----- Denne side: db200802.html   

<<---- forrige måned ( internteksternt ) ----> neste måned ( internteksternt ) ---->> 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  

---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.

17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29.  ---- 

----- 

--- Februar 2008 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

--- 

*****

--01-- 

-- Fredag 01. februar 2008:

   Fint vær. Å være eller ikke være ... det er vel litt av et spørsmål nu!
---
   Ifra Herman J. Berge ankom i går kveld følgende e-post:


Hei Rune.

Det var ikke spesielt hyggelig lesing, å lese igjennom noen av dine dagboksnotater, eksempelvis da de kom og hentet deg 7. januar 2007, ( ekstern ), og hvordan høyt utdannede mennesker kan falle ned på den mest vanvittige definisjon på paranoid schizofrenia: 1) At man tror at staten står bak et eller annet, 2) at man tror dette i mer enn en måned, og 3) at denne lidelsen (at man tror at staten står bak) ikke har en organisk årsak (så som bruk av piller eller lignende).

Dette er hva alle dissidenter må regne med som en høyst sannsynlig reaksjon fra det kriminelle miljøet som styrer Norge. Jeg vet ikke hvor mye du kjenner til Riis-saken, men i 1980-81 ble det laget planer om å hente Amelia og Einar, for permanent plassering på Dikemark, den såkalte Dikemarkløsningen. Jeg forstår nå, spesielt etter å ha lest litt om din sak, at diagnosen over familien Riis allerede var stilt. Riis har jo i alle år konkludert med at staten står bak plyndringen av deres formue, noe også jeg støtter.

Innhenting av dissidenter pågår i stor stil i Norge, og er vel noe også jeg måtte ha regnet med dersom jeg hadde blitt boende i Norge.

Hva du kan gjøre er følgende: Du anmelder Norge / Kongen / de ansvarlige for de kriminelle handlingene som er utført. Anmeldelsen går til ICC som har en egen påtalemyndighet / påtaleansvarlig som mottar anmeldelsene.

Adressen er: http://www.icc-cpi.int/home.html&l=en
Du finner også litt om domstolen her: http://en.wikipedia.org/wiki/International_Criminal_Court

Dess flere saker Norge får mot seg for denne domstolen, dess større sjanse er det at det internasjonale samfunnet reagerer mot kommuniststaten Norge, og det diktaturet som Norge i dag styres av. Det er langt fra sikkert at ICC vil gjøre noe med saken, men man må forsøke. Jeg vet om flere som akter å gjøre det samme. Du får spre ryktet.

Jeg har ikke så mange andre gode råd, men èn ting står altså rimelig klart for meg, og det er at man ikke får noe hjelp av systemet i Norge, tvert imot.

Som jeg har sagt før, og som enhver bør kunne utenatt når man henvender seg til en domstol, og betaler penger for at en dommer skal avgjøre ens sak: "Domstolens hovedoppgave er å beskytte enkeltmennesket mot overgrep fra det offentlige og allmennheten."

I Norge har dette blitt snudd på hodet, uten at en eneste nordmann har sett det, eller reagert mot det.

Med vennlig hilsen

Herman J Berge

---
   Jeg svarte ham i dag på følgende vis:

   Hei! - og takk for e-posten.
   ICC / International Criminal Court -
   Og Menneskeretts-domstolen i Strasbourg -
   Mon tro om det nu egentlig finns andre og flere muligheter?
   Og disse to nevnte er jo svake instanser i så måte.
   Og norske myndigheter og instanser er vel nokså 100 % under Arbeiderparti-ideologiens kontroll og vil helst bare opprettholde, videreføre og skjule ugjerningene? Slik som det hittil som oftest har vært.
   Er det andre aktuelle som bør nevnes, og forsøkes?
   En bør vel uansett forsøke de alle!?
   Og jo også Internettet, - som best det lar seg gjøre.

   Det var mandag 8. januar 2006 de kom og hentet meg. ( ekstern ). Fikk ikke ta med meg jakke og slikt noe, og fikk heller ikke sagt noe som helst til min kone og barna. Min kone og barna slapp imidlertid med nød og neppe unna, akkurat den dagen! De ble forsøkt kidnappet også i dagene og tiden efterpå, - men lensmannskontoret i kommunen nektet å bistå de, og avverget dermed akkurat det da!
   Den mandagen beleiret og avsperret imidlertid Barnevern-tjenesten, med politi, masse biler, etc., vårt hjemsted.
   Naboer og omgivelser undret på om det var skjedd et mord eller slikt noe!
   Slikt noe blir det både rykter, meninger, teorier og avsky i bygdesamfunnet og befolkningen ut av! Efter Barnevern-tjenesten sitt ønske og sin iscenesettelse! 
   Absolutt ingenting som helst av noe slag var skjedd her hjemme. Bare fred og ro.
   Så kommer som lyn ifra klar himmel Barnevern-tjenesten med politi, etc., med ferdig utfylt selvstendig oppdiktet psykiatrisk diagnose og arrest-skjema, bare for kommunelegen og politiet å undertegne på, - og politiet beordret til å frakte meg til kommunelegen og derfra til Psykiatrisk avdeling ved sykehuset i Haugesund, som automatisk og trofast undertegnet og fantasifullt utbroderte de samme papirene ifra Barnevern-tjenesten. (Jeg gjorde tilfeldigvis eller heldigvis lyd-opptak av alt dette som skjedde, helt ifra begynnelsen! ( ekstern ). Også i Galehuset. Det er sånn sett faktisk lett å bevise hva som egentlig skjedde! Men hvem er vel interessert i beviser og dokumentasjon?! Disse så komplette lyd-opptakene tror jeg iøvrig også for eksempel vil egne seg for dertil egnet radio-program.)
   Alt og det hele til punkt og prikke efter Barnevern-tjenesten sin oppskrift. Det ble alt som de ville både hos politi, kommunelege og psykiatrisk avdeling!
   Klagenemda satte meg fri efter 5 dager. En pågående advokat fant tilfeldigvis ut at psykiatrisk avdeling hadde feil-informert både han og meg og min familie om tidspunkt og dato for møte i Klagenemnda, - hvor vi derfor likevel kunne innfinne oss! Psykiatrisk avdeling hadde så klart heller ikke oversendt den skriftlige Klagen til Klagenemda! Hvilket ikke minst undret Klagenemda!
   Det var ikke det eneste som undret de.
   Det undrer derimot meg at Klagenemda dermed på sett og vis var "utro" imot Barnevern-tjenesten!
   Forklaringen på dette siste har jeg enda ikke.
   Når jeg sier dette så hevder de nok enda en gang og enda mere at jeg er paranoid!
   Erfaring og fakta - både sakkyndig respektabel egen og andres, i stort monn - har dog ingenting som helst med det å være paranoid å gjøre. Og endatil så skjønner de ikke at de stadig mere og mere og verre og verre og selvavslørende gir ifra seg gode grunner for å være eller bli paranoid!

   Disse ord ifra meg nu,
   og håper inderlig du lar høre fra deg igjen om du kommer på noe!
   Med beste hilsen ifra
   Rune L. Hansen!
  
---
   Jeg sier til Trude:
   - Du vet vel at det er omtrent umulig for oss å vinne frem i denne saken. Og å forhindre at de gjør hva de har tenkt?!
   Hun svarte ikke, med ord. Men jeg så ansiktet hennes.
   Det dreier som om meget så onde og kriminelle mennesker, - som vet nøyaktig hvilkne uhyre ugjerninger de holder på med.
   At de vet det er det ikke den minste som helst tvil om.
   Og det vet også de som er deres medløpere.
   Det er det heller ingen som helst tvil om.
   Det er for ofre av slikt noe bortimot aldri medhold å få ifra Fylkesnemnder eller andre offentlige instanser.
   Uansett hvor miserabel troverdighet Barnevern-tjenesten fremfører!
   Det dreier seg om en slags allianse med mange involverte, - hvor det på så forskjellig vis dreier seg om å forbigå lov og rett, med løgner og falske vitnemål. Og ved at de peker på sin rent ut sagt utrolig frekke og kriminelle fortolkning av lov og rett!
   Ingen - eller bare ubetydeligheter - skal kunne vinne frem over de!
   Ingen skal i realiteten endog kunne forsvare seg.
   De ivaretar frykten, sviket og falskheten i samfunnet.
   Alle og enhver skal nu for eksempel kunne se hvordan de sønderknuser og dreper barna i vår familie, - meget så vel vitende om hva de foretar seg.
   Se selv!
   Og våre barn og vår familie hverken var eller er de eneste! Så langt derifra!
   Det er titusenvis med andre ofre i vårt samfunn, som de og deres allianse ikke vil skal bli hørt! Men disse ofre har dog særdeles meget å fortelle! Og det kommer!
   Folkebevegelsen for å Fjerne den offentlige norske Barnevern-tjenesten er ifra krinker og kroker i vårt samfunn denne gangen underveis i stor målestokk! Og blir tydeligere og tydeligere og sterkere og sterkere nu for hver dag!
   Den som ikke allerede ser den, må se seg bedre om, i krinkene og krokene på Internettet! Det yrer!
   Og de ansvarlige for ugjerningene skal stilles til ansvar for hva de har gjort!
   I så måte trengs i Norge - og vil også komme - en slags spesiell Sannhets-kommisjon, lignende men annerledes enn den efter apartheit-tiden i Sør-Afrika! En slags vedvarende Sannhets- og Bekjennelses-kommisjon, samtidig med et slags Forum for dokumentasjon av kriminalitet. Begge uten korrupsjon!
   Ikke den minste smule vanskelig å forutse!
   Og som det trengs!
---
   Til den advokat jeg har forsøkt å komme i kontakt med, - som underlig nok sa han ikke hadde mottatt min e-post, skrev jeg i dag en e-post, som jeg efterpå telefonerte og fikk bekreftet mottatt. Her gjengir jeg hoved-innholdet:


Kan dere vennligst ta en titt på saken for så snarest å la høre fra dere?
Det haster!
Jeg og min kone har ti barn sammen.
Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, hvor vi bor, har trakassert oss i to års tid, ( ekstern ),
og har nu gjort et vedtak de har tilsendt Fylkesnemnda i Rogaland,
om at de ønsker å overta våre barn!
Dette ønsker de å få til ved hjelp av falske vitnesbyrd og et mylder med løgner.
(Som kan motbevises.)
Det er groteske ugjerninger de har gjort overfor oss.
Vi er en ressurs-sterk familie,
som ikke har gjort noe som helst galt.
Annet enn skriftlig og saklig å forsøke å gjøre de oppmerksom på at de ikke
må gjøre oss eller andre noe galt.
De truet ved påsketider 2006 med å ta ifra oss barna ( ekstern )
hvis jeg offentliggjorde hva de skrev og sa.
Jeg kunne ikke bøye meg for deres trussel,
og nu er vi riktig så ille ute!
I mellomtiden har de føyd stadig nye dumheter til allerede begåtte dumheter for å skjule hva de har gjort,
og det hele har blitt stadig bare mere og mere makabert!
Dessuten har denne saken røtter tilbake til noe temmelig så tilsvarende som skjedde oss for 15 års tid siden,
da vi gjorde kommune-administrasjonen hvor vi da bodde oppmerksom på at vi har valgt
hjemmeskole for alle våre barn.
Det hele alt, også dengang, er grundig og komplett ivaretatt med hensyn til Saks-dokumenter,
og lagt ut på Internettet!
Hjelp!
Det haster!
Vi trenger virkelig hjelp!

Rune L. Hansen

---

   Det ankom et brev med posten i dag. ( ekstern ). Rettere sagt to. Et til meg og et til Trude. Med likelydende tekst, ifra styggedommen i Barnevern-tjenesten. Datert 31.01. 2008. Med overskrift om at det er: "Angjeldende valg av advokat, samt Saks-dokumentasjon".
   De har nok opplegget klart for å videreføre og å utvide sitt skrekk-kabinett!
---

   Noen ord om løgnens hjerte

   Den som lyger tror seg å ha fordel av det. Vedkommende skulle bare ha visst bedre enn som så!
   Men vedkommmende er for dum til å vite det.
   Vedkommende skulle bare ha visst hvor dyr og kostbar løgnen er, - små og store løgner, få eller mange, hvite såvel som svarte!
   Den som lyver tror seg å ha gode grunner for å lyge.
   Det er i hovedsak to grunner til at noen lyger. Den ene alminnelige grunnen er frykt. Den andre alminnelige grunnen er fordel.
   Og en tredje alminnelig grunn er likegyldighet, vane, etc.
   Det er en fjerde nokså alminneli grunn også, - men den skal jeg heller om litt komme tilbake til.
   Men de skulle bare ha visst meget meget bedre enn som så! De som lyger.
   Altså om hva løgnen egentlig koster! Både for vedkommende selv og for omgivelsene og for verden!
   Da hadde de ikke løyet!
  
   Frykt, sa jeg. Er den ene alminnelige grunnen. Vedkommende som lyger for å unngå noe vedkommende frykter for. Eller for å utsette det. (Iøvrig: Endog å fortie noe kan være å lyge, - hvis det angjeldende heller skulle ha vært sagt.)
   Frykt og redsel kan være særdeles berettiget, og nødvendig. Det kan løgn også være, i forhold til de ytterste nødverge-situasjoner.
   Ingen regel uten unntak! Virkeligheten, og ondt og godt, er paradoksaler.
   Med de ytterste nødverge-situasjoner sikter jeg til tilspissede situasjoner og forhold hvor det virkelig står om liv eller død. Og i dette er for eksempel ikke inkludert den eller de som lyger for å dekke over løgner, feighet eller andre ugjerninger!
   Det skal et selvfølgelig slags mot til for å være ærlig.
   Den nederlandske Baruch Spinoza (1632 - 1677), velkjent og æret som forfatter, filosof, vismann og matematiker, sier i forbindelse med etikk og moral når han snakker om tapperhet (fortitudo), sjelsstyrke og stolthet (animositas) og edelmot eller vennlighet og nestekjærlighet (generositas), at "måtehold, nøkternhet, åndsnærvær i farer osv., er ulike slag av sjelsstyrke (animositas), kravløshet, mildhet, osv., er ulike slag av edelmot (generositas). Men Spinoza anser det "ikke for nødvendig i enkeltheter å anføre alle tapperhetens egenskaper, og enda mindre å bevise at et tappert menneske (vir fortis) aldri hater noen, ikke blir sint på noen, ikke misunner noen, ikke kjenner indignasjon over noe, ikke forakter noen og ikke føler det minste hovmot." Å være fri for alt slikt, hører til den sanne livskunst, sier Spinoza. Dermed vinner mennesket også tilslutning til sine medmennesker. Det trer ut av den ufrivillige isolering som de passive affektene: hatet, frykten, vreden og misunnelsen, holdt det fanget i.
   Det var den samme Spinoza som sa følgende ord: "Sjelene beseires ikke med våpen, men med kjærlighet og edelmot."

   Frykt sa jeg, er den ene alminnelige hovedgrunnen til at noen lyger. Og fordeler er den andre alminnelige hovedgrunnen. Hva enten disse fordeler også kortsiktig er reelle eller fiktive. Poenget er at de nettopp er særdeles så kortsiktige, og altså gjennomskuelige. Men også særdeles så dyre og kostbare - og ødeleggende!
   Den som lyger forlater seg selv, - fortere og bråere og råere enn vedkommende aner!
   Forlater sin uskyld og ærlighet - og forsvarer sin uærlighet og skyld!
   Og forhåner medmenneskers følelsesliv, sanser og sjelsliv! En meget så ond sirkel som også via mange omveier naturligvis slår tilbake på vedkommende selv.
   Den som lyger synes selv å ha gode nok grunner for det. Endog om det så er forhastede slutninger. Men vet vedkommende hva som dermed skjer? Og hvordan vedkommende dermed svikter seg selv - og svikter andre, og svikter verden? Og hvor dyrkjøpt løgnen egentlig er?!
   Hadde vedkomende visst det så hadde vedkommende ikke løyet!
   Å forlate sin egen uskyld og ærlighet er ikke småtterier i verdens-sammenhengen! Om det så skjer av likegyldighet, eller av frykt eller for å oppnå fordeler!
   Dette med frykten er et særdeles interessant aspekt, som også har en særskilt - men ofte ikke så synlig - betydning med hensyn til omgivelser, fellesskap og tillit.
   Jesus sier hos Matteus 18,3, ifra dypsindighetens kilder følgende ord:
   "Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket."
   Og Paulus, høyt æret av både Johannes og Peter og de andre disiplene og apostlene, snakker og skriver mye om barnets uskyld på sine vandringer i det gamle romerske koloni-området Lille-Asia (i og omkring Tyrkia og Grekenland). Meget så lovkyndig som Paulus var, var han meget opptatt av å forstå hva Jesus Kristus sa og fortalte også om uskyld og om skyld. Ikke hva Paulus sier og mener om dette, - men hva i henhold til hva Jesus Kristus sier om det erkjennelses-messige. Og Paulus i Jesus Kristus - og Jesus Kristus i Paulus. 100 prosent! 200 prosent!
   Jesus Kristus, den rene og ene - uten svik. Ordet! På hver sin samstemte måte var Paulus, Peter, Johannes og de andre disiplene og apostlene opptatt av disse forholdene. Og det gav de en uforlignelig kraft. Uskyldens kraft!
   Det er anelsene, fornemmelsene, forståelsene og realitetene i dette som har gjort kristendommen til verdens suverent største Folkebevegelse! Og nu som et kontra til Arbeiderparti-ideologien, med islamsk korrupsjon i spissen!
   Hva sier så Paulus - og Jesus Kristus - egentlig om dette? Blandt annet, at den som ikke kjenner til loven - i barnets uskyld og troskyldighet - kan heller ikke dømmes efter loven. Men den som efter å ha blitt opplyst om loven og kjenner den og likevel forbryter seg mot loven, den vedkommende dømmes efter loven. Som en kriminell, - og alt efter som lovbruddets art!
   Jeg skal ikke si så mye om dette og disse forholdene her, men henviser videre til den så utrolig geniale og sannferdige Bibel-boken. Den er nu for tiden tilgjengelig i nokså global målestokk, - og er virkelig noe enestående unikt av et skattkammer! Hvilket bare den dumme eller altfor fattige ser bort ifra.
   Jeg har tidligere i mine Dagboks-notater (blandt annet 14.06. 2006) omtalt den franske roman-forfatteren Georges Bernanos (1888 - 1948), og vil nu igjen nevne ham. Georges Bernanos beskriver og antyder, på megetsigende vis, i noen av sine kjerner, uskylden, hvorom det gjærer og yrer. Den er en meget sentral og stor kraft i virkelighetens verden. En sentral kraft og utfoldelse som også bør kunne være seg bevisst sin kraft. Uskylden, ærligheten - benbygningen i kjærligheten! Sannheten tro i kjærlighet! Ekte kjærlighet. Den er en så utrolig og enorm og viktig kraft, at å miste den eller å våge seg bort ifra den, vil være og er katastrofalt!
   Om så bare for et sekund!
   Forledelse kan den vel betegnes som den fjerde hovedgrunnen jeg snakket om!
   Det fjerde kammeret i løgnens hjerte. I det hjerte hvor også forvirring, forsnakkelse og forræderi råder!
---
   Jeg leste for mange år siden med stor glede og nytelse den franske forfatteren Jean Jacques Rousseau (1712 - 1778). Han er en gullgruve når det gjelder det meste.
   Noen år senere leste jeg tilfeldigvis og med forskrekkelse et eller annet sted, at Rousseau var et monster - som sviktet sin kone og sine barn! Dette hverken trodde jeg eller tror jeg den minste smule på, men det forskrekket meg virkelig at noen kunne si noe så stygt om et storedelt menneske som Jean Jacques Rousseau! Jeg har mange ganger siden tenkt at dette er noe som jeg ved anledning skal sjekke opp nærmere, - for å få bekreftet løgnaktigheten og falskheten i en slik påstand, og for nærmere å finne ut av kilden til den. Men det har enda ikke blitt så jeg har funnet anledning til å granske det nærmere.
   Dette nager meg noe nu.
   Viktigheten av å ha gode forbilder, helter og idealer er stor!
   Norge under Arbeiderparti-ideologien sier noe fullstendig så annet, - og forsøker å skjule og å fjerne slikt noe.
   Og det har den maktet i enormt stort monn!
   Det meste er snudd på hodet og omvendt nu for tiden, og da særlig i tiden under og efter Grøss og Gru Harem Brunstland!
   Et utrolig enormt molboland har Norge blitt gjort til.
   Og et terror-regime, - hvor dumheten, likegyldigheten, frykten og hovmotet rår grunnen, - og snart også har avskåret alle hjerterøtter!
---
*****
--02--

-- Lørdag 2. februar 2008:

   Omtrent 1 pluss-grad Celsius her ute i natt. Og det begynte å sne i natt, nokså tørr og fin sne.
   Og midt på dagen i dag har det siden i natt kommet så mye ren, hvit og fin sne som vi for vår del aldri noensinne har opplevd her hvor vi bor! Det å bo landlig har sin glede og sjarm også i slikt noe.
---
   Jeg snakket med Eirik i telefonen i gårkveld, og med Aud Signy i dag.
   Men Eirik var kjempe-forkjølet. Hadde vært det i flere dager.
---
   Det begynner å mørkne ved 18-tiden her ute i dag. Jeg har i det heletatt ikke vært ute i dag, men har blandt annet skrevet en skisse til et svarbrev til den uforstandige, frekke og grove rapporten deres. ( ekstern ). Men ungene her ute jubler enda nu i mørket her ute i sneen. Bare Solborg kom inn igjen fordi hun var blitt kald. Og Gudmund sa at han syns ikke nu mere at det er så artig med sne.
   Et kjempemessig arbeide med alle disse Saks-dokumentene, og det hærjer stadig mere på helsen. I går var jeg så støl i ryggen at det var riktig så plagsomt, og vanskelig å få ristet av seg.
---
   Det ankom en e-post ifra Balder i dag. Som enda mere bekrefter hva jeg har sagt om den tilstand han befinner seg i.
   Han er fortsatt, siden begynnelsen, meget så forhekset og forbitret, over at tingene ikke gikk slik som damene i Barnevern-tjenesten og Per Snabel og hans mor og visse andre innbildte ham.
   Og nu er han også temmelig så blind for hva som foregår. Som at han med det samme hånflir nu syns at alt er vel og bra, for å fremstille det som at det er min skyld. For at jeg ikke sviktet familien eller noen som helst! Og for at jeg var meg og er meg mitt ansvar som far bevisst!
   Jeg skal skrive mere om disse tingene, - som ungdommer utsatt for dårlige omgivelser så fort og lett rammes av.
   Og som skaper generasjons-kløften, og mange slags splittelser, spetakkel, svik og hovmot.
   Det er mange navn på fenomenet, og det er velkjent i kultur-historien iallfall fra de siste fire tusen års tid, og i verdens-litteraturen.
   Selv er han på sett og vis helt og holdent uforskyldt i det.
   Han ble ganske enkelt brått forledet og forhekset, 13.03. 2006, og mistet seg selv og sin virkelighet på et blunk.
   Og havnet i heksegryten.
---
   Under overskriften Helsing, skriver han følgende:

Hei Rune. Eg har vore inne på vevsida di www.hunwww.net og lese noko av dagboksnotatane dine. Du held visst på og mistar familien din. Her er eit dikt eg skreiv på morgonkvisten:
 
you sheep of the christian god,
miserable creatures, you say
nothing but baaah..
your captivity 's all in your minds,
miserable creatures, but you
don't want to see..
because you're so fucking blinded,
miserable creatures, in your
intoxication..
 
 
 
Balder Skjærvik-Hansen 2/2-08

---
   Solborg er enda ikke to år, men utrolig så flink til å snakke og å forstå. Hun får til å si nærsagt alt, og lange setninger med ord og begreper som for eksempel "derfor" og "bakom", osv.! Og så blid og glad og aktiv og lykkelig, - hun som de andre barna her i familien! Bortsett fra Gudmund da kanskje, - som vel er den av barna som mest frykter hva monstrene som vil oss ondt nu faktisk kan kunne komme til å få til. De andre barna her er også orientert, - men tror vel knapt kanskje at noe slikt faktisk virkelig egentlig kan komme til å skje. Det er jo også ganske enkelt for utrolig til å være sant. Verre enn i de verste bøker og filmer.
---
*****
--03--

-- Søndag 03. februar 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt.
   Det kom vel kanskje mere enn et 10 cm tykt teppe med sne her ute i går, og snedde det meste av dagen.
---
   Den der Saks-dokumentasjonen, eller Hekseboken 2008 som jeg kaller den, ifra Barnekverna i Vindafjord kommune som vi nylig fikk tilgang til, er på omtrent 260 A4-sider. Likevel er den ikke komplett. De har utelatt diverse av saks-dokumentasjonen. Det tror jeg nok de har gjort for å gjøre helheten og sammenhengen i saken mere forvirrende. Og for at deres sverting av meg og min familie skal være mere fremtredende og overveldende. Og for ytterligere og maksimalt å fortie og å forbigå gode beskrivelser og fakta om meg og min familie. Alt og det hele for å gi Fylkesnemda i Rogaland et optimalt nedrig inntrykk og bilde av meg og min familie! Fullstappet med uhyre utrolige løgner, forvridninger, påstander og falske vitnemål!
   For best mulig å kunne drepe våre barn!
   En ting som undrer meg og Trude er iøvrig følgende, - som vi enda ikke vet forklaringen på:
   De 4 årene vi bodde i Høylandet i Namdalen hopper de konsekvent og fullstendig bort ifra, - som om var det den unevnelige pesten!
   Hvorfor, mon tro? Har de ikke lyktes i å fremskaffe falske vitnesmål og løgner derifra? Jeg vet ikke. Men vi undres.
---
   Den kladden jeg i går skrev ( ekstern ) som en brev-raksjon på rapporten ifra Arne Borgemyr og Per Ivar Ertresvåg, vil jeg enda fordøye på og eventuelt endre, før den avsendes. Jeg regner med at det antagligvis blir helt ferdig og avsendes i morgen.
---
   Alfredo var tidlig oppe i dag og ut for å ake i sneen. Han hadde satt klokken på ringing, til klokken 8. Men det regnet og han ble våt og kom inn igjen.
---
   Det Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune holder på med overfor meg og min familie har absolutt ingenting som helst med lov og rett å gjøre. Ikke den minste smule. Og har enda mindre med barnevern å gjøre.
   Hva de holder på med er rett og slett terror og trakassering og kriminalitet av groveste og verste sort. Men det er vel ingen som tror meg og min familie når vi sier dette? Ingen andre enn de som vet bedre?
   Underlig at det skal være slik?
   Men det er vel av noe betydning kanskje for noen å undersøke litt nærmere? For eksempel sjekke opp deres troverdighet?
   Eller skal de kriminelle si til deg at de unndrar saken og dens realiteter ifra offentligheten?
   Men så dum er du vel ikke? Er det vel ingen som er? Eller er det kanskje noen som vil at du skal være?
   De har gjort et vedtak ( ekstern ) om å drepe våre barn, og kommer til å gjøre det nu med det aller første. Men det er kanskje ikke så mye å bry seg om at jeg sier det? Tidens munn vil dog vise fullstendig klart og tydelig og entydig at jeg her med disse mine ord og i hele denne saken snakket helt sant og helt rett og riktig. Og all dokumentasjon og absolutt alt i saken vil uansett offentliggjøres og belyses og presenteres optimalt oversiktlig - både på Internettet og på andre måter. Ingen skal kunne være det minste som helst i tvil om hvilkne uhyre grove ugjerninger i alt det som nu skjer jeg og min familie blir utsatt for. Og fra hvem. Og med hvilken bevist og villet ondskap de gjorde det.
   Med hilsen til morgendagen, ifra Rune L. Hansen!
   Tindeland, Vikebygd, 3. februar 2008.
---
   Når det gjelder hver eneste en beskyldning og påstand de fremsetter og viderebringer om meg og min familie, og har fremført eller viderebragt, så vil ifra meg og min familie sin side absolutt hver eneste en bli grundig tilbakevist og motbevist nu videre fremover - uansett hva som skjer! Og da kommer damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune og deres medløpere sitt sanne ansikt, sine egentlige og kriminelle hensikter og metoder, enda tydeligere og uomtvistelig frem i lyset - og blir avslørt. Og når jeg her nu sier dette, også til de, så er det naturligvis ikke i håp om at de skal bli enda mere redde og desperate (for å bli avslørt), - men i håp og inderlig ønske om at de heller skal besinne seg og beskikke seg, for at ikke deres dumhet, frykt og ugjerninger skal bringe de enda videre i den gale veien!
   Deres alle påstander og beskyldninger - og også perspektiver og aspekter vedrørende dette - vil ifra min side bli grundig belyst og dokumentert efter gammel og fortsatt gjeldende klassisk og elementær metodikk. Klassifiseringen og fokus kommer dermed i fire hoved-kategorier, og vil bli presentert mere og mere optimalt oversiktlig og grundig. Med mange slags tekniske og saklige hjelpemidler.
   Disse nevnte fire hoved-kategorier er de følgende, nevnt i logisk elementær rekkefølge:

1: Påstander og beskyldninger imot oss. Hver eneste påstand og beskyldning. 
2: Motbevises. Hver eneste påstand og beskyldning grundig motbevises. Det vil si: Fakta fremlegges.
3: Dokumentasjon av fakta. Lyd-opptak, vitner, saks-papirer, etc. Fremlegges og fremføres.
4: Indikasjoner. Understøttelse av fakta. Sannsynlighet. Troverdighet. Forhistorie. Etc.

   Sånn sett skal det bli absolutt ingenting som helst igjen av Hekseboken 2008 (deres Saks-dokumentasjon), annet enn de demoner og det uhyre monster (Barnekverna) - som skal dø!
---
*****
--04--

--- Mandag 04. februar 2008, Vinberget:

   Temeraturen her ute i natt omkring 4 pluss-grader Celsius. Dag-temperaturen har i det siste på det høyeste her ute vært omkring 10 pluss-grader.
---
   Denne e-posten ankom i dag ifra Balder:

Hei Rune. Dagboksnotatane dine er fulle av vondskap retta mot namngitte personar. Kva får du att for det? Vil du vekkje hat i grannane dine, og starte krig mot Barnevernstenesta? Her er eit dikt eg skreiv på føremiddagen:

you are empty as a shell
and fear has made you blind..
it pays best to burn in hell
'cause hell is in your mind..
you believe you'll live in the skies
but god is the lord of lies...
go drink joyful juices of sin
do the game of life and win..

Balder Skjærvik-Hansen 4/2-08

---
   Fulle av ondskap imot hvem?!
   Fakta-opplysninger, som involverer seg i saken. Og som underveis og i efterhånd viser og avslører hva som faktisk og egentlig har skjedd og skjer. Ondskap? Det at visse andre sin dumhet, frykt, falskhet og ondskap avslører seg selv!
   Jeg sier ingenting ondt eller usant, om for eksempel hverken Per Snabel, Jens Tveit og hans sønn og svigerdatter, kommunelege Terje Kleiven, eller om mormor, osv. Men når en ser hva som fremgår av Hekseboken 2008 - Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune sin nylig for oss fremkomne Saks-dokumentasjon, - Når en ser hva som fremgår av denne, - og det ser jo nu snart alle og enhver, i og med at den offentliggjøres komplett i sin helhet, - da blir det enda mere avslørende tydelig hvem disse menneskene egentlig er og hva de egentlig har holdt på med! Og det, - er ikke småtterier av løgn, falskhet og ondskap!
   Men det er ikke jeg som har gjort hva de har gjort. Det har de selv gjort.
   Og da er det til beste for alle og enhver at det hele alt kommer for dagen, og blir avslørt.
   Og for meg og min familie er det dessuten fullstendig så absolutt nødvendig.
   For andre blir det også til skrekk og advarsel.
   Og trolig og antagligvis vil det også nøste opp i andre grove kriminelle forhold og ugjerninger som har skjedd, - og som enda kan være pågående.
   Om jeg vil "starte krig mot Barnevern-tjenesten"?
   Nei, - absolutt ikke. Men det er Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune (og mange andre steder også), og deres medløpere, som fullstendig utenfor lov og rett bedriver en uhyre grov kriminell terror og trakassering i befolkningen - og i omtrent to års tid nu også overfor meg og min familie!
   Når hva de sier, skriver og gjør offentliggjøres komplett, grundig og oversiktlig, reagerer de med frykt, redsel og desperasjon heller enn unnskyldning, besinnelse og beskikkelse. Redselen og frykten for å bli stilt til ansvar for sine dumheter.
   Dumheter som er farligere enn de kanskje i utgangspunktet trodde eller mente de skulle være!
   Jeg har ikke startet noen som helst krig imot Barnevern-tjeneste. Og bedriver ingen som helst krig heller.
   Men når det gjelder ansvarsbevissthet og nestekjærlighet kan jeg ikke være svikefull.
   Og det bør ingen av oss medmennesker egentlig være.
---
   Mormor telefonerte ved 13-tiden og sa at hun bare skulle si at jeg har utsendt et løgnaktig brev om henne. At hun har beviset. Det var nok e-post-svaret til Noralv Aunan hun siktet til. (Gjengitt i mine Dagboks-notater for 28. januar 2008.) Jeg sa omtrent følgende til henne, og la på telefonen: - Nu må du gi deg. Du er jo tvers igjennom falsk og løgnaktig.
---
   Trude sa efterpå at hun er bekymret for at mormor antagligvis holder på med telefonering til Balder. Og at mormor særlig antagligvis gjør det enda mere nu.
   Og hun sa at mormor ble nokså illsint da Balder flyttet ifra Trondhjem og tilbake til Haugesund. At han jo hadde fått seg hybel der i Trondhjem og skulle få seg arbeid der, osv., og likevel flyttet ifra Trondhjem. Dette hadde hun blitt meget så sint for, gav hun uttrykk for i telefonen da hun snakket med Trude i tiden det skjedde.
   Trude telefonerte nokså straks efterpå til Noralv Aunan, som også trodde det var mitt e-post svar-brev til ham hun siktet til.   
---
   Trude og jeg snakket i går kveld litt om den så besynderlige Bekymrings-meldingen ifra Mattilsynet, ( ekstern ), som iallfall tilsynelatende startet det hele for to års tid siden. De kan jo for alt vi vet ha vært utsendt ifra Skaun kommune-administrasjon. Skaun kommune-administrasjon hadde blandt annet også gjennom Dyrevern-nemda, som nu opererer under navnet Mattilsynet, tenkt å ta oss den gangen, med et mangfold av løgner, falske vitnesbyrd og trakassering. Jeg sier blandt annet, - for deres angrep og terror og trakassering var enormt så massiv, og også langvarig! Ved et skjebnens lune ble Dyrevern-nemdene akkurat i det tidsrom de skulle ta oss, av kongen i Norge gjort handlingslammet! Og de fikk det derfor ikke som planlagt på makabert vis og som de ville! Med sjef for Barnevern-tjenesten og Sosialkontor, Olav Høstad i spissen. Tidligere gjennom mange år landbruks-sjef i Skaun kommune-administrasjon. Et ondt menneske, som foreksempel også hatet å høre ord som for eksempel "økologi"! (Jeg henviser i så måte til den sakens Saks-dokumentasjon.) ( ekstern ). De skulle da ta oss og knuse oss fullstendig, ved hjelp av blandt annet fullstendig groteske og massive løgner og store hoved-oppslag i Adresseavisen i Trondhjem.
   Nok om det akkurat her nu. Da Mattilsynet alias Dyrevern-nemda ankom hit for to års tid siden, 22. februar 2006, angivelig efter tips ifra noen, for å inspisere vårt frittgående fjærfe, var de ganske så bestemte på at vi måtte avlive hele vårt fjærfe med mindre vi kunne holde fjærfeet fullstendig innesperret, - hvis ikke så ville de komme og avlive hele fjærfeet, sa de. Jeg gjorde de ganske kort, saklig og høflig oppmerksom på at jeg iallfall ville se deres lovhjemmel for slikt noe.
   Trude sa i går kveld følgende tankevekkende til meg: - Mattilsynet kom her for å drepe fjærfeet vårt, - de ble så misfornøyd med at du ville se deres lovhjemmel for det, at de isteden bestemte seg for å drepe barna våre, - som en passelig hevn for at du ikke uten videre aksepterte deres ønske!
   Det er antagligvis kanskje mye i det hun sier der.
   Det er mange mennesker som ganske så fullstendig er uegnet til å inneha makt!
   Nettopp fordi de så fort og lett i uforstand eller av diverse grunner misbruker den makt-posisjon de så gjerne vil være i.
   Samme dag, 22. februar 2006, tilsendte de to ifra Mattilsynet en Bekymrings-melding til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, som innkalte meg og min familie til et møte for å snakke om denne denne Bekymrings-meldingen. Og dette møtet ble et meget så forskrekkelig og besynderlig møte med damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune. Og da særlig siste halvdel av dette møtet, som fant sted i Vikedal mandag 13. mars 2006. Det ble ifra min side gjort et komplett lyd-opptak av dette møtet, og alt som ble sagt i møtet ble det derefter gjort en utskrift av. Jeg henviser her nu til denne utskriften, - som også er offentliggjort. ( ekstern ).
   I denne utskriften kan enhver og alle finne ut av hva Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune da sa til oss.
   Hvordan de allerede ifra begynnelsen innleder sin trakassering, og hvordan de forholder seg til lov og rett - og hvordan de forholder seg til sin egen makt-posisjon. Bon apetit! Les utskriften nøye.
---
   Mormor, Trude sin mor, telefonerte enda en gang i dag, ved 14-tiden, og sa hun ville ha tilsendt kopier av hva Hekseboken 2008 forteller om henne. Jeg sa at vi jo ganske så nylig nettopp har fått tilgang til et eksemplar av den omtrent 260 sider A4-boken, og at den helt komplett vil bli offentliggjort blandt annet på Internettet. Men at hun vel jo kanskje kan kontakte sine venner i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, og heller få kopier ifra de.
   Hun sa ikke så stort mye mere. Men hun sa to ganger at hun skal saksøke meg, for at jeg sprer løgner om henne.
   Jeg sa, begge gangene: - Bare fint. Jeg har ikke noe imot at du gjør det.
---
*****
--05--

-- Dagboks-notater, tirsdag 05. februar 2008, Vinberget:

   Omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt.
---
   Jeg har arbeidet det meste av natten med en prolog og proposisjon til Den Norske Sannhets- og Forsonings- Kommisjon / DNSF-K. ( ekstern ).
   Så er den saken iallfall seriøst og saklig påbegynt.
---
   Et veldig kraftig lyn og tordenskrall her i Vikebygd klokken 7.20 i dag tidlig, mens det enda var mørkt her ute! Bare få minutter efter at jeg lastet opp nevnte prologen og proposisjonen.
---
   Travel dag. Nokså sliten på kvelden. Kom forsinket til musikk-skolen. Regn særlig utover kvelden.
   Takplaten på låvetaket, den jeg provisorisk reparerte, blåste av i vinden i går. Endog slikt noe må nødvendigvis nedprioriteres slik som omstendighetene nu er. Om så hele låven og fjøset med mere til blåste bort!
   Fullstappet med klær av skikkelig god kvalitet i låven. Og fullstappet med bøker og papirer i fjøsen.
   Det koster dyrt å tilsnakke Barnevern-tjenesten!
---
   Jeg fikk først i dag avsendt brevet til Arne Borgemyr og Per Ivar Ertresvåg i Staben, og til Kommunestyret i Vindafjord.  ( ekstern ).
   Men nu er det iallfall avsendt.
   Og Trude ville avsende sitt eget brev til de, som ble postlagt i Ølen i dag.  ( ekstern ).
   Hun "kjører nokså fullstendig sitt eget løp" siden det som skjedde efter møtet i Vikedal mandag 13. mars 2006. Og enda mere og verre særlig efter det som skjedde i desember 2006! Og i det store og hele har hun gjort alle de gale tingene og valgene, - og motsatt meg! Nok også fordi hun innbitt og frenetisk vil vise de at hun ikke er underkuet av meg eller uselvstendig og slikt noe som de jo gjerne vil ha det til! Og fordi hun derigjennom også tenkte at hun på det vises ville bli akseptert og godtatt av de!
   Og for å vise at hun ikke er så dum som de vil ha det til, - absolutt ikke dummere eller mindre selvstendig enn de! Eller enn andre mennesker!
---
   I en ting har jeg tatt feil helt til nu i den senere tid. Hvilket Trude også flere ganger siden begynnelsen har sagt til meg. Men jeg trodde hun løy for å forsvare Margret og Bernt! Som hjalp henne så godt! Og som hun var så takknemlig overfor!
   Det gjorde hun ikke, har hun triumferende fått meg til å skjønne. Da hun var hos Margret var det ikke Margret som var den drivende og ledende kraften i galskapen som skjedde. Det var faktisk Trude selv som var det! (Eller iallfall kan Margret ikke ha vært det mere enn Trude, men kanskje heller mindre. Iallfall sikkert nok Trude mere og mest imot slutten! Og kanskje ifra begynnelsen også. Jeg er usikker.)
   Og det burde jeg jo egentlig forlengst ha skjønt, - efter at jeg så øynene og ansiktet og kroppen og holdningen og uttrykket hennes av hat og svik, og øynene, da hun kom frem ifra bak bilen da Mariel og Urda ble kidnappet av henne og de der Margrets venner! Jeg ble da så sjokkert og forskrekket over å se min kone fullstendig ha forlatt meg for å drepe meg, - at jeg trodde nærsagt ikke mine egne øyne! Det var rett og slett ikke til å tro! At et menneske, min egen kone, kunne synke så dypt ned, i simpelhet, falskhet og svik!
   Det var bortimot det verste jeg noensinne har sett! Og hun var fullstendig forandret, og plutselig blitt fullstendig kriminell og tvers igjennom løgnaktig - og har siden vært det, med visse nesten umerkelige modifikasjoner nu i den siste måneds tid! Hvor hun også samtidig mere og mere overfor andre hun snakker med, ivrig og om og om igjen sier at hun holder seg til Sannheten, med stor S. Jeg kommenterer det iblandt med å si omtrent som så at det kanskje er tid for at hun helt og holdent og i alt holder seg til sannheten, og våger også sannheten. Og å være sannheten tro - i kjærlighet. Da sier hun fort og ivrig og bestemt og hissig at det er det hun gjør, at det er nettopp det hun gjør - og har gjort hele tiden! Og jeg sier: - Det der er ikke sannheten Trude. Så langt derifra. Men stort mere kan jeg ikke si, for da kommer hissige beskyldninger om at jeg lyger i alt og ett - og må bare ikke tro at jeg er noe bedre!
---
   Det store omfanget av den "alliansen" av løgner imot oss som mormor gjennom lang tid og i fullstendig falskhet har stått for blir stadig tydeligere og tydeligere for meg og Trude. Det er mulig jeg noe mere enn Trude har latt meg lure i så måte.
   Men det er ingen som helst tvil om at Trude også har latt seg grundig lure. Og mange flere!
   Men de fleste av de som har latt seg lure, av de vi foreløbig kjenner til, har også drevet med makaber egen-produksjon av løgn og faenskap, - hvis Hekseboken 2008 ifra Barnevern-tjenesten i så måte er troverdig! Og det tankevekkende er, - at det er nettopp i disse henseender - og ingen andre, - at den nettopp synes som å være nokså troverdig!
   Håper den som leser dette får med seg hva jeg nettopp nu sa! At det ikke hørtes for underlig ut?
   Denne nu fremkomne "saks-dokumentasjonen" - som jeg betegner som Hekseboken 2008 - er laget nokså eksakt efter gammel modell inkvisisjon, men er også som en slags blåkopi av for eksempel Stalin-tidens inkvisjoner i Russland.
   Når det for eksempel ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, i deres Hekseboken 2008, blir sagt at Per og Mona Snabel i Vikebygd har stått i nokså nær og hyppig kontakt med Barnevern-tjenesten, og har fortalt Barnevern-tjenesten blandt annet følgende:

   -- s. 216: "I kontakten mellom barna og foreldrene hjemme hos familien Hansen har Per Snabel aldri observert synlige tegn på kjærlighet / omsorg, som fysisk kontakt, klemming og lignende." 
   -- s. 162: "Per beskriv at mor er hysterisk og at ho treng hjelp. Ho er hjernevaska av mannen, som ikkje har ein rasjonell tanke i hovudet. Dei har heilt meldt seg ut av samfunnet, mor ynskjer ikkje å bruka pengene ho fekk av barnevernet. Barnevernet er fiende nr. 1."

   Sier altså Per Snabel blandt annet til de tre damene i Barnevern-tjenesten! Og flere med ham, tilsvarende og lignende ting. Flere tydelig nok for at de "misliker" at vi har hjemmeskole for våre barn. Og for at våre barn har det så mye bedre enn deres barn.
   Slike løgner og også andre og verre løgner - og også forvridninger og sverting, storparten ifra Barnevern-tjenesten selv, er det som danner og utgjør ryggraden i Barnevern-tjenesten sitt nu stort anlagte angrep på meg og min familie! Og som gjør at de sier at de skal komme og ta barna ifra oss. Og barna ifra sine foreldre, sitt liv og sin fremtid og sitt hjemsted.
  
   Og hva med for eksempel Jens Tveit, som i april 2006 hyklet kristendom og vennskap overfor meg og min familie, også han, men som egentlig gikk ærend for kriminelle? (Henviser til mine Dagboks-notater for april 2006. ( ekstern ). La meg iøvrig samtidig her nu nevne, at alle mine offentliggjorte Dagboks-notater ( ekstern ) vil bli langt mere "multikulturelle" og interaktive og levende efter hvert som jeg får "limt inn" lyd-opptak, fotografier, film, etc. som jeg har liggende, for hver enkelt av dagene i de siste tyve års tid!) Og hva med for eksempel Jens Tveit?

   Jens Tveit sier for eksempel (19.04. 2007) i Hekseboken 2008 om oss, side 2007:

   "Tveit beskriver Hansens "ideologi" som drømmerier og som et eventyrland. Han har ideer om at han skal plante mange ulike planter og vekster, og bruker mye penger på innkjøp av slike. Videre har Hansen en ide om at familien skal være selvberget. Ofte får han likevel ikke plantet dem ut, og da visner gjerne plantene. Tveit har også observert settepoteter som burde ha vært i jorden for lang tid siden. Generelt er inntrykket at de har mange planter, men at de får lite gjort. (...) Jens Tveit er ikke kjent med at hverken Trude eller Rune Hansen har vært med i sosiale fellesskap med andre utenfor familien, hverken organisert eller uorganisert."

   Sier for eksempel altså Jens Tveit, til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune som har en Undersøkelses-aksjon som vedvarer i to år om meg og min familie, med innebygget terror, trusler og trakassering. Og som utelukker og ekskluderer det meste av alt som smaker av positivt og av fakta og realiteter om oss.
   Jens Tveit burde vel heller ha henvist til meg og min familie sin Konsesjons-søknad for eiendommen vi bebor og eier! En konsesjons-søknad som ble fulgt til punkt og prikke i ett og alt ifra min side og som gikk helt og holdent efter timeplanen, med enormt mye arbeide nedlagt, nærsagt døgnet rundt i flere år - inntil en stund efter at Barnevern-tjenesten påbegynte sin trakassering av oss!
   En konsesjons-søknad som dreier seg om noe ganske så annet - og jordnært og konkret - enn hva Jens Tveit forsøker å fremstille det som! Kommunens landbrukssjef, Bjordal, sa forresten, efter hva jeg ble fortalt, at han aldri hadde sett en så fin og god konsesjons-søknad (datert 04.07. 2002) noensinne. (Denne konsesjons-søknad står iøvrig gjengitt i mine Dagboks-notater ( ekstern ) for 09.08. 2006.)
   "Ofte får Hansen ikke plantet ut vekstene, og da visner gjerne plantene." Sier altså sannferdige og troverdige Jens Tveit også!
   "Uheldigvis" for Jens Tveit, så har Rune Hansen faktisk loggbok-ført nærsagt enhver og alle av plantene, med dato for innkjøp, pris, kjøpt hvorhen, egenskaper, diverse informasjon, utplantet når og hvor, med nøyaktige koordinater, osv.! Denne loggboken for Utplantinger her på eiendommen viser at ingen av plantene har noensinne blitt stående eller har visnet! Og at utrolig få av de ikke har klart seg! Les selv! Den er i data-format også. Av denne loggboken for Utplantinger ( ekstern ) fremgår iøvrig også når tid Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune sin trakassering satte en stopper for det meste av mitt arbeide her på gården! Og vekstene, de står faktisk enda i jorden rundt omkring på eiendommen her de! Flere tusen busker, trær og stauder ifra alle verdenshjørner, - med hoved-tyngden lagt på matnyttige vekster. Og motivet har ikke engang først og fremst vært selvberging, - som fremgår av vår konsesjons-søknad - og som også fremgår av det arbeide som faktisk er nedlagt her hvor vi bor.

   (((Tilføyd dagen efter av Rune L. Hansen:  Og med hensyn meg eller min kone sine sosiale aktiviteter, så visste vi ærlig talt ikke at Jens Tveit hadde interesse av å bli invitert med på disse! Hverken om det er møter i Hagelagene eller i Arboretets Venner eller Sjølberger-foreningene eller adventsmøter på Hogganvik eller på besøk til naboene eller bekjente eller i noen slags menighet eller biltur til venner og kjente eller rundtur med bil i Grekenland, eller annet! Vi visste ikke at vi burde ha informert og spurt deg først om disse tingene og så forskjellig annet! Er det vel det du mener, Jens Tveit?!)))

   Med andre ord: Er vel Jens Tveit noe som helst sannferdig eller troverdig? I smått som i stort?
   Nei. Hverken han eller hans sønn og svigerdatter, og heller ikke Per og Mona Snabel! Eller? Eller er det kanskje heller de tre damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune som lyger og vitner falskt? Eller vel heller hele ruklet!
   For å kunne drepe og fjerne hele vår familie!
   For å kunne skjule sin dumhet og ondskap!
   Med enda mere og verre dumhet og ondskap!
   Tankevekkende at mangt og mye er nettopp slik.
---
*****
--06-- 

-- Dagboks-notater, onsdag 06. februar 2008, Vinberget:  

   Maks-temperaturen nu i det siste her ute nesten 11 plussgrader Celsius. Og minimum omtrent 4, 5 pluss-grader Celsius.
---
   Rune beskriver seg selv som flink til det meste, er mildt sagt en formulering jeg har inntrykk av går igjen flere steder i den der Hekseboken 2008. Og som bekjent er jo Jantelovens paragraf 1 det at en ikke skal tro at en er noe.
   Men de som sier det tror vel gjerne at jeg er eller må være slik som de selv, - ute efter ros, heder, ære, berømmelse, karriære, penger, smiger, osv.! Det de ikke vet og ikke skjønner: er at det er jeg imidlertid ikke. Jeg hverken har hatt eller har interesser for slikt noe! Mitt ønske har alltid vært, at hvis jeg skal respekteres eller hedres for noe så må det være for at jeg er beskjeden, anstendig, ærlig, snill, hensynsfull, høflig, saklig, sindig, stillferdig, flidig, hjelpsom, foredlende, tålmodig, osv. - de kristne, moralske og åndelige verdier som egentlig skal være selvfølgelige og naturlige for ethvert menneske. Slikt noe gir ingen fortjeneste i verdslig forstand, annet enn tillit og fortrolighet.
   Og det er i dette og slikt noe jeg har min glede og lykke!
   Men dette er jo uvant for mange mennesker i Norge i dag.
   Når andre mennesker håner og krenker meg og min familie og kanskje vil oss vondt, da reagerer jeg om nødvendig beskjedent, høflig og saklig - for at ikke deres dumhet og forhastede slutninger skal skade oss. Og jeg ser også at det ofte ikke hjelper noe som helst. Men sa iallfall det hva som jeg anså for nødvendig å få sagt. Men ser ofte at de kanskje forventer at jeg skal hissig snakke deres eget sprog. Og at når jeg ikke gjør det så tar de det enda videre forhastet som et tegn på at de har rett.
   Det er liksom for mange også tabu å være noe flink i flere ting. Eller å ikke være likså dum, ensporet og innskrenket som den en snakker med.
   Og noen mennesker i samfunnet omkring oss hater slikt noe, har jeg lagt merke til.
   Og disse noen menneskene tror i sin selvgodhet eller i sin misunnelse at de er alle mennesker, - at det er de som er de eneste og rette representanter for selve menneskeheten.
   Om enn de tvert imot er særdeles dårlige representanter i så måte!
   Men de tror seg så innbitt å være det at de samtidig skader sine omgivelser i forskjellig grad meget, alt eftersom humør og forgodtbefinnende, etc.
   Aldri i kraft av respekt for lov og rett, moral, fellesmenneskelige verdier, osv., osv.!
   Bare i kraft av at de er seg selv så suverent hovmodig.
   Og tar det for gitt at alle andre også bør og må være noenlunde slik som de er! Både overfladisk og i dybden.
   Og hva er vel deres dybde annet enn deres vilje?
   Flinke til å håne og å krenke, og med forhastede slutninger, er de ofte!
---
   Jeg sier til Trude: - Du nærmest nekter vår sønn Gudmund å hjelpe til i den saken vi er utsatt for, er det slik å forstå?
   Trude svarer: - Det er du som gjør det.
   Jeg svarer: - Da må det være Balder du sikter til. Og du også vet nu, iallfall nu, efter Hekseboken 2008, at han hverken har ønsket å hjelpe oss eller gjør det nu, men motsatt. Med både løgner og ond vilje.
   Trude hverken svarer eller sier noe. Og jeg sier: - Men Gudmund skal nærsagt ikke få lov av deg til å hjelpe til, hverken med å reparere låvetaket eller så mangt annet og også viktigere som vi trenger hjelp med nu for å forhindre at Barnekverna får det som de ønsker! Heller for deg at hele fjøsbygningen blåser bort, og barna og hele familien i slengen, - fordi det er viktigere for deg å opprettholde inntrykk av at du så gjerne vil at Gudmund skal gå på Steinerskolen i Haugesund! Har jeg forstått deg riktig?
   Trude svarer eller sier ingenting. Later som hun ikke hører hva jeg sier.
   Og jeg sier videre til henne: - Og du sier til Gudmund at han ikke skal høre på sin fars ønsker? Men at han skal høre efter dine ønsker, - som er at han ikke skal bry seg om sin fars ønsker og ord, men bry seg om ditt som går ut på at han ikke skal hjelpe til med hensyn til de meget så store og alvorlige farene vi står overfor, men heller konsentrere seg om Steinerskolen i Haugesund? Selv om hans hjelp trengs her hjemme? Har jeg forstått deg riktig?
   Hun svarer ikke og sier fortsatt ingenting.
   Jeg sier: - Hvis du vil kommentere dette, muntlig eller skriftlig, eller tenke og fordøye på det, så er det bare fint og kan du gjøre det også.
   Dermed fikk jeg sagt hva jeg hadde på hjertet i det anliggendet.
   Og avventer hva eventuelt hun sier eller gjør.
---
   Vi har begge sagt til Gudmund at han nu ikke må ha mere med Per og Mona Snabel å gjøre. Og det er han vel nu selv også klar over, efter at han har sett hva som står om de i Hekseboken 2008.
   Men at deres sønn Pål heller må komme hit på besøk til oss hvis han skal ha mere med Pål å gjøre.
   Og jeg sa til Gudmund: - Betenk dette: At det kan fort være at både du og mange flere kanskje heller ønsker å drepe Per og Mona Snabel, - hvis de får det som de vil med hensyn til å drepe hele vår familie. Jeg sier ikke at vi skal drepe de eller ta loven i egen hånd, men du skjønner hva jeg sikter til? Og at her er det snakk om mennesker som med løgner og falske vitnemål leker seg med andres være eller ikke være. Og som faktisk ønsker å sønderknuse hele vår familie.
   Jeg tror nok Gudmund skjønte hva jeg sikter til.
   Det virket slik.
---
   Både Trygve Einar Gjerde og Arne Ødegård har telefonert og snakket med Trude i dag, forteller hun.

   Trude har også telefonert og snakket med Unni, - som virket som ganske så fullstendig forrykt. Hun hadde begynt å snakke om at det i Trondhjems aviser nu for tiden er mye snakk om mennesker som saksøker myndighetene for at Barnevern-tjenesten ikke grep inn i deres barndom. For deres tapte barndom!
   Greit nok det. Det finnes nok mange slike tilfeller også. Hvor Barnevern-tjenesten eller politi og rettsvesen etc. sjelden eller aldri gjør noe som helst. Men hvor noen eller rettere noe burde ha gjort noe.
   - Men hva i all verden har det noe som helst med vår familie å gjøre?!
   - Jo da, fordi vi har våre barn i hjemme-undervisning, sa Unni.
   - En lykkelig barndom som de andre barna misunner de! sier jeg til Trude.
   - Hun forstod ikke noe av det der, sa Trude.
   Og jeg sa: - Det er fullstendig absolutt utenkelig og umulig at noen av våre barn skulle anklage myndighetene for noe som helst om ikke Barnevern-tjeneste grep inn i deres barndom! Det er jo det helt fullstendig motsatte som er saken!
   - Det virket som hun har mye imot hjemme-undervisning, og hun virket som temmelig forrykt, sa Trude.
   Jeg sa: - Det er jo en viss type mennesker som har det slik. Som oftest fordi de fornemmer og ser og hører hvilkne holdninger og tanker Arbeiderparti-ideologien forventer av de. Ifra mennesker som Trond Giske, Grøss og Gru Harem Brunstland, etc., - og deres lydhøre karriære-bevisste undersåtter i byråkratiets og forvaltningens korridorer. Og ifra det meste av den offentlig stemplede og godkjente og godt betalte massemediaen.
   Den typen mennesker sier nærsagt hva som helst i sine omkretser og i massemediaen, og kaller det politikk eller personlig eller politisk uenighet, osv. Eller de også går til Barnevern-tjenesten og lignende, i håp om å få være anonyme, og gir de sine direktiver og løgner.
---
   Vi kjøpte enda en favne ved i dag ifra samme sted i Årvik.
   Regn det meste av dagen i dag.
---
   Hekseboken 2008 må plukkes ifra hverandre bit for bit, hver bidige bestanddel og ingrediens. Og sorteres alfabetisk efter datert involvert påstand og person, med presis side-henvisning. Samt mulighet også for kronologisk sortering og opplisting. Og tilsvarende med hensyn til løgnaktighet og troverdighet.
   Når dette er gjort og ferdig blir det noe ganske så fullstendig annet som fremkommer og blir stående som sant, enn hva de som har løyet og vitnet falskt imot oss har forsøkt å få til!
   Et ganske så annet og motsatt bilde!
   Og damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune og deres medløpere vil være fullstendig så avslørt!
   Og må stå til ansvar for sine ugjerninger.
---
---
   Den eller de som skal eller ønsker å vurdere vår sak må kunne stilles følgende enkle spørsmål, i følgende enkle skjema: ( ekstern ):

   1.  Har du satt deg inn i Saks-dokumentasjonen? - litt - 
                                                 middels -
                                                 nokså godt -
                                                 eller godt -
 
   2.  Har du også satt deg litt, middels, eller nokså godt, eller godt inn i Hekseboken 2008?

   3.  Synes du det ser ut som at familien Hansen er ingenting, litt, middels eller grovt forurettet?

   4.  Eventuelle kommentarer kan du skrive her:

   Ditt navn:                  Dato:
   E-post:
   Adresse:

   NB: Hvis du siden ønsker å endre ditt svar så kan dette skjema utfylles og innmeldes på nytt igjen!

   Innnsendes til familien Rune L. og Trude sin e-post-adresse: hunwww@online.no

   Eller deres hjemsted-adresse: Tindeland, N-5568 Vikebygd, Norge. Tlf. 53 76 76 87.

---
   Overstående skjema vil være offentlig tilgjengelig og være forelagt enhver som ønsker å besvare det.
   Men vil også forventes besvart av Fylkesnemnd, rettsvesen, kommunestyret i Vindafjord, etc.!
---
---
*****
--07--

-- Dagboks-notater, torsdag 07. februar 2008, Vinberget:

   Sosialisering!
   "Sosial trening" kaller de de når de mishandler barna, for å liksom ha en unnskyldning for å ville barna vondt.
   Avsondrer barna fra både den sosiale virkelighet og den landskapsmessige, i gufne konsentrasjonsleire. I usosiale, menneske-fiendtlige miljøer og landskaper, i "firkantede" inngjerdinger, i mistrivsel, i svik, i hjemløshet, i indoktrinering.
   Hovmot og galskap kan vel ikke nå høyere?!
   (((RLH, 10.02. 2008: Men så blir jo barna derefter også!)))
---
   Mere og bedre sosialt veltilpassede, harmoniske, trygge og mulighetsrike barn enn våre har Barnevern-tjenesten og folk flest aldri noensinne sett! Og det er hva nærsagt alle som har sett og opplevd og erfart våre barn sier, og har erfart!
   Og så kommer de tre damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune og deres medløpere og sier at de skal overta barna i vår familie på grunn av at de er bekymret for om våre barn får den sosialisering de har krav på og trenger! Og for at de er bekymret for hvordan det vil gå med våre barn i fremtiden!
   Det er så frekt, galt og løgnaktig som absolutt bare mulig!
---
   I Norge er det nærsagt ikke mere sånn at foreldrene oppdrar sine barn. Og heller ikke slik at foreldrene har omsorg og ansvar for sine barn.
   Foreldrene sender "nokså frivillig" ifra seg barna til offentlige anstalter og institusjoner. Temmelig så menneske-fiendtlige slike også. Og de offentlige anstalter oppdrar barna og har det meste av omsorgen og ansvaret for de.
   Samtidig har det blitt mere og mere alminnelig at barna er de som i realiteten "oppdrar" sine foreldre, indirekte efter ordre ifra ideologien i de anstaltene som benevnes som "skoler".
   "Fri barneoppdragelse" har fenomenet og slikt noe ofte blitt kalt.
   Det er mere og mere barna som bestemmer hjemme, og som "oppdrar" og "underviser" sine foreldre, i stort monn. Og stadig yngre barn!
   Og foreldrene er mere eller mindre - og mest temmelig så lite - bevisst sin frykt for den Arbeiderparti-ideologien som gjennomtrenger skolene, - med offentlig Barnevern-tjeneste, PP-tjeneste, etc., hinsides lov og rett, som trussel hvis noen skulle finne på å betenke forholdet og ikke underordne seg bra nok.
   Og foreldre og eldre, blir stadig mindre verdsatt. De blir de samme verdiløse og sviktede gjenstander som barna.
   Kun til, for lære å heie frem Arbeiderparti-ideoligien!
   Fordelen med en slik ordning, sett ifra Arbeiderparti-ideologien sin side, er at derigjennom kan Arbeiderparti-ideologien instruere barna, - som så på effektiv måte instruerer foreldrene og resten av familien. Som de ellers ikke likså lett når tak i og får ha kontroll med.
   En intrikat og makaber form for skjult inkvisisjon!
   Og Arbeiderparti-ideologien kaller gjerne slikt noe for likestilling, - for å forskyve fokus.
   Likestilling mellom barna og foreldrene. Hvem oppdrar så hvem?
   Og likestilling mellom mann og kvinne, i ekteskapet.
   Alt for å kunne sikre splittelse og oppløsning.
   Denslags likestilling som er null-stilling.
   For mennesker uten verdighet. For troløse uten kjærlighet.
   En ond sirkel uten verdighet.
   De 10 budene, moral og anstendighet, gjelder ikke mere, sier det brølende lammet!
   Eller, - hvem, er vel det brølende lammet?
---
   Og fordi deres egne barn er tinger, gjenstander, så tror de at også våre og andre sine er det.
   En slik gjenstands-filosofi med hensyn til barn og mennesker er så motsatt barnevern som vel mulig kan være!
   Og det vet jo naturligvis nærsagt ethvert noenlunde oppegående menneske, ifra ethvert land, bortsett nærsagt kun de ifra de i den offentlige Barnevern-tjeneste! Og de som disse lurer eller skremmer til å tro noe annet! Eller som tjener penger på deres kriminelle virksomhet!
   Dette er fakta!

   De skal liksom bare komme og hente våre barn. Og pakker inn denne sin ugjerning i løgner og falske vitnemål.
   De er ikke engang istand til noe så enkelt som å kunne gi våre barn den mat og medisin de trenger. Og ikke noe som helst av alt det annet de trenger i og for livet heller!
   De er på sitt beste bare i stand til å kunne drepe de. Og det er også hva de har tenkt å gjøre.
   De er bortimot så sinnssyke og kriminelle som det er mulig for et menneske å bli! Det er det enkle fakta. Og ikke noe jeg sier for å håne eller for at jeg er sint på de.

   Vi må jo ha et Barnevern, sier noen. For det er jo klart nok også tilfeller hvor de trengs og hvor de har gjort en god jobb!
   Nei, sier jeg. Bastant og sikkert. Den offentlige Barnevern-tjenesten som finnes i vårt land må straks og umiddelbart nedlegges og fjernes! Så enkelt og sikkert er det. Men de ugjerninger de har stått for må efterforskes, og de som har gjort ugjerningene selvfølgelig stilles til ansvar for hva de har gjort.
   Og det er titusenvis med ofre i vårt norske samfunn, som bare venter og inderlig håper på at så snart må skje!
   Og på å få fortelle om hva som egentlig skjedde! Og som i meget stor grad også kan, om noen får interesse for å lytte, dokumentere hva som egentlig skjedde!

   Og de kriminelle ugjerninger mennesker i den offentlige Barnevern-tjenesten har gjort er ikke småtterier! Men de positive og gode tingene de på ekte har gjort er ikke mange eller mye å skryte av i sammenligning! Politi og andre kunne i så måte med enkelhet ha gjort en utrolig mye bedre jobb. Og hva jeg her sier er fortsatt fakta. Som både lar seg undersøke og bekrefte, som det faktum det er.
   I en nu nokså nær fremtid vil den offentlige norske Barnevern-tjenesten bli ansett som en uhyrlighet og katastrofe av kriminell virksomhet som i enorm målestokk hærjet vårt land! På noe nokså lignende måte som Adolf Hitler og hans medløpere med lureri, løgner og frykt underkuet og hærjet befolkningen i Tyskland.

   Disse tingene er vi nærsagt enhver og alle enige om i noe nokså nær forestående fremtid! Men hva med nu? Nu når disse grøsselige umenneskelige kriminelle ugjerningene enda pågår? Hvilken holdning hadde du til disse tingene nu? Det lar seg vel også finne ut av.
---
   Aud Signy forteller, hvis vi har forstått henne rett, at Barnevern-tjenesten i et brev til Rolf, som hun var gift med, hadde skrevet at: Den eneste måten de kunne få til en omsorgs-overtagelse i hennes hjem, - var hvis de kunne få et tilsyn med hjemmeundervisningen i familien!
---
   For den og de som ikke har sunket altfor dypt ned i Arbeiderparti-ideologien, er det et velkjent faktum og en enkel erkjennelse at mennesker under ugunstige samfunns-forhold har en tendens til å ville drepe hverandre fordi de er uenige med hverandre, eller fordi de er noe ulike hverandre.
   Rett og slett bare av noen slags uenigheter.
   De blir fort og lett fiender, med allehånde tilbehør! Og med diverse slags konsekvenser og aspekter!
   Og endog dreper hverandre, i steden for å tjene hverandre.
   I steden for å tjene Ordet og menneske-verdet i seg selv og i hverandre!
   Og dreper og ødelegger andre - og seg selv - på så mange slags rare vis!
   Ofte i frykt, eller i grådighet.
   Og for eksempel i agresjon, eller med falske vitnemål, eller med sin underskrift, eller ved i egoisme å lukke øynene for urett og nød, og ved å svikte.
   Ved å svikte Ordet og menneske-verdet i seg selv og i andre!
   Krigen og uenighet blir ikke deres fiende, men de blir isteden hverandres fiender.
   I selvtilfreshet, i egoisme og grådighet, og i hykleri, og i babbel og enda mere babbel!
   Med ord så næringsfattige at bare sykdom, løgn og forvirring kan gro i de.
   Og meninger og spekulasjon, om alt mulig forskjellig!
   Og de synker så dypt at målet og meningen ikke blir å virkeliggjøre virkeligheten, men snarere heller å uvirkeliggjøre virkeligheten.
   Neste-kjærlighet? Med-menneskelighet?
   Jo da, sier mange av de: - Jeg gav mere enn tusen kroner til innsamlings-aksjonen da noen var her og banket på min hjertedør med bøssene sine! Jeg husker ikke hvem som trengte hjelpen, men det var visst noen langt borte vekk unna. Dessuten så gav jeg også mere enn tusen kroner da Sanitetsforeningen samlet inn penger til en ny maskin til sykehuset i byen. Så jeg har absolutt mitt på det tørre og rene! Dessuten så hender det seg at jeg går i kirken også.
   Greit nok. De følger sin forstand. Men har det noe som helst med saken å gjøre? Bortsett fra den saken at de har penger?
   Hvor er den virkelighet som skal virkeliggjøres i alt dette? 
   Eller den virkelighet som skal uvirkeliggjøres?
   Og hvem sin?
   Din nabo sin?
   Kanskje Nasjonal-sosialistiske Arbeiderpartiet til Adolf Hitler sin?
   Eller kanskje Grøss og Gru Harem Brunstland sin?
   Eller kanskje Rød Valgallianse eller Stalin sin?
   Eller kanskje en annen av dine naboer sin?
   Eller kanskje nettopp din? Så får andre innrette seg derefter!
   Knus dem!
   Molbolandets politikk. Uten verdighet. Alles krig imot alle.
   Egoismens innsikt og utsikt. Hykleriets og hovmotets babbel.
   Svikernes rottereir. De forhastede slutningers storhetstid!
---
*****
--08-- 

-- Dagboks-notater, fredag 08. februar 2008, Vinberget:

   Omkring 6, 6 pluss-grader Celsius her ute i natt.
---
   Barna i vår familie vet, bedre enn i noen annen familie, hvor de har sitt hjemsted, sin far og mor og sin familie.
   Å tro at det skal være mulig å lure noen av våre barn til å tro noe annet, er sinnsykt!
   Ganske enkelt.
---
   Jeg måtte i dag skrive et brev til Telio Telecom AS, ( ekstern ), som forsøkte seg med svindel.
   Plagsomt med slikt noe.
---
   Jeg rakk en snartur til Haugesund i dag, Felleskjøpet (mat til fjærfeet), bilverkstedet (lysene, og bestilling EU-kontroll), og Lidl-butikken (matvarer).
   Da jeg kom hjem litt efter klokken 16 var Trygve Einar Gjerde og hans kone kommet på besøk her, hvilket har vært avtalt med de. Og de hadde med kopierings-maskin, etc. De ble her også i dag et par timers tid eller mere, og bare trivlig og hyggelig.
---
   Gudmund er enda ikke kommet hjem i dag ved 20-tiden. Trude sier at hun har snakket med ham i telefonen og at han hadde sagt at han skulle snakke med Balder i Haugesund. Jeg spurte Trude hvordan han så har tenkt å komme seg hjem, men hun sa at hun visste ikke, annet enn at jeg kanskje kan hente ham i Skjold hvis han tar bussen dithen. Jeg spurte henne om det var planen ifra Gudmunds side, eller ifra hennes side. Men hun gav et noe utydelig svar. Jeg gav uttrykk for til henne at jeg burde ha vært spurt først om det var tanker i de retninger. Hun sa at Gudmund antaglig kommer til å telefonere meg for å spørre om det.
   Frøydis, Stauda og Alfredo fikk gå til Speiderbasar i Vikebygd i dag. En av de årlige begivenheter her i området, som ungene her bruker å være med på. Ingen stor eller særlig betydningsfull begivenhet, - men likevel. Det er som oftest artig og greit nok.
---
   Trude borte vekke nu ved 21-tiden. Jeg vet ikke hvorhen. Har ikke sett henne på iallfall en times tid.
   Hun har tatt med seg mobil-telefonen og jeg får snakket med henne, hun sitter i bilen og har telefonert og snakket med Gudmund, sier hun. Og hun sier at Gudmund sa han har tenkt å overnatte hos Balder.
   Vi er begge iallfall enige om at dette er dårlig oppførsel ifra Gudmund sin side.
   Hun sa også at det kommer en bil bortved innkjørselen ved hovedveien, antagligvis Frøydis, Stauda og Alfredo som har fått sitte på med noen hjem.
   Her kommer de. De forteller at noen naboer stoppet bilen ved Kvamme og spurte om de ville sitte på hjem. At de hadde sagt: - For det er ikke så artig å gå nu.
   De syns antagligvis ikke at det var artig å gå nu, de som satt i bilen sin. Og derfor trodde de vel at ungene heller ikke syntes det var artig. Der tok de iallfall feil. Ungene sa til de at de hadde på seg passelig med klær, så det var ikke noe problem. Men ungene syns jo også det kan være artig med en prat med nabolaget når det passer seg slik, og ville jo også derfor gjerne sitte på.
   Ungene forteller at Britt Nelly Tveit hadde snakket til de på Speiderbasaren, og spurt de om de ville ha penger til å kjøpe lodd for. Ungene hadde sagt nei, og at de har penger selv. Det virket som at hun ble litt lei seg eller fornærmet da, og hun sa: - Jeg sier det ikke for å være slem. Jeg sier det ikke for å være ekkel. Men ungene sa nei, at det vil de ikke ha.
   Stauda sier at hun oppfattet Britt Nelly som meget frekk, og jeg sier at slik oppfatter jeg det også. Går bort til ungene for å forsøke å lure de til å tro at hun er snill, og for å lokke og lure med penger. Riktig som heksen med eplet i eventyret om Snehvit!
   Meget så frekt! Ingen som helst tvil om det.
---
   Veronica telefonerer ved 21.40-tiden, prater litt med meg og efterpå med Trude.
   Jeg telefonerte og snakket med Dag efterpå. Til svigerfar Jarle også.
   Jeg måtte igjen si til Dag at han ikke må være naiv. Og at det når som helst kan skje han og hans familie også. Hvem som helst av folk flest.
   Han sa: - Vel, - jeg tror ikke det. Det er ikke så sikkert at Barnevern-tjenesten i områdene her er av den der typen.
   Jeg sa omtrentlig: - I beste fall så er de ikke det. Men hva med i morgen? Eller i overmorgen? Vær ikke så naiv. Det er snakk om titusenvis med ofre for den offentlige norske Barnevern-tjenesten som bønnfaller om hjelp for at deres saker skal komme frem i offentligheten! En uhyrlig mengde med justismord av verste sort. Ta en titt på det knippe linkerekstern ) som jeg har lagt ut på hunwww.net, ( ekstern ), så vil du fort og måpende forskrekket se sannheten i hva jeg snakker om og sikter til! De bringer deg fort inn i det store enda noe skjulte Norge, - du kommer til å bli fullstendig skrekkslagen både over den uhyrlige mengden, og grovheten i kriminalitet som Barnevern-tjenesten må stilles til ansvar for. Titusenvis med uhyrlige kriminelle saker!
   Og hva om Dag tenker på å ha hjemme-undervisning for sine barn?!
   I likhet med allerede så mange andre her til lands?
---
   Vi snakket også med Eirik.
---
   Mine kone, Trude, blir på sett og vis truet og trakassert av Barnevern-tjenesten for at hun ikke har slaktet eller underkuet sin mann enda! Altså for at hun ikke er feminist og moderne nok!
   Norge år 2008.
---
   Trude reagerte på flere måter på dette.
   I begynnelsen med frykt og svik. Ja, enda også.
   Og for likesom å ville vise dem mot og styrke, - at det ikke er mindre tæl i henne enn dem! At hun også kan det samme!
   At hun også er likså selvstendig og klok som dem!
   Og likså svikeful og hæslig!
   Men hverken hun eller de har skjønt, at skurker ikke kan stole på hverandre.
   Det er jo blandt annet hva skurkene ikke skjønner.
   Medlemskap i skurke-klubben er bare ikke så lett!
   Hva som blandt annet kjennetegner skurkene, - er at de også svikter hverandre.
   At de rett og slett er skurker, nemlig.
   Så lenge de tror det lønner seg.
---
   Arbeiderparti-ideologien truer og skremmer meget så uhyrlig grovt, og forventer derigjennom å bli hørt og forstått.
   Og blir det nettopp derfor som oftest også!
   I en ond sirkel av frykt og feighet.
---
   Iøvrig, - med hensyn til noe annet:
   Jo mere simple og nedrige forholdene er dess mindre sjangse er det for at den offentlige Barnevern-tjenesten interesserer seg for forholdene og saken.
   Tankevekkende!
---
   Og med hensyn til noe annet:
   Hva hvis barna i Norge, og særlig de som enda ikke er indoktrinert til snus-fornuft, fikk si høyt og hørt hva de tenker om den offentlige skolen?!
   Nevnte jeg snus-fornuften?
   Den som om og om igjen forsøker å fortelle barna at det må bare være slik som det er, - at nøden og ideologien nødvendiggjør at de mishandles og sviktest på det groveste, og at de behanles som handelsvarer!
   Den voksen-verden som sier dette og slikt noe til barna kan ikke forvente ærlig og ekte respekt!
---
*****
--09--

-- Dagboksnotater, lørdag 09. februar 2008:

   Temperaturen her ute i dag ved 10-tiden nær ved 10 pluss-grader Celsius. Overskyet. Våt luft.
---
   Bekymrings-melding!
   Jeg skrev i dag noen meldinger på Internettet, blandt annet følgende hos www.kvinneguiden.no

   Det mest bekymringsverdige, er at det i Norge til enhver tid er titusenvis med Bekymrings-meldinger på den offentlige Barnevern-tjenesten sin håndtering av Bekymrings-meldinger - og på deres mishandling av barn og familier og lov og rett. Uten at noen av disse meget så alvorlige Bekymrings-meldinger på Barnevern-tjenesten blir forsøkt tatt på alvor eller undersøkt!
   Her er det noe grøsselig galt som ikke stemmer!
   Ta for eksempel en titt på følgende link:
   http://www.sfm.no/Arkiv-2007/Art-Sep-07/02.09.2007.En_bekymringsmelding.htm ( intern )    
   Og denne:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/LOV-OG-RETT/DNSK/norsk-sannhets-kommisjon.html ( intern )    
   Og denne:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/saker-index.html ( intern )    

   Med beste hilsen - og bekymring -
   ifra Rune L. Hansen!
---
   Jeg kunne ha tilføyd tusenvis med flere!
   Ingen kan eller skal mere kunne late som ingenting!
   Eller ikke være orientert!
---
   Ofrene for den offentlige Barnevern-tjenesten, og andre bekymrede, må ganske enkelt også gå sammen om en Bekymrings-melding som vil ha Fjernet den offentlige Barnevern-tjenesten! Og ha de ansvarlige for ugjerningene, og deres medløpere, stillet til ansvar!
   Og det vil den kunne klare!
   Jeg har nu laget til et lite forslag på denne linken:  norsk-bekymrings-melding.html  ( ekstern )
---
   Det er endel mennesker som støtter og forsvarer den offentlige Barnevern-tjenesten sin makt-arroganse hvordan den enn er eller arter seg, - fordi de da kjenner seg tryggere på å bli betraktet som "beste-borgere", som det gode og lov-lydige borgerskap.
   Slik var det også under apartheid-tiden i Sør-Afrika, som også hadde sitt offentlige"Barne-vern", og under Adolt Hitler i Tyskland likedan, og slik er det i USA, og i Australia, og visse andre steder også.
   Slikt noe er blandt de mest effektive våpen for et hvilket som helst slags terror-regime. Tuftet på frykt, angiveri, hemmelighets-kremmeri og forakt for lov og rett, internasjonale konvensjoner, anstendighet, moral og folkeskikk!
   Slikt noe hører også med til å være klar over når vi nu skal fjerne fullstendig den offentlige Barnevern-tjenesten.
   Likeså ikke bare frykten for å bli stilt til ansvar blandt de medskyldige og kolaborerende, men også frykten for å "miste ansikt" blandt de som tidligere av andre eller forskjellige grunner har tatt ugjerningene i forsvar. Hva enten de er avis-redaktører, barnehage-tanter, psykologer eller av annet slag.
---
   Trude fikk et brev ifra sin advokat i Haugesund forleden dag, Trond Hjelde. Hun vil ikke jeg skal lese det eller offentliggjøre det, iallfall ikke før hun har snakket med sin advokat, sier hun. Men hun sier det står at han har fått et brev ifra Barnevern-tjenesten, og at de ønsker et møte med henne (eller med oss?) Jeg vet ikke om det er brevet datert 31.01. 2008 ifra de ( ekstern ) det siktes til.
   Så vidt jeg forstår det på Trude så har han gitt de et svar-brev tilbake, hvor han spør om de skriftlig kan redegjøre for hva det er de ønsker å snakke om.
---
   Det mangler ganske så riktig mange saks-dokumenter i Hekseboken 2008!
   Hvilket jeg skrev noen ord om forleden dag. Disse dokumenter mangler nok ikke av noen som helst annen grunn enn at det dermed blir vanskelig å få et helhets-bilde over hva saken dreier seg om og med hensyn til hva som egentlig har skjedd. For å gjøre det hele optimalt forvirrende, med andre ord. Og for optimalt med sine løgner og falske vitnemål å fremstille oss som det hva de ønsker å fremstille oss som! Sinnssyke, isolerte ifra verden og omgivelsene, voldelige, hysteriske, uhygieniske, fattige, usle, ressurs-svake, dumme, uansvarlige, i evig konflikt og krangel med det offentlige (som vi naturligvis hater, - altså ifølge de), osv., osv.! Osv.!
   Endog Følgebrevet liksom ifra kommunelege Terje Egil Kleiven datert 08. januar 2007 ( ekstern ) synes som å mangle. Det antagligvis mest sentrale dokumentet og falsumet i hele denne saken!
---
   Både Trude og jeg fikk et brev, hvert vårt, ifra Fylkesmannen i Rogaland forleden dag. Jeg vet ikke om teksten er likedan i Trude sitt, men jeg antar det.
   Jeg tror det står at vi er innvilget begjæring om seperasjon ifra 17.12. 2007. Jeg vet ikke om jeg husker helt riktig, for jeg har knapt rukket å lese brevet enda. Men det var iallfall omtrentlig slik, så jeg i forbifarten.
---
   Gudmund kom heller ikke hjem i dag.
   Han fortalte iøvrig forleden dag at Ingeborg Nyland hadde telefonert og spurt om å kunne få et møte eller en prat med ham. Gudmund hadde sagt nei, men kort møtt henne for å få busskort, månedskort, ifra henne, sa han.
   Hun er ivrig på å dytte på ham slikt noe og hva som helst for å kunne si at de har gjort Hjelpetiltak overfor vår familie.
   Akkurat som overfor Balder og Idun.
   Og Gudmund dum nok til å ta imot. Og Balder og Idun ikke mindre.
---
   Et meget så megetsigende oppslag på nettstedet Samfunnsmagasinet i dag, - om Grunnloven og den offentlige norske Barnevern-tjenesten sin virksomhet. ( intern ).
---
   Og her er en interessant link, - for noen som kanskje ønsker å lette sin samvittighet:
-- Varslerunionen.no  
( ( intern ) - ("Varslerunionen er en forening til støtte for de som melder fra om ulovlige forhold på arbeidsplassen. Det er en forening for alle som vil arbeide for et bedre vern og bedre muligheter for de som varsler om utilbørlige forhold i offentlige og private bedrifter. Foreningen vil bl.a. bidra ved høringer i forbindelse med lovforberedelser.") - Se for eksempel på dette:  http://www.varslerunionen.no/faktatekst_01.htm  ( intern )  
---
   Hekseboken 2008 er ikke bare full av løgner og falske vitnemål, men også full av forhånelser og krenkelser av verste og simpleste sort.
   Det er mangt og meget i denne Hekseboken 2008 som sier meget om hvilket nivå de som står bak den befinner seg på.
   Jeg sa noe om at de som står bak den, de tre damene ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, er sinnssyke mordere. Det høres kanskje ut til at jeg overdriver. Jeg gjør ikke det. Ingen vil komme til å være i tvil om riktigheten av disse mine ord. Og disse mine ord gjelder noen av de andre av de involverte også, noen av de tre damene sine medløpere.
   Tidens munn vil utsi at også disse mine ord er meget så troverdige og sanne. Og for mitt vedkommende skal dette sies for sikkert og visst: At jeg inderlig håper det tidspunkt kommer riktig så fort. Det er nemlig bare et spørsmål om tid før de er så fullstendig avslørt som noe og noen kan bli.
   De har allerede forlengst tapt.
   Men jeg og min familie er også fullstendig tapere i alt dette.
   De kommer til å drepe oss.
   Det er dere andre som er vinnerne! Dere som vil være snille og uskyldige!
---
*****
--10--

-- Dagboks-notater, søndag 10. februar 2008:

   Omtrent 7, 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Dag-temperaturen i dag på det høyeste omtrent 15, 4 pluss-grader Celsius. Nydelig fint vær.
---
   Påfugl-pappaen vår har i den siste måneds tid fått finere og finere hale, som forbereder våren og sommeren i all sin prakt!
   De to mamma-påfuglene vi har er også veldig fine, og i sitt indre også nokså forskjellige. Og når en ser både en pappa og en mamma påfugl som trives i landskapet, da skjønner en at deres skjønnhet i sin ulikhet oppgår i en høyere enhet og skjønnhet - som langt overgår bare den enkelte og ene fugl!
   Og det er forunderlig underlig og skjønt, og impliserer så mange utrolige stier og mysterier - og anelser, og skatter! Dette at de beveger seg og lever i landskapene i trivsel.
   At de er der. At de er her. At dette er deres kjære hjemsted og nytelse og glede!
   Flere og flere hvite, store, flotte svaner kommet hithen i vannet vårt og de andre vannene her omkring i den siste måneds tid.
   Nydelig flott vær og sol i dag.
   Deilig og hærlig for ungene og alle som har anledning til det ute i dag!
---
   Det kan vel trygt sies at de overdriver om meg og min familie i Hekseboken 2008, når jo faktisk omtrentlig 100 % av det som står om oss der er løgn.
   Det er fort underveis i Hekseboken 2008 meget så tydelig, at det er det at vi har hjemme-undervisning for våre barn som har vært det de har vært aller mest opptatt av og det de kanskje aller mest skal ta oss for.
---
   Travle dager og sterke følelser.
   Men jeg har jo begynt å bli vant med slikt efter hvert.
   Sinnsro i det hele er viktig, og er jeg også vant med.
   I vår familie trener vi mye shaolin kung fu. Naturligvis ikke jeg og Trude på mange år, på grunn av all trakasseringen vi har måttet forholde oss til og som har tatt så mye tid og krefter, og som har hærjet vår helse, men ungene jo jevnt over. Vi ser også mye kinesiske og indiske og asiatiske filmer, også om slikt noe. Selvfølgelig bare av god kvalitet og anstendighet. Og buddhisme og den gamle både kinesiske og indiske tradisjon og kultur er en av våre mange yndlings-sfærer og yndlings-atmosfærer. Det er særlig det historiske og moralske som står i mitt fokus, også sånn sett.
   Trude ser ikke så mye film som vi andre. Men hun jo sett endel av de beste hun også. Hun har ikke særlig stor interesse for film, bøker, kultur og slikt noe. Og bøker har hun ikke lest mange av, mildt sagt. Men hun fikk ivrig interesse for å lese Nina Karin Monsen for noen få år siden, antagligvis på grunn av tittelen på en av hennes bøker som hun fant i bokhyllene våre. Og hun fikk derefter noe senere stor interesse av å lese i hennes bok "Maktmennesket", og ble ivrig på å bruke ord som Omno og Nemo, som hun fant i boken. Og "personlighet" kontra "massemenneske". Siden har hun ivrig forsøkt å lese mye i de andre bøkerne til Nina Karin Monsen også. Og strever mye for å kunne få med seg hva de handler om og det å forstå de. Jeg og Trude har på sett og vis et motsatt forhold til bøker, film, kultur og slikt noe. Jeg har forsøkt å fortelle Trude at Nina Karin Monsen har et noe spesielt og særskilt forhold til begrepene personlighet og individ, i forhold til verdenslitteraturen ellers. Men jeg tror hun har vanskelig for å forstå slikt noe når jeg sier det. Hun vil så gjerne identifisere seg med Nina Karin Monsen. Og jeg forsøker å oppmuntre henne til å streve med å forstå hennes bøker, og å lese i de. Og sier iøvrig til Trude at verdenslitteraturen er meget så stor og omfattende, selv om en bare holder seg til kvalitetene. Men at egentlig å finne kvalitetene for folk flest kan være som å lete efter nålen i høystakken. Men at det er viktig å holde seg til kvalitetene og anstendighet, - også for bedre å kunne forholde seg godt til det motsatte.
   Trude har likevel sett veldig mange av de beste filmene i arkivet her hjemme. Jeg har hatt en aktiv interesse for kvalitets-film i de siste tredve års tid, og bearbeider underveis film-samlingen vår og arkiveringen bedre og bedre, - alltid med tanke på videre-formidling, kvalitets-sortering og undervisning, for en bedre og mere kvalitativ fremtid.
   Vi har et lignende forhold også til musikk, sang og dans. Ikke det alt-slukende og overfladiske som er så vanlig. Platon advarer i sin bok "Staten" med rette sterkt imot "den dionysiske musikken". (Det står lite om slikt noe i VG og Donald Duck. Og Platon (427 - 347 f.Kr.) levde jo for snart to og et halvt tusen års tid siden, - i en tid hvor folk flest ifra de offentlige skolene i dag nærsagt tror og tenker at menneskene bodde i huler og oppførte seg som aper, og døde av feil-ernæring i tyve-års-alderen!)
   Det er nødvendig, sier Platon, "at ungdommen oppdras med den rette musikken, - ellers kan en ikke skape dyktige borgere for kommende slekter."
   De gamle grekerne, og vi vel også, om vi ikke er for overfladiske og uanstendige, skjelner mellom en apollisk og en dionysisk sang, fremførelse og musikk!
   Mennesker, dypt ærede og respekterte mennesker ifra de forskjelligste tider og steder i vårt globale menneske-liv, har hatt verdifulle skatter av erfaring og kunnskap å videre-formidle også når det gjelder sang, dans og musikk - og så mye annet!
   Alle våre sanser trenger god næring. Også våre ører og vårt sinn.
   Den som spiser smultringer hver dag blir tjukk og feit, dum og teit!
   (Jeg sier ikke at den som er tykk er dum og teit! Det er ikke det jeg sier.)
   Her i familien er alle glade og i utfoldelse med sang, dans og musikk! Minst meg, som tilrettelegger, stimulerer og oppmuntrer - og er så altfor nødvendig opptatt med kontor-arbeider og trakasseringen vi blir utsatt for! Mens både min og Trude sin helse nedslites mere og mere på grunn av trakasseringen.
   Trude på sin side kan mange sanger, og lærer særlig fort og fint sanger hun hører. Der har hun et riktig så fint og godt talent.
   Men vi har enormt mange og dypsindige interesse-sfærer i vår familie. Slik har det alltid vært. Fordi jeg jo uten å gjøre noe vesen ut av det har hatt det slik ifra tidlig alder.
   Sinnsro og kontemplasjon er viktig. Uansett hvor travelt og hektisk en har det.
   Saktmodighet kan det også kalles. Og det å skynde seg sakte. Og alkjemisk: - altså uten å miste sin uskyld, ærlighet og sjel underveis.
   Bærekraftig utvikling kan det blandt mye annet også kalles.
   Eller for eksempel også Dharma. Eller også Krishna, og Krist.
   Paulus visste om disse tingene. Han var skikkelig en tøffing!
   Jeg redigerte og utgav i noen år tidsskriftet Esoterisk Bulletin i Norden / EBN for tyve års tid siden. Det var meget fint fremadskridende, inntil Olav Høstad i Barnevern-tjenesten i Skaun kommune og deres medløpere gjorde det umulig å videreføre. Hadde blandt annet et tykt og fint, dypsindig og anstendig temanummer om kjærlighet. Men jeg har redigert og utgitt flere andre tidsskrifter også, - for lenge siden! Tidsskriftet Årstidene - var det i 1981, mon tro? - utkom med bare et nr., fordi Narvesen lurte meg med hensyn til distribusjon, men var en fin start på noe som kunne ha blitt til noe bra videre!
   Sinnsro, soliditet og harmoni finner en i de dypsindige tingene. Hvorifra kildene sildrer.
   Hvorigjennom en erkjennelses-messig studerer, ser og åpner sine øyne.
   I virkeligheten i virkeligheten. Uten å stange hodet i maya, i tilværelsens vegger og overflater.
   Folk flest i mange samfunn nu for tiden er overfladiske og grunne som søle-pytter.
   Og deres ord næringsfattig babbel.
   De skulle bare ha visst, hvor glede, fryd, frø og frukter befinner seg!
   Mere enn jeg var i stand til å forutse ble jeg i nødverge tvunget til å forholde meg til de uhyrlige angrepene vi ble utsatt for da Olav Høstad i spissen for Barnevern-tjenesten i Skaun kommune fikk beskjed om at vi valgte hjemme-undervisning for våre barn.
   I syv års tid ble vi trakassert og forfulgt den gangen. Derefter fikk vi i syv års tid være nokså godt i fred, i indre eksil, og fikk komme til krefter og helse så godt som det lot seg gjøre.
   Så begynte de igjen, for full fres, for to år siden!
   Og hverken jeg eller Trude kan nyte naturen, glede oss i landskapene, gjøre våre egentlige studier og allehånde gjøremål, men igjen være truet alvorlig grovt og lenge på livet! Det er forskrekkelig trist. Og vi har ikke gjort noe som helst galt. Både Trude og jeg passer imidlertid på at barna har det godt og fint og prioriteres fremfor alt. Og absolutt alt og det hele vi er beskyldt for og som blir sagt imot oss ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune og deres allianse er løgn. Som det i det heletatt ikke er mulig for oss å kjenne oss igjen i på noe slags sett og vis. Løgn av verste kriminelle grov-kalibrede sort, rett og slett. Alt og det hele! 
   Og nu har de ødelagt omtrent halve vår familie i løpet av to års tid, og tenker på å gjøre seg ferdig helt med ugjerningen i løpet av kort tid!
   En meget så usedvanlig lykkelig, harmonisk og glad familie før de kom!
   Hvilket alle som kjenner oss også vet.
   Ungene gleder seg og har det fint inntil det siste og forskrekkelige eventuelt skjer!
   Men de er orientert, og følger også med i det som skjer.
   Men også i våren som smyger seg frempå i vårt så utrolig kjære hjemsteds landskaper og i våre allehånde hager! Og knoppene, frøene, røtterne, insektene, atmosfæren, lovmessighetene, ordene, eventyrene og det hele alt, og virkeligheten i sin helhet og alt og ethvert!
   Men det er klart at i alt det som pågår og som pappa og mamma må ta seg av så savner de også mere nærhet og visdom og lære ifra sin far, og også ifra sin mor.
   Men de venter, - og vet hva de har. Og ingenting er i stand til å erstatte hva de har. For den verdien og verden de har en så utrolig verdifull og riktig og gledefull!
   Nu gleder vi oss, med fjærfeet, jord som beveger seg, fuglesangen som jo så vidt har begynt for året igjen ( ekstern ), med å rydde og å lage ting, og ja med bøker og å tegne og med en og annen god film innimellom, og med turer, og med besøk i nabolagene, og med sang og dans og selvlaget musikk og ved alt og så meget vi stadig og alltid har å fortelle hverandre, og som vi skal hjelpe hverandre med, og i det heltatt deler med hverandre, og alt det vi enda ikke vet eller har sett også!
   Men meg og Trude må forholde oss sterkt på siden av alt dette og mere til i alt det forskrekkelige som vi er utsatt for av angrep og trakassering.
   Ungene får ifra min side når slik trakassering pågår kanskje mindre enn en tiende-del av den nærhet og hjemmeskole de egentlig skulle ha hatt og egentlig er vant med! Og det går kanskje mest ut over de største av ungene.
   Og nu har trakasseringen pågått i to år!
   Og ingen synes som å makte å kunne hjelpe oss!
   Også alle de andre er som små verdiløse rusk i forhold til den omtrentlig så allmektige Barnekverna til Arbeiderparti-ideologien!
   Enda!
   Det skal dog absolutt ikke vedvare!
   Barnekverna og Arbeiderpsarti-ideologien skal fjernes. Bort vekk!
   Dens tid er forbi!
---
   Trude snakket med Aud Signy i telefonen i dag, hørte jeg så vidt.
   Trude skriver mye nu i disse dagene. Og er selvfølgelig meget så opptatt av innholdet i Hekseboken 2008.
---
   Det er en meget så farlig journalistikk jeg innlater meg på når den der Barnekverna går til frontal-angrep!
   Men noen må gjøre jobben!
   De fleste faller av allerede i begynnelsen.
   Bø!
   Smil til det skjulte, kamera!
---
   De fleste som den offentlige Barnevern-tjenesten setter sitt fokus på - for eksempel via en Bekymrings-melding ifra en ondsinnet eller uforstandig nabo, lærer eller slektning, opplever at de nokså straks får mange slags problemer inn over seg - og da kanskje mest på grunn av de holdninger og den arroganse som gjør seg gjeldende ifra Barnevern-tjenesten. Problemene blir fort og lett både økonomiske, sosiale og mere til. Kanskje mest på grunn av at de holdninger, trusler og metoder som gjør seg gjeldende ifra Barnevern-tjenesten nærsagt nødvendigvis medfører uenighet og splittelser og frykt! Og da jo særlig fordi all deres virksomhet pågår i åpenlys forakt og forbigåelse av alle former for lov og rett!
   Om vedkommende familie ikke hadde problemer fra før av, så får de det fort og lett i stort monn og stor mengde når Barnevern-tjenesten begynner å pirke i familien!
   De ansatte i Barnevern-tjenesten har kanskje ikke engang barn selv, - og så kommer de til vedkommende familie og tror seg være kompetente til å være deres besteforeldre, sakkyndige, anklagere, psykologer, psykiatere, familie-rådgivere, lærere, over-lærere, osv.!
   Her er det ikke snakk om likeverd, likestilling, respekt, ydmykhet og slikt noe.
   Klart slikt noe må gå fullstendig katastrofalt galt!
   Og det gjør det da også som oftest.
   Familien blir sønderknust, fullstendig utenfor lov og rett, i inkvisisjonens hemmelighets-stemplede rom. Innpakket i produserte og innsamlede løgner, påstander og falske vitnemål.
   Død og begravet, sønderknust, i all stillhet.
   Ingen så blodet flyte.
   Ingen går til deres grav.
   Tilintetgjorte.
   Og de som gjorde ugjerningen fikk opparbeidet og innarbeidet praksis.
   Og må for all del ikke bli avslørte!
---
   Barn som blir omplasserte av Barnevern-tjenesten får det naturlig nok omtrent alltid mye verre enn hvordan de fra før av hadde det, nærsagt samme hvor dårlig de fra før av hadde det, viser all relevant undersøkelse og forskning på området. Et faktum som en enorm mengde grundig og efterrettelig saks-dokumentasjon viser - og som det i det store og hele er uomtvistelig enighet om.
   En omplassering i regi av Barnevern-tjenesten er i regelen helt og holdent fullstendig mislykket.
   Er i nærsagt alle tilfeller meget så grov barne-mishandling. For å si det mildt!
   Visste du ikke det?
   Barnevern-tjenesten selv vet det meget så godt.
   Deres motiver for omplassering av barna er hverken barne-vern eller menneske-vern eller samfunns-vern.
   Men i Guds navn, - hva da?
   Godt spørsmål.
   Og det lar seg greit nok finne ut av, for den som egentlig er interessert!
   Interessert i annet enn forhastede slutninger og innpodet Arbeiderparti-ideologi ifra terrorens oven!
---
   Det er et sted mellom fem og ti tusen barn som årlig i Norge blir omplasserte av den offentlige Barnevern-tjenesten, - og antagligvis har de fleste av disse tilfellene ingenting som helst med barne-vern å gjøre. Men det motsatte!
   Et noe tilsvarende antall voksne mennesker blir i Norge årlig tvangs-innlagt i psykiatriske avdelinger.
   Norge er suverent på verdenstoppen i disse henseender.
   Og klager og protester ifra ofrene og deres pårørende blir i regelen fullstendig fortiet og forbigått, både i byråkratiet, statsforvaltningen og i massemediene.
   Hvilket jo mildt sagt er utrolig så mistenkelig og tankevekkende! Men jo også et megetsigende vitnesbyrd om at noe meget så alvorlig er fullstendig så galt!
   Og kriminelt!
   Ganske enkelt.
   Jeg henviser angående disse tingene til et vell av offentlig foreliggende og tilgjengelig fakta-materiale. Til det hele alt. Både ifra Statistisk Sentralbyrå, ugitte bøker og saks-dokumenter, Internettet, avis-oppslag, rapporter, bekjentgjørelser, osv. Til det hele alt foreliggende offentlig tilgjengelig materiale. Ikke den ene eller andre parten sin spesielle versjon. Men til det hele alt. Naturligvis også gjeldende lovverk, konvensjoner, etc.
   Det er meget så ille forskrekkelig rystende det som nu skjer i Norge!
---
   Fordelen med å bli angrepet av trakassering og ondskap, hvis en klarer å holde seg i live, og hvis en som meg har nysgjerrighet og samvittighet som for eksempel en Carl von Linne, er at en nødvendigvis tvinges til å forholde seg til det som skjer. Carl von Linne kunne konsentrere seg over og arbeide med botanikken, til menneskers og verdens felles beste, som en gave han hadde å gi til verden, - og som foredlet verden og våre samfunn.
   Jeg ble, langt mere enn jeg ellers ville ha maktet eller orket å gjøre det, tvunget til å studere og bearbeide ondskapens, løgnens og korrupsjonens problematikk.
   Mine studier og kartlegginger i så måte er ikke mindre verdifulle enn Carl von Linne sitt arbeide og verk.
   Tvert om!
---
   Det kom et nytt nr. av bladet Samfunnsliv i posten forleden dag, hvor det på side 5 står et oppslag av Lars Rønbeck under overskriften:
   "Arbeiderpartiet - Norges "største" trossamfunn og religiøse sammenslutning".
   Under overskriften står det blandt annet følgende:

   "De påstår at kristendommen er en religion og ønsker å av-kristne landet vårt. Men de glemmer å fortelle oss om sin egen virksomhet som er en virkelig religion i ordets rette betydning. For Religion er et latinsk ord og betyr i all sin enkelhet - å være bundet til "noe" eller "noen". / Så kan man da spørre hvor mange som er bundet til Arbeiderpartiet, som da etter beregningene må sies å være landets "største" religiøse sammenslutning."

   Og videre skriver han litt efterpå også:

   "Kristus var den største Mentale Frelser som noen gang har vandret på denne jord. / På dette felt overgår han all verdens psykologer til evig tid. / Kristendommen er ingen religion. Ordet religion eksisterer ikke i Bibelen og knapt nok et begrep som kunne svare til det som vi mener med ordet religion. / Kristendommen er noe større og viktigere og dypere enn som så. / Derfor er kristendommen truende. Derfor er det viktig for makten her i landet - å av-kristne oss, av-mentalisere eller de-mentalisere oss. / De mentale institusjoner i vårt land tar da også "ofte" imot tvangs-innleggelser av såkalte vantro borgere./ For vi skal merke oss at deres forkynnelse handler om av-kristning, ikke av-religionisering. Og hva skal så tomrommet fylles med - etter gjennomføringen av deres av-kristnings-politikk? Islam kanskje? / For vi hører da aldri at det forkynnes noe om av-islamisering. / Vi skal da - enten vi vil eller ikke - omvendes og omformes til zombier som lydig marsjerer til makt-elitens og Arbeiderpartiets taktfaste trommeslag. Men ønsker vi nå det da?"
---
*****
--11--

-- Dagboks-notater, mandag 11. februar 2008, Vinberget:

   Både sol og overskyet vær her ute i dag. Temperaturen på det laveste i natt omtrent 2, 5 pluss-grader Celsius.
---
   Det norske folk har nærsagt gått rundt og trodd at kvinner ikke gjør kriminelle ugjerninger.
   De skulle bare ha visst!
   De skal få vite det også. 
   Og også Hvordan kvinner gjerne har gjort kriminelle ugjerninger.
   Jeg har endel å fortelle i så måte. Jeg har allerede fortalt det også, i mine Dagboks-notater. ( ekstern ).
---
   Det er nok mange av oss som egentlig har et og annet å fortelle.
   Og som det virkelig trengs at det blir fortalt om.
---
   Her under er et stykke jeg skrev i natt. ( ekstern ). Tenkte det passet at jeg nu nedskrev det kortfattet for iallfall å ha det gjort.
---

Noen ord om den og de bortkomne  ( ekstern )   

   Barnevern-tjenesten og deres alt annet enn "sak-kyndige" psykiater (Kirsten Westly), har hengt seg veldig opp i at jeg i mine Dagboks-notater, ( ekstern ), som de har hatt tilgang til, referer titt og ofte til Bibelen og kristendom. Hvilket jo i deres øyne er et forferdelig sykdoms-tegn! Interessant nok i og for seg. Altså at landet Norge i Arbeiderparti-ideologiens navn har sunket så dypt ned i simpelhet, intoleranse, ondskap og av-kristning!
   At de altså har et så fullstendig hatsk og blindt forhold til kristendommen. Og også til jødedommen. Til både det Nye og det Gamle Testamentet i Bibelboken. Og til det faktum at Jesus var "jøde"! De skjønner og vet nærmest instinktivt at uten Davids ætt og profetene og Israel-folket så ble det ingen Jesus! Og de "vet" at GT nærsagt er som svangerskapet til NT og Jesu fødsel og kristendommen! Og at de to henger sammen omtrentlig som natt og dag henger sammen!
   Adolf Hitler med sitt "Nasjonal-sosialistiske Arbeiderparti" hadde også det samme hatske og fanatiske forholdet til jødedommen og Israel-folket og kristendommen!
   Det samme hatske forholdet som Arbeiderpartiet i Norge nu har til staten Israel, til det tilnærmet eneste nokså demokratiske samfunn i Midt-Østen. Og som gjør at de ivrig og fanatisk selv nærsagt med alle midler støtter araber-terrorister som med alle midler ønsker å tilintetgjøre landet Israel, - så som for eksempel Yasser Arafat.
   Det samme hatske forholdet som Arbeiderparti-ideologien og alt hva den har gjennomsyret også har til kristendommen! Og som gjør at de vil fjerne og omskrive og utestenge og innesperre og forvrenge alt som smaker av kristendom. Den samme kristendom som er grunnlovsfestet basis og erkjennelse og retning for vårt folk og vårt land! Og som endog også gav vårt land og vårt folk skoler og opplæring, velferd og dypere respekt for lov og rett!
   Barnevern-tjenesten henger seg som sagt opp i mine referanser og henvisninger til Bibelen og kristendom i mine Dagboks-notater, og fremstiller det som var det Fanden selv!
   Altså i og for seg interessant nok.
   Og jeg har ikke noe som helst jeg burde skamme meg for i så måte.
   Men fakta i det hele kan jo også være av en viss enda mere tankevekkende interesse!
   Vår eldste sønn Balder og hele vår familie ble i møtet med Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, i Vikedal mandag 13. mars 2006, ( ekstern ), ca. to uker efter at vår datter Solborg ble født, uhyrlig grovt trakassert, hånet og krenket. Han ble grundig skremt av det hele og mistet nokså fullstendig tilliten og troen på sin far og sin mor og sin familie, - fordi han trodde at det kanskje kunne være noe som helst sant i det hva de sa i møtet.
   Jeg ba ham i bilen efter møtet inderlig om ikke å tro på noe som helst av hva de hadde sagt. Men det hjalp ikke. Tvil, skepsis, forvirring og løgner var på uhyrlig vis sådd i hans uskyldige sinn. Og jeg så straks og umiddelbart hva som var skjedd. Se herom i mine Dagboks-notater for den dagen og den tiden. ( ekstern ).
   Balder ble i dagene og ukene efter dette møtet gradvis men fort til noe annet enn han før hadde vært. Han ble fort og gradvis mere og mere lik den og det som hadde trakassert ham og vår familie! Han mistet seg selv og sin uskyld nokså fort og nokså fullstendig, uten at han selv var i stand til å registrere hva som skjedde med seg! Han befant seg plutselig i hva noen kaller "trass-alderen" og andre kaller "pubertets-tiden" og andre igjen kaller "det babylonske fangenskapet", etc. Fenomenet er velkjent i verdenslitteraturen, ifra flere tusen år tilbake - og ifra de forskjelligste kulturer. Det er også velkjent at når slikt noe skjer så er veldig mye i hva som videre skjer beroende på omgivelsene og på deres innflytelser. For barnet vil da flere avgjørende momenter og vurderinger ha betydning for hvordan det ender opp videre. Disse avgjørende momenter og vurderinger handler først og fremst om følgende faktorer:
   Tillit. Kontra tvil. Hvem har rett og hvem tar feil? I hvilken verden hører jeg hjemme? Hvilken verden og virkelighets-forståelse er den rette? Den hjemlige sfære, eller en annen sfære? Dette er det ene punktet, eller altså den ene faktoren.
   Og punkt to: Dette at barnet og vi mennesker hermer.
   Og punkt tre: Hva sier de andre menneskene i omkretsene omkring barnet om hva som er det rette og riktige? Hvordan er makt-balansen og styrke-forholdet i virkelighetens verden? Hvor er den egentlige virkelighet hen? Hvem er sterkest, og hvem og hva er størst, og hvem er rettest og riktigst? 

   I et sunt og godt samfunn, i sunnne og gode omgivelser, ville problemet ha vært fort forbigående og overstått. Men her nu snakker vi konkret om Balder og hans situasjon, omgivelser, innflytelser og valg.
   Hvem og hva hadde innflytelser på ham i denne hans meget så utsatte posisjon?
   Og disse hvem og hva, - hva ville de fortelle Balder?
   Ville de fortelle Balder at han skulle ha tillit til sine foreldre og sin familie?
   Eller ville de fortelle ham konkret noe annet?
   Og hva var det i realiteten disse andre og omgivelsene fortalte Balder angående disse tingene og det som ble sagt til ham og vår familie i møtet?
   At det var mye rett og riktig i det som ble sagt i møtet! 
   Dette fikk Balder såvel indirekte som direkte nok høre ifra mennesker som vi hadde vennskapelige forhold til. Ifra Per og Mona Snabel, ifra Ødegård, ifra Jens Tveit og hans familie, ifra de mange som gjør og har gjort tingene på sin måte - på den alminnelige måte efter Arbeiderparti-ideologiens mønster. I et mønster og en metode som ikke fungerer, - men som disse menneskene og innflytelsene er selvtilfredse med, fordi den har vært og er som de fleste andre sin! Som det alminnelige. Som det alminnelige som aldri har vært bra nok eller nødvendig for vår familie. Fordi vi har så meget bedre kvaliteter og muligheter å fare med. Generasjons-kløft, splittelse i familien, uenighet, krangel, selvstendighet i hovmot, likestilling i null-stilling, likegyldighet og uansvarlighet, resignasjon og slikt noe er det alminnelige for mange her til lands nu. Og dette at barna og ungdommen skal eller bør skynde seg å sikre seg jobb, penger og alminnelig "stemplet og godkjent" utdannelse, og deltagelse i de dionysiske og paniske utskeielser, i umoralens og uanstendighetens sosiale liv, - for liksom derigjennom å være og å bli "frie" og "selvstendige"! Hvilke uverdige og unødvendige og lavtstående verdier og ulykkelige forhold er vel ikke slikt noe for vår familie?! Uten at vi av den grunn rakker ned på andre mennesker og familier. Vi viser derimot andre mennesker i praksis og i gjerning og frukter hva vi holder på med, - og hva som gjør våre måter og metoder så vellykkede og fortreffelige! Og misunnelses-verdige! Det er ikke vi som misunner de andre som får til så lite og dårlig at hvem som helst kan forsimple seg dithen! 
   Hva hadde vi å være stolte og glade for om vi selv skulle ha gjort det på de så mislykkede måtene? Og hvem og hva ville da ha respektert og æret og velsignet oss? Vi ville ha mistet alt som betyr mest for oss! Og vi ville ha frarøvet de andre og mislykkede håpet og troen på at det i all enkelhet meget så godt og lett lar seg gjøre å få til så mye mere og bedre, til gavn og velsignelse for enhver og alle!

   Balder lot seg forlede og lokke til å tro på noe som er noe fullstendig annerledes og laverestående enn de verdier, realiteter og muligheter som vår familie så vellykket har stått for og står for! På grunn av den uhyrlige frekke og skamløse og hånlige trakasseringen han ble utsatt for i møtet med Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune. Og på grunn av de ugunstige innflytelsene og rådene og veiledningene han ifra flere hold efterpå mottok. Ifra mennesker og innflytelser som ikke visste og skjønte hva det egentlig var snakk om! Greit nok. Vi stod som foreldre maktesløse overfor dette. Vi gjorde og sa hva vi kunne, - men vi stod maktesløse overfor det, fordi Balder gjennom trakasseringen han og vår familie ble utsatt for mistet tilliten til oss, og mistet seg selv og sin uskyld, ærlighet og virkelighet.
   Han ble så lik de som trakasserte ham at han selv begynte å trakassere sin egen familie! Hvilket det ble stadig mere irritasjon og ufred og uro av i vårt hjemsted. Å snakke med ham eller til ham om det hjalp ingenting som helst. Han hadde mistet seg selv. Det sproget som nu kom ifra ham var kverulering, tåpeligheter og usammenhengende og ulogisk svada. Han hadde mistet selve sitt sprog.
   Vi var overbærende og tålmodig med ham, og forsøkte om og om igjen å snakke med ham om det. Det nådde ikke frem og prellet av som vann på gåsa. Jeg maktet til slutt å komme frem til forståelse og enighet med ham om at det ikke kunne fortsette slik, og at han vel heller får prøve seg på egen hånd i samfunnet, at han heller kan flytte og heller komme hjem igjen når og hvis han blir seg selv igjen eller kan te seg akseptabelt. Men ikke før. At han nu trenger å komme for seg selv. Så han bedre kan vurdere og finne ut av hva som er rett og riktig, og i hva han egentlig vil. Og han var inneforstått med at det ifra min side var ment som et fortvilet og nødvendig forsøk på å verne om husfreden, familien og resten av barna. Dette sa han at han forstod og at han aksepterte, samtidig som han sa at han egentlig selv i en viss tid hadde mere og mere vært inne på tanken om å flytte hjemmefra og å finne på noe å gjøre andre steder i samfunnet. Det får du gjøre, sa jeg. Så får du heller komme tilbake igjen når du tror at jeg kan finne det akseptabelt. Og husk, Balder: Du er min eldste sønn, - og både jeg og din mor er glad i deg av hele vårt hjerte.
   Dagen efter kjørte jeg ham dithen hvor han helst ville at jeg skulle kjøre ham. Han ville til Ølen. Han skulle forsøke å finne frem til Arbeids-kontor der, for derigjennom å forsøke å få seg jobb. Vi fikk i efterhånd høre at han nokså direkte hadde havnet hos de samme som hadde trakassert ham. Og de var særdeles så glade for at han kom.
   I efterhånd ble Trude sint på meg fordi jeg hadde sagt til Balder at han først kunne komme hjem igjen når han ikke skaper ufred i familien. Og da jeg sa til henne at det i verste fall kan ta sin tid. Men at vi nu må gi Balder den frihet og tid han trenger, og at han nok vil vende tilbake igjen efter hvert når han finner ut av tingene - og også forhåpentligvis gjenfinner seg selv igjen. Hvis vi lar ham få løpe linen ut nu og han skjønner og forstår at han ikke kan ødelegge for oss her hjemme, så vil det kanskje ikke ta så lang tid. Balder vil være sint og skuffet nu fremover, men vi må la ham få rase ifra seg - og i glede ønske ham velkommen igjen når han får rast ifra seg, og også bedre skjønner og forstår hva han egentlig har vært i ferd med å forlate. Vi må for all del ikke springe efter ham for å forsøke å hente ham tilbake igjen. Det vil i så fall sikkert nok virke helt imot sin hensikt, og også rasere trivselen, harmonien og gleden her i familien. Husk: Det er bare kjærlighetens bånd som holder oss sammen. Og tillit. Vi må nu vise Balder den tillit at vi lar ham få bruke den frihet han har. For bedre å kunne finne ut av tingene. Uten at vi forsøker å stoppe ham. Det er den beste hjelp vi kan gi ham. For at han skal kunne finne tilbake ikke bare til seg selv igjen, - men også til familien.
   Trude tok derefter i efterhånd kontakt med Balder og sa at hun savnet ham, og ønsket ham hjem igjen, og at det ville hun selv om jeg ikke kunne akseptere det. Hun sa til ham at han hører jo til familien han også, og at han selvfølgelig derfor må få komme hjem igjen når og hvis han vil. At noe annet må jo være fullstendig galt.
   Jeg sa til Trude at nu må vi la Balder få være i fred, og han oss få være i fred. Så får vi håpe at alt går seg til bra igjen efter hvert. Og at jeg også savner Balder, - selv om han oppførte seg dårlig også. Men at det er viktig at vi nu ikke springer efter Balder. At det da også vil komme til å ta lengre tid før han finner ut av tingene. Og at det endog kanskje vil lure ham til å tro at vi ikke bryr oss, - til å tro at vi er likegyldige eller aksepterende til hva som har skjedd med ham. At det derfor er viktig nu at vi ikke svikter ham, men i det stille inderlig lever i håpet - og ser frem til den gledens dag han hjemkommer!
   Trude ble nokså rasende og ville ikke akseptere dette. Og jeg sa at for meg er det umulig å akseptere det hva hun ønsker. At jeg da ville ha sviktet både Balder og resten av familien, og også Trude. Og det hverken vil jeg eller kan jeg gjøre. Det er det ingen som helst sjangse eller mulighet for at jeg kan gjøre. Ingen av mine barn skal noensinne kunne si at jeg sviktet de, hverken for dumhet, penger eller noe som helst annet. Og ikke min kone heller at jeg sviktet henne. Hvis du insisterer på at jeg skal svikte min egen familie så ber du samtidig om å skilles ifra meg. Hvis det er realiteten, så vil jeg og må jeg heller ha skilsmisse enn å leve i svik. Og dette som jeg nu sier det mener jeg absolutt og til fulle. Det er ingen trussel ifra min side, men et faktum. Og jeg er ikke det minste som helst i tvil om at det er slik.
   Dette jeg sa ble også nedskrevet, og Trude hørte hva jeg enkelt, klart og tydelig sa. Likevel forsøkte hun om og om igjen i tiden efterpå på å få meg til å endre innstilling, og ville ikke ta meg på alvor. Med alle slags usle og simple måter og metoder forsøkte hun å få meg til å endre innstilling. Og jeg ble i hennes forestilling mere og mere hennes fiende. Efter hvert kastet hun fullstendig og definitivt vrak på meg, og bestemte seg for å fjerne meg, sin ektemann og barnas far, ifra familien. Med bortimot hvilkne som helst usle metoder og midler. Men skilsmisse på papiret sa hun at hun ikke ville ha. Og skilsmisse agerte hun også i det videre som at hun ikke ville ha. Men sin vilje om at Balder må få komme hjem selv om jeg ikke aksepterer det ville hun absolutt ikke gi seg på. Og å ta meg på alvor ville hun ikke.
   Og hva gjorde så jeg i mellomtiden? Brukte utrolig meget av min tid og mine krefter på å nedskrive for henne og enhver interessert hvorfor det for mitt vedkommende så selvfølgelig og enkelt er som det er. Jeg kjempet og arbeidet skriftlig for at hun skulle forstå riktigheten i min innstilling og galskapen, sviket og konsekvensene i hennes. Og gjorde henne oppmerksom på at jeg jo vet at hennes innstilling er nokså alminnelig, men dog gal og katastrofalt dum. Jeg skulle så gjerne ha ønsket at den var rett og riktig, hennes innstilling, - men den hverken var det eller er det.
   Vel, - dette er også en beretning i kort versjon om hva som skjedde. Men det var egentlig noe annet og bestemt jeg her nu ville frem til. Og dithen at det kan sies har jeg vel kommet nu:
   Jeg forsøkte om og om igjen skriftlig å fortelle og å forklare for henne min innstilling. På kryss og tvers. Og naturligvis også ikke minst ved å gjengi for henne hva Bibelen og verdenslitteraturen sier om slikt noe, og om hva som er riktig og galt i slikt noe. I mine Dagboks-notater, ( ekstern ), som hun kunne lese - og som hun også - og enhver annen - når tid som helst i eftertid vil kunne lese. Alt og det hele prellet av som vann på gåsa på henne. Men dog er det nedskrevet - og tilgjengelig offentlig også for enhver og alle det måtte angå eller interessere. Disse mine skriverier, som også i stort monn er relaterte til Bibelen og hva som er kristendom, har et stykke på vei også Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune forholdt seg til og med en viss iver og interesse kommentert og gjort påstander, forvridninger, fordømmelser og krenkelser ut av. Og i den forbindelsen er det endel bemerkelsesverdige forskrudde ting som blir sagt ifra Barnevern-tjenesten og Arbeiderparti-ideologien sin side.
   Så som for eksempel at mitt ønske om å opprettholde fred og ro i familien og om ikke å la Balder få en slags makaber posisjon i familien, altså om å verne resten av familien, blir omtalt som å skulle ha noe som helst med Bibelen å gjøre! Men det har det da faktisk ikke. Annet enn det faktum at jo også Bibelen omhandler slikt noe og slike omstendigheter og på konkret vis omhandler hva som er rett og galt. Så når jeg i forhold til hva min kone og vår eldste sønn gjør også refererer - og det også grundig - til hva Bibelen (og verdenslitteraturen) sier om disse tingene og slikt noe så er min holdning og innstilling med hensyn til å verne om ekteskapet og familien dog ikke fremkommet på grunn av at Bibelen "tilfeldigvis" i klar tale uttrykker det samme som meg. Men forholdet har vært og er kanskje snarere omvendt! At min kone og Arbeiderparti-ideologien både får høre hva jeg sier om disse tingene og om hva Bibelen i sin helhet sier. Både jeg, Bibelen og verdenslitteraturen advarer klart og tydelig imot Arbeiderparti-ideologiens eller molbolandets holdning til disse tingene og forholdene!
   Det er fakta. Jeg trenger ikke Bibelen for å fortelle meg at den alminnelige molboland-ideologien er feil og gal! Det sier statistikk, avis-oppslag, forholdene i de tusener hjem, historiske erfaringer, verdenslitteraturen og så forskjellig meget så klart og tydelig. Det er ofrene for molboland-ideologien og Arbeiderparti-ideologien som trenger både hva jeg og mitt hjerte, Bibelen og slikt noe sier, for å kunne komme seg til anstendighet og rett og riktig igjen. Bibelen sier ikke noe annet enn meg. Og jeg sier ikke noe annet enn Bibelen. Alt hva som på ekte er æret og respektert høyt i verden sier heller ikke noe annet. Dette er ting og forhold som de felles-menneskelige erfaringer og tradisjoner har stått sammen om. Til tross for at terror, diktatorer og korrupsjon har forsøkt å få til noe annet. Bibelen og Jesus og apostlene sin lære er ikke på det lavmål som Arbeiderparti-ideologien og Molbolandet står for.
   Det er ikke de mentale analfabeter, de indoktrinerte, de sviktede svikefulle, de og det mislykkede, de og det groteske, - det er ikke tåpeligheten og de forhastede slutninger som bør råde og veilede våre liv og vårt samfunn!
---
***

   Kommisjon Justismord:

   Intro pr. 11.02. 2008 - 11.02. 2008 / 

   Det er og blir begått utrolig mange justismord i Norge!
   Meget meget flere enn folk flest er klar over.
   Åsaken til at folk flest ikke er klar over det, er følgende:
   Definisjon! Om-definisjon!
   Så nu vet du det. Hva som er årsaken til at så å si alle justismord som blir begått av forvaltningen i Norge liksom ikke telles eller regnes som justismord.
   De som begår disse justismordene har laget til en spissfindig definisjon på ordet justismord!
   En spissfindig definisjon som de har fått massemediaen og folk flest til å tro på!
   For stolt å kunne si: At i Norge forekommer knapt justismord. Alle kan føle seg trygge og sikre på det.
   Men er disse deres ord sanne?
   Så fullstendig langt derifra!
   I Norge blir antagligvis årlig begått mere en ti tusen uhyrlig grove og uhyrlig kriminelle justismord!
   Har jeg dekning for disse mine ord? Og hvilken dokumentasjon har jeg for disse mine ord? Og er den dokumentasjonen som kan fremlegges god og sikker nok?
   Nei. Dokumentasjonen jeg har tilgang til og kan fremlegge er enda ikke god og sikker og presentabel nok. Men jeg og flere til har mange gode grunner for å tro at den vil komme til å bli det
   Vi trenger derfor flere som vil engasjere seg i innsamling, sortering, arkivering , dokumentasjon og presentasjon av alt slikt materiell! Kanskje noe av interesse for deg?

   Foreløbig kan iallfall så mye sies:
   Punkt 1:  Årlig forekommer et sted mellom fem og ti tusen "omsorgs-overtagelser" av barn i Norge, i regi av den offentlige Barnevern-tjenesten. Det er utrolig nok meget som tyder på at de fleste av disse "omsorgs-overtagelser" dekker over uhyrlig grove og kriminelle justismord.
   Punkt 2:  Årlig forekommer mere enn fem tusen tvangs-innleggelser til psykiatriske avdelinger i Norge. Det er meget som tyder på at mange av disse tvangs-innleggelser dekker over uhyrlig grove og kriminelle justismord.
   Punkt 3:  Årlig forekommer et viss antall behandlinger av eksil-søknader av forvaltningen i Norge. Det er meget som tyder på at et ukjent antall av disse søknads-behandlinger dekker over uhyrlig grove og kriminelle justismord.
   Punkt 4:  Under dette punkt 4 kan muligvis en slags gruppering finne sted. Her trenger vi foreløbig også forslag for å kunne gruppere best mulig. Uten at jeg foreløbig vil si stort mere eller videre om dette punktet her nu.

   Kommisjon Justismord ( ekstern ) skal først og fremst være opptatt av dokumentasjon og presentasjon av faktisk forekommende justismord. Og av de reelle kriteriene og definisjonene for slikt noe.

   Henvendelser kan foreløbig skje til følgende:

   Rune L. Hansen,
   Tindeland,
   N-5568 Vikebygd, Norge.
   Telefon:  53 76 76 87.
    E-post:  hunwww@online.no  

***
---
   Åse tror at hun kan gjøre nytte for seg ved å ta turen til kontoret til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, for å fortelle de hvor storartet familie vi er og hvor utrolig fint og godt våre barn på alle sett og vis har det.
   Hun er sånn sett meget så naiv og dum. For å si det mildt! Trude forsøkte å fortelle henne at Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune faktisk meget så godt vet det fra før av, og at det absolutt ikke på noe som helst sett og vis er det saken dreier seg om. Dette er det ingen som helst minste tvil om.
   Det saken dreier seg om, er tre-delt:
   Punkt 1:  De vil ha våre barn overført til den offentlige skolen. Dette ville de fra første stund av og underveis helt ifra begynnelsen av saken, hvilket den Saks-dokumentasjon vi har hatt tilgang til ( ekstern ) har gitt fornemmelser av og indikasjoner på. Men som i deres hemmeligholdte og nu snart her på Internettet offentliggjorte saks-dokumentasjon Hekseboken 2008 ( ekstern ) fremgår med tydelighet, allerede ifra tidlig av. Hvem eller hva som har gitt de dette deres ønske og mål vet vi iallfall enda ikke.
   Punkt 2:   Vi var i fra begynnelsen av ( ekstern ) frekke nok (sett med deres øyne) til ikke å la oss underkue av deres uhyre frekke makt-arroganse, trakassering og lovstridige ønsker. Se også brevene ( ekstern ) angående dette punktet. Også derfor skal Rune L. Hansen og hans familie avvikles, drepes og fjernes.
   Punkt 3:    Rune L. Hansen ville offentliggjøre all Saks-dokumentasjonen. Dette fastholdt Rune L. Hansen også i april 2006 da Rune L. Hansen og familie via Jens Tveit (nabo, ca. 6 km unna i Vikebygd, lekprest, tidligere lærer i den offentlige skolen) fikk beskjed ifra Iren Hebnes, leder for Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, om at Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune vil avslutte og henlegge saken hvis Rune L. Hansen ikke offentliggjør Saks-dokumentasjonen. Men at hvis Rune L. Hansen offentliggjør Saks-dokumentasjonen så vil de komme og ta barna ifra oss! Dette ble formidlet med all mulig tydelighet for oss i april 2006, via nevnte Jens Tveit. Angående dette se Rune L. Hansen sine Dagboks-notater for april 2006.  ( ekstern ). Rune L. Hansen må, med alle midler, stoppes, og hans familie avvikles, drepes og fjernes. Dette ble deres motto.

   Det er i sin helhet dette saken har dreid seg om! Og om de uhyrlige og grovt kriminelle fremgangsmåter og metoder Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune og deres allianse har brukt for å oppnå sitt mål!
   Åse er sånn sett uyrlig naiv. Antagligvis flere andre også!
   Både Trude og jeg ber Åse om heller å nedskrive godord om oss, og slik hun vurderer oss og barna, i et brev som hun tilsender oss! Dette brevet ifra henne - og andre som har noe de syns eller vet - kan vi så offentliggjøre i en egen mappe her på Internettet, - så kanskje den nødvendige sneballen begynner å rulle og kan få andre også til å sende oss et slikt brev! Og andre igjen, som våger seg frempå når de ser at noen allerede har gjort det!
   I denne mappen - FAMILIEN-HANSEN ( ekstern ) - vil vi iøvrig også fremlegge og offentliggjøre andre skriftlige positive omtaler av vår familie! Bare det positive og fine. Ikke de falske vitnemål og løgner!
---
   Trude snakket både med Åse og Aud Signy i telefonen i dag.
   Aud Signy bekreftet riktigheten av det jeg nevnte forleden dag:
   At kommune-administrasjonen hadde planlagt tilsyns-besøk for hjemme-undervisningen hjemme hos de, bare med den hensikt derigjennom å få barna overført til den offentlige skolen. Hvilket helt tydelig og utvetydig fremgår skriftlig av et brev de tilsendte Rolf, hennes tidligere ektefelle.
   Dette er en av flere meget så gode grunner til at Aud Signy ikke har kunnet akseptere slikt noe kommunalt tilsyn.
   Vi for vår del visste om dette og mye mere til på forhånd, da det her for oss ble snakk om og foreslått et kommunalt tilsyn foretatt av kommune-administrasjonen i Vindafjord sine egne ansatte. Vi var oppmerksomme på det. Men tenkte åpenhjertige at her skal vi iallfall gi de en sjangse til å eliminere eventuelle mistanker eller frykt ifra vår side. Eller til eventuelt å gå i fellen: Å avsløre seg selv.
   Og de trampet hastig og fort i fellen! De avslørte grundig seg selv så umiddelbart som de bare fikk til! (Se Brev-korrespondansen herom den som kan være interessert i dette. ( ekstern ). Lyd-opptakene ( ekstern ) ifra alle møtene våre med de vil også forhåpentligvis med det nærmeste bli offentliggjort her på Internettet. 
   De gikk så det suser i fellen! Seg selv lik! Det er det mange som har gjort underveis i denne saken. Og da særlig Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune!
---
   Gudmund kom hjem i eftermiddag. Han har vært borte siden fredag morgen. Han sa ingenting da han kom hjem, og en stund efterpå var han gått til seng.
   Han tenker tilsynelatende det samme som ethvert barn som har vært i den offentlige norske skolen en stund tenker:
   Ingen trenger eller skal være bekymret for meg. Jeg klarer meg selv. Jeg er nemlig meget så hovmodig, egoistisk og voksen!
   Og: Familie og foreldre er et nødvendig onde og en nytte-gjenstand. De skal være takknemlige for at de fikk æren og gleden av å fø meg. Det er alt.
   PS: De skal være glade og beæret hvis jeg gidder å ha noe som helst med de å gjøre.

   Det er selvfølgelig Ingeborg Nyland i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune som mest av alt og konkret har gitt Gudmund disse og lignende holdninger og tanker.

   Iøvrig: Ingeborg Nyland gjør et nokså godt og sympatisk første-inntrykk på folk flest. Hva hun skjuler av uhyggeligheter og kriminelle ugjerninger i sitt indre kommer først efter hvert til syne. Det er hennes rolle i denne her saken et utrolig godt og sikkert vitnesmål om. Se selv, - for eksempel i Brevene angående Steinerskolen og Gudmund. ( ekstern ). Men det fremgår tydelig av alt det øvrige også. Eller hva?
---
*****
--12-- 

-- Dagboks-notater, tirsdag 12. februar 2008, Vinberget:

   Omtrent 3, 5 pluss-grader Celsius er ute i natt. Omtrent 7 pluss-grader Celsius på det varmeste her ute i dag. Solvær også.
---
   De aller første sneklokkene har begynt å blomstre! Og to kinatrollhassel-busker står overdådig i solgul blomstring. Det har de gjort et par ukers tid nu. Keiserkrossved har jevnt blomstret de siste måneder.
   Flere bergmyrt-busker bugner av modne, gode bær. Jeg spiste en neve i dag. Solborg fikk litt også, men syntes det var litt sterkt. Det blir nok artigere for henne når shallon-buskene, som gledeligvis har etablert seg fint, begynner å bære frukt! Rødrosa rabarbra-knopper har forlengst begynt å titte frem.
   Alfredo var ute og plukket laurbær-blader ifra laurbær-buskene våre forleden dag, for å ha i suppe han laget. Han trengte jo bare et blad, men la resten fint til tørking.
   Solborg vet hvordan tingene skal gjøres, og hun hjelper til med det meste. Enda ikke to år, men snakker om og forstår det meste av alt alminnelig og hverdagslig, og mere til. De minste leker mye engler og prinsesser i disse dager.
   Nærmere og nærmere kommer vi på sett og vis opplevelsen av å ha sommer hele året, her i vår store hage! (144 dekar stor, men i realiteten enda mye større på grunn av forhøyninger, krinker og kroker.) Endog da vi bodde i vinterkalde innlandet med metervis med sne var dette med sommer hele året noe vi tilstrebet og som vi også gledet oss over. Den gode stemning, sinnsro, glede og atmosfære slikt noe stimulerer til er utrolig verdifull! Og vi elsker våre landskaper - og nyter de kjærlig og hærlig. Særlig nu og her! Det er de færreste forunt å ha så store rikdommer som vår familie! Og å stelle og å nyte disse så  kjærlige og hærlige rikdommer, som på så mange sett og vis også er nokså enkle, med så mye meget glede!
   De vintergrønne bladene til elaeagnuser og rhododendroner og så forskjellig er også en nytelse. Og vissheten om alt det andre som også er underveis.
   Ungene har i vinter sådd både mandler og andre slags frukter, som har spiret og begynt å vokse, og som vil bli utplantet når våren begynner å komme.
   Særlig mandel-fruktene vokser fort og roter seg dypt. Meget dypt. Men de tåler efter at de er utplantet likevel veldig lite vind omkring vinter-tider. De dør fort om de ikke får det lunt og godt nok her ute i det fri. De er så mye bedre klima-tilpasset varmere og lunere omgivelser.
--- 
   Det ankom med posten i dag et trivlig brev ifra kjære, godeste Ivar B. Løne i Voss. Han er nu 84 år. Men jo dog sprekere enn de fleste! Han hilser også ifra Sigrid, og sier hun "vart begeistra for borni dykkar!" Han vedla blandt annet tusen kroner i konvolutten!
---
   Det ble ikke noe kommunal musikk-skole i dag. Lena er syk og kunne ikke.
---
   Trude snakket med Åse i telefonen i dag hørte jeg. 
   Ville ha henne til å skrive om oss, tror jeg.
   Jeg tror Åse sa at hun ikke ville det, at hun er så mye flinkere til å snakke. Men hun har da iallfall skrevet brever før!
   Det er mindre forpliktene og mere rom for forvirring og det å være difus og springende i det å uttrykke seg bare muntlig. I det å ikke uttrykke seg skriftlig.
---
   Jeg sier til Trude at jeg mistenker Åse for å nettopp ønske å forbeholde seg. Og for å skjult være en slags Arbeiderparti-ideologiens forkjemper for likestilling og kvinne-sak. Jeg sier til Trude at også Kvinne-konvensjonen til FN er et uttrykk for det samme suspekte. Og at det også er derfor den enda heldigvis ikke har vunnet frem.
   Heldigvis ingen Manns-konvensjon heller! Og at den er anti-kristelig. Og med mange suspekte formuleringer. Som for eksempel når det i en formulering er snakk om "å treffe de tiltak som er nødvendige for å avskaffe" diskriminering. Så meget vag og forbeholden formulering! Med åpenrom for hva som helst av ugjerninger og svik!
   Like så når det blir sagt, at partene "fordømmer diskriminering mot kvinner i alle dens former og er enige om uten opphold å ta alle tjenlige midler i bruk i en politikk for å avskaffe diskriminering mot kvinner"!
   "Uten opphold - å ta alle tjenlige midler i bruk"! Å ta alle tjenlige midler i bruk!
   Og det er nettopp slik mange kvinner under Arbeiderparti-ideologien også vil ha det!
   Men lov og rett, moral og etikk, dreier seg ikke om å ta alle midler i bruk!
   Dessuten så bærer Kvinne-konvensjonen slik den nu foreligger preg av å være både frenetisk og hysterisk. Av vilter og firkantet ensporet vilje - uten kjærlige hensyn, dybde, perspektiv, klokskap og visdom!
   Og hva har den vel å stille opp imot Bibelens konvensjoner, - slik disse i all sin skjønnhet og genialitet kommer til uttrykk gjennom apostlene og Jesus!? Og slik disse også har hatt og har sin iboende natur og forløsning gjennom historisk tid og så allehånde tradisjoner!
   Det er mange kvinner - og damer - i dag som tror de arbeider og kjemper for likestilling og frihet, - men som naturlig nok sitter bom fast i den livsfarlige Arbeiderparti-ideologien. De også - er jo indoktrinerte i den. Arbeiderparti-ideologien har tapetisert tilværelsens vegger med den, hardtslående - og brutalt. Og de lokker med den karamell de kaller "frihet"! Litt av et ord! Frihet til hva som helst! Frihet til frihet! Frihet til å hærje! Frihet til å drepe!
   Verdens mest usunne karamell!
---
*****
--13-- 

-- Dagboks-notater, onsdag 13. februar 2008, Vinberget:

   Temperaturen her ute omtrent 6 pluss-grader Celsius i dag klokken 7. Nydelig fint vær og med sol her ute i dag iallfall, og temperaturen på det høyeste 9, 5 pluss-grader Celsius. Sent på kvelden temperaturen nede i 1, 5 pluss-grader.
---
   Jo mere vi overskuer innholdet i Hekseboken 2008 dess mere og bedre ser vi at denne saken ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune sin side fra begynnelsen har dreid seg om hjemme-undervisning kontra den offentlige skolen. Og at de sånn sett ifra begynnelsen har betraktet hjemme-undervisning som noe som ikke bør eller skal forekomme. Og har betraktet det som sin oppgave og kompetanse å få slutt på hjemme-undervisningen og å få overført barna til den offentlige skolen. Koste hva det koste vil.
   Jeg har tidligere nevnt at deres Undersøkelser og Heksboken 2008 omtrentlig er en blåkopi av for eksempel Stalin-tidens hekse-prosesser i Russland. Jeg overdriver ikke. Dette er egentlig på sett og vis faktisk mildt sagt. Men noen vil jo ha det slik, og satser på at de ved likegyldighet, angiveri, svik, falske vitnebyrd, løgner og egoisme kan klare å holde seg selv unna den verste faresonen.
   Når en i Hekseboken 2008 ser på deres forskrudde og makabre oppmerksomhet på og undersøkelse av og tolkning av de alminneligste detaljer blir en også mildt sagt betenkt. Deres spørsmål er på sett og vis ikke om vedkommende familie spiser godt og vel og bra og om de er friske og har det vel og bra, men mere i retning av når de spiser, hvor ofte de spiser, hvor kjøper de maten sin, drikker de kaffe eller te, er den teen de drikker økologisk eller folkelig, spiser de mere eller mindre fiskekaker enn folk flest, osv., osv. For derefter ifra løse luften eller noen sitt oppdiktede eller falske vitnemål å konkludere med at familien antagligvis eller sikkert tror at de potetene familien spiser er blitt forgiftet av Barnevern-tjenesten, men at de likevel ikke ble syke av å spise de, hvilket beviser hvor gale og paranoide familien er, naturligvis uten at familien selv skjønner hvor gale og paranoide de derfor er. Osv., osv.!
   Men denslags innsamling og oppkonstruering av et mylder med detaljer i form av forvridninger og løgner er i seg selv et tankevekkende fenomen. Nu er det iøvrig et faktum at de fleste som kommer i den offentlige Barnevern-tjenesten sitt fokus - det vil si, at noen tilsender de en Bekymrings-melding - stort sett blir utsatt for det samme slikt noe og det samme i det meste av alt annet også. Familien blir med løgner på kryss og tvers påstått å være uhygieniske, dumme, isolerte ekstremer, voldelige, unormale - og naturligvis paranoid schizofrene eller psykotiske. Og at deres slektninger, naboer og venner har mange av de samme egenskaper. Dette er en mal Barnevern-tjenesten bruker i nærsagt alle saker, - fordi de har funnet ut og erfart at den virker hver gang efter hensikten. Og hensikten er å ta barna i familien og å best mulig få foreldrene anbragt i psykiatriske avdelinger. Uten oppstyr og uten at noen spør, undersøker eller bryr seg. Derfor er mest mulig også hemmelig-stemplet. Det virker bortimot hver gang!
   Dette med at ofrene er paranoid schizofrene og psykotiske er for Barnevern-tjenesten en viktig detalj. Oversatt til norsk så betyr det at hvis ofrene tror eller hevder seg å være urettferdig behandlet av Barnevern-tjenesten, så er dette rett og slett bare et bevis på at de er sinnssyke! Ingenting mere eller annet.
   Men nu skal jeg være riktig så utrolig paranoid schizofren:
   Da de tre damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune bestemte seg for i vår sak å utslette vår familie og vår hjemme-undervisning, - gjorde de dette efter oppdrag ifra noen - eller var det noe de fant på selv?
   Foreløbig og her nu lar jeg dette spørsmålet henge som det er på denne oppslags-tavlen!
---
   Jeg opplevde iøvrig noe ganske så ubetydelig men dog også ganske så tankevekkende i dag. Da jeg var innom postkontoret i Aksdal for å postlegge brevet til Telio Telecom AS som jeg skrev forleden dag ( ekstern ), samt returnere uåpnet, nektet mottatt, en pakke som kom ifra de efterpå. Jeg hadde med meg en kopi av brevet og viste hun i ekspedisjonen på postkontoret at kopien var identisk med originalen, og spurte om hun når brevet ble avsendt kunne stemple på kopien at det faktisk i dag var blitt avsendt - evt. på min regning ta en kopi av brevet og stemple eller underskrive at det i dag ble avsendt. Hun sa at det kunne hun ikke. Og at det var ingen ordning hvor en kan få slikt noe bekreftet eller stadfestet. Greit nok. Da sa jeg i all troskyldighet noe som fikk henne momentalt til å reagere med å rygge tilbake i skrekk, og å fryktsomt løfte hodet og halsen og å se på meg. Hun så meg ikke i øynene, men i bryst-området. I det hun forskrekket, forfjamset - og faktisk redd - sa det hun sa. Men først skal jeg vel si det hva jeg sa. Jeg sa: - Det er bare det at jeg er litt redd for at de jeg skriver dette brevet til vil komme til å forsøke seg med enda mere lureri. Og da var det hun reagerte slik som jeg nettopp sa, - og hun så forskrekket sa: - Lureri? Nei. Det er ingen som driver med lureri. Aldri. Ingen. Ingen! Aldri. Og så sa hun, noe mere saklig bestemt: - Hadde jeg visst at det var et slikt brev du sender så hadde jeg iallfall ikke villet underskrive eller stemple at du postlegger det! Det er helt sikkert.
   Vel, det var ingen av oss som tenkte å holde noen samtale angående dette eller noe som helst - annet en eventuelle høflighets-fraser og ønske om en god dag og slikt noe - så jeg betalte de syv kronene frimerket kostet, men fikk meg likevel i all beskjedenhet til å si følgende ord: - Det kan vel tenkes kanskje at du også har mottatt i posten en pakke med noe du ikke har bestilt? Eller med lureri? Det har vel de fleste av oss en eller annen gang, eller noen ganger?
   Jeg forventet ikke noe svar, men ville bare iallfall gi henne noe å tenke på om det passet seg slik. Hun sa: - Nei, aldri. Og da bare returnerer jeg pakken. Og det går alltid bra. Jeg sa, en smule mumlende: - Akkurat ja. Det var det også jeg ville gjøre nu - og har gjort. Takk skal du ha.
   Jeg tror ikke jeg har opplevd noen direkte lignende reaksjon på slikt noe ifra noen før. Iallfall ikke i en slik eller tilsvarende situasjon. Så hennes reaksjon var vel ikke særlig typisk egentlig. Nok heller spesiell. Og forhåpentligvis ikke et forvarsel om noe som mere og mere er i ferd med å gjøre seg gjeldende! Jeg tenkte litt på det efterpå, og undret om hun kanskje sa det ironisk og for spøk. Men jeg kom frem til at det var helt og holdent alvorlig ment og sagt ifra hennes side.
   Efter at jeg har tenkt enda litt mere på det - eller bevisstheten har fordøyd noe på det i det skjulte - kom jeg frem til at hennes reaksjon minnet svært så meget på særlig Berit Molbosæter og også Ingeborg Nyland sin reaksjon på noe lignende i det møtet jeg var i med Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune mandag 13. mars 2006 i Vikedal ( ekstern ). Sjekk selv, - den som leser dette! Men da var jo Berit Molbosæter i Barnevern-tjenesten sine ord mildt sagt forskrekkelige å høre! Jeg fortalte de der da at vi på det groveste var blitt trakasserte og forfulgt av kommuneadministrasjonen i Skaun kommune i Sør-Trøndelag, for mange år siden, på grunn av at vi valgte hjemme-undervisning for våre barn, og at de derfor ville oss vondt. Da sa Berit Molbosæter, barnevern-konsulent i Vindafjord kommunale Barnevern-tjeneste, omtrentlig det samme som hun på postkontoret i dag. At det er ingen som vil noen noe vondt. Det må vi bare ikke tro. For det er ikke slik det er. Ingen vil noen noe som helst vondt. Aldri. Forekommer ikke.
   Jeg tenkte da og efterpå, at enten så er hun fullstendig så dum og naiv, - eller så har hun helt andre grunner for å si det! Men iøvrig så var jo Berit Molbosæter i møtet i Vikedal, særlig i siste halvdel av møtet, mildt sagt utrolig så fæl, trakasserende, hånlig og krenkende. Og også fullstendig analfabet eller likegyldig i forhold til lov og rett. Også med hensyn til Barnevern-loven. ( ekstern ).
   Kanskje var hun på postkontoret i dag Berit Molbosæter? Jeg ville trolig kanskje ikke ha kjent henne igjen. Jeg vet ikke. Men vel trolig og antagligvis ikke?
   Det er rent faktisk krig og ondskap i verden og i virkeligheten. Og den ondskapen og de krigene og konfliktene har rent faktisk også sine årsaker, samt også sine hensikter. Og de virkelige skurkene i virkelighetens verden ser rent faktisk sjelden ut som generaler eller som B-gjengen i Donald Duck! Det er rent faktisk også sjelden at de er butikk-tyver eller at de bærer våpen eller at det er blod på deres bekledning eller synligheter og bevis i deres ansikter!
   Endog er det ofte slik at skurkenes beste forkledning er løgnaktighet og et knippe eller to med gode gjerninger og tilsynelatende saklighet!
   Og mange dreper og forplanter ondskap nærsagt uten selv å være seg det bevisst. For eksempel for at de er uenige med noen eller i noe, eller for at de gir sin underskrift eller sitt samtykke til noen eller noe! Og så da når selve ondskapen eller ugjerningen faktisk utløser seg i de enda mere konkrete handlinger, da ser de det skje og tenker ofte og gjerne at ofrene har seg selv å takke for det. Fordi de skyldige i mellomtiden har fått med seg støttespillere og medløpere som er noe enige i uenigheten og at ansvaret for ugjerningen dermed på sett og vis overskrives til andre, hvor ingen på sett og vis vil anse seg selv som medskyldige. De andre er oftest en meget så viktig ingrediens i at slikt noe skal kunne skje! Og alltid vil de andre peke på hverandre og andre og si at de selv ikke er medskyldige eller skyldige, men at de bare gjør det de må gjøre og skal gjøre.
   Intrikate saker!
   Særlig i bevisstheten til de skyldige og medskyldige!
   Ansvars-fordeling og ansvars-oppløsning, kan en jo også kalle det.
   Så kan alle og enhver smile og ha et troskyldig ytre.
   Og hjemme hos familen igjen late som at de er besteborgere.
   Eller selv også tro det!
   Eller oppdra sine barn til også å bli det.
   Eller la andre ta seg av å oppdra barna.
   Andre som kanskje har bedre greie på slikt noe!
   Og det for eksempel å ha Arbeiderparti-ideologien som ryggdekning kan jo gi et stort monn av tilfredshet og følelse av trygghet.
   Som om Grøss og Gru Harem Brunstland, lands-moderen, selv ga sitt samtykke i alt og det hele, uansett egentlig hva.
   Lands-morderen.
   Det må vel bli fred og ro i stuen og hjemmet av slikt noe!
   Og snart er det sommer, og sommer-ferie!
   Og da er alt bare glede, fryd og gammen!
   Skurkene og ondskapen i verden får drive med sitt!
   Vi besteborgere gjør hva vi kan for å stoppe de, og for å lære de å oppføre seg!
   (Hmm. Det er da faktisk vi som har lært de å oppføre seg. Hmm. Slike tanker har ikke noe godt for seg!)
   Snart er det sommer igjen!
   Og småfuglene, blomstene og barna er glade!
---
   Gudmund fortalte efter at han kom hjem efter helgen at han ifra sin advokat hadde fått beskjed om at Fylkesnemnda skal behandle Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune sin sak om oss i møte 16. juni 2008.
   Hvorvidt dette er riktig vet vi imidlertid ikke noe som helst nærmere om.
   Tiden kan gå fort.
   Og det gjelder om å bruke tiden mens den er her.
   Nuets utstrekning er så forskjelligartet!
---
   Trude skal til jordmor i morgen. Og jeg til tannlegen.
   Trude har avsondret meg nokså fullstendig ifra dette svangerskapet, - om så kan sies. Jeg har vel også selv avsondret meg ifra det, - om så kan sies. Og det er forferdelig leit og trist.
   Det kan vel og må vel snarere sies at det er de tre damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune som har avsondret meg ifra dette svangerskapet, og som har gjort det til noe nokså så fremmedartet og uhyggelig forskrekkelig for oss.
   Barnevern?
   De er som jeg allerede har sagt det: Sinnssyke mordere!
   Hvilket enhver og alle snart vil skjønne og se, og som blir deres eftermæle.
   Jeg overdriver ikke.
   Jeg overdriver heller ikke hvis og når jeg sier at Mozart, Bach og Verdi er de tre største og virkelig store mestere innenfor europeisk muskk.
   Og det sier jeg så gjerne. Det er hva de er.
   Om så de tre damene  Barnevern-tjenesten og deres medspillere og andre sier at de bedre liker swing, punk og rock`n & roll!
   Heller ikke hvis jeg sier at jeg når som helst skulle ha kunnet laget til en sannferdig og saklig Bekymrings-melding og Undersøkelse i deres familie og hjemsted, - som gav tusen ganger mere grunnlag for bekymring og inngripen!
   Jeg holder meg imidlertid for god til denslags nedrigheter.
---
   Skulle en ha brukt deres egen målestokk for barnevern på de selv, så ville de ha hatt totalforbud imot det å ha barn.
   Og de ville ha sittet innesperret på tusen ganger livstid på psykiatrisk avdeling, lobotomiserte, i tvangstrøye, steriliserte, kjemifisert kroppsdøde! Holdt i live, om så kan sies, bare for å holde de psykiatriske avdelinger i god drift!
   Og ingen ville ha brydd seg det minste!
---
*****
--14-- 

-- Dagboks-notater, torsdag 14. februar 2008, Vinberget:

   Omtrentlig 1 pluss-grad Celsius på det laveste og jevne her ute i natt.
   Og her ute i dag utrolig så fint og godt vær. Med bare 9 pluss-grader Celsius på det varmeste.
---
   Jeg kom i går til å nevne Mozart, Bach og Verdi som de tre store og største mestere innenfor europeisk musikk.
   Mange som leser de ordene vil nok vike forskrekket tilbake, og si:  - Der tar du skikkelig grundig feil, Rune. Kan nemlig fortelle deg at jeg ved selvsyn har hørt de der tre "mestrene" dine, både titt og ofte - gneldrende ifra radioen og tv-n! Og fikk vondt i ørene, til grundig langt inn i sjelen og kroppslivet!
   Det kan de si. Og de har rett. Jeg har så ofte opplevd det samme selv. Veldig ofte, - og i all sin forskrekkelighet.
   Har det helt rablet for meg nu? Eller skal det der være et paradoks?!
   Det har ikke rablet for meg. Men det er jo et paradoks.
   Og hva er så forklaringen?
   Det er de eller det som fremfører musikken det kommer an på. Fremførelsen.
   Om fremførelsen er i inderlig uskyld og glede så blir den slik den skal være, i pakt med og stimulerende uskyld og glede iøvrig i verden!
   Og da er det sterke krefter som gjør seg gjeldende, og er i bevegelse!
   Rene og ekte kjærlighets-krefter, fullstendig uten uanstendighet, baktanker og skyld. Inderlig ærlighet, uskyld og glede.
   Ikke noe som helst falskt eller voldelig noe.
   Men de rene idealer.
   Det er av og i de vi lærer, og virkelig lever.
   Jeg kan nevne vår familie sin hjemme-undervisning som et eksempel. Jeg fremholder i blandt at hva barna i den offentlige skolen som oftest bruker måneder og år på å lære seg, - ofte også uten efterpå egentlig å ha lært det, det kan jeg ofte i regelen lære barna i vår familie i løpet av noen sekunder eller minutter, eller på tusenvis ganger kortere tid. Enn også min kone, som sliter og strever med slikt noe. Hun kan holde på lenge lenge og slite og streve, og barna ofte tålmodige forsøker å henge på og gjør sitt beste. Så for å demonstrere noen ganger, og også for å redde barna unna hvis det blir pinsler ut av det, sier jeg at nu skal jeg lære de det der i all hast, i løpet av et minutt eller en times tid, alt efter som. Og gjør det.
   Verre var det ikke.
   Da vår eldste sønn, Balder, godt behersket å spille både på tangenter og på gitar, altså to forskjellige instrumenter, sa jeg til ham at nu er tiden inne for at du kan få lære deg å spille et nytt musikk-instrument. Fløyte.
   Og han ble nysgjerrig og glad. Og jeg fortalte ham litt om fløyte-instrumentet, og om hvorfor. Og du kan begynne nu allerede om få uker, sa jeg til ham.
   Jeg fikk nokså straks ordnet med at han kunne få begynne med fløyte på den kommunale musikk-skolen, hvor han fikk rektor Anne Kristine som lærer.
   Balder lærte seg å spille på en ukes tid eller to! Og lærer og rektor ved musikk-skolen var mektig imponert.
   Hva noen kan bruke måneder og år på i beste fall å lære seg, kan andre - eller de samme - under de rette forutsetninger lære seg på mere enn tusenvis ganger så kort tid!
   Trylleri! Magi!
   Og hva er hemmeligheten med det hele?
   Å være i pakt med uskylden!
   Uten lot det seg ikke gjøre. Uten lar det seg ikke gjøre!
   Og slikt noe blir det harmonier og sanger ut av!
   Ikke av kortsiktig verdi. Men av varig eller varigere verdi!
   Ikke døgnfluer.
   Men kommer falskhet, løgn og bedrageri smygende, - da tar det hele og det meste slutt!
   Finito!
---
   Jeg skal heller komme mere tilbake til disse tingene. Det trengs!
   Sannelig om det trengs også!
---
   De beste og viktigste tingene i livet er gratis.
   Uskylden også.
   Men det hjelper lite hvis en ikke vet det!
---
   Vi undrer mere og mere hvem som kanskje har vært Barnevern-tjenesten sin oppdragsgiver i trakasseringen imot oss. ( ekstern ).
   Og når. Jeg understreker: Vi undrer bare.
   Det er flere muligheter:
   1:  De har funnet på det selv? Og når?
   2:  Det er Bekymrings-meldinger ifra andre som har gitt de oppdraget? Og når?
   3:  Der er noen ifra Skaun kommune-administrasjon i Sør-Trøndelag ( ekstern ) som har gitt de oppdraget? Og når?
   4:  Det er noen ifra Arbeiderparti-ideologien i forvaltningen som har gitt de oppdraget? Og når?
   5:  Det er noen ifra Arbeiderparti-ideologien ifra frimureri eller annet som har gitt de oppdraget? Og når?
   6:  Det er en kombinasjon av noen av de nevnte måter, eller andre? Og når?
   
   Hvilken av disse nevnte som er det rette vet vi enda ikke, men vil forhåpentligvis også komme frem for dagen.

---
   Angående anklagene og påstandene ( ekstern ) ifra Barnevern-tjenesten ( ekstern ) imot meg og min familie.
   Her vil jeg nu først nevne og omtale et eksempel  så måte.
   Det hverken har vært eller er slik at jeg eller min kone er imot det offentlige!
   Slik som Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, og i Skaun kommune, påstår.
   Det er tvert om enkelte i det offentlige som har vært og er imot oss!
   Selv har vi mye godt til overs for det offentlige.
   (Stakkars dere som ikke har det!)
   Vi er for eksempel også, hele familien, ivrige feirere av 17. mai.
   Vi misliker derimot korrupsjon og makt-misbruk i regi av det offentlige. 
   Og enda mere når slikt noe rammer oss personlig.
   Oss personlig har makt-misbruk ifra forvaltningen rammet ved to anledninger.
   Den første gangen for 15 års tid siden, og derefter for 2 års tid siden.
   Begge gangene har det vært det at våre barn har hjemme-undervisning som først og fremst har vært angrepet.
   Og begge gangene har Barnevern-tjenesten stått i spissen for angrepene imot oss.
   Med produksjon og innsamling av uhyre løgner, påstander og falske vitnemål.
   Dette til tross, tror jeg at jeg og min familie likevel har hatt og har mere og større respekt for det offentlige og for lov og rett og anstendighet enn folk flest.
   Hvilket ikke minst våre liv og vår vandel i de siste 25 års tid er et meget så godt vitnesbyrd om!
   Barnevern-tjenesten sin påstand om at jeg og min kone er imot det offentlige er en løgn.
   En løgn de har fremsatt fordi de ikke ønsker at vi skal protestere imot den terror og trakassering de har utsatt oss for, og for at de ønsker at andre mennesker skal tro at jeg og min familie er slik som Barnevern-tjenesten fremstiller oss som.
   Kan de vel dokumentere sin påstand på noe som helst troverdig eller sannferdig vis?
   Selv kan vi imidlertid dokumentere det motsatte på mange slags vis.
   Hvilket vi også vil gjøre. Vi vil endog gjøre det i full åpenhet og offentlighet, også på Internettet. ( ekstern ).
   Både denne og hver eneste og alle løgnene, påstandene og falske vitnemålene ifra Barnevern-tjenesten vil vi grundig forsøke å motbevise, og tror vi heller ikke det er særlig vanskelig å motbevise. Hermed nu skal vi allerede ha påbegynt den jobben. Dermed vet vi samtidig også at den uhyre frekke, grove og kriminelle løgnaktgheten ifra Barnevern-tjenesten meget så godt vil bli avdekket. Til uhyre skrekk og gru for folk flest. Mildt sagt.
   Det vil da ikke mere være påstand imot påstand.
   Det vil da imidlertid klart og tydelig og utvetydig blandt annet fremkomme hvor enormt utrolig frekk og stor løgnaktigheten ifra Barnevern-tjenesten er. Og at de rent faktisk og grovt har drevet med terror og trakassering imot oss. Og at deres troverdighet også derfor ikke er tilstedeværende.
   Dermed bør det også være en selvfølgelighet at de stilles til ansvar for sin ugjerning. Eller hva?
   Antallet ugjerninger i deres ugjerning er særdeles stort. Med særdeles grovt kriminelle ugjerninger.
   Skal ikke lov og rett også gjelde for disse?
---
   Mindreverdige foreldre?
   Mindreverdig barnevern?
   Foreldre uten verdighet?
   Barnevern uten verdighet?

   Hvordan reagerer foreldre flest på å få høre at Barnevern-tjenesten har tanker om "omsorgs-overtagelse" for barna deres?
   Med forskrekkelse og pinsler!
   Og dette er også en viktig men ofte forbisett side av saken.
   Barnevern-tjenesten hevder å arbeide til beste for barna.
   Et spørsmål i den forbindelse er nemlig også følgende:
   Til hvilken pris? Og på bekostning av hva?
   Er nemlig en av kostnadene å torturere, mishandle og å forfølge foreldrene?

   Blir plutselig - fordi Barnevern-tjenesten hevder å vlle barnas beste - den tortur, mishandling og forfølgelse foreldrene utsettes for for intet å regne, og til å forbise?
   Altså: Er groveste sort tortur, mishandling og forfølgelse av foreldrene berettiget?
   Berettiget og til å forbise fordi barna i beste fall skal vernes?

   Glemmer en dermed at foreldrene også er barn? At foreldrene også er mennesker?
   Eller har det at foreldrene er mennesker - og endatil far og mor - dermed mistet sin betydning?
   Skal en forbise den tortur, mishandling og forfølgelse av foreldrene som Barnevern-tjenesten utsetter de for?
   Er den berettiget og til å forbise fordi barna i beste fall skal vernes?

   Det høres i så fall vel ut til å være en underlig og forskrudd form for respekt for menneske-verdet ifra Barnevern-tjenesten sin side?
   Verne barna, - og samtidig bagatellisere eller forbise den tortur, mishandling og forfølgelse som foreldrene samtidig utsettes for!?
   Her er det vel også mildt sagt noe som ikke stemmer?
   Verne barna, - koste hva det koste vil?
   Sette barna sitt menneske-verd i høysetet foran foreldrene sitt?
   De samme foreldrene som både har født, fødd og ivaretatt sine barn?
   Efter evne og interesse.
   Efter evne og interesse. For hvem av oss er det vel ikke slik?
   Et viktig spørsmål er med andre ord:
   Berettiger i beste fall barnevern tortur, mishandling og forfølgelse av foreldrene?

   Vil vel ikke endog barna selv, også i sin fremtid, betakke seg for en slik form for "barnevern"?!
   
   En annen side av nettopp dette jeg her nu omtaler, er det faktum at en overveldende mengde troverdig og alment anerkjent forskning og undersøkelser viser klart og tydelig, at i de "omsorgs-overtagelser" som den offentlige Barnevern-tjenesten foretar, får barna det bortimot alltid verre enn i sitt hjemsted med sine foreldre, selv om det der var ille og dårlig.
   Denne forskning og disse undersøkelser har selvfølgelig også den offentlige Barnevern-tjenesten kjennskap til, - men velger de om og om igjen og i år efter år å forholde seg fullstendig så tause til. Hvorfor, - er mildt sagt et rimelig og betimelig spørsmål?!
---
   Hvor kommer vel alt dette forskrekkelige og drepende svik ifra?
   Ifra Arbeiderparti-ideologien selvfølgelig. (Hvor de andre politiske partiene også har gått i skole.)
   De tre damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune går hele tiden så fort de våger optimalt frem i sine hærjinger. Og det er lite som stagger de.
   Endog min egen kone gjennom mere enn tyve år svikter og er falsk og løgnaktig så langt som hun våger, optimalt! Det er heldigvis også frykten for å bli avslørt som også stagger henne.
   Og hva med min eldste sønn? Hvordan klarer han det!? I all sin bitterhet. Den er en slags suggesjon og fiksering den der tilstanden han befinner seg i.
   Gudmund er forlengst også på det rene med sin falskhet, - og går også nu så langt som han våger for ikke å bli for avslørt. Samtidig som han fremadskrider langs villveien og nu har kommet seg dithen at verdens sentrum er et sted blandt nu likesinnede i Haugesund.
   Og hvordan skal det gå med Idun i alt dette?
   Du burde ha hørt på pappaen din Idun!
   Pappaen din visste ubesværet utmerket vel og godt hvilken tilstand Balder og mamma befant seg i.
   Pappaen din er ikke særlig dum av seg Idun. Og absolutt ikke falsk, løgnaktig eller svikefull!
   Alle disse tingene kommer en dag frem for dagen Idun!
   Løgn og egoisme har kun kortsiktige seire. Kortsiktige seire som skader og hærjer forskrekkelig ille i verden!
   Endog i de små tingene.
   Løgn og dumhet kan være særdeles meget giftig og farlig.
   Frykt også!
   Liten tue, flue eller frue, kan velte enormt store lass!
   Det er forferdelig trist alt dette!
---
*****
--15--

-- Dagboks-notater, fredag 15. februar 2008, Vinberget:

   Det har vært 2 minus-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Overskyet og noe kald dag i dag.
---
   De uhyrlige ugjerningene i denne saken vil i sin helhet enda mere komme for dagen, og også bli enda langt grundigere og utvetydig avslørt.
   Og det vil gå fortere enn folk flest tenker seg det mulig!
   Og saken vil også bli langt mere oversiktlig og og mye lettere å sette seg inn i for den og de som ser den ifra utsiden eller oversiden!
   Og det hele blir en gedigen flott lærepenge og advarsel imot forhastede slutninger, svik, løgn, falskhet og egoisme i Norge!
   En riktig så gedigen sådan!
---
   Trond Giske er nu midlertidig barne- og likestillings-minister i Arbeiderparti-regjeringen, melder nyhetene.
   Det groteske ifra Arbeiderparti-ideologien blir stadig bare verre og verre!
---
   Påfugl-hannen vår, Amadeus, har fått finere og finere fjær-drakt i vinter, og er praktfull nu når han løfter opp den utrolig så store halen!
   Hønsene legger mere og mere egg for hver dag, i den siste måneds tid eller mere. Nu får vi tre eller fire egg daglig ifra de. Noen dager flere.
   Fjærfeet trives utrolig så godt.
   Moskus-endene har enda ikke påbegynt egg-leggingen.
---
   Gudmund kom ikke hjem i dag heller. Trude telefonerte ham ved 19.30-tiden. Han sa han var hos Henriette i Haugesund, og Idun også. Men telefonen ble brutt. Trude sa hun vet ikke hvorfor.
---
   Jeg var hos tannlegen i går. De skal få ordnet med en tann-protese til meg. Trengs!
   Hva jeg nu sier virker nok underlig: Da jeg og min familie ankom Sveio kommune for ti års tid siden, var noe av det første jeg gjorde å gå til en tannlege - og ba ham om å trekke ut alle de av mine tenner som kunne medføre at jeg kunne få tannpine eller igjen måtte tilbake til tannlegen. Jeg fortalte ham - en dansk tannlege - at jeg og min familie ble forfulgt og trakassert, og at det å måtte forholde seg til de som trakasserte tok nærsagt all min tid og alle mine krefter og at jeg ikke ville risikere å igjen måtte tilbake til tannlegen, - at det kanskje også ikke ble mulig. Han undret seg på dette, men gjorde som jeg ba ham om.
   Jeg sa også til ham at jeg måtte jobbe så hardt for fortest mulig å få stoppet den offentlige Barnevern-tjenesten, og mest mulig Arbeiderparti-ideologien, for å få de stilt til ansvar for sine så mange og grovt kriminelle ugjerninger. Og at det er et meget så farlig arbeide å arbeide med.
---
   Både min helse og Trude sin er adskillig nedslitt av Barnevern-tjenesten sine kriminelle hærjinger.
   Det er ikke det minste vanskelig å forstå at folk flest blir alvorlig så skremt og redde nærsagt bare ved å høre ordet "barnevern"!
   Skremt til svik og løgn i lange baner også, om så skal være.
   Trude ble det. Per og Mona Schnabel også. Og flere!
   Den norske offentlige Barnevern-tjenesten har ord på seg for å være uovervinnelig og allmektig, absolutt fullstendig utenfor lov og rett. Og omtrentlig 100 % fullstappet av løgn, falskhet, barne- og menneske-mishandling. Og det er så sant som det er sagt. (Unntakene kan ikke være mange.)
   Å få deres oppmerksomhet på seg sliter grundig på alt. Og innleder fort alvorlige problemer, frykt og bekymringer, - om en så intet av slikt noe hadde fra før av!
   Slik var det også for meg og Trude for 15 års tid siden. Da jeg i 7 års tid måtte forholde meg aktivt til terroren og trakasseringen ifra den offentlige norske Barnevern-tjenesten og dens mor Arbederparti-ideologien, var det veldig lite helse igjen i min kropp. Heldigvis klarte jeg da i siste liten å få 7 nye år med å gjenoppbygge helsen. Men da begynte de igjen! Og nu denne gangen har det vedvart i 2 år.
   Det begynte relativt fort å slite på helsen denne gangen. Og jevnt og gradvis mere og mere. Særlig de siste måneder har det vært mest merkbart. Kanskje særlig efter at det tvers igjennom korrupte brevet ifra Helsetilsynet i Hordaland ankom i september 2007. ( ekstern ). Og enda mere da det likeså korrupte brevet ifra BAS, Haugaland Interkommunale Barnevernsamarbeid, med Ottar Krakk og Iren Hebnes i spissen, ankom i midten av januar 2008, ( ekstern ), nu for en måneds tid siden.
   Slike uhyre kriminelle brever forplanter virkninger hva enten en vil det eller ikke. Og nu i disse siste måneders tid, og særlig nu i den siste, tror jeg nok min fysiske helse har blitt så grovt hærjet at det også tydelig blir lagt merke til av andre - som har sett meg tidligere. At jeg for min del har blitt nokså ugjen-kjennelig i så måte.
   Dette er utenpå og i kroppen. Men jeg tror nok jeg, sterk, modig og stabil og solid som jeg alltid har vært, skal klare å overleve og å leve enda lenge. Om enn temmelig så miserabel i det ytre og i den kropslige helse. I løpet av den siste måneds tid, og i de siste få måneder!
   Hadde jeg ikke i utgangspunktet vært så sterk på alle vis, samt levd så sunt og med så usedvanlig god greie på helse og natur-medisiner, og på kultur og samfunn, så ville jeg nok allerede underveis i de siste 15 års tid ha vært død og begravet opptil mange ganger!
   En katt har på sett og vis 9 liv. En mår 99. Jeg 999.
   Jeg var meg allerede ifra begynnelsen bevisst dette og de så mange andre fordeler og fortrinn jeg og min familie satt inne med. Mange og sterke fordeler og fortrinn fremfor andre familier i sin alminnelighet. Når det gjelder fred og ro i familien, sinnsro og anstendighet, orden, hygiene, helse, glede, osv. Og slik har det for vår familie alltid vært, bortsett fra når Barnevern-tjenesten og deres medspillere i forbindelse med det at vi har hjemme-undervisning for våre barn har kommet for å knuse og å skade oss!
   Vi har imidlertid alltid vært så uangripelige som noen bare kan bli! Med et så sterkt og godt utgangspunkt som bare mulig for noen som helst.
   Mange barn, aldri syke eller utsatt for ulykker, sterke, friske, flinke og glade som noen kan være. (Så godt som null hull samtlige hos tannlegen også.) Aktive på så forskjellig vis i det sosiale, respekterte og verdsatte, også i lokal-miljøene. Ingen som helst former for kriminell aktivitet, - så tvert imot. En så godt som mulig harmonisk og godt sammensveiset familie, med særdeles mange jern og gode ting i ilden. God, enkel og upåklagelig økonomi. Usedvanlig gode bo-forhold, - i enkle kår. Og særdeles gode fremtids-utsikter. Ressurs-sterke på de aller fleste områder.
   En lærd, snill, hensynsfull, beskjeden, sterk og kjærlig pappa, som i praksis og gjennom fruktene av sin ydmykhet og omsorg viser hva han er god for. En mor som trofast og stolt støtter sin mann. Begge stolte over sine barn og sin familie.
   Det går tusen år mellom hver gang Norge får et så godt og uangripelig utgangs-punkt for å kunne ta til motmæle imot den spydspissen av korrupsjon og makt-misbruk som rammer og skremmer folk flest! En skal jo ikke gjemme sitt lys og sine talenter innunder en bøtte eller et vaskefat heller.
   Død og begravet opptil mange ganger. Det er det svært så mange av ofrene til den offentlige Barnevern-tjenesten som har blitt!
   Derfor var jeg på sett og vis nesten glad for at de angrep oss, om så kan sies, - og iallfall da ikke heller noen andre og svakere!
   Men håpet naturligvis i det lengste på at de ikke skulle være så ille, - og på at det skulle kunne være mulig for de å besinne seg og å beskikke seg.
---
   Iøvrig: Både Trude og jeg er enige om løgnaktighetene ifra Barnevern-tjenesten og i Hekseboken 2008. Det er ikke det hennes frykt og løgnaktighet dreier seg om.
   Bare for å få sagt det også.
---
*****
--16--

-- Dagboks-notater, lørdag 16. februar 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen er ute i natt omkring 2 pluss-grader Celsius.

---
   Omtrent klokken 2 i natt skulle jeg logge inn på Internettet, via Telenor som vanlig. Blandt annet også for å laste opp resten av mine dagboks-notater for i går. Men jeg kom ikke frem, og undrer på hvorfor. Alt iøvrig som vanlig. Telefonen virket også. Mistenkelig rart. Virket som at tilkoblingen ble forstyrret med noe slags støy.
---
   Det ankom en regning til Gudmund forleden dag, ifra Brødrene Jacobsen AS i Haugesund, - på mere enn ni tusen kroner!
   Både Trude og jeg ble forskrekket. Gudmund var ikke hjemme da. Og Trude sa: - Kanskje han ikke har lånt den der bærbare pc-n han bruker likevel?
   Vi har ikke fått snakket med Gudmund om det enda. Men jeg undres. Jeg undres på om det kanskje er en viss mormor som igjen har vært ute med sine bestikkelser, og har bedt Gudmund om å sende henne regningen for et slikt innkjøp, samt lurt ham til å love å ikke si noe om hvordan det egentlig forholder seg!
   Jeg vet enda ikke.
---
   Trude sier hun spurte Gudmund, men ikke har sagt det til meg før nu. Og at Gudmund sa at han ikke har bestilt eller kjøpt noe som helst og at det må være en feil og at han skal kontakte Brødrene Jacobsen AS for å rydde opp i feilen.
   Håper inderlig at han ikke lyger.
   Så mangt og meget har blitt annerledes i vår familie nu i de siste to årene, efter at angrepene ifra de tre damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune begynte! For å si det mildt!
---
   Kjell Anker og hans kone kom her på besøk i dag.
   Vi snakket blandt annet om 1. Timoteus-brev 5, 8:
   "Men om noen ikke sørger for sine egne, og særlig dem som er i hans eget hus, har han fornektet troen og er verre enn en vantro."
   I samme Timoteus-brev 3, 5 står jo iøvrig også følgende ord:
   "For om en mann ikke vet hvordan han skal styre sitt eget hus, hvordan skal han da ta vare på Guds menighet?"
---
   Det er mange tanker en kan gjøre seg i den forbindelsen.
   Om noen kommer for å skade eller drepe ditt barn, skal du da la vedkommende få skade eller drepe ditt barn? Uten å på kristelig vis å forsøke å forhindre skaden eller drapet? Eller skal du på kristelig vis forsøke å forhindre skaden eller drapet? Og hvis du er redd, skal du da unnlate å verne din familie?
   Skal du la frykten drive deg? Til svik, løgn, medskyldighet, og hva som helst?
   Nei. En kristendom som ikke skal koste noe er ingenting verdt. For en kristendom som ikke engang skal koste det å være kristendom, hva er vel den verdt?
   - Men, sier noen: Hva om den kommunale Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommer for å skade eller drepe dine barn, - skal du ikke da bare la de få gjøre det. For det er jo kristelig å underordne seg myndigheter og lov og rett!
   Da sier jeg: - Javisst, er det kristelig å underordne seg myndigheter og lov og rett. Som det også blir sagt i Timoteus-brevet 2, 1 - 3:
   "(1:) Derfor formaner jeg først av alt til at det blir gjort påkallelser, bønner, forbønner og takksigelser for alle mennesker, (2:) for konger og alle som har myndighet, så vi kan leve et stille og fredelig liv i all gudsfrykt og ærbødighet. (3:) For dette er godt og velbehagelig i Gud, vår Frelsers øyne. (4:) Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse."
   Det skulle bare mangle! Er vi vel for dumme til å forstå slikt noe?
   Men den korrupte myndighet eller forvaltning er jo ikke mere i pakt med sin myndighet. Og den myndighet eller forvaltning som misbruker sin makt fra-skriver seg jo samtidig sin makt. Og den myndighet eller forvaltning som ikke respekterer lov og rett er jo kriminell!
   Enda mere gjelder dette i et demokratisk samfunn.
   Er det vel frykten de korrupte og kriminelle sprer som skal rettlede oss?
   Nei. Og som det for eksempel også blir sagt i det 2. Timoteus-brevet, vers 3:  
   "Derfor må også du lide ondt som en god Jesu Kristi stridsmann."
   Derfor sier Paulus også like efterpå, i vers 5, at: "Om noen driver idrett, får han ikke seiers-kransen uten at han deltar efter reglene."
   Og vers 6: "Den bonden som gjør seg flid i arbeidet, skal være den første til å få del i fruktene."
   Er vi virkelig for dumme til å skjønne slikt noe?! Eller er det frykten eller likegyldigheten som forsøker å gjøre oss dumme, og blinde? Eller som har gjort oss dumme og blinde?
   Er vel forresten Timoteus-brevene utydelige? Eller Bibelen iøvrig? Nei, det er ikke disse som er utydelige. Og ikke heller er de overfladiske, forhastede, dumme eller forskremte!
   Les for eksempel nøye 1. Timoteus-brevet 1, 5 - 12:

   "(5:) Budets siktemål er kjærlighet som kommer av et rent hjerte, av en god samvittghet og fra en oppriktig tro. (6:) Det har noen fart vill fra og vendt seg bort til tomt snakk. (7:) De vil være lov-lærere, men de forstår seg hverken på hva de sier eller på de ting de slår fast. (8:) Vi vet imidlertid at loven er god, hvis man bruker den på lovlig måte, (9:) og vit dette: "Loven er ikke laget for en rettferdig, men for lovløse og ulydige, for ugudelige og for syndere, for de vanhellige og verdslige, for dem som dreper sine fedre og dem som dreper sine mødre, for manndrapere, (10:) for horkarer, for menn som har seksuell omgang med menn, for folk som driver med menneske-handel, for løgnere, for slike som sverger falskt, og hva ellers som er imot den sunne lære (11:) og strider mot Den velsignede Guds hærlighets evangelium, det som ble betrodd meg. (12:) Og jeg takker Ham som gjorde meg sterk, Jesus Kristus, vår Herre, fordi Han holdt meg for å være trofast, og satte meg inn  tjenesten."

   Er vi virkelig for dumme til å skjønne dette og slikt noe?! Men dette er jo kristendom!
   Ånden i verdens største folke-bevegelse, - noensinne!
   Og, som sagt i 2. Timoteus-brevet 1, 7:
   "For Gud har ikke gitt oss motløshetens ånd, men kraftens og kjærlighetens og sindighetens ånd."

   Eller er vi nu i Norge skremt til svikere og sviktere?
   Massemediene til Arbeiderparti-ideologien gjør store og mange oppslag på at et barn ved navn Madelaine er forsvunnet på mystisk vis i Spania.
   Forsåvidt jo greit og fint nok, - hadde det hele ikke vært så ensporet og hyklersk!
   Hvorfor gjør ikke den samme eller øvrige massemediaen kjempestore oppslag på det at den offentlige Barnevern-tjenesten i Norge hvert år kidnapper og ødelegger tusenvis barn, i hele vårt land!?
   Vel, - men det har jo på sett og vis massemediaen gjort. Så mange ganger at folk flest har blitt grundig så lei av å høre det samme om og om igjen. Og dog er det likevel bare ytterst få av de tusenvis - og titusenvis - med ofre for denne Barnevern-tjenesten sin makabre og uhyre grove kriminalitet som når frem til offentligheten!
   Men har det hjulpet? Nei. Det har i steden blitt verre og verre. Og skal vi derfor la være med å bry oss?
   Nei. Det er da og derfor det gjelder som aller mest!
   Også det er ånden i kristendom. Ånden i ekte kristendom!
   Men ikke ånden i Arbeiderparti-ideologien sitt hykleri og sin anti-kristendom!

   Det hykleri som forsøker å skremme oss til å tro at sannhet og løgn i beste fall skal være likestillet.
   Og at det i beste fall skal være likestilling mellom ondt og godt, sykt og sunt og korrupsjon og lov og rett.
   Og i beste fall likestilling mellom det anstendige og det perverse, og mellom katt og mus, sommerfugl og mygg, barn og voksne, mann og kvinne.
   Men selvfølgelig ikke mellom Arbeiderparti-ideologi og kristendom, - annet enn i begynnelsen!

   Men Bibelens lære er jo hverken likestilling mellom kvinne og mann, barn og voksne eller løgn og sannhet!
   De to er forskjellige.
   Ikke engang en fifty - fifty-fordeling vil være rettferdig eller riktig!

   Løgnen er ulik sannheten. Og sannheten er ulik løgnen.
   Slik er det med sommer og vinter også.
   Og med kvinnen og mannen, og med barna og foreldrene.
   Når for eksempel Arbeiderparti-ideologien med sine overfladiske, forhastede og næringsfattige ord forsøker å likestille kvinnen og mannen, så gjør den egentlig både kvinnen og mannen en forskrekkelig bjørne-tjeneste, - som er til ulykke for alle.
   Lukk ikke øynene og erkjennelsen for ulikhetene. (Og heller ikke for likhetene og menneske-verdet.)
   Og for å si det på en noe firkantet og rund måte, - så endog også de dummeste har noe å fordøye på:
   Samtidig som at mannen og kvinnen i ekteskapet forenes, så har kvinnen sin hoved-base i hjemstedet - og mannen sin som vokter og beskytter utenfor døren.
   Om de ikke er enige om noe annet.
   Mellom de begge leker barna, hvor enn de går.
   Bibelen, og også 1. Timoteus-brevet forteller oss dette, som folk flest også egentlig vet, om de ikke er skremt eller forledet av Arbeiderparti-ideologen.
   1. Timoteus-brevet 2, 11 - 12, sier:
   "(11;) En kvinne skal la seg lære i stillhet i full underordning. (12:) En kvinne tillater jeg ikke å lære eller å ha myndighet over en mann, men å være i stillhet."
   Dette er også ånden i kristendommen. Bare den som leser slikt noe forhastet eller skremt eller indoktrinert av Arbeiderparti-ideologien eller annet skrømt finner dette urettferdig eller galt!
   For mannen er det i regelen ganske enkelt mere naturlig og selvfølgelig å verne og å beskytte, ikke minst sin egen kone og familie!
   Kvinnen i regelen hverken er eller kan bli tilsvarende egnet i den jobben, - uten at det lett går galt!

   Urettferdig?
   Misunnelig?
   Lov og rett gjelder dog også på disse områdene. Ifra kildene.
   Ifra de rene og ikke forurensede kildene i naturen!

   Glem ikke barna!
   Og absolutt ikke det og de nærmeste heller!
---
   Gudmund kom ikke hjem i dag heller.
   Han er, for å overdrive litt, ute og danser med Ingeborg Nyland og Berit Molbosæter. På løgnenes dansegulv.
   I grisebingen.
---
*****
--17-- 

-- Dagboks-notater, søndag 17.02. 2008, Vinberget:

   Temperaturen her ute i natt omkring 7 og 8 pluss-grader Celsius.
---
   Jesaja 3, 12, sier det blandt annet slik når han skriver om de siste dager:
   "Mitt folk har barn til herskere, og kvinner rår over det.
    Mitt folk, dine ledere fører deg vill, gjør veien du går på, til villsti."
---
   Ord som en i disse dager bør fordøye ekstra på!
---
   Data-maskinen her hjemme nu - og dens tilgang til Internettet - utsatt for stadig hissigere og hyppigere angrep.
   Ifra hvem kan kanskje noen og enhver undre? Også jeg, som har holdt på endel også med data-maskiner i de siste mere enn tyve års tid.
---
   Jeg har snakket med Trygve Einar Gjerde et par ganger i dag, i telefonen.
   Jeg hadde en lengre samtale med Eirik i går.
   Iøvrig har det vært nokså stille og rolig. Mest skriving og arbeide med data-maskineriet.
   Endel regn her ute i dag, særlig i kvelden.
---
   Likestilling vil den ha, for nærsagt alt og hva som helst. Men likeverd og likhet for loven vil den ikke ha.
   Det er ikke verdighet, moral og kvalitet Arbeiderparti-ideologien er ute efter. Ikke toleranse heller.
   Den eneste likhet den vil ha er at alt og alle skal være så ulikt verdighet, moral og kvalitet som mulig.
   Og det er også nettopp hva den tolererer, og stimulerer. 
   Med den minste felles-nevner av molbo-standard som den selv dikterer for å opprettholde og å videreføre molbo-standarden.
   I et tyranni hvor de som regjerer skal være hevet over lov og rett, og de som regjeres skal regjeres utenfor - eller med et minimum av - lov og rett.
--- 
   Den familie som utsettes for oppmerksomhet ifra den offentlige Barnevern-tjenesten vil som oftest fort bli oppmerksom på alvoret i en slik oppmerksomhet, og naturlig nok mobilisere hva den har av forsvar. For familien blir det fort nødvendig å ned-prioritere mye og det meste for å kunne forholde seg til anklager, påstander og trusler ifra Barnevern-tjenesten - og kanskje også ifra naboer eller noen som derigjennom ønsker de vondt.
   Økonomi og det sosiale blir fort nødvendigvis ned-prioritert, meget beroende på varigheten og intensiteten av oppmerksomhet eller anklager og angrep ifra Barnevern-tjenesten. Samtidig kommer familien fort og lett i en psykisk situasjon og i et press som er alt annet enn ønskelig eller rettferdig.
   Slikt noe blir fort meget så kostbart og uholdbart og naturlig nok uakseptabelt for familien.
   Dette utnytter og benytter og tolker på sin side Barnevern-tjenesten på det vis at anklager, påstander og angrep forsterkes!
   En sak har som bekjent alltid minst to sider. Og det er menneskelig å feile.
   Slikt noe er egoisme minst av alt opptatt av.
   Det er bare hovmod og makt-arroganse som påstår noe annet!
---
   Dette at mennesker som gjør noe dumt, heller enn å innrømme og å beklage dumheten gjør nye og flere dumheter for å dekke over og å skjule dumheten, for ikke å "miste ansikt", av frykt for å miste jobben, av frykt for å miste respekt, etc., gjør at de går lenger og lenger i løgn og dumheter for å dekke over allerede begåtte dumheter, - samtidig som det problemet de i utgangspunktet eller i begynnelsen hadde nokså umerkelig blir alvorligere og alvorligere! De gjør det jo bare for å forsvare og å beskytte seg selv!
   Samtidig som de mere og mere mister seg selv, - fordi de ikke evner eller makter å besinne seg selv! 
   Fordi beskikkelse og bekjennelse tilsynelatende koster så mye!
   Fordi også så mange andre mennesker, også i deres nærhet og omgivelser, tilsynelatende stiller så store og strenge krav til de!
   Kravet om ikke å begå dumhet!
   Kravet om å være perfekt ansvarlig.
   Kravet om å være likså perfekt ansvarlig som hovmotet!
---
   Hovmotet jager og driver dermed dumhetene lenger og lenger inn i uansvarlighet og umenneskelighet!
---
   Besinn deg, menneske! Se hvorhen du går hen!
   Vent ikke til du helt har mistet deg selv!
   Det kan umerkelig skje uten at du fatter, aner eller ville det selv!
---
   Hva skal det vel kunne bli ut av et barn som bæres frem i et svangerskap under slike omstendigheter?
   Men et barn er som bekjent bare en ting og en nokså verdiløs gjenstand for Arbeiderparti-ideologien og dens Barnevern-tjeneste.
   En handelsvare, uten annet enn noen slags markedsverdi.
   Hvis den kan bli til en stemmeseddel og streber for Arbeiderparti-ideologien får den dessuten en viss videre nytte-verdi.
---
   Bare en "slim-klump" var det vel Grøss og Gru Harem Brunstland betegnet barnet i svangerskapet som!
   Lands-morder-en. Og også blandt annet abort-lovens mor.
   Og som også blandt annet vil ha tvungen offentlig skole for barn ifra 4-års-alderen!
   Og barna ifra fødselen inn i offentlig godkjente "barnehager"!
   Og hun skulle bli formann i WHO / Verdens Helse Organisasjon!
   Barne-kverna pr. exelence!
   Valgt efter en kampanje sponset med millioner kroner av regjeringen og Norges Bank!
   Mens hun fikk bo gratis i topp-etasjen til Norges Bank!
   Hva skal en vel si til slikt noe?!
   At Arbeiderparti-ideologien er seg selv lik!
   Hvor utenkelig kriminelt for folk flest bare for en femti års tid siden!
---
*****
 --18--

-- Dagboks-notater, mandag 18. februar 2008, Vinberget:

   Temperaturen her ute i natt omkring 7 til 9 pluss-grader Celsius.
--- 

   Det er nu vinter-ferie-tid i Norge, en ukes tid. Mange begynte sin vinter-ferie allerede før helgen. 

---
   Det er de som syns det er foraktelig dumt å lese i en bok som Bibelen!
   Montro hvorfra de har fått slike tanker?
   Endel analfabeter syns og tenker vel også at lov og rett og verdens-litteraturen og verdens-historien også er for dumme eller høytravende utilgjengelige saker!
   Hvorfor vel hefte seg med Bibelen når en har VG, Illustrert Vitenskap, Norsk Ukeblad, Morgan Kane, Grand Prix, Rimi og slikt noe!
   Slik snakker jo de som vet best.
   Det er mange former for utrolig lavtstående hovmot!
   Det er som bekjent bare lidelsens proletariat som er større enn erkjennelsens proletariat.
   Endel mennesker har enda ikke oppdaget at Bibel-boken er en suveren best-selger i verdens-målestokk.
   Og at det endatil også har sine årsaker.
   Årsaker andre enn de kanskje tror.
---

   Ifra Bibelens GT, Salmenes bok, 128, 3 - 4: 

   "3:)  Din kone er som et fruktbart vintre
    der inne i ditt hus,
    og dine sønner rundt ditt bord
    er som unge oliventrær. (4:)  Ja, slik blir han velsignet,
    den mann som frykter Herren."

---

   Ifra Bibelens GT, Jobs bok 8, 3 - 22: 

 "(3:)  Tror du at Gud fordreier retten,
 at Den Allmektige gjør rett til vrangt? (4:)  Hvis dine barn har syndet mot ham,
 så har han gitt dem deres synd i vold. (5:)  Å, om du ville søke Gud
 og be Den Allmektige om nåde! (6:)  Så sant du er skyldfri og redelig,
 vil han nok våke over deg,
 gjenreise din bolig og gi deg rett. (7:)  Da blir det smått, det første du hadde,
 mot det store du siden skal få.
 (8:)  Bare spør de framfarne ætter,
 gi akt på det fedrene fant ut. (9:)  Vi er jo fra i går og vet ikke stort,
 som en skygge er våre dager på jorden. (10:)  Fedrene kan lære deg og gi deg beskjed,
 tale til deg ut fra det de vet. (11:)  Vokser det siv der det ikke er myrlendt,
 blir starrgresset stort der det ikke fins vann? (12:)  Om det ennå står friskt og ikke blir skåret,
 tørker det bort før alt annet gress. (13:)  Slik går det med alle som glemmer Gud,
 håpet svinner for den som er gudløs. (14:)  Hans trygghet henger i tynne tråder,
 han setter sin lit til spindelvev. (15:)  Han støtter seg til sitt eget hus,
 men det holder ikke;
 han klynger seg til det, men det står ikke støtt. (16:)  Han står som et frodig tre i solen,
 grenene brer seg ut over hagen. (17:)  Røttene fletter seg inn i en steinrøys,
 haker seg fast mellom steinene. (18:)  Men rives han bort fra det sted hvor han bodde,
 kjennes det ikke ved ham: "Jeg har ikke sett deg." (19:)  Se, slik tar hans livsløp slutt,
 og en annen gror opp av jorden.
 (20:)  Se, Gud vil aldri vise bort
 den som er hel i sin ferd;
 men ugjerningsmenn tar han ikke i hånden. (21:)  Han vil fylle din munn med latter
 og legge jubelrop på dine lepper. (22:)  De som hater deg, må kle seg i skam,
 de gudløses telt blir borte."

---  

   Men skjønner vel folk i Norge i dag, selv om de har gått mange år i såkalte "skoler", for eksempel slike dypsindige og paradoksale formuleringer, som denne følgende ifra det overstående:

"(8:)  Bare spør de framfarne ætter,
 gi akt på det fedrene fant ut. (9:)  Vi er jo fra i går og vet ikke stort,
 som en skygge er våre dager på jorden. (10:)  Fedrene kan lære deg og gi deg beskjed,
 tale til deg ut fra det de vet. (11:)"

---
   "Vi er jo fra i går og vet ikke stort, som en skygge er våre dager på jorden."
   
   Så fullstendig dypsindig og nydelig sagt!!
---

   Arbeiderparti-ideologien, både i regi av Hitler, Stalin og Gøss og Gru Harem Brunstland og hennes undersåtter, misliker som bekjent sterkt både Israel-folket og kristendommen.
   Er det Israel-folket sine idealer og tradisjoner de misliker så sterkt, eller deres politikk? Mangt og meget kan få en både til å undre, - og til å konkludere.
   Er det Israel-folket før eller efter Moses med De 10 budene de misliker så sterkt? Er det kanskje også De 10 budene det dreier seg om?
   Eller er det kanske Jesus Krist, Messias? En jøde! Endog en jøde - og en jøde-folkets og verdens Frelser - som det Gamle Testamentet sine forfattere og profeter forutsier og hyller og lovpriser!
   Er det De 10 budene og Israel-folket sine idealer og sin lære de har så sterkt imot? For eksempel så sier jo Israel-folket endog i Bibelens GT, Salmenes bok 78, 3 - 7:

"(3:)  Det vi har hørt og kjenner til,
 det våre fedre har fortalt oss, (4:)  skjuler vi ikke for deres barn.
 Vi vil fortelle til efterslekten
 om Herrens herlige verk og hans velde,
 om alle de undere Han har gjort.
 (5:)  Han gav sine bud i Jakob
 og satte en lov i Israel.
 Den befalte han våre fedre
 å gjøre kjent for sine barn. (6:)  Han ville at efterslekten,
 de barn som siden ble født,
 skulle lære loven å kjenne.
 Så skulle de stå fram
 og kunngjøre den for sine barn, (7:)  for at de kunne sette sin lit til Gud
 og ikke glemme Guds gjerninger,
 men nøye holde Hans bud."

   Er det disse tingene Arbeiderparti-ideologien misliker så sterkt? Det som står i Salomos Ordsprog, Salmenes bok eller hos profetene og det øvrige? Idealer og lære så som for eksempel følgende, ifra Jobs bok 36, 20 - 21:

"(20:)  Du skal ikke lengte etter den natten
 da folkeslag rykkes opp fra sitt sted. (21:)  Vokt deg og vend deg ikke til ondskap,
 så du heller vil gjøre ondt enn lide."

   Eller er det det at Arbeiderparti-ideologien tenker og tror at Bibelens Gamle Testamente står for dobbel-moral? Altså, har ikke Arbeiderparti-ideologien fått med seg handlingen i "filmen"?
   Eller er det det at Arbeiderparti-ideologien tenker og tror at Israel-folket sin politikk står for dobbel-moral i forhold til Bibelens Gamle Testamente? Altså, at Arbeiderparti-ideologien heller ikke har fått med seg handlingen i den "filmen"?
   Eller er det det at Arbeiderparti-ideologien ganske enkelt så mye heller liker og priser de idealer og den lære som terrorister som for eksempel Yasser Arafat står for? Eller hans praksis? Arbeiderparti-deologien har kanskje fått med seg handlingen i den "filmen"!?
   Eller hva? Eller er det kanskje det at Israel-folket står så solid forankret i tradisjoner for lov og rett? Eller det at Israel-folket så tydelig tilstreber demokratiske idealer?
   Eller er det det kanskje, at Arbeiderparti-ideologien forsøker å gjøre oppmerksom på alvorlig korrupsjon i folket og landet Israel?
   Om det er dette sist-nevnte det egentlig gjelder, for en stor del, - vel, så høres jo det betryggende og verdig ut! Om det altså er slik? Og om det altså er slik, så bør og burde jo også Arbeiderparti-ideologien kanskje vel heller jo forholde seg derefter! Eller hva?

   Nei. Den der Arbeiderparti-ideologien viser egentlig hele veien sitt sanne ansikt, - for den som våger å se! Og for den som ikke er sinnsforvirret av dens indoktrinering.
   Fordelen med løgn og ondskap, om så kan sies, er at den i lys av Ordet er selv-avslørende, - og bare sånn sett hjelper oss til ikke å forulykke, - til å gjennomskue mørket.
   For endog mørket skal erkjennes og gjennomskues.

   Og den der Jesus Kristus, - som endatil aldri noensinne ble sendt til eller gikk i Arbeiderparti-ideologien sine "skoler"!
   Også dengang ville det ha vært barne-mishandling å sende barn til slikt noe!
   Og desto mere om det ikke var av nød! Eller av frykt!
   Men den nød og frykt Arbeiderparti-ideologien sprer, må ta slutt!
   Stort verre er vel ikke det?
   Enn at vi heller forsøker å te oss som mennesker, - med verdighet og i anstendighet.
   Vi må iallfall forsøke!
   Så kan den der Fenris-ulven - som Arbeiderparti-ideologien er - holdes i erkjennelsens fengsel, lenket for tusen år!
--- 

  Bør vi derfor det ene eller derfor det andre ha noe slags fiende-bilde til Arbeiderparti-ideologien eller til den offentlige Barnevern-tjenesten? Eller til disse sine representanter? 

  Nei. Vi skal elske endog våre fiender. Og de mennesker som har vært eller er representanter for Arbeiderparti-ideologien eller den offentlige Barnevern-tjenesten, eller for den saks skyld også nazismen eller stalinismen, osv., er for det første forskjellige, og er dessuten i så forskjellig grad selv også ofre for det hva de representerer. Derfor så skal vi ikke unnlate å advare mot disse mennesker om nødvendig, likesom for eksempel Paulus også sterkt måtte advare imot kobbersmeden Aleksander. Og vi skal forsøke å hjelpe de, om mulig, ikke minst til å komme til besinnelse og beskikkelse, og til å forholde seg til lov og rett og til anstendighet. Og også, og først og fremst, om nødvendig med kritikk og frimodige ytringer av det system og den galskap eller dårskap de representerer. 

   De enkelt-mennesker det gjelder, som kanskje endog kan være de verste, må vi forsøke å hjelpe så godt det lar seg gjøre. Uten samtidig å la de få ødelegge mere. 

   Å hjelpe de - om mulig - er også hva som mest av alt hjelper oss selv og verden iøvrig! At de om nødvendig i saklighet og kjærlighet stilles til ansvar overfor lov og rett - og overfor sannheten - kan være det nødvendige som forhåpentligvis kan frigjøre også disse menneskene! 

   Det er ikke menneskene som er våre fiender. Det er løgn, grådighet, hevn-gjerrighet, urettferdighet, simpelhet - og slikt noe som fører til krig, fiendeskap, villfarelse og dårlighet! 

   Det er ikke hat som skal drive oss. Men kjærlighet. Kjærlighet også til ærligheten og sannheten. 

   Vi er alle og enhver av oss og i så forskjellig grad også ofre for det å være menneske og med-menneske. Hvilket vi forsiktig på Herrens rette vei skal forsøkre å foredle og å forbedre.

--- 

   Det at moralsk lavtstående mennesker eller foreninger angriper eller hærjer i samfunnet eller befolkningen, er det en fin og nødvendig ting å bli gjort oppmerksom på. På dertil egnede måter. Det er endog derfor vi har politi, massemedier, lov og rett, rettsvesen, etc. Og enda viktigere å bli gjort oppmerksom på slikt noe er det naturligvis når den eller de det gjelder har stor makt. 

   Både det å varsle og å forholde seg til det på rette og riktige måter er viktig.
   Det er det gode med nød, løgn og ondskap, - at vi derigjennom kan foredle og forbedre!
   Dette bør vi kunne glede oss over!
   Her trengs sindighet, perspektiv, oppmerksomhet og handling!
   Uten at vi blir gjort oppmerksomme på det vil uansvarlighet, lovløshet, umoral, uanstendighet, løgn, frykt og dårlighet vinne stadig mere frem i samfunnet, overfor alle og den enkelte.
   Dette skal og bør vi som samfunn og enkelt-mennesker være oppmerksom på!
   Derigjennom kan vi foredle og forbedre, trygghet, trivsel, glede, integritet og velstand.
   Og alt dette er endatil særdeles viktig!

---
*****
--19--

-- Dagboks-notater, tirsdag 19. februar 2008, Vinberget:

   Temperaturen her ute i natt omkring 7 til 7, 5 pluss-grader Celsius, med enda mye regn og væte.
   Dag-temperaturen i det siste maks opptil 10 pluss-grader.
   I dag mye og tett tåkedis her ute. Seks egg ifra hønsene.
---
   Jeg og ungene kjørte på eftermiddagen til Haugesund for å handle, og var efterpå også¨innom Ødegård en times tid og noen kopper kaffe og skiver servering.
   Ungene hadde spart sammen mere enn to hundre kroner, ifra når de gikk jule-besøk og med å samle tomflasker en gang iblandt når vi er i Ølen og de syns det passer seg slik. De ønsket meget å kunne kjøpe en undulat for pengene, - og det gjorde vi i dag.
   Vi har hatt undulater før, men det er lenge siden sist nu. Og nu er de veldig så begeistret for denne! Snehvitn blir kanskje navnet dens,
   Vi ble enige om at de skulle levere tilbake en kanin vi hadde først, fått ifra en nabo. Og det gjorde de forleden dag. Kaninen ble et kjeledyr naturligvis, men vi kom sammen frem til at det ikke så lett her for oss lar seg gjøre å gi den de optimale trivsels-forhold som den som kanin bør kunne få ha. Og at det også vil gjøre oss triste efter hvert.
   Vi har jo rikelig med kjærlige kjeledyr her i familien fra før av, både med de to hundene (den eldste nu mere enn 15 år, men glad, yr og leken), og i de snille og veldig flinke og gode kattene, og i fjærfeet, - men ungene har likevel også rikelig med omsorg og krefter for enda mere!
   Og nu ble det en undulat i tillegg!
   Den kommer nok til å få mere ømhet og omsorg enn noen annen undulat.
---
   Vel, Gudmund har vi enda ikke sett noe til. Siden før helgen. Trude sier hun telefonerte ham, og at han sa han var til en som heter Erlend, men at han ikke kommer hjem igjen før i morgen.
   Han har blitt nokså fullstendig slik som Ingeborg Nyland ville ha ham, - og fikk ham ved hjelp av bestikkelser med penger og fagre løfter. En ugjenkjennelig stakkar, full av hovmod og grådighet.
   Sist nu forleden hadde Ingeborg Nyland telefonert ham og ville så gjerne treffe ham på en kafe i Haugesund. Vi vet egentlig ikke hvordan det heller gikk.
   Ingeborg Nyland og hennes medsøstre i den der Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune er nokså fullstendig sinnssyke og åndssvake og drepende farlige!
   Ganske så enkelt, rett og slett.
   Underlig i grunnen at de klarer å fremstå som noe annet noen steder!
   Men de omgir seg vel mye med andre av samme ulla! Kanskje særlig i kommune-administrasjonen i Vindafjord? Som jeg i dag iøvrig mottok et brev ifra. ( ekstern ).
   Ordfører Arne Bergsvåg er jeg iallfall sikker på er temmelig og vemmelig så korrupt, løgnaktig, farlig og simpel!
   Overivrige efter liksom å ville hjelpe Gudmund ja, - de der damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord.
   Som de også var det overfor Balder. I begynnelsen. Når hensikten er oppnådd, - å få de bort vekk hjemmenfra og i hysteri og frykt og grådighet å vende sin egen familie ryggen, så har de plutselig ikke mere noen som helst interesse av "hjelpe" de - eller å bestikke de! Men da sier heller den samme liksom Barnevern-tjenesten at det er oss som foreldrene sin skyld at våre barn er blitt redusert til å bli på nivå med ungdommer flest!
   Galskapen tar ingen ende hos den der liksom Barnevern-tjenesten!
---
   Da Balder flyttet hjemmenfra hadde han spart sammen noe penger, og han ønsket å spare sammen noe mere penger - for å gjøre det han egentlig tenkte på. Nemlig å vandre og å leve i naturen, i landskapene, i skog og fjell, med opphold ifra hytte til hytte hos Turistforeningen, og å spille fløyte, synge og kose seg, først i de norske landskaper - derefter videre i andre land. Våre barn er ifra fødselen trent opp til slikt noe, og til å verdsette og å lovprise slikt! Hvilket de også gjør. (De siste 5 årene har de for eksempel også tilsammen 5 ganger vunnet Nuta-staven, for sine ivrige vandringer i landskapene i det vide her omkring. Og også vært ivrige deltagere på maraton-løpet "Kvamsåsen rundt!", i konkurranse med tilreisende proffe løpere ifra landet iøvrig. Og de har også vært ivrige deltagere på Orienterings-løpene som titt og ofte arrangeres sommerstid. Samt på turn og trening i det lokale idretts-laget. Med mere. Alt og det hele bare for moro skyld! Naturligvis. For det er slik våre barn er. Eller har vært! Og disse tingene og slikt noe har endatil bare vært en liten del, men dog en viktig del, av deres innholdsrike og gledesfulle liv! Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, kom dumme og simple som verste sort molboer og ødela livet og gleden for vår familie og våre barn!)
   De trodde at han måtte inn på offentlig videregående skole - og lurte ham til å tro at han måtte det!
   De visste dog ingenting som helst om vårt liv! Og om vår glede, trivsel og fremtid! Eller om Balder sitt liv!
   Ifra hovmodets molbo-tinder skulle de dog arrangere og ordne opp i våre liv! Som om de der i sin nedrighet og simpelhet hadde noe som helst positivt eller givende å tilføre våre liv!
   Som om vi hadde det minste som helst behov for hjelp eller innblanding ifra de der ynkelige krekene.
---
   Noen synes kanskje at jeg somme tider ordlegger meg med kvasshet?
   Så betenk da også at jeg har gode og veloverveide grunner for å gjøre det! Og på at det jeg sier heller ikke er overdrivelser.
---
   Jeg leser i avisen Dagen Magaznet for i dag at norske Arbeiderpartiet sin Marianne Aasen Agdestein i fullt alvor fremsetter forslag om å gjøre den offentlige barnehagen obligatorisk for 5-åringer!
   Avisen gjengir også noen kommentarer til forslaget:
   - Sosialdemokratiet på sitt verste, er Laila Dåvøys (KrF) kommentar.
   - De vil styre oss fra vugge til grav, sier Ulf Erik Knudsen (Frp).
   - Å si at alle skal inn i samme form, er å gå to skritt tilbake, sier Ann-Louis Nordstrand i Kvinne- og Famileforbundet. (Et underlig forbunds-navn iøvrig!?)
   I følge avisen leder Marianne Aasen Agdestein "et internt utvalg som jobber med innspill til Arbeiderpartiets program-komite om fremtidig familie-politikk. Hun regnes også som en av de fremste kandidatene til å overta som barne- og likestillings-minister etter Manuela Ramin Osmundsen."
   Avisen skriver at "bakgrunnen for utspillet ifra Arbeiderpartiet er at det snart er full barnehage-dekning og at Arbeiderpartiet ønsker å fjerne Kontant-støtten, og at Marianne Aasen Agdestein mener det er på tide å innrømme at barnehagen fungerer som en slags for-skole for 5-åringer."
   Marianne Aasen Agdestein argumenterer i følge avisen også med følgende resonnement: At, - i dag "er det sjokkerende mange innvandrer-barn som ikke kan norsk når de begynner på skolen fordi de ikke har gått i barnehage som små."
   Arbeiderpartiet - seg selv lik - tåler vel dårlig at de der innvandrer-barna heller har vært sammen med sine foreldre og sin familie!
   Men Fremskrittspartiet sin representant Knudsen, sier i følge avisen at: - Det trengs delvis tiltak fra det offentliges side og delvis at innvandrere selv tar grep for å gjøre noe med dette. Han nevner økonomiske sanksjoner og inngripen fra barnevernet som aktuelle virkemidler hvis foreldre ikke har sørget for at barna kan norsk.
   Det er så utrolig tydelig, at år for år blir de andre politiske partiene godkjent og skolert av Arbeiderparti-ideologien stadig utrolig mere og mere lik selve Arbeiderparti-ideologien! Med noen små eller mere eller mindre markante forskjeller for å gi inntrykk av forskjell og integritet!
   Laila Dåvøy ifra Kristelig Folkeparti (KrF) sier i følge avisen, "at det i hennes statsråd-tid ble gjort et forsøk i to bydeler i Oslo med gratis barnehage-plass de siste to årene før skolestart. - Alle som fikk tilbudet benyttet seg av det og prosjektet ble evaluert som veldig positivt. For eksempel kunne man gi fire timer gratis kjerne-tid til alle, sier hun."
---
   Et oppslag på samme side (s. 5) i dagens utgave av avisen Dagen Magazinet har overskriften: "Hvorfor var det så viktig å få byttet barneombud?"
   Under rubrikken "Samfunnskommentar", skrevet av "samfunnsredaktør" Vebjørn K. Selbekk.
   Jeg forstår det på ham som at en viss Reidar Hjermann var statlig barneombud før Manuela Ramin Osmundsen med innvandrer-bakgrunn og mørk hudfarge.
   Og at Arbeiderpartiets nuværende statsminister Jens Stoltenberg hadde sine grunner for å ville skifte ut barneombud Reidar Hjermann med mørk-hudede Manuela Ramin Osmundsen.
   I et annet oppslag i denne avisen for i dag står det, side 2, skrevet av Morten Jansen, blandt annet at: "Manuela Ramin-Osmundsen ble aldri ansatt som statsråd fordi hun hadde riktige kvalifikasjoner, - hun ble ansatt fordi hun i henhold til Jens Stoltenberg og Arbeiderparti-regjeringen hadde riktig hudfarge."
   Altså "riktig hudfarge" for å gi inntrykk av Arbeiderparti-ideologiens likestillings-iver! Og da hadde hennes mangel på kvalifikasjoner og tidligere fadeser ingen betydning.
   Men tilbake til hva Vebjørn K. Selbekk skriver om hvorfor det ble så viktig for Jens Stoltenberg i spissen for Arbeiderpartiet å få byttet ut barneombud Reidar Hjermann.
   Vebjørn K. Selbakk skriver følgende:

   "Forsøket på å få byttet ut barneombud Reidar Hjermann har blitt en heller kostbar affære for regjeringen Stoltenberg. / Den mest åpenbare kostnaden er selvfølgelig at en minister har måttet gå. Og det var ingen hvilken som helst minister heller. Manuela Ramin Osmundsen var intet mindre enn et historsk medlem av Kongens råd. Som den første statsråd med innvandrer-bakgrunn hadde statsminister Jens Stoltenberg investert betydelig politisk prestisje i utnevnelsen av henne. / Så viktig var dette for Stoltenberg at han var villig til å ofre en av sitt partis mest markante kvinnelige politikere, Karita Bekkemellem fikk beskjed om å tre til side for å gjøre plass til Manuela Ramin Osmundsen. Den avgjørelsen er vi ikke sikker på at han er like fornøyd med i dag. / For denne saken har også påført statsministeren selv politisk skade. Jens Stoltenberg kommer nemlig ikke unna at det var ham personlig som plukket ut Ramin Osmundsen, selv om hun kom rett fra en lignende skandale i UDI. / Over halvparten av de spurte i en VG-menings-måling mener statsministeren er svekket etter barneombud-bråket. Det er uvant kost for en statsminister som ellers stort sett scorer høyt når det gjelder korrekt politisk opptreden. / Hvorfor var det da så viktig å få byttet ut Hjertmann? Det vanlige har vært at barneombud før ham har fått fornyet sitt åremål til to perioder. Men i Hjermanns tilfelle ville den politiske ledelse i Barne- og likestillings-departementet ikke gi ham fornyet tillit. / Et barneombud skal være vakt-bikkje på vegne av barns interesser, også overfor myndigheter og regjering. Det har Reidar Hjermann vært på en etter vår mening helt utmerket måte. Men det han har ytret offentlig, har ikke alltid vært politisk korrekt. Og vi tror det er det som har falt departementet tungt for brystet. / Der i gården likte man nok ikke Hjermanns uttalelser om at delt omsorg ved skilsmisse ikke alltid er det beste for barna. Men enda verre har det nok vært å svelge når Hjermann har snakket om homofiles adgang til å adoptere. Det har ombudet gått imot med henvisning til at unger har best av å vokse opp med både en mor og en far. / Vi vil minne om at stats-sekretæren under de to siste barne-ministrene har hett Kjell Erik Øie. Han er en av Norges mest kjente homo-aktivister og har blandt annet bakgrunn som leder for de homofiles interesse-organisasjon i Norge. / Kanskje var det ikke Ramin Osmundsen som var den ivrigste for å få avsatt Hjermann likevel?"

---
   Var det noen som sa at vi ikke har korrupsjon i Norge!?
---
   Stats-ledere, tyranner og slikt noe som scorer høyt på¨menings-målinger foretatt i befolkningen er ikke noe som helst underlig eller rart!
   Det er det dessverre sjelden at folk flest eller noen betenker!
   De samme tyranner kvitter seg først og underveis med reell opposisjon og protester eller kritikk. Med frykt, trusler, angiveri, omskolering, underholdning, propaganda, drap og det som verre er!
   Derfor kan tyranner som for eksempel Adolf Hitler, Stalin, Hirohito, Mao, Grøss og Gru Harem Brunstland og kompani lett nok oppnå høye scoringer på menings-målinger etc. i befolkningen!
   Verre er ikke det.
---
   Arbeiderparti-ideologiens likestillings-politikk er mildt sagt fullstendig som det går an å bli molbo.
   Alt og ingenting skal liksom likestilles! Mann med kvinne, foreldre med barna, kristendom med islam, svart med hvit, løgn med sannhet, anstendighet med homofili, osv., osv.!
   Men vil de likestille mennesker med mennesker, menneskeverdet med menneskeverdet?
   Nei det vil de så absolutt ikke. Og det er det nettopp hva de absolutt ikke vil.
   En vaskekone eller en småbruker eller en veiarbeider som arbeider og sliter år efter år for livets opphold, vil de for eksempel absolutt ikke likestille med noen som har vært noen år i de offentlige omskolerings-leirene og er blitt stemplet og godkjent som "utdannet" og "opplært"! Den stemplede og godkjente trenger ikke gjøre mye for å få mange ganger så mye penger. Og kan endatil i mange tilfeller kanskje også oppnå å få avtaler eller ordninger med såkalte økonomiske "fallskjermer", - på enorme beløp!
   Da hører en absolutt ingenting som helst om likestilling ifra de der kantene!
   Kaste-vesenet av mennesker i India og Langbortivekkstan kan de nok i beste fall Arbeiderparti-ideologien også kritistere, - men ikke det kastevesenet som de selv står som styrere av i Norge, i eget land!
   Og "miljøpartiet" De grønne og andre har for eksempel også her til lands fremmet forslag om en garantert minste felles borgerlønn, - for blandt annet å redusere fattigdoms-problematikken og byråkrati og korrupsjon og intern politikk og synsing i og ved Sosalkontorer, Trygdekontorer, etc. Det er likeså for eksempel også ifra forskjellig hold fremmet forslag om en felles garantert gratis kvote med el-kraft for hver familie i landet.
   Men da, når det er enkeltmenneskets vern, verdi og verdighet å gi respekt og aktelse, - da vil Arbeiderparti-ideologien betegnende nok absoluttt ikke.
   Ikke engang late som at den hører hva som blir sagt. Så tvert imot!
   Det er, sier den, ikke mennesket som skal likestilles med mennesket, men løgn og egoisme med sannhet og anstendighet!
   Det skal nettopp være alles kamp imot alle og full forvirring og babbel, idioti og galskap!
   Splitt og hersk!
   Og både rå og godt kokt, stekt og krydret vold!
---
   Barna her i familien - ja jeg og Trude også - reagerer kjapt og bekymret nærsagt hver gang en eller annen bil kjører nedmot eiendommen her!
   De fleste av ungene, og også jeg og Trude, tenker: - Hva er det for slags galskap og terror Barnekverna har funnet på denne gangen?!
   Kommer de nu for å kidnappe pappa? Eller mamma? Eller oss barna?
   De er jo desperat troendes til hva som helst! Til bortimot absolutt hva som helst!
   Jeg sier til Trude at det har vi jo til fulle erfart gang efter gang, men at Barnekverna heldigvis også er en liten smule bekymret for at andre altfor lett skal avsløre den kriminelle galskapen deres. Og at det vel bare er det som stagger de!
   De vil heldigvis ikke for åpenbart og åpenlyst vise politi og andre mennesker at de er sinnsyke, desperate monstre!
---
   Trude har om og om igjen spekulert på hvordan det har seg at flere andre familier vi jo også har hørt om faktisk ved noen anledninger ikke har blitt fratatt barna!
   Jeg har sagt til henne i så måte, at de fleste av disse for det første ikke har hatt hjemmeskole for sine barn. Og at de har måttet legge seg langflate for Barnekverna, - uansett hva den har sagt eller villet. Og at det da ofte for eksempel er snakk om at de beordres å sende barna i de såkalte barnehager. Og til spesialister, etc.
   At det oftest er familier som ikke har noen integritet å verne om, eller verdier å verne om. Men at det også er snakk om at de som dog har hatt eller har det fort blir uhyre skremt og innser at overmakten, den allmektige umenneskelige og kriminelle Barnekverna nytter det hverken å snakke fornuft, lov og rett eller menneskelighet til! De må fullstendig underkaste seg, - for å ha noen som helst minste sjangse til ikke å bli fullstendig tilintetgjort. Og bare da heter det seg at de "samarbeider" med Barnekverna, - og at de bare da og derfor kanskje i beste fall slipper å bli fratatt barna.
   Trude har hatt en smule vanskelig for å forstå at dette jeg sier om dette er riktig. Altså at det virkelig er så ille. Og hun har også tenkt - at, vel så får en gi efter litt eller det som trengs, så får en se om en likevel overlever.
   I det siste nu har Trude telefonert litt forskjellige steder for å sjekke opp om hvordan dette og slikt noe forholder seg. Og hun får alle steder bekreftet eller straks høre at det er slik som jeg har sagt til henne at det faktisk er. En må fullstendig underkaste seg og legge seg langflat for alt og hva som helst ifra Barnekverna, for i det heletatt i beste fall å ha noen som helst minste sjangs for ikke å bli fratatt barna.
   Trude skjønner og forstår nu efter hvert bedre og bedre at det rent faktisk dessverre er slik det er.
---
   Jeg snakket med Trygve Einar Gjerde i telefonen om Hekseboken 2008, som han i det siste nu har holdt på å lese i. Og han er fullstendig så rystet og forskrekket over hva den der såkalte Barnevern-tjenesten holder på med - og deres metoder.
   Han sier blandt annet også, at han skjønner så meget godt når han nu ser hva de holder på med, at de så iherdig forsøker å holde det hele skjult og hemmelighets-stemplet for offentligheten.
   - Dette er, sier han, mørkets gjerninger på sitt verste, - og de vil ikke frem i lyset for å bli avslørt!
   Han er mildt sagt skikkelig så rystet og forskrekket.
---
*****
--20-- 

-- Dagboks-notater, onsdag 20. februar 2008, Vinberget:

   Ganske så bra vær i dag. Temperaturen omkring 10 pluss-grader Celsius mens solen varmer.
---
   En advokat telefonerte hithen idag for å ville snakke med meg. Ved 11.30-tiden. Han hørtes ung ut. Han sa at Fylkesnemnda i Rogaland hadde ønsket han skulle ta kontakt med meg, for å fortelle at jeg kanskje har rett til advokat-bistand, og for å høre om jeg ønsket dette eller om jeg allerede har kontaktet eller avtalt noe med advokat.
   Vi snakket meget kort litt om saken og om hva han eventuelt kan eller vil gjøre.
   Han ble i første omgang nu henvist til Internett-området hunwww.net ( ekstern ) hvor hvor all Saks-dokumentasjonen så å si er utlagt og offentliggjort. (Det nyeste som enda mangler kommer.)
   Når han så har kikket litt på saken kan vi eventuelt snakke videre og eventuelt avtale eller bli enige om noe som helst.
---
   Trude dro tidlig i dag med bussen til Haugesund. Hun sa noe om at hun skulle snakke med Vahan der.
   Det brevet til meg som ankom i går ( ekstern) ifra Vindafjord kommune-administrasjon, datert 18.02. 2008, er ifra ordfører Arne Bergsvåg ser jeg nu. Underskrevet av ham også. Og hemmelighets-stemplet. Jeg tror Arne Bergsvåg har en viss trang til å hemmelighets-stemple brever og dokumentasjon. I likhet med Barnevern-tjenesten. De sist-nevnte påberoper seg å ville eller måtte gjøre det av hensyn til person-vernet, - sitt eget person-vern må det vel da være, - for de det angjelder vil sjelden at det skal være hemmelighets-stemplet. Og det sier de som oftest på bekostning av og med suveren forakt for alt som har med retts-vern, og reellt person-vern, å gjøre!
   Åpenhet og redelighet er visst nokså ukjente størrelser for de. Og i efterhånd viser det seg ganske riktig som utrolig oftest at det var sin egen simple og løgnaktige saks-behandling og person de ville hemmelighets-stemple!
   Med hensyn til hva jeg sa om ordfører Arne Bergsvåg henviser jeg særlig til hva jeg tidligere har skrevet om ham i mine Dagboks-notater ( ekstern ) i forbindelse med det gigantiske søppel-forbrennings-anlegget han arbeidet for å få plassert i Vikebygd.
   Og også til det brev-skriv ( ekstern ) og de dokumenter han fikk overlevert ifra meg i begynnelsen av april 2006 ( ekstern ) og senere angående de tre damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord. Disse har vi enda ikke fått noe som helst svar på. Og han sa da jeg snakket med ham om saken i 2006 at han skulle gi et svar tilbake. Dette har han heller ikke enda gjort.
---
   Advokaten jeg snakket med i dag sa iøvrig noe av en viss interesse. Han sa at de fleste som kommer i en sak med Barnevern-tjenesten ikke er oppmerksom på at Barnevern-tjenesten bruker det de angjeldende sier, i sin rapport-skriving og i saks-dokumentasjonen. Først i efterhånd blir de oppmerksomme på det.
   Jeg sa ikke til ham at i vårt tilfelle har det hele vært fullstendig omvendt!
   At det har vært jeg som har "jaktet" på de, - og har dokumentert de på kryss og tvers. Men sannferdig, komplett og alt og det hele til 100 % å bevise. Med lyd-opptak og det hele.
   Jeg fortalte ham heller ikke at de få gangene vi har snakket med de eller deres medløpere, har vi lydopptak av. Og at saken omtrentlig i sin helhet har vært skriftlig.
   Og at jeg underveis helt ifra begynnelsen iherdig og flittig samtidig har nedskrevet alt som har skjedd, til minste detalj - fortløpende!
---
   Trude kom hjem ilag med Gudmund ved 17.30-tiden i dag, med bussen.
   Hun sa hun har snakket med Vahan. (Lærer ved Steinerskolen i Haugesund.) Jeg forstod det på Trude som at han fortsatt er utrolig så naiv eller dum.
   Han lever i en ganske så annen verden!
   Han sier for eksempel til Trude: At om det er noe de mistenker oss for, så bør vi kanskje forsøke å overbevise de om at det ikke er slik som de mistenker oss for.
   Han skulle bare ha visst! Men han tror oss jo ikke. Eller rettere sagt: Han tror det dreier som at det er to sider av saken som må bli hørt og komme til gjensidig forståelse.
   Mistenker oss for!
   Vi har aldri noensinne underveis i saken hørt det minste som helst om at de mistenker oss for noe som helst!
   Og hadde de gjort det, så hadde det jo vært en grei og enkel sak å finne ut nærmere om. På så forskjellig vis. Endog også ved å trekke inn andre noen i saken, - andre noen som vi kunne ha en tillit til eller tro på anstendigheten og sakligheten hos.
   Men dette har de ikke vært det minste som helst interessert i. Så tvert imot. Ifra deres side har ikke det minste som helst i slike retninger vært antydet. Og noe slikt forslag bør ikke komme ifra vår side, all den stund vi 100 % tydelig ifra begynnelsen har klargjort for de vår holdning til deres uholdbare oppførsel og fremgangsmåte. Og også nettopp fordi vi jo ikke har vært mistenkt for noe som helst, - men at det hele jo har dreid seg om at de ikke ville ha saksdokumentene offentliggjort.
   De har ikke mistenkt oss for noe som helst, og de har ikke foreslått for oss noe som helst. Det har de ikke ønsket å gjøre, og det har de heller ikke gjort.
   Den samme "feilen" som Barnevern-tjenesten i Skaun kommune nemlig gjorde for mange år siden nu, i 1993, har ikke Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune nu villet gjøre!
   Den "feilen" (altså i deres øyne) som Barnevern-tjenesten i Skaun kommune i 1993 gjorde da de skulle ta oss, - var at de foreslo for oss at noen ifra Barnevern-kontoret i Sør-Trøndelag Fylkeskommune avd. Psykisk helsevern og sosiale tjenester / PST, Psykologisk barnevernteam (PBT), fikk komme hjem til oss for å foreta en undersøkelse. Hvilket vi sa ja til. Og de skrev en lang og grundig Rapport efterpå ( ekstern ) om hvordan de forstod situasjonen og forholdene. Fullstendig motsatt av slik som Barnevern-tjenesten i Skaun kommune ville at det skulle se ut!
   Den samme "feilen" har altså¨ikke de tre damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune villet gjøre!
   Vahan Babayan skulle bare ha visst!
---  

   Det er ikke alle og enhver som har så særlig sans eller forståelse for barne-oppdragelse. Absolutt og opplagt ikke de tre damene ifra barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune! 

   Den som blåser i en fløyte eller stryker på en fiolin, uten å ha sans eller forståelse for det får kanskje bare u-lyder og bråk ut ifra instrumentet!
   Lignende er det med barn og medmennesker også.
   Skal en kunne få vellyd og fine saker ifra de, så må en oppføre seg derefter også overfor de!
---

   Jeg sa, at vi aldri underveis i denne saken har hørt noe som helst om at vi har vært mistenkt for noe som helst. Og henviser i så måte til den komplette Saks-dokumentasjonen. ( ekstern ). Se selv! 

   Imidlertid ble det et års tid efter at saken tok til frembragt Påstander om meg og min familie ifra de tre damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune. Påstander som kom som lyn ifra klar himmel, på en mildt sagt ganske så spesiell måte, i januar 2007! 

   Disse deres påstander fremkom i form av et Følgebrev datert mandag 8. januar 2007 ( ekstern ) ifra kommune-lege Terje Egil Kleiven til Psykiatrisk avdeling ved sykehuset i Haugesund! (Jeg tror iøvrig, at det er det absolutt eneste brevet i denne saken - til da - som de ikke har ønsket å hemmelighets-stemple!) 

   Og dette Følgebrevet er det viktigste kjernepunktet i hele denne saken! 

   I dette Følgebrevet fremsetter de tre damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune sine Påstander om meg og min familie, samtidig som de også fremsetter Påstander om meg og min familie ifra Skaun kommune-administrasjon i Sør-Trøndelag, hvor vi bodde for mange år siden og ble uhyre grovt trakassert og forfulgt da vi gav informasjon om at vi for våre barn har valgt hjemme-undervisning. 

   Og disse Påstandene, og hvordan de er fremkommet, og hvordan det videre gikk med de, er mildt sagt meget så interessant! Og i og for hele denne saken: mildt sagt meget så viktig! 

   Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune sine Påstander om meg og min familie i dette Følgebrevet dreier seg om flere punkter. Først og fremst vil de med dette sitt Følgebrev med krasse og frekke løgner skape et inntrykk av at Rune L. Hansen er paranoid schizofren - og "pasient". Og vil ha kommune-legen og Psykiatrisk avdeling ved sykehuset i Haugesund - og senere andre - til å underskrive denne deres mistanke og påstand, og Bestilling. Kommune-lege Terje Kleiven underskriver efter en kortfattet samtale med Rune L. Hansen. Og Psykiatrisk avdeling ved sykehuset i Haugesund underskriver med den begrunnelse at Rune L. Hansen må være paranoid schizofren hvis og når han hevder seg trakassert og forfulgt av mennesker i den kommunale Barnevern-tjenesten. 

   Hva de tre damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune med denne sin fremgangsmåte håpet på å oppnå er videre det mest interessante av alt!

   Og her er det snakk om virkelig uhyrlige kriminelle ugjerninger. Samtidig som det iøvrig er gode grunner for å anta at dette ikke er deres første! Og for at de heller ikke har vært helt alene om de.

--- 

*****

--21-- 

-- Dagboks-notater, torsdag 21. februar 2008, Vinberget: 

   Omtrent 7 pluss-grader Celsius her ute i natt, muligvis litt lavere også. Tåke og regn, og noe vind, på morgenkvisten.

---

   Den unge advokaten i går, spurte om jeg og min kone skal la oss representere av hver vår advokat - eller av samme advokat. Han sa at vi har krav på gratis bistand av advokat i sammenheng med Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune sin begjæring om "omsorgs-overtagelse" av våre barn til Fylkesnemnda i Rogaland. Og hver vår advokat hvis det mellom meg og min kone i den henseende er forskjellige interesser. Han spurte så om det er interesse-konflikt mellom meg og min kone i så henseende. Jeg sa: - Det er vel i realiteten det all den stund min kone tror at det er det. Han sa: - Hvorfor tror hun det? Jeg sa: - En tanke-feil. Så vidt jeg kan se og så vidt jeg vet. 

--- 

   Kronologien i alt hva som har skjedd - altså når det har skjedd - i denne saken, er av betydning og interesse. Og også perspektivet, - oversynet.
   Mattilsynets Bekymrings-melding, datert 22. februar 2006, ( ekstern ), er som et slags for-spill, som et slags preludium eller en intro.
   Derefter åpner selve saken, med møtet med Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune mandag 13. mars 2006 i Vikedal. ( ekstern ). Som et slags brått brus av Beethoven, - Skjebnesymfonien. 

   Og det går nærsagt i Vivaldi og Händel til neste milesten: Følgebrevet datert mandag 8. januar 2007, ( ekstern
   Og videre derfra med mellomspillene kanskje mere i retning av Bach, til neste milesten: Hekseboken 2008! ( ekstern )!
   Så langt nu. Og oppi alt dette, sideløpende handlinger - i større eller mindre grad tilknyttet selve temaet og tematikken: Balder og Idun og Barnevern-tjenesten. Trude og Barnevern-tjenesten. Gudmund og Barnevern-tjenesten og Steinerskolen. Kommunalt tilsyn hjemme-undervisning, og Barnevern-tjenesten. Og kanskje endog noen flere?
   Og kanskje det møtet som skal avholdes i Fylkesnemnda i Rogaland, i Stavanger, mandag 16. juni 2008, blir den neste milestenen?
   Eller kanskje noe annet?
   Og bilder, ord og lyd blir det uansett ut av det hele!
   Og skjebne! 
--- ), og omstendighetene omkring dette!
   De mange og hissige angrepene imot min Internett-tilgang, som jeg nevnte forleden dag, tok heldigvis brått og plutselig slutt igjen.
---
   Folk flest i alminnelighet er mere imot "det offentlige" enn meg og min familie.
   Men den som kritiserer den kommunale eller offentlige Barnevern-tjenesten, - den er ikke bare imot det offentlige, men er også paranoid schizofren eller psykotisk sinnssyk av noe slag. Og må både sperres inn på livstid og det som verre er! Og nokså likeså når det gjelder bortimot det helligste av det hellige for Arbeiderparti-ideologien: de offentlige skole-anstaltene. Deres indoktrinerings-institusjon nr. 1. For å gi befolkningen sosiale og psykiske konsentrasjons-leire, anti-kristendom, neuroser, grådighet, underholdning, babbel, osv., osv., og for å splitte familier, kjønn, generasjoner og samfunn. Og for å gjøre barn og mennesker til handelsvare. Og først og fremst for å gi befolkningen opplæring i å stemme på Arbeiderparti-ideologien og dens medspillere! Osv., osv.
   Det er særdeles mange grunner til at folk flest er nokså livredde for den kommunale og offentlige såkalte Barnevern-tjenesten!
   For mitt vedkommende er jeg det langt mindre enn folk flest. Hvilket jeg også tidligere har skrevet om, ved flere anledninger.
---
   Det er ikke alle som evner eller ønsker å ta inn over seg det enkle faktum at det hva den kommunale Barnevern-tjenesten truer med når de truer med å foreta en "omsorgs-overtagelse" av barna i en familie, er det absolutt verst tenkelige og grusomme et menneske og en familie kan bli utsatt for!
   Ganske så omtrentlig ingenting er verre, - for nærsagt hvem det enn gjelder!
   Og så omtaler og omhandler den der Barnevern-tjenesten og deres medspillere det som at det hele bare gjelder en slags dagligdags ommøblerings-affære, hvor det er noen gjenstander som skal omplasseres. Ingenting særlig for noen som helst å bry seg om. Arbeiderparti-ideologien i et nøtteskall!
   Med dertil hørende mangel på anstendighet, lov og rett.
   Mørkets gjerninger, ja. Så absolutt.
---
   Det ankom et tanke-vekkende brev med posten i dag, ifra Politiet, datert 20. februar 2008. ( ekstern ).
   Jeg er politi-anmeldt. Av hvem står det ingenting om. Og jeg innkalles til avhør. Det står at saken dreier seg om:
   
"Fremsatt sjikanerande og truande melding til Vindafjord kommune over internett." 

   Tanke-vekkende, ja.
   Fremsatt sjikanerende og truende melding til Vindafjord kommune?
   Hvem er det som sjikanerer og truer hvem? Ikke meg som sjikanerer eller truer noen iallfall. Jeg svarer ikke med samme mynt som de som sjikanerer og truer meg og min familie. Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune sjikanerer, truer og trakasserer meg og min familie på det uhyrligste og groveste. Og sender endog sin sjikane og trakassering inn i den offentlige forvaltningen! Og gjør det endog - med løgner og falske vitnemål og diverse grov kriminell aktivitet - for å tilintetgjøre meg og min familie fullstendig - og for all fremtid! Hvem er det så som sjikanerer og truer hvem?
   Sjikanerende og truende melding til Vindafjord kommune?
   Hvem? Hvem er så Vindafjord kommune? Det er faktisk meg også det, og min familie. Og våre venner, naboer og medmennesker her i kommunen også! 
   Meningen i påstanden og formuleringen er kanskje vel heller at det er de tre damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune som er de angjeldende? Og at kommune-administrasjonen og dens ansatte eller dens ledere støtter opp om deres kriminelle ugjerninger? Eller hva?    
   Har det kanskje blitt så fullstendig utålelig for Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune å oppdage at noen ønsker å informere og å opplyse om at en sak - som de driver med for å tilintetgjøre vår familie - har minst to sider?       
   Og hva er det de selv har gjort? Og også ledelsen for kommune-administrasjonen i Vindafjord? 
   Uhyrligheter egentlig. 

--- 

   At det er jeg som er politi-anmeldt er vel en forhastet slutning ifra min side. Det står egentlig og faktisk ingenting om at det er jeg som er anmeldt.
   Så det å tro det er vel forhastet.
   Men kanskje likevel ikke feil?!
   Og politiets dokument-nummer på brevet: 999, 01.
   Er det ment som en draps-trussel, et hint eller hva?
   Eller er det en skjebnens tilskikkelse?
   Det siste er det vel og jo uansett.
--- 

   Den som ikke ordlegger seg nøye nok, blir misforstått eller sprer misforståelser.
---
   Men jeg tror nesten at de har politi-anmeldt meg. At det er nettopp det de har gjort.
   De er dumme nok.
   Hvem er det som skal politi-anmelde hvem i denne saken?!
   Og for hva?!
---
*****

--22--  

-- Dagboks-notater, fredag 22. februar 2008:

   Temperaturen her ute i natt omkring 8 pluss-grader Celsius. 

   Regn og tett tåke her ute i dag.
--- 

   Jeg ble i Haugesund i dag ferdig med EU-kontrollen for bilen.
   Hadde litt vondt i hodet i dag, sovet for lite. Gjorde godt å komme hjem og få sovet mere.
   Aud Signy telefonerte og snakket litt med både meg og Trude, f
ør jeg sovnet.
---
   Noen som ser saken utenfra tenker at den ser ut som et pågående bikkje-slagsmål, eller gate-slagsmål. Hvor det er to parter, og to versjoner av samme sak, som slåss imot hverandre!
   Den ene parten er mye større enn den andre, og representerer sannheten og folkevett og menneskelighet, - den andre parten er i utgangspunktet mindre, men representerer administrasjon og byråkrati, angiveri, løgn og maskineri, korrupsjon, frykt og karriære.
   Det var slik jeg fikk høre det fra noen i dag.
   Og at politi og lov og rett burde gripe inn, - uten korrupsjon og hemmelighets-kremmeri!
   To parter, og to versjoner. Ja. To absolutt fullstendig motsatte versjoner.
   Jeg og mine medspillere kunne også lage til en bok lignende Hekseboken 2008, imot de tre damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune! La oss si på en to måneders tid. Både mye tykkere, ryddigere og bedre. Sannhetsboken 2008, - som derimot kun holdt seg til sannheten og fakta.
   Men fullstendig forskrekkelig!
   Fullstappet av alvorlige og troverdige og sannferdige Bekymrings-meldinger, og fakta! Og med langt flere og mere og bedre sakkyndige rapporter. Mildt sagt!
   Slikt noe er ikke noe problem.
   Problemet er når Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune gjør slikt noe, - på sin måte!
   Tre forskrudde damer der, - som minst av alt fortjener respekt!
---
   Det dreier seg iøvrig om barn som Barnevern-tjenesten omtrentlig nesten aldri hadde eller har sett. Også et moment i saken.
---
   Vi oppdager stadig mye nytt i Hekseboken 2008.
   De har tydelig nok det meste ifra de verste.
   For eksempel blir den samarbeids-alliansen som Barnevern-tjenesten i følge Hekseboken 2008 har klart å knytte til seg, for med løgn og falskhet å angripe og å tilintetgjøre familien Hansen, mere og mere synlig og tydelig. Denne i Hekseboken 2008 synlige samarbeids-alliansen har tydelig nok og på så forskjellig vis iallfall bestått av følgende mennesker, efter hva vi nu her foreløbig kan si:

   Arne Borgemyr (en slags skolesjef og stabsrådgiver i Vindafjord kommune-administrasjon), Mona Schnabel (ansatt ved skolekontoret i Vindafjord kommune-administrasjon, gift med Per Schnabel, deres sønn med i speidern i Vikebygd), Per Schnabel (gift med Mona Schnabel), Øyvind Valen (rektor ved Skjold skole i Vindafjord kommune, speideleder i Vikebygd), Britt Nelly Tveit (barne- og familie-veileder i avdeling for psykisk helse i Vindafjord kommune-administrasjon, speiderleder i Vikebygd), Arne Tveit (arkitekt, speiderleder i Vikebygd, gift med Britt Nelly Tveit), Jens Tveit (far til Arne Tveit), Unn Skjærvik ("mormor", bosatt i Trondhjem).

   Dette er kanskje de mest tydelige og synlige sånn sett i Hekseboken 2008, og i oppløpet til den.
   Men dette er bare en svært så foreløbig kart-legging ifra meg og min kone sin side.
   Ordfører Arne Bergsvåg i Vindafjord kommune-administrasjon er lite synlig i Hekseboken 2008, likeså rådmannen, men er begge antagligvis styrende i bakgrunnen. (Hva denne antagelse bygger på fremgår av Saks-dokumentasjonen.)
   Og skolesjef og stabs-rådgiver Arne Borgemyr er på en noe vag men likevel tydelig måte dirigert av Barnevern-tjenesten, - samtidig som at det kan synes som at han også på en noe vag men dog tydelig måte dirigerer og anviser andre.
   Men også disse tingene skal vi nøste opp mere og bedre i! Og kartlegge og presentere mere inngående og oversiktlig.
---
   Hekse-prosessfullmektig for Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune ved fremførelsen for Fylkesnemnda, med begjæring om å tilintetgjøre vår familie, er advokat Bjørn O. Vikse (ifra Advokatene Vikse, Haugland, Berge og Bachmann - i Haugesund).
   Han var også den offentlige Barnevern-tjenesten sin hekse-prosessfullmektig i prosessen imot en familie i Sveio nylig (Sveio-saken - ekstern), og også nylig imot en annen familie i Vindafjord (Vindafjord-saken).
   Den såkalte "sakkyndige", psykiater Kirsten Westlye i Sandnes ved Stavanger, blir brukt i alle disse tre sakene. 
---
   Hekse-prosesser, inkvisisjon og justis-mord pågår enda nu for full fræs i landet Norge! I regi av Arbeiderparti-ideologien og dens medspillere.
   Dette er et faktum som Arbeiderparti-ideologien og dens medspillere, med nærsagt alle kriminelle virkemidler og metoder, stadig forsøker å kneble og å fortie, - men som nu endelig, ikke minst takket være Internettet og data-teknologien, er i ferd med å komme frem for dagen i all sin forskrekkelige grøsselighet!
   Uten at Arbeiderparti-ideologien og dens medspillere mere makter å forhindre det!
   Verden går fremover! Delta!
   Fjern din med-skyldighet!
---
   Hvilken innskrenket virkelighet er det vel de der tre damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune lever i?
   Og hvilken misjon er det vel de har?
   Hvis en skal ta de tre damene en smule på alvor, så kan det synes som at de ønsker å ta barna ifra majoriteten av Norges (og verdens) befolkning!
   Og det er vel på sett og vis også akkurat nettopp det de holder på med, - i forlengelsen av Arbeiderparti-deologien!
   Og hvis ikke vi alle snart makter å ta disse forholdene på alvor, - vel, så går det kanskje og trolig også nettopp slik!
   Og det er akkurat nu vi må reagere! Og reagere tilstrekkelig nok!
---
   Det synes ifra Hekseboken 2008 som at Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, og deres medspillere, nokså snart efter innspillet ifra Olav Tørresdal ifra Mattilsynet for Haugalandet 22.02. 2006 ( ekstern ), bestemte seg for å sørge for at våre barn skulle inn i den kommunale offentlige skolen, samt frataes sine foreldre, sin identitet og absolutt alt!
   Barna i institusjoner og fosterhjem, de yngste samtidig inn i såkalte barnehager og barne- og ungdoms-skoler, de eldre inn i såkalte videregående skoler, - og foreldrene og alt det andre optimalt fjernes. Med nærsagt alle midler!
   Sentralt i dette fordekte arbeidet sammen med de tre damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord har følgende mennesker vært:
   Arne Borgemyr og Øyvind Valen. Antagligvis også ordfører Arne Bergsvåg. Og kanskje også Per Ivar Ertresvåg, ifra Arbeiderpartiet? Og antagligvis også noen flere?
   Bakenfor deres fordekte arbeide for å få dette gjennomført har muligvis eller trolig også to andre krefter vært i sving: Arbeiderparti-ideologien høyere opp i forvaltningen, og Skaun kommune-administrasjon i Sør-Trøndelag. Kanskje også andre for det vi vet?
---
   Det ankom et møte-referat ifra Varslerunionens medlemsmøte 14. februar 2008, hvor det blandt annet står følgende: 
   
   "Foreleser : Psykolog og advokat Grethe Nordhelle. Kveldens tema: HVORDAN FRI OSS FRA MANIPULATORS GREP? Kveldens tema er velkjent for varslere. Varsling om klanderverdige forhold på arbeidsplassen eller i samfunnet fører til mobbing og omvendt. Mobbing handler egentlig om å skremme offeret til taushet. Trusler om injurier tas ofte i bruk for å krenke ytringsfriheten. Mobberne opptrer i flokk og holdes oppe ved hjelp av skjult nettverk. Det er spesielle typer mennesker som står for mobbing. Vi kaller dem psykopater. Blant deres fremste kjennetegn er manipulasjon. Ifølge Grethe Nordhelle er manipulasjon et langt vannligere fenomen enn mange er klar over. Det å gjennomskue dyktige manipulatorer krever kunnskap. (...) Kynisme kommer til uttrykk i at det er bedre at ”andre lider,”går til grunne” istedenfor en selv. For å nå sine mål tar manipulatoren i bruk et repertoar av sjarmoffensiv. Runde etter runde. Før en forstår hva som skjer, har skaden skjedd. En kan forstå ett nivå, men det gjenstår flere nivåer.
Manipulatorer søker posisjoner i høye stillinger. Manipulasjon forekommer på de fleste områder: arbeidslivet, familie, vennskapsforhold, skole, m.m."
---
   Det skjulte nettverket, er interessant! Og ofte meget så viktig å få avdekket!
   Kontakt Varslerunionen!
   Varslerunionen.no  ( intern ) - "Varslerunionen er en forening til støtte for de som melder fra om ulovlige forhold på arbeidsplassen. Det er en forening for alle som vil arbeide for et bedre vern og bedre muligheter for de som varsler om utilbørlige forhold i offentlige og private bedrifter. Foreningen vil bl.a. bidra ved høringer i forbindelse med lovforberedelser." -
---
   Det mere eller mindre skjulte nettverket av manipulatorer og psykopater, og deres medspillere, i hver enkelt kommune og i fylkene må kunne kart-legges, avdekkes og stoppes!    I så måte kan det være flere - og også bakenforliggende - forheng som må trekkes til side.
---
   Vi har funnet ut hvordan det forholder seg angående Gudmund og den bærbare pc-n.
   Ganske så riktig så var det mormor som stod bak, og som hadde fått Gudmund til å love å ikke fortelle noe til sine foreldre - annet enn løgn. Typisk henne i alt det som har skjedd. Hvorfor i detaljer kan en jo foreløbig bare undres over ... Bestikkelser og forlokkelser. Akkurat som med de tre damene ifra Barnevern-tjennesten i Vindafjord, - som dog i tillegg til å stimulere til egoisme og grådighet og splittelse spiller meget på å skape frykt.
   Selv da Gudmund ble avslørt og vi sa det til ham, forsøkte han seg enda og flere ganger med nye løgner. Før innrømmelsen på sett og vis kom, uten riktig helt å komme likevel.
   Det var Idun som fortalte til Trude hvordan det egentlig forholdt seg.
   Hadde det ikke vært for innflytelsen på Gudmund ifra Ingeborg Nyland i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, så hadde dette og slikt noe aldri ha skjedd!
   Det er slikt noe, på sitt mildeste, Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune holder på med - og kaller "barnevern"!

   Jeg hørte iøvrig forleden dag, - hvis jeg ikke misforstod, - at de pengesterke fotball-klubbene her til lands driver med oppkjøp og import av ungdom ifra Afrika. Og vurderer de efter utseende og talent. Ungdom helt ned i rundt 15-års-alderen, som havner i fotball-klubbene her til lands - og også som prostituerte. At slik handel med ungdom tidligere mest foregikk i og via Belgia, - men at det nu er Norge som har overtatt eller overgått den rollen i så henseende som Belgia har hatt.
   Da jeg hørte dette tenkte jeg at dette og slikt noe antagligvis skjer ved hjelp av Arbeiderparti-ideologien sin noe tilsynelatende trosskyldige, men lovstridige og anti-kristne paragraf 32 og paragraf 33 i den såkalte Barneloven
(som iøvrig heller og rettere bør kalles Skilsmisseloven). ( ekstern ). Hvor paragraf 32 går slik: "Utdanning, medlemskap i foreiningar. Barn som er fylt 15 år, avgjer sjølv spørsmål om val av utdanning og om å melde seg inn i eller ut av foreiningar." Og paragraf 33 slik: "Barnet sin selvråderett. Foreldra skal gje barnet stendig større sjølvråderett med alderen og fram til det er myndig." (Som om ikke det siste på selvfølgeligste og naturligste vis nærsagt alltid også er slik av seg selv!)
   Disse to lov-paragrafene - fullstendig i strid med over-ordnede lover og vedtatte internasjonale konvensjoner og med foreldre-retten - er det særlig den offentlige Barnevern-tjenesten i Norge og dens medspillere på forskjellig vis kan bruke som basis når de skal splitte barna og foreldrene! Egnet som de er til å lure til "frihet" og prostitusjon!
   Jeg ville nevne dette her nu i forbifarten bare, - og har også tidligere omtalt dette. Den kommunale Barnevern-tjenesten, og andre, bruker nemlig disse to lov-paragrafene som påskudd for å umyndiggjøre foreldrene - og sette seg selv i deres sted.  
---
*****
--23--

-- Dagboks-notater, lørdag 23. februar 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Omtrent 7 pluss-grader Celsius her ute i natt.
   Regn, gråvær og tåkedis her ute i dag. Maks-temperaturen her ute siden sist i overkant av 12 pluss-grader, og på det laveste 4, 3 pluss-grader.
--- 

   Arbeiderparti-ideologien er en religion, ideologi og politikk som er uhyre opptatt av indoktrinering, ensretting, næringsfattig underholdning, kontroll - og å videreføre og å opprettholde seg selv. Samtidig som den ønsker å fremstå som represengtant for frihet, fellesskap og toleranse. Frihet til nærsagt hva som helst, særlig for dens ledelse og for hva som helst som skaper forvirring og misforståelser. Og toleranse for nærsagt hva som helst av uanstendighet, undertrykkelse, korrupsjon og kriminalitet. I et fellesskap hvor dens ledelse efter forgodt-befinnende setter reglene og normene. I et fellesskap hvor enkelt-mennesket, familien, ekteskapet, integritet og selvstendig tenkning og slikt noe skal være i oppløsning.
   Endog retten til å være foreldre og familie skal overprøves, stemples og godkjennes. Eller også enkelt-menneske. Som alt annet!
   Arbeiderparti-ideologien er en uhyre menneske-fiendtlig religion, som har moralsk, etisk og egoistisk kriminalitet som lede-stjerne!
   Den offentlige norske såkalte "barnevern-tjenesten", er dens kanskje aller verste representant!
   Later vi som at vi ikke vet dette?
   Eller visste vi det ikke før nu?
---

La ordene fly i Ordets vinger!

La ordene fly i Ordets vinger! 

Helse og næring de overbringer! 

Hva i Ordet har anker, er poesi!

Slipp tanker og samvittighet fri! 

La de på ny bety neste-kjærlighet! 

I og for ærlighet og for hærlighet! 

La nu Guds vilje være avsender! 

Uskylds begjæring de anvender! 

Og frelse og sannhet bæres frem! 

I og for glede i de tusener hjem! 

Rune L. Hansen, Vinberget, lørdag 23.02. 2008. 

*** 

--- 

--24--

-- Dagboks-notater, søndag 24. februar 2008, Vinberget: 

   Temperaturen her ute i natt omkring 7 pluss-grader Celsius.
   Regn og gråvær her ute i dag.
---


   Kontemplasjon og bønn 

   La uskylden i meg finne frelse og helse i deg, Krist. 

   La meg i deg og du i meg, så glede i alt som er trist. 

   La ikke babbelet og rabbelet i verden forføre meg. 

   La nu nødvendighet og uskyld vise oss alle din vei. 

   Ta meg nu bort ifra galskapen og løgnen i verden. 

   Ta meg og med, i Guds vilje som virkeliggjør ferden. 

   Ta det rene i uskyld og ærlighet med i morgendagen. 

   La Guds vilje i meg ære og beære, at din er hagen. 

   Ære de kilder, den uskyld og frodighet du har gitt oss. 

   Lære de bilder, de ord og de advarsler du har gitt oss. 

   I atmosfæren av din kjærlighet la oss gi vår ærlighet! 

   La oss nu, forløse og foredle verden i din hærlighet! 

   * 

   Rune L. Hansen, Vinberget, søndag 24.02. 2008. 

   *** 

--- 

   Til orientering: En kan faktisk bli anmeldt til den offentlige Barnevern-tjenesten for mindre enn det å skrive et slikt dikt, og ens barn hentet og "omplassert" til institusjoner og fosterhjem av de!
   Tro meg! Det skjer faktisk daglig i Norge.
--- 

   Den eller de som føler at de har vært med-skyldige i Arbeiderparti-ideologiens fordekte, umenneskelige og groteske hærjinger, bør absolutt ikke forsøke å videre-føre sin med-skyldighet, - men nu straks og umiddelbart snu om!
   En av de nærmeste morgen-dagene kommer fortidens ugjerninger også frem for dagen! Skrekk og gru! Og da var du enda, i det lengste, med-skyldig og del-aktig?!
   Spørsmålet er, hvor akseptabelt det da blir funnet å være?
   Endringene kan komme fortere enn mange tror og tenker!
   Når det gjelder så mangt! 

--- 


   Klokken 10.20 i dag formiddag er jeg ute og ser at det brenner i en strøm-stolpe bortved nedkjørselen til eiendommen her. I og ved festet til den ene ledningen. Det er ganske kraftig med røyk-utvikling, og også flammer å se. Jeg telefonerer øyeblikkelig politi og brannvesen. Forteller at her trengs det øyeblikkelig både brannvesen og folk ifra kraft-verket!
   Efterpå går jeg ut for å se og vurdere nærmere på forløpet.
   Minst kanskje en av ledningene kan brenne av og falle ned over veien og engen. Over veien ned ifra hovedveien. Jeg må stå der i regnet og passe på at ikke noen kommer på besøk mens denne faren er mulig. Efter omkring en halvtimes tid kommer en bil ifra kraft-laget eller el-verket. Han i bilen forteller han har stengt av strømmen i ledningene, og jeg sier at det kanskje var derfor at ilden, gnistene og røyken stoppet for litt siden.
   Han kikker på forholdene og påbegynner reperasjon der i toppen av stolpene. Og enda en bil ifra kraft-laget kommer litt efterpå.
   Litt efter klokken 15 var strømmen her i huset tilbake igjen. Den ble borte mens jeg stod der i regnet, fortalte min kone som kom med regnjakke.
---

   Ludvig Nessa sier i et oppslag i avisen Dagen for fredagen, side 5, blandt annet følgende: "Ludvig Nessa sier han kan forstå at folk blir provosert av hans budskap. / - Det er legitimt at man blir provosert. Men man kan ikke bare kutte telefonlinjer eller lyset i en bolig fordi det foregår ting man ikke liker der. Da er vi ute på farlig galei, sammenligner Nessa."
   Jeg kom i hu disse hans ord nu.
   Det er jo ikke umulig at noen i nattemørket har vært i strøm-stolpen og gjort sabotasje!
   Noe jeg likevel ikke det minste tror har skjedd.
   Det kan stundom være gode grunner for å være mistenksom og ekstra forsiktig. En skal likevel uansett forsøke å unngå å trekke forhastede slutninger.
   Om enn også hypoteser kan være riktig og på sin plass.
--- 

   Hekseboken 2008 er fullstappet av forskrudde hypoteser, spekulasjoner, krenkelser, sjikane, hån og forhastede slutninger, - som uten skamvett underbygges og opp-konstrueres massivt med løgner, forvridninger, påstander og falske vitnemål!
   De med-skyldige i denne vil mildt sagt ha mye forskrekkelig grov umenneskelighet å stå til rette for! 
---
   Det punktet de overfor hjemmeskole-familier, og også oss, er aller frekkest og grovest på, - er hva naturlig nok gjelder det som "sosialister" og "masse-mennesker" betegner som "sosialisering" og "sosial trening"! ( ekstern )!
   Det punktet som de selv og den offentlige skolen er kanskje aller mest miserabel på og mislykket med!

   De skjønner allfall så meget, at det på dette punktet er en stor forskjell!

   Samtidig som de ikke skjønner - utrolig nok ikke vil skjønne - at det jo nettopp er angjeldende dette punktet at hjemmeskolen har sin kanskje aller største og viktigste fortreffelighet! En fortreffelighet som nettopp sånn sett hever seg kvalitativt høyt over den offentlige skolens inngjerdede konsentrasjonsleir, indoktrinerings-anstalt, mobbegryte og heksegryte! De firkantede bokser som Pete Seeger synger om. ( ekstern ). Der hvor barna og ungdommen i tvang, pinsel, stress, neuroser, lengsel og bekymringer er avsondret og isolert ifra samfunnslivet, generasjonene, familie, hjemsted, lek, bevegelse, landskapene, trivsel og det levende livet! 

   Og ikke bare det: Men skal den offentlige skolen, eller en nærsagt hvilken som helst skole, kunne ha håp om en fremtid efter dagens mishandlings-system med splittelse, urbanisering, "sosialisering", isolering og avsondring, etc., så må den nødvendigvis mere og mere bli nettopp hjemmeskole og lokalt orientert! Ikke minst også med henseende til den enda i full fart fremvoksende data-teknologien og globaliseringen, og forurensningen! Det samme har jo også endog allerede i stort monn vært tilfelle når det gjelder arbeids-plasser og varer og pengers handels- og nærings-liv.
   Samtidig vil skoler, undervisning, kompetanse og lærer-krefter også måtte komme til å bli mere oppsøkende og tilreisende nettverk med basis nettopp i lokal-samfunn og hjemmeskoler! Det vil med andre ord komme til å gå begge veier sånn sett! I retning av levende dialog, assosiasjon, gjensidig hjelp, etc.!

   Og de offentlige skoler som Arbeiderparti-ideologien nu enda snakker om som nødvendigheter og "sosial trening", vil entydig være avslørt som menneske-fiendtligheter og barne-mishandling.
---

   Gudmund, den nokså annerledese Gudmund, opptatt med programmering i Delfi, etc.
   Jeg også med diverse slags programmering, fikling og prikling, og skriving.
   Og ungene og det hjemlige, i mye mindre grad enn før.
   Stort annet blir det ikke anledning for, har de besørget. 
---

*****

--25-- 

-- Dagboks-notater, mandag 25. februar 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt.    
---
   Et kraftig torden-skrall her i Vikebygd i natt klokken 1.35.
---

   "Sosialisering" og "sosial trening" kaller de det!
   Hva som tidligere i alle samfunn og kulturer har vært betraktet og oppfattet som et kanskje nødvendig onde, forsøker Arbeiderparti-ideologien nu å fremstille som noe positivt!
   Som noe positivt, nødvendig og berikende!
   Snakk om å være menneskeheten og menneske-verdet fullstendig midt imot! Og snakk om å leve i sin egen tåpelighets innskrenkede og menneske-fiendtlige verden! 

---

   Jeg er tilfeldigvis i ferd med å lese en bok av svenske forfatteren Vilhelm Moberg (1898 - ) i disse dager. Hans bok "Berättelser ur min levnad" ifra 1968, som på norsk utkom 1969: "Beretninger fra mitt liv". Les for eksempel også hva han skriver om disse tingene, og også om Arbeiderparti-ideologiens fremvekst!
   

   Her er iøvrig en liten smakebit ifra boken. Han skriver (side 40): 

   "Min første skoledag var den 1. mars 1906, min siste den 10. juni 1912, da jeg hentet avgangs-vitnebyrdet mitt. Hele skolegangen i min barndom omfattet altså sammenlagt bare to år og fire måneder, bortsett fra fredags-overhøringene. Min skolegang var imidlertid mangedobbelt lenger enn mine foreldres. Efter hva far selv oppgav, hadde han bare gått seks uker på skole hjemme i bygda. Sine egentlige kunnskaper i lesning, skrivning og regning hadde han fått i den skolen for rekrutter som han gjennomgikk da han vervet seg som soldat. Mor hadde fått sin undervisning i et kammers på nabo-gården, av en omvandrende skole-mester. På papiret skulle det jo i Sverige være innført obligatorisk folkeskole helt fra 1842, men skole-kretsen i min hjembygd fikk altså ikke eget skolehus før i slutten av 1870-årene. Min mor var født i 1864, og i hennes barndom var skolen hjemløs eller uten fast tilholds-sted." Og side 52 - 53: "Skolen vår der ute i skogen var i første rekke en lære-anstalt der vårt samfunns offisielle moral og kristelige dyder skulle innprentes i oss. Jeg skulle først og fremst lære lydighet mot Gud Fader og ærbødighet for konge og øvrighet, lærere, foreldre, foresatte og overordnede, ifølge Luthers bud i hans katekismus. I de siste skoleårene hos frøken Maja svarte jeg ikke til hennes krav om lydighet, og det fikk den selvsagte konsekvens for oppdragelses-karakteren. Og hun klaget til mine foreldre: Gutten trosser meg! Far og mor sørget over meg, og fryktet at de hadde satt et vanartet barn til verden. / Til slutt hatet jeg skolegangen og talte dagene jeg hadde igjen av den. Jeg syntes jeg kastet bort livet ved å bli gående på denne skolen, der jeg ikke fikk lære det jeg virkelig ville lære, men mest ting som kjedet meg gørr. Og jeg klarte ikke å forsone meg med tvangen, skole-disiplinen. Derfor ble de siste skole-årene preget av opprør, av reaksjon mot omgivelsene - det ble barnets revolt mot eldre mennesker. / Det forekommer jo barn som trives med å gå på skolen. Jeg tror at de mangler noe av det opprørs-instinkt som er naturlig for mennesker i oppvekst-årene. / Nå ble jeg til slutt en av de slemme skole-guttene, en av dem som fikk lærerinnen til å gråte. Vi var tre slike opprørere som holdt sammen, Kløverbladet ble vi kalt. Jeg får ennå et stikk i samvittigheten når jeg husker hvordan frøken Maja gråt over min ulydighet og tross, over min og de to kameratenes ondskap i sin alminnelighet: Hvordan ville det gå med oss når vi kom ut i livet? For ikke å snakke om vår skjebne i livet efter dette ..." 


---
   Jeg så en ny film i går kveld, ifra Kina. I regi av Zhang Yimou, 2008. Han som også laget den flotte filmen "Hero". Den filmen han nu har laget heter "Curse of the Golden Flower". Den norske oversettelsen har fått navnet "Slaget om Den forbudte by", - men burde heller ha hett "Forbannelsen i Den gyldne blomst".
   Denne filmen er den dyreste filmen som er produsert i Kina noensinne! Handlingen er lagt til det kinesiske Tang-dynastiet for litt over tusen år siden. Midtens rike regjeres av den kanskje mest prangende og forgyllede keiser-familie verden har sett!
   Men i keiser-familien er ikke alt som det burde være. Og filmen handler særlig om forkvaklet og misforstått mors-kjærlighet. En troløs, falsk og svikefull keiserinne, som i hovmod og svik også svikter barna, men som samtidig også gjør svikere ut av barna. (Temaet som hentet rett ut av disse mine Dagboks-notater!)
   En gedigen, påkostet og høytidelig film. Med et særdeles spennende og interessant tema. Men den som forventer action, kung fu og akrobatikk som i Hero-filmen, blir den kanskje en skuffelse - om ikke tematikken er interessant nok og fordøyes godt nok!
   En Henrik Ibsen kunne nok ha skrevet noe tilsvarende, - på sin måte. Og temaet er jo faktisk viktig!

--- 

   Efeser-brevet 5, 11: 

   "Og ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger, men avslør dem heller!" 

   Jak. 1, 22: 
   "Dere må gjøre det Ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv." 

--- 

   Jesus i Matt. 7, 15: 
   "Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver."

   & i Matt. 10, 16: 
   "Jeg sender dere som sauer blant ulver. Vær kloke som slanger og troskyldige som duer!" 

   & i Luk. 10, 3: 
   "Gå av sted! Jeg sender dere som lam blant ulver." 

--- 

   Jo. Jeg er stolt av denne min barnevern-sak. Som også først og fremst er en menneskevern-sak.
   Selv om mitt arbeide i den enda ikke er til endes.
   Det har vært og er en tøff jobb!
   Mildt sagt!
   Det vil gå frasagn om den i alle land, i tusen år! 

--- 

   Har jeg ofret mine barn?
   Nei. Hverken ofret eller sviktet. 

--- 

***** 

--26-- 

-- Dagboks-notater, tirsdag 26. februar 2008, Vinberget:


   Temperaturen her ute i natt på det laveste 4, 8 pluss-grader Celsius. I dag formiddag klokken 10.30 omtrent 9, 5 pluss-grader.
   En hel del regn og gråvær, men sol og finvær også.
---
   Knut Caspari telefonerte ved 11-tiden og hadde en prat med meg.
---
   Tror jeg det er noen mulighet for at de tre damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon og deres nærmeste medspillere kommer til fornuft og menneskelighet og snur og vender om i denne saken?
   Nei, det tror jeg ikke. Og hvorfor skal jeg her nu si noen ord om. Og jeg har også sagt litt om det tidligere. Jeg har noen tanker og erkjennelser vedrørende disse forholdene. Tanker og erkjennelser som jeg også så gjerne vil ha andre sine innspill og utspill i forhold til. Tanker og erkjennelser som kan bringe oss videre.
   Det var i utgangspunktet, helt ifra første stund, vanskelig eller fullstendig utenkelig for de å skulle kunne finne på å snu. Makt-arroganse, hovmod og prestisje spekket til randen deres holdninger og alt, ifra aller første stund av. Men om det så hadde vært langt langt mindre av denslags hos de i utgangspunktet så ville de likevel ha hatt vanskelig for å snu efter først å ha forsøkt å dekke over begåtte dumheter med nye dumheter, - og stadig vanskeligere for hvert skritt fremover den veien. Samtidig som at fikseringen på at de har rett og er berettiget tar til i styrke og intensitet. Dette er oftest den sjenerelle psykologien i slikt noe, i henhold til verdens-litteraturens erfaringer.
   Det handler altså som jeg tidligere har vært inne på, om frykten for å miste respekt, for å "miste ansikt", om ikke å leve opp til forventningene, om ikke å ha nødvendig autoritet, for å være mislykket, for ikke å takle jobben, for å bli betraktet som ikke å takle med-mennesker, frykten for å bli avslørt, frykten for å ha begått dumheter, osv.
   Denne frykten, og følelsen av at de er berettiget som mennesker og ikke mindre-verdige i forhold til andre, slikt noe og andre momenter, er det som gjør at de fikseres i den gale veien og fort blir blindere og blindere i perspektivet på seg selv og sin gjernings vei, sine handlinger, ord og tanker. Det går en slags tross, hysteri og blindhet i det. Og altså også panisk hysteri. Og i verste fall kriminalitet.
   Forhastede slutninger, misunnelse, hevn-gjerrighet, grådighet, karriære og annet kan også være medvirkende faktorer.
   I den kinesiske filmen jeg omtalte i går - Forbannelsen i Den gyldne blomst - var noen viktige og tydelige eksempler på slikt noe. Og da tenker jeg her nu i første omgang på barnas forkvaklede og misforståtte morskjærlighet, - for en mor de enda som umodne og hengivne barn enda ikke var i stand til å erkjenne sviket hos.
   Ens egen mor kriminell?! Eller ens egen far?!
   Eller de tre damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon? Eller en ordfører i samme kommune-administrasjon?
   Ikke alle og enhver har lett for å skulle kunne takle slikt noe!
   De ser jo ikke engang ut som skurker!
   Og hva hjelper vel forskjellen på sannhet og løgn, på godt og ondt, på rett og feil, hvis nødvendig minstemål bevissthet og perspektiv er fraværende?! Eller er i kaos?!
   Og når det har gått riktig så forskrekkelig langt den gale veien, - hva skal så til for at de vil kunne snu? Og vil de kunne snu?
   Det vil de kunne, - men i alminnelighet - i alminnelig psykologi - når slikt noe har skjedd først når de kommer til et viss bestemt nødvendig punkt.
   I noen tilfeller tilsvarer det punktet gledeligvis en kanskje noe plutselig ankommende oppvåkning!
   Dessverre så kan det oftere forholde seg annerledes for å komme dithen til det punktet i dårlige omgivelser og dårlige innflytelser. Da kan ofte forutsetningen være at den eller de det gjelder nettopp av omgivelsene - i stort nok omfang - gjøres oppmerksom på det fullstendig uholdbare i sin væremåte. At deres væremåte ikke bare blir skviset ut, men også tilsynelatende av samfunnet, lov og rett og makten, av tydelig nok alle og enhver, blir fordømt og forkastet - som absolutt ikke akseptabelt.
   Bare dette siste jeg her omtaler var nok til å få for eksempel mange tidligere nazister, eller undersåtter under nazismen, til å innse og å forstå at det er noe høyere og bedre og finere enn hva de selv i sin forvirring, dumhet eller galskap har stått for!
   Omgivelsene må være tydelige nok. Lov og rett må være tydelige nok. Med utgangspunkt i moral, menneskelighet - og nettopp også ikke minst lov og rett.
   De tre damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, og deres nærmeste medspillere, vil komme til å endre seg, - men først efter at de har kommet til det punkt at de skjønner entydig og klart nok at omgivelsene ikke aksepterer den adferd og væremåte de har gjort gjeldende. Det vil komme til å skje, men de "venter" så å si på at det vil komme til å skje først. De frykter også at det vil komme til å skje. I verste fall i enda større desperasjon.
   Antagelser også ifra min side, og i hastig forbifart, men i frimodighet lar jeg her nu ordene gå videre ... Både til å fordøye på - og til å reagere på.
  Jeg kommer sikkert nok til å komme tilbake, forhåpentligvis også bedre, tydeligere og mere presist, til disse og slike saksforhold.
   Det er ingen skam å snu i tide! Tvert om. Det er gjennom å kvitte seg med feilene sine, straks en øyner de, at en foredler seg selv og verden!
---
   Nu er de antagligvis - iallfall i det ytre - ikke særlig desperate mere. Nu er det såpass mange som kan følge med i hva som skjer, og nu har de gjort unna sine verste ugjerninger og avventer deres kriminelle frukter, og derfor er det for damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon, og deres nærmeste medspillere, viktig nu å gi skinn av saklighet, sindighet og beherskelse. Å utstråle saklighet og selvsikkerhet. For at færrest mulig skal bry seg. Og flest mulig tro at alt er som alt bør være. Med andre ord: Ikke tid for galskap, hysteri og slikt noe i særlig stort monn nu. Eller hva? Noen kunne komme til å legge merke til det og ta til å undres! Eller ta til å forsøke å undersøke nærmere!
   Mange har allerede begynt å undersøke noe i saken, - og er forskrekket. La de ikke lure deg til å tro noe annet! Og la de ikke lure deg til å tro at alt nu videre i denne saken går som det bør gå eller skal gå!
   Sjekk opp hva de rent faktisk har gjort, og hva de videre tenker på å gjøre - og har planlagt. Sett deg litt inn i saken, - og forsøk å få også andres oppmerksomhet på den!
   Reager. Stort verre er det ikke. Du er vel et menneske og et med-menneske du også? Du som nu leser dette ja.
   Med-menneskers være eller ikke være betyr vel noe for deg også? Og det om at uhyre grov kriminell trakassering og terror av en stor barne-familie skal kunne pågå uten å bli enset eller ikke? I en regelrett inkvisisjon og hekse-prosess. Bry deg! De bare håper på at du skal overlate til andre, seg selv og sine egne, å liksom bry seg! For at ingen i realiteten skal kunne bry seg.
   Jeg bryr meg så absolutt. Gjør du også? Eller er det hele ubetydelig - eller bare å overlate til andre. Til de andre som en kanskje tror er der noe sted? Nei. Vi må bry oss bedre og mere enn som så! 
---
   Meget så hastig og skyndsomt skrevet det rett over her ifra min side.
   Det forutsettes på en noe uklar og direkte måte at den som leser det skjønner hvem jeg snakker om. Skriver om.
   Men jeg har det akkurat nu nokså travelt.
---

   I Hekseboken 2008 ser vi en "sakkyndighet" som når det gjelder alt og det enkelte og de minste ting forkvakler, forvrenger, mistenkeliggjør, sverter, krenker, forløyer, håner og trakasserer, i alt og ett, fullstendig uten blygsel og skamvett. Og som endatil og dertil forventer å bli tatt på alvor! Hvilken troverdighet og sannferdighet har vel slike mennesker? Hvem er det vel som kan ta mennesker som gjør slikt noe på alvor?! Og: Er vel dette mitt spørsmål berettiget?
   I moderne hekse-prosesser og inkvisisjoner og justismord som 100 % tilsvarer fortidens mørkeste mareritt, - som samfunnet, moral og lov og rett i Norge egentlig for lengst skulle og burde ha tatt helt og holdent avstand ifra!
   Denne gangen kommer alt og det hele frem i og for dagen! Komplett og til minste smule, og tilgjengelig og oversiktlig. Så får vi se og høre også efterpå hvem som vil være bekjent av å stå inne for slikt noe!
---
   Hekseboken 2008. Proppfull av løgn og sverting av familien Hansen, ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon sin side. I en eneste bestemt hensikt.
   Ikke et eneste positivt ord, ikke en eneste positiv tanke.
   I de tilfellene hvor de likevel ikke har kommet forbi å også ta med positive og gode omtaler av familien Hansen ifra andre blir også disse i det store og hele mistenkeliggjorte eller satt i et skjevt lys av forvridninger og løgner.
   Alt og det hele med løgner, forvridninger og falske vitnemål satt i en setting med en eneste tydelig hensikt: Å tilintergjøre familien Hansen.
   Av de tre damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon og visse andre mennesker. Som hverken kjenner familien Hansen, eller knapt noensinne har snakket med de! Med unntak av mormor, som har hatt sine egne spesielle grunner for å spre løgn. Og med unntak av noen få bekjente av familien som også har hatt sine egne spesielle grunner for å spre løgn. (Slik er det og vil det i alminnelighet være i og omkring enhver familie og slekt.)
   Samtidig synes det hele ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon sin side også tydelig å ha hatt som overordnet hensikt å ødelegge den og de som har hatt eller har hjemme-undervisning for sine barn!
   Hekseboken 2008 i et nøtteskall.
   En moderne hekse-prosess, - som ikke mangler noen av ingrediensene ifra de tradisjonelle inkvisisjoners demoniske virke!
---
   En såkalt Barnevern-tjeneste, som vil frata oss retten til menneskeverd, personliv, personvern, familieliv, integritet, utdannelse (vår utdannelse og skole), trivsel, selvstendighet, sosialt liv, rettssikkerhet, osv., osv. Alt! Som rett og slett vil tilintetgjøre hele vår familie og alt vårt menneskeverd! Og som endatil vil gjøre det med intet annet enn løgner, produksjon og innsamling av falske vitnemål, og trakassering og terror!
   Hvilken verden er det de lever i?!! Hvor innskrenkede og ondsinnede og kriminelle er det mulig å være, - og det med utgangspunkt i en offentlig forvaltning?!
   Er det den bortkomne sønnen som Jesus forteller om, - som bortkommen og forvirret leter efter seg selv i sølen i grisebingen? I en tid hvor store deler av befolkningen er indoktrinerte, mentalt uniformerte, og overfladiske og grunne som søle-pytter? Og firkantede, dumme, egoistiske og innskrenkede som Arbeiderparti-ideologien sitt parti-program? Er det en slik tilhørighet nu enhver gjør seg delaktig i? Er det heksegryten til Grøss og Gru Harem Brunstland som også råder grunnen i din familie, og i ditt indre?     Som hos de kriminelle? Som hos de umenneskelige?
   Eller hva?
   Er det alt det syke og perverse som skal råde grunnen? Lovløshetens tidsalder? Alles krig imot alle? Egoisme imot egoisme? Grådighet, falskhet, krig, hor, løgn og svik?
   Uten at vi i anstendighet forsøker å gjøre noe med det? Uten at vi reagerer på at lov og rett forkvakles og tilintetgjøres av egoismens mafia?
   Er uskyld og det å være snill, høflig, vennlig, saklig, ydmyk, ærbødig, dydig, sannferdig - og med-menneskelighet og neste-kjærlighet - rettsvern, lov og rett, en saga blott? Og allerede tilhørende fortidens bestrebelser og idealer? Uten mere og videre fremtid?

--- 

   Den truende, løgnaktige og trakasserende offentlige Barnevern-tjenesten, med velkjent praksis i å forbigå lov og rett - i rent ut sagt hekse-prosesser, inkvisisjoner og justismord, snakker ofte om mangel på såkalt samarbeids-vilje og mangel på innsikt i behov for såkalte hjelpe-tiltak overfor sine ofre!
   Når snakker de det minste om definisjoner på begrepet "samarbeids-vilje"? Og på "hjelpe-tiltak"?
   Vel en underlig slags hjelp, når den og de det gjelder må skremmes, trues eller lures til å gå med på den! Og "hjelpen" i efterhånd viste seg å være det motsatte av hjelp!
   For hvem og hva annet i sin alminnelighet er det vel den offentlige Barnevern-tjenesten "hjelper", enn den kriminelle Arbeiderparti-ideologien og dens medspillere som mener seg å tjene på forholdet? De som nettopp tror seg å tjene på Arbeiderparti-ideologien, og som derfor tjener og betjener den. Av frykt, grådighet, likegyldighet, dumhet, naivitet, karriære-jag, politisk eller borgerlig fortreffelighet, mindreverds-problemer, osv., osv.
   Samarbeide med den når den presenterer seg i all sin grøss og gru!? Samarbeide med den om å splitte sin egen familie, om å svikte og å tilintetgjøre sin egen integritet, sitt menneskeverd, sitt rettsvern og sin egen familie! For at naboer, venner og med-mennesker og samfunn i neste omgang skal skal få oppleve det samme!
   Det er så forskrekkelig hårreisende og ille som noe bare kan bli!
   Og fullstendig motsatt av lov og rett, moral, etikk, folkeskikk, felles-menneskelige verdier, idealer, håp, anstendighet, ærlighet og sannhet!
   Skal slikt noe virkelig også pågå i tiden videre?
   Med mitt og ditt samtykke?
   Mener du virkelig det?
   Eller er det noe annet du mener?!
   Noe annet du kanskje både mener og tror? Liksom? Og på orntlig?
   Og noe annet du kanskje både mener og tror, for ikke å ta meg på alvor i dette? Og oss ti-tusenvis med andre rundt omkring i nabolagene og i samfunnet som gråtende i fortvilelse og nød sier det samme! Ødelagt eller til-intetgjort av Arbeiderparti-ideologien!
   Det er kanskje ikke sånn du ser det, og det du ser?
   Vel: Det er det verste med det hele!
   Og absolutt og desperat tilsiktet av Arbeiderparti-ideologien!

---

***** 

--27-- 

-- Dagboks-notater, onsdag 27. februar 2008, Vinberget: 

   Det er allerede sneklokke-tid her sør-vest i Norge. Sneklokkene har begynt å blomstre her ute, og står allerede i full blomst mange steder. Og også de første krokuser og primulaer har såvidt begynt å blomstre. Såvidt nesten også de aller første påskeliljer.  

   Temperaturen her ute i natt omkring 9 og 10 pluss-grader Celsius.

---  

   Besinnelse og beskikkelse? Så langt derifra! De går til enden og linen ut så langt de bare våger og makter. I frykt, likegyldighet, grådighet og hat.
   Besinnelse og beskikkelse er likså ille for de som det å risikere å bli  avslørt! 

--- 


   Min kone Trude vet og visste hvilken fare og trusler de representerte, og ble meget redd for de. Hun ville kanskje egentlig mest at vi skulle legge oss langflate for de, men ville og visste berettiget samtidig også og mest å støtte opp om min nokså annerledes holdning til deres trakassering. (Hvilket dog endret seg efter at Balder ble skremt bort ifra familien!)
   Og da noen (og også Balder) antydet hennes uselvstendighet og underdanighet under meg, sin mann, ble hun rødglødende hissig og skremt til å vise alle og enhver sin selvstendighet og uavhengighet! (Hun er på mange sett og vis en hissigpropp.)
   Den tilsiktede splittelsen ifra damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon sin side ble i så måte også erobret, uten at de engang noensinne hadde sett min kone. Bare på krenkende vis omtalt henne og hva hun stod for.
   Min kone tenkte med dette sitt bevis på selvstendighet og uavhengighet å vinne forståelse og aksept hos de tre damene ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, for slik å redde familien så godt som det lot seg gjøre!
   Hun trodde og tenkte at dette var akkurat hva de ville ha.
   Og at min metode ikke kunne føre frem all den stund hun - og endog også barna! - ble beskyldt for å være uselvstendig og underdanig.
   Og hun ble mere og mere fiksert på å gå den veien, for å vise de sin styrke og selvstendighet!
   Og jeg på min side måtte si stopp da grensene ble overskredet. Og gav klar og tydelig beskjed om at der gikk det for langt.
   Skulle hun overskride den grensen videre så var det ensbetydende med å forlange skilsmisse, gav jeg henne beskjed om.
   Men hun gikk likevel videre. Og videre. Og alle mine iherdige bestrebelser på å få henne til å besinne seg og beskikke seg - i og gjennom mine Dagboks-notater - prellet av som vann på gåsa og virket utrolig imot sin hensikt!
   Og i desember 2006 gikk hun forrykende alt for langt!
   Slikt noe kunne det vanskelig bli noe annet enn skilsmisse ut av, - til tross for min saktmodighet, tålmodighet og på alle måter gode, kjærlige og hensynsfulle vilje.
   Oppi disse hendelses-forløpene kommer så dessverre også innblanding på meget så forhastet og forkvaklet måte ifra andre, som på hvert sitt vis tror de skjønner hva det hele dreier seg om! Ifra mormor (mor til Trude), ifra Per og Mona Schnabel, ifra Ingeborg Nyland og de andre damene i den kommunale Barnevern-tjenesten, ifra Margret og Bernt, ifra Runar, ifra vår eldste sønn Balder, ifra Sigve Saker (= Sigve Bøe), ifra Ludvig Nessa, og også ifra noen andre - som vel også nødig vil jeg skal nevne deres navn.
   Verst var denne ukvalifiserte og forhastede innblandingen ifra mormor, fordekt, og ifra damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, og ifra Per Schnabel!
   Mormor tenkte for eksempel blandt annet at hun kunne hjelpe sin datter Trude ved i enormt stort omfang og fullstendig bak vår rygg å spre løgner om at jeg er ekstrem, underkuende og voldelig av meg! En slags misforstått og miserabel "hjelp" som Trude selv nokså konsekvent og entydig har betakket seg for nesten hele veien. (Som hun dessuten også takket være grundig avslørende lyd-opptak ikke ville ha kommet noen som helst slags vei med!)
   Og enda fortsatt tviholder Trude på å fremstå som den så selvstendige og uavhengige, - som mener og vil og gjør det meste og viktigste motsatt meg! Og som protesterer og forbihører bortimot alt og det meste ifra min side!
   Dermed fremstår vi også nettopp som splittet. Hvilket også kompliserer saken. ,
   Men Trude er overbevist om at denne splittelsen taler til sin fordel overfor Barnevern-tjenesten og overfor Fylkesnemnda, og overfor andre. Hvilket jeg sier til henne at det ikke gjør. Men at det er det de har lurt henne til å tro. Både Ingeborg Nyland, Per Schnabel, Danielle, Balder og de andre!
   Den veien hun enda nu er fiksert og forblindet inn i synes hun dessverre nokså sikkert som å ikke kunne besinne og beskikke seg på før efter at skilsmissen er et endelig og avgjort faktum!
   Først da vil sannheten og realiteten kunne gå opp for henne. Og hun vil da kunne komme til å gråte dypt og lenge. Fullstendig svindlet og lurt.
   Og jeg vil uansett ikke mere kunne ha tillit til henne.
   Og det er naturligvis meget trist og leit at det er slik.
   Men endatil langt verre at det er som det er med de forstokkede, løgnaktige og ondsinnede damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune! Som også rett ut sagt har skylden for det hele. Og som videre har tenkt å fullkommengjøre sin ondskap!
---
   Voldelig! Underkuende!
   Den autoritet, respekt og tillit en har i kraft av å være hensynsfull, hjelpsom, snill, sannferdig, troverdig, ydmyk, kjærlig, anstendig og dydig, overgår alt og har med det motsatte å gjøre! Forutsetter det motsatte!
   Det er det mange mennesker som nu for tiden har vanskelig for å forstå, - fordi de selv aldri har prøvd de! Fordi de er svikefulle, - også overfor seg selv. Fordi de gjerne og ofte er nettopp det motsatte av snill, hensynsfull, hjelpsom, sannferdig, osv.!
   Gjennom vold og underkuelse blir ikke barna glade, trygge og solide! Gjennom vold og underkuelse blir barna neurotiske, utrygge, uselvstendige, ustabile - og mister mere og mere av seg selv og av virkelighets-kontakt!
   Barn som derimot vokser opp i trygge omgivelser og i et godt miljø, er og blir glade, friske, selvstendige og solide, med en rikdom og frodighet i seg av muligheter og kreativitet, og av gaver i og for verden!
   Og nettopp det har vært og er forskjellen på Hansen-familien sine barn og folk flest nu til dags sine underkuede og sviktede barn!
   Og dette er fakta.
   Det er rett og slett det motsatte Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon med frekkhetens overdådige nådegaver påstår!!
   Og også da har galskapen gått fullstendig inn i heksegrytens avgrunner!
---
   Mormor telefonerte i dag ved 11-tiden. To ganger. Det var ikke mange ordene hun rakk å få sagt før jeg la på, begge gangene.
---
   Trude har vært til jordmor i Ølen idag, og kom hjem igjen ved 15-tiden. Hun tok bussen sammen med Gudmund i dag tidlig. Gudmund må med bussen omveien bort til Ølen og derifra til Haugesund. Den buss-turen tar to timers tid. Gudmund kom hjem i går og har igjen vært borte siden før helgen.
   Tantebarn til mormor telefonerte hit senere på dagen i dag, og snakket med Trude. Hun er en venninne av mormor og heter Bente Djupås, og Trude sier hun er ansatt i kommune-administrasjonen i Mo i Rana og at hun i lag med mormor var her på et kort besøk hos oss for tre år siden. Også hun er involvert i saken. På en interessant og tankevekkende måte. Hun er en av de falske vitner som Barnevern-tjenesten i vindafjord kommune-administrasjon bruker imot oss.

---

   All den terror, trakassering og sverting av oss som pågikk i de årene da Skaun kommune-administrasjon i Sør-Trøndelag og deres allianse drev på som verst har Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune forsøkt å trekke frem som best de kan, for å videreføre den. Den gangen ble vi terrorisert, trakassert og svertet på de mest uhyrlige grove måter, - også i og via en hel del av massemediaen: aviser og tv. Fordi vi gav beskjed om at vi valgte hjemme-undervisning for våre barn. Og fikk da først beskjed tilbake om at det er fullstendig umulig og ulovlig. Og da vi gav beskjed om at det hverken er umulig eller ulovlig, men så tvert imot, da begynte trakasseringen, terroren, svertingen og forfølgelsen i et utrolig så stort og kriminelt omfang! Ikke mange har fått gjennomgå i massemediaen og ifra Arbeiderparti-ideologien slik som meg og min familie den gangen! Hensikten var også tydelig nok på alle slags nedrige og simple vis å vekke avsky for meg og min familie og for hjemme-undervisning. 

   Og enda har vi ikke fått unnskyldninger, erstatninger, oppreising, eller lov og rett, i forhold til det som skjedde den gangen! Og nu viderefører altså Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon trakasseringen og det hele alt ifra den gangen! Med fortsatt samme midler og hensikt. Med uhyrlige løgner, falske vitnemål og kriminelle ugjerninger å ødelegge for å tilintetgjøre vår familie. Og det er det altså de vil. Og det er det altså de holder på med. 

--- 

***** 

--28-- 

-- Dagboks-notater, torsdag 28. februar 2008, Vinberget: 

   Temperaturen her ute i natt 4, 4 pluss-grader Celsius på det laveste.
   Grått og vått i været i dag også. Regn også. Og torden i dag ved 18-tiden, som hørtes meget godt både her hjemme og i Skjold. 

   Solborg to år i dag!
   Verdens flinkeste, fineste og gladeste beibi, tror jeg! Sammen med Mariel og Urda, som jo egentlig er store beibier og unger nu!
   Verdens flinkeste, fineste og gladeste - de alle resten her hjemme også! Også kanskje de ikke hjemmeværende, de tre eldste enda, - i forhold til det alminnelige!

--- 

   Klokken 9.40 i dag telefonerte og snakket jeg med politiet i Ølen, Johan Inge Særsten, i anledning av innkallelsen til avhør som ankom pr. brev ( ekstern ). Han kunne fortelle at det er jeg som er politi-anmeldt, av ordfører Arne Bergsvåg i Vindafjord kommune på vegne av ikke navngitte ansatte i kommune-administrasjonen.
   Så er iallfall så meget avklart. Avhøret ble samtidig nu utsatt til neste torsdag, samme tid, efter ønske fra meg. 

---

   Jeg setter egentlig ære i at vi ikke kommer for sent til den kommunale musikk-skolen og slikt noe. Men i den siste måneds tid har det ikke vært til å unngå, og vi ankom noe for sent i dag også. Jeg, Stauda og Alfredo. Efterpå var vi innom butikken i Skjold og handlet og derefter på besøk hos familien Ødegård, hvor vi ble et par timers tid eller vel mere.
   Vi hørte torden-braket der ved 18-tiden. Og det hadde de hørt her hjemme også.
   For ordens skyld: Jeg er ikke overtroisk. Så langt derifra!

---

   Barnevern-loven i et nøtteskall:  ( ekstern ):

   Advokat Sverre Kvilhaug sa for et års tid siden, at nesten enhver Bekymrings-melding til Barnevern-tjenesten korrupt nok resulterer i en "omsorgs-overtagelse".
   Jeg har enda ikke rukket å sjekke opp denne hans informasjon tilstrekkelig, hos Statistisk Sentralbyrå, etc. Men har forlengst og gjennom mange år fått meget mange indikasjoner ifra de forskjelligste krinker og kroker i samfunnet på at dette han der sier antagligvis eller muligvis meget så langt på vei eller kanskje helt faktisk kan være sant og riktig!
   Men la meg iøvrig her nu si mere om dette og slikt noe som har med Bekymrings-meldinger å gjøre, - både til og på den kommunale offentlige Barnevern-tjenesten.
   Det er i så måte meget så mangt og mye som nødvendigvis må sies!
   Og som videre vil bli sagt. Ikke minst også av andre.
   Først dette. Det er i hovedsak to forskjellige slags grunner til at noen eller hvem som helst tar kontakt med den offentlige Barnevern-tjenesten. Den ene grunnen er at noen vil noen noe vondt. Den andre grunnen er at noen er bekymret og tror eller håper at Barnevern-tjenesten kanskje vil kunne være angjeldende barn og familie til hjelp.
   Hvilken av disse to grunnene som er den alminneligste vet enda iallfall ikke jeg med sikkerhet. Imidlertid vet jeg med sikkerhet at begge de to grunnene trolig eller i beste fall er alminnelige, - og antagligvis iallfall mest den først-nevnte: at noen vil noen noe vondt.
   De fleste som i god hensikt tar kontakt med den kommunale Barnevern-tjenesten for å si ifra om sin bekymring ville ha blitt fullstendig så forskrekket om de hadde trodd at dette deres forsøk på å hjelpe skulle kunne resultere i en til-intetgjørelse av familien!
   Dette er også å si til deres forsvar.
   Dermed er så meget her nu i første omgang blitt sagt.


   Og videre: Hvordan skal Barnevern-tjenesten håndtere en Bekymrings-melding? Eller flere? Og finnes det lov-brestemmelser angående dette, hvordan en Bekymrings-melding skal håndteres av Barnevern-tjenesten? Og blir disse i så fall fulgt? Og er det i så fall av viktighet at disse blir fulgt?
   Ja, - lov-bestemmelsene finnes, - og foreligger for det første og direkte i den Lov om barnevern-tjenester som kalles Barnevern-loven. ( ekstern ). Samt naturligvis - og nødvendigvis - i alt det over-ordnede lov-verket.

   I B
arnevernloven § 4-3 første ledd står det nemlig og faktisk at: ”Dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter dette kapitlet, skal barneverntjenesten snarest undersøke forholdet, jf. Frister inntatt i § 6-9.” 
   Med andre ord at det skal foreligge "rimelig grunn" - og ikke u-rimelig - med hensyn til disse visse lovbestemte forhold.

   Forståelsen og håndteringen av denne gjeldende lov-paragrafen er ikke så meget beroende på synsing og skjønn som noen har hatt en tendens til å fremstille det som. Og i dens konkrete formulering ligger dessuten inkorporert i seg selv nettopp også et rettsvern, for den eller de Bekymrings-meldingen angjelder. Den er direkte i tale i så måte. Og kan naturligvis heller ikke tolkes på noen som helst måte som forbigår eller umyndiggjør det til enhver tid gjeldende over-ordnede lov-verk. For eksempel lover og gjeldende konvensjoner angjeldende personvern, foreldrerett, ytringsfrihet, trosfrihet, etc.
(Av den norske grunnlovs § 94 og § 112 og § 93 og § 95 fremgår for eksempel også at landets lover ikke er ment å være i strid med landets grunnlov, grunnlovens prinsipper eller konstitusjonens ånd.) 
   Derfra nu enda et skritt videre:
   Hva og hvilkne er de Tiltak som nevnte lov-paragrafen henviser til?
   Her er det Barnevern-lovens paragraf 4-4 kommer inn i bildet. Og dens viktigste punkt er følgende formulering, om foreldre-støttende tiltak:

   "Barneverntjenesten skal, når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien, f.eks. ved å oppnevne støttekontakt, ved å sørge for at barnet får plass i barnehage, ved besøkshjem, ved avlastningstiltak i hjemmet eller andre foreldrestøttende tiltak."

   Den som har fått med seg alt i hva jeg over her nu kortfattet har skrevet om dette, skal i beste fall ha fått med seg det meste om hva Barnevern-loven handler om - og sier. Bortsett fra hva den konkret og faktisk sier om de tilfeller hvor det kan være snakk om nødvendighet av  "omsorgs-overtagelse"!
   La meg likevel her nu i denne omgang først gå nærmere inn på noen få ting. Først hva Barnevern-loven sier og mener med ordet Undersøkelse i regi av Barnevern-tjenesten.
   Det første som da bør sies, er hva som blir sagt i Barnevern-lovens paragraf 4-2, at:
   
"Barneverntjenesten skal snarest, og senest innen en uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser etter § 4-3."
   Greit nok. Og fast og bestemt nok. Men hvilken og hva slags eventuell Undersøkelse - om vilkårene er til stede - er det så i Barnevern-loven det er snakk om?
   Et kjernepunkt angående dette er lovens paragraf 4-3, hvor det særlig blir sagt følgende:
   "Undersøkelsen skal gjennomføres slik at den minst mulig skader noen som den berører, og den skal ikke gjøres mer omfattende enn formålet tilsier. Det skal legges vekt på å hindre at kunnskap om undersøkelsen blir spredt unødig."
   Vel også greit og betryggende nok? Eller hva? Særlig hvis - og det skal det jo være - alt over-ordnet lovverk samtidig er tilstede-værende og gjeldende. (Barnevern-tjenesten skal jo for eksempel ikke kunne trakassere angjeldende familie.)
   "Undersøkelsen skal ikke gjøres mer omfattende enn formålet tilsier." Heter det altså. Men hvor langt og lenge skal en eventuell Undersøkelse i regi av Barnevern-tjenesten videre eller iøvrig egentlig kunne gå og strekke seg - og under hvilke vilkår? For eksempel i forhold til personvern og Personopplysningsloven ( intern ), og Helseregisterloven ( intern ), eller Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK)
( ekstern )? Og hva med hensyn til innsamling, innhenting, produksjon, oppbevaring, arkivering, videreformidling av informasjon, rykter, løgn og falske vitnemål, opplysninger, påstander, beskyldninger, etc.? Og hvilken vekt og hvilket alvor skal eventuelle overtredelser ifra Barnevern-tjenesten sin side tillegges?
   I tillegg til at over-ordnede lover jo er gjeldende så sier Barnevern-loven selv litt om disse forholdene. I dens paragraf 6-9 blir det sagt at en Undersøkelse bare kan pågå i inntil tre måneder, og i særlige tilfeller opptil seks måneder. Annet er dermed å utlede som uansett lovstridig - og eventuelt trakassering.
Og i dens paragraf 6-4 blir det iøvrig sagt at: "Opplysninger skal så langt som mulig innhentes i samarbeid med den saken gjelder eller slik at vedkommende har kjennskap til innhentingen."
   Og videre i paragraf 6-4 blir det sagt noe om de særdeles grove tilfeller, følgende: "
Offentlige myndigheter skal av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt, gi opplysninger til kommunens barneverntjeneste når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. §§ 4-10, 4-11 og 4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker, jf. § 4-24. Like med offentlige myndigheter regnes organisasjoner og private som utfører oppgaver for stat, fylkeskommune eller kommune. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av loven plikter offentlige myndigheter å gi slike opplysninger."
   Greit nok. Hvis de ansatte i den eller de offentlige myndigheter er sannferdige. De er jo imidlertid ofte bare mennesker de også, - og enhver og oss alle sine naboer. For i allefall å ha det sagt.
   Disse momentene her nu sagt og nevnt vedrørende Undersøkelser i regi av den kommunale Barnevern-tjenesten.

   Under forutsetning av at alt det hittil nevnte er pålitelig ivaretatt og i henhold til gjeldende lov og rett, så kan det i kunne komme til å skje - som i loven betegnes som en "omsorgs-overtagelse". Og det skal da kun komme til å skje - uberoende av synsing, rykter og påstander - i henhold til Barnevern-lovens paragraf 4-12, som kortfattet og presist sier følgende:
   "
§ 4-12. Vedtak om å overta omsorgen for et barn. / Vedtak om å overta omsorgen for et barn kan treffes  

     a) dersom det er alvorlige mangler ved den daglige omsorg som barnet får, eller alvorlige mangler i forhold til den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder og utvikling, 

     b) dersom foreldrene ikke sørger for at et sykt, funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring,

     c) dersom barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet, eller

     d) dersom det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet


       Et vedtak etter første ledd kan bare treffes når det er nødvendig ut fra den situasjon barnet befinner seg i. Et slikt vedtak kan derfor ikke treffes dersom det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak etter § 4-4 eller ved tiltak etter § 4-10 eller § 4-11.
       Et vedtak etter første ledd skal treffes av fylkesnemnda etter reglene i kapittel 7." 

    Dette er Barnevern-loven i et nøtteskall! Det vil si: Kjernepunktene og det elementære og vesentligste i den, - som ikke skal være til å forbigå.
   Og absolutt selvfølgelig nok ikke til å forbigå av Barnevern-tjenesten selv! 

   Den andre siden av saken, er det faktum at Barnevern-tjenesten og dens representaner selv kan bli gjenstand for alvorlige Bekymrings-meldinger og Undersøkelser. Og anklager. Hvilket naturligvis og selvfølgelig enda langt mere må taes på alvor! Hvordan skulle det ellers kunne gå! Ellers ville den jo spre frykt, angiveri, inkvisisjon og urett, og fort og lett i lag med allianser fylles opp til over randen med korrupsjon, justismord og galskap! Og det er det vel bare de som ser seg tjent med slikt noe, eller som lever i frykt eller overfladiskhet og likegyldighet, som vil ha? Eller hva? 

   Det hele kunne jo ellers lett ha utviklet seg til en nasjonal katastrofe av enorme umenneskelige og kriminelle dimensjoner!

   Og det er faktisk hva det for lenge siden har gjort, - og stadig enda verre og verre!

   Det er en stor - og stadig større og større - Folkebevegelse underveis og fremadstormende i vårt land! Av meget så alvorlig Bekymrede! 

   Den som videre vil late som ingenting bærer ikke neste-kjærligheten i sitt hjerte og lov og rett eller anstendighet i sitt sinn!

--- 

***** 

--29-- 

-- Dagboks-notater, fredag 29.02. 2008, Vinberget: 

   Natte-temperaturen her ute i natt omkring 6 pluss-grader Celsius. 

   I dag vind, regn, lyn og torden.
---
   Gudmund hadde med seg forkjølelse sist da han kom hjem ifra Haugesund.
   Vanskelig å holde den helt unna. Endog med svarthyll, frukt og saft (uten hvitt sukker!). 
---

   En dame ifra Trygdekontoret telefonerte og snakket litt med Trude i dag formiddag. Trude sa det gjaldt Fødselspenger som hun har søkt om (i forbindelse med den forestående fødsel). Søknaden manglet et eller annet, som hun egentlig "liksom sendte få dager efterpå". Det hørtes ut som at det ordnet seg.
   Jeg har ikke hørt noe som helst om slik søknad, og spurte Trude: - Skal ikke både mor og far underskrive på slik søknad? Hun sa: - Ikke når en er separert, nei.
   Jeg sa: - Nei vel. Et separert svangerskap og en separert fødsel. (Tankevekkende.)
   Hun sa: - Bare syns synd på deg selv du.
   Jeg sa: - Jeg syns da ikke synd på meg. Jeg tenkte i retning av fødselen.
   - Å ja, sa hun.

--- 

   Jeg har vært jordmor for alle våre øvrige ni barn. Har ømt og kjærlig fulgt og pleiet svangerskapene og har tatt imot samtlige av barna i og med mine egne hender.
   Hver eneste av fødslene har mildt sagt vært 100 % vellykket, og hjemme hos oss.
   Jeg sier nu til Trude: - Du skjønner vel og har vel forlengst forstått, og også nettopp villet, at jeg ikke på noe som helst vis kan påta meg ansvar i forbindelse med den fødselen som nu forestår?
   Hun svarer: - Å ja.
   Dette er, som jeg tidligere har sagt her i Dagboks-notatene, et svangerskap som hun lurte seg til, svindlet seg til, i håp om at jeg da ikke ville avsende skilsmisse-papirene!
   Og jeg har hele veien vært avstengt ifra svangerskapet. Og som jeg i alle år og alltid har sagt: Svangerskapet er halve fødselen.
   Trude har gått helt sin egen vei siden Balder flyttet hjemmenfra, i realiteten fraskilt meg og med sterke ønsker om å gjøre nærsagt alt vesentlig (og også mye uvesentlig) motsatt meg. Hvilket jeg som bekjent ifra Dagboks-notatene har stått nokså fullstendig maktesløs i forhold til. Hun kom i "trass-alderen" omtrent samtidig med Balder, efter at Balder ble fullstendig skremt og lurt av Berit Molbosæter og Ingeborg Nyland i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, i det forskrekkelige møtet med de i Vikedal mandag 13. mars 2006. ( ekstern )!
   Ingeborg Nyland sa i et møte i Steinerskolen (også på lyd-opptak) ved en senere anledning, at hun ikke kunne ta på seg ansvar for hva Berit Molbosæter sa og gjorde i møtet i Vikedal. Men å fraskrive seg ansvar for hva som ble sagt og skjedde i møtet i Vikedal kan hun selvfølgelig ikke gjøre. Både hun og Berit Molbosæter var der nemlig sammen som representanter for Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune.
   Og mine, og også Trude sine, skriftlige bekymringer i anledning av alt det forskrekkelige som ble sagt ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune sin side i møtet i Vikedal, er enda ikke den minste smule imøtegått eller beklaget ifra Barnevern-tjenesten eller kommune-administrasjonen sin side. Så fullstendig tvert imot!
   Hva og hvem som snakket til meg og Balder i møtet i Vikedal var Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune. 
   Endog i efterhånd stemplet og godkjent av kommune-administrasjonen i Vindafjord med ordfører Arne Bergsvåg i spissen!

---
   Så får vi se videre hvordan det går når Tullhøne-foreningen har styringen.
---
   Det ankom et brev i posten til meg mandagen, ifra Fylkesmannen i Rogaland. ( ekstern ). Et svar-brev angående min Klage datert 10. januar 2008 på Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune. ( esktern ). Jeg har ikke rukket å lese svar-brevet før nu i dag.
   Det synes som å være et God-dag-mann: Økse-skaft-brev. Fremstiller det som at jeg "uttrykker misnøye med Vindafjord Barnevern-tjeneste"!
   Og henviser til et brev dater 25.02. 2003 ifra
Barne- og likestillingsdepartementet, hvor det som refereres innholds-messig går som den så kjente sangen om: "En buss-sjåfør, en buss-sjåfør, det er en mann med godt humør. Og har han ikke, så er han ikke. En buss-sjåfør, en buss-sjåfør," osv.!
---
   I tyske Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832) sin bok "Faust, første del" sier (i Andrè Bjerke sin oversettelse) etsteds Barnevern-tjenesten til Fylkesmannen, jeg mener sier etsteds Faust til Mefistofeles, følgende:

   "La meg bli spart, herr Lovens mann,
   for snakk om hva ikke jeg må og kan!
   Og la meg si deg, kort og godt:
   Har ikke jeg før midnatt fått
   i mine armer dette lammet,
   da går jeg fra deg med det samme."

---

   Gudmund kom ikke hjem i dag heller.
   Gudmund sin holdning til dette med forlokkelser i form av penger ifra Ingeborg Nyland og de der strekker seg ikke høyere enn til det mentale nivået hun har fått ham på. Han tenker og sier omtrent som så: - Jeg bare tar imot, uten å gi noe tilbake. Med andre ord: det er jeg som lurer de, og ikke omvendt. Jeg gir ingenting tilbake, men tar imot det de vil gi meg.
   Jeg sier til ham at det der er simpel egoistisk grådighets-tenkning, og dessuten ikke i realiteten forholder seg slik som han tror. Og at han bør høre på sin far - og mor også - som inderlig ber ham om ikke å ta imot noe som helst ifra henne, og heller ikke ha noe som helst med henne å gjøre. At han heller ikke har behov for slik liksom hjelp. Hadde han eller vi enda i virkeligheten trengt noen slik hjelp! Og jeg sier til ham, at det er på Herrens rette vei at gaver, rikdom og frodighet kommer. Stenger han den veien mister han kontakten med sin reelle indre og ytre virkelighet, sin ydmykhet og seg selv.
   Men han er lurt og forlokket inn i en annen, simplere og ynkelig mentalitets atmosfære, uten selv å vite det og uten enda å kunne makte å gjennomskue den kompakte og harde tåkedisen.
   Der er han nu som tyren som stanger hodet og hornene inn i veggen, men også inn i det blod-fargede teppet, inn i Maya sitt slør, inn i de forhastede slutninger, inn i illusjoner  - og i korden.
   Inn i sannhetens øyeblikk! Efter hvert.
---
   Den som undrer på hva den norske offentlige Barnevern-tjenesten i sin alminnelighet er for noe, anbefales for eksempel følgende link:
   Barnevernet unnlatende? ( intern - ekstern intern ) 
--- 

*****


*****  <<---- forrige måned ( internteksternt ) ----> neste måned ( internteksternt ) ---->> 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  

---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.

17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29.  ---- 

-----  Øverst denne side

---
--- qqq