----- Denne side: db201302.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28.  ---- 
----- 
---  Februar 2013 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, fredag 01. februar 2013, Vinberget:

   For det meste omtrent 4 minus-grader Celsius, mørkt og noe stjerner her ute i natt. 5 minus-grader klokken 9.
   Jeg har vært syk i mange dager nu. Det vil si sykere enn allerede fra før av stadig mere forårsaket av mishandlingen av meg og mine barn og min familie. Forårsaket av de og det samme nu også. Tildels også senge-liggende. Selv-medisinering med våre egne hjemme-lagde medisiner har likevel hjulpet.

   Enda to forskjellige nye brever fra NAV ankom meg med posten i dag, d
et ene datert 26.01. 2013 fra NAV I ( ekstern ), det andre udatert fra NAV Vindafjord ( ekstern ) med overskrift "Oppgåve over arbeids- og velferdsetatens utbetalingar og trekk i 2012".
   Enda absolutt ingenting positivt fra de eller deres med-spillere og deres trakassering pågår enda. Jeg kommer til å besvare også disse brevene, i og med et brev som inkluderer også disse brevene og som jeg håper å få skrevet ferdig og avsendt senest mandag.
   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 02. februar 2013, Vinberget:

   Elendig kropp og helse, men travelt opptatt med det nødvendige pc-arbeidet i og for saks-komplekset.
   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, søndag 03. februar 2013, Vinberget:

   Omkring null grader Celsius og vind-drag og fra 11-tiden hvitlig i luften og med noe sne her ute. Tåke-disig og regn utover eftermiddagen. Mørkt, regn og omkring null grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, mandag 04. februar 2013, Vinberget: 

   Omkring en pluss-grad Celsius, mørkt og regn her ute i natt. Det har vært flere dager med mye rim-frost i landskapet, men ikke nu. Fuktig, tåke-disig himmel og omkring 1 til null pluss-grader utover formiddagen og videre utover dagen. Regn og sludd utover kvelden og mot midnatt.

   Jeg avsender tidlig i dag et samlet brev til politi-anmeldelsen, NAV og Skatteoppkreveren ( ekstern ), pr. e-post.
   Altså enda et nytt brev fra min side.
   Hvor lenge skal og kan dette fortsette?
   
---
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 05. februar 2013, Vinberget: 

   Mørkt, fuktig, tildels regn og omkring null grader Celsius her ute i natt. Omkring null grader også utover dagen, og tildels skyet og overskyet. 2 minus-grader og mørknende klokken 17.30, noe stjerne-himmel og 4 minus-grader mot midnatt. Det knaker og knusker i den tykke rim-frosten på bakken i landskapene her ute når noen går på den.
   
---
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 06. februar 2013, Vinberget: 

   Omkring null grader Celsius og dus blålig himmel her ute i dag, 5 minus-grader mot midnatt.
   
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 07. februar 2013, Vinberget: 

   Omkring 5 minus-grader Celsius her ute i natt og mørkt og minus 8 klokken 8, og minus 7 mot midnatt.
   
---
---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, fredag 08. februar 2013, Vinberget: 

   Mørkt og fra 6 til 8 minus-grader her ute i natt. Utover dagen dus noe blålig himmel, sol og efter hvert lett overskyet og omkring 2 minus-grader, 4 klokken 17 og omkring 3 mot midnatt.
   
---
---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, lørdag 09. februar 2013, Vinberget: 

   Mørkt og omtrent 3 minus-grader Celsius her ute natt. Omkring null grader utover dagen, med noe sne fra omkring midt på dagen. 8 minus-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, søndag 10. februar 2013, Vinberget: 

   Omkring 7 og 8 minus-grader Celsius her ute i natt. Oppmot null grader utover dagen, omkring 4 minus-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, mandag 11. februar 2013, Vinberget: 

   Omtrent 8 minus-grader Celsius her ute klokken 2 i natt.
   8 minus-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, tirsdag 12. februar 2013, Vinberget: 

   Mørkt og 10 minus-grader Celsius her ute i natt. Sol og 4 minus-grader klokken 12. Derefter gradvis kaldere og mørkt og 10 minus-grader klokken 22 og frem mot midnatt.
   Fortsatt mye diverse nødvendige pc-justeringer og tilretteleggelser i og for det videre arbeidet med saks-dokumentasjonen. Ufrivillig og ødeleggende for kropp og helse stadig videre. Og nyttig om bare doseringen, situasjonen og omstendighetene hadde vært annerledes og alminnelig. Blandt annet jo gratis virtuelle data-maskiner, med flere slags Linux. Jeg har også fått opp-justert kapasteten i Internet-forbindelsen her noe, til mere effektivt 3G. (4G med mere og forskjellige slags virtuelle data-systemer, takket være flinke mennesker forskjellige steder rundt omkring i verden, blir snart en alminnelighet.) Nokså fullstendig mangel på økonomi gjør det også desto viktigere for meg enda bedre å forsøke å kartlegge muligheter.
   "Har du et hvorfor å leve for så kan du makte et nesten hvilket som helst hvordan", sa Nietzche. Nietzche gav i sitt liv uttrykk for en rekke forhold av betydning. Setningen, ordene, stod engang i min tidlige ungdom skrevet på en papir-lapp over sengen min, som et slags godt motto.
   
---
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, onsdag 13. februar 2013, Vinberget: 

   Mørkt og omtrent 10 gradvis til 5 minus-grader Celsius her ute i natt. Utover dagen omkring 1 minus-grad og efter hvert overskyet. Mørknende, et vind-drag og omkring 1 minus-grad klokken 18. Gradvis sterkere vind utover kvelden og mot midnatt.
   Ikke bare er det organisert uhyre grov kriminalitet, og kriminalitet satt i system, men det er også galskap satt i et uhyre galskapens system. Jeg ble fra-stjålet alle mine barn og mitt liv, og de sin far og sitt liv, ingenting er i stand til å reparere den ødeleggelsen og til-intetgjørelsen, og vi er ikke de eneste, men ingenting er viktigere enn å gjøre det umulig at slikt noe skal skje andre og igjen, hvor enn i verden. 
   Før det tilrettelegger de blandt annet også for at flere efterfølger Anders B. Breivik. I og av nødvendighet.
   Min jobb, skjebne og nødvendighet er imidlertid hele veien saklig og oppriktig å dokumentere. Grundig og godt.
   
---
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, torsdag 14. februar 2013, Vinberget: 

   Mørkt, omkring 1 minus-grad Celsius og et nokså jevnt vind-drag her ute i natt. Bortsett fra dagslyset omtrent det samme utover dagen.
   Fullstendig overraskende kom Stauda her i dag, omkring 15-tiden, antagligvis med en buss som kjørte forbi her da. Hundene varslet at noen kom og jeg så hvem det var først da jeg gikk til bortved bilen.
   To nye brever fra NAV Innkreving med posten. Det ene datert 07.02. 2013 ( ekstern ) og det andre datert 11.02. 2013 ( ekstern ).
   Efter at barna ble kidnappet i 2008 fra NAV og andre offentlige instanser en stadig videre og videre flom med skriftlige angrep og forsøk på utplyndring av meg og trygden min, konstant.
   En trygd som de først som ledd i det kriminelle innskrumpet til mindre enn det er mulig å leve av eller overleve på, så min økonomi ble mindre enn halvparten av fra før av. Hvilket de altså heller ikke på noen som helst måte nøyde seg med. Mildt sagt. De stadig videre fortsetter og fortsetter, for stadig videre å trakassere, torturere, ødelegge, utplyndre, skade og drepe. Kontinuerlig, i en flom videre og videre.
   Og de danser i og for en slik mafia-virksomhet lydige og målrettet efter hverandres pipe, hvor ulovlig og straffbart det enn er. Samtidig som de alle mere eller mindre synlig eller tydelig peker på dommerne, som blandt annet kidnappet barna, for liksom å si at alt og hva som helst er dommernes ansvar og eventuelle skyld eller rett. Grov-kriminelle dommere som fra min side er politi-anmeldt. Meget sentrale nøkkel-personer i og for den politiske mafia-virksomheten.
   En grov-kriminell mafia-virksomhet kontinuerlig og hyper-aktivt for motsatt lov og rett. Og meg har de selvfølgelig fremstilt og fremført som nærsagt alt motsatt av hvem og hva jeg er. Trakassering, falskhet og frekkhet er meget grundig deres vare-merke. Mildt sagt!
   Dante og Cusanus (som Gudmund ble oppkalt efter) og de andre særlig store klasikerne visste hva de snakket om. Mange, mildt sagt, i dagens Norge som ikke gjør det, men bare babler og efter-aper.
   
---
---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, fredag 15. februar 2013, Vinberget: 

   Stauda forteller blandt annet at hun nu i de siste uker har vært tilbakeført fra fangenskapet i Nordfjordeid til fangenskapet hos sin mor i Haugesund.
   Jeg spurte ikke om hvilkne trusler og fristelser hun ble utsatt for for at et slikt friere fangenskap ble oppnådd. Jeg trengte ikke spørre om det. Skremmende eller langvarig nok tortur er effektivt, også og ofte særlig overfor barn, det vet særlig de som driver med slikt, men mange andre har liten kunnskap om slikt. Og de som driver med slikt har lite eller ingen skrupler og skader, ødelegger og dreper med letthet hva som helst og alt.
   Kidnapping, fangenskap, hus-inkvisisjon, trakassering, tortur, etc., er effektive grovt kriminelle midler. Og i kombinasjon med indoktrinering. Og ytterligere og mere massivt i kombinasjon med propaganda.
   
---
---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, lørdag 16. februar 2013, Vinberget: 

   Mørkt og omkring 1 og 2 minus-grad Celsius her ute i natt. Noe disig og tildels lett-skyet himmel, sol og 2 pluss-grader frem mot klokken 12. Mindre sol og mere overskyet videre utover dagen. Omkring null grader og mørkt utover kvelden, disig og antydninger til regn mot midnatt.
   Bernt og Hilde, hytte-naboer, kom på besøk med hunde-mat, som iblandt tidligere men nu lenge siden. De har ikke vært til hytten sin siden trolig i august fortalte de, men er der denne helgen. Vi pratet en stund utenfor her. Ikke Stauda. Jeg har knapt sett et menneske siden sist de var her, og ikke lenge før da heller, fortalte jeg blandt annet. De vet fra før av litt om hva som har skjedd og hva som er situasjonen. Likevel har de selvfølgelig også vanskelig for å forestille seg det hele alt, som jo også er meget altfor utrolig og skremmende for folk flest. Mange av de skjønner og forstår heller ikke at kidnapper-folket, den poltiske mafiaen i og omkring den offentlige forvaltningen, virkelig torturerer, trakasserer, terroriserer, utplyndrer og dreper - og at dette og slikt er alvor og virkelighet. Og at det ikke er mange av de som blir angrepet og forsøkt ødelagt som kommer seg unna eller som det er mulig for å null-stille seg eller begynne på eller med nytt liv. Den politiske mafiaen er effektiv og har erfaring og midler og har stengt og stenger virkelig alle muligheter for å unnslippe. Den ønsker å utplyndre, til-intetgjøre og å drepe, med så forskjellig slags falskhet og alle midler. Og det er hva de virkelig gjør, med uendelig "tålmodighet" hva enn de angrepne og forfulgte foretar seg eller gjør. Mennesker med naivitet, uvitenhet og troskyldighet tror og håper i det lengste noe annet.
   Mange delaktige og medspillende i den politiske mafia-virksomheten aner ikke selv til fulle hvor utrolig effektiv, hensynsløs, omfattende og grovt kriminell i alle aspekter virksomheten egentlig har blitt. Og mange mener og tenker at disse kriminelle og deres straff-skyldige med-spillere uansett skal straffes hardt og lenge, hvilken stilling eller posisjon eller arbeide de enn har hatt eller har i samfunnet. Hvor bagatelliserende, uforstandige eller troskyldge de enn har vært eller er i forhold til sine forbrytelser. Grovere type eller kompleks forbrytelser finnes knapt eller kanskje ikke.
   
---
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, søndag 17. februar 2013, Vinberget: 

   Omkring 1 og 2 pluss-grader Celsius, disig og regn her ute i natt og i dag. Hundene varslet om at det kom en bil hithen omkring 17-tiden, med Idun og en venn av seg som kjørte. Hun sa at hun kom for å hente Stauda hvis hun er her. Jeg gjorde som vanlig i og for saks-komplekset lyd-opptak av samtalen. Hun snakket både dumt og løgnaktig. Stauda gjemte seg mens de var her. Jeg sa ikke at jeg visste hvor Stauda er. Antagligvis en times tid eller to efter at de kjørte bort var Stauda og minste hunden bort vekk og jeg ble noe bekymret. Litt før klokken 22 telefonerte Stauda og sa at hun og hunden var i Haugesund, hos Stauda sin mor. Jeg sa det var skuffende og trist å høre at nu også hunden er kidnappet og fangeholdt.
   
---
---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, mandag 18. februar 2013, Vinberget: 

   Disig, lett regn og omkring 1 pluss-grad Celsius her ute i natt og i dag og mot midnatt.
   Hundene ble lyttende og mindre aktive da Stauda kom. De ble tydelig forundret over at det virkelig var henne. Og særlig Mikka ble meget passiv. Mere enn efter siste hus-inkvisisjonen da Stauda igjen ble kidnappet. Nu efter at minste hunden ble kidnappet ble de to andre sprelske og lekne hundene her, Bruno og Bamse, tenksomme og også betraktelig passive. Tydelig skadet av det, som også jeg. Kanskje særlig Bruno, som alltid og hver dag har lekt veldig mye og kontinuerlig aktivt med minste hunden, både inne og særlig her ute. 
   Stauda misbrukte både min og deres tillit. Kidnapper-folkets innflytelser gjør seg med tydelighet også slik sterkere og sterkere gjeldende. Kriminell ondskap i smått som i stort.
   Bamse-hunden stikker ikke av nu mere. Ble for tenksom og skremt av hva Stauda nu har gjort.
   Stauda og jeg nu blandt annet så noen dvd-filmer. Fortsettelsen av "Roots" (fra 1977, som Stauda også ivret for), "Roots, The next Generations" og noe mere. Jeg har nokså omtrentlig ikke hverken sett film eller hørt på musikk eller radio siden sist Stauda ble kidnappet. Omtrentlig heller ikke siden barna ble kidnappet 3. april 2008. Veldig mye ble og er videre for mitt vedkommende enda altså fullstendig annerledes og motsatt av hva det har vært og alminnelig. Jeg ble og er på kryss og tvers massivt også fangeholdt, og på forskjellig slags vis både blandt annet stigmatisert, gjort usynlig, tabu og verdiløs, ute-stengt og inne-stengt. Nesten ferdig-preparert for fullstendig til-intetgjørelse. Det er nu lenge siden jeg har handlet noe som helst eller vært i en butikk også, bortsett fra omtrentlig de samme dagligvarer en gang i uken bestilt pr. telefon og tilkjørt hit som oftest uten at jeg ser vedkommende som kommer med dagligvarene. Jeg jobber kontinuerlig, døgnet rundt, med og i saks-komplekset, for å få rettet opp den uhyre grove uretten. Det går ikke en eneste stund uten at jeg tenker på barna og de kriminelle.
   Det hender seg jeg snakker med farmor (som blir 80 år i år), barnas ene bestemor, som jo også er rammet av uretten. Hun, og noen ganger jeg, telefonerer omtrent en gang i uken og hun sender noen brever og gave-pakker til meg også.
   
---
---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 19. februar 2013, Vinberget:

   Omkring 1 pluss-grad Celsius, mørkt, disig, fuktig og tildels lett regn her ute i natt. Disig og fuktig med oppmot 2 pluss-grader utover formiddagen og videre utover dagen. Mørkt, disig, tildels regn og 1 minus-grad mot midnatt.
   En ny favne ved, den 6. for denne vinteren, bestilt og betalt, ankom her til-kjørt i går kveld.
   To nye brever fra den offentlige forvaltningen i saks-komplekset i posten i dag. Det ene særlig grovt fra noe og noen som kaller seg Statens sivilrettsforvaltning, datert 18.02. 2013 ( ekstern ). Som indirekte blandt annet påberoper seg å være dommere, for motsatt lov og rett. Det andre datert 02.02. 2013 fra Skatteoppkreveren i Vindafjord ( ekstern ), som mener jeg skal betale skatt av hva og hvilkne penger? Og med hva?
   
---
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, onsdag 20. februar 2013, Vinberget: 

   Omkring null grader Celsius her ute i dag og 5 minus-grader utover kvelden.
   Bamse-hunden stakk av igjen med Bruno efter seg, så helt borte er ialfall det der ikke. Jeg har bært en favne furu-ved fra der hvor bilene parkerer til husene her, anslagsvis 30 meter, halvparten i går og den andre halvparten i dag. Passer meg bra med en halv favne på en dag når jeg også har annet jeg holder på med. Uten ved vlle jeg ganske sikkert ikke ha overlevd denne vinteren. Tørr furu-ved brenner godt og det er mye tjære i den, derfor særlig viktig at luft-tilgangen, trekken, er god nok, for å unngå at røyk trenger inn i rommet og forgifter. Og for å unngå at det blir for mye sot og kreosot i pipen, som kan medføre pipe-brann både oppover og nedover og inn i huset. Dessuten varmer ikke ved som brenner med for lite luft-tilgang særlig godt og det blir i steden giftig røyk og sot. Fuktig eller våt ved brenner og varmer heller ikke godt. I en smie bruker en blåse-belg for å tilføre nok luft til at det blir varmt nok i ovnen til å kunne smelte hva som skal smeltes eller formes.
   En liten blåse-belg blandt annet er også nyttig for en ved-ovn i stuen. Kan gjøre opptenningen lettere hvis det er litt glør igjen i ovnen. En til tre dekar gran-skog i nærheten, men i avstand til de fleste andre nytte-vekster, gir blandt annet bra med tørre opptennings-kvister det efter behov er fort og lett å innsamle i passelige porsjoner. Furu og gran og andre vekster er nyttige og viktige på hver sine forskjellige måter.
   Furu-ved inneholder blandt annet mye tjære, som er giftig, men også nyttig til forskjellig og som gjør veden sterk og solid.
   Det er mange slags forskjellige sorter både gran og furu. Med forskjellige slags egenskaper og karakter.
   
---
---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, torsdag 21. februar 2013, Vinberget: 

   6 minus-grader Celsius her ute klokken 3 i natt, 7 til 8 klokken 4. Dust overskyet, sol og 2 minus-grader frem mot klokken 12. Klokken er 19, halv-mørkt ute, månen tiltagende og mere enn halv-full i sør-øst, 6 minus-grader. Mikka har fått 6 hvalper, men den ene død. Hun begynte å føde ute i eftermiddag, under roten av et veltet avsagd furu-tre anslagsvis 15 meter opp i skråningen her, hvor hun gravde seg en slags provisorisk hule. Jeg og de to andre hundene her ble først oppmerksom på det efter at den første var født og død, tok med den (kald og noe muldete) og Mikka inn hvor hun nu har født enda 5 hvalper. Og kanskje kommer det flere. Det var for kaldt og muldete i hulen der ute og Mikka ville helst inn.
   Bamse og Bruno holder seg mest her i nærheten, rundt omkring i hagen, særlig Bruno, og de undrer nu begge hva som har skjedd.
   Mørkere ute, 7 minus-grader, månen høyt i sør klokken 22. Mikka har født enda to hvalper, den ene død. Det er nu tilsammen 6 levende, pluss 2 døde. Den ene av de 6 er kanskje helt svart, den andre brun-svart og 4 lyse. Mye god-lyder fra hvapene.
   8 minus-grader mot midnatt og enda en hvalp født. Lys i pelsen den også.
   
---
---

*****

--22--
-- Dagboks-notater, fredag 22. februar 2013, Vinberget: 

   Omtrent 8 minus-grader Celsius og nokså mørkt her ute i natt. Formiddagen og dagen oppmot omkring null grader, sol og noe tildels slørete himmel. Halv-mørkt og 2 minus-grader klokken 19.
   Jeg rakk å telefonere butikken "som vanlig" ikke lenge efter klokken 9 i dag, for å bestille hit-kjørt dagligvarer for en ny uke. Omtrent samtidig telefonerte en dame fra NAV Vindafjord ( ekstern ), tror hun het Elin Divernes, som sa hun var blitt telefonert av en nabo av meg som var bekymret for hvordan NAV og den offentlige forvaltningen behandlet meg. Og at hun derfor telefonerte meg nu for å høre hvordan jeg har det for eventuelt NAV Vindafjord å kunne hjelpe. Jeg sa litt om hvordan jeg har det og hvem som har forårsaket det. Hun tilbød seg at de derfra kunne komme hit på et hjemmebesøk, i og med at jeg ikke kan komme dithen, for å forsøke å finne løsninger eller muligheter. Greit nok og forhåpentligvis bra det, sa jeg og hun sa hun telefonerer i neste uke for å snakke om når de kan komme.
   Jeg er utrolig veldig meget sliten og nokså fullstendig ødelagt av alle de ustoppelige forbrytelsene og angrepene fra de kriminelle. Har vært det meget lenge nu, mildt sagt. Og jeg har selvfølgelig ikke lagt skjul på det. Jeg er massivt mishandlet, gjennom-torturert og ødelagt på kryss og tvers. Og fullstendig uskyldig.
   Efterpå telefonerte jeg Skatteoppkreveren i Vindafjord ( ekstern ) og snakket med en dame der. Ville stille noen få spørsmål. Hun sa de skal forsøke å forholde seg ryddig til det.
   
---
---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, lørdag 23. februar 2013, Vinberget: 

   Omkring 5 minus-grader Celsius her ute i natt, 6 og grålig lyst klokken 7. Gradvis utover formiddagen tildels overskyet med omkring null grader. Omkring 2 pluss-grader utover eftermiddagen, 1 klokken 17, mørknende og 2 minus-grader klokken 18. Videre 4 og 5 minus-grader mot midnatt og månen nokså full.
   En stort verre skjebne for et barn enn å bli fratatt sin ene eller begge foreldre finnes knapt, hvem enn foreldrene er. Og selvfølgelig også for en far eller mor. Både jeg og Anders B. Breivik (og mange flere) opplevde dette som barn, men jeg heldigvis bare i uforglemmelig forskrekkelig kortere tid (bare i noen uker). At en slik skjebne har rammet mine egne barn er en meget forskrekkelig ondskap. Det kunne knapt ha vært verre, selv om det bagatelliseres og blir forsøkt skjult og fordreid av de nu mange som nu tjener penger og egoistisk liv på slikt.
   Resultatet og konsekvensene av slikt er katastrofalt. Hvor meget det enn bagatelliseres.
   Dette visste jo folk i alle kulturer fra gammelt av før det skjedde at noen kunne tjene penger på slikt. Det undret meg at Hans Olav Skånevik tilsynelatende ikke forstod noe så enkelt, men at han virket som "innkjørt" i den kriminelle politikk som muliggjør å tjene penger på slikt. Med altså en bagatelliserende og uforstandig holdning, motsatt både Menneskerettsloven, Straffeloven og de forskjellige kulturers visdom og lærdom.
   At de egoistiske og kriminelle både bagatelliserer og dikter opp løgner og unnskyldninger er imidlertid altfor lett å forstå.
   De har gjort Norge til et land av og for horer og grov-kriminelle, i egoisme og grov-kriminell ondskap.

   At de har blitt sadister, torturister og mordere, styrt og dirigert av den politiske forvaltningens idioter og kriminelle, har jeg i en overflod dokumentert og bevist. Dette har de blitt og er de massivt også ikke minst overfor barn. De tenker kun på seg selv og på ekte hverken på barn eller med-mennesker. (Og alt dette og slikt liker de selvfølgelig ikke å få høre, hvor solide, sikre og omfattende bevisene enn er.) Det perverse Norge, et terror-regime hvor egoisme, idioti og utplyndring rår har blitt og er et faktum.

   Politikere, dommere og andre offentlig ansatte som gjør bestemmelser eller avgjørelser uavhengig av reell lov og rett eller uansvarlig eller feil i forhold til reell lov og rett, men som ikke stilles til ansvar for det og straffe-forfølges slik bestemmelsene i Straffeloven, Menneskerettsloven og Norges Grunnlov klart og tydelig sier er liv-farlige og en grotesk katastrofe, som det smittsomt blir mange slags organisert kriminalitet, falskhet og ødeleggelser for mennesker og samfunn av.

   Mange av de grov-kriminelle og deres med-spillere sprer selvfølgelig rykter og holdninger om at slike ord er tabu og forbudt og skal straffe seg.
   
---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, søndag 24. februar 2013, Vinberget: 

   Omtrent 5 minus-grader Celsius her ute i natt. Lys blå himmel og oppmot 5 pluss-grader i solen utover dagen, 2 minus-grader, halv-mørkt og månen nokså full i øst klokken 19. Jeg gjør hastig slike observasjoner uten i det heletatt eller særlig å være ute, jeg er hele veien i dette saks-komplekset fortsatt og kontinuerlig kontor-arbeidende inne. Mitt liv er selvfølgelig forlengst nokså fullstendig ødelagt av de kriminelle, men utrolig nok lever jeg i all elendighet enda. De fleste overlever ikke særlig lenge og begraves i og med falsk dokumentasjon og falske døds-attester.
   Månen nokså full nøkså høyt i sør og 3 minus-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, mandag 25. februar 2013, Vinberget: 

   Omkring 5 og 6 minus-grader Celsius her ute i natt. Dus himmel og dus sol med en pluss-grad klokken 11 og 3 klokken 13. Nokså mørkt, månen nokså full i øst og 4 minus-grader klokken 20, månen nært sør og nærmere 5 minus-grader mot midnatt.
   Jeg avsendte tidlig i dag et nytt brev til blandt annet politiet og politi-anmeldelsen ( ekstern ). Og enda et omkring 14-tiden, til Skatteoppkreveren i Vindafjord ( ekstern ).
   Det er forhåpentligvis mange og blir stadig flere og flere som skjønner viktigheten av at alle som har vært og er delaktige i forbrytelsene mot meg og min familie og så veldig mange andre norske familier, så snart som mulig straffe-forfølges og dømmes i henhold tl lov og rett og at straffe-utmålingene ikke blir mildere hvor lang tid det enn tar før det skjer. Det er veldig meget viktig særlig for at slike forbrytelser virkelig skal kunne stoppes og for å unngå at mennesker og samfunn enda mere videre perverteres og ødelegges.
   
---
---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, tirsdag 26. februar 2013, Vinberget: 

   Omtrent 5 og 6 minus-grader Celsius her ute i natt. Lys blå tildels dus himmel, sol og null grader frem mot klokken 12. Videre utover dagen opp mot 2 pluss-grader og minus-grader på eftermiddagen mot kvelden. 3, 4 og 5 minus-grader og den fulle månen fra øst til mot sør-øst utover kvelden og mot midnatt.
   Utplyndring, sadisme, tortur og drap i regi av ansatte i den politiske og juridiske forvaltningen har i Norge under Arbeiderpartiet og dets med-spillere viltert mere og mere og i stadig større grad blitt en slags folke-sport det iherdig blir forsøkt gjort til tabu å snakke om annet enn innenfor propagandaens grunn-falske rammer og i og med falsk dokumentasjon.
   Jeg har helhetlig, grundig og detaljert på kryss og tvers i og med min saks-dokumentasjon dokumentert og avslørt de faktiske forhold, som viser hvilken utrolig grov-kriminell ondskap, falskhet, egoisme og perversiteter som rår og smitter fra ansatte særlig i den politiske og juridiske forvaltningen sin side. Ikke minst ved at de ufrivillig har fått avsløre seg selv, til tross for sin selvfølgelige iver efter hemmelighold. Mange i sivil-befolkningen som har hatt muligheter for det og som har våget har også tildels aktivt og efter evne vært delaktig i viktige belysninger av disse saks-forhold.
   Jeg er nu grovt sett ferdig med det meste av denne dokumentasjonen, bortsett fra videre i mindre målestokk og efter behov eller nødvendighet, helse og krefter. Den blir stående og ingenting endrer seg eller blir bedre, men blir stadig viltert verre og verre før de fleste kriminelle i den politiske og juridiske forvaltningen og deres nøkkel-personer og nyttige idioter i og omkring den offentlige forvaltningen straffe-forfølges og dømmes i henhold til reell lov og rett. Inntil det skjer vil også kriminelles og analfabeters fortolkning og forståelse av lov og rett stadig mere og mere ødelegge mennesker og samfunn.
   Det videre arbeidet med denne saks-dokumentasjonen tar uansett all min tid, helse og krefter, hva enten jeg vil eller ikke. Det er i dagens Norge de grov-kriminelle og deres terror-regime som rår.

   En av hvalpene, den ene lyse, ble født veldig liten og har vokst lite i forhold til de andre. Jeg vet ikke om den vil klare seg, selv om både jeg og Mikka hele tiden er påpasselige med at den får patte og har det varmt nok. Den er kanskje mindre enn en tredje-del av de 4 andre lyse. Den brune (med også hvitt) er ikke så mye mindre enn de 4 store lyse, mens den svarte kanskje er to tredje-del eller mere av størrelsen til de 4 store lyse.
   Bruno er og hilser på de, kikker og sleiker i blandt. Det ble for Bruno meget tomt, passivt og stille her ute om dagene nu efter at den gode leke-vennen ble kidnappet. Trist og ikke bra.
   
---
---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, onsdag 27. februar 2013, Vinberget: 

   5 til 6 minus-grader Celsius her ute i natt. Dus lys bålig himmel, sol og oppmot 5 pluss-grader utover dagen. 1 minus-grad klokken 18. Mørkt, noe stjerner og 3 minus-grader klokken 20. Derefter først mørkere skyet overskyet og videre disig og mot null grader og antydninger til regn.
   Vedkommende fra NAV Vindafjord som telefonerte før helgen, tror hun het Elin Drivernes, telefonerte i formiddag og spurte om det passer at hun og en til derfra kommer klokken 14 i morgen, hvilket jeg sa ja til.

   Jeg har siden min tidlige ungdom iherdig innsamlet og studert verdens litteratur, tradisjoner, historie, fortellinger, oppskrifter, musikk, religioner, mytologier, kunst, håndverk, politikk, dokumenter, medisiner, mat, film, etc., meget langt mere og allsidig enn de fleste. Så kommer den politiske mafiaen i Norge med sine hønse-hjerner og ødelegger det hele og sier at det er ingenting verdt hverken for verden, meg eller min familie.
   Også dette er en viktig bestanddel i det hele. Men altså ikke for hvem?
   Vitsen har for meg vært naturlig og enkelt å foredle til beste for omgivelsene og verden for trivsel og trygghet, med utgangspunkt i egen famlie, våre talenter og egne hjemsteder. Og å vise alt dette i praksis. Og å klare det godt i god trivsel, frodighet og med enkle midler og rutiner. Altså slikt som hønse-hjernene skjønner ingenting eller lite av, men som også de på meget vesentlige vis trenger.
   
---
---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, torsdag 28. februar 2013, Vinberget: 

   Disig, lett regn og fra null til 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig og tildels yr og regn med grålige skyer drivende fra vest og omtrent 5 pluss-grader på formiddagen. Efter hvert utover eftermiddagen en tid uten regn og mindre disig og mindre skyet, med disige skyer drivende fra nord. Mørkt, fuktig, yr og omkring 2 pluss-grader frem mot klokken 20. Fuktig, null grader, vind-drag og månen kommet over horisonten i øst klokken 23.
   De to fra NAV kom ved 14-tiden og ble her en times tid. Elin Drivernes sa de skal ta kontakt med meg igjen løpet av neste uke.
   Vi snakket om at mitt problem grovt sett kan sies å være to-delt. 1: De kidnappede og fangeholdte barna, med alt hva dette innebærer og har hatt og har som konsekvenser. Og 2: Jeg innrømmes ikke retten til økonomisk å skulle leve, og ikke retten som Menneskerettslovens V4 Art 11 punkt 1 og Sosialtjenestelovens § 1 (lovens formåls-bestemmelse) har lov-bestemt.
   Også blandt annet mitt siste brev til NAV, datert 04.02. 2013 ( ekstern ), forteller endel av alt dette. De to fra NAV som var her sa de ikke kjente til dette brevet (som jeg tilbød meg å skrive ut en kopi av til de, hvilket de takket ja til) og at de heller ikke kjente til de andre brevene mine til NAV ( ekstern ). Underlig nok.
   Jeg kommenterte blandt annet med at leder for NAV Vindafjord, Kjersti Dahlen, er aktiv i Arbeiderpartiet. De sa hun er ikke det nu mere, at hun ikke har vært aktiv der de siste årene. Og at det var hun som hadde gitt de beskjed om å ta kontakt med meg. Jeg fikk også gitt uttrykk for at alt og det hele alt dette er politisk organisert kriminalitet, hvor kjernen (blandt annet via NAV) er alt-omfattende utplyndring av sivil-befolkningen.

   Den politiske mafiaen og de som har vært og er mest ansvarlige og delaktige i disse forbrytelsene vil at de skal bagatelliseres, bortforklares og (i praksis) forsterkes, så lenge og videre det bare er mulig. Disse, minst av alle besinner seg eller beskikker seg. De anser også at de har veldig meget å tape på ikke videre å bagatellisere, bortforklare og forsterke sine forbrytelser.
   
---
---

*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28.  ---- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq