----- Denne side: db201104.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.

17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30.  ---- 
----- 
--- April 2011 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, fredag 01. april 2011, Vinberget:

   Omtrent 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grålig tåke-disig vind sør-fra og 7 pluss-grader i dag klokken 11 og 10 pluss-grader klokken 18 og tåke med regn en stund og 8 pluss-grader klokken 20. Nokså jevn vind.
---
---

   Rune L. Hansen, 01.04. 2011:

   Hvem skal vi stemme på og tro på? De kriminelle som bak kulissene var aktive med terror, tortur og drap?

*
   Patrik Estola:
   Mmm... för vissa en självklarhet men för vissa en kunskap.

   Rune L. Hansen:
   Uten at lov og rett ikke mere forvaltes og håndheves av kriminelle blir alt og det meste uansett verre.

   
---
---

   Aase Iren Hegelstad, 01.04. 2011:
   DET ER EN STOR SKAM Å STJELE FRA ANDRE, STENGE UTE ANDRE OG UNDERTRYKKE ANDRE samme hvem det er og hvordan! Egoister, selvopptatte og vulgære mennesker har alltid skapt negative reaksjoner, hvordan kan de forlange at vi skal bli som dem?
   
   Rune L. Hansen:
   Det foruretter når noen forbryter seg mot lov og rett.

   
---
---

   Anne Grete Axelsson, 31.03. 2011, via Johanne Almli:
   Bli meir og meir fornøyd med at Barnevernet blir "ettergått i sømmene". Håper mange av de maktsyke kjærringene i kommunene, blir fjærnet fra jobbene sine. Tænk at fosterhjem får mellom 300000 - 400000 kr i " lønn" for jobben ( iflg lønnstilbud fra Frelsesarmeen ) D får ingen av oss som får barn. Det er jo foreldre som MÅ være hjemme ... da og. Enslig mor el far MÅ jo på jobb for å berge seg og barnet / barna.
   Ingen s

---
---

   Annina Karlsson, 01.04. 2011:

   hur monga länder slänger ut en Norrman som giffter sej med en ulänning och vill stanna i det landet? Bara undrar.

*
   Hege Anett Dahl:
   hmmm... godt spørsmål ;-)

   Annina Karlsson:
   Hur blir de diplomatiska förbindelserna om en norrman klagar over sin situvation till sitt hemland ?

   Muhamed Adili:
   di er ikke opptat av den norske folk men politikerne som styrer landet er mer opptatt mer av å redde verden. flinke til å kritisere alle men å tråkke på sitt folk da er det ingen som bryr seg.

   Annina Karlsson:
   Kan inte dessa giffta som är utvisningshotade fo hjälp av sina hemländer när de trakaseras av Norska myndigheter. Idi Amin skickade iväg en massa folk och härjade men det skickades en massa brev dit fron andra länder so han fick se att han hadde ögonen po sej.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.04. 2011:

   Å late som om hver enkelt av de kriminelle i den offentlige forvaltningen ikke er kriminelle og må stilles ansvar for sine forurettelser er hverken å være snille med de eller oss eller andre.

*
   Anne Gro:
   Rønneberg Så enig!

   Rune L. Hansen:
   Fakta.

   Jan-Erik Lofstad:
   Såpass forkastlig..!!

   Rune L. Hansen:
   Kriminalitet i den offentlige forvaltningen er ikke tillatelig.
   Og hva som ikke er tillatelig står i våre over-ordnede lover.

   
---
---
   Fortsettelse fra i går, om dommere etc.:

   Kristin Brataas:
   Hvem skal dømme dommerne om dommerne stilles til ansvar ? Just a thougt ....

   Rune L. Hansen:
   Enhver av oss som våger ansvaret dømmer. Dømmer vi feil dømmer vi oss selv.

   Torunn Jane Lind:
   Ikke noen dumt spørsmål Krisitan Brataas har her. Kan hende Marius kan redegjøre litt for prosessen med evaluering av dommere. Hvordan evalueres deres prestasjoner i forhold til redelighet? Vi har ankeinstanser, men det er ankesiling. Det kreves god økonomi for å kunne få skrevet et vel bearbeidet ankestøtteskriv, dersom man ikke har fri rettshjelp. I seg selv er det en begrensende faktor hva angår rettssikkerhet

   Henrik Jacobsen:
   Dommere kan selvfølgelig stilles til ansvar. Ingen er hevet over loven i Norge. Problemet med "justismord" er jo at sakene ofte er kompliserte og involverer personer som ikke lenger har befatning med saken mange år etterpå.

   Rune L. Hansen:
   Desto viktigere å ha lett tilgjengelige effektive instanser og prosedyrer som kan forhindre justismord. Uten er det fristende både for dommeren og andre involverte med hva som tjener politikk, karriære, kameraderi, bank-konto med mere.

   Irene Hov:
   En dommer kan ikke stilles for retten. I værste fall kan han bare miste jobben. Om han da kan stillen for en domstol er usikkert.

   Torunn Jane Lind:
   Jeg tror du har rett her. Feilbedømminger i embedet vil ikke føre til straffeansvar.

   Rune L. Hansen:
   Overtro her er til stor skade. Selvfølgelig kan og skal en dommer og andre ansatte i den offentlige forvaltningen stilles for retten i henhold til loven. Og feilbedømninger med kriminelle konsekvenser kan falle inn under mange av Straffelovens bestemmelser.

   Det heter for eksempel helt konkret i Straffelovens paragraf 110:

   "§ 110: En Dommer, et lagrettemedlem eller et skjønnsmedlem, der som saadan handler mod bedre Vidende, straffes med Fængsel indtil 5 Aar. / Har han derved bevirket eller medvirket til, at nogen urettelig fældes i Straf eller større Straf end fortjent, straffes han med Fængsel i mindst 2 Aar. / Er paa Grund af Forbrydelsen Dødsstraf fuldbyrdet eller Frihedsstraf udstaaet i mere end 5 Aar, kan Fængsel inntil 21 år anvendes."

   Og i Straffelovens § 120:
   "Har en offentlig Tjenestemand i nogen Tjenesten vedkommende Protokol anført Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, eller har han ved Udfærdigelsen af Protokoludskrift, Telegram eller Telefonmeddelelse eller ved Stempling, Merkning eller anden tjenstlig Erklæring, der er afgiven for at tjene som Bevis, anført eller bevidnet Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, straffes han med Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt han har handlet i Hensigt at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen."

   Det er disse to Straffelovens bestemmelser Marius Reikerås henviser til i det overstående.
   Disse er meget viktige i slike sammenhenger. Det er også derfor de befinner seg i Straffeloven. Sammen med flere lov-bestemmelser som også rammer dommere og andre ansatte i den offentlige forvaltningen.
   Å tro noe annet er grundig feil.

   Rune L. Hansen:
   Ingen er gladere for overtro med hensyn til slikt enn de kriminelle.

   
---
---
   Fortsettelse fra i går, om advokater:

   Rune L. Hansen:
   At du (eller en) som advokat forsvarer motsatt standpunkt er så sin sak, men dermed å forlate lov og rett blir ikke rett, Ove Bovim.
   Er du i familie med rektor Hans Bovim? Ser du har samme efternavn. Han er meg bekjent en rettsskaffen og flott mann, og vil vel ikke forsvare retten med urett?

   Odd Bovim:
   Hans Bovim er min grandonkel, og jeg heter Odd, ikke Ove. Jeg forsvarer ikke retten med urett, men det er advokaten gitt å forsvare klientens interesser, ikke dømme i saken.

   Rune Fardal:
   Problemet er vel at advokaten har et ansvar for å sette barnet før egen klient i saker etter barneloven, jmf "barnets beste". Det er det åpenbart at Rysst ikke gjør. Hennes forsvarstil avslører en svært avvikende personlighets stil. Når det er avslørt at hun har løyet så fortsetter hun fremsette den samme løgn!

   Rune L. Hansen:
   Den advokat som lyger for å forsvare sin klient er en kriminell. Kanskje til og med en morder.

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.04. 2011:

   Husk på dette: Om offentlige tjenestemenn og kvinner går ut og indikerer straffeskyld før dette er slått fast i en rettskraftig avgjørelse, så er det i strid med uskyldspresumsjonen i EMK artikkel 6 nr 2.

*
   1:
   Anne Marit Hufsetufsa Søvik:
   Ofte er det fagdommere til stede i en rettsak!!! Jeg lurer ofte på om disse er kompetente? Det virker ofte ikke sånn ....
   2:
   Anne Marit Hufsetufsa Søvik:
   Ja der sier du noe, jeg var vitne i en rettsak, nå kan jeg ikke gå i detaljer, men det som foregikk der var helt bak mål!! Selv om vedkommende var uskyldig fikk han 2 års sikring ....
   3:
   Anne Marit Hufsetufsa Søvik:
   Det var bare for og gi han en form for straff, men det var ingen bevis i saken om att han var skyldig ... maktmisbruk helt klart!!!!!
   4:
   Anne Marit Hufsetufsa Søvik:
   Ikke nok med det så viste det seg senere att det var en annen som var skyldig, men likevel 2 års sikring ble likevel stående .... jeg skjønner ikke dette jeg!!!
   5:
   Anne Marit Hufsetufsa Søvik:
   Nei vi skal vel ikke det, dette er jo Advokatmat ....
   6:
   Rune L. Hansen:
   To år "sikring" kan for mange innebære å dø (å bli drept) i fengselet. Hvor mange?
   7:
   Rune L. Hansen:
   Iøvrig: Er en ikke skyldig inntil det motsatte er bevist da? (Unntatt hvis en er ansatt i den offentlige forvaltningen?)
   8:
   Rune L. Hansen:
   Og det å få bevise sin uskyld gjort utilgjengelig?
   9:
   Kristin Brataas:
   I Norge er man dømt før man kommer inn døra til rettslokalet.
   10:
   Kristin Brataas:
   Min kommentar som stod som nr 11 er forsvunnet fra tråden, det er en person her som blokkerer meg fra sin profil. Jeg kan se kommentarene til Rune og Anne M, men ikke den som ANN M. diskuterer med - til og med kommentar nr 10.
   11:
   Anne Marit Hufsetufsa Søvik:
   Javist, det er begrenset hva man får gjort av faenskap i byen, NÅR MAN ER PÅ HYTTETUR med vennegjengen oppi fjellet ...
   12:
   Monicha Nyhuus Aas:
   Gjelder vel for bikere også dette da .....

   Kristin Brataas:
   Det ser ut for at du også er blokkert av samme person Rune.

   Anne Marit Hufsetufsa Søvik:
   Karnske det er polti, kom så løper vi i vær vår rettning ...hehe :)

   Gaute Thorsen:
   Jøss, da er det mange aktorer som må ta seg et tak i ræva, øh, nakken og legge om ordbruken .... Har hun hørt de snakke oim mer skyld, om mer fantasier, "viser til etteretningens opplysninger" uten at et dokument legges frem ... De enkelte tjenestemenn og kvinner som er overivrige, går jo til din samboer eller går til din øvrig familie, med samme hedleser.. Så sannheten tross EMK §§ 6. 2, er at de kaller deg og gjøre med deg akkurat som de vil, dsv... Når skal disse bli dømt for overgrep mot sine landsmenn, utført mot ett bedre vitende!!!...

   Rune L. Hansen:
   ‎@ristin Brataas: Det er vel Kristin B. Bruun som blokkerer oss. Hun driver med fusk og manipulasjon skjult bak falskhet bak mange sin rygg. Det er flere som med rette har advart mot henne. Hun blokkerer blandt annet de hun er redd for å bli avslørt av. Dette med blokkeringer burde være berettigede unntak.

   
---
---

   Ravsat Menchikova, 01.04. 2011, via Marius Reikerås:

   VIA "Marius Reikerås
   Europa har sett at DLD er i strid med menneskerettene. Hvorfor er ikke dette utredet juridisk på samme måte i Norge?"
   Tsjekkias avviser datalagringsdirektivet - VG Nett om Data og nett
   http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10083324
    www.vg.no

   Dagen etter at Arbeiderpartiet og Høyre vedtok datalagringsdirektivet i transportkomiteen, avviser EU-landets Tsjekkias grunnlovsdomstol loven...

*
   Anders Kleppe:
   Øst europeiske land har gjerne lettere for å innse at dette er innføring av kommunisme igjen. Det er tross alt ikke mange år siden Tsjekkia avviklet dette regimet. Hvorfor innføre det igjen bare 20 år etter?

   Ravsat Menchikova:
   For det første det har aldri vart kommunismen i noen plass, det har vart sosialismen. En del av ledere har gjort den gangen feil fordi i sosialismen har ikke skjedd bevisstgjøring av mennesker, men det har ikke skjedd i noen form i samfunnet som vi lever i dag, derfor har vi de problemer som vi har i dag. Men sosialismen og de sosialistiske land, særlig i 1960,1970,1990, før perestrojka hadde mange gode ting, som ingen av systemet har i dag. Veldig bra barnehager og skoler og gratis, gratis utdannelse i alle områder, høyskoler, universitet og stipend. Flotte spise steder med sunn mat på mange fabrikker. Gratis helsesystem og mange områder gratis leiligheter. Det har ikke vart sånn at myndigheter dyrker fiendtlighet mellom mennesker og folk hadde respekt for hverandre.
   Selvfølgelig mange av dem innser at de har ikke fått de mange gode ting, som de hadde i eget land med sosialism, den system som folk hadde den gangen, skulle repareres men ikke ødelegges. Mange av dem har innsikt og sammenlikner hva de har fått og hva er galt. Det skulle byttes ofte makt apparat og skulle ta opp seriøs den korrupsjon under bordet, eller bak lukkede dører. Jeg ser også i dag det er mye verre korrupsjon, bedrageri, lureri. Uærlighet iblant dagens ledere i den europeiske å drømme demokrati illusjons demokrati, dette vart ikke drømmen til vanlige folk, som bodde den gangen i sosialistisk regime. Hva skjer i dag der, det er mange elementer der i samfunnet, som har mange milliarder og som har egen interesse å utnytte og misbruke mennesker. Selvfølgelig det kan være deres interesse vite alt om mennesker. Uansett hvilken unnskyldning Norge eller andre land bruker, det er ulovlig å lagre alt som mitt private liv å gjøre. Ellers kommer jeg å anmelde dem til menneskerettigheter.

   Rune L. Hansen:
   Tanke-vekkende.

   Anders Kleppe:
   ‎@ Ravsat : Det er kanskje ikke så viktig hva systemet kalles. I dag kaller vi det demokrati og frihet, men vi forsøker desperat å innføre tiltak som Kina allerede har og utvider dette systemet slik at ingen har frihet lenger. Det har man faktisk i Kina, til en viss grad frihet!

   Ravsat Menchikova:
   Helt enig med, ideen for kommunisme det er vel en flott ide, men de skulle også mennesker bevisstgjøres parallelt, vi vet ikke lenge en gang hvem vi er ikke noe om indre verdier og følelser våres, hvis lærer ikke det. I et bevisstsamfunnet ingen vil stjelle og ingen vil ta fra mennesker, det vil investeres i mennesker og det skal bli et åpen og ærlig samfunn. Kina er på verden i andre plass med sin økonomi, hva hjelper det, når folk oplever utnyttelse og mishandling og noen av dem måte ta eget liv. Vi lever fortsett i slave verden og alt som grådige haier har ødelagt får menneske psyke, det er en del av arbeid der for å opprette det. Dessuten det går ikke heller i riktig og harmonisk veien menneske utvikling når makten utnytter mennesker.

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.04. 2011:

   Om endringer skal skje, må ord følges opp i handling. Jeg har i dag gått til anmeldelse av tingrettsdommer Vigdis Bygstad i Bergen, for overtredelse av straffelovens § 110. De som ønsker kopi av anmeldelsen, kan få den hos meg ved å sende en melding med epostadresse i min private innboks.

*
   Liv TheGodmother Bakke:
   Hm... har problemer med å komme inn på profilen din idag

   Roy Ove Svarstad:
   Dommere går fri

   Jan Devo Kornstad:
   Bra jobba, Marius!

   Birgitte Mor:
   Ja, dommere går fri. Ett prakteksempel er de tre høyesterett dommere som riskerte riksrett i forbindelse med Torgersen-saken, og hvor Stortinget ikke hadde nerver til å fullføre prosessen.

   Birgitte Mor:
   Hadde Stortinget hatt disse nervene og satt foten ned, så hadde det sendt ut noen signaler om at ingen dommere burde føle seg trygge. Men feighet kommer man aldri særlig langt med

   Roy Ove Svarstad:
   linken forsvinner

   Kai Rudi Schantz:
   Jeg kan ikke se noe annen grunn til at en del dommere så klart gir bevist urett, der de både klart korrupt og forsetlig konstrukter justismord dommer med at de er sikret mot all straffeforfølgning ut fra det faktum at frem til nå så har ingen blitt holdt ansvarlig og i praksis vet at de er immune mot å bli holdt ansvarlig for egne handlinger. Om dette skal ta slutt så MÅ rettsystemet nå sende signaler om at slik er det ikke, ved å faktisk holde Dommere ansvarlig for korrupt og sjødesløshet som de burde vite eller visste gir justismord!

   
---
---
   Fortsettelse fra i går:

   Irene Hov:
   Dette er ikke kjønnsbetinget, det er slik at funksjonshemmede er en målgruppe for bv. Flere jeg har snakket med har fått anonyme bekymringsmeldinger som en direkte følge av at de har søkt kommunen om hjelp til omsorgsoppgaven, hvilket mennesker med nedsatt funksjonsevne har krav på. Men det er langt bedre økonomisk for kommunene å kjøre omsorgs overtagelse og slippe utgifter til hjelpetiltak i form av assistent. Flere kommuner varsler bv når de får inn en søknad om bistand i hjemmet. Her er det opptil flere hundre tusen å spare i året for kommunen på en familie. Jeg er selv samværsforelder for ett av barna mine, etter at bv anbefalte dette til retten pga en kronisk hjertesykdom. Jeg kjempet i flere år for å få nødvendig antall timer assistanse som jeg selv ansetter og bestemmer arbeidsplan for. I dag har jeg fått t16 timer pr uke, noe som gjør at jeg kan drive normale aktiviteter med barna og ha en god omsorg for min eldste sønn som jeg har eneansvaret for. Det tok fem år å få dette av kommunen, etter at Fylkesmannen tilslutt overprøvde kommunens vedtak. Mange med nedsatt funksjonsevne er ikke klar over sine rettigheter. Også mange saksbehandlere i kommune norge har ikke peiling på selve hensikten med Lov om sosiale tjenester!

   Annette Morgaine Olsen:
   Rune, nå er du vel litt ute på viddene.
   Realiteten er at ved samlivsbrudd så er det slik at den ene har omsorgen og den andre samvær, med mindre foreldrene er fornuftige og får til en 50-50 løsning.
   Selvsagt kunne han hatt "omsorgen" for barnet om barnet eventuelt kunne vært hos  hos han på vanlig samvær, slik hans situasjon er og min så har ikke vi noen omsorg for våre barn. Hvordan skulle det la seg gjøre? Jeg har ungen i 3 timer a 6 ganger i året. Han har med tilsyn i tillegg ...  Føler vel ikke at jeg har noen omsorg for de, føler vel egentlig ikke at det er mine barn engang ....
   Bare noen unger jeg passer i ny og ned ....
   Selvsagt er han far til barnet, farskapsprøven beviste jo det, men om han klarer å føle seg som en far for barnet, så er han heldigere enn meg ....

   Rune L. Hansen:
   Du har så absolutt rett i det Irene, ingen tvil om det. Det er på ingen som helst måte akseptabelt at kriminelle representanter for den offentlige forvaltningen ikke blir stoppet. Det er både ulovlig og straffbart at de ikke blir stoppet. Når kriminelle representantet for den kommunale forvaltningen, som for eksempel den såkalte barnevern-tjenesten forbryter seg mot lov og rett så kan det få groteske konsekvenser. Både i Norge, Sverige og Danmark og flere andre steder er dette enda et katastrofalt problem. I England også.
   Senest i dag nu et nyhets-oppslag hos BBC News London om en mor på 44 år som drakk giftig blekemiddel som hun derefter fikk sin 12 år gamle autistiske sønn til også å drikke. På grunn av at de fra representanter for den offentlige forvaltningen fikk det motsatte av den hjelp de trengte. At mennesker som ber om (eller trenger) hjelp i steden blir utsatt for trakassering, terror og tortur og blir drevet i døden eller kastet i kloakken er på ingen som helst måte akseptabelt eller lovlig.
   http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-12933888?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
   Slikt noe er det enhver og alle i den offentlige forvaltningen sitt ansvar å gjøre noe med. Unnlatenhet i så måte er både u-menneskelig og straffbart. I henhold til gjeldende lov og rett i og for Norge. Det til tross så ser vi altså - også som i saken beskrevet i overskriften herover - at til og med dommere i rettsvesenet gjør seg grovt skyldige i å forsvare uretten og i å unnlate å forsvare lov og rett. Tydelig nok for at mange ansatte i den offentlige forvaltningen finner det fristende og karriære-tjenlig heller å forsvare kriminelle hverandre enn med-mennesker, lov og rett.
   Det er groteskt. Og det er både ulovlig og straffbart.
   Imidlertid blir dette noe komplisert når slikt har pågått lenge og nådd langt. Slikt noe er jo grøsselig smittsomt.
   Når og at kriminelle i det heletatt forvalter og håndhever lov og rett er et kjempe-problem.
   Som hvis ikke blir tatt på alvor forverrer seg fortere og fortere.
   Og det er det viktigste og mest sentrale problemet vi har i Norge i dag, enda. Forsøkt bagatellisert, bortforklart og skjult av de kriminelle selv.

   Annette Morgaine Olsen:
   Rune, nå er du vel litt ute på viddene.
   Realiteten er at ved samlivsbrudd så er det slik at den ene har omsorgen og den andre samvær, med mindre foreldrene er fornuftige og får til en 50-50 løsning.
   Selvsagt kunne han hatt "omsorgen" for barnet om barnet eventuelt kunne vært hos hos han på vanlig samvær, slik hans situasjon er og min så har ikke vi noen omsorg for våre barn. Hvordan skulle det la seg gjøre? Jeg har ungen i 3 timer a 6 ganger i året. Han har med tilsyn i tillegg ...  Føler vel ikke at jeg har noen omsorg for de, føler vel egentlig ikke at det er mine barn engang ....
   Bare noen unger jeg passer i ny og ned ....
   Selvsagt er han far til barnet, farskapsprøven beviste jo det, men om han klarer å føle seg som en far for barnet, så er han heldigere enn meg ....


   Rune L. Hansen:
   Jeg er ikke det, Annette. Du er det, og flere norske dommere og advokater og andre er det - av visse bestemte grunner, som du egentlig burde kjenne til og vite om. Dette med såkalt "foreldreansvar", "omsorg", "samvær", "tilsyn", "besøksforbud", "barnetillegg", etc. er ord og begreper som barnerov-industrien i Norge opererer og manipulerer med for å forbigå lov og rett. De bruker disse ordene og ordningene for at ofrene skal tro at det er det som er lov og rett. Det er ikke jeg som er "på viddene", jeg er i pakt med anstendighet og lov og rett, som blandt annet sier og har lov-bestemt følgende:
   - Menneskerettslovens Vedlegg 2, EMK, Art 14: "Forbud mot diskriminering / Utøvelsen av de rettigheter og friheter som er fastlagt i denne konvensjon skal bli sikret uten diskriminering på noe grunnlag slik som kjønn, rase, farge, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, tilknytning til en nasjonal minoritet, eiendom, fødsel eller annen status." 
   - Menneskerettslovens Vedlegg 2, EMK, Protokoll 7, Art 5: "Likhet mellom ektefeller: / Ektefeller skal i sitt innbyrdes forhold og i forhold til sine barn ha like rettigheter og likt ansvar av privatrettslig art med hensyn til ekteskap, under ekteskapet og i tilfelle av oppløsning av ekteskapet. Denne artikkel skal ikke hindre statene i å treffe de tiltak som er nødvendige av hensyn til barnas interesser."
   - Menneskerettslovens Vedlegg 6, Art 23 Punkt 4: "Konvensjonspartene skal ta passende forholdsregler for å sikre ektefellene likestilling med hensyn til rettigheter og plikter ved inngåelse av ekteskap, under ekteskapet og ved dets oppløsning. I tilfelle av oppløsning av ekteskapet, skal barna sikres nødvendig beskyttelse."
   - Menneskerettslovens Vedlegg 8, Art 5: "Partene skal respektere det ansvar og de rettigheter og forpliktelser som foreldre, eventuelt slektninger eller medlemmer av lokalsamfunnet ifølge stedlig skikk, verger eller andre med juridisk ansvar for barnet har, for å gi det veiledning og støtte, tilpasset dets gradvise utvikling av evner og anlegg, under barnets utøvelse av rettighetene anerkjent i denne konvensjonen."
   - Menneskerettslovens Vedlegg 8, Art 7 Punkt 1: "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."
   Osv.!

   Arild Holta:
   Når uenighet langt på vei består i forskjellig bruk av begreper, så heter det vel begrepsforvirring. Da opplever man gjerne fenomenet at en ene part er veldig uenig med den andre, som ikke er like uenig med den ene. Når to parter kan stille seg spørsmålet "hvem er mest uenig med motparten", så trenger man "time out". :)

   Irene Hov:
   Ja det går noen ganger litt fort i svingene for alle og enhver, og i en tråd som engasjerer svarer noen kanskje før de er sikre på å ha forstått budskapet. Greit å spørre hva folk mener. Har heller ingen problem med å skifte mening om jeg er overbevist, prinsipp rytteri skaper bare konflikt. Men jeg tror de fleste som diskuterer skriver ting de brenner for i beste mening. :-))

   Annette Morgaine Olsen:
   Når man hater fienden så mye at man nekter å bruke begreper bare pga at fienden bruker disse begrepene, så blir det for dumt for meg. Så takk for meg i denne diskusjonen.
   Skal man gjøre seg forstått så må man bruke de begrepene som er allment kjent. Ikke fantasibegrep som ingen fatter.
   Dette temaet er ikke så viktig for meg at jeg gidder å bruke energi på det. Bv er allmektig og rettsaparatet rir sine kjepphester. Greit for meg. Jeg har født 8 barn, men jeg har kun 3 barn .....
   De 5 øvrige gidder jeg ikke bruke energi på, de har bv tatt og bv skal få lov til å beholde de :-) Retten mener at far er så dårlig at jeg ikke kan ha samvær, greit for meg.
   Gleden ved barn er sterkt overdreven :-)

   Rune L. Hansen:
   Med ordene hjelper eller hemmer vi hverandre i å begripe.
   Det er hva som går ut fra vår munn som ...

   
---
---
   
   Rune L. Hansen, 01.04. 2011:

   Hva er verst for et land: Terror, frykt, tortur og drap i form av bomber og geværer, eller i form av ansatte i den offentlige forvaltningen?  Kanskje ikke så stor forskjell? Sistnevnte mere skjult, hygienisk og renslig og derfor bedre?

*
---
---

   Rune L. Hansen, 01.04. 2011:

   Hvorfor er noen og så mange så dumme å tro at de kriminelle "har lov til" å hærje med mennesker? Vel: det har de ikke.

*
   Rune L. Hansen:
   Det er ikke mindre alvorlig om de kriminelle er ansatte i den offentlige forvaltningen og henviser til ulovlige lover og regler.
   Tvert om!  

   Annina Karlsson:
   Därför att man hittar ingen snabb väg ur det de murar upp och de loser ju dörren. Antingen blir man inlost eller utlost so monterar de bort handtaget,

   Annina Karlsson:
   So vill de locka en och springa hit och dit som en skollad rotta bara för att fo överskotts tegelstenar i skallen. Utröttningstaktik. Hörde socialen tala so om en annan person. De skratta och sa att personen kommer att tröttna.

   Rune L. Hansen:
   De morer seg med så mangt mens torturen har gjort sitt og offeret begravd i falsk dokumentasjon.

   Rune L. Hansen:
   Begravd i falsk dokumentasjon og unnlatenhet.
   (Begge deler straffbart.)

   Rune L. Hansen:
   De er jo sikre på å få ofrene forstummet og drept.

   Annina Karlsson:
   Vem bryr sej de for ju komma med pajkastar utredningar till domstolar och ingen reagerar ju där po den loga nivon po deras so kallade utredningar ?

   Rune L. Hansen:
   Om så trengs.

   Annina Karlsson:
   Hadde jag stannat i Sverige hadde jag inte orkat , jag tror inte det i alla fall.

   Annina Karlsson:
   jag hadde varit under jorden av stress.

   Rune L. Hansen:
   De er jo sikre på å få ofrene forstummet og drept. Om så trengs.

   Annina Karlsson:
   De är helt kalla och tror de vet allt bäst. Men högmod gor före fall. De moste ju se varje or resultatet av sina härjningar ungdommarna som kommer ur deras klor hatar ju dem.

   Annina Karlsson:
   Har talat med flera färska fall där barnen nyligen blivit 18 och de hatar handläggaren som var med och stal mitt barn.

   Rune L. Hansen:
   Terror-regimet er velsmurt og innsamler stadig erfaring og kunnskap om hvordan torturere og drepe uten at det blir sett eller forstått.

   Rune L. Hansen:
   De unge har lite å stille opp mot slikt noe.

   
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 02. april 2011, Vinberget:

   Jevnt grålig tåkete lavt sky-drev og nokså sterk vind sør-fra drivende over og forbi husene her og 10 pluss-grader klokken 08.30. Klokken 12 med antydninger til regn i luften og 11 pluss-grader. Noe regn litt efterpå en stund. Virker ganske radioaktiv skremmende hele dagen, både på meg og småfuglene. Utpå eftermiddagen regn, slafs og mere grålig tåke med vinden og omtrent 7 pluss-grader. Mot midnatt 4 pluss-grader.
---
---
   Skal utrygghet, frykt og tortur spre seg, eller trygghet og trivsel?

*
   Maylen Faråsengen:
   Valget burde ikke være vanskelig der ... Jeg går steinhardt inn for trygghet og trivsel :-)

   Rune L. Hansen:
   Tok de feil våre forfedre som sa at: med lov og rett skal landet bygges - og trygges?

   Maylen Faråsengen:
   Den generasjonen er desverre borte..Nå er det kun kapitalen som snakker og regjerer..

   Leif Lønne:
   Bygge. Trygge. Hygge.

   Arild Holta:
   Kapitalen, liksom ... Med den sosialistregjeringen. På noen områder er det nok kapitalen som styrer. Men det er ikke mange. Forresten er det ofte rasjonelt å forholde seg til at pengeboken ikke er større enn den er. Så kapitalen er ikke bare dum. Er ikke bedre om folket styrer i mitt liv. Jeg styrer helst livet mitt selv. :)

   Rune L. Hansen:
   De våre forfedre som vi alltid har æret, i alle land og samfunn til alle tider, tok de feil?

   Rune L. Hansen:
   Trenger vi ikke og skal vi ikke ha beskyttelse og vern i form av lov og rett mot de og det kriminelle?

   Hans Johansen:
   Vi trenger et folkepoliti, for dagens politi er jo et statspoliti.

   Turid Holta:
   Trygghet trivsel og fred er viktig for folk. Staten fjerner dette fra folk og lager utrygge og urettferdige sammfunn.

   Annina Karlsson:
   De sätter begränsande lagar som inte ger valfrihet. Jag vill med styra mitt liv för jag känner mej själv fasst de skrivit att jag inte gör det.

   Rune L. Hansen:
   Begrensende og ulovlige lover og regler - som er ulovlige i forhold til faktisk gjeldende lov og rett opparbeidet av våre forfedre og kulturer gjennom mange mange generasjoner.

   Rune L. Hansen:
   Ødeleggende, ulovlige lover og regler.

   Rune L. Hansen:
   Som ofte ikke befinner seg annet sted enn ... nettopp.

   Rune L. Hansen:
   De kriminelle sine lover og regler.

   Rune L. Hansen:
   Det vil si: Ingen respekt for lov og rett.

   Annina Karlsson:
   Ingen rättfärdighet.

   Sari Karlsson:
   Så länge okunskap och rädsla för det annorlunda råder kommer alltid otryggheten att finnas kvar. Och så länge lagar och rättigheter bara är till för dem som slickar myndigheters röv och dessutom kan tänjas till fördel för dem som sen inte behöver stå till svars pga ansvarsfrihet så kommer det inte heller att finnas respekt för mänskliga rättigheter heller.

   Annina Karlsson:
   Du är so klok Sari du blir en bra socialarbetare.

   Sari Karlsson:
   jag vet inte ens om jag vill bli socialarbetare för jag skäms så över den bristande respekten för de kunskaper de borde ha och för den ovilja de tycks besitta för att följa med i utvecklingen och för att ta in ny kunskap. de tycks stanna i utvecklingen så fort de fått sin profession och det skrämmer mig. Jag vill inte bli som en av dem.

   Annina Karlsson:
   Men nogon for av hjälpverkamhet behöver ju samhället där man är kärleksfulla och stöttar de behövande i  

   Rune L. Hansen:
   Trygghet og trivsel blir det ikke uten respekt for lov og rett. Lov og rett står for trygghet og trivsel. Rettferdighet. Men ikke når forvaltet og håndhevet av kriminelle.

   Sari Karlsson:
   Jag vet och det skrämmer mig mer än något annat att de har lagen på sin sida när de begår sina brott.

   Rune L. Hansen:
   De har IKKE loven på sin side i sin kriminelle virksomhet.

   Sari Karlsson:
   man skulle tro det i alla fall. Här gör de precis som de vill och att anmäla dem gör bara polisen sur och de lägger ner allt utan förundersökning ens. Till och med när familjebehandlingen gick till fysiskt angrepp och misshandlade min son så lades detta ner utan förundersökning och sen kunde familjebehandlingen svartmåla mig istället. Så jo, visst verkar de ha lagens långa arm hängades i sina kjolfållar alltid. tyvärr. Önskar att det inte vore så men det finns ingen rätt och ordning här längre alls.

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.04. 2011:

   Familien er ofte det viktigste fundamentet for oss mennesker. Av forarbeidene til EMK art. 8 er det familielivet som er beskyttet:
   1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.
   2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn

*
   Benale Alertsen:
   Ingen har desverre respekt for denne rettigheten, den finnes rettigheten, men barnefjernera stjeler i fra barna demmes rettighet, åsså di rettighetene til å bli hørt å sett ! å di rettighetene etter foreldrenes skilsmisse, alle disse rettighetene blir stjålet i fra barna !

   Anne Gro Rønneberg:
   Henger disse ord på min plakat jeg har på døra jeg;-) Takk som deler Marius.

   Brith Ingvardsen:
   kopierer og deler :)

   Evy Gjeverth:
   Barnevernet overkjører dommsavsigelser og..hva i huleste kan det skje i et demokrati..da er det ikke demokrati lenger.

   Bente Vik:
   Deler også... Nyttig kunnskap! Takk til deg, Marius! :o)

   Anders Kleppe:
   Hva gjør dommere mer kompetent enn barnevernstjenesten Bente? Jeg har sett at de er to av samme ulla i altfor mange år. Begge ødelegger barns oppvekst og bryr seg mindre om de faktisk er direkte skyld i drap og selvmord blant barn og familiemedlemmer ...

   Bente Vik:
   Jeg har desverre ingen foutsettning til å svare deg på det, men jeg har desverre en sterk magefølese av at du har rett, hva retten gjelder. Desverre!!!

   Dag Vidar Madsen:
   Rettsapparatet kan sammenlignes med en maskin som bare tikker og går på egenhånd uten at noen har et personlig ansvar for konsekvensene

   Roy Ove Svarstad:
   Utklipp fra barneloven på Filippinene 13 Midlertidige beslutning om daglig omsorg
   Ved innlevering av tilsvar, eller ved utløpet av tidsfristen for dette, kan retten fatte en midlertidig beslutning vedrørende omsorgen for barnet.  Så langt det er praktisk mulig, skal følgende alternativer vurderes i prioritert rekkefølge:
   (a) Delt omsorg for begge foreldrene.
   (b) En forelder – med mindre vedkommende er ansett som uskikket. Det skal her spesielt tas hensyn til barnets mening dersom det er over 7 år og har tilstrekkelig dømmekraft.
   (c) En besteforelder – med mindre vedkommende er ansett som uskikket. Dersom det er flere besteforeldre, skal man velge den besteforelder som barnet ønsker dersom barnet er over 7 år og har tilstrekkelig dømmekraft.
   (d) En eldste bror eller søster over 21 år – med mindre vedkommende er ansett som uskikket.
   (e) En annen person over 21 år som for tiden har omsorgen for barnet – med mindre vedkommende er ansett som uskikket.
   (f) Enhver annen person eller institusjon som retten mener er egnet til å gi god omsorg og veiledning for barnet.

   Arild Holta:
   Dommere er nyttige idioter til liksomeksperter.

   Arild Holta:
   http://lov.r-b-v.net/#art8

   Dag Vidar Madsen:
   Tolkning av lovverket burde være enkelt og tilgjengelig for alle men?

   Hans Johansen:
   Godt sagt. Lurer på om det er noe gærn't her. Sjekket hjemmesiden for Menneskerettighetsdomstolen i Strasbough, og der var det veldig begrenset hvilke paragrafer som ble håndhevet. En paragraf var at dommerne var unntatt for straffeforfølgning.

   Dag Vidar Madsen:
   Dommerne burde helt klart ha et ansvar for justismord. Har de det?

   Kristin Brataas:
   Staten Norge driter i menneskerettighetene.

   
---
---
   Fortsettelse fra i går:

   Rune L. Hansen:
   De unge har lite å stille opp mot slikt noe.

   Annina Karlsson:
   Jag blev förvonad so monga undommar som hatar socialtanten och handläggaren sa ju till en grabb som blivit 18 - Du duger inte till annat än självmord eller fängelse. 18 or och lämnad po gatan. Visste inte var han skulle ta vägen. Och utan nogot startkapital. Denna kvinna i lilla fiskestaden Simrishamn moste vara ökänd för hon har jobbat nogra or po socialbyron. Hon moste ju fo en massa ögon po sej när hon vandrar till butiken och handlar. Jag förstor inte hur hon kan ?

   Rune L. Hansen:
   De der sosial-tentene og unge er i ti-tusenvis.

   Annina Karlsson:
   De har börjat med nogot de kallar kakhuset i Simrishamn som ska vara gemytlig träffpungt för familjer i socialas regi. Tror det är ett farligt näste.

   Rune L. Hansen:
   De der sosial-tantene og unge er i ti-tusenvis.

   Annina Karlsson:
   Det borde bli en utredning po dessa tanter hur de fungerar en riktig med psykolog.

   Rune L. Hansen:
   Bort vekk fra virkeligheten, uten å kunne gjenfinne den.

   Annina Karlsson:
   beteendevetare och utreda deras sociala kompetens när de for för mycket kritik.

   Rune L. Hansen:
   Lov og rett vet forskjell og hva det handler om.

   Annina Karlsson:
   Kanske man borde starta en firma som utreder dem.

   Rune L. Hansen:
   Lov og rett har utredet de.

   Annina Karlsson:
   Det finns ju bilbesiktning för trafiksäkerhet.

   Annina Karlsson:
   vad menar du har lov och rett utrett dem och de är dömda? De är ju ansvarsbefriade ?

   Rune L. Hansen:
   Lov og rett i pakt med lov og rett er viktigere og viktigst.

   Annina Karlsson:
   Socialen skyller ju po politikerna att de lyder dem.

   Rune L. Hansen:
   Lov og rett handler om det og.

   Annina Karlsson:
   Do oker ju politikerna med i samma veva i kommunerna. I skone tror jag de är mycket nazister.

   Rune L. Hansen:
   De ser seg tjent med det.

   Annina Karlsson:
   Och varför regnar det pengar till denna verksamhet fron statskassan, Delar de ut slantar i blindo eller vet de vad de gör ?

   Rune L. Hansen:
   Det motsatte av neste-kjærlighet og med-menneskelighet og det motsatte av lov og rett.

   Annina Karlsson:
   I domstolarna sitter det ju hästhandlare med fina kostymer de gör ju inget heller.

   Rune L. Hansen:
   Tyven har penger.

   Annina Karlsson:
   Hoppas det finns nogra som ser och försöker göra nogot men de blir väll avstängda.

   Rune L. Hansen:
   Morderen har lite eller ingen samvittighet.
   Det kriminelle er smittsomt.

   Annina Karlsson:
   Dessa socialtanter fattar de vad de gör ?

   Rune L. Hansen:
   Lov og rett fatter hva de gjør.

   Annina Karlsson:
   Jag tyckte de hadde so konstig tom frogande blick när jag försökte prata om saker. De verkade vara lite borta, drillade av sin utbildning kanse nogot konstigt som rörde sej i deras huvuden.kanske de är hjärntvättade eller ska man säga indoktrinerade och inte fattar vidden av sin verksamhet. Jag skulle vilja veta hur de tänker.

   Annina Karlsson:
   Soldater so rusar po i fronten tex, jag vet inte, tänker dom ?

   Annina Karlsson:
   Sonna här saker har förbryllat mej hela livet. Om du förstor hur jag menar.

   Annina Karlsson:
   Man borde egentligen itervjua dem.

   Rune L. Hansen:
   Det er en sak for retten.

   Annina Karlsson:
   Jaha ska de börja se saker fron andra ändan eller opartiskt nu? Tar de alla tre varianterna so blir det klirr i kassan.

   Annina Karlsson:
   En sak för rättfärdigheten.

   Kristin Johnsen:
   Men de gjør det. Det er KAOS

   Wenche Berg:
   Alle som gjør stabare halinger , må ta sin staff , å stå til ansvar får det di har gjort, men så er slik at i dag, så har di som soner , så alt får gått i fenslende, at di ser som reklasjon..en plss di kan vile å bygge seg opp. til di slipper ut i gjenn, jeg mener at di skulle blitt satt til å jobbe, når di har gjort en stabar hanling. jeg dømmer ingen , jo foresten tre mennske grupper, di som fårbryter seg på barn, å gammle mennsker, innsess, å plager å fårgriper seg på mennsker , så plager andre til di ikke orker mere,mobbre, som plager mennsker så til slutt ikke orker mer, å til å med får later ivet, på grunn av mobbing..di skulle blitt syaffet meget hart..er i prisipet i mot døstraff...men..ja et men....

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.04. 2011:

   Husk at EMK artikkel 8 beskytter selve familielivet. Når staten foretar en omsorgsovertakelse, så er det et inngrep i hele familiens menneskerettigheter.

*

   Linda Hauge:
   Fd Bergquist kjenner en familie som er blitt alvorligt overgrepet på en slik måte, og mener de bør anmelde barnevern, ......fryktelige konsekvenser for barna. og helt uhørt hvor enkelt barn kan tas ifra familier uten egentlig å ha hold i det, bare en liten mistanke ... som i dette tilfellet var en overivrig statsansatt sin personlige kamp for å redde ansikte :(

   Tore Sveum:
   Må bare kommentere en ting her. Det er både viktig og riktig at vi har et barnebern som kan gjøre omsorgsoverdragelse. Mange barn lever i dag under ekstremt dårlig omsorg,eller fraværende omsorg.Utfordringen da er å ha tilbud til disse barna som gjør at deres livskvalitet bedres!

   Monicha Nyhuus Aas:
   Deler.

   Linda Hauge Fd Bergquist:
   Enig Tore,men når barn blir tatt fra foreldrene, på en "hunsj" fra en overivrig barnevernsarbeider, og blir holdt fra foreldre i 5 måneder, fordi retts systemet ikke har tid til å ta opp saker i julestresset, så blir det overgrep mot familien, som til slutt vant 100% frem .... så balansen skal være på plass, og slike vedtak bør treffes av mere enn 1 menneskes vurderinger ....

   Tore Sveum:
   Det er helt klart at dagens system ikke ivaretar fair behandling. BV leder har delegert mye makt, noe som er nødvendig i enkelte saker. Men å vente flere uker på et retts system er jo uansett et OVERGREP mot både barn og familie. Skal dette bedres så må det komme opp forslag til bedre løsninger der barn/familier trenger hjelp!

   Gudny Lervåg Hauge:
   Liker det du skriver Marius!

   Juliane Victoria Engelstad:
   Tore: Du har dessverre rett i at mange barn trenger et barnevern, men jeg ser det sånn at barnevern først og fremst bør bestå av nærmeste familie. BV i Norge ser det sånn at BV bør bestå av vilt fremmede familier og mennesker og dermed blir mange barns opprinnelse, røtter og tilhørighet brutt, og ofte kan ikke sånt repareres igjen. Vi må ha et barnevern, men IKKE det vi har idag.

   Lars Hoem:
   I følge loven skal man prøve å finne løsning i Biologisk familie, først å fremst. Hadde en slik sak med minn kjære hadde ett godt samarbeid med B.V.. Vorr hann fikk bo oss min søster å fikk senere flytte hjemm, men desverre så er de underbemannet. Å de vikelige dyktige flinke som virkelig jobber for barnas beste, fort brenner helt opp. Kansje netopp for de de også ser litt av alt å heller slutter i jobben, hvist du ikke har makt til å forandre det.

   Juliane Victoria Engelstad:
   Har ikke inntrykk av at bv sånn først og fremst ser i den nærmeste familie før de bestemmer plassering overhodet. De førsøker i virkeligheten å unngå det så mye som mulig. Og det kan være mange grunner til det, og grunner som heller ikke tåler dagens lys. At de helst forsøker løsninger i den nærmeste familie, er bullcrap i nesten alle saker. Se på saken som er aktuell i "For Adrian" gruppen.

   Thomas Shama Larsen:
   nei det gjør de så langt ifra . Helt korrekt Juliane!

   Lars Hoem:
   Jeg har selv hvært narkoman i hele mitt voksne liv, så har hørt sett det meste. Men akkurat som det som kommer framm omm eldreomsorgen, har fulgt min mor på 88 rundt i systemet. Tre sykehjemm 2 sykehus vi er meget godt fornøyd med det de gjorde for vår mor før hunn døde. Vi hører selvsakt om noen ekstreme saker av og till men hører aldrig om de som er fornøyd. Det er jo heller ikke så intresangt prøvde bare spre litt håp, eller skal jeg tro att vi blir bedre behandlett enn andre. Siden jeg sitter med andre erfaringer når det gjelder de sakene, men er en av de som søker omm erstatning for mishandling i barndommen selv.

   Juliane Victoria Engelstad:
   Er veldig glad for å høre at du føler systemet har virket etter intensjonen for din del, Lars. Det skulle faktisk bare mangle!! At systemet fungerer, har vi fortjent i dette landet. I alle fall godt å høre om at det fungerer av og til om ikke annet.

   Anders Kleppe:
   Men hva gjør man når en 'omsorgsovertakelse ødelegger oppveksten til barna? Venter til de blir gamle å se om det skjer en forbedring i forholdene, eller bruker maktmidler i dag for å redde barn ut av situasjonenen i dag?

   Tore Sveum:
   Et barn som taes ut av en familie pga omsorgsoverdragelse har ofte en svært dårlig balast, i dag så synes ikke systemet på en god nok måte å hjelpe disse barna. Tror vi må ta det mer på alvor!

   Lars Hoem:
   Mange ganger er det feil noen ganger riktig det er bare så jævlig att det er barna som lider. Å i så viktige saker som kan påvirke liv i den grad, så børr ingen enkelt personer ha så mye makt. Men uansett hva slags kontroll apparat så blir det bokken å havresekken nokk en gang. Har litt problemer med å førstå deg Anders vist det er til meg, hvist en omsorgsovertagelse skall skje må det hvære fordi det er til barnets beste. Ikke for noen barn er det bra eller ideelt å havne i fosterhjem men alikehvell desverre noen ganger nødvendig. Men så mye feilbehandling av saker som det øyensynlig ær, så må det gå ann å kvalitetssikre avgrørelsene mere. Blant annet hved att man må ha ett system som sikrer barnas retigheter på en bedre måte.

   Anders Kleppe:
   ‎@ Lars: Og politikerne snakker hele tiden om å lage et bedre system for å sikre barns rettigheter, likevel ser vi at de beveger seg stadig mer i retning av å pulverisere barns rettigheter. Avgjørelsene i disse institusjonene bygger på faktabeskrivelser som ikke er noe lignende fakta engang. Likevel fortsetter disse institusjonene og få tillit av f.eks. pressen. De journalistene jeg har vært i kontakt med opp gjennom årene er stort sett tannløse feiginger, bortsett fra når de får en sjanse til å ødelegge enkeltpersoners liv. De er ikke litt interessert i å endre institusjoner og politikk. Det er farlig det!

   Dag Vidar Madsen:
   Etter mitt syn er det umulig å hjelpe et barn utenfor familien. Kreftene må og bør settes inn der barnet hører hjemme. Familiekontorene rundt om kring bør ha en viktigere funksjon og spille en mye viktigere rolle enn de gjør i dag. Der burde makt og myndighet ligge. Ikke hos barnevernet.

   Anders Kleppe:
   ‎@ Dag Vidar: Kanskje det er derfor UNICEF sier barn i Nigeria er lykkeligere enn norske barn. Der har de ikke noe organisert barnevern. Kun storfamilie som nettverk ...

   Dag Vidar Madsen:
   Barnevernets rolle bør begrenses til å være et talsorgan for barnet. Der kan de gjøre en god jobb. Akkurat på der området er det mye ugjort selv etter at vi fikk et barneombud osv.

   Victoria Engelstad:
   ‎@rKristin: Familieråd er i utgangspunktet en veldig god ide. Ideen kan allikvel forbedres til å foreslå at bv skal være en del av familirådet i de tilfellene der familiene ber om det selv.

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Til slutt så er overformynderiet og den offentlige kontroll , blitt til de grade store att det er de færreste som våger å stifte en familie i dette komplekse landet......der mistenksomhet overfor næsten skal være utslagsgivende ,om det offe...ntlige tar bara våre fra oss. Tenk litt etter er dette et slikt samfunn vi vil i virkeligheten ha .? Det er nåe fundamentalt feil med etikken her ! Og for meg som Islending ,opprinnelig ,er det ganske lett å sette fingen på dette. Nordmenn er mye mere enslags , gruppesuggesjonens mennesker ,og i altfor liten grad ,individualister. Dette har sikkert sin forklaring ,men ett samfunn som dere antyder til att vi skal ha her , vil uten tvil ,jage meg og mye flere ut av dette ,siste Sovjetstatsvelde ,før livet ebber ut ,i sorg over tapet av mitt/vårt eget barn ,mitt/vårt eget kjøtt og blod..min/vår familie. Ja i Nigeria har de i allefall familien i fred og i sin storfamilieomsorg, der er det jo ikke noe velde ,som overtar omsorg ,utenom familien selv .og slik skal det egentlig være . Desse kuratorer og bv funksjonærer kan bare gå og finne seg noe annet å gjøre ,en å pøage familienen og barna her til lands. Farvell.

   Dag Vidar Madsen:
   Jeg er enig med deg i det, Gudmundson. Norge har blitt et familiefiendtlig land.

   Juliane Victoria Engelstad:
   Flott at det kommer noen islendinger som kan se dette utenfra. Sabla synd hvis det forsvinner, for det er tøft å være individualist i Norge!!
   Forsåvidt er ikke barnevernet den eneste etaten som tar rotta på individualister i Norge. Faktisk hele staten med alle etatene sine gjør det.
   Barnevernet er en del av den pakka som tar livslysten fra hele folket her. Nå har vi også DLD. Ikke engang en telefonsamtale kan man ha i fred her lenger.

   Rune L. Hansen:
   Mitt forslag til å begynne med i forhold til hva som er skrevet her er at Tore Sveum umiddelbart og straks frataes sine barn og sin familie, så han iallfall får en viss peiling på hva han snakker om. Å for fremtiden ha et familie- og barne-vern har absolutt ingenting som helst å gjøre med hva som i disse tider nu enda blir kalt for "barnevernet" - som en den sentrale kjernen i en av flere terror- og likviderings-enheter for et viltert terror-regime. Og det er det liksom noen voksne her til lands enda som ikke vet eller har minne eller perspektiv nok til å fastholde??? Tore Sveum tror han trygger seg selv og sin familie ved å være i forsvars-posisjon til noe han dermed tror seg å bli beskyttet av. Trist!

   Rune L. Hansen:
   Og Dag Vidar Madsen: Det norske såkalte "Barneombudet" står for alt det motsatte av barns, familiers og samfunnets interesser.

   Juliane Victoria Engelstad:
   Barneombudet evner dessverre ikke forstå (han heller) at det å ikke ta familiers rettssikkerhet alvorlig, gjør man aldri noen barn noen tjeneste. Barneombudet snakker neppe barns sak, men er nok et tulleobud i Norge. Hadde vært flott med et barneombud om det ikke bare var nok et statlig oppnevnt supperåd som flyr i veien og roter til alle nødvendige debatter som har å gjøre med barn.

   Rune L. Hansen:
   Evner å forstå? Eller forstår, sine og med-spilleres kriminelle hensikter ...? Spørsmålet har et svar ... et fasit-svar.

   Dag Vidar Madsen:
   Rune:-Det faktum at mange her i samfunnet lever i sin "trygge" uvitenhet, om at det finnes bedre alternativer til denne "perfekte" samfunnsmodellen vi lever i. Det er jeg smertelig klar over. vi kan uansett ikke spille på andre strenger enn de vi har fått utdelt. Hvis vi ønsker forandringer, må det skje med overbevisning og opplysthet. Vi må tross alt være villige til å åpne for en dialog, for å få til en dialog og deretter gjennomslag for våre egne ideer. Angrep fører bare til motangrep. Da blir vi sittende fast i hver våre skyttergraver. Det er helt meningsløst å kaste bort tiden på det. Det er viktigste er å ikke skyte seg selv i foten hele tiden. Det er bare motstanderne som tjener på.

   Dag Vidar Madsen:
   Jeg stiller meg tvilende til at all urett blir utført med onde hensikter. Ofte er det bare et produkt av uvitenhet. Alle har sin egen personlige modell av verden. Vi handler ut fra et personlig ståsted og ser ikke andre på tilsvarende måte. Vår egen overbevisninge er oppstått som et produkt av egen fantasi og forestillinger.Ingen har klare rettsoppfatninger fordi det krever hundre prosent nøytralitet i en konflikt. Det er dommerens jobb. Spørsmålet er om noen i det hele tatt er i stand til å være helt nøytrale i en domstol eller annet tilsvarende organ. Det er kanskje ikke mulig?

   Juliane Victoria Engelstad:
   Ikke med onde hensikter nødvendigvis, men jeg tror faktisk det foregår en hel del som har med egen vinning å gjøre. Så snarere enn å tro så veldig mye, så kanskje det hadde vært like greit og fått en gjennomgående granskning. Av hvem? Tja, det skal jeg ikke ha sagt så mye bestemt om, men det må være mulig å få til en granskning av uavhengige. (Ihvertfall så uavhengig som mulig). Av hele etaten.

   Rune L. Hansen:
   Onde hensikter, spesielt i vinnings mål, har ofte vært og er realiteter i verden. En er en slags analfabet eller har meget dårlig hukommelse og perspektiv om en ikke vet såpass. Iøvrig er også flere av dine påstander feil-aktige, forhastede slutninger, Dag Vidar. Også med hensyn til hva du antyder om meg og visse andre. Ansvar er vårt beste og rette forsvar. I nødverge og for noen angrep. For mange angrep og i både dumhet og ondskap. Dialog føres best uten løgn og forhastede slutninger.

   Rune L. Hansen:
   Noen nevnte Familierådgivning herover. Til orientering: Hva de offentlige av denslags nu i Norge og deres virksomhet går ut på bak kulissene vil sjokkere og forskrekke anstendige mennesker å få viten om. Perversiteter overfor barn, foreldre, manipulasjon med falske meklings-attester, osv. - i direkte og indirekte samarbeide med det såkalte barnevernet, med Buf-etat, NAV, retten, osv. Kriminell galskap av verste sort, involvert og gjennom-syret også der.

   Dag Vidar Madsen:
   Rune jeg er ikke naiv eller har missforstått noe som helst. men jeg tror at mange av de "nevnte" ikke vet bedre dessverre. At noen både her og der. fortjener en betegnelse med ord som begynner på både K, J og D vet jeg alt om også.

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 02.04. 2011:

   FOR DE SOM FREMDELES TROR AT BARNEVERN ER TIL BESKYTTELSE FOR BARN
   HVA ER GALT MED BARNEVERNET !
   http://samfunnet.origo.no/-/bulletin/show/641076_hva-er-galt-med-barnevernet?ref=mst
   samfunnet.origo.no
   HVA ER GALT MED BARNEVERNET !

*
   Unni Marita Krogh:
   De er varte fall ingen beskyttelse for barn , hvist det er noen som tror det ja da tar de grundig fei.l Når det er 44000 barn som blir sexuelt misbrukt, mishandlet og det som verre er!,Er barn som er under barnevernets omsorg! Ja da kan man ikke si at BV er til beskyttelse for barn. De er en fare for barna også for foreldrene. :(

   
---
---
   Kristian Berg, 02.04. 2011:
   Leif, hvem var det som var den største AP-tilhenger her i landet? Tragedien i Norge og verden forøvrig er menneskets stillhet og likegyldighet. En nasjon dør ikke fordi den blir drept, men fordi den begår selvmord. En annen ting er at vi kan unngå virkeligheten, men vi kan ikke unngå konsekvensene av å unngå virkeligheten. NB. Der finnes andre alternativ en NRK og TV2, og hvem som bidrar med mye eller mindre, skal ikke komme fra min munn. Sandkasse leken er et tilbakelagt stadium fra min side.
---
---
   Rune L. Hansen, 02.04. 2011:
   For den og de som har makt og penger betyr bensin-avgifter og bensin-prisen ingenting - deres penge-pung og bank-konto merker ikke forskjell. Bortsett fra hvis avgiftene tilfaller de på noe vis som inntekt.
---
---

   Arild Holta, 02.04. 2011:

   Er det en unnskyldning for en dommer at såkalte eksperter hevder noe som bryter med naturlige rettigheter? Sagt på en annen måte: Kan en "ekspert" sette rettsvesenet tilbake til før opplysningstiden, uten at dommeren er skyldig? Jeg mener: NEI!

*
   Ann-Helen Henriksen:
   Jeg også!!!

   Liv TheGodmother Bakke:
   Nei det kan han ikke, for en dommer bør ha undersøkt om det "eksperten" hevder, er riktig. Man skal alltid sjekke sine kilders troverdighet og ikke svelge allt som god fisk. En dommer har også et yrkesetisk ansvar for sin stilling som dommer.

   Ann-Helen Henriksen:
   dommere kan dømme feil og etter kjønn har vi opplevd ...

   Arild Holta:
   Jeg mener at man ikke en gang trenger å sjekke eksperten. For det er nedlagt i mennesker at man ikke dreper, stjeler barn, voldtar etc. Har ikke dommeren dette nedlagt i seg, så er han mentalt vanskapt eller ikke tilregnelig.

   Liv TheGodmother:
   Bakke Helt enig!

   Rune L. Hansen:
   "Eksperter" skal vel ikke være kriminelles nøkkel-personer, og heller ikke rettsvesen eller dommer i steden for dommeren og rettsvesenet.

   
---
---
   
   Hvordan forholde seg til urett - i organiasjoner, bl a? ( Fra Erlings kommentater)
   .by Hugo Fredriksen on Saturday, April 2, 2011 at 10:21pm.
   http://www.facebook.com/notes/hugo-fredriksen/hvordan-forholde-seg-til-urett-i-organiasjoner-bl-a-fra-erlings-kommentater/10150223908288968

■ Når noen begår urett etter urett så trekker man seg ikke stille vekk men kjemper i mot uretten. Dette forutsetter at det finnes objektive definisjoner av rett og urett og at man har mot og vett til å skille disse to tingene fra hverandre. Mobbing, sjikanering og trakassering er ikke noe man diskuterer hvorvidt er rett eller urett, og det forsvinner definitivt ikke av at

■ Hvis de som begår urett er i flertall så blir ikke urett til rett av den grunn. I særdeles alvorlige tilfeller har mindretallet ansvar for å si fra til utenforstående når oppgjør "på kammerset" ikke fører frem. F.eks. ved såkalt varsling.

   MonaLisa Solheim:
   Veldig viktig tema du tar opp her Hugo. Mobbing er er onde som kan skade den som rammes alvorlig. Og mobbing foregår overalt, både i skoler, arbeidsplasser, organisasjoner, familier m.m.
   En klassisk og farlig type mobbing er syndebukkfenomenet. Det starter gjerne med en konflikt, og den som prøver si i fra om problemene blir gjort til selve problemet (syndebukken), og på den måten forblir de egentlige problemene uløste.
   Sitat:
   En mindre «inn-gruppe» begynner å baktale personen i «lukkede fora».
   • Etter hvert utvikler det seg stadig mer negative forestillinger om personen, både hos dem som kjenner personen, men ikke minst hos gruppemedlemmer som ikke nødvendigvis kjenner personen så godt.
   • Dette etterfølges av en fase hvor man bevisst unngår offeret.
   • I neste fase blir offeret åpenlyst trakassert og diskriminert ved at han eller hun blir fremmedgjort og ekskludert, eller ved å utsettes for fornærmende bemerkninger og vitser.
   • I siste fase finner det kanskje til og med sted fysiske angrep som i sin tur kan føre til det siste stadiet «tilintetgjørelse», hvilket innebærer at offeret fordrives fra organisasjonen eller fra arbeidslivet, eller at han eller hun i verste fall tar sitt eget liv.
   https://bora.uib.no/handle/1956/2386
   https://bora.uib.no/bitstream/1956/2386/1/Mobbing_i_arbeidslivet.pdf

   Erling Westenvik:
   Det var en god oppskrift på hvordan det foregår, Mona. De siste to månedene har virkelig vært en studie i fenomenet. Takk til deg også Hugo, for at du setter dette på dagsorden igjen og igjen. Dessverre er jeg overrasket over og litt slått ut av hvor totalt likegyldige mange mennesker forholder seg. Og nesten enda mer skuffet over de som er villige til å la slike ting skje under et tynt dekke av å ønske å "unngå konflikter".

   Erling Westenvik:
   ‎"Det motsatte av kjærlighet er ikke hat, men likegyldighet"

   Hugo Fredriksen:
   Dette har du god innsikt i.. Men den org Erling "fabrikerer" her, har åpenbart tiltrukket seg lyst-trakassesere, som ikke graier LA VÆRE å trakkasere og tråkke på mennesaker, mennesker som ligger nede.. og

   Hugo Fredriksen:
   Det finnes mennesker som bruker mennesker som deverre LAR seg kue, og skremmes, som skamler for at de selv skal nå opp til medias solskinn

   MonaLisa Solheim:
   Kunnskap om mobbing må bli allemannseie, først da kan det bli slutt på det. Mobbing er som trollet i esken, -ta det ut i solen så spekker det.

   MonaLisa Solheim:
   Men desverre er nettopp mobbeofrene med på å holde det skjult, og når mobbeofferet endelig tør snakke om hva som skjer så er det ofte veldig vanskelig for folk å tro på dette.

   
---
---

   Annina Karlsson, 02.04. 2011, commented on her own photo:  
   Profile Pictures  
   http://www.facebook.com/photo.php?fbid=204078869605350&set=a.182211361792101.45649.100000097169206&ref=nf

*
   Annina Karlsson:
   Min yngsta dotter. Hon var 10 or när jag sog henne sist. Nu är hon 14.

   Isabell Björklund:
   Usch det är fruktansvärt.Tur att ni ändå kan ha kontakt över fb.

   Annina Karlsson:
   Ne det är inte mycket kontakt över huvud taget de hota henne förut att hon moste ta bort mej annars skulle datorn veck. Och ne du man kan inte tala fritt.

   Isabell Björklund:
   Fruktansvärt! Kan du inte öppna ett fb i ett annat namn?

   Annina Karlsson:
   Jag har bara varit mej själv.

   Patrik Hjälmeskog:
   Jag vet hur det är .... Dom tvingade min son att ta bort mig med = (

   Annina Karlsson:
   Man förbjuds att ha en normal kontakt de kräver bevakad kontakt och det anser jag är värdelöst. Jag är barnets mor och kommer alltid att vara det.Undra vad barnen tänker när föräldrar behandlas so respektlöst? Var for de för självbild ? Min dotter har de sakt en massa konstiga saker till, om mej.

   Rune L. Hansen:
   Om en lar seg og sitt barn krenke til verdi av et monster eller ingenting, da synes de kriminelle som å ha oppnådd sin hensikt.

   Isabell Björklund:
   Minnena av dig finns alltid kvar och självbilden förändras kanske inte men däremot tilltron till det samhälle som ger ett så stort hål i själen hos så många människor. Forskning säger att det största trauma ett barn kan utsättas för är just separationen från en förälder. Det är skrämmamde att ens försöka sätta sig in i din situation.

   Annina Karlsson:
   Isabell de har stämplat mej att jag inte begriper varken mej själv eller andra och den sjukan skulle jag hafft hela livet.Farligt för barna att vara med mej. Du var tydligen väldigt illa ute när du var barn och umgicks med mej.

   Åke Slåtteby:
   Min far hölls borta från mig tills han dog 2007/ De(5) bröder som det så vackert kallas / Har aldrig tagit kontakt med mig/ På Internet? Sprids ryktet att jag är ett oönskat horbarn/ Trots allt? Överlever jag../ men....inte" mer".. Och kvinnorna torterade mig ...

   Annina Karlsson:
   So galet och sadistiskt, man kan mörda med ord sakta. Ake du har verkligen gjort det bra som kämpat och har fina barn.

   Isabell Björklund:
   När jag var barn var vi båda barn och ibland inte alltid så bra för varandra och andra. Vi hittade på en del knasigheter. På vilket sätt skulle du vara skadlig för dina barn idag? Vem påstår förresten att du är det?

   Rune L. Hansen:
   Barnerov-industriens kriminelle som gjør slikt.

   
---

---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, søndag 03. april 2011, Vinberget:

   Ned til 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Tett tåke-dis og 4 pluss-grader her ute klokken 9. Mere og mere tåke-dis utover formiddagen, 10 pluss-grader klokken 12. Jevt overskyet, grålig, 8 pluss-grader og antydninger til regn i luften klokken 15. Tett tåke-dis igjen mot kvelden og 6 pluss-grader klokken 20. Fuktig og vått i luften og 5 pluss-grader klokken 22 og ned mot 4 imot midnatt.
---
---

   Hilsen til og fra Norge, 03.04. 2011
   http://www.facebook.com/note.php?created&&note_id=199959260034488

   Min gråt og uutholdelige smerte har nu i dag fullstendig kontinuerlig og intenst vart i tre år. For de fleste av barna mine også, vet jeg, men for barna på annerledes vis. Efter to og et halvt år tørket kilden hvor tåre-flommene kom fra inn, men uten at den kontinuerlige gråten og smerten opphørte eller ble svakere. Ikke et sekund fraværende eller borte. Både gråten og smerten ble heller gradvis sterkere og sterkere og mere og mere uutholdelig.
   Hvordan reagerte våre omgivelser i Norge på kidnappingen, fangeholdet og kneblingen av barna? Endel mennesker har underveis grått med oss, men de fleste ikke. Og kidnapperne og deres med-spillere med hån, løgner og trakassering og med å forsøke å skjule, bagatellisere og hemmeligholde det hele. De ansatte i den offentlige forvaltningen, som helhet betraktet, som med-spillere og mobbere med de kriminelle. Som en pøbel stadig mere og mere påplussende trakassering, terror og iver efter å ødelegge, torturere, drepe og til-intetgjøre. Og efter å nekte å ta virkeligheten og lov og rett til efterretning.
   Mange også med forskjellige slags holdninger og grunn-toner. Og med mye hovmod. Dette skjer ikke oss, vi er bedre, dette gjelder ikke oss, dette kommer aldri til å skje oss, etc. Noen også, særlig den første tiden, med at "det må jo være en grunn", etc. Og mange med at dette er jo så alminnelig i Norge, det er bare sånn det er, ingenting vi kan gjøre noe med, en får ligge lavt i terrenget i forhold til dem som driver med slikt og håpe at en selv slipper unna, eller slipper unna lettest mulig, det er jo ikke alle som blir rammet, iallfall ikke likså helt drepende. Og mange forsvarer jo at det er slik. Er det ikke slik virkeligheten er da, i Norge? Ingen kan forandre på det, iallfall ikke noe særlig, til det er "maskineriet" altfor mektig og gjennom-syret av frykt, underdanighet og korrupsjon. Maskineriet trakasserer, undertrykker, terroriserer, torturerer, utplyndrer og dreper mange, både barn, foreldre og andre, det er bare slik det er. Tryggest å si minst mulig eller ingenting om det, eller å late som ingenting.
   At ofrene har det og får det vondt og ofte ikke overlever, det vet vi jo. Og at de få som overlever en stund eller en viss tid og som klarer å snakke om det offentlig blir skubbet bort og liksom ikke blir trodd, hørt eller sett. De fleste av også de blir fort nok ødelagt og drept. Noen av de kanskje også finner seg eller faller i et annet slags liv.
   Hva gjelder barna og ungdommen later "alle" som ingenting og tror de er verdiløse, annet enn som gjenstander. Integritet er drept, forbudt og tabu og vet eller husker omtrentlig ingen hva mere er. Veldig lite og vagt om i det heletatt. Smisk, underholdning, propaganda, tvang og trusler blir i steden.
   Store åndspersonligheter og integriteter og ekte talenter og inderligheter og frodigheter skal ikke kunne leve eller finnes. 
   Dusinvare-manipuleringen utgår ovenfra fra de "nyttige idioter" og nøkkel-personer som ved å frasi seg eller mangle samvittighet og virkelighet har albuet og karret seg frem i slalom til forvaltningens og politikkens høyder.
   Alle for negativt ladede ord, begreper, tanker og følelser er forbudt og tabu og finnes ikke, fordi propagandaen, den falske dokumentasjon og underholdningen sier og bestemmer hva som skal finnes og hva som skal være virkelighet. Lov og rett skal kun finnes som illusjon og tabu og på liksom og som skryt utad.
   Og den offentlige forvaltningen og dens ansatte, manipulert og styrt ovenfra, skal ha en slags innhamret rett til trakassering, undertrykkelse, diskriminering, terror, tortur, utplyndring og drap. Befolkningen og hvert menneske skal tro at politikk og "offentlighetens vilje" er lov og rett.
   Vi som i forskjellig grad er fratatt livets rett skal hverken finnes eller eksistere.
   Jeg har utholdt angrepene, torturen og utplyndringen veldig meget lengre enn de fleste i Norge. Vedvarene nu i de siste fem år, og intenst og kontinuerlig vedvarende de siste tre år. Og i flere år forut for det også, for lenge siden, men også som en understrøm og dyp erfaring siden.
   Hadde jeg ikke erfart og opplevd slikt utrolig forskrekkelig for mange år siden og kommet fra det, dengang ved flukt fra sted til sted efter som vi ble jaget og forfulgt og fant innenlands eksiler, så ville hverken jeg eller min familie ha overlevd særlig lenge nu denne gangen. Jeg hadde ressurser, mot, kraft. talenter, vilje, nødvendighet og utholdenhet. Og har i ett og alt alltid uredd vernet og arbeidet i inderlig og full kjærlighet for mine barn og min familie og mine med-mennesker og våre samfunn, helt selvfølgelig og nødvendig og uunngåelig i neste-kjærligheten navn. Ydmykt, med absolutt alt jeg har og hadde av ressurser, helse og liv. Uredd også for hva forhastede slutninger, dumhet, naivitet og egoisme skulle finne på å tro eller tenke. Og stolt over fruktene, frodigheten, fremgangen, gleden og trivselen for meg og min familie. Alt av angrep, når de har funnet sted, til tross.
   Det er lite igjen av alt dette nu, annet en torturen, smerten, gråten og seig-pinslene, men jeg har for mitt vedkommende ingen annen vei å gå videre.
   Jeg dreper hverken meg selv eller mine barn eller vår familie. Vi ble drept. Og vi blir drept.
   Jeg er uskyldig i forhold til alt dette.

   Rune L. Hansen, 03.04. 2011, Vinberget

---

   Monicha Nyhuus Aas:
   sterk lesing dette, deler.

   Jonny Aarsrud:
   må GUD velsigne deg til fortsatt rope ut for rettferdighet,stå på

   Rune L. Hansen:
   Takk, jeg gråter tidvis enda i bølger og flommer. Og det tar aldri slutt.

   Rune L. Hansen:
   Det tar ikke slutt efter at jeg er drept fullstendig heller.
   Aldri.

   Rune L. Hansen:
   Og hva enn som videre skjer med barna.

   Monicha Nyhuus Aas:
   ja mange sier at tiden leger alle sår, men det er ikke tilfelle. Jeg tror jeg for en del år tilbake gråt hver eneste dag i flere år, det føltes som om det aldri gikk tomt. Men det opphørte tilslutt, men de sårene som denne staten hadde skapt innvendig, ble aldri borte, og de forsvinner nok ikke heller. Men jeg fikk hjelp til å akseptere at slik var det, og har lært meg til å leve med det, men aldri har jeg lært meg og forstå. For enkelte ting GÅR DET IKKE AN Å FORSTÅ; slikt som dette som du her opplever Rune. Dette er ikke til å forstå av noen, som er vel bevart. Staten i dette landet er ikke det.

   Annina Karlsson:
   Ja jag vet hur det känns.

   Rune L. Hansen:
   ‎"Heldig" den som får leve eller kan leve i og med slikt noe. Det er det ikke mange som kan eller klarer. De fleste blir knust, ødelagte og drept.
   Den som ikke svikter blir drept eller dreper det kriminelle.
   Og hvem vinner vel og hva vinnes?
   Og hva er ødelagt og bort vekk?

   Rune L. Hansen:
   Terror-regimets fall kommer uansett.

   Rune L. Hansen:
   Feller "seg selv".

   
---

   Annina Karlsson:
   I början tror man att man dör av sorg och förtvivlan när de tvigsholler barnen med hjälp av SOL och det vänds emot en so de säger att du orkar inte med ditt liv och dina barn, sinnesjuk som du är vi moste tänka po barnens bästa. Och so blir det LVU. Sofistikerat krokben so man ska falla. Ser ingen omtake eller vord i detta. Trauma har jag men lärt mej leva med sorgen och kan känna en glädje jag tror dessa förövare aldrig känner trotts min stora sorg.

   Rune L. Hansen:
   Da er du kanskje på noen sett "heldig" alt det onde til tross, som har klart og klarer på noe vis å leve med det, og det at de lar deg leve eller eksistere eller enda ikke har klart å drepe eller til-intetgjøre deg helt. Og andre med "heldige" som får vite dine vitnesbyrd.

   
---
---

   Rettferdighetspartiet (Rp), 03.04. 2011:

   Det sentrale valget Norge står overfor er dette:
   Ja eller nei til aksept for kriminelle i den offentlige forvaltningen?
   
*
   
---
---

   KRITIKK AV SPRÅKBRUK MOT BARNEVERN OG MYNDIGHETENE
   .by Rigmor Fossdal on Monday, March 28, 2011 at 10:07am.KRITIKK AV SPRÅKBRUK MOT BARNEVERN OG MYNDIGHETENE
   http://www.facebook.com/notes/rigmor-fossdal/kritikk-av-spr%C3%A5kbruk-mot-barnevern-og-myndighetene/10150133644872141


   PS: Bildet som følger med notatet er Bufetats kampanje for rekruttering av folk som vil bistå hva dette notatet inneholder.  

   I mange diskusjoner som dreier seg om barnevernets handlinger drypper det inn debattanter som kritiserer det motmælet foreldre bruker for å beskrive de handlinger barnevernere rundt om i landet bedriver.

   Her er link til en av disse diskusjonene:  http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10150176878821515&id=696456514

   Jeg vil si at barnevern er en slags tro, en retning. Ordet skal dekke både handlinger, den enkelte handlende "tjenesteyter",  små mennesker og deres familier samtidig.

   MEN, barnvern viser seg å være alt annet enn det det fremstilles som. Saksbehandlere fremstår som de reneste menneskejegere.

   Barnevern er ikke:

   - Et fag

   - En profesjon

   - En beskyttelse/vern

   - Ekte bistand

   Barnevern jager barnet, foreldrene og familien med denne "troen" og påfølgende handlinger.

   Det er IKKE VERN, ikke profesjon- med mindre man kan kalle det som foregår en profesjon som går ut på det å jakte på mennesker.

   Profesjonelle menneskejegere.

   Menneskejakt.

   Både barnet, foreldrene og øvrige familie blir arresterte og satt i varetekt av disse såkalte "profesjonelle både mens saker konstrueres - og etterpå. Det kvalifiserer for grove og alvorlige overgep mot landets barnebefolkningen og dens naturlige beskyttelse og vern. Dette foregår perioder opp til 18 år. I mange familier 20-30 år - da man pleier få flere barn.

   IKKE NOK MED  DET. Barna forfølges OGSÅ når de får barn selv. Således er dette en menneskejakt som foregår over generasjoner.
 
   Mange dør på disse årene, både barn og foreldre.  Faktisk 8 ganger flere enn i befolkningen ellers. De fleste blir påført alvorlige lidelser som direkte følger av barnevernere og off. myndigheter forøvrig- støttende og deltakende PERSONER.

   Forfølgelsene og jakten er med andre ord komplett og fullstendig.

   http://www.reassess.no/id/11314.0&showAll=1

   http://www.gfsr.origo.no/-/bulletin/show/114286_nibr-rapport-barnevernsbarnas-helse?ref=mst

   http://www.barnasrett.no/knut_kvelland/barnevernet_forer_til_tap_av_barns_liv.htm

   Disse handlinger må ha ord som beskriver det som det er; en spade for en spade. Mange reagerer veldig negativt på ord som "nazisme" når det trekkes paraleller og sammenligninger til  nazistenes handlinger.

   Jeg bruker alle de jeg har nevnt PLUSS ordet FOLKEMORD.

   Det bedrev også nazistene. 

   HVA SLAGS ORD VIL DU BRUKE FOR DET SOM FOREGÅR I NORGE I DAG, SOM RAMMER VÅRE SMÅ?
 

   FOLKEMORD

   http://utengrenser.blogspot.com/2009/01/definisjonen-p-folkemord.html

   Utklipp fra utengrenser.blogspot, definisjon på folkemord:  

   Definisjonen på folkemord Folkemord i følge Folkemordkonvensjonen fra 1948, i krig og i fredstid: Konvensjonens artikkel 2 definerer folkemord som«en hvilken som helst av de følgende handlinger som er begått i den hensikt å ødelegge helt, eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe som sådan:

   a) å drepe medlemmer av gruppen;

   b) å forårsake alvorlig legemlig eller sjelelig skade på medlemmer av gruppen;

   c) bevisst å la gruppen utsettes for levevilkår som tar sikte på å bevirke dens fysiske ødeleggelse helt eller delvis;

   d) å påtvinge tiltak som tar sikte på å forhindre fødsler innen gruppen;

   e) med makt å overføre barn fra gruppen til en annen gruppe.»

  
   Relevant:
   http://www.facebook.com/notes/legg-ned-barnevernet/under-2verdenskrig-fant-hitler-p%C3%A5-at-man-skulle-bruke-bla-norske-kvinner-til-%C3%A5-p/154838364565455

  
   Rigmor Fossdal, mars 2011- etter diskusjon på facebook. Se referanse innledningsvis


   BØFFETAT reklamerer på busstopp.

   *

   Liv TheGodmother Bakke:
   Jeg limer inn denne linken som er relevant til denne problemstillingen.
   http://www.facebook.com/notes/legg-ned-barnevernet/under-2verdenskrig-fant-hitler-p%C3%A5-at-man-skulle-bruke-bla-norske-kvinner-til-%C3%A5-p/154838364565455

   Rigmor Fossdal:
   LEGGER den inn i notatet jeg, Liv Marit.

   
---

   Annina Karlsson:
   Sakbehandlare är ett bra ord för de behandlar människor som saker som kan deporteras runt. Jag moste väll fo använda vilka ord jag vill när det gäller mej och jag känner mej amputerad. Stympad. Tror det är en bra beskrivning po psykisk stympning när man demolerar familjer för att oterförena senare som de säger. När man blivit främmande för varandra.

   Annina Karlsson:
   Jag har bara inte hört hur de aktivt jobbar för familjers oterförening vad de har för handlingsplaner ?

   
---
---

   Farmor telefonerer mot kvelden og sier hun hørte på tv-nyhetene i dag at de sa at ungdommer er blitt forgiftet i Vindafjord. Hun fikk ikke med seg mere, men skulle telefonere meg og fortelle om hun hørte mere. Jeg vet enda ikke mere hva det dreier seg om.
   Mikka kom hjem fra en tur i nabolaget mot kvelden, bærende på en skål i munnen som hun satte fra seg foran meg og hvalpene. Det var hundemat-pellets i skålen. 

---
---
   Rune L. Hansen, 03.04. 2011:
   Fylkesnemnda er et lotteri hvor bare få vinner, ikke fordi de har en god sak, flink advokat eller er flinke, men for at "vinnerne" (i den etappen) skal reklamere for terror-regimet. Og for troen på at det som finner sted handler om lov og rett. Det gjør det ikke.
   Fylkesnemnda er ikke interessert i beviser eller rett og galt eller barnas vel eller beste. Det er ikke det det handler om.
---
---
   
   Liv TheGodmother Bakke, 03.04. 2011:

   Husk at det er den sterke som virkelig trenger din støtte, om du vil ha noen forandring. For uten den støtten er dere med på å kvele den sterke i forsøket. Særlig om dere kun henger på for å oppnå støtte selv. Samarbeid handler om begge veier. Å dere vet godt at jeg støtter dere ubetinget!

---
---

   Irene Hov, 03.04. 2011:

   Stakkars offer! Hun har selvfølgelig ikke gjort noe galt! Hun er bare "utsatt for terror" ...
   Kanskje årsaken er HENNES terrorisering av en famile eller 50?
   Må ha voldsalarm etter telefonterror
   http://www.h-avis.no/nyheter/ma-ha-voldsalarm-etter-telefonterror-1.2195070
   www.h-avis.no
   Barnevernleder skremt av nattlige telefonoppringninger...

*
   Peder Aresvik:
   Det hele begynte med at de andre slo tilbake, Irene :))

   May- Harriet Seppola:
   Besynderlig hvor lite de tåler av andre , selv bruker de enhver råtten metode for å trakkassere familier .

   Irene Hov:
   En annen ting er at bv ansatte med barn som trenger voldsalarm, kan beskrives som ensidig opptatt av egen "karriere" og ikke i stand til å beskytte og skjerme egne barn fra konflikter i arbeidet. Altså det de selv mener er omsorgs svikt fra "oss andre". Håper hun skremmes ut av jobben og landet forøvrig!

   May- Harriet Seppola:
   Enig, jo mere jeg leser av diverse skrekkhistorier hvordan barnevernet forfølger folk i håp om at de bryter sammen slik at de kan bruke en psykiatrisk dom over dem er forferdelig , en mor har blitt forfulgt på buss og tog av ansatte fordi de ikke klarer å bevise at hun er uegnet som mor , de setter inn sin gestapogjeng og bruker de samme metoder , "Les mer":  
   http://www.barnasrett.no/Artikler/dr_mengele.htm

   Cecilie Spro:
   Og huff og huff stakkars henne. Jeg tåler slik terrorisering fra deres side uten voldsalarm .... så lite hun tåler ....

   Kai Rudi Schantz:
   Personlig synes jeg det er rart at ikke noen ennå har drept for å beskytte sine barn mot disse.. det forventes at nordmenn skal drepe for saker som for de fleste står mye lengre vekk fra hjertet enn våre barn? og det ansvar og plikt man føler for å beskytte våre barn så det vil bare være et tidspørsmål før noen som ser sine barn utsatt for overgrep enten i form av å bli fratatt en foreldre i barnefordelingsak eller via barnevernet vil følge sitt ansvar for beskytelse og ikke minst den anmindelige rettsfølese om å få straffe noen som skjender og gjør ditt barn vondt.

   Åse Nordby:
   hva tror du hadde skjedd dersom vi skulle komme til og drepe noe, tror ikke barnes beste er det, da får ikke barnet noe mulighet til og komme hjem til sin familie. selv om man mange ganger tenker den tanken.

   Kai Rudi Schantz:
   Tror heler ikke det er det beste, i likkhet med om en far skulle straffe en person som har forgrepet seg på barnet sitt. Da i tillegg til gjerningspersonen så vil også faren bli straffet for å ta loven i egne hender.. i tillfeller jeg nevner så blir de offentlige overgriperne ikke straffet for overgrepet og barneskjendingen.. sier ikke at det er til barnets beste, men barnets beste er allerede truet og ødelagt uten at det offentlige rettsvesen hjelper. Jeg ville ikke oppfordre noen men ville hatt forståelse for hva som er grunnlaget for en slik handling.

   Rune L. Hansen:
   Kai Rudi, det er de som har drept for å beskytte barna mot kriminelle i den offentlige forvaltningen, - hvor ofte eller mange er ikke lett å si i og med all den falske dokumentasjon slikt begraves i. Vi hører vel oftest om mislykte forsøk på eller trusler om "å drepe" ansatte i "barnevernet" og NAV, som angriper enkelt-mennesker og familier. Dessverre jo det vanlige at enkelt-menneskene og familiene blir drept av ansatte i den offentlige forvaltningen. Hvilket også ikke minst begraves i falsk dokumentasjon. Forleden dag nu et nyhets-oppslag hos BBC News London om en mor på 44 år som drakk giftig blekemiddel som hun derefter fikk sin 12 år gamle autistiske sønn til også å drikke. Barnet døde, barnets mor ble fengslet. På grunn av at de fra representanter for den offentlige forvaltningen fikk det motsatte av den hjelp de trengte. Altså drevet til drap. Foretrakk det. At mennesker som ber om (eller trenger) hjelp i steden blir utsatt for trakassering, terror og tortur og blir drevet i døden eller kastet i kloakken er på ingen som helst måte akseptabelt eller lovlig.
   http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-12933888?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
   En far drepte seg selv og sin sønn i Haugesund i eller omkring januar 2009. Hvor "barnevernet" i Haugesund var involvert.
   Osv.

   Kai Rudi Schantz:
   eksempler på også i Norge der barn og foreldre er drept eller drevet i døden av offentlig overgrep.. det jeg mener vil bare være et tidspørsmål om ikke barnelovsysteme forandres er at en foreldre dreper sine barns overgriper i form av barnevernsansatte, sakkyndig psykolog eller annen person som direkte er ansvarlig for å ha skadet enns barn.

   Rune L. Hansen:
   Jeg så og skjønte det var det du siktet til. I den forbindelse undrer det meg at så veldig mange mennesker i Norge heller blir henrettet og slaktet, drept, av den offentlige forvaltningens representanter, ja til og med heller begår selv-mord enn å drepe (i nødverge) den som angriper. Kanskje fordi så mange undertrykkelsen og spissrot-gangen av mishandling, tortur og utplyndring til tross ... gjør seg falske forhåpninger om "å vinne"? Falske forhåpninger kreert av propagandaen og løgnene fra de kriminelle og deres med-spillere.
   Det er jo utrolig veldig mange barn, foreldre, familier og enkelt-mennesker som forholder seg til de falske forhåpningene, fra et terror-regime som i vill kriminell galskap forvalter og håndhever lov og rett. Forvalter og håndhever lov og rett i det groteske motsatt lov og rett, i sin alminnelighet. Underlig?

   Rune L. Hansen:
   Eller?

   Rune L. Hansen:
   Folkemordet i Burundi og Rwanda for ikke så lenge siden var mere åpent og synlig? Hvor er de norske hutsiene og tutsiene?

   Rune L. Hansen:
   Enda ikke synlige nok? Og hva vil skje nu videre i og for Norge?

   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.04. 2011:

   Jeg er fratatt alt, til og med livets rett.
   Er det mulig å bli fattigere?

*
   Anders Kleppe:
   Da er det ikke mulig å bli fattigere. Du har ihvertfall noen som låner deg nettforbindelse ...

   Knut Riis:
   Det høres ille ut.

   Rune L. Hansen:
   ‎@ Anders: litt jord strødd på den døde ...

   Anders Kleppe:
   Vet du hvordan jeg lever?

   Rune L. Hansen:
   En av de fattige du og?

   
---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, mandag 04. april 2011, Vinberget:

   Tåke og fra 4 til 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Tildels lettere skyet og blålig himmel og 3 pluss-grader klokken 08.30. Jevt grålig overskyet og 7 pluss-grader klokken 10.45. Nokså jevnt grålig og hvitlig overskyet og 9 pluss-grader klokken 14.30. Jevnt grålig overskyet, noe vind og 5 pluss-grader klokken 20. Vått, tåke, regn, vind og omtrent 5 pluss-grader mot midnatt.
---

   Er menneskeliv egentlig blitt verdiløse i Norge?

*

 
 Linda Salvesen:
   Det ser jammen sånn ut Rune.

   Monicha Nyhuus Aas:
   Det er jeg ikke i tvil om.

   Jane Øvertungset:
   Ja, i forhold til ulike vesener og etater i det offentlige Norge er et menneskeliv null verdt!

   Unn-edel Myrheim-olsen:
   helt enig.. i offentlige etater og vesener så er en null verdt ... de får godt betalt for å forfølge og hetse .... godt betalte jobber for å mobbe folk ....

   Øyvind Bremnes:
   Livene til de som bistår det norske arbeiderpartis lakeier, er like mye verdt som livene til de som støttet det tyske ...

   Monicha Nyhuus Aas:
   De mobber ikke, de misshandler!!!!

   Joan Myhre:
   Det er bare systmene deres som er i sentrum og ikke menneske. Jeg hater myndigheten og ikke minst politiet i dette landet. De holder på med korrupsjon, faenskap og kamaraderi

   Inger Løvetann Krogh:
   Ja,alle ting viser den retningen desverre Rune.

   Anders Kleppe:
   Ja! Dessverre Rune. Derfor er det viktigere at vi gjør kampen effektiv for å stoppe galskapen ...

   Anita Kram:
   DETTE HAR SAMMENHENG MED AT INGE FÅR SKIKKELIG STRAFF FOR SLIK UDÅD HER TIL LANDS;-(((((((

   
---
---

   Samfunnsmagasinet, 18.01. 2011:

   "Jeg har med egne øyne fått se ganske mange stygge saker hvor barnevernansatte bevislig har begått alvorlige brudd på lov om offentlige tjenestemenn, lovbrudd som selv politifolk ville ha blitt straffet og avskjediget for. Når ikke det samme skjer i tilfeller der ansatte i barnevernet er direkte involvert i lovbrudd, så medvirker det øverste skiktet for lovens håndhevere til ytterligere krenkelse av rettssikkerheten til mennesker dette måtte gjelde. Og da kan ikke loven være lik for alle som man ofte bedyrer i det norske samfunnet."
   Henlegger anmeldelser av barnevernet
   http://www.sfm.no/Arkiv-2011/Art-Jan-2011/180111.Politi_barnevern.htm

   Når det nå er fremkommet at barnevernet i en kommune i Møre og Romsdal er politianmeldt/skal politianmeldes, så er det også flere steder at barnevernet har vert anmeldt. Resultatet av flere anmeldelser i denne regionen er at disse anmeldelsene har blitt henlagt etter "bevisets stilling".

   Molde. Publisert 18.1.2011

   Av Ellinor Nerbø (NBBO). (Illus.foto: IMR)

   For flere år siden så anmeldte jeg selv en barneverner i Molde for grov uforstand i tjenesten, etter noen grove beskyldninger hva angikk meg som person, som vedkommende ikke kunne gjøre greie for sannhetsgehalten i. Til og med da, i 1995, i mai måned, ble dette henlagt. "Episoden" som utløste dette hendte den 8.mai ute i havgapet her på Mørekysten på ei øy som heter Haramsøy. Jeg måtte til lege for å få avklart hendelsen som førte til denne anmeldelsen, og nå skjønner nok noen hva denne persons påstand kunne gjelde.

   Nå i den senere tid, i 2010, ble jeg med en mor som ville anmelde barnevernet i Vestnes Kommune, men som ble avfeid med at dette ville uansett bare bli henlagt. Noe lignende har også skjedd i Kristiansund og dette gikk også samme vei, henleggelse. Viktigheten av at man prøver dette må være for å statuere et eksempel, men desverre så har man ved flere anledninger også hørt om lignende tilfeller fra andre steder i landet.

   Jeg vil derfor tro at konklusjonen som sier dette resultatet, må kansje være at det er for nært forhold mellom politi og barnevern, uansett hvem i barnevernet som vil/kan bli anmeldt, så lenge barnevernet ber politiet om hjelp i hentesituasjonen, som igjen gjør at barnet får en traumatisk opplevelse. Derfor så vil jeg våge den påstand at her tenker ikke selv politiet at dette skjer, jeg stiller da spørsmålet slik: Ville en politimann som selv kunne ha en sak gående, ville hans kollega bli med i dennes hentesitusajon hva gjelder denne kollegaens barn? Der sitter man igjen med et dilemma, eller hur?

   Redaktørens merknad:
   Politiet henlegger omtrent alle anmeldelser mot barnevernet og/eller etatens ansatte, og uansett hvilket lovbrudd det gjelder - kan det virke som. Ledelsen for lovens håndhevere ønsker åpenbart ikke konflikt med ”barnevernere” i eksempelvis en pålagt hentesituasjon. La meg nevne at det ikke er skrankepersonale og fotfolket innen politiet som henlegger slike anmeldelser. Den biffen er det politiets jurister og påtaleansvarlige som står for.

   Jeg har med egne øyne fått se ganske mange stygge saker hvor barnevernansatte bevislig har begått alvorlige brudd på lov om offentlige tjenestemenn, lovbrudd som selv politifolk ville ha blitt straffet og avskjediget for. Når ikke det samme skjer i tilfeller der ansatte i barnevernet er direkte involvert i lovbrudd, så medvirker det øverste skiktet for lovens håndhevere til ytterligere krenkelse av rettssikkerheten til mennesker dette måtte gjelde. Og da kan ikke loven være lik for alle som man ofte bedyrer i det norske samfunnet. Red.

   *
---
---

   Rune L. Hansen, 04.04. 2011:

   Det er hverken livet eller systemet som er urettferdig. Det er de kriminelle (i den offentlige forvaltningen) som er kriminelle.

*
   
---

---

   Marius Reikerås, fortsettelser fra 02.04. 2011:

   Familien er ofte det viktigste fundamentet for oss mennesker. Av forarbeidene til EMK art. 8 er det familielivet som er beskyttet:
   1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.
   2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn

*
---
   Dag Vidar Madsen:
   Tolkning av lovverket burde være enkelt og tilgjengelig for alle men?
---
   Kristin Brataas:
   Staten Norge driter i menneskerettighetene.
---
   Helge Huseby:
   Hva legges i settnigen: Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv .... Om dette er loven og rettningslinjene til div, myndigheter. Da er eg blitt "umyndiggjort" av myndighetene og tot overkjørt. Det vil heller ikke være noe problem og bevise denne påstanden for meg.
---
   Frode Hermann Bøe:
   Latterlig når man ser på unntakene. Jfr eksempelvis DLD.

   Gaute Thorsen:
   Demokratisk samfunn??? Norge?? De er ikke i samme ordbok.

   Noralf Aunan:
   Er litt usikker på hva Frode mener med unntakene. Når det gjelder art. 8, 2 er den meget klar når man leser grundig. 2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet unntatt når dette er i samsvar med loven OG er nødvendig i et demo...kratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlig trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter. Egentlig er det ingen reelle unntak i bv-sammenheng.

   Frode Hermann Bøe:
   Av hensyn til den nasjonale sikkerhet: Ja her ligger hunden begravet for dette er uklart. Og det er myndighetene selv som bestemmer og avgjør. Beste eksempel i dag er DLD. Det heter seg at vi skal overvåkes av hensyn til rikets sikkerhet. Noen fly fløy inn i 2 bygninger i USA ..... og etter noen år er hele verden blitt en stor sikkerhetssone. Er det for at noen få i verden skal tjene seg søkkrike ? Eller er det for at vi alle skal inn i et system som eksempelvis Hitler ville elsket ? Er det for at Noralf og Frode er farlige ? Det virker som om "noen " lager en uoversiktlig verden med fri flyt av penger, våpen, nark og mennesker. Og for å ta dette inn igjen så skal vi alle overvåkes...? Jeg mener bestemte at "Ola og Kari" bør organisere seg og saksøke staten. Og hvorfor skal vi være i Schengen med åpne grenser og ingen kontroll samtidig som alle og enhver skal overvåkes på telefoner,data,++ ? Noe er garantert feil. Kriminalitet satt i system. Moderne statskupp.

   Helge Huseby:
   Så om loven ikke passer helt for regjeringen bare endrer dei den litt ... http://www.dagbladet.no/a/14367972/

   Åse Nordby:
   barnevernet, dommere sakskyndige osv, har ingen respekt emk art 8 eller samme hva du kommer med , det blir bestandig det dem forklarer og kommer med som det blir lagt vekt på.barnevernet setter opp den paragrafen dem vil, dem har jo ingen som står over dem og sier dette er ikke riktig, nei vi må få noen som styrer dem, så dem ikke får låv til og sette det dem syntes er riktig for dem, men trenger vi dette barnevernet, hva med et familievern, som tar vare på familien

   Eileen Monic Munkvold:
   ‎"Hvem skal definere om det er i samsvar med love å helt nødvendig" Det er godt vi har sosionomer ...

   Åse Nordby:
   jobber du i mot dem er det barna våres som blir straffet, fosterfamilien tjener mere for barnet har jo blitt sykere???? av og få se sin familie !!!!!

   Eileen Monic Munkvold:
   Ville den gjengse norske borger tro at dette er situasjonen med hensyn til denne formen for overgrep og krenkelser i regi av offentlig forvaltning, barnevernet: "At hvem som helst med "sosionomfullmakt" (og tre årig sosionom utdanning) kan gjøre hva som helst mot en enkeltperson uten at det får noen som helst konsekvenser) Dette går på klage og tilsynsmyndighetenes mandat til å gå inn i eller overprøve enkeltsaker, domstolenenes (og fylkesnemdenes) og fagfolk flest sin tillit til barnevernet som faglig autoritet, domstolenes tradisjon for å støtte seg på forvaltningens (forvaltningsskjønnets) avgjørelser. Rettshjelpordningene som er mangelfulle, advokater som ikke gidder å ta slike saker fordi de er enormt ressurskrevende. Og ulike grupper av fagfolk som ønsker mer makt fordi det er dette de lever av.

---
   Rune L. Hansen:

   Det offentlige norske såkalte "barnevernet" er så ulovlig og groteskt som noe kan bli. Et ekte og lovlig familie- og barne-vern er noe fullstendig fullstendig annet!

---
---

   Marius Reikerås, 03.04. 2011:

   Smerte er midlertidig. Å gi opp, er permanent.

*

   Lise Rikardsen:
   så sant så sant :D

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Å sitte oppe hele natta er slitsomt, å sove halve dagen er godt :)

   Hilde Aastrup:
   Å "gi slipp" forløser ♥

   Ann Marie Ringstad:
   da har du tapt ....... å hvem vil vel det?

   Berit Mikalsen:
   Det finnes vel en balanse-gang .... i det å gi slipp på hva en ikke kan forandre, og det å utholde en kamp som en vet en kan gjøre noe med ......

   Berit Mikalsen:
   Marius du har vel potensiale til mye av det siste her!!! :O)

   Berit Mikalsen:
   EN KAN gjøre noe med, skulle det stå**

   Anita Strand:
   et godt påminnelse, takk :)

   Hilde Aastrup:
   Jeg finner det riktig å ha sinnsro til å godta det jeg ikke kan forandre og mot til å forandre det jeg kan.. Hvordan se forskjellen? Fordi vi er forskjellige vil vi trolig gjøre ulike vurderinger i enkeltsaker. Krig er i hvert fall ikke veien til fred. Takk til deg, Marius og dere andre.. ♥

   Berit Mikalsen:
   Der stjal du tankene mine Hilde!! hi hi hi

   Rune Fardal:
   Jeg står heller på oppgjørets dag og tenker med meg selv at jeg gjorde alt jeg kunne, selv om jeg ikke vant .... enn å undre meg over om det var noe mer jeg kune gjort!

   Grethe Ditlefsen:
   Det er i motbakke det går oppover c",)

   Pia Stene:
   ja oppover kan væra gøy det, sjå på utsikten , men det kan gå farligt fort i nedoverbakke :-)

   Berit Mikalsen:
   Im en blir *planta i en henge-myr*, kan det være farlig å kjempe!!! Eller?

   Rune Fardal:
   Underlig å konstatere at i unnabakke så er det mange som vil dytte deg, men i oppoverbakke står du ofte alene!

   Berit Mikalsen:
   Jo mer kamp, jo mer trussler og tortur ...?

   Berit Mikalsen:
   Noen må huske å se under seg, for de kan ha vennene som de trodde svikta, som fundament under seg!!.... I væreste fall ned-tråkka ....

   Berit Mikalsen:
   Ja dette var bare generell, snakk alså, ikke noe personlig til noen her! Bare så det er sagt, huh! loll

   Berit Mikalsen:
   Om en kjemper en kamp for sin, og barnas rett, og om en privat person, og eller fra det offentlige, men får alle mot en, ved *allienisme* rettskonspirasjoner, osv... og der en på toppen av det hele opplever a ungen, ungene blir torturert pga det .... Som middel ..... så er det ikke alltid *å kjempe nytter*

   Anna Spildrejorde:
   Ja Berit men når barna bli voksne hva du sier til dem at du ikke orker å kjempe at du vurdert gi opp til barnas beste?

   Hilde Aastrup:
   Også jeg, Rune, står på "oppgjørets dag" og tenker med meg selv at jeg gjorde "alt jeg kunne", og jeg vant ... Å "gi slipp" setter fri ♥

   Birgitte Mor:
   Ingen går til bunns om de ikke har noe å hente der.

   Rune Fardal:
   Ikke helt enig, for den som faller ut av båten havner på bunn om han ikke kommer seg opp uansett om han har noe der å gjøre eller ikke ....

   Birgitte Mor:
   Tror du ikke dette har litt med vilje og motivasjon å gjøre også ?

   Rune Fardal:
   Å bli dyttet ut i vannet har lite med motivasjon og gjøre

   Birgitte Mor:
   Nei, men å komme seg opp fra vannet har alt med motivasjon og vilje å gjøre

   Rune Fardal:
   Det har du helt rett i

   Hilde Aastrup:
   ‎:-)

   Annina Karlsson:
   Väldigt vad det spekuleras ÖÖ

   Ravsat Menchikova:
   Hvorfor er det sånn at kommentar forsvinner?

   Ravsat Menchikova:
   Smerte er bare informasjon, som kommer til oss fra våres dybde, det er åres vonde følelser, som vi må lære og bare på samme måten, som den positive følelse inne oss. Følelser har også navn, for eksempel sårbarhet, sinne, skam og mange andre. Disse følelser er læremestre, eller den vonde følelsen, eller de traumene, som ligger i ubevisste. Disse læremestre eller vonde følelsen eller smerten det kan kalles har også det motsette positive følelse. For eksempel sårbarhet motsette til den positive følelsen er åpenhet. Den dagen når vi lærer gjennom metoder, terapien og teorien med arbeid med seg selv og bare den sårbarhet på samme måte, som den positive følelsen, så skjer en mirakel med menneske. Energien sirkuleres godt, det løses blokkeringer og traumer i psyken og i kroppen. Men ikke å misforstå dette handler ikke om å være perfekt menneske, dette handler å forstå hvordan vi åpner veien i egen indre, til egen bevissthet, gjennom å lære om følelser og våres indre menneskeverdier. Det er et stort tema. Helle studie. Jeg bare har skrivet noen ord. Fordi vi lever i en verden hvor vi har ikke lært noe om følelsen om indre smerten, hvordan vi skal håndtere eller integrere det og hvem vi er.

   Ravsat Menchikova:
   Men fornekter vi de vonde følelser å bli kjent med dem, og lærer ikke vi mer om dem, så åpner vi ikke våres indre. Et liten tips, uansett hvilken vond følelse å bli vekket i deg (meg) pust inn i den følelsen kanskje flere ganger. Gi et rom til den følelsen, rett og slett å se på det som ting, som skal være der, men la den følelsen ikke stoppe deg eller din handling. For eksempel jeg er på vei til et møte, men før dette jeg har snakket med noen som har vekket sinne inne meg og jeg gidder ikke å gå til et møte. Kommer flere unnskyldninger i mitt hode. Men jeg puster inn og aksepterer den følelsen og ikke slår tilbake til den personen men gang, som har vekket sinne inne meg, mens det voldsomme sinne er der, jeg må fordøye det og likevel går jeg til et møte. Følelsen inne meg smelter fortere og jeg er bevisst mer etterpå og jeg er glad at jeg gikk likevel til et møte. Anen variant, kan bruke samtale terapi og psykisk massasje hos en veileder terapeut.
   Det er bare en liten beskrivelse, hvordan jeg jobber, med min egen vonde følelse, så kanskje hvis det kan hjelpe til flere, så det er bare godt. Mennesker som vekker hos oss den vonde følelsen de er våres hjelpere, fordi vi får kontakt med noe som ligger mange og mange år i oss, når den dukker opp som info til oss, så har vi den sjanse å jobbe med det. Jobber vi med det så skjer utrolig mye i oss. Dessverre går ikke alt å beskrive her. Lit sånn kort. Tilgivelse og ærlighet det er viktig del også av egen prosess. Tilgivelse handler ikke om å gi blaffen til alt, det handler om at vi ønsker ikke smerte eller straff til andre som har begått feil, men vi ønsker for at de åpner øyne hva de hel på med og deres handlinger kan koste i samfunnet ganske dyrt både psykisk og fysisk, hvis vi ikke sier om det og hvis vi går rundt med munn kurv på grunn av egen frykt, så er det ikke bra for oss eller for andre.

   Solveig Vigdal:
   Bra skrevet, det er så sant så sant.

   Ravsat Menchikova:
   Takk:) Vi må dele det som vi har lært i den verden med andre og vi må dele det som vi har fått i den verden med andre. Bare på den måten vi kan få den balanse, harmoni og bevissthet tilbake til våres indre og etterpå iblant mennesker.

   Ingebjørg Hovland:
   Å gi opp kan være både lurt og svært midlertidig. Sånn du står på Marius, er det mentale presset så stort at du må gi slipp innimellom for å ikke møte veggen. Det er like viktig som saken din :) Og det betyr absoulutt ikke at saken er lagt vekk for godt, bare at du samler litt krefter og henter deg inn.

   Rune L. Hansen:
   Når noe veldig viktig haster kan muligheten for hvile, helse og medisin være fraværende. Til og med mere kan være fraværende. Og smerten videre eneste vei for å komme videre ...

   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.04. 2011, fortsettelse fra i går:

   Jeg er fratatt alt, til og med livets rett.
   Er det mulig å bli fattigere?

*

   Anders Kleppe:
   Da er det ikke mulig å bli fattigere. Du har ihvertfall noen som låner deg nettforbindelse ...

   Knut Riis:
   Det høres ille ut.

   Rune L. Hansen:
   ‎@ Anders: litt jord strødd på den døde ...

   Anders Kleppe:
   Vet du hvordan jeg lever?

   Rune L. Hansen:
   En av de fattige du og?

   Marie Eikeland:
   Uff!!!!! OPP OG HOPP GUTTER!! Dette gagner dere ikke,vet ikke hva det dreier seg helt om,men det er trist å se at noen har gitt helt opp.

   Anders Kleppe:
   Ingen har gitt opp Marie. Vi bare samler sammen stumpene for å si fra på en måte som gjør at samfunnet blir nødt til å forstå at behandlingen vi har fått har gått over alle støvleskaft ....

   Marie Eikeland:
   Det var" godt " å høre om en kan bruke et slikt ord i denne sammenhengen da, jeg trodde dere hadde gitt helt opp nå, og etter det jeg har sett av innleggene deres tidligere så virker dere som noen virkelige pådrivere for å stoppe behandlingen mange får i dette kommunistiske landet. Takk :))

   Anders Kleppe:
   Jeg forstår at du ikke forstår hva begrepet sende en melding tilbake inneholder Marie ;)

   Marie Eikeland:
   Muligt det....;)

   Anders Kleppe:
   Kjemp for alt hva du har kjært. D.....

   Berit Mikalsen:
   Meldingen fra kripos, om en får falske inkassoer og eller falske rettsikkassoer, ikke betal ... spørr etter IP nummeret, registreringsnummeret ... saksnummer, og vedtaks nummeret ...... DA KAN DET TRACKES DEN SOM SENDER UT FALSKT!!! .....

   Berit Mikalsen:
   Min erfaring er at da er det visse personer som blir skikkelig skjelvne .... og stopper med slik tulll

   Turid Holta:
   Det er trist og vondt å bli fratatt alt Rune! Ord blir for fattige må kjennes helt håpløst. Forstår så veldig godt depresjoner og tunge stunder som må ramle over en. Ikke godt alt en tvinges oppleve!

   Turid Holta:
   Barn som er fratatt smadret familieliv, ja alt sammen ikke godt helt drepen på folk

   Turid Holta:
   Og slik får dem herje på uten bremser

   Liv TheGodmother Bakke:
   En mann som er fratatt allt har ingenting mer å tape og er dermed en veldig farlig fiende å ha. Jeg er glad jeg har deg som min venn å håper det forblir sån. Hilsen en som også er fratatt allt og dermed er en meget farlig fiende å ha. Hey! Vi har jo hverandre på vennelisten! :)

   Kristin Johnsen:
   Den kommentaren likte jeg Liv. Stå på. Egentlig skule foreldre som urettmessig er fratatt sine barn vært like farlige som tigre. Derfor blir mange overvåket. Det er jo helt normalt og bli rasende i en slik situasjon. Det er værre å gi opp

   Torbjørn Haugen:
   ‎... når de døde vågner (H. Ibsen)

   Annette Morgaine Olsen:
   Da er det vel bare å starte en skikkelig revulusjon? Har man ikke mer å tape så kan man virkelig sattse stort. For, hva kan egentlig staten gjøre mot deg?
ABSOLUTT INGENTING!!!!
   Så, Rune, nå er det bare å gå igang med å holde demonstrasjoner,... lage nettavis, få registrert en forening eller overta LBU.
   Det er bare å bruke ditt annsikt i kampen mon bv og systemet, folk trenger en som tør stå frem som har mistet allt. Ved at du står frem, så vil nok andre følge på.
   Sammen er vi sterke, hver for oss så kan systemet rævkjøre oss til helvette.

   Karen Irene Fløttum:
   Jeg var så psykisk og fysisk utslitt at jeg ikke visste hva jeg gjorde så jeg ga fra meg alt eller rømte fra alt. Like ille det også når du ikke selv vet hva du gjør og det fikk store økonomiske konsekvenser for meg som jeg sliter med i dag ... NAV var ikke der for meg.Ikke min fam heller ....

   Annette Morgaine Olsen:
   Om man er i en slik situasjon, så må hjelpeapparatet komme inn og verne en fra en selv, slik at man slipper å lage større problemer for seg selv og sine. Men desverre så råder det en del idiotiske meninger innad i systemet, som f.eks. "bare vi får ungene i fosterhjem, så ordner allt seg for hele familien". Akkurat som om det å miste ungene løser alle problemer ....
   Nei, her må det inn med ny tenkning og nye koster ....

   Liv TheGodmother Bakke:
   Desverre for deg Annette så er det ikke bare å gi bort LBU på den måten. Jeg sitter nemlig fortsatt i styret.l Å jeg har enda ikke mottatt papirene fra deg.
about an hour ago · LikeUnlike.Annette Morgaine Olsen Det har ikke blitt avholdt ett LOVLIG årsmøte med ett LOVLIG valg av nytt styre, kjære Liv Marit. Jeg har ikke lov til å gi ifra meg noen pappirer før dette er ordnet.
   Jeg sitter fortsatt som leder i LBU, i følge brønnøysundregistrene, vi får vel forholde oss til de, syns du ikke?

   Liv TheGodmother Bakke:
   Jo det er akkurat di vi må forholde oss til Annette.
   Å utfra di reglene så er du faktisk pliktig til å informere resten av styret om foreningens status til enhver tid.
   Du er også pliktig til å gi resten av styret innsyn i dokumenter som vedgår foreningen.
   Å du er faktisk også pliktig til å gi resten av styret innsyn i hvem som sitter i styret og medlemslisten.
   Å du kan heller ikke gi bort foreningen til andre UTEN å ha hatt et LOVLIg årsmøte der HELE styret er samlet.

   Annette Morgaine Olsen:
   Har da virkelig ikke tengt å holde noe hemmelig, Har ei heller tengt å "gi" bort foreningen. Men det må avholdes ett årsmøte og siden det ikke er noen steming i styret for å avholde det her på Magnor, så må resten av styret prøve å finne alternativ møtested for årsmøtet.

   Liv TheGodmother Bakke:
   Javist. Men hvordan får man styret samlet når du nekter å gi ut info om hvem som er medlemmer og hvem som sitter i styret?

   Annette Morgaine Olsen:
   Den som skal kalle inn til årsmøtet er meg, hvem som sitter i styret har du allerede pappirer på, da dette står på vedtektene til foreningen som du fikk tilsendt.

   Kristin Johnsen:
   Hva er LBU?

   Annette Morgaine Olsen:
   Landsforeningen for barnevernsutsatte

   Liv TheGodmother Bakke:
   Hehe så hvorfor er det da fler i styrer nå enn når disse vedtektene ble sendt meg når foreningen skulle starte?

   Annette Morgaine Olsen:
   Så vidt jeg vet, så er det akkurat like mange i styret nå, som det var da. At det er mennesker som påstår å sitte i styret og som ikke står på den listen, får de stå for selv. Jeg forholder meg til det som er registrert i brønnøysund.

   
---
---

   Legg ned barnevernet, 04.04. 2011:

   Etter min oppfatning må aktørene i barnevernsndustrien henrettes,
   - De færreste barn får vite hva som skal skje - Nyheter - Innenriks - Aftenposten.no
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4081785.ece
   www.aftenposten.no
   I 2009 hentet barnevernet drøyt 5500 barn ut av deres hjem. I de fleste tilfellene skjer det uten forvarsel, uten at familiene kan få forberede seg...

*
   Legg ned barnevernet:
   Barnevernsansatte, dommere, advokater, fosterforeldre, politifolk, psykologer, angivere, etc skal ha dødsstraff for forbrytelser mot menneskeheten.

   Siw Elisabeth Aamodt:
   Syyyyk Maktindustri!!

   Siw Elisabeth Aamodt:
   Dødsstraff?? ... hva hjelper dét??

   Legg ned barnevernet:
   De praktiserer dødsstraff i andre land ifm forbrytelser mot menneskleheten. Saddam Hussein ble hengt, i USA drepes forbrytere med giftsprøyter.

   Siw Elisabeth Aamodt:
   De ''rette'' må straffes, på lik linje med ándre som gjør ulovligheter. - Dødsstraff blir for enkelt ...  eller hva?

   Legg ned barnevernet:
   Vi skal vel ikke betale kost og losji for de, det rimeligste er at de får dødsstraff.

   
---
---

   Lars Frelsoy, 04.04. 2011:
   http://www.facebook.com/lars.frelsoy/posts/200220423342779

   Egoismens STYGGE ansikt.
   Nyfødte babyer ligger og dør alene
   http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article1530074.ece
   ekstrabladet.dk
   Sene aborter kommer nogle gange til verden i live. Fordi der mangler retningslinjer bliver de lagt til at dø alene i rummet med blodige lagener og instrumenter..

*

   Åsmund Son:
   Det er mer enn egoisme. De ansvarlige burde henrettes.

   Mariana Giovanna Cosenza:
   Dette tegner rammene av et skrekkvelde som er i gang ...

   Lars Frelsoy:
   Abort er den vestlige hemisfærens pågående og systematiske og med kirurgisk presisjon, holocaust mot ufødte barn. At de fleste har et normalisert forhold til det og lar dette skje er enda mer skremmende.

   Åsmund Son:
   Abort er folkemord på Europeerne.

   Mariana Giovanna Cosenza:
   I Norge er 500 000 - en halv million fostre blitt abortert bort de siste 40 år. Hva skal vi si om det?

   Julie Haugsvold:
   Husker jeg så en dokumentar om senabort for en del år siden. En sykepleier sa at de satt i gang fødselen for tidlig og at barnet stort sett var dødfødt. Hun fortalte at ved et tilfelle der hun deltok hadde barnet overlevd. Legen hadde da sagt: "legg det på kjøla, da går det fortere".

   Lars Frelsoy:
   Sykt, helt sykt.

   Svein Olav Nyberg:
   Hvor sent må det være for å regnes som sen-abort? Det er jo en gedigen etisk skillelinje mellom et befruktet egg uten nerveceller, og et foster midt i 9nde måned.

   Åsmund Son:
   Abort er senabort . Abort er alltid galt.

   Svein Olav Nyberg:
   Jo, jeg hører det sies så, Åsmund.

   Magne Svensen:
   når hjertet slutter å slå regnes man som regel for død, når hjertet på et barn begynner å slå ca 25 dager etter unnfangelsen vet ikke mange (forhåpentligvis) blivende mødre at de faktisk er gravide ...

   Lars Frelsoy:
   Jeg hører til de som er motstander av abort på prinsippielt grunnlag Svein Olav. Det finnes gode alternativer til abort.

   Åsmund Son:
   Magne@ kan du tydeligjøre det på nytt?

   Julie Haugsvold:
   Etter uke 12 er fosteret for stort for utskrapning så da setter man i gang fødselen.

   Magne Svensen:
   Åsmund@ hva er uklart i det jeg skrev?

   Svein Olav Nyberg:
   Jo, noen er motstandere av abort uansett stadium. Andre betinger det på hvilket stadium fosteret er i, eller på hvordan kvinnen ble gravid (4. Mosebok 5:12-31).
   Men "å være motstander av" eller "å være tilhenger av" er billig. Da mener man noe fordi man mener det. Da er det vel bedre å møtes på *grunnene* til at man mener de forskjellige tingene man mener.
   Magne, for eksempel, ser ut til å akseptere abort før dag 25 men ikke etter, fordi for ham er livet definert ut fra hjerteslag. OK, det betyr ikke at vi er fremme, men vi er i alle fall ett steg nærmere en avklaring, om ikke annet.
   Eller vi kan bare bli stående og rope til hverandre hva vi mener så veldig fordi vi mener det.

   Rune L. Hansen:
   Norske Straffelovens § 9: "Ved betydelig Skade paa Legeme eller Helbred forstaaes i denne Lov Skade, hvorved nogen mister eller faar væsentlig Svækkelse paa Syn, Hørsel, Taleevne eller Evne til at forplante sin Slægt, bliver vanfør, udygtig til at fortsætte sit Erhverv eller i høi Grad vansiret, falder i livsfarlig eller langvarig Sygdom eller bliver påført alvorlig psykisk skade. / Som betydelig Skade ansees det ogsaa, naar Forbrydelsen øves mod en svanger Kvinde, og Fosteret som Følge heraf faar Skade eller gaar tilgrunde. / Endret ved lov 22 mai 1992 nr. 49."

   Rune L. Hansen:
   Bibelen, GT, Jeremia 1,4-5 {GUD KALLER JEREMIA TIL PROFET}
   Herrens ord kom til meg, og det lød så: 5 «Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg,
   og før du ble født, helliget jeg deg;
   til profet for folkene satte jeg deg.»

   Magne Svensen:
   sitat fra: http://www.lennartnilsson.com/q_a.html
   On the subject of abortion: your pictures have often been used in the debate in both Britain and the USA. When do you believe life begins?
   Right now, nobody can pinpoint when life begins. Whether it is at conception or a few days later. Or even a few weeks. It is definitely clear that life begins early but that the foetus would not survive outside the womb. After three weeks, the embryo becomes elongated, its heart begins beating and the first, primitive brain cells are in place. By then it’s a little person, two millimetres long. There are biological, ethical, legal, political and religious evaluations on the creation of life. So the only answer I can give is that it’s up to each of us to form an opinion.

   Svein Olav Nyberg:
   Ja, straffeloven regner tydelig nok et foster pa linje med andre av kvinnens viktige legemsdeler. Det er forbudt a bortoperere legemsdeler uten samtykke.
   Angaende Jeremia, sa vet Gud alt. Jeremia var spesielt utplukket, og velsignet til profet lenge for han kom til. Ikke alle er like heldige (se som sagt 4 mosebok).

   John Nilsson:
   Jag är inte någon abortförespråkare, men man kan inte använda Jeremia 1:4-5 i abortdebatten. Den säger bara att Gud planerat hans liv innan befruktningen.
   Inte heller kan man veta huruvida Gud sätter något värde på varje befruktat ägg, som om det vore en människa. Eftersom 40-70% av befruktade ägg mentrueras bort skulle det innebära att hälften av de människor Gud planerat av evighet aldrig fötts, sedan begynnelsen.

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.04. 2011:

   Når dommere ikke vurderer bevis skikkelig eller det som værre er, unnlater å se på bevis, så kan det være i strid med EMK artikkel 6.

*
   Marianne Kiil Øvrebotten:
   Jeg trodde virkelig i min naivitet at en domstol virkelig gjorde alt for å få frem bevisene i en sak, da mener jeg alle bevis, både de den tiltalte har og de som fornærmede mener å ha. Men, jeg har hørt i flere tilfeller at domstolene ikke tillater eller avviser mange bevis fra disse. Hva kommer det av? Dersom vi skal kalle oss en rettferdig nasjon så mener jeg virkelig at vi også skal ha rett til å bevise vår uskyld, dette må være helt selvsagt i et land som Norge . Når ikke dette skjer så må det jo begås mange justismord, dette er er svært betenkelig for vårt rettssystem og for samfunnet generelt som dermed er med på mange forbrytelser gjort med loven i hånden.

   Rune L. Hansen:
   ‎+ i strid med og ulovlig og straffbart i henhold til Straffeloven.

   Annina Karlsson:
   Lagboken fördömmer lagmännen ???

   
---
---

   June Rode, 25.03. 2011:

   Dilemma er at barnevern, osv bygger de fleste saker utfra hypoteser, og det hele blir en "omvendt bevissirkel", hvor "det som skal bevises, blir brukt som bevis i seg selv, og dermed forutsettes og være sant.

---
---

   Eivind Steinstoe, 16.03. 2011:

   Jeg blir helt matt når jeg tenker på rettssikkerheten her til lands. Spørsmålet er: Skal vi akseptere at det kan fabrikeres med bevis, at domstolene løper det offentliges ærend, at justismord forblir konsekvensløse for de som utfører dem? Hvis nei, må vi begynne å våkne og faktisk tørre å gjøre noe med det. Her har hver enkelt et selvstendig ansvar til å bidra

---
---

   Rune L. Hansen:

   "Barnevernet" er det motsatte av barnevern, i en landsdekkende overflod av kriminell galskap til langt inn i det perverse. Er barnets, foreldrenes, familiens og samfunnets verste.

---
---

   Rune L. Hansen:

   Jeg er i all enkelhet saklig. Den som unnlater å være det er enten forhastet, indoktrinert, dum eller på noe vis delaktig i den kriminelle galskapen. Disse våre ord kan du til glede for eftertiden lime inn i en minne-bok. Norge, 04.04. 2011.

---
---

   Rune L. Hansen:

   Kidnapping, fangehold og knebling av barn er jo forbudt og straffbart - og vel det verste som kan skje et barn og en forelder, i ethvert samfunn. Så veldig forskrudd om ikke myndigheter og offentlig forvaltning skyndsomt og effektivt gjør hva som kan gjøres for gjenopprettelse og straffe-reaksjoner, slik lov og rett forplikter. Lov og rett forplikter også med hensyn til unnlatenhet i så måte. Desto mere forskrudd når myndigheter og offentlig forvaltning gjør det motsatte!

---
---
   
   Rebecca Fladby, 04.04. 2011:

   Hva faen??!
   Datalagringsdirektivet vedtatt  
   http://politisk.tv2.no/nyheter/stortinget-vedtok-dld
    politisk.tv2.no

   Flertallet på 89 har stemt for å implementere Datalagringsdirektivet i lovverket. 80 representanter stemte mot. Fem representanter fra Høyre stemte mot...

*
   Lise Rikardsen:
   Neeeeeiiii igjen befolkningen overkjørt ....

   Peder Aresvik:
   Noen som ventet noe annet?

   Marianne de Vibe:
   Det var jo ingen bombe, det var jo bare spill for galleriet at vi liksom skulle ha noe å si. Ja, anmeld hele gjengen, men vent ... de er jo like kriminelle de vi anmelder til ....

   Rebecca Fladby:
   Nei, hadde igrunn ikke ventet noe annet. Men allikevel, "Hva faen??!" var det jeg tenkte da jeg så denne grufulle overskriften.<<<

   Marianne de Vibe:
   Du er ikke overrasket ....

   Jan Marensius Johansen:
   Verden slik vi kjenner den går ikke under til dommedagsmusikk, men til dundrende applaus ...

   Rebecca Fladby:
   Trist, men godt sagt Jan.

   Øyvind Sogge:
   Nei det var vedtatt på forhånd, så bare ett lite show for å late som de tar en beslutning. De er vel ingen av de som er i stand til å ta ....

   Øyvind Randers-Pehrson:
   ‎80 mot 89 da ... skrives det.

   Øyvind Randers-Pehrson:
   Men ja, hva skal man si egentlig. 9 eller 89 stykker uten ryggrad.

   Lars-andre Michelsen:
   driT og dra ....

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   ‎6 stykker over, det må jeg si- hurra for det norske "demokratiet"

   Ole-John Saga:
   Sieg heil

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   ‎9 stykker skal det st
   
   
---
---

   Martin Larsen, 04.04. 2011:

   Dette såkalte demokratiet vi har i Norge er enten en tragedie, eller en komedie, eller til og med begge deler. I dag ble DLD behandlet i Stortinget, stikk i strid med folkevilja og Grunnloven. Halve salen var tom, mens halvparten av de som var tilstede satt på facebook på mobilen ..... Inkompetente, korrupte suppehuer! (bortsett fra de få som gikk hardt imot DLD)

*

   Martin Larsen:
   Samtidig syntes media at avstemming om DLD på Stortinget måtte vike for Wenche Foss sin begravelse .....

   Martin Larsen:
   PUKE! Skammelig liksom-folkestyre ...

   Reidar Barstad:
   Vet ikke hvem som er verst egentlig, politikerne eller journalistene. De burde (nesten) alle få et tarvelig ettermæle.

   Martin Larsen:
   Politikerne er bare hjernedøde (mesteparten), mens mediefolkene, og da spesielt de litt høyere opp, de har stålkontroll på folkets tanker.

   Martin Larsen:
   Det finnes et par ærlige og redelige folk fra Frp på Stortinget fant jeg ut i dag. Hoksrud og Wikstrøm gjorde iallefall en god jobb.

   Linda Astarte West:
   Men ihvertfall fikk Armin ropt litt fra Galleriet.

   Martin Larsen:
   Ja, improvisert koalisjon mot diktatur på Galleriet i dag ;-)

   Linda Astarte West:
   Elegant ;-)

   Tommy Rossing:
   Ja, i morgen kan vi våkne opp i et diktatur på nesten samme nivå som EU. Der har ingen stemmerett til å velge hvem som skal lede dem, det blir avgjort på kammeret. Minnes litt om fremgangsmåten som blir gjort i Vatikanet.

   Tommy Rossing:
   STAKKARS OSS; DERSOM POLITIKERNE FÅR STYRT OSS DIT HEN.

   Øyvind Randers-Pehrson:
   ‎80 mot 89 skrives det ... 9 eller 89 uten ryggrad.. spiller mindre rolle når de først har mistet den åpenbart.

     
---
---

   Anne Nordheim, 04.04. 2011:

   - Overvåking av egen befolkning - Senterpartiet
   http://www.senterpartiet.no/meny-forside/overvaaking-av-egen-befolkning-article69639-12919.html
   www.senterpartiet.no
   ‎- Hadde dette dreiet seg om å registrere hvem du får brev fra, hvem du sender til, hvor ofte du får brev osv, da tror jeg alle hadde sett at dette er overvåking av egen befolkning, sa Janne Sjelmo Nordås i Stortingets DLD-debatt...

*

   Thomas Danielsen:
   Sykt hele greia, men vi kan ikke kjempe mot "Storebror"

   Rune L. Hansen:
   Alle store-brødre kan politi-anmeldes.

   Rune L. Hansen:
   De forsøker på de utroligste groteske måter å styre, kontrollere og manipulere absolutt alt i hver enkelt sitt liv.

   Thomas Danielsen:
   Privatlivet tar jeg på porseleèns ramma med lambi papir ;-)

   Annina Karlsson:
   Hur borstar du tänderna? Hur offta tvättar du dej och dina kläder? Hur ser dina trosor ut ? Vad brukar du laga för mat, favorit rätter? Hur monga (faaarliiga) karar har du hafft de senaste 10 oren ? Vad är det för fel po dina karar och dina vänner? Tror du po tomten? Eller har du en annan syn po livet,( ska du vara tyst,) indoktrinera inte barnen med det du tycker och tänker. Lyd och( le) för annars blir det inskränkningar. Du tänker fel och gör fel du ska ( enbart vara ödmjukt tacksam för vi tar över ditt liv) sammarbeta. Lär dej( veta din platts och vet hut.= Kan vi reta upp dej och fo dej ur balans?? Vi vet all och är stolta för makten kan allt och försvarar det med alla medel.

   Annina Karlsson:
   Viktiga frogor som du kan förvänta dej om du besöker ett socialkontor och har söta barn.

   
---
   Rune L. Hansen:
   De tror ikke det vil fakke flere kriminelle. De er kriminelle i og omkring den offentlige forvaltningen som vil bruke det i sin kriminelle virksomhet.
---
---

   Kristian Berg, 04.04. 2011:

   Ja, hvorfor ikke?:( De har jo pøst ut lån for å hjelpe flere land til å øke sin statsgjeld, samt gjort disse landene og folket til gjeldsslaver på livstid. Så nå er vel tiden inne for å begynne så smått å skru opp renten å høste inn. Du snakker om LUKSUSFELLEN.
Det skal det bli spennende å følge med på hva som skjer dersom pengene uteblir fra disse landene. Var det noen som ymtet ordene bukten og begge endene.
   Analytikere venter renteheving i Europa - Makro og politikk - E24  
   http://e24.no/makro-og-politikk/analytikere-venter-renteheving-i-europa/20042368
    e24.no

   Forventningene i forkant av torsdagens rentebeskjed fra Den europeiske sentralbanken indikerer at ECB kommer til å heve styringsrenten med 25 punkter til 1,25 prosent...

*
   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.04. 2011:

   Lov og rett er det viktig og lett å lære om. Men da starter en ikke med under-ordnede lover, regler og synsinger, som er uendelig mange - men tvert om med de over-ordnede, som de under-ordnede skal være i pakt med for å være lovlige.

*
   
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 05. april 2011, Vinberget:

   Omtren 4 til 5 pluss-grader Celsius her ute i natt og i dag tidlig. Fuktig, tåke-dis, 5 til 8 pluss-grader og tildels regn frem til klokken 14. Grålig, fuktig, noe regn og 9 pluss-grader klokken 17. Omtrent 6 pluss-grader og regn henimot midnatt.
---
---

   Mange i og omkring den politiske og offentlige forvaltningen i Norge gjør seg til mordere, torturister og undertrykkere.
   De tjener på det og reklamerer for det - og nekter befolkningen rettferdighet, lov og rett. Konsekvensene er derefter.
   De er kriminelle - som må stoppes. Både delaktighet og unnlatenhet er i henhold til lov og rett ulovlig og straffbart.

*

   Rune L. Hansen:
   De må påklages, og eventuelt politi-anmeldes - som en begynnelse.

   
---
---

   Norske Straffelovens § 123 - Denne er dessverre ofte aktuell:
    
   Norske Straffelovens § 123:
   "Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."

  
Denne også - Norske Straffelovens § 124:
   "
En offentlig Tjenestemand, som retsstridig benytter sin offentlige Stilling til at formaa eller at søge at formaa nogen til at gjøre, taale eller undlade noget, straffes med Bøder eller Tjenestens Tab."  

   Og i disse sammenhenger for eksempel denne:
   Straffelovens § 4: "Overalt, hvor denne Lov benytter Ordet Handling, er, medmindre det modsatte udtrykkelig er sagt eller fremgaar af Sammenhængen, derunder ogsaa indbefattet Undladelse af at handle."

---
---
   Det er de som premieres, som ser seg tjent med eller som reklamerer for uretten som holder den gående og mulig.
---

---
   Fortsettelse fra i går:

   Svein Olav Nyberg:
   Ja, straffeloven regner tydelig nok et foster pa linje med andre av kvinnens viktige legemsdeler. Det er forbudt a bortoperere legemsdeler uten samtykke.
   Angaende Jeremia, sa vet Gud alt. Jeremia var spesielt utplukket, og velsignet til profet lenge for han kom til. Ikke alle er like heldige (se som sagt 4 mosebok).

   John Nilsson:
   Jag är inte någon abortförespråkare, men man kan inte använda Jeremia 1:4-5 i abortdebatten. Den säger bara att Gud planerat hans liv innan befruktningen.
   Inte heller kan man veta huruvida Gud sätter något värde på varje befruktat ägg, som ...om det vore en människa. Eftersom 40-70% av befruktade ägg mentrueras bort skulle det innebära att hälften av de människor Gud planerat av evighet aldrig fötts, sedan begynnelsen.

   Lars Frelsoy:
   OK etter å ha fått privat feedback vil jeg si følgende.Det er mye tragedie i forbindelse med abort. Det er dessverre mange jenter som har følt seg presset til å i hemmelighet ta abort. Disse sliter i dag med savn og smerte og dårlig samvittighet i forbindelse med dette.Abort som handling er tragisk og at det utføres på sykehus hvor mennesker kommer for å bli friske er nesten grotesk når man tenker på det. At det er de samme legene og sykepleierne som den ene dagen jobber for å redde liv som den andre dagen systematisk går inn for å ta liv, ja det er utenfor enhver fatteevne. Når det er sagt så er det allikevel viktig at vi sørger for varme og tilgivende fellesskap hvor mennesker som har blitt presset til en tragisk avgjørelse i ung alder får støtte og hjelp til å snakke/ventilere omkring en hemmelighet de kanskje har båret på alene i alle år.

   Rune L. Hansen:
   Det er mye som er motsatt lov og rett i Norge og kriminalitet i den offentlige forvaltningen, hvor mange ansatte driver med terror, tortur, utplyndringer og drap. Og mange som premieres for og reklamerer for slikt eller på så forskjellige måter ser seg tjent med det. De later ofte også som de er analfabeter i forhold til lov og rett, og lager seg eller tilslutter seg motsatte lover og regler. Et godt eksempel i så måte kan jo og være Svein Olav Nyberg herover i sin utrolige bortforklaring av Norske Straffeloven.

   
---
---

   Lola Barnevernsbarn, 04.04. 2011:
   Hei, hadde vært snilt hvis dere kan anbefale meg som venn til andre som har hatt problemer med barnevernet og/eller har vært barnevernsbarn selv, datteren min ble for kort tid tatt brutalt av politiet, hun er barn no.10 som barnevernet har tatt fra familien på 4 generasjoner, en god helt vanlig familie. Takk

---
---

   Vibeche Olsen, 04.04. 2011:

   dagens barnevern dreier seg ikke lenger om å gripe inn i grov misshandling mot bar,men å gripe inn i LIVENE til foreldre som aldri har misshandlet sine barn!!

*

   Cecilie Spro:
   Det er så sant som det er sagt !!!!!!!!

   Vibeche Olsen:
   det er desverre det.det er vell blitt slik at foreldrene og staten har motstridende interesser ....

   Cecilie Spro:
   det skal være sikkert og visst

   Cato Martin Jakobsen:
   Det er faktisk vanskelig å se hvilken funksjon barnevernet egentlig har,bortsett fra å bedre kommuneøkonomien.Sikkert er det iallefall at etaten er en trussel mot våre barns liv,og at det derfor er tillatt å ta ibruk alle midler for å bekjempe uvesenet.

   Vibeche Olsen:
   ja komune norge kan på denne måten ta en stor del av kaken når pengene fra sentralt hold skal inn i kjeften til trollet ... som demokrit som frasatte teorien om at alt kan delse i stadig mindre stykker,intill man når en nedre grense .... undrer meg om hvordan ordet BARNEVERN kom inn i språket og fikk utvikle seg?

   Cecilie Spro:
   Alle midler tas hvertfall i bruk!!! Det skal være sikkert og visst

   Vibeche Olsen:
   det er sandt cecilie.. barnevernet kjenner ingen begrensninger når det gjelder å utnytte barn i landet her.

   Cecilie Spro:
   eller dytte foreldrene ned i gjørma og tråkke på med stileethæl gjentatte ganger

   Vibeche Olsen:
   ja og borre de lange røde kjøpte påtatte klørene sine i barne ♥ er ...

   Cecilie Spro:
   å ta til fange og låse inn medmenneskelighet,hjertevarme og forståelse

   Vibeche Olsen:
   ja og bytte ut ♥ med avmakt,isolasjon,stenhjerter og manglende aksept--slik oprettholder de og lager saker,som de kaller caser hvor målet ikke er oppfyllt før livet er utslettet og den kjemiske forbindelsen som er mellom barnet og foreldrene er det eneste atomet med forbindelse til molekylet og igjen brytres ned til dna ... opphavets DNA er det eneste de vil ha ... liv og utvikling bryr ikke adolf stoltenberg og hans disippler seg om ...

   Vibeche Olsen:
   det begynte med farskapsaker ... se hvor det er nå ...

   Cecilie Spro:
   farskap og morskap ... hehehe

   Vibeche Olsen:
   ♥ er det ensete skapet som betyr noe--men apekattene i arbeiderpartiet og deres likesinnende i andre partier--lar ALLE SOM VIL KOMME UT AV SKAPET---og utnytte og missbruke VÅRE BARN ... skam og atter skam skal fylle denne nasjones fremtidlige rykte og historie løse er de ... de skaper ikke noe nytt--de missbruker en galø mannns verk og tror det er fremtiden ... SKAMMEN DER DERES!!

   Turid Holta:
   Grov misshandling av barn sørger staten for når de tar barna

   Vibeche Olsen:
   ja seperasjonspolitikken er taktikken til staten ... husker du ikke pompel og pilt???--separerere, dividere, osv osv... taken er fri ... men at staten norge sjuler mye og har sine sjulte planer .. JANUS ANSIKET ...

   
---
---

   Cato Martin Jakobsen:
   Det virker nemlig på meg, men det kan godt være feil av meg, at bv tråkker på foreldrene, og ekstra mye på dem somhar en sterk sak, nettopp for å fjerne foreldrenes fokus fra barna slik at man derfor må bruke masse tid på uvesentlige ting, uvesentlig i forhold til barnets beste, slik at de kan i ro og mak sitte og vente på at tida jobber for dem, jo lengre tid barnet er borte, jo enklere har bv for å bruke "stabilitet" og "tilknytning til fosterhjem" som sine argument, og når de først er tatt i bruk spiller det ingen rolle om man har et mønsterbruk hjemme, da er det selve flyttinga av barnet som er et problem. Jeg vet, fordi jeg har inside info at barnevern bevisst bruker slike tulleting som at man skjærer for tjukke brødskiver og helt bevisste løgner om foreldrenes psykiske tilstand, altså ting som enten ikke har betydning eller som lar seg motbevise utelukkende for at foreldrene skal måtte bruke tid på å motbevise anklagene eller forsvare seg mot idiotiske ting som om at barnets tøfler står på feil sted. Dette gjør de fordi de vet at dersom saken blir holdt innenfor den rammen som loven sier vil foreldrene vinne. Nå må de istedet bruke mesteparten av den tiden de får lov til å uttale seg på å forklare ting som ikke har noe med barnets ve og vel å gjøre. Slik fremstår da foreldrenesom personer som er kranglete og lite samarbeidsvillig, og som rotete og ufokuserte, Mye av tida i en sak går med på slikt fra foreldrenes side, mens barnevernets advokat stort sett bare sitter og venter til det siste minuttet før han fremlegger påstander omomsorgsvikt som foreldrene ikke får tid til å forsvare seg mot. Så jo mer du blir tråkka på, og jo mer du blir fremstilt som gal, jo mer dritt de drar frem om deg og ditt hjem jo dårligere er egentlig saken deres. Så istedet for å bli fortvilet over å bli fremstillt som et galt menneske som er totalt ute av stand til det meste av dine daglige plikter, jo bedre forelder er du antagelig. Mine opplysninger kommer fra en som er inside, men som har sett galskapen i sin egen jobb, personen gav beskjed til min advokat at han kom til å stille som vitne for meg, og vips, så kom det en sakkyndig som la frem masse visvas, og min advokat "ble nødt" til å trekke saken om tilbakeføring..... Vedkommende ble da i mitt påhør truet av kommuneadvokaten om at jobben var ifare, og ble litt etterpå presset til å slutte, men har kommet seg inn i en annen kommune.

   Geir Andreassen:
   helt enig der, legg ned hele barneværndritten.

---
---

   "Real Love are not for Love somebody, It for Everybody & Nobody"...
   (/ Virkelig Kjærlighet er ikke Kjærlighet for noen, den for Enhver & Ingen /)
   Gjennom den og det og de som er deg kjærest.

---
---

   Marius Reikerås, 05.04. 2011:

   EMK Art 13. Retten til et effektivt rettsmiddel
   Enhver hvis rettigheter og friheter fastlagt i denne konvensjon blir krenket, skal ha en effektiv prøvningsrett ved en nasjonal myndighet uansett om krenkelsen er begått av personer som handler i offisiell egenskap.

*

   Lise Raastad:
   Ja ha å når skjer det da ???

   Anne Gro Rønneberg:
   Takk, skal bruke denne med full kraft!

   Jostein Wetteland:
   Det skjer Lise når du hevder din rett, og anvender den!

   Lise Raastad:
   Da skal jeg det å ja får nå er det nok aså Tusen takk

   Anders Kleppe:
   Holdt på å si "In your dreams!". Det er det jeg mener. EMK Art. 13? Papirartikkel :-s

   Jostein Wetteland:
   Anders mange ganger lurer jeg på om du jobber for oss eller i mot oss. Du anvender sånne typiske bv uttrykk, som bare trykker folk ned. Kan du ikke heller oppmuntre folk til å ta kampen opp mot bv og fylkesnemd. Ser lite til efekten av dine opprop har noe innvirkning i positiv retning med tanke på at vi er her for å støtte mennesker og det enkelte individ i deres kamp mot bv.

   Anne Gro Rønneberg:
   Jeg opplever at du Anders mener at lovene ikke følges av det offentlige. Stemmer det?

   Anders Kleppe:
   Jeg jobber med tiltak som slår bv hver gang Jostein. Jeg synes det er tragisk når folk her ikke forstår hvilken motstander de har og hva som skal til for å slå dem.
   Jeg sender inn motiverende ord slik at flest mulig kan innse at det skal lan...gt mer enn ord og rettsprosesser til for å slå dette systemet. Så du har absolutt misforstått.

   Anders Kleppe:
   Det er riktig Anne Gro. Derfor må vi følge lovene med maktmidler som gjør offentlige institusjoner handlingslammet, om du vil bruke det ordet.

   Anne Gro Rønneberg:
   Derav mitt profilbilde som fotografen laget i saken min. Min fot settes iallefal ned for urett. Kommer til å kjempe så lenge det er liv.

   Anders Kleppe:
   ‎..dø om så det gjelder.

   Solveig Vigdal:
   Bra det er andre som kjemper og. Eg har kjempa min kamp og vann om litt for seint.

   Anders Kleppe:
   Nå ble jeg nysgjerrig Solveig ... Hvordan går det an å vinne for sent?

   Anne Gro Rønneberg:
   Vi er så ufattelig mange. Vi har i dag kampanje på Jensemann sin vegg:-)

   Anne Gro Rønneberg:
   Noen ganger går liv tapt i kampen Anders. Da kom hjelpen noe sent

   Anders Kleppe:
   Noen ganger går liv tapt ja. Det er det mennesker generelt har veldig vanskelig for å forstå når vi snakker om hvilke virkemidler som virker. Du kjenner nok prisen på effektive virkemidler du også Anne Gro?

   Jostein Wetteland:
   Hva da skal jeg gå med maskin gevær. Jeg tenkte som deg ein gang jeg også. Men du forstår fort når du har sittet noen ganger for trusler mot bv, blant annet bombetrusler. Da forstår du også at det blir litt dumt, når det eneste vinneren blir bv fordi du selv går under. Er dine tiltak lovlige i henhold til Norsk lov?

   Anders Kleppe:
   Man skal jo ikke true uten faktisk å utføre Jostein? Det blir jo ikke effektivt overhodet!

   Solveig Vigdal:
   Eg kjempa mot skule og barnevern og hjelpa mitt barn fikk var nokre år for seint. Heile skuletida hennar var ødelagt. Og det har prega ho.Ho klarte og gjennomføra videregående med glans mot alle ods fra ungdomskulen, men tiden fra barneskulen har sett sine spor.

   
---
---

   Marius Reikerås, 05.04. 2011:

   Engasjement, kunnskap og samhold dreper urettferdighet

*

   Lise Raastad:
   Drt kan jeg skrive under på tvert jaaa:!!!!!!!!!!!!

   Inge-Jarl Clausen:
   empati

   Anne Gro Rønneberg:
   Derfor samler vi oss til kamp for rettferdighet og godhet i vakre Norge!

   Heidi Pettersen:
   Ahhhhhh.... :)))

   Torleif Bakken:
   forå si det enkelt .... tomhet!

   Bente Vik:
   Marius. Ikke alltid, desverre!

   Rune L. Hansen:
   Motkreftene motsetter seg og hemmer dette. Jo mere og lengre de klarer det dess mere og verre urett pågår og lengre tid tar det.

   Tanja Therese Grønneberg:
   ondskapen faller alltid til slutt i sine egne feller

   Mona Lisa Borge Johansen:
   Sammen er vi STERKE! Det eneste vi aldri har lov til er å gi opp ♥ Uansett! Om ikke vi vinner vår egen kamp, bidrar vi uansett til at andre kan vinne sin.

   Dag Vidar Madsen:
   Legg til gjensidig forståelse og vilje til å oppnå en god dialog:))

   Anne Grethe Klunderud:
   Dette utsagnet støtter jeg helhjertet

   Mariann Rødstøl Vik:
   låner

   Ingebjørg Hovland:
   det skal iallfall 3 ting til for å skape lidelse, og det er hat, uvitenhet og begjær (særlig om makt).

   Lars Hoem:
   Missunnelse er en faktor sterkere enn seksualdrifta desverre oss hveldig mange. Abselutt en årsak til mye dritt å lidelse en av de største, omm ikke.

   Kristin Brataas:
   Sammen er vi sterke.

   Thomas T Hodne:
   Ja det er det de frykter og vet ...  

   
---
---

   Marius Reikerås, 05.04. 2011:

   Grunnloven skal være et vern mot opportunisme og for raske omskiftninger. Grunnlovsendringer krever 2/3 flertall i to påfølgende Stortingsperioder, jf. Grunnloven § 112. Hvordan er DLD vurdert i forhold til Grunnloven og EMK artikkel 8?

*

   Chris Overgaard:
   Dette blir bare verre og verre Marius. Snart må vi vel "alle" gå i eksil i land som viser fornuft og har sans for menneskerett!

   Lise Rikardsen:
   Er nok det mindretallet som ødelegger landet på en slik måte som de har gjort som burde gå i eksil,,NOK er NOK !

   Johan Freudendal:
   Næh i skal bare ansøge og "politisk-assyl" i heres eget land, det vil få politikerne op af stolene ;o)

   Gabriel W Johansen:
   Eller søg Asyl i Danmark.

   Kristin Brataas:
   Søker man asyl så må det nødvendigivis bli i land som ikke er med i Schengen og EU.

   Johan Freudendal:
   I kommer bare ;o) Heller ejer end utallige andre ;o)

   Johan Freudendal:
   Kristin gør ingen forskel, for flygtninge skal behandles efter FNreglerne, derfor søg politisk assyl ;o)

   Dag Vidar Madsen:
   Marius:) Det du sier om 2/3 flertall, i to påfølgende stortingsperioder med henvisning til grunnlovens§ 112. Er veldig vesentlig her, ut i fra min forståelse.( er ikke jurist) På vilken måte får man kontrollert at dette går rett for seg. Stortinget har sin egen kontrollkomite går jeg ute fra? Men Kan jo i visse tilfeller være bukk og havresekk. Jeg har ikke fulgt godt nok med i denne prosessen til å vite om det foreligger formelle brudd på grunnlovens betemmelser og lurer derfor på helt konkret på, om det er helt klare brudd på §112? Etter din vurdering?

   Chris Overgaard:
   Hordan er det forrestenmed DLD i Danmark? Jeg har jo litt familie der:)

   Johan Freudendal:
   fint så kan du søge og familie-sammenføring ;o)

   Chris Overgaard:
   Ja det var det som slo meg :))) Hva med DLD i DK - hvor står den?

   Johan Freudendal:
   kender ikke en dyt til forkortelser

   Lise Rikardsen:
   Er nok datalagringsdirektivet ,,intresant spørsmål fra Chris,, hvordan er det med datalagringsdirektivet i Danmark egentlig ?

   Chris Overgaard:
   OK i Norge heter det Datalagringsdirektivet. Hvor land blir pålagt å lagre alles bevegelser på nettet, telefon og ellers allt tenkelig personlig informasjon.

   Johan Freudendal:
   Datastyrelsen hedder det her, som holder øje med alt, også om kommuner, stat osv selv overholder loven ;o)

   Bjørg Brennan:
   Folket i Tyskland og Tjekkia ; NEI, til DLD, og ble hørt, sies d... Hva forteller dette oss...? .... Om oss....? ..... Posten lanserer digital overvåkning av oss nu ; Digipost ....... HEI NORGE VÅKNE.

   Chris Overgaard:
   Johan@ Ja det tilsvarende i Norge heter Datatilsynet, men det er noe annet. Dette er et direktiv (styrelse) som er innført av EU, hvoe absolutt all informasjon om deg som person, dine kontakte, telefonsamtaler, e-post, bomstasjoner - kort sagt all elektronisk informasjon om deg og dine kontakter blir lagret. Tyskland og Tsjekia har avslått og Sverige har utsatt avgørelsen.

   Lise Rikardsen:
   Og i tyskland er det styr også nå fordi dld er grunnlovsstridig,, er forøvrig det her å ...

   Bjørg Brennan:
   OM vi skal TRU at d dem sier er sant ....?

   Bjørg Brennan:
   Hmmm... - Og usa kozer seg med granske oss .... I tillegg ...

   Chris Overgaard:
   Ja hva betyr det vel om USA har holdt øye med "oss" (les myndighetene) i egen sikkerhets øyennemd? De kan jo ikke stole på de 5. kolonistene vi har sittende i denne gruppa som godkjente denne overtredelse av vår egen Grunnlov m.m.

   Bjørg Brennan:
   Hmm... Eier VI Norge..?

   Chris Overgaard:
   Det er jeg faktisk usikker på Bjørg. Det eneste jeg vet er at vi i 1905 overtok fullt eierskap. Siden begynner det å bli veldig utydelig på 90-tallet hvem som er eier av landet vårt. Det ble i virkeligheten overgitt til fremmed makt på 1990-tallet uten folkets samtykke! FOLKEVALGTE???

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   ‎@Bjørg Brennan:" Hmm... Eier VI Norge..?"
   Nei, det gjør byråkratene, først og fremst ved stortingsrepresentantene- og, de gjør akkurat som de vil med sin eiendom uavhengig av hva du og jeg måtte mene.

   Heann Granum:
   norges befolkning eier norge ...

   Chris Overgaard:
   OK Heann. Hvorfor blir vi ikke hørt da?

   Heann Granum:
   for vi er bare brikker i et spill ... vi er bare lurt til å tro at vi bestemmer ... vi må endre norges styremåte

   Chris Overgaard:
   Takk Heann! Jeg fikk frem det jeg ville i klartekst :))) Ha en fortsatt fin dag :)))

   
---
---

  Marius Reikerås, 05.04. 2011:

   Totalitarisme (eller totalitært styre) er et politisk system hvor staten ikke anerkjenner noen grenser for sin myndighet og forsøker å regulere alle aspekter av det offentlige og private liv der hvor det er mulig. Med DLD på plass, er vi på god vei.

*

   Kristin Brataas:
   Norge har vært et totalitært styre i mange år, det har blitt til gradvis - nesten umerkelig over mange år.

   Sus Sønderstrup Bro:
   DLD?

   Bob Alton:
   data lagrings direktiv

   Sus Sønderstrup Bro:
   Tak!

   Aage Klem:
   Låner Marius.

   Ravsat Menchikova:
   Det er ikke bare, bare å si "ja" til DLD, det er en kriminell handling, så anmelder jeg til menneskerettigher og er helt sikker på at det kommer gjor folk også. For en mafia.

   Grethe Ditlefsen:
   låner

   Ravsat Menchikova:
   Gaddafi regjeringen i alle land.

   Ravsat Menchikova:
   Folkens, det må oransjeres demonstrasjoner. Makten må stilles til ansvar og de må forlatte regjeringen.

   Bente Vik:
   Det er skremmende. Jeg rister oppgitt på hodet mens jeg skriver dette. Syntes det var nok kontroll på befolkningen fra før. Overvåk de kriminelle, og la oss andre være!

   Bent Lønrusten:
   Demostrasjoner! Det bryr maktapparatet seg fint lite om!

   Anita Kram:
   STASI !!!!

   Jorunn Martinsen:
   Skremmende!!!!

   Nils Kåre Jørmeland:
   La oss ALLE gå sammen for å kjempe for vårt fedreland med alle lovlige middler.
   Det eneste som kan redde vår Grunnlov er en revolusjon der vi krever Grunnloven til bake i den stand den var.
   Her er det snakk om at Grunnloven ikke skal kunne overstyres av andre land eller stater. En TOTAL generalstreik i minst en hel dag der HELE landet stopper helt opp hadde gjort susen.

   Jorunn Martinsen:
   Den likte jeg Nils! Men det er å få med seg folk da. Har inntrykk at de fleste resignerer.

   Anita Kram:
   HELT ENIG Jorunn- Nordmenn er en "saueflokk" uten prinsipper og da kjemper vi andre "som har guts og prinsipper" forgjeves;-((((((((

   Jorunn Martinsen:
   Ja dessverre Anita! Samholdet er borte. Sist gang det var noe samhold i Norge, var under krigen. Siden da så har Norge sakte men sikkert beveget seg inn i "never mind" holdning. Skremmende det òg!

   Anita Kram:
   Det eneste engasjement man har sett i sener tid var jo saken om russeren Maria og sykehusene i Møre & Romsdal ellers "tyst" ;-(((((( nei det finnes ingen som TØR å stille opp i dag-desverre;-(

   Jorunn Martinsen:
   Riktig! Derfor veit politikerne at de kan gjøre nesten som de vil.

   Nils Kåre Jørmeland:
   Jeg begynner å lure på om folk er blitt kjemisk lobotomert.

   Jorunn Martinsen:
   JA!!!!! Helt riktig Nils.

   Jorunn Martinsen:
   Nils Kåre .... sjekk ut dette http://en.wikipedia.org/wiki/Chemtrail_conspiracy_theory og
   http://www.nyhetsspeilet.no/2009/02/chemtrails-hva-stod-det-pa-veggen/ Du kan ha mere rett enn du tror. Hver enkelt får vurdere selv.

   Arild Holta:
   DLD bryter naturligvis med Grunnloven § 102 sin ånd.

   Turid Holta:
   Fryktelig

   Jorunn Martinsen:
   Dette står det videre ..... og det er skremmende. Ikke rart vi sover!!!!!! Tror vi er kemisk lobotomert! Dette er kanskje litt på siden av saken her men det er like viktig for alle å lese. Bør leses av alle. Vanskelig å svelge for alle og en hver dette. Sjekk linkene i min komentar over.
   Er det rart vi sover? Vi blir sprayet med kjemiske substanser fra NATO fly rett over hodene våre og pumpet med kjemikalier som flyr forbi inspeksjonsrullebåndet til Mattilsynet som ender opp på ditt spisebord.
   Norge er verdens beste land å bo i, vi har penger og alt vi trenger mens tid er noe av det minste vi har. På vei hjem fra jobb tenker vel de fleste av oss ikke på hva ”chemtrails er bio-våpen” skrevet på en vegg betyr, vi er i større grad opptatt av våre dagligdagse gjøremål.
   Ikke alle nordmenn sover, aktivister har besøkt Ørland millitærflyplass i Trøndelag og sendt samples fra et hvitt pulver som ble funnet i en tom mistenkelig tønne. De fant de samme kjemiske substansene chemtrails aktivister verden over beskylder sine land for å spraye dem med.

   Lars-Toralf Utnes:
   Storstrand ‎@Jorunn: Du mener vel "sosialistisk lobotomert". Det er jo det som har vært planen til Arbeiderpartiet fra begynnelsen av.
   "Sosialistisk lobotomerte" mennesker er lettere å kontrollere. Demokrati i sin reneste form.

   MonaLisa Solheim:
   Låner den kommentaren av deg jeg

   Lars-Toralf Utnes Storstrand:
   OK. ;-)

   Tove Mathisen:
   Huff!

   Rune L. Hansen:
   Norge er på ingen som helst måte "verdens beste land å bo i", og mange både mangler penger og rettsvern og er undertrykte og utsatt for terror, tortur og utplyndring og blir ødelagte og drept. Skjult bak kulissene, bak propagandaen, falsk dokumentasjon, knebling, justismord, trusler og drap.

   Rune L. Hansen:
   Mange opplever og erfarer Norge i forskjellig grad som totalitært. Mange og fullstendig.

   
---
---

   Øystein Tandberg, 05.04. 2011:

   Kan tenke med det var en del byråkrater som synes det var spesiellt artig å komme på jobb i dag, utstyrt med DLD. Kanskje hadde de besøk av diplomater fra andre land for å teste det nye systemet - jeg er glad for posten fra Posten som nå tilbyr meg å samle all viktig digital digital post hos dem:-)

*

   Anders Troseth:
   Alle er glade :) Everything is O.K.

   Øystein Tandberg:
   Ja, smil å vær glad, så løser alle problemer seg av seg selv.

   Øystein Tandberg:
   ‎:-)

   Tone Western:
   LOL

   Line Halstad:
   Fikk også post fra posten om dette i dag, seems mysteriously coordinated ....

   Tone Western:
   Og pussi at det skulle komme så fort .... var de allerede printet opp tro?? (...)

   Øystein Tandberg:
   Må le, nå har de ikke kunnet kikke i posten til folk på over 350 år - i hvert fall ikke uten å gjøre seg litt bry - og nå når DLD kommer er de ute dagen etterpå og ber alle samle all posten sin i deres program - for økt sikkerhet og personvern:-)

   Tone Western:
   Hva skal det bli av Norge a dere? Hva er det her for et land å bo i???

   Øystein Tandberg:
   Det er et land hvor ingen ting betyr noe.

   Evalill Jacobsen Sattler:
   Sikkert dritmisunnelige borte i Russland,og andre kontrollstater!

   Tone Western:
   HAHAHAHA Evalill ♥ VELDI bra kommentar... HEIA Norge lissom, verdens flotteste land!

   
---
---

   Tanja Sande, 05.04. 2011:

   Noen her som vet om advokat Sverre Kvilhaug tar saker over hele landet???

*

   Liv TheGodmother Bakke:
   Jeg har hørt rykter om at han har pensjonert seg.

   Tanja Sande:
   Pensjonert seg??? Fader! Håper ikke det er sant!

   Rune L. Hansen:
   Han gjorde mye godt arbeide. Men sviktet på noen vesentlige vis også, - bøyde seg og krøp for Goliat-trollet. Særlig fordi han visste hvor enormt utrolig mektig det var, og enda er.

   Rune L. Hansen:
   Jeg henviser til min saks-dokumentasjon i så måte. Både til Brevene og Dagboksnotatene. Søk i disse den som evt. vil finne ut mere om dette angående advokat Sverre Kvilhaug.
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/brevene-index.html

   Tanja Sande:
   Hadde vel stått om han var pensjonert vel??

   Tanja Sande:
   Hadde du han til advokat Rune?

   Tanja Sande:
   Og så tapte du,og du skylder på han? At han er på bv sin side FORDI DU TAPTE??? Hvis det er slik så ærlig talt!!

   Rune L. Hansen:
   Nei, det var ikke og er ikke slik. Hvorfor fremmer du forhastede slutninger eller mistanker? Det hverken var eller er slik, som sagt.

   
---
---
   Rune L. Hansen:
   All den stund kvinner eller menn finner det akseptabelt å frarøve barnet en av dets foreldre vil terror-regimet finne aksept for å frarøve barnet dets foreldre og foreldrene barnet. Terror-regimet likesom hovmod og grådig egoisme nærer seg på diskriminering og mangel på likeverd.
---
---

   Vibeche Olsen, 05.04. 2011:

   SKAL I RETTEN I MORGEN OG MOTTA DEN FORHÅNDSBESTEMTE DOMMEN FRA MYNDIGHETENE FOR AT JEG HAR RINGT FOSTERFORELDRENES TELLEFON 3 GANGER OG SPURT ETTER MIN DATTER!! HVOR MYE KAN JEG "SKADE" FOSTERFORELDRENE VED Å RINGE Å SPØRRE ETTER MIN DATTER????

*

   Vibeche Olsen:
   slik brukes poltiet av barnevernet for å opprettholde en ulovelig tellefonnekt ... der er ingen dom på at der ikke skla være tellefonkontakt mellom min datter og meg.. og det er merkelig at fosterforeldre er berettiget å avskjære all slik kontakt ... det er viktig da det er sterke følelsesmessige båndmmellom fdreldre og barn og at barnets følelse av kontinuitet i livet er viktig..

   Inger Djmel:
   BLD har sendt ut brev til alle landets bv-kontorer at nekting av tlf-kontakt er brudd på EMK art.8

   Vibeche Olsen:
   jeg vet og jeg leverer det til dommeren SAMT jeg også skal be han PROTOKOLLFØRE!

   Jan Rønning:
   Stå på Vibecke,viktig avgjørelse du har foran deg

   Vibeche Olsen:
   JEG FIKK ET ÅRS BESØKSFORBUD(MEN JEG HAR DA VITTERLIG IKKE VÆRT PÅ BESØK HOSS FOSTERFORELDRENE)--JEG lette ETTER MIN DATTER DA jeg fikk vite i nabolaget at hun var borte fra barnehagen og at hun hadde flyttet(uten at jeg var informert)--fan...t hennes navn på en postkasse..og kjørte da opp mot huset--var aldri i fysisk eller verbal kontakt med fosterforeldrene---(men muligens deres egen samvittighetsspøkelse spøker i deres sjel??--det burde det da vitterlig gjøre etter ALLE krenkelsene de har utsatt det lille barnet mitt for---men jeg kan da ikke ta ansvaret for fosterforeldres mentale helse??--om man kan kalle det mental helse---noe som jeg bestrider --da vi alle er ansvarlig for vre handlinger---i kraft av ene og alene at vi er mennesker og ikke krenker medmennesker og aller alvårligste krenkelse noen kan gjøre er å opptre respektløst og utslettende mot et bartns opphav og rettighet til identitet og en uavbrutt ukrenkelig livslinje---jeg blir da idømt 1 års besøksforbud--og nå mener poltiet jeg har brutt denne ved å ringe min datter...noen av gangene blir det tellefonummeret som fosterfar er registrerrt med på den offentlige søkebasen 1881 av en annen mann som sier han har fått nummeret av fosterfar..og andre ganger av fosterfar selv....

   Vibeche Olsen:
   nå vil de vell gi meg 1 år bnesøksforbud til og noen månder betinget fengsel og noen månder ubetinget---halleluja det er deilig å være norsk!!

   Vidar Høistad:
   Vær sterk imorgen

   Vibeche Olsen:
   ja jeg sparket den pengegriske advokaten dem oppnevnte som ikke en gang har snakket med meg---og vil prossedere selv--men pengemannen isisterte på at måtte være der--men i morge skal atter be han forlate salen --og jeg nekter å uttale meg før han er gått, jeg er jo ikke umyndiggjort og det er jo heller ikke høyesterett---jeg vet ikke om det kalles å være sterk.. men min forsvarsadvokat det offentlig oppnevnet merker jeg meg er kjøpt og betalt av staten ... jeg ser jo i§ bruken dems at de har tenkt å gi meg dom--da sover jeg bedre med å¨ha forsvart meg selv ennn å ha en dommer som snakker til forsvarsadvokaten og oveer hodet på meg::JA STERK MÅ MAN VÆRE OM MAN SKAL TA TILBAKE SITT LIV ETTER GJENTATTE TRAUMER....

   Janet Åkerlund:
   Stor varm lycka till kram Vibeche ♥

   Vibeche Olsen:
   så advokathonerarer skal ikke karsten gjone hente på meg--de kan myndighetene heller DONERE til fattige barn ♥

   Terje Rustbakken:
   Syns dette er så forferdeligt å trist at je kan gråte .... Du er da Mor til barnet å hva er di mener disse Drittfolka!!! Du har båret jenta di 9mnd i maven å du er hennes MOR... Er det så følelseskalde folk disse folka i disse såkalte Sytema da... Di må jo ha barn sjøl også disse Iskalde Robotan... Klem til deg Vibeche ♥ EN KJEMPESTOR KLEM skal du ha ;o) terje

   Dina Helen:
   Helt forferdelig det de gjør å pine mennesker sånn. Får skikkelig vondt inni meg. Bedre å finne advokaten selv enn den de har funnet. Og om mann tjener under en viss grense har mann rett til fri rettshjelp. Dette de gjør mot deg har kan du kanskje bruke mot dem senere i en ny rettsak. Etter vedtaket i fylkesnemnda kan du fremme sak på ny etter ett år og siden de ofte tar ett halvt år føre saken kommer opp, kan du søke om dette allerede ett halvt år etter.

   Dina Helen:
   Det er også mulig at du kan argumentere deg fram til å bytte fosterfamilie, for disse virket jo ille

   Dina Helen:
   Og har de ikke noen fylkesnemnds dom har du rett til å hente barnet hjem igjen

   Tommy Størseth:
   stå på sender deg gode tanker imorge!!!

   Laila Flåt Ribe:
   STÅ PÅ ... Vibeche..det de gjør mot deg er bare så grovt..lykke til ..mange klemmer for dagen i mårra ..natta..her må jeg vist sove litt ♥♥

   Geir Andreassen:
   herregud at det går ann Vibeche, min stedatter gjorde det også, hun fikk ikke besøke henne på 3 mnd og nå har hun besøk hos henne 3 timer annenhver mnd. Barneværnet er helt syyyyyyykt.

   Geir Andreassen:
   Lykke til. Klem :)

   Rune L. Hansen:
   BLD sender ut så mange brev og direktiver de. De morer seg med det.

   
---
---

   Maryanna Vik, 05.04. 2011:
   kvargang det er noe, så bruker hun marcus, som forsvar, fredag i forge ukke, skulle far ha samvær med marcus, han hadde komet helt fra Bergen, ca 4 t kjøring og var nesten fram, fikk han telefon fra fostermor at marcus var i dårlig humør, at han ikke kune komme, likke eter på ringte barnevernet, og sa det samme. Desuten har vi 8 samvær i året kvar, der 4 av dei er felles, nå kune vi ikke ha feles samvær, pga marcus vil ikke, seier fostermor, så vi skal til samen se han 12 i året, så har bv laget samvær kun 6 i året, på kvar av oss. noe som er i mot nemds vedtakket, ob bv har ikke tatt sakka opp inemda, da gjelder forsat vedtakket. med at vi skal se han 8 ganger i året, der 4 av dei er feles.

   Rune L. Hansen:
   Alt de holder på med er bare lureri og kriminell galskap. Det er sånn det er. Og de vil gjøre foreldrene ynkelige og verdiløse. Det har de klart og klarer de. Barnets, foreldrenes, familiens og samfunnets verste - det er deres egentlige motto og mål.

---
---

   Marius Reikerås, 05.04. 2011:

   Datalagringsdirektivet vil mest sannsynlig være i strid med EMK artikkel 8.

   Forholdet til EMK artikkel 8 Implementeringen av datalagringsdirektivet har personvernmessige konsekvenser som vi ikke aner konsekvensene av. Det skal ikke skje inngrep av offentlig myndighet i individenes privatliv, familieliv, hjem og korrespondanse uten at dette er nødvendig i et demokratisk samfunn, jf EMK artikkel 8. For at inngrepet skal være tillatt må da følgende vilkår være oppfylt; inngrepet må ha hjemmel i lov og det må være nødvendig i et demokratisk samfunn for å oppfylle et legitimt formål En slik problemstilling som datalagringsdirektivet medfører, har ikke tidligere vært opp for Menneskerettsdomstolen. Men en sak mot Storbritannia (S og Marper vs UK – EMDs dom av 4. desember 2008) hvor spørsmålet var om det var adgang til å lagre DNA-opplysninger om personer som hadde vært under mistanke i forbindelse med en straffbar handling, hvor formålet med lagringen var utelukkende eventuell fremtidig bruk i politiformål, er illustrerende.  EMD fant EMK artikkel 8 krenket da opplysningene ble lagret uten annet formål enn mulig fremtidig etterforskning. Dette taler for at den registrering som datalagringsdirektivet medfører er i strid med EMK artikkel 8, da hensynet med lagringen utelukkende er den potensielle nytte de kan ha ved senere etterforskning og pådømmelse av straffbare handlinger. Jeg viser også til at den tyske forfatningsdomstolen den  2. mars 2010 kom fram til at den tyske implementeringen av datalagringsdirektivet er forfatningsstridig.  Av avgjørelsen følger det at formålsløs lagring av telekommunikasjonsdata er egnet til å gi en truende følelse av å være overvåket, og at dette kan forstyrre den enkeltes grunnleggende rettigheter.
   By: Marius Reikerås

*

   Lise Rikardsen:
   delt :D

   Elin Synøve Severinsen:
   Ja dette har jeg allerede påpekt i alle debatter jeg har deltatt!

   Inge-Jarl Clausen:
   hva annet er det å forvente av vettaskremte og paranoide politikere

   Henning Gudmundsen:
   Dette i tillegg til staten så langt gang på gang har vist de ikke kan handtere sensitiv informasjon på en trygg og forsvarlig måte.
   Videre er det bare her snakk om grense flytting dette vi bli brukt etter vært i det videste og bredeste for hva det er vært for staten atlid nye ”gode ” argumenter for få innsyn tilgang til dette arkivet.

   Inge-Jarl Clausen:
   Statsmakta er en stor svindel, Politikere og folket blir lurt trill rundt av embetsverket. De mangler relevant kunnskap om menneske for å løse felleskapsoppgavene, Videre så er det stor mangel på empati.

   Torun Hilden Iversen:
   Hvorfor setter våre politikere folk i sentrum??? - Jo, for da kan de beskatte oss fra alle kanter.

   Inge-Jarl Clausen:
   byråkratiet er tjent med vekst i eledighet, da få de mere jobb så lenge vi velger de til å gjøre jobben.

   Arild Holta:
   Selvsagt strider det mot artikkel 8. Det som er mindre selvsagt, er at man får en dom i overenstemmelse med dette, i menneskerettighetsdomstolen. Også den korrumperes og undergraves av krefter som er mot menneskerettighetene. Eks: Lederen Jagland ...

   Inge-Jarl Clausen:
   hvem gidder å gå til sak

   Inge-Jarl Clausen:
   jeg har begynt å kryptere all browsing og epost´

   Stig Eie:
   Hvordan krypteres dette?

   Mona Lisa Borge Johansen:
   SJARMERENDE...!

   Kjetil Dreyer:
   Flott Marius! Slikt trenger vi. Om du vil lede an i en kamp der så skal jeg hjelpe deg å bygge en hær ... Dette er viktig.

   Rune L. Hansen:
   De kan se på enkelt-menneskenes liv og bevegelser med "mikroskop", og manipulere på utallige måter.
   De vet sin storhetstid er over, men de er desperate.

   Thomas T Hodne:
   det finnes et program som hetter tor

   Thomas T Hodne:
   bruk det programmet det kryppterer allt du driver med og sitter du i norge registreres du evt i india osv osv på msn er dt et program som heter simp lite som kryppterer allt man skriver å det er et veldig avansert program

   Thomas T Hodne:
   Ja de er desperate fordi vi alle som en er kommet innpå et tema som er masseoppvåkning og alle begynner å se å ane sannheten så derfor smeller de allt de kan på oss for å undertrykke den uttvikkling vi er på vei til..dette kommer til å slå tilbake på dem fordi universet hart større planer for oss en dem er klar over ....

   Thomas T Hodne:
   Men hvorfor kryptere i det hele tatt,det er jo bare med på att vi blir med i spillet demms hvorfor skal vi frykte å si vår mening ?? Skal vi bli paranoide også fordi att de er paranoide..La dem lese å sjekke hva pokker dem vill de blir så opptatt til slutt att vi kan bare vandre inn å overta stortinget.

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke alle og enhver de er ute efter, Thomas. Kun sine utvalgte ofre.

   
---
---

   Marius Reikerås, 05.04. 2011:

   Menneskerettsdomstolen har allerede gått langt i å slå fast at DLD er i strid med EMK. I saken Copland v UK av 3. april 2007, ble det fastslått at en offentlig skole som overvåket en medarbeiders telefon, e-post og internett-bruk, uten hennes kunnskap, begikk et ulovlig inngrep i hennes rett til respekt for privatliv og korrespondanse i henhold til art 8 i EMK.
   Denne dommen bør alle være klar over.

*

   Vårhild Hoholm:
   På tide med protester mot DLD!!!

   Kristin Brataas:
   Regjeringen tjener ikke folket.

   Vårhild Hoholm:
   Kun seg selv ... og ønske om å ha full kontroll på oss!!!! Uhørt.... Vi kan ikke tillate dette!!

   Bjørnar Steine:
   Det var jo bare fordi hun ikke var klar over det.. alle i Norge er vel klar over at de blir overvåket i huet og ræva nå etter hvert..

   Peder Aresvik:
   Hvor mye vil det bety for forståelsen av denne dommen, at vi faktisk er klar over DLD, Marius?

   Marius Reikerås:
   Det er et veldig bra spørsmål Peder ... må tygge videre på den

   Thomas T Hodne:
   D OOOOHMEN

   Ragnar Zaal:
   Hvor går grensen mellom kunnskap om, og tillatelse til? Bør ikke vi som bruker av elektroniske medier gi vårt samtykke til DLD, på samme måte som man gir samtykke til andre "app'er" ref. facebooks betingelser?
   Og hva med utenlandske abonnementer på telefon, internet etc. Skal se de forfølger mitt eller andres internet bruk over 6-8 servere spredt rundt på kloden. Dette har ingenting med overvåkning av terrorisme eller annet å gjøre. De tekniske løsningene for å skjule sine spor har vært kjent i tiår av hackere og andre, tror myndighetene virkelig at evt. terrorister ikke kjenner til disse metodene?

   Irene Hov:
   Folk blir overvåket i stor grad i dag uten lovhjemmel. Lurer på om innføring av DLD vil bety noe endring? Annet enn at nå vet vi det?

   Øyvind Randers-Pehrson:
   Skriv det som notat også så man kan dele det du skriver statusen din :)

   Ragnar Zaal:
   Irene, du har rett, men det tillegges en faktor til, nå kan de bruke det "åpent" i etterforskning av såkalt kriminell aktivitet. Dette inkluderer vel aktivitet mot "rikets sikkerhet" eller det man i Polen under kommunismen hadde som §5. "Fiendtlig innstilling eller planlagt handling mot staten"

   Ragnar Zaal:
   Her er et av mange verktøy for å skjule sin "tilstedeværelse" Gratis og sikkert.
   http://www.dyndns.com/services/dns/?via=topnav

   Irene Hov:
   Jeg vet de avlytter og overvåker i dag. At det blir gjort lovlig vil lite trolig øke aktiviteten, derimot kan det brukes som bevismateriale i retten.
   Ulovlig avlytting kan i dag ikke brukes som bevis. Takk for link Ragnar!

   Ragnar Zaal:
   En god artikkel for "newbies" på hvordan beskytte seg mot snoking ref. DLD.

   Ragnar Zaal:
   http://www.gateavisa.no/2008/08/14/slik-beskytter-du-ditt-digitale-privatliv/

   Irene Hov:
   Veldig bra artikkel Ragnar, har lagret det og skal sende bud etter pc fixer'n min. :-)))

   Bjørg Brennan:
   En ting er brennsikkert...INGENTING er sikkert ...  

   Bente Heggedal:
   Bra Ragnar!  

   Rune L. Hansen:
   Det blir som om de åpner en ny slags krigs-arena, med kamper, konflikter, manipulasjon og kriminell galskap med tre fronter. 1 - De kriminelle i og omkring den offentlige forvaltningen, 2 - Alle andre kriminelle, og 3 - Alle hver enkelt som ikke ønsker å bli kriminaliserte men som likevel blir det all verdens uskyld til tross. Så kan de alle leke krigs-spill på pc-er og data-skjermer, som de teknologiske roboter de mest fremmedgjorte overfor virkeligheten er opplærte til å bli. Og hvem er vel ikke det snart, om ikke nær alle og enhver? Mens Babylon går til grunne i hovmod og kriminell galskap, - som ønsket ... av de som ikke visste bedre.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.04. 2011:
   Loven er lik for alle, fordi den også tar hensyn til de ubestridelige forskjeller som dermed utjevnes.

---
---

   Fighteren, 05.04. 2011:

   Nye tal fra Danmarks Statistik viser at 3 ud af 10 børn ikke bor hos begge deres forældre. Størstedelen af alle børn bor fortsat hos deres mor efter en samlivsophævelse.

*
   Fighteren:
   http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2011/NR157.pdf (Kilde: Danmarks Statistik)

   
---
---

   Fighteren, 05.04. 2011:

   Nye tal fra Danmarks Statistik viser at 17000 børn sidste år mistede en forælder. 2257 heraf skete ved dødsfald. Resten af de 17000? Fighteren publicerede de forrige års tal for nogle måneder siden, nu har vi så de friske.

*
   Fighteren:
   http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2011/NR156.pdf (Kilde: Danmarks Statistik)

   
---
---

   Det offentlige norske "barnevernet" er en kriminell virksomhet i en landsdekkende overflod av kriminell galskap, til langt i det perverse og motsatt lov og rett. Med mange involverte - og med mange konsekvenser, gjennomsyrende mye i og omkring den offentlige forvaltningen. Justismordene er uhyrlig mange og viltert pågående og er det alminnelige, og ikke unntak. En stor andel av Norges befolkning er fordi det verre og verre har blitt slik, utsatt for trusler, trakassering, terror, tortur og utplyndring - ofte med døden til følge. Det såkalte barnevernet er det motsatte av lov og rett og det motsatte av barnets, foreldrenes, familiens og samfunnets vel eller beste. Et uhyrlig stort og omfattende katastrofalt problem i Norge. Iherdig forsøkt skult bak propaganda, falsk dokumentasjon, fangehold, knebling, trusler og premiering.
   Hvordan bedre synliggjøre og bevisstgjøre i forhold til alt dette?

---
---

   Irene Eveline Eskedal, 05.04. 2011, via Vibeche Olsen:

   Noe å tenke på for tvilere som tror vi har et barnevern som ikke feiler .....
   Barnets beste advoktaten
   http://www.advokatthiis.no/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=9&Itemid=10
   www.advokatthiis.no
   Velkommen til Advokat Venil Thiis

*

   Irene Eveline Eskedal:
   Mener da at de ikke alltid feiler men at det forekommer stadig oftere enn folk tror. Kan bare nevne Alvdal saken ....

   Rune L. Hansen:
   Det er "feilene" som er det vanlige og alminnelige, i grov kriminell galskap.

   Irene Eveline Eskedal:
   Rune: Du skal ha ALL honnør for din stå-på vilje, kamp-vilje og "jeg gir meg ikke" vilje, etter alt du har gjennomgått !!! Jeg bøyer meg i støvet for deg og det tror jeg det er MANGE som gjør !!!!!!!!! ♥ ( og jeg liker ikke hjerte funksjonen overhodet )'

   Rune L. Hansen:
   Takk. Håper og min dokumentasjon og hva som fremgår av den mere og mere blir verdsatt og tatt på alvor. Det haster å få stoppet de kriminelle, også efter at jeg er seigpint til ende og drept. (De der hjerte-robotene og alt det der av spill og tull mange tuller med og bruker på Facebook fjerner jeg og mange andre og ja, - !)

   
---
---

   Arild Holta, 04.04. 2011:

   Det koster staten en million pr fosterunge pr år. Tenk hvor lønnsom det hadde vert for staten å levert tilbake barna, sammen med 5000000/fem millioner kroner pr stjålet barn. ;)

*
   Øyvind Treider Olsen:
   Hva med de foreldrene som ikke makter å ta vare på barna sine ? Besteforeldre,onkler eller tanter er kanskje løsningen ?

   Irene Eveline Eskedal:
   Disse løsningene blir ikke brukt, Øyvind !

   Øyvind Treider Olsen:
   I tilfelle er det absurd!

   Annette Morgaine Olsen:
   De fleste omsorgsovertakelser er økonomisk basert. Foreldrene har det trangt økonomisk, bor dårlig og går til kommunen for å få hjelp, hjelpen består da i fosterhjem for barna ... Hvordan det går med foreldrene er det ingen som gidder å bry seg med. Hva om man hadde satt inn disse pengene som fosterhjemmet får, inn i biologisk familie. Da hadde de kunnet bygge seg ett fornuftigt hus og hatt en god økonomi .....

   Øyvind Treider Olsen:
   I de fleste tilfeller ville det vært det beste,om ikke økonomisk så for barnet og det er det viktigste :-)

   Annette Morgaine Olsen:
   Selvsagt er barnas beste på første plass for meg, men det er ikke det politikerne tenker på i første omgang. Da veier nok kroner og øre så mye mer ....
   Og arbeidsplasser i utkantstrøk ....
   Og det er det viktigste i dagens modell, den genererer arbeidsplasser ute på landet( fosterhjem), og NAV arbeidsplasser( når ungene blir voksne og må ha trygd pga en ødeleggende barndom), og psykiatrien får jobb med både foreldre og barn pga etatens overgrep mot både foreldre og barna ....

   Jostein Wetteland:
   Det er både tilfelle og det er ein absurd praksis. Og vi jobber mot å avskaffe Bv totalt og at den løsningen som Annette er inne på blir praksis!
Yesterday at 8:18pm · LikeUnlike.Irene Eveline Eskedal De skal følge § 4-4 i BV-loven. Det gjør de overhodet ikke men går direkte på § 4-6, § 4-8, § 4-12. Særlig mindre kommuner praktiserer dette.

   Øyvind Bremnes:
   Staten betaler kostnader som følger omsorgsovertakelser, kommunene betaler tilpasset bolig, hjemmehjelp, etc. Noen som tror de velger å betale hvis de kan kalle sykdom for omsorgssvikt?

   Annette Morgaine Olsen:
   Dette er desverre praksis i spesielt små kommuner, pga at de TROR dette er en billigere løsning ...
   Men det er den største løgnen som noen gang er servert. Det å gi disse familiene økonomisk støtte på lik linje med det fosterfamilien får i dag, er både økonomisk og samfunnsmessig bra. Da får man en familie som bygger seg ett godt hus, dette sikrer den lille kommunen at familien blir der, og ved å gi de "borgerlønn" så genereres det mennesker som på lang sikt vil være med å bidra til vekst i kommunen.
   Altså en mer økonomisk løsning enn det å sette ungene i fosterhjem som er en kortsiktig løsning og meget negativ for enkeltmennesket.
   Når allt kommer til allt, så er enkeltmennesket og staten akkurat det samme, men dette har de kriminelle på stortinget glemt ....

   Annette Morgaine Olsen:
   Staten betaler kun visst det er snakk om forsterket fosterhjem, "vanlig" fosterhjem er det kommunen som betaler.

   Øyvind Bremnes:
   De får statlig tilskudd ...

   Arthur Sæbø:
   Etter mine erfaringer får de i tillegg til fosterhjemsgodtgjørelsen tilskudd til ferie/rekreasjon, reiser til sportslige aktiviteter ol.,en viss form for bilgodtgjørsle osv. Med andre ord, de kan reise på handletur hvor de vil , overnatte på hytte/hotell osv, ta med fosterbarn og få full dekning for dette. Vi andre seriøse folk må betale sånt selv uten noen form for godtgjørelse.

   Arthur Sæbø:
   Vil legge til, jeg overhørte en samtale mellom fostermor og en representant for bv - tjenesten der det ble sagt :Trenger dere mer penger til noe , er det bare å si fra,og sende regning på eventuelle ektrautgifter utenom godtgjørelsen.Vi betaler det ekstra dere måtte trenge. ( ordrett sitat, og ikke ment for mine ører ) .

   Annette Morgaine Olsen:
   Hadde biologisk familie fått de samme betingelsene som fosterfamilien, så hadde de klart seg mye bedre.
   Ta f.eks. avlastning, fosterhjemmet får fast avlastning hver 3 helg, oftere om barnet har en diagnose eller to.
   Hvor ofte hører vi ikke om biologisk familie som ber om avlastning for ett sykt barn og får slengt en omsorgsovertakelse i trynet?
   Eller familier med dårlig økonomi som ber om litt ekstra penger til f.eks ferietur med ungene. Da kommer bv på banen og overtar omsorgen pga at ungene ikke blir "sosialisert" nok ....
   Det er så utrolig mange fordeler og friheter som fosterhjemmet har, som biologisk familie blir slaktet for ....

   Turid Holta:
   Mye penger man heller kunne brukt på familen!!!

   Turid Holta:
   Skammelig nok bruker man ikke familen og øvrige slekt til å være de som kan ta seg av barna dersom det er slik at de ikke kan bo hjemme.
   Eller at foredrene er død. først av alt må man bruke millioner på å hjelpe familien. Men slik er det ikke, man bare tar barn og tar barn til fosterforedre som ønsker penger

   Synnøve Kjellby:
   jeg er farmor og fikk beskjed fra BV at jeg var ikke nær nok og fikk derfor avslag i fylkesnemda om samvær

   Arthur Sæbø:
   Med så mye penger ville det nok blitt velstand i de fleste familier.Betre å brukt desse penger til å hjelpe istedenfor å ødelegge . De som har forsterket fosterhjem får inkl frynsegoder like mye som en oljearbeider i norsjøen.

   Christine Tetlie:
   Helt sykt med den prioriteringen, jeg fikk ikke hjelp til nye skolesaker til dattern min men tre familietreapauter , institusjonsopphold hadde barnevernet råd til . da jeg takket nei til det avluttet de gudskjelov saken pga at jeg ønsket kun hjelp økonomisk. (da hadde barnevernet tapt saken om tvangsplassering).og fått refs av fylkesmannen for dålig håndtering av min sak ...

   Espen Hæhre:
   BV tapper staten med sin kamuflasjeteknikk.

   Annette Morgaine Olsen:
   Det som er så sykt er at midlene er der, de må bare kanaliseres inn i biologisk familie istedenfor fosterfamiliesystemet .....
   Og det er mer enn nok midler til å heve levestandaren for alle familier som lever på fattigdomsgrensa her i Norge. Tenk på hvilket løft det hadde blitt for fattigdomsproblematikken her i Norge ....
   Men desverre så er ikke regjeringen interisert i å gjøre noe med fattigdommen i Norge, de vil heller opprettholde ett system som SKAPER fattigdom og lidelse .....
   På tide med en revulusjon?

   Oddvin Dalen:
   Det hender selvfølgelig at bv gjør feil også alvårlige, eks Alvdal saken. Bv tar sjelden omsorgen, det meste er støttetiltak i heimen ,ofte mer foreldrevern en bv. Omsorgsovertagelse bestemmes ikke av bv, men fylkesnemda en fagdomsstol.ev anker på dette i det vanlige rettssystem, fri advokatbistand begge steder. Les Adressa.no 28 mars Melding til barnevernet,Voksne svikter altfor ofte, desverre. Barnevernbarnas egen organisasjon har mest positiv erfaring med bv, men selvsagt også motsatt, også fordi bv ikke gjorde noe.

   Arild Holta:
   Om du ikke har annet å komme med enn å være ekko fra propaganda, så forstår jeg ikke at du tør åpne munnen der det finnes folk som kan dette. Du driter deg jo bare ut.

   Arild Holta:
   Barnevernet gjør feil i over 95% av tilfellene, fordi de ikke har et fakta- og forskningsbasert fag.

   Arild Holta:
   Hvert fjerde tiltak VAR omsorgsovertakelse. Dette mente BV var for lite.

   Arild Holta:
   Omsorgsovertakelse bestemmes av BV, fordi fy-nemnden er nyttige idioter, som i hovedsak bare sluser BV's vilje igjennom i rundt 90% av tilfellene.

   Arild Holta:
   Fylkesnemnda er ikke en fagdomstol, men en fylkeskommunal nemnd underlagt regjeringen. Den er ikke underlagt domstolene.

   Arild Holta:
   Fri advokatbistand er en vits all den tid advokatene kun bruker dette som melkeku, og later som det skal gå bra når de vet de alltid taper. Tiden den private part får, er minimal, mens kommunens advokat kan bruke hvor lang tid som helst.

   Arild Holta:
   Barnevernsbarna har ikke en egen organisasjon. Bare de barnevernsbarna som liker det såkalte barnevernet.

   Arild Holta:
   Denne kom jeg ikke inn på nå, men prøv igjen senere: http://www.ung.no/barnevern/921_Hva_er__barnevernet.html#kommentarer . Disse som roper ut sin fortvilelse har ikke en organisasjon for SEG!

   Espen Hæhre:
   Får jeg først si at fylkenemda aldri var inne i min sak. Så du tar feil. Men jeg har mye på hjertet så jeg lar det ligge.
   Dette handler ikke om prosenter rett og galt ... det handler mest om hvor galt det går når det går galt. Og hvor totalt barnevernet er i stand til å havarere mennesker som ikke har gjort noe galt. Det finnes ikke noe sted å henvende seg verken for barn eller voksne. Barnevernet knebler deg totalt.. det er deg det er noe galt med hver gang noe går galt. Eneste sted man får skvaldre er på fb. Du ser av alvdal saken at hele systemet er galt. At det ikke oppstår god kommunikasjon med barna.
   At barnevernet gjør noe bra er ikke et argument. Alle gjør noe bra. Selv de aller verste. Altså jeg har ikke rett til å denge lillebror fordi jeg ga godis til alle barna i barnehagen tidligere i dag. Det er ikke sånn det fungerer. Hvis staten skal beholde sin autoritet må reglene følges hele veien, de må levere noe stabilt og trygt, forutsigbart.. og barnvernet har ingen regler. Respekterer ingen rettigheter. Lytter ikke. Bryr seg ikke. Fordi de kan omdefinere etthvermenneske til søppel om de ønsker det. Du sitter der og er plutselig blitt et spøkelse.. du kan bare jamre.. og ingen hører på det du sier uansett. Du er bare taperstatistikk. Du er i praksis fratatt ditt statsborgerskap og er statsløs i eget land. Alle statsansattet er 100 prosent servile og får du et stempel som dette så forandrer også responsen seg fra samtlige etater. Dvs. du får laber respons.. uansett hva du måtte komme med. Du er ferdig i Norge(men du blir muligens holdt delvis i live). Og når barna dine blir lykkelige(eller tror de er lykkelige) i klørne på bv så er det faktisk mer irriterne og en ytterligere ydmykelse. For du vil gjerne at de skal være nesten like triste som degselv. At de skal kjempe for deg, og mot de som ødela ditt liv.
   Å ofre foreldres liv for barnas trivsel er den sykeste politikken noe menneske kan komme opp med. Grunnen til at folk aksepterer det er ikke fordi det er sant, men fordi det ligger makt bak de som hevder argumentet. Men det gir bare reell mening om man innrømmer at dette har med egen angst for andre mennesker trivsel.. og med klassisk indoktrinering å gjøre. Barnevernet drives på en måte som er sjuk og nedverdigende.. det er kastesamfunnet i sin verste form. Med en totalt verdiløs kaste.. "perverse rusmisbruker og barnemishandlere" som sannsynligvis ikke har gjort noe annet galt enn å tenke selvstendige ukristelige eller andre uskandinaviske tanker.
   Barnvernet og deres støttespiller er 100% PROSENT urokkelige i sin umenneskelighet. Et godt forslag avises alltid. Enhver form for diskusjon gir alltid negativt resultat. Maktmisbruket er totalt. Å avsløre en løgn fører aldri til innrømmelse.. alltid til større problemer. Og dermed lærer du etterhvert å slutte å kjempe.. for det vil etterhvert bli sett på som selvskading.. og selvskading er et tegn på psykiske problemer.
   Psykologen i rettsaken uttrykte det best: "Du må legge deg langflat."
   De må adlyde ordre. Du er ferdig. Det spiller ingen rolle hva du legger frem for barnevern eller rettsak. Hvorfor tror du disse rettsakene er hemmlige? Selvfølgelig fordi det ikke er rettsaker. Hadde det vært rettsaker så kunne man hatt observatører tilstede. Det er rent bull og det finns hundrevis av indikasjoner på at det jeg sier er riktig. Advokater som trekker seg fra stillinger.. en domstoladministrasjon som ikke er mentalt tilstede. Osv. Lyset har sluknet totalt i det norske rettsvesenet. Selv svensker og dansker er sjokkerte. F.eks i forb med Quick-saken og skandinavian star.. treholt.. og spillmonopolrettsaker, dykkerrettsaken osv. osv.. hvor utlendinger er innblandet. De bare rister på hodet over oss nordmenn... og vårt dansk-norske lovverk.
   Jeg tror faktisk Norge er værstinger i skandinavia på rettsvesen, psykiatri, barnevern og annen kvasipedagogikk. Det er ufattelig for meg å det har gått så bra med Norge som det har gjort på så mange felter. Jeg undrer meg stadig over hvor lenge det har vart.. alt muffensen tatt i betrakning. Norge er anderledes landet som tillater seg alt. Det er liksom ingen som ser oss.. høyt hevet som vi er i geografien og moralen og det meste.

   Wenche Baastad Smeby:
   Jeg forstår godt hva du legger i det mye kunne vært gjort anneledes , men som det er her TTT . Det skulle vært prøvd hvordan det føles av de som bestemmer. Barna får i de fleste tilfelle senskader eller traumer de aldri blir kvitt.

   Kjell Nygaard-Andersen:
   he he - Du skulle vært finansminister du Arild ...

   Cato Martin Jakobsen:
   Oddvin Dalen, du burde ta en aldri så liten fakta sjekk før du uttaler deg om barnevernet., E nemlig ikke helt korrekt at bv sjelden gjør feil, og at omsorgsovertagelse bli lite brukt. Hjelpetiltak i hjemmet forekommer så å si aldri i praksis, i de tilfellene der det er satt inn hjelpetiltak dreier det seg nestenutelukkende om tilsyn, og disse tilsynspersonene har som arbeidsoppgave å finne mest mulig feil ved hjemmet, slik at omsorgsovertagelse kan finne sted. Hvis det skulle være noen feil i hjemmet, blir det ikke i noen tilfelle prøvd å forandre eller hjelpe foreldrene på rett vei, det blir omsorgsovertagelse som utgang på nesten samtlige saker der barnevernet skal inn og "hjelpe". Norsk kommuneøkonomi jubler over hvert eneste barn som havner i fosterhjem, for da blir utgiftene betalt av en annen lommebok. Dette er den virkeligheten alle som havner i barnevernets klør opplever. Og hva skal man egentlig vente av en etat, der hvor enhver ansatt som prøver å gjøre en jobb for barna istedet for kommune økonomien blir presset ut, og de har nå endt opp med stort sett 23-årige jentunger uten anelse om den virkelige verden som saksbehandler, og med mer makt enn hele det norske politikorps. Det er farlig, det,skal jeg si deg.

   Turid Holta:
   Oddvin 11ooobarn er enten i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon og staten har overtatt omsorgen. Det er mer enn hele byen jeg bor i det.

   Turid Holta:
   Og fosterforedre får meget godt betalt for å ha andres barn boende hos seg. Flere tusen kroner mnd og dette kunne dem heller brukt på å hjelpe familien. I mange tilfeller er økonomi enenste årsak til at de tar barna,hjelp i heimen og annet kan de heller sette i gang der det trengs. Og fam og slekt burde være selfølgelige personer som barn blir boende hos dersom noen tider eller for alltid tilsier det.

   Turid Holta:
   Det er langt billigere å hjelpe familier i heimen enn å ha dem i fosterhjem eller på institusjon. Og hjemmet er og beste løsning for mange og de fleste som de henter ut av sitt hjem.

   Kjell Nygaard-Andersen:
   Kjære Turid. Du vet jo godt - at om staten bare skulle godta at foreldene selv skulle oppfostre barna - så vil en rekke barn kunne få høre om JESUS - og lide enormt av de traumene som det bringer inn i barns liv. Da ville helle den sekulærhumanistiske godheten gått dukken og FN ville kollapset som støtter "fredens religion". Derfor tenker staten langsiktig på "barnas beste" - når de gjør alt de kan for å hindre at barna skal bli ødelagt av Bibelens Ord og andre overgrep.

   Turid Holta:
   Og helt sant barnevernet hjelper ikke folk i dag. De setter tilsyn for om mulig finne mere å bygge en fylkesnemnd sak på.Deordner ikke opp de ødelelgger og bryter ned smadrer familier. De tar barn etter barn i fleng. Ingenting er jo prøvd heller når de stormer med politiolk fødeavdelinger og tar nyfødte babyer. Stakkars små babyer for en sjokk start på livet, og minste sin trygghet. De har bare kjent mor og henne. Nei huff barnevernet begår bare feil. Bare 1 av 10 blir hjulpen av spetakklet deres. Selve barnevernsfaget er fusk fra ende til annet og har ingenting med barn behov og beste å gjøre det vet tydeligvis ikke bv hva er. De adskiller barn fra det viktigste i livet sitt foredrene. Fjottette hjernevaska barnevernspedagoger med sitt skada fag

   Arild Holta:
   Noen vil sikkert mene det er amoralsk at staten skal tjene på å rette opp feil, så erstatningene skulle kanskje vert 20 millioner pr barn?

   Arild Holta:
   Det hadde jo gitt mindre utgifter til psykiatrien, og mer lønnsomhet mht å få folk i jobb. Ikke sikkert det hadde vert et tap for staten med 20 millioner i erstatning.

   Rune L. Hansen:
   De kriminelle i og omkring statsforvaltningen anser slike summer for billig innkjøp av terror. En terror og justismord mange tjener stort på og anser seg tjent med. Og mange fort lett og trues i forhold til om for mye skulle bli sagt.

   Rune L. Hansen:
   De kriminelle det er snakk om er ikke interessert i å være snille eller anstendige. Deres interesser er helt motsatt.

   Dina Helen:
   Kanskje de hadde fått råd til noen nye veier også. Sånn det er nå tar de penger inn med fotobokser og gir ut til bv

   Annina Karlsson:
   Lyxigt och bli pokostad en hel miljon kronor po ett or :)) Hö Hö och det finns tas so mycket barn varje or trotts kristider.

   Oddvin Dalen:
   Skjønner at vi ikke kan bli enige og respekterer det. Barnevernsbarna har sin egen organisasjon og de meninger de har syns jeg vi skal respektere, selv om vi er uenige. Enig i at prosenter/statistikk ikke oppleves som viktige i enkeltsaker og at det også begås grove feil av myndighetene (bv, fylkesnemd, tingrett osv) Jeg har ingen mening om enkeltsaker. Men et Barnevern må vi ha. Og brukerundersøkelser viser jo at mange får god hjelp.

   Annina Karlsson:
   Ja det lär vara massa god hjälp till monga , tänka sej en heeel miljon kronor!! under ett or.

   Annina Karlsson:
   Oddvin visst är det frikostigt att ge ut en milion per barn under 12 monader? Summan per monad blir ju svindlande hög. Undra vad som ligger bakom denna frikostighet?

   Annina Karlsson:
   Barnevernet borde inte vara en monopol organisation alternativ att söka borde finnas.

   Dina Helen:
   Statistikken sier at barn og foreldre som blir skilt fra hverandre blir merket på livet av det. Av hva jeg selv har sett vil jeg si den statistikken er på 100 prosent. Jeg har hørt om ett barn som ble sexuelt missbruk fra han var 1 år, han var adoptert av barneverns-sjefen selv. Det hjalp ikke hva han sa, for ingen ville tro han eller sette seg opp mot barnevernssjefen. Da han gråt fordi den ekte moren døde da han var 14 år, fengslet stefaren han i 14 dager pga det. Stefaren kunne gjøre akkurat hva han ville. For det første var han en makt idiot for det andre var det ikke hans barn. Jeg antar vel naturen er akkurat slik at barn skal vokse opp hos sine biologiske foreldre, for ingen kan elske dem som dem. Dr Phill hadde en episode hvor en psykolog hadde gjort ett ekspriment for å se hvordan folk oppførte seg hvis de fikk for mye makt. Det ble trekt lapp om hvem som skulle spille fangevokter og hvem som skulle sitte i fengsel. Samtlige av fangevoktrene endte opp med å være med på misshandling av fangene, fangene skrek om å avslutte og eksprimentet måtte stoppes. Det viser hva som skjer når andre utenforstående mennesker får makt over andre menneskers sjebne. Samme eksempel ser vi fra tiden med heksebrenning, korsfesting osv

   Arild Holta:
   Oddvin Dalen kan jo respektere familieødeleggelse, jødehat, dreping av muslimer (hva vet jeg hvilke menneskerettighetsbrudd han liker) og andre menneskerettighetsbrudd. Oppfordringen om at vi andre skal akseptere menneskerettighetsbrudd faller nok på sin egen urimelighet.

   Arild Holta:
   At han ikke skjønner enkle utsagn som at barnevernsbarna ikke har en reell organisasjon, gjør det håpløst med rasjonell debatt.

   Arild Holta:
   Jeg undrer litt om han vet at uttalelsen "et Barnevern må vi ha" er en trosproklamasjon? Hvorfor klarte man seg uten i alle tusen år, om man må ha det? Tro om han noen gang har løftet opp nesen fra navlen og fundert over hva som har vert barnevern i alle tusen år? Tviler.

   Arild Holta:
   Brukerundersøkelser som utelukkende tar med de som får delt ut penger og barnevakt, er selvsagt positive. At ikke slikt tar med de som blir fratatt barna, forteller at vi har å gjøre med ren propaganda. At det i tillegg er bukken som passer havresekken, barnefjernerne som lager undersøkeklsene som de skal bruke som reklame hos politikerne og det norske folk, gjør jo det hele bare tragisk.

   Annina Karlsson:
   Min dotter som varit under LVU 4 or skrev po facebook , --Vem är jag ?

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke uten grunn at barnerov-industriens aktører, både kidnappere og fangeholdere, og deres med-spillere blir meget godt betalt og premiert. For eksempel også såkalte fosterhjem og beredskapshjem. Det er heller ikke uten grunn at barna fangeholdes, knebles og indoktrineres. Og ikke skal og må bli hørt eller tatt på alvor. Det er en uhyre pervers og kriminell virksomhet. Som har pervertert og perverterer hele Norge, smittsomt og livsfarlig - i forhold til enhver og alle.

   Rune L. Hansen:
   Det er et terror-regime som hærjer i en landsdekkende overflod av kriminell galskap, terror, trakassering, tortur, utplyndringer og til-intetgjørelser. Den som tviler på dette eller som enda ikke vet kan forholdsvis fort og lett nok finne ut at det er dette som er fakta og hva som er propaganda og falsk dokumentasjon. Et uhyre og livsfarlig terror-regime, enda for meget bak kulissene. Enkelt-mennesker, nyttige idioter og nøkkel-personer som driver med verste sort tortur, drap og kriminell galskap, fordi de ser seg tjent med det, både i forhold til penger, karriære, makt og mere. Fordi enda ingen stopper de, og fordi det er bare ofrene som kjenner smerten, nøden og det onde.

   
---
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 06. april 2011, Vinberget:

   Tåke, fuktig, regn og 6 pluss-grader Celsius her ute klokken 07 i dag. Tett tåke, fuktig, noe regn og 6 pluss-grader klokken 09 og med 9 pluss-grader klokken 14.30. Tåkete, overskyet, noe regn og 8 pluss-grader klokken 18. Regn, vind og 6 pluss-grader frem imot midnatt. 
---

   Rune L. Hansen, 06.04. 2011:

   Synes vi at den norske offentlige forvaltningens mordere og torturister skal få fortsette sin virksomhet? De er mange og støtter på forskjellige vis hverandre. Vi er også mange som har solide beviser for hva de har gjort og gjør.

*

   
---
---

   Menneskerettsloven i Norge ( ekstern )
   Rune L. Hansen, 06.04. 2011

   Norske Menneskerettsloven ( ekstern ) har 6 paragrafer pluss 8 Vedlegg. De 8 Vedleggene er hoved-innholdet i Menneskerettsloven.
   Vedlegg 1 er original-versjon på engelsk av Vedlegg 2 som er en oversettelse til norsk av Vedlegg 1.
   Vedlegg 3 er
original-versjon på engelsk av Vedlegg 4 som er en oversettelse til norsk av Vedlegg 3.
   
Vedlegg 5 er original-versjon på engelsk av Vedlegg 6 som er en oversettelse til norsk av Vedlegg 5.
   Vedlegg 7 er original-versjon på engelsk av Vedlegg 8 som er en oversettelse til norsk av Vedlegg 7.
   Det er altså egentlig bare 4 Vedlegg i Menneskerettsloven, i og med at 4 av de representerer oversettelser til norsk av de 4 egentlige Vedleggene.
   Her skal jeg fortelle litt mere om dette og tar utgangspunkt i den norske oversettelsen, altså følgende 4 Vedlegg:
   - Vedlegg 2 (= Vedlegg 1).
   - Vedlegg 4 (= Vedlegg 3).
   - Vedlegg 6 (= Vedlegg 5).
   - Vedlegg 8 (= Vedlegg 7).

   Vedleggene er som sagt hoved-innholdet i Menneskerettsloven, og det er som sagt egentlig 4 Vedlegg.
   - Vedlegg 2 inneholder
Europarådets konvensjon 4. november 1950 om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter (som endret ved ellevte protokoll 11. mai 1994). Eller altså Den europeiske menneskerettskonvensjon (forkortet EMK eller på engelsk ECHR), som er en Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter. Pluss 5 av den Protokoller. Protokoll 1, 4, 6, 7 og 13.
   - Vedlegg 4 inneholder Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (Internasjonal konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter / 
FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter). Engelsk: International  Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).
   - Vedlegg 6 inneholder Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter med protokoller (Internasjonal konvensjon om sivile og politiske rettigheter). Engelsk: International Covenant on Civil and Political Rights (
ICCPR). Pluss dens 2 Tilleggs-Protokoller.
   - Vedlegg 8 inneholder Barnekonvensjonen (FNs konvensjon om barnets rettigheter, med protokoller). Engelsk: Convention on the Rights of the Child (
CRC). Pluss dens 2 Tilleggs-Protokoller.

   Dette er de 4 Vedleggene i Menneskerettsloven som er faktisk gjeldende lov og rett i og for Norge.
   Dessuten har som nevnt Menneskerettsloven 6 paragrafer. Alle disse 6 paragrafene er korte, enkle formaliteter. Paragraf 2 for eksempel remser opp de Vedleggene som er innbefattet i Menneskerettsloven. Og paragraf 5 har bestemt at Menneskerettsloven også gjelder for Svalbard og Jan Mayen. Men paragraf 3 er den viktigste, som har bestemt at lov-bestemmelsene i alle Menneskerettslovens Vedlegg "skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning". Hvilket også er i tråd med selve innholdet i Vedleggene.

   Med andre ord er Menneskerettsloven øverste gjeldende lov i og for Norge, sammen med Norges Grunnlov og norske Straffeloven.
   I tillegg sier og har Norges Grunnlov lov-bestemt, i sin paragraf 110c, klart og utvetydig, enkelt og greit, at: det påligger statens myndigheter både å respektere og å sikre menneske-rettighetene. Hvilket også norske Straffeloven har en rekke bestemmelser hva angjelder.

   Dette betyr i praksis at enkelt-mennesker, barn, foreldre og familien har og skal ha et meget solid elementært rettsvern i Norge, særlig i forhold til de offentlige myndigheter og deres representanter. Å forbryte seg mot disse lov-bestemmelser er ulovlig og i mange tilfeller straffbart.
   Problemer og konflikt oppstår imidlertid særlig hvis og når representanter for de offentlige myndigheter forbryter seg mot disse lov-bestemmelser. Hvilket enda er et stort, meget alvorlig og sentralt problem i Norge. Forbryter-kreftene står sterkt og gjennom-syrer enda den offentlige forvaltningen. Enda problem nr. 1 for Norge.

   
---
---

   Arild Holta, 06.04. 2011:

   Professor Skånland maner til oppvåking. Nødvendigheten av å flytte ut av landet for barnefamilier har hun poengtert stadig sterkere i takt med den dramatiske utviklingen i Norge, mot stadig mer omfattende vilkårlig og totalitær familieødeleggelse og -kontroll.
   http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?p=30598#p30598
   Prof. Marianne H Skånland: Barnefamilier i Norden advares - Flytt!
   forum.r-b-v.net

*

   Bernt Ove Arnoldussen:
   Se det sinnsyke skrivet til "psykolog" Jannike Willoch, tenk slike står bak den groteske historia fra Finnmark dær mora ble dømt for å forsvare barnet sitt. Slike folk går rundt oss, tenk ......

   Bernt Ove Arnoldussen:
   Har lyst å sendt "riksadvokat" tor aksel buch til Grønnland i en kano.

   Anders Kleppe:
   Det eneste som hjelper for mer enn 9 av 10 familier, eller deler av familier dette ...

   Dina Helen:
   Hadde jeg visst det jeg vet i dag, hadde jeg flyttet tidligere. Men den gangen tenkte jeg at de ikke klarte å ta oss og at det var for dyrt at barna skulle gå på privatskole i utlandet. Nå ser jeg at resultatet med å bli var likevel værre. Jeg angrer veldig på at jeg ikke flyttet til utlandet. Men nå vet jeg mere og skal stoppe dem og få barna hjem igjen. Saken er den at før mann selv har opplevd barnevernet kan mann ane at de er slemme og ikke til å stole på og føle seg utrygg pga det. Men etter mann har opplevd dem, vil mann se at de hundre ganger verre en det en kunne ha sett for seg i sin verste fantasi, så makabert at en aldri trodde det var mulig og kunne se for seg noe i nærheten av det. Derfor når det skjer ca 1 prosent i ett land, altså 50 000 barn, er det 99 prosent av befolkningen som ikke har anelse om hva bv driver med. Men om foreldrene til disse og de kloke som har fått med seg hva som skje samler seg sammen og forteller at dette ikke går ann, hjelper det ikke med mobbe teknikken dems lenger.

   Arild Holta:
   ‎50000 barn har 2 foreldre. Da er vi oppe i 150000. Disse har venner og kjente. Sammen med "de kloke" er vi da oppe i en halv million mennesker.
   Det er ca 3,5 millioner stemmeberettigede.
   http://www.ssb.no/valgaktuelt/2005/arkiv/art-2005-08-08-02.html
   Godt over 70% av disse stemmer. Dvs ca 2,5 millioner.
   Dvs at 20% av stemmene vil kunne LIKE det vi driver med. Når det blir alment kjent det vi driver med, så vil mange flere kunne LIKE det. Hvor mange av disse vi kan få til å stemme på en allianse mot barnevernet og for familien, er ikke godt å vite. Men det bør være en betydelig mengde. Vi trenger bare 4%. Dvs et sted rundt 100000 stemmer.
   Håper overslaget mitt er sånn noenlunde riktig.

   Turid Holta:
   Så rått er det blitt i landet at en MÅ dra for å få fred for bv de som har dem på nakken. Grusomt

   
---
---

   Mina AL-Hussaini, 05.04. 2011:

   begynmner å sette følelser på hvordan barn som har en forelder i utlandet føler. her sitter jeg med to barn som fortsatt har pappa i norge, men med en datter på 4 som gråter seg i søv i to dager fordi hun savner ham og spør hvorfor ikke pappa kan være her hjemme med oss ... hvordan kan udi gjøre slikt med uskyldige barn??
   når han enderlig kommer over en natt fordi jeg skal jobbe tidlig, som i går, så våknet hun etter at jeg var reist og omfalmet mannen min med en stort glis som kunne strekt seg rundt hele hode og holdt fast i ham i en halv time før de klarte å få ordnet seg og komme seg i barnehagen ... forstår ikke myndighetene hva de gjør med små barn i slike saker som dette????

*

   Aina Theres Grønnerud:
   Gråte :-(

   Trine Andersen:
   Sinnsykt :(((

   Aina Theres Grønnerud:
   Ja det er sinnsykt !

   Eivor Maria Johannessen:
   savnet gnager i stykker min vakre sonn ... Det er saa vondt og uforstaaelig. Lurer paa om disse saarene leges ...

   Mina AL-Hussaini:
   har sendt uttalige mailer til de men de vil ikke ta det til seg virker det som ... skrev også at de skulle drite i meg i saken, men ta hensyn til barna.. men er sikker på at hadde jeg bedt veggen om å bytte plass med døren er det større sjanse for at den hadde gjort det enn at udi skal forstå ... ordløs når jeg hører at hun er redd for at pappa ikke bor herr lenger ... hun kjenner jo ikke til hvorfor pappa ikke er her for jeg vil jo ikke gjøre alt vondt værre for henne. syns det er ille nok det lille hun har skjønt med at pappa ikke er så mye hjemme som de kanskje ønsket

   Mina AL-Hussaini:
   et barn skulle ikke hatt lov til å måtte føle på noe lsikt. det er ikke deres feil at de blei satt inn i en familie som ikke får lov å være sammen av landet de er født i ... men de gir jo F**N (sorry ordvalg men man kan jo bli frustrert og sint av mindre)

   Eivor Maria Johannessen:
   Det er saa utrolig at barn i norge maa gjennomgaa dette, og mer uforstaaelig at ministre og ellers ikke vil ta tak i det. Det er bare vondt! Klem til dine smaa!

   Mina AL-Hussaini:
   se hvem som styrer på regjeringen. kan man forvente noe annet?
   tusen takk eivor og mange varme klemmer og tanker til dere ... håper på solskinn en vakker dag... ♥

   Eivor Maria Johannessen:
   en dag ...

   Mina AL-Hussaini:
   ♥

   Reidun Evjan Vefald:
   Noen skulle skrevet bok om disse sørgelige barnehistoriene! Det skulle vært slått stort opp, slik at flere - og særlig myndighetene - kunne begynne å forså med hodet og skjøøne med hjertet.

   Mina AL-Hussaini:
   har vurdert det, men er ikke noe flink til å skrive SÅÅÅÅÅÅÅ mye som en bok kreves :( og hvordan man går frem, aner ikke

   Eivor Maria Johannessen:
   jeg tenker paa det,men finner ikke helt tid ...

   Marthe Sund:
   Samme her. Jeg er ferdig med studiene til sommeren, og håper at jeg da vil finne tid og mot til å skrive noe ang dette. Noe som kan gjøre inntrykk på politikerne. Har mest lyst til å sette meg på dem til noe blir gjort. Det gjelder så mange her inne, og det er helt vanvittig hva barna går igjennom. Jeg er ikke i tvil om at effekten det har på barna er sterkt undervurdert.

   Mina AL-Hussaini:
   hvorfor ikke sette sammen så mange av de personlige historiene på bloggen til siv og sette det sammen til en historie .. AT HVER OG EN SKRIVER NED SIN HISTORIE OG HVORDAN DET PÅVIRKER BARNA?

   Mina AL-Hussaini:
   og alle ellers altså.. med og uten barn.. blei formulert litt feil

   Siv Lilleberg Amin:
   Mina: Kan være at det blir en slags bok etterhvert ... med tillatelse fra alle de som har skrevet selvfølgelig. Vi får se

   Mina AL-Hussaini:
   du har min tilatelse ihvertfall :)

   Vibeke Lindgaard:
   Å det hadde jo vært kjempe fint med en slik bok. Hadde nok solgt bra tenker jeg.. :-) Har ikke opplevd hvordan ungen min vil ta det enda, men har en viss anelse da han savner han å gråter bare han er borte i noen timer i byen for redd han ikke kommer hjem. Å nå har han vært i oslo besøkt noen venner å sønnen min på 4 begynte med en gang mase hvor er pappa, kommer pappa hjem i dag, jeg tror han kanskje kommer i morgen. :-/ Så jeg rett å slett gruer meg til den dagen han må reise

   Mina AL-Hussaini:
   er en kjøper fra min del ihvertfall :)
   uff nei det skal ikke være lett ... håper dere slipper å måtte gå igjennom den seprasjonen med at han må reise ... ♥

   Vibeke Lindgaard:
   ja det håper virkelig jeg og. ♥ Har jo gått så langt at saken hans er hos UNE å ikke UDI lenger.. Han har fått varig utvisning,men vi har sendt søknad om omgjøring av saken hans.. Så nå venter vi bare på svar.

   Mina AL-Hussaini:
   samme som oss det da. sendte en begjæring om omgjøring vi også, men fikk avslag på den også ... :-/ tvi tvi på at dere kommer igjennom med deres

   Vibeke Lindgaard:
   Håper pappaen til dine også får bli her ♥

   Vibeke Lindgaard:
   ja håper det at vi får det igjenom denne gangen for søker om omgjøring for 4 gang. :-/

   Mina AL-Hussaini:
   vi gir oss ikke, men virker ikke så alt for lyst ut lenger ...

   Vibeke Lindgaard:
   send begjæring igjen.. hehe

   Mina AL-Hussaini:
   oi såpass ja ... krysser fingrene for at de gir opp nå da ...

   Mina AL-Hussaini:
   sender og sender, men føler det samme svaret og brevet kommer tilbake. sikker på at de har mange kopier klare til å sende.. :-/

   Anniken Jensen Sawyer:
   Jeg har allerede skrevet en slik bok ..... i hodet mitt! Begynner å bli mange kapitell! Hvis vi tar med alle hendelsene med UDI og sånn blir det nok flere bind!

   Vibeke Lindgaard:
   ja samme her. De har gitt meg samme svar å skrevet det samme flere ganger og. De ser vel ratt ikke på saken bare bestemt at han skal ut så vi gir samme svar.. :-/

   Vibeke Lindgaard:
   krysser fingrer å tær for dere også.. :-) ♥

   Mina AL-Hussaini:
   ♥

   Mina AL-Hussaini:
   anniken: har nok det i hode mitt også, men er bare å få det ut på ark ... og f ut så det holder til en bok .. :D

   Siv Lilleberg Amin:
   Skulle gjerne hatt historiene deres på bloggen iallefall

   Mina AL-Hussaini:
   oppgitt selve historien i saken.. :) men kan prøve å sette ord på hvordan det er blitt for barna etterhvert som dagene og mnd går for hver gang han ikke er her og hvordan de har tatt det

   Anniken Jensen Sawyer:
   Tror å skrive bok blir god terapi! Må bare finne tid ...... Kanskje jeg kan be noen i UDI om å være barnevakt et par uker i sommer???

   Mina AL-Hussaini:
   det vil jeg tro anniken ... nei guri malla det må du ikke gjøre .... stakkars små barn.. hehe

   Greta Moland:
   Syns de kunne hatt en sommercamp for barna våre, og fått prøve seg skikkelig...hehe

   
---
---

   Cecilie-Marie Holmen, 06.04. 2011:

   Hurra for Norge ...
   Dette skal de overvåke
   http://www.aftenbladet.no/innenriks/1359167/Dette_skal_de_overvaake.html
   www.aftenbladet.no
   Hvem du snakker med, hvor lenge du snakker og hvor du befinner deg...

*

   Jan Andersen:
   ‎17. mai og olje og det derre dær ... dette viser bare at den vanlige man i gata ikke har noe han skulle ha sagt og atvalgløftene er bare løgn hver gang

   
---
---

   Thomas Holden, 31.03. 2011:

   Er det Norske demokratiet fungerende? Hvordan skal et demokrati fungere i praksis? Er det meningen at politikere skal kunne ta upopulære valg på vegne av befolkningen eller skal de i kraft av sin stilling faktisk høre på folkets meninger? Hvordan kan vi få til et velfungerende demokrati og hva må gjøres for å oppnå dette?

*

   MonaLisa Solheim:
   Det er meningen at de skal høre på folkets vilje, men de VIL ikke!

   Fredrik Lyder:
   Elektronisk urneavstemming gjennom minside opplegget?

   Thomas Holden:
   Elektronisk avstemming i alle politiske saker? Det kan være problematisk at medienorge kan påvirke ALL politikk. Flesteparten av borgerne i Norge lar seg påvirke av mediebildet uten evne til kritisk tenkning. Er dette et problem? Jeg tror nok det er bedre med et direktedemokrati sammenlignet med dagens system hvor politikere blir en slags egen elite som bare bryr seg om sine egne. Hvordan fungerer det i Sveits, er det noen som har erfaringer derfra?

   Thomas Holden:
   Elektroniske avstemminger, er ikke disse sårbare for angrep?

   Thomas Holden:
   Ingen som har meninger om dette? Det er et utrolig viktig tema. Hva er folkets definisjon på demokrati? Har vi virkelig et demokrati i Norge, eller er vi et elitistisk samfunn hvor eliten avgjør og bestemmer alt ettersom hva de selv ønsker, evt får betalt for å gjennomføre ... Er det riktig at vi er ute i verden å "bomber" for demokratiet, når vi ikke engang selv klarer å ha et velfungerende demokratisk samfunn?

   Delicatessa Olivengrønn:
   Nei, vi har etter min mening ikke et demokrati, bare et skinndemokrati, se feks. Hardangersaken. Høringer, se. feks. DLD, blir ikke tatt til noe etterettning. Fokemeningen blir ikke bare manipulert, men også overkjørt. Det viktigste er etter min mening selve debatten. Hvis folket blir tatt mer med på råd så vil det øke den politiske bevisstheten, og ansvarliggjøre folk. Idag stemmer folk etter hva de trur gir dem selv fordeler, ikke for fellesskapets beste. Tiden er overmoden for en rennessanse i den demokratiske debatten og påvirkningen, og skal vi få en bedre utvikling så må folket bli respektert.

   Marianne H Walle:
   Det er noe feil i Norge. Vi har kjørt oss fast i å tro at Norges statsforvaltning hele tiden vet alle menneskers beste. Og ingen engasjerer seg for å tenke praktisk politikk. Overlater til alle andre og mene og bestemme. staten behandler noen ganger innbyggeren som barn. Jada ... vi hører hva dere sier, der blir hørt, men vi vet at dere ikke er ansvarlige nok til å vite hva som er best. Derfor bestemmer vi på deres vegne uansett hva dere ytrer

   Anne Johansen:
   Velgerne må ha større inflytelse og partiene ditto mindre. I dag er demokratiet parti-styrt. Hva om det ble "primærvalg". Medlemmer og andre kunne stemme over hvem som skal være partiets kandidater.

   Arvid Carlson:
   tror desverre at envær politiker vil åverkjøre det norske folk uansett sak som pågår,det er utroligt mye vi er imot,hjelper det.nei politikerne gjør akkurat det som passer di,å sån kommer det desverre altig til å være.

   Thomas Holden:
   Det er nettopp derfor det er noe galt med selve demokratiet i seg selv. Det er helt klart problematisk å sette en gruppe mennesker til å ta alle avgjørelsene for hele folket som en enhet. De blir en gruppe mennesker som automatisk blir distansert fra folket, det på grunn av deres makt, inntekt, status osv.. I tillegg kan de kjøpes for penger, de kan påvirkes.. Listen er lang.

   Thomas Holden:
   Hvordan kan man ellers gjøre det? Kanskje det burde vært enklere for vanlige folk å starte politiske partier? Ingen av de ikke mainstreame får mediedekning. De er for små, uintressante eller lignende. Det er alltid de samme, uansett. Så hvordan kan man utfordre det etablerte systemet, er det i det hele tatt mulig?

   Thomas Holden:
   Noen kan si, det er bare å bli med i et ungdomsparti. Joda, et er vell det, men burde politikk bli bestemt av et parti, hvorfor kan det ikke være slik at en person står fritt til å stemme akkurat det han selv ønsker, f.eks DLD. Høyre som prøvde å tvinge alle representantene til å stemme for, eller FrP som tvinger ALLE til å stemme i mot. Det burde vell ikke være slik at en hel gruppe kan bestemme over en rep?

   Thomas Holden:
   Jeg vet ikke, kanskje alle burde ha noe å si om saken? La vanlige folk delta i debatter, ikke bare politikere eller maktmennesker? Eller kanskje la vanlige folk stemme i langt oftere saker, eller bedre mediedekning om ting? Ikke bare saker som tjener mediene ...?

   Thomas Holden:
   EN ting er sikkert, noe er galt med systemet som føres i dag.

   Mogens Yndesdal:
   ‎Thomas Holden Mange bra kommentar og synspunkter etter min vurdering. Du peker på noe av det viktigste i dagens debatt. Kanskje også det som har gjort at mange ikke har gitt opp denne nettsiden for lengst. I Norge har utviklingen gått mer og mer i retning av Parti-styre på bekostning av folkestyre. Resultatet er at folk har redusert påvirkning av den politikk som føres. Vi har fått en blokk-parlamentarisme. Dette har gjort at man ikke bare har liten påvirkningskraft, men i tillegg er det usikkert hva man har stemt på. For eksempel fikk SV-velgerne 11 representanter på Stortinget i 2009. Men disse representantene støtter en politikk som ligger milevidt unna det ideologiske grunnlag SV står for og som 6,2 % av velgerne stemte for

   Mogens Yndesdal:
   Jeg gjeninnfører gjerne strykingen på valglistene. Den ble tatt bort for noen år siden. Det ble presentert en selsom forklaring som gikk ut på at dette ble gjort for å hjelpe på rekruteringen i politikken. Det er mer troverdig at dette ble gjort i frykt for at de kandidater som partiene satte opp, ikke skulle bli gjenvalgt. Det hadde hendt at en ordfører og en ordførerkandidat helt ble strøket ut av bystyret.

   Thomas Holden:
   Ja, det burde være mulighet for å bli strøket fra listene, men hvem er det som skal stå for strykingen? Bystyrene, eller folket gjennom listevalg?

   Mogens Yndesdal:
   Folket må få stryke, kummulere og legge til nye på de listene de legger i valgurnene. Det er partiene som setter opp listene. Noe alternativ er det vel ikke presentert i norsk debatt. Primærvalg (USA) har jeg sansen for, men det er ganske fremmed for norsk tenkesett.

   Thomas Holden:
   Primærvalgene i USA? Hvordan fungerer de? Jeg tenker at det Amerikanske demokratiet ikke er spessielt godt fungerende heller, (to parti front) hvor det er blitt slik at for å få pengestøtte må du være stor. Er det i det hele tatt noen offisielle partier annet enn demokratene og republikanerne? Har hørt om greenparty men de stiller alltid uoffisislet. Av amerikanske politikere har jeg sansen for Ron Pauls økonomiske politikk. Men primærvalgene, er det slik at det er valg over hvem som skal stille som kanditat for et parti, eller? Kan forsåvidt google det om du ikke gidder å forklare :)

   Thomas Holden:
   Uoffisielt = uavhengig

   Rune L. Hansen:
   Svaret på øverste overskriften her er: Ved å sørge for at de ansatte i den offentlige forvaltningen holder seg til lov og rett.

   
---
---

   Rune L. Hansen:
   Det finnes ikke noe offentlig barnevern i Norge. Navnet er fint, men bak skjuler seg et uhyre terror-regime hvor "barnevernet" er den sentrale terror- og likviderings-enhet, i en landsdekkende overflod av kriminell galskap. Våkn opp fra indoktrineringen og propagandaen!

---
---

   Marius Reikerås, 06.04. 2011:

   Lex superior (latin, «høyere lov») er et rettslig prinsipp, som går ut på at rettsregler av høyere rang går foran regler av lavere rang dersom det er motstrid mellom reglene.
   Øverst på rangstigen troner Grunnloven og menneskerettighetene. Under denne finnes de nasjonale lovene. Nederst på den opprinnelige rangmodellen har vi forskrifter. Disse må ha sin hjemmel i lov for å være rettslig bindende.

*

   Kristin Brataas:
   Norge blåser i menneskerettighetene.

   Einar Nyaas:
   Hva med vedtak av ny lov/lovendring og ditto for forskrift. Det er vel forskjellige formelle krav for å utføre dette. Kan ikke dette medføre at en "vesentlig endring" smuggjennomføres ved forskrift og ikke ved lov?

   Henning Berntsen:
   Husk att der er folk som vier livet sitt og kjemper frivillig for og støtte menneske rettighetene. Det hjeper og protestere. Di må vi støtte

   Mona Lisa Borge Johansen:
   ♥

   Henning Berntsen:
   Sitter inne med mangen opplysninger ,men jeg skal ikke støte noen før sannheten kommer fram

   Monicha Nyhuus Aas:
   delt

   
---
---

   Arild Holta, 06.04. 2011:

   http://www.adressa.no/nyheter/deglemtebarna/article1613743.ece
   Barnevernet svarer leserne - adressa.no
   www.adressa.no
   Barnevernsleder i Trondheim kommune, Solrun Valen, svarer adressa.no-leserne på deres spørsmål om barnevernet onsdag klokka 14...

*

   Arild Holta:
   Første spørsmål: FN kritiserer antall barn som fjernes fra hjemmene, og ber om tiltak for tilbakeføring. Hvorfor fortsetter Norge med menneskerettighetsbruddene mot hjemmene?

   Arild Holta:
   Andre spørsmål: Antall barne-selvmord er 8 ganger høyere under bv enn i befolkningen ellers. Er det betenkelig at det er like farlig å vokse opp under bv som hos pedofile eller heroinvrak?

   Arild Holta:
   Er det et problem at bv kan la være å bruke såkalte sakkyndige som ikke er ja-siere, mens de som sier det bv vil får store inntekter fra bv?

   Arild Holta:
   Er det pinlig for bv at de sammenligner det å ta barn tidlig mot det å ta barn sent, når det å ikke ta barn i det hele tatt har bedre prognoser?

   Inger Djmel:
   ‎1. kan bv regulere tlf-kontakt mellom barn og foreldre? 2. Innhenter bv opplysninger om medisinsk tilstand og medisinering på barnet som plasseres? 3. sender bv i trondheim bv-ansatte og fosterforeldre på kurs hos joachim harklou ang holdingterapi?

   Inger Djmel:
   vi vet svarene på 2 av disse men det kan jo bli kjekkt å se hva hun sier om dette

   Arild Holta:
   I Adelesaken ble bv dømt i -96 for bl.a brudd på privatlivet. Nå er det mye mer bv-innblanding enn da, og mennesker kan ha stadig nye saker mot seg som gir overvåking av privatliv i 20 år? Er det betenkelig med slike menneskerettighetsbrudd?

   Arild Holta:
   En rapport fra NIBR sier:
   «Barnevernet bruker i stor grad tiltak som vi har lite systematisk, forskningsbasert kunnskap om og som vi ”er usikre på” eller ”tror på” mye ut fra tradisjoner.» (NIBR-rapport 2006:7) "Vi mangler kunnskap om hvordan barnevernets tilbud virker på ulike barn. Det er et etisk problem, skriver Are Karlsen på Forskning.no"
   Er det et etisk problem at dere prakker deres overbevisning på mennesker i form av såkalte barnevernstiltak?

   Arild Holta:
   Norge er siden 90-tallet dømt i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i vert fall tre ganger for brudd på ytringsfriheten. Barnevernet forsøker ofte å få bort ytringer på nett og har angrepet nettsider, men ikke lykkes få de bort grunnet at de er lovlige. Vi kjenner jo også til at ytringer blir brukt i fylkesnemnden og i domstoler som bevis MOT barnevernsofre.
   Er det et etisk problem at barnevernet ikke respekterer den mest grunnleggende menneskerettigheten, ytringsfrihet?

   Arild Holta:
   Det er dokumentert med forskning av svært høy kvalitet både at det er skadelig med adskillelse barn og foreldre, og at det er en enorm økning i vold i ikke-biologiske konstellasjoner.
   Er det et problem at barnevernet ikke kan slik forskning?

   Arild Holta:
   Fylkesnemnden er et "sandpåstrøer-organ" hvor bv får medhold gjerne i over 90% av tilfellene, hvilket foreldre ikke aner. Når den ble inført ble hevdet å være for foreldrenes rettsikkerhet, men førte til en eksplosjon av såkalte omsorgsovertakelser. Advokatene tjener masse penger på at foreldrene tror på "systemet".
   Er det et problem at familiene er narret til å tro at det finnes en reell prøving av deres saker, mens det i praksis kun handler om å lose sakene gjennom "fy-nemnden"?

   Arild Holta:
   I fylkesnemnden er barnevernets utredere ofte dommere.
   Hvordan kan de som risikerer tape penger på positive avgjørelser for familien, unngå å være korrupte i prinsippet?

   Arild Holta:
   Og der var tiden omtrent ute ...

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Arild, du skal få 50 kroner for hvert av spørsmålene dine som kommer med :)

   Annette Morgaine Olsen:
   Bjørn Erik, jeg tror du trygdt kan love Arild 1000 kr for hvert spørsmål som kommer med. Tviler sterkt på at de tør ta med ett eneste ett ....
   Men det hadde virkelig vært meget interesant å se hva de eventuelt hadde svart, tror de blir en smule svar skyldig ... For det er meget gode spørsmål som Arild her kommer med.

   Inger Djmel:
   ja hadde ikke venta noe annet

   Anna Sand:
   Fytterakkern så overfladisk hun svarer. Har sendt spørsmål vedr. samvær, men regner selvfølgelig ikke med å få svar.

   Dag Øverland:
   Uff... nei en bør holde god avstand til sånne offentlige vesener, - men Annette, - du er inne på noe: Det hadde faktisk vært veldig artig om Arilds spørsmål hadde blitt presentert. Men vi vet vel hvordan det hadde gått: BV-ere har nemlig standardiserte svar på alt, - og skulle man våge seg ekstra frampå vil man kunne bli stemplet som "kverulant", og gjerne vist bort fra stedet.

   Liney Skjoldal:
   ‎*spyyy* for et overfladisk kvinnemennske!!

   Annette Morgaine Olsen:
   Jeg la nå inn et spørsmål om barnevernets kompetanse anngående psykisk ldelser på foreldrene. Jeg har mødt mange foreldre og har også selv opplevd at bv setter psykriatiske diagnoser på foreldrene for å få tatt ungene. Jeg mener at bv ikke har noen som helst kompetanse på området og det er kun psykiatrien som kan nærme seg dette spørsmålet.

   Turid Holta:
   ja annette ikke kan barnevernet sette diagnose. ikke ha de rett til det heller. psykiatrien sier du er de eneste som kan nerme seg å kunne sette diagnose. jada men sannelig er de veldig flinke å sette uriktige diagnoser på folk. De er svært inkompetente slik er det og. Mange har diagnoser som ikke stemmer i det heel tatt. Og an

   Turid Holta:
   Og andre får og i fåtall dessværre rettet på uriktige satte diagnoser. de driver å leker med folk med å prøve seg frem . Og de slenger ut diagnoser som andre serverer pølser fra en bod.

   Arild Holta:
   Jeg fikk som forventet ikke svar på et eneste kritisk spørsmål.
   I følgende forumet/kategori  
   "Forfalskningen av barnevernets ry"
   har jeg lagt ut spørsmålene på "Forumet Redd Våre Barn".
   http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?p=30599#p30599

   Annette Morgaine Olsen:
   Det var derfor jeg skrev at det er kun psykiatrien som kan nærme seg å sette noen diagnose på folk, de er også en gjeng inkompetente idioter, men de har ivertfall lovverket på sin side. Det er noe bv ikke har, men de setter diagnoser på lik linje med psykiatrien og retten godtar disse ....
   Jeg mener at psykologi er en kvasividenskap, med ingen reelle forbindelser med virkeligheten, men hva er vittsen med psykiatri og leger om barnevernet bare kan slenge ut diagnoser og dette blir godtatt?
   Skal bv fortsette slik, så er det da bare å avskaffe alle andre etater innen helsevern.

   Rigmor Fossdal:
   Haha enkelt ... hun har ingen svar.

   Annette Morgaine Olsen:
   Nei, dette var virkelig skuffende. Det var KUN spørsmål som var enten positive til bv eller bare upresise spørsmål om hva man har rett til. Og svarene var rett ut sørgelige.
   Dette var helt klart ett PR stunt fra bv sin side, bare for å kaste blår i øynene på folk og fremstå som "åpne"...
   Kjøss meg der det er mørkt!!!!
   Bv er akkurat like lite interisert i barnas beste som før, de har bare bedre PR konsuleter ......

   Morgan Thoresen:
   Folk som har blitt lurt av barnevernet/nav/sos burde organisere seg, begynner nok å bli en handlekrafitg gruppe:) Hadde vært spennende!!

   Odd Sivertsen:
   adresavia er jo bv venlige da, di tar ikke saker mot bv, di har fått flere henvendelsen, så en må bare spørre om å abonere på adressa å da, di graver sin egen grav

   Veronica Opsanger:
   Her kan dem like godt skifte overskriften til BARNEVERNET SVARER BARNEVERNET. Jeg kjenner INGEN som fikk svar, det gjør heller ikke noen som jeg kjenner.. Tipper INGEN fikk svar jeg.. ~ men det er jo til liten eller ingen nytte alikevel. Både vi, fylkesmenn og de som er kjenner standardsvarene. "Det var en vanskelig sak" / " det finnes ikke klare svar på" / det avhenger av ditt det avhenger av datt.. og ditt eller datt er som regel en tenkt hypotese fra barnevernet selv. Som i så og si alle tilfeller er rimelig fjern fra alle andres oppfatning.

   May- Harriet Seppola:
   Vra det noen som kom gjennom, sendte henne 2 spørsmål som hun ikke gadd å svare på.

   Odd Sivertsen:
   hun svarte ikke på mine spørsmål nei

   Mona Randklev:
   Noen som fikk svar på spørsmålene sine fra henne da??? var på jobb så fikk dessverre ikke deltatt!!!

   Odd Sivertsen:
   he he det var veldigt lite ja,du så vel alle svarene på 2 timer da

   Veronica Opsanger:
   se på bildet da, folkens.. hun ser til og med mistenksom ut på bildet....!! Stakkars folk i trøndelag, dei har eg tenkt på mange ganger .............. forferdelig mykje trist der oppe. Heilt horrible dei siste sakene eg har høyrt om. Et skrekkens kapittel- og ferdig med d

   Odd Sivertsen:
   jeg vet det ja. har to på flukt, to norske statsborgere jaget ut til dårlie kår å levestandard pga bv, til barnets beste å som di sier da

   
---
---

   Fortsettelse fra i går:

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke uten grunn at barnerov-industriens aktører, både kidnappere og fangeholdere, og deres med-spillere blir meget godt betalt og premiert. For eksempel også såkalte fosterhjem og beredskapshjem. Det er heller ikke uten grunn at barna fangeholdes, knebles og indoktrineres. Og ikke skal og må bli hørt eller tatt på alvor. Det er en uhyre pervers og kriminell virksom. Som har pervertert og perverterer hele Norge, smittsom og livsfarlig - i forhold til enhver og alle.

   Cato Martin Jakobsen:
   Oddvin Dalen, jeg respekter fullt ut at du har en annen mening, men hvis du, som meg, holder deg til de faktiske forhold, altså dagens virkelighet for alle som er i barnevernets klør vil du muligens også oppdage at uttalelsen:"et barnevern må vi ha" er feil. Det er akkurat det vi ikke må ha, et barnevern. Det finnes niemlig ingenting barnevernet kan gjøre for å hjelpe barn som det ikke allerede finnes en etat eller organisasjon for, og som gjør jobben mye bedre. Den eneste tingen barnevernet kan gjøre som ingen andre kan er å fjerne barna fra sine biologiske foreldre. Og den løsningen har aldri hjulpet noen barn, så vidt jeg vet.

   Oddvin Dalen:
   C. M Jakobsen Jeg må bare konkludere med at vi ikke blir enige og har forskjellig virkelighetsoppfatning. Min erfaring er at barn ofte trenger beskyttelse mot voksne,også voksne i nære biologiske forhold, desverre.

   Annina Karlsson:
   Det kan inte vara bra med monopolversamhet när man ska hjälpa. Klart det finns familjer som behöver hjälp. En so kallad konkurerande verksamhet som föräldrar kan använda sej av hjälper ju till so man inte so lätt kan göra lönsamma affärer med hjälpande.

   Arild Holta:
   Oddvin Dalen. En liten analyse av hva som skaper virkelighetsoppfatning/livsløgner eller hva erfaring er for noe, hadde nok gjort seg bra. Når slikt kommer skjeft ut, så finnes det noen enkle triks for å korrigere seg. F.eks: Hvordan fungerer det NATURLIG? OG: Hvordan fingerer det på GRUPPENIVÅ? SAMT: Hvordan ser saken ut når alles synsvinkler for farge egne forestillinger - altså OBJEKTIVITET. Kom heller tilbake når du har gjort hjemmeleksen din i dette.

   Annina Karlsson:
   vAR FINNS ALLA TACK KORT FRON OMHÄNDERTAGNA BARN ; HAR INTE SOCIALEN DET?

   
---
---

   EMK artikkel 8 krever at alle inngrep, herunder inngrep som berøres av DLD, må være absolutt nødvendig i et demokratisk samfunn
   .by Marius Reikerås on Wednesday, April 6, 2011 at 5:04pm.

   EMK artikkel 8 krever at alle inngrep må være absolutt nødvendig i et demokratisk samfunn
   Kravet om at inngrepet må være nødvendig i et demokratisk samfunn for å vareta et legitimt formål, gir uttrykk for at det må foretas en konkret interesseavveining mellom inngrepet i privatlivet og de legitime formålene.
   EMD uttrykte dette slik i Olsson mot Sverige, 24. mars 1988 (nr. 10465/83) avsnitt 67:
   «the notion of necessity implies that the interference corresponds to a pressing social need and, in particular, that it is proportionate to the legitimate aim pursued»
   Sitatet kan gi uttrykk for at det må foretas en toleddet vurdering, slik at det først må avgjøres om det foreligger et absolutt behov for å gjennomføre inngrepet, og deretter foretas en konkret forholdsmessighetsvurdering mellom inngrepet og de legitime formålene. Men EMD vurderer ofte ikke isolert om det foreligger et presserende samfunnsmessig behov. Den første delen av sitatet kan da langt på vei hevdes å være et navn på resultatet: Dersom  inngrepet ikke er absolutt nødvendig, foreligger ikke et slikt behov. Da er heller ikke inngrepet hjemlet og det vil dermed være en krenkelse av EMK artikkel 8.

*

   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.04. 2011:

   Lov og rett er viktigere enn politikk. Politikk er - dvs. skal være - under-ordnet lov og rett.


---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 07. april 2011, Vinberget:

   Lav grålig himmel og 4 pluss-grader Celsius her ute klokken 07. Opp mot 7 pluss-grader frem til klokken 14.30 og videre utover dagen og med noe regn imot kvelden. Tåke, regn og 5 pluss-grader klokken 22 og frem mot midnatt med mere regn.
---
   
   Rune L. Hansen, 07.04. 2011:

   Det er ingen som har en skjønn dag når ens barn er kidnappet og fangeholdt.

*

   Anne Lise Rognerud:
   så sant så sant

   Rune L. Hansen:
   Mildt sagt.

   Jonny Aarsrud:
   sant

   Rune L. Hansen:
   Drepende dager. Torturkamre.

   Sari Karlsson:
   Hur skulle man kunna ha det. Det ockuperar ens tankar hela tiden.

   Rune L. Hansen:
   Tvinger alle ens tanker og handlinger.

   Annina Karlsson:
   Nja jag kan koppla bort det ibland och den förmogan har man kallat sjukt. Jag tycker det är friskt. Eller en överlevnads strategi.

   Rune L. Hansen:
   En lever i forhold til sine håp og talenter og nødvendigheter.

   
---
---
   Rune L. Hansen:
   "Barnevernet" har aldri vært et barnevern. De driver med terror, trakassering, tortur, fangehold, knebling, utplyndring, perversiteter og drap, og sender barna, foreldrene og samfunnet i kloakken. Unntakene er få. Både Hitler, Stalin, Tsjaotsjesko, Mao, Pol Pot, Hirohito og Gadaffi hadde forlokkende propaganda og gjorde unntaksvis bra gjerninger og. Ingen forsvarer berettiget slikt noe av den grunn.
   Barnevern er noe fullstendig fullstendig annet og motsatt. Det finnes enda ikke i Norge. Bare det motsatte.
   Disse våre ord skriver vi inn i vår minnebok. Norge, 07.04. 2011.
   Vi ber ikke stor-kriminelle og deres virksomhet og med-spillere om hjelp til noe som helst, uten å gjøre oss med-ansvarlige.
---
---

   Liv Lu, 07.04. 2011:

   Velkommen som min venn på min nye profil. En skjønn dag ønskes deg.

*

   Rune L. Hansen:
   Det er ingen dag som er skjønn når ens barn er kidnappet og fangeholdt.

   Rune L. Hansen:
   Ingen dag som er hverken god eller skjønn.
   Tvert om.

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 07.04. 2011:

   AKTOR VIL HA 6 ÅRS FENGSEL FOR BARNEBORTFØRINGSSAK
   http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/krim/vil-ha-seks-aars-fengsel-i-barnebortfoeringssak-3463471.html
   Vil ha seks års fengsel i barnebortføringssak
   www.tv2nyhetene.no
   Aktor ber om fengselsstraffer opp til seks år for familien som er tiltalt for å ha overfalt to barnevernsansatte og bortført tre barn i Sarpsborg...

*

   Rune L. Hansen:
   Enda et eksempel på motsatt lov og rett.
   
---

   Britt Margareth Jacob:
   idiotisk!

   Rune L. Hansen:
   Dagens regjering tror seg å ha rett til å være kriminelle idioter.

   
---

   Marius Reikerås, 07.04. 2011:

   At fortvilte foreldre som rammes av statlige overgrep skal straffes på lik linje med drapsmenn, sier vel det meste!
   Vil ha seks års fengsel i barnebortføringssak
   
 http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/krim/vil-ha-seks-aars-fengsel-i-barnebortfoeringssak-3463471.html 
   www.tv2nyhetene.no
   Aktor ber om fengselsstraffer opp til seks år for familien som er tiltalt for å ha overfalt to barnevernsansatte og bortført tre barn i Sarpsborg...

*

   Brit Jensen:
   Lik linje sier du , det blir vel noe strengere, tenker jeg for de får vel ikke perm under soning..

   Tore Sveum:
   Vi forventer jo likhet for loven..? Så når offentlige etater gjør det samme så skal vi forvente samme straff ......

   Nils Kåre Jørmeland:
   Det er en faziststat vi lever i. Nå er det på tide at vi ALLE sammen reiser oss mot dette regimet før det er for sent!!!!!

   Brit Jensen:
   Ja, det er jeg meget enig i , både for dette straffesystem og alt det andre overformynderi.. (ER ikke Overformynderi for enkelt som ikke klarer å styre sine egene penger.. Så hvorfor alt dette styret da..

   Ravsat Menchikova:
   Hvor mange år fengsel skal regjeringen ha for at de har brukt ideologien for å knekke menneskets psyke og indre trygghet, for ødelagende barndom, som har fått mange barna, som er ikke prioritert i samfunnet og deres familie, for at resurser ... bli ikke delt rettferdig, for forskjells behandling av mennesker, for uttalelser som former fiendtlighet iblant sivile borgere, for menneskerettigheter som fungerer ikke og mye, mye annet, som kunne jeg skrive flere lister. Det finnes løsninger på alt dette. Så staten har lurt befolkningen og utnyttet befolkningen. Staten er tyver og staten er løgner og de som sitter der mangler kunnskap totalt.

   Magne Johan Stenersen:
   Hva med og gjøre om et fengsels år til 12 mnd, ikke 9 mnd som det er i dag. 

   Nils Kåre Jørmeland:
   Jeg foreslår 21 års fengsel for regjeringen. 

   Nils Kåre Jørmeland:
   Høyre bør også få 21 års fengsel.

   Brit Jensen:
   Du er alt for snill gutt, dobbelt fengsel med sikkring.. da kommer de ikke ut, kan lage ett eget for dem som da kan fylles med semtent etter som de faller fra..

   Nils Kåre Jørmeland:
   Hva med å gå over til samme system som i USA der de kan få mange livstidsdommer?????

   Nils Kåre Jørmeland:
   Før var det dødsstraff for landssvikere.

   Ravsat Menchikova:
   Det som regjeringen og samfunn må lære, det er universets lover og regler. Ærlighet, åpenhet, rettferdighet, harmoni-balanse, tilgivelse, ansvar,bevissthets utvikling gjennom samarbeid også gi og ta balanse. Ellers alt annet er ødelegende for menneskehetens fremtid.

   Ravsat Menchikova:
   Klarer ikke regjeringen dette å akseptere eller integrere i samfunnet, de må forlate arbeisplassen i regjeringen, dessuten det skal ikke sitte samme folk evig på samme jobb. Også må stilles regjeringen til ansvar for å levere tilbake til samfunnet alt som de har stjelet fra befolkningen.

   Brit Jensen:
   Hv er Ærlighet i det norske sammfund + verden ?? Men at vi er så forbaskede dumme å gir de tilgivelse er noe annet ...

   Tommy Andersson:
   Hold dere til saken. Det er ikke avsagt dom i denne saken, men dette er jo en grov sak, der det handler om overfall o.l. Klarer ikke å se noe formidlende i dette.

   Brit Jensen:
   Nei, det er sant jeg vil gjerne være med å kasterere duisse hjevler skal jeg si deg . Med sløv ostehøvel eller noe annet.. så stakkars mannfolk som treffer meg de kan snart bare skitte''

   May- Harriet Seppola:
   Tommy, klarer ikke du å forstå alle de foreldre som opplever overgrip fra barnevernets side, hvor foreldre blir behandlet som kriminelle og hvor barnevernet aldri står til ansvar for de utalleige skjebner de etterlater seg etter at de har fjernet barna fra dem ,

   Ravsat Menchikova:
   Som jeg har sagt tidligere også, det er løsning i den situasjon at foreldre og barna skal få hjelp samtidig og hvis foreldre har store problem, så de skal også få barnepass i 24 timer, uten barna bli tatt fra foreldre. Når barna bli fraskilt fra foreldre, det er ikke bra for barnas psyken. Hvis regjeringen har formet slik struktur og samfunn hvor voksne har store smerter og indre kaos og bruker forskjellige midler for å dempe det, så det er feil med regeringens handlinger. Så det betyr regjeringen er ukompetent, de har gjort veldig dårlig jobb. Så i den situasjon, regjeringen skal stilles til ansvar. Ellers regjeringen har ignorert familier og ikke innvestert i familier, i barn og i mennesker, de er på feil vei.

   Henning Berntsen:
   Er enig med deg Marius .Barnevernet er en skam ,og disse lovene di bruker kan knmekke ett menneske

   Rune L. Hansen:
   De lovene de ikke bruker, og de ulovlige lovene og reglene de både bruker og misbruker.

   
---
---

   Arild Holta, 07.04. 2011:

   Usedvanlig bra om datasikkerhet.
   https://borgerrettigheter.wordpress.com/2011/03/28/slik-unngar-du-datalagringsdirektivet/
   Slik kan du unngå Datalagringsdirektivet | Borgerrettighetsbloggen
   borgerrettigheter.wordpress.com
   Den enkleste måten å unngå Datalagringsdirektivets overvåkning på, er å bruke Pidgin med Tor og Off-the-record messaging for å kommunisere med anonyme og krypterte lynmeldinger. Dette er egentlig veldig enkelt, og fungerer forbausende bra...

*
---
---

   Rune Fardal, 07.04. 2011:

   Når dødligheten er størst der hjelpen påstås være, er det på tide å skjærme barna fra denne "hjelpen"? Kan vel ikke bli værre?
   Høy dødelighet hos barnevernsbarn - Nyheter - Innenriks - Aftenposten.no  
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1124568.ece
   www.aftenposten.no
   Helsesituasjonen til barnevernsbarn er alarmerende. Dødeligheten er langt høyere enn blant andre barn, og langt flere tar sitt liv. Det viser ny rapport.

*

   Annette Morgaine Olsen:
   Det er dette jeg har hevdet i mange år, bv er ikke til hjelp, det er en dødsskvadron ....
   Det er litt alarmerende da, det siste avsnittet i artikkelen :
   Tallene avslører store kjønnsforskjeller. Det var en klar overvekt av dødsfall blant gutter, 479 mot 223 for jenter. Kristofersen trekker frem at de som er knyttet til barnevernet i en kort periode, har det tøffest. De som slipper fort ut, er mest utsatt. Kanskje skyldes det dårlig helse, men det kan også være at de er mest utsatt for ulykker og selvmord, sier han.
   Det er tydelig at forskningen er litt manglefull på dette området, det skulle vert spesifisert mye mer hvordan og hvorfor de døde.

   Rune L. Hansen:
   Og mørketallene er meget store og realitetene enda langt verre enn denne rapporten viser.

   Annette Morgaine Olsen:
   Selvsagt er det store mørketall, regjeringen gir oss smuler, for om vi fikk hele sannheten så ville det bli borgerkrig i løpet av dagen ....

   Rune L. Hansen:
   Med mere.

   Mona Randklev:
   Det værste er jo å lese at de fortsatt mener det er foreldrene feil at det går galt uansett ......

   Roy Ove Svarstad:
   Men tar staten ansvar.? http://familiestiftelsen.no/node/14440

   Liv Beathe Hauger:
   Alle med alvorlige traumer fra barndommen har forhøyet dødelighet, og høyrisiko for de fleste alvorlige sykdommer.

   Annette Morgaine Olsen:
   Og alikevell fortsetter det offentlige å skylde på foreldrene ....

   MonaLisa Solheim:
   Skremmende opplysning. Dette MÅ de ta til etterretning.

   Annette Morgaine Olsen:
   Det kommer de ikke til å gjøre. Mantraen her blir at barna må tas fra foreldrene TIDLIGERE ......

   Rune L. Hansen:
   Mottoet og målet er å dekke over med enda mere kriminell galskap.

   Annette Morgaine Olsen:
   Ja, desverre så vil de nok gå ganske så langt "feil" vei før de blir tvunget til å gå den riktige veien. Det eneste som kommer utav slike forskningsresultater er mer tvang og fler overgrep. De kommer til å ta fler unger på fødeavdelingen, men selv om disse ungene også viser tydelige tegn til å være skadet psykisk etter hvert som de vokser opp, så kan dere ta dere faen på at bv skylder på foreldrene. Så da blir det neste skritt, NULL SAMVÆR for det er skadelig for ungene å treffe foreldrene 2 timer i året under tilsyn ....
   Vi ser her kun begynnelsen på galskapen, det må nok bli atskillig verre før det kan bli bedre .....

   Roy Ove Svarstad:
   Peder får sagt mye i denne

   Irene Hov:
   På SSB sine statistikker over barn som har dødd i bv varetetekt fremkommer det tusenvis av dødsfall, med dødsårsak på noen. Skal prøve å finne link. ))

   Annette Morgaine Olsen:
   Vi liker linker :-)

   Turid Holta:
   Ingen hjelp å få for barn i barnevernet. De er virkelig dødbringere

   Kirsten Versland:
   Det blir ett paradoks når Bld har bestilt og betalt for disse rapportene , og det ikke kommer handlingsplan for å begrense dødsfallene.

   Rune L. Hansen:
   At de kriminelle er kriminelle, og forsøker å skjule sin kriminalitet med mere kriminell galskap ... vel, egentlig på sett og vis ikke særlig paradoksalt.

   
---

   Heann Granum:
   av isfjellet , syntes vel ca 10 %

   Anja Hildonen:
   leser ikke barnevernet disse rapportene?

   Heann Granum:
   er ikke det grov tjenesteforsømmelse med døden tilfølge ?

   Rune L. Hansen:
   De morer seg over det. Det er bevisst og villet. Det er jobben deres.

   
---

   Heann Granum:
   det må da være groveste tilfelle av tjenesteforsømmelse..?

   Rune L. Hansen:
   Det er i en overflod, enda skjult bak kulissene.

   Heann Granum:
   norge trenger gjennomgående radikale endringer over hele fjøla

   Rune L. Hansen:
   Absolutt ingen tvil om det. Mildt sagt.

   
---

   Anders Kleppe:
   Viser forøvrig også til NOVA rapporten 2007 om hvorfor barn tar livet sitt som ikke er i forbindelse med barnevernet ....

   Rigmor Fossdal:
   Anders K., gidder du finne den NOVArapporten? Lenke? Evt. hva heter den? Tar et søk nå.
   http://forebygging.no/en/Nyheter/Nyheter-2007/Selvmord-blant-ungdom/  

   Rigmor Fossdal:
   Uansett: disse rapporter gir ikke fullkomne bilder. Det mangler mange penselstrøk på det.
   Dessuten må det tas høyde for at alvorlige forhold er skapt - og der er separasjon et viktig tema.
   Når separasjon er oppnådd og tilknytning iallfall SYNES å ha huller som gjør at ungdom føler seg evt. forlatt, glemt etc... så ÅPNER slike rapporter for barnevernvold som igjen øker og utøver press på våre sårbare barn.
   Og gjør det som tilhører barne- og ungdomstiden til "case" for off. myndigheter.
   Krigen mot den enkelte er dermed komplett. Det er blitt meg vist at jeg ikke har (personlig) noen som helst grunn til å feste lit til off. ansatte.
   De (be)viser det selv på en utmerket måte.

   Rigmor Fossdal:
   Takk, Bianca. For påminnelsen. Det er virkelig et poeng! Hvem kan stilles ansvarlig ...

   Anders Kleppe:
   ‎@Rigmor: Dette er uttalelsene som faktisk fikk Osmundsen sparket. Alt det andre var bare for å få henne sparket slik at det kunne virke troverdig.... http://www.dagbladet.no/nyheter/2007/11/26/519278.html

   Anders Kleppe:
   NOVA sin side om prosjektet http://www.nova.no/id/15747.0
   Selve rapporten er her http://www.nova.no/index.gan?id=15705&subid=0  

     
---

   Arild Holta, 07.04. 2011:

   Den dokumentert verste plassen for barn, er det i det såkalte barnevernet. Derfor er det viktigste å skjerme barn fra barnevernet. Uten å kunne dokumentere det, antar jeg barn har det like ille hos pedofile, heroinvrak og under langvarig grov vold. Slikt har vi instinkter for å forstå. Det er interessant at det barn frykter mest, er adskillelse fra foreldre. Det er få ting som er verre enn dette. Det har vi også inst
   Høy dødelighet hos barnevernsbarn - Nyheter - Innenriks - Aftenposten.no
   
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1124568.ece 
   www.aftenposten.no
   Helsesituasjonen til barnevernsbarn er alarmerende. Dødeligheten er langt høyere enn blant andre barn, og langt flere tar sitt liv. Det viser ny rapport.

*

   Arild Holta:
   Skulle stå: Det er få ting som er verre enn dette. Det har vi også instinkt for å forstå. Derfor har ikke dommerne noen unnskyldninger.

   Bernt Ove Arnoldussen:
   Det er det samme som gestapo, bare at folk blir ikke skutt direkte vist dem nekter, blir pint ihel (om det er bedre)

   Turid Holta:
   Barn er kjemperedde for bli adskilt sine foreldre. Men det har normale da alltid forstått. Læren eller vranglæren i det påståtte barnevernet der lærer de seg vekk i fra det virkelige livet. De blir avlært fra virkeligheten

   Turid Holta:
   En haug med virkelighetsfjern skrullelære er hva barnevernsstudier på 3 år innebærer , så kan den faglærte 23 åringen komme å ta barna dine!!!!Idioti fra ende til annen

   Bernt Ove Arnoldussen:
   Jeg har sagt dette til naboer. Får til svar at dem er jo fagfolk. Politikerene har samme hodet. Da blir det som det er.

   Bernt Ove Arnoldussen:
   Dær ligger honden begraved.

   Cato Martin Jakobsen:
   Bernt, jeg har sagt det samme, men ingen som ikke har opplevd dette tror at det er så ille."når barnevernet er der må det jo være noe i det..."

   
---
---

   Liv TheGodmother Bakke, 07.04. 2011:

   Liv betyr hun som overlever Ragnarokk. Så jeg skal sette igang mer Ragnarokk.

*

   Liv TheGodmother Bakke:
   Liv og Livtrase (norrønt: Líf og Lífþrasir) er navnet på de to menneskene som skal overleve Ragnarok i norrøn gudetro. Liv er navnet på mannen i dette paret, mens Livtrase er kona hans.
   Etter det store gudeslaget søker de to ly i Hoddmimeholtet, der det eneste de har å leve på er morgendoggen. De overlever både ildstormen som herjer verden, og den lange, kalde Fimbulvinteren. Fra de skal menneskeslekta i den nye verden komme.
   http://no.wikipedia.org/wiki/Liv_og_Livtrase

   Siv-linda Thorkildsen:
   he he he ragnarokk ja god ide navnet ditt kunne ikke passet bedre en til deg liv .ja hvordan overleve alt det gjør hverfall du løvinne

   Isabella Black Young:
   Høres bra ut Liv

   TheGodmother Bakke:
   hehe jeg er ikke løvinne. Jeg er Tigermamma! :)

   Isabella Black Young:
   Jepp da er vi to

   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.04. 2011:

   De tror for alvor at ofrene skal vente i 20 år før gjenopprettelse og erstatning.
   Til de fleste av ofrene er døde. Drept.

*

   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.04. 2011:

   Er det ofrene eller de kriminelle som vil ha "taushetsplikt"?
   Skal ofrene påta seg skyld eller skam for løgnene og uretten de utsettes for?
   Hvor dum og underkuet er det mulig å bli gjort?

*

   Merlyn Gabriel Miller:
   Ja det kan man jo lure på ...

   Anders Kleppe:
   Det kan man ....

   Rune L. Hansen:
   Ja.

   Annina Karlsson:
   Tänk att man inte ens for ha valfrihet ens i det!

   
---
---

   Cecilie Spro, 07.04. 2011:

   JEG SAVNER MINE ELSKEDE BARN OG ER SÅ SINNSSYKT SINT. HVORFOR FÅR BARNEVERNSMAFIAEN FORTSETTE Å REGJERE PÅ DEN MÅTEN DE GJØR. jEG ER EN SNILL MAMMA SOM ELSKER BARNA MINE HØYT.

*

   Siv Gørbitz:
   Jeg vet! Huff da! De har herjet i hundrede år den gjengen og vi forsatt lar dem få muligheten! Sint på dine vegne! Vet de er urettferdige!

   Cecilie Spro:
   Vi lar dem ikke få muligheten. Uansett hva vi gjør får de jævla terroristene fortsette. Det er et for stort maktsystem

   Cecilie Spro:
   Jeg er sååååå fortvilet. klarer snart ikke mer fortvilelse.Noe positivt bør skje snart.

   Siv Gørbitz:
   Og umulig å få tak på! Jeg har prøvd og prøvd! De bløffer meg opp i ansiktet og der står jeg...alene pga de andre poe ser ikke ut som om de bryr seg!

   Bente Kristin Løknes:
   er så enig med deg at

   Siv Gørbitz:
   politikerne

   Cecilie Spro:
   drittsekker er de.De skulle opplevd noe lignende på kroppen sjøl.

   Siv Gørbitz:
   Jeg forstår deg godt, Cecilie. Personlig tror jeg de driver med barnehandel, big buisness! Alle tjener penger når ungene rives ut av mors armer .............. en skam for norge!

   Lillian Rødberg:
   Jeg har også gitt inn barnevernet noe kolossalt. De fortjener kun det verste.

   Cecilie Spro:
   de har totalt ødelagt mitt liv.

   Siv Gørbitz:
   Huff da! De må være noe av det værste en mor må forholde seg til! Og den lygingen. Foreldre har ikke en sjanse mot de derre. Selv jeg som er politiker måtte overøses med løgn og trusler .... En makt for seg selv!

   Lillian Rødberg:
   Jeg føler med deg. Å miste barn til en annen familie er det grusomste det går ann å oppleve.

   Siv Gørbitz:
   Uansett: Du er en flott mamma........aldri la dem få deg til å tro noe annet! Klem!!!!!!!! Hold ut! Stå på!

   Bente Kristin Løknes:
   helt enig med deg i det siv

   Roy Christian Breivik:
   Barnevernet er ikke det ikke mye fornuft i! De prioriterer helt feile saker, de blander seg inn der det ikke trengs !!! Men i saker de får flere advarsler i og barna trenger det , bryter de ikke inn . Og ofte ender det i tragedige ... Nei barnevernet , trygdevesenet og de som sitter i tåkeheimen på stortinget er ikke noe å skryte av nei!!!!!!

   Cecilie Spro:
   EKSTREMT ENIG MED ROY

   Inger Marie:
   cecilie,jo de for opere akkurat som de vil.de er det verste som finnes på denne jord. Har selv vært i klørne på de derre jævlane, men jeg ba de ryke og reise til helvete. Bare vis de ryggen og vær sta. La de ikke få kommandere deg. har kranglet med de så busta fyker. Og da skjønte de at de kom ingen vei og kommandere hva jeg skulle gjøre. Forsett og elske dine barn.Vis stolthet. Lykke til.

   Cecilie Spro:
   Takk Inger Marie

   Rune L. Hansen:
   Det er terror og tortur. Falske alene-mødre gjør og har gjort halve jobben med å gjøre foreldre og barn verdiløse. Lett jobb da for det falske barnevernet. Med falsk dokumentasjon og propaganda.

   Cecilie Spro:
   De lyver så det renner av dem

   Grethe Storebø:
   Så sant som det er sagt .

   Lise Semmerud:
   Denne tråden viser en stor forakt, bitterhet og hat mot et Barnevern som er der for barna i vårt samfunn. Har hørt for mange historier fra barn som takker barnevernet for at de var der " akkurat da de trengte de mest" Selvfølgelig kan Bv tatt noen feil avgjørelser i forhold til alle de tusen sakene de har i løpet av året. Men hvis noen tror at Barnevernet tar barn fra foreldre uten saklig grunn og for moro skyld , må de nok tenke seg om et par ganger til.

   Cecilie Spro:
   jeg er enig at barnevernet gjør rett i saker der alkoholisme og rusmisbruk og vold er daglig hverdag, men jeg hører dessverre om altfor mange historier der barnevernet gjør feil

   Cecilie Spro:
   og du må gjerne se saksmappa mi Lise: der står det masse personlig sjikane om klsstil og kroppsodør på meg i rene mobbestil. Er du enig at det er rett så er du like gal som barnevernet.

   Inger Marie:
   Du Lise, tror ikke du vet hva du snakker om. For det kan være at barnevernet ikke LIKER vennekretsen eller at ungene soiser for tykke brødskiver. Har fått de helt opp i vrangen hele barnevernet. Så du mener at en sosiialarbeider som kommer rett fra skolen vet hva saken dreier seg om?????? Jeg kjenner nemmelig en familie som ble rett og slett forfulgt av barnevernet at de måtte rømme landet. tas heller der det er krangling og drikkeing hver dag. Fy for ett system. Blir rett og slett forbanna.

   Cecilie Spro:
   Kunne ikke blitt mere enig kjære Inger Marie.

   Kristin Johnsen:
   Ta barna og søk dekning 

   Lise Semmerud:
   Nei takk, Cecilie, vil ikke se den .... Jeg vet det gjøres overtramp i forhold til slike ting, og det gjør meg opprørt:(( Stå på Cecilie, hvis du føler deg tråkket på .... ha en fin kveld:)

   Cecilie Spro:
   Det hjelper visst ikke å stå på mot den mafiaen der. De lar seg ikke rikke.

   Inger Marie:
   Cecilie, kjenner deg ikke, men kan godt forstå deg. Hvem elsker ikke sine barn?? Fikk en unger for og gi de bort? Tror neppe det. Cecilie, du kan vis du vil sende meg privat melding. Er bare glad for og hjelpe.

   Cecilie Spro:
   Takk for det kjære du,men snakker åpent her,viktig at alle i likhet med deg får se dette,så de ikke bare roser barnevernet opp i skyene

   Lise Semmerud:
   Cecilie: jeg vil også hjelpe deg, så send meg gjerne en melding...har mange kontakter:)

   Rune L. Hansen:
   Lise Semmerud, hvor er takke-kortene fra de barna du snakker om? Efter mere enn 30 års undersøkelser har jeg ikke sett eller hørt annet enn at alle barna, med noen få unntak, ble kastet i kloakken og ødelagt for livet. Fjern propagandaen og løgnene fra bevisstheten din!

   Inger Marie:
   HÆ ?

   Cecilie Spro:
   Oprah Whinfrey henviste videre til to utenlandske nettsteder. En depressjonsside og en selvmordsside ... så der gar du hu....så takk for rådet. Jeg har da ikke tenkt på å ta livet mitt da !!!!!!

   Cecilie Spro:
   Fikk svar fra damens staff hvertfall, og det samme dag som jeg skrev dit. Det var jo uventa

   Cecilie Spro:
   måtte jo teste det ut da siden ei råda meg til det her

   Cecilie Spro:
   hehehhehe

   
---
---

   Rigmor Fossdal, 06.04. 2011:

   Anbefaling: Ingen støtte- ikke signèr. "Bevis på omsorgssvikt" er en barnevernskonstruksjon.
   http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=3321
   Vi krever tilbakeføring av de barna som er hentet hvor det ikke foreligger bevis på omsorgssvikt, vo
   www.underskrift.no
   Opprett egne underskriftskampanjer GRATIS!

*

   Juni Tobiassen:
   fortell meg Rigmor

   Randi Botnen:
   Enig, selv om jeg har signert. Tenkte på det jeg og. Bv tolker "omsorgssvikt" alle veier, tror jeg. - Og de bruker gjerne begrunnelsen "mistanke om fremtidig omsorgssvikt".

   Gry Sim:
   det er sant... b.vernet er ikke vettige til tider :(

   Rigmor Fossdal:
   Juni: Du vet dette...barnevern KONSTRUERER og lager "bevis". Løgnen deres + makten de bruker tar barna bort.

   Randi Mai Brandt:
   Satt i sted å tengte på om det er like mange barn som lider under bv.som det er barn som min sønn som lider under helsevern for pu,dette tilsammmen blir for meg ett så svimlende tall at jeg tør ikke tenke så langt.Vi som er foreldre til pu.barn bli ikke behandlet ett døyt bedre enn dere,med unntak av rævsleikerne,igjen en kattegori jeg ikke PASSER INN I.

   Rune L. Hansen:
   Og hvem skal "bevise"? Den samme kriminelle bukken (og hesten), som passer havre-sekken?

   
---
---
   Rune L. Hansen, 07.04. 2011:
   Det er mange måter og avgifter etc. å flå og undertrykke befolkningen på. Ap-ene og deres med-spillere har et velsmurt maskineri og kan mye sånn sett, å "gi" med den ene hånden for å ta om og om og om igjen med den andre hånden.

   Ann Kristin Lien Ottesen:
   Ja i bøtter og spann.... Du har feil hudfarge... har du vært innvandrer så har du fått så det monner... AP-må jo ha velgermassen. Nei.. det må bli en annen poletikk før hele norge går på dokken!!!!! Stakkars de neste.. dem har mye å rydde opp i etter disse. Viktigere å få pengene ut av landet..istedet for å beholde dem her i landet og gjøre det som trengs her..så kunne vi ha sett hva som vi kunne ha bidratt med i utlandet.. Se på eldrebølgen som dem skriker så fælt om.. ikke rart i det.. og fengsler som vi må utbygge.. når vi har en hel gjeng med utlendinger som tar opp plassene..og får betalt til og med for å sitte i fengsel og får opparbeidet pengsjon... helt forskudd hele greia.. Neida, sannheten er at OLA DONK kommer i siste rekke!!!!! PÅ ALT SNART..vi må betale gilda å se glad ut.. etterhvert havne vel halve norske etniske på fattigkassa... hehe.. dagens tale.

   Ann Kristin Lien Ottesen:
   Skatt og avgifter har dem økt mange ganger på disse 6 årene..bare at dem har gått bakveien på andre ting ...

   Jostein Setsaas:
   Støre har tatt fast adresse i en av skattebetalerne sine private Jet. På linje med andre andre skattefrie Ap topper, kun for å nevne sjefen for Fred, Jagland. Den største av svindlerne mellom partitoppen,Gro -, frifunnet både for hoft, skatt og falsk pensjon i henhold til Ap resulosjon (§13) i familjene(e) sitt private Forliksråd! Støre flyr nå så mye at ingen etterretning makter å følge med. Ikke noe om hans formål / budskap lekket til de internasjonale nyhetskanalene. Tanker slik hans Jet også i luften,- eller er den alt utstyrt med Statoil sin månelandings energi, og produsert på Mongstad ?

   Ravsat Menchikova:
   Hvis folk skal ikke kaste ut den regjeringen ennå etter alt som de har gjort så, vet ikke jeg.

   Jostein Setsaas:
   Beglager, Ravsat - har du ikke tilgang til Ap sine 10 bud? 1)Du skal ikke ha andre Guder enn oss. 2) Alt vi gjør skal fremstilles slik at ingen andre enn partiledelsen forstår...o.s.v., o.s.v. til no. 10.Tilskriv sentralstyret, slik et kort svar: "Vår måte å styre landet på, er i henhold til vår siste profet, Jens Chr. Hauge, stemplet strengt fortrolig.

   Ravsat Menchikova:
   Jostein, min gud jeg har i meg, fordi jeg og hvert eneste menneske er en del av universet guds inteligens :) Så jeg trenger ikke spasere meg så langt helt til AP for å hilse på gud :)

   
---
---
   Rune L. Hansen, 07.04. 2011:
   Et flertall er ofte og gjerne kjøpt på forhånd, av propaganda, trusler og forhåpninger. Det vil si, av synsinger og forhastede slutninger motsatt lov og rett.
---
---

   Rune L. Hansen, 07.04. 2011:

   Fjern propagandaen fra tankene dine ... og deres navn: "barnevernet" ...
   Så kan du svare meg ... Hva er det de egentlig gjør og vil ... og holder på med ...?
   Barnets, foreldrenes, familiens og samfunnets ve og vel og beste, eller?
   Svar gjerne både nu i dag og en annen dag:

*
   
   Rune L. Hansen:
   Jorun Johansen, 07.04. 2011:
   Den største løgnen er den sannhet som ikke blir sagt!!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.04. 2011:

   Ikke lett å samles om målet når synsinger og alles krig mot alle rår grunnen?

*

   Rune L. Hansen:
   Gjenopprettelse av lov og rett er det eneste som uansett er og skal og nødvendigvis må være samlende og felles.

   Rune L. Hansen:
   Når det er kriminelle som forvalter og håndhever lov og rett blir det og er det et terror-regime.
 
   
---
---

   Arild Holta, 02.04. 2011:

   Er det en unnskyldning for en dommer at såkalte eksperter hevder noe som bryter med naturlige rettigheter? Sagt på en annen måte: Kan en "ekspert" sette rettsvesenet tilbake til før opplysningstiden, uten at dommeren er skyldig? Jeg mener: NEI!

*

   Ann-Helen Henriksen:
   Jeg også!!!

   Liv TheGodmother Bakke:
   Nei det kan han ikke, for en dommer bør ha undersøkt om det "eksperten" hevder, er riktig. Man skal alltid sjekke sine kilders troverdighet og ikke svelge allt som god fisk. En dommer har også et yrkesetisk ansvar for sin stilling som dommer.

   Ann-Helen Henriksen:
   dommere kan dømme feil og etter kjønn har vi opplevd ...

   Arild Holta:
   Jeg mener at man ikke en gang trenger å sjekke eksperten. For det er nedlagt i mennesker at man ikke dreper, stjeler barn, voldtar etc. Har ikke dommeren dette nedlagt i seg, så er han mentalt vanskapt eller ikke tilregnelig.

   Liv TheGodmother Bakke:
   Helt enig!

   Rune L. Hansen:
   ‎"Eksperter" skal vel ikke være kriminelles nøkkel-personer, og heller ikke rettsvesen eller dommer i steden for dommeren og rettsvesenet.

   Turid Holta:
   Det er jeg enig i Arild!

   Eileen Monic Munkvold:
   Dommerne har ikke lov til å gå inn på det som er forvaltningens område, deres oppgave er å prøve det rettslige og ikke det politiske. Så hvis for å bruke din egen analogi; eller en annen: En mor forsøkte fortvilet å få retten (barnevernet og sakkyndig) til å innnse at det var skadelig for barnet å ha kontakt med sin far fordi han i perioder var mentalt ustasbil, og alvorlig psykisk syk. Retten sakkyndig og barnevern satt med alle opplysningene, men den "brysomme moren" ble ikke hørt og ble betraktet som "krevende" En saksbehandler i barnevernet "fikk sympati for barnets far" (og var der på "hjemmebesøk" både titt og ofte) og far fikk den daglige omsorgen. Etter ett år ble barnet hasteplassert og med alvorlige traumer, etter at rektor ved skolen slo full alarm, barnet utviklet epilepsi som følge av traumer. Fylkesmannen og Helstilsynet påla barnevernet og få barnet under traumebehandling ved BUP, under innsøkingen unnlot de å nevne eller legge ved de alvorlige bekymringsmeldigene fra rektor under påsludd aav taushetspilkt i forhold til far. Dette er absurd sier mentor i norsk barnerrett, profssor Kirsten Sanberg som slår fasdt at hensynet till barnets liv, helse og sikkerhet gåt foran andre hensyn. Ploitianmelfdelse og rettsak ståt for tur.

   Eileen Monic Munkvold:
   Det frie (sosionomskjønnet) er ensbetydende med "folkets vilje" i et antatt demokrati.Vi velger våre politiske representanter, basert på frie demokratiske valg, regjeringen utgår fra stortinget, og forvaltningen er regjeringens forlengende arm og "folkets talsmenn og hjelpende hånd" (i et antatt demokrati) Dette er forankret i et demokratisk prinsipp om maktfordeling (lovgivende, uttøvende og dømmende myndighet) Forklart i grove og enkle trekk: derfor sier dommerne, at vi gjør som sosionomene (forvaltningen sier) fordi de og deres "arbeidsmoral og metoder" er godkjent av de politiske representanter som dere (folket) har stemt inn. Da det på 1700 tallet ble "skjevhet" i maktforedlingen mellom fattigfolk, bønder - kongemakt og adel; gjorde folket opprør og man fikk den Franske revolusjon. Og det var da den franske opplysningsfilosofen og baronen Montesquieu kom på banen og utformet maktfordelingsprinsippet, hvor makten skulle deles inn tre myndighetsnivåer som nevnt og for å sikre demokratisk balanse. Dette var også grunnlaget for utformingen av vår egen grunnlov. Det frie skjønnet (kalt diskresjonær kompetanse) er ommfattende på alle områder av samfunnet og forvaltningen, og det griper dypt inn i rettslæren. Med andre ord; fokus for å få til endringer bør være rikspolitikerne og jussprofessorene, mange av de like frustrerte og oppgitte som oss over ikke å bli hørt av de politiske miljøene.

   Eileen Monic Munkvold:
   Dette misforholdet, eller vakumet i maktfordelingen er årsaken til at sosionomer (barnevern) og andre yrkesgrupper, derav psykologer gradvis har fått så mye makt, og at vi har fått ukulturer og systemlojale mekanismer mellom domstolene - sakkyndige psykolger, Bup og barnevern.  Domstolene er de sakkyndiges oppdragsgivere, og dette gir status ved at rettsapparatet fremmer, profilerer og gjør seg blindt avhengig av deres kompetanse. (Og de betaler godt!) Og nesten uten unntak er psykologsakkyndige ukritiske og lojale mot "sine egne" bup og barnevernet ( de samme psykologene brukes også i andre sammenhenger og har kontakt med Bup, barnevern og skoler. Klage og tilsynsmyndighetene (Helsetilsyn, Fyleksmann, Sivilombudsmann og psykologforeningen, har også begrensede mandat til å overprøve eller kvalitetssikre enkeltsaker. (og politikere generelt vil ikke gå inn i de. Rettshjelpsordinger finnes ikke (for fattigfolk) kravet for å få en sak behandlet i EMD, Strasbourge r: Alle nasjonale rettsmidler skal være uttømt" (med andre ord i alle rettsinstanser, og klageinstanser på forvaltningsnivår) Da kan man spørre seg, hvor blir det av rettferdigheten og menneskerettighetsvernet for den enkelte. Og folk som jobber i barnevernet, og psykologsakkyndige vet at de med dagens ordning "eier situasjonen" og at de som blir berørt ikke har noe de skulle ha sagt. HVOR BLIR DET AV DEMOKRSATIET. På tide at folk sier fra

   Arild Holta:
   Åpenbare faglige feil skal dommerne ikke forholde seg til.

   Eileen Monic Munkvold:
   Svar til Arild Holta; ja, dessverre en "ekspert" (derav også en sosionom i forvaltningen) kan med dagens praksis sette rettsvernet tilbake til før opplysningstiden. På en kynisk, og lite reflektert måte har sosionomer og endel sakkyndige benyttet det økende vakumet i maktfordelingen til å pososjonere sin anseelse og innflytelse. Det er vi "folket" som må reagere, demonstrere og endelig si fra. Vi må definere makt - lage paroler, proklamasjoner med "argumenter som slår" skrive brev og appeller i hopetall og alliere oss med jussprofessorene. Det er ikke bare innen barnevernet man ser dette kaoset, også innen sosiallovgivningen, psykiatrien, og asylpolitikken. Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt har fremhevet at sosialhjelpklienter har det dårligste rettsvern av alle brukere av offentligetjenester, også på grunn av klageadgangen (Fylkesmannens mandat) Jeg mener at det er "barnevernofrene" som har det aller dårligste rettsvernet fordi dette er mye mer dyptgripende. Det er en kompleks materie man kommer bort i her, fordi det er så omfattende på mange og viktige samfunnsområder,

   Arild Holta:
   Jeg er enig i at maktfordelingen ikke fungerer i Norge. Det er en viktig konklusjon.

   Eileen Monic Munkvold:
   Derfor er det av stor betydning å gå forsiktig frem, å bryte loven henge ut eller på noen måte true myndighetspersoner, så vil myndighetene med loven i hånd kunne sanksjonere. Alle radikale forandringer i et samfunn, er blitt til som følge av engasjement. Enten blodig og voldelig, eller ved kunnskap og forhandling. Må si jeg foretrekker det siste

   Eileen Monic Munkvold:
   Arild Holta, du nevner: "Åpenbare faglige feil skal dommerne ikke forholde seg ti" Nei det skal de ideelt sett ikke, men saksmengden er ofte store i slike saker, ofte skjer det at partene ikke får lese den sakkyndiges utredninger før kort tid før rettsaken, at det ikke er mulig å korrigere fakta feil. Kjenner til tilfeller, hvor BUP har løyet overfor sakkyndig, for så å gjøre seg utilgjengelig i forkant for en rettssak. Advokater er dessverre også alt får sløve på vegne av sine klienter, de forstår ofte ikke at de må konfrontere og "sile ut" feil info for når saken kommer til retten så er løpet ofte kjørt. Dette er endel av ukulturen

   Arild Holta:
   Vi skal ikke gå forsiktig fram. Det vil sinke saken voldsomt. Radikalitet og klart bilde av hvem som er ødeleggerne, er viktig. Det er både politikere, politiet og dommere. I denne prioriteringsrekkefølge.

   Eileen Monic Munkvold:
   Folk må kreve egne barne- og familiedomstoler, med krav til demokratisk innsyn, kvalitetssikring og kvalitetskontroll; med andre strukturer, arbeidsmetoder (mer samspill observasjoner og fokus på barnet) skolering av dommere og krav til advokater om partsnøytrale innspill for å dempe konfikten omkring barnet, og for å få til best mulig samarbeide mellom foreldrene. Det bør også være en bredere og mer sammensatt kompetanse i disse sakene. Dommerne som skal treffe avgjørelsen treffer ikke barnet, men kan ha en kort samtale på telefon.

   Arild Holta:
   Mangler dommere tid, så skal de ut på gatene og demonstrere. Ikke akseptere å være nyttige idioter.

   Eileen Monic Munkvold:
   Jeg glemte å nevne politiet; de adlyder bare ordre som sosionomer og spykologer gir. (Jeg skrev feil "spy" kologer. Her går det fort. Det er jo det enkelte av dem er SPY - kologer

   Arild Holta:
   Så lenge det som kalles "fag" innenfor barnevern ikke er fakta- og forskningsbasert, så vil ikke barne- og familiedomstoler ha hensikt. De vil bøye seg for liksomfaget. En annen sak er at man trenger ikke spesialister eller spesialdomstoler for å skjønne familieproblematikk. DET er en del av bedraget, at dette er så avansert at ikke menigmann og hvem som helst forstår slikt.

   Eileen Monic Munkvold:
   Enig, helt enig, men prøv å si det til f.eks SV; guruen innen "barnevernfaget" Karin Killen heap, som beskyldes for å være kvasivitenskapelig og kvasimetodisk. Min mor gikk på barneevernutdanning sammen med henne, og mislikte henne sterkt, og det var på 60 tallet. Kjerringa er jo helt på jordet; blant annet hevder hun at de fleste norske barn har tilknytningstraumer i forhold til sine biologiske foreldre. Kommer mann noen vei med "steinalderprinsippet da" når de offentlige forståsegpåerne disekerer, analyserer, kontrollerer og iscenesetter dramaer i offentlig regi. Hvor skal vi begynne og hvilke virkemidler skal vi ty til, det styrer jo og griper inn i hele samfunnstrukturen.

   Arild Holta:
   SV havner vel på sidelinjen... Når dagens og gårsdagens forskning kommer ut til folk flest, vil jeg tro at også Arbeiderpartiet havner på sidelinjen. Det er et voldsomt "rop" etter nye parti, her på Facebook. Jeg tror at når dette får feste seg og samorganiseres, så får vi endringer av historisk betydning. For mange har fått nok.

   Eileen Monic Munkvold:
   Gjør meg de samme tankene, folk blir desperate; kilometer og hundervis av blogger med gripende og tragiske enkeltskjebner. Oppretting av nye partier, og "kreative" aksjonsformer. Ja, det skjer noe i folket og det gjør meg opprørt at politikere ikke er mer lydhøre for knyttneven og ropet fra folkedypet. sender deg en artikkel med og om Kari Killen Heap. Hun er uspiselig. Go on!

   Irene Hov:
   Veldig bra det du skriver Eileen. Forvaltningen har gått ut på dato. Den skulle vært reformert for 20 år siden. Etter at internett ble allemanns eie har samfunnet blitt helt gjennomsiktig. Det må en radikal endring til for å snu kulturen. Og den kommer. Jeg vil tro det gir utslag på neste stortingsvalg ...

   Eileen Monic Munkvold:
   Takk, det tror jeg også: da setter vi i gang!
   http://www.youtube.com/watch?v=u_zAUrOq-Dc

   Irene Hov:
   Så kult! Ja det er det nå. Vi er i gang.

   Eileen Monic Munkvold:
   Å forenkle det komplekse, krever kunnskap om det komplekse: Slik endte mine juss-studier. Foreleseren (greve hartmann) ble forvandlet til en smidig dansende panter med tversover der fremme på podiet, og det dukker opp et brassband som spilte svingende rytmer. Taket på auditoriet åpnet seg og jeg kunne se utover i universet, det var et hav av hvite orkidèer. Jeg likte forsåvidt faget, men når det kom til forvaltning hadde jeg åpenbart konsentrasjonsproblemer og jeg skrev aldri notater... What a matter ...

   Rune L. Hansen:
   Mye piss-preik fra deg her, Eileen. Det "frie sosionom-skjønnet" du omtaler er ikke et uttrykk for "folkets vilje", men er noe som er både ulovlig og straffbart. Og det er meget betenkelig (og mistenkelig) at det er nettopp den, den viktigste siden av saken, du unnvikende absolutt ikke kommer inn på. Straffeloven har lov-bestemt kriminaliteten i slikt noe, både med hensyn til dommere, sosionomer og andre ansatte i og for den offentlige forvaltningen, og enkelt-mennesker iøvrig.

   Eileen Monic Munkvold:
   Rune: Det kunne man håpe på og i beste fall tro, men dessverre slik er det ikke. Og flere og flere i likhet med deg reagerer på den "galskap og urett" som praktiseres og at dette, er stikk i strid med folk flest sin oppfatning av skikk og bruk, rettferdighet, humanitet, anstendighet og rimelighet. Og det verste er at det som forlengst burde kvalifisere for uaktsomhet, drap (seigpining) og tortur overhodet, slik du beskriver det ikke berøres av strafferetten fordi dette er sivile prosesser. Prøv å anmeld en sosionom for å ha brutt straffeloven, umulig, da skal vedommede omtrent ha skutt en unge i full offentlighet for på sette det litt på spissen. Barn og unde som tar sitt liv, åpenbart fordi barnevernet behandler de som de gjør, heller ikke i disse sakene må sosionomterroristene stå ansvarlig for sine umenneskelige handlinger. (Uten litt "piss-preik" hadde jeg ikke overlevd denne dritten.

   Rune L. Hansen:
   Tull og piss-preik igjen. Det er ikke "sivile prosesser", det er straffe-rettslige forhold. Som klart og utvetydig omhandles og omfattes av Straffeloven.

   
---
---

   Arild Holta, 07.04. 2011:

   ‎"Det må være balansert!" Møtt denne tankefeilen tusen ganger før? Det trenger jo ikke være tankefeil... Men i barnefjernskontekster handler det visst om at magefølelsen "MIN" er Rett. Hadde det i det minste handlet om å se fra alles synsvinkler. Men hva når synsvinklene er tankefeil og illusjoner, eller tro og overbevisning? Da blir balanse det samme som mentalt kaos og manglende logikk bak maktutøvelse. Psykotisk!

*

   Kristin Brataas:
   Makt og begjær ?

   Arild Holta:
   Det starter med FAKTA, forsetter med FAKTA, og bearbeides strikt logisk. Bare da kan retten til MAKT (=VOLD) avgjøres reelt.

   Irene Hov:
   Jeg vet det er forbudt å drepe andre mennesker, men hvis man begrenser det til 10 -12 barnevernsledere...? Hvordan stiller det seg da?

   Kurt-reino Kristoffersen:
   fritatt fra alle tilltaler:)

   Irene Hov:
   He he, takk!

   Kurt-reino Kristoffersen:
   sku da bare mangle irene:) er itte mennesker slike folk!!

   Arild Holta:
   Balanse er vel ment å handle om det å være objektiv - se alle sidene. De som hevder sin "balanse" kan lett avsløres: Be de fortelle hvordan det hele ser ut fra DIN synsvinkel! Da ser man raskt at de KJENNER IKKE dine argument. Og vips, så er det bevist at man kun har å gjøre med oppblåste kødder med manglende bakkekontakt, som lever ut narsissismen sin.

   Irene Hov:
   De fleste jobber i det offentlige har lavere status enn det private næringsliv med tilsvarende grad utdannelse. Hvis markedet ikke vil ha deg, så får du alltids jobb i stat og kommune. Denne måten å være underlegen på kan utløse maktrus og makt arroganse hos en skarve avdelingsleder som går med en direktør i magen. Da kan de lulle seg inn i en slags psykose om hva som er "riktig" måte å bli harmonisk, velfungerende, sosialisert, og lykkelig på. De lærer reglene, tenkemåten og hele den surrealistiske ideologien under utdannelsen. Og tror det skal være slik ... Husk de er lært opp til at DE vet bedre enn DEG!

   MonaLisa Solheim:
   Vi er lei av Tankefeil!

   
---
---

   Hugo Fredriksen, 07.04. 2011:

   Greg ble "suspendert" fra deltakelse på årsmøtet, og som medlem. Erling og jeg utvist fra møtet, og forventer å bli suspenderte
   Vi får fortsette kampen for fattiges kår som "privatister", da.. og så får Fattighuset, Selvhjelpens Hus og Velferdsalliansen "stelle med sitt"; nå bemannet av de samme aktørene..
   Derved har "systemet" fått sine "gode samarbeidspartnere"
   Gratulerer:-)
   Snipp, snapp , snute.:Vi tre ute- av Fatttighuset  
   By: Hugo Fredriksen
   Photos: 10.

*

   Henny Gimnes:
   ‎? hva foregår egentlig er det et komplott

   Hugo Fredriksen:
   Les Dagbladet - og følg med i Tv2- i tiden framover. Du er nok inne på en nøkkelord:-)

   Berit Baklund:
   Så synd, Hugo. Jeg vet ikke hva som er problemet, men det har liksom alltid vært interne stridigheter på fattighuset. Trist man ikke kan jobbe for felles mål - maktkamp har jo ikke noe på et slikt sted å gjøre.

   Mie Pedersen:
   For oss "på utsida" er det vanskelig å forstå hva som skjer?

   Siri Blumenthal:
   Vel, jeg skjønner det kan være vanskelig. Men når du tenker på at penger og makt strømmer inn et sted, så er det kanskje ikke så rart at sånne som har mange sugerør føler seg fristet til å ta kontroll....eller rett og slett mister fatningen???? Men jeg MÅ tilføye at de som bidrar praktisk i utdeling av mat og klær stort sett er veldig, veldig! hyggelige mennesker. De er ikke i styre og stell, men driver med praktisk fattigdomsbekjempelse ... Det er nå hvertfall MIN oppfatning.

   Hugo Fredriksen:
   Vel, vi forstår.. og det er det mange som gjør.. Men kampen for bedre kår og rettigheter for fattigde fortsetter.. Det er "politiske krefter" som ikke ønsker den.. Og så er det "noen andre" som ikke ønsker den.. og disses motiver kjenner de vel mest bare selv.

   Rune L. Hansen:
   Kjøpt og betalt.

   Siri Blumenthal:
   Ja, penger, eller makt, eller politikk. Men det gavner ikke fattigdomsbekjempelsen uansett hva det er.

   Mie Pedersen:
   Ble litt for ite konkret for meg ...

   Rune L. Hansen:
   Enkelt og greit.

   Siri Blumenthal:
   Og hvorfor disse trollene bare dukker opp på møter ...

   Mie Pedersen:
   Ok - får prøve å finne ut mer i nyhetsmediene. Det er jo SAKEN som er viktig, ikke personlige konflikter eller prestisje.

   Siri Blumenthal:
   Hadde alle hatt ekte engasjement så hadde det ikke vært konflikter der, det er riktig det.

   Mie Pedersen:
   Sitter langt ute på landet, men har ei datter i Oslo som prøver å støtte Fattighuset som best hun kan. Håper ikke hun behøver slutte med det? Uansett: Logger av, men tar gjerne imot fakta mens jeg sover! ;O

   Hugo Fredriksen:
   Jeg vil ikke interferere Fattighusets saker.

   Hugo Fredriksen:
   De gjør mye godt; deler ut mat og klær

   Siri Blumenthal:
   Men de er ikke en enhet ...

   Hugo Fredriksen:
   Nei; mye lys - og mye skygge.

   Siri Blumenthal:
   jeg føler en frihet over å kunne velge lyset ♥ 

   Hugo Fredriksen:
   Men sannhet har det jo med å komme for en dag.

   Rune L. Hansen:
   Og et flertall er ofte og gjerne kjøpt på forhånd, av propaganda, trusler og forhåpninger. Det vil si, av synsinger og forhastede slutninger motsatt lov og rett.

   Hugo Fredriksen:
   Lyset ER sterkere enn mørket.

   Hugo Fredriksen:
   ‎"It is darkest before dawn".

   Siri Blumenthal:
   la oss håpe at FORHÅPNINGENE gir vike for å se at en ANNEN VERDEN ER MULIG.

   Hugo Fredriksen:
   Rune L: Et av dine ord er nok særs treffende.

   Rune L. Hansen:
   Conglomerated mediocrity

   Hugo Fredriksen:
   ‎:-)

   Rune L. Hansen:
   Bare erkjennelsens proletariat er større enn lidelsens proletariat.

   Hugo Fredriksen:
   En AP-stortingsspolitiker innrømmet overfor meg: Det er lettest å solidarisere seg meg engen gruppe..

   Hugo Fredriksen:
   Jeg konfronterte henne med Thorbjørn Berntsen ( den siste sosialdemokrat?) sitt utsagn i Dagsavisen : "Solidaritetsbegrepet blir helt og holdent meningsløst - hvis det ikke innbefatter de aller svakeste"

   Hugo Fredriksen:
   Og ba henne ta stillig til dette uitsagnet- versus Bjarne Håkon Hansens "programerklæring" som arbeidsminister; "Øking av sosialhjelpssatsene blir OVER MITT LIK" ( Noen mnd etter at SV hadde lovt å "fjerne fattigdommen med et pennestrøk)

   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.04. 2011:

   De kriminelle høyt på strå har mange forskjellige synsinger og synsere som med-spillere for sin kriminelle virksomhet.

*

   Rune L. Hansen:
   Folkeviljen er ikke motsatt lov og rett.
   Men den er imot at kriminelle forvalter og håndhever lov og rett.
   Det er hva som klart og utvetydig står og er bestemt i alle våre over-ordnede lover også.
   Folkeviljen er som sagt ikke motsatt lov og rett.

   Rune L. Hansen:
   Arild Holta, 07.04. 2011:
   "Balanse er vel ment å handle om det å være objektiv - se alle sidene. De som hevder sin "balanse" kan lett avsløres: Be de fortelle hvordan det hele ser ut fra DIN synsvinkel! Da ser man raskt at de KJENNER IKKE dine argument. Og vips, så er det bevist at man kun har å gjøre med oppblåste kødder med manglende bakkekontakt, som lever ut narsissismen sin."

   Torbjørn Haugen:
   Disse uttalelser fikk meg til å minnes artefakter innen arkeologi Rune. VI LEVER MULIGENS ENNÅ I ET STAMMESAMFUNN

   Rune L. Hansen:
   Og altså ikke i et retts-samfunn?

   Torbjørn Haugen:
   Begynner å se fremtoningen av at vi ennå er på ett slags under runeberget rundt bålet hierarkistisk stammenivå..egentlig.

   Torbjørn Haugen:
   billedlig talt ...

   Torbjørn Haugen:
   ‎"vi mennesker" da vel og merke ....

   Annina Karlsson:
   Mänskligt är att visa omsorg stöd de svaga.

   Rune L. Hansen:
   Som med-mennesker i likeverd der vi skal være?

   Annina Karlsson:
   Plundra inte de svaga.

   Torbjørn Haugen:
   glem seg selv. Stå opp for de svake. de svake søker de sterkes empati. vern dem. ta dem under vingene.beskytt dem. spark ifra. vær menneske som vi var rundt steinalderbålet. fra evighet til evighet. (et menneske av menneskeslekten)

   Rune L. Hansen:
   De "svake" et vi ikke vernet eller som et vi drepte var kanskje de sterkeste og de uskyldige og nødvendige. Hvor mange uskyldige "svake" var det i Sodoma og Gomorra? Ikke mange nok? Hvem og hva er det som dreper oss. Den Gud som er rettferdighetens bolig?

   Torbjørn Haugen:
   de svake? Et lite menneskebarn.. I fare for å bli fortært av kannibaler kansje. Uskyldig. Lite. Uten erfaring. ett lite menneskebarn ...

   Rune L. Hansen:
   Ja. Ikke deg det vel, Torbjørn?

   Torbjørn Haugen:
   med all respekt så registrerer jeg at du bare stiller spørsmål Rune. Hele veien. Kan ikke se ett eneste svar over her fra deg. Kan du.

   Torbjørn Haugen:
   OK. Beklager. Men: Glem deg selv. Stå opp for de svake. de svake søker de sterkes empati. vern dem. ta dem under vingene.beskytt dem. spark ifra. vær menneske som vi var rundt steinalderbålet. fra evighet til evighet. (ikke Andre Bjerke men av Torbj. Haugen;)

   Annina Karlsson:
   hi hi det loter bra.

   Torbjørn Haugen:
   Dette er eksistensialisme Cogito ergo sum

   Torbjørn Haugen:
   ‎... for mye blåbærvin i seine natta. Livet kommer ikke i reprise

   Annina Karlsson:
   dont worry be happy

   Annina Karlsson:
   varför oroa sej morgondagen har inte kommit.

   Torbjørn Haugen:
   Tomorrow will come..dont worry be happy

   Annina Karlsson:
   men oro lägger inte en meter, till livet det hjälper inte.Och om morrondagen inte kommer so slösar man bort denna fina stud.

   Annina Karlsson:
   trevigt med rättrodiga starka grabbar.

   Torbjørn Haugen:
   det er lov å både grue og glede seg .....

   Annina Karlsson:
   japp

   Torbjørn Haugen:
   jag vil pola

   Annina Karlsson:
   öö vad betyder det?

   Annina Karlsson:
   öö vad betyder det?

   Annina Karlsson:
   kram po er jag har inget vin so jag ska sova :)

   Torbjørn Haugen:
   smeka elska kosa ... det gjør godt for en menneske med eksistensiell angest. hehe

   Torbjørn Haugen:
   mat er jo og godt da...spiser nu

   Annina Karlsson:
   jaha viste inte vad ordet betydde. Men känner ingen existensiell panik just nu i alla fall :)

   Annina Karlsson:
   Prata inte om mat här finns inget gott just nu.

   Annina Karlsson:
   for väll ta mej ett glas vatten och go i säng.

   Annina Karlsson:
   tack för en trevlig stund.

   Rune L. Hansen:
   Og hovmod har de rette svarene?

   
---
---

   Rettferdighetspartiet (Rp), 07.04. 2011:

   Tilgang til lov og rett skal alltid være gratis og lett tilgjengelig for enhver.

*

   Rettferdighetspartiet:
   Ekstra viktig det å få stoppet og hindret at kriminelle forvalter og håndhever lov og rett. Ikke bare i rettsvesenet, men i hele den offentlige forvaltningen. Ekstra ekstra viktig.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.04. 2011:

   Dagens regjering og dens med-spillere tror seg å ha rett til å være kriminelle idioter og mordere.
   Men har de det?


*

   Ole Kåre Emilsen:
   Di mest kriminelle på jord

   Hans-Christian Staum:
   Nei ff, å skjønner ingen ting

   Rune L. Hansen:
   Eller kanskje nettopp skjønner?

   
---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, fredag 08. april 2011, Vinberget:

   Tåke, regn og 6 pluss-grader her ute i natt og klokken 06.30 og 09.30. Nokså jevnt overskyet og 9 pluss-grader klokken 13.30. Halvt overskyet utover dagen, noe vind også, 17 pluss-grader i solen, og klokken 18.30 omtrent 7 pluss-grader. Noe regn og vind og 4 pluss-grader klokken 22.
---

   Mine barn blir mere og mere fjerne og fremmede for meg for hver dag som går. Ikke dermed sagt at jeg et sekund eller noensinne svikter de, men det er det ødeleggelsens og til-intetgjørelsens faktum vi er ofre for.
   Det er litt av det ødeleggelsens og til-intetgjørelsens faktum vi er ofre for. Dette blandt annet også samtidig som smerten og sorgen vokser og ødelegger og til-intetgjør sterkere og sterkere.
   Barna er ikke noe mindre kidnappet og fangeholdt av den grunn. Jeg drømte om de nu i formiddag, hvert av ansiktene deres, ansikter meget vilt gråtende, protesterende.
   Mange av ansiktene til de som har vært delaktige i forbrytelsen har jeg sett. De er onde, dumme mennesker. 

---

   De som er kriminelle undertrykkere, torturister og mordere i den offentlige forvaltningen i Norge, skal eller skal de ikke straffes i henhold til lov og rett?

*
   Rune L. Hansen:
   Det er ikke snilt å ikke politi-anmelde de med krav om straffe-forfølgelse og evt. erstatnings-ansvar. Det kan være en plikt og til stor skade for andre om det ikke blir gjort.

   
---
---

   Den som ikke utholder smerten ved å protestere på den grove uretten lurer seg unna, - på bekostning av hva og hvem?

*

   
---
---

   Kong Salomo lot konger og vismenn og enhver fra alle land og tider innsamle og fremføre visdom og forstand, som han lot distribuere som den boken vi kjenner fra Bibelen som Salomos ordsprog. Er det det vi også egentlig gjør og har behov for?

*

   
---
---
   Fortsettelse fra i går:

   Rune L. Hansen:
   En lever i forhold til sine håp og talenter og nødvendigheter.  

   Annina Karlsson:
   Sorgen släpar man med sej sätter sej i kroppen men det är möjligt konstigt nog att lära sej leva med den. Hur länge vet jag inte.Har inte sett det ennu.Jag är glad att jag hittar saker att vara glad för.

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Nei , det er så sant ,Rune! Men dette spørsmålet ,er av en liten betydning ,sett fra eliten sin side ,og såkalte forståsegpåere i Norge . Hva med å stemme på de nye partia ved næste valg. Da blir det kokeri i strotingsgryta , og alt så mye bedre for oss ,og alle de andre ....!

   Rigmor Fossdal:
   Må slutte å kalle en gruppe for "elite". Det er ingen elite, men en gjeng megakriminelle, skurker, overgripere, psykopater som begår folkemord og utsletter familiene, dreper med "lov" i hånd på utallige måter. Det er jaggu lite å skryte av.

   Rune L. Hansen:
   Ja, - de er ingen elite for at de undertrykker, mishandler og dreper. Slikt skjer utført av enkelt-mennesker i mange skuffer i den offentlige forvaltningen, og ellers i samfunnet og.

   Audhild Østgård:
   ‎"Elite" ordet, kan brukes, om man selv betegner seg som "Offer" og blir sittende i den Rollen. Det er den mest degraderende, fastholdende og ødeleggende betegnelse et menneske kan innta, som beskrivelse på seg selv!

   Annina Karlsson:
   Jag är ett Offer. Och har blivit sittandes där.

   Audhild Østgård:
   Ok, Annina. Og det er bare du som kan Oppheve OfferRollen din! Om du vil!

   Rune L. Hansen:
   Forbrytelsen er reell, Audhild. Vi lever ikke i en tegne-serie hvor det kriminelle som skjer er bort vekk med et knips. Men mange av de torturister og mordere som hærjer omkring oss, til og med verre enn Jack the Ripper, gjør det lettere enn med et knips, uten at deres blod-dryppende våpen blir lagt merke til - fordi de selv ikke kjenner smerten og ser nøden, og fordi de har fått for mye propaganda og lest for mye Donald Duck!

   Audhild Østgård:
   Jeg har aldri påstått at forbrytelsen/forbrytelsene IKKE er reelle, Rune! Langt derifra! De ER Høgst reelle! OG de som sto bak, er IKKE dem som kommer til å "løse" sine Offer, fra Smerten de har forvoldt! DET må faktisk Offeret gjøre Selv! ...OM det er aldri så urettferdig! AT Forbrytelsenes Mester, en dag kommer til å bli stilt ansikt til ansikt med sine Gjerninger...SE DET kommer til å skje! Imens må Mennesket Løse seg fra Forbrytelsens Knugende Grep. Om Mennesket Selv VIL!!! DETTE er hva jeg snakker om. Ikke verken Tegneserier og/eller Donald Duck!

   Annina Karlsson:
   Har man blivit förgifftad so har man och har man fott armarna avkapade so har man. Är ryggen knäckt so är den. Men man kan lära sej att leva med det. Med betoning po kan. Kortare eller längre tid.

   Rune L. Hansen:
   Akkurat Annanina. Audhild snakker til og om mennesker i tortur-kamre, fengsler, nød og smerter som om det som har skjedd og skjer ikke har skjedd og skjer henne personlig. Og som om det er ofrene, også de døde og halv-døde sitt ansvar å late som ingenting. Og vi hverken trenger å bry oss om ofrene og deres forhold eller de kriminelle eller om lov og rett. En livs-farlig, og dessverre smittsom, syk holdning!

   Annina Karlsson:
   Men det finns en mening i det att man är tvungen att ta sej ur en negativ atmosfär själv är man i en karusell av negativitet i ett enda kör so blir man sjuk. Tror man behöver extra, extra mycket ta hand om sej och vara rädd om sej. Det är inte hälsosamt att spela chack med förbrytare och sitta vid samma bord som de som ljuger.

   Kjell Nygaard-Andersen:
   Det er sant Rune. Min venn Nikki i USA gjorde en dum ting - men egentlig en mindre forseelse med kortere straff. Staten tok hennes to tvillinggutter og satte dem bort til andre foreldre som fikk myndighet over dem. Men de lovet henne å få saken belyst på nytt om hun skaffet seg fast arbeide og bosted. Det har hun gjort, men de påstår det skjedde litt "sent" som er bare hykleri fra de samme maktfolkene som rår i Norge i slike saker. Akkurat nå ber vi for henne - fordi hun er helt knust. Men vi håper siste ordet ikke er sagt ...

   Annina Karlsson:
   Do fick hon ett longt straff efter det kortare.

   Viktor Santiago:
   WOWW IS BEAUTIFUL

   Audhild Østgård: 
   Ja, Rune! Jeg håper inderlig holdningene mine er Smittsomme! MEGET Smittsomme! Å komme seg på beina igjen, når de Ansvarlige Toer sine hender, er vår eneste Mulighet. Om du vil ligge der du ligger, Annina, så skal IKKE jeg hindre deg! DU er en Klok, Kvinne, IKKE sjuk i Hodet! og har alle muligheter for å riste Overgrepene av deg! At du sitter igjen med Arr.. det regner jeg med at du gjør, isåfall! Og du kan fortsette å vri og vrenge på mine meninger, Rune! Akkurat å mye som du ønsker. Og fortsette å rope på "Ditt Lovverk". Jeg Kjører på med min smittsomme Holdning, og VET det kommer til å bli MANGE som hører etterhvert! Fordi Mennesker vil skille Løgner fra Sannhet! Despoter fra de EKTE MENNESKENE!! De Frie Menneskene. De som har Reist seg ... OM enn Ryggen var Brukket, Armene Kappet av og Hodet i Full Forvirring! Som har renset Hatet og Bitterheten ut av sitt eget System! Og valgt å gå vider, UTEN Krykker av noe Slag!!

   Annina Karlsson:
   Jag vill inte go runt och vara bitter det tär ju bara po mej. Nej jag gläder mej ot livet och att jag kan använda huvudet. Det är ju inte avhugget ännu. Sorgen for jag leva med. Men jag uppskattar livet och,,,,,,, so mycket,, so. Jag hadde nog inte varit so glad i livet om jag hadde sprungit runt i domstolar och ägnat mej ot pokerspel med,,,, hoppsan höll po att skriva nogot som inte var bra. Jag vet inte om de som sysslar med denna rädda barn verksamhet, fattar vad de gör? Fattar de eller fattar de inte ? Men ioför sej so for man do tänka ,,Vems är problemet? Det är deras. Jag har gjorts ansvarslös eller de har uppfattningen att jag inte kan ta ansvaret nu har de tagit över det och har en tung börda po ryggen. Medan jag gör som jag vill.

   Rune L. Hansen:
   Hvis du kan få amputerte hender og føtter og hendelser og røtter til å vokse ut igjen og døde til å gjenoppstå i et mirakel trengs ferre sykehus og mindre medisin og mat og lov og rett, osv. Men nu er det ikke slik det er for folk eller mennesker flest. Det er derfor en urett at du snakker slik, til glede for de kriminelle som ser seg tjent med at forbrytelser bagatalliseres, bortforklares og skjules. Hvilken fortjeneste har du eller andre av at du går de kriminelle sitt æren, Audhild? Og det lovverket du omtaler, det er vel vårt alle sitt, er det ikke?

   
---
---

   Rune Fardal, 08.04. 2011:

   Hvor mange må dø før de ansvarlige ansvarliggjøres??
   Søstre fikk 5,2 millioner kroner i erstatning  
   
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/krim/soestre-fikk-52-millioner-kroner-i-erstatning-3465139.html
    www.tv2nyhetene.no
   Barnevernet i Drammen grep ikke inn...

*

   Annette Morgaine Olsen:
   Mange tror jeg... Bv griper inn der de ikke trengs, og de gor faen der de burde gått inn med full styrke. Man kan virkelig undres på hva bv sin EGENTLIGE agenda er....
   Det virker som om mottoet er: der ungene ikke blir ødelagt så går vi inn og tar de, plasserer de hos mennesker som miskandler de. Men der vi ser at ungene blir ødelagt, så støtter vi opp om foreldrene og gir ungene på båten....
   Jeg vet ikke om det er sånn, men man kan virkelig undres mang en gang når man ser hvor de går inn og tar ungene fra foreldre som elsker ungene sine og vil de allt godt, mens de i saker som denne bare prater med foreldrene og ikke ser på ungene.....

   Turid Holta:
   Det er liksom det da at barn blir mishandlet i barnevernets opmsorg. Så barnevernet gagner ikke

   Annette Morgaine Olsen:
   Nei, nettopp....

   Bernt Ove Arnoldussen:
   Du som bor i Bergen , send spørsmålet til TV2 så dem får det ut på eteren i kvell

   Bernt Ove Arnoldussen:
   Send spørsmålet til Kongen for den slags skyld og si at : jo mer han oppfordrer til bekymringsmeldinger jo mer folk blir drept.

   Arild Holta:
   De som blir pint av bv får ikke erstatning, eller en sjelden gang små erstatninger. For å ikke gripe inn er det imidlertid rekorderstatninger. Hvorfor er det så mye høyere erstatning for å ikke gjøre noe imot det at det såkalte barnevernet torturerer mennesker? Dette er selvsagt politikk/ideologi. Kommuniststaten driter i sin behandling av mennesker, men tar selvkritikk der den ikke blandet seg inn. For måler er innblanding og kontroll i alt vi foretar oss.

   Bernt Ove Arnoldussen:
   det er folket som vil ha det slik, det er folket som har valgt politikerene. Det er jo et klassisk og fornutig svar .........

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Så hvorfor stemme bare for å gi politikerne dette argumentet?

   Bernt Ove Arnoldussen:
   Nei, men jeg mente at det er slikt svar man får fra det offentlige og politikerene. Problemet er jo at de fleste politikerene er "barnevern" tilhengere eller dem bare kaster det over på "barnevern" system

   Bernt Ove Arnoldussen:
   et og tror og sier at dem er fagfolk. Dærmed herjer dem fritt vidrere og dreper folk. you know systemet

   Bernt Ove Arnoldussen:
   Hvor mange barn og voksne er drept av "barnevernet " hittil i år ?

   
---
---

   Rune Fardal, 08.04. 2011:

   Barnevernet unnlot å hjelpe barna. Vent til Kvamsaken eksploderer der barnevernet unnlot hjelpe barna, beksyttet overgriper og motarbeidet barna! Der en omsorgsviktende mor ble bekyttet for avsløring! Der barna utviklet alvorlige problemer!!
   Søstre tilkjent 5,2 millioner etter barnevernssvikt
   http://www.dagbladet.no/2011/04/08/nyheter/barnvern/erstatning/innenriks/rettssak/16123939/
    www.dagbladet.no

   Barnevernet grep ikke inn etter meldinger om omsorgssvikt mot tre søstre i Drammen.

*

   Jan-Erik Lofstad:
   Faglig kompetanse er ikke denne gangen heller til stede, rett og slett ikke til stede overhode i barnevernet anno 2011, HERR LYSBAKKEN NÅR SKAL DU VÅKNE OPP OG ERKJENNE ATT BARNEVERNS NORGE FALLER SOM KONGEN I ETT SJAKK SPILL HVIS DET NÅ IKKE HANDLES OG FORSTÅR ATT ALLE FORELDRE SOM KJEMPER OG STÅR FREM I MEDIA RUNDT I LANDET IKKE YTRER SEG UBEGRUNNET.....!!!!!

   
---
---

   Rune Fardal, 08.04. 2011:

   Og husk da at tap annet enn ved død gjør enda større skade på et barn. En død kan de forholde seg til, tapet av en forelder de fjernes fra fører til at de klandrer seg selv ... dermed tar psykiatrien over!
   Tabet af mor dræber
   http://fpn.dk/liv/born_unge/article2386595.ece
    fpn.dk

   En mors død fordobler risikoen for, at børn selv går hen og dør, viser en ny undersøgelse...

*

   Birgitte Mor:
   Så enig med deg i det, Rune

   Annette Morgaine Olsen:
   Det at en forelder går bord ved død, er skadelig. Det er allment kjent i de fleste kredser. Men det er også noe som barnet kan forholde seg til, da døden er endelig og naturlig. Det at foreldrene blir borte pga systemet, er noe barnet sjelden klarer å forsone seg med, og barn er slik at de tror det er de som har gjort noe galt som gjør at de blir tatt fra foreldrene. Dette mener jeg er mye mer skadelig enn om foreldrene dør......

   Irene Hov:
   Anette det er mye mer skadelig både for barn og foreldre å miste et barn, bli påført arbeid og kostnader med å få det tilbake. Mister du et barn i plutselig død, f.eks ulykke, står det klart et krisepsykiatrisk team og hjelper deg. Mister du et barn til bv, er det selvforskyldt, og du kan bare ha det så godt. Altså erkjenner helsemyndighetene at tapet av et barn er en ufattelig livskrise. Allikevel er barnevernet gitt makt og myndighet til å påføre deg en slik krise, uten rettferdig rettegang. Likestilling?

   Birgitte Mor:
   Det er ofte ikke engang selvforskyldt at man mister barn til BV. Det er bare BV som mener man er utilstrekkelig som forelder

   Birgitte Mor:
   Og det er ikke nødvendigvis sant at man er

   Irene Hov:
   Det med "selvforskyldt" var ironisk Birgitte. Det jeg mener er at hele apparatet rundt bv har den holdningen. Det er din egen skyld, derfor kan du ha det vondt. Dette er hva jeg mener er grov diskriminering av helsemyndigheter, bevisst sådan, så lenge de hoster opp et kjempe apparat for "andre" måter å miste barn på.

   Birgitte Mor:
   Ja, det er diskriminering for det er da like vondt å bli fratatt ett barn på en urettmessig måte

   Irene Hov:
   Nettopp!

   Annette Morgaine Olsen:
   Som jeg skrev i forrige innlegg, "Dette mener jeg er mye mer skadelig enn om foreldrene dør......"
   Jeg har mistet unger til bv, og det har virkelig vært uforskyldt, da jeg til dags dato ikke fatter hva jeg har gjort galt. Bv kommer med masse svada om hva jeg liksom har gjort, noe som er så usant som det går ann å bli....
   Jeg kjempet innbitt de første årene for å få den oppfølgingen jeg mente jeg hadde krav på. Men bv hadde mistet interessen for meg totalt den dagen de kidnappet ungene.
   Jeg savnet virkelig ett støtteapparat!!!!!!
   Det er meget traumatisk og miste ungene sånn, og jeg har mang en gang tengt at hadde ungene dødd, så hadde det vært lettere å takle......

   Irene Hov:
   Enig med deg Anette. Det heter seg at de skal følge opp foreldre etter akuttplassering, men det gir de blaffen i. I mitt tilfelle var Jannike Willoch sakkyndig, og skrev til slutt i rapporten at hun anbefalte omsorgsovertagelse (da hadde jeg fått barna tilbake), men at "en slik beskjed kan forverre den ustabile psykiske helsen til mor slik at hun kan bli til fae for seg selv og barna". Deretter går det en uke, så kom det brev fra bv at de hadde besluttet omsorgsovertagelse og ba meg ta kontakt for møte... Det gjorde jeg ikke, så ringte de etter 14 dager, og sa "vi bare lurte på hvordan det gikk med deg og ungene vi..."

   Annette Morgaine Olsen:
   De er bare helt ville i den etaten..... :-))))

   Irene Hov:
   Hva kaller man sånt? Takk og lov har jeg en sterk psyke! Det ble ingen sak i nemnda, til tross for fem vedtak om omsorgsovertagelse. Jeg ba de dra til helvete hver gang, og avsluttet med vi ses i nemnda.

   Annette Morgaine Olsen:
   Jeg har litt erfaring med at er man tøff i kjeften mot de, så trekker de seg unna. Men prøver man å være hyggelig og samarbeide, så stjeler de ungene raskere enn du klarer å snu deg..... Hva sier det om etaten?

   Irene Hov:
   Det er nettopp det som skjer, men ALLE advokater ber deg samarbeide med bv! Hvorfor? Jo for da blir salæret veldig mye større!

   Annette Morgaine Olsen:
   Å samarbeide med bv.... Tja, er det samarbeid å underkaste seg 100%?
   Selvsagt sier advokatene at man skal samarbeide, da trekker jo saken ut i langdrag og de tjener rått på klienten som de egentlig ikke gjør en dritt for.....
   Supert system :...-)
   Masse statlige kroner og ikke noe arbeid....

   Liv TheGodmother Bakke:
   Det er enda værre å miste sitt barn uforkyldt enn selvforskyldt.
   Er det selvforskyldt så vet du hva du har gjort. Å barnevernet gir deg den hjelpen du trenger for å få barnet hjem. Å sender det hjem.
   Er det uforskyldt, går du for evig rundt å grubler på hva du har gjort. Får ingen svar, bare mer trøbbel. For barnevernet vil motarbeide deg så lenge du ikke vil underkaste deg dems skittkasting! Du er for evig dømt til evig pine!

   
---
---

   Arthur Sæbø, 08.04. 2011:

   Hva hjelper det oss borgere ? Vi får bare økte skatter og avgifter, og landet blir bare mer og mer til nedfalls.
   Stor usikkerhet om oljeformuen - Makro og politikk - E24  
   http://e24.no/makro-og-politikk/stor-usikkerhet-om-oljeformuen/20044434
    e24.no

   I 2030 vil Oljefondet være verdt et sted mellom 3.500 milliarder og 16.000 milliarder kroner, ifølge Finansdepartementets beregninger...

*
   
---
---

   Marius Reikerås, 08.04. 2011:

   Skadeerstatning for mordet på Engla: 75.000 kroner. Skadeerstatning for voldekt av en 14-årig jente: 50.000 kroner. Skadeerstatning for Piratebay: 46 millioner kroner!!! Kopier dette om du synes det er noe galt.

*

   Hans Ivar Strandbakken:
   Ser ut som mennesker er verdiløse!

   Jostein Wetteland:
   Mennesker er ikke verd ein dritt se på erstatninga til barne hjems barn krone verdien på den er fra 1820 725 tusen kroner for et ødelagt liv, for tapt inntekt, for evig utrygghet og evig forfølging, i tillegg så dreper de, de som har mottat erstatning.

   Leif Sigurd Gregersen:
   Kopierer dette er horibelt!

   Liss Dehlen Solheim:
   Et paradoks at man får strengere straff om man gjør noe mot staten, samt de med makt, enn mot privatpersoner..

   Johanne Almli:
   Har ennå ikke lært meg å kopiere!!!, men dette er helt horribelt! Fy f......

   Henning Ann:
   kopiert. - erstatninger skulle starte på skjønn etter skaden, etter at alle omkostninger er dekket 100%, om man ikke er i stand til normal inntekt i etterkant, så må man tildeles et normalt, gjennomsnittelig hus/leililghet som da er gjeldsfri, man må få dekket 100% av tapt arbeidsinntekt frem til pensjonsalder, man må få dekket 100% av tapt livskvalitet, og etter det... da skal man ha en menerstatning for selve skaden og for tort og svie...dette kan staten legge som krav til de som vil drive forsikring her i landet...såre enkelt..og staten bør gå forran som et godt eksempel.blir noen arbeids ufør pga jobben så må det jo dekkes opp for resten av livet..blir noen voldtatt så la henne få 20 mill i erstatning..det er bare å trekke gjerningsmannen i lønn...offeret først ! diskuter og akkeder etterpå...eller på forhånd slik at det er et system klart, og utbetaling kan skje på noen få dager..hvorfor skal staten passe så godt på overskuddet til forsikringsbransjen? skjønner ikke det...har de eier interesser? rar greie det der...vi er så opptatt av å beskytte overskudet til en enkelt person...hvis det er snakk om 100 vi s av mill...men hvis det er snakk et ødelagt liv, da er det om å gjøre å prøve å få så lav erstatning som mulig...veldig rart...hvorfor er det sånn...må være fordi sakfører har personlige interesser i overskuddet, og selvfølgeløig ikke vil få noen vinning av en høy skade erstatning..

   Christin Kahya:
   Skammelig!!

   Henning Ann:
   hvorfor er det viktig å gi 46 mill i erstatning for noe som er fullstendig unødvendig, som overhode ikke har noen ting med ødelagt liv og gjøre...ingen menneskelige aspekter blir vel ødelagt for livstid om noen laster ned en fil fra et ikke... copyright web område...hvorfor skal vi såååå inderrlig sørge for at den innehvaeren får 46 mill....og ikke sørge for at noen som har fått ødelagt livet sitt, får det de har krav på? det er akkurat som at de som har masse penger, har klart og lure oss andre til å tro at det viktigste som finnes i heleværden...er å hjelpe dem å fylle lommeboka.. jeg ville sagt det slik, at dersom et firma i suksess drar alle ansatte og ledelsen opp i gode lønninger, burde minst 70- 80% av overskuddet gå rett i statskassa...hvorfor skal rimi hagen tjene 100 vis av mill i året ved å sko seg på oss...om han har 6-700k i lønn pr år, og firmaet går bra overskudd..så burde jo mesteparten av det gå rett i statskassa...slik at man kan hjelpe befolkningen..i sin helhet..ikke 1 mann som blir sinsvakt rik...de som styrer dette er selvfølgelig de som nyter av godene ..de med pengesekken...ikke jens...men han som sa at nå er det jens sin tur til å leke sjef ...

   Pia Stene:
   OFF !! MENNESKEVERDET BLIR TRÅKKA PÅ !!!!!

   Mette Gry Andersen:
   Kopierer ..........  

   
---
---

   Tommy TheDragon Jacobsen, 08.04. 2011:
   Norge er -ikke- et fengsel og politiet er -ikke- fengselsbetjenter som skal gjennomgå fangenes post og kommunikasjon for dette er i realiteten det som blir GJORT mot Norges folk.

---
---

   May- Harriet Seppola, 08.04. 2011:

   ER JAGLAND DUM ELLER TOTALT NAIV ?????

*

   May- Harriet Seppola:
   Det fornuftsmessige og realistiske ble totalt skjøvet til side da TV2’s Ekko og Aftenposten avholdt debattmøte i Litteraturhuset mandag – der generalsekretæren i Europarådet, Thorbjørn Jagland, forkynte med høy stemme: Islam og demokrati lar seg forene. Samtidig sa han at hvis ikke de universelle menneskerettighetene legges til grunn, er det ikke demokrati. Da Hege Storhaug viste til at nærmere 50 islamske stater i Kairo i 1990 vedtok en uttalelse – den såkalte Kairo-erklæringen som krever at menneskerettighetene må underlegges sharialovene – kvitterte paneldeltagerne med fullstendig taushet "Les mer": http://sian.no/node/1388

*

   Jostein Wetteland:
   svaret er vel begge deler!

   Einar Nyaas:
   Han er både dum og naiv. Det er min diagnose.

   Monicha Nyhuus Aas:
   deler uttalelsen til Jagland her, hvis han mener dette, så er det altså en bekreftelse på at Norge ikke er et demokrati.

   Einar Nyaas:
   Kairo-erklæringen er det ikke mange som forstår. Tilsynelatende en blåkopi av FNs verdenserklæring, men med det unntak (som du allerede har nevnt) at sharialovene gjelder ved eventuell konflikt. Altså betyr denne erklæringen *ingen verdens ting*.

   May- Harriet Seppola:
   Monica, Norge har ikke vœrt ett demokrati siden 1945 , hvordan kan du ellers forklare at ca. 11000 blir tvangsinnlagt og tvangmedisinert hvert år og at Norge driver en regulœr barnehandel. Jeg hørte på nyhetene nå at alle de som voldtar unge jenter skal få behandling , hvis de kommer i fengsel blir det det vel luksusgengselet i Halden , som er som å bo på Savoy.

   Monicha Nyhuus Aas:
   jeg vet det MH, men det er sjelden at noen av den rasen, kommer med slike avslørende uttalelser, derfor delte jeg.

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   ‎"ER JAGLAND DUM ELLER TOTALT NAIV ?????"
   Begge deler, han er jo politiker.
   Naivitet passerer et visst punkt hvorfra det må betraktes som dumskap.

   Rune L. Hansen:
   Det islamske imperativ om det frigjøres fra seg selvs ufullkommenhet kan utfolde seg og blomstre til noe høyere og videre. Derfor er de felles-menneskelige verdier, vern, rettigheter, ansvar og forpliktelser så viktige som basis for med-menneskelighet og neste-kjærlighet. Og derfor kan ikke sharia-lover eller Kairo-erklæring eller andre eventuelt langt på vei viktige og hellige skrifter eller det motsatte settes over den felles-menneskelige basis. Her trengs både saklighet, perspektiv og mere til. Men ikke dumhet og naivitet. Koranen kan i lys av dette sees på som og sammenlignes med de apokryfe bibelske skrifter. Det kan også vår tids propaganda og falske dokumentasjon, halv-sannheter, løgner, vill-spor, spekulasjoner og bablerier innunder terror-regimer. Hvilken kledning de enn er staset eller fjaset ut i. Uansett hvilkne konglomerater av under-avdelinger så medfører monopolisering og knebling og mangel på respekt for elementær med-menneskelighet og neste-kjærlighet fort lett undertrykkelse, terror og tortur. Det motsatte av god og ekte lov og rett. I lys av dette har både Norges Grunnlov og norske Straffeloven utfoldet seg og blitt til.

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.04. 2011:

   Straffeloven § 40, 2. ledd er viktig å kjenne til i forhold til offentlige unnlatelseshandlinger:
   § 40. Forseelse, der bestaar i Undladelse, straffes, ogsaa naar den er forøvet af Uagtsomhed, medmindre det modsatte er udtrykkelig bestemt eller utvetydig forudsat.

*

   Kristin Brataas:
   De gjør det med vilje.

   Liv Askvik:
   Tror vi må snart endre alle paragrafene,

   Kristin Brataas:
   Paragrafene er bare til pynt, offentlige tjenestemenn slipper unna. Kameraderi på tvers av etatene, de beskytter hverandre og dekker over egne lovbrudd.

   Rune Pedersen:
   Det er ikke mange ganger høyesterett og stortinget har vært i konflikt med hverandre! Eiendommelig !

   Rune L. Hansen:
   De er ikke til pynt eller for ikke å være gjeldende. Vi blir nærsagt som en alternativ eller kommende regjering om så skjer.

   
---
---

   Anne Nordheim, 08.04. 2011:

   Høy dødelighet hos barnevernsbarn - Nyheter - Innenriks - Aftenposten.no
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1124568.ece
   www.aftenposten.no
   Helsesituasjonen til barnevernsbarn er alarmerende. Dødeligheten er langt høyere enn blant andre barn, og langt flere tar sitt liv. Det viser ny rapport.

*

   Monicha Nyhuus Aas:
   delt

   Annette Morgaine Olsen:
   Jeg reagerer på det siste avsnittet i artikkelen:
   Flest gutter.
   Tallene avslører store kjønnsforskjeller. Det var en klar overvekt av dødsfall blant gutter, 479 mot 223 for jenter. Kristofersen trekker frem at de som er knyttet til barnevernet i en kort periode, har det tøffest. De som slipper fort ut, er mest utsatt. Kanskje skyldes det dårlig helse, men det kan også være at de er mest utsatt for ulykker og selvmord, sier han.
   De som slipper fort ut.... Taler vi her om innsatte eller.....?

   
---  
*****

--09--
-- Dagboks-notater, lørdag 09. april 2011, Vinberget:

   Omtrent null grader Celsius her ute i natt og 1 minus-grad i dag tidlig. Sol-oppgang over horisonten hithen omtrent klokken 08. Sol, nokså jevnt lett, luftig overskyet og 9 pluss-grader klokken 12. Opptil 10 pluss-grader utover dagen og 4 pluss-grader klokken 22. Omtrent 2 pluss-grader henimot midnatt.
---
---

   Hvem som var delaktige og hvem som visste og hvem som ikke visste og hva de gjorde med det de visste ...? Disse og lignende og andre spørsmål med hensyn til det enda viltert pågående terror-regimet vil vi underveis og efter dets fall kunne finne mange og interessante og lærerike svar på.

*

   Rune L. Hansen:
   Bibelen, NT, Romerbrevet 2,8: "Men de som bare tenker på seg selv, som lar seg lede av uretten og er ulydige mot sannheten, har vrede og harme i vente."
   Bibelen, NT, Romerbrevet 1,18: "Guds vredesdom åpenbarer seg fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett."
   Bibelen, NT, Efeserbrevet 4,24: "og kle dere i det nye menneske, det som er skapt etter Guds bilde til et liv i rettferd og hellighet etter sannheten."


   Marit Hagen:
   Nettopp

   
---
---

   Anne Nordheim, 09.04. 2011:

   Ja enda et trix for å rappe flere barn fra foreldre kanskje????
   Språktesting i barnehagene : Dagsavisen
   http://www.dagsavisen.no/innenriks/article515147.ece
    www.dagsavisen.no

   Regjeringen vil innføre språktesting av alle treåringer som går i barnehage...

*

   Ståle Hansen Halvorsen:
   har sikkert fått en gullkantet avtale med Bilderbergern på barne-organdonasjon ...

   Ståle Hansen:
   Var jeg kansje litt vel stygg nå ...?

   Anne Nordheim:
   Kanskje du har rett hvem vet ......

   Ståle Hansen:
   Trenger ikke dra lengre enn Nord-Korea for å se hva fremtiden bringer, der får du hva enn du trenger ... hvis du har råd

   Anne Nordheim:
   Alle barn i barnehage, kontroll, kontroll, kontroll ........ så språktesting og visst ikke ikke barnet følger normalen ...... en aldri så liten bekymringsmelding til bv kanskje???? Bare en tanke som slår meg..

   Ståle Hansen:
   Joda, vi har sett lignende før. BV har mange hysteriske nevrotikere som kan se på saken. De får nok til en kjapp løsning

   Ståle Hansen:
   Såfremt ikke barna faktisk BLIR mishandlet hjemme, da kan det drøye

   Anne Nordheim:
   BV opererer etter bakvendtland metoden, går inn der de ikke bør være og lukker øynene for der de egentlig skulle vært .

   Ståle Hansen:
   Jepp, det kan jeg grundig bekrefte

   Anne Nordheim:
   Så på nyhetene i dag tre voksne søstre som fikk over 5 mill i erstatning for tapt barndom, bv hadde fått inn 12 bekymringsmeldinger men brydde seg ikke, så kan de gå inn i velfungerende hjem og produsere løgn og lygenytt for så å fjerne barna, forstå det den som kan jeg melder pass ...

   Rune L. Hansen:
   Det er jo lett nok å forstå ... Fullstendig alt og det hele med "barnevernet" handler om det motsatte. Det motsatte av lov og rett, det motsatte av barnets, foreldrenes, familiens og samfunnets beste, det motsatte av hjelp, osv., osv. Utrolig - men til fulle sant.

   Randi Mai Brandt:
   Det er da ikke alle barn som er født som noen skravlebøtter, men lager seg egne språk til de er ganske store, også noe idioti å bruke resusjer å penger på.

   
---
---
   Rune L. Hansen:
   ‎"Barnevernet" er hverken fagfolk eller kvalifiserte til noe som helst og vil hverken barnets, foreldrenes, familiens eller samfunnets beste. De er dirigert og opplært til og for en uhyre kriminell virksomhet. Motsatt noe som helst sitt beste.
---
---
   Rune L. Hansen:
   De politiske valgene blir på sett og vis enn opptelling av antall kriminelle og indoktrinerte i Norge.
---
---

   Geir Otto Andreasen, 09.04. 2011:

   NAV - - Uføre fra utlandet kan få 300.000 i året - NA24  
   http://www.na24.no/article3125007.ece
    www.na24.no

   NAV - Trygdeflyktninger strømmer til Norge. - Noe må gjøres, sier leder i Arbeids- og sosialkomiteen...

*

   Harald Engelbreth Lorck:
   Vil heller si; Nei takk til dagens regjering. Innvandrere kan vel ikke mye for at de har muligheten til å få doblet trygden sin? De fleste i utslitte sko ville gjort det samme for å gunstigjøre sin egen situasjon? ;) Det blir naivt å legge dette over på de som kommer fra en helt ulevelig tilværelse.

   Geir Otto Andreasen:
   Vel... er jo det JEG ønsker da.. å sparke hele løvebakken et vist sted .. HARDT!!!

   Harald Engelbreth Lorck:
   Jeg blir med å sparker ifra!

   Berit Mikalsen:
   Mange av desse som blir kaly innvandrere, var egentlig vanlige Ola Normann som meg og deg!! Men var blitt Utsatt for robbing, trussler og vold innad i systemet, som endte med at de blei jaga ut av landet!!! av noen kriminelle som hadde overtatt ...... NORGE HAR OGSÅ NEMLIG  *INVANDRINGS-FLYKTNINGER!!!!

   Berit Mikalsen:
   Som blir kalt invandrere***

   Rune L. Hansen:
   Dette kanskje fordi det utad skal se ut som om Norge behandler sine med-mennesker anstendig?

   
---
---

   Arild Holta, 09.04. 2011:

   DET VOLDSOMME ER AT ADSKILLELSE UTENOM DØD, ER _MER_ SKADELIG.
   Det forteller en del om hvor farlig det såkalte barnevernet er!
   Tabet af mor dræber  
   http://fpn.dk/liv/born_unge/article2386595.ece 
    fpn.dk

   En mors død fordobler risikoen for, at børn selv går hen og dør, viser en ny undersøgelse...

*

   Arild Holta:
   SITAT:
   Skaden på barna ved adskillelse barn og foreldre
   Fra boken "Adskillelse Barn og foreldre" av Sverre Kvilhaug.
   "En gruppe forskere i Israel, O. Agid, B. Shapira, J. Zislin, M. Ritsner, B. Hanin, H. Murad, T. Troudart, M. bloch, U. Hersco-Levy og B. Lerer, presentert i Molecular Psychiatri i 1999, og referert bl.a i Mental Health Today, la fram meget overbevisende og dramatiske forskningsresultater vedrørende psykiske forstyrrelser relatert til tidlig tap av foreldre, særlig adskillelse på annen måte enn ved død.

   Turid Holta:
   Helt enig Arild!!

   
---
---

   Anne Nordheim, 09.04. 2011, via Andrew Tiger Lee:

   Police brutality ....
   POLICE BRUTALITY: Cop turns off camera & beats up female  
   
   www.youtube.com

*

   Ståle Hansen:
   Godt gjort å klare 2 blåveiser, knekte tenner OG knekt nese på ETT fall... Hører ei viss Terje Tysland-låt spiller bakerst i underbevisstheten her ...

   Anne Nordheim:
   Ja og lur han polisen som slo av camera sånn at han fikk begå overgrep mot denne damen i fred,police brutality .. yes og det blir begått av politifolk over hele verden, Norge er ingen unntak, men som oftest så kommer disse betjentene seg unna all form for tiltale ...

   Anne Nordheim:
   Ja godt gjort iallefall med håndjern på. Jeg tror ikke på julenissen ..

   
---
---

   Rigmor Fossdal, 09.04. 2011, via Gabriel W Johansen:

   ‎... 5,2 millioner for å argumentere for MER BARNEVERN. Billig reklame, det der...God, statlig investering..
   Søstre fikk 5,2 millioner kroner i erstatning
   http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/krim/soestre-fikk-52-millioner-kroner-i-erstatning-3465139.html
   www.tv2nyhetene.no
   Barnevernet i Drammen grep ikke inn...

*

   Kari Gundersen:
   Hva mener du? Søstrene har hatt ett helvete hjemme og barnevernet grep ikke inn. Det er vel ikke urimelig at de får erstatning?

   Gry Karlsen:
   Hva er det egentlig du vil ha fram Bianca???

   Kari Gundersen:
   Jeg tror media langt ifra vil gå med på et slikt samarbeid med myndighetene. OG enda mindre tror jeg at myndighetene vil plukke ut 3 søstre sånn for moro skyld å gi dem 5,2 millioner. Vet nesten ikke om jeg skal le eller gråte av slike påstander ...

   Gry Karlsen:
   Hmm...... vel, jeg har ikke så mye positivt å si om BV... men i vårt tilfelle gjelder det kun hjelp til støttekontakt, som de klarer å lage en masse kaos og rot rundt. Men de påstandene du kommer med her Bianca, synes jeg ikke virker troverdig i det hele tatt. Som Kari sier .... TV2 lager IKKE saker ut av ett så dårlig "grunnlag" som det du påstår. Så i dette tilfellet velger jeg faktisk å tro på myndigheter og media.

   Cato Martin Jakobsen:
   Gry Karlsen, jeg er ikke spesiellt paranoid eller spesiellt gal, iallefall ikke så mye mer enn gjennomsnittsbefolkningen, men dette er kun en liten advarsel: uansett hvor lite du/dere har med barnevernet å gjøre, hvis du har dine barn kjær, hvilket jeg vet du har, så vær forsiktig og aller helst løp! Jeg har sett litt for mange som bare skulle ha hjelp til barnehage, støttekontakt og andre ting som folk kan ønske seg hjelp til iblant, og de sakene har hat en lei tendens til å ende veldig ille. Jeg vil ikke skremme deg,og jeg mener ikke å gi deg noen form for barnevernsangst, men jeg er helt seriøs når jeg sier at det er kjempefarlig å hamed barnevernet å gjørepå alle nivåer.

   Gry Karlsen Cato:
   ...... er enig i mye av det du skriver, og det BV JEG kjenner til har jeg absolutt ikke noe godt å si om ...... men det er kun denne saken som er omtalt her, jeg kommenterte Cato. Jeg VET og har ERFART hvor mye kaos og rot de lager til for folk og barn. Men synes det er litt rart at barna står fram her i media hvis det ikke finnes sannhet.

   Cato Martin Jakobsen:
   Gry, og jeg tror heller ikke at det sitter noen som spiser barn der, det er ikke det jeg mener, bare det at jeg har sett såmange tragiske skjebner der hjelp har endt med omsorgsovertagelse. Så vær kjempeforsiktig og hvis du kan, ta opp ALLE samtaler du måtte ha med barnevernet, og helst aldri vær alene. Du vil ikke tro hva de klarer å vri det du sier til dersom det går galt. Selvsagt har disse barna ikke fått hjelp, og de fortjener erstatning. Det er bare merkelig at det alltid blir dratt frem de sakene der barnevernet ikke har grepet inn, mens der de har vært inne og ødelagt for menneskerhører vi lite om i media

   Gry Karlsen:
   Er veldig klar over det Cato..... er der ALDRI alene og har skaffet meg advokat. Men ærlig talt ..... det er for JÆVLIG at man ikke skal kunne spørre om hjelp til støttekontakt til ett krevende barn, her i Norge .... uten at man må gå til det skritt å måtte skaffe seg advokat!!!!! Jeg har ALDRI sett makan til rot og kaos som det er innen BV. ALDRI!!!!!!!

   Gry Karlsen:
   Man må være "sterk" for å få det ut i media ........ men, det kommer en dag ........................ vær du sikker!!!!

   Rigmor Fossdal:
   Som Bianca sier: Våkn opp! MEdia og tillit er uforenlig.

   Rigmor Fossdal:
   Som sagt.. det er en billig investering for staten å bruke 5,2 mill på å innføre mer "barnevern". Folk leser slike artikler og går 5 på. Hvorfor skriver ikke media om barnevernets barnebortføringer? Næææhmen..
   KAri: Media = myndighetene.

   Cato Martin Jakobsen:
   Jeg fikk en gang i tiden "hjelp" til barnehage, og de insisterte på at jeg skulle motta "råd og veiledning", barnets mor døde og jeg ble alenepappa, at jeg hadde tre barn fra forrige "kull" var ikke gode nok erfaringer til at de trodde at en mann skulle klare å være alenepappa, tror forøvrig at det ikke hadde spillt noen rolle om jeg hadde skiftet kjønn.. det jeg skulle ha gjort var å ta barnet under armen og løpt så fort og langt jeg kunne, vet jeg nå. Jeg er allikevel blant de heldige, fordi jeg får ha relativt mye samvær til en barnevernsak å være, og barnet bor i samme by som meg. Men jeg trodde aldri i min villeste fantasi at de kunne gjøre det de gjorde mot et barn.. selv ikke da barnevernsdama jeg skulle få"råd" hos åpnet første time med å si " du skal bare gi fra deg barnet frivillig med det samme, fordi jeg kommer til å ta barnet fra deg, og jeg kan og skal grave opp all den dritt jeg kan finne om deg og jeg taper aldri" trodde jeg at det var mulig å ha så stor makt, og bruke den på en så jævlig måte.. derfor advarer jeg alle mot barnevernet og jeg vet hva jeg snakker om, det er bare så vanskelig å bli trodd før det er for sent.

   Gry Karlsen:
   Det spørs jo hvilket "media" du går til da Rigmor, og med hva slags sak ...... Det må være "helt og ikke stykkevis og delt" .... Bianca, jeg tror ikke media hadde tatt inn noe av det du har skrevet her. Veldig trist å høre Cato .... og JA, jeg tror deg så gjerne. Det er sikkert mange slike historier rundt om i vårt land og sånt er urettferdig og IKKE sånn det skal fungere i det hele tatt. Jeg tror mange av de som sitter i BV er kontrollfreak og kan bruke den rollen godt i sin jobb innen BV ....... til stor urett for barn og foreldre!!:(

   Rigmor Fossdal:
   Gry: NEI. Det spørs ikke.
   "Urettferdig", "trist", "kontrollfreak".. bv.. og hva du kaller det Cato og hans barn har opplevd. Og kritiserer Bianca for hvordan hun skriver.

   Gry Karlsen:
   Her er det visst noen som vet best uansett..... men å nå fram til media med banning og sverting osv...., sier seg sjøl at det virker ikke veldig seriøst ... DA kommer man INGEN vei ........

   Cato Martin Jakobsen:
   som sagt, jeg er en av de heldige, fordi jeg får følge med barnet mitt, jeg får koder til skolens sider,"its learning" og får følge barnets utvikling og jeg får ha ham hver måned og i ferier, så det er veldig mange som har det verre enn meg og barnet mitt. Det jeg tror er den største feilen i barnvernet er at saksbehandlerene blir tildeldt en makt på størrelse, om ikke over kongen, og det skal rygg til å bære en slik makt. Spesiellt siden barnevernet er velsignet med et stort antall direkte inkomptente mennesker som aldri skulle hatt en jobb der de arbeidet med noe levende, og slike mennesker blir farlige dersom de blir motsagt eller forstår at de er ute på glattisen faglig sett. Ettersom jeg har flere vektall i barnepsykologi enn de fleste saksbehandlere i barnevernet antar jeg at min behandler følte at jeg mente hun ikke var kompetent til sin jobb eller følte seg truet på noe vis. Dessverre.

   Gry Karlsen:
   Veldig enig i det meste her jeg, og også at barna skal være hos sin virkelige mamma og pappa, så sant det ikke er rus/vold inn i bildet. Man skal også få hjelp hvis man spør om det, men IKKE ved å flytte barnet til ett annet hjem!!!!

   Gry Karlsen:
   Hmm.........:(

   Rigmor Fossdal:
   Cato: du og barnet ditt er ikke heldige. Det er et overgrep dere lever med og i. Google Stockholmssyndromet. Om du ikke har lest om det før.

   Cato Martin Jakobsen:
   Jeg er heldig nå, men det har tatt meg ti år av barnets liv, og to rettsaker å nå dit jeg er nå, og hadde jeg ikke vært såpass mye mer ressurssterk psykisk, mentalt og faglig enn barnevernet la frem da de kom og hentet barnet i et akuttvedtak hadde han ikke visst hvem pappaen er. Det gikk dessverre så langt at han ble "lært" å kalle fosterforeldrene for mamma og pappa før jeg fikk ankesaken opp første gang, så nå er han så "tilknyttet" fosterhjemmet at det er "skadelig" for barnet å flytte hjem. Dessuten er han iflh barnevernets psykolog "relasjonsskadd" av å bo sine første 3 leveår sammen med meg, så håpet om at han kan få komme hjem før han er 21 er ikke stort, men jeg gir ikke opp! Aldri! De har svertet meg hinsides det man skullet ro var mulig, jeg er psykisk ustabil og rusmisbruker, og mitt hjem er så grisete at det ikke egner seg for barn her, men jeg gir meg ikke! Uansett!

   Rigmor Fossdal:
   Cato- du skal ikke gi deg. Aldri.

   Cato Martin Jakobsen:
   Rigmor, jeg mente heldig i forhold til de som aldri får se barnet sitt, jeg vet hva stockholmsyndromet er og hvordan barnevernet kan manipulere folk til å tro at de er heldige som får se barnet et minimum av hva de har krav på, de sier at mange ikke får se barnet sitt i det hele tatt, men du er jo en heldig mann og jeg er en snill saksbehandler, så dette får vi til. Jeg må forøvrig si at jeg har hatt tilsyn under samtlige samvær de siste 7 årene, selv om de har tilgode å finne noe galt. " på tross av at han ikke har levert positive urinprøver og til tross for at politiet ikke har funnet noen grunn til mistanke finner vi likevel grunn til å stille spørsmål om fars forhold til rus" Snakk om å aldri gi seg.. men takk, skal du ha, Rigmor.

   Audhild Østgård:
   Meget Betenkelig, hele saken. Det har også kommet meg for Øre at Mor er av Taterslekt! Forfølgelse av Taterne/Sigøynerne, stanset aldri! Rus blir sluset inn i landet. Rusavhengighet er Styrt bevisst!! Bruk av Mind Controll, for å styre Menneskers handlinger, Opplevelser, Tanker, følelser etc er meget utbredt! Falske minner kan legges i Mennesker. Meget detaljerte Falske "Minnespor" lages via avansert Teknologi, Sannsynligvis Telepati og andre metoder. Militæret bruker også Magikere i sitt arbeid!

   Rigmor Fossdal:
   Ok, Cato, jeg leser deg og forstår. Men det er likevel ikke heldig - snarere det minste av det minste av skadebegrensning. Ikke for barnet ditt og deg, men for bv.
   Jeg skal ikke spekulere så mye, men vil si at den "etaten" v. saksbeh. nok vil påstå at det er "snillhet" derfra. Det er ikke det, det er bare at de ikke kan komme unna med det de har gjort mer og derfor må oppfylle minimum minimum FOR seg selv for at de skal kunne si de fulgte lovene og trosset det farlige bildet de har malt av deg.
   Den konstruksjon er deres. Skammen likeså,
   Du er umyndigjort og kriminalisert på alle vis, både som menneske og far. Og med rett til å lage tordenvær. Minst. Den saksbehandler vil aldri slippe unna vredens dag. Den kommer. Og sant å si så er den her hver dag.

   
---
---
   Fortsettelse fra i går:

   Rune L. Hansen:
   Hvis du kan få amputerte hender og føtter og hendelser og røtter til å vokse ut igjen og døde til å gjenoppstå i et mirakel trengs ferre sykehus og mindre medisin og mat og lov og rett, osv. Men nu er det ikke slik det er for folk eller mennesker flest. Det er derfor en urett at du snakker slik, til glede for de kriminelle som ser seg tjent med at forbrytelser bagatalliseres, bortforklares og skjules. Hvilken fortjeneste har du eller andre av at du går de kriminelle sitt æren, Audhild? Og det lovverket du omtaler, det er vel vårt alle sitt, er det ikke?

   Audhild Østgård:
   Det Lovverket du snakker om og som du "tilber" og nærmest sette som din Gud, Rune, er iallefall IKKE mitt! Det er av denne Verden skapt. En Verden gjennomsyret av Ondskap og Korrupsjon! Hvem som er de Virkelige Kriminelle, og hvem som har gått disses Ærend, gjenstår å SE! Og jeg stiller meg med glede, ved siden dem som har blitt ofret på Dette Alteret! De Kriminelle som puttes i Fengsler og bak lås og slå, er nødvendigvis ikke de Virkelig Kriminelle, som en dag kommer til å stilles for en HELT annen Domstol. På Jorda! Og ja, en dag kommer ikke et eneste Sykehus til å være nødvendig! Sykdommer og Lidelser er endel av Spillet fra de samme som oppfant og besitter dagens Domstoler! DEM går jeg imot! IKKE dem som Ofres for at Spillet og ondskapen skal få fortsett! OG jeg ber IKKE om Samtykke fra noen!

   Annina Karlsson:
   Herodes var en mäktig man folket löd hans order och propaganda. Men ändo so liten so, egenligen. Den mäktiga Alexander den store dog av att en mygga stack honnom, fick malaria.

   Audhild Østgård:
   Når de mister sin Makt, Har de ingen KRAFT. Ingen egen LIVSKRAFT!

   Rune L. Hansen:
   Det lovverket vi snakker om, Audhild, er det som er faktisk gjeldende lov og rett i og for Norge.

   
---
---

   Liv TheGodmother Bakke, 08.04. 2011:

   ble oppringt av barnevernet idag 8 april 2011

   Det var den nye saksbehandleren, hun som satt som bisitter i nemnda. Å det gjaldt Konfirmasjonen til Jorunn.
   Dem hadde hørt at 40 gjester var invitert og at selskapet skulle foregå på Chang Cheng til 500 pr kuvert. MEN! Hun hadde 4000 kr hun nå ville sette over til min konto, for ledelsen mente at det ikke var budsjett for mer. Så jeg kunne jo ha selskapet i hjemmet?
   Jeg sa nei takk! Dette er konfirmantens dag! Konfirmanten ønsker at alle disse gjestene kommer og at selskapet skal foregå på Chang Cheng. Så jeg forventer at dere står for hele den økonomiske byrden slik som sist, når Else Marit sto til konfirmasjon under barnevernets omsorg.
   Nei men ledelsen hadde sagt at det ikke var budsjett for mer. Så hvis hun kunne sette dette over til min konto?
   Nei takk. Jeg skal ikke ha disse småpengene. Dere har et årlig budsjett på over 11 milliarder. Da burde dere også ha penger nok for å gi konfirmanten en fin dag. En konfirmasjon har man kun 1 dag i sitt liv.
   Å det er dere som har stjålet barnet å kaller det omsorg. Så får dere yte den omsorgen da! Jamen. Jamen. Hun kom ingen vei. Skal du ikke ha pengene da? Nei. Å send meg et brev istedet for å ringe meg! Neimen di brukte ikke å sende brev om dette. Send meg et brev. Javel.
   Etterpå ringte jeg Jorunn. Å fortalte henne at nå sitter barnevernet å kødder med din konfirmasjon. At den nå ikke skulle få holdes på Chang Cheng slik hun har ønsket og pratet om lenge. Så om vi ikke kommer i din konfirmasjon, så er det barnevernet som har sørget for det. Å da får heller ikke resten av slekten komme.
   Hardt å brutalt kansje. Men for meg var det viktigste der og da å fortelle henne sannheten før hun blir servet løgnen fra barneverntjenesten. Så sier plutselig Jorunn at. Jamen jeg vil ikke lenger ha den på Chang Cheng. Jeg vil ha sommerparty med grilling!
   Sommerparty med grilling? Ingen har sommerparty med grilling på en Konfirmasjon! Folk har selskap da. Men Kaffe og kaker og koldtbord eller middag! Ja åsså hadde hun snakket med fosterforeldrene og di kunne slå sammen selskapet slik at fosterforeldrenes slekt og hennes kunne være sammen.
   Jeg ble så lei meg at jeg måtte bare si hadet og legge på. Så sendte jeg henne et sms etterpå om at hvis hun hadde vært hjemme hos meg, hadde hun fått den dagen hun ønsket seg, på Chang Cheng eller annet sted, med pyntede lokaler å hele pakka. Å forsikret henne selvsakt om at jeg fortsatt er glad i henne.
   Så nå blir det å kontakte fylkesmannen igjen. For det er Konfirmantens dag!
   Å ettersom dem har plassert henne så langt unna som Askim, skal dem jaggu få sørge for transporten for oss også, til og fra Konfirmasjonen. Å det er ikke godt nok med buss, for det tar for lang tid og egner seg ikke for selskapsklær. For bil har jeg ikke!

*

   Lise Rikardsen:
   håper konfirmasjonsdagen blir fin og at dere får være sammen på dagen, uten at den blir ødelagt av BV :D

   Liv TheGodmother Bakke:
   Ja det gjenstår å se. Er ikke første konfirmasjonen disse systemrottene har ødelagt.

   Anne Nordheim:
   Det er da klart at Jorunn må få en fin og minnerik konfirmasjon så bv får bare stille med cash,det skulle bare mangle,haha 4000? hva er det for et tulle beløp fra den etaten??? Konfirmasjon koster langt mere enn 4000 når man skal ha 40 gjester. Om bv mener de ikke har "råd" til å stille middler til konfirmasjoner så bør de tenke på det før de stjeler barna. Vi foreldre bruker lang tid og mye penger til å lage i stand konfirmasjon sånn er det bare ...... det er flott og kunne feire barnet/ungdommen på denne store dagen, så om bv mangler penger javel da får de koke hodene sine sammen og hoste opp kronene som skal til .....

   Anne Nordheim:
   Fosterforeldrene kan vel bidra med en mnd lønn de får fra bv,haha beklager Liv Marit kunne ikke dy meg ... sorry:)

   Anne Nordheim:
   BV burde skamme seg!!!!!

   Liv TheGodmother Bakke:
   Ja fosterforeldrene burde ha råd til å spandere hele kalaset dem! For han fosterfar sto jo å skrøt av til meg hvor rike di var blitt!

   Anne Nordheim:
   Ja og de har ikke tatt "jobben" for pengene,de vil jo bare det beste for barnet,så visst de bryr seg så mye så spanderer de vel hele konfirmasjonen tenker jeg:)

   Liv TheGodmother Bakke:
   Ja nei er du gal da menske. Det er ikke pengene det står i vet du! Ikke til seg selv hvertfall!

   Nils Petter Haaland:
   Må si missforstå meg rett, men heldig Liv. Sønnen min er og komfirman og der er vi ikke innvitert verken i fosterfamiliens fest eller fått noen som helst mulighet til og holde den sammen med sin biologiske familie. Det var prat i jula at mor og jeg kunne komme og sitte ved gutten vår, men så kom kontraen da jeg sa at jeg ikke lenger kunne sitte og høre på løgner selv om han var til stede. Klare ikke og høre taler fra dem som hjernevasker sønnen min og fyller hodet hans med løgner og frykt for foreldrene. Så i mine sko er du heldig, men vi er på samme linje ville kun si hvordan det er i andre konfirmasjoner. Nils.

   Ole Sigurd Jakobsen:
   det sanne ansikt, uten empati, bryr seg ikke, hyklere.

   Jeanette Marina Therece Skår:
   jeg tror et koldtbord koster ca 230 pr pers , en snitt ligger vel på rundt 25 kr pr snitt en snitt er 1/2 skive. tror de regner 4-5 snitter pr hue. så kommer duker, blomster, servietter, lys, kaker, bordkort. kopiering for sanghefte, brus, kaffe, frukt, hvordan skal det da holde med 4000 kr

   Anne Nordheim:
   Nils Petter jeg får helt vondt av det du forteller, og dette kalles til det beste for barnet? Nei det er bare så trist og leit: ( Det forundrer meg ikke om fosterfamilier får dekket hele konfirmasjonen av bv noen som vet??

   Anette Torgersen:
   det blir jo noe av det samme jeg og min familie oppleved med minis barndåp. Alt var ordenet da de stjal han. Tar det opp med bv og fosterhjem og da fikk jeg slengt etter meg at fosterhjeme skulle ha dåpen uten innblandig fra biologisk familie! Gud jeg er glad jeg hadde en advokat som satt en stopper for det. og vi fikk ha mini hjeme over 1 døgn og hadde en super flott dåp med familie og venner!! Så stå på Liv dette vil ordne seg for dere!

   Liv TheGodmother Bakke:
   Fosterfamiliene får dekket inntill 2 G for konfirmasjon. Fikk jeg fortalt av barneverntjenesten i 2008 da dem køddet med konfirmasjonen til Else Marit. Så hvor mye er 1 G på? Å hva er 1 G?
   Jeg antar det er Grunnbeløp det er snakk om. Å den er vel ca på 60 000 så kan man gange dette beløpet med 2.

   Jeanette Marina Therece Skår:
   når skal jorunn konfimeres da?

   Anita Gulbrandsen:
   En konfirmasjon koster mer enn 4000kr det syns jeg var et stusselig beløp. Men at fosterfam får inntil 2G det kan ikke stemme. Så dyrt er det kke og konfirmere seg

   Liv TheGodmother Bakke:
   Jeg vet hva jeg hørte Anita. 2 G er hva missfostrene får. Så kan du jo bare google hva 2 ganger Grunnbeløpet er.

   Anita Gulbrandsen:
   Grunnbeløpet er 75641 pr år syns det hørtes veldig mye ut. Tragisk hvis de kan få det

   Beth Seljev:
   ‎1G = ca 75200 - 2 G ca 150.000 tror jeg det skal være ...

   Anita Gulbrandsen:
   Jeg har sjekket det er 75 641 kr pr grunnbeløpet steg kraftig for et par år siden da de minste pensjonene gikk opp

   Liv TheGodmother Bakke:
   Ja for hva skulle ellers G'en stå for?

   Anita Gulbrandsen:
   G streng? He he tuller. Men det er for ille hvis man som fosterfamilie kan søke og få 151 282 kr i støtte til konfirmasjon. Det er et hån i mot oss alle andre

   Liv TheGodmother Bakke:
  Ja å hvertfall et hån imot biologisk familie som blir tilbudt skarve 4000

   Anita Gulbrandsen:
   Ja det går faktisk ikke an. Hva får du for 4000 ikke mye. 

   Liv TheGodmother Bakke:
   Et sommerparty med grillmat til 40 pers kansje?

   Liv TheGodmother Bakke:
   Et sommerparty med grillmat til 40 pers kansje?

   Liv TheGodmother Bakke:
   At det er i mai å været kan være meget skiftenede og lunefullt med masse sur vind og regn. Pøh! Bare å varme pølsene med hårføner det vel kansje?

   Liv TheGodmother Bakke:
   Jeg undrer er det sån dem selv feirer konfirmasjonsdagen til sine egne barn?

   Liv TheGodmother Bakke:
   Eller er dems egne barn mer verd kansje?

   Anita Gulbrandsen:
   Jeg har hatt to konfirmasjon for mine barn riktignok den siste for 8 år siden da brukte jeg titusen til mat kaker og drikke ble holdt hjemme. Var ca 20 stk presang og klær til konfimanten kom utenom. Og noen baker er jeg ikke så kakene ble bestilt ute.

   Liv TheGodmother Bakke:
   Nemlig. Idag er en konfirmasjon for 40 pers til pris av 20 000 en veldig billig og enkel konfirmasjon.

   Anita Gulbrandsen:
   ‎4000 tusen holder akkurat til pølsefest til 40 og vafler til alle med kaffe ikke akkurat noe og servere i en konfirmasjon syns jeg

   Liv TheGodmother Bakke:
   BUDSJETT KONFIRMASJON MED 50 GJESTER:
- Bunad inkl. alt tilbehør: 20.000-27.000 kr
- Selskapslokale: 3.000 kr
- Catering: 15.000 kr (300 pr. pers.)
- Invitasjoner og bordkort: 2.000 kr
- Sanger og taler: 1.500 kr
- Sanghefter: 500 kr
- Lys, servietter og bordpynt: 1.700 kr
- Blomster: 500 kr
- Fotografering inkl. takkekort: 5.000 kr
- Frisør: 800 kr________________
Sum 50.000 kr
   http://www.konfirmasjonsweb.no/budsjett.html
   Så 20 000 til 40 gjester er ikke for mye!

   
---
---

   Ravsat Menchikova, 09.04. 2011:

   Marius, Regjeringen må anmeldes til menneskerettighets domstol. For DLD og mange andre grusomme handlinger og bedrageri. De skulle innføre DLD i neste år 1. april (men i realiteten og i full hemmelighet de er i gang lenge før DLD vedtaket, med folkeovervåkning).
   Kanskje de kommer til å si til oss, når DLD blir anmeldt til menneskerettigheter, at det vart 1 april spøk:)? De har dannet vel humor parti på FB, kanskje de har dannet det også seriøs? Jeg er sjokkert over hvem som styrer regjeringen.

*

   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.04. 2011:

   Er det 100% sikkert at de ansatte i den offentlige forvaltningen det gjelder torturerer og dreper bevisst sin kriminalitet og sitt straffe- og erstatnings-ansvar, samt sitt unnlatelses-ansvar?
   Og er det uansett viktig solid å bevise det faktiske forhold sånn sett?

*

   Henning Ann:
   politikere er fritatt fra loven ... og det bør vel endres omgående, slik at de også kan straffes dersom de bryter loven.

   Rune L. Hansen:
   Nei, Henning, i norsk gjeldende lov og rett står det på allslags vis at politikere og ansatte i den offentlige forvaltningen ikke er fritatt fra loven.

   Henning Ann:
   jeg vet, jeg var bare sarkastisk .. hehe... for de blir jo aldri dømt til fengsel eller regress, eller må stå til rette for noe som helst.

   
---
---

   Brev til mitt barnebarn; fra bestemor, 09.04. 2011:

   http://covergaard.blogg.no/1302342399_brev_til_mitt_barneba.html
   covergaard.blogg.no
   En rørende fortelling om det såkalte barnevernets tragiske ødeleggelse.

*

   Brev til mitt barnebarn; fra bestemor

   09.apr.2011 kl.11:46 i Blogg8 kommentarer  

   - Jeg har fått en fortelling fra en bestemor som forteller om barnevernets overgrep mot hennes familie. Det er en gripende og lang fortelling, som jeg kommer til å legge ut på bloggen som en serie basert på "kapitel" - i regi av bestemor. Bestemor er i dag og en tid fremover, min gjesteskribent. Første kapittel følger under i sin helhet, slik det er skrevet av bestemor.

                                                         Et brev til mitt barnebarn

1

   En dag skal du lese denne fortellingen som din bestemor har skrevet i sene nattetimer. Det kommer en dag da du får behov for å forstå hvorfor livet ditt tok en slik vending. I dag er du ?? år, og jeg har ikke fått lov til å besøke deg på mange år. Det er barnevernet som nekter meg det. Du kjenner meg ikke mer, kan hende du ble redd meg om jeg fikk besøke deg. Ja du kjenner heller ikke din pappa mer. Han får nå bare besøke deg tre ganger i året. Ikke kjenner du din mamma. Ingen i vår familie får besøke deg så ofte at du kan bli kjent med oss.

   Du var så liten da de kom og hentet deg. En mengde politifolk - bare for å hente lille deg. Du skal vite at det var en forferdelig opplevelse for oss. Heldigvis var du så liten at du skjønte ingen ting av det. Og vi, alle sammen prøvde så godt vi kunne smile og leke med deg. Vi tok mange bilder av deg den ettermiddagen. Du smiler og ler så godt på bildene, så jeg tror ikke du merket så mye til ?styret?! Du likte så godt å bade, så jeg badet og stelte deg før du skulle reise fra oss. Du var så fornøyd å blid. Så fikk du mat av pappaen din. Jeg så du var så trøtt der du satt fastspent i barnesetet. Pappaen din tok barnesetet ut av bilen sin, fordi det ikke var barnesete i politibilen. De plundret fryktelig med å få setet på plass. Men de fikk det nu på plass tilslutt. Det siste jeg så av deg her hjemme var et trøtt lite barn som satt fastspent i setet. Din pappa med tårer i øynene ved siden av deg, og de to politifolkene foran i den store politibilen. Jeg greide å la være å gråte da jeg gav deg et kyss på de lubne kinnene dine. Men da bestefar og jeg sto på verandaen å så du ble kjørt av gårde, da gråt jeg slik at det føltes som om hjertet mitt gikk sundt. Tror det også gjorde det, fordi det fortsatt er så vondt.

   Det ble fryktelig tomt her i huset etterpå. Senga de bare sto der tom. En del leker lå og minnet oss på deg. Du hadde fått de fineste lekene med deg og det meste av klærne. Nå var det bare noen skitne klær igjen. Jeg vasket dem, pappaen din greide ikke. Han greide bare ikke å rydde vekk tingene dine. Bestefar og jeg gjorde det. Uff det var en vond tid. Tingene dine står pakket ned i pappkasser på rommet ditt. Fortsatt er senga reid opp, med dyne og pute. En kosebamse sitter alene ved hodepute. Men du er nok vokst fra dyna nå. Men senga - den er sånn utrekksseng.

   Ja du undres vel på hvorfor du ble hentet med politi. Hvorfor pappaen din frivillig hjalp til med barnesetet, slik at du kunne trygt bli kjørt av gårde til fosterforeldrene. Men han ble tvunget til det av barnevernet. I Norge har vi noe som heter barnevern, ja det vet du sikkert! De skal passe på at alle barn i Norge har det godt. De har et slagord som heter : ? Til barnets beste ? . Når de bestemmer seg for hva som er best, ja da gjør de alt de kan ? til barnets beste?. De bestemmer over politi, justismyndighetene - alle gjør som de sier. Jeg skal fortelle litt mer om hvordan det hele begynte, slik at du kan få en forståelse av hvordan din pappa kjempet for at du skulle få vokse opp hos han og bli en del av vår store familie.

   09.apr.2011 kl.11:46  

*

   Bernt Ove Arnoldussen:
   Grusomt ! vil ikke tro at det er sant

   Bernt Ove Arnoldussen:
   Det er jo samme følelsen som om gestapo var kommet på huset. I fortvilelsen tar folk imot "hjelpetiltak" for å ha et lite håp om å beholde sine kjære barn. "Frivillig hjelpetiltak". Etterpå kommer dem igjen å sier, hjelpetiltak nyttet ikke, vi må ta barna deres. Senere, i nemder og retten sier dem: "Dere var jo enig i hjelpetiltak" men det nyttet ikke. DA HAR DEM ALTSÅ BEVIST AT FORELDRENE VAR ENIG AT DET VAR NOE GALE MED DEM. Kan du tenke deg noe mer grusomt ? 

   Turid Holta:
   Ja de ødelegger virkelig barnevernet

   Bernt Ove Arnoldussen:
   Nei det ser ikke ut for det ...... Dem bare utvikler seg mer og mer, folk må snart få attest fra "barnevern" før dem kan ha barn. Dem er satan som sår ugress, mer enn det.

   Bernt Ove Arnoldussen:
   Drit "helsesøster" skal jo se på mødrenes kontakt med barna sine, om dem har blikk kontakt og laget med barn, vist ikke adopterer dem barna deres

   Bernt Ove Arnoldussen:
   Trondheim er en farlig plass. Vist barna blir syk på skole og vil gå hjem, må dem først gå til helsesøster som har kontoret sitt i samme annstalten. Foreldrene blir varslet av "helsesøster" og får beskjed om å komme å hente barna sine på helsestasjonen. Da blir både foreldre og barn vurdet av "helsesøster". Da må du holde deg i nakkeskinnet altså. den miste fornermelse mot "helsesøster" resulterer at hun blir "bekymret" og sender "bekymringsmelding". Det var flere dører ved siden av klasserommet hvor dær stod rett ut BARNEVERN på.

   
---
---

   Arild Holta, 09.04. 2011:

   "The surest way to corrupt a youth is to instruct him to hold in higher esteem those who think alike than those who think differently."
    - Friedrich Nietzsche (1844 - 1900)

*

   Lars-Toralf Utnes Storstrand:
   ‎... sa han som tenkte likare enn nokon andre.

   Rune L. Hansen:
   "Den sikreste måten å forvrenge en ungdom er å instruere han til høyere å estimere de som tenker likt enn de som tenker forskjellig."

   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.04. 2011:

   Enda et eksempel på motsatt lov og rett
   Vil ha seks års fengsel i barnebortføringssak
   http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/krim/vil-ha-seks-aars-fengsel-i-barnebortfoeringssak-3463471.html
   www.tv2nyhetene.no
   Aktor ber om fengselsstraffer opp til seks år for familien som er tiltalt for å ha overfalt to barnevernsansatte og bortført tre barn i Sarpsborg.

*

   Britt Margareth:
   Jacob idiotisk!

   Rune L. Hansen:
   Dagens regjering tror seg å ha rett til å være kriminelle idioter.

   Annette Morgaine Olsen:
   Det må føles veldig urettferdig å bli idømt 6 års fengsel for å verne sitt barn mot overgrep ....
   Dette gjør noe med folks rettsoppfattning .....

   Arild Holta:
   Det er som å gi seks års fengsel for å motarbeide å bli skutt.

   Annette Morgaine Olsen:
   Jeg vet virkelig ikke hva jeg hadde gjort i samme situasjon ....

   Bernt Ove Arnoldussen:
   Ja det er DØDEN som er kommet når "barnevern" er kommet til huset.

   Annette Morgaine Olsen:
   Du har nok rett i det :-( Bernt Ove

   Bernt Ove Arnoldussen:
   Har dere ikke hørt Teodor Kittelsen da, Guten: Mor Mor det kommer en kjærring til gårds. Så var det ei svartkledd kjærring som kom, ho var SVARTEDAUEN

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 09.04. 2011:

   LIVSFARLIG UTVIKLING MED STERKE NAZISTISKE OVERTONER
   Vil genteste briter før graviditet  
   http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.7582985
   www.nrk.no
   ‎- Jeg trodde det var en aprilspøk, sier Bioteknologinemndas leder om forslaget fra Storbritannia...

*

   .
---
---

   Arild Holta, 09.04. 2011:
   http://www.facebook.com/arild.holta/posts/10150219482368296

   Hvorfor er det lov å forsvare barn mot voldsmenn og pedofile, men ikke mot det dokumentert farligste for barn: SÅKALT barnevern? Røsker man tak i en pedofil kikker og hindrer han fra sin ugjerning, så får man anerkjennelse. Røsker man i en overgripspoliti som stjeler barn, så blir man dømt.

*

   Arild Holta:
   OG: Hvorfor kaller man det for å angripe politiet, når det var politiet som angrep, og den andre som forsvarte seg? Hva er galt med hodene til nordmenn?

   Synnøve Kjellby:
   har vel noe med at mange folk ¨må oppleve ting sjøl for å fatte

   Frank Willy Yeshua-bought Andresen:
   Har opplevd ting sjøl, men hva er formålet med å sette opp slike hypoteser som Arild gjør her?

   Turid Holta:
   skulle tro normenn gikk på hodet hele dagen, forde de snur jo ting opp ned

   Frank Willy Yeshua-bought Andresen:
   Hva betydde den uttalelsen, Turid? Hvorfor gåte-prat, tåke-prat og hypoteser?

   Turid Holta:
   Det er ingen gåte tåke prat

   Øyvind Bremnes:
   Nordmenn tror ikke engang på det de ser selv, hvis det strider imot rødbrun lære ...

   Arild Holta:
   Frank bør vise hvor jeg har kommet med en hypotese. Jeg skrev "DOKUMENTERT". Noe som dokumentert er IKKE hypotese, men EMPIRI. Den oppveksten som foreløpig er dokumentert å være mest skadelig er oppveksten i det såkalte barnevernet. Nå trenger man ikke dokumentere at vold og pedofili er skadelig. Egentlig trenger man heller ikke dokumentere at adskillelse barn og foreldre er svært skadelig. Det er nemlig innlysende, og noe som mennesker instinktivt har kjent til i alle tusen år. Helt til den moderne hjernevasken slo til.

   Bobbo Angel Wings Børtinghus:
   Det er nå i livets virkelighet lite som beskytter barn mot vold og pedofili, siden det og bv/politi ofte går hånd i hånd.

   Arild Holta:
   Den kristne tro har i utgangspunktet en betoning på begrepet sannhet. Man snakker man med såkalte kristne om såkalt barnevern, så ser man raskt at det er lite sannhet eller ærlig tenkning. Plutselig er ikke troen så viktig likevel ...

   Frank Willy Yeshua-bought Andresen:
   Sitat, Holta: "det dokumentert farligste for barn: SÅKALT barnevern?" (sit.slutt) Hvor er dokumentasjonen på dén uttalelsen? Er formålet ditt en hat-kampanje, Arild - prøver du å smitte andre med hat? Hvor er den "dokumenterte" koblingen mellom barneverns-etaten/ansatte og "pedofile? Derimot blir pedofile fratatt sine barn av barnevernet (heldigvis), når overgrepene kommer dem til kjennskap. DET kan dokumenteres.

   Arild Holta:
   Ja, hvor er dokumentasjonen på den, din forstå-seg-påer? Nå har jeg drevet med dokumentasjon på internett i flere år: Forskning, vitner, juss etc. Andre har også gjort det. Sett deg inn i det. Hvorfor i all verden skal jeg kaste bort tid på tunghørte mennesker?

   Arild Holta:
   Så det kan dokumenteres at pedofile fratas sine barn? Hvilken overraskelse!! Hvilken planet er du fra? Selvsagt tar barnevernet disse barna, istedenfor å fjerne overgriperen. Politikken handler jo om å knuse familier istedenfor å fjerne kriminelle. Men vi som kan noe om dette kjenner også til pedofile fikk fortsette å misbruke sine barn. Og tro ikke de kriminelle såkalte barnevernerne fikk straff for sin tjenesteforsømmelse, slik loven sier de skal.

   Berit Baklund:
   Vel... Alvdal-saken .... og flere viser jo at barnevernet ikke alltid reagerer når de får kjennskap til pedofili. Man leser da aviser, Frank. Det Arild kjemper mot er nok heller alle de sakene hvor bv tar barn ut av familien uten legalitet - d.v.s. i strid med barnevernsloven og ikke minst i strid med barnekonvensjonen. Det har ingen ting med hat å gjøre, men av og til forakt for påståtte fagfolk som ikke kjenner det lovverket de er betalt for å forvalte.

   Arild Holta:
   Sitat:  
   «Hvor er den "dokumenterte" koblingen mellom barneverns-etaten/ansatte og "pedofile?»
   Jeg har ikke argumentert for at det er dokumentert en kobling mellom barneverns-etaten/ansatte og "pedofile!
   Men i det såkalte barnevernet blir barn nærmest rettsløse. Så sant pedofile kan tenke, så tiltrekkes de selvsagt av situasjoner med rettsløse barn. Dette er like enkelt som at to pluss to er fire.

   Arild Holta:
   Vi tok opp på Forumet Redd Våre Barn en far som fikk være hjemme med sitt barn, en gutt, som han misbrukte. Saken hentet vi fra media på nett. Det er altså søkbart.

   Arild Holta:
   Vi tok også opp guttene som ble misbrukt av større barn i en institusjon. Ledelsen mente barna måtte få utleve seg. Varsleren som til slutt gikk ut til media for å stoppe sexmisbruket, når ingen ville gjøre noe, ble anmeldt for brudd på taushetsplikten. Slikt gir selvsagt mulighet for pedofili og alt mulig dritt. Ikke skal det stoppes, og de som tar affære blir fryst ut og politianmeldt. I hva slags miljø kan slikt foregå? I vert fall ikke i lovlydige miljø!

   Turid Holta:
   ja hvorfor i galskapens land fjerener dem ikke overgripere fremfor å fjerne barn. Stakkaras barn. Sløvt politi som ikke tar overgripere men stikker av med de uskyldige stakkars barna dette for å tilfredstille den syke læra til et påstått barnevern.

   Frank Willy Yeshua-bought Andresen:
   Hva er forskjellen på å fjerne barn fra overgripere, og fjerne overgripere fra barn? Heldigvis blir begge deler gjort - og utfallet blir det samme: barna blir spart for videre overgrep.

   Hans Johansen:
   Når det bare er staten som har rett, monopol på sannheten, hele tiden, så kan mye rart skje. Dagens sannhetsmonopol har medført justismord og elendighet innenfor bv. Dette monopolet må oppheves hvis demokratiet skal bli virkelig og reelt.

   Arild Holta:
   Det er du i stand til å utrede selv. Det er en vesentlig forskjell på å isolere barn fra sin familie, sitt hjem, sine venner, sin slekt, sitt nærmiljø, og på å fjerne en overgriper fra det samme. Dette er ikke vanskelig i det hele tatt. Skjønner du det ikke så har det noe med VILJEN å gjøre.

   Arild Holta:
   Hvordan blir barn spart for overgrep, når adskillelsen fra familien er et overgrep? Du har en blindsone. Herved er den gjort synlig.

   Arild Holta:
   En annen sak er at i de aller fleste barnevernsaker er det IKKE overgrep eller vold i bildet. Det er bare propagandaen til uærlige mennesker eller til hjernevaska mennesker som sier det. Det er ikke en del av en objektiv og ærlig tenkning.

   Arild Holta:
   Frank, du som liksom er så opptatt av Jesus-sentrering: På Jesu tid var det lite prevensjon og abort ... Hvorfor foreslo ikke Jesus såkalt omsorgsovertakelse overfor de mer løsaktige kvinner, som var utro mot sine menn og dermed ødela det sosiale samholdet som faktisk gav de mat til sine barn. (Menn var jo forsørgerne.) Er det ikke flott at vi har konservative moralister og sosialdemokraters idéer, der Jesus helt bommet og kom til kort?

   Turid Holta:
   Å fjeren overgriperen og ikke barnet er så klart det rette. Og ikke heldig at de tar barnet. Da splitter barnevernet opp søsken og sender dem for alle vinder rundt omkring til fremmede. barna må få være hos sin familie. Slekt osv. De skal ha fred i livet sitt så kan overgripere få svi

   Turid Holta:
   Det er vireklig overgrep mot barn å rive søsken familie og slekta i fra dem.

   Turid Holta:
   Helt sant Arild det er i de færeste saker det foreligger overgrep og vold .

   Turid Holta:
   Å så er det jo så sykt teit å tro at barna får det så kjempebra i en fosterheim da. Vell det er for mange som klager på overgrep misshandling og vold både i fosterhjem og på institusjon som er drevet av det påståtte bv. Og alle de barna som lengter hjem og som ikke får det av bv pakket, de tar sine liv. blind er just hva Frank er. kom til den virkelige verden du!!!fosterfanden tar i mot barna til andre mot god betaling og "anderledes ungen" må gjeren jobbe som en hest ig mange blir mobbet for sitt opphav av fosterfanden de latterligjør dem og krenker dem.

   Turid Holta:
   Bedre barna bo hjemme og særlig kristne burde støtte opp om familien. Og helelr hjelpe dem som måtte trenge dem mot å ta del i bv verk som er rett fra helvette!

   Arild Holta:
   Sitat fra Dansk Socialrådgiverforening (oversatt til norsk):
   «Og tallene er rystende: 87 prosent av de 404 intervjuede sier, at de var ofre for forsømmelser, halvparten av de fortalte om vold med redskap, tre fjerdedeler om annen fysisk vold, 40 prosent ble truet, halvparten ble utsatt for hardt arbeid, godt halvparten opplevde seksuelle overgrep og størsteparten kjente til fysisk og psykisk skadelig tvang og identitetskrenkelser. Ofte var overgrepene og forsømmelsene langt verre enn den [påståtte (oversetters kom.)] omsorgssvikt, som hadde motivert selve omsorgsovertakelsen.»
   http://www.socialrdg.dk/Default.aspx?ID=3920EFBB%BF

   Turid Holta:
   Familein var Guds plan for mennesket selv om det ikke passer for Frank.

   Arild Holta:
   Lenken ble feil. Skulle være: http://www.socialrdg.dk/Default.aspx?ID=3920

   Cato Martin Jakobsen:
   Jeg siterer fra barnevernets egen brosjyre Barnevernet-til barnets beste: Å overta omsorgen for et barn skjer bare i helt spesielle tilfeller. Omsorgsovertagelse er et svært alvorlig skritt å ta både ovenfor barnet og foreldrene. Det må derfor foreligge vektige grunner før man fatter et slikt vedtak. Det er først hvis tiltak i hjemmet ikke fører frem at det kan være aktuellt å plassere barnet utenfor hjemmet. Dette kan skje med eller uten foreldrenes samtykke. Er det snakk om grov omsorgssvikt eller mishandling kan man imidlertid fjerne barnet med det samme. Men dette er et unntak, hovedregelen er at man først skal prøve med tiltak i samarbeid med foreldrene. Sitat slutt. Jeg kan jo skjønne at Frank og flere med han har fått det for seg at barnevernet er til det beste for barnet når man leser hva barnevernet selv mener er den beste veien å gå. Hadde det enda vært så vel at barnevernsansatte hadde vært nødt til å pugge sin egen informasjon slik at de hadde sett hva det er meningen de skal gjøre hadde vi kanskje vært spart for mange tragedier. Men selv i de verste tilfellene er omsorgovertagelse skadelig for barnet, men jeg skal gi dem rett hvis det derier seg om pedofili, incest eller grov vold er det best for barnet å bli skånet for kontakt, men selvsagt skal barnet være hjemme blant sine egne, mens overgriperen må flytte ut. Frank, hvordan tror du det hadde vært dersom du ble overfalt i ditt eget hjem, og som straff hadde du blitt fjernet fra alt du hadde kjært, og ikke fått lov til å bo i ditt hjem, gjerne med begrunnelse av at overfallet kunne bli gjentatt. Hadde ikke du da bedt politiet om å gjøre jobben sin og få bort overfallsmannen? Og blitt bra overrasket dersom du istedet var blitt hentet med makt og tvangsflyttet? 

   Cato Martin Jakobsen:
   og en liten ting til, hvis først det verste skulle skje, og du måtte flytte, hvordan hadde du sett på det dersom politiet hadde aktivt jobbet for at du ikke skulle kunne flytte hjem, aktivt avskåret både dg fra kontakt med hjemmetog hjemmet med kontakt fra deg? Og ved ethvert forsøk på å komme hjem ihverksatt av deg eller din familie blitt straffet med at kontakten ble enda mer vanskeligjort med begrunnelse av at kontakten med familien er skadelig? Skadelig for hvem? For saksbehandlerens ansikt utad? For slike folk kan jo ikke gjøre feil, som vi vet, jeg har til gode å se en saksbehandler i denne etaten det er snakk om som har innrømmet at han/hun har gjort en feilvurdering. Vet du, at dersom en fagperson uttaler seg mot en saksbehandlers oppfatning er det skasbehandlerens oppfaning som gjelder: "Til tross for legens vurdering og uttalelse finner vi ALLIKEVEL grunn til å stille spørsmål om fars medisinforbruk." "til tross for politiets vurdering av far er det ALLIKEVEL denne saksbehandlers oppfatning at far var påvirket" Begge disse setninger er helt reelle, og blitt brukt i en barnevernssak der far prøvde å få tilbake omsorgen for sin sønn, jeg har originalpapirerene. Barnevernet er ifølge dette bedre egnet til medisinsk vurdering enn en stakkars lege, og også bedre istand til å gjennomskue fars evne til å lure politiets metoder ved mistanke om ruspåvirkning enn politiet. Må være utrolig dyktige folk det der ..............

   
---
---

   Saken med lekeapen
   .by Einar Nyaas on Saturday, April 9, 2011 at 7:44pm.
   http://www.facebook.com/notes/einar-nyaas/saken-med-lekeapen/10150153359124354

   I dag kom det en artikkel på trykk i BT-magasinet, om faren "Leif" som i en barnefordelingssak ble satt ut av spill på grunn av incestanklager fra mor. Mens "sakkyndige" psykologer opptrer som kriminalutredere utenfor deres kompetanseområde, er det få eller ingen som setter søkelyset på barneloven selv som grunnleggende konfliktskapende. Norsk psykologforening har tidligere i en høringsuttalelse advart mot at foreldre selv skal kunne komme frem til frivillige avtaler uten "sakkyndig psykologbistand", men har ikke evnet å fremskaffe verken vitenskapelig dokumentasjon eller krav til formell kompetanse for slik virksomhet. Falske volds- og incestanklager fører ofte frem, i motsetning til Kristin Skjørtens undersøkelse som er begrenset til avgjørelser i lagmannsretten. Hvordan disse sakene ser ut på tingrettsnivå og hvor mange av disse som er anket til lagmannsretten vet vi lite om. Om overgrepsindustriens dynamikk i forhold til barneloven har jeg tidligere skrevet dette innlegget i avisen Nordlys 
   http://www.nordlys.no/debatt/ytring/article2039371.ece  
   Etter tillatelse fra "Leif", så har jeg publisert BT-artikkelen i sin helhet her (650kB pdf-fil): http://www.nyaas.com/docs/2011-04-09.pdf 
   Det er fremdeles en lang vei å gå før barneloven likestiller mor med far i saker om daglig omsorg. Et skritt på veien må være å la politiet etterforske påstander som rammes av straffeloven, ikke psykologer som verken har utredningsmessig kompetanse eller et relevant fagfelt. Beklager manglende avsnitt.

*

   Irene Hov:
   ‎(..) Mens "sakkyndige" psykologer opptrer som kriminalutredere utenfor deres kompetanseområde, (..) Det er ikke bare psykologer som etterforsker, konkluderer og henlegger/bifaller voldsanmeldelser. Og barnevernet gjør dette. Ofte er politiets tillit til info fra barnevern og sakkyndig uberettiget, men kanskje behagelig å forholde seg til når det er snakk om barn. Et vanskelig og ømtåelig område for politiet. Uansett er det på tide at politiet tar et oppgjør med hvor mye (eller lite) som skal til før de bistår bv i henting av barn uten rettskraftig dom, og såkalt "psykolog faglig" synsing om det er begått overgrep eller ikke. Her skal bevis og fakta vurderes, en en psykologs mening den dagen!

   Silje Schevig:
   Resultatet av slike saker kan i noen tilfeller ende slik: http://abpworld.wordpress.com/2010/02/08/570/

   Rune L. Hansen:
   Du tar endel feil der, Einar, i likhet med mange flere som er lurt trill rundt av både en ulovlig Barnelov og av ulovlig og kriminell håndtering av lov og rett. Menneskerettsloven (deri bl.a. og Barnekonvensjonen) står over-ordnet den ulovlige Barnelovens ulovlige og ugyldige bestemmelser. Menneskerettsloven er både over-ordnet og har forrang og skal - er det lov-bestemt - definitivt og utvetydig være gjeldende lov og rett i og for Norge. Ulovlige og ugyldige under-ordnede lov-bestemmelser og regler har ingen gyldighet. Og Menneskerettsloven har lov-bestemt og fastslår blandt annet følgende:
   - Menneskerettslovens Vedlegg 2, EMK, Art 14: "Forbud mot diskriminering / Utøvelsen av de rettigheter og friheter som er fastlagt i denne konvensjon skal bli sikret uten diskriminering på noe grunnlag slik som kjønn, rase, farge, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, tilknytning til en nasjonal minoritet, eiendom, fødsel eller annen status."
   - Menneskerettslovens Vedlegg 2, EMK, Protokoll 7, Art 5: "Likhet mellom ektefeller: / Ektefeller skal i sitt innbyrdes forhold og i forhold til sine barn ha like rettigheter og likt ansvar av privatrettslig art med hensyn til ekteskap, under ekteskapet og i tilfelle av oppløsning av ekteskapet. Denne artikkel skal ikke hindre statene i å treffe de tiltak som er nødvendige av hensyn til barnas interesser."
   - Menneskerettslovens Vedlegg 6, Art 23 Punkt 4: "Konvensjonspartene skal ta passende forholdsregler for å sikre ektefellene likestilling med hensyn til rettigheter og plikter ved inngåelse av ekteskap, under ekteskapet og ved dets oppløsning. I tilfelle av oppløsning av ekteskapet, skal barna sikres nødvendig beskyttelse."
   - Menneskerettslovens Vedlegg 8, Art 5: "Partene skal respektere det ansvar og de rettigheter og forpliktelser som foreldre, eventuelt slektninger eller medlemmer av lokalsamfunnet ifølge stedlig skikk, verger eller andre med juridisk ansvar for barnet har, for å gi det veiledning og støtte, tilpasset dets gradvise utvikling av evner og anlegg, under barnets utøvelse av rettighetene anerkjent i denne konvensjonen."
   - Menneskerettslovens Vedlegg 8, Art 7 Punkt 1: "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."
   Osv.! 

   Rune L. Hansen:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/Menneskerettsloven-i-Norge-RLH.html

   Rune L. Hansen:
   Den samme på Facebook-link:
   http://www.facebook.com/notes/rune-l-hansen/menneskerettsloven-i-norge/200726626624418

   Irene Hov:
   EMK er faktisk en absolutt minste standard for menneskerettigheter for partene(medlemslandene).

   Rune L. Hansen:
   Ja, til og med det jo, Irene.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.04. 2011:

   
Det er veldig viktig at viktige politi-anmeldelser er godt, saklig og presist fundert.
   De ferreste advokater i dagens Norge synes som å ha greie på eller interesse for dette.
   Hvorhen i all verden og for hvem ble de stemplet som advokater?

*

   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.04. 2011:
   (( intern - ekstern ))

   Lov-bestemt angående unnlatelser, i norske Straffeloven:
   http://www.facebook.com/notes/rune-l-hansen/lov-bestemt-ang%C3%A5ende-unnlatelser-i-norske-straffeloven/201439296553151

   Straffelovens § 4: "Overalt, hvor denne Lov benytter Ordet Handling, er, medmindre det modsatte udtrykkelig er sagt eller fremgaar af Sammenhængen, derunder ogsaa indbefattet Undladelse af at handle."

   Straffelovens § 40: "Paa den, der ei har handlet med Forsæt, kommer ikke denne Lovs Straffebestemmelser til Anvendelse, medmindre det udtrykkelig er bestemt eller utvetydig forudsat, at ogsaa den uagtsomme Handling er strafbar. Har gjerningsmannen handlet i selvforskyldt rus framkalt ved alkohol eller andre midler, skal retten se bort fra beruselsen ved bedømmelsen av om handlingen var forsettlig. / Forseelse, der bestaar i Undladelse, straffes, ogsaa naar den er forøvet af Uagtsomhed, medmindre det modsatte er udtrykkelig bestemt eller utvetydig forudsat. / Endret ved lov 17 jan 1997 nr. 11 (i kraft 1 jan 2002 iflg. lov 15 juni 2001 nr. 64)."

   Straffelovens § 89: "Med Hefte eller Fængsel i mindst 1 Aar straffes den, som handler mod Norges Tarv eller undlader at varetage dette under Forhandling eller Afslutning af Overenskomst med anden Stat paa Norges Vegne, eller som ved Forledelse eller Tilskyndelse medvirker hertil. / Har nogen af Uagtsomhed forbrudt sig paa nævnte Maade, straffes han med Bøder eller med Hefte indtil 2 Aar."

   Straffelovens § 118: "En offentlig Tjenestemand, som ved Misbrug af sin Stilling hindrer nogens lovlige Straffældelse eller Fældelse til den forskyldte Straf, eller som udenfor de i Loven hjemlede Tilfælde eller paa anden end den lovhjemlede Maade undlader at forfølge en strafbar Handling, straffes med Tjenestens Tab eller med Hefte eller Fængsel indtil 3 Aar. / Under særdeles formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes."

   Straffelovens § 120: "Har en offentlig Tjenestemand i nogen Tjenesten vedkommende Protokol anført Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, eller har han ved Udfærdigelsen af Protokoludskrift, Telegram eller Telefonmeddelelse eller ved Stempling, Merkning eller anden tjenstlig Erklæring, der er afgiven for at tjene som Bevis, anført eller bevidnet Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, straffes han med Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt han har handlet i Hensigt at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen."

   Straffelovens § 123: "Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."

   Straffelovens § 124: "En offentlig Tjenestemand, som retsstridig benytter sin offentlige Stilling til at formaa eller at søge at formaa nogen til at gjøre, taale eller undlade noget, straffes med Bøder eller Tjenestens Tab."

   Straffelovens § 127: "Den, som ved Vold søger at formaa en offentlig Tjenestemand til at foretage eller undlade en Tjenestehandling eller at hindre ham under en saadan, eller som medvirker hertil, straffes med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 5 Aar, naar han udfører Forbrydelsen i Forening med nogen anden. / Har Tjenestemanden ved utilbørligt Forhold givet Anledning til Forbrydelsen, anvendes Bøder eller Fengsel indtil 1 Aar. Under særdeles formildende Omstændigheder kan i dette Tilfælde Straf bortfalde. / Som offentlige Tjenestemænd ansees her ogsaa ved Jernbanerne ansatte Betjente, militære Vagter samt enhver, som efter Opfordring eller pligtmæssig yder en offentlig Tjenestemand Bistand. / I Tilfælde af Gjensidighed kan Kongen bestemme, at ovenstaaende Straffe ogsaa finder Anvendelse paa Forbrydelser mod andet Lands offentlige Myndighed."

   Straffelovens § 128: "Den, som ved Trusler søger at formaa en offentlig Tjenestemand til uretmæssig at foretage eller undlade en Tjenestehandling, eller som medvirker hertil, straffes med Bøder eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Som offentlig tjenestemann etter første ledd regnes også utenlandske offentlige tjenestemenn og tjenestemenn i mellomstatlige organisasjoner. / Bestemmelsene i § 127 tredje ledd får tilsvarende anvendelse. / Endret ved lover 13 nov 1998 nr. 67 (i kraft 1 jan 1999 iflg. res. 13 nov 1998 nr. 1065), 4 juli 2003 nr. 79."

   Straffelovens § 172: "Med Bøder eller med Fængsel indtil 1 Aar straffes den, som, skjønt det kunde ske uden at udsætte ham selv, nogen af hans nærmeste eller nogen uskyldig for Tiltale eller Fare for Liv, Helbred eller Velfærd eller for Tab af den borgerlige Agtelse, undlader at oplyse Omstændigheder, der godtgjør, at en for en Forbrydelse tiltalt eller dømt er uskyldig, eller som medvirker til saadan Undladelse."

   Straffelovens § 324: "Undlader en offentlig Tjenestemand forsætlig at udføre nogen Tjenestepligt, eller overtræder han paa anden Maade forsætlig sine Tjenestepligter, eller viser han, trods Advarsel, Forsømmelighed eller Skjødesløshed ved Udførelse af disse, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab. / Enhver som omfattes av lov om statens tjenestemenn, skal også gå inn under denne paragraf. / Endret ved lov 10 juni 1977 nr. 65."

   Straffelovens § 327: "Med Bøder eller med Hefte eller Fængsel indtil 4 Maaneder straffes den, som, skjønt det kunde ske uden særlig Fare eller Opofrelse, undlader paa Opfordring at bistaa en offentlig Tjenestemand, naar Hjælp er fornøden til Afvendelse af en Forbrydelse eller Ulykke, eller afholder en anden fra at yde saadan Bistand. / Med Bøder straffes den, som ellers uberettiget negter nogen offentlig Tjenestemand sin Bistand."

   Straffelovens § 339: "Med Bøder straffes den, som / 1. undlader at afgive lovbefalet Anmeldelse eller lovbefalede Oplysninger til offentlig Myndighed, eller  / 2. overtræder nogen af offentlig Myndighed i Henhold til Lov og under Trusel med Straf given Forskrift."

   Straffelovens § 387: "Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Maaneder straffes den, som undlader, uagtet det var ham muligt uden særlig Fare eller Opofrelse for ham selv eller andre, / 1. efter Evne at hjælpe den, der er i øiensynlig og overhængende Livsfare, eller  / 2. gjennem betimelig Anmeldelse for vedkommende Myndighed eller paa anden Maade efter Evne at afverge Ildsvaade, Oversvømmelse, Sprængning eller lignende Ulykke, der medfører Fare for Menneskeliv.  / Saafremt paa Grund af Forseelsen nogen omkommer, kan Fængsel indtil 6 Maaneder anvendes."

*

   Rune L. Hansen:
   Viktig å ikke la seg lure av forsøk på
   Unnskyldnings-paragrafer:

   --- Angående "grov uforstand":
   "§ 325. Med Bøder straffes den Embeds- eller Bestillingsmand, der / 1. viser grov Uforstand i Tjenesten, eller / 2. foretager nogen Handling, der paa Grund af hans Stilling er ham forbudt, eller / 3. under Udførelse af offentlig Tjeneste gjør sig skyldig i utilbørlig Optræden mod nogen, eller
4. i Anledning af Tjenesten gjør sig skyldig i utilbørlig Optræden mod foresatte eller underordnede, eller / 5. udenfor Tjenesten udviser et Forhold, som gjør ham uværdig til eller virker nedbrydende paa den for Stillingen fornødne Tillid eller Agtelse, / I Gjentagelsestilfælde eller under særdeles skjærpende Omstændigheder kan Straf af Tjenestens Tab anvendes."

   ((-- "§ 40. Paa den, der ei har handlet med Forsæt, kommer ikke denne Lovs Straffebestemmelser til Anvendelse, medmindre det udtrykkelig er bestemt eller utvetydig forudsat, at ogsaa den uagtsomme Handling er strafbar. Har gjerningsmannen handlet i selvforskyldt rus framkalt ved alkohol eller andre midler, skal retten se bort fra beruselsen ved bedømmelsen av om handlingen var forsettlig. / Forseelse, der bestaar i Undladelse, straffes, ogsaa naar den er forøvet af Uagtsomhed, medmindre det modsatte er udtrykkelig bestemt eller utvetydig forudsat. / Endret ved lov 17 jan 1997 nr. 11 (i kraft 1 jan 2002 iflg. lov 15 juni 2001 nr. 64)." ))
 
   ‎--- Eller for eksempel og "ærekrenkelse" som unnskyldnings-paragraf.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.04. 2011:

   De driver med pur ondskap, undertrykkelse og tortur.
   Hvorfor? Fordi det gjør ikke noe vondt og ingen stopper de.

*

   
---

   Rune L. Hansen, 09.04. 2011:

   Uten rettsvern blir vi alle ofre for terror og til-intetgjørelse.
 
*

   
---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, søndag 10. april 2011, Vinberget:

   2 pluss-grader Celsius her ute i natt og 5 pluss-grader og dus sol klokken 09 og 11 pluss-grader klokken 11.30. Og 9 pluss-grader klokken 20.30. I underkant av 4 pluss-grader frem mot midnatt.
---
---
   Hvorfor vil norske Arbeiderpartiet og Stortingspartiet drepe meg, og alle de andre uhyrlig mange ofre?
   Hvorfor tror de seg å ha rett til tortur, undertrykkelse og drap?

*

   Anders Troseth:
   Fordi de som sitter på toppen ser på deg som et undermenneske, og fordi deres religiøse tekster sier at det er greit å drepe undermennesker.

   Rune L. Hansen:
   Er det slik Anders sier det forholder seg?

   Liv Lu:
   Tenker på deg. Har deg ofte med i mine bønner.

   Jane Øvertungset:
   Jeg tror APene og deres nettverk først og fremst er opptatt av sin egen vinning og makt og skyr ingen midler for å oppnå det og det er kanskje derfor folket - enkeltindividet - blir kneblet og motarbeidet av alle offentlige vesen?? Rettssikkerheten for hver enkelt av oss eksisterer ikke og folket må kues mest mulig ser det ut for .... Jeg forstår ikke hvorfor det må være slik, men kanskje er et kuet folk nødvendig for å beholde sin egen makt??? Det ser også ut for at de samme har et ønske om å utradere oss og alt Norsk. Nå har jo AP kuttet ut "det Norske" i navnet og heter kun Arbeiderpartiet. Kristendommen og vår kristne kulturarv har de i årevis jobbet for å få bort ... Alt som har med Kristendommen å gjøre er tatt ut av skolene, de sier det skal være livssynsnøytralt - men samtidig åpner de for egne koranskoler, moskeer popper opp overalt mens kirkene forfaller ("har ikke penger" til vedlikehold) ......... Bare noen tanker en søndag formiddag ...

   Rune L. Hansen:
   Deres med-kriminelle er mange.
   I uhyre grov kriminalitet overfor hverandre.

   Liv Lu:
   Da er det kanskje en ting å gjøre ved første valg.. Ikke gi stemme til de partiene som en ikke føler taler ens sak. Et godt råd.. Ikke bli sittende hjemme.. Det største parteit er "hjemmesitternes parti".. og det får ikke sjansen til å utrette så mye.

   Rune L. Hansen:
   Du snakker tull, Liv Lu. Det handler om å forholde seg til kriminelle kontra ikke-kriminelle. Og til de rette begge på rett vis.

   Liv Lu:
   Eg vet hva det handler om. Og at om en ikke føler seg ok ivaretatt av enkelte partier, kan en på en måte protestere mot dem hvis en stemmer på andre. Hvis mange gjør slik, vil disse partiene kanskje ikke komme til makten ved neste valg.

   Rune L. Hansen:
   Kriminalitet hverken bortforklares eller unnskyldes med politikk.

   Annina Karlsson:
   Sej själva med om de gör ont mot andra.

   Rune L. Hansen:
   Ha, ha, ha ... De tjener penger, karriære og makt på sin ondskap og kriminalitet! Jo verre dess mere!

   
---
---
   Rune L. Hansen, 10.04. 2011:
   Enhver monner for neste-kjærlighet, lov og rett.
---
---
   Øyvind Bremnes, 10.04. 2011:
   «I mine øyne er feighet den største av alle forbrytelser.» Jens Bjørneboe
---
---
   Marie Davidsson, 10.04. 2011:
   Ta makten över dina pengar - låt inte de ta makten över dig!!!
---
---
   Rune L. Hansen, 10.04. 2011:
   Den og de skyldige har dog skyld.
---
---
   Rune L. Hansen, 10.04. 2011:
   Det er i rettferdighet vi skal finne oss. Ikke i urettferdighet.
---
---

   Fortsettelse fra i går:

   Irene Hov:
   EMK er faktisk en absolutt minste standard for menneskerettigheter for partene(medlemslandene).

   Rune L. Hansen:
   Ja, til og med det jo, Irene.

   Kai Rudi Schantz:
   ‎"BUP-psykoterapeuten hevdet i retten at det som var med på å overbevise henne om at barnet hadde vært utsatt for overgrep , var at han plukka ut ein lekeapekatt blant andre dukker på kontoret hennes. Apen er, forklarte hun, symbol på seksualitet ...

   Irene Hov:
   Da var nok Pippi Langstrømpe grovt misbrukt ....

   Rune L. Hansen:
   Det er en viss gammel tidligere noe alminnelig europeisk tradisjon for å benevne Fanden som Simia Dei, Guds apekatt.
   Men hvem, for å si det sånn, er de egentlige ape-katter?

   Kai Rudi Schantz:
   Tror neppe barnet hverken var kjent med at hans valg av apekatt skulle bety seksualitet eller lek med djevelen.. ja, Rune hvem som er apekattene tror jeg vi to vet.. men spørsmålet kan jo stilles til den dommeren som adminisrtertre denne saken eller til de kvakksalverene som kaller seg sakkyndige psykologer!

   Rune L. Hansen:
   Den dommeren var vel en ape-katt som trodde seg å være Gud?

   Rune L. Hansen:
   Men den dommeren og de "sakkyndige" var jo det motsatte av Guds vilje. Det kriminelle som fikk utfolde seg.

   Birger Kvam:
   Skremmende lesning, men er ikke overrasket.

   Birger Kvam:
   At sakkyndige tjener gode penger på dette er virkelig monkey business

   Rune L. Hansen:
   Norge er i et lovløshetens tidsrom.

   Irene Hov:
   Den etterhvert så herostratisk berømte barnesakkyndig psykolog Jannike Willoch skriver det så riktig i et av sine trusselbrev til en som ytret kritikk av hennes FB aktiviteter: "Jer ser du har en rettsak om ditt barn snart ...(hvordan kunne hun "se" det?), vi sakkyndige snakker sammen og kjenner hverandre skal du vite, dommere kjenner jeg også, vi utveksler informasjon som gjør arbeidet vårt lettere, så vær forsiktig med hva du skriver om meg"
   Om det er apekatter eller grønne elefanter så spiller det ingen rolle, poenget er at spillereglene er løgn og bedrag så mye som mulig. De skal observere "frustrasjonskompetanse", og da må de bruke midler som psyker foreldre ut på kanten av stupet for å se hva slags "omsorgskompetanse de har med høyt frustrasjonsnivå...(?) Alle midler tas i bruk, dette er kjent strategi både for bv, sakkyndig, fylkesmannen og fylkesnemnda. Bare alle hadde forstått hva spillet egentlig gikk ut på, hadde mange barn vært reddet.

   Ole Texmo:
   http://www.krisesenter.org/oletexmo/DOCS/naar_retten_ikke_virker.htm (skrev dette med utgpkt i apekattsaken i 2006)

   Rune L. Hansen:
   Der fikk du saklig og kortfattet beskrevet mye av den pågående kriminelle galskapen og dens heksegryter og kjernepunkter, Ole Texmo. Pågående fordi respekten for våre over-ordnede lover forbigåes av kriminelle i den offentlige forvaltningen, inklusivt ikke minst rettsvesenet, fordi mange ser seg tjent med at den og det kriminelle ikke blir stoppet.

   
---
---

   Rigmor Fossdal, 10.04. 2011:

   ADVOKAT I BARNEVERNSSAK.
   ADVOKAT SOM SKAL FØRE BARNETS SAK sier følgende:          FRA ADVOKATENS PROSEDYRE I FYLKESNEMDA:     "Gutten har fulle partsrettigheter, han er 15 år. Han vil ha rettigheter på mange omåder i livet, og hans synspunkter skal tillegges vesentlig vekt. Guttens rett til å gi uttrykk for sitt syn , samt bli tatt på alvor, er konvensjonsbeskyttet. Det vises til både EMK og barnekonvensjonen.     Det vil ikke bli anført at grunnvilkårene for omsorgsovertakelse IKKE er oppfylt, men det er først og fremst spørsmålet om nødvendighet som er interessant.     Det er ingen tvil om at xxx ikke har hatt det optimalt hjemme. Han har det heller ikke bra på institusjon.     Vi må forholde oss til at mor finnes.     Hun har alltid vært der, og vil også være der fremover.         Uansett hvilke begrensninger man måtte vedta i forhold til hennes kontakt med xxx , så vil disse fremstå som naive og vanskelige å kontrollere. Ved en plassering i institusjon vil xxx fortsatt bli påvirket av mot, og derved ikke få den ro som er bakgrunnen for plasseringen.Det er mos opptreden som er problemet. Hun anerkjenner ikke spilereglene for hvordan man fører en sak, hvilket stiller strenge krav til nemda.     Denne saken handler først og fremst om skadebegrensning. Hvor  vil xxx bli utsatt for minst skade. Det viles ikke på kommunens gode vilje i saken ,men har man et alternativ som er til det beste for gutten?     Det må kreves at når man omsorgsplasserer på tvang, må det være rimelig sannsynlig at plasseringsstedet er bedre for barnet enn hjemmesituasjonen. Det kan man ikke vite i denne saken- det kan faktisk aargumenteres med at en plasseringen vil gjøre det verre for xxx.     Det er lysglimt av håp, xxx har noe i seg. Men kun en enkelt sms fra mor fører til at xxx snur, holdningene endrer seg, han rømmer og finner f.eks ut at han likevel ikke vil ha samvær med far.     Dette betyr at barnevernets oppdrag blir et slags "Mission impossible". Som fornuftig og ansvarlig aktør i denne saken må det offentlige slippe taket, mor vil ikke gjøre det,     Subsidiært: Samvær.     Det vil ikke være bra for xxx å ha mye kontakt med mor.     Telefonkontakt må reguleres- det er anledning til det - men hva med realismen i dette?     Samvær og telefonkontakt fastsettes etter nemdas skjønn.     Det fremmes slikt forslag til vedtak: Sogndal kommune sitt forslag til vedtak tas ikke til følge.     Subsidiært: Samvær mellom gutten og foreldrene fastsettes etter nemdas skjønn.     -o-o-o-o-o-o-o-     I møtebok fra fylkesnemd , i forkant av nemdsa anfører advokat følgende:   Advokaten prøver etter beste evne å være guttens advokat , samt holde en viss avstand til mor, slik at XXX ønsker kommer frem.     I mars 2011 stevner han kommunen og anfører at han er blitt bedt om å anke pr. epost. Dette stemmer ikke.     I anken oppgir han så at lovens vilkår( § 4-12) ikke er oppfylt.     Det  samme har advokaten (i samme gate) anført i samtlige prosesskriv tidligere. MEN, når han kommer i "retten" går han stikk i mot det han selv har anført.     Han hevder å ha snakket mye med gutten, hvilket begrenser seg til 1 samtale i juni 2010. Advokaten har anmodet om å få telefonnr. til gutten en rekke ganger,- og fått det, både på epost og på sms. Likevel har han ringt til institusjonen og bedt om telefonnr. der.Den unge på 15 har blitt oppringt en gang kunne han fortelle i fjor høst. Han gadd ikke snakke med advokaten og har flere ganger anmodet de hjemme om å skaffe ham ny advokat. Så er gjort to ganger, men vedkommende ville ikke bistå. Saken anses være for komplisert.       Advokaten dette notatet gjelder avviser samarbeid med mor og oppgir det å være advokatetiske og advokattaktiske hensyn..så det ikke skal "se ut som om han blir instruert"..og ber mor om å ha forståelse for dette.     I forbindelse med stevning av kommunen vr. hastevedtak bruker tingretten denne advokatens tid til å utsette saken, så den blir aldri berammet(hastevedtak). Advoakten kunne ikke stille pga. andre oppdrag- før ut i januar 2011. Kommunen ble stevnet i juli 2010.     Advokaten har nylig fratrådt. Følgende epost er sendt til ham:     Til advokat XXX     FRATREDEN SOM PROSESSFULLMEKTIG     April 2011.     Det gjøres med dette klart overfor deg at din fratreden som prosessfullmektig for xxx inntrer med øyeblikkelig virkning.     Det mandat som legges til grunn for oppsigelsen er blant annet barnelovens § 30, 1. og 3. ledd og vergemålsloven § 3.     Mandatet omfatter også at følgende stevninger/anker annulleres umiddelbart:     1. Stevning/anke til Lagmannsretten i sak nrxxx sendt Gulating Lagmannsrett mars 2011.     2. Stevning til Sogn tingrett på fylkesnemdsvedtak i sak nr. xxx Fylkesnemda for barnevern og sosiale saker i Hordaland, Sogn og Fjordane sendt Sogn tingrett  mars 2011.           Slik anført må begge stevninger trekkes tilbake og annulleres da De ikke er gitt mandat/har dekning for å sende disse uten å ha vært i kontakt med klienten.     Utklippet nedenfor er epost sendt fra meg den 28.februar 2011 og er ikke en anmodning om anke/stevning. Informasjonen er sendt orienterende.28. feb.     "Til xxxPåminnelse     Det vises til ankefrist for saksnr. xxx og klient xxx som nå straks utløper- avhengig av tidspunkt for mottak der hos dere selvfølgelig.Jeg kan ikke se å ha mottatt noen kopi av en anke på kjennelsen opp mot Lagmannsretten.Vh xxx"De må gjerne komme med synspunkter i dette forhold, men Deres fratreden er ubetinget og absolutt.Klientens, xxx, interesser er ikke ivaretatt.Vh xxx   Advokaten svarer på under halvtimen:     "Jeg forholder meg til at xxx har selvstendig partsinteresse. Jeg forholer meg til rettens oppnevning.     Sendt fra min iphone"   Han får svar tilbake:   "Deres engasjement som prosessfullmektig er opphørt.Jeg er klar over at min sønn xxx har selvstendig partsinteresse.En parlamentering rundt den informasjon De er gitt pr. epost(fratreden) foreligger det ingen interesse i.     De påminnes om at det j juni 2010 var meg som ba om Deres bistand for min sønn,- på vegne av ham i det oppståtte forhold rundt hastevedtak.Det var også meg som søkte fylkesnemda om Deres oppnevnelse.     Det vises også til at min sønn gjentatte ganger har ytret ønske om å få en annen advokat.På denne bakgrunn står også Deres oppsigelse fast og er ikke emne for noen diskusjon.Ha en fortsatt fortreffelig aften.Vh xxx"   25 min og en ny epost fra advokat foreligger:   Hei Jeg må forholde meg til nemnda og retten. Jeg har i tråd med det jeg har oppfattet som Runes ønske brakt sakene has videre til overprøving. XXX har aldri overfor meg gitt inntrykk av at han ønsker å bytte advokat. Dersom De har kontakt med ham, anmoder jeg Dem om å be ham ta kontakt med retten og be om å få oppnevnt advokat, dersom han ikke ønsker min bistand."           GUTTEN BLIR AV NEMDA OG DENS MEDLØPERE FRATATT RETTEN TIL KONTAKT MED MAMMA OMTRENT. NEMD VEDTAR 2 TIMER SAMVÆR 2 GANGER I ÅRET. OG TELEFON BARE JUL OG BURSDAG. INTERNETT 1 GANG PR. UKE.  8 TIMER TIL HAM- PÅ 2 ÅR- OG 4 TELEFONER. TILSYN. 
   By: Rigmor Fossdal

*

   Rigmor Fossdal:
   l Dersom notatet ikke kan deles med venner som ikke jeg har på min liste, så kopier inn i notat og spre utover. Takk :o)

   Cato Martin Jakobsen:
   Går fint å del den

   Rune L. Hansen:
   Sinnssyke, perverse groteske greier også du og din familie er blitt angrepet, terrorisert og torturert av, Rigmor. Uhyre onde mennesker som står bak slikt noe.

   Cato Martin Jakobsen:
   ‎"det tviles ikke på kommunens gode vilje"..jau dæven,som det sies her.

   Rune L. Hansen:
   Perverse, sinnssyke mordere, rett og slett. Og de er mange.

   Cato Martin Jakobsen:
   Det er ille at slike mennesker har en så stor maktsomde har, og ingen som kan overprøve deres "sannheter"

   Rigmor Fossdal:
   Rune: du har brukt denne advokaten selv ...

   Rune L. Hansen:
   Og advokatens navn er?

   Rigmor Fossdal:
   Meling

   Cato Martin Jakobsen:
   Er dessverre ikke enestående,blir ikke bedre av det..folk tror at bare man får seg en advokat er man trygg.. har sett det!

   Rigmor Fossdal:
   Hehe.. sant nok. OG enda tryggere føler folk seg når advokaten er en såkalt "kjendis".. Det er en illusjon å tro det..også- ;o)

   Rune L. Hansen:
   Jeg har vært i kontakt med veldig mange advokater i de siste fem års tid, og det er skremmende skremmende å oppleve hvor hjelpeløse, underkuet, indoktrinerte, redde, kunnskapsløse, ukompetente og hovmodige de bortimot alle sammen er. Og at de heller danser med Fanden enn mot. De fleste av de i vill kriminell galskap, egoisme og underkuelse. Til deres "forsvar" er å si, at de vet hvilket perverst ondskapens terror-regime som styrer og rår i Norge.

   Cato Martin Jakobsen:
   Har sett at de trenerte sin egen sakbak klientens rygg slik at han skulle trekke en tilbakeføringsak,dette gjorde advokaten etter samtale med fosterhjem og barnevern som klienten ike viisste om .. før lenge etterpå.

   Rigmor Fossdal:
   Forsvar ... nah, de er medløpere. Deres ansvar. Og joda, det har blitt et par advokater på oss også.

   Cato Martin Jakobsen:
   men det er jo bagateller mot det du har opplevd, Rigmor,det er direkte hårreisende hvordan de jobber for å dekke over sine egne feil..har noen noengang sett at en fra etaten har sagt at han ahar begått en feil eller feilvurdering? Det er kun hvis de ikke har vært der at de kan si noe om at de burde grepet inn, aldri vært begått feil der de har vært .. må være enestående i landet, en etat som aldri gjør feil må jo være full av kompetente personer

   Rune L. Hansen:
   Mange av advokatene ser seg best tjent med å "arbeide for" begge sider samtidig, og mest for den siden som har mest makt.

   Rune L. Hansen:
   Lange, drepende spissrot-ganger av kjetter-prosesser med tortur, perversiteter og drap i en overflod av kriminell galskap i regi av mennesker i og omkring den offentlige forvaltningen - og både blodtørstige og redde indoktrinerte og advokater vandrende og springende med. Det er ubeskrivelig uhyrlig. Dirigert og manipulert av stor-kriminelle i, bak og omkring regjerings- og stortings-apene.

   Rune L. Hansen:
   Viktig under enhver omstendighet at vi tar vare på og viderebringer denne dokumentasjon. Ingen ville ha trodd det mulig ellers!

   Rigmor Fossdal:
   Vel, de sørger da for å dokumentere selv.

   Rune L. Hansen:
   Og dette pågår i Norge overalt omkring oss. På tilsvarende vis som i Hitlers Tyskland.

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er det de gjør. Avslører og avdekker seg selv.

   Cato Martin Jakobsen:
   Men som du sier, Rune, det er viktig å viderbringe overgrepene slik at folk blir klar over dem. Men det er skremmende mange som tror at det norske systemet er ufeilbarlig, og at sånne som vi er bråkmakere som ikke vil underkaste oss samfunnets normer. De vet ikke at det er maktmenneskenes normer vi kjemper mot, og de er veldig, veldig nær opptil noe veldig farlig som det sies vi aldri skal glemme ...... når en liten klikk med "forskere"får styre å med en "forskning" som de aldri får motspørsmål om resultatene sine på, da er det farlig.

   Øyvind Bremnes:
   Krekar sin dildo fikk jo nylig en advarsel fra advokatforeningen for ikke å ha gjort klienten sa.

   Cato Martin Jakobsen:
   Jeg har begynt å si at hvis du tror at det var igamle dager at mennesker ble tvangsterilisert og barna deres stjålet av staten, så må de huske på at vi hørte på "Dark side of the moon" mens det pågikk, og da er det noen som blunker litt ...

   Annina Karlsson:
   Det blir mer pengar när man flyttar runt barnen fron kommun till kommun.

   
---

   Irene Hov:
   Brynjar Meling har familie som driver barnevernsinstitusjon, nekter å fratre sitt oppdrag til tross for gjentatte oppfordinger, og fungerer som Fylkesnemndas forlengede arm. Hvis ikke dette er skandale så vet ikke jeg!
   http://www.facebook.com/notes/rigmor-fossdal/advokat-meling-i-barnevernssak/10150159125762141

   
---
---

   ADVOKAT MELING I BARNEVERNSSAK.
   .by Rigmor Fossdal on Sunday, April 10, 2011 at 12:53pm.
   http://www.facebook.com/notes/rigmor-fossdal/advokat-meling-i-barnevernssak/10150159125762141

   ADVOKAT SOM SKAL FØRE BARNETS SAK sier følgende:

    ADVOKAT BRYNJAR N. MELINGS ANFØRSLER FOR FYLKESNEMD OG BARNEVERN, stikk i strid med guttens ønsker:

    "Gutten har fulle partsrettigheter, han er 15 år. Han vil ha rettigheter på mange omåder i livet, og hans synspunkter skal tillegges vesentlig vekt. Guttens rett til å gi uttrykk for sitt syn , samt bli tatt på alvor, er konvensjonsbeskyttet. Det vises til både EMK og barnekonvensjonen.
   Det vil ikke bli anført at grunnvilkårene for omsorgsovertakelse IKKE er oppfylt, men det er først og fremst spørsmålet om nødvendighet som er interessant.
   Det er ingen tvil om at xxx ikke har hatt det optimalt hjemme. Han har det heller ikke bra på institusjon.
   Vi må forholde oss til at mor finnes.
   Hun har alltid vært der, og vil også være der fremover.
   Uansett hvilke begrensninger man måtte vedta i forhold til hennes kontakt med xxx , så vil disse fremstå som naive og vanskelige å kontrollere. Ved en plassering i institusjon vil xxx fortsatt bli påvirket av mot, og derved ikke få den ro som er bakgrunnen for plasseringen. Det er mos opptreden som er problemet. Hun anerkjenner ikke spilereglene for hvordan man fører en sak, hvilket stiller strenge krav til nemda.
   Denne saken handler først og fremst om skadebegrensning. Hvor  vil xxx bli utsatt for minst skade. Det viles ikke på kommunens gode vilje i saken, men har man et alternativ som er til det beste for gutten?
   Det må kreves at når man omsorgsplasserer på tvang, må det være rimelig sannsynlig at plasseringsstedet er bedre for barnet enn hjemmesituasjonen. Det kan man ikke vite i denne saken- det kan faktisk aargumenteres med at en plasseringen vil gjøre det verre for xxx.
   Det er lysglimt av håp, xxx har noe i seg. Men kun en enkelt sms fra mor fører til at xxx snur, holdningene endrer seg, han rømmer og finner f.eks ut at han likevel ikke vil ha samvær med far.
   Dette betyr at barnevernets oppdrag blir et slags "Mission impossible". Som fornuftig og ansvarlig aktør i denne saken må det offentlige slippe taket, mor vil ikke gjøre det,
   Subsidiært: Samvær.
   Det vil ikke være bra for xxx å ha mye kontakt med mor.
   Telefonkontakt må reguleres - det er anledning til det - men hva med realismen i dette?
   Samvær og telefonkontakt fastsettes etter nemdas skjønn.
   Det fremmes slikt forslag til vedtak: Sogndal kommune sitt forslag til vedtak tas ikke til følge.
   Subsidiært: Samvær mellom gutten og foreldrene fastsettes etter nemdas skjønn.
                                                   -o-o-o-o-o-o-o-


   I møtebok fra fylkesnemd , i forkant av nemdsa anfører advokat følgende:

   Advokaten prøver etter beste evne å være guttens advokat , samt holde en viss avstand til mor, slik at XXX ønsker kommer frem.

*
   I mars 2011 stevner han kommunen og anfører at han er blitt bedt om å anke pr. epost. Dette stemmer ikke.

   I anken oppgir han så at lovens vilkår( § 4-12) ikke er oppfylt.
   Det  samme har advokaten (i samme gate) anført i samtlige prosesskriv tidligere. MEN, når han kommer i "retten" går han stikk i mot det han selv har anført.
   Han hevder å ha snakket mye med gutten, hvilket begrenser seg til 1 samtale i juni 2010. Advokaten har anmodet om å få telefonnr. til gutten en rekke ganger,- og fått det, både på epost og på sms. Likevel har han ringt til institusjonen og bedt om telefonnr. der.Den unge på 15 har blitt oppringt en gang kunne han fortelle i fjor høst. Han gadd ikke snakke med advokaten og har flere ganger anmodet de hjemme om å skaffe ham ny advokat. Så er gjort to ganger, men vedkommende ville ikke bistå. Saken anses være for komplisert.
   Advokaten dette notatet gjelder avviser samarbeid med mor og oppgir det å være advokatetiske og advokattaktiske hensyn.. så det ikke skal "se ut som om han blir instruert".. og ber mor om å ha forståelse for dette.
   I forbindelse med stevning av kommunen vr. hastevedtak bruker tingretten denne advokatens tid til å utsette saken, så den blir aldri berammet (hastevedtak). Advoakten kunne ikke stille pga. andre oppdrag- før ut i januar 2011. Kommunen ble stevnet i juli 2010.
   Advokaten har nylig fratrådt. Følgende epost er sendt til ham:
   Til advokat XXX
   FRATREDEN SOM PROSESSFULLMEKTIG
   April 2011.
   Det gjøres med dette klart overfor deg at din fratreden som prosessfullmektig for xxx inntrer med øyeblikkelig virkning.
   Det mandat som legges til grunn for oppsigelsen er blant annet barnelovens § 30, 1. og 3. ledd og vergemålsloven § 3.
   Mandatet omfatter også at følgende stevninger/anker annulleres umiddelbart:
   1. Stevning/anke til Lagmannsretten i sak nrxxx sendt Gulating Lagmannsrett mars 2011.
   2. Stevning til Sogn tingrett på fylkesnemdsvedtak i sak nr. xxx Fylkesnemda for barnevern og sosiale saker i Hordaland, Sogn og Fjordane sendt Sogn tingrett  mars 2011.
   Slik anført må begge stevninger trekkes tilbake og annulleres da De ikke er gitt mandat/har dekning for å sende disse uten å ha vært i kontakt med klienten.

*
   Utklippet nedenfor er epost sendt fra meg den 28.februar 2011 og er ikke en anmodning om anke/stevning. Informasjonen er sendt orienterende. 28. feb. 2011.
   "Til xxx Påminnelse
   Det vises til ankefrist for saksnr. xxx og klient xxx som nå straks utløper- avhengig av tidspunkt for mottak der hos dere selvfølgelig.Jeg kan ikke se å ha mottatt noen kopi av en anke på kjennelsen opp mot Lagmannsretten.Vh xxx"De må gjerne komme med synspunkter i dette forhold, men Deres fratreden er ubetinget og absolutt. Klientens, xxx, interesser er ikke ivaretatt.Vh xxx

*
   Advokaten svarer på under halvtimen:

   "Jeg forholder meg til at xxx har selvstendig partsinteresse. Jeg forholer meg til rettens oppnevning.
    Sendt fra min iphone"

*
   Han får svar tilbake:

   "Deres engasjement som prosessfullmektig er opphørt.Jeg er klar over at min sønn xxx har selvstendig partsinteresse.En parlamentering rundt den informasjon De er gitt pr. epost(fratreden) foreligger det ingen interesse i.
   De påminnes om at det j juni 2010 var meg som ba om Deres bistand for min sønn,- på vegne av ham i det oppståtte forhold rundt hastevedtak.Det var også meg som søkte fylkesnemda om Deres oppnevnelse.
   Det vises også til at min sønn gjentatte ganger har ytret ønske om å få en annen advokat.På denne bakgrunn står også Deres oppsigelse fast og er ikke emne for noen diskusjon.Ha en fortsatt fortreffelig aften.Vh xxx"

*
   25 min og en ny epost fra advokat foreligger:

   Hei Jeg må forholde meg til nemnda og retten. Jeg har i tråd med det jeg har oppfattet som Runes ønske brakt sakene has videre til overprøving. XXX har aldri overfor meg gitt inntrykk av at han ønsker å bytte advokat. Dersom De har kontakt med ham, anmoder jeg Dem om å be ham ta kontakt med retten og be om å få oppnevnt advokat, dersom han ikke ønsker min bistand."

*

   GUTTEN BLIR AV NEMDA OG DENS MEDLØPERE FRATATT RETTEN TIL KONTAKT MED MAMMA OMTRENT. NEMD VEDTAR 2 TIMER SAMVÆR 2 GANGER I ÅRET. OG TELEFON BARE JUL OG BURSDAG. INTERNETT 1 GANG PR. UKE.  8 TIMER TIL HAM- PÅ 2 ÅR- OG 4 TELEFONER. TILSYN.


*

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   “Alle handlinger relatert til andre menneskers rettigheter, hvis maksime ikke lar seg forene med publisitet, er urettmessige”
   Immanuel Kant

   Rune L. Hansen:
   ‎((PS: Det kompliserer innholdet og forståelsen litt at navn etc. er anonymisert. Og at markeringene mellom hvem som snakker/skriver ikke er tydeligere.))

   Rigmor Fossdal:
   Ok. Jeg skal legge de inn!

   
---
---

   Nils Kåre Jørmeland, 10.04. 2011:

   Hvem er de EKTE statanister?????

*

   Ingrid Sundt:
   ingen for det er bare tull alt sammen,, den eneste fienden er vår egen frykt ;)

   Nils Kåre Jørmeland:
   Et tips: Det er ikke de som kaller seg for satanister. Hvem er det da????

   Ingrid Sundt:
   Fra wicipedia ....

   Ingrid Sundt:
   sååå hvorfor ikke bruke en annen definisjon....? Men jeg vet hvem du mener ;)

   Nils Kåre Jørmeland:
   Dette er mer skjult en du er klar over.

   Nils Kåre Jørmeland:
   De kaller satan for et høytstående vesen.

   Ole-John Saga:
   Det er jo de som styrer verden bak kulissene og som har lurt oss til å tro at det er folk med psykiske lidelser eller mennsker som erfulle av dop som driver med det. Og de har også lurt oss til å tro at satan ikke eksiterer, men de selv er satans tjenere.

   
---
---

   ÅPENBARINGER, AVSLØRINGER OG ANDRE TANKE-VEKKERE!!!
   .by Berit Mikalsen on Sunday, April 10, 2011 at 11:39pm.

   SATANISME, SATANISTER, KONTRA STIGMATISERING, OG SJULT HEKSE-JAKT?!!!!  Berit.

   Ole-John Saga:
   Det er jo de som styrer verden bak kulissene og som har lurt oss til å tro at det er folk med psykiske lidelser eller mennesker som er fulle av dop som driver med det. Og de har også lurt oss til å tro at satan ikke eksiterer, mens de selv er satans tjenere.Ole-John Saga 10. april kl. 21:41

---
---

   IshMi Bohn, 10.04. 2011:
   ‎"The individual is handicapped by coming face to face with a conspiracy so monstrous he cannot believe it exists." -- J. Edgar Hoover, FBI Director for 42 years. Well, The world have been faced with SEVERAL "monstrous conspiracies" - and they are NOT "theories"...

---
---

   Rune L. Hansen, 10.04. 2011:
   Noen kjempet for å endre Hitler og hans Gestapo også.

---
---

   Til støtte for barnevernsofrene, 10.04. 2011:

   FORUMET REDD VÅRE BARN • View topic -
   Politi: Når barnevernet har sagt det, er det sant.
   http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?f=214&t=6572&sid=eaca7d2d524d9267c8403a526f39c3c6
   forum.r-b-v.net

*

   Rune L. Hansen:
   Så sant som det er sagt. Vet vel hele Norges befolkning?

   
---
---

   Facebook sensurer ytringsfriheten. Les meldingen jeg fikk i dag.
   .by Marius Reikerås on Sunday, April 10, 2011 at 2:23pm.
   http://www.facebook.com/notes/marius-reiker%C3%A5s/facebook-sensurer-ytringsfriheten-les-meldingen-jeg-fikk-i-dag/195339907168670

   Notatet "Anmeldelse av tingrettsdommer Beate Blom i Bergen tingrett" har blitt fjernet fordi det er i strid med våre betingelser. Blant annet er hatske, truende eller uanstendige notater ikke tillatt. Vi fjerner også notater som angriper en person eller en gruppe, eller som reklamerer for et produkt eller en tjeneste. Fortsatt misbruk av funksjoner på Facebook kan føre til at brukerkontoen din blir sperret. Hvis det er noe du lurer på, kan du gå til FAQ-siden på http://www.facebook.com/help/?topic=wnotes.

*

   Lars Magnus Madsen:
   Dette skal vi sloss mot Marius!

   Karen Irene Fløttum:
   Hvilken dommer har kontaktet administrasjonen på facebook??

   Jan-Erik Lofstad:
   dette er ikke bra og lese Marius skal lure på om dagens notat fra meg selv også blir fjernet også ????

   Thomas Shama Larsen:
   de sensurere noe vilt.  
   De har langt ifra lov til å gjøre det, bryter som fanken med rettigheter ift. ytring!

   Joan Myhre:
   staten Norge er dritt redd ¨nå og spesielt dommerstanden

   Joan Myhre:
   og drittsekken KONG HARALD

   Joan Myhre:
   KONG HARALD ER DEN STØRSTE DRITTSEKKEN I LANDET OG DEN MEST KORRUPTE PERSONER SOM FINNES I NORGE

   Kenneth Skailand:
   Er ikke enig i at vi skal blande inn Kongehuset her... replikken forran her er støtende mot vår Konge.

   Marit Nilsskog:
   Leste notatet ditt og en kan ikke kalle harde fakta hatske, truende eller uanstendig. Riktig nok kan det vel falle inn under angrep på en person, men en må vel få lov til å komme med en sannhet som berører en selv når en blir utsatt for justismord. Er det ikke det som er ytringsfrihet. Dessuten er vel rettsdokumenter offentlig eller tar jeg feil? Lykke til Marius. Dette kommer du deg gjennom og sannheten kommer fram om dommeren sin unfallenhet uansett. Saken du er blitt utsatt for er så grov at hvis media får snusen i den så spørs det jo hvor lenge den dommeren sitter trygt i sin kappe og klubbe.

   Joan Myhre:
   KONGEN ER ANSVARLIG FOR ALT SOM SKJER I DETTE LANDET. SJEKK KONTOEN HANS ....... ER DET NOE BEDRE ENN DET SOM FOREGÅR I EGYPT OG ANDRE STEDER. NEI NEI OG ATTER NEI. KONGEHUSET ER NOE DRITT OG SLIK LANDET STYRES SÅ ER HAN TIL SYVENDE OG SIST ANSVARLIG!!!!

   Karen Irene Fløttum:
   Kongen har ingenting med dette notatet å gjøre så ikke bland han inn i denne saken !!!

   Joan Myhre:
   ALLE BØR ANMELDE STATEN NORGE TIL TORTURKOMITEEN. SÅ MANGE OVERGREP SOM FOREGÅR HER. VI LIGGER PÅ TOPPEN I EUROPA OVER BARN SOM FJERNES FRA FAMILIENE SINE OG SÅ STÅR KONGEN I SIN TALE OG SIER VI HAR DET SÅ BRA HER, MEN HVA MED BARNA!!!!!!!!!!

   Yven Nordli:
   I ALLE DAGER!!!! FREKT AV FACEBOOK!!! RETT SKAL VÆRE RETT.OG SANNHETEN MÅ VEL FOR F VÆRE LOV Å YTRE.

   Marius Reikerås:
   Jeg har ikke gjort noe annet enn å formidle fakta.. En anmeldelse av en offentlig tjenesteperson er jo et offentlig dokument, så dette er ikke bra.

   Karen Irene Fløttum:
   Derfor Marius så tror jeg noen har ringt inn til administrasjonen i FB og bedt de fjerne dette dokumentet.

   Kenneth Skailand:
   Hvorfor ikke legge opp artikkelen på egen web? Det har jeg gjort med de sakene jeg har frontet. Se: www.mobilcrane.com og menyen "X-Files"

   Dag Vidar Madsen:
   Du ble jo selv uthengt og dømt offentlig Marius. Det skulle bare mangle om du ikke tok til motmæle:))

   Birgitte Mor:
   Jeg har bare ventet på det. Dette har de fjernet på bakgrunn av tips. FB har stort sett ikke mulighet å kontrollere alle brukerne som er her

   Karen Irene Fløttum:
   Nemelig Birgitte Mor

   
---

   Elisabeth Kjelstad:
   hvordan kan man få noen sperret ute fra fb??? dette gjelder selvagt IKKE deg altså ...

   Runar Willumsen:
   Ikke bra, Marius....:))

   John Are Strand:
   Latterlig avgjørelse som forteller om detjaljer innen automatisk overvåking.

   Kenneth Johansen:
   er det ikke så at så lenge du er "forfatter" av et dokument så skulle man vel gi det ut.. STÅ MÅ MARIUS.

   Brith Ingvardsen:
   går en for nært sannheten om noe,s å er sjansen for å bli blokkert stor, dette har også vi i vår gruppe opplevd, nå er også den første hjemmesiden vår slettet, og jeg har laget ny, STÅ PÅ Marius, ikke la deg kneble!

   Cato Martin Jakobsen:
   Det er antagelig bra farlig å la deg snakke. For øvrigheta, mener jaag.

   Evy Gjeverth:
   Utringsfriheten ...ææ.. hvor ble den av?

   Mette Gry Andersen:
   Skremmende!!!!! IKKE GI DEG MARIUS!

   Ellen Ronæss:
   Er en offentlig anmeldelse, med begrunnelse, misbruk av betingelser & funksjoner på fb?!?

   Anders Kleppe:
   Og slik aksepterer Facebook at Norge har kriminelle dommere ...
   De vil jo ikke komme i dårlig lys hos norske myndigheter. Det kan frata dem store inntekter.

   Ellen Ronæss:
   Alle hyller det allmektige, hellige statsapparatet & deres pengebinge. Fordi det "lønner" seg.

   Anne Marit Hufsetufsa Søvik:
   Facebook er da et sosialt medium,der alle burde få ytre seg,er det ikke sånn da??

   Jan-tore Teigstad:
   Det holder ikke mål at de reagerer slik på den saken,også har du faktisk krav på en faglig begrunnelse fra FB ..... Jeg støtter deg fullt ut, Marius ...

   Ellen Ronæss:
   Nehei, Anne Marit, Fb er big business (feks reklameinntekter) - det er bare brukerne som ser på det som et sosialt medium med en viss form for ytringsfrihet, frivillighet og deltagelse for alle.

   Øyvind Bremnes:
   FB driver i så fall i strid med markedsføringsloven. Hvis de skal drive sensur av meninger, så må de ta det med i markedsføringen. Er forøvrig kjent med at folk har blitt kontaktet av FB og bedt om å åpne profil.

   Eivind Steinstoe:
   i den grad dette faktisk er et dokument som er oversendt rettsvesenet og det er brukt et språk som er dagligdags i rettsappearatet, er det rart at dette er krenkende?? er hele retssvesenet hatsk en tanker vekker folkens

   Anders Kleppe:
   De har tatt med at ingen skal trakasseres. Det er det de dekker seg bak nå. Den virkelige trakasseringen har allerede gått fra dommeren mot Marius.
   Men det er det jo ingen som bryr seg om ... Systemet er viktigere enn individene.

   Ellen Ronæss:
   Systemet er viktigere enn individene. Er noen i tvil om det? I 2011?

   Anders Kleppe:
   Mange velger fremdeles å tro at loven er for alle Ellen ...

   Tom Erik Skjaeveland:
   Tips:Lag deg en hjemmeside og link den her på facebook. Da kan du skrive hva som helst uten at noen kan legge seg oppi hva du skriver:-)))

   Ellen Ronæss:
   Anders; I teorien, men i praksis er det jo ikke slik. :-)

   Liv Askvik Paulo:
   choelho, sin "nesten også:-))

   
---
--- OG HER OG SLIK ER DEN, ANMELDELSEN:

   Anmeldelse av tingrettsdommer Beate Blom i Bergen tingrett
   .by Marius Reikerås on Friday, April 8, 2011 at 1:28pm.Anmeldelse av tingrettsdommer Beate Blom i Bergen tingrett
   
http://www.facebook.com/notes/marius-reiker%C3%A5s/anmeldelse-av-tingrettsdommer-beate-blom-i-bergen-tingrett/194919687210692
 
   Med dette anmeldes tingrettsdommer i Bergen , Beate Blom, for overtredelse av straffeloven § 110 som sier:
   ”En Dommer, et lagrettemedlem eller et skjønnsmedlem, der som saadan handler mod bedre Vidende, straffes med Fængsel indtil 5 Aar.
   Har han derved bevirket eller medvirket til, at nogen urettelig fældes i Straf eller større Straf end fortjent, straffes han med Fængsel i mindst 2 Aar.”
   Grunnlaget for anmeldelsen er som følger:
   Dommer Beate Blom i Bergen tingrett, var dommer i en sak mellom undertegnede og et selskap som kaller seg for  Glarion Marine, en stiftelse som kaller seg Holstiftelsen og Egil Anfindsen. Egil Anfindsen er fullt og helt å identifisere med Glarion Marine LTD AS og Holstiftelsen.
   Dom ble avsagt medio februar 2009 og jeg ble dømt til å betale de nevnte rettssubjekter i henhold til domslutningen.
   Det er helt på det rene at rettssubjektene Glarion Marine LTD AS og Holstiftelsen er fiktive rettssubjekter fordi de er eid av en trust på Bahamas, Rotocrop Trust, som ikke eksisterer.
   Fiktive rettssubjekter har som kjent ikke rettslig handlevne.
   De pretenderte disponentene til Rotocrop Trust, John Burrows og John Taylor Bigbie er også fiktive. De eksisterer ikke.
   Likeledes er alle regnskapene til Glarion Marine LTD AS og Holstiftelsen bevisst villedende i den hensikt å lure norske rettsmyndigheter. Noe for øvrig Glarion Marine LTD AS og Holstiftelsen har gjort gjennom generasjoner.
   Det foreligger en rekke dommer som beskriver virksomheten til Glarion Marine LTD AS og Holstiftelsen, herunder straffedom fra 1995.
   Dommer Blom har således dømt meg til å betale til rettssubjekter som er fiktive og kriminelle.
   Da både Holstiftelsen og Glarion har tapt all sin egenkapital, men holdes i ” live” av fiktive lånekonstruksjoner gitt av den fiktive Rotocrop Trust, har dommer Blom i realiteten dømt meg til å betale til en trust på Bahmas som ikke eksisterer.
   At en dommer ikke gjør de nødvendige forundersøkeleser med tanke på å avklare de rettssubjekter hun dømmer til fordel for, er selvsagt i seg selv svært alvorlig.
   Lang mer alvorlig er det imidlertid at dommer Blom har vært klar over dette uten å videreformidle den kunnskapen hun har sittet inne med.
   Utlimo desember 2010, fikk jeg greie på av andre at dommer Blom må ha vært klar over at de rettssubjektene som hun dømte til fordel for, var fiktive. Det har seg nemlig slik at hun var dommer i en sak mellom Egil Anfindsen og Galrion Marine LTD AS og Bergen kommune primo 1997. Denne dommen ble overlevert meg av mennesker som hadde reagert på det som hadde fremkommet bla. gjennom media.
   I dommen fra 1997, går dommer Blom inngående inn på de fiktive eierforhold mellom Glarion Marie LTD og Rotocrop Trust.
   På side 17 i dommen skriver dommer Blom:
   ” Slik retten vurderer saken, har disse overføringene, om de har funnet sted, ikke hatt noen som helst realitet ……
   Etter rettens oppfatning viser dette at Anfindsen har forsøkt å skjule sitt reelle eierskap i selskapet.”
   Her viser for øvrig dommer Blom flere ganger til overlikningsnemndas vedtak. I den forbindelse viser dette med alt tydelighet at dommer Blom er kjent med at Rotorcrop Trust ikke har vært en realitet, noe hun også konkluderer med på side 21 i dommen hvor hun skriver:
   Etter dette kan ikke retten se at det foreligger faktiske holdepunkter for å kunne legge Anfindsens forklaring til grunn ….”  
   Det betyr altså at dommer Blom har vært klar over at at Glarion  Marine LTD AS er et fiktivt og eierløst selskap. At hun ikke har gjort undertegnede oppmerksom på sin kunnskap, fremstår like fullt helt uforståelig.
   Det vises om dette til Bergen byretts dom av 20. januar 1997 hvor  dommer Blom sakens administrator.
   Dommer Blom har altså i dømt undertegnede til å betale til fiktive rettssubjekter og hvor dommeren har vært klar over dette. På den måten har dommer Blom bidratt til å støtte en fiktiv og kriminell eierkonstellasjon. Et forhold som utvilsom rammes av straffelovens § 317. Det vil bli inngitt særskilt anmeldelse mot dommer Blom etter § 317.
   For øvrig har dommer Blom også vært klar over at Bergen forliksråd og Bergen namsfogd erkjente feil i tilknytning til sin del av saken.
   Dette gjorde Reikerås dommer Blom oppmerksom på i et brev av 18.11.08 og hvor erkjennelsen om feil var vedlagt som bilag 1 til brevet.
   På tross av at hun er klar over feilen dømmes Reikerås også til å betale saksomkostninger for forliksrådet. Ved å pådømme undertegnede til å betale saksomkostninger selv om dommer blom vet at forliksrådet har erkjent feil, forsterker dette bare de straffbare forhold som hun har utøvet gjennom sitt yrke.
   Oppsummert visste dommer Blom at:
   -   De selskaper hun dømte til fordel for, var fiktive.
   -   Hun visste at forliksrådet hadde erkjent feil i tilknytning til forliksbehandlingen.
   Likevel dømmes jeg til å betale for den feilen som er erkjent.
   Jeg er kjent med vitne- og anmelderansvaret.

   Bergen den 7.4. 2011

   Marius Reikerås


*

   Liv Stieng:
   Minner meg litt om Mafiavirksomhet dette .......

   Torunn Jane Lind:
   Glimrende!!!!

   Jan-tore Teigstad:
   Glimrende, har delt ........ STÅ PÅ!!!

   Birgitte Mor:
   Veldig bra !

   Rune Fardal:
   Beate Blom har en rekke svn p skogen som dommer. Jeg var borti henne i 2004 da jeg fra en konkurent ble utsatt for konkurskrav på bakgrunn av et fiktivt krav. Saken endte i retten der bobestyrer (tidligere korega av Blom) ble dømt for å ha stjålet fra boet. Firmaet som prøvde slå meg konkurs ble selv dømt i retten. Blom fikk en velbegrunet klage på denne korrupte bobestyrer som samarbeidet med han de som prøvde slå meg konkurs. Hun nektet behandle klagen og beskyttet den senere dømte bobestyrer. Her er en faksimile fra nettsiden den gang. Dette er åpenbart lovbrudd og habilitetsvikt. http://www.99999.no/blom.gif Beate Blom hjalp bobestyrer da han prøvde ta min kones hus. Dette tapte bobestyrer på i retten og ble selv dømt. Blom var også innvolvert i konkursen på Mjellem og Karlsen. Jeg fikk også i detalj beskrevet hvordan en hun trakaserte kollapset på hennes kontor og ble hentet med ambulanse. Mens de ansatte i retten hadde lagt vedkommende i stabilt sideleie med en bamse under hodet, skal Blom ha vært mest bekymret over at det kunne komme spytt på bamsen! Kald, kynisk, manipulativ og beskytter venner og bekjente!

   Rune Fardal:
   Kjempebra Marius. jeg jober med noe lignende på en annen tingrettsdommer. Jeg vurderer også stevne en viss psykolog kanskje bruke salgsloven, da det produkt hun leverte overhodet ikke holder mål!

   Marius Reikerås:
   Flott, Rune. Få det frem!

   Rune Fardal:
   Lurte på en ting Marius: Jeg har et opptak der en dommer rett før hovedforhandlingen ringte meg og ba meg trekke 2 av mine vitner! Fremstår ikke det litt forutintatt? Kunne han virkelig gjøre det? Bryter ikke det med en del prinsipper? Det ene vitnet var psykolog Hallaråker som jeg ville avsløre udugeligheten til. På toppen av det hele ble hennes rapport delvis brukt av denne dommeren som begrunnelse på dommen i min disfavør! Faen så mye drit det skjer i norske domstoler!

   Kenneth Johansen:
   får slenge meg på med litt dritt ang ØYVOR FURU fra skien, vi brukte henne mot barnevernet i 2007, så stiller hun opp for barnevernet mot oss i 2010, vet ikke helt hva man kan kalle det? selv om det var bare et møte med henne så har vel de fleste norske advokater litt gangsyn. blir vel som om jeg skulle brukt en avdokat i avhør en dag og neste dag skulle han sitte i dommer stolen å dømme meg?? INHABIL?????

   Birgitte Mor:
   Da vil jeg kalle henne inhabil, Kenneth

   Birgitte Mor:
   Man kan ikke sitte ved begge sider av ett og samme bord i en og samme sak

   Stig Eie:
   Jeg er ikke overrasket over det som fremkommer i her. Begynner faktisk å bli dagligdags! DESSVERRE!

   Mogens Yndesdal:
   Den skal jeg spare på til senere bruk.

   Rune Fardal:
   Jeg stiller gjerne som vitne i saken Marius.

   Rune Fardal:
   Når jeg tenker på det .... tenk om alt det Blom har bedrevet kunne vært samlet?

   Kenneth Johansen:
   bra rune!!! liker at noen stiller opp for andre ....

   Irene Hov:
   Jeg var også utsatt for en dommer som ringte meg hjem på kvelden, oppførte seg underlig og brukte hele rapporten til Jannike Willoch som grunnlag for rettens vurdering. Vente med utfallet av tilsynsaken hennes, og den neste tilsynsaken hun vil få ..... så vurdere å gjøre noe med dommen.

   Marius Reikerås:
   Er veldig interessert i å få vite mer om dommer Blom, Rune!

   Rune Pedersen:
   Nå håper jeg du får bevilgningen tilbake :)

   Birger Schroll:
   jeg kunne ha tatt Sorenskriveren i Kr.sund på denne paragraf Marius... - desverre ... han døde! *;)

  
---
---

   Rune Fardal, 10.04. 2011:

   Falske anklager florerer
   http://www.sakkyndig.com/psykologi/artikler/20110408BT.pdf
   www.sakkyndig.com
   Falske anklager i børnesager kan være et stort problem for forældre og så godt som umulige at forsvare sig imod. Anklagemyndigheden skal ikke bevise påstandende eller fortolkninger af hændelser, for i børnesager er der modsat bevisførelse, så det er op til forældrene at bevise at anklagerne er usande. En fuldstændig uhørt retspraksis som kun findes på dettte område.

*

   Rune Fardal:
   Løgner vanskelig å avsløre: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150142286841150&set=a.474026186149.255590.716856149

   Kristin Brataas:
   Problemstillingen er den at systemet hjelper løgnerne og angriper med alle midler den egnede omsorgspersonen.

   Katrine Vestergaard Lovmand:
   i disse sager bør ALLE advokater coache omsorgspersonen i ikke at vise følelser mod de falske anklager men bevare roen og fokus på barnet og ikke psykopaten. - man må kun påstå noget om en psykopat hvis det kan meldes til politien :(

   Kristin Brataas:
   Hva når det er slik at psykopaten psykeliggjør psykopatofferet og fremstiller psykopatofferet som psykopaten og psykopaten hjelpes av systemet så er det ikke noe håp for psykopatofferet som stemples av psykopaten og systemet som personen med personlighetssforstyrrelser - det er umulig å forsvare seg mot slike !!!

   Katrine Vestergaard Lovmand:
   jeg ville ikke melde min spykopat til politiet fordi jeg synes det var for dramatisk for mit barn - men hvis der er andre der overvejer det vil jeg råde alle til at melde alt hvad meldes kan til politiet ... ikke kommunen ... men en håb på din psykopat bryder loven og fang ham ... som jeg ser det er det mit eneste håb

   Katrine Vestergaard Lovmand:
   men det værsste der kan ske for en mor der kæmper mod en psykopat er en psykisk lidelse ... det vil han kunne bruge imod dig igen og igen ...  *Kristin jeg kender en kvinde i danmark der har samme oplevelse ... du må gerne skrive til mig så kan jeg sætte jer i forbindelse?

   Kristin Brataas:
   Jeg anmeldte mange år med vold i nære relasjoner til politiet etter politiets oppfordring, ble lovet hjelp og skulle innlemmes i Bergenspolitiets prosjekt VOLD MOT KVINNER, VOLD I NÆRE RELASJONER januar 2002 - politiet løy meg huden full. Har siden 24 januar 2002 vært et daglig helvete det ikke går an å sette ord på ... min eks stilte diagnoser på meg og siden har det gått slag i slag med offentlige overgrep mot meg. Han fikk hjelp av systemet til absolutt alt og han flår meg den dag i dag med ca kr 4200,- pr mnd for hemmelig rettergang som han, to advokater og staten stod for bak min rygg - jeg ble fratatt all rett til mine to minste sønner bak min rygg. Min eks, barnevernet og politiet og bergenske domstoler sørget også for å kvitte seg med hovedvitnet mot min eks vedr familievolden - de sørget for å få hovedvitnet tiltalt og dømt - de gjorde da hovedvitnet til såkalt ikke-troverdig ..... det er håpløst. Det finnes ingen rettssikkerhet i Norge.

   Kristin Brataas:
   Jeg har ingen tillit til det norske rettsvesenet.

   Katrine Vestergaard Lovmand:
   jeg er ked af at sige at det ikke er bedre i danmark ... men du er ikke alene!! for mig har det været en enorm hjælp at se jeg ikke er den eneste der kæmper mod et retssystem der ikke virker

   Kristin Brataas:
   Det ser ut for at det er JURISTMAKTEN som er hovedproblemet vedr manglende rettssikkerhet.

   Roy Ove Svarstad:
   Mye av grunnlaget for at disse bruddene kan skje beskrives godt av Kai Rudi http://familiestiftelsen.no/node/14738

   Roy Ove Svarstad:
   Ville heller vært beskyldt for massemord

   Kristin Brataas:
   Sakkyndige synseres falske rapporter forfølger en hele livet ut, man blir ikke kvitt stemplet som systemets psykologer og psykiatre pådrar en.

   Katrine Vestergaard Lovmand:
   Det danske system i praksis;)
1). Du skal ikke tro at du er noget og at dit barn har specielt mere brug for dig end en ukendt og/eller afvigende mand.
2). Du skal afbryde den vigtige symbiose med dit barn hvis den biologiske far ønsker samvær i den periode.
3). Selv efter flere års fravær skal du indrette dit og dine børns liv så det passer til "fars" pludselige ønske om samvær.
4). Hvis du flytter skal du vide at "far" kan ansøge og blive bopælsforælder.
5). Hvis du flytter til udlandet kan du miste forældremyndigheden.
6). Hvis du ikke frivilligt udleverer dit barn til skadeligt samvær imod dit og dit barns ønske så sørger fogeden for at hente dit barn med magt.
7). Hvis du i det hele taget ikke gør som "far" ønsker så vil du blive slæbt i retten og fogedretten igen og igen, indtil "far" får sin vilje.
8). Du skal ikke bruge tid på at forstyrre de folkevalgte politikere med din historie, de ved at loven vil have sine ofre og det er de enige om bare skal ignoreres.
9). Lad være med at gå til journalister, de kan alligevel ikke bruge din historie uden at du bliver genkendt og får en hårdere straf.

   Eileen Monic Munkvold:
   Snart, men man må begrunne det juridisk og på den bakgrunn påpeke svakhetene ved barn og foreldres manglende rettsikkerhet. Ellers er jeg stygt redd for at du rope deg hes.

   Kristin Brataas:
   Rettsvesenet er et spill for galleriet, Janteloven råder.

   Trond Stenseng:
   Problemet er jo at de som utreder disse sakene er ikke opptatt av fakta. De er psykologer som mener å forstå hvordan en menneske fungerer. Dessverre så er det slik at de er ikke bedre en det jevne menneske på dette området. I tillegg så har de blitt opplært i et system som baserer seg på tro og ikke fakta.

   Rune Fardal:
   Det største problemet er at de har en terapeutisk tenkning, mens de egentlig burde hatt en mer beskrivende aktuarisk metodikk. Nåt de blander faktabeskrivelse med hensynet til ikke å støte noen blir det en javla subjektiv graut ut av det hele!

   Eileen Monic Munkvold:
   http://www.rebellkomiteen.com/ (intensjonen er ikke å frelse verden, eller å fremstå som verdensmestre med svar og løsninger på alt, men å forsøke og sette ord på noe av grauten ... og katten) Innspill mottas med takk og med forståelse for at makt er komplisert. Og til de rebeller for menneskeverdet som mener seg bedre kvalifisert; vær så god sett i gang, det er graut og galskap nok til alle.

   May- Harriet Seppola:
   Vi må først og fremst fjerne fylkesnemda og alle de som er kjøpt og betalt av barnevernet til å skrive falske rapporter , forøvrig er hele lov om barnevern kun bestemt for barnevernet og domsmyndigheter og ikke foreldre og barn

   Øyvind Bremnes:
   Når ideologene er kastet ut av departementene ...

   Flemming Kibsgaard:
   I Danmark er det helt risiko frit at fremsætte falske beskyldninger om overgreb på børnene, manden bliver gjort retsløs og mister retten til samkvem, selv efter det er verificeret som løgne beskyldninger hos eks. konen, der derved blot sikrede sig eneretten til børnene.
   Kvinderne straffes end ikke, derfor er falske beskyldninger et meget anvendt beskidt kriminelt men straffe frit våben mod manden, der rejses aldrig tiltaler mod de kriminelle kvinder der svindler med falske beskyldninger mod manden, hvis liv de smadrer, det er typisk kvinde psykopater der anvender denne svinske trick, da de har moral.

   May- Harriet Seppola:
   I Norge bruker også barnevernet en av partene til å straffe den andre med, hadde ikke folk latt seg bruke hadde ikke barnevernet kunne gjøre like stor skade.

   
---
---

   Jan-Erik Lofstad, 10.04. 2011:

   HØRER BARNAS ROP OM HJELP DEN DAG I DAG..!!
   http://www.facebook.com/notes/jan-erik-lofstad/h%C3%B8rer-barnas-rop-om-hjelp-den-dag-i-dag/212172678794385

ARBEIDSMETODER,SVIKT I BARENVERNET Foreldrenes ønske om hjelp til barna blir sett på som positivt,i den grad det er innøvde rutiner rundt problematikken som reises i enkelt saker. Saksbehandlings-tidene er satt opp rundt lovens ordlyd om rett til hjelp til rett tid. det for, og beskytte barna og hjelpe foreldrene i håndteringen av barn med forskjellig problematikk. Den store dagen, da det kommunale barnevern helt uten noen form for forhånsvarsel henter dine foreldrenes to barn ut fra hver sin skole, hvorpå du mottar telefon der den største jenta på snart 16, HYLER I REDSEL - PAPPA DU MÅ HJELPE MEG, DE KOMMER OG TAR MEG, yngste jenta på snart 13 kryper langt inn i sin egen kropp i redsel, nesten ikke til og kjenne igjen. Barna som har vokst opp over mange år med sine foreldre og familie som de er svært glad i, blir overlatt helt til seg selv. Alle og enhver har vel sovet urolig enkelte ganger, MEN KAN NESTEN IKKE TENKE PÅ HVA ETT BARN SOM OPPLEVER OG MISTE SINE KJÆRESTE I LØPET AV NOEN MINUTTER HVA SLAG NATTESØVN GÅR ETT BARN I MØTE, MED EN SÅNN BEHANDLING??? En lokal arbeidgiver innen flyttebransjen på skoppum utenfor horten er utgangspunktet for att barnevernet henter to barn, splitter de med og sende de to som har vokst opp i kjærlighet, med og ikke plassere de på samme sted. En valgte sammen med en kollega og slutte da en uten kontrakt jobbet oppimot 300 timer i måneden, og bare fikk utebtalt en fastlønn på 25,000 kr pr mnd, som tilsvarer ca 160 timer i mnd. Som forstatt gode kollegaer hos begge hos ny arbeidgiver med ett arbeidsforhold inkludert kontrakt og ordentlige arbeidsforhold, kunne vi valg og gå på dagen fra tidligere arbeidsgiver, allikevel for og handle som ansvarsbeviste mennesker satt vi i oppsigelsen to ukers oppsigelse, dato for oppsigelsen ble derfor 14/9-07 - Nærmest det siste arbeidsgiveren sa når en gikk ut døra fra arbeidsplassen SITTER SOM SPIKRET I HODE MITT - JEG SKAL LAGE ETT HELVETE FOR DEG. Fra en slutter hos arbeidgiver til barnevernet henter dine to barn går det mindre enn to uker. Så får en den skrekkfulle telefon fra sin datter mindre enn to uker etter altså 28/9.07 PAPPA DU MÅ HJELPE MEG DE KOMMER OG TAR MEG. Høsteferien skulle påbegynnes påfølgene uke for begge barna HVA SKJER MED ETT BARNS TANKER UNDER OPPLEVELSEN AV EN SÅNN INNGRIPEN, fra ett barnevern, som etter loven skal utprøve alle mulig hjelpetiltak i hjemmet før alt annet. Her har de ikke satt sine ben i huset. Etter att en mottar kopi av barnevernets akkutt vedtak i hånda, settes alle ressursene til familien ut av spill, akkutt vedtaket er også inngangs billetten til rettsapparatet. Opplever en att barnevernet bruker sine ressuser og energi på og forsvare sine synspunkter, vi har heller ikke hørt om noen tilfeller der familier får særlig hjelp i tiden før og etter en fylkesnemds sak som er det første en må kjempe seg igjennom - svaret som to uker etter kommer utgjør som resultat en handlingslammelse som blir en realitet. Midt under sorgen og fortvilelsen, klarer en og manne seg opp til att med loven i hånd fins det anke muligheter, med god hjelp fra fri rettshjelps advokaten Alle krefter blir satt innfor seier og tro på att rettssystemet er der når en trenger det, det skjokket du befinner deg i har du ikke fullstendig oversikt over før du står der med dokumentmengden og kan reise deg og gå ut av nemds lokalet, i på vente av den såkalte dommen og dine barns videre skjebne. Utover i prosessen sliter du deg ut uvitende om att dokument mengden kommer til og nå uante høyder. Ett resultat er att barnevernet ikke, som det er pålagt etter lov prøver ut hjelpetiltak, blir til att saken snur helt om på foreldrenes liv, der barna i alle år har hatt tilholdsted, da foreldrenes ønsker og målsettning har vært att det er viktig for ens barn og kunne fortsette og omgåes det miljøet de har vært endel av I alle år, så blir resultatet att en må flytte, og midt opp i sorgen og fortvilelsen og sorgen, står 2 tomme barnerom som en nesten ikke klarer og gå innpå, fordi det i hode sitt nesten gir deg en følelse av att du har mistet to barn i en grufull død opplevelse. Allikvel gjøres det en i herdig innsats med og holde det tomme rommet i stand med og re opp sengene i nytt sengetøy, en gjør barnas klesskap i orden, gjennom håpet om att barna en dag skal komme hjem igjen. Den fortvilelse som utløses i sene nattetimer kan bli en byrde som en bruker alle sine krefter på og overvinne, de færreste er i denne fasen klar over att det byråkratiet og de ressursene som blir benyttet for og få deg dømt som en usikkert foreldre. barnevernet og deres advokater bruker det mange dobbelte av tiden som foreldrene og deres advokater, på og dømme deg til en som ikke er i stand til og ta vare på egne barn, kommuners anstrengte økonomi, slukes opp av ett ikke medmenneskelig barneverns- arbeid, da det får en kommune kunne vært spart store summer med og sette inn hjelp i hjemmet som det er pålagt skal prøves ut før alt annet. før de går til den inngripen og røske to barn vekk fra SIN FAMILIE. DET HANDLER IKKE OM OG VÆRE PERFEKTE FORELDRE MEN OM DU ER GOD NOK Før du sitter i tingretten kan det gå opp til flere måneder, denne tiden kunne det offentlige brukt til og skaffe tilveie alt du og din familie behøver der det er behov for hjelp, allikevel er praksisen den att det skal brukes utallige tusen kroner av ett stramt kommune budsjett. Att foreldrene selv ett par år siden søkte om omsorgslønn da elste datter har ADHD, nei det skal ikke innvilges gjennom skriftelig avslag, derens barn ikke er nok pleietrengende. Måned etter måned forsvinner ut i intet, det eneste en går rundt med er ett svagt håp om att en skal vinne frem, istede for skuslet flere runder i rettsystemet bort, som heller kunne vært brukt på og skaffe tilveie tiltak som kunne gitt en ressursøkning i hjemmet. Ressursbruken blir for oss helt feil, foreldre har ikke fått den informasjon de har krav på og det offentlige har unnlatt å informere. Barn har latterlig lite de skulle ha sagt i slike saker, og de som ville vært gode vitner for barna er helt glemt bort. Hverdagen innhenter oss i vente på brev og skriv, vi glemmer tiden og lider under tiden som går, hver dag blir til en mulig 4-21 situasjon, saken treneres sakte men sikkert, til økende fortvilelse og sinne om det urettferdige systemet som en opplever det som, uten oppfølging eller råd for hva som må skje i livet for att dette skal bli en felles kamp til fordel for barn og familie. Hvor mange dager og år av våres liv har en somlet bort i en tro på att ungene igjen skal kunne fortsette og få ta imot våres kjærlighet og omsorg som endel av deres hverdag, uten att lovens regler blir fullt av barnevernet, som skal sette inn hjelpetiltak i hjemmet, nei sånt blir ikke registert eller nevnt, for barnevernet ønsker ikke og finne dette gjennom sitt jagende etter og få deg dømt som foreldre, etter en arbeidsgivers løyn historie Sakene barnevernet gjennomfører blir for etaten klare prestisje saker, en kan spørre seg selv om i dette skjema veldet finnes ett sjema for avkryssing for og få det dokumentert Alt oppleves som tiden går er att matlysten, nattesøvnen, sågar som hjerteinnfarkt (spysiske påkjenninger) blir resultatet av barnevernets higer etter og legge prestisje i og vinne frem med sine saker, bitterheten får grobunn og ønske om samarbeid og samvær blir proposjonal med ønske om og vinne kampen, som en tilross for en opplevesle som denne ALDRI VIL SLUTTE OG KJEMPE FOR SINE BARN
   By: Jan-Erik Lofstad

*

   Monicha Nyhuus Aas:
   Dette var sterk lesing, og jeg beundrer at du setter ord på det dere opplever, og storsinnet det er å dele med andre, slike traumer som dette. det er jo tragisk, at vi bruker så enorme summer, fordi det for forvaltningen er gått prestisje i det å knuse familier. Ingen har utbytte av dette, foruten de som spekulerer i pengene slikt fører med seg, det er hva jeg tror. jeg deler dette videre.

   Rune L. Hansen:
   Og de samme perverse kriminelle hærjer enda omkring oss!!!

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.04. 2011:

   ‎"Folk ser altfor ofte en annen vei. Samfunnet ville bli bedre hvis flere så det som en selvfølge å protestere mot urett"
      Maria Lundin

*

   Elisabeth Gran:
   Folk flest glemmer dette, frem til en urett rammer dem selv dessverre .

   Jan-Erik Lofstad:
   helt rett og det er vel sånn att folks egoisme langt på vei tilsier vel att dette osv videre rammer ikke meg...!!! ja ja sier nå jeg snakkes den dagen det nettopp gjør det i dette maktsyke utrettferidge sammfunnet anno 2011 vi lever i ...!!!

   Jan-Erik Lofstad:
   kansje litt vel tatt i dette,men selv der en som barn osv blir anbefalt og bruke sykkelhjelm for og forhindre hode skader,er vi der att neeeei det gidder jeg ikke bruke for jeg slår ikke hue i bakken nei det er det bare alle andre som gjør....????snakk om egoisme da..!!!

   Undis Hansen:
   Det finnes vel hierarki i "å se de svake" her til lands. Jeg vet om folk blir uglesett om de hjelper andre. Om man har lite skal man ikke få lov til å dele med det lille man har. De som hjelper andre-profesjonen er bare godkjent om man tjener penger på det. Landet vårt er egentlig ganske pussig ...

   Liv Askvik:
   Se nu pelsdyrnæringa,det går i boks--så skal vel andre ting gå igjennom!;-))

   Liv Jenny Løvemor Aune:
   Folk har d med å si: at sånn e d, og sånn blir d! For en tankegang, tænke no æ:-)

   Anita Strand:
   hvordan kan det bli bedre samfunn hvis man ikke sier fra? enig

   Jan-Erik Lofstad:
   SAMFUNNET SKAL OG BØR TÅLE KONSTRUKTIV KRITIKK..!!!

   Hans Johansen:
   Folk tenker vel som så at de ikke makter å ordne opp i noe særlig og det er andre som får ta seg av det. Formynderstaten er vel indoktrinert i folk. Som en sa: Jeg har mer enn nok med meg selv!

   Jan-Erik Lofstad:
   På det tidspunktet samfunnet ikke tåler kontruktiv kritikk finnes det ikke lengre ett samfunn..!!

   Heidi Skog Hodgson:
   Det å se en annen vei lærer man tidlig på skolen, når lærerne snur ryggen til barn som ertes og mobbes.

   Pia Stene:
   Skal ikkje tåla så vel den urett så ikkje ramme deg sjøl .....

   Ingrid Neess:
   Fin kveld til deg min venn. Det er nettopp likegyldigheten som ødelegger verden. klemmer

   Oddbjørg Kjelsnes:
   Seint på kveld nå: Jeg sier bare ... Elsk din neste som deg sjøl! Ønsker dere alle ei god natt, klem til deg Marius;) Takk for tema til sunne diskusjoner!

   Johanne Almli:
   Maria Lundin ble utnevnt til månedens Stockholmare i okt. 2010 for sitt inngripende på T-banen. En vel fortjent heder. La oss ikke snu oss vekk når vonde ting skjer vår medmennesker, VIS SIVILKURASJE! Ha en god natt,folkens.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.04. 2011:

   De som arbeider for å endre "barnevernet" er naive og for lite opplyst om hva som foregår. Deres lunkne og innskrenkede holdning forsinker og vanskeliggjør arbeidet for et ekte menneske- og familie-vern, lov og rett, trivsel og trygghet.

*

   Anders Kleppe:
   Det er nok dessverre riktig Rune. De som ikke ønsker en god løsning for barn i dag, men ønsker en 'demokratisk' prosess gjør seg skyld i at de grove lovbruddene mot barn får fortsette ...

   Rune L. Hansen:
   Ja, Anders. De ser blandt annet ikke hva et anstendig menneske og lov og rett skal og må ha null-toleranse overfor.

   Rune L. Hansen:
   De innrømmer og aksepterer seg selv å være delaktige i det grovt kriminelle.

   
---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, mandag 11. april 2011, Vinberget:

   2 pluss-grader Celsius her ute i natt og i dag tidlig klokken 06. Sol-oppgang her ute og 6 pluss-grader ved 8-tiden. 10 pluss-grader i skyggen klokken 10.30 og 18 pluss-grader i solen utover dagen. Jevnt overskyet og 16 pluss-grader klokken 16.30. Tett tåke, regn og 6 og 5 pluss-grader fra klokken 20 og frem mot midnatt.
---
   Det ankom et brev datert 08.04. 2011 fra inkasso-selskapet Kreditorforeningen Midt-Norge i dag eftermiddag ( ekstern ), angående det ene penge-kravet fra Haugaland tingrett. Det omtrentlig eneste positive brevet fra motpartens side jeg har mottatt de siste fem årene. Angjeldende en bagatell i hele saks-komplekset, men en av de mange livs-truende bagatellene. Liten tue eller flue kan som bekjent - og ville - ha veltet et stort lass. En av de mange små store angrepene og bekymringene bort vekk. Det er mange igjen, både små og store, og som alt og det hele haster og er livs-viktig, som det har gjort og gjør og er hele veien i dette saks-komplekset, kontinuerlig, dessverre. For hver stund og dag som går ødelegges stadig mere og mere og jeg arbeider hele veien intenst for å motarbeide ødeleggelsene, også i forhold til mange prioriteringer og tids-frister. Nærsagt ikke et sekund er noe av dette glemt eller uten smerte, bekymringer, press og nød.
---
---

   Politiet, NAV og resten av den norske offentlige forvaltningen har det så travelt med å kidnappe og fangeholde barn og andre former for terror, undertrykkelse og tortur av Norges befolkning og enkelt-mennesker, at de lite tar seg tid eller lyst til annet.

*
   De mange som er mest fornøyde eller resignerte eller naive eller dumme bryr seg lite eller ingenting eller for lite om den kriminelle galskapen som hærjer sine med-mennesker eller om lov og rett. I et terror-regime hvor den offentlige forvaltningen i en overflod av kriminell galskap driver med terror, undertrykkelse, tortur, utplyndring og drap. Hvor enkelt-mennesket er uten rettssikkerhet, uten likhet for loven og når som helst kan bli rammet av uhyrlig kriminell galskap i regi av den offentlige forvaltningen. De kriminelle gjør penger og karriære og pøser på med propaganda, falsk dokumentasjon og underholdning for å skjule det hele.
   Dagens Norge, 11.04. 2011.

   Annina Karlsson:
   Är det so illa att de inte har tid med annat so kan de ju inte ha det bra.

   Annina Karlsson:
   När de ska koppla av kan de inte känna äkta glädje tror jag ?

   Rune L. Hansen:
   Iveren og gleden synes som å være pervers.

   Annina Karlsson:  
   Inte bra för perversas hälsa.

   Rune L. Hansen:
   De forkrøpler og ødelegger helsen og livet for ethvert menneske og samfunn.

   
---
---

   Gode foreldre-dårlig rettsikkerhet.
   .by Øyvind Bremnes on Sunday, April 10, 2011 at 6:56pm.BUF-etat lyver ...
   http://www.facebook.com/notes/%C3%B8yvind-bremnes/gode-foreldre-d%C3%A5rlig-rettsikkerhet/154071221322179

   Til medlemmer av Barnevernvakten for alle som ikke vil godta barnevernets krenkelser!

   I BUF-etats informasjon for å rekruttere nye fosterfamilier, presenteres de biologiske foreldrene som regel som rusmisbrukere. Vi reagerer sterkt på at BUF-etat bevisst skaper et slik åpenbart stigmatiserende og feilaktig inntrykk av barnas foreldre.
   En slik framstilling må da også oppleves som en tilleggsbelastning for fosterbarna selv?
   De foreldrene som fratas omsorgen for barna sine er ofte gode, ressursterke foreldre som har blitt utsatt for bekymringsmeldinger fra «folk som bryr seg», verken verre eller bedre foreldre enn folk flest.
   Altfor mange barn blir tatt fra familiene sine, på grunnlag av mistanker om omsorgsvikt som aldri blir skikkelig dokumentert eller bekreftet.
   Altfor mange barn plasseres i fosterhjem eller på institusjon på diffust grunnlag og må kanskje tilbringe resten av oppveksten sin der,uten at foreldrene deres har gjort noe påviselig galt. Vår kunnskap og erfaring tilsier at rettsikkerheten i barnevernsaker er katastrofalt dårlig. Dette skyldes mange ting, blant annet formuleringer i barnevernsloven og assymetriske maktforhold mellom barnevernet og foreldrene. Barnevernet vinner nesten alle saker i fylkesnemd og rett. Foreldrene har lite å stille opp med i kampen mot et slikt maktapparat.
   Vi mener barna blir taperne. Barn som har gode foreldre bør ikke miste muligheten til å vokse opp i sitt eget hjem på grunn av rettsikkerhetsproblemer.
   Vårt poeng er at vi ønsker et barnevern som fungerer til barnas og familiens beste. Medias fokus bør derfor i langt større grad rettes mot rettsikkerhetsproblematikken i barnevernssaker og alle de krenkelser som barn og foreldre utsettes for. Barnevernet oppgave bør være å hjelpe familiene slik at flest mulig barn kan unngå omsorgsovertakelser. Ikke å sørge for at flest mulig barn får en oppvekst som gjøkunger i middelklassens reir.
   BUF-etat må derfor fortelle folk sannheten om barnas foreldre, ikke lyve og framstille dem som rusmisbrukere.
   
   Forsker, psykolog og sakkyndig Joar Tranøy

   Cand.mag. Sam.vit Nina Langfeldt

*

   Skogs Huldra Anette Nordstrand:
   Det blir Aldri bekreftet, de bare handler!!!!

   
---
---

   Marianne Lund, 11.04. 2011:

   Merker meg spesielt det som står her i denne artikkelen : " Advokat Jørn Johannesen i Sandefjord har flere klienter som har blitt fratatt sine barn, uten at den nære familie eller barns nettverk er vurdert som fosterfamilie, slik de skal ifølge barnevernloven."
   – Ble aldri vurdert som fosterhjem
   http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostafjells/vestfold/1.7569714
   www.nrk.no
   Barnevernevernet i Sandefjord bryter loven når de ikke vurderte et barns familie som fosterhjem. Det mener advokat...

*

   Marianne Lund:
   Merker meg spesielt dette også : " I en rekke saker jeg har sett i det siste følger ikke barneverntjenesten i Sandefjord de forskriftspålagte kravene til å vurdere dette, sier han til NRK.no.
   Han har nå sendt et brev til Fylkesmannen med en klage på de tre siste sakene han har hatt.
   – De er sammenfallende. Der er ikke besteforeldre, onkler eller tanter, som kan stille gode hjem til disposisjon, kontaktet, sier han.
   Flere biologiske fedre, som ikke bor langt unna barna, har heller ikke blitt kontaktet, ifølge advokaten."

   Marianne Lund:
   Det er bra det kommer fra en advokat i media og at han i tilegg viser til at ansatte i barnevernet faktisk bryter barnevernsloven.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 11.04. 2011, via Gjenopprettelse og erstatning:

   50 000 norske barn fikk barneverntiltak i 2010
   http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostafjells/telemark/1.7586414
   www.nrk.no
   Over 50 000 barn i Norge fikk barneverntiltak i løpet av 2010. Det er en økning på 8,4 prosent fra året før...

*


   Rune L. Hansen:
   Hvert 20 barn må ha "hjelp" av "barnevernet"
 
   May- Harriet Seppola:
   Staten har bestemt at alle barn skal ha barneverntiltak innen 2017, håper alle skjønner at dette ikke har noe som helst med barnebvern å gjøre , men at myndighetne bruker barnevernet som farlige men nyttige idioter til å ˆødelegge samfunnsstrukturen gjennom splittelse av familier . 

   
---
---

   Fortsettelse fra i går:

   Ole Texmo:
   http://www.krisesenter.org/oletexmo/DOCS/naar_retten_ikke_virker.htm (skrev dette med utgpkt i apekattsaken i 2006)

   Rune L. Hansen:
   Der fikk du saklig og kortfattet beskrevet mye av den pågående kriminelle galskapen og dens heksegryter og kjernepunkter, Ole Texmo. Pågående fordi respekten for våre over-ordnede lover forbigåes av kriminelle i den offentlige forvaltningen, inklusivt ikke minst rettsvesenet, fordi mange ser seg tjent med at den og det kriminelle ikke blir stoppet.

   Irene Hov:
   Foredrag av Carsten Smith om akkurat dette.

   Irene Hov:
   Bør lese http://www.juristforbundet.no/Faglig/Faglig-ressursbank/Rettssikkerhet/Norge-som-menneskerettsstat/

   
---
---

   Noralf Aunan, 11.04. 2011:

   Er det virkelig akseptabelt at barnevernet kan se bort fra avgjørelser i Høyesterett også? De gjennomfører fortsatt vedtakene i Fy-nemnda, selv om saken er anket. I en sak var det til og med påpekt god omsorg nå, men for dårlig i fremtiden.
   Hvordan vurderer du Marius den praksis som benyttes ut fra denne aktuelle HR-avgjørelsen?
   Høyesterett har avgjort at fylkesnemndas tvangsvedtak om omsorgsovertakelse IKKE skal opprettholdes / iverksettes før saken har vært behandlet i tingretten - dvs barneverntjenesten kan IKKE overta omsorgen før det evt foreligger rettskraftig dom!
   Jf Norges Høyesteretts kjennelse –
   HR-2009-810-U – Rt-2009-494

*

   Noralf Aunan:
   Her følger Sammendraget: STIKKORD: Sivilprosess. Barnevernrett. Utsatt iverksettelse.
   SAMMENDRAG: Saken gjaldt krav om at et tvangsvedtak etter barnevernloven ikke skulle opprettholdes mens det pågikk søksmål om vedtakets gyldighet. Høyesteretts ankeutvalg fant ut fra ordlyden og rettspraksis at tvisteloven § 36-2 tredje ledd gir hjemmel for å avgjøre at gjennomført tvangsvedtak ikke skal opprettholdes mens saken pågår”

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.04. 2011:

   På det tidspunktet samfunnet ikke tåler konstruktiv kritikk finnes det ikke lengre et konstruktivt samfunn..!!
   Jan- Erik Loftstad

*

   Guilherme F.da Silva:
   country with too much laws ,where the state is the biggest criminal.

   
---
---

   Roger Larsen, 11.04. 2011:

   http://www.youtube.com/watch?v=lgJ3G7VJIiI
   Anbefaler denne så folk og fe etterhvert forstår det overgrep som begås.
   Datalagringsdirektivet
   DLD - Gnisten i Oslo-opprøret?
   www.youtube.com
   Bruk heller pengene på oss istedenfor å overvåke oss mange av oss kunne trengt nyere vannrør og bedre vannkvalitet, renere mat via subsidiert økodrift, lavere arbeidstider, mindre trafikk køer og leve bort livet i, lavere hus og strømleie, barnehageplasser, uselviske legeråd, flere utebenker, bill...

*

   Roger Larsen:
   Kommentar fra videoklippet på youtube:
   Knallbra teamwork, filming, redigering og sluttresultat!
   Det bør begynne å bevege seg noe oppi huet til suppehuene snart.
   De leker med ilden. Vi har god tradisjon for tilbakevirkende landssviklover her i landet. Straffelovens § 83 må benyttes i dag!

   
---
---

   Anne Gundersen, 11.04. 2011:

   Nejda, det er ikke en forsinket 1 April.
   Ny medicin skal skabe bedre samfundsborgere  
   http://www.information.dk/265088
   www.information.dk
   Nye moralmanipulerende præparater kan anvendes i stedet for fængsel og måske endda hjælpe menneskeheden til at løse globale problemer hævder forskere...

*

   Peder Aresvik:
   Vil en manipulert moral også være en personlig en? Eller en programmeret offentlig moral ..... en "innebygget offentlig forskrift" ??

   Kristin Brataas:
   Det blir i deres drømmeverden .....

   Anne Gundersen:
   Vi lever allerede i en drømmeverden.. - tid til at vågne op, nogen der vil have kaffe på sengen ? :o)

   May- Harriet Seppola:
   De trenger vel å utvide pasientskaren .

   Annina Karlsson:
   Aspartam och glutamat räcker inte tydligen.

   Arild Holta:
   Gi folk undervisning i tankefeil og vis de sammenhangen mellom moral og logikk. Da skjønner de at amoral er like tåpelige som å bomme på 2+2. Det ligger enkel logikk bak moral. Amoralitet er altså en logikkfeil. Det er derfor de forskjellige store filosofer alltid tar for seg temaet moralfilosofi. Gi folk logikk istedenfor psykobabbel og piller.

   Annina Karlsson:
   Apor fick epelepsi av aspartam i försöksverksamhet, utredaren var död innan han var klar att redovisa resultaten. Glutamat förstör hormonbalansen so glukagonet inte fungerar i kroppen .(ett hormon) Som gör att man bränner fett istället stressas kroppen med insulin produktion. Farliga saker för hälsan och hjärnan. Har inte hittat ett aspartanfritt tuggumi po flera or.

   Annina Karlsson:
   Alltso kan kroppen inte bränna fett när glukagonet inte fungerar. Glutamat (hormon liknande) sätts i kryddblandningar, akta er för det. Socker sjuka ökar och do tror folk att det är bra att ta aspartam. ÖÖÖ. Hjärnan behöver socker och fett.

   
---
---

   Hva er det den norske stat tenker i sin behandlig av innbyggerne???
   by Monicha Nyhuus Aas on Saturday, October 9, 2010 at 1:57pm.
   http://www.facebook.com/notes/monicha-nyhuus-aas/hva-er-det-den-norske-stat-tenker-i-sin-behandlig-av-innbyggerne/156875614345580

   jeg har levd et liv i dette landet, som heldigvis de aller fleste bare aner konturene av, og tenker at bra er det. Alikevel klarer jeg ikke, å la være å reflektere alle de triste skjebner jeg har møtt, og alle de fortvilte mennesker jeg i årenes løp har samtalet med, dette gjelder mennesker jeg har sterke relasjoner til, og mennesker jeg ikke har fult så sterk tilknyttning til. Det som er sammenfallende likt med alle, er at de har vært i håpløse settinger, pga sorg, sykdom, overgrep etc, ting de overhode ikke har vært skyld i selv, eller hatt noe valg i. Det er ting som har rammet dem helt tilfeldig og brutalt, ting de rett og slett ikke styrer selv. Dette er nok på mange måter,  livets harde skole tenker jeg, det er ikke alt som har mening, men man kan se i ettertid, at det kansje har vært en mening med det, tross alt. De aller fleste av oss, har vokst opp, med en klar forståelse av at om noe går alvorlig galt avsted, så har vi en offentlig forvaltning, som trer støttende til, når ting blir som vanskeligst. I den aldren jeg i dag er, så vet jeg at denne oppdragelsen er bare et fantasispeil. Det er nemlig ikke slik, at hvis du blir syk, overfalt, slått, skutt, blir fattig som følge av dette, noen i det offentlige som tar tak i deg, og hjelper deg vidre. Det utløser som regel bare nok et nederlag i form av en slags "krig" med offentlige instanser, da de som jobber inne i dette såkaldte hjelpeapparatet, ikke har fått instruks fra øvre hold, om å gå inn i regelverket, og se etter paragrafer som kansje,  kan hjelpe deg i akkurat det du sliter med. Nei da, de ansatte i stat og kommune går konsekvent inn i sitt regelverk, for å leite etter paragrafer som tilsier at de,  ikke trenger å yte deg denne hjelpen, og så blir du skyfflet i fra den ene instansen til den andre. Det du som bruker sitter igjen med, etter den personlige nedverdigelse det er å innrømme at man trenger hjelp, er en haug med mapper, og en utmattelse som er adskillig større en før du i det hele tatt vurderte å be om hjelp. Dette ser man et klart mønster i over hele fjøla av det offentlige byråkrati. De gjør alt som står i deres makt, i å produsere dokumenter, og gudene vet hva dette koster av budsjettene i kroner og øre, mens den stakkars brukeren sitter igjen forvirret med kansje flere ringpermer fylt med papirer, men ingen hjelp til å komme ut av sin vanskelige livssituasjon. hadde alle pengene som var blitt brukt på å produsere alle disse dokumenter, blitt brukt på den hjelpetrengende, så er jeg hellig overbevist om, at omtrent alle hadde fått tilbake,  en så god livskvalitet som overhode mulig. Folk hadde mye tidligre kommet tilbake til skole, jobb, sosial arena etc, uten enda en traume, skapt av staten. Jeg lurer på hva er misjonen til staten, med å tilrettelegge et så sinnsykt kronglete, og nedbrytende byråkrati, som for befolkningens skatte og avgiftspenger ikke kommer samfunnet og innbyggerne tilgode??? er det slik at jo flere som faller av lasset fullstendig, jo mere blir det til spekulantene som sitter på toppen??? jeg tror det, etter å ha bivånet så mange kamper mellom " David og Goliat", at dette er bare et stort skittent spill. hvor noen sitter på toppen og skummer fløten, mens innbyggerene, som betaler for gildet, knapt kan forvente at de skal få tilbake spillvannet helt nederst i kummen. Vi har som stat underskrevet at vi skal følge EMK artikklene, og ha det som øverste gjeldene samfunnsregler, for å ivareta enkeltindividets menneskerett, mens de som i sin tid valgte dette lovverket for oss som befolkning, driter en lang mars i å følge det. De er en gjeng med en holdning og nese for sporing i rett rettning, at hadde de vært født som jaktbikker, hadde de fort fått ei kule i nakken ;))

   By: Monicha Nyhuus Aas


*

   Jan-Erik Lofstad:
   DETTE GJØR GODT OG LESE FRA DEG MONICA NYHUUS AAS,STÅ PÅ DU TRENGS I DETTE...!!

   Isadora Dee:
   Veldig bra, Monicha!

   Anne Nordheim:
   Flott Monicha ♥

   
---

   Elisabeth Rue Strencbo:
   Kjempebra Monicha og det du skriver er jeg enig ... stoooooor klem fra meg ::))

   Monicha Nyhuus Aas:
   Takker alle for gode tilbakemeldinger på dette notatet, det er koselig å se at jeg ikke er eneste som opplever "hjelpeapparatet " på akkurat denne måten, stikk i strid med hva intensjonen ved opprettelse av slike burde være.

   Anne-Marie Hansen:
   Utrolig flott skrevet .... å så veldig sant ... tragisk at mange skal lide av noe andre har påført .. er selv et offer av saksgang og tragedie .. Man må være sterk for å være syk i Norge også .. anno 2010.

   Johanne Almli:
   Du behøver egentlig ingen andre kommentarer på dette, enn at du skriver det som det er mye bedre enn vi andre hadde klart det! All honnør til deg.

   Ragnar Zaal:
   Skulle ønske jeg kunne utrykke meg som deg Monicha! RESPEKT :-)

   Anja Gabriele:
   Min "barnetro" ble også rykket opp med roten. Alt jeg hadde lært om samfunnet var helt feil. Det gjør vondt å våkne til en slik virkelighet. Bra skrevet, Monicha!

   Marius Reikerås:
   Dette var flott, Monicha. Skal vi få til forandringer så er det akkurat sånne som deg som må stå frem. Møtet på fredag gjorde inntrykk!! Noe må gjøres!!

   Inger Løvetann Krogh:
   hvor legger vi ut slike notater?

   Anne-britt Kaltun:
   Dette var fint skrevet og mye sannhet, men en sakl jo aldri ta alle over en kan er det noe som heter, og jeg må få lov å si at ikke alle i NAV er like ille, det nekter jeg å tro på.

   Rigmor Fossdal:
   Får kanskje kalle de off. instanser for "livsavhjelpende instanser" ... dvs. det "hjelpes" med å bli kvitt livet.
   Aktiv dødshjelp evt. Uten tap av legemet.

   Anne-Marie Hansen:
   Jeg er selv ett offer for dårlig behandling som trafikkskadd ... det tok 27 år å utrede. Å i alle år måtte jeg være sterk som en hest, men det resuterte i en god løsning for meg. jeg tok kontakt med TV å vips så var min uføresak iorden over tlf mandagen etter lørdagsrevyen.. det er litt rart at da tv kom så tok det kun en helg og 1 arbeidsdag å forstå at jeg var ufør etter en stygg bilulykke.. Bruddskader i rygg, skade i nakke , hofte og skulder ... hvordan livet har vært tørr jeg ikke lenger tenke på ... Jeg brenner for at flere skal få den hjelp de trenger ... Men det er ikke lett å stå alene.. en skal være sterk og frisk for å være syk i Norge.

   Anne-Marie Hansen:
   Advokater blir overkjørt av forsikringsselskaper, prosedyrer som er så virkelighets fjerne at det er til å le av, vi som er offeret er den største taper, et ødelagt liv, en vankeligere hverdag , fysisk og psykiske smerter. vanskelig økonomi .... å prisnivå på behandlinger som kanskje kan hjelpe er jo ikke til å klare økonomisk da en er i det offenteliges klør ... Jeg har en 27 års lang kamp bak meg som jeg har kjempet alene, å vunnet tilslutt.. ofte lurer jeg på om det var værdt det, en blir jo mye værre på det psykiske plan enn hva man var i utgangspunktet.. Traumer man får i en bilulykke er ikke lett å møte forståelse for, å enda værre å takle alene.. selv idag 31 år etter så har jeg en angst for trafikk ... men en har jo måttet klare seg som best en kunne ... livet er ikke for amatører pleier jeg å si ... Det som er mest bittert er at de som faktisk har en jobb som skal hjelpe mennesker i et vanskelig liv ofte ikke har evnen til å forstå hvordan det egentelig er å leve et liv med kroniske smerter .. De bruker ikke loven som skal hjelpe, men kun loven som sier det motsatte av hva den enkelte trenger for retten til et verdig liv.

   Anne-britt Kaltun:
   Til Kjell Nygaard-Andersen: Jeg er helt enig i det du skriver, og ja det er nok mange i NAV som har sluttet på grunn av de umenneskelige vedtak som de må ta, men det er mulig å kjempe for det en har tro på også av de ansatte i NAV. Jeg har ikke jobbet i NAV, men i 20 år på trygdekontoret og jeg tror nok det var enklere den gangen. Når en så hvordan det ville bli i NAV så hadde heller ikke jeg noe mer å gjøre der så jeg ble uføretrygdet, det gikk lett, men de ville vel bli kvitt meg. Jeg sa hva jeg mente og var ikke tilhenger av Arbeiderpartiet, det visste de og jeg ble mobbet mange ganger på grunn av det, men jeg var ikke redd for å stå for det jeg mente var riktig, både på den ene og andre måten. Det er dessverre synd at det skal være slik i Norge at det er de svakeste som får lide for at "eliten" skal ha det bra.
   Det var mye vondt å oppleve i de 20 årene og mange orket ikke mer. Det var vondt å leve med for en som trodde på systemet og det tenker jeg på den dag i dag og undrer mange ganger : Kunne jeg gjordt noe mer, noe anderledes, men lover og regler og mistro til brukerne av de som styrer det er ikke lett å takle. Glad jeg har sluttet, men lei meg for at jeg kanskje kunne hjulpet flere.
   Mvh.Anne-Britt

   Anne-britt Kaltun:
   Kjell: Det er nok en god del i Nav som gjerne vil hjelpe, men de blir stoppet, stort sett så er det statisikker som teller og ikke menneskene som virkelig trenger hjelp. Men en gang så skal de stå til rette for hvordan de behandler de svake og den dagen blir det tøft å skulle svar for seg. Ha, en fin dag fortsatt:)

   Anne-Marie Hansen:
   Det er jammen riktig sakt av deg Anne B.. selv skal jeg legge inn en anmeldelse på noen saksbehandlere etter nokså grov trakasering over lengre tid .... kun fordi jeg viste hva som var rett og hva som var galt ... dette at jeg hadde evnen til å si ifra ... fikk jeg betale dyrt for ... i regi av NAV så ville jeg utdanne meg å bli nettopp en saksbehandler ... men fikk til svar at det desverre ikke var hensiktsmessig nødvendig da jeg var for ufør ...  samt at jeg viste for mye hvordan det var åleve fattig .. derfor ville jeg som saksbehandler kunne gi for nmeget hjelp å viklle da tappe budsjettet deres for raskt fikk jeg brev om ... de hadde full forståelse for at jeg ville b ruke min erfaring til å hjelpe andre mennesker i en vanskelig situasjon, men ble derfor anbefalt å bruke fritiden min til å gjøre dette ... Nav hadde desverre ikke mulighet til å hlelpe meg videre med mine planer og tilrettelegging for en yrkeskariere..
   jeg ahr en nokså utrolig historiee å fortelle .. som sakt 31 år siden jeg ble trafikkskadd .. dengang var jeg 16 år, myndighetsalderen var 21.. jeg ble tilbakevist å måtte klare å takle den nye hverdagen etter sykehus opphold selv.. hvor var reten som skal forsvare henn da??? det lurer jeg på .... jeg har vært meget svak fysisk, men på det psykiske plan har jeg alltid vært en ener.. det er derfor jeg vant tilslutt... en setning som ledet meg hele veien er .. Rettferdighet skal seire tilslutt..

   Anne-britt Kaltun:
   Kjære deg Anne-Marie: Er så lei meg for å høre hva du har opplevd med NAV eller den gang trygdekontoret, jeg hadde en yrkesstolthet og det er fortsatt menge som har det, men de blir bare stoppet. Godt å høre at du ikke ga deg. Du har mye å fortelle og derfor vil jeg sende deg en vennforespørsel, som jeg håper du svarer på. Ha, en fortsatt fin dag:)

   Anne-Marie Hansen:
   Det går bra Anne Britt ... ja, jeg har en utrolig sterk sak.. å jeg har enda ikke gitt meg ... nå er foreningen for trafikkskadde atter igjen en medhjelper, å en Advokat som tidligere ble kalt innhabil fordi han hadde min sak over flere år og ... så på min bane igjen.. jeg gleder meg til at rettferdighet vil vinne.. det er så utrolig stygge ting de har sakt og som jeg har opptak av.. så folk vil ikke tro det er sant ...Venneforespørsel er godtatt ... jeg pleier å si.. Ukjente er venner vi enda ikke har møtt ... helt til det motsatte er bevist. Ha en fortsatt fin dag videre du også ...

   Ravsat Menchikova:
   Bra skrevet Monicha. Makten har frykten mot mennesker, hvis mennesker får bedre liv og mer penger, at de kommer ikke jobbe. Makten glemmer at dypt i menneske ligger et behov å skape noe kreativ, noe som er godt for alle mennesker. Vi har inne oss også den glemte behov, gi å ta, et slags balanse. Den balansen som bli ødelagt av makten. Sløseri av folke milliarder. Status, likestilling og ikke likeverd, konkuranse-vinnere og tapere-i stedet krativitet, kunnskapsløse uttalelser av politikere og media som tier. Idiologien som dyrker frykt og manglende kunnskap om barn oppdragelse. Hvordan et menneske kan være bevisst hva som egentlig foregår, når psyken har formet ut av disse handlinger?

   
---
---

   Rettssikkerhet er noe som man hører om, men som ikke eksisterer i Norge!, 11.04. 2011:

   Få bort regjeringen slik at vi kan få fjernet samtlige avgifter, gebyrer, moms mv på drivstoff til kjøretøy og andre avgifter relatert til kjøretøy som årsavgift,, svindyre omreg. avgifter, bompenger mm.  
   Snart passerer bensinprisen 17 kroner literen
   http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/snart-passerer-bensinprisen-17-kroner-literen-3466134.html
   www.tv2nyhetene.no
   Det koster å kjøre bil i Norge, og mer må norske bilister regne med å punge ut...

*

   Lars Norman Gravanes:
   Er bare piss det sies i det innlegget der. Norge er selvforskynt med olje, bensin og gass. men likevel skal vi ha verdens neste høyeste pris på det vi trenger, er vel kun England som har høyere pris enn oss enda de også er selvforskynt med olje, gass og bensin. Latterlig å si at bensin prisene skal opp når oljeprisen går opp. Da tjener jo selskapa i begge ender. Ren mafiavirksomhet fra ende til annen ...

   Aril Oterhals:
   Med Rockefellers/Rotschilds løpegutt ved taburetten i Norge, kan vi regne med litt av hvert.

   Rettssikkerhet er noe som man hører om, men som ikke eksisterer i Norge!:
   Oljen er i Nordsjøen og raffineriet er på Mongstad i Nordhordland. Vi burde fått vår egen olje uten avgifter, gebyrer mm.

   Lars Norman Gravanes:
   jupp det er helt sant

   Arild Elvsveen:
   En fremdragende måte bå utrydde fattigdommen på her vi er avhengi av bilen di aller fleste steder;)

   Rettssikkerhet er noe som man hører om, men som ikke eksisterer i Norge!:
   De som blir igjen er politikerne, byråkratene og deres offentlig ansatte og de sivile er som blåst bort ....

   Arild Elvsveen:
   Eneste gangen norske borgere er bra nok for kommunistsøppla er når dem trygler å ber for å få stemmen din å når dem er ute med statlig torpedovirksomhet for å vrenge lommeboka..

   
---

   Arthur Sæbø:
   Og hvorfor er literprisen på bensin i USA , et land vi kan sammenligne oss med økonomisk, under 5 NORSKE KRONER ???????

---

   Rune L. Hansen:
   Det som er veldig billig for noen kan være katastrofalt dyrt for andre, i et urettferdig samfunn.

---

   Lars Rønbeck, 11.04. 2011:

   - MER SKATT I VENTE
   - Samme dag som statsminister Jens Stoltenberg sier han ikke skal øke skattene, lover samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa å øke bruken av bompenger. Nå skal det til og med vurderes bompenger for tog- og flypassasjerer.

*
   
---
---

   Ola Kristian Johansen, 11.04. 2011:

   Alt for ofte tilbringer rusavhengige store deler av livet sitt i fengsel grunnet rusrelatert kriminalitet. Alt for ofte ber rusavhengige som hjelp, uten at det finnes gode nok hjelpetilbud. Alt for ofte står barn, foreldre, venner og andre å gråter ved grava til sine kjære - som ikke klarte å komme seg ut av ruslivet.
   Ola Kristian Johansen: Bryr vi oss egentlig om rusavhengige?
   http://olakristianjohansen.blogspot.com/2011/04/bryr-vi-oss-egentlig-om-rusavhengige.html
   olakristianjohansen.blogspot.com

*

   Elin Urdshals:
   Deler.

   Ola Kristian Johansen:
   Jeg synes dette temaet er viktig så jeg vil gjerne ha noen kommentarer på denne slik at jeg kan forbedre den og eventuelt sende den som en kronikk.

   Johanne Almli:
   Det er mange som bryr seg om rusavhengige Ola Kristian, men ikke de som ifølge lovverket skal ta hånd om og hjelpe. Tvert imort så setter de kjepper i hjulene for de som forsøker å gjøre en innsats. Tidligere smurte vi matpakker og hadde suppekjøkken som vi serverte til rusavhengige for at de ivertfall skulle få litt næring. Dette ble stoppet av myndighetene, så ..........

   Laila Marie Wolles:
   Har en forsvars advokat som kilde: Det enkleste stedet å få tak i rusmidler er inne i fengslene (varierer). Det er besøkende som smugler inn noe, men oftest er det ansatte i fengselet som "selger" via kontakter av de innsatte. De innsatte får ingen behandling mens de sitter inne, i stedet er tilgangen til narkotika der. Siden det ikke finnes avvenningstilbud, er det "enklere" for fengselsansatte å bidra til narkobruk innenfor slik at fanger holder seg rolig. Samtidig opparbeider de seg gjeld, så når de er ferdig med soning står langerne utenfor og skal kreve inn gjelda. Den onde sirkelen fortsetter, nye lovbrudd for å betale narkogjeld og inn igjen! To ting må gjøres: Ta ansatte som er mellommenn i narkosalg, og få på plass avrusningsbehandling mens folk sitter inne! Jeg ble griseforbanna da jeg ble fortalt dette første gangen!

   Thea Hennie Kveinå:
   Bra skrevet :-)

   Johanne Almli:
   ‎@Laila. Slutter meg til alt du har skrevet!

   Undis Hansen:
   Som vanlig skriver du godt og tør stille de kritiske spørsmålene. Du greier å bygge broer og gjør rus-problematikken forståelig for oxo de som ikke har hatt dette som sin hverdag. Jeg har en søster som bukket under for rus. Hun døde når hun var 40 år. Etterværnet var fatalt, - og besto i medisinering. Hjemmehjelperan i Kommunen var fantastiske. Og jeg skjønner ikke at hjemmehjelpen ikke skal kunne brukes til flere formål enn husvask. Et annet aspekt er også innunder etterværnet. Hvor åpen skal man behøve å være for å bygge seg opp etter år med rus? Er det en allemanns-rett å vite at den eller den er tidligere rusmisbruker. Et annet aspekt er "foeldrene er observert sammens med rusbelastede personer", - står i notatene til barnevernet i mange saker ... Litt humpete skrevet, men det er hva jeg grubler på om det tema ...

   Tanja Natascha Røyland:
   Er stort sett mye bra i det du skriver, det finnes mange rusmisbrukere som har potensiale til å bli noe bedre. Men det er først og fremst misbrukerens eget asvar å sette seg selv fri. Det vil si få støtte til å tro på sin egen personlig egenverdi. Men det kan være et forbanna slit og kan oppleves som bortkasta energi å hjelpe i forhold til de misbrukerne som stadig unnviker ansvar for egne handlinger enten det gjelder å slutte å ruse seg, eller slutte med annen destruktiv adferd som de har beholdt fra dette livet .... uansett hvor mye hjelp og medfølelse de får. Fordi de spiller på denne offerrollen. De ødelegger selvsagt mye for resten. Så vil vel tro at det er svært krevende å være hjelpeapparat - det krever nok en fin balanse melllom omsorg og grensesetting. Hvor ødelagt en person er og hva denne kan tilføre samfunnet er nå svært individuellt. Det handler også om å ta vare på personene rundt dette individet. Hm... tror det var alt jeg hadde å tilføre til den saken.

   Tom Fuglår:
   Rusmisbrukere er vanlig folk med ett problem som stigmatiserer. Skal man være "kasteløs" fordi om man ruser seg? Av en eller annen grunn virker det som rusmisbrukere er nederst på rangstigen og der er det ingen som hører hjemme. Hadde rus blitt sidestillt som enhver annen sykdom hadde det nok vært ett helt annet behandlingstilbud. Løft rus opp der den hører hjemme. I en fullverdig behandlingsform med avrusning, behandling, ettervern, jobb og sosialt nettverk.

   Laila Marie Wolles:
   En ting er i allefall sikkert: Rusbruker som ønsker å slutte, bør få hjelp på egene premisser, og RASKT. De vet ofte selv hva som må til, men behandlingsaparatet jobber for seint. Snakket med en ung kjekk gutt på gata i Oslo. Han hadde vært lagt inn til avrusning 4 ganger fordi han ønsket å slutte, men det er begrenset tid man kan ligge inne før man skal over på langtidsbehandling/ettervern. Han måtte vente i flere månder på å få plass, og da sprakk han så klart. Hver gang han hadde gitt opp nå. Trist ... Jeg prøver å slutt med å røyke, drittvanskelig. Så kan ikke engang forestille meg hvordan man skal ha viljestyreke nok til å slutte med sterke rusmidler ... alene uten effektiv hjelp. Derfor må det sidestilles med sykdom og nødvendig behandling som alle andre sykdommer. Og jeg orker ikke høre at "de har påført seg denne sykdommen selv" og får finne seg i å ta i mot den hjelpen de får. Noen soler seg for mye og får hudkreft også ..... for å sette det litt proveserende på spissen :-)

   Tanja Natascha Røyland:
   Mener nå at man hjelper bedre med å si at man tar ansvar for sitt eget liv (uansett hvor dårlig hjelpeapparatet er), enn å se på det som en sykdom. Det bare fremkaller offermentalitet.

   Are Morten Brenna:
   Det trengs ett mye bedre ettervern i norge og en ruspolitikk det går an å leve med ..... no e det bare fliring!

   Laila Marie Wolles:
   Tanja: Selvfølgelig bør man forsøke å ta ansvar for eget liv, men rusavhengighet er veldig kompleks. Hodet og kroppen snakker ikke sammen lengere. Derfor er det utrolig vanskelig for mange å bli rusfri på viljestyrke. Personen er syk, også på grunn av tillegsvirkninger av rusmisbruk. Derfor mener jeg at man må behandle dette som en sykdom, også for å få hjelpesystemet til å få høyere status innenfor dette området.

   Tanja Natascha Røyland:
   Det ligger en god del vilje i å ta styring over sitt eget liv, ja... Men den viljen ligger til syvende og sist i personen selv, det må vel være kjernen i all helbredelse.

   Tom Fuglår:
   Tror ikke det alltid er nok med å "ta ansvar" for egne liv. Hvis jeg av en eller annen grunn ikke skulle greie det, ville jeg satt stor pris på hjelp til å mester livet mitt. Det er noe av det mest verdifulle jeg har og trenger jeg hjelp med mestring griper jeg det tvert, om det finnes. En ting er sikkert. Slik forholdene er i dag fungerer det ikke og dette er med på å trykke brukerne enda lenger ned i dritten. Hvor mange ganger skal man få en på "tygga" uten å gi opp? Nei, vi har penger nok til å hjelpe de som ønsker hjelp, (tror det er alle) så som laila sier. Raskt

   Tanja Natascha Røyland:
   Jeg har egentlig liten tro på at løsningen stadig er mere penger ... Bedre kompentanse og forståelse må da være tingen. Nye metoder.

   Laila Marie Wolles:
   Rask behandling betyr flere folk og flere behandlingssteder, nå er det ventekø. Og det betyr at det trengs flere penger. Ja takk, jeg har tro på bedre kompetanse og nye metoder, men dette koster også penger :-)

   Eva Oddveig Karlsen:
   Mitt liv er mitt eget ansvar! Ja, Tanja, vi alle har ansvar for vårt eget liv, uansett. Samtidig ligger det også i et ansvar i det å være et medmenneske, og ofte trenger vi støtte når vi skal reise oss etter et fall, enten det nå er et fysisk fall med fysisk skade eller et mentalt fall med følelsesmessige skader. Det er ikke vanskelig for meg å se at den støtten jeg trenger etter fysiske skader er enklere både å be om og å få enn det er for en som bruker rusmidler for å orke å møte de psykiske utfordinger livet deres gir. Mitt poeng: Livet er mitt eget ansvar, men noen ganger er det også å vise ansvar å be om hjelp og støtte til å finne fotfeste til å skape et liv vi kan også føle glede og harmoni i, om ikke 24/7 så i det minste mer en 50% av tiden. Offermentalitet? Dette synes jeg i grunnen er et ord som er altfor lett å bruke i ulike situasjoner. Svært ofte altfor lettvint i det øyemed å fraskrive seg selv alt ansvar, det være seg i personlige konflikter såvel som i hjelpeapparatet. Vi trenger flere i rusomsorgen som er aktive lyttere, mennesker som har rom, åpenhet og varme og totalt fravær av vilje til fordømmelse, og som heller ikke har så mye vilje til å "hjelpe til" og fortelle hva rusmisbrukeren "bør og skal". Vi har alle svarene hos oss selv for hva vi vil, men noen ganger trenger vi noen til å aktivt lytte og til å gjenspeile våre egne følelser, tanker og tro. For å trenge det må vi i grunnen kun være et menneske og et medmenneske.

   Eva Oddveig Karlsen:
   Ola Kristian: Jeg synes artikkelen din er god, det finnes nok ennå flere aspekter å belyse, men om de skal være med i akkurat den artikkelen vet nok du bedre enn meg.

   Ola Kristian Johansen:
   Nå var det morsomt å logge på for her sto det mye bra! Takk for engasjementet. I forhold til rus i fengsler Laila så har jeg skrevet en del om det før, og skrev også et avsnitt her, men jeg tok det ut fordi jeg syntes det ble for mange aspekter å belyse. Ruspolitikk og psykiatri i fengslene er et tema det går an å skrive mye om - for her er det virkelig mye som ikke henger på greip.

   Noralf Aunan:
   Hei Ola Kristian! Temaet er meget interessant, og jeg vil anbefale opplegget Vangsæter var/er kjent for. 3 personer jeg kjenner gjennomførte et opphold der, og alle 3 ble tørrlagt ved hjelp av deres opplegg. En person var flere gang på Blå kors uten noen forbedring. Behandlingen på Vangsæter forandret han umiddelbart, og uten noe behov for oppfølging. En annen hadde et par sprekk, men dermed var også han tørrlagt. Noe møteaktivitet deltok han i over en periode. Den tredje var også aktiv i ettervernet, og spesielt med å hjelpe andre med problemer. Disse erfaringer bør vise hva som virkelig kan hjelpe mot dagens rusproblemer.

   Arild Holta:
   Nei, folk bryr seg ikke.   

   Kristin Wang Burmeister:
   Jeg er ikke enig i påstanden om at det er samfunnet som produserer rusavhengige. Hvordan i all verden kan du frata folk deres egen evne til å velge, være årvåkne, bestemme over eget liv og gi folk noen som helst muligheter med en slik påstand?
   Regjeringens manglende vilje til å prioritere eller bruke ressurser, og derved indirekte å diskriminere rusmisbrukere er på ingen måte spesielt for denne gruppen. Alle grupper i samfunnet opplever det samme.
   Og så ... hvorfor mener du at mennesker som ikke VIL endre livsstil, og bruker dagene sine på å skaffe kroner til å dope seg skal ha KRAV på bolig, klær og mat? Hva med kravene fra samfunnet, i kraft av alle som må tjene penger og være med å betale for dem som ikke gidder? Det er hardt nok for ganske mange lønnsmottakere som tar ansvar for eget liv og skikker seg å ha penger nok til bolig, klær og mat! Så hvorfor i all verden skal de som ikke engang "ønsker å skifte livsstil" stuffes?
   Jeg synes ikke synd på rusmisbrukere. Ikke i det hele tatt. Det er frivillig å begynne, og ingen av de hundre dårlige grunnene som produseres for å kaste innpå piller eller sette nålen i armen er gode nok til å gjøre et jævlig liv verre.
   Å hjelpe med omtanke, forståelse og rom for mat og hvile blir utnyttet. Og sette ubøyelige grenser, og vise ekte sinne og frustrasjon hjelper.
Jeg er egentlig ikke sikker på om verken belønning eller bedømming hjelper. Jeg tror mer på at folk - uansett misbruk eller ikke, må lære seg å akseptere virkeligheten selv om den er jævlig - for det er den jo støtt!, forstå at det finnes hjelp - men ikke til å leve livene FOR dem, og at dersom de ikke selv ønsker å innfri krav fra dem rundt, så burde det være innlysende at de ikke kan forvente å få innfridd noen av sine egne.

   
---
---

   Jan Bojer Vindheim, 11.04. 2011, via Arild Knutsen:

   som sagt -
   Gratis heroin giver mindre kriminalitet  
   http://www.kk.dk/Nyheder/2011/April/SOFGratisHeroinGiverMindreKriminalitet.aspx?sms_ss=facebook&at_xt=4da18dc05cdadfbc%2C0
   www.kk.dk

*

   Kjell Rosland:
   Ja, når folk får nok heroin orker dem neppe å begå kriminalitert ...

   Jan Bojer Vindheim:
   hva med å lese artikkelen før du kommer med sånne sleivspark?

   Birte Lykkegaard:
   okay Jan --- men det hadde ikke blitt kommunisert mye hvis MAN alltid sku lese en artikkel først ... enten man har det ene standpunkt eller ikke eller ikke har klart å ta stilling.

   Edgar Wangsmo:
   Vi åt flein,reisesyketabletts, - sniffa lim og drakk gjærsuppe`.. Det var nesten gratis, og vi var IKKE"Kriminelle" ! - Og SAMTLIGE fra den tiden ble VETTUGE Pilsnerborgere - SÅ: Jeg er absolutt FOR FRI Heroin ! Det vil hjelpe mange som er "Havna i grøfta" ! Det vil redusere"Black marked"-miljøet ! Det vil redusere rekruttering til "Miljøet" (Fordi "Miljøet" blir borte)! m.m... Dessuten er det slik at; De som er "etla" til å gå til grunne - de går til grunne Åkkesom!!

   Edgar Wangsmo:
   Til Birte Lykkegaard .. Du ER morosamst! (Særlig etter at jeg hadde lest kommentaren din) -- hehe !

   Torbjørn Haugen:
   Alt for ofte tilbringer rusavhengige store deler av livet sitt i fengsel grunnet rusrelatert kriminalitet. Alt for ofte står barn, foreldre, venner og andre å gråter ved grava til sine kjære - grunnet rusrelatert kriminalitet.

   
---

   Patrik Estola, 11.04. 2011:

   Tack Robert som belyser feminist svinen i samhället.
   Insider 29 okt: Hemliga svenska nätverk kidnappar barn
   http://www.youtube.com/watch?v=fF2p5dVlrRY
   www.youtube.com
   Nätverk som hjälper kvinnor att gömma undan barn i vårdnadstvister växer upp på allt fler platser i landet. Nätverken bryr sig inte om samhällets syn i de enskilda fallen, utan ställer alltid upp på kvinnan sida. Insider presenterar i kvällens program flera fall där kvinnojourer, läkare, skolpersona.

*

   
---

   Liv TheGodmother Bakke, 11.04. 2011:

   EMKs forrang har blitt en alminnelig del av Høyesteretts arbeid og har stått sentralt ved 70 rettsavgjørelser de siste årene. I løpet av 2010 har Høyesterett satt til side tre lover som er i strid med menneskerettighetene slik de er nedfelt.
   http://www.u3a.no/index.php?option=com_content&view=article&id=401%3Aqmenneskerettighetene-i-grunnloven-og-i-hoyesterettq&catid=73%3Amedlemsmoter&Itemid=125
   'Menneskerettighetene - i Grunnloven og i Høyesterett'
   www.u3a.no
   Nettsted for pensjonistuniversiteter i Norge.

*

   Liv TheGodmother Bakke:
   De har også avvist Lagmannsrettens praksis med å avslå anke uten å begrunne avslaget.

   Roger Solberg:
   Hvis så er tilfelle hvorfor slipper ikke da flere barnevernssaker igjennom til høysterett? Det er utvilsomt mange brudd på alle slags lover i slike saker også. Alikevel er det nesten ingen slike saker som blir behandlet av vår øverste rettsinnstans. Er de feige eller kjøpt og betalt?

   Liv TheGodmother Bakke:
   Ja det undrer jeg på også Roger. Derfor postet jeg denne påstanden videre på min vegg. Det er en høyesterettsdommer som har uttalt dette.

   Rita Annet Bråstad Westby:
   det jeg forsto på fra min sak for å få den opp i lagmannsretten så mente de at bv. fylkesnemda. tingretten ikke har gjordt noe feil. de mente også at det hva jeg som gikk til angrep på dem bare for at jeg sa det som var sannheten. de tror mer på løgnen fra bv, fylkesnemda og tingretten. det er det som er sannheten her

   Liv TheGodmother Bakke:
   Ja jeg vet Rita. Jeg opplevde i 2008 å bli avvist av lagmannretten og dermed ga advokaten jeg hadde, faen også. Derimot så vet jeg nå, at lagmannsrettens avvisning kan ankes til høyesterett, slik at lagmannsretten må ta saken likevel. Får du ikke medhold hos høyesterett idet, er veien strak til Strassbourg!

   Rita Annet Bråstad Westby:
   det har jeg merket liv. jeg hadde ikke engang medhold av den advokaten jeg hadde heller, så jeg byttet advokat til slutt.

   Liv TheGodmother Bakke:
   Ja jeg får se hvor langt denne advokaten jeg nå har, strekker seg. Han liker seg visst ikke i høyesterett. Men da får jeg eventuellt kjøre saken videre selv.

   Rita Annet Bråstad Westby:
   det skjønner jeg. jeg måte ta saken til lagmannsretten selv jeg bare for at den advokaten ikke ville gjøre det.det virka som den advokaten jeg hadde trodde mer på bv enn på det jeg sa.vi må nok stå på videre uten å gi oss så lett.du er ei sterk dame du liv. jeg beundrer deg for det

   Liv TheGodmother Bakke:
   Jeg følte meg ikke så sterk den gangen jeg sto der plutselig uten advokat og ingen som var villig å ta over. Å samtidig det endeløse tidsperspektiv på 1 år før man kunne starte på tilbakeføringssak. Nå har det gått 2,5 år før jeg fikk gjort det. Tid! Noe vi har allt for lite av!

   Hans Johansen:
   Man kan tenke seg motivene for at dommere i Menneskerettsdomstolen og i Høyesterett ikke kan straffes, dvs. at de kan utføre justismord uten sannsynlighet for å bli straffet. Sånn sett så kan dommerne skylde på hverandre hele tiden, og også bedrive useriøsitet. Ingen tar ansvar. Dette har blitt et system som ikke er demokratiet verdig. Alle må stå og falle med det som sies. Det er ingen annen løsning.

   Rita Annet Bråstad Westby:
   man føler seg svak når man står mit opp i det. blir så maktes løs. det er vondt når man ikke blir trodd på når en vet selv at man sier det som er sant, mens bv kommer bare med løgn

   Hans Johansen:
   Jeg tror at domstolene mange ganger ikke vil høre på sannheten, for dette vil gi erstatningsmessige konsekvenser for staten. Dommerne er inhabile sånn sett og tenker på sin karriere.

   Rita Annet Bråstad Westby:
   de hører bare på løgnen som bv kommer med de.de mener at det er bv som kjenner foreldrene og barna best.de tåler ikke engang å få høre at bv ikke kan jobben sin engang.domstolene mener at bv aldri gjør feil og det bare foreldrene som gjør det i dems øyne.tåler ikke engang å få kritikk engang og det går bare tilbake på foreldrene.det virker som at de får karriere bare for å komme med løgn.vi foreldre har rettigheter men etter dem så har vi ingne rettigheter

   Liv TheGodmother Bakke:
   Ja. Men for å få peket ut di dommerne som driver med dette, så må vi anmelde dem.

   Juliane Victoria Engelstad:
   Sitat: "Den norske Grunnloven av 1814 inneholder radikale borgerrettigheter som dekker noen av menneskerettighetene som er nedfelt i EMK. I forbindelse med Grunnlovens 200 års jubileum er det nedsatt et utvalg for revisjon av Grunnloven med Kirsti Kolle Grønndal som leder. Carsten Smith ønsker seg en mer radikal utforming på områder knyttet til menneskerettigheter enn det politikerne kanskje ønsker. Han håper også at det blir en offentlig debatt om dette.*** Jeg vet ærlig talt ikke hvor trygg man skal føle seg når Kirsti Kolle Grøndahl fra AP skal begynne å "revidere" Grunnloven! (!?!)

   Liv TheGodmother Bakke:
   Enig Juliane. Det kan komme mye rart ut av Ap-ne når di reviderer lover mens di koser seg med gjæret frukt.

   Juliane Victoria Engelstad:
   Dette her kan ikke tillates!! Grunnloven har slett ikke behov for noen "redigering"! Men jeg ser hvorfor de vil dette, og jeg forstår veldig godt "behovet" de har, men så trodde jeg altså at Grunnloven var Grunnloven og ikke gjenstand for noen redigering. Så feil kan man ta!!

   Juliane Victoria Engelstad:
   ‎--- for hvor stort flertall skal man egentlig ha for å gjøre grunnlovsendring egentlig? 2/3 flertall? Her gjør de det lett for seg selv, og spaserer rett forbi hele prosessen og kaller det etterpå en "revisjon". Og de vil sikkert hevde at det bare er en "språknyansering" eller noe i den retning. Som ikke har noen betydning. Det er sånn de gjør det. Så trenger de ikke tenke på den tunge prosessen om demokratiet først. FØY!!!

   Liv TheGodmother Bakke:
   Den som ikke respekterer Norges Grunnleggende lov, respekterer heller ikke landets innbyggere. Norge er okkupert av en fiendemakt. Når skal det gå opp for folk?

   
---
---

   Liv TheGodmother Bakke, 11.04. 2011:

   Dagens kommentar går til:
   Rune Fardal JEG KOSER MEG OVER Å REGISTRERE AT NOEN AV VÅRE "VENNER" ER ANGIVERE. DET BETYR AT DE TAR OSS PÅ ALVOR OG AT DE ER REDDE FOR HVA SOM LEGGES UT!

*

   Rita Annet Bråstad Westby:
   det er bra det. skulle ønske at jeg var like tøff til å gjøre det

   
---
---

   "Menneskerettighetene - i Grunnloven og i Høyesterett"
   tirsdag 04. januar 2011 14:24 Erik Beyer
  15. februar: Normisjonens Hus Porsgrunn kl. 1100 - 1300

      "Menneskerettighetene - i Grunnloven og i Høyesterett"
      v/høyesterettsjustitiarius Carsten Smith

   Referat fra medlemsmøte i ALL Grenland 15.02.11
   http://www.u3a.no/index.php?option=com_content&view=article&id=401%3Aqmenneskerettighetene-i-grunnloven-og-i-hoyesterettq&catid=73%3Amedlemsmoter&Itemid=125

   Leder Ole Jensen ønsket velkommen til nytt medlemsmøte i ALL. Ingeborg Vidsjå leste dagens dikt, Vær tålmodig menneske av Inger Hagerup.

   Denne gang var det høyesterettsjustitiarius Carsten Smith som var dagens foredragsholder og hans tema var Menneskerettighetene - i Grunnloven og i Høyesterett.

   Smith startet med å beskrive det internasjonale menneskerettighetsarbeidet fra FNs verdenserklæring om menneskerettigheter i 1948 som førte til utforming av forskjellige konvensjoner knyttet til menneskerettigheter som eksempelvis Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen (EMK) i 1999. EMK krever også overføring av nasjonal myndighet til domstolen i Strasbourg ved at menneskerettighetene har forrang framfor nasjonal lovgivning og derfor må innarbeides i nasjonale lovverk.

   Den norske menneskerettsloven av 1999 legger vekt på individets og minoriteters rettsvern mot myndighetenes handlinger og unnlatelser. 

   Menneskerettighetskonvensjonens forrang har blitt en alminnelig del av Høyesteretts arbeid og har stått sentralt ved 70 rettsavgjørelser de siste årene. I løpet av 2010 har Høyesterett satt til side tre lover som er i strid med menneskerettighetene slik de er nedfelt. De har også avvist Lagmannsrettens praksis med å avslå anke uten å begrunne avslaget.

   Den norske Grunnloven av 1814 inneholder radikale borgerrettigheter som dekker noen av menneskerettighetene som er nedfelt i EMK. I forbindelse med Grunnlovens 200 års jubileum er det nedsatt et utvalg for revisjon av Grunnloven med Kirsti Kolle Grønndal som leder. Carsten Smith ønsker seg en mer radikal utforming på områder knyttet til menneskerettigheter enn det politikerne kanskje ønsker. Han håper også at det blir en offentlig debatt om dette.

   Carsten Smith avsluttet med å si at det er viktig å få alle menneskerettighetene inn i Grunnloven - det vil kunne gi våre barnebarn beskyttelse i en mulig annen politisk virkelighet.

   Etter kaffen ble det en livlig spørsmålsrunde og under stor applaus ble Smith overrakt den tradisjonelle ALL-blomsten. Leder Ole Jensen avsluttet møtet på tradisjonelt vis med et sitat av Kierkegaard: Vi har en naturlig frykt for å tro for godt om våre medmennesker.

   KBe
   sekretær

   Sist oppdatert onsdag 02. mars 2011 04:44 

---
---

   Irene Hov, 11.04. 2011:

   Foredrag av dr. juris Carsten Smith, vinner av Rettssikkerhetsprisen 2010, Rettssikkerhetskonferansen 9. desember 2010.
   Om statens vegring mot å ta i bruk EMK. De tre statsmaktene VET at individets rettigheter blir brutt i dag!
   "Det gjelder også på den internasjonale siden, ved regjeringens nøling med å tiltre en individuell klagerett etter konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Og nylig ...

   
---

   Norge som menneskerettsstat
   Foredrag av dr. juris Carsten Smith, vinner av Rettssikkerhetsprisen 2010, Rettssikkerhetskonferansen 9. desember 2010
   http://www.juristforbundet.no/Faglig/Faglig-ressursbank/Rettssikkerhet/Norge-som-menneskerettsstat/


   Fra rettsstat mot menneskerettsstat
   Norge er en rettsstat. Men er Norge også en menneskerettsstat? Er vi et samfunn der menneskerettighetene står som de øverste rettsprinsipper og blir gjennomført målbevisst og effektivt ved lovgivning og rettsbruk? Og er vi en stat som aktivt går i spissen for videre utbygging av det internasjonale vern av menneskerettigheter? Mitt svar er at det har vært en grotid for disse rettighetene, særlig gjennom de siste par tiår. Men viktige skritt står igjen. Mitt innlegg vil være et bidrag til neste etappe. Sett i en utvikling.

   Den internasjonale anerkjennelsen av menneskerettighetene er et av de største sivilisatoriske fremskritt i vår tid. Denne anerkjennelsen har først og fremst skjedd ved en rekke rettslig forpliktende konvensjoner, en ren bølge i både FN-regi og regionalt, i tiden etter andre verdenskrig. Det er rettighetene i disse konvensjoner, de som Norge har ratifisert, jeg omtaler her og nå som menneskerettigheter. I den offentlige debatt brukes ofte ordet mer vidtfavnende og mer upresist, gjerne som et uttrykk for rettstanker man anser etisk høyverdige. Men i et innlegg om rettssikkerhet sikter jeg til de rettigheter, ”human rights”, som allerede har kommet gjennom det internasjonale konvensjonsarbeid og deretter den nasjonale ratifikasjon. Jeg spør: Hvor varmt har vi så ønsket disse rettigheter velkommen?

   Det norske svar på denne rettsbølgen var lenge nølende. Den gang jeg kom inn i rettsstudiet, var interessen her hjemme ganske laber, for vårt eget rettssystem oppfylte jo etter egen oppfatning alle slike krav, og det var dessuten en utbredt skepsis innenfor den herskende rettsrealismen mot universelle rettigheter, noe som smakte av naturrett, og som vår tradisjon fra Schweigaards dager hadde distansert seg fra. Bruken av Den europeiske konvensjon EMK vokste etter hvert fram gjennom 1980- og 1990-årene. Men langsomt gikk det. Så sent som i 1997 fastslo Høyesterett at blant annet EMK måtte stå tilbake for en provisorisk anordning om tvungen lønnsnemnd. 

   Så kom endelig, etter lang nøling, i 1999 menneskerettsloven med inkorporering som norsk lov av de sentrale konvensjoner med forrang fremfor annen lovgivning. Det ble en vårløsning. Høyesterett innledet det nye århundret med enstemmig å fastslå i plenumsdom allerede år 2000 at "dersom det tolkningsresultat som følger av EMK, fremstår som rimelig klart, må norske domstoler legge konvensjonsbestemmelsen til grunn selv om dette skulle medføre at innarbeidet norsk lovgivning eller praksis blir tilsidesatt". I plenum to år senere ble kravet om ”rimelig klart” presisert eller heller nedgradert til den tolkning av konvensjonen som ”har de beste grunner for seg”. Dette prinsippet om konvensjonens forrang er senere i en rekke avgjørelser blitt fasttømret, utdypet og nyansert på forskjellige rettsområder.

   Som et av de siste skritt i utviklingen står Høyesteretts storkammerdom av 12. oktober i år. Et praktstykke som rettslitteratur. Den gjaldt lagmannsrettens nektelse av anke i straffesak. Høyesterett legger til grunn at FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter stiller et krav om begrunnelse av nektelsen, riktignok ikke ifølge ordlyden, men ifølge praksis i FNs menneskerettskomite. Dommen bygger så langt på en tidligere kjennelse, men i årets dom utvider Høyesterett kravet til begrunnelse bakover i tid, idet retten finner at praksis i menneskerettskomiteen var rimelig avklaret utpå 1990-tallet, rundt den tiden loven om to-instansreformen trådte i kraft. Dommen foretar nå, i ettertid, en realisering av dette kravet ved å åpne vei for gjenåpning av saker der slike ankenektelser var truffet lengre tilbake i tid. Den bekrefter effektiviseringen av menneskerettighetene når internasjonal rettsutvikling er dokumentert. 

   Menneskerettsloven med prinsippet om forrang er en semi-konstitusjonell ordning. Jeg bruker denne betegnelse tross motstand fordi den gir et meningsfylt bilde av loven. Den konstitusjonelle virkning viser seg ved Høyesteretts aktive prøving av lovgivningens gyldighet i forhold til konvensjonene. Det er en prøvning som i virkning – sette lov til side – er på linje med den tradisjonelle lovprøvning i forhold til Grunnloven. Men samtidig er selve denne forrangen bare lovbestemt – det er det andre element i saken – og den vil derfor kunne endres ved ordinær lovning. Ordningen er samlet sett en livskraftig lovprøvning av konstitusjonell karakter, men er ikke vernet mot endring som en fullt konstitusjonell regel vil være. Følgelig semi-konstitusjonell.

   Hvor går så veien videre?

   Revisjon av Grunnloven
   Det store spørsmål nå er i hvilken grad dette rettsområdet bør løftes helt opp på det konstitusjonelle nivå. Et utvalg oppnevnt av Stortingets presidentskap skal fremme forslag til en revisjon av Grunnloven ”med det mål å styrke menneskerettighetenes stilling” – ganske visst en begrenset revisjon av hele Grunnloven, men uten begrensning med hensyn til menneskerettighetene. Ved jubileet i 2014 kan de bli fullt konstitusjonelle. Dette blir mitt videre hovedtema.

   Ved dette arbeid rykker historien nær. I 1814 fikk vi, djervt og fremsynt, en rekke borgerrettigheter. Men de nyere internasjonale menneskerettigheter har ikke satt noe reelt spor i Grunnloven, med samefolkets kulturvern i en særstilling. Noen pynter på denne passivitet med ordet grunnlovskonservatisme. Men en ekte respekt for Grunnloven bør ha som mål å føre den videre som en kraft i landets liv. En innskrivning av disse rettighetene vil sette dette århundrets stempel på Grunnloven.

   Det er viktig at de som ønsker grunnlovsfesting av et menneskerettsvern, markerer et positivt syn. For man møter i andre spørsmål en kjølig holdning selv til en begrenset styrkning av rettighetene. Det gjelder nasjonalt, som ved debatten om inkludering av kvinnekonvensjonen i forrangsregelen. Det gjelder også på den internasjonale siden, ved regjeringens nøling med å tiltre en individuell klagerett etter konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Og nylig fikk mange av oss en skuffelse ved at utenriksministeren stiller seg negativ til en tilsvarende klagerett etter barnekonvensjonen. I begrunnelsen tales det om problemer knyttet til det ”nasjonale demokratiske handlingsrom”. Ja, slik vil det alltid være med menneskerettigheter. For begrensning av det nasjonale handlingsrom er selve meningen med menneskerettighetene.

   Vi speider mot Stortinget. Hvem vil der videreføre arbeidet for borgerrettigheter? Hvilke representanter vil nå ha handlekraft som Christian Magnus Falsen, gløden som Jonas Rein, viljen til langsiktig tenkning som Herman Wedel Jarlsberg? Oppgaven venter nå på lederen som griper den.

   Betydningen av menneskerettighetene i Grunnloven
   Hva er den reelle betydning av grunnlovsfesting? Det er spørsmål om myndighet, dvs. makt. Menneskerettigheter gjelder verdier som respekt for mennesker og menneskets verdighet. Rettsvirkningen er begrensning av makt og fordeling av makt.

   Først og fremst dreier det seg om borger versus stat. Statens muligheter til å legge plikter på borgerne blir mindre eller statens eget ansvar blir større. Når en menneskerettighet blir innskrevet i Grunnloven, blir den politiske handlefrihet – statens demokratiske handlingsrom – mer begrenset.

   Menneskerettigheter griper dernest inn i maktfordelingen mellom våre statsorganer. Det gjelder politisk makt versus domstolsmakt. Rettigheter med høyere status øker domstolsmakten fordi domstolene får myndighet til å tolke og anvende de høyere regler som går foran regler med lavere status.

   Rettighetene gjelder også maktfordeling mellom norske statsorganer og internasjonale kontrollorganer. Det er statssuverenitet versus overnasjonalitet. Men her er endringen ved en grunnlovsinnskrivning noe mer sammensatt. Ved inkorporering av en konvensjon, slik som ved menneskerettsloven, skjer det en forskyvning av makt fra staten over til kontrollorganene. Men en innføring i Grunnloven i tillegg kan ha en motsatt virkning. For det kan markere at vi i større grad tar nasjonalt grep om utforming av rettighetene. Jeg kommer tilbake til dette.

   Det avgjørende spørsmål vil så være: hvorfor bør man heve den enkelte rettighet enda et trinn høyere opp – like til rettens høyeste topp? Jeg fremhever noen synspunkter. Men la det være klart. Jeg driver ikke bare analyse. Jeg argumenterer for en epokeskapende grunnlovsrevisjon.

   For det første: Den nasjonale gjennomføring er menneskerettighetenes formål. Ikke bare deres hovedformål, men det eneste formål. Det er alltid – uten reservasjon alltid – innenfor den enkelte stat at individer og minoriteter får sine menneskerettigheter enten respektert eller krenket. Det internasjonale diplomati og de internasjonale kontrollorganer har viktige støttefunksjoner, av ulik styrke, men avgjørende er de nasjonale handlinger overfor borgerne. Glattcellen som misbrukes, minoritetskulturen som fordrives, barna som lider. Grunnloven er det sterkeste rettslige virkemiddel vi har for nasjonal gjennomføring. Inkorporering av menneskerettighetene på det konstitusjonelle nivå er et kjennetegn ved den ekte menneskerettsstaten.

   Dernest: Menneskerettighetene skal sikre individer og minoriteter mot handlinger og unnlatelser først og fremst fra offentlige myndigheter. Det er derfor avgjørende med kontroll av uavhengige domstoler. Som får en større myndighet. Noen ser dette som en motforestilling. Domstoler og forvaltning har sine ulike våpendragere. Men proklamasjoner uten domstolskontroll vil ikke være noen styrkning av menneskerettighetene i forhold til eksisterende lovgivning. Noen steder har man et kvalifisert krav, som et klarhetskrav, ved lovprøvning. I Sverige ble et slikt ”uppenbarhetskrav” ved domstolskontrollen med lovers grunnlovsmessighet fjernet av Riksdagen tidligere i år. Med den slående begrunnelsen at domstolene kan ikke ha en plikt til å begå menneskerettsbrudd, selv om de ikke er åpenbare. En styrking av domstolene er et kjennetegn ved den ekte menneskerettsstaten.

   Videre: Grunnlovfesting av menneskerettigheter er noe mer enn et rettsspørsmål. Det gjelder markering av verdier som angår alle i landet. En grunnlov skal ikke bare organisere statslivet, men bør også fastlegge samfunnets grunnverdier. En slik "samfunns­kontrakt” mellom folket og myndighetene, som myndighetene er bundet av, er et kjennetegn ved den ekte menneskerettsstaten.

   Men Grunnloven skaper binding. Det er formålet, og det er virkningen. Jo sterkere man verdsetter den fri politiske styring i den folkevalgte nasjonalforsamling, desto mer vil man kunne komme til å nøle overfor menneskerettigheter og internasjonal kontroll som binder denne styring.

   Rettsliggjøring av politikken møter man i store kretser som navn på en utvikling de anser negativ. Med lov skal land bygges, sa man tidligere med stolthet. Denne rettsliggjøringen er et mangesidig emne, men noen ord må til.

   Argumentasjonen for og mot rettsliggjøring – særlig innføring av individuelle rettigheter ved lov – strekker seg over store samfunnsområder, som helserett og annen velferdsrett, fra barnerett til eldrerett, konsumentrett, erstatning for personskade og andre emner av stor viktighet for enkeltpersoner. Og meget kan sies. Spørsmålet om hvor grensen bør trekkes mellom rettsstat og demokrati, eller kanskje heller om hvor stor plass rettsregulering bør ha innenfor vårt folkestyre, er et alltid levende tema for både rettsstaten og folkestyret. Men menneskerettighetene står her i en særstilling. Hvorfor?

   Fordi begrensning av statens myndighet er selve meningen med disse rettighetene. Kjernen i menneskerettigheter er nettopp å rettsliggjøre politikken så langt disse rettighetene rekker. Man kan ikke si både at man er for menneskerettigheter og at man er mot rettsliggjøring, skjønt mange utsagn lyder nærmest slik i dagens debatt. Man kan strides om forståelsen av rettighetene. Men har man valgt menneskerettigheter, har man valgt rettsliggjøringen.

   Gjennomføringen av revisjonen
   Et neste spørsmål er: hvordan skal denne nivåhevning skje til det konstitusjonelle nivå? I dagens debatt har det vært tatt til orde for en generell henvisning i Grunnloven som inkorporerer alle de internasjonale menneskerettigheter som Norge er bundet av. En annen linje vil være å behandle rettighetene enkeltvis. Det må i så fall skje et valg blant de mange internasjonale ”human rights”. Jo høyere vi verdsetter menneskerettighetene som grunnverdier for landets liv, desto flere og kraftigere rettigheter vil vi ønske å ha med. 

   Selv har jeg i skrift forsøkt en gjennomgang av de enkelte konvensjoner med sikte på et utvalg av sentrale rettigheter. Tanken har vært at EMK kan tas inn i Grunnloven i det alt vesentlige som rettigheter man alt er fortrolige med i samfunnslivet. For FN-konvensjonen om de økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene – velferdsstatens rettigheter – var det debatt om inkorporeringen i menneskerettsloven. Regjeringsadvokaten gikk imot og hevdet at konvensjonen som lov ville innebære en for stor overføring til domstolene over styringen av ressursbruken. I de ti år som konvensjonen har virket som lov, er slike prognoser i særdeles liten grad blitt realisert. Det ville være et nederlag for revisjonen om ikke noen av disse rettigheter får sin plass i Grunnloven. Denne konvensjonen er den ene av de to hovedkonvensjoner som FN utarbeidet for å gjennomføre Verdenserklæringen fra 1948. Og skulle så ikke Norge – av alle stater – gi noen av velferdsstatens rettigheter den høyeste rang! Barnekonvensjonen og kvinnekonvensjonen må i ethvert fall inn med noen av sine grunnprinsipper.

   Slik skrev jeg for et års tid siden. Men jeg er i diskusjonens løp blitt påvirket av det argument at det strider mot grunntrekk i menneskerettstenkingen – mot tanken om de universelle rettigheter – å skille på nasjonalt nivå mellom mer og mindre viktige rettigheter. Det vil splitte menneskerettighetene etter nasjonale politiske preferanser. I utvalget for menneskerettsloven drøftet vi en inkorporasjon av EMK direkte i Grunnloven, men vi manglet dristighet, eller vi bar på for meget tradisjonelt tankegods, til å fremme slikt forslag. Jeg vil likevel oppildne Grunnlovsutvalget til å tenke stort. Jo mer vidtgående innskrivningen blir foretatt, desto mer nærmer vi oss ideen om en menneskerettstat.

   Advokatforeningens menneskerettsutvalg foreslår å grunnlovfeste det allmenngyldige prinsipp at staten ikke kan krenke eller innskrenke de rettigheter som borgerne er gitt i menneskerettskonvensjoner Norge er bundet av. En slik generell innskrivning er fascinerende enkel i sin form. Et prinsipp som dette i Grunnloven vil være en inkorporasjon på Grunnlovs nivå av alle de aktuelle rettigheter. Sagt indirekte. For sier Grunnloven at de ikke kan krenkes eller innskrenkes, har de fått Grunnlovs kraft. Når Stortinget opphevet unionen med Sverige i en bisetning, kan man vel også ta inn menneskerettighetene ved en indirekte form. Muligens vil man i en allmenn Grunnlovstekst ha behov for presiseringer av begrepet menneskerettskonvensjoner. Men det viktige er at Grunnlovsutvalget i arbeidet også søker mot de mer allmenne formuleringer. Man vil da kunne unngå en rekke spørsmål om tolkninger som vil følge en innskrivning av de enkelte rettigheter, og aktører i politikk og rettsliv kan bygge videre på praksis i tilknytning til de konvensjonene som blir omfattet.

   Et særlig spørsmål er om vi i tillegg skal formulere noen rettigheter som er et uttrykk for våre egne norske verdier – noen vil trolig gjerne forsøke seg, hva med distriktspolitikk? Eller tilføye noen rettigheter som er av universell karakter, men som ennå ikke har fått internasjonal tilslutning gjennom traktater. Man kan tenke seg klimaregler der Norge vil fremstå som pionerland med en konstitusjonell forpliktelse. En vidunderlig tanke. Men en norsk særaktivitet utover de allerede internasjonalt anerkjente menneskerettigheter vil samtidig kunne vanskeligjøre revisjonen mot 2014, og slike tillegg må i ethvert fall ikke utformes på en måte som griper inn i og reduserer de eksisterende rettigheter.

   Man ender i en avveining av menneskerettighetenes kraft og den nasjonale politikks handlerom. Ved denne avveining har menneskerettighetene et fortrinn i kraft av den internasjonale særstilling. De vil alltid gå foran ved de internasjonale kontrollorganer. Det som står igjen, er den riktige nasjonale plassering. Her har vi suksessivt beveget oss oppover: først forsiktig anvendelse ved domstolene, så transformasjon, så inkorporasjon med forrang. Og nå det siste skritt til topps.

   Det politiske hovedprinsipp vil fortsatt være at flertallet selv aktivt verner de ulike mindretall og i sin politikk gir mindretallet de vilkår som kreves for et verdig liv og et kulturelt livsrom. Men historien viser at et flertall – også i vårt land – kan mangle den toleranse, den vilje til å dele eller den innsikt som skal til.

   Ved grunnlovsstatus binder vi oss sterkere for fremtiden. For meg som person har dette ingen betydning. Men rettigheter i Grunnloven vil gi mine barnebarn større trygghet når det måtte komme andre tider i landet.

   Norge var et foregangsland med borgerrettigheter som landets borgere kunne kreve realisert. Vi innførte prøvningsretten av lover overfor Grunnloven på 1800-tallet, som det første landet i Europa. Gjennom 1900-tallet fulgte resten av Europa etter, særlig i årene etter Sovjetstatens fall. Ved inngangen til vårt århundre utviklet så Høyesterett på grunnlag av menneskerettsloven det som er kalt den andre prøvningsretten, nå i forhold til konvensjonsbestemte rettigheter. En grunnlovsinnskrivning av disse vil være vårt århundres supplering av de gamle borgerrettigheter. En supplering skapt av 1900-tallets mørke erfaringer.

   Det blåser stadig kalde vinder der ute i verden. Rettighetene er under press, selv i den vestlige verden. Vi bør her søke klokskap hos våre forgjengere. Grunnloven ble til i en periode fylt av krig og nødsår. Nye borgerrettigheter var Grunnlovens svar. Det er tid for nå å videreføre arbeidet i den samme ånd.

   En kultur som krever menneskerettsvern
   Rettighetene lyser sterkest når de konkretiseres. Sametingets president deltar i konferansen, og jeg tar til slutt fram en enkelt side av vernet for urfolk og minoriteter. En hundreårig politikk om fornorskning rammet samene som var bosatt langs kysten, sjøsamene, med særlig tyngde. For den sjøsamiske kulturen er nå situasjonen så kritisk som ”å være eller ikke være”. Et kystfiskeutvalg ble oppnevnt for å undersøke om samene har særlige rettigheter til fiske i havet nord for Finnmark. Jeg fikk lede utvalget, som i en NOU av 2008 enstemmig kom til at slike rettigheter fulgte av FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. Svaret fra fiskeriministeren et år senere var, visstnok uten begrunnelse, at regjeringen ikke vil anerkjenne rettigheter til fiske på folkerettslig grunnlag. Det eneste kjente materiale ministeren kunne bygge på, var en uttalelse fra Regjeringsadvokaten av 2009, som er meget kortfattet på de sentrale punkter.

   Saken er nå om en viktig del av urfolkskulturen i landet skal dø hen. Jeg vil bruke denne anledning til igjen å prøve å få liv i debatten om landets kulturansvar, og jeg samler mine innvendinger mot Regjeringsadvokatens uttalelse i et nøtteskall.

   Saken gjelder to vesentlige bærebjelker for samenes og andre urfolks rettsstilling: spørsmålet om kulturvernet også omfatter det materielle kulturgrunnlaget, og spørsmålet om staten har plikt til positive særtiltak for kulturvernet. I begge tilfeller blir spørsmålet nærmest børstet bort uten noen særlig drøftelse som henholdsvis ”uklart” og ”tvilsomt”. Men la meg nevne at for begge spørsmål har Regjeringen i stortingsmelding året før – som Regjeringsadvokaten ikke nevner – et annet syn. Det sies klart i meldingen at i forhold til samer er det ”en alminnelig tolkning” dels at konvensjonen også omfatter de materielle forutsetningene for samenes totale kulturutøvelse, og dels at konvensjonen hjemler krav om positive tiltak fra myndighetenes side.

   Dernest: Når Regjeringsadvokaten forkaster sjøsamenes fiskerettigheter, blir det reelle kjernespørsmålet knapt berørt. Det er videreføring av kulturen. Her er tallenes tale klar om bosetninger og fiskerier. For sjøsamisk kultur er det nå ”fem på tolv”. Det er i denne virkelighet man må tolke dagens rettskilder.

   Videre: Regjeringsadvokatens negative holdning stanser ikke ved den rettslige argumentasjon. Det sies at det er ”neppe tjenlig å gå inn for en slik særordning. . . som det utvalget foreslår”. Dette er en politisk vurdering, der materialet om samekultur og fiskerinæringen ikke har satt noe spor.

   Sluttspørsmålet er om den historiske uretten mot en folkegruppe nå skal bli definivt fullført. 

   Mot en verdensorden
   Så til siste slutt: Det sies i vår hjemlige rettsdebatt at argumentasjonen i favør av menneskerettighetenes virkefelt kan ha et preg der noen mister den nøkterne og realistiske vurdering. Enkelte i salen vil nok nikke bekreftende i dag. Til dette er å si at vi ganske visst må handle som fagjurister også når det er menneskerettigheter det gjelder. Men jussen er et humanistisk fag, der selv fagjuristen må kunne hente kraft fra den gamle tanken gjennom historien om en verden styrt ved lov og rett. De universelle menneskerettigheter er i vår tid et hovedelement i en slik visjon.

*

---

   Irene Hov:
   ‎(..) Og nylig fikk mange av oss en skuffelse ved at utenriksministeren stiller seg negativ til en tilsvarende klagerett etter barnekonvensjonen. I begrunnelsen tales det om problemer knyttet til det ”nasjonale demokratiske handlingsrom”. Ja, slik vil det alltid være med menneskerettigheter. For begrensning av det nasjonale handlingsrom er selve meningen med menneskerettighetene.

   Irene Hov:
   Dette feier all tvil av banen. Storting, regjering og domstolene vet at de undertrykker individet, og bevisst taper du sak i stat mot individet. Det er ikke behov for å argumentere for hvorfor norge bryter menneskerettighetene etter EMK, det er behov for å kreve at de blir fulgt i enhver rettsinstans!

   Julija Lande:
   Norge fortsetter å heve seg over EMK .... det fortoner seg nyttesløst om å kreve selvfølgeligheter.

   Anders Kleppe:
   Jeg er fascinert over hvordan dette er formulert. VELDIG, VELDIG politisk korrekt og uten å skylde på noen. Vi kommer ingen vei med dette. Det blir argumenter i 70 nye år uten at vi egentlig oppnår noe.
   Når menneskerettighetene ble integrert som en del av vestlig politikk skulle en forvente at endringene til det bedre skjer idet EMK faktisk blir integrert i hvert enkelt lands lovverk. Er ikke det både forventningen og kravet?

   Irene Hov:
   Ja det er utrolig godt formulert, har alltid vært facinert av Carsten Smith. Men han retter klar kritikk til både justisminister og regjeringen som vefrer seg for å gi fra seg statlig kontroll og gi individet større rettssikkerhet mot at staen får mindre kontroll. Høyesterettsdommen i oktober 2010 er verdt å merke seg, det gis nå adgang til å få gjenoppreist saker som lagmannretten har avvist anke uten grunn. Med tilbakevirkende kraft.

   Anders Kleppe:
   Med avgjørelse lenge etter at barna er voksne ja ... Da har jo systemet vunnet likevel for alle dem som har tapt i saker relatert til omsorg for barn ...

   Irene Hov:
   Jeg tenker mer generell rettssikkerhet for folk flest. For min egen situasjon betyr ikke dette noe i dag, men jeg synes det er viktig å være engasjert i at den oppvoksende generasjonen ikke opplever de overgrep som blir begått i dag.

   Irene Hov:
   Har du lest det Anders? Jeg forventet kommentar om å ratifisere kvinnekonvensjonen i norge .... Hva nå enn det er? Men jeg tipper det noe du vil være sterkt uenig i.

   Arild Holta:
   ‎"Løsningen" på bruddene er selvsagt å overta nede i Strasbourg ...

   Irene Hov:
   Det har arbeiderpartiet allerede gjort Arild. Jagland er sjef i Strasbourg.

   Turid Holta:
   Det vet jo Arild! men nye kanskje må overta da

   Anders Kleppe:
   Nye AP folk? :-DDDDD

   Turid Holta:
   apekatter

   Irene Hov:
   Jeg synes foredraget er oppløftende med tanke på erkjennelsen av internasjonalt press og press fra befolkningen om å bruke EMK med forrang over nasjonale lover. Det kan se ut som at det bare er høyesterett som forholder seg til EMK, men Smith nevner også at det må til en total renovering av Grunnloven. Regjeringen har iverksatt et utvalg som skal komme med forslag til endring av grunnloven. Det er oppløftende, men lenge til. Mest av alt må presset komme fra vanlige folk i lavere rettsinstanser. Det må i mye større grad henvises til EMK enn nasjonale lover.

   Irene Hov:
   Turid, hvordan fjerne Jagland fra drømmejobben?

   Anders Kleppe:
   ‎'Det må i mye større grad henvises til EMK enn nasjonale lover.' Ditt må gjøres, datt må gjøres ... men ingenting kommer til å skje gjennom denne argumentasjonen. Ikke på noe som helst tidspunkt i fremtiden så lenge folk viser den tillitten de gjør til et maktarrogant rettsapparat. 

   Irene Hov:
   Så du mener at vi bare skal snu oss rundt og sove videre...?

   Anders Kleppe:
   Jeg mener ærlig og opprioktig flere burde vise hver dag at de ikke har tillitt til systemet. Slik som jeg Irene ;)

   Irene Hov:
   Ja, men hva ønsker du å oppnå med det? Hvordan bringer det verden videre? Hvordan stopper det statlig overgrep mot enkeltindividet?

   Evald Kambestad:
   Sosial individualisme og demokratisk kontroll over staten ved på sikt å erstatte den med mindre og delvis sjølforsynte einheiter,pga stort potensial for maktmisbruk, bytteøkonomi (vekk med mammon), stammesamfunn (resten friareal og vips grunnlaget for konfliktar ved stengsel og grenser forsvinner), ressursgjenbruk (respekt og i harmoni med Moder Jord og miljøtrusselen er eliminert om den er reell eller ei), meirverdienen er nådd for lenge sidan og infrastrukturen er bygd.

   Veronica Opsanger:
   ‎@ Irene.. tror det er en viktig del å informere..slik vi også gjør, ihht AK's ytring over~ deler videre ;o)) Ha ein fin kveld !

   Anders Kleppe:
   Det har seg slik Irene at systemet vinner ikke så lenge de ikke får gjennomført vedtakene sine ;) Veldig enkelt ... 

   Irene Hov:
   Nei så enkelt er det ikke for alle Anders. Om du motsetter deg gjennomføring av vedtak eller dom, blir det tvangsgjennomført med politi, eller du kan være på flukt. Har man barn å ta hensyn til, kan man ikke risikere det. Å spre informasjon... aktivt, hjelpe andre som er utsatt for overgrep, er verdifullt. Hørt på nyhetene senest i kveld: at det første som må gjøres er å styrke rettssikkerheten til svakere grupper f.eks mot kommuner som bryter loven. Det er ting på gang, noe er i endring, og mens man venter, jobbe med bevisstgjøring for flest mulig til å kreve rettegang iht EMK og konvensjonene ovenfor for nemndbehandling og domstolbehandling. Jeg har opplevd at det nytter.

   
---

   Irene Hov:
   ‎(..) Og nylig fikk mange av oss en skuffelse ved at utenriksministeren stiller seg negativ til en tilsvarende klagerett etter barnekonvensjonen. I begrunnelsen tales det om problemer knyttet til det ”nasjonale demokratiske handlingsrom”. Ja, slik vil det alltid være med menneskerettigheter. For begrensning av det nasjonale handlingsrom er selve meningen med menneskerettighetene.

   Irene Hov:
   Dette feier all tvil av banen. Storting, regjering og domstolene vet at de undertrykker individet, og bevisst taper du sak i stat mot individet. Det er ikke behov for å argumentere for hvorfor norge bryter menneskerettighetene etter EMK, det er behov for å kreve at de blir fulgt i enhver rettsinstans!

   Rune L. Hansen:
   Og i hele den offentlige forvaltningen.

   
---
---

   Liv Jorun, 11.04. 2011:

   http://www.sfm.no/Arkiv-2011/Art-Jan-2011/110111.Barnevernet_i_Fraena_politianmeldes.htm
   Barnevernet i Fræna kommune politianmeldes  
   www.sfm.no
   Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ) Det har innkommet nok en e-post til sfm.no om særdeles grove overtramp og lovbrudd begått av norsk barnevern. Denne gangen gjelder det barnevernstjenesten i Fræna kommune i Møre og Romsdal, en etat som for bare noen dager siden, hentet en 6 åring m...

*

   Liv Jorun:
   ingenting overrasker fra den kanten nei!!

   Elisabeth Kjelstad:
   nope ...  

   
---
---

   Fortsettelse, Leke-apen, fra i går:

   Rune L. Hansen:
   Der fikk du saklig og kortfattet beskrevet mye av den pågående kriminelle galskapen og dens heksegryter og kjernepunkter, Ole Texmo. Pågående fordi respekten for våre over-ordnede lover forbigåes av kriminelle i den offentlige forvaltningen, inklusivt ikke minst rettsvesenet, fordi mange ser seg tjent med at den og det kriminelle ikke blir stoppet.

   Irene Hov:
   Foredrag av Carsten Smith om akkurat dette.

   Irene Hov:
   Bør lese http://www.juristforbundet.no/Faglig/Faglig-ressursbank/Rettssikkerhet/Norge-som-menneskerettsstat/

   Ounni Krishnan Pillai:
   Atle Joar Hage tok livet av seg etter han sonet straffen som uskyldig. Han ble dømt utelukkende på mors ord. Hun gikk fri for å anklage to andre elskere for det samme.

   Einar Nyaas:
   Hage-saken er et godt eksempel ja Ounni:  
   http://no.wikipedia.org/wiki/Hage-saken
   Eller hva med å bli direktør for Akershus Universitetssykehus etter en annen lignende faglig svikt?
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=217622

   Ounni Krishnan Pillai:
   Heldigvis hadde juryen i Bjugn-saken gangsyn og frikjent Ulf Hammeren. Politimesteren Ivar Ofterdal som satt i gang det hele ble senere belønnet med jobben som lagmann i Agder.

   Ounni Krishnan Pillai:
   Det er også interesant at både navnet til Atle Joar Hage og Ulf Hammeren ble sendt ut i politiets samband og alle som satt med politiradio kunne høre det. Med vilje?

   Einar Nyaas:
   Det tidligere VHF-FM -sambandet var på den tiden lovbeskyttet mot ulovlig avlytting, så jeg tror ikke det er noe vesentlig moment.

   Ounni Krishnan Pillai:
   I Trondheim ble en far dømt for utukt mot en psykisk utviklings hemmede datter på 12 år som ble jomfru igjen i en alder av 30! år:) Det finnes folk som tror på jomfrufødsler men ........

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.04. 2011:

   Jeg mener at Fylkesnemndas avgjørelser ikke kan iverksettes før det foreligger en rettskraftig avgjørelse. Jeg viser til EMK artikkel 13 om oppsettende virkning og Høyesterett avgjørelse 2009-810-U – Rt-2009-494

*

   Monicha Nyhuus Aas:
   deler

   Håkon Rian Ueland:
   Dette gjelder bare hvis saken er anket til tingretten?

   Kenneth Johansen:
   utdyp det litt er du snill marius..gjerne på PM

   Monicha Nyhuus Aas:
   Håper hele fylkesnemda blir fjernet!!!! virus i vårt justissystem!!!!

   Roy Ove Svarstad:
   I HR 2008-01295 (2008/962) avsnitt 30 sier det samme "I anledning begjæringen om utsatt iverksettelse av tingrettens dom tilføyes at dommer ikke kan tvangsfullbyrdes før de er rettskraftige. Når anke over dommen avvises, er dommen ikke rettskraftig før kjennelsen om avvisning er rettskraftig.

   Annette Morgaine Olsen:
   Fylkesnemnda er IKKE en rettsinstans, i ordets rette forstand. Det er en nemnd, og de kan KUN fatte vedtak, om foreldrene ikke er enige i vedtaket og derfor ikke skriver under på vedtaket, så er det ikke gyldig. Om foreldrene ikke skriver under, så må saken behandles i tingretten for at VEDTAKET skal være rettskraftig da tingretten kommer med DOM i saken.

   Håkon Rian Ueland:
   Fylkesnemnda regnes som en rettsinstans såvidt jeg har lest.

   Annette Morgaine Olsen:
   I følge EMK, så er det ikke lov med særdomstoler, ergo, fylkesnemnda er en nemnd og ikke en rett

   Håkon Rian Ueland:
   Hvilken artikkel mener du da, Annette?

   Arild Holta:
   Vår advokat Wiig sa et eller annet om dette når vi var i fy-nemnda. På den tiden hadde jeg ingen(!) peiling på juss. Men slik jeg oppfattet han, så kunne man generelt ikke gjennomføre noe bare basert på fy-nemnda. Jeg er vâr for kroppsspråk, og den tause negative reaksjonen fra motparten OG dommerne var til å ta og føle på. Min følelse om deres reaksjon var: Dette liker vi absolutt ikke, men det er vanskelig å komme med innsigelser.

   Arild Holta:
   Generelt kan man vel si det slik at maktfordelingen ikke er populær på venstresiden. Det er litt tragisk etter at verden så til de grader har dokumentert behovet for effektiv maktdeling. Sist med kommunismen. Men slik er de dogmatiske.

   Arild Holta:
   I det store og hele er det ikke lengre "in" i maktens korridorer å snakke om maktmisbruk. I deres forestillingsverden er det visst ikke-eksisterende så lange det ikke er snakk om en arbeidsgiver som bryter reglene, eller prest som driver med incest. Man må visst være en av venstresidens hatgrupper for å drive maktmisbruk. Men slik er selvsagt ikke virkeligheten.

   Annette Morgaine Olsen:
   http://www.familiestiftelsen.no/node/14494
   EMK art 6-krav til domstolene.

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.04. 2011:

   Utrolig at vi som samfunn skal godta at omsorgsovertakelse, som det mest drastiske inngrepet som kan gjøres mot en familie, gjøres gjennom et vedtak. Mon tro hva slags reaksjon som ville avstedkomme om staten kunne sette folk i fengsel kun basert på et vedtak?

*

   Anita Irèn Holm:
   Og hvor barnevernet kun har vurdert familien utifra sin bakgrunn i barnevernet, uten vurdering fra psykolog eller lege.

   Kristin Brataas:
   I Norge blir man også dømt i straffesaker bak ens rygg. Mange er også dømt før de kommer i retten - samarbeid mellom politi og domstoler.

   Birgitte Mor:
   Det er generelt helt merkelig at man i det hele skal godta noe som helst urett. Den ene uretten er ikke nødvendigvis verre eller bedre enn den andre uretten som har blitt begått.

   Stig Stellander:
   Basert på et vedtak ... jeg ville lagt til løgn fra sakkyndige, anonyme bekymringsinnringere, korrupte advokater og Fylkesnemdas rolle.

   Jorid Sandstad:
   Skulla ha vært lov å hatt sånn løgndektatoren under avhørene. Lure på hvem som har fått mest utslag da jeg?

   Bente Vik:
   Jeg inviterer dere som synes dette er ille velkommen til en "demonstrasjon" / markering om dette. Dato:
   29. April
   Tid:
   15:00 - 17:00
   Sted:
   Utenfor Stortinget, Oslo. ALLE er velkomne! Det er en stille markering, uten rop og skrik!

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   ‎"Mon tro hva slags reaksjon som ville avstedkomme om staten kunne sette folk i fengsel kun basert på et vedtak?"
   Med et bevissthetsnivået man generellt observerer i dag, sansynligvis ikke stort værre enn når fynemda gjør det.
   Folk trenger bare litt tid til å venne seg til og å "glemme".

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   og- "det rammer jo heldigvis ikke meg".

   Frode Hermann Bøe:
   Får man det offentlige som "motstander" vil man i Stoltenbergunionen kunne får svært drastiske inngrep. Når man nå også skal overvåkes med DLD vil det kunne kommer mange grove overgrep.

   Bente Vik:
   Det er sant, Frode Hermann. "Storebror ser deg, mentaliteten" er ikke bra. Og verre blir det om man ikke sier i fra at nok er nok. Mange nok elektroniske spor fra før. Trenger ikke det nye datalgringsdirektivet!

   Anders Kleppe:
   Jeg lurer ikke lenger Marius. Det er grunnen til at jeg er blitt flyktning i mitt eget land.

   Øyvind Bremnes:
   Fengsel er så gammeldags, psykiatrisk avd. er så mye enklere, eller er det noen som tror Juklerød er/var den eneste? Psykiatrien har tre ganger flere persondøgn innelåst som den samlede strafferettspleie ... Det er jo dessuten ingen som tror på en gærning.

   Henning Ann:
   hva med det nye...digpost....staten kan overvåke alle våre private papirer mye enklere enn før ...

   Frode Hermann Bøe:
   For noen uker siden var Norges første trådløse testvalg. Radøy kommune ble utvalgt som testkommune. Det er således planer om at kommune og stortingsvalg også skal være trådløse. Ser for meg at vi innen få år har trådløse valg. Dette kombinert med DLD vil noen få ha kunnskap om alt. "Pløddingen kommune" kan således lyse ut ledige stillinger og under utvelgelsen av kvalifisiert søker tester man "partiboken" ved også å sjekke ut hvilket parti søker søkte på ved forrige valg. Dette vil kunne bli mer likt østeuropa med Stasi enn det mange er villige til å innrømme. For meg er det ubegripelig at det norske folk holder kjeft når landet vårt blir okkupert igjen .....

   Øyvind Bremnes:
   Bayern var valgt som testområde av Gøring. 

   Henning Ann:
   kan vi ha et digitalt, kostnadsfritt storting=?= heheh

   Hans Johansen:
   Man tror det ikke før en får se det selv. Kanskje det er derfor protestbølgene er så minimale ?

   Bente Skjevdal:
   Skikkelige sannhetsord!!!!

   Evald Kambestad:
   OmsorgsOvertakelse.Godt eksempel på at Orwells krig er fred og nytalen som kjenneteikn på eit totalitært samfunn.For jævlig:-(

   Liv Jenny Løvemor Aune:
   LOL ;-) ♥

   Solveig Løchen:
   Å se tilbake på dette fra 20 år fram i tid, da ser det enda verre ut. Noe må gjøres NÅ. Vi kan ikke akseptere kun vedtak som grunnlag for så alvorlige hendelser som omsorgsovertakelse. Domstolene er svake nok som instans de. Å fortolke ut fra stigmatiserende bakgrunninformasjon, ja da kan enhver se fanden på flatmark for å si det på godt norsk. Fortolkninger," det er fali det". Skjønneheten ligger i øynene som ser. Så det jeg mener å si er at enkeltpersoners mer eller mindre uhildede beslutninger tas på for tynt faktagrunnlag og det åpner for mye for subjektiv synsing. Rett og slett en veldig alvorlig situasjon er dette. Jeg ser den samme stigmatiseringen i norsk psykisk helsevern. Å tro at man har et ufeilbarlig SKJØNN er utrolig vanskelig. Kriteriene for overtakelse må være krystallklare og målbare. Og vurderes av flere personer innen ulike profesjoner. Det må være et minimum. Minst en jurist og en psykolog, en bruker og sosionom. Ja en helhetlig vurering. Og noen som snakker FOR, til fordel for foreldrene...

   
---
---

   Fylkesnemnda oppfyller ikke kravene i EMK art 6 om rettergang
   http://www.familiestiftelsen.no/node/14494
   Familiestiftelsen - www.familiestiftelsen.no

9. september 2010. Fylkesnemnda som er en domstolsliknende førsteinstansbehandling og som foretar de mest alvorlige inngrep overfor enkeltindividet ved eksempelvis omsorgsovertagelser. Denne ordningen, som også fra statlig side erkjennes ikke tilfredsstiller EMK art 6, har dermed etter all sannsynslighet vært konvensjonsstridig siden den ble opprettet. Dette skriver Marius Reikerås. Familieredaksjonen og Reikerås har tidligere også vist til hvordan sementeringen av fylkesnemndas vedtak strider med EMK 8. noe som tydelig viser hvor viktig det er å ikke ta lett på førstelinje avgjørelser slik staten gjør.

Statens erkjennelse kommer tydelig frem I NOU 2005: 09 hvor det står i kapittel om Ressursbruk og rettssikkerhet i fylkesnemndene for sosiale saker følgende:

•6.4 Rettferdig rettergang:•Retten til en rettferdig rettergang finnes igjen i en rekke internasjonale menneskerettighetsinstrumenter. Fokus her skal holdes på Den europeiske menneskerettighets konvensjon artikkel 6 (1).
•Bestemmelsen kommer ikke direkte til anvendelse på barne- og sosialnemndene. Det er tilstrekkelig at den rettslige prøvingen av barne- og sosialnemndenes vedtak er i samsvar med kravene i bestemmelsen."
Staten mener altså at så lenge tingretten er et tribunal som kan overprøve Fylkesnemndas vedtak, så gjør det ikke noe om Fylkesnemnda selv ikke oppfyller kravene til EMK artikkel 6.
 
Holder dette argumentet vann, når det nå er brakt inn for Den europeiske menneskerettsdomstol? Neppe.
 
Staten har altså trukket den slutning at EMK ikke krever oppfyllelse av artikkel 6(1) for et førstelinjeorgan som Fylkesnemnda, fordi avgjørelsene er undergitt full overprøving ved ordinære domstoler som oppfyller konvensjonens krav.
 
Det er imidlertid tvilsomt om statens standpunkt får anvendelse på Fylkesnemnda. I andre avgjørelser for Den europeiske menneskerettsdomstol, har dette forgjeves vært påberopt fra statenes side, idet EMD har krevet artikkel 6(1) oppfylt også i førsteinstansbehandlingen, altså for Fylkesnemnda.
 
En særlig grundig drøftelse av problemstillingen finnes i De Cubber, Series A no. 86 para 31-33. Saken, som var mot Belgia, gjaldt i korthet spørsmål om artikkel 6(1) var krenket i en straffesak der undersøkelsesdommeren i saken senere deltok som dommer under pådømmelsen i første instans. EMD konkluderte med krenkelse fordi domstolen ikke hadde vært uavhengig og upartisk. Spørsmålet var dernest om dette var reparert ved ankebehandlingen, som De Cubber ikke hadde noe å innvende mot. Dette ble besvart benektende, idet EMD i denne saken krevet at artikkel 6(1) måtte oppfylles også ved førsteinstansbehandlingen med følgende bærende begrunnelse:
•«Article 6 para. 1 (art. 6-1) concerns primarily courts of first instance;
Synspunktene fra De Cubber i 1984 er fulgt opp i senere saker, blant annet i rekken av dommer i de engelske krigsrettssakene hvorav den første var Findlay, Reports 1997-I no. 30.
 
Dommene tilsier at domstolsbetegnelsen forplikter. Når man befinner seg på kjerneområdet for dømmende virksomhet i artikkel 6(1), løsning av privatrettslige tvister og pådømmelse av straffesaker, har partene krav på en behandling ved den domstol som stilles til rådighet som den ordinære førsteinstans som fullt ut må oppfylle kravene i artikkel 6(1). Vesentlige svikt på dette punkt vil ikke kunne rettes opp ved ankebehandling.
 
Konklusjon: Fylkesnemnda er en domstolsliknende førsteinstansbehandling som foretar de mest alvorlige inngrep overfor enkeltindividet. Denne ordningen, som også fra statlig side erkjennes ikke tilfredsstiller EMK art 6, har dermed etter all sannsynslighet vært kovensjonsstridg siden den ble opprettet.
 
Konsekvensene vil, om dette blir det endelig resultat, være at alle Fylkesnemndas avgjørelser er å anse som nulliteter.
 
*

Les også Åpent brev til BLD v/Audun Lysbakken om Fylkesnemnda og EMK:
  http://familiestiftelsen.no/node/14496
 

---
---

   Rune Fardal, 11.04. 2011:

   I 2002 måtte et barn i Kvamsaken vente 5 uker på dommeravhør. I mellomtiden måtte det bo med overgriper (stefar) og sin mor som ikke trodde på barnet. I dommeravhør ble overgrep så bekreftet! deretter tvang barnevernet i Kvam barnet til å si det ikke hadde skjedd for å dekke bekjente i Kvam!
   Overholder ikke fristen  
   http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hordaland/1.7588856
   www.nrk.no
   Seksuelt misbrukte barn må vente i uker og måneder på å bli avhørt. Det til tross for at loven sier at de skal avhøres inne to uker...

*

   Roy Ove Svarstad:
   Var på møte med Fjell i 2010, da også tok hun opp at dette er et stort problem, nederst i artiklen ligger årsmelding fra barnehuset som bekrefter den lange ventetiden

   Henning Ann:
   få satt inn de psycopatene...!

   Roy Ove Svarstad:
   Ikke overraskende snakket Storbergets høyre hånd, Astri Aas Hansen om vold fra kvinner og menn, mens Fjell snakket om hvor vanskelig det var å bli hørt og ivareta barna når barn ble utsatt for vold fra mødre/kvinner.

   Anders Kleppe:
   Dette er vanlig prosedyre dersom mor og far er i en såkalt 'høykonflikts' barnefordelingssak. Dette fenomenet er gjennomdokumentert de 10 siste årene, om enn ikke av forskere som åpenbart ikke vil ta i materien.

   
---
---

   FYLKESNEMD FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER !
   
   Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker ble etablert 1. januar 1993.
   Det er i dag 12 fylkesnemnder, den enkelte fylkesnemnd dekker ett eller to fylker.
   Fylkesnemnda er ett statlig organ som i faglige spørsmål har en uavhengig stilling i forhold til departement og fylkesmann.
   Selv i enkleste straffesaker er rettsikkerhetsgarantien atskillig bedre enn i alvorlige barnevernssaker.
   I barnevernssaker mangler man fullstendig regler for innhenting av informasjon.
   Saksbehandlingen foregår på følgende måte -
   Den enkelte barnevernsarbeider avgjør fritt om samtaler med impliserte parter tas over telefon eller ved personlig fremmøte.
   I stor grad benyttes telefon.
   Den avhørte foreholdes ingen rettigheter og heller ikke mulige konsekvenser av saken.
   Ofte nevnes det ikke engang at de opplysninger som gis, blir skrevet ned og brukt i saken. Man får ikke opplest hva saksbehandler skriver ned, og opplysningen blir ofte nedskrevet uten at det blir stilt ett eneste kontrollspørsmål.
   Den informasjon som innhentes, nedskrives på en måte, som synes å vœre av sterk subjektiv karakter, preget av den enkelte saksbehandlers oppfatning.
   Informasjonen blir ofte i stor grad sortert ut fra hva den enkelte saksbehandler anser for å vœre relevant.
   I barnevernssaker bygges det ofte på annen-, tredje- og fjerdehånds-opplysninger og ikke sjelden på anonyme meldinger.
   Anonyme meldinger er det umulig å forsvare seg mot.
   KILDE-" Barnevernet, fylkesnemdene og menneskerettene": http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/barnevernet-fylkesnemdene-og-menneskerettene/
   Fylkesnemnda har domsmyndighet, men er ikke underlagt de samme regler som domstolene.
   Domstolene er underlagt Justisdepartementet . Fylkesnemnda er underlagt Barne- og Likestillingsdepartementet , BLD.
   I tillegg kontrollerer BLD også Bufetat, Bufdir og Fylkesmennene.
   Ifølge Menneskerettighetene skal folk ha en rettferdig saksbehandling, og saken skal vœre åpen for innsyn.
   Fylkesnemndene er lukket og låst , ingenting dikteres eller spilles inn. Nemndsleder fører ofte protokoll selv, og referatet blir etter “lederens hode”.
   Pressen har ikke innsyn i sakene i Fylkesnemnda, i vanlige domstoler får pressen tilgang i dommene (anonymisert) , og de kan følge de fleste sakene “live”,
   (selv om journalistene kan få taushetsplikt for nav og andre identifiserbare opplysninger).
   Fylkesnemnda er lukket og låst.
   I fylkesnemnda får nemndslederen sakene noen uker før saken starter, “meddommere” får saken overlevert 30 – 60 minutter før saken starter.
   I realiteten medfører dette at nemndens leder kan pense saken inn på lederens ønskede retning, da de andre ikke har mulighet for å lese gjennom flere hundre sider med saksdokumenter.
   “Sakkyndige” er hellige kuer, det er ofte psykologer som får oppdraget med å vœre sakkyndig. De tjener da kr.1000- 2000 pr. side de skriver, mange lever av oppgaven som sakkyndig for barnevernet/fylkesnemnda.
   Den ene dagen opptrer psykologen som sakkyndige og den neste dag kan de vœre “fagdommer” i samme fylkesnemnda i en annen sak.
   Her er hverken fylkesnemnda, lederen eller barnevernet ærlig uhildet, det er en klar inhabilitet og lojaliteten ligger ofte til systemet og kollegaene enn overfor de som blir “utredet”.
   Fylkesnemndas leder bør vœre på åremål, “ett råttent egg” kan ellers bli sittende en evighet og ødelegge liv for mange mennesker.
   Fylkesnemndene bør legges ned og det ordinære domsapparat overta, gjerne med spesialdommere.
   Det er vanskelig å se behovet for særdomstoler som ikke en gang følger grunnleggende menneskerettigheter.
   Dette viser med all tydelighet at barnevernet er statlig og global galskap satt i system med systematiske overgrep og massevoldtekter på familier og ett politisk instrument for Globalismen, som har opprettet EU som verktøy for sin agenda, ETT VERKTØY SOM SAMMEN MED PSYKIATRIEN SYSTEMATISK MEDFØRER TIL SPLITTELSE AV HELE SAMFUNNET, HELT NED TIL DEN MINSTE ENHET, FAMILIEN.

   Les resten av kronikken her: http://norgespartiet.no/barnevern/187-barnehandel-i-norge.html

*

---
---

   Marius Reikerås, 11.04. 2011:

   En nemnd oppfyller neppe kravene til å være en domstol etter EMK artikkel 6. Og dersom den er en domstol etter EMK artikkel 6, etterleves ikke kravene som EMK garanterer for som et minimum.

*

   Kristin Brataas:
   Et forvaltningsorgan som fatter vedtak kan ikke kalles for en "domstol" !!

   Annette Morgaine Olsen:
   Nettopp, fylkesnemnda er ett forvaltningsorgan, de kan bare fatte vedtak, de kan ikke dømme folk. Ergo så er ikke fylkesnemnda noen "domstol" ....  Og da kan de ikke gjøre annet enn å fatte vedtak, er ikke vedkommende enig i vedtaket så skal det ikke ha noen betydning for vedkommemde før en domstol har sett på saken og kommet med en dom!

   Kjell Einar Vegger:
   ‎@Anette, det du sier er riktig, men svært få har resurser til å overprøve en "nemndsdom", og det utnyttes så til de grader at hvis det kan stoppes .....

   Annette Morgaine Olsen:
   Selvsagt må vi få stoppet dette. Når de lovgivende organer i ett land bryter loven, så gjør det noe med resten av befolkningens oppfattelse av lov og rett. Så kort og godt, dette kan ikke fortsette.

   Marius Reikerås:
   et vedtak kan aldri være en dom

   Annette Morgaine Olsen:
   Det ligger jo i navnet, "vedtak", "dom". Det er en stor forskjell. Et vedtak er noe man fatter som vedkommende kan velge å godta eller ikke, akkurat som de vedtakene de fatter på sosialkontoret eller NAV. Er man ikke enig i vedtaket så går man rettes vei og får vedtaket omgjort eller vedtatt. Slik skal det være også for fylkesNEMNDA, det er kun en lovlig domstol som kan bestemme om vedtaket er riktig og skal gjennomføres eller ikke.

   Kjell Einar Vegger:
   nå har prøvd tre ganger å kopiere rettsgebyr, søk det på Google

   Marianne Lund:
   Det er ikke det som skjer i virkeligheten Annette.

   Marianne H Walle:
   når bv bruker politimakt for å gjennomføre et vedtak, som altså ikke er en dom, så kommer brutaliteten fram

   Marianne H Walle:
   Grensen for å komme og feks tvangshente materielle goder i en bolig, fordi vedkommende har bøter ol. som ikke betales er mye høyere enn for å hente noen sine barn.

   Annette Morgaine Olsen:
   Jeg vet at dette ikke skjer i virkeligheten, men det er slik det SKAL VÆRE.

   Liv TheGodmother Bakke:
   Alle barn i Norges langstrakte land, som er tatt på et fylkesnemndsvedtak er statlig Kidnappet! Er det rart staten vil dysse ned dette?

   Annette Morgaine Olsen:
   Hvordan skal vi kunne ha respekt for loven, når de som styrer landet ikke respekterer lovene?

   Bente Vik:
   Det burde politikerne spørre seg om... Eller kanskje oss om ....

   Eric Wilting:
   Savner at Norske myndigheter ikke har en pålagt praksis om enten; 1; Etterkomme kritikk, dommer ifra EMD 2; Begrunne sin egen praksis på tross av kritikk. Som det virker idag, så fungerer det ikke, og EMD er kun en kilde hvor en kan få innspill fra. Mao en strikkeklubb

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 11.04. 2011:

   BARNETS STEMME TOTALT BORTE I EGEN SAK

*

   May- Harriet Seppola:
   I sin masteroppgave ved NTNU, gikk leder av barnevernvakta, Berit Skauge, gjennom hundre barn sine mapper for å lete etter deres stemme.  Resultatet var nedslående. 
   I 70 prosent av barnevernssakene finnes det ikke spor av at saksbehandler har snakket med barnet selv, viser oppsiktsvekkende tall.
   "Les mer": http://www.adressa.no/nyheter/deglemtebarna/article1616132.ece

   
---

   Til støtte for barnevernsofrene:
   Barnevernsansatte fremsetter også verbale trusler mot foreldre allerede første gangen de ser foreldrene og slik fortsetter det og det sjer også på telefon uten at barnevernsansatte noen ganger har sett foreldre de angriper. Barnevernet er ren terror mot barnefamilier.

   Dung Svalland:
   Jeg kan stadfeste det. Første gang sendte bv meg ett brev der det var anonymt anmeldt både meg og mannen min. De krevde med en gang omsorgsovertakelse før de i det hele tatt snakket med oss. De iverksatte på alvor akutt vedtak for å stjele barna en stund etterpå

   Til støtte for barnevernsofrene:
   Barnevernet har bestemt seg for å ta barna fra foreldre på forhånd uten å ha sett eller snakket med foreldrene.

   Til støtte for barnevernsofrene:
   Barnevernet bygger opp sak mot foreldre i forkant uten å ha sett eller snakket med foreldrene også.

   Benale Alertsen:
   Da kan dem nermest med en umulighet vite hvordan barnet har det egentlig, når dem aldri har truffet barna i det hele tatt, dette skulle jo ikke ha vært lovlig.Når dem aldri har sett barna kan dem nermest umulig vite hvordan barna føler å tenker !!! dette er jo perverst, men alikavel klarer dem å ta disse barna !! det skulle ikke ha vært lov dette i det hele tatt !!!

   Arthur Sæbø:
   Det å vere anonym, ja.I våres sak ble det alltid henvist til " våre kilder" . Men ingen fikk vite hvem desse " kildene ".var .Selv i herreds - og lagmannsrett nektet bv å oppgi desse på spørsmål fra selveste dommeren.De fikk da til bemerkning at anonyme personer som ikke engang var ført som vitne i saken kunne tages til følge.Det at barn ikke blir spurt , eller hørt stemmer også. Men i de få tilfeller de likevel blir spurt , stilles det utspekulerte manipulerende spørsmål . Den kategori bv bruker kan selv den argeste motstander av en sak " snu i døren " . De får dermed de svarene de ønsker.

   
---

   Bjørn Erik Bjorbekkmo, 11.04. 2011:

   I sju av ti barnevernssaker finnes det ikke spor av at barnevernet har snakket med barna.

*

   Maryanna Vik:
   er helt enig der, virker som barnevernet ikke vil høyre barna, dei over ser dei helt.

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Enhver burde heretter bli kraftig alarmert hver eneste gang en såkalt barneverner messer ut sitt evig uforanderlige mantra "Barnets beste" !
   Så kan en jo alltids undre seg over hvordan de "vet" at "årsaken" ... selvmords-ratene blant barn under såkalt offentlig omsorg er 8- ÅTTE ganger høyere enn proposjonalt ellers blant Barn i befolkningen, og dramatisk mye høyere blant pårørende.

   Isabella Black Young:
   Så sant så sant

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Foreldrenes stemmer er også borte.
   Barnevernsansatte går til frontalangrep mot foreldre, skriftlig, de stiller diagnoser- diagnoser man knapt har hørt om, på foreldre og har knapt sett foreldre som de angriper. Flere barnevernsansatte har ikke sett og snakket med foreldrene de angriper og tar barna fra.

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Dung Svalland:
   Jeg kan stadfeste det. Første gang sendte bv meg ett brev der det var anonymt anmeldt både meg og mannen min. De krevde med en gang omsorgsovertakelse før de i det hele tatt snakket med oss. De iverksatte på alvor akutt vedtak for å stjele barna en stund etterpå  

   
---

   Geir Otto Andreasen, 11.04. 2011, via Milla-Maria Wiik Vale:

   Dette er da ikke noe nytt!!!
   Barnevernet snakker ikke med barna  
   http://www.nrk.no/nyheter/1.7589423
   shar.es
   I sju av ti barnevernssaker finnes det ikke spor av at barnevernet har snakket med barna...

*

   Gro Kristin Jensen:
   Spiller egentlig ikke noen rolle. For OM dem snakker med barna, så klarer dem ikke å gjengi samtalen i sin riktighet i retten. Dem gjengir den slik dem selv syns passer for å vinne saken.

   Geir Otto Andreasen:
   Så sant så sant gro ...

   Annette Morgaine Olsen:
   Det er her det kommer inn med opptaksutstyr ....

   Tone Jacobsen:
   er helt riktig det der. tok bare 8 år her. snakket om et barn de ikke visste hvordan så ut.

   Katherine Klotilde Myhre:
   Helt riktig. Jeg ble aldri snakket med, bare til.

   
---
---

   Johnny Wæhler, 11.04. 2011, via Lise Kronberg:

   Til sammenligning koster det ca. 6,- kr. i Thailand. Her er det ingen olje, den kjøpes på det internasjonale markedet.
   Snart passerer bensinprisen 17 kroner literen  
   http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/snart-passerer-bensinprisen-17-kroner-literen-3466134.html
   www.tv2nyhetene.no
   Det koster å kjøre bil i Norge, og mer må norske bilister regne med å punge ut...

*

   Einar Nyaas:
   Snakk om utbytting av eget folk!

   Elisabeth Tjernes:
   Blir det noensinne slutt på all slags skettlegging av det Norske folk?

   Einar Nyaas:
   Avgiftene er selvsagt "et ledd i å begrense bilbruk" som et slags miljøhensyn. Som om posten, varer, mat osv kan flyttes med telepati.

   Tor Arne Larsen:
   kommunist avgift på alt i norge, hjelper ikke kun å bli kvitt regjeringen heller,byrokrati er gjennomsyra med samme slaga mensker, mensker som ikke ønsker forandring

   John Sørli:
   Jo men Jens skal jo bruke de store pengene på de store oppgavene, nemmlig å legge ned lokalsykehus, slik at alle kan få bedre sykehus tilbud, pålegge kommunene å bygge flere sykehjem og tilføref frie midler som kommunene garantert bruker til formålet, stoppe drifts støtte til barnehagene, stor sattsning på vei vedlikehold, ved å senke farten og sette opp flere fotobokser og å bygge 10 km vei om gangen, så dette er da flott for oss som bor her, hahahahahahahahahahahaha

   Roar Pedersen:
   Det er bare trist å se hva bensin koster andre steder :-(

   Anita Kram:
   Leser nå i dagens fv at forurensingen har ØKT i Kristiansand fra 2003- det skyldes NÅ på dieselbilene ???jajaja -hva blir det neste de skylder på- det ble jo anbefalt å kjøpe disse bilene ???

   Einar Nyaas:
   Det blir jo forurensing med avgifter også. Folk må jobbe (kjøre) enda mer for å dekke opp for disse,

   Tor Arne Larsen:
   AP-kattene tilpasser sannheten etter behov for innføring av nye avgifter

   John Sørli:
   Ledelsen i AP viste sitt sanne ansikt da medlemmene stemte i mot postdirektivet på landsmøtet, kunne et blikk drepe, ville medlemmen vert døde, men det rare er at postdirektivet er ap i mot, men DLD er helt greit, egentlig er det to sider av samme sak! Nei ap er som resten av de rødgrønne, mere opptatt av makt enn av sine velgere og folk flests ve og vell!

   Ivar Nilsen:
   Thailand har nok med sine egne innbyggere. Vi holder liv i "all verdens despoter" pluss regnskog og aksjemarkede i stor grad. Klart dette koster "pæng" så høy bensin pris, vei avgift og bompenger er helt nødvendig.

   Yngvar Spone:
   Om man ferdes i nabolandet, så ser man da også raskt av svenskene kjører bedre utstyrte biler, med bedre motoralternativer enn det "rike" nordmenn gjør. Selv folk i vanlige jobber kjører f.eks. Volvo S 60 o.l., noe som er utenkelig for den vanlige arbeider i Norge. Brukte biler er jevnt over dobbelt så dyre i Norge som i Sverige, hvilket betyr at en 2005 modell Ford Mondeo koster svk. 70 000, mens den ligger på kr. 140 000 i Norge. Så må man ta med i betraktningen at det ikke lønner seg for nordmenn å kjøpe de mer påkostede alternativene, som skinnseter, sikkerhetsutstyr og kraftigere motorer. Nordmenn henvises gjennom myndighetenes grådige avgiftspolitikk til å "velge" 1,6 liter maskin istedetfor den mer effektive på 2,4 liter. Så ser man ofte at nordmenn kjører rundt i basisutgavene, mens svenskene kan bevilge seg de mer påkostede ...

   Anita Kram:
   Olja har vært en ulykke for Norge-ingen berikelse for hvermansen;-(((((((

   Yngvar Spone:
   I Avgiftspartiet, unnskyld Arbeiderpartiet, har man fått det indoktrinert at nordmenn på ingen måte skal kunne få noen fordeler av vår felles formue. Og skulle det åpne seg en, så er de mannsterke på plass og lukker den med øyeblikkelig virkning via en skreddersydd avgift. Man kjenner lusa på gangen etter hvert, ja ...

   Anita Kram:
   NEI og ikke som i Kuwait - det er også en oljestat - der har jeg vært og den ekte Kuwaitier - jobber ikke - de har de beste skoler og univeritet og leger - og "ALT ER GRATIS FOR DEM" gullet henger på stativ i butikker - slik klær henger hos H&M ... og til en pris man bare kan drømme om - jeg kjøpte masse gull der - gikk helt amokk;-) der har de ingen innvandrere men "arbeidsinnvandrere-som har oppdrag - så snart oppdraget er utført må de dra ut av landet igjen - du har kansje lest om dette - MEGET STRENGE PÅ DETTE; - 0 IKKE SOM HER TIL LANDS-;-)

   Ivar Nilsen:
   Mitt store spørsmål er: Hvordan kan det norske folk bruke den "gale" stemmeseddelen år etter år? Hjernevasking?

   Yngvar Spone:
   Det heter SVIKELAPPEN, Ivar...;-)

   Anita Kram:
   Vi må huske på at mange "stemmer " slik som mannen gjør, pappa gjør og mamma gjør og tante, onkel, bestefar og bestemor GJØR- !!! De har ikke egne meninger og standpunkt og leser ikke partiprogrammer - og er egentlig IKKE intressert i politikk??? MEN de tenker ikke på - AT POLITIKK HAR NOE MED HVORDAN LANDET BLIR FORVALTET - noe som KAN angå dem selv en dag!!!

   Yngvar Spone:
   Dette er kanskje de samme folka som får en brå oppvekker en dag, men finner ut at det er for sent å reagere. Men du har helt rett, Anita. Vi har alle sett disse folka, som mener litt av hvert bare man venter en stund. I løpet av en halvtime har de vinglet seg frem til motstridende standpunkter opptil flere ganger ...

   Anita Kram:
   Og desverre "DE ER DET FLEST AV" og derfor blir valgene slik de er i dag ;-( har selv flere "bekjente" som sier dette og jeg prøver å fortelle dem hva dette er og hva som evt.vil skje etc.etc - da får jeg bare til svar - ja du er jo så inne i politikken og er så intressert -??? det er ikke vi;-((((huff-

   
---
---

   Rune Fardal, 11.04. 2011:

   Sanksjoner ja.... da ligger barnevernets ansatte dårlig ann!
   Stortinget vil knuse rettighets-lovbrytere
   http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/helse/stortinget-vil-knuse-rettighetslovbrytere-3467056.html
   www.tv2nyhetene.no
   En serie TV 2-reportasjer har avdekket hjelpetrengende som ikke får innfridd sine rettigheter fordi myndighetene bryter loven. Et samlet storting tar nå til orde for sanksjoner...

*

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Ja og jeg med andre forventer min jente tilbake og en dualege erstatning ,for en kriminell handling ,fra statlige tjenestemenn ,samt den Norske stat.

   Rune L. Hansen:
   Sanksjoner? Eller å ta straffe- og erstatnings-ansvaret på alvor?

   Rune L. Hansen:
   Sitat:
   "Ni av ti frykter rettssikkerheten / Etter at TV 2 kjørte en rekke saker hvor det ble avdekket lovbrudd gjennomførte fjernsynskanalen en spørreundersøkelse i fjor høst blant stortingspolitikere, som viste at ni av ti oppga at rettssikkerheten ikke er god nok når det gjelder såkalte lovfestede rettigheter."

   Rune L. Hansen:
   Mere sitat:
   "Flere stortingspolitikere kommenterte TV 2s saker som viser at myndighetene i dag ikke har kontroll på omfanget av lovbrudd, man kjenner ikke årsakene til lovbruddene eller hvilke grupper som er mest skadelidende. Systemet med lovfestede rettigheter er uoversiktlig og lovbruddene svekker tilliten til politikerne."

   Rune L. Hansen:
   Mere sitat:
   "Det er uholdbart at mennesker i en vanskelig situasjon ikke får hjelpen og veiledningen de har krav på. Enda verre er det at ansvaret for å finne ut av systemene og rettighetene dyttes over på dem selv"

   Rune L. Hansen:
   Og mere sitat:
   "Fra justiskomiteen foreligger nå en enstemmig innstilling om at lovfestede rettigheter ikke følges opp og at dette er et rettssikkerhetsproblem som er svært alvorlig og rammer de mest sårbare gruppene i samfunnet vårt."

   Rune L. Hansen:
   Sitat:
   "Myndighetene svikter nærmest totalt når det gjelder å sikre at mennesker får den hjelpen de har krav på etter loven, mener jusprofessor Jan Fridthjof Bernt. / Han påpeker at beslutningsvegring, ansvarsfraskrivelse og klare lovbrudd er kjente problemstillinger for jusprofessor. Jan Fridthjof Bernt, som blant landets fremste eksperter innen kommunal-, helse- og sosialrett, mener at man nå er kommet til et viktig veiskille."

   Rune L. Hansen:
   Sitat:
   "Tirsdag 12. april skal saken om brudd på lovfestede rettigheter og spørsmål om sanksjoner ved brudd på disse, skal behandles i Stortinget."

   
---
---

   Chris Overgaard, 11.04. 2011:

   ‎3. del - Fylkesnemda
   3. Brev til mitt barnebarn; fra bestemor (covergaard = free speech)
   http://covergaard.blogg.no/1302525430_3_brev_til_mitt_barne.html
   covergaard.blogg.no
   Politikk og samfunn - meninger om mangt og meget!

*

   Elisabeth FørRasmussen NåSørensen:
   Liker ikke det som eg leser, men synes det er utrolig modig gjordt av denne bestemoren og legge ut deres historie. Forferdelig tragisk.

   Chris Overgaard:
   Nei det er jo ikke godt å "like" en slik historie. "Bestemor" er absolutt modig, men det må man også være for å få slike historier ut i offentlighetens lys. Vi kan ikke fortsette, som "verdens beste land å bo i", på disse premissene. Noen må begynne å kikke bak skalkeskjulet til vårt rettsystem, slik at virkeligheten kommer ut i lyset. Her er mørketallene skremmende store!

   Erling Heggdal:
   Jeg har ikke lest dei to første,men det sisste,jeg har ett spørsmål.Hvem er det som starter en slik prosess,og hva skal til,er det nok og ha ett horn i siden til vedkommende,og er hele BV,politikken,og samfunnet pill råttent.Det ble flere spørsmål enn jeg trodde.

   Chris Overgaard:
   Ja godt spørsmål eller flere :) Det synes å forholde seg slik at en bekymringsmelding til barnevernet fra omtrent hvemsomhelst, kan utløse slike tilstander. Dårlig skolerte, unge barnevernsansatte med svært begrenset erfaring, men med en god porsjon forkjærlighet til maktbruk, synes å være en hyppig grunn for slike overgrep. Du finner de 2 første delene på bloggen min; covergaard.blogg.no

   
---
---

   Rune Fardal, 11.04. 2011:

   Hva kommer det av at mens både teoretisk og matematisk fysikk har akseptert observatøren som en viktig variabel, har psykologi en blind tro på den eksperimentelle metode i forståelsen av det observerte? Hvorfor tror ikke psykologer det de ser før de har bevist det gjennom den eksperimentelle metode?

*

   Anders Kleppe:
   Fordi det har slått feil så mange ganger å bruke teoretiske metoder!!!

   Rune Fardal:
   I praksis: En forelder beskriver barnets adferd...psukologen tror ikke på det, fodi forelderen er subjektiv, derimot tror man umiddelbart på en 3 person selv om denne ikke har observert barnets adferd! Hvorfor er de som vet subjektive mens de som ikke har peiling er objektive? Ligger problemet hos den som tolker?

   Anders Kleppe:
   Det er jo ikke engang å tro på det observerte... Hva er en observasjon i den psykologiske verden? 

   Rune Fardal:
   Det handler ikke om å TRO hva man ser men om å TOLKE det man ser. Og tolkning (persepsjon) er som kjent styrt av mye rart! Bla hvem som betaler psykologens lønn! En observasjon i seg selv er ganske objektiv, det er persepsjonen av den som driter på draget gang på gang når disse psykobablerne skal tvinge observasjoenn inn i sin fastlåste teori!

   Anders Kleppe:
   Takker for oppklaringen Rune. Økonomer, som bruker mye psykologi i sine modeller, stoler jo ikke på sin egen tolkning i samme grad som psykologer gjør det. Da vil de i så fall miste inntekten sin veldig raskt om de tar feil. Psykolog man skulle vært ;)

   Per Kristian Mathisen:
   Problemet i eksemplet er vel at den angivelig objektive 3-personen ikke har gjort førstehånds erfaringer og faktisk ikke har peiling, samtidig som rollen som 3-person gir vedkommende ett skinn av objektivitet. I motsetning til den angivelig subjektive med førstehånds erfaringer og som faktisk har peiling. Man vil, på en måte, ha det til at alle som kan tenkes å gi fremstillingen et subjektivt preg er inhabile. I stedet støtter man seg altså til dem som ikke har peiling, nettopp fordi man har en tanke om vedkommendes objektivitet. Noe sånnt?

   
---
---

   Vibeche Olsen, 11.04. 2011:

   sitat barnevernsleder karin bergstrøm om et barn i mors liv::mor og barn har motstridende interesser!!

*

   Ove Andre:
   er ikke det ganske vanlig om jeg tørr spørre hehehe:)

   Vibeche Olsen:
   hun skulle forsvare en omsorgsovertagelse hun planla(bestillingsverk)biologiske mor missbruker ingen medikamenter eller andre rusmidler.. i et møte med barnets og mors advokat da barnet befant seg i mors liv sier hennes advokat:: om DE har tenkt å flytte fra komunen foretar komunen et tvangskeisersnitt på deg ... hun satte ikke i gang noen hjelpetiltak eller andre utredninger av mors omsorgsevne .... 

   Benale Alertsen:
   Hø, den bv tuppa hadde vel greit nok klart å ta barnet selv om hun flyttet til en ny komune da ? har dem ikke klart det ?

   Vibeche Olsen:
   advokaten mente at barnet gikk til en av hennes "venner".. i nettverket til komunene ...

   Vibeche Olsen:
   tuppe -- hun er sjefs høna i hele fylket ... foresten et virus på samfunnets lunge ...

   
---
---

   Annina Karlsson, 11.04. 2011, via Familjer drabbas när socialtjänsten utövar maktmissbruk/inte följer lagen!:

   Jag är so glad har uppmuntrat en man att kontakta sin mor. Han växte upp hos andra människor och var olycklig över att mamman hadde övergigit han när han var liten. Pappan är död. Han har burit po sorg hela livet. Han var jättenervös men stolsatte sej ,tog en bukett blommor och besökte mamman. Nu har han fott veta att det var pengar med i spelet och han verkar mycket gladare. Han har träffat sin mor 2 gonger nu och han är glad för hon vill verkligen lära känna honnom. Vill att han flyttar närmare henne och tillomed ber honnom go inte hem, jag är rädd för att jag inte ser dej igen. Han tycker det är spännande och se likheter och släktskap. Fick se en glad nytagen bild po henne idag, de är so lika.

*

   Elisabeth N Johansson:
   ja ... en underbar känsla att känna tillhörighet ...

   

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, tirsdag 12. april 2011, Vinberget:

   Ned til 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Tildels nokså jevnt overskyet og 7 pluss-grader klokken 10. Derefter noe regn i luften en stund og endel sol. 5 pluss-grader klokken 20 og 1 pluss-grad henimot midnatt.
---
---

   Ha, ha, ha ... De tjener penger, karriære og makt på sin ondskap og kriminalitet! Jo verre dess mere!

*

   Dessuten: Både "venner" og mennesker en forsøker å hjelpe eller har forbindelser med, kan vise seg å være livs-farlige perverser.
   Slike er det og blir det mange av i dagens Norge, både i og utenfor den offentlige forvaltningen. De er spirer og frukter av kriminaliteten i den offentlige forvaltningen og iøvrig. Livs-farlige! Skjult bak ytre fasader, ord og masker.
   Hvem lar seg lure av forhastede slutninger? Forhastede slutninger og kriminalitet ER farlig!

*
   Rune L. Hansen:
   Festlig?

   
---
---

   'MonaLisa Solheim, 12.04. 2011:

   Grafen her viser hvordan fattigdommen har økt ekstremt.
   Lønnveksten har gått opp 40%, boligene 400%.
   Normalt betaler en 10000 av 17000 i inntekt til husleie.
   Derfor har fattige sin økonomi blitt ekstremt mye dårligere.
   Kommnuismen medfører alltid fattigdom.
   Matvarer er også blitt mye dyrere pga. statens monopolisering, samt strøm som er luksusbeskattet.
   Boliger har altså steget 2.7 ganger justert for lønnsvekst.
   http://static.vg.no/uploaded/image/bilderigg/2011/04/11/1302529093059_424.jpg
   static.vg.no

*

   Jan Andersen:
   hurra for Norge 17.mai og olje og det derre der ... :=(((

   Cecilie-Marie Holmen:
   Ja sant... Tviler ikke et sekund, og jeg trudde jeg hadde dårlig råd!

   Jan Andersen:
   det går dårligere med oss for at noen på toppen kan skumme fløten av alt ... skulle politikere vært lønnet etter det de gjør for det norske folk så tror jeg menge har fått regning en gang i mnd ...

   Jan Andersen:
   de skulle vært jaget landssvikerne ... grrrr

   Sverre Skimmeland:
   Jeg skjønner ikke helt grafen for byggekostnad. Jeg ville tro den lå over kpi . Hva med også tomtepriser?

   Jan Andersen:
   tomtene selges at stat og kommune så det er vel samme ulla

   'MonaLisa Solheim:
   Graf for tomtepriser ville nok sett likedan ut. Rett til himmels.

   'MonaLisa Solheim:
   http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=10083881

   Elin Geene Lie:
   det er helt forferdelig at vi skal ha fattigdom i et land som Norge , og det irreterer meg noe enormt at det ikke er mulig å finne ut hvor mange mennesker dette i realiteten gjelder,for dette må jo taes tak i , vi kan ikke ha det slik.

   Elin Geene Lie:
   god morgen Geir og gratulerer med overstått , klikk på linken over der står det

   Hans-Petter Jakobsen:
   Det som er skammelig med fattigdommen i Norge er at vi kaller det fattigdom, og dermed tror at det faktisk finnes fattige folk i Norge.
Igjen så mangler folk både gangsyn og perspektiv, og lever i sin egen lille bomullsdott.
   Vi har IKKE fattigdom i Norge. Det er veldig synd, og egentlig et hån mot alle verdens fattige at vi i det hele tatt tillater oss å bruke det begrepet, spesielt siden vi ALDRI presiserer at det er snakk om RELATIV fattigdom ikke ABSOLUTT fattigdom. Følgen er jo at alle faktisk går rundt med den vrangforestillingen at vi har reell fattigdom i Norge.
   Relativ fattigdom, som det ALLTID er snakk om når det snakkes om fattigdom i Norge, er et begrep vi i den rike delen av verden har innført som et mål på hva som regnes som for lav inntekt til å kunne leve et anstendig liv i et gitt land i forhold til landets gjennomsnittsinntekt. Det er to standarder ute og går, en definert av OECD og en av EU. OECD-standarden, som er den vi bruker i Norge, setter grensen ved 60% av medianinntekt, mens EU har satt den til 50%.
   Offisielt så heter det også lavinntekt og ikke fattigdom, og det burde nesten være straffbart å kalle det fattigdom.
   Lavinntektsgrensen i Norge går ved 240 000 kroner i året eller deromkring.
   Absolutt fattigdom, som det alltid er snakk om i den 3. verden, er reell fattigdom hvor man mangler grunnleggende ressurser og / eller ikke har midler til å dekke sine primærbehov.
   Verdensbanken har akkurat oppgradert den absolutte fattigdomsgrensen fra 1 dollar til 1.07 dollar om dagen.
   Dvs at alle mennesker som tjener mer enn 1 fuckings dollar om dagen her i verden IKKE regnes som fattige.
   1 forbanna lusen dollar ....
   http://no.wikipedia.org/wiki/Fattigdom
   http://www.ssb.no/emner/05/01/10/inntekt/
   Og nei, det er faktisk IKKE fattige mennesker i Norge, selv om halvparten av dere tror det og vil hevde det.

   Elin Geene Lie:
   jeg tror at det finnes , at det faktisk er mennesker som sliter med å få mat på bordet , og det kan vi ikke ha ... men disse statistikkene viser kun tall , og sier ingenting mer , det er mange som har lav inntekt i en periode ..selvstendig næringsdrivende ... folk som har skrevet av tap på aksjesalg ... en masse med minstepenjonister som har det veldig bra og mange andre ...og denne fattigdommsgrensen synes jeg er noe bort kastet , synes ikke den sier mye om hvordan vi har ... jeg har selv slevd under denne grensen ... men ingen fortalte meg at jeg var fattig .... og jeg hadde det godt , var ikke fattig en dag . men der er folk der ute , som sliter og som må få hjelp slik at de kan leve et normalt liv ... det skal ikke være nødvendig i norge å sitte med brødskiver uten pålegg ... og det går heller ikke an å si at de skal være fornøyd med at de har brød ... de finnes disse menneskene , men de forsvinner i statestikker det er veldig vanskelig å forholde seg til ...

   Elin Geene Lie:
   det går ikke an i Norge etter du har servert dine barn ris , og kun ris , i tre dager , å si at vi har det bra for barna i Afrika har det verre ...


   Rune L. Hansen:
   Det ER mange mennesker som lever både under terror, tortur og utplyndring og som blir drept, i regi av representanter for den offentlige forvaltningen, i Norge i dag. En ser de ikke med propaganda-briller på nesen eller som enda ikke rammet i sin egen navle.

   Elin Geene Lie:
   da er nok jeg av de som er mest opptatt av min egen navle .... jeg aner ikke hva du snakker om ... det må være et helt annet land enn et landet jeg er født og oppvokst i ... og jeg er født i Norge. Slutt å vas ... dette våset går ikke an å ta på alvor.

   Rune L. Hansen:
   Det er slike holdninger som det der, Elin, som torturerer og dreper oss mange andre.

   Lise Semmerud:
   Blir "vettaskremt " av slik propoganda du driver med Rune L. Hansen, hva har du opplevd som kan skrive slikt tullball.

   Rune L. Hansen:
   Fakta er fakta og ikke propaganda, og hva jeg har opplevd er det mange som har opplevd og erfart, men få som overlever særlig lenge. Om interesse for det så kan jo for eksempel leses om slikt på følgende link (med videre henvisninger), for omfattende og detaljerte fakta:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/NAV/20110321-til-NAV-Vindafjord-fra-RLH.html
   Våkn opp!

   Lise Semmerud:
   Har ikke tenkt å lese linken din ... men en må ta litt ansvar for sitt eget liv og vern .... alle mennesker har opplevelser med seg i livet som ikke nødvendigvis er gode .... men livet må gå videre har jeg lært av mine egne opplevelser, og det har blitt litt igjennom 50 år. Ha en fin dag.

   Rune L. Hansen:
   Begrav oss i falske påstander og dans på vår grav. Festlig!

   Fred Husby:
   Som med alle statistikker, så må en vite hva en skal sammenligne. Å plukke litt her og der og stille opp mot hverandre kan gi merkelige resultater. Bruk konsumprisindeksen når du skal sammenlingne inntekt og forbrukskostnad. Det er enklest.

   Elin Geene Lie:
   Rune : det er altfor mange som sloss med Nav ... Nav fungerer ikke ... du må jo ha rett på fri rettshjelp ... begynn der ...

   Fred Husby:
   At boliger har steget mer i pris enn andre ting er det ingen tvil om. Offentlig boligbygging trengs vel snart. Stakkars unge,

   Lise Semmerud:
   Nav har fungert for meg siden jeg ble syk i 2004 ... men en må gjøre "noe" selv for det ....

   Tommy O. Johnsen Westbye:
   Mange sliter, men mange er alikevel flinke til å greie seg. Men Rune L. Hansen,kr: 4160 til telefon or internett i måned kan jo knekke mange det! En enslig minstepensjonist har ca: 13400 kr måneden.

   Rune L. Hansen:
   Jeg har fortsatt en telefon- og internett-forbindelse, fordi min mor i en viss tid har villet og kunnet gi meg penger. Uten var jeg uten både det og i tillegg drept og død.

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke alle som blir drept. Og de som ikke blir det er god reklame for de som dreper.

   Mogens Yndesdal:
   Fulgte ikke så nøye med Tommy O. Johnsen Westbye. Bruker noen nover 4.000 i måneden for telefon og internett?

   Lise Semmerud:
   Samme spørsmål fra meg.

   Tommy O. Johnsen Westbye:
   Ja, Lise og Mogens, jeg leste hele Rune L. Hansens kommentar litt lenger opp på tråden her!

   
Anne Johansen:
   Ikke tilhenger av sensur, men ett sted må grensa gå. Det finnes egne nettsider for denslags.


   Rune L. Hansen:
   Min telefon- og internett-forbindelse koster ca. 1.400,- i måneden. Billigste fra Telenor. Derfor har jeg omtrentlig ikke mulighet for å kunne telefonere.    Omfattende og detaljert husholdnings-budsjett på følgende link:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/NB/2-Husholdningsbudsjett-2010-RLH.html

   
Per Jostein Fleischer:
   vedr.skattenivået som regjeringen lovet å være på 2004 nivå, har steget mye siden da. Ikke på lønnsinntekt nei, men skjulte avgifter som f.eks. strøm og co2 avgift og andre avgifter. Jeg kan ikke se at de har minket på andre områder. Avgifter= skatt etter min mening!

   Tommy O. Johnsen Westbye:
   Rune L. Hansen, da må du ikke legge ut linker som er korrekte i dine kommentarer! "Telefon- og internett-regningen Telenor (forfall 20.03. 2011) kr. 4.160,26. Betalt pr. tg 21.03. 2011"

   Mogens Yndesdal:
   Kan du presenter et regnestykke som dokumenterer påstanden Per Jostein Fleischer, da har du en vinner i lang tid fremover. Det er vel stort sett Finansdepet. som har resurser til det.

   Tommy O. Johnsen Westbye:
   ikke er korrekte skal der være!

   Per Jostein Fleischer:
   Skal sjå senere om i finn det igjen :-)!

   Rune L. Hansen:
   Det er snakk om et års-gjennomsnitt, Tommy. Telenor utsender regning hver 3. måned.

   Tommy O. Johnsen Westbye:
   Ok, men spesifiser så det ikke kan misforstås Rune!

   Rune L. Hansen:
   Jeg hadde utbetalt som trygd for år 2010 omtrent 10.000,- kr. måneden, som eneste inntekt. Det vil si mindre enn halvparten nok til å kunne overleve for på nød-bluss. Fra Skatteetaten nu fikk jeg beskjed om å betalt 8.140,- kr. i restskatt.

   Lise Semmerud:
   Kansje du skal få deg en ny saksbehandler på Nav? Rune L. Hansen:)

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke jeg som bestemmer hvem som saks-behandler hos NAV.

   Anne Johansen:
   Bør jeg sensurere meg selv? Bør nok det!

   Rune L. Hansen:
   Hva har en eventuell fastlege med slikt å gjøre?

   Jan Andersen:
   helt enig Lise. det er bare å forlang en ny behandler ... :=))

   Tommy O. Johnsen Westbye:
   Skal vel ikke dra denne saken mye lenger Rune, men vist du er på minstepensjons nivået så betaler man ikke skatt av den. Mulig det er "heng" fra tidligere år med høyere inntekt - jeg anbefaler deg til å skaffe deg hjelp i slike saker, det er mulig uten at det koster noe! Lykke til!

   Rune L. Hansen:
   Jeg har forsøkt å be både NAV, Fylkesmann, Sivilombudsmann og retten med flere om hjelp i så måte. Saken er også politi-anmeldt. Ingen hjelp enda. Synes som de regner med å ha fått meg drept før de gjør noe videre med saken. Jeg er ikke den eneste som blir behandlet slik. Og som sagt: De som ikke blir behandlet slik og som ikke vet bedre er god reklame for de kriminelle i den offentlige forvaltningen.

   Rune L. Hansen:
   Heldig de og den som overlever, innvilges livets rett. Mange gjør og blir ikke det.

   Lise Semmerud:
   ‎Rune L. Hansen, du kan forlange ny saksbehandler, og du har klagerett , du har krav på Fri rettshjelp, og jeg hadde nok tatt en prat med skatteetaten. Politianmeldt hva?? ønsker deg lykke til jeg også:)

   Rune L. Hansen:
   Forlange, klage, politi-anmelde ... gjort, ja, men hva hjelper det? Det er ikke jeg som bestemmer.

   Lise Semmerud:
   Har du verge da? unskyld meg , men nå forstår jeg ikke deg .....

   Rune L. Hansen:
   Verge? Til og for hva? Hva er det du ikke forstår? At det ikke er jeg som bestemmer i og for NAV, Fylkesmannen, Sivilombudsmannen, politiet, etc.?

   Lise Semmerud:
   Lykke til ...

   Rune L. Hansen:
   Trengs. Det er få som overlever slikt noe.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.04. 2011:

   Det er ikke alle i Norge som blir torturert og drept av kriminelle i den offentlige forvaltningen. Og de som ikke har erfart det eller vet om det og selv ikke kjenner smerten er ofte enda god reklame for de kriminelle.

*
   Rune L. Hansen:
   God og billig reklame!

   Patrik Estola:
   så sant!! förlängda armar ;)

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.04. 2011:

   Utrolig at vi som samfunn skal godta at omsorgsovertakelse, som det mest drastiske inngrepet som kan gjøres mot en familie, gjøres gjennom et vedtak. Mon tro hva slags reaksjon som ville avstedkomme om staten kunne sette folk i fengsel kun basert på et vedtak?

*
---

   Liv TheGodmother Bakke:
   Da hadde det blitt ramaskrik!
   Er det noen som husker den advokaten som kjørte sak på utlendings-nemnda og hvordan det gikk videre med den saken?

   Irene Eveline Eskedal:
   Kun basert på et vedtak er ille nok men at de kan gjøre det uten å behøve og bevise én ting er tusen ganger verre !!!

   Svein Henning Sørlie:
   Og når det motsatte blir bevist har dem ikke ryggrad nok til og stoppe opp og si unnskyld. Da må dem finne på noe annet som dem kan bruke mot vedkommende, for å få vedmommende dømt. Man skulle ikke tro at dette var rettstaten Norge.

   Rune L. Hansen:
   Og ingenting er galt var det noen som sa?

   Anders Kleppe:
   ‎:-DDDD @ Svein H: Det viktigste er å beholde tilliten til systemet. De ansatte der vil jo ikke miste jobben sin for utroskap mot staten Norge. En gang vedtatt kriminell, alltid vedtatt kriminell. Selvom man blir frikjent. Spør politiet.

   Svein Henning Sørlie:
   Om ikke så alt for lenge skal dere få en utrolig historie, en fryktelig histori som ente med tragedie

   Aase Iren Hegelstad:
   En lang rekke forbrytelser, lovbrudd pr. dokument som ender med ødelagte liv og ofte død. Falsk meklingsattest fra en prest som jobber som mekler, hva synes du om den?

   Anders Kleppe:
   Hvordan er det mulig å skrive en falsk meklingsattest? Ingen av partene har bedt om den?

   Rune L. Hansen:
   Både "familievern-kontorene", NAV og retten med mere opererer på kriminelle vis med falske såkalte meklings-attester. Herom for eksempel på følgende link:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/BREVER-2008/20080818-ang-meklingsattest.html

   Anders Kleppe:
   Jeg ser at datoene kan skape problemer når en dommer skal inn i bildet.

   Aase Iren Hegelstad:
   Ved separasjon må alle møte til mekling om det er barn i forholdet. Vi er pålagt å møte til mekling x-antall timer for å få meklingsattest. Når mekler favoriserer den ene parten, skriver han attest selv om den ene ikke har møtt til mekling. Håpløse mennesker er favorisert over alt!

   Rune L. Hansen:
   De opererer med og skriver falske meklings-attester til så mye forskjellig. Advokater og. 100% falske.

   Henning Berntsen:
   Er ikke enig i alt .Har du ett ekteskapsbrudd må du ha en god advokat .De nytter ikke og bli forbanna , men være saklig og skrive om de saken gjelder .Er selv i mot barnloven ,fordi jeg synes den er lite human . Har selv skrevet til Siv Jensen om denne saken ,håper hun kan gjøre noe ,men og forandre slike lover tar tid .

   Anders Kleppe:
   Hvor er de gode advokatene Henning?

   Annina Karlsson:
   Man blir inte instängd men utstängd.

   Anders Kleppe:
   De gode advokatene blir utestengt. Du har rett Annina ... Noen blir også innestengt. Litt interessant å se at de samme fenomenet skjer i Assange saken nå. Når advokaten klarer å bevise uskyld og bevise konspirasjon mot Assange, så blir advokaten satt under gransking. Etter press fra hvem? Jeg klarer ikke å skaffe meg advokat i Norge selvom alle sier at jeg har en klinkende klar sak ...

   Annina Karlsson:
   Där lagboken är fet sker mycket orätt.

   Svein Henning Sørlie:
   Har god advokat nå. kommer tilbake med saken senere

   Annina Karlsson:
   Lagboken är väll fet so det ska bli monga dueller och mycket pengar.

   Rune L. Hansen:
   Innestengt og utestengt. To typer fengsling.

   
---

   Anita Irèn Holm:
   Og hvor barnevernet kun har vurdert familien utifra sin bakgrunn i barnevernet, uten vurdering fra psykolog eller lege.

   Kristin Brataas:
   I Norge blir man også dømt i straffesaker bak ens rygg. Mange er også dømt før de kommer i retten - samarbeid mellom politi og domstoler.

   Birgitte Mor:
   Det er generelt helt merkelig at man i det hele skal godta noe som helst urett. Den ene uretten er ikke nødvendigvis verre eller bedre enn den andre uretten som har blitt begått.

   Stig Stellander:
   Basert på et vedtak ... jeg ville lagt til løgn fra sakkyndige, anonyme bekymringsinnringere, korrupte advokater og Fylkesnemdas rolle.

   Jorid Sandstad:
   Skulla ha vært lov å hatt sånn løgndektatoren under avhørene. Lure på hvem som har fått mest utslag da jeg?

   Bente Vik:
   Jeg inviterer dere som synes dette er ille velkommen til en "demonstrasjon" / markering om dette. Dato:
   29. April
   Tid:
   15:00 - 17:00
   Sted:
   Utenfor Stortinget, Oslo. ALLE er velkomne! Det er en stille markering, uten rop og skrik!

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   ‎"Mon tro hva slags reaksjon som ville avstedkomme om staten kunne sette folk i fengsel kun basert på et vedtak?"
   Med et bevissthetsnivået man generellt observerer i dag, sansynligvis ikke stort værre enn når fynemda gjør det.
   Folk trenger bare litt tid til å venne seg til og å "glemme".

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   og - "det rammer jo heldigvis ikke meg".

   Frode Hermann Bøe:
   Får man det offentlige som "motstander" vil man i Stoltenbergunionen kunne får svært drastiske inngrep. Når man nå også skal overvåkes med DLD vil det kunne kommer mange grove overgrep.

   Bente Vik:
   Det er sant, Frode Hermann. "Storebror ser deg, mentaliteten" er ikke bra. Og verre blir det om man ikke sier i fra at nok er nok. Mange nok elektroniske spor fra før. Trenger ikke det nye datalgringsdirektivet!

   Anders Kleppe:
   Jeg lurer ikke lenger Marius. Det er grunnen til at jeg er blitt flyktning i mitt eget land.

   Øyvind Bremnes:
   Fengsel er så gammeldags, psykiatrisk avd. er så mye enklere, eller er det noen som tror Juklerød er/var den eneste? Psykiatrien har tre ganger flere persondøgn innelåst som den samlede strafferettspleie ... Det er jo dessuten ingen som tror på en gærning.

   Henning Ann:
   hva med det nye ... digpost .... staten kan overvåke alle våre private papirer mye enklere enn før ...

   Frode Hermann Bøe:
   For noen uker siden var Norges første trådløse testvalg. Radøy kommune ble utvalgt som testkommune. Det er således planer om at kommune og stortingsvalg også skal være trådløse. Ser for meg at vi innen få år har trådløse valg. Dette kombinert med DLD vil noen få ha kunnskap om alt. "Pløddingen kommune" kan således lyse ut ledige stillinger og under utvelgelsen av kvalifisiert søker tester man "partiboken" ved også å sjekke ut hvilket parti søker søkte på ved forrige valg. Dette vil kunne bli mer likt østeuropa med Stasi enn det mange er villige til å innrømme. For meg er det ubegripelig at det norske folk holder kjeft når landet vårt blir okkupert igjen .....

   Øyvind Bremnes:
   Bayern var valgt som testområde av Gøring.

   Henning Ann:
   kan vi ha et digitalt, kostnadsfritt storting=?= heheh

   Hans Johansen:
   Man tror det ikke før en får se det selv. Kanskje det er derfor protestbølgene er så minimale ?

   Bente Skjevdal:
   Skikkelige sannhetsord!!!!

   Evald Kambestad:
   OmsorgsOvertakelse. Godt eksempel på at Orwells krig er fred og nytalen som kjenneteikn på eit totalitært samfunn. For jævlig:-(

   Liv Jenny Løvemor Aune:
   LOL ;-) ♥

   Solveig Løchen:
   Å se tilbake på dette fra 20 år fram i tid, da ser det enda verre ut. Noe må gjøres NÅ. Vi kan ikke akseptere kun vedtak som grunnlag for så alvorlige hendelser som omsorgsovertakelse. Domstolene er svake nok som instans de. Å fortolke ut fra stigmatiserende bakgrunninformasjon, ja da kan enhver se fanden på flatmark for å si det på godt norsk. Fortolkninger," det er fali det". Skjønneheten ligger i øynene som ser. Så det jeg mener å si er at enkeltpersoners mer eller mindre uhildede beslutninger tas på for tynt faktagrunnlag og det åpner for mye for subjektiv synsing. Rett og slett en veldig alvorlig situasjon er dette. Jeg ser den samme stigmatiseringen i norsk psykisk helsevern. Å tro at man har et ufeilbarlig SKJØNN er utrolig vanskelig. Kriteriene for overtakelse må være krystallklare og målbare. Og vurderes av flere personer innen ulike profesjoner. Det må være et minimum. Minst en jurist og en psykolog, en bruker og sosionom. Ja en helhetlig vurering. Og noen som snakker FOR, til fordel for foreldrene...

   Bente Vik:
   Siste sjanse til å underskrive. Imorgen skrives den ut.. Ber om at ALLE som mener at barnevernets inngripen i folks familieliv, skal hive seg rundt og skrive under NÅ!!!

   Rune L. Hansen:
   Problemet er blandt annet også at det er slik de kriminelle ansatt i regjering, storting og offentlig forvaltning utrydder mennesker, av forskjellige grunner. Blandt annet for å opprettholde frykt og for at mange tjener på det og er involvert i det kriminelle.

   
---
---

   Geir Otto Andreasen, 12.04. 2011, via Tanja Sande:

   Jøss :)
   FrP krever bedre barnevern  
   http://www.aftenbladet.no/lokalt/stavanger/1183336/FrP_krever_bedre_barnevern.html
   www.aftenbladet.no
   Nå krever FrPs Solveig Horne at regjeringen griper inn i landets barnevern. – Vi må ha tilsyn med kommunene, sier hun...

*

   Alice Skogland:
   endelig!

   Geir Otto Andreasen:
   Gjenstår å se hva som kommer ut av dette.. ingeting som vanlig tenker jeg ...

   Annette Morgaine Olsen:
   Dere er klar over at FRP og Høyre roper om MER barnevern her? De prater ikke om å forbedre bv, de prater om at bv må få mer makt og fler folk. Jeg tviler på at det da blir bedre ....

   Geir Otto Andreasen:
   Joda.. men her er det jo snakk om at barns rettsikkerhet skal ivaretas.. Og at kravene i barnevernsloven ivaretas.. DET er jo en begynnelse. Hadde DET skjedd så hadde MYE vært gjort! For barneverns loven er jo egentlig grei nok den.. bare så synd at den brytes og overses hele tiden ...

   Annette Morgaine Olsen:
   Jo, bv loven er grei, men det åpnes for for mye skjønn og synsing. Og man kan ikke vegre seg mot bv sin inntrengen i familien og da blir det voldtekt. Om en familie ikke ønsker bv på besøk, og bv har mistanke om at det foregår noe galt i den familien, så får de gå til politiet og legge inn en annmeldelse. Jeg vet at unger lider her i Norge, men slik som bv valser frem så hjelper de ikke ungene. Og det nytter ikke å lage en større valse når det er takt og tone man trenger.

   Geir Otto Andreasen:
   Helt korekt Annette ! Men dette er i allefall bedre en ikkeno. slik det er i dag er det totalt uakseptabelt !!!

   Annette Morgaine Olsen:
   Ja, det er vi enige om, slik det er i dag så er det totalt uakseptabelt. Og kan dette bidra til ett skritt i riktig rettning så er vel jeg den lykkeligste av oss alle. Men jeg har sett dette før, og desverre så kommer partiene med slikt når det er valgår .... Men det dør ut når valget er over :-(

   Geir Otto Andreasen:
   Som jeg sa i min første kommentar..:(

   Annette Morgaine Olsen:
   Jepp, ingenting og bv kan bare ture frem slik de alltid har gjort ....

   Rune L. Hansen:
   Det der "bedre enn ikke noe" om mere til har vært og er gjenganger fra flere hold i alle år, og resulterer om og om og om igjen i alt til det stadig verre og verre.

   Britt Nyborg:
   Bra at noen går inn i kommunene for å kontrollere, men vil det bli noe bedre for de familier som blir splittet på et "vi vet ikke, men vi tror og mener" grunnlag??? Vel, jeg tviler til det motsatte er bevisst.

   Rune L. Hansen:
   Jeg vet, at med mindre det såkalte barnevernet og dets med-spillere blir fullstendig nedlagt og gransket vil det meste fortsette som før, i en overflod av vill kriminell galskap. Noen som helst slags endring, uten at den er slik fullstendig, vil opprettholde og videreføre den kriminelle galskapen. Alt det andre, med både gode og ikke gode intensjoner, er i en overflod prøvd om og om igjen før, år efter år i veldig lang tid. Det har vært eller er for mye forlangt at faktisk gjeldende lov og rett og derigjennom hensynet til barnets, foreldrenes, familiens og samfunnets beste skal være gjeldende. Annet - det vil si den kriminelle galskapen i og omkring det såkalte barnevernet, både fra ansatte i regjering, storting, NAV, fylkesnemd og den øvrige offentlige forvaltning og dens med-spillere, må vi fastholde og etablere null-toleranse overfor.

   Rune L. Hansen:
   Det er på ingen som helst noe som helst nytt eller annerledes med slike utspill og innspill fra ethvert av de etablerte politiske partiene og mange andre sin side, - det har gjentatt seg og gjentar seg i et mangfold år efter år. Med samme konsekvens hele veien. Alt og det hele verre og verre.

   Rune L. Hansen:
   At så mange enda lar seg lure av slikt noe opprettholder og viderefører den kriminelle galskapen og terror-regimet.

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.04. 2011:

   En domstol fatter ikke vedtak. Ergo er ikke Fylkesnemnda en domstol.

*

   Peder Aresvik:
   Domstoler dømmer eller megler forlik mellom TO parter ja :))

   Einar Nyaas:
   Nei. Pussig at en som fremstilles for varetektsfengsling har helt andre rettigheter enn umyndige barn ...

   Monicha Nyhuus Aas:
   Det er jeg helt enig i.

   Johan Freudendal:
   domstole vil altid prøve at finde den bedste løsning, og ikke altid sandheden ;o)

   Johan Freudendal:
   en advokat kører jo kun sager for at få det bedste ud af det for sin klient, sandheden interesser ikke de fleste advokater, kun gode afgørelser, som de kan tjene penge på. ;o)

   Peder Aresvik:
   Domstoler dømmer etter loven - ikke etter sannheten. Den kjenner kun Vårherre, for å sitere en av landets høyest profilerte strafferettsadvokater.

   Monicha Nyhuus Aas:
   ja i den verden er det ikke rom for følelser, og ikke rom for logikk.....høres betryggende ut, for de som må ha noe med det å gjøre .....

   Johan Freudendal:
   Peder ja sådan kan man også sige det ,o)

   Johanne Almli:
   Det virker jo som at FYnemda fungerer som domstol??

   Einar Nyaas:
   ‎"«Et præjudikat er en høiesteretsdom – stort mere man kan ikke sige derom. Og Høiesteret er al ære værd, den er trygg og forstandig i al sin færd. En dom av Høiesterets-kvalitet den skulde ha virkning til evighet. Og da var jo saken grei, men nei, så enkel er den desværre ei. Selv assessorer er mennesker kun, med menneskers tanke, og mennskers mund. Og ordet: Errare humanum est,
   det passer på dem som på mennesker flest.»
   Peter Wessel Zapffes' eksamensbesvarelse - juridisk embetseksamen 1923.

   Vidar Nedberge Hansen:
   Nei, Fylkesnemda har aldri vært en domstol.

   Lisa Klikkings Luni Lona:
   tok den og jeg :P

   Monicha Nyhuus Aas:
   det som er virkelig trist med vårt system, er vel at i de fleste saker, hvor det ikke er ilagt fengsel eller annet, så er stort sett det papiret som heter dom, ikke verdt papiret det er skrevet på engang, ingen som følger opp premissene som dommen er bygd på ..... om de blir brutt, så er det også ditt problem, og det blir opp til deg å føre det på nytt inn i systemet ..... hva er vitsen da???????????

   Marianne Lund:
   Så bra sagt Marius! Deler den.

   Rune L. Hansen:
   Bortsett fra, Monicha, den de jager efter.

   Rune L. Hansen:
   Hvis Fylkesnemnda skulle ha vært en domstol så ville den også være operativ og bundet til det som en domstol er.

   Eileen Monic Munkvold:
   Fungerer og fanger på ingen måter opp; og her er et eksempel: I en sak nektet en part å godta et forenklet vedtak, og krevde saken lagt frem for Fylkesnemden for å få alle forhold ved saken så grundig belyst som mulig. (62 sider møkk og tull ble (omsider) oversendt nemden og endelig frist for beramming ble fastsatt etter mye om og men og etter syv måneder. Fylkesnemden oppnevnte en barnets talsmann, som i klartekst talte barnevernet rett i mot. Dette likte barnevernet så dårlig at de trakk saken to dager før den var berammet og med den begrunnelse at den part som ønsket saken grundig belyst, ville bringe saken inn for retten etter lov om barn og foreldre med krav om tilbakeføring av daglig omsorg. Men da hadde barnevernet fått status som vitner og da stilte saken seg helt annerledes. Takk, adjø og ja og ha og amen var Fylkesnemdens reelle påvirkningsmulighet og mandat når barnevernet fikk skrekken og hadde bestemt seg. Advokat Sol Elden var prosessfullmektig og sa at vedkommende part burde gå til media med en "god story" Barnevernet vegret seg mot å fremme en § 4-12 sak om omsorsgovertakelse i forhold til den ene part, for også å kunne avskjære den andre som etter hvert begynte å utgjøre en betydelig trussel for tilfeldig sosionomskjønn. Den lot den ene part få beholde omsorgen, selv om barnet bodde utenfor hjemmet og basert på frivillig samtykke fra den part som egentlig hadde mistet den daglige omsorgen ved tvang, basert på et hastevedtak om "frivillig plassering"

   Birgitte Mor:
   Det er fullstendig absurd at ett forvaltningsorgan skal avgjøre noe så dramatisk som omsorgsovertakelse er. Dette bør retten avgjøre på lik linje med andre rettslige avgjørelser.

   Monicha Nyhuus Aas:
   fylkesnemda avgjør mer en bv saker, så det er mange som sliter her ...

   Eileen Monic Munkvold:
   Mao den ene parts foreldrekompetanse, ble vurdert basert på det kriterium at "barnet hadde det best hos andre" Mor Teresa kunne vel ikke ha hatt bedre omsorgskompetanse eller immunitet mot å gjøre feil. Her unnlot altså barnevernet å prøve sin diskresjonære kompetanse, og overlot dette til den part som var uenig uten samvittighet for byrdene og belastningene ved å stå i prosess. De har fullmakt til å fullstendig ødelegge mennesker, derav også barn og gjør det kynisk, skruppelløst og uten noen form for hensyn.

   Birgitte Mor:
   Ja, og flere blir det etterhvert, Monicha

   Birgitte Mor:
   Som det sies : Fylkesnemda fatter vedtak. Det gjør ikke domstolen.

   Eileen Monic Munkvold:
   Så fortell meg dere (oss) lek og lærd, hva konkret kan man gjøre for å gripe denne materien an og på en organisert og systematisk måte som er hardtslående og når frem. Noen skriver bøker, vel og bra, andre kommenterer og blogger, det hjelper kanskje på humøret, men hva annet kan man gjøre for å få politikere og lovutredere til å våkne mht at dette systemet trenger en justering og til det bedre ...

   Birgitte Mor:
   Hvordan få politikere til å våkne ? Ja, det var ett godt spørsmål som fortjener ett godt svar. Jeg har dessverre ikke noe fullgodt svar på det. Det er ikke lett å vekke folk som sitter i svima og har meldt seg fullstendig ut fra den virkelige verden

   Monicha Nyhuus Aas:
   begynn med å melde dere inn i gruppa Stopp offentlige overgrep her inne, møt opp på demonstrasjoner, signer opprop, opplys folk om tingenes tilstand .....

   Monicha Nyhuus Aas:
   og bruk for guds skyld EMK artiklene i deres kamper mot staten.

   Eileen Monic Munkvold:
   EMK ariklene i kampen mot staten, de fleste er sperret inne på galehus, blakke eller dau før de har nådd halvveis til Strasbourg ...

   Monicha Nyhuus Aas:
   mye mulig det, men blir det noe bedre av at vi unnlater å bruke de???? ser på det som et stort problem jeg faktisk, at disse ikke er mer i bruk, i et land som profilerer så høyt på begrepet i resten av verden.

   Ragnar Zaal:
   Problemet med Fylkesnemnda ligger vel i at de fatter vedtak som av oss oppfattes som en dom. De dekker seg bak at de vedtak de beslutter ikke er å oppfatte som straff. Videre er vel de sakene de behandler ikke saker som er å betrakte som kriminalitet, ergo brukes heller ikke begrepet straff, dom, e.l.
Det er klart behagelig for makteliten å ha et "organ" som ikke behøver å forholde seg til bevis og sannsynlighet for begått handling eller unnlatelse av det samme, slik en domstol må.
   I Fylkesnemnda skal det meg bekjent kun være "overveiende sannsynlig" altså mer enn 50% sannsynlig før det fattes vedtak. I rettsapparatet derimot skal det være mer enn 90% sannsynlig før det kan felles en dom.
Korriger meg hvis jeg har oppfattet dette feil.

   Eileen Monic Munkvold:
   Jeg prøver å finne en politikeren som kan "promotere" appellen min til Jens Stoltenberg, men før jeg rekker å fange inn noens oppmerksomhet, er man atter over i små anekdoter, hvor hver og en henger seg på eller har nok med seg selv. Misforstå meg ikke, det er bra det også altså...men så var det kampen mot offentligheten som opptar de mange. Jeg heiv meg engang på en annonsert demonstrasjon som skulle holdes utenfor stortinget, begynte å hamstre plaststoler og termoskanner. Et digert telt fikk jeg tak i også, og så ringte jeg Marius som ville bli med på sparket!. Men så ble demonstrasjonen avblåst i siste liten. Og der satt jeg da med en stabel med plaststoler, kaffekanna, meg, Marius og teltet. Ikke så verst det heller da ...

   Rune L. Hansen:
   En slik prosent-regning-metode Ragnar, innebærer blandt annet fritt frem for justismord. Mengden er uten betydning for offeret. Bevis er noe annet. Metoden er feil.

   Rune L. Hansen:
   Det er bare effektivt og rettferdig å få stoppet kriminelle i og omkring den offentlige forvaltningen, i henhold til gjeldende lov og rett i og for Norge, som vil nytte.
   
   
---
---

   Rigmor Fossdal, 12.04. 2011:

   JUNI TOBIASSENS OG HENNES FAMILIES HISTORIE- BARNEVERN.
   Gjengitt med tillatelse. Fra 1980 --> 1999: Min familie var i en spesiell sittuasjon, far (ektemann) var døende, jeg og babyen vår var syke, der er så mye, polti og barnevernet kom bare rett inn helt uten forvarsel. Håndjern på føttene mine og armene mine. Og der var ro i heimen ................. 4 av mine barn ble hentet 2 og 2 etter minn manns død. Minstebarnet - baby -- ble tvangsadoptert. Minste barnet mitt en jente med hjertefeil og, hun fikk hydrsefslys vannhode pga.sykehustabbe. Mannen min døde da - i 1999. Det sto i alle aviser først gang den lovferds§ som ble utprøvd jeg fikk medhold om hvor han skulle gravlegges. Så kom barnevernet.       Jeg hadde da ei tenåring som ikke bodde hjemme og en gutt på 12 år ei jente på 11 og en gutt, han som døde 9 år, og minste mann 14 mnd å syk og var selv syk, dvs. blodforgiftning ifb. fødselen mm.  NÅTID, NÆR FORTID    Et barn, en gutt, er død nylig som følge av barnevern. Søsteren på 16 fikk ikke komme i begravelsen og moren har forbud om å treffe henner hun tror at mammaen ikke ville ha henne. Det har hun blitt fortalt. Det begynte først i 1980, jeg men jeg fikk min eldste datter tilbake, der var en psykolog som annbefalte tilbakeføring, det gikk en mnd. jeg fikk også en offentlig unskyldning av de.      LITT  FORHISTORIE      Jeg jobbet som kokk uten fagbrev, så fikk jeg en wipplashskade .Jeg ble gift med en mann vi var gifte 1år, han var det som skadet meg. Jeg var på attføring og morstrygd å bidrag, med ett barn, så traff jeg far til mine andre 4 barn vi hadde et godt utgangspunkt for jeg eide en rekkehusleilighet 3roms som jeg solgte 300000kr. Så kjøpte vi ett hus i byen med butikk der drev han/ vi konfeksjon.  Dette var ett stort hus med 3 etasjer inkl.butikk. Vi leide ut 1 etg. Alt ble ødelagt da barnevernet tok min datter på skjult addresse. Men jeg fant henne. Hun var harmonisk og legeerklæring ble vedlagt i barnevernsaken i fylkesnemda. Jeg ble gravid med nestemann. Barnevernet hadde stelt istand så my balade att vi var så slitne, fant ny leilighet, men fant oss ikke til ro. De betalte forresten innskudd uten vederlag. Vi flyttet til et annet sted og fikk 3 mannsbolig der vi bodde ved siden av en fra barnevernet helt uvitende. 2 av barna hadde problemer med hørsel og polypp men de kalte meg hønemor og at alt va ok. Dette ble brukt mot meg mm.    De undersokte sønnen min for alkoholsyndrom ,men prøvresultatet var fint ,men det ble allikevel konsantert av en overlege att han hadde dette syndrom.Han var fortidlig født .og er helt normalt fungerende.Jeg sto på for barna under alle samvær gjorde det til en fest hver gang de kom hjem til meg.    Barn nr. 4 Det var også vondt fordi han gledet seg til å se sine søsken å danset av glede hver gang ,å gråt sårt hvergang de dro, dette var hjerteskjærenes. Jeg reiste saker inn for retten i ett kjør, det tok på.    Jeg har vert stille nå en god stund, men da di tok å addopterte datteren min så stanset di meg å sa at jeg ikke hadde holdt ankefristen på 2 timer. Jeg var oppe på tinghuset å anket selv støtteskrivet fra advokaten var 2 timer forsent så, di har ikke fått min signatur så dette er ulovlig adopsjon .....    HELVETE PÅ NYTT.    Så startet hellvete på ny i 1989, der var der to saksbehandlere som viste til rapporten fra 1980, men la fram kun sin egen fordreide. Jeg prottesterte til ingen nytte.  I 1999 tok di ommsorgern til 3 av mine barn på det grunnlag, men det tok 5 år så fikk jeg dem tillbake skadet av fosterhjemmet som hadde mistet omsorgen, samt at barnevernsarbeider ble redd for han var blitt avslørt av 4 dommere som sa at ungene skulle tilbakeføres.    Dette var en vond tid jeg fikk en sønn også i denne perioden som de forsøkte seg på uten hell. De trenerte masse, sammvær osv. ingen overnatting. Jeg fikk 3 barn tillbake fra 2 forskjellige kommuner på 3 dagers varsel.      Alt såbra ut ,men de kom tillbake da jeg fikk minstebarnet, for sykehuset sendte bekymringsmelding på meg.  Ekttemann, - far var da døende vi hadde hjelp, hushjelp, og vaske hjelp, fysioterapaut. Alt hanglet, men der var omsorg.    Så etter faren døde i februar, etter retten for å få han begravet i juni mnd, så kom di uten forvarsel i midten av september samma år, 1999.  Da tok de to og to barn - med politi. Det var så tungt at jeg forsøkte selvmord med en stor overdose med sommadril, men jeg våknet dagen etter. forstod im¨ngen ting.    noen plottet denne overtakelsen sammen med barnevernet men nektet i retten det er en makaber historie .................. Jeg har kjempet i retsystemet, med dommer som der var klage muligheter bare, men sorenskriveren lovet meg diverse men det skjedde ikke. Jeg står alene mye har skjedd, men jeg har fartstid i rettssystemet, vi er rettsløse.     MER ......           Min sønn døde 19 år gammel.           Før han døde var han en kastball i systemet, fosterhjemer, innstitusjoner der det ble brukt rusmIdler. Han ble tvangsmedisinert med ritalin og sarotex uten min fullmakt.     Dette førte han ut i rusmiljøer. Han var en god og harmonisk gutt ,men slet da de 3 andre barna ble tilbakeført, han hadde så å si ingen skolegang for han var ruset for de tmeste av barnevernets medikamenter.     Ett foster hjem forsøkte å hjelpe men ble avvist, i det 1ste  fosterhjemmet slet han grusomt.     Han ble utnyttet, på alle måter psykisk og fysisk, og han led skrekkelig.     Han ble truet av fosterfamilien osv.,  ble ikke fulgt opp av barnevernet.           Han bodde på gata i telt da jeg og min eldste datter fant han i januar i år, - 2011 .     Han følte han måtte tilbake dit for en ungdom hadde frastjølet hans visakort på 125 000 kr . Han sperret kortet, meldte det til politiet, men ble ikke hørt.     Hans kapital var midler fra faren dvs etterlattpansjon som var oppsparte midler som senere ble kalt farsarv av barnevernet.     De fulgte ikke gutten min opp, han ble sosialklient og døde.     Vi fikk beskjed om at det var mistenkelig dødsfall 31. jannuar 2011.     Obduksjonen tar 2 til 3 mnd.     Vi venter.           Han bodde på Blåkors, han brukte kannabis og noe amfetamin sjeldent.           Vi fikk noe tid sammen før han døde, -  ca. 2 år    Juni Tobiassen, Mars 2011 
By: Rigmor Fossdal

*

   Mona Helander:
   Herregud er det mulig.

   Juni Tobiassen:
   ja det er helt mulig å, sant dette er meg og min familie

   Rigmor Fossdal:
   Kanskje også du, juni, skal begynne å offentliggjøre navn på voldsmennene og kvinnene?

   Juni Tobiassen:
   ja det kann jeg

   Rigmor Fossdal:
   Bra! Ta alt ditt tilbake!

   Juni Tobiassen:
   ja jeg har mere på lager vennen

   Audhild Østgård:
   Jeg er helt matt! Sitter her og Fryser! Uendelig mye Lidelse og Smerte du har vært og er igjennom, Juni! Dyp MedFølelse ♥

   Juni Tobiassen:
   ja men jeg er sterkere en di fleste ,må jeg tro

   Audhild Østgård:
   DET er du helt Tydelig, Juni! Det tenkte jeg også, da jeg leste Historien din! Godt du sa det Sjøl, det jeg Tenkte! Viktig å kjenne Styrken sin, oppi alt Dette!!

   Juni Tobiassen:
   jeg er personlig kristen å får alt ut av det .der er min styrke

   Rigmor Fossdal:
   Ja, isfjellet de har bygd, - Se, det smelter.

   Juni Tobiassen:
   ja ,du har så rett så takk Rigmor

   Rigmor Fossdal:
   Takke deg selv du, Juni. Du er den som velgerog VÅGER å stå frem og tale deg og dine barns stemmer. ♥

   Juni Tobiassen:
   skulle bare mangle, vennnen

   Rigmor Fossdal:
   Vil du at jeg skal legge inn navnet ditt i notatet?

   Juni Tobiassen:
   ja gjerne det takk

   Rigmor Fossdal:
   Da var det gjort!

   Juni Tobiassen:
   flott Riggmor

   Audhild Østgård:
   Viktig ... handler om sitt EgetVerd!

   Juni Tobiassen:
   takker deg

   Audhild Østgård:
   ♥

   Audhild Østgård:
   Jeg MÅ bare spørre deg Juni; Vet du om du er av tater/Sigøyner, eller Same Slekt? Jeg spør fordi jeg begynner å Øyne, en Rød tråd, blandt bv Utsatte!

   Juni Tobiassen:
   nei men min mann far til barna var tyrkisk

   Audhild Østgård:
   Vet du noe mer om hans Slekt?

   Juni Tobiassen:
   ja alt det er en god familie ordentlig arbeidsomme og godt intrigrerte.har kontakt med dem enda

   Juni Tobiassen:
   kjenner til leger mm.bestillingsverk fra barnevernet side ,my penger å tjene på en rapport 30000 eller mere

   Audhild Østgård:
   Skjønner her er "gode" penger å tjene. Industri som dette er blitt. Tilbake til fars familie; Jeg lurer på om det kan ligge viktig info der! Det er nemlig IKKE tilfeldig HVEM som blir Plukket ut, til å "Produsere" barn til bv!! Det ligger en Nøkkel bak ALT dette!!

   Juni Tobiassen:
   det var meg di var ute etter

   Audhild Østgård:
   Ja, fordi du føder Barna!

   Audhild Østgård:
   Intet er tilfeldig i alt dette!

   Juni Tobiassen:
   nei, komplott

   Audhild Østgård:
   Ja, meget nøye Utspekulert og Iscenesatt!

   Juni Tobiassen:
   ja det er korrekt

   Audhild Østgård:
   Forresten; Det er ikke bare fordi du føder barna, de er ute etter deg! Det finnes Dypere Årsaker!

   Rigmor Fossdal:
   lANGT FRA LIKER ,M EN..SANNHETN KOMMER

   Audhild Østgård:
   Handler om "Guds Rike tilbake På Jord" alt dette! DET har jeg visst lenge. OG ikke bare jeg som har visst! Heldigvis :o))

   Juni Tobiassen:
   jeg har også vert fostermor for ei 14 år gammel jente som var oppgitt av barnevernet jeg tok meg ikke betalt ei heller godtok deres restriksjoner hva angikk besøksforbud ol. idag er hun hjelpepleier. di ville sende meg på kurs men jeg ville ikke jeg var 22 år å enslig forsørger den gang

   Audhild Østgård:
   Ja.... du, Juni .... For et Kvinnfolk, som Dæ ♥ ♥ ♥

   
---
---

   Liv TheGodmother Bakke, 12.04. 2011:

   Er det noen her som kan fortelle meg hva slags løgner jeg har spredd om Annette Olsen?

*

   June Rode:
   Unnskyld meg, men man må da kunne klare og holde personlige "hønsehus"-krangling borte fra denne gruppen? Den kalles "landsforening for barnevernsutsatte", og skal vel være et felles sted for alle oss som lever med overgrepene fra barnevernet? Vi har alle langt vikigere problemer det bør jobbes med/mot her inne enn sånt tull!

   Rune L. Hansen:
   Det er du som tuller June. Dialogen og konflikten angår nettopp det du snakker om og bør vi heller forsøke å forstå og å komme med innspill og bidrag til.

   Liv TheGodmother Bakke:
   Jeg har idag meldt meg ut av hele LBU. Så jeg anbefaler dem som fortsatt vil være medlem der om å oppsøke gruppen til Annette, da det er hun som er leder. Selv ble jeg ført bak lyset. Denne gruppen kommer jeg nå til å slette.

   Rune L. Hansen:
   Utydelig enda for mange hva som har skjedd og skjer.
   Ikke mere og tydeligere du vil si om det Liv?

   Liv TheGodmother Bakke:
   Jeg fikk i fjor vår en forespørsel fra Annette Morgaine Olsen om jeg ville være med i styret i LBU. For hun trengte en person til i dette styret for å få igang LBU. Jeg ble forespeilet en forening som skulle aksjonere. Vi skulle ha demonstrasjoner å få virkelig fart på sakene. Så jeg sa ja til å bli med.
   Så ble min sønn utsatt for en brannskade og jeg ble borte fra nettet i et par måneder mens han svevde mellom liv og død. Dette gikk inn på meg så sterkt psykisk og fysisk at jeg ikke orket å logge meg inn her lenge etter vi hadde kommet hjem.

   Liv TheGodmother Bakke:
   Men så fikk jeg en sms om at jeg måtte komme meg på fb. Å når jeg logget meg inn her, så var det fullt Texas.
   Annette Olsen hadde forlatt den gamle gruppen, å satt alle medlemmer til admin fikk jeg forklart, før Gro Kristin Jensen, som ikke satt i styret, kuppet hele gruppen.
   Å i følge Gro var det ingen i styret som hadde forsøkt å få den tilbake.
   Vel. Jeg brukte hele kvelden på å be Gro sette meg som admin, noe hun ikke ville høre på. Hun måtte snakke med Annette først. Annette ga faen. Hun hadde dratt til Solør og var etter hva hun påstår uten nett og telefon.
   Gro fortsatte å motsette seg å sette meg som admin, selv om hun visste jeg var i styret.
   Derfor opprettet jeg denne gruppen å fortalte Gro at nå kunne hun slette den gamle, fordi hun hadde tatt kontroll over gruppen ved selvtekt.
   Kort fortalt. Gro informerte meg om at samtlige medlemmer var slettet og at den gruppen hun satt med var lagt for sletting.
   Å jeg kunne ikke se noen gruppe, så jeg gikk ut ifra at Gro hadde slettet den som hun fortalte meg.

   Liv TheGodmother Bakke:
   Annette slettet seg fra min venneliste og hindret ikke venner til å ikke kunne se hennes profil. En ikke venn kan heller ikke sende henne en mail. Og hun har aldri svart meg på telefon.
   Så. For et par uker siden. Inne på din tråd Rune. Så kom Annette med et stikk om at hun ga bort LBU til hvem som helst. Å diskusjonen var igang. Beklager det Rune.
   Å i går var Annette igang igjen, inne på en annen gruppe. Ga bort LBU og jeg ba henne komme seg inn på denne gruppen her og informere sine medlemmer om status quo.
   Hun stillte seg undrende til denne gruppen. Hun påstår hun aldri har slettet seg fra den gamle. Å hun kom med link til den gamle gruppen.
   Gro har vært medlem i denne gruppen hele tiden.

   Liv TheGodmother Bakke:
   Så nå har jeg fått nok av slik barnehagementalitet. Jeg har idag gitt Annette min oppsigelse. Hun nekter å slette meg fra styret, men hun har fått min oppsigelse og har å forholde seg til den. Nå er LBU hennes problem. Ikke mitt. Å jeg har derfor nå blokkert henne.
   Dette sier jeg kun for at dere alle skal få høre min versjon. Dette er ikke lagt ut i hensikt å baktale noen. Det jeg her har fortalt får dere veie opp mot hva andre eventuellt har fortalt.
   Å så får dere komme dere over i den andre gruppen nå, om dere fortsatt vil stå som medlemmer, for denne gruppen blir slettet innen nær fremtid.

   
---
---

   Liv TheGodmother Bakke, 11.04. 2011:

   Annette har laget en annen gruppe. Så flott. :)
   http://www.facebook.com/group.php?gid=104618702916269&v=wall
   Landsforeningen for Barnevernsutsatte  
   Gruppen er fortsatt aktiv. Det har gått masse rykter om oss og ingen er klar over hvem som er leder. Til det kan jeg bare si, jeg er leder intil videre...

*

   Liv TheGodmother Bakke:
   Så dere får melde dere inn der folkens. Selv kommer jeg nå til å melde meg ut av dette styret. Orker ikke mer barnehagementalitet.

   Inger Alice Thorsen:
   Må dokker slutta og bli voksne----snikke-snakk--uff

   Liv TheGodmother Bakke:
   Jeg har bedt om avskjed fra styret og hele LBU, da Annette går rundt å påstår jeg sprer løgner om henne. Jeg har da ikke spredd noen ting. Jeg er lei denne barnehagementaliteten.

   Inger Alice Thorsen:
   Drid i hu--tenk framover,,,,, mennesker som ikke er snille får det alltid tilbake en gang uansett :-)))))) Men det er ikke gøy når mennesker baksnakker.

   Liv TheGodmother Bakke:
   Jeg har idag meldt meg ut av hele LBU. Så jeg anbefaler dem som fortsatt vil være medlem der om å oppsøke gruppen til Annette, da det er hun som er leder. Selv ble jeg ført bak lyset. Denne gruppen kommer jeg nå til å slette.

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.04. 2011:

   Tvister om overtakelse av materielle eiendeler, har sterkere lovvern enn omsorgsovertakelse av barn.

*

   Jenny Løvemor Aune:
   ‎;-) Kanskje flere ska begynn å tænk:-) ♥

   Anne Therese Winther:
   Tenk hva det sier om lovgivningen vår,,,helt borti natta at matrialisme står sterkere en individet.

   Liv Jenny Løvemor Aune:
   ♥

   Birgitte Mor:
   Dette er dessverre ett speilbilde av samfunnsutviklingen.

   Roger Solberg:
   Helt sykt her må noe gjøres. De som styrer dette landet lukker bare øynene tydeligvis. Hva om en av disse i en eller annen maktpossisjon ble utsatt for barnevernets herjinger i forhold til melding om omsorgssvikt etter bekymringsmelding. Tro da om ikke lovverket ble vesentlig forandret.

   Roger Solberg:
   Barneministeren våres Audun Lysbakken har jo akkurat blitt pappa, likeså justisministeren Knut Storberget.

   Rune L. Hansen:
   Og ingenting er galt var det noen som sa?

   Roger Solberg:
   Oppfordrer ikke til å gjøre dette, men ment som et artig "tankespill".

   Hilde Stein Reinskou:
   Roger: desverre vil aldri de i maktsituasjon noen gang komme opp i disse problemene. så alt som rammes vanlige folk i gata vil de aldri bli utsatt for. de trenger jo heller ikke bekymre seg for sykehus plass, troppe opp hos NAV, penger skjennerelt eller andre ting som vanlige folk må sloss mot. :(

   Dag Vidar Madsen:
   Det sier litt om utviklingen i hele samfunnet.

   Roger Solberg:
   Nei de beskytter vel seg og sine men disse menneskene har familie venner naboer etc. Poenget er at noe må gjøres for og få de til å våkne opp. Det hjelper ikke å rope ut i mørket når de i tilegg til å bruke ørepropper også er blinde for denne galskapen.

   Aase Iren Hegelstad:
   Det er derfor de umyndiggjør folk. Det er enklere for alle rundt "tingen" å sloss om "en stum og død ting".

   Dag Vidar Madsen:
   Det er mentalitetsproblem i landet."Når de døde ikke våkner" Hva skal til for at folk bryr seg?

   Roger Solberg:
   Ikke er jeg umyndiggjort ei heller stum og enda ikke død, selv om de skulle ønske det. Jeg har levd med galskapen Deres i altfor lang tid og akksepterer ikke dette lenger. Jeg gjør som soldatene til gaddafi og går til krig for noe jeg tror på.

   Dag Vidar Madsen:
   På 60-70 tallet gikk folk i tog. Nå er det bare Blitzgjengen som bruker gata. Og selvfølgelig de gamle LO spøkelsene på 1 Mai dagen.

   Roger Solberg:
   Her om dagen var det demonstrasjon med en eller annen gruppe som varslet at de var flere tusen, kun 10 stk møtte opp. Se hvor stor oppmerksomhet de fikk da. Vi som ønsker og krever barnevernet forandret og lagt ned ER flere tusen. Det handler bare om og få på seg skoeene og komme seg ut i gatene for og sette makt bak kravene våre. Problemet er at det er ikke så mange som tør når alt kommer til alt.

   Peder Aresvik:
   Utsagnet ditt er dessverre fullstendig riktig, Marius. Det burde kunne fortelle noe om det offisielle menneskesynet i dagens Norge.

   Dag Vidar Madsen:
   Bevisstheten her i landet har sunket omvendt proposjonalt med alle teknologiske fremskritt vi har gjort. Vi lever i leketøyenes verden uten å ha andre verdier. Det er ikke rart at Islamlamistene gjør store fremskritt i en verden som bare tilbyr nye leketøy for en billig penge. Komersialismen et nytt ord?

   Anders Kleppe:
   Igjen må jeg ihvertfall si, på papiret er loven om... Det koker ned til helt andre ting enn lovens bokstav for oss som har vært med på å avsløre domstgolenes 'korrupsjon'. Noen av de ulovlige dommene er trist nok som en konsekvens av et kollektivt hylekor som roper hevn der det intet er å hevne.

   Roy Ove Svarstad:
   Et annet eksempel på mye det samme er at pengeoverføringer fra samværsforelder til hovedomsorgsforelder er viktigere en at samværsforelderen har råd til samvær, disse overføringene er også i sin helhet sterkere beskyttet en samvær. Det sier en del om hva lovgivende og dømmende myndigheter verdsetter.

   Anders Kleppe:
   Når du ser det slik Roy Ove. Så har du helt rett. Men det er neppe loven. Det er dommere og byråkrater ...

   Dag Vidar Madsen:
   ‎"Eg skal bli eit nytt og betre mennisje i morgon. Trur eg." Og Sånn har det vært i mange år;)) Vi vet jo det at ikke det skjer før neste opphold på avholdsklinikken? Sløvheten sniker seg inn på hvermansen. Han vil ha enkle løsninger! Det å tenke for mye gir hodepine og det har han nok av fra før stakkars OLA!!!

   Roy Ove Svarstad:
   ‎"jeg håper alle stortingrepresentantene får kreft slik at de våkner" Tror det var Buchart som sa det for noen uker siden i debatt om helsekøer, jeg håper de får føle både barnelov og barnevernlov på kropp og i sjel slik at de våkner.

   Anders Kleppe:
   Og av og til lurer jeg på hvor viking-ånden er blitt av? Det var jo ihvertfall bare de utstøtte og lovløse som reiste til Island. Så man kan jo ikke forvente at flertallet faktisk gjør noe for at stortingsrepresentantene faktisk skal få kreft, og faktisk mister barna sine ....

   Dag Vidar Madsen:
   Vi lever i et samfunn som har snudd alle verdier på hodet, i følge en verdenskjent tv-psykiater;)) Dr Phil. En som de fleste av oss antagelig har stiftet litt bekjentskap til, via en tv serie på tv3. I et tv programene sine, tok han frem noen eksempler som er svært beskrivende for vår hjerneløse kultur. Først og fremst av hensyn til kjærlighetslivet. Dr Phil. Kom ofte inn på dette temaet og plukket det fra hverandre i noen enkeltheter, som jeg skal forsøke å beskrive her; (Ikke ordrett men med min tolkning).. Dr Phil kom noen ganger inn på at de unge ofte, oppfattet sex som en direkte målsetning, og at de unge selv, ikke hadde den høyest nødvendige forståelsen av at dette kan opplevelsen som inneholdsløst og krenkende på det følelsesmessige og dypere plan, hvis dette skjer i feil rekkefølge.Vel å merke! Det samme kunne sies om å motta materielle ting og kostbarheter.Uten å gjøre noen egen-innsats. Hva skjer med mentalitaten til de unge som får alt opp i hendene, Uten å gjøre en innsats selv. Hvordan skal de da kunne forstå verdien av å gjøre en egen innsats? De har jo allerede som nevnt, fått belønningen på forskudd! ikke sant? I begge de her nevnte eksemplene kom det tydelig frem. At Konsekvensene bare måtte bare bli en grunnleggende mangel på respekt og forståelse for hverandre på det menneskelige plan. På førstnevnte området. Samtidig som alt blir knyttet til forbruk, bruk og kast. Både av mennesker og ting. Det er kjempestatus å eie mye kostbarheter, men det faktum at de mister seg selv i denne vanvittige konkuransen om å vise seg frem, og på kjøpet dummer seg ut. Spiller tydeligvis ingen rolle lengre. Se på tv; Big brother??? Så idiotisk har det blitt. Er det rart at folk blir deprimerte og sløve med et sånt utgangspunkt for livet? Holdninger og verdier hva er det? Media styrer den biten og fører ungdommen rett inn i ei blindgate uten at vi som foreldre kan forsvare våre barn i mot det. Tragisk!!! Ikke mange debatter om disse temaen her i landet.

   Åse M. Ekhom:
   Har ikke merket noe til det, Marius, og så går det faktisk også utover mennesker, når en blir fradømt ens egen eiendom. Kombinasjonen djevelens advokat og sløv dommere, kan føre til tilstander lik jødenes fremferd mot palestinerne.

   Unn-edel Myrheim-olsen:
   ja tenk ...

   Rune L. Hansen:
   Et uhyrlig terror-regime.

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.04. 2011:

   - Hadde jeg hatt våpen ville jeg skutt meg der og da - VG Nett
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10083912
   www.vg.no
   ‎(VG Nett) Etter å ha sittet isolert 23 timer i døgnet på glattcelle i syv døgn, forsøkte 26-åringen å knuse hodet mot jerndøra på sentralarresten til Oslo-politiet...

*

   Dag Vidar Madsen:
   Vanvittig!!! og med vilken hensikt?

   Birgitte Mor:
   Etter vidt jeg vet, kommer torturkomiteen til Norge i 2011. Like greitt at de avlegger ett besøk her

   Rune L. Hansen:
   Med mindre en er ned-dopet på noe vis er et opphold på glatt-celle til og med i "bare" et døgn meget alvorlig og skadelig tortur. Noe for interesserte å prøve - og å dokumentere angående!

   Maria Khawaja:
   skal ingen gjøre noe?? skal politiet få lov til holde på med det de vil??

   Maria Khawaja:
   nei nå må vi ty til en handling å ikke bare skrive ,for det hjelper lite tror jeg ....

   Dag Vidar Madsen:
   Er det på den måten politiet arbeider for å få frem tilståelser, så kan man jo lett forstå hvordan resultatet blir.

   Rune L. Hansen:
   Ikke bare for tilståelser, men og for å fremstille vedkommende som vrak og ingenting verdt, med mere.

   Dag Vidar Madsen:
   Jeg husker i farta noe jeg leste av Jens Bjørnebo. Han hevdet vel at en 18 åring, ville blitt ødelagt for livet, etter et svært begrenset opphold på ei glattcelle eller et isolat. et døgn kan være nok.

   Aina Viola Larsen:
   Min egen sønn har sittet på glattcelle opp til flere ganger opgjennom årene. Jeg vet hva det vil si, og har vært psykotisk. Vi klarte og ordnet med lege gjennom politiet for å få hjelp for vår sønn da. Han ble da tvangsinnlagt for avrusning og medisinsk behandling til et psyriatisk sykehus her oppe med politifølge. Det er trist og se sine barn slik, og barna er det kjæreste man har. Han har også sittet i fengsel, og der hadde vi også en kamp for å hjelpe han derifra med advokat og lege. Han klarte ikke å sitte innlåst fordi han var psykotisk, og fikk panikk angst, og hadde en del vrangforestillinge også. Han fikk hjelp med det og slippe dørene lukket til alledøgnetstider døgnetstider tider. Det var noen vi ordnet med advokat og lege. tvangs

   Aina Viola Larsen:
   Har en del skrivfeil dataen lager mye klabb og babb for meg.

   Dag Vidar Madsen:
   Folk her i landet har en tendens til å tro at norske fengsler er å sammenligne med luksushotel. De har neppe sett dem fra innersiden? Men det viser jo hva slags holdninger de har til folk som havner trøbbel. Takk og lov for at finnes mennesker som Tore Sandberg. Rettsikkerheten er syltynn.

   Rune L. Hansen:
   De forskjellige norske fengsler er forskjellige. Så og si oppdelt i forskjellige "klasser". Glatt-cellene er mest stort sett de samme, ofte i kjeller-etasjer.

   Aina Viola Larsen:
   Han ble da overflyttet til Psykriatisk behandling i stedet for å sitte i fengsling, og det hjalp vi han også med. i dag går vår voksne sønn på skole og utdanner seg innen matfag. Til neste år blir han å gå på høyskole, og utdanne seg innen rus, og psykriati for å hjelpe mennesker som sliter i dette samfunnet. Han går et år, og kan gå ut fort i jobb, og ettervert ta påbyging.

   Dag Vidar Madsen:
   Jeg har møtt noen av de verste justisofferne, og er vel i liten tvil om at det er god dekning, for å si at systemet trenger en solid gjennomgang. Og har en lang vei å gå. For å komme i takt med det vi kan kalle rettsikkerhet i Norge.

   Aina Viola Larsen:
   Har man ikke klart å tatt opp kampen, slik vi gjorde for vår gutt så mange ganger opp gjennom årene, og vist hva slags tråder vi skulle dra i så spørs det hvordan det ha gått da.

   Aina Viola Larsen:
   Du har dine rettigheter ikke gi deg det fins utveier å hjelp og få. Jeg har skrevet dette innlegget nu som en god informasjon hva vi gjorde for vår sønn, som kan være en støtte ,og hjelp for andre, og deg, å nå fram med mange di kunnskaper vi sitter inne med som foreldre.

   Dag Vidar Madsen:
   Gjennomsnitts-menneskene her i landet vet generelt for lite om straffeforfølgelse. Hva det innebærer for en person å bli siktet over en lengre periode og deretter tiltalt, for å stå til rette for en påstått forbrytelse, ovenfor den norske stat. Selve straffeutmålingen oppfattes som den eneste formen straff på TV eller i mediene. Det folk flest ikke er bevisst på. Er at dette er ofte en liten del av straffen på det personlige plan. Ofte kommer det et etterspill, som almuen ikke kan observerer. Det handler om erstatningskrav eller tilbakebetalingskrav i sammen med en ødelagt vandelsattest. Denne personen går rett ut i verden etter endt soning. Uten penger eller muligheter til en jobb som ofte er knyttet til vandelsattesten. De sitter igjen med et stempel i panna. Straffedømt!!! I mange tilfeller så har det kostet et ekteskap, og alt sosialt nettverk er borte.Det er ikke så lett å glemme det, hvis du er en hedelig person og alt sammen er et oppkok av en justisdom. Rent psykisk blir vedkommende fullstendig nedbrutt, kanskje for resten av livet og havner i en økonomisk ruin. Dette er noe som ikke bare rammer den straffedømte selv, men også den nærmeste familie,slekt og venner. Samtidig kan det være et tap for hele samfunnet fordi vedkommende har vært en viktig ressursperson for et X antalll mennesker. Det er virkelig noe å tenke over. Resten av regninga går tilbake til det norske samfunnet igjen i form av trygdeytelser som vedkommende "straffede"selvfølgelig har krav på. pluss de rent faktiske kostnadene for soning. Kostnadene er enorme!!!

   Thomas Wiik:
   Copkiller copkiller copkiller  

   Marius Reikerås:
   Du burde legge ut notat ditt, Dag Vidar. Det er så viktig det du her skriver:)

   Thomas Wiik:
   Den dagen ti tusen mennesker stiller med samme mål, og gi snuten en ordentlig slåsskamp, da hamrer jeg inn seks spiker i enden av et balltre og møter opp, enig med dem som skrev må slutte med bare og skrive, det har jeg sagt lenge, jeg ofrer livet får og bevise at snuten kommer til og skyte oss hvis vi samler oss som en sjel og slåss sammen til en side ligger nede, hvis jeg vet at jeg har alle i ryggen så starter jeg med glede ballet. på tide og gjøre noe ordentlig for de svakeste, og de som ikke er blant oss lenger, som noen har blitt drept av politiet, og de går fri, jeg hadde en venn som ble kvalt til døde, fordi han prøvde og stjele en moped, folk må jo være blinde når de ikke ser at verdens beste land, er verdens mest forkastlige propeganda, så mye penger det landet her har, så skulle ikke fattigdom vært et tema, men det er så mange arbeidsplasser som er avhengig av at noen må bli støtt ut av samfunnet, og bli tapere, det er nøye gjennomtenkt politikk. Jeg har en drøm som jeg hadde håper kunne skje allerede natt til 1mai i år. Men venter gjerne flere år får og få drømmen oppfylt ti tusen med balltre polstra kjeledresser og gassmaske, og bare begynne og løpe mot de som vanligvis har det samme utstyret og slår folk som ikke utgjør noe reel trussel, da bli dere få se noen svin som får frykt i øya.

   Dag Vidar Madsen:
   Kommer Marius. Bare i en litt bedre utgave:))

   Maria Khawaja:
   purk purk sur augurk

   Hans Jørgen Strøm:
   hva er dette, overlagt brudd på menneskerettighetene, lov brudd, eller bare pur ondskap fra ansatte i Oslopolitiet?

   Hans Jørgen Strøm:
   Aina, det finnes tekstredigerings program som en kan innstallere i web browsere. som i firefox og crome også tror jeg. jeg har det, det er lurt.

   Aina Viola Larsen:
   Takk skal du ha Hans Jørgen for hjelp. Er det et bra program?

   Serentinia Laoria:
   Dette er tortur. Slik skal ikke folk bli behandlet i dette landet.

   Hans Jørgen Strøm:
   det fungerer brukbart. det løser ikke alle problemer, men hjelper meg mot skrivefeil. du får en rød bølgete strek unde de ordene som du skriver feil, så det er bare å sjekke dem. programmene har ikke alle ordene, men da kan du legge til det du retter selv. de havner vel i en database som husker det du legger til. jeg synes det er greit å bruke

   Hans Jørgen Strøm:
   og som du ser så skrev jeg feil i kommentaren ovenfor, jeg skriver i Opera browser som ikke har slike tilleggsprogram. :)

   Arild Holta:
   Bruker alltid tekstredigering i Firefox. Veldig praktisk.

   Arild Holta:
   Jeg anbefaler alle å lage et voldsomt bråk i arresten. Det er mye gjenklang i en mur-celle. Gjennom å sparke taktfast i døren kan man lykkes å finne den såkalte resonansfrekvensen. Dermed forsterkes lyden og "setter" seg i veggene, som vibrerer med den frekvensen. Er du flink, så kan du lage et voldsomt bråk ... (Jeg har testet ...). Ingen grunn for å finne seg i tortur.

   Hans Johansen:
   Hva er lov og rett i praksis når politiet ikke bryr seg stort om det ? Straffeloven gir ikke borgerne noen rettsbeskyttelse, men er kun internasjonal markedsføring for den norske stat ( i all hovedsak).

   Anne Karin Setervang:
   Å fengsle folk er et nederlag. Hvordan kan det ha seg at oppegående teorier ikke brukes i praksis. Barn trenger å bli sett, de trenger først og fremst fordreautoriteten, ja ha det klart!!! Dette vet vi, det er nesten allemannslære, men politikken handler motsatt. Det er ikke barns beste som styrer men pengene. Først ble dyrene ofret, nå ser vi at det våre barn ofres vellvillig av oss selv, våre folkevalgte. Opprør oss!!!

   Anne Karin Setervang:
   Vi må erkjenne at mange psykisk syke sitter på glattseller. Staten selv skaper mange ofre som blir psykiatriske tilfeller, ved bruk av "såkalt barnevern". Norsk barnevern rekrutterer til psykiatrien.

   Anne Karin Setervang:
   de har samme interesse, det handler om et marked.

   Rune L. Hansen:
   Du tar feil med hensyn til Straffeloven, Hans Johansen. Det er ikke Straffeloven det er noe galt med, tvert om. Men det at kriminelle i den offentlige forvaltningen håndhever og forvalter lov og rett fullstendig efter forgodtbefinnende og motsatt lov og rett.

   Rune L. Hansen:
   De kriminelle i den offentlige forvaltningen, inklusive ikke minst det såkalte barnevernet, rekrutterer til både psykiatrien, terror, tortur, drap, med mere.

   Rune L. Hansen:
   Kostnadene er enorme og mennesker behandles efter forgodtbefinnende med terror, trakassering, tortur, utplyndring og til-intetgjørelse. Slike regjeringer som vi har hatt og har, ser seg tjent med det. Ingen på ekte respekt for lov og rett eller for mennesker.

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.04. 2011:

   EMD har i flere avgjørelser slått fast at politiets innhenting og bruk av personlige opplysninger kan utgjøre inngrep etter EMK artikkel 8 nr. 1, se for eksempel Malone mot Storbritannia, 2. august 1984 (nr. 8691/79) og P.G. og J.H. mot Storbritannia, 25. september 2001 (nr. 44787/98).

*

   Birgitte Mor:
   Hvordan stiller det da seg med nav ? De har jo veldig fritt spillerom på å innhente sensitiv informasjon

---
---

   Fortsettelse fra i går, om rettighets-forbrytere:

   Rune L. Hansen:
   Sitat:  
   "Tirsdag 12. april skal saken om brudd på lovfestede rettigheter og spørsmål om sanksjoner ved brudd på disse, skal behandles i Stortinget."

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Ja endelig på tide att folket våkner av denne skumle tornerosesøvn, og innser att dette ikke er ti å leve med. Jeg ser for meg ett annet Norge etterpå, der desse retigheter blir nedskrevet svart på hvitt, og att det forblir strenge staffer ... forbundet med å unnlate å sørge for att mennesker i Norge, blir behandlet "RETT" i rettssystemet så vel som i det sociale . VI må bare pushe på til vi ser att dette er blitt til virkelighet, og familiene og barna skal få leve i sine rette elementer, i familiens kjerne og grunnsten i hjemmet, derhvor den kjærlighet som er ekte, får lov å våkse mellom foreldre, barn og slekt.....!

   Rune L. Hansen:
   Det er nedskrevet og lovfestet, med straffe-rammer og det hele, men hva hjelper det når kriminelle forvalter og håndhever lov og rett, uten å bli stoppet i henhold til lov og rett?

   Kirsten Versland:
   Man får svinge pendelen den andre veien og bruke samme strafferamme/ tiltak som når private svindler til seg goder de ikke har krav på.

   
---

   Fortsettelse fra i går, om rettighets-forbrytere:

   Rune L. Hansen:
   Sitat:  
   "Tirsdag 12. april skal saken om brudd på lovfestede rettigheter og spørsmål om sanksjoner ved brudd på disse, skal behandles i Stortinget."

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Ja endelig på tide att folket våkner av denne skumle tornerosesøvn, og innser att dette ikke er ti å leve med. Jeg ser for meg ett annet Norge etterpå, der desse retigheter blir nedskrevet svart på hvitt, og att det forblir strenge staffer ... forbundet med å unnlate å sørge for att mennesker i Norge, blir behandlet "RETT" i rettssystemet så vel som i det sociale . VI må bare pushe på til vi ser att dette er blitt til virkelighet, og familiene og barna skal få leve i sine rette elementer, i familiens kjerne og grunnsten i hjemmet, derhvor den kjærlighet som er ekte, får lov å våkse mellom foreldre, barn og slekt.....!

   Rune L. Hansen:
   Det er nedskrevet og lovfestet, med straffe-rammer og det hele, men hva hjelper det når kriminelle forvalter og håndhever lov og rett, uten å bli stoppet i henhold til lov og rett?

   Kirsten Versland:
   Man får svinge pendelen den andre veien og bruke samme strafferamme/ tiltak som når private svindler til seg goder de ikke har krav på.

   Berit Mikalsen:
   Deler!

   Rune L. Hansen:
   Ja, uten det blir alt verre og verre.

   Rune L. Hansen:
   Synseloven kan ikke erstatte lov og rett.

   Rune L. Hansen:
   Kriminelle kjennetegnes ved at de gjør urett.

   
---

---
 
   Det ankom meg med posten i eftermiddag et brev datert 11.04. 2011 fra Statens Innkrevingssentral ( ekstern ). De gjør oppmerksom på at penge-kravet de sist fremsatte egentlig skal være omtrent det dobbelte som de innkrever meg for samtidig med at de avfeier mine protester og min politi-anmeldelse ( ekstern ).

---

*****

--13--
-- Dagboks-notater, onsdag 13. april 2011, Vinberget:

   2 minus-grader her ute i natt. I dag 7 pluss-grader klokken 18. Og 2 pluss-grader klokken 22 i kveld. Null grader frem mot midnatt.
---
   Brevet fra Statens Innkrevingssentral datert 11.04. 2011 som ankom med posten i går med penge-krav ( ekstern ) rakk jeg først i dag å lese skikkelig.
   De avfeier min klage og politi-anmeldelse, som jeg nevnte i går. Men jeg kikket i går helt feil med hensyn til hvor mye de påplusser. Akkurat det har da heller ingen betydning for meg hvor meget eller lite er. Det er uansett fullstendig uberettiget, mildt sagt. Og uansett også for mye, og mildt mildt sagt utrolig frekt. Som alt og det hele hele veien, veldig meget meget utrolig mildt sagt.
   Jeg skrev i dag igjen et brev til de som også nu tilsendes politiet og inngår i politi-anmeldelsen ( ekstern ). Ble avsendt pr. e-post i eftermiddag. Brevet handler blandt annet om unnlatelser.
---
---

   Kriminelle kjennetegnes ved at de gjør urett.

*

   
---
---

   Rune L. Hansen, 13.04. 2011:

   Lov og rett er ikke en enveis sak som skal beskytte rettighetsbrudd, kriminalitet og kriminelle i den offentlige forvaltningen.

*

   Bjørn Hannås:
   men slik fungerer det :(

   
---
---

   Marius Reikerås, 13.04. 2011:

   Statisitkken for 2008 viser at rundt 94 prosent av anmeldte saker mot politiet henlegges

*

   Thor Arne Thomassen:
   Utrolig bra jobba! :) gi dem høyere lønn. kanskje 99% henlegges

   Johan Freudendal:
   Når politiet skal undersøge sig selv så bliver det meste skjult eller glemt

   Sus Sønderstrup Bro:
   Utroligt!

   Helge Huseby:
   Det kalles: Bukken som passer havresekken .......

   Heidi Marlen Danielsen:
   Semerci slettes ikke uventet =(

   Raymond Kanari Hammeren:
   vis den statestikken er riktig må det jo være noe riv ruskene galt

   Thor Arne Thomassen:
   den stemmer, politiet er opptatt med og lage kvalme i sted for og hjelpe folk. trist men sant

   Tom Øystein Vestersjø:
   liker ikke jævla purkasvin

   Helge Huseby:
   Tenker på denne berømte nisseluen som vi til stadighet drar nedover hodet vårt eg. Det er ikke mange som tør og påpeke eller å gjøre noe med slike ting her i Norge. Kanskje ikke så rart når man tenker noen år tilbake da trailersjåfører startet en aksjon mot for høye drivstoff priser. Dei ble truet av myndigheter om at dei ville miste sertfikatet sitt om dei hindret trafikken (altså levebrødet sitt). Men om man ser på hva som skjedde i Frankrike når trailersjåfører aksjonerte der. Da støttet "alle" andre borgere sjåførene som aksjonerte og dei fikk gjennomslag så vidt eg husker, til slutt for kravene dei stilte. Men her i Norge liksom ignorer vi det å stå samlet sammen, om det ikke gjelder oss selv ..... Vi trekker heller nisseluen vår ned vi. Som vi helt sikkert vil gjøre ang det at 94% av alle anmeldte saker mot politiet henlegges.

   Thomas Wiik:
   ‎7, 65. Til politiet, avsender de som har blitt utsatt for overlagt drap, er det noen som er gamle nok som husker hva som skjedde med en skyte glad delta kar, som skjøt flaskerud i halsen, det er noen som tar seg den utdannelsen kun for og få muligheten til og skyte noen, politiet og kriminelle er helt like, bare makt forskjellen som skiller, og det må vi som har valgt den ene siden egentlig bare avfinne oss med. så jeg gråter ikke når det av og til blir skutt en snut da går regnskapet opp i opp. A.C.A.P

   Thor Arne Thomassen:
   en politi mann, tenkte vell når han var unge. når jeg blir voksen vill jeg bli politi sånn at jeg kan banke opp alle som sier meg i mot eller jeg ikke liker.

   Anne Marit Hufsetufsa Søvik:
   Her i bygda var det en sånn som kjørte babubil i fylla i bolig strøket der han bor, men galningen er i tjeneste enda....:/

   Aase Iren Hegelstad:
   Alle jævler i alle sektorer foretrekkes i vår tid... Terroristene og morderne som er lønnet fra ukjent sted .....

   Christin Kahya:
   Ha! Og der gjør de en dårlig jobb. Ja, det synes jeg virkelig :-(

   Anne Marit Hufsetufsa Søvik:
   Det var da en dame som ble så redd at hu pessa ut seg, da blålysa for i full fart rundt i svingene der ... jævla til svin da :(

   Rune L. Hansen:
   Det kunne vært interessant å få vite nærmere om hvilken type saker - de 6% - som ikke henlegges.

   Stig Eie:
   ‎6% sakene er de som krever å bli tiltalt.

   Dag Vidar Madsen:
   Hvor mange henleggelser er det generelt?

   Rune L. Hansen:
   ‎6% av sakene er de som krever å bli tiltalt? Hm. Og ja, hvor mange henleggelser? Og hva med Spesialenheten for politisaker (SEFO)?

   Annina Karlsson:
   Oj oj Ö

   
---
---

   Marius Reikerås, 13.04. 2011:

   Vårt rettssystem er lagt opp slik at staten nærmest er immun mot å tape i retten.
   Satte ikke opp fareskilt - slipper erstatning - VG Nett  
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10084161
   www.vg.no
   ‎(VG Nett) Mesta-medarbeiderne måtte koste veibanen for løs grus flere ganger daglig, men unnlot å sette opp fareskilt. Uaktsomt, mener retten, men ikke så uaktsomt at Mesta kan gjøres ansvarlig for motorsyklisten Cato Paulsens død...

*

   Jan-Erik Lofstad:
   skremmende men desverre ett faktum langt på vei..!!

   Kirsten Versland:
   Er Mesta statseid?

   Bjørn Hannås:
   Det har jeg kommet fram til for lenge siden, og også hintet til i en rekke epistler. Min konklusjon er at rettsikkerheten vi liker å tro på, i likhet med at Norge er en rettstat, er en ILLUSJON! Det er himla alvorlig, og bør få fler enn en håndfull ofre til å skyte rygg, og trekke i strids-rustning. Det er ødeleggende for et land - MITT LAND, og jeg innretter meg derfor slik ethvert fornuftig individ bør innrette seg

   Johanne Almli:
   Bedrøvelige tillstander. Forskjellen på kong Salomo og Jørgen hattemaker blir større og større.

   Robert Johansen:
   som forutsagt, dessverre.

   Stig Eie:
   Vet det, tapte i dag mot Staten.

   Bjørn Hannås:
   alle taper mot staten :(

   Jarle Johansen:
   Det må jo bare bli slik når dommmere of statsadvokater annsettes etter fargen på partiboka, Hele stats apparatet og dets like er pil råttent.

   Johanne Almli:
   Og Staten - skal jo liksom være oss!!

   Jarle Johansen:
   Vi eller oss som skal være staten er bare stemmekvetet som velger de 169 so sitter på stortinget og tvinner tommeltotter uten å makte gjøre noe mot statsapparatet (les byråkratiet) som innkluderer domstoler, helse vesen og alle andre uvesen vi har her til lands.

   Bjørn Hannås:
   staten er en terrorist

   Johanne Almli:
   Samstemmer Jarle.

   Johanne Almli:
   Terrorister burde skytes, Bjørn.

   Stig Eie:
   Tja, de er ihvertfall vanskelige å nå fram mot.

   Jarle Johansen:
   Noen ganger var det ønskelig at det var døds straff her i landet også, spessielt for de som misbruker makten sin i det offentlige.

   Jarle Nyhagen:
   ‎"Du kjører på eget ansvar" er også svar som er blitt gitt til en som ønsket erstatning som ble påført kjøretøy. Da kan, eller burde vi hatt en kollektiv satsing på å ikke benytte veiene for en gitt periode, bare for å markere at vi faktisk finnes. OG for å marker hvem som bestemmer ...

   Lars Christian Braavold:
   Dette er så skammelig, føler med Cato Paulsens familie og nærmeste. Staten er kriminelle og så feige de innrømmer aldri feil samme hvor klart det er at de har gjort enorme feil. Som Nordsjødykkeren og oss Veteraner sloss en kamp i over 20 år mot en Stat som så klart ikke bryr seg om noen. Staten har ansvar for veiene og må da ta ansvaret, fy faan jeg blir så sint.

   Stig Eie:
   Nytter ikke å bli sint, du forkorter bare livet med år ...

   Lars Christian Braavold:
   Vel si det du, har som psykisk skadd FN veteran sloss mot Kommunist Norge siden 98, livet er helt ødelagt psykisk. Man må bli sint for og få til noe, ikke bare sitte med henda i fanget.

   Stig Eie:
   Blir jeg sint, blir jeg farlig og er jeg farlig kommer det nye problemer..U see? ;-)

   Greta Moland:
   Enig med Lars! Sinne hjelper mange til å kjempe videre for rettighetene sine. Sinne kan brukes positivt, men en må kunne tøyle det.

   Bjørn Hannås:
   lurer på om noen i statsforvaltninga har spekulert på hva slike rettsavgjørelser gjør med folk. Og hva som skjer etterhvert som majoriteten har et nagende hat og hevntanker mot den samme stat .....

   Bente Vik:
   Bjørn Hannås. Den tanken har jeg også tenkt flere ganger. Og i mange sammenhenger. Forstår ikke den umoralen som finnes i rettsystemet. Og hos politikere som bryter løfter hele tiden. Det er rett og slettt skremmende.

   Haug Anders:
   Så sant så sant ... Hyll staten! Staten og politikerne generelt gjør aaaldri noe galt ... Neeeida -.-

   Haug Anders:
   Bente, det er ikke bare skremmende, det er kriminelt.

   Venke Silvergirl Langeland:
   Helt sykt. Denne dødsulykke hadde ikke skjedd hadde di gjordt jobben sin.

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.04. 2011:

   Når rettsstaten Norge hindrer barn i å være egne rettssubjekter, kan heller ikke rettsstaten fenglse mindreårige. Skremmende å se hvor dårlig rettssikkerhet barn i Norge vitterlig har. Hverken Barnekonvensjonen eller Menneskerettskonvensjonen respekteres.

*

   Liv Jenny Løvemor Aune:
   Vi har aildri hatt d:-( Desverre, men kanskje nånn våkne snart? E lov å håp:-) ♥

   Henning Ann:
   det dreier seg altid om status og eget ego, og eller penger...mest og.

   Jostein Wetteland:
   ja barn kidnappes og selges daglig i Norge desverre!

   Liv Jenny Løvemor Aune:
   ♥

   Henning Ann:
   kan vi ikke ha et"digitalt" styre, som er blottet for eget ego, bare følger de regler ssom er satt, uten egne følelser innblandet, sog tapt ansikt og bli flau for hva man har gjort,, et system som følger de rettigheter ethvert menneske har u...ten et knyst...hvorfor må det være så mye søknader....vi har laget et system som gir oss en masse rettigheter ... kan ikke de bare komme automatisk dersom man oppfyller gitte krav...da kan vi jo redusere antal byråkrater vesentlig, og i stedet for å bruke penger på dem, er de med på å fylle statskassa de og ...

   Helle Metha Larsen Hansen:
   Og Marius det samme sker i Danmark

   Henning Ann:
   har man krav på erstatning for tapt arbeidsinntekt frem til fylte 62 eller 67 så må forsikringselskapet utbetale omgående ... eller får de ikke drive her i landet .. skal man ha sosialhjlp for noe. så kommer den automatisk ... skal man ha tt kort, så kommer det automatisk ... gamlehjemsplassen er der uten spørsmål ... det er sånn vi skal ha det. og det er sånn de må gjøre ... gjør de ikke det er de ikke skikket til å ha stillingen og dermed kan sparkes og evt straffes dersom noe kriminelt foreligger ... stortinget må da kunne drives virtuelt?? lettere det enn mye annet digitalt vel ...

   Jostein Wetteland:
   Ja vi kan jo begynne med bensin prisene!

   Liv Jenny Løvemor:
   Aune Stns vi kainn byinn me ongan, æ:-)♥

   Jostein Wetteland:
   ja men vi må ha bensin når vi skal brenne ned byggningen til barnevernet, og da synes jeg avgiftene på tenveska skal ned :)

   Bobbo Angel Wings Børtinghus:
   Heller fengsel fremfor bv klør ...... men NEITAKK til begge deler. Skal den strafferettslige tilregnelsen være 15 år, så skal 15 år være max alder for bv også.
   Men helt ærlig så LEGG NED hele j..... Bv!

   Unn-edel Myrheim-olsen:
   huff... stakars barn ja.. de bynner tidlig å straffe barn ...

   Birgitte Mor:
   Dette er dagens beste innlegg. Rettsikkerheten i Norge er generelt dårlig. Men barn og funksjonshemmede mennesker er det enda dårligere stilt med.

   Bente Vik:
   Mange grupper hvor rettsikkerheten er en vits. F.eks: i eldreomsorgen, rusomsorgen, psykisk syke funkjonshemmende ... og dette er bare noen ... Trist, trist. Og atter trist, er dommen fra meg. Merk dere at det er de som trenger mest vern som blir rammet ... Hva ønsker Jensemann, at alle skal arbeide, okke som??? Hvis ikke, så kan "dem" ha det så godt ....

   
---
---

   Marius Reikerås, 13.04. 2011:

   Det er særlig to forhold ved gjennomføringen av DLD som kan tenkes å være problematisk for ytringsfriheten. Det gjelder for det første den myndighetspålagte lagringen av data, og for det andre politiets og påtalemyndighetens mulige senere tilgang til disse opplysningene. I sin alminnelighet kan dette virke hemmende på den frie meningsytringen, og da kanskje særlig i det private rom.

*

   John Are Strand:
   Helt klart at det vil virke hemmende på den frie meningsytring.

   Trond Ruud:
   Antagelig hensikten også. Internet og Facebook har blitt stadig mer plagsomt for maktapparatene.

   
---
---

   Rigmor Fossdal, 13.04. 2011:

   Den/det"opinionsdannende "folkestyre" er påførende og tilsynelatende allmektig .... det regjerende og styrende påfører folket avmakt og folkemord.

*

   Hans Johansen:
   Godt sagt! Det er langt mellom liv og lære i mange sammenhenger. Vi vet alle at det omtrent er de samme folka som går igjen på Stortinget hele tiden.

   
---
---

   Arild Holta, 13.04. 2011:

   ‎"Nettopp de mennesker som aldri burde ha med barn å gjøre, de har en fantastisk lyst til å bli lærere, fordi de selv har oppdaget at de er svake personligheter som kommer til kort overfor andre voksne, så har de barn under seg, så kommer de til sin rett." (Jens Bjørneboe). Lignende slaktet han politi, prester og andre autoriteter. Det er ingen tvil om at han hadde slaktet perversiteten vi kaller barnevern.

*

   Kjell Nygaard-Andersen:
   Slik er det med Bibelen også. Nettopp de som er totalt uforstandige og forblindet av vantro - skal belære andre intellektuelt å "tolke" Bibelen på vantroens premisser. Resultatet ser man i dagens statskirke - i store deler av KrF og i den rød-grønne sekulære blekka Vårt Land. Menneskenaturen er i seg selv ikke god - og før man forstår det vil man bli bedratt av denne verden. Det er bare Jesu Ånd som kan endre et menneskehjertet - og Jesus står ikke høyt i kurs i det offentlige og statlige Norge. Guds fred

   Turid Holta:
   jepp

   
---
---

   Marius Reikerås, 13.04. 2011:

   Kan noen gi meg et eksempel på at staten er dømt for grov uaktsomhet av norske domstoler? Jeg har lett, men intet funnet.

*

   Anne-Marie Hansen:
   det finner du nok ikke heller ...

   Per Loe:
   Det tro E ikke du vil finne ,,, !!!

   Veronica Hoff Sankara Lyngstad-Nitiema:
   Ikkje æ heller!

   Per Loe:
   Staten e vel gjerne den store innen makt og arroganse ,,, !!

   Liv Beathe Hauger:
   Boomerangsaken er vel den eneste vil jeg tro som kommer nærmest.

   
---
---

   Marius Reikerås, 13.04. 2011:

   FNs barnekonvensjon artikkel 16 lyder:
   • «1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
   • 2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.»

*

   Lisa Auganæs:
   Både FNs barnekonvensjon og den Europeiske menneskerettskonvensjonen legg stor vekt på det biologiske prinsipp, i tida vi lever i ser dette beklagligvis ut til å snu. Da med mindre vekt på privatliv og med større vekt på "tidlig inngripen" fra barnevernet. Trur Nova held på med forskning på området ...

   Marianne Kiil Øvrebotten:
   Man kan jo ikke ha oversikt over dette eller andre nedfelte lover etc. før man nå vil innføre DLD!?

   
---
---

   DEFINISJON PÅ FOLKEMORD, FOLKEMORDKONVENSJONEN FRA 1948 I KRIG OG FREDSTID
   .by Rigmor Fossdal on Tuesday, April 12, 2011 at 11:39pm.Folkemord i følge Folkemordkonvensjonen fra 1948, i krig og i fredstid:
   http://www.facebook.com/notes/rigmor-fossdal/definisjon-p%C3%A5-folkemord-folkemordkonvensjonen-fra-1948-i-krig-og-fredstid/10150161848942141
 

   Konvensjonens artikkel 2 definerer folkemord som«en hvilken som helst av de følgende handlinger som er begått i den hensikt å ødelegge helt, eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe som sådan:
     a) å drepe medlemmer av gruppen;
     b) å forårsake alvorlig legemlig eller sjelelig skade på medlemmer av gruppen;
     c) bevisst å la gruppen utsettes for levevilkår som tar sikte på å bevirke dens fysiske ødeleggelse helt eller delvis;
     d) å påtvinge tiltak som tar sikte på å forhindre fødsler innen gruppen;
     e) med makt å overføre barn fra gruppen til en annen gruppe.»

   Artikkel 3 definerer de forbrytelsene som kan straffes med grunnlag i konvensjonen, nemlig:
     «a) folkemord;
      b) sammensvergelse om å begå folkemord;
      c) direkte og offentlig oppfordring til å begå folkemord;
      d) forsøk på å begå folkemord;
      e) medvirkning til folkemord»

   http://utengrenser.blogspot.com/2009/01/definisjonen-p-folkemord.html

*

   Berit Baklund:
   Hm... takk

   
---
---

    Barnevernets "forskning", "diagnoser" og "behandlingsmetoder"
    av Stig Stellander
   .by Til støtte for barnevernsofrene. on Monday, April 11, 2011 at 10:26am.

   Svært mange barn og familier adskilles som følge av barnevernets skjønn og påstander, ofte legges tredje og fjerdehåndsopplysninger til grunn som "bevis" i fylkesnemder og rettsaler uten at biologiske foreldtre får mulighet til å legge frem sin side av saken. Manglende kontradiksjon og kildekritikk kjennetegner disse sakene. Hvilke skader blir barn og foreldre påført som en konsekvens av dette systemet? Og hvilken "behandling" får barna etter en omsorgsovertakelse? Jo mere vi graver i dette jo mere skremt blir vi av hva som foregår i rettsstaten Norge.

   Nå er det igjen satt igang en ny studie av utvikling og tilknytning hos småbarn i fosterhjem, basert på barnevernets påstander:
    "Når barneverntjenesten overtar omsorgen for barn innbærer det en dramatisk endring i barnets liv. Å utvikle trygge og støttende tilknytningsrelasjoner mellom fosterbarn og fosterforeldre har stor betydning for barnets psykiske helse. I tillegg til å ha erfart brudd i sine primære tilknytningsrelasjoner er det sannsynlig at fosterbarn har blitt eksponert for flere risikofaktorer, både psykososiale og biomedisinske. Psykiske problemer og rusavhengighet er vanlige årsaker til at foreldre mister omsorgsretten for sine barn. Mangelfull omsorg før plassering i tillegg til atskillelse og/eller tap av omsorgspersoner gjør fosterbarn spesielt sårbare for utvikling av utrygg, eller mer alvorlig, desorganisert tilknytning. Desorganisert tilknytning predikerer psykopatologi senere i livet og kan ha alvorlige konsekvenser for utvikling av nære relasjoner, empati, selvfølelse, og for psykisk helse."
   http://www.r-bup.no/CMS/cmspublish.nsf/($all)/33CB705C089D378AC12574F9003DD639?open&qm

    Man velger helt å se bort ifra, eller direkte underslår, over 60 år med forskning på hvilke skader barn blir påført gjennom adskillelse fra sine foreldre.
    Adskillelse med senskader på linje med krigsoffer.
    Over 60 år med forskning på adskillelse-barn og foreldre konkluderer klart med at adskillelse påfører barn livslange fysiske,psykiske og sosiale problemer.
    Allerede i 1917 mente Freud at depresjon hadde utspring i barndommen og da særlig pga tidlige tapserfaringer, og svært mange forskningsrapporter i årene etter har konkludert med at adskillelse fra foreldre fører til fysiske og psykiske problemer for barnet.
   
    Agid et.al 1999 fant en klar sammenheng at effekten av tap ved varig adskillelse på annen måte enn ved død var mer fremtredende enn tap som skyldtes død.  Dette gjaldt også for tap som skjedde før 9-års alder. Forskerne fant også en klar sammenheng mellom tidlig tap og bipolare lidelser, samt en klar sammenheng mellom tap før 9-årsalder og schizofrenipasienter sammenlignet med kontrollgruppen av friske pasienter.
   Kendler m.fl. 2002 fant også klar sammenheng mellom alvorlig depresjon etter tap av foreldre som følge av annen adskillelse enn ved død før 17-årsalderen, og risikoen varte mye lengre om adfskillelsen hadde andre årsaker enn død. Disse fant også en klar årsakssammenheng mellom adskillelse fra foreldre ved annen måte enn død og økt alkoholavhengighet.

   Advokat Sverre Kvilhaug`s bok "Adskillelse -barn og foreldre" viser til flere studier av fysiske skadevirkninger av adskillelse, gjennom at kroppens økede belastninger gjennom stress fører til forhøyet forekomst av en rekke sykdommer og mere alvorlig forløp.

    Ett enormt antall barn som har vært plassert under offentlig omsorg, i institusjoner og fosterhjem, har blitt påført Post Traumatisk Stress Disorder(PSTD)

    Senskadene er de samme man ser hos krigsveteraner fra Vietnamkrigen og Den andre verdenskrig. Noen av symptomene er som følger:
   *Identitetskrise
   *Søvnproblemer
   *Aggresjon,sinne. Raseri som gjør at man mister besinnelsen.
   *Sterk angst. En stadig tilbakevendende opplevelse av hendelsen. Fortvilelse og grubling.
   *Angsten kan føre til fysiske plager som hjerteklapp,svetting,press i brystet,svimmelhet, kvalme og spenninger i kroppen m.m
   *Følelse av uvirkelighet og en sterk følelse av indre tomhet. Følelse av forlatthet og vansker med å forstå hva som har hendt.
   *Tap av livsglede og å ha kjærlige følelser. Avvisning er enklere enn tilknytning
   *Varig personlighetsforandring. Man må lære å leve videre med en krenkelse som har rammet ens integritet.
   *Isolasjon fra omgivelsene.
   *Apati,depresjon,handlingslammelse og konsentrasjonsvansker.
   *Fortrengning pog hukommelsessvikt.
   *Skyldfølelse og selvbebreiding.
   *Selvskading og i ytterste konsekvens føre til selvmord.

 
   Dette er skader som offentlig ansatte som gjennom sitt "skjønn" basert på tredje og fjerdehånsdopplysninger påfører barna gjennom adskillelse fra foreldre, søsken, slekt og venner.

    Barnevernets nye motediagnose

    Barn i fosterhjem får oftere og oftere diagnosen reaktiv tilknytningsforstyrrelse. Denne "diagnosen" settes svært ofte like etter en omsorgsovertakelse, og brukes som "bevis" på at foreldre har skadet barnet. Flere saker HRA-N har gjennomgått viser at diagnosen settes etter en svært mangelfull eller totalt manglende utredning av barnet, ofte kun med bv og fosterforeldre som kilde for barnets "problem". Denne "diagnosen" behandles gjerne med holdeterapi, noe som skal få det "tilknytningsskadde" barnet til å knytte seg til sin "nye familie"

    "Holdeterapi" ble utviklet av barnepsykiater Martha Welch som behandling mot autisme. Welch mente at autisme var forårsaket av feil i tilknytningen mellom mor og barn.
    Mødrene ble instruert til å holde sine trassige barn, provosere frem barnets sinne og raseri, inntil det tidspunkt barnet sluttet å motstå. Dette skulle være det tidspunkt tilknytnings-prosessen var antatt å begynne. I tillegg til forestillingen om "bryte gjennom" forsvarsmekanismer, ble andre metaforer adoptert av utøvere knyttet til antatte effekter av tidlig deprivasjon, overgrep eller omsorgssvikt på barnets evne til å danne relasjoner. Disse inkluderte ideen om at barnets utvikling blir "frosset" og behandling blir nødvendig for å "løse opp" utvikling.
    Utøvere av holde terapi har også lagt til noen komponenter i Bowlby's tilknytningsteori. Språk fra tilknytningsteorien er brukt, men beskrivelser av praksis inneholder ideer og teknikker basert på mistolkede metaforer som følger av Zaslow`s psykoanalyse, ikke tilknytningsteori.
    Denne formen for "terapi" ble etterhvert overtatt og "videreutviklet" av Foster Cline til bruk i "behandling" av tilknytningsskadde foster- og adoptivbarn ved Evergreen pshycoterapy Center, den såkalte evergreen-modellen. Evergreen Modellen patologiserer barnets adferd gjennom en medisinsk diagnose, og dermed legitimeres familien. I tillegg til løftet om å arbeide der tradisjonell terapi mislykkes, tilbyr holdeterapi også ideen om tilknytning som en omsettelig sosial kontrakt som kan håndheves for å konvertere utilfredsstillende foster/adoptivbarn inn i den "emosjonelle eiendelen" familien krever. Ved bruk av konfrontasjon gir modellen midler til tilstanden barnet har til å etterkomme foreldrenes forventninger. Der terapi unnlater å oppnå dette sies feilen å være at det skyldes barnets bevisste valg å ikke være et familiemedlem.

    Ifølge American Academy of Child-og ungdomspsykiatri (AACAP) praksis parameter publisert i 2005, har spørsmålet om tilknytningsforstyrrelser pålitelig kan diagnostiseres hos eldre barn og voksne ikke blitt løst. Det finnes ingen vesentlig validert mål for tilknytning i midten barndommen eller tidlig ungdom. ( a b c d Boris NW, Zeanah CH, Work Group on Quality Issues (2005), "Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with reactive attachment disorder of infancy and early childhood" (PDF), J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 44(11): 1206–19, doi:10.1097/01.chi.0000177056.41655.ce, PMID 16239871, http://www.aacap.org/galleries/PracticeParameters/rad.pdf, retrieved 2008-01-25 )

    Innen mainstream praksis, er forstyrrelser i vedlegg klassifisert i DSM-IV-TR og ICD-10 som reaktiv tilknytningsforstyrrelse (vanligvis kjent som RAD), og Disinhibited tilknytningsforstyrrelse. Begge klassifikasjonssystemer advarer mot automatiske diagnose basert på misbruk eller forsømmelse. Mange symptomer er til stede i en rekke andre mer vanlige, og lettere behandles lidelser. Det er foreløpig ingen andre akseptert definisjon av tilknytningsforstyrrelser ( Boris NW, Zeanah CH (1999), "Disturbance and disorders of attachment in infancy: An overview", Infant Mental Health Journal 20: 1–9, doi:10.1002/(SICI)1097-0355(199921)20:1<1::AID-IMHJ1>3.0.CO;2-V )

   Metoden i praksis

    Ifølge APSAC Task Force (http://www.apsac.org/ ):
    "Et sentralt trekk ved mange av disse terapiene er bruk av psykologiske, fysiske, eller aggressive måter å provosere barnet til katarsis, ventilasjon av raseri, eller andre former for akutt emosjonell utladning. For å gjøre dette, er en rekke av tvangsmidler teknikker som brukes , inkludert planlagte holder, binding, brystkasse stimulering (f.eks, kiling, klemming, koder), og / eller slikker. barn kan holdes nede, kan ha flere voksne å ligge på toppen av dem, eller deres ansikter kan holdes slik at de kan bli tvunget til å delta i langvarig øyekontakt. Sessions kan vare fra 3 til 5 timer, med noen økter angivelig varer lenger lignende, men mindre fysisk tvangsmiddel tilnærminger kan innebære å holde barnet og psykologisk oppmuntre barnet til å ventilere sinne mot hennes eller hans biologisk forelder.

     Robert Zaslow mistet lisensen sin i California og rømte til Colorado, hvor Foster Cline møtte ham. Zaslow døde i 2001, og Foster Cline "omdøpte" metodene til Attatchment terapy.
    Det foreligger flere klare advarsler mot disse metodene i USA: http://www.quackwatch.com/01QuackeryRelatedTopics/at.html

    I mars 2007, ble holdeterapi plassert på en liste over behandlinger som har potensial til å skade klienter i APS tidsskriftet, Perspectives on Psychological Science. Bekymring var uttrykt om metoder som involverer holding og tilbakeholdenhet, og mangelen på randomiserte, kontrollerte forsøk som viser effekten av behandlingen. ( Lilienfeld SO (2007), "Psychological treatments that cause harm",Perspectives on Psychological Science 2: 53–70,  doi:10.1111/j.1745-6916.2007.00029.x )

    Det har vært en rekke tilfeller av alvorlige skader på barn ved kontroversielle holdeterapi teknikker, teorier eller hvor systemet har vært innblandet. Anslagsvis seks barn har dødd som følge av denne formen for slik behandling, eller anvendelsen av de medfølgende foreldre teknikker

    Candance`s Law ble innført i USA som følge av dødsfallet til 10 år gamle Candance Newmaker:
    http://www.ncga.state.nc.us/enactedlegislation/statutes/html/bysection/chapter_14/gs_14-401.21.html

    Candace Newmaker, død i 2000; en ti år gammel vedtatt jente som ble drept av kvelning under en "gjenfødelsesøkt" brukt som del av en to ukers "intensiv" holdingterapi ". De to holdeterapeutene, Connell Watkins (tidligere The Attachment Center, Evergreen) og Julie Ponder ble hver dømt til 16 års fengsel for sin rolle i terapi der Candace ble kvalt. (http://www.srmhp.org/0301/review-01.html)

    Norske "spesialister"

    Denne metoden, til tross for sine advarsler i USA, har lenge vært benyttet i Europa og i Norge. En av de "fremste" på området er psykologspesialist Joachim Haarclou som , i følge ham selv, "arrangerer en omreisende kursserie for adoptiv- og fosterforeldre, PPT, barnevern, barnevernsinstitusjoner, BUP, skole og barnehagepersonale, SFO samt andre som arbeider med barn og unge med tilknytningsproblematikk."
    Og videre: " Kursene har både fagfolk og foreldre som målgruppe og kursene gis med forståelsesgaranti: alle skal skjønne alt.
   I mine kurs kan du lære mer om hva en tidlig god barndom innebærer (jfr. utviklingspsykologisk teori) samt om det mulige avvik, tilknytningsforstyrrelsen (Kurs del 1: Adoptiv- og fosterbarn og andre barn og ungdom med tilknytningsforstyrrelse). I motsetning til for eksempel ADHD er tilknytningsforstyrrelse fortsatt en lite kjent diagnose både blant fagfolk og i befolkningen forøvrig, og den er en antatt underdiagnostisert tilstand."
    I hans nettbutikk kan du selvsagt kjøpe den såkalte "fagboka" av Claesson og Idhorn "Holdingterapi"
    http://www.haarklou.no/index.php?parent_text=18&page=18&sub=18#NETTBUTIKK

    Også i boka "Makt og myndighet" av Wenche Sandbekken Lilleland m.fl. kan man lese om hvordan fosterforeldre sendes på "holdingkurs" i Danmark av bv-tjenesten for å knytte til seg "tilknytningsskadde" barn.

    Når vil vi få høre om det første dødsfallet i Norge som følge av denne "behandlingen"? Eller har dette allerede funnet sted?
    Denne metoden er barnemishandling på det groveste, brukt av de som hevder at de ivaretar barnas beste-bv og deres psykologkollegaer.

 
*

   Håkon Rian Ueland:
   Brukes virkelig denne metoden i Norge? Fy F...

   Til støtte for barnevernsofrene:
   Ja Håkon, den brukes med stor hell. Derfor skal BV legges ned, et vern av barn er allerede implentert i straffeloven.

   Håkon Rian Ueland:
   Syns ikke det er grunn nok til å legge ned BV. Vi trenger et barnevern - enhver som nekter for det kan få høre et foredrag jeg holdt om erfaringer barn og unge har hatt i hjemmene sine.

   Til støtte for barnevernsofrene:
   Legg det op på you-tube, og vi vil gerne se og fylle ut med sprgsm.

   Rigmor Fossdal:
   Voldtekt.

   Monicha Nyhuus Aas:
   Venter i spenning Håkon, og jeg er enig med deg i at samfunnet trenger et form for bv, men det må ha en helt annen fungsjon en hva dagens har. Av gode, som jeg har møtt i denne instansen, så er vel du en av de få unntakene, som faktisk ser at ting ikke er på stell ............. Bra skrevet dette Stig!!!! jeg deler.

   Annina Karlsson:
   Vem orkar?????

   Rune L. Hansen:
   At vi eventuelt trenger et barnevern, hva har det med det som i dag kaller seg barnevern å gjøre Håkon Rian Ueland? Du underkjenner at en full nedleggelse og fullstendig granskning av de terror- og likviderings-enheter som opererer i dag og deres med-kriminelle er en nødvendighet.

    Rune L. Hansen:
    Fysj og skam deg! Meget så mildt sagt.

   
---
---

   Arild Holta, 12.04. 2011:

   Siste helg satt ikke mindre enn 750.000 israelere i bomberom. Det var nesten fredeligere i Norge under 2. verdenskrig. Men hvem bryr seg om islamistenes og arabernes krig mot Israel. Det er jo jødene som er de slemme...?

*

   Geir Johnsen:
   media er skremmende ensidig desverre ....

   Tulla Samuelsen:
   Hver dag lever over 1 mill Palestinere i konsentrasjonsleir i Gaza..Er jødene slemme??

   Arild Holta:
   Det er ikke sant. Men: Den dagen de vil ha demokrati foran tvang av alle som ikke er enige med dem, så har de fred.

   Arild Holta:
   Araberne i Israel har vel i snitt Midtøstens beste levevilkår.

   Tulla Samuelsen:
   Husk ... i Staten Israel er det nok at du har en tip-tip-tippoldefar for å få statsborgerskap ... Derfor befolkes Israel med mennesker fra hele verden som ikke har noe der å gjøre ... og de fortrenger Palestinerne bare ut i øde mark som ikke kan dyrkes engang ... men, det fortjener Palestinerne kanskje ... fordi det finnes noenislamister blandt dem ... men hva med de ortodokse jødene, som faen ikke kan ta andre folk i handa engang,for ikke å skitne til rene gener ... De får som fortjent, spør du meg !!!

   Håkon Arne Holmvik:
   Jeg tror du Tulla skal sette deg inn i midt østen politikken før du utaler deg noe så inn i granskauen galt! Er du Jøde hater?

   Geir Johnsen:
   Israel har sikkert mange feil og mangler, men sammenlignet med nabolandene deres har de et høyt utvikliet demokrati.

   Tulla Samuelsen:
   Kall meg hva du vil .. religionshater er vel det rette svaret!!! Men, selvfølgelig ... å uttale seg negativt om jøder, det er jo noe man ikke skal gjøre .. men det gjør jeg akkurat som jeg vil med, bare så det er sagt!!!

   Tulla Samuelsen:
   Hvis du kaller fasciststaten israel for demokrati, da er iallefall du på ville veier Geir, men gidder ikke diskutere dette mer ... Ble bare sjokka over at dette kom fra Arild Holta ... for trodde han var seriøs etter ting jeg har lest ang barnevern, men den mannen er ikke lenger troverdig i mine øyne !!

   Håkon Arne Holmvik:
   Skjønner du er ei tøff dame med sterke meninger Tulla. Men du virker bare dum med dine utrolig frekke og dumme angrep. Har du ikke bedre greie på dette du utaler deg om, så bør du heller finne på noe annet å gjøre. Ikke mulig og ta deg seriøst.

   Anne Gundersen:
   Demokrati er flertalsdiktatur, så det er ikke å trakte etter - http://www.youtube.com/watch?v=2xT3lq-Zbso&feature=share Her er en som forteller at hans foreldre var i disse konsentrations lejre, men han er nektet å rejse inn i Israel i ti år.

   Arild Holta:
   Det er underlig hvordan mennesker blir irrasjonelle når jøder skal diskuteres. Man hengir seg i livsløgner. På ca 9 av 10 alle viktige mål for frihet, skårer Israel høyere enn noen andre land i Midtøsten. Men det er altså ikke bra nok. Islamistene skal få ødelegge også den friheten. Underlig. Hva skrullete retninger innenfor ortodoks jødedom har med saken å gjøre i ateistenes fremste land, Israel, er også vanskelig å forstå. Hvorfor kaste seg over ytterligheter og lage karikaturer man bedrar seg selv med? Jeg skjønner bare ikke vitsen med den sedvanlige store kjærligheten til selvbedraget. Verden blir bare verre av slikt.

   Arild Holta:
   Demokrati er normalt bedre enn de vanlige alternativene, selv om det er flertallsdiktatur. Det betyr ikke at det ikke kan forbedres dramatisk mht frihet.

   Arild Holta:
   ‎"Muslimer utgjør 16,2 % av befolkning, og er dermed Israels største religiøse minoritet." 17 prosentene definerer seg selv som ortodokse jøder. (Wikipedia) De ortodokse jødene er inndelt i forskjellige religiøse retninger, med grader av radikalitet og forskjellig levesett. Jeg har til og med lest om ortodokse grupper som forkaster Israel som jødenes land. Så det finnes mye forskjellig og uventet.

   Øyvind Hansen:
   Jødene som hadde mye sympati etter krigen, fikk et område av Palestina etter vedtak i FN i 1948. Palestina ble da delt i en jødisk, Israel, og en arabisk stat. Den Arabiske liga var imot delinga. I 1965 okkuperte Israel et større område av det gjenværende Palestina, slik at Palestina ble delt i 2. Vestbredden og Gazastripen. Denne okkupasjonen av Palestinsk område er erklært ulovlig, og jødiske bosetninger etableres i stadig større omfang på Palestinsk land. Uten støtte fra USA hadde dette aldri vært mulig. Å forsvare seg når en fremmed makt okkuperer nasjonens område er fullt lovelig i flg internasjonale konvensjoner. Palestinerne har altså lov til å forsvare seg mot Israels aggressive og undertrykkende politikk. Uten at Israel trekker seg tilbake til grensa før 1965 blir det neppe fred i regionen.

   Øyvind Bremnes:
   ‎87% av Palestina ble i 1948 omgjort til den palestinske staten Jordan, resten (13%) ble til Israel/Gaza/Vestbredden. Staten Israel utgjør pr. i dag ca. 1,5% av den arabiske verdens landområder.

   Øyvind Hansen:
   Øyvind Bremnes; hvor har du disse tallene fra?

   Øyvind Bremnes:
   Kartet over Britisk Palestina som dannet utgangspunkt for 1948-forhandlingene.

   Øyvind Hansen:
   Jeg kan ikke huske at Jordan var en del av Palestina, og vi hadde de gamle karta uten Istael på barneskolen. Har du en internett link som viser dette?

   Øyvind Hansen:
   Transjordan var et Emirat.

   Øyvind Bremnes:
   Eller: http://en.wikipedia.org/wiki/Mandate_Palestine

   Øyvind Bremnes:
   According to historian Rashid Khalidi, the mandate ignored the political rights of the Arabs.[33] The Arab leadership repeatedly pressed the British to grant them national and political rights, such as representative government, over Jewish national and political rights in the remaining 23% of the Mandate of Palestine which the British had set aside for a Jewish homeland. Bommet på %andelen. Poenget var mest at de burde vurdere å slutte å drepe hverandre ...

   Øyvind Hansen:
   Historien er jo viktig, men det blir ikke fred før Israel trekker seg tilbake fra okkupert område inkl. uloverlige bosetninger på vestbredden.

   Øyvind Bremnes:
   Skjer samtidig som at England trekker seg ut av Wales, og svenskene forlater Jämtland og Härjedalen ...

   Anne Gundersen:
   Det verserer også en sak med Australien for tiden på lignende premisser, og i sydameriika med indianerne der, men som med indianerne nordpå er det for mye bry å høre på urbefolkningen. - hva med sameland foresten ? Er det ikke en masse mennesker der som har ødelagt reinbeitet og nå trykker ned dem som var der først ? Merkelig ide at andre land kan kolonisere landområder å selge det videre i det hele tatt.

   Arild Holta:
   Problemet med å trekke seg tilbake fra de grensene de hadde før 66 er både militærtekniske (isralittene nås bedre med raketter) og det faktum at 66-krigen var en forsvarskrig, og da oppfattes land som kompensasjon. Men det hjelper selvsagt ikke noe å trekke seg tilbake, så lenge muslimer forholder seg til det stygge Koranen sier om jøder og om verdensherredømme. Jødene har av sin Gud fått et landområde og påbud i sin Bibel om å behandle de andre folkene i landet godt. Bla. derfor har muslimene i Israel høy levestandard. Muslimene har av sin Allah fått beskjed om å innta hele verden. De kristne har av sin Gud fått beskjed om å forkynnelse, undervisning og barmhjertighet ...

   Arild Holta:
   MEN. Det er et problem at gamle kulturer får ødelagt sitt livsgrunnlag. Hvordan gjør de det i New-Seeland? Har ikke urbefolkningen der det best i verden?

   Kjell Nygaard-Andersen:
   Løgnen mot Israel vil aldri ta slutt. De grensene som Storbritannia forpliktet seg på etter VK1 - etter Balfour-erklæringen - gjaldt et område på 140.000 kvkm. Helt urettferdig opprettet britene i feighet den jødefrie - islamske nasjonen (Trans-.) Jordan på 115.000 kvkm der jøder hadde bodd i store deler av områdene siden Jesu tid - og nå måtte flykte for livet akkurat som i nazi-Tyskland. Og hele verden hykler over de brødsmulene som er tilbake - som jødene må sloss om som altså er på totalt skarve 25.000 kvkm av de opprinnelige. Og av dette har Israel rundt 20.000 kvkm - inkludert Judea og Samaria som en jødehatende verden kaller "Vestbredden". De hykleriske globalistene i FN ønsker å ta vekk hele grunnlaget for Israel hele tiden - og er med å forfalske historien og demografien for å demonisere jødefolket og Israel. Men Gud vil ha siste Ordet i alt dette - og den dagen Gud setter punktum - synes jeg synd på alle antisemittene og "supermaktene" som kommer til å tape alt de har.

   Rune L. Hansen:
   Det er en utrolig utbredt misforståelse dette om at demokrati er et vaiende og vinglende flertalls-styre, eller altså flertalls-diktatur. Kjernen i det reelle demokrati er lov og rett, som altså er det samme som rettferdighet. Og ikke politikk. Politisk blir vrang-forestillinger i så måte til demonokrati, altså til det motsatte av demokrati. Israel har lange og meget sentrale tradisjoner for lov og rett og rettferdighet. Det er ikke uten grunn Israels folk har vært og er gjenstand for så mye ondskap og urett fra kriminelle. Og de kriminelle sin propaganda blender mange.

   
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, torsdag 14. april 2011, Vinberget:

   I natt fra null grader Celsius stigende til 6 pluss-grader og grålig, lavt tåkete overskyet og noe regn i luften i dag klokken 10.30. Sky-drevet sør-fra eller sør-vest-fra, mørkt grått. Med 9 pluss-grader klokken 15. Tettere og lavere tåke og yr og 6 pluss-grader klokken 19 og 5 pluss-grader henimot midnatt.
---
---

   Tortur og forkrøpling av mennesker og samfunn
   http://www.facebook.com/note.php?created&&note_id=202432573120490

   Det er ikke bare barna og foreldrene som tortureres, skades, ødelegges og til-intetgjøres av den norske regjeringens kidnappinger, fangehold og knebling av barn. Slekten og miljøer forstyrres og forkrøples også. Og samfunnet forkrøples. Men også dyrene tortureres, skades, ødelegges og til-intetgjøres av det. Den unge katten til Stauda døde av sorg og mangel på det den var vant med. Frøydis sin unge katt ble fullstendig annerledes, utrygg, forskrekket, skremt, innelukket i seg selv, redd for å bevege særlig langt unna huset som er sitt hjemsted og mistet leke-lysten. Mikka, den ene hunden vår, ble forskrekket, forundret, speidende, utrygg, men samtidig over-begeistret for enhver av sine kjære som kom hjem. Om så borte bare en kort stund, men meget bekymret og redd når hun så noen gikk eller kjørte bort hjemmenfra. Den andre hunden vår døde og hadde sine mange triste reaksjoner, som kidnapperne innbitt forsøkte å bortforklare efter at de kidnappet også hunden.
   Fjærfeet, bygd opp møysommelig under flid, tid, kos, lek og moro, de helt frittgående hønsene, påfuglene og moskusendene, alle og enhver av de kjære og i meget stor trivsel og frodig og god utfoldelse, tilsammen mere enn femti enkelt-individer, ble også, men noe gradvis annerledes. De savnet særlig Frøydis, som også selvfølgelig Frøydis, mesteren i stellet av de og kosen med de, savnet. Men alle de kidnappede barna savnet alt hjemme selvfølgelig, og også hele fjærfeet. Underveis i kaoset, terroren, trakasseringen og alt kidnappingen og fangeholdet av barna medførte døde under de uholdbare vilkår i etapper hele fjærfeet. Noen av de, to store, prektige påfugler, ble til og med stjålet. Og fjærfeet i forhold til kidnappingene skal jeg ikke utdype videre her.
   Jeg her nevner og omtaler her også dette under-ordnede aspekt av kidnapping og fangehold av barn, for å gi visse pekepinner også sånn sett om hvilkne krefter som er i sving i forbindelse med slik uhyre kriminalitet.
   Barnas reaksjoner har jeg tidligere og underveis gitt endel uttrykk for. Og også andre. Mere fremkommer underveis sånn sett.
   Og for meg, fra hvem barna først og fremst ble kidnappet og fangeholdt og kneblet?
   Noen få tilsvarende ord her om eller omkring det også, uten å repetere for mye hva jeg tidligere underveis i andre sammenhenger har sagt og gitt uttrykk for. Torturen, den uendelige dypeste fortvilelsen, letingen, den kontinuerlige intensiteten og bekymringen, forskrekkelsen, smerten og gråten, etc. En forstår og ser og kjenner samtidig også bedre andres tilsvarende erfaringer og opplevelser i forhold til slikt. Mere og mere fremmedgjøres en fra seg selv og sitt liv og sin fremtid og sin utfoldelse. Og mere og mere fra gleden og trivselen ved noe som helst. Oppmerksomheten, fokus og alt handler om ett og det samme: den uhyre forbrytelsen. En slukner mere og mere for alt annet. Og mange, de fleste, dør, mister helsen, begår selvmord, psykisk, sosialt, mentalt, fysisk nedbrutt, etc. Få overlever lenge. Noen overlever lengre enn de andre og enn de fleste. Mange av de som overlever lengst klamrer seg og tviholder i dypeste fortvilelse og sorg til håp og håp og håp, utholder smerten, skuffelsene, sorgen, etc. Noen av disse klarer i en lang-varig prosess over mange år å døyve dette også, på noe forskjellige vis.
   For de fleste blir det en meget lang spissrot-gang gjennom terror og tortur. Før de er nedbrutt, ødelagt og drept. Fratatt livets rett, knust, ødelagt, drept. De fleste uten engang å kunne tro det mulig. Underveis presset tom for de våte tårene og sitt liv. Alle forhåpninger var som i et i etapper vedvarende lotteri - umulig å vinne. Mens de få - regelens unntak - som trodde og tror de vant i lotteriet smiler og hyler at de kriminelle var og er snille likevel, for det må de vel ha vært? Noen trodde seg til og med at de var flinke og fant en flink advokat og hadde en god sak. Inntil neste etappe og på-n igjen efter noen måneder eller år.
   Norge under det uhyrlige terror-regimet og dets groteske barnerov-industri. En overflod i vill kriminell galskap av undertrykkelse, tortur og forkrøpling av mennesker og samfunn. En stor andel av befolkningen, særlig i og omkring den offentlige forvaltningen, som groteske og perverse kriminelle og delaktige. Enda okkuperende og besittende Norge, 14. april 2011. Meg? Er det noe liv igjen i meg enda? Og hvem blir de neste?

*

   Rigmor Fossdal:
   ‎...

   Hans Johansen:
   Trodde at barna hadde rett på et sosialt miljø, retten til kontakt med sine besteforeldre, onkler og tanter, barndomsvenner etc. Hvis en nekter barna sosial omgang med sin slekt og venner, så er vel dette ulovlige oppvekstvilkår. Barna må jo føle det som om de er 'kidnappet', og hvordan vil slekt og venner føle det. Hva med faddere for barnet som har rett til å gripe inn ved spesielle forhold??

   John Langvad:
   Har sendt deg etpar lokal aviser- for å vise at disse også nå skriver om dette og de mange feilene som blir begått. Jeg ser det slik at den insatsen som du har gjordt her begynner å bære frukter!!

   Annina Karlsson:
   ringar po vattnet ja,,, tillomed grannar och skvallervägen blir det rädsla.

   Rune L. Hansen:
   Kidnapping og fangehold av et barn er et flerfoldig mord og det som verre er.
   Det er veldig veldig viktig for de som har gjort og gjør slikt eller som driver med slikt at ofrene, barn og voksne, ikke får mulighet til å fortelle om hva som skjer. Mange av de vil heller drepe ofrene og mye annet av kriminell galskap enn at det skjer. Hvilket også ofte er det som skjer. Iveren efter å kneble, fangeholde, fjerne og å drepe ofrene er ofte stor og intens.

   Rune L. Hansen:
   Drapene begraves i falske påstander og falsk dokumentasjon, selvfølgelig.

   
---
---

   Fortsettelse fra i forgårs, 12.04. 2011:

   Lise Semmerud:
   Lykke til ...

   Rune L. Hansen:
   Trengs. Det er få som overlever slikt noe.

   Victoria Dragunov:
   Joda, men er man fattig får man kutte ut å ha bil , tlf og internett, så enkelt er det. Man må jo tilpasse levesettet etter inntekten. Det gjelder å være kreativ. Feks kan du jo alltids flytte ut i en lavvo i skogen. Dessuten, vannfaste i en uke av gangen er sunt for helsa, man må ikke på død&liv fråtse i mat hver dag. Og mange som klager over dårlig råd både røyker, drikker alkohol og spiser sjokolade. Og hvorfor må man absolutt ha alt som alle andre har? Lev enkelt og bli minimalist så greier du deg helt fint. Ta det som en utfordring istedenfor å klage. "Det er ikke hvordan man har det men hvordan man tar det"

   Mogens Yndesdal:
   Nå henter også jeg frem tidligere, gode innlegg.

   Rune L. Hansen:
   Joda, Victoria, det er kanskje ditt liv og din livets rett. En dame jeg engang snakket med mente og utbasunerte at bare en har potet så trenger en ikke mere eller annet. Selv satt hun via sin mann godt i det med både inntekter, status, formue og alt annet.

   
---
---
   Helle Næss, 14.04. 2011:
   Et problem kan ikke løses med de samme tankene som har skapt problemet.. det er å gjøre MER AV DET SAMME... Albert Einstein
---
---

   Berit Mikalsen, 14.04. 2011:
   Kai Rudi Schantz:
   Tegn på kjærlighet er så tydlige og velkjente at de er svært lette å etterligne i kortere periode for narrssister og psykopater i deres spill.. men svært lette å oppdage for de som ønsker, da man alltid vil finne handlinger som ikke samsvarer med bildet de skaper i deres forsøk på manipulere omgivelsene.. problemer er at offeret sjelden blir hørt når disse fakta hevdes, da det ikke stemmer med hva vedkommnede psykopat fremstår som ovenfor de mennesker som de trenger manipulere.. dette selv om hva offeret hevder er fakta og kan bevises.. fagfolk med sin BIAS herrunder sakkyndige psykologer feiler her totalt.. mye fordi at de rett og slett nekter og arbeide ut fra metodisk utredning som ville avslørt dette.. man opplever istedet at de overser og fortier alt som ikke passer inn i deres konklusjon.. selv om at et eneste fakta bevis mot en påstand som er uderbygget med tusen ting er nok til å kunne hevde påstanden som uriktig.. Dette fører til mer mishandling av barn enn noe annet som såkalte sakyndige psykologer er direkte skyldige i.. Det værste er at de er selv klar over at deres manglende vilje til vitenskapelig metoder gir rom for dette resultat, men DE GIR F............!
   17. desember 2010 kl. 13:51

---
---

   Marius Reikerås, 14.04. 2011:

   Menneskerettsdomstolen har pålagt de nasjonale domstoler en særskilt streng aktsomhetsplikt når menneskerettsbrudd påberopes.

*

   Gunn Tove Mathisen:
   Ja, men bryr f. ex Norge seg, se. Amalie saken.

   Johan Freudendal:
   Ja men når de nationale domstole ikke kan læse, høre eller forstå så skal man ikke forvente ret meget ;o)

   Marius Reikerås:
   Nei, Norge bryr seg ikke før tilstrekkelig mange begynner å kreve sin rett.

   Johan Freudendal:
   Så er det netop at man SKAL kræve sin ret, for så kan man (hvis man er heldig) vække retssystemet ;o)

   Kristin Brataas:
   Norge har i alle år ignorert menneskerettighetene.

   Linda Salvesen:
   Det er hvertfall lov å håpe.

   Jan-Erik Jansen:
   MER ENN DET. DET ER NAIVT Å HÅPE, MEN Å SLOSS ER SEIER!!! 

   Linda Salvesen:
   Enig med deg, Jan-Erik. Sorry! Jeg holder virkelig på å sloss selv. Kan ikke si så mye, men det holder på å skje ting her nede på Sørlandet!

   Jan-Erik Jansen:
   Så bra da Linda! Veldig bra .... Vær en talsmann/kvinne, og kriger!

   Linda Salvesen:
   Prøver!!

   Jan-Erik Jansen:
   Veldig bra! Stå på ..... Ha en kjempegod dag da.

   Linda Salvesen:
   Takk det samme til deg:)

   Ann Helen Rosenvinge:
   Sammen skal vi sloss til rettferdighten seirer!!!!

   Linda Salvesen:
   Ja,det skal vi Ann Helen!

   Ann Helen Rosenvinge:
   http://covergaard.blogg.no/blogg.html Link til en blogg om b.v. saker ........

   Jan-Erik Jansen:
   Yezz! Let's stand together against all attack from false law's.

   Hans Johansen:
   Ja, men er pålegget reelt. Menneskerettsdomstolen har jo godkjent mishandling og dokumentfalsk mot norske borgere til de evt. begår selvmord, f.eks. ved høyskoler og i arbeidslivet. Jøde-nazist konflikten ser ut til å aldri løse seg.

   Hans Johansen:
   Det virker som om kommentarene forsvinner ut. Er det sensurering også her?

   Marius Reikerås:
   Her er det mange kommentarer som har forsvunnet.

   Marius Reikerås:
   Det vises til hva som fremkommer i WAGNER AND J.M.W.L. v. LUXEMBOURG:
   “The Court reiterates that the right to a fair trial as guaranteed by Article 6 § 1 of the Convention includes, in particular, the right of the parties to the trial to submit any observations that they consider relevant to their case. The purpose of the Convention being to guarantee not rights that are theoretical or illusory but rights that are practical and effective (see Artico v. Italy, judgment of 13 May 1980, Series A no. 37, p. 16, § 33), this right can only be seen to be effective if the observations are actually “heard”, that is duly considered by the trial court. In other words, the effect of Article 6 is, among others, to place the “tribunal” under a duty to conduct a proper examination of the submissions, arguments and evidence adduced by the parties, without prejudice to its assessment of whether they are relevant (see Perez v. France [GC], no. 47287/99, § 80, ECHR 2004-I, and Albina v. Romania, no. 57808/00, § 30, 28 April 2005).
   90. The Court reaffirms, moreover, that while Article 6 § 1 obliges the courts to give reasons for their judgments,…….
   96. The Court must bear in mind that, even though the courts cannot be required to state the reasons for rejecting each argument of a party (see Ruiz Torija, cited above, § 29), they are nonetheless not relieved of the obligation to undertake a proper examination of and respond to the main pleas put forward by that party (see, mutatis mutandis, Donadze v. Georgia, no. 74644/01, § 35, 7 March 2006). Where, in addition, those pleas deal with the “rights and freedoms” guaranteed by the Convention and the Protocols thereto, the national courts are required to examine them with particular rigour and care.
   Retten skal altså særlig merke seg EMD sitt ordvalg;
   “Where, in addition, those pleas deal with the “rights and freedoms” guaranteed by the Convention and the Protocols thereto, the national courts are required to examine them with particular rigour and care.”

   
---
---

   Marius Reikerås, 14.04. 2011:

   Høyre: -Barnevernsbarn rettsløse  
   http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7594260
   www.nrk.no
   Barn og ungdommer som tas hånd om av barnevernet er i praksis rettsløse, mener Høyre.

*

   Ann Helen Rosenvinge:
   Kjempeflott at b.v. saker kommer frem i lyset for å belyse nettopp rettsløsheten til barna. Tenk, vi lever i verdens rikeste land - er også kåret til det beste landet å bo i. Da murrer det litt i mitt system når omfanget er så graverende stort av rettsløsheten til barna her i landet. På tide med en endring med ett bedre rettsvern for barna. Trist å tenke på alle de berørte familier som har fått sitt ødelagt av b.v.

   Little Hotte Yasmin:

   Deler **

   Hans Johansen:
   Alvorlige påstander. Barna har jo sine rettigheter uavhengig om de er i fosterhjem eller ikke.

   Monicha Nyhuus Aas:
   deler

   Annina Karlsson:
   De menar väll att barn inte har kännslor??? Glöm eran vilja sa de till mina barn när de ville hem och sa att de hadde det bra hemma.

   Rune L. Hansen:
   Slikt er sakt fra de der og slike kanter tusener ganger før, år efter år i flere ti-år, for liksom å vise at de tar katastrofen (og sine velgere) på alvor. Og det som blir sagt og gjort og pakket inn i innsmigrende ord har samme resultat og konsekvens for hver gang: det vil si, alt til det verre og enda mere skjult og utspekulert.

   Rune L. Hansen:
   Alltid mange som lar seg lure og som reklamerer for lureriet.
 
   Ann Helen Rosenvinge:
   Nettopp defor må vi legge press på det offentlige statsapp. til de bruker loven slik den står nedskrevet på papiret i Norges Lover. Våre rettigheter skal belysest og taes på alvor. Ikke bare tomme ord nok engang, like før en valghøst.

   Arild Holta:
   Minnes godt Høyres storslagne: "Ingen har noensinne gitt nok til barnevernet!" De har overhode ingen reell opplevelse av barnevernsproblematikken. Kun en teoretisk tilnærming som de har hentet hos byråkrater, sosiobablere og psykobablere. Det er ingen ting som tyder på at de vil stikke fingen i jorden. Forskjellen på Ap og Høyre er vel at Ap vil fjerne familien på sikt, mens Høyre gir blaffen i familien.

   Tom Helgesen:
   Hallooo Arild - Hva var det i introen du ikke helt skjønte... ? :-))

   Rune L. Hansen:
   Norges lover inkluderer ikke Synseloven, men dette vet ikke og aksepterer politikere minst av alt. Men de vet seg å finne karriære-bevisste jurister og komiteer og andre politikere som sprer videre reklame og propaganda for Synseloven og sin bedre-viten uten å nevne dens navn. De vil så gjerne stå over lov og rett og å vite bedre og best i forhold til lov og rett. Så lenge de over-ordnede lover gjeldende i og for Norge (dvs. Menneskerettsloven, Straffeloven og Norges Grunnlov) ikke effektivt får virke efter sin hensikt overfor kriminelle i og omkring den offentlige forvaltningen så blir knapt noe som helst bedre, men snarere i fortsatt stor fart verre og verre. For da blomstrer fortsatt politikere og indoktrinerte som tror at hjelp er det motsatte av hjelp og at barnets, foreldrenes, familiens og samfunnets beste er det motsatte av barnets, foreldrenes, familiens og samfunnets beste og lov og rett det motsatte av lov og rett.

   Rune L. Hansen:
   Kriminelle i og omkring den offentlige forvaltningen må effektivt kunne stoppes i henhold til gjeldende lov og rett i og for Norge. Uten vil fortsatt kriminelle forvalte og håndheve lov og rett, motsatt lov og rett.

   Rune L. Hansen:
   Problemet er lett å løse. Ethvert menneske har krav på og rett til rettferdighet.

   
---
---

   Rune Fardal, 14.04. 2011:

   – Ettåringer i barnehage er grusomt
   Feministen og forfatteren Fay Weldon smeller til med en brannfakkel.
   http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/-ettaaringer-i-barnehage-er-grusomt-2970979.html?sms_ss=facebook&at_xt=4da6ac78396d8f50%2C0
   www.tv2nyhetene.no

*

   Linda Salvesen:
   Mødre blir jo omtrent nektet å være hjemme med barna sine nå for tiden,hvertfall innen en viss institusjon ... Å sende en ettåring i barnehage er sykt!!
   Stig Breistein:
   ‎..og feministene som presser kvinner i jobb får jo millioner i støtte fra det offentlige for å drive sin propaganda + at de har klippekort hos Nrk for å komme på eteren ukritisk. Nrk har blitt kvinnebevegelsens viktigste verktøy i å spre sin propaganda .....

   Kyrre Fjeldvik:
   Dette er i alle fall ikke lesestoff for de røde ...

   
---
---

   Annina Karlsson, 14.04. 2011:

   60 or av studier po barn som visar skador vid separation . 60 ors erfarenheter verkar de inte veta nogot om? tror inte det hjälper med 60 or till de fattar ändo inte.

*

   Anders Kleppe:
   Den kollektive bevisstheten er i sannhet fascinerende å studere, men samtidig dypt tragisk når du forstår den ...

   
---
---

   HVORDAN PÅTALEMYNDIGHETEN BRYTER EMK ART. 6 I STRAFFESAKER.
   .by Marius Reikerås on Wednesday, January 5, 2011 at 5:12pm.
   http://www.facebook.com/notes/marius-reiker%C3%A5s/hvordan-p%C3%A5talemyndigheten-bryter-emk-art-6-i-straffesaker/173676006001727

   Staten er ett rettssubjekt i forhold til konvensjonen. Det vil si at de konvensjonskrenkelser som gjøres av offentlige instanser, hva det være seg domstolen, påtalemakten eller forvaltningsorgan, rubriseres under ett rettssubjekt og det er staten Norge.
   Den europeiske menneskerettskonvensjon har forrang for norske regler. Det følger av menneskerettsloven § 3. Det betyr at det offentlige ( selvsagt) er forpliktet til å følge de minstegarantier som følger av konvensjonen.
   I straffesaker, utløses minstegarantiene knyttet til EMK artikkel 6, i det den personen som er berørt, er såkalt ”substantially affected”.
   I det en person er ”substantially affected”, faller han inn under begrepet ”charged” og da utløses som sagt de minimumsgarantier som følger av EMK art. 6.
   Det foreligger omfattende praksis på dette fra Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD)
   Som det står i ECKLE v. Tyskland av 15 juli 1982:
   ”73. In criminal matters, the "reasonable time" referred to in Article 6 par. 1 (art. 6-1) begins to run as soon as a person is "charged"; this may occur on a date prior to the case coming before the trial court (see, for example, the Deweer judgment of 27 February 1980, Series A no. 35, p. 22, par. 42), such as the date of arrest, the date when the person concerned was officially notified that he would be prosecuted or the date when preliminary investigations were opened (see the Wemhoff judgment of 27 June 1968, Series A no. 7, pp. 26-27, par. 19, the Neumeister judgment of the same date, Series A no. 8, p. 41, par. 18, and the Ringeisen judgment of 16 July 1971, Series A no. 13, p. 45, par. 110). "Charge", for the purposes of Article 6 par. 1 (art. 6-1), may be defined as "the official notification given to an individual by the competent authority of an allegation that he has committed a criminal offence", a definition that also corresponds to the test whether "the situation of the [suspect] has been substantially affected" (see the above-mentioned Deweer judgment, p. 24, par. 46).”
   Dette betyr at samtlige garantier som følger av EMK artikkel 6 nr. 1,2 og 3, skal etterleves fra dette øyeblikk.
   Art 6. Retten til en rettferdig rettergang :
   Ett av kjernepunktene under EMK artikkel 6, er retten til å bære ”like våpen” under ethvert stadium gjennom en prosess. Kort fortalt betyr det at en person som er ” substantially affected” i en straffesak, skal ha fullt innsyn i alt som påtalemyndigheten sitter med av informasjon.
   EMD bruker om dette begrepet ”equality of arms” og her har staten intet slingringsmonn med hensyn til å etterleve regelen. Men, minimumsregelen stopper ikke der. Kravet er at vedkommende straks skal bli underrettet og gitt fullt innsyn i sakens dokumenter, jf artikkel 6 nr. 3 a.
   Hensikten med regelen følger for øvrig av artikkel 6, 3 b, og det er at vedkommende skal ha tilstrekkelig tid og muligheter til å forberede sitt forsvar.
   At innsyn ikke gis på et tidlig stadium, er derfor en elementær krenkelse av EMK artikkel 6. Dette fremkommer i mange dommer, herunder dommen Salduz v. Tyrkia, hvor det står om en slik fremgangsmåte i premiss 64:
   “64.  The applicant complained that the written opinion of the Principal Public Prosecutor at the Court of Cassation had not been communicated to him. In this respect, he relied on Article 6 § 1 of the Convention, the relevant part of which provides:
   “In the determination of ... any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair ... hearing ... by [a] ... tribunal ...”
   1.  The Chamber's judgment
   65.  In its judgment of 26 April 2007, the Chamber found that, in the light of the established case-law on the matter, the non-communication to the applicant of the written opinion of the Principal Public Prosecutor at the Court of Cassation had infringed his right to adversarial proceedings. It therefore concluded that there had been a violation of Article 6 § 1 of the Convention.
   2.  The parties' submissions
   66.  The parties filed no further observations on this question.
   3.  The Court's assessment
   67.  The Court considers, for the reasons given by the Chamber, that the applicant's right to adversarial proceedings has been breached. There has therefore been a violation of Article 6 § 1 of the Convention.”
   EMK art 6 nr 3 c sier
   Enhver som blir siktet for en straffbar handling, skal ha følgende minsterettigheter:
   ”c. å forsvare seg personlig eller med rettslig bistand etter eget valg eller, dersom han ikke har tilstrekkelige midler til å betale for rettslig bistand, å motta den vederlagsfritt når dette kreves i rettferdighetens interesse;
   Denne regelen kan ikke misforstås. Det er helt åpenbart at det er en fundamental menneskerett å kunne forsvare seg personlig om man ønsker det. Det er likeledes en fundamental menneskerett, dersom man ikke ønsker å forsvare seg personlig, å selv velge den forsvarer man ønsker. Også her blir det begått alvorlige krenkelser på bestemmelsen.
   At de rettigheter som følger av EMK artikkel 6 også gjelder forut for selve rettsbehandlingen, er også slått fast i flere dommer fra EMD. Jeg nøyer med å vise til  SALDUZ v. Tyrkia, Application no. 36391/02) av 27 November 2008.
   Artikkel 6  nr. 3 skal anvendes før en sak sendes til domstolen og den unnlatelsen som staten har gjort i denne saken, viser en krenkelse av EMK artikkel 6 ved ikke å etterkomme dens bestemmelser (Imbrioscia, § 36).
   Som det fremkommer i saken mellom Salduz v Tyrkia, premiss 50:
   3.  The Court's assessment
   (a) The general principles applicable in this case
   50.  The Court reiterates that, even if the primary purpose of Article 6, as far as criminal proceedings are concerned, is to ensure a fair trial by a “tribunal” competent to determine “any criminal charge”, it does not follow that the Article has no application to pre-trial proceedings.
   Thus, Article 6 - especially paragraph 3 – may be relevant before a case is sent for trial if and so far as the fairness of the trial is likely to be seriously prejudiced by an initial failure to comply with its provisions (Imbrioscia, cited above, § 36). As the Court has already held in its previous judgments, the right set out in paragraph 3 (c) of Article 6 of the Convention is one element, amongst others, of the concept of a fair trial in criminal proceedings contained in paragraph 1 (Imbrioscia, cited above, § 37, and Brennan, cited above, § 45).
   Som EMD allerede har slått fast i en rekke dommer, er de krav som følger  av EMK artikkel 6 -3c  ett av flere elementer under rubriseringen  om en rettferdig rettergang i straffesaker i nr. 1 (Imbrioscia , § 37, og Brennan, § 45).
   EMD har gjentatte ganger slått fast viktigheten av at konvensjonen er designet for å "garantere rettigheter som ikke er teoretiske eller illusoriske, men rettigheter som er praktiske og effektive".
   I slike tilfeller vil artikkel 6 kreve at den som er ”substantially affected”  også har krav på  bistand fra advokat etter eget ønske allerede på de første stadiene av politiets avhør.
   Disse prinsippene er også i tråd med allment anerkjente internasjonale menneskerettighetsstandarder som er i kjernen i begrepet om en rettferdig rettergang.
   Bestemmelsen har til hensikt å forebygge justismord og oppfyllelsen av målene med artikkel 6, særlig det som har med likevekt mellom partene, dvs mellom etterforsker, påtalemyndigheten og tiltalte, er av helt fundamental karakter.
   Dette er noe som også fremkommer av Salduz premiss 58:
   58.  Thus, in the present case, the applicant was undoubtedly affected by the restrictions on his access to a lawyer in that his statement to the police was used for his conviction. Neither the assistance provided subsequently by a lawyer nor the adversarial nature of the ensuing proceedings could cure the defects which had occurred during police custody.
   62.  In sum, even though the applicant had the opportunity to challenge the evidence against him at the trial and subsequently on appeal, the absence of a lawyer while he was in police custody irretrievably affected his defence rights.
   (c)  Conclusion
   63.  In view of the above, the Court concludes that there has been a violation of Article 6 § 3 (c) of the Convention in conjunction with Article 6 § 1 in the present case.”
   I denne sammenheng, understreker EMD viktigheten av at de såkalte preliminære rettigheter blir respektert, fordi en anklaget ofte befinner seg i en særlig sårbar posisjon på dette stadiet i saksbehandlingen.
   Denne retten forutsetter også at påtalemyndigheten i en straffesak søker å bevise sin sak mot den tiltalte, uten å ty til det som i flere tilfeller må karakteriseres som undertrykkelse av den siktedes sine rettigheter, Jalloh v. Tyskland, 100 §, ECHR 2006 -, og Kolu v. Tyrkia , § 51, 2. August 2005).

*

   Stig Stellander:
   Delte denne jeg Marius.

   Raymond Kanari Hammeren:
   jeg og

   Marius Reikerås:
   flott, på tide at vi tar et oppgjør med de overgrep som folk blir utsatt for.

   Raymond Kanari Hammeren:
   helt enig. altfor mange overgrep som skjer her i landet

   Vidar Nedberge Hansen:
   Marius: Hvordan tolker du § 120 i straffeloven?

   Marius Reikerås:
   Som en bestemmelse som aldri blir brukt.

   Anne Grethe Florin:
   delte den jeg Marius.;)

   Monicha Nyhuus Aas:
   deler ;) veldig klart og tydelig dette budskapet ;))

   Vidar Nedberge Hansen:
   Ja, jeg takker for disse opplysningene.

   Aytek Jensen:
   Jeg deler den jeg også for jeg er en av dem.

   Ragnar Zaal:
   Delt Marius, :) Klar tale!

   Irene Børresen:
   Går strl § 120 på dokumentforfalskning?

   Birger Schroll:
   bra Marius...bare kjør dom hardt!.... det virker over tid vet du
   ... ting tar tid - det må vi være forberedt på ... det er de små skritt - de små seire ... som en dag feller dom sjø!!! *;)

   Cecilie Spro:
   Er det riktig å la et barn flytte til en annen kommune før saken er avgjort i tingretten? Han må gå på annen skole inntil ankeforhandlingene starter. Det er et forferdelig overgrep i et barns liv, og allikevel sier bv at det er til et barns beste. Han må til og med flytte til annen kommune og til og med før vi får svar fra dommeren om utsettende virkning frem til ankeforhandlingene. Det er et så stort overgrep at jeg ikke har ord. BV gjør dette til tross for at barnet har flyttet mange ganger før og endelig har et godt og stabilt hjem og mange venner og gjør det bra på skolen og har en mor full av kjærlighet og omsorg.

   Cecilie Spro:
   Det ser ut som det ikke nytter. Se bare på alt det Marius gjør. Det hjelper ikke en dritt. Slike overgrep skjer likevel, og de sier det er til barnets beste, hahahaha

   Bjorn Ursfjord:
   Jeg har også en ureealistisk ambisjon om å få staten tiltalt i Strasbourg. Det største problemet er at når jeg anmelder LAR for åpenbare brudd på pasientrettighetsloven (f.eks. i Stavanger, der det kun er en lege - den skandaløst kriminelle dr. Johannes Skaar - som har ca. 200 pasienter, hvorav ca. 10 personer har møtt ham personlig, og de andre blir medisinert av sosialkuratorer som har fått ansvaret for medisinering delegert fra legen - den praksisen er hamrende ulovlig etter legeloven - så blir saken henlagt - i ett tilfelle fikk jeg anmeldelsen i retur med påskriften "intet straffbart forhold" DAGEN ETTER, altså hadde den ikke engang blitt forsøkt etterforsket.
   Sosialkuraturene er også ansvarlig for å ta urinprøver av de narkomane som er i legebehandling hos LAR. De har nulltoleranse over for sidemisbruk, og kaster deg i tilfelle ut av behandlingen. Nå er jo narkomani en sykdom, siden det behandles med legemidler av statlige helseforetak. Og hvis man viser symptomer på sin sykdom, blir man kastet ut. Og det mest sjokkerende er at sosialkuratorene følger dette til punkt og prikke. Poenget med å ha et levende menneske som forvalter reglementet overfor deg, er jo nettopp at de skal utvise fleksibilitet, og virke som en buffer mellom veldig rigide retningslinjer og den enkeltes situasjon. Det forekommer ikke. M.a.o, deres jobb kunne like godt vært utført av en maskin. Men så lenge det norske rettssystemet ikke rører saken, kan den heller ikke bringes til domstolen i Strasbourg; de forlanger at saken har vært behandlet helt opp til landets Høyesterett før den kan ankes til EMD.
   Dr. Skaar er generelt hatet blant alle misbrukere i Stavanger. Vi har allerede kommet til enighet om at dersom Staten ikke (snart) tar ansvar for å straffe Skaars utallige lovbrudd, deriblant forsettlig drap av ca. 100 pasienter som ble kastet ut av LAR og deretter døde av overdose innen en måned etterpå, så tar vi selv hånd om avstraffelsen.

   Aina Viola Larsen:
   Du snakker om onde djevler de her myndighetene våres + den her legen Dr. Skaar. Den her legen bør straffes, og hans overtramp mot rusmisbrukere, også med døden til følge for mange av disse brukerne. Tenk å bruke sosial kuratorer til å følge opp. Og medisinere narkomane, som da skal være helsevesnet, og en leges jobb bare det er et grusomt overtramp for de her stakkars brukerne det de har blitt utsatt. De her myndighetene våres, og den her legen kan ikke være helt god i hodet sitt. Det bør bringes fortes mulig inn for domstolen i Strasbourg før flere rusmisbrukere mister livet. Myndighetene våres og den Dr. Skaar, eller et mer passende navn Dr. Mengele bør straffes av domstolen i Strasbourg. Disse har blod på hendene sine og er virkelige forbrytere i dette onde landet Norge.

   Bjorn Ursfjord:
   Sett i bakspeilet ser jeg at den siste setningen i mitt forrige innlegg kan tolkes i uheldig retning. det betyr selfølgelig ikke at man skal ta retten i egne hender, men at vi vil sørge for at han blir straffet på en eller annen måte uansett, om det ikke går gjennom strafferetten. Det kan i første omgang bety at vi får helsedep. til å ta legebevillingen hans, i neste omgang økonomiske erstatningssøksmål for ødelagte liv og dødsfall. og det betyr at vi ikke vil gi oss før vi får en eller annen form for rettferdighet.

   Aina Viola Larsen:
   Har en av mine egne voksne sønner som har vært stoffmisbruker, og som vi nu har som foreldre har hjulpet til å få et bedre liv, med en god livskvalitet . Har min sønn blitt behandlet på en slik stygg, og uverdig måte slik de her rusmisbrukerne i Stavanger. Da har opplevd med den her legen, kvakksalveren så skulle jeg ha sørget for den her legen ha fått en straff så de har svidd i hans kropp og sjel. Det kjæreste man har her på jord er barna sine.

   Åse-Kari Kobbersletten:
   Ønsker deg en rettferdig rettergang, Marius

   Irene Børresen:
   Aina, jeg tror det er flere her som gjerne vil ha en oppskrift på hvordan man "sørger for" at de som gjør disse overtrampene får den straffen de skal ha etter loven. Jeg setter pris på å få forklart dette.

   Heidi Marlen Danielsen Semerci:
   deler denne jeg ?!  

   Aina Viola Larsen:
   Da min sønn som nu er en voksen mann fikk hukomelsen sin tilbake i fjor var det som musikk i mine ører. Vi har i mange år hjulpet han å bli rehablitert jeg og min mann. Da har også vært til avrusning

   Aina Viola Larsen:
   på psykriatisk sykehus og blitt medisinsk rehablitert mange ganger opp igjennom årene og fått fast medisin fra fastlege. Han har også vært en del på glattcelle opp igjennom årene før han da har blitt sendt til varetekts fengsling, og ha et menneske på glattcelle og i fengsel når du er psykotisk er et brudd på menneskeretigheter. Vi klarte å få ordnet advokat for han når han satt inne i fengsel så han kunne sone dommen som en avrusning og medisinsk behandling. Da min sønn truet med å ta sitt eget liv noe vi fikk vite om at han skulle gjøre. Han klarte ikke å sitte innelåst på den lille cella si. Da tok vi som foreldre affære momentat, og snakket da med vår sønn sin advokat. Det ble en ordning med det at han trengte ikke å være så lenge innelåst på cella, og fikk bevege seg litt friere. Advokaten klarte i samarbeid med oss og legen, og psykriatiske sykehus ordnet med det så han fikk videre medisinsk behandling å rehablitering. Han bestemte seg i fjor og begynne på skole igjen. Han er også medesin fri og klarer seg bra. Han går nu hotell og resturant fag og får kjempekarakterer, og er godt likt av både lærere og ungdomen i klassen. Han er en kar som også har mye omsorg for sine med elever.

   Irene Børresen:
   Ære være deg som har fått sønnen din på beina, men hvordan får en tatt folk som står bak overgrep? Det er det jeg etterlyser. Jeg tror det er mange her som har forsøkt seg på det, - uten å lykkes i det hele tatt. Det er ikke bare å si at man "skal ta dem". Dette er folk som er beskyttet av en lov som ikke finnes.

   Annina Karlsson:
   Beskyttet ja,,, vanta nu,, Vi var det som skulle beskyttes.

   
---
---

   Noralf Aunan, 14.04. 2011:

   Marius har også anbefalt å engasjere oss, og nå har vi en utmerket anledning til å gjøre noe med de galoperende drivstoffprisene.
   http://www.sfm.no/Arkiv-2011/Fot-Apr-2011/Forbrukermakt.pdf  
   www.sfm.no

*

   Haug Anders:
   Drivstoffprisene?!! Hvem i all verden bryr seg om DRIVSTOFFPRISER når det finnes SÅÅÅ mye viktigere saker vi må ta oss av først, som å hindre AP i å gjøre Norge til en kommuniststat??

   Noralf Aunan:
   Vi bør nok trene på et eller annet som er håndgripelig for de fleste. Dette er enkelt å gjennomføre, og det blir nok en sak Jens og co også må stilles til ansvar for, det går jo fort mot valg også. Ellers er jeg enig i at de fleste saker er langt viktigere.

   Haug Anders:
   ‎"Trene"..? Dude, tror du det finnes tid for "trening" her? Vi er i ferd med å miste demokratiet, og du snakker om bensinpriser! Vi har VELDIG liten tid før staten er ustoppelig, så vi må gjøre noe NÅ

   Nina Haug:
   Er nå litt opptatt av drivstoffprisene også jeg da;-D... Viktig for oss som bor uten mulighet for offentlig kommunikasjon. Men enig med deg Anders at det finnes viktigere ting også, men det betyr ikke at vi ikke kan ta tak i flere ting på en gang ...

   Haug Anders:
   Det der er ikke min mor, i såfall ville jeg vært VELDIG skuffet -.-

   Nina Haug:
   Er mer opptatt av andre viktiger ting jeg, men har plass til mange gode saker i hodet;-D

   Rune L. Hansen:
   Det er tusener urette forhold som ødelegger for trivsel og trygghet å rette opp, og det vil det fortsette med å være om ikke lov og rett, dvs. rettferdighet, respekteres og håndheves.

   Rune L. Hansen:
   Kronprinsen og Statoil :
   http://www.nyemeninger.no/alle_meninger/cat1003/subcat1010/thread138770/

   
---
---

   Mechthild Opperud, 14.04. 2011:

   Jeg fant en interessant diskusjon i Stortinget fra 2004 som har med norsk barnevern og Spania å gjøre.
   Innstilling S nr.17 (2004-2005) er her:
   http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2004-2005/inns-200405-017/
   Referatet med alle diskusjoner er her: http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2004-2005/041109/6/
   - stortinget.no Innst. S. nr. 17 (2004-2005)  
   www.stortinget.no

*

   Mechthild Opperud:
   Det ble den gang fremmet forslag å utvide norsk barnevernloven til å gjelde også i Spania. Det var ikke mulig pga internasjonal rett. Så var det forslag om å opprette en internasjonal avdeling i barnevernet (her i Norge). Det ble også nedstemt. Men det ble nevnt et helt drøss av tiltak som ble innført eller var i ferd med å innføres. Diakon i sjømannskirken i Spania. Opplysningsarbeid i skolene, etc.

   Mechthild Opperud:
   Forslagene og diskusjonene oppsto etter et Brennpunkt-program om Spania. Man ser godt hvilke parti som tenker hvordan i saken ...
   Marius, ta bort innlegget igjen hvis du synes det ikke passer på din vegg. Mulig dette også er gammelt nytt.

   
---

---

   Rune L. Hansen, 14.04. 2011:

   Problemet er lett å løse. Ethvert menneske har krav på og rett til rettferdighet.

*

   
---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, fredag 15. april 2011, Vinberget:

   Tåke, yr og 6 pluss-grader Celsius i dag tidlig klokken 06.30 og med 9 pluss-grader klokken 11 og uten yr videre utover dagen. 8 pluss-grader og tåke klokken 18 og 6 pluss-grader klokken 22 og yr og tåke mot midnatt.
---
---
   Jeg telefonerte i dag omtrent klokken 11 til Norges Høyesterett for å høre om status i saks-behandlingen av min anke datert 07. mars 2011 ( ekstern ). Jeg har ventet lenge og utholdende nu på reaksjoner derfra. Fikk nu  i dag der høre at de ikke har fått anken oversendt fra Gulating lagmannsrett, og at jeg derfor må telefonere Gulating lagmannsrett for å undersøke. Jeg telefonerte derfor litt efterpå til Gulating lagmannsrett for å undersøke om de har oversendt anken til Norges Høyesterett eller om hvorfor ikke. (De regnet kanskje eller heller antagligvis med at jeg nu var drept eller i det minste fjernet fra verden. Og at de derfor ikke trenger å bry seg med slikt. Alorlig sagt fra min side. De vet nemlig utmerket godt hva de holder på med.) Jeg fikk snakke med saksbehandler Linda Moen i Gulating lagmannsrett. Hun konkluderte med at tilsvars-fristen forlengst var utgått ( ekstern ) og at ikke noe tilsvar er ankommet. Og at saken enda ikke er oversendt til Høyesterett. Hun sa hun skal undersøke hva som videre har skjedd og telefonere meg tilbake i dag for å gi nærmere beskjed. Jeg sa det haster og er viktig, for som det fremgår av anken lever fortsatt jeg og mine barn under tortur, terror, trakassering og utplyndring og det handler fortsatt også om liv eller død. Hun sa det er greit, det vil si at hun hørte hva jeg sa og gjentok at hun skal undersøke og så telefonere meg tilbake.

   Noe senere på dagen telefonerte hun og fortalte følgende:
   - at de beklaget at det har vært en feil i saks-håndteringen fra deres side,
   - at saken nu nettopp var blitt besørget oversendt til Høyesterett, og et oversendelses-brev til meg,
   - at hun blandt annet nettopp har telefonert motpartens advokat for å efterlyse et tilsvar,
   - at motpartens advokat bekreftet å mottatt anken og forkynnelse om tilsvar,
   - at motpartens advokat derefter i dag pr. fax oversendte et tilsvar,
   - at retten i morgen med posten oversender meg en kopi av tilsvaret.

   Jeg spurte om jeg kanskje kan få en skriftlig beklagelse fra Gulating lagmannsrett. Hun sa at de bruker ikke å gi noen skriftlig beklagelse, men at Høyesterett får vurdere feilen.
   
---

   Kjøleskapet ble ubrukelig i dag. Det er slikt som skjer. Dermed blir det enda vanskeligere for meg å overleve.

---

   Rune L. Hansen, 15.04. 2011:

   166 millioner kroner i rettsgebyrer
   http://www.domstol.no/DAtemplates/Article____23337.aspx?epslanguage=NO
   www.domstol.no
   Statens inntekter fra rettsgebyrer har vokst fra 160 millioner kroner i 2008 til 166 millioner i 2009. Inntektene ble imidlertid ca. 12 millioner kroner lavere enn forventet i fjor. Dette kommer frem av årsmeldingen Domstolene i Norge 2009.

*

   Henning Ann:
   kan da ikke koste 50 000,- å ha en dommer , en advokat, og noen papirer i et statlig eid lokale i en snau time...???? de flår oss på alle områder, så mye de kan ikke ett eneste sekund i løpet av livet, tenker en politiker at ... "hm... nå skulle det vært hyggelig å gjort noe flott for befolkningen ...  foreks. ekspropriere alt som har av kraftværk og gjøre, alt inn på 100% statseid også lar vi norges befolkning få strøm til driftskost. som et non profit tilbud til norske strømkunder"!

   Rune L. Hansen:
   Sitat: "166 millioner kroner i rettsgebyrer / Statens inntekter fra rettsgebyrer har vokst fra 160 millioner kroner i 2008 til 166 millioner i 2009. Inntektene ble imidlertid ca. 12 millioner kroner lavere enn forventet i fjor. Dette kommer frem av årsmeldingen Domstolene i Norge 2009. / Statens inntekter på dette området kommer fra gebyrpliktige oppgaver i domstolene i forbindelse med blant annet sivile saker, skjønn, tvangsforretninger, skifte og konkurs. / Statistikken for 2009 viser at antallet sivile tvister til tingrettene økte fra 14207 til 15789, men antallet behandlede saker sank fra 15007 til 14479. Antallet tvangssalg og konkurser økte betydelig. / I årsmeldingen Domstolene i Norge 2009 kan du lese om statistikk fra alle landets domstoler, om ressursbruk og utviklingsoppgaver. / Gå til årsmeldingen Domstolene i Norge 2009: http://www.domstol.no/upload/DA/Internett/da.no/Publikasjoner/Aarsmelding%20for%20domstolene%202009.pdf "

   Rune L. Hansen:
   Er det altså tilgang til lov og rett den norske befolkning skal kunne utplyndres for å kunne ha? Eller verre: For å bli lurt til å tro å ha?

   Rune L. Hansen:
   Hvor mange av disse "rettsgebyrene" innkreves via Statens Innkrevingssentral og andre inkasso-butikker i statens regi?

   Rune L. Hansen:
   Og hva skjer videre, for noen eller mange?

   Rune L. Hansen:
   Og hvor mange?

   Rune L. Hansen:
   Er dette og slikt "hemmelige" og skjulte tall, av visse grunner?

   Rune L. Hansen:
   Mange mennesker blir på visse forskjellige måter drept i dagens Norge, iherdig forsøkt skjult.
&nbs