Rune L. Hansen / dagboksnotater : Moderne sadisme -    Db199502.htm

--- ---- ---- 1995, februar /

--- Moderne sadisme - Dagboksnotater fra Midt-Norge ...
Av Rune L. Hansen


- FORORD   | HUN  / SKAUN-SKOLE-SAKEN  | SDNR | PDNR | THE END |

DAG >
01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 <

1995 > 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12  <<<

1996 > 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12  <<<


---

13.02.95 /

13.02.1995, mandag - POESIHAUGEN :

Vi slaktet storepurka pluss de to største råneungene forleden dag. Jørgen Aunan var her og tok seg av selve slaktingen, - jeg telefonerte ham dagen forut for slaktingen for å spørre, og telefonerte tilbake dagen efter (samme dag som slaktingen) og fikk først da snakke med ham. Da kom han faktisk samme dag, mandag 06.02.1995.

Storepurka ble oppdelt i 1/4-stykker. Smågrisene i 1/2-stykker.

Mamma fikk med seg halve storgrisen pluss en halv av de småe. Hun sier det hele veide ca. 50 kg (vi hadde regnet med ca. 75 kg).

Hvis mamma og pappa har veid riktig så veier smågrisene ca. 20 kg bare, og storgrisen 80 kg (= 20 kg pr 1/4-stykke).

Imidlertid sier Trude at deres badevekt er feil, fordi hun veier kun 34 kg på den - og det er ikke riktig.

* Vel, jeg har skåret opp og veid det hele her, og mamma ha nok rett - storgrisen gav i alt ca. 80 kg kjøtt, og de to smågrisene ca. 20 kg hver. Til sammen altså 80 kg + 40 kg = 120 kg. Av disse 120 kg fikk mamma med seg ca. 50 kg (og vi skyldte henne oppmot 4.000,- kr., sier hun, og nu 2.000,- kr. mindre = oppmot 2.000,- kr. + pappa 1.000,- kr.?) Det ble ca. 70 kg. på oss igjen nu da (1/2 stor og 3 halve små), og vi har saltet på 7 skinker - en fra storegrisen (10,1 kg) og 6 fra smågrisene (som hver er ca. 3,2 - 3,5 kg). (Vi har forresten en liten smågrisskinke fra før av hengende oppunder låvetaket, ifra desember.) Ca. 30 kg til sammen ble saltet ned nu, og ca. 30-40 kg. resterende frosset ned i fryseboksen vår. Det hele en meget dårlig forretning, rett og slett fordi de ikke ble slaktet når når de skulle slaktes i november frem mot desember og var store og fine. Det ble problemer med det ene og det annet: slakteren, bilen, Trudes dyrestell, økonomi, gjeitebukkene, tid, mm! Men da var de vel borti dobbelt så store! Og halmen og tallen tok slutt og det ble kaldere og mindre mat og det ene med det annet! De hadde ikke millimetern med fett nu! Et tap på ca. 5-10.000,- kr., samt at ene purken døde fordi den satte seg fast mellom to fjøler mens jeg var i byen og Trude ikke maktet sage av fjølen - og forut for det døde hele det store ungekullet til ene purken pga. omstendighetene (ble trampet ihjel av de andre grisene; - vi visste ikke hun gikk med unger heller). For min del har denne vinteren vært meget trasig og stribar, særlig fordi jeg må jobbe omtrent døgnet rundt (siden oktober) med HUN og FamiliePosten og edb-greiene, pga. skolestyret i Skaun sin trakassering! Dessuten måtte grisene altså også fores i to-tre måneder (så godt det har latt seg gjøre) med ytterligere tap (i form av maten til de og vektreduksjonen)! Trude har mest stelt med dyrene siden oktober, og det på en ikke så kompetent måte dessverre (med kostbare tap som følge). Nu har vi problemer som aldri før mht. økonomien (og vanskjøtselen omkring oss)! Og det ser ut til å bli bare enda værre enda!

* OPPTELLING:

Kassalappene ifra Obs! for 1994 --- n.kr. 24.335,- --- "--- ifra Skaun S-lag 1994 --- n.kr. 12.475,-

*

17.02.95 /

17.02.1995, fredag - Poesihaugen :

Klokken er ca. 13.00. Tor S. telefonerte nettopp, og fortalte at han hadde forsøkt å telefonere hit flere ganger i går (fra 12-tiden og utover), men hver gang fått en melding fra Televerket om at det var noe feil med linjen. Underlig! Det ankom gavebidrag ifra Odd Arild i går, kr. 1.000,-! Efter at jeg hadde en tiggertelefon med ham forleden dag.

*

23.02.95 /

23.02.1995, torsdag - Poesihaugen, Skaun :

Klokken ca. 09.30 - flymaskin ute i nærheten også i dag, men ikke helikopter som i går ved samme tiden. Flere flymaskiner i går, og enda flere i forgårs! Jeg undres på hvilke ærender de gjør her hvor det ellers er så meget lite av denslags. Det forekommer meg å være den aller første vår-yrheten som er i atmosfæren, og som ankommer - ja, faktisk samtidig med de første småfuglansamlingene, gulspurv og meiser av det jeg har sett iallfall, som i disse samme dager igjen har vist seg. Jeg har iøvrig mest hørt de nu i disse dagene, men mange av de har hilst. Jeg har gått opptatt med så mye annet. Og de hadde forløsende solstråler med under sine vinger, kanskje ifra langferds mysterier. Jorden bævrer ydmykt i ærefrykt ved disse mektige og vare solgløtt. Er det underlig at kattene gjerne får sin brunsttid i denne tiden av året? Kattene som har levd ganske bra på mus og slaktekjøttrester og kjøkkenavfall i vintermørket.

*

---

---


- TIL TOPS | THE END / Adresse |


Denne side er fra (This page is from):


Rune L. Hansen,
N-5520 Sveio, Norge.
Telefon: 52740864. Fax-modem: 52740435.
Postbankgiro: 0533.3885.605.
Foretaksnr. / Org.nr.: 971 383 755.
E-mail: runelh@online.no
Rune L. Hansen har Internett-adresse:
http://home.sol.no/runelh
Og er daglig leder
i foreningen HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
adresse: http://home.sol.no/hunwww -
e-mail: hunwww@online.no