----- Denne side: db201301.html   

<---- forrige måned ( ekstern ) ----> neste måned ( ekstern ) ---- 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30.  ---- 
----- 
---  Januar 2013 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, nyttårsdag - tirsdag 01. januar 2013, Vinberget:

    Endel regn og også noe hagl og ned mot null grader Celsius og avtagende måne i sør her ute i natt. Grålig lyst, skyer drivende fra sør-vest, noe regn og 1 pluss-grad klokken 9. Omtrent det samme og mere overskyet utover dagen og tildels regn og veldig mørkt og omkring null grader utover kvelden og mot midnatt.

   Hva er det hele dette saks-komplekset og dette nasjonal-eposet gir av lærdom for våre barn, og for vår samtid og for alle andre?
   Om lov og rett, familie, kommunikasjon, med-mennesker, osv.?
   Mange kan betenke dette, og diverse svar vil efter hvert også komme. Mange har nok allerede gjort seg mere enn en tanke.

---
---

   Bjørn Dahlberg, 01.01. 2013 via InternetPosten:
   http://www.facebook.com/groups/204660792976807/permalink/317212281721657/

   Er vel ikke å undres over når folket i dag har fått kjennskap til at bare få prosent av dommerne i landet er Lovlige dommere. Og de er skyld i at det er over 40 000 ugyldige dommer og rettsavgjørelser som er ugyldige.
   Og landet er som takk for AP`s underminering av våre lover degradert til en B nasjon av FN når det kommer til rettssikkerhet og har således mistet stemmeretten. Når så Justisdepartementet forlanger at Domstols administrasjonen skall være med å forfalske virkeligheten ved at de i hemmelighet har bedt dommere sende inn nye underskrevne papirer (som av loven er ulovlige) og så trikse disse inn i Postjournalen, Ja da vill vel alle som en (av samvittighetsfulle norske borgere) rømme fra dette systemet av svindel og Ulovligheter som jo Arbeiderpartiet har innført i Norge helt siden 1938.
   Nesten halve Justisdepartementet vurderer å slutte
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Nesten-halve-Justisdepartementet-vurderer-a-slutte-7001736.html
   www.aftenposten.no
   - Mange føler vi ikke lenger er et justisdepartement, sier tillitsvalgt Sylvia Peters.

*

   
---
---

   Hilde Jakobsen, 01.01. 2012 via politiskDEBATT:
   http://www.facebook.com/groups/politiskDEBATT/permalink/577959938885044/

   Til: Alle folkevalgte og offentlig ansatte i Norge

   Norges folkevalgte politikeres og forvaltningens tillit svekkes hele tiden ved at Menneskerettighetene til stadighet blir plukket ned fra prioriterings hyllen,slik at det stadig faktisk tar oss i retning "Politistat med kriminelt styrings sett" og dermed likeledes fjerner oss fra "Rettstat hvor folkets interesser ivaretas".
   FN har degradert Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter fra A- til B-status.
   En B-status i FNs organer innebærer bla.a. at Norge ikke vil ha talerett overfor FNs ulike overvåkingssorganer.
   Norge kan heller ikke påta seg eller få tillitsverv. En B-status setter Norge på samme formelle nivå som land som Tsjad, Bulgaria og Tadsjikistan, skriver Morgenbladet.
   Norge signaliserer nå en utvikling i feil retning når det gjelder nasjonalt menneskerettighetsforsvar.

   Det ligger jo i selve statsmaktens natur at det vil være en skjev maktfordeling mellom utsatte individer og statsmakten, og at det derfor er behov for uavhengig overvåking og rådgivning. Dette glemmes av for mange i dag!
   Det er et gedigent rettssikkerhets- og samfunnsproblem at vi har et Regjeringsadvokatembete og et Riksadvokatembete som gjør det motsatte av det de er satt til å gjøre; nemlig å sikre menneskerettene.
   De har en plikt til å opptre objektivt og etterleve menneskerettene, men går praktisk talt "over lik" for å tjene statens interesser.
   Det er helt på sin plass at FN nedgraderte Norge til en B- nasjon når det gjelder menneskeretter.
   Vanlige mennesker har i realiteten ingen plass å henvende seg, når deres menneskeretter krenkes.
   Vi oppfyller heller ikke Paris-prinsippene, der et minstekrav er en egen lov som sikrer uavhengighet i forhold til menneskerettene.
   Vi har ikke engang en egen menneskerettskomite.

   På den måten har den vanlige borger ikke noen institusjon å gå til dersom de mener seg utsatt for krenkelser.

   Siden de folkevalgte i landet med sine holdninger til menneskerett i dag ikke viser respekt og ansvar for tilliten de er gitt av folket,
   så må vi minne dem på at deres posisjon skal være "Av folket & for folket" noe degradering av menneskerettigheter så absolutt ikke hører hjemme innunder..!!

   Vi "folket" krever derfor at Menneskerettighetene umiddelbart blir satt på sin rette plass som Nr.1. i prioritering,
   Vi krever at det umiddelbart blir satset alt av nødvendige midler til å få satt i gang de rette tiltak som må gjøres for å kunne oppfylle Paris-prinsippene, der et minstekrav er en egen lov som sikrer uavhengighet, oppgaver og nødvendige fullmakter.
   Vi krever også at det på kort tid kommer en redegjørelse for når det kan forventes at Paris-prinsippene oppfylles, og at denne ikke overskrides.
   Til slutt krever vi at det aktivt skal ryddes opp i lovstridighetene, systemfeilene samt den manglende kompetansen, som er årsakene til at utviklingen i senere tid har klart å gå i negativ retning på et så viktig område som menneskerettigheter..!

   Menneskerettigheter som førsteprioritet alltid!! - underskrift.no
   http://www.underskrift.no/vis.asp?Kampanje=4429 
   www.underskrift.no
   Opprett egne underskriftskampanjer GRATIS!
   Gilla · · Marknadsför · Dela

*

   Hilde Jakobsen:
   http://www.underskrift.no/vis.asp?Kampanje=4429
   Menneskerettigheter som førsteprioritet alltid!! - underskrift.no
   www.underskrift.no
   Opprett egne underskriftskampanjer GRATIS!

   
---
---

   Ole-John Saga, 31.12. 2012:
   http://www.facebook.com/olejohn.saga/posts/3954342588006

   Hva er dette forferdelige gnålet om at egoet er vår verste fiende ? Forklar meg detaljert hvordan hver og en av oss vil bli som mennesker hvis vi ikke har et ego. Vil vi ikke da bli lette ofre for kontroll, og hvor vil vår individualitet ta veien ?
   Hva med en god balanse mellom ego og sjel ? Ja når vi er i ett med i kilden vi alle er en del av, da vil nok egoet muligens bli overflødig. Hvor er vi nå ? I 3 dimensjon, og hvor mange dimensjoner finnes det som vi må gå gjennom før vi er hjemme ? Hvordan skal vi kunne lære uten et ego ? Det må jo finnes en faen så god og detaljert og logisk manual som forteller hvorfor vårt egoet er overflødig, noen som kan legge frem den manualen, og da snakker jeg ikke om forbannet new age piss som er full av billige hersketeknikkker og tåkepreik, men en manual som er full av krystallklar logikk og ikke en saus med forvirrende bullshit som kun er ute etter en ting, nemlig å forvirre slik at man ikke skal forstå eller tørre å spørre fordi man er redd for å virke dum, er overhodet ikke intressert i hersketeknikk svar. Og hvem er det opprinnelig som har kommet med ideen om at egoet er overflødig ? På meg så virker det som det er en greie som oppfordrer til blind etterfølgelse uten å gå i dybden, ja mange av dem som mener at egoet er overflødig er særdeles oppegående på en hel haug med andre områder, men når det gjelder akkurat egoets destruksjon, så er det akkurat som om det er null tankevirksomhet til stedet.

*

   Kenneth Tolås:
   Eg trur Ayn Rand seier masse om egoisme som "det beste som fins". Du kan sjå om du finn ein kortversjon av det ho skriv/lærer/filosoferte...

   Grethe Krokvik Krogsen:
   At egoisme "er det beste som finnes" er jeg vel ikke helt enig i men at egoet har sin plass er vel hevet over enhver tvil.Hvordan skulle vi klart oss her nede i 3D om ikke noe drev oss videre.... Min tanke er at ett sunt vennskapsforhold mellom sjel og ego gjør oss til balanserte mennesker ....

   Nicolay Vikre:
   Det som gjelder er en god balanse av de diverse motstrebende krefter som vi alle besitter. Ego er en fin ting, hvis den ikke er ute av balanse, I totally agree with you! Godt nytt år Ole Ole-John Saga

   Nicolay Vikre:
   :)

   Tove Larsen:
   Hårfin balanse kreves.... :)

   Tore Svendsen:
   "Ego är ett latinskt ord som betyder "jag". Ett annat liknande ord är egomet som betyder "jag för min del". "
   http://sv.wikipedia.org/wiki/Ego_(latinskt_ord)
   Altså på norsk, JEG, ikke den norske versjonen jag

   Så ego handler om å ha finne seg selv, selvinsikt, å ha selvinsikt nok til å vite hvilke behov du selv har som må fylles, å fylle dem. For "man må først elske seg selv for å elske sin neste".... jeg har et problem der.... for jeg har så små behov for min egen del at jeg ikke vet om jeg elsker meg selv nok.... eller kansje det er akkurat det jeg gjør.... elsker meg selv nok, derfor har jeg så få behov...? behovet for å være en fri sjel som mulig på denne prisonplanet.... koste hva det koste vil for min egen del. for det er ikke så nøye med meg. jeg føler meg ferdig med livet. det er viktigere at ikke kommende generasjoner må oppleve det faenskapet jeg har gjort.
   Ego (latinskt ord) - Wikipedia
   sv.wikipedia.org
   Ego är ett latinskt ord som betyder "jag". Ett annat liknande ord är egomet som betyder "jag för min del". Det svenska ordet "jag" är besläktat med latinets ego.

   Willy Hernulf Hansen:
   Det er da vel ingen som for alvor mener at vi mennesker ikke skal ha et ego, for det HAR vi da alle enten vi tror det eller ikke. Alle mennesker er eller BØR iallfall være glade i seg selv, i det minste så mye at man tar vare på seg selv og tillater seg å ha det bra, både fysisk og psykisk. Problematisk for oss selv og andre rundt oss blir det når egoet er så sterkt at ingen andre betyr noe, at man blir egosentrisk og egoistisk. Egoisme i sin sterkeste form kalles for narsissisme, og de som preges av dette opptrer oftest uten noen menneskelige følelser eller empati overfor andre mennesker. Man tillater seg da gjerne å utnytte andre på det groveste og til og med drepe andre med kaldt blod dersom de står i veien, eller drepe uskyldige kun for å fremme sin egen sak. Tenk på Anders Behring Breivik, han er en av nåtidens mest kjente narsissister og psykopater.

   Rune L. Hansen:
   Les f.eks. Rudolf Steiners forfatterskap, eller verdens-litteraturen.
   Norsk litteratur i alle sine aspekter også gir et saklig perspektiv på dette med egoet og positiv og negativ egoisme.

   Jarle Johansen:
   Jeg mener at denne ønskede egodød kan tilskrives kommunismens utbredelse, at individet skal nøytraliseres på bekostning av kollektivet. I the Brave New World eller Den Nye Verdensorden betyr kollektivet alt, og kun partipampene og den beskyttede patriotiske kapitalistiske klasse som skal få lov å ha ego i Khazarkongens nye verdensrike. Alle andre må underlegge sine liv hva partiveldet (vi vet hvem de representerer) beslutter....

   I den forgangne tid var landenes grunnlover og konstitusjoner fokus på å beskytte individets interesser. Nå er det kollektivet før individet, og konstitusjonene omskrives for å inbefatte dette paradigmeskifte i det førende kollektive politisk klima. Dagens populær religion.

   “In October, 1917 we parted with the Old World, rejecting it once and for all. We are moving toward a New World, a world of Communism. We shall NEVER turn off that road.” - Mikhail Gorbachev at the Kremlin in Moscow, Nov. 2, 1987

   http://www.nyhetsspeilet.no/2010/12/klima-og-den-kapitalistiske-klasse-i-kommunismen-kkk/
   Klima og den Kapitalistiske klasse i Kommunismen (KKK)
   www.nyhetsspeilet.no
   Dagens Næringsliv melder igår den 6. Desember at Indias miljøvernminister Jairam Ramesh krever at rike land gjør opp sin klimagjeld. Kravet anslås til 568 milliarder tonn Co2. Dette handler om å sikre lik rett til bærekraftig utvikling, sier Indias miljøvernminister. Bemerk begrepet «Bærekraftig utv...

   Ragnhild Madsen:
   Folk med et sunt ego har en tendens til å stole på seg selv, dette kan oppleves fryktelig frustrerende for maktapparatet:
   http://nyinjeksjon.wordpress.com/2012/07/11/studie-fra-2011-bekrefter-nordmenns-konformitet/
   Studie fra 2011 bekrefter nordmenns konformitet
   nyinjeksjon.wordpress.com
   Begrepene “obedience”, “compliance” og “conformity” er sentrale begreper i sosialpsykologien. Begrepene beskriver individets evne til lydighet og graden av underkastelse i møte med autoriteter elle...

   Willy Hernulf Hansen:
   Kanskje det Ragnhild, men i følge studien du refererer til så har tydeligvis ikke maktapparatet i Norge mye å frykte fra konforme og servile nordmenn. Når staten sier "hopp" så hopper nordmennene i takt, nesten uansett hva myndighetene trer ned over hodene våre. Jeg tenker imidlertid selv og er derfor ikke så snar med å hoppe uten først å spørre om hva som er meningen med å hoppe, og om det er bra for meg å gjøre det. Hva med deg.... hopper du i takt med de andre?

   Rune L. Hansen:
   Å kalle Anders B. Breivik for narcissist eller psykopat blir vel omtrent som å kalle de allierte som angrep og bombet Hitler-regjeringens Tyskland for narcissister og psykopater ... Hvor enda langt flere uskyldige liv ble ødelagt og ble drept. Det er også i dagens Norge ondskapen som rår via grov-kriminelle i og omkring den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen. Anders B. Breivik ble allerede som barn, i likhet med så veldig mange andre, vitne til og offer for at Ap-regjeringens storm-tropper og kvasi-politi, det såkalte "barnevernet" og deres med-spillere, trengte inn i og ødela sin familie og sitt liv. Og videre mye annet av Ap-regjeringens i en overflod og på kryss og tvers kriminelle galskap, utplyndringer, terror, trakassering, tortur og groteske ødeleggelser i Norge.
   Anders B. Breivik gjorde, som de allierte mot Hitler-regjeringen, et forsøk på å stoppe dette og disse. I og for en slags nødverge. I en slags ufrivillig og ikke selv-forskyldt krig. Det har absolutt sine gode grunner og sin berettigelse at han krevde sin sak fremmet for en militær domstol. Og Ap-folket er vel langt mere psykopater og narcissister enn Anders B. Breivik? Som også Hitler-folket var langt mere psykopater og narcissister enn de allierte dengang som forsøkte å få stoppet terror-regimet og den kriminelle galskapen?

   Willy Hernulf Hansen:
   Rune L. Hansen.... med den kommentaren der plasserer du deg selv i samme kategori som ABB, og dokumenterer derved din egen narsissisme og psykopatiske galskap. Mener du virkelig alt det du sier her? Kanskje du burde holde Anders Behring Breivik med selskap i fengselet, for dere har tydeligvis mye felles... eller hva? Om du ikke ennå har drept noen uskyldige mennesker så er jo absolutt sjansen tilstede for at du kan finne på noe jævelskap, for med en slik nesegrus beundring for ABB så er du nok troende til det meste. Kanskje politiet burde ta deg inn til et lite avhør? Finne ut hva du egentlig vil og faktisk er i stand til? Om Ole-John Saga kjenner deg så håper jeg at han tar et lite oppgjør med deg og dine meninger.... og kanskje fillerister deg litt så de skadde hjernecellene dine som skrangler rundt i hodet ditt kan ramle på plass igjen. Jævla idiot...!

   Rune L. Hansen:
   Ap-kattene er som vanlig ivrige efter å forurette, og bruker synlig eller fordekt ord som "idiot" i all sin voldelige argumentasjon og mangel på saklighet.

   Rune L. Hansen:
   Nokså fullstendig perverterte og indoktrinerte av Ap-maskineriets propaganda og skolering.

   
---
---

   Rune Fardal, 01.01. 2013:

   Quiz: Hvor mange ganger sier Jens "Kvinner" og "likestilling" i propagandatalen sin?

*

    Bjørg Brennan:
    Like mange ganger som en programmert robot ?

    May- Harriet Seppola:
    Han glemte ikke yndlingstemaet sitt- VAKSINER , som redder så mange . Fyren tror at det norske folk er totalt nedrullet .

    Ragnhild Helene Johannessendottir:
    Var ikke få , han såg jo noenlunde edru ut iår ... Han taper vel penger at folk ikke vil vaksinere seg .Kjøp han en flaske så kan han dele den med faren ..Humbuk-folk fra A til Å ..

    Tor Vidar Betten:
    Jens e så falsk at det renner av han...

    May- Harriet Seppola:
    Det må vœre anstrengende å lyve hele tiden .

    Bjørg Brennan:
    Nope, ikke om man gjør bruk av høyteknologiske brainwasching programmeringer ?

    Julija Lande:
   ..Jens:..... inkluderende, likestilt og trygt norge,,,,,???????? Illusjon!!!

    John Eiliv Rindøien:
    Dævven jeg er glad jeg klarte å finne fjernkontrollen i tide til å få dempet lyden, på den psykopaten !!

    Per Einar Guthus:
    Jens sier også: «På 40 år tok 600.000 kvinner steget ut i lønnet arbeid. I dag er det jentene som dominerer statusfag som jus og medisin. Utdanning var og er nøkkelen til valgfrihet for kvinner. Nøkkelen til framtiden.» Fremtid for hvem? med en skilsmissestatistikk på over 50% og økende, så er det barna som blir taperne. Det var menn som stod bak kvinnefrigjøringen, Her er agendaen:

    «Man kan ikke tillate underkastelse til foreldrenes myndighet hvis man ønsker å få til dyptgripende sosial endring …. For å få effektuert raske endringer må de sentraliserte regimer skape et kraftig angrep på familietradisjonene, for at nåværende generasjoner skal bevares. Det er nødvendig med andre ord, kunstig å skape en eksperimentell kløft mellom foreldre og barn, å isolere det siste slik at de lettere kan bli indoktrinert med nye ideer. Et ønske kan være å føre en enda mer total underkastelse til staten, men hvis man ønsker å forme barn for å oppnå noen fremtidige mål, må man begynne å vise dem som overlegne dette, i den grad de er nærmere dette fremtidige mål. Man må også studere deres behov med forsiktighet for å oppnå disse vanskelige forberedelser for fremtiden. Man må lære dem å ikke respektere deres tradisjon-bundne eldste [foreldre], som er bundet til fortiden, og vise bare hva som er irrelevant.»

    Warren Bennis og Philip Slater i boken «The Temporary Society» (Det Midlertidige Samfunn) (1968)
    http://www.nyhetsspeilet.no/2011/02/den-nordiske-modellen-for-verden/
    Den nordiske modellen for verden?
    www.nyhetsspeilet.no
    Demokrati-bevegelser gjør sin entre i verden; Egypt, Tunisia, Algerie. Hva slags demokrati vil de få? Kommer demokrati-bevegelsen til Norge også? Vil sosialismen falle i den nye tidsalder? Vil sosialismen muligens overleve mot alle odds, og bli det nye verdensomspennende etablerte system for Den Nye...

    John Eiliv Rindøien:
    Hvis man skal lære en katt å spille munnspill ,bør man starte med en gang etter fødselen, mao. !, og gi de store kattene noen store rotter å jage etter , slik at de ikke oppdager at du har stjålet ungene deres !!!

    Per Einar Guthus:
    Synes han er bedre å høre på uten zoomende kameraer og kunstige byttinger av kameravinkler. Her tror jeg han ikke lyver så mye i alle fall.... http://www.youtube.com/watch?v=wt55p8RHvTE
    Jens Stoltenbergs "fylle-tale"
    www.youtube.com
    Stoltenbergs tale 1 mai 2008 i Skedsmo hvor han framstår som beruset eller i det minste ekstremt lite fokusert

    Rune L. Hansen:
    Familie, hjemsted og religion (hva enn den måtte være) er de kjæreste og næreste verdier for oss. Ap-folket tror de har noe bedre å "tilby" (hva enten en vil eller ikke).

   
---
---

   Eva Skaugen, 01.01. 2013:
   http://www.facebook.com/groups/krev.rettsikkerhet/permalink/530557316968673/

   Dette kan vel også bli en løsning for Jens....
   Vi blir lovpålagt å sørge for det han har forpliktet seg til...
   China Has to Make it Law: You Must Visit Your Elderly Parents
   http://www.care2.com/causes/china-has-to-make-it-law-you-must-visit-your-elderly-parents.html
   www.care2.com
   China had to pass a law recently requiring adult children to visit their elderly parents often.

*

   
---
---

   Ruby Harrold-Claesson, 01.01. 2013 via NKMR:
   http://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10151225729498785/

   Gott Nytt År till Er alla! Happy New Year Everyone! Bonne Année à tous! ¡Feliz año nuevo a todos!

   2012 var ett förfärligt år för hundratals familjer i Sverige, Norge, Danmark och Finland, som blev bestulna sina älskade barn av det brutala, omänskliga systemet som mindre filosofiskt utbildade politiker de nordiska välfärdsstaterna har skapat för att förverkliga sin Utopia. Systemet har dock varit ett totalt misslyckande och under 2013 ska Sverige betala 250 000 kronor i skadestånd till ett antal personer som, fram till 1980, fick sina barn- och ungdomsår och sina liv förstörda i fosterhem och institutioner.

   Men Sveriges regering och riksdag gör ingenting för de hundra tusentals barn som fr o m 1980 till våra dagar har fått - och fortfarande får - sina liv förstörda i samma socialmaskineri!

   Det enda rätta vore att de som utsätter sina medmänniskor för brott mot deras mänskliga rättigheter ska få uppleva samma lidande som de har tillfogat sina offer.

   Jag önskar alla misshandlade familjer ett Bättre 2013!
   http://www.xda-developers.com/wp-content/uploads/2012/12/Happy-New-Year.jpg?f39ce1
   www.xda-developers.com

*

   Ingalill Elenius Öhman:
   Bra skrivet Ruby!! Tack för att du finns.

   Kerstin Eriksson:
   Bra!

   Elisabeth N Johansson:
   du har förstått vad soc håller på med..... TACK

   Lotta Månsson:
   tackdetsamma

   Mariyka Tomova-Kallmyr:
   generationsdiskrimination handlar det om . Ett modernt generations krig. Ett medborgerligt krig. Ett inbördeskrig

   Ingalill Elenius Öhman:
   ..eller myndighetskrig mot den" i deras ögon" svaga medborgaren med söta barn som de kan "sälja" till sina vänner......

   Mariyka Tomova-Kallmyr:
   statlig barnslaveri handel. post-kolonialism

   Ruby Harrold-Claesson:
   Socialtjänsten skapade inte sig själv. Det var forna riksdagar och regeringar som har stiftat lagarna. Det är staten som har beslutat att det ska finnas kommuner och den har delegerat åt kommunerna att sköta vissa verksamheter - t ex socialtjänsten - som också har bestämts av staten.

   Det finns också något som heter kommunalsjälvstyre, så kommunerna kan i princip göra som de vill, t ex inom ramen för den sociala verksamheten, där staten har ordnat med SoL och LVU med alla deras gummiparagrafer.

   Och medborgarna har blivit indoktrinerade och är nu så systemanpassade (läs: hjärntvättade) att de flesta tror att myndigheterna vill dem väl, och är till för att hjälpa och skydda och stödja dem - till dess att Prusseluskan stormar in i deras bostäder och sliter ifrån dem deras förtvivlade, skrikande barn.

   När man sedan klagar till den för verksamheten ansvarige ministern får man som svar: Vi har inte ministerstyre. Jag kan inget göra!

   Det var ondskefullt, genialiskt uttänkt!

   Anna V Prtenjaca:
   Eländets "Gummiparagrafer"... ha ha där fick du till knorren Ruby Harrold-Claesson

   Ingalill Elenius Öhman:
   Ruby... önskar att du hade haft tid att skriva en bok om dina erfarenheter gällande din kamp om kidnappade barn... Dina möten ... sorgen när man förlorar och glädjen när man vinner.. Jag förstår att då måste vi skaffa minst 24 timmar till på dygnet..!!

   Anna V Prtenjaca:
   Alla blanka papper i hela världen räcker inte till att skriva upp alla övergrepp begångna mot våra barn, barnbarn och lämpliga föräldrar av svensk socialtjänst

   Ingalill Elenius Öhman:
   Man kan alltid börja någonstans i sin berättelse... Min önskan är att det kommer fram till regeringsnivå och även internstionellt hur soc missbrukar sin makt och trycker ner de föräldrar som egentligen många gånger behöver stöd. Någon gång måste "ögonen" öppnas på de styrande.

   Anna V Prtenjaca:
   De styrande tror jag är medvetna om övergreppen (mer eller mindre) - de är ju de som utformat våra lagar (som blivit till "gummilagar" innanför dörrarna på svenska socialtjänst kontor). Det är väl FÖR omfattande för de ansvariga makthavarna att granska socialtjänstens brutala maktmissbruk och inte minst krävande att reformera dagens socialtjänst. Visst är det viktigt Ingalill Elenius Öhman att skriva en bok (det håller jag med dig om)... det är ett omfattande och mentalt påfrestande jobb även för rättskämpar.

   Jag lider med fosterhemsbarnen som regeringen skall betala skadestånd till (själsliga sår kan man aldrig ersätta!) det är ansiktet UTÅT till Sveriges medborgare men bakom kulisserna i svenska socialtjänstens maktmaskineri begås fortfarande idag och i än värre utsträckning, de största övergreppen mot barn och föräldrar i Sverige 2000-talet - Sveriges mörkaste dödssynd.

   Ingalill Elenius Öhman:
   Anna du har sååå rätt!!

   Anna V Prtenjaca:
   Vi har alla lärt känna både det ena och det andra om vad myndigheterna VERKLIGEN går ut på och vad "de gör för sina medborgare". OM vi aldrig varit involverade genom att våra barn och barnbarn varit oss bestulna av socialtjänsten så hade vi trott (lurade!) på att Sverige är rättssäkert. Tycker bara synd om de som INTE vet och tror att vi lever i ett rättssäkert land och att Sverige "är ett sååå bra land" att leva i. Humbug, vet vi idag! Sverige är inget barnvänligt land - ett sådant land är förutfattat att dö ut

   Mariyka Tomova-Kallmyr:
   Just det jag undrar varfor soc. stjansten och socnamnden i Uddevalla kommun ej bryr sig om BG-domslut nar detta BG-domslut ar erkant for 3 manader sedan pa FK-Goteborg

   Mariyka Tomova-Kallmyr:
   Har star det mera om det     http://genocidesweden.ucoz.ru/news/zashho_shvedskata_obshhina_uddevalla_khvrlja_neverojatni_resursi_za_da_razbolee_do_smrt_tri_blgarski_deca/2013-01-02-135
  text inne pa svenska dagboksform fr. en bra bloggare
   Защо шведската община Уддевалла хвърля невероятни ресурси за да разболее до смърт три български деца
   genocidesweden.ucoz.ru

   
---
---

   Oriana Cottard, 29.12. 2012 via NKMR:
   http://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10151221038968785/

   En moders kamp för sitt barn -
   mot sjukdom, mot fattigdom, mot krig, mot alla krafter som suger ut och förhärdar, och allt som nedvärderar människan, den kampen måste bli en angelägenhet för alla människor, en kamp i kärlek och med verklig vilja att överleva. - Adrienne Rich

*

    Embla Diser:
    Jag lånar den...

    Oriana Cottard:
    Du är så välkommen kära Embla. Är glad att du tycker om den

    Rune L. Hansen:
    Å offentlig diskriminere det ene kjønn på en slik måte som teksten i posteringen over her gjør er et uttrykk for en ond vilje.

    Oriana Cottard:
    Det handlar absolut icke om någon diskriminering eller ännu mindre någon ond vilje vare sig från Adrienne Rich eller jag kan jag garantera dig kära Rune. Jag är lugn i själen i vetsakapen om vem jag är för människa. Frid vare med dig kära Rune

    Rune L. Hansen:
    Ja, det er det de sier.

    Oriana Cottard:
    jag är glad att du tänker rätt nu. Jag köpte en underbar bok om kärlek idag o i den fanns just den där underbara dikten. Jag kunde bara inte mostå att dela den med er underbara människor.

    Rune L. Hansen:
    En banalitet, en tåpelighet og usselt.

    Oriana Cottard:
    Dina komplimanger rör mig kära Rune

    Rune L. Hansen:
    Mange i disse tider som liksom vil være snille og kjærlige og som er onde og kriminelle i lange baner. Mildt sagt.

    Rune L. Hansen:
    Ofte også bare makten til å være det som mangler.

    Rune L. Hansen:
    Dumheten, egoismen og ondskapen er nære og kjære søsken.

    Oriana Cottard:
    Jag känner mycket vrede i dig kära Rune, men tyvärr riktad på fel persone som du kan tänka dig. För jag har inte gjort dig något ont och som jag sa, så var min tanke bara god när jag delade den där lilla dikten kommen från en kärleks bok jag köpte igår. Jag hoppas att du inte är en sådan person som slänger din vrede och dåliga upplevelser mot andra för tänk på att du inte är ensam om att ha varit med dåliga upplevelser. Detta är ändå ingen anledning att ta sig på andra som faktigkt inte gjort något illa mot dig o mig, eller hur. Tänk efter en stund, här är vi allihoppa för att få stöd o ingenting annat. Det är i alla fall min tanke. Frid vare hos dig Amen

    Anna V Prtenjaca:
    Amen

    Cecilie Bedsvaag:
    Dessverre er det endel fedre som mener at både kone og barn er mannens personlige eiendom. De behandler sin familie som objekter.

    Anna V Prtenjaca:
    visst gör de Cecilie Bedsvaag, barnet och jag var ett objekt i mitt hushåll

    Cecilie Bedsvaag:
    I slike situasjoner vil barnevernets inngripen bare gjøre vondt verre enten barnet havner hos den minst hensynsfulle forelderen eller den minst hensynsfulle mister all kontakt med familien.

    Anna V Prtenjaca:
    där fick du till knorren

    Anna V Prtenjaca:
    varför och på vilka grunder finns det män som är besatta av makt kontroll över sina kvinnor och barn hushållen? Kan det ha göra med att de blivit illa behandlade som barn själva (och särskilt av sin mamma). Mitt ex var illa däran under sin uppväxt, frånvarande föräldrar där barnen bollades runt och skickades till sitt andra hemland UTAN sina föräldrars sällskap

    Cecilie Bedsvaag:
    Det er en mulig forklaring. Det er det barnevernet hevder også; at barn som har opplevd omsorgssvikt selv vil utvikle manglende omsorgsevner. Hvordan man behandler sin fru/mann sier mye om hvordan man behandler sine barn.

    Rune L. Hansen:
    Som sagt, slikt er uavhengig av kjønn. Kjønns-diskriminering via noen i den offentlige (inkludert politiske og juridiske) forvaltningen er derimot ulovlig og straffbart. Skilsmisse er hverken ulovlig eller straffbart.

    Rune L. Hansen:
    Organisert kriminalitet er også ulovlig og straffbart.

    Cecilie Bedsvaag:
    Er det kjønnsdiskriminerende med fødestuer kun for kvinner?

    Rune L. Hansen:
    Nei, det er ikke kjønns-diskriminerende med herre-toaletter heller. Hverken kjønns-diskriminerende eller forurettende på noe vis.

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 01.01. 2013:
   http://www.facebook.com/groups/420311151350431/permalink/470323463015866/

   ILLUSJONEN OM "BARNETS BESTE" UNDER BARNEVERNETS OMSORG .
   http://ildsjelen.ning.com/profiles/blogs/illusjonen-om-barnets-beste-under-barnevernets-omsorg
   ildsjelen.ning.com
   Kristiansand: Sjuåringen skal i følge tiltalebeslutningen ha blitt utsatt for ulike former for mishandling og vanskjøtsel fra han var to og et halvt år i ju…

*

   Rune L. Hansen:
   Barnets, foreldrenes og samfunnets verste og motsatt lov og rett alltid det beste i henhold til Ap-folkets terror-regime.  Tanke-vekkende?

   
---
---

   Aurora Malticro, 01.01. 2013:
   http://www.facebook.com/groups/utsattabarn/permalink/571564832860971/

   STATEN ÄGER BARNEN, INTE FÖRÄLDRARNA
   http://www.eaec-se.org/articles/Torell/staten_ager_barnen.htm
   www.eaec-se.org
   Jag kunde inte tro att det jag läste var sant, när jag fick den senaste Midnattsropet från Maranataförsamlingen i Stockholm. Två artiklar beskrev bortrövandet av en sjuårig pojke från sina föräldrar av barnomsorgen i Gotlands kommun för fyra år sedan. Detta är en kidnappningshistoria som är grymmare...

*

    Mariyka Tomova-Kallmyr:
    barn används just som redskap for att forstora relationer. de används som gisslan. som slavar. som fangar. Det är ett fängelselikt system utan forstaelse ute i världen

    Rune L. Hansen:
    Litt sitat:
    "Jag kunde inte tro att det jag läste var sant, när jag fick den senaste Midnattsropet från Maranataförsamlingen i Stockholm. Två artiklar beskrev bortrövandet av en sjuårig pojke från sina föräldrar av barnomsorgen i Gotlands kommun för fyra år sedan. Detta är en kidnappningshistoria som är grymmare än vad jag sett här i USA. Det är en sak att ha kriminella personer kidnappa barn, men att kommunaltjänstemän kan kidnappa barn och sedan gömma dem från föräldrarna under fyra år slår alla rekord."

    Rune L. Hansen:
    Litt mere sitat:
    "Den grekiske filosofen Platon skrev ned hur han ville att en stat skall fungera, och denna mall har både kommunister och nazister följt i sina fruktansvärda diktaturstater. I mina studier under årens lopp har jag funnit att det finns ingen filosofisk skillnad mellan nazister, kommunister eller socialister. Alla har samma mall, att avkristna samhället, att upplösa familjerna, att i statliga skolor indoktrinera barnen i deras filosofi och att förstöra all moral. De svenska socialdemokraterna har lyckats över all förväntan och de personer som idag är politiska ledare, läkare, lärare, ingenjörer, präster, pastorer, poliser, domare, tjänstemän inom alla förvaltningar från statliga ämbeten ned till kommunala befattningar, etc. blev hjärntvättade under skolåren. Det är nu en manipulerad generation som är i ledarskap för det svenska samhället."

    Rune L. Hansen:
    Enda litt mere sitat:
    "När nu alla kristna ledare hade blivit likriktade, så fanns det kvar vissa envisa obekväma kristna, som började med att hemskola sina barn. Regering och riksdag talade om en kris, som man måste få bukt med. Eftersom alla regeringsledare och riksdagsmän hade formats till hjärntvättade, lättlurade och nyttiga idioter, så kunde man inte tillåta föräldrar att själva skola sina barn. Dessa barn blir farliga, de är inte likriktade och det värsta utav allt är att de tror på Gud, och inte bara det, de har blivit frälsta.

   Om dessa barn får växa upp i en sådan miljö, så kan de börja vittna och predika om sin tro och detta kan skapa en väckelse. Detta är en mardröm för de hjärntvättade, lättlurade och nyttiga idioterna.

   Tack och lov, sade man i Visby, vi har ju en mycket bra och gedigen ledare som heter Christina Godarve. Hon är ju en hjärntvättad, lättlurad och nyttig idiot, och henne skall vi se till att polisen hjälper att satta fast bovarna, som är så fräcka att de vill hemskola sin son.

   Nu var det några i tingsratten i Visby, som inte helt trodde på att man skall vara hjärntvättad, lättlurad och nyttig idiot, så man tog ett beslut att föräldrarna skulle få pojken tillbaka. Då blev det ett ramaskri och man tog fallet till hovrätten, där man visste att det fanns pålitliga domare som var hjärntvättade, lättlurade och nyttiga idioter, och som man visste skulle döma "rätt" i detta fall.

   Under tiden så vräker de svenska TV och radiokanalerna ut sitt smutsiga illaluktande avloppsvatten över det svenska folket. Varje dag skall det svenska folket "tvättas" i detta avloppsvatten, så att man aldrig förstår vad som är sanning och att människorna skall bli så smutsiga och fogliga som möjligt. Piska dem varje dag med svordomar, pornografi, hädelser mot Gud och driva dem att lusta till att synda med sina kroppar. Kvinnor och män utan skam som kallas för idoler, och som skriker ut vad de kallar för en sång, men som i själva verket är plågande vanvettiga ramsor, som gör människor mentalt instabila.

   Regeringen i Sverige borde hänga ut skyltar på alla infartsvägar till Sverige, där det står "VÄLKOMMEN TILL DÅRHUSET SVERIGE.""

   
---
---

   Mariyka Tomova-Kallmyr, 01.01. 2013 via Barnens Bästa:
   http://www.facebook.com/groups/236996097615/permalink/10151197356187616/

   Jag har försörjt mina barn ensam i 14 år med 6 000 SEK i månaden!!!! Men någon som har stulit dem under statlig beskydd skall få 40 000 per barn för mina barn!!!! Rättvisa???
   Аз съм издържала децата си 14 години в Швеция с 6 000 шведски крони!!!! Но някой си който ги е откраднал под държавно покровителство ще получи 40 000 шведски крони за дете на месец! Справедливост???

*

   
--- 

*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, 2. nyttårsdag - onsdag 02. januar 2013, Vinberget:

   Omkring null grader Celsius, fuktig og tildels noe regn og yr her ute i natt. Disig, fuktig, tildels yr og 2 pluss-grader frem mot klokken 15. Oppmot omkring 3 pluss-grader, mørkt og regn utover kvelden og mot midnatt.

---
---

   Rune L. Hansen, 02.01. 2013:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/4324241858996

   Det å bli offentlig ansatt politiker ble i Norge og visse andre land en vei til organisert kriminalitet, til penger, karriære og status.
   De selger oss til industrien og til hvem og hva som helst for å tjene seg selv og sine venner og med-spillere med
penger, karriære og status.
   Både frekkhet, falskhet og naivitet gir uslåelig god reklame for fordekt politisk organisert kriminalitet.

*

   Gunnar Antonsen:
   Nåda Rune det er da ikke noe fordekt ved politikerens virksomhet, alt er jo i lyset, men vi er jo politisk blinde så vi ikke engang ser korrupsjonen som florerer i kretsene rundt pengebingen Norge.

   Rune L. Hansen:
   Ja, egentlig, og jo både det hele og propagandaen, fasadene, forkledningene, frekkheten og falskheten virker sterkt og smittsomt både indoktrinerende og perverterende.

   Gunnar Antonsen:
   Sannheten det ja Rune !!!

   Rune L. Hansen:
   Uten rettferdighet vil penger i og omkring den offentlige forvaltningen forurette og ødelegge.

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.01. 2012:

   Mulig det er drømmetenkning fra min side, men jeg drømmer om en offentlig forvaltning som uttrykker seg på forståelig norsk.
   Juridiske problemer fordrer et tydelig og enkelt språk, men mange dommere og byråkrater tilbyr oss det stikk motsatte. Det byråkratiske språk, er så innviklet at selv ikke avsender skjønner hva som sies. Noen kaller byråkratspråket for "Grete Faremosk" og det er betegnede. For hva betyr egentlig ord som «prosesser», «endringsfokus» og » synliggjøring av atferd»?

*

    Bjørn Kåre Lande:
    Dette er overskrifter som beskriver emner. Trenger jo ikke være rakettforsker for å skjønne det?

    Ingebjørg Hovland:
    akkurat det var vel dårlige eksempler.... men sikkert dratt ut av en sammenheng som ikker logisk.

    Sveinung Vegsund:
    Det er nettopp et sentralt poeng at språket skal være uforståelig ?

    Sveinung Vegsund:
    http://gamma.kaldera.no/svada/
    Svadageneratoren
    gamma.kaldera.no

    Randi May Brandt:
    Ja da kan du tenke på oss som aldri har lest ei bok om jus hvordan vi opplever å få brev med paragraf på paragraf.

    May Brith Harestad Hollos:
    Grete Faresmo & Leder for Politijuristene Kurt A Lier etterlyste misligheter i forsvaret & innen Politijuristene i feb 2010.. Pr d.d. har jeg ikke sett eller hørt noe mere om det, om jeg vet at klage ble sendt Kurt A.Lier den gang

    Kjell Einar Vegger:
    Kanskje denne er til hjelp?: https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=no&shva=1#sent/13bf12dd5413f700
    Gmail: E-post fra Google
    accounts.google.com
    Over 10 GB med lagringsplass, mindre nettsøppel og mobil tilgang. Gmail er e-post på en intuitiv, effektiv og nyttig måte. Det kan til og med være morsomt.

    Ellen Myran:
    Den Svadageneratoren er bare kjempe herlig !!! :-)))) Tro det eller ei, men jeg laga faktisk to setninger fra den en gang jeg skulle skrive et spydig brev til.... nei, jeg tør ikke si hvor:-)

    Sveinung Vegsund:
    Et djevelsk verbalt verktøy denne genistreken !

    Cecilie Bedsvaag:
    Endringsfokus betyr ingenting. Det er i beste fall en oksymoron. Det viser dumheten blant de offentlige ansatte og politikerne.

    Sveinung Vegsund:
    Cecilie Bedsvaag: Fy skam deg. Nå har du satt meg i verbal forlegenhet. SNL !

    Sveinung Vegsund:
    Oksymoron, i retorikk og stilistikk en forbindelse av begreper (ofte gjennom et substantiv og et adjektiv) som logisk utelukker hverandre, slik at det oppstår en slående selvmotsigelse, et konsentrert paradoks.

    Sveinung Vegsund:
    Man lærer mens man lever !

    Helge Refsnes:
    Å være politiker (i allefall ap) betyr vel å kunne snakke i timevis uten egentlig å ha sagt noe.

    Sveinung Vegsund:
    Det er ikke så viktig hva man sier, men hvordan man sier det. Stilen er som kjent viktigere enn innholdet !

    Rune L. Hansen:
    Både svada, babbel og ny-tale er jo ofte ment effektivt å skjule onde eller forvirrede eller kriminelle hensikter. Og at ikke for mye skal avsløres.

   
---
---

   Tore Svendsen, 02.01. 2013:

   ‎"Kjære alle sammen ,

   I år er det nøyaktig 100 år siden norske kvinner fikk full stemmerett på linje med menn.
   Det var jammen på tide, tenker vi i dag.
   Men den gang var det en milepæl.
   Og det markerte starten på et eventyr for et helt land.
   Gjennom 100 år har økt likestilling tent håp, utløst drømmer og gitt ny kraft til troen på et bedre samfunn.

   Det skal vi feire i år!"

   Å i takt med denne utviklingen så har barnevernet utviklet seg...
   så hva skal vi feire i år?

*

    Jorunn Øydna:
    NOTHING!!!

    Rune L. Hansen:
    Likeverd er ikke å tilrettelegge eller stimulere borgerkrig mellom kjønnene. Og er heller ikke å stjele de verdier som hjemsted, familie og trivsel er.

   
---
---

   Rigmor Fossdal, 02.01. 2013:

   Art 23.
   1. Familien er den naturlige og grunnleggende samfunnsenhet og har krav på beskyttelse av samfunnet og staten.

   http://www.lovdata.no/all/hl-19990521-030.html

*

    Rigmor Fossdal:
    Art 17.
    1. Ingen må utsettes for vilkårlige eller ulovlige inngrep i privat- eller familieliv, hjem eller korrespondanse, eller ulovlige inngrep på ære eller omdømme.
    2. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slike inngrep eller angrep.
    Internasjonal konvensjon om sivile og politiske rettigheter, del III

    Tore Svendsen:
    Tenkt at dem må ha en lov om noe som er så selvfølgelig...

    Rigmor Fossdal:
    Helt enig, Tore Svendsen!!
    Skapelsen, Naturen, Jorden har sin egen orden..! Nobody should interfere!

   
---
---

   Tore Svendsen, 02.01. 2012:

   en dag får dem igjen for hva dem har gjort mot oss. med renter.

*

    Kjell Erik Midtgård:
    Går ikke an det Tore, det finnes ikke juling nok i verden.

    Tore Svendsen:
    Juling trengs ikke. Det holder med at pengene å rikdommen å statusen blir tatt fra dem å at dem blir adskilt sine kjære.

   
---
---

   Tore Svendsen, 02.01. 2012:

   Øystein J. Schirmer Kvam «Man kan ikke tillate underkastelse til foreldrenes myndighet hvis man ønsker å få til dyptgripende sosial endring ….
   For å få effektuert raske endringer må de sentraliserte regimer skape et kraftig angrep på familietradisjonene, for at nåværende generasjoner skal bevares. Det er nødvendig med andre ord, kunstig å skape en eksperimentell kløft mellom foreldre og barn, å isolere det siste slik at de lettere kan bli indoktrinert med nye ideer. Et ønske kan være å føre en enda mer total underkastelse til staten, men hvis man ønsker å forme barn for å oppnå noen fremtidige mål, må man begynne å vise dem som overlegne dette, i den grad de er nærmere dette fremtidige mål. Man må også studere deres behov med forsiktighet for å oppnå disse vanskelige forberedelser for fremtiden. Man må lære dem å ikke respektere deres tradisjon-bundne eldste [foreldre], som er bundet til fortiden, og vise bare hva som er irrelevant.»

   Warren Bennis og Philip Slater i boken «The Temporary Society» (Det Midlertidige Samfunn) (1968)

*

    Tone Adamsson Daoud:
    Fy f

    Rune L. Hansen:
    Motsatt lov og rett, motsatt kristendom og motsatt alt annet av menneskelighet, kultur og tradisjoner.

    Rune L. Hansen:
    Ap-folkets politikk.

   
---
---

   Bjørn Dahlberg, 02.01. 2012 via politiskDEBATT:
   http://www.facebook.com/groups/politiskDEBATT/permalink/578651765482528/

   Sosialistene (AP) som har makten i Norge, har de siste 80 årene kuppet makten og ledelsen i de fleste foreninger og styrer i hele landet.
   Dette gjør de etter et planlagt mønster hvor de får sine sympatisører til å dukke opp på styremøter i overtall og avsette de lovlig valgte styrene etter manipulasjon og avstemming. Dette var også tilfellet når bland annet styringen over Bøndenes Meierier ble kuppet i forkant av nedleggelsen av utallige lokale anlegg. Bøndene som var eierne til hele dette selskapet og var imot denne nedleggelsen, fikk ingen mulighet til å stemme over dette vedtaket fra styret, som da var under kontroll av AP.
   På dette vis har AP underminert folkets kontroll av det meste av Norsk territorium. (Er det noen som mener dette er Demokratisk på noen som helst måte ?) Dette er jo ulovlig virksomhet i likhet med det meste av hva denne Mafiastrukturen har Utsatt landets befolkning for. Et av deres siste kuppforsøk skjedde ved styremøtet i Entra Eiendom i mai, der forsøkte (deler av styret(AP Mafiaen)) å kuppe inn "Giske-vennen og Ap-toppen Rune Oslø" som administrerende direktør. Forslaget om å ansatte Giske-vennen og daværende leder av Trondheim Ap som selskapets øverste leder var ikke saks forberedt, og styret fikk heller ikke forelagt alternativer.
   I ettertid ble det mislykkede kuppforsøket fjernet fra styreprotokollen.(manipulasjon av arkiv er forbudt og følgelig straffbart)

   Dette viser fremgangsmåten til et samfunnsfiendtlig, Udemokratisk og Ulovlig system, som har fått utvikle seg og gjennomsyre hele landet de siste 80 årene på bekostning av en demokratisk utvikling som ville gått i en annen retning.
   Entra-kupp ble fjernet fra styreprotokoll
   http://www.dagbladet.no/2012/12/19/nyheter/innenriks/politikk/kontroll_og_konstitusjonskomiteen/regjeringen/24907126/
   www.dagbladet.no
   - Jeg har aldri opplevd lignende, sier tidligere Entra-styreleder

*

   
---
---

   Berno Viden, 24.12. 2012:

   http://www.midnattsropet.se/2012/12/julens-budskap-handlar-om-rattfardighet.html

*

   Ruby Harrold-Claesson:
   Tack Berno Viden för din artikel: Julens budskap handlar om rättfärdighet"
   http://www.midnattsropet.se/2012/12/julens-budskap-handlar-om-rattfardighet.html

   Dessvärre är Julens budskap, De 10 Gudsbuden och Den Gyllene Regeln okända i Sverige och de nordiska välfärdsstaterna.

   Anna V Prtenjaca:
   RIGHT ON Ruby Harrold-Claesson
   (っ◕‿◕)っ

   Berno Viden:
   Ruby, tack själv för den inspiration du ger genom ditt försvar av mänskliga rättigheter.

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Midnattsropet har följt deras fall under tre års tid och trots en inledande objektiv inställning till omhändertagandet, med misstankar om missförhållanden och eventuellt missbruk inom familjen, har det inte gått att hitta ett enda litet spår av något som skulle kunna motivera och ännu mindre rättfärdiggöra att Domenic på detta obarmhärtiga sätt kidnappats från sina föräldrar. Tvärtom; alla utlåtanden och vittnesmål från tiden innan omhändertagandet berättar om en levnadsglad och harmonisk pojke som föddes in i och växte upp i en lycklig familj som älskar och gör allt för sin son. Under rättegången framkom tydligt hur Annie och Christer gett Domenic sju friska och fina år - innan allt på ett ögonblick raserades."

   
---
---

   Anna V Prtenjaca, 01.01. 2013 via NKMR:

   That´s not only in Texas.... CRIMINAL Swedish CPS secretaries have indeed a rotten background confirms one of Swedens most known professor, Bo Edvardsson who is specialized and very critical to swedish CPS investigating "culture".
   At Least 370 Texas CPS Workers Have Criminal Histories
   http://www.youtube.com/watch?v=ufne42PmnJY
   www.youtube.com
   Social Workers with Criminal History including, Assault, Theft, Prostitution, Selling Alcohol to MINORS, Burglary, DWI, DUI, Domestic Violence, INDECENT EXPO...

*

    Ruby Harrold-Claesson:
    Någon som är förvånad?
    Det är tämligen uppenbart att denna kader, dvs socialarbetarna, som förtrycker, förföljer och förnedrar sina medmänniskor och som kidnappar barn och placera dem hos sina barnlösa släktingar och vänner, som förtäckt adopterade, eller som placerar stulna barn hos sina fattiga släktingar och vänner, måste bestå av grovt kriminellt belastade varelser.
    Eller, är de Hubotar?

    Mariyka Tomova-Kallmyr:
    statlig korruption i kubik

    Cecilie Bedsvaag:
    Det er ikke overraskende at det såkalte barnevernet tiltrekker individer med tvilsom moral. Hvor ellers kan man utøve legalisert kriminalitet?

    Rune L. Hansen:
    Der er de jo fritt frem så kriminelle og perverse som de bare orker eller ønsker.

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 01.01. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/utsattabarn/permalink/571564832860971/

   Ola Eriksson:
   Där håller jag inte med riktigt. PIngstvänner och andra religiösa är överrepresenterade i fosterbarnsindustrin främst som fosterföräldrar. KD är bäst på barnkidnappningar i socialnämnderna, men alla partier är lika engagerade i slavhandeln även om socialdemokraterna började. Även SD kallar sig familjeparti, de vill kasta in fler barn i fosterhyemsindustrun. DE vill dramatiskt öka kidnappningarna. Så om de verkligen menade att det finns ett hopp för sverige så är mitt svar NEJ!! Det finns däremot en engelsk parlamentariker som är motståndare till fosterbarnsindustrin. Häan är ensammen om det i norra europa. Beträffande kommunismen anser jag att öststatskommunismen var hedervärd i detta sammanhang. De har bevarat familjerna och släktbanden är starka. Än idag tar de avstånd från den svenska fosterbarnsindustrin och " det sociala skyddet" i ryssland sysslar ENBART med vad de bör ägna sig åt- hjälp åt fattiga. Däremot svensk socialism är högst ansvariga för denna fascism. De som ropade " död åt kärnfamiljen" på 60-70 talet ä

   Ola Eriksson:
   r de som har ett politiskt ansvar för detta. Sådana sjuka tendenser har öststatskommunisen inget att göra med.

   Rune L. Hansen:
   Den politiske religionen de står for som gir aksept for kidnapping og fangehold av barn bort vekk fra sin far og mor er uansett absolutt ikke ekte kristendom. Og er jo dessuten skrittet videre i ondskap og kriminalitet i forhold til det meste av ondskap som har vært og er i verden. Dess mere som en form for politisk organisert kriminalitet. Ja, ikke heller Russland på sitt verste gikk målbevisst så langt og dithen.

   

---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 03. januar 2013, Vinberget:

   Vedvarende regn, disig og mørkt med omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet drivende fra vest og omkring 5 og 6 pluss-grader i hele dag, mørkt og fuktig med 5 mot midnatt.
   Jeg har i dag vært så opptatt med pc-tekniske tilretteleggelser for det videre arbeidet at det ikke har blitt tid i forhold til å innskrive noe her. Om det blir annerledes i morgen er jeg enda usikker på. Jeg blir som sagt også stadig mere og fortere videre avkreftet og ødelagt av alt dette som dette arbeidet og saks-komplekset medfører. Det er i dagens Norge enda umulig å nå frem til at den offentlige forvaltningen respekterer menneskerettighetene og lov og rett, annet enn som i et lotteri og i forhold til småtterier og i falskhet. Det er nokså fullstendig de kriminelle og den kriminelle ondskapen og ja sadisme, utplyndring, det perverse hovmod, falskhet, frekkhet og naivitet som i en overflod på kryss og tvers viltert rår og dirigerer. Forholdene er utrolig groteske bak de politiske fasadene og propagandaen. At FN-systemet nu har degradert Norge var mildt sagt på høy tid, men FN-systemet og mange til er neppe klar over hvor utrolig ille forholdene er. Dessuten så gjelder ikke dette bare Norge. Men her i Norge er Norge og det norske folk. Enda iallfall.
---
---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, fredag 04. januar 2013, Vinberget: 

   Omkring 5 pluss-grader Celsius, mørkt, regn og disig her ute i natt. Formiddag mye fuktig disighet i landskapet, drivende fra vest med omtrent 7 pluss-grader. Videre utover dagen og kvelden omtrent det samme, med 6 pluss-grader, disig og mørkt utover kvelden og mot midnatt.
---
---

   Irene Hov, 03.01. 2013 via "VI" KREVER Rettssikkerhet.:
   http://www.facebook.com/groups/krev.rettsikkerhet/permalink/531381856886219/
   
   Forbanna kommune korrupsjon! Hvor utbredt er det egentlig? Hva mer enn korrupsjon brukes makten deres til? Ingen tvil om at trynefaktor spiller en stor rolle når det skal fattes vedtak av Nav ansatte. Vennetjenester, hevn på enkelt mennesket etter kritikk og klager, svindel og bedrag. Finnes det en ærlig sjel i kommunal forvaltning?

   Korrupsjonsalarm i kommune-Norge
   http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.10847100
   www.nrk.no
   Nav-ansatte som angivelig tar penger under bordet. Falske regninger og rådmenn som tilbys bestikkelser. Økokrim slår korrupsjonsalarm i kommune-Norge.

*

   Eva Skaugen:
   Jensemann griskhet har oversett at hans betrodde skulle innføres i lovverket vi andre er pålagt. - Korrupsjon defineres som misbruk av makt i betrodde stillinger for personlig gevinst.
   Korrupsjon er ulovlig, og straffelovens § 276 åpner for fengsel inntil ti år.

   Rune L. Hansen:
   De i Norge både alminneligste og alvorligste former for korrupsjon skjer i og omkring den offentlige (inkludert politiske og juridiske) forvaltningen.
   Å få stoppet slikt er selvfølgelig av aller største betydning for ethvert samfunn.
   Korrupsjon i seg selv har i Norge en strafferamme på fengsel inntil 10 år, pluss opptil 5 år mere hvis foregått som lovens definisjon av organisert kriminalitet. Straffeloven § 60a har blandt annet lov-bestemt at:
   "Med organisert kriminell gruppe menes en organisert gruppe på tre eller flere personer som har som et hovedformål å begå en handling som kan straffes med fengsel i minst 3 år, eller hvor en vesentlig del av virksomheten består i å begå slike handlinger."
   Altså tilsammen 15 år.
   Men involverer slike forbrytelser f.eks. lovens definisjon av forbrytelser mot menneskeheten (Straffeloven 2005 § 102), som har en strafferamme på inntil 30 år fengsel, pluss 5 år hvis i form av organisert kriminalitet, er strafferammen fengsel inntil 35 år.
   Politisk eller offentlig organisert eller pågående alvorlig kjønns-diskriminering faller for eksempel inn under lovens definisjon av forbrytelse mot menneskeheten. Med altså en strafferamme på inntil 35 år fengsel.

   Og Straffeloven (2005) § 91 har lov-bestemt at:
   "Straffansvar som ikke foreldes
    Straffansvaret for folkemord, forbrytelser mot menneskeheten, krigsforbrytelser og terrorhandlinger foreldes ikke dersom handlingene kan straffes med fengsel i 15 år eller mer.
    Ikke ikr., men gjelder for forbrytelsene i kapittel 16, se § 411.
    Endret ved lov 7 mars 2008 nr. 4."

   Korrupsjon kan involvere en rekke slags forbrytelser.
   Ofte i alminnelighet f.eks. forbrytelser mot Straffelovens § 123, som har lov-bestemt at:
   "Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."

   Eller f. eks. Straffelovens § 118, som har lov-bestemt at:
   "En offentlig Tjenestemand, som ved Misbrug af sin Stilling hindrer nogens lovlige Straffældelse eller Fældelse til den forskyldte Straf, eller som udenfor de i Loven hjemlede Tilfælde eller paa anden end den lovhjemlede Maade undlader at forfølge en strafbar Handling, straffes med Tjenestens Tab eller med Hefte eller Fængsel indtil 3 Aar. / Under særdeles formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes."

   Konsekvensene av at slike forbrytelser ikke blir stoppet og straffe-forfulgt effektivt nok kan være og er omfattende katastrofale for samfunnet og mange mennesker. Og unnlatenhet i forhold til dette er også ulovlig og straffbart, f.eks. i henhold til Straffelovens § 4.
   Alt dette og slikt er mao. særdeles viktige samfunns-anliggender.

   
---
---

   Brit Bredesen Jensen, 04.01. 2013 via Staten Norge:

   En korupsjon av det store som ble avslørt..

   Krever 66 millioner av vannverkssjefen - VG Nett
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=187832
   www.vg.no
   LILLESTRØM (VG Nett) Ivar T. Henriksen risikerer økonomisk ruin i tillegg til ni års fengsel. Vannverkssjefen kreves for 66 millioner kroner i erstatning.

*

   Rune L. Hansen:
   Økonomisk korrupsjon og organisert kriminalitet. Endelig noen som har begynt å gripe fatt i slikt? Litt sitat:
   "Økokrim la tidligere i dag ned påstand om ni års fengsel for den tidligere vannverkssjefen.
   Nå har også vannverket lagt ned krav på til sammen 66 millioner i erstatning på vegne av vannverket og renseanlegget.
   Pål Henriksen kreves for til sammen 40 millioner kroner.
   Eilert Støen og Hallvard Aanonli kreves for henholdsvis 26,3 millioner kroner og fire millioner kroner.
   Også Peab kreves for erstatning på til sammen 15,8 millioner kroner. (...)

   Økokrim krever også fem års fengsel for Pål Henrik Henriksen, fire års fengsel for Eilert Støen og to år og seks måneders fengsel for Hallvard Aanonli.
   Statsadvokaten la også ned påstand på at Peab må betale en foretaksbot på 15 millioner kroner. (...)

   - Ivar T. Henriksen knyttet opp gjennom årene til seg en rekke korrupte forbindelser. Det handler således om organisert, kriminell virksomhet, sa førstestatsadvokat i Økokrim, Lars Stoltenberg, under prosedyren tirsdag.
   - Det er den mest alvorlige korrupsjonssaken som har vært behandlet i en norsk domstol. Ivar Henriksen skapte et system for tapping av de offentlige selskapene som gjorde at han og deler av familien kunne nyte godt av, sa Stoltenberg onsdag.
   Han mener også at Pål Henriksen har begått et grovt tillitsbrudd.

   Vil inndra farmer
   Økokrim krever også at Henriksens enorme farmer i Sør-Afrika skal inndras. Mye av utbyttet fra tappingen av vannverket har gått nettopp til de store jaktfarmene, mener politiet.
   - Disse farmene er fullt ut anskaffet gjennom utbyttet av straffbare handlinger. sa politiadvokat Joakim Øren under prosedyren. (...)

   Økokrim mener at Henriksen sørget for å tappe selskapene fra 1994 og fram til 2005. Gjennom fiktiv fakturering, overfakturering og grov korrupsjon, skal han sammen med sønnen og de andre tiltalte ha fått utrolige 68 millioner kroner inn i egne lommer.
   De andre tiltalte er Eilert Støen, som drev et slamkjørerfirma der Henriksen var medeier, og Hallvard Eiliv Aanonli, som driver selskapet Teknikk & Anlegg AS. Også det store entreprenørselskapet Peab sitter på tiltalebenken, tiltalt for korrupsjon.

   Borerigg til 20 millioner
   Et sentralt punkt i saken i forbindelse med tappingen av Nedre Romerike Vannverk (NRV) og Sentralrenseanlegget RA-2 er en borerigg som kostet selskapet rundt 20 millioner kroner.
   Den ble solgt videre til Teknikk og Anlegg for en million kroner, og åtte dager senere ble den solgt videre til Pål H. Henriksens selskap VA-drill for 1.030.00."

   
---
---

   Bjørn Dahlberg, 02.01. 2013 via Norgespartiet:

   Sosialistene (AP) som har makten i Norge, har de siste 80 årene kuppet makten og ledelsen i de fleste foreninger og styrer i hele landet.
   Dette gjør de etter et planlagt mønster hvor de får sine sympatisører til å dukke opp på styremøter i overtall og avsette de lovlig valgte styrene etter manipulasjon og avstemming. Dette var også tilfellet når bland annet styringen over Bøndenes Meierier ble kuppet i forkant av nedleggelsen av utallige lokale anlegg. Bøndene som var eierne til hele dette selskapet og var imot denne nedleggelsen, fikk ingen mulighet til å stemme over dette vedtaket fra styret, som da var under kontroll av AP.
   På dette vis har AP underminert folkets kontroll av det meste av Norsk territorium. (Er det noen som mener dette er Demokratisk på noen som helst måte ?) Dette er jo ulovlig virksomhet i likhet med det meste av hva denne Mafiastrukturen har Utsatt landets befolkning for. Et av deres siste kuppforsøk skjedde ved styremøtet i Entra Eiendom i mai, der forsøkte (deler av styret(AP Mafiaen)) å kuppe inn "Giske-vennen og Ap-toppen Rune Oslø" som administrerende direktør. Forslaget om å ansatte Giske-vennen og daværende leder av Trondheim Ap som selskapets øverste leder var ikke saks forberedt, og styret fikk heller ikke forelagt alternativer.
   I ettertid ble det mislykkede kuppforsøket fjernet fra styreprotokollen.(manipulasjon av arkiv er forbudt og følgelig straffbart)

   Dette viser fremgangsmåten til et samfunnsfiendtlig, Udemokratisk og Ulovlig system, som har fått utvikle seg og gjennomsyre hele landet de siste 80 årene på bekostning av en demokratisk utvikling som ville gått i en annen retning.

   Entra-kupp ble fjernet fra styreprotokoll
   http://www.dagbladet.no/2012/12/19/nyheter/innenriks/politikk/kontroll_og_konstitusjonskomiteen/regjeringen/24907126/
   www.dagbladet.no
   - Jeg har aldri opplevd lignende, sier tidligere Entra-styreleder

*

   Bent Terje Rønning:
   Faenta hele AP og lakeiene deres

   Per Vidar Johansen:
   Vi lever i en mafiastat.

   Knut Espegard:
   Blandt maaaange andre mafiastater!

   May- Harriet Seppola:
   Virker temmelig likt oppskriften til lederene i EU, Den sittende italienske statsminister Silvio Berlusconi ble skiftet ut med Mario Monti , og den sittende greske statsminister George Papandreou ble skiftet ut med LucasPapademos.

   Både Monti og Papdemos har sin bakgrunn i det gigantiske bankvesenet Goldman Sachs, og er følgelig deres lakeier .

   Ingen av dem er valgt av folket ved ett demokratisk valg , og ingen av deres minister er folkevalgte politikere .

   Det dreier seg kort og godt om statskupp utført av makteliten , som sitter og styrer bak kulissene .

   Trolig vil det gå samme veien med Frankrike, Spania og Portugal .

   De sittende statsledere blir skiftet ut med lakeier for det internasjonale bankvesen .

   Som den tidligere engelske finansminister Reginald Mc Kenna sa i sin tid : « Den som har kontrollen over bankvesenet og økonomien , har folkets skjebne i sin hule hånd «

   Vil du vite hvem som styrer verden , skal du vite hvem som styrer økonomien , og økonomien styrer politikken .

   Den engelske avis «The Guardian « skriver at den europeiske union (EU) forbereder seg på ett stort sprang fremover ( The Guardion 20 november 2011) .

   Den tyske kansler Angela Merkel har uttalt at hvis euroen faller , vil fallet rive hele Europa med seg .

   I Brussel blir det att til orde for en drastisk innskjerping av Eus direktiver, og at enhver nasjon som ikke vil rette seg etter EU-ordene , vil bli ilagt strenge sanksjoner – bl.a med bøter opptil 0,5 % av "bruttonasjonalproduktet":
   https://www.facebook.com/notes/may-harriet-seppola/krisen-i-eu-/10151309732939826
   KRISEN I EU .
   <!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> På bakgrunn av den nåvœrende EU – krise, har EU-sjefen ( formannen for Europakommisjonen ), Jose Manuel Barrosso, påpekt at tiden nå er inne til å opprette en føderal , europeisk superstat. Han me...
   By: May- Harriet Seppola

   
---
---

   Patrik Isaksson, 03.01. 2013 via MinPappa.nu:
   http://www.facebook.com/groups/122127634874/permalink/10151330095929875/

   Inte ens på min födelsedag, får jag ha mina barn utan förhandling och får bara se dem efter att ha kommit överrens med x om att de skall åka till sin mormor på eftermiddagen, en mormor de spenderade hela julhelgen med och mig har de inte fått se på 4 månader.

   Jag har gett upp, det finns ingen rättslig instans som kan hjälpa oss pappor i kris. Det finns ingen som sätter barnems behov till båda föräldrarna lika mycket, i dagens 2013, i jämlikhetens namn.

   Jag har gett upp, för 6 månader sedan gav jag upp drömmen att få köra mina barn till skolan varannan vecka, få vara del av deras tomårs uppväxkt. Jag gav upp för jag orkade inte vara en andra hands pappa... med 5 års bråk i nacken och en massa utredningar som tar på barnen.

   Nu först börjar jag må bra, ledsen ja över allt... men det går över..... men jag mår bättre... kan lägga fokus på mig.

   Till alla er som kämpar.... se bortom bråken... kanske det är bättre o lägga ner bråket om barnen.... för då är inte barnen ikläm.

   Bara min tanke.

   Jag älskar mina barn... mer än allt annat... det vet de om i sitt hjärta.

   Men jag gav upp... kanske att rekomendera.

*

   Anders Ekholm:
   Detta måste vara den sämsta smörjan jag läst här inne på länge, tragiskt dessutom att folk gillar det du skriver. Håll din skit för dig själv, att du har gett upp vill troligen ingen här veta. Människor som ger upp, gör vägen framåt tyngre för oss andra. Vi behöver att alla drar åt samma håll, och inte uppmuntrar andra till att ge upp.

   Den rådgivare du har är kass, du kan ju tex fråga honom varför han blev utkastad från den här gruppen - och blockad.

   Jag skulle rekommendera människor, att vara försiktiga med vilka de har som rådgivare. Ta för guds skull inte och inhämta vägledande råd ifrån individer, som redan har sociala svårigheter.

   Patrik Isaksson:
   Tack anders för att du väljer med starka ord att kränka mina känslor.... du kanske bör veta att mitt beslut togs efter 5 års kamp... ex antal utredningar där jag kämpade som ett djur att hålla barnen utanför, där jag nu tagit ett beslut att ge mamman boendet och jag ser famtiskt att mkna barn mår brs för de är inte utsatta mer av motparts kamp att manipulera o kränka barn o mog... just pga av att hon nu #vann#.... där ingen, vsrken tingsrätt eller fam rätt eller ens att soc polisanmält motpart för barnmisshandel, så har jag kommit längre.... och detta med. Så kallade avokater.

   NU är inte barnen måltablan eller ens redskapen längre i vår fight.,,, våra barn mår bättre och de vet att jag älskar dem, de älskar mig, men utan alla bråk och soc utredningsr o skit som. Tar på deras krafter o psyke. Nu ser jag till deras bästa....för det är väl det vi pratar om anders ?... som alla pappor vill sina barn.... eller ? Jag kan ju ha fel....

   Min rådgivare har hela tiden vsrit på mig att kämpa ... så du har fel där... min rådgivare har gjort ett jävla bra jobb tillskillnad ifrån de advokater jag harnspenderat tid onpengar på.,, som sa till mig... ge upp du kan aldrig vinna denna figheten. Ord ifrån min senaste advokat.

   För mig verkar det som att du har ett enormt problem gebtemot en person som försöker hjälpa andra... det verkar väldigt personligt... och då kanske du är man nog att ta det med vederbörande istället för att hänga ut personen här. Eller ?

   Är detta bara gruppen för pappor som vill beklaga sig då.... eller kanske veta att det kanske kan vara en lösning att #ge upp# för barnens bästa om man inte kommer längre i den vuxna dialogen, ens med laglig hjälp..... eller skall vi bara sitta o tycka synd om alla papporna och vara en grupp för inbördes. Klagan...

   Kanske du kunde varit stor nog och sett att faktum är... att både jag och barnen mår bra av denna lösningen.... de vet att de får träffa mig när DE vill.... just nu styr en annan individ... men det kommer att ligga den personen om nacken sen,

   Så istället för att kalla mitt ganska öppna personliga brev här för smörja.... ta reda på lite ... eller kanske säga , fan va bra lösning för ER.... istället för att direkt trycka ner en person som du gör nu med mig.

   Vidare diskussion kan tas privat.....

   Linda Johansson:
   Det är ju Patriks val inte ditt Anders. Jag skulle aldrig sluta slåss för mina barn men jag kan förstå hur han tänker. Kanske har hans barn farit väldigt illa under denna tiden och han väljer då att bortse från sitt egna behov. Fast jag kan samtidigt tycka synd om barnen för det du gör Patrik visar att du är en oegostiska ansvarsfull förälder som sätter barnens väl före allt annat.och barken behöver dig! Och vilka är vi att dömma?? Jag iaf vet inte hur barnen haft det. Tror att barnen behöver dig patrik men som sagt jag har ingen rätt att döma någon annan. Vilka val dom än gör. Ibland kanske man kommer till ett vägsjäl antingen ge upp (ett tag) eller inte överleva själv) barnen vinner ingenting genom att ha en förälder som slitit så att dom hamnat på psyket eller ännu värre tagit livet av sig. Alla är vi vuxna människor med våra egna val att göra!

   Patrik Isaksson:
   Linda , du har rätt... jag valde att se barnens bästa i den situation vi har befunnit oss i... och faktum är , att barnen mår bra nu hos mamma, för nu ligger inte fokus på manipu, ationer, slag, utfrågningar om mig och användandet av barn som redskap för att vinna poäng i olika instanser. Jag vill, ha varannan vecka, jag vill vara den pappan som hämtar, lämnar , bråkar med dem på morgonen om hårets borstning...... men inte till priset av att mina barn skall vara redskap och bli kränkta verbalt och fysiskt.

   Att ta beslutet jag gjorde, har ochnär det hårdaste i mitt liv, dåmjag, som utbildad barnskötare vet vad detta innebär..... men det andra alternativet , var värre.

   Och med mitt inlägg så villnjag visa... att det kan vara en utväg att vara den stora , som kliver åtsidan,,, för det stora hela.

   Däremot blir jag asförbanmad på vuxna människor som använder sig av nedlåtande och nedtryckande argumentationer , och dessutom väljer att kränka andra människor som inte ens finns i dialogen och som inte kan försvara sig ens... då vederbörande tydligen är blockerad... vilket var mer än vad jag visste.

   Man kanske bör tänka till lite innan man kläcker ur sig saker på ett väldigt offentligt och känslo laddat forum.... men vad vet jag...

   Sen anders.... så känner du inte mig... men jag är nog en av de starkaste anhängarna till minpappa.nu ... och verkligen lobbar politiskt för jämlikhet inför lagen om barnens bästa.

   Att angripa mig som du gjorde... gör ju inte min vilja att lägga krut på denna grupp lättare..... där man som anhängare av grjppen bör förespråka tillit, förståelse och framåt anda för jämlikhet och lag ändringar.

   Tror inte du nådde upp till något i ditt angreppmmot mig.....

   Anders Ekholm:
   Du sitter och skriver att andra kanske borde göra som du, att det är att rekommendera. Det är väl idiotiskt om något? Genom att skriva så motarbetar du aktivt alla föräldrar, som arbetar för att få hem sina barn på hel eller halvtid.

   Du tror att du har gjort dina barn en tjänst, den enda du har gjort en tjänst är barnens mamma och du verkar uppenbarligen tro, att bara för att du inte har barnen längre, så ska hon sluta prata illa om dig?

   Du skriver att du gett upp kampen, för att sedan börja om på nytt och kämpa, för att få hem barnen igen. Hur grön får man vara? Att ge upp vårdnaden för att hitta lugn och ro, och sedan tro att man kan få tillbaka den senare är nog för svårt. Men vem vet, du kanske är en "isbrytare"?

   Linda Johansson:
   Beundrar din styrka Patrik och som du skrev dina barn vet att du älskar dom och jag hoppas att mamman inser vad du gjort... kanske bränslet tar slut hos henne nu till att bråka när du slutat. Vissa bråkar ju bara för bråkandets skulloch nu när hon inte får motargumentationer kanske... säger kanske skäpper lite på nätet kring barnen. Stort lyckatill du är härs all kred för din styrka vad duän väljer attgöra. Som sagt det är DITT val och här inne ska vi stötta varandra.

   Jonas JW Wirsén:
   Sluta drömma ger man upp har man skänkt bort sitt barn, tro inte att barnet söker upp dig....................

   Patrik Estola:
   vad är det för styrka att acceptera barnmisshandel? din egen?

   Linda Johansson:
   Barnmisshandel??

   Patrik Estola:
   Att du själv inte orkar är upp till dig själv och inget att läggas till skuld av sjävlklart av de sjuka systemet, men att inbilla sig man gör en tjänst för barnet är helt fel.
   Det är barnmisshandel att stöta bort ena föräldern utan skäliga grunder.. JA:
   Att acceptera misshandel är inget att rekommendera.
   Det är prexis detta vi har problem med i sverige av tyvärr mångas ideologi, identitet att stöta bort den ena föräldern helt utan grunder. ds
   Att göra detta skall ske endast vid extrema förhållanden & att ena föräldern verkligen kan styrkas som totalt olämplig.. (oftast handlar det om narcissistiska personlighets problem vilket lätt genom lyses)
   Har mamman det som det då verkar i ditt fall' bör insats tillsättas för att hjälpa mamman tänka på barnen i första hand.. fungerar inte det skall bevakat umgänge ske eller vårdnad till pappan. ds.

   Patrik Isaksson:
   Vem har pratat om att ta upp kampen..,,? Inte jag... för jag ser... på 6 månader en enorm skillnad i barnens mående, xets beteende och mitt egna mående , när jag var ung o grön, så krigade jag och var förbannad för att hon pratade illa om mig, frågade ut barnen om minlön, när min son låste in sig på toaletten för att mamma stod utanför med kniv....

   När allt detta hände ... så var jag hos soc jouren varannan dag, terapi för barnen, terapi för mig, otaliga utredningar som BARNEN fick ta sig igenom. Vi kan inte ens köra förbi polishuset utan att hemska minnen dyker upp hos den minsta... att åka till polistationen medmsin lärare och civil polis o bli förhörd om eventuell misshandel....

   Allt detta... har nu slutat... för att jag # ser barnens bästa # dvs ger upp....

   Grön som jag är... så skiter jag i henne,,,,, men mina barn mår bättre nu,,.. för hon # vann#... dvs fick barnens boende.....

   Om hon nu väljer att prata illa om mig.... då är det ju inte jag som krigar.....

   Sen vljer jag att lägga mitt krig.... på ett högre plan... för alla andra som kämpar......  men... kanske.... mitt förslag .. väcker en tanke... att det kanske är #1 lösning#.....

   Men vad vet jag,,,, grön som jag är

   Patrik Estola:
   som jag sa... allt är upp till den egna orken men ingen ursäkt att tro barn för det bättre utan en förälder & speciellt inte om ena föräldern har narcissistiska förhinder. ds
   Alla gör sitt bästa för barnens bästa.. men att se det som en vinst för barnen att stötas bort bara för att ena föräldern ska ha bidrag mm mm eller tänker på sig själv (narcissistiska problem) är inte till gagn för barn på något vis.
   (det är oftast en ursäkt av den egna orken vilket man förstår)

   Trevlig kväll vänner & gör ert bästa

   Patrik Isaksson:
   När sedan socialen anmäler för misstänkt barnmisshandel, barn som far illa, bbic utredningar som får experter att vända sig i graven, polis som lägger ner fall trots erkännanden ifrån gärningsman, ......
   När du inte ens blir hörd som PERSON mitt i allt detta...

   Mitt i allt detta.... växer barn upp.... deras bästa år är här o nu..... med föräldrar som de älskar. Över allt annat.....

   Mitt i allt detta... ger vi våra barn ... de värdesättande grunderna för hur livet är......

   Jag förstår alla hårt kämpande pappor ... tro mig... det gör jag..... jag är en av dem..... men jag gav upp min kamp... för barnens bästa..... och det har resulterat i att de faktiskt mår bra ....

   Är det fel då ? För.... vi pratar väl om barnens bästa ..... eller ?

   Patrik Estola:
   Jag vet Patrik systemet.....
   Som jag sa.... sociala måste kunna detta bättre men det råder ju totalt kaos då kvinnosaks kvinnor ställt till det i branchen.
   alla gör sitt bästa & de man kan... men att ursäkta sig med att det gagnar barnen utan en ansvarig förälder stämmer inte och verkligen inte om mamman har psykiska problem.
   Barnen kan klara sig bra men det kan ställa till det rejält i planeterna oxå. ds

   Patrik Isaksson:
   Patrik.... jag håller med.. systemet måste förändras,,, och där kan vi i minpappa verklgen göra skillnad... men det tar tid och kräver insatser.... ifrån pappor som kämpar/kämpade för sina barn och rätten till att vara pappa.

   I mitt fall.. så var/är detta faktiskt den bästa lösningen... jag bor 5km just nu ifrån barnen... har daglig kontakt och inga begränsningar när jag får se dem.... eller de mig. Inga bråk , skolanmär böttre och barnen mår bra .....

   Elisabeth N Johansson:
   kompetensen på soc måste höjas....

   Linda Johansson:
   Problemet man kan se idag är att många nyutexamerade socionomer som kommer till arbetsplatser ute i kommunerna i stort sett blir hotade att göra som dom blir tillsagsa och orkar inte ta upp kampen med dom gammla. Och skulle dom råka göra det blir dom antingen sparkade eller så motarbetade att dom blir sjuka eller säger upp sig.

   Elisabeth N Johansson:
   men precis... har du oxå fattat hur det är....

   Elisabeth N Johansson:
   Idag arb en socionom i snitt 3,2 år i kommunernas soctjänst... dom som vill arb för barnens bästa byter arbplats...

   
---
---

   Aina Viola Larsen, 03.01. 2013 via Norgespartiet:

   Kulturarven sikres ikke over statsbudsjettet
   http://www.aftenposten.no/meninger/Kulturarven-sikres-ikke-over-statsbudsjettet-7082320.html
   www.aftenposten.no
   Arbeiderpartiet har gjennom flere tiår tillatt en innvandring som i løpet av få generasjoner vil gjøre nordmenn til en minoritet i eget land.

*

   Rune L. Hansen:
   Multi-kaos, også på disse områdene av hele den groteske grov-kriminelle Ap-politikken.

   
---
---

   Aina Viola Larsen, 03.01. 2013 via Norgespartiet:

   Muslims committing 95% of rapes against Norwegian women
   http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jCdc8vQTQVw
   www.youtube.com
   Rape epidemic in Norway caused by Muslim sexism and violence.

*

   
---
---

   Kristian Berg, 31.12. 2012 via Norgespartiet:
   http://www.facebook.com/groups/norgesp/permalink/465776303482539/

   De "naive" vil ikke snakke om " å nave"................. de vil helst bare fortsette med "å kave"

   Stoltenberg: - Alle som kan jobbe skal jobbe - Jobb - E24
   http://e24.no/jobb/stoltenberg-alle-som-kan-jobbe-skal-jobbe/20317020
   e24.no
   Statsminister Jens Stoltenberg har lite til overs for navere, men mener begrepet « å nave» ikke har rot i virkeligheten.

*

   Lars Rønbeck:
   Og Navere har vel ennå mindre til overs for systemet som er skapt av nettopp Stoltenberg & Co. Og det er i verdens beste land å bo i.
   Hvordan står det til med små og mellomstore bedrifter nå for tiden?
   Hvordan står det til med verdiskapingen?
   Det påstås at den ene halvparten av folket nå før på den andre halvparten - de offentlig ansatte?

   Anne Harila:
   http://www.bedriftsforbundet.no/bf/Aktuelt2/Nordomraadesatsingen-vraket-smaabedriftene-til-fordel-for-de-store
   Nordområdesatsingen: vraket småbedriftene til fordel for de store / Aktuelt / Hjem - Bedriftsforbund
   www.bedriftsforbundet.no
   Content Management System

   Kristian Berg:
   Per Erik Härdig Tja er det så stor forskjell på å nave som å "jobbe" i staten? 1/3 av dem som er i arbeid i Norge jobber jo i staten, Norges største vernede "bedrift"!

   Hans Jørgen Strøm:
   jeg har ved noen anledninger prøvd å starte egen næring, som bonde, på min egen gård. jeg ble forhindret av byråkratiet i den da på tiden AP dominerte kommunen jeg bor i. jeg var ikke en av "de utvalgte". dette har ikke med nordområdesatsing og gjøre, men jeg forteller dette fordi det er nesten sjokkerende, når det går opp for deg at der er skulte krefter innen kommunebyråkratiet og muligens innen det politiske miljøet, som ikke vil at du skal starte virksomhet, ikke skape verdier. det er en så dyptpløyende traumatisk opplevelse, for meg endte det med attføring, dype traumer og til slutt uføretrygd. 

   Lars Rønbeck:
   Du beskriver den helt åpenbare virkeligheten Hans Jørgen Strøm.

   Geir Rudolfsen:
   Ofte, ikke alltid er offentlige ansatte ute etter å "ta" dem som forsøker å skape noe. Og bakgrunnen er etter min mening en kombinasjon av missunnellse og makt. Jeg kaller dem mobb og mennesker som trakasserer de få som tørr å tenke annenleds. Og takk til Hans Jørgen som tørr si det mange tenker. Har vært selvstendig næringsdrivende siden jeg var 18-20 år . I dag er jeg 56 og helt oppgitt av systemet, bestående av arrogante maktmennesker.

   Kristian Berg:
   http://www.youtube.com/watch?v=tcWA2KGfVaE
   B & R - Jeg vil NAVE
   www.youtube.com
   Danseband på topplan

   Liv Anita Østberg:
   Jeg har søkt et utall jobber de siste to år... får ikke svar en gang... jeg naver fordi det ikke finnes jobb til meg... kunnet jobbet i helsevesenet, men der er det fullt av svensker og ikke skandinaviske....

   Tommy Rossing:
   Jeg kjenner noen som har god utdannelse, søker jobb, når frem til jobbintervju. Så er det stopp. Vedkommende har vært under NAV, gikk sin egne veier, søkte selvstendig etter arbeid. Er det dem som setter kjepper i hjulet. Vedkommende har begynt å lurt på det.

   Liv Anita Østberg:
   Jeg har passert 50 og vil gjerne ha en trygg god jobb mot pensjon..... er veldig dårlig før jeg ikke går på jobb...... jeg har alt til å være en solid arbeidstaker... litt lettvint å si at alle som kan jobbe skal jobbe.....

   Kristian Berg:
   Er fullstendig enig med deg Liv Anita, og verre kommer det til å bli når eliten har fått på plass alle sine tilsendt direktiver fra Brussel! Da kommer vi nordmenn til å bli overflødig på arbeidsmarkedet.

   Kristian Berg:
   Nav er et offentlig forvaltningsorgan som kan sammenlignes med Mattilsynet mf. Kan drive folk til det rene vanvidd. En kan lure på hva som ligger bak intensjonen?

   Tommy Rossing:
   Du stiller de rette spørsmål, Kristian.

   Liv Anita Østberg:
   At folk skal gi opp....

   Hans Jørgen Strøm:
   jeg gjør det Lars. virkeligheten jeg kom til, da jeg flyttet hjem holdt på å gjøre meg til et vrak, det var så skuffende, ikke til å tro. at en ung mann som ville skape noe, produsere, skulle møte en slik "mur" i kommunen er utrolig. i ettertid har jeg tenkt på om de hadde navnet mitt på en NEI liste. det kan virke sånn, når jeg ser på dette i retrospektiv.

   Liv Anita Østberg:
   De er så presset av alle disse innvandrene med særkrav.... at de har ikke råd til å hjelpe nordmenn....

   Tommy Rossing:
   Når jeg leste det som Hans Jørgen skrev, så tenkte jeg på dette. Mange ville forbli i kommunen og hjemstedet sitt i tidligere tider for å drive gårdsbruk og fiske, men ble nektet det. Nødvendigvis ville dem stifte seg familie og hjem, men da kunne de ikke fortsette, uten å bli boende sammen med sin far og mor, i verste fall sammen med yngre søsken. Dem fikk ikke lov av myndigheten å bygge seg et hjem på foreldrenes tomt, selv ikke i utmark. Dem måtte bryte opp og dra til byen for å få seg arbeid.

   Tommy Rossing:
   Liv, du må ikke glemme at det er myndighetene våre som skaper hat og splittelse i folket. Deres urettferdige behandling av Nordmenn og kvinner i forhold til innvandrerne, skaper et slik fremmedfrykt og mistillit til våre nye nordmenn. Så er de nå på vei til å ta inn utenlandske arbeidskraft som kan hendte opp med at vi kommer ned på deres lønnsnivå, istedet for at de kommer opp på vårt. Hva vil det føre til? Den norske kvinne og mann kan ikke lenger betjene sine lån og forpliktelser.

   Aina Viola Larsen:
   De her djevlene av våres regjering og byrokrater skal ha oss Nordmenn til å kryppe etter støvet. De skal hjernevaske utnytte sitt eget folkeslag, og de her innvandrene skal berike seg på oss. De er en psykopatisk gjeng hele bunten, og de ser den Norske befolkning lar seg utnytt, og bli tråkket på.

   Hans Jørgen Strøm:
   ja, det er rett det Tommy skriver om manges skjebne som ønsket seg en framtid som bønder.

   Rune L. Hansen:
   Ikke noe land er så fattig at alle må arbeide og leve noe annet sted enn i og for sitt hjemsted og sin familie og sine interesser. En selvfølgelighet og nødvendighet for ethvert anstendig menneske, land og samfunn. Norge har store økonomiske felles-verdier og ressurser, men det er diskriminering, utplyndringer og mangel på rettferdighet som rår ifra den politiske nepotisme sin side.
   Hvordan mennesker og familier arbeider eller lever skal ikke være et anliggende for den offentlige forvaltningen, annet enn i rettferdighet å tilrettelegge for rettfferdighet, frodighet, trivsel og rikdom.
   Eller i forhold til kriminalitet.
   Mennesker og familier har sine selvstendige arbeider eller liv og interesser.
   Og skal hverken være arbeidets eller den offentlige forvaltningens slaver.

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Å kave i NAVet.......... en uholbar situasjon for borger av norge. De forventer at vi i stedet for arbeidsgiver skal sende inn klarering , da vi har fått jobb. Det bør jo være arbeidsgivers ansvar om en har en jobb å gå tiil eller ei.................. syke mennesker som er på attføring har jo som alle vet begrensed tilgang til en fast jobb,. De kan aldrig forvente seg å beholde denne særs lenge . derfor bør dette ansvaret overføres til arbeidsgiver , og apsolutt hvis arbeidsgiver vet at vedkommende har vært på trygd. ... Slik dette er i dag så minner det mye om bevisbyrden , som blir i mange saker overført fra påtalemyndighet og til eventullle mistenkte i en sak. Bevisbyrden for renvasking er der ,hos den mistenkte , i stedet for hos påtalemyndighet. Dette prinsippet har ingenting med rettferdighet å gjøre ,og eller tillit til en klient hos nav . Dette er bare et forsøk på å dytte arbeidsgivers ansvar over på arbeidstaker og er langt i fra rettferdig , allerminnst snakk om gjensidig tillit. Jeg har vært i Norge siden 1983 , og har vært ledig mange ganger uten å få et fingerløft fra NAV om å få jobb. De er der og sier du må gjera det selv , vi skal bare oppmuntr deg , basta. Det er ille nok for syke mennesker att de er syke , av mishandling i Norge , bv og andre destruktive organer på menneskelivet her til lands ,om en ikke i tilllegg skal stå skolerett og opplyse om en eventuellt har ved egen makt , greid å karra til seg en jobb. . . ... Derfor bør dett overføres til arbeidsgiver ,som må ta ansvar for sine arbeidsfolk.. og ikke la det offentlige kun bære på n tillit til et nedbrutt sykt meneskje , som er blitt torturert som utlending i et fremmed ,såkalt , gjævt land, .... For ike å snakke om hvis vedkommende ehar hatt en gjeldsordning son er blitt forkasta ,og er dermed utelukked fra øvrige låneinstitusjoner , fordi dem har brutt en såkalt tillit . Det er vel ikke å undes over att enkelte fristes da til å fa de penga en bare kan for å forsørge seg og sin. Da alle andre sier nei , ink. banker . Nord og ned med denne gjensidige såkalte manipulerte tillit .... den er ikke verd ei krone og heller ikke nåen jobb å få hås de kreka der i gården

   Rune L. Hansen:
   En rettferdig og enkel ordning med minste felles borger-økonomi for ethvert voksent norsk menneske som basis vil kunne spare manges stress, nød, ufrihet og gråt, og frigjøre store deler av den offentlige forvaltningen til andre, egne, selvstendige interesser og arbeider. Mht. gjeld, økonomi, kostnader, lønn, skatt, etc. må i det heletatt i og for Norge tenkes og ordnes nytt, forenklende, frigjørende, rettferdig og åpent av og for sivil-befolkningen. Slik det er nu kan det ikke fortsette!

   Mike Cechanowicz:
   Først når nordmenn forstår strukturen av problemene i Norge og verden vil de forstå dens årsak. Alle er opptatt med hver sine små saker mens de store sakene forbigår i all stillhet. Tror du at du noen gang kan bli et fritt menneske og gjeldsslave samtidig? Tror du ikke krig og korrupsjon ikke er et avansert form for konkurranse etter penger? Tror du at du kan ha en demokrati i en verden der alle nasjoner er organisert som korporasjoner? Tror du at lover som korporasjoner lager er lovlige?

   Rune L. Hansen:
   Vi må uansett forholde oss rett og riktig til de reelle lovlige, rette og riktige lover, som ikke er ulovlige (inklusivt heller ikke ulovlig tilordnet).
At det blir gjort er viktigere enn noe annet for ethvert samfunn og for oss i Norge først og fremst i og for Norge. Uten at vi går foran som gode eksempler er konsekvensene derefter.
   Lov og rett er for å løse disse problemene, ikke for det motsatte.
   Og vi har gode forutsetninger når vi tar dette på alvor.

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.01. 2013:

   Fra 1.januar, må vi følge 34 nye lover eller lovendringer og 154 forskriftsendringer. Antall lovendringer øker dermed med 50 % fra 2012 til 2013. Løfte om å gjøre Norge mindre byråkratisk, er dermed bare en bløff.

*

   Rita Fagernes:
   Diktatorisk demokrati..

   Åse M. Ekhom:
   Godt å vite på forhåmd

   Åse M. Ekhom:
   Noe må jo gjøres for å holde arbeidsledigheten nede...

   
---
---

   Nils Kåre Jørmeland, 04.01. 2013 via Marius Reikerås:

   Byråkratiet vokser tre ganger fortere enn resten av staten
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Byrakratiet-vokser-tre-ganger-fortere-enn-resten-av-staten-6995735.html
   Norske departementer og direktorater er blitt 13,1 prosent større på bare tre år.

*

   Johnny Wæhler:
   En skremmende utvikling som koster skattebetalerne enorme summer.

   
---
---

   Klaus Knag, 29.12. 2012:
   http://www.facebook.com/klaus.knag/posts/391881147563850

   INNSYNSRETT FOR BESTALLINGSDOKUMENT (EMBETSBREV)   

   Flere har ikke fått gjennomslag for sine innsynsforespørsler etter bestallingsdokument, og disse er ikke blitt møtt med den imøtekommenhet som de med rimelighet måtte kunne forvente. Gjennomgangen under tilsier at det verken er lovmessig eller annet rimelig grunnlag for å kunne nekte innsyn i bestallingsdokumentene.

   Selv om Domstoladministrasjonen (DA) eller Statsministerens kontor (SMK) ikke skulle ha gjenpart (kopi) av bestallingsdokumentet, så fritar dette ikke den enkelte dommer for at den som måtte ha behov for dette kan kreve innsyn i dokumentet fra dommeren selv. Dette embetsbrevet er det dokumentet som gir den enkelte autorisasjon til å tiltre embetet, jf regjeringens egne retningslinjer, punkt 9.5.5:

   ”Undertegnet embetsed/forsikring sendes Statsministerens kontor så raskt som mulig, slik at vedkommende embetsmann kan få utstedt bestallingsdokument (utnevningsdokumentet) og gis anledning til å tiltre stillingen.” ( se
   http://www.regjeringen.no/upload/SMK/Vedlegg/2011/Om-statsraad_trykk.pdf )

   I dette lys er det fullstendig tullete av DA å hevde at:

   ”I henhold til offentleglova § 3 kan innsynsbegjæring bare fremmes mot et forvaltningsorgan. Det kan derfor ikke fremmes innsynsbegjæring i medhold av offentleglova mot dommerens privatadresse/hjemmearkiv.” ( se
   http://www.facebook.com/groups/dommerforsikringer/permalink/306615092788537 evt jf.
   http://www.facebook.com/groups/ulovliigedommere/permalink/418768424811861/ )

   Selv om dokumentet er blitt sendt til dommerens privatadresse, så betyr ikke dette at dokumentet er privat. Når bestallingsdokumentet gir vedkommende anledning til å tiltre stillingen/embetet, da er det en selvfølge at dokumentet både medbringes og uoppfordret framvises ved selve tiltredelsen. Dokumentet hører til selve embetsstillingen og må med all rimelig grunn kunne forevises på forespørsel når dommeren opptrer i embets medfør. Dokumentet har derved ikke noe å gjøre i dommerens private hjemmearkiv å gjøre. Selv om dokumentet måtte oppbevares privat, er det likevel et dokument av offentlig betydning og interesse.

   Det er imidlertid ikke slik at offentliglova § 3 gir dekning for DA sin påstand, da denne lyder:

   ”§3 Hovudregel
   Saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ.” ( se
   http://www.lovdata.no/all/hl-20060519-016.html#3 )

   Et dommerembete må med all rimelig grunn kunne betegnes som et organ i den forstand som offentliglova § 3 refererer til.

   Iht. offentliglova § 2 så gjelder loven for
   ”a)    staten, fylkeskommunane og kommunane,
    b)    andre rettssubjekt i saker der dei gjer enkeltvedtak eller utferdar forskrift,”
   ( se http://www.lovdata.no/all/hl-20060519-016.html#2 )

   Om noen skal kreve dekning for feil som at domstolen ikke var lovlig sammensatt for da vil staten ved Domstoladministrasjonen være motpart iht. tvilseloven § 21-12 (3)
   ( se http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-090.html#20-12 ).
   Følgelig vil manglende eller ugyldig bestallingsdokument måtte kunne gjøres gjeldende overfor staten. En dommer må dessuten kunne oppfattes som et ”rettssubjekt i saker der dei gjer enkeltvedtak”. I så måte bør både staten og vedkommende individer som ved manglel på gyldig embetsbrev uhjemlet har fungert som dommere, personlig kunne gjøres gjenstand for å være innenfor lovens definisjonsområde.

   § 2 sier også at
   ”Lova gjeld ikkje for gjeremål som domstolane har etter rettsstellovene. Lova gjeld heller ikkje for gjeremål som andre organ har etter rettsstellovene i eigenskap av rettsstellorgan. Lova gjeld dessutan ikkje for gjeremål som politiet og påtalemakta har etter straffeprosessloven. Kongen kan gi forskrifter om kva lover som skal reknast som rettsstellover, og om at enkelte gjeremål etter rettsstellovene likevel skal vere omfatta av lova.”
   ( se http://www.lovdata.no/all/hl-20060519-016.html#2 )

   Definisjon av rettsstelllovene og uttypende grenseavklaring finnes i forarbeidene til offentliglova, Ot.prp. nr. 102 (2004-2005), punkt 4.1 Gjeldande rett:

   ”Domstolane blir også rekna som eit organ for staten og er i utgangspunktet omfatta av lova. Ein stor del av dokumenta til domstolane fell likevel utanfor verkeområdet til lova fordi dei er knytte til saker som blir behandla etter rettsstellovene.

   Etter § 1 tredje ledd gjeld ikkje offentleglova for saker som blir behandla etter rettsstellovene. I forskrift 14. februar 1986 nr. 351 pkt. IV blir rettsstellovene definerte som straffeprosesslova, domstollova, tvistemålslova, tvangsfullføringslova, skjønnslova, eller lover som knyter seg til desse lovene (konkurslova, skiftelova), jordskiftelova og rettsgebyrlova.

   Unntaket for saker etter rettsstellovene slår først og fremst inn for den dømmande verksemda til domstolane, verksemda til politiet og påtalemakta innanfor strafferettsstellet og verksemda til namsmannen etter tvangsfullføringslova. Både domstolane og politi- og lensmannsetaten er likevel omfatta av offentleglova, og den delen av verksemda deira som ikkje er knytt til rettsstellovene, er omfatta av verkeområdet til offentleglova på vanleg måte.

   Unntaket gjeld også når forvaltninga elles har dokument som er knytte til saker som blir behandla etter rettsstellovene. Dette gjeld både når forvaltningsorganet opptrer som organ for rettsstellet, og når det har tilknyting som part, meldar eller fornærma. Unntaket for saker som blir behandla etter rettsstellovene, gjeld ikkje for saker som blir behandla ved utanlandske eller internasjonale domstolar.”
   (se
   http://www.regjeringen.no/nn/dep/jd/Dokument/proposisjonar-og-meldingar/Odelstingsproposisjonar/20042005/otprp-nr-102-2004-2005-/4/1.html?id=400983 )

   Unntakene fra innsynsretten gjelder ikke grunnloven, eller embedsloven, der bestallingsdokumentet inngår henholdsvis benevnt med beskikkelse eller embetsbrev
   (se http://www.lovdata.no/all/tl-18140517-000-003.html#21 og http://www.lovdata.no/all/tl-19810522-023-0.html#3 ). Følgelig er bestallingsdokument underlagt offentliglova og skal gis innsynsrett i.

   Selv dommerforsikringer som er underlagt domstolloven (se http://www.lovdata.no/all/hl-19150813-005.html#60) som er unntatt blir det likevel gitt innsyn i
   ( se http://www.domstol.no/no/Domstoladministrasjonenno/Offentlighet-og-innsyn/Dommerforsikringer1/ ). Her må det være klart at dommerforsikringen ikke gjelder den dømmende virksomheten, da” ingen maa utøve dommermyndighet uten først at ha avlagt den i loven for tilfældet foreskrevne ed” (se Rt-1916-559,
   http://www.rettsnorge.com/Sakslinker/Rettspraksis/Rt-1916-559_Dommered.htm ). Da dommerforsikring, embetsed/embetsforsikring og bestalling alle må foreligge før den dømmende virksomheten tar til da foreligger det ikke verken lovmessig eller annet rimelig unntaksgrunnlag for at det skal gis innsynsrett for disse. Innsynsrett for embetsed/embetsforssikring er allerede blitt akseptert ( se http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/dok/andre/embetseder1.html?id=676766 ), mens innsynsretten for bestallingsdokumentene er blitt gitt avhengig av om dette er blitt oppbevart i offentlige arkiver eller den enkelte dommers eller administrators forgodtbefinnende. Vi må også kunne forvente oss uavgrenset innsynsrett også i dommernes bestallingsdokumenter.

   Kan ikke autorisasjonen/bestallingsdokumentet framskaffes, da må vedkommende ved uteblivelsen anses ikke å være autorisert til å kunne tiltre embetet. Dette blir helt tilsvarende som med førerkort. Er ikke dette og eventuelle tilleggspapirer tilgjengelig når du blir stoppet i kontroll, da må vedkommende pent avstå fra å kjøre. Er førerkortet blitt borte, da må vedkommende i tilfelle få utstedt midlertidig kjøreseddel. I tilfelle med manglende bestallingsdokument, da må det vurderes om det måtte kunne utstedes et erstatningsdokument fra en attestert kopi fra arkivet. For tilfeller der ingen har kopi av dette da må det vurderes om et nytt bestallingsdokument kan utstedes direkte før vedkommende tiltrer stillingen, eller om det må gjennomføres en ny utnevnelsesprosess, som følge av at den tidligere utnevnelsen er falt bort iht. embedsloven § 3, andre punktum (se
   http://www.lovdata.no/all/tl-19810522-023-0.html#3 ).

   Videre ”En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter” iht forvaltningsloven § 18, der det også er gjort klart at ”Når det er adgang til å gjøre unntak fra innsyn, skal forvaltningsorganet likevel vurdere å gi helt eller delvis innsyn. Innsyn bør gis dersom hensynet til parten veier tyngre enn behovet for unntak.” (se
   http://lovdata.no/all/tl-19670210-000-004.html#18 ). Det foreligger intet rimelig grunnlag for å nekte innsyn i bestallingsdokumenter. Dessuten, i og med at partene iht EMK art. 6 (1) har rett til å få en domstol opprettet ved lov ( se http://lovdata.no/all/hl-19990521-030.html#EMKN-A6 ), da må det foreligge en selvsagt rett til å kunne kontrollere om dette er faktisk er eller vil bli oppfylt, da EMK iht menneskerettsloven § 3 ”skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning” ( se http://lovdata.no/all/hl-19990521-030.html#3 ). Ut fra forvaltningsloven og EMK må det kunne slås at parten har rett til slikt innsyn.

   Innsynsretten må med all rimelig grunn også gjelde generelt. Straks noen har behov for å finne ut av om det måtte være grunnlag for å prøve en sak, vil det kunne oppstå behov for å finne ut av om referansesaker er gyldige ved at de er blitt avsagt av domstoler opprettet ved lov, eller at andre embetsmenn har hatt hjemmel for sin myndighetsutøvelse. I så tilfelle vil aktuelle referanseavgjørelser kunne anses å være sakens dokumenter som med rimelighet må kunne anses å være omfattet av innsynsrett iht. forvaltningsloven § 18. I et demokratisk samfunn må det også være selvsagt at enhver borger må kunne kontrollere om embetsmennene har sine myndighetsgivende papirer i orden.

   Iht grunnloven § 22 ligger det under Kongen i statsråd å suspendere dommere fra tjeneste ( se http://www.lovdata.no/all/tl-18140517-000-003.html#22 ), og det må ligge en selvsagt plikt til å gjøre dette om det skulle være grunn til eller er blitt fremmet mistanke om uautorisert dommervirke. Innsynsnektelse må her automatisk oppfattes å gi grunnlag for mintanke om uhjemlet myndighetsutøvelse. I dette tilfelle har SMK selv gitt opplysninger som tyder på at bestallingsdokumenter er blitt utferdiget i strid med den prosedyren som er blitt foreskrevet i grunnloven § 21 og embedsloven § 3 ved at bestallingsdokumentet er blitt uformet før embetded/embetsforsikring er blitt mottatt:

   ”Ved utnevningen utstedes det et bestallingsdokument (utnevningsdokumentet). Dette dokumentet signeres av Kongen og kontrasigneres i tråd med bestemmelsene i Grunnloven § 31. Dokumentet sendes til embetsmannen først når Statsministerens kontor har mottatt underskrevet embetsed/embetsforsikring.” ( se
   http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/dok/andre/embetseder1.html?id=676766 )

   Kongen og statsministeren synes ikke å ha fulgt opp grunnlovslovendringen som ble kunngjort 2 mai 1980. Der ble ordene ‘før Beskikkelse finder Sted’ tilføyd. I embetsloven § 3 blir dette ytterliger klargjort at ”Ved utnevnelse i embete må ed eller forsikring etter Grunnloven § 21 være gitt før embetsbrev blir utferdiget og før vedkommende tiltrer embetet” ( se http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Dokumentserien/2011-2012/dok19-201112/4/#a1.24 ). . Likevel har altså SMK oppgitt at Kongen har utferdiget embetsbrevene før ed eller forsikring er blitt avgitt. Det er følgelig påkrevet å få kontrollert hvor lenge dette har foregått og hvor mange dommere som derved ikke har fått utferdiget gyldige embetsbrev.

   De organene som naturlig burde framskaffe bestallingsdokumentene for dommerne, er domstolene selv, DA og ikke minst SMK, som har vært ansvarlig for utsendelse av embetsbrevene. Både domstolene, DA og SMK burde ha en selvsagt plikt til å skaffe rede på om personer uten gyldig autorisasjon har utøvd eller fortsatt utøver myndighet som dommere uhjemlet. Disse burde derved selv kreve slikt innsyn hos den enkelte dommer, og videreformidle svaret fra den som har krevd innsyn.

   Når både DA og SMK har nektet å medvirke slik at innsyn i bestallingsdokumentene blir gitt uavgrenset, da har disse utvist mangelfull både ansvarsforståelse og lovforståelse, så vel som lav innsikt i hva et reelt folkestyrt samfunn sine behov er.

   Konklusjonen er uansett at hele folket både kollektivt og på individnivå må ha uinskrenket innsynsrett i bestallingsdokuentene enten de måtte befinne seg i offentlige eller private arkiver, og at det det ikke synes å forefinnes hjemmel for å nekte slikt innsyn.

   Når dommerforsikringer og embetseder er blitt publisert av myndighetene selv på Internett, da er det også like naturlig å kreve at alle bestallingsdokumenter legges ut på samme måte for fullt innsyn for alle og enhver.
   http://www.regjeringen.no/upload/SMK/Vedlegg/2011/Om-statsraad_trykk.pdf
   www.regjeringen.no

*

   Rune Fardal:
   Bra den er nyttig

   Klaus Knag:
   For referanse til artikkelen: "INNSYNSRETT FOR BESTALLINGSDOKUMENT (EMBETSBREV)" ( se http://www.facebook.com/klaus.knag/posts/391881147563850 )

   Morten Aarmo:
   Flott Klaus Knag

   Hans Bauge:
   Helt korrekt Klaus Knag. De som kommer med diverse unnskyldninger som har ikke tid o.l. fra å hoste opp disse dokumentene, må vi regne med en av 2 ting, enten at de ikke har det, eller at de skal beskytte den person i departement som har uriktig utstedt dokumentet uten at det er avlagt dommerforsikring og eller embetsed.

   Alf Kollsete:
   Veldig bra orientering Klaus! Nå bør det etter min vurdering settes inn en OFFANSIV HENVENDELSE FRA FLEST MULIG PERSONER rettet mot DA, SMK, JD(Sivilavd.) med KRAV om at ALLE Bestallingsdokument blir gjort tilgjengelig på internett, alternativt blir stillt til disposisjon ved forespørsel fra partene i en sak!

   Chris Overgaard:
   Det slo meg umiddelbart da jeg leste DAs svar med henvisning til offentlighetsloven §3, at man da må kunne rette innsynskrav til SMK og at det da blir SMKs tarv å fremskaffe dokumentet som det blir bedt om innsyn til. Jeg antar at SMK, mest sannsynlig, kan pålegge den aktuelle innhaveren å fremskaffe dokumentet. I motsatt fall må man saklig kunne argumentere at dokumentet ikke forefinnes og vedkommende dommer sitter ulovlig i sitt embete.

   Rune Fardal:
   Det er jo to fokus man har oversett når det gjelder dommerforsikringer. Det ene er at dommeren sitter ulovlig ihht dl§60 om han ikke har undertegnet, det andre er hvilken konsekvens dette skal få. Høyesteretts poeng 26 juli var at konsekvensen ble satt lav, men det forandrer ikke på at det er forbudt å sitte uten slik forsikring! Det var jo derfor dommere masse-inn-sendte sine dommerforsikringer i januar og utover. De som ikke hadde/har dommerforsikring HAR brutt loven. Straffeutmålingen derimot, altså konsekvensen påstår HR er liten. SÅ får vi håpe EMK kommer til noe anet!

   Morten Aarmo:
   De har dessuten signert for at dommerforsikring er avlagt i sin Standard arbeidskontrakt som ble innført 1999, om at DF er avlagt og det er da også en forfalskning av et offentlig dokument. Rune Fardal

   Jan Fridthjof Bernt:
   Dette er en komplisert historie om en problemstilling jeg ikke ante noe om før. Hovedproblemstillingen - de manglende dommerforsikringer - er det all grunn til å ta fatt i, men jeg har vanskelig for å forestille meg at manglende dommerforsikring kan medfører at en dom blir kjent ugyldig. Jeg tror ikke regelen om dommerforsikring vil bli oppfattet som en absolutt ugyldighetsgrunn, men bare som en handlingsregel. Men det er all grunn til å kritisere domstolsadministrasjon og departement for svikt her.

   Jan Fridthjof Bernt:
   Når det gjelder spørsmålet om innsynsrett i "bestallingsbrev", har nok departementet rett. Man kan ikke kreve innsyn i dokumenter som befinner seg hos privatpersoner, Men hvis det er slik at man har somlet vekk kopiene av disse i departementet eller domstolsadministrasjonen, er det klart kritikkverdig, og departementet burde så langt mulig prøve å rette dette opp ved å spørre de aktuelle dommerne om de kunne sende en kopi av sine bestallingsbrev dit.

   Morten Aarmo:
   Jan Fridthjof Bernt , årsaken til at disse ikke vil framlegges er at bestallingsdok/embetsbrev er i strid med innskjerpelsen av grunnlovens § 21 av 2.mai 1980 (vedtatt i stortinget 26.mars 1980), der det ble bestemt at embetsed skulle underskrives FØR embetsbrev ble utferdiget. Denne innskjerpelsen av grunnloven i 1980 ble aldri fulgt opp av Statsministerens Kontor, som fortsatte å utferdige disse etter tidligere grunnlov (embetsed undertegnet etter at bestallingsdok./ embetsbrev ble utferdiget). Grunnlovsendringen finner man i Instill. S. nr. 181 (1979-1980) og Odt.prp. 56 (1980-1981). Disse må da leses sammen for å få sammenheng. Det er derfor et grunnleggende behov for å kunne kontrollere at disse utnevnelser er i tråd med grunnloven.

   Jan Fridthjof Bernt:
   Dette høres overbevisende ut for meg. Det virker ganske underlig at akkurat disse dokumentene ikke lar seg finner nå.

   Chris Overgaard:
   Så vidt jeg har forstått så er disse bestallingsdokumenter offentlige dokumenter som da må kunne fremskaffes av SMK som burde ha kontroll med hvem som besitter dokumentasjon. Alternativt må man kunne forlange at vedkommende dommer fremlegger dokumentet i forkant av en rettssak hvor dette blir forlangt av partene. Jeg kan vanskelig se at dette kan nektes da det utvilsomt er stor mangel på riktig prosedyrer etter ordlyden i Grunnlovens §21. Det er i denne sammenheng stor forundring over utvalget som "vasker" språket, at i Grunnlovens §21, blant annet, forandrer lovens ordlyd ved å "oversette" FØR utstedelse av bestallingsdokument med FØR tiltredelse.

   Morten Aarmo:
   Språkutvalgets mandat var å endre Grunnloven til bokmål og nynorsk. Mandatet var at inneholdet i den foreslåtte endringen, ikke skulle endre selve betydninger i Grunnloven, og ligger derfor utenfor Språkutvalges juridiske mandat for slik endring. Videre kan det anføres at Departementene og SMK selvsagt skal å kopiere disse utsendte dok, og at disse derfor burde finnes i både elektronisk og i papirutgaver, før utsendelsee til Embetsnannen jf arkivlovns §§ 1, og 6, samt arkivforskriftens §§ 2-5, 2-7.

   
---

---

   Sveinung Vegsund, 02.01. 2013 via Norgespartiet:

   http://morgenbladet.no/leder/2009/demokratiets_darskap

*

   Sveinung Vegsund:
   Direktedemokratiets påstått grimme side ?

   Sveinung Vegsund:
   Er våre folkevalgte representanter i Norge/Europa i ferd å innføre et mindretallsdiktatur i form av multinasjonale konvensjoner som tilsidesetter nasjonalstatenes lovgivning ved dissens mellom nasjonal lovgivning og avtalebestemmelsene ?
   En italiensk kvinne saksøkte i 2002 den italienske staten med krav om at alle religiøse symboler fjernes fra landets offentlige skoler. Begrunnelsen for søksmålet var at skolens religiøse symboler krenket hennes to sønners rett til religionsfrihet.
   Etter å ha tapt søksmålet i italiensk rett, anket hun saken inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen, og fikk høsten 2009 medhold for sitt krav hos nevnte overnasjonale rettsinstans.
   En overveldende flertall av den italienske befolkningen ønsker å beholde de religiøse symbolene i den offentlige skolen, men deres ønske er nå tilsidesatt av en internasjonal domstol utenfor nasjonal folkevalgt kontroll, på vegne av et mindretall av landets befolkning. Kan denne virkeligheten omtales som noe annet enn snikinnføring av fremmedstyre i symbiose med et mindretallsdiktatur ?

   Sveinung Vegsund:
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Tok-beslutningen-om-kampfly-pa-telefon-5116745.html
   Ifølge en artikkel i Morgenbladet, ført i pennen av journalisten Marit K.Slotnaes 21 -27. mai 2010 heter det seg, ”Den innebygde tregheten i de politiske prosessene er en garanti for at viktige avgjørelser ikke taes etter innfallsmetoden.”

   Tok beslutningen om kampfly på telefon
   www.aftenposten.no
   Når Norge går i krig i 2011, skjer det på mobiltelefon. Nå stiller flere sentrale politikere spørsmål ved de politiske beslutningsprosessene når Norge bruker militær makt.

   Tommy Rossing:
   Der gjorde den gang utenriksminister Støre, "kommende Statsminister" sin største kriminelle handling noen sinne i norsk historie. Dette var en Stortings sak. Å føre landet vårt til krig, skal ikke foregå pr. mobiltelefon.

   Sveinung Vegsund:
   Dog, nå en dokumentert virkelighet. Det som er for utrolig til å være sant, er som regel ikke sant, seiest det. Folket vil bedraes, og ser ut til å trives med det ?

   
---
---

   Ole-John Saga, 03.01. 2013:

   Når illusjonen brister kan det som tidligere var vakkert, nydelig og fantastisk bli til noe motbydelig og vederstyggelig.

*

   Tore Svendsen:
   Jepp

   Morten Saurdal:
   Eksempel?

   Ingunn Røiseland:
   Det er ikke sikkert; det kan hende det er en ny illusjon.

   Julieta Lovra:
   Smart , du Ingunn..

   Ole-John Saga:
   Den muligheten er selvfølgelig til stedet Ingunn, men så må man vel også ta med i betraktningen om den eller de som mener å ha sett gjennom illusjonen(e) har en subjektiv eller objektiv innfallsvinkel, såpass ærlig må jeg vel være.

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 03.01. 2013:

   OM ADOPSJONSFORUM.
   BARNEHANDLEREN ØYSTEIN GUDIM LYVER IGJEN.

*

   May- Harriet Seppola:
   Det er nesten utrolig at denne famøse barnehandleren og handleren med illegale importadopsjoner får fritt leide i NRK. Heldigvis holder TV2 den mannen på god armelengs avstand.
   26.10.2009 var Gudim igjen ute med sine løgner, usannheter og feilpåstander om adopsjon. Hva annet kan man egentlig forvente?
   Øystein Gudim begynte med en løgn som må sitte langt ned i ryggmargen til enhver norsk barnehandler og formilder av illegale adopsjoner. Han begynte friskt med en grov usannhet og løgn laget for å gi hans handlinger og virksomhet et slags moralsk akseptabelt grunnlag:
   Nr. 1: "Adopsjon er til for å beskytte et barn."
   Mot hva?
   Hvor er beskyttelsen mot slike som Øystein Gudim og det han lever godt av? Har han ennå ikke forstått at Haagkonvensjonen om "internasjonale adopsjoner" som et forsøk på å hindre ulolvlig barnebortføring, kjøp av barn for adopsjon og handel med barn for adopsjon?
   Nr. 2: "Biologiske foreldre har ikke rett til å se arkivene". (Bare den adopterte)
   Helt siden 1967 har bortadopterende foreldre en lovfestet rett til å se alle den norske stats saksdokumenter om adopsjon - uansett om staten godkjenner adopsjonen eller ikke. Jfr. forvaltningsloven som Verdens Barn og Adopsjonsforum alltid har måttet kunne.
   Det er Adopsjonsforum som aktivt hindrer de utenlandske bortadopterende å kunne bruke denne retten! Kan noen gjette hvordan Adopsjonsforum og Gudim gjør det?
   Nr. 3: "Vi innretter oss etter de lover som gjelder."
   Adopsjonsforum og Verdens Barn har i alle år visst at norsk lov gjelder når nordmenn i Norge vil adoptere et utenlandsk barn, men har likevel valgt å påstå at det er lovene i barnets og dets foreldres hjemland som gjelder. Det er å lyve.

   Koreanske barn omfattes av en 100% norsk adopsjon da det er den norske stat som gir de norske adopsjonsbevilling direkte etter adopsjonsloven og norsk lov forøvrig. Så er også tilfellet for barn fra en del andre land.
   Norsk lov gjelder om den utenlandsk adopsjon kan anerkjennes som lovlig og gyldig i Norge.
   Hvilke lover om adopsjon det måtte være rundt om i verden, er altså egentlig uinteressant så lenge alle barn som søkes lovlig adoptert i Norge må være lovlig adoptert etter norsk lov.
   Til i dag har jeg ikke funnet noen utenlandsk lov i den vestlige verden som har ufravikelige vilkår for en lovlig adopsjon enn den norske. Derimot kryr det av lover i den ikkevestlige verden som har en rettsstandard så er langt under og så og si av null verd målt i forhold til norsk lov.
   Å late som en et barn er lovlig adoptert i Norge ved å vise til et lovverk i noen av de "giverland" Adopsjonsforum og Verdens Barn henter unger i, er dessverre bare en del av den adopsjonsvindelen de i altfor stor grad usjekket får anledning til å holde på med. Sant er det ikke, så da kan slike påstander beskrives som løgn.
   - Jeg stoler ikke på løgnere og spesielt ikke på de som burde vite bedre og kanskje til og med uttaler seg på riksdekkende TV mot bedre vitende. Svindlere lykkes stort sett fordi de grupper som søkers lurt og ført bak lyset ikke har kunnskap, viten og informasjon nok til å oppdage dette, eller at de håper - av egeninteresse - at det de blir fortalt er sannt. Dette vet Adopsjonsforum og Verdens Barn alt om, og vet å utnytte til egen og sine medlemmers fordel.
   Det skremmende er at "den fjerde statsmakt" og norske politikkere lar seg forlede, desinformer og unnlate å skaffe seg nødvendig kunnskap, innsikt og kompetanse.
   - Tore Strømøy lot seg ikke lure, og fikk da føle løgneres ufortjente makt i Norge.

*

   Belinda Webster Achilles:
   Det gjor det hele tiden..!!!!

   Jane Kile:
   hmmm..... hva har skjedd??? er disse barne stjålet? hvor har du sett dette?

   May- Harriet Seppola:
   Dette har skjedd i en årrekke, en av disse to fikk Kongens fortjenesmedalje i gull for etpat år siden , her er "linken":
   http://adopsjonsbloggen.blogspot.no/2009/10/barnehandleren-ystein-gudim-lyver-igjen.html
   Mortens adopsjonsverden og liv som adoptert: Barnehandleren Øystein Gudim lyver igjen.
   adopsjonsbloggen.blogspot.com
   Jeg har gjort meg mine erfaringer som importadoptert til Norge i 1953 og frem til i dag. Mye krefter har vært brukt på å mestre poblemer og utfordringer ikke-adopterte aldri behøver å ofre en tanke. Flaks med matchingen er den eneste grunnen til at det har gått bra og at jeg fremdeles lever. Nå er je...

   
---
---

   Irene Hov, 03.01. 2013:

   Er "Livets harde skole" blitt den nye folkeskolen?

*

   Cecilie Bedsvaag:
   Regnes ikke lenger grunnskolen som utdannelse?

   Eva Skaugen:
   Ja, det har blitt det etter så mange år med fustrasjon og vanskjøtsel under Jensemann

   Irene Hov:
   Grunnskolen har vel blitt en institusjon med vranglære hvor middelmådighet er målet.....?

   Irene Hov:
   Hvor lenge har AP vært i regjeringen sammenhengende? 12 år?

   Irene Hov:
   Nok til å vandalisere en hel generasjon.

   Dnort Nesrettep:
   He-he... Du sier noe der Irene

   
---
---

   Rune Fardal, 03.01. 2013:

   Om “obedience”, “compliance” og “conformity”...

   Normenn i klasse med Nord Koreas diktatur. Ikke rart kritikk mot maktovergrep møtes med fordømming av så mange sauer i dette landet! De er hjernevasket til å tro det meste makten påstår. De tør ikke stå for egne meninger. FÅ EVNER TENKE SELV I DETTE LANDET, og de som gjør det blir forfulgt på subtile måter.

   Årsak: Gjett hvilket part som har vært rådende siden krigen....

   “For the first time, researchers have studied how strong the social norms are in different countries. An international study shows that Norwegians make very strict requirements of personal conduct and that they sanction unwanted behaviour. ‘A surprising result,’ says Associate Professor Vidar Schei at NHH”

   http://paraplyen.nhh.no/paraplyen/arkiv/2011/juni/norwegians/
   Norwegians give each other little room for manoeuvre : Paraplyen
   paraplyen.nhh.no
   For the first time, researchers have studied how strong the social norms are in different countries. An international study shows that Norwegians make very strict requirements of personal conduct and that they sanction unwanted behaviour. 'A surprising result,' says Associate Professor Vidar Schei a...

*

   Terje Henriksen:
   Diktaturets hemmelige flokk med sauer som kun følger ledersauen....

   Jarl Meland:
   Når sosialistene får makten, innskrenkes friheten. Enkelt.

   Anne Sunde:
   Det er ikke bare sosialistene som innskrenker friheten til folk, alle maktmennesker gjør det; politikere gjør det på riksplan, andre med samme tendenser gjør det på det private plan. Begrepet frihet er blitt temmelig diffust, jeg er ikke sikker på om så mange vet hva de legger i det begrepet lengre... for noen er det nok at vi ikke er i krig, andre vil ha mer frihet enn som så....

   Jarl Meland:
   Jeg forstår ikke hva du konkret mener, Anne. Litt diffust i mine øyne.
   Men tvil aldri på at sosialisme betyr ufrihet. Først staten. Enkeltmennesket blir stadig mindre viktig.

   Anne Sunde:
   Ja, jeg ser den, Jarl Meland, er enig der, men jeg tror ikke de andre partiene er noe bedre, det blir ikke mer frihet til enkeltmennesket samme hvem du stemmer inn.... de er maktmennesker alle sammen hver på sin måte

   Jarl Meland:
   Det har du ingen forutsetninger for å påstå. jeg synes det er å tåkelegge.
   "De andre" pariene er ikke sosialister og de har programfestet langt større frihet enn det som har skjedd de siste 7 årene.

   Anne Sunde:
   Hva vet du om mine forutsetninger for det jeg påstår??

   Jarl Meland:
   Du skriver: ".... det blir ikke mer frihet til enkeltmennesker samme hvem du stemmer inn.....".
   Fortell meg om du har forutsetninger for å hevde dette. Og hvilke forutsetninger det skal være.
   Jeg er oppriktig interessert.

   Jarl Meland:
   definer gjerne hva du mener med "maktmennesker", når du først er i gang....

   Lars Hovard Widding:
   Helt enig med Anne jeg. Historien forteller jo helt tydelig hva som er rett og galt her. AP fikk igjennom Datalagring ved hjelp og støtte fra ? .... Høyre er svaret, og dette vil du finne igjen i alle saker der man tydelig kan se at enkelt menneskets frihet reduseres til fordel for større makt til myndighetene. Siden du er så på mærkene her Jarl, vis et eksempel på det motsatte.

   Martin Grande:
   de er av samme ulla hele bundten i mine øyne

   Jarl Meland:
   Jeg konstaterer at Anne Sunde ikke har svart.

   Lars Hovard Widding:
   Hvor er dit svar Jarl ?

   Jarl Meland:
   Lars. Jeg holder meg til saken.
   Norge er mer ufritt enn noensinne og sosialistene har hatt makt i 7 år.

   Lars Hovard Widding:
   Ja den er det vel ikke den store debatten om, men du ble spurt direkte om der finnes noe som viser at denne utviklingen vil gå den andre veien med Høyre eller en borgelig regjering, men du har ikke besvart.

   Lars Hovard Widding:
   Jarl Meland - nå har jeg lest meg igjennom Høyres program for perioden 2009 - 2013, og kan ikke finne noe som indikerer større frihet for enkeltmennesket, så her må du som påstår dette bistå. Du skriver ordrett at dette er programfestet lengere opp i denne tråden, men det var kansje bare ett skudd fra hofta ?

   Rune Fardal:
   Hvem som sitter ved makten i Norge er irrelevant. Vi vet sosialistene vil ha kontroll på folket, det ser vi ALLE sosialistiske stater. Poenget er at dette må vi frie tenkende få fjernet.

   Tom Evensen:
   Denne var interessant!

   Tom Evensen:
   Sosialistene har hatt makta mesteparten av tida etter 2. verdenskrig.

   Jarl Meland:
   Det sto ikke i programmet til Ap at de skulle gjøre det ulovlig å mene noe negativt om islam. Ikke skulle de innføre begrepet "ekstrem" overfor alle som var skeptiske til deres oppfatning ved innvandring og integrering. De programfestet heller ikke at de skulle forby snus for lærere. De varslet heller ikke gjennom programmet at de ville knefalle ethvert direktiv som måtte komme fra EU.
   Høyre har i sitt grunnfjell, at friheten til enkeltmennesket er nærmest hellig. FrP går enda lenger.
   Begge partier har programfestet sin målsetting, nemlig størst mulig grad av frihet for individet. Valgfriheten til å skape sin egen lykke, og handle tjenester der man finner det best, er forankret hos disse.
   Eller må det stå de ordene du forstår og intet annet, Lars?

   Lars Hovard Widding:
   Det holder ikke Jarl, du må våkne opp og innse at vi ikke har et demokrati i Norge, og at de med endring av loven nå har gjort det legalt og lyve så de ikke engang tror det selv ved valg. Det er ingen differanse av betydning mellom AP eller Høyre eller FRP for den del, for de har alle sammen basis i det samme parti system som bestemmer alt, folket bestemmer intet. Du snakker om frihet til og handle hvor du vil. OK Hvorfor kan man ikke da bare kjøpe sin bil i Sverige og på det vi spare en masse penger ? Var det billigere biler med Høyre ? Vil Høyre fjerne bomringene ? eller trur du et sekund på at den påtroppende regjering som sansynligvis inkluderer FRP vil ta disse bort ?
   - Den viktigste årsak til manglende differanser er det økonomiske handlings rom. Det er kort og godt ikke plass nok i noe statsbudsjett til og dreie retningen på det som skjer i samfunnet, da det vesentligste er bundet opp i forveien. Tilbake står man med lappeteppe løsninger, og symbol handlinger, og det er IKKE real politik, men KOSMETIK, og det er noe helt annet.
   Ikke på et eneste område vil du finne differanser mellom de Politiske partier når det kommer til FAKTISK utøvende politik. SV kom så galt avsted i regjering, at de gikk i demonstrasjonstog mot seg selv, og det bør vel være et klart tegn på at når man er kommet til makten, er det SYSTEMET for makten som skal ivaretas, ikke noe annet.
   Den første krig Norge deltok i etter 45, var med en PREST som Statsminister. Rimer det med partiprogrammet og "imagen" til et parti som KRF og sende F16 fly på bombing i et fremmed land ? Passer en slik handling med SV ?
   Missforstå meg rett, Partisystemet vi lever med i dag, er akkurat det, et PARTISYSTEM, det er IKKE et demokrati, og det er et reelt demokrati som må på plass førfolket har styring på det som skjer i samfunnet, nå er den overlatt bakrommet på partikontorer.

   Jarl Meland:
   For å høre, trenger man bare å lytte. For å se, må man åpne øynene.
   Lykke til videre i tåken.

   Lars Hovard Widding:
   Takk for orienteringen, og godt valg når den dagen kommer. Hilsen en med over 20 års fartstid i politikken

   Jarl Meland:
   Hva er poenget med "Hilsen en med over 20 års fartstid i politikken"?? Skulle det gi deg tyngde til å ha rett, eller skal det bevise at du er mer bevandret?
Eller har du blitt gammel og vis?

   Lars Hovard Widding:
   Du viser til ideologiske ideer fra parti programmer, men fikk slettes ikke med deg at jeg viste til 2 grelle eksempler på at politisk ideologi og praksis kan stå som rake motsetninger. Det er den politiske PRAKSIS et parti kan måles på, ikke sine fagre løfter og intensjoner. Vis til politisk praksis fra Borgelig side som har gitt mere frihet til enkelt individet, det er din oppgave, men den står stadig ubesvart. HELE Høyresiden vil ha Norge inn i EU, men det vil ikke det Norske folk, men på tross av dette har vi en EØS avtale som bryter med Norges grunnlov, UTEN protester fra de borgelige. Direktiver fra andre land er IKKE frihet, ikke for samfunnet ikke for enkelt mennesket, men det er dette de alle samme jobber mot, sentralstyring, gjerne langt utenfor Norges grenser.

   Jarl Meland:
   Du glemte å svare på det jeg skrev.
   Mener du å ha krav på svar, får du leve etter det samme.
   FrP er ikke et parti som ønsker medlemskap i EU. Så vet du det.

   Lars Hovard Widding:
   Om du utbeder svar på direkte tåpelige spørsmål må du henvende deg til andre. takk for debatten

   Lars Hovard Widding:
   Og for og korrigere deg på FRP kan du lese hva de selv sier:
   "Etter siste landsstyremøte, ble det flertall for at Fremskrittspartiet (FrP) , ikke skal ta standpunkt til om Norge bør si nei eller ja til å bli medlem av EU"

   Med andre ord, de vil ikke gi til kjenne hvor de står, så spar meg for politisk skolering, den er det IKKE jeg som har behov for her.

   Jarl Meland:
   Som du sier: FrP er ikke et parti som ønsker medlemskap.
   Alltid spennende å møte en som ikke trenger å lære mer. En som virkelig har sett lyset. ;)
   Du sliter med meninger som ikke passer med dine. Lykke til videre.

   
---
---

   Hans Ove Skau, 02.01. 2012:

   Jeg synes det er godt sagt at demokratiet er til for minoritetene og de fattige, for de rike og majoritetene trenger jo ikke noe demokrati for å leve bra. Hva er sannheten i Norge ? Jo, demokratiet hjelper ikke minoritetene, men arbeider derimot systematisk for å forsøke og knekke dem. Noe er helt galt i norsk styringsverk.....

   VLADIMIR PUTIN EXPOSES THE NWO PART 1
   http://www.youtube.com/watch?v=Hr5GxN3C8uw
   www.youtube.com
   Vladimir Putin Speech at the Munich Press Conference in Germany! Notice that there are Certain countries that did not show this on the

*

   
---
---

   Irene Hov, 08.12. 2012:

   HANNE WIBEKE AASER, INNLEID KONSULENT AV BARNEVERNET I SKEDSMO HAR MILLIONLØNN FOR Å SKRIVE FALSKE UNDERSØKELSESRAPPORTER FOR BV!
   ADVARSEL! IKKE SLIPP HENNE I NÆRHETEN AV BARNA DINE!!!

   Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret

   Organisasjonsnummer: 889 614 692
   Navn/foretaksnavn: HANNE WIBEKE AASER
   Organisasjonsform: Enkeltpersonforetak
   Forretningsadresse: Rådyrveien 7, 0595 OSLO
   Kommune: OSLO
   Postadresse: -
   Registrert i Enhetsregisteret: 01.04.2006
   Innehaver: Hanne Wibeke Aaser
   Virksomhet/art/bransje: Veiledning innen sosialsektor/barnevern/helse.
   Næringskode(r): 86.904 Annen forebyggende helsetjeneste
   Sektorkode: 8200 Personlig næringsdrivende
   Særlige opplysninger: Registrert i Merverdiavgiftsregisteret
   Regnskapsfører: Autorisert regnskapsfører, Organisasjonsnummer 976 759 206, PAUL ERIK RAVLO, Professor Kohts vei 97, 1368 STABEKK

*

   
---

---

   Trond Ruud, 03.01. 2013 via Staten Norge:
   http://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/531878463503461/

   Arbeiderpartiet har sølt bort 1000 milliarder av oljepensjonsfondet hevdes det her. Jeg tviler ikke, men finnes det noen kilder på det?

   Timeline Photos
   Del bildet og spør dine venner om dette.
   http://www.facebook.com/photo.php?fbid=399156066825099&set=a.354108977996475.81424.353741488033224&type=1&ref=nf
   By: Arbeiderpartiets vanstyre

*

   Jan Rødseth:
   Det står ikke bra til med den økonomiske sansen til Ap det er helt sikkert skal vi tro dette:
   http://www.abcnyheter.no/penger/oekonomi/2012/12/20/jens-stoltenberg-har-brukt-over-600-milliarder-oljekroner
   Jens Stoltenberg har brukt over 600 milliarder oljekroner
   www.abcnyheter.no
   Jens Stoltenberg har brukt over 600 milliarder oljekroner

   Jan Rødseth:
   https://www.aftenposten.no/okonomi/Oljefondet-har-tapt-284-milliarder-6681934.html
   Oljefondet har tapt 284 milliarder
   www.aftenposten.no
   Dette er det nest svakeste kvartalet i fondets historie.

   Jan Rødseth:
   https://www.aftenposten.no/okonomi/innland/Har-tappet-Oljefondet-for-420-mrd--6790313.html
   Har tappet Oljefondet for 420 mrd.
   www.aftenposten.no
   Skiftende regjeringer har på ti år brukt nesten tre ganger så mye oljepenger som avkastningen av Oljefondet.

   Jan Rødseth:
   http://www.abcnyheter.no/penger/oekonomi/2012/03/16/tapte-86-milliarder-i-fjor
   Tapte 86 milliarder i fjor
   www.abcnyheter.no
   Tapte 86 milliarder i fjor

   Trond Ruud:
   Om dette er forskjellige tap så nærmer vi oss faktisk 1000 milliarder?

   Jan Rødseth:
   Jeg tar med denne til slutt:
   https://www.document.no/2012/10/oljeformue-4250-milliarder-statens-pensjonsgjeld-7-800-milliarder/
   Oljeformue: 4250 milliarder, statens pensjonsgjeld 7.800 milliarder
   www.document.no
   …

   Jan Rødseth:
   Det ser ut til at det dreier seg om ulike tap, Trond.

   Rune L. Hansen:
   http://stavrum.nettavisen.no/milliardsjekk-til-lo-medlemmene/
   Milliardsjekk til LO-medlemmene
   stavrum.nettavisen.no
   LO gir 17,4 millioner kroner til Arbeiderpartiet, mens LOs medlemmer får 3,1 milliarder kroner i skattefradrag fra den rødgrønne regjeringen.

   Rune L. Hansen:
   http://www.na24.no/article3491773.ece
   JENS STOLTENBERG - Får 12,2 millioner i superbonus NA24
   www.na24.no
   Jens Stoltenberg tjener mer enn du tror.

   Rune L. Hansen:
   http://e24.no/article/20257242
   Sparkede og avgåtte stabssjefer beholder superlønn - Jobb - E24
   e24.no
   I det stille har Regjeringen bygget opp en ukjent lønnsadel i det offentlige Norge.

   Rune L. Hansen:
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Helsedirektoratet-kan-ikke-dokumentere-hvordan-26-mrd-er-brukt-7027953.html
   Helsedirektoratet kan ikke dokumentere hvordan 26 mrd er brukt
   www.aftenposten.no
   Helsedirektoratet kan ikke dokumentere hvordan 26 milliarder kroner er brukt. Riksrevisjonen advarer mot misligheter.

   Rune L. Hansen:
   http://e24.no/makro-og-politikk/lo-pampens-aarsloenn-1-900-000-kroner/20292227
   LO-pampens årslønn: 1.900.000 kroner - Makro og politikk - E24
   e24.no
   ‎1,2 millioner i årslønn er ikke nok: Arbeidernes talsmann Roar Flåthen tjener 680.000 kroner på styreverv i tillegg.

   Rune L. Hansen:
   Osv., osv., osv.

   Cato Martin Jakobsen:
   Og når man er så dum at man sier at men tror oljefondet koker vekk i kålen iløpet av 20-30 år uten at vi har fått gjort en døyt med alle de oppgavene vi har innelands, med infrastruktur, skole, eldreomsorg osv blir man karaktrisert som et uvitende fjols, som ikke skjønner at å gi bort 500 milliarder til eu er bra, men å bruke tre milliarder på eldreomsorg her i landet er uansvarlig. Jeg er så dum at jeg ikke skjønner dette, dessverre, skulle ønske jeg var lurere.

   Rune L. Hansen:
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10049864
   Solberg: - Lev for 70 kroner dagen eller jobb! - VG Nett om Høyre
   www.vg.no
   ‎(VG Nett) Erna Solberg vil innføre arbeidsplikt og en nødhjelpssats på 70 kroner dagen for å luke ut late sosialhjelpsmottakere av Nav-systemet.

   Rune L. Hansen:
   Osv., osv., osv.


   Øyvind Arnesen:
   Lista er uendelig..

   Jan Rødseth:
   Dette venter "kommende generasjoner":
   http://www.na24.no/article3429998.ece
   ETTERSLEP - - En tikkende økonomisk bombe NA24
   www.na24.no
   ETTERSLEP - Norge har en ubetalt regning som er større enn det vi får inn i skatter og avgifter.

   Øyvind Arnesen:
   Vi er jo allerede konkurs etter de tallene? Etter mitt syn får vi kvitte oss med de overflødige offentlige ansatte som kun tapper kassa uten å produsere noe? Blir billigere for Norge å skufle de over i arbeidsledighetskøen kan man tenke:-) Man kan også tenke seg at alle disse negative framtidsperspektivene som blir presentert nesten daglig er noe helt annet, nemlig bevisste grep av de som styrer finansene våre for å skape seg legitimt bilde av at reduksjon i pensjon, sykepenger, arbeidsledighetstrygd etc etc er et nødvendig grep ovenfor befolkningen? Det er noe som ikke stemmer med alle de tallene..

   Jan Rødseth:
   Velferdsstaten må selvsagt reduseres KRAFTIG i tiden som kommer.
   SVAP regjeringen har holdt på med det noen år nå.
   Jeg nevner:
   Pensjonsreformen 1,
   Samhandlingsreformen,
   Uførereformen som kommer snart
   og den kommende pensjonsreformen 2.

   Media og LO er øredøvende tause om det som skjer rett under nesen på innbyggerne i Norge.

   Magnar Stave:
   Ja, det er vel over statsbudsjettet hans folk blir løna. Bukken og havresekken.

   Sveinung Vegsund:
   Jeg anser disse midlene som tapt for all fremtid !

   Rune L. Hansen:
   Utplyndring og nærsagt alt annet av kriminalitet er kjernen i Ap-folkets politikk.

   
---
---

   Håkon Bertil Hansen, 04.01. 2013 via Grunnlovens Venner:
   http://www.facebook.com/groups/grunnlovsvenn/permalink/583117011714153/

   Kan ikke gjentas ofte nok! Dette har vært kjent i årevis for folk som har fulgt med. Tidligere UD jurist Synnøve Fjellbakk Taftø ble sågar tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus fordi daværende Gro-regjering med Jonas G. Støre i kulissene var livredd for at hun skulle avsløre landssviket som disse kriminelle personene ville skjule for den norske befolkningen!

   RIKSRETT! Fløtepusen og jesuitten Jonas G Støre
   http://www.bmonline.no/html/wetland.html
   www.bmonline.no
   Kanonkommandør Inge Brekke

*

   Håkon Bertil Hansen:
   http://www.bmonline.no/html/taftoe.html
   Politikk BmOnline, Synnøve Fjellbakk
   www.bmonline.no
   Utenriksdepartementet

   May- Harriet Seppola:
   Bra at du tar dette fram , mesteparten av det norske folk vet ikke om dette, eller så later de som om de ikke vet.

   Håkon Bertil Hansen:
   Mange i APs "Det Norske hus" er tydeligvis blitt så nedsløvet gjennom årene med propaganda at skylapper er fast installert....

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 04.01. 2013:
   http://www.facebook.com/groups/139331166135629/permalink/425737264161683/
   
   Gravid og redd barnevernet | Barnevernbloggen
   http://www.knut.com/2012/12/gravid-og-redd-barnevernet/
   www.knut.com
   Barnevernet truer en ung gravid mor fordi de vil at hun ikke skal se barnefarens familie. De førsker å presse mor til å mødrehjem og bruker pressmidler som skole

*

   Rune L. Hansen:
   Sitat:
   "Jeg er gravid og veldig redd. Jeg er blitt gravid med en som barnevernet mener er farlig eller selve familien er farlig. De vil sende meg på mødrehjem og nekte meg å møte familien til barnet. Jeg har kjent familien hans i 4 år og vet at de er en helt normal familie. Et barn i familien er tatt fra før og jeg er veldig redd det skal skje med meg.
   Familien behandler meg som en prinsesse og har ikke latt meg bruke en eneste krone på barneting, de kjøpte inn alt. Barnevernet smisker med at de kan hjelpe meg med leilighet. Så sa de at siden jeg ikke er fylt 18 er de bekymret for meg på grunn av fravær og sånne ting. Da sa jeg at jeg er over 16 år og er gammel nok til å ha barn samt at videregående skole er frivillig, så om jeg har fravær eller slutter har ikke det noe med dem å gjøre. Da sa de at når barnet er født må de se hvordan barnet har det, men jeg skjønner ikke helt hvorfor de må blande seg når barnet ikke en gang er født. At noe har skjedd i familien før, skal ikke de bruke mot meg. Og hvordan fant de ut at jeg var gravid vet jeg heller ikke, men redd det er jeg."

   May- Harriet Seppola:
   Jeg skrev ett lite innlegg om mødrehjem at det brukes på veien til total omsorgsovertakelse,

   Rune L. Hansen:
   Ingen tvil om det, May- Harriet.

   Rune L. Hansen:
   Metodene og oppskriftene er egentlig lett å se og å forstå for den som helhetlig undersøker.

   
---
---

   Tore Svendsen, 04.01. 2013:
   http://www.facebook.com/events/316224148481986/permalink/316767505094317/

   Nå har jeg vært i kontakt med en rettskaffen politiker fra et av dem store partiene, som ønsker barna våre hjem. :D

*

   Lisbeth Willoch:
   Vilken politiker?

   Tore Svendsen:
   Politikerens navn er viktig at holdes hemmelig så vedkommende ikke drukner i enkeltsaker å ikke blir nedverdert av sine kolleger.

   Rune L. Hansen:
   Viktig.

   
---
---

   Håkon Bertil Hansen, 04.01. 2013 via Norgespartiet:
   http://www.facebook.com/groups/norgesp/permalink/467671713292998/

   Anbefaler ALLE å være kritiske til førstesideoppslag eller krigsbokstaver-journalistikk og "hoppe" på hylekoret uten å tenke over hva som egentlig er intensjonene til mediene.
   Se bare i Norge hvem som egentlig eier mediene. Det finnes snart ingen uavhengige redaksjoner i landets tabloide aviser eller kringkasting. Ser her i nord at nesten alle lokalaviser har de samme overskrifter med små variasjoner. Ofte er teksten helt lik. Det gjelder enten det er politiske ytringer eller annet nyhetsstoff. "Verden vil bedras" holder tydeligvis stikk. I flere tiår (sikkert lenger) er det faktisk IKKE fakta som er blitt fremstilt men en skult politisk agenda. Hvorfor? Jo, for å kontrollere folkemassenes "tankemønster" slik at det illusjonistiske virkeligheten kan fortsette til kapitalmakthaverne fordel. Dette er folk med høy kompetanse innen manipulasjon og vet å benytte seg av det i større og større grad. Så derfor: VÆR ÅRVÅKNE mine venner!

   http://www2.bi.no/biforum/bi298/05_2_98.htm
   www2.bi.no

*

   

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 05. januar 2013, Vinberget: 

   Mørkt, disig, regn, fuktig og omkring 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Formiddag nokså tett disig, med lite sikt på 100 - 200 meter, fuktig, tildels yr og omtrent 6 pluss-grader. Tildels også regn videre utover dagen med omkring 4 og 5 pluss-grader, mørkt, yr og regn utover kvelden.
   Ikke tid til hverken Facebook eller å innskrive noe her i dag. Diverse videre kontor-arbeide. Pc-ene dessverre også opptatt med annet.
---
  
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, søndag 06. januar 2013, Vinberget: 

   Mørkt, yr, regn, disig og omkring 4 og 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig og tildels yr og 5 til 6 pluss-grader utover formiddagen og derefter. 3 mot midnatt.
---
---

   Rune L. Hansen, 06.01. 2013:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/4345981042462

   Uten protester er alt som det skal være.
   Når den offentlige forvaltningen bagatelliserer og fortier sine forbrytelser, vil den at du og andre også skal gjøre det samme.

*

   Tore Svendsen:
   Helt enig! å din kommentar dukka opp akkurat som jeg trengte den som mest. Takker  :)

   Rune L. Hansen:
   Mange av de er meget flinke til å late som om de ikke vet, og til å late som om de ikke burde vite, og skal vite.

   
---
---

   ”Ingen skal føle seg trygge”
   by Aina Villvetta Tonheim on Wednesday, February 23, 2011 at 10:35am ·
   http://www.facebook.com/notes/aina-villvetta-tonheim/ingen-skal-f%C3%B8le-seg-trygge/10150139321237526
   
   Politiråd - en lekegrind for muldvarper?
 
   Regjeringen har besluttet (2007) at det skal opprettes lokale politiråd som samler politi og lokale myndigheter, næringsliv, lag og foreninger til systematisk samarbeid og felles idédugnader. Politirådet skal være en arena for å omsette kunnskap om lokale problemer/utfordringer til en samordnet innsats. Politirådet blir definert som et  samarbeidsforum på strategisk nivå i politiet og i kommunen, som har ansvar i forhold til ”trygghet og trivsel” i kommunen. 
   Det nye samarbeidet, inkludert kommunens utvalgte handlingsplaner, bidrar til økt ressursutnyttelse, ettersom ”alle” jobber sammen for å gjennomføre de utvalgte målene. Dette er økonomisk vinnende for etater som politiet. (Finanskrisen er også en gjeldende faktor.)  Det kan ses som en ideologisk strategi, der alle vinner på samarbeidet. Sammen skal vi kjempe mot problemene!  Finnes det imidlertid ingen problemstillinger, risikoer og ulemper i alle disse hybridløsningene? For hva skjer når noen misbruker samarbeidsorganet? 
   Et slikt organisert samarbeid vil være svært risikofylt med hensyn til at det eksisterer korrupsjon i norske kommuner! Åpen dialog, kommunikasjon, styring på tvers, hele denne organiseringen fortoner seg som et perfekt rørsystem som løper langs korridorene hos offentlige instanser, myndighetene, næringslivsledere, skatteetaten, eiendomsbransjen, etc. (lista blir lang.), og som stadig forgrener seg videre nedover mot lokalbefolkningen. Et høyhastighets bredbånd, et effektivt system for gjennomføring av korrupte handlinger. 
 
   Nessakonger og stammesamfunn
 
   I små kommuner kan det på mange måter være mye verre å varsle om økonomiske misligheter, korrupsjon og vennetjenester enn i større kommuner.  Tette bånd mellom de ansvarlige i administrasjonen, ledende politikere, involverte næringsdrivende og enkelte i lokalmedia kan forekomme. Noen har kanskje flere hatter, og kan møte seg selv i døra. Hvis i tillegg noen av de tilgodesette av ”bygdas forretningsmenn” også er rause bidragsytere til lag og foreninger og lokalmiljø som er avhengige av slike gaver, kan det være vanskelig som journalist og sponsoransvarlig i idrettslaget å skrive noe om naboen som kan slå uheldig ut for ens egne barn og nærmiljøet. Da kan det kanskje være enklere å rette baker for smed og servere drittpakker om varsleren og på denne måten rette fokus bort fra sakene som man ikke ønsker å få avdekket. 
 
   Hvordan gjøres dette? 
 
   Jo, det blir gjort på samme måte som under Middelalderens Inkvisisjon, med en god gammeldags heksejakt:
   ·        Man kretser inn viltet.
   ·        Man fratar det sine eiendeler og rettigheter.
   ·        Man piner det.
   ·        Og til slutt ofrer man det.
 
   Innkretsingen
   Ett av de mest effektive våpen mot brysomme personer er å spre frykt. Vi behøver kun å vite hva som venter oss, og hva som har skjedd med andre, så vil vi nok være både lydige og flinke overfor autoritetene. Frykt sørger for gjennomføring av ”Omertà”; taushetens lov. I mellomtiden benytter autoritetene sjikane; alt fra alminnelige reprimander til formelle advarsler. Formålet med denne teknikken er å utmatte byttet, både fysisk så vel som moralsk og økonomisk. For å øke presset bruker autoritetene de offentlige mediene til å vanære offeret.  Den mest effektive metoden er å så tvil. Dette er et meget utspekulert kunstgrep som får oss til å holde opp med å tenke logisk og benytte vår sunne fornuft når vi møter den. Autoritetene behøver bare å plante en løgn, uten å forklare den nærmere, så vil det alltid være noen mennesker som vil begynne å tvile på sine egne meninger og dermed akseptere autoritetenes. For å forsterke effekten av tvilen, gis offeret en stigmatiserende betegnelse som benyttes for å straffe ulydige, og skape frykt og avsky blant folket: Straks vi hører ordet stivner vi til! Vår evne til å tenke klapper sammen som en kjempeøsters, og vi ønsker ikke å høre mer. Formålet med å sette i bås er å stenge av bevisstheten og dermed forhindre at verdifulle opplysninger kommer frem. (Placebo har nøyaktig samme virkning.) 
 
   Rettsløs
   Første bud er å sørge for avledningsmanøvrer, noe som skaper forvirring. Den leder bort oppmerksomheten fra autoritetenes hovedmål.  Man arrangerer en arrestasjon på en fiktiv sak (fordi offeret ikke har noe på sin CV som gir "rådet" noen rett til inngripen). De ransaker alle eiendommer uten ransakelsesordre, hjemmel i loven, osv. De bruker enorme ressurser og personell til en forestilling som flest mulig får se, dette for å øke troverdigheten rundt påfølgende vandrerhistorier.  Vedkommende blir beskyldt for å ha utført ulovlige handlinger, uten at noe er bevist. Autoritetene skyr ingen midler for å nå sine mål, verken urimeligheter, løgn eller andre former for håpløse og uholdbare metoder. Når noen blir fratatt sine rettigheter på denne måten, mister de også det sosiale nettverket sitt, sitt levebrød og sitt gode omdømme. 
 
   De ”ulydige” som likevel går i dialog med vedkommende, blir utsatt for trusler om at hvis man hjelper denne personen eller gruppen vil man bli sett på som en medsammensvoren og bli straffet på lik linje med den/de "kriminelle"(les: whistleblower). Alt er nøye tilrettelagt. 
 
   Den som i utgangspunktet varslet om det ulovlige, er herved blitt stemplet som en felles samfunnsfiende som ingen våger å tro på. Vips! Så har man gjort offeret fredløs og rettsløs, og skylden er hevet over enhver tvil!  Så snart man har lyktes med svertekampanjen, er herved alt lovlig! ”Nessakongen” oppfordrer til å sende varsleren fiktive faktura, og nekte kreditt (alt blir kjørt gjennom rettsapparatet uten noen ankemulighet, faktura som er betalt - sågar kredittnota - blir man dømt til å betale). Prøver offeret å få seg ny jobb, kontakter "nessakongen" arbeidsgiver med samme framgangsmåte som tidligere. 
 
   I ly av denne iscenesatte forestillingen mot "samfunnsfienden" jobber "nessakongen" stille og rolig med sine ting, uten å få noen kritiske spørsmål eller oppmerksomhet. Hver gang han aner at "varsleren" nærmer seg, bruker han rådet for å stoppe offeret. Ja, han sikrer sin suksess med hjerter-ess! 
   Til slutt er alle verdiene til offeret verdiløse og "nessakongen" kan komme inn som en reddende engel og kjøpe restene for en symbolsk sum, og fordele det videre som bygdas store helt og giver. Han blir sågar hedret for sin innsats mot samfunnsfienden!  Tror du det ikke? Du vet det jo! 
 
   "Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende."
   Vaclav Havel

   Skrevet av Frode Bjerkan

*

   
---
---

   Rune Fardal, 05.01. 2013 recommends an article on Dagbladet.no:
 
   Og jeg som trodd man ansatte den best kvalifiserte for å få gjort joben best mulig! Ja så naiv kan man være.

   Men avslører ikke disse "likestilte feminister" at de egentlig bedriver maktkamp,kamuflert som "likestiling", for jeg kan ikke huske å ha sett at de ble kvotert inn som søppelkjørere, som renholdsarbeidere, som gruvearbeidere, som fiskere eller andre yrker der makt ikke er det mest fremtredende element!

   Det handler om makt, for ingen ved sin fulle fem ville kvotert inn en hjernekirurg på bakgrunn av KJØNN! Jeg kan heller ikke finne at menn blir kvotert inn som omsorgspersoner for sine barn ved skilsmisser... i likestillingens navn.

   E det rart det er så mange alvorlige problemer i vårt samfunn....

   Vær så god, kvotér meg inn!
   http://www.dagbladet.no/2013/01/04/kultur/debatt/debattinnlegg/kvotering/likestilling/25089486/
   Kanskje er det verre å ikke få muligheten til verv eller jobb fordi arbeidsgiveren ansatte en som liknet på seg selv?

*

   Scott Johansen:
   Selv en professor ved et anerkjent norsk universitet kaller utalelsen fra Inga Marte Thorkildsen ifm. med barn og omsorg for kamuflert kvinnekamp. Den rødgrønne aliansen ønsker at kvinner(med de riktige politiske standpunktene) skal få makt på enkelte områder mens mennene skal ha makt på andre områder. Dette handler om kontroll av egen befolkning på en totalitær måte.

   Jarl Meland:
   Hadde jeg brukt mine penger på å ansette noen, ville jeg hatt den som passet best til jobben. Alternativet er å legge ned.

   Rune Fardal:
   Kvoteres inn eller ligge sg til toppen... de bruker begge sitt kjønn!

   Dag Vidar Madsen:
   Synes ikke at Inga Marte er særlig kamuflert" i sitt virke som rød politiker. Agendaen til den gjengen der er da tydelig nok. Skulle derimot ønske at det var unødvendig å kjøre så hardt på for å få til en praktisk gjennomføring. Kvinnekampen har dessverre hatt sin fulle berettigelse ut i fra alle historiske fakta. Det tror jeg nok at de fleste av oss er enige i. Problemet oppstår imidlertid når kvinnekampen til stadighet trekkes ut mot ytterpunktene. Der mannen nærmest blir gjort til en fiende, eller blir å oppfatte det sånn på grunn av alle overkjøringene fra aktivistenes side. Da følger det selvsagt også en del uheldige bivirkninger med i kjølevannet. Motkrefter bygger seg opp på grunn av manglende smidighet. press og tvang for gjennomføringen av noe de fleste av oss i grunn er enige i, forsinker snarere utviklingen enn å føre til noe positivt og fører lett til kjønnssplittelse i steden for det som er målet de fleste er enige om. Nemmelig full likestilling i alt, der det er praktisk mulig.

   Tom Evensen:
   Kvotering er en uting - veldig urettferdig og diskriminerende!

   
---
---

   Lillerødvann Anita, 06.01. 2013:
   Det e bevist av forskning at det er de med lavest IQ som lettest lar seg lede av andre og/eller tar i mot ordre fra andre overordnede selv når de ikke er enige, og de med lavest IQ er også de som klarer å påføre andre størst smerte uten å blunke... det forklarer hvorfor alle de i barnefjernet klarer å motta ordre fra en maktsyk barneverns leder... de følger etter bjellekua... selv når hun er på tur utfor stupet... Det er det samme med menn og kvinner... men forskjellene er der helt klart. Da det er sagt er det slik at dette også er individuelt ... Mennesker med høy utdannelse spes menn, liker også makt... og ettersom det er flest menn i slike stillinger enda.. så kan man vel regne flere menn en kvinner med høy IQ... Men etter min egen erfaring så er menn mere avbalansert enn kvinner, noen menn klarer ikke lytte til andre , og noen menn har særlig god evne til å lytte ... Egentlig så mener jeg at likestilling er en fjottete ting... eg trives godt hjemme som husmor... så kunne de heller gitt mann min bedre lønn... for å forsørg oss... syns alle hadde det bedre i de tider mannen forsørget kvinne og barn og mor var hjemme og lagde mat og strikket/ sydde klær.. og gjerne kunne produsere både melk, egg og kjøtt selv, slik at man fikk mindre avgifter til stat...

   Lillerødvann Anita:
   Å så behøvde man ikke skille seg fordi komunale fjols ba om det..

   
---
---

   Tore Svendsen, 05.01. 2013:

   Vi er en sjel som opplever en kropp. Denne sjelen valgte selv hvem som skulle bli dens veiledere i dette jordiske liv. Sine foreldre.
   Så hvis denne sjelen har valg seg ut to veiledere som slår hverandre så er det fordi denne sjelen hadde noe å lære av nettop det. Forskning viser at barn har det bedre hjemme hos to foreldre som slår hverandre enn å bli røska opp å plassert i fosterhjem. Så hvem har gitt barnevernet fullmakt til å kødde med skapelsen?

*

   (...)
   Kent Thomassen:
   er ikke en Gud som styrer sjeler da. det er reinkarnasjons syklus gaia har. det med barnevernet har en dyp å ekkel plan er såvisst nok det. foreldra i dag oppfostrer ikke sine egne barn. det er barnehager å skoler som gjør det. dermed blir alt på skeiva. dette har regjeringen greid å få til. snillt gjort hæ ?
   Yesterday at 4:07pm · 

   Tommy TheOmega Jacobsen:
   Også har de skakk-kjørt økonomien til folk som var dumme nok til å syntes det var greit at ingen av foreldrene skulle være hjemme med barna slik at de ender opp med å måtte jobbe for å få råd til en barnehage og sfo og annen shit de egentlig aldri hadde trengt hvis økonomien tilsa at bare en av foreldrene -måtte- jobbe, men det driter jo de i, for de tjener jo grovt på å ta andre sine penger og dele dem ut til sine egne så de har god råd..
   Yesterday at 4:10pm · 

   Tommy TheOmega Jacobsen:
   Enslaved.
   Yesterday at 4:10pm · 

   Kent Thomassen:
   ja enslaved! enig
   Yesterday at 4:11pm · 

   Tommy TheOmega Jacobsen:
   By making you believe that you are free as long as you follow -their- rules and the life they tell you how to live.
   Yesterday at 4:11pm · 

   Tore Svendsen:
   ja helt klart helt sykt!
   Yesterday at 4:13pm ·

   Tommy TheOmega Jacobsen:
   My mind is -Glowing-

   Tommy TheOmega Jacobsen:
   http://open.spotify.com/track/73AMPagb4kkU65XRTHhYWW
   Claustrophobic Sting
   Prodigy
   Spotify

   Dung Svalland:
   Men det kommer en pay day der man må betale det man sår

   Tommy TheOmega Jacobsen:
   Oh believe you me, it will.

   
---
---

   Anbjørg Eilertsen, 06.01. 2013 and 7 other friends shared a link:
   http://www.facebook.com/anbjoerg.eilertsen/posts/123139234520197

   - Barnevernsjef beordret forfalskning - Nettavisen
   http://pub.nettavisen.no/nettavisen/ibergen/article806256.ece
   pub.nettavisen.no
   To ansatte i barnevernet i Bergen skal ha blitt instruert av sin sjef om å forfalske opplysninger i en tilsynssak.

*

   Anbjørg Eilertsen:
   Uhyggelig!

   Karin Espevig:
   Dette er vel mer normalt enn unormal hos barnevernet, er det ikke?

   Anbjørg Eilertsen:
   En ting er sikkert, Det må bli mer innsyn i barnevernets fremgangsmåter og vurderinger.
   Det er ingen tvil om at å gjøre godt undersøkelsesarbeid og gode vurderinger til et barns beste, hos en familie man ikke kjenner godt, er en nesten umulig oppgave.
   Nettopp derfor tror jeg at barnevernet trenger nye retningslinjer og mye mer kompetanse i kommunikasjon med hele familien.

   Rune L. Hansen:
   Det du kaller "barnevernet" er politisk organisert grov kriminalitet, i en overflod på kryss og tvers. Til og med bare det for offentlig ansatte å forstyrre eller trenge inn i familie- og privat-liv er en grov straffbar ulovlighet.

   Rune L. Hansen:
   Det er også meget gode grunner for at alt slikt som de driver med er nettopp ulovlig og straffbart og motsatt lov og rett.

   Gunn Eli Sommerhill:
   De lyger, synser, tråkker folk ned i skiten, pleier fasader osv. osv. At det kan passere år etter år er et stort mysterium.

   Anbjørg Eilertsen:
   Delvis enig, Rune, men hvordan skal grov mishandling og seksuelt misbruk fanges opp og stoppes?
   Og barn som bor i hjem hvor rus (lovlig eller ulovlig) hindrer en nødvendig ivaretakelse av barnet?
   Kom med noen konstruktive idéer, for én ting er sikkert: En forandring må til i hele Barnevernet.

   Rune L. Hansen:
   De fangeholder, torturerer, mishandler, dreper, lyger, forfalsker, osv., osv. ja. I en overflod, på kryss og tvers. Og deres definisjon på barnets beste er i alminnelighet altomfattende motsatt alt av lovens definisjon. Det er politisk styrt og dirigert grov kriminalitet, styrt og dirigert for grov kriminalitet via nøkkel-personer og nyttige "idioter" i og omkring departementer, domstolene, påtale-myndighetene, fylkesnemndene, NAV, osv. Ikke småtterier.

   Rune L. Hansen:
   Er du uenig med faktisk reell lov og rett, Anbjørg Eilertsen, så har du et alvorlig problem. Og vet du ikke hva som er rell lov og rett så bør du undersøke.

   Anbjørg Eilertsen:
   Hva foreslår du at man gjør i stedet, når barn skades i sitt eget hjem? Kom opp med forslag til løsninger, ikke bare kritikk.

   Rune L. Hansen:
   Hva? Forslag, løsninger? VI HAR FRA FØR AV LOV OG RETT. Og det er hva vi skal holde oss til. Ikke motsatt lov og rett, kvasi-politi, falske dommere, terror- og likviderings-enheter, kidnapping, fangehold, mishandling og tortur overfor barn!

   Anbjørg Eilertsen:
   Jeg kjenner loven rimelig godt, men kanskje ikke godt nok. Det viktigste barn trenger, er kjærlighet og trygghet i egen familie.

   Rune L. Hansen:
   Og det nærmeste vi kommer det perfekte er lov og rett? Eller kriminalitet?

   Anbjørg Eilertsen:
   Hvordan og av hvem skal barns rettigheter trygges når foreldre skader egne barn

   Rune L. Hansen:
   Det er grovt ulovlig og straffbart med kidnapping, fangehold og tortur overfor barn - og foreldre. Det er grove forbrytelser overfor menneskeheten og det er både diskriminering og folkemord og mere til, - og du spør hva vi skal gjøre?!

   Anbjørg Eilertsen:
   Klart jeg spør hva vi skal gjøre, for samtidig med at barn fjernes fra familier som kunne klart seg med støtte og avlastning, mishandles andre barn . . . i verste fall til døde

   Rune L. Hansen:
   Jeg snakker og skriver norsk her. Hvilket sprog er det du snakker og skriver??? Har du lese-vanskeligheter?

   Anbjørg Eilertsen:
   Har du noen som helst grunn til å være uhøflig mot meg, Rune?

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke jeg som er uhøflig, Anbjørg. Og det du gir uttrykk for er meget langt verre enn uhøflighet.

   Anbjørg Eilertsen:
   Hvorfor er du så sint på meg? Tror du jeg la ut denne lenken for å støtte barnevernet? Hvis du er sint på barnevernet, er det vel ingen grunn til å ta meg for det?

   Elin Alvestad:
   Herreli.. her kommer svært personlige følelser fram, som generalisering.. Anbjørg legger ut enn artikkel om et barneverns feil og mangel på kompetanse, og så må HUN ta i mot dritt for det.. Rune, ditt hat mot barnevernet sprer du overalt, hvor du er på fb.. hva med å gå i seg selv litt, istedetfor å bare skylde på andre.. JA, barnevernet gjør feil.. men man kan likevel ikke generalisere ut ifra en selv.. mulig du ikke er oppmerksom på det, men ditt sinne har kun en misjon; å skade deg selv.. deg om det.. men oppfør deg mot andre, ellers faller all din kritikk på sin egen urimelighet.. for utenforstående virker du rett og slett, ikkee helt "god".. og det er kun din egen feil.. det finnes faktisk folk, som har hatt god støevernet og som har blitt møtt med respekt.. respekt, er noe du burde lære deg.. all støtte til deg, Anbjørg K Eilertsen, som har brakt dette på banen!

   Anbjørg Eilertsen:
   Takk, Elin 
   Jeg tror egentlig ikke at Rune mener å angripe meg for noe som helst. Han ble bare litt i krasseste laget, og da kan man risikere å "rette baker for smed".
   En del mennesker har så sterke negative følelser knyttet til ordet barnevern, og ofte med god grunn, at de ikke skiller sak og person alltid

   Rune L. Hansen:
   Og der kom en psykopat med navn Elin Alvestad for å forsvare den grov-kriminelle virksomheten. Og benevner til og med slike forbrytelser som bare å være å benevne "feil". Tortur, kidnapping og fangehold av barn er faktisk mere enn bare feil, som jeg (og Straffeloven) allerede har gjort oppmerksom på.

   Rune L. Hansen:
   Til orientering, er å uttrykke seg saklig og presist er hverken å være personlig eller sint.

   Anbjørg Eilertsen:
   Nå er det nok, Rune. Den siste kommentaren blir slettet

   Anbjørg Eilertsen:
   Er trakassering lovlig, rune?

   Rune L. Hansen:
   Nei, trakassering er heller ikke lovlig.

   Elin Alvestad:
   Saklig og presist faktisk .. etter å ha sett utallige angrep og sinnainnlegg fra deg, er vel saklig og presis, det siste noen forbinder med deg, Rune..forstår at du har hatt dårlige erfaringer med bv, etter å ha lest en del av det du har publisert, men du eier ikke sannheten, så mye er sikkert.. og det gagner hverken deg eller barna dine, at du framstår som en mann, uten særlig kontroll på tungen.. men det er din sak, så lenge du ikke angriper andre, som er helt uskyldige i din "ulykke"..

   Elin Alvestad:
   Å beskylde bv for drap, f.eks, pulveriserer bare argumentene og saken din.. og det vet du godt.. du har fått høre det utallige ganger.. og blitt blokkert av folk av den grunn..

   Liv Beathe Rodal:
   Selv om man kan mene mye negativt om bv, må man holde en saklig tone

   Rune L. Hansen:
   Bagateller alt slikt jo vel, for deg og dine. Og hva du sier jeg vet, psykopat Elin Alvestad, er det motsatte av hva jeg vet. Og hva du sier jeg har fått høre utallige ganger og videre hva du sier, er du den hittil første som har sagt eller sier. Vrøvl og vås og propaganda for organisert grov-kriminell virksomhet er alt annet enn saklighet. Mildt sagt.

   
---
---

   Fortsettelse fra i forgårs, 04.01. 2013:
   http://www.facebook.com/groups/briantempel/531878463503461/

   Rune L. Hansen:
   Utplyndring og nærsagt alt annet av kriminalitet er kjernen i Ap-folkets politikk.

   Trond Ruud:
   http://www.na24.no/article3429998.ece
   ETTERSLEP - - En tikkende økonomisk bombe NA24
   www.na24.no
   ETTERSLEP - Norge har en ubetalt regning som er større enn det vi får inn i skatter og avgifter.

   Trond Ruud:
   Verdens aller rikeste land? Dumhet har sin pris. Og den rammer alle. Både de som har valgt dumheten og de, som advart mot den.

   
---  
---

   Rune Fardal, 04.01. 2013:

   Så utrolig naivt å høre fagfolk snakke om viktigheten av "samarbeid" etter skilsmisser.
   Det går greit når man har med normale mennesker å gjøre, men det fungerer aldri i møte med forstyrrede foreldre. Å tvinge løsninger inn i slike terapeutiske rammer vitner om alvorlig kunnskapsmangel om forstyrrede foreldre som sier en ting og gjør noe annet!

   Når fraskilte aldri blir ferdige med å slåss er det barna som betaler prisen
   http://www.dbtv.no/?vid=1909063119001
   www.dbtv.no
   Hva kan vi gjøre for å unngå konfliktfylte skilsmisser? Hvordan bør skilte foreldre opptre for at bruddet skal bli så skånsomt som mulig for barna? Les råd fra barna selv i hovedsaken i Magasinet lørdag. Video: Thomas Skaug / Dagbladet

*

   Dag Vidar Madsen:
   Noen mennesker evner aldri å tilgi, samme hva det handler om. Egoet står i veien for vettet.

   Dag Vidar Madsen:
   Barna må enten gå sine egne veier og lære seg å leve i to separate verdener, eller velge hvem av foreldrene de føler sterkest tilknytning og kanskje til og med kutte ut den andre.

   Øystein Hagel Pedersen:
   hva er det dere sier, det må finnes en løsning, men det må mye livserfaring og kunnskap til, her hjelper det ikke og være bv kurator, må nok kunne litt mer!

   Karin Andresen:
   Det du sier der Rune har jeg selv opplevd og vet akkurat hva det går i, da må man kunne få bistand til å hente og bringe ungene uten å bli nødt til å treffe også maniacen, ps er ikke mine egne unger d dreier seg om men nær familie.

   Dag Vidar Madsen:
   Det er den sterkes rett, som gjelder også i barnefordelingsaker. Ikke hva som faktisk er rett. Sånn vil det antagelig alltid være uansett hva vi gjør med lovverket.

   Rune Fardal:
   Hvilket betyr at psykopater oftest vinner... normale har empatien i vegen!

   Karin Andresen:
   De lager et sabla rabalder når ikke man stryker de med hårene, piggene skyter de ut og lager oppstuss av de minste ting som krever de for noe og mener seg rett til en snyltende adferd. Om ungene bivåner eller blir trukket inn i rabalderet bryr de seg ikke om, derfor unngår man gjerne å hevde sin rett av hensyn til barna, feks.

   Rune L. Hansen:
   Politiker-skapt og tilsiktet ondskap, konflikter og kriminalitet. Fullstendig unødvendig og ulovlig og straffbart. Slikt noe har absolutt ingenting som helst i hverken den offentlige forvaltningen eller i rettsvesenet å gjøre, unntatt hvis det gjelder kriminalitet.

   
---
---

   Ole-John Saga, 0.01. 2013:

   Den beste måten å vekke tiltro på er ved å være ydmyk, og det betyr overhodet ikke det samme som å være underdanig, jeg vil heller si at det er det helt motsatte.
   Tar man feil eller er i tvil, så innrøm det, da vil man stå mye sterkere enn hvis man på død og liv skal ha rett for enhver pris, og man vil også ha en større sjanse for å komme frem til sannheten selv om den nødvendigvis ikke er slik man hadde håpet og trodd den var. Det står mye større respekt av mennesker som tør å si at de ikke vet eller ikke er sikker enn mennesker som er bastante og overbeviser andre med sine løgner fordi illusjonen er viktigere å opprettholde enn jakten på sannheten. Opprettholdelesen av illusjonene og løgnene hindrer vår intellektuelle og åndelige vekst, søken mot sannheten øker dem. Hvis man pirker i de etablerte sannheter, fjerner det som er på overflaten og ser nærmere på dem, så vil man kunne oppdage at dypere ned så er det ikke snakk om sannheter, men etablerte løgner. Om ikke i alle, så ihvertfall endel av dem. Når maktmennesker er deler av et system som ikke gir rom for individualisme, når ingen i systemet har mulighet til å si det de virkelig mener, men må følge et partiprogram, et gruppepress så vil ydmykhet, menneskelighet og interesse for hva sannhet er drukne i prestisje jag, økonomi og ikke minst det å tilhøre gruppen, være en av gjengen, og ingen vil tørre å stå alene med rak rygg, ingen vil være villig til å si at det her vil jeg ikke være med på lenger, fordi det kan få konsekvenser for deres økonomi, deres nettverk, deres økonomi og deres rykte. Dette er altså de som er voktere av våre etablerte sannheter. Hvor troverdige er disse vokterne ? Hvis vi sa at de var de etablerte løgners voktere, ville troverdigheten da ha steget ?

*

   Tove Larsen:
   Meget bra skrevet, Ole John!!

   Håkon QI Pedersen:
   den som ler sist, ler best... den evige regel.

   Marion Sofie Hedberg:
   kjenner meg igjen i dette så mye at jeg til og med "krangler" med meg selv om egne holdninger.

   Anne-merethe Furubotn:
   Er så hjertens enig her ole  Flotters

   Håkon QI Pedersen:
   den første setningen sier det meste

   Sonja Moi Bubresko:
   Alt du sier stemmer!

   Willy Hernulf Hansen:
   Du har ordet i din makt Ole-John. Du er flink til å formulere deg og si det du tenker.

   

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, mandag 07. januar 2013, Vinberget: 

   Mørkt, noe disig og fuktig og 3 pluss-grader Celsius her ute klokken 5 og 6. Formiddag med grålig sky-dekke drivende med vind-drag fra sør-vest, tildels noe yr og omkring 5 pluss-grader. Mot kvelden disig og yr, med 5 pluss-grader mot midnatt.
   I dag her også pc-teknisk arbeide og kanskje lite anledning til innskrivinger her eller annet. Blandt annet jo også viktig å forsøke å ha pc etc. best mulig sikret mot virus og andre angrep. Det har vært endel forskjellige problemer i så måte underveis. Oppdateringer etc. som også har vært ned-prioritert. Uten hverken tid eller penger eller mulighet for bevegelses-frihet kommer en på efterskudd med forskjellig., også ikke minst mht. vedlikehold. Det ble med meg i går bare innom Facebook en times tid mot kvelden. Bamse-hunden lurer igjen de to andre med seg og blir borte i nabolaget nokså lenge og det nytter ingenting å si til de at de ikke skal gjøre det.

   Jeg er "som vanlig" omtrent helt og kontinuerlig bare inne sittende med kontor-arbeidet med saks-komplekset. Fangenskapet og det å være fratatt livets rett og livets rettigheter, fratatt økonomi, fratatt bevegelses-frihet, fratatt retten til å ha barn, familie, ekteskap, integritet, sosialt liv, fremtid, osv., og trakassert, terrorisert, torturert, utplyndret, stigmatisert, osv., har sine "fordeler", om så kan sies ("ingenting så ondt at det ikke er godt for noe"), det er bare fragmenter, rester og smuler igjen som kan ødelegges. De kriminelle har strukket seg langt for å drepe et menneske som utrolig overraskende iherdig hele veien motsetter seg fullstendig å bli drept. (De ønsker og ser seg behag i og tar det for gitt at enhver "frivillig" og uten protester skal bli torturert, utplyndret og drept. Det skuffer de om ikke det skjer slik.) Samtidig har deres grov-kriminelle, perverse virksomhet overfor hele sivil-befolkningen blitt synligere for omgivelsene. Dette mere enn misliker de.
   Terror-prosessen, stigmatiseringen, torturen, utplyndringen og det hele alt overfor meg og min familie har selvfølgelig også sterkt og sterkere og sterkere virket til skrekk og advarsel for andre. Slikt sprer seg på forskjellige vis og virker på forskjellige vis. Samtidig som å ha kontakt med meg og vårt hjemsted for alle og enhver har blitt risikabelt og farlig. Ikke på grunn av meg, men på grunn av de som har forurettet meg og min familie.

   Utakk er verdens lønn, har det med rette blitt sagt.
   Jeg gav ifra begynnelsen og før det i selvfølgelighet alt det beste til og for mitt barn og min familie og for med-mennesket og samfunnet, langt bedre enn de fleste, ekte og varige verdier, i hensynsfull omsorg og glede. Og for det neste barnet, og det neste, og videre og stadig mere og bedre.
   
   De respekterer ikke slike verdier, tvert om, de forakter de, fordi de er motsatt sine egne. Og hva gjør de? De kommer med falskhet og frekkhet for efter alle de kunstens regler de behersker for å trakassere, mishandle, torturere, knuse, ødelegge og drepe både meg og mine barn og vår familie og våre liv. Som de også ivrig gjør det overfor enhver annen om en av de ser sitt snitt til å påbegynne de inkvisisjons-prosesser de avholder innenfor sine egne lukkede dører, forfalsket og skjult for omverdenen.

   Når psykopater innehar makt i den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen blir de uhyre smittsomme. Og de blir katastrofale for med-mennesker og samfunn. De ødelegger og smitter i en vid omkrets. Psykopaten defineres og avsløres av sitt forhold til lov og rett. Hva som gjør og har gjort et menneske til psykopat eller korrupt kan være så forskjellig.
   Psykopati og korrupsjon er uhyre smittsomt om det ikke effektivt i henhold til reell lov og rett stoppes.
   Psykopatien, korrupsjonen, nepotismen, etc. vil ellers spre seg i og omkring den offentlige forvaltningen og mere og mere og verre og verre gjennomsyre den, samtidig som samfunnet perverteres og gjennomsyres av falskhet og egoisme. 
   Den bakvendte og gjennom-korrupte nye verden med motsatt lov og rett de forsøker å påtvinge sivil-befolkningen og som smitter og perverterer verre og verre når den ikke stoppes i henhold til reell lov og rett er motivert av deres personlige, organiserte kriminelle (inklusivt økonomiske) affærer, og av frykten for å bli avslørt og straffe-dømt. Er motivert av egoisme og grov uforstand, og for visse sitt vedkommende også av naivitet.
   De forsøker å være og ønsker å være - og er - en elite og et mafia-nettverk som styrer og dirigerer sivil-befolkningen som et galskapens circus maximus, bak fasadene av propaganda og falskhet.

   Politikere, dommere eller andre ansatte i den offentlige forvaltningen som for eksempel tror seg å "ha lov til" å bestemme hvem i sivil-befolkningen som skal "ha lov til" å være foreldre og hvem ikke, er det noe utrolig meget meget alvorlig galt med.
   Å kunne dirigere og å ha sine egne som dommere (i videste betydning) i rettsvesenet og i påtale-myndighetene og i hele den sentrale offentlige forvaltningen er og blir av største vesentlig betydning for et slikt politisk organisert mafia-nettverk. Hva Arbeiderpartiet i Norge har gjort er i så måte ikke noe nytt. Dermed blir de som innehar myndighet til å beskytte lov og rett de verste, farligste og mest katastrofale kriminelle. Bak fasadene av den myndighet de misbruker og overskrider.
   Dommerne (i videste betydning) er altså meget meget viktige for eller mot politisk organisert kriminalitet.

   Mange mere eller mindre vanlige mennesker som på noe vis blir offentlig ansatte politikere eller byråkrater i nøkkel-posisjoner har i Norge underveis i mange år nu blitt det på grunn av frekkhet, falskhet, nepotisme, valg-flesk, overfladiske forhold, etc., inklusivt ulovlige straffbare forhold. Ikke på grunn av hverken moral, kunnskaper, visdom eller kompetanser. Eller er det til tross for overskridelse av sin myndighet med ulovlige straffbare forhold. Mye av dette er katastrofalt ødeleggende for samfunn, enkelt-mennesket og sivil-befolkningen og haster det - og er det helt nødvendig - å få ryddet opp i i henhold til reell lov og rett.

   Den og de som lett tilgjengelige og nærværende avslørende bruddstykker av fakta til tross har trodd at denne politisk organiserte kriminalitet i noen instans har noe som helst med barnets beste å gjøre har tatt grundig feil. Har mot egentlig bedre vitende latt seg forvirre og forføre av propagandaen og indoktrineringen.
   Dette blandt annet er i en overflod på kryss og tvers solid og grundig hva hele min saks-dokumentasjon beviser og avslører. Dette er forhold jeg nu gjennom så mange år på kryss og tvers grundig og uten forhastede slutninger har innsamlet kunnskap om og undersøkt, at jeg vet hva jeg snakker om.
   Det såkalte "barnevernet" og dets med-spillere og dirigenter i alle sine instanser og prosesser står for og er gjennomsyret av det motsatte av lov og rett og det fullstendig motsatte av barnets beste og barnets interesser.
   Dette gjelder hva angår såkalte "barneverns-saker" og såkalte "barnefordelings-saker", som begge er to sider av samme sak. Mye av det samme i forskjellig grad kan være angjeldende også andre typer saker i Norge hvor familier splittes.
   Og det gjelder hva angår det hele i alle sine instanser og prosesser, fra topp-skiktet og ned.
   Årsakene til dette motsatte forhold er både dumhet og politisk organisert kriminalitet.
   De bagatelliserer sine forbrytelser, forfalsker og ensretter fakta, opererer med "revolusjonerende" ny-tale og skamløs propaganda, premierer svik, usselhet og kriminalitet, trakasserer og forfølger menneskeverdet, osv. Og forsøker å få andre til å gjøre det samme.
   De påstår at det handler om barnets beste og om lov og rett, men det forholder seg i det hele og alt fullstendig motsatt.
   Og de er faktisk og konkret torturister, utplyndrere og mordere. Groveste sort kriminelle og psykopater.
   Som tror seg å ha hvilken lovlig lov-hjemmel for å kidnappe og fangeholde ens barn? Synse-lovens § 3b?
   Sin egen Arbeiderparti-lovens § 1?

   Det er i alminnelighet veldig mange og veldig alvorlige skjerpende omstendigheter i forhold til straffe-utmåling involvert i slik kriminalitet. Det er veldig grov kriminalitet i forhold til barn, barn som i tillegg blir fratatt beskyttelse, samliv og identitet fra sine foreldre, barn som blir kidnappet, trakassert, torturert og utplyndret, og foreldre som blir trakassert, torturert, utplyndret, diskriminert, stigmatisert, fratatt myndighet og livets rettigheter og livets rett, barn og foreldre som blir til-intetgjort (også i forhold til hverandre), gjennom langvarige prosesser preget av sadisme, seig-pinsler, uutholdelighet, osv.
   Grove forbrytelser mot menneskeheten og menneskeverdet, av type og omfang også hva som ligger i lovens definisjon av folkemord.
   Dette er ingen bagateller. 

   I praksis drepte de mine barn. Og i praksis drepte de far til mine barn. Under terror, tortur og utplyndring.
   Drepte også? Ja, selvfølgelig, i og med at vi også ble fratatt både det å kunne leve sammen og det å kunne være sammen.
   De torturerer, utplyndrer og dreper på flere måter og med flere slags våpen og midler, efter ondskapsfulle, kriminelle metoder og oppskrifter, og mange, barn og foreldre, overlever ikke særlig lenge.
   Deres hensikt har hele veien vært å ødelegge og å drepe, på flest mulig måter, hvor lang tid det enn tar før de klarer å få gjort seg ferdige.
   De terroriserte, torturerte, utplyndret og drepte mine barn. Og de terroriserte, torturerte, utplyndret og drepte deres far. Med hvilken rett? Hvilket avskum av mennesker er det som driver med slikt?
   Det hører med til spillet de driver med sivil-befolkningen.
   Det kan ikke være noen berettiget tvil om at saks-dokumentasjonen og alt av fakta viser overdådig tydelig også dette.
   Det er mange solide, viktige konklusjoner som med tydelighet fremgår av denne omfattende saks-dokumentasjonen.
   Saks-dokumentasjonen er forlengst solid og rikelig overdådig i så måte.

   Det er ganske enkelt også denne kriminelle virksomhet sin politikk å oppløse og ødelegge de biologiske og organiske båndene som holder familien sammen. Motsatt lov og rett, som i det meste av alt annet. (De følger iøvrig ikke engang sine egne ulovlige lover, men bruker også de for å manipulere og å forurette.)

   Arbeiderpartiet har vært ledende i denne groteske utviklingen i Norge, og har vært og er stadig mere og mere organisert kriminalitet.
   Kvinner også har vært særlig aktive i denne utviklingen, særlig i tiden efter at Gro Harlem Brundtland trådte inn på banen og respekten politisk for reell lov og rett forsvant mere og mere fullstendig og respekten for familier, verdens tradisjoner, moral, etikk og empati like så gikk i oppløsning.
   Stadig flere kvinner i og omkring den offentlige forvaltningen gjorde seg stadig mere og tydeligere markant gjeldende med sine særpregede muligheter for kriminalitet, med basis i falskhet, frekkhet og egoisme. Og dermed også behovet for hemmelighold, diskriminering, trakassering og utplyndring.
   Empati og likeverd i falskhet og frekkhet ble monopolisert og enkelt-saker skjult (ikke minst bak løgn, bedrag og propaganda) for sivil-befolkningen. Det ble både risikabelt og langt på vei umulig for sivil-befolkningens mennesker å bry seg om forurettede og om hverandre, samtidig som det motsatte ble stimulert og tilrettelagt. Og lov og rett forsvant i en suppe-blanding av hemmelige prosesser, synsing, trakassering, frekkhet og falskhet.
   Monopolisert av makt som misbruker myndighet.
   Også til skrekk og advarsel for alle og enhver.
   Med trusler, terror og ødeleggelse i forhold til menneskets viktigste og kjæreste verdier.
   Og bagatellisering av det hele, også sin egen kontinuerlige kriminelle virksomhet!

   De, dvs. deres dirigenter og nøkkel-personer og nyttige "idioter", bryr seg ikke om de ødelegger et menneske (eller mange), familier og samfunn, - de trenger ikke bry seg, de har erfart det at det spiller ingen rolle og at det ofte nok heller er motsatt.
   De driter i det, for å si det med et passende uttrykk. De har erfart at Straffelovens, Menneskerettslovens og Grunnlovens bestemmelser om forbrytelser og straff for ansatte i den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen likevel ikke gjelder, annet enn som motsatt lov og rett. Og at reell og faktisk lov og rett utrolig nok nokså fullstendig er tilsidesatt.

   Dette mennesker ansatt i den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen som vitende og bevisst foruretter sivil-befolkningen, hvor meget de enn later som om de ikke er vitende, samtidig som de gir uttrykk for at hverken de selv eller andre trenger å bry seg om det. Motsatt hva både Straffeloven, Menneskerettsloven og alt av hva menneskelighet og sivilisasjon sier!

   Mange er alt dette til tross så dumme og naive at de tror at det må være og er lov og rett som gjelder, hvilket jo også propagandaen sier! Mens mange, en stor andel av sivil-befolkningen, over lang tid har blitt så indoktrinerte, trakasserte (generell trakassering) og perverterte at de aksepterer langt på vei hva som helst som skjer og propagandaens versjoner og fortielser av det hele alt.


   
Mange har mere eller mindre direkte eller indirekte vært delaktige i de grove forbrytelsene mot meg og mine barn og vår familie. Overfor med-mennesker og sivil-befolkningen. Hvilket gjelder veldig veldig mange andre også. Jeg er samtidig glad for at dette har vært og er forbrytelser som ikke foreldes mht. straff, etc. At straff og lov og rett etc. efter hvert kommer i sitt rette omfang vil videre endelig kunne stoppe slike forbrytelser. At dette efter hvert kommer og innhenter de kriminelle er både uunngåelig og veldig veldig viktig. Uten vil slik eller lignende kriminalitet videre lett kunne pågå eller inntreffe.
   Kidnapping og fangehold av barn, et eller flere, hvor mange og hvem enn i og omkring den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen som er de delaktige, er ingen bagateller. Det er meget grove forbrytelser mot menneskeheten og menneskeverdet.

   Det er livs-farlig og katastrofalt når kriminelle mennesker får makt i den offentlige forvaltningen, om de så aldri har vært kriminelle før de fikk en slik makt! Også ikke minst fordi de bagatelliserer sine forbrytelser og vil ha andre til å gjøre det samme.
   Forbrytelser som ikke rammer seg selv.

   Norske Straffelovens § 77: "Strafbare Handlinger er offentlig Paatale undergivet, medmindre noget modsat er bestemt."

   Er noe her relevant angående dette med unnlatelse av offentlig påtale lov-bestemt?

   Mange vil komme til å si de har vært i god tro, at de har trodd på dommerne, politikerne og andre myndigheter eller mennesker. At de har fulgt ordre, at de har trodd på "alle andre" eller visse andre, osv. I det tilfelle kommer spørsmålene: Men burde de ha visst bedre? Og visste de egentlig bedre? Osv.
   Med hvilken rett har de tilsidesatt lov-bestemmelsene i Straffelovens 11. kapitel om "Forbrydelser i den offentlige Tjeneste"? Og resten av Straffeloven som de også ulovlig og straffbart forbryter seg mot? Og samme hva angår Menneskerettsloven og Norges Grunnlov.
   Med absolutt ingen som helst rett.
   Uforstand? Grov uforstand? All kriminalitet er uforstand. Begikk de forbrytelsen med forsett? Hvordan forholder alt dette seg til Straffelovens 3. kapittel om "Betingelser for straffbarhet" (§ 40 og videre), osv.?

   Forbrytelsene og forbryterne er et faktum, men kan eller skal forbryterne i henhold til norsk reell lov og rett straffes?
   Også om de har vært fanget i en masse-psykose? Og også om de har vært eller er psykopater?
   Disse siste spørsmålene er relevante og av betydning.
   Norske Straffeloven 1905 er (pr. 10.05. 2012) omfattende hensynsfull og kvalitativ, lovlig utformet av våre forfedre og av flidige jurister. (De pr. 10.05. 2012 politisk fremsatte forslag til endringer, benevnt Straffeloven 2002, inneholder imidlertid både gode lovlige og dårlige ulovlige forslag til endringer.)
   For at en lov eller et lov-forslag skal kunne være eller bli lovlig må loven eller lov-forslaget først og fremst og nødvendigvis være i pakt med over-ordnet lov og rett (lex superior), altså fortrinnsvis og helt nødvendigvis være i pakt med Norges Grunnlov (inklusivt Menneskerettsloven) og de universelle prinsippene for lov og rett. Uten blir det en ulovlig lov eller ulovlig lov-bestemmelse, en såkalt ulov. (Det er selvfølgelig ikke slik at en politiker eller annen ansatt i den offentlige forvaltningen, eller flere, lovlig eller gyldig finner på en lov eller lov-bestemmelse som tilsidesetter over-ordnet lov-givning, eller som bestemmer unntak fra over-ordnet lov-givning, som ikke er i pakt med den over-ordnede lov-givning. Og heller ikke slik at det er disse eller noen bestemt som bestemmer definisjon og argumentasjon! De skal befinne seg innenfor reel lov og rett, ikke utenfor. Og det er reell lov og rett som skal dømme, ikke mennesket.) Det innebærer ansvar å dømme, og den eller de som dømmer eller bedømmer dømmer, inklusivt via lov eller lov-bestemmelse) avslører seg selv om de ikke er i pakt med over-ordnet lov og rett og prinsippene for over-ordnet lov og rett. Kriminelle følger alltid ulovlige lover og lov-bestemmelser. Eller altså vurderer og bedømmer feil.

   Lignende spørsmål ble viet interesse fra flere hold også i og for "rettssaken" mot Anders B. Breivik.
   Blandt annet og særlig i forhold til Straffelovens § 44 (og § 39).
   Straffeloven § 44 har lov-bestemt følgende:
   "Den som på handlingstiden var psykotisk eller bevisstløs straffes ikke. / Det samme gjelder den som på handlingstiden var psykisk utviklingshemmet i høy grad. / Endret ved lover 22 feb 1929 nr. 5, 17 jan 1997 nr. 11 (ikr. 1 jan 2002 iflg. lov 15 juni 2001 nr. 64)."

   De kriminelle i og for såkalte "barneverns-saker" og "barnefordelings-saker" har vært psykopater og sinnssyke i forhold til lov og rett og med-mennesker, og kan konkret hva angår flere eller mange ha vært innfanget og besmittet av masse-psykose. Det har langt på vei blitt alminnelig i Norge for den offentlige forvaltningen å ødelegge med-mennesker og samfunn. Dette gjelder på flere områder og stadig mere.
   De var likevel ikke psykotiske. Psykopatiske og sinnssyke, men ikke psykotiske. Som jo heller ikke Anders B. Breivik var det.
   Det psykotiske kan være forårsaket av forskjellige forhold, inklusivt også psykoser, men å være psykotisk er noe helt annet enn å være innfanget i en psykose. Som også å være psykopatisk er noe helt annet enn å være innfanget i en psykose.
   Å være psykopatisk er derimot å være innfanget i psykopati.

   Med andre ord, de både har vært og er strafferettslig tilregnelige.

   Det å ha ansvar og myndighet, men ikke å kunne tenke og handle selvstendig nok og lovlig, eller å mangle perspektiv og saklighet, er heller ikke psykotisk. Og det er heller ikke å ha vært i god tro.

   Når advokat Ruby Harrold-Claesson, i Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter (NKMR), sier (01.01. 2013) at:
   "Det enda rätta vore att de som utsätter sina medmänniskor för brott mot deras mänskliga rättigheter ska få uppleva samma lidande som de har tillfogat sina offer."
   Da sier hun noe som veldig mange mennesker føler at må være rett og riktig.
   Hun snakker om de "familjer i Sverige, Norge, Danmark och Finland, som blev bestulna sina älskade barn av det brutala, omänskliga systemet som mindre filosofiskt utbildade politiker i de nordiska välfärdsstaterna har skapat för att förverkliga sin Utopia."
   Uskyldige mennesker, bestjålet sine barn og bestjålet sine foreldre og familier og mere til. Via trakassering, terror, tortur, utplyndring og drap.
   Problemet med å straffe de angjeldende kriminelle tistrekkelig eller slik Ruby Harrold-Claesson og mange andre ønsker, er blandt annet at da vil de kriminelle sine uskyldige barn også rammes. Dessuten har Straffeloven og også internasjonal straffe-rett konkrete straffe-bestemmelser for delaktighet og skyld i slike forbrytelser. Og det er universell og nasjonal reell lov og rett vi må forholde oss til. For ikke selv å forurette.
   Skulle en dømme de efter de ulovlige (synlige og usynlige) lover, lov-bestemmelser, metoder og prinsipper de selv bruker så ville forholdet ha vært annerledes. 

   Dette er meget grove forbrytelser som har rammet og rammer veldig mange mennesker, barn og foreldre, i sivil-befolkningen i Norge. Og som på grunn av at de delaktige enda ikke er stoppet også sprer seg videre i verden, som en verste svart pest.
   Ingenting er viktigere enn å få stoppet og straffe-forfulgt de delaktige og skyldige i disse forbrytelser. De er en kjerne-makt i og for all annen slags grov kriminalitet.

---
---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, tirsdag 08. januar 2013, Vinberget: 

   3 pluss-grader Celsius, disig og dunkelt her ute klokken 9. Lav disig himmel utover dagen, med 4 pluss-grader og dus lav sol i sør klokken 13. Yr, regn, disig og 3 pluss-grader mot kvelden. Videre utover kvelden og mot midnatt omtrent det samme.

   Jeg skrev forleden dag i en kommentar på Facebook til noens postering om
Folkehelseinstituttet, at "familien Jens Stoltenberg administrerer og dirigerer både Folkehelseinstituttet, Norges Bank og det meste av alt annet i Norge".
   Tilfeldigheter og "flaks", hva enn en kaller det, gjør at slike mennesker kommer i posisjoner med makt. Hvor dumme, udugelige og onde de enn er.
   At de derefter og underveis på så forskjellige forbryterske vis misbruker makten (og overskrider sin myndighet) er ikke noe mysterium.
   At konsekvensene kan være katastrofale for både et og flere (og mange) mennesker er heller ikke noe mysterium.
   Jens Stoltenberg og Torbjørn Jagland var de to "yndlings-guttene" til Gro Harlem Brundtland. Dumme nok, nyttige idioter og et to-spann.
   Men både Jonas Gahr Støre og andre var også med.

   Omkring års-skiftet 1997-1998 satt lands-forræderen og lands-morderen Gro Harlem Brundtland som en kykkeli-ky høne-mor på Norges Bank-bygningen i Oslo, og ønsket å bli utnevnt som ny leder for WHO
(Verdens Helse Organisasjon)!
   Hun, en av alle små-kriminelle var forlengst blitt stor-kriminell. Jeg var en av de som på forskjellige vis skrev og snakket om også dette.
   Hun ble 27.01. 1998 utnevnt som leder for WHO efter aktiv sponsing med mye penger og "lobby-virksomhet" fra Stortinget og Ap-regjeringen, som mens kampanjen pågikk i slutt-fasen lot henne få bo gratis i topp-leiligheten til Norges Bank.
   Kampanjen involverte mere enn 100 UD-tjenestemenn og 40 ambassader, i et av tidenes mest omfattende norske diplomatiske fremstøt noensinne. Målet: Å gjøre Ap-sjef Gro Harlem Brundtland til generaldirektøren i WHO. Langstraks over hele verden ble maktmennesker, diktatorer og politikere oppvartet. Selv Libyas Muammar Gadaffi ble pent bedt om støtte til Brundtlands kandidatur. Samtidig økte UD penge-bidragene til WHO med 45 prosent. Osv.

   Mange lar seg blende og forlede av slikt. Både av mye penger og av makt-posisjoner.
   Og både idolisering og propaganda og kriminalitet forsterkes av slike krefter.
   (For eksempel også engelske John Milton, 1608-1674, har skrevet med innsikt endel om slikt.)

   Norske Synnøve Fjellbakk Taftø skriver blandt annet følgende, i sin bok "Skjoldmøysagaen", fra 1997:
   "Som statsansatt fikk jeg problemer med å definere min egen rolle. Fra jeg begynte i offentlig tjeneste hadde jeg trodd at offentlig ansatte pliktet å handle etter lover og regler og ellers følge sin egen samvittighet. I EØS-prosessen fikk jeg stadig inntrykk av at impulser fra enkeltpersoner bestemte både fart og retning og forhandlerne ante ikke hva det var de holdt på med. «Norges offisielle syn» ble bestemt i lukkede rom langt unna dem som var direkte berørt og av folk som tilsynelatende ikke brød seg om konsekvensene av sine beslutninger. Desinformasjonen ble satt i system, og det ble forventet at alle som kunne avsløre løgnene, skulle tie. Slik jeg så det, var det en Mafia som utga seg for å representere europeiske stater som melket profitt ut av Europas skattebetalere. «Staten» hadde utviklet seg til et apparat som beskyttet urett og korrupsjon og mellomstatlig samarbeid var undertrykkelsesapparatets internasjonale dimensjon."

   Og videre skriver hun blandt annet følgende:
   "Nå ser hele det norske folk konturene av Blekksprutens heslige labyrint. Det er ikke bare i Arbeiderpartiet og LO det må ryddes opp. Makt-apparatet gjennomsyrer hele det norske organisasjonslivet."

   Og jeg tilføyer her til hennes ord; at dette er ikke bagateller eller noe som skal være tabu. Tvert om, mildt sagt.
   Forbrytelser i den offentlige forvaltningen er ikke bagateller. Og tortur, utplyndring, trakassering, kidnapping, diskriminering, fangehold, etc. er ikke bagateller. Hva enn de kriminelle selv vil ha andre til å tro. Og hvilkne metoder og med-spillere de enn bruker for propaganda og indoktrinering.

   At Torbjørn Jagland klarer og presterer å gi Nobels fredspris nu sist til EU, kan også betegnes som en forbryter-bragd og en hånd-hilsen for likesinnet kriminalitet. Ikke noe nytt i så måte. Betaling for en tjeneste og for overfor kriminelle å vise sin tjeneste-iver.
   Noen spurte ham kanskje i spøk om det er mulig å gi Nobels fredspris til EU?
   Konkret hvorfor kan vel enhver spekulere i.

   Et eksempel på hvordan tingene kan foregå, er jurist Cecilie Schløsser Møller, som engang ble ansatt hos politiet som jurist og senere også praktiserte som alminnelig advokat, blandt annet hos advokat-firmaet Elden i Oslo. Hun blandt annet tjener penger og karriære på å sørge for at saker ender i grove justismord.
   Jeg har blandt annet, som jeg tidligere har gjort oppmerksom på, et godt lyd-opptak av en hel rettssak i Gulating lagmannsrett som solid beviser at Cecilie Schløsser Møller (dengang, 2010, advokat hos advokat Elden i Oslo), er kriminell av verste sort. Og også dommerne.
   Men hvem har vel interesse eller mot til å ta tak i slikt for å gjøre noe med det?
   Hun er nu ansatt som advokat hos statsminister Jens Stoltenberg. Og har nu altså blitt stats-advokat.
   I neste omgang ender hun kanskje eller antagligvis som dommer, kanskje også i Norges Høyesterett. Om den kriminelle galskapen får fortsette slik den nu gjør.

---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, onsdag 09. januar 2013, Vinberget: 

   Omkring 4 pluss-grader Celsius, mørkt, disig, yr og tildels lett regn her ute i natt. Disig lav himmel, fuktig, yr, grålig og 4 pluss-grader klokken 9. Mye av omtrent det samme videre utover dagen. 2 pluss-grader mot kvelden og tildels regn og null grader mot midnatt.

   Det er under dårlige samfunns-forhold, det vil si samfunn hvor det er tilrettelagt for det, som dagens Norge er et eksempel på, alltid noen eller mange som har interesse av å gi fra seg løgner, trakassering og terror overfor med-mennesker.
   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, torsdag 10. januar 2013, Vinberget:

   Mørkt, noe stjerner, tildels lett disig, fuktig og omkring null grader Celsius her ute i natt. Mørkt og 2 minus-grader klokken 7. Dust blålig himmel, solen lavt i sør og 1 minus-grad klokken 12. Rimfrost i gresset og 2 minus-grader klokken 16, mørkt og 4 minus-grader klokken 18 og nærmere 5 mot midnatt.
   Jeg er ikke noe dusinvare-menneske. Mange av oss er ikke det og mange er det og ingen er det om omgivelsene er hensynsfull i forhold til deres utfoldelse.
   Den visdom og de kunnskaper og gaver jeg som menneske hadde med for å foredle da jeg kom til verden ble verden grundig frarøvet av de kriminelle, mildt sagt. Og hva er vel viktigere verdier for et anstendig menneske? Alt og det hele ble fra-stjålet barna, meg, samfunnet og verden. Fra-stjålet oss og ødelagt. Både det og det meste av alt annet. Av verste sort tyver og mordere.

   Saks-dokumentasjonen om noe kunne ikke vært stort grundigere.

   Hvis vedkommende som leser dette ikke skjønner alvoret i dette, så er det noe alvorlig galt med vedkommende.
   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, fredag 11. januar 2013, Vinberget: 

   Mørkt, noe stjerner og 6 minus-grader Celsius her ute i natt klokken 5. Mye rim-frost og omkring 5 og 6 minus-grader utover dagen. Utover kvelden og mot midnatt 8 minus-grader.
   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, lørdag 12. januar 2013, Vinberget: 

   Omtrent 8 minus-grader Celsius, mørkt og noe stjerner her ute i natt og i dag tidlig, derefter gradvis hvitlig blålig himmel og 5 minus-grader og lav sol i sør klokken 12. Mye rim-frost rundt omkring i landskapene. Mørkt, noe stjerner og 7 minus-grader klokken 18. Mere stjerner og 9 minus-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, søndag 13. januar 2013, Vinberget: 

   Mørkt, noe stjerne-himmel og omkring 9 minus-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig dunkelt lyst og 10 minus-grader klokken 9. Dus blålig-hvit himmel, solen lavt i sør og 7 minus-grader klokken 12. Ingen sol og 6 minus-grader klokken 16. Omkring 4 minus-grader og jeg hører et jevnt vind-drag mot midnatt. 
   
---
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, mandag 14. januar 2013, Vinberget: 

   Mørkt og omkring 3 minus-grader Celsius her ute klokken 3 i natt. Omkring 3 minus-grader utover dagen også, 7 mot midnatt.
   
---
---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, tirsdag 15. januar 2013, Vinberget: 

   Mørkt og 8 minus-grader Celsius her ute klokken 3 i natt, 9 klokken 7 og 10 klokken 9. Dus blålig himmel, solen lavt i sør og 6 minus-grader klokken 12 og 13. Grålig dunkelt, 9 minus-grader og kommende måne-sigd i sør klokken 17 og 10 klokken 18 og mot midnatt.
   Ankom med posten i dag enda et brev med krav om penger fra NAV-Innkreving, datert 09.01. 2013 ( ekstern ). Jeg kommer til å besvare det. De nyttige "idioter" og nøkkel-personer i NAV tror seg som delaktige i det norske politiske mafia-nettverket å være smarte, så "smarte" som det forventes og "kreves" av seg, implisitt også kriminelle og hensynsløse. Kjernen i den politiske mafia-virksomheten; det å trakassere, utplyndre, drepe og forfalske.
   Enhver de angriper må ha et heltids arbeidende sekretariat, pluss kunnskaper, kontinuerlig med tid, orden, mot og pågangsmot, for å kunne klare å forholde seg relevant og adekvat til de. Uten at det hjelper det minste som helst, - tvert om.
   De kontinuerlig trakasserer, torturerer, utplyndrer og dreper samtidig som de smiler og later som ingenting. (De vil at andre skal tro at det er deres smil og små gode gjerninger som teller.)

---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, onsdag 16. januar 2013, Vinberget: 

   Omtrent 10 minus-grader Celsius her ute i natt, og klokken 8. Utover dagen efter hvert lett overskyet og omkring 4 minus-grader. Mye hvitlig rim-frost i landskapene. Det har vært endel langstrakte horisontale skyer i de siste dagene, også dottete. Omkring 4 og 5 minus-grader og noe sne-rusk i luften på kvelden omkring 19-tiden, dunkelt mørkt og nokså mørk himmel. Mørkt, noe sne og 4 minus-grader mot midnatt.
   Ankom med posten i dag enda et brev med krav om penger fra Skatteoppkreveren i Vindafjord, datert 15.01. 2013 ( ekstern ). Jeg kommer til å besvare også dette.
   
---
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 17. januar 2013, Vinberget: 

   Mørkt, 5 minus-grader Celsius og kommet omtrent 1 cm lett sne her ute klokken 6, klokken 10 
solen lavt i sør-øst og 6 minus-grader. 4 og solen lengre mot sør klokken 11.30. Mørkt, noe stjerner og 7 minus-grader klokken 19. Derefter fra 8 til omkring 6 mot midnatt.
---
---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, fredag 18. januar 2013, Vinberget: 

   Omkring 4 og 5 til 6 minus-grader Celsius her ute i natt og i formiddag. Tildels noe spredt lett skyet utover eftermiddagen. Måne-halvskiven i sør-vest og omkring 10 minus-grader utover kvelden og mot midnatt.
---
---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 19. januar 2013, Vinberget: 

   Omtrent 10 minus-grader Celsius, nokså mørkt og noe stjerner her ute i natt. Formiddag 10 minus-grader, dus tiltagende halv-måne i øst og efter hvert solen nokså lavt i sør og dus blålig himmel. 7 minus-grader klokken 13. Halv-månen nokså høyt på himmelen i sør-øst og 9 minus-grader klokken 16, derefter 10 og 11 og 12 klokken 23 og mot midnatt.
---
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, søndag 20. januar 2013, Vinberget: 

   Fra 12 minus-grader Celsius til 6 minus-grader her ute i natt. Formiddag og utover dagen tildels spredt lett-skyet og oppmot 2 minus-grader. Noe mørkt, 6 minus-grader og halv-månen nokså høyt på himmelen i litt sør-øst klokken 18. Og 2 minus-grader klokken 20, derefter varierende mellom 2 og 6 frem mot midnatt.
---
---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, mandag 21. januar 2013, Vinberget: 

   Fra omtrent 9 til 2 minus-grader Celsius i variasjon her ute i natt, og et vind-drag nord-fra efter hvert. 5 minus-grader klokken 9 og 3 med vind nord-fra utover eftermiddagen, 6 klokken 18 og 8 med halv-månen høyt i sør klokken 19 og 10 klokken 20, derefter 11 og 12 mot midnatt. 
---
---

*****

--22--
-- Dagboks-notater, tirsdag 22. januar 2013, Vinberget: 

   Omtrent 12 minus-grader Celsius her ute i natt og i formiddag. Solen lavt i sør og 8 minus-grader klokken 12.30. Omtrent 9 klokken 16 og derefter 10 og 11 med månen mere enn halv-full høyt i sør klokken 19. Omkring 11 minus-grader videre og mot midnatt.
   
---
---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, onsdag 23. januar 2013, Vinberget: 

   Omkring 12 minus-grader Celsius her ute i natt, 13 klokken 7 og spredt lett-skyet og 8 klokken 13. Månen 3-kvart full i sør-øst og 11 minus-grader klokken 19 og månen videre mot sør og vest mot midnatt med 12 minus-grader.
   Det ankom meg med posten i eftermiddag enda et frekt brev fra Arbeiderpartiet, altså norsk mafia-virksomhet nr. 1 ( ekstern ).
   Jeg vet ikke hvor mange andre som mottar slike frekke og falske brev fra virksomheten, men dette er, som jeg tidligere her har omtalt, ikke første gangen for mitt vedkommende. Og mine reaksjoner dithen på slik frekkhet har tydelig nok ikke blitt tatt til efterretning.
   Kanskje er det strategisk fra deres side, for å spre forvirring om hvem som faktisk har vært eller er delaktige i den grov-kriminelle virksomheten? Dette fra min side sagt med assosiasjon til forholdene i Norge omkring Quisling, de Hitler-vennlige og 2. verdenskrig.

   Her skal jeg i forbifarten nevne noe som ikke er noe bevis for noe som helst, men som kanskje kan være passende for å belyse noe.
   Mens jeg og min familie for mange år siden bodde i eksil i Sveio kommune (nord for Haugesund) ble jeg engang kontaktet av en bekjent av en bekjent av familien, som sa seg være noe innenfor i Arbeiderpartiets kretser og fortalte at Gro Harlem Brundtland og hennes venner mislikte sterkt at og hva jeg hist og pist skrev om Gro Harlem Brundtland og hennes venner og Arbeiderpartiet.
   Jeg sa det er viktig og av betydning at det blir gjort. Vedkommende sa at det kan straffe seg, om ikke nu straks så efter hvert, at "hevnens nemesis" vil innhente meg, fordi både mange feminister, homofile og andre misliker sterkt hva jeg skriver.

   Vedkommende fikk rett i det der.
   Og en annen bekjent, telefonerte meg i fjor for å fortelle at leder for NAV her i kommunen profilerer seg som Arbeiderparti-politiker også i Haugesund. Underforstått: at det er derfor de trakasserer og mishandler meg økonomisk og i det heletatt forsøker å drepe meg.
   Jeg sa det er mange av de og de rekrutterer hverandre for den offentlige forvaltningen og de trakasserer og mishandler jevnt og trutt store deler av sivil-befolkningen. Også fordi utplyndring er kjernen i deres dirigenter sin politikk og virksomhet. De gir ikke mere enn de er helt nødt til, bortsett fra utplyndring.

   Olje-pengene ser det meste av sivil-befolkningen lite og ingenting til. De forsvinner "sporløst" i de som har mest og deres venner sine lommer og bak-lommer. Mens sivil-befolkningen skal underholdes med propagandaen og babbelet, og tillates å leke seg med pc-teknologien og dens duppe-dingster.
   Det også drar oppmerksomhet bort fra de store økonomiske tall og for eksempel fra Norges Bank og Finans-departementet.
   At dagens ledere og dirigenter for for eksempel Finans-departementet har utplyndring av sivil-befolkningen som sin filosofi og politikk blir det ellers også for lett å orientere seg i.

   Lykkelig uvitende den som befinner seg innenfor sin nese sin nærmeste omkrets?
   
---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, torsdag 24. januar 2013, Vinberget: 

   12 minus-grader Celsius her ute klokken 3 i natt. Jevnt overskyet og 8 minus-grader klokken 9 og 5 klokken 11 og 4 klokken 12. Omkring 4 videre utover dagen og kvelden.
   
---
---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, fredag 25. januar 2013, Vinberget: 

   2 til 4 minus-grader Celsius og efter hvert dottete skyet her ute i natt. Overskyet og fra 2 minus til null grader utover formiddagen, med noe vind sør-fra, derefter omkring null grader og sne-rusk i den nokså hvite luften. Nokså det samme med sne-rusk i luften utover dagen og kvelden og kommet omkring en halv cm av slikt sne-rusk på bakken i landskapet.
   Det ankom meg med posten i dag et nytt brev fra NAV, fra NAV Innkreving, datert 22.01. 2013 ( ekstern ).
   NAV er sentrale i den politisk organiserte mafia-virksomheten i Norge, som også enda mere de falske dommerne er det. Og flere til. Sivil-befolkningens enkelt-mennesker er enda hjelpeløse og maktesløse overfor en slik virksomhet. Fordi virksomheten har mange delaktige, som kontinuerlig bombarderer sine ofre og samtidig støtter og verner hverandre for at ikke lov og rett skal kunne få gjøre seg gjeldende.
   Det er uhyre makabert.
   
---
---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, lørdag 26. januar 2013, Vinberget: 

   Omkring null grader Celsius, vind sør-fra og sne-rusk i den hvitlige luften her ute i natt og i formiddag. Derefter nokså jevnt med sne-rusk og vind-drag i den hvitlige luften. På bakken omtrent en cm. Månen fra øst til sør mot midnatt, nesten full.
   Det ankom meg med posten i dag et nytt brev, datert 08.01. 2013, fra Voldsofferkontoret ( ekstern ). De tror seg som de andre delaktige i det norske politiske mafia-nettverket å være smarte, men er grundig avslørt som delaktige i organsert kriminalitet og som grov-kriminelle. Jeg henviser til min omfattende politi-anmeldelse ( ekstern ) og til saks-dokumentasjonen ( ekstern ). Grundigere kan vel neppe noe være avslørt?
   Mine lyd-opptak i tillegg også opplyser og belyser saks-komplekset meget. Lyd-opptakene er enda ikke implementert tilstrekkelig i saks-dokumentasjonen, men også det kommer forhåpentligvis. Det er diverse jeg, til tross for meget lenge kontinuerlig arbeide, enda ikke er ajour med.
   
---
---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, søndag 27. januar 2013, Vinberget: 

   Omkring 1 pluss-grad Celsius, vind-drag og sne-rusk i luften her ute i natt og i formiddag. Videre utover dagen omtrent det samme, med omkring 1 og 2 pluss-grader og kraftigere vind. Dunkelt mørkt klokken 18. Utover kvelden med sne-slafs og regn.
   
---
---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, mandag 28. januar 2013, Vinberget: 

   Omkring 2 pluss-grader Celsius, disig mørkt og for det meste regn her ute i natt. Formiddag overskyet drivende sør-fra med nokså sterk vind, tildels regn og 3 pluss-grader. Nokså mørkt, vind, disig, lavtrykk og 3 pluss-grader klokken 19 og videre omtrent det samme og sterkere vind, full-månen fra øst mot sør, for det meste ikke synlig og tildels dust synlig.
   
---
---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, tirsdag 29. januar 2013, Vinberget: 

   Omtrent 2 pluss-grader Celsius, disig, lavtrykk, fuktig og regn her ute i natt. Formiddag og videre utover dagen disig, lett regn og 4 pluss-grader. Mørkt og vind utover kvelden. Bamse-hunden sprang gjen i går, da hun så hun kunne få med seg de to andre, selv om de var bundet sammen med fin reim i fine hals-bånd. Jeg rakk ikke å feste enten henne eller de og jeg ble mere bekymret utover kvelden da de enda ikke var kommet hjem. De to kunne ha satt seg fast noe sted og det kunne ha gått veldig galt. Alle tre kom ivrige først tidlig i dag, reimen ødelagt og bare en rest og hals-båndet borte fra den minste. De har antaglig satt seg fast noe sted, virket i det heletatt veldig som det, men efter lenge på noe vis kommet løs. Kanskje noen har oppdaget de og hjulpet de, for tydeligvis har ikke Bamse vett nok til å hente meg. De har hvilt tungt og tenksomt i dag.
   
---
---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, onsdag 30. januar 2013, Vinberget: 

   Mørkt, fuktig og vind her ute i natt, tildels regn. Fortsatt lavtrykk. Disig formiddag, vind og regn og omkring 4 pluss-grader Celsius. Omtrent det samme videre utover dagen og kvelden.
   Det er for mange en ufattelig ondskap i hva de enkelte i den norske politske mafiaen i den offentlige forvaltningen gjør overfor sine med-mennesker i sivil-befolkningen! Under dekke av å gjøre hva som forventes av seg og under dekke av falskhet og av at blod eller lem-lestelser eller våpen ikke blir sett eller hørt og lignende unnskyldninger. Det er for mange, og særlig for barn og ungdom, en ufattelig ondskap i det. Så ufattelig at mange ikke tror det kan være mulig eller sant. Da tar de veldig meget grundig feil. Og slik naivitet og uvitenhet er de kriminelle til meget stor hjelp i og for ondskapen og det kriminelle!
   Og den rekrutterer nye og mere kriminelle og grotesk, grov kriminalitet. Smittsomt, all den stund de slike kriminelle ikke blir stoppet. Og jo verst av alt når de kriminelle dirigerer rettsvesenet og påtale-myndighetene, slik som enda i dagens Norge. Det medfører mye perversitet og grov kriminalitet, i regi av nøkkel-personer og nyttige "idioter" i og omkring den offentlige forvaltningen, skjult bak babbel, falsk dokumentasjon, propaganda, hemmelighold og andre fasader!
   
---
---
*****

--31--
-- Dagboks-notater, torsdag 31. januar 2013, Vinberget: 

   2 pluss- til 1 minus grad, disig, fuktig og regn her ute i natt. Formiddag lett overskyet, med 2 pluss-grader klokken 14. Noe kaldere utover kvelden og mot midnatt.
   Jeg skrev og avsendte i eftermiddag, pr. e-post, et foreløbig svar-brev til Skatteoppkreveren i Vindafjord ( ekstern ) og et til NAV ( ekstern ).
   Ap-mafians tjenere og slaver.
   Hvor mange år av våre liv har de ødelagt nu? Og hvor mange år har de ødelagt for våre liv nu? Og hvor mange av våre liv har de ødelagt nu?
   Og hvor lenge vil det fortsette?

---
---
*****


<---- forrige måned ( ekstern ) ----> neste månedekstern ) ---- 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30.  ---- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq