-- Denne side / ref.:  2008-kidnapping-og-Trudes-bekjennelser.html     -- BREVENE ( intern ) --- dbn-rlh ( intern ) ---  familien-hansen.html ( intern ) --- 

   På denne siden gjengies noen av Trudes skriftlige bekjennelser
   ifra tidsrommet 2006 - 2008.

 


--- --- --- Ifra Runes Dagboks-notater for 04.05. 2008:

   Jeg fant i dag et håndskrevet brev Trude skrev til Noralv Aunan mandag 28. januar 2008. ( ekstern ).
   Og undres hvilkne tanker Trude nu har om sitt brevs innhold?
   Og på hvilkne forskrekkelige, dramatiske forandringer Trude egentlig gjennomgår!
   Og på hva Aud Signy og Åse egentlig gjør henne for galt!
   Og på hva Trude selv nu tenker om det!
   Dette hennes brev ble skrevet bare en ukes tid efter det med Åse (og Dag) 22. januar!
   Vanskelig å forstå!
   Jeg tror at hun efter det som skjedde 22. januar egentlig besinnet seg, men efterpå igjen falt tilbake i galskapen.
   Ikke godt å si, enda.
   Forunderlig, forunderlig, iallfall.
   Som alt og det hele!
   Det er bare Aud Signy og Åse som gjør det forståelig!
   For slik er det de er!

--- --- ---- --- Og dette er det håndskrevne brevet fra Trude som det siktes til:

-- Denne side:  20080128-Fra-Trude-Hansen-til-Noralv-Aunan.html

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )

KOPI / AVSKRIFT: RLH 04.05. 2008, efter håndskrevet brev 28.01. 2008 av Trude Hansen /


Ærlighet varer lengst!

Hei Noralv!
                                        28/1-2008
Takk for E-mail.
   Bare sjekke tidspunktene for de telefonsamtaler som står oppført i saksdokumentene som min mor har ringt inn bekymrings meldinger.
   Det er veldig lett å få utskrift fra Telenor om hvor og når man har ringt:
   Den beste måten å forholde seg på i denne situasjonen, er selvfølgelig som alltid å holde seg til sannheten.
   Regner med att Hebnes & co (barnevernet) har opptak av samtalene.
   Så det er nok best att min mor innrømmer sine grove løgner og missforståelser. I stedet får å blånekte på att hun ikke har sagt ditt og datt. Det er tross alt barnas liv dette handler om.
   Noe av det groveste som er kommet er fra Bente Djupås Skjærvik. Min mor avslutter den ene dagen hun samtaler med BV att: Hun skal få Bente til å ringe også. Dagen efter ringer Bente fra Mo i Rana - som arbeider på kommunekontoret der. (Hun er en av mine mange søskenbarn.) Hun forteller BV att jeg har fått store blåmerker på halsen efter Rune har tatt kvelertak på meg. Og jeg er dratt får å vise dette til folk.
   Fullstendig løgn! Rune har aldri aldri gitt meg noen blåmerker på halsen.
   I tillegg sier Bente att da hun var her på besøk var jeg helt nedpsyka av Rune. + mere løgn.
   Nesten ikke rart BV gjør som de gjør skal de tro på alt min mor, Bente, og Per Schnabel (som min mor har matet med "opplysninger" om meg og min familie) sier.
   Det beste er selvfølgelig å si sannheten!
   Min mor har tydeligvis ikke fått noe av det jeg har sagt til henne med seg.
   En av hennes dårlige sider er dessverre att hun føler hevngjerrighet fort. Og er da veldig ubetenksom og handler dumt. Hun vil også ha makt og ære. Jeg tror hun og Per Schnabel har eglet opp hverandre meget! Både hun og Per har sagt overfor BV att jeg er manipulert og hjernevaska av Rune. Hun har fått min kjære Balder til å snakke til BV. Noe + Gudmund nå husker jeg faktisk ikke alt ordrett engang, har lest til side 167 ( ekstern ) + noe mere hær og dær i dokumentene. + Gjort litt notater.
   Kanskje blir min mor helt frenetisk opptatt av å få renvasket seg selv nå i stedet får å prøve redde ungene fra å miste sin mor.
   Hun har bl.a. uttalt att min far er alkoholiker og aldri stilt opp for meg. Att han tror på Runes og Trudes verson av ting. - Altså hun har ikke en gang fått med seg att det ikke er noe som heter Rune og Trudes verson. Det er Runes verson som er meget omfattende skriftlige saker og Trudes verson som jeg har fortalt henne.
   Også er det Mormors verson da ..... som er helt grotesk. Det er kanskje hennes oppfattelse, hennes forvirrede oppfattelser. Att jeg er manipulert av Rune o.s.v. Tror nok hun er meget opptatt av taushetsplikten som hun har satt sin lit til.
   Hun har også fortalt til BV att hun har flere ganger bedd meg gå fra Rune og søke hjelp på krise senteret. Noe hun aldri har sagt til meg. Og det er mere og mere. Hun må bare blånekte. Men det beste er vel å holde seg til sannheten! Att hun har gjort noe forfærdelig dumt hær. Tragisk dumt!
   Hun trodde kanskje att hun skulle hjelpe meg. Også da hun ringte til BV å fortalte de att jeg var gravid igjen i 3. mnd og nå måtte BV se til å gripe inn. O.s.v.
   Sist Idun var her - og ble bett om å "pelle seg vekk" av Rune - han snakket stygt til Idun og, ja. Altså jeg gikk meg da en kveldstur i oktober ... Da hadde hun også ringt. (Mulig jeg blander sammen 2 av meldingene hennes nu) og fortalt BV att jeg hadde forlatt hjemmet og dratt til skogs. (Jeg hadde da bett de største barna passe de små.) Da hadde BV nesten lagd hastevedtak!
   Men det er enda mere .....
   Og alt som hun har fortalt til våre venner! Og naboer! Per Schnabel og Mona Schnabel spesielt. Per og Mona har stått i nær kontakt med BV går det fram her og.
   Per skal være ett vitne for dem.
   Har unger som skal stelles og legge seg nå. I all hast disse ord fra
         Trude.

   PS:  Skal ikke forundre meg om hun går på den E-mailen som Rune har skrevet ( ekstern ) att - Det er jeg som har sagt ditt og datt eller noe sånt antaglig.
   Skal prøv å få sett på Runes svar tilbake til deg ( ekstern ) litt bedre efterpå kanskje. 
   Jeg har ikke så veldig mye interesse for Runes datagreier. Men forlange bevis fra BV på att telefon meldingene har funnet sted.
   Og er autentiske gjengivelser. ( - er ok, tror jeg) Men å få advokat til å gjøre slikt om det er sant att hun har sagt dette er jo passe spill! Bedre å få fram att hun faktisk er utilregnelig og har sagt dette. Og hva er grunnen til att hun har sagt det.
   - Skriver kanskje mere seinere.
   Om du vil så gjerne offentlig gjøre brevet hær men - det er ikke noe om å gjøre.
   PS:  Det står også i dokumentene ( ekstern ) noe om att mormor må bli tatt spesielt hensyn til med tanke på kontakt med barna da hun er en viktig person for barna - men altså deres mor og far skal de ikke få møte! GALSKAP.
   STAKKARS BARN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MIN MOR BLE VEL GLAD NO?  


***
---

---

-- Dette var Runes e-post 28. januar 2008 klokken 21.14 til Noralv Aunan:

---
Hei, hei!
Hun har nok gjort det Noralf, - det er hinsides enhver tvil.
Og ikke bare til bvt, men til svært så mange andre også.
Det er i særdeles vide omkretser hun har løyet om oss og svertet oss,
og da særlig meg.
Hvilket vi nu også på annet vis har fått bekreftet.
Hun har vel antagligvis gjort det overfor deg også, antar vi.
Det er særlig meg hun overfor bvt og andre har løyet grovt og viltert om, -
kanskje i begynnelsen for at hun trodde at hun slik hjalp Trude,
hvilket slikt noe jo selvfølgelig absolutt ikke har gjort.
Men det er også verre enn som så.
Vi offentliggjør hele det 260 sider store A4-dokumentet,
og har såvidt påbegynt arbeidet.
Men det kommer! ( ekstern ).
Og ved hjelp av også dette fremtrer Norges sanne ansikt ganske så
meget tydelig og entydig, - hvilket iallfall
også vil kunne være godt for meget! '
Trude har særlig i det siste års tid ved flere anledninger sagt til meg
at Unn er falsk og løgnaktig tvers gjennom, og at hun selv har
vokst opp med det.
Jeg har trodd jeg har sett modning og forbedring hos Unn i mange år,
og har egentlig bare blitt mere og mere glad i henne,
- men har faktisk sånn sett latt meg grundig lure.
Det er forferdelig trist alt dette,
men slik er det dog.

Hjertelig takk for dine gode råd,
som jeg nok tror kommer godt med
og som er på sin plass!

Beste hilsner og ønsker ifra
Rune L. Hansen!

---
Noralf Aunan skrev:
Hei!

 

Det er ønskelig å sjekke tidspunktene for de telefonsamtaler BV påstår Unn
har tatt. Hvis nødvendig vil det være aktuelt å innhente utskrifter fra
Telenor for å tilbakevise disse påståtte telefonsamtaler. Ellers er det
nødvendig å pulverisere alle usanne påstander, for alle påstander skal BV
kunne bevise på en eller annen måte. Ingen advokat går grundig nok til verks
i disse saker, så her må det stilles klare og entydige krav til advokaten.
Husk ellers at man er oppdragsgiver overfor sin egen advokat.

 

Håper på en snarlig tilbakemelding med de ønskede opplysninger fra det
brutale dokumentet med bare negativ informasjon og utstrakt bruk av løgner.
Her må man innse de brutale realiteter allerede fra starten, og forberede
motargumentene meget grundig. Jeg vedlegger div. aktuelle saker.

 

Ha en best mulig dag!

 

Med hilsen

Noralf Aunan

leder av Forening for Bedring av Rettssikkerheten


 ---

--- --- --- Og ifra Runes Dagboks-notater for 06.05. 2008:

   I et av de håndskrevne papirene har Trude blandt annet med grå-blyant skrevet av følgende dialog, mellom meg (R) og henne (T):
   R: Du sa til meg att du ikke kunne bli gravid. Hva er forklaringen på att du har blitt det? Hæ, hæ, svar meg.
   T: Vil ikke svare og snakke med deg om dette no i allefall.

---

--- --- ---
Og ifra Runes Dagboks-notater for 12.05. 2008:

   Mens jeg lette og ryddet fant jeg i en skuffe under noen av Trudes klær noen papirer hun med kulepenn har skrevet på. På det ene papiret, en konvolutt, har hun skrevet følgende, ryddig og pent oppstilt som et slags dikt:

   Tror du virkelig at du med ondskap, løgn, og trusler overfor din ektemann kan oppnå noe som helst? Er det det du tror? Og er det slik du tror? Er det denslags menneske du egentlig er?
   Hun svarer ikke! (Hvorfor svarer jeg ikke?)

   Bak setningen "Hun svarer ikke!" har hun først skrevet et spørsmålstegn, som hun så har skrevet over med et utrops-tegn.
   På det andre papiret har hun skrevet følgende ifra en samtale vi hadde i år, og som jeg syns jeg husker. Hun likte ikke hvordan jeg snakket til henne, og skrev derfor ned hva som ble sagt. Jeg tilføyer R for Rune og T for Trude for å vise hvem som snakker:

   R:  Du er et eneste feilskjær hele deg. Du går så langt du bare kan du hele tida - du trur att så langt kan du gå i din krig hele tida. Kan jo være att bestemora di (bl.a) gjennomskuer deg og får ting med seg gjennom bøker og TV osv. om deg.

   På neste papiret fortsetter dialogen. R:  Du har sunket så lavt att du har ikke noen troverdighet i det hele tatt. Annet enn for din bestemor kanskje, ja hun klarer du antagelig å lure så lenge hun lever. Gamle mennesker som ikke er så dumme pleier å være ganske skarpsindige.

   T:  Vi må slutte å snakke om de tingene der.

   R:  Du har tenkt å grabbe te deg alt, og du har tenkt å drepe mannen din.

   T:  Faktisk - Faktisk - Faktisk, å faktisk.

   Denne siste setningen som hun har nedskrevet sa hun ikke, men har enten tenkt eller nedskrevet efterpå.

   Hvorvidt hun faktisk noengang har forsøkt å drepe meg vet jeg ikke. Men jeg lever enda iallfall. På et slags sett og vis drepte hun meg i sin sjel den gangen i desember 2006 ( ekstern ) - hvilket jeg har beskrevet, og hvor forskrekket jeg da ble. Og hva er det hun nu egentlig holder på med - og forsøker? Men det er underlig det hele alt! Også - ikke minst - det som foregår nu!
   Og det er bare så altfor forferdelig forskrekkelig egentlig!

---

   Kanskje er det så enkel og banal hele forklaringen på saken er?
   Jeg har nettopp snakket med advokat Helene Cameron om saken.

---

   Jeg forsøkte efterpå nu ved 13-tiden to ganger å telefonere til Aud Signy. Bare ringing - som vanlig.

---

   Er de altså også mordere? Forskjellen er kanskje ikke så stor?

---

   Jeg fant nettopp enda et papir i den samme skuffen, med hennes håndskrift - hvor hun skriver følgende.

   Valget:  Enten ... Ha en dårlig god samvittighet
                 Eller ... Ha en god dårlig samvittighet.

   Nå har jeg en dårlig god samvittighet.
   - Men det er bedre å ha en god dårlig samvittighet.

   Høres jeg ut som en siso galing?

---

   Ja, Trude. Du høres ut som en (siso, hva er nu det?) galing nu.
   Det å ha en god dårlig samvittighet, det er farlige greier det!
   Skjønner du enda ikke hvorhen det fører?!
   Skynt deg nu å ta kontakt med meg!

---

   Klokken er straks 14 og jeg forsøkte igjen å telefonere Aud Signy. Bare ringing.

---

   Det er tydelig stadig det med Balder hun sikter til! 
   Med det hun har skrevet og gjemt nedi skuffen.
   Så langt ville hun gå for det med Balder!
   For at Balder skulle få ødelegge hele familien!
   Og hva har så for det gjort seg skyld i?!
   Det er så trist!
   Det er så tragisk!
   Forferdelig trist!

   Mord - og hva som helst!

---

   Jeg telefonerte og snakket noen ord med Jarle. Hadde lovt ham å telefonere hvis det var noe nytt.
   Skal telefonere ham igjen for å informere underveis.

---

   Og det hele alt er Iren K. Hebnes sin skyld!
   Som antagligvis kanskje er blitt instruert av kommune-administrasjonen i Skaun.
   Så har de sendt to ifra Mattilsynet hjem her, for å ha et sted liksom å begynne!
   Sett de i fengsel!

---

   Da jeg lette og ryddet fant jeg forresten igjen Adresse-boken vår også.
   Trude hadde ikke tatt med seg den likevel.
   Hun fant den vel ikke, hun heller.
   Og på dassen fant jeg igjen tann-protesen.

---

   Underveis i hele denne saken, siden 2006, har det blitt mindre og mindre tid til kontakt med venner og kjente rundt omkring. Angrepene ifra Iren K. Hebnes og Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon, og hva de har medført, har vært for krevende og belastende, også tidkrevende. Hvilket nok fremgår av mine Dagboks-notater.
   Forleden dag snakket jeg med Ole Vasstrand, og han ble mildt sagt som lamslått da han hørte hvilkne planer for vår familie Iren K. Hebnes har lagt frem for Fylkesnemnda! Han ville også stille opp som vitne.
   Og jeg snakket også med Ove og Anja, som ble utrolig forskrekket over det hele alt! Og som også ville stille opp som vitner.
   Likeså nabofolket Bernt og Hilde.
   Trond Høy også.
   Og flere til.

---

   Jeg fant i dag også en brev-konvolutt post-stemplet 10.12. 2007, som Trude har gjemt unna for meg. Ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon, ved Iren K. Hebnes - angående Gudmund. To administrative vedtak ifra september 2007. Det ene vedtak datert 05.09. 2007 ( ekstern ), det andre vedtak datert 30.09. 2007 ( ekstern ).
   Hvorfor Trude har gjemt de unna for meg, så jeg ikke har fått sett de, det skjønner jeg ikke.
   Hun skammet seg kanskje fordi også det gikk som jeg sa?

---

--- --- ---
Og ifra Runes Dagboks-notater for 22.05. 2008:

   Jeg sitter med to papirer jeg ikke har sett før i hånden, som jeg fant i natt, bortgjemt av Trude, hvor Trude med håndskrift har skrevet følgende på det ene:

   Morgennotater 18. mai 2006.
   grunnleggende ting -
   forskjellene ondt - godt.
                     galt - rett.
   hjelp til å skjønne virkeligheten.
   ((( overstrøket setning: Mye jeg ikke vet - missxxxxx om att )))
   Vil ikke ha noe oppgjør.
   Vil ha forståelse. Ikke kamp & krig.
   Ganske tom.
   Mot tomheten da?
   Kjærlighet er det viktigste.
   Litt nervøs
   omstendighetene fullstendig forandret.

   Balder var (er) snill grei hjelpsom, omtenksom, fantasifull og glad. Men han iriterte faren. Ble mer og mere kynisk. Ikke lengre vellvillig ... (Grunnen?)
   Han kunne ikke tåle lengre å bli kontrolert på div. områder. Han var veldig snill. En sånn en som legger merke til duggdråpene på einerbusken og beundrer dem.
   "Pappa han blir aldri fårnøyd med meg."
   Æ e aldri bra nok får pappa sa han.
   Nei då - (jeg)
   Jo ... (Gladere) Sånn e det bare.

   Han elsket naturens gaver og hele.
   Nydelig fløite sang (spill)
   Mere en ressurs enn en plage - tross alt.
   Det ville gått over.
   Stadig høre hvor ille han var.
   Fårr mye høre det. Den gode Balder.
   De andre vil ha storebroren sin.
   Hans gode sider var utrolige.
   Hvordan går det med han no.

   Sindige tanker. Besindige hannlinger.

   Ropte da han sa det.
   Komme seg bort osv. Missfoster o.s.v.
   (Avsondring?)
   Hjerte. Jeg feig? Eller bare saktmodig.
   vil betenke mine skritt så jeg ikke går feil.
   Balder - ubesindig -
   Savnet den 3. dagen. Hhhhh ... ubeskrivelig
   Regn ute. Lurer på hvordan det går med han.
   Kjærligheten er det største største.
   Smerte. Smerte. Når får jeg se han igjen å høre
   fløite spillet - hannes. Borte, borte, borte ...

   Leita efter håp. For han ble litt kynisk / oppgitt - iritert.
   Og ville iritere.
   ALVORET.

***

   Det andre papiret har Trude antagligvis skrevet på i samme tidsrommet - og der står det følgende.

   Æ veit itj nå svar på nå, på løsning.
   No leve æ så i området får besinnelse.
   Kunne vært annerledes. Jeg lever i sorg
   fremkaller den ikke. Stille sorg, hensyn til
   de minste. Han hadde begynt å leve mere igjen
   var mere glad - stelte mere med livet. (det levende igjen
   ikke bare data. Men han ville ville iritere.
   Han skulle fått fårtalt. Jeg skulle ha reddet ham.
      Ok baybyen skriker. Han ville hun skulle
   hete Rosita.

   Det er lett og vanskelig å være etterpåklok.

***
---

   Disse tingene har Trude skrevet i begynnelses-fasen av den krigen hun igangsatte overfor meg og ungene - og som hun fikk med seg Balder på!
   Og nu - to år efterpå - tror hun hun har fått det som hun ville!
   Mens hun i virkeligheten har fratatt Balder det meste. Både fløitespillet, sin far og sin familie og sitt hjemsted og sin moral! (Hun skjønte ikke engang hva som muliggjorde fløytespillet.) Og har fratatt resten av familien nærsagt alt! Foreløbig. Og snart fullstendig fullstendig alt! Inklusive seg selv. Hvis hun ikke stoppes.
   Fordi ingen enda har klart å stoppe henne! Og de som liksom har hjulpet henne ikke engang har klart å skjønne det plukk av hva hun holder på med! Fordi de er for dumme, - og tror de vet! Og fordi den der dumme, onde og farlige Iren K. Hebnes (hva nu enn hennes problem er!) sitter og fryder seg over galskapen som trenger seg lengre og lengre inn i virkeligheten! For å ødelegge og å hærje i virkeligheten! For å ødelegge alt som var og er godt! På en måte - på sett og vis, iallfall foreløbig - sammen med Trude! Galskapen og ondskapen i vold! Som de tror - på sett og vis - er kjærlighet!
   
---

   Trude skjønner selv ikke at angående det som skjedde med Balder, noe i henne enormt over-dimensjonert har gjort seg gjeldende i en meget så farlig galskap og sykdom! Hun ser det ikke og skjønner det ikke selv! Hun tror bare at det er sånn det skal være - og at det er akseptabelt og greit nok at det er sånn! Det er det vi alle sammen må fortelle henne at det ikke er. Og at må takles på andre måter. Det er i dette hennes problem befinner seg. Hun var så absolutt gal i gjernings-øyeblikkene med hensyn til det kriminelle hun har gjort seg skyld i. Men hun må stoppes - og få behandling og hjelp for hva hun har gjort seg skyld i - og for å kunne komme seg ut av det. Og selv skjønner hun det absolutt ikke enda.
   Likså lite som Iren K. Hebnes skjønner at hun har et alvorlig og farlig problem!

---

--- ---
--- Og ifra Runes Dagboks-notater for 23.05. 2008:

   Jeg forstod det på Gudmund som at Idun nu reiser til Aud Signy og Trude, for å være der noen dager.
   Og at Idun kommer frem dit i dag. Idun er medskyldig og delaktig i kidnappingen.
   Gudmund har ikke snakket med noen av de kidnappede ungene pr. telefon - han har altså ikke snakket med de siden han var der, for mere enn tre uker siden. Ungene vet at også Gudmund er medskyldig og delaktig i kidnappingen.
   Ungene har fullstendig telefon-forbud. Totalt brev- og besøks-forbud også. Med mere! Og har hatt det i syv uker nu!
   Fordi Iren K. Hebnes vil ha det slik? Og går god for at det skal være slik?

---

   Det var antagligvis Gudmund i lag med Balder som var her hjemme og tok med seg Bobby og forskjellig da jeg var der for å hente ungene. Det kan jo ha vært en av de som da var her som har tatt med seg Alfred Vogel-bøkerne. De pleier aldri være vanskelig å finne - og har vært og er alltid i daglig bruk. Borte vekke er de iallfall nu.
   Efter at Trude for to år siden begynte å sette Balder og seg selv i krig imot meg, fordi Balder og jeg hadde blitt enige om at han skulle flytte og Trude ikke tålte å la ham få være i fred, har diverse nu og da forsvunnet herifra. Fotografier, bøker, etc. Uten at det er blitt spurt eller snakket om det på forhånd. Selvtekt, løgn, simpelheter og falskhet ble mere og mere deres varemerke.
   Godt i det minste at Bobby også er her nu. Særlig for Mikka.

---

   Rett efter at jeg skrev det over her fant jeg enda en håndskrevet tekst av Trude, i en skrivebok. En tekst som litt belyser hva jeg i sted skrev. Jeg tar vare på disse vitnesbyrdene sammen med den øvrige saksdokumentasjon.
   Trude har skrevet følgende:

   Torsdag 19 / oktober 2006.
   Balder kom hit uventa sammens Per (Snabel) 10. oktober. En nyderlig solskinnsdag - med knallblå himmel. Så var han her noen minutter eller 2 - 3 halvtimer - eller 4.
   Selveste Balder. (Situasjonen er jo i virkeligheten meget trist og tragisk.) (Det siste trengs vel ikke skrives.)
   Dagen før hadde også Per vært hær fordi - han hadde reparert ytterdøra som var blitt stengt og ikke kunne åpnes. Den var ødelagt - noe i mekanismen med håndtaket og greier sånn att plutselig, så kunne ikke døra åpnes mere - håndtaket gikk rundt og rundt.
   Jeg ringte da til Schnabel fårr å spørre efter Gudmund som var der og gikk på fjelltur sammens Pål.
   Fårr å få Gudmund hjem å hjelpe meg å få opp døra da. Urda og Mariel og Stauda og Alfredo måtte bruke vinduet i stua fårr å komme seg ut og inn.
   Frøydis var også på fjellet ilag med Gudmund og Paal.
   Det var en eller to dager i forveien, jeg tror det var kvelden før så hadde Rune skrevet. Ett dikt og dette diktet hette Stengt ble alle dører, tror æ det var.
   Så blir døra stengt også kommer Per å reparere deinn også kommer Per hit nest dag sammens Balder - Balder går også som den selvfølgeligste ting rett inn i huset - han var i alle rom - Han sa han ville hente noen bøker også - jeg klarte ikke helt å hente finne noe til han - jeg kunne ikke få meg til til å tenke på den slags - som ting.
   Men i ei tønne i snekkerbua var noen / en del av tingene hans. Han tok med seg. Bl.a. kråkefot pulver - (i en liten trebox som det sto MISTELTEIN på - fordi det har vært misteltein i den før.) Og laftekurs sertifikatet så æ.

---

   Mere enn dette skrev ikke Trude der da.
   Uttrykket "selveste Balder" går igjen i flere av hennes tekster.
   Når det gjelder diktet hun nevner så fant jeg det nu frem ifra mine jo offentliggjorte Dagboks-notater for oktober 2006 ( ekstern ). Og jeg skal gjengi det her nu igjen. Det er barnet som snakker i diktet, og som erindrer. Barnet som ble frarøvet sin barndom, uskyld og fortid - og som erindrer dette umistelige som nu befinner seg bak stengte dører. Barnet som mistet seg selv og alt! Først også noen ord av Aleksander Solsjenitsyn som jeg nedskrev rett foran diktet mitt den gangen:
 
   Forfatteren (og Nobelprisvinneren, 1970) Aleksandr Solsjenitsyn skriver i et brev til Den sovjetiske forfatterforenings sekretariat, følgende – om sykdom og sunnhet i samfunnet:

   Åpenhet, ærlig og full åpenhet, det er den første betingelse for sunnhet i alle samfunn, vårt medregnet. Og den som ikke ønsker denne åpenhet for vårt land, bryr seg intet om sitt fedreland og tenker bare på sin egen interesse. Den som ikke ønsker denne åpenhet for sitt fedreland, ønsker ikke å rense det for dets sykdommer, men bare å drive disse sykdommer inn i dets indre så de kan verke der. / 12. november 1969. / A. Solsjenitsyn.”

   Gjengitt i boken ”Mellommann i Moskva” av Per Egil Hegge, Oslo 1971. 

--- Et dikt jeg skrev i går:Stengt ble alle dører

Stengt ble alle dører.
Et barn leker der bak.
Sødme i vegger og tak.
Gleden der jeg hører.

Intet annet ville det ha.
Noe annet du tilhører.
Dit vi nu deg fører.
Var det noen som sa.

Du skal slave og svike.
Vi må klippe deg av.
Ingen slipper det krav.
Barnets rike må vike.

Ingenting er som du tror.
Alle skal være like.
Også du eies av de rike.
Ikke av din far og mor.

Stengt ble alle dører.
Et barn leker der bak.
Sødme i vegger og tak.
Gleden der jeg hører.

Fattig nu jeg hører.
Ifra svikets verden.
Dit gikk ferden.
De fattige jeg tilhører.

Hvor gikk far og mor?
Den samme vei?
Glemte de meg?
Til svik og hor?

Stengt ble alle dører.
Et barn leker der bak.
Sødme i vegger og tak.
Gleden der jeg hører.

Og jeg gråter.

*

Rune L. Hansen,
08.10. 2006, Vikebygd.

***
---

   Trude kan iallfall ikke ha fått med seg noe som helst av budskapet i diktet!
   Jeg tror hun må ha forstått det på en motsatt og fullstendig fullstendig gal måte!
   Det ser en vel enda bedre og til fulle nu i disse dager.

---

   Totalt sett og kvalitativt så tror jeg faktisk ingen barn i Norge har hatt en så god barndom, oppvekst og familie-idyll som i vår familie. Og det omtrent har alltid i alle årene også vært hva vi i så rikt monn har fått høre ifra andre. Bortsett fra i de to siste årene - hvor Trude i tillegg til Iren K. Hebnes grovt og ille har motarbeidet og skadet familien.
   Selv i de syv årene da vi som verst ble trakassert og forfulgt av Skaun kommune-administrasjon hadde barna det meget godt.
   Fordi jeg alltid - i alle årene - så iherdig har satt trivsel, trygghet, tillit og god omsorg i fokus.
   Og anstendighet, ærlighet, det å være snill, hensynsfull og alt annet godt.
   Hvilket fremgår av hele mitt voksne liv!
   Desto mere forskrekkelig hva Iren K. Hebnes holder på med. Og Trude.
   Det hele er så makabert som noe bare kan bli.
   Selv det aller beste mulig var altså ikke godt nok!
   Og fikk utakk!
   Balder, Idun og Gudmund skal sannelig få noe særdeles meget å tenke på når de selv har blitt foreldre!
   Det er så utrolig og absurd det hele at en omtrent ikke kan tro at det er sant!
   Som også Trude - og andre - sa det i begynnelsen, for to år siden.
   Ja, hvem sa vel ikke det?

---

--- ---
--- Og ifra Runes Dagboks-notater for 25.05. 2008:

   Trude har villet dokumentere hvor stygt jeg snakker om henne. Det var derfor jeg ga henne en lyd-opptager i julegave også. På et papir jeg fant under kommoden i stuen her har Trude skrevet følgende, datert 20.10. 2006, med R for Rune:
   "R: Jeg tror du liker att Synnøve eller hvem som helst prøver liksom å hjelpe deg i krigen imot mæ liksom, da er alt liksom smigrende å ....."

   Hva blir det neste jeg finner, mon tro?

---

--- --- --- Og ifra Runes Dagboks-notater for 26.05. 2008:

---

   Vi var på besøk hos Eirik og Hege i Hardanger i fjor, lørdag 28.07. til onsdag. ( ekstern ). Vi hjemkom sent på kvelden onsdag 01. august 2007. ( ekstern ).
   Den skriftlige bekjennelsen håndskrevet med kulepenn av Trude som jeg i går fant, går i sin helhet slik:

                                  28/7 - 2007.
   Hvorfor jeg løy? J
   Jeg løy fårr å skjule noe.
   Skjule hva - ?  Og hvorfor skjule ...


   Vi = Stauda, Alfredo, Mariel Rose, Urda, Solborg, meg, Rune, har vært hos Eirik, og Hege, Birk og Rein.
   Vi kom hjem ganske seint i går kveld - Ganske seint. Hadde vært ulykke - trafikk ulykke så det ut som - et stykke efter Odda på hjem veien. Det var bare fint med fam. Wiken. Vi var også innom Jon Skar. Artig det også.
   Ganske bra vær i dag, planta om div. littegrann som Rune hadd me - han hadde bl.a. vært innom hos naboer eller bekjente av Eirik og fått med seg en ca. 4 sorter Kirsebær derifra, bla. Hardanger kirsebær. Vi kjøpte også kirsebær på hjemmover veien.
   hei og hå er stupe trøtt.
   Men har vært flink å børste tennene i kveld.
   Ja - ganske så vakkert vær her i dag! Ungene har alle sammen storkost seg i dag.

---

   Alt dette har Trude antagligvis skrevet kvelden torsdag 02. august 2007.
   Hva var det hun siktet til at hun løy om?
   Alle de løgnene hun stod for lørdag 28.07. 2007, den dagen vi reiste? Henviser til mine Dagboks-notater ifra da ( ekstern ) i så måte.
   Trolig ikke. Hun ville da ha formulert seg annerledes.
   Og i så fall: Hva var det hun løy om - og ville skjule?
   Og hvorfor skrev hun dog datoen 28.07. 2007 øverst?

   Har det sammenheng med noe annet hun ville skjule og løy om?
   Har det sammenheng med svangerskapet ( ekstern )?
   Jeg har vanskelig for å skjønne hva det ellers skulle være.

   Til både Idun og Gudmund har hun i tiden omkring fødselen sagt at det er jeg som er far til barnet.
   Men er det det?

   At Trude lyger er absolutt ikke noe nytt.
   Hvilket blandt annet også fremgår av hva som fremkom og hva skjedde før vi reiste lørdag 28.07. 2007 ( ekstern )!

---

   Jeg har i de to siste årene sagt til Trude både at jeg vil ha skilsmisse - og at jeg absolutt ikke vil ha skilsmisse.
   Når jeg har sagt at jeg vil ha skilsmisse, eller altså at det må bli og er en skilsmisse, så har det alltid og hele tiden vært underforstått, at det er et: Hvis ikke.
   Og det Hvis ikke har hele veien vært: Hvis ikke du slutter med løgnaktigheten, falskheten, uansvarligheten og tankene om kidnapping.
   Og underforstått også: Hvis jeg kan være sikker på, hvis jeg kan ha tillit til, at hun slutter med det så er alt vel og bra og ingen som helst skilsmisse ønsket ifra min side.

   Hva hun selv har sagt i så måte - og sier? - fremgår meget så tydelig særlig på lyd-opptaket MIC-2008-01-22_10h54m28s.wav.
   Imidlertid virker det nu siden kidnappingen som at hun fullstendig sier alt annet og motsatt!
   Absolutt fullstendig!
   Og absolutt fullstendig galskapen, hatet og umenneskeligheten i vold!
   Mildt sagt!

---


--- --- --- Og også ifra Runes Dagboks-notater for 26.05. 2008:

---

   I jakke-lommen til Trude fant jeg i dag et papir hun har skrevet på med kulepenn. Her gjengir jeg innholdet, for den som har lyst til å forsøke å finne ut noe av det. Det ser ut til å være litt av Trude sin strategi-plan frem mot fremstillingen i Fylkesnemnda. Antagligvis planlagt sammen med sin advokat eller Åse. Eller begge:

   Nye regler - alt som kommer fram. Jurymedlem.
   Gi meg til kjenne
   16. juni - Bare det som
   kommer fram i retten.
   Tidsrom fylkesnemnda -
   lek - det som kom fram
   i forhandlingene.
   Gjennom jordmora - til adv.
   Vittne - omsorg.
   Bevist at det er
   Jobben bevise att de tar feil.
   Ingen tid å miste.
   Politiet -
   Froland komune -

   Ferdig med samtalen.
   Opptak - av møte til
                 tilsynsfolkene.
   Manipulert -
   Handle alene -

   Legge det opp.
   Bidra belyse saken til
   min fordel.

   1. Hybel
  Gudmund.

***
---

--- --- --- Og ifra Runes Dagboks-notater for 30.05. 2008:

---

   Jeg vil for å belyse saken enda litt bedre gjengi noe Trude skrev i Dagboken sin for mandag 21.06. 2004. Følgende:

   "Irene og Holgeir var her i går.
   Vi begynte med den der "Kunskap som fører til evig liv" boka også. Som de 4 største ungene fikk fra Jehovas Vitner da dem fikk hver sin bibel.
   Jeg sa for ca. 2 uker (før "mormor" og "farmor" var her att jeg ikke syntes ungene skulle lese den - Rune sa da att det var bra att jeg var forsiktig , men att det var i orden (eller noe sånt) at ungene leste den. Boka begynte i går med att nøkkelen til evig liv er kunnskap. - Jeg sa da att jeg trodde att det var kjærliget som var nøkkelen til evig liv.
   (- Evig liv og evig liv - for Gud er ingen døde - vi lever og lærer i sirkler).
   Rune tillot seg da å være så ufin og uforskammet att han påstod att jeg - tror om meg selv att jeg er en så veldig kjærlig person el.l., sa han, så jeg behøver ikke lære noe - Husker ikke akkurat ordrett det som han sa.
   Ellers så sa han også, men det var ikke når Irene & Holgeir var her, men før på dagen (dem kom i 19.tiden) att hadde jeg vært alene med ungene uten han - så hadde jeg ikke vært respektert som mor en gang - hæ hva får han det fra - og hvorfor og hvordan??? - Jeg svarte da att - Hadde det ikke vært for han så hadde jeg ikke vært mor.
   Han er i heletatt en ganske trasig type til tider.
   Om jeg skal komme med noe negativt her. Dette er jo min dagbok det."

---

   Kjærlighet til hva, Trude?
   Og hvilken slags kjærlighet?
   Dårlig, feil og egoistisk slags kjærlighet?
   Hva er vel kjærlighet uten godhet og visdom?
   Og som sagt: Kjærlighet til hva?
   Og hvordan?
   Hva du nu og i to års tid har holdt på med, er anti-kjærlighet!
   Direkte Anti-Ordet nu i snart to måneder!
   Det ikke det fjerneste engang ligner kjærlighet.
   Tvert om.
   Og heller ikke godhet og visdom.

   Hadde jeg uforvarende havnet i Trude sin situasjon, så hadde jeg besinnet og beskikket meg tusener av ganger underveis.
   Trude har bare gjort det motsatte.
   Og hvem gjør vel slikt noe?
   Nærsagt hva slags grunner de enn påberoper seg?
   Og hva sier vel de som kjenner oss til slikt noe?
   Både nu og senere?
   At Trude har sluttet helt med å være menneske?
   Og at hva hun gjør er så urett som noe urett bare kan være?
   Og at det heller burde vært jeg som gjorde slikt noe?
   Hvilket jeg dog som bekjent aldri noensinne kunne ha gjort!
   Men hva sier de, tror du, Trude?
   Ikke de der nye "vennene" dine, men de som kjenner oss?
   Og som kjenner oss godt?

---

rlh-20080603--- --- --- Og på et udatert papir - antagligvis ifra 2006? - har Trude med kulepenn skrevet følgende, som viser hvordan hun strever med å forstå et problem som oppstod for henne i forbindelse med Balder i 2006:

   Han pappa Rune han vil heller silles enn att Balder og Idun skal få komme på besøk.
   Han vil heller ta i fra dere barn, sin far enn å ta i fra Idun og Balder muligheten til å angre. Fordi han er så glad i Idun og Balder.

   Fordi han er så glad i Idun å Balder vil han ikke la dem få komme på besøk. For da vil han fra ta dem muligheten til å angre.
   Og derfor synes og vil han heller silles fra mamma Trude. Og ta i fra de andre barna sine foreldre enn å ta i fra Idun og Balder mulighet for anger.
Fordi han elsker Idun og Balder så høyt.

   
Og ellers så vil han ikke la Balder og Idun få komme hit. For det vil skade de andre barna og splitte familien. Han vil heller silles, og la familien gå i oppløsning enn å la dem få se oss. Får ikke å ta i fra dem muligheten til å angre.

---

--- --- ---