-- 2-Husholdningsbudsjett-2010-RLH.html       ---- BREVENE ( ekstern ) ---- dbn.html ( ekstern ) ---- Penge-krav-Index.html ( ekstern ) ---- trygden-NAV.html ( ekstern ) ----

RLH: Dette skriv i en versjon pr. 21.12. 2010 ( intern ) ble oversendt 22.12. 2010 til NAV Vindafjord ( intern ) samt til Statens Innkrevingssentral ( intern ). Herværende er mere oppdatert og videreføres - hvilket er eneste forskjell.


RLH: Min bankkonto =  3535 20 62 357 (Sparebank1)  
PS: Det er fra hjem 13,1 km tr nærmeste nær-butikken (Vikebygd landhandel). Og 38,9 km tr Skjold. Og 99,6 km tr Haugesund.
Og fra hjem til Vikebygd landhandel t 6,55 km. Og fra Vikebygd landhandel til Isvik Skjold t 13 km. Og fra Isvik Skjold til Haugesund sentrum t 30,7 km.
Og fra hjem til Isvik Skjold t 19,45 km. Og fra hjem til Haugesund t 49,7 km.
Og fra hjem: 25,6 km t Ølensvåg, og 31 km t Ølen, og 40,2 km t Sandeid.
NB: Det er ingen busser eller annet frem og tilbake til butikk.

Husholdningsbudsjett - RLH, oppdatert pr. 30.09. 2016,
(men ikke helt oppdatert særlig mht. dagligvarer, bensin, og bistand ytt av NAV Vindafjord for den siste tid i 2010) /
 
     
-- Falske eller uberettigede regninger som ankommer fører jeg ikke opp her, annet enn unntagsvis. Henviser angående slikt til saks-kompleksets
Penge-krav-Index.html ( intern )

Fra og med 22.02. 2010 /


--- --- --- Dagligvarer:
xxx -- Dagligvarer 23.02. 2010 Kiwi Isvik kr. 1049,- betalt.
xxx -- 20100303, betalt dagligvarer Vikebygd landhandel AS kr. 717,-
xxx -- Dagligvarer 08.03. 2010 Coop Prix Lykkeveien Stavanger kr. 106,- betalt
xxx -- Dagligvarer 09.03. 2010 Narvesen Hotell Atlantic kr. 69,- betalt
xxx -- Dagligvarer 10.03. 2010 Coop Prix Lykkeveien Stavanger kr. 170,- betalt
xxx -- Dagligvarer 10.03. 2010 Løkkeboden kr. 88,-
xxx -- Dagligvarer 10.03. 2010 YX Løkkeveien kr. 123,-
xxx -- Dagligvarer 11.03. 2010 Noor Grønnsaker kr. 80,-
xxx -- Dagligvarer 11.03. 2010 Kiwi Isvik kr. 673,-

xxx -- Dagligvarer Coop Marked Sandeid 16.03. 2010 kr. 237,- betalt.
xxx -- Dagligvarer Kiwi Ølensvåg 16.03. 2010 kr. 448,- betalt.
xxx -- Dagligvarer Kiwi Ølensvåg 19.03. 2010 kr. 1.311,- betalt.
xxx -- Dagligvarer Kiwi Ølensvåg 19.03. 2010 kr. 83,- bretalt.
xxx -- Dagligvarer Europris Ølensvåg 19.03. 2010 kr. 285,- betalt.
xxx -- Dagligvarer Vikebygd Landhandel 22.03. 2010 kr. 547,- betalt.
xxx -- Dagligvarer Kiwi Isvik 26.03. 2010 kr. 1.376,- betalt.

xxx -- Dagligvarer Vikebygd Landhandel 30.03. 2010 kr. 548,- betalt.
xxx -- Dagligvarer Vikebygd Landhandel 06.04. 2010 kr. 618,- betalt.
xxx --
Dagligvarer Vikebygd Landhandel 10.04. 2010 kr. 548,- betalt.
xxx -- Dagligvarer Kiwi Isvik 10.04. 2010 kr. 858,- betalt.
xxx -- Dagligvarer Kiwi Ølensvåg 15.04. 2010 kr. 632,- betalt.
xxx -- Dagligvarer Vikebygd Landhandel 16.04. 2010 kr. 679,- betalt.
xxx -- Dagligvarer Vikebygd Landhandel 22.04. 2010 kr. 782,- betalt.
z-- Dagligvarer 27.04. 2010 Coop Mega Sola kr. 185,- betalt.
z-- Dagligvarer 28.04. 2010 ICA Nær Langgaten Sandnes kr. 287,- betalt.
z-- Dagligvarer 28.04. 2010 Mix Import  Sandnes kr. 95,- betalt.
z-- Dagligvarer 28.04. 2010
Asia-busikk Sandnes kr. 180,- betalt.
z-- Dagligvarer 28.04. 2010 ICA Nær Vågen Sandnes kr. 227,- betalt.
z-- Dagligvarer 30.04. 2010 Rema 1000 kr. 300,- betalt.
z-- Dagligvarer 30.04. 2010 Mix Import  Sandnes kr. 229,- betalt.
z-- Dagligvarer 30.04. 2010 Vietnor Rainbow kr. 162,- betalt.

z-- Dagligvarer 02.05. 2010 Coop Sandeid kr. 86,- betalt.
z-- Dagligvarer 07.05. 2010 Vikebygd landhandel kr. 620,- betalt.
zz-- Dagligvarer 10.05. 2010 Kiwi Isvik kr. 684,- betalt BankAxept *623573. Tilbake-betales!
z-- Dagligvarer 15.05. 2010 Vikebygd landhandel kr. 619,- betalt.
z-- Dagligvarer 19.05. 2010 Vikebygd landhandel kr. 410,- betalt.
z-- Dagligvarer 22.05. 2010 Vikebygd landhandel kr. 647,- betalt.
z-- Dagligvarer 28.05. 2010 Kiwi Isvik kr. 1.228,- betalt.
z-- Dagligvarer 01.06. 2010 Kiwi Ølensvåg kr. 424,- betalt.
z-- Dagligvarer 03.06. 2010 Vikebygd landhandel kr. 705,- betalt.
z-- Dagligvarer 08.06. 2010 Coop Sandeid kr. 427,- betalt.
z-- Dagligvarer 11.06. 2010 Vikebygd landhandel kr. 501,- betalt.
z-- Dagligvarer 16.06. 2010 Vikebygd landhandel kr. 820,- betalt.
z-- Dagligvarer 23.06. 2010 Vikebygd landhandel kr. 805,- betalt.
z-- Dagligvarer 26.06. 2010 Kiwi Isvik kr. 765,- betalt. 
z-- Dagligvarer 29.06. 2010 Kiwi Isvik kr. 227,- betalt.
z-- Dagligvarer 02.07. 2010 Vikebygd landhandel kr. 560,- betalt.
z-- Dagligvarer 06.07. 2010 Vikebygd landhandel kr. 604,- betalt med penger lånt fra Frøydis og Stauda sin konto. Tilbakebetales!
z-- Dagligvarer 19.07. 2010 Vikebygd landhandel kr. 557,17 betalt.
z-- Dagligvarer 15.07. 2010 Kiwi Isvik kr. 1278,74 betalt.
z-- Dagligvarer 24.07. 2010 Kiwi Isvik kr. 1543,96 betalt.
z-- Dagligvarer 09.07. 2010 Kiwi Isvik kr. 1469,54 betalt.
z-- Dagligvarer 0x(13?).07. 2010 Kiwi Isvik kr. 732? betalt.
z-- Dagligvarer 28.07. 2010 Kiwi Isvik kr. 987,- betalt.
z-- Dagligvarer 02.08. 2010 Kiwi Ølensvåg kr. 314,- betalt.
z-- Dagligvarer 04.08. 2010 Vikebygd landhandel kr. 764,- betalt.
z-- Dagligvarer 07.08. 2010 Vikebygd landhandel kr. 308,- betalt.
z-- Dagligvarer 10.08. 2010 Vikebygd landhandel kr. 613,- betalt.
z-- Dagligvarer 14.08. 2010 Kiwi Isvik kr. 954,- betalt.
z-- Dagligvarer 14.08. 2010 Vikebygd landhandel kr. 846,- betalt.
z-- Dagligvarer 20.08. 2010 Kiwi Isvik kr. 542,- betalt.
z-- Dagligvarer 23.08. 2010 Coop Amanda kr. 442,- betalt.
z-- Fretex Haugesund 04.10. 2010 kr. 6,- betalt.
z-- Dagligvarer 04.10. 2010 Kiwi Isvik kr. 113,98 betalt.
z-- Dagligvarer 08.10. 2010 Kiwi Ølensvåg kr. 328,22 betalt.
z-- Dagligvarer 21.10. 2010 Kiwi Isvik kr. 1309,33- betalt.
z-- Dagligvarer 22.10. 2010 Kiwi Isvik kr. 1047,04- betalt.
z-- Dagligvarer 18.12. 2010 Kiwi Isvik kr. 1103,63- betalt.
z-- Dagligvarer 18.12. 2010 Vikebygd landhandel kr. 788,- betalt.
z-- Dagligvarer 23.12. 2010 Vikebygd landhandel kr. 821,20,- betalt.
z-- Dagligvarer 23.12. 2010 Kiwi Isvik kr. 782,93,- betalt.
z-- Dagligvarer 23.12. 2010 Kiwi Isvik kr. 57,02,- betalt.
----- 2011:
z-- Dagligvarer 04.01. 2011 Kiwi Isvik kr. 1.943,- betalt.
z-- Dagligvarer 06.01. 2011 Kiwi Isvik kr. 500,- betalt. Ikke kvittering.
z--
Dagligvarer 17.01. 2011 Kiwi Isvik kr. 300,- betalt av Trygve Einar Gjerde og samme dag tilbake-betalt ham pr tg kr. 300.
z-- Dagligvarer 21.01. 2011 Kiwi Isvik kr. 148,74 betalt.
z-- Dagligvarer 21.01. 2011 Rema 1000 Raglamyr Haugesund kr. 384,29 betalt av Trygve Einar Gjerde og efterpå tilbake-betalt ham pr tg.
z-- Dagligvarer 21.01. 2011 Rema 1000 Raglamyr Haugesund kr. 855,50 betalt av Trygve Einar Gjerde og efterpå tilbake-betalt ham pr tg.
z-- Dagligvarer 21.01. 2011 Europris Raglamyr Haugesund kr. 23,98
betalt av Trygve Einar Gjerde og efterpå tilbake-betalt ham pr tg.
z-- Bil-batteri kjøpt for meg 21.01. 2011 Biltema Haugesund kr. 749 av Trygve Einar Gjerde og efterpå tilbake-betalt ham pr tg.
z-- Kjøring 21.01. 2011 tur retur Mosterhamn (Karmøy) Tindeland (Vindafjord). Dvs. 2 x 73,8 km. Ikke betalt.
z-- Dagligvarer 01.02. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 954,10 betalt.
z-- Dagligvarer 12.02. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.023,97 betalt. Derav kr. 899,97 pr. bank-kort.
z-- Dagligvarer 16.02. 2011 Kiwi Isvik kr. 646,- betalt av Trygve Einar Gjerde og efterpå tilbake-betalt ham pr tg.
z-- 5 pk. A-4-papir (2500) 16.02. 2011 betalt av Trygve Einar Gjerde kr. 179,- (ikke kvittering?) og efterpå tilbake-betalt ham pr. tg.
z-- Kjøring 16.02. 2011 tur retur 5540-Mosterhamn (Bømlo) Tindeland (Vindafjord). Dvs. 2 x 73,8 km og 85,- kr. bompenger hver vei. Ikke betalt.
z-- Dagligvarer 18.02. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 738,53 betalt.
z-- Dagligvarer 23.02. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 779,60 betalt.
z-- Dagligvarer 26.02. 2011 Kiwi Isvik kr. 1.381,84 betalt (av gave-pengene fra farmor).
z-- Dagligvarer 03.03. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.070,10 betalt (av gave-pengene fra farmor).
z-- Dagligvarer 10.03. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.084,10 betalt (av gave-pengene fra farmor).
z-- Dagligvarer 17.03. 2011 Kiwi Isvik kr. 1.726,37 betalt (av gave-pengene fra farmor).
z-- Dagligvarer 17.03. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 466,14 betalt (av gave-pengene fra farmor).
z-- Dagligvarer 24.03. 2011 Kiwi Isvik kr. 1.300,87 betalt (av gave-pengene fra farmor).
z-- Kiwi Isvik 24.03. 2011, uttak kontant kr. 2.500,-
(av gave-pengene fra farmor).
z-- Dagligvarer 24.03. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 825,50 betalt (av gave-pengene fra farmor).
z-- Innlevert flasker / pant, 24.03. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 110,- utbetalt.
z-- Dagligvarer 02.04. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 757,50 betalt (av gave-pengene fra farmor).
z-- Dagligvarer 08.04. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.077,35 betalt (dvs. lånt fra Frøydis & Staudas konto).
z-- Dagligvarer 15.04. 2011 Kiwi Isvik kr. 1.826,39 betalt (dvs. lånt fra Frøydis & Staudas konto).
z-- Dagligvarer 15.04. 2011 Kiwi Isvik kr. 160,40 betalt (dvs. lånt fra Frøydis & Staudas konto).
z-- Dagligvarer 15.04. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 893,43 betalt.
z-- Dagligvarer 20.04. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 839,20 betalt.
z-- Dagligvarer 29.04. 2011 Kiwi Isvik kr. 2037,83 betalt.
z-- Dagligvarer 29.04. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 441,01 betalt.
z-- Dagligvarer 29.04. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 205,- betalt kontant.
z-- Dagligvarer 07.05. 2011 Kiwi Isvik kr. 1.208,34 betalt.
z-- Dagligvarer 14.05. 2011 Kiwi Isvik kr. 1.386,23 betalt.
z-- Dagligvarer 14.05. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 723,60,- betalt.
z-- Dagligvarer 24.05. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.129,60 betalt kontant.
z-- Dagligvarer 01.06. 2011 Kiwi Isvik kr. 1.514,78 betalt.
z-- Dagligvarer 01.06. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 800,90 betalt.
z-- Esso Skjold Servicecenter 01.06. 2011, dvd, kr. 297,- betalt.
z-- Dagligvarer 10.06. 2011 Kiwi Isvik kr. 1.592,18 betalt.
z-- Dagligvarer 10.06. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 555,90 betalt.
z-- Dagligvarer (pc-skriver + papir) 20.06. 2011 Lefdal Elektromarked AS Haugesund kr. 996,00 betalt kontant via Trygve Einar Gjerde.
z-- Dagligvarer 21.06. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 850,60 betalt.
z-- Dagligvarer 21.06. 2011 Kiwi Isvik kr. 120,90 betalt.
z-- Dagligvarer 21.06. 2011 Kiwi Isvik kr. 1010,11 betalt.
z-- Dagligvarer 24.06. 2011 Kiwi Isvik kr. 682,87 betalt.
z-- Dagligvarer 30.06. 2011 Kiwi Isvik kr. 463,13 betalt.
z-- Dagligvarer 02.07. 2011 Coop Amanda Haugesund (kjørt av TEG) kr. 365,50 betalt.
z-- Dagligvarer 06.07. 2011 Kiwi Isvik kr. 1.702,94 betalt.
z--
Dagligvarer 06.07. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 534,50 betalt.
z-- Dagligvarer 13.07. 2011 Kiwi Isvik kr. 408,19 betalt.
z-- Dagligvarer 18.07. 2011 Coop Amanda Haugesund (kjøpt via ESH) kr. 604,- betalt.
z-- Dagligvarer 22.07. 2011 Kiwi Isvik kr. 1430,64 betalt.
z-- Dagligvarer 22.07. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 613,70 betalt.
z-- Dagligvarer 29.07. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 487,00 betalt.
z-- Dagligvarer 05.08. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1332,62 betalt.
z-- Dagligvarer 12.08. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1234,74 betalt.
z-- Dagligvarer 18.08. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 931,96 betalt.
z-- Dagligvarer tilkjørt 26.08. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1327,32 + utkjøring kr. 35,- = kr. 1362,32 betalt pr. tg 31.08. 2011.
z-- Dagligvarer 03.09. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1855,30 betalt.
z-- Dagligvarer tilkjørt 09.09. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1629,98 betalt pr. tg 13.09. 2011.
z-- Dagligvarer tilkjørt 16.09. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1398,70 betalt pr. tg 18.09. 2011.
z-- Dagligvarer tilkjørt 23.09. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1229,20 betalt pr. tg 27.09. 2011.
z-- Dagligvarer 29.09. 2011 Kiwi, Isvik, (kjørt av O.) kr. 1447,83 betalt.
z-- Dagligvarer tilkjørt 30.09. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1057,80 betalt pr. tg 07.10. 2011.
z-- Dagligvarer tilkjørt 07.10. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1058,40 betalt pr. tg 07.10. 2011.
z-- Dagligvarer tilkjørt 14.10. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1065,10 betalt pr. tg 22.10. 2011.
z-- Dagligvarer tilkjørt 21.10. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1432,16 betalt pr. tg 22.10. 2011.
z-- Dagligvarer tilkjørt 28.10. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1327,70 betalt pr. tg 04.11. 2011.
z-- Dagligvarer tilkjørt 04.11. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1584,68 betalt pr. tg 04.11. 2011.
z-- Dagligvarer tilkjørt 11.11. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1557,82 betalt pr. tg 20.11. 2011.
z-- Dagligvarer tilkjørt 18.11. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1780,34 betalt pr. tg 20.11. 2011.
z-- Dagligvarer tilkjørt 25.11. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1964,26, betalt pr. tg 05.12. 2011.
z-- Dagligvarer tilkjørt 02.12. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1466,67, betalt pr. tg 05.12. 2011.
z-- Dagligvarer tilkjørt 09.12. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1803,02, betalt pr. tg 09.12. 2011.
z-- Dagligvarer tilkjørt 16.12. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1980,35, betalt pr. tg 21.12. 2011.
z-- Dagligvarer tilkjørt 23.12. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1839,51, betalt pr. tg 27.12. 2011.
z-- Dagligvarer tilkjørt 30.12. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1470,80, betalt pr. tg 30.12. 2011.
z-- Dagligvarer tilkjørt 05.01. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1810,70, betalt pr. tg 09.01. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 13.01. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1637,33, betalt pr. tg 17.01. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 20.01. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1755,45, betalt pr. tg 23.01. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 27.01. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1676,82, betalt pr. tg 29.01. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 03.02. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1649,21, betalt pr. tg 20.02. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 10.02. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1977,28, betalt pr. tg 20.02. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 17.02. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1806,72, betalt pr. tg 20.02. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 24.02. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2014,23, betalt pr. tg 24.03. 2012. 
z-- Dagligvarer tilkjørt 02.03. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1439,74, betalt pr. tg 14.03. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 09.03. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1468,48, betalt pr. tg 14.03. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 14.03. 2012 av TEG, Kiwi Isvik, kr. 695,36, betalt kr. 700,- til TEG pr. tg 14.03. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 16.03. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1715,90, betalt pr. tg 17.03. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 23.03. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 851,60 + 781,64 = kr. 1633,- betalt pr. tg 28.03. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 30.03. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1672,56, betalt pr. tg 31.03. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt av OA 30.03. 2012 Kiwi Isvik kr. 513,83, betalt kontant 30.03. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 04.04. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1568,20, betalt pr. tg 05.04. 2012.
z-- Dagligvarer 10.04. 2012 Kiwi Ølensvåg kr. 1440,34, betalt med bank-kort - tg 13.06. 2012.
z-- Dagligvarer 10.04. 2012 Shell Ølen kr. 246,00, betalt via TEG.
z-- Dagligvarer 10.04. 2012 Europris Ølensvåg kr. 452,92, betalt med bank-kort - tg 13.06. 2012 kr. 443,88.
z-- (( Fakturagebyr 05.05.2012 SB1 MasterCard Gold kr. 35,- + purre-gebyr kr. 62,- + renter kr. 18,19 + faktura-gebyr 06.06.2012 kr. 35,- )) (( total kr. 2.034,41 ))
z-- Dagligvarer 10.04. 2012 Europris Ølensvåg kr. 443,88, betalt med bank-kort.
z-- Dagligvarer tilkjørt 13.04. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1667,23, betalt pr. tg 14.04. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 20.04. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1497,25, betalt pr. tg 21.04. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 27.04. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1821,71, betalt pr. tg 08.05. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 04.05. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1600,30, betalt pr. tg 08.05. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 11.05. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1915,26, betalt pr. tg 11.05. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 18.05. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1594,94, betalt pr. tg 23.05. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 25.05. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1447,00, betalt pr. tg 25.05. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 01.06. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2024,11, betalt pr. tg 05.06. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 08.06. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1823,60, betalt pr. tg 13.06. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 15.06. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1801,90, betalt pr. tg 16.06. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 22.06. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1919,30, betalt pr. tg 23.06. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 29.06. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2112,78, betalt pr. tg 29.06. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 06.07. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1718,29, betalt pr. tg 07.07. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 13.07. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2018,70, betalt pr. tg 13.07. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 20.07. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2033,50, betalt pr. tg 24.07. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 27.07. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.792,53, betalt pr. tg 04.08. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 03.08. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.584,16, betalt pr. tg 04.08. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 10.08. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.929,97, betalt pr. tg 18.08. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 17.08. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.178,95, betalt pr. tg 18.08. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 24.08. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.879,44, betalt pr. tg 04.09. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 30.08. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.771,14, betalt pr. tg 04.09. 2012.
z-- Diverse varer innkjøpt i Haugesund (med farmor) i Haugesund 03. og 04.09. 2012,
kr. 2.514.- + 1.104.- + 3.424,- + 815,- + 603,- + 19,- + 109,- + 298,- + 850,- + 12,- + 268,- + 61,- + 295,- + 276,- + 196,- + 691,- = Ialt ca. kr. 11.535,-
z-- Dagligvarer tilkjørt 07.09. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.538,00, betalt pr. tg 20.09. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 14.09. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.724,70, betalt pr. tg 20.09. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 20.09. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.918,17, betalt pr. tg 22.09. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 28.09. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.630,05, betalt pr. tg 28.09. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 04.10. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.060,46, betalt pr. tg 06.10. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 12.10. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.255,23, betalt pr. tg 13.10. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 19.10. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.835,68, betalt pr. tg 19.10. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 26.10. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.892,38, betalt pr. tg 26.10. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 02.11. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.617,61, betalt pr. tg 03.11. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 09.11. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.245,57, betalt pr. tg 09.11. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 15.11. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.262,71, betalt pr. tg 17.11. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 23.11. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.279,08, betalt pr. tg 23.11. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 30.11. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.452,00, betalt pr. tg 30.11. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 07.12. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.071,86, betalt pr. tg 08.12. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 14.12. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.159,04, betalt pr. tg 14.12. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 21.12. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.555,99, betalt pr. tg 21.12. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 28.12. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.906,72, feil betalt pr. tg 31.12. 2012 med kr. 2.555,99, dvs. kr. 649,27 for mye!
z-- Dagligvarer tilkjørt 04.01. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.999,12, betalt pr. tg 10.01. 2013, minus kr. 649,27 "til gode" fra 28.12. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 11.01. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.117,64, betalt pr. tg 11.01. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 18.01. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.209,40, betalt pr. tg 18.01. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 25.01. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.891,07, betalt pr. tg 26.01. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 01.02. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.432,99, betalt pr. tg 02.02. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 08.02. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.708,78, betalt pr. tg 15.02. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 15.02. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.269,40, betalt pr. tg 15.02. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 22.02. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.714,80, betalt pr. tg 22.02. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 01.03. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.805,60, betalt pr. tg 02.03. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 08.03. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.870,63, betalt pr. tg 11.03. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 15.03. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.949,05, betalt pr. tg 15.03. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 22.03. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.664,39, betalt pr. tg 22.03. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 30.03. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.463,68, betalt pr. tg 02.04. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 05.04. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.909,65, betalt pr. tg 05.04. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 12.04. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.255,27, betalt pr. tg 12.04. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 19.04. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.043,56, betalt pr. tg 19.04. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 26.04. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.749,88, betalt pr. tg 26.04. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 03.05. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.327,55, betalt pr. tg 03.05. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 10.05. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.457,06, betalt pr. tg 10.05. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 16.05. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.910,50, betalt pr. tg 10.05. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 24.05. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.014,29, betalt pr. tg 30.05. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 31.05. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.222,00, betalt pr. tg 04.06. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 07.06. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.330,82, betalt pr. tg 10.06. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 14.06. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.006,91, betalt pr. tg 14.06. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 21.06. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.062,97, betalt pr. tg 26.06. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 28.06. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.334,10, betalt pr. tg 28.06. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 05.07. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.396,36, betalt pr. tg 05.07. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 12.07. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.146,02, betalt pr. tg 25.07. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 19.07. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.306,18, betalt pr. tg 25.07. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 26.07. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.647,75, betalt pr. tg 09.08. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 02.08. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.215,92, betalt pr. tg 09.08. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 09.08. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.362,85, betalt pr. tg 09.08. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 16.08. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.273,78, betalt pr. tg 06.09. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 23.08. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 3.161,44, betalt pr. tg 06.09. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 30.08. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.821,24, betalt pr. tg 06.09. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 06.09. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.444,71, betalt pr. tg 06.09. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 13.09. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.799,96, betalt pr. tg 21.09. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 20.09. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.356,46, betalt pr. tg 21.09. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 27.09. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.186,15, betalt pr. tg 08.10. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 04.10. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.375,83, betalt pr. tg 08.10. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 11.10. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.253,11, betalt pr. tg 11.10. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 18.10. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.748,63, betalt pr. tg 20.10. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 25.10. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.303,53, betalt pr. tg 25.10. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 01.11. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.150,12, betalt pr. tg 09.11. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 08.11. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.795,99, betalt pr. tg 09.11. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 15.11. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.065,99, betalt pr. tg 23.11. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 22.11. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.267,69, betalt pr. tg 23.11. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 29.11. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 3.040,33, betalt pr. tg 29.11. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 06.12. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.508,67, betalt pr. tg 07.12. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 13.12. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.744,83, betalt pr. tg 14.12. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 20.12. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.929,40, betalt pr. tg 27.12. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 27.12. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.389,42, betalt pr. tg 27.12. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 03.01. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.911,24, betalt pr. tg 07.01. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 10.01. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.141,28, betalt pr. nettbank (nb) 14.01. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 17.01. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.195,75, betalt pr. tg 25.01. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 24.01. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.543,67, betalt pr. tg 25.01. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 31.01. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.988,76, betalt pr. nb 01.02. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 07.02. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.177,08, betalt pr. nb 21.02. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 14.02. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.883,49, betalt pr. nb 21.02. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 21.02. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.198,12, betalt pr. nb 21.02. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 28.02. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.915,31, betalt pr. tg 20.03. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 07.03. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.053,54, betalt pr. tg 20.03. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 14.03. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.639,61, betalt pr. tg 20.03. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 22.03. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.364,49, betalt pr. nb 28.03. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 28.03. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.971,34, betalt pr. nb 28.03. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 04.04. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.990,68, betalt pr. tg 12.04. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 11.04. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.972,40, betalt pr. tg 12.04. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 16.04. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.375,53, betalt pr. nb 07.05. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 25.04. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.262,63, betalt pr. nb 07.05. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 02.05. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.104,25, betalt pr. nb 07.05. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 09.05. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.982,35, betalt pr. tg 19.05. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 16.05. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.766,08, betalt pr. tg 19.05. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 23.05. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.295,63, betalt pr. nb 17.06. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 30.05. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.778,68, betalt pr. nb 17.06. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 06.06. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.266,49, betalt pr. nb 17.06. 2014.
z-- Farmor fra Trondhjem på besøk fra 11.-18.06. 2014. Hun kjørte meg til Haugesund i sin leiebil og handlet 13. og 16.06. 2014 endel dagligvarer. 
z-- Dagligvarer tilkjørt 13.06. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.644,20, betalt pr. nb 17.06. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 20.06. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.714,60 ( ekstern ), betalt pr. nb 21.06. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 27.06. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.628,06 ( ekstern ), betalt pr. tg 10.07. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 04.07. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.014,78 ( ekstern ), betalt pr. tg 10.07. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 11.07. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.096,30 ( ekstern ), betalt pr. tg 19.07. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 18.07. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.089,50 ( ekstern ), betalt pr. tg 19.07. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 25.07. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.889,21 ( ekstern ), betalt pr. nb 29.07. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 01.08. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.096,36 ( ekstern ), betalt pr. nb 04.08. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 08.08. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.294,30 ( ekstern ), betalt pr. nb 08.08. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 15.08. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.319,62 ( ekstern ), betalt pr. tg 15.08. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 22.08. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.728,06 ( ekstern ), betalt pr. nb 26.08. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 29.08. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.816,34 ( ekstern ), betalt pr. nb 30.08. 2014.
-- Pakke tilsendt fra Urtekilden Rolv Hjelmstad fakturanr 11628 kr. 905,- Betalt pr. nb 30.08. 2014. -
z-- Dagligvarer tilkjørt 05.09. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.257,74 ( ekstern ), betalt pr. nb 19.09. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 12.09. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.367,99 ( ekstern ), betalt pr. nb 19.09. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 19.09. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.189,83 ( ekstern ), betalt pr. tg 19.09. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 26.09. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.440,76 ( ekstern ), betalt pr. tg 21.10. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 03.10. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.273,73 ( ekstern ), betalt pr. tg 21.10. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 10.10. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.325,62 ( ekstern ), betalt pr. tg 21.10. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 26.10. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.863,22 ( ekstern ), betalt pr. nb 28.10. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 31.10. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.595,38 ( ekstern ), betalt pr. nb 14.11. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 07.11. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.230,30 ( ekstern ), betalt pr. nb 14.11. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 14.11. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.527,47 ( ekstern ), betalt pr. nb 14.11. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 21.11. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.189,38 ( ekstern ), betalt pr. nb 05.12. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 28.11. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.348,30 ( ekstern ), betalt pr. nb 05.12. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 05.12. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.115,10 ( ekstern ), betalt pr. nb 05.12. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 12.12. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.153,29 ( ekstern ), betalt pr. tg 14.12. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 19.12. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.857,35 ( ekstern ), betalt pr. nb 24.12. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 27.12. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.765,08 ( ekstern ), betalt pr. nb 27.12. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 02.01. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.391,99 ( ekstern ), betalt pr. nb 23.01. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 09.01. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.252,26 ( ekstern ), betalt pr. nb 23.01. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 16.01. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.252,26 ( ekstern ), betalt pr. nb 23.01. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 23.01. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.653,95 ( ekstern ), betalt pr. nb 23.01. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 30.01. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.013,33 ( ekstern ), betalt pr. nb 02.02. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 06.02. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.288,18 ( ekstern ), betalt pr. tg 24.02. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 13.02. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.951,25 ( ekstern ), betalt pr. tg 24.02. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 20.02. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.891,25 ( ekstern ), betalt pr. tg 24.02. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 27.02. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.272,58 ( ekstern ), betalt pr. tg 19.03. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 06.03. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.371,92 ( ekstern ), betalt pr. tg 19.03. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 13.03. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.509,27 ( ekstern ), betalt pr. tg 19.03. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 20.03. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.065,50 ( ekstern ), betalt pr. nb 07.04. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 27.03. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.679,59 ( ekstern ), betalt pr. nb 07.04. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 01.04. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.885,05 ( ekstern ), betalt pr. nb 18.04. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 10.04. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.251,54 ( ekstern ), betalt pr. nb 18.04. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 17.04. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.072,81 ( ekstern ), betalt pr. nb 18.04. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 24.04. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.773,97 ( ekstern ), betalt pr. nb 04.05. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 02.05. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.436,64 ( ekstern ), betalt pr. nb 04.05. 2015.
z -- 30.04. 2015 kr. 700,- betalt pr nb 04.05. 2015 for dagligvarer.
z-- Dagligvarer tilkjørt 08.05. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.544,35 ( ekstern ), betalt pr. nb 14.05. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 15.05. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.135,92 ( ekstern ), betalt pr. nb 15.05. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 22.05. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.317,06 ( ekstern ), betalt pr. nb 05.06. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 29.05. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.516,50 ( ekstern ), betalt pr. nb 05.06. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 05.06. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.358,10 ( ekstern ), betalt pr. nb 05.06. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 12.06. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.719,16 ( ekstern ), betalt pr. nb 19.06. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 19.06. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.453,83 ( ekstern ), betalt pr. nb 19.06. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 26.06. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.906,12 ( ekstern ), betalt pr. nb 30.06. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 17.07. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.389,31 ( ekstern ), betalt pr. mb 17.07. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 24.07. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.138,93 ( ekstern ), betalt pr. nb 25.07. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 31.07. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.205,02 ( ekstern ), betalt pr. nb 31.07. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 07.08. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.958,74 ( ekstern ), betalt pr. nb 20.08. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 14.08. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.374,38 ( ekstern ), betalt pr. nb 20.08. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 21.08. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.214,43 ( ekstern ), betalt pr. nb 31.08. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 28.08. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.390,85 ( ekstern ), betalt pr. nb 31.08. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 04.09. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.527,10 ( ekstern ), betalt pr. nb 17.09. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 11.09. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.318,12 ( ekstern ), betalt pr. nb 17.09. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 18.09. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.822,35 ( ekstern ), betalt pr. nb 22.09. 2015.
z-- Dagligvarer etc. 18.09. 2015 via Trygve Einar Gjerde kr. 800,- betalt pr. nb 22.09. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 25.09. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.776,07 ( ekstern ), betalt pr. nb 19.10. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 02.10. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.993,78 ( ekstern ), betalt pr. nb 19.10. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 09.10. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.582,00 ( ekstern ), betalt pr. nb 19.10. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 16.10. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.743,12 ( ekstern ), betalt pr. nb 19.10. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 23.10. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.043,80 ( ekstern ), betalt pr. nb 28.10. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 30.10. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.894,12 ( ekstern ), betalt pr. nb 07.11. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 06.11. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.490,86 ( ekstern ), betalt pr. nb 07.11. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 13.11. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.105,81 ( ekstern ), betalt pr. nb 20.11. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 20.11. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.944,18 ( ekstern ), betalt pr. nb 21.11. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 27.11. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.893,04 ( ekstern ), betalt pr. nb 04.12. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 04.12. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.361,95 ( ekstern ), betalt pr. nb 04.12. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 18.12. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.057,74 ( ekstern ), betalt pr. nb 12. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 23.12. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.206,94 ( ekstern ), betalt pr. nb 12. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 30.12. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.752,86 ( ekstern ), betalt pr. nb 12. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 08.01. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.805,54 ( ekstern ), betalt pr. nb 30.01. 2016.
z-- Dagligvarer via TYG, Kiwi Isvik fredag 29.01. 2016 kr. 730,93 ( ekstern ) pluss kjøring, betalt ialt kr. 1.500,- pr. nb 30.01. 2016.
z-- Dagligvarer tilkjørt 29.01. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.408,00 ( ekstern ), betalt pr. nb 30.01. 2016.
z-- Dagligvarer tilkjørt 05.02. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.641,61 ( ekstern ), betalt pr. nb 12.02. 2016.
z-- Dagligvarer tilkjørt 12.02. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.058,68 ( ekstern ), betalt pr. nb 18.02. 2016.
z-- Dagligvarer tilkjørt 19.02. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.023,93 ( ekstern ), betalt pr. nb 21.02. 2016.
z-- Dagligvarer tilkjørt 26.02. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.885,32 ( ekstern ), betalt pr. nb 28.02. 2016.
z-- Dagligvarer tilkjørt 04.03. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.102,75 ( ekstern ), betalt pr. nb 08.03. 2016.
z-- Dagligvarer tilkjørt 11.03. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.130,16 ( ekstern ), betalt pr. nb 25.03. 2016.
z-- Dagligvarer tilkjørt 18.03. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.665,72 ( ekstern ), betalt pr. nb 25.03. 2016.
z-- Dagligvarer tilkjørt 23.03. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.627,42 ( ekstern ), betalt pr. nb 25.03. 2016.
--  Naturalis 21. mar 2016 Nok 1073,00 - Betalt pr. Internettet.
--  Kostholdsbutikken 23. mar 2016 kr  758,00 - Betalt pr. Internettet.
z-- Dagligvarer tilkjørt 01.04. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.085,04 ( ekstern ), betalt pr. nb 20.04. 2016.
z --  Kostholdsbutikken 08. april 2016 kr  1.240,00 - Betalt pr. Internettet.
z-- Dagligvarer tilkjørt 08.04. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.734,45 ( ekstern ), betalt pr. nb 20.04. 2016.
z-- Dagligvarer tilkjørt 15.04. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.952,00 ( ekstern ), betalt pr. nb.20.04. 2016.
z-- Dagligvarer tilkjørt 22.04. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.077,10 ( ekstern ), betalt pr. nb 03.05. 2016.
z-- Dagligvarer tilkjørt 29.04. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.514,13 ( ekstern ), betalt pr. nb 10.05. 2016.
z-- Dagligvarer tilkjørt 06.05. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.669,54 ( ekstern ), betalt pr. nb 10.05. 2016.
z-- Dagligvarer tilkjørt 13.05. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.132,49 ( ekstern ), betalt pr. nb 21.05. 2016.
z-- Dagligvarer tilkjørt 20.05. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.318,76 ( ekstern ), betalt pr. nb 21.05. 2016.
z-- Dagligvarer tilkjørt 27.05. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.541,69 ( ekstern ), betalt pr. nb 13.06. 2016.
z-- Dagligvarer tilkjørt 03.06. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.245,02 ( ekstern ), betalt pr. nb 13.06. 2016.
z-- Dagligvarer tilkjørt 10.06. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.744,83 ( ekstern ), betalt pr. nb 13.06. 2016.
z-- Dagligvarer tilkjørt 17.06. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.420,65 ( ekstern ), betalt pr. nb 17.06. 2016.
z-- Dagligvarer tilkjørt 24.06. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 3.136,66 ( ekstern ), betalt pr. nb 25.06. 2016.
z-- Dagligvarer tilkjørt 01.07. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.722,63 ( ekstern ), betalt pr. nb 01.07. 2016.
z-- Dagligvarer tilkjørt 08.07. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.178,19 ( ekstern ), betalt pr. nb 08.07. 2016.
z-- Dagligvarer 15.07. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 358,90 ( ekstern ), betalt pr. nb 16.07. 2016.
z-- Dagligvarer 21.07. 2016 Dagligvarer innkjøpt Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.076,30 og Kiwi Isvik kr. 1.124,71, tilsammen kr. 3-2001,- ( ekstern ), betalt bk 21.07. 2016. -
z-- Dagligvarer 27.07. 2016, diverse handlet -
--  29. juli 2016 Varekjøp Vikebygd Landhandel, Vikebygd Dato 29.07 kl. 10.46 kr. 1.455,40 betalt med bankkort. -
z-- Derefter handlet i diverse butikker, pluss lånt bil. -
--

--

---
   -- Annonse 215,- kr. 14.04. - 14.05. 2010 Finn.no salg bilen Chevrolet.
   -- Annonse 25,- kr. 14.04. - 14.05. 2010 Finn.no salg hesten. Idun betale.
   --

   Gjennomsnitt Dagligvarer for meg for månedene mars til og med august 2010 har vært kr. 5.862 måneden.
   Dette har vært lite og for lite og på sparebluss i forhold til alt vanlig. Mere realistisk og vanlig kunne kanskje ha vært oppnådd med 10.000 kr. måneden til Dagligvarer, pluss mulighet for å handle i flere butikker enn den ene.

--- --- --- Trygd (uførepensjon):
z ----- Trygden fra NAV for mars 2010 utbetalt med kr. 9.908,-  
z ----- Trygden fra NAV for april 2010 utbetalt med kr. 6.707,-
z ----- Trygden fra NAV for mai 2010 utbetalt 14.05. 2010 med kr. 6.707,- (Forskuddstrekk skatt kr. 5.259).
z ----- Trygden fra NAV for juni 2010 utbetalt 18.06. 2010 med kr. 6.547,- (Forskuddstrekk skatt kr. 5.259).
z ----- Trygden fra NAV for juli 2010 utbetalt 20.07. 2010 med kr. 8.679,- (inkludert efterbetaling 01.05.-30.06, gr.pensjon opp). (Forskuddstrekk skatt kr. 5.631).
z ----- Trygden fra NAV for august 2010 utbetalt ca. 20.08. 2010 med kr. 7.227,-(Forskuddstrekk skatt kr. 5.631).
z ----- Trygden fra NAV for september 2010 utbetalt 20.09. 2010 med kr. 7.227,- (Forskuddstrekk skatt kr. 5.631).
z ----- Trygden fra NAV for oktober 2010 utbetalt 20.10. 2010 med kr. 11.142,- (Forskuddstrekk skatt kr. 5.631).
z ----- Trygden fra NAV for november 2010 utbetalt ca. 20.10. 2010 med kr. 14.797,-? (Forskuddstrekk skatt kr. 5.631).
z ----- Trygden fra NAV for desember 2010 utbetalt 10.12. 2010 med kr. 20.428,- (dvs. uten skatte-trekk kr. 5.631).
z -----
Trygden fra NAV for januar 2011 utbetalt 20.01. 2011 med kr. 13.700,- (Forskuddstrekk skatt kr. 6.728,-).
z ----- Trygden fra NAV for februar 2011 utbetalt 18.02. 2011 med kr. 13.700,- (Forskuddstrekk skatt kr. 6.728,-).
z ----- Trygden fra NAV for mars 2011 utbetalt ca. 20.03. 2011 med kr. 13.700,- (Forskuddstrekk skatt kr. 6.728,-).
z ----- Trygden fra NAV for april 2011 utbetalt ca. 15.04. 2011 med kr. 13.700,- (Forskuddstrekk skatt kr. 6.728,-).  
z ----- Trygden fra NAV for mai 2011 utbetalt ca. 13.05. 2011 med kr. 13.700,- (Forskuddstrekk skatt kr. 6.728,-).
z ----- Trygden fra NAV for juni 2011 utbetalt ca. 20.06. 2011 med kr. 12.550,- (Kreditortrekk kr. 1.000,- Forskuddstrekk skatt kr. 6.728,-).
z ----- Trygden fra NAV for juli 2011 utbetalt ca. 20.07. 2011 med kr. 15.242,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.560,- Kreditortrekk (SI) kr. 1.000,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.227,- + 898,- = 8.125,- ).
z ----- Trygden fra NAV for august 2011 utbetalt ca. 20.08. 2011 med kr. 13.414,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.560,- Kreditortrekk (SI) kr. 1.000,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.227,- + 898,- = 8.125,- ).
z ----- Trygden fra NAV for september 2011 utbetalt ca. 20.09. 2011 med kr. 13.414,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.560,- Kreditortrekk (SI) kr. 1.000,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.227,- + 898,- = 8.125,- ).
z ----- Trygden fra NAV for oktober 2011 utbetalt ca. 20.10. 2011 med kr. 13.414,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.560,- Kreditortrekk (SI) kr. 1.000,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.227,- + 898,- = 8.125,- ).
z ----- Trygden fra NAV for november 2011 utbetalt ca. 20.11. 2011 med kr. 13.414,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.560,- Kreditortrekk (SI) kr. 1.000,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.227,- + 898,- = 8.125,- ).
z ----- Trygden fra NAV for desember 2011 utbetalt (overført til konto) 08.11. 2011 med kr. 20.641,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.560,- Kreditortrekk (SI) kr. 1.000,- Forskuddstrekk skatt kr. 0,- desember alltid uten skatt + 898,- = 898,- ).
z ----- Trygden fra NAV for januar 2012 utbetalt (overført til konto) ca. 20.01. 2012 med kr. 13.387,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.560,- Kreditortrekk (SI) kr. 1.000,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.254,- + 898,- = 8.125,- ).
z ----- Trygden fra NAV for februar 2012 utbetalt (overført til konto) ca. 20.02. 2012 med kr. 13.387,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.560,- Kreditortrekk (SI) kr. 1.000,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.254,- + 898,- = 8.125,- ).
z ----- Trygden fra NAV for mars 2012 utbetalt (overført til konto) ca. 20.03. 2012 med kr. 13.387,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.560,- Kreditortrekk (SI) kr. 1.000,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.254,- + 898,- = 8.125,- ).
z ----- Trygden fra NAV for april 2012 utbetalt (overført til konto) ca. 20.04. 2012 med kr. 13.387,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.560,- Kreditortrekk (SI) kr. 1.000,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.254,- + 898,- = 8.125,- ).
z ----- Trygden fra NAV for mai 2012 utbetalt (overført til konto) ca. 20.05. 2012 med kr. 14.354,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.560,- Kreditortrekk (SI?) kr. 33,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.254,- + 898,- = 8.125,- ).
z ----- Trygden fra NAV for juni 2012 utbetalt (overført til konto) ca. 20.06. 2012 med kr. 14.337,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.610,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.254,- + 898,- = 8.125,- ).
z ----- Trygden fra NAV for juli 2012 utbetalt (overført til konto) ca. 20.07. 2012 med kr. 16.541,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.610,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.647,- + 730,-).
z ----- Trygden fra NAV for august 2012 utbetalt (overført til konto) ca. 20.08. 2012 med kr. 15.053,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.610,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.647,-).
z ----- Trygden fra NAV for september 2012 utbetalt (overført til konto) ca. 20.09. 2012 med kr. 15.053,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.610,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.647,-).
z ----- Trygden fra NAV for oktober 2012 utbetalt (overført til konto) ca. 18.10. 2012 med kr. 15.053,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.610,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.647,-). 
z ----- Trygden fra NAV for november 2012 utbetalt (overført til konto) ca. 20.11. 2012 med kr. 15.053,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.610,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.647,-). 
z ----- Trygden fra NAV for desember 2012 utbetalt (overført til konto) ca. 12.12. 2012 med kr. 22.700,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.610,- Forskuddstrekk skatt kr. 0,-). 
z ----- Trygden fra NAV for januar 2013 utbetalt (overført til konto) ca. 18.01. 2013 med kr. 14.556,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.610,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.644,- "Feilutbetalingstrekk" kr. 500,-).
z ----- Trygden fra NAV for februar 2013 utbetalt (overført til konto) ca. 20.02. 2013 med kr. 13.696,00- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 9.470,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.644,- "Feilutbetalingstrekk" kr. 500,-).
z ----- Trygden fra NAV for mars 2013 utbetalt (overført til konto) ca. 20.03. 2013 med kr. 11.425,00- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.610,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.644,- "Feilutbetalingstrekk" kr. 500,- "Påleggstrekk skatt" kr. 3.131,-).
z ----- Trygden fra NAV for april 2013 utbetalt (overført til konto) ca. 19.04. 2013 med kr. 11.425,00- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.610,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.644,- "Feilutbetalingstrekk" kr. 500,- "Påleggstrekk skatt" kr. 3.131,-).
z ----- Trygden fra NAV for mai 2013 utbetalt (overført til konto) ca. 15.05. 2013 med kr. 11.778,00- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.610,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.644,- "Feilutbetalingstrekk" kr. 500,- "Påleggstrekk skatt" kr. 2.778,-).
z ----- Trygden fra NAV for juni 2013 utbetalt (overført til konto) ca. 20.06. 2013 med kr. 14.556,00- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.610,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.644,- "Feilutbetalingstrekk" kr. 500,-).
z ----- Trygden fra NAV for juli 2013 utbetalt (overført til konto) ca. 20.07. 2013 med kr. 17.214,00- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.610,- Forskuddstrekk skatt kr. 8.610,- + kr. 784,-. "Feilutbetalingstrekk" kr. 200,-).
z ----- Trygden fra NAV for august 2013 utbetalt (overført til konto) ca. 20.08. 2013 med kr. 15.818,00- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.610,- Forskuddstrekk skatt kr. 8.072.-).
z ----- Trygden fra NAV for september 2013 utbetalt (overført til konto) ca. 20.09. 2013 med kr. 15.818,00- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.610,- Forskuddstrekk skatt kr. 8.072.-).
z ----- Trygden fra NAV for oktober 2013 utbetalt (overført til konto) ca. 20.10. 2013 med kr. 15.818,00- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.610,- Forskuddstrekk skatt kr. 8.072.-).
z ----- Trygden fra NAV for november 2013 utbetalt (overført til konto) ca. 20.11. 2013 med kr. 14.218,00- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.610,- Forskuddstrekk skatt kr. 8.072.- "Kreditortrekk" kr. 1.600,-).
z ----- Trygden fra NAV for desember 2013 utbetalt (overført til konto) ca. 12.12. 2013 med kr. 22.290,00- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.610,- "Kreditortrekk" kr. 1.600,-).
z ----- Trygden fra NAV for januar 2014 utbetalt (overført til konto) ca. 20.01. 2014 med kr. 14.395,00- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.610,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.895.- "Kreditortrekk" kr. 1.600,-).
z ----- Trygden fra NAV for februar 2014 utbetalt (overført til konto) ca. 20.02. 2014 med kr. 13.495,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 9.510,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.895.- "Kreditortrekk" kr. 1.600,-).
z ----- Trygden fra NAV for mars 2014 utbetalt (overført til konto) ca. 20.03. 2014 med kr. 14.295,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.710,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.895.- "Kreditortrekk" kr. 1.600,-).
z ----- Trygden fra NAV for april 2014 utbetalt (overført til konto) ca. 12.04. 2014 med kr. 14.295,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.710,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.895.- "Kreditortrekk" kr. 1.600,-).
z ----- Trygden fra NAV for mai 2014 utbetalt (overført til konto) ca. 15.05. 2014 med kr. 14.295,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.710,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.895.- "Kreditortrekk" kr. 1.600,-).
z ----- Trygden fra NAV for juni 2014 utbetalt (overført til konto) ca. 20.06. 2014 med kr. 14.295,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.710,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.895.- "Kreditortrekk" kr. 1.600,-).
z ----- Trygden fra NAV for juli 2014 utbetalt (overført til konto) ca. 18.07. 2014 med kr. 16.721,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.710,- Forskuddstrekk skatt kr. 8.280.- & kr. 762,- "Kreditortrekk" kr. 1.600,-).
z ----- Trygden fra NAV for august 2014 utbetalt (overført til konto) ca. 20.08. 2014 med kr. 13.361,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 8.280.- "Kreditortrekk" kr. 1.600,-).
z ----- Trygden fra NAV for september 2014 utbetalt (overført til konto) ca. 20.09. 2014 med kr. 13.381,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 8.280.- "Kreditortrekk" kr. 1.600,-).
z ----- Trygden fra NAV for oktober 2014 utbetalt (overført til konto) ca. 20.10. 2014 med kr. 13.381,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 8.280.- "Kreditortrekk" kr. 1.600,-).
z ----- Trygden fra NAV for november 2014 utbetalt (overført til konto) ca. 20.11. 2014 med kr. 13.381,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 8.280.- "Kreditortrekk" kr. 1.600,-).
z ----- Trygden fra NAV for desember 2014 utbetalt (overført til konto) ca. 12.12. 2014 med kr. 21.661,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 0,- "Kreditortrekk" kr. 1.600,-).
z ----- Trygden fra NAV for januar 2015 utbetalt (overført til konto) ca. 20.01. 2015 med kr. 13.244,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 11.702,- "Kreditortrekk" kr. 1.600,-).
z ----- Trygden fra NAV for februar 2015 utbetalt (overført til konto) ca. 20.02. 2015 med kr. 13.244,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 11.702,- "Kreditortrekk" kr. 1.600,-).
z ----- Trygden fra NAV for mars 2015 utbetalt (overført til konto) ca. 19.03. 2015 med kr. 13.244,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 11.702,- "Kreditortrekk" kr. 1.600,-).
z ----- Trygden fra NAV for april 2015 utbetalt (overført til konto) ca. 18.04. 2015 med kr. 13.244,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 11.702,- "Kreditortrekk" kr. 1.600,-).
z ----- Trygden fra NAV for mai 2015 utbetalt (overført til konto) ca. 14.05. 2015 med kr. 13.244,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 11.702,- "Kreditortrekk" kr. 1.600,-).
z ----- Trygden fra NAV for juni 2015 utbetalt (overført til konto) ca. 19.06. 2015 med kr. 26.118,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 248,- "Kreditortrekk" kr. 1.600,-).
z ----- Trygden fra NAV for juli 2015 utbetalt (overført til konto) ca. 17.07. 2015 med kr. 4.430,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 11.986,- "Kreditortrekk" kr. 10.840,-).
z ----- Trygden fra NAV for august 2015 utbetalt (overført til konto) ca. 20.08. 2015 med kr. 12.820,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 11.986,- "Kreditortrekk" kr. 2.450,-).
z ----- Trygden fra NAV for september 2015 utbetalt (overført til konto) ca. 17.09. 2015 med kr. 15.150,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 11.986,- "Kreditortrekk" kr. 120,-).
z ----- Trygden fra NAV for oktober 2015 utbetalt (overført til konto) ca. 19.10. 2015 med kr. 15.150,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 11.986,- "Kreditortrekk" kr. 120,-).
z ----- Trygden fra NAV for november 2015 utbetalt (overført til konto) ca. 19.11. 2015 med kr. 15.150,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 11.986,- "Kreditortrekk" kr. 120,-).
z ----- Trygden fra NAV for desember 2015 utbetalt (overført til konto) ca. 11.11. 2015 med kr. 21.143,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 5.993,- "Kreditortrekk" kr. 120,-).
z ----- Trygden fra NAV for januar 2016 utbetalt (overført til konto) ca. 20.01. 2016 med kr. 15.122,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 11.481,- "Kreditortrekk" kr. 120,-).
z ----- Trygden fra NAV for februar 2016 utbetalt (overført til konto) ca. 19.02. 2016 med kr. 15.122,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 11.481,- "Kreditortrekk" kr. 120,-).
z ----- Trygden fra NAV for mars 2016 utbetales (overført til konto) ca. 18.03. 2016 med kr. 15.122,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 11.481,- "Kreditortrekk" kr. 120,-).
z ----- Trygden fra NAV for april 2016 utbetales (overført til konto) ca. 19.04. 2016 med kr. 15.122,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 11.481,- "Kreditortrekk" kr. 120,-).
z ----- Trygden fra NAV for mai 2016 utbetales (overført til konto) ca. 15.05. 2016 med kr. 15.122,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 11.481,- "Kreditortrekk" kr. 120,-).
z ----- Trygden fra NAV for juni 2016 utbetales (overført til konto) ca. 18.06. 2016 med kr. 28.311,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 0,- "Kreditortrekk" kr. 120,-).
z ----- Trygden fra NAV for juli 2016 utbetales (overført til konto) ca. 19.07. 2016 med kr. 15.755,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 11.481,- "Kreditortrekk" kr. 120,-).
z ----- Underlig Overføring fra NAV Innland 1877657 Navi 26. juli 2016 kr. 1.070,00 ( intern - ektern ) -
z ----- Trygden fra NAV for august 2016 utbetales (overført til konto) ca. 19.07. 2016 med kr. 16.825,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 11.481,- "Kreditortrekk" kr. 120,-).
z ----- Trygden fra NAV for september 2016 utbetales (overført til konto) ca. 19.09. 2016 med kr. 16.825,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 11.481,- "Kreditortrekk" kr. 120,-).
z -----
 

--- --- --- Gaver til Rune L. Hansen:
z ----- Fra Trygve Einar Gjerde 15.06. 2010 kr. 3.000,- inn på min konto.
z ----- Fra Trygve Einar Gjerde 21.06. 2010 bensin 10 liter + 2 brød + 4 melk + jordbær + fløte + div.
z ----- 01.11. 2010: "Trygve Einar, fra Kristenfolkets nasjonale støtteforening etc., kom her på godt besøk i dag. Han hadde med en halv favne ved, en sykkel til ungene, samt en gave på to tusen kroner, etc."
--- Gave fra farmor (= min mor) 06.12. 2010 kr. 5.000,- Ankom ca. 09.12. 2010.
z ----- Fra Trygve Einar Gjerde 21.01. 2011 helt ny bensin-drevet motorsag.
z ----- Fra Trygve Einar Gjerde 17.01. 2011 en halv favne ved.
z ----- Fra farmor (dvs. min mor) ca. 25.02. 2011 kr. 5.000,- inn på min Frøydis & Stauda-konto.
z -----
Fra farmor (dvs. min mor) ca. 24.03. 2011 kr. 5.000,- inn på min Frøydis & Stauda-konto.
z ----- Fra farmor (dvs. min mor) ca. 14.05. 2011 kr. 6.000,- inn på min Frøydis & Stauda-konto.
z ----- Fra farmor (dvs. min mor) 13.07. 2011 kr. 1.190,- vaffeljern + blender, Lefdal Elektromarked A/S Haugesund kr. 1.190,-
z ----- Fra farmor (dvs. min mor) 19.09. 2011 kr. 1.000,-.
z ----- Fra farmor (dvs. min mor) 20.11. 2011 kr. 5.000,-.
z------
Fra farmor (dvs. min mor) nytt kjøleskap 03.09. 2012 kr. 3.599,-.
z------ Fra farmor (dvs. min mor) pluss div. ca. 03.09. 2012.
z -----

Annet / tilbakebetales:
-- 09. jan 2016 Overføring Innland  770 fra Else Synnøve Hansen 11. jan 2016 kr  900,00 -
--

Hundene:
nb --- Mikka (født ca. 2003) 1. kull - fikk 7 hvalper her hjemme 24.11. 2010:
zzzzz ----- 25.04. 2011, solgt 3 hunde-hvalper a kr. 500,- = kr. 1.500,-
zzzzz ----- 30.04. 2011, solgt enda 2 hunde-hvalper a kr. 500,- = kr. 1.000,- Ingen flere igjen å selge nu. Bare Bruno og Bamse igjen inntil videre å beholde.

nb --- Mikka 2. kull - 9 nye hunde-hvalper født her hjemme 31.08. 2011:
zzzzz -- 8 hunde-hvalper 03.11. 2011 solgt a kr. 500,- Alle unntatt Aslin. Tilsammen 4.000,- kr.

nb --- Mikka 3. kull - 6 nye hunde-hvalper født her hjemme 21.02. 2013: Solid, Vakre, Rosa, Ulla, Bruna og Svarta.

nb --- Mikka 4. kull - 8 nye hunde-hvalper født her hjemme 13.10. 2013:
zzzzz --- 8 (- ss 1=7) hunde-hvalper
pr. 23.01. 2014 fra Mikka 4. kull solgt a kr. 500,- pr. stk.
Dessuten Vakre, Ulla, Svarta, (Bruna) og Bamse.
nb, 23.01. 2014: Bare Mikka, Bruno, Solid og Rosa igjen her hjemme.
zzzzz --- 03.03. 2014 - kontanter 8.500, kr. innsatt til min postbank-konto via postbudet.
--
nb --- Mikka 5. kull - ca. 6 nye hunde-hvalper født her hjemme (i hundehuset) 14.06. 2014. En av de døde.
nb --- Bruno 1. kull - ca. 6 nye hunde-hvalper født her hjemme 16.06. 2014.
nb-201406 --- 6 av de nyfødte hvalpene er nokså svarte, 3 er nokså brune og 2 er nokså lyse.
-- 2 stk hvalp (2 x 700 = 1.400,- kr) innbetalt min bank-konto ca. 07.08. 2014. - + 8 stk hvalp a 700,- kr. solgt 15. & 15.08. 2014. -
-- Alle 11 hvalpene solgt og utlevert pr. 23.08. 2014. Innbetalt 16.09. 2014 av meg til min bank-konto (Pb) 9 x 700,- kr =) 6.300,- kr. (Pluss 700,- for div. = 7.000,-).
nb --- Bruno 2. kull ( ekstern ) - 4 nye hunde-hvalper født her hjemme 30.01. 2015. To lyse og to svarte. Den ene lyse (han) lysere enn den andre (hun) og den ene svarte svartere (hun) enn den andre (han). 3 av hvalpene solgt og utlevert (a kr. 1.000,-) pr. 07.04. 2015. Den 4. solgt kr. 3.000,- og avlevert 30.04. 2015. -
nb --- Bruno 3. kull ( ekstern ) - 2 nye hunde-hvalper født her hjemme natt til 20.09. 2015. Den ene lys den andre svart. -
--
--
-----


--- --- --- Post-forsendelser til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg:
-- 20110215: Oversendt pr. fax som haste-sak:
     -- 001-- Det første brevet, på norsk (original): 
Til-EMD-fra-RLH-022011.html ( intern )
     + -- 001E-- Det første brevet, på engelsk: Til-EMD-fra-RLH-022011E.html ( intern )
    = Porto / frimerker: kr. 190,-
-- 20110221: Oversendt til ECHR pr. fax og e-post Application / Klageskjema,
     -- 201102-Application.html  ( intern )
     = Porto / frimerker: kr. ?

-- 20110225-to-ECHR-from-RLH.html ( intern ) - Norsk versjon: ekstern - intern
     = Porto / frimerker / konvolutter: kr. 126,- (Skjold Post i butikk).
-- 20110628, via Trygve Einar Gjerde, Libris Sams Senter 5430 Bremnes kopi-papir + blekk kr. 980,-
-- 20110702: "Trygve Einar kom omkring 8-tiden i dag tidlig og vi kjørte og fikk avsendt pakke-forsendelsen med dokumenter til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg i Frankrike, med posten. Den store forsendelsen i saken. Det var en noe omstendelig prosess på grunn av uvante postkontor, vi var innom tre, men fikk det ordnet efter hvert. Omtrent 35 liter dokumenter, tilsammen omtrent 18 kg. Porto 363,- kr. x 2 pakker = 726,- kr. Trygve Einar kjørte meg hjem igjen efterpå og jeg var hjemme igjen før klokken 13, tror jeg."
--
-- 20110830-to-ECHR-from-RLH.html ( intern ) - porto ECHR kr. 95,- + porto politiet kr. 14,- = porto tilsammen kr. 109,- betalt.
--
-- 20111021-to-ECHR-from-RLH-Norway.html ( intern ) - porto ECHR, kr. 42,- betalt. 
-- -- 20111207-to-ECHR-from-RLH-Norway.html ( intern ) - porto ECHR, kr. 42,- betalt.
--
-- 20120524-to-ECHR-from-RLH-Norway.html ( intern ) - porto ECHR, kr. 157,- betalt.
--
-- 20121112-to-ECHR-from-RLH-Norway.html ( intern )porto ECHR, kr. 300,- betalt.
-- -- 20121114-to-ECHR-from-RLH-Norway.html ( intern )porto ECHR, kr. 19,- betalt. (kr. 42,- minus kr. 23,- i retur = kr. 19,-)
--

--- --- ---
z --  20100211- Inn kr. 1.200,- fra NAV Vindafjord - Vedtak ( ekstern ). -
z ----- 20100309 - Inn kr. 1.650,- fra Vedtak NAV Vindafjord (derav kr. 500,- til reise) ( ekstern )  
-- Inn 22.04. 2010 til min konto kr. 2.200,- fra NAV Vindafjord.
-- Fra NAV Vindafjord inn til min konto kr. 5.000,- for telefon-regningen - se vedtak ( ekstern ).
z ----- Krisehjelp NAV Vindafjord ca. 03.05. 2010 inn til min konto kr. 1.100,-
z ----- Fra NAV Vindafjord 01.06. 2010 kr. 1.200,- inn på min konto.
z ----- Fra NAV Vindafjord (en uke "livsopphold") 08.06. 2010 kr. 600,- inn på min konto.
z ----- Fra NAV Vindafjord 15.06. 2010 kr. 600,- inn på min konto.
z ----- Fra NAV Vindafjord? 01.07. 2010 kr. 734,- inn på min konto.
z ----- Fra NAV Vindafjord? 12.07. 2010 kr. 734,- inn på min konto.
z ----- Fra NAV Vindafjord? eller TEG? 14.07. 2010 kr. 784,- inn på min konto.
z ----- Fra NAV Vindafjord? 20.07. 2010 kr. 1465,- inn på min konto.
z ----- Fra NAV Vindafjord 13.01. 2011 kr. 500,- inn på min konto.
z -----

RLH: Min bankkonto =  3535 20 62 357 (Sparebank1)
------ Saldo min bank-konto 25.03. 2010: kr. 4.307,-  
------ Saldo min bank-konto kvelden 06.04. 2010: kr. 872,-
------ Saldo min bank-konto kvelden 14.04. 2010: kr. 323,-  
--- Saldo bank-konto kvelden 22.04. 2010 = 1.485,- kr. - og da ikke forsikring eller strøm etc. betalt.
-- -- Saldo min konto 26.04. 2010 kr. 7.560,-
-- -- Saldo min konto kvelden 26.04. 2010 kr. 936,-
-- -- Saldo min konto dagen 03.05. 2010 kr. 1.175,-  
-- -- Saldo min konto kvelden 03.05. 2010 kr. 75,-  
-- -- Saldo min konto dagen 08.06. 2010 kr. 490,-  
-- -- Saldo min konto dagen 26.06. 2010 ca. kr. 1.400,-
-- -- Saldo min konto dagen 28.06. 2010 ca. kr. 640,-  
-- -- Saldo min konto dagen 30.06. 2010 kr. 17,-  
-- -- Saldo min konto kvelden 02.07. 2010 ca. kr. 60,-?-  
-- -- Saldo min konto kvelden 25.11. 2010 ca. kr. 99,-  
-- -- Saldo min konto dagen 16.12. 2010 kr. 17.267,-  
-- --
Saldo min konto dagen 21.12. 2010 kr. 1.972,-  
-- -- Saldo min konto først på dagen 04.01. 2011 kr. 1.217,-
--------- 2011:
-- -- Saldo min konto sist på dagen 04.01. 2011 kr. 17,-
-- --
Saldo min konto dagen 15.01. 2011 kr. 517,-
-- -- Saldo min konto dagen 21.01. 2011 kr. 415,47,-  
-- -- Saldo min konto dagen 07.02. 2011 kr. 215,47,-  
-- --
Saldo min konto dagen 01.03. 2011 kr. 413,10,-
-- -- Saldo min konto 05.03. 2011 kr. 413,10,-
-- -- Saldo min konto 21.03. 2011 kr. 823,76-  
-- -- Saldo min konto 05.04. 2011 kr. 57,76-  
-- -- Saldo min konto 25.04. 2011 kr. 7.861,34 -  
-- -- Saldo min konto 26.04. 2011 kr. 2.921,-  
-- -- Saldo min konto 28.04. 2011 kr. 2.559,-  
-- -- Saldo min konto 01.05. 2011 kr. 20,93,-  
-- -- Saldo min konto 25.05. 2011 kr. 11.543,93,-  
-- -- Saldo min konto 26.05. 2011 kr. 7.014,-  
-- -- Saldo min konto 09.06. 2011 kr. 37,-  
-- -- Saldo min konto 19.06. 2011 kr. 11.116,- 
-- -- Saldo min konto 20.06. 2011 kr. 6.616,- 
-- -- Saldo min konto kvelden 25.06. 2011 kr. 2.138,-
-- -- Saldo min konto 05.07. 2011 kr. 2.078,- 
-- -- Saldo min konto middag 20.07. 2011 kr. 10.564,-
-- -- Saldo min konto middag 10.08. 2011 kr. 3.778,-
-- -- Saldo min konto eftermiddag 31.08. 2011 kr. 10.324,-
-- -- Saldo min konto kvelden 12.09. 2011 kr. 8.408,53-
-- -- Saldo min konto dagen 13.09. 2011 kr. 2.159,-
-- -- Saldo min konto dagen 17.09. 2011 kr. 2.159,93-
-- -- Saldo min konto dagen 18.09. 2011 kr. 358,-
-- -- Saldo min konto kvelden 06.10. 2011 kr. 3.649,17-
-- -- Saldo min konto kvelden 07.10. 2011 kr. 1.533,- 
-- -- Saldo min konto kvelden 04.11. 2011 kr. 490,-
-- -- Saldo min konto 04.12. 2011 kl. 03 kr. 7.406,55
-- -- Saldo min konto 05.12. 2011 kl. 09 kr. 3.975,- 
-- -- Saldo min konto kvelden 09.12. 2011 kl. 09 kr. 19.713,-
-- -- Saldo min konto 10.12. 2011 kl. 16.15 kr. 18.742,- 
-- -- Saldo min konto 21.12. 2011 kl. 11 kr. 14.180,- 
-- -- Saldo min konto 27.12. 2011 kl. 12.30 kr. 11.527,-
-- -- Saldo min konto 30.12. 2011 kr. 10.047,-
-- -- Saldo min konto formiddag 05.01. 2012 kr. 10.038,-
-- -- Saldo min konto eftermiddag 05.01. 2012 kr. 9.555,-
-- -- Saldo min konto formiddag 09.01. 2012 kr. 9.555,-
-- -- Saldo min konto eftermiddag 09.01. 2012 kr. 7.745,-
-- -- Saldo min konto kvelden 16.01. 2012 kr. 7.745,-
-- -- Saldo min konto morgen 17.01. 2012 kr. 4.818,-
-- -- Saldo min konto eftermiddag 23.01. 2012 kr. 13.824,-
-- -- Saldo min konto formiddag 29.01. 2012 kr. 11.185,- 
-- -- Saldo min konto formiddag 20.02. 2012 kr. 16.192,- 
-- -- Saldo min konto morgen 14.03. 2012 kr. 10.735,- 
-- -- Saldo min konto kvelden 14.03. 2012 kr. 10.035,-
-- -- Saldo min konto morgen 17.03. 2012 kr. 7.819,-
-- -- Saldo min konto eftermiddag 24.03. 2012 kr. 16.896,-
-- -- Saldo min konto formiddag 28.03. 2012 kr. 14.795,-
-- -- Saldo min konto kvelden 31.03. 2012 kr. 13.062,-
-- -- Saldo min konto formiddag 05.04. 2012 kr. 11.216,-
-- -- Saldo min konto kvelden 11.04. 2012 kr. 9.563,31-
-- -- Saldo min konto morgenen 12.04. 2012 kr. 8.624,-  
-- -- Saldo min konto morgenen 14.04. 2012 kr. 6.957,- 
-- -- Saldo min konto kvelden 18.04. 2012 kr. 6.243,-
-- -- Saldo min konto dagen 21.04. 2012 kr. 16.651,-
-- -- Saldo min konto dagen 08.05. 2012 kr. 12.292,-
-- -- Saldo min konto dagen 11.05. 2012 kr. 10.376,-
-- -- Saldo min konto morgenen 23.05. 2012 kr. 21.202,-  
-- -- Saldo min konto dagen 25.05. 2012 kr. 18.386,-
-- -- Saldo min konto dagen 05.06. 2012 kr. 16.524,- 
-- -- Saldo min konto efterdagen 05.06. 2012 kr. 13.417,-  
-- -- Saldo min konto efterdagen 13.06. 2012 kr. 7.859,-
-- -- Saldo min konto efterdagen 16.06. 2012 kr. 6.056,-
-- -- Saldo min konto morgenen 23.06. 2012 kr. 16.595,-
-- -- Saldo min konto efterdagen 29.06. 2012 kr. 13.820,-
-- -- Saldo min konto morgenen 07.07. 2012 kr. 10.752,-
-- -- Saldo min konto kvelden 13.07. 2012 kr. 8.280,-
-- -- Saldo min konto dagen 24.07. 2012 kr. 20.463,-
-- -- Saldo min konto dagen 04.08. 2012 kr. 17.026,-
-- -- Saldo min konto dagen 18.08. 2012 kr. 27.969,-
-- -- Saldo min konto dagen 20.08. 2012 kr. 25.973,-
-- -- Saldo min konto efterdagen 20.09. 2012 kr. 18.275,- 
-- -- Saldo min konto morgen 22.09. 2012 kr. 16.357,-
-- -- Saldo min konto kvelden 26.09. 2012 kr. 14.923,-
-- -- Saldo min konto kvelden 28.09. 2012 kr. 13.292,-
-- -- Saldo min konto formiddag 06.10. 2012 kr. 11.172,-
-- -- Saldo min konto morgen 13.10. 2012 kr. 8.917,-
-- -- Saldo min konto kvelden 18.10. 2012 kr.  15.620,-
-- -- Saldo min konto formiddag 19.10. 2012 kr.  13.785,-
-- -- Saldo min konto morgen 23.10. 2012 kr. 11.560,-  
-- -- Saldo min konto eftermiddag 26.10. 2012 kr. 9.005,-  
-- -- Saldo min konto morgen 03.11. 2012 kr. 7.328,-  
-- -- Saldo min konto kvelden 09.11. 2012 kr. 5.082,-  
-- -- Saldo min konto kvelden 14.11. 2012 kr. 3.582,-
-- -- Saldo min konto formiddag 17.11. 2012 kr. 2.320,-
-- -- Saldo min konto kvelden 21.11. 2012 kr. 15.012,-
-- -- Saldo min konto middag 23.11. 2012 kr. 12.570,- 
-- -- Saldo min konto eftermiddag 30.11. 2012 kr. 10.456,-
-- -- Saldo min konto morgen 08.12. 2012 kr. 8.352,-
-- -- Saldo min konto kvelden 10.12. 2012 kr. 5.280,-
-- -- Saldo min konto morgen 12.12. 2012 kr. 24.979,- + MasterCard.
-- -- Saldo min konto eftermiddag 14.12. 2012 kr. 22.821,-
-- -- Saldo min konto middag 21.12. 2012 kr. 18.765,-
-- -- Saldo min konto formiddag 31.12. 2012 kr. 14.864,-
-- -- Saldo min konto dagen 10.01. 2013 kr. 13.558,-
-- -- Saldo min konto dagen 11.01. 2013 kr. 11.440,- 
-- -- Saldo min konto morgen 17.01. 2013 kr. 24.656,-
-- -- Saldo min konto dagen 18.01. 2013 kr. 22.447,-
-- -- Saldo min konto kvelden 19.01. 2013 kr. 21.456,-
-- -- Saldo min konto dagen 27.01. 2013 kr. 17.255,-
-- -- Saldo min konto dagen 02.02. 2013 kr. 15.762,-
-- -- Saldo min konto morgen 04.02. 2013 kr. 15.737,-
-- -- Saldo min konto eftermiddag 22.02. 2013 kr. 19.798,- 
-- -- Saldo min konto kvelden 02.03. 2013 kr. 17.115,- 
-- -- Saldo min konto formiddag 11.03. 2013 kr. 15.244,- 
-- -- Saldo min konto eftermiddag 12.03. 2013 kr. 10.961,-
-- -- rlh, 15.03. 2013: -- --> kr. 1.400,-?? (12.361,- minus 10.961,-)?? - Fra NAV Vindafjord; henv.:
20130315-Til-Politiet-og-NAV-fra-RLH.html ( ekstern )
-- -- Saldo min konto eftermiddag 15.03. 2013 kr. 12.361,- 
-- -- Saldo min konto kvelden 15.03. 2013 kr. 10.412,-
-- -- Saldo min konto kvelden 20.03. 2013 kr. 17.255,-
-- -- Saldo min konto kvelden 22.03. 2013 kr. 15.591,-
-- -- Saldo min konto formiddag 02.04. 2013 kr. 12.251,-
-- -- Saldo min konto eftermiddag 05.04. 2013 kr. 8.341,-
-- -- Saldo min konto eftermiddag 15.04. 2013 kr. 5.365,-
-- -- Saldo min konto tidlig 19.04. 2013 kr. 15.957,-
-- -- Saldo min konto formiddag 19.04. 2013 kr. 13.913,-
-- -- Saldo min konto eftermiddag 26.04. 2013 kr. 9.847,-
-- -- Saldo min konto eftermiddag 29.04. 2013 kr. 9.527,-
-- -- Saldo min konto formiddag 03.05. 2013 kr. 7.140,-
-- -- Saldo min konto kvelden 10.05. 2013 kr. 4.682,-
-- -- Saldo min konto morgen 13.05. 2013 kr. 3.382,-
-- -- Saldo min konto formiddag 23.05. 2013 kr. 11.581,- 
-- -- Saldo min konto kvelden 23.05. 2013 kr. 10.664,- 
-- -- Saldo min konto natt til 30.05. 2013 kr. 8.001,- 
-- -- Saldo min konto formiddag 04.06. 2013 kr. 5.719,-
-- -- Saldo min konto formiddag 10.06. 2013 kr. 2.033,-
-- -- Saldo min konto formiddag 14.06. 2013 kr. 26,-
-- -- Saldo min konto formiddag 20.06. 2013 kr. 9.851,-  
-- -- Saldo min konto morgen 21.06. 2013 kr. 9.163,- 
-- -- Saldo min konto eftermiddag 26.06. 2013 kr. 6.284,- 
-- -- Saldo min konto middag 28.06. 2013 kr. 3.949,- 
-- -- Saldo min konto middag 05.07. 2013 kr. 1.493,-
-- -- Saldo min konto morgen 08.07. 2013 kr. 152,- 
-- -- Saldo min konto morgen 25.07. 2013 kr. 9.997,-
-- -- Saldo min konto middag 09.08. 2013 kr. 2.710,-
-- -- Saldo min konto morgen 06.09. 2013 kr. 8.328,-
-- -- Saldo min konto morgen 07.09. 2013 kr. 5.884,-
-- -- Saldo min konto eftermiddag 21.09. 2013 kr. 11.112,-
-- -- Saldo min konto middag 08.10. 2013 kr. 5.661,-
-- -- Saldo min konto eftermiddag 11.10. 2013 kr. 2.053,-
-- -- Saldo min konto eftermiddag 20.10. 2013 kr. 15.505,-
-- -- Saldo min konto middag 20.10. 2013 kr. 10.873,-
-- -- Saldo min konto kvelden 09.11. 2013 kr. 7.108,-
-- -- Saldo min konto formiddag 23.11. 2013 kr. 14.631,-
-- -- Saldo min konto eftermiddag 29.11. 2013 kr. 10.942,-
-- -- Saldo min konto dagen 07.12. 2013 kr. 8.374,-
-- -- Saldo min konto formiddagen 14.12. 2013 kr. 23.589,-
-- -- Saldo min konto eftermiddagen 27.12. 2013 kr. 15.963,-
-- -- Saldo min konto kvelden 07.01. 2014 kr. 7.984,-
-- -- Saldo min konto morgen 12.01. 2014 kr. 984,-
-- -- Saldo min konto (Spb1) morgen 25.01. 2014 kr. 2.427,-
-- & Saldo min konto (Pb) morgen 25.01. 2014 kr. 8.857,- (minus 3.375,- kr. F&S) = 5.482,- kr. -
-- -- Saldo min konto (Spb1) kvelden 04.02. 2014 kr. 2.367,-
-- & Saldo min konto (Pb) kvelden 04.02. 2014 kr. 2.621,- (minus 3.375,- kr. F&S) = minus 754,- kr. -
-- -- Saldo min konto (Spb1) dagen 20.02. 2014 kr. 3.362,-
-- & Saldo min konto (Pb) dagen 20.02. 2014 kr. 10.437,- (minus 3.375,- kr. F&S) = 7.062,- kr. -
-- -- Saldo min konto (Spb1) morgen 22.02. 2014 kr. 3.362,-
-- & Saldo min konto (Pb) morgen 22.02. 2014 kr. 1.745,- (minus 3.375,- kr. F&S) = minus 1.630,- kr. -
-- -- Saldo min konto (Spb1) dagen 20.03. 2014 kr. 2.393,-
-- -- Saldo min konto (Spb1) kvelden 12.04. 2014 kr. 3.127,-
-- -- Saldo min konto (Spb1) dagen 30.04. 2014 kr. 1.743,-
-- & Saldo min konto (Pb) dagen 30.04. 2014 ca. kr. 2.044,- (minus 3.375,- kr. F&S) = minus 1.331,- kr. -
-- -- Saldo min konto (Spb1) morgen 19.05. 2014 kr. 2.729,-
-- -- Saldo min konto (Spb1) dagen 17.06. 2014 kr. 862,-
-- & Saldo min konto (Pb) dagen 17.06. 2014 ca. kr. 529,- (minus 3.375,- kr. F&S) = minus 2.846,- kr. -
-- -- Saldo min konto (Spb1) morgen 20.06. 2014 kr. 3.312,-
-- & Saldo min konto (Pb) kvelden 20.06. 2014 ca. kr. 6.579,- (minus 3.375,- kr. F&S) = 3.204,- kr. -
-- -- Saldo min konto (Spb1) morgen 10.07. 2014 kr. 1.625,-
-- & Saldo min konto (Pb) morgen 10.07. 2014 ca. kr. 1.432,- (minus 3.375,- kr. F&S) = minus 1.943,- kr. -
-- -- Saldo min konto (Spb1) eftermiddag 19.07. 2014 kr. 5.161,-
-- & Saldo min konto (Pb) kvelden 19.07. 2014 ca. kr. 9.463,- (minus 3.375,- kr. F&S) = 6.088,- kr. -
-- -- Saldo min konto (Spb1) eftermiddag 29.07. 2014 kr. 1.338,-
-- & Saldo min konto (Pb) kvelden 29.07. 2014 ca. kr. 6.806,- (minus 3.375,- kr. F&S) = 3.431,- kr. - minus 3 x reservert transaksjon (621,28 - 997,00 -252,41) = 1.561,- -
-- & Saldo min konto (Pb) eftermiddag 08.08. 2014 ca. kr. 4.219,- (minus 3.375,- kr. F&S) = 844,- kr. - minus x reservert transaksjon. -
-- -- Saldo min konto (Spb1) morgen 20.08. 2014 kr. 3.340,-
-- & Saldo min konto (Pb) morgen 20.08. 2014 ca. kr. 537,- + 9.000,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Spb1) morgen 26.08. 2014 kr. 518,-
-- & Saldo min konto (Pb) morgen 26.08. 2014 ca. kr. 5.135,- minus 3.375,- kr. F&S = 1.760,- kr. -
-- & Saldo min konto (Pb) eftermiddag 30.08. 2014 ca. kr. 2.345,- minus 3.375,- kr. F&S = minus 1.030,- kr. -
-- -- Saldo min konto (Spb1) morgen 03.10. 2014 kr. 267,-
-- & Saldo min konto (Pb) morgen 03.10. 2014 ca. kr. 2.269,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Spb1) kvelden 21.10. 2014 kr. 1.318,-
-- & Saldo min konto (Pb) kvelden 21.10. 2014 ca. kr. 4.871,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) kvelden 28.10. 2014 ca. kr. 1.373,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) kvelden 14.11. 2014 ca. kr. 2.785,- minus 3.375,- kr. F&S
-- -- Saldo min konto (Pb) eftermiddag 05.12. 2014 ca. kr. 327,- minus 3.375,- kr. F&S - minus MC 6.223,- kr.
-- -- Saldo min konto (Spb1) kvelden 14.12. 2014 kr. 2.443,-
-- -- Saldo min konto (Pb) kvelden 14.12. 2014 ca. kr. 10.358,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) dagen 24.12. 2014 ca. kr. 7.501,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) kvelden 14.12. 2014 ca. kr. 8.593,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) kvelden 18.12. 2014 ca. kr. 305,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Spb1) dagen 22.01. 2015 ca. kr. 973,-
-- -- Saldo min konto (Pb) dagen 23.01. 2015 ca. kr. 4.171,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) dagen 02.02. 2015 ca. kr. 1.469,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Spb1) dagen 24.02. 2015 ca. kr. 6.431,- 
-- -- Saldo min konto (Pb) dagen 24.02. 2015 ca. kr. 173,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Spb1) dagen 14.03. 2015 ca. kr. 1.300,- 
-- -- Saldo min konto (Pb) dagen 14.03. 2015 ca. kr. 455,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Spb1) eftermiddagen 19.03. 2015 ca. kr. 2.310,- 
-- -- Saldo min konto (Spb1) eftermiddagen 31.03. 2015 ca. kr. 872,-
-- -- Saldo min konto (Pb) dagen 07.04. 2015 ca. kr. 709,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) eftermiddagen 18.04. 2015 ca. kr. 6914,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) eftermiddagen 04.05. 2015 ca. kr. 534,- minus 3.375,- kr. F&S - & minus 2.142,- Master Card. -
-- -- Saldo min konto (Pb) dagen 14.05. 2015 ca. kr. 11.634,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) dagen 15.05. 2015 ca. kr. 9.498,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) dagen 05.06. 2015 ca. kr. 708,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) dagen 30.06. 2015 ca. kr. 12.276,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) eftermiddagen 07.07. 2015 ca. kr. 9.834,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) kvelden 14.07. 2015 ca. kr. 7.967,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) kvelden 17.07. 2015 ca. kr. 10.126,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) morgen 25.07. 2015 ca. kr. 5.901,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) kvelden 30.07. 2015 ca. kr. 4.867,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) dagen 31.07. 2015 ca. kr. 1.284,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) dagen 20.08. 2015 ca. kr. 6.348,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) formiddagen 31.08. 2015 ca. kr. 112,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) eftermiddagen 22.09-30.09. 2015 ca. kr. 4.792,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) eftermiddagen 19.10. 2015 ca. kr. 10.481,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) eftermiddagen 28.10. 2015 ca. kr. 5.310,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) eftermiddagen 07.11. 2015 ca. kr. 924,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) natt til 21.11. 2015 ca. kr. 11.039,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo MC eftermiddag 04.12. 2015 kr. 3.100,- -
-- -- Saldo min konto (Pb) eftermiddag 04.12. 2015 ca. kr. 2.548,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) eftermiddag 30.12. 2015 ca. kr. 15.548,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo MC kvelden 30.01. 2016 kr. 2.842,- -
-- -- Saldo min konto (Pb) kvelden 30.01. 2016 ca. kr. 22.121,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo MC kvelden 12.02. 2016 kr. 2.326,- -
-- -- Saldo min konto (Pb) kvelden 12.02. 2016 ca. kr. 316,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo MC kvelden 19.02. 2016 kr. 3.736,- -
-- -- Saldo min konto (Pb) kvelden 19.02. 2016 ca. kr. 10.175,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) natt til 21.02. 2016 ca. kr. 8.107,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) dagen 28.02. 2016 ca. kr. 3.969,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo MC kvelden 03.03. 2016 kr. 753,- -
-- -- Saldo min konto (Pb) kvelden 03.03. 2016 ca. kr. 3.568,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) morgen 08.03. 2016 ca. kr. 1.465,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) kvelden 25.03. 2016 ca. kr. 3.114,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) kvelden 20.04. 2016 ca. kr. 3.320,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo MC kvelden 03.05. 2016 kr. 140,- -
-- -- Saldo min konto (Pb) kvelden 03.05. 2016 ca. kr. 136,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) formiddag 21.05. 2016 ca. kr. 4.365,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo MC eftermiddag 13.06. 2016 minus kr. 8.244,- -
-- -- Saldo min konto (Pb) eftermiddag 13.06. 2016 ca. kr. 3.237,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo MC eftermiddag 17.06. 2016 kr. 745,- -
-- -- Saldo min konto (Pb) eftermiddag 17.06. 2016 ca. kr. 19.788,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) eftermiddag 25.06. 2016 ca. kr. 13.193,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo MC kvelden 01.07. 2016 kr. 3.757,- -
-- -- Saldo min konto (Pb) kvelden 01.07. 2016 ca. kr. 7.980,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) kvelden 08.07. 2016 ca. kr. 5.802,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo MC kvelden 08.07. 2016 kr. 1.876,- -
-- -- Saldo MC formiddagen 16.07. 2016 kr. 642,- -
-- -- Saldo min konto (Pb) formiddagen 16.07. 2016 ca. kr. 5.104,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo MC formiddagen 19.07. 2016 kr. 1.147,- -
-- -- Saldo min konto (Pb) formiddagen 19.07. 2016 ca. kr. 15.107,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo MC natt til 02.08. 2016 kr. 30,- -
-- -- Saldo min konto (Pb) natt til 02.08. 2016 ca. kr. 4.590,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- --
Saldo min konto (Pb) formiddag 19.08. 2016 ca. kr. 6.220,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo MC formiddag 19.08. 2016 kr. 385,- -
-- -- Saldo min konto (Pb) formiddag 19.09. 2016 ca. kr. 12.525,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo MC formiddag 19.08. 2016 kr. 768,- -
-- -- Saldo min konto (Pb) kvelden 21.09. 2016 ca. kr. 6.171,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo MC eftermiddag 30.09. 2016 kr. minus 957,- -
-- -- Saldo min konto (Pb) eftermiddag 30.09. 2016 ca. kr. 1.110,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- --
-- --

Div:
-- 04. jan 2016  Visa-kostnad Årspris Kort Med Visa - 2016, 04. jan 2016 betalt (trukket) kr. 275,00 --
--

--- --- --- Gjeld - skyld:
--- --- Frøydis & Stauda konto med saldo 3.400 kroner:
-- Tilbakeført Frøydis og Stauda 22.02. 2010 tg kr. (3000,- + 375,-) 3.375,-
-- Lånt tg 26.04. 2010 kr. 2.000,- fra Frøydis og Stauda sin konto til inn min konto.
--- Lån 19.05. 2010 kr. 2.500,- fra Frøydis og Stauda sin konto. Tilbakebetalt tg kr. 3.000,- 25.06.2010. 
-- Tilbake-betalt Frøydis og Stauda tg 03.05. 2010 kr. 1.700,- Deres saldo skal være og er nu kr. 3.400,-
-- Kr. 1.100,- overført til Frøydis og Stauda tg. 03.05. 2010 for bet. til Kjetil Skartland (1.200,- ).
-- Tilbakebetalt 25.11. 2010 Frøydis og Stauda kr. 2.800,- tg. Deres saldo skal være kr. 3.400,- og er nu 2.900,- Jeg enda altså skyldig 500,- kr.
-- Deres saldo 21.12. 2010 er kr. 2.148,48. Jeg er dermed skyldig 3.400 minus 2.149 = kr. 1.251,-
-- Deres saldo 04.01. 2011 kr. 542,-
--
Deres saldo kvelden 06.01. 2011 kr. 42,-
-- Tilbakeført Frøydis og Stauda 20.01. 2011 tg kr. 3.400,-
-- Deres saldo dagen 07.02. 2011 kr. 990,-
-- Tilbakeført Frøydis og Stauda 18.02. 2011 tg kr. 3.400,-
-- 01.03. 2011: Deres saldo (3.400,-) + gaven ca. 25.02. 2011 fra farmor (kr. 5.000,-) minus fratrekk uttak = kr. 6.978, 56.
-- 05.03. 2011: Deres saldo (3.400,-) + gaven ca. 25.02. 2011 fra farmor (kr. 5.000,-) minus fratrekk uttak = kr. 5.908,46.
-- 09.03. 2011: Deres saldo (3.400,-) + gaven ca. 25.02. 2011 fra farmor til meg (kr. 5.000,-) minus fratrekk uttak = kr. 3.928,61.
-- Deres saldo 21.03. 2011 er kr. 137,-. Jeg er dermed skyldig 3.400 minus 137,- = kr. 3.263,-
-- Deres saldo 06.04. 2011 er kr. 503,02,-. Jeg er dermed skyldig 3.400 minus 503,02 = kr. 2.897,-
-- Deres saldo 25.04. 2011 er kr. 0,-. Jeg er dermed skyldig 3.400, -
-- Deres saldo 26.04. 2011 er kr. 3.400,-. Jeg er dermed skyldig 0, -
-- Deres saldo 26.05. 2011 er kr. 4.582,-. Jeg er dermed skyldig 0, -
-- Deres saldo kvelden 10.06. 2011 er kr. 2.434,-. Jeg er dermed skyldig kr. 966, -
-- Deres saldo 20.06. 2011 er kr. 4.466,-. Jeg er dermed skyldig 0, - 
-- Deres saldo 05.07. 2011 er kr. 5.566,-. Jeg er dermed skyldig 0, -
-- Deres saldo kvelden 20.07. 2011 er kr. 3.415,-. Jeg er dermed skyldig 0, -
-- Deres saldo middag 10.08. 2011 er kr. 3.414,-. Jeg er dermed skyldig 0, -
--
-- ---- Min "deres" (buffer) pg-konto 0533 38 85 605 "saldo" 12.01. 2014 innestående kr. 17.299,- Derfra minus gjeld Frøydis og Stauda 3.375,- kr. og bestilt pc-utstyr fra siba.no 26.12. 2013 for 6.086,- kr. og pc-utstyr bestilt netonnet.no 12.01. 2014 ca. 7000,- kr. Dvs. 17.299,- kr. minus 3.375,- kr. minus 6.086,- kr. minus 7.000,- kr. = gir 838,- kr. reell min saldo pr. 12.01. 2014. - Innestående saldo pr. kvelden 14.01. 2014 = ca. 11.158,- kr. -
-- Fra Siba.no, ordrenummer Z1714769, pc-utstyr 26.12. 2013 for 6.086,- kr,- (inkl. frakt), betalt pr. postoppkrav 01.2014. -
-- Fra NetOnNet.com, ordrenr: 12102887, pc-utstyr 12.01. 2014 for 6.995,- kr. (inkl. frakt), betalt pr. nettbank, levert pr. post 01.2014. -
-- Fra Cdon.com, ordernr: 42396277, pc-utstyr 18.01. 2014 for totalbeløp 1.963,- kr. (inkl. frakt), betalt pr. nettbank, levert pr. post 24.01.2014. -
-- Fra Cdon.com, ordernr: 42566568, filmer 01.02. 2014 for totalbeløp 1.696,- kr. (inkl. frakt), betalt pr. nettbank, leveres pr. post. -
-- Fra Telenor, Trådløs Bredbåndsruter 4G med Mobilt Bredbånd L (580000459659), mottatt pr. post 24.01. 2014, skal betales med 1,- kr. + frakt 49,- kr = Total, inkl frakt og mva 50,- kr. -
--

--- --- Master Card kreditt Sparebank1:
-- Regning Master Card Gold totalt pr. 15.03. 2010 skyldig kr. 9.295,- Evt. månedlig betale 2,5% av totalsum. Dvs. minimum kr. 476,- forfall ca. 20. hver måned. Betalt 23.03. 2010 tg kr. 476. 
-- Regning Master Card Gold totalt pr. 09.04. 2010 skyldig kr. 9.004,- Evt. månedlig betale 2,5% av totalsum. Dvs. minimum kr. 250,- forfall ca. 20. hver måned.
--
Uttak 10.04. 2010 kr. 2.000,- -- Regning Master Card Gold totalt pr. 15.04. 2010 skyldig kr. 11.295,- Evt. månedlig betale 2,5% av totalsum. Dvs. minimum kr. 500,-? forfall ca. 20. hver måned.
-- MasterCard Sparebank1 minimum kr. 250,- forfall 20.04. 2010. Betalt.
z-- MasterCard Sparebank1 skyldig kr. 12.052,- Betalt tg 19.05. 2010 avdrag kr. 302,-
z-- MasterCard Sparebank1 skyldig kr. 12.518,- Betalt tg 24.06. 2010 avdrag kr. 350,-
-Sparebank1 MasterCard Gold skyldig 12.414 pr. 05.07.2010. Avdrag kr. 350,- betalt tg 25.07. 2010. (Betalings-frist 20.07.2010.)
z-- MasterCard Sparebank1 skyldig kr. 12.312,- Betalt tg 25.08. 2010 avdrag kr. 500,-
-- Sparebank1 MasterCard Gold skyldig 18.999,66 pr. 05.11.2010. Avdrag minimum å betale kr. 474,99. Betalings-frist 20.11.2010. Betalt kr. 1.000,- tg 25.11. 2010.
-- Sparebank1 MasterCard Gold skyldig 18.325 pr. 03.12.2010. Avdrag minimum å betale kr. 458,13. Betalings-frist 20.12.2010. Jeg betalte nu heller kr. 13.000 dato 17.12. 2010 pr. tg.  
--
Sparebank1 MasterCard Gold skyldig 5.574,27 pr. 05.01.2011. Avdrag minimum å betale kr. 250,00. Betalings-frist 20.01.2011. Ikke betalt.
-- Regning Master Card Gold totalt pr. 05.01. 2011 skyldig kr. 5.574,27. Evt. månedlig betale 2,5% av totalsum. Dvs. minimum kr. 250,- forfall ca. 20. hver måned. Betalt 20.01. 2011 tg kr. 5.575,00. 
-- Sparebank1 MasterCard Gold 06.01.2011, skyldig 0,- kr.
-- Sparebank1 MasterCard Gold 12.12.2012, skyldig kr. 1.003,92- (hunwww), betalt pr. tg. 12.12. 2012 kr. 3.000,- Tilgode (saldo) kr. 1997,-
-- Sparebank1 MasterCard Gold 03.01.2013, ABBYY FineReader11CE, inklusivt shipping/frakt, kr. 1.154,- Tilgode (saldo) kr. 839,-
(( -- Posten, tollavgift kr. x betalt kontant. + Tollavgift DHL Express kr. 370,- (inklusivt utleggsgebyr kr. 130,-) betalt pr. tg 15.04. 2013. Pluss Sergel Norge AS 29.04. 2013 kr. 320,51,-)) -
-- Sparebank1 MasterCard Gold 15.04.2013 saldo kr. 839,32, - 2 stk. harddisk, Komplett.no, tilsammen kr. 2.032,- betalt (kr. 1.300,-) pr. tg 13.05. 2013. - ny saldo ca. kr. 108,- -
-- Fra Siba.no 26.12. 2013 bestilt pc-utstyr 6.086,- kr. pr. postoppkrav. Betalt kontant pr. postoppkrav 06.01. 2014. Pengene 07.01. 2014 overført fra min Spb1 konto til "min" pg-konto 0533 38 85 605. Og vil derfra nokså snart bli tatt ut. -
-- Fra netonnet.no 12.01. 2013 bestilt pc-utstyr ca. 6.995,- kr. pr. postoppkrav.
Pengene 12.01. 2014 overført fra min Spb1 konto til "min" pg-konto 0533 38 85 605. Og vil derfra bli tatt ut for å betale. -
-- Fra cdon.com, 18.01. 2014 ordernr. 42396277, bestilt og betalt for 1.963,- kr. -
-- Fra cdon.com, 01.02. 2014 ordernr. 42566568, bestilt og betalt for 1.696,- kr. - & 22.02. 2014 ordrenr. 42792304 (2 stk. hardisk + 2 filmer) kr. 2.433,- betalt.
-- Fra Ps.no, ordrenummer: 6660455 (ruter + sd-kort) fra 08.02.2014 kr. 2.415,- betalt.
-- Sparebank1 MasterCard Gold 16.06. 2014 saldo kr. minus 980,59. Betalt 17.06. 2014 kr. 1.000,- Ny saldo 17.06. 2014 = kr. 19,-
--
-- Lån 07.05. 2014 fra farmor kr. 5.000.- Ikke tilbakebetalt pr. 19.05. 2014.
-- Lån 12.09. 2016 fra farmor kr. 12.000.- Ikke tilbakebetalt pr. 19.09. 2016. - Kr. 1.000,- tilbakebetalt pr. nb. 21.09. 2016. -

--- --- --- Hus-lån. Betales autotrekk: -- Hus-lån, kr. 1.471,- kr. månedlig, forfall ca. 20. i hver måned - Auto-trekk.
z -- Hus-lån kr. 1.465,- mnd. trukket 22.03. 2010. Betalt.
z -- Hus-lån kr. 1.465,- mnd. trukket 20.04. 2010. Betalt.
z--- Hus-lån, kr. 1.465,- månedlig autotrekk. 20.05. 2010. Betales av NAV Vindafjord 20.05. 2010. -
z -- Hus-lån, kr. 1.465,- månedlig autotrekk. 20.06. 2010. Betalt av NAV.
z -- Hus-lån, kr. 1.471,- månedlig autotrekk. 20.07. 2010. Betalt - auto-trekk.
z -- Hus-lån, kr. 1.471,- månedlig autotrekk. 20.08. 2010. Betalt - auto-trekk.
z -- Hus-lån, kr. 1.471,- månedlig autotrekk. 20.09. 2010. Betalt - auto-trekk.
z -- Hus-lån, kr. 1.471,- månedlig autotrekk. 22.10. 2010. Betalt - auto-trekk.
z -- Hus-lån, kr. 1.471,- månedlig autotrekk. 22.11. 2010. Betalt - auto-trekk.
z -- Hus-lån, kr. 1.471,- månedlig autotrekk. 22.12. 2010. Betalt - auto-trekk.
z
-- Hus-lån, kr. 1.471,- månedlig autotrekk. 20.01. 2011. Betalt - auto-trekk.
z -- Hus-lån, kr. 1.471,- månedlig autotrekk. 20.02. 2011. Betalt - auto-trekk.
z -- Hus-lån, kr. 1.471,- månedlig autotrekk. 20.03. 2011. Betalt - auto-trekk.
z -- Hus-lån, kr. 1.471,- månedlig autotrekk. 20.04. 2011. Betalt - auto-trekk.
z -- osv.
z -- Hus-lån, kr. 1.478,- månedlig autotrekk. 20.07. 2011. Betalt - auto-trekk.
z -- osv. til ferdig nedbetalt 2014 eller 2015? -


x    -- 31.03. 2010: Betalt gebyr kr. 60.- konto Sparebank1.
x--- Gebyr Sparebank1 - 31.05. 2010 kr. 60,- trukket / betalt.
x--- Gebyr Sparebank1 - 30.06. 2010 kr. 60,- trukket / betalt.
x--- Gebyr Sparebank1 - 30.07. 2010 kr. 60,- ? enda ikke trukket / betalt.
x--- osv.


--- --- --- Bil - bruk og vedlikehold:
-- Betalt av NAV Vindafjord 22.03. 2010? eller senere?: -- Regning årsavgift bil Chrysler kr. 2.790,-
Betalingsfrist 22.03. 2010. (Denne fikk jeg 22.03. 2010 beskjed fra NAV Vindafjord om at de betaler, - men ingen av de andre regningene.)
z-- Tilleggsavgift (for sen betaling) Årsavgift bil Chrysler kr. 250,- betalt tg 19.05. 2010. -
-- Gjenåpnet mitt direkte-medlemskap i Falck (tidl. Falken) pr. telefon i dag 22.02. 2010, men jo for den nye bilen. Våger ikke være uten mere, i tilfelle om noe skulle skje. Koster omkring ca. 500,- kr. pr. halvår? Ikke betalt.
x -- Falck Redning AS kr. 641,- tg betalt 04.03. 2010.
-- Falck Redning AS / Bil, (periode 01.08.2010 - 31.01.2010), forfall-dato 25.07.2010 betalt tg 25.07. 2010 kr. 726,- rlh ok.
-- 
Falck Redning AS / Bil, kr. 826,- (periode 01.02.2011 - 31.07.2011), forfall-dato 25.01.2011. Betalt pr. tg 20.01. 2011.
-- Falck Redning AS / Bil, kr. 1.651,00,- (periode 01.08.2011 - 31.07.2012), betalingspåminnelse, forfall-dato 11.08.2011 og 10.09. 2011. Betalt pr. tg 13.09. 2011. 
--

--
-- Års-avgift bilen 2011, Chrysler 1999 kr. 2.840,- betalings-frist 21.03. 2011. Betalt pr. tg 21.03. 2011.
--

--- EU-kontroll før utgangen av januar 2011. Kr. ? Enda ikke gjort eller betalt. Fikk efterpå brev om at bilen av-skiltes hvis ikke det ordnes med EU-kontroll før utgangen av februar 2011.
-- Jeg ble derefter Varslet om avskilting om ikke EU-kontroll ordnes før utgangen av februar 2011.
-- Arild Austrheim og en til fra Vindafjord lensmannskontor kom her 31.07. 2011 og av-skiltet bilen med begrunnelse i manglende utført EU-kontroll.
--

-- Bot 30.04. 2010 Sandnes kjørt noen m uten sele, kr. 1.500,- (frist 21.05. 2010), betalt. Bot (uten sele noen meter) bilen Sandnes betalt tg 19.05. 2010 kr. 1.500,-
-- Europark parkeringsbot 08.03. 2010 Stavanger kr. 770,- (inkl. purregebyr kr. 60,-) forfall 26.04. 2010. Betalt.
-- Europark parkeringsbot 09.03. 2010 Stavanger kr. 770,- (inkl. purregebyr kr. 60,-) forfall 26.04. 2010. Betalt.

z -- Ferje-billett 27.04. 2010 til Sandnes kr. 161,- (+ Idun kr. 35,-) betalt.
z -- Ferje-billett 30.04. 2010 fra Sandnes kr. 161,- betalt.
z -- Bilen kjørt ca. 240 km tur retur Tindeland Sandnes 27.-30.04. 2010.

x -- Haugalandspakken AS bompenger kr. 120,- Betalt 04.03. 2010 tg.
-- Bompenger Haugalandspakken AS, kr. 120,- (betalingsfrist 23.04. 2010). Betalt.
-- Bom-penger Stavanger Sandnes 27.-30.04. 2010 kr. ?
-- Bompenger Haugalandspakken as kr. 120,- forfall 23.04. 2010. Betalt.
z-- Bompenger Haugalandpakken as betalt tg 19.05. 2010 kr. 24,-
z-- Bompenger Haugalandpakken as betalt tg 25.08. 2010 kr. 60,-
 z-- Bom-penger Nord-Jæren Bompengeselskap AS kr. 120,- bet.frist 23.06. 2010, ikke betalt. Betalt tg 24.06. 2010.
 z-- Bom-penger Haugalandspakken as kr. 96,- bet.frist 29.06. 2010, ikke betalt. Betalt tg 24.06. 2010.
-- Bom-penger Haugalandspakken as kr. 60,- bet.frist 27.08. 2010. Betalt tg 25.10. 2010.
-- Bom-penger Haugalandspakken as kr. 156,- bet.frist 27.09. 2010. Betalt tg 27.09. 2010.
-- Bom-penger Haugalandspakken as kr. 84,- bet.frist 22.11. 2010. Betalt tg 25.11. 2010.
-- Bom-penger Haugalandspakken as kr. 36,- bet.frist 20.12. 2010. Betalt tg 17.12. 2010.
-- Bom-penger Haugalandspakken as kr. 24,- bet.frist 22.02. 2011. Betalt tg 18.02. 2011.
-- Bom-penger Haugalandspakken as kr. 120,- bet.frist 19.01. 2011. Derefter Purring med ny betalingsfrist 08.03. 2011. Betalt tg 18.02. 2011.
--z-- Parkering Stavanger 27.04. 2010 kr. 18,- betalt.
z-- 28.07. 2010 Parkeringsavgift Haugesund Parkering kr. 30,- betalt.
-- 05.11. 2010 Parkeringsavgift Haugesund Parkering kr. 10,- betalt.

 -- TEG bil-hjelp kr. 546,- enda ikke betalt.
q   -- 20100303, betalt (TEG) ny dynamo-reim bilen fra bilverkstedet Varden Bil AS kr. 546,- Pr. 24.03. 2010 ikke betalt. Pluss evt. utgifter for TEG. Ikke betalt.
xxx -- 20100301, betalt dynamo-reim bilen oppkrav posten fra Anker kr. 530,- (Feil reim, ny må bestilles. Noe retur-betaling for den som var feil - snakke med bilverkstedet Anker om dette.)


-- Bilen, servo-olje, 03.05. 2010 kr. 120,- betalt.

xxx -- Bilen 54,86 liter blyfri 95 bensin (a 12,65 pr. liter) 23.02. 2010 Esso Skjold kr. 694,- betalt.
-- Bensin 18.03. 2010 kjøpt og betalt Esso Skjold kr. 420,- (Derav 300,- fra NAV Vindafjord betalt - se deres Vedtak datert 17.03. 2010 - ekstern )
x - (-- Bensin 26.03. 2010 - 64 liter blyfri 95 x 12,99) kjøpt og betalt Esso Skjold kr. 832,-
z -- Uttak 25.04. 2010 kreditt-kort Master Card Gold kr. 831,- bensin (64.48 liter blyfri 95).
zz-- Bensin 10.05. 2010 33,46 liter kr. 442,- betalt MasterCard *2451, tilbake-betales!
z-- Bensin 08.06. 2010 - 5 liter kr. 64,- betalt.
z-- Bensin 95 blyfri 31,16 liter 29.06. 2010 kr. 400,- betalt.
z-- Bensin 95 blyfri 59,41 liter 15.07. 2010 kr. 917,95 betalt bankkort.
z-- Bensin 02.09. 2010 Esso Raglamyr blyfri 95 (34,42 liter) kr. 518,92 betalt.
z-- Bensin (12,59 pr. lier) 95 blyfri 14.32 liter 04.10. 2010 kr. 180,29 betalt.
z-- Bensin 08.10. 2010 Shell Ølen 12,41 liter 95 blyfri kr. 150,04 betalt.
z-- Bensin 21.10. 2010 Esso Skjold blyfri 95 (59,20 liter) kr. 764,27 betalt.
z-- Bensin 19.11. 2010 Shell Aksdal 54,43 liter 95 blyfri kr. 701,06 betalt.
z-- Bensin 17.03. 2011 Shell Aksdal 33,09 liter 95 blyfri kr. 460,61 betalt.
z-- Bensin 01.06. 2011
Esso Skjold Servicecenter, servo-olje (kr. 163,-) + 95 blyfri 57,08 liter a 14,58, kr. 995,23 betalt.
-- 30.11. 2012: Jeg har ikke kjøpt bensin eller annet til bilen siden 01.06. 2011 og 17.03. 2011.
--

-- Nabo Kjetil for brøyting, i dag 22.02. 2010 betalt tg kr. 350,-
q   -- Kjetil brøytet 27.02. og 03.03. 2010, pr. 15.03. 2010, betalt.
q   -- Idun betale Kjetil for 2 silo-baller, den siste levert 06.04. 2010, tilsammen kr. 700,-
q   -- Idun lånte pappa kr. 600,- 08.-11.03. 2010 (kr. 300,- + kr. 200,- park.avg.+100,-kr). Altså 600,- kr. ikke betalt, skyldig til Idun.
q   -- Skyldig Kjetil Skartland pr. 03.05. 2010 kr. 1.200, betalt.
-- Betalte Kjetil Skartland, meg og Idun, pr. tg 07.05. 2010 kr. 1.200,- for 2 stk. sne-brøyting og 2 stk. siloballer. Ikke skyldig mere.
ok-- Silo-ball fra Kjetil Skartland 11.05. 2010 kr. 350,- Idun skal betale. Betalt Idun via rlh TG 25.07. 2010. -
-Kjetil siloball Idun kr. 350,- tg-rlh-25.07. 2010 betalt  


--- --- ---
q --  15.04. 2010: Tannlege-regningen i dag ble på 1.408,- kr. Betalt.
-- Tannlegen 15.04. 2010 kr. 1.408,- forfall 25.04. 2010, betalt.
 z-- Tannlege-regning faktura 315 pasient nr. 2503 dato 15.04. 2010 kr. 986,- Tannlege konto: 3201 33 64116. Betalt pr tg 25.06.2010.
 z-- Tannlege-regning faktura 368 pasient nr. 2503 dato 01.06. 2010 kr. 625,- Tannlege konto: 3201 33 64116. Betalingsfrist 11.06.2010. Betalt pr tg 25.06.2010.
-- Resept nr. 362677 egen-andel kr. 42,- betalt 05.05. 2010, anti-biotika, tannlegen.
-- Tannlegen 05.05. 2010, regning kr. 986, - betalings-frist 15.05. 2010, betalt.
-- Tannlegen 10.04. 2012 kr. 1.200,- betalt med bank-kort.
-- Tannlegen 07.07. 2015 kr. 1.415,- forfall 21.07. 2015, betalt pr nb 07.07. 2015.
--

--- --- --- E-kraft - strøm:
x -- Skånevik kraftlag, e-kraft kr. 731,- betalt 04.03. 2010 tg.
q   -- Strøm (e-kraft) Avregning, Skånevik Ølen Kraftlag, kr. 810,- (betalings-frist 30.04. 2010). Skal NAV Vindafjord (03.05. 2010) betale - se vedtak ( ekstern ). -
q   -- Strøm (e-kraft) Skånevik Ølen Kraftlag, kr. 856,- (betalings-frist 07.04. 2010). Ny frist med innkasso-trussel 12.05. 2010. Skal NAV Vindafjord (03.05. 2010) betale - se vedtak ( ekstern ). - Betalt av NAV Vindafjord.
q   -- Strøm (e-kraft) Avregning, Skånevik Ølen Kraftlag, kr. 810,- (betalings-frist 30.04. 2010). Skal NAV Vindafjord (03.05. 2010) betale - se vedtak ( ekstern ). - Betalt av NAV Vindafjord.
-- Strøm-regning Avregning forfall 01.06. 2010 kr. 565,- skal betales av NAV Vindafjord?
-- Strøm-regning Avregning forfall 05.07. 2010 kr. 648,- skal betales av NAV Vindafjord? 
-- Strøm-regning Avregning forfall 30.07. 2010 kr. 438,75 skal betales av NAV Vindafjord? Purring / Inkassovarsel - frist 01.09. 2010.
-- Strøm-regning Avregning forfall 31.08. 2010 kr. 466,19 skal betales av NAV Vindafjord?
-- Strøm-regning Skånevik Ølen Kraftlag / Purring/inkassovarsel Kredinor saksnr. 154527710 forfall 01.12. 2010 kr. 520,89 betalt tg 25.11.2010. 
-- Strøm-regning Avregning forfall 01.12. 2010 kr. 709,72 betalt tg 25.11.2010. 
-- Strøm-regning Avregning forfall 05.01. 2011 kr. 990,85. Forfall 05.01.2011, utsatt til 20.01.2011. Betalt pr. tg 20.01. 2011. 
-- ((Neste strøm-regning kommer i begynnelsen av februar 2011 og blir på omkring 4 tusen kr. fortalte de meg pr. tlf. (se dbn ca. 11.01.2011). ))
-- Strøm-regning Avregning (ankom med posten allerede 14.01.2011) forfall kr. 4.967,24. Forfall 31.01.2011. Ikke betalt. Derefter Purring / Inkassovarsel med ny betalings-frist 02.03. 2011. Betalt pr. tg 18.02. 2011.
-- Strøm-regning Avregning forfall 28.02. 2011 kr. 1.470,52. Betalt pr tg 21.03. 2011. 
-- Strøm-regning Avregning forfall 31.03. 2011 kr. 1.673,56. Betalt pr tg 21.03. 2011.
-- Strøm-regning Avregning forfall 28.04. 2011 kr. 1.539,97. Betalt pr tg 26.04. 2011.
-- Strøm-regning Avregning forfall 27.05. 2011 kr. 1.030,66. Betalt pr tg 26.05. 2011.
-- Strøm-regning Avregning forfall 30.06. 2011 kr. 1.000,20. Betalt pr tg 20.06. 2011.
-- Strøm-regning Avregning forfall 28.07. 2011 kr. 936,19. Betalt pr. tg 20.07. 2011.
-- Strøm-regning Avregning forfall 30.08. 2011 kr. 735,87. Betalt pr. tg 31.08. 2011.
-- Strøm-regning Avregning forfall 30.09. 2011 kr. 403,03. Betalt pr. tg 18.09. 2011. 
-- Strøm-regning Avregning forfall 31.10. 2011 kr. 1.248,17. Betalt pr. tg 22.10. 2011.
-- Strøm-regning Avregning forfall 30.11. 2011 kr. 904,20. Betalt pr. tg 20.11. 2011.
-- Strøm-regning Avregning forfall 30.12. 2011 kr. 1.100,73. Betalt pr. tg 21.12. 2011.
-- Strøm-regning Avregning forfall 31.01. 2012 kr. 992,03. Betalt pr. tg 23.01. 2012.
-- Strøm-regning Avregning forfall 29.02. 2012 kr. 1402,19. Betalt pr. tg 20.02. 2012.
-- Strøm-regning Avregning forfall 31.03. 2012 kr. 467,76. Betalt pr. tg 28.03. 2012.
-- Strøm-regning Avregning forfall 28.05. 2012 kr. 1007,07. Betalt pr. tg 25.05. 2012.
-- Strøm-regning Avregning forfall 27.06. 2012 kr. 229,56. Betalt pr. tg 19.06. 2012.
-- Strøm-regning Avregning forfall 25.07. 2012 kr. 254,04. Betalt pr. tg 13.07. 2012.
-- Strøm-regning Avregning forfall 31.08. 2012 kr. 498,46. Betalt pr. tg 20.08. 2012.
-- Strøm-regning Avregning forfall 02.10. 2012 kr. 609,69. Betalt pr. tg 26.09. 2012.
-- Strøm-regning Avregning forfall 26.10. 2012 kr. 562,60. Betalt pr. tg 23.10. 2012.
-- Strøm-regning Avregning forfall 28.11. 2012 kr. 861,31. Betalt pr. tg 21.11. 2012.
-- Strøm-regning Avregning forfall 31.12. 2012 kr. 525,36. Betalt pr. tg 31.11. 2012.
-- Strøm-regning Avregning forfall 30.01. 2013 kr. 990,22. Betalt pr. tg 19.01. 2013.
-- Strøm-regning Avregning forfall 05.03. 2013 kr. 1043,63. Betalt pr. tg 22.02. 2013.
-- Strøm-regning Avregning forfall 29.03. 2013 kr. 282,81. Betalt pr. tg 20.03. 2013.
-- Strøm-regning Avregning forfall 30.04. 2013 kr. 833,82. Betalt pr. tg 19.04. 2013.
-- Strøm-regning Avregning forfall 29.05. 2013 kr. 787,60. Betalt pr. tg 23.05. 2013.
-- Strøm-regning Avregning forfall 27.06. 2013 kr. 688,22. Betalt pr. tg 21.06. 2013.
-- Strøm-regning Avregning forfall 26.07. 2013 kr. 588,49. Betalt pr. tg 25.07. 2013.
-- Strøm-regning Avregning forfall 29.08. 2013 kr. 553,88. Betalt pr. tg 06.09. 2013.
-- Strøm-regning Avregning forfall 26.09. 2013 kr. 764,95. Betalt pr. tg 21.09. 2013.
-- Strøm-regning Avregning forfall 30.10. 2013 kr. 617,61. Betalt pr. tg 20.10. 2013.
-- Strøm-regning Avregning forfall 26.11. 2013 kr. 681,28. Betalt pr. tg 23.11. 2013. 
-- Strøm-regning Avregning forfall 27.12. 2013 kr. 730,70. Betalt pr. nb 16.01. 2014.
-- Strøm-regning Avregning forfall januar? 2014 kr. 726,39. Betalt pr. nb 17.02. 2014. (RLH, 17.02. 2014: Telefonerte og snakket med SØK i dag angående ikke mottatte regninger for desember, januar og februar. Opprettet derefter Avtalegiro (max 2.000,- kr.) med SØK i Nettbanken.)
-- Strøm-regning Avregning forfall 28.02. 2014 kr. 740,47. Betalt pr. nb 12.03. 2014. Videre pr. Autogiro pb.
--
Strøm-regning Avregning forfall xx.03. 2014 kr. xx? Betalt pr ag.
-- Strøm-regning Avregning forfall xx.04. 2014 kr. xx? Betalt pr ag.
-- Strøm-regning Avregning forfall xx.05. 2014 kr. xx? Betalt pr ag.
-- Strøm-regning Avregning forfall 30.06. 2014 kr. 614,70. Betales pr. autogiro pb.
--
Strøm-regning Avregning forfall xx.07. 2014 kr. xx? Betalt pr ag.
-- Strøm-regning Avregning forfall 26.08. 2014 kr. 706,64. Betalt ag.
-- Strøm-regning Avregning forfall 26.09. 2015 kr. 752,42. Betales pr. autogiro.
-- Strøm-regning Avregning forfall 30.10. 2014 kr. 697,66. Betales pr. autogiro.
-- Strøm-regning Avregning forfall 25.11. 2014 kr. 715,32. Betales pr. autogiro.
-- Strøm-regning Avregning forfall 24.12. 2014 kr. 660,81. Betales pr. autogiro.
-- Strøm-regning Avregning forfall 27.01. 2015 kr. 689,24. Betales pr. autogiro.
-- Strøm-regning Avregning forfall 23.02. 2015 kr. 745,00. Betales pr. autogiro.
-- Strøm-regning Avregning forfall 25.03. 2015 kr. 821,64. Betales pr. autogiro?
-- Strøm-regning betalt pr nb 01.04. 2015 ??
-- Strøm-regning Avregning forfall 29.04. 2015 kr. 821,64. Betalt pr nb 18.04. 2015.
-- Strøm-regning Avtalegiro 28.04. 2015 kr. 647,30,-
-- Strøm-regning Avtalegiro 26.05. 2015 kr. 630,16,-
-- Strøm-regning Avtalegiro 25.06. 2015 kr. 662,95,-
-- Strøm-regning tilbakebetaling 15.07. 2015 kr. 117,59,-
--
Strøm-regning Avtalegiro 28.07. 2015 betalt kr. 567,91,-
-- Strøm-regning Avtalegiro 25.08. 2015 betalt kr. 465,37,-
-- 28.09.15, SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG kr. 981,90 AvtaleGiro.
-- 28.10. 2015 Giro  846 Skånevik Ølen Kraftlag Avtalegiro Skånevik Ølen Kraftlag Sa 28. okt  752,07 -
-- 30.11. 2015 Giro  854 Skånevik Ølen Kraftlag Avtalegiro Skånevik Ølen Kraftlag Sa 30. no   769,24 -
-- 29. 12. 2015 Giro  860 Skånevik Ølen Kraftlag Avtalegiro Skånevik Ølen Kraftlag Sa 29. des 769,56 -
-- 26. jan 2016   Giro  866 Skånevik Ølen Kraftlag Avtalegiro Skånevik Ølen Kraftlag Sa     26. jan 2016 kr. 757,35 -
-- 25. feb  2016 Giro  873 Skånevik Ølen Kraftlag Avtalegiro Skånevik Ølen Kraftlag Sa  25. feb    754,26    
-- 28.03. 2016 AvtaleGiro  3520.63.32687 SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG kr 699,11  -
-- Melding om Kjøpsutbytte datert 22.04. 2016 fra kraftlaget kr. 125,33 - 21. apr 2016 Overføring Innland  1271710 fra Skånevik Ølen Kraftlag Sa Skånevik Ølen Kraftlag Sa 21. apr kr 125,33 -
-- 26. apr  2016 Giro  892 Skånevik Ølen Kraftlag Avtalegiro Skånevik Ølen Kraftlag Sa 26. apr  kr  829,79 -
-- 26. mai 2016 Giro  899 Skånevik Ølen Kraftlag Avtalegiro Skånevik Ølen Kraftlag Sa 26. mai kr. 792,22 -
-- 28. juni 2016 Giro  907 Skånevik Ølen Kraftlag Avtalegiro Skånevik Ølen Kraftlag Sa 28. juni 2016 kr. 940,34  - 
-- 26. juli 2016 Giro  919 Skånevik Ølen Kraftlag Avtalegiro Skånevik Ølen Kraftlag Sa kr. 636,80 -
-- 29. aug 2016 Giro  927 Skånevik Ølen Kraftlag Avtalegiro Skånevik Ølen Kraftlag Sa kr. 1.120,40 -
-- 29. sep 2016 Giro  933 Skånevik Ølen Kraftlag Avtalegiro Skånevik Ølen Kraftlag Sa 29. sep 2016 kr. 594,53 -
--

--- --- ---  Elektrisitet, forbruk - avlesinger:
--
-- 03.08. 2016, rlh: 09494,x.
-- 03.06.2016, rlh: 08218,x.
-- 02.05.2016, rlh: 07498,x.
-- 05.04.2016, rlh: 06995,x.
-- 03.03.2016, rlh: 06370,x.
-- 04.02. 2016, rlh: 05900,x.
-- 07.01. 2016, rlh: 05526,x. 

-- 05.12. 2015, rlh: 04897,x.
-- 05.11. 2015, rlh: 04328,x.
-- 08.10. 2015, rlh: 03839,x.
-- 07.09. 2015, rlh: 03268,x.
-- 04.04. 2015, rlh: 00967,x.
-- 14.03. 2015, rlh: 00196,x.
-- 04.02. 2015, rlh: 99544,x.
-- 01.01. 2015, rlh: 98973,x.

-- 03.12. 2014, rlh: 98512,x.
-- 04.11. 2014, rlh: 98034,x.
-- 03.10. 2014, rlh: 97435,x.
-- 31.08. 2014, rlh: 96862,x.
-- 02.08. 2014, rlh: 96293,x.
-- 04.07. 2014, rlh: 95765,x.
-- 01.06. 2014, rlh: 95189,x.
-- 06.05. 2014, rlh: 94769,x.

-- 03.04. 2014, rlh: 94250,x.
-- 04.03. 2014, rlh: 93770,x.
-- 01.02. 2014, rlh: 93270,x.
-- 03.01. 2014, rlh: 92756,x.
-- 07.12. 2013, rlh: 92313,x.
-- 06.09. 2013, rlh: 90793,x.
-- 05.07. 2013, rlh: 89777,x.
-- 04.06. 2013, rlh: 89246,x.
-- 05.04. 2013, rlh: 88207,x.
-- 03.03. 2013, rlh: 87514,x.
-- 04.02. 2013, rlh: 86966,x.
--
-- 05.12. 2012, rlh: 85641,x.
-- 12.11. 2012, rlh: 85214,x.
-- 06.10. 2012, rlh: 84670,x.
-- 04.09. 2012, rlh: 84151,x.
-- 04.08. 2012, rlh: 83596,x.
-- 05.06. 2012, rlh: 82627,x.
-- 05.04. 2012, rlh: 81764,x.
-- 09.03. 2012, rlh: 81096,x.
-- 05.01. 2012, rlh: 79380,x.
-- 04.12. 2011, rlh: 78463,x.
-- 04.11. 2011, rlh: 77479,x.
-- 07.10. 2011, rlh: 76589,x.
-- 07.09. 2011, rlh: 75771,x.
-- 10.08. 2011, rlh: 75138,x.
-- 05.07. 2011, rlh: 74352,x.
-- 09.06. 2011, rlh: 73632,x.
-- 01.05. 2011, rlh: 72580,x.
-- 05.04. 2011, rlh: 71806,x.
-- 05.03. 2011, rlh: 70653,x.
-- 05.01. 2011, rlh: 68419,x.
-- 03.05. 2010, rlh: 62143,x.
-- 04.01. 2010, rlh: 59974,x.
-- 03.11. 2009, rlh: 58884,x.
-- 07.09. 2009, rlh: 57847,x.
-- 07.07. 2009, rlh: 56816,x.
-- 02.04. 2009, rlh: 55278,x.
-- 06.11. 2007, tmh-rlh: 48741,x.
-- 03.09. 2007, tmh-rlh: 47665,x.
-- 06.07. 2007, tmh: 46595,x (ikke innmeldt!).
-- 02.05. 2007, rlh: 45521,x.
-- 12.04. 2007, rlh: 45145,x.
-- 06.10. 2006, rlh: 42103,x.
-- 03.07. 2006, tmh: 40436,x.
-- 05.04. 2006, rlh: 38840,x.
-- 04.01. 2006, tmh: 36977,x.
--
--

--- --- --- Brensel / ved:
-- 3 favner furu-ved a kr. 1.400,- = 4.200,- kr. betalt til Jarle Årvik (35351016890) 04.11. 2011 pr. tg. 
-- 10.10. 2012: Jeg bestilte forleden dag ved for vinteren, 4 eller 5 favner hit-kjørt, tørr og fin furu ved, 1.500,- kr. pr. favn inklusivt moms og hit-kjørt. Enda ikke betalt. Den første halve favn (ca. 500 liter) ankom i dag.
Vårt nye varmere og større hus ville ha stått ferdig for lenge siden nu hadde vi ikke blitt angrepet av terror-regimet. Og hagen og landskapet vårt ville vært et eldorado. -
-- 18.10. 2012: Betalte i dag pr. tg kr. 7.000,- for 5 favner ved, inklusivt moms og hit-kjørt efter hvert, bestilt 10.10. 2012. Dvs. totalt kr. 1.400,- pr. favn. - Har pr. kvelden 22.10. 2012 fått levert hit-kjørt ialt 1,5 favn. - & pr. 28.11. 2012 (0,5 favn) ialt 2 favn. - + 1 favn 13.12. 2012. - + 1 favn ved til-kjørt 10.01. 2013, dvs. nu tilsammen 4 favner av 5 ferdig mottatt. - +
1 favn ved til-kjørt 15.01. 2013, dvs. nu tilsammen 5 favner av 5 ferdig mottatt. -
-- 18.02. 2013: En ny favne furu-ved, den 6., bestilt, tilkjørt - og betalt pr. tg, kr, 1.400,-? (eller betalte jeg bare halve?) Sjekkes! - Ikveld, 22.02. 2013 betalt pr. tg siste halvpart. -
-- 20.03. 2013: Bestilte mere ved forleden dag, en og en halv favne, løv-tre (eik, or og bjørk), tilsammen 2.800,- kr., og første porsjon ankom til-kjørt i dag. Betalt pr. tg. i kveld. -
-- 05.04. 2013: Enda en favne ved i dag bestilt, og betalt pr. tg, kr. 2.000,- til-kjørt, blanding bjørk og or. -
-- 14.01. 2014: 8 paller blandings-ved tilkjørt med 4 fra Torbjørn Tveit 14.01. 2014, samtlige 8 betalt samme kveld pr. nettbank med 4.000,- kr. De 4 resterende tilkjøres snarest. - 1 Euro-palle med 1000 liter sekk (120 x 80 x 100 cm) = ca. en halv favne ved. Dvs, ca. 0,45 favne ved. -
-- 04.02. 2014: 5 nye paller blandings-ved tilkjørt fra Torbjørn Tveit 14.01. 2014, samtlige 5 betalt samme kveld pr. nettbank med 2.500,- kr. -
-- 09.05. 2014: 3 nye euro-paller (a1m3 pr stk 500,-kr) bjørke-ved tilkjørt fra Torbjørn Tveit 09.05. 2014. Dvs. 1.500,- kr - betalt pr. tg 19.05. 2014 (bg 3330 2524772). -
--


--- --- ---
Forsikring:
-- Regning forsikring, hus, innbo og bil, månedlig kr. 1.050,- Trekk-dato 24.03. 2010. Videre dato ca. 24. i hver måned.
Betalt autotrekk 24.03. 2010.
-- Forsikring. Betales autotrekk: -- Regning forsikring, hus, innbo og bil, månedlig kr. 1.050,- Trekk-dato ca. 24. i hver måned. 
Fra og med 24.04. 2010 kr. 1050,- pr. mnd. (Betalt autogiro 25.04. 2010.) Fra og med 24.05. 2010 kr. 673,- pr. mnd. Fra og med 24.06. 2010 kr. 670,- pr. mnd.

z-- Forsikring hus og bil forfall 24.05. 2010 kr. 673,- Betalt. Autotrekk.
z-- Forsikring hus og bil forfall 24.06. 2010 kr. 670,- Betalt. Autotrekk.
z-- Forsikring hus og bil forfall 24.07. 2010 kr. 670,- Betalt. AvtaleGiro/Autotrekk.
z-- Forsikring hus og bil forfall 24.08. 2010 kr. 670,- Betalt kr. 670,- AvtaleGiro/Autotrekk 24.08. 2010.
z-- Forsikring hus og bil forfall 24.09. 2010 kr. 670,- Betalt kr. 670,- AvtaleGiro/Autotrekk 24.09. 2010.
z-- Forsikring hus og bil forfall 24.10. 2010 kr. 670,- Betalt kr. 670,- AvtaleGiro/Autotrekk 24.10. 2010.
z-- Forsikring hus og bil forfall 24.11. 2010 kr. 670,- Betalt kr. 670,- AvtaleGiro/Autotrekk 24.11. 2010.
z-- Forsikring hus og bil forfall 24.12. 2010 kr. 670,- Betalt kr. 670,- AvtaleGiro/Autotrekk 24.12. 2010.
z-- Forsikring hus og bil forfall 24.01. 2011 kr. 670,- Ikke betalt i sin helhet.
-- z-- Forsikring Manuelt krav grunnet manglende innbetaling 01.2011 kr. 566,00. Betalt 18.02. 2011.
z-- Forsikring hus og bil forfall 24.02. 2011 kr. 670,- Ikke betalt kr. 566,- AvtaleGiro/Autotrekk 24.02. 2011.
-- z-- Forsikring innbetalt pr. tg 21.03. 2011 grunnet manglende innbetaling 02.2011 kr. 566,00. Betalt 21.03. 2011.
z-- Forsikring hus og bil forfall 24.03. 2011 kr. 670,- Ikke betalt i sin helhet. AvtaleGiro/Autotrekk 24.03. 2011.

-- Gjensidige Forsikring ASA, kundeutbytte andel for år 2012, kr. 1.242,- utbetalt til RLH bankkonto 06.11. 2013. ("I år deler vi 2,1 milliarder av overskuddet fra 2012 med kundene våre, i form av kundeutbytte. Vi er stolte over å være det eneste skadeforsikringsselskapet i landet som deler overskuddet med kundene våre på denne måten. Din andel av kundeutbyttet er basert på hvor mye du betalte i forsikringer i fjor. Beløpet blir skattlagt med 28 prosent og innrapporteres automatisk til skattemyndighetene. Utbetalingen forutsetter konto i en norsk bank.")
-- Definitivt avsluttet reiseforsikring Sparebank1 kr. 828,- forfall 23.06. 2015 betalt pr nb 07.07.2015. -

-- Forsikring hus Vikeveien 1808, kr. 469.- betalings-frist 30.04. 2015. Betalt pr nb 18.04. 2015. Pluss opprettet AvtaleGiro. -
-- Giro  785 Gjensidige Forsikring Asa Nettgiro M/kid 20. apr. 2015 betalt kr. 469,00 -
-- 24. mai 2015 Giro  790 Gjensidige Forsikring Asa Avtalegiro Forsikring 26. mai 2015 betalt kr. 468,00 -
-- 24. jun 2015 Giro  798 Gjensidige Forsikring Asa Avtalegiro Forsikring 24. jun 2015 betalt kr. 468,00 -
-- 07. jul 2015 Giro  810 Sparebank 1 Skadeforsikring AS Nettgiro M/kid 08. jul 2015 betalt kr. 828,00 -
-- 24. jul 2015 Giro  812 Gjensidige Forsikring Asa Avtalegiro Forsikring 24. jul 2015 betalt kr. 468,00 -
-- 24. august 2015 Giro  825 Gjensidige Forsikring Asa Avtalegiro Forsikring 24.08.2015 betalt kr. 468,00 -
-- 24.09.15 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA kr. 468,00 AvtaleGiro -
-- 24. okt    Giro  844 Gjensidige Forsikring Asa Avtalegiro Forsikring 26. okt    468,00 -
-- 24. nov   Giro  845 Gjensidige Forsikring Asa Avtalegiro Forsikring 24. nov    468,00 -
-- 24. des   Giro  859 Gjensidige Forsikring Asa Avtalegiro Forsikring 28. des    501,00 -
-- 24. jan    Giro  864 Gjensidige Forsikring Asa Avtalegiro Forsikring     25. jan    499,00 -
-- 24. feb 2016 Giro  872 Gjensidige Forsikring Asa Avtalegiro Forsikring 24. feb    499,00 -
-- 24.03. 2016 . 6005.06.08460 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA     499,00     AvtaleGiro -
-- 24. apr  2016 Giro  891 Gjensidige Forsikring Asa Avtalegiro Forsikring 25. apr kr   499,00 -
-- 24.05. 2016 Giro  898 Gjensidige Forsikring Asa Avtalegiro Forsikring 24. mai kr. 499,00 -
-- 24. juni 2016 Giro  904 Gjensidige Forsikring Asa Avtalegiro Forsikring 24. juni 2016 kr. 499,00 -
-- 24. juli Giro  918 Gjensidige Forsikring Asa Avtalegiro Forsikring kr. 499,00 -
-- 24. aug 2016 Giro  926 Gjensidige Forsikring Asa Avtalegiro Forsikring kr. 499,00 -
-- 24. sep 2016 Giro  931 Gjensidige Forsikring Asa Avtalegiro Forsikring kr. 499,00 -
--

--- --- --- Kommunale avgifter + evt. eiendomsskatt:

q   -- Kommunale avgifter termin 1:2, 2010, kr. 1.631,- (betalings-frist 31.03. 2010). Betalings-varsel med ny frist 03.05. 2010. Skal NAV Vindafjord (03.05. 2010) betale - se vedtak ( ekstern ). - Betalt av NAV Vindafjord.
-- Regning kommunale avgifter for renovasjon og feiing / branntilsyn, 1. termin 2011, kr. 1.108,00 har betalings-frist 31.03. 2011. Betalt pr. tg 21.03. 2011.
-- Regning kommunale avgifter for renovasjon og feiing / branntilsyn, 2. termin 2011 (01.05.2011-31.08.2011), kr. 1.108,00 har betalings-frist 31.06. 2011. Betalt pr. tg 25.06. 2011.
--
Regning kommunale avgifter for renovasjon og feiing / branntilsyn, 3. termin 2011 (01.09.2011-31.12.2011), kr. 1.108,00 har betalings-frist 31.06. 2011. Betalt pr. tg 22.10. 2011.
--
Regning kommunale avgifter for renovasjon og feiing / branntilsyn, 1 av 3 termin 2012 (01.01.2012-30.04.2012), kr. 1.350,00 har betalings-frist 30.03. 2012. Betalt pr. tg 14.03. 2012.
-- Regning kommunale avgifter for renovasjon (kr. 811,33) og feiing / branntilsyn (kr. 122,00) og eiendom skatt (276000 prom A 2 fra 01.05.2012 til 31.08.2012 - kr. 184,-), 2 av 3 termin 2012 (01.01.2012-30.04.2012), kr. 1.350,00 har betalings-frist 30.06. 2012. Betalt pr. tg 13.06. 2012.
-- Regning kommunale avgifter for renovasjon (kr. 811,33) og feiing / branntilsyn (kr. 122,00) og eiendom skatt (276000 prom A 2 fra 01.09.2012 til 31.12.2012 - kr. 184,-), 3 av 3 termin 2012 (01.01.2012-30.04.2012), kr. 1.350,00 har betalings-frist 31.10. 2012. Betalt pr. tg 18.10. 2012.
-- Regning kommunale avgifter for renovasjon (kr. 811,33) og feiing / branntilsyn (kr. 125,67) og eiendom skatt (276000 prom A 2 fra 01.01.2013 til 30.04.2013 - kr. 184,-), 1 av 3 termin 2012 (01.01.2013-30.04.2013), kr. 1.355,00 har betalings-frist 30.03. 2013. Betalt pr. tg 12.03. 2013.
-- Regning kommunale avgifter termin 2-2013 for renovasjon (kr. 811,33) og feiing / branntilsyn (kr. 125,67) og eiendom skatt (276000 prom A 2 fra 01.05.2013 til 31.08.2013 - kr. 184,-), 2 av 3 termin 2013 (01.01.2013-30.04.2013), kr. 1.355,00 har betalings-frist 30.06. 2013. Betalt pr. tg 10.06. 2013.
-- Regning kommunale avgifter termin 3-2013 for renovasjon (kr. 811,33) og feiing / branntilsyn (kr. 125,67) og eiendom skatt (276000 prom A 2 fra 01.05.2013 til 31.08.2013 - kr. 184,-), 3 av 3 termin 2013 (01.09.2013-31.12.2013), kr. 1.355,00 har betalings-frist 30.10. 2013. Betalt pr. tg 11.10. 2013.
-- Regning kommunale avgifter termin 1-2014 for renovasjon (kr. 755,00) og feiing / branntilsyn (kr. 129,33) og eiendom skatt (276000 prom A 2 fra 01.05.2013 til 31.08.2013 - kr. 184,-), 1 av 3 termin 2014 (01.01.2014-30.04.2014), kr. 1.289,00 har betalings-frist 30.03. 2014. Betalt pr. tg 19.03. 2014.
-- Regning kommunale avgifter termin 2-2014 for renovasjon (kr. 755,00) og feiing / branntilsyn (kr. 129,33) og eiendom skatt (276 000 prom A 2 fra 01.05.2014 til 31.08.2014 - kr. 184,-), 2 av 3 termin 2014 (01.05.2014-31.08.2014), kr. 1.289,00 har betalings-frist 30.06. 2014. Betalt pr. tg 20.06. 2014.
-- Regning kommunale avgifter termin 3-2014 for renovasjon (kr. 755,00) og feiing / branntilsyn (kr. 129,33) og eiendom skatt (276 000 prom A 2 fra 01.05.2014 til 31.08.2014 - kr. 184,-), 3 av 3 termin 2014 (01.09.2014-31.12.2014), kr. 1.289,00 har betalings-frist 30.10. 2014. Betalt pr. tg 21.10. 2014.
-- Regning kommunale avgifter termin 1-2015 for feiing / branntilsyn kr. 194,00 og eiendom skatt takst (276 000 prom A 2 fra 01.01.2015 til 30.06.2015) kr. 276,-, 1 av 3 termin 2015, tilsammen kr. 518,00 har betalings-frist 30.03. 2015. Betalt pr. nb 14.03. 2015.
-- Regning kommunale avgifter termin 1a2-2015 for renovasjon kr. 1.438,00 har betalings-frist 31.03. 2015. Betalt pr. tg 21.03. 2015.
-- Regning kommunale avgifter termin 2a2-2015 for renovasjon kr. 1.438,00 har betalings-frist 31.07. 2015. Betalt pr. nb 30.06. 2015.
-- 30.09.15, VINDAFJORD KOMMUNE 518,00 AvtaleGiro. -
-- 30. sep Giro  830 Vindafjord Kommune Avtalegiro Kommunale Avgifter 30. sep    518,00 -
-- 30.01. 2016 HIM kr. 1.406 renovasjon termin 1a2 for 2016 kr. 1.406,- betalt pr nb 30.01. 2016. -
-- 30.03. 2016 - 3240.10.04180 VINDAFJORD KOMMUNE kr.  574,00     AvtaleGiro
-- 31.07. 2016 HIM kr. 1.406 renovasjon termin 2a2 for 2016 kr. 1.406,- betalt pr nb 25.06. 2016. -
-- 25. jun   --- --- --- TV, radio:
x -- Viasat kr. 100,- betalt pr. tg 22.02. 2010.
q              - Viasat abonnement kr. 165,- + 35,- (faktureringsavgift) = kr. 200,- (betalings-frist 12.04. 2010) månedlig.
     -- Avtale-Giro månedlig kr. 75,- (Canal Digital?) Betales pr. AG ca. 23. i hver måned. Betalt 23.04. 2010.
-- Viasat tv kr. 200,- mnd. forfall 12.04. 2010. Betalt.
 z-- TV Viasat månedlig (09.05.-09.06.2010) kr. 200,- (165 + 35), betalingsfrist 14.06. 2010, ikke betalt. Inkassovarsel kr. 260, - bet.frist 14.06. 2010, ikke betalt.
Betalt tg 15.06. 2010.
z-- TV Viasat månedlig (09.06.-09.07.2010) kr. 200,- (165 + 35), betalingsfrist 14.06. 2010, ikke betalt. Betalt tg 15.06. 2010.
 z-- TV Viasat månedlig (09.07.-09.08.2010) kr. 200,- (165 + 35), betalingsfrist 12.07. 2010, ikke betalt. Betalt pr tg 25.06.2010. Og 25.08.2010 kr 200,- (9.8-9.9.2010 frist 16.08.2010) betalt tg. Og 25.08.2010 kr 200,- (9.9-9.10.2010 frist 13.09.2010) betalt tg.
z-- TV Viasat månedlig (09.11.-09.12.2010) kr. 200,- (165 + 35), betalingsfrist 15.11. 2010t. Betalt pr tg 25.11.2010. Og fakturanr. 16669877 dato 13.11.2010 forfall 13.12.2010 krav kr. 536,- (09.12.-31.12.2010 kr. 197,- + 01.01.-31.01.2011 kr. 299,- + faktureringsavgift 40,- kr.). Betalt tg 25.11. 2010. 
 -- 08.03. 2011: Betalte i dag pr. tg & visa pb ca. 600 kr. til Viasat (tlf 815 22 022). Pluss til Viasat kr. 647,85 via Direct Inkasso (tlf 215 22 032). (Betalte fra gave-pengene fra farmor.) Samtidig frosset abonnementet et halvt år frem til 01.08. 2011 som Adrian ved ab.avd. der foreslo. Jeg må dermed gi beskjed om oppsigelse av abonnementet innen 01.08. 2011 (2 mnd. oppsigelsestid?) eller det fra da videreføres.
-- RLH, 31.08. 2011: Jeg har glemt å gi beskjed om oppsigelsen og fikk derfor ny regning kr. 409,- forfall 12.09. 2011 som jeg betalte pr. TG i dag. Jeg tlf. igjen i dag og ber om permanent oppsigelse.
-- 20120213- Retur viasat-kort rekommandert kr. 128,- betalt.
--

x -- Canal Digital (Norgespakken) betalt pr. tg 22.02. 2010 kr. 433,-
 z-- TV Canal Digital Norgespakken + fakt.gebyr kr. 632,- bet.frist 27.05. 2010, ikke betalt. Betalt tg 15.06. 2010.
 z-- TV Canal Digital Norgespakken + fakt.gebyr kr. 632,- bet.frist 27.08. 2010, ikke betalt. Betalt tg 25.08. 2010.
x-- Avtale-Giro månedlig kr. 75,- (Canal Digital?) Betalt AG 23.05. 2010.
x-- Avtale-Giro månedlig kr. 75,- (Canal Digital?) Betalt AG 23.06. 2010.
 z-- TV Canal Digital Norgespakken (597) + fakt.gebyr (35 kr) kr. 632,- periode 01.12.2010-28.02.2011 bet.frist 27.11. 2010. Betalt tg 25.11. 2010.  -- TV Canal Digital Norgespakken (597) + fakt.gebyr (35 kr) kr. 632,- periode 01.03.2011-31.05.2011 bet.frist 27.02. 2011. Betalt tg 08.03. 2011. Samtidig (tlf 06090) avsluttet abonnementet, som dermed utgår ut mai 2011. Ingenting mere til Canal Digital å betale. (Betalte fra gave-pengene fra farmor.)
--
--

- NRK-Kringkastingsavgift (periode 01.07.10-31.12.10) kr. 1.217,16 betalt 25.07.2010 tg, bet-frist 31.07.2010, rlh ok.
- NRK-Kringkastingsavgift (periode 01.01.11-30.06.11) kr. 1.238,76. Bet-frist 31.01.2011. Betalt pr. tg 20.01. 2011.
- NRK-Kringkastingsavgift (periode 01.07.11-31.12.11) kr. 1.238,76. Bet-frist 31.07.2011. Betalt pr. tg 20.07. 2011.
- NRK-Kringkastingsavgift (periode 01.01.12-30.06.12) kr. 1.290,06. Bet-frist 31.01.2012. Betalt pr. tg 17.01. 2012.
- NRK-Kringkastingsavgift (periode 01.07.12-31.12.12) kr. 1.290,06. Bet-frist 31.07.2012. Betalt pr. tg 07.07. 2012.
- NRK-Kringkastingsavgift (periode 01.01.13-30.06.13) kr. 1.340,28. Bet-frist 31.01.2013. Betalt pr. tg 17.01. 2013.
- NRK-Kringkastingsavgift (periode 01.07.13-31.12.13) kr. 1.340,28. Bet-frist 31.07.2013. Betalt pr. tg 08.07. 2013.
- NRK-Kringkastingsavgift (periode 01.01.14-30.06.14) kr. 1.364,58. + "Tilleggsavgift pga sen bet" kr. 180,53. Bet-frist 21.03. 2014. Betalt kr. 1.554,11 pr. nb 12.03. 2014.
- NRK-Kringkastingsavgift (periode 01.07.14-31.12.14) kr. 1.364,58. Bet-frist 31.07. 2014. Betalt pr. tg 10.07. 2014.
- NRK-Kringkastingsavgift (periode 01.01.15-30.06.15) kr. 1.378,08. Bet-frist 31.01. 2015. Betalt pr. tg 22.01. 2015.
- NRK-Kringkastingsavgift (termin 2 av 2 for 2015) kr. 1.378,08. Betalt pr. AG 31.07. 2015.
- 31. jan 2016 Giro  863 Nrk Lisensavdelinga Avtalegiro Kringkastingsavgift Hjemme 01. feb 2016 kr 1.417,35 -
- 31. jul 2016 Giro  905 Nrk Lisensavdelinga Avtalegiro Kringkastingsavgift Hjemme 01. aug kr. 1.417,35 -
-

--- --- --- Telefon & Internett:
-- Jeg har 15.03. 2010 en telefon-regning liggende foran meg på omtrent 5.000,- kr. Betalingsfrist 20.03. 2010. Fikk utsatt betalingsfristen med en måned til 24.04. 2010. Betalt tg 26.04. 2010.
z   -- En telefon-regning, på omtrent 5.000,- kr. Betalingsfrist 20.03. 2010. Men: Jeg fikk 25.03. 2010 utsatt betalings-fristen til senest 24.04. 2010. Regningen betalt tg 26.04. 2010.
---- NAV Vindafjord sier 15.04. 2010 på sitt kontor at de skal betale 5.000,- av telefon-regningen når Idun har innbetalt til min konto 1.670,- kr. for sin telefon-regning. Og at de iøvrig innbetaler til min konto kr. 900,- til "krisehjelp livsopphold" for 9 dager a 100,- kr. (fra 11.04. 2010) frem til 20.04. 2010.
z-- Telefon-regningen (forfall 24-04. 2010) betalt tg kr. 6.624,-
z-- Idun betalte 27.04. 2010 sin andel av telefon-regningen og iøvrig så vi kom i balanse med hverandre.
 -- Telefon-regning kr. 4.850,- (pluss Idun kr. 2.664,- = kr. 7.514,-) bet-frist 18.06. 2010, ikke betalt. Jeg telefonerte 24.06. 2010 og snakket med Telenor om problemet med å kunne betale denne regningen. Det beste vilkår jeg kunne få og fikk var at den nu blir delt opp i 3, og skal da dermed betale 1. avdrag 2515,-kr. frist 20.07.2010 og 2. avdrag 2.500,-kr. frist 20.08.2010 og 3. avdrag 2.500,-kr. frist 20.09.2010. Ny telefon-regning vil komme 02.09.2010 ble jeg fortalt.
-- 07.2010 fra Idun til RLH kr. 2.700,- = Iduns telefon-regning. Ok.
--Telenor 3-delt telefon-regning (inkl. Idun) kr. 2514,86 bet.-frist 24.07. 2010 betalt pr. tg rlh 25.07. 2010. Og kr. 2.500,- betalt tg ok 25.08. 2010.
-- Telenor Trådløs Bredbåndruter, Dag % Natt, kr. 20,- bet.-frist 05.08.2010, betalt pr tg 25.07. 2010.
-- Telenor Trådløs Bredbåndruter, ny (4G), kr. 20,- bet.-frist 11.02.2013, betalt pr tg 04.02. 2013. I tillegg kommer ab. fom. 23.01. 2013 tom. 23.01. 2014. -
-- Telenor Trådløs Bredbåndruter 4G, Mobilt, D-link, kr. 01,- & frakt servicepakke kr. 49,- Bet.-frist 06.02.2014, kr. 50,- betalt pr nb PayEx 01.02. 2014. -
--

-- Telenor (Betalingsavtale - 1a3) forfall 24.07.2010 betalt kr. 2.514,86 - 25.07. 2010 tg.
-- Telenor (Betalingsavtale - 2a3) forfall 24.08.2010 betalt kr. 2.500 tg 25.10. 2010.
-- Telenor (Betalingsavtale - 3a3) forfall 24.09.2010 betalt kr. 2.500 tg 27.09. 2010.

-- Telenor (Betalingsavtale - 1a3) forfall 26.11.2010 betalt kr. 2.544,- tg 25.11. 2010.
-- Telenor (Betalingsavtale - 2a3) forfall 26.12.2010 ikke betalt kr. 2.544.
-- Telenor (Betalingsavtale - 3a3) forfall 26.01.2010 ikke betalt kr. 2.546,73.

-- Telefon-regning Telenor 02.09.2010 faktura 8098272961 forfall 18.09.2010 opprinnelig beløp 7.570.40 nu 5.090,73 inkassovarsel betalings-frist omgående. Purredato 30.12. 2010. Betalt 31.12. 2010 via farmor. Farmor tilbake-betales.
-- Telefon-regning Telenor 02.12.2010 faktura 8099676096 forfall 18.12.2010 opprinnelig beløp 5.585,21 (nu 5.090,73) + gebyr kr. 120,- + renter kr. 103,84 - totalt nu skyldig beløp kr. 5.809,05 - inkassovarsel betalings-frist omgående. Purredato 02.01. 2011. Betalt 31.12. 2010 via farmor. Farmor tilbake-betales.
-- Telefon- og internett-regningen Telenor (forfall 20.03. 2011) kr. 4.160,26. Betalt pr. tg 21.03. 2011. 
-- Telefon- og internett-regningen Telenor (forfall 17.06. 2011) kr. 3.197,78. Betalt pr. tg 09.06. 2011.
-- Telefon- og internett-regningen Telenor (forfall 17.09. 2011) kr. 2.967,62. Betalt pr. tg 13.09. 2011.
-- Telefon- og internett-regningen Telenor (forfall 17.12. 2011) kr. 3.080,30. Betalt pr. tg 09.12. 2011.
--
-- Telefon- og internett-regningen Telenor (forfall 16.06. 2012) kr. 3.107,58. Betalt pr. tg 05.06. 2012.
-- Telefon- og internett-regningen Telenor (forfall 14.09. 2012) kr. 2.224,83. Betalt pr. tg 04.09. 2012.
-- Telefon- og internett-regningen Telenor (forfall 21.12. 2012) kr. 3.044,49. Betalt pr. tg 10.12. 2012.
-- Telefon- og internett-regningen Telenor (forfall 20.03. 2013) kr. 2.928,09. Betalt pr. tg 12.03. 2013.
-- Telefon- og internett-regningen Telenor (forfall 19.06. 2013) kr. 3.230,84. Betalt pr. tg tidlig morgen 20.06. 2013.
-- Telefon- og internett-regningen Telenor (forfall 19.12. 2013) kr. 3.469,23. Betalt pr. tg tidlig morgen 14.12. 2013.
-- Telefon- og internett-regningen Telenor (forfall 19.03. 2014) kr. 2.363,59. Betalt pr. nb 12.03. 2014.
-- Telefon- og internett-regningen Telenor (forfall 30.04. 2014) kr. 606,54. Betalt pr. tb 30.04. 2014.
-- Telefon- og internett-regningen Telenor (forfall 19.06. 2014) kr. 4.117.15 minus feil kr. 1.562,50 = kr. 2.556,- Betalt pr. tg 20.06. 2014.
-- Telefon- og internett-regningen Telenor (forfall 19.09. 2014) kr. 1.422.34. Betalt pr. nb 19.09. 2014.
-- Telefon- og internett-regningen Telenor (forfall 19.12. 2014) kr. 3.790.60. Betalt pr. nb 14.12. 2014. (& bestilt AvtaleGiro) -
-- Telefon- og internett-regningen Telenor (forfall 19.03. 2015) kr. 5.150.45. - Betalt pr tg 19.03. 2015.
-- (31.03. 2015 avtalt månedlige fakturaer & AvtaleGiro pr. nettbank.)
--
-- 18. jun 2015 Giro 797 Telenor Norge As, Privat Avtalegiro Teleregning 4450543254093, betalt 18. jun 2015 kr. 355,22 -
-- 21. jul 2015 Giro 811 Telenor Norge As, Privat Avtalegiro Teleregning 4450543254094, betalt 21. jul 2015 kr. 882,53 -
-- 19. august 2015 Giro 823 Telenor Norge As, Privat Avtalegiro Teleregning betalt AG 19. august 2015 kr. 886,23 -
-- 18. september 2015 Giro  833 Telenor Norge As, Privat Avtalegiro Teleregning 4450543254096 18. sep    855,99 -
-- 20. 0kt Giro  843 Telenor Norge As, Privat Avtalegiro Teleregning 4450543254097  20. okt    1.255,51 -
-- 19. nov Giro  852 Telenor Norge As, Privat Avtalegiro Teleregning 4450543254098 - 19. nov kr. 856,00 -
-- 18. des  Giro  858 Telenor Norge As, Privat Avtalegiro Teleregning 4450543254099 - 18. des kr. 856,01 -
-- 25. jan    Giro  865 Telenor Norge As, Privat Avtalegiro Teleregning 4450543254101, 25. jan    1.154,00 -
-- 18.02. 2016 Giro  871 Telenor Norge As, Privat Avtalegiro Teleregning 4450543254102, kr. 939,87 -
-- 18. mar 2016 Giro  884 Telenor Norge As, Privat Avtalegiro Teleregning 4450543254103 kr. 2.486,00 -
-- 19. apr 2016 Giro  890 Telenor Norge As, Privat Avtalegiro Teleregning 4450543254104, 19. apr 2016 kr 2.076,55 -
-- 12.05. 2016 Giro 896 Telenor Norge As, Privat Avtalegiro Teleregning 4450543254105, 12.05. 2016 kr. 1 880,29 -
-- 20. juni 2016 Giro  903 Telenor Norge As, Privat Avtalegiro Teleregning 4450543254106, 20. juni 2016 kr. 1.554,00 -
-- 19. juli 2016 Giro  916 Telenor Norge As, Privat Avtalegiro Teleregning 4450543254107 kr. 1.753,01 -
-- 18. aug 2016 Giro  925 Telenor Norge As, Privat Avtalegiro Teleregning 4450543254108 kr. 1.626,86 -
-- 20. sep 2016 Giro  930 Telenor Norge As, Privat Avtalegiro Teleregning 4450543254109 kr. 2.057,85 -
--

-- -- Telenor Trådløs Bredbåndsruter MF-60, Mobilt Superbredbånd M (Kjedehuset, PayEx) kr. 20,- Betalings-frist 23.12. 2011. Betalt pr. tg 09.12. 2011.
-- Telenor.no faktura kr. 238,75 betalings-frist 16.04. 2012, betalt pr. tg 12.04. 2012.

-- ProIsp AS - Pro Start (20.11.2011-20.11.2012) hunwww.net kr. 120,- + Fornyelse av hunwww.net (12.02.2012-12.02.2013) kr. 69,-. Tilsammen kr. 236,25, betalt pr. tg 27.10. 2011.
--
-- Ny server-plassering for hunwww.net fra 01.11. 2011 ca. 100 Euro.
-- Server-plass, ca. 97 EUR betalt 2012 PayPal.
-- Server-plass, 97 EUR betalt 08.11. 2013 PayPal, dvs. 859,55 kr. (inkl. fakturagebyr 35,- kr.). Overført 14.12. 2013 med 860,- kr. fra min bankkonto. 
--


--- --- --- Diverse utgifter:
-- Års-avgift medlem Norges sopp- og nyttevekstforbund, kr. 300,- forfall 23.03. 2010. Betalt tg 23.03. 2010.
-- Års-avgift medlem Norges sopp- og nyttevekstforbund, kr. 300,- forfall 28.02. 2011. Betalt tg 18.02. 2011.
-- Års-avgift 2012 medlem Norges sopp- og nyttevekstforbund, kr. 350,- forfall 10.03. 2012. Betalt tg 13.06. 2012.
--
Års-avgift 2013 medlem Norges sopp- og nyttevekstforbund, kr. 350,- forfall 08.03. 2013. Betalt tg 15.04. 2013.
-- Års-avgift 2014 medlem Norges sopp- og nyttevekstforbund, kr. 400,- forfall 12.03. 2014. Betalt nb 03.03. 2014.
-- Års-avgift 2015 medlem Norges sopp- og nyttevekstforbund, kr. 400,- forfall 11.03. 2015. Betalt nb 14.03. 2015.
-- Års-avgift 2016 medlem Norges sopp- og nyttevekstforbund, kr. 400,- forfall 09.03. 2016. Betalt nb 03.03. 2016.

-- Års-abonnement 2011? eller 2010? tidsskriftet SPOR kr. 110,- Purring, forfall omgående. Betalt tg 18.02. 2011.
-- Års-abonnement 2011 tidsskriftet SPOR kr. 110,-  Betalt tg 09.06. 2011.
--
Års-abonnement 2013 tidsskriftet SPOR kr. 130,-  Betalt tg 23.05. 2013.
-- Års-abonnement 2014 tidsskriftet SPOR kr. 130,-  Betalt nb 17.06. 2014.
-- Abonnement 22.09. 2015 betalt og avsluttet kr. 200,-
z-- Bladet HjemmePC 09.2010 - 08.2011 kr. 769,- betalt tg 25.08. 2010. Husk: Sies opp! RLH, 06.04. 2011: ok, avsluttet.
z-- Bladet "Hagen for alle", abonnement avsluttet pluss 2 purre-gebyr a kr. 53, betalt 361,60 kr. pr. tg. 28.04. 2011.
--
-- NetCom, faktura kr. 483,34 betalings-frist 13.01. 2012, betalt pr. tg. 05.01. 2012.
-- NetCom, faktura kr. 327,15 betalings-frist 13.03. 2012, betalt pr. tg. 14.03. 2012.
-- NetCom, faktura kr. 278,00 betalings-frist 13.04. 2012, betalt pr. tg. 05.04. 2012.
-- NetCom-ab. sagt opp av meg pr. tlf. 28.03. 2012. Hele dette NetCom-abonnementet svindel og bedrag som jeg egentlig bare skulle betale kr. 78.- for. Når jeg likevel har betalt mere så er det fordi jeg ikke har hatt eller har tid og anledning til å rydde opp i det. Får jeg nu flere regninger derifra blir det hele politi-anmeldt.
-- TeliaSonera Norge AS (NetCom?) tilbake-betalt til RLH konto 30.05. 2012 kr. 222,30.

-- Nettsted, år 2012 kr. x.

-- Blekkskriveren.no, 12.11. 2012 svart skriver-blekk kr. 169,-
-- Spb1-EnterCard Norge AS, betalt pr. nb kr. 200,- rlh 12.03. 2014.

x    -- Avtale-Giro månedlig kr. 75,- (Canal Digital?) Betalt AG 23.03. 2010.
-- ut AG (AvtaleGiro) 23?07.2010 kr. 162?
x -- Idun skylder pr. 03.03. 2010 pappa kr. ca. ? 3 - 5 hundre kr.
-- Ferje 08.03. 2010 Arsvågen til Mortavika (Stavanger) med bil kr. 161,- (+kr. 35,- Idun passasjer) - Idun la ut.
xxx --
Ferje 11.03. 2010 Mortavika (Stavanger) til Arsvågen med bil kr. 161,-
x -- Idun betalte pappa 08.03. 2010 kr. 400,-
-- Idun lånte pappa kr. 600,- 08.-11.03. 2010 (kr. 300,- + kr. 200,- park.avg.+100,-kr) ikke betalt
q   -- Idun lånte pappa kr. 600,- 08.-11.03. 2010 (kr. 300,- + kr. 200,- park.avg.+100,-kr). Altså 600,- kr. ikke betalt, skyldig til Idun.
z-xx -- -- -- -- Betalt kr. 300,- av NAV 18.03. 2010 se deres Vedtak datert 17.03. 2010 -- Bensin trengs.

z -- Jeg betalte 3.000,- kr. til Trygve Einar Gjerde 01.07. 2011.
z -- SpareBank1 MasterCard Gold, kr. 200,- inn-betalt pr. tg. 13.07. 2012.
z -- Onsdag 14.11. 2012 kr. 1.500,- til Trygve Einar Gjerde betalt pr. tg, for fryser, sofa, A4-papir pluss til-kjøring. 
--

--- --- --- Uventede utgifter:
q   -- 20100303, betalt (TEG) ny dynamo-reim bilen fra bilverkstedet Varden Bil AS kr. 546,- Ikke betalt. Pluss evt. utgifter for TEG. Ikke betalt.
z-- Regning årsavgift 2009 bil Chevrolet kr. 3.435,- betalingsfrist 22.05. 2009. Betalt pr. tg 21.05. 2009.
z   -- Regning årsavgift bil Chevrolet kr. 3.245,- Betalingsfrist 22.03. 2010. (Denne bilen skal jeg kvitte meg med, selge, men må likevel betale årsavgiften for den i og med at skiltene ikke ble innlevert før 31.12. 2009. Skiltene dens skal jeg og må jeg innlevere innen 20.03. 2010 for å slippe ytterligere utgifter med den.) Enda ikke betalt, dermed påplusses kr. 250,- tilleggs-avgift. Det hele ble dog betalt pr tg 19.05. 2010.
z-- Årsavgift bil Chevrolet + Tilleggsavgift betalt tg 19.05. 2010 kr. 3.495,-  Iøvrig: utgår: EU-kontroll bil Chevrolet, frist februar 2010, skiltene innlev. før 20.03. 2010.
z  -- Jernvare-handel Nils Ramsvik i Etne. Tak-stiger. Tlf. 48 09 09 72. RLH snakket med ham og bestilte takstige 4 m 06.04. 2010. NAV gjort vedtak om å betale ( ekstern ). Ikke levert enda og ikke betalt enda. NAV har gjort vedtak om å betale den ( ekstern ). - Nils Ramsvik kom 13.06. 2010 med tak-stigen, regningen kr. 4.200,- sender han direkte til NAV Vindafjord. 
z   -- Reperasjon vaskemaskin, Karsten Veastad tlf. 90 52 57 14, elektriker) 09. og ca. 23.04. 2010, kr. 1.000,-, regningen sendes (ca. 25.04. 2010) og betales av NAV Vindafjord - se deres vedtak ( ekstern ) om dette.
-- Vaske-maskinen trenger igjen, siden våren 2011, en reperasjon.
-- Veien til eiendommen trenger mere og mere, siden sommeren 2011, vedlikehold med grus.
z -- 14.07. 2011 ny bærbar pc Lefdal Elektromarked A/S Haugesund kr. 3.324,- betalt kontant.
z -- 29.09. 2011
ny bærbar pc (ENTK85GN989NC PB LT P4600/6GB/500GB/15.6 - 3.895,-) + tilbehør Lefdal Elektromarked A/S Haugesund kr. 4.852,- betalt.
-- MasterCard Gold innbetalt 10.12. 2011 pr tg kr. 970,29 - is.
-- Nytt brukt kjøleskap kr. 300,- kjøpt & tilkjørt 27.01. 2012, betalt pr. tg 29.01. 2012 (giro 3243 1004 614).
-- 500,- kr. betalt 17.03. 2012 til TEG (97132869131) for kjøring tr tannlegen 15.03. 2012.
-- 700,- kr. betalt 12.04. 2012 til TEG (97132869131) for kjøring tr tannlegen 10.04. 2012.
-- Kr. 50,- betalt porto Norgespakke retur 13.05.2014 til Telenor av ikke bestilt mobil-tlf. ( ekstern ).
-- Husnummer-skilt, kr. 997,- betalt til Bokstavfabrikken 15.08. 2014.
-- Husnummer-skilt, kr. 355,- betalt til Lator Skilt Fabrikk AS 08.09. 2014.
-- Kr. 1.475,- for Poynting XPOL-A002 8 dBi panelantenne betalt til Multicom.no Bestillingsnummer: 6865323 fra 09.03.2016 13:18:41 -
--

-----
-- Faste regninger:

     -- Huslån
> Hus-lån, kr. 1.471,- månedlig autotrekk ca. 20. i hver måned. 1.471 x 12 = 17.652,-
     -- Kommunale avgifter + evt. eiendomsskatt > kommunale avgifter kr. 272,- pr. måned - dvs. kr. 3.262,- pr år. (Termin 1:2, 2010, kr. 1.631.) 3.262 : 12 = 272,- pr. mnd.
     -- Forsikring > 670,- pr. mnd. ca. 20. i hver måned - AvtaleGiro/Autotrekk - 670,- x 12 = 8.040,- pr. år.
     -- Hus vedlikehold >
     -- Dagligvarer > 10.000,- kr. måneden (henviser til oversikt).
     -- Bilen >
                    -- Bensin bilen >
                    -- Bilen, faste årlige utgifter > 01:
Falck Redning AS / Bil pr. måned 127,- kr. (pr. år. kr. 1.524,-). 02: Årsavgift bil ca. kr. 233,- pr. måned (årsavgift Chrysler kr. 2.790,-). 
                    -- Bilen, vedlikehold > 01: Diverse alminnelig vedlikehold ca. kr. xx pr. måned. 02: EU-kontroll: kr. xx pr. måned.
                    -- Brøyting til hus > pr. måned ca. kr. 125,- (ca. 6 brøytinger a kr. 250 = kr. 1.500,- pr. år).
     -- Oppvarming ved > kr. 500,- pr. måned - dvs. ca. 5 favner ved (a kr. 1.200,- ) årlig = årlig ca. 6.000,- kr.
     -- E-kraft / strøm  > ca. kr. 800,-? pr. måned.
     -- Telefon og Internett > pr. måned ca. kr. 1.400,- (pr. år ca. kr. 16.800.-).
     -- Tv og radio >
01: NRK-Kringkastingsavgift kr. 203,- pr. måned (pr. år. kr. 2.434,- 02: Tv Canal Digital Norgespakken + fakt.gebyr = ca. kr. 300,- pr. måned. 03: Tv Viasat kr. 200,- pr. måned.
     -- Medlemskap > -- Pr. måned kr. 25,- Norges sopp- og nyttevekstforbund (= årsavgift kr. 300,- ).
     -- Aviser / blader >
     -- Spare-konto > (tidligere kr. 1.000,- fast pr. måned)
     -- Bank-konto-utgifter > gebyr konto Sparebank1 månedlig ca. kr. 60,-
     -- Gjeld - kredittlån - skyld - >
     -- Uventede utgifter >

--- --- Denne oversikten over mine faste utgifter pr. måned (for år 2010) - uten flere viktige poster (hverken hus vedlikehold, bilen vedlikehold og bruk, sparing, gjeld, uventede utgifter, etc.) og basert på et meget innskrenket budsjett og liv på nød-bluss og uten mulighet for videre vanlig fremdrift og som heller ikke tar hensyn til de spesielt vanskelige forhold jeg og min familie har blitt satt i og heller ikke den utplyndringen og trakasseringen som har funnet sted, slik det har vært i 2010 - gir en utgift på kr. 16.386,- pr. måned.
--- --- Skal en i dette oppsett medregne de poster her i dette skriv oppgitt av faste månedlige utgifter på nødbluss som ikke er utfylt kommer de samlede mine månedlige utgifter på kanskje anslagsvis omkring 25.000 kr.
--- ---
13222-46561290
--- ---