Rune L. Hansen / dagboksnotater : Moderne sadisme -    Db199604.htm

--- ---- ---- 1996, april /

--- Moderne sadisme - Dagboksnotater fra Midt-Norge ...
Av Rune L. Hansen


- FORORD   | HUN  / SKAUN-SKOLE-SAKEN   |SDNR | PDNR | THE END |

DAG >
01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 <

1995 > 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12  <<<

1996 > 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12  <<<


---

DAGBOKSNOTATER --- mandag 01. april, 1996 --- Sveio :

Brev fra tidsskriftet "Flux - Vitenskap, Kunst og Fantasi" ankom i dag - men datert i fjor -, og teksten i brevet går slik:

"Oslo, 6/9-95. Kjære Rune Leander Hansen, Vi er enige i ditt syn på skolen! Kan du skrive til oss og fortelle hvordan det går med saken? Kan vi hjelpe, evt. som vitner i en rettssak?? Vennlig hilsen Henning Bråten, Flux-red."

* Brevet vedlagt utklippet fra avisen Dagbladet for søndag 09. juli 1995, utklippet med den løgnaktige overskriften "Nekter sønn skole - må for retten". Samt tidsskriftet Flux nr. 8, 1995/2, som jeg bare såvidt har kikket på enda. * Forleden dag ankom, eftersendt fra Skaun og fra Åmli, tidsskriftet Herba (tidsskrift for jordbruk og ernæring, natur og kultur) nr. 4, 1995 (32. årgang), hvor mitt brevinnlegg til avisen Dagen av 04.01. 1996 står gjengitt. I dette nr. av Herba også videre og mere interessant og spennende - og viktig - stoff "Om landbruk og skole"! * Også nytt nr. av tidsskriftet Multimedia-world (nr. 2, 1996, 4. årgang) ankom. * Rolf Oftedal var innom ved 13-tiden og spurte om ungene kunne parkeres her mens han er noen ærender i Haugesund, - hvilket jo var helt ok og artig. De leker som bare det i og omkring huset nu, alle sammen! *

DAGBOKSNOTATER --- Søndag 14. april 1996, Vandaskog i Sveio:

Det er ganske mange svaner å se på de små tjernene og vannene her i Sveio. Johannes Vandaskog forteller at de som regel pleier være der om vinteren, men at de denne vinteren ikke har vært her fordi det har vært for kaldt og vinterlig, men at de kom først nu på våren i steden i år, - når de ellers pleier å dra herifra. At alt har vært så annerledes og rart denne vinteren og i år her i Sveio, - som ellers i landet (og i verden), mht. været. Og at ikke bare denne vinteren har vært helt annerledes, men også denne våren, - hvor det ikke har vært annet enn konstant godvær, mildt og sol og godvær konstant. At det ellers pleier være regn og vått, mye regn og fuktig. Det samme omtrent sa han vi snakket med i går også, da vi var ved Sveio sentrum og kikket på et hus der som skal leies ut. JV kom innom i går ved middagstid med en annonse han hadde funnet i Haugesunds Avis, om et sted som skal leies ut der for 2.000,- kr. måneden. Jeg fortalte ham at jeg nettopp hadde levert inn en annonse forleden dag hvor vi spør efter et bosted å få leie, som kommer på trykk i samme avis på tirsdagen og også i den lokale avisen Bygdabladet Vestavind som han forteller utkommer en gang i uken, som jeg iallfall har faxet over annonsen til også forleden dag. Trude telefonerte straks og fikk avtalt at vi kom og kikket på stedet. Det så ut til å være trivlig og fint der. Et småbruk hvor innmarken er på utleie til naboene. Med en liteen låvebygning og et lite hus, med en hage med noen bærbusker og frukttrær og litt syrin også - som ikke så ut til å være stelt på mange år.. Et vann og en bekk der i nærheten også. Og forholdsvis mye skog, her til Sveio å være, helt innmed husene og omkring på ene siden. Den småannonsen jeg innleverte gikk slik: Barnefamilie ønsker leie bosted i Sveio kommune fom. juli 1996. Gjerne eldre enebolig eller småbruk. Tlf. & fax: 52 74 08 64. * Det står mange fraflyttede og tomme hus og gårder i Sveio. Johannes Vandaskog forteller at mange av de brukes som sommersteder eller feriesteder nu, - men også at det er blitt vanligere å leie ut til tyske feriegjester - som betaler opptil 3.000,- kr. i uken for leien! Nokså typisk slik det også er blitt mere og mere også i Midt-Norge, og andre steder! Det var også slik i Nord-Møre. Det er særlig mange tyskere som har slike interesser. Det er på mange måter USA-Tyskland/Frankrike og England som gjør sine innflytelser gjeldende i global målestokk. I global og katastrofal målestokk. Kan hende er det tildels pengesterke mennesker med frynsete eller dårlig samvittighet i sitt hjemland som beveger seg inn i andre land? Mht. tyskerne? Vi avtalte å komme og snakke med ham som eier stedet der som skal leies ut ved Sveio sentrum i morgen ved 12-13-tiden. Han var der ikke i dag, men en annen som stelte med stedet for ham. Han kommer fra Oslo i forbindelse med utleien av stedet og vil bli å treffe der i morgen. Jeg sa vi kan være og er interessert og lot ham også få et visitt-kort jeg laget til (i forbindelse med HUN) noen eks. av forleden dag. Han sa det var mange som hadde svart på annonsen og at de ikke kom til å bestemme seg før over helgen. * Jeg har hittil kjent meg ganske fremmed her i Sveio, - og har vært svært så forsiktig med å stikke nesen eller hodet frem også, pga. alt det vi har gjennomgått de siste årene og min elendige forfatning og det hele. Men synes tross alt at jeg har begynt å komme noe bedre til hektene igjen i det aller siste, har begynt å finne frem til "tomgangen" iallfall nærsagt på en måte. Om enn ikke akkurat til fred og ro i sinn og sjel, - som jo er så vesentlig viktig. Ungene har bare hatt det fint efter at vi kom hit og har trivdes godt hver dag. Jeg har ikke skrevet så mye om hva som skjer efter at vi kom hit, og synes det er svært så fint at det i grunnen ikke skjer så mye enda. Ikke stort mere å skrive mht. hva som skjer (forhåpentligvis), før erstatningssaken begynner, bortsett fra at jo et og annet kunne sammenfattes, konkluderes, erindres, osv. ... Men jeg har virkelig vært svært så sliten! Nu blir det til igjen forsøke å finne indre ro og fred, den kreative trygghet som trengs, og styrke. Jeg har skrevet så lite og det har skjedd så lite at jeg heller ikke har brydd meg så mye med å oversende til adv. LC som vanlig. Hun har inntil for få uker siden fått oversendt omtrent daglig mine dbn hver dag. Som dokumentasjon og til orientering og informasjon. De siste årene har vært særdeles travle og harde! Og da særlig kanskje fra og med vinteren i fjor! For ikke å snakke om da våren i fjor kom! Med forsideoppslagene i Adresseavisen, evakueringen og det hele! Det har vært svært så travelt ja, mildt sagt! Mens jeg stort sett har sittet ved skrivebordet, ved datamaskinen og telefonen, og med rompen i bilen, hastig på vei frem og tilbake for å kopiere papirer, poste brever, etc., pga. alle truslene og farene! Så til de grader travelt at det mht. spisingen og ernæringen f.eks. stort sett har gått på å få stoppet bilen ved en butikk for å få kjøpt kjappmat, så som rosinboller, sjokolade og melk som fortæres underveis, om og om igjen! Svært så usunt, men nødvendig oppkvikkende. Så travelt at vi også på grunn av travelheten i seg selv også ble isolerte og avsondret ifra venner, omgivelser, slekt og bekjente. På Helios-butikken og Hardangerfrukt i Trondhjem, hvor jeg og vi har pleid å handle dagligvarer i de siste tyve års tid, sluttet vi mere og mere og helt nesten å handle i løpet av året 1992, da hele denne saken tok til å utvikle seg og så meget forfærdelig skjedde! Da jeg på slutten av året 1994 påbegynte det helt nødvendige arbeidet med Familie Posten nr. 1, og arbeidet borti tyve timer i døgnet, og vi like efterpå ble veiløse og innesnedde og ytterligere økonomisk presset og fattigslige, ble det endog så travelt at jeg sluttet halvt om halvt å gi meg tid til å gå over gårdsplassen for å gå på dassen! Jeg fant frem til at det gikk an å sette en stor plastbærepose nedi en plastbøtte for å få en provisorisk kjapp-dass! Efterpå knyttet jeg sammen posen og pakket den inn i enda en plastpose og kastet den i søppelposen ute. Dermed ble mitt intensive arbeide mindre merkbart avbrutt. Jeg sa til ungene at jeg måtte gå på potte fordi jeg hadde det så travelt. Og nu er vi her i nærsagt eksil eller indre landflyktighet i Sveio. Mens tilhørigheten og røtterne i Midt-Norge også kjennes sterkt og langt inni oss. Savnet også av vår frodighet der. Her er det lite skog, og lite jord - mest svart torv (også på bergknausene), og skogen mest småvokst furu, og einer overalt som knyttnever i terrenget, røsslyng , kråkefot og mose. Annerledes enn på Hitra, selv om mye likevel ens. Og all trakasseringen av oss ble fullstendig borte vekke straks efter at vi kom hithen til Sveio, - langt borte vekke ifra Skaun kommunes administrasjon & co.! Min tenksomhet, og usikkerhet -min forsiktighet, min saktmodighet, min iherdighet, er skakk-kjørt enda tilstede i stort monn. Og vår uskyld. * Et notat - tlf- 06.04.96 - kl.14ca- fra tw. Et notat - 08.04.1996: tlf. fra JTA, og fra SVS. Ungene - Idun - forteller at det er kommet frem frosker, og humler. En frosk som hadde en fin og trivlig hule innunder en trestubbe. Ang. dette å handle i butikkene: - kunsten å kjøpe minst mulig, men likevel det nødvendige. Jeg ble særlig glad for artikkelen om Dantes orienteringer i flux, - orienteringer som stemmer helt med hva jeg selv gjennom mange års studier og arbeider på kryss og tvers i virkelighetens biblioteker har kommet frem til. Jeg leste en interessant og idiotisk bok forleden dag: "Beskjeder fra den fjerde dimensjon - kanalisert ved William Shaffer", nedskrevet og oversatt av Edith Storhaug, med forord av henne datert "Trondheim, den 9. mars 1994". Forordet åpner slik: "Den 1. februar 1994, skjedde det noe meget viktig i Stockholm. Vesnene i den 4. dimensjon hadde bedt William Shaffer om å være kanal for en del beskjeder som de var nødt til å få bragt videre til menneskene. Disse beskjedene er så viktige at han ga meg tillatelse til å skrive ned og oversette det som ble sagt den kvelden. Denne boken er resultatet av mitt arbeide." Svenske forhold, så som Stjärnsund, og norske, ble også omtalt, og i den forbindelse også, med noe næringsfattige ord, Janteloven. Takke seg til å heller lese f.eks. svenske Marianne Fredriksson, "den som vandrar om natten ..." fra 1988! Jeg så også en interessant film, "That Night" (USA, 1992), som i sin alminnelighet og ved alt det gjenkjennelige og typiske hadde meget ved seg. Som jeg gjenkjente meget at det som skjedde mht. meg og Sølvi og Bjørg, for mange år siden nu! Jeg tok den opp. Øvrige stikkord: barn som forderves, de eldre bedervede, generasjoners onde sirkler ... Avisen Dagen den siste tiden - Rydningen-familien, G. Bernanos, Unamuno, etc.! * SVS telefonerte i forgårs og dagen før der. Jeg telefonerte fredagen og snakket med presten som skal vigsle oss den 30. juni i Ulvik i Hardanger, ved hjemmeundervisnings-konferansen. Med Ludvig Nessa. Og det var en trivlig og lang samtale. SVS telefonerte efterpå og hadde nettopp også snakket med Ludvig Nessa, og sa at Ludvig Nessa syntes samtalen med meg var så trivlig. Like så ifra min side. Og det er vel kanskje også noe med dette at inderlige og åndsorienterte mennesker som LN finner jeg lett fellesskap med og tillit til. Dagen før, torsdagen, hadde jeg iøvrig en annen telefonsamtale som gledet meg svært så meget og så inderlig. Da jeg endelig telefonerte Jan Andrew Nilsen i Florø! Av særlig interesse og betydning for meg. Det var som å høre stemmer rakt fra den norske urgrunnen! Han var 60 år sa han, og kjente personlig både Aasmund Brynildsen og Alf Larsen, og hadde truffet og hadde brev fra Johannes Hohlenberg, m.m.m.! Han hadde bodd på Tjøme bl.a., og i Romania iøvrig også. Han nevnte bl.a. tidsskriftet "Protest" som utkom ca. i 1955 eller 1956, og mye annet i sammenheng med Alf Larsen og Aasmund Brynildsen, - som jeg fortalte ham var mine åndelige fedre, den kretsen der, fra siden min ungdom. De har vært av svært så stor betydning for meg. Og det å høre de på en måte snakke til meg gjennom Jan Andrew Nilsen nu var litt av en opplevelse og svært så gledelig! Han er nu iøvrig rektor ved Årebrot skole i Ytre Sunnfjord. * Vi tok en tur til fam. O.C. i dag, efter en prat med de i telefonen, og efter at vi var og snakket med han som skal leie ut stedet ved Sveio sentrum. Jeg og Rolf var også og kikket på noen steder som det kanskje kan være mulighet for å leie, mens vi var der. *

DAGBOKSNOTATER --- Mandag 15. april 1996, Vandaskog i Sveio:

I posten i dag ankom to bøker ifra Jan Andrew Nilsen med hilsner i! To av hans tre egne bøker: "Det store vi - en trussel mot pedagogisk frihet - essays og satirer om utdanning og makt", Eide forlag, Bergen 1993, og "Uten fallskjerm - "rett i helvete" - Essays og satirer om utdanning og makt", Lanser Forlag - Åpent Forum Årvoll, Oslo 1994! Lenge siden jeg har snakket med eller hørt fra Svein Lanser nu forresten! Mange mange år siden. Jan Andrew Nilsens tredje bok utkommer i disse dager på forlaget til Albrigtsen, Exodus Forlag, samtidig med boken til Marta Straume om "Foreldre-retten"! Iøvrig er forresten også CWB (med flere) underveis med en ny og spennende bok, som antaglig blir hetende "Statens barn", - fortalte han da han telefonerte forleden dag! Iøvrig telefonerte også Abel Struksnes - han som bl.a. utgir heftet om "Makteliten" - forleden dag (samme kveld jeg snakket med SVS og Ludvig Nessa) og vi hadde en prat og han ønsket oss alt vel. * Jeg skal ringe Toll- og avgiftsdirektoratet i Oslo i dag også, - for å høre om vrakpanten for bilen er underveis! Lang, lang ventetid der i telefonen for å komme frem! Ca. en halvtime, hvor en stemme om og om igjen sa noe sånn som: "Du står i telefonkø. Hvis du legger på og ringer opp igjen kommer du bakerst i køen." Men jeg kom gjennom til slutt, og fikk vite bl.a. at bilens vrakmeldingsnr. var 189157, og at kr. 6.000,- i dag var sendt til meg, til adressen i Skaun! Og at jeg burde telefonere postkontoret der for å få de til å omadressere pengene. De gjorde jeg, og det skulle de greit nok. Efterpå telefonerte jeg utleierne i Rindal og fortalte at pengene var underveis og håpet de hadde enda en liten smule tålmodighet med oss, - hvilket Marit Aune sa de hadde og at var greit. Så sender jeg de kr. 8.930,- straks nu en av dagene. * Det kostet meg 75,- kr. å ta ut penger fra bankkontoen nu sist. I noen andre banker koster det 50,- kr. og 40,- kr. - det varierer. Sparebanken Midt-Norge som jeg (enda) bruker har ingen avdelinger i denne delen av landet. * Jeg husker da jeg var i banken i Trondhjem fjor, og SVS var med. Han ene vi snakket med slo opp i registeret i datamaskinen for å se hvilke opplysninger de hadde om meg, - og lot meg få se på skjermen hvor det stod "Uklanderlig" i alle rubrikkene som angikk mitt forhold til banken og min fortid mht. dette med penger og økonomi. Slik var det enda da, - alt som hadde skjedd til tross! * MultiChoice Norge AS / Filnett trakk for 12 måneder i en jafs nu den 25. mars! En misforståelse fra min side - jeg trodde de fordelte det på 12 måneder i autogiroen jeg gav de tilgang til. Så det ble trukket nesten 2.000,- jeg ikke hadde regnet med, ifra bankkontoen. * Jeg oversendte gårsdagens dbn til adv. LC nu i sted. * Jeg skulle ha vært i Midt-Norge, for å hente sommerdekkene til bilen og noen andre ærender, så som å levere tilbake bil-tilhengeren til mine foreldre. Jeg har lite lyst til å kjøre den lange veien og til å bruke våre penger til en slik tur, men bør kanskje dra likevel? Det blir ca. tusen kroner hver vei bør jeg regne med, altså ca. 2.000,- kr. tur retur! Og kan hende en (for) anstrengende tur ...? * Jeg har enda hverken kontaktet psykolog Tungesvik eller Steinerskolen i Haugesund (hvor iøvrig så vidt jeg vet Trond Skaftnesmo arbeider). SVS anbefalte meg å vente med å påta meg noe arbeide som lærer, til jeg har kommet mere til det ordinære igjen, hvilket han antagligvis har rett i. * Den der hefte-boken som jeg nevnte i går - "Beskjeder fra den fjerde dimensjon - kanalisert ved William Shaffer", nedskrevet og oversatt av Edith Storhaug - var nærmest en slags "entusiastisk, i "negativ" forstand, sjaman-esoterisme" ... eller hva skal jeg kalle det? - "Gjett-hva-jeg-tenker-på-sjaman-esoterisme"? eller "Astral New-Age-isme"? eller noe slikt? Det er et stort, og forsåvidt interessant, spektrum av slikt ute og går! Det spekulative parret med det skråsikre ... Henv. til f.eks. Hartveits "Det okkulte rike" ... (som jeg har omtalt bl.a. i EBN). * Jeg er mildt sagt lite ute nu om dagen. Har vendt meg til å være ekstra mye særlig inne siden jeg tok til med arbeidet på FP og alt det der. Og jeg tilrettelegger og tilrettelegger, - for å optimalt forsøke å være ajour med alt som har skjedd og som skjer, - i forbindelse med Skaun-saken det aller meste. For å best mulig forberede den nødvendige offentliggjøring og distribusjon. Det dreier seg da om arkiveringen, digitaliseringen, og om analoge og digitale utgiveler, om HUN, om økonomi, om å ta i bruk billig og effektiv teknologi (som enda ikke er i salg eller produksjon også!), og administrasjon, etc. Jeg arbeider svært så målbevisst, grundig og konsekvent! Nu om dagen arbeider jeg mest med slikt som dreier seg om konvertering av diverse digitale tekstformater. Jeg er ikke - eller forsøker å ikke være - så opptatt av hva andre eller noen forventer av meg. Det har jeg aldri vært. Heller ikke har jeg vært uansvarlig. Men min tendens til konsentrasjon om å løse opp i og å bearbeide problemer har også sin pris eller sine negative sider, - fordi jeg altfor lett (?) pålegger meg store byrder. Som klasseforstander Anne Marie Storve (het hun, - konen til ligningssjefen) på ungdomsskolen i Trondhjem konkluderende og sammenfattende skrev i mine skolepapirer ved slutten på den 9-årige babylon-skolen: "Rune går sine egne veier." Jeg har alltid vært ganske så integrert, og interessert i verden. Og dermed også konsekvent, - på forunderlig vis for mange andre. * Svært mange ønsker, naturlig nok, ikke å leie ut sine hus eller leiligheter til familier med flere barn. Da får de fort og gjerne problemer i sin nærhet, og ødeleggelser og sterke slitasjer. Ekstra svært mye meget fordi vårt så forfærdelig babylonske samfunn fostrer mengder med uansvarlige, forkvaklede og umodne mennesker, - sjusker og slusker, og juksere. Og ikke minst fordi barneoppdragelsen i samfunnet og i familiene er så svært meget dårlig i så store deler av vårt samfunn. Dessuten har folk det stort sett ganske så altfor travelt med allehånde forpliktelser og diverse stress og bekymringer. Våre barn her i familien er svært så meget harmoniske og dannede og lekne og glade i forhold til det vanlige. Likevel er ekstra slitasjer og også ødeleggelser uunngåelig. (Trudes sjuskete holdninger og svake, umodne moral og løgnaktighet gjør det ikke bedre: - men dyrere og værre! Det meste av sin løgnaktighet har hun blitt av med mere og mere i de senere årene, og da særlig efter hva som skjedde i september 1992.) De fleste familier har det mye værre! *

DAGBOKSNOTATER --- Lørdag 20. april 1996, Vandaskog i Sveio:

Jeg var i Haugesund i går, for å oppspore Trond Skaftnesmo. Tenker bl.a. forsøke få ham til å skrive om saken vår. Traff ham ikke, men fant frem til hvor han bor og hans telefonnummer. Han flyttet til en ny adresse, fra Stordalveien 1, for to års tid siden og bor nu hos Sandved. Jeg gjenkjenner navnet arkitekt David Sandved fra fine skriverier i avisen Morgenbladet for mange år siden. * Drar jeg til Midt-Norge i dag eller i morgen? Jeg har enda ikke klart å bestemme meg. Jeg både burde og ikke burde dra. * Kjøpte et nr. av tidsskriftet "InterNett Guiden" (nr. 3, 1996 - antaglig årgang 1?) - ("Det eneste (rlh: norske, burde vel tilføyes?) Internett-magazinet") - som har Torgrim Eggen som redaktør. Hans forords-debatt-innlegg om "Masemedienes fall" av særlig interesse. Han sier bl.a.: "Det gode i det som skjer er at den digitale revolusjonen flytter makt fra produsenten til forbrukeren. Det blir mye lettere å si fra når du ikke får det du ønsker. Du kan tegne og si opp abonnementet på en avis mange ganger daglig, hvis du vil. Og hvis du blir "offer" for en, kan du uten vanskeligheter selv publisere din versjon av det som skjedde eller ble sagt, og kanskje bli hørt av like mange. Selve medienes arroganse står for fall. De fleste vil si at det er på høy tid." Han sier bl.a. også at vi står ved et tidsskille, - og at "mas(s)emediene er vår tids steintavler". Og: ..."det lar seg bare gjøre i den digitale avisa, og den har så åpenbare fordeler at vi som ikke har noen egen kake å mele VET den blir realitet. Snart. Og den kommer til å medføre enorme strukturendringer hos de store mediekonsernene. I dag har VG og Aftenposten samme eier, men smykker seg av å være totalt uavhengige av hverandre redaksjonelt. Til en viktig pressekonferanse sender VG og Aftenposten hver sin journalist og fotograf. Men i en digital virkelighet, der avisene ikke lenger er å oppleve som adskilte enheter, er dette åpenbart tull. (...) Det er distribusjonen som er clouet, muligheten til å nå ut til så mange som mulig på så kort tid som mulig. Dette sysselsetter et gigantisk apparat, større enn noen redaksjon. Så hva skjer når avisene blir digitale, levert over nettverk, og DU kan bli en like effektiv distributør som Schibsted? Svaret er ganske enkelt og skremmende: et blodbad." Helt i begynnelsen skriver han: "Denne spalten skulle egentlig vært skrevet av en helt annen, men han fikk ikke lov. Jeg ba en journalist ansatt i et av Norges største avishus om å dele sine tanker om avisene og Internett med oss, men da han gjorde det korrekte - som få ville ha gjort - og spurte sine redaktører om tillatelse, ble det nei. Dette er ikke fordi InternettGuiden regnes som noen spesielt skummel konkurrent til de norske storavisene, men fordi det er slik ting gjøres i Akersgata. De ansattes offentlige synspunkter er avisas eiendom. Vedkommende pleier ellers å fortelle meg at hovedproblemet med informasjon man finner på Internett, er at den ikke er å stole på. Men samtidig arbeider han i et organ som må rykke ut og beklage usannheter (ikke nødvendigvis hans egne) minst hver fjortende dag. Hver gang man bringer dette temaet (den elektroniske avisa) på bane, vil de innvidde kunne fortelle oss at avisene vil være med oss i mange år ennå, at avisa på papir ikke lar seg erstatte. De sier det så raskt og uoppfordret at jeg har begynt å mistenke at noe er virkelig galt. Boka forsvant ikke da fjernsynet kom, og kinoen ikke da videoen kom, heter det, og det er sant. Men jeg har begynt å lure på om det ikke er en annen analogi vi leter etter: Hva skjedde med steintavlene da papiret kom?" Og han fortsetter: "Massemediene er vår tids steintavler. De er tunge, vanskelige å distribuere og kostbare å produsere. Så omfattende og topptungt er et slikt apparat at et opplagstall på noen få tusen er nok til at avishuset skjelver i grunnvollene. En økning av papirprisene med noen få prosent likeså. For å holde disse spøkelsene unna, blir massemediene til masemedier. De vrir og "vinkler" trivialiteter så de skal virke pirrende og uimotståelige. Ofte lager de sine egne nyheter, altså regisserer begivenheter slik at de skal få noe å skrive om." Osv.! * Da CWB telefonerte nu sist snakket vi iøvrig også om Internett i forbindelse med dette som både han og jeg arbeider med. Han har tydelig nok kastet seg inn i det, - og funnet. Også muligheter, og meget forskjellig, var mitt inntrykk. Hvilket bare bekrefter enda mere hva jeg selv vet og er klar over og arbeider med. Selv om det ikke først og fremst eller alene er Internet mitt arbeide dreier seg om. Dette med det digitale papiret og digital distribusjon, etc., har svært så mange sider og aspekter! * Tidsskriftet "Giga" har hatt CD-surf på sine CD-vedlegg i år ... hvor Internet-surfing simuleres. * Det ble litt vind forleden dag, men samtidig varmere. En varm bris. Derefter ble det fuktig og regn mot kvelden og det har det vært siden. Småfuglene kvitrer fortsatt godt og synes som å være glad for det og opptatt med sitt. Jeg tok en tur bort til fam. O.C. i dag ilag med Gudmund og Frøydis. Rolf var ikke hjemme, men dratt til det årlige Helios-møte i Oslo. Ellers bare trivlig. *

DAGBOKSNOTATER --- Søndag 21. april 1996, Vandaskog i Sveio:

For bare partre år siden hadde jeg følelsen av og kunne jeg finne på å si til andre uttalelser som f.eks. at: "Den som lever den rette veien blir yngre og yngre for hvert skritt og hver dag." Jeg tok feil. Iallfall hvis jeg ble forstått overfladisk, som snakkende om noe annet enn barnet i enhver av oss; uskylden. - Og straffes nu for et slikt hovmod? Jeg tror ikke det lå noe slags hovmod i det. Jeg var vel vitende også dengang om at ingen av oss er perfekte og alt det der. Men jeg hadde vel hatt mere rett hadde det ikke vært for de ytre omstendigheter! Og litt rett i det hadde jeg antaglig. Jeg har alltid også våget å ta feil, og vært glad for å finne ut av og frem til ikke minst egne feil. Jeg har aldri følt meg som noen slags Kristus, - heller bare et slikt press ifra endel andre nu og da som straks og alltid er blitt avfeid fra min side. Mang en av oss kan utsettes for slike press. Jeg har bare kjent meg som en ydmyk og ærbødig efterfølger i Kristus, som i den alminnelige kristne tradisjon. Og som avatar og som meg selv og meg selv inderlig om igjen. Mange kristne og kristne kretser gjør den samme feiltagelsen, - særlig kanskje hvis de ikke har vært dypt nok nede eller overtrampet eller torturert. Og også andre. Det er dog en feiltagelse. Kan hende også kanskje en feiltagelse som glemmer f.eks. jødefolkets forfærdelige lidelse og smerte under regjeringstiden til Adolf Hitler?! Eller som ikke forstår den dypt eller inderlig nok!? (De værste av oss avskriver den kan hende fordi de sier jødefolket ikke var kristne!) Det er så mange fordommer og misforståelser ute og går på så mange plan og i så mange kretser, også i de onde sirklene, og forhastet "selvhøytidlighet", at vi kan hende nok burde ha, og særlig aktivt tilstrebe, langt flere For-domsstoler! Mitt liv og hvert av mine skritt har jeg tilstrebet skal være min inderlige bønn. Tilfredshet parret med likegyldighet kreerer mye ondt og vondt! Vi bør kan hende hverken være for bastante eller forstå hverandre for bastant? Og samtidig inderlig forsøke å finne ut hva det hele alt og alt i det heletatt dreier seg om. * De ytre omstendigheter reflekterer de indre omstendigheter. Og omvendt! Men ikke i firkantet forstand! * Jeg trenger sko også. De skoene jeg kjøpte til meg efter at vi kom hit, av nødvendighet, efter at de jeg gikk i gav meg et handicap i form av en vond lilletå og nesten ubrukelig fot i flere uker er de eneste brukbare jeg har her og har jeg omtrent ikke råd til å bruke. Til ungene fikk jeg tak i noen billige hos Frelsesarmeen i Haugesund. De skoene vi egentlig har står nedpakket i Hell, og endel ble efterlatt på Poesihaugen i Skaun. Men jeg er også redd for at Trude skal bråke eller ødelegge mens jeg er bortreist. Hun er meget lite pålitelig sånn sett. Men jeg er også enda en smule redd for at Skaun kommunes administrasjon & co. - alle de der som er så redd for å bli avslørte - enda skal ha riktig så onde planer og hensikter; - bare det at deres muligheter i så måte er blitt så innskrenkede og endrede at de må ty til helt andre og værre midler ... særlig hvis de ytterligere øyner fare. Jeg sier ikke at det er slik; men frykten for det er dog likevel en smule og tydelig nok tilstede. Samtidig så ivrer jeg også efter å påbegynne rettssaken imot de, og frykter nettopp også i så måte tiden som går ... (Den som de antagligvis eller kanskje setter sin lit til.) Og bilen trenger sommersko. Eller skal jeg håpe på at politiet ikke stopper bilen mens vi er her enda? Problematiske tanker egentlig.

*

Jeg bestemte meg nu ved 13-tiden for å dra.

*

---

---


- TIL TOPS | THE END / Adresse |


Denne side er fra (This page is from):


Rune L. Hansen,
N-5520 Sveio, Norge.
Telefon: 52740864. Fax-modem: 52740435.
Postbankgiro: 0533.3885.605.
Foretaksnr. / Org.nr.: 971 383 755.
E-mail: runelh@online.no
Rune L. Hansen har Internett-adresse:
http://home.sol.no/runelh
Og er daglig leder
i foreningen HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
adresse: http://home.sol.no/hunwww -
e-mail: hunwww@online.no