Rune L. Hansen / dagboksnotater : Moderne sadisme -    Db199602.htm

--- ---- ---- 1996, februar /

--- Moderne sadisme - Dagboksnotater fra Midt-Norge ...
Av Rune L. Hansen


- FORORD   | HUN  / SKAUN-SKOLE-SAKEN   | SDNR | PDNR | THE END |

DAG >
01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 <

1995 > 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12  <<<

1996 > 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12  <<<


---

DAGBOKSNOTATER --- torsdag 01. februar 1996 --- Rindal :

POH telefonerte mot kvelden, ved 17-tiden. Han fortalte bl.a. at han eller de kommer på tv-n i kveld, i "Midt-Nytt"-sendingen (for Midt-Norge) som begynner kl. 18.45 (og varer til kl. 19.00) ... Og at det for deres vedkommende har skjedd svært så meget i dag, med radio-sendinger, tv, dialog med kommunen, etc. Han faxet også over et brev han og hans kone idag sendte skolesjefen i Mosvik, datert 01.02. 1996, med følgende tekst: "Vi har gått igjennom Mønsterplanen, samt planene for grunnskolen i Mosvik for 5. og 7. klassetrinn, våren 1996. I grove trekk vil disse bli fulgt. Med hilsen Per Ola Hovd." Vi spøkte meget at de jo må ha det inn med teskjeer, som kanskje kunne vedlegges brevet hvis f.eks. også vår familie skulle sende et slikt brev ... Men det har vi jo forsåvidt gjort ... "Tilsvarende undervisning" (som det står i grunnskoleloven) er tilsvarende undervisning.

*

Jeg rakk bare å få sett tv-sendingen, men ikke å få tatt den opp på video. Måtte romstere med noen ledninger som jeg ikke fikk orden på før det var for sent. Skolesjefen og POH som ble intervjuet. Skolesjefen må være ganske så forskrudd; - han snakket og oppførte seg som om han i det heletatt ikke hadde hørt at det dreide seg om hjemmeundervisning, men som om det eneste det gjaldt var å få barna inn i den kommunale skolen igjen! Som om han i det heletatt ikke hadde hørt eller sett noe som helst av hva foreldrene og de to familiene snakket og skrev om! - Som om de i det heletatt ikke eksisterte.

*

I forhold til alt hva som skjer så er mediene - særlig de fleste avisene - forholdsvis tause, når de slett ikke burde være det. Som om de nødig vil tråkke de fleste lærerne & co. og "Arbeiderpartiet-mafiaen" på tærne på noen måte! Som om dårskapen hele tiden skal ha fortrinnsrett ... Jeg anser det derfor - stadig! - som av stor viktighet at f.eks. foreningen HUN må få kommet ut landsdekkende meget meget bedre med informasjon og opplysning! Og at dette er noe det nødvendigvis må bli gjort meget mere med, - mens vi enda ikke er overtrampet til døde. Jeg tenker på og planlegger og bearbeider flere og mange strategier og mulige metoder! Utgivelse av en CD-plate stappfull med stoff og informasjon om hjemmeundervisningen tror jeg fortsatt vil kunne være noe, som bør kunne fåes til nu efter hvert! Hva skal CD-n hete? Hva skal den inneholde? Hvordan rent praktisk få det til relativt snarlig? Osv., osv.! CD-n kan f.eks. også inneholde diverse pedagogisk programvare, BBS-opplegg, arkiver, biblioteker, presse-utklipp, artikler, bøker, saksdokumentasjon i lange baner, osv., osv.! Jeg skal nu efter hvert forsøke å bearbeide og ta for meg dette mere og mere systematisk og metodisk. Innholdet på CD-n må planlegges og struktureres godt! CD-n også inneholde særskilte avdelinger med hver sine tekst-formater, for å tilfredsstille de forskjellige PC-brukernes diverse edb-utstyr og formater , - formater såsom: - WordPerfect v. 6.0a, og Microsofts Word v. 6.0, - både Windows og DOS-formater, og - for Amiga-brukere et egnet format, og - for MacIntosh-brukere. Noe annet viktig er også flere og bedre trykksaker, ut til befolkningen! Som en skikkelig motvekt mot all hetsingen og alle fordommene og greier ifra motparten! Opprettelsen av en skikkelig og vel drevet BBS er også ganske så høyt oppe på listen! Hva mere?! Jo, f.eks. også å få i gang den første butikken noensteds i landet! HUNs Varehandel & Distribusjon-s første butikk- og foreningslokale, - også som et møtested, etc.! Dette vil det ikke koste så meget å få til, og dette med vareutvalget blir ikke noe problem, i og med at jeg vet hvordan det kan la seg gjøre på svært så bra vis - og vet om mange samarbeids-partnere, som er interessert i en slik fin distribusjonsmulighet for svært så fine og vesentlige varegrupper ...! Alt dette har forsåvidt lenge nu vært planlagt og underveis ... Men har vært stoppet eller hindret pga. terroren og trakasseringen. Det må likevel bli nu snarlig efter hvert ... Hva mere, eller annet?!

*

Telefonerte og bestilte edb-byggeklosser for oppmot 10.000,- kr. til HUN, - med tanke på diverse nødvendigheter! - også for sikkerhets skyld! (Fire komponentet: nytt moderkort, en 133 MHz Pentium-prosessor, RAM og en 1,62 Gb harddisk.) De kommer pr. post antagligvis straks over helgen.

*

Trude forteller at en bil fra Telenor har kjørt flere ganger utenfor her også i dag ... Jeg undrer en smule hva de holder på med, - og nevner også dette for ordens skyld. Det kom en brev-konvolutt (poststemplet 26.01. 1996) en av dagene ifra Telenor, - med tre måneders gratis "PersonSvar" - deres nye telefonsvarer-tilbud - fra og med 01.02. 1996, samt et gratis "telekort" med 22 tellerskritt på! I brevet (datert 25. januar) refereres til datoen 03.11. 1995 og saksbehandler ILA. Det har antagligvis kanskje sammenheng med hva jeg snakket med de om da vi bestilte og fikk innlagt telefon her. Jeg spurte bl.a. om deres ISDN-priser, og nevnte også HUN, etc. ...

*

Det offentlige skolesystemet er groteskt foreldet og firkantet! Det har skjedd mangt og meget i verden og i vårt land de siste femti årene, som er særdeles interessant også i sammenheng med og i forhold til hjemmeundervisningens situasjon og muligheter! - Tilgangen til kunnskap, lærdom. erfaringer, informasjon og undervisningsopplegg florerer, og er langt meget lettere tilgjengelig for de aller fleste! - EDB. (Å kjøpe "lærere på boks". Interaktive filmer/video, datamaskiner/programmer, radio/kasett-bånd, multimedia, massemedia, Internet, BBS-er, arkiver, biblioteker, informasjonssentraler, informasjons-tjenester, - Fjern-undervisning. Edb-PC-etc. - Brevskoler. NKS, osv. Osv., osv.! - NOEN HASTIGE NOTATER VEDR. EDB & HUV: - Data-teknologien som hjelpemiddel, - først og fremst for foreldrene, derigjennom indirekte barna, hjemmet og hele familien. Vi lever i et Ordets og babbelets århundrede, - hvor nærsagt alt som er og har med kommunikasjon å gjøre har blitt globalt! Et århundrede med tre verdenskriger i sin favn! I spennet mellom satelittene i vårt makrokosmos - og mikroskopene som analyserer støv og tøv, finner vi biler, fly, ubåter, telefon, radio, tv, masse-media, internasjonale konvensjoner, edb- / data-teknologien, nyblomstrede globale perspektiver, samling om menneskeverdet, om moder jord og økologien, osv.! Også voldelig grenseoverskridende! Sterke, mektige kjernekrefter er aktivisert, - mere enn ødeleggelsesmulighetene er blitt totale i katastrofal global forstand. Med gen-teknologi, atom-kraft-teknologi, kjemiske ødeleggelser, osv. Et særdeles mørkt og hensynsløst århundrede, - hvor endetiden ble definitiv realitet for nærsagt alle og enhver! En tid hvor IT / Informasjons-Teknologien og edb / elektronisk data-behandling, gradvis og fortløpende, sterkt overrasket de fleste av oss! Raskere og raskere og mere og mere gedigent hen imot dagen i dag nu! De siste ti årene er en type meldinger blitt stadig mere alminnelige og vektige, - som denne ifra redaktør Bernhard A. Steen i data-tidsskriftet "PC World Norge" (nr. 12 - bilaget, 1995): "PC i høst? Det kan faktisk innimellom synes som om folk som ikke har tilgang til PCer blir vår tids analfabeter. Informasjonsmengdene og kunnskapen de ikke får tilgang til, vil nesten være like markante som skillet mellom folk som kan lese og analfabeter. Ganske mange nordmenn har begynt å forstå dette, så i løpet av 1995 vil det bli solgt mer enn 300.000 "personlige datamaskiner" her i landet, hvorav rundt 100.000 havner hjemme hos folk. (...) Men de fleste vil nok ikke angre på at de kjøper seg PC. Tvert imot, PCen vil etter hvert bli en minst like viktig "underholdningsmaskin" som TVen. Men samtidig vil datamaskinen etter hvert spille en større og større rolle som informasjonssentral i hjemmene. Allerede i dag er det knapt grenser for hvilken informasjon man kan få tak i med en PC, et modem og en telefonlinje. (...) PCer og Internet vil forandre livet til ganske mange nordmenn, og har allerede forandret virkeligheten til en rekke firma." Lærere og undervisning av allehånde slag selges på boks, stadig mere og mere. Vi har fått elektroniske lærere og elektroniske klasserom, og elektroniske lærerværelser, etc. Gjennom data-maskinen har man interaktiv tilgang til biblioteker, arkiver, muséer, foreninger, kontakt med medmennesker i alle land, telefon, radio, tv, "Internet", tidsskrifter, aviser, hyper-avanserte telefon-forbindelser, hyper-avansert skrivemaskin, tegnemaskin, musikkmaskin , underholdning, kommunikasjon, lærdom, kunnskap, redigering, osv. osv.! Gudinnen Vesta / Hestia, har nærsagt mellom hjemstedets brønn og bålplass fått plassert en PC på erkjennelsens bord! Et kabinett eller en boks med innhold bestående av et "moderkort", med tilhørende komponenter / moduler tilplugget . Avløserne til "lego-klossene", en slags byggeklosser (lukkede logiske systemer, med mikro-teknologi og krystaller i logiske strukturer inni) med muligheter for "Petter Smart-løsninger", videreføring av standarder, osv. PC-bokser med "multi-media hovedkort", "multi-media-modemer", ram-brikker, hard-disker, etc. Det analoge "papiret" i eksplosiv forstand utviklet til det digitale. Klodens salt med gigantiske muligheter for nødvendig å forløse Ordet! - eller Babbelet! Gud eller Fanden! - Maya eller Gaya?! - Undergang eller overgang?! - Besinnelse og erkjennelse eller bortforklaringer og fordommer?! - Urgrunn eller avgrunn?! - Fanden og hans tøs eller O store Gud, Krist!?

*

Norsk data-tidsskrift-veteran Odd de Presno har en artikkel "IT i norsk utdanning - 1996-1999. Tips til lærere og foreldre" i tidsskriftet "Datatid" (nr. 12) for november 1995, hvor han sier: "I planen heter det: "Lærere og elever skal få tilgang til de globale nettverkene og de kilder til informasjon og kontakt som finnes der." Det heter videre: "Norske elever ... skal bli personlige edb-brukere i den forstand at de er i stand til å utnytte IT i læringsarbeid hvor IT kan gi merverdi til læringen og at de har grunnlag for å ta i bruk IT i arbeidsliv og fritid." Tidligere sa departementet "bør"." I artikkelen skriver han bl.a. om "elektroniske lærerværelser", og omtaler KIDLINK-prosjektet - et globalt nettverk på Internet for barn i 10-15-års alderen: "Forbered møtet. Møtet er tirsdag i neste uke. Hva gjør så lærerne i KIDLINK-prosjektet? De henvender seg til sine kolleger om hjelp. I prosjektets elektroniske lærerværelser. Elektroniske lærerværelse? Joda, KIDLINK har tolv åpne konferanser for lærere, foreldre og andre voksne koordinatorer, hvor aktiviteter planlegges og diskuteres på engelsk, spansk, portugisisk, japansk, hebraisk og skandinaviske språk." I kapitlet Lærerens nye rolle, skriver han: "For hver dag som går, blir det vanskeligere for læreren å beholde fasaden som altviter. Med dagens medier kan en hvilken som helst elev skaffe seg mere kunnskaper enn læreren om nær sagt hva som helst. I KIDLINK ser vi lærere stige ned fra kateteret og gli inn i nye roller som "reiseledere" og "ledere" av elevressursen. "Er det noen som kan dette? Vil du hjelpe?" De fleste klasserom har minst en ungdom med spesielle kunnskaper og interesser for data. Hjelp er så nært. Det er liten grunn for læreren til å bli teknisk ekspert. La andre være det."

*

Asfalterte, firkantede inngjerdinger med dårlig ånde og dårlig åndedrett. Med generasjonskløften som bare en av dimensjonene i voll-graven omkring ... Sosial utfording og forløsning? 7-åringene i en eske med slitesterke stoler, 9-åringene i en annen ved siden av, osv.! Som skoesker på rekke og rad i hylle efter hylle i en skobutikk for mental uniformering. Med en kjempemessig generasjonskløft og virkelighetsavstand som avgrunnsdyp vollgrav omkring! Inngjerdinger hvor værstingene lærer av værstingene - som i fengslene -, og hvor de grønne beitene er abstraksjon bort ifra trivsel og virkeligheten i virkeligheten! Lærere som stiliserte androgyne pappaer og mammaer med haleflokker efter seg bortefter asfalten! Mange av disse inngjerdingene som hønsegårder for hønsehauker i form av pedofile skrullinger og forskrudde "head-hunters" ("hode-jegere")! Betakke seg for! Har vi mistet alt som minner om skamvett, - og evne til selvbesinnelse?!

*

Det er iøvrig svært så mange som fort og lett ser bort ifra det ahrimanske ved edb-teknologien!

*

DAGBOKSNOTATER --- lørdag 03. februar 1996 --- Rindal:

SVS telefonerte ved midnattstid i natt og fortalte ett og annet. Han hadde snakket med POH, og hadde idéer og tanker om en slags presse-konferanse her hos oss i Rindal den 14. februar efter møtet i Livsløpskomitéen! Natt til i går ringte han ved 3-4-tiden med fine saker. Forslag til et brev som straks ble vedtatt og formulert, og som i tankekraft ble meget bra og forutseende! (SDNR159-rlh.) Jeg nevnte som en assosiasjon for ham noen meget vektige, tankevekkende ord ifra Albert Schweitzer (hvis bøker jeg har lest og tanker jeg kjenner meget godt til, om ærefrykt for livet, etc., og jeg er glad for): "Menneskene har mistet evnen til å forutse og til å hindre at det forutsette skjer. De vil ende med å ødelegge jorden." Jeg satt og arbeidet med div. papirer, bl.a. huv-mappen,og la meg først utpå morgenkvisten. For så å stå opp igjen ikke lenge efterpå. Jeg, Balder, Idun og Gudmund kjørte oss en tur ved 13-tiden, for å postlegge brevet (ved Rindalsskogen postkontor), men endte efter hvert opp i Trondhjem (!) hvor vi kjøpte en stor pizza og handlet noen varer på Obs-butikken før vi igjen kjørte hjemover. På hjemveien snedde det ganske så meget (store, hvite "flak") ved 18-20-tiden i Meldal og Rindal ... Det ble en fin tur, men vi var ganske klare da vi kom hjem (særlig meg). Jeg var også innom Jernbanestasjonen og kjøpte noen edb-blader, og innom gode gamle Hardangerfrukt-butikken i Fjordgaten hvor jeg også fikk en prat med Unni Berge ... Der hadde hun på disken en nyutgave av Alfred Vogels "Den lille doktor" stående oppreist med sine mere enn 500 innbundne boksider, - ! Vi snakket litt også om den og hun sa den kostet 98,- kr., men at jeg skulle få den for f.eks. 50,- kr. (forat jeg er så gammel og god en kunde etc.) hvis jeg kjøpte den, hvilket jeg også gjorde (til tross for at jeg har den i to eller tre utgaver fra før av), for å nyte farvebildene i den og få med meg Alfred Vogels nye forord og utvidelser etc., og for evt. å kunne distribuere den videre (slik jeg gjerne og ofte uten penge-fortjeneste gjør med slikt). Hun visste at jeg bodde i Rindal nu, sa hun, og fikk også min nye adresse med telefonnummer her, - og jeg også hennes (som jeg fra før av kan hende ikke har for hånden). Hun ville ikke la meg betale mere for den. Og den kikket jeg med ivrig sedvanlig stor interesse på efter at vi kom hjem. Jeg gikk likevel ikke til sengs før en stund efter midnatt.

*

Det er kommet endel ny sne i løpet av natten, og brøytebiler og traktorer som brøyter er ute og kjører for å gjøre veiene farbare ... Det sner nu også, og er vind også ... Temperaturen er "bare" omkring minus 5 til 10 grader Celsius. I en reklameavis som kom i posten ifra OTI-senteret i Orkanger skriver Kjell Holden i lederen: "For en fantastisk vinter. Tørreste januar siden 1972 leser vi i avisen og snø har vi foreløpig ikke flyttet på siden i romjula. Litt kald startet året, men vi har så langt hatt en vinter av den typen som går fort." Videre skriver han om "fine januardager" og om å "hylle vinteren i all sin skjønnhet" ... Vinteren der har vært annerledes enn her, selv om det ikke er så langt unna, med bl.a. mere sne ... Glatte veier i januar, særlig ifra Fannrem og i Meldal ... som en glatt terskel (eller dørstokk) der ... Den natten jeg kom hjem og det snedde så særlig meget var det også særdeles glatt i veistrekningen ved oppkjørslene til Rindal sentrum ... Jeg faxet over gårsdagens (nei, torsdagens) dbn til LC, SVS og POH i dag. (I går skrev jeg ingen dbn.)

*

SDNR159-rlh går slik: Til: Rindal kommune Livsløpskomitéen v/leder Tove Flåtten 6657 Rindal Rindal 2/2-1996 Åpent møte under hjemmeundervisningssaken

Jeg erklærer med dette at møtet i Livsløpskomitéen 14/2-1996 kl. 12.00 som skal behandle mine to brev av 16/1-1996, må være åpent for pressen.

Eventuelle bestemmelser om at pressen ikke skal være tilstede under behandlingen av denne saken på grunn av at dette er en intern sak, settes dermed tilside.

For ordens skyld vil jeg poengtere at jeg ikke kommer til å uttale meg om denne saken hverken til pressen, Rindal kommune eller andre før etter at saken er behandlet i Livsløpskomitéen.

Med vennlig hilsen

Rune L. Hansen, (sign.)

Kopi til: Avisen Dagen v/journalist Svein Villy Sandnes telefax 73962255, og Avisen Sør-Trøndelag ved redaktør Morten Wolden og journalist Heidi K. Johnsen telefax 72482385.

*

SVS oversendte også en fax natt til i går med noen intervju-spørsmål til skolesjefen i Mosvik. Jeg har lest den, - og spørsmålene og det hele er svært så meget bra! Og det hele særdeles meget informativt, og tankevekkende, - og det skal bli meget spennende og interessant å se hvordan svarene blir! Nydelig igjen ifra SVS! Jeg digitaliserte og arkiverte det som SDNR160-rlh. SVS snakket forresten om at han kanskje blir bortreist til Svolvær på fiskerimesse der som skal være i tiden 8. til 14. februar.

*

Efter midnatt: Snakket med SVS i telefonen også i kveld, og også efter midnatt. Han tenkte på evt. et nytt brev til motparten her i Rindal, som vi dog begge var i tvil om ... Men det gjelder om ikke å undervurdere motparten, og å forsøke å være forutseende ... HMN er litt av et farlig makt-menneske, som har sine måter å drepe eller å ødelegge katastrofalt på ... Og hun er en slags saksbehandler i kommunens administrasjon ... Det ble hun ikke for ingenting, må en kunne anta. Hun har tapt grundig og skanse for skanse mht. saksfremstillingen, - men det er et slags kontra mellom saksfremstilling og vedtaksformulering! Og hun sitter sånn sett i en posisjon med svært så meget makt, - hvor hun kan gjøre formuleringene (som legges frem i kommunens møter) til vedtak, etc.! Det er ganske så bestemt en alvorlig fare i dette at HMN gies i oppdrag av politikerne (som kan se annerledes på saken) å formulere et forslag til et nytt vedtak (enda mere!) i saken! Dermed kan svært så uheldige eller farlige vedtak formuleres og fattes. Hvis vi antar hennes fortsatte vrangvilje (for å si det mildt!), så kan hun (tross alt!) henvise til de vedtak som er gjort, med støtte i utdanningsdirektøren i Møre og Romsdal (sitt forslag) i ryggen. Hun vil kunne være interessert i å forsøke å sette Livsløpskomitéen opp mot vår familie på hvilket som helst slags vis, i å så splid, i at kommunen skal ha sin egen tilsynsperson (realitetene til tross), at Marta Straume eller andre ikke bringes på banen, at Sveio-modellen ikke underskrives (hvis hun også kan få til det), at vår familie ikke overbringes Livsløpskomitéens eller kommunens positive holdninger overfor vår familie og dette med hjemmeundervisning, i å utnytte enhver tilsynelatende svakhet eller spakhet ifra vår familie, osv.! Samtidig som hun fusker med papirene og alt slikt som passer seg! Samtidig som hun også føler og frykter seg gjennomskuet av meg! (Og blir, - desto mere desperat!!) En underskrift eller noen enkle ord som vrangvillig eller i hat settes på papiret på Forvaltningens bord, kan så altfor lett for mennesker og familier bety brød eller død! Og hun har tilsynelatende svært så onde og vonde hensikter!

*

SVS sin megetsigende brevfax (SDNR160-rlh) til skolesjefen i Mosvik gikk slik:

Til .. Mosvik kommune v / skolesjef Stein-Harald Lorentzen Telefax ... 74064844

Dato ... 1/2-1996 ........... Antall sider inkludert denne siden ........ 3

Spørsmålsskrift vedrørende hjemmeundervisning

Viser til hyggelig telefonsamtale med deg for noen dager siden - og at det har skjedd en del i saken i det siste. Bl.a. flere innslag i NRK Nord-Trøndelag i dag. Kunne tenke meg å stille deg noen intervjuspørsmål i morgen fredag, men fakser spørsmålene først over til deg.

1. Planer I brev av 1/2-1996 viser Per Ola Hovd til at man har gjennomgått Mønsterplanen, samt planene for grunnskolen i Mosvik for 5. og 7. klasse, våren 1966 - og at disse i grove trekk vil bli fulgt. Vil kommunen godkjenne disse planene - eller kreve at det utarbeides andre planer for hjemmeundervisningen?

2. Tilsynsavtale De to familiene sendte inn 19/1-1996 undertegnede tilsynsavtaler "Sveio-modellen". Dette er den mest brukte tilsynsavtalen her i landet. Vil kommunen akseptere denne tilsynsavtalen som tilsynsavtale med de to familiene?

3. Dokument mottatt? 5/11-1995 leverte en del foreldre inn et dokument som inneholder kommentarer til utkastet til læreplan for fag i grunnskolen. Nederst på arket er det undertegnet med en rekke navn. Ønsker å få bekreftet om dette er journalført - eller ikke journalført.

4. Mobbing Per Ola Hovd har opplyst at Håvard Fjell 18/12-1995 oppsøkte rektor og sa i fra om at barna hans ikke skulle være med på dans. Dette samtidig som han overleverte et brev som var datert 18/12-1995 - for også å presentere standpunktet skriftlig. Kopi av dette brevet ble sendt både skolesjef og ordfører. Dagen etterpå opplyste barnet til Fjell at dette ikke ville delta i danseundervisningen. Læreren aksepterer dette, men rektor gir beskjed til læreren om at dette ikke var noe å bry seg om - eleven skulle være med på danseundervisningen. Dermed måtte læreren hente inn barnet. Barnet kom i et sterkt krysspress om hvorvidt det skulle følge foreldrenes vilje eller skolens vilje. Det ble til at barnet gjorde som læreren sa. Barnet fortalte hjemme om hva som hadde skjedd - og at det heretter ikke ville møte opp på skolen noe mer. Barnet opplevde det hele som mobbing fra rektors side. Hovd er enig i dette og viser til at dersom en elev blir slik behandlet at han ikke vil tilbake til skolen, så er dette et meget godt eksempel på mobbing. Deretter kontaktet familien læreren. Hun bad om unnskyldning fordi hun hadde vært med på å presse barnet til å delta i dans. Saken er dermed oppgjort mellom læreren og foreldrene.

Så var det et møte like før jul der skolesjefen, Per Ola Hovd, Håvard Fjell og de to eldste barna (Astrid og Konrad) deltok. Hovd opplyser at han i møtet ville ta opp dette forholdet, men at skolesjefen svarte med å vise til at "dersom dere kommer hit med sladder om rektor, ønsker jeg ikke å høre det". Hovd regnet dermed med at skolesjefen - på grunn av skolesjefens reaksjon - var klar over det som hadde skjedd.

På side 2 og 3 i brev av 19/12-1995 går Per Ola Hovd så langt som han synes at han kan gå i det å påpeke mobbingen fra rektors side. "Vi vil nok en gang gjøre skolesjefen oppmerksom på at vi tok barna ut av Mosvik skole på grunn av sterk krenkelse av foreldreretten fra administrasjonen ved skolen" heter det bl.a. i dette brevet. Videre forteller Hovd skolesjefen i klartekst hva som har skjedd i en telefonsamtale 24/1-1996.

For det første: Er det noe i denne fremstillingen som du mener er feil, så ønsker jeg at det klargjøres hva som er feil. For det andre kunne det være greit å få din kommentar til det som her er nevnt.

5. Er strategien riktig? Det kan virke som om kommunen legger opp til en dosering av saken som kan føre til en del turbulens. Kommunen signaliserer i brev av 30/1-1996 at dens intensjon er å forene barna med sine klassekamerater - og at det legges opp til møter med foreldrene med sikte på å nå dette målet.

Mitt spørsmål er om ikke kommunens dosering av saken lett kan oppfattes fra foreldrene som om man setter retten til å drive hjemmeundervisning litt ut på sidelinjen - kombinert med at man vil kjøre et løp som ender i at foreldrene til slutt sender barna sine på skolen. Hadde det ikke vært bedre psykologi å sagt at kommunen konstanterer at det er de to familiene som vil drive med hjemmeundervisning - og at kommunen gjerne vil ha samtaler med disse foreldrene om hvordan kommunen kan gå fram for å få en bedre skole. Dermed blir det opp til foreldrene selv å avgjøre om de vil gå tilbake til skoleundervisning når forholdene ved skolen er kommet i orden. Hva med denne innfallsvinkelen?

- - - - - - - - -

Jeg regner med at det for ditt vedkommende kan være realt å sende svarene tilbake til meg på telefax, slik at jeg skriver inn dine svar nøyaktig slik som du formulerer dem - isteden for at jeg tar dem muntlig over telefonen. Du trenger ikke å gjenta spørsmålene - bare sett 1, 2, 3 osv. foran hevert svar.

Jeg har så mange andre saker som jeg for tiden arbeider med at svaret fra deg haster ikke. Det er tidsnok om du sender dine svar tilbake til meg førstkommende mandag på telefax 73962255.

Vennligst

Svein Villy Sandnes, (sign.).

*

DAGBOKSNOTATER --- mandag 05. februar 1996 --- Rindal:

Det er rett over midnatt, natt til mandag 05. februar 1996. Mamma telefonerte ved 23.30-tiden, spurte om det var blitt kaldt også her, etc. Jeg kikket på termometeret efterpå og så det var blitt ca. minus 25 grader Celsius, altså ganske så meget kaldere.

*

Mye sol og fint vær i går, og vi var ute en del, ungene aket med akebrett og slikt og vi filmet med videokameraet, jeg børstet et tykt lag sne av bilen, etc. Ungene blir stadig flinkere og flinkere i karate-akrobatikk. Min egen kropp og helse er det bare rester igjen av, som stadig utarmes og svekkes. En sak jeg har lagt merke til er at filmprodusentene mere og mere de siste partre årene særlig har hatt innslag med karate-akrobatikk av forskjellig slag ... Det er begynt å bli ganske så populært!

*

SVS faxet over et forslag til et brev i går mens vi var ute, som han kastet ned på papiret, ... som den hvirvlende mirakelmannen eller engelen han er! Det var et meget bra forslag til en invitasjon til en pressekonferanse her onsdag den 14. februar, et forslag som jeg digitaliserte og arkiverte som SDNR161-rlh. Jeg viderefaxet den til POH, og på kvelden til adv. LC. Han ringte også og vi hadde en prat, og jeg ringte og hadde senere på dagen en prat med POH.

*

Et ufyselig brev ifra Sparebanken Midt-Norge i Skaun, datert 31.01. 1996, som ankom i dag, - hvor teksten går slik: "Endring av sikkerhet for lån nr. 4214 66 36955. Vi har fra Midt-Norge Eiendom As mottatt oppgjør i forbindelse med salg av Poesihaugen, gnr. 84, bnr. 3 og 5 i Skaun. Del av salgssummen er godkjent som sikkerhet for overnevnte lån i vår bank, og har i den anledning endret lånets rentevilkår. Ny rente utgjør p.t. 9.9 % p.a. Det månedlige terminbeløp er ikke endret, noe som vil medføre en kortere løpetid på lånet. For øvrig vises det til underskrevet pantsettelses-erklæring om deponering av innskudd som sikkerhet for lån. Med hilsen SPAREBANKEN MIDT-NORGE, Skaun, iflg. spes.full., Lars Syrstad, (sign.), sen.konsulent, og M.L. Belsås, (sign.)."

*

Og det på et lån de har 100% sikkerhet (i en "høyrentekonto") på! Vel, - jeg har endel mildt sagt dårlige erfaringer med bank-avdelingen der i Skaun fra før av! De holder iøvrig til i Skaun kommunes nokså nye rådhus. Brevet er grovt! Dessuten har jeg ifra begynnelsen avtalt med de at lånet skulle ha en nedbetalingstid på til sammen 15 år, hvilket jeg skriftlig tidligere også har måttet minne de på! Dengang i et brev som gikk slik: Til SPAREBANKEN MIDT-NORGE, SKAUN, 7353 Børsa. Skaun, søndag 08.01.1995.

Viser til deres brev datert Trondhjem, desember 1994, ang. "renteendring på lån". Jeg vil heller at terminbeløpet på mitt lån skal økes enn at avdragstiden skal forlenges. Da jeg tok opp mitt lån hos dere i 1990, var avtalen at lånet skulle tilbakebetales månedlig i løpet av 15 år. Slik vil jeg fortsatt at det skal være. Dermed skal hele lånet med renter og omkostninger være tilbakebetalt i løpet av år 2005. Med mindre dere får mitt samtykke i noe annet, skulle en kunne tro? I de mere enn fire årene som har gått har jeg betalt skyhøye renter (mildt sagt) hos dere, uten annet enn en uvesentlig rentenedgang, ifra 14% til 13,24%. Det er derfor nu meget skuffende å igjen få en renteoppgang, og at dere tar 13,99 % i renter for huslånet! Hvor ble det av den generelle rentenedgangen? Slikt er usmakelig! Eller er det i morgen den dag rentenedgangen skal begynne?

Hilsen ifra Rune L. Hansen, (sign.)

Avs.:
Kontonr. 4214.66.36955.
Rune L. Hansen,
Poesihaugen, 7360 Skaun.

*

Klokken er litt over 13.00. HMN telefonerte nettopp, hvilket var ganske så forutsigbart! Jeg lente øret til telefontuten bare av den grunn at jeg ville høre hva hun ville. Det hørtes ut som hun hadde en medlytter der i sin ende av telefonlinjen, selv om jeg ikke kan si det for sikkert, men det hørtes som svake lyder der, når hun holdt sine "vanlige" lange stillhets-taler, som kan ha vært det. Hun ble bl.a. fortalt at om det var noe hun ville så kunne hun sende skriftlig beskjed om det, og at det jeg svarte eller sa til henne over telefonen måtte betraktes som helt forbeholdent, og at hennes måte å forholde seg på undret og forskrekket meg. Jeg sa eller antydet også vår forskrekkelse overfor henne mht. dette å hemmelighetsstemple og å beslaglegge mine brever til livsløpskomitéen ... Sist hun telefonerte hit la jeg bare på telefonrøret efter litt, og det samme gjorde jeg også nu i dag. Vil hun noe så kan hun sende det skriftlig, og evt. fortsette med å dumme seg ut med å stemple våre brever "konfidensielt", eller også ta til med å besvare våre brever, eller å forholde seg en smule saklig til våre brever ...!

*

Gudmund lærte seg to nye bokstaver i dag, - A og Å. Jeg sa aaa hver gang han skrev A, og ropte ååå hver gang han satte en sirkel over, og da lo han gang på gang kraftig! Og når jeg la fingrene over sirklene og igjen sa aaa, da tok han artig min hånd til side og ropte ååå og lo enda mere kraftig, - og slik holdt vi på om og om igjen, mens han skrev finere og finere A-er og Å-er, og vi begge lo og hadde det svært så gøy! En del fine barnebøker på Folkebiblioteket her i Rindal, men dessverre svært så lite med vanlige tre-bokstaver! (Slikt dessverre tilsynelatende forbeholdt kulturforsøplende USA-importerte tegneserie-dukke-blader!) De to fineste Å-ene han skrev scannet jeg inn, og kan jeg gjengi her. Altså i dag skrevet av Gudmund Cusanus Hansen (4 år, - oppkalt efter godeste kardinal Nikolai fra Cusanus)!

Gchao1.gifGchao2.gif

*

DAGBOKSNOTATER --- tirsdag 06. februar 1996 --- Rindal:

Svært så travel dag i går. Særlig utover kvelden og inn i natten. Og særlig i dialog med SVS, også med faxing frem og tilbake, etc. SDNR161-X-A-rlh (invitasjonen til pressen) ble gjennomgått, regulert og finpusset, så den ble nærsagt helt ferdig. Likeledes et leserinnlegg til avisen "Sør-Trøndelag" (SDNR161B-rlh) med et følgebrev (SDNR161C-rlh), som også ble "kastet til papiret" av SVS, og avsendt inatt. (Vet snart ikke om jeg skal kalle ham for engel eller sekretær eller hva! - uansett og i alle fall også og i beste forstand medmenneske!)

*

POH kommer hithen og skal være her onsdag den 14. februar, - også tilstede under livsløpskomitéens møte, som starter ved 12-tiden! Selv om det var ganske så vanskelig for ham å få det til. Han kommer imidlertid alene, uten familien. Men også SVS kommer, og han og POH slår følge i Svein Villys bil ifra Klett.

*

Barna har lenge lenge "klaget" over at jeg arbeider for mye og at det går ut over vårt samvær og familien! Dvs.; - de klager ikke egentlig, - for de vet nødvendigheten av det og hvorfor! Men det er mildt sagt svært så leit ja, - og de vet og ser også (særlig Balder) samtidig hvordan det hele alt tærer forfærdelig på min kropp og helse! Og hvor utrolig meget som er ødelagt for oss alle sammen! Vi ser alle sammen så svært meget frem til at det hele er overstått, - og vi igjen kan fortsette med å leve slik vi pleier!

*

Trude er ofte ikke så særlig flink til å forklare seg; - men hun ville rette opp noe. Trude har lest igjennom dbn for de siste månedene, og ville korrigere et saksforhold: Hun sier, at mht. uoverensstemmelsen mellom fam. J. og fam. A., så ble hun fortalt av Aud Signy at det var slik at fam. A. beskyldte på noe vis Rolf og Aud Signy for selv å ha forårsaket på noe vis det dårlige samarbeidet eller forholdet til Åmli kommunes administrasjon, - at det derfor ikke gikk så bra for de som for fam. A.! Hvis det er så de har sagt så er det i alle fall, vet jeg, tøv og uberettiget sagt overfor fam. J.!

*

Utleierne her ville vi skal betale for strømmen i slutten av denne måneden nu. (Kun for forbruket, og ikke fast-avgiften.) Jeg har enda ikke fått undersøkt strøm-prisen her i kommunen. Tenkte jeg skulle lese av måleren (som viser vårt forbruk) i dag. Overforbruk: 04622,0. Totalforbruk: 09630,4. Tenkte jeg skulle telefonere S-laget i Skaun i går, men fikk det for travelt og det ble ikke anledning til det. I forbindelse med å få betalt hva vi er skyldig der, - både avdelingen i Råbygda og i Venna. Se om jeg får det gjort nu i dag heller.

*

Jeg og ungene kjørte til Rindal sentrun i dag ved 13.30-tiden, handlet (også fire akebrett) og var innom Folkebiblioteket, hvor jeg kikket gjennom avisene Sør-Trønderen, Tidens Krav og Driva. Trude og Frøydis var hjemme og ammet og diet da vi dro. Hun på Folkebiblioteket hadde skaffet til veie Jan Brøggers "Forsvarstale for mannen" for meg, som jeg spurte om da jeg var der for litt siden.

*

Ved 18-tiden la jeg merke til at det var ankommet en telefax (ved 10.40-tiden), ifra HMN, som hadde følgende tekst:

*

Til:
Rune L. Hansen og Trude Skjærvik,
Aune,
6657 Rindal.
Telefaxnr.: 71 66 58 78.

HJEMMEUNDERVISNING

Jeg viser til brev fra dere av 02.02.96 angående "Åpent møte om hjemmeundervisningssaken". Saken om hjemmeundervisning vil ikke bli behandlet i livsløpskomiteen den 14.02.96. Brevene fra dere datert den 16.01.96 og brev av 02.02.96, vil bli framlagt i møtet som referatsaker. Dette har jeg også informert om i telefonsamtale etter at jeg mottok brevet av 02.02.96 (samtale 05.02.96).

Rindal kommune har sendt to brev der vi ber om at de retningslinjer som livsløpskomiteen har vedtatt, blir akseptert. Vi tar til underretning at foreldrene ikke vil skrive under på retningslinjene. Ut fra retningslinjene ønsker kommunen å inngå avtale om hjemmeundervisning.

I telefonsamtale 05.02.96 informerte jeg om at jeg har bedt rektor ved Bolme skole og barnehage om å ta kontakt med familien deres for å tilby mer materiell og eventuell støtte til hjemmeundervisning. I telefonen spurte jeg om rektor ved skolen kunne få innsyn i den undervisning som pågår. Til dette svarte far: "Overhodet ikke". Det ble fra fars side understreket at dette var et muntlig svar og at han ønsket "tilbudet" framsatt skriftlig.

Med dette blir det fra kommunens side ønsket at utdannet pedagog fra Rindal får innsyn i den undervisning som pågår heime. Dette ønsker vi svar på snarest, for vi ser det som et ledd i avtalen vi ønsker å oppnå.

Med hilsen Helene Marie Nergård, (sign.), Rindal, 06.02.96

*

Hun lyver. Hun nevte i det heletatt ikke ordet eller noe om "referatsaker" i telefonsamtalen. Det ble heller ikke fra min side understreket at det var et "muntlig svar", - men at dette var et forbeholdent svar i og med at det fant sted i en slik telefonsamtale, og at hun for å kunne få et skikkelig svar iallfall måtte formulere seg skriftlig og presist overfor oss. - Men hvorfor i all verden hun benevner eller omtaler meg som far?! Hun sa heller ikke at hun "har bedt" nevnte rektor om å ta kontakt med vår familie, men hun spurte om jeg ønsket at hun skulle gjøre det, - for å tilby mere skolemateriell til hjemmeundervisningen, hvilket jeg sa ja til. Da hun efterpå spurte om nevnte rektor kunne få innsyn i undervisningen og ha et tilsyn med den, svarte jeg: "Overhodet ikke." Og jeg forklarte henne også hvorfor, og understreket at det som jeg før har sagt, både muntlig og skriftlig, hadde med tillit og fortrolighet å gjøre. Også gav jeg uttrykk for at hun med sitt fusk og fanteri ikke nettopp hadde bidratt positivt i forhold til å kunne bygge opp en slik nødvendig tillit og fortrolighet, men derimot tvert om og heller ikke kunne forvente noe annet svar slik det har vært og er og på bakgrunn av hva som har skjedd og det hele alt. Da holdt hun en lang pause med taushet, og jeg også, før jeg sa noe slikt som at: "Som du sår kan du forvente å høste. Det er gjerne slik, at den som lurer andre, egentlig mest av alt lurer seg selv." Derefter la jeg bare på telefonrøret, avbrøt det hele. Jeg sa også noe slikt som at: "Noen ubesindige og forhastede pennestrøk og formuleringer over bordet ifra Forvaltningen, særlig om de fattes eller gjøres i onde hensikter eller vrangvilje, kan, bør du betenke, få store, katastrofale og umenneskelige følger under bordplaten! Du bør besinne deg; - du er gjennomskuet. Ta til fornuft og oppfør deg skikkelig." Hun sa helt i begynnelsen av samtalen ganske straks at hun ville orientere om at livsløpskomitéen ikke skal behandle vår sak igjen mere eller mine brever. Og hun gjentok omtrent det samme enda en gang mot slutten av samtalen, og spurte om jeg hørte og forstod hva hun sa, som om det var særlig maktpåliggende for henne å gjøre dette klart og avklart overfor meg.

*

DAGBOKSNOTATER --- onsdag 07. februar 1996 --- Rindal:

Temperaturen kald og stabil de siste døgn, ca. 20 minusgrader om natten og 15 minusgrader på dagtid. Fint vær også i går - og i dag. Samenes nasjonaldag i dag! Siden 1917 ... Jeg så i avisen Sør-Trønderen nylig at de har anskaffet nytt edb-anlegg.

*

Vi kjørte hele familien til Rindal sentrum i dag, for å kjøpe avisen Sør-Trønderen for å se om mitt leserinnlegg var kommet på trykk der. Og det var det, - pent og orntlig plassert på side 15 der. Derefter kjørte vi til Skei i Surnadal for å ta kopi av det, og for å legge det ned i konvoluttene med invitasjoner til presse-konferansen den 14., hvilket gikk greit, og for derfra å utsende invitasjonene. Den til avisen Drivas Surnadalskontor (i Skei) gikk jeg og leverte selv (P.D.) med det samme, og fikk samtidig så vidt hilst på vedkommende der på kontoret, som sa (uten å se på det) at han skulle skrive om presse-konferansen til morgendagens utgave av avisen, eller dagen efter, og komme til selve presse-konferansen også. I Skei handlet vi også dagligvarer og noe kontorsaker før vi kjørte hjem igjen.

*

Jeg telefonerte og snakket med RU i går kveld, og POH som telefonerte hithen ved 22.30-tiden sa bl.a. at han hadde snakket med RU i går kveld også (ang. det samme) ... og med Jørgen Høgetveit, og med mennesker i Rindal også ... Ganske så mye telefoner og faxer frem og tilbake i disse dager ... Ikke bare her. SVS og jeg snakket sammen etc. også på kveldstid ...

*

Ved 19-tiden kom en telefon ifra rektor ved "Bolme skole og barnehage", som var ganske så 100% positiv! Han ville kun bidra til å støtte vår hjemmeundervisning, sa han, og at hjemmeundervisning også kan være positivt og ha sine fordeler. Han understreket at han ikke hadde noen som helst baktanker med dette eller denne sin henvendelse, og tilbød å bidra med skolemateriell etc. Jeg nevnte "et suspekt brev som i går ankom pr. fax ifra Helene Marie Nergård (og det samme idag som brev), hvor hun bl.a. foreslår at du kan ha innsyn i vår hjemmeundervisning og tilsyn med den ..." Han sa noe omtrentlig noe sånt som at: "Det er ikke min hensikt med noe slikt, jeg ønsker kun å tilby å støtte deres hjemmeundervisning, på foreldrenes betingelser, - det er klart nok foreldrene som har ansvaret for barnas undervisning og oppdragelse, og det respekterer jeg, uten noen som helst baktanker. Ønsker dere å drive med hjemmeundervisning så er det greit nok for min del og ønsker jeg ikke å blande meg opp i, uten bare å tilby dere hjelp og støtte med deres hjemmeundervisning. Hva administrasjonen i kommunen sier og foretar seg kan være deres sak. Dere er velkommen til å komme hit og vi skal hjelpe til så godt vi kan, med skolemateriell og annen støtte. Dere kan f.eks. få være med på skolens ekskursjoner, turer og arrangementer hvis dere ønsker. Ta gjerne med barna hit hvis dere ønsker at de skal hilse på og leke med barna her f.eks., og få en kopp kaffe eller en prat når det passer sånn. Vi utgir også en skoleavis som vi kan sende dere." Jeg svarte noe sånt som: "Jøss! Dette, denne din henvendelse, er jeg virkelig glad for, og vil også min kone bli meget glad for!"

*

Det skjer så mye, - og jeg rekker på langtnær å nevne alt det jeg gjerne skulle ha gjort!

*

DAGBOKSNOTATER --- torsdag 08. februar 1996 --- Rindal:

Adv. LC på tv-n (TV2) i dag tidlig, før kl. 8.00 ... Jeg satt i telefonsamtale med SVS da, da han med ett sa at han så henne der, og jeg nokså straks la på telefonen og sprang ned for å se og satte på opptak ... Vi fortsatte samtalen efterpå. SVS oversendte også skisse til et leserinnlegg, som vi gjennomgikk og jeg ved 9-tiden sendte pr. fax til avisene Sør-Trøndelag (SDNR164A-rlh) og Driva (SDNR164B). SVS drar til Svolvær (med buss og fly) i formiddag. SVS spøker med at jeg har vært og er så positiv på alle måter at hvis Stoltenberg blir syk, så vil de sende bud efter Rune L. Hansen i Rindal til å steppe inn når det trengs fredsmekling i fjerne land og sånn der ...! Jeg og Frøydis var ute en tur med bilen bort til bensinstasjonen hvor jeg kjøpte dagens aviser. Utleier Birger her kom innom med nye glassdører til det gamle radiokabinettet som Gudmund stanget hodet inn i (uten å ta det minste skade av det!) forleden, som han hadde bestilt. Vi ble presentert og fikk regning på 1.004,- kr. (inkl. mva.)! Jeg rakk ikke å telefonere S-laget i Skaun i dag heller, men jeg telefonerte Applaus Data A/S i Raufoss og efterspurte tirsdagen edb-komponentene jeg bestilte i forrige uke - og fikk beskjed om at de var utsendt pr. post derfra først mandagen. De er enda ikke ankommet.

*

HMN minner meg om trollkjerringa i folkeeventyret om Smørbukk! Hun som hadde hodet under armen og sekk med fusk og fanteri på ryggen! Jeg misliker også at hun kaller meg far! (Hva om jeg skulle kalle henne for mor?! Jeg er ikke hennes far! Vel: hun mener antagligvis barnas far. Det er vel det at jeg vet så altfor godt hva hun holder på med! SVS regner med at hun antagligvis hadde tenkt å iverksette den kriminelle dommen ifra Skaun & co. også her i Rindal! Dette fikk han inntrykk av også efter å ha snakket med Marta Straume forleden, som hadde fortalt ham at hun hadde hatt en telefonsamtale med HMN ... så vidt jeg forstod det. SVS - og også jeg - tror at HMN sånn sett ble stoppet akkurat i siste liten!)

*

Jeg telefonerte rektor Karstein Todal ved Bolme barneskole og barnehage ved 17-tiden, for å spørre ham og jeg forstod ham riktig rett i går da han telefonerte. Jeg leste opp for ham hva jeg skrev i dagboksnotatene mine i går, og spurte om det var omtrent riktig formulert og gjengitt. Det sa han at det var og at han kjente seg igjen. Han sa bl.a. også: "Ikke dermed sagt at jeg vil reklamere for hjemmeundervisning; men jeg står inne for det du har sagt der." Han sa også at HMN eller kommune-administrasjonen ikke har spurt eller snakket med ham om han ville ha tilsyn med eller innsyn i vår hjemmeundervisning, men antaglig tatt det for gitt at han evt. kunne gjøre noe slikt. Det der var ikke noe hun eller de hadde snakket med ham om i det heletatt, og som han heller ikke hadde vurdert eller tenkt på for sin del. Han var iøvrig bare hyggelig og vennlig også i dag.

*

POH nevnte bl.a. i gårkveld at to mennesker ifra departementet skulle komme til Mosvik kommune (efter invitasjon fra?) vedrørende saken der nu i dag ... Det er iøvrig ikke vanskelig å høre at POH er alvorlig bekymret over at det hele går sterkt utover både fjøsstell, døgnrytme, økonomi, familien, barnas undervisning og det ene med det andre! Jeg skjønner ham så altfor altfor godt! Vi har vært igjennom det der, og enda mye mye værre, i tre og et halvt års tid nu!! Forhåpentligvis - og trolig - vil det på langt nær bli bortimot noe så ille mht. familien Hovd og Fjell der i Mosvik! Men de påkjenningene de blir utsatt for er nok ganske så ille og forfærdelige; - jeg er ikke i noen tvil om det!

*

Jeg oversendte gårsdagens og ovenstående dbn til POH nu ved 19.20-tiden, så de kan være orientert om telefonsamtalene med rektoren her ... I går skrev jeg SDNR159B-rlh som jeg postla til POH, som en erklæring om at livsløpskomitéens møte onsdag den 14. februar for vår del skal være åpent, så ikke de sier det skal være eller er en intern sak i livsløpskomitéen. Jeg tenkte også å telefonere de, for å høre nærmere om dette med besøk ifra departementet til kommunen der ... Telefonen iøvrig stort sett ganske så opptatt ganske så konstant der i Mosvik. Jeg må få skrevet et brev til Sparebanken Midt-Norge i Skaun hvor jeg besvarer det ufyselige brevet og utbetaler banklånet med pengene på høyrentekontoen straks! Så forfærdelig mye å stå i med, med bedritent arbeide, og å bekymre seg om! Det gjelder inderlig meget å bestrebe seg på å ivareta optimalt med sinnsro og harmoni! Dette i tillegg til at vårt formyndersamfunn pålegger og forplikter borgerne så infernalsk meget på alle kanter, på kryss og tvers!

*

DAGBOKSNOTATER --- fredag 09. februar 1996 --- Rindal:

Formiddag, klokken 10.00. Jeg snakket nettopp en stund med Judith Fjell i Mosvik, som jeg telefonerte. Mest fordi jeg var nysgjerrig på dette med med besøk fra departementet til Mosvik. Hun fortalte at besøket skulle være mandagen som kommer nu, og at den ene som skulle komme var førstekonsulent (og jurist) Cato Aarø i Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet (til utdanningsminister Gudmund Hernes - som nu er omplassert - og Arbeiderpartiet)), og at de hadde spurt kommuneadministrasjonen om å få være tilstede under besøket (som skulle finne sted i Steinkjer, mon tro?) ... og derfra fått til svar at de skulle undersøke. Ifra departementet hadde familien Hovd og Fjell, som jeg forstod det på henne, fått beskjed om at det ville være naturlig om også de var til stede ... Jeg kan tenke meg til - og det er grunn til å tro - at denne Cato Aarø vil innrømme eller tolke lovverket minimalt i forhold til hjemmeundervisningen, - slik han gjorde i et intervju i avisen Dagen for litt siden (11. januar i år)! Hvor han bl.a. snakket om at "foreldrene må godtgjøre overfor kommunen at de har den nødvendige kompetansen, selv om det ikke er nødvendig at foreldrene er lærerutdannet eller viser frem eksamenspapirer." Selv om han dog innrømmer at det kanskje beste alternativet for å teste foreldrenes kompetanse og hjemmeundervisningens innhold, kan være å teste foreldrenes kompetanse ved å se hva barna har lært. Han er imidlertid tydeligvis (i tråd med Arbeiderpartiet) av den oppfattelse at det er kommunen som har ansvaret for barnas undervisning, og ikke foreldrene! Og at Mosvik kommuneadministrasjon og alle vriompeiser derefter vil slå i bordet med dette på alle tenkelige slags vis for å gjøre livet surt for hjemmeundervisningsfamiliene og hjemmeundervisningen, - og henvise til at departementet har sagt så og så! Hvor står det i grunnskoleloven at "foreldrene må godtgjøre overfor kommunen at de har den nødvendige kompetansen"? Det fremgår derimot bl.a. av grunnskoleloven (og også Mønsterplanens forståelse av den) at det er foreldrene som har hovedansvaret for barnas undervisning og oppdragelse, og at kommunen har et underordnet medansvar. "Tilsvarende undervisning" er tilsvarende undervisning. Hvordan den gies eller barna får den er ikke nødvendigvis et kommunalt anliggende. Retningslinjer for hjemmeundervisningen ikke i henhold til grunnskoleloven. En søknad eller avtale om hjemmeundervisning er heller ikke nødvendig i henhold til grunnskoleloven. Ikke heller retningslinjer eller å utarbeide en plan for den. Det kan heldigvis heller ikke fra kommunens side stilles kompetansekrav overfor hjemmeundervisningen, eller krav om at den først skal godkjennes. (Selv om visse representanter for Norsk Lærerlag etc. ivrer for nettopp det.) Grunnskoleloven er særdeles meget god den. Det er ikke nødvendig å fleske på den! Og vriompeiser i de kommunale forvaltninger glemmer så altfor fort grunnskolelovens formålsparagraf og det ene med det andre! Hun fortalte at skolesjefen enda visstnok ikke hadde besvart intervjuspørsmålene ifra avisen Dagen og SVS!

*

Balder og Gudmund og Idun var ute og lekte med nabogutten Oddbjørn i går. Idun kom og sa at Oddbjørn var trollat og uforsiktig med Gudmund og prøvde lure Balder til å være trollat også. Jeg hentet Balder, og sa til han og Oddbjørn at de ikke måtte være trollat eller uforsiktig med Gudmund, at Balder derfor måtte komme inn, skamme seg og tenke på saken. Efterpå sa jeg til Balder og ungene her at de ikke skal gå leke med Oddbjørn nu på en stund, sånn at også Oddbjørn kan få noe å tenke på kanskje. At vi ikke kan være trollat eller uforsiktig med hverandre. At de som er minst og svakest trenger mest hjelp, særlig ifra de som er størst og sterkest. At dette ikke bare gjelder babyer, men oss alle. Balder hadde ikke noe problem med å forstå eller akseptere dette, som han jo vet fra før av og er helt enig og fortrolig med. Mange av barna som går på alminnelige skoler har denne motorikken til mobbing i seg, særlig overfor de som er en smule mindre eller annerledes enn de selv eller deres gruppe (les: skoeske)! Forholdene ved dissse skolene stimulerer på svært så mange måter til generasjonskløften, og til mobbing og intoleranse og undertrykkelse. Og til kjedsomhet, tretthet, til å miste interessen og hungeren efter lærdom og dannnelse, osv., osv.!

*

Jeg telefonerte KUD efterpå for å høre om Cato Aarø var tilstede. Fikk beskjed om at han var syk, men skulle til Mosvik mandag. Derefter telefonerte jeg ham privat i Oslo. Det ble en særlig interessant, fyndig og litt lang samtale. For lang til at jeg forsøker å gjengi den her. Jeg leste opp ovenstående dbn for ham, og anmodet ham om å legge godviljen, og ikke vrangviljen, i sine tolkninger av grunnskoleloven, i respekt for menneskeverdet og menneskeligheten. At han kunne tolke den i forståelse for at det er to parter i saken, foreldrene og kommunen. Og på en slik måte at foreldrene, som har hovedansvaret for barnas undervisning og oppdragelse, ikke i utgangspunktet ble mistenkeliggjort eller kunne overtrampes. Han sa det var hans oppgave å tolke den i overensstemmelse med lovgiverne, - og jeg sa det var det jeg håpet på - og at det er vi som borgere og foreldre som er lovgiverne. Han sa at hvis vi var misfornøyd med loven så gikk det an å arbeide politisk for å endre forholdene. Jeg sa at grunnskoleloven og loven i utgangspunktet er meget bra den, og at loven er noe forholsvis stabilt noe, mens politikerne kan være så mangt ifra venstre til høyre og mere til. At loven burde tolkes objektivt og saklig. Han sa han måtte være lojal i forhold til lovgiverne og forholde seg til det på en byråkratisk måte. Jeg at hvis det ble lagt an til at vriompeiser kunne misbruke og mistolke loven så kunne det få og ha så store, katastrofale konsekvenser for de som ble utsatt for det. Som f.eks. dette med å ifra kommunens side skulle stilles kompetansekrav etc. At "tilsvarende undervisning" er tilsvarende undervisning! Han sa at kommunen måtte kunne forvisse seg om at undervisningen virkelig var bra nok, at de måtte kunne kontrollere eller få dette dokumentert eller noe. Jeg sa at et slikt utgangspunkt var dårlig som et utgangspunkt og mistenkeliggjør foreldrene ifra starten, at om det fra kommunens side var grunn til å tro at det som pågikk var uansvarlig eller ikke bra nok, så ble det noe annet. Og at det oftest og gjerne er i foreldrenes og familienes interesse at barna f.eks. kan få avlegge prøver, - oftere enn den ene gangen som ble foreslått ifra departementet (?) i et skriv eller noe jeg har sett, at de fleste vil ønske langt oftere prøving enn dette, av hensyn til at barna skal få eksamenspapirer etc. At foreldrenes hovedansvar for undervisningen og oppdragelsen ellers vil kunne bli en fiksjon (og umyndiggjøre foreldrene). At grunnskolelovens formålsparagraf måtte taes på alvor. At for oss som driver med hjemmeundervisning er full seier i forhold til å kunne få drive med hjemmeundervisning i henhold til grunnskoleloven bare et spørsmål om tid, - spørsmålet er ikke om vi vil vinne frem, men når. For det gjør vi likevel; - ingen kan overtrampe oss mere i det lange løp, foreldre her og der, hist og pist, som ivaretar interessene for det kjæreste de har. Det bør være en selvfølgelighet også nu. Sånn omtrentlig noe av det samtalen dreide seg om.

*

Endog dyrene vet instinktivt og uten videre å ivareta sine barns interesser! Og slektens og familiens interesser!

*

Det er blitt eftermiddag. Jeg har spist og dusjet, etc. og skal kjøre ut for å kjøpe dagens aviser, særlig for å se om mitt leserinnlegg til avisen Driva og Sør-Trøndelag er kommet på trykk ... Judith Hovd nevnte noe om at det har vært et leserinnlegg om hjemmeundervisningen i avisen "Trønderen" ca. i begynnelsen av denne uken, - som jeg enda ikke har sett. Det skjer svært så mye og bare mere og mere i media nu særlig det siste året, mht. familie, skole og menneskeverdet. Et mildt sagt uhyggelig oppslag i Dagbladet forleden dag (07.02.), under overskriften (stort på forsiden): "Barnehagen vil melde Lise Ann til barnevernet: FOR GOD MOR for Marie -- Lise Ann Gundersen (29) ønsket å ta sin datter Marie (4) ut av barnehagen for å ha henne hjemme. Da fikk hun beskjed av barnehagens ledelse at de ville melde henne til barnevernet fordi datteren er for sterkt knyttet til mora. Side 10 og 11." Og en mildt sagt uhyggelig historie inne i avisen! Arbeiderpartiets byråkrater (les: holdninger) og andre mentalt uniformerte soldater turer og tramper vilt frem for å ødelegge familier, barn, samfunnet, kulturen og menneskeverdet!

*

DAGBOKSNOTATER --- tirsdag 13. februar 1996 --- Rindal:

Endelig ferdig med det meste! Tre døgns nokså konstant hardt arbeide omtrent ferdig! Lørdag, søndag og mandag. Tidlig morgen og jeg er stuptrøtt! De andre holder på å våkne og stå opp så vidt. Datamaskinen er omarbeidet, fra en 486DX2-66MHz til en Pentium 133MHz med 1,62Gb ny harddisk! Nu med to harddisker i! Den ene med to partisjoner og den andre og nye med fire (to partisjoner pluss to logiske diskdrev). Det nye hovedkortet (mammaen - motherboardet), prosessoren (pappaen), ram-en og harddisken ankom fredag eftermiddag. Det kostet i alt 10.409,- kr. (inkl. mva.) - med de avslagene jeg fikk. Moderkortet egentlig kr. 2.090,-, Intel-Pentium-prosessoren egentlig kr. 4.990,-, SIMM-RAM-en (8 RAM -72pins - 32bits) egentlig kr. 2.390,- og Western Digital (1620 MB, 9ms mode 4) harddisken egentlig kr. 3.190,- Men ser nu efterpå at jeg må ha enda en 8 MB RAM for at det skal passe i mulighetene til Pentiumkortet, så jeg kan bruke de to 4 MB jeg hadde fra før av også (som jeg trodde var en 8 MB-er!) Prisene på alt slikt mere enn halveres i løpet av mindre enn et år! (Foreløpig tregest når det gjelder RAM ...) Problemer med en ødelagt helt ny Com: 2-portkabel (fra butikken!), og varsel om viruset Parity! Begge deler vanskelig å detektere og å isolere! Og nærsagt helt uten særlig med manualer på noe som helst! Måtte skynde meg for å få det hele i drift igjen. Særlig av hensyn til faxingen / modemet! Måtte til Meieriet i Rindal for å få avsendt en fax (SDNR166-rlh!!) til LC, og til POH.

*

Det skjer svært så mye omkring meg nu! Jeg rekker ikke å skrive ned noe, særlig! Hun antyder i sitt brev at vi er kriminelle, - at vår hjemmeundervisning ikke er lovlig! Hun er i full desperasjon!

*

Jeg faxet et lite henslengt notatbrev til POH og noen andre ved 17-tiden.

*

NOTAT-BREV: DB199602.WPD

Rindal, tirsdag 13. februar 1996

Hei!

Endelig ferdig, så jeg kan få sendt ut og motta fax-er igjen, etc. Og bedre få tenkt på andre greier. Kanskje et åpent brev til livsløpskomiteens medlemmer (og pressen) om alt fusket og lureriet ifra HMN-s side!? Med kanskje et innhold som f.eks. berørte også noe slikt som:

Hennes brever og saksbehandling er underlig til greier! Hun sitter med en tilsynsavtale ferdig underskrevet ifra familien Hansens side, som bedre ivaretar både kommunens og foreldrenes interesser, og som på alle måter er helt i samsvar med lovverket, - som hun hemmelighetsstempler! Og det ene med det andre!

Det er et problem med de retningslinjene som ble vedtatt, bortsett fra at de er ubrukelige, og det er at de ikke er i samsvar med lovverket (les: grunnskoleloven, - som de flesker på), men i motstrid med det, - og er heller ikke i familiene som driver med hjemmeundervisning eller i kommunenes interesse (de er mere i tråd med krav og forventninger ifra visse hold innen Norsk Lærerlag etc.).

Osv. Eller hva?

Beste hilsner ifra Rune L. Hansen! Avs.: Rune L. Hansen, Aune, 6657 Rindal. Tlf. & fax: 71 66 58 78.

*

Ikke det at jeg skal eller bør overdrive dette med disse retningslinjene som ble vedtatt heller, - som adv. LC forsøker å få sagt! Men så små ord, formuleringer og pennestrøk kan ha så store betydninger og konsekvenser! Særlig hvis det er vrangvilje - som utarter i ondskap! - bak de eller som forvalter de! Stemningen er uhyggelig, - og skremmende!

*

Jeg har en liste over alle faxene jeg har utsendt i løpet av det siste året. Det dreier seg om ca. 1000 utsendte telefaxer i løpet av et år!

*

DAGBOKSNOTATER --- fredag 16. februar 1996 --- Rindal:

Travle dager ja. Jeg dro til Trondhjem litt efter at POH og SVS dro herfra onsdagen, og hjem til SVS (innom ÅH først) for å snakke nærmere med ham om det som var skjedd. Det som var skjedd - møtet i livsløpskomiteen og slik det var forløpt - virket ganske så skremmende på POH og SVS! - og lot seg merke på journalisten ifra ST også syntes jeg - og mere og mere skremmende når jeg tenkte på det efterpå! Avisen Sør-Trøndelag hadde også stort og skremmende forsideoppslag og innsideoppslag (med Helene Marie Nergård både på forsiden og inni) samme dag - om dette at hun på vegne av Rindal kommune (?) truer med søksmål, etc.! HMN har åpnet sekken sin og sluppet ut store mengder fan-skap i hverdagen! Jeg måtte dra til Trondhjem for å høre nærmere om hva som var skjedd ifra SVS og for å lufte noen tanker. Efterpå, på hjemveien, dro jeg innom TH og snakket ut med ham en smule om saken og sovnet - og skyndte meg hjem igjen straks jeg våknet utpå dagen! Hjemme var det ankommet en faks ifra Heidi K. Johnsen i avisen Sør-Trøndelag - som ble besvart (SDNR167B-rlh) i løpet av dagen og kvelden og faxet over til avisen og henne i natt - samt en fax ifra Terje Dalen i TV2 i Trondhjem, som jeg hastig og trøtt besvarte, med å faxe ham og å ringe ham, efter å ha snakket med kona til POH i dag.

*

Til Terje Dalen, TV2. 160296-kl. 11.00 Jeg måtte til Tr.hjem og kom hjem først sent i går og har jobbet hardt frem til nu og er ganske så trett og sliten og går til sengs nu straks for forhåpentligvis noen få timer, men fant faksen ifra deg igårkveld. Din telefon var opptatt nu og jeg oversender disse ord, så ser du iallfall at jeg er her et eller annet sted. Kontakt evt. gjerne Per Ola Hovd i Mosvik som er godt orientert og var i kommunalt møte her i Rindal onsdagen og det ene med det andre. Vekk gjerne på meg hvis du er forberedt på at jeg kan være sliten og sovende. Beste hilsner Rune L. Hansen, 6657 Rindal, tlf & fax: 71665878.

*

En helsesøster i Rindal kommune telefonerte i dag. Sa hun het (ca.) Elin Sølli, og at det gjaldt 2-årskontroll og 4-årskontroll av barna, at hvis vi ville så kunne hun ta seg en tur. Jeg sa det var trivlig hun ringte og at hun er velkommen, bare det ikke gjaldt noe fiks-fakseri fra Helene Marie Nergård. Jeg syntes jeg hørte hun sa "nææ", og vi ble enige om at hun tar seg en tur mandagen ved 13-tiden. Vi har alltid hatt et godt forhold til helsestasjonene de stedene vi har bodd, og det kan være trivlig med det fortsatt nu. Det er riktig nok muligvis en viss risiko med denne HMN bak kulissene; men det skulle i så fall vel la seg merke! HMN er virkelig ute på krigsstien! Og har fått med seg mange flere!

*

Mosvik-familiene er til en advokat i Trondhjem i dag. Jeg snakket en stund, en times tid, med POH-s kone Heidi i telefonen i dag formiddag. Vi snakket mest om barn og om familie og om huv. og sånn der.

*

Jeg snakket og med Terje Dalen i TV2, som sendte en faks hithen i går. Og har snakket med SVS flere ganger, som vanlig. Han følger med svært så godt, det hele alt som skjer. Vi kjørte til Rindal sentrum hele familien og handlet dagligvarer og fikk tak i dagens utgave av avisen "Sør-Trøndelag", - hvor vår sak hadde oppslag, av Heidi K. Johnsen, på hele side 9! Og det var et meget bra oppslag, som jeg har digitalisert og arkivert som 160296ST.WPD. Det fine oppsettet i ST og fotoene fikk jeg dog jo ikke med. Det blir oppslag i samme avisen i morgen også! SVS forteller at hans intervjuspørsmål til ordføreren i Rindal nu (SDNR168A-rlh) enda ikke er besvart, men at han har fått beskjed om at de vil bli besvart tirsdagen. Ifra skolesjefen i Mosvik har han så vidt jeg forstår det slett ikke fått noe som helst svar på intervjuspørsmålene (SDNR160-rlh) enda, - naturlig nok.

*

Det er ganske så skremmende det som foregår og stemningen ifra motparten nu ja!

*

DAGBOKSNOTATER --- lørdag 17. februar 1996 --- Rindal:

Jeg forsov meg grundig i dag, og våknet ikke før efter middagstid. Sov likevel ikke så lenge, men kom meg dermed ikke bort til Folkebiblioteket. SVS sendte over en fax hit ved 14-tiden - hans utkast til en dobbeltside om saken, slik han oversendte den til avisen sin i dag! Litt kaldere ute i dag igjen. Det var mildere - med regn - noen dager også. Men sol i været og fint og glatt ute.

*

Som POH sier - noe sånn som at: Det er ikke noe rart at kommunen har svært så alvorlige mobbe-problemer i skolen, når og hvis det er og skal være sånn at også foreldrene, familiene og innbyggerne i kommunen mobbes.

*

DAGBOKSNOTATER --- søndag 18. februar 1996 --- Rindal:

Her gjelder det om å se realitetene i øynene. Og SVS og POH har antaglig rett i at det ikke er tilfeldig dette med henvendelsen ifra helsesøsteren, som ønsket å komme på besøk hit hjem, - at hun trolig og antagligvis har fått et oppdrag fra HMN. Og videre at HMN og Tove Flåtten i spissen for livsløpskomiteen & co. er ganske så bestemte i hva de vil gjøre! Vi kan ikke bare se bort ifra alt fusket og bedrageriet som har vært hittil, og at situasjonen er som den er nu! HMN og Tove Flåtten har bestemt seg for å få oss fjernet koste hva det koste vil, - og det har de fått med seg omtrent alle de andre på! Det blir Skaun kommunes administrasjon om igjen, - under annet navn! SVS sa det omtrent slik, - at uansett hva som måtte komme ifra vår side, så er det nytteløst, så vil det være som å skvette vann på gåsa, - de har innbitt bestemt seg! Selv om det forholdt seg slik at en atombombe skulle til å eksplodere et eller annet sted i kommunen, og Rune L. Hansen visste om det og fortalte de det så ville de tvert og uansett avfeie det! Det inntrykket SVS og POH fikk ved møtet i livsløpskomiteen, - reaksjonene, den hånlige fliringen og det hele alt der, gav de et svært så meget skremmende inntrykk! HMN har tydelig nok svært så stor makt. Og de er mildt sagt desperate!

*

Peder her i nabohuset, en gammel mann, sa til Trude på fredagen (eller var det torsdagen?), - at de kan da ikke tvinge dere til å flytte heller, de kan da ikke jage dere heller ... Men det er altså ganske så forutsigbart hva de tenker på og hva de holder på med, og hva de vil kunne komme til å oppnå ...! Det har ingen som helst hensikt heller å sende brevet nu (SDNR169-rlh) til ordføreren i Rindal! Vi bør straks komme oss bort herfra! Flytte og melde flytting herfra før kommunestyremøtet den 29. februar. Alt annet vil være galskap mener SVS!

*

POH og familien har invitert oss til å komme å være hos de denne uken; sånn at vi kan forberede å flytte til en kommune hvor Sveio-modellen er den som allerede brukes. Vi drar derfor til Mosvik nu i morgen tidlig, og tenker hente sakene våre her mot slutten av uken og da si opp leieavtalen her, etc. Forfærdelig med å igjen måtte flytte, - og det midt på vinteren, men det synes ikke som å være noen vei utenom. Det er minus 27 grader Celsius ute her nu ved midnattstid. Jeg kjenner meg på sett og vis nærsagt som Bibelens Job!

*

DAGBOKSNOTATER --- tirsdag 20. februar 1996 --- MOSVIK:

Vi er i Mosvik. Kom hit i går ved 13-tiden, og er innlosjert i en hytte her på gården til familien Hovd. Det er en fin og trivlig hytte. Vi ble servert både lunsj og kveldsmat med pizza hos familien Hovd i går. SVS telefonerte i går, og også jeg snakket litt med ham. Han fortalte bl.a. at Jørgen Høgetveit arbeidet for oss der på Sørlandet nu. POH telefonerte Rolf Oftedal, som også jeg snakket med efterpå. Rolf Oftedal forsøker ordne med mulighet for husvære for oss der i Sveio kommune eller i nærheten, og fikk nærmere beskjed nu i eftermiddag eller mot kvelden i dag. Jeg fikk se noen papirer / dokumenter av POH, - som jeg i formiddag nu har digitalisert og arkivert. Mosvik kommuneadministrasjon - eller rettere sagt særlig skolesjefen her i Mosvik - roter også svært så meget. Og roter alt inn i den samme menneskefiendtlige sammensvergelsen! Og snur det hele ganske så opp ned, til sin motsetning!

*

Jeg er spent på hva ordføreren i Rindal besvarer spørsmålene ifra SVS og avisen Dagen i dag, - særlig mht. hvorvidt de faktisk har tenkt å politianmelde vår familie! Vel; det har de antaglig tenkt på å gjøre, under ledelse av HMN (og Tove Flåtten) som en dekkoperasjon. Hun tenker som så at det er bedre å ødelegge en hel familie enn selv å skulle måtte besinne seg eller å gjøre retrett. Det er prestisje og slikt å ivareta! Dette at hun samtidig må gjøre seg umenneskelig synes som å ha mindre betydning, - hennes interesser er andre. Dette at hun samtidig må bringe inn i verden eller produsere ekte ondskap går det an å finne på bortforklaringer for, særlig ved å sverte vår familie desto mere på forskjellig slags vis. Jeg er lite i tvil om hva hun har tenkt på å gjøre, efter å ha fått tenkt meg endel om i de siste dager! Og jeg kvier meg for igjen å skulle komme til en ny kommune, til igjen å måtte flytte! Særlig på bakgrunn av de dårlige erfaringene vi nu har fått inn over oss i Rindal. Jeg blir slitsom og oppgitt enda mere bare av tanken!

*

Dobbeltside-reportasje om oss i dagens utgave av Dagen, - om møtet i livsløpskomiteen, etc. - av SVS! Foto-er også. Bl.a. et megetsigende bilde av noen av medlemmene i livsløpskomiteen! En ganske så saklig og bra fremstilling av noen av hovedtrekkene i den aller siste tidens begivenheter og situasjon!

*

Tenkte jeg skulle gjengi her mitt brev til ordføreren i Rindal, SDNR169-rlh, som altså ikke ble eller kommer til å bli avsendt. Som et meget stille slags punktum. Det går i sin helhet slik:

*

BREV

Til

Rindal kommune,
v/ ordfører Ola T. Heggem,
6657 Rindal.

Rindal, 17.02. 1996.

Viser til brev fra Rindal kommune av 9/2-1996 og til svarbrev/telefaks fra Per Ola Hovd til kommunen av 13/2-1996. Viser videre til livsløpskomiteens møte 14/2-1996.

Jeg ber om at det settes fram et alternativt forslag for Rindal kommunestyre når dette skal ta stilling til om det skal reises rettssak mot min familie. På denne måten får Rindal kommunestyre følgende to forslag å stemme over:

Forslag 1 - Rindal kommune går til rettssak mot familien Hansen.

Forslag 2 - Lektor Marta Straume engasjeres for å løse den fastlåste situasjonen i Rindal vedrørende hjemmeundervisning.

Jeg ønsker at følgende i sin helhet leses opp før saken starter i Rindal kommunestyre:

1. De to brevene mine av 16/1-1996.

2. Kommunens kravbrev vedrørende rettssak av 9/2-1996.

3. Per Ola Hovds svarbrev på kravbrevet vedrørende rettssak av 13/2-1996.

4. Dette brevet av 17/2-1996.

Jeg gjør oppmerksom på at Per Ola Hovds svarbrev av 13/2-1996, som ble telefakset til Rindal kommune samme dag - utgjør mitt svar på kommunens brev av 9/2-1996. Jeg har ingen ting å tilføye i tillegg til det som står i dette brevet.

Jeg gjør oppmerksom på at Sveio-modellen ivaretar 100 prosent de kommunalt vedtatte retningslinjer for hjemmeundervisning - som ble vedtatt 10/1-1996. Vår familie tok til efterretning de retningslinjer i 3 punkter for hjemmeundervisning som ble vedtatt. Selv om disse er i strid med grunnskoleloven og dens formålsparagraf, så er det dog slik at om Sveio-modellen benyttes så vil dette til tross og likevel disse retningslinjer være ivaretatt helt og fortreffelig. Iøvrig må få nevnes at Sveio-modellen langt bedre ivaretar både kommunens og foreldrenes interesser og ansvar, enn de nevnte retningslinjer. Og at denne er helt og holdent i samsvar med grunnskoleloven. Sveio-modellen er ifra vår side forlengst underskrevet og tilsendt kommunen, men ble så vidt vi har fått høre via pressen hemmelighetsstemplet. (Henv. til avisen Sør-Trøndelag, 23.01. 1996.)

Jeg erklærer herved at presse og andre interesserte må få være tilstede under hele behandlingen av denne saken i Rindal kommunestyre selv om man vedtar at saken skal gå for lukkede dører. Min familie har ingen ting å skjule i denne saken.

Med beste hilsen fra

Rune L. Hansen, (sign.)

Bilag: SDNR167B-rlh.

Avs.:
Rune L. Hansen,
Aune,
6657 Rindal.

*

DAGBOKSNOTATER --- torsdag 22. februar 1996 --- MOSVIK:

Dette med at jeg sa at hun helsesøsteren kunne komme hjem til oss var en ubetenksomhet. For, som SVS sier, sjefen hennes er faktisk HMN! Opp gjennom alle årene har vi alltid hatt et godt forhold til helsestasjonene. Det nærmeste vi kan sies å ikke ha hatt det var i Skaun, men endog der hadde vi - det hele alt der til tross - et godt forhold til helsestasjonen. Våre barn har heller aldri i det heletatt noensinne vært syke eller utsatt for ulykker av noe som helst nevneverdig slag, hvilket er ganske så usedvanlig og jeg for min del bare har vært alminnelig stolt av og glad for. De har vært mye friskere enn unger flest, og har trivdes mye bedre og vært gladere og åpnere og mere dannede og flinke enn unger flest. Hvilket alle andre også har lagt merke til, og de fleste har vært bare positive i forhold til, men noen hist og pist misunnelige i forhold til. Dette er imidlertid ikke likså tydelig og selvfølgelig nu mere som det var inntil særlig alt det forskrekkelige som skjedde i fjor vår! Jeg oversendte imidlertid en brevfax (SDNR169Y-rlh) til helsesøsteren i Rindal på søndagskvelden, som gikk slik:

*

TELEFAX

Til
Rindal kommune, v/ helsesøster.
Telefax: 71665663.

Rindal, 18.02. 1996.

Vedr. telefonsamtale fredag

Viser til hyggelig telefonsamtale med deg fredag.

Vi avtalte at du kunne komme på besøk mandag 19/2-1996, kl. 13.00.

Dette må jeg imidlertid avlyse, da vi nettopp er invitert til å ha en vinterferieuke denne uken og blir derfor bortreist.

Trivlig derfor om vi på et senere tidspunkt kunne få et slikt besøk av deg. Jeg tar derfor kontakt med deg når vi kommer hjem igjen.

Med vennlig hilsen

Rune L. Hansen

*

Rolige dager her i Mosvik for oss nu. Jeg snakket med Jørgen Høgetveit for første gang i telefonen i kveld. Og med Jane V. i Sveio også, både jeg og Trude. Det viser seg at hun er rektor ved skolen der i Sveio! Og hun var særdeles meget fin å ha med å gjøre!

*

Både jeg og Trude og POH snakket også med SVS. Og han sendte over en telefax i går, med et oppslag med intervju med ordføreren i Rindal. Han hadde påskrevet følgende ord: "Til Rune. Dette er et utspill fordi ordføreren er sterkt presset. Flytt til Nissedal eller Sveio omgående. Vent ikke til vedtaket om rettssak er tatt og namsretten like etterpå har grepet inn. Jeg kjenner lusa på gangen!" SVS og foreldrene Hovd var iøvrig i kommunestyremøte tirsdagskvelden her i Mosvik, - Hovd i den første og uoffisielle part av møtet og SVS i den offentlige part efterpå. Skolesjefen var også møtt frem, men forlot lokalet i begynnelsen (på anmodning fra Hovd) i den første part. SVS og POH foreslår at jeg og Trudegifter oss på papiret i kirken - slik vi fra før av lenge har tenkt - under hjemmeundervisningskonferansen i Ulvik i sommer, hvilket jeg sier vil være ok for vår del, men da kanskje med f.eks. en Ludvig Nessa eller Børre Knutsen som prest! SVS var ikke sen om å kontakte Ludvig Nessa! Og ringte tilbake igjen samme dag, i dag, og sa han hadde snakket med Ludvig Nessa som sa det var ok hvis vi ikke har vært gift før. Det var snakk om på søndagen under konferansen i sommer, med en gudstjeneste i tillegg!

*

Både Gudmund, Idun og Balder fikk vondt i svelget efter at vi kom hit (og jeg litt i halsen), efter at barna til Hovd nettopp er blitt friske efter

*

I morgen drar vi herfra ved 12-13-tiden, til Rindal for å pakke sammen og rydde opp alt der og bringe det hen til Hell i løpet av lørdagen, derefter drar vi sørover.

*

DAGBOKSNOTATER --- tirsdag 27. februar 1996 --- SVEIO:

Vi kom her til Sveio i går, efter ca. 28-30 timer kjøring pluss i alt ca. 3-4 timer kjørepause underveis, og jeg var temmelig utslitt av all kjøringen i allslags føre og det ene med det annet! Vi dro ifra Mosvik fredag ved 14-tiden, og var på turen derfra hjem til Rindal innom mine foreldre i Hell hvor vi fikk låne dere bil-tilhenger. Da vi kom hjem til Rindal fant vi bl.a. et eksemplar av avisen "Driva" for mandag 19. februar 1996, som hadde litt av et grovt angrep på vår familie og hjemmeundervisningen, tydelig og meget iøynefallende satt opp på side 2! Simpel hetsing. (SDNR170-rlh / 190296DR.WPD) Mine og SVS sine antagelser om bl.a. hvorfor ikke avisen "Driva" kom til pressekonferansen likevel så ganske så tydelig ut til å bekrefte seg! Litt av en kuriositet av en artikkel i all sin åpenbare dårskap! Som også sier bl.a. noe om stemningen som råder i diverse krinker og kroker! Oppslaget står ved siden av lederplassen i avisen (som handler om Bjørnstjerne Bjørnson-jubileet!) - og går i sin helhet slik:

*

FOTO (s/h, stort) over overskriften, som viser ivrig interesserte barn som stimler sammen ved en datamaskin.

*

Send barna på skolen!

Rune L. Hansen og hans ønske om hjemmeundervisning i Rindal er blitt et problem for Rindal kommune. Riktignok har Livsløpskomiteen i Rindal vedtatt retningslinjer for hjemmeundervisning, men derifra og fram til en avtale med Hansen synes veien lang og kronglete.

Nå vurderer kommunen å gå til søksmål mot familien, dersom en avtale ikke ligger på bordet snart - ferdig underskrevet. Det er mangt politikere og kommunale byråkrater må bruke sin tid på. I disse dager jobber Rindal med en gjennomgang av sitt skoletilbud, for å gjøre det best mulig. Til dette arbeidet har de hyret forskere. Dette er et verdifullt arbeid som helt sikkert vil gi resultater - eller bli en bekreftelse på at skoletilbudet i Rindal er bra nok som det er. For sannsynligvis har kommunen et bra skoletilbud slik det fremstår i dag. Dette tilbudet er imidlertid ikke Hansen interessert i. Han vil selv undervise sine barn - med en tilsynslærer som skal hentes fra Bergen. Rindal kommune har ikke tilsynslærer bra nok for Hansen. Stakkars alle de andre barna i Rindal, som hver dag er prisgitt lokale undervisningskrefter i Rindal. Rune L. Hansen har i enkelte medier fått veldig mye presseomtale. Ufortjent nok, egentlig - fordi det stort sett ser ut som om det er Hansen selv som styrer de mediene som har slengt seg på karusellen. Han "forer" avisene med det han vil ha offentliggjort. Bortsett fra det er hans kommentar "ingen kommentar". Hansen forlanger at andre, blant annet kommunen, skal spille med åpne kort. Han vil ha sin sak behandlet i full offentlighet. Men han dikterer pressen og han legger opp til pressekonferanse der han selv har hele regien. Spørsmål skal leveres skriftlig - og aviser blir lovet skriftlig svar, dagen etterpå. Det er ikke mye åpenhet, det - samtidig som det er veldig naivt. Pressen jobber ikke på den måten. Det bør Hansen vite etter all den kontakten han har hatt med aviser og andre medier. En pressekonferanse, slik som skissert ovenfor, ble det invitert til hjemme hos Hansen onsdag kveld, fordi han ventet "en del pågang fra journalister" etter Livsløpskomiteens behandling av et brev Hansen har sendt komiteen midt i januar. Det hele ble en referatsak i komitemøtet, som Hansen på forhånd hadde erklært åpent for pressen. "Eventuelle bestemmelser om at pressen ikke skal være tilstede under behandlingen av denne saken på grunn av at dette er en intern sak, settes dermed til side", heter det i et brev fra Hansen til Livsløpskomiteen av 2/2 - med kopi blant annet til avisa Sør-Trøndelag, den avisen han sannsynligvis har hatt størst nytte av i saken. Å si så mye om selve saken har ingen hensikt. Der er det hele veldig greit; Rindal kommune, og vel de aller fleste kommuner i landet, har et godt skoletilbud som bør være bra nok for alle - og som barna vil ha godt av å benytte seg av, fremfor å bli undervist utenfor skolemiljøet. Sosial omgang er en vesentlig del av skoletida. Videre er skolen veldig ofte også utgangspunktet for fritidsaktiviteter og sosial omgang med jevnaldrende i fritida. Med hjemmeundervisning får barna liten mulighet til omgang med andre barn. Mangel på sosial trening er litt av en ballast å slippe barna ut i verden med. Tenk på det - dere voksne som jobber så hardt for å holde barna borte fra skolemiljøene.

KOMMENTAR Av OLE M. ANSNES

*

Og mitt svarbrev eller altså leserinnlegg går i sin helhet slik:

*

Til:

Avisen Driva
6600 Sunndalsøra

Rindal 24/2-1996

Leserinnlegg

Jeg ber om å få dette leserinnlegget på trykk så snart som mulig - siden en journalist hos dere har gått til personlige angrep på meg og min familie i en kommentarartikkel.

Med hilsen

Rune L. Hansen, (sign.)

Hjemmeundervisning i Rindal Mandag 19. februar har en journalist i avisen Driva en kommentarartikkel der han gir meg og min familie det glatte lag. Jeg ber leserne av Driva lese også dette svarinnlegget før de gjør seg opp en mening om saken.

Før livsløpskomiteens møte 14/2-1996 var jeg innom distriktskontoret til avisen Driva i Surnadal. Jeg leverte innbydelsen til samlingen hjemme hos meg på kveldstid 14/2-1996. Fikk til svar at dette var en viktig sak som ville bli fulgt opp. Journalisten var veldig ivrig for å ta saken. Det er derfor overraskende at en journalist i denne avisen 19/2-1996 går til kraftig angrep på meg og min familie - uten at han var tilstede i Rindal under livsløpskomiteens møte 14/2-1996.

Ja eller nei til rettssak Det sentrale i forbindelse med livsløpskomiteens møte 14/2-1996 var om Rindal kommune skulle gå til rettssak mot vår familie - eller om kommunen skulle satse på å engasjere lektor Marta Straume for å løse problemene mellom familien og kommunen.

Avisen Dagen var tilstede og dekket saken grundig til tross for at dette er ei landsdekkende dagsavis - og ikke ei lokalavis for området slik Driva er. På ei dobbeltside ble både utspillet fra kommunen og svaret fra KrF-politiker Per Ola Hovd presentert i sin helhet. Avisleserne fikk for det første en grundig innføring i hva som var kommunens utgangspunkt for å gå til rettssak mot meg. For det andre fikk avisleserne også et grundig svar - der man punkt for punkt tilbakeviste trusselbrevet om rettssak. Livsløpskomiteen greide ikke å svare på et eneste av de konkrete punktene som ble listet opp fra Per Ola Hovd under den åpne delen av møtet. Avisen Dagen måtte derfor kontakte ordføreren i Rindal for å få hans kommentar til disse meget sentrale punktene - og denne avisen brukte ei hel side til intervjuet med ordføreren.

Med minst like stor balanse ble også begge sider av saken presentert av avisen Sør-Trøndelag. Det var meget relevante og sentrale problemstillinger som også avisen Sør-Trøndelag presenterte. Intervjuet denne avisen hadde med min familie var meget godt.

Spørsmål: I pressen fremgår det at det var medlemmer av livsløpskomiteen som lo høyt på et punkt under opplesingen av brevet fra Per Ola Hovd av 13/2-1996. Punktet som ble besvart med latter var "Dersom Rindal kommune ikke har råd til å dekke kostnadene ved reisen til lektor Marta Straume, stiller Rune L. Hansen seg villig til å dekke disse kostnadene".

1. Er det slik at journalisten i Driva fikk signaler fra Rindal kommune før møtet 14/2-1996 om at Rune L. Hansen bare var et menneske som man kunne le av - og at det var derfor journalisten ikke kom til livsløpskomiteens møte?

2. Var det av samme grunn at journalisten gikk ut med et personlig angrep på meg - et angrep som hadde lite med virkeligheten å gjøre - 19/2-1996?

3. Er det vanlig i avisen Driva at journalister velger å ikke møte opp der ting foregår - kombinert med at de etterpå angriper sterkt den ene parten?

Hvorfor ønsker ikke Driva korrekte intervjusvar? Min advokat, høyesterettsadvokat Liv Clemetsen, valgte å være advokat for min familie helt gratis fordi hun så hvor urettferdig vi er blitt behandlet. I løpet av året 1996 vil hun meget sannsynlig ta ut stevning - stor erstatningssak - mot bl.a. Skaun kommune for overtramp i pressen. Jeg synes at det er veldig realt å kunne få spørsmålene fra journalistene skriftlig - for da kan jeg i ro og fred skrive ned svarene og returnere disse på telefax. Dermed unngår en slike misforståelser som vår familie har vært gjenstand for flere ganger i media. Dette er en praksis som benyttes i de riksdekkende dagsavisene.

4. Hva er det som er så spesielt med lokalavisen Driva når denne ikke kan følge den samme praksis på dette området som de riksdekkende dagsavisene - men faktisk henger meg ut offentlig 19/2-1996 fordi jeg ønsker tid på meg til å forme intervjusvarene korrekt?

Hvorfor feilinformasjon i Driva? 9/2-1996 gikk Rindal kommune ut med et trusselbrev om rettssak, rettet mot min familie. 13/2-1996 kommer det et omfattende svarbrev fra KrF-politiker Per Ola Hovd på vegne av meg. Under den åpne delen av livsløpskomiteen kommer det ikke et pip (unntatt latter) fra denne komiteens medlemmer til de konkrete punktene fra Hovd. Og til tross for at jeg har sendt inn skriftlig erklæring til kommunen om at pressen kan være tilstede også om konfidensielle saker vedrørende meg skal behandles - blir både pressen og publikum jagd på dør etter en stund.

5. Er det slik at det er noen i Rindal som har fortalt journalisten i Driva at han ikke skall fokusere på dette - som er hovedpoenget i saken - men heller 19/2-1996 sette på trykk noe som er feil bortimot helt fra begynnelse til slutt?

6. Flere aviser har offentliggjort mine to brev til Rindal kommune av 16/1-1996 og Per Ola Hovds brev / telefaks til Rindal kommune av 13/2-1996 i sin helhet. Kan også avisen Driva tenke seg å trykke disse brevene i sin helhet før journalister i avisen fortsetter med sine skriverier om hjemmeundervisning?

På bakgrunn av det sterke angrepet mot meg og min familie 19/2-1996 mener jeg at leserne av avisen Driva må ha krav på å få vite svarene på disse spørsmålene.

Rindal 24/2-1996

Rune L. Hansen

*

Jeg rakk innom Folkebiblioteket i Rindal på lørdagen, og tilbakeleverte bøkerne vi hadde lånt der, samt innom butikken "Nord-Møre Kontor & Data" i Surnadal for å bytte inn den engelske versjonen av "Windows 95" (som han antaglig hadde levert meg ved en feiltagelse?), i den norske versjonen (som jeg også hadde betalt for) - jeg leverte den, men han sa han straks via fax skulle bestille den norske versjonen til meg, og regnet med at det ikke tok mange dagene. Jeg var også innom "Ideell-butikken" der, og fikk hentet ut de 8 MB RAM jeg hadde bestilt, som jeg straks fikk montert, så det i alt ble 24 MB RAM! Vi dro ifra Rindal mandag morgen ved 6.30-tiden, efter å ha pakket og lastet inn i bilen og på tilhengeren siden søndagen. Hadde med SVS avtalt å treffe ham i Storås, så han bl.a. kunne få tatt noen bilder. Han skulle også postlegge et brev for meg i Trondhjem og ha min underskrift på det, et leserinnlegg (SDNR170-rlh) til avisen "Driva" - som tar til motmæle efter angrepet på vår familie og på hjemmeundervisningen, der i avisen for mandag 19. februar! Tenkte egentlig å overnatte noensteds omkring midtveis, men det ble det ikke noe av i og med at jeg kjente meg ganske våken og resten av familien sov efter behov i bilen underveis. Selv sov jeg bare to ganger ca. en og en halv time underveis - og hadde ikke sovet den natten vi dro ifra Rindal heller! Men det lot seg også merke på slutten særlig! Da var jeg meget klar i ryggen og rett og slett utslitt og stuptrøtt! Da vi imidlertid kom frem ble vi godt mottatt av Jane og JohannesVandaskog, og hadde en prat med henne og deres to barn Rune og Hilde, før vi ble vist huset. Jeg orket ikke stort mere og sovnet fort i en seng her efterpå, sov da tre timers tid og stod opp igjen. Trude og ungene hadde tatt inn litt ifra bilen, og vi fikk tent opp i vedovnen og fikk opp varmen i det ubrukte huset og fikk tørket sko og sokker som var blitt våte i vårløsningen da vi kom, fikk varmen i sengeklærne, etc. Ikke lenge efterpå tok jeg kvelden og sov meget godt hele natten, - de andre også. Og først i dag nu fikk vi lastet av biltilhengeren, en stor fryseboks med tunge frosne matvarer nedi, og en vaskemaskin, og diverse annet i pappesker. Det er et trivlig, ikke så stort hus, med tømmer i veggene, med bad og wc, doble vinduer, med hage utenfor, og helt bra. Beliggende ved siden av huset til familien Vandaskog, på deres gårdsbruk her i Vandaskog i Sveio kommune. Sveio kommune minnet meg på mange måter om Hitra i Sør-Trøndelag - hvor jeg har vært endel i en årrekke, - selv om det er mye annerledes. Å komme hithen til Sveio og Vest-Norge var som å komme til et annet land nærsagt! Her var det ikke frost i jorda, her omkring Sveio - Jane Vandaskog sa i går at frosten var gått ut av jorda for to dager siden - og annerledes landskap, himmel, flora, luft, etc.!

*

Vi var innom Oslo en snartur på veien, hvor jeg var oppom Guttorm og May-Irene en snartur, og vi kjøpte oss en pizza ifra en pakistansk pizza-butikk, en pizza som var så sur og dårlig at vi fikk mageproblemer av den lang tid efterpå, og både Balder og jeg kastet opp! En lærepenge! Jeg tenkte at pizzaen der kanskje kunne være god i og med at butikken var nyåpnet, men nei da!

*

Jeg og ungene - ikke Trude og Frøydis - kjørte en tur til Sveio sentrum i dag, for at jeg skulle innom Folkeregisteret og hente flyttemeldings-skjema, samt handle noen dagligvarer og ta noen telefoner. Telefonering ble det ikke noe av. Trude ringte forresten og snakket med Heidi Hovd i går kveld, i og med at hun hadde lovt POH å telefonere når vi kom frem. Men jeg fikk handlet og hentet flyttemeldingsskjema, - som jeg skal fylle ut og postlegge i morgen, samt faxe over et eksemplar av til Rindal kommunes Folkeregister. Den planlagte tanken, fra en ukes tid tilbake, var å sende de den sånn at de der i Rindal kommunes administrasjon mottar den straks før kommunestyremøtet de skal ha nu i overmorgen, tidlig på torsdag. (F.eks. sent i morgen eftermiddag.) Hvor de sannsynligvis eller antagligvis har tenkt å "tilendebringe" sine umenneskelige overtramp av min familie!

*

Et stykke tekst av Bjørnstjerne Bjørnson som jeg brukte i Familie Posten nr. 1, 1995:

Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910, norsk):

De selvsamme bøker og de selvsamme tanker fra Lindesnes til Nordkap, saadan staten os sanker i en alting og os alle konserverende forening, hvori alle pene folk faar en eneste mening. De selvsamme bøker og de selvsamme tanker, som flinkt av hele slægten gjør en eneste en, en fortræffelig fyr, der kan staa paa et ben og ramse hele leksa, som man slipper et anker.

*

DAGBOKSNOTATER --- torsdag 29. februar 1996 --- SVEIO:

Det var kraftig vind i går kveld og før jeg gikk til seng efter midnatt. POH telefonerte i dag formiddag rett efter eller samtidig med at jeg våknet, - jentungen i familien Vandaskog kom og sa det var telefon til meg, - så vidt våknet kom jeg meg dithen og fikk snakket med POH. Han fortalte noe om at avisen Sør-Trøndelag hadde ringt (?), redaktøren der (?), i anledning av kommunestyremøte i Rindal i morgen og vår sak der, og at journalist Heidi K. Johnsen der var sykmeldt for tiden, og at POH hadde sagt noe om at han hadde en nyhet de kanskje kunne bruke - og få først hvis de var interessert, og det hadde han vært, om at det ikke blir noen slik sak i kommunestyremøtet i morgen, familien Hansen / Skjærvik har flyttet og er borte vekke og Rindal kommune mottar flyttemelding ifra familien i morgen tidlig, rett foran nesen på de! Redaktøren i avisen Sør-Trøndelag hadde vært interessert i å få en kopi av flyttemeldingen før deres dead-line kl. 16.00, så de allerede i dag nu når møtet skal være kan ha saken oppslått i avisen. (Jeg fikk faxet over en kopi av flyttemeldingen i går ved 15-tiden, ifra en butikk i Haugesund, som også skulle faxe over en kopi til kommuneadministrasjonen i Rindal straks efter kl. 16.00. Selve flyttemeldingen ble lagt i postkassen til Sveio Folkeregister kl. 16.00 i går.) Håper ikke POH har misforstått noe eller latt seg lure av noe. Han kunne også fortelle at det også blir oppslag i avisen Dagen av SVS i dag, hvilket jeg fra før av regnet med. Dessuten fortalte også POH at de har hatt (og fortsatt har?) besøk av Rolf Jakobsen ifra Åmli i lag med Terje E. ifra Nissedal, ilag med bare noen få av barna. Familien E. ifra Nissedal driver også med hjemmeundervisning, med Sveio-modellen og Marta Straume. Og at Rolf J. og Terje E. hadde vært i samtale med kommunen, i forbindelse med å flytte dithen til Mosvik, - helt på ekte og uten at det er noen sammensvergelse med familien Hovd eller Fjell der i Mosvik. Men at de hadde gjort det klart for kommunen at de ville flytte med seg også Sveio-modellen og Marta Straume. De hadde fått til svar at Mosvik hadde gjort enstemmige vedtak om hjemmeundervisning. Og Rolf J. hadde sagt noe slikt som at han i hånden holdt sakspapirene fra Åmli, som viser at de der hadde gjort fire ensstemmige vedtak om hjemmeundervisning før de kom frem til et femte enstemmig vedtak om Sveio-modellen og Marta Straume, at hvis Mosvik kommune ønsker å gjøre en tilsvarende prosess så får de mye å kave med i tiden fremover! Jeg forstod det forresten på POH som at Terje E. allerede har fått tak i et hus der i Mosvik, og fått seg en jobb også (han var arbeidsledig), i verkstedet hos Fjell, og altså faktisk ønsker å flytte dit til Mosvik ifra Nissedal med sin familie.

*

I dag altså oppslag i både avisen Dagen og Sør-Trønderen om hjemmeundervisningen og vår familie. Og tenkeligvis også i avisen Driva, mitt leserinnlegg angående det som stod der på mandagen! Bl.a. TV2 vil antaglig også være frempå mht. det som skjer og har skjedd nu.

*

I går kjørte jeg og Balder til Haugesund, hvor jeg hadde noen ærender. Bl.a. noen telefonsamtaler, de to nevnte telafaxer, og å få flyttet vårt telefonabonnement ifra Rindal (koster i alt ca. 800,- til 1.000,- kr.), kjøpe noe antennekabel (kostet kr. 140,-), en baderomsskrape, fornye abonnementet på den meget kjære avisen Dagen, kjøpe en ny CD-spiller (kostet kr. ca. 800,-), etc. Telefonerte og snakket litt med mine foreldre. Rakk ikke alt jeg skulle, og har noen ærender i morgen også - bl.a. å telefonere utleierne i Rindal, for å si opp leieavtalen der og få til en ordning med betaling for strømmen der etc. nu. Og jeg tenkte forsøke ta en tur innom Skolekontoret i Sveio. Avtalte i forgårs med Johannes Vandaskog her at han skal ha en husleie på 1.000,- kr. i måneden. I tillegg kommer e-kraft, med også ca. kr. 1.000,- i måneden. Meget gunstig i forhold til hva vi har måttet betale i boutgifter der hvor vi kom ifra! Og passer bra med økonomien nu og alt som har skjedd! Telefonen skulle Telenor komme å få lagt inn senest mandagen, antagligvis. Og vårt nye telefonnummer blir 52 74 08 64. Jeg satte opp parabol-antennen i gårkveld, men fikk ikke til å innstille den, iallfall ikke før jeg trengte til sengen. Mye trivlige småfugler her utenfor, omkring husene. Også nydelige gråspurver!

*

Inn til Oslo de siste ti milene gikk det med sneglefart! Og i rykk og napp! Nydelig vær da vi ankom Vestlandet, efter fjellene! Og luften duftende så godt av jord og muld! Det var underlig å komme til Vest-Norge, via Dombås, Gudbrandsdalen, Oslo og Kongsberg! Og de utrolige fjellene på slutten, i nattemørket! Med smale, bratte og svingete veier og tunneler! Og å kjøre i litt av en snestorm, med nokså tungt lastet tilhenger bakpå! Særlig da vi kom til Åkrafjordveien blejeg forskrekket! Der tok de forresten 40,- kr. i bompenger! Den veien var smal, tynn, bratt, glatt og sleip den! Hadde jeg måttet stoppe bilen eller sette ned farten for mye i oppoverhelling eller bakke der, eller nærsagt i det heletatt, så ville jeg blitt stående bom fast og fått litt av et problem! Jeg tenkte høyt at de 40,-kronene måtte være for finansiere assisterende helikoptertjeneste eller noe for å få løs fastsittende biler! Eller for å gi folk et advarende hint! At det lyktes oss å komme frem der skyldtes kanskje milimeterflaks om igjen og om igjen mange ganger! Jeg burde fått pokal og premie!

*

Jeg skrev en liten hilsen i gjesteboken til familien Hovd, i den trivlige hytten der, som vi alle skrev navnene våre under. Den gikk slik:

Kjære familien Hovd!

Takk for invitasjonen og et trivlig opphold med fred og ro, et godt pusterom underveis.
Jeg sier som dikteren meg selv:

Katten har 9 liv, måren har 99,
men selv har vi neppe 999!
Selv om de som snur alt på hode
og snart har ødelagt vår klode
synes som å tro så!
De hensynsløse
vil at vi skal sløse
med alt og hverandre
og ingenting forandre.
Men:
Vi må alle være hensynsfulle;
slutte å bråke og tulle!

Vi har hatt noen rolige, fine dager her og drar videre nu i dag, som dere vet.
Ønsker dere velsignet og hjertelig alt kjært og bra, og håper vi ivaretar hverandres vennskap i Guds evighet!
Beste hilsner ifra familien Hansen,
ifra oss alle:
Mosvik, fredag 23. 02. 1996.

*

Trude forteller at Jane Vandaskog var innom i går mens jeg og Balder var i Haugesund, og fortalte at en journalist ifra avisen Sør-Trøndelag hadde telefonert, journalist Myrhaug (tlf. 72 480222). Jeg vet ikke hvem det er og er i utgangspunktet meget skeptisk.

*

Dundrende ille tannpine i kveld! Og jeg tyr i mangel av noe annet eller bedre igjen - for 2. gang - til noen kjemisk-syntetiske tabletter, som vi har igjen fra forrige gang. Apocillin og Bruffen omtrent heter de. Johannes Vandaskog kom i formiddag og sa det var telefon til meg ifra avisen Sør-Trøndelag, og jeg vurderte på å ikke ta den, men fant det riktig å høre hvem som telefonerte og hva det gjaldt. Det var vedkommende ifra i går, journalist Myrhaug, som sa det var oppslag om oss i avisen Sør-Trønderen i dag og som ville stille noen spørsmål. Jeg sa jeg er meget skeptisk, fordi jeg ikke vet hvem han er eller hans intensjoner og at jeg har mange dårlige erfaringer fra før av, ikke minst med avisen Sør-Trøndelag, men at min familie verdsetter den redelige journalistikken som deres Heidi K. Johnsen har gjort i den siste tiden. Han antydet at det var blitt et bedre klima sånn sett i avisen, og at han ikke ville noe vondt. Jeg gjorde han også oppmerksom på at han ikke telefonerte til mitt telefonnummer, men at vi får telefon nu over helgen. (Jane V. var meget skeptisk til telefonering ifra avisene!) Og at jeg kanskje kunne gjøre et forsøk med ham, beroende på hva han ville, men at jeg i utgangspunktet er meget skeptisk. Han undret bl.a. på hvorfor vi flyttet ifra Rindal. Og om vi nu følte det som om vi har noe uoppgjort med Rindal. Og hva som gikk og var galt i Rindal. Osv. Og om vi har snakket med skolesjefen i Sveio, - som han selv hadde snakket med i går, sa han. Jeg sa at vi ikke har tatt kontakt med eller snakket med ham enda, men at det vil bli gjort. Han var ganske så ivrig opptatt av om ungene kan ha tatt skade av all flyttingen, hvilket jeg fant betenkelig. Jeg sa at flyttingen har hatt sine gode og sine dårlige sider, og at det for oss gjelder om å få til det beste utav det. Det syntes ikke som å streife ham at flyttingen nettopp har vært forårsaket av hensynet til ungene. Han spurte om hvorfor vi ikke ville underskrive retningslinjene i Rindal, - og jeg sa fordi det bl.a. var unødvendig, og bl.a. fordi de er lovstridige. Han spurte om vi også her i Sveio ville forsøke å få til en tilsynsavtale som den vi forsøkte få til i Rindal. Og jeg sa ja, - at noe av vitsen var å flytte til en av kommunene som fra før av har nettopp Sveio-avtalen. Og han spurte om jeg tror at vi vil få Sveio-modellen nu. Og jeg sa at noe annet vel ville være ganske så underlig, i og med at vi nu faktisk bor i Sveio, hvor det er den som anvendes. Tonen i hans spørsmål var på en måte vinklet ifra motparten. Og jeg undrer på hva han gjør utav det hele! Dermed vil på en måte avisen Sør-Trøndelag (ved redaktøren!?!) få vist frem sitt mere egentlige ansikt! Og jeg undres på hva som stod der i dag ...! Han fortalte at behandlingen av saken i kommunestyremøtet i Rindal i dag var trukket tilbake, pga. meldingen om flytting. Og at saksbehandlingen i kommunestyremøtet skulle være konfidensiell, eller altså hemmelig.

*

Senere på dagen nu i dag kjørte jeg og Balder til Sveio sentrum, til Kommunehuset, hvor jeg spurte om det var mulig å få en samtale med skolesjefen. Og der hadde vi en prat med ham en times tid, som var svært så beroligende og positiv på alle slags måter. Han var saklig og trivlig, vennlig og hyggelig. Han het Knut Martens, og vi hilste også så vidt på en av de andre der.

*

Utleierne her fikk husleie kr. 1.000,- for mars i kveld, og gav kvittering. Trude telefonerte utleierne i Rindal samtidig og sa opp leieforholdet der. Hun snakket med Marit Aune som var nysgjerrig på hvor vi var flyttet hen og hvordan vi har det her nu og hvordan det vil gå med hjemmeundervisningen her i forhold til kommune og skolemyndigheter. Trude sa hun virket paff da hun ble fortalt at det her ikke er eller skal være noe problem forbundet med vår hjemmeundervisning. Marit Aune sa hun hadde tatt inn posten vår og skulle eftersende den. Trude fortalte at vi ventet på telefon her og at jeg vil telefonere de og ordne opp med husleien, strømmen og det der - og beklaget forsinkelsen pga. flyttingen. Marit Aune sa det var greit og alt ok. Trude fortalte også at mine foreldre eller jeg vil komme og hente sakene som står igjen efter oss.

*

Det ankom et brev til meg hithen i dag, omadressert ifra Mosvik, en stor konvolutt, ifra Jørgen Høgetveit, som jeg hadde en telefonsamtale med da vi var i Mosvik hos familien Hovd. Litt av hvert nedi konvolutten. Jeg skal begynne å kikke på det nu når jeg går til sengs.

*

---

---


- TIL TOPS | THE END / Adresse |


Denne side er fra (This page is from):


Rune L. Hansen,
N-5520 Sveio, Norge.
Telefon: 52740864. Fax-modem: 52740435.
Postbankgiro: 0533.3885.605.
Foretaksnr. / Org.nr.: 971 383 755.
E-mail: runelh@online.no
Rune L. Hansen har Internett-adresse:
http://home.sol.no/runelh
Og er daglig leder
i foreningen HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
adresse: http://home.sol.no/hunwww -
e-mail: hunwww@online.no