-- 20111021-to-ECHR-from-RLH-Norway.html     --- ECHR-EMD-RLH-saken-index.html ( ekstern--- BREVENE ( ekstern ) --- Menneskerettsloven-Norge-Index.html ( ekstern )  --- dbn.html ( ekstern ) ---
((The Norwegian version of this letter is on this link / Den norske versjon av dette brev er på denne link : ekstern - intern.))
RLH: Sendt by mail 21.10. 2011.To:
 The Registrar, European Court of Human Rights,
 Council of Europe,
 F-67075 STRASBOURG CEDEX

From:
  Rune L. Hansen,
  Tindeland,
  NO-5568 Vikebygd, in Norway


Application no. 10240/11 Hansen v. Norway

                                                           Date:  Friday 21. October 2011, Norway


   Here I dispatch copy of new documents as an update to the case to
the ECHR (Norwegian: EMD).
   My previous letter to the Court was dated 30.08. 2011 ( external ).

   This, enclosed (vv2), are the new documents I here now submits:

-- 
vv2-- 20110817-NR-2-fra-Skatteetaten-Vindafjord-penge-krav-til-RLH.html ( intern ) -
vv2-- 20110829-Brev-svar-fra-SI-til-RLH.html ( intern ) -

vv2-- 20110907-Mere-utvidet-politi-anmeldelse-fra-RLH.html ( intern ) -
vv2-- 20110914-fra-Skatteetaten-Vindafjord-til-RLH.html ( intern ) -
vv2-- 20110919-til-Skatteetaten-Vindafjord-fra-RLH.html ( intern ) -
vv2-- 20110913-fra-Politiet-til-farmor.html ( intern )
vv2-- 20110919-fra-farmor-til-RLH.html ( intern ) -
vv2-- 20110922-fra-Skatteetaten-til-RLH.html ( intern ) -
vv2-- 20110927-fra-Statens-Veivesen-til-RLH.html ( intern ) -
vv2-- 20110928-fra-Voldsoffer-kontoret-og-SI-til-RLH.html ( intern ) -

vv2-- 20111003-fra-Skatteetaten-Vindafjord-til-RLH.html ( intern )
vv2--
20111020-oppdatert-politi-anmeldelse-fra-RLH.html ( intern ) -
 


-----------

   The following documents (vv) was attached to my last letter, dated 30.08. 2011 to the ECHR:
   
vv--->  
2003-Idun-om-hjemmeskolen-Snr21-s27.html ( intern ) - 

vv---->  20081017-Politi-Avhor-AaseM-Kristensen.html ( intern ) -
vv---->  20081021-Politiet-avhor-nr-1-av-Trude.html ( intern ) -
vv---->  20081022-Politiet-avhor-nr-2-av-Trude.html ( intern ) -
vv---->  20081023-Siktelse-Straffesak-RLH.html ( intern ) -

vv----> 20081118-F-Tilleggs-Siktelse-Straffesak-RLH.html ( intern ) -

vv---->  20110605-fra-NAV-Innkreving-til-RLH.html ( intern ) -

vv---->  20110703-Autorisasjon-ECHR-SSH-RLH.html ( intern )
vv---->  20110711-Til-SI-fra-RLH.html ( intern )
vv---->  20110711-fra-SI-til-RLH.html ( intern ) -
vv---->  20110713-svar-brev-fra-SI-til-RLH.html ( intern )
vv---->  20110714-til-Riksadvokaten-evt-Spesialenheten-fra-RLH.html ( intern )
vv---->  20110722-fra-NAV-et-penge-krav-vurderes.html ( intern ) -
vv---->  20110731-melding-avskiltet-bil.jpg ( intern ) -

vv---->  20110805-fra-Spesialenheten-for-politisaker-kopi.html ( intern )
vv---->  20110809-penge-krav-fra-SI-til-RLH.html ( intern ) -
vv---->  20110815-Vedtak-fra-Riksadvokaten-P-ark.html ( intern )
vv---->  20110817-fra-Skatteetaten-Vindafjord-penge-krav-til-RLH.html ( intern )
vv---->  20110823-fra-Spesialenheten-for-politisaker-til-RLH.html ( intern )
vv---->  20110824-til-norske-myndigheter-fra-RLH.html ( intern )
vv---->  20110824-til-NAV-Kundesenter-Rogaland.html ( intern ) -  
vv---->  20110824-til-Spesialenheten-for-politisaker-fra-RLH.html ( intern )
vv---->  20110825-fra-NAV-Kontaktsenter-til-RLH.html ( intern )
vv---->  20110826-Beslutning-om-ransaking-RLH.html ( intern )
vv---->  20110827-fra-Stauda-Sofie-Hansen.html ( intern ) -
vv---->  20110830-til-Politiet-fra-RLH.html ( intern )


---


With regards from

                Rune L. Hansen,  (( + signature ))
21.10. 2011---