----- Denne side: db201303.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31.  ---- 
----- 
---  Mars 2013 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, fredag 01. mars 2013, Vinberget:

    Vind og mye mørke skyer drivende fra nord, månen nokså full over horisonten i sør og omtrent null grader Celsius her ute klokken 3 i natt. Tidels overskyet og tildels sol med fra 5 til null grader utover dagen. Mørkt, yr og i underkant av null grader klokken 19.30. Mørkt, disig og 1 minus-grad klokken 22, med antydninger til sne i luften mot midnatt.
   Ikke minst hvor utrolig grotesk og pervers i en overflod på kryss og tvers i alle sine instanser den politiske og juridiske mafiaen som driver med kidnapping og fangehold av barn er, inklusivt også via falske alene-mødre (eller såkalte "barnefordelings-saker"), har jeg omfattende og solid dokumentert. Deres nu helt alminnelige falske og frekke propaganda, trakassering og falske dokumentasjon, diskriminering, hovmod, osv. også. Mennesker som snakker om hvordan andre mennesker behandler sine barn, men som selv behandler andre barn (og foreldre) så utrolig groteskt og grovt kriminelt som i det heletatt bare mulig! Og som har gjort og gjør barn, foreldre, med-mennesker, lov og rett, integritet, kultur og det meste av alt annet fullstendig verdiløst og uten betydning, annet enn som på allslags kriminelle vis å manipulere med for penger, makt, egoisme og karriære. Og hvor uhyre smittsomt, perverterende, katastrofalt og livs-farlig alt dette kriminelle i regi av den offentlige forvaltningen er. Og hvordan det har vokst frem og viltert ødelegger stadig mere og flere.
   Hvordan og hvorfor det har spredt smitte-stoffer til India har jeg blandt annet også detaljert dokumentert.
   I India hadde fra før av, noen få år tidligere, smitte-stoffene fra menneskelige monstre som norske Arbeiderpartiets Gro Harem Brunstland (lands-morderen Gro Harlem Brundtland) spredt seg. I den grad blandt annet at kjønns-diskriminering ble implementert i Den indiske Grunnloven!
   (Med å betegne Brunstland som et monster sikter jeg ikke bare til den ulovlige Abort-loven hun ville befolkningen skulle følge.)
   Smitte-stoffene spredte seg særlig både i det sentrale Europa og i USA og visse andre steder i verden. Med frem-voksende kjønns-diskriminering i regi av feminisme (som f.eks. Anna
Freud) som årsak. Det sentrale "trickset" for denne var å si at barnets far er unødvendig. I og med en slik setting ble selvfølgelig også barnets mor og begge foreldrene egentlig unødvendig for barnet - og barnet unødvendig for en far og en mor. Osv. Sinnssykt, og fullstendig motsatt alt av erfaring, lærdom og lov og rett i verden!
   Kriminell politikk ble og blir verre og verre til organisert kriminalitet, massive hekse-gryter med kriminalitet, diskriminering, falskhet, frekkhet, inkvisisjoner, trakassering, kidnappinger, fangehold, utplyndringer, tortur, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord, i regi av de som mest egentlig skulle og skal hindre at slikt skjedde eller skjer.
   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 02. mars 2013, Vinberget:

   Mørkt, disig, fuktig, sludd, et lag sne på bakken og omtrent null grader Celsius her ute klokken 3 i natt. Vind og skyer fra nord utover dagen, tildels sol, med oppmot 4 og 5 pluss-grader. Disig formiddag. Halv-mørkt, noe sludd og regn på bakken og i luften og omtrent null grader klokken 19. Mørkt og omkring null grader videre utover kvelden.
   Overlevd, levende?
   For meg er det ganske ufattelig at jeg har overlevd alt dette så langt og så lenge. Selv om overlevd egentlig ikke er det rette ordet. Jeg er gjennom-torturert og nokså fullstendig drept mange ganger underveis.
   Jeg har iherdig utholdende forsøkt å utholde av hensyn til barna, med-mennesker og verden.
   Hverken jeg eller resten av familien har overlevd.
   Og det hele pågår enda. Overfor hele sivil-befolkningen, i forskjellig grad.
   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, søndag 03. mars 2013, Vinberget:

   Mørkt og omkring null grader Celsius her ute i natt, men 2 minus-grader og avtagende måne mere enn halv-full over horisonten i sør klokken 5. Dus tildels lett overskyet og noe slørete himmel fra vest og nord-vest klokken 10, med sol og omtrent 1 pluss-grad. Lett overskyet vest-fra utover eftermiddagen, med 3 pluss-grader klokken 16. Mørkt, fuktig luft og omkring null grader utover kvelden.
   Det er absolutt ingenting som tilnærmet mere og verre stimulerer og drar også et mylder av annen grov kriminalitet med seg enn kidnappinger og fangehold av barn i regi av den offentlige forvaltningen. Dette faktum er noe de fleste enda ikke har tenkt på eller gitt uttrykk for, men det fremgår også egentlig nokså synlig og tydelig på så forskjellige vis av hele min saks-dokumentasjon.
   Undersøk og gjennomtenk selv!
   
---
---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, mandag 04. mars 2013, Vinberget: 

   Mørkt, fuktig, tildels yr og omkring null grader Celsius her ute i natt. Overskyet, disig, yr og 1 pluss-grad her ute klokken 9. Utover dagen omtrent det samme. Utover kvelden mørkt og omtrent det samme.

   Jeg har ved noen anledninger omtalt feminisme.
   Feminisme handler om, som ordet selv avslører, å få makt for kvinner. Det er ingenting som helst anstendig eller bra i det eller med det, men diskriminering, stupiditet (altså dumhet) og unaturlighet. Feminister tror seg gjerne å ha oppfunnet "kruttet" eller noe som verden før ikke har forstått. Forholdet er motsatt. Verdens menneske-tradisjoner og -kulturer har meget forlengst både erfart og forstått, men på en hensynsfull måte i forhold til menneske-naturen og verden. Kristendommen er et godt og sentralt eksempel på dette. Likeverd er ikke for disse hverken å stimulere til kjønns-krig eller oppløsning av familien og samfunnet.

   Kjønns-diskriminering i regi av den offentlige forvaltningen er med rette forbudt og straffbart i Norge, inklusivt i menneske-rettighetene. Likevel er det visse mennesker, altså visse kriminelle, som ikke bryr seg om dette, men som forholder seg ulovlig og straffbart til det. For visse mennesker er endog politisk å tilby slik kriminalitet (også som indirekte eller direkte valg-flesk) et virkemiddel for makt, hvilket ikke mindre er ulovlig og straffbart.

   Arbeiderpartiet og deres med-spillere står for en slik grov-kriminell virksomhet og politikk og gjennom-syrer den offentlige forvaltningen med den. Særlig ved å utplassere i den offentlige (inklusivt juridiske) forvaltningen som nøkkel-personer og nyttige idioter mennesker fra sine kretser som er villige til blandt annet slike former for kriminalitet. Variasjonen i politikk som aksepteres er minimal, i alle instanser.

   Nuværende såkalte barne- og likestillingsminister (og feminist) Inga Marte Thorkildsen (SV) i og for Ap-regjeringen er et av veldig mange gode eksempler på dette.
   Og før henne i samme stillingen Kristin Halvorsen (en kort stund, 05.03. til 23.03. 2012, konstituert), Audun Lysbakken (20.10. 2009 til 05.03. 2012), Anniken Huitfeldt (29.02. 2008 til 20.10. 2009), Trond Giske (en kort stund, 15.02. til 29.02. 2008, settestatsråd), osv. med stort sett Ap-politikere.
   Og i nærsagt alle andre stillinger med makt i forhold til andre mennesker i samfunnet, fra øverst til nederst.
   Jeg har i min saks-dokumentasjon gjengitt veldig mange konkrete eksempler. For eksempel også Akhtar Chaudhry (SV), vara-representant og visepresident i Stortinget, som mandag 03.12. 2012 på Facebook - http://www.facebook.com/akhtarc/posts/4999530468793 - reklamerer (med valg-flesk) for sitt parti SV og seg selv med å si skriftlig, at:
   "Vi skal gjøre partiet til et tydelig fredsparti og levere de beste løsningene for et sosialitsisk samfunn hvor feminismen folkestyre står i sentrum."
   (Gjengitt også i mine Dagboks-notater for 03.12. 2012. Og her et bilde ( ekstern )).

   Det har i Norge, i full fart særlig efter Gro Harem Brunstland og hennes politiske stebarn (Jens Stoltenberg, Torbjørn Jagland, Jonas Gahr Støre og flere) gått så langt i regi av den politiske mafiaen at det har blitt nokså umulig for noen å arbeide eller leve noe sted i eller omkring den offentlige forvaltningen uten å gjøre seg delaktig i den kriminelle virksomheten. Samtidig som reell lov og rett i praksis er byttet ut med Synseloven og ulovlige lover, som det manipuleres fritt frem med.
   De tror seg ganske enkelt å være lov og rett. Når og hvordan som helst.

   Iren K. Hebnes, som startet angrepene på meg og min familie i begynnelsen av 2006, både forut og derefter instruert og dirigert av og med-spillende den politiske mafiaen, er også bare et av veldig mange levende konkrete eksempler.
   Som også for eksempel også sterkt involverte Aase Kristensen eller for eksempel Trude sin advokat Trond Hjelde.
   Aase Kristensen en feminist som sier og gjør hva som helst (hvis og hvor hun våger) for å hjelpe og å forsvare sine med-søstre (dvs. seg selv), fullstendig uavhengig av sannheten og fakta.

   Aase Kristensen var den som sterkest planla og hjalp Trude med kidnappingen og fangeholdet av barna, efter at de groveste løgnene, angrepene og truslene fra Iren K. Hebnes var ankommet oss. Flere andre hjalp Iren K. Hebnes på andre og lignende måter. Tidlig blandt annet og særlig også Arild Austrheim ved lensmannskontoret.
   Trude hadde kanskje eller antaglig ikke kidnappet barna uten hennes delaktighet.
   Hun planla og hjalp Trude også med et brev skreddersydd til Iren K. Hebnes efter at barna 03.04. 2008 ble kidnappet og fangeholdt.
   Følgende brev: 20080514-Brev-fra-Trude-til-Iren-K-Hebnes-BVT.html ( ekstern ).

   Samtidig skrev også Trude sin advokat Trond Hjelde (egentlig hele veien til fulle Iren K. Hebnes sin "advokat") et brev til Iren K. Hebnes. Følgende:
   
20080515-fra-adv-Trond-Hjelde-til-Iren-K-Hebnes-BVT.html ( ekstern ).

   Og nokså straks efterpå Aase Kristensen følgende brev til Iren K. Hebnes:
   20080519-Brev-fra-AAse-Kristensen-til-Iren-K-Hebnes-BVT.html ( ekstern ).

   Og noe derefter til Trude sin advokat Trond Hjelde følgende brev:
   20080621-Brev-fra-AAse-Kristensen-til-adv-Trond-Hjelde.html ( ekstern ).

   Hun gjorde seg hele veien aktivt involvert, som særlig en støtte-spiller for Trude sin advokat Trond Hjelde i Haugesund og Iren K. Hebnes og Arild Austrheim.
   Her et skriv om litt av hva som skjedde i forbindelse med at hun fredag 17.10. 2008 tok kontakt med blandt annet lensmannskontoret:
   20081017-Politi-Avhor-AaseM-Kristensen.html ( ekstern ).

   Og Trude derefter hos lensmannskontoret, tirsdag 21.10. 2008:
   20081021-Politiet-avhor-nr-1-av-Trude.html ( ekstern ).

   Det skjedde meget mye mere. Her et skriv som rekonstruerer det sist her beskrevne:
   
kronologi-straffesak.html ( ekstern ).
   Se f. eks. også:
   Straffesak-fengslingen-av-RLH-21-10-2008.html ( ekstern ).

   Alt dette her nu som et meget-sigende og sentralt innblikk fra min side. Et innblikk som utvider seg i alle retninger og som kan gi stort utbytte å forsøke å forstå.

   ---

   Trude sin advokat, Trond Hjelde i Haugesund, er en "vinner-advokat" som tjener grovt med penger i en stri strøm fordi han kan oppskriften. Han trenger ikke engang snakke med sine klienter eller å bry seg med hva de sier eller om lov og rett, sannheten eller fakta. Hvordan er det mulig? Fordi han kjenner og følger oppskriften, som sagt. Det er i Norge mange "taper-advokater" også, som tjener penger i strie strømmer av samme grunn, med nokså tilsvarende metode, ganske enkelt bare med en litt annen vri. Dette er de to typer advokater som overlever under dagens forhold i Norge.
   For å videreføre skuespillet byttet Trude efter hvert sin advokat ut med en annen advokat av tilsvarende type, med sin advokats ferie-advokat, advokat
Odd Arild Helland i Haugesund.

   Lyd-opptakene jeg underveis har gjort tar hvert enkelt stor plass og jeg vet enda ikke hvor på Internettet jeg skal kunne laste de opp for å gjøre de offentlig tilgjengelige.
   For eksempel dette fra onsdag 24.09. 2008 hvor Trude i en telefon-samtale på 2 timer og 45 minutter grundig og opplysende forteller om hva hun står for:
   
trude-rlh-tlf-MIC-2008-09-24_01h40m41s.wav ( ekstern ) 02:45:43, wav, 76,4 MB.
   Et av mange eksempler på hva kidnapper-folket ikke vil at skal komme frem.

   Mange i virksomheten forsøker å være "seriøse" og blir av mange visse regnet som saklige og seriøse, og har en holdning og et uttrykk derefter. De hermer ganske enkelt efter de andre kriminelle. Og mange av de endog tror seg selv å være seriøse og saklige, hvor grovt kriminelle de enn i realiteten er. Fenomenet er velkjent fra mange andre sammenhenger med særlig politisk organisert kriminalitet. Mange blir lett i det lengste lurt av dette - og vil ofte ikke være de første som avslører eller opplyser at "keiseren" ikke er kledd eller at er slem eller dum og ond.
   Til og med deres angrepne har under slike forhold lett tendensen å tro at hva de kriminelle forteller og sier og har som perspektiv er sant og riktig, hvor groteskt, umenneskelig og grovt kriminelt det enn er. Tanke-vekkende for enhver! Jeg har iøvrig også mange "over-morsomme" groteske lyd-opptak som eksempler også på slikt.
   
---    
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 05. mars 2013, Vinberget: 

   Mørkt, disig, yr og omkring null til en pluss-grad Celsius her ute i natt. Grålig lyst, disig, yr og omtrent null grader klokken 8. Disig himmel og omtrent 1 pluss-grad utover formiddagen og videre utover dagen med oppmot 2 pluss-grader. Mørkt, disig, fuktig og omkring null grader utover kvelden og mot midnatt.
   Jeg var som snarest innom Facebook i formiddag, for første gang siden begynnelsen av januar. Nu en snarlig titt bare. Ingen overraskelser, alt jeg så så ut som tidligere og virker som å ha fortsatt videre. Men jeg skal kikke litt nærmere efter ved anledning efter hvert.
   Enda et propaganda-fremstøt fra Arbeiderpartiet i posten her i dag ( ekstern ).
   Pluss også et nytt brev fra NAV Innkreving, datert 28.02. 2013 ( ekstern ).
   De begge brevene nokså lik hverandre i form, papir og oppsett. De er da også fra omtrent de samme menneskene, i den samme grov-kriminelle virksomheten. Den ene en av de mange under-avdelingene av den andre. NAV er en av de sentrale under-avdelingene. En av flere.
   
---
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 06. mars 2013, Vinberget: 

   Mørkt, et vind-drag og omkring null grader Celsius her ute i natt. Lett overskyet, solen over horisonten i øst og null grader klokken 8. Omtrent det samme utover dagen, med tildels dus sol. Mørkt, noe disig og omkring null grader utover kvelden.

   Da jeg var innom Facebook som snarest så jeg tilfeldigvis at Noralf Aunan hadde postert følgende 27.02. 2013 (via Marius Reikerås):

   "Hvordan er det egentlig mulig å frata barna sine biologiske foreldre? Våre menneskerettigheter er egentlig temmelig klare, men hvor er de lover som kan overstyrer Mennskerettsloven? Hvilke menneskerettsparagrafer gir noen myndighet til å fjerne barna fra sitt biologiske hjem?
   Bv forholder seg til Barnevernloven, og det er jo paragrafer derfra de benytter i sine omsorgsovertakelser. Her må det være noe rav ruskende galt, så finnes det noen som kan overbevise både meg og andre om hvordan dette kan være mulig?
   Jeg har heller ikke sett at Grunnloven er benyttet i slik saker."

   Noralv Aunan har rett i dette, Barnevernloven selvfølgelig hverken står over eller opphever Menneskerettsloven eller Straffeloven eller Norges Grunnlov. At den skulle kunne gjøre det er det bare den politiske mafiaen og dens med-spillere som tror eller ønsker. Forholdet er jo fullstendig motsatt. Dessuten er den såkalte Barnevernloven (og også den såkalte Barneloven) ulovlig og kriminell. Samtidig som på kryss og tvers også metodene som det såkalte barnevernet og dets med-spillere bruker er grovt kriminelle.
   For her å ha nevnt noe. Og den og de som ikke forstår at dette er viktig er det noe alvorlig galt med.

   Delaktige og med-spillere i kidnappinger og fangehold av barn er perverterte mennesker, av verste sort. Hvor enn de arbeider, i eller utenfor den offentlige forvaltningen.

   De er i ferd med å snu alt av lov og rett, tradisjoner, historie, kultur, natur, sivilisasjon og menneskelighet til det motsatte. Enten de er seg det bevisst eller ikke. Det er i høyeste grad forbrytelser mot menneskeheten, menneskeverdet og verden og groveste type organisert kriminalitet.
   
   
---
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 07. mars 2013, Vinberget: 

   Mørkt, noe disig og omkring null grader Celsius her ute i natt. Formiddag med dus sol på dus hvitlig lys blå slørete himmel og gradvis til 8 pluss-grader klokken 13. Null grader klokken 18 og derefter mørknende. Jeg arbeider kontinuerlig videre i og med saks-komplekset og legger knapt merke til været ute. Med hensyn til å holde ut eller annet har jeg ingen valg og jeg er fortsatt kontinuerlig under tortur og trakassering og blir videre fangeholdt, utplyndret og videre forsøkt til-intetgjort og drept. Den eller de som tror det er eller kan være meg det kommer an på angående dette forhold lever og tenker i egoisme.
   Både de kriminelle, naive, dumme og egoister misliker at dette blir sagt. De har, ofte uten å ville erkjenne det eller vite det, et dårlig og ynkelig og usselt forhold til sannheten og virkeligheten og med-mennesker og mere til.  
   Mørkt, en anelse disig og 2 minus-grader klokken 20.
   At mennesker i og omkring den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen torturerer, utplyndrer, dreper, forfalsker, etc., er det mange som ikke tror eller vil tro, for "enhver og alle" vet jo at det iallfall ikke er slik det skal være og at det om det forholder seg slik både er meget ulovlig og meget straffbart. Likevel er det altså slik i dagens Norge, fullstendig tilsiktet og villet av den politiske mafiaen og dens nøkkel-personer og deres frivillige eller ufrivillige med-spillere.
   Kommer et menneske på deres 666-liste, så betyr det at nær hvem som helst i eller omkring den offentlige forvaltningen kan gjøre eller påstå nær hva som helst av forbrytelser mot vedkommende. Og samtidig være beskyttet av de andre innenfor mafia-virksomheten.
   Det skal ofte lite eller ingenting til for å komme på deres 666-liste. At en av de plasserer vedkommende der eller signaliserer at vedkommende skal være der er nok. Motivet eller årsaken kan være absolutt hva som helst. Det kan for eksempel være nok at en av de misliker vedkommende eller misliker noe vedkommende har gjort. Absolutt hva som helst eller ingenting.
   Systemet er gammelt og det sprer seg i et land hvis det først får fotfeste i makt-posisjonene i landet. Det smitter og perverterer og blir mere og mere selv-virksomt og groteskt, bak fasadene, propagandaen, falskheten og kulissene.
   Enkelt og liketil. Det smitter og sprer seg endog lett til og i andre land, hvilket jeg også ryddig har dokumentert.
   4 minus-grader her ute mot midnatt.
   
   
---
---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, fredag 08. mars 2013, Vinberget: 

   Mørkt og 4 minus-grader her ute klokken 2 i natt og minus 5 klokken 4 og derefter. Dus sol, slørete himmel og opp mot 3 og 4 pluss-grader utover dagen. Mørkt og 5 minus-grader utover kvelden mot midnatt.

   Det har mange ganger underveis hendt seg at jeg har våknet og tenkt at dette må være et mareritt og kan ikke være sant, mennesker i vår nærhet og i våre omgivelser og i den offentlige forvaltningen i Norge kan umulig være så utrolig onde, perverse, falske og grovt kriminelle. Dette kan umulig ha vært eller være virkelighet. Men det har det vært og er det altså alikevel, er hva jeg våkner til og erkjenner at er hva som har skjedd.
   Jeg tror det er mange andre som har våknet på lignende eller samme måte.

   Hvor vondt disse delaktige i kidnapping og fangehold av barn gjør sine med-mennesker, barn og foreldre, det både vet de og ikke minst burde de vite. De både vet det og burde vite, hvor massiv og omfattende virksomhetens propaganda og falske dokumentasjon enn har vært og er. Også forut for og uvitende om min dokumentasjon.
   Eventuelle påstander om at de har gjort det eller gjør det for at barna (og eventuelt foreldrene) skal kunne få det bedre efterpå er fullstendig idioti. Og også fullstendig kriminell idioti.

   Jeg var tidlig idag igjen som snarest innom Facebook. Her skal jeg gjengi noen hastige smakebiter fra min visitt. Jeg kunne ha fortsatt videre og videre i dag, og videre og videre, hver dag all denne uhyre kriminelle galskapen pågår:

---
---

   Ole-John Saga, 05.03. 2013 via Rikets tilstand:
   http://www.facebook.com/groups/195326840491385/permalink/556939510996781/

   Hvis det hadde blitt delt ut Nobelsfredspris i Artikkelskrivning, så hadde denne gått klart av med seieren. "Tidligere fikk ikke kvinner jobbe ute, men etter 40 år med såkalt kvinnefrigjøring får ikke kvinner være mor! Vi er kommet dit at det eneste moderne kvinner absolutt ikke får lov til er å passe sine egne barn."

   Morshjerte i samfunnsklemma
   http://www.dagen.no/2013/03/05/meninger/oslo_symposium/morshjerte/husmor/113643
   www.dagen.no
   Det er et faktum at morsrelasjonen er viktigst for barnet til det er fylt to år. Å ødelegge eller svekke mor-barn-relasjonen er hjerterått og helsefarlig.

*

   Rune L. Hansen:
   Den norske heksegryten av kriminell galskap. Smittsom, katastrofal og livs-farlig.

   
---
---

   Mikael Häggström, 27.02. 2013 via MinPappa.nu:
   http://www.facebook.com/groups/122127634874/permalink/10151458737994875/

   Det är helt fantastiskt att vårt samhälle anser att endast en människa är förälder.

*

   Mikael Häggström:
   Se min ironi..

   Jonas Lindberg:
   Japp, konstigt att man måste strida för att få det som det ska va, alltså att barnet får två föräldrar...

   
---
---

   Lars-Toralf Utnes Storstrand, 28.02. 2013 via Staten Norge:
   http://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/562537747104199/

   Nok et eksempel på overgrep fra den norske staten. Klomsæt ble plagsom for dem - og derfor måtte de fjerne ham.

   Klomsæt får ikke advokatbevillingen tilbake - VG Nett om Terrorangrepet 22. juli
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/artikkel.php?artid=10114135
   www.vg.no
   Sigurd Klomsæt får ikke tilbake advokatbevillingen, slår Oslo tingrett fast i sivilsaken han har anlagt mot Advokatbevillingsnemnden.

*

   
---
---

   Marius Reikerås, 07.03. 2013: 

   Det er viktig at vi engasjerer oss mot denne ukulturen slik at færrest mulig som kommer etter oss blir rammet.

   Politiet får flengende kritikk for sitt arbeid i Klomsæt-saken
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/artikkel.php?artid=10101369
   www.vg.no
   (VG Nett) Oslo tingrett mener politiets sterke tro på sin egen oppfatning kan ha svekket viljen til å innhente bevis på en faktabasert, uavhengig og rask måte i saken mot Sigurd Klomsæt.

*

   Anne Rønnaug Teigen:
   Mye rart i politiet dessverre!

   May Brith Harestad Hollos:
   Og de rareste sitter på toppen & har kontrollen. !

   Tor-Arne Häger Berg:
   Justismord er det verste man kan bli rammet av.

   May Brith Harestad Hollos:
   & det har vi flere tilfeller av i dag i Norge. Ett evighets mareritt !

   
---
---

   Marius Reikerås, 07.03. 2013:

   Oslo tingrett oppsummerer sin vurdering av politiets etterforskning i Klomseth saken slik;
   - Alt i alt synes politiet å ha trodd så intenst på at de hadde rett i sin egen oppfatning av fakta, at det i denne saken kan virke som om oppfatningen mer er basert på det som tidvis må kunne betegnes som "troens skråsikkerhet" og ikke som et resultat av objektiv innhenting av og aktiv søking etter bevismidler uaktet om disse var i disfavør eller favør av mistenkte Klomsæt. Billedlig talt kan det synes som om denne sterke tro kan ha kastet skygger over og svekket viljen til en mer faktabasert, nøktern, uavhengig og rask innhenting av beviser i saken. Dette er uheldig og heller ikke i samsvar med lovens intensjon, mener tingretten.

*

   Katherine Klotilde Myhre:
   Tro og slikt hører hjemme i kirka, i retten skal det være uomtvistelige fakta som skal gjelde.

   Jorg Sk:
   alle er Uskyldige inntil det MOTsatte er bevist, heter d vist?? og slik bør og skal det være.

   Gunnar Reinsnes:
   Kan du legge ut hele dommen?

   May- Harriet Seppola:
   dEN SAMME "SYNSINGEN OG MENINGEN " SOM EKSISTERER I BARNEVERN OG PSYKIATRI.

   Dagmund Systad:
   Håper dette nå betyr at Klomset får tilbake advokatbevilgningen sin?

   Randi May Brandt:
   Synsing å elle melle går igjen i alle saker.

   May Brith Harestad Hollos:
   Uskyldig inntil det motsatte er bevist er gått ut på dato i Norge. I UK er det slik.

   
---
---

   Marius Reikerås, 07.03. 2013:

   Det er interessant at to domsinstanser i samme tinghus på kort tid ikke bare har ulik bevisvurdering, men også legger til grunn ulike faktum. Dette har altså skjedd i Klomset sin sak. Det stiller det selsvfølgelige spørsmål: Hvor er rettssikkerheten?

*

   Guri Annette Våden:
   det er ingen rettsikkerhet i Norge lenger. Her går det over stokk og stein

   IshMi Bohn:
   Da er det vel forhåndsbestemt i utgangspunktet.....

   Guri Annette Våden:
   ja ikke sant

   Morten Aarmo:
   Og begge blir vel sannsynligvis anket til Borgarting, som 2 forskjellige saker.

   Anne Rønnaug Teigen:
   Jeg har hvertfall ved flere anledninger erfart at ikke politi er troverdig.

   Tore Gudbrandsen:
   norsk rettsvesen er som bingo

   
---
---

   Annina Karlsson, 27.02. 2013 via Falske og ekte dommere:
   http://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/519522714765074/

   Gir Wallenberg business i norsk barnevern
   http://www.abcnyheter.no/nyheter/okonomi/100805/gir-wallenberg-business-i-norsk-barnevern
   www.abcnyheter.no
   Staten kjøper private barnevernstjenester for over 1,2 milliarder i året. Nå skal også den svenske Wallenberg-familien ha sin del av fortjenesten fra norsk barnevern.

*

   Rune L. Hansen:
   Forholdene er meget mye mye verre enn hva som sies i denne artikkelen. Og i en overflod på kryss og tvers fullstappet av falskhet, løgn, frekkhet og kriminalitet.

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, lørdag 09. mars 2013, Vinberget: 

   Mørkt, noe stjerne-himmel og 7 minus-grader Celsius her ute klokken 3 og 4 i natt. Blålig himmel og sol først på formiddagen, derefter efter hvert nokså jevnt slørete og dottete overskyet og dusere sol, med 2 pluss-grader klokken 12 og 3 klokken 13. Nokså jevnt overskyet og i overkant av null grader frem mot klokken 15. Mot midnatt 2 minus-grader.
   
   Det koster ikke å gjøre noen vondt eller å drepe noen hvis en ikke blir straffet eller anklaget for noe. Tvert om, en kan gjøre noen kroner eller et smil fra noen sin side i fortjeneste på det. 
   For enhver slags organisert kriminalitet, er det viktigste av alt å ikke bli straffe-forfulgt for de forbrytelser som blir gjort.
   Og det har vært og er det viktigste "trickset" for den politisk organiserte mafia-virksomhet i og omkring Arbeiderpartiet i Norge. Samtidig som de med allslags kriminelle virkemidler anklager og behandler de de angriper for å være kriminelle og mindre-verdige eller lav-status og til for å forurette og å forgripe seg på.
   
   Det er enkelt nok å se at jeg og min familie gjennom lang tid har blitt utsatt for flere slags grove forbrytelser fra ansatte i den offentlige forvaltningen sin side. Og det kan trygt sies, at jo mere også andre nøster opp i og får oversikt over disse forhold, hvilket er nødvendig, jo grovere og verre og mere mange-artet ser en at det forholder seg. Og jeg og min familie er mildt sagt ikke de eneste som har blitt ødelagt av den angjeldende grov-kriminelle virksomheten!
   
   Mennesker som tror seg å ha rett til å forurette med-mennesker er verste sort. Hvor enn de befinner seg og hvem enn de er.
   
---
---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, søndag 10. mars 2013, Vinberget: 

   Omtrent 5 minus-grader Celsius her ute i natt og 6 minus-grader tidlig i dag. Blålig himmel og sol utover formiddagen og dagen, med omkring 1 pluss-grad Celsius og noe vind-drag. Eftermiddagen mot kvelden med 4 og 5 minus-grader. 10 minus-grader mot midnatt.

   Efter at vi ble angrepet av Iren K. Hebnes ansatt i det såkalte "barnevernet" og hennes med-spillere separerte jeg meg fra min kone, på papiret. Jeg separerte meg fra henne fordi hun forholdt seg som hun gjorde til Balder og resten av familien da Balder, vårt eldste barn (født 22.03. 1986), som da ble 20 år, allerede helt i begynnelsen i 2006 ble forvridd og forledet av Iren K, Hebnes og hennes nærmeste med-spillere. (Ikke minst forvridde hønse-hjerner som tror seg å være mere kompetente enn erfarne foreldre.) En forvridning og forledelse hverken jeg eller min kone kunne akseptere. Men min kone skiftevis insisterte på å forholde seg intet-sigende avventende til dette, og min holdning. Min holdning var å ikke la Balder få oppføre seg slik i og overfor resten av familien. Av hensyn til barna å ikke akseptere Balders nye oppførsel i familien. Dette mislikte Balder sterkt, hvilket Iren K. Hebnes og hennes hønse-hjerner applauderte.
   Hverken min kone eller jeg hadde den minste som helst interesse av separasjon eller skilsmisse, men jeg anså det som en nødvendighet hvis hun skulle akseptere ødeleggelse av vår familie ifra Balder og Iren K. Hebnes sin side. Separasjonen ble også kun på papiret og vi levde fortsatt og videre sammen og fristen for reell separasjon og skilsmisse utgikk. Men problemet med Balder og Iren K. Hebnes både vedvarte og forverret seg. Og også andre mennesker, blandt annet Aase Kristensen, involverte seg i dette.
   Både min kone, Trude, og jeg har omtalt alt dette i mine Dagboks-notater og ellers i saks-dokumentasjonen.

   Og takken for min modne, erfarne og saklige holdning til og takling av problemet?
   Utakk er den lønn "verden" gir. Som det heter fra gammelt av. Og det er meget mildt sagt.
   Truslene og angrepene ble mere og mere krakilske med tydelig hensikt å kidnappe barna.
   Og det var blandt annet hva som også skjedde. De ble kidnappet og fangeholdt.
   Og de er det enda.
   Under kommandering, styring, dirigering av og samliv med kriminelle av verste sort.
   Ironisk? Makabert? Groteskt?
   For folk eller mennesker som selv er kriminelle eller kriminelle sine med-spillere betyr slikt ingenting eller er en fordel. For oss andre er det fullstendig livs-ødeleggende.

   De er perverterte, grov-kriminelle sadister og idioter, som tror seg og ønsker seg ikke å bli sett som det de egentlig er.
   Er de? De behandler selv barna tusener ganger verre enn hva de anklager foreldre for, og anklagene er i alminnelighet falske, ensidige og forkvaklede. Og de behandler voksne og foreldre motsatt slik de på liksom sier barn skal behandles, for her å si det meget så mildt. (De har nok blandt annet "glemt" at barna også blir voksne underveis.) Og de gjør alt og ethvert groveste sort kriminelt for ussel egoisme og bagatelliserer, mildt sagt, sine egne groveste forbrytelser.
   Selv en Hitler sa han var snill, og matet små-fuglene og gikk søndags-turer med barna. Han var likevel på ingen som helst måte snill.
   
   At slikt noe skjer forstyrrer og ødelegger livs-funksjonene (og livet) for et menneske. Og ikke mange overlever det særlig lenge. Hverken barn eller foreldre. Mindre synlig (når forsøkt skjult) hos barna, men det fratar og ødelegger for barna både uskyld og integritet og mye mere til. Enda mindre overlever det særlig lenge under forholdene slik de enda er i dagens Norge. Disse faktum, blandt mange flere, de angjeldende kriminelle iherdig forsøker å holde skjult. De misliker sterkt å bli erkjent som kriminelle av verste sort, og som torturister, løgnere, utplyndrere, sadister og mordere.

---
---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, mandag 11. mars 2013, Vinberget: 

   Mørkt, noe stjerne-himmel og 10 minus-grader Celsius her ute i natt. Og 10 minus-grader med solen oppstigende over horisonten i dag tidlig. Lys blå himmel og noe dus sol frem mot klokken 13 og 2 minus-grader. Varmere i solen. Mørknende og 3 minus-grader klokken 19. Mørkt og 6 minus-grader utover kvelden mot klokken 21. Jeg tar igjen en snartur innom Facebook. Mørkt og 7 minus-grader mot midnatt.

   Hunder er hunder og hverken mennesker eller andre dyr. Men hunder har mere nært til felles med mennesker enn de fleste andre dyr.
   Bruno (den ene hunden) har i forgårs på noe slags sett og vis fått skadet den ene frem-labben. Jeg har medisinert med valurt, arnica og pericum og håper det vil gå bra. Stort mere annet enn å observere og å trøste er det ikke jeg pr. nu kan gjøre. En mann eller kvinne som i dag i trenings-drakt sprang forbi på veien ved post-kassen ble irritert og kanskje redd eller sint da de to hundene Bamse og Bruno varslet med å bjeffe og å springe dithen mot ved veien og post-kassen, og kastet en stor stein efter hundene. Steinen traff ikke og havnet på engen. I steden for å bli glad for hundenes hunde-oppførsel ble vedkommende irritert og kanskje redd og sint. Vedkommende oppførte seg og reagerte på en så spesiell måte at det var tanke-vekkende.
   Hunder observerer og lærer av slikt. I går da jeg som snarest var ute og samtidig hentet noen tørre kvister stoppet jeg utenfor her da Bruno kom for å se hva jeg gjorde. Jeg har hentet disse kvistene, sa jeg til Bruno. Bruno kikket fort på de og gikk derefter straks bort mot og til der hvor jeg hadde hentet kvistene og viste meg at selv om Bruno ikke hadde sett det så fant Bruno fort og lett ut hvorfra kvistene var hentet. At kvistene der luktet likt. Ganske riktig, sa jeg til Bruno, det var derfra og ingen andre steder jeg hentet disse tørre kvistene. Visste jeg vel fort og lett, sa Bruno.
   Ellers har Bruno vært ganske stille og rolig og ventende efter at den minste hunden forleden ble kidnappet. Mens Bamse i blandt forsøker å få med seg Bruno på å stikke av til nabolaget. Den kosende og viltre Bamse har nokså helt andre interesser enn voktende og lekne Bruno. 
   Bamse synes som forlengst å ha lekt ifra seg og som å ha fått mindre troskyldige leke-motiver.
   De 6 hvalpene vokser og har så vidt begynt å se seg litt omkring, innenfor en radius av omtrent en meter. Jeg er som en far for de og Mikka som en mor. Bruno hilser forsiktig på de i blandt.
   Det er trist å se og å vite at Brunos nære og gode leke-venn er borte, kidnappet. Og hvor trist var det også at Stauda igjen ble kidnappet, bort vekk fra sin far og sitt hjemsted og sin kjære hund og eiendeler, arbeider, lek og alt annet. Ikke første gang for henne, mildt sagt. Og heller ikke den første hunden sin og dyrene sine og alt annet hun har blitt kidnappet bort vekk fra. Groteskt har det vært og er det, hvordan visse mennesker oppfører seg i forhold til barn, andre sine barn. I forhold til med-mennesker og dyr og andre sine barn.
   Den norske politiske mafiaen og dens med-spillere forsøker å lære sivil-befolkningen og barna at vi skal ha mye sorg, savn og svik.
   Og at familie, foreldre, barn, hjemsted, vennskap, tillit, loyalitet, ydmykhet, ærbødighet, integritet, uskyld, lov og rett, trivsel, trygghet, ekteskap, etc., er tull og tøys. Til alle tider de viktigste kjerne-verdier for mennesker og samfunn.
   De skal revolusjonere verden med seg selv. Med dumhet, egoisme, hovmod og falskhet.
   Noe til tanke-vekkende!
   
   
---
---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, tirsdag 12. mars 2013, Vinberget: 

   Omkring fra 8 til 5 minus-grader Celsius her ute i natt. Luften stinn av hvitt med sne og 5 minus-grader klokken 8, en halv cm sne på bakken rundt omkring. Overskyet, dus sol og det meste av sneen smeltet og omkring 1 pluss-grad klokken 12. Derefter mindre overskyet, med 3 pluss-grader klokken 14 og 1 klokken 16. Mørkt, noe stjerner og 6 minus-grader klokken 22 og 7 klokken 23.
   Jeg nevnte i går dette med sorg, savn og svik. De angjeldende kriminelle overfor barna trøster og frister med penger og mere bevegelses-frihet, etc. Samtidig som de trakasserer og truer med mere isolasjon, fremmedgjøring, falsk dokumentasjon, etc. "Gulroten" som trøster og frister - og samtidig "pisken" som truer, trakasserer, torturerer og dreper. De seig-piner også gjerne, tar tiden til hjelp. De har det ikke travelt når det gjelder andre eller annet enn seg selv. Og fangehold og tortur er effektive virkemidler. Dette handler altså også mye om smerte. Om det å påføre smerte, og om det å unngå smerte. Og om å erkjenne dette, ha et bevisst og anstendig forhold til det og med perspektiv.
   Det er et mylder av beretninger om slike forhold rundt omkring. Ofte forkledd i og med andre ord og pervertering. Det er i det heletatt et mylder og en uendelighet rundt omkring med beretninger om virksomhetens grove forbrytelser. Noe som også i en overflod fremgår av min saks-dokumentasjon. Også til og med rundt omkring i landets mange lokal-aviser, gjennom nu mange år, og det til tross for disse sine journalister og redaktører sine sensureringer, utelatelser og forvridninger for å tekkes "hånden som mater seg" og frykten for å bli forfulgt og ødelagt.
   
   Og bøker. Og også filmer, stadig flere og flere.
   Her et utvalg slike kort-filmer offentliggjort på YouTube på Internettet:

   Barnevernet dreper, demonstrasjon i Oslo 16.06. 2010:

   Annette M. Olsen, åpner demonstrasjonen (10:09):
   http://www.youtube.com/watch?v=b77SC_yt1MM

   Marius Reikerås, del 1 (09:57):
   http://www.youtube.com/watch?v=T_P97vqNSXw

   Marius Reikerås, del 2 (09:56):
   http://www.youtube.com/watch?v=FnokMYvneh8

   Marius Reikerås, del 3 (09:26):
   http://www.youtube.com/watch?v=EVSi3QOCvY8

   Iiana (03:20):
   http://www.youtube.com/watch?v=u08x9A4jAok

   Håkon Magnus (08:48):
   http://www.youtube.com/watch?v=XLW7T2kPRuA

   Alysha Angel Beth,
   del 1 (10:16):
   http://www.youtube.com/watch?v=zwzGY4gQjZ4
   del 2 (09:14):
   http://www.youtube.com/watch?v=VxblumR6lH8

   Ordet fritt, Ola Kåre (05:11):
   http://www.youtube.com/watch?v=OkaBcX4qFwI

--- Andre:

   Irene Berg:
   Barnevernet 2011 (03:06) 22.02. 2011:
   http://www.youtube.com/watch?v=jtGjXh85H04

   Ytringsfriheten og barnevernet (03:17), 23.02. 2011:
   http://www.youtube.com/watch?v=VA6VSXTQiso

   Lise Tollefsen Slembe:
   Et ukritisk norsk barnevern, Emancipation film (18:42) 11.10. 2011:
   http://www.youtube.com/watch?v=88KWHPhMZlI

   JustismordNorge:
   Advarsel mot barnevernet !! (07:11) 05.09. 2010:
   http://www.youtube.com/watch?v=7l9VuwZM4bg

   Mona Lygre (07:51) Redaksjon 1, NRK1, 01.10. 2003:
   http://www.youtube.com/watch?v=IISPOfLvQvA

   Mona Lygre vs psykolog Svein Magnar Hansen, NRK1 02:03: 2004:
   http://www.youtube.com/watch?v=uWLeY65A0e8

   Norsk presse skjuler statlig folkemord, (02:44) 15.06. 2008:
   http://www.youtube.com/watch?v=siljA_ZW3eo

   Åge Simonsen (dr. scient) (08:52) Redaksjon 1, del 2, 01.10. 2003:
   http://www.youtube.com/watch?v=qAUyV3D6Ifc

   Nattens Datter:
   Nattens Datter - Fåkk Barnevernet! (03:08) 19.12. 2010:
   http://www.youtube.com/watch?v=AL7DSRG57oc

   henrikquam:
   Barnevernsmann blir skutt i hode (03.57) 23.07. 2007:
   http://www.youtube.com/watch?v=aKKvXPMhvDk

   Annette Morgane Olsen:
   Eidskog bv kidnappet mine barn (02:55) 30.10. 2008:
   http://www.youtube.com/watch?v=ulCpIXX_s54

   
---
---

   Da jeg var innom Facebook som snarest i går kveld kopierte jeg i forbifarten blandt annet dette:

   Bjørn Erik Bjorbekkmo
   Yesterday
   Marius Reikerås

   Hva da med Sorenskriver en som får sykepenger i 13 måneder etter at hun ble tatt i promillekjøring. Det er ille
at vi har utviklet to sett regler. Ett for eliten og ett for alle andre.

   Kvinne dømt til fengsel for Nav-svindel
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10108132
   www.vg.no
   En 31 år gammel kvinne er dømt til 60 dagers fengsel for å ha svindlet Nav for over 200.000 kroner.
   Want to see more from VG Nett?
   4Unlike ·  · Share
   You, Ravsat Menchikova and 3 others like this.

   Ann Elisabeth Eivindsen heia norge
   Yesterday at 4:38pm · Like

   Kjetil Thue Merk beløpene her. Dette er en bit av de summene som brukes til å lokke kvinner til å gå ut av forholdet når de har barn. Og til å forbli ute av forholdet med barnefaren hvis de vil beholde disse inntektene. Og dette er bare et lite eksempel på hvordan hele systemet er konstruert for å få flest mulige "alenemødre". Som deretter igjen kan stemme på arbeiderpartiet i takknemlighet over den økonomiske støtten i krigen mot barnefaren som systemet gir dem. Konfliktdyrking satt i system...
   Yesterday at 5:29pm · Unlike · 2

---
---

   Embla Diser
   Missa inte Kalla fakta ikväll kl.19:30. Tillsynsmyndigheterna frågar aldrig de drabbade barnen, unga eller föräldrarna om hur det ligger till eller om vad som hänt, däremot begär Socialstyrelsen eller JO in mer material från socialtjänsten och från dess kumpaner och håller dialog med dem, men de kontaktar aldrig någon familjemedlen för att begära in mer material. Otal anmälningar läggs ner på löpande band av Socialstyrelsen, JO och åklagare. Socialstyrelsen borde anmälas till JK. Men det blir väl samma där, för myndigheter skyddar myndigheter. Blir man som förälder matt och upprörd över myndighetsmissbruket man utsätts för, så vänder socialtjänsten det mot föräldrarna och barnet och 'straffar ut' dem genom att strypa åt snaran mer om dem med hjälp av myndighetsutövningen. Det är en modern form av koncentrationsläger barn hamnar i när de placeras. Någon egentlig hjälp för de biologiska familjerna existerar inte, utan istället traumatiserar man dem. Politiker och tjänstemän hjälper sina pengakåta kollegor att paratisera på familjer i kris. Förvaltnings- och kammarrätt hjälper till mer att vidimera deras beslut. Vi har en generation unga som får sina liv förstörda och ärr för livet på grund av ett samhälle som har skenat iväg och där kriminella kan verka med hjälp av lagen.

   http://www.tv4.se/utvalda-nyhetsklipp/klipp/barn-som-behöver-hjälp-blir-inlåsta-och-misshandlade-2297360
   "Barn som behöver hjälp blir inlåsta och misshandlade" - Utvalda nyhetsklipp - tv4.se
   www.tv4.se
   Kalla fakta har granskat missförhållanden på HVB-hemmet Oasen.
   Unlike ·  · Follow Post · Share · Yesterday at 5:03pm
   You, Mariyka Tomova-Kallmyr, Ruby Harrold-Claesson and 5 others like this.

   Zelimir Radoš Jag det ar sa i vardagslivet,soc gor det ofta!!!!
   Yesterday at 5:10pm · Like · 1

   Mariyka Tomova-Kallmyr mkt bra beskrivet
   Yesterday at 5:10pm · Like

   Zelimir Radoš Ingen brir sig om drabade barnet,de ar problem som ska bort.
   Yesterday at 5:13pm · Like

   Mariyka Tomova-Kallmyr Att vara sjuk är ej detsamma som att "ha problem". Sjuka barn mår bäst i hemma miljö
   Yesterday at 5:14pm · Like · 1

   Mariyka Tomova-Kallmyr Hela systemmt funkar på dessa tiotusentals barnahem i Sverige fungerar jo på tvångsisolation
   Yesterday at 5:15pm · Like

   Mariyka Tomova-Kallmyr De är uppbyggda på isolationn. Mina barn var tvångsilåsta och med falska diagnoser stoppade de det ena fr. att besöka sin skola
   Yesterday at 5:15pm · Like

   Mariyka Tomova-Kallmyr jag slår vad att ägarna på det här hemmet är utlänningar. Annars skulle de aldrig blivit massmedialt uthänggda i ett rasistiskt land som Sverige!
   Yesterday at 5:16pm · Like

   Ruby Harrold-Claesson Att barn blir misshandlade på Oasen i Aneby och andra HVB hem är ingen nyhet.

   Ämnet "Oasen" diskuterades på NKMRs Diskussionsforum redan i mars 2004, https://forum.nkmr.org/index.php/topic,304.0.html, dvs för nio år sedan, men barnhemmet finns fortfarande och skattebetalarnas pengar strömmar in i Nanséns fickor!

   Oasen granskades under 2005, men till skillnad från Västrumsgården gick de inte i konkurs och de tvingades tydligen inte lägga ned verksamheten - annars hade inte Kalla Fakta fått göra en ny granskning av deras verksamhet.

   Det finns totalt fem trådar om Oasen på NKMRs Diskussionsforum.
   Yesterday at 6:18pm · Like · 2

   Anette Mattisson Mycket bra skrivet Embla Diser, fast JAG har fått både läsa sociopattjänstens yttrande och jag har fått bemöta det skriftligt i ett svarsyttrande i mina anmälningar till socialstyrelsen. Dock verkar utredningarna och kommunikationen vara bättre då hälsovården utreds av socialstyrelsen s.k. "Fel i vården".... men jag har haft och har anmälningar på båda som utretts och som just nu utreds.
   Yesterday at 6:42pm · Like · 2

   Embla Diser http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=2297038

   Kalla fakta del 1
   www.tv4play.se
   Del 1 av 10. Säsongsstart. Kalla fakta granskar barnhemmet Oasen i Småland. Boende på hemmet vittnar om bland annat våld och tvångsinlåsningar i det så kallade timeout-rummet. Ett rum där dörren saknar handtag på insidan och dit barn som inte sköter sig förs. Reportrar: Sara Recabarren och Per Herma...
   Yesterday at 8:36pm · Like

   Embla Diser Rune Nensén uttalar sig...  empatibefriad psykopat är vad han är...

   http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=2298417

   Kalla fakta studio 10 mars
   www.tv4play.se
   Kalla fakta granskar barnhemmet Oasen i Småland. I Kalla fakta studio i TV4News intervjuar Lena Sundström bland annat Socialstyrelsens enhetschef i Jönköping, Birgitta Hagström, och Rune Nensén, Oasens föreståndare.
   about an hour ago · Like

   
---
---

   Ruby Harrold-Claesson
   Ett fosterbarn kan inte bli ett jobb och en familjemedlem!

   Artikel 8 Europakonventionen garanterar ALLA rätten till privat- och familjeliv. Artikel 16 i FN:s Barnkonvention garanterar ALLA barn rätten till privat- och familjeliv. De förvrängda hjärnorna inom socialen och förvaltningsdomstolarna - och vissa inom tingsrättssystemet som flyttar över vårdnaden av barn på fosterföräldrarna eller andra - hävdar bestämt, dock helt felaktigt, att ovan angivna konventionsskydd omfattar barnens rätt att bo kvar i fosterhemmen där de har tvångsplacerats ofta genom brottslig myndighetsutövning.

   Kan et plejebarn både være et job og et familiemedlem? | etik.dk
   http://www.etik.dk/artikel/501261:Etik--Kan-et-plejebarn-baade-vaere-et-job-og-et-familiemedlem
   www.etik.dk
   Plejefamilier er efterhånden blevet professionelle institutioner, siger eksperter, som advarer om, at plejebørn aldrig bliver en rigtig del af familien
   Unlike ·  · Follow Post · Share · 4 hours ago
   You, Ruby Harrold-Claesson and 6 others like this.

   Anette Mattisson Jaa, både ECHR och Fns Barnkonvention utgår ju ifrån (det är självskrivet) att det är biologisk familj som menas. I stort sätt alla länder är överrens om detta, utom förvrängda Sverige och några till. Barnet är faktiskt inte en "fullvärdig" familjemedlem efter vårdnadsöverflytt heller, de har ju ingen arvsrätt efter familjehemsföräldrarna, eller fostersyskon etc. Och idag kan ju då bioföräldrar/släkt enligt testamente göra barnet arvlös efter dem också. Varför ska den barnlösa gammelfastern lämna sin kvarlåtenskap till någon hon aldrig fått umgås med??
   4 hours ago · Like

   
---
---

   Lasse Anckarman
   Se videon innan den tas bort (igen)!!!

   *DEN FÖRBJUDNA VIDEON* - POLISEN HJÄLPER BARNHANDLARE
   http://www.youtube.com/watch?v=eLeOM2tZKC0&feature=youtu.be
   www.youtube.com
   Inträffade 14 februari 2013 i Landskrona. Socialmyndighetens socionomer + ordförande för familjenämnden hittar på att mannen i familjen viftat med kniv framf...
   Unlike ·  · Follow Post · Share · Saturday at 1:37pm
   You, Ruby Harrold-Claesson, Lasse Anckarman and 3 others like this.

   Lasse Anckarman http://landskronapress.blogspot.se/2013/02/oppen-barnhandel-i-landskrona-kommun.html

   Öppen barnhandel i Landskrona kommun (Carin Blomberg) med polisens hjälp på order utav privat bolag.
   landskronapress.blogspot.com
   ReferenserLandskrona StadEnheten för utredning- och behandlingUngdomsgruppenHässleholms KommunBarn- och ungdomsenhetenKM Coaching & Personlig utvecklingHörby KommunCentrum för mottagning och utredningKävlinge KommunIndivid- och familjeomsorgenVellinge KommunIndivid- och familjeomsorgenBurlövs Kommun...
   Saturday at 1:37pm · Like

   Oriana Cottard Shiiiiiiiiiiiiiiiiiiit också vilka sadister dem är. mår skit o se på det här o höra barnet gråta.... hur kan vi göra för att stoppa det häääääääääääääär????? huuuuuuuuuuuuuuur i h-----e kan vi göra för detta är så satanist så det skricker om det. Jag blir såå fruktansvärd arg på all sånt här. DET MÅSTE FÅ ETT SLUT MEN HUR????? VAD SKALL MAN GÖRA DÅ????
   Saturday at 3:45pm · Like · 2

   Oriana Cottard Hur kan det vara sant????? Att det pågår o ingen o inget stoppar det där???????????????????
   Saturday at 3:46pm · Like · 2

   Lasse Anckarman Håller med. Jag är en lugn och sansad person som sällan eller aldrig tar till våld, men här rusar blodet iväg och ilskan tar överhanden. Finns inga ord att beskriva denna våldtäkt...
   Saturday at 3:54pm · Edited · Like · 4

   Oriana Cottard Vad finns det o göra Lasse? Hur länge till skall vi orka tålerera detta??? varför kan ingen/inget stoppa allt detta??? Jag vill att världen skall veta om det även om det finns olika elände ute i världen med, men att folk skall förstå hur sverige behandlar sina medborgare, o håller på med sin barnhandel i högsta grad. VI PRATAR OM REN KRIMINELLA HÄR, BÅDE DAG O NATT, I DAGENS SVERIGE FRÅN 50 TALET???? VAD DÅ BETALA SKADESTÅND TILL DEM DRABBADE BARN FRÅN 50- 80 TALET SOM STATEN HAR FÖRSTÖRT LIVET PÅ??? DET FORTSÄTTER JUUUUUU JU....
   Saturday at 3:59pm · Edited · Like · 3

   Oriana Cottard En ren kriminell system som utnjutar demokratins namn o lagar för att utöva sina grova brott..... Hur kan det hållas på så än???
   Saturday at 4:01pm · Edited · Like · 4

   Lasse Anckarman Instämmer. Det är höjden av gangstervälde när stat och myndighet hjälper kriminell verksamhet!
   Saturday at 4:29pm · Like · 4

   Zelimir Radoš Gylena kompas och ministerij fins i SVERIGE.
   Saturday at 5:47pm · Like · 1

   Anna V Prtenjaca Mitt hjärta GRÅTER. Barnets gråt och vädjan till sin mor är hjärtskärande. Jag är skakad av hur grym verkligheten egentligen ser ut - det vet vi ju vi...om ingen annan.

   Gott folk, det dom gör mot oss kommer att vända tillbaka på de onda som klubbar ner de minsta i samhället - de kommer att få det miljon gånger värre än vad vi och våra barn gått igenom. Deras bönande och vädjan kommer dövörat att slås igen PRECIS så som dom gjort mot oss.

   Det finns ett sluta på ALLT lidande.
   Saturday at 7:25pm · Like · 4

   Oriana Cottard Jag kan inte må bra på grund av det. Jag hör genom denna video klipp barnet gråta o min Angelo samtidgit igen.... Det är mer jag kan uttrycka med egna ord känner jag. Jag är helt dränkt i det.... ohh G-d Help :´(
   Saturday at 8:11pm · Like · 2

   Oriana Cottard Med G-d´s help there is dearest Anna, i know.... :´(
   Saturday at 8:13pm · Like · 2

   Anna V Prtenjaca vedergällnings dag kommer, den kommer... snarare än vi tror
   Yesterday at 4:26am · Like · 3

   Oriana Cottard Jag har haft en mycket dålig nattsömn på grund av den där videon som åter fick mig o uppleva om min upplevelse. Jag hörde barnets grått hela natten i min mardröm... o mamman som inte alls kunde försvara sig mot ett sånt våldtäckt..... detta är värre än en mardröm. En sån upplvelse där man känner sig helt maktlös, kränkt på alla sätt o vis där man inte kan hindra nån som våldtar ens eget kött o blood???? Vad är detta för monsterlig system vi har? Att fortfarande en stor del inte förstår eller äns tror på att detta är sant, att det verkligen händer i det så kallade vackra fridfulla sverige? Då hoppas jag verkligen att dem får lära sig en bra kännedom som får dem för all framtid en omvändning i deras tycke, när det handlar om just sverige..... Herre min gode G-d :´(
   Yesterday at 6:50am · Like · 2

  Marie Ankarberger Skönt att se att min o min sons fruktansvärda upplevelse blir uppmärksammad. Hör hans gråt o skrik o i mitt huvud dygnet runt.. o känner hur han i panik klamrar sej fast . Kommer aldrig bli riktigt hel igen.
   Yesterday at 9:40am via mobile · Like · 4

   Oriana Cottard Jag kommer aldrig över det kära Marie. Ingen blir detsamma efter en sån behandling. Hel har inte jag blivit efter alla dessa år o det återupprepapade sig t.o.m. Något har försvunnit från mig o det är just det du känner o säger. Vi delar din smärta som är allas vår smärta så du vet, du är inte ensam, nää det är du inte :´(
   Yesterday at 9:49am · Edited · Like · 2

   Oriana Cottard All that is necessary for evil to succeed is that good men do nothing. - Edmund Burke
   Yesterday at 9:47am · Like · 3

   Marie Ankarberger Åhh tack!! Att dom får lov att göra såhär är helt ofattbart. Och utan några som helst grunder. Känner mig totalt överkörd. Men jag ger alldrig upp... aldrig att ja ger upp min älskade lillkille.
   Yesterday at 9:53am via mobile · Like · 4

   Oriana Cottard Det skall du aldrig göra, oavsett om du får honom eller inte tillbaka. Han är DIN o ingen annans kära Marie. Du har dessutom kommit rätt här där du kommer o möta många lika sinnade alla med näst intill samma situatiion. Det finns ingen ord eller ursäkt för det dem gör. Det hela är rent av av högsta kriminalitet systemet kunde komma på. Det är ren brottsligt av alla sorters, special av myndigheter där man aldrig skulle förvänta sig något sånt. Men tänk att sånt har pågått sen 50 talet fram till våra dagar... det har räknats nu att vi är uppe 22 000 barn per år som systematiskt tvångsomhändertas från sina föräldrar från soc so du ser... vad dem skappar??? genom att känna en mass blodiga pengar på barn terror business... REN KIDNPPING där du inte kan göra något för att få dem tillbaka dessutom... i för sig det sägs att knappt någon promill fått sina barn tillbaka men... hmmm knappt en promille dock. Det hela är såå hopplöst så det skricker om det. Den stora fråga kvarstår: VEM KOMMER ATT STOPPA DESSA MONSTER????
   Yesterday at 10:01am · Like · 2

   Lasse Anckarman  Styrkekramar
   Yesterday at 10:23am · Like · 2

   Raili Rindelöv Hjärtgripande att höra och se detta samt att allt kommer in på. Trauma i barnets bästa namn som tidningsartikelrubrik löd. Vad kan vi göra tillsammans för att stoppa detta och barnhämtningar som sker på detta sätt utan det minsta lilla tillstymmelse till etisk och människorespektekterande behandling av barn och deras föräldrar, släkt och andra människor i deras vardag och liv? Och sedan sitter soc.folk i bilen och följer det hela. FY FAN! Hur många namn behövs för att få till ett lagförslag som ska leda till lagändring?
   Yesterday at 12:41pm · Like · 4

   Marie Ankarberger Att läsa att jag inte är ensam känns ju både bra o dåligt. Bra för att andra kan hjälpa o förstå. Och dåligt för att jag önskar inte att någon annan ska behövt gå igenom denna smärtan! Detta är tortyr. Hur kan man utsätta barn för något sånt här?? Gör ont i mej att tänka på min son o alla andra stackars barn som blivit behandlade såhär. Blir så arg o ledsen!
   Yesterday at 4:25pm via mobile · Like · 4

   Ruby Harrold-Claesson Det är inte första gången som 'barnarov' filmas och läggs ut på Internet. Det är mycket viktigt att videor som denna läggs ut på Internet för att världen omkring oss kan se den barnmisshandel som förövas av myndigheterna i Sverige.

   Jag har just kommit hem från Belfast där jag medverkade vid en tvådagars EU konferens om "Child Friendly Justice". Där informerade jag de ca 70 domare, advokater m fl om den barnmisshandel som förövas av myndigheterna i Sverige. Många kände till Olssonmålen och Domenic Johanssonfallet och alla var mycket förvånade att Sverige har så gott rykte internationellt, när man behandlar barn och deras familjer så illa. En irländsk domare sa till mig: "Vi tvångsomhändertar inte barn eftersom det blir bara sämre för barnet och för samhället i slutändan." Tänk om det kunde finnas så kloka domare i förvaltningsdomstolarna i Sverige!

   Något mer som var mycket förvånande i Belfast: det fanns ingen svensk domare eller medlem av advokatsamfundet där!
   Yesterday at 5:14pm · Like · 7

   Day Break Ruby Harrold-Claesson. När an lägger ut video och röstinspelningar. Vad ska man tänka på så att an inte blir anklagat att ha hängt ut sitt eget barn eller andra privata personer? Ska man bara inte ha personuppgifter med. Inte barnet´s ansiktet heller. Svara så snabb som möjligt. Detta är viktigt. Tack
   Yesterday at 6:55pm · Like · 2

   Oriana Cottard Helt otroligt Ruby. Stor tack för denna så viktig information. Underbar du kära Ruby, Välkommen tillbaka hem om jag får säga så? hm. Mycket intressant det du sa här. Önskar jag hade kunnat närvara till det med. Hade någ varit mycket givande känner jag, se utomstående beforlkningars uttryck över dessa nyheter... ouahh
   Yesterday at 7:06pm · Like · 2

   Oriana Cottard Mycket klock fråga, Day Break. Tack för du frågade för jag har också undrat över det.
   Yesterday at 7:12pm · Like · 2

   Anna V Prtenjaca Undrar faktiskt SAMMA sak som Day Break
   Yesterday at 9:29pm · Like · 2

   Zelimir Radoš I mit fal domaren har forbjudit at nagan ser det.
   Yesterday at 9:47pm · Like

   Oriana Cottard Det påminner mig om vad soc o deras ombud sa vid Dominicks rättegång i stockholm hade sagt om den sak ....  . Klart de förbjuder det o klart går dem o kritiserar det när föräldrar använder sin legitim om så enda rättigheter de kanske få använda sig av i en så kallade system.... Att använda den mediala möjlighet för att nå bortom - ut när näst intill alla deras andra mänskliga o demokratiska rättigheter blivit både fråntagna o först av allt HELT O HÅLLET.... KRÄNKTA. HUR FÖRVÄNTAR DE SIG ANNARS ATT VI SKALL GÖRA??? Stå lamade, paralyserade som mitt folk gjort under The Holocaust, kanske??! Är det de vill, att de rövarbort VÅRA BARN utom att någon av oss alla äns gör motstånd??? Trots den obeskrivlig maktlöshet man befinner sig i så går inte o mäta den enorma trauma dem har grovt, skapat o var o en av oss. O hur kallas då deras behandling i så fall då för att vi inte äns ska ha något kvar i behåll om ens någon sista ork av ren vilsen sundförnyft med att sträck ut våra händer till att just SKRICKA UT EFTER OMVÄRLDENS HJÄLP O UPPMÄRKSAMHET när det verkligen känns att man helt o hållet blivit nedtrampad på hela ens livs existensen????
   18 hours ago via mobile · Like · 2

   Oriana Cottard Detta är ingen Demokratin utan om en vacker själ uttryckte en gång för ett little tag sedan: Demonkratur... Tack kära Anna  .
   18 hours ago via mobile · Like · 2

   Oriana Cottard PÅ VÄG TI JOBBET O VILLE PASSA PÅ O ÖNSKA ER SLLA EN BRA DAG. FRYS KALLR D ÄR HÄRUTE VVVRRRR
   17 hours ago via mobile · Like · 2

   Ruby Harrold-Claesson Mina svar till frågan huruvida föräldrar bör publicera myndigheternas rättsövergrepp mot deras barn och mot dem ges
1 - i NRK artikeln "Forstår foreldrene"
   http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.5554731
   och
   2 - i jur. kand., med lic Siv Westerbergs föredrag för Kristdemokraterna i riksdagen i september 2000, där hon framhöll bl. a "Jag tror att när det gick upp för svenska regeringen att nu skulle genom internetexplosionen de LVU-drabbade barnens föräldrar få möjlighet att föra ut sin sak över hela världen, då fick regeringen kalla fötter och skapade 21 § Personuppgiftslagen. Svenska regeringen vill inte att omvärlden skulle få veta att i Sverige har barn blivit en handelsvara."
   http://www.nkmr.org/personuppgiftslagen_siv_westerbergs_foredrag_for_kd_riksdagsgrupp.htm

   - Forstår foreldrene
   www.nrk.no
   Advokat Knut Mannsåker arbeider på vegne av 120 foreldre med et gruppesøksmål mo...
   See More
   13 hours ago · Edited · Like · 3

   Oriana Cottard Mycket intressant det där, Ruby. Vilken dubbel moral från deras sida, eller hur? Där har vi facet av jävulens dårskapet hmm i ett nöttskal!!!!
   12 hours ago via mobile · Like · 2

   Oriana Cottard Brottslingen som inte vill hamna ut i media... Verkligen ologiskt o löjligt. Tänk Ruby om alla brottslingar/krimunella skulle saga samma sak näe de sitter i rätten? Att ingen bevis får varken anmällas eller antecknas ner???? Hur skulle samhället se ut skall vi tro???
   12 hours ago via mobile · Like · 2

   Zelimir Radoš Jag maste saga nat, ner de LVUade min son jag lemnade landet for jag hade ensam vardnad och nu ar jag efterlist 5 ar man jag har ensam vardnad och alt som min son gor han gor perfekt,
   12 hours ago · Like · 1

   Oriana Cottard Förresten... Bara o enbart kriminella kan komma på någon då dum påhitt. Varför skulle någon med god samvetet komma på sånt ? . Där har vi det
   12 hours ago via mobile · Like · 1

   Zelimir Radoš Hur menar du?
   12 hours ago · Like

   Zelimir Radoš Jag lemnade landet pa grond at min son var mishandlat och video som bevisar det var forbjuden.
   11 hours ago · Like

   Ruby Harrold-Claesson Alla föräldrar som har möjlighet att lämna Sverige och de övriga nordiska länderna bör göra det, eftersom de riskerar att deras barn blir tvångsomhändertagna utan saklig grund och placerade i fosterhem eller sk HVB-hem, där de blir handelsvaror.

   Barn blir alltid traumatiserade av att bli skilda från sina föräldrar och föräldrar blir också traumatiserade av att bli skilda från sina barn.

   Socialtjänsten / barnevernet har utvecklats till att bli en skadlig tvångsmaskin som krossar barn och familjer samtidigt som de viftar med mantrat "Barnets bästa", ett begrepp över vilket de ju har tolkningsföreträde.
   10 hours ago · Unlike · 4

   Zelimir Radoš De har trakaserat os tre ar vi orkade inte mer jag lemnade min legenhet saker alt man nu ar han man,stark och lycklig.
   10 hours ago · Like · 1

   Zelimir Radoš Vi vaknade varje nat manga ganger man after tvo ar det har forsvunit nu alt ar bra.Man de lemnar os inte ifred jag har ensam vardnad man ar efterlist 5 ar.
   10 hours ago · Like · 1

   Calle Slåtteby Glömmer aldrig! Stölden av mina 2 yngsta barn 1990// Jag Inledde en kamp av överjordisk art/ 4 år senare kom Sociala i Uppsala med barnen// Skadestånd! Men Såren sitter djupt.. nu är jag tillbaks till 1990/ det gör helveiskt ont/ Polisen? Är Bödlar utan moral! De bör straffas! Hårt!
   10 hours ago · Like · 2

   Zelimir Radoš Det ar hemskt, ner jag var utan min son jag horde hans rost overalt, han ropade pappa och det var svaraste i mit liv, man han var stor sa han hjalpte mig.
   10 hours ago · Like · 1

   
---
---

   Linda Bjuhr
   någon som vet om man kan få ansvariga politiker i socialnämnden att ställas tillsvars?
   Like ·  · Follow Post · February 23 at 5:08am

   Najmi Wetterlind Det är svårt å komma åt alla inom socialtjänsten å socialnämden utan tjänstemannaansvaret i sverige
   February 23 at 8:54am via mobile · Like

   Najmi Wetterlind De är fria från ansvar över sitt handlande
   February 23 at 8:55am via mobile · Like

   Embla Diser Myndigheter skyddar myndigheter... Det enda är nog media, men det är svårt att få dem att tag i socialtjänst ärenden...
   February 23 at 9:47am · Like

   Chris Johansson Sikta inte på tjänstemannen, sikta på den som styr den, människan bakom tjänstemannen!

   Tjänstemannen är skyddad, inte föraren om man säger så.
   February 23 at 10:31am · Like · 1

   Najmi Wetterlind Jo politikerna tänker många ggr mer med hjärtat men dessa vill inte förlora sin post å vågar inte
   February 23 at 10:38am via mobile · Like

   Linda Bjuhr Chris Johansson vad tror du om ordföranden i socialnämnden? BoU enhetschef är en jag tänker ge mig på,det finns saker denna människa sagt nedskrivet i journalen som jag anser vara oroväckande när man jobbar med barn  deras prio är inte barnen iaf.men eftersom jag kan bevisa med vittnen att det handläggaren på soc skrivit i journalen inte stämmer så borde man väl kunna komma åt henne? numera så står enbart hennes underskrift på yttranden och beslut,ingen chefs.
   February 24 at 5:22am · Like

   Chris Johansson Yes, det är tjänstefel, förtal och lite annat. Med tanke på situationen så blir det också vållande till annans kroppsskada, stress, trauma samt ptsd är allvarligt och påverkar kroppen fysiskt.
   February 24 at 5:25am · Like · 1

   Linda Bjuhr ja min dotter är på hvb hem,dom lä medicinera henne för att hon ska klara av dagen och dom har även sagt att hon är traumatiserad av placeringen medans soc hävdar ptsd av hemmamiljön men dom har inget som styrker det. min dotter har adhd men soc säger att det är jag som brister i omsorgen, standard såklart. soc har anklagat mig för diverse saker men dom har inget som styrker det från psykolog eller läkare, dom anser tvärtemot soc. Jag vet att ordföranden har sopat tjänstefel under mattan vid flera tillfällen och någon lex sarah gör han inte heller så han borde ju kunna ställas tillsvars.
   February 24 at 5:37am · Like

   Chris Johansson Det här är samhällets värsta brottslingar. Frågan är vad som är bäst att göra åt problemet! Jag tror på en andra deklarering av deklarationen, göra nåt som får folk att börja prata om det.

   Vi håller för tillfället på att plåta rättighets relaterade bilder till 4 bildböcker, varav en till skolor och hemskolare för barn.

   Dom kommer att kosta lite, en ver skall släppas i elektronisk ver, till Ipads etc.

   Förtjänsten skall användas till reklam i TV, det finns inget annat sätt när media sviker, infon måste ut.

   Återkommer, måste fundera lite!
   February 24 at 5:42am · Like · 3

   Najmi Wetterlind Soc ställer banne mig till det rejält över hela landet De sätter diagnoser på folk, utan att ha kompetens eller att det finns bevis elr tidigare skrift på detta. Så vilken tråd ska dras i.... man får stånga sig blodig då man haft med soc att göra.... Skrämmande hur dä kan te sig då folk som faktiskt riktigt är sjuka och ställer till det... Att komma åt soc och socnämd är så gott som omöjligt om inte media tar hand om det och media vill inte beblanda sig...
   February 24 at 10:05am · Like · 1

   Mariyka Tomova-Kallmyr Linda, jag har skrivit tjocka brev till ordforande på soc. nämnden. Där har jag bifogat läkarintyg som säger att jag är mentalt frisk och barnen med. Jag har en hög med liknande. Men jag fick inte ens ett svar. Utan besöksförbjud. Och Socialstyrelsen ljuger att intygen är över 2 år gamla när de färskaste är fr. jan 2013 - alltså knappt 2 år gamla och preskriberar p g a lögn
   Saturday at 2:00pm · Like · 1

   Mariyka Tomova-Kallmyr Så frågan är när Soc Styrelsen försvarar sina brottslingar vem man skall vända sig att överklaga en falsk och kränkande BUP-utredning
   Saturday at 2:04pm · Like · 2

   Linda Bjuhr Mariyka Tomova-Kallmyr skriv till politikerna i kommunfullmäktige, INTE nämnden. har fått veta att ordföranden kan stoppa infon att nå nämnden så skriv till alla i kommunfullmäktige och berätta i stort om vad som pågår inom socialtjänsten, det är ju snart val så nu är det dags att passa på
   Saturday at 4:20pm · Like · 1

   Oriana Cottard Jag ställer mig denna fråga sen flera år tillbaka, Linda???? Självklart finns det, men som troende så avsäger jag mig all kriminella väg.... Det måste jag punktera för det är inte det som jag har gått miste om som förslag måste jag säga. Utom det, genom den " rätta " vägen, om vi nu kan någonsin kalla någon rätta väg??? Mitt i en sådan djävulskap är det en bra fråga igen???
   Yesterday at 10:06am · Edited · Like · 1

   Linda Bjuhr Mariyka Tomova-Kallmyr när det gäller bup tror jag att det är socialstyrelsen,är tyvärr inte så insatt i det,än.
   Yesterday at 5:01pm · Like

   
---
---

   Hans Bauge
   Dette er en kommentar til denne talen fra Siv Jensen. Den var god, men det hun sa om bv., kan tyde på at hun ikke er skikkelig informert hva som skjer der. Jeg sendte denne til www.samfunnsmagasinet.no. Jeg skal også sende den til FRP.

   Jeg vil her berømme Siv Jensen for hennes tale, som jeg har fått tak i. Den var knakende god den. Jeg hadde ikke mye å sette fingeren på, men en ting var det jeg rynket nesen på. Det var barnevernet. Styrking av barnevernet kom opp.

   Barnevernet, forkortet til bv. Bør ikke styrkes i det hele tatt om de som jobber der gjør jobben sin slik det er ment etter barneloven, EMK og BK.

   Barna er levende mennesker. De er små og sårbare, svært sårbare, noen mer enn andre. Vi har eksempler på at om ett barn ikke utvikler seg slik det står i psykologenes lærebøker, er det noe galt med foreldrene. Jeg ville si at det var noe rav ruskende galt med disse psykologene som påstår dette. Her skrives det rapporter om barna bestilt fra bv., uten at psykologen i det hele tatt har snakket med verken barn eller deres foreldre. Resultat omsorgsovertagelse.

   Det blir påstått mer vold i hjemmet enn tidligere. Kan egentlig det bevises. Jeg vet at bv. Trenger seg inn i private hjem for å inspisere. Dette er ett lovbrudd. Det kan ligge noe mer rot enn bv. godtar, resultat omsorgsovertagele.

   En familie mister lønnsinntekt som følge av at de mister arbeidet. De trenger til tider hjelp økonomisk til husleie og strøm. De går på sosialkontoret, resultat omsorgsovertagelse.

   Det er ingen, ingen i det hele tatt som bryr seg om å snakke med barna og foreldrene om dette. Vedtakene går over hodet på disse. Så skal man da i fylkesnemnda. Der holdes det som regel en såkalt kontorforretning, der kun bv. folk er tilstede. Heller ikke der bryr man seg om å prate med den andre part. Bv. får medhold i overtagelsen. Da vedtar de en hastesak, før motparten får anledning til å gjøre bruk av domstolene.

   Det jeg nå har skrevet er kriminelt. Å ta barn fra sine biologiske foreldrene er tyveri. Slik systemet på denne fronten er, er dette menneskehandel. Handel fordi kommunene som foretar omsorgsovertagelse får mye mer penger fra staten ved nettopp å overta omsorgen enn å hjelpe de familier som trenger hjelp der barna bor. I svært mange tilfelle trenger ikke familiene hjelp i det hele tatt, men barna skal de røve. Dette bryter med menneskerettighetene.

   FRP ønsker seg regjeringsmakt. Kommer FRP i regjering, må det første de gjør, slå full back i maskinene. Jeg skrev dette på denne måten da man kan sammenligne Norge med ett skip, der ingen står på broen og styrer. Skipet er på veg mot isfjellet. Er det for sent, eller er det fremdeles tid til å redde skuta.

   Det første FRP her må vite, er at de må kjempe for 51 % av stemmene. De kan ikke i det hele tatt regne med H. Disse er ikke villig til å slå back i maskinene. De er ikke villig til å gjøre om på Sovjet lignende vedtak fra de dyp røde. Jeg unnlater med vilje å kalle dem grønne.

   Om ikke FRP reverserer alle de ting og det må skje i alle de 19 fylkeskommuner og alle kommunene i disse, vil man ikke merke noe forskjell med en ren FRP regjering mot det korrupte system man har i Norge pr. i dag. Da byråkratiet har fått av sosialistene all makt. Dette har skjedd gradvis fra Bundlands tid som regjeringssjef. Brorparten av de direktorat som har sett dagens lys må avvikles. All makt må tilbakeføres til regjering og Storting. Da H. har sittet i regjering mellom Brundtland til dagens sosialistisk styresett, har de hatt sjansen til å gjøre noe med galskapen, men latt være. Det er hovedgrunnen til at man ikke kan ha nogen tillit til H.
   Unlike ·  · Follow Post · Yesterday at 2:37pm

   
---
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, onsdag 13. mars 2013, Vinberget: 

   Omkring 5 minus-grader Celsius her ute i dag tidlig, blålig himmel og dus sol utover formiddagen med omkring null grader klokken 12.30 og 3 minus-grader klokken 17 og 10 frem mot midnatt.
   
---
---

   Jurist Herman Berge i RettsNorge, 18. oktober 2012:
   http://www.rettsnorge.no/Dagens%20kommentar/2012%20Dagens%20Kommentar.htm

   Tankeløse uttalelser – eller bevisst manipulering? 

   I dag leser jeg i VG at Karin Stoltenberg er død. Jeg håper – for hennes egen del – at hun gjorde opp for seg før hun dro.

   Det jeg ønsker å kommentere er ikke hennes dødsfall, men hvordan VG hyller henne. Altså; hvordan , ikke; at .

   VG's Elisabeth Skarsbø Moen skriver i sin innledning at en venninne har SMS'et følgende til henne i forbindelse med at Karin Stoltenberg gikk bort:

   "Jeg sender henne en takknemlig tanke hver gang jeg leverer barnet en god, trygg og billig barnehage for å kaste meg inn i en berikende dag på jobben som en del av det store samfunnshjulet."

   Selv om jeg tviler på at denne venninnen sender denne tanken hver dag (dersom hun ikke er blitt indoktrinert, da), slo det meg at venninnens barnebarn – dersom planen lykkes – vil kunne skrive følgende om 50 år:

   "Jeg sender Karin Stoltenberg en takknemlig tanke hver gang jeg tenker på den dagen da jeg høygravid ble hentet av Statens Hus for Fødsel og Sosialoppvekst. Takk til Karin for at SHFS tok vare på meg og overtok barnet mitt ved fødsel, slik at jeg nå i mange år har kunnet kaste meg inn i en berikende dag på jobben som en del av det store samfunnshjulet"

   Og om 100 år fra en av venninnens etterkommere:

   "Jeg sender Karin Stoltenberg en takknemlig tanke hver gang jeg tenker på den dagen da Statens Hus for Genetikk, Inseminasjon, Fødsel og Sosialoppvekst overtok alle eggene mine og fikset litt på dem. Takk til Karin for at SHGIFS oppfostret meg og nå har overtatt reproduksjonsrollen, slik at jeg nå kan kaste meg inn i en berikende dag på jobben som en del av det store samfunnshjulet".

   Vær forsiktig med hva dere ønsker dere!
  
   Jeg bet meg for øvrig merke i en annen ting ved denne artikkelen:

   ”Hun skapte norsk likestillingspolitikk. Oppdraget fikk hun av daværende forbruker- og administrasjonsminister Inger Louise Valle. «Du skal lage en familiepolitikk», sa ministeren til byråsjef Karin Stoltenberg i 1972. «Hva er det?» spurte Karin. «Det vet jeg ikke, men jeg er overbevist om at vi trenger det», svarte Valle.”

   Hva slags idioter er det som jobber i departementene? Jeg klarer ikke å forestille meg et bedre bilde på kronidioter som suller viljeløst rundt uten den minste anelse om hva de driver med, enn hva Skarsbø Moen her har beskrevet. Det er bare det, at idioti hylles av forfatteren i stedet for å latterliggjøres.

   Vi har jo alle hørt uttrykket: ”Slipp fangene fri, det er vår.” Også dette kom fra Valles munn, vel, i hvert fall var det et resultat av hennes (og sosialistenes) kriminalpolitikk på 70-tallet, og jeg tipper fengselsdirektørene har stilt seg det samme spørsmål som Stoltenberg gjorde mht familiepolitikken: Hva betyr dette, da? Aner ikke. Bare slipp dem løs!

   Og enda en ting:

   ”Likestillingen førte også til en stor velstandsøkning i Norge. Øknomiprofessor Victor Norman fremhever at det ikke er oljen som har gjort Norge rik, men kvinners deltakelse på arbeidsmarkedet.”

   Jo, takk! Dette var virkelig dype intelligente ord fra Norman. Han burde be om å få skolepengene tilbake dersom dette er det beste han har å komme med. Med den lønnspolitikken som verdens befolkning i dag regjeres av, hvor arbeideren får utbetalt en brøkdel av hva han/hun produserer, så sier det seg selv at det faktisk er bedre med to reparatører enn én . Altså, jo flere hender i arbeid, jo mer penger til eliten som kontrollerer bedriftene, hvilket også betyr mer penger i statskassen, og selvsagt kan det da brukes mer penger til å kjøpe nye velgere og sy nye og bedre puter til disse velgerne. Glem alt dere tror dere har lært om politikk: Allokering av statens midler (skatte- og avgiftsbetalernes penger) – til det beste for folket – er i realiteten kun en form for kjøp av velgere (altså, en korrupt handling/politikk), samtidig som denne type politikk benyttes til å konsolidere makt. Dette er ikke noe nytt, ei heller er det typisk norsk. 

   Alle i folk i arbeid er ikke nødvendigvis et gode. Se bare hva denne a-/usosiale politikken har skapt: Begge foreldrene er tvunget i jobb fra tidlig morgen til sent på kveld. Barna er overlatt til barnehager, skoler eller institusjoner. Når foreldrene kommer hjem er alt bare rævva; unga må i seng, nei, de må spise først, og det gjør de foran en TV eller et voldelig spill eller noe, mens foreldrene krangler om hvem som skal vaske barna, klærne, eller ta oppvasken, hva barna skal drive med på fritiden (som de nesten ikke har) og hvem som skal kjøre dem hit eller dit. Og hva med alle daglige gjøremål som et hushold krever? Jo, mye av det settes nå bort til utenlandske slaver, i hvert fall for dem som har litt penger til overs. Og når ferien endelig kommer, står mor og denger løs på en misforstått far i en IKEA-forretning, eller hva det nå var Ole Paus i sin tid sang. Men, hvor ble det av besteforeldrene oppi alt dette? De satt jo rundt middagsbordet sammen med hele storfamilien tidlig på 70-tallet, og de fikk dø i sin egen seng med hele familien rundt seg. Jo, de er sparket ut av huset, forlatt i sitt eget hus, eller på et gamlehjem. De er så sure på oss likevel, tror vi, for vi har jo aldri tid til å besøke dem, så da er det ikke noen vits i å dra til dem, for da blir det sikkert bare krangel. Beste- og oldeforeldre dør i en overfylt institusjon, kanskje etter år med kulde, og savn av både nærhet, familie og medmenneskelighet, mens den yngre del av familien sitter hjemme og sliter med sitt og vurderer hvilken advokat som skal få lov å flå dem når de nå har vurdert at skilsmisse er det beste valg for barnas fremtid. Og slik går årene, hvor det som knyttet mennesket og generasjonene sammen er ødelagt og fullstendig ruinert av mennesker som Stoltenbergerne.

   Alle folk i arbeid, ja! Selv fikk jeg ryggen min ødelagt som følge av Arbeiderpartiets aksept av barnearbeid. Fra jeg var 12 år arbeidet jeg som siloslave på flere bondegårder, til gratis brus og kr. 2.5 i timen. Vi så aldri en voksen mann nede i den mørke siloen som var full av farlige gasser og grusomt tungt vått gress. Etter en hard økt en sommerdag, kom jeg meg – dagen etter – aldri opp av sengen. Jeg ble liggende med ødelagt rygg, som barn, og det takket være Arbeiderpartiet, Inger Lovise Valle, Karin Stoltenberg og resten av denne gjengen, som alle aksepterte det norske barneslaveriet på landets mange bondegårder. Takk Stoltenbergere, dere har virkelig ødelagt mye av Norge.

   Herman"

---
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, torsdag 14. mars 2013, Vinberget: 

   Omtrent 10 minus-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett skyet, solen over horisonten i øst og 8 minus-grader klokken 8. Mindre med skyer og 2 minus-grader klokken 10. Omkring null derefter, mere overskyet og 2 minus-grader utover eftermiddagen, et vind-drag i luften mot kvelden og mørkt og 2 minus-grader mot midnatt.
   Jeg avsendte i formiddag enda et svar-brev til NAV Innkreving ( ekstern ).
   De to kvinnene fra NAV Vindafjord som kom her torsdag 28. februar 2013 har jeg ikke hørt noe mere fra, til tross for at de sa de skal ta kontakt med meg igjen i neste uke.
   Senere i dag, litt før klokken 14, ble jeg telefonert av den ene av de to kvinnene, Elin Drivernes, fra NAV Vndafjord. Hun flirte og sa hun har hatt det travelt. Mere om dette i det brevet jeg gjør ferdig og sender til politi-anmeldelsen og NAV i morgen ( ekstern ).

   Samtidig som jeg gjorde andre ting var jeg også i dag en snartur innom Facebook, og kopierte i farten blandt annet følgende:
   
---

   Marius Reikerås, 12.03. 2013, Facebook:

   Mange tror at menneskerettene bare komme til anvendelse gjennom domstolene. Dette er feil, da menneskerettene kommer til anvendelse på all myndighetsforvaltning.
   Etter forarbeidene ( lovgivers forståelse)retter menneskerettene seg mot statens myndigheter i videste forstand (se NOU 1993: 18 side 159-69). Det vil si at både Stortinget, regjeringen, kommunale og fylkeskommunale myndigheter, andre forvaltningsorganer og domstolene omfattes.

*

   Ingjerd Lund Ardouane:
   Hva med utlendingsmyndighetene UDI/UNE? De synes jo ikke å bry seg så mye?

   Finn Halvorsen:
   Staten er for tiden uten god kontroll i forhold til de føringer de er pålagt å drive etter

   Connie Rebekka Skjolden:
   Nav bør skjerpe seg

   Finn Halvorsen:
   NAV eier ikke nav.

   Connie Rebekka Skjolden:
   Men NAV er en myndighetsforvalter

   Finn Halvorsen:
   Som er pålagt å følge loven

   Connie Rebekka Skjolden:
   som IKKE følger lovene...

   Connie Rebekka Skjolden:
   det kan jeg dokumentere også.. Så nå har jeg sendt en klage til Fylkesmannen i Østfold, så får de se på det tullet NAV forårsaker..
   Egentlig litt rart å tenke på at det er 48 kommuner i Norge som hver gjør ca 2083 grove feil hver dag. 100 000 grove feil daglig, forteller meg at NAV og Norge ikke gjør en så veldig god jobb med å følge Norsk Lov eller menneskerettighetserklæring, så NÅ burde vel noen snart gjøre noe så det blir gjort mer rett i Norge. Og kanskje vi ville fått en bedre hverdag og et bedre liv, og kanskje sluppet å irritere oss over de FEIL og MANGLER vi ser og erfarer....
   Ønsker alle en nydelig onsdag

   Terje Henriksen:
   Veldig bra du never dette Marius - dette er det svært mange mennesker som ikke vet noe om - håper dette hjelper folket...

   Sveinung Vegsund:
   Takker: Høyaktuellt for meg !

   Susanne Johansen:
   Nav har egne lover, untatt Norges lover. Eksempel: Påstått feilutbetaling innkreves. Uten at noe i utbetalingen har endret seg for tidsrommet det gjør gjeldende. Samtidigt minner de om at den angivne feilutbetalingen mottregnes mot et tilgodehavende hos Nav. Som de visst om i 4 år!! Og altså undanholdt gjeldende person. Her beregnes ikke renter. Altså ingen konsekvenser for Nav. Det gjøres samtidigt innkreving på pensjonen. På tross av at skyldspørsmålet ikke her er avgjort. De hevder seg ha rett til dette. Og i eget brev informeres senere om at du vil bli meldt som dårlig betaler", - altså betalingsanmerkning. FØR skyldspørsmålet er avgjort. Saken er på tur til tingretten og stevning mot Nav er tatt ut. Så er da spørsmålet,- hva lov blir praksis i en domstol?

   Connie Rebekka Skjolden:
   Grøss. Men ikke gi opp...

   Steve Vincent Jensen-Lyså:
   Vel, se på oss utenlandsboende nordmenn og se hva NAV gjør mot oss. Vår rettmessig opparbeidede trygd ( uføretrygd) vil bli kuttet til 1/3 av hva vi egentlig har krav på. Og NAV prøver å hemmeligholde dette. Min historie kommer i Thailands Tidende samt i Nettavisen i disse dager om dette. Det er en skam at Norge behandler oss slik. Vi er syke og bor i utlandet pga våre lidelser da det er bedre og ikke minst billigere for oss å bo utenlands. Jeg, og mange med meg, lever IKKE som konger. Vi klarer oss greit, men ikke mer enn det. Kutt i trygden vil bety at vi ikke klarer oss og at vi ( ca 50 000) av oss må returnere til Norge. De fleste har ingenting å komme tilbake til. Hva vil dette bety? Jo, NAV og staten må bidra med masse penger til hus, pleie etc for oss. Dette er også et brudd mot menneskerettighetene. Så til de grader. Jeg spør: hvorfor bryr ingen seg om dette? Vi kan ikke sitte på hver vår tue å gjemme oss og tro at dette rammer ikke oss. Da tar folk feil. Marius Reikerås hjelp oss. Du har kjennskap til lover og regler. Hjelper du oss så vil det stå respekt av ditt navn til evig tid. Vi trenger deg sårt. Kontakt meg og jeg vil gi deg de relevante papirer slik at du ser at hva NAV/ staten gjør mot oss nå er totalt feil.

   Steve Vincent Jensen-Lyså:
   Dessuten har mange av oss familie. Hva med dem? Skal vi bare gi faen i dem? Kone/ samboer samt barn. Ta dem til Norge? Hva koster ikke det? Nei, la oss ha vårt liv og vår trygd i fred og ikke tro at vi lever et kongelig liv her der hver og en av oss er. Vi klarer oss men ikke mer enn det. Ting som er gratis i Norge, skole, sykehus etc, koster penger her. Vi må betale dette. Samt at vi må betale til Immigration for å få lov til å være her i det hele tatt. Så se litt lengre enn nesa rekker så ser dere at vi og har livets rett, selv om vi er syke. Ingen av oss har bedt om å bli syke eller uføretrygdet og når vi nå engang har kommet i denne situasjonen så velger vi forskjellig. Jeg, og mange med meg, har det bedre i utlandet samt at vi har etablert oss med familie, hus etc. Er det riktig å ta fra oss det livet vi har valgt? Er det riktig av NAV/ staten å tvinge oss hjem til Norge? Er det riktig av NAV/ staten å skille familier?

   Pippi Høytoppsok:
   delte dn..

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 14.03. 2013 via Ann Gudme:

   Embedsmænd holder viden om dødsfald hemmelig for politiker
   http://politiken.dk/indland/ECE1916788/embedsmaend-holder-viden-om-doedsfald-hemmelig-for-politiker/
   politiken.dk
   Region Hovedstaden vil ikke svare på politikers spørgsmål om dødsfald i psykiatrien.

*

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 14.03. 2013:

   ‎Eva Skaugen
   "Finansminister Kristin Halvorsen laget en særavtale med pakistanske borgere eller norske borgere med pakistanske røtter. Så vidt jeg vet er dette den eneste særavtalen i verden hvor folkeslaget oppnår en slik begunstigelse fra norsk beskattning.
   En norskpakistaner kan ta med seg sin norske trygd eller pensjon til Pakistan og slippe kildeskatt til Norge, i tillegg til at de heller ikke skatter til Pakistan.
   Dette er lite kjent; forran Stortingsvalget i 2009 førte Kristin Halvorsen valgkamp i Pakistan iført hijab. Til gjengjeld for forskjellsbehandlingen stemmer i dag norskpakistanere SV. Med andre ord kjøpte SV stemmer med skattepenger fra oss som er etniske nordmenn. Hva skal man egentlig kalle slikt?

*

   Toril Hemmingsen:
   Sjokkerende. MEN på en annen måte så blir man jo ikke sjokkert over noe lenger når det gjelder de rødgrønne.........

   Rune L. Hansen:
   Ikke så underlig, SVs Akhtar Chaudhry er jo også fra Pakistan.

   
---
---

   Eliza Filip, 14.03. 2013:
   om AP vinner valget blir en MUSLIM statsminister i NORGE !!!!! Hva kan bli mer farlig enn det..?!

--- 

---

   Marius Reikerås, 13.03. 2013 recommends an article on Aftenposten.no:

   ‎"Benektelse av skyld, taler for skyld, ifølge denne dommeren. Både politiadvokaten og dommeren har utvist grov uforstand. Neste gang kan det være du eller jeg som blir dratt for retten og kanskje dømt fordi vi benekter at vi har gjort det vi er anklaget for. Det er skremmende å vite at dette kan skje i 2013, i rettsstaten Norge."

   Benekter skyld, altså skyldig
   http://www.aftenposten.no/meninger/Benekter-skyld_-altsa-skyldig-7145927.html
   Neste gang kan det være du eller jeg som blir dratt for retten fordi vi benekter at vi har gjort det...

*

   Bo Torgersen:
   Det handler ikke om skyld eller ikke skyld. Men om å sette en standar om at det er vi dommerstanden og poletiet som betemmer. Og vi i rettssystemet liker ikke den måten du advokat arbeier på. Og når det ikke er mulig for oss å kjøpe deg til samarbeid, skviser vi deg ut og gjør deg arbeidudyktig til det du advokat er dyktigst til.

   Randi Løkken Wikdahl:
   Og nå er du blitt rettskyndig og Bo Torgersen? Trodde du hadde enerett på å tale Vår Herres sak...?

   Svein Henning Sørlie:
   Det var jo det samme som hente meg og som var en av grunnene til at mi kreftsyke samboer gjennom 37 år valgte og avslutte livet

   Andre Woll:
   Det skjer hele tiden, Marius ...

   Ravsat Menchikova:
   Det er mye hårreisende som skjer i 2013.

   
---

---

   May- Harriet Seppola, 14.03. 2013:

   KONTROLLORGAN FOR MENNESKERRETER NEDLEGGES 30. JUNI 2014 I BYTTE MOT ETT ANNET SOM STORTINGET SKAL OPPRETTE.
   http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/
   Nasjonal institusjon for menneskerettigheter - Norsk senter for menneskerettigheter
   www.jus.uio.no

*

   Rune L. Hansen:
   Ingenting i Norge av lov og rett hjelper så lenge det er en grov-kriminell mafia som misbruker makt og myndighet og følger motsatt lov og rett og ulovlige lover.

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 14.03. 2013:

   Am. dokumentar. En jødisk tenåringsjente og en skadet, tysk soldat ble kjærester. De deltok i plottet "operasjon Valkyrie" for å henrette Hitler. Sjansene for å bli drept var overhengende. Men de slapp unna og ble senere det første paret som giftet seg i etterkrigstidens Berlin.  (Surviving Hitler)

   http://tv.nrk.no/program/koid60007810/kjaerlighet-i-skyggen-av-hitler
   NRK TV - Se Kjærlighet i skyggen av Hitler
   tv.nrk.no

*

   Ellen M Andersen:
   Så den! Gjorde inntrykk! Anbefales!

   
---
---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, fredag 15. mars 2013, Vinberget: 

   Omkring 2 minus-grader Celsius her ute klokken 3 i natt. Utover formiddagen og dagen overskyet og omkring null og en grad og sne-rusk og noe vind-drag i luften.
Omkring null til 1 pluss-grad utover hele dagen og kvelden, med sne-rusk i luften og et vind-drag og efter hvert et tynt efter hvert noe fuktig lag med sne på bakken.
   Jeg ble ferdig med og fikk avsendt det nye brevet til NAV og politi-anmeldelsen ( ekstern ) omkring 7-tiden tidlig i dag. (En stund før det i natt egentlig.)

   Tidligere leder for det som nu er NAV Vindafjord eller Sosial-tjenesten var utrolig nok Iren K. Hebnes, som samtidig var leder for den såkalte Barnevern-tjenesten. Da senere de to instansene ble oppdelt ble hun leder for kun den såkalte Barnevern-tjenesten.
   Kjersti Dahlen, aktiv i Arbeiderpartiet, ble leder for NAV Vindafjord, eller altså Sosial-tjenesten.

   Jeg mottok senere i dag et foreløbig svar-brev pr. e-post fra NAV Vindafjord ( ekstern ). Elin Drivernes der skriver at: "Ditt brev er mottatt i dag 15/3-13 pr. mail. Dette er videresendt til leder ved Nav Vindafjord."

   Det er en utrolig frekkhet i det at de tilbyr seg å betale en favne ved for meg. Meget meget så mildt sagt. Og de liksom tror at det er det det handler om! Og noe så typisk Ap-folket og grov-kriminelle. De utplyndrer og tar alt de kan med den ene hånden for efterpå med den andre hånden å gi smuler og liksom gaver, for at det skal se ut som de egentlig er snille og gode! Et eld-gammelt tricks, mildt sagt. Og verste sort kriminelle sin yndlings-forkledning.
   Utplyndring, perversiteter og på kryss og tvers annen kriminalitet er kjernen i deres virksomhet.
   Pluss overdådig med frekkhet, falskhet, grådig egoisme og annen fanskap!
   Med-mennesker og lov og rett er for slike absolutt ingenting verdt, annet enn i falskhet og egoisme!
   
---
---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, lørdag 16. mars 2013, Vinberget: 

   Mørkt, et vind-drag og omkring null til 1 pluss-grad Celsius her ute i natt. Overskyet, dus sol, et vind-drag og oppmot 5 pluss-grader utover dagen. Efter hvert omkring 2 pluss-grader, mørkt og vind. Kraftigere vind og omkring 2 og 3 pluss-grader mot midnatt.
   Det blir ingen endring av betydning med partiet Høyre, har mange både sagt og erfart. Og at den reelle forskjellen mellom Arbeiderpartiet og deres med-spillere og Høyre og deres med-spillere er forsvinnende liten, særlig for folk flest i sivil-befolkningen.
   Ganske riktig, forskjellen er i virkeligheten forsvinnende liten. De to har litt forskjellige motiver, det er alt. De er og blir under-avdelinger av hverandre.
   Og det er noe så udemokratisk som yrkes-politikere, som i egoisme kreerer eliter og nepotisme, som er en av hoved-årsakene.
   Dermed blir utplyndring og makt og motsatt lov og rett sterkere og sterkere et motiv.
   
   
---
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, søndag 17. mars 2013, Vinberget: 

   Mørkt, vind og omkring 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet formiddag med sterk vind og omkring 4 pluss-grader klokken 9.30. Tildels omtrent det samme utover dagen og kvelden. Mørkt, kraftig vind og en tynn tiltagende måne-sigd i sør-vest utover kvelden. 
   Det har vært og er for meg ofte meget trist å iaktta og bevitne at ikke-kriminelle hermer efter og under-ordner seg kriminelle i den offentlige forvaltningen. Dess mere når en vet hvilken grotesk politisk mafia-virksomhet det inngår i. Og hvordan det utroligste av dens grove kriminalitet og perveriteter bagatelliseres og forfalskes med falsk dokumentasjon, propaganda og forskjellig slags reklame, rutiner og oppskrifter. Og av hver enkelt av de delaktige.
   Endel pc-problemer med Internet-forbindelsen her i den siste tid. Ikke så underlig kanskje. Og knapt med ressurser her gjør det vanskeligere å rette opp.
   De 6 nye hvalpene her har særlig i de siste dager utvidet sitt bevegelses-område i rommet med flere meter og har tydeligere også begynt å leke og forskjellig. Deriblandt også å tisse og såvidt også å bæsje. Det hører med og blir det næring til jorden av.
   Underlig at jeg i det heletatt enda har pc, som kan brukes, iallfall som skrive-redskap og kanskje mere til. Underlig at jeg i det heletatt lever enda, og hvorfor gjør jeg det? Efter de angjeldende kriminelle sine oppskrifter skulle jeg mange ganger være mishandlet, gjennom-torturert, utplyndret og drept nu. De fleste av de gidder ikke det minste å bry seg om jeg på noe vis lever eller ikke, bortsett fra å bidra til det motsatte, fordi de hele veien regner med at det likevel uansett er bare et tids-spørsmål før jeg fullstendig er drept. Ingen skal kunne overleve så lenge eller i det heletatt, og iallfall ikke om de er protesterende. Underlig, underlig.
   Men ikke underlig
for eksempel at NAV-ansatte eller politiet ikke besvarer mine henvendelser eller bryr seg. For hvorfor skulle de vel det? Eller også de andre? Det er i beste fall bare til bry for de at jeg enda lever. Og at jeg enda skriver og dokumenterer. Men delaktighet og skyld i torturen, utplyndringen og drapet ivrer de for. Om så fortjenesten bare er smuler av egoisme, eller for eksempel bare å ikke få fokus eller oppmerksomhet på seg selv.
   De regner det hele veien for sikkert at jeg iallfall snart er utryddet. Og at snart gjenstår bare de falske døds-attestene. Punktum. 666-oppskriftenes punktum. De er mildt sagt ikke så naive eller uvitende som de forsøker å få andre til å tro.
   Hadde jeg ikke erfart og lært, og overlevd, hvordan det i Norge i en slik virkelighet er, allerede for mange år siden, særlig da vi bodde i Skaun kommune i Sør-Trøndelag, så hadde jeg ikke overlevd særlig lenge efter at vi ble angrepet her i Vindafjord kommune. Jeg hadde ufrivillig både erfart og lært meget hvordan det i en slik grotesk virkelighet forholder seg. Og om hvordan kriminalitet i og omkring den offentlige forvaltningen perverterer, ødelegger og dreper.
   Også om hvordan uskyldige mennesker, barn og voksne, fanges inn i og opp av dette og disse.
   
---
---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, mandag 18. mars 2013, Vinberget: 

   Mørkt, sterk vind og omkring 1 til 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. 1 og roligere vind klokken 5. Utover formiddagen dus blålig himmel, vind, måne-sigden høyt over horisonten i øst og omkring 1 pluss-grad frem mot klokken 13. Fortsatt vind, med omtrent null grader klokken 16. Klokken 20.30 mørkt og måne-sigden noe sør-vest og 2 minus-grader. Utover kvelden omtrent det samme.
   
   
---
---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 19. mars 2013, Vinberget: 

   Mørkt og 4 minus-grader Celsius her ute klokken 3 i natt. 7 minus-grader og solen opp over horisonten i øst klokken 7. Lys blålig himmel, dus sol, et vind-drag og omkring null grader utover dagen og måne-sigden høyt over horisonten i øst. 2 minus-grader klokken 18 og 5 minus-grader, mere vind og månen i sørlig retning klokken 20. Videre utover kvelden 6 og efter hvert 7 minus-grader.

   Å si at keiseren ikke har klær på seg når det gjelder Ap-folket og dets falske barnevern er meget for mildt sagt.
   De har i praksis mildt sagt utrolig så groteske definisjoner på (og handlinger for) barnets beste og barnevern. Hvor målet tydelig og utvetydig synes som å være å utsette barnet (og foreldrene) for mest og verst mulig forbrytelser. Hele virksomheten er ingenting annet enn en ansamling av grov-kriminelle sadister, torturister, utplyndrere og mordere. Det er hva som er fakta og virkeligheten. Som de misliker at både seg selv og andre erkjenner og forteller. Det er dog tydelig og utvetydig fakta og virkeligheten.
   Å observere og å høre deres reaksjoner når de blir konfrontert med dette og slikt er ofte både meget interessant og meget avslørende. Min saks-dokumentasjon inneholder mildt sagt mengdevis med slike observasjoner, som i sin helhet også er fra virkelighetens verden og våre omgivelser.
   
   
---
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, onsdag 20. mars 2013, Vinberget: 

   Omkring 5 til 8 minus-grader Celsius her ute i natt. Grå-lysning og 5 klokken 6. Dus hvitlig himmel og 2 minus-grader klokken 10, til omkring null grader klokken 12 og videre utover dagen med oppmot omkring 1 pluss-grad. Vind også. Nesten mørkt og måne-sigden nesten halv-full høyt i sør og 2 minus-grader klokken 19.30. Vind, månen i sør-vest og omkring 4 minus-grader mot midnatt.
   
Jeg bestilte mere ved forleden dag, en og en halv favne, løv-tre (eik, or og bjørk), tilsammen 2.800,- kr. til-kjørt, og første porsjon ankom til-kjørt i dag. Betalt pr. tg. i kveld. Tilsammen altså kjøpt 7 og en halv favne ved i vinter, hvilket har kostet 11.200,- kr.
   Jeg bruker lite e-kraft, særlig når ikke vaske-maskinen kan brukes, fordi jeg ikke har penger til å reparere den. Og særlig også når det elektriske anlegget her ikke kan oppgraderes, fordi jeg ikke har penger til det. Sånn er det med omtrent alt, fordi kidnapper-folket i og omkring NAV har tatt pengene. Jeg kan ikke bruke bilen, fordi de også har tatt de pengene som brukes til bensin, drift og vedlikehold av bilen. Jeg kan ikke kjøpe den maten eller annet jeg ønsker og tidligere har brukt, jeg kan ikke hverken vedlikeholde eller arbeide videre med noe som tidligere, ikke hverken bruke eller vedlikeholde motorsag, prosjekter og arbeider som var underveis her på eiendommen, og ikke heller som alltid tidligere abonnere på tidsskrifter, aviser eller tv, og ikke heller reise noen steder eller delta i noe, fordi de også har tatt pengene som har blitt brukt til alt det og det meste av alt annet. Så selvfølgelig bruker jeg for lite penger til å kunne leve eller overleve lignende slik som tidligere, for den muligheten og de pengene har de ulovlig og straffbart tatt ifra meg. Budsjettet ( ekstern ) er fullstendig umulig, og motsatt i forhold til både tidligere og i forhold til lov og rett. Og de fortsetter og fortsetter enda, med videre mishandling, tortur, terror og fullstendig utplyndring og drap som hensikt og konsekvens.

   Om NAV eller min mor eller andre overfører en porsjon penger til min bank-konto, en eller flere ganger, hvilket som fremgår av budsjettet noen ganger har skjedd, så hjelper det meg lite eller ingenting. Hvor små og få utgifter jeg enn har. Hvorfor fremgår av budsjettet.
   Hvorfor fremgår på hver sin måte både av budsjettet og av resten av saks-dokumentasjonen.
   Og eventuell kortsiktig hjelp bruker de som påskudd for å opprettholde, videreføre og forsterke utplyndringen og uretten. Dette fremgår også på forskjellige måter og forskjellige steder i min saks-dokumentasjon. Det er på kryss og tvers et uhyre makabert og kriminelt spill de bedriver, bak kulissene. Og det er selvfølgelig alltid noen som "melder seg frivillig" for å utføre det kriminelle som trengs og for å dra de andre efter seg. Velsignet og premiert av ledelsen og i flokk blir de for mange mindre synlige som nyttige kriminelle idioter og nøkkel-personer.
   For disse slike ikke bare er det akseptabelt at både jeg og mine barn og andre med-mennesker blir gjort til fattige, utplyndrede og alt hva som verre er, men det er tilsiktet.

   Og de håper kanskje jeg skal forsøke å få et lån, for selv å forverre min situasjon?
   Mildt sagt så dumme og perverse er de nok også. 
   At ansatte i NAV i forhold til dette og det hele tilbyr seg å betale 1.400,- kr. for noe ved til litt oppvarming, samtidig som de videre utplyndrer, torturerer og dreper, er ikke noe annet enn hån, lureri og videre kriminalitet. Og hva har de gjort med meg? Og hva har de gjort meg til? (Og mine barn?) Og alt hva de har tatt er de skyldig meg, og mye mye mere til! Og de er skyldig både meg og mine barn, og veldig mange andre!
   Alt økonomisk de ulovlig og uberettiget har tatt, med de konsekvenser og hensikter det har hatt, rettferdiggjør og krever enorme tilbake-betalinger, erstatninger og straffe-utmålinger!
   De hadde innbetalt 1.400,- kr. til min bank-konto forleden dag.
   Det i tillegg til at de nu også lar ansatte i Skatteetaten, antagligvis Skatteoppkreveren i Vindafjord, for mars nu trekke 3.131,- kr. ("påleggstrekk skatt") fra den forlengst allerede utplyndrede trygden min! Hvordan skulle jeg kunne være skyldig Skatteetaten mere enn de fra før av har tatt?
   Det gjør min politi-anmeldelse av de involverte ansatte i Skatteetaten ( ekstern ) enda mere alvorligere.
   De påstår altså også samtidig feil-aktig, falskt og ulovlig at jeg er skyldig de penger. Hvordan skulle jeg kunne ha blitt skyldig noen noe penger? Jeg har hverken kjøpt eller leid eller avtalt noe som helst! Det har jeg heller ikke hatt penger til. Mildt sagt. Jeg har ikke engang hatt nok penger til å kunne leve eller overleve! Og en slik påstand fra de samtidig som langvarig full utplyndring pågår, er mildt sagt både feil og pervers. Er som nærmest hentet rett ut fra virkeligheten i Franz Kafka sin bok "Prosessen".
   Hvordan i all verden skulle jeg kunne ha blitt skyldig noen noe penger?! Hvordan skulle det kunne ha foregått? Og med basis i hva?!
   Og enda det de som står for kriminalitet, falskhet og frekkhet!
   Det er noe alvorlig alvorlig galt med slike mennesker! De begår de groveste former for kriminalitet og forbrytelser mot sine med-mennesker, med påstand om at de bare gjør jobben sin eller at gjør som de fra visse andre har fått beskjed om.
   Eller gjør som de trodde eller tror er rett og riktig? Desto verre! Og de var uansett ikke på ekte i god tro. Slikt gjør man ganske enkelt ikke overfor med-mennesker. Det er utvetydig og selvfølgelig både ulovlig og straffbart.
   At de kriminelle selv aksepterer det og tilsikter det er ingen unnskyldning.
   
   Selvfølgelig er det mange visse kvinner som ser seg tjent med at det er slik. Nettopp for at de skal kunne kidnappe og fangeholde barn og gjøre seg fortjeneste på det. Og samtidig bli kvitt den andre forelderen. Og veldig mange kvinner lar seg "friste" til å være med på det. Jeg skriver "fristet" i gåseøyne, for de fleste blir tvunget. Ap-regjeringen frister med slike kriminelle ordninger både for å fiske kvinnelige velgere og av andre visse også kriminelle grunner. Blandt annet Ap-regjeringens 
såkalte barne- og likestillings-minister (og feminist) Inga Marte Thorkildsen (SV) frister og fisker i masse-mediaen helt åpenlyst med å tilby slike former for politisk organisert kriminalitet. Til tross for at det er både ulovlig og straffbart og sorterer under meget grove forbrytelser, med lang straffe-ramme. Ikke nok med det, hun foreslår og tilbyr også at påstander (om hva som helst) skal erstatte lov og rett og fakta. Slik det jo nu i Norge har blitt fra før av. Og at dette og slikt altså skal opprettholdes og videreføres av henne og hennes med-spillere.
   Det er med andre ord altså helt fullstendig sinnssyke, grov-kriminelle og perverse forhold som rår i dagens Norge. Og stadig verre og villere vil de angjeldende og delaktige grov-kriminelle ha det!
   Og til barna sier de blandt annet og for eksempel at det er slik det er og slik det skal være og at de skal vite at det er kyndige og kompetente dommere og sakkyndige og politikere som har bestemt, og bestemmer hvordan det skal være og at det skal være slik! At slike falske dommere og sakkyndinge og politikere og deres med-spillere er kyndige og kompetente i groteske forbrytelser og grov kriminalitet, det forteller de ikke!
   
   
---
---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, torsdag 21. mars 2013, Vinberget: 

   Omkring 3 minus-grader Celsius, mørkt, vind og antydninger til sne-rusk i luften her ute klokken 2.30 i natt. Og det begynte å sne klokken 4, med 4 minus-grader, uten vind. Et tynt dekke sne på bakken, lett overskyet og 6 minus-grader klokken 6. Det snedde en stund, men ikke nu. Lett overskyet og 3 minus-grader klokken 9.30. Lite skyet utover formiddagen, med oppmot omkring 2 pluss-grader klokken 13. Efter hvert oppmot 10 pluss-grader en stund i solveggen. Mørknende, månen litt mere enn halv-full høyt i sør og 5 minus-grader klokken 19.30. Omtrent det samme med månen videre mot vest utover kvelden. 
   Det ankom med posten i eftermiddag et brev datert 15.03. 2013 fra NAV Vindafjord ( ekstern ), med overskriften "Melding om vedtak" og i innholdet lett synlige kriminelle løgner fra ende til annen. Fullstendig i frekkhet og uten hverken med-menneskelighet eller skam-vett. Med mere og videre utmattelse, seig-pinsler, tortur, trakassering og drap som hensikt. Troskyldige? Dumme? Analfabeter? Langt, langt mere enn hva som er lovlig! Og langt, langt mere enn hva som er menneskelig!
   Hva og hvem er det de gjør seg til løgnere, torturister og mordere for? Ikke særlig vanskelig å besvare egentlig. Men de angjeldende kriminelle og deres dirigenter og med-spillere har sine egne groteske og mildt sagt uholdbare og menneske-ødeleggende forklaringer. Og slikt noe skal bagatelliseres? Og slikt noe skal mennesker la seg bli torturert, utplyndret og drept for? Et idiot-spørsmål som er både tanke-vekkende og mildt sagt viktig.
   
   Jeg har fortsatt problemer med Internet-forbindelsen. Den nekter enda nokså fullstendig.
   
   
---
---

*****

--22--
-- Dagboks-notater, fredag 22. mars 2013, Vinberget: 

   Mørkt og 7 minus-grader Celsius her ute i natt. Lys blålig dus himmel og gradvis til omkring 1 pluss-grad frem mot klokken 13. Videre omtrent det samme, 2 minus-grader klokken 16, derefter gradvis kaldere, 6 minus-grader og halv-månen nesten i sør klokken 20. Videre utover kvelden omkring 7 minus-grader og et vind-drag.

   Jeg har spekulert litt på hvorfor de to kvinnene fra NAV Vindafjord eller i det heletatt NAV Vindafjord gjorde seg den møye å komme hit 28.02. 2013, og jeg vet jo ikke annet enn hva de har sagt pluss fakta. Hva som fremgår er også at det hadde ingen som helst fornuftig redelig hensikt eller mening at de kom hit. Den enkleste forklaringen er at de kom hit for efterpå liksom mere troverdig å si at de har forsøkt å hjelpe meg. For liksom mere troverdig å dokumentere falskt.
   Også andre i det kriminelle nettverket deres er interessert i slik falsk dokumentasjon.
   Det vedtaket de har sendt meg ( ekstern ) er både helt kriminelt, molbo, løgnaktig og forfalskende.
   Tanke-vekkende er også at vedtaket er datert 15.03. 2013. Samme dag og dato som min oppdaterte politi-anmeldelse ( ekstern ), som jo også NAV Vindafjord mottok samme dag ( ekstern )
   Hva kan hensikten ha vært annet enn å dokumentere falskt, pluss hva jeg nevnte over her?
   Det mest interessante med vedtaket er at det ganske enkelt er et tydelig og utvetydig bevis på ulovligheter som er straffbare. Og desto mere i forhold til min politi-anmeldelse.

   Jeg kan også oversiktlig, grundig og detaljert dokumentere og bevise at det regnestykket og de tallene de opererer med er grovt falske og usanne. Og grovt forurettende. Dette beviser mitt offentlig tilgjengelige budsjett fra de siste årene ( ekstern ), fra efter at mine barn ble kidnappet, hvor jeg også om ønskelig eller nødvendig kan fremlegge enda mere ned til de minste detaljer hva som er fakta. For eksempel også med hver enkelt detaljert kvittering og faktura.
   Men både min og mange andres erfaringer viser at slike kriminelle hverken bryr seg om fakta, lov og rett eller mennesker og samfunn. Annet enn for sin egoisme og for å utplyndre, torturere, ødelegge og drepe.
   Rett frem kan det og skal det sies. Det hele alt. Og grundig bevises.

   Hvem skulle vel kunne mistenke eller tro at slike små kjekke kvinner er kriminelle? Nei, heller tvert om i et pervertert naivitetens samfunn gjennom-syret av propaganda og falsk dokumentasjon fra politisk organisert kriminalitet. Hvor det fra den offentlige forvaltningen sin side er tabu å snakke om eller å forholde seg til slike realiteter. Og en realitet er at kvinnelig grov kriminalitet har blitt helt alminnelig i Norge, som også i flere andre visse land. Politisk dirigert og tilsiktet.

   Visse gjør seg til sadister og kriminelle av ondskap, andre av likegyldighet, egoisme og grådighet.
   Ap-regjeringen og dens med-spillere stopper ikke slikt, den og de står for og tilsikter aktivt sadisme, trakassering, tortur, utplyndring, drap og annen grov kriminalitet.
   At slike mennesker har blitt gitt makt og myndighet og enda innehar makt og myndighet er nokså fullstendig utrolig. Slik er det dog enda. Og Norge, sivil-befolkningen og verden ødelegges stadig mere og mere i deres regi.
   De har mildt sagt også ødelagt livet for meg og mine barn, grundig, i lang tid. Og de fortsetter og fortsetter.
   Med mange ti-tusener nye og flere ødelagte liv hvert år, og et stadig mere og mere pervertert samfunn.

   Og til barna de snart og videre skal mishandle og ødelegge videre og mere forteller de all mulig slags løgner.
   Det hele er utrolig trist og ødeleggende. Mildt sagt.
   
   
---
---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, lørdag 23. mars 2013, Vinberget: 

   Omkring 10 minus-grader Celsius her ute i natt. Dus sol høyt i sør-øst på dus blålig himmel og 2 minus-grader klokken 10, med solen i sør omkring 1 pluss-grad klokken 12.30. Mørknende og 5 minus-grader klokken 19. Hvalpene har vært ute for første gang i dag, rett utenfor her, mens jeg ble ferdig med å bære på plass veden og døren her stod åpen noen stunder. De ble nysgjerrige og gikk ut flere meter, forsiktige, mens solen varmet rett utenfor døren. Månen nokså høyt nesten noe full nesten i sør og 6 minus-grader klokken 21 og 9 mot midnatt.
   
   Aldri igjen skal det bli slik at kidnapping og fangehold av barn gir noen det minste som helst fortjeneste, besparelse, fordel eller karriære, hverken direkte eller indirekte. Min saks-dokumentasjon sier i en overflod massivt og på kryss og tvers hvorfor, og hvorhen slike forhold har ført mennesker og samfunn. Og om hvilken enorm smittsom katastrofe slike forhold har vært og er, på utspekulerte vis truende, perverterende og ødeleggende enhver og alle, samfunn og verden.

   Forutsetningen for at dette og slikt ikke igjen skal kunne skje er at enhver av de delaktige og skyldige i disse forbrytelser og i virksomheten, indirekte eller direkte, inklusivt diskriminasjon, utplyndring, falsk dokumentasjon, hus-inkvisisjon, forurettende avgjørelse, unnlatelse eller annen handling, osv., hvem enn de har vært eller er, iherdig straffe-forfølges og dømmes i henhold til reell og rettferdig lov og rett, og ikke av forurettende dommere eller forurettende lov og rett, samtidig som enhver av de forurettede får optimale erstatninger, større jo verre forurettelsen har vært og jo lengre tid den har vart. Og at alt dette og slikt skjer i full offentlighet, med enkle og gode muligheter for rekonstruksjon, referanser, protester, osv.
   
   Denne formen for kriminalitet har på grunn av sitt vesen og sin karakter tilrettelagt for og stimulert også flere andre former for kriminalitet i og omkring den offentlige forvaltningen. Og har nokså fullstendig pervertert sivil-befolkningens forhold til lov og rett. Hvordan skal vel sivil-befolkningen kunne eller klare å respektere eller å forstå lov og rett når det er motsatt lov og rett, falskhet og manipulering med synsing og ulovlige lover og regler som rår?
   Under slike forhold er det alltid "nyttige idioter" i nærheten, hvor som helst, som fort stiller opp med synsing og forhastede slutninger og forkvaklede teorier, iallfall og særlig hvis de blir bedt om det, til glede for enhver av de kriminelle. Til erstatning av både lov og rett, menneskelighet og anstendighet. Premie-idioter.
   
   Det handler om mennesker som leker en katastrofal lek med med-menneskers liv og skjebne, som verdiløst søppel.
   Circus Motsatt lov og rett.
   Det har blitt endel gjentagelser her fra min side i den siste tid, samtidig med harde negative ord. Ord som stort sett er helt uvante og tabu i Ap-mafiaens masse-media og skrifter, særlig angående forholdene i Norge. Jeg snur og vender på og studerer og undersøker og definerer forholdene, for å belyse og opplyse. Og for å informere. Fordi det trengs og fordi det er meget viktig! Hva enn de kriminelle selv sier, og hva enn de "lykkelig uvitende" eller enda ikke direkte rammede sier, eller ønsker. Selvfølgelig vil ikke de kriminelle og deres med-spillere selv høre om, eller at andre skal høre om, disse og slike forhold. De insisterer (med taushet) på at virkeligheten skal omskrives til det at de ikke er kriminelle og at det ikke er forbrytelser de begår. De er jo liksom mennesker som alle andre. Men altså ikke de andre. Og selvfølgelig er det en mildt sagt ubehagelig (og risikabel) virkelighet å forholde seg saklig og anstendig til. Men som sagt, det trengs og er meget viktig. Meget meget viktig.
   
   Ap-mafiaen dirigeres av mennesker ansatt som politikere, som videre ansetter seg selv og sine nærmeste, for å gjøre seg til en elite og ene-rådende makt, uavhengig av lov og rett og motsatt lov og rett. At en politiker er ansatt av folket for inn under lov og rett å tjene folket "ler de" hånlig av. De vil ha det motsatte forholdet.
   De utvelger og ansetter dommere og andre nøkkel-personer som også "ler" hånlig av lov og rett og sivil-befolkningen. Og de premierer nyttige "idioter". De mest nyttige av de nyttige idioter blir derefter nøkkel-personer.
   
---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, søndag 24. mars 2013, Vinberget: 

   Omkring 9 minus-grader Celsius her ute i natt og i dag tidlig. Lys blålig himmel, sol og gradvis til 4 pluss-grader og solen nokså høyt i sør klokken 13. Hvalpene har vært utenfor døren her en snar-tur også i dag. 3 minus-grader klokken 16 og 4 klokken 17, derefter 5. Kaldere utover kvelden.
   Jeg skrev forleden dag at det hjelper lite eller ingenting om noen, f. eks. min mor, setter inn en porsjon penger på min bank-konto. Tuller jeg, eller? Poenget er blandt annet at det er omtrent umulig for meg å kunne bruke eventuelle penger, jeg kommer meg ikke engang til noen butikk, og skulle jeg igjen få penger til drift og vedlikehold av bilen, så blir det en eventuell kortvarig og dyr og dum sak slik forholdene av kontinuerlig trakassering, utplyndring, stigmatisering, tortur og terror er. Og jeg har uansett ikke et budsjett jeg kan leve av eller med. Og kidnapper-gjengen og deres med-spillere tar uansett alt hva de våger og kan og ser sitt snitt til, fullstendig uavhengig av lov og rett, med-menneskelighet og anstendighet. Poenget for mange av de er å "spare" penger og å gjøre fortjeneste og å utplyndre og eventuelt å drepe. Og de vet at ikke alle nødvendigvis til fulle skal utplyndres og eventuelt drepes.
   

---
---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, mandag 25. mars 2013, Vinberget: 

   Her, og fra endel av i går, forsvant det jeg skrev, på grunn av pc-problemer.
   
---
---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, tirsdag 26. mars 2013, Vinberget: 

   7 og 8 minus-grader her ute i natt. Lys blå himmel, solen i sør og 1 pluss-grad klokken 13. Grånende og 3 minus-grader klokken 19. Månen nokså full i sør-øst og 5 minus-grader klokken 21, og 7 mot midnatt.

   Kjærlighet som forkrøples og kjærlighet som er forkrøplet.

   En passende overskrift for hva jeg her nu skal si noen ord om. Det at Ap-regjeringen og dens med-spillere er iherdig i ferd med å revolusjonere Norge, med en kultur som er fremmed for alt som tidligere har vært akseptert eller respektert både i Norge og i verden. Motsatt både verdens-litteraturens innhold og verdens tradisjoner, erfaringer og kunnskap. Og motsatt lov og rett. Ap-regjeringen og dens med-spillere tror seg å kunne krenke, ødelegge og forurette et eller flere med-mennesker uten å bli straffe-forfulgt og dømt for det, til tross for at Straffeloven, Menneskerettsloven og Norges Grunnlov har lov-bestemt det fullstendig motsatte.
   Samtidig som de vil ha erstattet familie, foreldre, hjemsted, integritet, trivsel, trygghet, etc. med seg selv og sin propaganda. Og gjør sadisme, trakassering, tortur, utplyndring, terror og drap alminnelig og populært, bak fasadene, i regi av seg selv. Selv lang-varige verste sort groveste forbrytelser overfor barn, foreldre og med-mennesker tilsikter de og er deres politikk og handlinger. Hånd i hånd med generell utplyndring og pervertering av sivil-befolkningen og samfunnet, dekket av falsk dokumentasjon, manipulering med ulovlige lover, frekkhet og egoisme. Og at de mere og mere iherdig forsøker å få endret også de nevnte Norges over-ordnede lover, for å få de tilpasset sin grov-kriminelle virksomhet.
   Til og med kjærlighet og med-menneskelighet, om så hadde vært, uten rettferdighet er det motsatte av neste-kjærlighet.

   Før denne nye, revolusjonerende politikk og praksis gjorde seg gjeldende arbeidet, levde og kjempet foreldre og barn, ektefeller og familier og samfunn for hverandre og for anstendighet, til sin egen død om så nødvendig. Tross både eventuelle mangler og problemer. I alle land, også i Norge. Det er blandt annet og særlig det all verdens-litteraturen har handlet om og handler om, som basis.

   Farmor (min mor) i Trondhjem telefonerte forleden kveld som vanlig omtrentlig en gang i uken, hun blir 80 år om ikke mange dagene. Jeg har under de rådende forhold selvfølgelig ingen som helst mulighet for å besøke henne. Også hun er i en viss grad og på sitt vis rammet av de forbrytelser som har rammet meg og mine barn og som kontinuerlig enda pågående rammer oss. Ikke minst også rammet av de forbrytelser som har rammet og videre og videre rammer meg, som ett av hennes tre barn. Min bror og min søster, som også bor i Trondhjem og som har egne barn, undres og forstår også lite av hva som har skjedd og hva som pågår. Mange mennesker også i Norge forstår enda lite av slikt og tror ganske enkelt og naturlig nok ikke at det er mulig eller virkelig. Til tross for alt hva de hører og vet så gjør også propagandaen og falsk og forkrøplet dokumenasjon i masse-mediaen seg sterkt gjeldende. Og indoktrinerende.
   Min ektefelle, Trude, har jeg ikke snakket med siden tirsdag 21.10. 2008 ( ekstern ), da både jeg og barna igjen ble kidnappet ( ekstern ). Og mine barn ikke langt fra det samme, unntatt Stauda og Frøydis, som jo fremgår av saks-dokumentasjonen. Vi ble igjen både kidnappet og fangeholdt, på groteske vis. Alt dette med stadig flere og nye grove forbrytelser har vedvart lenge nu.
   For min ektefelle eller mine barn å forsøke å ha kontakt med meg eller sitt hjemsted, eller jeg med noen av de, er ganske enkelt livs-farlig. Truslene er mange og alvorlige. Om vi skulle forsøke å ha kontakt med hverandre er truslene at da vil de bli erklært sinnssyke av Iren K. Hebnes og hennes med-spillere, isolert, tvangs-medisinert, osv., bli fratatt alt og ethvert av eventuelle barn, pluss videre former for tortur, trakassering, terror, osv.
   Dette er altså endel av virkeligheten i dagens Norge.
   Og det hva Ap-regjeringen og dens med-spillere kaller barnevern er en effektiv måte å ødelegge barn, foreldre og samfunn på.
   
   Visse av de kriminelle har forsøkt å fremstille det som at dette har basis i og har vært og er en konflikt mellom meg og min ektefelle. Men det er jo mange solide beviser for at det ikke er sant. 
For eksempel også det lyd-opptaket jeg forleden, 04.03. 2013, henviste til, et lyd-opptak fra onsdag 24.09. 2008 hvor Trude i en telefon-samtale på 2 timer og 45 minutter grundig og opplysende forteller om hva hun står for:
   
trude-rlh-tlf-MIC-2008-09-24_01h40m41s.wav ( ekstern ) 02:45:43, wav, 76,4 MB.
   Som sagt, også et av mange eksempler på hva kidnapper-folket ikke vil at skal komme frem.
   Det var i utgangspunktet heller ikke noen stor konflikt mellom Balder og noen i resten av familien. Han fikk forbigående dårlige venner i lokal-miljøet i Vikebygd, men det var et lite og forbigående problem. Men alt annet ble en stor konflikt mellom Balder og resten av familien da Iren K. Hebnes og hennes med-spillere forkvaklet Balder. Både jeg og Trude har gjort beskrivelser av dette i saks-dokumentasjonen.
   
   Mine barn er flasket opp på verdens-litteraturen, tradisjoner og kultur, både direkte i samliv med meg som deres far og via de bøker, tidsskrifter, filmer, sammenkomster, oppskrifter, osv. jeg har foret de opp med. Tolstoy, Hippokrates, Cusanus, brødrene Grimm, Charles Dickens, Laura Ingalls, Bonanza, Dr. Quinn, Jane Austen, Ove Arbo Høeg, Alfred Vogel, Rudolf Steiner, Shakespeare, Dante, Goethe, kinesisk, indisk og andre lands litteratur, tradisjoner og kultur, osv., osv. For her å ha nevnt noe. Alt dette og slikt er fullstendig uten verdi og foraktet i og for en Ap-kultur, som nøyer seg med Donald Duck, normløshet og egen propaganda. Og selvfølgelig forakter både kristendom og annen anstendighet.

   Jeg nevnte engelske Jane Austen (1775-1817). Meget kjent for blandt annet boken "Pride and Prejudice" ("Stolthet/hovmod og fordom") fra 1813 og efter populære og gode filmatiseringer av flere av hennes bøker. Hun var og er en stor forfatter og hører så absolutt og ubestridelig verdens-litteraturen til. I sine bøker beskriver hun særlig og sentralt hvordan og hvorfor holdninger, påstander og forhastede slutninger gjør seg gjeldende i samfunnet, med de katastrofalt ødeleggende konsekvenser dette kan ha og har, kontra det motsatte. Et viktig og sentralt problem for ethvert samfunn. Desto mere og verre når og hvis problemet får utfolde seg. Det har blitt og er et stort, grotesk og livs-farlig problem i og for Norge, med katastrofale dimensjoner, satt i system som et våpen mot sivil-befolkningen.

   Om falskhet, frekkhet og egoisme inntar posisjonene i den offentlige, inklusivt politiske og juridiske, forvaltningen og ikke blir stoppet og straffet i henhold til reell lov og rett overskrides den myndighet og makt de ansatte er gitt, med katastrofale konsekvenser for mennesker og samfunn. Desto enda verre om dette bagatelliseres eller reageres for lett eller lite på. Og dette er mildt sagt hva som har skjedd i Norge, dirigert og styrt av Ap-regjeringen og dens med-spillere.
   Endog kristne, i en utvannet kristendom, har latt seg lure av slikt. Særlig når fortolkning erstatter forståelse. Erstatter både forståelse og rettferdighet. Et eksempel, fra Bibelen, NT, Lukas 6,37, hvor det av Jesus blir sagt:
   "Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så skal også dere få ettergitt."
   Skal et menneske eller noen altså ikke dømme? Er det det eller hva som er meningen med disse ordene?
   Nei, selvfølgelig så absolutt ikke. Enhver redelig, anstendig eller saklig undrsøkelse av temaet, eller forsøk på forståelse, viser hva det faktisk handler om og hva som faktisk blir sagt. Og dette er meget viktig.
   Det menneske som ikke dømmer eller avgjør en sak i pakt med Gud, dømmer seg selv. En dom eller avgjørelse må med andre ord være i pakt med Gud, for ellers er det dommeren som er den forurettende eller kriminelle og som skal straffe-forfølges og dømmes i henhold til lov og rett. Å dømme, bedømme eller avgjøre en sak eller mennesker medfører med andre ord et ansvar, for om dommen, bedømmelsen eller avgjørelsen er feil og forurettende så skal den som bedømmer og dommeren straffe-forfølges og dømmes. Og feilen eller forurettelsen gjenopprettes og erstattes.
   Selvfølgelig. For ordens skyld la det her også være nevnt, at dommerne, som også prestene og profetene, var helt sentrale og meget viktige i det gamle israelske samfunn.
   Jesus sier også, i Johannes 7,24: "Døm ikke etter det dere ser, men døm rettferdig!"
   Og som det blandt annet blir sagt i Salomos ordsprog, 31,9:
   "Lukk munnen opp og døm rettferdig, la arme og fattige få sin rett!"
   Kjærlighet, med-menneskelighet eller samfunn med mangler hva angår rettferdighet er forurettende.

   Den eller de som ikke dømmer eller bedømmer i pakt med Gud, det vil si i pakt med rettferdigheten, som er Guds bolig, dømmer feil og dermed seg selv og skal dømmes derefter. Å dømme eller bedømme feil overskrider myndighet og innebærer konsekvenser. En selvfølgelig basis for prinsippene, ur-prinsippene, for reell lov og rett.

   Når domstolene i et land er gjennom-korrupte og styrt og dirigert av politisk organisert kriminalitet til motsatt lov og rett, slik som i Norge nu, da nektes i realiteten sivil-befolkningen reell tilgang til reell lov og rett og er uten rettsvern og mishandles, utplyndres og ødelegges av de kriminelle i og omkring den politiske offentlige forvaltningen. Kriminelle som unndrar seg straffe-forfølgelse og reell lov og rett og som fritt frem hærjer med sivil-befolkningen, med-mennesker og samfunn. Dommerne (også i vid betydning) i et land er meget sentrale angående forholdene i et land. Når det er synsing eller motsatt lov og rett eller manipulering med ulovlige lover som rår er landet i oppløsning og ødeleggelse. Pluss alle videre konsekvenser.

   Den danske grundloven av 1953 har flere bestemmelser som angår domstolenes uavhengighet. I § 62 heter det godt nok:
   «Retsplejen skal stedse holdes adskilt fra forvaltningen. Regler herom fastsættes ved lov.» I § 64 bestemmes videre: «Dommerne har i deres kald alene at rette sig efter loven."

   Problemet er at falskhet, frekkhet, dumhet og egoisme ulovlig og straffbart ikke retter seg efter loven. Ikke minst i hovmod. Med alle konsekvenser dette innebærer.

   Jeg skal her nu henvise til to "sentrale" skrifter fra den senere tid i Norge. Først:
   Ot.prp. nr. 44 (2000-2001), "Om lov om endringer i domstolloven m.m. (den sentrale domstoladministrasjon og dommernes arbeidsrettslige stilling). Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 2. mars 2001, godkjent i statsråd samme dag."

   Det andre, NOU 1999:19,
"Domstolene i samfunnet", som innledningsvis henviser til det første med følgende ord:
   "1. Proposisjonens hovedinnhold. / 1.1 Bakgrunn og formål. / Domstolkommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 8. mars 1996 for å utrede domstolenes administrative stilling m.m. Kommisjonen la fram sin utredning, NOU 1999: 19 Domstolene i samfunnet, 20. april 1999. I utredningen fremmes forslag om endringer i organiseringen av den sentrale administrasjon av domstolene og utnevnelsesordningen for dommere, en ny klage- og disiplinærordning for dommere, redusert bruk av midlertidige dommere og rettslig regulering av dommernes sidegjøremål. / Denne odelstingsproposisjon er en oppfølgning av Domstolkommisjonens arbeid."

   Begge disse skriftene er gjennom-syret av hovmod, dumhet, egoisme og forkrøplet og ensrettet perspektiv. Likevel kan en noen steder hist og pist i de finne sentrale formuleringer og opplysninger av viktig betydning. For eksempel denne, fra først-nevnte, Ot.prp. nr. 44 (2000-2001):
   "7.4.3 Hensynet til god kvalitet. / For å få kvalitetsmessig gode domstoler og gode dommer, kommer flere kriterier inn i bildet: Dommene skal materielt sett være i samsvar med Stortingets lover og det øvrige  rettsmaterialet. De skal utformes klart, presist og pedagogisk og de skal tilfredsstille krav til rettsenhet. Saksbehandlingen skal være rettferdig og ikke ta for lang tid, og omkostningene skal ikke være for høye."
   Og denne:
   s. 95:
   "Det er selve kjernen i rettsstaten at domstolene ikke skal stå under noen politisk styring eller kontroll i sin domsfunksjon. En av grunnsetningene som ble vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll fastslo at den dømmende makt skulle være adskilt fra den lovgivende og den utøvende makt. Det sentrale element i denne grunnsetningen er domstolenes uavhengighet i den dømmende virksomhet."

   Et av de viktigste spørsmålene og problemene i denne forbindelse, dommere som bedømmer eller dømmer feil og forurettende, er bare i liten grad berørt i disse to skriftene. Men i det ene, 
NOU 1999: 19, "Domstolene i samfunnet", blir blandt annet følgende sagt, under overskriften 10.2.2 Straff:

   "10.2.2.1 Når kan dommere ilegges straff? / Dommere kan som nevnt rettsforfølges og straffes, både for handlinger/unnlatelser de begår som privatpersoner og i egenskap av dommere. Den følgende framstilling er konsentrert om dommere i sistnevnte egenskap. / Som påvist ovenfor er dommere i svært liten grad beskyttet av immunitetsregler. Den alminnelige straffelovgivningen får anvendelse på dommeres straffbare handlinger, enten de er begått i egenskap av dommer eller som privatperson. En del særlige bestemmelser som gjelder for offentlige tjenestemenn som svikter i sin stillingsutøvelse (...) gjelder tilsvarende for dommere, så langt bestemmelsene passer. De nærmere bestemmelser er gitt i straffeloven kapittel 11 (forbrytelser i den offentlige tjeneste) og 33 (forseelser i den offentlige tjeneste). Enkelte av disse bestemmelsenen gjelder mer eksplisitt for dommere, se f eks § 110 om dommer som «handler mod bedre Vidende». / Hvilken straff en dommer kan risikere, vil særlig avhenge av hva lovovertredelsen gjelder og hvor graverende dommerens atferd er. De mest aktuelle reaksjoner vil være fengsel eller bøter."
   Videre blir det også sagt, at: "Nærmere bestemmelser om straff for høyesterettsdommere i forbindelse med deres tjenestehandlinger er gitt i loven om straff for for handlinger som påtales ved Riksretten (ansvarlighetsloven). Av denne loven framgår det bl a at høyesterettsdommere kan dømmes til å fratre sin stilling, jf lovens § 3. Straffeloven er ellers i stor grad gitt anvendelse i riksrettssaker, jf ansvarlighetsloven §§ 1 og 2."
   Og videre:
   "10.2.2.3 Prosessuelle bestemmelser. / Det følger av Grunnloven § 96 og straffeprosessloven at straff i utgangspunktet bare kan ilegges ved dom. Dette gjelder også for dommere. Dersom det er aktuelt med tap av stilling som straff, følger det allerede av Grunnloven § 22 annet ledd at dette bare kan skje ved dom. / Straffesaker mot dommere føres for de alminnelige domstoler. Med unntak for høyesterettsdommere følger straffesaker mot dommere de vanlige prosessreglene i straffeprosessloven. Spørsmålet om å reise tiltale må imidlertid avgjøres av Kongen i statsråd, jf straffeprosessloven § 64 første ledd. / Straffesaker mot høyesterettsdommere følger de regler som er fastsatt i loven om rettergangsmåten i riksrettssaker. Disse reglene er basert på de samme grunnleggende prinsipper som gjelder etter straffeprosessloven, bl a at forhandlingene er muntlige (§ 2), at bevisførselen skjer umiddelbart for Riksretten (§ 9) og at den anklagede har rett til å forklare seg for retten (§ 8). Odelstinget - ikke Kongen, som for andre dommere - avgjør spørsmålet om det skal reises tiltale for Riksrett, jf Grunnloven § 86 og rettergangsloven av 1932 § 10. Gjelder det straffesak mot en høyesterettsdommer som privatperson, vil derimot straffeprosesslovens regler komme til anvendelse på samme måte som for andre dommere."

   Og her noe mere:

   - "For statstilsatte gjelder en del egne straffebestemmelser, som kan få betydning for dommere, se straffeloven kapittel 11 og kapittel 33. Noen av disse bestemmelsene gjelder mer eksplisitt for dommere, mens andre gjelder for statstilsatte i sin alminnelighet, inklusive dommere. (...) En lovbestemmelse som er felles for alle embetsmenn, er at at de plikter å avlegge ed eller forsikring om «Lydighed og Troskab» overfor «Konstitutionen og Kongen», jf Grunnloven § 21 og loven om embetsed."

   -  "10.2.1 Generelt om dommeres rettsstilling. / 10.2.1.1 Innledning. / Det spesielle ved dommeres rettsstilling - sammenliknet med de aller fleste andre statstilsattes rettsstilling - er at dommere har et sterkere stillingsvern, som først og fremst består i at dommere ikke kan sies opp, men bare avskjediges, og at avskjed må skje ved dom. Andre statstilsatte kan i alminnelighet sies opp, og så vel oppsigelse som avskjed kan skje administrativt. Avskjedsgrunnene er imidlertid de samme for dommere som for andre statstilsatte, det er den formelle framgangsmåten som er forskjellig. Andre sider av stillingsvernet er at dommere ikke kan forflyttes mot sin vilje, og at vedtak om suspensjon og om å reise tiltale i straffesaker bare kan treffes av Kongen i statsråd."

   - "10.2.1.3 Begrensninger i den rettslige forfølgning m v av dommere. / Norske dommere er - i motsetning til dommere i enkelte andre land og dommere i internasjonale domstoler - i meget liten grad beskyttet av immunitetsregler, d v s at de i utgangspunktet ikke er unntatt fra rettsforfølgning i egenskap av dommere."

   - "10.2.1.4 Særstilling for høyesterettsdommere. / Rettsstillingen for faste dommere i byretten/herredsretten og i lagmannsretten er i alle vesentlige forhold likeartet, og dekkes av det som framgår av punktene 10.2.1.2 og 10.2.1.3. Rettsstillingen for dommere i Høyesterett avviker en del fra den som dommere i de lavere domstoler har. Det viktigste er at saker om straffbare handlinger begått av høyesterettsdommerne som sådanne skal føres for Riksretten og avgjøres av denne, jf Grunnloven § 86."

   Alle prosedyrene (fremgangsmåtene) er kanskje ikke så interessant for de fleste. En klage, protest eller politi-anmeldelse som innkommer til den offentlige forvaltningen skal videre-formidles til rette instans av den offentlige forvaltningen.

   
---

---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, onsdag 27. mars 2013, Vinberget: 

   Omkring 8 og 9 minus-grader Celsius her ute i natt. Dus lys blå himmel, sol og 4 pluss-grader frem mot klokken 13. Noe mørkt og månen nokså full i sør-øst og 5 minus-grader utover kvelden, 6 mot midnatt.

   Mennesker som gjør seg fortjeneste, liten eller stor, på å forurette andre, grovt eller mindre grovt, er kriminelle. Om ikke de handler, eller unnlater å handle, i nødverge, psykose eller i troskyldighet; men egoisme er ikke nødverge, psykose eller troskyldighet.
   De både vet og burde vite hva de gjør. Grunnen til at de likevel gjør det er selvfølgelig først og fremst at de tror seg å kunne gjøre det uten å bli straffet for det. Men tvert om blir belønnet for det. Og fordi det blir bagatellisert og forvrengt også av de andre i virksomheten, ikke minst av de som dirigerer virksomheten og av deres falske dokumentasjon og propaganda. Vet hva de gjør? Selvfølgelig, de ikke bare angriper de mest fundamentale og sentrale verdier i menneske-livet, men de ødelegger de. Selvfølgelig vet de hva de gjør. Og det å få straffe-forfulgt og dømt de delaktige og skyldige i disse forbrytelser, hvem, hvordan og hvorfor enn delaktige og skyldige, er en viktig oppgave for ethvert menneske og samfunn.
  
   Politikk har blitt kriminalitet i Norge. Uhyre grov kriminalitet. Det er det triste faktum.
   Til og med mengder med sadisme, tortur, utplyndring og drap, overfor også barn.
   Disse og slike vil fortsette å pervertere og ødelegge liv og samfunn, i enhvers nærhet, om de ikke skikkelig og nødvendig stoppes.
  
---
---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, torsdag, skjærtorsdag, 28. mars 2013, Vinberget: 

   Månen nokså full i sør og 7 minus-grader Celsius her ute klokken 01 i natt. Månen i sør-vest og 8 minus-grader klokken 3. Dunkel grå-lysning og 9 minus-grader klokken 6. Dus lys blålig himmel, sol og til 5 pluss-grader frem mot solen litt sør-vest klokken 13.30. Efter hvert 1 pluss-grad klokken 17, null klokken 18 og 1 minus-grad frem mot klokken 19 og 4 klokken 20 og 5 klokken 21 og 7 mot midnatt. Hvalpene leker, går og springer, på tildels ustø labber, stadig mere, nu også her ute.
   
---
---

   "
   Barnevernet
   Av Ulf H. Dahl, Demokratene
   Publisert  18.07.2005 - 09:16 Oppdatert 19.07.2005 - 17:57

   Jeg forstår at tanken om en lov som trygger barna sikkert var i beste mening, men har Laila Dåvøy tenkt konsekvensene av denne loven? For det første har vi alle lest om hvilke overgrep barnevernet har utsatt uskyldige mennesker for, og nå gir Barne- og familiedepartementet denne etaten nesten «chartre Blanc» til å fortsette sine overtramp. Hvilke andre land stiller foreldre helt uten rettsikkerhet hvor barna kan tas fra mor og far på bare mistanke og falske beskyldninger. Vi har også tidligere blitt gjort oppmerksom på at syke foreldre som har bedt barnevernet om hjelp, har blitt fratatt barna av den samme etaten i missforstått hjelpsomhet.

   Er dette et demokrati verdig? Og hva med naboer som anmelder foreldre i hevn på grunn av disputer de voksne har seg imellom, nå når man for barnas beste ikke skal ta hensyn til realiteter men reagere på mistanke? I ytterste konsekvens kan man faktisk bli fratatt barna om man har dårlig økonomi og søker hjelp på sosialkontoret, da man jo i slike tilfeller ikke er i stand til å ta hand om sitt barn. Det er skremmende, men dessverre ventet av en stat som vil bestemme over oss fra vuggen til graven. Har statsråden tenkt på at barnevernet selv i dag mangler folk og penger til å følge opp de barna de allerede har tatt i forvaring? Burde man ikke sørge for at også disse barna ble tatt hand om på en god måte før man tvinger nye barn inn under statlig formynderi? Et spørsmål er jo også hvor mange rettssaker og erstatninger staten skal blandes inn i når man i fremtiden snakker om Dåvøy-barna i stedet for «Tyskerunga og Taterunga».
   Dette kan bli konsekvensen når nå staten skal ta kontroll over noe de ikke har den minste forutsetning for å klare å kontrollere. Og man har jo også hørt og lest om barn i private fosterhjem som ikke har hatt det særlig bra, hvordan skal staten følge opp disse all den tid de ikke klarer dette i dag? Hvor mange barn skal igjen måtte lide overlast fordi staten ikke vet hva den holder på med og derfor overleverer barna til institusjoner som styres etter ledernes eget forgodt befinnende? Som vi ser er det jo staten selv som er den farlige overgriperen her, ikke bare for barna, men for hele samfunnet! Kanskje farlig for meg som har egne barn å skrive dette nå når staten får all makt, for plutselig har vel ikke jeg barn lengre heller.
   "
   
---

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, fredag, langfredag, 29. mars 2013, Vinberget: 

   Månen nokså full ikke så høyt på himmelen noe i sør-vest og omkring 7 og 8 minus-grader Celsius her ute i natt. Lys, dus blålig himmel, sol og oppmot omkring 5 pluss-grader i skyggen utover dagen. Null grader klokken 17. Nokså mørkt, mørk blålig himmel, noe stjerner og 4 minus-grader klokken 20. Mørkere, flere stjerner og omkring 5 minus-grader klokken 21 og mot midnatt.
   Det har vært og er mye kaldt denne vinteren, men jeg har heldigvis klart å kjøpe ved. Til og med ved av eik (Quercus), bjørk (Betula) og or (Alnus), og nu sist ikke furu (Pinus). Ved av eik som til og med er tørr og noe rød i veden. Ved av eik er tung og tett og tørker forholdsvis sent, og brenner nokså jevnt og godt, særlig i kombinasjon med softwood, som de sier i USA, med ikke så mye røyk og gnister. I USA skiller de trærne mellom hardwood og softwood, også som bruk til ved, firewood. Blandt annet furu, gran (Picea) og edelgran (Abies) regnes som softwood.
   
---
---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, lørdag, påskeaften, 30. mars 2013, Vinberget: 

   6 minus-grader Celsius her ute klokken 01 i natt, månen en smule avtagende et stykke over horisonten snart i sør og 6 minus-grader klokken 02. Dus blålig himmel, solen et stykke over horisonten i øst og 5 minus-grader klokken 07.45, null klokken 09 og 7 pluss-grader frem mot klokken 14. Grålig lyst og 2 minus-grader klokken 19, dunkelt og 4 minus-grader klokken 20. Mørkt, noe stjerner og 6 minus-grader mot midnatt.
   
   Og nærsagt alle later som ingenting og som de ikke vet eller forstår noe. Selv de groveste forbrytelser. Og selv de som egentlig både vet og burde vite så altfor godt. Her gjengir jeg et nærsagt makabert morsomt eksempel fra Haugesunds Avis.

--- Ifra Haugesunds Avis på Internettet 19.05. 2005:

   Etterforskar barnevernet

   Advokat Thor Harald Eike har meldt barnevernet på Stord for grov uforstand i tenesta, og politiet lovar å setje i gang etterforsking.

   Tekst: Magne Kydland

   Stord: – Vi har mast på dei i halvanna år, trass i at dei har ein frist på tre månader. Det er sjeldan at eg må gå til det skrittet å melde barnevernet til politiet, sukkar advokat Thor Harald Eike.
   Klienten hans tok i god tid før jul 2003 kontakt med barnevernet på Stord for å få til ny samværsavtale med borna, som bur i ulike heimar i Hordaland. Målet var å få samla familien i julehøgtida i fjor.
   Men trass i gjentekne purringar kom det ikkje ein gong svar frå barnevernstenesta i Stord.
   Til slutt såg ikkje advokat Eike andre utvegar enn å klage til Fylkesmannen i Hordaland, som heller ikkje fekk respons frå barnevernet.

   Arroganse
   – Då sprakk det for meg, og eg melde barnevernet til politiet for grov uforstand i tenesta. Då skjedde iallfall noko: Barnevernet stadfesta i brev til Fylkesmannen at dei skulle sjå på saka etter påske, fortel Eike.
   Men no har det snart gått to nye månader utan at noko har skjedd, og Eike byrjar å bli mektig lei det han opplever som arroganse frå barnevernstenesta på Stord.
   – Dessverre har ikkje Fylkesmannen nokon form for sanksjonar overfor barnevernet, slik som i andre saker. Eg har aldri vore borti slikt som dette før, seier Eike.
   Det har heller ikkje politifullmektig Odd Harald Hovland ved Stord lensmannskontor. Han stadfestar at politiet har motteke meldinga, men han vil ikkje kommentere saka noko meir.
   – Men vi kjem til å etterforske saka. Eg kan ikkje hugse at vi har vore borti slike saker før, er det Hovland vil seie.

   Dårleg forvaltningsskikk
   Seniorrådgjevar Eirik Lyssand hjå Fylkesmannen i Hordaland brukar uvanleg sterke ord om sommelet.
   – Dersom dei enno ikkje har svart, så er det sterkt kritikkverdig. Dei må i det minste gje ei tilbakemelding om kvifor dei ikkje har gjort noko, seier Lyssand, som og viser til at Fylkes-mannen sin handsamar har brukt uvanleg sterke ord i sin korrespondanse.
   – Difor er det merkeleg at dei enno ikkje har byrja å sjå på saka. Dette er dårleg forvaltnings-skikk, og eg kan ikkje hugse at vi har vore borti saker som har blitt så gamle før, seier Lyssand, som vil ta saka opp med leiinga så snart som mogeleg etter pinsehelga.
   – Vi må finne ut om vi kan sanksjonere på eitt eller anna vis. Vår sakshandsamar har alt rasla med pennen, og det er beklageleg at det ikkje ser ut til å nytte, sluttar Lyssand.

   magne.kydland@haugesunds-avis.no

   Eirik Lyssand, seniorrådgjevar Fylkesmannen i Hordaland

   ARG: Advokat Thor Harald Eike har meldt barnevernet på Stord til politiet, fordi dei har somla i halvanna år med ein ordinær samværssak.
   Arkivfoto: Per Egil Larsen
   Publisert: 19.05.2005 07:00

---
---
*****

--31--
-- Dagboks-notater, søndag, påskedag, 31. mars 2013, Vinberget: 

   Månen avtagende et stykke over horisonten mot sør og 8 minus-grader Celsius her ute i natt klokken 04, derefter nærmere 9. Dus blålig himmel, solen i sør-øst og 2 pluss-grader klokken 10, solen i sør og 5 pluss-grader klokken 13. Null grader klokken 18, nokså mørkt, mørk blålig himmel og 3 minus-grader klokken 21. Mørkt, uten stjerner, noe sne-rusk i luften og omkring 1 minus-grad mot midnatt.
   
   Litt mere nostalgi fra 2005:

   --- 20050610 Sfm.no - Den norske staten blir ”eier” av stadig flere barn:

   Den norske staten blir ”eier” av stadig flere barn

   Private interesser øker samtidig sine inntekter fra landets barnevernsmyndigheter. Flere ansatte innen barnevernet slår nå også alarm.

   Oslo - sfm.no. Publisert 10 juni 2005

   Av Jan Hansen

   På Internett har det siden en lengre tid tilbake eksistert flere og til dels omstridte nettverk som uavhengig av hverandre, setter fokus på bl.a. den norske statens bruk av penger når det gjelder barn som det nå statlige barnevernet, har tatt hånd om og i økende grad også fortsetter med å ta hånd om. Paradoksalt nok så øker samtidig flere privatpersoner og private næringsinteresser sine inntekter på rene oppdrag fra landets barnevernsmyndigheter.

   - Dette skal ikke skje igjen
   Samtidig med å sette fokus på den stadig økende pengebruken til barnevernet, så har de samme nettverkene også kunnet bringe en rekke groteske og veldokumenterte historier og faglige fakta som avdekker horrible handlinger begått mot både foreldre og barn fra norsk barneverns side. Historier som rettsstaten Norge ikke minst kan være foruten.
   – Dette skal ikke skje igjen, sa barne- og familieminister Laila Dåvøy på sensommeren 2003 etter at en granskingsrapport fra Bergen forelå. Den omhandlet spesielt barnevernets rolle på 1950, 1960, 1970 og 1980 tallet. Men det er en åpenbar fare for at historiene fra årene 1950 til 1980 dessverre gjentar seg.

   Fortvilte barnevernsansatte slår alarm
   Sfm.no har helt siden høsten 2003 fått flere e-posthenvendelser fra fortvilte ansatte i barnevernet som nå slår alarm. Men av ren redsel for å miste sine jobber, alternativt å bli fryst ut fra jobben av andre kolleger og sjefer, så vil ingen av dem komme med kommentarer, ei heller få sine navn eller hva de har skrevet om med i denne artikkelen. Men e-postmeldingene gir klare signaler om at det sfm.no og flere uavhengige nettsteder har tatt opp, stemmer godt overens med virkeligheten i de aller fleste tilfeller. Og når barnevernets egne ansatte sier i fra, ja da bør dette som nå synes å utvikle seg til et stor samfunnsproblem, tas på ramme alvor. De ansatte i barnevernet dette gjelder, slår sikkert ikke alarm for moro skyld skulle en da tro.

   Mange frivillige medarbeidere
   De uavhengige nettverkene og deres mange frivillige medarbeidere over hele landet, arbeider uavbrutt og intenst for bl. a få bedret både foreldre og barns elementære og menneskelige rettigheter. I dag er faktisk staten ved barnevernet blitt ”eier” av enda flere barn i Norge. Dette er fakta som framkommer fra flere nettsteder. Og dette til tross for at stadig flere politikere og partier setter fokus på enkeltmennesker og deres rettigheter. (Se i denne forbindelse også vår serie om politiske godbiter)

   Statens engasjement i barnevernsaker koster enorme pengesummer hvert eneste år. Dog synes utgiftene bare å øke i takt med lønns- og prisveksten. Og skattebetalerne er de som må ta hele regningen til slutt. Tydeligvis ikke vårt oljefond som nå er kommet opp i langt over 1000 milliarder kroner.
   Sfm.no har i denne forbindelse rettet henvendelser til to ansvarlige redaktører og talsmenn for noen av disse uavhengige nettstedene. Her følger deres kommentarer til vårt oppslag. Vi gjør oppmerksom på at kommentarene er gjengitt i kursiv stil.

   Einar Nyaas er ansvarlig redaktør for nettstedet http://www.krisesenter.org/.
   Fra redaktøren mottok sfm.no følgende kommentarer.

   Vi er i hovedsak engasjert i samværs- og omsorgsproblematikk mellom biologiske foreldre etter samlivsbrudd. Likevel har det ikke vært til å unngå at vi er blitt involvert i en del saker der barnevernet også er en aktør. Vi har saker der barnevernet er koblet inn i en strid mellom foreldrene etter den ene forelderens ønske, og saker der barnevernet utgjør motparten til den ene eller begge foreldrene. Vi kan bekrefte at private næringsinteresser i stor grad benyttes av barnevernet for å forsøke å legitimere en angivelig omsorgssvikt. Disse private næringsinteressene er gjengangere i saker vi kjenner til, og består stort sett av forskjellige psykologer og private institusjoner barnevernet pleier å bruke for å få en utredning som passer barnevernet. Dette er utvilsomt en enorm industri i Norge.
   Siden alle oppegående borgere, foreldre og politikere selvsagt ønsker å beskytte barn mot overgrep og annen omsorgssvikt, er det også naturlig at det bevilges – og brukes – store midler til dette. Imidlertid foreligger det ingen skikkelig strategi eller metode for denne innsatsen, og resultatet vi ser i dag er en industriell hærskare av psykologer som opptrer som ”synsere” hva angår foreldres omsorgsevner og barns behov. Vi ser igjen og igjen mangelfulle mandater og psykologer som ikke arbeider etter mandatet som er gitt. Samtlige sakkyndige rapporter og utredninger vi har lest er beheftet med en total mangel på faglig funderte begrunnelser.

   – Når en psykolog og en barnevernspedagog mener det er behov for å ta et barn ut av sitt hjem og plassere det i fosterhjem fordi biologisk mor ikke kan lage vafler, eller fordi far ikke har førerkort og velger å bruke buss i stedet for bil sammen med barnet som begrunnelse, trenger vi egentlig ikke å kommentere ytterligere hva vi synes om det faglige nivået eller tankegodset i disse miljøene. En litt morsom sak er om en alenefar FMO har bistått i en barnevernsak. Barnevernet et sted i Akershus har anbefalt ham veiledning i hjemmet for å ”lære ham opp i foreldrerollen”. En barnløs, ung kvinnelig pedagog skulle angivelig være løsningen her.
   Jeg personlig sitter igjen med et inntrykk av at det synes som om barnevernet og private næringsinteresser forsøker å sysselsette hverandre med tiltak og begrunnelser rotfestet i et komplett idioti. Dette er en bransje som lider av total mangel på faglige standarder og kvalitetssikring. – Folk med et snev av sunn fornuft kan med fordel avløse en god del av de psykologer og barnevernspedagoger som arbeider i denne industrien i dag. I så fall spår jeg at samfunnet vil spare enorme beløp, fordi brorparten av disse sakene ikke engang vil oppstå.

   Rune Nilsson er ansvarlig redaktør for nettstedet http://www.barnasrett.no/.
   Nilsson hadde disse kommentarene å komme med.
   I Norge velger vi å øse ut hundretalls millioner på tiltak der det ikke finnes noen som helst dokumentasjon om dette faktisk bedrer omsorgssituasjonen for barn og deres fremtid.
   Faktisk finnes det derimot betydelig med dokumentasjon og forsking som viser det motsatte.
   Vi har i den senere tid kunnet lese om og se dokumentert på norsk fjernsyn at unge under barnevernets omsorg utvikles og forberedes til å bli sosialklienter resten av livet.
   Familier velger i flere tilfeller å bli fosterforeldre utelukkende av økonomiske årsaker. Jeg kjenner personlig til slike tilfeller.
   I de fylker og kommuner med færre barnevernsaker og følgelig lavere kostnader forbundet med arbeidet enn kommuner med høyt antall barnevernsaker ropes det varsku om intensivert arbeid for å øke saksmengden og dermed også kostnadene. Det finnes kommuner med særdeles presset økonomi, ja som nærmest er teknisk konkurs. Noe som stadig oftere skylles barnevernet.
   Hvem tjener på at staten raner til seg barn? Jo de som lever som parasitter på systemet.
   Dette kan være barnevernarbeider, sakkyndige, institusjonseiere og ansatte, fosterhjem, konsulenter, barnepsykologer, advokater m.fl.
   Vi ser at sakkyndige og psykologer nærmest sikrer sin virksomhet i engasjementer for barnevernet i utredningsarbeidet, sakkyndige vitner i barnevernsaker og som fagdommere.
   Å regne med objektivitet fra slike blir som å tro på julenissen.
   Institusjonsplasseringer koster mer enn 1 million pr. barn i året! I tillegg krever fosterhjemsplasseringer store ressurser av kommunen til lønn, godtgjørelser, avlastning, m.m.
   Hva får samfunnet tilbake?
   Forskning har vist at bare ett av tre fosterbarn klarer seg rimelig bra i voksen alder. Videre får kun 1 av 3 barnevernsbarn selv beholde egne barn.
   Finsk og kanadisk forskning avslører at dødeligheten er 72% høyere for fosterbarn enn hjemmeboende barn. Jeg kan nevne mye mer.

   Hvorfor stopper man ikke opp?
   Hvorfor fortsetter man denne virksomheten som skaper så mye sorg, og som ikke er til gagn for noen?

   De som lever av systemet har egeninteresse av at staten fortsetter å ta barn fra foreldrene sine.

   Sakkyndige som støtter kommunen får stadig nye oppdrag. Vi ser derfor gjengangere.
   Fosterforeldre motarbeider oftest foreldrene og bidrar til at plasseringen fortsetter.
   Institusjonseiere ble omtalt av en norsk avis som "barnevern-baronene" med skyhøy privatinntekt.
   Barnevern er blitt en næring. Familiene som urettmessig blir fratatt barn kjemper både mot en kontrollerende og overvåkende stat OG mot private kapitalkrefter. Det er en håpløs kamp som stadig flere foreldre taper. Og stadig flere barn blir gitt offentlig oppfostring, en oppfostring som gir dem de aller dårligste forutsetninger for å klare seg videre i livet.

   Flere nettsteder tar opp liknende problem.
   Rune Fardal, Bergen, utdannet analytiker, nå også psykologistudent, er ansvarlig redaktør for nettstedet http://www.likestilling.com/. Han er en av flere ildsjeler i Norge som står bak ganske så sterke fokuseringer på saker som omhandler norsk barnevern. Også dette nettstedet har flere groteske eksempler å vise til.

   I Bergen sitter det for øvrig også en husmor ved navn Mona Lygre og gründer av den nå landsomfattende Gruppen til Familiens Selvstendige Rett (GFSR). Mona Lygre har lenge vært en frontfigur i deres arbeid helt fra starten av. Hennes mange medhjelpere roser henne for et pågangsmot en skal lete lenge etter. I skrivende stund har sfm.no dessverre ikke lykkes å få tak på verken Rune Fardal eller Mona Lygre for eventuelle kommentarer til vårt oppslag.

   På nordisk plan finner vi et annet nettsted ved navn http://www.nkmr.org/ som er en nordisk organisasjon for menneskelige rettigheter. Her står det også om svært mange saker som går direkte på barnevernets agerende i ulike sammenheng.

   Direkte spørsmål til alle norske politikere og partier
   Nå retter sfm.no to direkte spørsmål til samtlige politiske partier og politikere i Norge. Vi håper at dere tar et initiativ og samtidig svarer eller seriøst KOMMENTERER våre to spørsmål som mange tusen borgere i Norge faktisk også ber om. Her er våre to spørsmål.

   Spørsmål 1.
   Kan våre politikere tenke seg å omprioritere statlige midler bevilget til barnevernet slik at flere av disse millionene, i stedet kan brukes på rene støttetiltak til barnefamilier i deres eget hjem som allerede kan eller sliter med økonomiske problemer?

   Fakta.
   Økonomiske problemer er ofte en utløsende faktor til at barnevernet og svært mange ganger, må gå til aksjoner som egentlig kunne ha vært unngått. Sfm.no antar at de fleste politikere i vårt land også ønsker at barna skal få lov til å bli i sine hjem og sammen med sine foreldre. Det er jo der de aller fleste barn egentlig også hører hjemme.

   Spørsmål 2.
   Hva vil våre politikere nå gjøre med enkelte ansatte innen barnvernet, enkelte sakkyndiger og enkelte psykologer som mot bedre vitende, også i klar strid med Alminnelig Borgerlig Straffelov, krenker en rekke mennesker og barn i Norge ved å nedtegne direkte usanne og falske påstander i sine rapporter og siden presentere dem for både domstoler og fylkesnemnder?

   Fakta.
   Straffelovens § 120 inneholder en meget klar tekst om hva en offentlig ansatt, og en ansatt knyttet til offentlig virksomhet ikke får lov til å gjøre. Men brudd på denne paragrafen synes nesten aldri eller svært sjelden å bli tatt på alvor fra våre påtalemyndigheters side. Et slikt samfunnsproblem som dette må fjernes fra norsk jord. Det er dessuten helt i strid med den norske grunnloven.


   Kommentarer og svar kan sendes oss på e-postadresse sfm@sfm.no.
   Vi lover å presentere alle svar helt usensurert og uavhengig av politisk partitilhørighet.

---
---
--- Enda en liten smakebit ifra Internettet, 2005 – ifra Samfunnsmagasinet / Sfm.no der,
angående Almindelig borgerlig Straffelov § 120:

   Offentlig kriminalitet
   Publisert 17 juni 2005
   Tekst og foto: Jan Hansen

   Søndag den 12 juni kunne sfm.no bringe en ganske oppsiktsvekkende sak om barnevernansatte som fryses ut fra sine arbeidsplasser. Og årsaken er at de rett og slett nekter å samarbeide med kolleger, sjefer og andre eksterne samarbeidspartnere som begår rene kriminelle handlinger i utøvelsen av sitt yrke. Og tenk dere - tross bedre vitende.

   Stempler ikke alle som kriminelle
   Samfunnsmagasinet gjør utrykkelig oppmerksom på at vi verken generaliserer eller stempler alle barnevernansatte, psykologer og sakkyndiger som kriminelle individer. Da ville vi uten tvil, selv være ute på en særdeles tynn is. Vår hensikt med denne saken er derimot å få satt et kraftig søkelys på nevnte yrkesgrupper. Dette fordi flere barnevernansatte, sakkyndiger og psykologer, allerede har falt som uskyldige ofre for egne kollegers kriminelle adferd. Og det kan ikke godtas. Disse ofrene har også rett til å bli hørt og ikke truet med tap av sine jobber bare fordi at de varsler media når ingen andre synes å ville bry seg. Det gjør derimot sfm.no.

   Barnevernere varslet om kriminalitet
   Sfm.no er gjentatte ganger blitt varslet pr. telefon, brev og e-post, både fra privatpersoner, advokater så vel som ansatte ved flere barneverns- og sosialkontor i Norge. Tips fra Sverige og Danmark har heller ikke uteblitt. Varslene har i hovedsak gått ut på at kolleger av sistnevnte, i nært samarbeide med et utvalg sakkyndiger og psykologer, utferdiger barnevern- og sakkyndigrapporter inneholdene plantet og ren løgn samt svært mange alvorlige falske anklager rettet mot både foreldre og barn. Rapportene tjener siden som bevis overfor både fylkesnemnder og domstoler og som legitimasjon for legitim omsorgsovertakelse. La oss kort se på hva norsk straffelov sier om nettopp denne typen forbrytelser begått i offentlig tjeneste. (Lovteksten er angitt i kursiv stil)

   Almindelig borgerlig Straffelov § 120
   Har en offentlig Tjenestemand i nogen Tjenesten vedkommende Protokol anført Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, eller har han ved Udfærdigelsen af Protokoludskrift, Telegram eller Telefonmeddelelse eller ved Stempling, Merkning eller anden tjenstlig Erklæring, der er afgiven for at tjene som Bevis, anført eller bevidnet Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, straffes han med Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt han har handlet i Hensigt at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen.

   Alvorlig kriminalitet som må stoppes
   Personene det her handler om, er tydeligvis mennesker som ikke har forstått, eller ikke forstår alvoret og ansvaret som er forbundet med deres egentlige arbeidsoppgaver. Og når enkelte av dem ikke engang fatter og begriper at de faktisk begår alvorlig kriminalitet, i det de nedtegner usanne og direkte falske anklager om andre mennesker i sine rapporter, og uten å ha den minste dekning for mye av det som anføres, så må samfunnet ved både media, våre politikere og påtalemyndigheter reagere og handle der etter. Disse menneskene må stoppes fra en videre mulighet til å få ødelegge enda flere familier derav svært mange mindreårige barn. Det er dessuten medias plikt (sfm.no i dette tilfelle) til ikke å legge skjul på slike fakta som også kan bevises uten noen som helst form for tvil.

   Må straffeforfølges
   Det er myndighetene ved de respektive offentlige arbeidsgiverne, som har det direkte ansvaret med å få fjernet slike mennesker fra sine stillinger innen både barnevernet, fylkesnemnder og domstoler – og snarest mulig. Disse må i tillegg straffeforfølges, tiltales og dømmes når bevisene synes helt klare og uten tvil. Når først slike tiltak er satt i gang, så kan man dernest påbegynne arbeidet med å få gjenopprettet den manglende tilliten som folk generelt har fått til barnevernet i dag. Bare det i seg selv er en tragedie.

   Brev til partiledere og departement
   Samfunnsmagasinet lovet våre lesere i forbindelse med denne saken, å gjøre noe mer med den. Og onsdag den 15 juni innfridde vi en del av vårt løfte. Vi postet et likelydende brev til partilederne i følgende partier, Venstre (V), Høyre (H), Kristelig Folkeparti (KrF), Pensjonistpartiet (PP), Kystpartiet (KP), Rød Valgallianse (RV), Senterpartiet (SP), Sosialistisk Venstreparti (SV), Arbeiderpartiet (AP) samt Fremskrittspartiet (FRP). Nedenfor presenteres faksimiler av brevene som også er sendt Barne- og familiedepartementet samt til Justis- og politidepartementet, dog med litt endret ordlyd i brevene til respektive departementer.

---
---

   Det er i Norge en overflod med slike og lignende tekster. Hvert år, hver dag, fra nu mange år tilbake og nu enda.

---
---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31.  --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq