Rune L. Hansen / dagboksnotater : Moderne sadisme -    Db199510.htm

--- ---- ---- 1995, oktober /

--- Moderne sadisme - Dagboksnotater fra Midt-Norge ...
Av Rune L. Hansen


- FORORD   | HUN  / SKAUN-SKOLE-SAKEN   |SDNR | PDNR | THE END |

DAG >
01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 <

1995 > 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12  <<<

1996 > 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12  <<<


---

DAGBOKSNOTATER --- søndag 1. oktober 1995 --- Poesihaugen, Skaun:

I morgen skal kontrakten ferdiggjøres i banken og underskrives hos eiendomsmegleren. Trolig får jeg en stor lastebil (med kasse) hithen ca. tirsdagen, via Per Morten (min halvbror) som pappa har snakket med. Pappa har også tipset meg om noe som skal leies ut i Stjørdal i Nord-Trøndelag fylke. Og Trude har funnet frem til et sted som trolig skal leies ut på Ertvågøy (hvor vi har bodd før, - dengang i Vinsternes på Ertvågøy), i Aure kommune i Nord-Møre fylke. Jeg har også snakket med bl.a. noen i Selbu som kan hende kan vite om noe. Det stedet i Stjørdal som skal leies ut får jeg sjekket opp i morgen. Forhåpentligvis er det et sted hvor barna kan utfolde seg uten alle de farlige urbane greiene i nærheten! Hvor vi kan være i noe trivsel mens vi bruker tid og flid på å føre saken, og å se oss om efter et mere permanent hjemsted, så som et trivlig gårdsbruk eller småbruk noe sted, hvor det kan være fremtid og trivsel ... Inger i Vinsternes fortalte Trude, at Alfred (Ingers far) har hatt et slag og er blitt lam og sitter i rullestol, men at han kan snakke. Trude skulle ellers hilse. Jeg har enda ikke fått Trude til å kontakte sin farfar og farmor i Nordland fylke, slik LC foreslo. Jeg ringte og snakket med min far (i Hell, ved Stjørdal sentrum) idag, som hadde noen nærmere beskjeder. (Jeg så forresten et artig skilt derfra engang, hvor det med gotiske bokstaver og gammel skrift stod: Gods Expedition Hell! (oversatt: Guds Ekspedisjon Helvete!) * Tror jeg var litt døgnvill i går. Det er søndag 1. oktober i dag, selv om jeg trodde det var søndag igår og skrev overstående da! * Spennende debatt i tv-n forleden dag, vedr. Fremskrittspartiet og deres innvandrer-holdninger, med bl.a. Karl Ivar Hagen som snakket bedre og mere presiserende i moralsk retning enn noensinne for seg ... Dagsavisen "Dagbladet" presenterte "statsbudsjettet 1996" i avisen fredag, med bl.a. følgende ord om "6-åringsreformen": "6-åringsreformen tvinger også frem ekstrabevilgninger på til sammen 420 millioner kroner på neste års budsjett. I tillegg etablerer man nå et investeringstilskudd med en fast sats på 20.000,- kroner pr. 6-åringsplass i nybygde skolelokaler som står ferdig senest ved skolestart høsten 1997. For folk flest innebærer ikke regjeringens budsjettforslag noen merkbare forandringer. Småbarnsfamiliene kommer til å oppleve en liten real-inntektsnedgang eftersom barnetrygden foreslås uendret fra i år til neste år." Men det fremgår at syke og eldre blir tilgodesett på noen spesialområder. "Sist, men ikke minst foreslår regjeringen kutt på 400 millioner til Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND)." Det sies at "finansminister Sigbjørn Johnsen anslår at statens inntekter fratrukket lånetransaksjoner blir 373,8 milliarder kroner. Statsbudsjettets utgifter 363,2 milliarder kroner. Overskuddet er beregnet til 10,6 milliarder kroner." I en kommentar ifra Per Vassbotn heter det under overskriften Status Gro: "Dette er Gro. Dette er Stø Kurs. Dette er uforanderlighet på alle sprog. Statsbudsjettet er i sine hovedtrekk som det var i fjor, året før og året før det igjen. Vi må tilbake til 1992 for å finne noe som kan kalles en betydelig reform, skattereformen. En årelang reformpause har senket seg over fedrelandet. Hvorfor? Ikke på grunn av manglende inntekter; for A/S Norge svømmer i milliarder. De skal bare ikke brukes! Hele vårt overskudd på 10,6 milliarder kroner skal settes til side, for det skal være så klokt. Overskuddsmilliardene skal ikke engang brukes til langsiktige investeringer her hjemme på bjerget, men saltes ned i utenlandske verdipapirer, omhyggelig forvaltet av Norges Bank. Finansminister Sigbjørn Johnsen tar like godt det som blir til overs når alle regninger er betalt og setter alt sammen inn på bok. (...) Kanskje er dette Gro Harlem Brundtlands siste statsbudsjett. Kanskje må det oppfattes som et uttrykk for at efter Gro-perioden er samfunnsforholdene så perfekte at det ikke er stort mer å utrette. Annet enn å fremskrive det eksisterende, om det så skal være det siste hun gjør." Hans kommentarer synes å være riktige nok, men kunne naturligvis ha vært tilføyd så mangt. De rike skal bli rikere, de fattige fattigere, - og avstanden mellom de rike og fattige skal økes, snu-operasjonen forholder vi oss likegyldige til, mens menneskeverdet, de fellesmenneskelige verdier, trivselen, familien og tryggheten betraktes som ubetydeligheter. Arbeide bare til de som gjør seg fortjent til det og som er "sterke" nok. Sterke nok til f.eks. å trampe på og sparke på og glemme sin samvittighet, og til å akseptere heksebrygget! Da henger de i et godt slips! Det står også noen ord vedr. statsinntektene: "Statens inntekter fra skatter og avgifter ventes å bli på 241,2 milliarder kroner neste år. Aksjeutbytte og andre inntekter utgjør om lag 60 milliarder kroner, mens oljeinntektene efter alt å dømme ender på om lag 48 milliarder kroner. Staten mottar tilbakebetalinger på om lag 23 milliarder kroner. Renteinntektene, unntatt statens forretningsdrift, ender på om lag 20 milliarder kroner. Medregnet statens forretningsdrift ender statens totale inntekter på 396,8 milliarder kroner." * Ved kommune- og fylkesting-valget nu forleden dag valgte jeg å stemme på "Miljøpartiet De Grønne" i fylket og "Kristelig Folkeparti" i kommunen. Det lokale "Senterpartiet" avholdt meg fra å stemme på "Senterpartiet"! AEL til tross! Det var og er også et tankekors for meg at Fylkesmannen i Sør-Trønderlag er representerende "Kristelig Folkeparti", - all den stund hans etat er involvert i vår pågående sak på en svært så forfærdelig måte! AEL - ser hun de positive utspillene og mulighetene ifra partiet "Høyre"? Er det "derfor" hun så sterkt understreker motsetningen? AEL er et spennende og interessant menneske! (Og som hun minner om en norsk slags Gorbatsjov ...!) * I en annen notis i nevnte avisen står noe vedr. foretags-gebyrer: "Regjeringen har tatt kritikken mot de skyhøye gebyrene i Brønnøysundregistrene til efterretning. I Statsbudsjettet foreslås registreringsgebyret for nye foretak halvert. Gebyrsatsen blir 1.940,- kroner, mot 3.880,- kroner tidligere. Norsk Bedriftsforbund har tidligere rykket ut og hevdet at den reelle timeprisen for tjenester i Brønnøysundregistrene er helt oppe i 25.000,- kroner. Reduksjonen trer i kraft 1. juli neste år." * Jeg bet meg merke i dette om at gebyr-satsene for å registrere en bedrift halveres fom. 01.07.1996, hvilket gjør det enda en smule lettere å komme i gang for "HUNs Varehandel & Distribusjon" og for "HUN : Hjemme Undervisningen i Norge", hvor fremdriften og iniativet likevel ser ut til å måtte utsettes inntil videre! "EBN / Esoterisk Bulletin i Norden" har blitt helt akterutseilt pga. alt som har pågått og vi har vært igjennom i de siste årene! Meget trist og leit! * Tirsdagen var en kjærkommen god dag for vår familie på så mange slags vis! Ikke minst takket være SVS og hva som kom i Dagen! En bemerkelsesverdig dag! Tirsdag 26. september 1995. Som et lynnedslag! Kanskje det er grøde-tiden som begynner ...?! * Kvelden: Bjørn Bjørneboe på NRK-tv-n. (Programmet sluttet kl. 19.25, og jeg fikk med meg bare slutten dessværre ...) PH telefonerte for å høre hvordan det går ... Han, som har et mindre småbruk enn oss, sier at han har fått 10 kg elgkjøtt hvert år på denne tiden, gratis, fordi han er grunneier, og forundres over at vi her aldri har fått tilbudt noe som helst slikt - og heller ikke fikk noen respons som helst da jeg snakket med elgjegerlaget i fjor i denne anledningen, for å undersøke mulighetene ... Det stedet som skal leies ut i Stjørdal, (halvt "trønderlån"), i Nord-Trøndelag fylke, er der som en åpen mulighet såvidt jeg forstod det på utleierne ... Koster 3.800,- kr. (+ strøm & komm. avgifter) pr. måned. Altså nokså dyrt! Skal forsøke å dra hen og se på det i morgen eller overmorgen ... * Jan Trygve Alvseike telefonerte sent på kvelden, for å høre hvordan det går og står til. Han anbefalte å telefonere fam. Jakobsen ... Han sa også bl.a. at jeg måtte hilse SVS. *

DAGBOKSNOTATER --- mandag 2. oktober 1995 --- Poesihaugen, Skaun:

Det har vært bare to plussgrader ute i natt, og deromkring nu siden den natten forleden da det var to minusgrader med rimturser som bet blomkarsene ute til døde, skaugum-begoniane som stod i urnen på trappen og blomstret så fint i rødt også ... det rant efterpå rødt ifra de ... * Under overskriften "Kan få rett til å kreve utsatt skolestart", står følgende usignerte notis i avisen "Dagen" for torsdag 28. september:

"Oslo (NTB): Det kan bli flertall i Stortinget for at foreldrene skal ha rett til å kreve utsatt skolestart for sine seksåringer dersom de mener det er best for barnet, skriver Nationen. Høyre fremmet forslag i Stortinget om å gi foreldrene denne retten første gang våren 1994, men forslaget falt. Ifølge Nationen er imidlertid Senterpartiet nå på gli i Høyres retning. Høyre, Sp, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og fridemokratene vil til sammen ha flertall for at foreldrene skal ha rett til å bestemme om seksåringen skal begynne på skolen, eller om barnet skal vente et år. I tvilstilfelle skal altså foreldrene ha det siste ordet. I dag er reglene slik at det er skolesjefen som bestemmer." * Hva skal en si til slikt?! Sinnssvakt! En "skolestart for 6-åringer" som ingen ønsker! Som er en forsterkning av det presset som truer og oppløser familien, mennesket og menneskeverdet! Snakk om ondsinnet egoisme! Snakk om avgrunn av forvirring og likegyldighet! * Jeg har vært i byen idag, i anledning av kontrakten på eiendommen her, salget av Poesihaugen, men må tilbake til byen i morgen igjen, til kl. 13.30, til avtalt møte i banken for å gjøre ferdig og underskrive kontrakt vedrørende handelen. Jeg må forsøke å anlegge et konsist perspektiv på hvordan vår økonomiske situasjon nu vil komme til å se ut i tiden forut for at Ellefsen mottar konsesjon (evt. avslag) - og efterpå. Begge de to sidene av saken er kanskje vesentlige? Kunderådgiveren i banken har kanskje noe han vil kunne si også ... Særlig nu fortrinnsvis et nødvendig perspektiv på tiden forut for at pengene for handelen kommer? I denne tiden hvor vi har tenkt å leie et sted noensteds. Og hvor vi i tiden inntil konsesjonen til Ellefsen blir innvilget må betale husleie både der og her! * Jeg var på besøk hos Mac OV i går eftermiddag før jeg kjørte hjem ved 19-tiden, og hadde med enda flere pappesker. Vi kikket på en 630 MacIntosh ... mens tankene går mot Power Mac og enda et års tid eller to ... og IBMs Power PC, og Amigaen, og Unix-verdenen på stormaskinene ...! Stikkord: - kompabilitet og kompatible grensesnitt! Samtidig fastholde og forløse kjernen ... utsikter og innsikter. Samtidig er Windows NT sterkt i mine tanker! Og et telefon-operativt system konfigurert og pris-satt for Hjemme Undervisningen i Norge, - som et investeringsobjekt. Totalsummens kostnad, budsjettet - for noe som vil kunne vokse innenfra! - vil kunne være f.eks. 100.000,- kr., som ivaretar det strategiske innspillets muligheter mht. f.eks. en operativ BBS med aktiv Internet-adresse og tilknyttet kontoradministrasjon. Sjekke opp mulighetene med "Telenor" (det nye navnet på gamle "Tele-verket") ... ISDN, veksler, etc. Hva med "Digital" i bunnen? Poenget å gjøre det uanstrengt og uten risiko, for å forløse talentene - en handelsbedrift, et firma eller et aksjeselskap, - eller hva? HUNs administrasjon - HUNs Varehandel & Distribusjon (med resepsjon for HUN!) - HUNs BBS (telefonen / datamaskinmøbelet). 100.000,- kr. for hver av disse tre (med evt. utligning) gir en samlet sum på 300.000,- kr. Som f.eks. er investeringen (såkornet) som må stelles for grøde-tiden! Talentene i arbeide. Alle disse tankene har iøvrig svært så lite eller ingenting å gjøre med handelen vedrørende Poesihaugen som nu om dagen foregår. * Banklånet Poesihaugen - som det nu gjenstår ca. 9 år - og 185.000,- kr. - på, som jeg betaler 2.777,- kr. i måneden på. Nye og annerledes bo-utgifter. * Trude åpnet tilfeldigvis et nr. av tidsskriftet "Der Spiegel" (fra 06.06.1988, 42. årgang, nr. 23, side 206:244) ... og der befant seg iøynefallende i farve-gjengivelse (utsnitt) Masaccios "Vertreibung aus dem Paradies" ("Utdrivelsen fra Paradiset") med to ganger fokus på "meg og Trude" ... Det er flere for flere år siden som har gjenkjent meg ... klart og tydelig (særlig fysiognomien), i dette gamle maleriet som er så velkjent i store deler av verden ... Derfor sa jeg ved en anledning, til Aud Signy, at det er to velkjente malere som faktisk på et vis har malt meg. Masaccio, - og Odd Nedrum med sitt maleri "Skumring" ... Kanskje det er flere, ... som jeg enda ikke vet om? * I en bokhandel jeg gikk innom idag var jeg så heldig å få øye på Nez Percés-indianernes høvding Josephs (ca. 1840-1904) med rette berømte tale i Washington i 1879 i bokform til 50,- kr., med tittelen "Mitt hjerte blør for mitt folk" ...! Noe til vitnesbyrd! (Jeg har bare lest begynnelsen enda ...) Nez Percés-indianerne levde i det nordvestre nuværende USA ... Forhåpentligvis lever de enda!! * (Et lite dikt jeg hørte i NRK-tv-n, kl. 18.10, 31. oktober 1990, i følge et notat jeg har her ...)

Nu lukker solen sitt øye, og jeg også lukker mitt. Men Gud fader i det høye lukker aldri sitt. *

DAGBOKSNOTATER --- onsdag 4. oktober 1995 --- Poesihaugen, Skaun:

Det er over midnatt, natt til onsdag 4. oktober 1995! Tirsdagen, gårsdagen, travel, selv om jeg sov en times tid også. Støvete her nu antaglig, og jeg vet ikke hva vi hoster mest av, støvet eller forkjølelsen? Kanskje støvet? Men jeg hadde et snev av feber idag formiddag og et opphold i sengen med varme tepper gjorde godt, og feberen var vel et utslag av forkjølelsen antaglig ... Jeg skulle være i banken i Trondhjem til kl. 13.30 og det bekymret meg en smule, men det gikk bra selv om jeg ankom der forsinket - først kl. 13.50 antaglig. Vi ble der til kl. 15.00, kontrakten ble ferdig og underskrevet og greier av nesten alle ... sånn sett bare småtterier som gjenstår, som Ellefsen og bankens megler tar seg av ... bortsett fra at Trude og må innom der en av dagene for å skrive på sin underskrift. Da jeg kom hjem hit ved 18-tiden, fortalte Trude at halvbror Per Morten hadde telefonert flere ganger ... og sist han ringte avtalte de at han skulle komme hithen direkte med lastebilen da, selv om jeg enda ikke var hjemkommet. Men mye demoner og diabolitos i atmosfæren i dag ... som angriper ifra der hvor de kan komme til! Først manglet den gode, fine lyskasteren i vedskjulet, som skulle brukes nu når lastebilen kom. Nedpakket eller stjålet? Jeg har ikke pakket den ned, og Trude sier at hun heller ikke har, dermed er den ergo stjålet eller Trude tuller (ikke uvanlig!) antaglig ... likesom esken med foto-materialer (fortrinnsvis mest negativer) ... Begge delene har ifra min side hatt sine faste plasser. (Trude eier imidlertid svært så liten respekt for slike forhold, - og det gjør det ekstra vanskelig å være sikker enda i så måte ...) Vi lette begge en times tid før Per Morten kom, men uten å finne lyskasteren (en kostelig fin lyskaster, som kostet mere enn fem hundre kroner ...) Da han kom hadde han problem med å ta seg frem bra med lastebilen og fikk satt på kjettinger efter en stund, hvilket trengtes på lastebilens sommerdekk i sleipe gresset med gjørmig jord ... likevel ble det ikke stort snakk om å kjøre helt frem hit, men kun til skotthyllplassen, i og med at veien hithen nu er for våt og gjørmig sleip, samtidig som den er humpete og greier ... Dermed ble vi fort enige om at jeg skulle kjøre Ladabilen vår ned dithen med eskene og greiene og laste de der over til lastebilen som så kunne kjøre det hele hen til mine foreldres hjemsted i Stjørdal, hvor de har avsatt et helt, nokså stort, rom til formålet ... Imidlertid var batteriet i Lada-en helt tomt, fordi jeg hadde det så travelt da jeg dro til byen idag at jeg ikke ville stoppe da jeg så at lade-lampen til bilens batteri lyste selv om jeg visste at det var løsnet en helt bestemt ledning ... og på hjemveien løsnet den igjen ... og batteriet ble altså helt tappet. Dermed - og da var det helt mørkt ute - ble det hele såvidt vanskelig å få gjennomført at vi ble enige om at han skulle forsøke å få lånt lastebilen igjen på lørdagen (spørre og gi beskjed alt i morgen), og i så fall komme med den tidlig på lørdagen, og jeg i mellomtiden gjort forberedelser ... så som å få satt bil-batteriet til lading straks det lysner i morgen. Det ene lasset vi med Lada-en kjørte nedover skulle han senere en dag nu bringe hen til Stjørdal. Jeg er naturligvis glad for all hans hjelp nu. * Det gikk altså helt bra i banken i dag (jeg mener i går), så vidt jeg kan forstå. SVS telefonerte ved 23-tiden og vi hadde en prat om det pågående. Straks før jeg dro til byen ankom en telefon ifra adv. LCs kvinnelige sekretær, som sa hun hadde forsøkt å oversende en telefax hithen fredagen, før helgen, men ikke lyktes, og nu tenkte forsøke igjen. Jeg sa det var greit, og hun mislyktes av noen slags grunn ved første forsøk (kl. 13.50), men fikk det til ved annen gangs forsøk (kl. 13.53). (Jeg avleser i datamaskinens fax-program at hun mislyktes første gang fredag 29.09 kl. 15.45 ...) Det var en 4-siders (kopi av) en "kjennelse" ifra Frostating Lagmannsrett, datert 20.09.1995 ... idet det står: År 1995 den 20. september ble lagmannsrett holdt i Trondheim tinghus. Dommere: Lagdommer Kjell Buer, lagdommer Aage Rundberget og lagdommer Sissel Endresen. Protokollfører: Berit K. Høgnes. Sak nr. 95-441 K:", osv. med avsagt kjennelse vedrørende "kjæremål over midlertidig forføyning mht. foreldres plikt til å sørge for barns skolegang i grunnskolen." Og den virker saklig og nøktern nok, så vidt jeg kan se, rutinemessig avfattet. Jeg er enda trett og klar og lenges mot sengen. På tide jeg tar av meg skoene kanskje? * Morgenen. En rød pickup-lastebil stod parkert nedi veien her ved oppkjørselen til Øvergjerdet mandagen ... Jeg betalte mere enn to tusen kroner regninger igår - som ellers ville ha blitt enda dyrere (deriblandt for annonsen i Aftenposten, kr. 912,-) - og mandagen var jeg innom e-verket i Eggkleiva og skulle betale strøm-regningen kr. 2.700,-, men fikk der da beskjed om at det var innkommet betaling på den 15.09.1995 ... hvilket jeg ikke kan huske å ha betalt (i disse travle dager) ... Vi ble enige om at de kunne sende ut ny regning eller jeg varsle hvis det likevel viser seg at det er en feil. (De der ved e-verket i Eggkleiva har iøvrig i flere år visst om i enkle, grove trekk hva som pågår mht. trakasseringen, - hvilket jeg tror kanskje sterkt har indignert de ...!) * Det kom en brevkonvolutt ifra Trygdekontoret i Skaun, med flere brev nedi, ifra Trygdekontoret i Skaun (N-7353 Børsa, tlf.: 72-863166, telefax: 72-863570, kl. 08.00 - 14.30) i går (post-stemplet 22.09 i Skaun og 28.09 i Åmli), datert 20.09.1995. Vedrørende I: "Barnetillegget", som pr. juli 1995 var på kr. 2.452 i trygde-pensjonen. Nu står det i brevet at "Trygdekontoret har vedtatt at du får barnetillegg som utgjør 3.269,- kr. pr. måned fra 01.05.1995, (dvs. 3 mnd. tilbake i tid fra 23.08.1995 da krav om forsørgertillegg for 4 barn ble satt frem.)" Hvilket betyr en økning fra 2.452,- kr. pr. måned, til 3.269,- kr., - altså med 817,- kr. i måneden for det 4. barnet, for Frøydis. Videre står det i deres brev: "Trygdekontoret har foretatt en etterbetaling på kr. 4.085,- - skatt kr. 229,-, netto utbetalt kr. 3.856,- for tidsrommet 01.05.1995 til 30.09.1995. Beløpet ble utbetalt herfra 19.09.1995. Vedtaket er gjort med hjemmel i folketrygdloven paragraf 7-8." Han på Trygdekontoret i Åmli mente jeg automatisk ville få oppmot 900,- kr. mere i måneden når nu det 4. barnet ble registrert, samtidig som jeg ville få en efterbetaling av disse oppmot 900,- kr. for hver måned Frøydis har levd (siden fødselen 25.12.1993, - for 22 måneder siden nu). Men det har jeg altså nu ikke fått ifra Skaun Trygdekontor. Summen på utbetalingen på 3.856,- kr. tilsvarer kr. 817,- i 5 måneder, og ikke i 22 måneder ...! Forsøker de seg på lureri, eller tok vedkommende på Trygdekontoret i Åmli feil? Hvis det er lureri ute og går så har jeg antaglig fått for 17 måneder for lite i utbetaling, - 17 ganger kr. 817,- = 13.889,- kr. for lite! Det at de har efterbetalt for kun tre (dvs. fem ...) måneder, er kan hende mistenkelig? (Jeg har gode nok grunner for ikke å stole på de, så sånn sett er dette noe som vel kan sjekkes opp, undersøkes, på noe slags vis ...! Og det skulle ikke forundre meg meget om det nettopp er lureri.) Brevet eller "meldingen om vedtak" er underskrevet av Anne Løvset, saksbehandler, og Asbjørn Bjørgum, og som nevnt datert 20.09.1995. Det står også at: "Dette vedtaket kan du anke (klage) inn for fylkestrygdekontoret eller Trygderetten. Fristen er seks uker fra du mottok denne meldingen. Vi har lagt ved en orientering som du bør lese nøye. En eventuell anke skal sendes til trygdekontoret. Som stønadsmottaker har du bestemte plikter overfor trygdekontoret. Også av den grunn bør du lese orienteringen nøye. Er du i tvil om noe, bør du kontakte trygdekontoret." * Og vedrørende II: Jeg gjengir hele brevets innhold: "MELDING OM VEDTAK / F.nr. 061255 ***** (rlh: f.nr.). Trygdekontoret har avslått ditt krav om forsørgertillegg for samboer. Vedtaket er gjort med hjemmel i folketrygdloven § 18-15. Begrunnelse for vedtaket: Efter endring i lov 17. desember 1993 nr. 130 skal bestemmelsene for ektefeller i folketrygdloven gjelde tilsvarende for visse samboerpar. Dvs.: For to ugifte som lever sammen gjelder bestemmelsene for ektefeller i lov og forskrift dersom: a) paret har/eller har hatt felles barn eller b) tidligere har vært gift med hverandre. Lovendringen har virkning fra 01. januar 1994 og gjelder kun for nye tilfeller etter denne dato. Dette vedtaket kan du anke (klage) inn for fylkestrygdekontoret eller Trygderetten. Fristen er seks uker fra du mottok denne meldingen. Vi har lagt ved en orientering som du bør lese nøye. En eventuell anke skal sendes til trygdekontoret." Også dette del-brevet er datert 20.09.1995, og er underskrevet av de samme to. Det står med andre ord at vi oppfyller betingelse a) eller b), (at dét altså ikke er problemet) - men at lovendringen av 01.01.1994 "gjelder kun for nye tilfeller efter denne dato." Hvilket jeg finner bemerkelsesverdig og underlig! * Iallfall nu altså 817,- kr. mere i måneden på inntektssiden! (minus skatt ...) Fom. oktober 1995 vil således uføre-pensjonen brutto pr. måned være: 11.393,- kr. ----------------------------------------- netto (efter skatt) pr. måned være ca. 10.500,- kr. Og "barnetrygden" vil fortsatt være 4.377,- kr. Dermed vil vi nu hver måned til sammen alt i alt ha på inntektssiden ca. netto kr. 14.877,- Dvs. ca. 4.000,- kr. mindre hver måned (pr. 1995) enn hva vi som stor barnefamilie trenger hver måned for å leve et noenlunde rimelig anstendig liv her i Norge (hvis alt hadde vært noenlunde normalt, og en slik sak som den vi er involvert i ikke hadde pågått ...) Dvs. ca. 180.000,- kr. pr. år netto pr. 1995. Men summen burde være netto 48.000,- kr. mere (som nu er mankoen), - dvs. burde være tilsammen netto 230.000,- kr. iallfall ...! Skulle "boutgiftene" eller noen av de andre utgiftene bli større av noen slags grunn, så vil også mankoen komme til å bli tilsvarende større og værre ... * Et spørsmål av stor og nærliggende interesse er derfor også; hvilke evt. andre inntektsmuligheter vi kan ha eller har muligheter for? Et spørsmål som nu bør overveies og vurderes enda mere og bedre nu i disse dager fremover ...! Her kan jeg nu i første omgangen henkaste "tankeløst" i vilter rekkefølge noen mulige forslag som kanskje kan kompletteres mere og bedre efter hvert: Første betingelse er naturlig nok, som en soleklar selvfølgelighet, at vår indre landflyktighet opphører, at vi ikke mere blir "fredløst vilt", trakasserte, hetset og terroriserte! Men frem til forslagene eller mulighetene jeg nu kan komme på: ------------ Trude i "hjemmehjelps-jobb" (med forutgående opplæring/instruksjon) på det stedet hvor vi flytter til og blir boende? ------------ En inntekt eller fortjeneste i budsjettet på gårdsdriften på det stedet hvor vi flytter til og blir boende? ------------ At vi nødvendigvis gifter oss på papiret (budsjett-endringen i så fall bør sjekkes opp på forhånd)? ------------ At vi sikrer oss muligheten av en økonomisk fortjeneste på annet vis ... f.eks.: - ved rente-inntekter, utleie-inntekt, produksjons-inntekt, handels-overskudd/-fortjeneste, kjøp-salg, annen nærings-inntekt/-fortjeneste, verdipapirer, tilskuddsordninger, bo- eller drifts-støtte, hva mere?

Oppsettet kan vi forsøke å gjøre mere oversiktlig, strukturert og praktisk anvendelig! * Dessuten ankom et brev ifra DEBIO (Postadresse: Boks 50, N-1940 Bjørkelangen, tlf.: 63-856305, telefax: 63-856985), datert Bjørkelangen, 02. oktober 1995, med overskriften Godkjenningsbehandling 1995, med følgende interessante innhold: "Det vises til at inspeksjon av Debio i år ikke kunne gjennomføres. Det er leit å høre om den vanskelige situasjonen dere er i. Vi anbefaler dere å ta kontakt med Fylkesmannen, Landbruksavdelingen, for å be om at dere fortsatt kan være registrert i tilskuddsordningen i 1-2 år uten at driften inspiseres og uten at det blir krav om tilbakebetaling av tidligere mottatt tilskudd. Dette vil eventuelt kunne godtas dersom det stadfestes at intensjonen er å drive økologisk når forholdene igjen tillater det. Vi håper dere finner anledning å komme med i Debio-ordningen igjen fra 1996 eller 1997. Forhold angående klassifisering av arealer, mm. vil da kunne drøftes ved inspeksjonen. Vi ønsker lykke til videre. For Debio, Emil Mohr, (sign.)" Et hyggelig og velment brev vil jeg tro. Jeg henviser til SDNR -rlh. Jeg bør vel sende dem oppslaget ifra avisen Dagen forrige tirsdag, 26.09.1995 ... (Jeg tok iøvrig 20 kopier, kr. 144,-, av oppslaget til SVS i Dagen!) ... og høre hva de dernest har å si og å foreslå. De er antaglig behjelpelige nok. (Jeg arkiverer deres brev nu som SDNR? -rlh.) * Men nu må jeg ganske så snart også pakke ned i pappesker datamaskinen til HUN, som jeg bl.a. skriver dagboksnotatene inn på ... og se til å få den installert i et nytt hjemsted eller i egnede lokaliteter! Hvordan en enn snur og vender på det så gjør den at jeg får arbeidet og gjort ganske så meget mere både kjapt og effektivt, enn ellers ville vært mulig, mildt sagt! Den er mildt sagt også noe til uttrolig møbel! Iøvrig: ikke bare ISDN er av aktuell interesse mht. HUNs Varehandel & Distribusjon, men også f.eks. "I-telefonen / Internett-telefonen"! (Henv. til "Data Tid" nr. 10, 1995, s. 24-25.) * I postkassen lå også nytt nr. av "Vi og Vårt - helse & miljø-magasinet" (Nr. 3 - 1995, årg. 20) ..., med nytt forord, bl.a., ifra Lita Heiding i Oslo! * Overskyet dag, med solgløtt-skjær ... *

DAGBOKSNOTATER --- torsdag 5. oktober 1995 --- Poesihaugen, Skaun:

Hvor meget har vårt ekteskap tapt økonomisk nu i de mere enn ti årene det har vart, fordi det ikke har vært forskriftsmessig nok på papiret?! Hvorfor det ikke har vært det, er et annet spørsmål: Jeg har ikke hatt den tilliten til Trude som trengs, pga. de forhold som utgår ifra Grøss & Gru Babylon Harem Brunstland ... Og vi har kanhende også ikke syntes anledningene har vært så gunstige i forhold til vår økonomiske situasjon, - som trolig antaglig ikke har blitt bedre av den grunn ... Vi har gjentagne ganger prøvd å gifte oss på papiret siden 1992, men har hatt det for travelt og vært utsatt for mye med problemer til at anledningen har realisert seg. En kjerne i saken er også den norske Kirken, som ikke har vært og ikke er kristen nok! Men som så tydelig har beveget seg i andre retninger! * Biskop Rosemary Køhn er et interessant "fenomen" som på en interessant måte belyser én side av saken: ... mht. sammenblandingen av det mannlige og det kvinnelige prinsipp som er så utbredt og som hele folket nu forlengst er gjennomtrengt av! Dette at, for å si det enkelt, at menneskets kropp eller legeme er elementært representerende det kvinnelige prinsipp (det romlige,), mens menneskets ånd er representerende det mannlige (det tidlige,) prinsipp! Et forhold som beakter og respekterer menneskeverdet. Derfor har også vår store "unevnelige", selvfølgelige Moder jord blitt ringeaktet og gått i Glemmeboken! På samme måte har Hestia, benevnt på gresk, også gått tapt i folket! Og også Hygieia og Eros og Agape og Afrodite, osv.! For ikke her nu å snakke om de norrøne kvinnelige prinsipper og strukturer! Gaya blitt bedekt av Maya, i en atmosfære og et slør av forvirring og fordommer - og altså snever egoisme! Av skjøgens velde! I en nu faretruende global okkupasjon og besettelse ...! * Endog BB har hatt og har problemer med "gudsbegrepet"! "Ebba Hafsun" med fint morgen-kåseri på NRK-radioen nu ved 07.20-tiden! Radio-nyhetene melder om at "sosial-ytelsene" har økt med 5,5 % til 4 milliarder kroner ... Forleden dag hørte jeg at "sosial-kontor-satsene" i Trondhjem på de siste ti år har økt med 60,- kr.! Fra 3.200,- måneden til 3.260,- kr. måneden, såvidt jeg omtrentlig husker ... "Kirke-minister" Gudmund Hernes (som samtidig også er "Undervisnings-minister" i vårt land) på radioen nu intervjuet efterpå ... KUD som kødder, - med 6-åringene også nu! Forskrudde, forvridde, forvirrede greier! En hensynsløs tid nu enda! Med så mye babbel og lidelse! *

DAGBOKSNOTATER --- lørdag 7. oktober 1995 --- Poesihaugen, Skaun:

Trude var og besøkte nabo Magda Svee forleden kveld, og spurte henne efterpå om vi kunne få sette greier i garasjen hos henne (hvilket hun sa var ok) ... Jeg har kjørt dithen med mange esker og samtidig og pratet litt med Magda. Igår var vi ellers og kikket på et sted som skal leies ut, i Vanvikan i Leksvik kommune straks innenfor grensen til Nord-Trøndelag fylke på Fosen-halvøyen, - rett på andre siden av Trondhjemsfjorden i forhold til Trondhjem. På sørsiden der, med panoramautsikt over hele Trondhjemsområdet ... altså litt opp i høyden der, et gårdsbruk der med et "trønderlån-hus" hvor halvparten av huset skal leies ut. To store stuer og kjøkken på første etasjen og fire soverom på andre etasjen. Det var grøsselig store edderkopper der i kjelleren! En nokså bratt vei omkring 500 meter i svinger ned til de nærmeste naboene, bortsett fra naboene på selve stedet. En mor med sin elleve år gamle datter og med to hester i den andre delen av huset, og to studenter (ved Fosen folkehøyskole ...) i et annet, mindre hus der på tunet. Leieprisen 1.700,- kr. i måneden. På kvelden efter at vi kom hjem telefonerte jeg til eierne som bor i Bærum på Østlandet, og snakket med fruen der, og avtalte med henne at vi treffes der på stedet deres i Vanvikan neste lørdag kl. 14.00, for å vurdere nærmere et leieforhold. Jeg telefonerte også og snakket med pappa, som har satt inn en trippel-annonse i noen av Nord-Trøndelags sørligste dagsaviser, efter et sted å bo for oss. Den første annonsen kommer i dag, den neste tirsdagen og den siste onsdagen. Han har og vært og kikket på et sted, i Stjørdal, som viste seg å være lite aktuellt. Vi håper på å få leie stedet i Vanvikan, Bjørgan gård, og at det vil kunne bli bra og med trivsel der inntil videre. Huseier-fruen gjorde et positivt inntrykk da jeg snakket med henne i telefonen i går kveld, og stedet virker altså relevant. Ganske så bra vær i hele går. Denne lørdag formiddag nu bedagelig overskyet, og mild. Det er 15 grader Celsius pluss ute. Mye høstfarver kommet ute i de siste dagene! Rognebærene knallrøde! Høsten så definitivt. Skodde-slangen har ellers hver formiddag i det siste på formiddagen krøpet nedefter Eggkleiva mot Børsa og Trondhjemsfjorden ... hvor også en liten, smal elv snor seg i den ganske trange kløften eller passasjen ... Trygve Sund i det antroposofiske "bio-dynamiske" miljøet i stort, fint intervju i siste nr. av "Bondebladet" (nr. 40, 04.10.1995, 22. årg., s. 24-25)! Han sier bl.a., vedrørende "sin egen virksomhet blandt mange kornbruk på trauste Hedmarken": "- Det er klart jeg måtte vekke en del nysgjerrighet og irritasjon. Noen følte seg sikkert også provosert over at vi gjorde noe mange andre følte at de måtte gi opp. Bøndene fikk tilgang til urimelig billig kunstgjødsel. Det skjedde bare av politiske årsaker. Dyra ble borte. Mangfoldet ble borte. Vi skal ikke mistro Brattelie, Gerhardsen og Brofoss, som ville bygge en moderne industristat. De trodde på det, og må få fred i graven. Men jeg spør; hvilket bo efterlot de seg?" ("Han kaller dagens burhønshold og grisehold for statsautorisert dyreplaging, og en skam for så vel bondestanden som vår sivilisasjon.") Og han sier bl.a. også: "- Fundamentet mitt har jeg i den gamle bondetankegangen, omsorg for dyra og stell av naturen. Jo mer jeg har sett av industrialisert jordbruk, jo mer ser jeg en råskap som ikke har noe med etikk eller ekte bondefilosofi å gjøre. Da jeg kom i kontakt med antroposofien, fant jeg et samsvar med den gamle bondetankegangen. Her møtes moderne åndsvitenskap med bondetradisjonen. Det er så rett som det kan bli. Derfor sover jeg godt om natta!" Slikt noe alvor i "Bondebladet" gjør seg!! * BB hadde misforstått meg mht. min fortvilelse, sa han ... og siktet til at han trodde jeg gikk med selvmords-tanker ...! Jeg måtte fortelle ham, at så langt derifra! * I avisen Dagen for mandag 2. oktober står noen fine ord (signert H.C.H.) i rubrikken "Dagens ord", under overskriften "Regn med Herren!", som en kommentar til Salme 44:7-8 i Bibelens GT: "Vi vet at Israelfolket vant seier på seier da de inntok landet Gud hadde lovet dem. På grunn av Guds ord, vet vi også at Gud selv stod bak og gav dem seieren. Det er ikke sikkert at den siden av saken ville kommet med i en vanlig historiebok. Derfor har vi vanskelig å se Guds gjerninger i vår tid. Men han er der, så regn med ham. I evigheten vil vi nok oppdage at han har hatt flere fingre med i spillet enn vi noensinne kunne ha tenkt oss." * Iøvrig også mye fint ifra Simon Flem Devold i nevnte utgave av Dagen! Og om Borgund stavkirke (hvor jeg har vært) og Olav den hellige, som antaglig var på besøk i Borgund i år 1029 ... Mye også annet spennende! Og i Dagen for lørdag 30. september ord ifra sjefredaktør Finn Jarle Sæle på lederplass om div. av interesse, - f.eks. om "Arbeiderpartiet! og om forhold i familien ... osv. Han refererer bl.a. noen ord ifra Kristin Clemet (i kronikk i "Aftenposten" 16.09.1995): "I og med at Arbeiderpartiet har hatt regjeringsmakten i ca. 39 av de siste 50 år, kan ikke utviklingen ... sees løsrevet fra Arbeiderpartiet selv eller fra dets innflytelse over staten. (...) Denne innflytelsen er blitt svært stor av flere grunner: Brorparten av de offentlige stillinger besettes nå av sosialdemokratiets ektefødte barn, dvs. omsorgs- og klient-profesjonene ...! I svært mange ledende stillinger i det offentlige sitter personer som har stått eller fortsatt står svært sentralt i Arbeiderpartiet. I tillegg eksisterer det organisatoriske og økonomiske allianser mellom Arbeiderpartiet og andre samfunnsaktører (fagforeninger, presse, næringsvirksomhet, osv.) i en utstrekning som er utenkelig for de øvrige partier." Og mye annet spennende! - også om hjemme-undervisningen! Bl.a. skriver Norvald Yri, i et helsides oppsett, bl.a. følgende:

Heimeskoler vokser som paddehatter: Det er situasjonen i alle de amerikanske statene. Og i alle stater er det full aksept for denne utviklingen. Ikke nok med dét. Man har funnet ut at elever og studenter som har hjemmeskole som bakgrunn, er de studenter som hevder seg best på de fleste områder i samfunnet. Det er økende spørsmål etter unge mennesker som har lært noe. Den fremste gruppe ser ut til å være slike som har fått en trygg og god undervisning heime - de blir populære ved Yale og Harward universitetene. Og noe som tidligere har vært en myte, nemlig at slike elever ikke var særlig sosiale, blir bare gjort til skamme. Det er ikke noe som taler for at slike studenter står tilbake sosialt. Flere ting taler for det motsatte. (...) Heimeskole er blitt en stor bevegelse, og det ikke bare ut fra kristne eller religiøse grunner. Bevegelsen eter om seg i alle samfunnslag. Det viser seg at heimen kan by på det meste av det som er nødvendig i et skolesystem. Datamaskinen har overtatt mye av det som læreren måtte gjøre før. Heimen står mer i direkte forhold til det som skjer i samfunnet. For ti år siden var det kamp om heimeskolens rettigheter. I dag er det helt forandret i Amerika. Utdannelsesministeriet i USA har sett at denne type utdannelse er et stort pluss for hele samfunnet. Mange steder stater gir økonomisk støtte til heimeskolen på grunn av den suksess den har hatt. Det er en voksende erkjennelse av at foreldrene vet best hva barnet trenger på de ulike områder. I staten Iowa har disse barna scoret absolutt best på en rekke skoletester som er blitt utført. (...) Bevegelsen øker, for mange av dem som fikk slik opplæring ønsker at deres barn skal få den samme." * Ord det gjør godt å høre og å se! * Avisen Dagen for tirsdag 03. oktober er enda ikke kommet frem hithen med posten. For onsdagen er den siste som kom, - og jeg håper tirsdagens også vil komme frem og er spennende! (Kanskje fam. Jakobsen som leser litt i de før de videresender de hithen? Jeg vet ikke hvem som omadresserer de ifra Åmli ...?) * Ved midnattstid: Noen telefonerte hit, jeg tok av og sa "hallo?", men det ble straks lagt av i den andre enden. Det samme skjedde da Trude tok telefonen i formiddag. Jeg vet ikke hvem eller hva det kan være. Kan hende noen som vil sjekke opp hvorvidt det er noen hjemme her? * Ellefsens kommer hithen i morgen, for særlig å få sett hvor skogen tilhørende Poesihaugen befinner seg. Det er et område på 44 mål, med mye fin gran og furu ... Noen flere "tilbud" på leiligheter er dukket opp ... Men er kanskje ikke mere aktuelle enn stedet i Vanvikan? Vi forsøker å få flest mulig muligheter åpne; fordi vi under enhver omstendighet må ha et å realisere, nu ganske så fort! *

DAGBOKSNOTATER --- søndag 8. oktober 1995 --- Poesihaugen, Skaun:

Jeg ble ferdig med en skisse til et brevsvar til skolesjefen i Åmli igår-kveld, og oversendte en kopi til adv. LC og en til CWB ... og tenkte og å oversende Jakobsens en. Pappa fortalte i går-kveld at mamma antaglig hjemkommer fra Porsgrunn i morgen ... og at de vil forsøke å hjelpe til med sin bil med tilhengeren til ... Det blir mye lettere også nu når Magdas garasje blir en mellomstasjon ... Folk i nabolaget har den siste uken iallfall lagt merke til at vi er her og at vi holder på med flytting, hvilket jeg regner med er en fordel. * Råd til Ellefsens: - Hvis dere finner noen slags busker, små trær eller planter som dere undrer på hva er eller om bør lukes bort: Hvis det ikke er hemul/høymol, engsoleie/smørblomst, hundekjeks / giftkjeks, springfrø - hvis det ikke er noen av disse (som det er så altfor mange av) så er det antagligvis noe som er plantet, kulturplanter eller noe av verdi som ikke bør lukes (men heller stelles og beskyttes). - Hemul/høymol bør lukes bort før frøene rekker å få frødd/spredd seg under enhver omstendighet! Og likeså vel engsoleien, hvis en gidder å holde på med det. Og hundekjeksen / giftkjeksen. Det kan være lurt å brenne frøene av disse på en bålplass og efterpå krydre landskapet med asken, hvilket efter hvert vil forskrekke disse ugressene så meget at de holder seg på lang avstand! (Metoden står beskrevet i R. Steiners "Landbruks-kursus" ...) - Frukttrær misliker å ha gress omkring stammen ved bakken. Der bør det lukes eller jorddekkes. (Ikke så tett og lite luftig inntil stammen at det råmer eller mugler på treet!) - De aller fleste trær, busker og planter er svært så takknemlige for at det lukes, eller jorddekkes med (tykt lag) gress (og evt. naturligvis krydres med kompost), omkring de. Jordbærplanter f.eks. tåler nærsagt ikke noen slags ugress hvis de skal bli til noe og bære frukt. * De kom forresten nettopp nu, var innom for en prat og hastig orientering om hvor skogen er (de mente jeg ikke trengte være med nu, hadde med seg kaffe-termos og tenkte å ha en tur ...). Vi fortsetter med pakkingen og ordningen ... * "Mitt første selvmord fant sted da jeg var 13 år gammel ..." Sa Jens Bjørneboe ... og det gjør meg tankefull og trist til sinns, på vegne av barna i verden ... selvfølgelig. Hærlig å se ham på film i NRK tv-n idag eftermiddag, 45 minutter med ham (intervjuet av Haagen Ringnes senvinteren 1976 på hjemstedet på Veierland ved Tjøme midt i Tønsbergfjorden på vestsiden av Oslofjorden, selv om jeg så filmen også da den ble sendt første gang i 1977 (redigert litt annerledes antaglig)! Så lik han var og er Sven Kærup og Bjørn Bjørneboe å se til! Han hadde meget å fortelle. Og jeg skal gjøre en avskrift av intervjuet og tv-samtalen ved anledning. (Jeg har forresten et foredrag av ham - et temmelig uheldig et - liggende, som aldri er publisert noensteds ... som vel OAO gjorde en avskrift av efter noen dårlige lydbåndopptak, såvidt jeg husker ... Fra engang Jens Bjørneboe skulle holde et foredrag i Studentersamfunnet i Trondhjem ...) Jeg husker ikke om Jens Bjørneboe levde mere den gangen jeg bodde på Møllenberg i Trondhjem, jeg og Guttorm - og vi hadde enslags butikk der, - men det var mens jeg bodde der at Sven Kærup Bjørneboe kom på besøk ... Jeg kjente den gangen både hans bøker og onkelen Jens sine. Hadde lest de alle, også Alf Larsens og Aasmund Brynilsens, og mye mye mere! (Endog alle André Bjerkes!) Vi hadde svært så mye til felles! * Trude telefonerte og snakket med Aud Signy, som fortalte at skolesjefen i Åmli hadde vært der hos Jakobsens og spurt efter oss forrige søndag (?)... De hadde sagt at vi holdt på med flytting. *

DAGBOKSNOTATER --- mandag 9. oktober 1995 --- Poesihaugen, Skaun:

Fint vær i dag, nu ved 9-tiden på formiddagen. Overskyet igår. Nu må datamaskineriet også nedpakkes ... snart. * Avisen Dagen for fredag 06. oktober 1995 ankom idag, med stort oppslag med Christian W. Beck, under overskriften "Frihet ofres for mer styring. Førsteamanuensis Christian W. Beck om forslag til ny mønsterplan og skolelov." Oppslag med bilde av ham over nesten to avissider. Og lengre inne i avisen - som har et innlegg med tema skole - Marta Straume intervjuet av Hermund Haaland, - om hjemmeundervisningen i Norge. Fine greier! * Kvelden: Det er snart midnatt. Jeg glemte å sette i kontakten til telefonen da jeg flyttet den i sted og oppdaget det ikke før jeg hørte fax-n i datamaskinen svare ... Det var SVS som telefonerte. Jeg oversendte en kopi av skissen til brevet til skolesjefen i Åmli også til ham. Hadde en oppløftende fin prat med ham. * Jeg og Gudmund har vært til Magda Svee ifag med en billast med esker, og derefter til Trondhjem hvor vi handlet melk og greier og fikk tak i bilen full med pappesker. Nydelige høstfarver som har begynt å komme her i Skaun nu, - i rødt, oransjegull, gult og mye mere! Det har vært varmt og godt i hele dag, - 12-13 grader Celsius enda nu litt før midnatt, og 18 grader i skyggen i dag, med en mild bris i luften ... * Trude telefonerte og snakket mere med de i Meråker ... Tor S. telefonerte og snakket med Idun eller (Trude?), og ba meg ringe ham ... hvilket jeg tenkte å gjøre nu efter hvert. Forstod det på Trude som at han er hjemkommet. PH telefonerte også. Fra banken kom idag, datert 06.10.1995 (poststemplet dagen efter) en konvolutt med papirer ang. handelen ... kontrakt, kopi av Ellefsens konsesjonssøknad, etc. Det hele går sin gang og ser helt så bra ut ... Gudmund og jeg hadde det helt ok med kjøreturen i dag. Vi dro herfra på eftermiddagen og var tilbake igjen ved 17-18-tiden ... * Fullmåne i disse netter her i Skaun. (Og ikke bare her i Skaun.) * Jeg kjøpte både "Dagbladet" og "Adresseavisen" i byen i dag, og de hadde begge div. interessant stoff. Kanskje mest nevneverdig en artikkel (i spalten "Dagens innspill") med overskriften "Barna trenger biologiske foreldre!", av Bjørn Nødtvedt, leder i Forbundet 2 Foreldre ...! Mamma og pappa ... Jakin og Boas! Kjernepunkter vedr. "barnetrygden" i begge avisene ... Og i Adresseavisen på "Ordet fritt"-siden (det også) (i spalten "Min hjertesak") står under overskriften "Ta godt vare på hverandre!" følgende innlegg: * Er så enig med T.K., som skrev innlegget "Stopp ondskapen!" i Ordet fritt mandag 11. september. Takk for at det finnes mennesker som har godhet i seg til å se hvor vond verden har blitt. Vi sprer rykter om hverandre som det er vanskelig å gjøre noe med. Politiet og rettsapparat arbeider godt, men hva med dem som ikke får svare for seg? Den som sist får høre ryktene er den det gjelder og som får sitt liv ødelagt. Mange fryder seg når de kan tråkke på sine medborgere. Hvorfor er det slik? Har vi det for godt? Er det noe som ødelegger selvbildet vårt? Har vi det for travelt og stresset? Har vi ikke tid til å skape en fredsom og trygg heim, og lære våre barn å ha respekt for hverandre og sunn folkeskikk? Ingen er likedan, men alle må respekteres som de er. Vi må få bort misunnelsen. Alle har rett til å leve i fred og rettferd. Vi må lære oss å se det gode og positive i vår fine verden. Livet vårt er så kort. Ta godt vare på ditt og andres liv! B.J. Miljøarbeider * Det har drysset ned mange epler fra epletreet inntil trappen og husveggen her ute, og vi alle har spist mange epler idag, - og de er riktig så særegne og gode! Treet er omkring femti år gammelt, og jeg tilbakeskar det sterkt for to år siden. * I Dagbladets spalte "Kort & godt" stod følgende under overskriften "Skolens klassifisering":

Skolen, lærere og pedagoger må vise større vilje til å kritisere skolen, ikke minst pedagogisk. Foreldrenes uro er en vekker, de har selv vært elever, de vet hvor sko-l-en trykker. Det er ikke så mye de kan gjøre. Skolen er ikke et sted for demokratiske beslutninger. Både lærerhøyskoler og pedagogiske seminar må reflektere mer over den rolle de og skolen spiller i samfunnet. Skolekritikk er samfunnskritikk. Skolen avspeiler en grunnleggende sosial sortering, en klassifisering, efter gamle nedarvede kriterier. Det er mulig å utvikle en annen form for pedagogikk. Jeg kan bare vise til eksperimentet ved den danske Bifrost-skolen. Der skjer all læring i folkehøyskolepedagogikkens ånd. Alle får muligheter til å utvikle sin "egenart", uten å bli stemplet av karakterskalaens merkelapper. Alle finner sin plass i samfunnet. Dette skjer gjennom en reell søken i egne evner og anlegg, og i sosiale muligheter og "rammer" i omgivelsene. Skolen er altfor fag- og fakta-orientert. Det levende mellommenneskelige rom knuses i dette perspektivet. Nå som vi skal innføre 6-årsreformen er det enda viktigere at vi ser dette rom og ikke tingliggjør våre barn/elever fra første skoledag. Skolen er for mange nesten et redselskabinett, og det faktum at 25 % mistrives i skolen er intet mindre enn tragisk. Det er på tide at vi ser dette, og tar dette faktum på fullt alvor. Arna Meisfjords "oppskrift", en mer og mer fingradert evalueringsskala, er et blindspor. Vi bør snu og gå i stikk motsatt retning. Vally Vegge, Oslo. *

DAGBOKSNOTATER --- tirsdag 10. oktober 1995 --- Poesihaugen, Skaun:

Bra vær også idag. Det er 12 grader Celsius i skyggen nu på formiddagen ... Gudmund har vært ute og hentet flere epler ... Frøydis snakker svært så meget fint nu ja ...! Pappa telefonerte. De kommer hithen, med bilen og tilhengeren ... er her ved 13-tiden, ved Magda Svees hus, hvor jeg skal møte de da. * Avisen Dagen for torsdag 05. oktober ankom i dag i postkassen ... Der på siden med "Kort og godt", står overskriften "Arnold Juklerød fikk rett - og hva så?" til et lengre innlegg av Trond Skaftnesmo i Haugesund (som jeg husker fra hans tid i Trondhjem, som jeg også nevnte for Juklerød), om KUD, Arnold Juklerød / Holtane-saken, om sentraliserings-uhyret i Norge - som bare i perioden 1960 til -70 glupsk åt opp 1466 av barneskolene i vårt land, ulovlig!, etc.! Etsteds i artikkelen sies det bl.a.: "Men så skjer altså det mirakel, 27 år efter den famøse skolenedleggelsen, at KUF går til full innrømmelse av de faktiske forhold. Efter flere års påtrykk, får Juklerød endelig, i brev av 11. august i år, 1995, den innrømmelsen han har bedt om. KUD bekrefter nu åpent at: "Det vil si at det ikke var hjemmel i lovverket for å hevde at ..." Osv.! Og: "Hvordan var det mulig for KUF å gjennomføre en slik sentraliserings-praksis, gjennom så lang tid - uten at hverken Storting eller media ante uråd? (...) Når vi nå omsider har fått en innrømmelse fra KUF, skyldes nok dette at de departementsfolk som var direkte delaktige i denne praksisen stort sett er gått ut av tjeneste. De som undertegnet innrømmelses-brevet vet de har rene hender i denne saken, noe de ikke ville ha hatt om de lot seg forlede til en dekk-operasjon. Uansett, så fortjener de honnør for sitt modige spill. En annen og hårdere dom må dessverre tilfalle den såkalte frie pressen. Foreløbig har saken, som nevnt, blitt presentert under vinklingen "Juklerød fikk rett" - uten at konsekvensene av at han faktisk hadde rett er blitt kommentert! (...) Og når innrømmelsen nu ligger på bordet - så tier pressen! Hvorfor?" Trond Skaftnesmo skriver også at: "Arnold Juklerød har ingen interesse av å kjøre noen privat vendetta mot alle dem som har vært slemme mot ham siden 1968. Den mannen har større format enn som så. Gjennom mange og lange år har han tålmodig ventet på et gjennombrudd i sin sak, nemlig ved at hans påståtte vrangforestillinger i forbindelse med Holtane-saken, skulle bli innrømmet å være korrekte av KUF." Jeg tenker på noen ord av Bjørnstjerne Bjørnson: "Dette var for over femti år tilbake. Siden er Norge blitt et helt annet i alle retninger." Men, sier jeg, - dette var enda ikke for femti år siden! * Mamma og pappa kom en halvtime forsinket, men jeg satt inne hos Magda, som hadde besøk av sin stedatter og sønn, imens. Efter at vi var ferdige serverte Magda kaffe og kaker og vi satt og pratet en stund der. * Kvelden nu og de tre eldste ungene leker tog nokså realistisk på kjøkkenet, et tog som de har bygd av stoler, pappesker, etc. ... "Hamar neste stasjon! Avstigning på høyre side." Herming, forhandling, samtale, bygging og lek ... Vi er nu halvveis ferdig med ryddingen på låven og snart ferdig her inne ... * "På sladderens vinger ..." synger en kvinnestemme på NRK-radioen (P1, kl. 23.45) ... Om sladder, rykter, etc., - en fin låt! Jeg påbegynte en ABC-bok igår! Artige greier! *

DAGBOKSNOTATER --- onsdag 11. oktober 1995 --- Poesihaugen, Skaun:

Krapp vind en liten stund på kvelden igår ved midnatt, og en liten stund også på morgenen idag. Været ser ut til å bli ganske bra i dag .. * En fortann i munnen øverst brakk for meg i går kveld! Det siste året nu, med røtter tilbake i tid, har det gått sterkt nedover med tennene til både Trude og meg. Det hele i situasjonen i saken har tæret en del på vår helse. Jeg ble advart (skriftlig) av tannlegen for tre års tid siden, men har ikke hatt hverken anledningen eller økonomien til å få gjort hva han sa, - og nu er det for sent! Og det blir eller er kanskje blitt det for Trude også! Vi har begge vært sterkt hærjet nu i den årvist lange pågående saken ... Henviser til hva "Salomos ordsprog" i GT forteller om benmargen på godt og på vondt ...! Det er trist beskaffent med barnas velkomst i Babylon! Og det sårer meg svært så meget! * Jeg har nettopp lest fortellingen "Mors hender / to bilder" ifra 1892 av Bjørnstjerne Bjørnson ... En nydelig fortelling! Trude er ikke nettopp - ikke enda iallfall! - noen fru Karl Mander, men jeg kjenner mye til felles med seeren Karl Mander som fortellingen handler om. Med Bjørnstjerne jo også! Det har ingenting med selvhøytidlighet å gjøre, men med realitetene. * Kallelse

Skallet forløser seg i sin utvei. Ifra himmel, ifra røtter. Ifra vrimmel, ifra føtter, ifra urgrunn. Ifra Guds munn. Også nu. I denne store stund. Mellom fortid og fremtid. I vår hjemtid. Derfor jubler jeg! Forløsende ordene ifra Guds munn! I vår faste grunn. Derfor jubler jeg! Er kjennende! Derfor jubler jeg! * Et dikt jeg krotet ned nu nettopp. Det ovenstående. * Kvelden: Pappa telefonerte og fortalte at han og mamma hadde vært på tur til Meråker i dag, for å se på bo-stedet som vi er tilbudt å få leie der, og at det virket helt ok, bortsett fra at han for sin del reagerte på at huset var ganske så lite. Jeg skrev ferdig brevet til skolesjefen i Åmli, (aa004-rlh), og oversendte det med vedlegg pr. telefax i kveld, samt en kopi oversendt til LC i Oslo, SVS og Jan Brøgger i Trondhjem. Og forut en til fam. Jakobsen, som jeg først telefonerte og snakket med, med Aud Signy. Snakket litt med Aud Signy, og hun skulle telefonere igjen senere i kveld. Jeg snakket forut også noen ord med CWB, for å høre om han evt. kanskje hadde noen kommentarer. Men telefaxen til ham forleden dag var kommet frem med blanke sider, fortalte han, og hadde han ikke kunnet lese. Han sa ellers ikke så meget og virket en smule påtatt interessert eller opptatt med helt andre forhold. Hvilket jeg forsåvidt i mine tanker sammenkobler med at han ble trakassert av dommeren i retten ... og med hva som nu enn skjedde i tilknytning til Åmli straks efter at jeg og Balder dro derfra hithen? *

DAGBOKSNOTATER --- torsdag 12. oktober 1995 --- Poesihaugen, Skaun:

Jeg forstod det på Aud Signy som at skolesjef Tarjei Johansen hadde avlagt fam. Jakobsen et besøk på mandagen (ikke søndagen), kl. 18.30 ... Og at dette naturlig nok indignerte Jakobsens, idet de for måneder siden gav klar og skriftlig begrunnet beskjed om at han er uønsket hos de! * Overskyet formiddag, kl. 10.00. Og det er 10 grader Celsius ute, har regnet noe inatt og er vått i det nu nokså visne graset i engene ... De fleste løvtrærne er nu visnet, og noen også halvt avblåst ... Ungene mesker seg med epler ifra epletreet ved trappen hver dag nu, og spiser svært så mye eple ... jeg også. De er virkelig gode. Bedre enn de i butikkene. Det er synd og leit å reise fra frukttrærne i frukthagen, hvor det er mere enn tyve frukttrær som vi noen hadde med hit da vi kom hit og iøvrig noen plantet nokså straks efter vi kom til Skaun! Forskjellige slags kirsebær, epler, plommer og pærer ... Nu som de er blitt såvidt store at de skal til å begynne å bære frukter for første gang! Frukttrær og forskjellige slags bærbusker er det også flere andre steder her på eiendommen Poesihaugen, som jeg selv har plantet. Anslagsvis syv-åtte forskjellige kirsebær-sorter til sammen f.eks. Som jeg har samlet (og fått ifra forskjellig hold) i løpet av de siste ti årene! En tanke jeg ofte har tenkt: - er at å plante et tre, særlig frukt-tre, som så efter hvert blir større, og bærer grøde og sødme, ofte og gjerne kan være som å plante fineste sort eventyr-bok for barna! Med all den ekte og edle trivsel og næringsverdi de bringer, kan de fort bli den skjønneste og fineste "eventyr-bok" ikke bare for barna! Også for fugler, ekorn, rådyr, småkryp og annet levende! Altså f.eks. også en ypperlig velegnet bursdags-gave, som barna selv kan være med å sette i jorden for rotning og lære om ... Et gammelt, og på noe vis riktig nok ordtak, sier at det blir ikke frukter i en frukthage hvor barn (i vilter forstand) råder ... Men der skal naturligvis også barna vokse og lære og ære i respekt, - og da blir det sødme og trivsel! Da blir det enda mere og bedre frukter! Den gamle perserkongen, Darius den 2. (?), hadde svært så meget for seg da han besørget beplantninger rundt omkring i samfunnet, langs veier og steder i hele landet, til glede og berikelse for alle! Slikt har det blitt endel av i Trondhjem også de senere årene, som stødig er underveis, og gleder blandt annet iallfall meg ved det som ligger i det! * Jeg har sett endel rådyr her i Skaun og på Poesihaugen den siste måneden, hvor det iøvrig har vært elgjakt og greier i skogen ... Noen av dyrene har tydelig nok også oppdaget at det er medisiner og næring å hente her på Poesihaugen, som de gjør seg nytte av. Endog en stor elg som en morgen sprang så tungt at det ble dype spor i engen nedefter! Rådyrene, og likeså kaniner og harer, er visstnok noe til feinsmeckere når det gjelder urter og planter! Men sauene har fart ille frem her, da de var her og ble stengt inn her ... Jeg drar en tur til byen i dag, for å handle noe melk, mat, pappesker, og for å ordne med noen papirer på postkontoret og noen steder. Trude og evt. ungene fortsetter på låven imens, med pakkingen og ryddingen ... Forhåpentligvis skjer det enda ikke noe skummelt. * Rolf Jakobsen telefonerte efter at jeg kom hjem på kvelden, og jeg snakket noen ord med ham. Han telefonerte ifra CWB i Oslo, sa han. Pappa hadde også telefonert, i anledning av enda et sted som skal leies ut noen steds. Jeg tørket litt epleskiver i går ilag med ungene som hjalp til ... * Jeg var innom Tor S., som hjemkom nordfra (fra Trofors i Nordland) nu forleden dag ... Han hadde ungene der og to andre unger på besøk. Bjørg (ikke min eldstedatter) var også innom. Han snakket bl.a. om brunst, og gav tydelig uttrykk for hvor forelsket han er i Wencke ... Han drar nordover igjen en av dagene, og så til Trondhjem igjen, hvor han tenker si fra seg leiligheten der nu med det første ... eller kanskje bare halvparten av den, til f.eks. TH. Tor er likså glad og strålende enda, sier han og synes det som! Han er blitt så opptatt av barna og deres ve og vel de siste månedene, - hvilket jeg synes er særlig gledelig! Jeg fikk med meg flere pappesker. * Det er meldt om storm på tv-n, mot Nord-Møre, Trøndelag og nordover ... Og jeg merket det tydelig på hjemturen, antagligvis sør-vest-fra ... Poesihaugen ligger i noe ly for vindene sør-vest-fra så det trenger ikke være så ille. *

DAGBOKSNOTATER --- fredag 13. oktober 1995 --- Poesihaugen, Skaun:

Vindig ute idag og inatt. Tenker meg til at det kan være storm ved sjøen ja ... utved kysten. Og det merkes også her. Har satt opp dører og luker på låven derfor, pga. hullene i det gamle låvetaket, så vinden ikke rusker i taket eller bygningen. Husker første gangen jeg kom til Tyskland, for omkring 25 år siden, reisende med tog igjennom Europa (med Inter-rail-billett) ... Ingen trengte fortelle meg at vi kom til Tyskland, - forat vi kom dithen merket jeg på menneskenes artikulering, på klangbunnen og artikulasjonen i menneskenes snakking der, - og på deres sko! På hæl- og såle-beslagene i deres lyder mot gulvet i togvognene! At 2. verdenskrig ikke var så svært meget langt unna, merket jeg kanskje best igjennom dette nevnte, - de tyske stemmene og de tyske skoene ... Innflytelser om svært så meget forfærdelig trengte ifra omgivelsene inn i meg! Lukten eller eimen av jødenes blod og frykt, og mere til, tørket enda i veggene og gulvene i atmosfæren, og var mere enn tydelig. Ifra piss, ølskvetter, gardiner, krinker og kroker ... ifra gudene vet hva og hvor! Det er 25 års tid siden, men erindringen sitter dypt i. Den gangen, ca. 1970, var det det igjen omkring 25 års tid siden 1945. Det første jeg opplevde da jeg gikk av toget i Tyskland, - at jeg "tilfeldigvis" befant meg midt i en politi-razzia på åpen gate, - med fremstormende, hjelmkledde, pansrede, bevæpnede politifolk mot der hvor jeg helt tilfeldigvis befant meg, på vei bort fra jernbanestasjonen ...! * Ellefsen telefonerte for å fortelle at han ble krevd for behandlingsgebyr (ca. 700,- kr. / 3 promille av kjøpesummen ...) for konsesjons-søknaden, som han har betalt, og at deres konsesjons-søknad nu dermed er inne til ordinær kommunal saksbehandling. Jeg telefonerte pappa forut for det og hadde en prat med ham. (Det var søster Inger Lise som tok telefonen.) Noen har iøvrig gitt mine foreldre et eksemplar av avisen "Dagen" med oppslaget om en gedigen seier ifra LC, som hørtes ut til å ha gjort inntrykk på pappa forleden dag da han ringte ... De har enda ikke sett noen av de andre oppslagene ifra Dagen, det jeg vet. De skal dra til Frosta for oss og se på stedet som skal leies ut der (kr. 3.350,- pr. måned) i morgen mens vi er i Vanvikan. Jeg betalte regninger for nesten tusen kroner i går. "Måtte" dessuten kjøpe en barbermaskin-greie med speil forleden dag, idet den jeg har fra før av er på Sørlandet hos familien Jakobsen. *

DAGBOKSNOTATER --- lørdag 14. oktober 1995 --- Poesihaugen, Skaun:

Det er ved midnattstid, vi har vært og snakket med eierne av stedet som skal leies ut i Vanvikan. Vi har sagt at vi ønsker å leie, og de skal telefonere tilbake hit i helgen når de har besluttet hvem de skal leie ut til. De drar sørover til Bærum igjen mandagen. Vi håper vi får leie det, men har også muligheten mht. stedet i Meråker. Det var kanskje antaglig dumt av meg å nevne for de i Vanvikan at vi driver en hjemmeundervisning, og det at vi i den forbindelsen har vært i media etc.! (Jeg burde iallfall da ha tatt med og gitt de en kopi av SVS-reportasjen i "Dagen" tirsdag 26. september 1995!) Vi var der ikke så lenge, og tok bilferjen begge veier, efterpå handlet vi mat og noen blader og aviser, og var innom Tor S. en tur - hvor det fra før av var mange barn. Han skulle likevel bli i Trondhjem de nærmeste fjorten dagers tid, sa han. Spiste da vi kom hjem, og jeg satte i gang med middagen til i morgen. Mamma telefonerte, og fortalte at de hadde vært og sett på stedet i Frosta og at det ikke var så særlig aktuelt. Snakket også noen ord med pappa. De kommer kanskje, beroende på været, en tur hithen i morgen med tilhenger på bilen for å kjøre enda en last med pappesker. Føler meg ille og fremmed til mote med tannen som brektes foran i buen på oversiden, og er ellers ikke særlig pigg heller nu om dagen. Normalt ville jeg forlengst ha gått til en tannlege ... Men det, mht. tannlegen, kunne jeg ha sagt i flere år nu. WH telefonerte inatt ved ett- eller to-tiden, og fortalte at han hadde tatt med seg lyskasteren (for at ingen andre skulle ta den!) da han og PH var innom her mens vi var på Sørlandet ... Og at han hadde bragt den hen til PH i går, hvor den nu kunne hentes - og at han av noen slags grunn har skiftet ut lyspæren i den (som iøvrig - hvilket han kanskje tror at jeg ikke er obs på? - er kostbar, langlivet, støtsikker, lite energikrevende og av spesielt god kvalitet), med hvilken annen slags lyspære er nu hva jeg undrer på? Jeg nevnte for fjorten dagers tid siden da jeg snakket med PH, for ham, at noen har vært og stjålet lyskasteren som hang bakved stabburet, og at det var problemer å få pakket på låven om kvelden derfor, og da sa han bare noe sånt som at det er forjævlig og simpelt ... Ingen hjemme der på hjemveien. * Avisene er tildels preget av Gudmund Hernes sine fløytetoner ... Artikkel av Pål Mathiesen i Morgenbladet for i dag, med vesentlig innhold og flere vesentlige momenter, under den artige overskriften: Sjelevandring i Arbeiderpartiet. Også om Gudmund Hernes, om vår norske grunnskole og hans fløytetoner ... Og megetsigende om Arbeiderpartiet i den forbindelsen og om kirken og kristendommen i vårt land. Om Arbeiderpartiets manipuleringer i så måte de siste tiårene! * "Morgenbladet" er iøvrig blitt en ukeavis. Det var en dagsavis den gangen for mere enn ti år siden da jeg sluttet å abonnere på den. I ukeavisen "Ny tid - hvori opptatt Orientering" (nr. 38, 1995) for i går er gjengitt "14 teser om ur-facismen" av Umberto Eco ... Jeg ser straks at det synes som hans 14 teser er svært så mangelfulle og for lite og for dårlig gjennomtenkte, - men likevel er de jo interessante og jeg skal se nærmere på de efter hvert, for å kunne konkretisere bedre og for å se hva som kan ligge i de ... i relasjon til kategori-tavlen f.eks. (Henviser til Willy Buzzis så vesentlige 7-binds kategori-lære.) Mon tro om Willy og Kari Tökk Buzzi lever enda, der i Sverige, i Järna? Siden vi kom her til Skaun har det ikke vært noen kontakt mellom oss, ikke på mere enn seks års tid nu ... Det lå en bunke med "Dagen" i postkassen - frem til og med torsdag 12. oktober ... SVS med overskrift om at "- Senterpartiet har forlatt sin grunnholdning", i Dagen for lørdag 07. oktober, med begynnelsen slik: "- Senterpartiets vedtak om at det er skolesjefen og ikke foreldrene som skal ha det avgjørende ord om skolestart kan vanskelig tolkes på noen annen måte enn at Senterpartiet har endret grunnholdning. Dette sier stortings-representant Siri Frost Sterri (H) efter vedtaket i Senterpartiets stortingsgruppe torsdag kveld. Stortinget har vedtatt at skolestarten skal senkes fra syv til seks år fra høsten 1997. I denne forbindelse har Høyre foreslått at foreldrene i samarbeid med skolen skal ta stilling til om barnet skal begynne på skolen - eller utsette skolestarten fra seks til syv år - dersom det er tvil. I uenighet mellom skolen og foreldrene, er det foreldrene som skal ha den avgjørende beslutningen, mener Høyre. Høyre, Fremskrittspartiet, Fridemokratene, og KrF støtter forslaget. Samtidig har Senterpartiet vært i sterk tvil. Torsdag behandlet Senterpartiets stortingsgruppe denne saken og falt ned på en avvisning av forslaget." Derefter refererer SVS hva Siri Frost Sterri (som er avbildet) sier: "- Jeg må si at jeg bråvåknet da jeg tidlig på morgenen i dag fikk høre på radioen om Senterpartiets vedtak i denne saken. Senterpartiet har i utgangspunktet vært veldig motvillig til å gå inn for 6-årsreformen - prinsippielt var de imot. Og så gjør de det slik at det skal være skolesjefen - og ikke foreldrene - som skal ha det avgjørende ord om barna skal begynne på skolen når de er seks år eller vente til de er syv. Dette forbauser meg, sier Siri Frost Sterri. Hun sitter i Kirke- Kultur- og Utdanningskomitéen for Høyre." * Og også meg forbauser denne Senterpartiets holdning! Siri Frost Sterri sier bl.a. også, at: "- Et meget viktig spørsmål i forbindelse med det vedtaket som Senterpartiet nå har gjort, er om partiet har endret grunnholdning. Senterpartiet har nemlig tidligere gått inn for at hovedansvaret for oppdragelsen skal ligge i hjemmet. Nå sier Senterpartiet at dette ikke skal ligge i hjemmet, men hos samfunnet." SVS intervjuer også nestleder Magnhild Meltveit Kleppa i Senterpartiet, som bl.a. sier, at: "- Utgangspunktet i Odelstinget var våren 1994, var et stortingsvedtak fra 1993 der Ap og H sikret skolestart for 6-åringer. Sp fikk gjennomslag for førskolepreg på innholdet, men vi ville utsette gjennomføringen fordi kommunene ikke er garantert midler til å følge opp med et kvalitetsopplegg. Så spør SVS/Dagen: - Er Sp på vei bort fra sitt grunnsyn, slik stortingsrepresentant Siri Frost Sterri hevder? Og nestleder Magnhild Meltveit Kleppa i Senterpartiet svarer: "- Nå må Siri Frost Sterri engasjere seg for tilstrekkelig økonomi i stedet for å komme med forslag som i denne fasen blir en avsporing. Sp ønsker dagens ordning for 7-åringer overført til 6-åringene. Det betyr at foreldrene tar initiativ til utsatt starttidspunkt, faglige instanser vurderer og gir råd og skolesjefen avgjør." * Tenkte efter at jeg var i valg-lokalet ved kommune- og fylkesting-valget forleden, idet jeg stemte på Miljøpartiet De Grønne og på Kristelig Folkeparti, at det var leit jeg ikke fikk gitt noen honnør ved valget til Senterpartiets AEL ...! Men det var kan hende på sin plass? Liten tue og liten flue og liten frue kan velte stort lass, - for å holde meg til saken. Eller hva? *

DAGBOKSNOTATER --- søndag 15. oktober 1995 --- Poesihaugen, Skaun:

Noen fortalte meg at det var måne-formørkelse for en måneds tid siden ... Jeg fant igjen esken med gamle fotoalbum, på låven. Det ser ut til å være den rette. Overskyet idag. Mamma ringte og sa de kunne undersøke i dag enda et sted som skal leies ut, mellom Hell og Stiklestad ... så det gjør de i dag. Hørtes interessant ut. Jeg fant en stor, fin nedfallseple til Frøydis ute i gresset i dag. Hun tok den i hånden og bet i den og lyste opp og ble svært så glad, fordi den var så god. Jeg tok med noen til Magda forleden dag. Over natten nu har eplene som henger igjen blitt enda bedre, ser jeg. Det sees på de ja, at de er mere modne og beduggede. * Klokken er 14.45, og CWB ringte nettopp med viktig beskjed. Om at vi ganske så straks må bort herfra. Jeg spurte om det hadde skjedd noe. Og det sa han at det hadde. Han hadde fått tlf. ifra LC, og hun mente vi burde bort herfra i kveld. Hun hadde blitt kontaktet av politimesteren i Trøndelag ... eller noe slikt ... og det ene med det annet ... snakket om en bot, "juridisk observasjon", etc. ... Jeg bør og må vel straks ringe henne opp, for å høre nærmere. (Jeg har lagt hennes adresse og tlf.nr. i Bibel-boken her ...) Det er kan hende dette at "motparten" kjemper for å få forhindret rettslig behandling, og at det begynner å haste for de i så måte for å få forhindret den rettslige behandlingen, på ett eller annet slags vis ...! Noen tenker kan hende også slik: - Vi klarte å få stoppet Arnold Juklerød, - han nådde ikke frem med sin sak. Kanskje klarer vi å få stoppet denne Rune L. Hansen også! Det er forsøket verdt!Enda en familie må vi kunne ofre for å unndra oss lov og rett, for at ikke våre kriminelle sfærer skal bli avslørt! Det er lite mot hva det gjelder! Og det haster! * Jeg ringte henne opp, kontoret. Hun spurte om jeg var her. Hun skulle ringe hit tilbake. * Mamma og pappa ringte nettopp. De hadde vært og sett på stedet, som de mente var fortreffelig. Utleierne ville ha bud, i og med at flere hadde vært og sett på stedet og flere var ventet. Jeg gav de informasjon om at noe kanskje er skjedd og at vi må bort herfra i løpet av kvelden. Jeg spurte om mamma kunne/ville komme og kjøre bort en tilhengerlast ifra Magda nu straks, og hun kommer og er her vel ved 18.30-tiden. * Hånskrevet notat fra samme dato, tilføyd efterpå: Ikke å skynde seg i panikk straks noen roper ulv. Men best mulig kjapt, sindig og riktig i alkemi og virkelighetsnærhet, - en kunst! Og mye står kan hende "på spill"? Det er snart midnatt, og LC har ikke telefonert, og jeg undrer hvorfor ikke, og jeg undrer på så mangt egentlig. Som f.eks. hvorfor det fra så mange skal gjøres så vanskelig for oss å leve i fred og ro slik vi pleier, hvorfor såvidt mange er blitt involverte på en slik måte at de gjør seg såvidt kriminelle og risikerer så meget? Jeg ser det er flere svar. Jeg har erfart det på så forskjellig vis. Å skynde seg uten å skynde seg forhastet. Den tsjekkiske filmen "Øret", fra 1969, i dag, NRK-tv-n. Regi: Karel Kachyna. Den tsjekkiske tittelen er "Ucho" ... Filmen ble forbudt i Tsjekkoslovakia. På tv-n fra kl. 14.30 til 16.00. "Øret" - Storebror hører deg! Hører dine svakheter og din styrke! Og omvendt! *

DAGBOKSNOTATER --- Lørdag 21. oktober 1995, Poesihaugen, Skaun:Skrevet pr. hånd. Natt til denne lørdag, og jeg griper til Ordet - igjen! Vi kom hit nettopp, for litt siden nu, og barna ligger og sover. De sovnet naturlig nok i bilen på veien hithen. Vi kom ifra Hell. Blandt de brevene som lå i postkassen her var et ifra Uttrøndelag politikammer - ifra politi-inspektøren der som bøtela oss og som gikk ærendet for Skaun kommunes administrasjon, og involverte seg mere og mere på en suspekt (og kriminell?) måte. Politi-inspektør Kjell Erik Waclawczyk, - som synes som å mildt sagt å være nokså psyk! (Og som, - hvilket ikke, iallfall enda ikke, - som altså ikke fremgår av Saksdokumentene, men som jeg vet for mitt vedkommende, at har sin sjef, politimester Sverre Kyrksæter ved UP, som en støtte i ryggen!) Brevet syntes ganske så interessant - idet det med rødt var stemplet "UTTRØNDELAG POLITIKAMMER, Postboks 2533, 7001 Trondheim" på fremsiden av konvolutten - og det ble straks åpnet. Konvolutten var iøvrig poststemplet i Trondhjem og datert 16.10. 1995. Påskrevet "Rune L. Hansen, 7360 Skaun." Hadde det vært adressert til c/o familien Jakobsen i Åmli så hadde det nok kommet frem langt tidligere. Jeg snakket med Aud Signy senest i forigårs, torsdagen - (for å orientere henne om oppslaget om vår familie i avisen "Sør-Trøndelag" tirsdag den 17. oktober nu - som også omhandlet skolesjefen der nede på Sørlandet, i Åmli kommune. Hun ble forskrekket over hva som stod der. * Jeg undre iøvrig hvorvidt Inntrøndelag politikammer er likså korrupt? For ordens skyld. * Selve brevet: Bemerkelsesverdig brev fra Uttrøndelag Politikammer ved politiinspektør Kjell Erik Waclawczyk, til Rune L. Hansen (7360 Skaun), datert 13.10. 1995. Konvolutten poststemplet og datert Trondheim 16.10. 1995. Med rødt stempel også påført: "Uttrøndelag Politikammer, Postboks 2533, 7001 Trondheim." 3. henvendelse vedr. denne "overlege Andreas Hamnes", - med akkurat det samme frekke spørsmålet, til tross for at svar ble avgitt allerede ved 1. henvendelsen - både fra Advokat Liv Clemetsen og fra Rune L. Hansen. Brevet går slik:

"Vedr. straffsak mot Dem for overtredelse av lov om grunnskolen. Ved slutning av 7.7.95 fra Midt-Trøndelag forhørsrett, ble overlege Andreas Hamnes oppnevnt som sakkyndig for utarbeidelse av primærpsykiatrisk erklæring av Dem. Bakgrunnen for hærværende henvendelse er å forespørre om De vil la Dem undersøke av overlege Hamnes. I såfall ber en om at De gir beskjed om dette til undertegnede i løpet av uke 42/95. Dersom De ikke er villig til å ha samtaler m.v. med overlege Hamnes, vil en anmode Hamnes om at han foretar undersøkelser på bakgrunn i komparentopplysninger m.v. - så langt dette er mulig av hensyn til evt. taushetsplikt m.v. Kjell Erik Waclaeczyk/p.insp. Gjenpart: Adv. Liv Clemetsen, Sommerroggt. 17, 0255 Oslo. - Overlege Andreas Hamnes, STPS, poliklinisk avdeling, Brøset, Trondheim. - Skaun kommune v/skolekontoret."

* Ikke et ord om bakgrunnen for en slik forskrudd henvendelse! Og det henvises til en "slutning av 07.07. 1995 fra Midt-Trøndelag forhørsrett," som fam. Hansen / Skjærvik aldri tidligere har hørt om eller sett. Denne politi-inspektør Kjell Erik Waclawczyk har iøvrig vært en av de involverte, på motpartens side, siden et tidlig tidspunkt i saken, da han også ble politianmeldt og efterforsket av politiets særskilte efterforskningsorgan. Deres, motpartens, desperasjon efter å unngå at saken i sin helhet skal komme for dagen i retten, når enda mere groteske høyder! Det synes tydelig nok som at det er Arnold Juklerød-metoden de er ute efter! (Omgj.f. 126D.) * Min første reaksjon da jeg leste det, var at m.h.t. offentliggjøring og publisering av disse dbn / dagboksnotatene, så kan kanskje dette brevet bidra til å gjøre boken med disse dagboksnotatene til en bok som kan bli litt av en bestselger, og selge i store opplag! Antaglig nokså uunngåelig. Og det får jeg oppi det hele kanskje vel forsøke å være glad for! * Iøvrig er tanken også å utgi det hele alt på bl.a. en CD-plate som kan selges her til lands og i Norden i årene fremover. Inneholdene bl.a. dbn, men alt det andre også: Familie Posten, Saksdokumentene (mest mulig i sin helhet), HUNs alle greier som forefinnes, plakat-dikt-samlingen "Har menneskene sjel?", avisoppslagene, etc. i saken (innscannet?), og mere! Det koster ikke mange kronene å få det gjort, og det er godt tilrettelagt for det. * DBN 1995 ... blir en bok i A4-format, med ca. 50 A4-ark, trykt 2 spalter på hver side, - til sammen ca. 100 sider, - med brødteksten trykt i 10 pkt. størrelse. Et første opplag på f.eks. 1000 eksemplarer (hvis jeg selv skal besørge det og sikte meg inn rent praktisk i forhold til hva jeg kan få til forhåpentligvis). * Postlegge / P.D. (Personal Delivery) DBN ++ til Amnesty International i Norge / avd. Trondhjem, og påskrive konvolutten: "Hvis dere ikke reagerer på dette så er det noe grotesk galt med organisasjonen Amnesty International i Norge!?" Som noe som kan og bør gjøres. * Det går mot adventstid, vinter og jul ...! * Undertittel på dbn - 1995: (f.eks.): Dagboksnotater fra Midt-Norge 1995 ... (En beretning om galskapen satt i Jante-lovens system). * Brevet virker iøvrig på alle slags vis nokså forskrudd, og bør fordøyes og analyseres i forhold til hva det fremstår som og hva det faktisk er i saken ... * Det er viktigere hva en selv gjør enn hva andre gjør, sier jeg til Trude her vi sitter på Poesihaugen nu ... * Balders "t-maskebilde" kan passe fortreffelig som illustrasjon / bilde / dekor på omslaget til dbn-1995! * Vi har ikke vært her på Poesihaugen eller i Skaun på en ukes tid, ikke siden forrige helg ... Nu brenner det i vedovnen her og huset blir varmere. Det har regnet mye de siste dagene, siden torsdags kvelden i Hell, jevnt og mye i hyppige intervaller ... og her i Skaun har såvidt også vinterens første sne vist seg, og lå i et tynt lag på bakken da vi kom hithen nu i sted ... * Formålet med brevet synes meg klart og tydelig nok: - Å få stoppet rettssaken! Desperat på alle slags vis å få stoppet eller forhindret rettssaken - eller gjøre den til et narrespill ála Arnold Juklerød og Holtane skole-saken! Å få meg erklært på noe vis å være gal og å trenge behandling (medisinering, innesperring, umyndiggjort, borte vekke, "hjernedød", psyk, etc., etc.) ... * I farten glemmer de kan hende også at Trude eksisterer faktisk og saklig sett er likeverdig med meg i flere vesentlige henseender i denne saken ...? Men det virker som at de mener å kunne takle det på noe vis - og anser det (med rette?) for å være mindre vesentlig! Eller hva? Og mindre vesentlig vil det da også faktisk komme til å være under enhver omstendighet, - idet vi da vil være splittede og familien brutt istykker!! * Det har gått mangt et troll i ordene ifra Skaun kommunes administrasjon!! Og de gjør det fortløpende enda! Mildt sagt! * Snakk om å være midt i smørøyet! Midt i den sorte gryte! Snakk om å være rullet i olje og dynket i fjær! Snakk om å være de store taperne! * Det er blitt sagt at katten har ni liv. Og jeg har tilføyd at måren har ni og nitti liv. Men sannelig om, så kan mennesket også ha nihundrede og ni og nitti liv! 999! Jeg fusker ikke med tallene. * Formiddag - middagstid: Ristet av eplene på epletreet ved trappen og samlet de i en pappeske. Det er enda mere sne ute, i et tynt lag på bakken, kram, slafsete sne. Frøydis sprang og koste seg ute en stund, i full jubel. De andre ungene i jubel med å trille snekuler og boltre seg, røde i kinnene! To telefoner som ringte tidlig i dag formiddag, som Trude tok mens jeg og ungene var i ferd med å våkne. Den første fra PH, og den andre tror jeg var ifra Magda Svee. Underlig med telefoner hit nu. PH ble tilsynelatende overrasket over at noen tok telefonen. * Jeg har sett på en film om Håkon Lie i NRK-tv-n, som jeg gikk glipp av første gangen den ble sendt tidligere i år. Interessant på flere vis. Om bl.a. "Arbeidernes Opplysnings Forbund" som tok til i 1932, og om livet og biografien til Håkon Lie, med intervju med ham og familien i Florida i USA og i Nøtberget ved Elverum på Østlandet i Norge. Om Einar Gerhardsen og Martin Tranmæl også, og bl.a. Reiulf Steen og Olaf Nordli og deres konflikt. Om "arbeiderbevegelsen" i Norge. (Hvor vi enda ikke har noen solid "menneskebevegelse"!) Han snakket endog litt om sitt innblikk i norsk skolehistorie, og om endel annet ... * Senere på dagen en film ifra et indianer-reservat i USA, om "Jesse". Tankevekkende! * Mye spennende post. Bl.a. et brev - en info - ifra "Det norske mannsforbundet". Og "Bondebladet" ganske "selvavslørende", - f.eks. i en kommentar av Jon Lauritzen om Samvirke. ("Bondebladet", 18.10. 1995, nr. 42 - 22. årg.). Der også om Gunnhild Øyangen, vårt lands så forfærdelige "landbruksminister", og om at 50.000 finske bønder skal elimineres! (På lederplass.) * Nordamerikansk film om en jordbruksfamilie på TV2, som viser noe av problematikken i vår del av verden nu ... Mennesker som Gunnhild Øyangen og den "blinde vold" ovenfra nedad de representerer og utøver er en sak som synes å være bedre belyst, i efterpåklokskap, i USA, enn i Norden. Skremmende greier! Og deres maktarroganse er også her i Norden nokså suveren, forvirret, forbrytersk og fremovertrampende! Svært så farlige og ødeleggende greier! * Det industrialiserte jordbruket er litt av en alvorlig sykdom og skamplett, - som gjenspeiler vår mentalitet og dårskap, - som fråtser seg freidig frem som et uhyre! Mangelen på alkemi er litt av et babelstårn her i vårt globale nu!! * Menneskeverdet har så dårlige kår at mennesket er blitt ganske så "usynlig"! Overtrampet, presset, kuet, avvist, uniformert, - osv. osv.! * Det er forfærdelig å bli jaget fra hjemstedet sitt på denne måten! Og et hjemsted som vi er så svært meget glad i hele familien, og hvor vi har kjent oss så "trygge" oppi alt som har skjedd også de siste årene! Jeg er glad for at SVS hadde det som overskrift i sin så fine artikkel-reportasje i "Dagen". CWBs kommentar til reportasjen var at den var grundig. Det var den også, og den gjorde meg svært så glad! *

DAGBOKSNOTATER --- Søndag 22. oktober 1995, Poesihaugen, Skaun:Skrevet pr. hånd.

Det er ikke bare å få leid et hjemsted for vinteren, for den første tiden nu fremover ... Det har ikke lyktes på Sørlandet og det ser ut til å være ganske så vanskelig her lengre nord også! Ekstra vanskelig fordi vi er såvidt stor familie, med to voksne og fire barn. Og det er mange ute efter steder å leie synes det som. Prisene er ganske så høye også! Og vi har relativt kort tid å gjøre på, som nu efter hvert er blitt enda kortere uten at vi enda har mulighetene helt avklart. Vi øyner dog enda håp om en snarlig løsning og arbeider mye med saken. Mandag håper vi nu å få en løsning i boks, at det kan ordne seg på noe vis! I mellomtiden nu bor vi hjemme hos mine foreldre i Hell i Stjørdal kommune i Nord-Trøndelag, tett ved fylkesgrensen til Sør-Trøndelag. "Hell" er litt av et stedsnavn! * Salget av Poesihaugen er en trist sak. Svært så trist sak for oss. Vårt hjemsted borte vekke! Plutselig! * "Dagen" for 17.19. 1995 med fint oppsett med Ingrid K. Os i Bærum - om barn og skole ... * Jeg snakket med LC forleden dag pr. telefon, og spurte henne hva som ligger i dette uttrykket "juridisk observasjon" ... om det er noe skummelt i disse greiene og om det vil være skummelt å evt. skulle være i Skaun. Hun sa, - hvilket jeg fra før av er klar over også - at hvis de ønsker det kan de få til noe på et hvilket som helst menneske, på alle og enhver. Hun sa også at det er "litt skummelt", ikke meget skummelt. * Windows 1995 for full fart inn i samfunnssammenhengene! Med modemer og kommunikasjon og veksling av informasjon som aldri før! Såvisst lever vi i et Ordets århundrede, et Ordets globale århundrede! * Mon tro hva som ligger i uttrykket "på bakgrunn i komparentopplysninger m.v. - så langt det er mulig av hensyn til evt. taushetsplikt m.v."? * I brevet står det også: "Ved slutning av 7.7.95 fra Midt-Trøndelag forhørsrett, ble overlege Andreas Hamnes oppnevnt som sakkyndig for utarbeidelse av primærpsykiatrisk erklæring av Dem." Et grovt frekt brev! Og hva i det er sant? Og fremgangsmåten i det heletatt!! Snakke seg til galskap! * Det er kvelden, sent. Har kjørt to billaster med pappesker bort til Magda Svee, og jeg var innom PH en tur. Han ville gi bort 6-7 stk. høner og ha en prat. Det var ca. 10 høner, viste det seg. (De har selv kjøpt nye.) De kan slaktes og bli til mat. Satt ned og hadde en prat med PH og kona. PH hadde en del å fortelle. Bl.a. at JL hadde telefonert ham og fortalt at det stod om oss i avisen "Sør-Trøndelag" igjen på ca. torsdag. Dessuten hadde PH truffet vara-ordfører Olav Kuvås i Skaun, som hadde fortalt ham at Skaun kommunes administrasjon gikk med planer om å komme hithen til Poesihaugen for å se efter oss og å gripe inn på noe slags vis. Det var torsdag han hadde truffet ham og PH forteller at han efterpå har forsøkt å ringe hithen for å fortelle om dette hva vise-ordføreren har fortalt. PH mente at antaglig naboer her har telefonert og snakket med de der i kommunens administrasjon om at vi skal befinne oss her og skal ha gjort det lenge nu, at derfor noen burde gripe inn overfor vår familie. Dette kunne skje fort nu mente PH, og sa i følge ham også vise-ordføreren. (Det er dermed ikke sagt at det er sant, - for PH er som tidligere nevnt noe til notorisk løgnaktig av seg!) Han fortalte også at han hadde snakket med vår nabo, veterinæren, Knut Aune - mannen til Hallgerd, datter av Per og Kjellrun Aune som og er naboer her ... som alle har tilknytning til stedets lokale skole ... - iallfall, - veterinærnabo Knut Aune (som PH beskrev som en nærmest sadist i forhold til dyr) skal ha fortalt ham i vinter, at bare de fikk bort meg, fikk meg arrestert eller noe, så kunne Trude og ungene bo her på Poesihaugen og ha det bra, uten meg. PH har fortalt endel lignende før vedrørende Knut Aune, - og kanskje kan det være sant? Dette med å splitte opp familien har jo vært en intensjon lenge før Skaun kommunes administrasjon, - i tråd med tradisjonene på området å misbruke makt og å terrorisere. Det er noe vi vet. Og Knut Aune løy freidig vekk da jeg snakket med ham da han var innom her i julen, så vidt jeg husker, og sa bl.a. at han ikke er med i noen slags skolestyre eller sammenheng med skolen. Hvis jeg ikke husker litt feil nu? Jeg har lenge og ofte hatt en fornemmelse av at hele familien Aune driver en maskerade og falskt spill overfor oss ... men det har jeg vært inne på før i mine dagboksnotater, flere ganger. PH anbefalte og anmodet flere ganger om at vi drar herfra senest ved firetiden i natt (- og det hadde vi tenkt å gjøre under enhver omstendighet), - av frykt for at de skal komme allerede i morgen tidlig for å ta oss ...! Han sa at de kanskje for alt han vet kanskje har vært her også. Jeg fikk en pose med vafler av R. Da jeg fortalte de efterpå om brevet ifra politi-inspektør Waclawszyk i Uttrøndelag politikammer - om psykiateren og STPS (= Sør-Trøndelag Psykiatriske Sykehus), da bare ristet de på hodet ... og sa seg enige om hvem som er gale, og at intensjonen er å få stoppet rettssaken for å unngå å bli stående til ansvar for hva de har gjort og det hele, - og at de er desperate. * Magda sa ikke stort, men ønsket oss også lykke til. * Når jeg tenker på hvor groteske hendelsene og holdningene og handlingene i disse DBN-1995 blir (for ikke å snakke nu om alt det øvrige ... saksdokumentene, osv.), så gleder det meg også samtidig at de vil kunne finne stor utbredelse når de offentliggjøres. Denne virkeligheten overgår langt de fleste kriminalromaner og skrekk- og gru-fortellinger! * Vi har gjort det vi skulle her nu og vi drar igjen om noen timer. Barna sover imens. * Det var til Balders bursdag Knut Aune var her, forteller Trude, - da han hentet sin sønn. * Det er ikke bare bare å håndtere titusenvis med bøker og papirer, som det har vært rotet i ... Det er også sånn at bøker er nærsagt så tunge som stein. * Jeg traff min bror Lars (hans kone Berit også forresten) forleden dag i Hell. Hjalp ham også med et ærend. Han spurte meg bl.a. om, hvis jeg hadde visst den gangen hva jeg nu i dag vet om hva vi har fått gjennomgå og hva som har skjedd, om jeg da hadde villet tenkt meg bedre om og kanskje ikke har villet gå inn slik for saken? Til det sa jeg ja, - at hadde vi eller jeg visst det den gangen så hadde vi nok latt det være og alt ville ha skjedd annerledes! Det hele har bare forskrekket oss og ødelagt på oss mere og mere, mildt sagt! * Trude har snakket med TH i telefonen forleden dag, ifra Hell, og forteller at han bare var spydig og ekkel. Jeg sier til henne at han har en sterk tendens til slike ondskapsfulle holdninger rett som det er ... * Tenker jeg skal skrive og innlevere en melding om midlertidig flytting til Hell ifra Åmli i morgen. Som vi vel kanskje skulle ha gjort forlengst ...? Jeg regner med å få ordnet med det i morgen, hvis ikke noe dukker opp som tilsier noe annet. * Jeg burde kanskje også ha tilføyd i brevet til skolesjefen i Åmli, m.h.t. kompetanse og slikt noe som det var skrevet om og ble svart på, at m.h.t. kompetanse så er vel jeg som barnas far ikke for lite kompetent, men har svært så meget kompetanse i så måte, i alle retninger, - svært så meget kompetanse ikke bare i forhold til foreldre flest, men også i forhold til lærere flest. Det burde eller kunne for ordens skyld vel også ha stått der? At denne kompetanse også gjerne kan kunne dokumenteres på kryss og tvers av fagfolk og sakkyndige i lange baner om ønskelig eller nødvendig. * Økonomisk sett står vi kanskje dårligere stilt efter salget av Poesihaugen enn jeg hadde håpet og trodd en stund ... Men likevel så langt bedre stilt! * Ellefsen telefonerte. Han fortalte bl.a. at nabovarselet utgår i morgen og at kommunen tenkte behandle saken først på november nu, og at det ser ut til å gå greit og relativt fort. * På Tustna, mens vi bodde der, ble jeg iøvrig to ganger pr. telefon forespurt om jeg ville være lærervikar, av skolender, hvilket jeg kort og høflig svarte nei til pga. at jeg var opptatt med annet arbeide og ikke hadde anledning. Det var der og den gangen det. * Hvilke midler til rådighet har vel ikke en kommuneadministrasjon, eller noen ansatt i Forvaltningen, som ønsker å forbigå lov og rett?! "Barnevern", "Dyrevern", kommunale etater, økonomisk press, "Sosialkontor", angrep på hjemstedet, splittelse av familien via diverse kanaler, bøter, tvang, sverting og løgnpropaganda i avisene, i revyer, etc., forsøk på psykiatri, "hastevedtak", "omsorgsovertagelse", hemmelighetskremmeri, bortforklaringer, umyndiggjøring, omfortolkning av lovparagrafer, osv., osv.!! De har så groteskt, skremmende mye til rådighet at det er helt utrolig! * Skisse-punkter: - Vår familie driver en lovlig etablert hjemmeundervisning, - hvilket imidlertid bestrides av Skaun kommunes administrasjon som er ute med ville påstander og beskyldninger. - Saken skal behandles i retten med det første, - hvilket Skaun kommunes administrasjon med alle midler har forsøkt og forsøker å unngå. Fordi de så nødig vil at alt hva som har skjedd i løpet av denne saken skal komme frem for retten eller for offentligheten. - Rettssaken skal, såvidt vi har fått beskjed om finne sted ganske så snart, - og vår familie har nu sett frem til denne rettslige behandlingen i to års tid. Det har vært en særdeles vanskelig tid for oss, hvor Skaun kommunes administrasjon har gjort alt hva de kan for å ødelegge oss. Vår familie har samtaler med vår advokat Liv Clemetsen angående privat søksmål mot administrasjonen i Skaun kommune. - Vår familie er såvisst forskrekket over den mangel på rettssikkerhet som Skaun kommunes administrasjon har latt oss få oppleve. * - Spørre LC: Tendensen og tonen i intervjuet! Profileringen & - Fred og ro nok til å drive en anstendig hjemmeundervisning frem til retts-saken, og forhåpentligvis derefter også? - Brev til skolesjefen i kommunen (i Hell?)? - Utbroderinger om hvorfor hjemmeundervisning! * - Vi har ikke noe som helst problem med å bevise i mangfold at beskyldningene mot oss er falske og uriktige! *

DAGBOKSNOTATER --- Mandag 23. oktober 1995, Engelsvann, ved Hegra / Stiklestad: Skrevet pr. hånd. Kvelden: Vi ankom herhen mot kvelden, og jeg legger merke til hvor tidlig kvelden ankommer ... og hvor sent på høsten og tidlig på vinteren det er. Eplene jeg ristet ned og høstet fra epletreet ved trappen på Poesihaugen, som jeg samlet i en pappeske, ble oppspist mens vi var der, og var meget gode - og bedre enn de i butikkene. Ikke modne frø i noen av de. Herhen er en hytte som vi har leid, og hvor det synes som å være trivlig for våre behov nu ... langt inne i skogen, ikke langt fra Hegra og Stiklestad. * Vi dro fra Skaun efter midnatt i natt, og var fremme i Hell grytidlig morgen. Mamma var våknet og vi sov noen få timer før hun fulgte oss hithen for å vise vei i sin bil. Hun dro ganske så straks igjen. * Tanken var og er å bo her nu mens vi ser oss om efter et mere permanent midlertidig bosted ... I kanskje en uke eller to, eller i noen dager ... Vi har enda ikke lyktes i å få leie et mere permanent midlertidig bosted. Vi har satt inn en annonse i avisen "Stjørdalsnytt" i morgen ... Mine foreldre skal forsøke å ta imot henvendelsene som evt. kommer, og Trude har laget til noen smarte lapper til å henge opp på butikkene og hvor folk ferdes, for folk kan rive av en liten slipp påskrevet telefonnr. til mine foreldre, så de kan ta den med seg når og hvis de tenker ringe. * Fornemmelsen av å være utålelig i Skaun ...! En mektig trollblomst som snart visner hen!? TH målbar et rykte om at vi også var jaget ifra Sørlandet ... skadefro. * Vi fikk ikke mere enn såvidt påbegynt realiseringen av Poesihaugen før trakasseringen begynte! Og terroren! * Ronald Bye - Arbeiderpartiets tidligere sekretær - med interessant stoff i "Dagbladet" for i dag. Om "de hemmelige tjenestene" i vårt land, om "Alfa", e-tjenesten (efterretnings-tjenesten), etc. * Sa jeg "sent på høsten og tidlig på vinteren" ...? Eller var det noe Balder snakket om i dag på veien hithen? Dette er spennende med høsten - som det er nu - at den er så mangfoldig, og at den også er ispedd vinterlige dager og elementer. Den er likesom våren en merkurial tid; en tid for Heimdal med Hjallarhornet, og for Odin med Breidablikk, og er en aktiv tid også for Tor med tregrenings-hameren ... eller hva? Høsten i Norge kan være og er stor og mangfoldig, fra nord til syd! For første gang siden vi kom til Skaun ingen slåttonn på engene unnagjort! Ikke kvisting og lauving heller ... Det meste av engene stående nedvisnet. Bare ugraset fikk jeg tatt alt av! En underlig sommer!! *

DAGBOKSNOTATER --- Tirsdag 24. oktober 1995, Hytte ved Engelsvann, ved Hegra / Stiklestad:Skrevet pr. hånd. Det begynte å regne nu på eftermiddagen (- som om det ikke var vått nok fra før!), og jeg tar en times tid eller to med "kontortid". Det er to soverom her, pluss stue og kjøkken og entré og et lite vaskerom - og væranda med tak over, og et lite hus ute med vedskjul og dass. Jeg er på det ene soverommet nu og gjør noen dagboksnotater her. Jeg slaktet ca. ti høner i formiddag, her ute. Fikk de av PH søndagskvelden, - fordi han har kjøpt tredve nye og ville gi bort de gamle som ikke mere verper så godt (sier han), og jeg ville gjerne ha de for å slakte de. Trude flådde de derefter i dag, og to av de står i en kasserolle på ovnen med vann med to løk (kepaløk), to gulrøtter, litt rosmarin, pepper og salt oppi. Mens Trude har skåret opp og flådd hønsene har jeg og ungene vært og spasert i skogen og bort til en gammel nedlagt og noe falleferdig gård i nærheten her, bare ca. to-.tre hundrede meter unna - det stod et skilt der påskrevet "Skralttjønna" ... Vi ble våte og har skiftet på oss klær og tent i vedovnen på stuen her nu. * Jeg tenkte å vente til i morgen med å dra til Hell ... Bilen er blitt bare enda værre den siste uken, og jeg vet ikke og undrer hvor lenge den enda holder. Hvilket er et problem som bekymrer. * LC fortalte at "Adresseavisa" er ute efter å få tak i oss ... Og at vi må stå åpent frem. *

DAGBOKSNOTATER --- Fredag 27. oktober 1995, Engelsvann: Skrevet pr. hånd.

Jeg var her ikke i går. Jeg dro herfra i forgårs, til Skaun. Till Hell først, hvor jeg tok med - fikk åne - tilhenger til bilen, hos mine foreldre. På veien til Skaun var jeg innom Tor S., som hadde TH og Eli på besøk. Servertes middag der, og kom frem til Poesihaugen i Skaun først sent på kvelden. Undret på om noen kanskje hadde vært der mens vi var borte, efter at vi dro derfra natt til mandag ... Lensmann Kjell Isdal, eller noen fra Uttrøndelag politikammer, eller noen fra Skaun kommunes administrasjon, f.eks. kanskje? Antaglig! Jeg ryddet opp og ordnet som jeg hadde tenkt å gjøre der, og var så godt i sving at jeg holdt på til mot kvelden i går ... Da kjørte jeg til Hell igjen og fikk lastet av, og snakket litt med mine foreldre før jeg dro hit igjen - ca. 36 km ifra Hell. Jeg hadde handlet med mye mat, - deriblandt noen kilo epler, fire brød og 12-14 liter melk ... Det ble sent mot midnatt før jeg kom hithen, og ungene lå og sov. Først var jeg innom fam. Hammer, og fikk høre at han hadde vært her en tur og at noen andre skal leie hytten denne helgen, fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag. Derfor må vi dra herfra igjen i dag, og undrer litt på til hvorhen? * Mens jeg var der i Skaun kom "uventet" besøk ... Skolesjef Solveig Strand ilag med en mann som sa han var med for å hjelpe henne frem i sitt ærend. De banket på døren og jeg åpnet for å se hvem det var, - og hun sa noe slikt som at: "Fint at du åpner døren for oss når vi banker på." Jeg tenkte med merg selv at ja hvorfor skulle jeg ikke det? Men spurte, hva det gjelder? De spurte om vi var hjemme, og jeg sa at, jeg er her ja ... Bor dere her enda? spurte de. Vi har flyttet, for lenge siden, og vi bor her ikke mere, jeg er her bare for å flytte noen saker og for å rydde og ordne. De spurte: "Er Trude og ungene her da, inne nu?" mens de strakte halsen og ørene liksom for å se og å høre. "Nei, jeg er her alene, bare for en liten stund, - som sagt, - vi bor her ikke mere, og vi har solgt stedet." De sa: "Det er en konsesjonssøknad inne til behandling ja, som skal behandles nå ..." Og jeg kommenterte: "Ja, det er den det er beroende av, om det skal gå i orden, men vi har flyttet herfra. Og vi håper og regner med at det skal gå i orden." "Hvor har dere flyttet til da?" spurte de. Og jeg sa noe sånt som at: "Det angår dere ikke, og jeg har ikke noe usnakket med deg, skolesjef, du er bare helt gal." Vedkommende som var i lag med henne sa noe slikt som at: "Det er din mening det. Vi har ikke kommet for å bli utskjelt. Men da kan jeg spørre da?" Jeg svarte: "Det kan du, selv om jeg ikke vet hvem du er og du kommer ilag med skolesjefen." Og han spurte: "Hvor har dere flyttet?" Jeg svarte omtrentlig: "Vi bor midlertidig hos mine foreldre i Stjørdal, i Hell. Men det er kun midlertidig, og vi har bodd flere steder siden vi flyttet herfra." Da sa hun: "Dere flyttet til Sørlandet ..." Og jeg sa: "Som nevnt har jeg ikke noe usnakket med deg, og du er bare ganske så temmelig gal, har gjort deg til det underveis, og jeg ser frem til at det hele kan få komme frem i retten, alt hva som har skjedd." Han skyndte seg å si: "Vi er ikke enig med deg. Det der er din meni8ng. Dere bor hos dine foreldre nå da, og du er her alene ..." "Ja," svarte jeg, - "vi har ikke klart å få tak i et bosted på Sørlandet enda, og vi bor midlertidig hos mine foreldre i Hell nu, og vi leter enda efter et mere permanent bosted noen steds ... Vi er jaget herifra - og det er forhold som skolesjefen, blandt annet, skal få stå til rette for efter hvert, og som skal frem i offentligheten." De svarte og sa omtrent i munnen på hverandre: "Det var bare det vi ville vite vi. Det var det vi kom for ..." "Vel, adjø," sa jeg, lukket døren og gikk inn igjen og fortsatte med det jeg holdt på med. Det var klokken 11 på formiddagen at de kom og banket på døren, i går. Og jeg tenkte med meg selv, at nu har hun bidratt til å ødelegge vår hjemmeundervisning, vår familie og for barna og alt, i par-tre års tid, - og det synes som at hun bare fortsetter enda, uten å ense hva hun gjør. Også vedkommende som var ilag med henne, og andre, burde betenke hva det er de gjør og hva de holder på med. Skrekk og gru! * Eli som var der hos Tor sa hun kjente meg igjen. Og jeg efterpå igjen henne også. Jeg kjente henne litt ifra 13-14 år tilbake, da hun var "fjortis" ... Hun var 27 år nu, og kjente meg nokså snart igjen ... sa jeg var ikke så mye forandret. De sa hun hadde problemer, og at Tor og TH forsøkte å hjelpe henne. Problemer med litt av hvert. Hun var av "barnevernet" fratatt sin 6 år gamle datter, sa hun. Og hun var meget sint på de og forvirret av alle følelsene og tankene. * Det er formiddag, og nu må også jeg få pakket og ordnet så vi kan dra herfra (til Hell?) snart nu i dag! *

DAGBOKSNOTATER --- Lørdag 28. oktober 1995, Møre og Romsdal fylke: Skrevet pr. hånd.

Jeg nevnte Eli som jeg traff på besøk hos Tor i Trondhjem forleden dag, eller kveld. Jeg ble til middag på kvelden der, og ble servert greier med hvitløk i. Hun er særdeles interessant på mange måter mht. temaet å møte seg selv i døren, hvilket jeg kan komme tilbake til ved anledning. Vi er i Rindalen i Møre og Romsdal fylke, - hvor vi leier halvparten av et hus på et gårdsbruk ved grensen ned mot Surnadal kommune. Husleien her er kr. 2.000,- pr. måned. Stedet ser ut til å være egnet som det midlertidige hjemstedet det er behov for. Det beste vi iallfall har kunnet finne efter å ha letet ganske så konstant helt siden rettssaken om Skaun kommunes adgang til "midlertidig forføyning" overrfor vår familie, og tildels siden efter evakueringen pga. oppslagene i Adresseavisen! Vi har ikke vært alene om å lete heller underveis siden da! Herfra nu har vi et utgangspunkt for å kunne finne og kjøpe et mere permanent hjemsted, hvor vi kan få være i fred. Og hvorfra saken mot Skaun kommunes administrasjon kan føres. Jeg betalte 2.000,- kr. i forskudd for november måned nu når vi kom. I morgen skal jeg få ordnet med kvittering og med en leiekontrakt. Alt synes helt ok. * Mamma fulgte oss hithen i sin bil, for at vi skulle få med alt vi trengte, og hun er her enda - hun drar igjen i morgen formiddag, og overnatter her i natt. Barna sover, på hvert sitt rom på annen etasje her - hvor det er fem små soverom. Nede er det stue, kjøkken, bad og entré. *

DAGBOKSNOTATER --- søndag 29. oktober 1995 --- Rindalen i Møre og Romsdal:

Efter middagstid. Jeg pakket ut et provisorisk kontor med datamaskineriet i går kveld, på et av soverommene. Vi pakket ut det meste av det andre også. Det regnet mye i går og det regner mye i dag! Moder jords datterdatter og datter dusjer! Trude ammer på et annet soverom med Frøydis. Barna hadde vært sitt soverom i natt. Mamma dro herfra i formiddag. Vi har sovet godt, selv om jeg og Trude la oss sent. Frøydis snakker så meget bra. Som de andre ungene også har utmerket seg med å gjøre helt ifra begynnelsen. Hun sier f.eks. hele setninger, med opptil ca. fem ord, og hun begriper meget bra. "Dine og mine sine," var en artig setning hun sa og forstod igår. De andre ungene, og da særlig Gudmund, lærer litt om å skrive og å tegne bokstavene ... om den krypende slange-bokstaven S, "tegne-spesial-bokstaven", og om å starte ifra dens hode først, og føre blyanten nedefter til dens hale, og om slange-bokstaven som biter seg selv i halen, O, og å videreføre og å omslutte S med og til O, og om G, vokalene og konsonantene, osv., for best mulig å kunne artikulere og tegne også med blyanten! Eurytmi blir det lite med anledning til enda, dessverre! Jeg var bortom dem vi leier av i den andre enden av huset i dag, og fikk ordnet med en leieavtale for husværet her (som jeg hadde med et forslag til som de aksepterte og vi underskrev), som og kvitterte for den første husleie-innbetalingen, (kr. 2.000,- for november måned 1995). De virket greie å ha med å gjøre. (Deres tlf. nr. er: 71-665526, og de heter Marit og Peder Aune.) Stedet er beliggende 4 km fra Bolme, og står avmerket på kartet (ved riksvei 65) i NAF-boken. Vår adresse og postadresse nu blir og er: Fam. Rune L. Hansen / Trude Skjærvik, Aune, N-6657 Rindal, Norge. Tlf.: (Blir bestilt i morgen formiddag, og får vi ventelig ganske så snart.) * Skal en forløse noe ekte og riktig må det som investeres være uskyldskrefter. Ikke noe annet enn uskyld, ærlighet og kjærlighet hjelper virkelig. * Jeg spilte og hørte på cd-n "Who do you love?" med Bo Diddley inatt før vi sovnet, ilag med Trude. Med de så fine låtene "You Can`t Judge A Book By Its Cover", "I`m A Man" og "The Great Grandfather"! Nydelige greier som stikker dypt, også her i familien! Apropo dybder, så er det Henrik Ibsen på NRK-tv-n i kveld. En filmatisering av hans "Villanden", som jeg første gang så for mange år siden, men ikke husker stort av. (Jeg ser at filmen ble laget i 1970, og det var kan hende da ... som 14-15-åring, jeg for første gang så den. Det skal bli spennende! Naturlig nok tenker jeg meget på Håkon Gullvåg (med sin pappa i "Adresseavisen") når jeg betenker dette med ender! (Ref. til den omtale av et av hans bilder, et virkelig stort et! som jeg hadde i "Morgenbladet" for ti års tid siden, under overskriften "Erkjennelsens og lidelsens proletariat": - en overskrift som redaksjonen i Morgenbladet leit nok endret på, -) * Senere, i natten: Jeg har sett "Villanden" ... og fant meget i den. Om dr. Relling som snakker om å holde livsløgnen oppe i folk, som sin universalmedisin, som sier med sin resept: "Tar de livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske så tar de lykken fra ham med det samme." Og som omtaler Gregers Welde, den 13. til bords, med sine "ideale fordringer", sønn av grossereer Werle, som gal, lidende av en rettsskaffenhets-sykdom, ("en nasjonal sykdom, som opptrer sporadisk" ...). Og om den pralende og følsomme, og pregede, Hjalmar Ekdal, gift med den tulleruske Gina Hansen, - og om denne Hjalmar Ekdal som i ekteskapet "hemmelig" bærer sine? - montro det, hvem sine? - tanker om "det sanne ekteskap", med "full fortrolighet i ekteskapet" som et motto. Og om det 14 år gamle barnet, Hedvig, og villanden, på havsens bunn! Og om den snauhugde skogen, og dette at "skogen tar hevn" ... nemesis, osv.! Spennende, dypt og interessant på så mange vis! Som Hjalmar Ekdal ved en bestemt anledning sier til sin kone: "Nå Gine, det kan være nyttig å fordype seg i tilværelsens nattsider en gang i mellom!" Mennesker i streben hen mot urbefolkningen, urgrunnen og virkeligheten i virkeligheten ... efter den rette trivsel og forløsning ... bort fra babbelet, likegyldighet og fordommer ... eller hva? *

DAGBOKSNOTATER --- mandag 30. oktober 1995 --- Rindalen:

Vi har vært og handlet, og kjørte samtidig for å se oss litt om i Rindalen. "Hjemme" igjen varmet og spiste vi pizza ifra butikken. Hun vi leier hos her kom inn og fortalte at Rolf Jakobsen har ringt mens vi var ute. (Han har antaglig fått tlf. nr.-et hithen ifra mine foreldre, - som er de eneste som enda vet hvorhen vi er flyttet ...) Vi handlet for nesten 1.000,- kr., og enda ble det ikke all verden med varer ... Pengene har gått fort de siste ukene, dessverre. Samtidig som frykten for alt det forfærdelige vi har gjennomgått nager i bakgrunnen, iallfall sterkt i meg, - og antaglig i Trude også! Vemodig og trist å være fordrevet fra sitt hjemsted, særlig for en familie med barn og hvor alle er svært så glade i sitt hjemsted! Og jaget og terroriserte som fredløse, verdiløse! Det har så mange aspekter! Og jeg sier som den rastløse Knut Hamsun engeng skrev: "Mennesket skal ikke være alle Steder fra. Mennesket skal være hjemmefra ..." * At hjem-stedet er vesentlig og viktig for hjemme-under-visningen og hvordan den arter seg er noe jeg bedre og bedre er blitt klar over! Her nu merker jeg det særlig tydelig, av flere grunner. Her er, for vårt vedkommende, så annerledes mht. så mangt vesentlig! Svært så meget som er svært så forskjellig, - og som må gjøre og gjør hjemme-under-visningen svært så annerledes, for vårt vedkommende! Oppholdsvær i dag, men overskyet vær. Vi la merke til at det synes som å være svært så mange gamle mennesker som bor her i Rindalen. Uventet og trivlig! Men kan hende også litt skremmende, iallfall med det samme! Frykten for hva? Eksklusjon? Fordømmelse? Jernhård Jantelov? Intoleranse? Selvgodhet? Fiendtlighet? Mest tror jeg dog det er gledelig, uten at jeg kan se bort ifra muligheten for dyp skuffelse. Bygdemuseet så spennende ut! Mange andre hus og steder vi så omkring hvor vi kjørte også. Fikk bestilt telefon hithen i dag, og avbestilt (eller flyttet) den i Skaun omsider. Så snart kan vi selv ringe hen til familien Jakobsen, og til andre. Ifra vårt nye, mindre midlertidige bosted! Jeg har forlengst kommet ut av tellingen med hvor mange midlertidige hjemsteder vi nu har hatt underveis mens terroren har pågått som værst! * "I morgen skal Stortinget drøfte det nye kristendomsfaget i skolen," skriver noen i "Dagbladet" for i dag. Det har vært mye skriving i avisene om dette i den siste måneden. Dog har det vært og er det lite med vettuge perspektiver, bortsett fra i "Dagen" ... redaktøren der forleden dag ... som forsiktig hadde megetsigende ord ... Vi som inderlig er opptatt av det pedagogiske går ikke hen og blir lærere i den norske grunnskolen, antaglig bare sjelden og unntaksvis ... Likså lite som at vi som inderlig er opptatt av eller arbeider med menneskeverdet og medmenneskelighet går hen og blir sosionomer, eller politikere! Slik er bare ikke situasjonen! * Jeg har opp gjennom årene snakket med mange om den forakten vi som kristne mennesker blir møtt med ifra mange hold som representerer alt dette som er så typisk for alt dette som "Arbeiderpartiet" står for, på sitt værste, - og nu går dette "Arbeiderpartiet" mere og mere i løpet av det siste året særlig inn i Kirken og den forvaltningsmessige kristendommen i vårt land, for å kolonisere den ytterligere! "Arbeiderpartiet" og Gro Harem Brunstland værer hvorfra den mest reelle og vesentlige "mot-standen" og opposisjonen kommer, og går straks til sine "mot-trekk" eller "mot-angrep"! *

DAGBOKSNOTATER --- tirsdag 31. oktober 1995 --- Rindalen & Skaun:

Rimfrost i gresset ute. Bakken hård. Ser ut til å bli en dag med solskinn. Merket at det var kaldere ute i natt. Skal jeg dra til Skaun, Trondhjem og Hell i dag? * Skrevet pr. hånd, Poesihaugen, Skaun:

- Jo mere lik dess likere og likest! - Svee - uanseelige, mest mulig ubemerket ... - Når kan vi begynne å leve som frie mennesker igjen? - H. Neve - stokker - ubesindig. - Både jeg og HJP lå an til å kunne bli en slags Hans Fredrik Hauge med Bellona. Da Hans Fredrik Hauge "kom oss i forkjøpet", ble jeg glad og HJP misunnelig ... - For mange har belysningen svært så meget å si, - den elektriske: at den er skarp og gjennomtrengende. "Hygiene"! "Å gjennomskue mørket i en avgrenset viss forstand, for mange. - Langsomt (?), men sikkert og vektig fremadskridende! - Den termostat-styrte ovnen, - som en hund ... - Jeg sitter og varmer meg med å brenne bokhyller. - Forskjellen på ovnen her og der!! Som jeg dengang sa! Enkle vinduer her ja, men ... Rom ble ikke bygd på en dag, - og var heller ikke ferdig bygd før det ble påbegynt. Den ene ovnen tok de med seg igjen. Som så mangt annet, ubesvart! - Tre katter og en høne. - Vemodig å forlate frukttrærne her også, nu når de begynner å bære frukt for første gang! Mere enn tyve bæreklare frukttrær, og flengvis med bærbusker. Og mange andre og annet underveis! Noe for Skaun k. adm. å erstatte også det! H. Neve også inne på det. Og at vi selger billig, - at bare skogen er meget verdt. (Anbefales Ellefsen!) - Morken tuklet med merkingen for skogen! På nordsiden. - "Dagen" er en særpreget fin avis! Akkurat som "Framtid i Nord" i Troms med T. W. Tengelsen var det, og forhåpentligvis er det! Og avisen "Samfunnsliv" på mange måter mere og mere blir det. Forskjellige, men fine. - En blandt mine vesentlige "drømmer" har "alltid" vært å utarbeide og å gjøre ferdig et stort anlagt leksika, i mange bind, efter hvert. Helt nyskapende! Skrikende behov for det!

*

---

---


- TIL TOPS | THE END / Adresse |


Denne side er fra (This page is from):


Rune L. Hansen,
N-5520 Sveio, Norge.
Telefon: 52740864. Fax-modem: 52740435.
Postbankgiro: 0533.3885.605.
Foretaksnr. / Org.nr.: 971 383 755.
E-mail: runelh@online.no
Rune L. Hansen har Internett-adresse:
http://home.sol.no/runelh
Og er daglig leder
i foreningen HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
adresse: http://home.sol.no/hunwww -
e-mail: hunwww@online.no