Rune L. Hansen / dagboksnotater : Moderne sadisme -    Db199512.htm

--- ---- ---- 1995, desember /

--- Moderne sadisme - Dagboksnotater fra Midt-Norge ...
Av Rune L. Hansen


- FORORD   | HUN  / SKAUN-SKOLE-SAKEN   |SDNR | PDNR | THE END |

DAG >
01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 <

1995 > 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12  <<<

1996 > 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12  <<<


---

01.12.95 /

DAGBOKSNOTATER ---fredag 01. desember 1995 --- Rindal :

Tekster og oppsett som digitaliseres er så meget lettere å distribuere enn om de bare er innskrifter i en bok av f.eks. papir! Ikke bare er de lettere å distribuere, - og gjør litteratur, tekst og bilder, med mere (!), til en billigere handelsvare, de er også bl.a. meget lettere å redigere i et mangfold av muligheter, og å holde orden på, og å flytte og å sende, og å søke i, og å arkivere og å om-arkivere, osv. Det digitale papiret blir fortere og fortere en mere og mere utbredt og alminnelig handelsvare i våre samfunn, mens det analoge papiret (det inntil nu mest vanlige) fortsetter sin seiersgang med særegne og betydningsfulle referanser. Og disse to former for "papir" når de samvirker for å gjenreise og å forløse Ordet, har mange og frodige muligheter! For HUN og HUNs Varehandel & Distribusjon, likesom som for meg personlig, blir det selvfølgelig også med distribusjon av "det digitale papiret". Hvilket det ligger særdeles meget i! * Jeg har kommet hjem igjen fra Trondhjem, kom hjem i går ved 18.30-tiden, med bussen. Dro til Trondhjem med bussen herfra onsdag ved 19.30-tiden. Turen er ca. to timer hver vei med buss. Overnattet hos Tor S. som var hjemme ilag med Eli. Kjøpte med matvarer og noen tidsskrifter og aviser der, og fikk låne med en bok ifra Tor. Bodvar Schjelderups "The language of recognition, book one, Evidence", Forlaget Fredag 1986, Trondhjem, Norway. Jeg kom til å snakke med Tor om den pythagoreiske ABC-n om proporsjoner: AC / AB = AB / BC = det gyldne tallet 1.618. (Henv. til Jean Mallingers "Pythagore et les mysteres" i svensk oversettelse av A. Röimer - "Pythagoras och mysterierna", Sverige 1967. Hvor Jean Mallinger bl.a. skriver: "Om man deler en rett linje AC i to ulike deler AB og BC gjennom å utvelge et punkt B slik at AC dividert på AB er lik AB dividert på BC, så finner man denne usymmetriske delning være den mest harmoniske og den mest logiske. Dette ble kalt "det guddommelige forholdet" av fra Luca Pacioli di Borgo, som skrev en avhandling derom, "De divina proportione" (Venedig 1509) og som var illustrert av Lionardi da Vinci. På denne underbare formel grunnes alle normer for menneskekroppens skjønnhet, likesom all harmoni innen arkitekturen og til og med blomsternes og krystallernes "mått". Mathilda Ghyka har skrevet to virkelig henførende volumer derom for de spesialister som kan forstå deres innhold. (Matila Ghyka: Le Nombre d`Or, Paris 1930.)" (Han skriver også: "(...) undervisade mästeren sina lärjunger om den hemlighetsfulla makten hos det gyllene talet, som erhålles genom följande beräkning: kvadratroten av 5, + 1, dividert på 2, = 1.618.") Spennende saker, som jeg forsøker å lese mere om nu ... Men i og med at her ikke er mine bøker og opptegnelser så spurte jeg Tor om han kanskje hadde noe hvor jeg kunne lese om dette i, og det ble til Bodvar Schjelderups bok "Evidence", som jeg nu sitter og blar og kikker i. Hans bok synes som å handle om den Store pyramiden i Giza i Egypt og , forhåpentligvis betydningsfull, esoterisk matematikk. Det skal bli spennende å få lest i den ... Jeg ser ikke nu enda noe i den som går direkte på dette med 1.618 ... SVS telefonerte i kveld, samt Alfred Haugnes ifra Frei. SVS fortalte at han hadde forsøkt å telefonere hithen flere ganger de siste par dager, men fått beskjed ifra en telefonsvarer ifra Tele-verket/Telenor om at det var feil på linjen og han ikke kunne komme gjennom. Underlig!? Trude telefonerte til Tor både onsdagskvelden og torsdagen uten problem. SVS hadde såvidt jeg forstod det igjen snakket med RU. Trude fortalte at noen fra Rindal Samvirkelags elektroavdeling var her og monterte parabol-antennen tidlig torsdag formiddag. Og at det ble slik underlig tåke da de kom som vedvarte og med klar himmel oppover efter at antennen var montert, - som å befinne seg nederst i en slags kopp. Trude fortalte også at Helsestasjonen i Rindal hadde telefonert hithen torsdagen, så vidt jeg forstod det med standard spørsmål og invitasjon om vi ønsker kontakt, med tilbud om 4-årssjekk for Gudmund og 2-årssjekk for Frøydis. Trude fortalte at vi er uten bil og har vanskelig for å komme oss noen steder, og avtalte, så vidt jeg forstod det, en videre kontakt pr. telefon. (Jeg skal spørre henne.) Kanskje derfor, - derfor at telefonlinjen hitinn har vært dårlig, eller har hatt brudd eller noe, - at nyhetsredaktøren i avisen "Tidens Krav" enda ikke har telefonert? Det har også kommet en ny brevkonvolutt ifra LC, til Trude. (Datert og poststemplet Oslo, 29.11.95. Arkiveres her som SDNR142-rlh.) Det dreier seg om og er vedlagt søknadssjema for fri rettshjelp, som Trude skal fylle ut. LC var med i et nesten time-langt tv-program i TV2 i går, "Lønning direkte" med panel-debatt (og invitert publikum) om "Barnevernet" i vårt land! (Et svært så sentralt og viktig tema ja.) Mange vektige og viktige innlegg - deriblandt ifra adv. LC. Også svært mye vektig ifra Karl I. Hagen. Jeg fikk noen til å gjøre et video-opptak for meg av hele programmet, hvor det nu inngår i samlingen med tilsvarende programmer ifra de siste årene (siden høsten 1992) - som jeg efter hvert har tenkt å distribuere, (forhåpentligvis også digitalt!). * Utleierne her, dvs. hennes sønn, Birger, tilbød seg at jeg kunne låne hans ene bil (en liten buss) hvis og når jeg trenger en tur til butikken her borte. Og det gjorde jeg i dag. Jeg kjøpte mye mel, spagetti, potet og norske epler. Tung mat. Handlet for ca. 1.000,- kr. i dagligvarer. Jeg betalte utleierne (dvs. Marit Aune) husleie i går, forskuddsvis for desember måned, kr. 2.000,- pluss for 1 favne ved (med mye bjørk i) kr. 1.200,-, pluss for til sammen 68 liter melk (til kr. 6,- pr. liter) kr. 408,- Alt i alt betalt til utleier i går, kr. 3.608,- Jeg laget selv (med pc-n) kvittering (i to eks.) som vi brukte og kvitterte på. * Mest familiært nu når jeg har vært borte fra familien et døgns tid ... *

DAGBOKSNOTATER --- lørdag 02. desember 1995 --- Rindal:

Jeg driver og justerer og omjusterer på parabol-antennens mottaker-greier og justerings-muligheter. For å få det til optimalt, og for best mulig å finne ut av det - samtidig som jeg leser i brosjyrene og dokumentene. Føler jeg har litt orden på greiene allerede nu. * Digitaliserte Even Lorch-Falchs innlegg i "Dagen" onsdag 29.11. 1995. Det er svært så meget bra! Det stod forøvrig (som leder) i siste nr. av "Alternativt samfunn" (nr. 3, dead-line 12.10., 1995) som kom i posten her forleden, men da i en bittelite lengre versjon. Innholdet er ellers omtrent helt det samme, og der sies det bl.a.: "De moderne fariseere fører bevisst eller ubevisst folket bak lyset uavlatelig. Men de har med stigende engstelse iakttatt at de ikke makter å føre hele folket bak lyset hele tiden. En ikke uvesentlig del av befolkningen er vitne til hvordan mediefariseismen ufrivillig virker motsatt sin hensikt. Flere enn noensinne før i historien kan beskue hvordan de herskende fariseere i sin frekkhet ufrivillig avslører seg selv. Det går nemlig en Nemesis gjennom alle medier, likesom gjennom alt liv og folkefellesskap. Det finnes en uventet og overraskende dynamikk i folkedypet. Den har ingen herskere noensinne klart å tøyle. Og det kommer en vekkelse i fariseersyndflodens kjølvann. (...)" Jeg har ikke noe OCR--data-program her nu, men jeg digitaliserte (for hånd) samtidig også to andre vesentlige og viktige innlegg i avisen "Dagen": Det som stod der (på s. 14) mandag 20.11. 1995, under overskriften Dr. Mengele & co. på ferde i norske hjem? av "Marianne Haslev Skånland, professor i språkvitenskap ved Universitetet i Bergen." Dessuten et ikke overraskende tilsvar til dette i samme avisen onsdag 29.11. 1995 (samme dag som EL-F sitt innlegg), av "Ivar Birkeland, Egersund" under overskriften Kriminelt barnevern? Marianne Haslev Skånlands innlegg Dr. Mengele & co. på ferde i norske hjem? særdeles viktig og vesentlig også!! Og innlegget er inne på mange mange viktige punkter ... Det får meg til å tenke på så mangt! På bl.a. Stefen Zweig, Egon Friedell, Hermann Hesse (i Sveits), Gabriel Scott, Jens Bjørneboe, osv. osv.! Blandt mye annet sies det, (i begynnelsen): "Det er ikke lenger mulig å unngå å se likheten mellom vårt barnevern og det nazistiske SS, Sovjet-unionens KGB og Inkvisisjonen." Jeg vet og visste det allerede. Og folk flest i vårt land vet det, om enn de enda er redde for å innrømme det overfor seg selv og overfor andre! Og også samtidig mange som er redde for å "utlevere" svært så forskrekkelige sider ved seg selv, som de har et forvirret og forvirrende forhold til! Hvordan var det vel ikke med og for det tyske folk under årene fra 1933 til 1945?! Den skremmende utryggheten og truslene de ble utsatt for gjorde det vanskeligere og vanskeligere for de å te seg som mennesker! Onde sirkler ble sådd og spredd overalt omkring! Ikke engang da de fant tenner, hårduster og beinrester i "kunstgjødselen" de billig fikk kjøpt til åkrene sine, eller da butikkene hadde lampeskjermer laget av menneskehud, eller da jernbanevognene klirret full-lastet med redde jøder og "fiender" i Europa - til konsentrasjonsleire og krematorie-ovner - og kom tomme tilbake, eller da krokene av masse-mediaen var fullstappet av det mest bestialske og groteske som tenkes kan, eller da de hadde tatt alle de andre, osv. osv., - ikke engang da våget eller maktet folk flest å våkne eller å reagere! (De ble jo selv også involverte mere og mere underveis, på mere eller mindre direkte eller indirekte måter!) For mange var og er det også samtidig litt av en demring som skjer, - når bare ikke den mentale uniformeringen blir sittende for hardt presset fast! (Den mentale uniformen og uniformeringen er "usynlig", - dog kan den sees og merkes i "speilet"!) * Hvor er da din stolte stol?

Når skikk og bruk blir Fandens kuk, da danser Fanden med sin tøs! Når Skjøgens Helvete er løs, da er det Nemesis med "foster-foreldrene" som rår, - og uskyld får smerte og trange kår! Og når det hele er blitt globalt, og når de blir enda mange, da er det, kort fortalt, enda mere altfor ille galt! Hvor er da det forløsende Ordet? Hvor er da erkjennelsen på bordet? Når det er splid og endetid, hvor er da uskylds makt og flid, - hvor er da ærlighetens hærlighet? Hvor er da de forløsende ordene, som kan forandre? Hvor er da, Ordets alkemi og poesi?! Hvor er da, de andre? Og hvor, de næringsrike bordene? Hvor er da, din stolte stol, som du kan sitte og stole på? Et lik å besitte?! Her har jeg bodd! Vårt hjemsted. Døden, - hvor er din brodd! Jeg, din brodd, - er glad! Og nu har jeg sagt ifra! Ditt feite velde er gammelt av elde! Halelu-jah! *

DAGBOKSNOTATER --- mandag 04. desember 1995 --- Rindal:

Vi så filmen "Den hemmelige hagen" (fra 1993) i går, og den var midt i blinken for hele familien! Sjeldent kjempemessig bra fin film, - som om vi skulle kunne ha laget den selv! Han fra S-lagets elektro-avd. var innom her i formiddag mens jeg enda sov. Han skulle lese av numrene på kortene i parabol-boksen (hvilket han glemte først da han var her), forteller Trude. Det var i dag jeg skulle til samtalemøte med kontorsjef Helene Marie Nergård. Det ble noe kluss med klokken her i huset (som stoppet på kl. 10.00 på stuen, osv.), hvilket jeg ble oppmerksom på ca. kl. 12.30. Derfor ble det med en telefonsamtale, hvor det forsåvidt ikke var så mye å snakke om. Hun foreslo også at vi skal bruke "Sveio-modellen", hvilket vi ble enige om. Vi ble enige om at hun kunne og skulle kontakte skolesjef Knut Martens i Sveio kommunes administrasjon, for å høre hvordan opplegget kan legges opp. Og om et nytt møte neste mandag kl. 12.00, mest fordi hun mente formann i livsløpskomitéen i Rindal kommune, Tove Flåtten burde og kunne treffe meg, som en representant for kommunens politiske administrasjon. Dermed vil vi da også treffes til et samtalemøte kommende mandag (den 11. desember), kl. 12.00 i Kommunehuset i Rindal. Hun hørtes bare vennlig og hjertelig ut, og det gledet meg. Forhåpentligvis har vi det hele ordnet og greit i løpet av relativt kort tid, - hvilket gleder meg svært så meget! En svært så gledelig melding både for meg og for Trude! Den endelige avtale og ordning mht. dette forhåpentligvis i boks i løpet av en ukes tid eller to! * I kveld har jeg vært på telefon både med RU og med SVS. Sistnevnte hadde et fint oppslag med førstnevnte i avisen "Dagen" for i dag, - med overskriften: "Barnefar foreslår fem konkrete tiltak for å stanse mobbingen i skolen: - Vi må gå fra ord til handling." En helside under rubrikken "Mandagsmøtet" på s. 4 inni avisen. Omhandlende mobbing i skolen, med et 5 punkters forslag til hva som kan og bør kunne gjøres. RU blir presentert som familiefar og jus-student, selv om han også f.eks. arbeider i tele-verket/Telenor. Et oversiktlig, enkelt og greit oppsett. (Som jeg iøvrig også digitaliserer, - for å få det over på rette sorten "digitalt papir". Jeg kunne ha scannet det inn, men uten da å ha et brukbart OCR-program (akkurat nu så har jeg ikke det her) får jeg ikke demontert selve teksten for videre redigering, distribusjon, transport, arkivering, etc. helt tilstrekkelig slik det er behov for.) *

DAGBOKSNOTATER ---tirsdag 05. desember 1995 --- Rindal:

Snakket litt med mine foreldre og med bror Lars i går, pr. tlf. Mamma telefonerte meg lørdagen, sa hun hadde fått en telefon ifra Trudes mor. Trudes mor hadde spurt om mine foreldre visste om vi hadde fått noen ny adresse. Min mor sa at hun hadde det travelt da hun ble oppringt, og at hun kunne ringe henne efterpå. Det gjorde hun antaglig. I mellomtiden telefonerte hun imidlertid hithen først og snakket med meg og med Trude. For å spørre om vi mente at Trudes mor kunne eller burde få vår adresse av henne. Jeg mente det var ok, og Trude likeså. Dagen efter, søndagen, telefonerte Trudes mor og snakket med Trude. Trude sa hun hadde undret på hvorhen sende julegaver. Gudmund tisset seg ut i natt! (Det er det vel bra lenge siden han har gjort!) * Digitaliserte også oppslaget i "Dagen" med RU i går. * Huskeliste: Huske å betale regninger i dag! Telefonere banken? Telefonere Thorn? Sende flytte-melding til slekt, venner og bekjente? Digitalisere tekst / dokumenter. Innom KEKS en tur, og evt. WinKEKS ... Undervisning og evetyr med ungene. Fax til Alvseike / JONAS! Tlf. til Rolf Jakobsen! * Hver 7. norske kvinne i 20-årene har hatt spiseforstyrrelser, i følge en undersøkelse ifra Trondhjem, sies i en morgenmelding på radioen. * Jeg telefonerte igjen banken (kunderådgiver Thore Løkken der) i dag, for å spørre om det kanskje kan være mulig å utvide kredittlånet med 10.000,- kr. (til 45.000,- kr.), men han sa nei - og at han hadde snakket med bankens avdeling i Rådhuset / Kommunehuset i Børsa i Skaun ... Kan hende - hvilket jeg ikke ser bort ifra - har de der, bedt ham om å være avvisende på noe slags vis? (Den service og behandling vår familie har fått i Sparebanken Midt-Norges avdeling i Børsa er på flere måter ganske så suspekt! Hvorvidt den nu er det vet jeg ikke.) Det har vært kaldere ute i natt, de siste døgn, og i dag her ute minus 11 grader Celsius. Det blir ikke mulig å få til den adventstiden jeg hadde tenkt på og vi pleier nu når vi er uten bil, og det er en nokså stusselig tanke! Vi blir på mange måter svært så "sittende fast" her. Tusen ting som skulle ha vært gjort med bil! - og som ikke lar seg gjøre eller gjennomføre derfor, for oss. * Ungene ute og leker med et barn på 8 år på nabogården. *

DAGBOKSNOTATER ---onsdag 06. desember 1995 --- Rindal:

Klokken er 15.35. Jeg prøvde nettopp, to ganger, å oversende en fax (SDNR144-rlh) til LC, men fikk følgende beskjed fra en kvinnestemme i telefonlinjen: "Dette er en telefonsvarer ifra tele-verket. På grunn av feil kan abonnenten ikke nåes." Da jeg for en halv times tid siden faxet over (ØK281195.WPD) noe annet, gikk det greit. Men ikke nu efterpå altså. Strømmen var borte her i formiddag. * Det kom mye i postkassen i dag. Bl.a. en konvolutt påstemplet (med rødt) "UTTRØNDELAG POLITIKAMMER - Postboks 2533 - 7001 Trondheim" og poststemplet (i samme farve) Trondheim 30.11. 1995. Dens innhold (arkiveres som SDNR144-rlh) var forunderlig! - (særlig det at den kun er adressert til Trude ...!) - og synes som å komme fra "etterforsker Kjell Isdal" i Skaun og "påtaleansvarlig Kjell Erik Walawczyk" ... ifra to på forskjellig vis involverte i saken. Men hva dette brevet nu - til Trude altså - dreier seg om egentlig, har vi vanskelig for å skjønne. Vi får studere nærmere på det! Innholdet er slik:

Fra UTTRØNDELAG POLITIKAMMER SØNDREGT. 10, 7011 TRONDHEIM

JUS102

Til 41.9300 TRUDE SKJÆRVIK NORDLANDSHAUGEN 7360 SKAUN

30.11.95 3997/93B

UNDERRETNING OM SAKSAVGJØRELSE :

ANMELDELSESNR. : 3997/93B REGISTRERT DEN 23.09.93. FORHOLDETS ART : SPES. LOV/DIV. GJERNINGSDATO/-STED : 23.08.93/SKAUN

PÅTALEANSVARLIG : WACLAWCZYK, KJELL ERIK ETTERFORSKER : ISDAL, KJELL

29.11.95 DE UNDERRETTES OM AT FOR DERES VEDKOMMENDE ER FORHOLDET HENLAGT ETTER BEVISETS STILLING.

MED HILSEN UTTRØNDELAG POLITIKAMMER

* Ingen underskrift altså. Hvilket forhold eller hvilken u-gjerning er det det er snakk om egentlig? Den i brevet betegnede arten av forholdet synes som å dreie seg om noe særskilt! Men altså hva? Kanskje det oppgitte "anmeldelsesnr." kan sette oss på sporet? Hva har du gjort for noe galt nu da, Trude?! Eller har dette brevet nu på noe slags vis sammenheng med at Trude er i ferd med å søke om fri rettshjelp? Har de på noe slags vis fått høre om det og har et utspill på gang for på noe slags vis å stoppe eller forkludre en slik søknad? Eller hva egentlig? (Nesten for "komisk" å se de to navnene Kjell Erik Waclawczyk og Kjell Isdal ved siden av hverandre ...!) * Jeg har geburstdag idag, - er i dag nu 40 år! Det var Trude som kom og gratulerte meg, - og dermed gjorde at jeg husket det! * Det blir stakkarslig lite igjen av adventstiden og juleforberedelsene nu uten bil, og jeg misliker det sterkt. Får ikke engang hentet dynene våre og andre saker, deriblandt julepynten, som står nedpakket hos mine foreldre ... Jeg og hele familien får forsøke å innstille oss på noe helt annet enn hva vi er vant med, og se om vi kan få til adventstid og jul med det vi har her nu! Ungenes forventninger får jeg så godt det lar seg gjøre døyve og dempe. De er som vanlig nu i adventstiden i ferd med å tegne jule-kort og å lage til forskjellig med farveblyantene, papir og saks, med nisser, engler og litt av hvert ...! Og med mange og store forventninger! Det var nærsagt mirakuløst at den gamle bilen, Lada-jeepen, klarte å holde ut til efter at vi kom hithen til Rindal og var ferdig med det aller meste!! * Jeg ser meg i speilet, og liker ikke det jeg ser ... så hærjet som jeg er blitt av hærjingen til Skaun kommunes administrasjon de siste årene! Særlig efter den vinteren som var og tiden derefter! Hærjet på så mange slags vis, - også i og på kroppen, og ansiktet! Det er ikke så greit å smile av det, med ødelagte tenner og tannpine ... og alle de forfærdelig vonde minnene og erindringene! For Trude er det mye av det samme som gjør seg gjeldende. Vi har tatt opp en del videofilm av hele familien i den tiden vi har gjennomlevd de siste årene; - og jeg tror mennesker som får se disse filmene i kronologisk rekkefølge vil bli forskrekket over å se ødeleggelsene, i løpet av relativt kort tid, overfor vår familie, som antagligvis kan sees svært så tydelig på flere måter! Og sakspapirene og hele historien viser på sin side tydelig og klart at vi er og har vært sterke, men at det nærsagt er mirakuløst at vi ikke er helt og holdent ødelagte, destruerte! (Jeg overdriver ikke.) Av en liten klikk med "vanlige" mennesker, med altfor stor makt. Med en makt de har misbrukt så ubesindig og desperat at det burde skremme hele samfunnet til besinnelse og bot! Vi er slettes ikke de eneste! Som jeg sa til min bror Lars da vi var i Hell, - at hadde jeg visst at det skulle gå og bli så forfærdelig og umenneskelig ille, så ville jeg antaglig ha snudd mens det enda "gikk an" å snu! Jeg er enda fortvilet og bekymret, men jeg forsøker å finne tilbake til ro, trivsel og glede også. Trygghet. Ikke stygghet. Noe av det første jeg og Trude gjør efter at vi mottar pengene for salget av Poesihaugen, er å gå til tannlegen for å få ordnet opp i den saken så godt som det lar seg gjøre. For mitt vedkommende er det tre eller fire brukne tenner med mere! (Nærsagt alt som er av plomber er falt ut og ødelagte, osv.) For Trude kan jeg tenke meg det er noenlunde ens. (Hun som har ammet alle ungene til de har vært omkring to år! - i tillegg til det hele og alt!) Og "vi" kjøper en bil, - om vi ikke har fått gjort det før det da! Og vi må hele familien begynne på nytt igjen, på et eller annet slags vis! Finne oss et permanent hjemsted hvor vi kan trives og ha det bra ... osv.! Hvilket vi hele familien lengter efter! * "Skolesaken i Skaun" blir på mange måter en Ordets seier! Den har vært en bortimot 100% skriftlig sak siden begynnelsen, samtidig som den er særdeles komplett og fullstendig arkivert på forskjellig vis og tatt vare på! Og den handler om og angår helt enkelt for oss alle og enhver vesentlige og sentrale fellesmenneskelige verdier og trivsels-faktorer i samfunnsmessig målestokk, - og menneskeverdets situasjon. Om de vonde sirkler og kretser som fortærer og ødelegger vårt samfunn, om vi ikke er besindige og årvåkne, - om vi ikke er hensynsfulle. Og om felles-menneskelige forhold og relasjoner! Og til syvende og sist om alle våre familier, og hver enkelt av oss! "Lærepenge for livet!" het en skremmende tv-film-serie som gikk på NRK for endel år siden. Vår sak har enda mere vært en lærepenge for livet! Den måtte skrives med tårer, - med uskyldige, inderlige og oppriktige tårer! Den del av det hele som mine dagboksnotater utgjør, kan antaglig kanskje når de publiseres få tittelen: "Moderne sadisme. Dagboksnotater fra Midt-Norge 1995 ... av Rune L. Hansen." Den delen av mine dagboksnotater ifra 1992 til og med 1994 som skal publiseres, evt. ilag med "Olav-Høstad-papirene" (?), kan eller bør kanskje få tittelen: "Skrevet med tårer." "Olav-Høstad-papirene" skal i sin helhet naturligvis også pub-liseres! Alle saksdokumentene ifra 1992 og fremover i det heletatt! (Både digitalt og analogt!) * Mye tanker og følelser som river i meg akkurat nu ... Mere enn tre år er gått siden 1992, - og vår families verden er fullstendig endevendt og hærjet groteskt med! Mere enn tre år av min beste arbeidskraft fullstendig tatt bort fra vår familie, frastjålet oss, - svært så mye av både min og Trudes helse tatt bort fra oss, vi selv og vårt hjemsted utplyndret! Osv., osv.! Jeg tenker på ektemannen i familien Henriksen i Bamble kommune (som det stod om i "Dagbladet" for 02.11. 1995, s. 1, 6 og 7), som i mange år er blitt mishandlet av kommuneadministrasjonen ved sitt hjemsted - og som har fått en "billighets-erstatning" ifra Stortinget på kr. 80.000,- ... på Roar Henriksen (står det at han heter, og at han er 52 år og gullsmed-arbeider,) der, - det står at han skrev en tykk bok som heter "Onde Dager" ...! Antaglig nok en bok og en sak som har meget til felles med hva vår familie er blitt utsatt for! Det er jeg svært så lite i tvil om. (Jeg har enda ikke rukket å kontakte de ...) Det var da jeg så (den megetsigende - for meg) tittelen på hans bok at tittelen "Moderne sadisme" kom opp i meg som en slags fyldig undring ... *

DAGBOKSNOTATER ---fredag 08. desember 1995 --- Rindal:

Lite matvarer igjen her, men vanskelig å komme seg hen til butikk for å få handlet ... Tenkte jeg skulle spørre utleierne, Birger (sønn til Marit Aune), om å få låne hans bil, men den er ikke tilstede ... Et lite og jevnt snedekke overalt ute, og antaglig omkring 5-6 minusgrader Celsius ... Kanskje noe kaldere. Tørt og stille i luften. *

DAGBOKSNOTATER ---lørdag 09. desember 1995 --- Rindal:

Vi så filmen "Heart of Darkness" ("Mørkets hjerte") forleden, - en skremmende film ifra Afrika, helt inn i Congo. Handlingen ved århundredeskiftet. En amerikansk film ifra 1993, men med engelsk og europeisk handling. Hvor en ung engelskmann har et oppdrag som fører ham inn til "grusomhetens sentrum". En film som skremmer med stemninger ifra jungelen i Afrika, hvor europeiske kolonialister er på rovgrisk plyndring efter elefantenes støt-tenner, "det hvite gullet", elfenben. Og hvor bestialitetene og umenneskeligheten får jungel-livet til å lide, så det er til å ta og føle på i filmen. Makabre stemninger i filmen, - og filmen sånn sett enda et av stadig flere vitnesbyrd om hva som i våre dager foregår i Afrika og hva som lenge nu har foregått der, og om hva som er iferd med å ødelegge Afrika. Denne filmen er sånn sett bare en utav mange andre og mangt annet, som summa summarum gir mye av de samme makabre stemninger, på hver sine troverdige måter. * Jeg har sett mange filmer den siste uken, via tv-ns parabol-antenne ... som henter ned signalene fra satelitter på "motor-veiene" omkring jordkloden ...! Fra slike satelitter som glitrer og gnåler som falske stjerner ... En film om Joseph Conrad (bl.a. i Congo ...) var jeg så heldig å få sett litt av også! Og en annen bra film (med erotiske stemninger) med handlingen ifra Afrika, - som minnet om en av bøkerne til Joseph Conrad ... (husker ikke i øyeblikket hva den heter ...) Det var ikke så meget derfor jeg / vi kjøpte parabol-antennen - for å ha noe å se på - langt ifra derfor ... Jeg angrer ikke et øyeblikk på dette innkjøpet - endog "viktigere" enn bil - og slik jeg har lagt det an og la det an, med noen ganske få velvalgte ord på et par velvalgte rette steder, tror jeg den har virket og virker efter hensikten! Intet mindre! Kjøp av noen bil har jeg nærmest fullstendig måttet se bort fra, - det er rett og slett ikke mulig for oss å få det til når banken sier nei. Likevel å undersøker jeg febrilsk (?) videre for å finne muligheter for i tilfelle det igjen nu skulle skje noe forfærdelig (- fra Olav Høstad & co.-s side)! Det hele er enda ikke overstått! Og falske forhåpninger vil jeg nødig at vi skal kunne bli offere for! Jeg ser f.eks. heller ikke bort fra at Skaun kommunes adminitrasjon & co. skal kunne eller ønske å stoppe eller trenere også salget av Poesihaugen, ved hjelp av den allerede forlengst involverte Fylkesmannens administrasjon i Sør-Trøndelag f.eks. (som nu har salget til behandling). Deres håp kan nettopp (igjen) være at vi kanskje gjør oss falske forhåpninger!! Innspillene og utspillene ifra motparten er stadig vekk skremmende og styrt av onde hensikter. Jeg husker nu hva som skjedde i adventstiden i 1992 ... Vi klaget til Fylkesmannen (i Sør-Trøndelag) over vedtak ifra sosialsjef Olav Høstad som da gjorde alt han kunne formå for å ødelegge oss - og fikk ifra Fylkesmannen skriftlig beskjed om at Trude ville få omkring 30.000,- kr. efterbetalt. Det stod også at denne Fylkesmannens beslutning og vedtak ikke kunne påklages eller omgjøres! Det ble så vi drøyde en ukes tid før vi dro til kommuneadministrasjonens ekspedisjon for å hente ut pengene, så vidt jeg nu her erindrer, - og da var det bare noen dager igjen til juleaften ... Det hele står beskrevet i og fremgår av papirene og saksdokumentene fra dengang! Da vi kom der for å hente pengene hadde i mellomtiden Olav Høstad desperat jobbet for å stoppe en slik utbetaling, - og det resulterte i at vi da ikke fikk de omkring 30.000,- (?) kronene, men fikk hoverende beskjed en dag eller to før julaften, om at Olav Høstad hadde klart å ordne det slik at vi isteden fikk utbetalt omkring fire eller fem tusen kroner - og ingenting mere. * Jeg har vært og handlet dagligvarer i dag, med BAs bil, ... Trøtt og sliten av å sitte og se filmer om natten. Kjenner meg som et fra før av mørbanket sitte-vrak med firkantede øyne snart! Vinduene i verden og i tilværelsens vegger er iøvrig et interessant og spennende tema! Enig? Betalte (via postmannen) noen regninger dagen før i går - fornyelse av abonnement på avisen "Dagen" med kr. 383,- og til "Her & Nå" kr. 300,- (går opp til kr. 520,- fom. neste måned) og til Telenor kr. 1.267,- og kr. 30,- til posten for disse innbetalingene. Ble enig med BA om å betale ham for lånet av bilen i slutten av måneden, så alt blir mest mulig samlet. Hans bil kan bare av meg brukes over meget korte strekninger ... ca. kun til den nærmeste butikken. (BA og hans kone og fem barn har iøvrig tre biler i sin familie. Ikke uvanlig.) Han skulle kjøre meg til Rindal sentrum (samtalemøtet der) mandagen, over helgen nu. * Hvis vi ser på masse-mediaen og den alminnelige og den offentlige kommunikasjonen i vårt samfunn som et vesentlig aspekt ved samfunns-åkeren vår, så er det nu jevnt over ganske så overveldende mye for enhver og oss alle å finne av menneske- og familie-rester, - overtrampet, utbrent, utbrukt og mishandlet av byråkrati, av "barnehjem", "aldershjem", "sykehus", av sjemaer, av kriminelle omgivelser, - av sosial-demon-kraten Jante så hovmodstung og feit ...! Ikke bare den tyske befolkning fant menneske-rester i sine åkre under den umenneskelige og gale Adolf Hitler. Det er mennesker som Hitler, Stalin, Hirohitho, Idi Amin, osv. som Jante gjerne flokker seg omkring, i panisk brunst! Til den mentale uniformen hører også bl.a. en slags mentale briller ...! Når alter ego blir så hensynsløst og snevert ... * DAGBOKSNOTATER ---søndag 10. desember 1995 --- Rindal:

Rolf Jakobsen telefonerte ved middagstid og jeg snakket med ham. Jeg sa at det synes som ganske så vanskelig å få til å betale de de ca. 3.000,- kr. nu. Han fortalte at jeg likevel må få det til, og at de ellers der vil få inkassosak og problemer over seg. Jeg sa derfor at vi likevel skal forsøke å få det til. Han spurte når jeg fikk trygd nu, og jeg sa den 20. desember eller kanskje den 12. desember. Det syntes ellers og iøvrig som å være bra med de. * Pinlig situasjon å ha denne regningen på ca. 3.000,- kr. som bør betales til de nu! En situasjon hvor enten de eller vi får svi! * Innlegg av CWB i avisen "Dagen" for i går - om hjemmeundervisning, - og enda mere viktig stoff om "barnevernet" i vårt land ... Et innlegg som går slik: Statsbarn.

Etter å ha lest innlegget til Hr. Birkeland i Deres avis 29. november, er det på sin rett med en kommentar. Norsk barnevern er et kapittel for seg, i Lønning direkte 30. nov. gav 89 prosent uttrykk for at de hadde manglende tillit til barnevernet (18.000 innringere). Denne manglende tillit er ikke uten grunn. Fra barnet blir født, starter "overvåkningen" av barn og av de biologiske foreldre. Helsestasjonene starter "arbeidet", fra barnet dier til det blir ca. 3 år blir det foretatt kontroller og helsestasjonen foretar også hjemmebesøk. Helsesøster foretar så en subjektiv analyse, som i mange tilfelle ender hos barnevernet. Du bør helst være av kategorien "gjennomsnittsmenneske", med andre ord, du bør ikke skille deg ut. Dette fordi staten ønsker en mest mulig ensartet befolkning, uten skillelinjer. Hvis mor ønsker å stelle sitt barn hjemme, blir et umenneskelig press satt i gang av helsestasjonen. Hvilket press? Jo, barnet skal i barnehagen, slik at barnets utvikling kan overvåkes av såkalte barnevernspedagoger. Alt skal være "normalt"; er barnet ditt kanskje et stille, harmonisk barn, ja, da må du regne med at det blir rapportert som avvikende oppførsel. Kanskje din datter / sønn har vært ute lørdag formiddag og lekt med kamerater / venninner og fått et blåmerke; ja, da er du i faresonen. Oppdages det at du skjærer for tykke brødskiver, ja, da kommer barnevernet. Eller har du et dårlig forhold til naboen, og ønsker å lage kvalm, ring barnevernet. Hvorfor alt dette? Hovedårsaken må være at de ikke ønsker at barnet skal vokse opp sammen med sine biologiske foreldre. Skole og offentlige fritidsordninger griper mer og mer om seg. I storbyene arrangeres heldagsskoler, hvor staten oppdrar barna til den massen staten ønsker den skal bli; med andre ord, vi får en generasjon statsbarn. Fra dem som ikke ønsker å være med i denne karusellen, fjernes barna med makt fra foreldre med oppgitte årsaker som mangler enhver fornuft. Barna kan da bli plassert i fosterhjem, helst hos mennesker som selv ikke evner å få barn, eller hos homofile, uten den nødvendige oppfølging. Vi trenger et barnevern som kan gripe inn når et barn utsettes for vold, incest, fyll og narkotikamisbruk. Men ikke slik som det er i dag. Rettssikkerheten er i fare med dagens system, rettsapparatet settes til side, og i stedet er det såkalte fylkesnemnder som oftest baserer sine avgjørelser på barnevernets dokumenter. Foreldre oppfordres til å oppsøke barnevernet; heldigvis er den norske mann og kvinne våken! KIM STRØMBERG, bedriftsøkonom BI, Frøya. * Slike innlegg i massemediaen har det bare, naturlig nok, blitt stadig flere og flere av ... Jante og Grøss & Gru Babylon Harem Brunstland har og får stadig dermed vanskeligere for å gjemme bort all den forfærdelige umenneskeligheten som dynger seg opp og sprer lidelse, redsel og utrygghet bakom den enda for mange tilsynelatende solide, sterile, "hygieniske" overflaten av tilforlatelighet, babbel og svada. *

DAGBOKSNOTATER ---mandag 11. desember 1995 --- Rindal:

Klokken er snart 17.00. Jeg har vært til samtalemøte med HMN og Tove Flåtten i Kommunehuset i Rindal sentrum. Tok bussen hjem igjen ved 14.30-tiden. Møtet varte fra kl. 12.00 til ca. kl- 13.30. Jeg fikk av HMN en kopi av "dementiet" / oppslaget i avisen "Sør-Trøndelag" fra fredag 24.11. 1995 (dagen efter den første mistenkeliggjøringen der), som jeg leste og digitaliserte nu når jeg kom hjem ... og som "irriterer" og foruroliger meg! (Denne gangen Audhild Øye som er ute og sverter, - for å få tingene mest mulig vridd slik Skaun kommunes administrasjon og "deres avis" ønsker!) Hvordan gikk møtet i dag? Jeg er en smule mistenksom og skremt av noen forhold jeg ikke kan se bort fra. Hvilket jeg også gav uttrykk for i løpet av møtet. Hvorfor? Jeg burde og bør ikke, på vegne av familien og vår hjemmeundervisning, trenge å forhandle meg frem til en kommunal aksept for den og støtte til og for den i henhold til grunnskolelovens formålsparagraf! Jeg sa ikke dette der da i dag, men det er dette jeg sitter her nu og tenker på! Grunnene til at jeg ble noe skremt der i møtet i dag, var for det første at straks da jeg kom dit fant HMN frem et skriv hun hadde laget til (på "kommunalt papir" - Rindal k.), - et skriv som til forveksling var likt de "7 retningslinjene" til skolesjefen i Åmli - som ble besvart med et lengre brev (aa004-rlh) til skolekontoret i Åmli. Et skriv inneholdende typiske anvisninger ifra Olav Høstad & co. Og der i dag ble det lagt foran meg igjen, påskrevet med kulepenn at det dreide seg om en "KLADD". Jeg sa da også ifra om at hvis de virkelig ønsker grunnskoleloven endret, så er det ikke meg de skal gå til - men til regjering og Storting. Og at så vidt jeg vet så er det ingen hjemmeundervisningsfamilier som har villet ha noen befatning med det der skrivet. Jeg gav uttrykk for at skrivet var helt og holdent uakseptabelt, og at jeg gjerne nok enda mere kan utdype hvorfor. Og at det ble besvart ifra vår families side med et lengre brev (aa004-rlh). Og at jeg fant det enda en gang betenkelig hvis det er slik at hennes rådgivere (? - om så kan sies?) enda en gang har gitt mangelfull informasjon, tydeligvis nok ment å virke ødeleggende. - Og hvorfor lå den her på bordet nu? Dette er da på ingen måte "Sveio-modellen"?! Derefter kom hun med et annet A4-ark, datert Sveio kommune 23.10. 1995. Og det så ganske så annerledes ut! Jeg spurte om hun hadde snakket med skolesjef Knut Martens i Sveio kommune, - men det hadde hun ikke, sa hun - hun hadde kun ringt der og fått papiret faxet over fra noen andre der - han hadde ikke vært til stede. Vi snakket videre om flere ting. HMN og Tove Flåtten var inne på dette vedrørende hvorvidt kommunen kunne risikere på noe vis et erstatningsansvar ifra våre barn senere i livet, hvis ikke kommunen nu var forsiktig og grundig ... Og jeg forsøkte å gjøre de obs på hva som står i "Norsk skolerett" i den anledning, - og at det ingenting skulle være å frykte i så henseende hvis de fikk til en ordning med vår familie efter "Sveio-modellen", hvilket vi for vår del stadig ønsker i all sin enkelhet. Mot slutten av samtalemøtet sa hun at de måtte bruke enda mere tid på saken, og at den kunne behandles i poltisk utvalg i januar - og at da vi kunne regne med, uten ytterligere drøyelser, å få beskjed om hva kommunen kommer frem til. Jeg sa, at jeg tror da, at det nok dermed vil gå enda mye mere tid før noe er avklart - heller kanskje juli-august 1996 ... Det mente hun, HMN, at nok ikke vil skje - at det hele er ferdig senest i løpet av januar 1996. Hva jeg ikke spurte om, men nok burde ha spurt om, er hva de der da ønsker til behandling? Hvis det var denne "kladden" til retningslinjer - en smule omarbeidet ifra skolesjef Tarjei Johansen i Åmli og ifra Skaun kommunes administrasjon (og avisen "Sør-Trøndelag") hun og Tove Flåtten tenkte på som objekt for behandling til et kommunalt møte, så må vel det gå galt og være et feil utgangspunkt. Hvilket jeg bør telefonere og spørre henne om i morgen ... Det kan - såvidt jeg klarer å se det nu enda - dermed på flere måter se ut for at kontorsjef HMN egentlig vet og har bestemt seg for hva hun ønsker kanskje, - men at hun forsøker å dekke over det - at hun kanskje egentlig først og fremst ønsker og er interessert i å støtte opp om hva hun har hørt fra og fått ifra Skaun kommunes administrasjon & co. ... Eller hva? Det er bare en foruroligende frykt jeg har. Folk som gjerne og ofte, i trend med visse ting som er ute og går, snakker om at "det er barnet som er viktigst" (underforstått: dette vet vi, vi som har makt til å forvalte, - men ikke andre foreldre) - disse er det mange som advarer mot! Jeg er skremt, mistemksom og årvåken nu, - fordi jeg har erfart og vet hvor "Onde Dager" enkelte mennesker har en forkjærlighet for å påføre andre under en tilsynelatende ryddig skrive-bord-plate! De Onde Dagene er her fortsatt, springer efter oss ifra de desperate kriminelle beistene - og berører meg til tider enda svært så nært og sterkt! Ord skrevet i tårer ifra menneskeheten ifra min side. Og ord som det må gjøres noe med! Jeg oversendte kontorsjef HMN pr. fax ved 18-tiden i kveld en brevkopi (aa004-rlh) med 3 vedlegg (1: SDNR24B, 2: SDNR71-rlh, 3: PP0195.wpd) og CWBs artikkel i avisen "Dagen" lørdag 09. desember 1995 (digitalisert som: 091295.wpd). * "Dementiet" (hvilket det slett ikke var) som stod i "Sør-Trøndelag" 24.11. 1995 var mildt sagt forfærdelig! Og helt typisk for hva Audhild Øye & co. har vist seg å være. Audhild Øye har så vidt jeg forstår det av avis-oppslaget (digitalisert og arkivert som 241195ST.WPD) kontaktet og snakket med en jurist (jurist Else Britt Nilsen) i Undervisningsdepartementet, - og forsøkt å gi henne et falskt vrengbilde av hva saken dreier seg om, - for å spinne videre på i sin hets- og svertekampanje! Det er så altfor tydelig hva Audhild Øye og "Sør-Trønderen" vil og forsøker på enda stadig mere! Herregud! Hvordan skal vår familie klare å beskytte oss imot disse overgrepene ifra avisen "Sør-Trøndelag" & co., som stadig pågår og forvolder oss stor skade og lidelse -? * Mao. et nokså skuffende samtalemøte med representanter ifra Rindal kommunes administrasjon i dag. Hvis jeg / vi da ikke skal ta HMNs ord om sine intensjoner på alvor? * Har hatt litt pythagoreisk "harmoni-lære" med ungene i de siste dagene, om de guddommelige proporsjoner, i forbindelse med sang, musikk og dans. Og dette at kvadratroten av 5, pluss 1, dividert på 2, = 1,618. Som igjen mht. en strengs lengde = AC / AB = AB / BC. ("Det gyldne tall / De divina proportione.") Som gjør det ekstra spennende å selv lage musikk-instrumenter med strenger ...! Litt aritmetikk / tall-lære blir det jo samtidig også. Assosiasjonene og analogiene er iøvrig frodig mange! (Og også eventyrlige!) ( PS - mht. matematikken her: 1.-grads ligninger har med lengde-mål å gjøre, likesom 2.-grads ligninger og flate-mål, og 3.-grads ligninger med volum eller altså rom-mål. ) * "Når jeg er voksen vil jeg være mye ute i skogen når det er sommeren," sa Idun så selvfølgelig og dypt innenfra i går - og vi andre i familien med henne! *

DAGBOKSNOTATER ---tirsdag 12. desember 1995 --- Rindal:

Tidlig i morrest faxet jeg over noen dokumenter (dbn) til kontorsjef HMN, med følgende melding eller beskjed: Til kontorsjef Helene Marie Nergård, Rindal kommune.

Her oversender jeg 3 dagboksnotater, 26.11. 1995 vedr. avisoppslag 27.11. 1995 som et "møtereferat" ifra min side + vedr. avisoppslag 11.12. 1995 som et "møtereferat"

Mht. avis oppslagene, så bør disse dementeres skikkelig!

Vennlig hilsen ifra Rune L. Hansen,

adr.: Aune, N 6657 Rindal, tlf. & fax: 71 66 58 78. * Dvs. faxen der "fikk nok" før jeg fikk oversendt dbn 27.11.95 og 26.11.95 - antagligvis pga. begrensninger i den elektrotekniske standarden til fax-n der - og disse oversender jeg derfor senere i dag, hvilket antaglig og forhåpentligvis lar seg gjøre ... Også oversendte jeg pr. fax gårsdagens dbn til SVS, samt som vanlig til adv. LC. * Det har vært mildere og plussgrader (og derfor vått og glatt-is) i Rindal de siste døgnene. Tåke / skodde ute både i går og i dag. Jeg har så vidt klart å få anledning til å følge med litt i Nobelpris-utdelingen de siste dagene, men ikke så meget som ønskelig. Mht. fredspris-utdelingen, så ser den ut til å være riktig så fin og skikkelig ... Den gikk til Joseph Rotblat i Pugwash-foreningen ... Fra før av ukjent også for meg som har fulgt med ganske aktivt i alt som har med atom-kjerne-kraft i løpet av de siste tyve årene, - hvilket skulle si noe ganske så betegnende om vår tids politiske masse-media ... Heldigvis og fint nok kom også Fredrik Hauge (med slips!) og Bellona i masse-medians fokus pga. omstendighetene ved fredspris-utdelingen! Hvem som nu fikk Nobel-prisen for dens avdelinger i medisin, litteratur, etc., har jeg enda ikke fått med meg ... Antagligvis enda ikke f.eks. i medisin en soleklar kandidat som nu mere enn 90 år gamle og fortsatt aktive Alfred Vogel i Sveits (- som jeg iøvrig sendte forslag på til Karolinska instituttet i Sverige for mange år siden ... og iøvrig fikk et nedslående svarbrev på ...) Ellers har det særdeles viktig nok vært endel i masse-mediaen (som jeg har hatt tilgang til) om Hemmelighets-kremmeri-partiet! Altså om "Arbeiderpartiet" og all deres iver efter å hemmelighetsstemple og å forfuske dokumenter! * I henhold til avisen "Dagbladet" 29.11. 1995 (som igjen henviser til en undersøkelse og samme avis for 26.11. 1995) - så "lever 12 prosent av alle norske kvinner og menn i alderen 20-25 år på midler fra sosialkontoret". I denne forbindelsen skriver de bl.a.: "Er det norske samfunnet i ferd med å virkeliggjøre totredjedels-samfunnet? For det er et skremmende trekk ved undersøkelsen at tallene er økende. (...) Men etter noen år utenfor normalt samfunnsliv, er de færreste sterkt motivert for skolegang. Selvtilliten er redusert etter års krangling om ytelser fra sosialkontoret, og den alminnelige følelsen av fornedring som denne avhengigheten av andre skaper. (...) Det ligger en kime til sosial uro i denne utviklingen. Men først og fremst ligger det en medmenneskelig forpliktelse i at samfunnet skal gjøre sitt ytterste for å føre disse ungdomsgruppene inn i samfunns- og arbeidsliv. Vi kan ikke tillate at en stor del av befolkningen blir satt utenfor allerede fra tidlig ungdom." I samme avis-utgave refereres noen ord av Gro Harlem Brundtland: "EØS er det sterkeste politiske iniativ jeg forbinder meg selv med." I en kommentar fra noen blir det bl.a. sagt: "EØS-avtalen er dynamisk og nådeløs. Den forandrer Norge hver dag. Kommunestyrene får "overraskelser" hver uke, på mange sektorer. (...) Så lenge Stortinget er hovedarenaen, trekker unionstilhengerne det lengste strået. Selv om nei-partiene nylig fikk til et stortingsvedtak som pålegger Regjeringen å merke genmodifiserte matvarer, vil nok regjeringen bryte det omtrent like enkelt som de brøt vedtaket om felles nordisk avstemningsdato, hvis det ikke finnes et organisert folkelig press utenfor Stortinget." Og: "Folkeavstemningen viste at det var umulig å få Norge inn i EU med den taktikken som ble en følge av Ingvar Carlssons telefon til Harlem Brundtland. Når Ap-ledelsen nå har vendt tilbake til sin opprinnelige taktikk med et EØS som skal "modne" Norge for unionsmedlemskap, bør vi i dag se både fremover og bakover. Vi må huske at EØS-avtalen ble vedtatt ved en kupp-lignende stortingsbehandling rett før siste valg, og stille spørsmålet: Hvordan kan folkeflertallet stoppe statsministerens "sterkeste politiske iniativ"?" * De "retningslinjene" HMN hadde laget til en kladd om synes som både å være formulert av og presisert av Skaun kommunes administrasjon ... Jeg fikk med en kopi av papiret (og arkiverer det som SDNR145B-rlh), likesom av papiret "Momentliste vedk. tilsyn heimeundervisning" ifra Sveio kommune datert 23.10. 1995 (og her arkivert av meg som SDNR145-rlh). TF og HMN i samtalemøtet i går ville jeg / vi skulle ha tillit til at vi nok blir enige i fordragelighet og til at de ønsker vår familie alt godt. Jeg foreslo for de at vår familie kanskje umiddelbart kunne sendes et brev om at vi kunne få tilgang til skolebok-materiell, hvilket HMN straks tok en telefon til rektor Karsten Todal ved Bolme skole (tlf.: 71 665296 - som er nærmest oss her) for å ordne med, - hun sa efterpå at det skulle ordnes og være i orden, at rektor Karsten Todal eller noen kunne kjøre innom hit en av de nærmeste dagene til oss med bil med skolebok-materiell for 1. til 3. klasse. * Avisen "Dagen" kom ikke i posten i dag, - bare regninger ... I avisen Dagen for i går enda et fint SVS-oppslag, med CWB: "1. amanuensis Christian W. Beck om "5 punkter mot mobbing": - Gode forslag mot mobbing i skolen" som overskrift. Dreier seg om Rolf Ugelstads 5-punkts-forslag! Det trengs mangt og meget for å få slutt på de Beelzebub-tilstandene som preger så mye av den offentlige, kommunale skolen enda i våre dager! * Et tv-program på TV3 i morgen kl. 19.30 som jeg skal se og gjøre et opptak av: "Barn til salgs"! I forhåndsomtalen i tv-guiden "Se og hør" står følgende omtale: "TV3 - 19.30 - DOKUMENTAR: NYFØDT OG SOLGT. Overlatt til skjebnen! Nå har nyfødte barn blitt en handelsvare mellom øst og vest. For et par hundre dollar kan man kjøpe et barn i Polen. I den svenske dokumentaren "Barn til salgs" kan vi følge businessen slik den fungerer - filmet med skjult kamera. Ikke alle har like hensikter med sitt kjøp av barn. Noen vil gjerne bli foreldre, og får oppfylt sine høyeste ønsker. Andre er pedofile, og barna går en grusom skjebne i møte. Pornoindustrien er også på jakt etter barn. De polske mødrene som selger sine små vet ikke hvor de blir ført, eller hva barna skal brukes til ..." "Arbeiderparti-tilstander" tilsynelatende også i Polen altså! Grøss, gru og gro for en verden vi lever i nu! *

DAGBOKSNOTATER ---onsdag 13. desember 1995 --- Rindal:

Sterk og ustabil vind med tilløp til storm i her ute i natt. Ellefsen telefonerte mandagen. Han hadde fått høre av fylket at konsesjonssøknaden skulle behandles der i fylket først i januar og at det var grunn til å tro at alt er ok. Mandagskvelden telefonerte Trude til forhenv. nabo Per Aune for å høre om han hadde fått til å slakte kattene. Han hadde slaktet tre av de fire, og hadde vært der ni ganger i det ærendet ... Bare Svartpus (som vel er så nydelig å se til, og som nok tar seg turer i nabolaget ...) igjen, efter hva han fortalte. * Det er formiddag og jeg sitter og undrer på hvordan få til å betale fam. Jakobsen de kr. 3.075,- Er enda ikke sikker på hvorvidt vi får det til nu! Er enda usikker og må sjekke opp og undersøke noen forhold! Dessuten så tenkte jeg å telefonere kontorsjef HMN i dag nu - og spørree om vårt meldingsskriv om hjemmeundervisning er tenkt til behandling i kommunestyret, eller hva? - og hva? Og hvorvidt de vil dere gjøre noe for å formulere eller få en skikkelig dementi i avisen "Sør-Trøndelag" og avisen "Tidens Krav"? * I kveld skal jeg se tv-filmen "Barn til salgs" på norsk TV3, kl. 19.30 - 20.30. I tv-programmet i avisen "Dagen" for i dag, står også noen ord om filmen: "Svensk dokumentar om ulovlig adobsjon fra Polen til Sverige. Polske barn blir regelrett kjøpt opp for så å bli solgt til svenske par på den andre siden av Østersjøen." * Kvelden: HMN var i møte i dag og klarte jeg ikke nå pr. telefon. Jeg telefonerte dithen to ganger uten hell. Prøver igjen i morgen. SVS kom overraskende her på besøk i dag, på vei hjem ifra sitt hjem i Valsøyfjord til Trondhjem med bil. Og det var en trivlig overraskelse. Han var her til 18.30-tiden, spiste også middag med oss. Mens han var her kom iøvrig rektor (ved Bolme skole) Todal her innom med en stor bunke med "skolebøker" ... rakk så vidt å få hilst på ham. *

DAGBOKSNOTATER --- torsdag 14. desember 1995 --- Rindal:

Mildere igjen i dag. Oversendte PDNB001.WPD og PDNB002.WPD som skisser til adv. LC og SVS i dag morrest, med forespørsel til LC om de kan / bør avsendes. Det ene et brev til kontorsjef HMN ang. avisoppslagene og dementi, det andre et brev med et leserinnlegg til avisen "Sør-Trøndelag" ... Telefonerte senere i dag (ved 14-tiden?) til LC og snakket med hun sekretær / ekspedisjon der noen ord (for å få til snarlig evt. aksept fra LC for de to idag oversendte skissene til brev). Straks efterpå telefonerte jeg HMN og fikk spurt henne om det jeg skulle. Hennes svar var noe beroligende. Avisen "Sør-Trøndelag" i gratis-utgave i postkassen også i dag ... men ikke noe av noe særlig interesse i den; bortsett fra en notis hvor lensmannsbetjent Kjell Isdal uttalte at de i løpet av året har mottatt flere anmeldelser om telefonsjikane ifra folk i Skaun som de og han tilsynelatende tar ganske så alvorlig ... Men at vår familie blir sjikanert og ærekrenket, hetset og svertet i dagsavisen "Sør-Trøndelag" og politianmelder det tok og tar han ikke det minste alvorlig ... En underlig skrue! Det blir altfor travelt og for mye med problemer og vanskeligheter og arbeide for mitt vedkommende i denne adventstiden til at det blir så særlig med julestemning, - mindre enn noensinne ser det faktisk ut til! Selv om det blir en hel del kontorarbeide og forskjellig også natte-tid, og forstyrrelser i døgnrytmen, for mitt vedkommende ... som vanlig! Helsemessig går det bare nedover og nedover enda til stadighet ... Vi har enda ikke rukket eller fått anledning til å sende ut flyttemeldinger til slekt, venner, forbindelser og bekjente! Mest ungene som er i det vante travet. Denne adventstiden og julen blir nokså uunngåelig en skuffelse for de ... Men jeg får forsøke å gjøre det til som best mulig. I posten i dag kom en tilbakebetaling på ca. 1.000,- kr. fra e-verket i Skaun, i forbindelse med slutt-oppgjør for e-kraft Poesihaugen ... Jeg telefonerte og snakket med Aud Signy Jakobsen nu ved 16.30-tiden. Skal ringe de igjen i kveld ved 22.30 - 23.00-tiden for en prat med Rolf, som nu ikke var hjemme. * Mon tro hvorvidt kommuneadministrasjonen i Rindal i utgangspunktet ser på vår familie som en ressurs eller som et problem? Eller som en familie, som mennesker, med livets rett?! Ofte så er det slik i mange kommuner at folkene i administrasjonen, i forvaltningen, ser på livet i forvaltningen som det eneste virkelige liv ... Og at de selv står og stiller i en særegen klasse for seg selv! * Tenkte jeg skulle telefonere familien Roar og Else Henriksen i Bamble kommune nu i dag, - først til tele-verkets Opplysningen for å finne i deres telefonnummer ... De som det stod om i avisen "Dagbladet" for torsdag 02.11. 1995 (s. 1 & 6 - 7). Han som har skrevet boken "Onde Dager", som jeg vil bestille ... * Jeg telefonerte og snakket med de, - mest med Roar Henriksen ... Vi ble enig om å opprettholde kontakten. Han fortalte litt om deres historie og jeg litt om vår. De var særlig grovt utsatt ifra 1979 til 1989, i mere enn ti år ... Kommuneadministrasjonen i Bamble kommune har enda ikke beklaget seg eller noe som helst. Jeg bestilte boken hans som han lovte å sende og jeg sa at jeg selv skal forsøke å sende de det skriftlige materialet fra vår historie ... Boken "Onde Dager" hadde han fått trykt opp i 3000 eks. og enda solgt ca. 300 eks. av. Han hadde for å få utgitt boken vært i kontakt med forlag, men de ville han skulle omarbeide den til en roman ... Men, som han sa, da ville det dokumentariske bli borte ... og jeg forstod ham umiddelbart ... *

DAGBOKSNOTATER --- søndag 17. desember 1995 --- Rindal:

Jeg kom hjem i dag eftermiddag, mot kvelden. Det var fredag 15. desember jeg dro med bussen til Trondhjem ved 13-tiden. Derfra tok jeg "den grønne" trikken til stasjon Breidablikk hvor Tor S. bor i nærheten, og han var hjemme alene i huset. Derfra telefonerte jeg lørdag formiddag til Hell, og tok trikk og buss dithen litt efterpå. Var også innom banken i Trondhjem og tok ut 7.000,- kr. (På hjemveien tok jeg ut - minibanken Buvika - 1.500,- kr.) Var hos mamma og pappa i Hell til søndag formiddag. Søster Lise var der også. Mamma kjørte meg lørdagen bort til Hell hvor jeg fikk handlet for julen. Efterpå tok vi på bil-tilhengeren og fryseboksen og kjøleskapet på den igjen og la en presenning over til dagen efter. Mamma og pappa ville kjøre meg på eget iniativ hjem til Rindal, vi dro derfra ved 10-tiden og det kom endel våt sne underveis, særlig mellom Hell og Trondhjem. De dro herfra ved 16-tiden eller deromkring, og SVS telefonerte litt efterpå ifra Trondhjem. Han hadde snakket med adv. LC - som også er høyesterettsadvokat, sa han! - og gjort et intervju med henne vedrørende Rolf Ugelstads 5 punkter om mobbing. Et intervju som antaglig kommer i dagsavisen "Dagen" nu over helgen, og som det blir spennende å se ... Nu ville jeg bare skrive ned noen ord her før jeg fortsetter kvelden. * Så den noske filmen "Hard asfalt" (fra 1986, regi: Sølve Skagen) på NRK-tv-n fredag! Et treffende og beskrivende bilde av norsk virkelighet - i form av norsk mentalitet og folkeliv - de siste 25 år! På mange måter en perle av en film! "Baksiden" av vår hverdags virkelighet som et utleverende glansbilde! *

DAGBOKSNOTATER --- torsdag 21. desember 1995 --- Rindal:

Formiddag. Det har blitt kaldere og mere sne de siste dagene. Ungene er på stuen hvor de sitter og ser filmen "Den hemmelige hagen" (fra 1993) i reprise. Jeg så begynnelsen nu ilag med de. En nydelig perle av en film! Forleden kveld så jeg den kinesiske filmen "Farvel min konkubine" - et sterkt og megetsigende tidsbilde av vårt 20. århundrede, i Kina. Jeg pleier se endel kinesisk film, - hvor det er meget bra! Denne var episk av seg, tragedie og drama på samme tid, helstøpt og antydende ... Handlingen med utgangspunkt i et degenerert kloster der i Kina - hvor det trenes for rekruttering til den kinesiske Bejing-operaen, i særlig akrobatikk-karate ... Med skildringer og stemninger som gir assosiasjoner til de tidligste Jackie Chan-filmene. (Som vår familie er så begeistret for!) Hva som kanskje fremfor alt er interessant med denne filmen er at den såvidt tydelig skildrer det ikke bare typisk kinesiske forholdet til barn, til menneskebarnet og derigjennom menneskeverdet, som har vært fremtredende i kulturer med svære problemer! Jeg så også filmen (fra 1984) om "Wannsee-konferansen" i Tyskland 20. januar 1942, i reprise, for å bli minnet om hvordan det var i Tyskland og i verden den gangen ... Hvor toppfolkene i tysk politikk og innen SS møttes til en konferanse for å bli definitivt enige om "den endelige løsningen" på "jøde-problemet"! Og en film om apache-høvdingen Geronimo i Nord-Amerika og hvordan han døde ... Litt også om hvordan han og hans folk ble utslettet ... Nok en gang om deler av menneskeheten og urbefolkningen som blir kolonialisert og utryddet! - ofte nok ved at det blir ordnet med et slags Sosialkontor av ordninger for de, hvorunder de kan dø og utslettes til fordel for den umenneskelige overmakten ... ofte på nokså fordekte og løgnaktige måter! * Uvant, og en underlig følelse å skulle kjøpe juletre ... når en selv har skog med tømmer, både gran og furu, for kanskje oppmot 200.000,- kr., i Skaun! Noen av naboene der som har antydet verdien av tømmeret på skogen tilhørende Poesihaugen til oppmot slike summer ... Per Aune, som Trude snakket med i forbindelse med slakting av kattene, for en ukes tid siden, fortalte til Trude at han vært dithen til Poesihaugen 9 ganger i det siste, og at det i møkkakjelleren på fjøset holder til noen rådyr nu .. Rådyrene vet nok å sette pris på å ha mange godbiter omkring seg i nærheten, og kommer enda nærmere nu når det er så stille og fredelig der! Nabo Birger her i Rindal kjørte meg til den nærmeste butikken her i dag, og jeg fikk handlet ferdig for julen. Han har tatt ned noen juletrær for salg, og jeg snakket med ham om et ... Vi har kikket litt på videofilmopptak ifra Poesihaugen i de siste dagene, og blir ganske snart betatt av hvor fint det er der, særlig sommerstid! Betalte regning (avdrag og renter på kredittlån-konto der) kr. 520,- den 18.12. 1995. Og kr. 314,- for programkort til TV2. (Mandagen.) Og CTV / Telenor-kortet ca. kr. 870,- I dag ankom en regning for Filmnet (06.12.-31.12. 95, kr. 164,- + 01.01.-31.01. 96, kr. 189,-) sitt kort fra "MultiChoise Norge AS" på kr. 353,- Det har også ankommet mere "positive" saker i posten de siste dagene og i dag: - så som julekort med hilsner ifra SVS, LC og advokatfirmaet, og to til. Idag ankom igjen avisen "Dagen", som ikke kom i går eller i forgårs ...? Forleden dag - mere enn en uke siden nu! - ringte telefonen her, - en som sa han hadde slått feil nummer ... Jeg spurte hva han hadde slått, og han sa nummeret vårt ... 71 66 58 78 ... og at det skulle være til (ca. som jeg husker) "Surnadal Sjøaure ..." Trude fortalte at en av damene fra advokatfirmaet til Liv Clemetsen & Co. telefonerte tirsdagen, for å gi beskjed om at jeg ikke burde avsende brevene til avisen "Sør-Trøndelag" og til kontorsjef HMN - PDNB001B.WPD & PDNB002B.WPD - men Trude fortalte at det antaglig alt var avsendt, - hvilket det var dagen før pga. at jeg misforstod PDNB002A.WPD ... som jeg var usikker på, og fordi jeg syntes det hastet med å få de ivei ... Skikk deg bedre, Rune! Jeg har forsøkt å tenke mest mulig på julen nu de siste dagene, men det er ikke lett ... Kommet mye og fin sne og riktig så meget julestemning i dag! Nydelig! Bilene har hatt problem med å ta seg frem ... Er så glad for at jeg fikk gjort julehandelen i Hell forleden dag ...! (På hjemveien hit hadde vi med både fryseboks og vaskemaskin også ... på bil-tilhengeren.) Det er lite igjen av den favnen med ved vi kjøpte, så vi får påbegynne en ny favne (a kr. 1.200,-) nu snart ...! * SVS telefonerte i eftermiddag, og Rolf Jacobsen på kvelden ... SVS takket for julekort ifra barna (Balder ...), osv. RJ undret på de 3.075,- kr. for transporten av flyttelasset med "Nor-Cargo" ... Jeg sa jeg har undersøkt flere muligheter men uten hell, at vi nu ikke får til å betale de enda uten at vi blir matløse ... Han sa at det hørtes underlig ut, fordi da han snakket med Balder litt forleden så hadde Balder fortalt at vi hadde kjøpt parabol-antenne og at vi tenkte på å kjøpe bil ... at det hørtes ut som å være en feil-prioritering av noe slag. Jeg sa at det ikke dreide seg om våre penger, og forklarte ham hva som var skjedd og hvorfor ... at det på ingen måte var glemt at vi har en regning til de. Da vi snakket sammen forut for at de oppoversendte flyttelasset fortalte jeg at vi vanskelig og trolig ikke kunne få til å betale frakten. Han sa at det var bedre det enn at sakene ellers ble ødelagte, og at vi da antaglig ville få en regning som måtte betales innen 30 dager, - og at hvis vi da så at vi ikke fikk det til heller telefonerte de for å spørre om betalingsutsettelse. I og med at han fortalte at de ikke mere kunne ha sakene hos seg noe mere og ikke visste om noen annen måte sa jeg at vi da vel fikk forsøke å gjøre det slik - og håpe på det beste! Efterpå - mens flyttelaset var underveis - fikk jeg imidlertid høre at RJ hadde lagt ut og betalt hva det kostet, og at det kostet 2.500,- kr. Efterpå det igjen - for ikke lenge siden - fikk jeg av RJ høre at det kom moms i tillegg og alt i alt ble 3.075,- kr. Og først sist nu forleden dag (da RJ skulle komme hjem på kvelden og jeg ikke fikk ringt ham) da jeg snakket med Aud Signy at de hadde fått en regning som skulle betales. Jeg spurte RJ nu når regningen har forfall, - og han sa at det hadde den hatt allerede, at den egentlig skulle vært betalt innen 12. desember (tror jeg det var han sa) ... Han sa det ville bli et lite problem for de hvis den nu ikke ble betalt. Heldigvis ikke et stort problem da, håper jeg, sa jeg. Men underlig nok forstod jeg det på ham som om vi burde prioritere å betale regningen fremfor å ha til mat og drikke, - samtidig som han mente jeg ikke burde spørre f.eks. CWB eller JTA om de kunne låne meg. Han sa han hadde vanskelig for å forstå våre prioriteringer, jeg at de hverken var nedprioritert eller glemt. Han sa at vi kunne jo selge noe (som jeg også husker han sa i Åmli) for å få inn penger, at det hadde de selv vært nødt til å gjøre mange ganger. Jeg sa at vi har ikke stort å selge, kanskje bortsett fra et tv-apperat jeg kjøpte for 500,- kr. for noen år siden. Men at vi håper på å få endelig orden på salget av Poesihaugen i løpet av januar. *

DAGBOKSNOTATER --- lørdag 23. desember 1995 --- Rindal:

SVS ringte i går efter at jeg oversendte ham torsdagens dbn. Vi snakket en stund. Han sa bl.a. at han hadde vært i Orkdal en tur (nabokommune til Skaun), og fikk der inntrykk av, efter å ha snakket med folk der, at mange der har "holdt med" oss frem til nu ... Men at det var blitt vanskelig for de efter hva de har lest om oss i avisen "Sør-Trøndelag" i det siste, - om at vi flykter fra kommune til kommune for å gjemme oss unna med hjemmeundervisningen vår! SVS mener derfor at det siste brevet ifra vår familie nu til avisen "Sør-Trøndelag" bl.a. både vil kunne rette opp dette misforholdet og samtidig gjøre det vanskelig for motparten å ikke avsløre seg offentlig ... Forhåpentligvis!! * Godt å ha fått så mye sne rundt veggene! Julestemning i bjørnehiet ...! Og en stakket stund av trygghet mens vi feirer Jesus-barnet! Mye styggedom og forfærdelig og også ubehagelig som stikker nesen sin frem ifra Utgard og Jotunheimen, men jeg kjenner en nokså trygg avstand til det nu i julen ... Selv om jeg også forsøker være årvåken og å ha et øye med i hva som skjer ifra motpartens side ...

ET SPØRSMÅL TIL VÅR KJÆRE, GODE ADVOKAT LIV CLEMETSEN: Jeg må spørre adv. LC om det er noen risiko eller fare for at journalist (og forhenværende nabo) Audhild Øye (i avisen "Sør-Trøndelag") sin desperate henvendelse til Departementet - som det fremgikk av avisen "Sør-Trøndelag" forleden dag (24.11. 1995)! - vil kunne være en fare for oss, - ved f.eks. at noen der i Departementet blir lurt til eller betalt for å ta hennes løgnhistorier alvorlig?! Det vil kunne være katastrofalt igjen for vår familie! At forhenværende nabo og journalist Audhild Øye fortsatt kan ha - faktisk har! - skremmende mye vondt i sinne, det er jeg for min del ikke i noen som helst tvil om. * Julekort med brev ifra Trudes "søster" Ranveig i går, hvor hun skriver: "Til Trude m / familie. Sender dere en julehilsen siden vi fikk adressen din fra Unn. Men før dette visste visst ikke hun heller hvor dere holdt til. Jeg vil nå gjerne holde kontakt med deg (dere), men jeg lurer jo på om det er gjensidig. Nok om det. Vi håper i hvertfall at du Trude og resten av familien din får en riktig God Jul og et Godt Nyttår! Håper vi kan treffes neste gang jeg (vi) er i Trondheim. Jeg ble veldig skuffet over at vi ikke kunne treffes i sommer, når dere tross alt var rett utenfor og du inne hos Unn! Dette ble visst en spesiell julehilsen! Men jeg vil minne dere om at det er noen som bryr seg mye om dere og vil ha kontakt, og egentlig tror jeg du Trude også vil det. Beste hilsner fra Ranveig m / fam."

* I "Adresseavisen" for torsdag og tirsdag en kjempemessig kronikk (i to deler) av Per Olav Tiller om mobbing, skoleforhold, etc.! Jeg digitaliserte den og oversendte pr. fax et eks. til JONAS / JTA og til SVS og til LC ... Per Olav Tiller er som vanlig stillfarende men inderlig og vektig i sine skrevne ord. * Oppslaget i "Dagen" med adv. LC om mobbing og Ugelstads 5 punkter kom i avisen for tirsdagen. Hun kommenterer kort og sier seg enig i de fire første punktene, men ikke - uten å utdype hvorfor - ikke det femte. * Forhenværende nabo på Tustna, Alfred Haugnes, telefonerte i går og takket for julekort og ønsket en velsignet god jul for hele familien. Han og barna og familie skulle være på Tustna i julen. Han har jevnlig et partre ganger i året telefonert oss siden vi kjøpte gårdsbruket i Skaun, for å høre hvordan det står til med oss og for å fortelle hvordan det står til med ham. Han fortalte igjen at vårt hus derhen ble solgt til tyskere som nu var der ganske ofte og han fått et bra forhold til. Han fortalte sist han telefonerte at gamle Fikkan, som var så problematisk å ha med å gjøre, er død. * SVS telefonerte nu ved midnattstid, og fortalte at leser-innlegget til avisen "Sør-Trøndelag" står på trykk i gårsdagens avis, - at de faktisk har tatt det inn, på en vanlig måte og at det står der i sin helhet. Hvilket jeg er glad for! - samtidig som jeg undrer på hvorfor adv. LC mener det ikke burde sendes ... (det ble likevel avsendt pga. en misforståelse og en følelse av at det hastet! Forhåpentligvis vil det likevel ikke skade noe, men bare gjøre bra!) De to brevene - det ene til kontorsjef HMN/Rindal og det andre til avisen "Sør-Trøndelag" - synes jeg utfyller hverandre på en fin måte ...! Oppslagene som har vært i avisen "Sør-Trøndelag" (særlig) nu bekymrer meg meget!! SVS skulle oversende en kopi av innlegget ... *

DAGBOKSNOTATER --- 1. juledag - mandag 25. desember 1995 --- Rindal:

Det ble heldigvis likevel en fin juleaften, - en riktig så fin juleaften også! Juletreet kom i hus dagen før og ble pyntet riktig så fint og det ene med det andre ... Og det ble gaver til oss alle under treet ... og god mat (egenprodusert villsvin-ribbe med tilbehør), trivsel og hygge! En eldre nabo-dame, Gudrun Sæter, som vi ikke tidligere har hilst på, kom også innom og hadde med seg frukt og selvlagede ullsokker til barna ...! Og efter middagen ved aftenstid kom selveste julenissen hjem til oss, også med gaver til barna i sekken sin! Og hva kunne vel gledet barna og familien mere enn bare det! Det var "Rindals-julenissen" sa Balder (og jeg hørte selv at han hadde noe Rindals-dialekt), og han var kjempestor - kanskje to meter høy eller mere! Han var ikke tykk og rund, men svært så høy og lang! Hvitskjegget, med røde julenisseklær og hele greiene! Frøydis ble en liten smule redd med det samme, og trakk seg inntil fanget mitt, men det var gjevt og fint også for henne med julenissen på besøk! * På tv-n julaften ble også "Heidi"-filmene sendt, som vi gløttet litt på, - gamle klassikere i vår familie! - men i en amerikansk versjon (fra 1993), ikke originalene som vi har på video-kasetter fra før av (og som er noe av det mangfoldet barna her i huset har vokst opp med), men en amerikansk versjon (!) som lå ganske så tett og fint opp til originalene ... Vi foretrekker dog helt soleklart originalene, som også jo er mere autentiske! De gamle Heidi-filmene er tre filmer a ca. 90 minutter, pluss enda en fjerde som er annerledes og fra tiden under 2. verdenskrig ... Den amerikanske versjonen nu i går var en "mini-serie" på ca. to ganger 90 minutter, som tilsvarte de tre første gamle Heidi-filmene. * Blandt julegavene til barna var også en kjempefin abacus (altså "kule-ramme"), hvor også bokstavene i alfabetet (med fine bilder - og et ord - på baksiden til hver bokstav) var med ... samt en klokke og greier ...! En abacus i tre avdelinger, med selve abacusen med tre kule-rader (den øverste med røde kuler, den mellomste med gule og den nederste med blå), og over den største avdelingen (den med bokstavene, med hver bokstav i en firkantet "kule") står det påskrevet "LÆR ALFABETET" med røde bokstaver. (Minusklene - altså små-bokstavene eller "spesialbokstavene" påskrevet hver "bokstavkule" også, nederst i hjørnet ...) Min undervisning i bokstavene og i lesing, artikulasjon og skriving er iøvrig ganske så annerledes og meget bedre enn den de fleste av de offentlige skolene bedriver. Der, i de offentlige skolene, lærer de f.eks. oftest og gjerne bokstavene i alfabetisk rekkefølge ... Særdeles upedagogisk! Det går mye bedre og er meget riktigere når de kan lære de i den rekkefølgen som interessene og omstendighetene tilsier. Og der, i de offentlige skolene pr. i dag, lærer de f.eks. også fullstendig upedagogisk at bokstaven T sies og heter "te", bokstaven S "æss", bokstaven B "be", osv.! Slik aldri her i familien, unntatt på et langt senere stadium, (når de suverent behersker alle bokstavene), når de skal lære alfabetet i alfabetisk rekkefølge! - da går det også svært så enkelt og "av seg selv". Også dette med artikulasjon er særdeles viktig her i familien helt ifra begynnelsen! Og virkelig nærhet i artikulasjonen! - så som å leke med lydene på forskjellig vis, f.eks. både å hviske og å "synge" med og i lydene så barna helt nært kan både se, høre og herme og frydes ... også munnens bevegelser, og "grimasjer", luftens og åndens og åndedrettets bevegelser og bevringer (mot deres kinn, f.eks.), og gestikuleringer, og poesien (!), osv. Det hele naturligvis hånd i hånd med læren om Ordet i all sin storhet! (Det Ordet som jeg i en dagsavis forleden dag så at Utenriks-Departementet til Grøss & Gru ville fjerne fra norske Grunnskolelovens formålsparagraf!) Videre har det her i familien - også i motsetning til de fleste offentlige, kommunale skolene - særlig betydning at barna også tegner og leker med bokstavene, på så forskjellig slags vis, - dekorerer og utsmykker og utformer de, osv., når de lærer seg å skrive ... - hvilket er langt mere enn bare "å skrive"! Og kanskje viktigst av alt, er - noe som R. Steiner også er megetsigende opptatt av - den for de fleste skjulte sammenhengen med dette å lære å gå ...! Her kommer også vår families ivrige opptatthet av "karate-akrobatikk" helt ifra begynnelsen og i hverdagslivet enda mere til sin dype og viktige og vesentlige rett! Også f.eks. aritmetikken og matematikken her i familien foregår annerledes og meget kvalitativt bedre og fruktbart enn det vanlige i de offentlige skolene nu for tiden! * Jeg husker at da vi bodde på Tusna i Tusna kommune på Nordmøre (efter at vi flyttet ifra Ertvågøy i Aure kommune, - litt av en diamentral motsetning!) ble jeg to ganger telefonert fra den kommunale skolen der, som undret på om jeg kunne komme og steppe inn som lærer ... (Ganske så annerledes enn i Skaun!) Hvilket jeg måtte kort og godt rett og slett si nei til - ikke fordi jeg manglet interesse for oppgaven, - men fordi jeg arbeidet planmessig veldig travelt opptatt med skriverier (på særlig én stor bok) som skulle tilføre vår familie økonomi, et hjemsted, uavhengighet av trygder, etc.! Samtidig som jeg hadde utgivelsene og administrasjonen av EBN, og diverse annet, å stå i med. Skaun kommunes administrasjon har - uten at de vet det - tatt helt rotta på EBN, som jeg bygde opp så grundig og fint - og lovende! - igjennom en årrekke! * Og Frøydis har gebursdag, er to år i dag! (Dier pupp gjør hun enda helt selvfølgelig også!) * Et av mine fremste fortrinn er at jeg såvidt tidlig ble oppmerksom på den offentlige skolens "skrekk-regime"! Det var der jeg "mistet meg selv" for flere år, - men jeg kom uvanlig nok såvidt til hektene underveis på slutten av "ungdomsskolen" og efterpå at jeg faktisk måtte innse at det var ganske så galt og forfærdelig hva jeg hadde vært igjennom, og at det måtte kraftig besinnelse og snu-operasjon til! Kan hende fordi jeg allerede dengang på "ungdomsskolen" slukte Shakespeare, Goethe, Platon, og mye mere - som André Bjerke tidlig (og senere Jens Bjørneboe og Alf Larsen med enda mere kraft) gav meg smaken på og respekten for! Jeg fant tidlig ut at samtlige av fagene ved de offentlige skolene, og pedagogikken og helheten der, var ganske så verdiløse og virkende mot sin hensikt i all sin dårskap og falskhet, - at det dreide seg om ganske så skremmende onde sirkler! Og jeg begynte straks å gjøre alt hva jeg kunne for å gjøre noe med det, - først og fremst ved beslutningen om å finne ut av hvordan forholdene og sakene egentlig og virkelig henger sammen! Jeg påbegynte dengang grundige og dyptgående studier som jeg siden har arbeidet konstant hele tiden med ... CWB ble nærsagt beskyldt for partiskhet (han av alle!) da han i sin vante saklighet i den kriminelle rettssaken i sommer sa at jeg er en lærd mann ... Det skulle forundre meg meget om jeg efter alle disse årene med så meget og mange dyptgående studier av allehånde slag - nu når jeg er blitt 40 år - ikke kan omtales som en (ung) men lærd mann. Jeg har jo i bortimot hele mitt liv ikke gjort stort annet enn meget intensivt arbeide med studier, bøker, kulturtradisjoner og slikt ... Langt meget mere enn de fleste har helse, muligheter og ressurser til ... nærsagt alltid, - og så seriøst, ydmykt, ærlig og kjærlig som jeg bare har kunnet. Hvilket jeg også overalt ellers i samfunnet i hverdagslivet er blitt meget respektert for, uten at dét derfor noensinne har distrahert meg i all min beskjedenhet og saktmodighet ... Jeg har også kanskje nærsagt lest og bearbeidet flere bøker, i vid forstand, enn de fleste har spist brødskiver ... for kan hende å overdrive litt!! (Jeg skriver ikke dette nu for å skryte, men ...) Bøker - Biblioteket - er iøvrig en sak, - Virkelighetens Bibliotek den annen og ikke minst vesentlige side av saken! * Jeg gleder meg til å se filmen "The Nun´ s Story / Nonnens historie" fra 1959 (regi: Fred Zimmerman) i kveld! Jeg så det meste av den i dag tidlig, og den er virkelig fin. Se om Trude vil være med på den hjemme-kinoen ... Endel av handlingen foregår i Congo i Afrika også. Jeg så forleden dag en uttrykksfull film ifra "Vietnam-krigen", - tror den het "Jerntriangelet" ... * Jeg rakk å få sendt ut en julehilsen også til medlemmene i HUN før jul, pluss noen til det samme illustrerte brevet ... Ungene og Trude fikk avsendt noen hjemmelagde julekort og slikt også ... (Hver av oss gjorde hva vi maktet i så måte ...) Altfor mange som ikke fikk! Per Hermstad (tidligere nabo) telefonerte i kveld og undret hvordan det stod til med oss og hvordan det går med oss. Han hadde sett i avisene, sa han, at vi var flyttet til Rindal ... Han sa bl.a. at det hadde stått i en avis at vi har solgt Poesihaugen, og at salgssummen også stod oppgitt der ... Han var derfor sikker på at vi forlengst hadde fått pengene og alt oppgjort ... Vi betaler enda oppmot 3.000,- kr. i måneden for banklånet etc. på Poesihaugen, selv om vi ikke bor der mere. Det blir iøvrig omkring 30.000,- kr. i året det! Samtidig som vi har boutgifter også her ... Og det ene med det andre! Trude har telefonert og snakket med sin mor, og forteller at hun forteller at hun skal betale de 3.075,- kr. (transport-regningen) for oss til fam. Jakobsen! Uventet! *

DAGBOKSNOTATER --- lørdag 30. desember 1995 --- Rindal:

Lite dbn skrevet i romjulen. Jeg har vært trøtt og klar og villet gjøre minst mulig av noe som helst annet enn det helt familiære ... Jeg så en røyskatt her utenfor straks før jul, en hvit en med sort ytterst i halespissen ... Mus har vi ikke sett noe mere til, - jeg fanget tre stk. med musefelle straks da vi flyttet inn her, men så var det ikke flere. Den største ulempen ved å bo her er at det ikke er tilsvarende fritt og åpent landskap utenfor huset som vi er vant til. Hus-standarden er bedre enn den var i Skaun, men til gjengjeld var forholdene utenfor husene i Skaun på Poesihaugen noe helt hærlige! Her må en gå langt for riktig å kunne utfolde seg og å kunne kjenne seg i naturen og skogen ... Et stort savn og en lengsel også dette for oss alle! Helsemessig også en ulempe. For min del har jeg allerede fra før av - særlig vinteren som var! - sittet og arbeidet altfor meget med stribare problemer foran datamaskinen og ved telefonen etc. med rumpen på en stol, handlingtvunget ... og i bilen frem og tilbake mellom posting av brev, kopiering av papirer, til og fra kontorer og andre ærender ... Et trasig og slitsomt liv uten den tiltrengte fysiske utfoldelse. For ikke å snakke om de siste årenes matvaner som følge av travelheten med alle problemene, med "snar-mat" såsom sjokolade, rosinboller og "papp-kartong-melk" i all hastighet fra lagelig plasserte butikker, som fortæres underveis i og på farten med tankene nedgravd i problemer og vanskeligheter - fordi jeg har følt meg trunget til å prioritere beinhårdt slik, for å kunne makte alt ... Forrykende nødvendig travelt har det ofte vært! Men dette er kanskje bare "småting" i forhold til det hele alt! Noe av det Roar Henriksen ("Onde Dager") sa i telefonen da jeg snakket med ham, var et spørsmål om også vi har kjent det forfærdelig helsemessig å være utsatt for trakasseringen ifra kommuneadministrasjonen, hvilket jeg straks kunne bekrefte. Han sa at for hans del var livet og helsen anslagsvis redusert med kanskje ti års tid eller mere. Samme her, sa jeg, - minst. Han spurte derfor også om hvor gamle barna her i familien er, - et spørsmål jeg straks ble "glad" for, fordi det helt tydelig bekymret ham (som vet svært så godt hva det dreier seg om) på vår families vegne. Fordi det altså rett og slett vitnet om forståelse og om medmenneskelighet. Tore Stubberud på tv-n med noen enkle greie ord i et lite program i julen, om julefreden ... (Tyve års tid (?) siden jeg snakket med ham nu og han laget intervju med meg (i Morgenbladet) og greier. Og mange år siden han også drev med tidsskrifter og greier ...) Han virket eldre, slitt og roligere. Jeg var til Rindal sentrum og handlet dagligvarer i går, i lag med Gudmund, og først i banken for å ta ut penger (kr. 3.500,-) fra kontoen. Handlet for ca. 1.200,- kr. Vi tok drosje frem og tilbake, hvilket kostet 70,- kr. hver vei. Sist jeg handlet ble det kjøpt inn ca. 30 kg norske epler og 20 kg mel m.m. ... I går telefonerte jeg også til "Direkte Inkasso AS" for å få enda mere utsettelse på en regning på ca. 1.000,- kr., hvilket gikk greit. I forgårs var jeg opptatt med sne-måkking ute. Og flyttet bilen efter å ha måkket sneen også av den, så den står bedre plasert, ilag med nabo Birger ... alle barna også ute og lekte i sneen ... Tanken er å la bilen stå her til over nyttår, i og med at det er snakk om at "vrak-panten" da økes fra ca. 1.000,- kr. til 6.000,- kr., hvis den ikke blir solgt på annen måte ... Den er fullstendig ubrukelig til kjøring slik den nu står. Det ene forhjulet faller av hvert øyeblikk som helst, er helt lealøst ... (Jeg vet ikke om det er noen som har sabotert på bilen i de siste månedene, men trolig kanskje ikke ...) Det har vært ganske kaldt ute i romjulen, og har snedd enda mere, men har vært tørt og uten vind i luften, så kulden har ikke gjort seg så særlig gjeldende ... Vi har også for det meste vært inne og har hatt det lunt, godt og varmt. Trude pådro seg nesten en forkjølelse, nu igjen, men jeg fikk stoppet henne i tide ... med å si ifra til henne. Drosjesjåføren sa det hadde vært 21 minus-grader Celsius ... Tenkte jeg skulle forsøke å komme meg innom et sagbruk før jul, for å få kappet til byggeklosser av tre til barna, men fikk ikke muligheten. Ikke har jeg mere muligheten for å gå ut og hente trevirke fra egen eiendom heller! Plast-byggeklosser ("lego-kloser") er uinteressant for de, likesom det meste skrot de har på de de fleste "Leke-butikker" for barn. En ny type "byggeklosser" er mere interessante for vår familie; edb-komponenter, data-tekniske moduler ... overfor barna anvendt med stor forsiktighet. Nu i disse dager har faktisk slike komponenter virkelig blitt en slags "byggeklosser" eller "logo-klosser", som er særdeles interessante (bare ganske så indirekte for barnas vedkommende)! De er forholdsvis "rimelige" i handelen, og blir stadig bare billigere og billigere og "enklere" og enklere, og mere og mere og bedre og bedre standardiserte - og angår vår forfærdelige fremtid og nutid på ganske så vesentlig vis! Et dusin eller to med de rette komponentene eller modulene ifra hist og pist og en kan f.eks. sette sammen avansert konfigurerte multimedia PC-er i stand til svært så meget og litt av hvert! Tv-n (som i disse dager er i full gang med å bli digitalisert fullstendig), telefon, radio, scannere, tastatur, høyttalere, mikrofoner, antenner, tegnebrett, musikk-instrumenter, studioer, regnemaskiner og regneark, pedagogiske programmer, alt mulig rart og sært som særlig har preget og "utviklet" vårt århundrede i global forstand, inngår snart som inventar og tilbehør og innplugg i disse PC-boksene som i vår IT-tid endrer så meget på så meget! Mikro-teknologien ... Da jeg var barn og ungdom og begynte å kikke på de der greiene gikk det på reléer og ledninger og brytere og rør-transistorer og magneter, som det gikk an å få til et og annet sært, interessant og spennende med i egnede bokser og lokaliteter, - nu går verdener av slikt inn i små og lette "byggeklosser" ("miko-chips" og andre småklosser) som knapt tar noe plass eller koster noe i det hele tatt, men som rommer millioner på millioner ganger mere! Nærsagt lettere for et barn nu å lære å "bygge" (eller altså å sette sammen) med "logo-klosser" en svært så meget avansert data-maskin, enn det for noen få år siden var for et barn med "lego-klosser" å bygge (eller altså å sette sammen) et lite lekehus. Men "lekehusene" (ikke misforstå meg nu!) blir nu med "logo-klossene" langt mere spennende, interessante og åpne for muligheter og frodigheter. Farene for virkelighetsfjernhet og abstraksjon, men ikke entydig, blir annerledes og på sett og vis også større. * Avisen "Dagen" melder om at Gro Harem Brunstland har flyttet Gudmund Hernes fra sjefsstolen i Kirke-, utdannings- og forsknings-Departementet over til sjefsstolen i Helse-, familie og sosial-Departementet! Og jeg undres på hvorfor ... Hva har GHB i sinne nu da, mon tro?! Alle avisskriveriene den siste tiden om "Arbeiderpartiets" svært så meget oppsiktsvekkende lovstridige hemmelighetskremmerier synes ikke det minste å ha nådd frem til "Arbeiderpartiet" selv eller GHB! All den urett og all den lidelse det dekker over synes ikke å interessere særlig meget! De turer uanfektet frem som før, viss på at skrekk-kabinettet ikke vil komme frem for offentligheten! * Det er så skremmende hvor vondt mennesker gjør hverandre! Så helt unødvendig og uten å bry seg! Og med så mange Jante-mekanismer og snever egoisme og løgnaktighet og bortforklaringer og babbel involvert! Så groteskt hensynsløst! Og hva med f.eks. våre grunnskoler og situasjonen der? Hårreisende! Informasjonen om hvordan de faktiske forhold er vrimler, men bortforklares likevel innbitt og på iherdig molbovis. Inngjerdinger hvor barna plasseres og tingliggjøres og fremmedgjøres så det mye mere enn bare lukter svidd! Hvor de fleste av barna også fort mister interessen for å suge til seg lærdom, interesser og visdom, - men, hvis de ikkke alt har fått det fra sine foreldre, lærer å kjede seg, frekkhet, uhøflighet, uærlighet og dårskap! Det er så overveldende meget å si i så måte et det for mange kan virke sjokkerende og lammende! At alt det andre fort kan bli tilflukter til minste motstands vei, og til den tilliten som er der i kraft av uskyld og mangel på hovmod. Og så blir det mere og mere skyld og synd og arvesynd og onde sirkler og utrivlige forhold ... 2. og 3. verdenskrig er nærsagt bare tidsbilder! De fleste har lært svært så lite annet enn overfladisk om respekten for medmennesket og hverandre! Og de med minst samvittighet når lettest frem på så mange områder i vårt samfunn. De som lettest gjør seg kriminelle og umenneskelige har på så mange måter lett for å komme frem, både økonomisk og sosialt - i kortsiktighetens og overfladiskhetens mere eller mindre kriminelle samfunn og miljøer! * Avisen "Aftenposten" og NRK melder om at dataanlegget ved Universitetet i Oslo brukes til formidling av barne-porno, av bilder av voksne som misbruker barn i 4-5-årsalderen ... Lignende meldinger i massemediaen til stadighet. Forleden dag om en ung mann ansatt ved en barnehage som misbrukte barna der ... En annen mann som sjanghaiet barn ved en av skolene i Oslo ... Osv., osv.! Det står i en liten notis i "Adresseavisen" for fredag 22.12. 1995 (på side 3) følgende: "Siktet for overgrep. STAVANGER: Politiet i Stavanger varetekstfengslet onsdag en 26 år gammel mann som er siktet for seksuelle overgrep mot barn. Overgrepene, som gjelder i alt seks barn i alderen 2-5 år, har skjedd i løpet av høsten i en barnehage i Stavanger hvor mannen var ansatt. Mannen er nå oppsagt fra sin stilling, opplyser politiadjutant Ingegjerd Maagaard ved Stavanger politikammer i en pressemelding." Mange av barna, de fleste av barna, selv om de er eldre, vet lite om at det er misbruk og forfærdelig urett og skjendighet de utsettes for ... For mange oppleves det som noe nytt eller spennende og annerledes og rart og interessant, - som noe å skjerpe nysgjerrigheten på, eller som samværsmuligheter med voksne, som eksotiske "reiser", osv.! Og de forskjellige slags overgripere danner og fremmer, mere eller mindre fordekt, ofte og gjerne "opposisjoner" eller "holdningskampanjer" for å forsvare sine tilbøyeligheter eller for å unnskylde sin skyld, - samtidig som det på forskjellig vis stadig verves og rekrutteres flere ifra menneskehetens kjelleretasjer ... Svært så mange som kan ha vært utsatt for så mangt frykter gjerne også å bekjenne hva de har vært utsatt for, eller det å betro seg til noen ... (De eller den de betror seg til kan jo også være værre, på samme eller annet slags vis!) Vårt samfunn er gjennomperverst! - samtidig som det mere og mere steriliseres og uniformeres med kjemiske, syntetiske vaskemidler, hvite, glitrende, falske fasader, med falsk reklame og glorete gavepapir, og babbel om "hygiene", "frihet", "sensur", osv. i lange baner ... Jeg overdriver ikke. Grøss & Gru Babylon Harem Brunstland, "Arbeiderpartiet" og "Dagbladet" er, så vidt jeg kan se det, på hvert sitt fordekte vis fremstående representanter for denne utviklingen. Likesom "bæresøyler" som stimulerer til denne utviklingen (les: innviklingen) - særdeles så listende på tå og fordekt. Avisen "Dagbladet" muligvis på mange måter i enslags troskyldighet. GHB som enslags norsk blanding av Anthony Comstock og McCarthy, med en aldri så bitteliten dæsj av Margaret Higgins Sanger! Som sin "søster" Margaret Thatcher i England. Det er en film på tv-n (FilmNet) i eftermiddag om Anthony Comstock ("han lager lovene") og Margaret Higgins Sanger - med handlingen ifra USA i første halvdel av vårt århundrede, ifra 1930-årene: filmen "Choices of the Heart" fra 1994 (regi: Paul Shapiro), hvor også godeste Emma Goldman såvidt er med i handlingen. (MH Sanger gikk for langt i sin "familieplanlegning" når hun - likesom GHB - gikk inn for kvinners rett til "selvbestemt abort" ...) De fleste av de offentlige, kommunale skolene - særlig i byene - har sine kretser av perverse, som de fleste av barna på forskjellig vis kommer i kontakt med ... Disse skolene er som hønsegårder, med kretsende hønsehauker og litt av hvert på jakt og søkende i omkretsene! I tillegg til alt det forskrudde og rare internt der! * Jeg satt og leste på utklippet om mobbeofferet i Rindal kommune forleden dag, ifra "Adresseavisen" ("Lapskaus-avisen", "Suppe-på-en-spiker-avisen") ifra torsdag 02.11. 1995 - da jeg snudde papiret og kikket på baksiden og så et lite sort-hvitt-bilde av et ansikt jeg gjenkjente fra mange år tilbake, bilde av en hjelpeprest i Trondhjem som var en av de homofile vennene til en homofil unggutt ifra kameratflokken den gangen jeg enda gikk på "ungdomsskole" på Lademoen i Trondhjem. De kjente hverandre ifra homsemiljøene i Trondhjem, ifra Klubb-48 og miljøet i Fjordgaten og Ravnkloen den gangen. PRF, som jeg kan kalle ham, ifra kameratflokken den gangen, var altså "homofil" - og, en ganske så vanlig kombinasjon; - groteskt pervers på så forskjellig vis. Via PRF fikk jeg et svært så omfattende inntrykk av og bilde av det homofile miljøet i Trondhjem og omegn (og også Oslo) den gangen, gjennom relativt lang tid - mere enn en tiårsperiode! - og lærte det å svært så godt å kjenne ifra innsiden. Allerede dengang for meg et slags skremmende studium! Jeg ble presentert for og mere eller mindre kjent med mange hundre homofile (og lesbiske), - med hovedtyngden av miljøet der. Mange av de var mere perverse og ekstremt forfærdelige enn de andre. De fleste av de var temmelig perverse, men det var de heller få av de som syntes som å ikke være så perverse også. Det seksuelle stod meget sterkt i fokus for de fleste av de. Det gjaldt gjerne - selv om dette ganske så ofte og gjerne benektes av miljøet selv utad - å ha "samleie" med flest mulig og oftest mulig, og yngst mulig! Onanering (på og med andre) var "folkesporten" der ved siden av bakstreverske "samleier". For noen (bl.a. de to nevnte) var pissoarene i Ravnkloa yndede oppholdssteder, - hvor de fisket unggutter som ble "knullet" og onanert på løpende bånd, både mot betaling og uten. Mest "prestisje" eller skryt ble det når noen lot seg misbruke uten mot betaling. Homse-biler kjørte hyppig gjennom Fjordgaten forbi Ravnkloa og plukket opp unggutter og barn. For noen var flest mulig "nummer" i løpet av en dag eller kveld en "hobby" eller livsstil, for mange var det om å gjøre å ha en eller flere unggutter i løpet av uken eller måneden eller helgen ... Yngre dess bedre, for relativt mange. Men samtidig var for de fleste også et om å gjøre å holde på hver enkelt av ungguttene lengst mulig eller over en tidsperiode (av f.eks. noen måneder), som "kjærester" eller hva en skal kalle det. Den nevnte "hjelpepresten" var en av de som i all sin pervershet syntes for meg å forfærde mest, i sin hvileløse jakt efter guttebarn. Og det at han liksom skulle være "kristen" og "prest" forfærdet meg helt fra begynnelsen svært så skremmende meget! Dette er hva som står i nevnte "Adresseavisen" for 02.11. 1995 (side 2): * Kveldsmesse for homofile

Av TORSTEN HANSSEN

Domkirkens menighetsråd har mot en stemme gitt grønt lys for en forbønns- og solidaritetsgudstjeneste for homofile i Nidarosdomen søndag 12. november.

Kveldsmessen, som arrangeres av studentprestene ved Universitetet i Trondheim i samarbeid med Åpen kirkegruppe, finner sted samtidig med åpningen av Kirkemøtet i Bergen. Årets kirkemøte skal behandle bispemøtets uttalelse "Homofile i kirken". - Menighetsrådets vedtak er gledelig. Jeg hadde ventet et flertall for gudstjenesten, men ikke et så entydig flertall. Jeg betrakter kveldsmessen, som i utgangspunktet er en ordinær gudstjeneste, som et "plaster" på alle de sår Kirken har påført de homofile. Å legge en slik gudstjeneste til Norges nasjonalhelligdom viser at Kirken ønsker å inkludere homofile i gudstjenestefellesskapet, ikke avvise dem, sier leder Arne Løwe (bildet) i Åpen Kirkegruppe til Adresseavisen. - Hvordan kommer Åpen Kirkegruppe til å demonstrere sitt syn på Kirkens homofilisyn under gudstjenesten? - Kveldsmessen 12. november er ikke tid og sted for demonstrasjoner eller provokasjoner. Gudstjenesten er ment å være en stillferdig solidaritet med homofile i kirken. Det er viktig for Den norske kirke å vise at det er plass til homofile. Temaet vil bli berørt i forbønnsdelen og i prekenen, ellers ikke. De som forventer seg rosa engler som danser foran alteret vil bli skuffet, sier Arne Løwe. Det er studentprestene Jarle Jakobsen og Siv Limstrand som er ansvarlig for liturgien på kveldsmessen, som normalt er en studentgudstjeneste.

Tilfreds Åpen Kirkegruppe hadde tidligere i år en samtale med biskop Finn Wagle foran bispemøtets behandling av homofili-saken. - Vi er tilfreds med å ha fått lagt frem vårt syn, men jeg hadde gjerne sett at temaet kunne ført til utvidet kontakt med kirkens representanter. I stedet har debatten vært ført i avisspaltene. Det blir en debatt på et annet plan og med helt andre premisser, sier Arne Løwe, som ikke regner med flertall for innstillingen fra "mindretallsbiskopene" under kirkemøtet. - Trolig vil Kirkemøtet anbefale at man ikke anbefaler homofilt samliv og velsignelse av homofile par. "Ikke anbefale" er tross alt bedre enn "avvise". Slik sett vil kirkemøtets behandling være et skritt i riktig retning, sier Arne Løwe. *

DAGBOKSNOTATER --- søndag 31. desember 1995 --- Rindal:

Jeg var innom utleierne for å betale husleien for januar 1996 i dag, hvilket ble en "kalddusj"! Det var deres sønn Birger som førte ordet. De ville heve husleien fra 2.000,- til 3.000,- kr. måneden med øyeblikkelig virkning - altså fra og med januar 1996! Jeg sa at det gikk da vel ikke an å heve husleien med en dags varsel, - samme dag som jeg kommer for å betale hva vi har avtalt! - at det synes for meg å være både grovt uhøflig og urimelig og antagligvis heller ikke er lovlig ... og at budsjettet til vår familie er lagt opp efter den leieavtalen vi har. Men han var ikke enig. Jeg reagerte på både måten det ble gjort på - sa det iallfall minst burde være en måneds varsel på forhånd! - og på størrelsen det var snakk om; et hopp i prisen på 50%, med 1.000,- kr. måneden, - og et spørsmålstegn i tilliten til de! Jeg sa jeg skulle tenke på det og at også han burde tenke på det, og at om vi flyttet pga. dette så ville de antaglig vel ikke få noen nye leietagere midt på vinteren, og til den prisen. At vår familie på en måte er i en spesiell situasjon som ikke er avhengig av noen ytre arbeidsplass i nærheten og derfor kan bo uten problem såvidt i utkanten og lite sentralt. Hans mor sa noe om at vi burde kanskje ha mere rom, en større leilighet noen steds. Jeg at vi trivdes fint med det slik som nu (i og med at vi også bor midlertidig), og (som jeg har uttrykt før) at vi syns prisen er rimelig og alt bra. At de også vel kunne være glad for at vi syntes alt var bra, og at vi har et budsjett det går an å leve med og som er lagt an derefter. Det endte med at han likevel "gikk med på" en husleie på 2.000,- kr. for januar nu, - men han sa de ville ha 3.000,- kr. måneden fra og med februar. Jeg betalte de 2.000,- kr. pluss 540,- kr. for melk siden sist (90 liter ganger 6,- kr.) og for bilhjelp, juletre og "Adresseavisen" (som de legger inn her dagen efter, siden begynnen på desember) med kr. 200,- Til sammen 2.740,- kr. (Vi ble enige om kr. 50,- i måneden for "Adresseavisen", som vi altså fra og med desember får dagen efter at de har lest den ... Et årsabonnement på den avisen koster ca. 1.450,- kr. pr. år, - og de får dermed fra oss 600,- kr. pr. år for den (kr. 50,- ganger 12). Og jeg kjøpte en ny favne med ved, til 1.200,- kr. (som er ganske så dyr ved i forhold til hva vi er vant til!), som kan betales i slutten av januar. * Jeg leste av strøm-måleren her i leiligheten i dag. Den stod på ("overforbruk"): 046224, og ("totalforbruk"): 093163. * SVS telefonerte i eftermiddag, og vi hadde en prat - hvor han foreslo, under forutsetning at det kunne la seg gjøre for og passe med Marta Straume, at jeg telefonerte Rindal kommune, for å fortelle til kontorsjef HMN der at vår familie venter besøk av Marta Straume til helgen (altså om det kan passe og la seg gjøre for henne) - og at vi derfor ønsker at kommunen skal få anledning til et møte med henne, f.eks. på lørdagen, i anledning av vår hjemmeundervisning og henne som "tilsynsperson" efter "Sveio-modellen" ... Forslaget er tilsynelatende meget bra. Tatt i betraktning at det synes å være mye vrangvilje og kriminelt lureri ute og går ... Hvis det bare kan passe for Marta Straume! Efterpå telefonerte jeg til Marta Straume og forsøkte å fremlegge situasjonen og forslaget for henne. Dessværre er hun svært så opptatt nu i januar og har sitt daglige arbeide å holde på med også, så det vil vanskelig la seg gjøre så fort ... Det ble en trivlig prat med henne. Hun fortalte bl.a. også om flere nye hjemmeundervisnings-familier, bl.a. to nye i Mosvik i Nord-Trøndelag fylke og enda en i eller ved Namsos ... Vår telefonsamtale ble avbrutt efter ca. et halvt minutt (uten at hverken hun eller jeg hadde kommet borti telefonknappene eller noe, og hun sa det skjedde ofte der), men jeg ringte straks opp igjen og vi fikk snakket ferdig uforstyrret. Jeg blir, av gode nok grunner, noe mistenksom når telefonforbindelsen er vanskelig på slike måter ... Litt senere telefonerte jeg til SVS for å fortelle hvordan det gikk, og han hadde et noe annerledes forslag, om at jeg kunne skrive et brev til Rindal kommune med et annerledes innhold, et slags forslag til et kompromiss ... Som jeg nu sitter og spekulerer på. Forslaget synes å være godt, i og med at det kan være meget som tyder på vrangvilje og Jante-mentalitet - og det for oss gjelder å forsøke å være realistiske i forhold til alt dette. Det ble iøvrig en lang telefonsamtale med SVS, hvor han hadde meget å fortelle som virket svært så skremmende og vesentlig og nytt for meg! Vedrørende vårt norske rettsvesen ...! Som gjør meg mildt sagt svært så betenkt og skuffet på vegne av vårt lands rettsvesen! Så meget står nu enda mere klart for meg, - at hva f.eks. Jens Bjørneboe i tv-program-intervjuet fortalte og snakket om fra senvinteren 1976 (som ble kringkastet i 1977 og var i reprise på NRK 08.10. 1995), om vårt rettsvesen og om maktens korridorer og irrganger, var og er klart og tydelig nok på ingen som helst måte det minste overdrevet, - langt derifra!! Hvilket er til de grader skremmende og alvorlig på vegne av hele vårt folk og vår kultur! Jeg er SVS svært så takknemlig for hans ord om disse forholdene, som var litt av en tankevekker og enda mere rystelse! * Tenkte jeg skulle nedskrive noe mere om samtalemøtet med HMN og Tove Flåtten, før det kommer for langt på avstand. Vi snakket bl.a. om det kommunale tilsynsansvaret i henhold til Grunnskolelovens § 27 punkt 3 ("Skolestyret fører tilsyn med pliktig opplæring for de som ikke går inn i den kommunale skolen, og skal, om det er grunn til det, kalle de inn til særskilt prøve.") ... Om at vi ønsker Marta Straume som "tilsynsperson", og hvorfor. Jeg forstod det nemlig på kontorsjef HMN som at de / hun ønsket det kunne være noen ifra Rindal kommune. Jeg sa det av flere grunner ikke er ønskelig eller akseptabelt ifra vår side, - i og med at dét i så fall for vårt vedkommende ville bli snakk om et risikoprosjekt, hvilket vi ikke ønsker, og at vi ønsker en ordning som vi vet virker bra i andre kommuner - med en "tilsynsperson" som er en kapasitet på området og som vi ikke har noe problem med å ha tillit til og som har etablert tilfredsstillende ordninger med andre familier og kommuner. Særlig sett på bakgrunn av hva som alt har skjedd og hva vi har vært igjennom ønsker vi ikke noen "tilsynsperson" ifra Rindal kommune, hvilket antagligvis er lett nok forståelig. HMN sa det for Rindal kommune ville være rimeligere økonomisk og mere praktisk å ha noen ifra egen kommune, - jeg at om det var det økonomiske det står på så kan evt. vår familie kanskje tilby oss å betale reiseutgifter etc. for Marta Straume, - men da sa hun at det ikke skulle være nødvendig, at det vel ikke var så meget det det står på ... Så vidt jeg forstod henne. Hvor alvorlig vil eller ønsker de ta og forstå våre ønsker i så måte? Tatt i betraktning hva som alt har skjedd så er jeg noe i tvil ... * Jeg telefonerte TS ved 21-tiden. Han ser ut som en kjøttkake med gjenklistrede øyne efter at han ble mørbanket i går, fortalte han. Han ville jeg skulle komme så snart jeg hadde anledning, med medisiner etc., og jeg sa jeg skal tenke på det og gjøre mitt beste. (Det er svært så lite penger igjen i pungen her. Som skal, eller må, vare i enda tre ukers tid ...) Han hadde også vært på sykehuset og hos politiet, sa han, men enda ikke anmeldt forholdet. Det var 6-7 ungdommer som Eli kjente til som var kommet og banket på hans dør og spurt om å få komme inn, han hadde sluppet de inn ... og det gikk som det gikk. Særlig den ene av de hadde vært svært så umoden og vill, og nærmest forventet og forlangt at han skulle krype og knele for ham ... Eli efterpå nu og da hadde på en måte tatt parti for de og ikke for TS, hvilket skuffet og forundret TS ... Forhåpentligvis lærer TS bedre efter dette nu, hvilket han også gav uttrykk for. Men han virket ganske så oppgitt og fortsatt selvdestuktiv også ... * PS - 1995 - DBN: - orient. eksemplar:

LC, fra evak. til og med, fortløpende, 22.09.1995. SVS fra evak. til og med 23.09.1995. CWB fra evak. til og med 19.08.1995? Jak., fra evak til og med 19.08.1995? SJ, fra evak til og med JJ/Sagah., fra evak. til og med 00.07.1995? Marta Straume, fra BB, fra evak. til og med 15.09.1995? OG, fom. evak. tom. ? Sosialkanalen (NRK), edb, fom. evak. tom. 24.09.1995. Barneombudet, edb, fom. evak. tom. 24.09.1995. HN, fom. evak. tom. 24.09.1995 (?).

*

---

---


- TIL TOPS | THE END / Adresse |


Denne side er fra (This page is from):


Rune L. Hansen,
N-5520 Sveio, Norge.
Telefon: 52740864. Fax-modem: 52740435.
Postbankgiro: 0533.3885.605.
Foretaksnr. / Org.nr.: 971 383 755.
E-mail: runelh@online.no
Rune L. Hansen har Internett-adresse:
http://home.sol.no/runelh
Og er daglig leder
i foreningen HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
adresse: http://home.sol.no/hunwww -
e-mail: hunwww@online.no