----- Denne side: db201407.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31.  ---- 
----- 
---  Juli 2014 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 01. juli 2014, Vinberget:

   Noe dunkelt, nokså stille og 9 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Dus blålig himmel, sol og gradvis til 17 pluss-grader frem mot klokken 13. Efter hvert 13 pluss-grader henimot klokken 20. I morgen formiddag klokken 09.30 blir jeg altså igjen hentet av politiet, denne gangen til Lensmannskontoret i Vindafjord i Ølen. Jeg er ikke det minste som helst i tvil om at Arild Austrheim og hans venner der har onde hensikter også denne gangen. Det er absolutt ingenting fra eller til jeg kan gjøre med det. 11 pluss-grader her ute klokken 22. Noe dunkelt med 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.07. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202682821726446

   Oppskrift: Hvordan skape et folkemord?

   La dommere være loven.
   Erstatt lovens rettferdighet med en eller flere dommere, så er folkemordet i gang!
   
   *

   
---

---

   Rune L. Hansen, 01.07. 2014 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/863624326993852/

   Det hele startet med at helsesøstrene sendte inn bekymringsmelding der ikke et eneste ord var sant. Vi hadde bodd i Norge i bare 3 mnd. Barnene hadde begynt på ny skole og fant ikke kamerater så fort. Men straks var de sosiale. Den eldste var litt syk med en bindevevssykdom, EDS.

   Vi hadde noen papirer fra leger i Sverige, men de trodde ikke på det her. Han orket ikke alle dager og kom ofte seint. Det likte de ikke. Vi bad om støtte og hjelp men de mente at vi snakket for mye om sykdom og derfor ble barnene syke.
   Vi var på flere møter. Plutselig en dag ble huset omringet av 7-8 biler fra politiet og Barnevernet. De slo in døra og bar barna ut. Den eldste kjempet med politiet over knust glass og gråt og sa at han dør. De to minste forstod ingenting og ble lurt til å følge med dem.

   Det var naturligvis et sjokk. Vi klarte å få en dårlig advokat som klaget på akuttvedtaket som bare var full av feil. De hadde jo nesten ikke sett barnene før de tok dem. Saken kom opp i Fylkesnemnda, men der er det som om det allerede er avgjort i forvegen. Man skal bare snakke muntlig om hvorfor barnene skal tilbake.

   Vi får ikke levere inn nye dokumenter. Barnevernet fortalte bisarre ting om barnene. For eksempel at de kan ikke gå på do, ikke kle på seg selv og ikke tisse fort nok. Hvor mange sekunder skal man klare det på? De kunne alt dette hjemme men hvordan skal man bevise det? Traumet ved å miste sine foreldre påvirker vel også?

   Barna var flinke i matte i skolen, men BV sa att de ikke kunne noenting og at vi hadde gjort dem syke. De var litt forkjølet og hadde legepapir på det. Alle undersøkelser var ikke klare.

   Vi bytte advokat da den vi hadde hatt hittil jobbet så langsomt. Han kunne ikke anke til tingretten om akuttvedtaket. Uten det var Fylkesnemnda klar for omsorgsovertakelse. Vi ble fortalt at det er muntlig redegjørelse. Advokaten sa at man skal fortelle en god historie så vinner man.

   Så beviser spiller tydligvis ikke så stor rolle. Dårlig rettssikkerhet med andre ord. Sitter ofte Barnevernsvennlige psykologer der. Deres advokat brukte uttrykk som hjernevasking og Munchaussen by proxy syndrom.

   Vi tapte og har nå anket till tingretten hvor saken enda ikke er kommet opp. Vi har byttet advokat igjen og skal ha flere medisinske vitner neste gang. Synd at man oppdager hvilke advokater som er bra nesten for seint.

   De har splittet barna i ulike beredskapshjem. Den eldste satt lenge som i fengsel på den Alcatrazlignende øya i havet å gråter med plager. Han mistet all tilrettelegging i den gamle skolen, alle kamerater, sin assistent. Under Barnevernets omsorg har han ikke gått på skolen i det hele tatt. Under samvær overvåkes og noteres hvert steg og hvert ord fra oss. Det likner på psykisk tortur.

   Helst ville de sperre inn den eldste sønnen på psykiatrisk institusjon, slik at vi aldri skulle få se ham igjen. Men vi fikk beholde foreldreansvaret. Det er så ufattelig og et rent mirakel at han overlever ettersom de vokse som tar hånd om han ikke lytter på plagene hans og som lurer på hvordan det er å leve uten foreldre."

   http://www.fedrerett.no/nyheter/vis-nyhet/artikkel/3-barn-borte/
   3 barn borte...
   En liten historie om våre 3 søte små barn, som Barnevernet tok fra oss med vold.
   FEDRERETT.NO
 
   *

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 30.06. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152116816836875

   Rune L. Hansen:
   Med en politisk mafia-virksomhet i den offentlige forvaltningen perverteres og kriminaliseres sivil-befolkningen, Og hvor mange uskyldige og unødvendige befinner seg i de forskjellige norske fengsler? Og hva er vitsen med fengsler når de grov-kriminelle befinner seg ikke straffe-forfulgt i den offentlige forvaltningen?

   Noralf Aunan:
   Det er faktisk nok med en mistanke om mangel på penger f.eks. i en bedrift, til at man kan havne på glattcelle, så det er sikkert mange helt ufarlige personer som også opptar glattceller her i landet.
   Penger er faktisk aller viktigst i det "perfekte" Norge i dag.

   Finn Kristian Halvorsen:
   Om de slipper ut de som en nær sonet ferdig, er det mye bedre og kan oppfylle de krav på en mere ikke-demostrativ måte og i fra Riksadvokaten.

   Ann Tove Buklev:
   Det er blitt lovløse tilstander i dette landet. Media omtaler det med at politiet bryter glattcellereglene. Det er nedtegnede lover som brytes og det er lovbrudd = kriminalitet, som utføres av statsforvaltningen i Norge. Når justisembedet bryter loven så er de foregangsfigurer for resten av befolkningen. Når de kan utøve kriminalitet som jo lovbrudd er, så er det fritt frem for samme blant befolkningen. Værsågod, ta dere til rette! Statsmakten har talt. For vi har vel likhet for loven? Staten viser igjen at denne har etablert anarki i dette landet.

   Rune L. Hansen:
   Riksadvokat Tor-Aksel Busch og hans med-spillere har uansett heller ikke angående arrest som hensikt ikke å forbryte seg mot Straffelovens og Menneskerettslovens bestemmelser, Finn Kristian Halvorsen. Han forsøker bare å unngå at hans egne og med-spillere sine grove forbrytelser skal bli altfor synlige overfor det inter-nasjonale samfunn. De vil fortsatt komme til å torturere og å drepe - og å være glad og fornøyd for det. Tortur er et effektivt virkemiddel for mange slags hensikter og formål. Og brukes omfattende på forskjellige måter av den norske politiske mafiaen. Dette (og konsekvensene for mennesker og samfunn) forsøker de både å fortie og å forvrenge. Også hva angår forholdene med arrest. Noen timers opphold i et av tortur-kamrene i kjeller-etasjen hos dagens norske politi vil skade et levende vesen for livet.

   Rune L. Hansen:
   Dessverre er det angående arrest og fengsels-forhold mye tilsvarende og også verre i mange andre land. Noe som selvfølgelig uansett ikke gjør det akseptabelt eller ikke-kriminelt.

   Finn Kristian Halvorsen:
   Riksadvokaten har jeg rikelig med og dokumentasjon på, er kriminell

   Rune L. Hansen:
   Samme her, Finn Kristian Halvorsen.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.07. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202686080287908

   "Tiden har kommet for å slippe taket i å forsøke å dekke over brutalitet, tortur og barnedrap.
   Vi vet. Verden vet. Vi er mange."

   Ja, ingen som helst berettiget tvil om det.

   http://thirdseconds.org/umenneskelig-fosterhjemsverving/

   *

   Randi Sol Mjånes:
   : (

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonens Art 7:
   "1. Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonens Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.07. 2014 shared a link via May- Harriet Seppola:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202686329494138

   Enhver uønsket offentlig innblanding i et menneske sitt privat-liv eller familie-liv, unntatt i kriminelle tilfeller, er en ulovlig forbrytelse og hører ikke hjemme i et sivilisert samfunn. Mange i Norge har enda ikke forstått dette.

   HVORDAN SKAL VI VERNE VÅRE BARN ?
   http://www.mayharriet.net/400796169
   www.mayharriet.net
   Ofte fører akuttvedtak til en krenkelse av barnets juridiske og menneskelige rett til familieliv og rett til å bevare sin identitet. I over 20 år har jeg jobbet som sakkyndig psykolog, også med oppdrag i Norge. Det som slår meg - etter å ha lest min kollega

   *

   Marita Bluebliss Ruthsdatter:
   DET har eg forstått, og det er skremmende .og enda litt til...

   
---
---

   Rune L. Hansen, 01. 07. 2014 shared a link:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202686761664942

   Norsk barne-kidnapper og med-spillere arrestert i Spania.  

   Den norske direktøren Martin Waage ble pågrepet i Allicante. Italienske myndigheter beskriver selskapet hans ABP World Group som «leiesoldater», noe Waage selv benekter.

   Martin Waage har vært efterlyst av italienske myndigheter siden høsten 2013.
   Hans norske advokat Are Aurlien sier til TV2 at: "På generelt grunnlag, så er det åpenbart at det vil være uenighet mellom partene om hvem som har retten til barna."

   Som om de ikke vet at det er foreldrene sitt barn!
   Barnekonvensjonens Art 7:
   "1. Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Fredag 14. mars 2014:

   http://www.tv2.no/2014/03/14/nyheter/utenriks/5411670
   Norsk direktør pågrepet i Spania - TV2.no
   www.tv2.no
   Martin Waage er etterlyst i Italia i forbindelse med hjemhentingsaksjon av bortførte barn.

   *

   Rune L. Hansen:
   Martin Waage og hans med-spillere er tydelig nok samarbeidende med den politiske mafiaen i Norge. Som forhåpentligvis også snart blir arrester, straffe-forfulgt og dømt!

   Jørgen Skarsvåg:
   egentlig veldig bra, kjære meningsfelle, oppfordre herved ALLE LAND SOM HAR FÅTT SINE BARN KIDNAPPET OG ØDELAGT AV NORSK BV, OM Å ETTERLYSE DE ANSVARLIGE I BV, ADVOKATER, DOMMERE, PSYKOLOGER, ANGIVERE OG LØGNERE, OG ARRESTERE DISSE MED EN GANG DE FORLATER NORSK JORD. FANG DE OVERALT I VERDEN, OG STILL DE TIL ANSVAR I INTERNASJONALE DOMSTOLER OG HVERT SUVERENT LAND DISSE HAR FORBRUTT SEG MOT OG KRENKET ANDRE LANDS BEFOLKNING, FORELDRE OG BARN. SLIKE LOVBRYTERE OG I RETTE FORSTAND KRIMINELLE, OG OFTEST ORGANISERTE KRIMINELLE, SKAL JAGES OVER HELE VERDEN TIL ALLE OG EN ER TATT !!  DA SKAL VI IKKE SE BORT FRA AT NORSK BV MED ALLE MEDSAMMENSVORNE FÅR DET TRAVELT MED Å LEGGE OM OG BLI LOVLYDIGE

   Rune L. Hansen:
   Meget bra sagt, Jørgen Skarsvåg.

   Rune L. Hansen:
   De må bli straffe-forfulgt både for tortur overfor barna og deres foreldre og for kidnappinger og fangehold og for forbrytelse mot menneskeverdet og menneskeheten og for medvirkning i politisk organisert kriminalitet og folkemord. Pluss mere til.

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 02. juli 2014, Vinberget:

   Omkring 10 pluss-grader Celsius og noe disig himmel her ute i natt. Overskyet med efter hvert omtrent 15 pluss-grader utover formiddagen og dagen. Jeg ble hentet nærmere 10-tiden, de kom noe forsinket. En kvinnelig og en mannlig politi i en uniformert og en sivil bil. Den kvinnelige het Kristine Haraldseid, den mannlige (hennes onkel) Vidar Haraldseid - som jeg i det siste nu har trodd het Meland, fordi jeg av en eller annen grunn har forvekslet navnene til de to. Den kvinnelige kjørte meg rolig og greit til Vindafjord Lensmannskontor i Ølen, med hennes politi-onkel i den uniformerte bilen efter. Og hjem igjen til omkring 15-tiden i den sivile bilen med hennes onkel nu også som passasjer. Efter at jeg kom hjem i dag har jeg hatt endel nødvendig arbeide å få unnagjort og har fortsatt det. Og nu er klokken snart 21 og det er 13 pluss-grader her ute. Mere efter hvert om hva som skjedde i dag. Grålig himmel, noe dunkelt, regn og 12 pluss-grader fra omkring 23-tiden. Videre og mere regn og halv-mørkt mot midnatt.
   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 03. juli 2014, Vinberget:

   Regn og omkring 10 til 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og vått men uten regn utover formiddagen, med i overkant av 15 pluss-grader frem mot klokken 13.
   Jeg ble som sagt bragt til politi-avhør til Vindafjord Lensmannskontor i Ølen i går. Av de politi-ansatte Kristine Haraldseid og hennes onkel Vidar Haraldseid. Det ble to politi-avhør av meg, gjort av Kristine Haraldseid. Det første og lengste, noen timer, for det jeg efter hva som ble sagt ble bragt dit for, fordi Tommy Eika, den yngste politi-ansatte sammen med Vidar Haraldseid (som altså ikke heter Meland) fra mandag 23. juni 2014 ( ekstern ) har politi-anmeldt meg for å ha bitt ham i armen samme dag. Min hensikt da vi ankom Lensmannskontoret i Vindafjord i går var å benytte anledningen til å politi-anmelde samme vedkommende pluss Vidar Haraldseid for det som skjedde da de ankom her mandag 23. juli 2014. Hva jeg fortalte i det første politi-avhøret ble dermed brukt som basis for det andre politi-avhøret, min politi-anmeldelse av det som skjedde. Efterpå fikk jeg en slags formell skriftlig bekreftelse på min politi-anmeldelse av det forholdet ( ekstern ). Kristine Haladseid gjorde lyd-opptak av begge de to avhørene av meg - som altså også inngår i saks-dokumentasjonen. Men hun og de andre der nektet meg å gjøre lyd-opptak av avhørene av meg.
   Hva skjedde ellers da jeg var der i går? Avhørene interessante, men ellers skjedde blandt annet at jeg efter avhørene fikk tilbake-levert kameraet og også lyd-opptageren (en Olympus LS-3) de mandag 23. juni 2014 tok ifra meg. Kristine Haraldseid gjorde oppmerksom på at hun ikke hadde funnet lyd-filen på lyd-opptageren og sa at hvis jeg fant den så ønsket hun beskjed om det og en kopi. Jeg gjorde oppmerksom på at hvis lyd-filen ikke er der så har de helt sikker slettet den. Og tenkte iøvrig at hun kanskje ikke er mere inhabil enn Spesialenheten for politisaker, som hun sa saken kommer til å bli oversendt til. Brillene mine, som sist jeg så de befant seg bakerst i politi-bilen, visste hun ingenting om er fortsatt borte.
   Efter at jeg kom hjem konstanterte jeg at lyd-filen var slettet. Dette og de opplysninger jeg har om det oversendte jeg i dag et brev pr. e-post til Kristine Haraldseid om ( ekstern ). For her nu å ha nevnt noe. Arild Austrheim så jeg denne gangen heldigvis ingenting.
   
14 pluss-grader frem mot klokken 17. To nye brev med terror ankom meg med posten i dag. Det ene datert 24.06. 2014 fra Statens Innkrevingssentral ( ekstern ), med nye og videre ulovlige krav og trusler. Det andre fra NAV datert 02.07. 2014 ved Arbeids- og sosialdepartementet ( ekstern ). Begge som vanlig med full enveiskjøring og god-dag-mann-økseskaft og absolutt ingen respekt for menneske-rettighetene og lov og rett. Og slik fortsetter de år efter år, stadig frekkere og frekkere og grovere og grovere. Samtidig som de skylder på eller henviser til andre for sin medvirkning i egne og andre sine grove forbrytelser, - som om dermed forbrytelsen blir mindre grov! Ingen kan bortforklare eller unnskylde en grov forbrytelse med at andre sikkert eller kanskje har autorisert den.
   Mindre overskyet med 12 pluss-grader mot 19-tiden.
Dunkelt grålig med 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 03.07. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152122353251875

   SPØRSMÅL VEDRØRENDE HØYESTERETTS SAKSBEHANDLING OG ETTERLEVELSE AV INTERNASJONALE KONVENSJONER

   HVILKEN ROLLE HAR UTREDERNE:
   1. Foretar utrederne en fullstendig gjennomgang og innstilling i saken såvel juridisk som materiellt?
   2. Legger utreder frem saken for dommerne med premissene for avgjørelsen og forslag til Kjennelse/Beslutning?
   3. Skal utrederne vurdere den aktuelle saken opp mot de internasjonale konvensjoner Norge er bundet av, herunder Menneskerettslovgivningen?
   4. Finnes det noen instruks for utredernes arbeide?

   HØYESTERETT PLIKT TIL Å FØLGE INTERNASJONALE KONVENSJONER:
   1. Plikter Høyesterett å følge de internasjonale konvensjoner Norge har ratifisert?
   2. Plikter Høyesterett å følge de avgjørelser som er fattet i EMD?
   3. Hvordan praktiserer Høyesterett avgjørelser om å avvise saker etter Str.pr.l. § 387a holdt opp mot EMK art 6?
   4. Når saker avvises etter Str.pr.l. 387a, uten begrunnelse, hvordan kan den (de) ankende part(er) se/forstå hva som danner grunnlaget for avvisningen?

   De bes vennligst besvare spørsmålene punktvis. På forhånd takk for deres snarlige respons!

   Med hilsen
   Alf Reuss Kollsete

   *

   Stig Von Hirschenjeger:
   Hvilken artikkel i EMK er brutt når man ikke gir en klager mulighet til kontradiksjon, uforsvarlig saksbehandling og brudd på forvaltninglovens paragraf 17, samt ikke etterfølgt de beviskravreglene som gjelder i førerkortbeslag? Trenger bare en henvisning og eksempel!

   Rune L. Hansen:
   Nødvendigheten av slike spørsmål vitner om den overflod av grov-kriminell galskap som pågår i dagens norske offentlige forvaltning og Høyesterett.

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 03.07. 2014 via Menneskerettspartiets debatt-side:
   https://www.facebook.com/groups/521624111224961/permalink/680812048639499/

   Vil ha ny ankemulighet
   http://www.barnefjern.org/vil-ha-ny-ankemulighet/
   - Jeg setter spørsmålstegn ved barns og foreldres rettssikkerhet når ikke en høyere rettsinstans ser på saken, sier fylkesnemndsleder. Publisert 11. juli 2013 Tre barn bodde i over ett år på en barnevernsinstitusjon før foreldrene vant frem i Sør-Trø
   BARNEFJERN.ORG

   *

   Rune L. Hansen:
   En bitteliten smule bevegelse i noen av de der sine hjerne-celler iallfall.

   
---
---

   Ekot Aktuellt Rapport, 03.07. 2014 via NKMR - Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10152247313288785/

   styrelsen i Sveriges psykologförbund. Lyckligtvis inte fotade i helfigur. Då hade de sett ordentligt fåniga ut utan brallor idag. De är i fint sällskap med Ann Meurling. En feg stackare till förläggare, tillika psykolog och medlem i ovan förbund, på företaget Studentlitteratur som anser att litteratur som inte följer feministisk familjefientlig dogm bör och kan censureras.

   Sist men inte minst har vi bland dagens mest släta figurer även en miljöpartistisk nämndeman i Solna vid namn Caroline Robson. (Hon är ljusskygg och svårfångad på bild.)

   Idag, efter en förlikning i Tingsrätten är det befogat att kalla psykologförbundet en korrupt organisation.
   Ett faktum de av förståeliga skäl tycker är så vansinnigt pinsamt att de väljer att försöka mörklägga hela affären. Jag har idag finkammat psykologförbundets hemsida i jakt på minsta lilla ord om detta, men förgäves. Där kunde man endast ta del av nyheter om hur ledningen är i Almedalen och frotterar sig och att psykologförbundet skall delta i årets pride festival.

   Hade det inte varit för AVfM Sverige, hade mörkläggningen således förmodligen lyckats.
   Vad är det då de har gjort? Ni som vill ha den långa och detaljerade versionen kan lämpligen gå till min saligt insomnade blogg och ta del av den. Här är länken.

   Här följer den korta versionen.
   Psykologen Lena Hellblom Sjögren färdigställde år 2013 sin senaste bok “Barnets rätt till familjeliv. 25 svenska fallstudier om föräldraalienation.”
   528_orig
   En livsviktig men för feminismen fullständigt livsfarlig bok då den utan förskönande omskrivningar berättar den vidriga sanningen om vad barn utsätts för i vårt feministiskt influerade familjerättssystem. Hur de med hjälp av påhittade brottsanmälningar (jag fick själv över 30 stycken emot mig under min separation) först separeras helt ifrån sin pappa, (nästan alltid pappan) för att sedan under isolationen underblåsa rädslor och aversion gentemot honom hos barnet, och därmed förinta de en gång starka banden mellan barnet och föräldern för alltid.

   Detta kallas i det feministiska Sverige att värna om barnets bästa. Men vad det i själva verket är, är barnmisshandel av en livsförstörande dimension. Men det är även en viktig byggsten i den radikalfeministiska visionen att förinta kärnfamiljen och äktenskapet. Vi har i Sverige kommit längst av alla i hela världen på det området.
   Anledningen till att man vill slå sönder kärnfamiljen är att den anses patriarkal. Bara tanken på ett manligt familjeöverhuvud är en styggelse i ögonen på en feminist. Att det nog inte finns många sådana kvar i vårt land är en analys som de inte delar. Kampen fortsätter. Att barn skadas verkar vara ett pris man är villig att betala.
   Den förälder och barn som hamnar i de feministiska familjebödlarnas hårkors har oftast inte en chans. För mig tog det sju år av arbete och krig dygnet runt för att till slut erövra rätten och möjligheten att få leva ett normalt familjeliv med min dotter. Då hade vi hållits separerade i stort sett under hela hennes liv och hon var nu vid åtta års ålder svårt märkt av den behandlingen. I boken berättar Lena Hellblom Sjögren, som är Sveriges främste expert på området, om 25 liknande fall. Det ena vidrigare än det andra.
   I boken finns också många fall där det är mamman som är den drabbade. Föräldraalienation fungerar lika bra åt bägge håll.

   Nå, hur skulle man göra nu då? Ingen icke invigd person som läst boken av denne besvärlige psykolog kan rimligen fortsätta vilja kalla sig feminist.
   Därför måste den bort. I alla fall från studentlitteratur. Hur skulle det se ut om våra framtida socionomer fick denna kunskap. Allt vi kämpat för och byggt upp skulle ju hotas.
   Men för att denna kupp skulle kunna genomföras var man tvungna att misskreditera författaren på något sätt. Det finns inget i boken som utgör något skäl för kritik. än mindre uteslutande.

   Så vad man gör då från psykologförbundets sida är helt enkelt att lite i skymundan utesluta Lena Hellblom Sjögren. Beslutet tas på ett möte utan att Lena själv vidtalats eller ges minsta chans att försvara sig.
   Dessutom är det ett mycket förvånande beslut då Sjögren redan två år tidigare utträtt ur förbundet på egen begäran, och alltså inte var medlem då denna uteslutning skedde.

   Men nu uteslöts hon alltså ändå. Detta var ju viktigt, för att de senare delarna i planen skulle fungera.Därefter läckte detta beslut på nätet av “misstag” så att det kunde plockas upp av alla mer eller mindre galna feministbloggar som nu tävlade i vem som kunde hata och håna Lena mest. Hon har kallats för allt från pedofil förespråkare till kvinnofientlig. Man blir det om man värnar barnets rätt till två föräldrar i det rådande politiska klimatet. Eller ännu värre saker för den delen. Jag kan en del om det där…

   Därefter inleddes steg 3. Nu gjordes förläggaren och psykologen Ann Meurling på studentlitteratur, genom den miljöpartistiske politikern och hysteriske manshataren i Djursholm Caroline Robson, varse om uteslutningen av Sjögren i ett brev. Detta använde sedan Meurling som alibi för att Censurera Lena Hellblom Sjögrens bok från företaget, och därmed från de flesta lärosäten i Sverige.
   Samma företag som inte ser några som helst problem med att ge ut ett tvåsiffrigt antal olika böcker om genus i allt från juridik till familjen drog in boken “barnets rätt till familjeliv” ,med anledning att den avhandlar ett “omdiskuterat” ämne. Ja, och så var ju Sjögren även utesluten ur förbundet.

   Men då gjorde Lena Hellblom Sjögren, som nu var heligt arg, något som psykologförbundet inte hade räknat med. Hon gick till tingsrätten och händade in en stämningsansökan mot psykologförbundet genom advokat Carl Magnus Lilienberg i Stockholm. Lena Hellblom Sjögren yrkade att tingsrätten skulle förklara att Sveriges Psykologförbunds beslut den 31 maj 2012 att utesluta henne ur förbundet var utan verkan då det helt saknade skäl för att meddela ett sådant beslut.

   Detta skakade om de liknöjda pamparna på psykologförbundet som nu endast kunde sätta sitt hopp till att domaren i målet kanske ändå kunde övertygas om det goda i deras föresatser, och yrkade på att stämningen skulle ogiltigförklaras för att…. ja… potatis. Domaren kunde givetvis inte tillmötesgå denna önskan.
   Inför hotet om rättegång och offentlighet valde psykologförbundet då klokt nog att att backa och lägga sig totalt platt. Man tar tillbaks sitt uteslutande av Lena Hellblom Sjögren. Så här står det ordagrant i förlikningen.

   dom
   Här står det nu svart på vitt i ett förlikningsavtal som är stadfäst i dom att Sveriges psykologförbund utesluter medlemmar (som redan själva utträtt i protest mot rötan i ledningen) utan motivering.
   För hur skulle de kunna motivera det? De kan ju inte gärna säga som det är? Att de var tvungna för att få ett svepskäl att censurera en bok som vore hemskt skadlig för den feministiska samhällsbygget. Hur saken dessutom kunnat läcka ut på nätet kan de inte heller förklara.

   Jag har varit i kontakt med Lena under dagen och passade då på att ställa frågan om hon nu då skall räkna sig som medlem i förbundet igen, eller om hennes eget utträde fortfarande gällde. Hon svarade så här:

   Hej, Jag begärde utträde ur Sveriges Psykologförbund den 11 november 2011 Och det gäller.
   Mitt utträde motiverades av att mitt eget fackförbund under många år visat totalt ointresse av att tusentals barn utsätts för psykiska övergrepp då de utan sakligt och opartiskt utredd grund avskiljs från en mamma eller pappa och påverkas att ta avstånd från den förälder som de avskilts från. Till skada för barnens hälsa och utveckling.
   Jag tycker det är märkligt att tiden går utan att detta ointresse kommenteras. Eller att motståndet från BUP, Socialstyrelsen, Rädda Barnen och BO mot att sätta sig in i vad detta slag av psykisk barnmisshandel betyder.
   Det är en så pass viktig fråga att den borde tas upp i dessa valtider som en valfråga. Barn som misshandlas psykiskt på detta sätt och de vuxna runt om dem mår dåligt på många olika sätt. Deras mänskliga rätt till familjeliv kränks varje dag. Och denna mänskliga rätt är en del av den svenska lagstiftningen. Således kränks både mänskliga och lagliga rättigheter. Varje dag. För tusentals svenskar.

   Inte många bryr sig – varför?
   Varför? Därför att i det feministiska utopia som vi är på väg till existerar inga kärnfamiljer. Biologiska band mellan barn och förälder är inte viktiga och skall icke uppmuntras. Dessutom är även pappor män, dvs djur som barnen måste skyddas ifrån. Bättre att barnen en eller varför inte två mammor istället.
   Detta är i barnets bästa intresse, och därmed lagligt. Det vet man på ROKS, BUP, Rädda barnen, BRIS, BO och alla andra numera feministiskt infiltrerade organisationer. Nu kan vi addera även psykologförbundet på skammens lista.

   Denna hemsida må vara de enda som publicerar sanningen om dessa vidriga och feministiska övergrepp på vuxna, men framför allt på våra barn, men detta inlägg kommer i alla fall att taggas med varenda namn på ovan nämnda figurer.
   Jag skall noggrant se till att dessutom stava vartenda ett av dem helt korrekt.

   Psykologförbundet tvingas erkänna politiskt mygel
   http://se.avoiceformen.com/feminism/psykologforbundet-tvingas-erkanna-politiskt-mygel/
   Psykologförbundet darrade inför hotet av en offentlig rättegång. Istället väljer man en förödmjukande förlikning där de medger mygel mot sina egna medlemmar av en sort man inte trodde förekom i Sve...
   SE.AVOICEFORMEN.COM

   *

   Rune L. Hansen:
   Gledeligvis heldig med den dommeren iallfall.


   Ruby Harrold-Claesson:
   Det gläder mig att Lena Hellblom Sjögren har vunnit över korruptionen inom psykologförbundet. Grattis Lena!

   Vi står inför en utbredd korruption och moral upplösning i samtliga led av det svenska samhällsbygget. Denna samhällsupplösning försöker de att exportera till andra länder, men det är till fromma för mänskligheten att de s k U-länderna inte viker sig för de s k "I-ländernas" påtryckningar att följa deras exempel.

   Igår fick jag följande meddelande från Family Watch International:
   "We are pleased to announce, that after a hard fight, the “Protection of the Family” Resolution was adopted by the UN Human Rights Council in Geneva!"

   Kampen för Familjeinstitutionens överlevnad och barnens rätt till sina båda föräldrar och släktingar går vidare.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.07. 2014 via Menneskerettspartiets debatt-side:
   https://www.facebook.com/groups/521624111224961/680868925300478/

   Marianne H Walle, 03.07. 2014:
   "NAV er juridisk/økonomisk lagt opp etter en mal, for Inntjening til Staten. Ikke utbetalinger til folket, som jo vitterlig er det de sier."

   *

   
---
---

   Noralf Aunan, 03. 07. 2014 posted to ‎Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152122518526875

   Nok en avslørende sak for norsk rettsvesen, for det er noe fundamentalt galt når f.eks. en utbygger blir frikjent for takserte skader for 130 000 på en ny leilighet. Det finnes dessverre mange lignende rettsavgjørelser mot forskjellige firma, hvor styrkeforholdet mellom partene er meget forskjellig. Hentet fra dagens oppslag i Adressavisa.

   *

   Noralf Aunan:
   Saken gjelder "en 80 kvadratmeter stor leilighet i nyboligprosjektet Ranheim panorama til 3,7 millioner kroner." Tapet i tingretten medførte også saksomkostninger til utbyggeren: Norsk boligprosjekt, på 133 000 kroner.
   Som privatperson er man altså totalt rettsløs i dagens norske rettsvesen, og spesielt mot både firma og ikke minst mot de offentlige.

   Ann Tove Buklev:
   Skulle vært interessant og visst om det sitter frimurerbrødre i utbyggerselskapene og blant advokater og dommere som er involvert i saksgangen i rettslokalene.

   
---
---

   Myndighets brott mot enskilda, 02.07. 2014:
   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=259131034290256&id=227615334108493

   Många är det som kräver att sammhälet förändras och de sämst stälda och värst utsatta tas om hand om
Många drabbade föräldrar vill ha svar i debbaten inför valet 2014

   Har vi någon politiker som kan svara på frågor runt LVU.
   LVU gäller enbart mot vårdnadshavare.
   Likväl tar socialentjänsten bort hela barnens släktnätverk och kontakter för att fostra dem i fosterfamiljen.
   Hur kan Regeringen acceptera att barn blir behandlade så..
   Än värre är det om man läser hur LVU skall användas.
   Det skall vara en kortids placering?
   Fosterföräldrarna får inte binda band med foster barnen..

   Dags Regeringen betalar ut ersättning till de foster barn som blivit felbehandlade..
   Regjeringen tog på sig hela ansvaret för dessa barn när de tog bort ansvaret på tjänstemän inom socialtjänsten..
   Vård utan föräldrar på foster hem där fosterfamiljen inte har vårdkunakaper och där barn aldrig blir som andra barn..
   Är det så att föräldrar behöver vård... varför finns det inte vård för föräldrar och familjen..

   Tycker Regeringen det är ok att barn blir placerade på antagsnden?
   Tycker Regeringen det är ok att de som gör utredningat runt barn inte har tid att göra utredningar på ett bra sätt?
   Tycker Regeringen alls att ett LVU skall användas som en allt i allo lösning.. där barn hamnar under samma grupp som drågmissbrukare.. brottslingar och flyktingar med mer.

   Tycker Regeringen det är ok att barn utsätts för el behandling som är förbjudet i mångs länder för att ta bort tramatiska upplevelser så som att blivit av med föräldrar släkt och vänner?

   Tycker regeringen det är ok att tvångs isolera barn?

   Tycker regeringen det är ok att tvångs åtgärden som bältes spänning skall användas på barn?

   Ni lurade svenska foket med propaganda att föräldrar inte äger barn..
   "Men föräldrar och barn har band" som är viktiga och även släkt och vänner..

   Dags att betala ersättnig till alla som blivit vanvårdade.. ta ansvar och sluta säga att det finns pengar när de sämst ställds inte får det bra och många pansionärer knappt kan få ihop det ekonomiskt, samt försäkringskassan inte fungerar arbetslös kassan halkar efter

   Folket vill att just de sämst ställda i Sverige går före flyktingar även om dessa är viktiga att bry sig om... så får de inte gå före världfärden för de sämst stälda i sverige..
   Vaje gång någon diskuterar invadring, kallas de rasister..
   Låt oss då få bli rasister så att vi kan börja diskutera frågor som borde vara viktigare än bara invandringen..

   Lär er "Europakonventionen" för människor..
   Sluta lär ut att "barnkonventionen"gäller i skolor när den inte gör det..

   Vi vill ha lika ansvar inför lagen.. oavsätt kön ålder eller person.. ingen skall kunna bryta lagen utan att kunna bli straffad på exakt lika vilkor för alla människor..

   Samma lön för samma arbete oavsätt kön, se till att de arbeten som kräver utbildning även ger inkomst likvärdigt..

   Föräldrar skall även de ses jämn lika och brott så som falska anmälningar skall straffa sig motsvarande det brott som personen falskt kan bli dömd för.
   Se till att myndigheter inte för propaganda så som socialstyrelsen nu gör om att kvinnor som är sjuka skall frågas om de blivit utsatta för våld..
   Det finns många undersökningar som visar att våldet mellan könen är gansks lika.. se till att lagen om kvinnofrid ändras så att den gäller båda könen..

   Folket vill även ha rättsäkerhet.. lagen bör se till att de utsatta skyddas bättre.. var brott någon gör påvärkar någon annan människa... inför ansvars bedömning ur ersättings synpunkt för den som gjort ett brott..

   Det är inte synd om den som mördat någon. Utan för de närmaste runt om..
   Den som blir våldtagen skall veta att det finns en ersättning som täcker upp det lidade och skador som blivit.. den som anmäler falskt skall veta att den själv får ett skadestånd att betala likvärdigt det skadestånd den falska anmälan skulle ge.. även att omständighter runt om beaktas och ger skadestånds höjning liksom i dag då brottslingar kan få strafflindring
   Polisen skall utreda brott som falskt angivets och hjälpa till att utreda samt förklara var den utsatta bör hämta ut matrial.. för i dag så gör polisen inte det..

   Socialtjänsten sekretess skall polisen komma förbi enkelt och till polisen skall alla brott anmälas till som är anmälda till socialtjänsten inte som nu där det är en bedömnigs sak

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.07. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202697187645585

   Hjertelig takk til alle og enhver som forakter og vil ha straffe-forfulgt politisk mafia-virksomhet! Omtrent ingenting er viktigere for alle og enhver!

   *

   
---
---

   Bjørn Erik Bjorbekkmo, 03.07. 2014:
   https://www.facebook.com/b.e.bjorbekkmo/posts/10152524003159362

   Hans Ove Skau

   I lille korrupte Norge kan alt skje, les statistikken da vel ?
   Litt påtalestatistikk i dag:

   1. Kontrollinstansen til Riksadvokatembetet er Kongen i statsråd. Det har aldri skjedd i historien at Kongen i statsråd har omgjort en avgjørelse fra Riksadvokaten eller kommet med kritikk.

   2. Politivold anmeldes til Spesialenheten for politisaker i Hamar. Mer enn 97% av alle anmeldelsene bare henlegges akkurat som om de ikke eksisterer.

   3. Omtrent 100% av alle anmeldelser fra vanlige borgere bare henlegges akkurat som om de ikke eksisterer. Politiet tar bare ut tiltale mot folk som gjør noe overfor politiet eller offentlige tjenestemenn. Noe annet er unntaket eller saker om å statuere eksempel overfor fattige borgere.

   4. I mer enn 90 % av klagene til Sivilombudsmannen så gis aldri medhold, fordi Sivilombudsmannen så og si alltid støtter staten og kommunene.

   5. 10 000 administrative stillinger er øremerket slektninger til ansatte innenfor politi- og påtalemyndigheten, dvs. at de formidles bare gjennom venner og bekjente. Politiet har blitt en mafia som styrer forsikringsselskap m.v. og driver med næringsvirksomhet og politivold. Politiet har et 24 timers overvåkningsansvar for det boligområdet de bor i og blir som storebrødre som kommuniserer med hverandre i fylkene.

   6. I klagesaksbehandlingen i forvaltningen så gis så å si aldri medhold i klager, for hele ordningen er inhabil.

   7. Mer enn 90% av alle klagene til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg bare avvises for behandling der, f.eks. statlig nazisme utført av Norge, etnisk utrenskning og pengeutpresning mot jøder.

   Ja, hva er demokratiet på dette grunnlaget, dvs. klageordninger som er gjennomkorrupte og aldri fungerer som tiltenkt. Men advokatmonopolet tjener millionlønninger som aktører i dette korrupte systemet. Dette er altså demokratiet Norge i et nøtteskall, dvs. et gjennomkorrupt styre. Hva annet kan det dreie seg om ???

   
   *

   Rune L. Hansen:
   Ikke langt fra sannheten det der!

   
---
---

   Bjørn Erik Bjorbekkmo, 02.07. 2014 shared Trevor Doering's photo:
   https://www.facebook.com/b.e.bjorbekkmo/posts/10152522242004362

   Denne mannen avslørte og eksponerte mistenkelige og hemmeligholdte dødsfall av 740 barnevernsbarn i Canada.
   Han avslørte og eksponerte også "the coroners" som skrev de falske dødsattestene.
   Nå truer og gjør Canada ved Alberta justice alt de kan for å straffe han for dette.

   Trevor Doering

   I was charged with intimidating a Justice official. Debbie Naylor Cox. I took a copy of the Herald newspaper and went to the Calgary Courthouse, looking for an Alberta Justice lawyer who screwed me for my son in court. Four of our group members of Protecting Canadian Children, appeared and told their stories in that series. I went down a total of three days. I also visited other friends at the Calgary courthouse and just asked if the lawyer was around. I am now looking at 14 years in prison. Hahahaha... Fuck you Alberta Justice. I doubt if I will ever serve another day. And if I do it was worth it. You fucking protectors of baby killers.

   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152528864451368&set=a.10152528864216368.1073742222.692396367&type=1&theater
   Hiding the deaths of Children. SCUMBAGS...
   Photo: Hiding the deaths of Children. SCUMBAGS...

   *

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Trevor Doering
   Alberta Justice hides the deaths of Foster Kids. Its the least I can do in the memories of all their victims. Just wait. I have 550 three foot crosses built. A few hundred more and I'll be posting those pics as well. This is fucking horrible. They call me a criminal? hahaha. Alberta Justice are a bunch of fucking clowns and will pay for what they have done to those children, one way or another.

   Trevor Doering:
   https://www.change.org/en-CA/petitions/force-rcmp-to-do-a-criminal-investigation-of-children-s-aid-and-the-alberta-justice-lawyers-who-helped-hide-the-deaths-of-685-foster-children-from-the-public
   Force RCMP to do a criminal Investigation of Children's Aid and the Alberta Justice Lawyers who...  
   www.change.org
   The Calgary Herald and Edmonton Journal recently uncovered the deaths of 685 Foster Chidren that were hidden from the public by Alberta Justice and...

   Trevor Doering:
   Its straight up criminal activity being committed by people who are suppose to uphold the laws. These same people who put "supposed" criminals in jail are hiding the deaths of Children from the public? Yeah that's not right.

   
---
---

   Radio Haugaland, av Veronica Rona Thomassen | 02.07.2014 kl.13:47:
   http://radioh.no/les.aspx?artikkel=92576#.U7Wl5Z7Uy0V

   Dom i saue-angrep

   En hundeeier i slutten av femtiårene er nå dømt til å betale en sum på tilsammen 14 500 kroner, etter at hundene hans angrep og jaget naboens sauer november i fjor, i Vindafjord.

   Hundene skal også tidligere ha jaget en annen nabo sine Alpakker, fortalte et vitne i saken.

   Det var snakk om at fem til seks hunder hadde jaget og bitt en sau til blods.

   Mannen mente han ikke var skyldig, men vitner forklarte hendelsen og dermed ble han nylig i tingretten dømt til å betale 12 000 kroner i bot og 2 500 i saksomkostninger.

   *

   Rune L. Hansen:
   En problematisk ung tispe-hvalp som stakk av hvis hun klarte å lure med seg de andre store hvalpene. Før jeg rakk å bli kvitt henne jaget de en nabo sine sauer, hvilket han politi-anmeldte. Et hendelig uhell som de ivrig og med falskhet og hemmelighold av fakta oppkonstruerer en straffesak av. De samme som her fra før av har stått i spissen for å ødelegge meg og min familie. Hensikten er selvfølgelig fortsatt den samme.

   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202625613576278

   Rune L. Hansen:
   Iøvrig har jeg enda ikke sett eller hørt om eller mottatt noen dom i saken. Og det var iøvrig ingen rettssak!

   Rune L. Hansen:
   Iøvrig - Facebook-gruppe med mere enn 4 000 medlemmer:

   https://www.facebook.com/groups/729942270382489/
   Med Hjerte for Hunder på Rømmen "reserveløsning"
   4,231 members

   Rune L. Hansen:
   Dessuten - De vet at det er drepende for meg - og slike summer overfor meg er ulovlige og straffbare i henhold til Straffeloven og Menneskerettsloven.
   Blandt annet også Straffeloven § 27:
   "§ 27. Når bot idømmes, bør det foruten til det straffbare forhold tas særlig hensyn til den dømtes formuesforhold og til hva han etter sine livsforhold antas å kunne utrede.
   Boten tilfaller statskassen."

   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/BREVER-2014/20140403-til-Politiet-ang-Marte-Engesli-saksnr-S2014-014887-fra-RLH.html
   20140403-til-Politiet-ang-Marte-Engesli-saksnr-S2014-014887-fra-RLH
   hunwww.net

   
---

   Torbjørn Haugen:
   Departementet går ikke inn for en nasjonal båndtvangstid som varer lengre tid utover høsten enn 20. august. Departementet er klar over at hensynet til beitedyr i utmark kan begrunne lengre båndtvangstid i store deler av landet. Departementet er enig med fylkesmannen i Buskerud i at det ville innebære en betydelig reell forenkling av regelverket om hundehold dersom den nasjonale båndtvangstiden ble forlenget minst til 30. september, fordi den mest tvingende årsaken til å gi utfyllende kommunale forskrifter er å dekke inn hele beitesesongen med båndtvang. Mange steder ville man kunne klare seg uten kommunale utfyllende forskrifter dersom den nasjonale båndtvangstiden dekket hele utmarksbeitesesongen, som for en god del av landet tar slutt før oktober, som høringen viser. Men departementet legger vekt på at behovet for lengre båndtvang enn til 20. august ikke er til stede overalt. Flertallet av kommunene klarte ikke å lage korrekte forskrifter 80 (52 %) av kommunene har en forskrift som er av en rettslig sett problematisk karakter, i varierende alvorlighetsgrad. Dette vil si at flertallet av kommunene klarte ikke jobben med å utforme egen forskrift. Det er vanskelig å si sikkert hvorfor de ikke fikk det til, men man kan anta at manglende juridisk kompetanse kan være en faktor her.
   De vanligste manglene ved forskriftene er blant annet at:  
   Flere kommuner har innført båndtvang i hele kommunen under henvisning til beitende husdyr. Men bestemmelsen gir ikke rett til dette. Båndtvangen kan bare innføres i de deler av kommunen hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beite.
   Fastsettelse av for lang periode med båndtvang under henvisning til beitende husdyr. Beitesesongen er vanligvis om sommeren, og strekker seg utover høsten til midten/slutten av september. De aller fleste husdyr (med husdyr menes storfe, sau, geit, hest, gris og fjærkre jf hul § 2 bokstav c) hentes hjem fra utmarksbeite senest i månedsskiftet september/oktober.
   Likevel er det noen kommuner som har båndtvang i hele kommunen til november/desember. Bestemmelsen gir ikke rett til dette. Båndtvangen kan bare innføres i de tidsrom hvor de aktuelle husdyrene normalt går ute. At noen enkeltdyr fortsatt går ute gir ingen rett til å
innføre så langvarig båndtvang.
   Andre typiske feil er at kommunen går lenger enn den har hjemmel til når det gjelder definisjon av bufe (typisk at lama tas med i den lokale definisjonen av bufe), at forskriften ikke i tilstrekkelig grad angir konkret hvor båndtvangen er (typisk for skiløyper), at forskriften roter med formuleringene slik at den faktisk går lenger enn kommunen har hjemmel for, at forskriften ikke er sendt på høring til lokal hundeklubb, at forskriften ikke er offentliggjort på Lovdata.

   Noen kommuner har særlig utpekt seg som «værstinger i klassen», og ikke uventet er det særlig kommuner som ligger i fylkene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane samt Møre og Romsdal. Et sjokkerende eksempel er Ulstein kommune i Møre og Romsdal. Her ble det i 2009 utarbeidet forslag til ny forskrift om hund for kommunen. Forslaget gikk ut på at det skulle innføres båndtvang i den tid og i de områder hvor bufe beiter. Problemet var bare at dette er en alt for upresis angivelse av hvilket tidsrom og hvilke steder det faktisk er båndtvang. Dette ble da også påpekt i forbindelse med høringen, og det ble vist til at ordlyden var for diffus og derfor ga rom for ulike tolkninger. Det er nettopp slike forhold som skaper støy og øker konfliktnivået mellom hundeeiere og andre i en kommune. Det fremgår også tydelig av hul § 6 at forskrifter faktisk må oppgi et bestemt angitt tidsrom for når båndtvangen skal gjelde. Til tross for dette vedtok kommunen forskriften med den uklare ordlyden i den tid og i de områder hvor bufe beiter, fordi kommunen ønsket seg fleksibilitet.
   Fleksibilitet er i utgangspunktet vel og bra, men i dette tilfellet gikk det på bekostning av innbyggernes forutberegnelighet. Det er selvsagt ikke bra at man ikke med sikkerhet kan vite hva som er lov og ikke lov med tanke på båndtvangen. Videre saksgang var at kommunen vedtok forskriften den 18. juni 2009 – men unnlot å kunngjøre forskriften i lovdata. Videre unnlot de å offentliggjøre forskriften på kommunen sin egen hjemmeside. Hvordan skal man da kunne klare å overholde båndtvangen? Det kan man selvsagt ikke. Siden har det hersket noe forvirring i kommunen, da enkelte organ i kommunen opplyser at det er helårs båndtvang i hele Ulsteinkommune – mens andre opplyser at det er bare i den tid og i de områder hvor bufe beiter. Tja, ikke enkelt å forholde seg til som hundeeier. Etter skriftlig henvendelse og meningsutveksling i lokalavisen høsten 2012 klarte kommunen til slutt å offentliggjøre selve forskriften på sin egen
hjemmeside. Forskriften er fortsatt ikke revidert, den er altså like utydelig og i strid med forskriftshjemmelen i hul § 6.

   Rune L. Hansen:
   Hundeloven er strid med Dyrevelferdsloven. Og begge disse igjen på noen forskjellige måter i strid med Menneskerettsloven - og dermed også Norges Grunnlov. Pluss Straffeloven. Pluss de forskjellige interesse-grupper sine interesser. Det blir endel mishandling og konflikt ut av slikt noe ja.

   Rune L. Hansen:
   Iøvrig er det fra min side absolutt ingen som helst forbrytelse mot noen som helst lov-bestemmelse i denne konkrete saken.

   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, fredag 04. juli 2014, Vinberget:

   Halv-mørkt, dunkelt og 7 pluss-grader Celsius klokken 02 her ute i natt. Overskyet med 12 pluss-grader og en mild bris frem mot klokken 09 og oppmot 17 frem mot klokken 12.30. Derefter en stund noe disig himmel og antydninger til regn. Videre utover dagen tildels noe regn, yr og disig og noe varm vind fra østlig retning og omkring 18 pluss-grader frem mot 19-tiden. Med 16 pluss-grader frem mot klokken 21. Halv-mørkt dunkelt med 15 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.07. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202698395515781

   De hærjer fortsatt fritt frem. Torturerer, utplyndrer og dreper i en overflod.

   *

   Rune L. Hansen:
   Er hensikten å ta deg så angriper de massivt fra mange kanter og gjennom lang tid - så lang tid som du klarer å holde ut før du blir ødelagt, utplyndret og drept. Finito.

   Rune L. Hansen:
   Lyd-opptak og slikt er de liv-redde for.

   Rune L. Hansen:
   De torturerte, utplyndrede og drepte skal være stille og tause som graven. Norges veldig meget store og groteske masse-grav.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.07. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202698348194598

   Ingen kan bortforklare eller unnskylde en grov forbrytelse med at andre sikkert eller kanskje har autorisert den.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/773861052664571/

   Finn Kristian Halvorsen:
   Det gjør Riksadvokaten.

   Rune L. Hansen:
   Slik grov kriminalitet er Riksadvokaten mildt sagt ikke alene om i dagens Norge!

   Finn Kristian Halvorsen:
   Det er rett, men riksadvokaten har en instruerende myndighet...

   Rune L. Hansen:
   Min postering blir ikke mindre riktig av den grunn, Finn Kristian Halvorsen. Tvert om.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.07. 2014 via Falske og ekte dommere:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/773866132664063/

   Å nekte noen å gjøre lyd-opptak eller notater i et offentlig møte eller av en offentlig rettssak kan bli som å hemmeligholde en grov forbrytelse i offentlig regi bak lukkede dører.

   *

   Finn Kristian Halvorsen:
   Det er et i noen tilfeller et av motivene.

   Rune L. Hansen:
   Derfor bør eventuelle restriksjoner eller hemmelighold være meget godt argumentert - og offentlig og åpent for mot-argumenter.

   Rune L. Hansen:
   De "noen tilfellene" kan kanskje både være eller bli svært så mange. Og et eneste tilfelle er jo uansett meget for mye.

   Rune L. Hansen:
   Noe annet angående dette, er at den teknologiske utviklingen har kommet dithen at det i praksis er og vil være helt umulig å hindre at hvem som helst gjør lyd-opptak. Hvor meget enn noen frykter eller misliker det. Også mht. eventuell offentliggjøring.

   
---
---

   Otto Lund, 04.07. 2014 via politiskDEBATT:
   https://www.facebook.com/groups/politiskDEBATT/permalink/893759470638421/

   Har sett noen bli ti år eldre iløpet av ett år når deres nærmeste blir utsatt for kriminalitet via offentlige institusjoner, se opp for disse, det er godt planlagte operasjoner, og de har sine medløpere i sentrale posisjoner

   Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansatte
   http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1825&start=1
   Viser en tråd - Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma,...
   NAVIGATE3D.NO

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.07. 2014 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152123909881875

   Disse sakene skal IKKE etterforskes
   http://mobil.rb.no/lokale_nyheter/article7457095.ece
   Innbrudd, underslag, tyverier, skadeverk, narkotikabruk og slagsmål. Dette er forbrytelser politiet på Romerike ikke lenger skal etterforske.
   RB.NO

   *

   Rune Fardal:
   Men prøv å kjøre 10 km for fort… DA har de resurser!

   Sverre Zachariassen:
   Galskap!!!'n

   Anne Rønnaug Teigen:
   Sklir ut i alle retninger! Jeg synes dette er grusomt!

   Wally Andersen:
   Men pröv ä sette deg i parken ä ta en pils en varm sommerdag

   Rune Fardal:
   Eller prøv hjelpe barna dine fra barnevernets kidnappinger… DA har de ekstreme resuser.

   Rune Nilssen:
   Det kan virke som om politiet kun er til for og fylle statskassen....

   Anne Sunde:
   De rødgrønne påla politiet å sette fokus på vinningsforbrytelser. Det medførte at voldtekt, seksuelle overgrep mot barn og annen vold ble lagt på bunnen av bunken. Statens maktspill avsløres lett gjennom hvordan politiet blir brukt

   Roar Moe:
   Da kan vi foreslå at politiet også dropper all våpenkontroll, og med våpenlisenser, slik at det blir fritt for folk til å kjøpe seg slike for å beskytte sine eiendommer.

   Åsmund Svendsen:
   Men skatt skall man betale.

   Kristian Rønås:
   De kan slutte å blande seg borti sivile saker og fokusere på lovbrudd

   Anne Sunde:
   De stiller mannsterke når barnevernet roper på dem. Der burde de i alle fall holde seg borte

   Steinar Hansen:
   Men en hærskare av politi for å tvangsta dem fra foreldre er det antakelig ressusser nok av.Når barnevernet sier hopp, så hopper politiet

   Raymond Kanari Hammeren:
   Dette må være årets spøk. Men ingeting er umulig med det styret vi har har i landet nå. De leker bare lekestue.

   Lilliann Roppen:
   Så er det lurt å annonsere det da - fritt fram for dei kriminelle... Verst er det når ein kontakter politiet og vil ha hjelp, dei lover å kome, men ingenting skjer... det er trygghet det!!

   May Brith Harestad Hollos:
   Politiet har jo ikke tid å ta alle sakene. Husk 69% av norske fengsel er fult opp av Innvandrere.. Å det er ikke alltid politiet får autorisjon med å ta saker videre. Men ett par gram Hasj er jo viktigere enn Norges største Innsidesak (Actainnsidesaken ) som dreier deg om svindel & over 100 Millioner kroner.

   Jon Gulbrandsen:
   Vi har ikke noe egentlig politi lenger - vi har et trafikkpoliti. Trafikkforseelser er førsteprioritet i politiet, og da blir alle andre hensyn sekundære. Illustrerende er det at politiet som ankom Utøya i 2011, først ga seg til å dirigere trafikken på land (akkompagnert av skuddsalver i bakgrunnen), før de kom på å stanse skuddene ute på selve øya.

   Hans Jørgen Strøm:
   send meldingen rundt til alle kriminelle, og for all del til utlandet. land innen Schengen, de fra sør-øst Europa f.eks.

   Hans Jørgen Strøm:
   de åpner opp for borgervern. eller et slags norsk Blackwater selskap, med privat milits.

   Cecilia L. Houck:
   Helt utrolig! Da må de ansette flere i politiet! Tyver og voldsmenn skal ikke vandre løs!

   Jan Erik Winås:
   Borgervern? Er det noen som tør/ gidder det da?

   Tove Elisabeth Halsli:
   Var nå fritt frem tidligere og ja.. men nå blir d enda være.. her ved flere anledninger anmeldt alt fra innbrudd, tyveri og d værste var vel at noen skjøt hunden vi passet.. alt var dokumentert med vitner og alt.. men sakene er blitt henlagt etter bevisets stilling... du leverer beviset til politiet så blir d hennlagt..

   Chris Holm:
   what the hell . . .

   Chris Holm:
   er enig i at narkotikabruk ikke bør etterforskes.

   Rune L. Hansen:
   Et samfunn som oversvømmes av kriminalitet, og som i tillegg også er så "fattig" at befolkningens sivile trygghet og rettigheter er fraværende, er megetsigende vitnesbyrd om en grotesk politisk styring. Og mildt sagt ikke mindre når en vet at det hele alt er omtrent enveiskjørt, med nær fullstendig fritt frem for grov kriminalitet fra den offentlige forvaltningen sin side! At dette og all den utplyndringen og ødeleggelsene av enkelt-mennesker som fra offentlig ansatte sin side skjer er politisk organisert grov kriminalitet som egentlig skal straffe-forfølges og dømmes er et megetsigende faktum i alt dette.

   Rune L. Hansen:
   Og slik har Norge nu altså blitt!

   Gro Hetlelid:
   Norge er et fattig land, fattig jord ,mye sykdom i befolkning, mye økonomisk gjeld b

   Rune L. Hansen:
   Oljerikdommen og skatt- og avgifts-pengene dyttes oppover i systemet og forsvinner der. Bare en liten andel når derefter sivil-befolkningen og samfunnet.

   Roar Moe:
   For tiden har jeg et stort erstatningskrav mot Statsministerens kontor:

   Roar Moe:
   Jeg viser til tidligere henvendelser og disse politifolkene holder på ennå, og har de gjort i 10 år, og de fortsatt holder på. Dette er min henvendelse nr. 1384.

   19 000 menn i Norge, er frimurere. Hver av dem har minst en kone, x antall barn, egne søsken, inngiftet slekt å stor tilhengerskare med folk som er for feige til å si dem imot. Det trengs bare 1 av dem på arbeidsplassen for å skape et rent helvete. Innenfor Politi og etterretning er det mange av dem, pluss en stortingspresident.

   Ikke desto mindre er Erna Solberg som statsminister politisk ansvarlig for sine statsansatte medarbeidere, selv om de tydeligvis ikke rapporterer sine aktiviteter.

   Nå har Teknologirådet påvist pakkeovervåking i Internett. I tillegg kommer denne saken:
   http://intelnews.org/2014/07/03/01-1507/
   UK spy agency sued by Internet providers over malware attacks

   Samtidig påstår representanter for Politiets sikkerhetstjeneste at Politiet ikke driver med dette. Skrøner, noe som passer Siv Jensen, for hun skal spare penger.

   Mitt erstatningskrav består.

   UK spy agency sued by Internet providers over malware attacks
   intelnews.org
   A group of Internet service providers from North America, Europe, Asia and Africa have filed a lawsuit against Britain’s foremost signals intelligence agency, accusing it of hurting their business ...

   Roar Moe:
   Må jeg forstå det slik at jeg fortsatt må kjøre denne prosessen fordi ingen advokater er villig til å stille opp i en rettslig prosess?

   Sissel Klungsøyr:
   Påbud om å henlegge brudd på straffeloven! Eventyrlig! - Det er altså fritt frem, ser det ut som. Er målløs. - Det påpekes i brevet at de opplistede forhold er utvidelse av "henleggelsesdirektivet". Har du tilgang til direktivet også?

   Heidi Marlen Danielsen:
   Velkommen alle som ønsker å begå kriminell aktivitet av ovenevnte art, her kan dere gå rett inn å ta det dere vil ha, det får ingen konsekvenser ...... Kan det være den globale oppvarminga som har innhentet vårt statlige politi ?

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.07. 2014 via Heidi Turid Dammann:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152124208231875

   Innbrudd, underslag, tyverier, skadeverk, narkotikabruk og slagsmål. Dette er forbrytelser politiet på Romerike ikke lenger skal etterforske. Ikke rart det blir færre anmeldelser da.

   Justisministeren jubler over færre anmeldelser
   http://www.smp.no/ntb/innenriks/article9883742.ece
   Oslo (NTB): Færre nordmenn utsettes for kriminalitet, mener justisminister Anders Anundsen (Frp), som gleder seg over færre anmeldelser hittil i år enn i samme periode i fjor.
   SMP.NO

   *

   Unni Stangnes:
   Se her alle kjeltringer! FRITT FREM!!

   Sissel Klungsøyr:
   Det er en kjent sak at alle i posisjon ønsker å presentere positive resultater. Dette regnestykket ville en førsteklassing klare å regne ut. 1) Kast majoriteten av lovbrudd i sekkeposten "henleggelser" og trekk fra totalen. 2) Man står da tilbake med pene, pyntelige tall som er enkle å forholde seg til. Hvis man legger prosentregning til grunn, kan man vise til eventyrlige forbedringer. Hadde litt tro på justisministeren, men der forsvant den med et fingerknips. : )

   Kjell Stub Hougner:
   Rettsstaten er forbeholdt di privilegerte. Så kanskje det er like greit......

   Anne Sunde:
   Alle henleggelsene fører jo til at folk ikke gidder å anmelde, de vet saken blir henlagt likevel

   Finn Kristian Halvorsen:
   Hva er vitsen med å anmelde?

   Tore Christiansen:
   Noe av det dummeste jeg har hørt. Hva skal man ellers med politiet hvis ikke beskytte sine borgere?

   Finn Kristian Halvorsen:
   Korrupsjonjurister er det for mange av i etaten.

   Kristian Rønås:
   De har jo nok med å drive privat torpedovirksomhet i arbeidstiden

   Rune L. Hansen:
   Hvor mange barn og foreldre kidnapper og torturerer de årlig? Og hvor mange trakasserer og torturerer de med NAV-maskineriet? Osv., osv.!
   Men verdiløse mennesker teller vel ikke?

   Kenneth Johansen:
   er jo ikke å vente det når de ikke gidder å etterforske saker.. og henlegger saker som er "ferdig" oppklart

   Rune L. Hansen:
   "Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne." Lov-bestemt i Norges Grunnlov. Osv., osv.

   Egil Kastås:
   Sett dem i glasshus, dette er rise bak speilet ,,,,,,,,,,,,,

   Anne Rønnaug Teigen:
   Tenkte det samme!

   Egil Kastås:
   Har Dem ikke fått hjelp fra den vanlige borger , hadde dem ingen ting å stille opp med,, heller hylle dem som gjør jobben,,,,,,,,,,,,,,,

   Bjorn Olav Nerby:
   Det er store mørketall ,folk gidder ikke anmelde for sakene blir henlagt pga bevisets stilling

   Ragnhild Kristiansen:
   De skal ikke gjøre noe, men betalt skal de ha.

   Egil Kastås:
   Tilbake sitter dem med fete kontoer og lever gladet dager,,,,,,,,,,

   Rune L. Hansen:
   De er travelt opptatt med å begå grove forbrytelser at de minst av alt er interessert i å motta politi-anmeldelser.

   Shut Up:
   Færre anmeldelser betyr ikke mindre kriminalitet, men mistillit til politiet. Mange blir overtalt av politi til ikke å anmelde.

   Robert Steffensen:
   "Det var lurt det dær,- til slutt så er vi fri for kriminalitet i Norge og kan si opp politiet og domstolene. Da blir det penger i statskassen og hele folket kan ta seg ferie."

   Anne-britt Kaltun:
   Trynefaktor finnes overalt og ikke minst i politiet, liker de deg ikke så bryr de seg ikke, liker de deg så bryr de seg heller ikke...

   Aase Iren Hegelstad:
   Det er flere tiår siden folk fikk skrive anmeldelse ved de fleste lensmannskontor eller politistasjoner. Får de levert en anmeldelse, er det sjelden at noe blir gjort. Norge er velferdsstat for kriminelle!

   Finn Kristian Halvorsen:
   De passer godt på sine egne...

   
---
---

   Statsministeren har ansvar, 18.06. 2014:
   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1465143427060095&id=1465106287063809

   Statsministeren har mottatt 21 dokument mapper på lovbrudd i offentlige etater etter §§ 86 og 87 i grunnloven. Dokumentert lovbrudd begått av blant annet navngitte høyesterettdommere, statsråder og stortingets medlemmer.

   Til alle tider har justisministre skjult lovbrudd begått av offentlige tjenestemenn. Dommere bryter regelmessig § 120 ved enten å dømme til fordel for en part, legger skjul på sannheten eller dømmer uten tilstrekkelige bevis. Vi har en grunnlovstridig tradisjon i vårt land som må ta slutt! Spesielt i grunnlovens jubileums år. På tide i grunnlovens jubileums år å praktisere alle § i grunnloven. Først da blir likhet for loven innført, og prinsippene rett og rettferdighet for alle praktisert

   *

   Rune L. Hansen:
   Statsministeren er bare en nyttig marionett for den politiske mafiaen. Et menneske mest mulig uten samvittighet i en nyttig makt-posisjon.

   
---
---

   Statsministeren har ansvar, 27.06. 2014:
   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1468946400013131&id=1465106287063809

   Jeg er i kontakt med stortingets medlemmer om et demokrati som ikke fungerer helt etter grunnloven. Men det tar det for politikere å forstå det må endringer til. VI KAN IKKE LENGER AKSEPTERE JURIDISKE FORSKJELLER PÅ JØRGEN HATTEMAKER OG KONG SALOMO!!

   Nå må likhet for loven innføres slik at rett og rettferdighet for alle blir en realitet!! Foreldre som urettvis har mistet barna til barnevernet, mennesker som, har blitt trukket for mye i skatt, eiendommer som har blitt beslaglagt, borgere som opplever urett på forskjeller områder i livet. VI KREVER RETT OG RETTFERDIGHET I VÅRT SAMFUNN!! Offentlige ansatte må også bli tiltalt og dømt slik andre borgere ¨blir når loven brytes!!

   *

   Irene Sæther:
   Ja, jeg håper du holder ord nå Erma. Du vet du snakker om mennesker nå som blir til vrak i det norske systemet og det urett de er og har vært utsatt for.

   Rune L. Hansen:
   Hun har hverken interesse eller forståelse for slikt.

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 03.07. 2014:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10152247313288785/

   Rune L. Hansen:
   Gledeligvis heldig med den dommeren iallfall.

   Ruby Harrold-Claesson:
   Lena Hellblom Sjögren presenterade underlaget för sin kommande bok “Barnets rätt till familjeliv. 25 svenska fallstudier om föräldraalienation” på NKMR:s Symposium 2011.
   Sedan publiceringen på Studentlitteratur (2012) och den nya upplagan (2013) som har utgivits av 3V-förlaget, har jag åberopat Lena Hellblom Sjögrens bok “Barnets rätt till familjeliv. 25 svenska fallstudier om föräldraalienation” i alla mina klienters vårdnadstvister och LVU-mål.

   Efter en förhandling vid Borås tingsrätt anmodade en rådman sin notarie att tillse att tingsrätten inhandlar ett exemplar av Lena Hellblom Sjögrens bok!

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 05. juli 2014, Vinberget: 

   Omkring 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. Regn fra omkring 5-tiden. Overskyet, en mild vind sør-fra og 20 pluss-grader frem mot klokken 10.30. Disig himmel, regn og 18 pluss-grader fra omkring 13-tiden. For det meste jevnt med regn utover dagen og kvelden, med 16 pluss-grader frem mot klokken 23. Dunkelt, halv-mørkt, regn og 15 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.07. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202706544439499

   Norge har blitt et terror-regime av politisk organisert kriminalitet, fullstappet av kidnappinger av barn og foreldre, tortur, sadisme, utplyndringer, forbrytelser mot menneskeheten, falske dommere, falsk dokumentasjon og propaganda. Enhver må forholde seg til dette!

   BARNEOVERGRIPERNE OG FAMILIEMORDARANE I BARNEVERNET, POLITIET, PÅTALEMAKTA OG DOMSTOLANE.
   http://alfkollsete.wordpress.com/2014/06/28/barneovergriperne-og-familiemordarane-i-barnevernet/
   ALFKOLLSETE.WORDPRESS.COM

   *

   Rune L. Hansen:
   Ubehagelig for de kriminelle og deres med-spillere at dette blir sagt?

   Arne Natee Alme:
   Skal bli spennendes og høre bortforklaringene..... om de da gidder og svare.

   
---
---

   Bia Wik, 03.05. 2014 via Støttegruppe for tidligere barnevernsbarn og deres pårørende:
   https://www.facebook.com/groups/tidl.barnehjemsbarn/permalink/704055246302577/

   tenker på kronprinsessa vår ,jeg. heldig var hu som ble gift med kongsemnet, ellers hadde de vel tatt marius også....

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.07. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202707808711105

   Den politiske mafiaen forhindrer saker mot seg selv å nå frem til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg (ECHR / EMD)

   May- Harriet Seppola
   BREV TIL HØYESTERETTSDOMMER KARIN M.BRUZELIUS/ STRASBOURG KONTRA NORSK RETT.
   Jeg kom over en artikkel  De har forfattet på nettet med følgende overskrift-Hvor stor betydning har Strasbourg for norsk “rett”:
   http://www.domstol.no/upload/DA/Internett/domstol.no/Aktuelt/Nyhetssaker/RPS_kronikk%20Bruzelius.pdf , der De roser det norske rettssystemet som åpent og demokratisk .
   Dette tror jeg mange men...
   Continue Reading: https://www.facebook.com/notes/10152519317464826/

   *

   
---

   https://www.facebook.com/notes/10152519317464826/

   May- Harriet Seppola:
   Jeg vet at Jan Hansen skrev en artikkel om hvem som stoppet barnevernssaker i Strasbourg , fordi denne dommeren skriver om at det kommert så få dommer til Strasbourg og at dette må bety at få har noe å klage på , poenget er at sakene ikke blir behandlet slik de skal , synes det er underlig fordi det første brevet jeg skrev til Starsbourg fortalte jeg hvor mange barn som ble tvangsfjernet og hvor mange som er under tiltak som er påtvungne og svaret jeg fikk var meget positivt med mange saksnummer , men kun en dommer har avvist både din sak og saken til Dung og Harald Dung Svalland

   Rune L. Hansen:
   Det er mere enn bare underlig, May- Harriet Seppola. En eneste dommer, selv delaktig i den samme politiske mafia-virksomheten, sitter ved inngangsdøren til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg og bestemmer at slike saker ikke skal saksbehandles og at heller ingen begrunnelse skal gies. Og gir samtidig beskjed om at alle innsendte dokumenter vil bli til-intetgjort.
   Selv oversendte jeg forskriftsmessig i saken omkring tusen dokumenter fullstappet med solide og entydige beviser på den samme norske barnerov-industriens uhyre groteske forfrytelser og fullstendige forakt for EMK og alt annet av menneske-rettigheter og lov og rett, og ble av samme dommer uten begrunnelse med samme ordlyd nektet enhver saksbehandling.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.07. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202710169210116

   1 500 Facebook-venner. Det er viktig gradvis å bygge opp nettverk nasjonalt og inter-nasjonalt for de menneskelige rettighetene og for å få straffe-forfulgt og stoppet politisk og offentlig organisert grov kriminalitet!

   Da når vi frem til veldig mange og kommuniserer så mye bedre og utveksler forståelse, hjelp, metoder og kanaler, etc.! Slik bidrar vi til å forbedre og foredle samfunnet, verden og med-mennesker så mye bedre enn vi uten disse muligheter kunne ha gjort det!

   *

   
---

   Rune L. Hansen, 05.07. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202710230891658

   1 500 Facebook friends. It is important to gradually build networks nationally and inter-nationally for human rights and for getting penalty-persecuted and stopped politically and publicly organized serious crime!

   Then we reach very many and communicate so much better, exchange understanding, help, methods and channels, etc.! That's how we help to refine and improve the community, the world and fellow human beings so much better than we without these opportunities could have done it!

   *

   
---
---

   Stine Gulbrandsen, 05.07. 2014 via Marius Reikerås shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/885426038140183

   Norge er et flott land eller hva?
   http://stinegul.blogg.no/1404573224_norge_er_et_flott_lan.html
   stinegul.blogg.no
   Føltes det trygt å være Forelder i Norge? Ifjor hadde jeg en familie,jeg hadde min barn rundt meg...

   *

   Rune L. Hansen:
   Og hvem er det som har kokt sammen en slik katastrofe for mennesker, verden og samfunn???

   
---
---

   Tone Vimsa Jacobsen, 05.07. 2014 via Marius Reikerås shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10202197070548117

   Foreldreansvar | Paragrafen.no
   http://www.paragrafen.no/?id=49
   www.paragrafen.no
   Foreldreansvar(Skrevet 20.01.2002. Sist oppdatert 20.01.2004)Relaterte artiklerSkilsmisseSeparasjonDaglig omsorg for barnSamværsrettUngdoms rettigheterHvordan forberede seg til barnemeklingNye saksbehandlingsregler i...

   *

   Rune L. Hansen:
   Fullstappet med grove ulovlige lov-bestemmelser, diskriminering og forakt for alt og ethvert av menneske-rettigheter!

   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, søndag 06. juli 2014, Vinberget: 

   Regn, disig og 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. En stund noe mindre regn og 13 mot 09-tiden. Tildels mindre og uten regn utover formiddagen og eftermiddagen. Disig himmel og 16 pluss-grader frem mot klokken 16. Mere og videre regn og disig og omkring 14 pluss-grader mot kvelden. Facebook- og Internet-forbindelsen her er meget treg og dårlig i dag. Uten regn fra omkring 22-tiden. Dunkelt halv-mørkt, grålig himmel, et vind-bris og 14 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.07. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202715048892105

   Når ulovlige økonomiske krav eller byrder direkte eller indirekte er et våpen for krenkelser, diskriminering, utplyndring, tortur eller drap skal det politi-anmeldes, straffe-forfølges og dømmes derefter også.

   *

   Søren Helming Rasmussen:
   §157 i straffeloven. 3-16års fængsel

   Rune L. Hansen:
   Det er flere av både danske Straffelovens paragrafer (som du refererer til, Søren Henning Rasmussen) og norske Straffelovens paragrafer aktuelle i forhold til dette. Også i tillegg til de lov-bestemte menneske-rettighetene.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.07. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202717043181961

   Fra Straffeloven 2005 kap. 16. § 101:

   "For folkemord straffes den som i hensikt helt eller delvis å ødelegge en nasjonal gruppe
   e)    med makt overfører ett eller flere barn fra gruppen til en annen gruppe.

   Til straff for medvirkning er forsett om hovedforøverens ødeleggelseshensikt tilstrekkelig.
       Straffen for folkemord er fengsel inntil 30 år.
       Ikr. 7 mars 2008 iflg. res. 7 mars 2008 nr. 225.
   Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 74."

   *

   Rune L. Hansen:
   Tydeligere kan vel en lov-bestemmelse neppe bli?

   Rune L. Hansen:
   Resten fra samme § 101:
   "a)    dreper ett eller flere medlemmer av gruppen,
    b)    forårsaker betydelig skade på kropp eller helse til ett eller flere medlemmer av gruppen,
    c)    utsetter ett eller flere medlemmer av gruppen for levevilkår som tar sikte på å fysisk ødelegge gruppen, helt eller delvis,
   d)    iverksetter tiltak overfor ett eller flere medlemmer av gruppen som tar sikte på å forhindre fødsler innenfor gruppen, eller
   e)    med makt overfører ett eller flere barn fra gruppen til en annen gruppe."

   Anne-britt Kaltun:
   Kan ikke se noen som bryr seg om dette i Norge eller hva ?

   Marita Bluebliss Ruthsdatter:
   hvem bestemmer at denne loven ikke skal følges? Hvorfor blir den ikke fulgt etter lovens bokstav som det så vakkert heter???

   Henning Granum:
   Det vil si de som ødelegger vår kultur og vårt land det da?

   Rune L. Hansen:
   Jeg og flere med meg bryr oss så absolutt om det. Jeg har også politi-anmeldt forholdet. Men det er jo uansett ikke antallet hvor mange som bryr seg om det som gjelder!

   Rune L. Hansen:
   Og det er bare en av de veldig mange lov-paragrafene jeg har politi-anmeldt virksomheten for.

   
---

---

   Kristian Berg, 06.07. 2014 via Grunnlovens Venner:
   https://www.facebook.com/groups/grunnlovsvenn/permalink/916701471689037/

   " Alt av statlige forvaltningsorganer med en dømmende makt, er i følge vår to-hundre-års-jubilanten Norges Grunnlov ulovlig. I følge Grunnloven er det kun domstolene som kan ha den dømmende makt. Alt annet er en straffbar forbrytelse mot loven og folket! "

   Kristian Berg skriver:

   " Det statlige forvaltningsorganet såkalte Barnevernet's splitt og herk taktikk turer uhindret frem, der våre påståtte folkevalgte sover og overser som vanlig det meste når det gjelder Norge og det norske folk rettigheter samt ve og vel. Norsk domstol og rettsavgjørelser der statlige forvaltningsorganer er den ene part er en vits, der dommen står å lese lenge før en rettsaken er startet og fullført. Tingretten, et skuespill til å le og gråte av og som skulle vært fjernet fra det norske rettssystem en gang for alle, der den juridisk kompetanse nærmest kan karakteriseres som null! "

   " Avdøde, folkets John Ingolf Alvheim (Frp) var også svært opptatt av barnevernets overgrep, og publiserte også Alvheims 10 bud[1] for de som kommer i barnevernets søkelys:
   Hold kjeft, alt du sier kommer til å brukes mot deg.
   Ta straks kontakt med en advokat.
   Skaff deg en psykolog selv om du er frisk – du kan få behov for det.
   Ta ikke imot hjelp, det blir tolket som at du ikke klarer deg selv.
   Ta ikke imot tilbud om plass på mødrehjem. Det er ikke en hjelpeinstitusjon, men en overvåkningssentral.
   Forlang skriftlig motivering til alle beslutninger som du utsettes for.
   Påklag alle beslutninger.
   Ta ikke imot tilbud om plassering i fosterhjem. Du får ikke barnet tilbake.
   Husk at når barnevernet prater om hjelpetiltak så mener de som regel omsorgsovertakelse eller overvåkning.
   Behøver du hjelp, bruk venner og slektninger – eller klar deg selv.

   http://www.bygdeposten.no/lokale_nyheter/article7459331.ece
   Klem førte til refs fra barnevernet
   Da bestemor møtte barnebarnet, som er under barnevernets omsorg, uventet på butikken, ga hun barnet en klem og is. Det skulle hun ikke gjort.
   BYGDEPOSTEN.NO

   *

   Rune L. Hansen:
   Det kriminelle problemet i dagens Norge er at politikere, dommere, politi og hovedtyngden av offentlig forvaltning iøvrig ikke er interessert i å følge lov og rett gjeldende i og for Norge.

   
---

---

   Arild Holta, 06.07. 2014 via Knut-Helge Jakobsen:
   https://www.facebook.com/arild.holta/posts/10152716645788296

   Dette stoler jeg IKKE på!

   Siterer: "barna skal tilbakeføres til foreldrene og vurderer den omsorgssituasjon de hadde som boende hos moren og med samvær med faren før barnevernet grep inn som god. (...) nå håper vi at de snart kan komme tilbake fra Russland til moren og familien i Norge."

   I praksis betyr det at de kjører moren opp mot faren - splitt og hersk - for å få barna tilbake til Norge.

   Fylkesnemnda for barnevernssaker: Skulle ikke tatt barna
   http://www.dagbladet.no/2014/07/06/nyheter/kidnapping/barnevernet/elden/34208244/
   Fylkesnemnda for barnevernssaker har bestemt at de kidnappede søstrene Rajana (6) og Somaja (8) skal tilbakeføres til foreldrene.
   DAGBLADET.NO

   *

   Scott Johansen:
   Mansur Mahashev kommer ALDRI tilbake til Norge. Som John Christian Elden sier det i artikkelen: " håper vi at de snart kan komme tilbake fra Russland til moren og familien i Norge. dersom de ikke er blitt for skremt av norske myndigheters maktbruk mot dem i denne saken, sier advokat John Christian Elden."

   Rune L. Hansen:
   Så utrolig dum er forhåpentligvis hverken barnas far eller mor!
   De håper selvfølgelig å ta barnas far med diskriminering og med splittelse og ødeleggelse av familien.

   Rune L. Hansen:
   Karriære-rotter som leker guder og kidnapper, fangeholder, torturerer og dreper barn og foreldre og manipulerer med løgner, fortielser og halv-sannheter for å fremstå som de bødler de liksom tror seg selv å kunne være. I fullstendig forakt for med-mennesket, menneske-rettighetene og Straffeloven!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.07. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202716248962106

   At de mange som har gjort seg delaktige i kidnapping av barn og foreldre enda bagatelliserer, forsvarer og fortier slik grov kriminalitet skal ikke overraske oss!
   Det er ikke mindre grov-kriminelt av den grunn!
   Mange later enda som om de ikke vet at det er politisk organisert kriminalitet.

   *

   Søren Helming Rasmussen:
   §157 i straffeloven. 3-16års fængsel


   Rune L. Hansen:
   Det er et meget alvorlig problem at det enda i Norge finns mennesker som lurer andre til å tro at at det er lovlig å kidnappe barn og foreldre og å frata de retten til familie-liv og sin biologiske identitet og integritet!
   Som lurer andre til å tro at dette og tortur av barn og foreldre er lovlig!
   Og at det enda finns mennesker som lar seg lure til å tro det!

   
---
---

   Heidi Kristin Aspli Røreng, 15.06. 2014 via Barnas Vern menneskerettighet.MR-N:
   https://www.facebook.com/groups/245364905660443/permalink/245366632326937/

   Barnevernstjenesten i Norge gjør inngrep i livene til sine borgere på en brutal måte som i alt for lang tid har blitt neglisjert av rettssystemet og de offentlige instansene, samt tryggingsorganer. Dette skal det bli slutt på. Vi, og alle andre ønsker et barneverns som er der for barna og familien.

   Menneskerettighetene til våre borgere blir brutt av kommune fylke og stat, - hver eneste dag!
   Vi må kjempe SAMMEN mot et felles MÅL♥!

   Heidi K. A.  Heidi Kristin Aspli Røreng

   *

   Thomas Holum:
   ja sykt sånn det har blitt---

   Oddbjørn Hauan:
   ja dessverre så er det sannheten, og det triste er jo bare det at dem som sitter med makt og myndighet til og gjøre noe bare sitter på gjerde og ser på galskapen.

   Rune L. Hansen:
   De neglisjerer det ikke, - de ønsker det slik.

   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, mandag 07. juli 2014, Vinberget: 

   Halv-mørkt, disig, lett regn, litt vind og 17 pluss-grader Celsius her ute i natt. Mye regn og disig med omkring 14 pluss-grader utover formiddagen, med 13 klokken 12. Henimot 16-tiden mindre regn og mindre overskyet, derefter blålig himmel og uten regn med omkring 14 pluss-grader. De nyfødte hvalpene har så vidt begynt å gå litt omkring, oppmot en meter og to og tre. Blålig dus himmel og 12 pluss-grader omkring klokken 20 og 11 klokken 22.30. Grålig dunkelt og 10 pluss-grader mot midnatt. Jeg rakk og orket så vidt innom Facebook.
   
---
---

   May- Harriet Seppola, 03.07. 2014 ‎SAMLER FOLK MOT BARNEVERNET! -Haster:
   https://www.facebook.com/groups/420311151350431/permalink/714099688638241/

   Vil ha ny ankemulighet
   http://www.barnefjern.org/vil-ha-ny-ankemulighet/
   - Jeg setter spørsmålstegn ved barns og foreldres rettssikkerhet når ikke en høyere rettsinstans ser på saken, sier fylkesnemndsleder. Publisert 11. juli 2013 Tre barn bodde i over ett år på en barnevernsinstitusjon før foreldrene vant frem i Sør-Trø
   BARNEFJERN.ORG

   *

   Kenneth Thon:
   Nye anke muligheter? det skal ved Norsk lov være forbudt og ta barn, de skal få hjelp hjemme. I den prosenten som ikke kan ivareta barna vil det ikke komme noen klage for de er selv klar over det.

   Kenneth Thon:
   dette er og jobbe i feil ends, stopp å ta barna fra foreldrene er første skitt i riktig retning, har ikke staten råd til dette trenger de ikke yte tjensten de tilbyr i dag for den er dyrere.

   May- Harriet Seppola:
   Det er tomme ord som de sender ut til befolkningen for å få dem til å holde seg i ro.

   Shut Up:
   Helt enig, May- Harriet Seppola og Kenneth Thon. Det hives stadig små korn som kan likne på endring til folket. Man må slutte å livnære seg på disse smulene, slutte å gå med på deres spill. De må slutte å stjele barn. NÅ.

   Rune L. Hansen:
   Mange lar seg lure av alt mulig slikt. Imens blir de torturerte, utplyndrede og drepte mere og mere stille som graven og hverken synlige eller protesterende.

   Rune L. Hansen:
   Hun kunne ha satt mere enn spørsmålstegn ved mere enn tusener ting ved barnerov-terroren! Men først og fremst ved at den i det heletatt pågår.

   Shut Up:
   Vi skal nå se på om det skal fortsette sånn, Rune L. Hansen . Men du har helt rett, tror jeg og, propaganda og de teknikknene de bruker, er så evil at jeg ikke kan annet enn å sammenlikne med nazistene. Utifra hva jeg ser, mener jeg at Norge styres av nazister, og at det har gått så langt at media og domstoler, mange helsearbeidere, lærere osv er byttet ut med tilhengere av statsideologien. Jeg tror desverre ikke at det lenger avhenger av hvilket poltisk parti som er styrende...

   Rune L. Hansen:
   Det er både instinktive og bevisste tendenser og reaksjoner de har for å bevare karriære, fortjeneste og ære, osv., osv.

   Rune L. Hansen:
   Å sammenligne med nazisme har mye for seg. Og det er utspekulerte måter det tortureres, utplyndres og drepes på også i Norge i dag.

   Shut Up:
   Det pleier å være hyggelig når noen er enig. Men ikke nå. Ikke med dette. Alt med dette er bare skittent.

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, tirsdag 08. juli 2014, Vinberget: 

   Halv-mørkt og 9 pluss-grader her ute frem mot klokken 02 i natt og 8 klokken 03. Dus blålig himmel, efter hvert tildels noe lett skyet og oppmot 17 pluss-grader frem mot klokken 13. Nokså overskyet og 18 pluss-grader klokken 14. Mere overskyet utover dagen, fra omkring 18-tiden lett regn og yr. Mindre overskyet og uten regn mot 20-tiden, med omkring 17 pluss-grader. Efter hvert disig, nokså mørkt, regn og 15 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 07.06. 2014:
   https://www.facebook.com/groups/420311151350431/permalink/714099688638241/ 

   Rune L. Hansen:
   Å sammenligne med nazisme har mye for seg. Og det er utspekulerte måter det tortureres, utplyndres og drepes på også i Norge i dag.

   Shut Up:
   Det pleier å være hyggelig når noen er enig. Men ikke nå. Ikke med dette. Alt med dette er bare skittent.

   May- Harriet Seppola:
   Poenget er at foreldre ikke har noen ankemulighet, de samme mennesker ansatt i barnevernet skal sitte og betsemme hvilke foreldre som skal få lov å anke sakene, med andre ord, de bvansatte skal skrive klage på seg selv, det er en kjempeillusjon på samme måte som da Jens Stoltenberg lovet oss mere demokrati , omtrent som å vœre litt gravid . Fylkesnemda som er ett politisk forvaltningsorgan må nedlegges , den er ulovlig i henhold til menneskerettskonvensjonen .

   Shut Up:
   Javisst må det nedlegges, May- Harriet Seppola

   Marita Neuber:
   http://www.barnefjern.org/malstyring-i-barnevernet-dyrker-psykopater/
   Målstyring i barnevernet dyrker psykopater
   www.barnefjern.org
   Minner om barnevernets struktur: "Målstyring er et hierarki der en belønner på toppen og straffer nedover i systemet. Stadig oftere leser vi om ledere som oppfører seg som småkonger og krever absolutt lydighet nedover i rekkene. Frykten for gjengjeldels

   Shut Up:
   WTFF?? "Slikt skaper gode kår for narsissister og psykopater, folk som Anders B. Breivik. Hadde barnevernet vært kvalitetsikret da han var liten så hadde han vært fjernet fra sin mor og antagelig hadde 77 mennesker vært i live i dag!"

   Rune L. Hansen:
   Mange vil være småkonger og tror seg å være lov og rett. De skriver også om og til hverandre. Tragisk. Som om det skulle være mulig å kvalitetssikre eller å gi rettssikkerhet under en mafia-virksomhet!

   Og som om det ikke var grovt kriminelt nok å fjerne Anders B. Breivik sin pappa! Litt av tilsvarende grov kriminell løsning også å fjerne hans mamma. Og deres barn og rett til menneskelighet, arv og familie-liv.

   Det liksom eneste som mangler er forståelse for at det er ulovlig og straffbart å kidnappe barn og foreldre. Og at det vil være både grov forbrytelse mot menneskeverdet og menneskeheten, pluss tortur og folkemord, etc.

   Og småtterier som falsk og hvitvasket dokumentasjon, diskriminering, skyldig (i hva som helst som tjener sin hensikt) inntil det motsatte er bevist og uansett, dommere isteden for lovlig lov, dommere som bødler, falsk familiestand, osv., osv.

   Barnekonvensjonens Art 7:
   "1. Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Barnekonvensjonens Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Rune L. Hansen:
   Grov-kriminelle analfabeter?

   Shut Up:
   Jeg synes det er grovt at vedkommende tekstforfatter skylder en massemorders gjerninger på hans mor. Og påstår at hvis barnevernet hadde fjernet ham fra sin mor, ville han ikke blitt massemorder. Kan man reklamere mer for mer barne"vern"? Jeg mener det er uhørt å henge ut en person så grovt, når vedkommende sikkert har lidd helt umenneskelig belastning.

   Rune L. Hansen:
   Grovt det der ja og både hvordan og hva han reklamerer for.
   Iøvrig så vet jo enhver voksen i Norge som ikke er analfabet at det var det politiske terror-regimet i dagens Norge, som blandt annet drepte hans far, som Anders B. Breivik med sitt to-tårn-angrep forsøkte å redde sivil-befolkningen og Norge fra.

   Rune L. Hansen:
   Om hans angrep samtidig også var i regi av andre og samtidig også hadde andre sine hensikter kommer forhåpentligvis også bedre frem efter hvert.

   Kenneth Thon:
   Du har helt rett shut det spiller ingen rolle hvilket parti som styrer. Jeg vet bare at vi kan sammenlignes med nav der stortinget sier at nav toppene ikke følger hva de får beskjed om. Og vi alle vet at det er et skuespill men vis vi forholder oss til det så er det kun staten det går uten å få sparken i en privat bedrift hadde styre kastet daglig leder rett ut. Hva Gjør staten? Jo de gir en million mer i lønn. Da er det kun en ting å Gjøre nødparagrafen og forlange at de går av hele gjengen når tørr nordmenn det?

   Rune L. Hansen:
   Fritt frem for politisk organisert kriminalitet og pervertering av sivil-befolkningen har gjort og gjør politikk til en katastrofe!

   Rune L. Hansen:
   Her er kanskje eneste alternativet i så måte:

   https://www.facebook.com/Menneskerettspartiet/posts/633035396720289
   Menneskerettspartiet Norge / The Human Rights Party Norway
   Menneskerettspartiet Norge (MN) - avtale /

   Punkt 001 - Formål, hensikt:
   Menneskerettspartiet Norge - Vi er et politisk parti i og for Norge som vil at det skal ryddes opp i alt av politisk og offentlig kriminalitet, urett, ulovlige lover og urettferdighet. Og som vil ha lav-terskel, åpne, habile instanser for dette, straffe-forfølgelse av slik kriminalitet og optimal og effektiv gjenopprettelse og erstatning for alle og enhver som har vært, er eller blir utsatt for slikt. I og for åpenhet, enhvers trivsel, trygghet og frihet i og for rettferdighet.

   Punkt 002 - Menneskeretts-instans og menneskeretts-domstol.
   I tråd med dette blandt annet og særlig en nasjonal menneskeretts-instans og menneskeretts-domstol.

   Punkt 003 - Påtale-instans og påtale-myndighet:
   Og en påtale-instans og påtale-myndighet for optimalt å hjelpe enhver og alle som vil ha straffe-forfulgt og stoppet ulovligheter, urett og urettferdighet.

   Punkt 004 - Forvaltnings-instans og forvaltnings-domstol:
   Og en forvaltnings-instans og forvaltnings-domstol for optimalt å sørge for at alt som er av lover, prosedyrer og avgjørelser er i pakt med grunnloven og prinsippene for reell lov og rett, og for at ulovlige, urettferdige eller unødvendige lov-bestemmelser, instanser, avgifter, prosedyrer og byrder fjernes.

   Punkt 005 - Integritet:
   Å ivareta nasjonal integritet og enhvers integritet.

   Punkt 006 - Forenkle og foredle:
   Å forenkle og foredle livet og samfunnet for enhver og alle, i frihet, trygghet og rettferdighet.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.07. 2014 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn shared Rigmor Solberg's photo:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/866218626734422/

   Rigmor Solberg's photo
   10516708_10152486832851075_1292969346979781230_n.jpg

   "Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning."

   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   "Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering."

   "Enhver har rett til effektiv hjelp av de kompetente nasjonale domstoler mot handlinger som krenker de grunnleggende rettigheter han er gitt i forfatning eller lov."

   "Ingen må utsettes for tortur eller grusomhet, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff."

   - Menneskerettighetserklæringen

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 08.07. 2014 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/866605730029045/

   De fangeholdene av barn som hun her beskriver er meget langt å foretrekke fremfor hva som er alminnelig praksis hvor årlig ti-tusener barn i Norge fangeholdes med trusler, tortur og terror!
   Og hun later som om hun ingenting vet! Hvilket grovt hykleri!!!

   Ekstremt hykleri fra den norske jussprofessoren Kirsten Sandberg, som har vært medlem i FNs barnekomité siden 2011:

   http://www.dagbladet.no/2014/07/05/nyheter/fn/asyl/34188052/
   FN-topp: - Tok tid før jeg skjønte at barna faktisk sperres inne
   Lederen av FNs barnekomité i tvil om Norge gjør nok for å unngå å...
   DAGBLADET.NO

   *

   Rune L. Hansen:
   Ole Texmo om dette kvinne-mennesket, publisert 26.11.2007, bl.a.:

   "Professor i juss Kirsten Sandberg, som har skrevet dr.avhandling om tilbakeføring av omsorg, uttaler i et stort avisoppslag med klar ideologisk slagside (VGs helgemagasin 29.07.06) at hun mener det legges for stor vekt på foreldrenes interesser i rettspraksis. Men hun gir ingen konkrete etterprøvbare eksempler med referanse til enkeltsaker og saksnr. Sandberg har stor innflytelse på faglitterære fremstillinger og forfekter et syn om at lov og rett beskytter foreldreinteresser foran barna. Holdt opp mot måten den rettslige standarden ”barnets beste” brukes for å kamuflere systemets prestisje og dårlig skjulte forakt for nettopp det biologiske prinsipp, virker hennes uttalelser absurde, men også provoserende utfra betraktninger om hva vi bør forvente av toneangivende fagfolk.

   I 1973 kom det ut en bok som har fått skjebnesvanger betydning for hvordan barnepsykologiske vrangforestillinger er gitt faglig legitimitet. Boken het ”Beyond the best interest of the child”, forfatterne tre høyt anerkjente amerikanske fagfolk, Joseph Goldstein, Anna Freud og Albert Solnit. Den norske oversettelsen ”Barnets rett – eller retten til barnet” med forord av Gerd Hagen, kom ut i 1980 og ble en viktig ideologisk forankring for norske fagfolk som ikke bare mente at biologiske foreldre kunne byttes ut med andre ”psykologiske foreldre”, men også at barn ikke trenger mer en en forelder eller omsorgsperson."

   http://www.samfunnsmagasinet.no/Barnevernserie/26.11.2007.Hva_er_galt_med_norsk_barnevern.Del_2.htm
   Hva er galt med norsk barnevern. Serie. Del 2 av 10.
   www.samfunnsmagasinet.no

   
---

   https://www.facebook.com/groups/577096525678566/698962890158595/

   Ann Caroline Magnussen:
   Har forlengst mistet all tiltro til disse såkalte "fagfolk".

   Rune L. Hansen:
   Det er et velkjent (?) faktum at enhver (?) vil være dommer og dømme i henhold til sine egne personlige og politiske lover og regler og interesser.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 08.07. 2014 via Child protection - studies, statistics, etc.:
   https://www.facebook.com/groups/577096525678566/permalink/699175246804026/

   "Children of divorced or never-married mothers are six to 30 times more likely to suffer from serious child abuse than are children raised by both biological parents in marriage.
   Without question, marriage is the safest place for a mother and her children to live, both at home and in the larger community."

   http://www.heritage.org/research/reports/2004/03/marriage-still-the-safest-place-for-women-and-children
   Marriage: Still the Safest Place For Women and Children
   Social science data clearly show that mothers and children aresafest and...
   HERITAGE.ORG

   *

   Rune L. Hansen:
   https://archive.org/details/thetamingofthesh01508gut
   The Taming of the Shrew : Shakespeare, William, 1564-1616 : Free Download & Streaming : Internet...
   archive.org
   Book from Project Gutenberg: The Taming of the Shrew Library of Congress Classification: PR

   Rune L. Hansen:
   "Introduction

   Divorce is hurting American children very badly. Each year over a million children suffer the divorce of their parents and by 1999, half of all American children reaching their eighteenth birthday and who were born to married parents will have experienced the divorce of their parents.

   The reversal of the legal status of divorce will entail nothing less than a cultural revolution because American culture now embraces divorce in law and in behavior. Its easy acceptance --- once rejected as scandalous. Even if they themselves have divorced the men and women who shape popular opinion, as well as the policymakers in state legislatures who are responsible for domestic law should begin to challenge this practice."

   http://worldcongress.org/wcf2_spkrs/wcf2_fagan.htm
   :::THC-WCF:::
   worldcongress.org
   Conveners | Background | Declaration | A CALL | Survey | Program | Speakers | SwanSearch Speeches | Youth | Children | Photos

   Rune L. Hansen:
   "Operatives of the child abuse industry often wax righteous about the "scandal" of child abuse. "We cannot tolerate the abuse of even one child," says an HHS press release. But the real scandal is the armies of officials who have been allowed to acquire — using taxpayers’ dollars — a vested interest in abused children.

   Devising child abuse programs makes us all feel good, but there is no evidence they make the slightest difference. In fact, they probably make the problem worse. Child abuse is largely a product of the feminist-dominated family law and social work industries. It is a textbook example of the government creating a problem for itself to solve.

   Child abuse is entirely preventable. A few decades ago, there was no child abuse epidemic; it grew up with the welfare system and the divorce revolution. It continues because of entrenched interests who are employed pretending to combat it."

   http://humanevents.com/2006/04/13/how-the-government-creates-child-abuse/
   How the Government Creates Child Abuse | Human Events
   humanevents.com
   We've created army of officials with vested interest

   Rune L. Hansen:
   "How absence of a loving father can wreck a child's life: New study shows relationship with both parents is crucial.
   A father's love is as important to a child’s emotional development as a mother’s, a large-scale study has confirmed.

   Examining the cases of more than 10,000 sons and daughters revealed how a cold or distant father can damage a child’s life, sometimes for decades to come.
   The review of 36 studies from around the world concluded that his love is at least as important to youngsters as that of their mothers.
   Researcher Professor Ronald Rohner said that fatherly love is key to development and hopes his findings will motivate more men to become involved in caring for their offspring."

   http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2158671/Love-father-contributes-childs-development-mother-study-claims.html
   How absence of a loving father can wreck a child's life: New study shows relationship with both...
   www.dailymail.co.uk
   Examining the cases of more than 10,000 sons and daughters revealed how a cold or distant father can damage a child’s life, sometimes for decades to come.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 08.07. 2014 shared Menneskerettspartiet Norge / The Human Rights Party Norway's status:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202727036431786

   Rune L. Hansen, 12.11. 2013:

   Hva sier Menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMK / ECHR) om retten til familie-liv?
   Dette er en viktig sak om dette, hvor meget blir sagt:

   CASE OF MARCKX v. BELGIUM (Application no. 6833/74)

   Avsnitt (paragraph) 45:
   "Efter rettens oppfatning inneholder "familieliv", i henhold til Artikkel 8 (art 8), minst båndene mellom nær slekt, for eksempel de mellom besteforeldre og barnebarn, fordi slike slektninger kan spille en betydelig rolle i familie-liv.
"Respekt" for et familieliv så forstått innebærer en forpliktelse for staten til å opptre på en måte beregnet å la disse båndene å utvikle seg normalt (se, med nødvendige tillempninger, avsnitt 31 ovenfor). Men utviklingen av familie-livet til en ugift mor og hennes barn som hun har anerkjent kan bli hindret hvis barnet ikke blir et medlem av mor sin familie, og hvis etablering av tilhørighet har effekter kun som mellom to av dem."

   Paragraph 45:
   "In the Court’s opinion, "family life", within the meaning of Article 8 (art. 8), includes at least the ties between near relatives, for instance those between grandparents and grandchildren, since such relatives may play a considerable part in family life.
   "Respect" for a family life so understood implies an obligation for the State to act in a manner calculated to allow these ties to develop normally (see, mutatis mutandis, paragraph 31 above). Yet the development of the family life of an unmarried mother and her child whom she has recognised may be hindered if the child does not become a member of the mother’s family and if the establishment of affiliation has effects only as between the two of them."

   Avsnitt 31:
   "Det første spørsmålet til avgjørelse er hvorvidt den naturlige bånd mellom Paula og Alexandra Marckx ga opphav til et familieliv er beskyttet av Artikkel 8 (artikkel 8).
   Ved å garantere retten til respekt for familieliv, Artikkel 8 (art. 8) forutsettes eksistensen av en familie. Retten slutter seg helt til Kommisjonens etablerte rettspraksis på et avgjørende punkt, nemlig at Artikkel 8 (art. 8) gjør ingen forskjell mellom den "lovlige" og den "ulovlige" familien. Et slikt skille ville ikke være konsonant med ordet "alle", og dette er bekreftet av Artikkel 14 (art. 14) med sitt forbud, i nytelsen av de rettigheter og friheter som er nedfelt i konvensjonen, mot diskriminering grunnet på "fødsel". I tillegg bemerker retten at Ministerkomiteen i Europarådet anser den single kvinnen og hennes barn som en form for familie ikke mindre enn andre (Resolution (70) 15 av 15 mai 1970 om sosial beskyttelse av ugifte mødre og sine barn, para. I-10, para. II-5, etc.). Artikkel 8 (art. 8) gjelder dermed til "familie-liv" av "ulovlig" familie som det gjør til den "lovlige" familie. Dessuten er det ikke bestridt at Paula Marckx hadde ansvaret for datteren Alexandra fra det øyeblikket hun ble født og har kontinuerlig hatt omsorg for henne, med det resultat at et ekte familie liv eksisterte og fortsatt eksisterer mellom dem.
   Det gjenstår å konstatere hva "respekt" for dette familie-liv som kreves av det belgiske parlament, i hvert av områdene som omfattes av søknaden.

   Ved å proklamere i nr. 1 rett til respekt for familieliv, betyr Artikkel 8 (artikkel 8-1) for det første at staten ikke kan gripe inn i utøvelsen av denne rett på annen måte enn i samsvar med de strenge vilkårene fastsatt i nr. 2 (art . 8-2). Som Domstolen uttalte i "Belgian Linguistic" case, er gjenstand for artikkelen i "hovedsak" det å beskytte den individuelle mot vilkårlig innblanding av offentlige myndigheter (dom av 23. juli 1968, serie A no. 6, s.. 33, para. 7). Likevel det ikke bare tvinger staten til å avstå fra slike forstyrrelser: i tillegg til denne først og fremst negative betingelsen, kan det være positive forpliktelser som har en effektiv "respekt" for familie-liv.
   Dette innebærer blant annet at når staten bestemmer i sin nasjonale rettsorden regimet som gjelder for visse familiebånd som de mellom en ugift mor og hennes barn, må det handle på en måte beregnet å la de berørte å leve et normalt familieliv. Som forutsatt av artikkel 8 (artikkel 8), respekt for familieliv innebærer særlig i Domstolens oppfatning at det i nasjonal lovgivning av rettssikkerhet som gjør mulig som fra det øyeblikk av fødselen barnets integrering i sin familie. I denne forbindelse har staten et utvalg av ulike virkemidler, men en lov som ikke klarer å tilfredsstille dette kravet bryter med paragraf 1 i Artikkel 8 (artikkel 8-1) uten at det er noen nødvendighet for å undersøke det under punkt 2 (artikkel 8 -2).
   Artikkel 8 (artikkel 8) er derfor relevant for denne saken, domstolen har å gjennomgå i detalj hver av søkernes klager i lys av denne bestemmelsen."

   Paragraph 31:
   "The first question for decision is whether the natural tie between Paula and Alexandra Marckx gave rise to a family life protected by Article 8 (art. 8).
   By guaranteeing the right to respect for family life, Article 8 (art. 8) presupposes the existence of a family. The Court concurs entirely with the Commission’s established case-law on a crucial point, namely that Article 8 (art. 8) makes no distinction between the "legitimate" and the "illegitimate" family. Such a distinction would not be consonant with the word "everyone", and this is confirmed by Article 14 (art. 14) with its prohibition, in the enjoyment of the rights and freedoms enshrined in the Convention, of discrimination grounded on "birth". In addition, the Court notes that the Committee of Ministers of the Council of Europe regards the single woman and her child as one form of family no less than others (Resolution (70) 15 of 15 May 1970 on the social protection of unmarried mothers and their children, para. I-10, para. II-5, etc.).
   Article 8 (art. 8) thus applies to the "family life" of the "illegitimate" family as it does to that of the "legitimate" family. Besides, it is not disputed that Paula Marckx assumed responsibility for her daughter Alexandra from the moment of her birth and has continuously cared for her, with the result that a real family life existed and still exists between them.
It remains to be ascertained what the "respect" for this family life required of the Belgian legislature in each of the areas covered by the application.

   By proclaiming in paragraph 1 the right to respect for family life, Article 8 (art. 8-1) signifies firstly that the State cannot interfere with the exercise of that right otherwise than in accordance with the strict conditions set out in paragraph 2 (art. 8-2). As the Court stated in the "Belgian Linguistic" case, the object of the Article is "essentially" that of protecting the individual against arbitrary interference by the public authorities (judgment of 23 July 1968, Series A no. 6, p. 33, para. 7). Nevertheless it does not merely compel the State to abstain from such interference: in addition to this primarily negative undertaking, there may be positive obligations inherent in an effective "respect" for family life.
This means, amongst other things, that when the State determines in its domestic legal system the regime applicable to certain family ties such as those between an unmarried mother and her child, it must act in a manner calculated to allow those concerned to lead a normal family life. As envisaged by Article 8 (art. 8), respect for family life implies in particular, in the Court’s view, the existence in domestic law of legal safeguards that render possible as from the moment of birth the child’s integration in his family. In this connection, the State has a choice of various means, but a law that fails to satisfy this requirement violates paragraph 1 of Article 8 (art. 8-1) without there being any call to examine it under paragraph 2 (art. 8-2).
   Article 8 (art. 8) being therefore relevant to the present case, the Court has to review in detail each of the applicants’ complaints in the light of this provision."

   I avsnitt 37 sier Domstolen videre blandt annet følgende:
   "Det er således en risiko for at etableringen av tilhørighet vil være tidkrevende og at det i mellomtiden, vil barnet være separert i lov fra sin mor. Dette systemet førte til en mangel på respekt for familie-liv av Alexandra Marckx som, i øynene av loven, var morløs 16.-29. oktober 1973. Til tross for korthet av denne perioden var det således også et brudd på Artikkel 8 (artikkel 8) med hensyn til den andre søkeren."

   CASE OF MARCKX v. BELGIUM
   (Application no. 6833/74)
   JUDGMENT STRASBOURG 13 June 1979
   http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57534

   *

   Rune L. Hansen:
   Hvor mange norske politikere, dommere og andre offentlig ansatte har ulovlig og straffbart vært delaktig i å forbryte seg mot disse menneske-rettighetene, mon tro?

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, onsdag 09. juli 2014, Vinberget: 

   Halv-mørkt, disig, regn og omkring 16 pluss-grader Celsius frem mot 03-tiden her ute i natt. Derefter mindre og uten regn. Lett og dust mønstret hvitlig overskyet, med 19 pluss-grader klokken 10 og 24 klokken 13.30 og 26 og mindre overskyet mot klokken 17. Varmt ja. Tenker på at det noen steder i India har vært mere enn 50 pluss-grader Celsius og mennesker der som da oppholder seg i elver og under skyggen av trær, osv. Tildels noe lett skyet og 24 pluss-grader her ute henimot klokken 18. De første buskene her ute med litt modne hageblåbær smakte jeg på i går, pluss litt bringebær og søtmispel, rips, solbær og stikkelsbær og masse taybær. Litt kirsebær også, men de tar fuglene veldig fort. Traff et av hagens pinnsvin og andre dyr også. Jeg får fort meget dårlig samvittighet av å være borte fra arbeidet med saks-dokumentasjonen, selv for korte stunder. Samme dårlige samvittighet også når jeg ikke har krefter til eller blir mere syk og ødelagt av arbeidet med saks-dokumentasjonen. Det må uansett gjøres og så fort som mulig, også for at jeg ikke fortere skal bli drept av mafia-virksomheten som fortsatt kontinuerlig truer og angriper. Det er et meget meget ille dilemma, som egentlig ikke er noe dilemma. Jeg har ingen valg-muligheter. Og det å være fratatt retten til familie-liv og alle menneske-rettighetene er uansett og videre livs-ødeleggende og drepende. Også blandt annet det å vite at mye av det samme i det heletatt pågår overfor med-mennesker i Norge. Omtrent bare arbeidet for å få straffe-forfulgt og stoppet mafia-virksomheten har for meg betydning og kan kanskje redde restene og smulene som er igjen av meg og min familie og av og for alle andre. Fint mønstret himmel og 20 pluss-grader klokken 21. Meget fint mønstret himmel utover kvelden. Dunkelt, månen nesten full i sør og omkring 17 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Raymond Skorstad, 09.07. 2014 via Redd Våre Barn | r-v-b.net / r-b-v.net:
   https://www.facebook.com/groups/20241344856/permalink/10152510219464857/

   Si meg, hva høres dette ut som? For meg, likner dette utrolig mye på et såkalt ungdomsfengsel, som blir mye brukt i USA til kriminelle! Er barna kriminelle?

   Hvorfor så mye behov for tvang? Jeg trodde disse barna var tatt fra foreldre for å få et bedre hjem, en bedre tilværelse? Hvor er deres grunnleggende rettigheter?
   Jeg bare spør...

   Barnevernets tvang av barn i institusjon
   http://www.barnefjern.org/barnevernets-tvang-av-barn-i-institusjon/
   Barn som plasseres i institusjon. Hvordan er hverdagen deres i forhold til barn som er hos sine familier? Hvilke rettigheter har de, og hvilke restriksjoner har de? Er de på noen måte under...
   BARNEFJERN.ORG

   *

   Richard Evensen:
   Hjernevasking, manipulering, det er mange "roboter" blant oss, de gjør det de får beskjed om, uten å løfte hodet opp for å se hva som skjer rundt i omgivelsene. Still spørsmål, krev svar, vær tålmodig.

   Rune L. Hansen:
   Du er utrolig meget naiv hvis du tror at mennesker som kidnapper, fangeholder og torturerer barn er snille eller lovlydige mennesker!

   May- Harriet Seppola:
   BARNETS BESTE er en illusjon som de fleste nå må gjennomskue, detet handler om penger og knusing av familien som status og fremst av alt handel med små menensker , anbefalt lesestoff, LVU-Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om Vård av Unga är en vacker fasad, tillkommen för att: 'göra det som är bäst för barnen.' Men med en enkel LVU-etikett, kan ett kidnappat barn utnyttjas som handelsvara i kommunernas lönsamma människohandel. Socialtjänsten har totalitär makt över LVU-processen i början. Polisens transporttjänst anlitas för att flytta ett LVU-barn mellan olika Hem för Vård och Boende (HVB). LVU/HVB-systemet är en storindustri. Kommunerna tjänar omkring fyrtio tusen kronor per månad och barn, som de lyckas fånga in med ett LVU. Genom metoden att förhala ett LVU-ärende ökas kommunens vinst. Endast en liten bråkdel av LVU-intäkterna kommer barnen till godo. Det mesta hamnar i privata fickor hos HVB-ägare och familjehem. LVU-systemet och de tillhörande skenrättegångarna i förvaltningsdomstolarna dit föräldrar luras för att överklaga, är en skamfläck för landet. Europarådet har därför nu beslutat om att granska Sverige för att vi varken följer FN:s Deklaration om Mänskliga Rättigheter eller har inkluderat Barnkonventionen som lag. Mer än en halv miljon svenskar, barn, föräldrar och släktingar har direkt erfarenhet eller kännedom om det kränkande LVU/HVB-systemet, och de vill nu se handling. Det betyder konkret att om bara hälften av er röstar på samma parti i nästa val, så kommer det partiet in i Sveriges riksdag hösten 2014 . Där kan vi tillsammans påverka den sjuka LVU-frågan politiskt. Alla LVU-drabbade, förenen "seder":
   http://www.vulkanmedia.se/butik/debatt-bocker/lvu-lonsam-kommunal-manniskohandel-av-ove-sviden/

   May- Harriet Seppola:
   2 menn somm hadde jobbet i en barnevernsinstitusjon ett sted på Sørlandet fikk kun spørsmål om de hadde muskler da de søkte jobb der , de forlot jobben og gikk ut i media etterpå, det er fengsel for barn

   Rune L. Hansen:
   Politisk uhyre grov-kriminell mafia-virksomhet. Også med hensyn til såkalte "barnefordelings-saker", hvor det også er menneske-diskriminering, feminisme, kidnappinger, fangehold, utplyndringer, terror, falsk dokumentasjon, krig, tortur og drap som rår - og som premieres - og gir karriære. Motsatt absolutt alt av lovlig lov og rett og menneske-rettigheter!

   Rune L. Hansen:
   Politisk- og propaganda-skapt masse-psykose og folkemord - og fullstendig motsatt alt og ethvert av hva barnevern er.

   Richard Evensen:
   PSYKOPATENS GREP Hvordan komme fri fra helsefarlige mennesker. En bok som er skrevet av Aud Dalsegg og Inger Wesche. De skriver mye bra, men våger ikke si noe om sjefer som jobber for myndighetene, de slipper å gå til legen. Det er vel umulig at det er mennesker med personlighets- forstyrrelser som jobber for staten Norge.

   Richard Evensen:
   Robert D. Hare, en kanadisk psykiater, har forsket på psykopater. Han har skrevet en bok som heter "UTEN SAMVITTIGHET" Anbefaler den boken.

   Rune L. Hansen:
   Psykopater eller perverterte mennesker eller karriære-bevisste eller hovmodige eller likegyldige, misunnelige, makt-begjærlige, osv., osv.
   Kriminalitet er kriminalitet.

   
---
---

   Irene Hov, 09.07. 2014 via Redd Våre Barn | r-v-b.net / r-b-v.net:
   https://www.facebook.com/groups/20241344856/permalink/10152509900919857/

   ER LOVEN LIK FOR ALLE?

   MOR TAR TILBAKE BARNET SITT FRA BV OG SENDER TRUENDE SMS TIL SAKSBEHANDLER: DØMT TIL 9 MND FENGSEL.

   FOSTERMOR MISHANDLER FOSTERBARN I 6 MND:
   DØMT TIL 90 TIMER SAMFUNNS STRAFF.

   En fortvilet mor "kidnappet" tilbake ett av sine barn som var beslaglagt av barnevernet, og reagerte helt naturlig på barnevernets nedlatende oppførsel med å sende sinte tekstmeldinger til saksbehandlerne - og ble dømt til fengsel i 9 mnd i Nedre Telemark Tingrett av tingrettsdommer Berit Nerva og meddommerne Helge Siljan og Marit Evensen Bjørndal.
   "Kvinnen forklarte at hun var svært fortvilet i tida etter omsorgsovertakelsen, og over at hun ikke fikk treffe barna sine. Kvinnen sa at hun ikke fikk noen informasjon om barna, og at hun opplevde at barnevernstjenesten var utilgjengelig. I retten sa kvinnen at hun angret på tekstmeldingene hun sendte."

   Til sammenligning ble en fostermor tidligere i år dømt til 90 timer samfunns straff for å ha mishandlet et fosterbarn i 6 mnd fordi hun ikke klarte oppgaven hun "var stilt ovenfor"..
   "Kvinnen varslet selv barnevernet om at hun ikke taklet utfordringene hun var blitt stilt overfor, og hun kom med en uforbeholden tilståelse da hun møtte i retten.
   Aktor la ned påstand om 120 dagers fengsel for kvinnen, hvorav 30 dager betinget. Retten mente imidlertid at hun måtte idømmes 90 timers samfunnsstraff på grunn av mange formildende omstendigheter."

   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Samfunnsstraff-for-vold-mot-fosterdatteren-7455322.html

   http://www.ta.no/nyheter/grenland/article7466362.ece

   Sendte drapstrussel til barnevernsansatt
   http://www.ta.no/nyheter/grenland/article7466362.ece
   SKIEN: En grenlandskvinne i 40-åra sendte flere sjikanerende tekstmeldinger og en konkret drapstrussel til en ansatt i barnevernet. I tillegg sendte kvinnen truende meldinger til en kvinne som fungerte som...
   TA.NO

   *

   Rune L. Hansen:
   Det er ingenting rart med at en politisk mafia-virksomhet beskytter seg selv og sine egne og sin virksomhet.

   Jane Kile:
   "– Sjikaner, skremmende meldinger og trusler av denne art er svært alvorlige, og er egnet til å skape stor utrygghet hos den som rammes. Dette gjelder ikke minst der det er snakk om vedvarende krenkelser over tid. Den som rammes vil gjerne få redusert livskvalitet, og også ens familie vil bli berørt av utryggheten, heter det i dommen. "

   Rune L. Hansen:
   Så hvorfor ikke fjerne familien da, i steden?

   
---
---

   DaivaJulia GVinje, 09.07. 2014 via Menneskerettighet.com via Scott Johansen:
   https://www.facebook.com/groups/237945106397143/permalink/263627250495595/

   Bekymrede politikere
   http://www.bygdeposten.no/lokale_nyheter/article7464043.ece
   Morten Wold (FrP) og Ingunn Dalaker Øderud (Sp) mener barnevernet i all hovedsak gjør en god jobb, men er bekymret for flere enkeltsaker.
   BYGDEPOSTEN.NO

   *

   Rune L. Hansen:
   Hvilkne hemmelige opplysninger er det mennesker som "mener barnevernet i all hovedsak gjør en god jobb" besitter som er utilgjengelige for sivil-befolkningen?!? Hva i all verden?

   
---
---

   Raymond Skorstad, 09.07. 2014 via Redd Våre Barn | r-v-b.net / r-b-v.net:
   https://www.facebook.com/groups/20241344856/permalink/10152509897829857/

   Om ikke barnevernet er seg selv informert, er i hvert fall Bufetat det. Her er info og link til rapport som viser at det er en dobling av akuttvedtak og at det er stor bekymring i Bufetat over dette. Men klarer de å våkne barnevernet i kommunene til å ta grep?

   Her må nok rådmenn og ordførere informeres og det bør settes restriktive grenser og påbud for å få til endringer snarest mulig. Det er våre barn det gjelder, og jeg sier som direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir, Mari Trommald:
   "- Et overgrep er et for mye, det skal være nulltoleranse på dette området"

   Betydelig økning i akutte tvangsplasseringer i barnevernet
   http://www.barnefjern.org/betydelig-okning-i-akutte-tvangsplasseringer-i-barnevernet/
   Akuttiltak i barnevernet er et alvorlig, men nødvendig, inngrep i barn,...
   BARNEFJERN.ORG

   *

   Rune L. Hansen:
   Nødvendig for hva og hvem? Og når det til og med er grovt ulovlig og straffbart!? Og blandt annet grov tortur og ødeleggelse av barn og foreldre og familie!

   
---
---

   Shut Up, 09.07. 2014:
   https://www.facebook.com/shutupmediaproductions/posts/1444379962498797

   Er man ikke skeptisk til det faktum at det i såkalte barnevernssaker, må innkalles en panel av såkalte sakkyndige eksperter for å avdekke mistenkt omsorgssvikt?
   Vil ikke dette i seg selv være et bevis på en ok omsorgssituasjon?

   *

   Janne Hansen:
   Godt poeng:)

   Rune L. Hansen:
   Ikke mindre godt poeng når en vet at hva de definerer som barnevern er kidnappinger, fangehold, tortur og allslags mishandling og grove forbrytelser!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/20241344856/permalink/10152509661079857/

   May- Harriet Seppola:
   Sakkyndige brukes for å ta det siste støtet m ot barn og foreldre , det samm er hjelpetiltak, de er på veien til omsorgsovertakelse, Etter den nye barnevernstjesteloven er det en absolutt forutsetning at alle mulige hjelpetiltak skal være prøvd før en reiser sak om omsorgsovertagelse.
   Ofte ser man imidlertid at barnevernet hevder at omsorgsevnen er for dårlig til at slike tiltak vil virke og derfor unnlater å sette inn nødvendige støttetiltak.
   Det er viktig å merke seg at barnevernet (og barnevernstjenesteloven) definerer hjelpetiltak som noe i retning av tiltak som “er til barnets beste”. På denne måten blir både overvåking (såkalt “tilsyn”) og omsorgs-overtagelser av kortere eller lengre varighet definert under begrepet “hjelpetiltak”.
   Hjelpetiltak slik det her blir definert er altså ikke det samme som støtte og hjelp til foreldrene slik at de vil kunne mestre omsorgen for barnet.
   Andre såkalte hjelpetiltak kan være:
   ° Plassering i mødrehjem.
   ° Avlasting ved helgeforeldre, plass i barnehave o.l.
   ° Veiledning av forskjellig art.
   Legg merke til at listen over hjelpetiltak ikke er lang, og at det kan stilles spørsmål ved den positive effekten av flere av tiltakene. Legg dertil merke til at samtlige tiltak også har sterke elementer av kontroll og overvåking.

   De fleste av barnevernets hjelpetiltak består i at foreldrene skal ha minst mulig kontakt med barnet (barnehage, helgeforeldre o.l.). Dersom barnet, trass i den manglende eller minimale kontakten med foreldrene, viser tegn til “feilutvikling”, blir det påstått at dette skyldes foreldrene. Det reises da sak om omsorgsovertagelse. Hjelpetiltakene som barnevernet setter inn, er svært ofte så lite målrettet og effektive at det bare er et tidsspørsmål når barnevernet går over fra hjelpetiltak til omsorgsovertagelse.

   Både barnehager og helgeforeldre kan pålegges rapporteringsplikt til barnevernet. Dette vil i regelen oppleves som en belastning og psykisk stressfaktor av foreldrene, noe som igjen minimerer verdien av tiltakene. For enkelte foreldre kan noen av disse tiltakene i visse situasjoner være direkte skadelige og negative, slik at de i seg selv kan føre til nedsatt "omsorgsevne":

   http://www.barnasrett.no/handbok.htm
   Håndbok for klientutvalg og barnevernofre
   www.barnasrett.no
   1.  Innledning 

   Shut Up:
   Godt skrevet

   Shut Up:
   Jeg lurer også på hva "av forskjellig art" betyr.

   Arild Holta:
   Ei som ble grundig utspurt om sexlivet av barneverneren som hadde overtatt hennes mann, var sikkert utsatt for "veiledning av forskjellig art".

   
---
---

   Shut Up, 09.07. 2014:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1444243299179130&set=a.1412550765681717.1073741827.100007804201706&type=1

   Oppfyller det såkalte barnevernet rollen til et hemmelig politi i Norge idag?

   Hva er et hemmelig politi?

   I følge Wikipedia er dette et statlig organ som utøver makt utover det gjeldende lovverk, for å spre frykt og holde befolkningen i sjakk. Dette gjøres ved maktutøvelse, terror, fysisk/psykologisk tortur, kidnapping og evt. drap.

   Mennesker som har opplevd herjingene til det organet som kaller seg for barnevernet i Norge, kjenner desverre igjen denne beskrivelsen.
   Mange har blitt utsatt for så omfattende terror av ansatte i den overnevnte etaten, at de har valgt å ende smerten ved å ta sitt eget liv.
   Dette gjelder barn og voksne.

   Gestapo var navnet på det hemmelige politi i nazi-Tyskland, før og under annen verdenskrig.
   Her er utsagn sagt om det norske barnevernet, der ordet barnevernet er byttet ut med Gestapo. Se hvordan dette klinger: (Har du ikke et forhold til hva Gestapo er, kan du bytte ut ordet med for eksempel "psykopaten".)

   Gestapo gjør en god og nødvendig jobb.
   Vi trenger Gestapo, men det det finnes rom for forbedring.
   Gestapo hjelper mange.
   Mange hadde ikke klart seg uten Gestapo.
   Gestapo har reddet mange liv.
   Det ser ut som Gestapo har gjort noen feil, og dette må forbedres. Med kvalitetssikring og mer ressurser vil Gestapo kunne hjelpe flere familier.
   Gestapo arbeider for barns beste.
   Gestapo trenger å forbedre rutinene sine.
   Gestapo trenger flere ansatte.
   Vi trenger å samles om et felles mål om å forbedre Gestapo, så de kan gjøre en bedre jobb.
   Vi kan bidra med gode, kreative løsninger for å forbedre Gestapos arbeid. Vi trenger å framstå som seriøse for å bli tatt alvorlig av Gestapo, så vi kan samarbeide for et forbedret Gestapo.
   Myndighetene må gjøres oppmerksomme på systemsviktene i Gestapo, for å endre på situasjonen til det bedre, så de kan tilby bedre hjelp til barn.

   *

   DaivaJulia GVinje:
   ... : (

   Mona Sunde:
   Problemet med å få en samlet front er at de som har opplevd Gestapo er så traumatisert og ødelagt at frustrasjonsterskelen er sykt lav. Skadde mennesker biter....

   Jane Kile:
   hmmmm.

   Mona Sunde:
   mhm?

   Jane Kile:
   Mhmmmm... ja,dette var gjenkjennelig

   Cecilia Ohvall:
   De er så rett det kan vara.... uff för att sega det åt norska folket men det er sanningen ..

   Geir-Magne Tranberg:
   stemmer veldig... men om du hadde blandet Gestapo og stasi, hadde det stemt helt...

   Rune L. Hansen:
   Politiske instanser og organer som via nøkkel-personer og nyttige idioter og falsk dokumentasjon og propaganda perverterer og får mye folk med seg i og for nærsagt hva som helst.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/420311151350431/permalink/716634368384773/

   Ann Helen Klevstadberget:
   Det er for mange som gir opp grunnet terroren til staten og barnevernet!! Min sønn Michael er dessverre en av statistikken... Savnet er stort
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152135259906898&set=p.10152135259906898&type=1
   Ann Helen Klevstadberget's photo.

   Shut Up:
   Så nydelig grav "Et savn ingenting kan måles opp mot". Det er ikke til å holde ut.

   Anne Nordheim:
   <3 Utrolig trist med Michael <3, Ann Helen. <3 Skjønn gutt han <3

   May- Harriet Seppola:
   Det er samme system når det gjelder angivere , og de finnes i barnehagerm skoler, tannleger, spesielt skoletannlege , preseter , leger og nabolag , Norge lanserte den 13.02.2011 sitt nye nettsted barnevernet.no, i skikkelig sosialistisk-kommunistisk-fascist ånd utbroderer de sitt ønske om at flest mulig gjør mest mulig ondt mot sin neste, angiversamfunnet, ta sin neste der det svir mest kan en si.

   http://www.barnevernet.no/Forebygge/Bekymret/Meldinger-til-barneverntjenesten1/

   Der står ingenting om hva falskt angiveri skal straffes med. Så nå blir det vel fritt frem for enhver å anmelde medlemmer av det mosaiske trossamfunn som omskjærer sine guttebarn, fordi de ikke liker religionen. Hevnen er søt, vil de tenke. Det lille positive er at angiverne visstnok må oppgis til fylkesnemda.

   «Du skal ikke bære falskt vitnesbyrd om din neste«, sier G-d’s Lov. Menneskers lover tar ikke slike smålige hensyn, spesielt ikke de sosialistiske.

   I Norge er det tverrpolitisk enighet om det marxistiske sosialistiske system som ble praktisert under Lenin og Stalin og i kommunistiske Sovjet og Øst-Tyskland (DDR), som i det nazistiske nasjonal-sosialistiske Vest-Tyskland. Sosialisme alle vegne om den er internasjonal, eller bare nasjonal.Der er ikke ett eneste parti i Norge som stiller spørsmål ved hvordan Staten bryter inn i menneskers familieliv, enten ved hjelp av påtvungne sosiale institusjoner som barnehager eller skoler, eller ved at barn blir tatt fra foreldrene og overlatt til den «extended familie» – storfamilien, den Statlige omsorg. Dette system var i stor grad ment for det første for at statsoverhodene skulle kunne produsere lydige og trofaste undersåtter, og for det andre at innbyggerne skulle instigeres en slik frykt at de ikke på noe vis skulle si imot Staten og dens beherskere. Kommunister og fascister er skjønt enige i dette systemets fortreffelighet, av den enkle årsak at begge politiske sider er sosialister. Så i virkeligheten er der bare en side i politikken.

   Alle statens beherskere i politikken som har plassert sine never i statens pengesekk for sin livslange forsørgelse er skjønt enige om at slik må dette være, for sin egen del. Politikken er for dem, for deres agenda, ikke for folk "flest":
   http://www.nyhetsspeilet.no/2011/02/angiversamfunnet-big-sister-er-her/

   Ann Helen Klevstadberget:
   Tusen takk Anne <3 Han er et stort savn for mange og hans bortgang har preget mange. På bursdagen hans har han alltid mange hos seg. Her er et bilde som viser at vi var mange som ble rammet.... Et savn ingenting måles opp mot <3
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152135360711898&set=p.10152135360711898&type=1
   Ann Helen Klevstadberget's photo.

   Anne Nordheim:
   <3

   Rune L. Hansen:
   Det er uhyre forferdelig også å være levende drept.

   
---
---

   Višnja Anna Prtenjača-Klarić, 08.07. 2014 via NKMR - Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10152257999238785/

   TISDAGENS VISDOMSORD:

   Ang. falska/osannolika anklagelser vid vårdnadstvister som åklagaren lagt ner är att soc ser till att de återfinns i utredningar och inlagor och omnämns därom även vid färskare "utredningar". Erfarenheten talar för att de falska anklagelserna vägs ÄNDÅ in i slutbedömningen och i domstolsbeslut fast OSYNLIGT men i form av andra formuleringar t. ex att mamman/pappan tillgodoser/förstår inte barnets behov - Voilá . så åker en av föräldrarna ut - den som hela tiden vart svartmålad och anklagad.

   *

   Rune L. Hansen:
   De tror jo de er smarte og lurer all verden når de hvitvasker eller bruker slike trylle-ord. Som med alt det andre de driver med.

   
---
---

   Višnja Anna Prtenjača-Klarić, 06.07. 2014 via NKMR - Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10152253549708785/

   DAGENS CITAT:
   Rättssäkerheten och insynen i vårdnadstvister samt i LVU-vården är bedrövlig

   *

   Yvonne Näslund:
   Det finns ingen rättssäkerhet

   Rune L. Hansen:
   I mafia-virksomhet er selvfølgelig ingen rettssikkerhet.

   Višnja Anna Prtenjača-Klarić:
   BRAVO Rune L. Hansen

   Rune L. Hansen:
   Det er viktig å bruke de rette ordene i forhold til slikt.

   Višnja Anna Prtenjača-Klarić:
   GIVETVIS... du är SÅÅÅÅ korrekt. De är tjuvar och borde dömas därefter med strängaste straff

   Rune L. Hansen:
   Tyver, løgnere, torturister, utplyndrere, terrorister og mordere. Etc.

   Rune L. Hansen:
   Ikke "burde", men skal kompetent straffe-forfølges og dømmes derefter.

   
---
---

   Fortsettelse fra i forgårs, 07.07. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202717043181961 

   Rune L. Hansen:
   Og det er bare en av de veldig mange lov-paragrafene jeg har politi-anmeldt virksomheten for.

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke bare norske politikere, dommere og politi-ansatte som er medvirkende i pågående norske folkemord. Som de fleste vel vet. Slike yrkes-grupper er iøvrig ofte i historisk og global oversikt medvirkende i slike forbrytelser. Jeg har lenge nu blandt annet forsøkt å kartlegge pågående norske folkemord og forbrytelser mot menneskeverdet og menneskeheten. En av mine undersøkelser og spørsmål har vært dette: Hvilkne nasjonale grupper av mennesker blir ødelagt av hva Straffeloven har lov-bestemt som folkemord?
   Svaret har fremkommet stadig tydeligere og tydeligere. Ikke bare en eller to eller tre grupper, men mange flere. Alle og enhver som ikke er aktive i eller for den politiske mafiaen og dens familier og nære venner. Kort sagt er det et perverterende og livs-ødeleggende folkemord overfor storparten av sivil-befolkningen. Og som mange på forskjellige måter tjener penger, makt og karriære på medvirkning i. Og ikke minst dens nøkkel-personer og nyttige idioter.
   Medvirknende med "forsett om hovedforøverens ødeleggelseshensikt" er særlig også dens nøkkel-personer og nyttige idioter ansatt i NAV og Statens Innkrevingssentral - og i mange flere norske instanser og etater.

   Rune L. Hansen:
   I henhold til Straffeloven foreldes ikke medvirkning i slike forbrytelser og er straffe-rammen inntil 30 år fengsel-straff.

   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, torsdag 10. juli 2014, Vinberget: 

   Halv-mørkt, stille og 15 pluss-grader Celsius her ute klokken 02 i natt.
   Det er daglig fortsatt mange norske vitnesbyrd på Facebook og Internettet jeg ikke har ressurser til å få med her i Dagboks-notatene, selv om de helst skulle ha vært med. Jeg har dessuten av samme grunn underveis og efter hvert innskrenket mye på antall kilder jeg henter fra. Mens tilgangen til og tilfanget av vitnesbyrd og kilder har økt har jeg altså også måttet innskrenke mye. Samtidig som jeg også stadig og fortsatt forsøker å unngå for mye stoff som ligner på hva jeg tidligere har gjengitt eller skrevet. Og å forsøke å få med det viktigste, mens det meste daglig og i det heletatt gjengis stort sett nokså helt kronologisk, i nærsagt tilfeldig rekkefølge kronologisk. Det blir slik uansett både en slags organisk og erkjennelses-messig samfunns-messig utfoldelse i det hele. Egentlig så har jeg ikke hverken krefter eller helse igjen til å videre-bringe så mye av dette, noe jeg tidligere underveis har gjort oppmerksom på. Men det er fortsatt så veldig meget altfor nødvendig, samtidig som det for meg er lite annet igjen å leve for. Tortur, terror, nød og smerte har jeg underveis kronisk blitt så pådyttet og mishandlet av at det har blitt hverdagslig. Men det har uansett ikke blitt noe jeg ødelegges mindre av eller utholder bedre. Tvert om og jeg har ingen valg og fortsetter uansett. Det er hos meg absolutt ingen som helst muligheter for eller ønsker om å gi opp heller. Samtidig som jeg selvfølgelig hele tiden forholder meg sindig, erkjennelses-messig og saklig til det hele og alt.
   Dus blålig himmel, tildels noe skyet utover formiddagen, til 26 pluss-grader frem mot klokken 13.30. Mye av det samme videre utover dagen. 18 pluss-grader klokken 22. De nyfødte hvalpene går nu både 2 og 4 og 6 meter rundt omkring og også litt ute. Tissing har det også begynt å bli. Grålig lyst, månen nokså full og noe lavt i sør og 16 pluss-grader klokken 23.30 og dunkelt og 15 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.07. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202740123758961

   Jeg har i flere ti-år nu aktivt forsøkt å finne vitnesbyrd fra barn og barn som har blitt voksne som på noen måte er positive til å ha blitt fratatt sin ene eller begge foreldre eller som har positive erfaringer fra såkalt norsk offentlig barnevern, på det nærmeste uten å finne frem til noen som helst. Men vitnesbyrdene om det meget så motsatte har det vært og er det mildt sagt en overflod av!

   *

   Shut Up:
   Takk

   Rune L. Hansen:
   Det er derfor mildt sagt langt mere enn betenkelig at det i massemediaen fremstår politikere og andre med uttalelser så som: "men barnevernet gjør i mange tilfeller en god jobb og er nødvendige".
   Hvorfra har de slike opplysninger? Iallfall ikke fra barna! (Selv om det finnes noen unntak.)

   Angelica Hatlestad:
   Hver klar over hvilket tak de har pà disse barna og husk disse barna vet hvilket makt apparat som kan settes mot dem. Neidu, det er ikke noe i norsk barnevern som kan kalles positivt

   Angelica Hatlestad:
   Og sà kan de fortelle noe annet de som vil og jeg vil da stille fòlgende spòrsmàl hva er du truet- lokket med. Jeg har jobbet for lenge med dette til at jeg tror noe som helst.

   Amine Samier:
   HEI JA DE ER FLINK Å SELG VÅRS BARNA DE HAR IKKE HJERT SELV

   Rune L. Hansen:
   Du har rett i alt det der, Angelica Hatlestad. Men hva i all verden er det mange av dagens norske politikere tror seg å vite om dette som ikke vi andre vet?

   Angelica Hatlestad:
   Neimen Runegutten da, har ikke du fàtt vaere med pà julebordene deres du da????Gudameg altsà. I en seksri pà bòttekottet. Og du aner ikke hva de kan fà grafse til seg da altsà, det er ikke bare stròmpebànd og lusekofter der da. Og sà mà du huske pà at disse hurpene som ikke fàr svingstang bruker sin politiske makt. Jasà ikke det ??? Hvis ikke du og jeg gàr i bòttekottet med innlagt bosskurv da skal det bli greier da ja. â joda jeg tror de fleste kjenner igjen den der. Og den som lòpte for livet fàr en tlf 3 dg etterpà og et lynraskt overslag og sà hva skal du ha stemme i. politikk eller polimikk.

   Rune L. Hansen:
   Som en "skjult" makt-faktor i kommune-administrajon er de iallfall en livs-farlig trussel for alle og enhver!
   De lar seg dessuten dirigere både ovenfra og fra side-linjene og av hverandre og av andre og av hva som helst!

   Rune L. Hansen:
   Ps: Jeg tviler ikke på at det er både kjøp og salg og litt av hvert på deres julebord og seminarer, etc.

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 09.07. 2014:
   https://www.facebook.com/groups/420311151350431/permalink/716634368384773/

   Rune L. Hansen:
   Det er uhyre forferdelig også å være levende drept.

   Bente Marie Wedlog:
   er dette virkeilghet ,her jeg blir helt satt ut . ingen blir straffet ???? husk alle sammen grunnloven står over alle andre lover ,les og lær

   Shut Up:
   https://www.youtube.com/watch?v=2S7amD8Ghu8&index=1&list=UUSG71bGnCJMKIsDNk4dQNLQ
   Play Video
   Michael, A Tribute
   This is a tribute to Michael, and other victims of torture in Norway today. Read the article here:
   http://shutupmediaproduct.wix.com/shutupmedia#!a-tribute-/

   Ann Helen Klevstadberget:
   Helt klart Rune. Har en som jeg sier er "levende død" for meg og det føles faktisk like ille ja. Jeg fødte en vakker gutt i 2007 som de hentet på sykehuset 9 dager gammel. Vi var helt sjokkerte. Ingen skjønte noe. Pga min frykr for bv og hva de kunne gjøre hadde jeg et møte med de og min advokat en mnd i forveien og det var da ingen sak idet heletatt. De lurte bare på om jeg gledet meg noe jeg selvfølgelig bekreftet at jeg gjorde. Jeg har ikke sett gutten siden slutten av 2009, jeg vet ikke hvor i landet han er, jeg vet ikke hvem som har han og de har byttet navn på han. Gutten ble tvangsadoptert bort!!

   Ann Helen Klevstadberget:
   Det må jo stride mot alt av menneskerettigheter hvordan bv og stat terroriserer sin egen befolkning og driver barn til å begå selvmord!! Men i regi av bv og stat så ser det ut til at det er helt greit. Ingen blir stillt til ansvar for noe!!

   Shut Up:
   Det blir de nok, på en måte eller annen... Dette er så grufullt at det bare kan sammenliknes med det tyskerene gjorde under annen verdenskrig. Jeg overdriver ikke. Folk uttaler at de heller ville dradd tilbake til krig som de i utgangspunktet flyktet fra, at de heller ville ha risikert sult eller offentlig henrettelse, eller å bli kasta til krokodiller, enn hva de blir utsatt for av norske myndigheter. (Eksempler på hva som har foregått i ulike deler av verden) Sier sitt?

   Ann Helen Klevstadberget:
   Jeg har stått på og kjempet Michaels sak men jeg skal love deg at det er tungt.Først skal man klare å holde seg oppreist etter bv og statens herjinger hvor et barn er tvangsadoptert bort og en har tatt sitt eget liv grunnet dem.Jeg har kjempet hjem Marius men vi sliter med store traumer begge to!Jeg selv vokste opp i fosterhjem.Det er en grense for hva hvert enkelt menneske tåler.Vi har tålt mye i lang tid......
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152138147846898&set=p.10152138147846898&type=1
   Ann Helen Klevstadberget's photo.

   Ann Helen Klevstadberget:
   Det tar på kreftene og helsa.Samtidig skal vi bearbeide sorgen over en død gutt og en som er "levende død" for oss.I tillegg til alt annet.
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152138150921898&set=p.10152138150921898&type=1
   Ann Helen Klevstadberget's photo.

   Ann Helen Klevstadberget:
   Michael var genuint opptatt av at barn skulle ha det bra.Og mente at barn hørte hjemme hos sine foreldre, ikke hos fremmede!!

   Rune L. Hansen:
   Jeg har i flere ti-år nu aktivt forsøkt å finne vitnesbyrd fra barn og barn som har blitt voksne som på noen måte er positive til å ha blitt fratatt sin ene eller begge foreldre eller som har positive erfaringer fra såkalt norsk offentlig barnevern, på det nærmeste uten å finne frem til noen som helst. Men vitnesbyrdene om det meget så motsatte har det vært og er det mildt sagt en overflod av!

   Shut Up:
   Godt sagt, Rune L. Hansen

   Shut Up:
   Hva med å ha den som staus som vi kan dele, Rune L. Hansen?

   Rune L. Hansen:
   Vær så god. Veldig gjerne.

   Rune L. Hansen:
   Den er derfor iallfall nu nettopp øverst på min Facebook-profil nu.

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 10.07. 2014 via Menneskerettspartiets debatt-side:
   https://www.facebook.com/groups/521624111224961/permalink/684301714957199/

   Et samfunn som ønsker utvikling trenger nytenkere og mennesker som tør reagere når noe urettferdig eller galt skjer. Men slik er det nok ikke i Bufetat, der ser man ut til å foretrekke metoder fra østblokk-land hvor det kun var noen få som styrte og resten kun skulle være stille og lydige arbeidstakere.

   For en stund siden hadde vi et oppslag om grove seksuelle overgrep på en barnevernsinstitusjon i Hordaland, Bufetat og ledelsen ved barnehjemmet bestemte at de ikke ville flytte overgriper eller ofre, de ble boende på samme avdeling på “akuttinstitusjonen” i åtte måneder etter overgrepene skjedde. Etter at saken ble offentlig kjent innrømmet Bufetat at de hadde gjort en feil og at overgripere og ofrene burde ha blitt flyttet fra hverandre:

   “…vi må ta litt selvkritikk på at vi den gangen i april ikke bestemte at de skulle bli skilt fra hverandre. Risikoen for at noen av dem kan lide mer dersom de holdes sammen er større enn om de skilles umiddelbart..”

   Kilde: http://www.knut.com/2009/01/bufetat_jaktet_og_politianmeldte_varsler/
   Bufetat jaktet og politianmeldte varsler | Barnevernbloggen
   Bufetat jaktet og politianmeldte en ansatt som varslet om forholdene rundt grove seksuelle overgrep mot gutter ved en av barnevernets institusjoner i Hordaland.
   KNUT.COM

   *

   
---
---

   Kristian Berg, 10.07. 2014 via Staten Norge:
   https://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/818807848143853/

   Alvorlig kritikk mot barnevernet
   Løgn, dokumentfalsk, en usunn kultur og manglende respekt.

   Kristian Berg skriver:
   " Hvordan kan det sitte personer i et slikt ømt statlig forvaltningorgan som ikke eier medmenneskelig følelser og som kan sitter å konstruerer løgn og fandenskap som fysisk og psykisk kan skade barn og barnefamilier for all fremtid. Hvem er det som ansetter slike folk og hvem er tjent med slike og hva ligger bak slike handlinger? Er det ingen kriterier eller krav som kreves til slik ansettelser, eller blir det håndplukket slike personer med slike egenskaper som det omtales her i denne avslørende lesingen! "

   http://www.avisa-st.no/nyheter/article6604389.ece
   Alvorlig kritikk mot barnevernet
   Løgn, dokumentfalsk, en usunn kultur og manglende respekt.
   AVISA-ST.NO

   *

   Åse M. Lammethun:
   I dei seinare åra er det skapt ein motivasjonskrise. I staden for å møte menneskene med respekt og tillit, blir dei møtt med mistenksomheit og nedvurdering. Det systemet som den raud-grøne regjeringa skryter så av, er ein einvegsslusing inn i elendegheit skapt av moralisme,uvitenheit og udugelegheit. Det har ikkje mangla på varslinger, så kven burde stå til ansvar?

   Kent TheMan:
   Staten/politikkerne/barneværn... de som stå til ansvar..putt dem oppi en stor sekk å sett dem på sjøen.. la vinden blåse dem bort..

   Amine Samier:
   ja det er sannt de har ikke noen respekt for familien de er flink løgen alle som jobber hos barnven de behandler oss som søpler j håper dette system fjeren alle ondskaper

   Inger Fygle:
   Nå må voksne folk begynne å ta vare på sine egne barn, ikke skyld på alle andre

   Amine Samier:
   vi må få barnan hjem fra en drit system ok de har misbruket et åring du tror det er griet hvis jeg finner de jeg vil tenner på dem j la ikke en onskap skal misbruket vårs barna

   Inger Fygle:
   fUSK YOU hOME

   Inger Fygle:
   hELT KORREKT Å LA STATEN TA BARN FRA FOLK SOM IKKE KAN DE SELV

   Amine Samier:
   DU MÅ SLUTT IKKE SI EN GANG TIL DU ER UTLENING SELV OK OG VI ER MANGE SOM MISTET BANRA DU VET IKE SELV J HÅPER NORGE SKAL BLIR ET HLVET OK DU ER IKKE NORSK IKKE FÅ VOND

   Rune L. Hansen:
   Noe av det tragiske i det hele er en advokat-stand og dommere som tenker karriære og penger og innordner seg en mafia-virksomhet sine ulovlige lover og regler og beslutninger og ikke hverken ønsker eller våger å politi-anmelde og protestere på mafia-virksomheten eller politisk organisert kriminalitet! Ikke engang våger eller ønsker å kreve respekt og sikring av sivil-befolkningens menneske-rettigheter!

   Tore HK Hanssen:
   Her handler det ikke om lover, eller familiens suverenitet. Det var i gamle dager det. Her handler det om hva psykologerne har bestemt og hva forskningsresultatene kommer frem til, og dette er bare begynnelsen. Tenk når de har innstalert en chip i hjernen på foreldrene og forskerne og pesykologene kan sitte bak hver sin PC og styre - ikke den enkelte mennesker - men grupper av mennesker. Ser hvor melkproduksjon har tatt seg opp etter lang tid forskning på for. Det er det samme som skjer med mennesker nå.

   Rune L. Hansen:
   Det er forskjell på forskning og propaganda. All og ethvert av seriøs forskning og den store majoriteten av verdens-litteratur har alltid visst og vet stadig at kidnapping og fangehold av barn og foreldre er grov-kriminell galskap som hører ingensteds hjemme!

   Tore HK Hanssen:
   Under krigen sa de noe slikt. Først tok de jødene, og ingen sa noe. Så tok de kommunistene, og ingen sa noe. Da de kom til deg og meg var det ingen der som kunne si noe. Det er det samme som skjer her og nå. Alt skjer for det gode formål. Kall det gjerne propaganda og galskap, men dette går bare på skinner nå.

   
---
---

   Krister Pettersson, 10.07. 2014 via NKMR - Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10152262168628785/

   I dagens (10/7) SvD skrivs sanningar om de oerhörda kostnaderna, i pengar, psykisk hälsa etc. av den totalitära svenska familjepolitiken. Det är ytterst sällan nomenklaturan i politik och media låter sådana texter, stick i stäv med den officiella propagandan, slippa igenom.

   - "Jämställdheten skulle ta ett stort steg framåt i och med att man uppvärderar sådant arbete som kvinnor historiskt sysslat med. Susanne Nyman Furugård och Christian Sörlie Ekström " -

   Se vidare deras upprop och webb-sida www.hallbarfamiljepolitik.nu

   Hållbar familjepolitik NU!
   http://hallbarfamiljepolitik.nu/
   Vi är föräldrar som är djupt oroade över den ökande psykiska ohälsan bland barn och ungdomar. En mängd forskning visar att det hänger ihop med hur lite tid barnen tillbringar med sina föräldrar. Vilket i sin tur beror på familjepolitiken som pressar föräldrar att lämna bort sina barn från ett års ål…
   WWW.HALLBARFAMILJEPOLITIK.NU

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.07. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202741744599481

   Det trengs ingen dommer for å bestemme likhet for loven og ikke diskriminering!

   Likhet for loven og ikke diskriminering har loven uansett bestemt. Hverken dommer eller andre skal kunne forbryte seg mot loven.
   For en offentlig ansatt å diskriminere en forelder i forhold til et barn er ulovlig og straffbar kidnapping av både barnet og forelder!

   Barnekonvensjonens Art 7:
   "1. Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Barnekonvensjonens Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   *

   Rune L. Hansen:
   Eller hva?

   Amine Samier:
   de gjøre mye ulovlig de bryter mye lover så hvem bryseg

   Rune L. Hansen:
   Dette med likhet for loven og ikke å diskriminere gjelder selvfølgelig i forhold til mye annet også. Og at ingen dommer eller offentlig ansatt ustraffet skal kunne gå god for eller hvitvaske en slik forbrytelse.

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.07. 2014 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152135432601875

   Folkevalgte setter barnevernet under lupen
   http://touch.dt.no/meninger/folkevalgte-setter-barnevernet-under-lupen-1.8505930
   Det har oppstått et uvant allianse i midtfylket mellom Senterpartiet og Fremskrittspartiet. Begge partiene stikker høyst frivillig hånden inn i et vepsebol, barnevernet.
   DT.NO|BY DT MENER

   *

   Tanja Bekkelund:
   Bra!

   Bjorn Hannaas:
   Meget bra. Modige politikere.

   Rosa Kelebek Dreier:
   Trenger flere av dem.

   Charlie Høyås:
   tenk det ja.... politikere som mener at det off ikke alltid har rett...

   Kenneth Skailand:
   Jeg har snart et vepsebol til dem kan bryne seg på... : )

   Julianna Snill Ramp Keilhau:
   På høy tid! Måtte det føre til noe positivt.

   Solveig Korneliussen:
   Applaus !

   Signhild Andora E. Nerhus:
   Aldri for sent!!

   Svein Henning Sørlie:
   Barneværnet er ikke der for barns beste

   Lena Haukland:
   Håper virkelig at det blir tatt tak i og fiksa opp i all denne elendigheten som er skapt av BV og deres sammensvorne.. Skulle bare ønske at de som hadde missbrukt sine stillinger ble stilt til ansvar og fått sine velfortjente straffer.... : ( Ikke EN sak som jeg har gått gjennom er til Barnas Beste..

   Kenneth Skailand:
   Lena, jeg jobber med saken... Se:
   http://mobilcrane.com/standard.asp?case_vis=artikkel&artikkelid=426
   Worldwide repair of mobile cranes. Demag, Liebherr, Faun +++
   mobilcrane.com
   Professional repair of mobile cranes, WorldWide. 24 Hour Support. Expertise in the majority of manufactures, Demag, Liebherr etc. Engineer qualifications in electro/electronic. On site or by wire ( internett and/or telephone ).

   
---
---

   Jane Kile, 10.07. 2014 via Silje Miriam Stray:
   https://www.facebook.com/groups/20241344856/permalink/10152512313059857/

   Jane Kile
   for noen sekunder siden

   Det er høyst nødvendig at politikere blir oppdatert på det som skjer i denne etaten. Rammebetingelser er ikke nok. De fleste kommuner har for lite å rutte med når det gjelder hjelpetiltak, og de tiltakene man har å komme med er oftest ikke adekvate i forhold til problemstillingen.

   Jeg har sendt e-post til Morten Wold for å forsøke å vise hvor stor makt denne etaten også har over rettsapparatet, og Hvordan da disse historiene ender opp med at barna må forbli i fosterhjem fordi de har blitt for traumatiserte som følge av akuttvedtak og at det tar alt for lang tid å få sakene behandlet slik at små barn dermed får en kunstig tilknytning og ikke kan flytes hjem når det endelig blir avgjort at det ikke var grunnlag for flytting.

   Jeg vil oppfordre politikere å sørge for å være tilstede under hovedforhandlinger i fylkesnemnda og retten for å se med egne øyne hva slags argumentasjon som brukes for å ta barn fra foreldre. Da vil man fort se at saker ikke er så betente som man tror, og at det ikke er familiens behov for anonymitet som er sentral, men at barnevernets argumentasjon er så tynn at det ville kunne ramme de aller fleste familier dersom barnevernet kom innenfor døren.

   Retorikken som brukes er også slik at man blir svartmalt som privat part, og til tross for at det heter seg at saken skal belyses, så er alt det barnevernet sier en sannhet selv om dette er tredjehåndsopplysninger og magefølelse, og private parts vitner blir ikke vektlagt noen som helst troverdighet.

   Les gjerne denne, eller kjøp boka:
   http://barnasombud.wordpress.com/2013/02/02/kampen-om-barnets-beste-er-rettsikkerhet-i-barnevernssaker-mer-enn-en-illusjon/

   Det er våre barn som lider som følge av dette, og oppfordringen går til politikere om å bry seg og se hva som skjer bak all statistikk og utenom rammebetingelsene, fordi det er stadige valg, og neste år er det fykes og kommunalvalg. Og vi ønsker politikere som bryr seg.

   Folkevalgte setter barnevernet under lupen
   
http://touch.dt.no/meninger/folkevalgte-setter-barnevernet-under-lupen-1.8505930 
   Det har oppstått et uvant allianse i midtfylket mellom Senterpartiet og Fremskrittspartiet. Begge partiene stikker høyst frivillig hånden inn i et vepsebol, barnevernet.
   DT.NO|BY DT MENER

   *

   May- Harriet Seppola:
   Min kommentar- Personlighar jeg skrevet til lokale og stortingspolitikere år etter år med jevne mellomrom . Det er jo flott at Senterpartiet skal jobbe med dette , spesielt fordi Senterpartiet Lun dteigen har en fast avtale med fosterhjemstjenesten og barnevernet om å bruke forsterbarn som gratis arbeidskraft- I fjor sommer ble en 17 år gammel jente skadet av etsende såpe mens hun jobbet på seteren til Senterpartiets Per Olaf Lundteigen.

   Jenta var under omsorg av barnevernet, da hun jobbet på seteren til gårdbruker og profilert stortingspolitiker Per Olaf Lundteigen (Sp) i fjor sommer.
   Han har et samarbeid med barnevernet, hvor ungdom som trenger arbeidserfaring kan få det på seteren hans. Da er Lundteigens deres arbeidsgiver.
   17-åringen og to andre mindreårige jenter skal ha vært alene på setra i Veggli, da hun ble påført en alvorlig skade på øyet. Hun fikk etsende, alkalisk såpe i øyet under rengjøring av et melkeanlegg.
   Det var en pumpe som skulle forhindre at slike ulykker skulle skje, men den var glemt tatt med opp til setra. Det er arbeidsgivers ansvar at arbeidsplassen er sikret, sier jentas advokat, Christian Lundin.
   Til sykehus
   Tenåringen ble behandlet for etseskader på sykehus samme dag som ulykken skjedde.
   Jenta måtte begynne med briller etter ulykken, og selv med briller er øyet sårt og vondt å se på. Hun sliter fortsatt med tåkete dobbeltsyn ett år etter arbeidsulykken. Det er påvist skader på øyet, opplyser Lundin. KRITISERER: Jentas advokat, Christian Lundin, går hardt ut mot Sp-politiker Per Olaf Lundteigen. FOTO: ROBERT S. EIKKRITISERER: Jentas advokat, Christian Lundin, går hardt ut mot Sp-politiker Per Olaf Lundteigen. FOTO: ROBERT S. EIK

   Ifølge Lundin har jenta som nå er 18 år, fått avslag på krav om ytelser fra NAV og ménerstatning, fordi at Lundteigen ikke har meldt fra om ulykken eller gitt opplysninger slik han er forpliktet til som "arbeidsgiver":
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/lundteigen-anklages-for-lovbrudd-etter-oeyeulykke/a/10105765/

   Vedr. Frp er samtlige ordfører i Frp amnassadører for fosterhjemstjenesten og in gen taler de biologiske foreldres sak i det hele tatt . Politikerne må gå inn og se på rettsystemt i detet lan det , foreldre og barn har ikke noen form for rettigheter, de blir overkjørt av systemet . Hvorfor spør ikke politikerne seg om grunnen til at samtlige foreldre som blir angrepet av barnevernet får psykiske udokumentrete doagnoser. 61 SAKER - 9 utredninger manglet totalt vurdering og beskrivelse av omsorgssvikt - det manglet konkret påvisninger av hvilke belastninger barns hade blitt utsatt for som defineres som omsorgssvikt - 2 utredninger baserte seg på hvilke behov barna trengte å få tilfredsstilt og hvilke ressurser som fantes hos barna og deres familier og nettverk. BESKRIVELSER AV FORELDRE . 37 UTREDNINER-beskribvelse abv psykiske personlighetsavvik -pesonlighetsforstyrrelse, asosiale trekk , ego-svake-narsissisme psykopati. 4 utredninger , basert på kognitive vansker - moderat/letetre utviklingsshemming - IQ-TESTEN WAISS": hovedkilden i disse utredningene "; patologiske beskrivelser-ett av hovedpremissene i fylkesnemda vedtak i 29 saker - påvisning av psykisk sykdom / lidesler etter standardiserte kriterier manglet i 27 utredninger . Hovedkilden ":referanse til psykolog/psykiater - kun i 5 tilfelle hadde det blitt satt en psykiatrisk diagnose - preget av mangelfull, undersøkelsesbasert på omsorgskompetanse og "observasjonsdata":
   http://www.knut.com/2013/02/debattbok-kampen-om-barnets-beste/

   Lundteigen anklages for lovbrudd etter øyeulykke
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/lundteigen-anklages-for-lovbrudd-etter-oeyeulykke/a/10105765/ 
   www.vg.no
   (VG) I fjor sommer ble en 17 år gammel jente skadet av etsende såpe mens hun jobbet på seteren til Senterpartiets Per Olaf Lundteigen.

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.07. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152135719096875

   I dag er jeg ikke på druen, men sitter likefullt på terrassen og gjør mine tanker:) Alle mennesker ønsker bare å ha et så godt liv som mulig. Så hvorfor gjøre det så vanskelig? Det er jo ikke lange stunden vi har her på jorda. Så hvorfor ikke gjøre statsadministrasjonen menneske(retts)vennlig?

   Alle samfunn tjener på å ha glade innbyggere. Ingen land har bedre forutsetninger økonomisk enn Norge. Så da er vel på tide å endre på statskulturen, og slippe enkeltmennesket fri:)?

   *

   Lise Adriansen:
   bra skrevet ; )

   Veronique Lerdalen:
   Carpe Diem : )

   Solveig Korneliussen:
   Det er sååå sant som det er sagt!!

   Winnie Lian:
   Ut å sanke druer:-)

   Åse-Marit Persdatter Svendstad:
   Vi er jo såkalt født til frihet, men det har nok myndighetene glemt ang befolkningen, de tenker mest på seg selv.

   Peder Chr Ask:
   Så sandt som jeg skulle sakt det sell : )

   Knut-Arne Jenssen:
   Slipp ut kjerringer i fri dressur, og skaff deg erfaringer! : )

   Anette Eriksen:
   Ja, slipp oss "fri". Så vi kan leve og puste. Ta godt vare på hverandre <3

   Knut-Arne Jenssen:
   Hva er frihet?

   Wenche Miriam:
   I Norge har myndighetene gitt blaffen i sine egne. Tyveri av barn. . Foreldre frarøvet omsorg for barn de er glad i og blir tråkket på. Gi oss en stat med god kultur og rett til å få ha de vi så motløst blir fratatt. Skam over Norge og den rettspraksis de fører!!!!!

   Erling Heggdal:
   Følger dine tankegang Marius, men tenk om samfunnet ble så som du vil, tenk hvilken arbeidsledighet dett da ville bli, hele sttsadminstrasjonen ville måtte gå på NAV som da ikke ville finnes, En spiral vil aldri ta slutt.

   Signhild Andora E. Nerhus:
   Rettferd og likeverd skulle vært kommet lengere i 2014 ! Men sammen kan vi sloss!!🎇

   Bjorn Hannaas:
   Kampen mellom det onde og det gode utspiller seg i vår livstid på jorden, Marius. Det er her vi avslører hvilken side vi tilhører.
   Hva slags stoff vi er laget av.

   Stein Mikalsen:
   Enkelt og godt skrevet. Trenger ikke være mer enn det. Vi har anledningen, det er bare å gripe den...

   Vivi Roland:
   Er så absolutt enig med deg her, Marius. Tenk om alle hadde ditt kloke hode !

   Rune L. Hansen:
   Det er en smertelig fødsel for den nye tid, bort fra barbari.

   Oddvei Voll:
   <3

   Kristian Dirdal:
   Nettopp, vi har bare et liv,og det skal leves sammen med de man har kjær,og da skal ikke mennesker som under ingen omstendighet kan måle seg hverken moralsk eller edruelige få stå i veien for et fullendt liv, og det bare fordi statsadministrasjonen ikke har kontrollert hvilken tjenere de har på sin lønningsliste!

   Erling Heggdal:
   Mange som tenker og føler som Marius,men det er få som uttrykker det på prent heller ikke muntlig.

   Ingelin Gravem:
   Så sant.

   Bente Vik:
   Så god du er! Og så fine tanker! God natt fra meg! Og prøv å nyt de siste dagene så godt du bare kan!!!

   Anne-Kristin Abbedissen:
   En flue plager leggen min, skulle så gjerne ha klaska den flat, men den unnslipper mine angrep og fortsetter med å erte meg ,

   Anne Rønnaug Teigen:
   Enig! : )

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Frihet er å få lov å leve et naturlig, rikt og godt liv. Hvor man tar vare på hverandre og ikke ødelegger hverandre

   Eirin Bråthen:
   Den heier jeg på : )

   Vedic Terje Vedic:
   Jeg kjenner til i allefall 2 land der gjerne 3 ... det ene er der presidenten lever som alle andre og kjører rundt i ei gammel folkevogn , det andre er Butan , som nå også er 100 % økologisk for land og menneskets beste , og det siste er RUSSLAND der PUTIN har lest The Ringing Cedars og gir 2 mål til alle som vil ha og der de nå dyrke 87 % av all mat i Russland , og at gan forbyr GEMO og gir klar beskjed om å dyrke all mat ØKOLOGISK , forde han vil ha sunde friske sterke mennesker i sitt land . Hva er drt som feiler dette OLA DUNK ladet og alle spytteslikkerne og rævesleikerne , som tror de oppnår himmelen med sin syke oppførsel ???

   Mona Kågen:
   Akk ja.. man kan ønske så mangt her i verden. At ALLE var snille og lovlydige og hadde respekt for sine medmennesker. Var hjelpsomme istedet for overstyrende og herskende og manipulerende.. Det finnes alt slag i alle samfunnslag.. og mon tro om det ikke er fordi man har gitt enkelte for stor frihet til å gjøre som dem vil som gjør at vi har den verden vi har idag..

   Kaj Trana:
   Du er en herlig person! Kos deg på ferie, alle trenger litt fri : )

   Anne Rønnaug Teigen:
   Forholdet til de nærmeste er kanskje det aller viktigste, og her kan mye ødelegges av byråkratiet. Mangel på selvstendig syn blir også borte, da de blir prentet inn i hodet sitt det meste, og det er ikke populært å gjøre ting annerledes må vite. Trist at vi ikke får utviklet oss i dette landet, og det har vi mange uheldige resultat av.

   Kenneth Thon:
   Den beste tanken jeg har fått servert fra FB

   Tore Christiansen:
   Problemet er bare det Marius at det er så få menneskernsom deg.
   Vi hadde en høyesterettsdommer i Brasil 's regjering som fikk fengslet 6-10 rehjeringsmedlemmer for grovt underslag av statlige midler. Da nesten ingen andre i regjeringen hadde rent mel i posen, slo de seg sammen og fikk frikjent flere av de tidligere fengslede regjeringsmedlemmene. De klarte også å få ham til å trekke seg.
   M.a.o. Det er ikke nokk redelige mennesker på denne jord.
   Min kjære far fikk meg tidlig til å lese om gamle Dag i Gulbrandsen's bokserie

   Tore Christiansen:
   Og leve etter den moralen. Bakom synger skogene, o.s.v.

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, fredag 11. juli 2014, Vinberget: 

   Omkring 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. Dus blålig himmel utover formiddagen og eftermiddagen, tildels skyet, med 26 pluss-grader klokken 15 og 22 klokken 19. Grålig og 19 klokken 23.

   To brever fra Politiet ankom meg med posten i eftermiddag.
   Det ene datert 08.07. 2014 med overskrift "Bekreftelse på anmeldt forhold" ( ekstern ), hvor det blandt annet står at Arild Austrheim skal efterforske min politi-anmeldelse av hvordan hans nære arbeids-kamerater ved Lensmannskontoret mishandlet meg mandag 23.06. 2014 ( ekstern ). Den samme Arild Austrheim ( ekstern ) som siden begynnelsen i 2006 sammen med Iren K. Hebnes ( ekstern ) har vært aktive i fronten for å ødelegge meg og min familie - og som begge selvfølgelig forlengst også er politi-anmeldt av meg. Han er med andre ord så inhabil som noen bare kan bli.
   Det andre brevet også datert 08.07. 2014 ( ekstern ), men med overskriften "Forkynnelse" og om den falske rettssaken mot meg samme mandag 23.06. 2014 ( ekstern ). Hvor også samme Lensmannskontoret i Vindafjord var aktive.
   Hensikten er selvfølgelig den samme som den siden begynnelsen har vært. Det er ikke vanskelig for noen å se. Blandt annet å forsøke å fremstille meg som en kriminell - og som en uansvarlig. For derigjennom lettere å skjule og bortforklare og videre-føre utplyndringen og livs-ødeleggelsen. Hensikten overfor meg har hele tiden vært terror, tortur, utplyndring og drap, hvor de er samarbeidende med resten av den politiske mafia-virksomheten. Og det hele har pågått meget lenge nu.
   De hærjer i praksis fullstendig fritt frem.
   Dunkelt og 18 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 11.07. 2014 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152136988196875

   – Rådmannen må se på barnevernet
   http://mobil.bygdeposten.no/lokale_nyheter/article7468271.ece
   Ståle Versland (Ap) mener rådmann og helse- og sosialsjef må gå inn i påstandene som rettes mot barnevernet.
   BYGDEPOSTEN.NO

   *

   Anja Gabriele Neske:
   Så flott at det stadig kommer flere som tør å spørre om hva som faktisk foregår. Denne artikkelen er godt balansert og har gode argumenter.

   Rune L. Hansen:
   Unnlatenhet i forhold til dette vil dessuten være ulovlig og straffbart.

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   lol "Rådmannen må se på barnevernet"
   Det har han vel gjort i årevis allerede?
   Kanskje han trenger briller?

   Anja Gabriele Neske:
   Rådmenn er bundet til å uttale seg politisk korrekt. Artikkelen må leses som svært alvorlig kritikk, for det er hva den faktisk er.

   Julianna Snill Ramp Keilhau:
   I hvilken kommune? Alle kanskje? Var jo å håpe

   Rune L. Hansen:
   Og husk at mange mennesker også i den offentlige forvaltningen både har vært og enda er indoktrinerte og perverterte og under masse-psykose av falsk dokumentasjon, propaganda, trusler og premiering, etc.

   Anja Gabriele Neske:
   Et lite (og saklig) drypp her, og et lite (og saklig) drypp der... Det går fremover når slike artikler kommer på trykk. Snart kjenner alle noen som har vært utsatt for bv-klanen, og da vil stadig flere forstå at det skjer en rekke ting der som ikke tåler dagens lys - men det er altså viktig å fare saklig frem. Alle personangrep, uheldige karakteristikker og trusler skader vårt omdømme. (Hvilke betegnelser man bruker i sitt stille sinn er opp til hver enkelt.) : )

   Rune L. Hansen:
   Det viktigste er uansett at enhver forsøker å uttrykke seg.

   Marita Neuber:
   Det er på tide det blir gransket fra roten og til toppen, og de som har det verst tørr ikke å si et kvekk under bv terroren de blir utsatt for - det finnes historier som - ja - ikke tåler dagens lys ! Vi klager stort på hva som foregår i det store utland, men glemmer at det er folk her i vårt lille hjemland så har det like forj...lig !

   Rune L. Hansen:
   Det viktigste er uansett uten å forurette, indirekte eller direkte å rette opp uretten i eget hjemland. Uten representerer vi hverken et godt eksempel eller løsning eller forståelse for andre.

   Annhja Berthea Sveinsdatter Nielsen:
   Ska sei... Skal tro om det blir fart på dette nå...

   
---
---

   Hilde Salvesen, 11.07. 2014 via Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/hilde.aastrup/posts/10152458244073046

   Marius Reikerås sitter på terrassen og tenker... :

   "Alle mennesker ønsker bare å ha et så godt liv som mulig.
   Så hvorfor gjøre det så vanskelig?
   Det er jo ikke lange stunden vi har her på jorda. Så hvorfor ikke gjøre statsadministrasjonen menneske(retts)vennlig?
Alle samfunn tjener på å ha glade innbyggere.
   Ingen land har bedre forutsetninger økonomisk enn Norge.
   Så da er vel på tide å endre på statskulturen, og slippe enkeltmennesket fri ?"

   Jeg takker igjen Ingunn Sigurdsdatter & Allan Broch & Inge Joar Holsen & alle dere andre for GODT utført virke.. mot sannhet & BÆREKRAFT..

   *

   Ingunn Sigurdsdatter:
   Nå så jeg brevet du sendte!!! Nydelig brev. Håper det kan komme seg inn i kanalen som leder inn i hjertene på "lederne".

   Anita Ryhagen:
   Kanskje fordi vi ubevisst venter på at noe/noen skal sette oss fri? Og så er vi fri som fuglen? Jeg mener selv at jeg har hatt en illusjon om at noe/noen/samfunn/fortid/fremtid/Jens/ Siv/Erna / sjefen/kolleger /exen har hatt ansvar for min frihet. Jeg føler det ikke slik lenger. Vi ser jo frihetsfølelsen i enkeltindivider som lever i strengere kontrollregimer enn vårt. Som snakker ærlig i det offentlige rom selv om risken for å bli myrdet kun for sin mening er enorm. Som viser styrke uten å skylde på noen- " Vi er svak fordi den og det har skylda" men heller fokuserer på enkeltindividets enorme betydning. Jeg tror vi må slippe oss selv fri- en for en- sammen. Innse valget. " Den som føler seg fri føler ikke for å kjempe for sin frihet- for i enhver kamp ligger ufriheten". Ja hvorfor gjør vi det så vanskelig når livet i grunnen er lett med alle utfordringer og gleder som SKAL følge med?. Kanskje fordi vi ser utfordringer som noe som ikke skal eksistere? Et menneske med innvandrerbakgrunn- som vokste opp med tortur, steining, fengsling, krig, sult men også glade stunder som del av hans kultur undret " hvorfor dere nordmenn være så lei dere? dere som har det så godt?". Kanskje fordi vi har fjernet oss fra naturen ( oss selv) ? fordi skuespillet sliter oss etter hvert? Mye bra skjer i disse tider mener jeg da - mer livsbejaende tanker/følelser på vei inn : )

   Rigmor Flygansvær:
   Har enda Martin Luther King og Ghandi som mine forbilder på endring til frihet. Frihet og verdighet. Den virkelige frihet oppnås kun når alt hat, misnøye, bebreidelser, bitterhet og selvmedlidenhet ikke er en del av ens eget jeg. I kampen for rettferdighet og menneskets frihet er det viktig at disse komponenter ikke er drivkraften men forstå at for å bli fri må fortiden ikke være nåtidens nag men være en erfaring man har beseiret. Det er utopi å tro at systemer ikke kommer til å ramme feil i dette landet så lenge byråkrati og systemer arves, boet gjøres opp, noe beholdes og noe kasseres til fordel for noe nytt og bedre. Alt takket være gjennomstrømming av nye mennesker innad i systemer med andre måter å forstå menneskelig forvaltning på etter innspill fra utsiden.

   Rune L. Hansen:
   Egoisme er ikke med-menneskelighet.
   De hundre-tusener mennesker som blir torturert, utplyndret og drept bak kulissene i dagens Norge, blir ikke det fordi de har noen frihet!

   Hilde Salvesen:
   Jeg deler fra Lars Rønbeck..  A/S Norge eller folke-felles-skapet & NASJONEN.. Det ER spennende å følge eventyret..
   https://www.facebook.com/groups/1513713178857491/1528313007397508/
   Creator Tour med Ingunn Sigurdsdatter og Allan Lionheart
   - Justis- og beredskaps departementet. v/ justisminister Anders Anundsen anders.anundsen@jd.dep.no Gullhaug Torg 4A Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo Tlf. 22 24 90 90 postmottak@jd.dep.no Tema: AS Norge kontra folkefelleskapet - Nasjonen Norge og gjeldende jurisdiksjon. H...

   Rune L. Hansen:
   Et interessant og mere enn tanke-vekkende brev fra Lars Rønbeck ja. Og angår så absolutt posteringen.

   Hilde Salvesen:
   Ingen vits i å skylde på noe i hvert fall..  Spillet er stort & uoversiktlig...
   http://www.dagbladet.no/2014/07/10/nyheter/politiet/anders_anundsen/34281609/
   - Helt uakseptabelt
   www.dagbladet.no
   44 396 straffesaker ligger uavklarte i sommer. Justisminister Anders Anundsen gir ennå den rødgrønne regjeringen mye av skylda.

   Rune L. Hansen:
   Nei, ikke særlig uoversiktlig nu mere. Og selvfølgelig skal en skylde på den politiske mafiaen og dens med-spillere - som selvfølgelig kompetent skal straffe-forfølges og dømmes for sine grove forbrytelser!
   Men du tror vel ikke for alvor at de 44 396 uavklarte straffesaker justisminister Anders Anundsen påpeker er annet enn enveis-kjørte saker fra den politiske mafiaen sin side?

   
---
---

   Rune L. Hansen, 11.07. 2014 shared Shut Up's photo:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202749321548900

   Litt mere om det norske folkemordet

   10339676_1445012382435555_2679537452577908197_n.jpg

   "Barndommen kommer ikke i reprise og den varer i generasjoner , dette er som å høre barnevernets ubestridte guru Kari Killen som gang på gang presiserer at hvert 4 barn bør flyttes fra foreldrene"  opplyser Seppola oss om i sin kommentar i Drammens Tidende.

   Om myndighetenes mål er å forflytte minst hvert fjerde barn fra sine familier til fosterhjem, hva gjør man når kvoten er oppfylt? Verver man nye fosterhjem blandt den delen av befolkningen som har blitt fratatt barna, og flytter dem fra fosterhjemmene?
   For hvis det var så at så mange barn må flyttes fra hjemmene sine med tvang, noe som synes å være målet til myndighetene idag, vil ikke det samme tallet gjelde i fosterfamilier?
   Myndighetene har plassert så mange barn i fosterhjem at de har problemer med å verve nye, og henvender seg til homofile miljøer i leting etter nye fosterhjem.

   Svimlende menger med penger blir brukt på å skille familier.
   Synes skattebetalere at dette er greit?

   *

   Rune L. Hansen:
   Den som tar barna fra sin fiende dreper sin fiende.

   
---
---

   Irene Hov, 11.07. 2014:
   https://www.facebook.com/irene.hov/posts/10152576200417899

   Politiet er handlingslammet når de kommer ut for ustyrlige tenåringer dersom mor og far har tatt et par glass vin og ikke kan kjøre...
   Nå skal alle slike tilfeller "behandles " av skruller i barnevernet.
   Heia Norge!

   "Politiet er ofte usikre
   For det fører igjen til situasjonar der politiet ikkje veit kva dei skal gjere når barn er involvert."
   – Det er ofte politiet kjem i kontakt med barn som openbert treng trygge vaksne rundt seg. Til dømes har vi møtt på rusa 13-åringar og tek kontakt med foreldra, som kanskje også er rusa og ikkje kan hente barnet. Og då står jo politiet oppe i ein situasjon der ein lurer på kva ein skal gjere med barnet. Skal det tilbake til ein familie som er rusa sjølv, eller må politiet ta vare på 13-åringen inntil ein skaffar andre vaksne som er kapable til å hjelpe barnet
   (ring morra di og spør hva hun gjorde når du var ung...)

   http://www.nrk.no/sognogfjordane/uroa-for-manglande-barnevernsvakter-1.11824021

   *

   Kristian Dirdal:
   Da får vi inderlige håpe at skrullene har bltt tørrlagt, for der i gården er det flere som har mer kjennskap til det sterke enn folk flest, og noen har til og med kjørt med nesten 2 i promille til fare for både folk og fe!!!

   Mina Amina Kaykusyh:
   Hahaha morsomt politiet har ikke annet å gjøre enn å hente barn med makt og gjøre som bv sier!!!

   Angelica Hatlestad:
   helt enig og nàr folk kjòrer uten fòrerkort til fare for seg selv og andre sà driter politiet i deg ogsà.

   Rune L. Hansen:
   Et eldgammelt problem politiet kan stå overfor, men som aldri noensinne har vært vanskeligere å løse enn nu når gode løsninger nektes og grov-kriminelle løsninger påskyndes og premieres!

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 11.07. 2014:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204630279343485&set=a.1117522344828.2019026.1430072444&type=1

   Jeg mottok noem papairer fra foreldre med ett barn som har en medisinsk diagnose av en medfødt sykdom.

   Barnevernet tilegner en mor som har gjort alt for å tilrettelegge livet til barnet med diagnosen MUNCHHAUSEN BY PROXY
   Jeg mottok noem papairer fra foreldre med ett barn som har en medisinsk diagnose av en medfødt sykdom.
   Barnevernet tilegner en mor som har gjort alt for å tilrettelegge livet til barnet med diagnosen MUNCHHAUSEN BY PROXY

   *

   May- Harriet Seppola:
   WIKIPEDIA: "Münchhausens syndrom by proxy («Münchausens syndrom ved stedfortreder»), forkortet MBP, er en psykiatrisk forstyrrelse der en omsorgsperson skaper falske symptomer hos et annet menneske ved å påføre det sykdom eller skade for å tilfredsstille sine egne indre behov. Offeret er som regel barnet til personen som dermed får oppmerksomhet og sympati som lidende forelder.

   Frode Nordli Stranger:
   Dette er ikke noen diagnose da denne ikke finnes da den er falsk. Det er ikke noe som heter MBP.....

   Aud Berit Johansdatter:
   http://translate.google.com/translate?depth=1&hl=no&prev=/search%3Fq%3Dm%25C3%25BCnchhausens%2Bsyndrom%2Bby%2Bproxy%26biw%3D1600%26bih%3D733&rurl=translate.google.no&sl=en&u=http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001555.htm
   Google Oversetter
   translate.google.com

   May- Harriet Seppola:
   Jeg vet at diagnosen kun eksisterer i barnevenrets tomme hode, men retten godtok dette, noe de alltid gjør uansett hvor sinnsyke teorier de blir matet med.

   Hanne Judith Jacobsen:
   VET OM FLER SOM HAR FÅTT DEN DIAGNOSEN MOT SEG,OG ER MERKELIG AT ET BV KAN SLENGE EN SLIK DIAGNOSE OM SEG ,MORA HER HAR FÅTT 4 BARN ETTER AT DE TOK HENNES FØRSTE, OG DE BARNA HAR DET UTMERKET, OM DEN DIAGNOSEN HADDE STEMT, HVORFOR FÅR HUN DA BEHOLDE DE 3 HUN HAR? OG BV HAR HATT UNDERSØKELSESSAK FLERE GANGER MEN FINNER INGENTING GALT.

   May- Harriet Seppola:
   De er besatt av tvangsfjerning og lever i den livsløgn og illusjon at alle barn har det bedre i fosterhjem, sannsynligvis fordi de skal skjule noe i egne liv .

   Hanne Judith Jacobsen:
   ja, jeg tror man skal gå mer inn på saksbehandlers privatliv, da tror jeg man vil kunne finne grunnlaget for hvordan denne saksbehandler i mange tilfeller handler som hun/ han gjør. de har nok i mange tilfeller en skjult agenda, litt rart at de kan så mye om sykdom og diagnoser. osv.... hevn, kan og være en kompensjasjon for en eller annen mangel i demmes liv, eller at de har opplevd saker selv... som de har oppfattet som urettferdig. mulighetene står åpne..

   May- Harriet Seppola:
   Jeg tror de skal dispensere for sitt eget mislykkede liv, flere av disse klarer ikke sine egne omsorgsoppgaver, Lysbakken hadde vel en ganske dårlig oppvekst, Kari Killens barn avskyr sin egen mor og Raundalens barn satte liten pris på oppveksten, kjenner etpar fra Fredrikstad som ikke akkurat var noe forbilde for noen .

   Vibece Bråthen:
   Been there, done that.... min sønn har en medfødt og svært sjelden immunsviktsykdom grunnet en genfeil jeg har (han er fortsatt eneste registrerte tilfellet i Skandinavia). Dette var grundig dokumentert over flere år, og donorjakt til å få beinmarg var i gang. Likevel satt de en slik diagnose på meg som mor ( + diverse andre diagnoder også)

   Vibece Bråthen:
   *diagnoser

   Irene Hov:
   Utrolig at domstolene sluker rått diagnose satt av kålhuene i bv..!? Til og med psykologer kan ikke sette diagnose, skrive ut medisiner eller sykemelde. Noen må fortelle norske dommere hva som gjelder og går der..

   May- Harriet Seppola:
   Jeg tror at det i utgangspunktet er de sakkyndige som avgjør det hele i fylkesnemda og domstolen, dvs de sakkyndige som står nedtegnet på listen til barne og helse departementet og som alle er enige i at det biologiske prinsipp skal byttes ut med utviklingsfremmende prinsipp, som alle påstår at foreldre har hatt for stor makt når det gjelder barnets beste, for det vet bare disse uansett hvor mange tragedier det avstedkommer.

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor, Irene Hov, er det utrolig at norske dommere dømmer motsatt lov og rett, når det er deres arbeids-oppgave som nøkkel-personer i og for den politiske mafiaen?

   Liv Irene Kristiansen:
   Den har vi hørt før! : ( Synd at den diagnosen ikke fins da! Det var en rettssak om det for en del år siden! Adv. Unni Byrø har greie på dette!

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.07. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152137622166875

   Det jeg ikke skjønner er: Hvorfor kan vi ikke bare lage en statsmyndighet som tilrettelegger for at alle innbyggerne har det så bra som mulig? Det er ikke mer komplisert enn at vi alle ønsker å skape en best mulig ramme for egne liv. Tenk på hva det ville ha spart samfunnet, om statsforvaltningen la til rette for positivisme og mindre meningsløst byråkrati:)

   *

   Wenche Miriam:
   Så bra skrevet : )

   Bjørg Brennan:
   Ja, ved stille konkrete behovsspørsmål, og evnt etter + og - vurderinger av risiko, gå til handling eller forkaste ting, eller la ting ligge på is, som supplement til forbedringer ?

   Ann-Jorid Storjord:
   Spørsmålet er godt det. Men du tar ikke høyde for den politiske korrupsjonen som styrer Norge og son de fleste nekter eksisterer . Norge er jo et så godt land å leve i...

   Bjørn Valle:
   Grunnen til at dette ikke går Marius er enkel. Mennesket er sin egen verste fiende.

   Sissel Klungsøyr:
   Ja, Make it Simple slik at man kan Live and Let Live. : )

   Eric Van Brug Wilting:
   Min mening er at det forsatt brukes angst og trusler om fattigdom og elendighet hos noen prosenter i samfunnet, slik at de 98% skal mene og tro at dem har det bra! Dette er et kraftig styringsverktøy.

   Anne Sunde:
   En slik statsmyndighet får ikke mye makt og kan ikke tillate seg å gjøre hva den vil.... de som styrer kan da heller ikke mele sin egen kake.... derfor har vi ikke den statsmyndigheten du ønsker deg, Marius. Dessverre vet jeg ikke om noe land som har det slik, men kanskje vi kan bli de første? Da må vi i tilfelle samle alle gode krefter...

   Charlie Høyås:
   vel , selv i idylliske lille overdemokratiske Norge er det slik at makt ikke nødvendigvis skal brukes til å gjøre folks liv bedre , men å få venner/meningsfeller inn i de viktige posisjoner...

   Rune L. Hansen:
   De forskjellige land er dårlige eller gode i forskjellig grad og på tildels forskjellige måter. Det er mange både gode og dårlige eksempler rundt omkring.

   Solveig Korneliussen:
   Ja også må det bli mye større aksept for de som velger seg ut av A4 malen, mennesker er forskjellig.
   Ingen er tøffere en de som følger drømmen i mine øyne. Livet er for kort til å sitte i en polstret boks ; )

   Rune L. Hansen:
   Men er ikke f.eks. masse-psykoser og inkvisisjoner hærlig ensrettende da?

   Tore Christiansen:
   Wishful thinking.. You should have told that to Adam! : )

   Kristian Dirdal:
   Mennesker utdanner seg og får en stilling i staten! Stillingen skal så hevde denne personligheten, og da er det folket som kommer i siste rekke!

   Anne Rønnaug Teigen:
   Makten er det sterkeste virkemiddel her i Norge, og den er det utrulig mange som vil beholde, og en stor del av folket lever i etterkrigstiden fremdeles, og de er det ikke lett å forandre.

   Rune L. Hansen:
   Makt og myndighet skal verne lov og rett for rettferdighet og neste-kjærlighet, ikke motsatt.
   Å bytte ut prinsippene for lov og rett med en eller flere dommere eller ulovlige lover er den sikre veien til folkemord.

   Ellen Ronæss:
   Marius, da, tenk om staten tilrettela for oss og ikke styrte over oss? Hvordan skulle det da gå?

   Jan Franskmann:
   Hvorfor kan vi ikke noenting i dette landet ? Hadde motivasjonen vært slik som på 50 tallet, så hadde vi alle levd i en Kardemomme utopi... men det kommer aldri til å skje med zionist-partikratiet i Norge....

   Rune L. Hansen:
   Menneske-rettighetene må straks og umiddelbart i praksis innføres og praktiseres i Norge. Og forbrytelser fra den offentlige forvaltningen sin side kompetent straffe-forfølges og dømmes. Det er uansett hva som er helt nødvendig.

   
---
---

   Shut Up, 11.07. 2014:
   https://www.facebook.com/shutupmediaproductions/posts/1445048905765236

   Med tanke på de skyhøye dødstallene i familier som har blitt splittet med tvang, kan man spørre seg om de såkalte sakkyndige som er innleid av barnevernet for å skrive rapporter om familier på syltynne grunnlag, rapporter som igjen brukes som et ledd i kidnappinger som kalles offentlig omsorgsovertakelse, kan kalles statens leiemordere...

   *

   Jane Kile:
   Det koster mer enn bare kroner og øre
   Sakkyndig rapporter  koster 50 MILLIONER i året, og hva er prisen når det gjøres feil?
   "Ufeilbarlige sakkyndige?
   Hvordan oppleves det å få sakkyndigrapport om seg selv? Og hvor vanskelig er det for sakkyndige psykologer å innrømme feil?"
   Sakkyndige jobber ut fra et mandat, og har kun et oppdrag, så de har heller ikke muligheten til å finne ut hvordan det har gått med det enkelte barnet.
   "Hvordan oppleves psykologers sakkyndighetsarbeid på personene det handler om? Hvordan oppleves det å få en sakkyndigrapport om seg selv?
   – Det er dessverre forsket lite og ingenting på det, sier psykolog og forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, NOVA, Elisabeth Backe-Hansen. Hun har også vært leder i Foreningen for sakkyndige psykologer i Psykologforeningen (Fosap).
   – Men vi vet noe om hvordan sakkyndigrapporter oppleves, rent impresjonistisk, understreker Backe-Hansen.
   Opplevelsen kommer først og fremst an på hvordan rapporten er skrevet, mener forskeren. Hvis rapporten er bastant og inneholder mange negative personkarakteristikker, oppleves den som krenkende for observanden."

   Man blir  gjerne tillagt synspunkter og holdninger man overhode ikke kjenner seg igjen i, og i verste tilfeller, så blir  det skrevet ting som er både annen og tredjehåndsinformasjon.
   "– Jeg sitter igjen med en rapport som stempler meg med en alvorlig diagnose. Rapporten ligger i min mappe, og den kan dras frem når som helst hvis noen finner ut at de vil kjøre sak mot meg igjen. Det er krenkende at den stempler meg så bastant, ettersom Reedtz aldri har møtt meg. Jeg lurer på hvor etisk det er? undrer mor, som også reagerer på at rapporten fra Reedtz inneholder faktafeil."
   Nå skjer det vel ikke så ofte at foreldre nekter å samarbeide med sakkyndige, men også her kan det stilles spørsmål om hvem man velger å innhente informasjon fra. Hvor ofte innhentes f.eks komparentopplysninger fra personer som har  positive ting å fortelle?
   ".......... han konkluderte med at den var spekulativ og med manglende samsvar mellom observasjoner og vurderinger, og konklusjoner. Han ser på dette innspillet som helt avgjørende for domsavgjørelsen og tilbakeføringen av barna til mor.
   – Sakkyndighetsnivået som ble avdekket i denne saken, går igjen i flere saker, med tragiske følger for barna. Jeg legger vekt på å få fram fakta, påpeke hva som er mulige fortolkninger og hva vi ikke kan vite noe om."

   Så derfor er objektivitet  viktig.
   "Mor framhever de nøyaktige observasjonene om henne og barna som er beskrevet i rapporten, hun mener de stemmer svært godt med slik det var i virkeligheten. Og mor understreker at Njøs også har fått fram noe positivt om henne, han har ikke bare lagt vekt på negative ting.
   – Jeg ble overrasket over konklusjonen han kom til, den stemmer dårlig med premissene i selve rapporten, men det viktigste i ettertid for meg er at han kom fram til at kriteriene for å sette diagnose ikke var til stede, sier mor."

   De sakkyndige har stor makt
   "I saker der det er ord mot ord, blir helsepersonellets uttalelse og redegjørelse tillagt relativt stor betydning
   Lars Røslie Tidligere saksbehandler hos Fylkesmannen"

   Og jeg tror faktisk dette er et meget viktig og avgjørende spørsmål, Nemlig hvordan den enkelte opplever å bli gansket.
   Som sykepleier vet jeg veldig mye om kriser, og å bli gransket av barnevernet er en krisesituasjon hvor man faktisk også  kan reagere deretter, og som kan bli avgjørende for utfallet av en sak.

   "NOVA-forsker Elisabeth Backe-Hansen håper det blir mer forskning på hvordan sakkyndigrapportene oppleves.
   – Sakkyndige må lære hvordan de kan arbeide på en mest mulig etisk og menneskelig måte, sier hun."

   Så  tilbake  til habiliteten..... Vi  vet  jo at flere  sakkyndige  har  mange  oppdrag, og  at  de  kan tjene  mye  på disse  rapportene,  så  Da vil jeg tillate meg å spekulere  over  hvor lett det  er   å konkludere  i  favør  til  barnevernet  med  tanke på at man da  blir  brukt  til flere  oppdrag.

   "En sakkyndigrapport til Barnesakkyndig kommisjon bør ligge på mellom 20 og 30 sider, ifølge retningslinjene. Man regner gjerne 1500 kroner per side i honorar. Selve sakkyndigrapporten koster da kommunen eller retten rundt 50 000 kroner.
   Ca. 1000 slike rapporter til Barnesakkyndig kommisjon betyr at sakkyndigrapporter koster samfunnet rundt 50 millioner kroner årlig, ifølge Tidsskriftets regnestykke."

   http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=318605&a=2

   Rune L. Hansen:
   Og alt dette og enormt mye mere til, til tross for at både uønsket offentlig innblanding i menneskers privat- og familie-liv og falsk eller ensidig dokumentasjon er ulovlig og straffbart - som det meste av alt annet de holder på med.

   Rune L. Hansen:
   Hva mange i uopplyste samfunn ikke forstår, er at det har sine rette grunner at forurettende forbrytelser, inklusivt ulovlige lov-bestemmelser og ulovlige dommer, er ulovlig og straffbart!

   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, lørdag 12. juli 2014, Vinberget: 

   Grålig dunkelt og 17 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Tildels nokså skyet og hvitlig himmel frem mot klokken 08 og 18 pluss-grader. 22 frem mot klokken 13.30. Klokken 20 med 19 pluss-grader. Plukket inn et par kilo bær fra hagen. Full måne nokså langt unna i sørlig retning utover kvelden. Dunkelt noe halv-mørkt og 14 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.07. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202754452517171

   Enda litt mere om folkemordet:

   Straffeloven 2005:
   "§ 108. Forbund om og tilskynding til folkemord, forbrytelse mot menneskeheten og krigsforbrytelse
   Med fengsel inntil 10 år straffes den som inngår forbund med noen om å begå lovbrudd som nevnt i §§ 101 til 107. Det samme gjelder den som direkte og offentlig tilskynder noen til å begå et slikt lovbrudd.
   Ikr. 7 mars 2008 iflg. res. 7 mars 2008 nr. 225."

   "§ 109. Overordnedes ansvar
   For krenkelse av overordnedes ansvar straffes en militær eller sivil leder eller en som faktisk opptrer som det, dersom personer under vedkommendes effektive myndighet og kontroll begår en forbrytelse som nevnt i §§ 101 til 107, når forbrytelsen er et resultat av at lederen ikke har utøvd forsvarlig kontroll over dem, og lederen
   a)    visste eller burde ha visst at de underordnede hadde påbegynt en slik forbrytelse eller at den var umiddelbart forestående, og
   b)    unnlot å iverksette nødvendige og rimelige tiltak som sto i vedkommendes makt for å hindre eller stanse forbrytelsen, eller å rapportere forholdet til en kompetent myndighet for strafforfølgning.
   Straffen er fengsel inntil 10 år, men inntil 30 år der forbrytelsen er grov. Ved vurderingen av om forbrytelsen er grov, skal det legges vekt på hvor alvorlige og omfattende forbrytelser de underordnede har begått og i hvilken grad den overordnede er å bebreide.
   Ikr. 7 mars 2008 iflg. res. 7 mars 2008 nr. 225."

   "§ 15. Medvirkning
   Et straffebud rammer også den som medvirker til overtredelsen, når ikke annet er bestemt.
   Ikke ikr., men gjelder for forbrytelsene i kapittel 16, se § 411.
   Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 74."

   "§ 21. Skyldkravet
   Straffelovgivningen rammer bare forsettlige lovbrudd med mindre annet er bestemt.
   Ikke ikr., men gjelder for forbrytelsene i kapittel 16, se § 411."

   "§ 22. Forsett
   Forsett foreligger når noen begår en handling som dekker gjerningsbeskrivelsen i et straffebud
   a)    med hensikt,
   b)    med bevissthet om at handlingen sikkert eller mest sannsynlig dekker gjerningsbeskrivelsen, eller
   c)    holder det for mulig at handlingen dekker gjerningsbeskrivelsen, og velger å handle selv om det skulle være tilfellet.
   Forsett foreligger selv om lovbryteren ikke er kjent med at handlingen er ulovlig, jf. § 26.
   Ikke ikr., men gjelder for forbrytelsene i kapittel 16, se § 411.
   Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 74."

   *

   Shut Up:
   http://shutupmediaproduct.wix.com/shutupmedia#!propaganda-norsk/cgmd
   ShutUp! Media Productions | Propaganda, Norsk
   shutupmediaproduct.wix.com
   ShutUp! Media Productions Home Page. An Independent, Underground Media-Channel

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat fra linken fra Shut Up over her:
   "Dekker nasjonal media over folkemord?

   Har du stilt deg skeptisk til, og kjent at noe ikke stemmer, i måten nasjonal media ensidig portretterer myndigheter som barnevern og buf-etat, som organer der det aldri foregår maktmisbruk, eller at noen over hodet har lidd under deres inngripen i familielivet?

   Jeg går ut fra at så å si alle har kjennskap til noen som har blitt fratatt barna sine, uten at det ser ut til å foreligge grunn eller bevis på forhold som kan rettferdiggjøre et så alvorlig inngrep i liv og helse.

   Så mange barn er fjernet med tvang fra sine familier i Norge, at mange andre land har kommet med krass kritikk av praksisen, protester har blitt organisert i inn- og utland, og til og med FNs kontor for høykommisæren for menneskerettigheter har kritisert praksisen.

   Har du undret deg over hvor lite som kommer fram i nasjonal media om statlige overgrep mot befolkningen, og at om noe liknende ser dagens lys, er det nedtonet, og alltid forsvart av en myndighet som får mest spalteplass/sendingstid i dekningen? 

   Hvis man kikker nærmere på hva de ansvarlige i norsk media velger å belyse, og måten dette blir gjort på, kan man finne mange eksempler med uhyggelig likhet på propaganda-prinsipper beskrevet av den offentlige ansvarlige for "propaganda og offentlig opplysning" i nazi Tyskland i forbindelse med annen verdenskrig; Joseph Goebbles.
   Prinsipper som ble fulgt for å promotere nazist filosofien, og knekke eventuell politisk motstand, ble funnet i Goebbles' dagbok som ble igjen etter hans bortgang.
   "Propaganda er et bevisst og systematisk forsøk på å forme oppfatninger, manipulere tanker, og direkte atferd for å oppnå en respons som fremmer den ønskede hensikten til propagandisten."
   - Garth S. Jowett and Victoria O’Donnell, Propaganda and Persuasion (Kilde: The Eye of the Phonix)"

   Rune L. Hansen:
   Bekreftelse 01.03. 2012 på av RLH anmeldt forhold, folkemord, etc.
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/BREVER-2012/20120301-Folkemord-politi-anmeldelse.html 
   20120301-Folkemord-politi-anmeldelse
   hunwww.net

   Shut Up:
   Også i Third Seconds TSCG http://thirdseconds.org/del-1-propaganda-i-norge/
   DEL 1: Propaganda i Norge! | Third Seconds TSCG
   thirdseconds.org
   Har du stilt deg skeptisk til, og kjent at noe ikke stemmer, i måten nasjonal media ensidig portretterer myndigheter som barnevern og buf-etat, som organer der det aldri foregår maktmisbruk, eller at noen over hodet har lidd under deres inngripen i familielivet?

   Shut Up:
   Godt jobba, Rune L. Hansen

   Rune L. Hansen:
   Angående folkemord og mere i politi-anmeldelsen, 26.03. 2012:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/BREVER-2012/20120326-til-Politiet-fra-RLH.html

   Shut Up:
   Kan denne deles, Rune L. Hansen?

   Rune L. Hansen:
   Jo flere som deler dess bedre. Og det er jo et ansvar vi har også.

   Rune L. Hansen:
   Men denne posteringen og folke-opplysningen er garantert mislikt av den politiske mafiaen og dens med-spillere!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.07. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202754551399643

   Hvem konkret har ansvaret for at enkelt-menneskets menneske-rettigheter respekteres og sikres?

    "Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne."
   Lov-bestemt i Norges Grunnlov (§ 110c).

   Menneskerettsloven § 3:
   "Bestemmelsene i Menneskerettsloven skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning."

   Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR / Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter):
   "De stater som er parter til denne konvensjonen,
   som tar i betraktning, i samsvar med de prinsipper som er fastslått i De forente nasjoners pakt, at erkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og umistelige rettigheter er grunnlaget for frihet, rettferd og fred i verden,
   som erkjenner at disse rettigheter har sitt grunnlag i menneskets iboende verdighet,
   som erkjenner, i samsvar med Verdenserklæringen om menneskerettighetene, at det bare er mulig å nå fremtidsmålet med frie mennesker som nyter frihet fra frykt og nød dersom det blir skapt slike forhold at enhver kan nyte sine sivile og politiske rettigheter, såvel som sine økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter,
   som tar i betraktning statenes forpliktelser etter De forente nasjoners pakt til å fremme den allmenne respekt for og overholdelse av menneskerettighetene og frihetene,
   som innser at det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører."

   Art 2-1:
   "Hver konvensjonspart forplikter seg til å respektere de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, og å sikre dem for alle som befinner seg på dens territorium og er undergitt dens jurisdiksjon, uten forskjellsbehandling av noe slag slik som på grunn av rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller status for øvrig."

   Art 5:
   "1. Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til.
   2. Ingen innskrenkning i eller avvikelse fra noen av de grunnleggende menneskerettigheter som anerkjennes eller gjelder i en konvensjonsstat i kraft av lov, overenskomster, forskrifter eller sedvane, skal kunne foretas under påberopelse av at denne konvensjon ikke anerkjenner slike rettigheter eller anerkjenner dem i mindre utstrekning."

   Straffeloven:
   "§ 123. Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."

   "§ 125. En offentlig Tjenestemand, der forleder eller tilskynder nogen ham i offentlig Tjeneste underordnet eller hans Opsyn undergiven Tjenestemand til at forbryde sig i denne Tjeneste, eller som bistaar ham dermed eller vidende lader ham gjøre det eller som misbruger sin offentlige Stilling til at tilskynde en anden offentlig Tjenestemand til Forbrydelse i Tjenesten eller til at bistaa ham dermed, straffes efter de samme Straffebud som denne. / Straffen kommer til Anvendelse uden Hensyn til, om den anden Tjenestemand paa Grund af god Tro eller af andre Grunde ikke er strafskyldig."

   *

   
---

---

   Marius Reikerås, 12.07. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152138572361875

   Litt praktisk info: Husk at ankefristen ikke løper i rettsferien. Rettsferien er om sommeren fra 1.juli til 15.august.

   *

   Noralf Aunan:
   Det finnes noen få unntak når det gjelder ankefrister i rettsferien, så sjekk opp hvis det kan være noen som helst tvil.
   http://snl.no/rettsferie
   rettsferie – Store norske leksikon
   snl.no
   Rettsferie, tidsrom da rettsmøter normalt ikke holdes. I Norge varer rettsferiene fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med andre påskedag, fra og med 1. juli til og med 15. aug. og fra og med 24. des. til og med 3. jan. I rettsferiene løper ikke frister for prosesshandlinger som er nødvend…

   Ruth Heglum:
   Det var virkelig nyttig å vite. Takk for tipset Marius. Helt sikkert mange som ikke er klar over det.

   
---
---

   Arild Holta, 12.07. 2014:
   https://www.facebook.com/arild.holta/posts/10152731493723296

   I en verden full av diktatur - historisk og i nåtid -, har vi hatt en del stater med såkalt demokrati. Hvordan beholde graden av frihet? Nesten ingen funderer på det. Et gammelt ordtak sier: "Som man reder ligger man."
   Lar man være "å rede", så blir resultatet deretter. Oftest i godhetens navn...

   Sitat:
   "Dertil mener Versland at "Vi lever i et demokrati", som om det er definert én gang for alle. Det minner om påstander vi også ofte hører om at Norge er en rettsstat, at vi har ytringsfrihet osv osv. Det er nødvendig å minne om at det ikke kan defineres, det må sørges for ved årvåkenhet og skepsis mot offentlig prat, hele tiden." - prof emerita Marianne Haslev Skånland

   *

   Rune L. Hansen:
   Hun og hennes med-spillere torturerer og dreper mennesker - og det i stort antall - for mindre enn det å ytre seg!

   Rune L. Hansen:
   Beklager, jeg forveklet i farten navnet Versland med et helt annet. Men hva jeg over her sa angående dette passer på mange.

   
---
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, søndag 13. juli 2014, Vinberget: 

   Halv-mørkt, full måne i sør, stille og 12 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Dus sol i øst og dus hvitlig himmel og 16 pluss-grader klokken 08. Lett overskyet og 17 pluss-grader mot klokken 11 og 22 klokken 17. Overskyet med 19 pluss-grader frem mot klokken 20 og 17 klokken 22. Jeg har plukket inn og laget juice av ca. 2 kilo solbær i dag, pluss fra i går. Grålig skyet himmel, stille og 16 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Nina Langfeldt, 13.07. 2014 via "VI"  KREVER Rettssikkerhet:
   https://www.facebook.com/groups/krev.rettsikkerhet/permalink/808394895851579/

   Barnevern, politi og domstoler samarbeider om utøvelsen av myndighetenes barnevernspolitikk-uten et samarbeid mellom disse organer ville ikke barnevernet fungert slik myndighetene ønsker. Hva kan gjøres for å bedre borgernes rettsikkerhet i barnevernssaker?

   *

   Rune L. Hansen:
   Det er et politisk organisert samarbeide ja, som inkluderer samarbeide med nøkkel-personer og nyttige idioter i flere offentlige instanser enn de du nevner. Det er en politisk organisert offentlig mafia-virksomhet med mennesker som later som om ikke Menneskerettsloven, Straffeloven og Norges Grunnlov eksisterer. Å kalle et slikt myndighets-misbruk for barnevern er så falskt, dumt og grovt perverst som i det heletatt mulig!
   Det er ikke bare meg og min familie de har nektet retten til familie-liv og ekteskap og menneskelig liv og terroriserer, diskriminerer, kidnapper, fangeholder, torturerer, utplyndrer og utsletter!
   Mennesker som tror eller later som om de har lov og rett til slikt noe er det mildt sagt noe meget så galt med!

   
---
---

   Arild Holta, 13.07. 2014:
   https://www.facebook.com/arild.holta/posts/10152732121273296

   Siste nye innenfor barnevern:

   Siden barnevernet hadde tre ganger verre resultater enn rusmisbrukere, så har de nå funnet en bedre metode for utvelgelse av offer:

   "Flasketuten peker på"

   *

   Irene Hov:
   Sprøytespissen peker på...

   Rune L. Hansen:
   --- den skal i den svarte gryte!

   Angelica Hatlestad:
   Sà lenge det er en bv arbeider sà er det greit, men det innkluderer en del àr pà vann og bròd. Litt sex undervisning med praksis er pàlagt.

   Mandel Stang:
   Den var god.

   Raymond Skorstad:
   Satire hjelper kanskje for å få ut frustrasjon, men jeg tror ikke det hjelper i kampen mot bv. Da må en benytte metoder som et seriøst språkbruk og verifiserbare ytringer som skaper interesse for saken og respekt for en som informant og som gjør at folk, som ikke ser det slik vi gjør, forstår hvor skoen trykker - hva som er galt med barnevernet. Med nedlatende ytringer mot barnevernet, dens ansatte og alle som har noe med systemet å gjøre er det mest sannsynlig at en ikke blir tatt seriøst og at det resulterer i at de vil tro at barnevernet gjør rett og at det er en god grunn til at en er i den situasjonen en er i, dessverre.

   Angelica Hatlestad:
   hvis det var meg det der var hintet til sà er det greit for meg. Jeg har stàtt og tatt imot i 20 àr og jeg kommer til à bruke de metoder som er tilgjengelige og godkjent, men sà lenge jeg og mine kollegaer ikke er i en rettsal slà benytter vi oss av friheten til à ytre det som passer slik. Og jeg er helt istand til à pàta meg en ufordragelig avbalansert snobbejente adferd nàr det passer MEG og jeg finner de som sitter i salen og skal ytre seg etter blàkopi standard, for uspiselige, og manglende evner til à kommunisere selvstendig. La Irene og Rune vaere i fred, de har lidd nok og litt utenfor alfarvei kan vi vel alle og en hver fà lov til à gà, en gang i blandt.

   Rune L. Hansen:
   Raymond Skorstad fornekter alvoret i posteringen og harselerer med ofrene for terror-regimet. Under Hitler-regjeringen var det mennesker som så satire i slikt, men tydelig nok nu også.

   Raymond Skorstad:
   Hvis du ønsker å formidle til vanlige folk som ikke har barnevernet på nakken, nytter det ikke å bruke sterke ord som terror regime ol. Det er min mening. Dere må gjøre som dere vil, men hvis du skal angripe meg for mine meninger, så mister du min respekt. Bruk din energi mot barnevernet, ikke mot meg.

   Rune L. Hansen:
   At du Raymond Skorstad oppfordrer folk til løgnaktighet og underkastelse gjør neppe at andre enn grov-kriminelle ønsker din respekt.

   Arnt Rèmy Åvik:
   Jeg har ikke noe personlig med BV å gjøre, men jeg evner å skjønne hvor gale dette systemet har blitt og i mine øyne så har Norge per dags dato ikke et BV, ergo kan hvem som helst for min del harselere, trakassere og drite ut de og dem som mener de arbeider i "BV", for så lenge galningene får lov til å torturere barn og familier, så er jeg helt enig i at skoen skal trykke på alle områder der angår psykopatene i det norske BV ! :)

   Anita Synnøve Haug:
   Øye for øye, tann for tann !!
   E no mi mening, å ke andre mått syns om det e meg likegyldig !!

   Arild Holta:
   Vi har forskningsdokumentasjon fra Danmark på at barnevernet har tre ganger verre resultater enn rusmisbrukere. Signifikant forskning. Nesten 4 ganger mer psykiske problem ble forårsaket av barnevernet. Tilsvarende tall var det for rusmisbruk!

   http://r-b-v.net/forum/viewtopic.php?p=33935#p33935

   DET vitner om psykisk terror som ødelegger mennesker for livet. Å kalle dette et terror-regime er ikke en overdrivelse. Selvmordsforsøkene var mer enn tredoblet.

   Hva skal man kalle myndigheter som driver en mengde barn inn i døden? Hva med at det dør fem ganger flere barn i svenske fosterhjem enn ellers i samfunnet? Hva med at det ble avslørt 8 ganger flere barneselvmord under norsk barnevern?

   Hva med brukerne på forumet jeg driver, som er døde?

   Adskillelse foreldre og barn gjør grusomme ting med menneskets psyke. Det øker stresshormonet kortison mm så mye at folk dør av sykdommer i sin beste alder.

   Kom ikke å si at det ikke er terror mot familiene!

   Jeg tror at sannheten er beste våpen.

   FORUMET REDD VÅRE BARN - STOPP barnevernet! • View topic - Sjansen for å bli rusmisbruker i bv...
   http://r-b-v.net/forum/viewtopic.php?p=33935#p33935
   r-b-v.net
   Belysning av barnevernets overgrep og familiens manglende rettssikkerhet.

   Rune L. Hansen:
   Forskjellig slags god forskning på dette området er det efter hvert blitt veldig mye av, tilgjengelig også på Internettet, og konklusjonene er solid entydige det som Arild Holta viser til her. Det såkalte barnevernet (inklusivt såkalt barnefordeling) ødelegger både barna, foreldrene og samfunnet.
   En selvfølgelighet i verdens-litteraturen og i alt av lovlig lov og rett i alle samfunn til alle tider.

   Og tenk f.eks. på familien Lindberg for noen ti-år siden som opplevde at barnet sitt ble kidnappet - en rystende forskrekkelse i verdens-pressen dengang.

   http://en.wikipedia.org/wiki/Lindbergh_kidnapping
   Lindbergh kidnapping - Wikipedia, the free encyclopedia
   en.wikipedia.org
   The kidnapping of Charles Augustus Lindbergh, Jr., the son of famous aviator Charles Lindbergh and Anne Morrow Lindbergh, was one of the most highly publicized crimes of the 20th century. The 18-month-old toddler was abducted from his family home in East Amwell, New Jersey, on the evening of March 1…

   Rune L. Hansen:
   Og på Internettet er mildt sagt en katastrofal overflod av personlige vitnesbyrd om akkurat det samme!

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 12.07. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202754452517171

   Rune L. Hansen:
   Jo flere som deler dess bedre. Og det er jo et ansvar vi har også.

   Rune L. Hansen:
   Men denne posteringen og folke-opplysningen er garantert mislikt av den politiske mafiaen og dens med-spillere!

   Ann Caroline Magnussen:
   Og denne omfattanes anmeldesen blei vel elegant henlagt går jeg ut fra????

   Rune L. Hansen:
   Jeg fikk efter hvert et brev datert 27.06. 2012 ( ekstern ) med følgende tekst:

   "Haugaland og Sunnhordland politidistrikt
   Postboks 278
   5501 Haugesund

   27/06-2012
   1732/12-32
   jus101

   14165
   Rune Leander Hansen
   Tindeland
   5568 Vikebygd

   Underretning til klager :

   Anmeldelsesnr.  : 11843944 registrert den  01/03-12
   Forholdets art  : off.tjeneste, diverse
   Gjerningsdato/-sted : 01/01-06/
   Saken registrert ved: persongruppen

   Påtaleansvarlig  : Sekkingstad, Trond
   Etterforsker  : Grunnaleite, Lars Ivar
   
   "26/06-12 De underrettes om at forholdet er henlagt fordi det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold, jf. straffeprosessloven par. 224. Skulle det senere fremkomme nye opplysninger som fører til at etterforskingen blir gjenopptatt, vil de få ny underretning.
   Henleggelsen kan påklages til nærmeste overordnede påtalemyndighet (Statsadvokaten i distriktet/Riksadvokaten). Fristen for å klage er tre uker fra denne underretningen kom frem til dem. Klage skal sendes om politidistriktet.
   Med hilsen
   Haugaland og Sunnhordland politidistrikt"

   Ann Caroline Magnussen:
   Ja nettopp,man kommer ingen vei. Opprør neste.


   Rune L. Hansen:
   Min klage derefter til Statsadvokaten / Riksadvokaten på dette ble skrevet og avsendt onsdag 18. juli 2012 ( ekstern ).
   Noe som helst svar på denne klage har jeg enda ikke fått. Derimot fikk jeg og min familie isteden videre og mere terror både fra politiet og Statsadvokaten/Riksadvokaten og flere andre offentlige instanser. Samtidig som min politi-anmeldelse mange ganger videre ble utvidet og utdypet av meg - noe som heller ikke har blitt besvart med annet enn videre og mere terror.
   Og deres terror, tortur, utplyndringer og kidnappinger overfor meg og min familie og sivilbefolkningen pågår fortløpende og intenst enda. I de groveste former.

   Marilene Lima:
   Politi jobb sammen med Barnevernet. ikke bra!

   Rune L. Hansen:
   Hele mafia-virksomheten i den politiske og offentlige forvaltningen, Marilene Lima.

   
---
---

   Fortsettelse fra 11.07. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152137622166875 

   Rune L. Hansen:
   Menneske-rettighetene må straks og umiddelbart i praksis innføres og praktiseres i Norge. Og forbrytelser fra den offentlige forvaltningen sin side kompetent straffe-forfølges og dømmes. Det er uansett hva som er helt nødvendig.

   Sveinung Vegsund:
   Politikernes primære oppgave makt, på vegne av ?

   Rune L. Hansen:
   Det skal innebære ansvar og ansvarlighet å arbeide for det norske folk og hver enkelt av dets mennesker. Å la kriminelle politikere og dommere avle på seg selv er mildt sagt utrolig groteskt!

   Mari Anne:
   Da ville inntektene til advokater, psykologer, psykiatere osv gått ned...

   Rigmor E. Bjørgvik:
   Jeg sier som Martin Luther King: "I have a dream" !  

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Det var noen sanne ord Marius.

   (...)
   Tore Willy Johansen:
   Det vi burde se og erfare er at vårt Juridiske system ( domstolene) er blitt kuppet av individer som bruker systemet etter eget velbefinnende. Mange Advokater er også med på spøken som ender i et kollaps for vårt rettssystem. Hva hjelper det å ha et godt lovverk når de som forvalter det ikke er til å stole på. Vi har endt opp med både uredelige politikere og Statsforvaltning. Hvordan kunne dette skje, jo disse behersker kunsten gjennom manipulering og korrupsjon.
   Samtidig er vi blitt et folkeslag som finner oss i hva det måtte være. Vi er blitt hjernevasket til å tro vi er best i verden på alle områder, og kan bare hvile på lauvbærene..egosentriske som vi er.

   Tore Willy Johansen:
   Hvis noen lurer på HVA som har truffet oss som Nasjon, så ligger svaret her ;
   http://forum.dlf.info/viewtopic.php?f=6&t=3266
   Frankfurtskolen, kulturmarxisme og politisk korrekthet. - DLF
   forum.dlf.info

   Tore Willy Johansen:
   HER er verktøyene disse bruker for å frata folket både egne tanker og rettssikkerheten.
   http://www.folkets.dk/node/322
   Den totalitære stats anatomi
   www.folkets.dk
   Den bløde totalstat kan bedst sammenlignes med en mor, som bilder sine børn ind at virkeligheden derude er farlig - for på den måde at sikre sig, at de er afhængige af hende og ikke får lyst til at stå på egne ben.

   Tore Willy Johansen:
   EU med sine Direktiver ( nytt lovverk) er en av døtrene av " Sjøgen i Rom".
   Vatikanet med sine Jesuitter grunnla både Marxismen ( Kommunismen) og siden Nazismen gjennom sitt hemmelige Broderskap. De ble også finansiert av rike Bankierer som tilhørte under samme Broderskap.
   EU er bare et verktøy i Vatikanets COUNTER REFORMATION som er iferd med å lykkes via 5te kolonistene.
   
   http://www.historylearningsite.co.uk/the-counter-reformation.htm
   The Counter-Reformation
   www.historylearningsite.co.uk
   Follow Us If you have any enquiries or notice any problems please contact me at enquiries@historylearningsite.co.uk

   Estomich Smestad:
   Uten tvil tenker jeg om du var statsminister, Norge skulle være et samfunn hvor mange blir hørt! Du er en gave til frihet.  <3 Jobben din kommer fra hjerte, håp og kjærlighet for mennesker rettigheter.

   Noralf Aunan:
   Her i landet er vi ekstremt nøye med å følge opp ethvert EØS krav, men bryr oss overhode ikke om våre menneskerettigheter. Er det for lenge siden de ble rettighetsfestet her i landet? Det er faktisk 15 år siden EMK artiklene ble underskrevet av våre myndigheter.

   Rune L. Hansen:
   Og det til tross for at menneske-rettighetene er nasjonale minste-rettigheter som enhver offentlig ansatt på alle tenkelige måter er lovforpliktet (også i forhold til Straffeloven) til å respektere og sikre. Og til tross for at de skal gjelde isteden for alt annet av lov og rett og forvaltning som ikke ivaretar og sikrer menneske-rettighetene til hvem enn det måtte være.

   Rune L. Hansen:
   Den politiske eliten vil ganske enkelt ikke gi fra seg den makt den har tilranet seg for å misbruke myndighet og lov og rett!

   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, mandag 14. juli 2014, Vinberget: 

   Halv-mørkt, stille og 16 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Grålig, dunkelt, stille og 15 klokken 04. Overskyet og 16 pluss-grader frem mot klokken 08. Oppmot 20 frem mot klokken 11.30. Omtrent det samme videre utover dagen, med 16 pluss-grader klokken 21. Ankom meg med posten i dag enda et forskrudd svar-brev på min politi-anmeldelse fra NAV Innkreving, datert 04.07. 2014 ( ekstern ). Dårlig Internett-forbindelse her også i dag. Den ble nokså umulig utover dagen. Dunkelt grålig med 15 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 14.07. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202771768750066

   I dag mottok jeg enda et brev fra ansatte i den offentlige forvaltningen som sier at de har sine egne lover og regler og derfor ikke trenger å bry seg om mine og mine barns menneske-rettigheter.

   Mange i dagens Norge mottar som meg en lang rekke med slike eller tilsvarende brever, med livs-ødeleggende konsekvenser som de som skriver slike brever nærmest synes som å more seg over.

   Også når de inngår i blandt annet tortur og folkemord som forbrytelser.
  
   *

   Rune L. Hansen:
   Hva er det egentlig som gjør at slike mennesker tror de ikke trenger å bry seg om våre menneske-rettigheter?
Når f.eks. ansatte i NAV sier de ikke trenger å bry seg om menneske-rettighetene, fordi vi kan klage til NAV Klageinstans og videre til Trygderetten, osv. Sier de vel vitende, det vet de jo fra før av, om at de heller ikke vil bry seg om våre menneske-rettigheter.
   De peker med andre ord på andre for å forsøke å unndra seg selv ansvar for våre menneske-rettigheter.

   Rune L. Hansen:
   Dessuten, - er det vi i sivil-befolkningen selv som skal sikre våre menneske-rettigheter, eller er det representantene for våre myndigheter?

   
---
---

   Rune L. Hansen, 13.07. 2014 via Menneskerettspartiets debatt-side:
   https://www.facebook.com/groups/521624111224961/permalink/685793941474643/

   NAV mishandler mennesker på mange forskjellige måter

   Får ikke støtte til tannbehandling
   http://www.nrk.no/telemark/far-ikke-stotte-til-tannbehandling-1.11826758
   Silje Jeanette Nedrebø er 28 år og har nettopp fått gebiss. Hun har søkt økonomisk støtte til tannbehandling, men NAV sier nei.
   NRK.NO|BY NRK

   *

   May- Harriet Seppola:
   Får vœre litt rasistisk igjen , alle såkalte nye nordmenn får dekket tannbehandlin g gratis.

   Rune L. Hansen:
   Og nordmenn som kan eller skal drepes får det iallfall ikke.

   Geir Aadland:
   helt sjukt at innvandrere får dekket og ikke nordmenn, men skal alle som ikke jobber få gratis tannlege og de som jobber betale? Det og høres litt feil ut, det bør vel være likt for alle?

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettsloven V3&4:
   Art 11:
   "1. Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold."
   Art 12:
   "1. Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til den høyest oppnåelige helsestandard både fysisk og psykisk."

   Geir Aadland:
   er nok ganske mange andre steder i verden der dette misligholdes på måter som får norge til å virke som det reneste paradis... Art. 12> bør jo gi alle gratis helsekosthold, gratis massasje, fysioterapeut og fri tilgang til trening i hva en måtte ønske for både kropp og sjel (fysisk trening og hjernetrim etter ønske) fra fødsel til død... Det hadde vært noe det, men det finnes vel ingen steder i denne verden der denne artikkelen oppfylles... Det er noe som skurrer med lover som er utarbeidet på en måte som gjør at ingen følger dem kanskje?

   Julija Lande:
   Hva er det grunnen til at alkoholikere og røykere får implantater for over kr 100.000 sponset av nav? Vemmelig forskjellsbehandling!


   Rune L. Hansen:
   Hvert enkelt land som ratifiserer en menneskeretts-konvensjon har mulighet for å reservere seg mot visse av lov-bestemmelsene, Geir Aadland. Norge har ikke reservert seg mot disse lov-bestemmelsene.
   Norge er økonomisk et meget rikt land, men veldig mange i den offentlige forvaltningen forbryter seg ulovlig og straffbart mot disse lov-bestemmelsene. Også langt mere og verre enn i veldig mange andre land, inklusivt også økonomisk fattige land.
   Dessuten er uansett ikke andres forbrytelser noen unnskyldning for å begå forbrytelser.

   Geir Aadland:
   Det tror jeg så gjerne Rune, mange som sitter i posisjoner de ikke skulle vært i men Art 12:
   "1. Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til den høyest oppnåelige helsestandard både fysisk og psykisk."... ok dette er jo rein utopi? IIngen i verden dette oppfylles eller kan oppfylles... det blir jo det samme som å si at alle skal få det beste av alle tilbud for helse og helbred. Hvor skal midlene komme fra, kunne de ikke heller hatt paragrafer som det gikk an å forholde seg til?

   Rune L. Hansen:
   Du tuller og tøver der, Geir Aadland. Det er ikke hva som helst som representerer en forbrytelse mot disse lov-bestemmelsene. Du forstår vel egentlig det når du tenker deg litt bedre om?

   
---

   https://www.facebook.com/arntremy.avik/posts/513117715455339

   Arnt Rèmy Åvik:
   NAV: dit du går for å få alt annet en hjelp! E jo grett at de late bi stilt krav tell !! Mæn at de som faktisk treng hjelp og som har krav på hjelp, burde væll strengt tatt få hjelp !!

   Tommy Olsen:
   Ska bære va utn tenner vest ho isje grei å ta rede på di.

   Arnt Rèmy Åvik:
   Mnja.. Ha du læst innslaje? e har familie mæ sama tann sykdommen, å sku dem ha fixe regningen tel tann lægen så har nok dæm åg måtæ hatt gebbis  e væl ein grunn før at vi betale halle lønna i skatt her tell lands.. sånn at folk som har ein alvorlig sjukdom får hjølp.. Eller hur?

   Tommy Olsen:
   Læst å førstått! Har man tannsykdom så e berætig støttæ så påvis tannlægen dæ å då går dæ automatisk i sykesysteme.

   Arnt Rèmy Åvik:
   Ja før nån så går dæ veien  bære så synd lover og regler ikke er lik for alle..

   Martin Hals:
   E jo heilt idiotisk at tennern ikke e ein del a kroppen ifølge sykeførsekkringe....

   Martin Hals:
   E no fanme tennern som e dæ dyraste å hold orn på

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er veldig mange i Norge som ikke respekterer menneske-rettighetene. Også ikke minst blandt dommerne som vurderer hva som er latskap og hva som er helse, skade, ulykke, forurettelse, osv.

   
---
---

   Marius Reikerås, 14.07. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152141963171875

   Jeg leste her et sted, at i følge Kari Killén bør minst 25% av alle norske barn ivaretas under offentlig omsorg. 1 av 4 altså. Om dette stemmer, så sier det vel alt.

   *

   Raymond Kanari Hammeren:
   Noen som har en skrue løs e flere ser det ut som

   Mari-Anne Jacobsen:
   eeeeee.....det vil si at hennes tro på den Norske borger som oppdrager er skrudd av. Så etter hennes utsagn så er 1- 4 foreldre uskikket, begynner å ligne på diktatur, Når noen påtar seg å spytte ut slike store ord om befolkningen på godt norsk: 1-4 e idiota å skal ikke få lov å ha barn.

   Stein Mikalsen:
   Skremmende.....

   Heidi Jensen:
   Jeg er enig for det er ikke alle foreldre som er istand til å ta vare på sine barn men om du snur det så er det vel bare 25% som har fått beholde dine barn snart.

   Anki Ødegaard:
   Når barnevern er på børs, jfr. Frösunda, er vel ikke det så pussig.....

   Heidi Jensen:
   Sine barn mente jeg på slutten.

   Stein Mikalsen:
   Hitler hadde jo også noen lignende tanker om dette og satte det faktisk ut i livet, vel, vi vet alle at han var en sinnsyk diktator. Så hva er Kari Killèn?

   Charlotte Jünge:
   Hun er vel selv én av de fire idiotene....

   Sanja S.C.:
   Det må skje nåe stort for at b.v. Stopes. At alle sammen går i protest samme dag.

   Inger Helander:
   Vist mange som har mange skruer løs

   Anette Eriksen:
   Ok, skal det være % som avgjør??? For et samfunn vi har skapt og lever i. Hvor er forståelsen,godheten,empatien blitt av...at vi støtter og hjelper hverandre. Disse Makt menneskene gjør meg dårlig....

   Karin Elisabeth Ingvardsen:
   Hørte i 2012 at 1/3 ikke var skikket til å ha sine egne barn. Om jeg ikke husker mye feil så var det på et kurs jeg var på hvor det ble sagt.

   Cato Martin Jakobsen:
   1/4 av norske barn blir ca 300.000 barn som iflge Killen blir så mishandlet at de trenger fostrhjem. Bare disse uttalelsene og disse tallene burde skremme hvem som helst i dette landet,hun degraderer jo 600.000 mennesker som uegnede som foreldre,og i forhold til folketallet vi har i norge blir da norge verdens verste land å vokse opp i. Hvordan norske foreldre kan finne seg i dette er helt uforståelig.

   Mari-Anne Jacobsen:
   http://www.nyhetsspeilet.no/2011/01/barnevernet-og-en-hyllest-til-en-rettskaffen-politiker/
   Barnevernet, og en hyllest til en rettskaffen politiker
   www.nyhetsspeilet.no
   Vi bør ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer oss selv. Her Maria og Josef på flukt til fremmed land (Egypt) med Jesus-barnet, som Herodes ville drepe.

   Bente Vik:
   Skremmende holdninget ute og går. Når skal befolkningen få øynene opp for denne galskapen som utspiller seg foran øynene på oss?

   Klara Torunn Mammo Mi:
   litt om formidlingsinnstitusjonen Kalfaret i Bergen, der ungdommer blir videresendt til slike steder som dere leser om her.
   http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Har-lart-alt-om-dop-i-barnevernet-1938888.html
   Har lært alt om dop i barnevernet
   www.bt.no
   17-åringen røyker hasj daglig på barnevernsinstitusjonen et sted i Hordaland. - De ansatte vet at vi ruser oss. Det virker som de ikke bryr seg, sier han.

   Hilde Salvesen:
   Det forteller ALT.. ; ) om korporasjonene... & A/S Norge..

   Mona Kågen:
   Hvis det er omsorgssvikt at en fire-åring ikke har lært å knytte skolissene sine så er vel snart ingen voksne skikket til å ha barn..

   Marianne Setervang:
   : (

   Lone Kjølsrud:
   At slike mennesker blir betegnet som guru blant offentlig ansatte i barnevern og barnehage bør skremme flere foreldre enn jeg tror det gjør..

   Gun-merete Noraberg:
   Ingen nevner barna som det egentlig handler om??

   Hilde Salvesen:
   Barn som lærer å ta vare på hverandre.. - som lærer konkurransefritt samarbeid fordi de erfarer at hvert eneste barn er unikt & verdifullt... vil på ingen måte kunne finne sin plass i offentlig skole hvor normen er gjennomsnitt... Årsaken er fenomenet "skjult læring"..  Også politikere er tjent med at deres barn & barnebarn får det godt.. Da trenger vi sannheten, selv om også den smerter..

   Scott Johansen:
   Kari Killén har selv, etter det jeg skjønner fått det glatte lag av egne barn. En kvinne som burde ha vært tvangssterilisert for lenge siden. Samme som med skrulla Inga Marthe. En sinnsforvirret dame som best kan sammenliknes med mannen som ble hentet ut fra en psykiatrisk institusjon for å lede nazistenes konsentrasjonsleirer.

   Mona Kågen:
   så da er ikke den offentlige skolen bra nok, og ikke foreldrene.. hvem er bra nok da?

   Ann Tove Buklev:
   Ka har folk ette ti sæ for å bli så toillat?!

   Cindi Marjaana Honkakangas:
   Offentlig skolen er ikke bra nok.. skam. I Norge har vi 5 fag mindre tanken på barneskole, ungdomskole osv enn de fleste land i Norden. I Finland er det Biologi, kjemi. Fysikk , geografi og Histori fag. Våres fremtid mangler totalt sosiale signaler. Og ikke rart at mange nordmenn ikke kan kan rettskrivning heller, når ikke det blir rettet opp lekser og ikke bli satt opp et krav!!!!!!! Og ikke minst matte bøker som har kun A4 modeller, fins ikke tilpasset opplæring selv det står i opplæringsloven, at alle barn har krav på tilpasset opplæring!!!!!!!! Elevene har ikke lov til å tenke selv, siden lærer kan ikke annet enn A4 bok modell. SKAM

   Hilde Salvesen:
   Den offentlige skolen skaper tapere.. dessverre. - av unike & verdifulle barn.. (har jobbet i systemene i over 30 år & VET..) Nå trenger vi VINNERE...  & redskaper som gir hjelp til selvhjelp siden de finnes

   Mona Kågen:
   Så hvilken skoler har dem gått på de elevene som går ut med 6-ere? Som klarer det meste selv og enda deltar på fritidsaktiviteter i tillegg til skolen...

   Haakon Olav Andreassen:
   Det er helt undelig at verden har blitt snudd opp-ned siden vi var barn . Da hette det seg at mor skulle være hjemme å ta seg av barnestell , for det var best for barnet . Barna har det best hjemme hos familien . Sender med et bilde av en familie som det sto om i nyhetene for kort tid siden. Den yngste hadde fått pupp til nesten fylt 3.år , og hun hadde gitt pupp i 126,måndter til sammen  Med andre ord hun hadde aldri av vendt sine barn å få pupp , men nå er det vist skadelig å attpå til mener at 1 av 4 barn har det bedre i fosterhjem ?? Når skal dere kvinner sette foten ned å si at nok er nok. Om en ikke kan ha sine barne hjemme , å må ha hjelp via barnehage greit . Men barna har det aller best hjemme å ingen barn er like . Husk at du har barna bare en liten tid , så er de ute av rede å klarer seg selv . Selv fikk jeg pupp til jeg var 2.år , og mor hadde pupp til 5 stykker utenom meg selv ! Og den gang hadde dem ikke erstattning som nu , å dette var under krigen så det var tøffe forhold . Når jeg leser om såkalte eksperter på barn , det viser hvor langt på natt vi har kommet med våre barn ?? Offentlig "OMSORG" ja det er et vidt begrep Marius Reikerås : )
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=906505342697102&set=p.906505342697102&type=1
   Haakon Olav Andreassen's photo.

   Hilde Salvesen:
   Vi lever i ei tid hvor teknologien går til himmels.. ; ) Vi fikk bare deler av vår historie, gjennom offentlig skole.. Idag står vi i det største paradigmeskifte.. -en ny 26 tusen års syklus har startet & forandringens vinder blåser sterkere enn flertallet aner... Hvert eneste barn er egentlig genialt når det oppdager at det kan hente informasjon fra "altet".. : ) Vi lot oss lure av medaljer, formaliteter & karakterer.. Jeg tror ikke.. Jeg VET.. : )

   Kristian Dirdal:
   Få tilbake reprisene på NRK TV fra 70 tallet der Åse Gruda Skard og Magne Raundalen skulle lære folket å oppdra barn, så ser vi en av hovedårsakene til at samfunnet er skakkkjørt og familiestrukturene destruert! Hvor mange har gått til grunne når far og mor er helt satt ut burde snart forskerne tatt tak i!

   Sharon Ruud:
   Noen her skrev for en stund tilbake at Kari Killen selv ikke klarte å ta vare på eget barn. Stemmer dette? Og hvem her kan finne ut mer om det? Der har vi svaret tenker jeg... Det er stor forskjell på mennesker som ønsker å ta vare på egne barn og de som ikke ønsker eller føler at dem ikke mestrer det. Da må dem få riktig hjelp før det er for sent... Hun minner meg om en person og den personen har meget usunne tankemønster.

   Sissel Klungsøyr:
   Enkelte har en klokketro på at det offentlige er best skikket til å ivareta alt. De bør kvitte seg med skylappene og ta en titt rundt seg. Det offentlige klarer ikke engang å ivareta egne bygninger. Og budsjettstyringen stiller de aldri spørsmål til. Men slik blir det vel når enkeltmennesker er innlemmet i et system de er oppover ørene forelsket i, der de slipper å ta ansvar og det heller ikke kreves nevneverdig høy kompetanse for å ta beslutninger. "Vi gjør så godt vi kan," er det gjentagende mantraet hver gang de blir tatt med buksa nede.

   Trine Anita Halvorsen:
   Sku ønske at bv fikk sæ en grundig test for personlighets forstyrrelsa.. Å sakkyndige.. Trur dæm hadde fått en kraftig diagnose.

   Hilde Salvesen:
   Enkeltmennesker gjør så godt de kan.. mens systemene spiller seg ut. Mange står i tøffe situasjoner.. Å ta vare på sine egne, feie for egen dør & bidra med den gyldne regel er svært nyttig : )

   Kristian Dirdal:
   Hvorfor ikke analysere hvert enkelt barnevernskontor? Hvem jobber der, og hva med deres bakgrunn og familierelasjoner? Ta en titt i ditt nærområde og sjekk ut!

   Cindi Marjaana Honkakangas:
   Offentlig skoler kan bli bra som alle andre land... Det handler å tenke å bruke sitt hodet!!!!!!!! for åp bli lærer må man høyre utdanning til. Vi trenger andre lærer også i barnskoler enn almenlærer..

   Cathrine Løvaas:
   HVOR står dette?

   Mona Kågen:
   Cindi. Offentlige skoler har også spesial-lærere. Har barn særskilte behov går det ann å søke om å få en slik lærer til barnet sitt. Problemet er at kommunene ikke "ser seg råd" til å hyre en slik lærer på hvert enkelt barn som har behov for det. Sannheten er at dette blir dekket av statskassa, og ikke gir kommunene unødvendige utgifter.

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Det sier vel mer om henne selv, det er enkelte som ser verden gjennom seg selv. De klarer ikke å tenke at kanskje det er de selv som er unntaket.

   Bjorn Hannaas:
   Hu kjærringa der er sprøytegal. Men hun produserer massevis av "lærebøker" for barnevernsansatte, som så setter hennes forskrudde vrangforestillinger ut i praksis. Galskap (og ondskap) satt i system, som de flotte merkevarene; "Barnets beste" og "Styrke barnevernet".
   Hvem kan/tør si imot slike edle motiver?

   Sissel Jakobsdatter:
   Noen som vet hvorfor de kan gjøre dette? Via fldselsattest og personnr. Når vi får det eier staten oss. Men dette kan vi si fra oss.

   Cindi Marjaana Honkakangas:
   Mona Jeg jobber på skolen, og vet hva jeg snakker om!!!!! Det fungerer ikke slik.. det kreves en diagnose og godkjenning av PPT.. har man diagnose så får man ekstra penger til en extra ansatt som ofte er en vanlig assistent!!!!!!!

   Cindi Marjaana Honkakangas:
   Cathrine dette står i L97 opplæringsloven!!

   Elisabeth Finstad:
   Er nok mer enn en skrue løs der....... skremmende

   Elisabeth Hjelseth:
   Hun begynte å studere i godt voksen alder. Hvilke resulatater oppnådde hun, siden hun fremstår som fasit for spm det ik finnes fasit på ?

   Bjorn Hannaas:
   Skrulla fikk naturligvis Kongens fortjenstmedalje av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister, sjefskommunist og medskrulle Inga Marte Thorkildsen, som er fast overbevist om at Staten eier alle barn.

   Sissel Jakobsdatter:
   Staten eier alle barn. Les over.

   John Terje Henriksen:
   Nemlig....

   Cindi Marjaana Honkakangas:
   Hvis vi tenker på barnas rettigheter idag!!!!!!! Fins det ????? = NEI!!! Har du et barn som sliter psykisk... og barnet skriker hjelp, moren vil søke hjelp for å kunne hjelpe sitt barn, faren samtykker ikke, og ser at barnet som er under 18 år, trenger ikke hjelp.. Hva skjer??? Barnet får ikke hjelp!!!!!!! slik er det idag. Ikke rart vi har mørke tall når det gjelder unge narkomaner, barn som sliter, barn som tar livet sitt!!!!!!!!!

   Hilde Salvesen:
   Ingen tvil om at vi trenger LØSNINGER. ; )
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=742243785797967&set=a.377644495591233.84794.217254191630265&type=1&theater
   Photo - Timeline Photos
   Haaaaaaa.  
   Image: Jewelz Gemz
   By: HuffPost Parents

   Sharon Ruud:
   Scott Johansen, hvor finner jeg mer info om henne som mor til egne barn? Og utdannet hun seg altså etter dette sviket mot egne barn?

   Hilde Salvesen:
   Det som er viktig er at vi alle er LIKE verdifulle.. - uavhengig av formelle papirer.. Hvordan kan så hver enkelt av oss få DEN opplevelsen? - det er faktisk enkelt... ; ) Når et barn/ungdom/voksen har en slik opplevelse da kan ingen ta fra det noe som helst.. : ) Verdighet kan kun eies av enkeltpersoner...

   Scott Johansen:
   Sharon Ruud: Lest en god del om denne gale damen på mange barnevernsgrupper her inne. Hør evnt. med Irene Hov...hun er flink til å finne informasjon.

   Sissel Jakobsdatter:
   http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Har-lart-alt-om-dop-i-barnevernet-1938888.html
   Har lært alt om dop i barnevernet
   www.bt.no
   17-åringen røyker hasj daglig på barnevernsinstitusjonen et sted i Hordaland. - De ansatte vet at vi ruser oss. Det virker som de ikke bryr seg, sier han.

   Sharon Ruud:
   Takk Scott Johansen.

   Helle Næss:
   Helt utrolig å putte et slikt tema i en statistikk. Skal vi håpe at hun har såpass med selvinnsikt at hun innser at hun er den ene av de 4?

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Hun har en datter som bor i Danmark

   Sharon Ruud:
   Takk Ann Elisabeth Eivinsdsen.

   
---
---

   Marius Reikerås, 14.07. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152142062856875

   Så lenge vi ikke rydder opp i menneskerettsbruddene her hjemme, har vi heller ingen troverdighet mht å kritisere menneskerettsbruddene i resten av verden.

   Det er det en stadig økende internajonal presse har begynt å oppdage. Senest i går fikk jeg en henvendelse fra et fransk tv team, som skal dokumentar om menneskerettsbruddene i nordsjødykkersaken.

   *

   Lena Haukland:
   Det er rart med mennesker flest.. De har så lett for å kritisere og finne feil hos andre.. Uten å oppdage feil hos seg selv.. Dette gjelder også Norske Staten.. Dette er en skam i Norsk systemer og Rettsvesen som bør få stor Internasjonal oppmerksomhet hver eneste dag burde det ha blitt avslørt nye feil og mangler.. Hver dag begås det brudd i henhold til Menneskeretten her i Norge.. Mens Politikerne diskuterer å bruker milliarder av kroner på å utrede saker som har tatt Sånn Ca 40 år for å få samme resultat etter hver utredning.. Redningshelikopter saken f.eks.. Skam Plett for den NORSKE Staten.. Samme hvem som styrer er det SAMME SURR.. Ingen Resultater eller Forandringer... Hva med menneskerettsbrudd som er begått i over 60 år mot Barn og deres Familier.. Skal de snakke i 60 år til og komme med uten at det skjer Noe.. SKAL DET NORSKE FOLKET STOLE PÅ DISSE SURREHODENE som bare kommer med Prat Prat uten Resultater.... JEG VIL SE RESULTATER..JEG VIL HA FORANDRINGER.. JEG ER SÅ LEI DETTE ROTET OG SURRET SOM HERJER OVER HELE NORGE.. RESULTATER... SYNLIGE FORANDRINGER FOLKENS.. : ( Det er hva jeg og andre vil HA.. : )

   Eva Veronika Halvorsen:
   Helt enig. Man bør rydde opp her hjemme først. Har sagt det leeeeenge......

   Elin Janita Blix:
   Men FOLKET har rett til å kritisere. Både vår egen regjering, men også andres.
   Det ble opprettet en hatgruppe mot Nrk-reporteren Sidsel Wold her på fb, for dekningene hennes av konflikten i Israel.
i helga talte den i overkant av 1500 medlemmer.
   Så ble folk forbanna, da hetsingen av henne på nettet ble kjent, å der ble opprettet en støttegruppe for henne. Flere faktisk.
Den ene gruppa teller i nærheten av 11 000 medlemmer i dette sekund. På noen få dager..

   "Du skal ikke tåle så vel, den urett som ikke rammer deg selv."
   ALLE vi i Norge har en stemme, å en grunnlovsfestet rett til å bli hørt!
   BRUK DEN!

   Bent Isaksen:
   Norsk rettssikkerhet er en vits. Som dessverre ikke er til å le av.

   Sølvi Utsi:
   Vi?systemet er bygd opp slik at "vi" ikke kan gå i samlet flokk, men må slite alene.Og det VET vi ikke går an!.Vi trenger et PARADIGMESKIFTE NÅ!!!Systemet HAR råtnet. Ingen Rot å snakke om her,for systemet har ingen levedyktige røtter engang.

   
---
---

   Marius Reikerås, 14.07. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152142728391875

   De svært få gangene offentlige tjenestemenn eller kvinner har blitt ansvarliggjort i Norge,er det primært fordi vedkommende har forbrutt seg mot statens materielle interesser.Sjelden om noen gang, er en tjenstemann blitt ansvarliggjort for overgrep mot enkeltmennesket. Det sier mye om hva slags prioriteringer AS Norge gjør.

   *

   Mona Kågen:
   Fordi vi aldri har hatt et kontroll-organ som slår ned på slike ting eller fordi folk lar være å melde det videre til f.eks helsetilsynet?

   Bjørn Slora Hov:
   det er jo riktig prioritering, vi enkeltpersoner skal jo se opp på staten og tjene den etter deres regler

   Mona Kågen:
   Vi har like regler. Både vi på grasrota og de i offentlige forvaltninger..

   Åsne Mæland:
   Ja det har jo vi nå opplevd når hackere er inne på våre sider og utgir seg for å være oss. og sverter oss. Vi har varslet facebock men de gjør ikke noe.

   Inger Alfhild Staurvik:
   Deler!

   Kjell Gjerde:
   På tide å endre slik praksis...

   Kjell S Simonsen:
   ansvar er ett begrep som ikke eksisterer i det offentlige.. : (

   Marianne S. Hofstra:
   Offentlige ansatte er underlagt Tjenestemannsloven. Selv "uforstand i tjenesten" og "utilbørlig opptreden" får konsekvenser. Personalsaker er konfidensielle og "brettes" derfor ikke ut i pressen - hvis ikke "leak".

   Bjørn Valle:
   Har du forslag på løsemidler Marius? Venter spent på dem. Å finne feil kan i utgangspunktet med alt. Men forslag til løsninger er få....

   Rune L. Hansen:
   Offentlig ansatte er underlagt både Straffeloven, Menneskerettsloven og Norges Grunnlov. Men de har nøkkel-personer i en mafia-virksomhet i den offentlige forvaltningen som later som om disse ikke eksisterer.

   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, tirsdag 15. juli 2014, Vinberget: 

   Nokså mørkt, stille og 15 pluss-grader Celsius her ute klokken 01 i natt. Disig og regn fra omkring 6-tiden. Videre mye regn og disig drivende fra vest utover formiddagen. Med 14 pluss-grader klokken 14.30. Videre omtrent det samme med 13 pluss-grader utover dagen og kvelden og mot midnatt. Efter hvert utover kvelden dårligere Internett-forbindelse.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.07. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202773772080148

   Aksjon lov og rett?

   Vi vet at hele dagens norske rettsvesen ikke respekterer menneske-rettene
   og at dommerne daglig begår grove forbrytelser
   og at de hverken er habile eller kompetente eller lovlig arbeidende
   og at de er sentralt medvirkende og skyldige i politisk organisert grov kriminalitet overfor sivil-befolkningen.
   Og at de torturer, utplyndrer og dreper med-mennesker.
   Og at advokat-standen nu er den høyest lønnede yrkes-gruppen i Norge og at de er underdanige denne mafia-virksomheten.

   Så hvorfor ikke helt og holdent nekte å akseptere eller å la seg rettsbehandle av slikt noe, med alt dette og mere til som begrunnelse?

   Hva vil konsekvensene være om vi mange nok gjør det samme og bruker omtrent den samme begrunnelse som mal? En mal som vi også kan spre til mange flere, med oppfordring til å gjøre det samme!

   Og vi kan for eksempel kalle det for
   Aksjon lov og rett!?

   *

   Krishnaraj Rao:
   I see you have posted this in Norvegian : )

   Rune L. Hansen:
   Det skal ikke så mange protester med denne mal til før situasjonen på alle nivåer nasjonalt og inter-nasjonalt må defineres som en unntakstilstand og taes alvorlig og saklig.

   
---

   https://www.facebook.com/hermanj.berge/posts/540303326098401

   John Terje Henriksen:
   Dette forslaget bstoetter jeg fult ut / haaper flest mulig deler......

   Karina Hyggen Amland:
   Håper det kan være mulig å starte en kampanje mot "det korrupte rettsvesenet"! Flere må bli oppmerksom på det som skjer - nok er nok!

   John Terje Henriksen:
   Kampanjen er igang om du og alle andre trykkwer paa dele / knappen....

   Rune L. Hansen:
   Med en viss oppslutning kan det skape både nasjonal og inter-nasjonal oppmerksomhet og konsentrasjon om dette katastrofale problemet i Norge - og i verden.

   John Terje Henriksen:
   Nemlig....

   Jan Koltveit:
   Karina Hyggen Amland, hvordan går det med den svært omfattende anmeldelsen mot 2 advokatkontorer etc.? Så vidt jeg husker var dette i mars. Ikke fortell at også denne ble henlagt.

   Herman J Berge:
   Dette er faktisk veien, Rune, å ignorere dem. Tenk om ALLE ignorerte inkassoselskapenes krav i la oss si et halvt år. Selskapene ville ha møtt veggen finansielt, for; uten et offer som er villig til å gi, intet blod til parasitten, og dermed ingen lønn til alle de tusen uten fornavn. Inkassoselskapenes eneste våpen er landets namsmenn og domstoler. Dersom alle bare ignorerte disse blodsugerne som av en eller annen merkelig grunn trives best i skandinavia, ville politiet og domstolene høyst sannsynlig kollapse som følge av alle inkassosakene. Dette er stille revolusjon, og et godt verktøy som kan bidra til å knekke den organiserte kriminelle virksomheten som i dag utøves gjennom landets domstoler.

   John Terje Henriksen:
   Nemlig....\

   Rune L. Hansen:
   En aktiv, understreket og signert form for passiv protest. Men hva du sier angående inkasso-selskapene (så som f.eks. Statens Innkrevingssentral og NAV) kan bare være effektivt indirekte via dette - og de vil likevel kunne komme til å utplyndre, torturere og drepe mange.

   Rune L. Hansen:
   Det skal ikke så mange protester med denne mal til før situasjonen på alle nivåer nasjonalt og inter-nasjonalt må defineres som en unntakstilstand og taes alvorlig og saklig.

   Karina Hyggen Amland:
   Svar til Jan Koltveit - jeg har ikke mottatt noen tilbakemelding fra politiet i denne saken, men advokatkontoret Torkildsen & Co., fortsetter samme prosess med krav om tvangssalg gjennom Namsmannen , de lar seg tydeligvis ikke stopp av anmeldelsen og er nok trygge på at de har kontroll over maktapparatet!

   Rune L. Hansen:
   Denne malen er allerede i seg selv en aktivisert kampanje og protest mot den politiske mafiaen og det korrupte "rettsvesenet". Inklusivt selvfølgelig også bl.a. Namsmannen.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.07. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202775071592635

   Action law and justice?

   We know that the whole today's Norwegian legal system does not respect human rights
   and that judges daily commit serious crimes
   and that they are neither competent or qualified or legally working
   and are key contributors and guilty of politically organized serious crime against the civilian population.
   And that they torture, plunder and kill fellow human beings.
   And that attorneys now is the highest-paid occupational group in Norway, and that they are subservient this mafia business.

   So why not entirely refuse to accept or to let the right process of such a thing go on, with all this and more as justification?

   What will the consequences be if we enough people do the same and use about the same grounds as a template? A template we also can spread to many more, urging them to do the same!

   And we might name it
   Action law and justice!?

   *

   Krishnaraj Rao:
   Rune, I agree. This problem of unaccountable judiciary is probably something that goes across borders -- a global problem. We could possibly create a global movement (with a template, as you say) to create popular uprising against such judiciary.

   However, people's perception of this may be local, with localized problems. And the consequences of the uprising or civil disobedience movement will also be localized, with some countries coming down more heavily than others.

   Also, there is a potential problem, especially for countries like India. Government will try to defame the movement by making it look like a CIA-sponsored effort to destabilize the national government.

   Krishnaraj Rao:
   We should discuss further.

   Rune L. Hansen:
   Yes, it is as you say.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.07. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202775229236576

   Scott Johansen, 12.07. 2014:

   Med LO som aktive eiere av over 100 aviser og en konform og lite selvtenkende befolkning så sier det seg selv at årtier med venstreradikalt vannstyre har satt sine spor. Det blir som når det tidligere Sovjet gikk fra kommunisme til åpen markedsøkonomi, mange tviholder på det gamle da de hadde privilegier og var hevet over resten av befolkningen. Slik de stats -og kommuneansatte har har det i dag.

   *

   
---
---

   Noralf Aunan, 15.07. 2014 posted to Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152143840836875

   I enkelte rettslige sammenhenger er det tydeligvis noen forbindelser som gjør seg klart gjeldende. Når alt som skjer er totalt lovløst eller ufornuftig, da er det virkelig på tide å lete etter enhver forbindelse mellom de aktører som er involvert. Det er nok ikke bare frimurere som benytter sine samarbeidspartnere.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 15.07. 2014 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152143697006875

   Min lille erfaring med det danske rettssystem er at det, i likhet med det norske, ikke har nevneverdig fokus på menneskerettene.

   Tidligere i vår hadde jeg telefonkonferanse med en dansk dommerfullmektig, og han trodde at Menneskerettsdomstolen lå i Haag. Ikke særlig betryggende at en dommer som forvalter menneskerettene, ikke vet hvor Menneskerettsdomstolen ligger.

   Zornigs nieces barn tvangsfjernet: Jeg er så frustreret
   http://www.bt.dk/danmark/zornigs-nieces-barn-tvangsfjernet-jeg-er-saa-frustreret
   www.bt.dk
   Zornig var mandag bisidder for sin 17-årige niece, Shirley Jørgensen, der stod til at få tvangsfjernet sin søn. Men på trods af flere protester og modargumenter, så lykkedes det ikke for Zornig at hjælpe niecen. Næstveds Kommune afgjorde...

   *

   Anne Sunde:
   Deprimerende egentlig...... og disse skal ivareta rettssikkerheten....

   
---
---

   Mona-Lisa Burley, 15.07. 2014 via Borgerrettighetspartiet Brp:
   https://www.facebook.com/groups/386985903641/10153005067563642/

   Norge topper statistikken over tvangsinnleggelser i psykiatrien blant alle andre land vi sammenligner oss med. Og det faktum at så veldig mange unge blir "psykisk syk" i dette samfunnet, er et symptom på at det er noe alvorlig galt med politikken som føres.

   Og da er det politikken som må rettes opp, og ikke tro at problemene løser seg ved å bygge ut psykiatrien med mer sykehus, mer leger og helsepersonell, mer diagnoser. - Det hjelper ikke å løpe fort hvis man løper i FEIL retning!
I Norge som er et av verdens rikeste land og som har fattige 5 millioner innbyggere er det mange hundretusen fattige barn som vokser opp i fattige familier med elendige boforhold. Og 18-åringer som detter ut av videregående pga av fattigdom, for det er faktisk påvist gjennom forskning at det er hovedårsak til at unge detter ut av skolen. Og hvor mange unge havner ikke i psykiatrien som er resultat av at de hverken har penger å leve av eller sted å bo? Er det ingen av politikerne som bruker hodet, eller gir de bare blanke F.??

   Hvordan kan dette ha seg at så mange barn og unge i vårt oljerike land blir syke av fattigdom og bostedsløshet? Hvordan vil Arbeiderpartiet, som har sittet med makta alle disse årene, forklare dette? Og vi kan også spørre, hvordan har nå de blåblå tenkt å løse dette? De blåblå startet sin karrière med å gi skattelette til de rike, med en statsminister som mener at fattige skal leve på 70 kr dagen mens hun selv har millionlønn.

   Vi har fått et pyramidesamfunn hvor adelen på toppen ikke har interesse av å fjerne fattigdom fordi det betyr å rive ned grunnen de selv står på. Med stadig større boligmangel presses boligprisene og husleiene stadig høyere opp, og dette er metoden for å skape en voksende pyramide hvor de rike lever av å flå de fattige, og hvor det blir "behov" for mer psykiatri, mer salg av lykkepiller, mer barnevern, flere nav-ansatte, mer byråkrati og flere offentlig ansatte med fete lønninger og enda fetere pensjoner. - Og hva koster ikke det??

   Bostøtter, boligtilskudd og sosialpenger/hospitspenger er tilsynelatende hjelp til fattige leietakere, men i realiteten er det hvitvasking av statlige penger som bare går veien via de fattige og alltid ender opp på de rikes bankkonti, og mange av disse rike er politikerne selv som bedriver utleie. -Ikke rart de vil opprettholde boligmangelen da.
Storstilt boligutbygging og garantert leveverdig borgerlønn burde stått øverst på partiprogrammet, men det er fullstendig utelatt.

   Barn og unge sviktes i psykiatrien
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/barn-og-unge-faar-ikke-behandlingen-de-har-krav-paa-i-psykiatrien/a/23253772/
   Helsetilsynet avdekker omfattende svikt i behandlingen av barn og unge i psykiatrien. I 20 av 23 helseforetak har tilsyn avdekket 30 brudd på loven.
   VG.NO

   *

   Rune L. Hansen:
   Og enhver burde jo egentlig skjønt hvorfor det er utelatt. Norsk politikk har blitt myndighets-misbruk og mafia-virksomhet. En voksende pyramide hvor de rike og de med makt lever av å flå de fattige.

   Mona-Lisa Burley:
   Unge ofres på pyramidens alter.

   Rune L. Hansen:
   Pluss veldig mange andre i sivil-befolkningen. Mens samfunnet som helhet perverteres, utplyndres og ødelegges.

   Mona-Lisa Burley:
   Nå har Frp også fått vise hva de duger til, så da tror jeg folk blir mer inneforstått med at vi trenger en helt ny politikk, et helt nytt parti, som faktisk bryr seg om menneskerettigheter.

   Rune L. Hansen:
   Det blir uansett i praksis falskhet, hykleri og politisk mafia-virksomhet om ikke menneskeretts-forbrytelser kompetent og effektivt straffe-forfølges!

   
---
---

   Marius Reikerås. 15.07. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152144687046875

   Terje Bergsvåg, mannen som har avdekket tidenes rettsskandale i Norge gjennom sitt snart 25 år lange arbeide med Scandinavian Star saken, skriver følgende i dag:

   " Overveldende beviser er levert politiet opp igjennom årene, men de har gjort hva som helst for å dekke over de, Utrolig at en skal måtte kjempe mot politiet for å oppklare en så alvorlig forbrytelse."

   *

   Svein Henning Sørlie:
   Slik er det,

   Lilliann Roppen:
   Det er vel eit tegn på at politiet ikkje vil at saka skal verte oppklart. Kanskje dei har noke å skjule?

   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.07. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202777650417104

   Jeg fortalte her for noen dager siden om den oppkonstruerte straffesaken mot meg for liksom å ha forbrutt meg mot Hundeloven § 28 annet ledd b:

   "Med bøter eller fengsel inntil seks måneder og bot straffes en hundeholder som forsettlig eller uaktsomt unnlater å forebygge eller avverge at hunden rettsstridig - b: jager, angriper eller skader dyr."

   Jeg fortalte også om den falske rettssaken og om hva som skjedde den dagen.
   Jeg fikk noen dager senere et tips om at Haugaland Radio på sine Internet-sider forkynte en for meg enda ukjent dom mot meg fra dommeren i Haugaland tingrett. Av den forkynnelsen fremgår det at dommeren i den falske rettssaken for anledningen har sin egen spesielle og nye definisjon av "uaktsomhet". Og videre blandt annet at dommeren bevisst ulovlig (og straffbart) forbryter seg mot enda flere av Straffelovens paragrafer. Deriblandt blandt annet § 27:
   "Når bot idømmes, bør det foruten til det straffbare forhold tas særlig hensyn til den dømtes formuesforhold og til hva han etter sine livsforhold antas å kunne utrede.
   Boten tilfaller statskassen.
   Endret ved lov 19 juli 1946 nr. 10 (iflg. dens II trer bestemmelser i særlovgivningen som fastsetter overgrenser for bøtestraff ut av kraft fra samme tid)."

   Det er ikke første gang de oppkonstuerer en straffesak og løgner mot meg (eller andre), i full mafia-stil. Hensikten er hele tiden den samme: Terror, tortur, falsk dokumentasjon, utplyndring og drap.

   De har sine oppskrifter de går efter og metoder de følger. Dette er en av de.

   *

   Rune L. Hansen:
   For her å nevne et eksempel på hva som foregikk. Både dommeren og aktor (politi-juristen) var til fulle opplyst om og vitende at en bot av en slik størrelse (i strid med Straffeloven § 27), om enn den hadde vært lovlig, vil være ytterligere livs-ødeleggende og drepende mot meg.
   Noe som jo også iøvrig med all tydelighet er hensikten.
   Og samtidig også å presentere meg som en uansvarlig og kriminell og inn i Straffe-registeret.

   Samtidig vet de at jeg ingen som helst mulighet har for å kunne betale en slik bot, selv om jeg hadde ønsket det. (Det har de grundig selv tidligere gjort umulig, ulovlig og straffbart og sadistisk.)

   De vet altså at jeg hverken kan eller ønsker å betale en slik bot. Videre tror de seg liksom å ha rett til enten videre utplyndring efter alle kunstens ulovlige og drepende regler, samt når det måtte passe seg bedre plassere meg i en fengsels-celle i et eller annet fengsel med håp om at jeg drepes endelig der eller efter at jeg eventuelt kommer ut derifra - til hva de forutser som ingenting annet enn videre terror, tortur, utplyndring og videre full livs-ødeleggelse.

   De tror seg å være smarte og uoppdaget med alt dette og alt annet av sin grove kriminalitet - og at det vil passere hos folk flest som bare enda en bagatell og ingenting å bry seg om.
   Det er jo myriader av slikt og lignende i dagens Norge.

   Dessuten har de forsikret seg enda bedre om å få fullbyrdet sine hensikter. De tenker at jeg har ikke noe annet valg enn å anke og at saken dermed ytterligere fullstendig blir livs-ødeleggende og drepende og umulig å overleve.

   Er det noen som enda tviler på at de er torturister, terrorister, utplyndrere og serie mordere?

   Rune L. Hansen:
   Utplyndring, terror, tortur, falsk dokumentasjon og drap er de eksperter og liksom smarte på å forårsake.

   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, onsdag 16. juli 2014, Vinberget: 

   Nokså mørkt, disig, regn og yr og 12 pluss-grader Celsius frem mot klokken 02 i natt her ute. Disig, men mindre yr en stund mot klokken 05. Mindre yr efter hvert også utover formiddagen, med 14 pluss-grader klokken 11. Uten nedbør og tildels noe mindre overskyet utover eftermiddagen, med 17 pluss-grader klokken 15. Lett, noe ujevnt overskyet og 14 pluss-grader klokken 20. Grålig og 13 pluss-grader klokken 23. Halv-mørkt med grålig himmel og 12 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.07. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202780783375426

   Mange har misforstått eller vill-ledet om forskjellen på en sivil rettssak og en straffesak.

   Det er derfor viktig å opplyse om at en sivil rettssak forutsetter som noe helt fundamentalt at de involverte partene i utgangspunktet skriftlig anerkjenner domstolen og dommerne som kompetente og at det som er hensikten er en rettferdig og lovlig løsning for partene.

   For en straffesak er forholdet noe annerledes og er forutsetningen at domstolen og dommerne skal være kompetente og lovlige og at hensikten og prosessen er lovlig og rett og riktig lov og rett.

   *

   Rune L. Hansen:
   Er ikke dette en selvfølgelighet da?

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 15.07. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202777650417104

   Rune L. Hansen:
   Utplyndring, terror, tortur, falsk dokumentasjon og drap er de eksperter og liksom smarte på å forårsake.

   Ann-Jorid Storjord:
   Men hva var de konkrete anklagene ang hundeholdet ?

   Torbjørn Haugen:
   den episoden der skjedde vel i tidrommet utenom båndtvang

   Rune L. Hansen:
   Det var ingen anklager angående hundeholdet og heller ikke angående båndtvang. Dommeren sa, som det står i dokumentet deres, at det handler om jeg har vært uaktsom i forhold til Hundeloven § 28 annet ledd b.
   Jeg sa det var en problematisk ung tispe-hvalp som stakk av hvis hun klarte å lure med seg de andre store hvalpene. Det gjorde hun noen få ganger til tross for mine forsterkninger av hennes halsbånd og reim og før jeg rakk å bli kvitt henne. Jeg telefonerte og varslet politiet da det skjedde, for lettere fort å finne de. Jeg fortalte at de den ene gangen hadde forstyrret noen jegere med hunder i nabolaget og at slikt eller at en eller flere av de er borte hjemmefra er det viktig for meg at ikke skal skje.
   Men angående det tilfellet den såkalte rettssaken handlet om jaget de en nabo sine sauer, hvilket han politi-anmeldte. Til tross for at jeg forklarte hvordan de hadde klart å stikke av og straks var ute for å lete efter de og beklaget at det kunne skje og at jeg også fryktet et eventuelt erstatnings-ansvar om noe skulle skje. Et hendelig uhell det hele. Med en ung tispe som viste seg å være uegnet til å være her og som derfor også ble solgt til noen som ble gjort oppmerksom på problemet.
Dette er hva de ivrig og med falskhet og hemmelighold av fakta oppkonstruerer en straffesak av.
   At noen i nabolaget her tidligere har sett de rømte hvalpene og også da forsøkte å lage problemer for meg (via å kontakte politiet og Mattilsynet, men ikke meg) ble ikke nevnt eller omtalt, men har jeg tidligere skrevet om. Jeg noterer meg (i mine offentlige Dagboks-notater) omtrent alt som skjer som kan ha eller få noen som helst betydning i forhold til med-mennesker.
   Fra min side har det ikke vært noen som helst uaktsomhet som rammes av Hundeloven § 28 annet ledd b. Og heller ikke noe jeg kunne ha gjort bedre eller mere ansvarlig.

   Rune L. Hansen:
   Så selv om dette og lignende saker for mange ved første øyekat kan se ut som å være en ubetydelig og uviktig sak, så er det altså det fullstendig motsatte. Men de kriminelle som står bak slike forbrytelser har erfart og vet at mange fort og lett lar seg lure av slikt. Det handler blandt annet om kunsten å få store og grove forbrytelser til å se små og ubetydelige ut.

   Ann-Jorid Storjord:
   Huff. Har alltid hatt hunder selv og vet at noen kan være svært gode på å stikke av til tross for alt man prøver for å forhindre dette. Det virker som om at du har opptrådt som en seriøs hundeeier og gjort det du kan. Det burde ikke bli en så stor sak ut av slikt...

   Rune L. Hansen:
   Ja, hun viste seg å være utspekulert smart på å stikke av hvis hun klarte å lure med seg hvalpene til sin mor. Reimer, bånd, karabinkroker og dører og skamvett til tross. Hun klarte det likevel. Men jeg annonserte henne for salg og ble heldigvis kvitt henne til noen som sa de hadde en solid og stor inngjerding rundt hagen.

   Ann-Jorid Storjord:
   Ha ha ha. Noen tisper er utrolig slue  men jeg hadde en gang en vorsteher han . Han ble kalt distriktsbefrukter. Vi fikk de forferdeligere trusler fra spesielt en hundeeier i egnen samt regninger på abortsprøyter. Det faktum at han satte sin løpetidtispe i løpestreng måtte vel kunne være grunn nok til delt ansvar . Det var det ikke. Vorsteheren hoppet ut av vinduet fra 2. etasje og landet uskadd på gress. Sterke drifter.

   Rune L. Hansen:
   Utrolig sterke drifter ja. He, he. Jeg har sett det mange ganger selv. Iøvrig var hun tispen her til vanlig veldig snill, god, flink og fin. Og den naboen din burde vel i det minste godta eller være glad for ditt tilbud om å dele ansvaret for de visse utgifter med deg. Hunder har spennende personligheter og noen kan være rare iblandt, men det er veldig mye godt å si om de.

   Rune L. Hansen:
   Det har sine gode grunner at de av folk flest i verden blir betraktet som menneskets beste venn blandt dyrene.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.07. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202780712693659

   I dagens Norge og falske "rettsvesen" har det mye blitt slik at vold i nære relasjoner premieres og oppfordres til. Ikke underlig det med et falsk "rettsvesen" som i det heletatt ivrig foruretter, torturerer, mishandler og utplyndrer sivil-befolkningen.

   *

   Line Moen:
   Uff da...

   Jørgen Skarsvåg:
   mange off ansatte behandler det norske folk meget stygt og urettferdig. i seg selv er det brudd med grunnloven og emk.

   Rune L. Hansen:
   Ja, og Straffeloven også ikke minst. Med særdeles grove forbrytelser.

   
---

---

   Chris Holm, 15.07. 2014 via Staten Norge:
   https://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/821525557872082/

   - Hver fjerde utbetalte krone kan være svindel.

   Personlig mener jeg at alle som jobber i NAV og er yrkesbyråkrater er svindlere. Om man f.eks. la ned NAV og fjernet endel høyt lønnede byråkrater kunne man sikkert gitt alle i Norge en garantert minsteytelse, borgerlønn tilsvarende 3G eller der omkring . . . Da kunne man også avskaffet lånekassen og alle kunne studert uten å måtte gjøre seg til gjeldsslaver. Men har man tid til rasjonelle løsninger?

   Slik svindler unge jenter Norge
   http://www.side2.no/3593205.html
   Alenemødre er landets største trygdesnyltere og aller verst er unge jenter og innvandrere. Hver fjerde utbetalte krone kan være svindel.
   NETTAVISEN.NO

   *

   Inger Fygle:
   mine rettigheter til å skrive, er vel like mye verdt som dine. sier sannheten. Kanskje vond å høre.

   Inger Fygle:
   Begynn å bli voksen,jobb å pass barna.

   Cecilia Ohvall:
   Det gør vont å høre sanningen... hur norge gør medsitt folk lol. Eg jobbar hus og heim gubben og mer vosken. enn du kommer att.bli... Norges stat er så korupt så du / ni vet ikje var degår hæn. Ein dag sitter du der sjelv og ikje kan før førstå vad som gick galt. Ha møkka li på dritt snack från via som inte skøne ett dritt om hur norge er etter nav systemet kom til Norge Sverige hadde de ein øking med 35%krimellitet in om nav. falsk trygd. mm. derfør gick de til baka til det gamla systemet.. vill du veta mer om nav.. Ser ungdomen som gjes slaver... før invanderna får jobben som ikje norske ungdomer vill ha.. bortskemde unger...

   Siv Ragne Mørk:
   Den enes død den andres brød. Det er sånn det fungerer. Nav og andre statlige innstanser blir vel mest brukt til å holde folk nede, plage og ødelegge for de som har falt av lasset eller på andre måter skiller seg ut. Det er snakk om å presse alle inn gjennom det samme hullet som enkelte tjener grovt på

   Rune L. Hansen:
   Det er jo en selvfølgelighet at slik svindel, til og med dobbel-svindel, mildt sagt, er populær når kidnapping og fangehold av barn og ødeleggelse av ekteskapet og familien premieres i offentlig regi!
   En politisk mafia-virksomhet som er grovt ulovlig både i henhold til Menneskerettsloven og Straffeloven!

   Scott Johansen:
   Norge er basert på at alle på en eller annen måte har et sugerør ned i statskassa... for på den måten har tidligere regjeringer kunnet kontrollere landets befolkning. Bøndene kunne ha skaffet seg en bestemt hunderase(fikk jeg vite i går) som lever sammen med f.eks. sauene og beskytter disse mot rovdyr. Men denne vil ikke bøndene ha... da de får utbetalt i rovdyr erstatning av staten ved tap av dyr. Nok et eksempel på en gruppe som har det berømmelige sugerøret ned i statskassa.

   Inger Fygle:
   Bøndene skulle vel passe sine egne sauer.

   Inger Fygle:
   Selvfølgelig skulle bøndene ikke ha penger fra Staten de heller.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.07. 2014 shared a link:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202782303613431

   "43. In fact, the case-law of the European Court of Human Rights, as it relates to contact, is founded on the fundamental principle that States have positive obligations inherent in an effective respect for family life (Eur. Court HR, Marckx v. Belgium judgment of 13 June 1979, Series A n° 31; Eur. Court HR, X and Y v. Netherlands judgment of 26 March 1985, Series A n° 91), which includes the obligation to maintain and develop the family ties (Eur. Court HR, Kroon and others v. Netherlands judgment of 27 October 1994, Series A n° 297-C) and that the ECHR applies to children as it does to adults (Eur. Court HR, Nielsen v. Denmark judgment 22 November 1988, Series A n° 144).

   http://conventions.coe.int/treaty/EN/Reports/HTML/192.htm
   Council of Europe - Explanatory Report to the Convention on Contact concerning Children (ETS No....
   conventions.coe.int
   1. The Third European Conference on family law on the subject "Family law in the future" (Cadiz, Spain, 20-22 April 1995) noted that with the continuing internationalisation of family...

   *

   Rune L. Hansen:
   "58. Letter a. of Article 7 enounces the duty of judicial authorities to ensure that both parents are informed of the importance for their child and for both of them of establishing and maintaining regular contact with their child. It aims at making parents realise that Article 4 of the present Convention contains a fundamental right (of the child and his or her parents) to obtain and develop regular contact between their child and themselves. This implies a duty for each parent to act in the best interests of the child and not to prevent or create obstacles to the exercise of this right of contact of their child with both parents. This paragraph reflects the main contents of Article 9 of the 1989 United Nations Convention, which establishes the right of the child, who is separated from one or both parents, to maintain personal relations and direct contact with both parents on a regular basis. It is also reflected in Article 8 of the ECHR, which guarantees the right of each mother and father to maintain contact with his or her children, according to the interpretation given to this Article by the European Court of Human Rights.

   59. This information, which is to be given to both parents, should in particular stress that "both parents have common responsibilities for the upbringing and development of the child" (Article 18, paragraph 1 of the 1989 United Nations Convention) and these responsibilities imply that the parent with whom the child usually lives should ensure that the other parent has regular contact with the child. It is incumbent also on a parent who does not usually live with the child to ensure that regular contact is actually brought about.

   60. This information should be provided, in particular but not exclusively, by judicial authorities. For instance mediators, social workers, etc…who are also dealing with the case can provide this information."

   "69. Indeed, the European Court of Human Rights has held that the non-enforcement of judicial decisions concerning parental rights and responsibilities, including contact orders, may constitute a violation of the right to respect for family life as provided by Article 8 of the ECHR. Since the States enjoy a margin of appreciation in this area, the Court checks whether the measures taken by the judicial authorities or the administration were adequate and sufficient to ensure enforcement of the applicant’s right to respect for family life (see, for instance, Eur. Court HR, Ignaccolo-Zenide v. Romania judgment of 25 January 2000– what was important for the Court in this case was not whether national law provided for sufficient measures and whether they had been properly applied, but whether they were successful in bringing about the re-unification of the applicant and her children; see also Eur. Court HR, Nuutinen v. Finland, judgment of 27 June 2000 and Hokkanen v. Finland, judgment of 23 September 1994 Series A n° 299-A)."

   "72. Therefore, States are required to provide appropriate remedies, which may include the enforcement of any safeguards and guarantees to ensure that a contact order is carried into effect as soon as possible."

   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 17. juli 2014, Vinberget: 

   Nokså mørkt, stille og 13 pluss-grader Celsius her ute frem mot 3-tiden i natt. Disig og regn fra omkring 5-tiden. Efter hvert mindre regn og 14 pluss-grader utover formiddagen frem mot klokken 12, derefter mere regn og torden utover eftermiddagen frem mot 16-tiden. Noe skiftende mot kvelden. Grålig, rolig drivende fra sør og 14 pluss-grader utover kvelden og dunkelt halv-mørkt mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.07. 2014 shared a link:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202786305393473

   Retten til familie-liv

   Her er en oversettelse fra engelsk til norsk, avsnitt for avsnitt, av min postering fra i går:

   "43. In fact, the case-law of the European Court of Human Rights, as it relates to contact, is founded on the fundamental principle that States have positive obligations inherent in an effective respect for family life (Eur. Court HR, Marckx v. Belgium judgment of 13 June 1979, Series A n° 31; Eur. Court HR, X and Y v. Netherlands judgment of 26 March 1985, Series A n° 91), which includes the obligation to maintain and develop the family ties (Eur. Court HR, Kroon and others v. Netherlands judgment of 27 October 1994, Series A n° 297-C) and that the ECHR applies to children as it does to adults (Eur. Court HR, Nielsen v. Denmark judgment 22 November 1988, Series A n° 144).

   http://conventions.coe.int/treaty/EN/Reports/HTML/192.htm
   Council of Europe - Explanatory Report to the Convention on Contact concerning Children (ETS No....
   conventions.coe.int
   1. The Third European Conference on family law on the subject "Family law in the future" (Cadiz, Spain, 20-22 April 1995) noted that with the continuing internationalisation of family...

   "43. Faktisk, rettspraksisen fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, som angår kontakt, er tuftet på det grunnleggende prinsippet om at statene har positive forpliktelser iboende til en effektiv respekt for familielivet (Eur. Court HR, Marckx v. Belgia dom av 13. juni 1979, serie A n ° 31;. Eur Court HR, X og Y v. Nederland dom av 26. mars 1985 serie A n ° 91), som inkluderer forpliktelsen til å opprettholde og utvikle familiebåndene (Eur. Court HR, Kroon og andre v. Nederland dom av 27. oktober 1994 serie A n ° 297-C) og at den europeiske menneskerettskonvensjonen gjelder for barn som det gjør til voksne (Eur. Court HR, Nielsen v. Danmark dom 22 november 1988, som serie A n ° 144).

   Europarådet - Forklarende rapport til konvensjonen om kontakt angående barn
   http://conventions.coe.int/treaty/EN/Reports/HTML/192.htm 
   conventions.coe.int

   "58. Letter a. of Article 7 enounces the duty of judicial authorities to ensure that both parents are informed of the importance for their child and for both of them of establishing and maintaining regular contact with their child. It aims at making parents realise that Article 4 of the present Convention contains a fundamental right (of the child and his or her parents) to obtain and develop regular contact between their child and themselves. This implies a duty for each parent to act in the best interests of the child and not to prevent or create obstacles to the exercise of this right of contact of their child with both parents. This paragraph reflects the main contents of Article 9 of the 1989 United Nations Convention, which establishes the right of the child, who is separated from one or both parents, to maintain personal relations and direct contact with both parents on a regular basis. It is also reflected in Article 8 of the ECHR, which guarantees the right of each mother and father to maintain contact with his or her children, according to the interpretation given to this Article by the European Court of Human Rights.

   "58. Bokstav a. i artikkel 7 uttrykker plikten til rettsmyndighetene å sikre at begge foreldrene er informert om viktigheten for sine barn og for dem begge å etablere og opprettholde jevnlig kontakt med barnet sitt. Hensikten med den er å gjøre foreldrene forstått med at artikkel 4 i denne konvensjon inneholder en grunnleggende rettighet (for barnet og hans eller hennes foreldre) til å inneha og utvikle regelmessig kontakt mellom barnet og seg selv. Dette innebærer en plikt for hver av foreldrene til å handle til beste for barnet, og til ikke å hindre eller skape hindringer for utøvelsen av denne rett til kontakt med barnet sitt med begge foreldrene. Denne paragrafen reflekterer det viktigste innholdet i artikkel 9 i 1989 FN-konvensjonen, som etablerer barnets rett, som er adskilt fra en eller begge foreldre, til å opprettholde personlige forbindelser og direkte kontakt med begge foreldrene på en jevnlig basis. Den gjenspeiles også i artikkel 8 i den europeiske menneskerettskonvensjonen, som garanterer retten til hver mor og far til å opprettholde kontakten med sine barn, i henhold til tolkningen gitt til denne artikkel av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

   59. This information, which is to be given to both parents, should in particular stress that "both parents have common responsibilities for the upbringing and development of the child" (Article 18, paragraph 1 of the 1989 United Nations Convention) and these responsibilities imply that the parent with whom the child usually lives should ensure that the other parent has regular contact with the child. It is incumbent also on a parent who does not usually live with the child to ensure that regular contact is actually brought about.

   59. Denne informasjonen, som skal gis til å begge foreldrene, bør særlig understreke at "begge foreldre har felles ansvar for oppdragelse og utvikling av barnet" (artikkel 18, paragraf 1 i 1989 FN-konvensjonen) og dette ansvaret innebære at den av foreldrene som barnet vanligvis bor hos bør sørge for at den andre forelderen har jevnlig kontakt med barnet. Det påhviler også en forelder som ikke vanligvis bor sammen med barnet å sikre at jevnlig kontakt faktisk skjer.

   60. This information should be provided, in particular but not exclusively, by judicial authorities. For instance mediators, social workers, etc…who are also dealing with the case can provide this information."

   60. Denne informasjonen skal gis, spesielt, men var ikke utelukkende, av rettsmyndighetene. For eksempel meglere, sosialarbeidere, osv. ... som også arbeider med saken kan gi denne informasjonen. "

   "69. Indeed, the European Court of Human Rights has held that the non-enforcement of judicial decisions concerning parental rights and responsibilities, including contact orders, may constitute a violation of the right to respect for family life as provided by Article 8 of the ECHR. Since the States enjoy a margin of appreciation in this area, the Court checks whether the measures taken by the judicial authorities or the administration were adequate and sufficient to ensure enforcement of the applicant’s right to respect for family life (see, for instance, Eur. Court HR, Ignaccolo-Zenide v. Romania judgment of 25 January 2000– what was important for the Court in this case was not whether national law provided for sufficient measures and whether they had been properly applied, but whether they were successful in bringing about the re-unification of the applicant and her children; see also Eur. Court HR, Nuutinen v. Finland, judgment of 27 June 2000 and Hokkanen v. Finland, judgment of 23 September 1994 Series A n° 299-A)."

   "69. Faktisk har den europeiske menneskerettighetsdomstolen forklart at manglende håndhevelse av rettslige beslutninger om foreldrenes rettigheter og ansvar, herunder kontakt ordrer, kan utgjøre en krenkelse av retten til respekt for familielivet som følger av artikkel 8 i EMK. Siden statene nyter en viss skjønnsmargin i dette området, kontrollerer retten om tiltakene av rettsmyndighetene eller administrasjonen er adekvat og tilstrekkelig til å sikre håndhevelse av søkers rett til respekt for familielivet (se, for eksempel, Eur Court HR, Ignaccolo-Zenide v. Romania dom av 25. januar 2000 - hva som var viktig for retten i dette tilfellet var ikke var om nasjonal lovgivning fastsetter tilstrekkelige tiltak og om de hadde blitt riktig brukt, men om de var vellykket i å bringe gjenforeningen av søkeren og hennes barn, se også Eur Court HR, Nuutinen v. Finland, dom av 27. juni 2000 og Hokkanen v. Finland, dom av 23 september 1994 Series A n ° 299​​-A) "..

   "72. Therefore, States are required to provide appropriate remedies, which may include the enforcement of any safeguards and guarantees to ensure that a contact order is carried into effect as soon as possible."

   "72. Derfor er statene forpliktet til å gi riktige løsninger, som kan omfatte håndhevelse av eventuelle beskyttelsestiltak og garantier for å sikre at kontakt ordren er satt i verk så snart som mulig."

   *

   Rune L. Hansen:
   Enhver som ikke tror eller som tviler på, at det norske såkalte barnevernet og dets dirigenter og med-spillere er uhyre grov-kriminell mafia-virksomhet kan og bør lese og forstå dette.
   Det er absolutt ingen som helst rom for tvil!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 17.07. 2014 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/871335902889361/

   "Hørte et hjerteskjærene skrik fra en kvinne da jeg gikk forbi et huset her en dag. Fra veien kunne jeg se inn gjennom vinduet. En mann og en kvinne fra politiet reiv moren vekk fra barnet. Faren sto i vinduet da de bar det ut i bilen og kjørte vekk.

   Inne i huset lå lekene forsatt på gulvet. Moren forsøkte å legge vekk barneklærne og så på meg med et forgrått ansikt. Jeg sa til dem begge at det var noen år siden de stjal min sønn nå, og at jeg var alene med sorgen som aldri tok slutt. De sa ingenting, og det var der da ingenting ble sagt jeg husket brevet."

   De stjal barnet deres.
   http://proletaren.blogg.no/1405571368_de_stjal_barnet_deres.html
   Hørte et hjerteskjærene skrik fra en kvinne da jeg gikk forbi et huset her en dag. Fra veien kunn...
   PROLETAREN.BLOGG.NO

   *

   
---
---

   Mariell Klausen, 17.07. 2014 via Hjelp våre barn hjem mot barnevernets overtramp og ulovligheter:
   https://www.facebook.com/groups/1429956873940492/permalink/1455861138016732/

   Jeg vil ikke ha mine barn hjem.. Men mine søsken..

   jeg har 4-5 søsken i foster familie.. helt forskjellige familier som ligger sprett.. forfærdeligt , jeg har selv vært i fosterfamilie da jeg var 16... dro rett til min mor da jeg fylte 18 : )

   *

   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, fredag 18. juli 2014, Vinberget: 

   Halv-mørkt, grålig mørk himmel og 11 pluss-grader Celsius her ute klokken 01.30 i natt og 10 klokken 03. Lys blålig himmel med spredt noe skyer og 14 pluss-grader klokken 09.
   Selv om jeg forsøker å unngå gjentagelser så blir det likevel endel gjentagelser og ting som er sagt lignende i alt dette, både fordi det i forhold til noen eller mange kan kjennes nødvendig og pedagogisk og av forskjellige grunner. Ting kan belyses og opplyses fra forskjellige vinkler, sider, behov og perspektiver.
   Hvalpene har nu blitt omkring 4 uker gamle og er nokså våkne og bevegelige og er meget friske og fine. Mere små pytter med tiss omkring på gulvet blir det også, men jeg tenker snart å annonsere de for salg og håper og tror det går greit. Men jeg må stadig forholde meg til den pågående terror, inklusivt fangenskapene, torturen og utplyndringene, etc., så mye er forutsigbart, men mye er samtidig også uforutsigbart.
   Jeg fikk i formiddag igjen bestilt og tilkjørt dagligvarer for en ny uke.
   19 pluss-grader klokken 17 og  15 klokken 21. Litt yr en stund senere på kvelden. Grålig dunkelt med 13 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 18.07. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202794358954807

   Jeg har lite ork til Facebook i disse dagene. Forsøker nu heller mere alvorlig å få gjort unna også annet arbeide og å få noe mere nødvendig med avveksling og pauser. Å arbeide fullstendig drept er altfor vanskelig.

   Gir meg også anledning til å se litt film nu, selv om det er noe slitsomt for øynene og helsen. Nu akkurat en kinesisk film-serie fra 2006 i mere enn 30 episoder, hver på omkring 40 minutter, "Fox Volant of the Snowy Mountain" bygd på flere av kinesiske Louis Cha sine romaner i wuxia-stil. Fullstappet om moral, forhastede slutninger, falskhet, fatale mennesker, etc. Som ifra dagens norske virkelighet, men med helt andre former og helt annen fart.

   http://www.ioffer.com/i/fox-volant-of-the-snowy-chinese-drama-with-english-sub-380834198

   *

   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 19. juli 2014, Vinberget: 

   Omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lys blå himmel, litt lette skyer spredt og oppmot 20 pluss-grader frem m