kommunelege I og Helsesjef i Vega kommune, Sinne Simony Marken. Det andre ble utstedt for å beskytte Olaf Anton Marken. De to er i dag gift og sammen representerer de Helsevesen og Forsvar i Vega kommune. To av våre grunnpilarer i det norske samfunnet er de to. De er faktisk de som skal hjelpe og bistå mennesker i livstruende situasjoner både på individ og samfunnsnivå.

   I en åpen rettsak hvor jeg var tilhører, vitnet Olaf Anton Marken om at han hadde anmeldt sine egne barn til politiet 5 ganger. Anmeldelsene ble mottatt av Lensmann Hårek Fredriksen i Vega kommune, men siden barna var i alderen 5 til 11 år måtte anmeldelsene gjelde deres mor, Markens ekskone. Som Sinne S. Marken og Olaf Anton Marken begge tidligere har fått ilagt besøksforbud.

   Marken vitnet i retten om at han hadde anmeldt datteren på 5 år for å ha fylt vann i støvlene hans. For at ungene hadde surret toalettpapir rundt en stokk for å lage en mumie. For å ha kastet steiner på en plen, for å ha stjålet en sekk med ved fra sitt eget vedskjul og for å ha knust et vindu i en gammel traktor.

   Lensmann Hårek Fredriksen mottar anmeldelsene og reiser ut til "åstedet" for å ta bilder av mumien og for å sikre andre bevis på de kriminelle handlingene disse barna har begått mot sin far. Bildet av mumien hadde Marken med seg i rettsalen og viste frem som bevis for at ungene hadde bedrevet hærverk mot hans eiendom og laget symboler av okkult art, noe som var veldig skremmende for ham.

   I løpet av en kort tidsperiode mottar Fredriksen til sammen 9 anmeldelser fra Marken og hans familie mot Markens ekskone for forhold hun og barna hadde begått.

   Sjøheimevernet og Heimevernet bistår og hjelper politiet når det er behov for det. Marken har bl.a. bistått Lensmann Hårek Fredriksen i å hente våpen ut av private hjem i Vega kommune.

   Kapteinløytnant Olaf Anton Marken føler seg i dag så truet av meg at han må nok en gang gå til sin kamerat Hårek Fredriksen for å få beskyttelse. Og han får medhold i besøksforbudet av politijurist Rømma som i løpet av de siste årene har vært involvert i flere av Markens mangfoldige besøksforbud og anmeldelser.

   Jeg har ingen våpen, jeg har ikke uttalt at jeg "skal ta" Marken slik han har sagt at han skal gjøre med meg, jeg har ikke pusset advokatkontoret Staff på Olaf Anton Marken for å stoppe han i å gjøre sin jobb, slik Olaf Anton Marken har gjort i forhold til meg. Så hvem har grunn til å frykte hvem her?

   Da jeg i februar 2013 var på Hårek Fredriksens kontor for å spørre ham om denne saken og hans rolle i den, samt forhøre meg om generelle retningslinjer han jobber etter, kastet han meg ut av kontoret. Han var det jeg vil karakterisere som rasende og hadde problemer, slik jeg ser det, med å kontrollere følelsene sine.

   I en katastrofe av noen art, det være seg militær invasjon eller tsunami, jordskjelv eller flom, hvor Olav Anton Marken er forventet å bistå sivilbefolkningen, er det noen av oss her på Helgeland som ikke kan forvente hjelp fra det norske forsvaret, og det er alle de menneskene Marken ilegger besøksforbud.

   Denne saken viser store svakheter og det man i billedlig forstand kan kalle for råteskader i vår nasjons grunnpilarer.

   Den norske befolkningen har en enorm tillitt til sine myndigheter, til barnevern, politi og forsvar. Og også til sine leger. Det mener jeg er en tillit myndigheten ikke fortjener.

   *

   Kjell Melhus:
   dette er så galt fatt som overhodet mulig, disse menneskene MÅ jo ha overordnede, historien begynner å ligne plottet til Kill Buljo 3, eller enda bedre en kopi av Zahid Ali's komiserie Hellfjord ..... skal bli moro å høre hva Justisminister Anundsen sier til dette

   Ragnar Zaal:
   Har en historie fra Sørum kommune som ligner veldig på denne Irene. Bortsett fra at her var lensmann elsker til mannens ekskone og samarbeidet med bv for akutt vedtak for 3 barn.

   Vibeke Kattemor Braathen:
   Hahaha, huff... anmelde sine egne småunger da, hahahha... han mangler ikke bare en skrue, men hele verktøykassa!

   Irene Hov:
   Ragnar, skal spørre Kathrine Haugen om hun bruker historien i filmen sin, og om en tilsvarende historie er noe hun kan bruke..? Ja Dette bruker politiet tiden på. Ikke rart oppklaringsprosenten til politiet er like lav som velger oppslutningen til Fremskrittspartiet FrP.

   Kjell Melhus:
   Ragnar, da har sikkert vi endel erfaringer å dele .....

   
---

   https://www.facebook.com/groups/161222410719165/permalink/296216137219791/

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Kanskje de som føler for det etter å ha lest dette skal sende en mail eller et brev til denne klovnen Olaf Anton Marken (https://www.facebook.com/olaf.marken) for å vise sin medlidenhet og forståelse
   Eller enda bedre, send en bekymring til psykiatrien og be dem ta en titt på han.
   Det synes som et par stykker til- Sinne Simony Marken, Hårek Fredriksen (https://www.facebook.com/harek.fredriksen) og Linda Rømma, også befinner seg i en slags psykotisk tilstand som burde ettersees av psykiatrien.
   Alle gode mennesker der ute skulle kanskje levere sin bekymring på disses mentale helse og tilstand slik at de kan få riktig hjelp og medisiner i et trygt og faglig miljø og slik at hans mindreårige barn skal slippe å leve i frykt for anmeldelser fra han når de leker.

   
Irene Hov:
   Snakker om å leve opp til "Hårek" navnet....

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Forsvaret har vel egne psykologer til å sjekke huet på sine "ansatte", men de blir vel inhabile :)

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.06. 2014, Mobile Uploads, Marius's Photos:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152068189971875&set=a.10150975888001875.406119.733576874&type=1 
 
   Den rettssikkerhetsgruppen som vi har fått konstituert på Stortinget dag, hadde vi aldri fått etablert om det ikke var for det felles engasjementet vi i lang tid hatt på sosiale medier.

  
   10257072_10152068189971875_5095374294804499551_n.jpg

   Marius Reikerås, 03.06. 2014: 

   Den rettssikkerhetsgruppen som vi har fått konstituert på Stortinget dag, hadde vi aldri fått etablert om det ikke var for det felles engasjementet vi i lang tid hatt på sosiale medier.

   Det er altfor mange svakheter ved vårt retts-og forvaltningssystem, og konsekvensene av dette er altfor mange unødvendige menneskelige lidelser. Det må vi få slutt på.

   Staten har som sin primære oppgave, å beskytte borgernes rettssikkerhet. Klarer den ikke det, forfaller samfunnet.

   Med dagens etablering, får vi muligheten til å jobbe tett med våre folkevalgte lovgivere, slik at de kan få innspill til hvor rettssikkerheten må forbedres.

   Vi, altså folket, har nå en formidabel oppgave med å varlse om alle de hull som ligger i vår lovgivning.

   Det er derfor en dugnadsjobb som må gjøres. Håper så mange som mulig blir med på denne jobben for rettferd til folket.

   Initiativtaker og stortingspolitiker Ulf Leirstein og jeg tar hverandre i hånda i dag utenfor Stortinget, for å markere et felles mål om å bedre rettssikkerheten.

   Så får vi krysse fingerne for at vi alle sammen lykkes:)


   *

---
---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 04. juni 2014, Vinberget: 

   Omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet formiddag med 15 pluss-grader frem mot klokken 12. Gradvis mindre overskyet og bare tildels skyet med 19 pluss-grader i skyggen frem mot klokken 14. Tildels lett skyet med 17 frem mot klokken 22. Grålig dunkelt halv-mørkt med grålig dunkel overskyet himmel og 15 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Noralf Aunan, 04.06. 2014 shared a link via Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/694923220572767

   Denne informasjon er også viktig å være klar over. Merk dere spesielt siste avsnitt: Norge skal feire 25 års jubileet for Barnekonvensjonen til høsten:

   Vold mot barn i sentrum for 25 land
   http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/aktuelt/nyheter/2014/Vold-mot-barn-i-sentrum-for-25-land-.html
   www.regjeringen.no
   Under en to dagers konferanse om vold mot barn i Stockholm, utvekslet om lag 25 land erfaringer og utfordringer knyttet til vold og misbruk av barn. Så langt har bare 38 land i verden et forbud mot fysisk avstraffelse av barn. - Det er nødvendig å få ...

   *

   Anne Sunde:
   Skremmende hvor lite de har å vise til etter 25 år

   Rune L. Hansen:
   Ikke skremmende lite, men skremmende mye, Anne Sand!
   Fullstendig med terror, kidnappinger, fangehold, tortur, mishandling og alt annet av grov kriminalitet overfor barn! (Og foreldre!)

   Jørgen Skarsvåg:
   Rune, og desverre flere tusen menneskers liv. drept av og pga off ansatte maktmisbrukere.

   Jørgen Skarsvåg:
   feire noe en ikke følger??! nå mangler eg ord. ord som dobbelt-moral, løgnere, bi-polar, hykleri osv kommer til kort. MEN vi må la fortid være fortid. kun ta lærdom, OG SØRGE FOR AT FOM IDAG SKAL DETTE IKKE SKJE IGJEN. men de off ansatte fortsetter vel desverre litt til, til de er nødt til å slutte å ta fra folket sine rettigheter. landssvik er det de holder på med, sviker sitt eget folk og land. tragisk. mye er heldigvis på gang. stå på <3

   Rune L. Hansen:
   Disse deres forbrytelser foreldes ikke, Jørgen Skarsvåg, i henhold til Straffelovens kap. 16.

   Rune L. Hansen:
   Og å henlegge grove straffbare forhold eller å unnlate å straffe-forfølge de gjør heller ikke at de foreldes!

   Anne Sunde:
   Vel, nå tenkte jeg helst på positive ting å vise til Rune L. Hansen.

   Rune L. Hansen:
   Jeg ser ingenting positivt i hykleri og uhyre grov kriminalitet, Anne Sunde.

   Anne Sunde:
   Det var vel i grunnen det jeg ville frem til

   Rune L. Hansen:
   Ja, begge dele er likså sant - og hører med!

   
---
---

   Noralf Aunan, 04.06. 2014 posted to ‎Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152069131001875

   Ja, Rettssikkerhetsgruppa ser meget interessant ut når det gjelder deltakere, og da spørs det om Leirstein og FrP er villig til å se nærmere på hva som virkelig foregår i domstolene. Der må det nok ryddes skikkelig opp, og fortsettelsen blir meget spennende.

   *

   Knut-Helge Jakobsen:
   Helt enig Noralf Aunan, men vi må la de få tid til å komme igang. Jeg håper på forandringer!!

   Finn Kristian Halvorsen:
   Leirstein har ingen myndighet opp i mot domstolene.

   Jørgen Skarsvåg:
   slik alt for mange dommere holder på nå, skriver de sin egen oppsigelse....... og det kanskje det beste?

   Noralf Aunan:
   Når domstolene ikke forholder seg til de lover som gjelder, er det naturligvis Stortinget som skal gripe inn, og der har også Leirstein gode muligheter til å påvirke både partikolleger og andre.
   Det er imidlertid uvanlig å stille krav til domstolene, men etter all lovbrudd er det på høy tid å rydde opp blant dommerne også.

   Otto Lund:
   Se i nevnte kilder

   Sitat: "Rettsikkerhetsgruppen ble konstituert 3.6.2014 på Stortinget. Denne arbeidsgruppen, som er nedsatt av Ulf I. Leirstein, har fått mandat til å jobbe for å bedre rettssikkerheten i Norge." http://www.rettssikkerhetsgruppen.com/

   Sitat: "@GladWold Gruppen har ikke mandat fra Stortinget og kan ikke kalle seg Stortingets rettssikkerhetsgruppe."
   https://twitter.com/Stortinget/status/474145332482564096

   Er således det som står på Rettssikkerhetsgruppens sider en feilaktig påstand?

   Rune L. Hansen:
   Det er for enhver uproblematisk å politi-anmelde både dommere, politikere og andre offentlig ansatte!

   Knut-Helge Jakobsen:
   Det er jo det som er problematisk, de blir jo henlagt før man når ut døren! : ) Store problemer for de det gjelder å ikke få hjelp av politiet i, for mange alvorlige saker, det er snakk om rettssikkerhet.

   Rune L. Hansen:
   Ja, nettopp. Enkelt-mennesket er frarøvet myndighet og lov og rett.  
   Enkelt-mennesket er ulovlig og straffbart frarøvet myndighet og lov og rett!

   
---
---

   Arild Holta, 04.06. 2014 shared a link:
   https://www.facebook.com/arild.holta/posts/10152638403223296

   Når skal fanatiske konstruksjonister og den hjernevaskede massen forstå at mennesker flest har en svært begrenset empati og ansvarlighet overfor andres barn.

   800 små barn skal ha blitt begravd i septiktank
   http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/800-sma-barn-skal-ha-blitt-begravd-i-septiktank-7591070.html
   www.aftenposten.no
   Funnene ved det gamle hjemmet for ugifte mødre sjokkerer Irland.

   *

   Jan Arnesen:
   Særlig når tallene blir ufattelige.... hadde sikkert blitt større reaksjon, hadde det vært "3 barn begravd i septiktank"......

   Arild Holta:
   Problemet er at man skylder på barnehjem, katolikker, nazister, psykopater, barnehjem, og alt mulig.

   Faktum er at mennesker flest bryr seg lite. De lever sine selvopptatte liv og flyter med strømmen. Sier makten skyt, så skyter de. Sier propagandaaparatet at foreldre er fæle, så er det liksom slik det er.

   Det er disse sløve mennesker som bare flyter med strømmen, som er problemet - disse 60-70 prosentene eller mer, som tillater land og kulturer å ødelegges. Eller som driter i lidelsen rundt seg.

   Helt til det rammer dem selv!

   Å drite i når det kan ramme en selv, er faktisk ikke egoisme. Hadde de vert egoistiske ville de bygd et land som var trygt for seg og sine. Det er derimot dumhet, kyniskhet og likegyldighet.

   Ja, noen ganger er det ren gambling. Som når folk ikke tar alvorlig at de selv utsettes for det såkalte barnevernet.

   Rune L. Hansen:
   Og hva skjedde med de som protesterte under f.eks. Hitler-regjeringen?

   Rune L. Hansen:
   Folk flest protesterte ikke. Tvert om!

   Rune L. Hansen:
   De ble pervertert, ødelagt og drept en efter en, i små og store porsjoner, stadig verre og verre.

   Rune L. Hansen:
   Og hvem hadde det verst? Ikke de som ikke protesterte vel? Eller hva?
   Noen fulgte pisken - eller gulroten. Og de fleste fulgte flokken eller makten. Og hva med de enda andre?

   
---
---

   Arild Holta, 03.06. 2014:
   https://www.facebook.com/arild.holta/posts/10152637546208296

   Vi trenger tøffe aksjoner mot alle disse som stjeler andres barn, og gjør foreldre rettsløse.

   Flere adopterer fosterbarn
   http://www.nrk.no/rogaland/flere-adopterer-fosterbarn-1.11742354
   www.nrk.no
   Antallet fosterbarnsadopsjoner er dobla på fem år. Rettighetene til de biologiske foreldrene er svekket, mener både Barnevernet og advokater i barnevernssaker.

   *

   Ann Caroline Magnussen:
   Brudd på barnekonvensjonen! det er ikke lov å adoptere bort barn uten foreldres samtykke. HEIA NORGE. verdens beste land å bo i.

   Kristian Dirdal:
   Ja skulle faktisk kost meg hvis noen av disse plageåndene hadde fått ståpels av bare skrekk som konsekvens av sine handlinger!

   Turid Holta:
   Ingen artig utvikling

   Lars Hendrik Hausken:
   Ikke aksjoner som innebærer halvautomat og glock håper jeg...

   Rune L. Hansen:
   Pytt pytt, menneske-handel og annet grov kriminalitet som rammer barn, foreldre og sivil-befolkningen er ingenting å bry seg noe om!

   
---
---

   Kathrine Haugen, 03.06. 2014 commented on an article:
   
http://debatt.nordlys.no/node/8015?fb_action_ids=744483962269287&fb_action_types=og.comments&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582
   
   Barnevernet starter 35 000 undersøkelser i 2012. De lukker 40 % av sakene uten tiltak. Vi som vet hvor lite som skal til før de setter inn tiltak, vet at feilmarginen sannsynligvis er langt større enn 40 %.

   Over 20 000 barnefamilier ble undersøkt mistenkt for grov omsorgssvikt og overgrep i 2012. Opplevelser som denne moren beskriver. Som lager uopprettelig skade i småbarnsfamilier, som fører til angst og redsel, som er dypt krenkende og også ulovlig.

   20% økning hvert år i undersøkelser. Innen noen år vil alle norske barnefamilier være undersøkt, og hva fører dette til?

   Det fører til en paranoid nasjon. Barnevernet ødelegger grunnleggende tillit i familier og mellom familiene og staten. Små barn får kjenne på skrekk hos foreldrene. Og denne metoden, den skal bare fortsette og øke i styrke. For politikere pøser på med mer penger og flere stillinger slik at flere kan gjøre undersøkelser i familier som ikke gjør annet enn å være gode foreldre.

   Og nå har jeg ikke vært innom de største overgrepene barnevernet gjør, når de tar barnet fra familien akutt og sender de ut i en fremtid hvor barna og familiene deres invalidiseres. Og dette bruker Norge 16 milliarder på i året.

   *

   Kristian Aagaard:
   20% pr år vil si at om 3 1/2 år er det dobbelt så mange som nå!

   Arild Holta:
   Feilmarginer er ikke enkle å regne ut. De fleste vil ta fordommer og overdreven tillit med i beregningen.
   Regnes det ut fra hva som er strengt sagt bevist kunnskap, så er det feil i hovedsakelig alle saker.
   Det såkalte barnevernet bygger i beste fall på aller dårligste evidensgrad. Slikt er ofte på tvers av beste evidens, som byråkratene er ukjente med.

   Jan Myhre:
   Bv bruker 16 mrdr, ja. Men hvor mye koster overgrepene totalt? Hvor mange sykemeldinger, hvor mange må over på NAV-penger, hvor mange nervebunter, hvor mange rusavhengige, hvor mange selvmord - blant barn og nær familie? Og dette får pågå tiår etter tiår...

   Drude Bergtora Eriksen: 
   Dette er en sak der det er levert bekymringsmelding direkte til bv. I tillegg er det en hel rekke saker der kommunene har plikt til å iverksette, eller ihvertfall tilby, tiltak ihht Lov om sosiale tjenester, men der er både budsjettene og andre ressurser så barbert at det finns ikke midler, og ikke fagfolk til å gi disse tilbudene. Og når det i noen saker er helt åpenbart behov for et eller annet tiltak, så sparkes saken over til bv, der de oftest har ETT aktuelt tilbud: de kan/skal ta ungene fra foreldrene og overta all makt og myndighet over barna og familien. Som mor står man overfor to valgmuligheter: enten kan hun godta "frivillig" på at hun er uskikket som mor, eller så kan det noteres at mor "mangler omsorgsevner" og i tillegg mangler hun selvinnsikt nok til å innse dette. Begrepet "mangler omsorgsevner" brukes vilt og uhemmet om enhver tilstand der omsorgspersonen faktisk har et behov for hjelp/avlastning med omsorgen for barna, og i tilfeller der omsorgspersonen ikke har et sånt behov før etter at hele familien er blitt dønn utslitt av gransking og trakassering av dette apparat som iflg loven skal gå fram på en måte som er mest mulig skånsom for alle parter. Man får fort en forståelse av at "alle parter" er DEM SELV. Og at det er ingenting som går på sak: alt går på person.

   Jan Myhre:
   "Enhver byråkratisk institusjon kan, dersom den får være i fred, ekspandere i det uendelige så lenge den kan generere saker". Og er det noe bv kan, så er det å generere saker og få være i fred...

   Drude Bergtora Eriksen:
   Velkjent framgangsmåte av bv her. Info og handlinger som er høyst ubehagelig for barn og foreldre, tas på fredag, helst like før kontortidens slutt hos bv og alle andre som muligens ha gitt svar på spørsmål man naturlig nok blir sittende med etter sånne opplevelser, eller info de overbringer. Og så forklarer de ingenting, opplyser ingenting, heller ikke at alt man sier kan bli notert og brukt mot en, og hverken barn eller foreldre får oppnevnt noen forsvarer. Barn kan miste tilliten til voksne for all ettertid av en sånn framgangsmåte som bv benytter. Dette er lovbrudd og overgrep på forsvarsløse barn!

   Bjorn Hannaas:
   Det er et klassisk tjyvtrix de driver det dærre med å ukritisk "åpne" flest mulig saker. Det liksom legitimerer behovet og virksomheten; ( se, det har vært nødvendig at vi engasjerer oss i SÅÅÅ mange saker)
   Det genererer penger (se, så mange saker vi jobber med, og til det trenger vi mer penger)
   Det genererer stillinger (se, så mye vi har å gjøre, vi har alt for lite stillinger) -og med flere stillinger følger mer penger, OG HØYERE LØNN, viser det seg (særlig til sjefene, og alle er vel en eller annen form for leder i etaten)

   Kristian Aagaard:
   Mye likt politiets politikk m.h.t. folk som blir tatt for å ha cannabis

   Yra Våge:
   mannen min nettopp minnet meg på at et av de første tingene bv sa til meg vat at de har makten til å tar mine barn fra meg uten at jeg kan gjøre noe mot det. dette hadde jeg fullstendig glemt (som en ofte gjør med de verste opplevelsene for å kunne gå videre). uansett: they had found their match, no chance against me....

   Rune L. Hansen:
   De tar deg og dine barn og din kone når som helst de virkelig ønsker det, Yra Våge. Uproblematisk!

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.06. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152069909471875

   Ett døgn etter at rettssikkerhetsgruppen ble konstituert, har det, slik meg fortalt, ikke manglet på de som vil forsøke å rive ned arbeidet før det er begynt. Det var forsåvidt forventet, men likefullt:

   Det er altså ikke noe mystisk med denne gruppa. Den er konstituert for å gi folket en stemme inn mot de som forvalter makten i landet.
   Det bør være et felles mål å jobbe for å bedre rettssikkerheten, også her i landet.

   At andre kritiserer den før den i det hele tatt har påbegynt sitt arbeide, sier vel mest om de som velger denne strategien.

   Stortingsrepresentant, Ulf Isak Leirstein, bør få ros for å ha sett nødvendigheten av at vanlige menneskers rettssikkerhet endelig blir satt under lupen.

   Det er klart at de som styrer i de "elistiske" juridiske miljøer, ikke ser på begeistring på dette.

   Det er klart at de vil fortsette å ha sin sandkasse i fred.

   Men stadig flere er lei av at noen få skal få ha monopol på andres skjebner.

   Paradoksalt nok er det visst på Twitter at kritikken har vært sterkest. Der samles visst den juridiske elite, og det er klart at de ikke vil ha innblanding fra almuen.

   Greit nok. Det er en verdikamp som foregår, og rettsikkerhetsgruppen er ment for folket og ikke for makteliten.

   Så dette tar jeg med stoisk ro.

   Rettssikkerhersarbeidet er kommet for å bli. Det har allerede pågått i mange år. Så får heller de som mener seg hevet over almuen, få rase fra seg litt.

   Ha en fin kveld til alle justicefighters som kjemper for like menneskeretter og likeverd:))

   *

   Bjørn Highlander Oskarsen:
   delt

   Jimmy Nielsen:
   HURRA for Reikerås ´,  ,´  ´,  ,´

   Ulf Isak Leirstein:
   Når man ser hvem som reagerer så konstaterer jeg at dette arbeidet er viktig. Flott at mange mennesker vil dele sine historier for å få fokus på rettssikkerhet. At etablissementet reagere er et kompliment.

   Anne Sunde:
   Man kan ikke lage omelett uten å knuse noen egg, det er klart at noen reagerer for det kan hende nå at folket våkner til liv og reiser seg. Da mister mange makten de har hatt og det liker de ikke,,,,,, jeg håper jeg får se at politikerne virkelig mener noe med dette fremstøtet. Politikere har skuffet meg så mange ganger at jeg venter og ser..... handling snakker høyere enn ord,,,, men et sted må man begynne ja og vi er begynt

   Inger Marie Myhre:
   De slutter nok med å henge oss ut når de forstår dette er en FIN og ÆRLIGMENT gruppe for folket .Takk Ulf I Leirstein for at du er den du er : )

   Kristian Rønås:
   Det er når man angriper makten at du blir fortalt hva du er verdt !

   Gunn Elisabeth Jørgensen:
   Stå på  !

   Liv Løberg:
   Dere må bare stå på. Det er klart dere møter motvilje, det er for mange som kun er interessert i å bevare sin egen "taburett" så de kan fortsette m å motta de goder som føler med den...

   Sissel Wennevik:
   Ønsker deg en fin kveld, og deler dette 😊

   Solveig Korneliussen:
   Stå på, få den gjennomslagskraften og makten som skal til, men ikke la deg blende av den. Lykke til!

   Aase Iren Hegelstad:
   Flest politikere på Twitter, så ikke rart de har det travelt der nå.... : (

   Jan Stykket:
   Det er et godt tiltak! Men, går man ut med "høy sigarføring" så bør man også være mann nok for å kunne svare på henvendelser, spesielt i startfasen. For det blir litt paradoksalt om man heviser til de som "hever seg ovet almuen" - for så i neste moment være der selv! Så tror jeg det er veldig lurt å understreke at dette ikke er et Stortingsoppnevnt utvalg, slik mange tydligvis har oppfattet!

   Ole Henriksen:
   Slik blir det når noen får makt, uten at dem blir ansvarlig for sine gjerninger. Da blir rettssikkerheta brukt for å forsvare makta si ære. Om det finnes noen ære?

   Marianne Skoge:
   Ja, det er nok dem som er mer tjent i Kroner og Øre med at IKKE alt blir dømt rettferdig. Fru Justicia har sikkert lenge sett nødvendigheten av et slikt tiltak. Det er ikke alle advokater som lærer tross mye pugging og lesing på jus studiene, at MAN SKAL DØMME RETTFERDIG og at dette er til LANDETS BESTE...

   Jimmy Nielsen:
   Jan Stykket. Likevel er det fantastisk at ´Gruppen for rettsikkerhet er opprettet !

   Kjell Selen:
   Sandkasse eller lekegrind være seg det samme. Jeg er interessert i kritikk dersom den er konstruktiv. Nå har ikke gruppen kommet i gang enda.

   Steinar Kolnes:
   Det måtte altså et regjeringskifte til. Håper at de også det også får gjennomslag i dette viktige arbeidet og ikke bare ender opp som et tannløst "synseutvalg". Det gjenstår fortsatt et lovverk som sikrer fullt innsyn, for det første i sin egen sak. Ref. bla. Torgersen som nektes innsyn i lydopptak. Hva har de egentlig å skjule?

   Per Torgeir Rotlid:
   Serdeles viktig at denne gruppen er opprettet. Det ser ut som den trengs,når en ser det offentliges inngrep mot mange mennesker : )

   Glenn Westbye:
   Det burde være en oppgave for noen og samle de Twittermeldingene som åpenbart diskvalifiserer arbeidet slik at vi får et overblikk. Kanskje vi kan twittre vi også. Det er mange her inne som er gode på nettopp det.

   Per Torgeir Rotlid:
   Stor ros til alle som sto på for dette : )

   Inger Marie Myhre:
   STOLT av deg og ALLE dere andre : )

   Rune Fardal:
   Etter 1 dag kan vi oppsummere at ytterste venstresidens ekstreme fløy med sine enkle banale personangrep klarte å stenge en ren innformasjonside om hvem som sitter i rettssikkerhetsgruppen.
   Latterligjøring, stråmannsargumentasjon, personangrep, uten et eneste saklig vurdering av selve temaet, nemlig menneskerettigheter og rettssikkerhet.

   Randi Teinum:
   Takk for alle gode krefter som arbeider for rettssikkerhet her i landet! Den gode sak skal vinne tilslutt!

   Rune L. Hansen:
   Det er uansett ingen grunn til å undervurdere problemet og mafia-virksomheten! Det trengs mye mere for å bli ferdig med problemet!

   Kjellaug Salomonsen:
   Redferdigheten må vinne til sist. Stå på

   Ann Tove Buklev:
   Stå på alle sammen. Når de svartkledde murrer så viser det at dere gjør mye rett.

   Rune L. Hansen:
   Det må uansett ikke minst også tung inter-nasjonal involvering til for å overvinne katastrofen! Og også det kommer ord for ord og skritt for skritt!

   
---
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 05. juni 2014, Vinberget: 

   Disig halv-mørkt, noe yr og fra 15 til 13 pluss-grader Celsius her ute fra midnatt og frem mot 3-tiden i natt. Spredt overskyet og 15 klokken 07. Derefter disig himmel og overskyet, med lett regn fra og 14 pluss-grader fra 11-tiden mot 14-tiden. Derefter noe sol-gløtt og 18 pluss-grader klokken 14.50. Omtrent det samme videre utover dagen, med 15 pluss-grader klokken 22. Jeg er nokså travelt opptatt med pc-tekniske ting i forhold til saks-dokumentasjonen og er stort sett bare foran pc her. I dag har det ikke engang blitt anledning til en tur innom Facebook. Ikke enda iallfall. Grålig dunkelt med 12 pluss-grader mot midnatt. I morgen tidlig bestille dagligvarer for en uke igjen.
   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, fredag 06. juni 2014, Vinberget: 

   Grålig halv-mørkt og 11 pluss-grader Celsius her ute klokken 02.30 i natt. Grålig overskyet og grålig lyst med 11 pluss-grader og små-fugler som kvitrer klokken 04. Omtrent det samme videre, med 12 klokken 09. Derefter lett regn og yr utover formiddagen med 15 pluss-grader henimot 14-tiden. Spredt lett skyet, en liten bred tiltagende måne-sigd i sør og 13 pluss-grader klokken 19.30. Grålig og 9 klokken 23. Dunkelt grålig og 8 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.06. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202521226806674

   Trygve Einar Gjerde, 05.06. 2014:

   Når BV røver et barn fra en far og mor så røver de også barnet fra familien. En må huske på at når et barn blir født så knyttes det familiære bånd fra hele familien til barnet. Dette er en Gudgitt orden som egentlig var beskyttet av Grunnloven.

   Den gang hadde ikke offentlighetene noe med ekteskaps inngåelse å gjøre, det var et familiært anliggende, vi hadde den gang ikke fødselsattest for døpte barn bare for udøpte, ellers var det dåpsattest som gjaldt og det var foreldrenes ansvar. Staten har etter hvert grepet inn i familielivet og en har snart ikke frihet til noe som helst innen familien. Dette har svekket familiebåndene og nå er snart alt ødelagt og det blir helt umulig å føre slektregister og bygdebøker, bare surr! Her har staten gitt BV nesten uinnskrenket myndighet, de kan føre falske rapporter og dokument, klager en til politi så får en øre: "Ja, men BV har rett til dette!" En må snart lure på hva de ikke har rett til? Domstolene gjør ikke noe som helst for å stoppe galskapen, for mellom 23 og 25000 barnevernssaker har så store økonomiske konsekvenser for rettsapparatet at det ser ut for at ingen tør gjøre noe som helst med dette og barnet og dets foreldre blir i 90 % av tilfellene den tapende og ødeleggende part!

   *


   Rune L. Hansen:
   De vet hvordan det ødelegger og dreper både barna og foreldrene, likevel gjør de det. Og later som om det de vet er det fullstendig motsatte. Falskheten og hyklerier er så synlig og tydelig at bare massivt med fortielser, falsk dokumentasjon og propaganda tilslører det hele en smule. Vel vitende om støtte fra de mange som ser seg fortjeneste og karriære på virksomheten - eller på løgner og fortielser om den. At de rett og slett er torturister, terrorister og mordere gjør de alt hva makter for å fortie og å skjule! Men dagen hvor de skal straffe-forfølges og dømmes for delaktighet og unnlatelser i disse forbrytelser nærmer seg for hver dag som går!

   Ann Caroline Magnussen:
   Den dagen kommer snart. Men fra myndighetene kan vi ikke forvente noe støtte,men fra folk som har vært utsatt for all jævelskapen bv har påført barn og familiene.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.06. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202521199165983

   God kultur og god politikk er å gjøre livet og samfunnet enkelt, trygt og rettferdig for sivil-befolkningen og enhver. Å tilrettelegge for enhvers trivsel og integritet.

   I dagens Norge er alt fullstendig motsatt. Trakassering, utplyndring, stress, mas og jag, søknader, avgifter, ufred og byråkrati for nærsagt absolutt alt.

   Samtidig som politikk har blitt offentlig organisert kriminalitet, falskhet, lovløshet og utplyndring.

   Mange ødelegges og mister både seg selv og fred og ro og respekten for menneskeverdet i alt dette.

   Det trengs å sies.

   *

   Kenneth Thon:
   Det beste bildet av vårt samfunn jeg har lest

   Rigmor E. Bjørgvik:
   Sånn er det bare med den saken.

   Osman Jahani:
   Helt sant ! Jeg er en ofre, full av sorg, stress, bekymring og helt lovløshet................... ! klarer ikke å forklare mer nå, men hvis jeg lever litt lenger, skal skrive mer om mitt helvete liv. Ingen hører på meg, ingen hjelper meg, jeg vet ikke om hva skal jeg gjøre?

   Rune L. Hansen:
   I dagens Norge er det sadisme, utplyndring og terror som rår. De mange som enda ikke vet det er både heldige og uheldige!

   Rigmor E. Bjørgvik:
   Noen som kan gi Osman Jahani noen gode råd? Ser ut til at han trenger en hjelpende hånd, eller i alle fall noen tips.

   Osman Jahani:
   Ja takk! Jeg var ikke så svak, jeg var veldig sterk, jeg vil ikke forsvare min svakhet, men jeg er i en blind vei, slik at kanskje kan ikke orke å være i livet lenger. Jeg vet ikke hvordan? men jeg vet om jeg har ikke mere kreft til å kjempe for den verdiløse livet............

   Rigmor E. Bjørgvik:
   Håper noen vil ta kontakt med deg Osman. Selv er jeg bortreist og leser statuser sporadisk på en dårlig internett tilgang.

   Rune L. Hansen:
   Det er det samme med veldig mange andre i dagens Norge det, Osman Jahani. Og også med meg, - men jeg hjelper uansett ikke til med å bli drept! Og jeg har holdt ut meget lenge og "overlevd" på mirakuløse vis og lever fortsatt kidnappet og fangeholdt og under konstant tortur, utplyndring og terror. Uten noensinne å ha gjort det minste som helst galt, uanstendig eller ulovlig. Det gjelder å holde ut hele veien - og å dokumentere og å videre-bringe hvordan en selv og andre blir drept!

   Osman Jahani:
   OK. takk for det, du har rett, men jeg er så sliten, hodet virker ikke.........

   Rune L. Hansen:
   Å holde ut er ikke lett for veldig mange og særlig ikke når torturen, angrepene, smerten, nøden og ødeleggelsene vedvarer over lengre tid og en forstår at ingen i Norge ønsker eller makter å hjelpe og at det og falskhet er rådende politikk.

   Rune L. Hansen:
   Mens folk flest klamrer seg til egoisme og tilfredshet.

   Kenneth Thon:
   Osman det finnes folk som bryr seg. det finnes folk som vil hjelpe deg . Det finnes en måte og få igjennom det du har på hjertet. alltid har du noen som bryr seg ta kontakt på mail så kan jeg se om jeg kan bidra med noe.

   Rigmor E. Bjørgvik:
   Flott! Takk, Kenneth ! : )

   Osman Jahani:
   Hei Kenneth ! jeg takker deg , hva er Mail en din?

   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.06. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202523592505815

   Dokumentasjon mot terror

   Vi er mange og stadig flere som dokumenterer og videre-bringer mange slags beviser på og vitnesbyrd om den offentlige mafiaens terror overfor sivil-befolkningen i Norge. Noen ba meg om å skrive mere om hvilkne hjelpe-midler vi kan bruke i dette arbeidet. Om lyd-opptagere, foto- og film-kameraer, scannere, pc-utstyr, kryptering, kommunikasjon, osv. Hermed inviterer jeg alle og enhver til her i åpenhet å skrive kommentarer eller spørsmål eller noe om sine kunnskaper eller erfaringer innenfor området. Ordet er fritt!

   *

   Rune L. Hansen:
   Bare for å begynne et sted. Det finnes flere slags lyd-opptagere. Inklusivt blandt annet også på mobil-telefoner og for pc-er. De beste og mest egnede alminnelige lyd-opptagere i meget god kvalitet koster oppmot tusen og to tusen kroner. De er små og lette og passer i enhver lomme og kan fra lommen gjøre meget gode lyd-opptak av alt som foregår rundt i mange meters avstand. Olympus har flere meget gode modeller, bl.a. WS-812 (ca. 800,- kr.) og LS-3 (omkring 2.000,- kr.).
   Men det er f.eks. hos eBay mange flere og billigere gode nok lyd-opptagere å få kjøpt. Det er viktig å passe på at det en anskaffer passer for de formålene som er tenkt. F. eks. at batteri-tiden er lang nok. Eller f.eks. at de kan aktiveres av lyd og stå i standby ved relativ stillhet.
   Omtrent det samme gjelder også for foto- og film-kameraer.

   Søren Helming Rasmussen:
   §'s... use them against law'breakers in the system

   Rune L. Hansen:
   Alt slikt utstyr blir stadig fort både billigere og bedre. Allerede for hundre kroner eller to kan en få kjøpt mye bra f.eks. eBay, direkte fra Kina, etc.
   Både nokså gode lyd-opptagere og kameraer som gjør opptak skjult inne fra f.eks. en kule-penn eller et armbånds-ur er også lett tilgjengelige og nokså billige.

   Knut-Helge Jakobsen:
   http://www.spyshop.no/spyshop-i-media
   SpyShop Spyshop i media - Alt innen overvåking og sikkerhet
   www.spyshop.no
   Vi tilbyr produkter innen avlytting, antiutstyr, kameraovervåking, skjult overvåking, spionprogramvare og mer.

   Rune L. Hansen:
   Slikt utstyr kan også brukes til f.eks. å overvåke hus eller hytte (både innvendig og utvendig, i kort og lang tid) uten at en selv eller andre trenger å være til stede. Og også uten at e-kraft er innlagt og uten ledninger eller annet som koster penger.

   Søren Helming Rasmussen:
   Judges, advokat's, politicians... they are all under law and §. They break them... and NO konsekvenses. We don't live in demokrati... just an illusion of it. It's easy... but people don't use this way

   Rune L. Hansen:
   Ja det finnes også spesial-butikker for diverse slike kategorier på Internettet, som det er lett å bestille fra. Men prisene og utvalget og kvaliteten kan variere meget. Også i forhold til enkelhet og nytte i bruk. Det er mye vi trenger å snakke om og å informere eller å spørre hverandre om slikt. Det er også mange forskjellige lignende og andre slags Internett-butikker enn SpyShop.no som er aktuelle.

   Rune L. Hansen:
   Friluftsmagasinet AS f.eks. forhandler også "vilt-kameraer" som kan plasseres skjult både inne og ute, uten ledninger, og kan over lang tid både fotografere og filme dag og natt når kameraet detekterer bevegelse. De koster imidlertid omkring to tusen kroner.
   http://uovision.no/ny-forside
   Uovision - viltkamera og overvåkningskamera
   uovision.no
   Uovision gir deg viltkamera / overvåkningskamera av ypperste kvalitet. Vi har viltkameraer som kan sende MMS eller e-post. De mest avanserte modellene kan også fjernstyres via sms-kommandoer eller via app fra Android.

   Rune L. Hansen:
   Angående trygg og skjult lagring på pc eller minnekort etc. så kan f.eks. gratis-programmet Rohus minidrive være til stor nytte. (Finner det lett på Internettet.)
   Og f.eks. Western Digital sine harddisker på omkring 2 og 3 GB er av god kvalitet for omkring tusen kroner eller mindre og inneholder enkel innegygget mulighet for direkte avansert maskinvare-kryptering med eget valgt passord. Hva du lagrer på en slik kan bli fullstendig utilgjenelig for de som ikke kjenner passordet.

   Cecilia Ohvall:
   Det erikje klokt vadde kan hitta på för dritt för att trycks ner den enskilde. Det går ut märkt att anvende dikta phone og en mobil för att sette de ur spel.. og du Rune det finns lösingar på pc. Hi. Tenk lite så kommer detta. ; )

   Cecilia Ohvall:
   Og film av ihämnsyn til vad de håller på med er för bjuder brott mot mänskligheten. Krekning av privat liv. Europa domstolen så är det kört...

   Rune L. Hansen:
   Så enkelt er det faktisk ikke, Cecilia Ohvall. De er torturister, terrorister og mordere og lar seg ikke lett stoppe! Mildt sagt! De overgår i brutalitet og kriminalitet de fleste sine villeste fantasier!

   Cecilia Ohvall:
   Deres fantasi kan slute ein gång för alle för de har för sig att sitt eget folk er terroister m.m. när de er det . Jag ventar på min dotter sen drar familjen . Finns bara ein veie å gå .mot systemet . Samme mynt . Tilbaka .

   Rune L. Hansen:
   Det kan uansett være mange slags muligheter eller ønsker, nødvendigheter og behov mange har som vi både kan opplyse om og forsøke å hjelpe hverandre med.
   Viktig ikke minst å kommunisere og å la ordene og handlingene få ha vinger av neste-kjærlighet og rettferdighet.
   Dokumentasjon mot terror er temaet for denne posteringen.

   Cecilia Ohvall:
   Eg vet det... det verste er att eg er svensk og eg kan ikje få de hjelp eg behöver i norge .de ser bare ner på ein. Allt er fy fan för ett ruttet system. Så.det er terrror från alla håll nu .. trött på dritten. Så nu kommer gubben snart heim . Å h då blir det liv .vill jag lova .

   Rune L. Hansen:
   Lyd-opptak eller film-opptak og annen dokumentasjon kan forholdsvis enkelt og greit overføres til pc eller harddisker, minne-pinner, etc. Indirekte eller direkte. Og stadig billigere og billigere.
   Dessuten er det mange slags virkelig enkle og gode gratis-programmer som også kan være hjelpsomme.
   Også optimalt trygg og sikker lagring og videre-formidling er viktig og noe vi kan bli meget flinkere til å hjelpe hverandre med. Jo flere som deler eller lagrer dokumentasjonen dess tryggere er den!
   Store mengder dokumentasjon kan være vanskelig direkte eller i det heletatt å videre-formidle via Internettet.
   Ta med minne-pinner og bærbare harddisker etc. på besøk hos hverandre - og del mest mulig dokumentasjon videre!

   Transcend er en produsent som har bra harddisker med plass til mye i lomme-format. Harddisken er gummi-beskyttet og forholdsvis beskyttet mot støt, støv og fukt. Tilsvarende minne-pinner finnes også. Eventuell kryptering av innholdet for at det skal være utilgjengelig for uvedkommende er forholdsvis enkelt og greit med f.eks. gratis-programmet Rohus minidrive.

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.06. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152073244306875

   Om du tror vi har ytringsfrihet i dette landet , skal du lese hva barnevernet forsøker å pålegge en mor av ytringsrestriksjoner når hun skal ha samvær med sine barn. Dersom hun ikke signerer på avtalen, som altså i betydelig grad innskrenker hennes ytringsfrihet overfor sine egne barn, trues hun med reduksjon av samvær.

   Det er mulig dette hadde vært gjeldene i totalitære regimer, men her er borgernes ytringsfrihet vernet av Grunnlovens § 100 og Den Europeiske Menneskerettskonvensjon artikkel 10.
   At ikke den aktuelle barneverntjenesten skjønner ytringsfrihetenes kår, er nok et eksempel på hvor viktig det er å endre den offentlige ukultur, som har fått herje fritt gjennom generasjoner.
   Her kommer detaljene i samværskontrakten diktert ensidig av barnevernet:

   I den hensikt å lage best mulige samvær for jentene føres følgende punkter opp i kontrakten om samvær mellom mor og døtrene :
   1. Mor skal til enhver tid være sammen med tilsynsfører under samværene. Hun har ikke anledning til å snakke med jentene uten at tilsynsfører også er med i samtalen eller overværer den.
   2. Mor skal møte alene til ethvert samvær.
   3. Barnevernssaken og saksgang skal ikke være tema under samværene, dette inkluderer blant annet informasjon og diskusjon om rettssaker, fylkesnemndssaker, eventuell tilbakeføring, hvordan mor oppfatter eller tenker om fosterforeldrene, samvær, eventuelle behandlingsprosesser barnet er i etc.
   4. Barnevernssaken skal ikke diskutreres med tilsynsfører under samværene.
   5. Samværene skal gjennomføres på arenaer som er avtalt på forhånd. Dette kan være gårdsbesøk, tur i parker eller andre hensiktsmessige arenaer for denne type samvær.
   Dersom mor bryter noen av punktene over, må barnevernstjenesten revurdere samværssituasjonen.

   *

   Lise Adriansen:
   : ( Galskap  bra du belyser dette Marius Reikerås , du gjør en fantastisk jobb : )

   Heidi Johansen:
   Uffame det så my trist rundt omkring : (

   Ann Tove Buklev:
   Man kan nesten ikke tro hva man leser. Men siden det er fra deg vet jeg at det stemmer. Det er så absurd. Hva skal den mor svare om et barn spør når dette kan få bo sammen med mor/far igjen? Er barnet også pålagt munnkurv fra å snakke med sin forelder om de vanskelige ting?

   Inger Helander:
   Hæ går det ant?

   Inger Kvamstun:
   Jeg kjenner helt konkret til en tilsvarende situasjon hvor mor fikk munnkurv. Hun hadde IKKE LOV til å snakke med datteren om forsterfamilien, hvordan hun hadde det der, etc.... Mor forsto på datteren at noe var galt, og en dag hun møtte ungen på veien fra skolen, spurte hun hvordan datteren EGENTLIG hadde det. Det hadde fosterfaren fått snusen i, og klaget til BV. Innkalling til møte, trusler.... SÅ, ved en anledning kom det frem at fosterfamilien drev med seksuelle overgrep, og datteren ble med øyeblikkelig virkning boende hos mor. Barnevernet kunne plutselig ikke FINNE vedtaket om fosterhjem, og det var ikke blitt sendt til mor...... Fosterfaren hadde jobb som fengselsbetjent i kvinnefengsel.

   Kjell Marcussen:
   Men dette er ikke noe nytt. Slik er det med alle samvær uansett tilsyn eller ikke.

   Roar Moe:
   I følge Grunnloven er det fortsatt tillatt å ha private samtaler i det lukkede rom, men hva er det lukkede rom?

   Michaela Hansen:
   Dette her er galskap i aller høyeste grad!

   Lena Haukland:
   Helt sykt.... : ( Dette er skammelig i dette landet at slike offentlig organer for terrorisere fritt uten konsekvenser!!!...Grrrr

   Åse-Kari Kobbersletten:
   Hørtes fornuftig ut.
   Barn skal høres i slike saker, av den/dem som har omsorg for dem, men de skal ikke være debattpartnere. De skal ha beskjeder. Enkle klare beskjeder, som gjør dem trygge på omsorgssituasjonene sin.
   Om foreldrene misbruker dem til å øse ut frustrasjon over egen tilkortkommenhet og sinne over barnevernet så er ikke det til barnas beste.
   Det er bare det som teller: Barna.
   Trenger foreldrene deres noen å snakke med, så må de finne seg det.

   Eva Amin:
   Flott at der er slike mennesker som deg Marius som tar tak i slike saker.

   Trond Torgersen:
   Derfor det heter barnevern og ikke foreldrevern, slik det faktisk er i de fleste tilfeller. Kjenner ikke denne saken, men de har sikkert god grunn ; )

   Hoppemannen Hæhre:
   Diktatur.

   Kjell Selen:
   Nei vi har et tilnærmet totalitært system. Konstruktiv kritikk ties til stillhet. Ansvarspulverisering og total mangel på kvalitetssikring. Fraværende proaktiv tankevirksomhet medfører at systemene som har satt seg forblir.

   Proaktive personligheter fryses ut å erstattes med "lokale" personer. Dette forebygger endringer som ville medført utvikling av det offentlige. Utrolig trist å se kapasitetsutnyttelse på molbonivå. Serviceinnstilling mangler, mange skjønner ikke at det er de som er til for brukere og ikke omvendt. Personlige tragedier vokser fram som perler på en snor. Så får vi tåle at er typisk norsk å ikke være god!

   Pippi Høytoppsok:
   Syke syke b-v!!

   Rune L. Hansen:
   De dreper heller enn å risikere at det skal bli enda mere og bedre avslørt hva de driver med! Absolutt alt i mafia-virksomheten på kryss og tvers finjustert med grov-kriminelle oppskrifter og metoder for å beskytte seg selv!

   Gunnar Fredrik Harjo:
   Sovjet system ?

   Anne Sunde:
   Jeg vet også om mor som fikk trussel om brutt kontakt med barna dersom hun tok bilde av blåmerkene de fikk på armer og lår av fosterfar. BV mente det var unødig stressende for barnet hvis mor prøvde å dokumentere at de ble slått i fosterhjemmet. Horne må snart skjønne at hun må kvitte seg med ledelsen for slike kontorer og bygge opp noe som tar vare på familiene og ikke ødelegger dem

   Åse-Kari Kobbersletten:
   Det er de voksne som skal diskutere seg fram til beslutninger om barnas situasjon. Barna skal ikke gjøres til parter i konflikt, eller brukes som klagemur av psyke foreldre.

   Kari Rose Norheim:
   Dette er faktisk vanlig, ingen enkeltsak, men kan også ha sin berettigelse hvis foreldre ikke klarer å holde barna skjermet fra voksenkonflikten og driver lojalititsposisjoneringer, eller eksponere barn for egne sårede følelser i tide og utide. Men barnevernet er ofte helt ute av proporsjoner og vrir ting til det uigjennkjennelige..

   Tove Brook:
   Det er helt normalt for barnevernet å true foreldrene med å miste samvær.

   Heidi Jensen:
   Ja, dette gjelder mellom meg og mine barn også. barnevernet nekter oss å prate sammen. barna får ikke lov å fortelle hvordan de har det eller spør meg om noe og jeg får ikke spørre barna om noe.

   Rune L. Hansen:
   Utrolig uhyrlig at noen offentlig forsvarer også slik grov-kriminell virksomhet.

   Anne Sunde:
   Det er ikke snakk om at barn er klagemur for psyke foreldre eller part i konflikt, det er der imot veldig normalt at barnet spør om når det får komme hjem igjen til foreldrene bl a eller de har ting å fortelle ang fosterforeldrene. Barn blir utsatt for vold og overgrep i en del fosterhjem og de har ingen å snakke med og rope om hjelp til for de er kun omgitt av folk som dekker fosterforeldrene. Dette skal tydelig knebles. Barn må også få noen å snakke med som de føler seg trygg på, det har de ikke.

   Bente Kjelsrud:
   Dette er galskap men slik får barnevernet fortsette så lenge politikerne ikke hører på folk som har erfaring med den etaten. Etaten slik den er i dag skulle vært lagt død og heller bygd opp et barnevern som fungerer som det skal gjøre

   Rigmor E. Bjørgvik:
   Rystende og fullstendig forkastelig!

   Geir Bjørnar Nedrud:
   " D er " Ekpertisen " som veit bæst vøttu! " I " Værden " Beste " Land å Bo! " Prrtttttttttttt

   Anne Kjersti Bjørndal:
   Igjen, rystende lesing - (uten å kjenne bakgrunnen selvsagt) - Tiltak i hjemmet burde være løsningen konsekvent. Her i DK hører man langt sjeldnere om saker, i den grad som tilsynelatende er tilfelle i Norge - dog pågår p.t. en sak som har skapt mye debatt her . Deler :
   http://www.bt.dk/danmark/advokat-lad-mor-blive-hos-trillingerne-indtil-ankesag-er-afgjort
   Advokat: Lad mor blive hos trillingerne indtil ankesag er afgjort
   www.bt.dk
   Torsdag måtte en grædende Heidi Rasmussen tage afsked med sine 19 måneder gamle trillinger Ida, Magnus og Tobias. Med bare to timers varsel fik Heidi Rasmussen besked om at pakke sine ting på Bagsværd Observationshjem, hvor hun de seneste fire måneder har opholdt sig med de tre børn. En meningsløs b…

   Bjørn Valle:
   Marius. Jeg kjenner ikke til alle sakens momenter eller grunn for omsrgsovertakelsen. Oppleves sikkert vondt og vanskelig for aktuell mor. Å kun gjenngi samværskontrakten framstår svært forenklet og ensidig. Men selvfølgelig er det din fulle rett til å gjøre det. Hva ville du gjort Marius dersom barna i denne saken hadde kommet til deg og sagt noe slikt som; - vi ønsker ikke å høre på alt mor forteller oss. Hva kan vi gjøre for å slippe der? Hjelp oss, vær så snill. Venter spent på ditt forslag Marius.

   Rune L. Hansen:
   Både hensikten og konsekvensen er å skjule den tortur barna og foreldrene er forurettet med.

   Cato Conan Pedersen:
   Det er NØYAKTIG slik barnevernet behandler meg og min kone!

   Camilla Vinar Brattås:
   Ikke noe nytt! : (

   Bjarne Fritjof With:
   Hvordan kan de holde på slik? FÅr de ikke med seg kollegers overtramp og skandaler som følge av "synsing" og ikke hjemler! IDIOTER! De er til skade for seg selv også men skjønner ikke det engang!

   Rune L. Hansen:
   Det er et grotesk og perverterende terror-regime som nu enda gjennom-syrer den offentlige forvaltningen i Norge. Politisk organisert uhyre grov kriminalitet rett og slett.

   Rune L. Hansen:
   Det er et grotesk og perverterende terror-regime som nu enda gjennom-syrer den offentlige forvaltningen i Norge. Politisk organisert uhyre grov kriminalitet rett og slett.

   Sissel Brun-Hansen:
   Det er ikke til å fatte. Hvordan kan denne utviklingen ha fått hjemmel til å virke på en så grotesk måte, for så mange mennesker, uten at myndighetene reagerer? - Hvordan kan mødre med to timers samvær under (kritisk) tilsyn i det hele tatt ha en naturlig omgang med sine barn? Og hvordan kan barn i det hele tatt føle seg trygge i samvær med sine foreldre under slike forhold? En trenger ikke ha en master for å forstå at både mor og barn kjenner seg stemplet som forbrytere og outsidere. Ren og skjær knebling med total underkastelse. Fanger på glattcelle. Uten muligheter til luftegård. En krigstilstand med psykisk tortur som beste våpen. Ubegripelig at sånt skjer i Norge.

   TheStig Arild Johansen:
   skjønner ikke hva som feiler regjeringa/er.. vi har to store etater i norge som ikke fungerer på noen måte. å etter all skriving om dette så fatter jeg ikke at ingen parti griper inn og gjør radikale forandringer. dette gjelder NAV og barneværnet.. man er helt rettsløse i begge innstanser.

   Gunnar Fredrik Harjo:
   Tror vi skal begynne å forstå mer og mer av hvilke regjeringer vi HAR HATT !
   Som det kommer tydeligere og tydeligere fram kan vanlige folk nå snakke direkte til politikerne ( FrP politikerne) og bli hørt ! Man hører skjelden frasen om at "enkeltsaker ikke kommenterer" .
   Det er bare å håpe at dette blir trenden og at Sovjet tiden forsvinner fra landet.
   Barnevernsakerne som kommer frem er rett og slett groteske. Det meste tyder på at her er det helt andre enn barna og vanskeligstilte foreldre som beskyttes !
   Ta kontakt med FrP folk ! Det er vanlige folk som deg og meg !

   Rune L. Hansen:
   I henhold til både Barnekonvensjonen og Straffeloven så skal barn kun kunne adskilles fra sin far eller mor for en kortest mulig tid og i henhold til nødverge. Men når hverken politikere eller (politisk utplasserte) dommere i dagens Norge respekterer lov og rett men heller tillager eller manipulerer med ulovlige lover og avgjørelser (synlige eller usynlige) så blir forholdene groteske derefter! Og de mange som tjener makt, karriære eller penger på virksomheten jubler i det skjulte! Ikke minst også fagorganisasjoner og feminister!

   Robert Steffensen:
   Når et rike kommer i strid med seg selv, så vil det bli ødelagt. Borgerkrig er den mest grusomme krig som finnes på jorden. Ingen er mer hard mot hverandre, enn sine egne mot hverandre, ved interne uoverensstemmelser. Når det blir slik at man ikke stoler på noen, og til slutt, at ingen av partene kommer noen veier for løsninger, så vil en krig eller nedbrytning av samfunnet starte. Det sikreste holdepunktet for løsninger, foruten lovene, er å søke troverdighet der den måtte finnes. Hvem er det som innehar den siste og allmenne troverdighet i samfunnet, og som kan gi legitim betydning for å løse barnevernsproblematikken? Jeg vil gjerne se det menneske som ikke vil ha tiltro til en utvalgt gruppe foreldre i en kommune. En gruppe menn og kvinner som har hatt barn og er ferdig med barneoppdragelsen, men som er utvalgt med strenge kriterier for å inneha egnede egenskaper til å kunne vurdere et barns fremtidige rettigheter, utvikling og som i de fleste tilfeller vil forsvare den biologiske tilhørighet. Det er troverdighet og legitimitet vi mangler i dag. Dersom et slikt utvalg av mennesker bestemte at barnet skulle inn under annen omsorg, så ville folket godta det. Dersom utvalget bestemte at barnevernet har tatt feil og at barnet ikke skal inn under annen omsorg, så ville folket godta det. Det bør innføres et partinøytralt utvalg i alle kommuner, med utvalgte representanter som det overordnede organ i BV--saker.
   Utvalget må ha den endelige makt og avsluttende bestemmelse, foran de kommunale og fylkeskommunale myndigheter, og da selvsagt bestemme over de ansatte i barnevernstjenesten.(dette med forbehold om rettsinstansene i Norge) Den største faglige kompetanse, er udiskutabelt først og fremst størst å finne i blant utvalgets medlemmer og som i tillegg ikke har egeninteresser i en barnevernssak. Løsningen ligger på det politiske plan og jeg er ikke i tvil om at barneutvalgets partinøytrale nemnd vil stå på menneskerettighetenes side, og med tilhørighet til den biologiske faktor.

   http://www.folketsrettigheter.no/
   Folkets Rettigheter
   www.folketsrettigheter.no
   ”Folkets Rettigheter” er partiet som ivaretar helheten i norsk politikk. Partiet vil kjemper for borgerrettighetene i Norge og sikre individet økonomisk og sosial verdighet. Motsetninger skal fjernes til fordel for felles interesser.Det som tjener samfunnet, tjener arbeiderne, pensjonistene og nærin…

   Morgan Eriksen:
   Dæm skoilla vårre daufødd d her jævlan..

   Rune L. Hansen:
   Mennesker erstatter ikke lovlig lov og rett og prinsippene for lov og rett, Robert Steffensen! Å komme med forslag om nye eller gamle ulovligheter for å få stoppet kriminell virksomhet er og blir heller verre enn verst.

   Elisabeth Sandby:
   Hva viss ungene bringer opp temaene selv? Skal mann ikke svare dem tro!

   Bjorn Hannaas:
   Pol Pots terrorregime fremstår som søndagsskole i sammenligning med hverdagen for tusenvis av norske barnefamilier

   Robert Steffensen:
   Hei Rune - jeg klarer ikkeå følge logikken -- det foreslåtte fra meg er løsningsorientert og at vi må inn de foreslåtte baner for å komme noen vei. Tenk på alle de som sitter i fylkene, som bare støtter de lokale tilrådninger -- det offentlige system rundt bv -- saker er som bukken og havresekken -- vi må finne en løsning som folket i allminnelighet vil ha og som er lokaldemokratisk og u-politisk. At vi kan ha et eget valg i kommunene for medlemmene til utvalget.

   Rune L. Hansen:
   Å lukke øynene for Barnekonvensjonen, Menneskerettsloven, Straffeloven, osv. er ikke å være løsnings-orientert, Robert Steffensen. Tvert om.

   Kate Tormodsdatter Fure:
   Vi har et lov verk som skal være gyldig.. har vi ikke? EMK er klar der.. ikke sant ? eller har jeg lest feil??? kanskje jeg er ordblind.. vet ikke.. Kanskje derfor jeg vil studere samfunnsvitenskap.eller kanskje fordi stat har tatt fra meg både levende og plukket kroppsdeler ut av mitt døde barn.. for å sjule sin dævelskap.. hadde jeg 3 stykker idioter av barnevernets sakkyndige..med 3 forskjellige uttalelser og diagnoser.. som har fulgt meg i 13 år med 18 ulike antipsykotiske medikamenter... helt til en privat psykiater fant ut at kjære lille jente.... du har jo bare ADHD...Målet er alltid Justismord... hvis dere ikke forstår alvoret i å holde dere borte fra barnehandelen i denne fandenes stat..etter advarsler fra advokater gang etter gang i media.. ja da går dere frivillig ut i et liv med lidelser.

   Oddbjørn Hauan:
   Bjørn Valle er som du sier du kjenner ikke omstendighetene rundt dette. Men tror du virkelig at Marius ville lagt dette ut på sin side vist han viste at dette ikke er reelt og hadde kjenskap til saken?

   Kate Tormodsdatter Fure:
   Bjørn Valle. Tydelig at du ikke har fått med deg utviklingen i barnehandelen.. prøv heller å oppgradre deg på hva som foregår,istedenfor å angripe mennesker som kjenner til fakta..Som du sikkert helt også vet.. med all din kunnskap er at lærer på barnevernspedagogen uttalte til sine elever.. jeg har vært lærer her i 20 år.. å all denne omsorgsovertakelsen som har foregådd i disse 20 år, er det bare 1..1.. som har vært nødvendig..Bare kom med flere usaklige kommentarer du..men da må du fa`n meg ha litt mer i ryggen enn potte ringer

   Terry Hopkin Sundby:
   om eg leser riktig saa har paa tvunget avtaler er faktisk ikke gyldig enten i grunn loven eller EMenenneskets loven eller for den saks innenfor EU/EES loven

   Kate Tormodsdatter Fure:
   Helt riktig Terry Hopkin Sundby

   Heidi Dobbertin:
   Kate Tormodsdatter Fure fler av deg takk  

   Kate Tormodsdatter Fure:
   Takk Snuppa Heidi Dobbertin

   Kate Tormodsdatter Fure:
   Skulle tro denne Bjørn Valle har fått svar nå..

   Helle Næss:
   OMG! Kjenner jeg blir sååå uvel.. Snakk om kvele alt en brenner for med barna, ikke få snakke om uretten eller sorgen med det å bli adskilt. Ouffh! Folk blir gale av å fly rundt å 'LATE SOM AT ALT ER BARE BRA!' når de formelig revner av sinne, sorg over den urett som foregår rundt en. Det der kan få folk til å ta livet av seg selv. Trykke folk inn i så trange rammer (nærmere A8 rammer - kvelningsfornemmelsesrammer!!) fører rett og slett til sykdommer...

   
---
---

   Tommy Rossing, 06.06. 2014 via Norgespartiet:
   https://www.facebook.com/groups/norgesp/permalink/734470386613128/

   Jeg har hele tiden vært imot bevæpnet politi som kan gå rund med tjenestevåpen uten noe kontroll. Skal nå politiet være jury, dommer og bøddel? Har vi nå fått dødsstraff i Norge via bakveien?

   Dersom dette er veien å gå for politiet, så må jeg virkelig vurdere om jeg skal holde meg borte fra tettbefolkede steder, som bykjerner og kjøpesentere i fremtiden. Ikke bare for sjansen å bli truffet, men slippe å oppleve det som dette kan medføre av en forferdelig opplevelse. Vi nordmenn er ikke vant til å se avretting av mennesker i det hele tatt. Det kan bli store traumer for nordmenn fleste. Skal nå forbrytere og andre tvilsomme miljøer væpne seg opp med samme våpen? Det kan være mye av dem i omløp, siden at de er ulovlig i bruk under krig. Men ikke ulovlig for politiet i bruk mot sivile. Forstå det den som kan.

   http://www.abcnyheter.no/nyheter/2014/06/05/politiet-vil-ha-ekspanderende-kuler
   Politiet vil ha ekspanderende kuler
   Dagens politiammunisjon kan skade folk som befinner seg bak en person som blir skutt. Derfor vil politiet bytte til ekspanderende ammunisjon, en type kuler som er forbudt i krig.
   ABC NYHETER

   *

   Øyvind Selseng:
   Noe annet som også er betenkelig er at Staten har monopol på maktmidlene, og at mens maktmonopolet væpner seg til tennene blir vanlige nordmenn, enkeltindividene og privat eiendom stadig mer overlatt til overmakten. Den partipolitikkistiske Staten har gjennom flere hundre år tatt loven i egne hender, erstattet naturretten med egne lover, som bevarer og holder oppe maktstrukturene. At de ønsker enda råere ammunisjon, er bare et tegn på den Statlige paranoiaen. De ser fiender over alt, og de har for såvidt rett i det. jeg er nemlig hellig overbevist om at hvis folk styrte seg selv, og at betaling av skatter, og tilslutning til systemet var frivillig, da hadde politikkistene gått dårlige tider i møte. men for å unngå å miste makten velger de å fortsette den kalde krigen mot sine innbyggere i full overbevisning om at den en gang kommer til å bli varm.

   Rune L. Hansen:
   Som om de ikke er kriminelle og uansvarlige nok fra før av!
   Mye folk blir akutt eller kronisk sinnssyke og livsfarlige bare av det å bli gitt makt!

   Rune L. Hansen:
   Allmakts våpen i hendene på både det såkalte barnevernet og NAV og dommere og politi! Norge blir enda stadig videre mere og mere og verre og verre sinnssykt!

   Thor Mjølnir:
   best og holde seg langt unna skyteglade politifolk... kjenner jo til disse stakkars hundene som har blitt skutt, kan jo like godt vært mennesker.... snart

   Tommy Rossing:
   Allerede har en politimann lurt til seg våpen her i Tromsø, og dratt hjem til eksen sin og skjøt henne, da hun var på vei til arbeid. Etterpå, så skjøt ham seg selv.

   Thor Mjølnir:
   ja ikkesant, skremmenes utvikling på mange plan her i landet..

   Tommy Rossing:
   Det kan bli farlig å være en alminnelig borger. Jeg har hørt og lest at politiet ble tilkalt å komme til et hjem, fordi at sønnen var vanskelig. De gikk inn, skjøt sønnen og død var ham. Faren sa etterpå: "Hadde jeg visst at resultatet ble slik, da hadde jeg aldri tilkalt politiet." Dette skjedde ikke i USA eller Russland, men i Norge.

   Thor Mjølnir:
   : ( fy f....... uansett så stoler jeg aldrig på politiet ,bedre og ta saken i egne hender mener jeg iaffal,og kommer alltid til og gjøre det. desverre har det blitt sånn....

   
---
---

   Irene Hov, 03.06. 2014 shared a link:
   https://www.facebook.com/irene.hov/posts/10152485509457899

   Fordømte svin!

   En hel generasjon blir ødelagt av inkompetente skruller i barnevernet. Går det ikke an å se sammenhengen mellom unge voksne som ikke klarer livet, økende selvmordstall blant unge, økende rusmisbruk, rekord i overdosedødsfall.....

   Dette er jo generasjonen som har vokst opp med statens "fantastisk gode beskyttelse av barn"....? Hvorfor går det til helvete med de da..?

   "Jeg har skrevet til dere før om dette. Jeg bor i fosterhjem nå og jeg har ingen anelse om hvordan jeg skal holde ut. Jeg gråter hver dag, flere ganger om dagen. Jeg har fysisk vondt i brystet av sorgen og klarer ikke tenke klart. Ankesaken skal opp i tingretten i august, men jeg klarer meg ikke til da, vær så snill! Alt handler om at jeg har skolevegring, men barnevernet er så jævlig og får det til å høres ut som om mamma og pappa er inkompetente foreldre - noe de ABSOLUTT IKKE ER. Jeg har ingenting å strekke meg etter. De to første ukene var enklere, da hadde jeg en konfirmasjon å nå etter. Nå er det ingenting. Ikke en helg sammen med mamma og pappa. Ingenting, jeg har ikke noe lys i enden av tunnelen. Jeg har ingenting å leve for. Men sier jeg dette høyt, sender fostermor meg til lukket avd på ungdomspsykiatrien. Jeg klarer ikke spise eller drikke. Men hvis jeg sier til barnevernet at jeg kan starte på skolen igjen, NÅR SOM HELST!!! vil jeg få komme hjem da?"

   http://www.ung.no/oss/barnevern/124239.html
   Barnevern: Har ikke ikke bra - vil hjem til foreldrene
   www.ung.no
   SVAR: Hei og takk for at du skriver til oss igjen Det er kjempe viktig at du snakker med noen – ellers er det ingen som kan hjelpe deg. Du må snakke med noen som kjenner deg - enten saksbehandleren i b...

   *

   Knut-Helge Jakobsen:
   Typisk slikt pjatt man kan forvente av slike "forståsegpåere" som giftige skrivebordsrotter i rottehullene sine de er, vel dekket av rottemafiaen..

   Jane Kile:
   Det må¨jo føles som en straff for barna....

   Ove Andre Johansen:
   Høres ikke bra ut! Når barnet selv vil hjem til forldrene, så må det jo få lovå dra hjem!

   Frode Nordli Stranger:
   Ja dette er jo straff av barn helt klart. Her skulle jeg formode at det er mange brudd på FN sin barnekonvensjon på mange områder.. Man får jo tårer som renner av slikt..... Unskyld meg må gå å tørke tårer nå.................

   Georg J K-Andersen:
   Galskap satt i system.........

   
---
---

   Knut-Helge Jakobsen, 06.06. 2014:
   https://www.facebook.com/knuth.jakobsen/posts/590215314409574

   Flott budskap fra Marius Reikerås, les og ta til dere alle sammen hvordan vi bygger en bedre fremtid!

   Når akademikerne angriper....

   Dette har vært en interessant uke, med tid for refleksjoner. Høydepunktet var konstitueringen av rettssikkerhetsgruppa på tirsdag. Et prisverdig og etterlengtet initiativ av stortingsrepresentant Ulf Leirstein, som har sett behovet for at noe må gjøres med rettssikkerheten her i landet. Ingen stortingsrepresentant, har tidligere invitert folket så direkte med på hva som må gjøres for å bedre rettssikkerheten.

   Det er ikke en dag for tidlig. I lang tid er vi blitt lurt til å tro på en illusjon om at vi bor i en betryggende rettsstat. Men, vi gjør ikke det. Vi bor i en rettsstat som er nedgradert av FN som en B- nasjon på menneskerettene. Og det er individene det går utover.

   Er det noe jeg har lært meg gjennom årene, så er det at en ikke skjønner hvor skoen trykker om man er gjemt bak en offentlig skrivebordspult. Man må ha følt problemet på kroppen for å kunne skjønne andre i tilsvarende situasjoner.

   Her ligger mye av problemet. Den norske konformiteten er så konstant, at byråkratiet og domstolene nærmest har gått på autopilot i sine holdninger overfor befolkningen. Få har turt å tenke annerledes. I stedet har vi blitt sittende fast i et gjengrodd spor.

   Med sosiale medier skjedde det en gradvis forandring. Folk man ellers aldri ville ha truffet, kunne nå utveksle erfaringer. Den som trodde man stod alene i kampen mot overmakten, skjønte at andre var i samme situasjon.

   Etter hvert ble den ene til veldig mange. Og motstanden mot regimet økende. Som en konsekvens av dette, er altså rettssikkerhetsgruppa blitt til. Det er en gruppe som skal tale folkets sak, og sette søkelyset på de overgrep som skjer i forvaltning og i domstolene. Trygt forankret i Grunnlovens § 49.

   Gruppa symboliserer på mange måter den verdikamp som nå foregår. Det er en kjensgjerning at dommere, advokater, psykologer, byråkrater, akademikere med mer, har hatt tilnærmet monopol på vanlige menneskers rettssikkerhet. Få om noen har stilt kritske spørsmål til HVA slags rettssikkerhet som publikum har mottatt.

   Menneskerettene, som er individets viktigste rettslige verktøy mot offentlige overgrep, har i lang tid ligget støvet ned i en skuff, og kun vært brukt i akademiske festtaler.

   Mantraet fra dommerstanden og forvaltningen, har vært at vi trenger ikke menneskeretter i Norge. Lovverket er godt nok som det er. Og så lenge dommerstanden er så motvillige med å se på potensielle menneskerettsbrudd, føler mange av advokatene at det ikke er noe hensikt i å påberope dem.

   Det etablerte akademia, liker tydeligvis ikke, ei uventet, at noen forsøker å få til forandringer. Det var da også en del voldsomme reaksjoner, særlig fra de innefor akademia og fra noen venstrevidde skribenter, når rettssikkerhetsgruppa ble gjort kjent.

   Det manglet ikke på adjektiver. Her var man både tulling, drittsekk, gal, inkompetent og det som verre var. Selv en jusprofessor fra Bergen og en tingrettsdommer i Oslo, hev seg på korstoget. Som om gruppa bestod av demoner som måtte utryddes.

   Min påstand er at det er ingen som er verre til å mobbe, enn de som akademisk føler seg hevet over andre mennesker. Jeg har lest så mange barneverns- og påtalesaker opp gjennom årene, at når du leser hvordan det offentlige beskriver den private part, så tror du vedkommende er i slekt med djevelen. Det er en demoniseringskultur blant mange i offentlig sektor, som til dels er hoderystende og bærer preg av ren ondskap og mobbing overfor den det gjelder.

   Alle mennesker har gode og dårlige sider, men ingen fortjener den mobbingen som har slått rot blant noen av makthaverne.

   De reaksjonene som er kommet, gjør meg bare enda mer overbevist om at rettssikkerhetsarbeidet må fortsette.  Rettssikkerhetsgruppa er for folket og ikke for akademia. Derfor er det naturlig at gruppa også består av vanlige menn og kvinner, som vet hvor skoen trykker i systemet gjennom lang erfaring.

   At en jusprofessor, en tingrettsdommer eller noen venstrevidde skribenter stempler gruppa som en gjeng med tullinger, skal vi ta med knusende ro. Det sier mye om hva slags menneskesyn som disse besitter.

   De har i alle fall bevist, at de mener seg hevet over oss. Det er helt greit for meg. Eller nei. Det er ikke greit. Det er ikke greit at en dommer som er satt til å dømme andre, utviser et slikt nedlatende menneskesyn som det han gjør. Han heter for øvrig Kim Heger og er dommer i Oslo tingrett.

   Vi skal ikke falle ned på samme nivå. Det vi skal gjøre, er å jobbe systematisk for å fremme menneskerettene til den vanlige mann og kvinne. Det kan vi gjøre ved å samle historiene til de som utsettes for overgrep å sette de opp mot menneskerettene.

   I realiteten er dette en verdikamp. En verdikamp mellom de som forvalter makt, og de som blir utsatt for den.

   Det er tydeligvis at noen med makt, nå føler at folket tråkker litt for nære. Bra! Det viser at gruppa har livets rett og at kampen for menneskeretter og likeverd er kommet for å bli.

   Ikke mobb kameraten min, var det et slagord som het en gang. Jeg er stolt av gruppa vår og skal være med på å forsvare den til Dovre faller. Det er det litt av livet dreier seg om. Stå opp for sine venner og for det man tror på:)

   Ha en flott pinse))

   *

   
---
---

   Noralf Aunan, 06.06. 2014 posted to ‎Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152073346761875

   Hvor er "alle" omtaler i media av denne enestående anledningen? Er det på grunn av at FrP er hovedaktør, eller skal det slett ikke fokuseres på rettssikkerhet i norsk media? Noen kritiske kommentarer er naturligvis presentert, men selv om noen skriver om skandale, er fortsatt media skremmende taus!

   *

   
---
---

   Nyheter/fakta om vård och unga's Photos, 06.06. 2014:
   https://www.facebook.com/1474776622760039/photos/a.1478782129026155.1073741828.1474776622760039/1479962058908162/

   10352887_1479962058908162_6107808271369890975_n.jpg

   *

   Nyheter/fakta om vård och unga:
   Mamman jobbade på skola var även stödperson.. när hon blev sjuk bad hon socialtjänsten om hjälp. När hon blev frisk gjorde socialtjänsten LVU på ett av barnen och mamman flydde med ett barn.. det barnet som blev kvar levde på flera olika platser det sista blev hon sjuk på.. ingen vård och dog..
   Annina Karlsson är mamman och ingen har gjort en utredning trotts att det finns så mycket som är fel..
   Hennes andra dotter mår bra och har mycket bra utbildning... men sorgen varför myndigheter gjorde så här.. allt görs på antaganden och det är det som leder till att det blir så allvarliga fel.. långt fler barn mördas eller dör i vanvård när socialtjänsten beslutar om vård och många självmord begås..

   Jenny Svanergren:
   Sorgligt men sant att fler drabbas hårt i samhällets vård. Stackars den som får socialens vård. I stället att de hjälper familjer splittrar de familjerna istället. Många brott har begåtts genom åren mot barn placerade hos fosterfamiljer eller behandlingshem allt från misshandel till gruva sexuella övergrepp. När det som verkligen behövdes var kanske i hemmets trygga vägar med trätt stöd och samtal, behandling eller så enkelt som egen inkomst.

   
---
---

   Astrid Lauritzen, 06.06. 2014 via NKMR / Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10152191376793785/

   Og her har vi en ny "salgsannonse"

   Bill.mrk: Jente (10) søker nytt hjem
   http://www.an.no/nyheter/article7400639.ece
   - Vi trenger sårt flere fosterhjem. Og vi trenger dem snarlig, sier Gunhild Westergaard, leder for barneverntjenesten i Fauske kommune.
   AN.NO

   *

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonens Art 7:
   "1. Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonens Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   
---
---

   Irene Hov, 05.06. 2014 shared a link:
   https://www.facebook.com/irene.hov/posts/10152489871497899

   Jeg blir dårlig av å lese hva disse direktørene i Bufetat klarer å lire av seg til forsvar for barnevernet. Her er min kommentar til en av dem.

   Dette skriver Bergstrøm: "– De aller fleste er ungdommer hvor hovedårsaken til at de ikke kan bo hjemme er omsorgsevnen til de voksne, og ikke kjennetegn ved ungdommen selv, sier regiondirektør i Bufetat, Pål Christian Bergstrøm."
   Når barna ikke viser tegn til omsorgssvikt etter å ha levd med foreldrene hele barndommen frem til tenåringsalderen - kan man jaggu lure på hvor kålhuene i barnevernet klarer å finne "omsorgssvikt".
   Les litt fakta fra det virkelig livet Bergstrøm - les saksmappene til barnevernet - og du finner ikke et fnugg av den såkalte "fagligheten".
   Velfungerende ungdom kastes ut i et system der de ender opp med å føle "at ingen vil ha meg". Selvfølelsen deres synker til nullpunktet - og veien ut i rus og kriminalitet er svært kort.
   Etterpå sitter barneverns tantene tilfredse på sin brede bak og nikker, var det ikke det vi sa? Adferdsproblemene ville komme. Derfor var deres konklusjon riktig - nemlig omsorgssvikt fra foreldrene.
   Som unge voksne vil bare tre av ti klare seg sånn passe bra. (NIBR 2005/12) Resten blir avhengig av støtte fra NAV.
   Det koster samfunnet enorme summer og måtte betale for regelrett hærverk begått av barnevernet, for at disse barna skal overleve som voksne.
   Tilslutt viser Bergstrøm til en "undersøkelse" som viser at 8 av ti har det bra i fosterhjem. Han glemmer å skrive - at denne undersøkelsen er en regelrett bløff.
   Et spørre skjema ble sendt til samtlige fosterhjem i hele landet, adressert til fosterforeldrene. Med en 6 mnd svarfrist. Frivillig å svare.
   59% svarte på spørreskjemaet. Som fosterhjemmet sendte tilbake.
   Tror du fosterforeldrene sendte tilbake et skjema med negative opplysninger fra barnet? Og hvor mange 3 -4 åringer tror du svarte på skjemaet?
   Av de 59% som svarte, sier altså 8 av 10 at de har det bra - annet ville de ikke turt. Det å bruke denne "undersøkelsen som argument blir for dumt. Igjen sitter dere med null informasjon om hvordan barn egentlig har det i fosterhjem.

   43 barn fra Nord-Norge venter på et sted å bo
   http://www.an.no/nyheter/article7395344.ece#/responses/7352771
   www.an.no
   – De aller fleste er ungdommer hvor hovedårsaken til at de ikke kan bo hjemme er omsorgsevnen til de voksne, og ikke kjennetegn ved ungdommen selv, sier regiondirektør i Bufetat, Pål Christian Bergstrøm.

   *

   Rune L. Hansen:
   Falskhet, frekkhet og forbrytelser er det eneste de kan. Og det eneste de bedriver.

   
---
---

   Irene Hov, 04.06. 2014 shared a link:
   https://www.facebook.com/irene.hov/posts/10152487479742899

   Barna bodde på et barnehjem for barn av ugifte mødre i perioden 1926 til 1961,men ingen har visst om deres siste hvilested før nå, skriver AP.

   Funnet fyrer opp under nye anklager mot den irske kirken om omsorgssvikt. Det er nemlig ikke første gang kirkedrevne barnehjem blir anklaget for omsorgssvikt i Irland.

   http://www.vg.no/nyheter/utenriks/fant-barne-massegrav-i-irland/a/10131838/
   Fant barne-massegrav i Irland
   www.vg.no
   Hele 796 barn er begravet ved siden av det tidligere barnehjemmet i byen Tuam, vest i Irland.

   *

   Einar Jan Larsen:
   De katolske kirkefedre har jo blitt herotstratisk berømt for sin omsorg for barn, deres pederastiske "omsorg" for guttebarn er bare motbydelig.

   Rune L. Hansen:
   Mens i Norge begraves både barn og foreldre i og med falsk dokumentasjon og falske døds-attester.

   
---
---

   Fato Pato, 04.06. 2014 via NKMR / Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10152186564863785/

   Vad anser ni om att fadern tar med sig sin son och omskär honom i sitt hemland mot moderns vilja

   http://www.gazetaexpress.com/fun/gruaja-zvicerane-padit-burrin-kosovar-sepse-beri-djalin-synet-18520/
   Gruaja zvicerane padit burrin kosovar sepse bëri djalin synet
   Përveç padisë penale, shtetasi kosovar pritet dhe të divorcohet nga...
   GAZETAEXPRESS.COM|BY GAZETAEXPRESS

   *

   Rune L. Hansen:
   Det er grusomt når et menneske skader et med-menneske, eller flere.

   Fato Pato:
   Exakt och om mor inte vill, så ska far inte heller göra det.

   Rune L. Hansen:
   Exakt.

   
---

---

   Rune L. Hansen, 06.06. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202526432696818

   Å frata barn eller foreldre retten til sitt familie-liv er å sammenligne med offentlige henrettelser. Hvilket menneske vil vel kunne klare seg eller kunne leve uten rett til familie-liv?

   Foreldre-retten og retten til familie-liv er både en menneske-rett, natur-rett, folke-rett og kristen-rett.
   Den politiske mafiaen i Norge og dens med-spillere er uhyre perverse og grov-kriminelle!

   *

   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 07. juni 2014, Vinberget: 

   Grålig lyst og 6 pluss-grader Celsius her ute klokken 06. Lys blå himmel, sol og oppmot 17 pluss-grader frem mot klokken 12. Og 14 klokken 20.30. En tiltagende halv-måne i sør-vest og 11 klokken 23. Dunkelt med i underkant av 10 pluss-grader mot midnatt.

   Ansatte i Statens Innkrevingssentral (SI) og deres dirigenter og med-spillere later fortsatt som at jeg er skyldig de masse penger for at mine barn og min ektefelle ble kidnappet. Sist nu i et brev datert 27.05. 2014 ( ekstern ) som ankom meg med posten i forgårs. Det er samme metode og oppskrift som også ikke minst ansatte i NAV bruker ( ekstern ). Og flere andre. De forkaster og fortier automatisk og bryr seg absolutt ingenting relevant eller i det heletatt om mine svar-brev, protester, fakta, Norges Grunnlov og lov og rett. Hensikten er med tydelighet hele veien terror, tortur, fangehold, utplyndring og drap. Med dommerne i dagens norske rettsvesen som sentrale nøkkel-personer for en politisk mafia-virksomhet.
   Metoden (eller trikset) handler om at de forholder seg til mere eller mindre rettskraftige dommer fortolket i sin hensikt og hensikten er å forurette den "tapende part" - som skal taes. Hvor forurettende, grotesk eller intetsigende den dom de refererer til enn er. (Dommerne vet selvfølgelig og meget bedre enn andre både at og hvordan dette foregår.) Og også hvor meget politi-anmeldt med begjæring om straffe-forfølgelse dommeren og dommen enn er.
   Fortolkningen har som hensikt videre å straffe og å forfølge og å utplyndre og eventuelt å drepe.
   Innbefattet i fortolkningen er også at den "tapende part" på enhver måte skal være rettsløs og uten menneskeverd - og skal være fredløs og fritt vilt.
   Dommeren (eller dommerne) og dommen og fri fortolkning av denne brukes som påskudd, med eller uten referanse til denne. Underforstått: "Dommeren har avgjort - og derfor skal det være slik. Og det er vår praksis."
   At det hverken blir noe demokrati eller rettsvesen eller lov og rett av slikt noe bryr de seg absolutt ingenting om.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.06. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202531344819618

   Kristendommen er fortsatt verdens største folkebevegelse. I tillegg til å være Norge sin offentlige bekjennelse og religion også, blandt annet. Problemet er at falskhet og hykleri har okkupert kristendommen og Norge.

   *

   Leah Lesley Christensen:
   Selv i 2014 hvor man har kendskab til hvordan man gjort kvinde til heks og astrologi forbudt - findes dyb religiøse der betragte astrologi som noget helt forfærdelig - gyselig - noget man ikke engang kan tænke på eller tale om. Det oplevede jeg forleden. Hvordan i alverden kan man overbevise folk at de i den grad ikke tør at blot kigge på, det historiske om deres religion?

   Rune L. Hansen:
   Det kan du sagtens si. Folk ble brent på bålet, kastet som løve-mat, osv. Metodene som brukes i Norden i dag er bare annerledes, men ikke bedre. Det til tross for at rettferdighet og neste-kjærlighet fortsatt er de to grunn-pillarene i kristendommen!

   Rune L. Hansen:
   Og det er sannheten som frigjør oss - ikke løgnene og hemmelighets-kremmeri! Sier Ordet - Jesus Kristus og alle de andre anstendige mennesker vi ærer, respekterer og efterfølger!

   Gro Hetlelid:
   sannheten er på vei,tiden kommer og avslører forræderiet

   Leif Otterström:
   Religion är fint. Religion beskriver hur människor ska behandla varandra. Religion talar om hur människor ska kunna leva tillsammans men religion har alltid missbrukats. I guds namn, I Allahs namn, i Buddas namn kommer alltid saker som Ku Klux Klan och AlQaida.

   Geir Aadland:
   tror du trenger lese litt... en viss religions bok er rene terrorhåndboken...

   Rune L. Hansen:
   Det er meget meget stor forskjell på hva Muhammed og dagens norske politiske mafia-virksomhet og Kristus Jesus snakker om!

   Torbjørn Haugen:
   Bibelen Kunnskap Paulus brev til Efeserne 6-13
   Norsk (1930)
   Ta derfor Guds fulle rustning på, så I kan gjøre motstand på den onde dag og stå efter å ha overvunnet alt. ...See More

   Knut Andersen:
   So what? Who has invented this Words ? I give a shit : )

   Rune L. Hansen:
   Ikke akkurat næringsrike eller opplysende ord nei. : (

   Torbjørn Haugen:
   King James Bible ble jo som vi ser senere revidert.

   Rune L. Hansen:
   Bla-bla, bla-bla ... Halleluja i og for Babylon!

   Knut Andersen:
   Better to focus on humanity all the way. Let's forget all old text. We know why they made it up.

   Rune L. Hansen:
   Og du Knut Andersen, blir med dine viktige og dype ord kanskje leder for den nye folkebevegelsen i verden?

   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.06. 2014 shared a link:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202531634586862

   "MYE RART kan selvsagt skje, men som oftest er det jo det minst rare som vinner. Derfor blir sannsynligvis Jonas Gahr Støre statsminister om noen år. Da vil han vite at han har fått sitt votum fra, tja, et par hundre mennesker?

   Det er slik vi gjør det i Norge. Bare 5 prosent av norske borgere er medlem av et politisk parti. Rundt 1 prosent av disse igjen blir delegater på landsmøtene. Landets framtidige leder, personen som skal fronte samfunnsutviklingen og samle flertall for til dels dramatiske endringer, utpekes av færre mennesker enn det er på én enkelt forestilling av «Hunger Games»."

   Til lykke med «valget», Jonas!
   http://www.aftenbladet.no/meninger/omdal/Til-lykke-med-valget_-Jonas-3436449.html
   www.aftenbladet.no
   Neste lørdag utpekes landets neste statsminister. Vi kunne selvfølgelig ha valgt Jonas, men Norge er ikke et slikt demokrati hvor velgerne har noe de skulle ha sagt.

   *

   Hanne Judith Jacobsen:
   Han får ikke min stemme i alle fall....

   Rune L. Hansen:
   Det propaganda-maskineriet de har vil vel uansett påstå at han fikk både din og de fleste andre sin stemme. Og at han snakker og handler for deg og alle oss andre. Uansett hva han og partiet gjør.

   Rune L. Hansen:
   Styring med en overflod av olje-penger og propaganda og et folk som er tilvendt trakassering, falsk dokumentasjon, motsatt lov og rett, terror og utplyndring kan gjøre at den nakne keiseren stråler i gull og glans.

   
---
---

   Arild Holta, 06.06. 2014:
   https://www.facebook.com/arild.holta/posts/10152644286793296

   Det beste argumentet jeg noensinne har fått fra barnevernspedagoger eller deres støttespillere - etter i over ti år å ha diskutert med en enorm mengde forskjellige på nett - er:

   Autoriteter har sagt. Noen ganger i kombinasjon med at "det skal være" noe forskning eller noen undersøkelser de ikke aner kvaliteten av eller relevansen til.
   I Fylkesnemnda og rettsaker trenger de ikke en gang komme med slike argumenter. Da holder det med å forkynne meningen sin.

   *

   
---
---

   Bjørn Erik Bjorbekkmo, 07.06. 2014:
   https://www.facebook.com/b.e.bjorbekkmo/posts/10152463004649362

   Sirkusforestillingen på Vega- del 2.
   Utdrag:

   Lege Sinne S. Marken er også fastlege for de fire barna i denne familien. Da disse barnas mor, på anbefaling av sin mann og av barnevernet, blir forsøkt tvangsinnlagt i psykiatrien, reiser lege Marken på skiferie med de fire barna og deres far. Hun er i løpet av noen dager blitt deres stemor. Barna vet ikke hvor moren er, far sier til barnevernet at han ikke vil at de skal få treffe sin mor fordi det da blir så vanskelig å få de med på skiferien. Da vil de protestere og ønske å være sammen med moren.
   Barnevernet har full forståelse og sympati for far og legen. Lensmann Hårek Fredriksen, fars kamerat, truer mor med å kaste henne på glattcelle om hun nærmer seg sitt hjem og sine barn.

   Kathrine Haugen: 

   Kommunelege I og Helsesjef i Vega kommune Sinne Simony Marken skriver dette til Helsetilsynet når hun blir bedt om en redegjørelse for sitt kjærlighetsforhold til en gift pasient. Helsetilsynet ønsker å vite om hennes forhold til familien.

   Marken sier:

   "Sommeren 20XX var NN til konsultasjon med NN (barn), og ble da sittende på mitt kontor i alt 1,5 time og fortelle uten stopp om hvor forferdelig hennes hjemmeforhold var. Hun hadde min siste legetime før lunsj og jeg husker at hele min lunsjpause gikk med til å høre på dette. Hennes uttalelser gikk mest på hvor slem hennes svigerfar var og på hvor meget hun ønsket seg bort. Jeg spurte da til slutt hva som egentlig holdt henne tilbake her. Det svarte hun ikke på".

   Sinne S. Markens pasient er en firebarnsmor som går til sin lege og forteller om at ting er svært vanskelig hjemme og hun ber om hjelp og råd. Hva skal en lege gjøre da? Hva burde en lege gjøre? Hva forventer vi som pasienter av vår fastlege?

   Denne legen er i et hemmelig kjærlighetsforhold til sin pasients mann og har vært det i flere år. Legen tilkjennegir ikke sin rolle som "den andre kvinnen", noe som kunne forklart familiens problemer, men velger å høre på pasientens klager og påpeker siden til Helsetilsynet at hele lunsjpausen hennes gikk med til å høre på disse klagene. Til slutt ser legen seg nødt til å spørre hva som holder pasienten tilbake.

   I et annet brev gjenforteller lege Marken denne historien og legger der til at hun fikk sympati og forståelse av de andre ansatte på legekontoret da hun endelig kom seg ut av konsultasjonen med pasienten. Her påpeker at hun ikke fikk spist lunsj den dagen på grunn av pasientens klaging.

   Som svar på påstander om at lokalsamfunnet tar avstand fra legens handlinger sier Sinne S. Marken dette:

   "Dette opplever jeg ikke i det hele tatt. Føler tværtimot at folk er bekymrede for om det går bra med meg og om vi holder ut. Ventelisten på å få time hos meg er like lang som den bruker å være, og pasientene er meget hyggelige til meg."

   Lege Sinne S. Marken er også fastlege for de fire barna i denne familien. Da disse barnas mor, på anbefaling av sin mann og av barnevernet, blir forsøkt tvangsinnlagt i psykiatrien, reiser lege Marken på skiferie med de fire barna og deres far. Hun er i løpet av noen dager blitt deres stemor. Barna vet ikke hvor moren er, far sier til barnevernet at han ikke vil at de skal få treffe sin mor fordi det da blir så vanskelig å få de med på skiferien. Da vil de protestere og ønske å være sammen med moren.

   Barnevernet har full forståelse og sympati for far og legen. Lensmann Hårek Fredriksen, fars kamerat, truer mor med å kaste henne på glattcelle om hun nærmer seg sitt hjem og sine barn.

   Mor tar denne trusselen på alvor, Hårek Fredriksen var den som anholdt henne og lot henne sitte 5 timer i arrest mens lege Marken fikk ordnet med tvangsinnleggelsen av henne to uker før.

   Bilder viser Sinne S. Marken på ski med sin pasients barn foran seg i strikk. Dette bildet er tatt da Marken i følge sin forklaring er så preget av saken og den belastningen den medførte for henne, at hun var nødt til å sykemelde seg i 14 dager.

   Samme dag som moren til barna returnerer til sitt hjem, etter å ha blitt erklært 100 % frisk av overlege i psykiatri, og etter å ha fått opphevet besøksforbudet hennes fastlege og ektemann fikk ilagt henne, kommer barnevernet til barnas hjem og tar de med seg i et såkalt akuttuttak. Dette på det ene barnets fødselsdag. Faren og farfaren til barna bærer selv barna ut i barnevernets ventende biler.

   Akuttuttaket blir opphevet i Fylkesnemnda. De uttaler at far fremstår som lite troverdig og at de ikke er i tvil om at mor er en omsorgsfull og god mor som i en vanskelig situasjon gjør det beste for barna. Det blir bestemt at mor skal bo i familiens hus med de fire barna frem til skilsmissen er i orden.

   Når dette skjer trekker barnevernet seg offisielt ut av saken. Far og hans familie politianmelder mor og de fire barna 9 ganger på et halvt år. Lege Sinne S. Marken beordrer helsesøster i kommunen til å sende bekymringsmelding til barnevernet om morens manglende evne til å ivareta barna, noe helsesøster gjør.

   I retten blir det av barnevernets advokat påpekt at mor har oppført seg på en slik måte at far så seg nødt til å politianmelde henne hele ni ganger for forhold barna har begått.

   6 måneder etter første akuttuttak ringer far til barnevernet. I følge deres logg sier far at de må hjelpe han, han klarer ikke stå i det lenger. Barneombudet sier at i en skilsmissekonflikt kan barnevernet gå inn med hjelpetiltak etter seks måneder.

   Barnevernets hjelp består i å gå til et nytt akuttuttak av barna, som uten forvarsel blir hentet av barnevernet for andre gang på et halvt år. De barnevernsansatte beskriver i retten barnas reaksjoner som voldsomme. De vil ikke bli sendt i et nytt beredskapshjem og kjemper fysisk mot politiet.

   Mor går ned på kne foran barnevernet og politiet og folder hendene, hun ber om å la barna få være i sitt hjem. Hun kan flytte ut av huset. Mors bønn blir ikke hørt og barna blir fraktet til ukjent adresse.

   Også denne gangen blir vedtaket opphevet i Fylkesnemnda, men barnevernet nekter å sende barna hjem til mor.

   Barnevernet ved leder Lill Mari Lande skriver at de kan ikke vente på at noen blir "kuttet opp med kniv og kastet syre på". Hvor Lande har denne konkrete bekymringen fra vites ikke, det fremkommer ikke i sakens papirer, men det underbygger melodramaet og det totale fraværet av ansvar som kjennetegner denne tragedien.

   En sakkyndig uttalelse, som er betalt av barnevernet, overbeviser Fylkesnemnda om at barna må bli i offentlig omsorg til saken blir behandlet på ordinært vis. Det er tross alt bare snakk om tre måneder.

   Far anbefaler at barna blir skilt fra hverandre, og barnevernet splitter søskenflokken.

   Lege Sinne S. Marken flytter inn i sin kjæreste/pasients hus. Hun uttaler til Helsetilsynet at hun anser det lite sannsynlig at hennes nye samboers barn noen gang kan flytte hjem igjen, de er så skadet av sin mor. Hun sier det er mulig at de to yngste barna kan komme hjem etter noen år, men at hun og hennes nye samboer må få tid til å bli en familie først. Barnevernet støtter dette.

   De fire barna blir i offentlig omsorg i nesten to år. Mor kjemper hele tiden for å få barna ut av offentlig omsorg, hun sier at de gjerne må flytte til far, bare de kommer sammen igjen som søsken. De fire barna sier hele veien at de ønsker å flytte og bo sammen med sin mor. De blir ikke hørt.

   Barnevernet anbefaler far å gå til retten for å få omsorgen for barna. Barnevernet vitner for far, og påpeker at han nå har fått seg ny samboer som er lege og at dette er et pluss.

   Far får tilbud om at barna kan flytte hjem til han, men han takker nei. Støtter lege Marken i at de to må få tid til å bli en familie først.

   Barna blir flyttet til sammen 15 ganger på 2 år. De må feire jul i beredskapshjem og barnehjem mens Sinne S. Marken og barnas far feirer jul sammen i barnas hjem.
   Sinne S. Marken sier til sakkyndig psykolog at hennes nye mann er en fantastisk ste-far for hennes to barn. At han lar seg veilede av henne i farsrollen.

   Det ene biologiske barnet til denne gode ste-faren får store problemer mens han bor på barnehjemmet og blir tatt med til sykehus hvor sykehuslegen sender anmodning til barnets fastlege om behandling. Barnets fastlege, Sinne S. Marken, lar anmodningen bli liggende urørt. Barnet blir flyttet til et fosterhjem hvor han blir mishandlet og må flyttes akutt. Dette etter å ha blitt isolert i fosterhjemmet i et halvt år. Barnevernet mente det var best om barnet fikk tid og ro til å tilpasse seg sin nye familie, inkludert sine nye søsken.

   Da jeg får vite om at barnet er akutt flyttet grunnet mishandling sender jeg en sms til Andre Møller, ordfører i Vega kommune. Han er godt kjent med legens rolle, jeg forteller hva som har skjedd og ber han gripe inn. Jeg får et kort svar: "Vi har ikke innsyn i saken."

   Først da fosterfamiliene sier opp avtalen må lege Sinne S. Marken og barnas biologiske far forholde seg til barnas videre skjebne. De får da status som fosterhjem for hans biologiske barn. Det er uvisst om de får fosterhjemsgodtgjørelse for dette oppdraget.

   Sinne S. Marken stiller umiddelbart etter at hennes kjærlighetsforhold til sin pasient blir kjent, til valg i menighetsrådet i Vega menighet og blir valgt inn. Presten er som henne selv dansk, og de er nære venner. Sinne S. Marken er fortsatt Helsesjef og Kommunelege I i Vega kommune. Hun er også ste-mor og fastlege for barna.

   Det sjokkerende ved denne historien er ikke at jeg har valgt å fortelle den. Det sjokkerende er at alt dette er dokumentert, i hovedsak av Sinne S. Marken selv som gjennom redegjørelser til diverse offentlige instanser ber om forståelse for hvor vanskelig og belastende denne saken har vært, og fortsatt er for henne.

   *

   Rune L. Hansen:
   Dagens Norge - en smule bak kulissene.

   Kjetil Thue:
   Hva i all verden er det som får lov til å foregå? Og hvorfor gripes det ikke inn her??

   Einar Nyaas:
   Er det bare en attraktiv mann i bygda?

   Rune L. Hansen:
   Men det er jo politisk styrt og dirigert at det skal være slik.

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Det er ei øy uti havet med omlag 12-1300 innbyggere og de har alltid vært styrt av "autoriteter".
   De siste årene stort sett sosionomer, deres medløpere og avdanka, utdaterte politikere- og nå, en amoralsk lege, hennes elsker og en forsoffen og like amoralsk lensmann.
   Hva kan annet man vente av en slik konstellasjon?

   Rune L. Hansen:
   Vel, det er mildt sagt ikke bedre de fleste andre steder. Bare med annerledes konstellasjoner og så utrolig forskjellige typiske konstruksjoner av angrep og ødeleggelser på med-mennesker. De viktigste offentlige instanser i dagens Norge er fullstendig politisk styrt og dirigert uhyre grov kriminalitet og mafia-virksomhet.

   
---

   https://www.facebook.com/kathrine.haugen.9/posts/746680738716276?fref=nf

   Morten Løke:
   Forferdelig og ikke overraskende historie.

   Rune Fardal:
   Dett må vi få på trykk andre steder.

   Yeshe Lhamo:
   Jeg kan ikke trykke "liker" her altså. Dette er det verste og mest manipulerende jeg har lest på lenge. Kvinner på sitt verste. Håper du får alt ut. For dette er sikkert ikke enestående eksempel : ( Lykke til med å få baksidene ut til oss <3

   Kristin Gjerdahl Madsen:
   Er helt målløs, dette er jo et mareritt for barna og deres mor : (

   Bente Vik:
   Fint at det kommer frem hvor uetiske folk kan være! Dette er noe av det verste jeg har lest. Min dypeste medfølelse til mor og barna.

   Julianne Olaisen:
   Dette er forferdelig. Det er overgrep, på overgrep, på overgrep. Er det noen aviser som vil ta tak i dette?

   Inger Olsen:
   Herremin for noen fæle mennesker.har ikke ord

   Torbjørn Magnussen:
   Førsteside i VG. Dette må alle få rede på. Ei stor skam!

   Bente Vik:
   Dette må være syke mennesker. Slikt gjør man bare ikke!!!!!

   Kjell Selen:
   Galskap vanvidd å til de grader uakseptabelt. Jeg visste at det stod dårlig til i offentlig forvaltning men at det skulle finnes noe som dette var utenfor min tankerekke. Disiplin å skamvett er byttet ut med egeninteresser og personlig vinning. Barnas beste som begrep har mistet all verdi. Hva kan vel et barn stille opp med mot dette? Ulf Isak Leirstein hva sier FrP til dette? Er det virkelig ingen enkeltsak som kan behandles i full offentlighet? Jeg er redd noen vil komme til å ta skjeen i egne hender. Det tyder på at vi trenger borgervern å ikke politi.

   Rune Fardal:
   Ja dette var SÅÅÅÅÅ belastende fo denne legen.

   Yvonne Yvonne:
   Grusomt og traumatisk for mor og barn men er ikke overrasket. Har lest noen bv saker selv. Utrolig hva som finnes der ute av ondskap. Som lege burde Marken evne se sin rolle fra utsiden og skjønne hun skulle frasagt seg all befatning med saken. Men ser jo at det er flere i denne kommunen som blander sine "roller" på verst tenkelige måte. Vi har da lover mot dette. Hvorfor blir de ikke brukt?

   Irene Hov:
   Ser ut som Sinne S. Markens plan her var å få sin nye samboer helt alene for seg selv uten å måtte dele hans oppmerksomhet med fire besværlige barn. Hun har fått seg hus og stefar til sine egne barn - og overlater eks kone med barn til salderingsposten. En snedig og utspekulert plan. Hvordan klarer øvrigheta i dette lille samfunnet å se innbyggerne i øynene etter disse avsløringene? De fremstår som kronidioter hele gjengen...?

   Sol Sonia Freddiesdatter:
   Norge i et nøtteskall, sååå vakkert på utsida - pill råttent og ondt inni

   Bjørn Storholm:
   Hege Nystad

   Nina Hauge:
   Elvira

   Laila Lockertsen:
   Tydeligvis blir norge mer og mer korrupt. Hvis ikke dette kommer ut får de bare fortsette. Godt jobba, få dette frem i media.

   Sharon Ruud:
   Dette er virkelig sykt!

   Solfrid Mørch:
   En sjokkerende beretning!

   Cathrine Woldstad:
   Man kan ikke tro det er sant, men skjønner at det er.

   Anne-Kristin Abbedissen:
   justismord som føyer seg inn i den lange rekken.

   Hilde J Lande:
   Galskap og ondskap i full forening, og et godt eksempel på misbruk av offentlige midler.

   Ellen Propellen:
   Liker IKKE!! Dette er tragisk og fullt ut utrolig at legens eget velbefinnende skal gå foran hva som er best for barna. Jeg blir skikkelig uvel. Oppfordrer alle som har samme reaksjon til å sende mail til ordfører Andre Møller. Noen der oppe må, bør og skal ta ansvar for å rydde opp i interne rekker. Jeg har sendt mail til han, og selvom jeg ikke regner med å få svar, så synes jeg han fortjener å måtte jobbe litt for lønna si. Som du og jeg og resten av folket betaler via skatter. Det er fantastisk at du går foran som et godt eksempel, Kathrine Haugen! Vi kan ikke godta slik urett lenger!!

   Elisabeth Bettan Kjelstad:
   Ja, hadde jeg ikke vist bedre, så hadde vel dette gått rett hjem , slik det tydeligvis har gjort til mange her..... Gytti katta for noen ROTTER : (

   June Løhre Johansen:
   Grusomt å lese...! Men dessverre ikke første gang barnevernet lar seg manipulere av far (eller mor, for den del). At en offentlig ansatt får lov til å fortsette i jobben sin etter noe slikt, er helt sykt. Man kan lure på hva alle disse tenker på, det er i hvert fall ikke barnas beste. Her har de kun ødelagt barnas liv og psyke, noe det vil ta år av voksenlivet deres å få behandlet. Om de noen gang vil komme over disse traumene. : (

   Helle Næss:
   Voldsomt til alter ego på den legen altså ... høres ut som de fleste tilber henne og at 'hennes ord er lov'. Her dreier alle behov seg om legens behov gitt. Her er det noen mangler på koblinger. Flink til å prate for seg, misbruker makten ved tittelen sin ved å være lege samt i total ubalanse mellom prat og handling. Total inkongruens!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/barnevernsaksjonen/permalink/785039031515369/

   Irene Hov:
   Sånn er barnevernet - og allikevel står politikere og sier at vi har bedre beskyttelse av barn enn det Barnekonvensjonen gir...? Børge Brende står regelrett og lyver for FN. Solveig Horne har nå fått så mange bevis på overgrepene at hver dag med unnlatelse fra den kanten er å regne som aksept på mishandling og overgrep mot barn. Justisminister Anders Anundsen har fått en rekke brev om rettsløse tilstander og et politi som misbruker politimyndighet. Men ingenting skjer.

   
---
---

   Fosterhjem Østlandet:
   https://www.facebook.com/photo.php?v=569794993135808
   Sponsored ·

   Det er vanskelig å bli skilt fra foreldrene sine. Like vanskelig kan det være å skilles fra sine søsken. Derfor ser vi også etter fosterhjem som kan ta imot mer enn ett barn. Øystein Skyttermoen har positive erfaringer som fosterfar til et søskenpar. Han forteller at de har masse glede i hverandre, de har et godt samhold og støtter hverandre. Du finner mer informasjon om fosterhjem og fosterbarn på www.fosterhjem.no.

   *

   (...)
   Guro Gumgum Brunsby:
   For en utrolig lite gjennomtenkt kommentar Rita?

   Fosterhjem Østlandet:
   Takk for engasjementet dere viser! Vi ser at enkelte reagerer på fosterhjemsinformasjon på Facebook. I Norge bor over 10 250 barn og unge i fosterhjem, og hvert eneste år trenger over 1 000 nye barn og unge et fosterhjem. Derfor søker vi etter nye fosterhjem på ulike måter, for eksempel gjennom informasjonsmøter, ved å treffe folk på stand på ulike arrangementer, ved å annonsere i aviser og vi forteller om fosterhjem på Facebook. Ved årsskiftet var det 171 barn og unge som ventet på fosterhjem. Målet vårt er at de skal slippe å vente. Les gjerne mer på www.fosterhjem.no

   Nina-Therese Henriksen:
   Barna blir ikke "tatt fra foreldrene" uten grunn og maaange muligheter til å gi barnet god omsorg! Er faktisk ikke en menneskerett å ha barn. Barn fortjener en trygg oppvekst! Hvis ikke foreldre kan gi det...ja, så har barnevernet faktisk en lovpålagt plikt til å sørge for at barnet har det trygt! ! Foreldre får all den hjelp de vil, for å få beholde barna sine.
   Ikke alle tanker man bør dele her...!

   Espen Rønning:
   Kristin - hva er det egentlig du mener? At barnevernet tar barn fra foreldrene for moro skyld? En skal være bra naiv, for å si det pent, om en ikke ser at mange barn ikke har det godt. En oppvekst i et miljø med rus og vold er det ingen som fortjener.

   Rune L. Hansen:
   Og hvor blir fosterbarna begravd? Bare med falske døds-attester, som med foreldrene?

   
---
---

   Eric Van Brug Wilting, 06.06. 2014:
   https://www.facebook.com/eric.wilting/posts/10202109350594865

   Ca. 3% av barn i Tønsberg Kommune er under statlig omsorg og tiltak ifra Barnevernet i den kommunen. Enten er det spesiellt dårlige foreldre i Tønsberg, eller Bv har for lite å gjøre ; ) Skremmende i et ellers så flott land som Norge!

   *

   Joakim Knudsen:
   Norge er ikke mye flott. Staten er gjennomsyret av korrupsjon og inkompetente ansatte.

   Inga Elise Løite:
   Så du tallet for Skien da? tror de er oppe i 6% eller noe. Det sto i Varden tror jeg. Du får google det

   Eric Van Brug Wilting:
   Utrolig!

   Eric Van Brug Wilting:
   http://touch.tb.no/meninger/nar-barnevernet-overtar-1.8446799
   Når barnevernet overtar
   www.tb.no
   Øker: Den store økningen i antall omsorgsovertakelser fra Barnevernets side gir grunn til bekymring, mener Inger Lexow (Frp). Illustrasjonsfoto: Kirvil Håberg AllumNår barnevernet overtarAv: Inger Lexow (Frp) , medlem av utvalg for barn og unge i Tønsberg kommune Publisert27.05.2014 06:00Sist oppdat…

   Signe Skyer:
   Tror du virkelig bv har for lite å gjøre? Vi skal nok være veldig takknemlig for at bv finnes

   Jorunn Salen:
   Sørgelig at det er slutt på "kjeftekjerringa" i vinduet, som brydde seg med alt og alle. Nå blander man seg ikke inn for det er ikke "vårt" problem. Tenker at man kan ikke bry seg for "mye". Heller mer enn mindre.

   Jane Kile:
   Eller man sender en bekymringsmelding til barnevernet, fordi da har man liksom gjort noe for barnet og sørget for at "kompetente myndigheter" skal gjøre noe.....

   Arild Holta:
   Signe Skyer TROR. Tenk om folk lærer seg hva det vil si å vite.

   Cato Martin Jakobsen:
   Det er dessverre ikke bare Signe Skyer som "tror". Svært mange vet,men tør ikke si det,da de da blir stigmatisert som noen som er for barnmishandling. Dette skyldes at folk flest ikke aner hvor lav terskel det er for å fjrne barn fra foreldrene,og at overgrepene er så groteske at inegen vil tro dette skjer i norge. Hadde et annet land (som vi ikke har et oljesamarbeid med,eller på annen måte bedrive handle med) drevet bv slik det norske gjør,og norsk media hadde tatt det opp hadde det blitt ramakrik i landet med krav om at regjeringen gjorde noe her. Men i vårt eget land foregår det som kjent ikke slike overgrep. Lederen i norsk strutseforbund påstår iallefall at vi kan stole på alle som er over oss i det sosiale liv,spesiellt politikere i norge hverken kan eller vil lyve om forholdene her,det er det bare paranoide konsprasjonsteoretikere som tror. Sa han før han igjen stakk hodet ned i sanden,det kom nemlig et oppsag om et bv som ikke fulgte loven,no som jo ikke kan skje her til lands.

   Heidi Kristin Aspli Røreng:
   ...joda, landet er pent å se på.... veldig mange gode, hyggelige og fantastiske mennesker : ) <3 .... men menesklighet i de offentlige systemer...? tror ikke jeg er pesimistisk eller forutinntatt når jeg hevder at der er d d motsatte som råder.... : (

   Anne-Margrethe Lorentzen:
   Under krigen hadde vi nazistene med myndighetenes godkjennelse. Nå har vi bv med myndighetenes godkjennelse. Som har som sin hovedoppgave å ødelegge grunnmuren i samfunnet, nemlig familiene.

   Signe Skyer:
   Jeg tenkte jeg skulle skrive mer her men ser at det burde jeg ikke gjøre. Oioi.... sier jeg bare

   Eric Van Brug Wilting:
   Ingen får meg til og tro at reelle 'hjelpetiltak' i hjemmene er prøvet. Mange avd innen bv kaller omplassering (som ofte ender med varig fosterhjem) for hjelpetiltak, slik at bv har da teknisk sett oppfyllt krav til loven om bv om at hj tiltak skal være prøvd før man splitter en familie. Når da bv i Praksis har annledning til å være dommer i sin egen sak i en ulovlig administrativ domstol (if EMK strassburg) så stiller jeg meg tvilende til at 3% av alle barn (6-10%) av familiene er så dårlige foreldre at dem ikke kan hjelpe dem dersom dem kansje har spesielle utfordringer i hjemmet. Noe forteller meg at det også ligger andre motiver bak en stat som i større og større grad overtar oppdragelsen av barn, dersom foreldre ikke faller inn i den konforme og uniformerte tankemønstre hvor alle smiler og vifter med flagget sitt 17. Mai.

   http://usatoday30.usatoday.com/news/nation/2007-07-02-foster-study_N.htm?csp=34#Close
   Study: Troubled homes better than foster care - USATODAY.com
   usatoday30.usatoday.com
   Children whose families are investigated for abuse or neglect are likely to do better in life if they stay with their families than if they go into foster care, according to a pioneering study.

   Eric Van Brug Wilting:
   Jeg leser nå på 3 ulike saker, og situasjonen er faktisk mye værre enn jeg kunne forestille meg Signe ! Det betyr jo ikke at kanskje 80% av bv vedtak er 'gode og nødvendige' , men iom at dem ikke tilfredstiller internationale krav til rettsikkerhet for både barnet og foreldre, så er det med stor sannsynlighet at det er mange såkallte justismord i bv saker. DET kan Norge ikke være seg bekjent av, og endringer holder jo heldigvis på å bli gjennomført i disse dager gjennom feks den nyopprettede "rettsikkerhetsgruppen" som stortinget satte igang forrige uke, hvor spesiellt Norsk bv et et viktig tema. Og det er det en grunn til!

   Anne-Margrethe Lorentzen:
   Tror denne gruppen er blitt opprettet pga alle medieoppslagene de siste årene. Før var det lett å tenke "ingen røk uten ild". Men overgripene er så massive og innsikten så minimal at denne rettssikkerhetsgruppen ble innført. Av denne ikke-sosialistiske regjeringen. Skulle vært sett på denne dævelskapen (unnskyld uttrykket) for mange år siden. Bare tenk på alle barna som er blitt "ivaretatt", søsken skilt og babyer blir skilt fra mammaen ved fødselen av barne"vernet".

   Eric Van Brug Wilting:
   En sak feks der bv selv stiller 2 vitner, i et formellt giftemål mellom far og damen han har vært utro med i to år mot moren og gifter seg et par timer før han dør på sykehus, og alle formaliteter er ordnet for å la denne damen få varig omsorg for barna. Bv vifter med papirene i annsiktet på moren! Det var nære vennskapsband mellom bv annsatte og disse to som konspirerte mot moren. Hun var i realiteten rettsløs, og ingen dårlig omsorgsperson. Denne skandalen kommer nå muligens også opp i Brennpunkt. I en såkallt rettsstat er enhver justismord en for mye!

   Anne-Margrethe Lorentzen:
   Og bv trenger stadig mer ressurser for stadig å ødelegge flere familier.

   Anne-Margrethe Lorentzen:
   I den tiden jeg var alene med barna mine, ble jeg kjent med en dame som hadde vært ansatt i bv. Hun påpekte at det var støv i krokene hjemme hos meg, hvorpå jeg svarte at jeg vasket i gang i uken, og på hverdagene prioriterte jeg samvær med mine barn, etter arb.tid. Feil prioritering, mente hun. Da hun jobbet i bv, påpekte hun slikt, og da hun kom på besøk igjen til "støvete" hjem, var det selvsagt gullende rent. Da gikk damen inn på soverommet, åpnet skapdørene, og var det ikke tellekant på klærne, ble barna tatt. Utrolig, men hun fortalte det selv. Og dette er slikt som vi alminnelige mennesker ikke får innsyn i.

   Toril Pauline Stubberud-Holten:
   De er helt rabiat, ingen som jobber i den etaten kan være ved sine fulle fem ----

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 06.06. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202523592505815

   Rune L. Hansen:
   Lyd-opptak eller film-opptak og annen dokumentasjon kan forholdsvis enkelt og greit overføres til pc eller harddisker, minne-pinner, etc. Indirekte eller direkte. Og stadig billigere og billigere.
   Dessuten er det mange slags virkelig enkle og gode gratis-programmer som også kan være hjelpsomme.
   Også optimalt trygg og sikker lagring og videre-formidling er viktig og noe vi kan bli meget flinkere til å hjelpe hverandre med. Jo flere som deler eller lagrer dokumentasjonen dess tryggere er den!
   Store mengder dokumentasjon kan være vanskelig direkte eller i det heletatt å videre-formidle via Internettet.
   Ta med minne-pinner og bærbare harddisker etc. på besøk hos hverandre - og del mest mulig dokumentasjon videre!  

   Transcend er en produsent som har bra harddisker med plass til mye i lomme-format. Harddisken er gummi-beskyttet og forholdsvis beskyttet mot støt, støv og fukt. Tilsvarende minne-pinner finnes også. Eventuell kryptering av innholdet for at det skal være utilgjengelig for uvedkommende er forholdsvis enkelt og greit med f.eks. gratis-programmet Rohus minidrive.

   Jørgen Skarsvåg:
   legg alt ut på sosiale medier, bilder og film av maktmisbrukerne. gjør de lovbrudd. værsågod stå for det.

   Merete Ekeheien:
   Vold avler vold !

   Cathrine Woldstad:
   Hva har vold avler vold mot dette å gjøre Merete Ekeheien? Innleggene til Rune L. Hansen er dokumentasjon mot terror, og ikke utøvelse av vold.

   Merete Ekeheien:
   Den var til Jørgens kommentar om å legge ut alt, bilder, film osv på nett. Hva med ansvaret vi har ovenfor andre. Barn, familie? For meg er dette vold. Psykisk vold.

   Merete Ekeheien:
   Rune har bedrevet vold, psykisk vold mot sin famile ved å legge ut hele historien pluss lydopptak og bilder på nett. Tenker bare på seg selv.

   Cathrine Woldstad:
   Kjenner ikke til den historien og vil ikke høre om den, men anklagelser av denne sorten hører ikke hjemme i denne tråden. Rune informerer generelt om utstyr for å bedre rettssikkerheten.

   Rune L. Hansen:
   Hvilken interesse har du, Merete Ekeheien, og visse andre for å fremstille meg som voldelig? I mitt hittil nokså lange liv har alle og enhver som kjenner meg sagt at jeg noe av det minst voldelige og mest sindige og lovlydige de vet om. Unntatt enkelte mennesker som i entydig kriminell hensikt har sagt det motsatte.
   Og dette nu at du med løgn og vås fremsetter falske påstander er ikke noe nytt angående deg her på Facebook. Ikke heller dine avsporinger av saklige posteringer.

   Merete Ekeheien:
   Psykisk vold Rune. Det er jeg motstander av og en forkjemper for, det er min interesse : ) Ja, jeg har "våset" litt med deg tidligere. Man må ikke alltid bare tenke på seg selv.

   Rune L. Hansen:
   Du dokumenterer og avslører selv med stor tydelighet at du er en forkjemper FOR falskhet og psykisk vold.
   Dessuten; det er i sin konsekvens mht. kriminalitet ingen forskjell på psykisk eller fysisk vold, trakassering, tortur, terror eller utplyndring. Forskjellen er den lovlige lov-bestemmelsen og prinsippene for lov og rett.
   Slutt å plag dine med-mennesker!

   Merete Ekeheien:
   Bla bla bla bla

   Rune L. Hansen:
   Et dikt jeg skrev i mars 2002, som et lite intermesso:

Trygge og trivlige stier

Her jeg har trygge og trivlige stier
hvor blomster og trær er broderier,
som slynger seg for min glede og sang,
mens småfugler synger i soloppgang!

Frukter tynger hver utstrakt hånd,
med mat, medisiner og vennskapsbånd,
med lek, moro, skatter, smil og latter,
ifra virkelighetens eventyr sin forfatter!

Her har jeg mitt hjemsted, min mor og far,
søsken og alt så kjært, spørsmål og svar,
hvile, fred og ro – og så mye å gjøre,
og ingen som vil vår uskyld forføre!

Her har jeg min fortid, nutid og fremtid,
alt det vi steller og pleier i flid,
som gjør verden så forunderlig gledefull,
og forøker verdien av solens gull!

Tenk at verden er så full av gaver,
og at i den er så mange, mange haver,
og at bort ifra farer vi finner vei;
vei og stier i skjønnhet for meg og for deg!

   *

   Rune L. Hansen, 03, 2002.

   ***

   Cathrine Woldstad:
   Merete, kan du la Rune få fortsette med det som er interessant igjen? Jeg prøver å lære noe her.

   Rune L. Hansen:
   Først noe mere om Merete Ekeheien og om falskhet, vold og kriminalitet. For å bidra til færre evt. misforståelser. Hun minner meg om både et og flere andre mennesker. Som f.eks.:
   "Unn Skjærvik, mormor (til barna), grunn-falsk som vanlig, seg selv lik. Absolutt ingenting av hva hun her forteller til politiet er sant. Heller ikke at jeg har hentet hennes datter (Trude) utenfor eller efter skole. Noe slikt eller noe lignende har faktisk aldri noensinne skjedd. Heller ikke noe av det andre hun forteller om. Mere om henne i den øvrige saks-dokumentasjonen. Hun er en av mange mennesker i dagens Norge som jevnt og trutt bruker løgn og falskhet i onde og egoistiske hensikter. I perverterte samfunn er slikt ikke uvanlig. Jeg har alltid taklet slike mennesker med ro og sindighet, men det er uansett trist og forskrekkelig med slike mennesker."

   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/BREVER-2008/20081212-Politiet-avhor-Unn-S-anmnr10452772.html
   20081212-Politiet-avhor-Unn-S-anmnr10452772
   hunwww.net

   Merete Ekeheien:
   Ser du Cathrine : ) Nå er det mormor som skal henges ut. Stakkars unger. Cathrine han og du kan da prate om hva f...dere vil, bare å overse meg det.

   Rune L. Hansen:
   Løgn og falskhet er det motsatte av sannhet.
   F.eks. også enda et eksempel, følgende - som jeg skrev i forbindelse med en politi-rapport datert 04.12. 2008. Også til å ta lærdom av:

   "Et nokså fullstendig falskt, forskrudd og forvrengt intervju foretatt av politibetjent Kjetil Nesbu. Han nektet fullstendig å skrive det som ble sagt og nektet både underveis og efterpå å rette noe som helst. En metode som brukes av korrupte i politiet (og andre steder) som har som hensikt å ødelegge den de snakker med. Grunn-falsk dokumentasjon. (Mange er dumme nok til å gi sin underskrift til slikt, eller lures eller presses til det.) Efterpå sendes dokumentet til påtale-myndigheten, retten eller andre instanser for å bli hvitvasket. Også selv om det absolutt ikke ble underskrevet. De kanskje fleste vil ikke engang legge merke til at det ikke er underskrevet, eller vil tro at underskriften er på originalen, eller vil ikke syns det er særlig nøye eller viktig."

   Merete Ekeheien:
   Alt som er vondt i vårt liv behøver ikke deles med andre. Tenk på barna dine som ser det. Det blir jo mer og mer forståelig forståelig hvorfor ting skjer når vi ser og leser.....

   Cathrine Woldstad:
   Også denne tråden som begynte så bra, synd det skal ende i anklagelser : (

   Rune L. Hansen:
   Kriminelle liker ikke å bli dokumentert og avslørt, Merete Ekeheien. Det er blandt annet det denne posteringen handler om. For barna mine og oss andre er det meget viktig at slikt blir godt og grundig dokumentert!

   Merete Ekeheien:
   At du er utsatt for overgrep er jeg dog ikke i tvil om. Men at du deler det på den måten er trist for dine barn.

   Rune L. Hansen:
   Hadde du hatt anstendighet og ansvarlighet så ville du visst at det forholder seg fullstendig motsatt av det du sier mht. dokumentasjon og offentliggjøring, Merete Ekeheien.

   Rune L. Hansen:
   Barnets forsvarer

Som liten er det mye jeg ikke forstår.
Spørsmål og undring jeg har uten svar.
Som jeg hverken forteller til mor eller far.
Dette skal jeg huske i tredve år!

Jeg skal skrive det ned på et papir.
Nu med det samme for ikke å glemme.
Blyant og papir har vi her hjemme.
Siden så får jeg meg kanskje et flir!

Men Gud i meg sier det jeg skal gjøre.
At dette er noe jeg ikke skal glemme.
I papiret pakker jeg inn min stemme.
Om mange år åpner jeg opp for å høre!

Da kan jeg snakke med den jeg var.
Og vite bedre hva som var og er viktig.
Da kan jeg jo være så mere oppriktig.
Men først spør jeg litt mere på mor og far!

Jeg glemmer det ikke før jeg forstår.
Jeg skriver det ned så godt som jeg klarer.
Da blir jeg barnets og Guds egen forsvarer.
Dette skal jeg huske i mere enn tredve år!

   *

   Rune L. Hansen, 06.03. 1999.

   ***

   Merete Ekeheien:
   Det blir for mye Rune : ) Så mye at du nesten blir usynlig for de vil bli sett av,desverre.

   Rune L. Hansen:
   La oss uansett bli ferdige med dette i denne posteringen, som ikke er ment å handle om meg og min familie - og heller ikke om deg, Merete Ekeheien.
   Her fortsettes forhåpentligvis videre, men i bedre saklighet.

   Rune L. Hansen:
   Angående lyd-opptak, etc. - er iøvrig min anbefaling (som jeg også tidligere har fremsatt skriftlig offentlig for enhver) at spørsmål fra mulig foruretter om en gjør lyd-opptak (eller notater) etc. besvares med nei, hva enn sannheten er. (Sannheten går ikke i løgnens tjeneste.)

   Cecilia Ohvall:
   Bevis dag boker. Motater. Kan føras fram. Saken den.ein adv som ikke spør etter din upplevelse er en dårlig advokat skriftlig..

   Rune L. Hansen:
   Blandt annet tilgang til en god og effektiv scanner for inn-scanning av papir-dokumenter til pc og lagrings-medier er også nyttig eller nødvendig i arbeide med dokumentasjon. Samt tilsvarende program-vare.

   Rune L. Hansen:
   Dokumentasjon mot terror
   Det ble nettopp opprettet en egen Facebook-gruppe for temaet, med flere administratorer. Velkommen interesserte!

   https://www.facebook.com/groups/1428873827384238/
   Dokumentasjon mot terror

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, søndag 08. juni 2014, Vinberget: 

   Omtrent 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet utover formiddagen, med 19 pluss-grader klokken 12. Omtrent det samme videre utover dagen, med noen små stunder med yr, men mindre overskyet med omkring 17 pluss-grader henimot klokken 17 og 18. Lite skyer og 12 pluss-grader henimot klokken 21. Dunkelt og i underkant av 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Arild Holta, 08.06. 2014:
   https://www.facebook.com/arild.holta/posts/10152648683963296

   Underlig at man har klart seg uten det såkalte barnevernet opp gjennom hele menneskehetens historie. Premissene som ligger til grunn for at man MÅ ha barnevern (i betydningen en offentlig tjeneste) bygger på fordommer og myter om diverse grupper, og om antallet ekstremtilfeller.

   De som har vert utsatte for barnevernet sliter med at folk ikke tror de. Samtidig tror de selv at andre har behov for å settes under administrering og andre menneskers makt.
   Det er noen mennesker som trenger praktisk hjelp. Slikt behøver man ikke barnevern for. Så er det noen familier som må beskyttes fra andre familiemedlemmer. Det har vi politi for. Fremfor alt har man nær slekt, som i uminnelige tider har fungert svært mye bedre enn alt såkalt barnevern.
   Men skal man ha et såkalt barnevern, så gjelder ett begrep:
   MYNDIGGJØRING
   Den offentlige parten skal arbeide for at den private parten lykkes med SINE ønsker.
   Alt annet er i hovedprinsipp større og mindre overgrep.
   Pr i dag gjelder ett helt annet begrep:
   UMYNDIGGJØRING
   Makten kommer og tar over.
   Slikt er komplett mangel på sivilisert adferd.

   *

   Angelica Hatlestad:
   Bra, godt skrevet.

   Ingvild Haga:
   Så sant!

   Betty Zachariassen:
   Helt Enig!

   Eric Van Brug Wilting:
   Det er overgrep ja! Det ligger mange lik langs veien etter bv. Jeg vil kalle det samlet sett for "forbryteler mot mennekeheten", som må granskes og stilles ansvarlig i Haag!

   Angelica Hatlestad:
   Den der skal du fà meg med pà gratis og du kan banne pà ( unnskyld fransken) at jeg kan stille dertil egnet personell til à bistà oss.

   Vibeche Molvik Olsen:
   Makten er total og det er på tide de undertrykkende mennesker reiser seg opp sammen og uansett hvor håpløst det er :ikke gi seg.... det er ikke sivilisasjon å ha en total makt som undertrykker, det er motsatt: kontroll....

   Arild Holta:
   Eric Van Brug Wilting. Jeg skulle helst sett de stå til ansvar mest mulig lokalt. Men Haag går også...

   Arild Holta:
   Man hadde trengt et historisk oppgjør med barnevernet, basert på mer eller mindre naturrettslig tenkning. Slikt skulle vert internasjonalt med en domstol som ble opprettet for dette, og nedlagt i ettertid.
   Men i en uperfekt verden får man gjerne ikke ideelle løsninger...

   Turid Holta:
   Helt sant det du skriver og enig! Deler den

   Eric Van Brug Wilting:
   Rent politisk så puster utlandet Norge mer og mer i nakken, og jeg har følelse av et endringer i N gjerne kommer etter press ifra det internationale miljø. Skandalesaker osv gjør Norsk Utenrikspolitikk sårbar og ukomfortabel. Internt i Norge ønsker man å fortsette sin ideologiske tankegang og undertrykke sitt folk. Men lokalt er like viktig, men vanskelig iom den etablerte maktstruktur som forsvarer sin posisjon. Det skjer heldigvis en god del positivt i den rettning allikevel : )

   Angelica Hatlestad:
   Hvem har sagt at dette ikke skal gà nasjonalt ??? Du tror vel ikke at noen politiker vil tillate at dette blir kjent.

   Angelica Hatlestad:
   Nei Eric her mà det nok lut til. ;)))

   Eric Van Brug Wilting:
   Nesten hele miljøet rundt bv vil forsøke å trenere all kritikk. Norge er såpass lukket og indoktrinert i sin ideologi at gjennom sosiale medier og seriøse annmeldelser internationalt, så treffer man akilleshælen til norges framferd. Flott at fler og fler får vite at dem får legge ut sine saker på utenlndske servere uten at Norge har noen som helst juridiksjon!

   Eric Van Brug Wilting:
   En svakhet er at alle ulike interessegruppene ikke har klart å samle seg godt nok under en slagkraftig felles paraply

   Angelica Hatlestad:
   Og da Erik skal jeg fortelle deg noe annet. Forakten for vàrt lille land i utlandet er formidabel.

   Eric Van Brug Wilting:
   Jeg vet! Er selv ifra Nederland, og det finnes til og med 'hat grupper' som latterliggjør Norge! Flere av dem har blitt utestengt fra youtube!

   Irene Hov:
   Hvordan få til det Arild Holta? Våre internasjonale støttespillere som Norden og USA er like ille mht barnevernet. Land som Russland, Polen og India - noen av verdens største land, kan støtte oss. Men hvor mye? Politikere vet - alle vet - eneste grunnen til at jeg skriver til de, er for å gjøre de oppmerksom på at jeg også vet, dere vet, alle vet. Av alt jeg har skrevet til den nye regjeringen - har jeg bare fått et par svada svar. Dersom det skjer en ulykke nå - vil unnlatelser fra den sittende regjeringen være en direkte årsak til det, og apekatten kan plasseres der. AP er i opposisjon og har allerede erklært at det må bli debatt på Stortinget om dette. Et politisk spill, men uansett. Jeg kan også spille....

   Angelica Hatlestad:
   ja jeg kom ikke lenger, alle som har fulgt mitt arbeid i 20 til 30 àr kan nesten ikke tro hva denne gruppa og dens medlemmer har fàtt i stand og hva de har klart. Vi gràter og hyler og klapper i hendene og du verden vi er klar som et egg, dette skal det gà gjetord om. Og ja Erik en dag skal jeg kanskje fortelle deg hva som egentlig er satt i sving. Vi fàr se.

   Irene Hov:
   Jeg holder pusten... : )

   Eric Van Brug Wilting:
   Avmakt er roten til all terror! Det er hyggelig å se at sivil ulydighet blir mer vanlig. Et par hundre familier i utland på flukt fra menneskerettighetsbrudd i norge. Video/ lydoptak som legges ut osv!

   Angelica Hatlestad:
   Hei Irene - du er ikke alene om den. Men slik som vi ser det, og her smeller champagne korkene ivaeret, kan ikke norge stikke hodet i sanden lengre. Fysj ut med dette ròd/grònne svineriet som òdelegger roen i bildet. Men som du og Eric sier, vi ser alle fallgrubene og dette er ikke ferdig pà lenge enda. Det fòrste er jo à priorietere à fà samlet alle under en paraply. Og det bòr jo skje rimelig kjapt. Eller kanskje avbalansert skynde seg er pà sin plass. Nà er jeg beordret til à spise noe, men det er snart et fremmedord her. Men dette mà ikke fà stilne Irene, nà mà det gjòres med situasjonen. Mine folk er allerede i full gang og kalkulere erstatning til de saker det gjelder og dette vil bli gjennomfòrt etter internationale statutter og den/de norske familiene vil bli informert. Eller denne gruppen blir det til fordeling. I dag er vi ikke riktig klok noen og hunden til naboen er helt skittfornaermet pà me og gàr i stor bue unna og tilslutt sprang den til skogs og siden har ingen sett den. Men den kommer nàr den er sulten, fortalte sònnen i huset som er vàrt siste skryte kasus.

   Angelica Hatlestad:
   Og hurra meg rundt. Vi har brekket igjennom. JAAAAAAAA!!!!!! Huff nà skal det spises her. Guri Malla er det noen som kommer til à sove i natt. Irene ,Jane, Eric er det noen som har greie pà hva de kan gjòre for à stoppe dette i Hareid. Trondheim er neste kommune hòrte jeg i dag tidlig og ja der kjenner jeg de godt.

   Nina Håkonsdatter Driveklepp:
   YES, Arild !!
   Æ huske da min mormor og morfar levde, å æ va lita jenta. Vi hadde familiebedriften som samlingspunkt, alle hadde sine oppgaver, å alle deltok.
   Øverst i huset var bolig til besteforeldrene mine,under var delt i 3 verksted,lager og den delen med di flotte spisebord og flotte stoler. Under der igjen,på gate nivå salonger,entremøbler med speil og benker,gardiner,tepper og vegg til vegg tepper, samt min morfar's kontor med stort flott skrivebord, en flott stol og 2 sitte grupper for kunder,forhandlere og ansatte.
   Barndomshjemmet til min mor og søsken,å mitt og mine foreldre,min mormor's lillebror med kone og 4 barn bodde på loftet. Kvær dag kl.12.00 samlet alle sæ på stor kjøkkenet til mormor til varmt måltid og samtaler om dagen så langt..

   Kan love d ble diskutert og løst problemer av alle slag i dette huset !! Å,vi var lykkelige!!
   D var også mange familier som fikk sine første moderne møbler, på avbetaling...uten renter eller papirer å underskrive til blodrenter. Et håndtrykk var nok.

   Da min pappa var på havet 3mnd og 1uke hjemme,å min mamma måtte ha en kneoprasjon var d ikke noe spørsmål kor æ sku være...en selvfølge at æ ble sammen med storfamilien !! Å,som den yngste fikk æ lære masse nyttig ifra huset å noen ganger ble æ å med "guttan" å kjøre ut møbler til di fleste steder i fylket..
   Fikk slik opplæring i høflighet, ble sikker og trygg på mæ sjøl å omgivelsene. Kunne regning,skriving og lese som disse skolefag het den gang. Leksehjelp var ett fremmed ord !!

   Vi har mistet så utrolig mye på veien til vår rikdom og storhet i denne prosessen !!

   D var å en selvfølge at 2-3 ungdommer fikk sommerjobb kvær sommer. I ferier å ved sykdom var ikke ferievikarer..
Å,var d noen av folket i byen som hadde d tøft økonomisk hadde Roy Olsen vår kolonialforhandler alltid en løsning på dette..ingen gikk uten mat eller viktige kværdagsartikler. Æ fikk alltid "kjøpt" en is for en bukett blomster eller om æ gikk tur med hunden "Brio"

   Savner disse tidene... å er såå takknemlig at æ fikk vokse opp i denne trygghet d gav mæ.

   Må innrømme at d e noe æ virkelig savner i disse dager når vi venter på at uke 35 ska komme..for nytt næmndsmøte.. Krav om tilbakeføring til biologiske foreldre !!
   Sitter sammen med min mann og datter som har samværhælg,muligens for siste gang..da BV-advokat har påstand om ikke tilbakeføring,å samværreduksjon. I næmnda første gang fikk æ 6 samvær a 6 timer i året,tingrett gikk innfor tilbakeføring så snart d lot sæ gjøre,samvær 6 ganger helgesamvær med overnatting hjemme uten tilsyn. Ny påstand fra BV-advokat denne gang 3 dag samvær a 4 timer med mulighet for tilsyn i året !! Dette vil gå hardt inn på ei jente på 8 år.

   D har vært utført utredninger for å sette diagnose på ho.. Til sist fikk ho REAKTIV tilknytningvansker !! Sakkyndig nr.2 fra BV ble satt inn rett etter di mottok kravet i oktober 2013,fristen gikk ut for svar i januar 2014..vår advokat fikk ikke svar før i april om at pga at vi ikke ønsket ny sakkyndig uttalelse da æ e enig i d første sakkyndig PPT uttalte..men ikke ble tatt til følge av BV enda d var deres sakkyndig !!
   Å,diagnose ble fjernet etter tlf fra min advokat i april. Å,min datter har problemer me å tilknytte sæ..men ikke som diagnose REAKTIV da d e noe som oppstår i alderen 0-5 år !! Men,ho e i en fremmed by,ikke noen kjente barn eller voksne rundt sæ,å fikk ikke samvær før til julesamvær i 6 timer..

   Med disse siste ordene ønsker alle en så god pinse som mulig..å håper vi klare å informere landets innbyggere om virkeligheten om landets tilstand. Å,at vi ikke får avgi stemme i FN pga at vi ble et B-land i 2013,noe som mediene ikke gir noen videre interesse !!
   Hmm.. Undres på ka d kommer av !!

   Betty Zachariassen:
   Hva med denne Bv utdannelse at de skal redder så mange barn som mulig fra deres gale foreldrene? steng Bv utdanning og forandre den dumme tankegang "hjernevasking"!!!!

   Angelica Hatlestad:
   Flott, mer knurr fres ;((((((

   Angelica Hatlestad:
   sorry men taket gitt til himmels her i dag.

   Nina Håkonsdatter Driveklepp:
   Utdanningen e så mangelfull på godt trygt "bondevett". Å,di burde vært autorisert som alle andre med fagbrev!!

   Arild Holta:
   Det gamle bondevettet blandet seg lite inn i andre menneskers gjøren og laden - om det ikke var for å hjelpe.

   Rune L. Hansen:
   At Arbeiderpartiets "barnevern" forakter familien i samfunnet er ingen hemmelighet. Arbeiderpart-mafiaen alltid har foraktet familien. Og grensene inn i det grov-kriminelle er forlengst enormt overskredet.
   Dette er verre og mere perverterende og smittsomt og til ødeleggelse for sivil-samfunnet og verden enn apartheid-politikken i Sør-Afrika! Som likevel ble stoppet, med biskop Desmond Tutu og noen flere i spissen!
   Omtrent som en rettssikkerhetsgruppe, som klarte å få til et slags nasjonalt rettsoppgjør med hva som foregikk av forurettelser. Det ble kreert en Sannhets- og Forsonings-kommisjon - hvorunder rettsoppgjøret i full offentlighet skulle foregå - og foregikk. Det ble slutten på apart-hate i Sør-Afrika! Stadig større inter-nasjonalt press hadde også sin viktige og store betydning. Sannhets- og forsonings-kommisjonen hadde sine juridiske svakheter og burde og kunne ha blitt gjort enda bedre, - noe som i eftertid iallfall uansett er til å lære av. Slikt noe - og i enda bedre format - kan og må skje også i Norge (og i visse flere land).

   Rune L. Hansen:
   En Sannhets-kommisjon vil også bevirke at den tyngende naiviteten som enda rår i Norge fullstendig fordufter!

   Angelica Hatlestad:
   YEEEEEEESS!!

   Rune L. Hansen:
   Bare vitnesbyrdene og dokumentene på Facebook og på Internettet er enormt mange om hva som egentlig har foregått i og med den norske barnerov-industrien og menneske-handelen med adskillelse av foreldre og barn, osv. Og det er selvfølgelig bare toppen av is-fjellet.
   Betenk også at det finnes knapt vitnesbyrd eller motmæle om det motsatte.
   Hva har egentlig skjedd og skjer med barna og foreldrene og besteforeldrene, efter at de ble (og blir) kidnappet?
   Vi vet blandt annet at barna blir fangeholdt og torturert og indoktrinert - og at mange av barna blir isolert over lang tid og flyttet på som om de er pakker. Ofte veldig mange ganger. Derefter blir nesten stille som fra graven fra de. Og vi vet at mange overlever ikke særlig bra eller i det heletatt. Noe av det samme vet vi at også gjelder foreldrene. De ble torturert, terrorisert, utplyndret, forfalsket og drept. De fikk ikke engang valg-muligheter mht. sin skjebne.
   Alt og det hele må frem i lyset - og for optimal gjenopprettelse og erstatning på den ene side, og forsoning og straffe-forfølgelse på den annen side. Bare slik og grundig og godt nok kan vi fri oss fra det med-menneskelige ansvar vi enhver selv har i forhold til hva som har foregått og enda foregår - og den grov-kriminelle galskapen stoppes.

   Rune L. Hansen:
   Men mange vil mislike dette meget sterkt.

   Angelica Hatlestad:
   Skal vi ta hensyn til hva andre misliker?? Skal vi vinne unnskyldninger for dette som skjer?? Og skjer i dag. Har noen av dere fulgt med pà hva som skjer iLithauen??? Hvor norske myndigheter stjeler barn i Vilnus?

   Angelica Hatlestad:
   Hvorfor skal norske barn fra Villus til norge? hvorfor skal brasilianske barn stjeles i Norge? Hva foregàr hvem er dr. Mengele her? Hvorfor gir svensk barnevern svenske barn til Norge og barnas slektninger er fullstendig hysteriske. HVA ER DET SOM FOREGÀR.?????

   Rune L. Hansen:
   Det er de kriminelle og deres med-spillere som vil mislike det rettsoppgjør som må komme.

   Angelica Hatlestad:
   men dette er norsk barnevern som gjòr ??? Ogsà med de svenske barna. Norge nekter à gi opplysninger om hvor barna er.

   Angelica Hatlestad:
   Nàr det gjelder den norske ambassaden i Villnus sà truer de med à bombe den hvis de ikke fàr barna igjen.

   Rune L. Hansen:
   Hvem vet hvor barna havner efter at de har blitt fangeholdt og adskilt fra sin far og mor og fra søsken og alltid har trusler over seg og blir flyttet på gang efter gang? Osv. Og hvem vet hva som iøvrig blir gjort med foreldrene videre?
   Dette er også viktige spørsmål - som har sine svar. Som forties og holdes skjult bak kulissene av den politiske mafiaen og dens storm-tropper og med-spillere.

   Rune L. Hansen:
   Akkurat: HVA ER DET SOM EGENTLIG FOREGÅR?!

   Angelica Hatlestad:
   Jeg er mer interesert i Villnus og Sverige. Jeg vil ha et svar. Et sant svar. Hvorfor kjòper norge barn i utlandet????? skal vi mikse gener kanskje og se hva vi fàr??? Dette er rett og slett ekkelt.

   Rune L. Hansen:
   De fleste av både barna og foreldrene forsvinner. Og er stille som graven.

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 07.06. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202531344819618

   Rune L. Hansen:
   Og du Knut Andersen, blir med dine viktige og dype ord kanskje leder for den nye folkebevegelsen i verden?

   Jørgen Skarsvåg:
   riktig Rune. en skal hverken trekke fra eller legge til, står det skrevet <3 amen

   Višnja Anna Prtenjača-Klarić:
   Humanity is the greatest evil of this world that draggs the humanity into devastation and CORRUPTION. One corruption for example; social services="humanitarians"

   Jørgen Skarsvåg:
   yes, inhuman ; )  

   Rune L. Hansen:
   Verdens største kø består av nyttige idioter. De av de som har minst samvittighet og er ivrigst avanserer til nyttige nøkkel-personer.

   Cecilia Ohvall:
   Eg er heldre hex enn lyver og pruppar dritt i folk. Ur ein sago bok .eg er född kristen förlovad med ein katolik. Ingen reigon kan stoppa noet inte kär för det er starkare enn noet..

   Rune L. Hansen:
   God reell kompetanse og ansvarlighet i prinsippene for lov og rett er viktigere enn noe mht. rett og galt.

   Cecilia Ohvall:
   !

   Višnja Anna Prtenjača-Klarić:
   Jag lyder hellre världens skapare av alla jordens folk än att vara en häxa och att dras med strömmen är som att binda en kvarnsten om halsen på sig själv och kasta sig själv i havets djup. Häxor finns det gott om, vi behöver motgift mot de härjande häxorna i världen.

   Rune L. Hansen:
   Det er loven og de alle enkle og fundamentale prinsippene for lov og rett som skal beskytte enhver og alle. Og ikke dommeren og ikke ulovlige lover og ikke ulovlig lov og rett.
   Om en eller flere politikere eller dommere eller andre erstatter lov og rett med seg selv eller andre eller med andre interesser er det og blir det organisert kriminalitet som rår. Det vil si: politisk mafia-virksomhet. Som må straffe-forfølges. Og lovlig lov og rett må gjenopprettes.

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 08.06. 2014 via Menneskerettspartiets debatt-side:
   https://www.facebook.com/groups/521624111224961/669037463150291/

   Det er ikke så mange “dårligere foreldre i dag”. Men, en ny etat er skapt og da trengs flere barn for å fø denne etaten og rettssystemet. Men, fosterbarna som barnevernet har ansvar for, tross i at de er i fosterhjem, har hatt det forferdelig. 80 % av disse har det gått galt med. De har hatt det grusomt i Norge gjennom hele barndommen.

   Disse blir fulgt med av barnevernet og fratatt sine barn, når de blir gravide. Barnevernet ønsker derfor å heve aldersgrensen for barnevernets rett til å ha ansvar for et barnevernsbarn fra 18 år til 24 år. Dette er utelukkende for å kunne kontrollere dem bedre å få vite når graviditet inntreffer. Og den norske befolkning tror at de ufødte barna, alle, er i nød. Så de bestiller barn og møter på barselavdelingen, sitter der i rommet ved siden av og venter i spenningen mens mor strever i redsel og sorg for sitt enda ufødte barn, mens fødselsveene presser på og barnevernet gjør seg klar til å skille mor og spedbarn. I 2011 er politi en alminnelighet og håndjern på større barn og fysisk makt fra politi en vanlighet.

   “Mangfold i barnevernet” (1) | Barnevernbloggen
   http://www.knut.com/2011/10/mangfold-i-barnevernet-1/
    Fagforbundet reklamerer i Fagbladet 22/2011 på 31 sider om "solskinnshistoriene" i norsk barnevern. 205 yrkesgrupper som er medlemmer informeres det om et
   KNUT.COM

   *

   Rune L. Hansen:
   Hvor i all verden er de positive vitnesbyrdene fra barn som har blitt kidnappet?

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, mandag 09. juni 2014, Vinberget: 

   Dunkelt grålig og 8 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Sol og lys blålig himmel utover formiddagen, med oppmot 18 pluss-grader i skyggen frem mot klokken 12. Med litt skyer, blåere himmel og 20 pluss-grader henimot klokken 15.30. Klokken 22 voksende halv-måne i sør, 8 pluss-grader, lys blålig himmel, tildels slørete fint mønstret. Noe dunkelt og månen noe lengre mot vest og 11 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---

   Kenneth Thon, 08.06. 2014 via Barnevernsaksjonen.no - Belyser overtramp, menneskerett og barnets beste:
   https://www.facebook.com/groups/barnevernsaksjonen/785478984804707/

   her er selvmord listen fra 2005 til nå gutter 479 selvmord 223 for jenter etter omsorgovertagelse det er nesten tusen barn, herre min hatt sier jeg

   *

   Cato Martin Jakobsen:
   http://www.nibr.no/filer/2005-12.pdf

   Ragnhild Aasland Sekne:
   Den nibr-rapporten du viser til er fra 1990-2001, Cato. Fra 1990-2001 tok 150 barn/unge under barnevernets omsorg sitt eget liv. (s. 89 i rapporten) Hvor er listen fra 2005 til nå, Kenneth? Det er jo ekstremt om det har økt så kraftig.

   Cato Martin Jakobsen:
   NIBR.rapporten kom i 2005,og den er ikke forsøkt gjentatt. Resultat var skremmende nok,160 barn tok sitt eget liv,men s det totale tallet for dødsfall var 712, da tar man med de som døde av dopbruk f.eks. Iallefall, hvordan kan man mene å tro at bare man putter barn inn på en institusjon der de går mer eller mindre fritt (unntatt når de blir straffet med isolasjon for ikke å ha vasket gulvet godt nok), der bara ikke blir meldt savnet før de har vært borte i minst 24 timer. Kan noen fortelle meg hvordan denne "omsorgen" kan være bedre enn om barna fikk bo jemme ,og foreldrene fikk hjlep med eventuelle problemer der det er nødvendig) Hvordan kan barn få bedre omsorg av å bli tatt fra hjem og familie,venner og ellers alt av kjnet ting og bli overlatt mer eller mindre til seg selv i en institusjon der det er vanligere med dop enn på plata,og der de ansatte ofte er tidligere straffedømte med narkodommer, voldsdommer osv på rullebladet, de blir nemlig ikke sjekket før ansettelsen. En drømmejobb for psykopater som synes at livets høydepunkt er å gi en 15-årig jente dop i håp om å få seksuelle tjenester i retur.

   Rune L. Hansen:
   Og hvor mange som ble drept/døde efter at rapporten ble skrevet er i det heletatt ikke med.
   Og antall drepte/døde foreldre var også meget meget høyt.

   Cato Martin Jakobsen:
   Antall selvmord blant forledre ble ikke tatt med, nei. Tallene er allikevel så skremmende at det er absolutt en skandale at absolutt ingen har tatt ansvar, ingen ser ut til å bry seg, man må jo huske at bv er en næring i vekst, og da må man jo nesten bare regne med at det dør noen barn, noen foreldre blir stigmatiserte som barnemishandlere og tar sitt liv pga av det, og famileødeleggelser er mer standarden enn unntaket. Dette er en villet politikk, ingen skal fortelle meg noe annet, hva er ellers grunnen til at man kan ofre mange tusen barns liv for å få trumpet igjennom at alle skal være like, alle skal bidra, alle skal bukke for hvert bilde av våre ledere, barna skal fortelles i barnehagen(fra 1-årsalderen) at våre ledere er de som vet best og bestemmer alt, alle som forsøker tenke egne tanker blir straks diagnosistert med seriøse psykiske lidelser og i verst fall tvangsinnlagt dersom den vanlege medisinlobotomeringen ikke virker. Vi skal ha et konformt samfunn, der alle er like, og våre ledere nærmest guder som ikke trenger å følge det samme lovverket som resten av befolkningen.. nei, fanken, det er jo nord-korea jeg sitter og tenker på her.. sorry.

   Kenneth Skailand:
   Dere skriver:
   "Du vil bli utestengt uten videre forvarsel hvis du:
   Går til personangrep
   Fremmer politiske partier
   Poster spam"

   Her er Kristin Bruuns spørsmål, som førte til at hun ble blokkert fra gruppen uten forvarsel i går:
   "Kenneth Thon
   i går kl. 05:29
   her er selvmord listen fra 2005 til nå gutter 479 selvmord 223 for jenter etter omsorgovertagelse det er nesten tusen barn, herre min hatt sier jeg
   Kristin B. Bruun
   Hvor er listen?
   for 23 timer siden"

   Hva var feil med det?

   Jeg vil ikke være medlem av gruppen om dette er nok til å bli blokkert uten forvarsel!

   Rune L. Hansen:
   Jo da, antall drepte/døde foreldre er også med i NIBR-rapporten!

   I en periode på 13 år fra 1990 - 2002 har Norsk Institutt for By og Regionforskning, NIBR, fulgt 100.000 barn og unge i barnevernstiltak over hele landet. En stor rapport, som blandt annet sier at omkring 150 barn og mere enn 1000 av deres foreldre tok sine egne liv under barnas såkalt barneverns "omsorg" fra 1990 - 2002. Og at i alt døde 702 barnevernbarn i samme perioden. Og at i samme perioden, 1990- 2002, var det hele 99.000 barn og unge som var tilknyttet barnevernet i større eller mindre grad.
   Dette er 8 ganger flere "selvmord" blandt barn, efter barnevernets "redning" enn ellers i samfunnet.
   Hvor mange av disse barna og deres foreldre som er døde efter år 2002 sier rapporten ingenting om, men antallet er selvfølgelig meget stort.
   Men den viser at 3680 av disse barna i perioden mistet sine mødre ved dødsfall, noe som tilsvarer hele 3,7 %.
   Og 6890 mistet sine sine fedre ved dødsfall, noe som innebærer at 7% ble farløse.
   Og at 615 av barna mistet begge sine foreldre.
   Og at 953 fedre og 438 mødre valgte å ta sitt eget liv i fortvilelse over tapet av sine barn.

   I 2001 døde 114 barnevernsbarn, mot 168 i den ordinære befolkning.
   Og at når det gjelder langtidsvirkningen hos barnevernsbarn er statistikken nedslående.
   3 av 4 barn har mottatt sosialhjelp etter fylte 18 år.
   Høy dødelighet. Flere begår selvmord. De savner nære relasjoner også som voksne. 3 av 10 barnevernsbarn "klarer seg" i voksenlivet, hvilket betyr at 70 % ikke gjør det.

   Osv. Rapporten befinner seg på Internet-adresse: http://www.nibr.no/pub109
   Publikasjoner - NIBR
   www.nibr.no
   Rapporten gir resultater fra en analyse av barnevernbarnas helse i Norge. Det er benyttet spesialbestilte data fra SSB for perioden 1990-2002. Prosjektets design er longitudinelt. I alt var 99.000 barn og unge i barneverntiltak i løpet av denne perioden. Analysen beskriver varighet av og hovedtdyper…

   Rune L. Hansen:
   Det er vel langt mere enn bare betenkelig at det er omtrent farligere enn noe som helst annet i verden å befinne seg i nærkontakt med det såkalte barnevernet?
   Blandt annet "selvmord" er en forutsigbar, forventet og tilsiktet effekt av slikt noe!

   Rune L. Hansen:
   Og både barna og foreldrene begraves i hemmelighet i og med og bak falsk dokumentasjon - og propaganda!

   Rune L. Hansen:
   I denne statistikken er dessuten heller ikke medregnet de barna og foreldrene som kidnappes i såkalte "barnefordelingssaker", som også er en falsk og grov-kriminell form for den politiske mafians såkalte "barnevern"!
   Av Norges omkring 5 millioner innbyggere er det omkring 25% som er under 18 år. Det ble i Norge født 61 400 barn i år 2010. Omtrent en fire-del (25%) av alle norske barn bor eller fangeholdes hos bare en av sine foreldre!
   Antallet torturerte, utplyndrede, terroriserte og drepte, både barn og foreldre, er med andre ord, utrolig men sant, enda langt høyere!!

   Ødeleggelsen av barn, foreldre, samfunnets grunncelle (familien), rettsvesenet, menneskeverdet og verden er smittsomt bak kulissene katastrofal!

   Rune L. Hansen:
   Indirekte representerer den også blandt annet et total-forbud mot kristendom!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.06. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202541213186321

   I dagens Norge er det livs-farlig å være barn. Den politiske mafiaen og med-spillerne dens kan når som helst kidnappe og fangeholde deg og ta fra deg alt du har kjært! Det samme gjelder også foreldre.

   Derfor er det viktig å vite at det gjelder for enhver om å komme seg snarest mulig langt bort vekk fra Norge!

   *

   Kjersti Hannah:
   Du sa det jeg hadde lyst til å skrive, i øyeblikket.

   Rune L. Hansen:
   Jeg snakker nok på vegne av veldig mange med disse ordene. Men for utrolig mange er det allerede for sent. Og dessverre er det enda også veldig vanskelig eller nokså umulig for veldig mange, eller for de fleste.
   Prøv uansett! Dagens Norge er livs-farlig!
   La absolutt ingen lure deg til å bli værende i Norge!

   Marina Lorieri:
   Mulig verdens verste barnekidnappingsland.

   Rune L. Hansen:
   Politikere i Norge, Sverige, Danmark og Finland hermer efter hverandre og virksomheten med kidnappinger og fangehold er uhyre smittsomme og gir godt med karriære og makt eller penger til mange. Fagforeninger også ikke minst. Det har smittet stadig mere og verre. Og er dessuten praktisk og til stor nytte for svært mange!
   Ikke minst for lett og enkelt å torturere, utplyndre og likvidere med-mennesker en vil ha fjernet!

   Gro Hetlelid:
   Krigen

   Gro Hetlelid:
   hvor bor du da Rune ?

   Vibece Bråthen:
   Har sett det har blitt skrevet at norsk barnevern har godt samarbeid med Spania???

   Rune L. Hansen:
   Jeg bor 50 km nord-øst for Haugesund. I Vikebygd i Vindafjord kommune. Sør-vest i Norge.

   Gro Hetlelid:
   Norsk barnevern har samarbeid med norske sosionomer i spania i sjømannskirken ,blå kors etc.

   Rune L. Hansen:
   Den politiske mafiaen i Norge med alle sine olje-penger sniker seg smittsomt og perverterende inn i stadig flere andre land. Nu i den senere tid også i Spania!

   Gro Hetlelid:
   Di har vært i Spania i mange år,mange penger til barnevern blir sprøytet inn der ,nå vurderer di å opprette sjømannskirker i Tyrkia

   Gro Hetlelid:
   I spania er det jo flere norske skoler

   Rune L. Hansen:
   Jeg er oppmerksom på det og hvordan det gradvis og skritt for skritt har foregått.

   Rune L. Hansen:
   Det er jo livs-farlig katastrofalt for hele verden hvordan Arbeiderpartiets Grøss & Gru Harem Brunstland og Torbjørn Jagland og Jens Stoltenberg og mange flere utplasserer seg selv og sine med-spillere også i andre land og i det inter-nasjonale samfunn!

   Gro Hetlelid:
   Ja, akkurat,så da er det jo ikke så lett å finne ut hvilke andre land vi kan flytte til da ?!

   Rune L. Hansen:
   Problemet er iallfall verdens-omfattende katastrofalt voksende.

   Gro Hetlelid:
   Å ta norsk barneverns medspillere i Spania er vel også miserabelt !

   Gro Hetlelid:
   på telefon ?

   Rune L. Hansen:
   Jeg vet ikke om det er mitt telefon-nummer du sikter til, men det finner du iallfall i telefon-katalogen - og er 53 76 76 87.

   Geir Aadland:
   kan det ha noe å gjøre med at det er mange foreldre som ikke tar ansvar hverken for seg eller sine barn?

   Gro Hetlelid:
   ja ,det er det di vil ha deg til å tro !

   Gro Hetlelid:
   Nei det var ikke ditt tlfnr,jeg mente, men takk alikevel...

   Rune L. Hansen:
   Med de trusler og de straffer de mulig eller reelt blir utsatt for, så tror du vel ikke for alvor det, Geir Aadland?

   Anita Synnøve Haug:
   Da må eg jo virkelig si Geir- at de som har oppdratt oss, ikke var noe særlig flinke, er vi en mellomgenerasjon her som først lever under omsorgsvikt selv i statlig forvaring, å så skal vi straffes for det de skapte?

   Ja jeg vet at barn som har vært under omsorg av bv, led/lider under omsorgsvikt, de er ikke dårlige foreldre på grunn av det, det er aldri det det er snakk om, men evnen til å forsørge- på grunn av at de ikke fikk fullført skole, ike fikk seg jobb og ikke får støtte fra nav- selvfølgelig kan barnevernet høste der de har sådd!!

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor ikke kunngjøre på en plakat HVA som er omsorgssvikt og HVA STRAFFEN ER? Og at dette og grov kriminalitet ikke gjelder for offentlig ansatte og heller ikke for Arbeiderpartiets aktive med-spillere. Så ble det vel fort fullstendig slutt på alt av omsorgssvikt i Norge!

   
---

---

   Fortsettelse fra i går, 08.06. 2014:
   https://www.facebook.com/groups/521624111224961/669037463150291/

   Rune L. Hansen:
   Hvor i all verden er de positive vitnesbyrdene fra barn som har blitt kidnappet?

   May- Harriet Seppola:
   De blir ikke hørt , det viser seg gang på gang, da jeg skulle vitne i tingretten i Kristiansand, fikk hverken jeg ekller andre somvitnet der reisegodtgjøring, det bestemte den kvinnelige hyenen som kalte seg dommer for og det ble ikke tatt hensyn til det positive som kom frem, kun de som vitnet m ot foreldrene , spesielt en sakkyndig som uttalte at barna som hadde blitt hentet av politifolk utstyrt med våpen led ingen overlast, det avr mye verre for dem å bli tilbakeført til foreldrene som priroterte familien framfor penger og karriere.

   Rune L. Hansen:
   Og hva med barn som ble kidnappet for mange år siden og som på noe slags vis har "overlevd" - eller de som på noe vis har noe godt vitnesbyrd om kidnappingen og livet efterpå? Hvor i all verden er de positive vitnesbyrd? Finnes de nærsagt i det heletatt?!

   Rune L. Hansen:
   Jeg har aktivt lett og søkt og undersøkt i flere ti-år efter positive vitnesbyrd fra barn som har blitt kidnappet - og det er som å lete efter nålen i høystakken! Nærsagt ingen barn som har blitt kidnappet, hverken i fortid eller nutid, sier eller bærer vitnesbyrd om at det var til hjelp eller positivt!

   May- Harriet Seppola:
   RETTSIKKERHETSPROBLEM - barnevernet misbruker akkuttparagrafen der omsorgsovertakelse planlegges - konstruert bruk av akkuttparagrafen .
   Av hensyn til rettsikkerheten - viktig at det lages mye strengere krav til kriterier for bruk av akkuttparagrafen .
   Føringer og rutiner i systemet fører til at barnevernet vinner nesten alle saker med innstilling på omsorgsovertakelse som kommer opp i fylkesnemda eller tingrett ..

   Hvordan vinner barnevernet.
   Omsorgsovetaklese -barnevernet fatter akkuttvedtak på ett meget tynt grunnlag - barnet hentes i hjem, skole eller barnehage og plasseres i beredskapshjem - neste alltid medhold i akkuttvedtaket i fylkesnemda - sakkyndige psykologer - lojale støttespillere for barnevernet .
   Fylkesnemda - ingen reel bevisførsel for barnevernets påstander - vanlig strategi av barnevernet å gjøre samvœrsrett og forholdet mellom barn og foreldre vanskelig -sakene treneres av barnevernet til det har gått 2 år - 2 års-regelen .
Hvis barnets beste fremstilles som motiv er alle midler tillatt - lovene følges ikkek, foreldre trakkasseres, journalene lyver og barna blir forhindret kontakt med foreldrene - barna blir ensidig manipulert av barnevernet og fosterforeldre ,slik at de fremstår som små "barnevernspapegøyer":
   https://www.tanum.no/_faglitteratur/helse--og-sosialfag/kampen-om-barnets-beste-joar-tran%C3%B8y-9788273282323
   Kampen om barnets beste av Joar Tranøy (Heftet) - Helse- og sosialfag | Tanum nettbokhandel
   www.tanum.no
   Kampen om barnets beste (Heftet) av forfatter Joar Tranøy. Helse- og sosialfag. Pris kr 162 (spar kr 23). Se flere bøker fra Joar Tranøy.

   May- Harriet Seppola:
   Forandringsfabrikken har en del barn som reiser rundt og forteller hvor flott det er at de kom vekk fra sine biologiske foreldre, vet ikke hva de gjør for å manipulere disse ungene, jeg har mine anelser, Mrgit Sanner i Forandringsfabrikken unngår å svare på ethvert "spørsmål":
   http://www.forandringsfabrikken.no/
   Forandringsfabrikken | Gir unge stemmer makt
   www.forandringsfabrikken.no
   Her legges det ut nyhetsoppdateringer fra arbeidet med BarnevernsProffene, PsykiskhelseProffene og SkoleProffene. Følg oss og lik oss på https://www.facebook.com/ forandringsfabrikken  

   Rune L. Hansen:
   Under trusler, kontroll og fangehold - som egentlig er lett å oppdage - så finnes det jo barn som sier og forteller hva som helst!
Mht. akutt-paragraf og den såkalte barnevernsloven etc. så er slikt noe både unødvendig - og ulovlig og straffbart, når det er ulovlig i henhold til Barnekonvensjonen, Menneskerettsloven, Straffeloven og Norges Grunnlov! Nødverge og lov og rett er noe fullstendig annet enn hva det såkalte "barnevernet" driver med!

   
---
---

   Marius Reikerås, 09.06. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152078658796875

   I morgen skal jeg på tsjekkisk radio, for å forklare det tsjekkiske folk hvordan en tsjekkisk dame og hennes familie blir behandlet av barnevernet i Norge.

   Det er klart at stadig flere land, blir oppmerksomme på det de selv hevder er krenkende adferd over deres egne borgere. Selv det tsjekkiske parlamentet stiller seg hoderystende til denne saken. Etter hvert som det internasjonale samfunnet blir klar over de menneskerettsbrudd som foregår i Norge, desto vanskeligere blir det for Norge å oppnå troverdighet i utlandet angående meneskerettsspørsmål.

   *

   Nina Dale:
   Bra😊blir spennende å følge/støtte deg fremover.. 😊

   Marianne Skoge:
   Hvilke informasjon gir du dem Marius Reikerås ? Vi kunne hatt Verdens Beste Barnevern som Stoltenberg sa til russiske myndigheter... I mine øyne er det enkelt ansatte i barnevernssystemet og dets rettssystem som har alvorlige fordommer, har iboende en bitterhet i seg, har manglende relasjons- og handlingskompetanse og som nærmest " straffer landsmenn i verste Ku Klux Klan stil". Ikke ved samme metodene, men med samme trakasserende og nådeløse ekskludering fra samfunnet.

   Daniel Marcussen:
   ja, jeg kan tenke meg at folk begynner å lure spesielt andre land, som er blandet inn i bildet, spesielt når det gjelder deres egen befolkning.

   Ruth Heglum:
   Det er flott at verden blir oppmerksom på at ikke alt er "Gull som skinner" her i Norge Det er den politiske likegyldigheten som gjør at ikke ting fungerer som de skal.
   Fra dag 1 når en Regjering er valgt, så jobber topp politikerne for sin egen fremtid, de ofrer ikke en tanke på alle feil og all urett som blir begått her i landet. Det har de ikke tid til. Det er bare å håpe at Erna-regjering er mindre egoistisk, og mer opptatt av å rette på alle feilene som er blitt begått av tidligere Regjeringer.

   Daniel Marcussen:
   gull er verdt null. mennesket individuelt er verdt mer enn noe annet, bortsett fra dyr. alle levende skapninger er likestående. og når folk ikke godtar det da blir det ofte konflikter som dette. vi blir sett på som slaver i forhold til staten. vi skal betale skatt, veiavgifter, strømregninger...mm... mens staten selv betaler nesten ikke en dritt. de skal leve godt, mens vi må gjøre jobben. det er ikke riktig. folk er likestående uansett. hvorfor ødelegge det da?

   Jonna Melek:
   Håper utlandet kan ga mer innvirkning på styr og stell her, en det vi har.....
   Møkklei A/S

   Magnar Gjertsen:
   Har nevnt det før og nevner det igjen. Kanskje på tide og be om hjelp fra Kina og Russland ang. de brudd på både rettssikkerhet og menneskeretter som Norge begår. Hadde vært på sin plass med massiv kritikk fra spesielt disse landene. Neste stoppested: Ambassader?

   Yra Våge:
   jo flere som vitner jo bedre. virker ikke som om det norske folk klarer å holde bv overgrepene under kontroll

   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.06. 2014 via Rättsupproret Gotland:
   https://www.facebook.com/groups/199743186879993/permalink/269392706581707/

   "Mentaliteten hos de styrande är inte av typen som främjar utveckling och innehåller sund självkritik. Det är hela tiden en anda av “om ingen ser eller hör det här så finns det inte”. Kollegor och vänner ska skydda varandra och ingen vill stå för vad som gått fel. (...)

   Många som följt just skolkonflikten i tidningarna och skaffat sig sin uppfattning därifrån har trott (och tror kanske fortfarande) att jag och Daniel blev illitterata analfabeter som aldrig skulle kunna klara oss i livet. Att pappa “tog bort” vår skolgång som ett led i hans s k “isolerande” av oss.

   Det var aldrig någon som fick veta att jag skrev bokmanus på 150 sidor när jag var 9-10 år, i ett av dem fanns bara två stavfel. Jag hade blivit publicerad och varit världens yngsta författare om inte socialtjänstens omhändertagande skett. Det var ingen som fick veta att pappa köpte lärodator till mig och Daniel med ett brett spektrum av läroprogram, skolböcker och annat material som han fick bekosta ur egen ficka. Det var han som lärde mig både läsa och skriva innan jag började skolan. Både Daniel och jag hade ett papper utskrivet på alla gångertabeller som satt på väggen bredvid sängen, som vi lovade pappa att repetera varje kväll innan vi somnade och som han sedan förhörde oss om.

   De som menade att pappa skulle tvingat iväg oss till skolan kan inte heller ha förstått hur pass dåligt vi faktiskt mådde. Daniel hamnade i ett närmast apatiskt tillstånd där han inte ens klarade av att dricka eller äta själv när det var tal om att vi skulle tvångshämtas.

   Både Daniel och jag hade tillgodosedda sociala behov. Vi hade kamrater som vi träffade med jämna mellanrum och vi hade olika intressen. Vi satt inte och gömde oss i ett hus och aldrig gjorde någonting. Om somrarna åkte vi land och rike runt på olika bilutställningar och träffade bekanta och deras barn. Jag kan aldrig minnas att jag känt någon yttre ensamhet som barn. Med “yttre” menar jag rent socialt, en inre ensamhet har jag så långt jag kan minnas plågats av, men den har föranletts av mammas hemligheter och den ständiga känslan av att behöva låtsas som att allt var bra.

   Jag har gått i ordinarie skola två veckor i första klass, jag har sedan gått (halva) åttonde klass – vilken jag till stor del skolkade mig igenom på grund av min utveckling på Folåsa, därefter har jag gått ungefär halva nionde klass då jag även där skolkade mig igenom större delen av tiden innan jag hittade ett mål att jobba mot (mer om det längre fram). Ni får döma själva. Är jag en illitterat analfabet? Verkar jag obildad och oförmögen att ta hand om mig själv och uttrycka min vilja? Jag kan säga så här; jag skrev bättre som tioåring än vad jag gjorde under åren som tretton-, fjorton- och femtonåring (senare delen av socialens försorg). Då befann jag mig nämligen i en miljö där det var “tuffare” att påbörja meningar med liten bokstav och ha &-tecken överallt. Skrev man fint och hade ett utvecklat språk var man töntig och annorlunda – något jag kan meddela att man inte vill vara inne på ett statligt ungdomshem. (...)

   Men under tiden som Sofia Distans processade blanketterna så ansåg kommunen det rätt att skicka in ytterligare anmälningar till socialtjänsten. De påstod att min far “fortsatt” förvägrade oss skolgång, när det i själva verket var blanketter insända till distansskolan – som kommunen alltså godkänt. Jag tycker det på ett tydligt sätt visar att rektor Jan Ulvforsen och skolchef Ulf Almqvist hade en personlig agenda i konflikten. De ville statuera exempel –- alla barn ska gå i skolan och Filipstads skolor är BRA. (...)

   Pappa dömdes att betala 60.000 SEK i vite. En LVU-ansökan insändes gällande mig och Daniel. Skolledningen fortsatte att ljuga. (...)

   År 2001 togs jag och min bror Daniel ur skolan i Nordmark. Anledningen var att Daniel berättade om misshandel och mobbning i skolan, både från lärares och elevers sida, som även jag drabbades av vid skolstart. Flera familjer anmälde till Skolverket. Det berättades från deras sida om grova sexuella trakasserier, kollektiv bestraffning, misshandel samt tvångsmatning.
I byn bildades två sidor, en som försvarade skolan och en som ansåg att skolmiljön var skadlig. (...)

   Min far fick 60,000 SEK i vite och jag och Daniel hamnade, 11 resp. 14 år gamla, på ett behandlingshem för kriminella ungdomar med främst narkotikaproblematik i åldrarna 13-21. Där gick vi heller ej i skola på ungefär 2 ½ år."

   http://www.filipstadsfallet.com/?p=662
   Barnen som “tvingades” vara hemma från skolan, del 6 (sista delen) » FILIPSTADSFALLET
   Barnen som “tvingades” vara hemma från skolan, del 6 (sista delen) Någon av mina föräldrar hörde under våren 2003 talas om en förening från...
   FILIPSTADSFALLET.COM

   *

   Göran Carlsson:
   Jag tror vi behöver få till ett möte med socialutskottet samla ihop ett stabilt gäng välja ut 3-4 fall med olika vinklar för att väcka dom

   Rune L. Hansen:
   "Mentaliteten hos de styrande är inte av typen som främjar utveckling och innehåller sund självkritik. Det är hela tiden en anda av “om ingen ser eller hör det här så finns det inte”. Kollegor och vänner ska skydda varandra och ingen vill stå för vad som gått fel."

   Göran Carlsson:
   Rune L. Hansen det du pekar på har funnits i Sverige men togs bort 1974 nämligen tjänstemanna ansvaret. Resultatet har blivit auktoritära myndighets utövare som driver myndigheter på anarkistiska grunder. Personalen drivs genom så kallad härskar teknik= chefen säger antingen är du emot mig eller med mig "välj" själv

   Rune L. Hansen:
   Til orientering, Göran Carlson, så finnes tjänastemanna ansvaret med solid tyngde i Norge! Men det hjelper absolutt ingenting. De bryr seg uansett ikke det minste som helst om lov og rett.

   Rune L. Hansen:
   Og de som bryr seg aller minst om lov og rett er politiet, rettsvesenet og dommerne!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.06. 2014 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn, shared Myndighets brott mot enskilda's status update:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/853583594664592/

   Myndighets brott mot enskilda
   Dominics föräldrar har valt isolering

   Av rädsla för att anklagas för att vilja kidnappa sin son, har Christer och Annie Johansson valt att isolera sig helt i Alva på södra Gotland.
   Föräldrarnas advokat Ruby Harrold-Claesson. Foto: Eva Janzon

   – Vi bor hos min far och hjälper honom. Men vi sitter i stort sett inomhus hela tiden, berättar Christer Johansson för Världen idag.
   – Sedan jag tog med mig Dominic har har vi ju restriktioner, och eftersom Gotland är så litet som det är skulle det lätt hända att vi sprang på varandra. Och jag vet nu hur de resonerar – om de bara ser mig kommer socialen få höra att jag förföljer dem och försöker ta honom igen. Så vi har valt att hålla oss borta.
   I synnerhet Annie Johanssons hälsa har påverkats kraftigt av separationen från sin son och de påföljande rättsprocesserna. Mellan sommaren 2009 och sommaren 2012 har hon fått föras till akuten 35 gånger; hon har drabbats av flera hjärtstillestånd och är synbart nedstämd i hovrätten.
   – Jag är förvånad över att de fortfarande lever, i synnerhet Annie, säger professorn i psykologi vid Göteborgs universitet, Trevor Archer, i ett förhör som spelas upp.

   Föräldrarnas advokat, Ruby Harrold-Claesson, vittnar om hur socialnämnden fortsätter att motarbeta alla försök till insyn i processen kring Dominic.
   Bland annat fick hon först två dagar före rättegången tillgång till samtliga handlingar i målet. Föräldrarna har heller inte fått något svar på den begäran om så kallad hemtagning av Dominic som de riktade till socialnämnden för ett år sedan – trots att en sådan enligt lagen ska ska utredas inom loppet av fyra månader.
   – Vad som i grunden hålls emot dem är att de fortsätter att insistera på att deras son kidnappades i strid med Europakonventionen om mänskliga rättigheter, och att de fortsätter att kräva sin rätt som familj och som föräldrar, säger Ruby Harrold-Claesson till Världen idag.

   Fallet med Dominic har även uppmärksammats i Annie Johanssons hemland Indien, där man bland annat har en kampanj för familjen med affischer på bussar. Och när förhandlingarna avslutas i dag, måndag, kommer representanter för Indiens ambassad att finnas med bland åhörarna.
   – Så många gånger har jag frågat vad vi kan göra för att gå socialnämnden till mötes och få tillbaka Dominic. Men de svarar inte, säger Christer Johansson i en paus i förhandlingarna.
   Belysande är kammarrättens beslut från december 2009 om att avslå föräldrarnas överklagan av tvångsomhändertagandet. Christer Johansson hade då gått med på att följa hela den vårdplan som föreslagits för sonen, med ett undantag: han ville att Dominic skulle flytta hem igen.|

   http://www.varldenidag.se/nyhet/2012/11/26/Dominics-foraldrar-har-valt-isolering/

   *

   
---
---

   Rune Fardal, 09.06. 2014 Timeline Photos:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152058344591150&set=a.10150821542961150.387192.716856149&type=1
   
   10177434_10152058344591150_2441026074302143643_n.jpg

   Rune Fardal
   Så vet vi det, men kan vi ha det slik? Når skal folk få opp øynene tilstrekkelig til å sette en stopper for dette?
   Rettssikkerhetsgruppen arbeider med slike problemer.

   *

   Vibece Bråthen:
   Jesper Juul har mye bra! Har flere av bøkene hans, og vært på seminar med han

   Frode Nordli Stranger:
   Vet du hva Rune. Jeg har god tro på den gruppa der. Det er fryktelig mye i dette landet som er totalt bak mål når det kommer til sunn fornuft eller godt og enkelt bondevett. Ønsker deg å dine i gruppa lykke til i arbeidet fremover.. Mvh Frode.

   May- Harriet Seppola:
   Allerede i 1994 foreslo Jon Alvheim at bøkene til Kari Killen skulle fjernes fra undervisningen av barnevernspedagoger, men det verste er at de brukes også i utdannelsen til barnehagelœrlinger , Drnning Maud Høyskole for barnehageansatte er ett av de utdannelssessteder som finnes i Norge .
   Jeg trengte ikke å lese lenge før jeg fant navn som har satt sitt preg på undervisningen.
   Den forrige Barneministeren Inga Marte Thorkildsen preger forsiden i instruksjonen om dette tilbudet for fremtidige barnehageassister med følgende ord: ”
   Barndommen kommer ikke i reprise og den varer i generasjoner , dette er som å høre barnevernets ubestridte guru Kari Killen som gang på gang presiserer at hvert 4 barn bør flyttes fra foreldrene .

   Høyskolen har laget en Meta-analyse over antall barn de mener blir utsatt for overgrep av forskjellig art “:
   * Av 1000 barn utsettes 163 for fysisk mishandling
   * Av 1000 barn utsettes for 184 for psykisk mishandling .
   i 2012 var 53200 barn i alderen 0-22 år under barnevernts ulike tiltak .
   Årsakene til dette deles inn i 3 kategorier”:
   1. Foreldrenes psykiske lidelser .
   2. Manglende omsorgsevne
   3. Rusmisbruk i hjemmet ( "SSB2013": http://www.mayharriet.net/347292037

   Overgrepshysteri kontra manglende rettsikkerhet for foreldre og barn .
   Dronning Maud Høyskole for barnehageansatte er ett av de utdannelssessteder som finnes i Norge . Jeg trengte ikke å lese lenge før jeg fant  navn som har satt sitt preg på undervisningen. Den forrige Barneministeren  Inga Marte Thorkildsen preger forsiden i instruksjonen om dette  tilbudet for f...

   May- Harriet Seppola:
   hER ER FORSLAGET TIL jON aLVHEIM, Allerede i 1995 la John Alvheim fram ett dokument 8 forslag på 11 punkter.

   Stortinget ber regjeringen:

   * Sørge for en nøye gjennomgang av lærebøkene ved sosialarbeider- og barnevernspedagogutdannelsen, herunder fjerning av Kari Killens lærebøker, med sikte på å innføre ett persiflage utdanningstilbud i samsvar med nødvendige rettsikkerhetssystem i barnevernsystemet.

   *  
Fremme forslag om å omformulere § 4-12 i barnevernloven på en slik måte at bestemmelsen tydelig avspeiler at det strafferettslige kriteriet om reelle handlingsalternativer også ligger til grunn for samfunnets sanksjoner etter barnevernloven.

   * Fremme forslag om å overview lovbestemmelser som gir andre myndigheter og offentlige instanser opplysningsplikt overfor barnevernet, inntil barnevernets kontrolloppgaver er overført til en kompetent myndighet.

   * Fremme forslag om å innføre en rettshjelpordning som bidrar til å dekke barnevernets, barnets og foreldrenes behov for juridisk assistanse i barnevernsaker slik at legitimitetsbehovet til barneverntjenesten dekkes.

   * Opprette ett kontrollorgan for rettshjelpsordningen i barnevernet i symbiotic med den norske Advokatforening og Forbrukerrådet.

   * Fremme forslag om å nedlegge fylkesnemndene for sosiale saker og overføre sakene og ressursene til det alminnelige rettsapparat.

   * Fremme de nødvendige forslag for å innføre en ordning med offentlig autorisasjon for psykologer som ønsker å ta oppdrag som rettssakkyndige i barnevern- og barnefordelingssaker.

   *
Fremme de nødvendige forslag for at konfliktrådene får utvidet mandat og trekkes aktivt inn behandlingen av barnevernssaker.

   * Fremme de nødvendige forslag som medfører opprettelsen av ett barnevernsombud eller ett barneverntilsyn til å bistå og /eller korrigere barnevernet i enkeltsaker, undersøke mere generelle forhold i barneverntjenesten og utvikle spisskompetanse i
barnevernsaker.

   * Fremme de nødvendige forslag for å overføre barnevernets nåværende kontrolldel til de forebyggende avdelingene ved politikamrene, mens barnevernets hjelpedel bibeholdes ved sosialtjenesten.

   * Fremme forslag om styrking av det kriminalforebyggende råd (KRÅD) og lovfesting av hensiktsmessige samarbeidsorganer for å drive kriminalitetsforebyggende "arbeide":

   http://www.mayharriet.net/363481485
   DEL 6-POLITIKER, DIAKON OG MOTSTANDER AV BARNEVERNET.
   John Alvheim var en meget avholdt lege og politiker, og var selv vitne til at barnevernet stjal barn fra det sykehus han var lege ved. Han var av den oppfatning at barnevernet overhodet ikke fulgte lovens målsetting om hjelp og støtte i hjemmet og at alt de var ute etter var makt og o...

   Frode Nordli Stranger:
   Veldig bra dette May. Du er ei flott dame som kan dine saker..

   Eli Ulfsby Fossen:
   Legg ned hele BV etaten, har dei ikke ødelagt nok barn å deres familier, alle følger alle i en slik etat.

   Bianca Beate Bjørnsen:
   Forslaget til Alvheim bør brukes som mal. . .

   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.06. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202543474202845

   Absolutt ingenting hjelper når reell lov og rett blir nektet!

   F.eks. Straffeloven § 123:
   "§ 123. Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."
   Eller § 110:
   "§ 110: En Dommer, et lagrettemedlem eller et skjønnsmedlem, der som saadan handler mod bedre Vidende, straffes med Fængsel indtil 5 Aar. / Har han derved bevirket eller medvirket til, at nogen urettelig fældes i Straf eller større Straf end fortjent, straffes han med Fængsel i mindst 2 Aar. / Er paa Grund af Forbrydelsen Dødsstraf fuldbyrdet eller Frihedsstraf udstaaet i mere end 5 Aar, kan Fængsel inntil 21 år anvendes."
   Osv., osv.!!!

   *

   Rune L. Hansen:
   Arbeiderpartiet og dets med-spillere har innført unntaks-tilstand og enveis-kjøring i Norge!
   Kun lover, angrep og inngrep MOT sivil-befolkningen gjelder nu - og ingen og ingenting FOR sivil-befolkningen!

   Cecilia Ohvall:
   Men på tagligen et denna loven ikje i bruk.angånde politi nav bv m.m. .

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er ingen tvil om at det er en politisk unntaks-tilstand.

   Cecilia Ohvall:
   Det er fler lover on tjenste mans brudd . Som in går o dessa love pragafer. Så det tror det var höyste dom var op til 9 år

   Rune L. Hansen:
   30 år fengsel-straff i Norge (Straffeloven 2005 kap. 16).

   Cecilia Ohvall:
   Okej det. 21År i sverige reknas som livs tid .om fler brott begås . Under tiden straffet ut ökas . I straffe ram ordingen ..

   
---
---

   Knut-Helge Jakobsen, 09.06. 2014 via Dokumentasjon mot terror:
   https://www.facebook.com/groups/1428873827384238/permalink/1429645063973781/

   Intershop Ditt valg våre produkter Elektronikk for alle
   http://intershop.as/
   Intershop ønsker å levere elektronikk til lavest mulig pris samtidig som god service står høyt hos oss gsm mikrofoner for avlytting via din telefon, miniatyr kamera spion kamera, opptaksutstyr med stemmeaktivering,...
   INTERSHOP.AS

   *

   Osman Jahani:
   Jeg har svært dårlig økonomi situasjo, da kan jeg ikke kjøpe det. I tilleg har jeg ikke noe å miste her i Norge, bare livet mitt, og jeg er ikke glad i livet, dette livsituasjonen som Norsk justismorden har skaffet til meg har ingen verdi, derfor døden er mye bedre for meg. Da jeg er ikke redd til å bli avlytting.

   Rune L. Hansen:
   De som torturerer, utplyndrer og dreper deg ønsker ikke å bli dokumentert og filmet etc., Osman Jahani.
   Men det er viktig at vi godt og grundig avslører de!

   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, tirsdag 10. juni 2014, Vinberget: 

   Omtrent 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Sol, blålig himmel og 18 pluss-grader klokken 09. Med en mild bris og noe lett skyet oppmot 22 pluss-grader frem mot klokken 12. Nokså overskyet med en mild vind og 23 pluss-grader frem mot klokken 12.30. Lett regn og yr fra omkring 15-tiden et par timers tid. Tildels grålig himmel og 15 pluss-grader klokken 18.30. Grålig overskyet med 16 pluss-grader henimot klokken 23. Med lett regn og dunkelt mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.06. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202546345194618

   Løgn, påstander og synsing som av den offentlige forvaltningen i Norge blir påstått å være sannhet og fakta - kan være meget billige og effektive både ødeleggelses-våpen og draps-våpen.

   *

   Per Steinar Sørå:
   Politikerne ønsker helst å vri seg unna sitt ansvar.

   Rune L. Hansen:
   Det er flere enn de i dagens norske offentlige forvaltning som tror de er smarte ved å være unnlatende og å late som ingenting. Særlig i forhold til de her i Norge nu forbrytelser mot menneskeheten og det folkemord de er unnlatende eller på annen måte medvirkende i er de imidlertid ikke det på noe lengre sikt. Det er inntil 30 år fengsel-straff for medvirkning i slike forbrytelser - og det foreldes ikke. (Se Straffeloven 2005 kap. 16.) En minste-straff for noen som helst delaktighet i slike forbrytelser bør også være høy. Og høy nok. Også for effektivt å kunne forebygge at noe slikt ikke siden vil gjenta seg. Og for å vise at enhvers menneskeverd skal respekteres og ivaretaes. Dessuten er hver dag unnlatelsen pågår en skjerpende omstendighet.

   Rune L. Hansen:
   Dette bør heller skremme de. Og det er viktig at de og enhver blir gjort godt oppmerksom på det. Det er også noe av poenget for å kunne stoppe medvirkning i slike forbrytelser!

   Cecilia Ohvall:
   Okej rune . Fb har post til erna. Og siv lig öppet melling der. Skriv. In att de bryter mot den og tex .. 16. Ska du snart se att du får svar . 16 juni. Er det nye vetak . Påveka den

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.06. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152080519541875

   Da har jeg vært intervjuet i Tsjekkisk radio angående barnevernssituasjonen i Norge. Torsdag førstkommende kl. 09, skal en dame bosatt i Norge redegjøre for det tsjekkiske parlament hvordan hun er blitt fratatt barna sine i Norge . Dette er en helt vanlig mor, som har fått livet sitt ødelagt på grunn av grunnløse rykter.

   Det er trist at norske domstoler ikke tar innover seg at Norge enstemmig ble dømt av Menneskerettsdomstolen i 2007, nettopp fordi man bygget domspremissene på rykter og ikke på fakta.

   Hvor mange mennesker har ikke gått til grunne som følge av ryktesamfunnet eller "bygdedyret" som det også kalles? På tide med en totalrenovering av hele systemet. Nok er vel snart nok?

   *

   Finn Kristian Halvorsen:
   Nok er Nok

   Ruth Heglum:
   Helt enig, her tolker man loven som man forstår den og ikke slik den skal være. Man får inntrykk av at mange dommere ikke en gang kjenner loven, og derfor dømmer som de gjør, nemlig ut fra egen "prektighet ".

   Mona Sunde:
   Bor man på feil sted rissikerer man å bli drept bit for bit. Jeg har hatt alt fra mattilsynet til barnevern på døren pga rykter. Mattilsynet hadde rapporter om utsultede sjæfere hos meg. Intet mindre enn to. De må være ufattelig utsultet og, sa jeg.... for jeg kunne ikke se dem. De gav seg, da de ikke så noen sjæfere. BV derimot brydde seg ikke om at anklagene ikke var i nærheten av sanne. Man blir etterhvert en persona non grata. Ingen offentlige etater vil ha noe med deg å gjøre, ryktene er blitt til sannheter for dem, man blir dømt uten rettsak og må sone resten av livet. Alt fordi en bitter eks ville ha sympati og satte ut rykter om hvor fæl jeg er. Nå har en venninne av eksen to ganger satt ut rykter om at jeg er død og ligger og råtner i leiligheten min. To ganger er jeg blitt bedt av offentlige etater om å bekrefte at jeg lever, en gang av kommunen og en gang av politiet. Rimelig creepy å måtte gjøre det 2 x på under en mnd.

   Randi Teinum:
   nok er nok! Kjenner ikke dette landet, som jeg har arbeidet for hele livet, igjen og da spesielt oppvekstetaten!

   Kjellaug Salomonsen:
   Ja no er det på tide at det renskes opp . Lurer på hvorfor aldri de som har mye penger og makt aldri mister sine barn ????? De betaler vel systemet for de er ikke noe bedre enn oss andre

   Ingunn Kristiansen:
   Ja penger er makt & kjendisstatus..du må være 'noen'foreldre er for tynnt!!!

   Yra Våge:
   yessss

   Anita Elias Sin Mazhoudi:
   Helt å fullstendig enig med deg Marius Reikerås. Nok er faktisk nok å nå må enkelte starte å feie kun for sin egen dør og et visst vern... altså BV må slutte å sluke alt rått å heller konsentrere seg på de sakene det er hold i å bruke ressursene sine fornuftig.

   Bjørn Røkeness:
   En vekker til de som tror at det systemet( fylkesnemnda ) kan bli bedre . nå er det IKKE bare lengst inn i en fjord . og dette er fra 69 og ting har ikke blitt bedre etter fylkesnemnda ble opprettet . i dag virker det, dessverre ,at det ikke går an å snakke til de !! Så vi trenger et nytt system .legg ned fylkesnemnda ,et nytt barnevern ,Omsorgsovertagelse må gå i tingretten OG fysisk og psykisk vold og overgrep mot barn , er en politisak ! Lykke til Marius med arbeide for et bedre Norge http://youtu.be/X3dTSk1U21k
   Inger Lise Rypdal: Fru Johnsen (anno 1969)
   Inger Lise Rypdal toppet VG-lista for andre gang med "Fru Johnsen" i 1968/69. Låten gikk rett inn på 1. plass og lå der i 9 uker. Låten skapte furore -- og b...

   Kay Aabelvik:
   Hvordan????? Hvordan ???????? Disse som har bestemt seg og dømt meg uten dom. Hvordan???? Er det en lov de har brukt får å bli fratatt alt hvilken ?????? Nok er nok

   Jonna Melek:
   Håper virkelig det ordner seg for henne og andre i hennes situasjon!!!!!
   HERREGUD!!!!
   Hvordan er det mulig å leke Guder på denne måten???
   Det triste er at det spiller jo ingen rolle hva vi sier, hva vi gjør eller prøver på....
   Når det kommer til Regjering og dets forvaltere, har de rett okke som!.....
   : (
   De sitter så høyt, de tror ingenting kan rokke på de!!!
   Arrogansen lenge leve!!!
   Og så har de baller nok til å servere samme valgløgner til FNrådet!!!!
   Bare for at stien deres skal være rein!!
   Grøøøøøøsssssssserr
   Jeg vet ikke om dette er tilfelle, men dette fikk jeg som svar:
   Muligheten for å få besøksvisum er bare på papiret.
   Vil flytte ut av landet, men frykter bv!!!
   Suiuuuuuuukkkkk

   
---

   https://www.facebook.com/groups/521624111224961/669791519741552/

   May- Harriet Seppola:
   Det verste er at bekymrinngsmeldinger blir brukt som slående bevis i både fylkesnemda og domstolen uten å sjekke bakgrunnen og motiv asjonen til avringeren og avdsenderen,Riksadvokaten har jo skrevet ett rundskriv om dette, I en del henvendelser er de anonyme henvendelser diktert av hevn ,misunnelse eller ondskap og man kan enlklet gå ut fra at det siste er tilfelle
   Man bør først gjøre seg opp en mening fra hvilken person eller hva slags person anmeldelsen er kommet fra oghvilket motiv som har bevirket til hvorfor denne anmeldelsen er "sendt":
   http://www.mayharriet.net/347292010
   RUNDSKRIV FRA RIKSADVOKATEN.
   www.mayharriet.net
   Angående anonyme henvendelser til politiets og påtalemyndighetens tjenestemenn.   På foranledning av Justisdepartementet skal jeg i all korthet nevne enkelte synspunkter som jeg mener man bør ha for øye i anledning anonyme henvendelser - som kan vœre av forskjelllig art. Jeg innskrenker meg til...

   Rune L. Hansen:
   Folk flest bryr seg ikke mere engang om å være anonyme når de forteller sine løgner, fantasier, rykter og sladder - for de vet at det automatisk blir hvitvasket og brukt mot den og de det gjelder og at de uansett ikke blir straffe-forfulgt for det, men tvert om oppnår onde hensikter!

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 09.06. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152078658796875 

   Yra Våge:
   jo flere som vitner jo bedre. virker ikke som om det norske folk klarer å holde bv overgrepene under kontroll

   Tony Eikelmann:
   Jeg har sagt det før og sier det igjen, det er ingen fordel å være nordmann i Norge, heller en bakdel

   Kjellaug Salomonsen:
   Kjempefint at verden våkner og ser hvordan Norge egentlig er . Stå på og fortell verden om bv

   Julian Ravn Iversen-Rockhard:
   Bra, informer omverden om galskapen som får regjere i Norge!

   Stein Mikalsen:
   Bare personer som har kommet til enerådende makt har klart å bygge opp systemer i samfunnet, bygget på angiveri og en hel masse annet, listen er for lang. Personer som Hitler, Mao, Stalin mm kunne fritt klekke ut slike demoniske systemer. Likevel har Norge klart det også, styrt av en enerådende politikk som har utviklet seg til de grader imot folket. Kan de som har stemt på disse politiker klandres. Tror ikke det, de har blitt ledet i villelse og mange har høstet fra dette system. Fint at tiden for å klare opp i dette har endelig kommet, jeg ønsker lykke til.

   
---
---

   Jørgen Skarsvåg, 10.06. 2014 via Falske og ekte dommere:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/760274467356563/

   vet ikke hva det står her på thai, men synes bildet viser bra som skjer alt for ofte med de fenomene off ansatte som gjør første maktmisbruket. første maktmisbrkeren og første overgrepet blir NØDT til å støtte seg på neste, og så baller det på seg gjennom hele systemet, helt til de selv får hele skandalen midt i hodet. og vips; hele tjenesteveien ligger nede, og har bevist at veien fungerte ikke som foreskrevet i kjære Norges lover.

   Attachment Unavailable
   This attachment may have been removed or the person who shared it may not have permission to share it with you.

   *

   Geir-Ole Isaksen:
   Ser ikke innlegget

   Elisabeth Bettan Kjelstad:
   Ikke her heller...

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.06. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152080738676875

   Staten har altså trukket den slutning at Fylkesnemnda ikke krever oppfyllelse av EMK artikkel 6(1) som et førstelinjeorgan , fordi avgjørelsene er undergitt full overprøving ved ordinære domstoler som oppfyller konvensjonens krav.

   Det er imidlertid svært tvilsomt om statens standpunkt er rett. I andre avgjørelser for Den europeiske menneskerettsdomstol, har dette forgjeves vært påberopt fra statenes side, idet EMD har krevet artikkel 6(1) oppfylt også i førsteinstansbehandlingen, altså for Fylkesnemnda.
   En særlig grundig drøftelse av problemstillingen finnes i De Cubber, Series A no. 86 para 31-33. Saken, som var mot Belgia, gjaldt i korthet spørsmål om artikkel 6(1) var krenket i en straffesak der undersøkelsesdommeren i saken senere deltok som dommer under pådømmelsen i første instans. EMD konkluderte med krenkelse fordi domstolen ikke hadde vært uavhengig og upartisk. Spørsmålet var dernest om dette var reparert ved ankebehandlingen, som De Cubber ikke hadde noe å innvende mot. Dette ble besvart benektende, idet EMD i denne saken krevet at artikkel 6(1) måtte oppfylles også ved førsteinstansbehandlingen med følgende bærende begrunnelse:
«Article 6 para. 1 (art. 6-1) concerns primarily courts of first instance;
   Synspunktene fra De Cubber i 1984 er fulgt opp i senere saker, blant annet i rekken av dommer i de engelske krigsrettssakene hvorav den første var Findlay, Reports 1997-I no. 30.
   Dommene tilsier at domstolsbetegnelsen forplikter. Når man befinner seg på kjerneområdet for dømmende virksomhet i artikkel 6(1), løsning av privatrettslige tvister og pådømmelse av straffesaker, har partene krav på en behandling ved den domstol som stilles til rådighet som den ordinære førsteinstans som fullt ut må oppfylle kravene i artikkel 6(1). Vesentlige svikt på dette punkt vil ikke kunne rettes opp ved ankebehandling.

   *

   Eric Van Brug Wilting:
   En avlednings strategi som mange lokale bv nå utfører. En selvjustis uten god brukermedvirkning som blir tendensiøs og uriktig i et forsøk på å omgå en seriøs granskning nationalt som kommer til å avdekke mange overgrep og alvorlige brudd på internationale menneskerettigheter!

   Randi Sol Mjånes:
   Demokrati liksom, - Innbilt demokrati er det vi lever i, og "staten" som jo EGENTLIG er FOLKET kan ikke gjøre annet enn å se på at politikere og rettsvesen overkjører mennesker som de vil!!!! Skulle gjerne kunnet være like "anarkistisk" selv!  

   Eric Van Brug Wilting:
   Vi trenger gjerne et folkedemokrati i Norge, som Sveitsmodellen! Min neste stemme går til et av partiene som har dette i sitt partiprogram. Håper å få frp med på dette, samt nykommerene som allerede har dette. Norgespartiet, og borgerettspartiet!

   Sissel Klungsøyr:
   Dette var en interessant opplysning. I klartekst betyr det altså at Staten ser gjennom fingrene med elendig og rettsstridig behandling i førstelinjeorganet, og spekulerer med at de som blir behandlet feil har ankemulighet. Staten gir altså blanke i belastningene/merarbeidet personer blir pålagt ved slike ordninger. I tillegg gir Staten blanke i merarbeidet/-kostnadene fra saksbehandlernes side som blir en konsekvens av en slik lemfeldig praksis.

   Geir Bjørnar Nedrud:
   " D er " Ekpertisen " som veit bæst vøttu! " I " Værden " Beste " Land å Bo! " Prrtttttttttttt

   Bjørn Røkeness:
   A kangaroo court is a judicial tribunal or assembly that blatantly disregards recognized standards of law or justice, and often carries little or no official standing in the territory within which it resides. Merriam-Webster defines it as "a mock court in which the principles of law and justice are disregarded or perverted . noen som kjenner seg igjen :o) vi her i nord kaller det fylkesnemnda !!! ;O//

   Noralf Aunan:
   Det er også et meget stort problem at tingrettene i de aller fleste tilfelle støtter avgjørelsen til Fy-nemnda, og dermed blir det heller ingen reell rettslig overprøving av saken. Det er dessverre bare unntaksvis at avgjørelsen i tingretten blir behandlet seriøst, og dermed et annet resultat. I lagmannsretten blir man som privat part nesten konsekvent nektet videreføring, så hvor er den rettslige overprøvingen i bv saker da?

   Anne Rønnaug Teigen:
   Ja, det er vel enklest å bare følge saueflokken, og slik har det vært i de fleste sammenhenger i Norge over lange, lange tider. Jeg har bestandig beundret de få so tør å si imot for rettferdighetens skyld. De finnes, men det er få av dem.

   Rune L. Hansen:
   Kenguru-domstoler ja, og inkvisisjons-domstoler ja! Også de anke-instanser eller påtale-myndigheter som unnlater å saksbehandle slikt eller som hvitvasker det!

   
---
---

   Marit Andersen, 10.06. 2014 via Barnevernsaksjonen.no - Belyser overtramp, menneskerett og barnets beste:
   https://www.facebook.com/groups/barnevernsaksjonen/permalink/787323131286959/

   I den sakkyndige rapporten sto det følgende om minstemann: " de som kjenner gutten opplever han som stille, innesluttet og mutt"....

   jaha... og hvorfor ser ikke vi den siden? hvorfor ser ikke skole og nærmiljø denne siden? På 17 mai holdt denne gutten tale for alle her i bygda og på kommende lørdag skal han opptre på "Barnas verdensdager", hvor han skal rappe.... og alt dette har han meldt seg frivillig til... så da undres jeg på hvorfor BV skulle ta ham fra meg og ikke de som opplever barnet som "stille, innesluttet og mutt" ? det skal sies at gutten er 12 år gammel.

   *

   Knut Myrebøe:
   Hei Marit! Her fremgår jo tydelig at Sakkyndig bare gjentar løgnene fra Barnevernet? Slikt skal ikke passere Barnesakkyndig Kommisjons lovpålagte Kvalitetskontroll - som de aldri foretar! Hvem er den sakkyndige? Og hva heter Barnevernsdamen? Frøydis? Knut - tlf 48130588

   Anne Nordheim:
   Det burde vel ha stått ... de som Ikke kjenner gutten(bv og sakkyndig) opplever han som stille innesluttet og mutt : ( Det er typisk at man ikke kjenner seg igjen i rapportbeskrivelse fra sakkyndig, og det rare er at de kan skrive sånne rapporter som de gjør med så mange negative observasjoner når det faktisk er de sakkyndige som tilbringer aller minst tid med barnet/familien som det skal lage rapport om. Rapporten som den lyder gjerne med mye negativ omtale av de som er observert blir slengt tungt i bordet hos både fylkesnemnd og rettsapparatet ellers og "alle"lener seg på den samt uttalelser fra den sakkyndige. Dette blir i mange saker helt avgjørende for om barnet blir flyttet eller ei. Det er regelrett sykt at en sakkyndig som tilbringer 15minutt,1time og 20minutt(disse tidene er fra en helt annen sak enn den over) skal kunne avgjøre barnet og familiens skjebne over så lite observasjon over tre dager. Mange sakkyndige er kjøpt og betalt av bv og da vet man jo hvordan rapporten blir også,og noen sakkyndige er gjengangere der.

   Reidun Synnøve Henningsen:
   Mann kan undres over dt meste som blir beskrevet fra bv/ sakkyndige sin side..lurer ofte på om enn kjenner el har møtt disse personene som er/blir beskrevet.

   Marius Ruderaas:
   Vel Marit Andersen, du vet like godt som meg at dette er en fasade for å holde deg i sjakk.... NOT. Denne gutten har alltid, uansett forhold, alltid vært utadvent å frittalende. Men det er vel muligens ordet frittalende som er vanskelig å svelge for enkelte : )

   Marit Andersen:
   Knut, den sakkyndige heter Nina Dalen og driver Nevropsykolog.no sammen med sin mann, hun er IKKE ferdig utdannet som sakkyndig men har jobbet som sakkyndig for BV i 15 år, hun ble ikke hørt i Tingretten. Jeg har tidligere sendt deg dommen : ) Det er desverre ikke Frøydis denne gangen men en innleid barnevernspedagog som jobber for sitt eget private BV firma, hun heter Kirsten Falck og har aldri møtt barnet. Utsagnene har den sakkyndige tatt fra far og hans familie. Han var overhode IKKE innadvendt når han snakket med henne....

   Marit Andersen:
   hehehe, sant det Marius : ) du har jo kjent han i noen år... det er en sterk gutt med egne meninger og som tørr å si det han mener, ihvertfall på denne siden av fjellet....

   Marius Ruderaas:
   Og ganske snart på andre siden

   Marit Andersen:
   Barnevernet er ferdige her i huset, de trakk saken dagen før nemda, men jeg er IKKE ferdige med dem!! Så hva kan gjøres med denne rapporten? hvordan går man frem for å ta løgneren?

   Marit Andersen:
   hehehe, Marius : ) han har alerede begynt.. Nå vil han snakke med Trine igjen... så da må jeg jo bare ringe henne da : )

   Marius Ruderaas:
   Ser frem til å høre hvordan det går : )

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 10.06. 2014 via Barnevernsaksjonen.no - Belyser overtramp, menneskerett og barnets beste:
   https://www.facebook.com/groups/barnevernsaksjonen/permalink/787184884634117/

   DENNE HISTORIEN MÅ LESES I SIN HELHET.

   Barnevernet tok våre 3 søte barn den 4. nov 2013 på feilaktige anklager, 6, 8 og 13 år den gang. Den eldste er syk og har EDS, en bindevevs sykdom. Men barnevernet trodde ikke på oss. De slo sønder døren og politiet sloss med min sønn på 13 år, ovenpå knust glass på gulvet og presset ham sammen til de omsider klarte å overmanne ham og bar ham ut gråtende og hvor han skrek at "jeg dør".

   http://www.samfunnsmagasinet.no/Arkiv-2014/Art-Jun-2014/100614.Naar-skal-barnevernet-stanse-sine-overgrep-mot-barn.htm
   Velkommen til sfm.no - Samfunnsmagasinet
   Oslo. Publisert 10.6.2014 Nok en utenlandsk barnefamilie har fått oppleve hva norsk barnevern er kapable til å gjøre med barn med helseproblemer. Les beretningen nedenfor fra barnas far som er rystende lesing. I sitt brev til Samfunnsmagasinet beskriver den svenske statsborgeren Dan Hernehult både b…
   SAMFUNNSMAGASINET.NO

   *

   May- Harriet Seppola:
   Redaksjonens merknad:

   Samfunnsmagasinet har fått seg forelagt flere offentlige dokumenter i saken, dokumenter som stiller både svensk og norsk barnevern i et meget underlig lys. Det var på en barneskole i Vest-Sverige det hele startet. Da familien omsider valgte å flytte til Norge, sendte svensk barnevern over sine "bevis" til norsk barnevern å ba dem følge opp familien. Dette skjedde etter at svensk barnevern hadde lidd to nederlag overfor to andre svenske myndigheter.

   En politianmeldelse om påstått barnemisshandel ble henlagt, og etter som politiet ikke fant noen som helst grunn til å drive videre etterforskning. Det var altså ikke begått misshandel ifølge utskrifter fra svensk politi. Svensk barnevern (Socialen) tålte ikke dette nederlaget og brakte så saken inn for den svenske forvaltningsdomstolen. Der gikk svensk barnevern på nok en smell. Foreldrene vant saken ifølge utskrift fra domstolen.

   Hvor mye fakta om de to nederlagene svensk barnevern siden har videreformidlet er usikkert. Det er dog stor grunn til å tro at svensk barnevern har underslått begge nederlagene overfor sine norske kolleger. Red.

   Hans Ulven Blodøks:
   skulle vert skambanka allt som sitter i det såkalla "barnevernet"

   Anne Marit Larsen:
   Grusom historie... denne og.... en av mange....

   Rita Oseassen:
   Det der er barnemishandling!

   May- Harriet Seppola:
   Jeg er så enig, de setter seg utover mediesinske rapporter , overkjører vitner som kjenner familien og hører kun på løgnaktige barnevernspedagoger som må ha manus med seg i retten fordi de ikke huskker alle løgnene sine .

   Bia Wik:
   er det da ingen grenser