Rune L. Hansen / dagboksnotater : Moderne sadisme -    Db199605.htm

--- ---- ---- 1996, mai /

--- Moderne sadisme - Dagboksnotater fra Midt-Norge ...
Av Rune L. Hansen


- FORORD   | HUN  / SKAUN-SKOLE-SAKEN   |SDNR | PDNR | THE END |

DAG >
01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 <

1995 > 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12  <<<

1996 > 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12  <<<


---

DAGBOKSNOTATER --- Mandag 06. mai 1996, Vandaskog i Sveio :

Jeg er hjemkommet igjen. Jeg dro ifra Hell og Trondhjem torsdag 02. mai på eftermiddagen mot kvelden, og kjørte hjemover til Vandaskog i Sveio via Dovre, Valdresflya og Hardangervidda. Kom hit hjem til familien kvelden efter, fredagen. Frøydis var snar om å se meg og åpnet ivrig og glad døren med de andre efter seg bak! Pappa og mamma gav meg nesten to tusen kroner for å sponse turen. Dermed ble det ikke så dyrt for oss, som det ellers kunne ha blitt. Jeg punkterte bil-tilhengeren (uten reservehjul) på veien nordover om natten da jeg dro, ved Lillehammer. Hvilket "Dekk-tjenestens vakt" (i telefonkatalogen) tar nesten tusen kroner for å ordne. Jeg brukte også ca. 600,- kroner i forbindelse med en bremseskive på høyre forhjul som var blitt dårlig. Ellers var det vel også ett og annet. Jeg var altså i Midt-Norge i mere enn en uke. Ankom Trondhjem tirsdag morgen den 23. april, og dro da innom TS som var hjemme med W og barna til W. De var kvelden i forveien hjemkommet fra en tur til bl.a. Røros. TS fortalte i telefonen for nær kanskje en måneds tid siden bl.a. at han og W var blitt sammen. Og at de pendlet mellom Trondhjem og Trofors. Men jeg var bare inne hos de i en times tid før jeg gikk til leiligheten ved siden av og banket på til TH, som nu altså mens vi enda bodde i Rindal flyttet inn i naboleiligheten til TS. Derefter, siden, var jeg bare som snarest innom hos TS & co. et par ganger. De dro til Trofors efter noen dager. Men jeg var der bare innimellom hos TH, for jeg var også andre steder, bl.a. i Hell, og hos andre i Trondhjem. Jeg traff bl.a. Hans og var hjemom hos ham også, og syntes det virket bedre enn kanskje noensinne med ham. Pr. telefon snakket jeg med Trude, og ungene også, som fortalte at jeg burde dra innom SVS og Bjørg mens jeg var der i nærheten, og at SVS hadde ringt og snakket med henne og at han inviterte meg velkommen. Jeg fikk imidlertid ikke anledning til å besøke hverken SVS eller min datter Bjørg & co., særlig fordi jeg fikk dendel annet å tenke på. TH var som vanlig sint og irritert på TS, på sin vanlige usaklige måte. Beskyldte ham bl.a. for å ha ødelagt div. tekniske greier og da særlig på hans nokså nykjøpte bærbare datamaskin, en Intel -386-SX. Det han sa om TS var til dels urettmessig, hvilket jeg påpekte og han tolket som at jeg tok TS i forsvar. Det var på ingen måte TS jeg tok i forsvar; bare de faktiske forhold hva gjaldt hva jeg visste og hadde lyst til å si mht. dette som TH gjentagne ganger snakket til meg om, for å få meg til å kommentere. Han undret også på hvorfor jeg tilsynelatende tar TS i forsvar, når TS på sin side definitivt iallfall farer med mye fusk, løgn og lureri. Han fortalte meg bl.a. om TS sin væremåte overfor meg og Trude og ungene, og overfor f.eks. Bodvar Schjelderup og flere i Trondhjem. Og om hans lidenskaplige og begjærlige grådighet overfor det annet kjønn. Jeg fortalte ham at jeg visste om det, og at jeg hverken likte det eller aksepterte det. Men at jeg for min del ikke kan gjøre stort annet enn mitt beste. At jeg ikke har kunnet eller villet ta avskjed eller ytterligere avstand til TS. At TS er et særegent menneske som i likhet med de fleste har mye dårlig i seg og er skadet gjennom det som har vært og er. Til tross for at han også har skadet og skader meg personlig med sin omtale av forholdene og meg, og også av andre og om annet, så har jeg dog kunnet hjelpe ham og være noe positivt for ham. Han har også vært meg til stor hjelp og vi har opplevd mye fint sammen. Ikke dermed sagt at jeg på noe slags vis automatisk går god for TS. Jeg kjenner mange mennesker som hverken er fars eller mors beste barn. Jeg kjenner de dog likevel. Jeg vet endog også hvor vondt TS har ønsket og villet meg og Trude og ungene særlig i tiden efter at Øystein Emmanuelsen, som TS lot seg imponere av og hadde meget til felles med, kom med i bildet. Og hvor dårlig et bilde han kanskje særlig har gitt av meg utad i Trondhjem, - hvilket imidlertid tildels også skyldes dette faktum at mennesker lett forveksler TS selv, og hans uttrykk for meg, med meg. Jeg har lenge mere enn fornemmet, særlig når jeg har vært i Trondhjem, at jeg er blitt særdeles upopulær og uglesett av denne folks forveksling av TS med meg. At TS på en måte har utnyttet og dårlig forvaltet mitt meget gode navn og rykte. Jeg sa til TH noe slikt som at det er på en måte slik at jeg jo er oppmerksom på at TS tar feil, og at det er svært så leit, likesom han selv også har tatt feil og det har vært leit, - det er ikke det samme som at en ikke skal gjøre noe med det for det. Men hva?! TH selv står ikke så meget tilbake for TS f.eks. når det gjelder løgnaktighet mht. så mangt, og heller ikke når det gjelder lidderlige og uansvarlige seksuelle og erotiske begjær! Likevel er det mange forskjeller. TH trekker f.eks. fortere forhastede slutninger av allehånde slag. TS er mere viljes-orientert og fremadstormende i seg selv. Personskildringer skal jeg unnlate å gå for dypt i her nu. TH trodde da han og familien hans besøkte oss de siste gangene i Skaun at alt var vanlig; og visste ikke hvor meget problemer vi hadde å stri med og meget elendighet vi hadde fått, og at vår trivsel var forsvunnet gradvis mere og mere og blitt forsvinnende på vårt eget kjære hjemsted Poesihaugen, - tidligere preget av fremadskridende trivsel. At det var skjedd og skjedde noe ganske så alvorlig og forfærdelig med oss der i Skaun fra og med sommeren 1992, fra og med da sosialsjef Olav Høstad igangsatte terroren. TH og hans samboer-kone var blitt overrasket over å se at ikke alt var som det skulle være; men klarte ikke å plassere årsaken. Og øynet feilaktig årsaken i dårlige forhold i eller med Trude og meg; og ble desto mere sjokkert og overveldet av de forfærdelige oppslagene i Adresseavisen efter hvert! På en sterkt negativ måte overfor meg og Trude og familien! En sterkt negativ måte som mangt bidro til å styrke; - bl.a. TS sine negative, begjærlige og egoistiske holdninger og uttrykk, - media, - folkesnakk og svartmalende rykter ifra Olav Høstad & co., - etc. TH var iøvrig blandt de som sist forstod eller innså at noe svært så alvorlig var galt. Mere enn halvparten av alle mennesker jeg kjenner og langt mere enn halvparten av alle mennesker i Norge og i de fleste land har ganske så meget dårlig i seg, alvorlige laster, løgnaktighet, perverse begjær og innskrenket egoisme, etc., i seg! (Mange er dog også svært så meget værre enn andre!) Naturlig nok. Kanskje har jeg også selv det av noe slag i meg, - uten at jeg vet det eller klarer å være meg det bevisst greit nok? Forhåpentligvis ikke! Men om jeg blir klar over noe slikt så blir jeg glad for derved å oppdage det for så og dermed å kunne bli kvitt det, for så å bli og kunne være et enda bedre og mere inderlig menneske. I pakt med menneskeverdet og det hele alt. Denne evne i oss mennesker er blandt de fineste fellesmenneskelige verdier og skatter! Evnen til å la fordommer falle, til å gjennomskue løgn og fan-skap, egoisme og forblindelse, Jante-lov, falske illusjoner og falske dogmer, hovmod og forvirring. Værst er det på mange måter når en har slike dårlige egenskaper og innflytelser nær innpå seg og de konkret og meget gjør seg gjeldende. Så nært som i f.eks. et ekteskap, i en familie, i et nært naboskap, etc.! Når en bare kan komme bort ifra de ... med tålmodighet, tenksom overbærenhet, kjærlighet, medmenneskelighet, hjertelig forståelse, osv. I kretsen av ærlige og kjærlige, av inderlige, kan de også forvirre meget! * Oppholdet i Trondhjem ble derfor på mange måter å slikke gamle sår, for å berede bedre groing, helse og heling. Ikke akkurat hva jeg forventet å oplleve. Jeg fikk tilbake-levert bil-tilhengeren til mine foreldre, jeg fikk ordnet med og hentet sommerhjulene til bilen, og hva jeg ellers skulle. Kr. 8.900,- ble innbetalt til Marit Aune, utleierne i Rindal. Pr. postanvisning. * Trude fikk telefon fra sin mor forleden dag efter at jeg kom hjem, om at hennes far, hennes stefar, døde natt til søndag (?) Han hadde vært alvorlig syk lenge nu. Det står ikke så særlig bra til med min egen far heller. * Trude og jeg så den meget bra filmen om "Little Buddha" (2 t. 16 m.) fra 1993, USA, natt til i går, og ungene så den i lag med meg i går og likte den svært så bra. Den handler bl.a. og særlig om unge Siddhartha (likesom boken til H. Hesse, men mere omfattende!), som ble til den forløseren Buddha som levde omtrent 500 år før Jesus Kristus. Filmen hadde skildringer fra India på Buddhas tid, og fra vår tids Tibet, Bhutan, Kina og Nord-Amerika. Eksilet til Dalai Lama var bl.a. med i handlingen. Et sentralt tema var også barnet, menneskebarnet, uskylden, oppdragelsen og undervisningen ... helt i pakt og tråd med hva som er fremkommet fra og med enda eksilværende kjæreste Dalai Lama på så forskjellig slags vis! * Senere på dagen i går så ungene reprise på en film vi har om "Barry, - den store hunden fra. St. Bernhard" i Alpene. Og om munkene og miljøet der for snart to hundrede år siden. En av dagene skal jeg se en lengre film om forholdene i Mongolia. Jeg har sett flere slike i den senere tid, ifra og om Mongolia. Men jo mye annet også. Jeg tok med meg litt viltvoksende ifra leire nyoppgravd pepperrot og litt rød petasites ifra Ranheim i Midt-Norge. Særlig med familien O-C. og deres hjemsted i tankene. Petasitesen var påbegynt sin så tidlige vårblomstring der i Ranheim i Sør-Trøndelag. Både jeg, Frøydis og Balder har badet i dag, til hver vår tid. Ute er det kommet så mye fine gule påskeliljer midt i blandt krokusene og sneklokker og de aller første duskete, gule løvetann. Nydelig skjønn grønnfarve og andre farver ute! Og sammen med de kvitrende småfuglene, den gode luften, jorden og mulden, hele sødmen, særdeles fint! *

DAGBOKSNOTATER --- Tirsdag 07. mai 1996, Vandaskog i Sveio:

Produkt-informasjon:

Flux, - et bærekraftig tidsskrift? av RLH, 07.05. 1996.

Jeg fant og kjøpte et nytt nr. av tidsskriftet "flux - vitenskap, kunst & fantasi" da jeg var i Midt-Norge nu. Nr. 11, 4. årgang, 1/1996, vår, kr. 40,- - med den tematiske overskriften Bærekraft på forsiden, med et forsidebilde av en baby med jordkloden i fanget. Jeg bestilte et abonnement på bladet i mitt brevsvar til de forleden, (HUN-brev/ref.: FLUX001.WPD), men det er enda ikke kommet noe i posten hit. Tenkte jeg ville kjøpe dette nu for å se nærmere hva de driver med, og hva de får til. Dette nr. av tidsskriftet nu er tamt preget av Arne Næss og Erik Damman. Det hele kunne og burde vært og blitt adskillig bedre! Dette nr. av tidsskriftet ser ut til å være langt mere preget av fomling; - av en fomling som synes preget av for mye demokrati og forvirring. Og av mangel på sterk nok ramme og slagkraft. Hvis denne deres fomling og forvirring ikke sementeres, så har dette tidsskriftet muligheter til å bli noe annet og mere enn tilfreds dusinvare i Jante-landet. Det forrige nr. jeg fikk sett og lest (flux-8), var bedre og mere megetsigende, - hadde også bedre Breidablikk, helhet og alkemi. I januar-februar 1992 sendte NRK Fjernsynet et tv-portrett av Arne Næss i tre episoder, på til sammen 2 timer og 15 minutter, (50 m. + 45 m. + 40 m. = 135 m.), som het: "På tvers - Arne Næss 80 år". Jeg både så filmen og tok den opp på video-VHS-kassett, og fant den av vesentlig betydning og interesse. Alt i alt en meget bra gjennomarbeidet og kvalitativ film. Og megetsigende! (HUNs FilmArkiv: Norsk: rlh1-333.) Riktig en perle. Som "perler på en snor" burde også den gjentagne begivenhet at et slikt tidsskrift utkommer være. Med ekte, magiske, perler! Dette nr. 11 av tidsskriftet flux nu er også (foreløbig) interessant, og har interessant lesestoff. En tydelig stemning av fomling, redsel og resignasjon, og søken efter perspektiv og orientering, preget i en slags stille desperasjon dette nr. av bladet nu. Adresse: BLAD flux, Box 20 Blindern, N-0313 Oslo, Norge. Utiver: Stiftelsen FLUX, Lille Grensen 7, N-0159 Oslo, Norge. Tlf.: (+47) 22 333 520. Email: henni@ilf.uio.no. Som et slags motto for bladet har de satt ordene: "FLUX betyr fri bevegelse. LUX betyr lys. FLUX søker stadig utvidete perspektiver på menneske, natur og univers. Dialog ved grensene er nødvendig - og spennende!" * De fleste i dagens moderne samfunn synes det er for vanskelig å være ærlige, og for dumt og dåraktig, og betrakter Ordet som noe næringsfattig. Allerede dette sier meget om hvor dypt erkjennelsens proletariat har sunket! De ser ikke den kraften og kvaliteten som er i ærligheten! En kraft og saft som ikke er til å forbigå! *

DAGBOKSNOTATER --- Fredag 10. mai 1996, Vandaskog i Sveio:

Lund-rapporten (på 1200 sider), påbegynt for tre års tid siden, mye omtalt i norsk tv i går! Den er nettopp ferdig og ble utgitt for noen få dager siden. Jeg skal se det i reprise i dag nu straks, - iallfall "Lønning direkte" med omtrent en times program på TV2 ... Det røskes kraftig i Fanden! Så Dovregubben sjøl snur og vender på seg! Det er så vidt jeg forstår det blitt til litt av en rapport ja, om den politiske overvåkningen i vårt land, om Arbeiderpartiet og Håkon Lie & co., om rettsvesenet i okkupasjonsmakten Babylons favn, om onde sirkler, Jantelov og litt av hvert vesentlig! Samtidig som den er blitt litt av en database for svært så mye slags informasjon. Det er ifra mange hold blitt snakk om riksrett, og det ene med det andre. Mye fremkommer, og det røsker som sagt kraftig i den norske folkesjelen og i grunnvollene! Også høyesterettsjustisiarius Karsten Smith var intervjuet i norsk tv i går, sterkt og dypt reagerende og tilbakeholdende. Saken stod endog ham for nært og personlig, iallfall inntil videre. Det er som sagt ikke småtterier som er fremkommet nu i og med denne "Lund-rapporten"! Torbjørn Jagland var utvalgt til å fremstå som en "forsvarer" for Arbeiderpartiet, - og vektigheten av hans innsats er det enda for tidlig å vurdere. Alt dette kan virkelig bli snakk om en selvbesinnelse for det norske folk som det kan monne av og som kan rydde opp i mangt og meget! Grøss & gru Harem Brunstland har enda ikke kommet på banen personlig for å forsøke å stoppe den! For på henne personlig preller den vel av som vannskvetten på gåsen, - som best hun kan! Reaksjonene fra folk i tv i går var entonig og unisont lettelse og kraftig veldende oppriktighet! Ustoppelig lettelse. * Gudmund fyller 5 år i dag og har fått gaver og greier. Han skal også bruke datamaskinen her senere i dag, - til å komponere og å spille musikk ved hjelp av. Det er tusener med musikk-instrumenter i den her datamaskinen, - om så jo kan sies! Selv komponerte jeg et par musikkstykker, bl.a. en sonate for cello, viola og whistle, ca. 4 minutter, forleden dag! Han har kikket litt på meg, - såpass at han kan litt om hvordan det skal gjøres. Vi var og fikk kjøpt noen fine gaver til ham i forgårs. * Jeg leser en "EKSTRAUTGAVE - offisielt messeblad, PC-EXPO-96," av tidsskriftet "PC World Norge" (og "Macworld Norge"), utgitt av PC Communications Norge A/S - IDG World Wide), som kom med posten en av dagene. Med gratis adgangskort og invitasjon til PC Expo 1996, Oslo Spektrum 23.-25. april. Bra innholdsmessig. Med bl.a. en lengre, velformulert artikkel om "Data - skolepolitikken og alle barna" av en Tron Øgrim. Han forberedte denne sin artikkel i over et halvt år, sier han. Den omhandler på interessant vis Gudmund ("må Fjernes") Hernes, IT, Telenor, Schibstedt, Torbjørn Jagland, og ymse. Han sier bl.a. og riktig nok, at: "På noen års sikt (og det kan gå ganske fort) er det klart at telefontjenester uansett blir (bortimot) gratis." Han sier bl.a. og riktig nok også: "Ærlig talt har norsk datapolitikk gang på gang minna ubehagelig mye om den historia om indianerne som solgte Manhattan Island for glassperler." * Kvelden:

KARATE-AKROBATIKK I HUNs Barne Blad!

Barn er gjerne aktive og kjappe av seg og leker seg godt gjennom sin egen kropp. Også er de glade i å synge og å snakke. Barna er gjerne svært så livlige og rørlige når de utfolder seg også slik. Voksne også hvis de bare ikke er blitt hemmet av press og byrder ifra omgivelsene. Det er sørgelig å se hvor meget særlig de voksne er blitt hemmet slik vi ser det i vår tid i de forskjelligste og fleste samfunn. En global ansamling med arme stakkarer! Utarmede, fattiggjorte, ganske så alvorlig! Naglet til arvesynd og onde, vonde sirkler! For at barna ikke skal tilstivne og tilpasse seg de samme dårlige eller forvillede formene, må de ha forløsnings frihet, - kunne utfolde seg i glede, trivsel og pakt med sødmen i skaperverket og sine store foreldre! Karate-akrobatikk, kan være en vesentlig måte å gjøre det på; - å gjøre det på så barna får ha sine rikere utfoldelsesmuligheter! Musikk, sang og dans og annen lek og utfoldelse er selvfølgelig også viktig. Ikke minst må stemmen og munnen også kunne utfolde seg. Så mange sanser og litt av hvert! Ute i den fri, friske luft og i de hjemlige omgivelser, og i trygge, fredelige og rolige omgivelser. Med alt mulig slags forskjellig som gjør godt og riktig rett. Hva enten det er ball-lek, teater, herming, lek med farver og blyanter, springe-lek, hoppe-lek, lage kompost, finne-lek, turn, rulle- eller dætte-lek, osv.! Med f.eks. "fotball" også. Det er imidlertid forskjell på leken fotball og artigheten og treningen fotball, og spillet fotball! Noe mange voksne bedrøvelig nok så tydelig ikke synes som å vite! Karate-akrobatikk i den forstand vår familie er vant med å bruke begrepet, er en omfattende sak. Som bl.a. handler om nærsagt alle de forskjelligste måter som mennesket kan utfolde seg positivt på, i lek, arbeide og trening, etc. Derfor tenkte vi å påbegynne en egen side om KARATE-AKROBATIKK i HUNs Barne Blad nå, i dette nr. nu. Som vi fortsetter fast med i hvert nr. nu fremover! Både barn og voksne kan bidra. Så får vi se om vi får denne siden om karate-akrobatikk til å bli noe mangfoldig, artig og trivlig som vi kan være stolt av! Det er mye å tenke på og å ta hensyn til for å få det til. Og å få det til optimalt! Betenk hvor stort det er f.eks. at en baby kan lære seg å gå! Eller at et calendula-frø lagt i jorden kan blomstre så skjønt! Eller at gull ifra malmen i fjellet kan bli til gode, strålende skåler eller sirlige duker! Betenk skattene og sødmen i virkeligheten! Virkelighetens rom er så viktig for oss alle sammen! Og vi utsmykker det så gjerne! *

DAGBOKSNOTATER --- Tirsdag 14. mai 1996, Vandaskog i Sveio:

Familien O.C. ble ivitert til Gudmunds 5-årsdag; men kunne ikke komme før dagen efter - og kom da og hadde med gaver til ham og den kanskje beste bløtkaken vi noensinne har smakt. Jeg fikk samtidig gitt de noen rotklumper jeg gravde opp med de i tankene i Ranheim i Sør-Trøndelag. Noen petasites off. og en pepperrot. Trivlig ja for oss alle. * JTA telefonerte i går og vi hadde en prat. Han hilste så meget. Han undret på om kommunen her gjorde noe forsøk på å dra oss inn i den kommunale skolen. Til det sa jeg at jeg har ikke hatt inntrykk av noen som helst slike forsøk nei. Selv telefonerte jeg CWB på kvelden i går, og faxet over min skisse til et brevsvar til departementet (Det kongelige Kirke-, utdannings og forskningsdepartement / KUF) for å høre om han kanskje hadde noen merknader. (Dagen før, eller dagen før der igjen, ble han faxet brevsvaret fra departementet, - PDNB003B-rlh, uten at jeg snakket med ham.) Vi hadde en kort samtale og han etpartre kommentarer, særdeles saklig som vanlig. CWB har i hele den tiden jeg har hatt kontakt med ham vært svært så sjeldent meget saklig! Min skisse til et brevsvar ble derefter oversendt pr. fax til advokat Liv Clemetsen igjen, samt til Jan Andrew Nilsen, og til avisen Dagens redaksjon i Bergen. Vi snakket også med Rolf og Hanne om brevsvaret ifra departementet. * Trude forteller at hun telefonerte og snakket litt med Guttorm og May-Irene i Oslo forleden dag. Og at Guttorm har fått seg jobb i avisen "Morgenbladet" og skriver der ukentlig eller noe. Og at de har utstilling og litt av hvert, nu igjen. * Et tidstypisk hjertesukk, vedr. barn, som jeg snappet opp på KEKS forleden dag, datert 01.02.96: "Jada, mens ungene snufser og griner og spyr, kundene klager og løsinventaret flyr ... Æ tror æ blir toillat og nærvan tar fyr."

Sånn hverken er det eller har det noensinne vært i vårt hjem! Tvert om. Til tross for at Trude har svært så mye av det i seg; som jeg konsekvent og konstant har forsøkt å få henne fra siden begynnelsen.. Denne mangel på respekt for barna og holdningen om at de og alt er et ork (som jeg hørte at også Rolf og Aud Signy snakket om for litt siden), og ikke en glede, gave og berikelse, etc.! - som de jo faktisk er. Men det som beskrives er ganske så tidstypisk, særlig innenfor ganske så store og alminnelige miljøer i vårt land. Det er mangt et hjertesukk ifra særlig folk innen eller i tilknytning til den kommunale etaten Helse- og Sosial (på landsbasis) der i KEKS (som altså er en BBS / Kommunenes Elektroniske Konferanse Senter)! Jeg har nu fulgt aktivt med der i snart i omkring ett og et halvt år; og HUN har en egen fremtredende avdeling der på dens duale avdeling WinKEKS. WinKEKS der har enda bare vært i en slags oppstartsfase, enda mere en KEKS selv (som er flere år eldre). Jeg følger med en slags interesse med i de fleste konferansene i KEKS. Og med mange slags tanker! Det er iøvrig utrolig små mennesker involvert der i KEKS. * Johannes V. (utleier og nabo her) fortalte Trude forleden dag at han hadde hørt rykter om at vi hadde fått leie et sted i Kinn i Sveio. Vi vet selv ikke noe om det og ikke Rolf og Hanne heller ... Undersøkes nærmere. * Plommetrærne har såvidt begynt å blomstre her ute! Og så grønt og hærlig som gresset er blitt, og småfuglene så travelt opptatt med sine reir- og brunst-anliggender! En flokk kråker forsøkte å røve skjærereiret i frukttreet nært inntil husveggen her i går morrest; og det ble svært så mye hørbart ut av det! Jeg og Trude hjalp til å jage unna skjærene. Senere på dagen var en røyskatt på røvertokt og helt oppi reiret mens skjærene kjeftet og nappet den i halen! Vi hele familien hjalp til å skremme unna også den; men vet ikke om den rakk å ødelegge noe for skjærene. Den jumpet seg frem bortefter trærne til den forsvant. Og skjærene virket tafatte efterpå og resten av dagen merket jeg meg. Jeg så en svale også. Både påskeliljer og pinseliljer og litt av hvert står i full blomst ute i hagen her! Og i viduskarmene inne mest begonia, geranium, ildtopp, gerbera og annet. Da vi for mange år siden - ti års tid siden - bodde i Vinsternes på Ertvågøy på Nord-Møre, hadde vi (jeg) så mange planter i vinduskarmene og overalt at det gjerne tok en times tid eller mere annen hver dag bare å gi de vann! Pasjonsplanter - passiflora (finfine medisinplanter, som særlig er blitt anvendt i Afrika og plantens øvrige hjemtrakter og av Alfred Vogel!), slørete bregner, paradisplanter, peanøttplanter, rør-meg-ikke, urter og trær og busker og så mye forskjellig. Som jeg selv sådde. Jeg hadde mye fine planter i vinduskarmene mens jeg enda bodde i Trondhjem også tidvis; men siden vi flyttet (og for mitt vedkommende også flyktet) ifra Trondhjem og det bråkete og menneskefientlige bymiljøet har vi sådd omkring 100 eller 200 forskjellige sorter frø hver vår, - bortsett fra de siste årene nu pga. saken med Olav Høstad og alt det der. I tillegg har vi plantet mye forskjellig annet også; hentet ifra forskjellige steder i naturen og ifra venner, og bekjentes hager og ifra gartnerier og litt av hvert. Jeg ble endog invitert og forespurt om å holde et foredrag i lokalavdelingen av Det Norske Hageselskap mens vi bodde i Tømmervåg der på Nord-Møre. Og det ble vellykket og artig. Det kom tyve-tredve hagebrukere; nesten 100 % bare jenter eller damer. En av de fikk jeg også et fint og edelt forhold til (som gjorde Trude en bitteliten smule sjalu), men som var sjelslig godt og berikende i all sin enkelhet. Jeg har med stor interesse lest og tidvist abonnert på Det Norske Hageselskapets tidsskrift i omkring tyve års tid eller mere. Men de siste år nu efter Olav Høstad har jeg eller vi ikke hatt anledning til å se snurten av noe slikt nærsagt. Jeg har også et stort og omfattende bibliotek med bøker, tidsskrifter, arkiver og dokumenter, som er møysommelig bygd opp gjennom omkring 25 års tid. (Jeg startet og drev iøvrig også en slags bokbutikk / antikvariat i Trondhjem ilag med Guttorm for tyve års tid siden.) Avdelingen med forskjellige slags grundig leste og studerte plantebøker der er på et sted omkring ti meter kanskje! Alle plantene og vekstene gikk tapt for oss der i Skaun. 7-8 forskjellige sorter solbærbusker, likså mange forskjellige av stikkelsbær og rips, 6-7-8 forskjellige kirsebærtresorter, flere plommesorter, eplesorter, rabarbrasorter, gressløksorter, myntesorter, piletresorter, edle gress-sorter, osv., osv.! Som samtidig også var vårt apotek! Bl.a.!! Det var av så mange, mange grunner svært så trist og forfærdelig leit å måtte fraflytte og selge Poesihaugen i Råbygda i Skaun! Vi lette aktivt land og strand rundt i et års tid bare for å finne stedet; og var så heldige at vi faktisk klarte å få kjøpt stedet, (av Skaun kirke og menighetsråd; som var blitt testamentert det sjeldent idylliske og naturskjønne småbruket)! Bortsett fra at det var i minste laget for oss (og min interesse for skog, jord og trær) med til sammen 77 mål, så var alt og det hele der perfekt for oss på alle måter (fra første stund) som utgangspunkt. * Kvelden: Vi har vært i Haugesund. Vi dro hele familien dithen for å ta ut penger i banken, og for å handle og å betale noen regninger. Efter en halvtimes tid å vente i kø i banken viser det seg at ingen penger er kommet inn til min bankkonto i dag! Bare, fikk jeg høre, til alle andre trygdede. Trygdeutbetalingene igjennom banken skulle være i dag; den 14. mai 1996. Det er første gang i løpet av alle år, det jeg kan erindre, at pengene ikke har vært der når de skal; og vi kunne ikke annet enn bare dra hjem igjen uten å få gjort noe som helst. Hun i banken der i Haugesund foreslo at jeg kontaktet Trygdekontoret; og jeg telefonerte Trygdekontoret i Sveio straks vi kom hjem ved 15.30-tiden. Der forklarte jeg situasjonen og undret på hvem som skal erstatte skaden. Hun jeg snakket med der kl. 15.40 sa at de ikke kunne gjøre noe for å hjelpe meg i dag, men at jeg måtte telefonere tilbake i morgen tidlig. Hun sa det var riktig at jeg telefonerte de, at det ikke var noe annet sted jeg kunne ordne opp i det med; men at de kunne hjelpe til i morgen. Selvfølgelig, spør du meg, bør de ansvarlige erstatte skaden. En hel dag er nærsagt gått tapt for oss og har medført reiseutgifter og diverse. (Bare i banken måtte jeg betale 30,- kr. for at damen der telefonerte til Sparebanken Midt-Norge ... uten at det var noe penger der å ta ut.) Regningene som skulle betales i dag blir det kan hende ekstrautgifter og slikt på også! Det ene med det andre! En rimelig erstatning ifra de ansvarlige vil f.eks. kunne være (cirkumsarum) den månedlige trygdeutbetalingen (brutto kr. 11.393,-) dividert på 30 (dager i måneden) = 380,- kr., for hver dag den er forsinket, pluss at de konkrete utgifter blir erstattet, samt en alvorlig beklagelse. Under forutsetning av at de ordner kjapt opp i det hele og bistår som best de kan og som rimelig er. Noe mindre vil de vel ikke tilby seg? * SVS telefonerte i dag og vi snakket sammen en stund. Han telefonerte på grunn av min skisse til brevsvar til departementet (PDNB003C-rlh), som han ble oversendt pr. fax ifra avisredaksjonen i Dagen i dag formiddag. Vi snakket om dette; og vi snakket også om Ulvik i Hardanger i slutten av juni, og om Ludvig Nessa, Marta Straume, etc. * Norge er et særegent og viktig land på flere måter mht. edb-utviklingen i verdensmålestokk. Likesom på helt annen måte USA, Japan, Tyskland, England, og andre land. Særlig i Nordisk perspektiv er sånn sett Norge interessant! De norske edb-tidsskriftene synes f.eks. som kvalitativt og særegent å befinne seg flere "hestehoder" foran både Sverige og Danmark! Interessant også i forhold til Willy Buzzis tregreningsperspektiver på Norden. Selv leser jeg forresten særlig R. Steiners naturvidenskapelige kursus (del 1 og 2) "Åndsvidenskapelige impulser til utvikling av fysikken" fra 1920 nu om dagen. TS lånte de av meg i fjor og jeg fikk de tilbake nu da jeg var i Trondhjem. * Oppslag i massemedia nu om dagen om at verdens suverent mest solgte og populære bok i fjor var Jostein Gaarders "Sofies verden". Den kommer iøvrig i en slags multimediaversjon på CD-plate senere i år, efter hva jeg har hørt og lest. Jeg kjøpte et eks. av boken i fjor, men den forsvant i flyttelassene før jeg rakk stort mere enn å få kikket i den. Jeg fulgte også med litt i NRK-radioens opplesninger av Jostein Gaarder i fjor; og han er interessant. Jeg tror at noe av grunnen til all denne populariteten er at verdensmarkedets dybder forventer noe virkelig nytt - mht. grasrotafilosofien, tenkning og mentalitet og kommunikasjon og forståelse - nettopp ifra Norge. (Slik som f.eks. også en Jens Bjørneboe dypt har vært inne på, - og som en Sven Kærup Bjørneboe på sitt beste utdyper meget bra og vesentlig.) Av det lille jeg har hørt og lest om og av Jostein Gaarder så tror jeg imidlertid ikke at han er den rette; mht. hva jeg nu snakker om. Men jeg skal undersøke saken nærmere, og også tilsende ham et eks. av mitt foredragshefte "Begrep og orientering" ifra 1988. Såvidt jeg kunne se og forstå så var Jostein Gaarder en begavet, spirituell forfatter i den moderne akademiske forstand, med absolutt fortellerglede og mangt i og på hjertet, men ikke i nærheten av de dybder eller høyder jeg snakker om eller sikter til! Jeg skal imidlertid sjekke opp hvordan eller hvorvidt det faktisk er slik det forholder seg. Trist og leit at jeg ikke allerede har hatt eller fått anledning til det! * Mitt eget forfatterskap og mine arbeider, planer og intensjoner i så måte har vært destruert siden 1992 nu! 3-4 år borte vekke! Til tross for at jeg satset bortimot alt på å få ferdig diverse arbeider best mulig i god tid før 1997! Hvilket jeg påbegynte og tilrettela for alt ifra 1984! Siden dengang i 1984 i Trondhjem da virkelig sterke, mørke krefter forsøkte stoppe meg og jeg klarte å flykte for ikke å bli drept. De der svarte, mørke kreftene, eller andre "i deres tjeneste", ser ut til å ha klart å stoppe meg, å hindre meg! Jeg gjorde inderlig, ærlig og kjærlig mitt beste underveis hele tiden; men ser altså ut til ikke å kunne klare det. Og det er det mest katastrofale av alt spør du meg! Jeg taper antagligvis. Den store motstanden som så kompakt har motarbeidet meg synes som å ha vunnet frem og å ha beseiret meg! Olav Høstad (& co.) kan i Helvete ta det meste av "æren" for det. * Stort forsideoppslag i dagens Dagbladet ifra Oslo, med store overskrifter om at "Gro Harlem Brundtland har skapt større forskjeller mellom rike og fattige i Norge. I løpet av ti år har forskjellene mellom dem som tjener mest og dem som tjener minst økt dramatisk, viser hittil upubliserte tall fra Statistisk sentralbyrå." Flere sider inne i avisen som utdyper dette. Velkjent, men likevel vesentlig nytt altså. Samtidig som avisen typisk nok (på lederplass) forsøker å dysse ned Lund-kommisjonens rapport og hva den innebærer! (Nei; jeg misforstår ikke.) De bereder (beredvillig) den videre veien for Gro Harem Brustland, - lengre inn i EU, dypere inn i Babylon, dypere ned i avgrunnen, osv.! (Misforstå meg ikke nu!) *

DAGBOKSNOTATER --- Onsdag 15. mai 1996, Vandaskog i Sveio:

Jeg telefonerte og snakket noen ord med min mor i går. Hun hadde vært og besøkt Bjørg forleden dag, og de hadde fått en invitasjon til Reiers barnedåp (i Værnes kirke 02.06.). Mamma forteller at han, så vidt hun kunne se, hadde bare ett smilehull, på den ene siden. * Klokken er 10.45. Jeg snakket nettopp i telefonen med en mann på Sveio Trygdekontor om dette som skjedde i går. "Det må ha skjedd en (fatal) feil," sa han, "men det er lite vi kan gjøre før etter helgen." Han spurte om vi ikke har penger nu, og jeg fortalte at vi er en stor barnefamilie med levende mennesker, at vi fikk en dag spolert for oss i går, at vi har regninger som skal betales, og at vi ikke ønsker å være uten dasspapir og mat, og det ene med det andre. Og at jeg håper de ansvarlige for det som har skjedd også påtar seg ansvaret for det som har skjedd og erstatter skadene. Han sa det er lite vi kan gjøre i dag, men jeg skal undersøke om det er noe vi kan gjøre og ringe deg tilbake i dag. Jeg spurte om vi skal oppholde oss ved telefonen i dag da. Han kunne ikke si noe når han ringte tilbake hit i dag. Det hørtes i begynnelsen ut som han ikke tok det særlig alvorlig, heller ikke om det for oss ble en ukes tid ekstra å vente. Men jeg sa bl.a. til ham at hvis du tenker deg om så skjønner du at det kan ha og har betydning for vår familie. Men nu nettopp ringte han! Bare fem minutter efterpå. Han sa de hadde snakket med banken og fått ordnet det sånn at pengene kunne taes ut fra min bankkonto likevel i dag, - som om de var der. Og regnet med og håpet at jeg nu i dag derfor kunne ta ut pengene. Han fortalte også hvori feilen bestod. Jeg takket hjertelig for hjelpen, og håper det ikke blir enda mere rot når vi nu drar til Haugesund. * Senere: Det ble ikke bare bare å få tatt ut pengene. Da jeg forsøkte i banken i Haugesund, samtidig som jeg forklarte situasjonen der, så ble det uten å lykkes. Jeg fikk beskjed om at det var ikke penger der, og at jeg burde vite navnet på vedkommende i banken i Trondhjem som kunne bekrefte og garantere det hele. Derefter fant jeg på å telefonere tilbake til trygdekontoret i Sveio, og spurte samme mann der om han kunne telefonere til banken der i nærheten i Haugesund og forklare situasjonen, og det ville han og det gjorde han. Derefter gikk jeg inn i banken igjen, og ventet til han gjorde det, og banken der igjen telefonerte litt i Trondhjem og fikk det ordnet eller bekreftet. Jeg er glad for at han faktisk gjorde så godt han kunne han i Sveio Trygdekontor, og for at jeg hadde telefonpenger, bensinpenger, at banken der var tålmodigere enn de ofte er i slike banker, osv.! Derefter fikk vi handlet, kjøpt bensin, betalt regninger, etc. Betalte bl.a. pr. postgiro årsavift eller veiavgift for 1996 for den nye bilen, til Statens veivesen, Biltilsynet, med 1.605,- kr., Her & Nå med kr. 520,-, annonse Haugesund Avis kr. 116,- og avisen Vestavind kr. 43,- og SMC kr. 243,50. * Vanskelig å bedømme hva alt dette rotet kan ha kostet oss. Men anslagsvis 6 til 8 timers bryderi og ubehaglighet pluss ca. 100,- kr. antaglig. Hvis den ene dagen ekstra ikke fordyrer noen av regningene. Ikke nok til at jeg finner det bryet verdt å forsøke å få skaden erstattet. Særlig fordi han der i Sveio Trygdekontor faktisk oppriktig beklaget det hele og fordi han faktisk også gjorde sitt for å rette opp det hele; hvilket jeg takket hjertelig og oppriktig for. Men slike ubehagligheter ikke bare forringer livskvaliteten og trivselen; men medfører fort og lett også onde sirkler på forskjellig slags vis. Jeg fikk dermed f.eks. ikke telefonert to steder som planlagt, og lille Frøydis og de andre ungene ble "skuffet", etc. Slike små "tuer" kan typisk nok fort velte langt større lass! * Og jeg fikk tannpine igjen! Ikke så rart det. Forsøker å innstille meg på gebiss. (Forskrekkelig underlig hvor lite som skrives og snakkes om slikt!) Samtlige av mine tenner er ødelagte. Men jeg har faktisk ikke hatt tannpine siden jeg var og trakk to tenner i mars, i Haugesund! Jeg er i det heletatt blitt i en svært så dårlig legemlig forfatning, i forhold til for to års tid siden. Det er triste greier det hele. Og jeg skal i mitt eget bryllupp i sommer! Jeg ser ut som en av de elendigste ifra en roman av Emil Zola, uansett hvor meget jeg pynter på meg selv! Ikke er det noe særlig å pynte med heller forresten! Ikke noe lystelig selvbillede akkurat. Men jeg både ser og merker hvordan andre mennesker reagerer på meg i hverdagslivet, nu og da. Særlig efter at vi kom til Rindal, og siden da stadig sterkere og værre! Dette med tenner kan ha særdeles meget å si både for selvbildet, velværen og for andres oppfatninger og reaksjoner på en. Og på mange andre måter også for ens velvære og selvfølelse. Dette at temaet er såvidt tabu sier sitt! "Å føle hverandre på tennene" er et stående uttrykk; og er ikke mindre aktuelt eller levende efter at massemediaen, såvel tv som ukeblader, aviser og film, etc., rendyrker det estetiske i overfladisk og ytre forstand! Det skjedde en stegring eller forværring særlig efter den lange og verdenskjente tv-serien og "såpeoperaen" om "Dynastiet" for en ti-femten års tid siden! Massemediaen mye nu for tiden rendyrker og fremhever dette med tenner som enslags smykker som angir verdier, - "kjøtt-verdien" på mennesker. Likesom hester gjerne ble vurdert på fesjå mye efter tennernes tilstand, og slavene på slavemarkedene opp gjennom tidene. Og det tilsynelatende rene, hvite og sterile. En god latter forlenger livet, og et smil har så meget å si og å gi! Jeg husker da TV2 var og filmet oss da vi bodde i Rindal; og kameramannen efterpå sa noe slikt som at: "Nu når filmingen er over kan vi løsne litt på smilebåndene og le!" At jeg da tenkte noe slikt som at: "Kanskje et gebiss først hadde vært på sin plass! Lite søvn, mye problemer, røyking og dårlige matvaner, dårlig økonomi, etc., gjør alt så mye værre." Komplekser og vanskeligheter kan man på mange måter med rette ha i et Janteland! Jeg fikk en dårlig start allerede i barndommen, da et litt større barn med en tomflaske slo ut et stykke av en av tennerne mine i underkjeven! Efter det hadde jeg mye vondt der og det ble bare vondere når jeg børstet tennerne, og værre med årene. Og på barneskolen hadde vi noe så underlig for den tid som en indisk tannlege, - han var skolens "tannlege" og brukte bore-verktøyet til å eksperimentere på iallefall meg. Jeg vet ikke, og visste ikke, hvorfor han helt unødvendig boret kjempestore huller i mine fortenner, som han så plomberte. Det undret meg stort både da og siden. Vel; plombene satt i lenge de; - helt frem til den katastrofale vinteren 1994-95. Han forskrekket meg meget i efterhånd. Skolen, Lilleby barneskole i Trondhjem, hadde kanskje ikke råd til noen riktig tannlege! Og jeg hadde en bestemor som vi barna syntes var så snill (dengang!) fordi hun "alltid" gav oss brød med sirup, drops og slikkerier! Alt med Babylon-sukker av værste sort; det hvite, raffinerte "sukkeret". Det er vel knapt noe barn lettere lar seg lure og friste av enn søtsaker, - enn den falske (energigivende og oppkvikkende) "sødmen"! (Hvilket mange ulver (les: mange voksne) benytter seg av.) Da i fjorvinter samtlige omtrent av mine plomber (og Trudes også) datt ut og trakasseringen virkelig var beinhard, tenner brektes i full fart for oss begge også, og jeg på alle måter med hele familien og alt var presset til det ytterste gikk det fort værre og værre. Uten mulighet for tannlege, med massevis tannpine nokså konstant og jevnlig! Jeg måtte ty til allslags kjerringråd og urtemedisiner; hadde det meget vondt og lærte meget av det og om det. Hvordan døyve tannpinen med Gelsemimin 6 (fra A. Vogel), Echineae, salvie, røstede, saltede peanøtter (oljen deri gunstig) kjøttpålegg (renskåret, kokt skinke og hamburgerrygg), stekt bacon, tee-tree-olje, isop, melk, osv., - også for å få til en bakterieflora som kortsiktig døyvet smertene, m.m.! Et belegg med den rette bakterieflora, den rette olje, litt urter og remedier og slikt på de i dagen blottlagte og mere eller mindre betente nervene i de ødelagte og hærjede tennerne bistod til å holde en viss avstand til smertene. Provisoriske, kortsiktige løsninger som gradvis og på litt sikt forværret situasjonen. Jeg visste samtidig også at en betennelse særlig i overkjeven som brer seg opp til hjernen fort kan være dødelig. Og samtidig henvist til å kjøpe billige og dårlige matvarer i de vanlige og så dårlige dagligvareforretningene; hvor det meste av maten i vår samtid nu er lureri med det hvite, raffinerte sukkeret, syrer og allslags fordømte syntetiske stoffer og kjemikalier. For meg var det ekstra katastrofalt, - og oppi alt det forfærdelige som skjedde! Noe mat kunne vi heller ikke dyrke selv. Ikke en eneste åkerlapp ville jeg ha å stelle med der i Skaun fra og med 1992. Barndommen, og ungdommen, oppveksten, var en forfærdelig tid for svært så mange i Trondhjem den gangen. (Og er det forsåvidt også fortsatt for mange!) De fleste barn rett og slett bare akseptere det i all sin uskyld uten videre. De fleste forsøker å glemme mye av alt det vonde. Det var oppi det hele også mye godt: - alt det naturlige, jordisk tilhørende, nærende og bærende. Plankegjerder med frukthager bak, småfugler og enger med gress og vekster, busker og trær. Men også rotter og mere eller mindre perverse eller hysteriske mennesker, osv.! Barn som på så forskjellige måter ble mishandlet ifra så mange kanter og kroker; og som i de voksnes tilgjorte verden på mange måter var lite velkomne og mildt sagt lite respekterte. Det er blitt sagt, i et slags ordtak, at barndommen var en lykkelig tid, - efterpå. Og det er meget i det! Både takket være våre Store foreldre, virkelighetens verden, som er bærende og nærende ... og dette at vi mennesker evner glemme og å fortrenge mye vondt. Det er langtfra jeg som har det værst. Det er mange som har det både ille og forfærdelig ille, på så forsjellig vis. Det er ikke det det dreier seg om. Det er ikke bare det det dreier seg om! Helt eller delvis tannløse er nærsagt klovner eller utstøtte i våre babylonske samfunn! Det er meg det; - eller hva? Er det ikke slik?! Det vet enhver som har et ukeblad eller et tv-apperat, etc., i sin nærhet. At det er mangt og meget som feies unna, bortforklares, forties, glemmes og gjemmes unna i Babylon; - uten at det snakkes om det i det heletatt. Slikt er svært så meget tabu og utenfor de fleste tålegrenser, - som så mye annet! De mongoilide - drowns syndrom - som utstilles innimellom, er kan hende vel sånn sett for noen en unndragelse og for andre en brøytespiss, - og for andre og færre i det heletatt ikke hykleri men hjertelighet! Sammenlignbart med hva Sven Kærup Bjørneboe skriver om "renovasjonsvesenet" i vårt samfunn, i forhold til de handicapede, de trafikkskadde, etc.! Det renovasjonsvesenet som feier gatene for "oss" hver morgen, forkalker fasadene, steriliserer, lobotomiserer, trekker i snoren for de selvdøde, plasserer de gamle og ubrukelige i bortgjemte kott, stuver de så altfor levende barna i "skoesker" og inngjerdinger, osv., osv., - så skjøgen kan glitre og stråle! Overdriver jeg, her nu?! Tilgi meg! Det er naturligvis viktig nok med store, rene og pene idyller. Og med forbolder. Tilgi meg! Godt her nu i forbifarten å få sagt noen ord om dette interessante, viktige og vesentlige tema! Efter at jeg kom hithen til Sveio nu har jeg kjent meg som svært så elendig, og gammel og utbrukt på mange måter. Det er ikke slik at jeg kjæler for våre, eller mine, bekymringer for at de bedre skal kunne trives; - men å lukke øynene og alt for de har ikke vært mulig - og heller ikke riktig. Ærlig talt altså; - er ikke Grøss og gru Harem Brunstland blitt for tjukk og feit, og teit, og kunstig, og løgnaktig, til å være statsminister mere i vårt land?! For ekstrem i forhold til gjennomsnittsproporsjonene? - Til å bli forlegen av? Og jeg simpel nok til å steines eller fjernes vel? Jeg overgår meg selv i ironi nu! Det hele med Olav Høstad og det hele har kostet svært så mye. Forfærdelig mye. Men det betyr vel ingenting! Snart er det nestemann sin tur. Neste! *

DAGBOKSNOTATER --- Fredag 17. mai 1996, Vandaskog i Sveio:

Jeg så en film om "Lenz" på NRK fjernsynet i går. Ungene laget flagg til dagen i dag. Med farvestifter, papir, pinner og slikt. Vi hørte på eventyr, musikk, trente karate-akrobatikk, etc. Finfint og solrikt vær også i går. Jane Vandaskog var trivlig innom en tur på kvelden og fortalte litt om hva som skjer i Sveio i dag. (Og Balder fikk låne et par sko også.) * Ungene og Trude har gått bort til skolen her ved siden av for å være med på 17. mai-feiringen i nabolaget; og jeg drar antaglig bortover en tur også. Det er bare hundre eller to hundre meter, eller mindre, å gå. * Mamma telefonerte og vi pratet litt. Klokken er blitt 15.00. * Ungene har hatt det artig i dag; vært med på sekkeløp, kapp-springing, 17.mai-tog, kake-spising, etc. Hjemme efterpå har det vært mye lek, karate-akrobatikk og mye artig også. Bortsett fra at Trude er bråkete og krigersk av seg. Det ankom i posten en av dagene en stor pappeske med klær ifra Trudes biologiske pappa. Kjempeartig. (Det blir fort "karneval" og litt av hvert når slikt skjer.) * Jeg daterer brevet til deprtementet i dag, og sender det ... PDNB003C-WPD. Det er ikke noe mere å nøle med ... * Byen Jerusalem feirer 3000-årsdag i disse dager! *

DAGBOKSNOTATER --- Søndag 19. mai 1996, Vandaskog i Sveio:

Trude hadde tenkt seg til Trondhjem med Frøydis til sin fars begravelse. (Ikke den biologiske pappaen.) Uten å snakke med meg om det; - bare med "venninner" (pr. telefon) der i Trondhjem, og sin mor. En ukes tid eller mere siden hun først snakket om det. Hennes mor vil betale reisen. Jeg sa til henne at det er ikke akseptabelt at hun tar Frøydis med seg på en så lang reise nu, og at hun selv heller ikke bør dra dithen nu, begravelsen til tross. Og at hvis hun drar dit så bør det være uten Frøydis og uten å oppsøke særlig med folk der. Dermed så ble hun særdeles bråkete, kranglete, ufin og vanskelig å ha med å gjøre. Hun er til stadighet over skuldrene på meg her nu i dag for å se og å forstyrre hva jeg skriver og for å "diskutere" ... Jeg sier hun heller bør snakke med andre om det; ikke særlig med meg. Jeg har ofte og alltid oppfordret henne til mere sosial kontakt med andre; for å bryne seg mere på verden og samfunnet. Hun ble og har vært svært så frenetisk og bråkete av seg! Jeg kunne skrive mye om dette; men hun gjør det vanskelig ... og jeg trenger ikke gjøre det, iallfall ikke nu. * Jeg er selv nylig kommet der i fra Trondhjem, - og har tildels vært i det miljøet hvor hun fortrinnsvis synes som å ha tenkt seg til. Til bl.a. en TS som er sammen med W. samtidig som han "skryter av" at Trude bør forlate meg til fordel for ham, osv., osv.! Og som visstnok "skryter av" at han har æren for Bodvar Schjelderups arbeider, m.m., - så Bodvar Schjeldrup reagerer kvasst, osv., osv.! Og det ene med det andre som jeg ikke nevner her, men som gjorde et sterkt inntrykk i Trondhjem nu sist. Særlig verørende TS sine forskrudde idéer og tanker om seg selv og virkelighetens verden. Og hans handlinger. Og handlinger og saker i det der miljøet; som jeg er oppmerksom på fra før av. TS pleier å si at han er grusom; - og det er han og har han på flere slags vis vært. (Selv har jeg ved etpar anledninger sagt om meg selv at jeg er "brutal"; - men da siktende til min hensynsfulle, dyptpløyende oppriktighet og ærlighet; - ikke på noen måte til bestialitet eller vondskap.) TS har laget mye slags underlig stry for meg og familien ved sin væremåte, som jeg har merket på så forskjellig slags vis, - særlig siden ØE kom inn i bildet. Forårsaket av hans grusomme begjærlighet. Hans omvendelse til det kristne varte ikke lenge og stakk ikke dypt nok. Det var svært så trist å se hvordan hans gamle demoner og diabolitos igjen overmannet ham! Hvordan de fremadskred fordi han hadde så mange misforståelser og inngrodde spøkelser i seg. Det er mye jeg ikke skriver om i disse dagboksnotatene; - fordi jeg naturligvis ønsker å være hensynsfull, forsiktig og saklig, Hva jeg "utelater" er fortrinnsvis f.eks. slikt som jeg ønsker å undersøke eller å erkjenne bedre, eller forhold som i dette forum er uinteressante, eller forhold og saker hvor jeg ønsker å være undrende, etc. Alt i disse dbn er fremført i det heletatt ganske så meget hensynsfullt overfor andre og involverte. Den personlige sfæren forsøker jeg å holde utenfor, til fordel for det saklige og det som angår eller kan angå det jeg skriver om. Unntatt nu og da for å belyse og å gi relieff. TH reagerte meget sterkt på TS sine holdninger og sin oppførsel særlig nu sist i Trondhjem. Til tross for at han selv har et og annet til felles med ham, etc. Han undret bl.a. på hvordan jeg tilsynelatende kan være så overbærende, tålmodig og rosende overfor TS når jeg faktisk vet og er oppmerksom på hvordan det forholder seg. Jeg forsøkte å forklare ham at jeg forsøker å hjelpe til der hvor det er stort behov for hjelp, og at jeg er glad for at jeg kan bidra i så måte. Og at jeg har mange "venner" og bekjente som ikke er slik eller oppfører seg slik som jeg kan god for; - at de likevel på så forskjellig slags vis kan være gode og inderlige venner ... At min integritet og styrke ofte ikke finner det problematisk, men bidrar til positive muligheter og resultater. Uten et øyeblikk å miste noe som helst av meg selv. TH og Trude har iøvrig svært så meget av det samme negative stoffet i seg. Noe som ofte har forskrekket meg. At det ofte og så ivrig, fort og gjerne trekkes forhastede slutninger er et interessant og kjempemessig problem! *

DAGBOKSNOTATER --- Tirsdag 21. mai 1996, Vandaskog i Sveio:

De politiske partitoppene i Norge (i en lengre utgave av tv-programmet "Holmgang", Tv-2), forsamlet forsamlet foran store deler av det norske folk i kveld ... Spøkelser. Museumsgjenstander (som Jens Bjørneboe så treffende betegnet de) ... De politiske "høyverdighetene" i Norge anno 1996 ... Representerende okkupasjonsmakten Babylon ... Grøss & gru! Jeg så en meget sterk film, "Åndenes hus", efter en roman av Isabel Allende om forholdene i landet Chile i vårt århundrede. En riktig så megetsigende film! Og aktuell! På så mange måter en analogi til så mangt. * Tv-stjernen, primadonnaen eller divaen (om så kan sies ...) Wincke Foss, Kai Skagen og Jan Bojer V., på forunderlig vis ..., urettmessig efter meg, dengang i Trondhjem, - da jeg måtte dra derfra ... Et ømtålellig og disig tema. * SVS telefonerte i går mot kvelden ... * I dag har vi vært i Haugesund og handlet dagligvarer ... I går jeg og Balder bortom Hanne og Rolf. * Mostra-spillet ... * En som telefonerte hithen ved 20.30-tiden i kveld, som snakket engelsk, og spurte efter Pedersen ... Han hadde ringt rett tlf.nr., men ... *

DAGBOKSNOTATER --- Onsdag 22. mai 1996, Vandaskog i Sveio:

Bestilte billetter til "Mostra-spelet" i dag, til premieren nu kommende lørdag. For hele familien. Billettene koster kr. 150,- pr. stk. for voksne og kr. 70,- pr. stk. for barn. Bare for Frøydis slipper vi å betale billett; hun er under fire år og kommer dermed inn gratis. Vi har egentlig slett ikke råd til det; men jeg prioriterer det likevel av ganske så bestemte grunner. Bare billettene blir kostende 510,- kr.! Ungene og jeg har vært ute og rullet oss i gresset i dag, og spist lerketreknopper, surblad, skvallerkål, løvetann-blader, gress, etc. *

DAGBOKSNOTATER --- Fredag 24. mai 1996, Vandaskog i Sveio:

Det ble en del telefonering i går. Bl.a. til sorenskriveren i Stord i Sunnhordaland, som skulle tilsende oss vielses-papirer ... (Vi må også fremlegge fødselspapirer for hele familien.) Og det kom en telefon ifra Torstein Hamnes i Tustna kommune ved 11.40-tiden, vedrørende et brevsvar ifra Tustna kommune som ankom rett efter at vi flyttet ifra Rindal ... vedrørende vår søknad datert 24.08. 1995, da vi bodde i Åmli kommune, om nedskriving av gjeld efter huset vi eide der som vi måtte selge med stort tap da vi så oss nødt til å flytte derfra. Brevsvaret ifra de hadde brukt tid på å komme frem til oss fordi vi ikke mere bodde i Åmli, og da det kom frem var tidsfristen i deres brevsvar også utgått. Deres brevsvar, med en ny tidsfrist, kom imidlertid enda en gang mens jeg var i Trondhjem nu forleden, - og jeg trodde det var det samme brevsvaret og kommunale vedtaket, fordi Trude ikke har så veldig god orden på slikt med papirer og brever. Da Torstein Hamnes telefonerte i går skjønte jeg at de hadde gitt en ny tidsfrist og fant frem brevet hvor det stod - og hvor tidsfristen igjen nærsagt var utgått. Han sa de var interessert i å kunne gi en ny tidsfrist, til 01. september 1996. Den samlede gjelden på etableringslånet er med renter kommet opp i omtrent 130.000,- kr., og hvis jeg / vi innbetaler kr. 50.000,- av disse innen tidsfristen så avskriver kommunen ca. 80.000,- kr.! Et, spør du meg, særlig godt tilbud. Han snakket også om at de kunne evt. også være interessert i en evt. avdragsordning mht. de 50.000,- kronene. Riktig så fine greier! Men hvordan vi skal kunne klare noe slikt slik som alt er blitt til, det aner jeg ikke enda. Men absolutt noe å tenke på det hele. Han skulle sende en skriftlig melding hit med forslaget. Vi har enda også ubetalt gjeld i Skaun, for dyremat og dagligvarer, efter hærjingene til Olav Høstad & co., som bekymrer. Selv om det ikke er så mye. Der er det vel omkring 10.000,- kr. så vidt som jeg husker. Også Marta Straume telefonerte, og SVS. Og dagen før Hanne som snakket med Trude ... Min telefonsamtale med SVS var interessant og urovekkende. Selv om vi også har snakket om temaet gjentagne ganger tidligere. Risikoen og farene ved en rettssak imot Skaun kommuneadministrasjon & co.! Særlig hvis rettssaken må foregå der i Midt-Norge, med involverte såsom Gunnes, Ola Moe, etc.! Hvorvidt vi i så fall har noen som helst chanse egentlig!? Etc.! Grøsselig tankevekkende! SVS nevnte bl.a. også, som vanlig, dette hvor glad han var for at vi kom oss bort ifra Rindal i siste liten, - hvilket jeg også naturligvis virkelig er! Og om hvor sjofle og simple til de grader de var. De prøver der tilsynelatende å leve opp til kommuneadministrasjonens motto: "Porten til Trollheimen", eller kommune-emblemet med en hammer i! Marta Straume fortalte at hun kommer lørdag den 08. juni. I anledning av at hun har fått enda en tilsynsordning her i Sveio. Her i vår familie, hos oss. * Jeg har utsendt noen brever i de siste dagene. Foruten svarbrevet til departementet, PDNB003.WPD, også et brev pr. fax datert 22.05. til Børre Knudsen og Ludvig Nessa (ABORT001.WPD) ifra HUN, med en Info-seddel (Nr. 1:1996, datert samme 22.05) vedlagt. Disse brevene ble også faxet til endel dagsaviser og andre: Dagen, Dagbladet, Adresseavisen, Aftenposten, Vi & Vårt, Sentrum, samt til adv. LC, Ludvig Nessa, Per Ola og Heidi Hovd, Alvseike / JONAS, og det sistnevnte til avisen VG. Aftenposten i Oslo telefonerte tilbake hithen i den anledning i går; sa at det var gått frem og tilbake der i avis-huset før det kom til debatt-avdelingen som altså telefonerte meg. De sa de ikke pleide trykke åpne brever, og spurte om min intensjon med å faxe de disse brevene. Jeg sa de var til offentlig informasjon og evt. kunne trykkes, og at jeg regnet med de var av både offentlig og intern interesse. Hun som telefonerte sa hun kunne og skulle la de vandre litt videre der i avis-huset. Jeg gjorde også ferdig den digitale pakken (filen) HSB003.ZIP (79025 - 21.05.96 - 13.57.28 - a) forleden dag. En liten digital pakke, som når den pakkes opp blir mye større. Den er fix ferdig i ASCII-format, til å påbegynne sin vandring i verden. Norsk; men jeg tenkte også på å få den oversatt til engelsk. Jeg har den også som HSB003WP.ZIP (470297 - 01.05.96 - 00.00.00 - a), for WordPerfect v. 6.0a for Windows, som er dens utgangspunkt og standard - men sistnevnte er flere ganger større. Plommetrærne står i full blomst her ute i hagen! Mye hærlige, dypt knallgule løvetann også! Og enda påske- og pinseliljer. En hane her ute som galer i morgengryet nu om dagen. Rundt omkring i Sveio er det svært så mye sauer i forskjellige inngjerdinger. Og hester! Og kyr er også kommet ut hist og her. Og gresset blir grønnere og grønnere. Stort sett bare hærlig, deilig vær, selv om det har vært litt regn og fukt også i disse dagene. Mye viper i engene, og småfugler. Men jeg er lite ute; blir bare bleikere og bleikere og i enda dårligere form og helse. Vet at uteliv og frisk luft gir krefter og styrke; men det nedprioriteres likevel - fordi jeg likevel faktisk klarer å holde det gående ganske så aktivt med det jeg prioriterer som så nødvendig å få gjort unna! Jeg kjenner meg stadig tvunget til det. Til at det bare må bli slik. Vi lever ikke vårt liv mere. * Fra skolekontoret i Sveio, skolesjef Knut Martens, ankom et brev datert 21.05., vedrørende hjemmeundervisningen og tilsyn våren 1996. Helt i tråd med hva han fortalte da vi snakket med ham, og Sveio-modellen. Jeg arkiverte brevet som SDNR173A-rlh, og vedlegget som SDNR173B-rlh. *

DAGBOKSNOTATER --- Pinsedag - Søndag 26. mai 1996, Vandaskog i Sveio:

Vi dro til Bømlo kommune og Mostra-spillet - "Kristkongene på Moster" - tidlig i går, og var der til utpå kvelden, pinseaften (i statskirken). Tente et lite bål der før vi dro. Jeg rakk så vidt foredraget i Moster gamle kirke der da vi ankom, - bortsett fra begynnelsen. Det var et fint foredrag. Trude og ungene var utenfor imens, og hun sa efterpå at noen som kom ut ifra kirken da det var ferdig virket ganske så misfornøyde. Typisk nok, og typisk nok "perler for svin"... Det var en prof. Olav Skjævesland (fra MF, med slips) som holdt foredrag over temaet: "Hva vil folket med kirken - og hva vil kirken for folket?" Mye å se og å oppleve der også for ungene, denne pinsehelgen. Selv om dagen ble for travel pga. en av Trudes sedvanlige "tabber". Hun bestilte vekking til kl. 08.30 hos Telenor; og skulle som avtalt vekke både meg og Balder da kl. 08.30, - selv om jeg ikke gikk til sengs før ca. kl. 07.30. Og så vekte hun likevel ingen av oss før kl. 09.10! Fordi hun prioriterte å lage til matpakker til oss og ville la meg sove lengst mulig! Det til tross for at vi da ikke hadde nubbsjangs til å nå ferjen eller til nærsagt å kle på oss eller noe som helst! Det ble mao. svært så travelt og annerledes enn tenkt. Tror ikke hun var særlig ivrig efter å være med. Hun sa da jeg bestilte billetter at hun ikke trengte å være med. Hun har ofte og gjerne underlige måter å gjøre tingene og forholdene på. Gamle Moster kirke var spennende. En stein-kirke, med en kirkegård og en stein-mur omkring. Ikke langt ifra amfi-teateret. Foran hovedinngangen var i nyere tid reist opp tre billed-steiner satt ved siden av hverandre - eller var det én som var tredelt? - som en tregreningsnøkkel. Med hvert sitt motiv av Olav Trygvason, biskop Grimkjell og St. Olav Haraldson. Et stort kors som prektig sees på lang avstand satt opp i nyere tid på den store berghaugen ved amfiteateret og kirken. Kirken sier de skal være norges eldste. Gamle rune-innskrifter både inni den og på utsiden, - som ikke var kalket over. Interessante rune-innskrifter! Inne i kirken bl.a. toppen til logoen til HUN i typisk slangeaktig motiv - også som en slags tregreningsnøkkel, med en firkant nederst. Det var artig å se HUNs særmerke der! På utsiden av kirken bl.a. også en tregreningsnøkkel, - en annerledes en med en oppoverpekende trekant. Kanskje innskrifter gjort av kong Olav Trygvason, som der lot den første kirken bli bygd, eller av Olav Haraldson?! Ifra program-bladet som vi kjøpte der kan jeg (hastig) referere noen ord: "Det kan virke tilfeldig at Moster vart Vestlandet sitt åndelige sentrum på slutten av 900-tallet. Hit kom Olav Trygvason seilende efter en omvendelse i England, kom fra Orknøyene med det formål å verta norsk konung og venda folkehugen til Krist. Han møtte ikke motbør, sier Snorre, trolig fordi folket hadde bra kjennskap til den kristne læren. Dette var ikke bare for skuld Håkon den gode, men trolig like mye den langvarige påvirkning og kjennskap til den angelsaksiske kirken sin forkynnelse, gjennom handels- og vikingeferder over hav. 1. akt: Her møter vi folket som lever i sin gamle tro. Året er 995. Olav, den nye kongen - kommer seilende inn fra vest med hird og hærmenn og prester. Vi opplever det fargerike og spennende møtet mellom den nye drotten og folket, - uvissa, underkastinga og kravet om å la seg kristne. Høydepunktet er den første kristne messen på norsk jord. Senere opplever vi frafallet fra kristentroen. Bare enkelte heng enno ved Krist. Den som hisser bøndene mot kongen og den kristne læren er først og fremst Torlv fra Grindheim. 2. akt: Fra Moster drar Olav videre langs kysten til Nidaros på sin kristningsferd, drar så til Viki (Oslo) og kommer dereefter vestefter langs kysten. Der spør han so at kristendommen har sete i lausaste laget hos ryger og hordar. Han let lysa til tings på Moster. Han vil tukta folket til lydnad mot Kongen, og til kristen tro på ny. Stor motstand fra bøndene venter ham. Dette hender i år 997. (...) I 1024 kommer så den kongen som fullførte kristningen av landet til Moster. Der er Olav Haraldson sammen med sin vyrde bisp Grimkjell. No vert kristenretten sett på Moster. Men enno lever heidentrua mellom somme og skaper spenning i folket, også mellom de to som gjennom mange lange år har hyst kjærleik til hverandre. Hvorfor kom kongen hit efter å ha vunnet over landet og kristnet folket? Fordi Moster hadde fått en sentral plass i landet si nye soga. Derfor kunne ikke en så viktig hendelse gå føre seg annen stad i riket enn her på Moster, der første gudstjenesten på norsk jord vart halden, og den første kirken bygd." Forode jeg og Balder kjenner til mye av dette og mere til ifra før ... likevel jo derfor også interessant og spennende! Også for Idun, Gudmund og Frøydis. Det hele kunne imidlertid vært strukturert bedre, og dramatisert skjebnemessig bedre, og vært mere givende i dyp forstand. Men slikt kan vel og bør vel komme til! Fremstillingene var interessante og musikken meget bra. Det var artig f.eks. å se kong Olav Trygvason, ættling av Harald Hårfagre, - på den steinen han kanskje engang virkelig stod på der, "nordmennenes apostel" - da han talte kristendommens sak, efter at han hadde vært en tur i England og kom til Moster på vei hjem til hovedsetet sitt på Lade i Trondhjem, og tre menn skulle motsi ham, men fikk problemer i så måte. Skolesjef Knut Martens som spilte storbonden fra Fitjar, var den første, men fikk slik hoste og besvær at han ikke fikk frem et ord. Og omtrent likedan med de to andre. Vel; steinen han stod på var vel heller ruggen mellom kirken og amfiet, "Kongesteinen", som kongelige i navnet av i dag hadde fått risset inn sine signaturer i. * Tenkte å levere en konvolutt til skolesjef Knut Martens - som var med i teaterstykket - hvis jeg fikk anledning til det, men vi så han ikke stort annet enn i amfi-teateret ("ute-teateret") mens spillet foregikk. På hjemveien la jeg i steden konvolutten påskrevet i postkassen til Sveio kommune. Den inneholdt bl.a. en invitasjon til bryllupet i sommer (SDNR171a & x-rlh). * Vi påskriver og gjør istand invitasjoner til utsendelse. Jeg, og Trude litt. Som skal postlegges i morgen; - vel, i overmorgen! Mange av invitasjonene blir samtidig vedlagt PDNB003C-rlh og ABORT001.wpd. I går ankom en innbydelse til barnedåp i Værnes kirke i Stjørdal, søndag 02. juni 1996 kl. 11.00, ifra Stian og min datter Bjørg og mitt barnebarn Reier Rønning Håskjold. Den søndagen - neste søndag - er iøvrig også både navnedag for Rune og Treenighetssøndag. * Tor Hovda telefonerte ved 17-tiden. En her fra Sveio som vi har vært og snakket med i forbindelse med muligheter for å leie hus. Det bekymrer meg at vi enda ikke har klart å få ordnet med husvære for vinteren. (Ikke for ingenting har et av mine pseudonym vært (ekornet) Ratatosk Fanefyk ...) *

DAGBOKSNOTATER --- 2. pinsedag - Mandag 27. mai 1996, Vandaskog i Sveio:

To spørreundersøkelser, - ifra Statistisk sentralbyrå og Folkehelsa / Statens institutt for Folkehelse. Ankommet den siste måneden. Den første til Balders foresatte, den andre til Frydis sine foresatte. Har vært en liten smule usikker på om vi bør besvare de; til tross for at de antagligvis er forskriftsmessig alminnelige. Slike henvendelser kommer aldri ellers i livet; - og nu kommer det to omtrent på samme tid, ... Og spørsmålene er svært så meget nærgående. Likevel kan det av flere grunner være interessant å besvare de. Men likevel ikke; - iallfall ikke å postlegge de. Folk flest kjenner seg smigret ved å motta slike henvendelser, - at de (om enn "tilfeldig") er plukket ut blandt f.eks. 5000 mennesker i hele vårt land, osv. Og mange føler at de ved slike henvendelser har eller får en liten smule innflytelse i og på vårt demokratiske samfunns utvikling. Eller føler seg av lignende grunner ansvars-forpliktet til å returnere besvarelse. Jeg har fått et bedre innblikk enn de fleste i hva som skjer bak kulissene i vårt land; - og representerer således dessverre også en viss fare for flere. Det kan være en risiko for at det er lureri eler et forsøk på en felle av noe slag! Derfor kommer vi ikke til å sende de noen besvarelse, men heller arkivere papirene. Kanskje til en revidert utgave av "Lund-kommisjonens rapport" eller noe lignende!? (Jeg arkiverer de, som en annen slags Bartolomé de Las Casas, som SDNR174x & y-rlh.) Ikke vet jeg. * Naboene hadde telt her ute i går, etslags tipi-telt. Gudmund i sin nysgjerrighet lurte Balder og Idun - vel, også de nysgjerrige - til å være med inn i telten, og de ble kjeftet opp av Jane efterpå. Hvilket jeg syns er bra. At hun sier ifra på en annen og bedre måte enn det tusleriet Trude bruker gjøre. * En film om Hans Nilsen Hauge på NRK-tv-n i dag. *

DAGBOKSNOTATER --- Tirsdag 28. mai 1996, Vandaskog i Sveio:

I dag har jeg kjørt langs veiene i Sveio og hengt opp lapper om at vi ønsker leie hus, i de fleste butikkene, etc. Og jeg har vært i Haugesund en snartur også samtidig, for å kjøpe frimerker, konvolutter og slikt, og postlagt flere invitasjoner. Den invitasjonen som SVS utarbeidet da jeg snakket med ham (og spurte ham om å hjelpe til med) i telefonen, som jeg laget design og dekor og ps til. *

DAGBOKSNOTATER --- Torsdag 30. mai 1996, Vandaskog i Sveio:

En dame som ringte hithen ved 14.45-tiden og spurte efter noen Olsen. Du er kommet til familien Hansen, sa jeg. Ja, da er jeg kommet feil. Ha det! sa hun. SVS telefonerte også. * SVS skriver i Dagen i går bl.a. at: "Det var tirsdag at Norge sa ja til 6-årig skolestart - og Sverige ombestemte seg og sa nei. Både Ljungberg, Beck og Grødem er enige med den svenske regjeringen når denne nå har gått til det skritt å si nei til reformen, men dette ut fra andre argumenter enn de som den svenske statsråden har lagt fram. Mens skoleminister Ylva Johansson i Dagens Nyheter viser til at hun har slått retrett på grunn av kommunenes krav om kompensasjon for økte kostnader - er det en helhetlig vurdering av hva som er best for barna som Ljungberg, Beck og Grødem legger til grunn for denne konklusjonen." * Uansett hærlig bra at Sverige ikke gikk inn for galskapen! Her i Norge er frenetiske mennesker i Arbeiderpartiet, såsom f.eks. Marit Nybakk, ilag med utdanningsdirektør Ola Moe i Sør-Trøndelag, og flere, ganske så ville for bruk av tvang og dårskap, koste hva det koste vil. Mennesker som dessverre og faktisk har en viss porsjon med intrikat anledning til å omskrive og endre grunnskoleloven m.m. hvis det passerr de! * Så filmen om "Rob Roy" forleden, fra det skotske høylandet tidlig på 1700-tallet ... Meget bra! På mange måter en film og en mann efter mitt hjerte! Og den var lærerik i beste forstand. Trude så bare begynnelsen og sovnet. Den var imidlertid absolutt noe for henne! Rob Roy, Robert Roy McGregor, ble bl.a. sveket av sin kones og sin brors lettfeldige omgang med sannheten og virkeligheten. Et interessant og viktig tema. Mange kviiner (og menn) synes som å lyve og å bedra bare for efterpå å kunne si "tilgi meg"! Å absolutt ville snyte seg når det er for sent, når "nesen er borte". Filmen var storslagen i sin behandling av denne tematikken, og av dette som har å gjøre med menneskets ære og ord! Temaer såsom dumdristighet, og besinnelse, også naturligvis med i bildet. Og mye annet! Regien var ved Michael Coton-Jones. Og en annen film fra de samme omgivelsene, filmen "Braveheart" om William Wallace og Skottland ca. år 1280 til 1314, i regi av Mel Gibson. Begge filmene laget ferdig i 1995. Men den sistnevnte på langtnær så interessant eller av den samme kvalitet som "Rob Roy"! Ikke den samme ekthet i atmosfæren, og med en næringsfattig dialog, etc.! Mel Gibson, som hadde regien til "Braveheart" og som spilte hovedrollen, gjorde også filmen ganske så amerikansk av seg, dessverre. * Det var efter at jeg så filmen "In bed with the Devil" at jeg forleden fikk "kalde føtter" mht. giftemålet. Skurkene der minnet for sterkt om Trude! Ikke så å forstå at jeg kommer til å forlate henne eller noe som helst slikt ... noe som er helt og holdent utenkelig all den stund vi er pappa og mamma til barna og derigjennom "gift"; men jeg tenkte det kanskje ikke var noen særlig til idé å binde oss statlig-juridisk sammen ... Som jeg også sa til mine foreldre i Trondhjem da jeg var der nu sist, så er det eneste jeg frykter i så måte at hun dermed skal (slik hun fikk oppdragelse til ifra sin mor, og ifra omgivelsene) kjenne at hun har meg dithen hun ønsker på på kroken. Hun har meg jo uansett. Og hvorfor gifte seg statlig-juridisk, når det eneste det vil endre er det økonomiske? Ikke det at vi ikke har bruk for den ekstra økonomien det medfører, så langt derifra, - men jeg har jo enda i livet ikke opparbeidet noen tillit til Trude. Hun er enda løgnaktig og upålitelig av seg mht. så mangt, og hun bråker og lager ganske så mye spetakkel - og jeg må være tålmodig og overbærende med henne nærsagt hver eneste dag, fortsatt. Hvorfor ikke heller evt. vente til hun har min tillit? Det statlig-juridiske har jo heller ikke min tillit. Der i gården er det mye som er galt! Hvis vi gifter oss der i gården lar vi kan hende de få en bedre mulighet til ved evt. konflikt av noe slag å gjøre fandenivoldsk innblanding i vår familie?! Det er i vårt ekteskap og i vår familie vårt forhold til Gud som er og blir det vesentlige, uansett hvordan en snur og vender på det. * I går skrev jeg et notat om at: Da jeg telefonerte og snakket med Trond Skaftnesmo forleden dag avtalte vi å treffes på Steinerskolen i dag, hvor han skal holde et foredrag om genteknologi og greier. Jeg glemte å spørre om klokkeslettet, så jeg drar dit ved 18-tiden antaglig ... * Efterpå i går dro jeg til Steinerskolen i Haugesund, og fikk der vite at foredraget hadde vært dagen før! Efterpå dro jeg hjem til Trond Skaftnesmo, og ble der til ved 23.30-tiden. På slutten kom hans kone Lilleberta også. Jeg hilste på deres datter også, som var på Balders alder. Det var en trivlig kveld og jeg fortalte hovedlinjene i hva som var skjedd siden 1992 og frem til forsideoppslagene i Adresseavisen våren 1995. Vi snakket om endel annet også. Han gav bl.a. en kort gjengivelse av sitt foredrag, - som var meget bra. Han fortalte bl.a. at han hadde noen eks. av EBN, mitt tidsskrift, ifra den tiden han bodde i Trondhjem. Fra ham fikk jeg et eksemplar av "Ariadne - Steinerskolens Fond for Pedagogisk Utvikling (SFPU)", årbok 1994 og 1995, hvor han er sekretær. Og ellers snakket vi om litt av hvert og hadde mange felles tilknytningspunkter og bekjente. * Han viste meg også en fax som nettopp var blitt sendt til Stortinget, som fredag (i morgen) skal forelegges et forslag (ifra, eller via, han: "Vis meg mappa" ... i RV, ... Erling Folkvord ?...) om å granske Arnold Juklerød-saken.

*

---

---


- TIL TOPS | THE END / Adresse |


Denne side er fra (This page is from):


Rune L. Hansen,
N-5520 Sveio, Norge.
Telefon: 52740864. Fax-modem: 52740435.
Postbankgiro: 0533.3885.605.
Foretaksnr. / Org.nr.: 971 383 755.
E-mail: runelh@online.no
Rune L. Hansen har Internett-adresse:
http://home.sol.no/runelh
Og er daglig leder
i foreningen HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
adresse: http://home.sol.no/hunwww -
e-mail: hunwww@online.no