Rune L. Hansen / dagboksnotater : Moderne sadisme -    Db199506.htm

--- ---- ---- 1995, juni /

--- Moderne sadisme - Dagboksnotater fra Midt-Norge ...
Av Rune L. Hansen


- FORORD   | HUN  / SKAUN-SKOLE-SAKEN  |SDNR | PDNR| THE END |

DAG >
01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15- 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 -30 - 31 <

1995 > 01 - 02- 03 - 04 - 05- 06 - 07 - 08- 09 - 10 - 11- 12  <<<

1996 > 01 - 02- 03 - 04 - 05- 06 - 07 - 08- 09 - 10 - 11 - 12  <<<


---

01.06.1995, torsdag - Poesihaugen, Skaun :

Tykk skodde ute i dag, så det knapt er mulig å se femtimeter omkring seg akkurat nu. Det åpne brevet til Adresseavisen ifraKristi himmelfartsdag har jeg enda ikke utsendt, bare et eks. til advokatLiv Clementsen i dag for evt. å høre hva hun sier. Tor ringtefor å høre hvordan det står til. Det er eftermiddagennu, klokken ca. 16.00. *

06.06.1995, tirsdag - Poesihaugen, Skaun :

Jeg har vel nevnt det "nye" - eller hva skal en kalle det?- den nye versjonen av det gamle forelegget, som kom rett før pinsen,som lensmannen var her med? Ikke noen dato for berammelse av rettssak ellerslikt enda altså efter det første forelegget! -, men et nyttforelegg med trusler om bot og fengsel. Eller skal en tolke det som detgamle i ny versjon? Og hvilket av de to er "gyldig"? Begge? Detsiste nu er oppsiktsvekkende grovt særlig, men ikke alene med hensyntil at det anmodes om at utdanningsdirektør Ola Moe, en blandt demest involverte forbrytere i denne saken, anmodes (av Uttrøndelagpolitikammer? av rådmann og sosialsjef eller altså Skauns kommuneadministrasjon?eller av seg selv?) om å få være sakkyndig hovedvitneetc. under saken! Det legges med andre ord an til et justismord i langebaner. Og Uttrøndelag politikammer lar det passere! - eller detsynes som å være de som anmoder! Deres simpelhet og trollskapsynes ingen ende eller grense å nå! Advokaten, Liv Clementsen i Oslo, sier at jeg ikke skal eller trenger å besvare det, fordihun har tatt seg av det og skal ta seg av det på rette måtenslik jeg ønsker. Og at jeg kan ta det helt med ro i så henseende, såvidt jeg skjønner henne. Det stod noen rare greier om hjemmeundervisnings-saken i Adresseavisen for lørdagen. Lignende greier som stod i 1993 (var det vel ...) efter forelegget dengang (som enda ikke er kommet til rettssak, til tross for at vitner er stevnet og saksdokumentasjonen ble overlevertfor svært så lenge siden nu, fordi saken dengang skulle berammes. Underlig til greier! Også Christian W. Beck reagerte sterkt på alt dette, og særlig på punktet om at Ola Moe - en av de mest involverte anmodes om å kunne være sakkyndig hovedvitne i saken, om jeg forstod ham rett. Jeg lovte lensmannen som var her med forelegget, å innlevere et svar og en nektelse på å godta forelegget, og at jeg skulle levere det til lensmannskontoret rett før fristen går ut. Men advokat Liv Clementsen sier hun har ordnet det så tidsfristen er stanset inntil videre, såvidt jeg forstår henne. Og at jeg foreløbig skal overlate alt til henne, såvidt jegforstår henne. Jeg likte henne iøvrig ganske straks megetgodt. Forhåpentligvis er hun ganske så ubestikkelig og pålitelig,og jeg gir henne min tillit. Naturligvis er jeg likevel også forpliktettil å forsøke å være forsiktig. F.eks. ved stadigå forsøke å dokumentere alt underveis som best jeg formår,og ved å holde orden på dokumentasjonen og ved å forsøkeå oppbevare den betryggende. Slikt noe har vært viktig heltifra begynnelsen. Var ikke så mange ordene jeg ønsket åskrive om alt dette nu, men litt før jeg efter hvert nu gårog legger meg, for noen timer i håp om en ny fin sommerlig vårdag;den dagen som nu såvidt er begynt, (klokken er snart halv fem påmorgenen tirsdag 06. juni 1995). * Senere. Klokken er blitt 09.40. Jegdrømte nettopp at det er Torbjørn Haugen som har værther og tatt de fire gjeitebukkhodene som lå ved stabburet, som blestjålet herfra for omkring to måneder siden! Det kan ikke havært så særlig mange andre, tenker jeg nu når jegsitter her og har våknet. Det var omkring samme tiden, samtidig ellertidligere kanskje, at de to nysaltede spekeskinkene ble stjålet herfra,fra entreen eller kjøkkenet her inne. Særdeles simpelt tyveri,spør du meg. De fire gjeitebukkhodene var det eneste vi hadde ellerfikk igjen efter årene med gjeitene, fysisk-materielt, og var etsærdeles minne om de langt mere enn fotografier. Slikt er meget trist. De lå an til og var tenkt som særdeles staselige, fine minner om de sjeldent fine geitebukkene,- særlig kanskje Blåmann,som hadde så meget store og fine horn! Men de andre også. Deter såvidt jeg vet aller første og eneste gang noe som helster blitt stjålet herfra mens vi har bodd her. (Det er definitivtikke reven eller andre dyr som har vært her og tatt de, det vet jegog har jeg passet på omhyggelig.) * To forskjellige mennesker somhar telefonert hit nettopp, som har kommet feil - den første skulletil 72-864714, den andre til Amundsen. Tilfeldig eller hva? Det kan joogså ha vært gribber, åtselsetere, for alt hva jeg vet.Efter det som stod i Adresseavisen er mangt annerledes for vår familieog vårt hjemsted, mildt sagt! Jeg ser at Knut Otterstad (eller noenpå hans vegne) har vært her og hentet sykkelen sin. En av desiste dagene nu. * Et svært så irriterende program i WordPerfectsom driver med å "rette" på ordene noen ganger mens jeg skriver, når jeg skriver f.eks. hverken så blir det tilverken, mens idag blir til i dag, norge blir til Norge, etc.! * Jeg komhjem hit fra Oslo i går morgen ved 6.30-tiden, sov omkring fire timer,sendte derefter en hastig fax til Odd Nerdrum utpå dagen, , som jegsåvidt snakket med på pinsedagen pr. tlf. ifra Guttorm og May-Irenei Oslo (som hadde Maria på besøk, og hvor jeg overnattet ogble servert så fin mat, og dro efter hvert til Trondhjem og Tor ogRuth, hvor jeg ble til over midnatt før jeg dro hjem igjen. Jegdro fra Oslo forholdsvis tidlig efter å ha snakket med Tor, som anbefaltedet pga. alt fostervannet som enda strømmer på og oversvømmerveiene og heiene. Noe til slalåm og siksak å ta seg frem dithentil Oslo med bil, men det gikk bra og jeg tok stort sett den samme veientilbake - over Valdresflyene, hvor det var inderlig fascinerende påturen sørover. Det ble ikke så jeg fikk besøkt Kon-Tiki-museet,som May-Irene inviterte til i Oslo, - muligvis fordi jeg fortalte om minhenvendelse til Thor Heyerdahl. Lånte 500,- kr. av Tor, til idageller morgen omtrent ca.. Jeg telefonerte Øystein Emmanuelsen derfrapå kvelden og snakket noen ord med ham. (Jeg ringte nettopp dithenog, men Conny sa han sover enda fordi han har sittet oppe i hele natt ogskrevet søknad. Hun skulle be ham ringe hit når han ståropp, - han skulle til tannlegen klokken 12, sa hun.) * Kloken ca. 14.15.Magda Svee telefonerte i går og sa hun ville høre hvordandet stod til. Jeg tør ikke mere stole på henne heller efteralt som har skjedd. Med alt det rare og rystende som skjer og med såmye spenninger i bevegelse, er ikke det noe som helst rart. Det er relativtfuktig ute i dag, og det regnet lett utover natten og morgenen og tildelsformiddagen. Formiddagen brukte jeg til å rydde kvister og visnestilker og til å se efter kompoststedene og litt rydding omkring de, alminnelig vårlig hagearbeide i fred og ro. Takk og pris forall freden og roen her, når alt er som det skal være! Selvom svært så lite her nu er som det skal være! Ikke harvært det på omkring tre års tid nu! Fordømte fa-nskapet!Småfuglene kvitrer og synger, og en rød, fin dompapp har værther de siste dagene, kanskje en uke nu snart. Jeg har i det heletatt ikkesett noe til dompappene nu denne vinteren, hvilket forsåvidt ikkeer noe underlig slik som det har vært. Det er bare en ukes tid sidendet i det heltatt gikk an å komme opp gårdsveien her med bilen,pga. all sneen! Så skjønt som hvitveisen har blomstret nui den siste uken her! Og storegranen, med sine saftige og gode rødligeog lyst grønnlige knopper! Og så store og fagre, skjønneog majestetiske som knoppene har prydet storegrana! Helt ubeskrivelig utrolig!Og krokusene har blomstret, og påskeliljer og annet tidlig vårlig!Og rabarbra har kommet opp og svulmer, som hagekjørvelen, kvannen,løvstikken, mesterroten, og mere. Det er ikke noe som helst underligat småfuglene kvitrer, også gjennom natten, når de tiltrekkesav og forundres (likesom vi andre som ikke er så tykkhudet overfordet) over alt som skjer, alt vårlig som skjer og all inderlighetenog sødmen i bevegelse! I atmosfæren, i mulden, i landskapet,så mange forunderlige slags steder.Også gjennom natten nårdet er sommerlige vårdøgn så inderlig forløsendefulle av sødme og forløsende fryd! Småfuglene ser ogopplever dette og så mangt! Jeg også! Og som det sildrer ilivets bekker! * Øystein Emmanuelsen fortalte meg forleden dag at Tove Egge ifra sosialkontoret i Skaun hadde telefonert ham torsdag eftermiddag 01.juni 1995, han hadde gitt henne svar om at Trude og ungene hadde detbra, uten å ville eller kunne si noe om hvor de befant seg. Jeg snakketnærmere med Øystein Emmanuelsen om denne telefonsamtalen tilham ifra sosialsjef Tove Egge, og vi ble enige om at han offentlig nu skalkunne gi følgende beskjed: - at han har vært vår familieskontaktperson og har handlet på våre vegne i 14 dager iframandagen med oppslaget i Adresseavisen 22. mai 1995 og frem til igår,mandag 05. juni 1995. Og at han nu er ferdig med dette og henviser allehenvendelser til advokat Liv Clementsen, vår families advokat i Oslo(tlf.: 22440096, mobiltlf.: 94119361 & 94264899, fax: 22551620,). Ogat han har ingen kommentarer med hensyn til hva som har skjedd, annet enndette og dette at det henvises til vår families advokat. Vi avtalteogså at jeg skulle komme og besøke de igjen, for en elleretpartre dager nu i løpet av en uke eller to. Vi har så myefelles og våre skjebner så forunderlig i forhold til hverandre.Det skal bli trivlig, og jeg får samtidig kvannplante-muligheter enda nu i beste vårtiden og får med noen kvanner ifra hanshave. Det er svært så mye av slikt i Dalsbygda og deromkring,hvilket jo er meget interessant. Øystein Emmanuelsen er ogsåen plantekjenner, og en med felles interesser i så måte også.Han skjelnet selv mellom tre slags kvannplanter; strandkvannen, fjellkvannenog vossa-kvannen. Og dette og mere til kommer vi vel også til åsnakke mye mere om. * Det var kommet en fax hit da jeg kom hjem fra Oslomandag morgenen, ifra Distriktsveterinæren i Støren, GunnarDragset - oversendt hit 03. juni 1995, kl. 12.50. En kopi av et brev fraham til Dyrevernnemda i Skaun, datert Støren 02. juni 1995, medkopi til: Fylkesveterinæren for Trøndelag, Lensmannen i Skaunog Rune L. Hansen. Men det står ingenting om hva han hadde snakketmed Øystein Emmanuelsen om vedrørende særlig hestensom ble stjålet og det som Øystein Emmanuelsen fortalte megog også Trude, om hva distriktsveterinæren hadde fortalt ham.For min del hadde jeg heller ikke gjort regning med det eller forventetdet (idet jeg forlengst alt vet at en av motpartens ivrigste brukte taktikker,nettopp er falske forhåpninger). * Kvelden: Det er en fuktig og tåketedag. Jeg har noen jordflekker jeg skulle ha stelt med ute, men vet ikkeenda om jeg finner atmosfæren passende og anledningen. *

07.06.1995, onsdag - Poesihaugen, Skaun:

Jeg telefonerte nabo Per Hermstad i kveld, for å høre omhan hadde tlf.-nr-et til Knut Otterstad. Han sa at Knut Otterstad ikkehar telefon og at han er i Trondhjem nu. Jeg fortalte at jeg tenkte spørreKnut Otterstad for sikkerhets skyld om det var han som hadde hentet sykkelensin, men Per Hermstad mente nei at det ikke kunne være Knut Otterstadsom hadde hentet den - at han har vært i Trondhjem en stund nu. Dettehøres i så fall underlig ut, i og med at sykkelhjulene stodfastskrudd på en trille her ute, og også de var hentet herfra!Per Hermstad tar antaglig feil, eller tuller - som han så ofte gjør.Han fortalte også at han hadde vært bortom til nabo her nedmedveien Olav Mehlum og kjøpt noe trematerialer på søndagen,og fått høre da han tenkte ta turen oppom hit av Olav Mehlumat jeg ikke var hjemme men var dratt for å besøke kone ogunger! Jeg sa til ham at jeg dro til Oslo for å snakke med vårnye advokat Liv Clementsen, og at det må ha vært bare gjetningerifra Olav Mehlum. Per Hermstad sa at det daglig var folk som spurte hamom meg og familien og hvordan det gikk, og som snakket, - og at jeg måtteskynde meg å dementere det hele og ikke vente for lenge, - og atdette er viktig. At vi har fått så mye folk imot oss at deter helt forskrekkelig. Jeg sa jeg har gjort det forlengst og i lange banerog enda arbeider mere med det og knapt gjør noe annet, men endaikke har kommet frem det minste. At det ikke er meg det står på,men at han heller da må klage til Adresseavisen f.eks. - ikke påmeg iallfall. * Jeg dro til Trondhjem idag ved 13-tiden, oljelekkasjen i bilen til tross, fikk ordnet med tonerkasett til skriveren og med noepapir, og var tilbake her igjen senere på eftermiddagen og fikk arbeidetlitt med kompostene mens det var opphold i regnet og bra vær noentimer. Var innom postkontoret her ved kirken før jeg dro videre,og traff der nabo Hallgerd Aune som ville snakke litt og som jeg snakketmed der på postkontoret mens de der i skranken hørte på.En samtale uten de store høyder, men med noen interessante momenter.Hallgerd Aune syntes nærsagt synd på Tove Egge, og mumlet noeidet hun gikk om at jeg hadde rotet til det hele sånn ... hvis jeghørte rett. Dette jeg her nevner var imidlertid det vanskeligstefor meg å oppfatte helt ... og er jeg ikke sikker på. Utenå vite det luftet hun også, i en bisetning nærmest, simplesider ved seg selv. * Jeg er på så mange måter enda nærsagtnedgravd i problemer og hele sakens katastrofale alt enda! * Alt det simple,umenneskelig simple, som efter hvert mere og mere kommer frem, er såtil de grader også rystende - og megetsigende! Og enda skjønnerjeg at det er enda mye mere som kommer frem nu fremover! *

08.06.1995, torsdag - Poesihaugen, Skaun:

Det er grytidlig morgen. Natten har hvisket meg et og annet av særdeles vesentlig betydning nu! Om svik og forræderi, og om fordommene ogde onde sirklene. Om forfærdelig uhyggelig korrupsjon i sværtså lange baner også! Mht. sviket det ble snakket om børjeg likevel naturligvis være forsiktig ekstra ... og. Hvordan enenn snur og vender på det, så har det i alle fall visse betydninger.Jeg håper imidlertid at mye av det er uefterrettelig! Og jeg måvære obs på at det for andre mennesker nu efter alt som harskjedd utad offentlig kan være altfor lett å fordømmemeg og at tilliten til meg kan svekkes, også grundig og fullstendig.Øystein Emmanuelsen har vært uforsiktig, og at han undervurderermeg og hele sakens dimensjoner og betydning er det ingen tvil om. Ogsåden forfærdelige umenneskeligheten i saken undervurderer han mildtsagt grovt. En sak han såvidt har blitt en flik kjent med nu i løpetav etpar uker. Men derfra til hva jeg ble fortalt i natt er det forskrekkeligavstand! Dette må imidlertid undersøkes. * Klokken 16.00:Hva jeg ble fortalt i natt er sterkt overdrevet, synes det i alle fallsom. Ca. som fjæren som ble til en hønsegård m.m.! Jegskal enda undersøke det nærmere, men kjenner meg allerede tryggere og sikrere. Håper også på mere forsiktighetifra Øystein Emmanuelsen! Og færre forhastede slutninger.Jeg ringte ham og konfronterte ham med det, efter først åha sjekket opp med Christian W. Beck. ØE tilbakeviste det. CWB tokdet heller ikke som god fisk. Og jeg snakket med Tor S. om det efterpå,fordi jeg ble fortalt at han visste om det. Tor hadde reagert kraftig påØEs holdninger og uttalelser, sa han, men mente det ikke var grunntil uro og heller ikke grunn til å informere meg i og med at hanfølte han hadde stagget ØE, sa han. Tor S. har imidlertidogså mye å stri med nu om dagen, og forhåpentligvis gjørhan ikke mye dumt nu. Jeg og Tor må snakke nærmere om alt dette,men ikke pr. telfon mente han. Jeg måtte selv gjøre noe medsaken i natt, og ta en viss risiko - i og med at bilen må til bilverkstedfor oljelekkasjen før den kan brukes særlig mye mere, og jegogså er uten penger. Hvordan blir det med pengene Trude skal ha utbetaltfra sosialkontoret i morgen? Mente Tove Egge i sin trollskap alvor, ellervåger eller kan hun ikke det? Jeg frykter at Trudes penger ikke kommeri morgen. Tove Egge har jo flere ganger forsøkt å stoppe ogå vanskeliggjøre også den siden av saken. Hun gjørdet vel denne gangen også. Jeg måtte telefonere Trude i nattved 5-tiden, herfra (- måtte bare ta sjangsen på det dessverre!)og snakket med henne en times tid for å høre hva hun menteog hvilket inntrykk hun hadde av ham og hva jeg ble fortalt. Ogsåhun syntes endel ved ØEs holdninger var en smule skremmende tankevekkende,men håpet det beste og vi snakket om hvordan takle det og var heltenige i den henseende. Vår telefonsamtale ble plutselig brutt efteren halvtime ca., uten at noen av oss kom borti telefonen, på tankevekkendevis - som da jeg ringte Thor Heyerdahl m.m. - og jeg ringte henne straksopp igjen og vi fortsatte samtalen. * Jeg faxet over gårsdagens dagboksnotaterog ovenstående til advokat Liv Clementsen. Fikk noen ord med hennessekretær idag. Det var Torbjørn H. som telefonerte i natt,ved 4-tiden, og snakket med meg og fortalte. * Jeg var på nippet til å kjøre og hente og flytte Trude og ungene i natt, oghadde vel gjort det om jeg hadde muligheten for å få det til,- for sikkerhets skyld. * Jeg undrer på om betalingen for dyrenekommer til å komme. Det kan være planlagt så de ikkeer ment å komme, for alt jeg vet. Jeg høres kanskje altformistenkelig ut? Vel; - det har jeg grunn til å være. * PerHermstad fortalte forresten før jeg dro til Oslo, at det hadde værtstor fest hos Jostein Krangsås i helgen der før - hvor detble feiret at han hadde fått 180.000,- kr. fra Skaun kommuneadministrasjonsom tilskudd. Jeg vet i det heletatt ikke om det er sant, og Per Hermstader så upålitelig og sier så mye rart. Men ØE somfortalte meg om at Jostein Krangsås var interessert i å kjøpehesten, sa at han ikke kunne betale mere enn kr. 2.900,- kr. pga. dårligråd (såvidt jeg forstod det). Jeg sa til ØE at jeg velkunne selge hesten til ham, også til den prisen, hvis jeg hadde mulighetfor det, den er jo tross alt stjålet eller beslaglagt, hvilket vilbli politianmeldt - i og med at jeg/vi ikke selv mere har interesse forå ha den, som omtalt i pressemeldigen. Han sa jeg så kunnesende Jostein Krangsås en regning på 2.900,- kr. og mente detikke ville endre på noe som helst i saken eller mht. politianmeldelsen.Jeg sendte derfor regning på kr. 2.900, til JK for 1 stk. hest. *Tors holdning forundrer og forskrekker meg også en smule, - hvisjeg forstår det hele rett, og det er det enda ikke sikkert jeg gjør!* Utpå natten: Det ble så jeg måtte til byen, til THog Tor og Ruth. Ruth snakket jeg iøvrig med på telefonen idag. Det hele ble avklart med Tor og oppklart. Jeg lånte, som avtalt, 300,- kr. av TH. Tor fikk igjen 400,- av sine 450,- i går, og skalaltså ha enda 50,- kr. Jeg tenker på noe Tor så artigsa i tidsrommet mellom 1. og 17. mai: Han skjønte, sa han underfundig,hvorfor så mange ble provosert av meg. Du er så høflig,vennlig og beskjeden, og ordlegger deg så med kunnskap og visdom,velformulert og godt når du åpner munnen, at folk fårhelt bakoversveis! Så lo han. Og jeg syntes også det var morsomtog lo med. *

09.06.1995, fredag - Poesihaugen, Skaun:

Klokken er 18.30. Magda E. i Nordland telefonerete nettopp, og fikkhøre noen ord om hva som har skjedd og at Trude og ungene har værtevakuert siden mandag 22. mai. Hun hadde ikke hørt noe som helstom det. Jeg lovte henne å ringe når det skjer noe positivtnytt. Jeg satt akkurat og tenkte på splittelsen av vår familieog på ungene da hun ringte. De har tillit til og visshet om at dethele skal gå bra, og det er det som gjør at vi alle kan hadet bra efter omstendighetene, - men ikke i omstendighetene. Jeg kunneikke fortelle henne, eller noen som helst - ikke engang min egen mor ogfar (og slettes ikke Trudes mor!) hvor Trude og ungene er. Bare dette atde er evakuerte av oss selv siden mandag 22. mai, til et anonymt sted.Ingenting mere. Skulle noen få vite noe utover dette så måde flyttes. * På svært mange måter er dette som nu skjeren "gjentagelse, på et høyere plan" av noe som skjeddei september 1992, - for snart tre år siden altså. (En "gjentagelse"som ikke er forårsaket eller tenkt på noe som helst vis avmeg; selvfølgelig ikke.) Den gangen ble familien splittet for 14forfærdelige dager i september, om høsten altså. Mye,mye forfærdeligere enn nu! (Som om det ikke er forfærdelig nok også nu, mildt sagt!) Også den gangen av Skaun kommunesadministrasjon ved sosialsjefen. Den nuværende sosialsjefen hjalpden daværende sosialsjefen. Samt av Hans Jacop Peters og Conny iSurnadalen, hvor de befant seg i ly av sosialsjef Olav Høstad iSkaun og Hans Jacop og Conny i Surnadal, m.m. Og de ble flyttet underveis.Mens jeg ikke visste hvor de befant seg, men aktivt ble ledet påvillspor av kidnapperne. Det hele beskrevet i saksdokumentene. Nu skjeddedet igjen på en helt annen måte, om så kan sies. Mennu altså om våren. Og mye er både omvendt og annerledes.Dengang hos Hans Jacop Peters og Conny W. i Surnadal, med deres vonde misunnelse,simpelhet og forfærdelige umenneskelighet, som ble avdekket i allsin skrekk og gru - nu med Øystein Emmanuelsen i Østerdaleninvolvert (som jeg på helt annen måte er sterkt skjebneforbundetmed), og hans kone heter også Conny og er fra Tyskland og snakkernorsk. Også dengang var det forrykende med forhastede slutninger involvert. Og Hans Jacop og Conny som særlig også overførte sine samlivs- og familie-problemer på vår familie, og nu ØE med sine forfærdelige forhastede slutninger, og fam. B som er så frodige og rike i ekte verdier og som så tydelig "gjenspeiler"vår egen familie! Det er særdeles meget forunderlig, ser jegnu. Men det er, mildt sagt mangt og meget forunderlig, og også rystendeforfærdelig, nu for dagen! * I vår families situasjon nu såville vi antaglig ha fått bortimot hvilken som helst afvokat vi måtteønske. Saken er såvidt spesiell og aktuell, og er av såvidtavgjørende betydning. Jeg satte opp en liste med advokater jeg kjennertil, og ble stående tilbake med to navn på den: Liv Clementseni Oslo og Christine Hamborgstrøm. Begge var de med i TV2s tv-program-serieom sosialkontorene og barnevernet i vårt land, som tok til høsten1992. Advokat Liv Clementsen (en voksen og tilsynelatende moden dame, somvar med i det aller første programmet ble vi også anbefaltsom en god advokat av Amalie Christie (som jeg har respekt for,og som ogsåvar med i disse programmene). Advokat Christine Hamborgstrøm eren ung og tilsynelatende velutviklet jente som på alle måtervirker ekte og pålitelig. Da jeg som avtalt traff advokat Liv Clementseni Oslo lørdag 03. juni 1995 på hennes kontor, og sakens nestenkomplette dokumentasjon ble overbragt henne, ble det snakket litt om dokumentasjonen,og om fri rettshjelp, om hva vi forventer og ønsker av henne, oglitt høflighet og småprat omkring forholdene. Hva vi forventerog ønsker av henne er å stille "motparten" til ansvarfor hva som har skjedd, at de og Skaun kommunes administrasjon blir erstatningsansvarligeog mister sine jobber - og da er det særlig kanskje snakk om de "firehovedansvarlige": sosialsjef Olav Høstad og Tove Egge og rådmannKnut Nygård og utdanningsdirektør Ola Moe. Men det er ogsåflere. Og om at vår familie får oppreisning. Alt annet er avunderordnet betydning i forhold til dette, og det er dette vi ønskerog engasjerer advokat Liv Clementsen for. * Jeg var såvidt innomPer Hermstads og fikk hilst på grisene der såvidt også,i går på veien inn til Trondhjem. Grisene var skikkelig gladeog fine og koste seg, og Per Hermstad indignert opprørt over trakasseringenav oss og særlig de siste månedenes saksforhold. Og sværtmange spør ham, sa han enda en gang, om han vet noe om det som skjer.Og han sier jeg må få fortgang i å få inn et motsvar,en dementi, i massemediaen, før det går for lang tid,såfolk ser at det ikke er sant. * Kvelden: Ounni ringte ved 21-tiden, sahan hadde hatt problemer med å nå meg over telefonen sidensist. Han undret på hele greiene og vi rakk såvidt åsnakke noen ord. Han skulle til TM-festivalen. TH ringte også efterpå.* Jeg skal og må gjøre ferdig en forside til FP nr. 1 i 4-farverstrykk, som Narvesen vil det skal være for å selge FP. Den måvære ferdig ca. til mandagen, i og med at den skal rekke frem tilet nytt møte Narvesen skal ha nu 16. juni! Dessuten må jegogså få til en eller annen finansering, og mangler ca. 15-20.000,-kr. Som haster mere og mere, hvis jeg skal klare det som det børgjøres. Så nu blir jeg arbeidende med denne forsiden i helgen,og håper og regner med å få den til skikkelig bra. Omenn jeg også er litt usikker på noen småting vedrørendedet edb-tekniske i programvaren. * Tor hadde blitt sterkt rystet over ØEsmeget grove forhastede slutninger og fordommer, overfor Tor vedrørendemeg, som sant nok var mildt sagt grove og stygge, og av inntrykket hanfikk av at ØE var ute efter på noe vis å mælesin egen kake, også gjerne på andres bekostning. Og Tor haddevanskelig for å få det til å henge sammen med EØstilsynelatende bedre og andre sider. Tor var tydelig nok blitt dypt rystet.*

10.06.1995, lørdag - Poesihaugen, Skaun:

Klokken 14.10: Jeg har vært i postkassen og bortom butikken iEggkleiva (som er en av de få butikkene jeg enda våger såvidtå vise meg i), og efterpå innom Magda Svee hvor jeg fikk kaffeog servering og vi pratet litt, mest om planter og om våren. Hunsom pleier være der, ungjenta, var der også og laget til kaffenog tilbød seg å hjelpe til. *

11.06.1995, søndag - Poesihaugen, Skaun:

Det har blitt litt snakking og kontakt med noen av naboene i den siste uken, og det har vært og er både trivlig og underlig. Også hva som på forskjellig vis lar seg fornemme er underlig og tankevekkende. F.eks. får jeg en fornemmelse av at noen i omgivelsene er påjakt eller utkikk eller fiskende efter negative sider ved meg, for åfinne noe som helst å kunne bruke mot meg og vår familie. Ogfornemmer også latterlige (er kanskje eller kanskje ikke det retteuttrykket?) sider ved det ... At jeg f.eks. kanskje vel ikke er særligflink til å reparere bil, snekre, at vi kanskje har for mange katter,etc. (Distriktsveterinæren sier at vi har 14 katter; men selv omjeg regner med de 5 små kattungene så er det ikke såmange her!) I forhåpning om at jeg kanskje ikke er det, for da åha avdekket svake sider ved meg ... Magda Svee virket svært såurolig og foruroliget sist jeg snakket med henne, da jeg, Idun og Gudmundvar innom henne (det var kanskje ikke helt sist), men helt rolig og avslappetnærsagt i går. Våren kom fort ja sannelig om nården først kom! Så grønt og fint som det nu er, - også forfærdelig sørgelig at Gudmund og Frøydis,og også Idun og Balder, ikke får med seg dette her nu som jegog Trude så sånn frem til med inderlig lengselsfull glede!(Igår hørte jeg på NRK-tv-s værmelding at detværste været var ventet i Østerdalen, her nu nevnt iforbifarten.) Hvorhen skal en gå for å anmelde "barnevernet" og sosialkontoret til Barnevernet?! Den tilbakelagte vinteren har vært beinhard og stribar på så mange vis. Jeg hørte engang, fra Hans Kristian Alsvik i Naturredaksjonen i NRK var det kan hende? -om at elgene i harde vintere hvis det ble vanskelig kunne bli hul i beinbygningen, - at beinmargen gikk ut av de, ble innhul, og dyrene svekket og svake.Også for meg og Trude har det rett og slett vært beinhardt.Jeg var hjemme i hele går, arbeidet med forsiden til FP og var innimellomlitt ut og ryddet kvist og kvast på engene. Tenkte mye på Trudeog ungene også. Kom frem til at hverken de eller jeg, ikke noen avoss kan sies å ha det bra nu. Naturlig nok ikke. Og erindret hvasom skjedde for omkring tre år siden, i de 14-15 døgnene dengangda jeg ikke visste hvor de var. Det visste imidlertid sosialsjef Olav Høstadher i Skaun, og vill-ledet meg bevisst til å lete motsatte veier.Han sa at han visste hvor de var, men ikke kunne si hvor - bare at de haddedet bra. Hvilket var langt ifra sannheten. Hverken ungene eller Trude haddedet bra, tvert om. Og det var enda langt værre for oss alle den gangenenn nu! Rolig og forholdsvis eftertenksom dag i går på mangemåter. Mamma ringte forresten også for en prat og for åhøre hvordan det stod til. (Jeg telefonerte forresten Svein IngeMeland i Adresseavisen idag, for å høre hva slags galskapAdresseavisen egentlig holder på med, men han kunne ikke gi meg noesvar. Han bekreftet iøvrig at avisen "Sør-Trønderen"tildels eies av "Adresseavisen".) Det har samtidig skjedd myesom har betydning, og som maner til ytterligere forsiktighet og årvåkenhet,og som er skremmende - og som kanskje kan være meget, i værstefall svært så meget - farlig! ØE er definitivt ikkeden han gir seg ut for å være, - hvis det er riktig åsi det slik? - han er løgnaktig og mere til (fra første stundav). Altså ikke glemsk eller uforsiktig. Vondsinnet og fordomsfullpå en infernalsk måte ... synes det som om. Vi hadde førsthåpet at han bare rett og slett er umoden eller dum, men ... - hvasom er årsak og hva som er virkning er kanskje ikke så lettå si. Forhåpentligvis tar jeg likevel feil, på et ellerannet vis. Men det er definitivt og helt sikkert et eller annet som ergalt med ham, nu overfor oss og denne saken og det hele. La meg forsøkeå fortelle litt om hva som har skjedd, og som i værste fallkan være svært så hårreisende grøsselig! Hvis mine mistanker (eller skal jeg si min usikkerhet eller årvåkenhet?) er riktige. Vet enda ikke helt om det er mistanker, teorier eller spekulasjon eller hva! Men noe er det altså! Det kom en fax hit fra OGhar jeg vel nevnt, - den er datert onsdag 07.06.1995, kl. 15.02, og medbredspisset tusj er innholdet slik: "Tr.heim, 7-6-95. Hei! Rune Leander:Jeg har tenkt å drive med kurs i høst - bl.a. alternativ-kurs.Har du noe tips? Hilsen Odd, tlf + fax: 73511880." Dennefax-n ifra OG fikk jeg først anledningen til å besvare i gårved 19-tiden, da jeg telefonerte ham og snakket med ham oppmot halvtimeneller deromkring kanskje. En saklig, rolig og avslappet telefon-samtale,som efterpå dog gjorde meg foruroliget. Jeg "kjenner" ellerkjente OG for omkring 25 års tid tilbake. Han var i det homofile miljøet i Trondhjem (klubb -48, etc.), hvor jeg fikk sværtmange innblikk pga. at en i kameratflokken var aktivt med der. Jeg huskerham som forholdsvis rolig, tilbakeholden og høflig, og traff hammange ganger i flere år efterpå, da han kom innom butikkenjeg og Guttorm drev for en prat og traff ham i byen en gang iblandt også.Han likte godt å snakke og å fortelle husker jeg. Nærtkjente jeg ham ikke. Det kom frem noen greier i samtalen med ham i gårsom jeg efterpå gjennomtenkte. Jeg forsøkte å fåham til å spesifisere hva han hadde mest interesse for mht. alternativegreier, og han nevnte som eksempel eventyrformidling, sproglige relasjoner,chakra-lære, temperament-lære, skjebnesammenhenger og biografi-studier.At han også hadde kontaktet "Alternativt Nettverk/Nettverks-Nytt"og håpet å få med et innlegg nu i det kommende nr. av"Nettverks-Nytt". (Jeg nevnte for ØE tidligere i uken,at noe av det jeg ønsket å snakke med ham om var skjebnesammenhengerog biografi-perspektiver ... når jeg drar til Dalsbygda i Østerdalenfor å besøke de.) Da jeg spurte hva han arbeidet med nu fortaltehan at han var lærer i sprogfag ved Brundalen videregåendeskole (tror jeg det var). Han spurte meg også om jeg kjenner ØysteinEmmanuelsen, hvilket jeg sa at jeg på sett og vis gjorde og at detikke var mange dagene siden jeg snakket med ham i telefonen. (Jeg sa ikkenoe ut over dette lille.) Han sa at han satt og skrev et skriv til forsvarfor ØE vedrørende ØEs søknad på arbeidesom lærer og problemene der i Østerdalen, på anmodningifra ØE. Og jeg forstod det som at de kjente hverandre ifra gammeltav, ifra den gangen ØE bodde og arbeidet som lærer i Trondhjem.Dette sånn omtrent det jeg gjennomtenkte efter samtalen med OG igår.Og det gjorde meg tenksom. Var eller er det mere forbindelse mellom OGog ØE? (OG er det vel nu bortimot 15 år eller kanskje 20 ellermere siden jeg har sett eller hørt noe fra, - og her er han "tilfeldigvis"igjen nu i disse dager, samtidig med ØE.) Og stikker det dypere,eller ikke særlig dypt? Jeg betenke dette, og noen andre "tilfeldigheter"eller hva en skal kalle det kom sigende. Tor leste for meg , ogsåforleden, fra det fine brevet han mottok fra hun spesielle damen jeg ikkekommer på navnet på, og han snakket også om anstøt ifra mange homoseksuelle (som på en måte omringer ...) og dasom noe, på noe vis farlig eller på noe vis skummelt. Dessutenvar det noe onsdag 31. mai som gjorde et meget sterkt inntrykk påTor, som han nevnte for meg og snakket om flere ganger i dagene efterpå- et engelsk tv-program om pedofili, som jeg selv tenkte jeg skulle semen ikke fikk anledning til, men som jeg tok opp på videokasett,og enda ikke har rukket å se. Tor sa bl.a. at det var et meget viktigog fryktinngytende tv-program, og anbefalte meg å se det snarest,og gav uttrykk for at det var av særlig aktuell betydning også.Filmen het "Barn i faresonen", kl. 20.05-20.55, og er omtaltslik i Programbladet: "Britisk fjernsyn avslører i denne filmenhva britiske skolebarn kan utsettes for. I tredve år har en tidligerelærer og barnekonsulent levd et dobbeltliv som pedofil på flereskoler i Storbritannia. Ofrene er merket for livet, og hans kolleger ogvenner har ikke meldt fra til myndighetene om hans pedofile praksis. Seprogramomtalen." Og fra programomtalen: "Farlig å gåpå skolen? (NRK TV dokumentar kl. 20.05) En tidligere vel ansettlærer og barnekonsulent holdt det gående i tretti år.I det skjulte forgrep han seg på barn. Kveldens dokumentar er lagetav BBC, og avslører at denne mannens dobbeltliv ikke er noe eneståendetilfelle. Det vises til tilsvarende skandaler innen den katolske kirkenbåde i Østerrike og i USA. En rekke høytståendekatolske geistlige er avslørt som pedofile, og det så eftertrykkeligat pavekirkens grunnvoller er rystet. I filmen "Barn i faresonen"står flere ofre frem og gir vitnesbyrd om lærerens omfattendeovergrep. Misgjerningene pågikk i år efter år, og selvom lærerkollegene hadde visse mistanker om hva som foregikk, valgtede allikevel tausheten. Ganske åpent forteller de at de tross altikke ville blande seg inn i andres privatliv ... Astri." Det var sammeonsdag jeg telefonerte advokat Liv Clementsens kontor, - og hun skulleringe meg opp, og det gjorde hun ca. kl. 20.30, - altså mens dettetv-programmet holdt på, og jeg altså tok det opp på videokasettensom stod på opptak den kvelden. Er det noen eller noe som forsøkerå fortelle meg noe? Eller tilfeldighetene som narrer? Jeg kunne nevneflere eksempler i denne henseende! Samme kvelden som ØE kom tilTrondhjem begynte han ved en anledning nokså brått å snakke om en farlig og politieftersøkt pedofil ifra Rhodesia somhan kjente og som var gift med en zulukvinne, sa han, og vedkommende haddevært der i Østerdalen og det ene med det andre. Jeg syntesdet var underlig at han snakket om det og fikk av noen grunn en mistankeom at kanskje ØE var pedofil og fikk nærsagt inntrykk at hankanskje fortalte dette for å lodde mine holdninger eller noe i denduren, - og han skjønte antaglig fort at det der snakket skremtemeg. Og jeg kunne nevne mere, som dog kanskje alt er spekulasjon ellerbare "rariteter", - men som jeg dog må forholde meg alvorlignok til! Da jeg var i Oslo på adv. LCs kontor, satt jeg førstpå entréen der og ventet en liten stund og bladde i noen blader,og i det ene, montro om ikke det var det som var utgitt av foreningen "Mentalbarnerhjelp" og het St. Hallvard (hvis jeg husker rett?) var en helsidesannonse ifra Sosialkontorene i Sør-Trøndelag som annonserteefter fosterforeldre ... og som jeg gjorde meg div. tanker vedrørende!For å nevne noe. Jeg sier ikke at sånn og sånn er det.Men jeg undres og spekulerer. Sannelig om jeg gjør ... og det erdet grunner nok for å gjøre også! Klokken omkring 2-3 inatt telefonerte jeg Trude og vi snakket lenge om div. vedrørende dette og vår situasjon og det hele. Jeg måtte bare enda engang ta chansen på å ringe dit, for sikkerhets skyld efterå ha tenkt meg om en stund! Syntes ikke det var noen vei utenom!Og det kom forsåvidt mye ut av det. Også Trude reagerer påforholdsvis mye ved ØE som virker underlig "skremmende"eller som tyder på at han er ute i andre ærender eller ogsåer ganske dum eller umoden på forskjellig vis. (Underlig som jeger, sagt i gåseøyne, så har jeg også "mistanker"mht. div. ved og omkring Jåren-Råbygda skole her, og til sosialsjefTove Egge, m.m.!) Og vi kom frem til at han har løyet ved flereanledninger, samt handlet på tvers av hva vi har blitt enig med hamom og avtalt ... og at han (som også fremgår i henhold tilTor) synes å handle i sin holdning og sine bakstreverske uttalelsernærsagt helt på noe vis i overensstemmelse med den forrykteTove Egge & co.! Jeg skal efter hvert komme tilbake til denne samtalenjeg og Trude hadde i natt hen mot morgenen. Vi ble enige om at det i værstefall kanskje kan være farlig å la ØE eller noen fåvite at vi snakket sammen i natt, - at de eller han i så fall kunnelegge sammen to og to og bli redde eller farlige! Trude fortalte ogsåat ØE hadde telefonert henne ved 23-tiden i gårkveld, altsåikke lenge efter at jeg hadde snakket med OG samme kvelden, og at han haddevirket nokså matt, sa Trude. Og at han hadde spurt om hun hadde snakketmed meg. Og at han fortalte at Tove Egge igjen hadde telefonert ham sammedag, og spurt efter Trude og ungene, og ØE hadde da sagt at hunkunne kontakte vår advokat Liv Clementsen i Oslo, men at Tove Eggeda hadde sagt at hun tenkte på om hun skulle sende pengene til Trude.Og da hadde ØE svart, med nok et avtalebrudd, at han skulle telefonereTrude og spørre henne. Også Trude hadde reagert på dette,naturligvis. Nu idag telefonerte jeg ØE for å høre om det var skjedd noe nytt. Og han sa nei, ingenting, ikke et ord om dennye telefonen ifra Tove Egge til meg altså! Jeg kommenterte det ikke,men konfronterte ham med hva han hadde sagt til Tor som var så rystende forunderlig. Han ble nølende og vred på seg. Og jeg skulleønske jeg fikk til å flytte Trude og ungene nu snarest! Detser imidlertid vanskelig ut enda pga. bilen og tom pengepung spesielt.Men jeg kjenner meg utrygg, bekymret og overveier sterkt hva som er bestå gjøre nu. Jeg skal snakke nærmere med Tor nu i kveld,og han skal hjelpe til med forsiden til FP og farvene. Uviss enda påhva jeg får til og hva som bør eller skal gjøres, ogendel som må undersøkes og sjekkes opp nærmere. *

13.06.1995, tirsdag - Natt til tirsdag 13. juni 1995, Poesihaugen, Skaun:

Omkring midnatt. Fullmånen stråler i sør. I dennevårlige tid med frukttre-blomstring her i Midt-Norge ble FamiliePosten farvelagt. Av Tor og meg. Forunderlig nok snart st.hans. Jeg kommerifra Tor og Ruth, hvor jeg har vært siden igårkveld. Jeg harvært veldig bekymret, for ikke å si livredd, nu i de sistedagene. Særlig for Trude og barna, for hele vår families frykteligvanskelige situasjon! Det blir vel til at jeg blir nødt til åtelefonere Trude igjen inatt, for at ting vedrørende ØE kansamholdes og sammenlignes. Hun har antaglig også funnet ut mere.* Henimot formiddagen, klokken er 8.42: Vi snakket lenge også nu,og dypt rystet og forfærdet over Øystein Emmanuelsen: - endadypere rystet og forfærdet! * Jeg er svært så trøttog klar og går og legger meg for noen timer. * ØE synes rettog slett som å handle og å forholde seg på en måte,kan vel sies, tilsvarende som sosialsjefene Olav Høstad og ToveEgge, eller altså å gå nokså dypt i deres ærender,og meget farlig og svikefullt overfor vår familie. * Våknetved 14-tiden og rusler ned til postkassen nu. * Ikke noe penger i postkasseni dag heller. Apropos penger: ØE "beklaget seg" sist jegsnakket med ham (og konfronterte ham med hans vederstyggeligheter overforTor), over at det hele har kostet ham penger i bensin og telefonering, uten å nevne med et ord den tusenkroneseddelen han fikk fra meg dajeg var hos de, og jeg minnet ham heller ikke på det og nevnte deti det heletatt ikke. Han viser så mye simple egenskaper og karaktertrekkat jeg forbauses stadig mere og mere. Og alt hva Trude hadde å fortelle som hun hadde tenkt nærmere på og mere fordøyd sierenda mere om en sjokkerende dum, løgnaktig, fordomsfull (med stadigeforhastede slutninger i massive, lange baner!), farlig, upålitelig,umoden og forfærdelig ØE! * Utdanningsdirektøren ogkompani forsøker antaglig å ordne med rettssaken ved tidenfor skolestart, rett derefter eller deromkring, altså å treneresaken dithen, for optimalt å kunne oppnå troverdighet i rettepsykologiske tidsperioden, og for i mellomtiden å kunne ha utplyndretog ødelagt oss desto mere. De har kanskje gjort seg mang en tankeom hvor seiglivet vi er og har vært i disse årene! Ja; og jegvet at tusener ville ha strøket med og vært ødelagtei lange baner om de hadde blitt utsatt for det samme, og at tusener fremoverogså vil bli det om vi ikke får saken frem i dagen. En kattsies å ha 9 liv, en mår sies (av meg) å ha 99 liv; selvkjenner jeg det som at vi har hatt mere enn 999 liv, - for å overdrivetreffende, i hele denne lange saken! Jeg telefonerte Vikingemuséeti Lofoten nu isted og snakket med Terje Bø der og med "sekretæren",for å høre om pengene var underveis for dyrene og om hvordandet gikk med dyrene. Alt hørtes helt ok ut, og betalingen blir troligutsendt (innbet. til min pg-konto) i løpet av denne uken. Jeg telefonerteogså adv. Liv Clementsen, som ikke var tilstede, men fikk beskjedom å ringe tilbake ved 16.15-16.30-tiden. (Ble også orientertom at hun pleide være tilstede på hele torsdagene og fredagene.)* Prøvde nettopp nu å ringe adv. LC, men ingen svar åfå. Klokken 16.25. Jeg får vel prøve hennes mobiltelefoner.Ingen svar å få der heller. Så jeg forsøker igjensenere idag og evt. i morgen. Håper inderlig hun ikke har det fortravelt og sånn der, at det ikke blir eller er noen problemer i deretninger. Det vet jeg ingenting om enda. Da, i så fall, fårjeg evt. prøve hun andre advokaten i steden! Om så skullebli nødvendig. * Klokken 16.45 kom jeg frem til hennes mannlige "sekretær", og fikk beskjed om at hun nettopp var kommetfra lagmannsretten og satt i et slags efterpåmøte med klienteneog enda er opptatt en times tid eller to, og at hun ringer meg opp efterpå.* Nydelig solskinnsvær både her og der idag! Jeg ringte nettoppigjen Trude, for en kort prat! Det var Gudmund som tok telefonen, og heltselvfølgelig for ham at det var jeg som ringte. Kjempemessig åhøre ham, og som om jeg ikke var borte i det heletatt nærsagt!Det var ikke skjedd noe nytt der. Ungene har sett huggormer og greier!* Utpå kvelden: Adv. LC ringte ved 20-tiden, og kunne berolige megmed at hun straks hun fikk min fax vedr. pengene og sosialkontoret haddesendt en brevfax dithen til sosialkontoret, og at alt ellers var i rute.Hun venter papirene ifra adv. Tor Langbach og ifra politiet og ifra sosialkontoret.Takk og pris. Hun hadde også sendt inn papirene om fri rettshjelp.* Da Trude sa til ØE at hun antaglig ville fortelle meg hva ØEsnakket så stygt om meg og familien og HUN og Familie Posten, dasa ØE at det kunne hun bare gjøre hvis hun ville og hvishun syntes det var riktig. Efterpå ringte han tilbake og sa det sammetil Trude, men at det "ikke er så særlig lurt om du fortellerdet til Rune."(Trude visste ikke om det ifra hans side lå entrussel eller dårskap og dumhet i disse hans ord, men hun følerseg mere beklemt både av denne og av flere grunner.) * Trude hadde500,- kr. da evakueringen begynte, og har siden ikke hatt noe mere! Bortsettfra at hun har fått låne noe. Evakueringen og Oslo-turen kostetoss omkring 5.000,- kr. tilsammen. Som jeg måtte lånta av FamiliePostens penger. Tor jobbet stridig igår for å reparere bilen,og den ble vel omkring 95% bra - det er fortsatt et eller annet som jegmerket da jeg kjørte hjem, og som jeg antaglig må på verksted med. ØE ser 100% ut til å ha latt seg lure 100% avsosialsjef Tove Egge og kompani. Hun og Olav Høstad syntes åville ha det til at det er noe i veien med meg, psykisk, og at vårfamilie har et problem som heter det samme som meg, og at de bare forsøkersom best de kan å hjelpe til, og at jeg er et problem for omgivelseneog samfunnet - og at Trude bare ikke har oppdaget det enda, og at det kanskjeikke er noe i veien med hennes omsorgsevne, men at min omsorgsevne betvilesog fordømmes. At det det gjelder er å splitte vår familie,og å få meg til psykiatrisk behandling av noe slag i førsteomgang, og så evt. se nærmere på saken. Og altsåat dette er deres påskudd for å trakassere og terrorisere ogå bedekke saken med et usynlig hemmelighetsstempel. Ovenståendeer det ingen som helst tvil om. Bortsett fra at jeg spekulerer påhvem ØE egentlig er og hva han egentlig driver med, og hvordan haner involvert i denne saken bak kulissene! Så vonde og ekle menneskerhadde jeg vanskelig for å tro at det fantes innenfor det antroposofiskemiljøet i vårt land! * Jeg telefonerte og snakket med PerHansen i LFFR, og med Christian W. Beck. Da jeg fortalte CWB litt om ØEsværemåte sa CWB at nu har ØE antaglig "gåtti baret". Per Hansen snakket bl.a. om Comte og "positivismen"og jeg takket hjerteligst for de tilsendte sakene, etc. ØE har hatten intens hetsing pågående ifra første stund nestenoverfor Trude, stadig værre og værre. * Vår familie sitteri skrustikken. Vårt hjemsted er utplyndret, og jeg og Trude er utplyndrettil inn i beinmargen. Vår dyd og ære og vårt omdømmeer utplyndret. Osv.! Tiden, tausheten og trakasseringen i terroren sompågår er kanskje det aller værste, og har de gjort tilen skrustikke som klemmer hardere og hardere til. En skrustikke av kompaktmaktmisbruk. * Klokken er ved midnattstid og Christian W. Beck telefonertetilbake hit, som han sa han ville gjøre efter å ha snakketmed ØE. For han sa han ville telefonere og snakke med ØE,fordi det rystet ham hva jeg fortalte om ØE. CWB sa at ØEhadde fortalt at ØE efter å ha snakket med sosialkontoreti Skaun fikk inntrykk av at sosialkontorets taktikk gikk ut på atrettssaken skulle avholdes ved skolestarttid, tidligst ved slutten av juli,og at de ville ha et hastevedtak liggende klart for å ta enten ungeneeller meg, mest sannsynlig meg under enhver omstendighet (med påskuddom at det gjøres for å beskytte Trude og ungene, eller forå beskytte bare ungene), eller evt. begge deler: både meg ogungene. Og at dette vil skje noen uker forut for skolestart eller rett efterpå. Dette var et av de viktige momentene CWB fikk med seg fraØE, og er forsåvidt forutsigbart og antaglig nok. (Adresseavisenhar jo også sagt fra om sin holdning til det hele.) CWB fant iøvrig ØEs handlemåter uakseptable, så vidt jeg forstod ham.CWB sa også at ØE hadde sagt noe annet bemerkelsesverdig,som ØE fikk vite fra sosialkontoret i Skaun: at vår familiehar i alt til sammen med min uførepensjon og vår barnetrygdog de pengene Trude får ca. 16.500,- kroner pr. måned. Og daer ingenting fratrukket. Jeg ventet på at CWB skulle si noe mere,men det var bare dette hengende i løse luften, og jeg sa til CWB- at det kan være riktig det der, men det er da ikke dét strideni den eller noen henseender heller står om. Jeg kunne ha tilføyd:Det er vel kanskje bortimot det eneste i denne saken som det ikke er noensom helst tvil om, som faktisk er et faktum ifra "motparten".Sånn sett er det vel interessant og bemerkelsesverdig at sosialkontorettrekker frem dette faktum som de ikke har klart å lyve bort (selvom de har prøvd det også). Også Rolf Jakobsen telefonertehit i kveld, for å høre hvordan det står til. Ogsånoen (en jente) som sa hun telefonerte for en Markedsundersøkelse ifra Orkdalen. Angående handlevaner i butikkene etc. * Jeg manglerfortsatt ca. 15-20.000,- kr. for å få FP ferdigtrykt, klartfor Narvesen, bokhandlerne og publikum! Med farvetrykk på omslagetog det hele! Jeg må folde henderne inderligere! * Nabo Nilsen Melbyspurte meg ved en anledning i vinter om jeg tror menneskene her i Skauner vondere og fælere enn andre steder. De er kanskje ikke det, svartejeg eftertenksomt. Siden dengang har jeg tenkt og fordypet meg mere i dettespørsmålet, og fant fort den paradoksale erkjennelse at defaktisk er det. *

14.06.1995, torsdag - natt til torsdag 14. juni 1995, Poesihaugen, Skaun:

Jeg kom hjem til Råbygda her ved 23-tiden på kvelden ogpratet med nabo Hallgerd Aune en halvtimes tid før jeg kom helthjem ved 23.30-tiden. Hun stod og raket på plenen på den mildekvelden, og jeg tenkte jeg skulle vise henne forsiden til Familie Postenhvis hun ville se den. (Hun fikk se den.)Vi snakket mest om skolesakenog situasjonen, og hun sa litt av hvert. Det siste hun sa før jegkjørte hjem, var følgende: "Jeg tror iallfall ikke atdet er noe farlig for ungene å komme hjem." Jeg svarte: "Deter det nu likevel da." (Jeg hadde alt svart henne mere utdypende, men uten at hun syntes å ville høre.) Det virket sanneligmeg om som hun har, uten at jeg enda skal si det for sikkert, en slagssimpel og forfærdelig tankegang som går ut på at detat ungene blir fratatt sine foreldre og alt som er de kjært, ikkegjør noe særlig, for da vil likevel skole og andre "tavare på de", og at foreldrene er barn som er blitt for storetil å fortjene annet enn det værste, pga. at hun selv og sinfamilie følte seg helt trygge! Derfor var jo i grunnen alt ganskebra, og hun er jo selv lærerinne. Og på alle måter 100%trygg. De samme stygge holdninger syns jeg å ha skimtet hos hennnesmor, nabo Kjellrun Aune. Men disse mine tanker er jeg som sagt helt usikkerpå, hvilket jeg her understreker. Trude erindret forleden noe moreller tanten eller hva det var til Eldbjørg (som tok sitt eget liv,og først sitt 9 år gamle barns, i Børsa for etpartreår siden (først på april i 1993 var det), og som jegmistenkte sosialsjef Olav Høstad for kanskje å ha noe medå gjøre ... av div. grunner!), noe hun hadde sagt, - det atde her i Skaun har et uttrykk som heter (og det kommer jeg ikke på nu), og som oversatt betyr noe slikt som: Først meg selv, og derefter meg selv igjen (altså ikke de andre). Hun mente det var slik heri Skaun og at dette var og er noe spesielt for Skaun, hvilket vel påsvært så mange måter synes å være riktigog bakgrunnen for mye av umenneskeligheten her. Noe av det førstevår advokat nu sa, var at Trude og ungene må i sikkerhet. Detville da også ha vært grovt uansvarlig av henne om hun ikkesa det! (Da var Trude og ungene alt evakuert.) En times tid efter midnattringte jeg Trude, og brøt den regelen om forsiktighet enda en gang!Hvilket jeg også gjorde igårnatt.Det bekymrer meg at jeg harfunnet det nødvendig, men synes likevel å ha vært riktigi forhold til omstendighetene, og da særlig pga. ØE og hansopptreden. Idun og Gudmund hadde drukket svært mye tran ifra en flaskei eftermiddag! Vi snakket også om dette. Og Trude fortalte noe annetav en viss betydning, som straks fikk meg til å forstå hvorforBalder og Idun i tiden før evakueringen syntes å være blitt forstyrret i sin trivsel og sjelsfred. Balder hadde fortalt Trudenoe, - at nabo Geir Stamnes hadde kjeftet opp Balder for at grisene haddevært der hos de, riktig ille! Og det syns jeg er fint å hafått oppklart, bakgrunnen for at de virket så skremt forstyrret.Pappa Geir Stamnes enda en gang! (Som også den gangen i rapportenfra pp-tjenesten, som det eneste forstyrrende elementet der!) Men nu erjeg vel for trøtt til å skrive noe særlig mere kanskje.Forsiden til FP ble helt ferdig, og postlagt til Narvesen i eftermiddag- og skal dermed være fremme der i morgen, en dag forut for deresmøte fredag den 16. juni. Brevsvaret sender jeg de seperat via faxgjorde jeg oppmerksom på. Jeg dro til byen ved 13-tiden, innom MagdaSvee først og fikk låne 112, kr. (til bensin og bomstasjon),ogvar innom Skaun rådhus hvor jeg hadde to ærender; - det enepå Helsestasjonen for å høre om jeg traff ledende helsesøsterGrete Snuruås, det andre innom Folkeregisteret der for å henteskjema for "Melding om endring av navn". Trude har siden 1992,eller vel lenge før der også, tenkt på å, og harvillet, skifte navn, til Trude (Sofie) Hansen ca., og nu ville det velpasset bra om også avisene og slikt kunne lettere benevne oss somfam. Hansen, og at folk får det inntrykket, som er faktisk, at vi lever sammen og har levd sammen i et (papirløst) ekteskap. Det erjo også tydelig nok at Tove Egge spinner videre på Olav Høstads ville fantasier om at vi egentlig ikke er det, men at Trude er min slaveog egentlig vil noe annet, osv. i ville baner. At hun er underkuet og lengter efter selvstendighet, frigjøring og å slippe å være utsatt for meg og min råskap, vold og galskap! Ikke det at Olav Høstad et øyeblikk har trodd det, men han og Tove Egge (og Hans Jakop ogConny i Surnadal) har villet få andre til å tro det! Jeg erskyldig Tor 600,- kr.som jeg har fått låne. Det meste i forb.med bilen. Og mamma skal ha to tusenkroner nu den 20. Osv. Har problemermed å få kjøpt melk, mat,tobakk, etc. - og antagligille nok for Trude også, selv om hun har fått lånt noe.Og fortsatt med å få tid og anledning til å spise, etc.!De der sadistene i Skaun kommuneadministrasjon vil vel få sitt nårdet hele alt kommer for dagen og i retten. * Jeg dro innom til Grete Snuruåspå Helsestasjonen for å komme med et forslag til henne, omat hun sender en "anmeldelse" om barnemishandling og familiemishandlingtil Helse- og sosial-departementet, på sosialkontoret i Skaun. Jegba henne innstendig om det, og sa at hun vel egentlig forlengst har skjønthva som foregår, og at hun bør vise ansvar og forsøkeå gjøre noe orntlig med det, at jeg nærsagt ellers villefor min del betrakte det som et svik om hun ikke gjør det. At alldenne galskapen ikke bare kan fortsette og hun lukke øynene og hatillit til at de som ødelegger oss vil oss vel! * Jeg kom til Øyenog Indergård kopisenter igår eftermiddag ved 15-tiden, måtteparkere bilen med risiko for å få parkeringsbot - for jeg haddeikke penger til parkometeret, men det gikk bra. Efter en times innsatsav han som jeg tidligere har handlet med der, - jeg sa jeg måttetrygle han på mine knær om nødvendig, - fikk han medavansert datateknologisk utstyr ordnet siste resten på forsiden tilFamilie Posten, så den ble ferdig. Jeg sa alt i begynnelsen at jegikke kunne betale ham nu, men at jeg håpet det ikke var det værste problemet. Vår familie risikerer, sa jeg, at ungene blir tatt ifraoss og jeg satt på asyl eller det som værre er, om han ikkefår det til. Han jobbet kjapt og effektivt og syntes å ta megalvorlig. Efterpå sa han at vi kan ordne med betalingen og sånnder når jeg igjen kommer innom, omkring den 20. juni. Han skulleordne med regningen i mellomtiden. Jeg rakk akkurat til postkontoret ogfikk avsendt forsiden til Narvesen efterpå. * ØE har hetsetTrude så mye og intenst at det er helt fullstendig utrolig, og ogsåmed barna! Noe av det som Trude kanskje reagerte mest på, overformeg, var at han hadde begynt å snakke om at Idun går og bærerpå noe veldig vondt i seg, at han kan se det på munnen hennesat det er sånn. Trude har ikke hørt noe mere fra ØEsiden søndag morgen og lørdag kvelden, og han har virketmattere og mattere overfor henne de siste gangene, som om han kanskje begynteå skjønne hvor ille han har tedd seg, - vel i beste fall.Hun fortalte mere som er så grovt rystende at ... * Kvelden, kl.snart 21.00: Forsiden ferdig igår, dro derefter til Tor og Ruth.Idag fikk jeg gjort unna brevsvaret (presentasjonen) som Narvesen villeha, og fikk den faxet over, tok en tlf. dit efterpå og noen ord medAnita Brager-Larsen for å forsikre meg om at alt kunne væreok, og fikk da høre at deres møte skal være den 22.juni, (altså ikke den 16., i morgen, som jeg trodde av noen grunnhun sa sist. Vel, vel ...) Jeg klarte det iallefall bra fint da! Det somkanskje også var det aller vanskeligste å få til. Nu er det bare selve finanseringen av trykkingen som gjenstår, med ca. 20.000,- kr.! Og som jeg får forsøke å finne en endeå nøste i, midt oppi vår families katastrofale økonomiog forhold! * Jeg misliker tanken på å "røpe"mine kontakttelefoner i en evt. avlyttet telefon! Det var det ja. OAO skullesende 1000,- kr. i morgen pr. postgiro som et bidrag til trykkingen! *Jeg telefonerte Trudes mor ved 21.30-tiden. Hun fikk advokat Liv Clementsenstlf. i Oslo, i tilfelle noe prekært eller særskilt. Hun fortalteat Inna Kuldveres mann Arnold døde i hagen ca. Kristi himmelfartsdag!Det var omkring den datoen jeg snakket med henne og hun gav meg adresseni Estland! Forhåpentligvis var det ikke oppslagene i Adresseavisasom tok livet av ham! * Jeg sjekket opp i Adresseavisen og fant dødsannonsen(i avisen for 02.06.1995): Han døde (hvis det som står derer rett) onsdag 24. mai 1995, dagen før Kristi himmelfartsdag. (Degroteske, grøsselige oppslagene i Adresseavisen var begge de todagene før.) * Jeg telefonerte og til Trudes søsterfamiliei Nordland, for å tigge penger og for å informere. Han kunnefortelle at Trudes mor hadde reist bort straks efter oppslagene i Adresseavisen.Jeg sa det var ikke det minste rart. * Ingen penger i postkassen idag heller.Klokken er 23.10 på kvelden. Tykk skodde ute, tett som en vegg ialle retninger. *

16.06.1995, fredag - Poesihaugen, Skaun:

Trude ville si meg at hun følte seg beklemt og meget utrygg overfor ØE og misliker sin situasjon der i den henseende, og faktisk følte hans ord (om at det ikke var så lurt å si det til meg) somen trussel. Hun og barna savner sterkt meg og hjemstedet, og jeg dem. Svært så meget. * Dårlige matvaner og dårlig eller ensidigmat virker fortærende på helsen. Det er ingen som helst tvilom det. Noen (forhåpentligvis elgen, og ikke folk) har værtog trampet på rabarbraen i Paradishagen, den ene ganske ødelagti forgårs eller natt til igår og den andre efterpå. Iog med at jeg ikke har noe særlig med melk nu om dagen så gjørdet ikke så mye. Rabarbragrøt uten melk er ikke noe særligfor helsen, likså lite som svinekjøtt uten tilbehørover flere dager. Slik mat eller spising kan være rett og slett livsfarlig!Idun og Gudmund hadde fått i seg gammel, harsknet tran - slikt noekan også være livsfarlig, særlig for voksne og eldre.(Henv. f.eks. til hva R. Steiner sier om harsknet fett!) Det finnes ektefellersom tar livet av hverandre med sin "kokekunst"! Jeg har selvsett eksempler på slikt, om så kan sies! F.eks. en mann meddårlig hjerte og greier som svært så ofte serveres fett(mest mulig harskt?) og svinekjøtt og tilsvarende av sin kone, -akk, akk. Disse mine refleksjoner har, for straks å understreke det,absolutt ingenting med Inna og Arnold Kuldvere å gjøre. Påingen som helst måte. * Denne evakueringen, bekymringene, økonomien og det hele alt sliter på min og Trudes tynnslitte helse. * Jeg drømte i natt henimot morgenen om svundne tider i Egypt og uhyrlige menneskelignende vesner der, av forskjellig uhyrlighet og hudfarve. Jeg vet ikke hva heledrømmen gikk ut på, men tenkte jeg skulle skrive ned dettelille som jeg husket. Trude husker stort sett alle sine, eller sværtså mange av sine drømmer. Det har hun alltid gjort såvidtjeg vet. * Mange - de fleste enda også instinktivt - vegrer seg motå mishandle babyer og små barn, noen gjør ikke det engang!Svært mange "venter" til barna blir store nok til at desynes de kan mishandles, eller at mishandling og ødeleggelse ikkemere gjør noe! Unntakene er blitt og blir færre og færre,de unntakene som gjør alt det motsatte av å mishandle og åødelegge menneskebarna. Det er disse unntakene og reminisenser somer de bærende og nærende kreftene, som er det uforløstehåpet, som holder lyset og hjertevarmen oppe i denne vår farligeog morderiske tid! * Vår familie behandles værre enn mishandlededyr her i Skaun, uten at det ser ut som noen som helst reagerer eller serut til å skjønne hva som foregår, selv ikke efter treårs tid. Jeg overdriver ikke nei. Ikke er det selvmedlidenhet heller.Årsakene synes å være mangelfulle bevissthetskrefter og misunnelse, og onde sirkler. Her kommer vi og trives og ha det bra ogfå til alt. Mye av det som andre har brukt eller bruker tyve åreller deromkring på å få til syntes vi å fåtil og å forstå på kanskje noen uker eller altsåkort tid, så meget forskjellig. Hvem tror vi vi er? Komme her somnoen slags byfolk og tro vi kan være bedre enn andre? Med ublyg trivsel,friske, sunne, glade barn, osv. osv. Spør ikke engang om hvordanen hesje skal settes opp nærsagt, og får det til likevel! Uforskammet!"Trenger" ikke engang engang stresse for å få tilå male huset, kjøpe nytt låvetak, snekre og utbedre,være stolt, liketil og høyreist, dydig, beskjeden, osv. osv.- en uføretrygdet og en hjemmeværende datter av en dverg! Slikt noe er ikke mulig, er mistenkelig og er ikke lov! Med barn som trivs og er så glade og gode at mange stakkars gjemmer sine masete, mereeller mindre syke, grinete småtroll for ikke å skjemmes! Ogdet værste av alt: - de er ubesværet! Har bil og telefon ogromantiske boforhold, et uforlignelig barnevennlig og skjønt hjemstedslandskap, har maten og nærsagt kanskje alt de trenger og mere til,- og oppfører seg som folk flest, uten det minste som vekker mistankeeller noe som helst! Slikt noe er ikke mulig, og slettes ikke lov! Kommeher og få til det andre har brukt et helt liv på på noenfå år, og i så stort monn, nesten uten penger eller noenting!Det er bare ikke mulig eller tilgivelig! Vel. Svært få er velmisunnelige på oss nu mere! Annet enn for barna, som enda er såtrivlige, snille, fine på alle måter, åpenhjertige, snakkeglade,lekelystne, høflige, fredfulle, barnaktige, ærlige, kjærlige,så artig og godt artikulerende, så lette og flinke og gladei samvær med andre barn, med voksne og eldre og endog asiater ognegre og sinnatagger, og så solide forankret i trygghet, sårike av alt innenfra! Det kan umulig være foreldrenes unger! At deer foreldrene må være en tilfeldighet som nesten har holdtoss for narr! Hvis vi fjerner foreldrene så vil barna bli våre,eller barna bli som våre - og vi mindre skamfulle! (Uff da, hva erdet jeg sier?!) Det hele må bero på en misforståelse! Runes veltalenhet og ryktene om at han egentlig er både snill, ærlig, kristelig, beskjeden, oppriktig, har fått til mye forskjellig bra,osv. er forhåpentligvis ikke til å misunne vel; - det kan bareikke være mulig! Heller ikke at alle synes å være såbegeistret og glad for ham; - det er umulig. Og at hans kone ikke enganghar hatt et keisersnitt eller noe som helst ille! Ikke engang er slåtteller mishandlet! Det er overhodet ikke mulig! Og hvis det er mulig såmå det ha skjedd plutselig, da de kom her til Skaun! Annet er absoluttikke mulig, - og det at de har lekt hjemmefødsel og jordmor selvog det ene med det andre; - det er rett og slett uansvarlig og livsfarlig!Hvem tror de egentlig de er! At de har det så trivlig hjemme hosseg er vel ikke noe å skryte av, og dessverre skryter de ikke heller(så absolutt langt derifra), - også vi har det trivlig og finthjemme. Antaglig så har de hverken så fine møbler ellergardiner og tapet som oss! - bare noe tarvelige greier uten særligverdi som stråler en smule i forblendelsens solstråler! Ognu skal de også undervise barna sine selv! Pga. at skoletilbudet,hvor våre egne barn går, ikke er bra nok for de! Det gårover all forstand! Slik uansvarlighet og frekkhet må nødvendigvisvære ulovlig og straffbart! Det at de kommer her og sier at de hartenkt på saken i ti års tid! Løgn! Da var de enda merepøbler og forbrytere i byen eller noen sted! Og hva skal de leveav?! Det ser ikke ut til at de har tenkt å leve av dyrene de har!Tror de det er mulig å leve av solglimt, luft og kjærlighet, eller av ærlighet og trivsel! Bort med de! Bort vekk med de! De får mitt slips til å krølle seg som en annen grisehale! De får vår hverdag til å virke så grå og trist! La ossse hvor rike de er når vi får satt en stopper for litt av hvert! Når også de må ta til å leve som folk flest! Når hverdagens realiteter går opp for de! Og samfunnets normer og uniformer! Kast de på søpla! (Naturligvis ikke barna, - de er for små enda! - og på mange måter uskyldige!) * Sommerferien for skolebarna tok til i går såvidt jeg vet, og varer frem til 16. august.I henhold til Skaun kommunes hemmelige vedtak om å utradere vår familie etc., så sitter jeg i løpet av juli-august bak lås og slå eller helst bak asyl og borte vekke for alltid, vårfamilie og vårt hjemsted er ødelagt på det nærmestefullstendig, hvis det er slik å forstå at hva sosialkontorethvisker om hist og pist dreier seg om slik grotesk umenneskelighet ...For min del tviler jeg ikke et øyeblikk på at slike planerer i deres interesse! Og at de bare rett og slett kan finne på ågjøre det på et eller annet vis, med full og ivrig støttefra rådmann Knut Nygård, Adresseavisen, avisen Sør-Trønderen,utdanningsdirektør Ola Moe og Aksel Buck & kompani i Trondhjem.For dem vil det være bedre med en "martyr" enn noen somkan true dere jobb og maske! * Det er formiddag. Jeg må dra til Trondhjemfor om mulig å få lånt meg noen kroner til mat og drikke,efter å ha vært i postkassen. Bare turen til Trondhjem og tilbakekoster meg 150,- kr. Det er som bekjent dyrt å være fattig,det har vi til fulle fått erfare. Deres utsultningstaktikk/utmattelsestaktikk, om en kan kalle det som har pågått de siste årene ognu det, - deres sadisme, er under enhver omstendighet nytteløs.Jeg nøler ikke et øyeblikk med å betegne Tove Egge& co. som sadister her i mine dagboksnotater. Det er hva de forlengsthar gjort seg til. Hva de sier til sitt forsvar efter hvert er ganske såforutsigbart. * Tomt i postkassen. Jeg ringte advokat LC, hun sa vi kunnesnakkes til helgen, men hun var ikke inne. Hun kom igjen om en times tid, fikk jeg vite, og jeg kan forsøke da. * Jeg går opp og leggermeg og hviler litt imens. Klokken er snart 12. * Klokken er snart 15.00.Traff adv. LC på tlf. ved 12.30-tiden, - hun ville ha navn påminst etpar lærere her i Sør-Trøndelag/Trondhjemsområdetfaxet over i løpet av etpar timers tid, som kan være med påå lage til en læreplan for vår familie, og som vi kanpålitelige. Jeg gjorde som best jeg kunne og faxet over ca. 13 stk.,deriblandt Alfred Oftedal Telhaug som ville ha vært midt i blinkenantaglig, men det er vanskelig å finne flere her i Sør-Trøndelag/Midt-Norgepå så kort tid, - det burde jeg snakke med Alfred Oftedal Telhaugsamt Steinerskolemiljøet om først, og da tar det fort etpardagers tid eller mere hvis jeg skal få drøftet med de hvemsom kan være egnet etc. * Tenkte nu å dra til Trondhjem forå se om jeg får tak i noe mat og drikke. Jeg blir antagligmest hos Tor og Ruth (tlf.: 73943173.) efterpå en stund. *

18.06.1995, søndag - NATT TIL SØNDAG 18. JUNI 1995, POESIHAUGEN, SKAUN:

Jeg kom meg så vidt til byen fredagen med den siste bensinskvetten, nær ved å stryke med, og ble hjulpet og fikk omsorg av Torog Ruth, og kom gradvis til hektene igjen. Der ble jeg til lørdagen,og dro hjem igjen for å ordne med div. Snakket med Trude og ungeneto ganger idag. Igår tordnet og lynte det der, idag her påkvelden mot midnatt. Været har elllers idag vært sværtmildt og godt, med regnyr og små regnskurer innimellom. Vekselvissol og regn, og mildt og godt. Og på kvelden her da jeg kom hjemog sådde noen frø i en drivbenk ute kom en haglskur! Lørdagsbilagettil Adresseavisen inneholdt et stykke av "Kassandra" som temmeligpresist og likt tilsvarte hva jeg engang for mange år siden, kanskje15 års tid siden? - reiste meg og sa ved avslutningen av et møtei Antroposofiske selskapet i Trondhjem, ved replikkvekslingen med publikum.Møtet omhandlet svartmagikrefter/mørkekrefter i dagens samfunn,og det hele var en farse av noe ubetydelig tøv, som jeg reagertepå helt saklig og høflig, fordi jeg anså det som oppsiktsvekkendenødvendig. Jeg husker ikke foredragsholderens navn, men har en fornemmelseav at jeg bør sjekke det opp. Øystein Emmanuelsen var ogsåtil stede på det møtet den gangen, uten at jeg vet eller visstedet før han sa det til meg i Dalsbygda forleden da jeg var der,at han hadde vært der - og at det var en av de første gangenehan så meg og la merke til meg. Tor forteller at han fortalte detsamme til ham, men at ØE fortalte at han fikk så dårliginntrykk av meg den gangen derfor, for hva jeg hadde sagt i møtet den gangen. Og det finner jeg ganske så meget underlig og besynderlig tankevekkende. ØE fortalte også i Dalsbygda at han ikke ermedlem i Antroposofiske selskapet, hvilket jeg efterpå har fåttbeskjed fra annet hold om at ikke stemmer. (At han muligvis ikke har betaltårsavgiften bare ... uten at jeg skal si det for sikkert eller atdet trenger å ha særlig til betydning her nu. Jeg bare villenevne det i forbifarten.) ØE forskrekker meg stadig mere og mere.Jeg telefonerte Stein Johansen i kveld og hadde en prat med ham, og visnakket litt om saken og noen omstendigheter, nevnte også Arnoldog Inna Kuldvere. Stein er iferd med å bli øverste sjef omtrentved Universitetsbiblioteket nu om dagen og det var artig å høre.Som jeg nevnte også for Stein, så kan det godt være atTove Egge og kompani har funnet noen, en eller annen, som kan gåinn for at jeg ikke er vel bevandret eller trenger psykiatrisk hjelp ellernoe i de banene; - noen som kan stille opp med underskrift eller vitnemålav noe slag i de retningene, hvilket ØEs uttalelser vel kan tydepå? Så desperat som de har letet og stått på idisse tre årene efter noe å kunne bruke mot oss (og da særlig meg), så er det vel nærsagt besynderlig om de ikke har klartå koke sammen en smule fa-nskap på det som kanskje kan væredet viktigste for de å få til! (Og da Olav Høstad dengangen i 1992 fikk oversendt papirene vedrørende meg ifra Trygdeetatenvar og ble det ganske tydelig hvordan han frydet seg i så måte,på sin fullstendig infantile og åpne (overfor meg) måte.)Trudes mor? ØE! Kolbjørn. Kommunelegen? Kjellrun Aune? Stamnes!Min egen mor og far? (Som vel kanskje er troendes til hva det skal være?! - og er mildt sagt særdeles lettpåvirkelige, og under enhveromstendighet vel vil velge tilsynelatende letteste vei og Største"makt", minste motstands vei i lange baner ... Kanskje endogmin egen bror er ute med narremasker for alt jeg vet? Enskjønt detville overraske meg mere kanskje.) Min mistenksomhet eller årvåkenheter absolutt på sin plass jo! Skrekk og gru hvilke maktmisbrukendemidler en etat som Sosialkontoret eller en kommuneadministrasjon har isin nærhet og til sin naturlige rådighet! "Barnevern",Dyrevern, økonomiske pressmidler og forfalskninger, uttalelser ifrakommunelege, helsestasjon, trusler om ditt og om datt og ifra ditt og datt,osv.! Og ingen i realiteten til å forsvare eller ivareta offeretsinteresser, eller til å høre på vedkommende, kan ellergies mulighet til å stille opp. Og den som forsøker kan fortselv også være ille ute! Og hemmelighetskremmeri-kappen! Osv.Det er så forfærdelig og fullstendig hårreisende forskrekkelig! Menneskeverdet reduseres fort til mindre enn null! Jeg har naturlig noksvært mye imot å bli gjort til en ny Arnold Juklerødeller Per Liland! (Hva med deg?!) JL tlf. i forgårs, fredagen. Virketsom han skjønte mye av hva det hele dreier seg om. Så myeunderlige greier! TH tlf. på kvelden, lørdagskvelden igår.Så mye underlige greier! Jeg telefonerte også og snakket medmamma på kvelden, for å høre om de kunne lånemeg bilen for å flytte Trude og ungene. Det ville de ikke, om detså står på liv eller død for meg, eller for ungene,var hva hun gav uttrykk for, uten direkte å si det slik. Hun ellerde anser det ikke for særlig viktig eller av særlig betydning,hva som enn måtte skje eller skjer. På en måte typisknok. Gudmund ville flere ganger blåse inn i øret mitt, ogvi lo hjertelig og lenge begge og skjønner hverandre. Han blåsteto ganger, hjertelig og innstendig inn i øret mitt Gudmund-gode-god.Balder-gode-god fortalte at Arnt Helge prøvde å lure ham tilå røyke, med ordntlige, tente sigaretter som Arnt Helge kjøptepå butikken. Stamnesfamilien om og om igjen med hetsing overfor deandre barna! * Håper inderlig Alfred Oftehaug Telhaug kan bidra tilå få ordnet med den læreplanen som LC nu vil vi skalha ordnet med, så den kan bli riktig fin. (Henv. til hans særdelesmeget fine artikler i "Kompendium, ped. 105-106", Tr.hjem, 1994.)Han og Christian W. Beck er vel de mest kompetente og egnede antaglig, samt meg selv (ilag med Trude). Som om jeg selv ikke kan lage læreplaner i lange baner om så skulle være, bedre enn Mønsterplanen og mere til! Jeg snakket iøvrig også om læreplaner med Jarle Johansen i Oslo, fredagen før jeg karret meg til Trondhjem,og om mye annet! Christian W. Beck "presenterte" ham påen måte for meg - vedr. distribusjonsmuligheter. Og det var et megetspennende møte (pr. tlf.) midt i blinken på så mangemåter! * Jeg bør vel spørre LC om jeg nu børskrive en politianmeldelse (også for ordens skyld)og få innlevertvedrørende hesten, sånn at den saken blir ordnet og ikke glemt.Brahmann borte vekke nu. * Freddypusen kom seg inn i skapet på gangenog spiste opp alt brødet mitt på kvelden efter at jeg snakketmed Stein, og da var det at jeg bestemte meg for å avlive kattungenehennes straks, og gjorde det kjapt og effektivt med øksen ved huggstabbenute. Men jeg fant bare fire av de; ikke den femte. Så ble jeg ogsåplutselig helt uten brød igjen! Jeg rekker trolig ikke å bakenoe idag, og setter helst brøddeig fra morgenen eller formiddagenav, når det skal bakes med gjær iallfall. Kanskje måjeg igjen til byen idag nu snart også! *

20.06.1995, tirsdag - POESIHAUGEN, SKAUN:

Hærlig å komme hjem hit igjen, med all blomstergleden ialt det frodige grønne! Trude og ungene ble flyttet, unna klørne til den forskrekkelig simple, løgnaktige, falske, gale ØE,tidlig mandag morgen! Og nu skal de være trygge. Jeg kom hjem nui formiddag, mest for å mate pusene. Ringte til Tor isted, og fikkhøre at min mor hadde ringt til ham for å spørre eftermeg i går. Jeg ringte mine foreldre nu, mamma var på postkontoreten tur og jeg snakket noen ord med pappa som sa mamma skulle forsøkeå ringe hit igjen når hun kom hjem om ca. en halvtimes tid.Klokken er nu 12.00. * Hun ringte, og jeg ringte til Landsbanken, hvorjeg igjen må ringe om en halvtimes tid. Han var til lunsj. Jeg drartil Trondhjem nu ganske snart. * OG ringte nu nettopp, klokken12.23! Jeg snakket litt med ham, og det hørtes mistenkelig ut somat det er eller kan være et eller annet der mellom ham og ØEsom OG skjuler. Det var det inntrykket jeg fikk. Det virket mest som hanskulle sjekke om jeg var hjemme eller hvem som tok telefonen, kanskje.Han sa han også hadde ringt igår. Han sa han ikke hadde snakketmed ØE siden sist han snakket med meg, og at ØE "kanskje ble misfornøyd med den attesten jeg skrev for ham, fordi jeg skrev, at såvidt jeg vet så er ØE en flink og dyktig lærer ..." Mistenkelig, eller tilfeldig? Jeg syntes ikke han hørtestroverdig ut, men mere syntes å ville overbevise meg (uoppfordret)om noe. Trude fortalte iøvrig at Anna hadde fortalt nu i helgenat ØE hadde fått jobben som flyktningekonsulent i kommunender i Os i Dalsbygda. Stakkars flyktninger, tenker inderlig bådejeg og Trude! *

23.06.1995, fredag - morgen, St. Hans-aften:

Jeg dro til Trondhjem tirsdag ved 13-tiden. Efter først å ha ringt til adv. Liv Clemetsens kontor, hvor jeg la igjen beskjed tilLC om at Trude og ungene ble flyttet tidlig mandag morgen og nu befinnerseg et annet sted, (tryggere), og at jeg antaglig kommer til å være endel i Trondhjem nu fremover, (finner det noe stusselig og meningsløst her nu uten familien ...), men også innom her hjemme innimellom for å se efter kattene, etc., og at jeg setter på telefonsvareren eller fax-n når jeg drar herfra sånn at det stadig også skal gå an å kunne nå meg her om det trengs, ... Nu erjeg kommet hjem igjen og har vært i postkassen, etc. Det er fredagsmorgen. Jeg sov og hvilte onsdagen og torsdagen, men ble antaglig ikkeså veldig uthvilt, fordi jeg bærer på mange bekymringersom plager meg og familien. Svært så alvorlige og livstruendebekymringer, naturlig nok. Hele vår situasjon er ganske såtragisk! * Og den er bare blitt værre og værre nu i tre årstid, - og ingen reagerer enda på den vondskap og trakassering ogterror og sadisme som vi utsettes for av kommunens administrasjon! Ellerer det noen nu som begynner en reaksjon for at det hele skal snu? For atdet hele skal frem som det egentlig og virkelig er. * Og offentlighetenhar fått en utbrodert skrekkhistorie om uansvarlighet og elendighetå forholde seg til, og Adresseavisen en vedkubbe som de kaller RuneL. Hansen på redaksjonskontoret! Og det ene med det andre! Nidbilder,løgn og terror! Som sosialsjef Tove Egge og rådmann Knut Nygårdsitter og forteller eventyr om til sine barn og barnebarn, - løgnog svada fra ende til annen! * Jeg er trett og klar enda og går oglegger meg, og hviler meg her hjemme i dag nu iallefall. Setter påfax-n. * Oversendte overstående til LC. Det er fuktig og vått ute. Tror det var det igår også. * Prod. tillegg fra Landbruksdep. kom idag, med kr. 5.353,- Et "bunnfradrag" på kr. 2.500,-er trukket fra, står det. Enda en gang. Dessuten ankom kr. 3.000,-ifra OAO, til FP! Og et særlig fint brev fra Sidsel Nordby til HUN,meg og Trude! Eftermiddag, mot kvelden: Tørrere og mildere ute.Noen sauer kom seg nesten inn hit på engene. Slåttonnen skulleegentlig alt vært i gang, for en uke siden. Den værste våronnenunnagjort og vedsaging i full gang til neste vinter. Det at det antagligikke blir noen orntlig slåttonn er trist, som jeg gav uttrykk foroverfor Magda Svee. Magda Svee skal ha 112,- kr. TH skal ha 300,-kr. Torfikk 1.500,- kr. i går og alt ok med ham. Mamma skal ha 2.000,- kr.,som hun enda ikke har fått. Ble ikke så jeg rakk avtalen sommamma hadde ordnet med i Landbruksbanken før onsdagen. Dermed måjeg , vår familie, enda, ser det ut til, betale ca. 14% rente påhuskjøplånet her fra 1990, kontra muligheten for ca. det halvesom nu har foreligget i omkring tre års tid! Altså kanskjeomkring 2.000,- kr. mere månedlig i boutgifter enn nødvendig, som bare den "kriminelle" banken (Sparebanken Midt-Norge) tjenerpå! Hvis det da ikke blir tid og anledning til å få ordnetmed noe annet, f.eks. Postsparebanken? Fjøstakplatene som jeg kjøpte for ca. kr. 15.000,- for ca. tre års tid siden, helt nye og fineifra en butikk på Heimdal (ifra Finland), er i ferd med å bliødelagte. De har ligget for lenge ute uten å bli ivaretattorntlig, pga. all travelheten og trakasseringen det også naturligvis!Det kan være dyrt å bli trakassert, og det kan være dyrtå være fattig! Jeg risikerer at hele fjøstaket blåserned til høsten! Det koster på så altfor mange måterå være ansvarsbevisst, for å si det mildt! - og med allden travelheten, truslene og terroren en kan bli trakassert med! Det kosterog det koster og det koster ... det sliter og det hærjer, det sliterog det hærjer! * Jeg koker en griseknoke til kattene. Snart ferdignu. Så mye å gjøre på at alt blir noksåhastig, akkurat nu i alle fall. Fam. Jakobsen stod såvidt nevnt iAdresseavisen for onsdagen, om at anmeldelsen mot de er frafalt, ifølgeAgderposten. Og noe annet, en notis på s. 12 med overskriften: "Barnevernstiltakfor 17 000 barn." Og under står det: "OSLO: Nesten 17 000barn får ulike hjelpetiltak av barnevernet. Det er flere enn noengang før, ifølge barne- og familie-minister Grete Berget.Antall barn som tas hånd om av barnevernet har økt med merenn 700 fra siste kvartal i 1994 til første kvartal i år. Av meldingene som kom inn til barnevernet i de første tre månedene av 1995, ble mer enn 92 prosent gjennomgått innen en uke. De fleste av barna som er i kontakt med barnevernet, mottar hjelp mens de bor hjemme, mens om lag 1000 barn er plassert på kortvarige, frivillige tiltaksom fosterhjem, institusjoner eller mødrehjem. - Rapporten for første kvartal i år viser at tilstanden i barnevernet er veldig god, sierbarne- og familie-minister Berget. (NTB)."

*

26.06.1995, mandag - Skaun, Poesihaugen :

Så dyrt alt blir når en har for lite! Så dyrt å være fattig. Og så smertelig det er å oppleve og å erkjenne dette. Og når alt en synes å oppnå er åbli trampet ytterligere og mere og mere ned i søla og skitten. Sammehvor god en innsats en gjør, hvor hederlig og flink en faktisk er,eller uskyldig. Og stakkars den som uforskyldt blir utsatt for det forfærdelige maktmisbruket som jeg er blitt, og som ikke har noe særlig kanskjesom tilsvarer mine forholdsvis meget store ressurser! Bortforklaringersynes det å være mange for mye av! Menneskeverdet har fåttforfærdelig dårlige kår i vårt land og samfunn,annet enn som bortforklaringer! Så simple som forholdene er blitter helt forfærdelig groteskt, - og i så stort omfang og såklart strukturert i den mentale uniformeringen og politiske forvirringen!Så rystende forfærdelig - og så meget bestrebet usynliggjort!Så mange forfalskninger og livsfarlige troll, som smisker og fristersom en annen Lucifer-Loke! Og hvem tenkte eller trodde at misunnelsen ogJanteloven skulle kunne bli så farlig sterk og mektig? Som Fenrisulvensgapende, frådende kjeft? Eller at mennekeheten hadde så megetvondt og ondt i seg? Og det også i vårt eget land! Bortforklarog glem! Bortfforklar og glem, det kan være farlig å tenke!Det kan være farlig hva som helst! Hysj, - la oss snakke om noe annet.La oss helst ikke snakke, - bare bable og boble ivei, som en flaske nyåpnetfransk Champagne-vin, bla, bla, bla, bla. Bla bla ukeblad!

Men Familie Posten vil vi ikke ha! Ikke nu heller, - ha, ha, ha! Prøv om enda ti eller tyve år, da kanskje vi forstår! Et brev fraNarvesen i postkassen idag, hvor de gir beskjed om at de ikke vil selgeeller distribuere Familie Posten likevel. Dem om det! Det nødvendiggjørbare enda mere et landsomfattende HUNs Varehandel og Distribusjon, somjeg tenker skal begynne å bevege på seg alt i løpetav dette året, i det små, som en kim. Så kan det i utgangspunktetrelativt fort bli, om det gripes an rett. Det blir i allefall en årskatalogfor året 1995 e.Kr. ifra HUNs Varehandel og Distribusjon, den allerførste! (Eller med navnet som opprinnelig var tenkt for flere årsiden: Poesihaugen Varehandel og Distribusjon.) Det blir en spennende katalogog et spennende prosjekt, spør du meg! Men nu skal jeg ut og planteto dypt blå oksetunger og va i det frodiggrønne gresset her!Ett og annet kan vel trenge prikling også. Syrinene blomstrer utforkjøkkenvinduet, lillablå mot det okergule trehuset, og hviteved trappen - med det store epletreet i full blomst og prakt hvilende over,inntil veggen! I går og iforgårs fant "jeg" blomstrende,duftende pors med dypt røde, nydelige blomster! Og flere fjellfioler,så gyldengule, beskjedne og strålende. Og idag blomstrendetiriltunge og tormentil og haremat og blandt sommerens første blåingerveronika (og også noen få st.hansblomster)! Det meste nu først.hans har vært blomstringer i den hvite farven, såsom hvitveisenbølgende i enger og lier, - og straks efterfulgt av engsoleie, løvetannog bekkeblom, i gule farver. Det meste som har blomstret rundt omkringhittil har vært i hvite og gule farver, - og nu så småttkommer de blå og de røde, de oransje, de rosa, osv. De førsterosene begynner så smått, de lilla såvel som de hvitesyrinene er alt kommet, en og annen forglem-meg-ei,stemorsblomst, blåligefioler, osv. Jeg var innom Magda Svee en tur da jeg kom hithen hjem ved18-tiden idag. Hun tenkte jeg kanskje hadde skaffet 20-30 nina-weibulrosertil henne, som vi nesten nærsagt hadde avtalt at jeg kunne kjøpefor hennes regning. Men jeg har vært nølende og har hatt mangeslags problemer. Forsøkte å si til henne at nina-weibulroserkanskje ble litt for lave, i og med at de kanskje ikke blir mere enn halvmeteren,men måtte også bare innrømme overfor de (hun jentenvar der og) at jeg ikke våger gå inn på butikker merehvor betjeningen tidligere har vært hjertelig imøtekommende,ikke engang på gartnerier eller andre steder hvor folk kjenner megigjen. Bortsett fra noen få.(Hvordan skulle jeg vel kunne forklarede?! I så måte har jeg ikke stort jeg kan ha sagt. Det hjelperikke stort når jeg sier at ingenting av det som stod i Adresseavisenvar sant, alt fra ende til annen bare løgn og falsum!) Magda spurteom efter Trude og ungene, og det fikk meg til å tenke på sadistenei kommunens administrasjon, med sin så åpenbare sadisme, atjeg betegnet det som sadisme også overfor Magda - som sa seg enig.* Det så nesten ut som om noen har vært her i huset mens jeghar vært borte, - telefonen var ikke rett lagt på og stod ogpep og datamaskinen så ut som den hadde hatt besøk av klønetefingre, - men trolig tilfeldigheters spill, for ingen kan ellers pånoe vis sees å ha vært her. Jeg hadde det noe travelt da jegdro herfra. Klokken er blitt 22.00 på kvelden. Jeg er på veiut igjen, her i hjemstedets midtgard. Bare for å nyte hjemstedets atmosfære. Se efter om slåmaskinen er klar for dyst også, til tross for at den har måttet stå ute under storegrana denne vinteren. Det blir mye gress å slå av, - omkring 30 mål omkring husene her. Til grønndekke/jorddekke og kompostering omtrent alt! Nydelig også det! * ØE telefonerte til Tor og Ruth igår. Det var Ruth som tok telefonen og gav beskjed til Tor, og Torgav beskjed om at ØE kunne telefonere tilbake senere, efter at hanvar ferdig med grillingen i hagen. Men ØE hadde ikke telefonertnoe mere da jeg snakket med de idag. * Jeg undrer på om adv. LC harfått satt seg inn i saken, og hva hun nu har tenkt på. Og hvorlenge vår familie fortsatt må stå utenfor lov og rett?* Vi er roligere nu da Trude og ungene igjen er tryggere, og jeg kjennermeg langt mindre bekymret, langt roligere. Men vi er hærjet og hardet ikke bra, innestengte og utestengte som vi er, mishandlede. Vi savnerfremforalt hverandre og hjemstedet! Og det er et ubeskrivelig stort, dyptog tungt savn! Og en dyp smerte. Tove Egge og kompani tror eller håperkanskje at vi er tilintetgjorte forlengst, at vi umulig kan væreså seiglivede og levende. Sadister som selv fatter og begriper hvade holder på med, i et forknytt håp om at hemmelighetssfærenikke skal bli brutt? I et forknytt håp om at lov og rett og menneskeverdikke skal gjelde eller kunne gjøre seg gjeldende for vår familie!Fordi vi er så uskyldige! Så uskyldige og redelige at de knaptselv tror det eller anser det for mulig! Og særlig har de vel selv-suggerertseg efter oppslagene med nidbildene i Adresseavisen, kan jeg tenke megtil! Mere enn det: - de har suggerert særdeles mange! Og grundig!Med en fulltreffer av et dødsstøt, som nesten lyktes!

*

27.06.1995, tirsdag - Skaun, Poesihaugen :

Eftermiddag, ved 18-tiden: Slåttonna påbegynt. Som bliri en innskrenket versjon pga. omstendighetene. Ca. ett mål gressslått av nu idag, som en rolig begynnelse. Så kan vel det mestefå bli ferdig til mot slutten av august forhåpentligvis i bestefall hvis jeg gjør alt alene og regner med mye svinn i form av tidog anledning, pga. omstendighetene som er så usikre og desperat farlige.En storspove kvidret så nydelig heromkring i trærne, og andrefugler, og naboskapet tåler forhåpentligvis å se ellerhøre at jeg enda lever og har min sjelsfred og stolthet i ro, ogestimerer trakasseringen tilsynelatende minimalt. * Noe jeg erindrer, somjeg fortalte både Trude og Tor for et par uker siden, efter at jeghadde snakket i telefonen med ØE. I forbindelse med noe ØEog jeg snakket om, da jeg sa til ham at "det er kanskje en tendenssom mange av oss har dette, at en tar til å se på seg selvsom uovertruffen mester?" ØE misforstod, lo og sa: "Ja,det er vel noe jeg og du har felles det Rune." Han lo rått over det og skjønte ikke at han misforstod, at jeg siktet til og snakket om en tendens som gjerne har trengt til besinnelse og til bevissthetensdagslys. * Og noe annet som jeg også tenkte på, og som jegogså fortalte både Trude og Tor antaglig, for noen uker siden.Vedrørende Kolbjørn, som ØE "fremskaffet"fordi vi trengte en til å fore dyrene i en ukes tid straks efterevakueringen. Da han som altså heter Kolbjørn, og iøvrigdriver med birøkt og har vært lærer, da han en kveldtelefonerte hit og vi snakket litt vedrørende mat og drikke og strøtil dyrene for dagen efter. Han spurte om jeg selv ble hjemme den dagen;og jeg fortalte at jeg hadde invitert Jan Brøgger og evt. kone hjemhit i morgen - og at jeg fikk beskjed fra Jan Brøgger i morgen tidligom han kan komme eller ikke, i og med at han måtte snakke med sinkone og undersøke litt. Jeg kommer til å bli hjemme også pga. dette forventede besøket, sa jeg til Kolbjørn, som undret på om jeg selv kom til å være hjemme noe, men ønsket likevel at han kom som avtalt ... at ikke noe var endret i så måte. Jeg bekreftet overfor Kolbjørn at det var den samme Jan Brøgger som har vært fremme i media som jeg hadde invitert til et besøk, og sa også noen ord om at vi på en måte kjenner ham fra mange år tilbake, på en spesiell måte, og ogsåhar respekt for hans innspill i media nu de senere år. "Ja,"sa Kolbjørn, - "han Jan Brøgger er ekspert pået eller annet land i det fjerne også, som han har som spesialområde..." "Det er vel mulig det ja," sa jeg omtrentlig. "Hvisdu finner ut hvilket land det er så kan du imponere Jan Brøggermed at du vet det," sa Kolbjørn - og jeg syntes det virketsom en underlig forskrudd tankegang og som noe underlig å fåseg til å si. Derfor nevnte jeg det også for Trude, og forTor, som et eksempel på iveren efter å trekke forhastede slutninger,rent konkret nu da overfor meg. Trude reagerte også likedan som megstraks hun hørte det, og Tor antaglig også for alt hva jegvet. Kanskje ØE som har forsøkt å gi Kolbjørn slike forskrudde idéer om meg, om at jeg er sånn og sånn ...? * Klokken 20.30: Magda Svee telefonerte, mest for å høre om telefonen virket såvidt jeg forstod henne. Hun hadde forsøkt flere ganger i helgen uten å komme frem (hun sa hun fikk beskjedfra televerket, en stemme som sa noe om at telefonen til abonnenten erute av drift, eller noe slikt ...), hun spurte igjen (som igår) omdet var lenge siden jeg hadde besøkt Trude og ungene, og om deter lenge til jeg kan besøke de. Jeg svarte tvetydig vedrørendesikkerhet og om at det ikke bare er å besøke, og at det ermange hensyn - først og fremst til trygghet og ansvar for vårfamilie. Hun mente eller sa de burde komme hjem igjen, - og jeg sa at deter veldig viktig også for oss, men at vi må forholde oss tilrealitetene og at situasjonen er som den er. Vi kan ikke være grovtuansvarlige. Og om at jeg setter mye lit til hva vår advokat kanfå til, selv om jeg ikke tror at Skaun kommuneadministrasjon ellersosialkontoret svarer henne uten at de finner det for godt, og at de fortsattvel bare driter i alt hva de måtte finne på av ulovligheter,- for en ulovlighet fra eller til betyr svært lite for de nu. Hvaen advokat i en slik situasjon, hvis det er slik, er i stand til ågjøre og har av muligheter, det vet jeg ikke så mye om, menjeg håper det beste, fortalte jeg Magda. Vi snakket om endel annetogså, og hun fikk besøk da vi avsluttet samtalen.

* En dame ifra "Programbladet" telefonerte også, forå efterspørre innbetaling på abonnementet. "Detvar det ja," sa jeg, og fortalte, at "vi har hatt problemer økonomiski tre år, men jeg skal se om jeg får det til i løpetav en ukes tid?" * Historien om Oppenheimer og kompani i reprise påTV-2 nu for tiden (del 2 av 3 i kveld). Jeg ser ikke på nu. Kjennertil de der hendelsene ganske bra fra før av på forskjelligvis. * En mild og solrik dag idag. Hvordan skal montro sommeren komme tilå bli her i vårt land? Det kan virke på brevet ifra Narvesensom ankom nu igår, som at de ikke vil selge/distribuere Familie Postenmed mindre det utkommer midt i en media- og publikums-fengende rettssakav noe slag. Med sin formulering: "Vi tror ikke at et magasin som Familie Posten har salgspotensiale uten at bladet blir markedsført før, under og etter lansering." Jeg misliker tankegangen, hvisden er riktig, men også formuleringen. Og også brevet som helhet. De tenker penger og penger, og "objektivt" og smash og pang!Den "overfladiske eller kvantitative siden" av saken. Som dogikke er den viktigste, og som kan anskues bedre. * Betalingen for griseneog smådyrene ifra Vikingmuseet på Borg, Lofotr NæringsdriftAS, kom i går i form av en bankgiro "utbetalingsanvisning"på kr. 6.900,- Ca. hundre kr. mere enn dyremat-regningen hos Orklakornsilo & mølne på Fannrem er på! Som jeg sa tilMagda idag, jeg vet ikke riktig hvordan bruke de - i og med at det blirgalt samme hva jeg betaler med de. De løser på ingen måteopp i noen av våre problemer. Grisene ble solgt til spottpris, oppmot20.000,- kr. under markedsverdien, og hesten antaglig, - hvis den da erblitt solgt; jeg har enda ikke mottatt noen "betaling" for deniallfall ifra Jostein Krangsås eller noen som helst, heller ikke kr. 2.900,- som det var snakk om ifra ØE, og som jeg sendte regning til Jostein Krangsås på. Ikke enda iallfall. Og hvis JosteinKrangsås betaler 2.900,- kr. for hesten, så tilsvarer det oppmotfire til fem tusen kroner mindre enn hva vi byttet den til oss for ifrafamilien Oddlie på Fannrem i Orkdalen. Og vi har vært megetglad for og fornøyd med byttehandelen hele tiden, selv om vi varreserverte i begynnelsen pga. trakasseringen som bare fortsatte og fortsatte.Det ble antaglig også svært så leit for familien Oddlieogså å lese nidbildene og dolkestikket i Adresseavisen ...(Hvordan de nu enn leste det!) og dette at hesten var blitt beslaglagtog greier, to dager efter at distriktsveterinæren telefonerte de!* Jeg sitter med noen tanker om arketyper og "urbilder", og kjennergodt til at hesten "alltid" har vært et slags urbilde forden menneskelige intelligensen. (Jeg er selv iøvrig fødti stjernetegnet Skytten, 6. desember, 1955, og har "alltid" ogsåstelt godt med Pegasus ... for å assosiere litt.) HUNs Barnebladnr. 1, ble ferdig ca. en uke eller seks dager før 1. mai og lastetopp på KEKS i Surnadal, etc. Det var og er og ble etslags temanummerom hester i all sin enkelhet. Ca. en uke efter 1. mai ankommer et underligslags følge hit plutselig og overraskende for å beslaglegge,sier de, hesten. Og de tar den med seg og går, og flere av de syneså skjemmes en smule når de går. Men særlig hundamen som sa hun var formann eller noe i "Dyrevernet i Skaun",samt Erlend Rekstad, virket samtidig triumferende i nokså meget beskjedenhetover noe som hadde med prestisje og selvfølelse å gjøre,- likeså på en annen måte den brautende, vemmelig frekkepolitimannen ifra Trondhjem i tjenesteuniform av noe slag med adrenalinetfrådende i buljongkraft. De kommer her triumferende og beslagleggerhesten, som media utmalende som sensasjon beskriver som mishandlet, elendigog stakkars! En uke og to efter vet "de" ikke riktig om de skalbeskrive hesten som smellfeit (for å overdrive) og frisk og fin,eller som forsent å redde ifra mishandlingen den visstnok skal havært igjennom. En avgjørelse tvinger seg frem i de om at hestenhar underordnet betydning, definitivt, - her gjelder først og fremst,underforstått med alle midler, å få ødelagt familienHansen på Poesihaugen. ("Hesten har de selv ødelagt;- det kan og vil ingen beskylde oss for å ha gjort! - Det er noeav det fine med å ha en slik nokså uinnskrenket makt som vihar i kraft av vårt fellesskap og vår posisjon! Uten villealle våre feil og skavanker og all vår toskeskap kommet tilsyne! (Og da ville vi vært ille ute!) Håper ingen avslører oss nu da! Vi har dessuten nokså full og absolutt ryggdekning, ifra rådmann, sosialkontor, med mere! Også, naturlig nok, i media.") De ankommer og tar med seg hesten. Barnas særlig, og særligGudmunds, hest. Ikke grisene eller hønsene, kaninene eller noenav de andre dyrene. Eller var det kanskje hestehovene de var ute eftereller hørte i beste vårknipetiden? Hva de ikke vet er at vårtlands konge i Stortinget opphevet myndigheten deres som "Dyrevern"med virkning fra 27. april til 1. juli 1995. (Som et skjebnens "fingerpek/håndtrykk"nr. to "ifra kongen" ... i denne saken.) De tror kanskje de beslagleggereller stikker av med hele vår intelligens (som endog viser seg åhete "Brahmann", efter det indiske gudsbegrepets aspekter! -så langt tenker de vel forresten kanskje ikke?), fjerner demonstrativtvår menneskelige intelligens! Og som om ikke det var nok, ankommerde på en litt annen og spesiell måte og får vist fremkanskje 150 kg bedervet helt, uoppdelt grisekjøtt, - hverken stekteller brent, i uhygieniske omgivelser av møkk og skrot, sump ogavgrunn, med Beelzebub som mere enn en anelse i nærheten. (Har ikkeRune L. Hansen redigert og utgitt et tidsskrift som heter Esoterisk Bulletin i Norden i ti års tid eller mere? - Kanskje de er djevledyrkere,barn på villspor som leker med ilden? Perverse? Eller hva vet velvi!?) - "Her ser dere hjemme-undervisningsfamilien med det selvbestaltedegeni av enslags gærning i midten, hvor elendig slags mennesker deegentlig er!" Og for de av dere som er litt glupere, eller bedre orientert:"Her ser dere hjemme-undervisningsfamilien med det selvbestaltedegeni av en gærning i midten, hvordan det likeså kan gåenhver annen som ikke retter seg efter det offentlige kontors makt såvelsom maktmisbruk! Og hør bare hvor dumme de er! Kverk de! Dolk de!Krapyl! Krapyl, som tror de ikke har gjort noe som helst galt, og som kanskjetror de er noe annet (og kanskje bedre!) enn oss!" Og for de av deresom er enda noe glupere: "Ingen røk uten ild!" * RuneL. Hansen har vært en omstidt person i mange slags rykter og fortellingeri omkring tyve års tid. Lenge før han traff Trude og fikkhenne i sin makt og hun ble med hans barn, - underlige slags livskraftigebarn som aldri har vært det minste syke eller utsatte for ulykkerav noe slag bortimot, - friske, livsglade, våkne og helt skjønnebarn, - som aldri engang er snørrete eller skitne i tøyet!Utrolig at slikt kan skje! Hans kone virker tilsynelatende helt alminnelig,som han selv. Barna er ikke engang født på sykehus, - og familienlever ganske så sunt, harmonisk og alminnelig. (Antaglig fordi debegge foreldrene og deres besteforeldre var nokså enfoldige og alminneligeav seg, eller hva vet vel vi?)(For å hviske i enda en gløggparantes: Vedkommende heter Rune Anonym Eller-en-annen Hansen, - la hamforbli anonym, eller en annen!) (Det er kanskje en annen Rune L. Hansende kaller mannen i månen, den grønne profet, nøkkelbæreren, avatar, askeladden, engelen, dikteren, den ærlige, lærde ogsterke, det vandrende leksikonet, søkeren, den innviede i de ekteog rene mysteriene efter hvert, den okkulte ja, den sympatiske og vennlige- som en annen Elias, og med tilsynelatende mangt et alias, osv. osv.!Eller hvis han blir martyr tilsynelatende, for noe mest mulig latterligog stakkarslig, da blir det mest kun for dårene! Beskjeden i lærduvitenhet kan en kanskje med rette kalle ham? Poenget er at det er mangenok båser å velge i, og at den mannen ikke må fågå fri! Han er farlig, iallfall for sine nære omgivelser ogmed hensyn til omsorgsevner. Han har utradert seg selv i en økologisklykkerus om å være "sjølberget og selvforsynt",slik det så gjerne går så mange steder, med mange - duvet? Leste du også oppslagene i Adresseavisen her grytidlig i vår?Den dagen alt plutselig ble så sommerlig og belyst, du husker? -mandag 22. mai var det vel, er jeg sikker på, selv om dagene forutogså var riktig så fine, skjebnesvangre og lovende - men kanskjeikke helt så gledelige!? Du husker? - Så mye sprøtt med den der Rune L. Hansen! Og han kan jo for det selv, tydelig og tydeligvis nok! Og merk mine ord: - ingen røk uten ild! Så mye uskyldig som de sier at han er kan han bare helt umulig være! Og hvis haner; - værst for ham!) * Etpartre små saksforhold ifra de tidligere dagers notater og ifra Saksdokumentasjonen som jeg skulle ha rettet opp,og nu vel bør få nevnt idet det er blitt hele tre detaljerialt, som er ukorrekte:

1 - Gjelder en referanse vedr. en ytring i "Norsk skolerett"- som egentlig refererer til en omtalt brevkopi av et brevskriv ifra departementetvedrørende hjemmeundervisning. Henv. til SDNRxx . 2 - Gjelder enfeil som Trude gjorde meg obs på. Vedr. feil dato for når enelensmannen var her, i et av brevskrivene i saksdokumentasjonen. Skal sjekkedet opp nærmere. Henv. til SDNR xx . 3 - Gjelder en feil som Torgjorde meg obs på. Vedrørende ØEs telefonsamtale medham. Der ble det av meg sagt/skrevet at ØE refererte til et fordumsmøte i Antroposofiske selskapet - hvor ØE hadde fåttetslags negativt møte med meg. Dette at dette skulle værenegativt av noe slag har ikke Tor sagt at ØE har sagt, - sådet har jeg enten fra Trude (og har forvekslet) eller var en forhastet slutning eller skrivefeil. Jeg skal sjekke opp med Trude. Henv. til Dagboksnotater for dato: xx.06.1995. *

28.06.1995, onsdag - Poesihaugen, Skaun: Klokken er snart 11.15. Overskyet i været ute, med rufsete, mild vind med litt krapp rykking og napping stadig innimellom. Jeg hører et fly der ute et sted. * BådeAdresseavisen og Sør-Trønderen må vel anmeldes tilPressens Faglige Utvalg, er det vel noe sånt som det heter? Samtpolitianmeldes orntlig! * Jeg var innom TH på lørdagens formiddagfor å betale ham tilbake de 300,- kr. Han lå ganske såsvimslått i sengen med pipen i været og en ny jente naken vedsin side. Med tomme ølflasker rundt omkring. Noe av en hobby forham dette med nye jenter til stadighet, fisket opp på typiske lørdags-og fredagskvelder omkring i byen og på etpar faste festplasskaféermed ølservering. Jeg gikk ut et ærend for de og kjøpteen ny ladning med øl, som de straks tok til å bekke i segav. Hun jenten sa hun straks kjente meg igjen fra 25 år tilbake påungdomsskolen, og at jeg har ikke forandret meg særlig siden dengangen da hun gikk på samme ungdomsskolen, og rett som det var tittetog kikket på kjekke meg dengang. Det kunne hun nok godt tenkt segogså nu såvidt jeg forstod henne, - uten at det interessertemeg det minste, naturlig nok. Bente fikk så tydelig nok da han fikkbarn med en gammel venninne av henne for en stund siden. Deres forholder og har vært besynderlig.

*

---

---


- TIL TOPS | THE END / Adresse |


Denneside er fra (This page is from):


Rune L. Hansen,
N-5520 Sveio, Norge.
Telefon: 52740864. Fax-modem: 52740435.
Postbankgiro: 0533.3885.605.
Foretaksnr. / Org.nr.: 971 383 755.
E-mail: runelh@online.no
Rune L. Hansen har Internett-adresse:
http://home.sol.no/runelh
Og er daglig leder
i foreningen HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
adresse: http://home.sol.no/hunwww -
e-mail: hunwww@online.no