-- 2006-starten-kronologisk.html                   --- BREVENE ( ekstern ) ---                               RUNE-SAKEN / VINDAFJORD

SKISSE - RLH pr. 10.04. 2010 /    

|| VIDERE ---> ÅR 2007 ( ekstern )ÅR 2008 ( ekstern ) - ÅR 2009 ( ekstern ) - ÅR 2010 ( ekstern )ÅR 2011 ( ekstern )ÅR 2012 ( ekstern ) -

Se iøvrig:  Kronologi kidnappingene og fangeholdene av barna ( ekstern ) -- Beskrivelser-av-fam-Hansen.html ( intern ) -- 

- 2006 -
UFERDIG

Saks-komplekset kronologisk presentert
- herunder år 2006:


   Starten i 2006, - slik begynte saks-komplekset:

   Det hele startet med en tåpelig skriftlig såkalt bekymrings-melding fra Mattilsynet. Hva som derefter trinn for trinn skjedde er interessant og tankevekkende. Det fremgår allerede ifra starten entydig og tydelig at Iren K. Hebnes i det heletatt ikke er interessert i barnas eller familiens ve og vel, men har bestemt seg for krig-førende å til-intetgjøre far og familiens livsverdier, og at hun i så måte har sine fremgangsmåter og planer ... koste hva det koste vil ... 

   Herunder kronologisk oppstilling av de viktigste hendelsene, fra starten 22.02. 2006 frem til 2007. (Se egen oppstilling videre for år 2007 ( ekstern ) og videre.
   Henviser og refererer konkret ang. alt dette særlig til Runes Dagboks-notater ( ekstern ), samt til saks-kompleksets øvrige dokumenter ( ekstern ), samt til lyd-opptakene ( ekstern ).

   -- Mattilsynet 22.02. 2006 ( ekstern ).
           Solborg født 28.02. 2006.
   -- Møtet i Vikedal 13.03. 2006 ( ekstern ).  Dbn 19.05. 2006 og 21.05. 2006 ( ekstern ).

 
         Stort oppslag i Haugesund avis lørdag 25.03. 2006 ( ekstern ).
           Brev fra fam. til bvt, 27.03. 2006 ( ekstern ).
   -- Jens Tveit kontaktet av Iren K. Hebnes, 01.04. 2006 dbn ( ekstern ).
           Brev fra fam. til ordfører Arne Bergsvåg 05.04. 2006 ( ekstern ).
   -- Jens Tveit, 07.04. 2006 med beskjed fra Iren K. Hebnes, dbn ( ekstern ). Lyd-opptak ( ekstern ). Og 
i Frøydis sin Dagbok for 08. april 2006: "Får noen dager siden var vi i avisa. Det var et digert bilde på fårsiden og ini avisa og det er mange som har ringt og som har kåmet med gaver. Vi har fåt en plante og en drue klase. / Barnevernet sier at di skal ike plage ås mere."
            Skogbrannen 07.05. 2006 ( ekstern ). Ikke viktig i saken.
            Balder mistenksom, 11.05. 2006 dbn ( ekstern ).
            Britt Nelly Tveit, 12.05. 2006 dbn ( ekstern ).
   -- Balder flytter hjemmenfra 15.05. 2006. Henv. f.eks. dbn 14.05. 2006 ( ekstern ) og 18.05. 2006 og 22.05. 2006
og 30.05. 2006 og 03.06. 2006 ( ekstern ) og 04.06. 2006.  > Iren K. Hebnes, mormor, Per Schnabel, Ødegård, Trude.
   -- Fam. henv. seg til politiet 19. og 23.05. 2006 dbn ( ekstern ). Og 13.06. 2006 ( ekstern ).
   -- Jens Tveit, kontra-beskjed! 20. og 21.05. 2006 dbn  ( ekstern ).
            Kontaktet ang. Skaun av avisen Trønderbladet 26.05. 2006 ( ekstern ), og dbn 02.06. 2006 ( ekstern ).
   -- Trudes bak-ryggen-krig-føring. > Balder, mormor, Per Schnabel, Ødegård.
            Idun flytter hjemmenfra 10.07. 2006 dbn ( ekstern ).
   -- Trude nu 1. kidnapping desember 2006, på grunn av Balder-problemet, dbn ( ekstern ). Og dbn 06.06. 2008: "
Hverken jeg eller andre fikk snakke med ungene hun kidnappet i desember 2006 ( ekstern ). Altså ikke dengang da heller! / Trude forsvant plutselig og overraskende hjemmenfra kvelden tirsdag 19.12. 2006, og tok med seg tre av barna våre (Solborg, Alfredo og Stauda). Onsdag morgen befant hun seg med de tre barna hjemme hos Mergret Alne. Torsdag 21.12. 2006 kidnapper hun enda to av barna (Mariel og Urda), rett foran øynene mine! Og viderefører kidnappingen - nu da med 5 av barna våre. Helt frem til tirsdag 26.12. 2006 (2. juledag) da hun kom hjem igjen med barna. / Misfornøyd med ikke å ha nådd sitt mål."

   -- Hebnes sin første hus-inkvisisjon og kidnapping 07.01. 2007, dbn ( ekstern ). > Iren K. Hebnes, 5.000,- kr., osv., osv.
   -- Over til år 2007 ( ekstern ) --->
   


Videre til år 2007 ( ekstern ) --->          


---