----- Denne side: db201012.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.

17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. ---- 
----- 
--- Desember 2010 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 01. desember 2010, Vinberget:

   Omtrent 15 minus-grader Celsius her ute i natt. Og 14 minus-grader klokken 09.30 og klokken 23.
---
   Hvorfor er det i Norge så mange mennesker i offentlige og politiske stillinger som begår justismord og grotesk urett overfor sine med-borgere?
   Er det fordi de tror seg å ha rett til det? Eller fordi vi tror de har rett til det?
---
   Jeg avsender igjen et brev til Statens Innkrevingssentral i dag, i kveld ( intern ).
---
   Ankom meg et bevis på at det er Balder som spammer HUNs Gjestebok på Internettet med sex-fiksert reklame og annet sykt.
Det har han gjort lenge. Mye slikt og diverse sinnsforvirret har han gjort og fått med seg andre på i tiden frem til nu, siden efter kidnappingen av barna i april 2008. Både han, Trude og Gudmund har på så forskjellige vis og med hån og trakassering forurettet meg og barna. Med hensikt også ikke minst sjikane og fremmedgjøring. Fremgår at han spammer Heidi Vinnes ved NAV-kontoret i Vindafjord pluss Sjølbergerforeningen med det samme også!
   Dette er hva han spammer pr. e-post med og via:  
http://www.allalux.com/root.php  (( RLH, 04.12. 2010: FARLIG VIRUS! Jeg fikk pr. telefon beskjed om en som forsøkte å åpne denne Internett-adressen - og fikk sin pc alvorlig infisert med virus! ))

   Dokumentasjon (jeg har mere og):

From - Wed Dec 01 02:36:12 2010
X-Account-Key: account1
X-UIDL: 1291146797.10149.mail20.nsc.no,S=3450
X-Mozilla-Status: 0001
X-Mozilla-Status2: 00000000
X-Mozilla-Keys:                                                                               
Return-Path: <balderskjaervikhansen@yahoo.com>
Received: from sv06.e.nsc.no (vip1scan.telenor.net [148.123.15.75])
    by mail20.nsc.no (8.12.11/8.12.11) with ESMTP id oAUJpsVN007167
    for <hunwww@10.online.no>; Tue, 30 Nov 2010 20:52:22 +0100 (MET)
Received: from mail31.e.nsc.no (mail31.e.nsc.no [193.213.115.31]) by sv06.nsc.no with ESMTP id BT-MMP-512412 for hunwww@10.online.no; Tue, 30 Nov 2010 20:49:36 +0100
Received: (from mailuser@localhost)
    by mail31.nsc.no (8.14.3/8.14.3) id oAUJnawl011715
    for hunwww@10.online.no; Tue, 30 Nov 2010 20:49:36 +0100 (MET)
Received: from nm27.bullet.mail.sp2.yahoo.com (nm27.bullet.mail.sp2.yahoo.com [98.139.91.97])
    by mail31.nsc.no (8.14.3/8.14.3) with SMTP id oAUJkoZg000086
    for <hunwww@online.no>; Tue, 30 Nov 2010 20:46:54 +0100 (MET)
Received: from [98.139.91.69] by nm27.bullet.mail.sp2.yahoo.com with NNFMP; 30 Nov 2010 19:46:50 -0000
Received: from [98.139.91.48] by tm9.bullet.mail.sp2.yahoo.com with NNFMP; 30 Nov 2010 19:46:50 -0000
Received: from [127.0.0.1] by omp1048.mail.sp2.yahoo.com with NNFMP; 30 Nov 2010 19:46:49 -0000
X-Yahoo-Newman-Property: ymail-3
X-Yahoo-Newman-Id: 992416.3049.bm@omp1048.mail.sp2.yahoo.com
Received: (qmail 43123 invoked by uid 60001); 30 Nov 2010 19:46:49 -0000
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=yahoo.com; s=s1024; t=1291146409; bh=6nxWX/DkOFUeWTCaIKIHepbwsVvF3kZeA53YsZU3RqE=; h=Message-ID:X-YMail-OSG:Received:X-Mailer:Date:From:To:MIME-Version:Content-Type; b=5PmsG6CtNhfga7/6l+P2ujUkv6jxVPvtZlZOtKmNZBHLKyTkdOX5Qa0xmYcDMOKz6iDylR0k9xMEloOsnX3enUOjIrUABQmzcqbHzWcLVPVJpUMgl9ADcbD0rqZfCKLCHjbA4y6dkQkYjOwpbGfRNOBrLF/ZmL0Eeps036ZNo4U=
DomainKey-Signature: a=rsa-sha1; q=dns; c=nofws;
  s=s1024; d=yahoo.com;
  h=Message-ID:X-YMail-OSG:Received:X-Mailer:Date:From:To:MIME-Version:Content-Type;
  b=C8ALPGqTL/deV+08SiKyggj7Nu5GRq+odVVjtc3efuK7FGrepFmXnCopIhZoQVEdd9uw/81Fur5vrd6Q+XS12LM9g6rX/ghwGkdI6qU1Z8M/jkf6xE8tzZRT/o1anA6fcju/7BZdNRsQ3AfGsm0dlRT+CyYb5p6h8fbpjhV2Qec=;
Message-ID: <668877.42109.qm@web46413.mail.sp1.yahoo.com>
X-YMail-OSG: Ers4mTQVM1nPVV4V1xnC2asVfGlPx3kpri4xPtEHJO6lPhV
 DDe02odkRN39Fo8xWd2kejmR99A6YaXJBXARXf9zkD9HtFlmBmbcWj6oKRdL
 _32XKSBM7r0I5Lw5M2MxU4XfabR1dOjAYOOZtw_x6rl2egvmpQiIXEIzZJx2
 GbAILMJal6cCKRNGQheqUS2gBqWTqH76_WhwiEZRJObcjwYBI3g0rXNu9MCP
 21RdJBvcD6XLmsE4HKnCFLDtiRoa2dwRZOySM4p7m
Received: from [189.27.183.39] by web46413.mail.sp1.yahoo.com via HTTP; Tue, 30 Nov 2010 11:46:49 PST
X-Mailer: YahooMailWebService/0.8.107.285259
Date: Tue, 30 Nov 2010 11:46:49 -0800 (PST)
From: =?iso-8859-1?Q?Balder_Skj=E6rvik-Hansen?=
 <balderskjaervikhansen@yahoo.com>
To: hunwww@online.no, Heidi.Hansine.Wika.Vinnes@nav.no,
        carlosxuma@alphaconfidence.com, sjolberg@online.no,
        balderskjaervikhansen@yahoo.com
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative; boundary="0-754891471-1291146409=:42109"
X-Xxroufqwki: sw=gld ver=1.2 d=0s tld=com st=wip
X-XClient-IP-Addr: 98.139.91.97

--0-754891471-1291146409=:42109
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

http://www.allalux.com/root.php=0A=0A=0A    
--0-754891471-1291146409=:42109
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<table cellspacing=3D"0" cellpadding=3D"0" border=3D"0"><tr><td valign=3D"t=
op" style=3D"font: inherit;"><div>http://www.allalux.com/root.php</div></td=
></tr></table><br>=0A=0A    
--0-754891471-1291146409=:42109--


---
---
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 02. desember 2010, Vinberget:

   Omtrent 14 minus-grader Celsius her ute i natt.
---
   Stoltenberg og Lysbakken og deres terror-regime vet utmerket godt hva de holder på med. Terror og uhyrlig grov kriminell virksomhet. Er noen så dumme å tro noe annet?
---
---

Ord kan si og gi mirakler

Ord kan si og gi mirakler
sagt i den rette kombinasjon.
Nødvendigheter og rettferds evolusjon
sagt ifra uskylds og samvittighets orakler.

Endevende og åpenbare verden
for å befri ifra gråt, nød og smerte.
Fra Guds dypeste kilder og munn i vårt hjerte
forløse oss for den videre ferden.

*

Rune L. Hansen, 02.12. 2010, Vinberget.

***
---
---

   Rettssikkerhet er noe som man hører om, men som ikke eksisterer i Norge!:
   «Rettsløse barn og foreldre -Det er vår erfaring at den manglende rettssikkerhet nærmest inviterer til at det skjer overgrep. Den manglende
rettssikkerhet som Benneche beskrev for 32 år siden, er ikke særlig bedret etter at vi fikk ny lov i 1992. Så lenge systemet får fortsette å leve som i dag, vil overgrep skje i rettsløshetens navn» Advokatene Feydt & Hamborgstrøm om dagens barnevern, Dagbladet 16.10 1999 
   Monday at 10:58am ·

   Rettssikkerhet er noe som man hører om, men som ikke eksisterer i Norge!:
   Dette system ble sterkt kritisert, særlig av Gerd Benneche med sin bok fra 1967 om rettssikkerhet i barnevernet. Den nye loven skulle i større grad sette barnas interesser i sentrum, og ivareta rettssikkerheten. Barnevernsnemndene ble nå erstattet av fylkesnemnd, bestående av en jurist, to tilkalte sakkyndige medlemmer og to lege-medlemmer.
   Omsorgsovertakelse kan representere det mest inngripende vedtak overfor enkeltmennesker. Mange vil oppleve vedtak i fylkesnemnda som langt mer vidtgripende og alvorlige enn en streng fengselsstraff. Men selv i de enkleste straffesaker, som et biltyveri eller en promillesak, er rettssikkerhetsgarantiene adskillig bedre. Det er vår erfaring at den manglende rettssikkerhet nærmest inviterer til at det skjer overgrep også etter den nye loven.

   Politiets etterforskningsoppgaver i straffesaker kan minne om barnevernsarbeiderens utredning. Begge skal finne frem til de faktiske forhold: Om den tiltalte frifinnes eller dømmes, eller om barnet skal fjernes fra sin familie. Politiutrederens rolle er nøye regulert i straffeprosessloven og forskrifter: Ingen må forklare seg for politiet, men skal gjøres kjent med sine rettigheter, den siktede har rett til å være bistått av forsvarer, og avhøret blir gjennomlest eller opplest, og man kan komme med endringer, presiseringer, rette opp misforståelser m.m.

   I barnevernssaker er dette helt annerledes. Man mangler fullstendig regler for innhenting av informasjon. Den enkelte barnevernsarbeider avgjør fritt om samtaler med impliserte tas over telefon eller ved personlig fremmøte. I stor grad benyttes telefon i så måte. Den avhørte foreholdes ingen rettigheter og heller ikke mulige konsekvenser av saken. Ofte nevnes det ikke engang at de opplysninger som gis, blir skrevet ned og brukt i saken. Man får ikke lest opp det saksbehandler skriver ned, og opplysningene blir ofte nedskrevet uten at det stilles et eneste kontrollspørsmål. Den informasjon som innhentes, nedskrives på en måte som synes å være av sterk subjektiv karakter, preget av den enkelte saksbehandlers oppfatning.

   Informasjonen blir også i stor grad sortert, ut fra hva den enkelte saksbehandler anser for å være relevant.

   Vi opplever gang på gang at våre klienter og vitner ikke kjenner seg igjen overhodet når de blir foreholdt det som er protokollert i dokumentene. Pga. systemet i fylkesnemnda med utstrakt bruk av skriftlig materiale i stedet for å holde seg til muntlighetsprinsippet, som er helt sentralt i straffesaker og sivilprosessen utenom barnevernssaker, kan skriftlige «vitneutsagn» blir brukt hemningsløst. Det saksbehandler skriver ned - uansett hvor galt det er referert - blir ofte et viktig bevis i seg selv. I barnevernssaker bygges det derfor ofte på annen-, tredje- og fjerdehånds opplysninger, og ikke sjelden på anonyme meldinger.

   Anonyme meldinger vil det være umulig å forsvare seg mot, fordi man ikke vet hvem kilden er, om kilden er troverdig, om kilden har førstehånds kunnskap, eller bare har hørt mer eller mindre løse rykter, om kilden står i et motsetningsforhold til foresatte osv.

   I straffesaker vil det være helt umulig og ulovlig å bruke anonyme henvendelser på denne måte. I rundskriv har Riksadvokaten sterkt advart mot bruk av anonyme kilder, og nevner spesielt at disse ofte er diktert av hevn, misunnelse eller ondskap, og at man gjør rettest i å gå ut ifra at dette er tilfelle.

   Det er ofte behov for sakkyndig utredning i barnevernssaker. Gang på gang oppnevner barnevernet, uten forutgående kontakt og fullstendig over hodet på den private part, sakkyndige. Ofte benyttes da sakkyndige med tilknytning til barnevernet, eller sakkyndige satt opp på lister utarbeidet av barnevernet. Dette kan være sakkyndige som mer eller mindre er økonomisk avhengig av barnevernet, ofte tidligere ansatte eller med nær tilknytning her.

   Slike sakkyndige opptrer ikke sjelden på møter med barnevernet uten at den private part er tilstede, og får svært ensidig informasjon. Slik får man i utgangspunktet negative synspunkter på den private part, før utredningen er påbegynt. I sakkyndige rapporter kan vi ikke sjelden lese at de sakkyndige ukritisk bygger på helt feil faktisk grunnlag, f.eks. barnevernets subjektive nedtegning av vitneforklaringer, angivelig «referater», som sterkt bestrides av vitnene selv.

   I straffe- og barnefordelingssaker er det selvsagt at det er retten som oppnevner sakkyndige, etter at partene har hatt anledning til å uttale seg. Det ville ha medført ramaskrik om politiet, fordi de satt med økonomiske midler, ensidig skulle kunne oppnevne sakkyndige, eller om den rike part i en barnefordelingssak skulle kunne bestemme dette, fordi den annen part ikke har midler. I barnevernssaker er det barnevernet som har midler og derfor ofte tiltar seg retten til diktatorisk å oppnevne sine sakkyndige. Om et barn skal fortsette å bo hos sine foreldre eller ikke, vil ikke sjelden være avhengig av om den ene eller den annen sakkyndige oppnevnes. Vi har opplevet saker der de sakkyndige oppnevnt av barnevernet har gitt klare konklusjoner om omsorgsovertakelse, hvoretter vi etter lang kamp, og kanskje pga. tilfeldigheter i tillegg, har fått oppnevnt nye sakkyndige. Disse har så slaktet de tidligere rapporter, og konkludert med at det beste for barna er at de forblir hjemme.

   I straffesaker må de rettspsykiatrisk sakkyndige sende sin erklæring til Den rettsmedisinske kommisjon, som veier rapportens faglige innhold, både premisser, vurdering og konklusjon. Sakkyndige utredninger i barnevernssaker avgis derimot uten noen form for overordnet faglig kontroll, noe som ikke sjelden medfører at man kan lese de mest selsommme uttalelser i rapporten. F.eks. at mor misbruker heroin, basert på blod- eller urinprøve som kun viser at mor har tatt Paralgin Forte, som viser seg å være foreskrevet av lege. I et annet tilfelle konkluderte den sakkyndige med at far var kronisk narkotikamisbruker, basert på urinprøver som ikke tilfredsstilte de gjeldende minstekrav. Vi kunne ha gitt ytterligere eksempler, nærmest i det uendelige.

   Barnevernet avgir sin innstilling, som ofte er et sammendrag av negative opplysninger om de foresatte. Ikke sjelden uttaler barnevernsarbeiderne seg om en rekke av de vanskeligste spørsmål innen medisin, psykologi, pedagogikk og jus med en overfladiskhet som av og til er henimot grenseløs. Vi har lest reservasjonsløse omtaler om et barns utseende, særlig hodeform, som bevis for at mor misbrukte alkohol under svangerskapet.

   Behandlingen i fylkesnemnda er en prosessuell bastard. Man skal holde seg til sivilprosessens regler «så langt disse regler passer». Dette betyr at prosessen i fylkesnemnda varierer fra fylkesnemnd til fylkesnemnd - et prosessanarki med et sammensurium av bevisførsel, lesing av dokumenter som egentlig er skriftlige meningsytringer, skriftlige vitneopptegnelser som igjen blandes med muntlige forklaringer i nemnda. Noen ganger ønsker nemnda de sakkyndige tilstede, andre ganger ikke. Noen ganger dukker det plutselig opp nye opplysninger fra den offentlige part, opplysninger som barnevernet har sittet med lenge, uten å bekjentgjøre dem på forhånd. Det refereres til skriftlige opptegnelser fra anonyme vitner - til dels rene slarveopplysninger som opphøyes til sannhet.

   Den manglende rettssikkerhet som Benneche beskrev for 32 år siden, er ikke særlig bedret etter at vi fikk ny lov i 1992. Kanskje er grunnen til rettsløsheten at det ofte dreier seg om samfunnets svakeste. I tillegg er saker om omsorgsovertakelse i et lukket system, der presse og offentlighet ikke har adgang, og der byråkratiet får leve i fred i sin egen verden, og kan møte kritikk med taushet, under henvisning til taushetsplikt.

   Så lenge systemet får fortsette å leve som i dag, vil overgrep skje i rettsløshetens navn.

   Rigmor Jakobsen:
   Ja....så mange som får livet sitt sterkt forringet pga at dette får fortsette.....Skammelig er det at det er de svakeste som alltid skal lide!!Det er kun lovbryterene i dette landet som slipper å sloss for sine rettigheter!!!!

   Torhild Hamre:
   det er bare å bli kjeltring !!

   Torhild Hamre:
   Oppfordrer alle 80 åringer til å begå et ran så de blir fengslet fremfor å ende på aldershjem


---
---
   Marius Reikerås, 01.12. 2010:
   Norge elsker å moralisere overfor andre land om hvor flink staten er til å beskytte menneskerettighetene. Men, hva med litt selvinnsikt? Hvor mange skjebner er det ikke som ligger i grus som følge av norske myndigheters handlinger og overgrep overfor egen befolkning? Hvorfor skrives det ikke mer om dette? Hvorfor stilles ingen til ansvar når det offentlige utøver sin makt feil? Og hvorfor godtar vi det?
---
---
   Frøydis og Stauda fikk ny time til tannlegen 08.12. 2010, fordi Stauda jo ble kidnappet igjen 05.11. 2010, for snart en måned siden, og derfor deres time-avtale der har blitt utsatt to ganger, og det blir nu den tredje gangen. Tannlegen telefonerte i dag og minnet om time-avtalen 08. desember og spurte samtidig om vi heller kan komme i morgen. At vi kan komme i morgen ser det ikke ut som, sa jeg, og om den 8. vet jeg enda ikke og er ikke opp til meg, på grunn av at kidnappingen og fangeholdet enda pågår.
---
   Frøydis sin telefon har det vært problemer med i det siste og har jeg derfor ikke nådd frem til, men jeg fikk snakket med henne igjen i dag.
   Hun fortalte blandt annet at Krisesenteret hadde sagt til Trude at Krisesenteret ikke er et oppholdssted for å holde på Stauda og gitt Trude beskjed om med alle barna å forlate Krisesenteret innen 1. desember. Så nu er de i Skoglandsveien hos Trude, hvor Trude kontinuerlig vokter på Stauda og setter på "Voldsalarm" om natten for at Stauda ikke da heller skal få sjangsen til å komme seg hjem igjen, etc.
   Og at Frøydis skal bo i Gudmunds leilighet i Haugesund nu i tre ukers tid.
---
---

   Jeg skrev
om Gerd Benneche og hennes bok i mine Dagboks-notater for 03. og 04. desember 2006, for nu fire år siden ( ekstern ), og skrev da følgende som jeg her nu gjengir:

   Den meget bra filmen ”Red Dust” som vi så og jeg omtalte forleden dag omhandler og berører på interessant vis i en viss grad mange aspekter vedrørende menneskeverd og menneskevern. Også så som barnevern, korrupsjon, tilgivelse, prestisje, politivold, etc.
   Apartheit-regimets terror-regime i Sør-Afrika hadde treffende nok også sin Barnevern-tjeneste, hvilket filmen så vidt i noen ”bi-setnininger” berører. Likesom også korrupsjon i selve Sannhets- og forsonings-kommisjonen (The Truth and Reconciliation Commission) berøres.
---
   Tankevekkende nok – og typisk nok! - er det ikke bare lov og rett Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune og ordfører Arne Bergsvåg i samme kommune og Politiet i Haugesund og det norske Statsadvokatembedet forbigår i den saken vi tidlig i år ble involvert i, - men de forbigår blandt annet også medmenneskelighet, fellesmenneskelige, umistelige verdier og nestekjærlighet!
   Hvordan vil de komme til å unnskylde seg overfor sin familie, sine barn og barnebarn, overfor sine nærmeste, og sine naboer, etc.?!
   Satser de alt på at denne saken (og flere?) ikke vil komme frem i offentlighetens lys?! Eller satser de alt på at barn og barnebarn skal være eller bli likedan?! Eller satser de alt på at korrupsjonens makt og mektige skal forsvare seg?! Eller vil de løgnaktig komme til å påstå at vesentlige sider av saken dessverre er unndratt offentligheten (hemmelighets-stemplet)?! Eller at saken var for komplisert for de?! Eller hva?!
   Interessant!
---
   Temaet rettssikkerhet i det offentlige Barnevernet har jevnlig og ofte vært satt under fokus i Norge i løpet av de siste omkring 100 år, - og særlig i de siste omkring 50 års tid! Mangt og meget grovt umenneskelig og forskrekkelig av slikt har hvert eneste år, i svært mange massemedier – ofte på løpende bånd, vært satt under fokus. Mange tusen ganger! Samtidig som dette tydelig nok hele veien bare har vært den lille toppen av et enormt stort isfjell. Og samtidig som det ifra svært mange hold har blitt fremlagt mengdevis med tilsvarende annen dokumentasjon – og bøker!
   I svært så lang tid har altså svært så mange mennesker meget alvorlig forsøkt å sette en stopper for denne grove uretten! Men har ifra visse bestemte hold om og om igjen blitt møtt med motvilje, falskhet og korrupsjon.
   Jeg kunne her nu ha remset opp tusenvis med avis-overskrifter, tusenvis med artikler, mengdevis med bøker og mengdevis med tv-programmer, etc.! Som stadfester det samme og dreier seg om det samme! Det samme farlige, korrupte, rystende og grovt menneskefiendtlige offentlige norske Barnevernet.
   Mange vet hva som foregår, men våger ikke å si stort. Og mange vet hva som foregår, men makter ikke å si stort. Bare å makte å offentliggjøre litt av slikt noe, i den norske massemediaen - tilnærmet 100 % styrt, kontrollert og sensurert av den norske Arbeiderparti-ideologien - er en stor bragd!
   En stor bragd som likevel altså grundig og om og om igjen i mange år har blitt gjort!
   I mange tilfeller blir det efterpå ifra mange hold sagt og forlangt, at: Dette må vi gjøre noe med! Dette må vi endre på! Slikt noe må ikke få lov til å skje!
   Og hva skjer så i realiteten efterpå? Tilnærmet ingenting! Om og om igjen.
   Det lille som skjer om det skjer noe stort efterpå ifra ”ansvarlig” hold, er visse endringer og justeringer for å videreføre ugjerningene! Samtidig som det blir sagt og reklamert for at nødvendige endringer og justeringer er vedtatt og fattet!
   Alt dette sier i all enkelhet noe om korrupsjons-nivået i Norge.
   Kriminelle ”høyt på strå” og i de rette stillinger og posisjoner, stemplet og godkjent av Arbeiderparti-ideologien, sier og gjør det av ugjerninger som forventes av de – og ”vet” at de går fri, og at de belønnes og premieres for det!
   Hvem de er – og hva de har gjort – har de imidlertid selv dokumentert!
   Interessant!

   Bør disse kriminelle, som bak fasaden virkelig er grovt kriminelle, umiddelbart stilles til ansvar for hva de har gjort – og dømmes og settes til å bygge nye og flere fengsler, hvor de kan fengsles med sin straff?
   Eller hva?!
---
Når våkner de levende døde? Og hvem og hva er de levende døde?
---
   Et aldri så lite eksempel på en slik bok, - utav veldig mange forskjellige, tilsvarende og andre:
   ”Rettssikkerheten i barnevernet” av advokat og journalist Gerd Benneche, Universitetsforlaget – Norges almenvitenskapelige forskningsråd, 1967. En nokså omfattende, tørr og snirklete bok på omkring 300 sider. Med mangt og meget fullstendig grøsselig og forskrekkelig innhold – om hva den offentlige Barnevern-tjenesten holder på med, og hvordan! Noen av forlagets ord, på bakside-omslaget, sier kortfattet og tørt meget om innholdet i boken:
   ”Uverdig et rettssamfunn konkluderer Gerd Benneche efter å ha gått igjennom protokollene for 29 barnevernsnemder i 1963. / Barnevernslovens bestemmelser yter ikke tilstrekkelig rettssikkerhet, og verre blir det når praksis ikke engang efterlever loven. / Advokat og journalist Gerd Benneche har gjennom flere år behandlet barnevernsproblemene i dagspresse og i tidsskrifter. Denne boken er ikke noe debatt-innlegg. Her er en nøktern og saklig juridisk analyse – men mellom linjene finner De en alvorlig anklage mot de vellykkedes passivitet og likegyldighet overfor samfunnets svakeste medlemmer.”
   Hvem som i Arbeiderparti-ideologiens okkuperte samfunn mere eller mindre tilfeldig eller periodevis utvelges eller bestemmes å være de ”vellykkede” og hvem de ”svakeste” sier forlaget og boken lite om. Og når det gjelder å sette en stopper for den svært så omfattende grove kriminelle ordning og praksis er boken forsiktig i berøring og drøftelse med mange ordninger og muligheter, uten å makte eller ville konkluderende perspektiver.
   Siste setning i boken omhandler – uten at forfatteren er klar over det - egentlig i begge retninger folk flest, og nærsagt hvem som helst:
   ”Det kan ikke være et rettssamfunn verdig at denne gruppe mennesker, som selv lite forstår å hevde sin integritet, skal være beskåret den rettssikkerhet de sterke tar som et selvfølgelig fundament.”

(...)

   Jeg omtalte i Dagboksnotatene i går boken ”Rettssikkerheten i barnevernet” av Gerd Benneche. Både denne boken og svært mange andre og mye annet som omhandler det samme temaet eller den offentlige norske Barnevern-tjenesten, samt mine direkte og indirekte erfaringer og aktive studier i flere tiår, viser tydelig noe sørgelig forferdelig som nærmest er for utrolig meget utrolig til å være sant. Men det er dog sant og sikkert nok. Nemlig dette:

   Det er ikke bare unntaksvis at den norske Barnevern-tjenesten bryter og forbigår lov og rett og helt selvfølgelig medmenneskelighet. Det er det alminnelige. De forholder seg i det hele tatt ikke til noen som helst lov og rett på alvor! Annet enn loven om å drepe og ødelegge, mest mulig sterilt hygienisk renslig, - for å skjule blod, gråt og lik. Og i sine utrolig mange store og små ugjerninger støttes de aktivt av Arbeiderparti-ideologiens etater, instanser og mennesker! Det er det motsatte som er unntakene.
   For utrolig til å være sant? Det er dog sant og sikkert nok. Og det er heller ikke vanskelig å grundig finne ut av hvordan det faktisk både foregår og forholder seg.
   Skal vi skikkelig finne ut av hvordan det forholder seg, og få det frem i lyset? Og skikkelig og grundig gjøre noe med det?
   Men be ikke bukken eller kjeene eller involverte om å passe på havresekken!

---
---
   Absolutt ingenting berettiger den overflod av uhyre kriminell galskap som skjer i regi av det såkalte barnevernet og dets medspillere. Absolutt ingenting.
---
   Den dokumentasjon og de solide beviser mange av oss sitter inne med overgår enhver av de fleste sine villeste fantasier med hensyn til terror, trakassering og tortur. Så også med hensyn til omfanget av det. Norge er gjennomsyret av det, bak kulissene og propagandaen.
   Alt dette er det mange sterke involverte kriminelle krefter og deres med-spillere som ikke vil at skal komme frem for offentligheten. Dette må ikke overraske, kneble eller utrydde oss. Det er viktig for oss å på så forskjellige vis tenke på god beredskap og soliditet.
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, fredag 03. desember 2010, Vinberget:

   Omtrent 15 minus-grader Celsius her ute i natt også. Og 13 minus-grader klokken 16.
---
   Birger Schroll, 03.12. 2010:
   ... jeg begynner at føle dette som en Symfoni!
-en vellyd av velargumentert og veldokumentert sang imot det byråkratiske diktaturet som i mange år har herget i dette skjønne landet.
Mange stemmer nå i med faglighet og saklighet -poesi og kundskap...
Til vårn begynn fuglende kanskje at synge med osse..."Stoltenberg Symfonien" kanskje! *:...)
---
   Jeg kjørte til Skjold og handlet dagligvarer i dag.
---
   Martin Larsen, 02.11. 2010:
   We gotta educate the educators.
---
---
   Arbeiderparti-ideologien og dens kvasi-femi-regime (som ble ytterligere særlig forsterket under Grøss & Gru Harem Brunstland, "lands-morderen") tilsikter og spiller bevisst og hensynsløst på super-egoismen og grådigheten i kvasi-femi dominans som alt-gjennomtrengende i og for Norge. Dette resulterer katastrofalt i mye kriminell galskap i vårt samfunns relasjoner og instanser. Deriblandt den stadig latente og bak kulissene pågående borgerkrigen mellom kjønnene, som i det ekstreme og perverse overtramper og foruretter blandt annet og særlig familien, ekteskapet, mannen som far og barna. Og stimulerer og tilstreber det verste i kvinne-kjønnet, hvor positiver blir til groteskt sin motsetning: forfengelighet, hovmod, babbel, sex-fiksering, grådighet, falskhet, etc.
-- En markant tydeliggjøring av dette ser en særlig i regimets såkalte barnevern, hysteriske, livsfarlige flokker med tull-høner som opererer som terror- og likviderings-enheter, som "stats-autoriserte" synse-mafiaer, gitt funksjon som både keiser, anklager, dommer, bøddel med mere. Tilnærmet fullstendig fritatt for lov og rett, med full opp-backing fra og av regimets øvrige instanser og propaganda-maskineri, via nøkkel-personer ("nyttige idioter" uten moral eller samvittighet). Og veksel- og sam-virkende i de uhyrlig mange såkalte barnefordelingssaker, med de samme kriminelle ekstremer. Og selvfølgelig ikke minst også i de styrings-regulerende økonomiske diskrimineringer og trakasseringer.
-- Konsekvens og resultat, markant: Et terror-regime med under-avdelinger, nøkkel-personer og medspillere for terror, trusler, trakassering og tortur, skjult bak kulissene, falsk dokumentasjon og propaganda.
-- Norge pr. i dag!

---
---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 04. desember 2010, Vinberget:

   Omtrent 8 minus-grader Celsius her ute i natt. Og null grader i dag klokken 12.30 og halvt om halvt med lys blå himmel og skyer.
---

   Rune L. Hansen, 04.12. 2010:

   DRONNING SONJAS SKOLEPRIS - Hvor lovens LIKEVERD er det sentrale.
   Dronning Sonjas skolepris skal tildeles en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering på en fullverdig måte.
   Om Dronning Sonjas skolepris - udir.no
   http://www.udir.no/Artikler/_Satsingsomrader/_Dronning-Sonjas-skolepris/_Dronning_Sonjas_skolepris/Om-Dronning-Sonjas-skolepris/
   www.udir.no
   Dronning Sonjas skolepris skal tildeles en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering på en fullverdig måte, etter kriteriene under. Prisen er 150 000 kroner og en litografi av kunstneren Eli Hovdenak. Bildet heter "Inn i varmen" og er utviklet spesielt for prisen.

   Rune L. Hansen:
   Dronning Sonjas skolepris skal tildeles en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering på en fullverdig måte, etter kriteriene under. Prisen er 150 000 kroner og en litografi av kunstneren Eli Hovdenak. Bildet heter "Inn i varmen" og er utviklet spesielt for prisen.
   -- Kriterier for prisen:
   Likeverd betyr at alle elever skal få oppleve at de møtes på en likestilt og verdig måte.
   -- I de spesifiserte kriteriene for prisen, blir det understreket at vinneren av Dronnings Sonjas skolepris er en grunnskole eller videregående skole som:

•legger vekt på at hver enkelt elev får positiv oppmerksomhet
•sørger for at alle kan føle trygghet og tilhørighet på skolen
•praktiserer tilpasset opplæring på en fullverdig måte
•ivaretar elevenes rettigheter for deltagelse og medbestemmelse
•har en helhetlig og langsiktig plan for å realisere likeverd og inkludering som involverer elever, foreldre, lærere og skoleleder

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettsloven Vedlegg 8, Barnekonvensjonen, Art 29 Punkt 1:

1. Partene er enige om at barnets utdanning skal ta sikte på:
a) å utvikle barnets personlighet, talenter og psykiske og fysiske evner så langt det er mulig,
b) å utvikle respekt for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter og for prinsippene nedfelt i De forente nasjoners pakt,
c) å utvikle respekt for barnets foreldre, dets egen kulturelle identitet, språk og verdier, for de nasjonale verdier i det land barnet bor, landet hvor han eller hun eventuelt kommer fra og for kulturer som er forskjellige fra barnets egen kultur,
d) å forberede barnet til et ansvarlig liv i et fritt samfunn i en ånd av forståelse, fred, toleranse, likestilling mellom kjønnene og vennskap mellom alle folkeslag, etniske, nasjonale og religiøse grupper og personer som tilhører urbefolkningen,
e) å fremme respekten for det naturlige miljø.

   Rune L. Hansen:
   HVORDAN VIRKER DENNE PRISEN I PRAKSIS?

   Rune L. Hansen:
   I år 2010 fikk Kaupanger skole i Sogndal kommune tildelt Dronning Sonjas skolepris. Var Kaupanger skole verdig tildelingen av prisen?

   Rune L. Hansen:
   FARMOR
   ODDRUNN MARIE EIRIKSDOTTER DRAGE
   6858 FARDAL 02.12.2010
   MOB.93649361.

   hunwww@online.no

   DRONNING SONJAS SKOLEPRIS!
   LIKEVERDSPRIS?
   NATIONAL KATASTROFE.....?

   DRONNING SONJA tildelte i dag KAUPANGER SKOLE /SOGNDAL KOMMUNE.
   DRONNING SONJAS SKOLEPRIS hvor mitt farløse barnebarn er elev 6 år.
   I forkant for denne prisutdelingen tidlig i oktober 2010 ringte jeg dr.philos.professor Edvard Befring / oppnevnt leder/jury /som har syv jurymedlemmer /administreres av Utdanningsdirektoratet.
   Jeg/farmor tilkjennegav att jeg som farmor ...rart KAUPANGER SKOLE får en sånn pris ..når en av elevene /mitt..farløse/ barnebarn blir FRARØVET att hans FARMOR FÅR KOMME /vere med på BESTEFORELDREDAG ...open dag for alle...2 okt 2010 ?
   Dette må da vere i strid med STATUTTENE ....nettopp  
   ---ivaretar elevenes rettigheter for deltagelser og medbestemmelser?
   Jeg /farmor ble av mor til mitt barnebarn møtt med /hun gikk løs på min bil på skolens område .
   Videre NEKTET MEG Å BLI DER.TRUET MED POLITI OG REKTOR FOR Å FÅ MEG FJERNET!
   Jeg/farmor tilkjennegav jeg var kommet for å bli ...BESTEFORELDREDAG!!
   Moren frarøvet sin sønn /mitt barnebarn fra DELTAKELSE ..UNDERHOLDNING fra SKOLENS SENE sammen med sine jevnaldrende elever ved å brutalt ta FARMORGUTTEN /mitt barnebarn ..drog hjem ...med en gråtende gutt!!
   Jeg/farmor tilsa dr.philos.professor /leder JURY DRONNING SONJAS SKOLEPRIS om DE syntes dette var ok...hva med likeverdet...eleven ...besteforeldrer/farmor.....dette var jo en DISKRIMINERING...?
   Jeg/farmor tilsa jeg aktet å skrive et brev til SLOTTET / DRONNING SONJA hva pågår ......?
   Jeg/farmor minnet også HERR Edvard Befring ..om dette med KIRKEN /VÅPENHUSET ..hvor våpen skal legges fra seg . .før man går inn i selve KIRKEN?
   ...BURDE DET IKKE VERE SÅNN VED NORSKE SKOLER OGSÅ....uenigheter ligger vi av utefor SKOLEPORTEN....så har vi LIKEVERD FOR ALLE ..INGEN DISKRIMINERING ...INNENFOR ...SLIK JEG /FARMOR OG MITT FARLØSE BARNEBARN ER BLITT UTSATT FOR??
--------------------------------------------------------
..dr.philos.professor Edvard Befring....du truet ..vel meg ..på et vis...?
De ADVARTE MEG /FRARÅDET ..meg å skrive/noe brev til DRONNING SONJA!!
---------------------------------------------------
   Tårer har falt ved mine kinn...for mitt FARLØSE barnebarn....som hadde gledet seg til BESTEFORELDREDAGEN 2 OKT.2010?
   Jeg/FARMOR gir herved en BESKJED for videre UTDELING AV DRONNING SONJAS SKOLEPRIS....fordi?
   Ved svært så mange NORSKE SKOLER ..LANDSBASIS ...EKSISTERER NETTOPP SLIK JEG /FARMOR HAR SKISSERT..OGSÅ FEDRER..MØDRER BLIR NEKTET ADGANG ...BESTEFORELDREDAGER...JULETILSTELLINGER...SKOLEAVSLUTTNINGER...OGSÅ Å KOMME INN I KIRKEN VED JULE/SKOLEGUDSTJENESTE...å se/høre sine barn/barnebarn ..delta ...synge julens pris velkommen ...HELLIG JULEFRED!!
-----------------------------------------------
   Dr.philos.professor Edvar Befring.....så måtte jeg/farmor skrive brevet på e-post da for hele NORGES FOLK OG LAND!
   KJÆRLIG LIKEVERDSHILSEN
   FARMOR OG MOR
   ODDRUNN MARIE EIRIKSDOTTER DRAGE
   6858 FARDAL

   Rune L. Hansen:
   DRONNING SONJAS SKOLEPRIS!
   LIKEVERDSPRIS?
   NATIONAL KATASTROFE.....?

   Rune L. Hansen:
   For ordens skyld:
   Dronning Sonja er enda ikke informert om disse saks-forhold og iøvrig andre groteske forhold i og vedrørende saken.


---
---

   Jeg har tidligere vist hen til følgende vektige, viktige ord.
   Forfatteren (og Nobelprisvinneren, 1970) Aleksandr Solsjenitsyn skriver i et brev til Den sovjetiske forfatterforenings sekretariat, følgende – om sykdom og sunnhet i samfunnet:

   "Åpenhet, ærlig og full åpenhet, det er den første betingelse for sunnhet i alle samfunn, vårt medregnet. Og den som ikke ønsker denne åpenhet for vårt land, bryr seg intet om sitt fedreland og tenker bare på sin egen interesse. Den som ikke ønsker denne åpenhet for sitt fedreland, ønsker ikke å rense det for dets sykdommer, men bare å drive disse sykdommer inn i dets indre så de kan verke der. / 12. november 1969. / A. Solsjenitsyn.”

   Gjengitt i boken ”Mellommann i Moskva” av Per Egil Hegge, Oslo 1971.
   Aleksandr Solsjenitsyn visste hva han snakket om.
---
---

   
FARLIG VIRUS! Jeg fikk pr. telefon beskjed om en som forsøkte å åpne Internett-adressen som Balder spammet med som jeg omtalte her i Dagboks-notatene onsdag 1. desember 2010 - og vedkommende fikk straks sin pc alvorlig infisert med virus!

---
---

   Irene Børresen, 04.12. 2010:
   "Til Jens Stoltenberg fra Irene Børresen i dette øyeblikk: Jeg ser at du skriver at enkeltsaker skal tas opp med rette myndighet, men hvor henvender man seg når statstjenestemenn bryter lovverket på det groveste og andre statstjenestemenn sitter og forsvarer dem ved å henlegge politianmeldelser? Er det sånn i dette landet at borgerne bare skal finne seg i alt mulig fra myndighetenes side?"

---
---

   De politiske partiene har ikke lov til å være et valg mellom to eller flere onder i forhold til lov og rett.

---

   
Den skade og mishandling, ødeleggelse, utplyndring og til-intetgjørelse Trude og hennes med-spillere allerede har utsatt våre barn for bare ved å fangeholde og å kneble de over så lang tid i forhold til sin far og sin integritet  og sitt hjemsted og sine livsverdier er på så mange forskjellige vis og i det heletatt meget alvorlig. Den som sier eller tror noe annet er alvorlig syk.

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, 2. søndag i advent - søndag 05. desember 2010, Vinberget:

   Ned til 10 minus-grader Celsius her ute i natt. Nokså jevnt lett overskyet og 4 minus-grader klokken 12. Og 5 minus-grader klokken 16.30. Og 10 minus-grader klokken 21.
---
   Mange finner det politisk korrekt å forveksle de selvfølgeligste krav om lov og rett med det å være sint og bitter, etc.
   Da blir det dess mere politisk korrekt at det manes til tilgivelse - når hensikten egentlig er likegyldighet.

---

   Rigmor Fossdal:
   Det bør absolutt navngis.. de enkelte i "team" der barn dør under barnevernet OG som en følge av barnevernet.
   De er nemlig like ille som pinsesektlederen..
   Og slik sett er barnevern en sekt, meget fanatisk sådan! Og det er mange måter å "dø"... på...Kroppen kan bestå, men hva med det på innsiden som bv.systemet torturerer..
   Det er snakk om et folkemord - og hva bli aktørene da?

   Rune L. Hansen:
   Ikke bare mange barn mishandles, utplyndres og også dør under det såkalte barnevernet, men også ikke minst veldig mange foreldre. Og som den uhyre kriminelle sekt det såkalte barnevernet er, er de veldig veldig meget verre enn enhver annen sekt. Meget så meget mildt sagt.

   Rune L. Hansen:
   Ikke bare en sekt, men også en terror- og likviderings-enhet under en politisk ideologi.

   Rune L. Hansen:
   Og det forhold at Arbeiderparti-ideologien forvalter, forvrenger og monopoliserer kristendommen inn i sin ideologi, samt indoktrinerer befolkningen også i dette og slikt har jo gjort og gjør at kristendommen mere og mere har forsvunnet fra Norge. En kan dog ikke snakke om eller si at dette er noen som helst "lov-basert avkristning", det er så motsatt lov-basert som noe bare kan bli.


---
---

   Berit Mikalsen, 04.12. 2010:
   DU HAR SIKKERT HØRT SKRIFTSTEDET?..... OM DE BARE IKKE ETER AV KUNNSKAPENS TRE, Å DERMED LEVER EVIG!!!....Men har du tenkt over hva dette har betydd?. ...................Mennesker som har smertelig har fått åpenbart for seg, hva det vill si... med dybden av det menneskelige sin, og vidden av,og ringvirkningene der menneskelig kapasitet,venner og familie,de har virkelig fått smake hva det menes med *helvete på jord* Å DEM VILL MED DERES KJENNSKAP TILL KUNNSKAPENS TRE, Å DERES FORGREININGER, LEVE EVIG!! SAMMEN MED DERES ÅPENBARINGER........ samtidig som flere av dem befinner seg i en smerte, værre enn brennende flammer.... får å stanse ondskapen, å dens etsende angrep!! I forebyggende arbeide, for sine medmennesker!


---

   Berit Mikalsen, 04.12. 2010:
   Ja, det jeg er ute etter, er at en etterstreber, mer av evalueringer,å forbedringer i prosessene, ikke bare de beste promoteringer,for oppmerksomhetens skyld!! Ikke bare de vante tradisjoner, for de hyggelige minners å gjentagelsens skyld!! IKKE BARE DE FASTE SYSTEMER, FOR EFFEKTIVITETENS SKYLD....... MEN AT ALLT BLIR FØDT PÅ NYTT, I LIVGIVENDE PROSESSER I FORNYELSENS KRAFT, BASERT PÅ FEKS DEN HJERTE VARME, OG MENMESKERETTIGHETER, SOM SKULLE VÆRE EN SEØLFØLGE!!!!!

---

   Birger Schroll, 04.12. 2010:
   Åpenhet mellom mennesker:
   Viktigste verktøy i kampen mot løgn, mistenkeligjøring, rykter og slarv.
   Forebygger kriminalitet, sprekker og tysting.
   Åpenhet skaper scenen for kærlighet, ærlighet, tillit, tilgivelse og forsoning.
   Åpenhet er nøklen til menneskers hjerter *:)
   ......Wikileaks er bomben som sprengte alle porte ut...som den lille dreng i "Keiserens nye kleder" da han sa: "han har jo ikke noe på..."
   ...så går det

---

   Dagens norske myndigheter dømmer ulovlig mange mennesker til døden og i uhyrlige justismord og til mange år med terror, trakassering, tortur og utplyndring.
   Og det hele blir forsøkt skjult bak kulissene. Synliggjøringen av terror-regimet krever hvilkne handlinger og hva fra oss alle sin side?
   Og hvor tålmodige skal vi kunne være?

---

   Marius Reikerås:

   ‎- Justisdepartementet gambler med rettssikkerhet
   http://www.db.no/face.php?artId=14517474
   www.db.no
   ‎- Justisdepartementet gambler med rettssikkerheten i norske rettssaler...
   November 30 at 7:43pm ·


   Kristin Brataas:
   Jo ellers takk, falske diagnoser og falske rettspykiatriske rapporter !!!
   Staten dekker over staten !!

   Ove Johansen:
   Det er IKKE gambling man bedriver men kyniske handlinger utført av folk som vet bedre. Dette er staten, husk det....

   Liv Beathe Hauger:
   Sivile saker har ingen kontrollorgan, så da er de endelig blitt likestilt med negativt fortegn.

   Kristin Brataas:
   Det finnes ingen rettssikkerhet i straffesaker heller, i sær i straffesaker som er manipulert av staten !!

   Liv Beathe Hauger:
   Verden er ikke svart-hvit.

   Ove Johansen:
   Hvem sitter og vurderer hvem UD skal bistå når nordmenn kommer opp i fks fengslinger i utlandet? Joda det er en KRIPOS mann med krakk i UD. Fyren heter Sjur Larsen og er gammel KRIPOS mann, han er direktør for seksjon for konslulære tjenest...er i UD. Tror dere han er lojal med stakkaren som fengsles eller de som jobber i det Internasjonale politiet?
   Jeg vet av erfaring hvor lojaliteten ligger. Slike folk er kun lojale med sine kolleger, ingen andre. Rettssikkerhet driter man fullt

   Linda Salvesen:
   Vi er faktisk i krig i dette landet....

   Anne-Line Vestgård:
   Av erfaring så har jeg sett nok og fått nok av rettssikkerheten i Norge! For den finnes ikke! Også av rettspsykiatere som stiller diagnoser av værste sort etter kun to timer ,diagnoser som overhode ikke stemmer,kun for å være sikker på at d stakkars menneske blir dømt og får et ødelagt liv..Dette kalles justismord!

   Ove Johansen:
   Konklusjonene fra sakkyndige blir i 99% av tilfellene slik oppdragsgiveren vil ha dem. Oppdragsgiveren i slike saker er staten. Dette resultatet ser man helt klart er forskjellig i sivilsaker, hvor begge parter ofte er representert ved sine   sakkyndige. Mange sakkyndige opptrer ofte som godt betalte "ludder" for sin oppdragsgivere, dersverre, i de fleste tilfeller for staten. Enkelte kan ha 100 saker hvor ens rapporter alltid har gått i betalerens favør, igjen staten. Hva kan man da vente seg i en sak hvor den ene part fks er sosialklient? Jo vi ser at systemet kun passer staten og ingen andre, igjen desverre.

   Bente Vik:
   JUSTISMORD lever i beste velgående i Norge. Dem som tror noe annet, er naive.

   May Brith Harestad Hollos:
   Noen koster visst Stat og Kommune litt for mye, og blir fjernet av den grunn..

   Anne-Line Vestgård:
   Og mye som ikke tåler dagens lys!

   Linda Salvesen:
   Noen som har lest boka "Maktovergrep og justismord" av Berit Aarset? Jeg er så heldig å kjenne Berit,og denne boka tar virkelig for seg mye av det som blir skrevet om her. Anbefales! Berit er også på Facebook nå. Hun er dessuten en av pådriverne i Human Rights Alert Norway.

   May Brith Harestad Hollos:
   ‎@Bjørn, jeg står akkurat i samme situasonen som deg, om ikke verre.

   Linda Salvesen:
   Jeg prøver også å stå opp for det jeg tror på, men ikke alltid like lett da...å stå alene mot denne galskapen..

   Ove Johansen:
   Fri Rettshjelp i Norge: Man får "fri rettshjelp" i Norge dersom Norsk politi/påtalemyndigheter har sak mot deg i Norge. Dersom Norsk politi/påtalemyndighet har deltatt i Internasjonalt politisamarbeid, for deretter å ha trekt seg ut fra sli...kt sammarbeid får man IKKE noen form for rettshjelp, selv om saken fortsetter i annet land. saken kan ofte fortsette nettopp på grunn av opplysninger fra Norsk politi/påtalemyndighet, ofte er disse helt hensides all fornuft. Fra Norsk politi/påtalemynighet sier man enkelt; dette er ikke vårt problem, vi deltar ikke lengre i saken og vi har IKKE noen pågående sak i Norge. Fylkesmennene og de Norske domstoler sier det samme. Er dette rettssikkerhet? Man benytter nettopp slike "triks" fra politiets side når man har en RÅTTEN sak, man lar da andre nasjoner som ikke har snev av menneskerettigheter ved sine domsstoler "fikse" saken. Nordmannen kan ikke forsvare seg i slike sammenhenger i alle fall, saksdokumenter fra Norge får man ikke, man nektes alt av innsyn. Saken er helt KONGE for enkelte som endelig har fått satt "noen ut av spill", at uskyldige rammes er noe man må forvente , noen må da kunne ofres på det politiske alter i rettsstaten Norge. Rettsikkerhet hører hjemme i fest taler.

   May Brith Harestad Hollos:
   Jeg har Besultingsordre om å uttale meg fra Politijuristen, for jeg vet sannheten i alvorlig sak, der de andre feiga ut etter trusler. . Slå den..

   Bente Vik:
   Bjørn Paulsen.VELDIG GODT SKREVET!!!
   Første gang jeg skriver en kommentar i store bokstaver, men det du her skrev er så godt beskrevet.
   Folk er så passive så passive, til tross for at man blir foret med overgrepsaker fra myndighetenes side....
   Jeg skal ikke dømme noen, men jeg er svært skuffet og forundret over "Ola Dunks" manglene solidaritet og engasjement for uverdige og skamløse forhold i det norske samfunnet!
   Jeg håper at flere snart tar innover seg det fakta om hvordan det faktisk ER i samfunnet. Og engasjerer seg iallefall litt for å forandre på dette!
   Hjertesukk fra meg.

   Linda Salvesen:
   Sammen er vi sterke!!

   May Brith Harestad Hollos:
   Jeg våger.. Men venter bare til rette tid.. ellers er det 6 mnd til 2 år for å åpne munnen. Og det gjelder alle steder.. t.o.m. igjennom 3dje person og alt offentlig. Og Rettphyk har undersøkt meg, så det foreligger 3 Dokumentasjoner på at "ingenting i veien med mitt Hode" : ))

   Ove Johansen:
   Problemstillingen er enkel:
   Man ofrer enkeltmennesker fordi enkeltmenneskene i denne kategorien. Hvorfor; jo fordi dette er svake ubemidlede indevider som ikke engang er i stand til å danne en gruppe som kunne ha gjennomslag. Hvorfor; jo pga antallet medlemmer.
   Dette finnes det forskningsresultater på innen forsikringsbransjen når det gjelder blant annet svik saker. Har man resurspersoner i en slik gruppering ribber man først disse resurspersonene ved hjelp av statens ulike etater. Dette kan være; kemneren, politiet, bidragsforgden og en rekke andre. Hjelper ikke dette, ja så trekker man på sine journalist venner som setter i gang noen røver historier uten rot i virkeligheten. Hvor mange journalister jobber for denne usynelige statsmakten i Norge?

   May Brith Harestad Hollos:
   Har ikke peiling hvor mange jornalister som jobber for statsmakten i Norge, men jeg vet det er frimurere som filtrerer de fleste Aviser. - Og hva Jornalist vil sloss imot dem ?

   Ove Johansen:
   Mange media eiere har vel pressestøtten å ta hensyn til så det skal hard lut til før man trår over enkelte terskler vil jeg tro..

   May Brith Harestad Hollos:
   Psykopater i frimurerlosjen med Broderskapet. - Hilsen exsvigerinnen til Frimurerbanksjefen i Handelsbanken Stvg,
(Acta Innsidesaken) som forsøkes saken neddysset ..

   Rune L. Hansen:
   Presse-støtten både direkte og indirekte. F. eks. også i form av annonse-inntekter fra stat og kommune. Samt karriære-støtten, etc. Og ikke minst frykten for utestengelse, forfølgelse, trakassering, terror, osv.!---
---
 
   Hugo Sørli:
   http://hjelpfrahimmelen.blogspot.com/2010/12/tilgi-sa-du-kan-bli-fri.html
   I Kristus: Tilgi så du kan bli fri
   hjelpfrahimmelen.blogspot.com
   I livet opplever vi alle urettferdige ting som skjer med oss, vi kan velge å holde på det vonde og være bitter og sint, og la den forgifte vår fremtid, eller du kan velge å slippe det, og stole på at Gud vil gjøre opp. Du kan tenke og tro at dette er for vanskelig, du er blitt såret altfor mye. Du k...

   Rune L. Hansen:
   Mange finner det politisk korrekt å forveksle de selvfølgeligste krav om lov og rett med det å være sint og bitter, etc.
   Da blir det dess mere politisk korrekt at det manes til tilgivelse - når hensikten egentlig er likegyldighet.

   Hugo Sørli:
   Du har et godt poeng, og takk for at du nevner det. Jeg tror spekteret her er stort, og det blir for vanskelig å svare generelt. Selvsagt må man kunne få sin rett ang lov og rett. Det er stor forskjell på hardhet, blåøydhet og sann tilgivelse. Tilgivelse menes ikke med at man står med hatten i hånden og godtar alt. Men de som sliter med bitterhet, gjenkjenner den, og den ødelegger vår egen dag, og er en lite god følelse å bære.
   Jeg tror forresten det er sundt å ta et oppgjør som feks menneskeretts brudd. Men du merker fort når mennesker er bitre i det de gjør. Du merker det på ordene og holdningene de sprer.
   Men når du finner mennesker som kjemper i mot disse tingene med et sundt sinn, som feks Nelson Mandela med fler, så ser du storheten i det de gjør. Det er jo flere store mennesker igjennom tiden, som er fantastiske forbilder på hvordan de slåss mot et system, men med en karakter som gjorde dem store, og de vant selv og for andre.
   Jeg savner litt av dette i vår kamp, som feks menneskeretts bruddene som feks barnevern har forbrutt seg på. Jeg skjønner at en del mennesker som mister sine barn urettferdig og til dels grovt blir bitre, og du merker det på de når de prater. Men jeg tror denne bitterheten som de sliter med er mer ødeleggende for saken enn kjempende.
   Jeg skrev noe annet her også, som jeg egentlig ikke er helt ferdig med:  http://www.facebook.com/notes.php?id=1210536430&notes_tab=app_2347471856#!/note.php?note_id=10150241761665121
   Men kom gjerne med noen synspunkter :)

   Hugo Sørli:
   Jeg tror om det blir sånn at tilgivelsen krysser denne grensen hvor vi blir likgyldige til det vi ser, så har vi bommet stort.
   Den største tragedien er ikke onde menneskers brutalitet, men de godes taushet.
   
   Først tok de jødene
   men jeg brydde meg ikke for jeg var ikke jøde.
   Deretter tok de barna
   men jeg brydde meg ikke
   for det var ikke mine barn.
   Så tok de fagforeningsfolkene
   men jeg brydde meg ikke
   for jeg var ikke fagforeningsmann.
   Til slutt tok de meg.
   Men da var det ingen igjen
   til å bry seg.

   Jeg tror også på at sann genuin tilgivelse har en utrolig kjærlighet og omsorg i seg.

   Rune L. Hansen:
   Mange mennesker som arbeider og kjemper for menneskerettighetene og også mennesker på det uhyrligste forurettet som arbeider og kjemper for sine menneskeretter, blir selvfølgelig jevnlig klandret og forsøkt svertet med at de er sinte og bitre og hatefulle, samt paranoide og diverse sverting og diagnoser, ikke minst fra de kriminelle og deres applauderende (eller også betalte, fristede eller truede) med-spillere!
   Det ble og blir nærsagt alle i en slik situasjon. Og de uvitende eller likegyldige og forhastede slutninger følger fort og lett strømmen.
   Dette med tilgivelse, anger, forsoning, besinnelse,
bekjennelse, beskikkelse, bot og bedring, ikke minst tilgivelse, blir og ofte og altfor lett brukt mot forurettede mennesker og arbeidet for anstendighet, lov og rett. Dette og slikt er hensyn vi må ivareta når slik tematikk er fremme, for ikke å bidra til mere urett. Viktige forutsetninger for gjenopprettelse. Og for forsonelse.
   Men mange utnytter som sagt slikt noe.
   Og la oss heller ikke forurette berettiget sinne og harme. Og ikke heller hjelpesløshet eller maktesløshet. Det er ikke ofrene som skal forurettes mere - og det er så absolutt ikke de kriminelle og deres med-spillere som skal hjelpes, forties eller oppmuntres i eller for det kriminelle.
   Iøvrig: -- Bibelens NT, Lukas 17,3:
   Ta dere i vare! Om din bror synder, så tal ham til rette. Og dersom han angrer, så tilgi ham!


   Hugo Sørli:
   Det er nettopp det som er poenget, som martin luther king, Nelson mandela og Ghandi med flere.
   De forstod noen viktige prinsipper. De avler hva de sår. De forstod at om de gikk imot med vold, så ville dette bli brukt imot dem, og de kalt kriminelle, og tapte. Det er jo nettopp det de fleste bruker imot feks barneverns kjemperne. Fordi de er fulle av bitterhet og hat, så blir nettopp dette brukt imot dem.
   Ikke misforstå meg. Jeg forstår godt at en del reagerer som de gjør, og bare de vet hvilken smerte det er å gjennomgå det de har opplevd av overgrep. Poenget må jo være å bruke metoder som er mest effektive.
   Jeg vet hvem jeg støtter i feks overgreps saker gjort av staten. Men nå er det ikke jeg som skal vinnes. Det er staten, og alle medborgerne som er ignorante. I deres øyne så ser de kun hatet, og regner dem som noen som befinner seg langt i yttergrensen, og staten bruker dette fullt ut. Barneverns kjemperne ender jo som regel opp å slår sine egne. Sist så var det jo en barneverns gruppe som ble splittet i igjen. Det er jo egentlig ikke noe stort som skjer på den fronten, ingen gjennom brudd, bare masse utslengning av hat ord.
   Jeg tror det blir annerledes den dagen disse forskjemperne bruker andre metoder for å tilnærme seg publikum og politikere.
   Les om hvordan de store, som virkelig fikk gjort noe med saken hadde i sin filosofi. Resultatet er jo skrevet i historien!

   Rune L. Hansen:
   De er fulle av kjærlighet, først og fremst! Og deres reaksjoner, og ikke hva som blir påstått om de, må vi først og fremst respektere og forsøke å forstå. Selv for de av de sitt vedkommende som handler og uttrykker seg i fortvilelse, sinne ...og desperasjon. Verre med den og de som ikke adekvat respekterer eller hjelper i forhold til dette.
   Staten det er oss det, enhver.
   Og ord og uttrykk som er negativt ladet er ikke mindre berettiget eller hat-ord for at de kommer fra forurettede og ofre og ikke fra de kriminelle eller andre!
   De av de forurettede som ikke er større enn de er er vi også i neste-kjærlighetens navn forkjempere for!
   Skyld ikke på de, - skyld på deg selv!

   Hugo Sørli:
   Da ser du noe annet enn jeg Rune L. Det finnes riktig nok noen som er fulle av visdom og kjærlighet, men jeg opplever det i mindre tall.
   Jeg har full forståelse for desperasjonen, men jeg mener allikevel den ødelegger mer enn den bygger opp. Når man lever lenge nok i desperasjon og sinne, så gjør det noe med den som lever med den, den er som gift. De er ikke de eneste i verden som har opplevd urettferdighet. Det finnes store skikkelser som også har opplevd overtramp, men de brukte andre metoder/våpen enn frustrasjon og sinne. Disse skikkelsene er i seg selv bevis på at det finnes et annet og mer effektivt liv til å beseire ondskap.
   Jeg vil bare igjen få si at jeg forstår desperasjonen og fortvilelsen til disse menneskene. Det er bare at jeg tror på en annen strategi for å bekjempe ondskapen.

   Rune L. Hansen:
   Den dagen du selv og dine barn og din familie blir direkte rammet, Hugo Sørli, da vil de andre heller ikke se noe annet. Hva du iøvrig skriver er ondsinnet uforstand og et forskrekkelig vitnesbyrd om hovmod og mangel på visdom, kunnskap, orientering og neste-kjærlighet. Og den dagen du selv og dine barn og din familie blir rammet så blir liksom da også dine og deres reaksjoner en gift! Og heller ikke de eneste i verden som har opplevd urettferdighet, så som å bli frarøvet livets rett! Hva vet vel du med en slik innstilling og holdning om store eller små menneskers kamp og arbeide for sine og våre liv eller for rettferdighet!? Forsvinnende lite.
   Og hva vet du vel enda om den visdom og kjærlighet Gud under enhver omstendighet har gitt oss?!
   Forsvinnende lite.
   Våkn opp!


---
---

Fire lys

Fire lys er underveis for et barn.
Fred i sinnet, men gråt og uro i verden.
Hvor og med hvem tok barnet ferden?
Unnslipper barnet mørkets garn?

Er barnet trygt hos sin far og mor?
Hvem og hva jager og plager deres hjemsted?
Truer hva Gud sammenføyde for kjærlighet og fred?
Truer med splittelse en pakt så hellig og stor?

En pakt og skjebne for utfoldelse og glede.
Hva og hvem våger å splitte Guds kjærlighets bånd?
Hvor er den og de kriminelle sin ugjernings hånd?
Skynde seg for tilgivelse eller Guds vrede!

Fire lys er gitt for å verne, lyse og beskytte.
Far og mor, i pakt med Ordet, moder jord og Fader vår.
I deres favn og barm er barnets vern og kår.
Ordet og barnet er og blir født for at enhver skal lytte.

*

Rune L. Hansen, Vinberget, 05.12. 2010.

***

---

   Demonstrasjoner mandag 13. desember 2010 over hele Norge (og Norden?) for det selvfølgelige krav at barna skal slippes fri! Og hvis ikke det nytter: på julaften, 24. desember!!!

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, mandag 06. desember 2010, Vinberget:

   Omtrent 8 til 11 minus-grader Celsius her ute i natt og 7 minus-grader i dag klokken 12.
   Min fødselsdag i dag, 55 år. Og mine barn er enda ikke hjemme. Kidnappet, fangeholdt, kneblet, trakasserte, truet, hjernevasket, torturerte, fremmedgjorte og for iallfall i det minste noen av de sitt vedkommende langt på vei ødelagte og meget alvorlig skadet og utplyndret. Familien og vårt hjemsted og våre liv utplyndret, ekteskapet fullstendig ødelagt. Terroristerte, trakasserte og torturerte intenst og kontinuerlig nu i snart 5 år, fra representanter for det offentlige sin side. Og for meg og Trude sitt vedkommende pågående i omtrent 20 år.
   Iøvrig oversvømmes i dette saks-komplekset av tidsfrister, trakassering og trusler jeg må forholde meg også med arbeidsinnsats i forhold til, for at ikke jeg og mine barn skal bli rammet av de livs-ødeleggende konsekvensene av å forholde meg annerledes eller likegyldig til de. Jeg oversvømmes og vi overtrampes og jeg blir fullstendig ufrivillig og ytterligere livs-ødeleggende som et foraktet rusk i forhold til et enormt stort, menneske-fiendlig og uhyrlig terror-regime. Ikke den minste som helst likhet for loven eller respekt for likeverd, lov og rett fra et slikt terror-regime.
---

   Barnerov-industrien i Norge representerer et folkemord som involverer milliardvis norske kroner.
   For her å antyde bare noe av dette enorme, kriminelle penge-sluk:

   ‎90 millioner Barnevernstjenesten i Kristiansand koster i år samlet 90,3 millioner kroner, som fordeler seg slik:
   Drift av "barnevernet" 38 millioner kroner, såkalte hjelpetiltak i hjemmet 7,2 millioner kroner, såkalte hjelpetiltak for barn plassert utenfor hjemmet koster 45,1 millioner kroner.
   Så 32 "fosterbarn" koster Kristiansand 45,1 millioner kr. Mens hvor mange barn på såkalte hjelpetiltak, koster bare 7,2 millioner kr?  
   fvn.no > 32 barn i Kristiansand fjernet fra hjemmet i år
   http://www.fvn.no/lokalt/kristiansand/article813965.ece
   Så langt i år har det såkalte barnevernet i Kristiansand "sett seg nødt til" å flytte 32 barn vekk fra hjemmene sine ...

   Dette her altså bare noe sagt og av regnestykket i forhold til bare Kristiansand.
   Uten noe sagt om for eksempel pengene her ikke nevnt, som kommer i tillegg, som går til rettsvesenet, advokater, fylkesnemd, propagandaen, osv.

---
---

   Marianne Lund:
   Ole Sigurd Jakobsen:
   lysbakken og barnevernet har missforstått. det er mat som er TAKE AWAY, og ikke barn. art 18. FN S barnekonvensjon. det er foreldrene som har hovedansvaret for barnets beste, oppdragelse og oppvekst. partene er forpliktet til ikke å skille barn fra sine foreldre.

   Avon Lopez:
   Ja jeg vet dem skjønner ikke barnas helse og behov på godt å vondt. Dem ødelegger så mye familier, alle foreldrene og barn har sine rettigheter. Hvorfor er det så ufattelig for dem å forstå det, eneste dem tenker på er å ta barn vekk fra foreldre, fordi dem tjener på det. Det er som om dem elsker å se oss lide =/ Dem har ingen følelser og dem er motarbeidende. PENGER OG MAKT kalles det =/

---
---

   Marius Reikerås, 06.12. 2010:
   Ingen som jobber innen offentlig forvaltning blir stilt til ansvar. Selv ikke når de mest graverende justismord avdekkes, får det følger.

---

   Bente Vik:
   Også lenge de kan holde på uten at det får konsekvenser for dem....
   Jeg sier ikke mer! :(

---

   Marius Reikerås, 06.12. 2010:

   EMK artikkel 6 og FN konvensjonen artikkel 14 sikrer allmennhetens adgang til rettsmøter. Hvorfor har staten da lagt betydelige restriksjoner på allmennhetens rett til innsyn i saker som gjelder omsorgsovertakelse? Er det ikke viktig at allmennheten kan føre kontroll med utøvelsen av rettssikkerheten også i denne type saker?

   Monicha Nyhuus Aas:
   delt, godt spørsmål ;D

   Linda Salvesen:
   Dette er kjempeviktig,men staten har nok for mye å skjule i disse sakene!

   Anders Kleppe:
   Vi vet hvorfor. Og vi mangler bare lydopptak fra slike møter slik at vi kan få veltet rettspraksisen med løgnerske dommere...

   Kristin Brataas:
   Ja, dommerne er skyldige som bare f....de vet så inderlig vel hva de gjør på....og hva de er med på...det vil aldri finnes noen unnskyldning som er god nok....

   Kristin Brataas:
   Det er ikke det hår bedre i straffesaker, de er som regel avgjort på forhånd...i sær i saker der politiet, barnevernet og evt andre offentlige etater og domstolene samkjører mot enkelte personer...

   Monicha Nyhuus Aas:
   Som Per Sandberg skrev i sin status tidligre i dag, sakene som blir tatt opp i stortinget er avgjort før de forlater regjeringen, med andre ord er det samme praksis i norge fra øverste til nederste rangstige, og vi er så langt fra begrepet rettstat og demokrati som det går an å komme, dette er maktutøvelse av den mest skadelige sort ovenfor en befolkning. Og bare vi kan gjøre noe med det.

   Albert Johnsen:
   Et kjempegodt spørsmål, Marius, som jeg også har stilt meg. Den offisielle (og teoretiske) grunnen er nok at de involverte, kanskje særlig barna og foreldrene, skal skjermes for offentligheten. Foreldre skal slippe å identifiseres som "udug...elige" eller "uansvarlige", slik de fremstilles. Barn skal kunne gli inn i sine nye familier og ikke så lett kunne identifiseres som fosterbarn.
   Men dersom en spør seg hvilke reelle og praktiske konsekvenser denne ordningen har, så mener jeg at bildet forandrer seg. For det første er det fritt frem for en uverdig rettsprosess bak lukkede dører (simpelthen en god gammeldags hekseprosess), for det andre får ikke verken media, allmennheten og folk flest innsyn i dette som foregår.
   Konsekvens; ingen reel debatt, ingen relle korreksjoner av systemet. Det er fritt frem for statens egen propaganda om hvor fint alt er, og vi kan fortsette å konsentrere oss om menneskerettighetene i Kina.

   Monicha Nyhuus Aas:
   veldig bra kommentar Albert. Disse sakene bør behandles i åpen rett mener jeg, det bør i allefall være et reelt valg for barna og familiene det gjelder.
 
   Unn Simonsen:
   Norge er ingen rettsstat!
   For mye korrupsjon og svindel, fiksing og triksing!
   Norske lover anvendes ikke - heller ikke internasjonale konvensjoner som Norge har godtatt - men det er bare på papiret!

   Kristin Brataas:
   Barnevernsansatte er ikke kompetente til å vurdere foreldre som omsorgspersoner, det er heller ikke andre aktører i barnevernsindustrien. Foreldrene vet selv best hva de er og det kan hverken barnevernet, psykologer og domstoler overgprøve.

   Kirsten Versland:
   God innøvd praksis å ikke gi samværsforeldre med foreldreansvar parts status i fylkesnemd.

   Anja Gabriele:
   Ved å behandle disse sakene i lukket rett mistenkeliggjør de foreldrene ytterligere. Hadde det vært åpen sak ville folk fått høre de grenseløst spekulative utsagnene som fører til omsorgsovertakelse.

   Kristin Brataas:
   Barnevernet MÅ nedlegges !!
 
   Albert Johnsen:
   Jeg er veldig skeptisk til at slike prosesser skal kunne foregå bak lukkede dører. Intensjonen høres ofte så flott ut, men etter en stund utvikles det gjerne en ukultur. Det bør i det minste være valgmulighet for at de som er ofre i slike prosesser kan forlange åpenhet.

   Monicha Nyhuus Aas:
   Enig jeg Albert, når ting blir så lukket, blir det et såkaldt negativt rom, hvor utøverne av makt kan ture frem som de vil.

   Kristin Brataas:
   Maktmisbruk i regi av barnevernet foregår bak lukkede dører slik at ingen utenforstående skal få se eller høre hva som foregår. 

   Rune Fardal:
   DET ER EN GRUNN, til at prosessen er stengt. Den er ganske enkel:
Dersom den var åpen ville alle disse kunskapsløse av noen advokater, sakkyndige og dommere bli avslørt. Et konkret eksempel er advokat Trine B. Rysst i Bergen, som har knyttet... til seg psykologer som Eli Hallaråker. Advokaten bruker henne som sakkyndig, og hallaråker gir den konklusjon Ryst vil ha. Dermed vinner adv. Rysst frem ved hjelp av en fullstendig innkompetent psykolog. Det geniale er jo at en slik opplagt korrupsjon aldri blir oppdaget.    Rettsaken er lukket, sakkyndiges rapport er unndratt offentlighet, og dommen blir en vits. Ingen blir konrollert!
   Slik han disse besørge hverandres millionlønninger. Den dagen noen går inn å gjør en faglig vurdering av psykolog Hallaråker, den dagen ryker et slikt pyramidespill. Den dagen har dommere, til tross for advarsler blitt avslørt som delaktige i denne typen svindel.

   Rune Fardal:
   For den som har tilgang til rettsystemets data: Sjekk hvor mange saker adv. Rysst har, der Psykolog Hallaråker "tilfeldigvis" var sakkyndig. Sjekk så hvor mange av disse Rysst vant. tallet vil være sjokkerende! Det er omtrent som valgdeltagelse i kommuniststater : 110%!

   Marius Reikerås:
   Dette burde du få frem, Rune.

   Kristin Brataas:
   Jeg har tilgang til Rettsdata :-)
 
   Herman Ellingsen:
   Om familien (foreldrene) ønsker åpenhet for offentligheten, er det en side av saken. Det blir dog mer problematisk å spørre hovedpersonen (barnet) hvorvidt det ønsker en offentlig utbretting. Barn har som kjent (?) krav på anonymitet, og skal SKJERMES. Dette selv om foreldres ønsker måtte ofres. Summa summarum - barnets rettmessige behov for skjerming går foran foreldrenes mulige ønske om å forsvare seg i offentligheten. FN har vel en barnekonvensjon...?

   Elin Osaland:
   Barn er blitt en bestillingsvare for rike som er ute etter mer penger. Har observert mye av dette, de jobber i barnevernet ødelegger familier. Skifter jobb når deres egne barn blir større og bruker fosterbarn til å finansiere utdannelsen til egne barn. Fosterbarna fyker på hodet ut når de blir 18. Ofte ender det opp med at fosterbarnas barn og blir ofre. Har en mistanke om at det er et taktisk spill.

   Rune Fardal:
   Tro meg, jag har ekstremt mye data på disse to, og et par aktører til, men trengte psykologisk kunnskap til å avsløre forfalskningene. Den har jeg også fått etter hvert, så nå er det snakk om å redigere 11 års dokumentasjon av disse svindlere. Den kommer snart.

   Kristin Brataas:
   Jeg har blitt nødt til å legge jusstudier som privatist på is inntil videre pga dårlig økonomi.....

   Marius Reikerås:
   ser frem til det, Rune. Dette er viktig å få frem

   Serentinia Laoria:
   Bra Rune:)

   Albert Johnsen:
   Uten at jeg kjenner detaljene i det du sier, Rune, er dette nettopp slik ukultur som kan få utvikle seg fritt bak lukkede dører. Krav om offentlighet er et viktig element i EMK Art. 6 (retten til rettferdig rettergang), og det skal etter min mening svært tungtveiende grunn til å lukke en rett.

   Jeg mener at en iht EMK ikke har tilgang til å gi en slik generell adgang til å lukke bestemte typer rettsaker, men at hvert aktuelt tilfelle skal behandles individuelt. "Er det tvingende nødvendig i et demokratisk samfunn", er standardspørsmålet.
   Dette kan en også se av resultatet; det er ikke at en spesiell bv sak er tillatt lukket som er problemet, men den generelle regelen om lukket rett i bv saker som får virke over tid og som skaper ukulturen.

   Marius Reikerås:
   EMD har allerede sagt at EMK art 6 krever offentlighet også i barnevernssaker. Moser v Øseterrike er ett eksempel.

   Elisabeth Thorstensen:
   Barnevern er noe vi trenger. Men det vi har må rives ned og nytt må opp. Norge trenger ett nytt barnevern.

   Kristin Brataas:
   Nei, vi trenger ikke barnevernet, de skal bort for godt !!

   Marius Reikerås:
   Artikkel 6 og offentlighet under rettergangen. Har Fylkesnemnda og domstolene krenket offentlighetsprinsippet systematisk?
   av Marius Reikerås den 6. desember 2010 kl. 16:58

   EMK artikkel 6 sier blant annet at alle som et klart utgangspunkt, har rett til en rettferdig og offentlig rettergang.

   Under henvisning til EMK artikkel 6 § 1, er det mange som bør klage på at de ikke har en offentlig muntlig høring i saker hvor det offentlige er motpart.

   Ifølge Domstolens rettspraksis, innebærer rett til en offentlig høring under artikkel 6, en rett til en «muntlig forhandling" med mindre det foreligger spesielle omstendigheter som rettferdiggjør dispensere med en slik høring (se, for eksempel Stallinger og Kuso mot Østerrike , dom av 23. april 1997, Reports 1997-II, s. 679-80, § 51, og Allan Jacobsson v. Sverige (nr. 2), dom av 19. februar 1998, Reports 1998-I, s. 168, § 46 ).

   Strasbourg har gjentatte ganger understreket at offentlighet beskytter saksøker mot offentlige overgrep, og at dette er avgjørende for at den generelle tilliten til domstolen kan opprettholdes.

   Synlighet og publisitet skal kunne bidra til å nå målet om en rettferdig rettergang, en garanti som er en av grunnsteinene i et demokratisk samfunn (se B. og P. v. United Kingdom, sitert ovenfor, § 36 med en referanse til Sutter v. Sveits, dom av 22. februar 1984, Series A no. 74, s. 12, § 26).

   Dette gjør seg særlig gjeldende der det offentlige er motpart, se for eksempel Moser v Østerrike, hvor Østerrike ble dømt for EMK artikkel 6 brudd, både fordi det ikke var offentlig høring og fordi vedtaket ikke var offentlig.

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Ja alt som er med på å gjøre "LUFTA" uuthodelig for landets befolkning , skal elimineres.... ! Ellers får det kjedereaksjoner som er svært ugunstig for folkehelsa! En er jo så opptatt med fysikk og alt som har med fysisk helse å gjøre , så da er det vel så viktig att en ser ,hvor det mentale trykker også..! Jeg nekter å tro att landet ser seg fortjent med hemmelighold utover det strengt nødvendige i visse typer rettsaker....! Så må vi til livs dette med urett. Det er for mye uretferdighet i landet. Ved ansettelser ,ved forskjælsbehandling ,der en etterlyser en reell lik adgang til velferdens goder og landets goder uten å måtte kjempe for dette i landets domstoler, og ellers . Det tar for mye krefter fra folk ,og er usunt i lengden ,for landets sunne utvikling .. . ! EN reell følelse av att folk/nation er å regne med vis versa et offentlige apparat ,som er tjener for folket og ikke en tyrann ,en må kjempe imot er vel ett av grunnstenene i et sunt samfunn...! Og folket blir fornøgt . Slik det er i dag er dette en forbannelse ,og en skamm for Norge.....! Regjering må utbedre barnevern og desse sider med det første. Burte være innlysende , men istedet så må vi allmennheten pirke nåe så voldsomt for att de i styre og stell skal oppfatte att det virkelig er noe riv ruskende galt som må utbedres..ja snakk om et tregt folkeferd og et tregt byråkrati ... !

   Herman Ellingsen:
   Utdrag, FNs Barnekonvensjon, Art 16.
   1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv. -En offentliggjøring ville dermed bryte med Barnekonvensjonen...

   Albert Johnsen:
   Bv tjenesten bør etter min mening deles i to organisasjoner. Det er helt feil at den organisasjonen som gjennomfører omsorgsovertagelse, også skal være den som skal yte hjep til sine egne ofre. Slik tilbud om hjelp til f.eks. foreldre blir kun oppfattet som en ny krenkelse.
   Men det vi diskuterer nå er altså bare en (systematisk) krenkelse av EMK. Det er ikke vanskelig å finne både 10 og 20 krenkelser i en og samme bv sak, så det viser utvilsomt et system som trenger gjennomgang og forbedringer.
   Dersom en omsorgsovertagelse likevel skjer etter en rettsprosess som har vært utført iht alle prinsippene i EMK, skal i hvertfall jeg bøye meg for det. Men, slik jeg ser det nå, er det et langt stykke frem, dessverre.

   Elisabeth Thorstensen:
   Men kristin, hva med de som trenger hjelp?? Hvem skal hjelpe dem. Jeg skal selv kjempe mot barnevernet i tingretten, jeg blir behandlet feil av barnevern. Men mener fortsatt at vi har barn i norge som fortsatt trenger hjelp.

   Bettina Evensen:
   Men, man taper hele saken, om man krever slikt , eller annen rettferd.
   Man har entret "de pompøse herrer og damers arena" må vite.
   De ønsker å se deg stå med lua i hånda og trygle.
   Det bare funker ikke i 2010.
   eller--gjør det??

   Rune L. Hansen:
   ‎@Herman Ellingsen - å henvise til at Barnekonvensjons Art 16 punkt 1 ("Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv.") og å si at en offentliggjøring dermed vil bryte med Barnekonvensjonen holder ikke. Offentliggjøring skal nettopp bidra til å hindre vilkårlig eller ulovlig innblanding i både barnets og foreldrenes privatliv. Å si eller påstå at offentliggjøring og synliggjøring vil bidra til vilkårlig eller ulovlig innblanding i barnets eller foreldrenes privatliv er og blir molbo.


---

   Anbragte børn, 06.12. 2010:
   Børn bør blive hjemme ved deres forældre de første 2 år, hvis de ikke skal få tilknytnings problemer senere i livet. Kommunerne bør derfor heller ikke anbringe børn under 2år, hvis børnene skal have en chance for at klare sig som voksne!!

---
---

   Artikkel 6 og offentlighet under rettergangen. Har Fylkesnemnda og domstolene krenket offentlighetsprinsippet systematisk?
   Av Marius Reikerås on Monday, December 6, 2010 at 4:58pm.

   EMK artikkel 6 sier blant annet at alle som et klart utgangspunkt, har rett til en rettferdig og offentlig rettergang 
   Under henvisning til EMK artikkel 6 § 1, er det mange som bør klage på at de ikke har en offentlig muntlig høring i saker hvor det offentlige er motpart.

   Ifølge Domstolens rettspraksis, innebærer rett til en offentlig høring under artikkel 6, en rett til en «muntlig forhandling" med mindre det foreligger spesielle omstendigheter som rettferdiggjør dispensere med en slik høring (se, for eksempel Stallinger og Kuso mot Østerrike , dom av 23. april 1997, Reports 1997-II, s. 679-80, § 51, og Allan Jacobsson v. Sverige (nr. 2), dom av 19. februar 1998, Reports 1998-I, s. 168, § 46 ).

   Strasbourg har gjentatte ganger understreket at offentlighet  beskytter saksøker mot offentlige overgrep, og at dette er avgjørende for at den generelle tilliten til domstolen kan opprettholdes.

   Synlighet og publisitet skal kunne bidra til å nå målet om en rettferdig rettergang, en garanti som er en av grunnsteinene i et demokratisk samfunn (se B. og P. v. United Kingdom, sitert ovenfor, § 36 med en referanse til Sutter v. Sveits, dom av 22. februar 1984, Series A no. 74, s. 12, § 26).

   Dette gjør seg særlig gjeldende der det offentlige er motpart, se for eksempel Moser v Østerrike, hvor Østerrike ble dømt for EMK artikkel 6 brudd, både fordi det ikke var offentlig høring og fordi vedtaket ikke var offentlig.

***

   Herman Ellingsen:
   FN`s Barnekonvensjon (Art 16) stadfester at ingen barn skal utsettes for vilkårlig innblanding i privatlivet, altså ingen åpning for offentligheten. Hvordan kan EMK da kreve at denne barnets rett skal opphøre? At det ofte er ønskelig fra vårt ståsted (voksne) er hevet over enhver tvil, men...hvilket lovverk skal følges? Menneske- eller barnerettighetene?

   Marius Reikerås:
   begge deler er menneskerettigheter

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Ved å innlemme barnas rettigheter inn i foreldrenes ,er mitt forslag. Dvs. en anerkjennelse att barnets rett ikke er uavhengig av foreldrets rett.Da også bør foreldre retten styrkes i Norge. Videre så bør ,farløse ,morløse ,og barn som har mistet forelder i syykdom eller krig ,ha sin egen rett som slike .Å få være like mye hos sine fra skilte forelder,men det er bortskjemming av barn som har forelder å la dem ha noen særskilt rett ,annet en å få oppvåkse i sitt eget hjem med sine biologiske foreldre ,i kjærlighet og omsorg ,bare et biologisk forelder er i stand til ,i tilstrkkelig grad....!Tendensen ser ut for meg være ,under påskudd av att barnet har sin egen rett ,så skal mydigheter kunne enklere manipulere med lover som er defuse ,og dermed enklere vri det i den retning att det er staten sitt ansvar å ta over barnet ,hvis de har noe å sette fingen på hos foreldrene.Slike barneretter er da vil si i statens favør i overtakelses saker hos barnevernet.Det er i grunnen helt innlysende . Hvis forelder trenger assistanse i en begrenset periode for å kunne utføre foreldreansvaret så skal foreldre få all den støtte som bare er mulig ,slik att det Gud gitte oppdrag skal kunne fullføres på en tilfredstillende måte . Noe mindre en dette aksepterer ikke jeg iallefall og ingen burdte det,i dagens Rike oljenation Norge....! 

   Jaran Gaarder Heggen:
   ‎@Herman - Det kan vel kanskje være til barnets beste at det til tider er en offentlig innsikt i saken, da kunne mulligens flere av det "statens" overgrep vært unngått? Det burde kanskje også bli belyst at det veldig ofte er de samme personene i statlig systemer som fører saker til retten og at det ofte er de samme dommerne som dømmer for statens "rett"? og ofte så er vel både domstolens representant(dommeren) og statens representant mer enn på hils?
   Hvis dette hadde blitt belyst hadde vi kanskje fått en mer "rettferdighet" ved at saker f.eks. måtte føres av dommere fra andre områder, som ikke var kjente av barnevernets og påtalemyndighetens representanter i kommune/fylket der saken hadde tilhørighet? ikke vet jeg, men jeg vet at det føres mye urett i mange barnevernssaker, min mor jobbet aktivt med bl.a. dette i forbindelse med bistand til hjelp for tidligere rusavhengige...
   Det er rart at en ansatt ved en fylkeskommunal instans veldig ofte talte kommunenes sak rett i mot hvis kommunenes representanter hadde rett?
   Jeg har på følelsen at det er noen få innen barnevernssystemet som absolutt kun tenker på sin egen prestisje og dessverre synes jeg også det ser ut til at de aller fleste av disse står veldig langt til det røde når det gjelder politisk ståsted... så på den måten passer det jo godt inn i en sosial-kommunistisk stat som Norge har blitt... 

   Herman Ellingsen:
   Det er synd dersom det har utviklet seg et slikt bilde:
   1. Staten/myndighetene/Barnevern kjemper for barns rettigheter til å ha adekvat omsorg (håndheving av FN`s barnekonvensjon)
   2. Foreldre kjemper for voksnes rettigheter til å vilkårsløst ..."eie" barn, og EMK er en god brekkstang i så måte.
   På grunn av at barn ikke har stemmerett, er det vanskelig å høste gehør blant menigmann dersom dette bildet opprettholdes. BV vil bli sett på som å spille på lag med de svake og forsvarsløse, mens foreldre fremstår som higende etter status og NAV-stønad. Dette er et unyansert bilde, ikke så ulikt den demoniserende fremstillingen av BV og forherliggjøringen av enhver biologisk forelder man ser i visse kretser.
   Jeg håper og tror at EMK gir barn forrang foran voksne individer, selv om dette i mange tilfeller fratar foreldre deres rettigheter. Man kan ikke gjøre alle til lags, noen vil som regel måtte frasi seg sin rettighet. 

   Herman Ellingsen:
   Jaran - du har et perspektiv som er vidtfavnende. Du virker fortrolig med sannheten om at inkompetanse finnes overalt i samfunnet. Fallgropene er overalt. Som forelder burde man derfor ta ansvar, og SIKRE seg mot eventualiteter som skader sårbare barn. Selvsagt er det noen som vil argumentere mot dette, det finnes krefter som ØNSKER et stort omfang av dårlige omsorgssituasjoner. Dette er grunnen til at så mange ressurrsvake har havnet i en (midlertidig) foreldrerolle. Disse ble lokket av penger og status, men systemet fravristet dem det fordi de i etterkant ble veid for lette og ble "disket". Moder Stat fremstår som et imponerende alternativ til en mor og en far, akkurat som NAV allerede har blitt et godt alternativ til en forsørgende ektefelle. Jeg ser også rødt...overalt.

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Det er etter min beste samvittighet foreldrene som er ansvarlige for sine barn...i de tilfeller de ikke er ansvarlige forelder ..så må ett hjelpeapparat inn.....! Det betyr ikke att staten skal automatisk overta et barn....veldig kostbart for staten. Hvis du mener att FNs barnekonvention er i samsvar med skaperenn i dette tilfelle ,så tar du feil Hermann. Den er antikristelig i sitt vesen. Og Norge som en kristen nation ,burdte holde sg for god til å bryte med Guds lover.....! Å tenke rationellt fra staten sin side og EU ,er etter min menig kriminell handling ,og bør opphøre ,med en gang. Ellers blir begrepet "MYNDIGHETER I NORGE " ensbetydende med djevelen og antikristelige handlinger .

   Jaran Gaarder Heggen:
   ‎@Herman - Det er nok i de fleste tilfeller slik at barnevernet gjør en bra jobb, jeg har selv vært nødt til å melde bekymring til dem en gang og de gjorde en god innsats og det riktige i det tilfelle, men det er i de sakene der de utøver feilaktig makt(misbruk) kontroll fra offentligheten kommer inn...
   og det å forherlige staten/barnevernet på den måten du ser ut til å gjøre her er heller ikke noe særlig bra i Norge så har barn uttallelsesrett fra 9 år eller noe og det bør respekteres i mye større grad en det blir gjort i barnevernssaker...
   Men jeg er også helt enig med deg i det med foreldre som anser barn som "eiendom"... man skulle synes at foreldre skulle forstå at det å ha barn er ett privilegie ikke en folkerett.!!! 

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Ikke en menneskeskapt rett Jaran , men en Gudgitt rett. Det glemmes ofte . Privilegie skal det ikke være heller . Da er vi ute på viddene , enda engang . Hva skal såsom være det gjeldende samfunnssyn i Norge... !Jo Gud og hans bud ...Ikke noen menneskeskapte itiden holdninger .....!

   Herman Ellingsen:
   Jon Ragnar - Jeg forstår din fortvilelse over at myndighetene (bl.a. via rause NAV-stønader) fremdyrker splittede familier. Det er her jeg bringer inn "splitt-og-hersk" tanken, en strategi jeg tror er bevisst fra øverste hold. Hvorvidt EMK ...eller FN`s Barnekonvensjon medvirker til- eller hindrer ytterligere splittelse, kan nok diskuteres i det uendelige. Men som forelder bør man være seg sitt ansvar bevisst:
   1. Se til at barn ikke fødes på grunn av selviske hensyn.
   2. Når du en gang HAR barn, vit at det er en jungel der ute. Ikke still deg klar for hogg...er du ikke i stand til å skjerme barna, så straffer du både barnet og deg selv. Å ha barn er ingen rettighet, men å ha foreldre ER en rettighet. Du kan som forelder altså altså bli lovmessig erstattet.
   Jeg vet det er tøffe vilkår, og at mange foreldre skulle ønske det var lettere å etablere familieidyll. Men som sagt - det er en jungel der ute. Supermann (eller Gud om du vil) kommer ikke alltid til unnsetning. 
 
   Jaran Gaarder Heggen:
   ‎@Jon Roger - Det er ikke en rett, det er og blir ett privilegie all den tid det ikke er alle forundt å kunne få barn...
   OG de som mener at det er en rett, dere er på vidda, for i det øyeblikket dere prater om rett til å FÅ/HA barn så prater dere også om barn som en eiendom og ikke som ett individ med egne meninger, tanker og følelser.
   Og i dagens samfunn er det i tillegg mange mennesker som ikke bør være foreldre, rett og slett fordi de ikke vet hvordan, hvem sin plikt det er til å lære dem det, det vet ikke jeg... men det er mange som ikke er skikket eller egnet til å være foreldre og det gjelder like vel for de som er godt bemidlet som de som ikke er så godt bemidlet...
   Og du som prater om gud, sies det ikke også at denne gud har ytret noe om å ha respekt og nestekjærlighet for alle? er det nestekjærlighet å føde barn hvis man ikke klarer å oppdra dem til å vise respekt og hensyn til andre individer?

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Bedrevitende vegrer seg ikke i sin utalelse om andres begrensninger i barneoppdragelse.....! Det er kun èn's rett .Nemlig Gud's .. !Så ikke kom her og kom her med noe svada .!
 
   Jaran Gaarder Heggen:
   det er som Herman sier det er ingen folkerett å være forelder, men det er en barne-/folkerett å ha foreldre...
   Barnevernet og staten skal i så måte være barns beskytter og sørge for dette, men i de fleste tilfeller vil jeg si at å sette ett barn på instutisjon eller flytte dem fra fosterhjem til fosterhjem ikke sørger for retten av å ha foreldre...

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Jeg er sjokkert over de påstander dere Jaran og Hermann kommer med , og med dette å gjøre seg til dommer i andres saker ,slike som oppvekstvilkår . Det er like urettferdig som det å si att du kjenner næsten ,uten å ha snakket med den selv eller fått grunnlag utifra et nært bekjentskap ,til å uttale deg. Og da institusjonen "BARNEVERN "går i bresjen for en slik holdning ,ja så er det ikke rart att det er så til de grader gale i dette landet....!

   Jaran Gaarder Heggen:
   ‎@Jon Ragnar (beklager feilskrinving i navnet i forrige kommentar) - Hva da med de som ikke er relgiøse? har dere da fratatt dem alle rettigheter med ett sveip? og hva med de som har andre religioner enn din, hvor står de i denne debatten?
   Det er forskjell på Gudfryktighet, ærefrykt, respekt kontra fanatisme... fanatiske relgiøse er like farlige uansett hvilken relgion de påberoper seg.
   Man skal vise respekt for alle individer uansett om de går på 2 eller 4, om de har pels eller hud, om de lever i stråhytter eller betongblokker, om de har penger eller ikke...
   Det er mange som tror menneske er en klasse for seg og at vi kan ta oss til rette som vi vil, men fjerner vi alle de andre individene på denne kloden, så vil vi også fjerne oss selv.
   I denne debatten er det ikke relgion vi snakker om men lover skapt av mennesker og utøvelsen av den, hvis din gud hadde vært den som var enerådende, så ville det ikke vært konflikter i verden... og jeg må dessverre si at denne guden har gjort en forferdelig dårlig jobb på det området...
   men... tro på det du vil, bare regn med at det blir satt spørsmål med ytringene dine på lik linje som alle andre, det jeg skriver har ingen ting med at jeg ikke respekterer det du står for og den troen du har, du har den samme respekt som jeg viser for alle andre individer.

   Herman Ellingsen:
   Jeg har selv prøvd en sak for EMD, der den andre forelderen til mitt barn påførte barnet et ubegrunnet hat mot meg. Barnet fikk på denne måten sterk samværsvegring. Sakkyndig, samt alle rettsinstansene slo fast at barnets negative følelser overfor meg bunnet utelukkende i feilaktige fremstillinger fra mor.
   Som voksen følte jeg at min, samt barnets rettighet til samvær ble hindret. Jeg trodde at EMK kunne korrigere utfallet til rettsavgjørelsen i Norge, men de stadfestet den. Hvorfor?
   Jeg velger å tro at EMK lot hensynet til barnet stå foran alt annet, han var tross alt hjernevasket til å tro at jeg var broren til Satan.
   Jeg tror rettsvesenet kommer ut av dette med noenlunde ståkarakter, i motsetning til den karakteren jeg vil gi til mor. Dessverre var BV for svake til å gripe inn tidsnok, det er nemlig vanskelig å motarbeide en forelder som har barn som hovedinntektskilde. BV har det ikke lett.

   Jaran Gaarder Heggen:
   ‎@Jon Ragnar - Jeg vil nå be deg om å vise til hvor din gud har sagt/ytret seg om at det er en menneskerett å "FÅ" barn?
   Og jeg ber om at det ikke er en tolkning av tredjepart, men den faktiske ytring...
   For meg blir det veldig feil å trekke relgion inn i en debatt om menneskelagde lover og enkelte menneskers/instansers måte å håndheve/bryte disse på.

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Men har et forelder fått et barn så er det ikke menneskers rett eller nations rett å komme inn som en fiende til forelder ved å bestemme over forelder om retten til å ha barnet . Har Gud Gitt deg ett barn så er det med andre ord urett staten utøver ved å tilegne noen status i den forbindelsen til foreldrene , Dyktig eller udyktig forelder. Er dette så vanskelig å forstå.? Ja du spør om hvor i Guds ord det står. Gud bruker ikke ordet "MENNESKESKAPT RETT" men sitt ord om att er et barn født så er det ikke uten hans viten og vilje, det sier i seg selv att da er det Gud gitt ..Uansett om foreldrene er såkalte kristne eller ikke .Dugelige eller udugelige foreldre sett med bedrevitende kuratørers øyne. Ellers er Bibelen full av rettledende veivisere ,som alle bør rette seg etter ,også staten i sine lover og utøvelse av makt overfor innbyggere ..! Ellers er ikke staten fundert på det han kaller seg selv ,"EN KRISTEN NATION " med grunnlovsbestemmelse i så måte ,dervhor Kongen er den øverste beskytter . Ja det er vel behov for å finne ut om en tjenestegjørende i det militætre er Dyktig eller ikke Dyktig som sådan ,men å overføre dette til foreldrene er uten tvil et menneskerettsbrudd ,og slettis ikke et Gud gitt bud...! Så kan dere bedrevitende bortforklare så mye dere bare vill .! Men husk att dere en dag skal stå til rette foran Guds trone ,for all urett også . Der er vi alle likemenn hvor ingen slipper unna .

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Rettsvesen, rettsvesen . De har nok å gjøre med reelle saker ,om de ikke skal benyttes till å dømme i barnefordelignssaker , og barnevernsssaker. Etter min mening er det ikke rettsvesensts oppgave å være i en slik posisjon. Men siden det er menneskeskapte tvister i forståelsen av nåe så opplagt som hvem skal være forelder til sine Gud gitte barn ,ja så er vel nationen ikke en Kristen Nation lenger .Eller ? Og deav trenger inhumane FN regler og menneskekapte synsingslover ,for å være rettferdige i all urettferdigheten...! De skaper problemer fremfor å være løsningsorienterte ...! Hvem tjener på alt dette ,jo bare de institusjoner og domstoler som har sitt levebrød av andres påbelagte plager ... ! Nåe må gjøres med retts og rettferdighets bevisstheten i landet vårt også..
   Å bruke den fremtidige generasjon til slike collective avstraffelser i form av barnebortfjerning fra sine foreldre , og urettferdige fordelingssaker , er forkastelig, mildt sakt.

   Jaran Gaarder Heggen:
   ‎@Jon Ragnar - Jeg er helt enig med deg i dette, men skal ett barn lide hvis en forelder(eller begge) ikke er i stand til å ta vare på sitt barn?
   Min mening er jo at staten ved barnevernet da bør gjøre sitt ytterste for å hjelpe i disse tilfeller med rettleding og tilrettelegging istedenfor å ta barnet bort fra foreldre som har det vanskelig... det finnes faktisk mange erfarne foreldre som kunne ha bistått med hjelp... men ... foreldre med problemer tør ikke lenger å spørre om hjelp fordi barnevernet har blitt det det har blitt...
   Så vi er nok i bunn og grunn enige om det meste Jan Roger, det er bare ordvalget som er forskjellig.
   Jeg synes ikke det er riktig på noen måte at barn skal tas bort fra foreldre med mindre de blir psykisk/fysisk misbrukt, det bør heller bli gitt utvidet hjelp for at foreldrene skal klare sine plikter ovenfor barnet...
   Det jeg reagerte på er at du mente det var en folkerett å FÅ barn...
   Det du kaller bedrevitere er nok det jeg kaller statens representanter som kun jobber for egen prestisje.
   jeg lurer på hva du mener skal gjøres i ett tilfelle der ett barn blir slått eller seksuelt brukt/misbrukt av sine foreldre? eller der et barn blir utsatt for psykisk vold som ikke engang vi voksne klarer å takle?
   Skal det ikke da være mulig å gripe inn? eller er det foreldrenes rett å gjøre det de vil for så å stå til rette for denne guden den dagen de dør?
   Høres ganske anarkistisk ut for meg...

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Det du sier er att forelder som drikker og er i rus og dus , som ikke lar seg kurere ,så følger ofte vold med i laget . Ja dette er Evangeliesenteret med svar på allerede . Men staten vil bare begrenset innrømme att det er kun de som kan vi...se til 80% bedring og vern mot til bakefall,. Hva er det så ved evangeliesenterets behandling som virker så godt. Jo enkelt er svaret .: De viser kristen næstekjærleik ,og bygger mennesket opp i trua ...! Det ser ut for meg att det er tabu i regjeringens og statens rekker.Men tallene taler sin kalre tale,. Send dem dit ,hele familien ,og de vil bli nye mennesker ,som en hel familie,... og aldrig falle tilbake..så som så ofte i det offentlige behandlingsapparat. Dette må myndigheten snart ta innover seg på en litt mer total måte enn hittil.
   Jeg vil at Guds kraft ikke skal være tabusak lenger i den såkalte Kristne nation...! I de tilfeller det er snakk om att et menneske kan bli et bedre menneske ,så er evangeliesenterets methoder de beste over hele rekka . La oss erkjenne dette ,og gjøre noe som å anbefale alle trengende dette opplegget....! Intet er sterkere en kjærligheten uten den er hverken staten elle vi noenting . Om så vi har alt det andre . Det er irrasjonelt å ty til andre ,som ikke kan vise til varig bedring. Derfor bør de anbefales...! Så må Norge ta opp dugnadsånden i mye større grad hva som gjelder å avhjelpe i midlertidige kriser hos naboen. Vi må tørre å involvere oss i mye mye større grad en tidlegere ..! Under krigen hjalp alle alle ,i den grad de kunne .. ! Det ser ut for meg att dette er glemt bort ,dessverre.
   Så må de rette opp all skaden som allerede er gjort ,Staten må innrømme dette ,og så må hele systemet under ett tas til grundig gjennomgåing , Forandring , der det kristne livssyn må gjøres mere gjeldende i lover og vedtak. Jeg ser et lys i tunnellen ,og tror att det blir en forandring til det bedre ..! Måtte Gud hjelpe oss alle i dette !

   Jaran Gaarder Heggen:
   Jeg prater ikke nødvendigvis om rus, det finnes mange som har problemer uten at det er rus inn i bildet...
   Så ikke ta for gitt at alle foreldre med problemer kommer av rus. Det er SVÆRT innsvevrende og du setter faktisk mennesker mer i bås enn det "forståsegpå'erne" du prater om gjør...
   Jeg vil påstå at du er på utrolig tynn is her nå, men dine meninger og din tro skal du få ha...
   Og jeg må ærlig innrømme at fanatisk kristne skremmer meg vel så mye som fanatiske islamister eller andre fanatister...
   Det er faktisk sånn at mye av det evangelister gjør/messer om blir til tvang og det er ikke mye bedre enn det staten gjør...
   Sorry, men jeg har ingen tro på at kristendom er løsningen for alt.

   Herman Ellingsen:
   Tilbake til trådstarten - om Fylkesnemnda og Domstolene systematisk har krenket offentlighetsprinsippet: Svaret er vel at de HAR det, og det med hjemmel i FN`s Barnekonvensjon Art 16. Heldigvis finnes det altså grenser grenser for hvor mye vi voksne med loven i hånd skal få lov til å dytte barna foran oss i vår selviske streben etter rettigheter. Dog bør vi være kritiske til alle maktapparater, de bør selvsagt følge lovverket.

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Ja ettersom viten om menneskets atomer og mentalitet srider frem , i den grad minsker vanlig mellommenneskelig kjærlighet .Og ved mangel på tilhørighet og samhørighet ,ved mindre familier og mindre innvolvering generelt i hver andres liv , så kommer også elendigheten som perler på en snor! Hvis du spør meg om mennesket er blitt mere ensomt ,så er det et sørgelig faktum i dagens samfunn.
En blir på en måte pålagt ymse ting ,som viser seg å ha sitt utspring i dette....! Om også sjikane følger med på kjøpet ,i form av usannheter i bekymringsmeldinger og tror att det offentlige kan alt så mye bedre .Vi er på villspor her .
   Vi må erkjenne att samfunnet er blitt slik ,som i næste omgan har betydning overfor den generelle folkehelsa .... Men da gjelder det også att næstekjærlighet blir den ledende rettesnor i hjelpen som mottas! Dessverre ser det ikke slik ut for meg i dag ....! Det er ikke snakk om innsnervethet , men heller om uvitenhet . For ingen som ikke selv har prløvet Gud ,kan eller bør uttale sem om hvordan Hann er .Det samme gjelder for oss mennesker i melommenneskelige frhold.
   Statens om så måtte være også!
   Jeg velger å tro att dette tabuskapet hva som gjelder livssyn ,og forsøk på å regulere slikt et viktig elelment i den almenne forlkehelsa ,ikke når et forbedringspotensiale. Fortsatt så skal en finne den bærebjelken som alene kan hjelpe et menneske , Nemlig Gud ,skal få videre utløp i den enkelte . Da bli det så mye bedre å leve i Norge .
   Problemer i seg selv er ikke nookk grunn til å fjeren et barn ,bør ikke være det i allefall. Alle kan ha problemer ,skoen trykker dessverre i tolkningen av dette ,fra det offentliges side ,og således mangler ved det offentlige hjelpeapparat ,som kommer av att de aom lever av dette ,ikke er interesert i att en får reell hjelp. Men bare i å utføre den jobben dem er satt til å gjør ,slett som sådan ,for ofte.

   Herman Ellingsen:
   Jon Ragnar - du er sikkert lei av å høre stereotype skildringer av at kristne ofte er hyklere. Mitt råd til deg er da å tone ned retorikken din m.h.p. Gud, selv om du mener at du har funnet Ham. Muslimer, jøder, hinduer, etc etc vil ikke la seg imponere av kristen Gud-retorikk. Agnostikere eller ateister vil heller ikke la seg imponere over din Gud når du påstår at din tolkning av Hans vilje står over samfunnets demokratisk skapte lover.
   Vær smart - tenk på dine nærmeste - ikke hiss opp trollet. Trollet biter både deg og dine medmennesker om du provoserer det. Dette har du nok allerede erfart. Av og til er taushet gull.

   Jaran Gaarder Heggen:
   ‎@Jon Ragnar - Jeg kan ikke forstå hvordan du kan si at du er sjokkert over det Herman og meg selv skriver all den tid du skriver nøyaktig det samme selv, med en forskjell og det er at du forfekter en gud i annenhver setning og at det virker som om både Herman og jeg har urett kun av en grunn og det er at vi ikke taler om din gud som eneste rette vei...
   Jeg avslutter denne diskusjonen nå da det ikke vil føre til noe annet enn en tåpelig argumentasjon for/ikke fullt så for religion...
   vi er alle enige om at medmenneslighet og nestekjærlighet og sunn logikk er veien å gå, men vi velger å gå den på forskjellige stier... retningen er den samme...
   Jeg er agnostikker og tror det finnes ting man ikke kan forstå og at det finnes ting man ikke ser, jeg synes det er sunt for mange å ha en religion, men jeg mener bestemt det er usunt med evangelister og predikanter som er blindet av egen tro.
Den nestekjærlighet disse utviser er en pålagt nestekjærlighet som ikke har noen grobund i det vikrelige liv og som kan være like farlig og skadelig som statens og barnevernets økende grad av maktbruk.
   Det har allerede blitt sagt at vi mener staten må ta mer hensyn og ikke ta barn bort i fra foreldre annet enn som ytterst siste mulighet, alikevel så er det feil inntil du selv skriver det, men da med henvisning til din gud...
   for meg så blir det for ensporet og altfor mye preget av evangelististe predikner...
   Og jeg er på ingen måte ukjent med din gud, jeg hadde en bestemor som var dypt relgiøs og hun var den snilleste og mest omtenksomme på denne jord, samtidg var broren til hennes avdøde ektemann også relgiøs og han er noe av det verste menneske jeg har vært ute for noen gang, en mer manipulerende psykopatisk person er det sjeldent jeg har møtt.... hadde jeg hatt din tro ville jeg nok kaldt han motstykke til din gud...
   la folk få lov å leve i sin tro, men du har ingen rett (og det står så vidt jeg vet i bibelen) til å dømme de som har andre livsyn enn deg...
   Det er etter din tro kun din gud som kan gjøre det, og i mellomtiden så får vi leve så best vi kan, jeg tror ikke ett anarki basert på relgion er den beste måten å få ett bedre liv for alle på...

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Jeg har gjerne misforstått vinkelen på det hos dere ,og vært for snar i commentaren . Ber i så fall om overbærenhet .
 
   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Ja men Hermann , det er bare så fattigsleg trøst om det er andre i samfunnet som har det samme problemet , så lenge staten har føringen ,om hvem som skal få ha sine barn i fred., Dere er for myke i tolkingen av det egentlig problem. Det er deres problem......! En kan så altid kose seg med det att det er andre i samfunnet som sikkert har det like ille , for enketle ser det ut som å være en sjelesorg i seg selv,til de grader . Ikke komme med antydninger om att pga. min beskrivelser , så vil jeg bare få det tøffere med disse folka der! Hvis du sliter med det samme så bør du være våksen nokk til å være forsiktig i utalelser hva som gjelder andre mennesker og demmes syn på saker og ting.

   Herman Ellingsen:
   Med tanke på all elendigheten som avles frem av dagens familiepolitikk er det klart at man blir engasjert. Noe annet ville vært umenneskelig. Jeg håper at "splitt og hersk"- taktikken til statsoverhodene feiler i økende grad, vi har som borgere felles interesse for å rydde opp i jungelen av familiefeller.
   Fokus på rettsavgjørelser er bra, men ensidigighet avler bare mer splid. Jeg tror det finnes flere satsningsområder dersom målet er en sunnere familiepolitikk i landet, men BV er nok ikke vår primære fiende. Jeg tror kanskje at Kommunisttrollet og samlingen av makt på færre og færre hender ligger nært opp til hva som er roten til problemet. Påstander:
   -Om det ikke fantes økonomisk gevinst (fra NAV) i å få barn, ville det oppstå langt færre tilfeller der barn ble brukt som middel til å skaffe trygghet og sunn økonomi i livet.
   -Om det var likestilling innenfor Barne- og familiedepartementet, ville det bli mye vanskeligere å opprettholde en "splitt og hersk" taktikk der (enslige) kvinner gis altfor mange rettigheter vedr. barn.
   Kjønnsmessig skjevfordeling av rettigheter og penger rundt barn skaper naturligvis splid. Hvordan kommer man dette fundamentale problemet til livs?

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Ja barna våre er blitt en salgsvare der barneverne får ros i hatten for hver ett barn de kan fjerne fra sine forelder . Det kaller jeg groteske tilstander ,mildt sakt.
 
   Tobias Auker:
   I vår sak her i Hammerfest blir det besteforeldrene som får ekstra penger i pensjonsalder for å overta omsorgen for gutten. Beregnet på forhånd og mye som tyder på en privat avtale mellom barnevernsleder Lill Sundelius og den biologiske farmoren. Mafiavirksomhet også her i Hammerfest.
 
   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Hermann :Staten må slutte å tenke rasjonelt i barnefordelingssaker .Rettferdighet skal være rettferdig .Urettferdig rettferdighet bør elimineres. Lik lønn for likt arbeid er også en rettferdighetssak. Blir dette for dyrt for Rike Norge, ja så er Norge ikke mye verdt å slite sine år i . Jeg for min del synes det er for mye urettferdighet i samfunnet generelt. Urettferdighet bør i alle fall ikke gjelde vår mulighet som foreldre å ha like mye samvær med våre barn..Det bør heves over enhver tvil att det er retttferdighet som er hevet over dommerens antydninger , og forså vidt foreldrene også . Det er snakk om lik rett til å pleie et forelder barn forhold relasjoner ,som burdte være hevet over enhver tvil at skal være gjeeldende ,uansett hvor skoen måtte trykke. Så hvor er rettferdighetssansen i dette spør jeg ????? Staten splitter bevist familier ved å la den ene ha barnet mere enn den andre forelderen . Så i stedet så lar staten nåen skjønsmessige prinsipp ,styrt av det ene foreldets taleevner i retten ,være rådende om et så viktig prinsipp. Forkastelig ,mildt sakt! Like rettigheter for ytelsser fra NAV til begge foreldre .. .. ! Da er det jo ingenting å kives om ,og lage kvalme av....! Og folkehelsa forbedres??

   Rune L. Hansen:
   Barnets beste og forhærligelsen av dets rett til sine begge foreldre og foreldrene til sitt barn og av familien og ekteskapet ER gjeldende lov og rett, både i Norge og internasjonalt - og har iøvrig forsåvidt vært det til alle tider i nærsagt alle samfunn, unntatt i kriminelle regimer såsom nuværende i Norge hvor barnerov i en overflod av kriminell galskap pågår, og propagande for terror, trakassering, tortur og utplyndring - som en kan se eksempler på i visse innlegg over her.

---
---

   Det er ikke barna som skal vekk!
   Det er overgriper som skal vekk. Den som fjerner barnet blir selv overgriper!


---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 07. desember 2010, Vinberget:

   Omtrent 12 og 13 minus-grader Celsius her ute i natt. Og 9 minus-grader i dag klokken 11 og 3 minus-grader klokken 15.30. Tildels lett jevnt overskyet. På kvelden klokken 22 kommet 3 til 5 cm lett sne og 3 minus-grader.
---
   Helt overraskende fikk jeg på Facebook-profilen min i går mere enn 230 fødselsdag-gratulasjoner og kom derfor selv nærsagt ikke til ordet før jeg i natt fikk postlagt følgende takk og hilsen fra meg:

   Oppmerksomheten til fødselsdagen min kom overraskende og i et slikt format at den gjorde ekstra godt. Når fratatt livets mest sentrale felles-menneskelige verdier, vern og rettigheter og dermed livets rett og konstant lever under terror, trakassering, tortur og utplyndring gjør det særlig godt å få bekreftet at venner og med-mennesker ikke aksepterer slik urett. Hjertelig takk til dere og for dere alle!

---

   Særlig følgende gratulasjon og hilsen fra Nadda Lee var artig:

   Nadda Lee:
   Gratulerer med Dagen Rune!
   ~ Å feire fødselsdag er sunt. Statistikken viser at de som feirer flest fødselsdager også er de som lever lengst. ☺

---

   Diktatoriske land undertrykker befolkningen, splitter opp familier og dømmer mange uskyldige personer. (Kristin Brataas).

---
   Fikk skrevet og avsendt klage-brev til NAV Vindafjord i dag ( intern ).
---
   Telefonerte tannlegen i dag tidlig og sa jeg ikke kan komme med Frøydis og Stauda til time-avtalen i morgen. Fikk avtalt ny time-avtale til i januar.
---
    Mennesker både overdriver og underdriver kontra er sindige og loven har og skal ha rom for det og, om ikke de "autoriteter" som håndhever den. Og loven er, som Jesus fortalte oss, til for menneskene, ikke menneskene til for loven. I Norge er vi dessuten egentlig så langt erkjennelsesmessig kommet i neste-kjærlighetens navn for ethverts og enhvers integritet at godeste Jesus, i spissen for verdens største folkebevegelse, er grunnlovsfestet!
---
   Kriminelle vil det kunne finnes i enhver forvaltning, også selvfølgelig den offentlige. Jo flere og verre dess mere vi lar de hærje fritt.
---
   Å tro at vi vil kunne hjelpe barn og mennesker langt unna når og hvis vi ikke engang kan hjelpe hjemme er og blir langt på vei for dumt. Vi risikerer å gi hva vi ikke makter hjemme, vi risikerer å gi det motsatte av hjelp. Vi er og blir dårlige eksempler til efterfølgelse, før vi er og blir gode.
---
    Mordere og uhyrlig kriminelle perverser hærjer enda fritt i Norge, støttet og tilsiktet av et terror-regime og dets underavdelinger, nøkkel-personer og delaktige. I offentlig regi. Enda tildels skjult bak kulissene, propagandaen, falsk dokumentasjon, kidnappinger, fangehold, kneblinger og til-intetgjørelser. De uhyrligste kriminelle dekker seg bak ord som "alene-mor", "barnevern", etc. Kriminelle av absolutt verste sort. Vi alle er forpliktet til ikke å akseptere slikt noe. Til å protestere og gi klar og utvetydig beskjed om at dette og slikt noe aksepterer vi ikke det minste som helst!
---
   
   Stauda Sofie Hansen:
   Gratulerer med overstått,fra Stauda Alfredo,Mariel og Urda :))

   Rune L. Hansen:
   Vi mister kanskje hverandre og har tapt. Senest 23. desember 2010 vet jeg svaret på det. Er dere ikke hjemme før 23. desember har vi tapt og for alltid mistet hverandre og vårt hjemsted. Beste hilsner!

   Nadda Lee:
   ‎- nå vet ikke jeg hva du gjennomgår Rune, men dette høres da helt forferdelig ut...

   Rune L. Hansen:
   Ja det er det, Nadda, og ganske så helt alminnelig i dagens Norge. Mennesker som frataes livets rett.

   Rune L. Hansen:
   Arbeiderparti-ideologiens måte å drepe og å til-intetgjøre på.

   Nadda Lee:
   ‎- dette er ille! - vet ikke hva jeg skal si...og lite kan jeg vel gjøre fra eller til - antar at du har prøvd alle dine muligheter - så hva da? Må du bare godta det som skjer?

   Rune L. Hansen:
   JEG hverken godtar eller aksepterer det, men det er som bekjent ikke jeg som bestemmer i Norge.

   Nadda Lee:
   ‎- Makt og myndighet er ikke alltid er av det gode slaget nei! Mange føler seg nok urettferdig behandla av de som bestemmer. Jeg kikka på bildene av de flotte ungene dine og den koslige hjemplassen deres - forstår at du har det fælt!

   Rune L. Hansen:
   Mordere og uhyrlig kriminelle perverser hærjer enda fritt i Norge, støttet og tilsiktet av et terror-regime og dets underavdelinger, nøkkel-personer og delaktige. I offentlig regi. Enda tildels skjult bak kulissene, propagandaen, falsk dokumentasjon, kidnappinger, fangehold, kneblinger og til-intetgjørelser. De uhyrligste kriminelle dekker seg bak ord som "alene-mor", "barnevern", etc. Kriminelle av absolutt verste sort. Vi alle er forpliktet til ikke å akseptere slikt noe. Til å protestere og gi klar og utvetydig beskjed om at dette og slikt noe aksepterer vi ikke det minste som helst!

   Nadda Lee:
   ‎- nå sitter jeg og leser "Rune-saken" - det er ikke hyggelig lesing! Stakkars ungene dine som har opplevd så mye vondt -

   Rune L. Hansen:
   Ja, Nadda. Flerfoldig mord, langvarig terror, trakassering, tortur, mishandlig, utplyndring og til-intetgjørelse.

   Nadda Lee:
   ‎- huff SÅ mye elendighet på engang - du og familien har en ufattelig tragisk historie... rart at dere har holdt ut, men når en ikke har noe valg så MÅ en jo bare prøve å overleve for ungenes skyld!

   Rune L. Hansen:
   Vi har for vårt vedkommende kanskje tapt i disse dager, og mister hverandre og vårt for alltid. Vennligst enhver og alle: Stopp den uhyrlige kriminelle galskapen!

   Rune L. Hansen:
   Min datter Stauda Sofie har av et godt hjerte særlig nektet å gi opp og å la seg underkue eller utrydde, vennligst særlig hjelp henne videre, som hun og efter evne vil hjelpe enhver i og for uskyld, lov og rett videre!

   Nadda Lee:
   Jeg så det på bildet av henne at hun er ei god og snill jente - håper så inderlig for hennes del at dette ender på best mulig måte!

   Rune L. Hansen:
   De yngre barna mine har heller ikke gitt opp, men de har vårt fullstendig fangeholdte, kneblet, trakasserte og maktesløse. Barna sin integritet, identitet, sin far, sine livsverdier, sin arv, sitt hjemsted, sin skole, sine drømmer og lengsler, går tapt og blir borte for alltid, men de gjorde også i all sin maktesløshet sitt beste for at det ikke skulle skje!

   Rune L. Hansen:
   For særlig og Frøydis sitt rene hjerte har alt hva som har skjedd vært og er et stort katastrofalt problem, og det underveis så fullstendig å bli mishandlet, fangeholdt, trakassert, truet, kneblet, ikke hverken bli tatt hensyn til eller respektert. Veldig lite lett å kunne takle og å forholde seg rett til.

   Rune L. Hansen:
   Balder, Gudmund og Idun, de voksne barna, har alt dette sinnsforvirret, ruinert, ødelagt og utplyndret nokså langt på vei fullstendig.


---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, onsdag 08. desember 2010, Vinberget:

   Omtrent 1 til 3 minus-grader her ute i natt og de cm med sne som kom i går kveld og inn imot natten har i dag tidlig segnet om endel. Og 1 minus-grad og tildels skyet klokken 12. Derefter null grader og en times tid eller to luften full av sne, store, lette, fine sne-krystaller.
---
   Til orientering: Det er absolutt ingen som kan frata eller fradømme en far eller mor foreldreansvaret for sitt barn. Det er komplett umulig. Men den norske såkalte Barneloven er på så allslags forskjellig vis lovstridig og ulovlig. Og derfor selvfølgelig også ugyldig.
   Ikke det at det er noen som helst som følger den såkalte Barneloven, aller minst nåværende representanter for våre myndigheter, annet enn efter forgodtbefinnende. Men galskapen sitter enda mildt sagt med hale-pisken over det norske folk!
---
   I Norge er det mange tusenvis med begåtte grove justismord, ikke minst men mest av alt i såkalte barnefordelingssaker og såkalte barnevernssaker. Slikt har blitt så vanlig at nærsagt ingen gidder eller våger å bry seg mere, annet enn i forhold til spesielt profilerte saker i og for massemediaen, unntakssaker. Å betegne slike unntakssaker for justismord (eller enda bedre: "mulige justismord") gjør det lettere for det norske terror-regimet å skjule og å bagatellisere og bortforklare (bort-definere, om en så vil si) og å videreføre de mange justismord, som det både er kriminell politikk og mange kriminelle penger i.
   Å lage en liste over ofrene for justismord i Norge, var det noen som sa. Ja, så absolutt nødvendig og rett og riktig. Men den listen blir meget meget lang!
---
   Hvis Stauda overlever det de enda holder på med henne så blir hun meget ødelagt eller meget sterk. Hvis hun ikke overlever det så er det forståelig. Ingen av oss overlever alt og hva som helst. Det samme gjelder de andre av disse barna mine også. Jeg og Trude hadde verdens flotteste, fineste og mest talentfulle og friske, glade barn og et samhold og en trivsel, trygghet, fred og ro og utsikt til utfoldelse som overgår det meste.
   Alt dette og mere til ville terror-regimet i Norge ødelegge som om det var mindre verdt enn verdiløst søppel. Flere enn Trude ble fullstendig ødelagt underveis og ble til verste sort kriminelle og mordere. Og mange bare usle og ødelagte eller villfarne. Og kostelige gudgitte og menneskelige verdier og annet til-intetgjort.
---

   Elin Osaland:
   Tror Stauda blir meget sterk av dette styret, det kan jo selvsagt gå galt også, men mitt inntrykk av Stauda var svært positivt. Me må velge og tro det går bra Rune. Er et stykke på vei med boka nå, men mangler fortsatt dokumenter fra kommunen. Kommer en tur etter nyttår.

   Rune L. Hansen:
   Ingen har godt av terror, trakassering, tortur og utplyndring. Visse realiteter er ikke til å se bort fra. Det forholder seg også slik, at for den og de som har lite av verdier og integritet å kunne miste eller som verdsetter verdiene og integriteten lavt er tapet og ødeleggelsen av mindre betydning. Jo større verdi det ødelagte har dess vanskeligere å forsøke å erstatte.
   -- Et terror-regime som opererer med og for lavt menneskeverd og for å utdele "billighets-erstatninger" for den og de som eventuelt på sett og vis overlever spissrot-gangen efter så og så mange år er å anse som kriminelle som tilsikter og stimulerer til videre kriminalitet og lavt menneskeverd.
   -- En realitet er også at selv de sterkeste mennesker og største verdier har sine tåle-grenser. Og at hva som lang tid er underveis og er og blir stort og prektig, som for eksempel et tre, kan ødelegges på kort tid eller plutselig.
   --- Og kriminelle kvier seg mindre for å risikere å ødelegge lave verdier enn høye.

---

   Et molboland er lett å styre, med propagandaens lektyre:
   Den og det som premieres tror folk best. Den og det som svertes tror folk verst.

---

Et lite dikt:

Hva ordene befrir, og de lenker

Hva som går ut fra vår munn
til erkjennelsens bord og samfunn.
Demoner i hærskarer og flokker
som krenker, frister og lokker?

Eller hensynsfulle, rettferds ord
hvor Guds lengsel og visdom bor?
Hva ordene befrir, og de lenker?
Og hva og hvem - dette betenker?

*

Rune L. Hansen, 08.12. 2010, Vinberget.

***
   
---

   Rune L. Hansen:
   Absolutt verste sort barne-mishandling er å adskille et barn fra sin far eller / og mor. Og fra sin integritet. Hvilket også er aller verste sorte mishandling et menneske, en far og / eller en mor kan utsettes for. En far eller mor frataes med det livets rett. Det er som en slags flerefoldig dødsdom, og kanskje verre enn det. Med innebygget tortur og tilbehør.

   Anne-Line Vestgård:
   Enig! Blod er tykkere enn vann.

   Rune L. Hansen:
   Det er absolutt verste og mest groteske straff et menneske kan utsettes for.

   Rune L. Hansen:
   Ja, og endatil så langt mye mye mere enn blodets bånd også. Selve livets bånd - og retten til å kunne ha et menneskelig liv.

   Anne-Line Vestgård:
   Ja du har rett i d Rune,groteskt overgrep både mor foreldre og barna!!

   Rune L. Hansen:
   Men så er det jo også fullstendig stridende mot både Menneskerettsloven og Straffeloven!

   Rune L. Hansen:
   Men hvem groteske kriminelle kan vel finne på å gjøre slikt noe mot et barn eller et med-menneske?!!!

   Heidi Sliper:
   Er veldig enig !!!

   Rune L. Hansen:
   Lever vi i et land hvor slikt noe kan forekomme?!

   Anne-Line Vestgård:
   I dette landet finnes ikke d som heter menneskerett!!

   Rune L. Hansen:
   Har vi kommet til feil planet, feil verden?!?

   Heidi Sliper:
   Klart vi som er rammet av dette,ikke godtar det!!!!!! Men vi må kjempe mere for en rettferdig behandling.Vi må stå samlet!!!!

   Christer Kvanndalsværing Amundsen:
   idag har æ sett at bv har påvirka faktisk 3 generasjoner

   Rune L. Hansen:
   Det er så ubeskrivelig ufattelig groteskt dette som Norges befolkning enda er utsatt for at ...

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, torsdag 09. desember 2010, Vinberget:

   Omtrent 8 minus-grader Celsius her ute i natt. Minus 5 og disig-blå himmel i dag klokken 12. Skyer mest lavt i horisonten.
---
   Jeg har mottatt en melding om at Idun fra og med 30.11. 2010 har registrert sin hjemsteds-adresse i Folkeregisteret fra her hjemme til sin mor i Skoglandsveien 108 i Haugesund. Hvorfor vet jeg ikke og jeg har enda ikke hørt fra henne efter at hun gjorde seg delaktig i den siste kidnappingen av Stauda. Hennes telefon-regning, som kommer som en egen del av min telefon-regning, skulle ha vært betalt forlengst, hvilket hun er gjort oppmerksom på flere ganger, både av meg og Frøydis, men har hun enda ikke betalt. Hun skal betale 2.310,- kr., og det skulle hun gjøre iallfall for sin andel av pengene for salget av Tarzan, hesten. Hva er det som skjer med henne egentlig? Jeg når ikke siden kidnappingen frem til å få svar eller noe fra henne hverken via telefon eller e-post.
   Og hva skjer med Frøydis? Frøydis har jeg i flere dager nu forsøkt å få kontakt med uten å få noe svar tilbake. Merkelig. Jeg håper hun holder seg på avstand fra Peter Johannes. Hans falskhet og sjarm-offensiver overfor nærsagt alt og ethvert og seksuelle tilbøyeligheter er farlige egenskaper. Det er både Frøydis og Idun og Trude og flere dog oppmerksom på og vitende om. Er det trusler og trakassering fra den såkalte barnevern-tjenesten i Haugesund stadig og igjen som er ute og går?
   Anne Sternhoff, Gerd Lillian Hegerland, Liv Kjersti Kvalevaag og de andre skrullene i den kommunale såkalte barnevern-tjenesten i Haugesund er selvfølgelig enda troendes til nærsagt hva som helst av kriminell galskap, og har fortsatt og enda sin mafia-virksomhet gående. Ingen trenger være det minste som helst i tvil om det. Jo mere av kriminell galskap de gjør dess mere redd for å bli avslørt, "miste ansikt" og straffet blir de og er de. Et av terror-systemers indre mekanismer det. Og dette gjelder så absolutt også disse i Haugesund.
---

    Meget viktig å få stilt de kriminelle perverser og skyldige til ansvar for hva de har gjort. Ikke av hevn-gjerrighet, men det er ikke til å forbigå hvis vi virkelig skal få stoppet den kriminelle galskapen. Mange av de kriminelle og medskyldige angrer allerede og forlengst og ønsker å få snakket ut og fortalt, mange av de har gjort og gjør henvendlser til meg og andre og - og de fleste er alvorlig bekymret og redd for hva de vil bli utsatt for av terror hvis de gjør det. De ønsker og håper derfor på enslags seriøs Rettsinstans eller Riksrett og landsomfattende Sannhets- og Forsonings-kommisjon for å kunne våge å stå frem og for at ofrene skal kunne få gjenopprettelse og de skyldige den straff de fortjener. Det er hva som trengs og er nødvendig sier også de, hvilket er lett å forstå. Slik det nu enda er så er det de kriminelle og verste som premieres og de uskyldige og menneskelige som trues, skvises ut og trakasseres. Det er mange gode grunner for at det er viktig og haster å få frem sannheten, på landsbasis, om hva som har skjedd og skjer nu enda. Og at lov og rett, rettferdighet, trygghet og velferd på ekte kan få ha gode kår i Norge.

---

   Jeg gjengir her en liten skriftlig Facebook-chat fra i natt, som ble avbrutt litt brått antagligvis på grunn av tekniske forhold:
 
   NN:
   kossen går det med deg?

   Rune L. Hansen:
   sent opp du og, jeg må bare iallfall gjøre ferdig noe facebook-aktivitet, veldig bekymret for barna ....

   NN:
   kjønner du er det..kossen hadde du det på bursdagen din?
   hørte du noe fra barna dine? eg tenkte mye på deg den dagen.

   Rune L. Hansen:
   nei, tok det nokså rolig og jobbet noe med saks-fremlegget for menneskerettsdomsolen i Strassburg, ingenting å høre fra noen av barna da.

   NN:
   de tenkte sikkert på deg, fikk vel ikke lov å kontakte deg.
   husk at Gud ser hver eneste lille tanke de sender deg.. selv om du kanskje ikke alltid kjenne det
   vit at dem er glad i deg.

   Rune L. Hansen:
   ja fikk efterpå såvidt høre de tenkte på meg, og ja de er fullstendig kneblet.

   NN:
   regne med det..ble sikkert passa på at de ikke smsa deg...

   Rune L. Hansen:
   Vet de er veldig glad i meg, som jeg i hver av de.
   Det er groteske perverse folhold de og vi utsettes for.

   NN:
   det kan du tro at dem e

   Rune L. Hansen:
   Mye av det lille jeg hører bekymrer meg veldig.

   NN:
   eg lure på om "kona" di tok seg mye av barna da dere bodde i lag? for eg vet om par der f.eks faren viser liten interesse for barna.. for så å kreve foreldreansvar.dette kanskje for å hevne seg på den som tok seg best og mest av barna. mora.

   Rune L. Hansen:
   Hun iallfall ikke gjorde mere enn meg, og jeg den mest aktive med det meste unntatt ammingen og det meste av vaskingen. Men det er ikke slikt noe det skal være beroende på, barna eier såvel henne som meg og vi begge de. Jeg har alltid forsøkt å få de til å være glade og takknemlige for sin mor, hennes dårlige egenskaper til tross. Nesten så jeg i eftertid har angret det!

   NN:
   takk for at du lell gjorde det.. for om du ikke hadde gjort det, kan det hende at barna ville talt svært ufint til ho.. pga de hadde lært å gjøre det, og at de kanskje ville hatt det mye verre hos ho. om barn er ufine mot foreldrene, blir de kanskje mer utsatt for kjefting enn om de er snille med dem.

   Rune L. Hansen:
   jo jo, men hadde de hatt det verre hos henne så ville de lettere ha avslørt henne, ikke akseptert hva enn hun gjør som de vet er galt.

   NN:
   de har det kanskje ille nok, men det finnes fødte skuespillerer.. som lell klarer å skjule mye.

   Rune L. Hansen:
   Kanskje bedre om de var fangeholdt hos slemme onde som de kunne definere som slemme onde. De blir på mange sett og vis lurt nu. Og andre og.

   NN:
   på en måte.. men de største ungan forstår sikkert at ho ikke er snill når ho holder dem på en slik måte
   eg håper bare rettferdigheten seire.

   Rune L. Hansen:
   Uff, nei, de lar seg mye lure til å tro at det ikke er så ille med kriminell galskap, hysteri og løgn.

   NN:
   og at barnas vilje blir hørt. kor gammel er den eldste?

---
---

   FAMILIE- OG MENNESKE-RETTIGHETER:

   Bruddstykker fra en Facebook-samtale:

   Arild Holta:
   Det bør hete: FAMILIE- OG MENNESKE-RETTIGHETER
   Årsak: Det er virkelighetsfjernt, og nærmest perverst, å tenke små barn isolert fra familie. Barn er mer familievesen enn selvstendige individer. Etter hvert som de blir større utvikles selvstendigheten.
   ...
   Et stykke på vei, i større og mindre grad, er vi alle familievesen. Det å være familievesen er en del av vår menneskelige identitet, sosiale vesen og adferd.

   Rune L. Hansen:
   Iøvrig, Arild, - det heter og er menneske- og familie-rettigheter. Du sa det jo selv, og det hverken er eller var feil at du sa det.

   Arild Holta:
   Jeg vet ikke om så mange fikk tak i poenget mitt: Ved å individualisere barns liv, så får man en forestilling om barn som noe som er isolert FRA familien.
   Dette passer barnefjernere som hånd i hanske.
   Man får også et inntrykk av at barn har behov som stat og kommuner skal dekke. Det er i prinsipp nesten kun foreldreløse barn som har slike behov. De andre har familier.
   Skole, barnevern, barnehager etc skal være en forlengelse av familiens og foreldrenes virke. Det er en familierettighet å få gi sine barn opplæring. At stat og kommuner tilrettelegger for dette, med bygninger, lærere og penger, er en sak. Problemet er at makten TAR OVER.
   Skolen er dessverre ikke en forlengelse av foreldrenes autoritet. Tvert imot bruker skolen foreldrene som tjenere og slaver for skolens og maktens interesser. Foreldrene skal gjøre ditt og datt for at skolen skal få sin vei og vilje med barnet. I virkeligheten skulle det vert skolene som skulle gjort ditt og datt for foreldrene, slik at barna fikk en opplæring foreldrene ønsket.
   Begrepet "menneskerettigheter" skaper dermed forestillinger om mennesker som isolerte individ. Selvsakt skal vi ha individuelle rettigheter. Men barn skal ikke være isolerte fra sine familier.
   Barns individuelle menneskerettigheter er noe stat og kommune griper tak i, uten å forholde seg til foreldre og familie. Det splitter familiene.
   Siden mennesket organiserer seg, genetisk betinget, i familier, skal rettighetene sentrere om individ og familie.
   Dermed passer "familie- og menneskerettigheter" bedre, enn det begrepet man bruker i 99,...% av tilfellene: "Menneskerettigheter".

   Rune L. Hansen:
   Viktig og riktig og i full pakt og forståelse med Menneskerettsloven hva Arild Holta sa og sier herover!

   Arild Holta:
   Men det er ikke i pakt med vår kulturs forståelse av barns beste. Dermed vil menneskerettighetene brukes feil.

   Rune L. Hansen:
   ‎"Men det er ikke i pakt med vår kulturs forståelse av barns beste" ... sier du der, Arild. Og jeg tror vel du selv egentlig vet hvor drøyt og provoserende det utsagnet er! En kan jo ikke nettopp kalle vår tids ukultur og kriminalitet i regi av representanter for det offentlige for "vår kulturs forståelse av barns beste"! Forholdet er jo motsatt! Vår kulturs forståelse av barns beste kommer ikke til uttrykk i slikt noe, men i blandt annet vår litteratur og i folkets liv, historie og tradisjon ikke innskrenket til slikt noe, selv om den kriminelle galskapen har vært og er overveldende stor og katastrofalt alvorlig! Og de ekte sakene er jo nettopp som en kontrast til det kriminelle hva Menneskerettsloven står for og er!


---
---

   Et land med et terror-regime som sier at barnevern og barnets beste, er alt det motsatte av barnevern og barnets beste.
   Og at lov og rett og rettferdighet og likeverd også er bortimot alt det motsatte!
   HVOR KLIN KOKOS ER DET MULIG Å VÆRE?!

   Og hvor hjernevasket, indoktrinert og underkuet har det norske folk i lang tid vært?

   Og nu først har vi altså begynt å våkne opp!?

   HVOR EKSTREMT KLIN KOKOS ER DET MULIG Å BLI?!

---
---
   Klokken er 18 og jeg kom nettopp hjem fra Skjold. Hentet stor pakke ankommet fra farmor (min mor) på postkontoret der, stor eske som vanlig fra henne både i advents-tiden og ellers. Jeg handlet samtidig dagligvarer.
---
   Det er ikke vanskelig å tenke seg til at Trude som vanlig sier til Stauda og andre at hun kidnappet og fangeholder og knebler henne for at ikke Iren K. Hebnes og "barnevernet" skal komme å ta henne. Og "barnevernet" i Haugesund spiller med og leverer passelige doser med trakassering, trusler og svada.
   De er seg lik.
---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, fredag 10. desember 2010, Vinberget:

   Ned i 10 minus-grader Celsius her ute i natt og det falt noe sne en stund, lett og luftig. Klokken 04.30 omtrent 5 minus-grader. Grålig himmel og null grader klokken 13 og klokken 16.30.
---

   Fortsettelse fra i går:

   Rune L. Hansen:
   Viktig og riktig og i full pakt og forståelse med Menneskerettsloven hva Arild Holta sa og sier herover!

   Arild Holta:
   Men det er ikke i pakt med vår kulturs forståelse av barns beste. Dermed vil menneskerettighetene brukes feil.

   Rune L. Hansen:
   ‎"Men det er ikke i pakt med vår kulturs forståelse av barns beste" ... sier du der, Arild. Og jeg tror vel du selv egentlig vet hvor drøyt og provoserende det utsagnet er! En kan jo ikke nettopp kalle vår tids ukultur og kriminalitet i regi av representanter for det offentlige for "vår kulturs forståelse av barns beste"! Forholdet er jo motsatt! Vår kulturs forståelse av barns beste kommer ikke til uttrykk i slikt noe, men i blandt annet vår litteratur og i folkets liv, historie og tradisjon ikke innskrenket til slikt noe, selv om den kriminelle galskapen har vært og er overveldende stor og katastrofalt alvorlig! Og de ekte sakene er jo nettopp som en kontrast til det kriminelle hva Menneskerettsloven står for og er!

   Anne Gundersen:
   Jeg er også for at provokere, og jeg giver Turid ret i utsagnet " Hva skal man med en mengde menneskerettigheter når det tar år og få en sak inn til menneskerrettighetsdomstolene, om en i det hele tatt får saken fram? Det er bare tull alt sammen." (desværre)
   Menneskeretighederne fungerer som form for overløbsalarm så det hele ikke sprekker, de virker veldig sjelden, og det er kostbart og tidskrevende og det sylter ned saken og i mellemtiden tar barna alvorlig skade.
   Tanken er bra, men det er ikke barns beste at saken trekkes ut år etter år.
   Barna skal være i familien, om familien sliter og det ikke kan tillates, så skal hjælp gives i familien.
   Menneskeretigheder og barnerettigheter er bare spind og tidsfordriv.

   Arild Holta:
   Rune L. Hansen.
   Jeg skjønner ikke hva du sier.
   Jeg skjønner ingen ting av hvorfor det er provoserende.
   At logikk er provoserende overfor livsløgner, vet jeg. Imidlertid forstår jeg ikke hva som er dine motforestillinger.
   ...
   Vår kultur formes i dag av makten. De har penger nok til å hjernevaske folket.
   At kritikk mot såkalte menneskerettigheter som er oppstått gjennom håndsopprekninger av folk fra gjerne primitive diktatur, skal være tabu, finner jeg ikke rasjonelt.
   Jeg opplever deg imidlertid som ganske rasjonell, og klarer derfor ikke å forstå hva du reagerer sterkt på.
   Når det gjelder vår gamle kultur, påvirket av konservativisme, så har den kulturen ødelagt fryktelig mye for samer, tatere, sigøynere etc når det gjelder barn. Fremdeles kan man snakke med eldre folk, og møte den folkelige forakten for tatere, jøder, sigøynere etc.
   Når menneskerettighetenes ORDLYD (i motsetning til intensjoner) skal gjelde under våre forhold - hvor forestillingene om barns beste og familier er feil - så vil menneskerettighetene bli et overgrepsredskap.
   Dette virker på meg soleklart. Jeg møtes ikke med klare argumenter. Dermed så har jeg ikke forutsetningen til å forstå motforestillingene.
   Uansett så finnes de positive såkalte menneskerettighetene. De finner jeg provoserende. De handler om at makten kan stjele folks penger og dele ut. Over 70% av verdiene i vårt land blir tatt av makten. Det er jo verre enn fascisme og nesten kommunisme. Hvor mye dette kan begrunnes i de positive såkalte menneskerettighetene, vet jeg ikke. Men at de brukes er klart. Og der pengemakten - som annen makt - blir stor, kommer maktmisbruket.
   Nå har jeg kommet med et svar hvor jeg famler i blinde, fordi jeg ikke skjønner motpartens innvendinger. Siden jeg famler i blinde, håper jeg at jeg ikke virker tillegge meninger eller gjøre noe annet provoserende.
   Jeg advarer imidlertid mot at menneskerettighetene kommer til å være - og ER - et redskap for å knuse familier. Til skade for barn, foreldre og samfunn.
   Jeg advarer også mot de positive såkalte menneskerettighetene, fordi de legaliserer tyveri av andres verdier. Verdier oppnås i tid. Dermed er det tiden som stjeles. Det er våre liv - over 70% av arbeidstiden.
   Jeg tror ikke vi får vekk tidstyveriet, men jeg påpeker problemstillinger for at de skal kunne minskes.

   Rune L. Hansen:
   Norske Straffeloven for eksempel, representerer også et uttrykk for vår kulturs ekte verdier. Og handler også om å verne mennesket og samfunn, det at mennesker, inkludert representanter for det offentlige og politiske, ikke uten konsekvenser skal kunne stjele, drepe, etc. For eksempel heller ikke via falsk dokumentasjon. Og om at enhver skal være og er uskyldig inntil det motsatte er bevist og om likhet og likeverd for loven, og om nødverge, etc. Det er ikke Straffeloven og dens ånd det er noe eller meget feil ved, men det forhold at kriminelle representanter for det offentlige, inkludert det politiske og rettsvesenet selvfølgelig, forbryter seg mot Straffelovens bestemmelser og kun respekterer den efter forgodtbefinnende. Dermed blir og er problemet å håndheve loven, også overfor disse. Når så blir for vanskelig kommer for eksempel også nødverge-retten til sin rett. Hvorvidt nødverge-retten vil være praktisk mulig å bruke eller henvise til vil også være et spørsmål. Det er som sagt hverken Menneskerettsloven eller Straffeloven som er feil eller som ikke burde være der, feilen er den og de kriminelle. For eksempel også når og hvis de i praksis gjør lov og rett utilgjengelig eller for vanskelig tilgjengelig eller for dårlig virksom for menneske og samfunn.
   Det er hverken kriminelle eller analfabeter som skal forklare eller tolke loven, og heller ikke flertallet eller synsere. Loven er der og her uavhengig av slikt noe.

   Berit Mikalsen:
   Arild!, Jeg ser slett ikke at du famler i blinde her!!...ET DU SIER ER SOLEKLART....

   Berit Mikalsen:
   Det siste som blei brukt mot meg i retten, mot at jeg ikke kunne få barnet mitt JJ tilbake..... ER AT JEG HAR JOBBET FOR MENNESKERETTIGHETER,..... Dette blei sagt muntlig!, men ikke skrevet ned.... Dette ville ikke vært tillvatt, dersom Norge hadde skrevet under på de helt vanligste menneskerettighetene,at de skall gjelde for BARN Å VOKSNE OG DEN SÅKALT *VANLIGE OLA NORMANN!!!*

   Rune L. Hansen:
   De sentrale internasjonale menneskerettighetene er underskrevet og gjeldende norsk lov, Berit. Er til og med inkorporert i norske Menneskerettsloven (1999) og har både i henhold til Norges grunnlov § 110c og Menneskerettsloven og den og dens § 3 utvetydig for-rang (er over-ordnet) annen norsk lovgivning.
   --- Menneskerettslovens § 3: "Bestemmelsene i konvensjoner og protokoller som er nevnt i § 2 skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning."
   -- Norges grunnlov § 110c: "Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne."

   Rune L. Hansen:
   Dommeren var en kriminell og lurte deg, Berit. Du er ikke den første eller eneste lurt på det viset. Det har blitt og blir veldig veldig mange enda, i Norge.
 
   Berit Mikalsen:
   Hva om det var en rettsak på sida av den ordinære?,.,... ingen av dommene er undertegna,Selv ikke av b v advokaten...Og saksbehandleren i b v, jobber ikke der, sier de på b v kontoret, de sier også at han ikke harr jobba der...og at de ikke har noen mappe på meg, heller ikke mitt barn... JJ 08.....så hvem, hva er dette da?

   Berit Mikalsen:
   Det var første gang de kom i mitt hus, de tok JJ..SÅ JEG KJENTE DEM IKKE...DE KJENTE IKKE MEG...EN DAG TIDLIGERE INNKALTE DESSE MEG TILL MØTE, MEN DET BLEI BARE UTSKJELLIG PÅ MÆTE, Å DE FORTALTE MEG IKKE NOE KLART HVA DETTE VAR..... BARE SKJELTE MEG UT, FORAN BABYEN MIN,,,,AT JEG MÅTTE KOMME MEG UT AV HUSET, RASKEST MULIG!!!

   Rune L. Hansen:
   Først, sagt fra min side:
   Synsing eller påstand er ikke noe bevis, hvor mange eller hvem enn som påstår eller syns noe. Men det at et menneske avslører seg selv er et bevis, et bevis for det hva det avslører. Derfor viktig at vi lar bevisene - og ingenting annet - fortelle oss hvem og hva den og det kriminelle er. Og derfor viktig, som det heter i loven, at enhver er og skal være uskyldig inntil det motsatte er bevist, samt at tvilen skal komme tiltalte til gode.
   Se så i et saks-forhold hvem som har avslørt seg selv, og hva. I det ser en det kriminelle og den eller de kriminelle.
   De kriminelle avslører seg selv. Og la de eventuelt avsløre seg selv om de ikke allerede har gjort det!
   Interessant og av betydning for oss alle og enhver å se og å forstå når andre mennesker avslører seg selv som kriminelle.
   Og at vi forholder oss til dette uten forhastede slutninger.
   Vi bør og skal egentlig kunne ha tillit til representantene for rettsvesenet, offentligheten, forvaltningen, politiet, advokater, lærere, osv. Men når og hvis de, som enhver annen, avslører seg selv som kriminelle, er det viktig i forhold til det kriminelle at lov og rett håndheves for at konsekvensene av det utvetydig kriminelle skal kunne stoppes.
   De kriminelle beviser seg selv som kriminelle.
   Åpenhet, beviser og dokumentasjon derfor så viktig. Og likhet og likeverd i forhold til loven.
   Og det at håndhevelsen av lov og rett når frem der den trengs. Uten misbruk eller uansvarlighet.

   Rune L. Hansen:
   @Berit: Ingenting overrasker med hensyn til hva som i regi av et terror-regime har foregått av kriminelle ugjerninger i Norge!


---
---
   
   Arild Holta:

   Fascistene skulle lage enhet, men splittet til borgerkrig. Femifascistene vil lage fred mellom kjønnene, men har laget mer krig mellom kjønnene enn noen ganger. Omsorgsfascistene (barnevernet) vil redde barna, men ødelegger mer for barn enn noen i sin ødeleggelse av familien.

*
   Nils Kåre Jørmeland:
   Det viser seg at de fleste barnevernsbarn blir utnyttet både seksuelt og økonomisk.

   Turid Holta:
   Det er helt sant Nils!
   og dette påståtte barnevern har bare ødelagt mye mye mere for barn. Synd de ble oppfunnet

   Nils Kåre Jørmeland:
   Barneombudet burde aldri vært ansatt av staten.

   Arthur Sæbø:
   Utnyttet seksuelt og økonomist . Og det med full velsigning.

   Turid Holta:
   Det er bare helt grusomt at slikt får pågå.

   Nils Kåre Jørmeland:
   Jeg kjenner mange barnevernsbarn som er blitt både voldtatt og seksuelt utnyttet.

   Joar Vatnaland:
   Det er ikke så svart-hvitt, barnevernet har reddet mange barn også, og en eller annen form for barnevern må det være. Mange barn av alkoholikere, stoffmisbrukere og andre med problemer kan ha det ille.

   Dung Svalland:
   Fosterforeldren har stjålet i huset og har en kjempe inntekt på dem. Det er en myte at barnevernet tar barn fra stoffmisbrukere, voldelige foreldre og andre problemer.

   Turid Holta:
   Ja Dung fra hvem som helst kan de ta barna fra. menneske handel er hva det er.
   Og fosterforeldre tjener seg rik på andres lidelser barnas og familiens.

   Arild Holta:
   Joar Vatnaland. Barnevernet forteller stadig om at de redder barn i store mengder. De beviser det imidlertid ikke.
   Du må ikke være så svart-hvit i din tro på udokumenterte påstander.
   Det er forresten ingen som har vert svart-hvit her. Man påstår at en etat ikke fungerer. En etat fungerer ikke når den ikke kan dokumentere bedring for mer enn 10% av ungene den stikker av med.
   Ikke forstår jeg at du kan unnskylde grove menneskerettighetsbrudd med at de gjør da også noe bra. Det var den pedofilen forsøkte seg med også, overfor dommeren: "-Hva med gavene som barna fikk?"

   Kristin Johnsen:
   Ren menneskehandel, nærmest ny form for slavehandel. Mange blir utnyttet seksuelt. Det har vi mange eksempler på.

   Aytek Jensen:
   Barnevernet er noe dritt det vet jeg dem ville ikke hjelpe meg da jeg var 14 år dem døla meg vær gang jeg kom meg opp så slo dem meg ned igjen og det samme gjør dem med mine barn også når jeg trøster dem så komme bv og trykker dem ned igjen. Og fosterforeldrene drikk og dem skjeller ut min datter om hvor dum i nøtta hun er og når jeg sier dette til bv så hold dem kjeft dem er som blod hunder som snuser seg frem som djevel

   Dung Svalland:
   Joar Vatnaland elsker løgn framfor sannhet (fakta) fordi han bygger stråhytte på sandgrunn. Så kommer uværet og ødelegger den

   Rigmor Fossdal:
   Artikkel 35 - Vernmot bortføring, salg og handel
   Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe
som helst formål og på noen som helst måte.
   Artikkel 36 - Vern mot alle former for utbytting
   Partene skal beskytte barnet mot alle andre former for utnytting sompå noen måte kan være til skade for barnets ve og vel.

   Barnekonvensjonen.


---
---

   Hugo Fredriksen, 10.12. 2010:

   Takknemlig for alle dere vise og beleste mennesaker, som bringer inn fakta blant våre synsinger..
   Enkelte kan man jo næremes SE at de er beleste; det vises utenpå, omtrent.
   Enkelte av oss kan man derimot lese som en åpen bok..
   42 minutes ago ·

   Bjørg Brennan:
   Jaaaammmer og sukk....
   41 minutes ago ·

   Mariana Giovanna Cosenza:
   Jo mer man graver, dess mer vann springer frem fra kildene. Jo mer man lærer, dess mer flyter visdommens kilde.
   Indisk ordspråk
   33 minutes ago · 

   Bjørg Brennan:
   ‎-Som hver og en av oss unike medmennesker er, uansett samfunnstatus.
   30 minutes ago ·

   Rune L. Hansen:

   Ordene

   Tenk deg om før hva du snakker.
   For luftige for lite de bringer.
   Viktige og vektige gies de sterke vinger.
   For deres malm hele verden deg takker.

   *
   Rune L. Hansen, 10.12. 2010, www.

   14 minutes ago

---
---

   Arild Holta:

   Dobbelmoralisten: i en kommentar til Norges arbeid her skriver
   Utenriksminister Gahr Støre i Dagsavisen 21. oktober 2010 paradoksalt
   nok at det ”å påvise brudd på universelle menneskerettigheter ikke er
   innblanding i en stats indre anliggende. Nettopp fordi det handler om
   universelle og udelelige verdier.”
   ...
   Men han er mot en prøving av menneskerettighetene for barn når det kan ramme Norge. FN har jo kriti
   Regjeringen svikter barns rettigheter internasjonalt
   http://www.sfm.no/Arkiv-2010/Art-Des-2010/031210.Regkeringen_svikter_barns_rettigheter.htm
   www.sfm.no
   Regjeringen svikter barns rettigheter internasjonalt. Utenriksminister Jonas Gahr Støre gjorde det i går klart at regjeringen ikke vil støtte innføringen av en klageordning i Barnekonvensjonen. Regjeringen går dermed imot barns rett til å klage dersom de opplever brudd på deres rettigheter..
   11 hours ago ·

   Ann-Karin Bratberg:
   Ja,skal vi stole på dobbelmoralistene....nope ..har meldt meg ut forlengst ,blir mer og mer forbanna på dette såkalt demokratiske landet ..,skjems,gjør jeg!!))

   Turid Holta:
   Regjeringa bryr seg ingenting om barn

   Kristin Johnsen:
   Barna som kommer under bv blir ofte mishandlet og dopet med medikamenter.

   Anita Irèn Holm:
   Men er d egentlig opp til Gahr Støre om d ska bli innført eller ikke da? Hvem har endelig ord her?

   Hildur Anita Reinsberg:
   ikke rart regjeringen går mot barnekonvesjon, regjeringen er jo redd for å bli tvangsplassert på fosterheim

   Rigmor Fossdal:
   God idè , Hildur! Putt dem alle i fosterhjem. Ta i bruk institusjonene på riktig måte. OBS: Deres barn må på en annen institusjon- minst 100 mil unna.. Og selvfølgelig kan de ikke møtes heller- fordi det kan være skadelig for begge parter.
   De kunne jo risikere å oppleve fortvilelse. Evt. kjærlighet.

   Rune L. Hansen:
   Barnevernet og Ap-familiene
   http://www.facebook.com/group.php?gid=147024521994211
   Motto: Å ta barnevernet på alvor.
   about a minute ago


---
--- Arild Holta henviste straks herover til følgende nyhets-oppslag, fra avisen Samfunnsmagasinet:

   Regjeringen svikter barns rettigheter internasjonalt
   Utenriksminister Jonas Gahr Støre gjorde det i går klart at regjeringen ikke vil støtte innføringen av en klageordning i Barnekonvensjonen. Regjeringen går dermed imot barns rett til å klage dersom de opplever brudd på deres rettigheter.

   Oslo. Publisert 3.12.2010

   Dette kommer frem i et skriftlig svar fra utenriksministeren på spørsmål fra KrF. Gahr Støre begrunner det med at dette vil kunne føre til en ”innsnevring av det nasjonale demokratiske handlingsrom”.

Plan Norge reagerer kraftig på regjeringens avgjørelse.

   - Dette er trist. Regjeringen svikter med dette barn i fattige land fordi de er redde for en situasjon som knapt vil oppstå i Norge. Vi kan ikke på den ene siden være for overnasjonalitet og på den andre siden gå imot den samme overnasjonaliteten fordi vi selv kan bli utsatt for kritikk, sier Kjell Erik Øie, programsjef i Plan Norge.

Eneste konvensjon uten klageinstans

   I dag er Barnekonvensjonen den eneste av FNs rettighetskonvensjoner som ikke har en klageinstans. Dette ønsker FN å gjøre noe med. Alle stater som har ratifisert Barnekonvensjonen er derfor invitert til et møte i Genève i neste uke, hvor tilleggsprotokollen med klageinstansen blir lagt frem. Nå viser det seg altså at Norge kommer til å stille seg kritiske til en slik klageordning.
   - Dette er ikke et juridisk spørsmål, men et politisk og moralsk spørsmål. Det handler ikke om hvem som skal bestemme og utvikle norsk lov - det handler om at verdens barn er alles ansvar, og at nasjonale grenser i menneskerettighetsspørsmål blir meningsløse, sier Kjell Erik Øie.

Sender dårlige signal

   Regjeringen tok stilling til spørsmålet om vi vil forplikte oss på barns rettigheter med overnasjonal kontroll allerede da de ratifiserte Barnekonvensjonen. Norge er også et ferskt medlem av Menneskerettighetsrådet, og i en kommentar til Norges arbeid her skriver Utenriksminister Gahr Støre i Dagsavisen 21. oktober 2010 paradoksalt nok at det ”å påvise brudd på universelle menneskerettigheter ikke er innblanding i en stats indre anliggende. Nettopp fordi det handler om universelle og udelelige verdier.”

   Plan Norge mener at det beste verktøyet for å realisere barns rettigheter er en overnasjonal klageinstans. Om regjeringen nå velger å stille seg utenfor denne prosessen, sender det svært dårlige signal, og det gjør at barns rettigheter blir svekket internasjonalt.
   - Det er oppsiktsvekkende om de nå ikke vil være med på et initiativ som virkelig vil kunne løfte respekten for barns rettigheter til et nytt nivå, sier Øie.

   NTB Info.

 
---
---
   "Alle sannheter er lette å forstå straks de er oppdaget. Poenget er å oppdage dem." Galileo Galilei
---

   Rigmor Fossdal:

   Noen tall fra Vilje Hansen: 72095 barn lever under offentlig omsorg, fra 2002 til nu,- det vil si; 2575 fulle skoleklasser ... like mange som det bor i hele finnmark ... Barnevern rammer årlig minst 1/4 av befolkningen. Med 47 000 åpnede saker.

*
   Rigmor Fossdal:
   ‎1660 fulle skoleklasser får hjelp av barnevernet ifølge statestikken.

   Rigmor Fossdal:
   http://www.ssb.no/barneverng/

---
---
   Det norske lovverk er ikke bygd på idéer om at makten skal kunne misbrukes eller at pornografi eller kriminelle skal veilede eller bestemme. Vårt system er ikke de eller det kriminelle. Hvordan få stoppet de og det kriminelle er utfordringen, hva enn den eller den mener eller tror. Det er ikke snakk om "Stortinget" eller "Høyesterett" eller "makten", men om enkelt-mennesker i disse instanser, etater og begreper som forholder seg kriminelle. Disse sin kriminalitet er det særlig viktig og en utfordring å få stoppet. Veldig veldig viktig.
---

   Marius Reikerås, 10.12. 2010:
   I dag snakket jeg med en modig bestemor som er i en ressurssterk familie. Hun har kjempet en heroisk kamp for sin datter og sitt barnebarn. Likevel har de ingen sjanse når staten kommer med sitt apparat og river barnet vekk fra familien. Ingen dom i saken foreligger, men det betyr tydeligvis ikke noe. Jeg lurer på hvordan samfunnet har blitt som det har blitt?

---
   
   Marius Reikerås, 10.12. 2010:
   Jeg har også en visjon. En visjon der vi i fellesskap reiser oss opp mot den offentlige undertrykkelse som så åpenlyst skjer i vårt samfunn. En visjon hvor vi sammen sier til autoritetene at nok er nok uten å være redde for represalier. En visjon om at likeverd, rettssikkerhet og generell rettferd ikke lengre forblir en tapt illusjon.
 
---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, lørdag 11. desember 2010, Vinberget:

   3 til 5 pluss-grader Celsius her ute i natt og 3 i dag klokken 9. Omtrent 2 pluss-grader og noe regn og yr klokken 14.
---

   Ytringsfrihet er menneskerettighetenes fundament, menneskehetens kilde og sannhetens mor. Å sette en stopper for ytringsfriheten er å trampe på menneskerettighetene, kvele menneskeheten og undertrykke sannheten.
   Årets fredsprisvinner 2010, Liu Xiaobo


   
Dog, ord som kan brukes og blir brukt som forkledning og smykker for et terror-regime.

---
   
   Arild Holta:
   Mensas pris til Harald Eia og Ole Martin Ihle, bak "Hjernevask". Begrunnelsen er et slag i trynet på også barnevernet, som fullt og fast tror på at miljøet har alt å bety.
   Sitat:
   (...) det finnes faglige miljøer som
   ...
   1. baserer faglige vurderinger på ideologi når de burde vært basert på logikk, rasjonalitet og empiri
   2. likevel har politisk makt.
   Særlig uheldig er det at de har fått påvirke utdanningssektoren.
   Ha
   Mensaprisen 2010 - Mensa Norge Webforum
   www.mensa.no
   Mensaprisen 2010:

   Arild Holta:
   Nøyaktig slik er barnevernet! Om foreldre har en eller annen påstått skavank, så vil barnet ødelegges, for miljøet (les: foreldrene) har alt å si.
   Virkeligheten er imidlertid at psykisk helse/uhelse er arvelig genetisk i 80% av tilfellene. Barn er relativ robuste innenfor rammen av en naturlig familie. De resterende 20% er heller ikke foreldre skyld i. Det kan skyldes alt fra ulykker til overfall og mobbing på skolen. Eller for mye teori og for mye pedagogikk i motsetning til naturlig frihet. Ikke rent sjeldent er det barnevernet som ødela barna. Faktisk ødelegger barnevernet tusenvis av barn.

   Marit Iren Gordon Heggen:
   Hva med oss?som valgte a dra fra alt?hjem ,jobb,slekt og venner?om 10 aar kan vi dra tilbake-i norge faae man 5-7 aar for mord,vi har faat LIVSTID

   Rune L. Hansen:
   Enda verre, Marit Iren, for de som er og blir og ble fratatt livets rett i Norge uten å kunne komme seg unna! De og dere som kom dere unna har om ikke terror-regimet stoppes fått livstid og verre enn for mord eller slags mord, til og med jo flerfoldig og det som verre er, kan det være. For oss mange som ikke kan komme oss unna er vi nokså helt fullstendig fratatt livets rett og det som verre er, og få overlever særlig lenge. Giljotinering ville vært og er mere humant!

   Rune L. Hansen:
   Noen overlever alt til tross i det lengste spissrot-gangen i håp om enten å vinne i det umulige skrekkens lotteri, eller å få stoppet terror-regimet!

   Turid Holta:
   Det er en stund å måtte tvangsmessig oppholde seg i utlandet på grunn av barneveret. synd man ej kan få leve i fred.

   Kristin Johnsen:
   Løvetannbarna overlever alt.

   Rune L. Hansen:
   Barna overlever ikke alt. Det første store nederlaget er når de mister seg selv!

   Dung Svalland:
   Ja, Rune, de har ikke noe mening med livet. Det sa vår eldste sønn når han ble tatt som 13 åring og nå som 15 åring sa han at det var ikke noe mening i å jobbe siste samværet vi hadde i november med tilsyn ( fangevoktere)

   Marit Iren Gordon Heggen:
   Er litt enig med dere begge Rune og Kristin,barna klarer det utroligste naar de bare faar ver med SINE!Lillejenta savner ingenting fra Norge lenger..hun har faat tilbake roen og trivest,men at DET NORSKE SAMFUNN DRIVER MENNESKER PAA FLUKT!! det kan vi ikke leve med,vi er mange som har tatt dette skrittet-bare synd at de fleste lever i skjul-vi burde staat sammen og vist oss her-vist hvordan norge behandler familier!!!

   Mona Minerva Kråbøl Auestad:
   Hei.I dag sitter vi og venter på at en sakkyndig skal komme.Har dessverre ikke noen annen følelese enn skepsis overfor dette,har erfaring fra før hvor den første sakkyndige kalte meg narsisistisk,enda han jo var her og med egne øyne så at jeg tok meg av mingamle svigermor og hennes søster som begge var senile,hadde omsorgen for de i 2.5 år men klart jeg ikke hadde giddet det om jeg var narsisistisk.Forstå det den som vil vi forstår det ihvertfall ikke.God helg til alle:)

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er jo det som er det viktige, at de er og får være sammen med SINE og hverandre. Et barn som vokser opp uten sin far eller mor eller de begge foreldre er på grunn av det allerede skadet og mye ødelagt i og for livet. Det er verste sort mishandling og umenneskelighet og grov kriminell urett en kan utsette et barn - og far og mor - for. Selv om propaganda og indoktrinering forsøker å få et dårlig samfunn til å tro noe annet.

   Marit Iren Gordon Heggen:
   Saa hjertens enig Rune !


---
---

   Og barna overlever ikke alt. Det første store nederlaget er når de mister seg selv!

---

   Har Frøydis meldt seg inn i foreningen for dreping av foreldre og kidnapping, fangehold, knebling og utplyndring av barn hun også?
   I en ukes tid nu har jeg forsøkt å telefonere henne, men når ikke frem. Farmor nådde frem til henne og snakket litt med henne forleden dag. Idun tar heller ikke telefonen når jeg ringer og har jeg enda ikke fått kontakt med siden kidnappingen av Stauda! Og ny telefon-regning til Idun i mitt navn ankom med posten i går, kr. 1.995,- med forfall 18. desember. Og hennes forrige, også i mitt navn, på kr. 2.310,- står enda ubetalt. Hva er det som får henne til å gjøre slikt noe? Og Frøydis?
   Frøydis har enda ikke fått lønnen sin via NAV på flere måneder for arbeidet hun har hatt i systuen i Haugesund hvor "barnevernet" i Haugesund plasserte henne med beskjed om å jobbe som lærling til hun blir 18 år. Mens Trude som enda fangeholder og knebler barna på kryss og tvers premieres!
   Mens "barnevern-tjenesten" i Haugesund, vennene til Iren K. Hebnes, lusker frem og tilbake blandt barna med trusler, trakassering, smisking, premiering og løgn og Trude som vanlig gjør og sier alt hva de forlanger og forventer av kriminell galskap. Og går støtte i form av "hei og goddag, så fine barn da" fra naboer og fjotter uten evne eller vilje til å forstå hva som foregår. Og som nærsagt betrakter henne som "alene-mor", hvilket hun spiller og later som også.
   Perverse, groteske greier.
   Og farmor forteller at hun forstod det på Frøydis som at Peter Johannes har vært der i Skoglandsveien blandt barna og Trude i flere uker nu. Og jeg ble for mange uker siden kontaktet av blandt annet Einar Edwin som fortalte at Peter Johannes driver samtidig aktiv sex med både Idun, Trude og Frøydis og om han får det til også med Stauda og de andre barna og undrer forskrekket på hva det videre kan komme ut av det om ikke Peter Johannes og slikt noe fjernes og jeg kan gjøre noe for å beskytte barna. Og jeg sier som sant er at jeg enda er fullstendig maktesløs og umyndiggjort annet enn det jeg eventuelt får snakket med Idun og Frøydis om det. Hvilket jeg forlengst har gjort og også gjorde Stauda før hun ble kidnappet oppmerksom på og advart mot. Dessuten forteller farmor at hun forstod det på Frøydis som at Frøydis har tenkt seg nordover antagligvis eller kanskje med Peter Johannes. Mens det ikke er lenge siden Frøydis blandt annet fortalte meg at hun skal bo noen uker i Gudmunds leilighet i Haugesund og at hun kommer hjem nu snart, iallfall for litt for ikke å risikere at "barnevernet" setter henne i fosterhjem, som de jo blandt annet truer også henne med hvis hun har kontakt med sin far og sitt hjemsted. 
   Dessuten jo på alle måter tydelig, også på Frøydis og Stauda, at det er viktig for "barnevernet" og kidnapper-gjengen med Trude i spissen å indoktrinere alle og enhver med at det at jeg på Internettet skriver om saks-komplekset og det som relevant foregår er "stygt overfor familien" og ille og urett. Selvfølgelig. De vil ikke bli og være avslørt. Den som aktivt gjør noe for å redde familien og for å avsløre de kriminelle blir ikke minst trakassert og svertet for nettopp det. Et viktig anliggende for de. Det var jo forsåvidt på sett og vis slik hele saks-komplekset med Iren K. Hebnes startet foråret 2006, da hun jo - slik fremgår av saks-dokumentene - uten blygsel truet med å frata oss barna hvis jeg offentliggjorde hva som allerede da var skjedd. Samtidig med at hun straks efter at vi (under overskriften "- Truer vår livsform") fremstod i stort oppslag i Haugesund Avis 25.03. 2006 ( intern ) i falskhet beroliget alle og enhver med at det hadde hun ikke tenkt for hun visste at vi var en god og harmonisk familie! Hvilket ikke varte lenge.
   De har underveis gjort mange forsøk på å stoppe og å kneble publiseringen av saks-komplekset. På så forskjellige kriminelle og usle vis.
   Har Frøydis nu under særlig innflytelse av Peter Johannes latt seg lokke og friste til likegyldighet og svik, eller hva? Likesom Idun i forhold til Andi og Karl? Jeg undres iallfall ... også på det og slikt. Både Trude, Balder, Gudmund og "barnevernet" eller kidnapper- og fangeholder-gjengen vil jo være særdeles fornøyd med og glad for og premierende og smigrende overfor slikt.

---
---

    Et barn som vokser opp uten sin far eller mor eller de begge foreldre er på grunn av det allerede skadet og mye ødelagt i og for livet. Det er verste sort mishandling og umenneskelighet og grov kriminell urett en kan utsette et barn - og far og mor - for. Selv om propaganda og indoktrinering forsøker å få et dårlig samfunn til å tro noe annet.

   Dette vet vi, fra hele verdens-litteraturen, fra filmene, fra alle samfunns og kulturers liv og hverdag, fra nærsagt alt og ethvert som har med menneskelighet å gjøre. Men her i Norge har vi nu et stadig villere og villere terror-regime som i pervers kriminell galskap forsøker å fortelle oss noe annet og motsatt!!!

   Et regime som prøver å fjerne alt og ethvert av de mest sentrale felles-menneskelige verdier fra våre liv og vårt samfunn!

---

   Vidar Nedberge Hansen:
   Kan du gi noen eksakte utalelser på det, konkrete eksempler. For jeg er litt usikker på hva du mener. Jeg skjønner selvfølgelig hva som står skrevet.

   Odd Arvid Johansen:
   Rune, jeg skjønner hva du mener. Det er skremmende, og det gjør meg vondt!

   Vidar Nedberge Hansen:
   Jeg er i en situasjon hvor jeg ikke har sett den ene sønnen min på 2 år. Dette med velsignelse fra fam,kontor. Mor har ADHD, på grenes ti lBi.Po.Famv manipulert tvers igjennom. Tenker på ham hver dag!

   Vidar Nedberge Hansen:
   Jeg har to sønner til , jeg er skilt og har hatt en fordelingsprsent på ca48% med alt, men har blitt slakta av sytemet hele veien.Til og med med skader og div. diagn. fortsetter de å slakte meg.

   Rune L. Hansen:
   Fra verdens-litteraturen, samfunn og kulturer?! Det er vel og blir vel på noe vis rart forlangt ... hvis det du tenker på. Men ta som et utgangspunkt f.eks. filmatiseringen av Laura Ingalls sine bøker om seg og sin familie for noe mere enn hundre års tid siden i USA. Gått som tv-serie over flere år til de flestes glede og forståelse også i Norge, men selv har vi i vår familie nu 8 sesonger / årganger av filmatiseringene og disse og slikt (som f.eks. og "Mary Poppins"), dvs. bortimot innholdsrike 200 episoder. Om barn, foreldre, slekt, familie, ekteskap, samfunn, problemer og gleder, osv. - de sentrale og selvfølgelige felles-menneskelige forhold, helt elementært og naturlig. Det er og var i bunn og grunn sånn livet er og har vært for de fleste av oss, inntil i nyere tid her i Norge og visse andre steder. Det er slik den alminnelige gode litteraturen har vært og er i og for Norge og resten av verden. Men så kommer Arbeiderparti-ideologien bak kulissene gradvis viltrere og viltrere og forteller oss at det er ikke slik det er eller har vært eller skal være, - men fullstendig motsatt, til langt inn i det groteske og perverse og i kriminell galskap! Og ikke nok med det, men som et terror-regime som angriper og truer alt og alle og gir ingen reelle muligheter for hjelp eller forsvar eller lov og rett! -- Greit nok forklart? Om det var slik du mente det, Vidar? -- Kunne likså godt og på samme vis brukt f.eks. de meget populære lignende nord-amerikanske åre-lange tv-seriene "Dr. Quinn", "Bonanza", "Familien Machahan" som eksempel ... Eller fra andre land med tilsvarende felles-menneskelige populære og alminnelig utbredte standarder og holdninger ...

   Vidar Nedberge Hansen:
   Det finnes ikke en eneste oppegående som kan se en sak fra mannens side eller tolke regelverket til fordel for far og barn. Sliter med dette økonomisk og psykisk hver eneste dag. Har engasjert meg i barn og ungdom i 40 år og har gitt mye positivt til dem.

   Vidar Nedberge Hansen:
   Jeg hadde ikke muligheten til å fotografere mitt barnebarnm/ selskap fordi jeg ikke en gang har råd til fotoapparat. Tenk dere så nedverdigende. Systemet bruker tørketrommelen sån at du blir forvridd og utørket for lenge siden. Adv. hjelper ikke.

   Rune L. Hansen:
   Det kom litt mere og fra flere her før jeg rakk å skrive ferdig og poste hva jeg i sted sa.

   Rune L. Hansen:
   Ja, anstendighet, menneskelighet, lov og rett, er blitt erstattet med terror, trakassering, diskriminering, tortur, utplyndring og drap! Og barna og vi alle og hele vårt samfunn hærjes i en overflod katastrofalt av det, forsøkt skjult og kneblet bak kulissene, propapandaen, knebling og til-intetgjørelser! Mens terror-regimet og dets med-spillere i vilter penge-galskap og hysterisk ideologi later som ingenting så til de grader langt inn i det groteske, i alle aspekter fra nederst til øverst!

   Rune L. Hansen:
   Kriminelle av verste sort gies fritt spillerom og det er frekkhet, løgn og terror som rår! Så til de grader at det overgår enhvers og alles - som enda ikke vet det - sine villeste eller utroligste forestillings-muligheter!

   Vidar Nedberge Hansen:
   Derfor har jeg stått fram i media i mange år. For å få folk til å kjønne hva som egentlig er i ferd med å skje. Er skribent for ei avis.

   Odd Arvid Johansen:
   har erfaring med at systemet med BV i spissen velvillig stiller som lakei, og hjelper med å holde regien der mor nekter samvær.

   Rune L. Hansen:
   Det som pågår mishandler, terroriserer, torturerer, ødelegger, utplyndrer barn og foreldre i tusen-tall og kan under enhver omstendighet ikke fortsette! Det må stoppes straks og umiddelbart - og de kriminelle på et eller annet vis stilles til ansvar for sine ugjerninger og i det heletatt lov og rett igjen bli gjeldende og håndhevet! Det er en nasjonal katastrode av viltert pågående kriminell galskap og lovløshet som i en overflod hærjer og ødelegger vårt land og vårt kultur - og ikke minst barna!

   Odd Arvid Johansen:
   Jeg vet ikke om det går ann å si det, men jeg er Helt enig med deg Rune.

   Rune L. Hansen:
   Det er vel ingen som skal kunne nekte nærsagt enhver et naturlig og selvfølgelig samvær og liv med sine barn, om så enn skilsmisse eller nærsagt hva enn det måtte være. Og mht. skilsmisse: likeverd, som det selvfølgeligste i verden!

   Rune L. Hansen:
   Å gjøre sport, penger og politikk av å mishandle og forurette barn, foreldre og familier og slekter og samfunn er på ingen som helst minste måte akseptabelt eller menneskelig eller lovlig!

   Vidar Nedberge Hansen:
   Nei, men det skjer hele tiden. Og det jeg lurer på hva er det kvinnene ser som positiv utvikling for barna i dette. Hvor er ærligheten,respekten for det annet kjønn og barne og konsekvensene av det de gjør.

   Rune L. Hansen:
   Som om vi skulle bli perverser og monstre hele samfunnet!!!

   Rune L. Hansen:
   For å bli likt eller fratatt livets rett av et terror-regime av kriminelle monstre!

   Rune L. Hansen:
   Det er langtfra alle kvinner som vil ha det slik eller aksepterer det, men den kriminelle politiske rådende viljen er jo å premiere og å betale kvinner grovt for alt og ethvert kriminelt, for så og derigjennom også å angripe de. Og fra begynnelsen hele veien hensikt å overta og å kontrollere både barn, mann og kvinne og samfunn med ideologisk indoktrinering for å videreføre og å opprettholde et terror-regime for olje-sjeiker med sine utvalgte harem! Menneskevern, familie, ekteskap, anstendighet, menneskelighet, lov og rett - verdiløst!

   Vidar Nedberge Hansen:
   Det mener ikke jeg heller. Men jeg snakker om en konfliktsituasjon og det er kvinner og menn som samarbeider godt om barna. Men hvorfor er BV ute og kjører. Det må jo være ut fra hva de gjør.

   Rune L. Hansen:
   Jeg vet og ser du ikke mener eller tenker det, Vidar. Jeg ville bare ha sagt det og slik, som du og. Iøvrig, for og å ha det sagt, gjeldende lov og rett, egentlig, i og for Norge -
   Menneskerettslovens Vedlegg 2, EMK, Den europeiske menneskerettskonvensjon med protokoller / Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, Protokoll nr. 7 til Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter
Art 5. Likhet mellom ektefeller:
   "Ektefeller skal i sitt innbyrdes forhold og i forhold til sine barn ha like rettigheter og likt ansvar av privatrettslig art med hensyn til ekteskap, under ekteskapet og i tilfelle av oppløsning av ekteskapet. Denne artikkel skal ikke hindre statene i å treffe de tiltak som er nødvendige av hensyn til barnas interesser."

   Torbjørn Haugen:
   en gang imellom bør man kansje stille seg spørsmålet hvordan langt de fleste klarer seg gjennom både skilsmisser og andre problemer uten at BV kobles inn..er det bare tilfeldigheta som rår?

   Rune L. Hansen:
   Prinsippet om likeverd er et selvfølgelig grunn-element i Menneskerettsloven, EMK og i det heletatt lov og rett. Det at det motsatte skjer er ikke på grunn av unntaks-tilfeller, men på grunn av diskriminering og forbigåelse av lov og rett. Tilsiktet fra kriminelle sin side.

   Rune L. Hansen:
   Er ikke så sikker på det jeg, Torbjørn. Er det noen statistikk eller tall tilgjendelige i så måte ...?
   "Barnevernet" er den mest sentrale av Arbeiderparti-ideologiens terror- og likviderings-enheter og gjennomsyrer langt på vei det meste av dagens samfunnsliv.

   Rune L. Hansen:
   Og nu er altså Norge som en krigs-sone og åpen landsdekkende massegrav med terror, tortur, mord, selvmord, psykiske vrak, ødeleggelser og til-intetgjørelser i en overflod av vilter kriminell galskap bak kulissene og fasadene, som en følge av særlig representanter for det offentlige sin kriminelle inngripen i og håndtering av den norske befolknings hverdagsliv og privatliv.
   Hvilket umiddelbart må stoppes!

   Vidar Nedberge Hansen:
   Statistkker kan du søke på SSB, mener jeg. Men det er jo litteratur bl.a det faget jeg har studert: Sosionom, barnevern osv.

   Rune L. Hansen: 
   De optimalt omtrentlig presise tall-forhold finner vi vel frem til og inkorporeres underveis i saks-fremførelsen.
   Saks-komplekset mht. adskillelsen og utplyndringen av barn og foreldre er i sitt omtrentlige utvetydig nok. Og det at vi vet det og gjør oppmerksom på det og det at de angjeldende kriminelle og eventuelt potensielle kriminelle kreves til straffe-ansvar, erstatning og gjenopprettelse vil mere og mere og sterkere og sterkere komme til å ha betydning, i prosessen med å fjerne terror-regimet.
   Vi må i så måte forlengst være underveis allerede nu.
   Av flere forskjellige grunner.

   Rune L. Hansen:
   Det er uhyre grove kriminelle straffbare forhold vi snakker om nu og et sentralt anliggende for hele Norge. Her gjelder det om fort og solid å få ting vektig til å skje i riktig retning, for lov og rett og samfunn.

   Rune L. Hansen:
   Det at barnerov, kidnappinger, fangehold, knebling, mishandling og utplyndring av barn i Norge skjer i et tilsiktet samspill av falske "alene-mødre" og falskt "barnevern" i et videre samspill med andre aktører og at det hele underveis også og i utgangspunktet er politisk tilsiktet og utført av nøkkel-personer i det offentlige og samfunnet iøvrig, er et omfattende strafferettslig forhold som må og kan kartlegges og utredes detaljert, til de enkelte kriminelle og saks-forhold, dokumentasjon, beviser, etc.
   En oppgave vi nu bedre og bedre må være underveis med.
   Og snarest og videre kunne håndtere.
   Ting skjer fort i disse dager. Og det er det også vårt ansvar og akutte behov.
   Terror-regimet og dets under-avdelinger og med-spillere kan ikke få fortsette!

   Rune L. Hansen:
   Hver av oss som bidrar, med hvert av våre små skritt og ord, bringer oss målet nærmere.
   Hvor fort det vil gå vet vi kanskje ikke enda.
   Men vi er under enhver omstendighet underveis!
   Og hva hver av oss kan si og gjøre teller på magisk vis!

   Vidar Nedberge Hansen:
   Jeg er klar over alr dette og jeg bruker media maks av det jeg kan. Men du må være klar over at de er på FB, seinest i dag.

   Rune L. Hansen:
   Jeg er også klar over det, Vidar.


---
---
   
   Marius Reikerås, 11.12. 2010: 
   ‎"Menneskerettighetene er ikke noen à la carte-meny, der myndighetene kan plukke ut de bitene de liker best".
   I lys av gårsdagens fredsprisutdeling må vi kunne spørre oss: Hvordan er egentlig menneskerettssituasjonen i vårt eget land? Spør nordsjødykkerne, FN-veteraner, barnevernsofre, NAV- ofre, krigsbarna, krigsseilerne, psykiatriske ofre, dissidenter, og alle andre som er utsatt for offentlige overgrep.

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, 3. søndag i advent - søndag 12. desember 2010, Vinberget:

   Omtrent 3 til 5 minus-grader Celsius her ute i natt og 3 minus-grader klokken 9 og 16 i dag og horisontale strimer av sky-dotter på himmelen.
---
   Når representanter for det offentlige og politiske både lukker øynene for det kriminelle og aktivt involverer seg i det kriminelle så som kriminelle, da er er smitte-stoffet og start-signalet for et terror-regime sådd og på vei inn i samfunnet og ut i befolkningen og verden.
   Systemet blir til det motsatte av lov og rett.
   Hva som i likeverd skal hjelpe og beskytte enkelt-mennesket blir til det motsatte av hjelp og beskyttelse.
---
   Ja, jeg må fortsette å gjøre mitt beste, har ikke noe valg sånn sett om barna skal kunne reddes og jeg ikke miste meg selv og de sin far. Hardt og tungt og sårt er det, å være under terror, trakassering, tortur, mishandling og utplyndring, i spissrot-gangen og ikke riktig at mennesker skal ha det slik, så det å forløse oss er en nødvendighet for ikke å bli levende døde. Hvalpene har nu blitt 18 døgn gamle og har såvidt begynt å bevege sitt litt utenfor kurven og har åpnet øynene sine de siste noen døgn og er veldig nysgjerrige, artige og koslige.
   Ja, ikke så lenge nu til de begynner å leke seg med tøfler, ullsokker og ved-pinnner, og får lært seg hvilkne de kan leke med og hvilkne ikke. Kjempe-artig!
   Noe navn har de enda ikke fått. 
   Da Stauda kom hjem fra den forrige kidnappingen hadde hun med seg blandt annet gode ullsokker til meg, som hun nesten hadde ferdig-strikket. De er her noe sted, men Stauda vet nok best hvor. Trengs slikt i en kald tid som dette. Ved er det enda litt igjen her, fra Trygve Einar, men jeg sparer på den for ikke å bli uten når det er som kaldest. Det har vært såpass kaldt så lenge at jeg den siste ukes tid har fått en frost-skade nede i høyre fot. Det kom blandt mye annet som vanlig ullsokker i stor gave-eske med posten fra farmor forleden dag. Jeg har to par ullsokker på meg i sengen og i tøflene nu i disse dager.
   Tre av hvalpene ligner på bildet av to lyse hunder, den ene hvalp, som er på bildet utenpå en av Dagbøkerne til Frøydis som ligger på et bord her i stuen.
   Og nu er altså også Stauda igjen fangeholdt og kneblet, også hun.
   Litt av et utrolig forskrekkelig Norge! For den som bryr seg på ekte.
---
   Det er de kriminelle høyt på strå og i forvaltningen som virkelig ER de kriminelle. De små ved grasrota er bare deres ofre.
   Viktig at vi forstår dette riktig.
---

   Rune L. Hansen:
   Det finnes ikke noe offentlig barnevern i Norge, bare en overflod av det motsatte i kriminell galskap til langt inn i det perverse. Skjult bak kulissene, fasadene og propagandaen.
   De som har fått faktisk hjelp i noen grad fra terrorregimet, må ikke derfor eller av noen grunn lukke øynene for terrorregimet. De er unntak. Undersøk selv! Og unntakene hverken bortforklarer eller rettferdiggjør terror-regimet eller dets såkalte barnevern.
   Det eneste som er fint med det norske såkalte barnevernet, er navnet. Og navnet og propagandaen lurer enda mange!

   Liv Marit Bakke:
   Det har du rett i Rune.
   Å til dere som har veldig vanskelig for å forstå mitt enkle regnestykke. Hvorfor mener dere det er riktig å offre 98 barn for å redde 2?

---

   En ung-jente, sier blandt annet at hun "kjenner personlig mange, veldig som har fått hjelp fra barnevernet" ... Og hvorfor gjør så ikke jeg det, som har har studert og gransket på temaet i mere enn tredve år?! Og heller ikke de andre?!? Og hvor er de hen her på Facebook og Internettet og i virkelighetens verden?!
   De sidene på Facebook og Internettet som på et eller annet vis er postive til det såkalte barnevernet er det, se selv, av helt andre grunner, først og fremst propaganda. Se og undersøk selv! Og tenk selv! Og vær sannferdig!

---
---

   Fra Einar Edwin avsendt kl. 20.36 i kveld pr. e-post til meg følgende:

   Gratulerer med vel overstått til oss begge.
   Men jeg må be deg vennligst korrigere de opplysninger som du uttrykker jeg skal ha sagt:

   "og jeg ble for mange uker siden kontaktet av blandt annet Einar Edwin som fortalte at Peter Johannes driver samtidig aktiv sex med både Idun, Trude og Frøydis og om han får det til også med Stauda og de andre barna og undrer forskrekket på hva det videre kan komme ut av det om ikke Peter Johannes og slikt noe fjernes og jeg kan gjøre noe for å beskytte barna" 

   ( jeg har aldri sagt at han har aktiv sex med alle disse du nevner) Det eneste jeg understreket var at det var besynderlig at han skal ha først den ene søstera så den andre.) alt annet du evt tenker eller tror om dette trenger ikke tilegnes meg! Med dette understreker jeg at jeg sikter til at han var sammen med idun og senere med frøydis.
   Alle andre spekulasjoner ber jeg meg i all vennlighet frabedt!

   Ellers håper håper jeg du får en så bra jul som det lar seg gjøre i den situasjonen du befinner deg i. Ikke lett..jeg har all forståelse for det, men ikke dra alt og alle med deg ned...i alle fall ikke siter ting som slett ikke er ment eller sagt! (eller som til og med er sagt med en humoristisk undertone)

   Ha en fin kveld videre.

   mvh
   einar

---

   Einar Edwin telefonerte meg og i kveld og formulerte seg da nokså annerledes. (Jeg mottok hans e-post først efter klokken 22 og efter han telefonerte, men den var avsendt fra ham klokken 20.36.)
   Einar Edwin lyger i det heletatt i sin e-post og også når han skriver: "
alt annet du evt tenker eller tror om dette trenger ikke tilegnes meg!"
   Jeg har ikke tilegnet Einar Edwin noe som helst uberettiget eller som ikke stemmer. Og jeg har ikke omtalt alt, blandt annet ikke hans ord om at det er slik Peter Johannes i det heletatt oppfører seg overfor andre mennesker og familier. Og at den aktive sex han snakket om og siktet til var og er aktive samleier.
   Jeg visste da at dette stemte med hensyn til Frøydis og min holdning til dette gav jeg uttrykk for i mine Dagboks-notater og direkte overfor både Frøydis og Peter Johannes. Da Einar Edwin senere henvendte seg til meg flere ganger, edru, saklig og forskrekket bekymret, ble jeg første gang fortalt også det øvrige og jeg ble også selv meget bekymret, blandt annet fordi han også fortalte at Trude visste om dette men at hun ikke brydde seg noe som helst, tvert om. Jeg snakket derefter kortfattet med Idun og Frøydis om dette og fikk det langt på vei bekreftet og derefter også fra andre. Og jeg ble enda mere bekymret. Jeg snakket med og advarte Stauda om dette, og forstod det på Frøydis som at Frøydis ville holde avstand til Peter Johannes iallfall inntil hun kunne være sikker på at han har beskikket seg. Idun virket det som om ikke brydde seg særlig og gav også hun meg et inntrykk av at Trude ikke brydde seg men heller tvert om.
   Når jeg så får vite at Peter Johannes igjen er på ukelangt besøk hos Trude i Skoglandsveien 108 i Haugesund hvor mine barn enda er fangeholdt og kneblet av Trude og kidnapper-gjengen blir jeg enda videre bekymret, likesom i forhold til mangt annet og det forhold at jeg som far og menneske av Trude i kriminelle samarbeid med representanter for norske myndigheter nektes enhver kontakt med mine barn og de med meg, og at jeg som far og menneske av disse samme blir regnet som fullstendig umyndiggjort og forsøkt til-intetgjort, frarøvet ethvert rettsvern og livets rett. Efter direkte ordre og kriminell manipulering fra Iren K. Hebnes i "barneverntjenesten" i Vindafjord kommune.
   Det eneste jeg kan gjøre i forhold til dette og slikt er å omtale det skriftlig, hvilket jeg kontinuerlig har gjort siden begynnelsen da Iren K. Hebnes angrep vår familie og barna ble kidnappet, fangeholdt og kneblet.
   Representanter for våre norske myndigheter har siden begynnelsen konsekvent og kontinuerlig ikke villet ta hverken meg eller barna til efterretning, men har hele veien kun på mange forskjellige vis forsøkt å til-intetgjøre meg som far og menneske, med terror, trakassering, tortur og utplyndring både overfor meg og barna. Og Trude gjorde seg underveis under slike forhold og alvorlige trusler og fristelser og bestikkelser i form av økonomisk premiering delaktig i det kriminelle, og fikk særlig Balder av de eldste barna med på det. For på den måten "å redde barna fra Iren K. Hebnes og hennes makt".
   Slik er dette i all sin enkelhet.

---

   Og efter henvendelse i kveld fra Peter Johannes, chat, Facebook:

   PJ - 10:51pm Hei Rune - ka det e slags galskap du å einar har innbildt dere inni hodene deres?  Du vet - man skal ikke snakke usant. Og kordan klare du å i det hele tatt tenke som du gjør? det er verken sundt for deg selv eller andre.

   
RLH - 10:52pm Se deg i speilet når du sier det der.

   
PJ - 10:52pm og du snakker om synsing og forstå seg på - antagelig trur du bare på det værste folk kan foirtelle deg eller du kan tenke deg
   Ble faktisk litt forbauset når æ hørte at æ har aktiv sex med både trude idun og frøydis.

   
RLH - 10:53pm Åpenhet gjør ikke ting verre, men bedre og trengs.

   
PJ - 10:53pm og om min falkshet er det du seg - hvilken øya bruke du egentliug?
   åpenhet er det eneste man trenger på mange måter - men du driv jo å konstruere din egen personlige sorg i form av ganske ikke sunne fantasia.

   
RLH - 10:55pm Enhver avslører seg selv. 

   
PJ - 10:56pm at æ å idun hadde en periode da vi var forelsket - har ingen andre noe med, vi har nesten ikke rørt verandre og det er uansett sykt å skrive om andres privatliv.det er nettopp enhver gjør.
   så rune - du har for min del avslørt dæ sjøl som en som trur på rykter - legger de ut som sannhet du trur på. og har ikke mot selv til å spørre noen det gjelder ka som egentlig e tilfelle.

   
RLH - 10:58pm Jeg har blitt fortalt om dette fra både Idun, Frøydis og flere og mere til.

   
PJ - 10:58pm æ har snakka med einar og - og han e joi helt ustabil i telefonen - først benekte ka han har sagt, og så si at det var ikke sånn han hadde sagt det - at det var alkohol som snakket.
   ka fan e det med dokker? e det så jævlig vanskelig å snakke dirkete til mæ som det e?

   
RLH - 10:59pm Når jeg snakker til deg Peter Johannes så hører du det.

   
PJ - 10:59pm idun sier hun aldri har hørt om dette selv, frøydis sier stauda har sagt det - fordi du har sagt det fordi einar har sagt det.
   idun sier hun aldri har hørt om dette selv, frøydis sier stauda har sagt det - fordi du har sagt det fordi einar har sagt det
   bra observert Men får du i det hele tadt med dæ ka æ sir når æ snakke? eller er du så arogant at ingen andre kan vite noe om verden enn deg selv?.

   
RLH - 11:01pm Si hva du vil. Det kommer i tillegg. Som sagt, enhver avslører seg selv.

   
PJ - 11:01pm Du har ett ansvar som far - og det er å være tilstede - i hodet..  og det eneste du gjør er å snakke om en familiær undergang absolutt - det skal du vite
   du snakker om terror og perversiteter men måten du bare snakke om negative ting - er terror - og interessen din for å ødelegge for deg selv er pervers - og det er ikke på en seksuell måte.

   
RLH - 11:03pm Mitt ansvar er å være tilstedeværende ja, og det og slikt selvfølgelig forstår et anstendig menneske - ikke kriminelle eller uansvarlige.

   
PJ - 11:03pm vær oppmerksom på ka du sir om folk - at det er sant du e kriminell . en som vil ha folk skyldige du trur på det trur på at avstraffing hjelper for mennesket ikke rart du ikke har forbedret deg . du trur ikke på at det er mulig en gang du trur på ondskapen - og kaller deg kristen.
   ondskapen er virkelig dumskap i de fleste tilfeller - der det er bevist og uttenkt - e det tydeligvis ikke uttenkt grundig nok - fordi alt kommer tilbake..  Absolutt alt.
   Som sagt - vil du være god - skjerp deg.

   
RLH - 11:08pm Du tror deg være den rette til å belære meg og andre, når du er villfaren og heller burde lytte og beskikke deg.

   
PJ - 11:09pm det nytter å innse.
   Om du trur folk prøver å belære deg har du virkelig noe å lære deg - alle snakker fra sin egen sannhet ... vel .- hvertfall nesten alle .nu må æ gå rune - vi snakkes.

   RLH - 11:14pm Kriminelle, som f.eks. kidnapper, fangeholder, knebler og utplyndrer barn, vil helst ikke bli avslørt. Det er ikke enhver og alle som er sanne.


---

   Peter Johannes er fortsatt falsk, og iøvrig låner han bort sin bærbare pc i Skoglandsveien hos Trude til Stauda, for slik å tilrane seg hennes passord og derefter å gå inn på hennes Facebook-profil for via chat der å utgi seg for Stauda, til forvirring for både meg og Stauda og også Einar Edwin. Hvorvidt Trude er med på dette vet jeg ikke og Stauda er fortsatt kidnappet, fangeholdt og kneblet, som også resten av barna.
   Jeg forholder meg som vanlig - og også av nødvendighet - saklig, sindig og skriftlig til alt dette og slikt.
---

   En annen henvendelse i kveld, fra Jannicke, chat, Facebook:  

   
Jannicke -10:22pm hei bra med deg?

   
RLH - 10:24pm hei, nei, men vant med det efter hvert.

   
Jannicke -10:25pm hva er ikke bra?

   
RLH - 10:47pm mange år under terror og tortur er ikke bra for noen.

   
Jannicke -10:48pm nei hva er terror og hva er tortur vedrlrende deg  for deg mot deg kjenner deg ikke .

   
RLH - 10:49pm Det samme som ellers i verden til alle tider.

   
RLH - 11:10pm Hvorfor du spør ..?.

   Jannicke is offline.


---
   Finns det mennesker i Norge?
   Finns det mennesker i Norge 2010, eller bare ap-katter, døde og halv-døde?
   Og hvor i verden er de hen?
   De groteske perverse monstre som styrer og manipulerer alt og alle?
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, mandag 13. desember 2010, Vinberget:

   Omtrent 3 minus-grader Celsius her ute i natt og kommet nær en centimeter lett sne på frosten på bakken. Og 2 minus-grader klokken 19.30.
   Det blir stille demonstrasjoner rundt omkring i Norge mot norske terror-regimet i dag eftermiddag, med ofrene her til lands for barnerov som front og særlig fokus.
---
   Kriminelle høyt på strå vet og vil et terror-regime med under-avdelinger.
---
   Vel, - det rammer katastrofalt alle og enhver videre om det ikke stoppes.
---
   Anstendige mennesker er mot kriminelle. Også kriminelle ikke minst innen rettsvesenet, byråkratiet, etc.
---
   Å få stoppet kriminell galskap handler om lov og rett.
---
   Å få stoppet kriminell galskap handler fortsatt og uansett om lov og rett. Ikke om hverken min eller din eller noen sin synsing eller påstand.
---

   Huskyberta Olsen:
   Jeg er ett tidsvitne - på lik linje med tidsvitnene under 2. verdenskrig og Hitlers styre...

   Rune L. Hansen:
   Det er veldig veldig mange tidsvitner nu, som enda har overlevd.
   Toppen av isfjellet, og likevel veldig veldig mange.

   Rune L. Hansen:
   Det finnes ikke noe offentlig barnevern i Norge, bare en overflod av det motsatte i kriminell galskap til langt inn i det perverse. Skjult bak kulissene, fasadene og propagandaen.
   De som har fått faktisk hjelp i noen grad fra terrorregimet, må ikke derfor eller av noen grunn lukke øynene for terrorregimet. De er unntak. Undersøk selv! Og unntakene hverken bortforklarer eller rettferdiggjør terror-regimet eller dets såkalte barnevern.
   Det eneste som er fint med det norske såkalte barnevernet, er navnet. Og navnet og propagandaen lurer enda mange!?

---

   Huskyberta Olsen:
   Svart senker natten, seg i stall og stue, mørket har senket seg, skyggene truer. Inn i det mørke hus, stiger med tente lys: Santa Lucia, Santa Lusia!
   Ikke glem demonstrasjonen i dag!! Vi tenner lys for våre barn! Vi er LUCIA!!

---

   "Alt var nær ved å rakne da moren døde" for politikeren som ville ta sitt eget liv, melder nyhetene i massemediaen.
   http://www.sol.no/nyheter/article3045912.ece
   Han tenkte kanskje ikke på de barna og fedre og mødre som terror-regimet og dets nøkkelpersoner og med-spillere kidnapper og ødelegger?
   Fra deres fedre og mødre og integritet og hjemsted og søsken, under terror og tortur - som de selvfølgelig vet ender i selvmord, mord, psykisk og sosialt ødelagte mennesker, fratatt livets rett.

---
   Å bli frastjålet sitt barn, sin far eller mor:
   Torturen og smerten er uhyrlig og ikke mange foreldre eller barn overlever den særlig lenge uten å miste seg selv, de som i det heletatt overlever det.
   Verre måte å straffe og å ødelegge et menneske på finnes ikke.
---
   
   Vidar Nedberge Hansen:
   Dette har jeg skrevet om lenge. Men jeg har brukt NAV som innfallsvinkel,og som jeg mener innbefatter:Sosisal, barnevern, vernpl. og FAMILIEVERNkontoret.

   Vidar Nedberge Hansen:
   Men hvem blant politikere og byråkratiet kan vi si er ansvarlig for disse grusomme handlingene. Hvem er har ansvaret helt konkret. Det er der vi må angripe!

   Rune L. Hansen:
   Du har rett i det der Vidar, men det er mye mye verre enn som så. I tillegg så er blandt annet og særlig også rettsvesenet, fylkesnemdene, politiet og påtalemyndighetene, helsetilsynet, mange advokater og såkalte sakkyndige, fosterhjems- og beredskaps-industrien, pedofile nettverk, falske "alene-mødre", diverse departementer, osv. innblandet og gjennomsyret av kriminelle enkelt-mennesker, såvel nøkkel-personer som "nyttige idioter" som tilsiktet fra Arbeiderparti-ideologien ikke blir straffe-forfulgt. Hver enkelt av de har dog et navn og skal og må, også i henhold til faktisk gjeldende lov og rett i Norge, stilles til straff- og erstatnings-ansvar for falsk dokumentasjon, medvirkning til kidnapping, fangehold og knebling av barn, osv.

   Rune L. Hansen:
   Hver enkelt av oss innsamler fortsatt dokumentasjon og beviser, og vi skal sørge for at lov og rett skal skje, for enhver og alle av ofrene. Hver den som bidrar i synliggjøringen og bevisstgjøringen bringer oss nærmere at det faktisk må skje - og skjer!

---

   Vidar Nedberge Hansen:
   En saksbehandlers handlinger er jo en del av en juridisk handling, men er alle saksbehandlere og sjefene deres inne på de tanken? Og hvilke konsekvenser for det for en saksbehandler eller sjefen ? Som oftest ingen.

*
   Rune L. Hansen:
   At slik urett har skjedd og skjer må vi selvfølgelig rette opp. Ikke minst av hensyn til ofrene, gjenopprettelse og erstatning. Ingen i Norge er eller skal være hevet over loven eller unndratt straffe-ansvar.

   Vidar Nedberge Hansen:
   Det er jeg enig i. Men det skjer hele tiden allikevel, fra alle kanter.

   Rune L. Hansen:
   Det gjør det, i en stadig omseggripende og samfunnet alt-gjennomtrengende overflod av kriminell galskap i offentlig regi, fordi det er både kriminell politisk interesse for det og fordi allerede kriminelle og kriminell praksis og grådig egoisme, karriære, etc. som gjør ALT for ikke å bli avslørt og dermed heller viderefører og opprettholder det kriminelle - så lenge det går!

   
---
---

   Vidar Nedberge Hansen:

   Sosialtjenestens utredning er ofte utgangspunktet for domstolene. Hvis en ny ,uerfaren sosialarbeider og til og med med liten eller ingen empati, skal lage en utredning. Hva skjer da? Det må jo bli feil, for alle
 
   Rune L. Hansen:
   Det blir et spørsmål særlig om konsekvenser, og i henhold til Straffeloven f.eks. blandt annet et spørsmål om det dreier seg om "grov uaktsomhet" eller om "falsk dokumentasjon". Det sistnevnte (§ 120) har i seg selv en strafferamme på opptil 3 år. Dessuten blandt annet også et straff- og erstatnings-ansvar i henhold til Menneskerettsloven og Menneskerettsdomstolen i Strassburg. Meget meget alvorlige forhold kan være og bli konsekvensen!

   Vidar Nedberge Hansen:
   Ja, det er jeg klar over. Men hvor ofte skjer det? Som regel blir vedkommende fjernet fra sin stilling og ikke noe mer skjer. Jeg har vært med på at en sakabeh, gjorde feil. Ingen konsekvenser.

   Vidar Nedberge Hansen:
   Men det er en ting vi glemmer her, nemlig de impliserte eller brukerne som som regel er helt utslitte og orker ikke gjøre stort. Og fylkesmannen og tinretten kjører som regel over advokater.

   Rune L. Hansen:
   Først fra min side sagt:
   Det har skjedd og skjer så ofte at det langt på vei har blitt det alminnelige. Veldig ofte med katastrofale videre konsekvenser for ofrene og vårt samfunn. Det har blitt og er et katastrofalt Norges mest sentrale og alvorlige, dyptgripende samfunnet gjennomtrengende problem, som viltrere og viltrere blir forsøkt skjult bak kulissene, falsk dokumentasjon og propaganda. Saksbehandlere som vil være redelige og lovlydige blir skviset ut eller på forskjellige vis trakassert, truet på livet og forfulgt om de ikke vil være med, gjøre karriære, premieres, etc. De verste og frekkeste og mest løgnaktige og falske, med minst empati, samvittighet og menneskelighet rykker opp - og galskapen ruller videre, verre og verre. Det er det som har skjedd og nu enda er det pågående - som må stoppes!
   Bare det forhold at du som sosionom offentlig utenfor de indre sirklers kontroll-mekanismer lufter slik tematikk kan enda under de enda rådende forhold true deg og din familie og din og deres fremtid. Så all heder og honnør til deg som våger og vil! Støtten du får fra vårt lands befolkning er imidlertid sterkt voksende og samvirkende i et mere og mere omfattende og akutt krav om lov og rett og reell etablert reell respekt for de elementære felles-menneskelige verdier, vern, rettigheter, ansvar og forpliktelser. I dette kravet er blandt annet og særlig også innbefattet nødvendigheten av en norsk slags spesialdomstol, riksrett og versjon av en lav-terskel uavhengig landsomfattende Sannhets- og Forsonings-kommisjon.

   Vidar Nedberge Hansen:
   Takk skal du ha. Et godt innlegg.

      
---
---

   Peter Johannes med følgende skriftlig beskjed på Facebook i kveld:
   5:53pm Hei rune - forvendt deg en annmeldelse snart - det du sier på facebook er usant , skrudd og skadeligog man må ta ansvar for seg selv - først og fremst - klarer man ikke det - kan man ikke ta vare på andre heller.

   8:00pmPeter is offline.

---
---
   
   Brigitte Leona Løvlie:
   My mind is filled up with crap, I want some important knowledge, Can anyone give me some?

---

   Rune L. Hansen:
   Terror-regimets ansvarlige kriminelle er enkelt-mennesker som i sine stillinger representerer landets myndigheter og forvaltningen, pluss delaktige og medskyldige. Om de er medlemmer i fotball-klubb, frimurerlosje, politisk parti eller slikt noe har i utgangspunktet ingen som helst betydning og fritar ikke for straffe-ansvar. Det er kriminelle enkelt-mennesker det gjelder, som har navn og identitet. Likesom ethvert annet menneske.

   Susan Pour:
   Stämningsansökan mot Socialtjänsten i Järfälla kommunen med anledning av kränkande utredning, behandling och beslut i mitt ärende.
   Jag har blivit tydligt kränkt och förtalad av socialtjänsten i Järfälla kommun.
   Jag har fast anställning och jobbar som barnpedagog, jag har bostadsrättslägenhet och bra inkomst.
   Att jag har personligt omdöme bevisar tjänstgöringsbetyg från två arbetsplatser, inkluderande från min nuvarande arbetsplats, samt intyg från vänner. Jag har även intyg från psykiatrin att jag är frisk.
   Jag har alltid varit intresserad av min sons utveckling och som bevis för det finns brev/intyg från Milans förskola och skola som hans lärare har skrivit till min förmån.
   Jag har ställt upp på Socialtjänstens krav och uppfyllt vårdplanen. Jag har kämpat och kämpat både fysiskt och psykiskt men tyvärr krigar Socialtjänsten mot mig hela tiden. Jag har även ringt till några tidningarna och ropat på hjälp, och till TV4 och för att berätta vad jag har upplevt men utan resultat.  Utredningen angående mig och min son är fruktansvärd, där står rena lögner som jag inte känner till, fullt av fördomsfulla tolkningar, och den är helt utan saklig grund. När jag fick utredningen i min hand kunde jag inte äta nånting på en hel vecka. Jag har kräkts varje gång jag försökt läsa den. Jag blev tvungen att skaffa en egen privat advokat till min hjälp för att försöka få rätsida på saken och för att få hem min son igen vilket resulterade i en dyr räkning (som jag nu har betalat) men tyvärr lyckades inte min advokat få hem min son. Den 5/11 2008 slogs mitt liv sönder och Socialtjänsten pressade mig hela tiden. Jag är väldigt sårbar nu på grund av deras hets och kränkningar. Jag får träffa min son endast några timmar varannan vecka tillsammans med en person från socialtjänsten, precis som jag vore en brottsling, ändå har jag inte gjort någon något ont. Det som hänt är inte mänskligt vare sig mot mitt barn eller mot mig som förälder. Ingen har makt över Socialtjänsten och tyvärr är advokater och rättssystem också maktlösa verkar det som. Hjälp mig! Vill bara få hem min son igen, det är inte ett så stort krav ifrån en förälder. Barnets bästa är hos sina föräldrar. Min son vill komma hem.
   Milan berättade för mig att socialsekr sagt att ”mamma vill inte ha dig”, ”varför vill du inte ha mig mamma” frågar Milan mig. Till mig säger socialsekr att ”Milan vill inte komma hem”. De använder sig av sådana metoder för att sätta split mellan mig och min son. Men varken Milan eller jag har sagt så eller tänkt på det viset. Socialtjänsten har inte inhämtat några som helst fakta om mig och Milan från min/vår omgivning.

   Stockholm / 2010-12-12

   Rune L. Hansen:
   Jeg leste hva du skriver her og det finnes nesten ikke ord sterke nok til å beskrive slikt groteske perverse med hensyn til menneskers oppførsel og ondskap. Vi har dessverre det samme problemet også i Norge, enda: Det er de kriminelle, perverse, falske, frekke uten samvittighet eller menneskelighet - annet enn som en maske - som rår og tar seg til rette på de uhyrligste vis. Vi får forsøke å finne ut av hvordan vi må få det rettet opp fortest mulig. Det er vel ingenting som haster mere eller som er viktigere der i og for Sverige heller?!

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, tirsdag 14. desember 2010, Vinberget:

   Omtrent 2 minus-grader Celsius her ute i natt. Hvit-grå himmel og i underkant av null grader og noe sne-rusk i luften klokken 10.30. Mere skyer utover dagen, grålige, tunge.
---
   Undres hvordan det gikk med demonstrasjonene i går? 13. desember vel en bra nok dag som særlig markerings-dag mot norsk terror, med eventuell oppfølging 24. desember? Å sånn sett kanalisere den assosiative folkebevegelsen dithen, for å unngå snevre grupperingers og foreningers mangel på solidaritet og neste-kjærlighet på dager iøvrig i året, for selv-avslørende å fra-sortere mangel på dette ...
   Bare en liten andel av Norges befolkning visste om markerings-dagen særlig for demonstrasjon i går. Farmor (min mor) visste heller ingenting, før jeg fortalte henne i går. For mange vil det uansett være ressurs-sløsing eller vanskelig med en slik spesiell markerings-dag, av flere forskjellige grunner. Og mange vil av forskjellige grunner ha viktigere prioriteringer eller andre måter og metoder eller nødvendigheter. Greit og godt nok og ingenting å beklage. Det er mye som er viktigere enn en slik dag. Men for andre mennesker og andre behov kan en slik dag være en arbeids- eller markerings-måte god å ha, samt gi nyttige erfaringer. For eksempel med hensyn til behovet for rett type info-materiell, markering, administrasjon, regi, etc. Også for generelt bruk andre dager i året og i det heletatt. Også ikke minst for å få barn og norsk ungdom med og delaktige i arbeidet, markeringer og folke-opplysningen.
Iøvrig er jo mange av ofrene med liv og helse i gjort for ressurs-svake eller ødelagte.
   Forhåpninger eller forventninger i går om oppmerksomhet eller interesse fra dagens politikere i Storting og regjering samt deres styrte massemedia saklig sett for dumt. De vet godt nok det terror-regime som pågår, men vil minst av alt ha oppmerksomhet på det eller om det.
   Folkebevegelsen har uansett mange og viktigere måter og metoder å arbeide på - og for å nå ut og inn i befolkningen.
---

   Indiana Trollerud commented on your photo:
   dette var en herlig gjeng med blomsterbarn, glade og fornøyde, sånn skal barn vokse opp, i pakt med naturen, men ta med barn nr 11, rune, stor klemz til dere alle sammen, fra en ny venn.......

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke alt som vokser og lever og som blir ødelagt som lar seg reparere eller bringe tilbake til livet igjen. Trodde vi noe annet er vi altfor ille dumme og farlige!

   Indiana Trollerud:
   det er sant det rune,alt går lettere uten andres innblanding noen ganger,men håper alt ordner seg til slutt,og at du og ungene får det bra,unger får gjerne litt mere innsikt med årene de også........

   Indiana Trollerud:
   det er enkelt å manipulere unge hjerner, men etter hvert begynner de og forstå at alt er ikke svart og hvitt, det er nyanser også,,,,,,,,

   Rune L. Hansen:
   Du snakker nu Indiana om forhold som ingen relevans har til meg og min familie. Jeg kan jo gjenta: Det er ikke alt som vokser og lever og som blir ødelagt som lar seg reparere eller bringe tilbake til livet igjen. Trodde vi noe annet er vi altfor ille dumme og farlige!

   Indiana Trollerud:
   beklager rune,jeg tror du misforstår meg litt,jeg mente ikke noe vondt med det,jeg mente bare at barn kan forandre mening,og gå i mot dem som har tatt og påvirket dem

   Rune L. Hansen:
   Jeg forstod hva du mente og at du ikke mente noe vondt med det.

   Rune L. Hansen:
   Dessuten, Indiana: Når terror-regimet har bestemt seg for å ødelegge og til-intetgjøre en familie, så gjør de det. De har det ikke travelt i så måte, men de gjør det.

---

   Jankir Ariel:
   ANTIDATALAGRINGSDIREKTIV
   Vi kan ikke vedta datalagringsdirektivet, og dersom det finnes andre lovpålagte krav om å lagre trafikkdata, bør også disse vekk. Retten til å stikke seg unna er ganske enkelt en rettighet og en nødvendig garanti mot overgrep begått av flertallet. Vi burde vedta et antidatalagringsdirektiv, ikke institusjonalisere datalagring.

---

   Det er nok mye verre enn som så, men jeg gjengir likevel følgende utsagn fra Facebook i dag:
   Jeg er barnevernsbarn! Barnevernet ØDELA livet mitt !!:
   Oppdiktede negative rapporter om foreldre tar gjerne barnevernet med i saksfremlegget til fylkesnemnda. Spesielt de 2 innkalte leg-medlemmer har ingen forutsetning for å avsløre jukset. Når foreldrene taper i nemnda og anker til tingsretten følger de falske rapportene med. Forskjellen er at nå er de ”hvitvasket” i nemnda og framstår som troverdige og sanne.

---

   På Facebook i dag under et bilde jeg har lagt ut av hunde-hvalpene:

   Stauda Sofie Hansen:
   åååå så søte da♥ verdens fineste hundehvalper :D

   Rune L. Hansen:
   Vet ikke mere om det er Stauda eller PJ eller noen som later som Stauda. -- Ja, i de siste dagene nu har hvalpene begynt å lage mye artige bjeffe-lyder iblandt, veldig artig, og begynt å gå rundt omkring på gulvet også!

   Stauda Sofie Hansen:
   Har de helt åpne øyner nå eller?

   Rune L. Hansen:
   Ja. Og krabber og voffer og så forskjellig.

   Stauda Sofie Hansen:
   Kjempefint bilde^^

---
---

   Tror vi at "barnevernet" er alene om dette så er kampen på forhånd tapt. Det må tilordnes så hver enkelt av de kriminelle kan avsløres og stoppes, og ofrene få gjenopprettelse og erstatning og slikt noe ikke mere kunne skje.

---
---
   De mange kriminelle representanter for systemet ganske enkelt fordekt på kriminelle vis torturerer, ødelegger, utplyndrer og til-intetgjør familier og enkelt-mennesker, barn inkludert.
---
   Pr. i dag er de kriminelle særlig i det offentlige og forvaltningen veldig veldig mange, med katastrofale konsekvenser for ofrene, lov og rett og samfunn. Og disse kriminelle unnslipper slik forholdende enda er fullstendig straffe-ansvar, annet enn unntaksvis.
   Og det gjør enda også de som gjør seg delaktige i deres kriminelle virksomhet.

   Dette ikke fordi det er noe feil med våre over-ordnede lover, men fordi disse våre lover av kriminelle ikke respekteres.
   
---
   Folkebevegelsen skal være og er som en målbevisst trakt, som fanger opp all urett i vårt samfunn og kanaliserer den for gjenopprettelse, likeverd og rettferdighet.
---
   Mord og selvmord, barnerov, familier og barn som utplyndres, falske dommere, falske "alene-mødre" ... Sånn er Norge, og sånn vil ap-kattene at Norge videre skal være.
---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, onsdag 15. desember 2010, Vinberget:

   Omtrent 3 minus-grader Celsius her ute i natt. Grålig, tåkete og 4 minus-grader klokken 09.30.
---
   Jeg telefonerte i går telefon-selskapet og fikk avstengt Idun sin mobil-telefon. Hun har to telefon-regninger på tilsammen mere enn fire tusen kroner (2.311 + 1.995 = 4.306) ankommet i mitt navn som er ubetalte og har enda ikke latt høre fra seg efter siste kidnappingen av Stauda 05.11. 2010.
---
 
   Marius Reikerås:
   Hva er dette for en holdning? Det kan da ikke være seriøst ment.
   Vil skjule mishandling - Trønder-Avisa
   http://www.t-a.no/nyheter/article143255.ece
   www.t-a.no
   Dyremishandling er ofte personlige forhold som offentligheten ikke har noe med, mener Sivilombudsmannen...

*
   Indiana Trollerud:
   ja mye blir skjult ,så inge skal se at ingenting blir gjordt.........
 
   Øystein Tandberg:
   Kanskje han deltar i et medisinsk eksperiment og at uttalelsen bør sees i konteksten av dette - ellers så søker han desperat en forfremmelse i systemet. Denne mannen har for lite makt!

   Torun Hilden Iversen:
   Hallo.....Skal man liksom bare lukke øynene eller se en annen vei når sånne ting skjer???
 
   Martin Larsen:
   wtf

   Kristin Brataas:
   Med tanke på at det er svært mange personer som blir urettmessig uthengt i media av dyrevernet som følge av dyervernets taushetspliktsbrudd.....

   Isabella Åstrøm:
   Det e det mest uinterligente jeg noen gang har hørt...:O( er det muligt..!!!??
 
   Øystein Tandberg:
   Systemet forfremmer dem som snur ryggen til - alt som kreves for at ondskapen skal rå er at gode personer ikke gjør noe, og ondskapen rår.

   Kristin Brataas:
   Dyrevernet opererer på samme måte som barnevernet !!
   Samme arbeidsmetoder.....barnevernet tar barn, dyrevernet tar dyr. Politiet er ikke det hår bedre..

   Heidi Pettersen:
   Det er en skremmende utvikling ja...

   Isabella Åstrøm:
   Kristin.. med al respekt må jeg spørre deg om du jobber i Dyreværnet eller er medlem side du kan komme med slike uttalelser..??

   Martin Larsen:
   Barnevern og dyrevern kan brukes til godt og ondt.
   Barnevern kan verne barn, eller henge ut familier.
   Dyrevern kan verne dyr, eller brukes som maktmiddel.
   Intensjonene avgjør. Kristin prøver kanskje å påpeke at de gode intensjonene mangler hos deler av institusjonen, eventuelt hele institusjonen?

   Indiana Trollerud:
   jeg synes det er flott at vi får vite hva som skjer,da er det ihvertfall noen som kan få gjort noe,det er ikke alle som snur ryggen til,og noen ganger er det kanskje greit at det lekker ut litt,ellers hadde vi ikke visst noen ting,og kunne heller ikke gjort noe,er det ikke det skjulte samfunnet vi er ute etter da,sette lys og fokus på tingene......

   Kristin Brataas:
   Hva behager, Isabella. Dyrevernet bryter konstant taushetpilkten ovenfor dyreeiere og bretter de ut i mediene og ovenfor uvedkommende. Dyrevernet er paragrafryttere, de er politikere som er utnevnt av kommunen og har som regel andre politiske verv eller offentlige stillinger.
   Jeg jobber ikke i dyrevernet og jeg har ingen planer om det heller.

   Anna-Stina Kiil:
   Det er noe av det værste jeg har hørt!!!
   Vi trenger ett dyrepoliti - og strengere straffer for mishandling.
   Har dyreeier så store personlige problemer at det går ut over dyrene må da han/hun - eller dennes omgivelser - være i stand til å be ...om hjelp til både seg selv og dyrene!

   Kristin Brataas:
   Dyrevernet og barnevernet går hånd i hånd med politiet og domstolene. Norge er den siste sovjetstat !!

   Jan-tore Teigstad:
   Det hender faktisk at det gis ut feilaktige og falske opplysninger i slike saker.
   Det kan jeg faktisk dokumentere.

   Isabella Åstrøm:
   Da må jeg virkelig si att du ikke har peiling på hva du snakker om..Har jobbet med dyreværn i mange år og kjenner meg absolutt ikke igjen...Men selvfølgelig er det alltid noe innen orginasjonen som stikker seg ut....Er ikke ansatt av kommunen eller eller har andre politiske værv.... Kan også fortelle att jeg i mange år var avlastningshjem for barneværnet,men sluttt i protest på grunn av deres arbeidsmetoder..

   Einar Nyaas:
   Det er vel ikke snakk om annet enn at også Mattilsynet bør praktisere taushetsplikt? Hva mener kommentatorene over her, om NAV gikk til pressen med iinformasjon om personlige forhold hos de som kan mistenkes for ulovligheter? 

   Kristin Brataas:
   Dyrevernets ledere og nestledere og sekretærer har som regel politiske verv/tilknytninger, de skriver falske rapporter på eksakt samme viset som barnevernet gjør det og de benytter tro veterinærer som selvsagt må godkjennes av dyrevernet/Mattilsynet for å utøve sine veterinærpraksis på sine klinikker samt politiet og domstolene til å hvitvaske løgnene sine !!

   Marit Iren Gordon Heggen:
   Det ser ut som det er samme hvilket "VERN" vi snakker om i norge...like ille alt sammen

   Aina Viola Larsen:
   Hvorfor har ikke vi dyrevern politi slik de har i USA som da har forbindelse slik som spca, og det har det vært i mange år der nede. Norge ligger langt tilbake til stein alder niviå når det gjelder utvikling på et slik område når det gjelder dyrevern.

   Kristin Brataas:
   Ja, "vernet" er slik: Bukken passer havresekken.
   Staten angriper, staten tar, staten tiltaler og staten dømmer !! 

   Aina Viola Larsen:
   Vi er potet landet og nisselue landet Norge. Men vi liker å vise oss fram i verden ,at Norge er verdens snilleste og fineste land å bo. Vi bryr oss ikke om våre egne dyr, og heller har vi ikke menneske rettigheter i dette landet. Norge er skammens land.

   Marit Iren Gordon Heggen:
   ENIG AINA VIOLA !
 
   Tanja Sande:
   Kristin Brataas: Jeg må bare spørre,mener du at de som misshandler dyrene sine kan få lov å fortsette å beholde dem og da fortsette og misshandle dem???? Er det det du mener?? Eller missforstår jeg totalt her??

   Irene Børresen:
   Dette har overhode ingenting med at Sivilombudsmannen vil skjule dyremishandling å gjøre. Det har med å gjøre at Mattilsynet bryter taushetsplikten i omtrent i alle saker de har. Sivilombudsmannen tar her til orde for folks rettigheter, og det skal man vel bare være glad for.

   Aina Viola Larsen:
   Jeg syns det er et jevla dumt navn å kalle dyrevern for mattilsyn.
 
   Øystein Førre:
   Dyr, barn eller samme hva det er. Hvorfor i allverden skal alt frem i offentligheten,. la folk som jobber med dette, å har greie på det få ordne opp. alle bilder å filmer som blir publisert har ikke noe med virkeligheten å gjøre, det være seg pelsdyr, eller andre dyr. det er skrekkeksemplene som blir publisert for at nettop alle mange av dere som kommenterer feks her inne skal gjøre opprør. Er rimelig sikker på at 99% av alt sinne å frustrasjoin er en reaksjon av bilder å film, som altså har liten forankring i virkeligheten. Selv bor jeg i by, men jeg har såpass gangsyn, at jeg ikke går fem på pga av en filmsnutt, eller noen bilder. Virkeligheten er selvf en helt annen. man kan svartmale hviket som helst yrke hvis man bare vil.
 
   Marit Iren Gordon Heggen:
   Her er det ikke snakk om à gà fem pà---
 
   Øystein Førre:
   Ikke i en enkelt sak, men det blir jo fremstilt som om det er sånn bransjen er. samme gjelder pelsdyrnæringen. Å hvis man tror det. Da har man til di grader gått fem på. 

   Aina Viola Larsen:
   Det er bra at offentligheten belyser ondskap i dette samfunnet. Du lukker tydelig øynene over at dyr og mennesker lir å har det vondt i dette samfunnet.

   Aina Viola Larsen:
   man kan ikke skjære alle i den bransjen under en å samme kam, men det finnes mange eksempler på slike som ikke er skikket til å jobbe med dyr som det er med alle andre yrker i dette samfunnet.

   Øystein Førre:
   Jeg lukker hverke øyne eller ører. Mishandling, eller vannskjøtsel skal aldri fårekomme. men alt styres av mennesker, å mennesker gjør feil overalt, å hele tiden. For di som ikke vet d...!Det er faktisk menneskelig å feile. Det er også mennesker som har som sitt arbeid å ordne opp i ting som dette. Så da velger jeg å stole på at di ordner opp så godt som overhodet mulig, uten at jeg, å endel andre trenger å vite om det.

   Irene Børresen:
   Loven og menneskers rettigheter gjelder med andre ord enkelte, men ikke alle. Ikke rart dette landet går på dunken. Enkelt for myndighetene å si: "Nei dette gjelder ikke oss, vi kan gjøre som vi vil!" Og det er det som også skjer.

   Liv Beathe Hauger:
   Det er første gang jeg har hørt. Om det er personlig tragedie bak kommer det vanligvis frem i teksten. Dyremishandling får vanligvis langt større mediedekning enn mishandling mot mennesker. Og særlig når staten er involvert.

   Rune L. Hansen:
   Mishandling og ødeleggelse av mennesker i offentlig regi får tilnærmet ingen oppmerksomhet enda i norske massemediaen. Unntaksvis og kortvarig og overfladisk noe og da bare som et blaff av en bit av toppen på isfjellet, mens de angjeldende og øvrige ofrene videre overtrampes, ødelegges og til-intetgjøres.

   Rune L. Hansen:
   Sivilombudsmannens holdning har som det ble sagt ingenting med det å ville skjule dyre-mishandling.

   Irene Børresen:
   Det er mye rart og dobbeltmoral i slike saker. For noen år siden hadde man Åsnes-saken hvor Mattilsynet inviterte TV2 med på inspeksjon i et privat hjem. Etter min mening hører dette ikke hjemme noe sted. Uansett hva dama har gjort så har også myndighetene brutt loven så det holder. I denne saken ble det laget et voldsomt styr av at hun hadde avlivet en syk valp ved å slenge den i veggen. En venninne av meg ringte veterinærvakta fordi noen hadde slengt ifra seg en knøttliten, morløs kattunge i hagen hennes. For å finne ut av hva hun skulle gjøre for å redde kattungen ringte hun til vaktveterinæren, som har sitt daglige arbeid hos Mattilsynet, og fikk beskjed om å slå kattungen ihjel. Hvor ligger forskjellen? Har det noe med media å gjøre? Man fant en amme til slutt...

   Aina Viola Larsen:
   Vi skal ha et dyrevern som har et så tøvet navn som mat tilsynet. Det har jo F.. ingengenting med dyrevern å gjøre, også ber den her dama om hjelp for den lille kattungen som er morløs, så får hun til svar sleng kattungen i veggen. I USA har de en egen dyrevern organisasjon som tar seg av slikt, der dyreklinikkene ordner med foster hjem for dyr. Jeg sier bare Norge, at Norge er et latterlig land som er dum som et brød.

   Irene Børresen:
   Mattilsynet ble det nye navnet da det ble sammenslåelse for en del år siden mellom Statens dyrehelsetilsyn og Næringsmiddelkontrollen (tror jeg det var).

   Når man ser på den kritikken som er kommet nå, så er det jo noe ironisk over å lese den...ne.... som sto i Rogalands Avis i august. For dette kan Mattilsynet...!
   http://www.rogalandsavis.no/meninger/kommentar/article5213872.ece
   Mattilsynet kan frata retten folk til å holde dyr? Hvilken planet er han på? Kan vel sies å være betryggende at han nå er sjef for NAV :-)

   Aina Viola Larsen:
   Jeg syns de burde allikevel kalt det for et annet navn en mattilsynet. Det høres helt dumt ut.
 
   Morten Taranger:
   Helt jævlig, mening av Sivilombudsmannen!

   Irene Børresen:
   Morten: Jeg har forstått det slik at du jobber med psykisk helse. Synes du det er riktig at de du jobber for skal henges ut i aviser etc med fullt navn og hva som feiler dem? Hvis du ser hva som står i artiklene i denne saken, så finner dyr...evernorganisasjonene navnene på de det gjelder og hva saken gjelder gjennom postjournalene, i saker unntatt offentligheten. Har ikke disse de samme krav på privatlivets fred og rettsikkerhet som de du jobber for, og som ofte er i samme gruppe?
   Man bør vel kanskje sette seg inn i hva Sivilombudsmannen jobber med før man kritiserer ham? Han har ikke uttalt seg om dyrevern i det hele tatt. Han har uttalt seg om forvaltningen som praktiserer lovverket her og at de bryter loven. Den samme konklusjonen har Justis og Politidepartementet kommet til, jfr Aftenposten av 9/12-2010. Hvis dette er feil, så forstår jeg overhode ikke hvorfor man har personer som Marius som jobber for å gjøre menneskerettighetene kjent i Norge.

   Rune L. Hansen:
   En familie kan i Norge plutselig bli frarøvet sine barn og må prioritere både efterfølgelse, efterlysning, oppsporing, osv., osv. Ikke uvanlig og et intenst og kontinuerlig arbeide som meget vanskelig lar seg forene med dyrenes stell. Et menneske sine barn kan bli kidnappet fullstendig brått og uventet. Et menneske kan f.eks. også brått og plutselig bli satt i fengsel eller glatt-celle, eller likså brått og plutselig bli tvangs-innlagt i psykiatrien. Alt dette og mere til er alminnelig i Norge, om enn ofte ulovlig og umenneskelig. Ofte forsvinner samtidig både hus og hjem, dyrene og alt og det meste annet. Hvorhen det forskjellige forsvinner er ofte beroende på jungelens lov.

   Rune L. Hansen:
   Det er i det heletatt som oftest jungelens lov som enda rår i Norge.


   Rune L. Hansen:
   Og unntakene og falsk dokumentasjon, politisk tilsiktet, som forsøker, særlig via propagandaen, å opprettholde et inntrykk av pålitelighet.


   
---

   Rune L. Hansen:

   Kvinner særlig voldsutsatt?
   Og hva med menn falskt anklaget for vold, av kvinner. Populært og lønnsomt. Forhastede slutninger og ensidighet lenge leve!
   Og iøvrig: Kvinners form for vold og trakassering er ofte annerledes enn menns. Forholdene kan være så forskjellige og forhastede slutninger, diskriminering eller ensidighet er uansett en urett og et onde.
   Og allerede diskriminering, ensidighet og forhastede slutninger er selv-avslørende.
 
   Brith Ingvardsen:
   du har et svært viktig poeng der! Kvinner som anklager menn urettmessig for vold er ofte farligere enn de menneskene som yter vold! Dette mener jeg fordi; for å klare å manipulere et helt rettssystem (politi, advokat, dommere osv) må en være slu, gjennomtenkt, osv, og disse fremstår ofte som psykopater pga deres uberegnelighet.

   Rune L. Hansen:
   Sånn sett spiller kvinner ofte både bevisst og intuitivt på falskhet, forfengelighet, stemninger, hysteri, skuespilleri, sjarm, sex, hemmelighetskremmeri, taushet, rykter, sladder, medynk, etc. Menn er ofte mere direkte, fysiske og aggresive.
   Menn er mere faste, modige, høylydte, konkrete, håndfaste, direkte. Kvinner mere løse, svikefulle, periodiske, hurtig skiftende, difuse, indirekte, lokkende.
   Betingelsene og forholdene i samfunnet utløser og stimulere mye av dette. Og det er ikke alltid eller nødvendigvis slik. Det kan være annerledes og antagligvis motsatt også. Ikke minst når det ene kjønnet gjør seg til med-spillere på det annet kjønns svik og usselhet.

   Monica Szekelyhidy Jakobsen:
   kvinner er den farligste motstander du kan ha, om du er kvinne eller mann.....det viser seg allerede i barneårene, enkelte jenter er ekstreme når det gjelder å skape splid og uvennskap, ondskapen viser seg gjerne allerede da, falskheten er ett effektivt våpen, kvinnfolk er rett og slett livsfarlige når de vil....

   
---

   Iøvrig:
   Mødre som anser seg å ha rett til barnet mere enn far er et alvorlig samfunnsmessig problem likesom det såkalte barnevernet.

---

   I dag, onsdag 15.12. 2010, ankom beskjed fra min advokat Tone Linn Thingvold om at det har ankommet en Kjennelse vi har ventet på fra Haugaland tingrett. Innholdet i Kjennelsen betyr i praksis nokså sikkert at mine barn har mistet sin far og jeg deres far nokså sikkert er frarøvet mine barn for alltid og evig, samt livets rett. At forbrytelsen er fullbyrdet. Og dette er Norge 2010. Beskjeden fra min advokat lyder slik: "Hei, / Svar har kommet og er videresendt til deg. / Retten fant at det ikke foreligger særlige grunner for å endre tidligere dom. Kjennelse og alt er sendt til deg. / Med vennlig hilsen / Tone Linn Thingvold"

---
   Ødeleggelsen er uopprettelig og sammenlignbar med et flerfoldig mord og det som verre er, begått av representanter for norske myndigheter i samarbeide med min kone Trude og noen flere delaktige. Mine 10 barn, derav 7 umyndige, bort vekk, for alltid, de 7 umyndige barnas kjære far bort vekk, for alltid, fratatt livets rett, en levende død. Barna fratatt sin far, sin integritet, sin identitet, sine livsverdier, sin arv, sitt hjemsted, sin skole - alt utplyndret og ingenting igjen av. Efter nær 5 år under konstant med terror, trakassering og tortur i regi av de samme.

   Barna og jeg har om ikke et mirakel skjer mistet hverandre for alltid midnatt til 24.12. 2010. Da blir de definitivt andre, fremmede sine barn. Jeg går videre til blandt annet og særlig Menneskerettsdomstolen i Strassburg med saken, men Menneskerettsdomstolen i Strassburg kommer uansett ikke til å rekke å endre dette faktum. Jeg og barna har tapt og ødeleggelsen er uopprettelig. Forbrytelsen fullbyrdet. For de kriminelle representanter for norske myndigheter gjenstår bare å rydde unna de siste rester for den fullstendige til-intetgjørelsen. Vanlig rutine for de. De aller aller siste rester som blir til overs, små-ruskene, tar de senere og efter hvert. Det er slik det er i Norge. Meget meget verre enn de fleste tror.
---
    Det er som jeg har sagt det. Og de kriminelle har det med å være kriminelle. Hele saks-komplekset og det hele alt er ingenting annet enn endeløst med uhyrlige kriminelle ugjerninger, i regi av representanter for norske myndigheter. Målet og hensikten har hele veien vært: Rune L. Hansen skal til-intetgjøres. Ikke for at Rune L. Hansen har gjort eller gjør noe som helst galt, men fordi de er kriminelle og det er slikt de driver med - bak masken og bak kulissene.
---
    Barna og jeg deres far mister fullstendig og definitivt hverandre. Og det er slik det er i Norge, selv om noen går rundt og tror noe annet. Til og med naive og uopplyste ofre som det enda er noe liv i og som ikke gir seg så lett og lever i håpet i mange år. Jeg har ikke engang den minste som helst interesse av å håpe efter 23.12. 2010, da er barna andre, fremmede sine barn og de har ingen far mere. Punktum. Vi lever i Norge!
---
   Om noen innenlands kidnapper ens barn i Norge så er sjangsene for noensinne å få se de igjen mikroskopiske, annet enn videre å kunne overleve terror og tortur for i tilfeller av perverse krenkelsens blaff.
---
   Se også videre hva de gjør med oss, og lær. Hele Norges land!
---
---
 
   Det har blitt kvelden og jeg har vært og tatt inn posten og der var også Kjennelsen fra Haugaland tingrett, ved dommer Per Annstein Aarvik, datert 08.12. 2010 ( intern ), som jeg nu har lest.
   Den er fullstappet av trakassering og videreføring og påplussing av falsk dokumentasjon. Han har ikke engang anstrengt seg for ikke å bli gjennomskuet eller avslørt. Stort mere er ikke å si om det egentlig. Enda en uhyre grov kriminell og grotesk dommer. Brisker seg ublygt i all sin makt, til hva som helst av perversiteter.

---
   Haugaland tingrett og det meste av vårt rettsvesen er nokså fullstappet av groteske kriminelle. Dette ikke sagt i sinne, antipati eller slikt noe fra min side. Det er slik det dessverre er.
---
   Norske myndighets-apparatet sier om og om igjen på sett og vis at jeg aldri har vært far for mine barn og at jeg heller aldri noensinne kommer til å bli det, og iøvrig jo at jeg ikke har livets rett og at nu nokså snart har de til-intetgjort meg.
---
    Det er stor-kriminelle av verste sort. Og de er det i full åpenhet, hånlige, perverse, falskt dokumenterende (i etappe efter etappe), sikre på seg og sitt nettverk sin makt og på å ikke komme til å bli tatt for det. Å "få dømt dommeren" ... Uproblematisk det, om bare ikke hadde vært de kriminelle som gjennomsyrer og styrer vårt rettsvesen. Men det er det, og de vet hva de holder på med - og at de mye ellers kan late som de er normale og samtidig ha i bakhånd å ville komme til å skylde på "grov uaktsomhet" fra sin side, for å mildne evt. straffe-reaksjoner. Det er enda mye naivitet og mangel på kunnskap og perspektiv ute i befolkningen om dette, dessverre. Og mildt sagt! Det er meget meget verre enn de fleste er klar over eller har dokumentasjon tilgjengelig for å kunne forstå eller å tenke seg til. Uttrykket terror-regime er ikke det minste som helst noen overdrivelse. Frem fra bak kulissene og propagandaen med det hele alt! Og det å få kompetente Sannhets- og Forsonings-kommisjoner og Menneskerettsdomstoler operative, reelle og effektive på lav-terskel nivå. Det norske folk har mildt sagt sjokk på sjokk til gode med hensyn til avsløringer og bevissthet som må komme.
---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, torsdag 16. desember 2010, Vinberget:

   Omtrent null grader og fuktig og noe regn her ute i natt. Omtrent 5 minus-grader og store grå skyer og formasjoner klokken 10.45. Kommet en cm eller to med sne i natt og i formiddag.
---
   Det er enda typisk norsk å være pervers vel?
---
   Jeg kommer i tanker om norske nu døde forfatteren Per Sivle sin tanke-vekkende fortelling "Berre ein hund / Bare en hund".
   Oppdatert blir overskriften "Bare en far, bare en mor, bare et barn, bare en familie". Verdiløst!
---
   Det ankom også et annet brev i går, som jeg nu har fått lest. Fra Statens Innkrevingssentral datert 10.12. 2010 med overskriften "Avslag på søknad om utsettelse" med krav om 10.269,- kr. ( intern ), som svar på mitt brev dithen datert 01.12. 2010 ( intern ).

   Dette har vel blandt annet sammenheng med brevet med penge-krav fra Domstoladministrasjonen datert 18.11.2010 og forfall 02.12. 2010 som kom med posten for en stund siden ( intern ). Det et krav om at jeg skal betale 4.894,- kroner, som det står et påløpte utgifter i sak nr. 09-172387TVI-HAUG, Hansen - Hansen.

   Iøvrig står det i Kjennelsen fra Haugaland tingrett datert 08.12. 2010 som ankom i går ( intern ) at jeg også "dømmes til å erstatte Trude Monica Hansens saksomkostninger med kr. 18.356,25 - attentusentrehundreogfemtiseks 25/100 - med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forkynnelsestidspunkt og til betaling finner sted".
---
   Mye av vitsen fra terror-regimets side også i slike og mange saker at offeret hverken skal kunne ha tid, krefter, ressurser eller penger til å kunne overleve angrepet særlig lenge. Og jo lengre dess verre.
   Offeret skal hverken reelt kunne forsvare seg eller ha rettsvern eller kunne overleve.
   David mot Goliat blir småtterier i sammenligning, eller en unntaksvis kan ha flaks eller av visse andre grunner unnslippe eller nå frem. hvor god sak en enn har. Ofte jo bedre dess verre.
   Umulig for et menneske, selv med advokater og sekretærer og iøvrig mye hjelp, å kunne klare å forholde seg forsvarlig til alt dette og slikt.
---
   Det er hverken fornuft, saklighet, lov og rett eller menneskelighet i det.
---
   
   Jeg er barnevernsbarn! Barnevernet ØDELA livet mitt !!:

   Anbefaler foreldre om å gå til millionsøksmål mot barnevernet - Barnevernet har kidnappet barna deres med bistand fra domstolene (den norske staten). Anbefaler også søsken, tanter, onkler, besteforeldre om å saksøke barnevernet for millionbeløp (minimum kr 50 millioner pr pers pr bv-sak).

   Jeg er barnevernsbarn! Barnevernet ØDELA livet mitt !!:
   advokater får arbeide etter NO CURE NO PAY, vi godtar ikke latterlige lave erstatningssummer etter rettens såkalte "skjønn".
   Staten skal få betale så det svir for overgrepene de begår mot sivile.
   Barnefordelingsaker som egentlig er fordekte barnevernsaker der barnevernet bistår den ene forelderen til omsorgen for barna og angriper den andre forelderen kan forelderen som er fratatt barna sine i slike tilfeller saksøke barnevernet for over 100 millioner kroner.

---
---

   Marie Barnamine, 16.12. 2010:

   Retten har forbudt offentlig gjengivelse av hele avgjørelsen jf. Domstolsloven § 130første ledd. kor eg får skanna inn dommen? får om dem kan bryte loven så kan vel æ å gi mæ faen. til hælvette med hele det norske lovverket. er bare pedofile voldtektsmenn som sitter oppe i styret uansett. slipp for all del inn selvmordsbomberne inn i alle rettsaler så gjør dem nytte for seg. NEI NED M DN NORSKE STAT SOM DEN ER NÅ!!!

*

   Huskeberta Olsen:
   Kjøp en scanner å gjør det selv :) Eller du kan låne av noen som har :)

   Marie Barnamine:
   trur eg skal få gjort det, for dem skal ikke få stengt kjæften min med de jævla lovene sine. I Norge er det bevist er du et offer så skal du straffes, er du overgriperen så skal du belønnes. Nei spreng domstolene og apan til hælvette om det er sånn dem skal holde på-

   Brit Jensen:
   Får du kopier så kan du sende det til meg , kan scanne inn jeg

   Rigmor Fossdal:
   SElvfølgelig kan ingen pålegge deg å offentliggjøre ditt.
   § 130. Retten kan forby at hele eller deler av en rettsavgjørelse gjengis offentlig hvis
   a. hensynet til privatlivets fred eller fornærmedes ettermæle krever det, eller
   Det står at påbudet kan ankes.

   Marie Barnamine:
   taper alt for tiden det er ikke mye håp igjen her.. får ikke være i lag med nickolaz i jula,ei heller døtrene mine, får ikke utredning eller noe.alt går til hælvette her. snart har eg ingenting å tape.

   Undis Hansen:
   Huff, føler med dæ. Men husk,- du kan alltid få d værre,- trust me. Vi har fått samme beskjed,- om vi snakker med media,- så stanse barnevernet all samarbeid...

   Huskeberta Olsen:
   §130 betyr at RETTSSYSTEMET ikke kan offentliggjøre det...Vi kan, for vi er ikke rettsystemet :) Ikke glem å kopiere alle papirer og send det rundt omkring til alle og enhver også...Så vil anbefale å kjøpe en flerbruksmaskin: scanner, kopi og skriver - og naturligvis en opptaker av noe slag...

   Brit Jensen:
   For en trusel dette kan en ikke god ta ,må da være noen advokater som har ryggrad og bein i nesen til å slå ned på de.. DE kan ikke bare ture frem som de vil ,noen lover gjelder vel også de folk i den etat...

   Huskeberta Olsen:
   Hehhehehe - Undis...Samarbeid :)))

   Marie Barnamine:
   ‎2 samvær i året på 2 timer med begge ungene mine, ikke snakk om tilbakeføring, dem får ikke treffe hverandre å eg får heller ikke amme eller ta med melk til sønnen min, kordan kan det bli noe verre??

   Katherine Klotilde Myhre:
   De flerbruksmaskinene trenger ikke være særlig dyre heller.

   Huskeberta Olsen:
   Jo, Brit - de kan og de gjør det...

   Huskeberta Olsen:
   Marie: Verre = du får ikke se dem i det hele tatt...

   Brit Jensen:
   Men da må de Advokater være mer bestemte mot de . GRRRRRRRRRRRRRR

   Marie Barnamine:
   faktisk har eg trua for at det ville vært bedre... for 2 samvær i året vil bare rive opp smertene å ungene vil ikke vite hvem vi er så det vil bare såre mer

   Huskeberta Olsen:
   og du får ikek vite hvor de bor. De blir flyttet flere ganger i året, bare for at du ikke skal få vite hvor de er fordi det er fare for kidnapping.
og det aller verste: du bukker under fordi bv manipulerer deg til å tro at du er den dritten de sier du er - og da står barna dine der helt alene...

   Huskeberta Olsen:
   Advokater har ingen myndighet. Advokater er til for å si det vi selv ønsker at de skal si - for å overtale dommerne til å tro på det de sier...Ingenting annet... Det er feiloppfattning at advokater er der for oss.

   Brit Jensen:
   Dette er jo reine skjære folkemord av en annen verden ,slik de driver har de blitt lobomitert alle sammen som er i de etater.

   Huskeberta Olsen:
   Og det er AKKURATT det de VIL, Marie...Tror du jeg er synsk, eller tror du at jeg har hørt historien før??

   Undis Hansen:
   J får treffe ungene 1 gang pr år, 2 timer,- og til og med det kan bli værre. Jeg mener at før man i sinne sprer dokumentene sine,- bør man tenke seg meget nøye om. Men det kan være lurt å sende de til noen faste personer som hjelper deg å holde styr på allt.
   Brit. HA HA HA ,- Advokatene kommer like langt som foreldrene . Hva i alle dager skal de gjøre ? Bein i næsa ? Det er ikke det en advokat trenger. Flere og flere advokater orker ikke barnevernsaker,- det er kjedelige saker, det står tapt sak i panna på enhver advokat i mot barnevernet.
   Der de vinner fram er saker som er helt i startgropa. Så snart papirbunken er høyere enn 4 cm,- gidder ingen,- INGEN, lese det.

   Huskeberta Olsen:
   Undis: Jeg ville ikke ha sendt de til faste personer. Selv din egen mor kan forråde deg!
   Å legge ut saken sin på nett, er en veldig god idè. Men ikke ta norske nettsider!!
   ...
   I NOrge er det lov til å selvprosedere - hvorfor ikke gjøre det...Gratis er det også :)

---

   Rune L. Hansen:
   De og det der "samvær" de snakker om er for å innprente gjennom trusler, trakassering, sverting, fiksering og premiering - kort sagt hjernevask og indoktrinering - barna og deg at du er et uhyre monster uten livets rett, samt for at du på det viset skal gi de en slags "underskrift" og aksept for å godta at du og dine barn er frarøvet hverandre og drept i forhold til hverandre. De ser helst at du kryper for de og er villig til å gjøre alt og hva som helst for de, og liksom for barna. Da, når og hvis de er sikre på det, kan de bruke deg til hva som helst av kriminelle ugjerninger. Straks barna er kidnappet av "barnevernet" er de i realiteten nesten for alltid bort vekk og inn i ødeleggelses-maskineriet, og blir underveis andre, fremmede sine barn. De blir som drept og døde for foreldre, familie og slekt. Det er perverse greier og har absolutt ingenting som helst med lov og rett eller menneskelighet å gjøre, men slik er det.
   @Huskyberta: I Norge kan en selvprosedere, men det hverken er eller blir gratis, det koster både tid og ressurser og efter hvert også absolutt alt. Og hvor dyktig en selv eller advokater er eller hvor mange enn beviser en har, hvem bryr seg? Hverken "barnevernet", rettsvesenet eller resten av terror-regimet eller dets med-spillere.
   -- Med hensyn til inn-scanning av dokumenter, best om blir brukt et OCR-program sammen med scanneren.

   
---
---

   Rune L. Hansen:
   Jeg har vært og er et vitne til et grusomt terror-regime som hærjer med Norges befolkning og har selv i 20 års tid nokså kontimuerlig blitt forfulgt, terrorisert, trakassert, torturert og forsøkt til-intetgjort, særlig intenst og verre og verre nu de siste snart 5 år. Dette og slikt kan jeg og ønsker jeg å fortelle og å vitne om overfor det internasjonale samfunn. For å kunne det og for ikke nu å bli helt til-intetgjort her i Norge trenger jeg eksil og politisk asyl.
   Kan noen hjelpe meg med råd og forslag, info eller annen hjelp i så måte?


---
---
   
   Rune L. Hansen, på Facebook:

   PR. 16.12. 2010 - SKISSE TIL PÅBEGYNT
   FELLES OG INDIVIDUELT
   Brev og fremlegg som hastesak for Menneskerettsdomstolen i Strassburg:

*

   Rune L. Hansen:
   Jeg kan omfattende, solid og grundig dokumentere og bevise følgene hva gjelder forholdene i Norge:
   Og jeg kan omfattende, solid og grundig dokumentere og bevise derefter herunder hva jeg og mine barn og min familie har blitt utsatt for av urett i regi av særlig nuværende representanter for norske myndigheter.

   En viss andel av norske borgere er konstant utsatt for forskjellige former for terror, trakassering, diskriminering, tortur og utplyndring.
   Dette skjer tilsiktet av politisk og kriminell ideologi, systematisk i regi av representanter for norske myndigheter.

   Noe av det mest alvorlige og sentrale i så måte er følgende:

   Det starter med at den kommunale såkalte barneverntjenesten til-lager falsk dokumentasjon mot ofrene, den familie som angripes og skal ødelegges. Det vil si dokumentasjon med løgner, trakassering og trusler.
   Derefter hvitvaskes og forsterkes den falske dokumentasjonen i ledd efter ledd, i en prosess som lite eller ingenting egentlig har med lov og rett å gjøre, annet enn tilsynelatende.
   Ofrenes forsøk på protester og rettsvern avfeies og forhånes nokså systematisk og konsekvent.

   Ofrene trues efter dette angrep på sitt privatliv og liv med å bli fratatt sine barn, foreldre, integritet, identitet og livsverdier.
   Og utsettes videre for diverse former for terror, trakassering, tortur, diskriminering og nokså fullstendig mangel på reell kontradiksjon.
   Prinsippet om uskyldig inntil det motsatte er bevist er i realiteten fraværende, annet enn som tilsynelatende.
   Og likhet for loven og likeverd er fraværende. Og rettsvern og rettssikkerhet er i realiteten fraværende.
   Ofrene frataes i realiteten de mest sentrale elementære felles-menneskelige verdier, vern, rettigheter, forpliktelser og ansvar.
   Ofrene utplyndres og mange av de frataes i realiteten livets rett og ødelegges mere eller mindre fullstendig.
   Utplyndringen, mishandlingen, fremmedgjøringen og til-intetgjørelsen rammer både ofrenes personlige, sosiale, økonomiske og individuelle liv.
   Ofrene angripes av en koloss tusener ganger større enn seg selv, og krever ofrene for tid, krefter, ressurser og økonomi med krav som er umulig å oppfylle særlig lenge eller meget.

   Over-ordnet gjeldende norsk lov og rett, det vil si Menneskerettsloven (hvor blandt annet Europakonvensjonen og Barnekonvensjonen innår), norske Straffeloven og Norges grunnlov neglisjeres og forbigåes nokså fullstendig, samtidig som det manipuleres efter forgodtbefinnende med under-ordnede lover og lov-bestemmelser.

   Dette og slikt skjer i såkalte barnevernsaker, men også i stor grad i såkalte barnefordelingssaker og en blanding av disse to typer saker.
   Fordømmelse, forfølgelse og diskriminering uten reell efterforskning og uten reell kontradiksjon.
   Forsøk på å få de og det kriminelle straffe-forfulgt eller til rettslig behandling avfeies ukritisk og uberettiget og systematisk og nokså fullstendig konsekvent.
   Rettssikkerheten blir og er på nivå med et lotteri, med katastrofale konsekvenser for samfunnet og et yrende mangfold av grove justismord, som blir forsøkt skjult. Forsøkt skjult av falsk dokumentasjon og hvitvasking av og manipulering med falsk dokumentasjon, og av propaganda. Unntakene kan på det nærmeste sies å være få og for å dekke over uretten.
   Såkalt "sakkyndige" innleies og betales godt for å skrive hva som forventes og dikteres. Og det opereres ofte og gjerne med faske diagnoser og med falske og ekte diagnoser som begrunnelse for absolutt hva som helst.
   Et vedtak gjort av barneverntjenesten er i alminnelighet synsing, løgn og halvsannheter til bruk for manipulering og hvitvasking.
   Barnerov, hus-inkvisisjoner, kidnapping, fangehold og knebling av barn er i Norge politisk og kriminell ideologi og tilsiktet og stimulert og alminneliggjort av representanter for norske myndigheter.
   Ingen steder i Norge får man hjelp eller beskyttelse når terror- og likviderings-enhetene går til angrep. Omtrentlig kun bare det motsatte.
   Ofrene straffes på sett og vis mere og verre enn kriminelle som utfører kniv-drap, bank-ran og hva enn det nærsagt måtte være.
   Og det på basis av synsing og løgner fra nærsagt hvem som helst om hva som helst.

   Begrepet "barnets beste" misbrukes og tolkes i alminnelighet til det motsatte av barnets beste.
   Begrepene "barnets beste, trivsel, interesser og integritet" brukes og vendes til det motsatte av barnets, familiens, menneskets, samfunnets og lovens reelle betydning og forståelse av barnets beste. Misbruket av begrepet barnets beste skjer efter forgodtbefinnende synsing og viltre, løgnaktige påstander fra ansatte i de offentlige kommunale barneverntjenester. Med falske påstander om barnets beste og med falsk dokumentasjon og kriminelle krav og trusler om omsorgsovertagelse. Og med forskjellige slags kriminelle og groteske inngrep i privatliv og familieliv.
   Ideologien bygger på falsk dokumentasjon som metodisk utgangspunkt og videreføring, med tilbehør. Og forakt for barns integritet og identitet og forakt for familie og ekteskap og forakt for lov og rett og enkelt-mennesket.
   Og at den offentlige barneverntjenesten skal kunne være hevet over lov og rett og efter forgodtbefinnende forbigå lov og rett, samt at dens dokumentasjon hva enn den inneholder og påstår i alminnelighet nokså fullstendig ukritisk skal legges til grunn som sannhet og være det bestemmende for hva som skjer. Og at hva den enn ønsker så skal det skje, hvordan den enn ønsker det skal skje. Ofte i form av trusler, trakassering, sverting, diskriminering, premiering, terror og tortur. For barnerov, splittelse, adskillelse, fangehold, knebling, utplyndring, etc.

   Rune L. Hansen Fortsettelse:
   Politiet, fylkesnemndene og retten og øvrige norske etater og instanser tar automatisk ukritisk hva som blir sagt eller gjort ifra Barnevern-tjenesten sin side som sannhet og rett og riktig, hvor galt, usant og kriminelt det enn er. Vitner, beviser, politi-anmeldelser, erklæringer, protester og hva som helst hjelper absolutt ingenting. De nekter å estimere det og å undersøke eller å saksbehandle det.
   At mennesker ikke når frem til lov og rett det bør alvorlig bekymre enhver. Enda mere at det er løgn og frekkhet som når frem og det at det er løgn og frekkhet en når frem til.

   Nærsagt absolutt alt hva enn "barneverntjenesten" sier og skriver, hvor virkelighets-fjernt, dumt og løgnaktig enn, skal automatisk gjelde for å være sant og riktig, for fylkesnemnda, politiet, retten, NAV, Folkeregisteret / Skatteetaten, kommunelegen, Helsetilsynet, osv. Og ingen skal i realiteten kunne protestere, anke eller klage. Heller ikke med hensyn til hva barneverntjenesten enn gjør av kriminelle ugjerninger.
   Det er kanskje ikke noen makt-posisjon mektigere i Norges land. Alle og enhver kan når som helst bli truet.

   Den offentlige såkalte barnevern-tjenesten blir brukt som spyd-spiss for terror og undertrykkelse.
   De utarbeider og manipulerer frekk, usann falsk dokumentasjon i forhold til sine ofre. En falsk dokumentasjon de mere eller mindre skjult manipulerer med og fremfører overfor representanter for myndigheter og forvaltning. Ofte uten at den eller de dokumentasjonen omhandler får vite noe som helst om det. Ofte er slik manipulering med falsk dokumentasjon pågående over en viss tid i form av frekke, løgnaktige vedtak som skjult eller indirekte og strategisk går til politiet, retten, trygdeetaten (NAV) og flere.
   De livs-farlige og livs-ødeleggende truslene er gitt på forhånd. De usanne påstander og unnlatelser tilpasser de truslene. Truslene og påstandene tilpasses henholdsvis den og det de vil ødelegge og den og det de vil premiere eller friste. En effektiv metode, som truer våre kjæreste verdier, barna, og livets rett, for å oppnå bortimot hva som helst.

   De forbrytelsene det her er snakk om er groteske uhyrligheter av verste sort. I et stort antall, lands-dekkende. Intenst pågående bak kulissene. Med involverte ifra nærsagt alle krinker og kroker, høyt og lavt.
   Det vil ikke komme til å slutte av seg selv. Og den i Norge rådende Arbeiderparti-ideologien har flere metoder, instanser og nøkkel-personer for å bli av med opposisjon og opposisjonelle. Den såkalte barnevern-tjenesten, forkledd med det vakre navn "barnevern" samt liksom "barnets beste", er en av de, men særdeles sentralt og effektivt.
   En ting er torturen, terroren og seig-piningen en blir offer under med at barna kidnappes, fangeholdes og knebles. I tillegg kommer den økonomiske og sosiale trakasseringen, utplyndringen og videre torturen en samtidig utsettes for, og det at en i det heletatt under seig-pinsel omfattende og nokså fullstendig frataes livets mest elementære selvfølgeligheter og rettigheter og livets rett.
   Den såkalte barnevern-tjenesten er ingenting mindre enn en av Arbeiderparti-ideologiens mest sentrale terror- og likviderings-enheter og er i realiteten opererende og arbeidende fullstendig utenfor lov og rett.

   Det er en politisk og derigjennom offentlig tilsiktet diskriminering, terror og mangel på likeverd, som blandt annet og særlig også medfører og stimuerer en slags bak kulissene og fasadene pågående borgerkrig mellom kjønnene. Hvor kidnapping, fangehold og knebling av barn og adskillelse og splittelse premieres. Ikke minst via det norske trygdesystemet i regi av NAV.
   Et NAV som iøvrig økonomisk diskriminerer og underkuer store deler av Norges befolkning.

   Hensikten er i realiteten hverken tilbakeføring av barna eller kontakt eller samvær med barna.
   Det samme i forhold til besteforeldre, søsken og slekt.
   Blandt annet også fordi barnerov i offentlig regi har blitt og er stor penge-industri i Norge.

   Monicha Nyhuus Aas:
   Stå på!!!!!!!!

   Rune L. Hansen:
   ‎-- EN KOMMENTAR FRA MIN SIDE:
   Dette er så langt en uferdig skisse. Å få fremlegget solid og best mulig er viktig og kan vi bidra med og for. Særlig den felles første delen om best mulig vil gjøre det lettere for hver enkelt å ilegge sin individuelle sak under. Og det at vi blir mange som stiller oss bak og sammen fremlegger vårt vitnesbyrd for blandt annet og særlig Menneskerettsdomstolen i Strassburg vil gi oss tyngde.

   Monicha Nyhuus Aas:
   veldig god ide!!!
 
   Irene Eskedal:
   Stiller med glede bak deg og din familie med min egen teite "sak"

   Rune L. Hansen:
   Som sagt: Jo bedre vi kan få den første delen, felles-delen, dess lettere blir å fylle inn - og grundig og solid å dokumentere og bevise - den individuelle delen. Ja, ideen er god den! Så kom underveis med bidrag, forslag, rettelser, etc. - og meld deg på for deltagelse, for fremlegget for blandt annet og særlig Menneskerettsdomstolen i Strassburg!

   Monica Szekelyhidy Jakobsen:
   er med deg jeg og, rune!! anytime :))

   Rune L. Hansen:
   Ja, nu skal vi ta det rotte-reiret av et terror-regime i en smekk!!!
 
   Monica Szekelyhidy Jakobsen:
   der kom de ordene jeg har venta på :)) ENDELIG!! visste du var til å stole på rune, dette ser jeg virkelig frem til ;))

   Rune L. Hansen:
   Dette over her er altså den helt foreløbige og uferdige skissen til den felles delen av brevet / fremlegget. Kommenter gjerne også her mht. momenter og elementer som bør være med eller forslag til bedre formuleringer av noe, etc.
   Skisse til den individuelle delen kommer jeg ikke med her nu.
   -- Iøvrig - en eller annen slik eller lignende formulering som herunder må kanskje også være med:
   Jeg krever og forventer gjenopprettelse, og jeg krever og forventer erstatning.
   Erstatning for den terror, trakassering, mishandling, tortur, utplyndring, skader og ødeleggelser jeg og mine barn og min familie ble og blir utsatt for. Og erstatning for tapet av mine barn. Og på vegne av mine barn erstatning for tapet av deres far / mor. Og for tapet av våre liv.
   Og gjenopprettelse efter evne for oss alle. Dette må også innebære et effektivt pålegg og krav om en rettsordning hvor blandt annet de angjeldende involverte kriminelle kan stilles til personlig ansvar for de straffbare forhold.
   Og at dette må kunne skje innen rimelig tid og effektivt.
   Osv.

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, fredag 17. desember 2010, Vinberget:

   Omtrent 10 og 11 minus-grader Celsius her ute i natt. Og 8 minus-grader og solen lavt i sør i dag klokken 13 og 9 minus-grader klokken 18.
---
   All den stund det ikke reageres nødvendig på barn som mishandles eller er mistilpass i offentlig regi senkes menneskeverdet ...
   Eller også:
   
All den stund det ikke reageres nødvendig på barn og mennesker som mishandles eller er mistilpass i offentlig regi senkes menneskeverdet ...
---
   Statens Innkrevingssentral (SI) påberoper seg kanskje fullstendig alle og allslags "rettigheter" i forhold til penge-krav de stiller til noen ser jeg. Det fremgår av side 2 i det brevet datert 10.12. 2010 jeg nu mottok fra de ( intern ). Som det fremgår: Å påplusse sine opprinnelige krav ved purringer, å "ta pant i din kono, fast eiendom eller andre eiendeler". Det kan (sier de videre) "føre til tvangsdekning eller tvangssalg for å få oppgjort kravet. Det vil da påløpe rettsgegyr. Du har plikt til å gi SI de opplysninger som er nødvendig for tvangsinnkrevingen." Og: "En klage har som hovedregel ikke oppsettende virkning. Det betyr at innkrevingen fortsetter selv om klagen er til behandling." Og: "SI sender anmodning om soning på bøter vi ikke har klart å kreve inn." Osv.
   Og alt og ethvert synes som å foregå på deres betingelser og bestemmelser. Hvor iherdig og brutalt de iverksetter ethvert av sine forskjellige krav er kanskje noe mennesker i Norge har opplevd og erfart noe forskjellig. Forskjeller som kanskje beror på bak-mennenes iver eller hensikt?
   Mine forsøk på å forklare hva som har skjedd og skjer estimeres ikke. Bare motpartens. Motparten - med et gigantisk maskineri og alle ressurser på sin side. I hele saks-komplekset hvor også dette og slikt inngår i strie strømmer estimeres hverken likhet for loven, likeverd, personvern, rettssikkerhet eller uskyldig inntil det motsatte er bevist. Og underveis blir en hele veien trakassert, straffet og utplyndret hvis en nevner eller krever slikt noe. En blir også sånn sett forsøkt knust og til-intetgjort.

   Disse og slike penge-krav med tids-frister og nye og videre trusler kommer fra Statens Innkrevingssentral via blandt annet Domstoladministrasjonen og Justis- og Politi-departementet, NAV og Trude Monica Hansen. Alt og det hele i det samme saks-komplekset.

   
Og på papirer og dokumenter fra Skatteetaten fremstilles som at ingen forandring eller ingenting av negativ betydning har skjedd. Det skal se ut som at alt er uforandret og heller bare litt positiv endring. Alt og det hele og hva som har skjedd og skjer dekkes over og blir forsøkt skjult.
   Likesom fra NAV sin side, som aktivt har vært delaktige i uretten.

   Min klage til NAV datert 07.12. 2010 ( intern ) har jeg iøvrig enda ikke mottatt noe svar på.
   Og nu har jeg altså fått enda mere nytt og livstruende arbeide i hendene, som julegave - fra det samme terror-regimet.
---
   PS - en bagatell i denne sammenheng her nu:
   Den fra regimets instanser og etater ofte nokså iherdige innsamling av og krav om dokumentasjon på inntekter og utgifter er iøvrig reelt sett, for å ha det nevnt, en slags form for overvåkning og kontroll av befolkningen og enkelt-mennesket. Betydningen av dette og sett i sammenheng med andre forhold og et saklig perspektiv kan og bør selvfølgelig være et tema for saks-behandling i befolkningen. Jeg skal imidlertid her ikke omtale dette noe videre. Bare her ha det nevnt og luftet.

---

   Dina Helen, 17.12. 2010 i en sammenheng:

  Jeg skjønner godt følelsen at mann blir beskymret og syns det er leit å oppservere sånt. For mann vet det ikke hadde vært sånn hvis han hadde bodd hjemme og det er forståelig at det ikke går ann å bare gjemme under en stol og overse selv om mann forsøker å glede seg over det som er fint.

   Det kan hende fosterforeldrene er årsaken men det kan også hende det er frustrasjon fordi han ikke får bo hjemme av barnevernet. For veldig lik oppførsel er å oppservere hos de fleste som ikke får bo hjemme hos foreldrene sine. Det skaper selvsagt frustrasjon og utrygghet for barn å ikke få bo hos foreldrene.

   Fosterforeldre påstår barn kommer fra dårlige kår, mens foreldrene mener det er fosterforeldrene, men hovedsaklig er det nok at barnet har blitt skilt fra foreldre den er glad i og som bare kan elske barnet slik som foreldre gjør.

   Så det er viktig å få bort denne flyttingen av biologiske barn fra sine foreldre. Forby at det skal være lovlig i det hele tatt. Istedenfor å lage en drakamp mellom fosterforeldre og foreldre om hvem som er skyldig. Barnevernet bruker det i media til å påstå at de trenger mere penger i plasseringene og får fokusen vekk fra det vesentlige. Samtidig profiterer barnevernet på disharmoni mellom fosterforeldre og foreldre. Når de er hovedbandittene. De har suttet på ett kontor uten kunnskap og tatt besluttninger, katastrofale besluttninger over andre menneskers liv. Jeg må medgi at det er veldig mye rart som er fosterforeldre og at de ofte har en kvalm overtro om at de står høyere enn andre pga pengene de har tjent på andres tårer. Men likevel tror jeg skoen klemmer aller mest på det faktum at barnet ikke får være der den hører hjemme hos de som elsker barnet.

---

   Jeg klipte ut følgende dialog fra Facebook-profilen min i kveld klokken 22.55:

   Odd Arvid Johansen:

   Stå på Rune, det er riktig å stå frem i FULL ÅPENHET i disse sakene.
   13 hours ago ·
   You and Odd Arvid Johansen like this.


   Rune L. Hansen:
   Ja, full åpenhet og åpenhets dialog viser vår vilje til og bevegelse hen imot noe så selvfølgelig som anstendighet og med-menneskelighet. Hemmelighets-kremmeri det motsatte.
   11 hours ago · LikeUnlike.

   Odd Arvid Johansen:
   Helt RETT!
   dU TRENGER VEL IKKE NOE KARAKTER?
   9 hours ago · LikeUnlike.

   Odd Arvid Johansen:
   Politiet har makt!
   De har makt til å lamme
   all kollektivtransport i Norge.
   - jeg har aldri kjørt med en buss der sjåføren snakker i minst 2 mobiltelefoner samtidig.
   7 hours ago · LikeUnlike.

   Odd Arvid Johansen:
   Er det noen andre som har det??
   5 hours ago · LikeUnlike.

   Odd Arvid Johansen:
   Tenkte meg det, for det er vel det motsatte som er det RIKTIGE?
   3 hours ago · LikeUnlike.

   Rune L. Hansen:
   Her er det uansett åpent for kommunikasjon, kommentarer og argumentasjon ...
   2 hours ago · LikeUnlike.

   Odd Arvid Johansen:
   Takk skal du, Rune. Jeg er med.
   2 hours ago · LikeUnlike.

   Rune L. Hansen:
   Jeg har tidligere ved noen anledninger vist hen til følgende vektige, viktige ord.
   Forfatteren (og Nobelprisvinneren, 1970) Aleksandr Solsjenitsyn skriver i et brev til Den sovjetiske forfatterforenings sekretariat, følgende – om sykdom og sunnhet i samfunnet:

   "Åpenhet, ærlig og full åpenhet, det er den første betingelse for sunnhet i alle samfunn, vårt medregnet. Og den som ikke ønsker denne åpenhet for vårt land, bryr seg intet om sitt fedreland og tenker bare på sin egen interesse. Den som ikke ønsker denne åpenhet for sitt fedreland, ønsker ikke å rense det for dets sykdommer, men bare å drive disse sykdommer inn i dets indre så de kan verke der. / 12. november 1969. / A. Solsjenitsyn.”

   Gjengitt i boken ”Mellommann i Moskva” av Per Egil Hegge, Oslo 1971.
   Aleksandr Solsjenitsyn visste hva han snakket om. 
   2 hours ago · LikeUnlike.

   Odd Arvid Johansen:
   makaløst!
   2 hours ago · LikeUnlike.

   Rune L. Hansen:
   Og Birger Schroll, 04.12. 2010:
   Åpenhet mellom mennesker:
   Viktigste verktøy i kampen mot løgn, mistenkeligjøring, rykter og slarv.
   Forebygger kriminalitet, sprekker og tysting.
   Åpenhet skaper scenen for kærlighet, ærlighet, tillit, tilgivelse og forsoning.
   Åpenhet er nøklen til menneskers hjerter *:)
   ......Wikileaks er bomben som sprengte alle porte ut...som den lille dreng i "Keiserens nye kleder" da han sa: "han har jo ikke noe på..."
   ...så går det
   2 hours ago · LikeUnlike.

   Odd Arvid Johansen:
   Stopp litt - er du snill, jeg må lese hva du sier. - jeg ser deg ikke.
   2 hours ago · LikeUnlike.

   Odd Arvid Johansen:
   OK!
   2 hours ago · LikeUnlike.

   Rune L. Hansen:
   Ytringsfrihet er menneskerettighetenes fundament, menneskehetens kilde og sannhetens mor. Å sette en stopper for ytringsfriheten er å trampe på menneskerettighetene, kvele menneskeheten og undertrykke sannheten.
   Årets fredsprisvinner 2010, Liu Xiaobo
   2 hours ago · LikeUnlike.

   Bianca Rytter:
   En virkelighet media fortier . det norske folk blir ført bak lyset . politikere og sentrale media fortier omfattende korrupsjon og maktmisbruk
   2 hours ago · LikeUnlike.
· Rune L. Hansen likes this

   Rune L. Hansen:
   Bibelens NT, Johannes 3,20-21 - Jesus:
   For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset.
   Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbaret, for de er gjort i Gud.
   2 hours ago · LikeUnlike.

   Odd Arvid Johansen:
   Nok nu! :-)
   2 hours ago · LikeUnlike.

   Bianca Rytter:
   er det ikke mafian som har skrivd bibelen også da som alt annet . ser ut som om det er bare dem som kommer fram ?
   2 hours ago · LikeUnlike.

   Rune L. Hansen:
   Bibelens NT, 2. Korinterbrevet 13,8:
   For vi makter ikke noe mot sannheten, bare for sannheten.
   2 hours ago · LikeUnlike.

   Odd Arvid Johansen:
   det er fritt for øl, men nå har jeg funnet meg en flaske som jeg har fyllt vann på. Må sikkert fylle på mere siden. Hvis ikke så må jeg dusje - å gå på byen, og det har jeg ikke lyst til.., for den er styrt av.....
   2 hours ago · LikeUnlike.

   Odd Arvid Johansen:
   jeg fyller på mere med en gang, så rekker den lengere.
   2 hours ago · LikeUnlike.

   Odd Arvid Johansen:
   mere vann!
   2 hours ago · LikeUnlike.

   Rune L. Hansen:
   Bibelens NN, 2. Korinterbrevet 4,2:
   Vi har sagt oss løs fra alle skammelige snikveier og farer ikke fram med list. Heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å legge sannheten åpent fram, anbefaler vi oss for Guds åsyn til alle menneskers samvittighet. 
   about an hour ago · LikeUnlike.

   Rune L. Hansen:
   Bibelens NT, 2. Tessalonikerbrevet 2,11-12:
   Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen,
   for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten.
   about an hour ago · LikeUnlike.

   Odd Arvid Johansen:
   Ja, jeg legger meg på sofaen og ser bit for bit.
   En skulle vøri fire år i romjul.. ;-9
   about an hour ago · LikeUnlike.

   Rune L. Hansen:
   Bibelens NT, Matt 5,6 - Jesus:
   Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes.
   about an hour ago · LikeUnlike.

   Odd Arvid Johansen:
   jeg er tørst!
   about an hour ago · LikeUnlike.

   Odd Arvid Johansen:
   ‎- jeg har jo en lap-top
   about an hour ago · LikeUnlike.

   Rune L. Hansen:
   Bibelens 1. Korinterbrev 13,9-13:
   For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis.
   Men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis, få ende.
   Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige.
   For nå ser vi som i et speil, i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, likesom jeg selv er fullt ut kjent.
   Men nå blir de stående disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.
   Jag etter kjærligheten! Søk med iver å få de åndelige gaver, særlig å tale profetisk!
   about an hour ago · LikeUnlike.

   Odd Arvid Johansen:
   kor skal du, Rune, vøre på juleaften?
   about an hour ago · LikeUnlike.

   Rune L. Hansen:
   Artig med litt småprat!
   about an hour ago · LikeUnlike.

   Odd Arvid Johansen:
   Åja, det høres ikke slik ut!
   about an hour ago · LikeUnlike.

   Odd Arvid Johansen:
   ‎;-)
   about an hour ago · LikeUnlike.

   Odd Arvid Johansen:
   du er ikke så lett å ha med å gjøre - forstår jeg?
   about an hour ago · LikeUnlike.

   Odd Arvid Johansen:
   vil du se lap-toppen min?
   about an hour ago · LikeUnlike.

   Rune L. Hansen:
   Bibelens GT, Job 8,21:
   Ennå vil han fylle din munn med latter og dine lepper med jubel.
   about an hour ago · LikeUnlike · Odd Arvid Johansen likes this 

   Odd Arvid Johansen:
   men no må æ se nhytt på nytt
   about an hour ago · LikeUnlike.

   Odd Arvid Johansen:
   jeg vet ikke om jeg skal tru på Liv Erna, hun er jo kvinne!
   about an hour ago · LikeUnlike.

   Rune L. Hansen:
   Bibelens GT, Ordsp. 14,25:
   Et sanndru vitne frelser liv, men den som taler løgn, er full av svik.
   about an hour ago · LikeUnlike.

   Odd Arvid Johansen:
   Huff!
   about an hour ago · LikeUnlike.

   Odd Arvid Johansen:
   ka betyr det å våre schisofren, eller noe sånt=
   about an hour ago · LikeUnlike.

   Odd Arvid Johansen:
   Satan
   about an hour ago · LikeUnlike.

   Rune L. Hansen:
   Sannheten tro i kjærlighet:
   Bibelens NT, Johannes 8,32 - Jesus:
   Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.
   about an hour ago · LikeUnlike.

   Odd Arvid Johansen:
   never mind
   about an hour ago · LikeUnlike.

   Rune L. Hansen:
   Bibelens GT, Ordsp. 15,2:
   De vises tunge gir god kunnskap, men dårenes munn lar det strømme ut dårskap.
   about an hour ago · LikeUnlike.

   Odd Arvid Johansen:
   hva skal jeg si: gjesp!
   about an hour ago · LikeUnlike.

   Odd Arvid Johansen:
   ‎, eller sim sala bim?
   about an hour ago · LikeUnlike.

   Odd Arvid Johansen:
   Kan du snakke med døde mennesker, eller kan du snakke med de levende?
   about an hour ago · LikeUnlike.

   Rune L. Hansen:
   Bibelens GT, Jer. 9,3:
   De spenner sin tunge som en bue til løgn. Ikke på redelig vis er de blitt sterke i landet, men fra ondt til ondt er de gått fram. Og meg kjenner de ikke, sier Herren.
   about an hour ago · LikeUnlike ·
Odd Arvid Johansen likes this

   Odd Arvid Johansen:
   hvis ikke du stopper nå så er jeg redd for at det kan gå deg gale - brødene står til heving.. men jeg skal kutte det selv. - OK!
   about an hour ago · LikeUnlike.

   Rune L. Hansen:
   Bibelens GT, Klag. 4,4:
   Spedbarnets tunge henger fast ved ganen av tørst. Små barn ber om brød, det er ingen som deler ut til dem.
   about an hour ago · LikeUnlike.

   Odd Arvid Johansen:
   Hvilken kultur kommer du fra?
   about an hour ago · LikeUnlike.

   Odd Arvid Johansen:
   det er sant det Du ser, stadig flere SMISKER
   about an hour ago · LikeUnlike.

   Odd Arvid Johansen:
   ‎, OG NU ER FLASKEN TOM
   about an hour ago · LikeUnlike.

   Odd Arvid Johansen:
   ab nam
   about an hour ago · LikeUnlike.

   Odd Arvid Johansen:
   Q!
   about an hour ago · LikeUnlike.

   Rune L. Hansen:
   Bibelens GT, Ordsp. 27,2:
   La en annen rose deg og ikke din egen munn, en fremmed og ikke dine egne lepper!
   about an hour ago · LikeUnlike.

   Odd Arvid Johansen:
   det ville jeg ikke trodd av v deg, men no må æ gå å dusje!
   jævla bra sagt!
   56 minutes ago · LikeUnlike ·
Odd Arvid Johansen likes this

   Odd Arvid Johansen:
   Kor har du dette fra?
   55 minutes ago · LikeUnlike.

   Odd Arvid Johansen:
   Unnskyld, jeg ser!
   55 minutes ago · UnlikeLike · Rune L. Hansen likes this 

   Odd Arvid Johansen:
   perfekt!
   54 minutes ago · LikeUnlike.

   Odd Arvid Johansen:
   ‎, men no detter lampen ned!
   54 minutes ago · LikeUnlike.

   Rune L. Hansen:
   Amen.
   53 minutes ago · LikeUnlike.

   Odd Arvid Johansen:
   ‎- så no går jeg å ser kem som ringte.. , unnskyld, men jeg må pisse.
   52 minutes ago · LikeUnlike.

   Odd Arvid Johansen:
   så går jeg å dusje etterpå.
   Vi snakkes -
   det var veldig hyggelig å trffe deg.
   Jeg behøvde jo ikke å treffe deg - engang.
   Maybe you where tha mafia:
   49 minutes ago · LikeUnlike.

   Odd Arvid Johansen:
   Du var ikke noen mafia.
   . - Takk skal du ha.
   En stor TAKK SKAL DU HA.
   46 minutes ago · LikeUnlike.

   Odd Arvid Johansen:
   VA DET DET DU VILLE HA?
   45 minutes ago · LikeUnlike.

   Odd Arvid Johansen:
   tAKK skal du ha!
   43 minutes ago · LikeUnlike.

---
---

   Det er nokså mange efter hvert som vet (selv om andre bare tror, tviler eller spekulerer), at terror-regimets nøkkel-personer og mange flere til i et bredt spekter av de forskjellige instanser og etater fra Storting, regjering og departementer nedefter til grasrota vet meget godt hva de holder på med og at det i en overflod er terror, falsk dokumentasjon, trakassering, tortur, utplyndring, undertrykkelse, løgnaktig propaganda og diverse mye groteske perversiteter. Det de frykter og forsøker å skjule og innbitt verre og verre forsøker å late som ingenting overfor (samt også lett gjennomskuelig innsetter diverse groteske mot-tiltak i mot) er den stadig omseggripende og grundigere viten om at de er omfattende avslørt og dokumentasjon og bevis-mengden øker solid i full fart mere og mere.
   En interessant situasjon.

   Og det foregår jo sterkt mere og mere for nærsagt en åpen landsdekkende scene, hvor maskene og kulissene faller.
---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, lørdag 18. desember 2010, Vinberget:

   Omtrent 4 til 2 minus-grader Celsius her ute i natt. Og 1 minus-grad klokken 11.30 i dag og minus 3 klokken 19.30.
---
   Eva Jutta Fobian Børgesen, 18.12. 2010:
   Det er aldrig godt for børn at miste kontakt til forældre, når det sker ved manipolation, til hvad børn skal syntes og ikke syntes.
Regningen skal betales af systemet en dag, bare fordi børnekonventionen og forældreansvarsloven faktisk ikke overholdes.
Jeg sender mine varmeste julehilsner til alle de forældre og børn der har mistet kontakt til hinanden og ikke at forglemme gode bedsteforældre, tanter, onkler osv. og
---

   Are Isaksen, 18.12. 2010:

   Julegave?
   Mange barn blir omplassert før jul
   Hos barnevernet er det høysesong med mange alvorlige saker nå like før jul. I Bodø er nesten nesten 100 barn plassert i fosterhjem. Nye tall fra barne-ungdoms-og familiedirektoratet viser at på landsbasis er 3 600 barn er plassert i fosterhjem eller på institusjon. Og nå like før jul er det nye barn som må flytte fra foreldrene.. Hvor er Hjelpetiltakene ifølge Barneværnet?

   Rune L. Hansen:
   3600 nye barn kidnappet, fangeholdt, kneblet og utplyndret av "barneverntjenesten" bare i 2010 på landsbasis, hvis disse tallene er rett. I tillegg hvor mange nye barn i 2010 kidnappet, fangeholdt, kneblet og utplyndret av sin ene forelder?
   Og evt. mørketall?

---
---

   Undis Hansen, mht. fra sist i går:
   Man kan jo sagtens lure på hvem som vet hva og hvem som er klar over at visse vet bedre enn andre. Men advokater?- tja ,- jo... Dommere ? De må være klar over det. Sakkyndige ? Jo,- de vet nok hva som gir flere oppdrag! Barnevernet selv? Faktisk ikke alltid. Politiet ? Hmmm,- noen,- men de har jo ikke lov å stille spørsmålstegn... Infertilè?- jo. Fosterhjem? næ,- ikke alltid. Jeg ser på barnevernet som en opphopning av fagfolk som ble "til overs" etter en sterkt redusert psykriatri. Og familier som selv tar kontakt med bv og familier som har hatt fosterbarn i familien er over-representert i omsorgsovertakelser.

   Rune L. Hansen:
   Vel, det er ikke unntakene som er mest interessante i denne sammenhengen.

---
---
   Hedia Troudi, 17.12. 2010:
   Urrettferdighet er det meste voldige handlingen på jorden !
   Verden behøver mere rettferdighet og mindre bruk/misbruk av makt.
---

   Marius Reikerås, 18.12. 2010:

   ‎"Menneskerettighetene er ikke noen à la carte-meny, der myndighetene kan plukke ut de bitene de liker best".
   Staten kan ikke gripe inn i familielivets fred etter EMK artikkel 8 samtidig som den ikke følger rettssikkerhetsreglene i EMK artikkel 6. Men, dette skjer i Fylkesnemndene i Norge i dag.
 
*
   Rune L. Hansen:
   Ja. Men det er jo ikke bare i Fylkesnemndene det skjer. Det skjer i det groteske og i en stor grad av alminnelighet i blandt annet Tingretten, Lagmannsretten og Høyesterett også. Særlig og jevnt over i såkalte barnevernsaker og såkalte barnefordelingsaker, men i nokså stort monn iøvrig også.
 
   Odd Arvid Johansen:
   Hei,
   ja, æ og du Rune,
   vi har no nokka å være sur for. - vi har en grunn!

   Ravsat Menchikova:
   Flott sagt, Marius.
 
   Odd Arvid Johansen:
   ‎;-)
 
   Ravsat Menchikova:
   Deler.
 
   Stig Ivar Stellander:
   Fylkesnemnda har som oppgave først og fremst å fatte vedtak etter lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester. Disse vedtakene dreier seg bl.a. om barneverntjenesten skal overta omsorgen for et barn, samværsspørsmål og fratakelse av foreldreansvar med eventuelt samtykke til adopsjon. Etter min mening de ikke kompetanse i slike saker.

   Otto Lund:
   Armin Bahrami støtter: "Bianca Rytter mot Barnekvernet" http://tinyurl.com/33vmgd6 

   Elisabeth Rue Strencbo:
   helt enig Marius ...dette henger ikke på greip ....
 
   Ravsat Menchikova:
   Når de mangler kunnskap om menneske "Jeg er", de mangler også kompetanse. Hjelper ikke studere den ytterste, uten studere den menneskets indre "Jeg er". Så fokus må rette tilbake til menneskets indre og til menneskets dypt ligende verdier og behov. Alt for mye ble ødelgat for menneske når menneske ble glemt og utnyttet av makten, men det går an rette opp. Verden har ingen annen vei.

   Linda Salvesen:
   Tenk egentlig over hvor alvorlig dette er...så mange menneskeliv legges i grus..de som praktiserer dette burde faktisk hatt mange år i fengsel.  

   Stig Ivar Stellander:
   En uavhengig domstol må til her.
 
   Rune L. Hansen:
   Det er ikke det at Fylkesnemnda & Co. mangler "kompetanse", - deres kompetanse består i å late som godt og ingenting med manipulering med lov og rett og mennesker for uhyre grov kriminell virksomhet.

   Irene Abrahamsen:
   Ser at det er forslag om ein uavehenigig domstol .... er enig , men kor skal ein finne personer i dette landet som skal sitte i den domstolen og vere UAVENGIG ... Her er slektskap, kjennskap og venskap , og ei presse som skriv ... det den vert fortalt at den skal skive. !

   Berit Baklund:
   Ja Marius, det kan jeg bekrefte. Og det plantes falske minner hos små barn, for at de skal bli redde for foreldrene. Det man ikke skulle tro kunne skje i Norge, det skjer nå. Årsaken til at det ble slik er nok at det har blitt for mye penger i barnevernet.

   Stig Ivar Stellander:
   Ikke bare penger Berit Baklund, de er tildelt alt for mye makt også.

   Berit Baklund:
   Ja, Stig. Ikke engang sykehusene kan behandle sine pasienter etter medisinsk vurdering dersom bv sier noe annet. Det er ikke til å forstå.

   Anbjørg Eilertsen:
   Hei.
   Vet dere om dette er LOVLIG?
   <a href="http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/tvinges-til-samvaer-med-voldssiktet-far-3365250.html">http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/tvinges-til-samvaer-med-voldssiktet-far-3365250.html</a> 

   Geir Otto Andreasen:
   Anbjørg ! Desverre er denne kvalme saken fult ut lovlig..i følge NORSK lov :(

   Geir Otto Andreasen:
   Låner teksten og delere denne !
 
   Berit Mikalsen:
   Stig Ivar Stellander En uavhengig domstol må til her.
4 hours ago · LikeUnlike · 6 people.................... fYLKESNEMDA KALLES EN UAVHENGIG DOMSTOL SOM GRANSKER BARNEVERNET.......

   Berit Mikalsen:
   Vi trenger en habil SEVSTENDIG!!ikke bare uavhengig........ domstol, med rettferdig rettergang, basert på menneskerettighetene, og uskylds prinsippet.... som fundament!!!!

   Cecilie Spro:
   Jeg fikk nok ikke medhold i fylkesnemda, men jeg har en meget dyktig advokat, så jeg tenker at det går bra i tingretten. Klem til alle som kjemper en kamp derute!

   Berit Mikalsen:
   Er det noen som kjenner till en dyktig,advokat, som kann prosedere till menneskeretts domstol?

   Veronica Opsanger:
   dei som sitt i fylkesnemdene har sjelden eller aldri juridisk kompetanse.. saa utfallet kan nok bli baade hummer og kanari desverre.. Men det vart vel avgjort at det skulle vera likemenn av den grunn at det skulle vera meir rettferdig for dei som av forskjellige grunnar hamna der. Om det har hjulpet er eit godt spoersmaal. Virker som om at det er jungel ekspressen som regjerer . . og det er nok ikkje noko bra for nokon som helst om det er folk som lyttar mest til den som sitt i eit sannt utvalg. Det er ikkje bra.. men ofte slik. Ofte lokalpolitikarar som hoeyrer paa dei som er oeverst paa stigen- siden dei trur det vil hjelpe dei fram paa sin egen skakke stige.. desverre.. slik har det vel alltid vore og .. fokuset maa vel vaere aa finne eit bedre alternativ . . Er det nokon som kan komme paa det paa staaande fot ? ;o) Desemberklem fraa varmare stoek ! xx

   May Brith Harestad Hollos:
   ‎@Berit. ja når Marius Reikerås får sin advokatbevigning tilbake, og om at han ønsker å gjøre dette.

   Helene Pedersen:
   Berit Mikaelsen - Jeg vil anbefale deg Bent Endresen i Stavanger. Han har god erfaring innenfor det emne du søker i. Jeg har selv hatt han i BV sak og han er utrolig dyktig! Har også bare hørt de beste ordene om han av andre
 
   Rune L. Hansen:
   I og for en habil uavhengig Menneskerettsdomstol må det selvfølgelig være og er det viktig at alt skal kunne foregå i åpenhet for hele samfunnet, med åpen lav-terskel mulighet for enhver og alle til innlegg, kommentarer, argumentasjon, kontradiksjon, etc. Og at hva som skal ligge til grunn er Menneskerettsloven, samt Straffeloven og Norges Grunnlov, dvs. våre over-ordnede lover (og ikke evt. ulovlige eller ulovlig praktiserte under-ordnede lover og regler). Og det prinsipp at også dommerne og andre involverte selvfølgelig er underlagt lov og rett. Dermed vil og kan enhver involvert i saken i praksis ha ethvert og alle mennesker i samfunnet som sin advokat - altså ikke bare en advokat, men flerfoldig mange.
   -- Hva som har foregått og enda foregår i og med Fylkesnemndene og de såkalte Barneverntjenester har absolutt ingenting med lov og rett å gjøre.

   
---
---
   Albert Johnsen, i forhold til disse (herover) ordene fra Marius Reikerås:
   Dette resonnementet er så enkelt og selvsagt at alle bør skjønne det.
---
---

   Ett land som inte går till botten med de övergrepp som samhället begått mot befolkningen är inte värt att leva i.

---
---
   Skrull-kjerringene tror seg å ha mere rett til å ha familie og barn enn deg og meg, og til å komme og ta barna våre, fangeholde og mishandle de og nekte de sin far og mor, trakassere, torturere og utplyndre oss og nekte oss integritet og livets rett.
   Beskyttet av en grotesk kriminell ideologi som vil det motsatte av lov og rett og det motsatte av barnets, menneskets, familiens og samfunnets beste!

   Hva de egentlig holder på med må ytterligere frem for offentligheten og vil forskrekke, sjokkere og ryste ethvert anstendig menneske som fra før av ikke visste eller vet!!! Meget så mildt sagt.
---
---
   
   Rune L. Hansen:

   Jeg har vært og er et vitne til et grusomt terror-regime som hærjer med Norges befolkning og har selv i 20 års tid blitt forfulgt, terrorisert, trakassert, torturert og forsøkt til-intetgjort, særlig intenst nu de siste snart 5 år.
   Thursday at 4:13pm ·
*
   Rune L. Hansen:
   Dette og slikt kan jeg og ønsker jeg å fortelle og å vitne om overfor det internasjonale samfunn. For å kunne det og for ikke nu å bli helt til-intetgjort her i Norge trenger jeg eksil og politisk asyl.
   Kan noen hjelpe meg med råd og forslag, info eller annen hjelp i så måte?

   Trond Ruud:
   Jeg mistenker Kineserne ville kunne være lydhøre. Kontakt ambassaden deres og begjær politisk asyl.
 
   Rune L. Hansen:
   Takk Trond, det er kanskje et godt forslag.
   Noen som vet hva Helsingforskomiteen har med slikt noe å gjøre?

  Vidar Nedberge Hansen:
   Det kan jeg få rede på i dag.

   Vidar Nedberge Hansen:
   Det søker du på nettet,FB eller bing. Der står alt.
 
   Kristin Johnsen:
   Det er flere som er blitt forfulgt og terrorisert her i landet av systemet, de ønsker å søke politisk asyl i et annet land.

   Rune L. Hansen:
   Jeg har noe dårlig Internett-forbindelse og den er jevnt og stadig angrepet av virus og forsøk på sabotasje, så om noen kan ta dette og slikt på alvor og hjelpe til med linker etc. ...

   Rune L. Hansen:
   Men i forhold til Kina og flere land kan jeg risikere å komme i klemme mellom to stoler ...
 
   Trond Ruud:
   Ja, du sier noe, Rune. Kina og fri internetutfoldelse, er nok inkommensurable størrelser. Da er kanskje naboen i øst, Russland, et bedre alternativ. Hva med syd-amerika. Det er jo et antall mindre land der, som benyttes, som safe havens, skjønt syd-amerika er under total innflytelse av USA, bak kulissene

   May Brith Harestad Hollos:
   Jeg vil si at naboene i Russland er mer velkomne enn USA i vårt Land.

   Rune L. Hansen:
   Men kanskje nettopp to interessante og viktige stoler det der.
   At Kina vil beskytte sin integritets kilder og rammer er et gode som vitner om soliditet. Vi vet jo så altfor godt at det er det meget gode grunner for. Å risikere å få den vestlige verdens elendighet i fri flyt inn over seg er hverken riktig eller rett.

   
---
---

   Fra Facebook-dialogen i går:

   Odd Arvid Johansen:
   tAKK skal du ha!

   Odd Arvid Johansen:
   ‎67 kommentarer - er ikke det litt lite? Ka du mene? Rune!

   Rune L. Hansen:
   Kanskje vi skal grave oss ned til Kina? Ned, og opp derigjennom!
   Tvers gjennom jorden ...

   Odd Arvid Johansen:
   NEI, men vi må høre på ungDOMMEN.

   Rune L. Hansen:
   Og ikke på alderDOMMEN altså?

   Odd Arvid Johansen:
   Nei, den skal vi bare le av,
   men historien må vi huske.
   Det er kanskje noe å le av der og.
   Jeg ler av Nord-Korea, for de oppfører seg nett som en nyfødt!

   Rune L. Hansen:
   Er det ikke i og til ungdommen en frarøves barnDOMMEN og om en når alderdommen den blir forsøkt gjenfunnet?

   Odd Arvid Johansen:
   Interessant!

   Odd Arvid Johansen:
   ‎- jeg vet ikke helt om jeg forstår deg!

   Rune L. Hansen:
   Jesus som det fortelles om i Bibelen meget forstod det, og sa vi må bli som barn igjen. La uskyld som ikke krenkes eller forlates utfolde seg og vise oss vei.
   Norge og norsk kultur er som et lite forvillet barn i forhold til for eksempel Kina og kinesisk kultur.

   Rune L. Hansen:
   Hovmod er hverken ydmykhet eller myndighet.

   Odd Arvid Johansen:
   forstår hva du mener. - jeg er med! :+)

   Rune L. Hansen:
   Vi er jo enten med eller mot.
   Egentlig ingen merksnodighet.
   Begge veier har frodighet.
   For vår vilje, hånd og fot.
   Men kun den ene er den rette,
   viktige, riktige og forsiktige
   og kan uskyld og enhver mette.
   Hvem ser ikke dette?

   Odd Arvid Johansen:
   er egentlig fisker, men har fagbrev i sveising - sammensveising.

   Rune L. Hansen:
   Jesus ble og fisker, og fikk fagbrev i neste-kjærlighet.

   Rune L. Hansen:
   Vi lærer av Jesus. Vi setter ham ikke i en bås eller et fengsel for ikke å lytte. Var han og er han kanskje ikke en av oss og i oss, og til og med for oss?

   Rune L. Hansen:
   Og også vi videreformidler.

   Odd Arvid Johansen:
   Du er en mann av få ord - skjønner jeg, men herregud!...

   Odd Arvid Johansen:
   jeg måtte ut en tur, så avsluttet jeg Pcen, og så tok det jo ei evighet før den var igang - igjen.

   Odd Arvid Johansen:
   ‎, min far var fisker, men min morfar Olaf, han var tømrer.., og han sa alltid...

   Odd Arvid Johansen:
   Nå, ka du sier Far!  
 
   Odd Arvid Johansen:
   Han var ikke bare tømrer.
   Han var også postmann,
   og vakmester for de kommunale kummene.
   Som han sørget å isolere før vinteren kom,
   og da hjalp jeg han å børe isolasjonsmatter.
   Men han var så mye mere
   - han kunne vise følelser.
   æ kalte han bare for Olaf. - Iversen.
   Den beste mannen mormor kunne få, etter at hun hadde mistet sin mann og en sønn - på Kjøttvika.
   Nordre Sørøy. Sørøysund kommune!
   Olaf var alltid hyggelig,
   han ble begravet da jeg var -
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   TVANGSINNLAGT på Valen Sjukehus.

   Odd Arvid Johansen:
   Han hadde pene tenner.

   Odd Arvid Johansen:
   Ka du sier far? Vart du skræmt nu?
   jeg
   kjenner
   ingenting.

   Rune L. Hansen:
   Det at hver enkelt av oss er unike, verdifulle gaver til og for verden er frodig stort, og menneskeverdet som utfolder seg med far i sin ene hånd og mor i den andre, i det er vi født og velkomne og lever lenge i det landet som selv utfolder seg. Om ikke vi blir som avskårne blomster satt i en vase ved en gravsten, visner og dør.

   Odd Arvid Johansen:
   dont give up, cause you have friends.,
   og jeg er ikke redd for å gå over broen..,
   jeg er heller ikke redd for rekkverk.., for det kan jeg mye om. Rekkverk og gangveier, med trapper og rømmningsveier.
   Jeg har rimelig bra kunnskaper om isolasjon, og de klassene de deles i..

   Rune L. Hansen:
   Buddha, som levde noen få hundre år før Jesus, var en mann av få ord da han satt under et bestemt tre ved Kashmir-fjellene og sa ingenting, ville ingenting si før Gud selv åpnet hans munn ...
   Ordet og babbelet er to forskjellige retninger. ...
   Næringsrike ord, kontra næringsfattige.
   Rett-ledning, kontra feil-ledning.
   Babylon-tårnet og babbelet er en rakett og søppel for hovmod som brenner opp og faller pladask også på uskyldige.
   Omsorg er det ikke.

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, 4. søndag i advent - søndag 19. desember 2010, Vinberget:

   Ned til 5 minus-grader Celsius her ute i natt. Og 6 minus-grader og litt sne i luften og nokså hvit himmel i dag klokken 10.30.
---
   Der hvor mine barn er fangeholdte kvitter man seg med barn, fedre og mødre.
---
   Hvalpene begynner å bli litt store for kurven med Mikka samtidig oppi. De har nu begynt å gå litt mere og litt lengre omkring i blandt. Små-springer til og med. Voffer og passer på som vakt-hunder også. Veldig koslige og fine.
   Hamsteren til Stauda har jeg enda ikke funnet eller lett særlig efter. Noe mat og drikke har jeg satt frem til den som den har vært og forsynt seg av.
---
   Full åpenhet betyr ikke at en skal eller bør fortelle alt og hva som helst. Ikke heller til hvem som helst.
   Til mordere forteller en ikke hvor de finner barn for å drepe, for eksempel.
   Det at en er åpenhjertig eller sann betyr ikke at alt og hva som helst skal eller bør fortelles eller sies.
   Om en ønsker eller skal fortelle noe vurderer en først om det har relevans eller god hensikt.
   Full åpenhet eller sannhet betyr ikke at alt skal eller bør eller må fortelles.
   Full åpenhet eller sannhet betyr heller ikke at sannheten skal gå i løgnens tjeneste.
---
   Dessuten:
   Mange venner i verden, men mange og enda det motsatte.
---
---

   Rune L. Hansen:
   Mitt poeng er, at det finnes ikke noe som helst offentlig barnevern i Norge, bare det motsatte i en overflod av kriminell galskap til langt inn i det perverse. Dette og slikt noe kan intet anstendig menneske tenke eller tro en skal kunne bygge videre på eller endre. Det må stoppes, granskes og stilles for lov og rett. Men overfor spesialdomstol, både Sannhets- og Forsoningskommisjon og Menneskerettsdomstol og mere til. Også ikke minst fordi det norske rettsvesenet og så mange representanter for offentlige myndigheter og andre har vært og er involverte som kriminelle. Dette må uansett skje før eller samtidig med vi eventuelt vil kunne få noe betryggende helt annet og ekte som vil kunne erstatte. Hvordan vi fra basis skal bygge og tilordne et praktisk orientert familie- og menneske-vern er en konkret sak og et tema, som iøvrig har vært saks-behandlet i diverse sammenhenger ikke minst på Facebook. Men først og viktigst er å få stoppet det hva som nu pågår!

   Undis Hansen:
   Man må uansett ha en myk overgang til et system der de ansatte og insatte får en verdig tilbakeføring. Man skal ikke glemme at mange har svært store seperasjonstraumer, identitets-problemer, adferdsvansker og senskader. Itillegg til psykiske belastninger og lojalitets-konflikter. Å finne skyld i et samlebegrep som "barnevernet" gir liten mening for de som er rammet av personer som av flere årsaker har latt seg manipulere til å tro at de har gjort rett. Det er ekstra viktig å ivareta overgriperne, slik at de får den forståelse av hva de har bidratt til,- slik at de ved inrømmelsen vil kunne bidra til strafferabatt. De bør omskoleres til hjelpere i andre deler av forvaltningen. Gjerne i forbindelse med reelle hjelpetiltak. jeg synes det er på tide at de får direktekontakt med barna de skufler inn i arkivene.

   Rune L. Hansen:
   Behovet for mykhet i overgangen vil jo og kunne være til stede ja, og i de tilfeller også graden og typen av behov.
   Og viten og bevissthet om at de kriminelle også har vært og er ofre viktig, og forsonings-muligheten som ligger i anger, straffe-rabatt og tilgivelse.
   At de mange kriminelle som allerede nu ønsker å fortelle om hva som skjedde og hva de selv og andre gjorde har en trygg plass og håndtering å kunne gå til er også viktig. Ikke minst med hensyn til dokumentasjon, vitnemål og mulige beviser. Like så med hensyn til ofrene og hva de har å fortelle og hvor det tryggest og best vil bli ivaretatt og håndtert.
   Og også ikke minst at barna får reelle lav-terskel muligheter til å kunne fortelle om og å få dokumentert hva som har skjedd.
   Viktig alt dette. Og at det skjer betryggende for hele Norge sitt vedkommende.
   Så hvor står vi hen, og hva trengs enda nu?
   Hva og hvordan, rent konkret?
   Og i regi av betryggende hvem og hvordan?

---
---

   Arild Holta, 19.12. 2010:

   Vi trenger IKKE kr 13000000000 til barnevern i lille Norge, hvor barn har det best i verden.
   Det tilsvarer 52000 lønninger á kr 250000. Eller 13000 hus for 2000000.
   Det koster kr 1 mil./år pr fosterbarn.
   ...
   Tenk hvordan pengeflommen kunne hjulpet i egne hjem!
   Men man knuser tusener familier; river ut foreldrenes hjerter; gir barn den største fortvilelse bare foreldresavn kan gi.

*
   Marianne Lund:
   Så enig med deg Arild.

   Turid Holta:
   Det er helt sprøtt at det blir brukt så mye penger

   Alf Magne Henriksen:
   Nei det er galskap !!!

   Rune L. Hansen:
   Mange steder hvor barna blir fangeholdt og kneblet blir barna utsatt for fullstendig groteskt med trakassering, trusler og tortur og indoktrinering, samtidig med sverting, smigring, fiksering og premiering - for at de kriminelle forsøker å få barna på sin side og i sitt bilde.

   Turid Holta:
   De bruker massera av penger til å lage et helvette fior barn og familier. De blir ikke hjelpt av barnevernet men får det mye værre!!


   Alf Magne Henriksen:
   Jeg liker arbeidet mot barnevern,det er lærerikt og å lese dine innlegg Arild masse fakta opplysning som må ut !!!
   Det er følgelig barna som får belønning :o)) når foreldre får viten om bv sjiden!
   Takk Arild :o)

   Rune L. Hansen:
   Hvor vondt barna har det under slike forhold er det viktig at de gies reell mulighet til å kunne fortelle om. Noen slik mulighet finnes ikke det minste som helst enda i dag.

   Alf Magne Henriksen:
   Helt riktig rune det blir indoktrinering og resultat = hjernevasking

   Rune L. Hansen:
   Og de kriminelle vet dette og er redd for at det norske folk skal få vite om det, og fangeholder, knebler, truer og trakasserer barna og deres foreldre desto verre.

   Irene Eskedal:
   Kopierer og sprer det videre

   Inger Djmel:
   http://hra-n.no/#cid=1&aid=58374

   Rune L. Hansen:
   På 15 år er bare i såkalte barnevern-saker 121.000 barn adskilt fra sine foreldre, og bare i år ca 8.000 barn. Hvor mange i tillegg i såkalte barnefordeling-saker? Samt i mørke-tallene?
   Tallene er helt ufattelig skyhøye og omfatter og representrer en nasjonal katastrofe av kriminell galskap de fleste er berørt av og som enda blir forsøkt fortiet av de kriminelle.

   Anders Kleppe:
   Hvor har du det fra at barn har det best i verden i Norge Arild?
   Ifølge UNICEF har barn i Nigeria det bedre enn barn i Norge. I Nigeria finnes ikke offentlig barnevern.
   Norge er sist blant de 19 rikeste europeiske landene når det gjelder levekår for barn. Fallitt familiepolitikk er nok en meget sterk kandidat til prisen som viktigste årsaken. Der barnevernet er en del av politikken.

   Roar Jacobsen:
   BARNEVERNET HJELPER IKKE DEM ØDELEGER::

   Cecilie Spro:
   http://www.youtube.com/watch?v=2uUhKZIlwgs

   Cecilie Spro:
   Noen som har noen gode råd til hvordan man starter rettighetsorganisasjon for voksne aspergere som blir forfulgt av barnevernet?

   Turid Holta:
   Veldig viktig poeng Roar , barnevernet hjelper ikke dem ødeleger.

   Rune L. Hansen:
   Ganger antall kidnappede og fangeholdte barn i Norge pr. år med antall foreldre og besteforeldre (pluss evt. andre relasjoner) - så ser en hvor mange nye mennesker som hvert år direkte berøres i form av tragedie av disse verste sort forbrytelser mot barn!
   Iøvrig:  I alt 46 500 barn og unge i Norge tok imot såkalte "tiltak" fra "barnevernet" i 2009. Hvor stor andel av disse "tiltak" som egentlig dreier seg om trakassering og trusler sier statistikken ingenting om. Noen som har noe mere relevant statistikk å tilføye eller å kommentere med?
   
Tallene er uansett helt ufattelig skyhøye og omfatter og representrer en nasjonal katastrofe av kriminell galskap de fleste er berørt av og som enda blir forsøkt fortiet av de kriminelle.

---
---
   Rune L. Hansen:
   Mine barn er kidnappet, fangeholdt, kneblet og blir trakassert, torturert, mishandlet og utplyndret på det groveste. Av kriminelle, ikke av lov og rett.
   Det er i all enkelhet og utvetydig slik. Det vil ingen kunne bestride.
---
---
   Eva Jutta Fobian Børgesen og Rune Fardal:
   I gamle dage sagde man "børn skal ses men ikke høres."
   Jeg stemmer for at "børn skal SES og HØRES og have RETTIGHEDER der Beskytter dem!"
   Hvem kan næsten være uenig med alt den viden der efterhånden er på området?
---
   Synnøve Kjellby:
   Før i tiden gikk sladre- og intrigekjerringer hjemme. Nå sitter de på offentlige kontorer og deler "kompetanse" etatene mellom. Det er katastrofalt for de tusener av barn som rammes. Og ikke slik off. vern om barn skal fungere.
---
   Rune L. Hansen:
   Snillhet, i likhet med mye annet, går ikke i arv, men implementeres og koordineres på andre vis - gjennom samliv, oppdragelse og innflytelser.
---
   Rune L. Hansen:
   Orientering, til alle som ikke vet det:
   Falsk dokumentasjon, frekk, trakasserende og løgnaktig, pluss propagandaen, er de kriminelle i terror-regimet sin maske og sitt håp om ikke å bli avslørt.
---

*****

--20--
-- Dagboks-notater, mandag 20. desember 2010, Vinberget:

   Omtrent 10 minus-grader Celsius her ute i natt. Og 13 minus-grader i dag klokken 11.30.
---

   Marius Reikerås, 20.12. 2010:  

   Sanchez Cardenas v. Norge; dommen hvor Norge ble domfelt for brudd på EMK artikkel 8. Til alle som føler seg forfulgt av offentlige myndigheter, anbefales å lese denne dommen

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=824159&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649

---
---

   Menneskevern og barnevern i Norge?
   Det er lett, behagelig og på sett og vis tryggest å forholde seg som om likegyldig og som om tabu i Norge. Risikabelt å bryte dette tabu, kan til og med fort lett bli livsfarlig. Ved å late som om ingenting har en ganske enkelt størst sjangs for å kunne få være i fred, iallfall på kort sikt.
   Terror-regimets mekanismer.
   Terror-regimets sosiale mekanismer.
   Det er størst sjangs da for at en selv ikke blir truet og angrepet.

---
---

   Arild Holta:

   Skolene får penger for fosterbarna. Slikt drar lærerne på tur for! Jippi! Og det er selvsagt kurs ... i... øøø... relasjonskompetanse.
   Virkeligheten i dette landet fortoner seg stadig mer som en dårlig vits.
   (Nå vet jeg hva jeg skal kalle min neste ferie: Studie i relasjonskompetanse! Jeg mangler bare en idiot av en pedagurk som kan skrive kursbevis.)
   Beklager at jeg ler. Jeg har imidlertid all forståelse for at fo  

   REDD VÅRE BARN FRA DESTRUKTIVT BARNEVERN! • View topic - Rektor Jorunn Thingvold utnytter skolepenge
    http:// forum.r-b-v.net/viewtopic.php?p=29953
    forum.r-b-v.net

.

   Arild Holta:
   Det skulle stå:
   Beklager at jeg ler. Jeg har imidlertid all forståelse for at folk blir rasende. Det er det all grunn for!

   Irene Hov:
   Hæææææ, hææææ! God kommentar! Pedagurk, den er adoptert!
   Koblingen delt!
   God morgen forresten!
 
   Anita Irèn Holm:
   Hvor er dette henta fra? Nettavis? Finnes link til hele saken?
 
   Jesper Kvist Berg:
   God December Mandag herfra Til Dig og Din Familie og Til jer allesammen derude i Sneen......
   Mvh. Jesper Kvist Sørensen(DUNNER 

   Turid Holta:
   Det er hentet fra vår lokalavis helegeland arbeiderblad. Der hvor rektor jorun Tingvold bruker penger de får blant annet for å ha fosterbarn i skolen deres på egen nytelse og tur. Det vart på denen skolen en jentunge på 9 år ble voldtatt i høst. Pengene skal brukes på elevene bøker annet matriell og sikkert en del behov som de fosterbarna Tingvold har tatt fra skal brukes på. Snakk om å misbruke penger som er gitt i støtte til fosterbarn. Ikke så viktig med dem da . Men i følge Rektor Tingvold var det meget viktig å fokusere på at lærere og annsatte fikk seg en tur på hotell.
   Denne fæle skolen drev og med å sendte kvinnelige lærer inn til nakne gutter i garderoben.Mens guttenene sa at lærerne var pedofile. Jo den skolen og den rektor er tatt inn forde hun er kvinne.
   Ingen god rektor nej. Hun elsker ta i mot fosterbarn til skolen, da får de penger til dem og bruker dem på eget hotell opphold. Mosjøen er dette hentet fra!!!!
 
   Anita Irèn Holm:
   Skammelig!! Ble litt mistroisk da jeg leste dette, og tenkte at dette kan ikke være sant..:-( Husker å ha sett denne artikkelen med jenta.. Er det noen som tar tak i dette med pengene da??
 
   Turid Holta:
   Jippi Hotell for ansatte ved kulstadlia skole på barnas bekostning. Fosterbarn og voldtatte jentunger ved deres skole driter dem i. kanskje en ide at pengenen går til dem forebygge at flere barn blir voldtatt ved deres skole. Men nei bare JIPPI lærere på hotell .
   Ikke kan de kjøpe bra nok utstyr så barna kan lære noe på den tåpelige skola deres.
   De kunne brukt penga på å tette igjen den idiotiske åpne løsningen den skolen har som har stressa flere barn.Og gjort slik at de har vanskelig for å konsentrere seg. Men du vet de diagnoserer bare barn med konsentrasjonsvansker på grunn av den åpne løsningen med konstant støy. 

   Annette Morgaine Olsen:
   Galskapen har virkelig ingen ende.......

   Knut Helge Jakobsen:
   Morn alle der ute i de tuusen hjem, har hatt en mistanke om at slikt skjer, og det skjer nok dessverre mer som vi ikke aner i den verden,
åssen i huleste kan kommuner ha råd til å sende lærere på slike "kurs"
   når de ikke har råd til å kjøpe blyanter til elevene.

   Rune L. Hansen:
   Slik tilordnet i det heletatt jo, - at barnerov, kidnapping og fangehold av barn skal "lønne seg" for flest mulig.

   Liv Marit Bakke:
   Dette er veldig viktige opplysninger i kampen for å avdekke hvem pengene går til. Godt Jobba! Kan du scanne avisinnslaget og få lagt dette ut Arild?

   Liv Marit Bakke:
   Å da forstår man jo hvorfor elevtallet går opp på hennes skole.
   http://www.kulstadskole.net/Rektor.htm

   Turid Holta:
   Ja noen tar i dette med feil pengebruk, de ble refset av ei i avisa. Men neppe mere rundt det

   Turid Holta:
   Sant Knut! De har ikke råd til blyanter til barna, da vi hadde barn på den skolen så måtte vi skaffe blyanter til barna selv. Men hotell til ansatte jada

---
   Irene Hov:
   Skolen og bv har regelmessige møter om hvordan de kan "bedre samarbeidet for å avdekke omsorgssvikt". Her er målet litt "off the record info", og da må det bygges gode relasjoner med skolene slik at viktig info kommer frem under småprat/pauseprat. Bv blir også kurset i hvordan omgå taushetsplikten for å "avdekke" omsorgssvikt.

   Ann Caroline Magnussen:
   irene:oppi alt alvoret så klarer du å fremkalle later og smil hos meg med ditt opp komme av nye ord å uttrykk.jeg har en pedagurksøster.hehehehehhe

   Irene Hov:
   Ann Caroline, jeg bare må ha litt humor selv om dette er grav alvorlig.
   Denne turen kostet 300 000. Hvordan i all verden kan en skole bevilge seg slike ting når de ikke engang har råd til bøker og utstyr til elevene?? Dette er jo sykt!

   Turid Holta:
   Det er akkurat hva det er sykt

   Ann Caroline Magnussen:
   irene så var det da dette med øremerkede midler. og når det gjelder relasjonkomentanse så dreier det vel seg bare om å få lærene med på galskapen,altså levere flere barn til barnevernsomsetninga.
   dette er big business.

---
---

   Stop Parental Alienation (PAL)
   Alienating messages and behavior affect a child negatively and affect their growth and development, but the impact of the child need not necessarily vary with the parent`s intentions.
   The effect would be that the child is placed in a serious fidelity bond, a position which the child thinks she/he must choose which parent she will "love" the most.
   Having to choose between parents is itself damaging to the child, and if the end result is the exclusion of parents from a child`s life, there has been irreparable damage.
   http://www.facebook.com/group.php?gid=34184746019&v=info  

--- Oversatt til norsk:
   Stopp Foreldre-fremmedgjørelse (PAL)
   Fremmedgjørende meldinger og oppførsel påvirker et barn negativt og påvirker oppveksten og utviklingen, men virkningen på barnet trenger ikke nødvendigvis samsvare med foreldrens hensikt.
   Virkningen vil bli at barnet kommer i en alvorlig lojalitets-konflikt, en posisjon hvor barnet tenker hun/han må velge hvilken forelder hun vil være mest "glad" i.
   Å være nødt til å velge mellom foreldre er i seg selv skadelig for barnet, og hvis slutt-resultatet er eksklusjon av foreldre fra et barns liv har det funnet sted en skade som ikke lar seg reparere.
   http://www.facebook.com/group.php?gid=34184746019&v=info

---
---

   Liv Beathe Hauger:
   En må stille spørsmål ved sakkyndige når de ikke reagerer på foredrefiendtlighets syndromet. En vet at barn som har vært utsatt for overgrep er ambivalent overfor overgriper, ikke fiendtlig. De skal også vite at dette er mest vanlig fenomen hos kvinner. Saken er klassisk beskrivelse av mors psykopatologi.

   Herman Ellingsen:
   Jeg hadde en lignende sak, der PAL var gjennomgangstema. Vant i Tingretten, men tapte videre (helt opp til EMD). PAS er et mektig verktøy dersom man "bruker" det med list. I gamle dager kalte man dette for hjernevasking og/eller systematisk baksnakking. Menn kommer her til kort, vi har nok "mangelfullt utviklede sjelsevner" på dette området?

---
---

   Eva Jutta Fobian Børgesen oversættelse af psykologistuderende ved UIB Rune Fardals artikel om De naive, psykopatens medhjælpere.

   De naive, psykopatens medhjælpere!
   Hvem er de egentlig og hvem repræsenterer dem?

Køre et avanceret spil
   Det er et påfaldende træk som går igen i fleste situationer hvor der er psykopater indblandet. Det er de naive medhjælpere som muliggør psykopatens virkelighed! Psykopaten driver et avanceret spil mod deres ofre, men også mod deres medspillere, de naive. De som ikke forstår de er med i et spil, men som er uundværlige brikker for at psykopaten skal kunne ødelægge andre mennesker.

De naive medspillere
   Dette er de mennesker psykopaten får på "sin side" i én kamp mod offeret. Det kan være læger, børneforsorg, psykologer, lærere, ja alle kan ende som de naive medspillere! Og jo højere status den naive har, jo mere fryder psykopaten sig! At narre de intelligente, øger psykopaten selvværdsfølelse. Og det som er specielt, er at disse naive, ikke ser at de bliver udnyttet som medsammensvorne mod offeret!

Evne til manipulation
   Faktisk er det almindelig at også de, fordømmer offeret. Så stor er psykopatens evne til manipulation og suggestion, at selv de som ved de står over for én psykopat, bliver snydt. Dette kommer i hovedsagen af psykopatens utrolige evner til et charmerende og "vindende" væsen! Vi normale har ikke værktøj til at gennemskue det vi opfatter som venligheden selv. Vi mennesker har én evne til at tro det bedste om de behagelige der møder os. Dette udnytter psykopaten til det yderste. Desværre er det sådan at psykopaten ofte længe inden offeret, ved at det er under angreb, har skaffet sig allierede som står på hans side. Og når offeret opdager hvad der sker er det for sent. Hvis offeret prøver at få støtte i sin kamp til at komme fri, opfatter de naive bare at offeret fremstår så aggressiv som psykopaten har fortalt dem på forhånd.

Sympati for psykopaten
   De naive ender med at fordømme offeret og har sympati for psykopaten! Det er det klassiske psykopatspil! mit budskab er til alle deres naive der ude, deres medskyldige i psykopatens ondskab, vågn op, vær lidt kritisk når nogen bliver for venlige, når nogen viser de klassiske tegn på psykopatens spil! Lær deres spilleregler i verdens farligste magtspil! Spillet om din sjæl!

---
---

   Marius Reikerås, 20.12. 2010:
   Generell info: Offentlige myndigheter kan ikke benytte udokumenterbare påstander mot dere i en pågående sak. Enten må påstandene forkastes, eller så må den underkastes en skikkelig bevisvurdering hvor kravene til rettssikkerhet i EMK artikkel 6 respekteres fullt ut. Norge er dømt for dette tidligere i menneskerettsdomstolen.

---
---

   Når barn og mennesker fremmedgjøres fra sin integritet, sine foreldre og sitt hjemsted gjøres de samtidig mere til gjenstander.
   Til gjenstander og på ville veier.

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, tirsdag 21. desember 2010, Vinberget:

   Nede i 14 minus-grader Celsius her ute i natt, men 7 minus-grader klokken 6 og 13 minus-grader klokken 23. Solen fra Tyren til Tvillingene klokken 9 og fullmåne og måne-formørkelse klokken 10. Nedstigende knute klokken 16.
   Min kjære Mariel Rose blir 9 år i dag og er fortsatt kidnappet og fangeholdt. I det Norge som altså ble de perverse sitt land og samfunn.
---

   Liv Marit Bakke:

   Dødsfall blant barn 2008  

   Selvmord (X60-X84,Y87.0)
   Gutter totalt 10; 10-14 år - 1 stk; 15-17 år - 9 stk
   Jenter totalt 4; 15-17 år - 4 stk
   ......
   Det er altså mer enn dobbelt så mange gutter som jenter som tok livet sitt i 2008. Bare på 1 år, begikk 14 barn selvmord. Mer enn 1 barn pr mnd! Hvor mange av disse bodde hjemme hos sine ekte foreldre?

   http://www.ssb.no/emner/02/barn_og_unge/2009/tabeller/helse/helse0500.html
   Tabell 1 Dødsfall blant barn, etter kjønn, aldersgruppe og underliggende dødsårsak. 2008
   www.ssb.no
.
   Huskyberta Olsen:
   ‎14 barn? Det er jo ingenting i forhold til hva bv forsøker å innbilde oss da??
   Ingen av disse barna er sultet i hjel heller...!!?!?
   Hvorfor i alle dager forsøker bv å prente inn i allmennheten hvor gale "vi" er??? Hvor er statestikkene de på...står henne?? 

   Liv Marit Bakke:
   Nei dem tar vel med hele totalen da kansje. Hvilke tall opererer bv med?

   Rune L. Hansen:
   I tillegg, hvor bv er involvert, kommer blandt annet de som blir drept, samt selvmord og andre mord, dysset ned i psykiatrien og diverse ...Og andre indirekte direkte nok sammenhenger og tilfeller, og antallet stiger og stiger frem imot dagslyset ... Frem med det hele alt!

   Rune L. Hansen:
   bv og deres medspillere er ikke ofte bare involvert, men ofte årsak
 
   Huskyberta Olsen:
   Men er disse drapene pga "oss" eller barnevernet?
 
   Liv Marit Bakke:
   Tja vi har jo kolonnen

   Voldsomme dødsfall - 50 barn
   Transportulykker - 21 barn
   Fallulykker - 3 barn
   Brannulykker - 2 barn
   Forgiftningsulykker - 1 barn
   Selvmord - 14 barn
   Drap, overfall - 3 barn
   Andre ytre årsaker til død - 6 barn

   Hva går under voldsomt? Det var voldsomt store tall der.

   Rune L. Hansen:
   Interessant og viktig tema dette, fødselens og dødens port.


---
   Hvem i Norge bryr seg vel om at barn begår selvmord i Norge?!
   Minst av alt de som ikke bryr seg!
---
---

   Marianne Lund:

   Fikk veldig lyst til å lage til en demonstrasjon igjen rett etter nyttår for å markere at vi ikke godtar disse lovbruddene fra barnevernet. Vi har ikke en rettsikkerhet lenger. Og tenker at disse demonstrasjonene må være ofte fordi det da vil være et bevis på at dette godtar vi ikke.

   *

   Marianne Lund:
   Her lager vi brosjyrer om sted,tidspukt,hva demonstrasjonen vil være for og ber om at så mange som mulig vil komme å støtte denne demonstrasjonen.
   Lager en brosjyre og legger den ut på facebook, slik at alle kan ta en kopi eller flere og dele dem ut.
   Legger dette i postkasser, henger opp slik at så mange som mulig blir informert. Klokkeslettet denne gang er fra 18.30- 19.30

   Marianne Lund:
   På det de samme stedene, kanskje flere steder også.

   Marianne Lund:
   For dere som er usikkre på hva som skjer i vårt barnevern så bare tørr å spørre. For jeg ser den at man synes at det er utenkelig at ansatte fra barnevernet gjør lovbrudd igjennom løgn/synsing. Men det er sannheten.

   Tore Sveum:
   Når det gjelder lovbrudd fra BV så er det også behov for å se på lovverket. BV leder har en 'unik' makt i BV saker. Med tanke på hvilken handlinger som finner sted så er det desverre svært få som ikke kan 'forsvares' innen lovformuleringene...!
   Videre så er det sånn at rettssikkerhet i forhold til barn nærmest er helt fraværende!

   Marianne Lund:
   Ja BV leder har en makt som til i dag har skadet mange barn, og enda får de fortsette. Ja Tore, lovverket har ikke noen betydning lenger fordi dem som håndhever disse bare ser på at det brytes.Dette er så trist mot barn og i disse tilfellene så er det så mange som har de samme opplevelsene at det ikke kan gjemmes lenger.

   Marianne Lund:
   Jeg ville ikke blitt overrasket over at flere av de samme navnene på BV lederne ville ha kommet opp, hvis vi skulle ha nevnt dem.

   Tore Sveum:
   Men skal man gjøre noe med dette så hjelper det ikke bare å 'henge' BV lederne,det er systemet som ikke følger opp samkene som må gjøres noe med. Jeg jobber med det og veit at det er en lang og kronglete vei dit. Men den må gåes opp!

   Liv Marit Bakke:
   Tore Sveum: Med tanke på hvilken handlinger som finner sted så er det desverre svært få som ikke kan 'forsvares' innen lovformuleringene...!
   Hva mener du?

   Tore Sveum:
   En BV leder har myndighet til på egenhånd å akutt overta omsorgen for et barn der vedkommende mener at det er fare for barnets liv eller helse. Denne 'makten' er som godt kjent brukt i mange saker.

   Marianne Lund:
   Helt enig med deg at det ikke bare er BV lederne som skal henges ut, for de samarbeider med sine ansatte og de gjør også grove feil. Det står altfor mye om dette nå Tore, i aviser,blader,tv,facebook,internett i det hele tatt så nå er politikerne også klar over hva som skjer. Inhabiliteten er også et stort problem og det er ikke bra. Ja dette sier stopp tilslutt Tore. og da kan ikke politikerne si at de ikke visste. Egentlig så burde de nå og gripe inn.

   Marianne Lund:
   Men du skjønner Tore de bruker ikke akkuttvedtak i mange saker, de bare tar en unge som har det bra.

   Tore Sveum:
   Jeg er kjent med at det er svært dårlige grunnlag i mange saker,men så lange både fylkesnemd og tingrett 'godtar' vedtakene så er dem 'gyldige'...Det er derfor jeg mener man må se på lovverket og anvendelsen av det.

   Marianne Lund:
   Det er i mange saker slik at bare vedtak fra fylkesnemda holder, og barnet hentes ut lenge før fristen.

   Marianne Lund:
   Men enig med deg at denne anvendelsen av lovverket må man se nærmere på. Det som også ikke blir bra før en slik anvendelse er hvordan man belyser saker i fylkesnemda, for der har man ikke noen rettsikkerhet i hele tatt. og da blir et vedtak galt. Og så blir det meget galt at denne omsorgsovertakelsen skjer.

   Marianne Lund:
   Rettsikkerheten er ikke bra Tore, og meget galt mot barna. Dette er et overgrep som man ikke kan stå å se på, og jeg tror ikke man kan sette seg inn i det før man har opplevd det selv.

   Marianne Lund:
   Man står og ser på og mange tørr ikke gripe inn å hjelpe fordi dem er redde for å få problemer selv.

   Tore Sveum:
   Jeg tror at man må sette sterkt søkelys på hva som skal være BV sin viktigste oppgave,det å hjelpe barn,fortrinnsvis i hjemmet. Jeg jobber sammen med BV i mange saker og utfordrer dem i hver sak. Det er så enkelt som å spørre hva dem kan gjøre for å hjelpe til i et hjem så blir det helt stille. Hvis man etterspør hvilken praktisk hjelp dem har prøvd før dem vedtar en omsorgsoverdragelse så får mange et stort forklaringsproblem. Vi må kort og greit få dem til å gjøre jobben sin utifra intensjonene! Samtidig så må vi også erkjenne at en del omsorgsoverdragelser er riktige. For greier man ikke å se det så kommer man ingen vei når man skal saklig diskutere temaet!

   Rune L. Hansen:
   Hva har det at visse omsorgsoverdragelser kan være riktige og rette å gjøre med "barnevernet"?

   Marianne Lund:
   Ja det skjønner jeg at de får da, for hjelpetiltak er en mangelvare. Skal man tenke på enkelte tiltak som også gis fra bv, så er også dette tiltak som gir motsatt effekt, og her snakker jeg om mødrehjem. Her er rettsikkerheten ikke bra og mange av disse tiltakene fører til omsorgsovertakelse. Ja enkelte omsorgsovertakelser er riktige og da har vi slike som Christoffer. Men igjen så har vi familien som heller ikke barnevernet bruker iforhold til fosterfamilie og som også blir helt galt. Ja viktig å diskutere saklig og ikke misbruke taushetsplikten, dvs ikke alltid gjemme seg bak den som et svar.

   Dina Helen:
   Jeg er helt sikker på at skal mann få vekk all denne missbruken av makt over mennesker som barnevernet representerer så er mann nødt til å fjerne fullstendig tvangsfjerning av barn. For det er helt innlysende å se at det vi har i dag ikke fungerer. Det er ett lovverk som til tross for alt som står der, gir rom for løgn og missbruk i en slik høy grad at alt dette skjer. Og en kan belyse diverse så mye en vill. Sloss i nemda mot såkalte fagpersoner som juger så mye en vil, uten at situasjonen i samfunnet forbedres.
   Ett annet bevis er at problemet er identisk i alle land som har denne loven. Hvilket beviser at det i bunn og grunn er loven det er noe galt med. Den gir rom for pykopater å utnytte den og til og med vanlige folk til å følge lydig med strømmen om å påføre andre menneskelig tortur. Ingenting vil bli bra her føre tvangsfjerning fullstendig fjernes. Om noen har problemer må disse problemene løses på andre måter. Slik det er i dag kan f.eks barn som blir mishandlet ikke si ifra, fordi tilværelsen med barnevernet er mye værre enn noen annen misshandling og derfor vil dagens system med barnevernet gjøre livet enda vanskeligere også for dem. For ikke å snakke om alle de andre. Det er barnevernet som er misshandlerne

   Marianne Lund:
   Er så enig med deg Dina Helen.

   Rune L. Hansen:
   Bortsett fra at loven - overordnet gjeldende lov og rett i og for Norge - IKKE sier eller har bestemt at "barnevernet" kan gjøre slikt noe som de driver med. Så tvert imot! Det de driver med er kriminell virksomhet, som andre kriminelle representanter for det offentlige, inkludert i rettsvesenet, har latt de få holde på med!
   Det er saken.

   Rune L. Hansen:
   Justismordene, uhyrlige justismord, og kriminell galskap i regi av "barnevernet" og deres medspillere oversvømmer Norge i viltert pågående terror. Justismord av uhyrligste verste sort for et samfunn - og ikke minst for dets direkte rammede ofre. Dette er både tilsiktet og akseptert av politiske og kriminelle krefter - som både bruker og plasserer kriminelle nøkkel-personer i det offentlige og forvaltningen, stadig mere og mere og verre og verre. For manipulering med og misbruk av lov og rett. Med falsk dokumentasjon som sitt virkemiddel nr. 1. Falsk dokumentasjon som videreføres fra ledd til ledd - og som brukes som slagvåpen i propagandaen.
   Og frykten, utryggheten, desperasjonen og underkuelsen er alminnelig utbredt - og maktesløsheten og oppgittheten. I en viss blanding med naivitet, samtidig med aggresiv pågående jubel, propaganda og bagatellisering fra de kriminelle sin side. Og bak propagandaen, kulissene, fasadene, hemmelighets-kremmeriet og den falske dokumentasjon - terror, trakassering, tortur og perversiteter i en vill flom av kriminell galskap, i offentlig regi.
   Hvem våger å ta slikt noe på alvor? Og hvordan må det kunne skje? Hvordan kunne stille hver enkelt av de kriminelle til personlig ansvar - når de kriminelle selv forhåner tilnærmet ethvert forsøk på det? Og nærsagt alle og enhver er delaktig - eller truet?

   
---
---
   Rune Fardal:
   HoHoHo...... så barnevernet kan ikke benytte udokumenterbare opplysninger... også kalt påstander....vil jo radere ut hele deres grunnlagsbase fullstendig!
---
---
  
   Anders Troseth:
   21/12-2010; solen er på sitt laveste nivå, og det har vært total måneformørkelse nå i morgentimene..

---

   Rune L. Hansen:

   Når barn og mennesker fremmedgjøres fra sin integritet, sine foreldre og sitt hjemsted gjøres de samtidig mere til gjenstander.
   Til gjenstander og på ville veier.
 
*
   Odd Arvid Johansen:
   det hører ikke hjemme noen plasser..

   Rune L. Hansen:
   Vel, - i det Norge som ble de perverse sitt land og samfunn.

   Peter Johannes:
   Pervers = sykelig oppheng.. uansett sak.
   Men uansett - livet forandrer seg alltid- og vi er aldri den samme-. Minst av alt er vi tankene våre - for de forandrer seg fortere enn noen ting annet.
   Tilgivelse er den sterkeste kraft - i kjærlighet er alt alltid.
   God Jul! For Guds Skyld!

   Rune L. Hansen:
   Flåsete ord og vendinger du uttrykker deg med, Peter Johannes.
   Anstreng deg annerledes og bedre. Du er ung enda og burde lytte bedre og være mere ydmyk.

---
---

   Rune L. Hansen:

   
Barnevernets terror like ille som islamistenes
   http://www.sfm.no/Arkiv-2010/Art-Des-2010/191210.Barnevernets_terror_like_ille_som_islamistenes.htm

   Sitat:
   "Norske borgere drives bort fra sine hus og hjem, sin familie og barnas venner, og mange sitter tilbake med enorme økonomiske tap på toppen av det hele. Enda flere nordmenn flykter nå fra sitt eget land på grunn av trusler og terror fra barnevernet. (...) Barnevernet er også den eneste offentlige etaten som får lov til å bruke falske bevis i våre domstoler. Og anmeldes barnevernsansatte til politiet for falske anklager og bruk av falske dokumenter i en sak, så henlegger politiet omtrent alle slike saker. Statsadvokatene er heller ikke bedre. Ikke riksadvokaten heller. De opprettholder henleggelsene. Siste utvei er privat straffesak forbundet med store kostnader. / Våre rikspoilitikere lukker også sine øyner og godtar at politiet henlegger anmeldelser om klare brudd på lov om offentlige tjenestemenn."

   Rune L. Hansen:
   
Sitat:
   "Norske borgere drives bort fra sine hus og hjem, sin familie og barnas venner, og mange sitter tilbake med enorme økonomiske tap på toppen av det hele. Enda flere nordmenn flykter nå fra sitt eget land på grunn av trusler og terror fra barnevernet. (...) De mange meldingene om barnevernets ”aktiviteter” som har innkommet til sfm.no i dagene rett før jul, er rett og slett hjerteskjærende lesing. Det skal mye til før jeg hopper opp av rent sinne, men det jeg har fått lese har fått meg til nærmest å eksplodere. At det virkelig går an å terrorisere barnefamilier på en slik måte som barnevernet gjør er helt utrolig. (...) Det snakkes stadig politisk om nød i Nord-Korea, i Afrika, om problemer i Burma, Iran, Irak osv. osv. I Norge lar riskpolitikerne barnevernet få fortsette sitt korstog mot norske etniske og svakstilte familier med barn. De er lette bytter og så mye enklere å angripe. Barnevernet får også ofte drahjelp fra lokale angivere og rene lystløgnere. Men det stopper ikke der.
   Barnevernet er også den eneste offentlige etaten som får lov til å bruke falske bevis i våre domstoler. Og anmeldes barnevernsansatte til politiet for falske anklager og bruk av falske dokumenter i en sak, så henlegger politiet omtrent alle slike saker. Statsadvokatene er heller ikke bedre. Ikke riksadvokaten heller. De opprettholder henleggelsene. Siste utvei er privat straffesak forbundet med store kostnader.
   Våre rikspoilitikere lukker også sine øyner og godtar at politiet henlegger anmeldelser om klare brudd på lov om offentlige tjenestemenn. Nå må våre rikspolitikere ta sitt ansvar og få stanset dette helsefarlige og direkte skamfulle samfunnsproblemet. Det er helt horribelt at noe slikt kan få gå helt upåaktet hen i et land som Norge."


---

*****

--22--
-- Dagboks-notater, onsdag 22. desember 2010, Vinberget:

   Omtrent 14 minus-grader Celsius her ute i natt og 10 minus-grader i dag klokken 11.30 og 5 minus-grader det meste av dagen, 4 klokken 20.
---
   Rettssikkerhet er noe som man hører om, men som ikke eksisterer i Norge!:
   Liv Marit Bakke: Fosterhjem får 44 000 kr pr måned skattefritt. Skoler får penger for å ta inn fosterbarn. Kommunene motar statlig støtte for å plassere barn i fosterhjem utenfor dems egen kommune. Kommunene sparer penger ved å fjerne barn som trenger ekstraundervisning og istedet gi denne ekstraundervisningen til fosterbarn dem får støtte for.

   Rune L. Hansen:
   Osv., osv. Nærsagt alle i Norge skal tjene penger på kidnapping, fangehold, knebling og utplyndring av barn.
   Det er slik det i Norge og visse andre land er tilsiktet og tilordnet.
---
---
 20101221-bv-nedlegges.html ( intern ):  


   Bør barnevernet legges ned?
   
http://mjosby.no/-/bulletin/show/200208_boer-barnevernet-legges-ned?ref=mst

   Barnevernet i Norge har forlengst spilt fallitt og bør mest sannsynlig legges ned. En studie ved HEMIL-senteret på Universitetet i Bergen viser at det offentlige i fjor brukte svimlende 10,6 milliarder kroner på såkalt ”barnevern". Likevel viser studien at tidligere barnevernsbarn har dårligere utdanning, lavere lønn og langt større risiko for å bli arbeidsledige eller sosialklienter enn andre. Bare hvert tredje barnevernsbarn fullfører videregående skole, mens blant øvrige elever er andelen 80 prosent. Tidligere barnevernsbarn har over tre ganger så stor risiko for å dø en tidlig død (før 34 år) enn andre, og de er ni ganger mer utsatt for å bli uføretrygdet enn øvrige i samme alder.

   Vi kan ikke lenger tillate et barnevern som dukker opp på fødeklinikker, i barnehager, på skoler eller bryter seg inn i private hjem og tar barn med makt. Et slikt barnevern har for lengst utspilt sin rolle og mangler all troverdighet. Det finnes alt for mange eksempler på barnevernets overgrep, hvor uforstand og maktmisbruk har ødelagt både barn, foreldre og deres familier. Derfor råder det en utbredt oppfatning blant folk flest at barnevernet ”tar barn” fra foreldrene.

Tillitskrise

   Tillitskrisen i barnevernet har også nær sammenheng med barnevernets ukultur for subjektiv synsing og hypoteser uten virkelighetsforankring. Antipati og svartmaling av foreldrene, sammen med fri tolkning av «tegn» og «signaler» som noen «ser» – legges videre til grunn for såkalte tiltak som fører til dramatiske konsekvenser for barna, foreldrene og deres familie.

   De mange skrekkeksemplene som finnes, hvor barnevernet tropper opp med politi og loven i hånd og henter barn med makt, er så skremmende og hinsides det forsvarlige at nok er nok.
   En rapport fra Norsk Institutt for By og Regionsforskning (NIBR) viser at 150 barn og mer enn 1000 foreldre, der barnevernet hadde overtatt omsorgen, tok sitt eget liv i perioden 1990 – 2002. Dette er skremmende og alene god nok grunn til å avvikle hele barnevernet.

Undergraver sikkerhet

   Fylkesnemnda for sosiale saker er barnevernets forlengede arm og undergraver barn og foreldres rettssikkerhet. Dette fordi fylkesnemndene forholder seg til barnevernets hypoteser og påstander som ubestridelige sannheter, og behandler disse som rettskraftige domsavsigeleser. I 9 av 10 saker vinner barnevernet frem i fylkesnemndene, uten at det stilles kritiske spørsmål ved barnevernets metoder eller konklusjoner. Positive opplysninger og vitneutsagn om foreldrene vurderes sjelden eller aldri av fylkesnemndene, og derfor er de fleste sakene som barnevernet fremmer for nemnda i realiteten avgjort på forhånd.

   Det er ellers et alvorlig paradoks at såkalte barnevernsfaglige vurderinger forsvarer brutal maktutøvelse og traumatisk tvangsflytting av barn fra omsorgspersoner de er sterkt knyttet til. Når foreldre / foresatte som er fratatt omsorgen fremmer lovfestet krav om å få sine barn tilbakeført, blir de møtt med at det kan skade barnet å bli (frivillig) skilt fra fosterforeldre som barnet (kanskje) har knyttet seg til. Hvor er logikken her?

Bruk av makt

   Bruk av makt eller tvang mot barn må ikke forekomme, med mindre det beviselig begås overgrep, utøves vold mot barnet eller det befinner seg i livsfare. Kan det dokumenteres alvorlig grad av rusproblemer, psykiske lidelser eller andre forhold som er til skade for barnet, må det settes inn hensiktsmessige hjelpetiltak i forhold til dette. Alle som er fysisk eller psykisk syke, rusavhengige eller på annen måte ikke fungerer som de skal, har krav på hjelp. På like linje med alle andre som trenger det, har også omsorgspersoner rett til hjemmebaserte pleie- eller omsorgstjenester, og dersom tvangstiltak er eneste utvei, må disse kun tas i bruk overfor voksne.

   Dersom et barn på grunn av forhold som beskrevet i avsnittet ovenfor må plasseres hos andre omsorgspersoner for kortere eller lengre tid, må det tidligst mulig avklares om noen i barnets familie, eller andre som barnet kjenner og er fortrolig med, kan ivareta omsorgen for barnet inntil barnets foreldre selv kan gjenoppta sin omsorgsoppgave.

Ulike hjelpetiltak

   Norges Lover har i dag en omfattende tjenestelovgivning som sikrer rett til behandling og ulike typer hjelpetiltak for de som trenger det. I forhold til barn og deres foreldre (foresatte), må hjelpen tilpasses behovene til den enkelte familie som helhet. Det er unaturlig å hjelpe barn uten også å hjelpe foreldre som trenger det. Hjelper man foreldrene, hjelper man også barna og ved det hele familien. Et barnevern som ikke prioriterer ressursene til å ivareta både barn og foreldre samt det biologiske prinsipp, men som snarere bruker det de har av ressurser på å nedkjempe og fremstille foreldrene i dårligst mulig lys, verner ikke om barnets interesser.

   Å ta barn med makt og tvang fra foreldrene er et overgrep mot både barn og foreldre. Sosialtjenesteloven, kommunehelsetjenesteloven, psykisk helsetjenesteloven, pasientrettighetsloven, vergemålsloven med flere hjemler en rekke bestemmelser som fullt ut kan ivareta barn og foreldre, uten frihetsberøvelse, maktmisbruk og andre overgrep i strid grunnleggende menneskerettigheter.

   Enhver som forsvarer dagens system og mener at det ivaretar rettssikkerheten, kan umulig ha forstått hva begrepet rettssikkerhet betyr. Norsk barnevern er dømt for brudd på menneskerettighetene i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, og artikkel 8 i Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon slår fast at barn har rett til sine egne biologiske foreldre. Menneskerettighetskonvensjon er en overordnet del av norsk lov og kan ikke lovlig settes til side, verken av norsk lovgivning, barnevernets eller andres synsing.
 
  
Del med andre Geir H. A.
søndag 21. desember 2008 kl 12

---

   Borgny W.:
   Jeg er så innmari enig med deg!!!

   Liv M. B.:
   Denne barnetraffickingen har bare eskalert. Nå er overgrepene så omfattende og tydelige for alle og enhver at ingen lenger kan komme å påstå dem ikke vet. Alle vet! Men det er desverre enda for få som gidder å bry seg.

   May H. S.:
   De fleste kjenner til omfanget av dette nå , i en årrekke har dete pågått og politikerne gjemmer seg bak mere penger til barnevernet , dette er ingen løsning fordi barnevernet har ikke engang lœrt seg sin egen Lov om barnevern å gjøre, de tar ikke i bruk det biologiske prinsipp om at alt annet skal vœre prøver før omsorgsovertakelse finner sted og stortingskomiteen fastslo at tiltak som barnevernet setetr igang IKKE skal utformes på en måte som bryter bånd mellom foreldre og barn .
   Barnekonvensjonens artikkel 9 skal vœre en garanti for at barn ikke skal bli skilt fra sine foreldre .
   Barnevernet bruyter Grunnloven, Menneskerettighetene og Barnekonvensjonen og bryter sin egen lov om Barnevern, der de først og fremst driver barnehandel.
   Les mere her: http://norgespartiet.no/barnevern/187-barnehandel-i-norge.html  
   Norgespartiet vil arbeide for å legge ned det nåvœrende barnevern og opprette
   Vern for kjernefamilien: http://norgespartiet.no/kjernefamilien/186-kjernefamilien.html  

---
---

   
   Arild Holta:

   Sitat: "I Norge lar riskpolitikerne barnevernet få fortsette sitt korstog mot norske etniske og svakstilte familier med barn. De er lette bytter og så mye enklere å angripe. Barnevernet får også ofte drahjelp fra lokale angivere og rene lystløgnere. Men det stopper ikke der.
   Barnevernet er også den eneste offentlige etaten som får lov til å bruke falske bevis i våre domstoler." (Sitat slutt)
   Barnevernets terror like ille som islamistenes
   http://www.sfm.no/Arkiv-2010/Art-Des-2010/191210.Barnevernets_terror_like_ille_som_islamistenes.htm
   www.sfm.no
   Norske borgere drives bort fra sine hus og hjem, sin familie og barnas venner, og mange sitter tilbake med enorme økonomiske tap på toppen av det hele. Enda flere nordmenn flykter nå fra sitt eget land på grunn av trusler og terror fra barnevern

*
   Undis Hansen:
   De er ikke bare svake som bukker unna for barnevernet,- Liker ikke. Det blir for stigmatiseranes...

   Arild Holta:
   Det er blitt for få svake familier, så de angriper nå såkalte ressursfamilier. Barnefjerningen og det såkalte barnevernets makt har vokst år etter år. Nå er de så store at det ikke finnes noe særlig flere svake. Veksten går derfor overfor andre grupper. Tilfeldige og ressurssterke.

   Arild Holta:
   For å si det litt stygt, men sannferdig: Under nazismen var det å være svak eller feilende et stigmatiserende trekk og noe man så ned på. Dette samfunnstrekket har igjen vokst seg veldig sterkt under Arbeiderpartiets makt. Den nye moralen er å være perfekt i betydningen politisk korrekt og lik de andre. Om huset har slitt maling og gresset ikke klippes pent og pyntelig som i en park, eller buksen har et hull på kneet, så bryter man hellige tabu eller den nye moral. Det er et sykt samfunn.

   Turid Holta:
   Da er det vell snakk om hvem foredrene er, for det er jo in å ta barn med sykdommer og handicap asperger ol. Og dem kan jo hvilken som helst resursterke fam få.
   Så barnevernet bare plukker til seg barn og finner på stadig nye ting de later som er omsorgsvikt.

   Turid Holta:
   Men nå tenker jo staten å redusere uføretrygda. Dette bidrar til at flere vil måtte komme til å trenge økonomisk hjelp på sosialen. Og ergo er det en ny gruppe som hitestil har klart seg bra, som kommer til å bli neste gruppe som barnevernet tar barna fra.
   Ikke det at de ikke har tatt barna fra mange uføretrygda, men dem legger opp til at den gruppen skal få økonomiske problem. Slik får de tak på dem barna og. Bruker fattigdom mot dem. Så de veit å sno seg for å støtt hente nye barn fra nye grupper.

   Turid Holta:
   De burde vell helelr økt uføretrygda, så syke og andre uføre av andre årsaker kan få råd til bil og ferie og ikke bare til livsopphold og helt nødvendige ting. Men de skal skjære ned hos de som faktisk trenger mere i et kaldt og vanskelig land uten gratis badestrand som i syden. Fritidsaktiviteter koster peng, enten det er til hjemembruk eller borte. Barn kan ikke gå ute i kulda og fryse. FDe har ingen varm sol og bade til som er gratis slik heldige barn i andre land har.

   Bobbo Angel Wings Børtinghus:
   Det er en syyyyyyyyk utvikling...........tror snart det er på tide å sette en psykisk diagnose på alle som jobber for bv. Alt fra saksbehandlere,politi, angivere, politikere som ikke bryr seg og mannen/kvinnen i gaten som fortsatt mener at bv er bra. Men hva skal denne diagnosen hete? Disfungsjonell empati syndrom? Hate all children syndrom? Kom med forslag! Dette minner stygt om Hitlers nådeløse rensing........men er nesten verre siden det er barn og ungdom som er gruppen i hovedsak. Og selvsagt berører det foreldre, familie og andre pårørende i like stor grad. Dette må ta slutt en dag, men foreldre må lære seg å stå hardt mot bv fra dag en, i stedet for å tro på påstanden om at samarbeid lønner seg.Skjønner ikke at ikke voksne folk snart får øynene opp. Hjelper fint lite om man vet at man ikke har noe å skjule, for bv dikter opp historier og tar ting ut av sammenheng. Sånn som det er blitt, så er det risikosport nr en å sette barn til verden i dette landet, dersom folk ikke har knallharde ben i nesen og kjenner til bv pillråtne og perverse metoder. Hver dag jeg ser bilder i avisen av skjønne nyfødte, så tenker jeg "hvor lenge får du leve i fred, før bv blander seg".

   Irene Eskedal:
   Hvem er sitatet fra ?!
   Helt enig med dere alle forresten !

---
---

   Bibelens NT, Matteus 13,13-15 - Jesus:
   Derfor taler jeg til dem i lignelser. For de ser, og likevel ser de ikke. De hører, og likevel hører de ikke, og forstår ikke.
   På dem blir Jesajas profeti oppfylt som sier: Dere skal høre og høre, men ikke forstå, se og se, men ikke skjelne.
   For dette folks hjerte er blitt sløvt, og med ørene hører de tungt, og sine øyne har de lukket til, så de ikke skal se med øynene eller høre med ørene og forstå med hjertet, og omvende seg så jeg kunne få lege dem.

---
---

   Det var det samme som skjedde under Hitlers "nasjonalsosialisme" i Tyskland. Jøder, opposisjonelle og kontroversielle ble forfulgt, trakassert, svertet, terrorisert, torturert, utplyndret, drept og til-intetgjort, mens folk flest stod og så på eller lot som ingenting - for ikke selv å bli angrepet,
og for at det var det tryggeste.
   Alle lot som de ikke visste. Og de som tok til motmæle gikk det ille.
   Eller hvem gikk det og går det egentlig ille?
   
---

    De er 28 dager gamle i dag, hvalpene våre. Oftere og mere ute av kurven sin nu, men ikke så langt, lenge eller mye, for det er noe kaldt på gulvet og, dessuten er det ikke så mye leking og kos med meg så lenge ad gangen, jeg jo travelt opptatt med kontor-arbeide. Men de leker og koser godt, utforsker, vokter, leke-sloss og finner ut av greier. Kjempefine er de, og Mikka tror jeg er pappaen deres og er jo så veldig glad i og for meg. Hvalpene kommer mest frem når litt varme eller skjer noe spesielt. Men har tildels såvidt begynt å ligge inntil Mikka på gulvet og. Hver enkelt av de er veldig forskjellige.
   Barna er enda kidnappet og ikke hjemme.

---

   Jeg hverken er eller ligner på en kriminell, og ble derfor straffet, torturert, drept og til-intetgjort. Og mine barn gjort hjemløse og farløse, som avskårne blomster, av de samme kriminelle perverser.

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, torsdag 23. desember 2010, Vinberget:

   Fra 5 til 2 minus-grader Celsius her ute i natt og et gufs av sne-drev.
Et gufs av sne-drev og is-tid i gråt og smerte over land og mennesker som
forlater sin uskyld og sitt hjerte. Ordet som seg senker finner lite av den faste grunn som frigjør dødens lenker gjennom solens munn. Hjerter som ikke kan og ikke kunne retning satte verden i brann, uten nådens forutsetning. Heller hovmod og forakt enn den rette gløden gav kulden og nøden makt, en pakt med døden. Ordet og bordet fanger og ser hva er blitt av sanger og av anger, og hva sitt og hva ditt. Grøden gav sin kropp, men ble foraktet og forlatt i feil stans og stopp og gikk med sin skatt.
   Fra Juleevangeliet i Norge 2010 under Arbeiderparti-ideologien, "nasjonal-sosialismens" efterfølger efter Adolf Hitlers nazi-Tyskland.
   1 minus-grad Celsius klokken 13 og grålig himmel med lette, luftige flak av sne-krystaller i luften. Ikke lenge efterpå 5 til 10 cm med sne på bakken og klokken 20 omtrent 20 cm og 3 minus-grader.
---

   
Fall oppover!
   Dette, disse to ord, var viktige og vektige ord Bjørneboe sa til meg og gav meg for tredve års tid siden.
   Og jeg vet det handler om inderlighet og hengivenhet, i og for uskyld.
   Og for hverandre.

   Fall oppover!
   Dette står fast i guds lover:
   Det rette fall oppover
   gir det rette Babylons fall,
   nedover.

---

   Bibelens NT, Matteus 7,7
- Jesus:
   Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere.

---
--- Et av mine gamle dikt:

   En lærepenge

En penge av gull jeg ser på.
Med bilde av kong Herodes på.
Lenge jeg ser på dette bilde
som stråler ifra gullets kilde.
Kongens trekk så edle, milde,
sa noen ifra bak min rygg.
Og at i kongen er vi trygge.

Jeg snudde på den kongelige mynt
med all dens stråleglans og pynt.
På baksiden jeg så nød i horder,
blod og tårer som vannet jorder,
og en sjef for mang en barnemorder.
Skrekk og gru! Det jeg så,
på baksiden av mynten nå!

Jeg gjennomskuet denne mynten
med all den gyldne, strålende pynten.
Dens begge sider så jeg godt og lenge.
Jeg så det var en ekte lærepenge.
At kongen baksiden vil utestenge.
Men kan det ikke likevel.
Fordi han og mynten og livet er seg selv.

*

Et dikt av Rune L. Hansen, 09, 1997.

***
---
---
   Ankom med posten i dag et svar-brev datert 20.12. 2010 fra NAV Vindafjord ( intern ), som svar på Klage til de datert 07.12. 2010 fra meg ( intern ).
   Dette deres svar-brev er en grov kriminell forbigåelse av gjeldende norsk lov. Og det er også falsk dokumentasjon og trakassering.
   Som tidligere fra NAV sin side i hele dette saks-komplekset.
   NAV er på så mange forskjellige vis et styrings-politisk instrument Arbeiderparti-ideologien både bruker for undertrykkelse og for terror, trakassering, tortur og utplyndring.
---
   Å nedlegge "barnevernet" og å straffe de kriminelle ...
   Tidenes JULEGAVE til det norske folk!!!

   Så spørs det da, hvor fort og om julenissen tar oss på alvor!
---

*****

--24--
-- Dagboks-notater, fredag 24. desember - julaften - 2010, Vinberget:

   Omtrent 5 minus-grader Celsius og mere sne her ute i natt. Og 5 minus-grader om oppmot 30 cm lett, luftig sne klokken 21.
---
   Jeg og mine barn og min familie har tapt og mine barn er nu for alltid frarøvet sin far og sin integritet og sine livsverdier og sin arv, og jeg nu frarøvet mine barn og min familie og livets rett.
   Trude og kidnapper-gjengen sin julegave til våre barn.
   Det er blandt annet slik tingene foregår i Norge, i regi av Arbeiderparti-ideologien og kriminelle og delaktige.
   Mine barn og jeg er i Norge ikke de eneste ofrene for dette og slikt av groteske uhyrligheter. Så langt derifra!
   Under dekke av falskt "barnevern" og falske "alene-mødre" er antallet barn ofre for slikt i Norge årlig antagligvis ikke langt fra 20 tusen barn! Og i tillegg minst likså mange foreldre. Og i tillegg besteforeldre, etc. Årlig!
   Av kriminelle med moral og bevissthet på utrolig lavt nivå. Tilsiktet, stimulert og tilordnet i en overflod av et terror-regime, skjult bak kulissene, falsk dokumentasjon, manipulering med lov og rett, propaganda og indoktrinering.
   Av kriminelle som har gjort barnerov til nasjonal-industri nr. 1 i Norge, i en overflod av kriminell galskap til langt inn i det perverse.
   Barn kidnappes, fangeholdes, knebles, trakasseres, tortureres, utplyndres og iøvrig mishandles på kryss og tvers, tilsiktet av kriminelle representanter for det offentlige! Og foreldre ikke mindre.
   Og blir forsøkt indoktrinert med at det er slik det skal være!
   Og nåde den som protesterer, tar til motmæle eller sier noe annet! Den har heller ikke lenge livets rett!
   Propagandaen og den falske dokumentasjon kommer og tar den!
   Slikt noe har ikke livets rett!
   I blandt annet evangeliene i Bibelen står det skrevet om kong Herodes. En i regimet den gang på Jesu tid, kong Herodes, en klok og respektert mann, som beordret alle guttebarn som var to år eller yngre drept og døperen Johannes sitt hode på et sølv-fat, etc.
   Og hva han og hans undersåtter gav beskjed om ble gjort.
   Motivene og metodene til kong Herodes og hans med-spillere på Jesu tid var noe annerledes, men på sett og vis er det verre hva som nu enda pågår i Norge - og iallfall ikke bedre.
   God jul - og godt nytt år?
---
   Stauda kom glad og fornøyd hjem i går. I dag klokken 11 smadret tre politi-menn i lag med to kvinner fra "barnevernet" i Haugesund, hvorav den ene Gerd Liljan Hegerland, dør-låsen på ytterdøren her i en hus-inkvisisjon, et innbrudd og en inntrengen i vårt hus, som varte i noe mere enn to timer. Med trusler tiltvang de seg en DNA-test fra min kropp samt tvang Stauda med seg entydig mot hennes vilje. Det hele en gedigen og flerfoldig voldtekt i ordets nærsagt alle betydninger. Minst to politi-biler og en sivil bil var direkte involvert i aksjonen. De visste ikke engang om Stauda var her, som de selv sa, eller om noen her var hjemme.
   Alt og det hele gjort lyd-opptak av fra min side ( intern ).
   Dette nu ca. 9. gang siden april 2008 at Stauda blir kidnappet og fangeholdt.
---
   Hun fikk ikke engang med seg klærne sine. Is-kaldt i huset her enda efter de.
   Mange av de later som de ikke vet eller forstår hva pervers galskap de holder på med. Men det gjør de jo.
   Lyd-opptaket, også dette, er jeg iøvrig sikker på er av stor interesse for mange.
   Norge 2010.
---
   Hun hadde som vanlig tusen ting å gjøre da hun kom hjem, uanstrengt og selvfølgelig. Hvalpene, gå tur med Mikka, hamsteren sin, rydde og ordne i sakene sine, snakke om så forskjellig, osv. Likevel ble det altså lite vi fikk snakket om og hun fikk gjort. Før de igjen kom og krenket og voldtok hennes liv og hennes sinn.
---

   Odd Arvid Johansen:
   De snakker om at barnevernet må styrkes.. Hva mere trenger deÅ snikskyttere!!!

   Rune L. Hansen:
   Men de har på sett og vis også snikskyttere fra før av!
   Væpnet med kriminell galskap av allehånde slag.

---

   Dung Svalland:
   "Rune, det var juleevangelium du beskrev de andre glemte stort sett. Det er tyranner som styrer Norge. De satt døperen Johannes i fengsel. Det samme gjør de her med de små og ungdommene i små husene og institusjonene rundt om i hele landet. Fengselbetjentene har en grådig lønn til å passe på dem"

---

   Der hvor mine barn er fangeholdte kvitter man seg med barn, fedre og mødre.
   I en overflod av kriminell galskap, til langt inn i det perverse.
 
   Jeg sikter med disse mine ord ikke bare til mine egne barn.
   Som nu er fremmede, andre sine barn.
   Mine barn og jeg er i Norge ikke de eneste ofrene for dette og slikt av groteske uhyrligheter. Så langt derifra!
   Under dekke av falskt "barnevern" og falske "alene-mødre" er antallet barn ofre for slikt i Norge årlig antagligvis ikke langt fra 20 tusen barn! Og i tillegg minst likså mange foreldre. Og i tillegg besteforeldre, etc. Årlig!

   Og de involverte i denne barnerov-industrien i Norge er enda mange flere!

---
   Mange av de later som de ikke vet hva de holder på med, og som at andre er ansvarlige for hva de gjør og hva som skjer. Hvor utvetydig kriminelt det enn er!
   Gammel kriminell taktikk: ansvars-forvirring og ansvars-fraskrivelse. Som ikke mere skal være mulig i Norge. De later som de ikke vet det også.

   Vi vil ha hver enkelt av de sine hoder på et sølv-fat. I overført betydning. Det er slik det skal være og må være.
---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, lørdag 25. desember - 1. juledag - 2010, Vinberget:

   Nede i 11 minus-grader Celsius her ute i natt og klokken 09.45 i dag og det meste av dagen og kvelden. 12 minus-grader klokken 20.30.
---

   Noen utsnitt fra Kristenblogg, 2010 - http://www.kristenblogg.no/?p=5926 :

   Verner, 13.10. 2010, bl.a.:
   Personlig registerer jeg at en taler for døve ører når det protesteres mot overgrep fra f.eks. BV. Det virker som at jo mer protester, jo verre blir det. Når myndighetene blir utsatt for press og klager på store og vanhellige overgrep mot enkeltmennesker fra etater, da øker de tempoet, bevilgningene og øker etatenes friheter til å ta seg til rette i ren gestapostil.
   Hvilket samfunn er vi på tur mot? Jo, et totalitært diktatur, der menneskets krav på privatliv forsvinner gradvis. Også respekten for andres midler og eiendeler som er opparbeidet gjennom lang tid forvinner.

   Arild Holta, 23.10. 2010:
   Nettopp privatlivet skal knuses.
   Når Norge ble dømt i 1996 for brudd på menneskerettighets-artikkel 8 om respekt for privatliv (Adele-saken), så ignorerte de det, og gav gass: Flere omsorgsovertakelser, mer kontroll i privatlivene.
   Så klaget FN på omsorgsovertakelsen, men Norge gav ytterligere gass.
   Denne mannen ble beryktet for “Godhetens Tyranni” etter forslag om sosialarbeidere i alle hjem.
https://encrypted.google.com/search?client=ubuntu&channel=fs&q=%22godhetens+tyranni%22&ie=utf-8&oe=utf-8
   Legg merke til at regjeringen trykker han til sitt bryst.
https://encrypted.google.com/search?hl=no&q=%22magne+raundalen%22+site%3Aregjeringen.no&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
   Over 600 treff på regjeringens sider.
   De arbeider altså mot (les: ideologien deres er for) en opphevelse av artikkel 8 i de europeiske menneskerettighetene.
   http://lov.r-b-v.net/#art8

   Verner, 23.10. 2010:
   At privatlivet skal ødelegges, der de mest fundamentale rettigheter; privatlivets fred, frihet, eiendomsretten, retten til å oppdra barn uten innblandelse fra myndghetene,osv. forsvinner gradvis. Slike rettigheter har vi bare på papiret. Men virkeligheten er mye verre enn vi liker å tro.
   Media forer oss med søppel. Myndighetene i like måte. Menneskesinnet desensitiviseres gjennom et vanvittig propaganda-apparat, slik at menneskets blir følelsesmessig avstumpet, dvs. at de får ødelagt de naturlige evner til medfølelse og innlevelse i andres elendighet, nød og død. Dette kommer klart til uttrykk gjennom abort-loven, krig og vold som vises hjemme i stuen fra nyheter og fimindustrien. Sex/porno sendes åpent på TV i alle former for å voldta menneskesinnet slik at voldtekter og overgrep blir mer og mer stuerent, og det naturlige samliv mellom kone og mann skal ødelegges.
   De legger også til rette for at skillsmisse er legitimt og normalt. Hvis du har levd hele livet i ett ekteskap, blir du sett ned på og dette regnes som unormalt hos mennesket.
   Det som tidligere ble sett som rett og godt, og de verdier som samfunnet ble bygd på; nemlig kjernefamilien , er i dag regnet som ondt og galt.
   De som er onde og fæle i dag er i hovedsak de kristne som ser og enkelte samvittighetsfulle mennesker utenfor de kristnes rekker.
   Slike hadde nok “de kjærlighetsfulle” humanistene helst sett at de kunne plassere i fengsel eller på en øde øy, ja kanskje tatt deres liv! For de er i stand til å gå meget langt i sin ondskap!

   Det kunne vært mange flere ting å nevne om dette…

   Trygve Einar Gjerde, 25.10. 2010, bl.a.:
   De forsøker å drive foreldre og barn opp i et hjørne ved mistenksomhet, påstander, maktmisbruk, ukjærlighet, løgn, baktale, ondskap, psykisk “krig” og det at de setter barn opp mot foreldre og foreldrene opp mot hverander, slik skaper de fullstendig kaos og oppløsning av familien og dermed så ble Edvard Bull (1881 – 1932) sin broskyre “Kommunisme og religion” (1923) (brukt som grunnlag for Arbeiderpartiets program for landsmøtet 1930) oppfylt slik som han ønsket og formulerte det, at den kristne ektestand måtte bort, kristendommen ut av skole og kirke osv! Dette er altså et resultat av langvarig og målrettet kamp mot Gud og Hans skaperordning fra sosialismens side!

   Hanne Pedersen, 24.10. 2010:
   Hvis dette skjer i BV så er dette grove påstander og overtramp på familier som ikke kan/får lov til å forsvare seg, BV tar saken, og avgjør helt uten å se eller bry seg om familiens forklaringer. Da, har BV gått helt bort i fra det grunnleggende, barnet i fokus, til barnets beste, det skal så langt råd er -ikke løsrives fra sine foreldre. Disse påstandene er på feil plass! Media!!

---
---
   Barnets beste hverken er eller skal være en konkurranse eller krig om hvor barnet har det best. Barnets beste er at vi forholder oss til lov og rett - dvs. Menneskerettsloven. Hvilket den rådende politiske ideologien og dens representanter, ikke minst også innen rettsvesenet, i Norge og folk flest enda ikke i det heletatt gjør.
---
   Mange liker derfor ikke at vi snakker og opplyser om dette og slikt.
   Mildt sagt.
---
---

   Opplevelsen i går - i forhold til meg og vår familie sitt vedkommende - var skremmende og bidrar ytterligere til bildet og minnet om Norge infisert av uforstand og kriminelle, gjort til et verre og vere terror-regime. Svart-kledde, uniformerte politi, tre av de, pluss to kvinnelige det også lyser uforstand og fullstendig manglende evne til å se eller forstå hva de egenlig holder på med i sivile klær. Det er slikt noe de til daglig holder på med, likså vanlig og selvfølgelig som en tur inn på en butikk for å handle dagligvarer eller inn på et kontor for å avlevere et brev eller noen varer. De hverken ser eller skjønner at for ofrene oppleves det hele fullstendig annerledes og motsatt, evner ikke å se seg selv og hva de gjør i perspektiv, saklighet eller menneskelighet. Og tror i all sin uforstand at når de oppviser en slik holdning og oppførsel at det da virker beroligende og betryggende for offeret, som desto mere krenkes, forvirres, forskrekkes og forurettes. Det hele utrolig makabert - og pervertert.

   Selv de enkleste og mest entydige av lovens bestemmelser forbigåes og glemmes på det mest groteske av mennesker som tror seg å ha en hensikt, som i en slags trance og fiksering på SIN hensikt, - dog ikke hverken lovlig eller lovens hensikt.

   Som for eksempel Norske Grunnlovens § 102, som helt enkelt og utvetydig sier: "Hus-Inkvisitioner maa ikke finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde." Punktum. Eller samme Grunnlovens  § 110c: "Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne." 
   Fikserte, som i trance, som gale, turer og tramper de frem og overtramper barn, familieliv, enkelt-mennesker og alt i sin vei! Og ser i det heletatt ikke hva de egentlig holder på med eller gjør.

   Hva med noe så enkelt og lett-forståelig som dette, Barnekonvensjonen (i Menneskerettslovens vedlegg 8) Art 3, punkt 2:
   "Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel."

   Eller noe så enkelt og lett-forståelig som dette, i Menneskerettslovens Vedlegg 2, EMK, Den europeiske menneskerettskonvensjon med protokoller / Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, Art 8:
   "Retten til respekt for privatliv og familieliv. / 1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse."

   For vanskelig for noen å forstå? Eller i konflikt med deres interesser og hensikter? Det er dog klart og utvetydig øverste faktisk gjeldende lov og rett i og for Norge!

   Men hva skjer? En overflod av alt det fullstendig motsatte! Også ikke minst med hensyn til lovens definisjon og bestemmelse av barnets beste!

   Norge er på mange måter et u-land. I betydningen under-utviklet land, feil-utviklet og umodent. Og et ungt land. Men hovmodet, ikke minst i kraft av olje-pengene, står på topp! Hvem gidder eller trenger vel å lese Menneskerettsloven!
   Og det råder for eksempel en på det nærmeste total uvitenhet om - og forbigåelse av - hva noe så sentralt og viktig som kontradiksjon og integritet er.
   Det til tross for Menneskerettslovens alt-gjennomtrengende ånd av dette og slikt.

   For eksempel i Barnekonvensjonens Art 29 punkt 1, hvor det fremgår at partene er og skal være enige om at barnets oppdragelse og utdannelse skal ta sikte på:
   
"b)   å utvikle respekt for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter og for prinsippene nedfelt i De forente nasjoners pakt,  c)   å utvikle respekt for barnets foreldre, dets egen kulturelle identitet, språk og verdier, for de nasjonale verdier i det land barnet bor, landet hvor han eller hun eventuelt kommer fra og for kulturer som er forskjellige fra barnets egen kultur,   d)   å forberede barnet til et ansvarlig liv i et fritt samfunn i en ånd av forståelse, fred, toleranse, likestilling mellom kjønnene og vennskap mellom alle folkeslag, etniske, nasjonale og religiøse grupper og personer som tilhører urbefolkningen,   e)   å fremme respekten for det naturlige miljø."

   Og iøvrig er et sentralt element i Menneskerettsloven at den legger stor vekt på foreldres rett til å sikre oppdragelse, utdannelse og undervisning for sine barn i samsvar med foreldrenes egen moralske, religiøse og filosofiske overbevisning.

   Mens norske offentlige skoler og massemediaen og det politiske klimaet langt på vei står for det motsatte og for forakt for dette og slikt!

   Og
politiet og rettsvesenet med mere lar det offentlige og kommunale såkalte "barnevernet" nokså fullstendig være fristilt i forhold til og hevet over lov og rett, hvilket selvfølgelig hverken er lovlig eller forståelig. Men rett og slett innebærer groteske forhold og terror, av ufattelige dimensjoner.

   Og det derfor på det nærmeste blir tabu, livsfarlig og liksom og altså alvorlig nok "forbudt" å snakke eller skrive om dette og slikt!

   Litt av noe til situasjon og forhold! Mildt sagt! Hjerteløse, falske, egoistiske, hovmodige, svikefulle, grådige - og verre og verre som groteske analfabeter på lov og rett og menneskevern! Uten integritet, rettsvern, kontradiksjon eller menneskverd, langt på vei gjort til gjenstander. Utskiftbare gjenstander, for bruk og kast.

---
---
   Den enkelte av de som gjør seg med-skyldige gjør karriære, aksept og penger på det. Noen av de tjener også bare eller samtidig utløp for sin psykopati og politikk. Onde sirkler og spiraler av frykt, trusler, fiksering og premiering som sprer seg i befolkningen, som indoktrinering, undertrykkelse og terror. Med falsk dokumentasjon og propaganda.
   Samtidig som synse-mafiaer og politikk hærjer. Tilsiktet, villet og tilordnet av nøkkel-personer som representanter for det offentlige og politiske. Enkelt-mennesker som misbruker og overskrider sin makt og myndighet.
   Med katastrofale konsekvenser for hele vårt samfunn og enhver.
---
---

   Her fortsatt mye krevende kontor-arbeide å stå i med ja.
   Kontor-arbeide, ja. Av det nødvendige og påtvungne slaget, mildt sagt.
   Jeg oversvømmes av tidsfrister, trakassering og trusler jeg må forholde meg også med arbeidsinnsats i forhold til, for at ikke jeg og mine forhenværende barn skal bli rammet av de livs-ødeleggende konsekvensene av å forholde meg annerledes eller likegyldig til de. Jeg oversvømmes og vi overtrampes og jeg blir fullstendig ufrivillig og ytterligere livs-ødeleggende som et foraktet rusk i forhold til et enormt stort, menneske-fiendlig og uhyrlig terror-regime. Og av ikke den minste som helst likhet for loven eller respekt for likeverd, lov og rett. Terror og tortur under modus til-intetgjørelse.
   Ikke mye igjen sånn sett nu.
   Hva angår hvalpene har de idag spist mat og drukket h-melk for første gang, og ble nokså spretne og lekne efterpå.

---

   5. gang hus-inkvisisjon nu ( intern ). Og Stauda kidnappet for ca. 9. gang ( intern ).
   Denne gangen på julaften.

---

    Norge har blitt et livsfarlig land å leve i.

---

   Tobias Holm:
   Et barn er skapt av to foreldre, og har i følge menneskerettighetene krav på disse to foreldrene. Når rettsystemet gir den ene foreldren bedre vilkår fra første minutt, kommer den andre foreldren også nødvendigvis til kort i forhold til videre kontakt med barnet. Et resultat uansett sammenheng, avhenger ofte av starten man får. Og det er her barnets rettigheter til to foreldre ikke blir ivaretatt, systemet skaper derfor en større konfikt/krig mellom barnets to tilknytningspersoner ved å ikke likestille de to foreldrene.     Jeg mener systemet ofte er forutinntatt hvor de mener barnet har det best i mange saker. Gjentar man en barnesak, blir resultatet ofte det samme, uten at det sjekkes hvordan barnet egentlig har det, eller om de har det best der det er. Det er den tidligere dommen retten da lener seg på. Kollegaen min sa, så da sier jeg det samme. Ingen stiller spørsmålet, hvorfor er vi her igjen? Og tok vi mulig feil sist gang, siden vi er her igjen?

   Rune L. Hansen:
   Og, Tobias, bør retten ikke minst stille spørsmålet om barnet og de begge foreldre har fått og får sin likeverdige og lovfeste rett til hverandre, - som fortrinnsvis er nettopp ikke minst den lovbestemte og mest sentrale definisjon på både barnets, menneskets, familiens og samfunnets beste.

---
---
   I dag er de kriminelle i det offentlige og forvaltningen, inklusivt rettsvesenet, veldig mange, med katastrofale konsekvenser for ofrene, lov og rett og samfunn. At disse kriminelle unnslipper slik forholdende enda er er helt uakseptabelt og i strid med lov og rett.
   Falsk dokumentasjon er deres middel og metode nr. 1.
---

   Det er nu for tiden mange flere enn slike svartkledde julenisser som er av den oppfatning at lov og rett er ingenting å bry seg noe om.
   Hvilket ikke er min oppfatning.
   Jeg holder meg for god til å være kriminell eller uanstendig.
   Det er også hva jeg alltid har lært mine barn.
   
---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, søndag 26. desember - 2. juledag - 2010, Vinberget:

   Ned til 15 minus-grader her ute i natt og 11 minus-grader i dag klokken 11. Og 15 minus-grader stort sett det meste av dagen og fra klokken 17.

   Slike kulde-forhold her ute (og også inne) er ekstremt uvanlig her hjemme. Akkurat her er til vanlig en av Norges aller gunstigste og mildeste klima-soner, med knapt minus-grader i det heletatt i løpet av vinteren. Knapt sne heller. Nu når det er så kaldt her er det enda mye kaldere de fleste andre steder i Norge.

---
   Falsk dokumentasjon er deres middel og metode nr. 1. Manipulering med under-ordnede lover og regler nr. 2.
   Konsekvensene av et falsk "barnevern" og falske "alene-mødre" og kriminelle i rettsvesenet og forvaltningen er i og for Norge en katastrofe. Ikke minst for barna.
---
   Hva en gjør med den og de som utfører ondskap og urett står beskrevet og bestemt i våre lover. Derfor så viktig at ikke kriminelle håndhever våre lover.
---
   Nettopp det at kriminelle direkte eller indirekte håndhever lov og rett medfører og bidrar mere og verre enn noe annet til kriminaltet, ondskap, urett, utrygghet, undertrykkelse og forurettelser i et samfunn.
   Og dette er enda, pr. desember 2010, situasjonen i Norge.
---
    Grunnloven er sammen med Menneskerettsloven - og Straffeloven, i alt hva den ikke er i strid eller uoverensstemmelse med Menneskerettsloven og Grunnloven - over-ordnet og høyeste faktisk og egentlig gjeldende lov og rett i og for Norge.
   Manipulering med lovlige og ulovlige under-ordnede lov-bestemmelser og regler er ulovlig.
   En kan derfor ikke si at samfunnsetaters overgrep pr. lov er hverken taushetsbelagt eller lovlig.
   Hva en gjør med den og de som utfører ondskap og urett står beskrevet og bestemt i våre lover. Derfor så viktig at ikke kriminelle håndhever våre lover.
   Nettopp det at kriminelle direkte eller indirekte håndhever lov og rett medfører og bidrar mere og verre enn noe annet til kriminaltet, ondskap, urett, utrygghet, undertrykkelse og forurettelser i et samfunn.
   Og dette er enda, pr. desember 2010, situasjonen i Norge.
   Falsk dokumentasjon er deres middel og metode nr. 1. Manipulering med under-ordnede lover og regler nr. 2.
   Konsekvensene av et falsk "barnevern" og falske "alene-mødre" og kriminelle i rettsvesenet og forvaltningen er i og for Norge en katastrofe. Ikke minst for barna. Begge deler er både ulovlig og straffbart.
---
---
   Det er et sentralt element i Menneskerettsloven at den legger stor vekt på foreldres rett til å sikre oppdragelse, utdannelse og undervisning for sine barn i samsvar med foreldrenes egen moralske, religiøse og filosofiske overbevisning. Likesom likeverd. Ikke å lete efter eller å krige om hverandres feil og mangler.
---
---

   Fra en liten Facebook-chat i dag, 26.12. 2010:

   Anne:
   12:54pm hei hva skjer?

   Rune L. Hansen:
   12:56pm For mye å fortelle om her, men jeg skriver om det fortløpende og travelt hele veien - også på Facebook-sidene.

   Anne:
   12:56pm okei håper alt er bra med dere og at alt orner seg. 

   Rune L. Hansen:
   12:58pm Det gjør det ikke, hverken for meg eller mine barn. Men for andre, efter hvert.

   Anne:
   1:03pm det er fryktelig leit og høre...

   Rune L. Hansen:
   1:17pm Og aller verst for de det gjelder mest. Ja.

---
---

   Utsnitt fra annen Facebook-dialog i dag, 26.12. 2010:

   Monicha Nyhuus Aas:
   Det finnes kriminelle fedre også!!!

   Rune L. Hansen:
   Det finnes kriminelle fedre også, hvilket den urett du og dine barn er utsatt for jo er et godt eksempel på, Monicha.
   Men enda verre, det finnes kriminelle blandt annet og ikke minst i rettsvesenet også, hvilket også din sak er et godt eksempel på, Monicha.

   Monicha Nyhuus Aas:
   Ja likheten for loven må vi kjempe for som befolkning, mann og kvinne, og hvis de som jobber i rettsvesnet og de offentlige instanser hadde tatt høyde for dette, ville vi blitt spart for mye menneskelig lidelser både barn og voksne. Jeg er en evig opptimist, og tror at vi vinner frem i kampen om dette, bare vi jobber sammen om målet. ;)))

   Rune L. Hansen:
   Det gjør vi, og har vi allerede forlengst gjort, i etappe efter etappe. Resten er et spørsmål om tid. Om fortest mulig nødvendig endring. Mange av oss, barn og foreldre, blir i mellomtiden ødelagt og henrettet.

---
---

   Solveig Cinnamon:
   Spørsmål til dere som kan barnevern og rettigheter!!
   Kan fosterhjem nekte deg å snakke med dine egne barn på tlf?? står ikke noe om forbud om å snakke på tlf i rettens dom.

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig har "barnevernet" og deres medspillere ingen rett til å nekte kontakt barn og foreldre.
   For eksempel sies og er lovbestemt i Menneskerettslovens V 6, Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter med protokoller, sier i Art 18, punkt 4, for at: "Konvensjonspartene forplikter seg til å respektere foreldres, og i tilfelle vergers, frihet til å sørge for sine barns religiøse og moralske oppdragelse i samsvar med deres egen overbevisning."
   I samme vedlegg 6 Art 19 bestemmes dessuten følgende: "Art 19: / 1:  Enhver skal ha rett til meningsfrihet uten inngrep. / 2: Enhver skal ha rett til ytringsfrihet; denne rett omfatter frihet til å søke, motta og meddele opplysninger og tanker av alle slag, uten hensyn til landegrenser, enten i muntlig, skriftlig eller trykt form, eller ved kunstneriske eller andre uttrykksmidler etter eget valg. / 3: Utøvelsen av de rettigheter som er fastsatt i denne artikkels paragraf 2 medfører særlige forpliktelser og et særlig ansvar. Den kan derfor gjøres til gjenstand for visse begrensninger, som dog må være fastsatt ved lov, og være nødvendige av hensyn til: /  a) - Respekten for andres rettigheter eller omdømme.   b) - Beskyttelsen av den nasjonale sikkerhet, den alminnelige samfunnsorden (ordre public), eller den offentlige helse eller moral."
   -- For her bare å ha nevnt noe!

---
---
   
   Jeg så nylig den norske filmen "Svik / Betrayed", regi Håkon Gundersen, 2009, med handling fra Oslo 1943 under Hitlers okkupasjon av Norge. (Har iøvrig lest og sett mye annet og mere om temaet og.) Forholdene og situasjonen absolutt sammenlignbar, også mht. forholdene i nazi-Tyskland, om enn på forskjellige vis annerledes. Blandt annet blodet og våpen-larmen nu "under kontroll".
   På mange sett og vis egentlig verre nu.
   Skjules langt mere og bedre bak kulissene nu.

---

   Hvalpene har begynt å springe og nu, litt mere for hver dag, og vil ha mat og drikke fra skål og. Den ene katt-ungen (stor katt-unge) varmer og koser seg nu gjerne sammen med de, selv om deres lek tidvis er noe i meste laget for en katt-unge, som likevel iallfall sier fra efter evne om hvor grensene for sin integritet går.

---

   ps:
   Forholdene i norske fengsler og for innsatte i norske fengsler er tildels noe og tildels meget forskjellig fra fengsel til fengsel og fra avdeling til avdeling. For en stor andel er graden av mishandling og tortur de innsatte utsettes for meget uhyrlig. Mange uskyldige som følge av trakassering og justismord sitter og i norske fengsler, innsatt der av kriminelle representanter for norske offentlige myndigheter. Ofte er iøvrig videre trakassering med mere og evt. til-intetgjørelse tilsiktet når og hvis de slipper ut av fengselet.

---

   Rune L. Hansen:
   Eva Jutta Fobian Børgesen skriver: "
   Ok, Jan der er børn der fanges i dette system, både hvor der bliver nægtet samvær af en hjerteløs forælder, hvor der abselut "skulle have været samvær", SÅ er der børn der SKAL udlevere til forældre, hvor der abselut "ikke burde være samvær......".
   "
   Er ikke slike ekstra-ordinære forhold en egen og særskilt politi- og kriminal-sak da? Som seg hør og bør?

---

   Det er penge-interesser, perversiteter, til-intetgørelses-motiver, etc. som tilsiktet tar og styrer de fleste barna bort vekk fra foreldre, familie og slekt.

---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, mandag 27. desember 2010, Vinberget:

   16 minus-grader Celsius her ute i natt og i dag klokken 10.30. Og 11 minus-grader klokken 13. Videre utover dagen og kvelden 15 minus-grader.
   Fra masse-mediaen: "Sne-stormene herjer over USA, Russland slåss mot en ubarmhjertig vinter, Bornholm er fortsatt inne-snedd og i Polen stiger tallet på ihjelfrosne."
---

   Kristin Johnsen:

   http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=151363531579508&id=100000045393047
   En grunn til at politiet har så lite ressurser til å ta de kriminelle er at de bruker så mye tid på å hjelpe barnevernet med å hente barn som har rømt fra bv institusjoner og i hjemmene til folk. De henter også barn på fødeavdelingene rundt forbi. Det kan være opptil 6 politimenn av gangen.

*
   Karin Elisabeth Ingvardsen:
   prioriteringer........?

   Kristin Johnsen:
   De kriminelle kan jo bare ringe politi og bv og si at det er noen fødsler på gang........he he .

   Karin Elisabeth Ingvardsen:
   ja d va en god ide

   Rune L. Hansen:
   Samtidig har jo (naturlig nok) politiet, i følge seg selv, ingen kompetanse når det gjelder barn. Se f.eks. følgende link:
http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/BREVER-2010/20100709-fra-Rogaland-Statsadvokatembeter-til-RLH.html
   Kompetanse når det gjelder barn har jo heller ikke dommere, og heller ikke psykologer, og heller ikke foreldre eller besteforeldre og heller ikke lov og rett.
   Men noen av de der "sosionomene" i "barnevernet" lekte med dukker når de var småunger, så de har alene den hele og fulle kompetanse og kontroll!

   Rune L. Hansen:
   Fantasifulle forfattere prøver de seg efter evne også på å være!

   Rune L. Hansen:
   Real-kompetanse hverken vet de eller vil de vite hva er.
   "Vedtak" kaller de kapitlene i sin lang-strakte bok. En raritet av en bok. Hovedtyngden av nutids kjetter- og hekse-prosesser i Norge. Falsk og ond-sinnet dokumentasjon. Denne sin dokumentasjon gies både psykologer og dommere med mere beskjed om ukritisk å videreføre og å påplusse og å underskrive på. Hvilket hele den store barnerov-industrien i Norge forventer og forlanger og jubler for og betaler godt for og det propaganderes for!

   Rune L. Hansen:
   Og det samtidig som deres egen real-kompetanse er fullstendig fraværende, mildt sagt.

   Rune L. Hansen:
   Hva angår dette med deres vedtak og sakkyndighet i forhold til kompetanse gjorde jeg for litt siden i dag pr. e-post en henvendelse til Norges og Nordens antagligvis fremste kapasitet på området, Joar Tranøy. Jeg fikk nettopp et svar tilbak...e fra ham, som i sin helhet går slik:
   Hei
   Både vanskelig og lett å svare på et slikt spørsmål. Jeg gjør det enkelt. Har ikke så god tid akkurat nå. Det enkle er at de såkalte menneskeeskperter(diverese loger og nomer) ikke er bedre enn folk flest til å vurdere andre mennnesker barn og voksne.  Henvisingen her er psykolog og forsker Robyn Dawes forskning om sakkyndige "House of Cards"(1994)
   Mvh
   joar

---
---
   
   Sissel Fyllingsnes, 27.12. 2010:
   hei på dg d var koslig. står d bra til? d gjer d her. bor ifana er samboer har en gutt på 22. jobber som renholder på en skole her har vert der i 9år. kor holder du hus og ka driver du på med idag? vil samtidig ønske dg en fin romjul og ett riktig godt nyttår. mvh sissel

   Rune L. Hansen:
   Grilles og brennes på kjetterbålet, til opplysning - og er enda noe liv i restene. Vel bekomme!

   Rune L. Hansen:
   Gyselig festlig! For åpen scene, her bak kulissene! Velkommen!!!

   Sissel Fyllingsnes:
   høres koslig ut. kos dg min venn.

   Rune L. Hansen:
   Koslig og hyggelig for noen, for andre ikke. Hver med sitt.

   Sissel Fyllingsnes:
   d er no sant du.

   Rune L. Hansen:
   Godt med plass i køen.

   Sissel Fyllingsnes:
   det er d ja.

---
---

   Rune L. Hansen:

   Kvinnojour förnekar brott -
   EKSJÖ. "Vi tror ju på kvinnan". Det är nyckelrepliken när tre kvinnojourskvinnor står inför rätta för att ha hjälpt en mamma att gömma sina barn i sex år. Men till sist sviktade även kvinnojourens tro på just denna kvinna.
   Kvinnojour förnekar brott - DN.SE
   http://www.dn.se/nyheter/sverige/kvinnojour-fornekar-brott
   www.dn.se

*
   Rune L. Hansen:
   ‎"Det är fullsatt i Eksjö tingsrätt och till största delen är det kvinnor som är åhörare. Många bär en lila tröja från Helga kvinojour i Tranås.
   Tre av deras kamrater från jouren står inför rätta för medhjälp till grov egenmäktighet med barn. För kvinnojourerna i hela Sverige är detta en mycket viktig rättegång eftersom det handlar om en deras mest grundläggande principer: att alltid tro på den kvinna som söker hjälp. Rättegången har också fått allvarliga konsekvenser. Länsstyrelsen i Jönköping har beslutat hålla inne med bidrag till kvinnojouren innan saken är avgjord." 

   Rune L. Hansen:
   KVINNER BLIR TRODD - MENN IKKE ...
 
   Bianca Rytter:
   den tror jeg går begge veier . er også at menn blir trodd og ikke kvinner den har jeg vært borti falske mannfolk som manipulerer folk . var sammen med en som har gitt falske opplysninger om meg til politi når jeg anmelte han for misbruk av dattra mi .

   Irene Ivås:
   Det er dessverre et stort problem, Rune! Mødre har i altfor stor grad fått muligheten til å bruke systemet til å frarøve sine barn deres far!!!
   Av en eller annen grunn, synes de å ha særegne *eierrettigheter* på sine barn, noe som har ødelagt altfor mange barn opp gjennom årene...

   Rune L. Hansen:
   Det går begge veier og beroende på involverte interesser, men hoved-trenden er tilsiktet og nyttig for øvrige kriminelle. Og har sin sosiologi, psykologi, etc. Uansett viktig å ikke glemme. Særlig ikke i disse synse-mafiaenes storhetstider under et egenartet terror-regimes storhetstid!

   Marit Iren Gordon Heggen:
   Ikke bra à kategorisere, menn/kvinner kan ver grusomme og mennesker alt etter situasjonen de er i. Vi mà ikke glemme at vi kjemper for rettferdighet og livets rett.

   Klaus Bjørnkjær Jakobsen:
   Både mænd og kvinder kan være grusomme. Eneste forskel er at det er tilladt for kvinder pga. nuværende retspraksis og forvaltning. 

   Marit Iren Gordon Heggen:
   Langt fra enig Klaus, jeg har sett det fra "Andre siden"retten kan faktisk favorisere en mann pga at han vil ta seg av barn, men som sagt, dette er vel ikke en kamp mellom menn og kvinner-det er systemet som bringer frem det verste av det verste i mennesker!!

   Rune L. Hansen:
   Tror jeg skjønner hva du mener Marit Iren, men du uttrykker deg feil.
   Å kunne kategorisere er viktig og av betydning, men ikke å trekke forhastede slutninger derav. Kategorien mann kontra kvinne for eksempel også. For eksempel blandt annet for å kartlegge mangelen på likeverd og rettferdighet.

   Marit Iren Gordon Heggen:
   Rune en sak har altid to sider minst-jeg har 5 barn, derav en gutt som etter skilsmisse ble boende hos sin far,det er nà ca 5 àr siden jeg sist sà ham, dette pà tross av at det i Tingretten ble fastslàtt at han skulle ver hos meg 5 uker sommer, hver vinter/pàskeferie og annenhver jul, da min eksmann ble ilagt dagboeter for uteblitt samver viste han desse papirer til guttungen, noe som gjorde seg utslag i at han trodde at JEG var den store stygge ulv som skulle ta fra dem penger og han ville demed ikke snakke med meg, faren sa ogsà at jeg ville ta fra dem alt(det var retten ikke meg som ila dagboeter) det jeg mener er at bàde menn og kvinner kan vere onde under rette omstendigheter. 

   Marit Iren Gordon Heggen:
   I min naivitet ba jeg b.vern om hjelp til à fà gjenomfoert dommen, noe de ikke vill pga at det var en "barnefordelingsak"men det som skjedde var at Hebnes og Co startet sitt korstog mot meg, derfor sitter jeg nà i Spania med lillejenta pà 8 àr hele fam splittet hus jobb alt er borte, men tross alt-er jeg vel av de "heldige"som klarte à flykte i tide....

   Rune L. Hansen:
   Og det var samme Iren K. Hebnes, leder for kommunes barnevern- og sosial-tjeneste, som fortsatt fortsatt hærjer vilt i Vindafjord kommune?
   -- Tillater meg her to til spørsmål til deg:
   -- Hva skjedde med hjemstedet deres i Vindafjord?
   -- Fremførte Iren K. Hebnes falsk dokumentasjon overfor deg og din familie, og fikk hun noen til å hjelpe seg med det?
   -- Håper du kan besvare noe av dette. Beste hilsner fra meg!

   Marit Iren Gordon Heggen:
   Hjemstedet vàrt brant ned etter at vi dro, ikke engang Kripos fant annet enn at det var pàsatt. All dokumentasjon fra Hebnes er falsk/synsing... Skole, lege, arbeidsgiver hadde bare positive tilbakemeldinger, de tok seg ogsà inn i vàrt hjem etter at vi var dratt, politi og b.vern endevendte huset, bare en aupair som ikke kunne norsk var til stede (pass opp for Evelyn oeverland) Vi hadde sàgar uannmelte tilsyn av EVA MOI (ansatt av b.vern) hun hadde udelt positive tilbakemeldinger, At lillejenta vàr altid var snill, veloppdragen presterte vindafjord b.vern à snu "hun màtte skjule noe", min fastlege i over 20 àr (eldste datter er snart 30) beskrev meg som en meget ressursterk kvinne/mamma som ALTID hadde satt barna forann alt!

   Rune L. Hansen:
   Det blir sagt fra flere hold at Iren K. Hebnes bruker blandt annet særlig psykiater Kirsten Westlye fra Bryne og Sandnes ved Stavanger til å skrive nøyaktig hva hun vil, altså til å hvitvaske Iren K. Hebnes sin løgner.
   -- Noen kommentar til dette, Marit Iren?

   Rune L. Hansen:
   ‎-- Og at hun dessuten også bruker kommunelege Terje Egil Kleiven, som iøvrig også er med i kommunestyret i Vindafjord

   Rune L. Hansen:
   ‎-- Og iøvrig særlig politioverbetjent Arild Austrheim ved lensmannskontoret, som iøvrig også er med i kommunestyret.

   Rune L. Hansen:
    ‎-- Og at blandt annet disse gjør og skriver nøyaktig hva hun ber de om.

   Marit Iren Gordon Heggen:
   Jeg har ingen psykriatisk "dom"klarte vel à dra i tide--men pga at jeg for over 20 àr siden ble tatt med promille og Iren K Hebnes hadde "observert at jeg handlet alkohol" ble jeg stemplet som alkoholiker? ikke stjal jeg, og ikke ble jeg observert beruset... og jeg er faktisk gammel nok til à handle alkohol.vil ogsà si at jeg hadde en meget krevende jobb, ansvar for flere hundre menn til tider, ogsà alle sikkerhetskurs for gasskraftannlegget pà kàrsto. MEN i 93 vant jeg en sak i fynemda - jeg var da alenemor og hadde egen bedrift.. etter den tid har b.vern fotfulgt meg-hele familien er splittet. Hebnes og co fikk min datter pà 20 over pà "sin side" det vanket bàde det ene og andre nàr hun flyttet pà hybel for à ta fagproe som cnc opperatoer. Min adv brukt nesten 6 mnd pà à etterlys papirer fra Hebnes og co-som til dags dato ikke er kommet - det er nà 8 mnd siden vi flyttet til Spania, har ikke fàtt ett eneste brev, bare beskjed om at saken er "Trukket"??

   Marit Iren Gordon Heggen:
   Lennsmannsetaten i vindafjord mà en holde pà lang avstand-etter at hjemmet vàr brant ned har vi gang pà gang opplev herverk pà biler og tyveri, svaret er :alle har plikt til à sikre sine eiendeler? javel? hva har vi da politi for? leker de Cowboy, bare moro nàr de kan trenge seg inn i hjem og "leke"politi? som tankeløse barn i lek dro de ogsà til vàrt sommersted og lette etter oss, dette etter at vi faktisk var flyttet/flyktet, jeg er kristen, men anbefaler ALLE med barn om à dra til ett katolsk land! her tar de fortsatt vare pà familien, og barna skal ingen rokke ved-de er hellige! vi er sà mange, la oss spre det for hele verden hvordan Norge behandler mennesker!!!

   Rune L. Hansen:
   
Det at de truer eller frister og fikserer mennesker (eller f.eks. kjønnene eller generasjonene) til egoisme og splittelse i forhold til hverandre. Frekkheten og skuespilleriet i så måte kan være gedigent!

---
---

   Marius Reikerås, 27.12. 2010:
   Fra boka ”Norske ruiner i utvalg”:
   Oljemilliarder til tross; Statistisk Sentralbyrå rapporterer at antall fattige i Norge har økt med 25% de siste to årene (SSB, 24. mai 2005), mens velferdsordninger forsvinner, pensjonister flytter til Sverige og legeforeningen melder at stadig flere ikke har råd til å gå til lege. Samtidig økte antall hjemløse fra 5000 i år 2005 til 6100 i år 2009, en relativ økning på 7 %.
 
---
---
   "In the darkness of secrecy, sinister interest and evil in every shape, have full swing. Only in proportion as publicity has place can any of the checks, applicable to judicial injustice, operate. Where there is no publicity there is no justice." Jeremy Bentham

   I skjul av hemmelighold gies ond-sinnede interesser og ondskap i allslags former fritt spillerom.
   Bare hvis åpenhet er tilstedeværende kan rettferdighet leve. Hvor det er ingen åpenhet er ingen rettferdighet. / 
Jeremy Bentham
---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, tirsdag 28. desember 2010, Vinberget:

   Omtrent 15 til 12 minus-grader Celsius her ute i natt og 15 minus-grader i dag klokken 10, klokken 19 omkring 10 minus-grader.
---
   Tortur er ofte i et innskrenket tids-perspektiv sett nettopp ikke voldelig fysisk, men er det på forskjellige andre måter eller sett i et utvidet tids-perspektiv. Måter og konsekvenser som også blandt annet kan virke fysisk ødeleggende og til-intetgjørende. Ofte kan hensikten til den eller de som torturerer være å skjule mest av alt de fysiske uttrykk for og virkninger av torturen, ikke minst i og for et innskrenket tids-rom. Tortur via det psykiske og sosiale er ikke mindre alvorlig og kan virke endog mere både ødeleggende, smertelig og til-intetgjørende. Via forskjellige former for trakassering, krenkelser, sverting, terror, isolasjon, etc.
   Selv har jeg i snart 5 år nu levd under intenst og kontinuerlig pågående tortur. Via nettopp
forskjellige former for trakassering, krenkelser, sverting, terror, isolasjon, etc. Og det har mine barn også.
   Mange overlever ikke slikt noe og mange og mye ødelegges varig eller uopprettelig. Hvor lenge en holder ut og graden av ødeleggelser kan variere. Dette er beroende på flere forhold.
---

   Disse nu snart 5 år er ikke første gang jeg har levd under tortur. Første gang, hvis jeg ikke regner med aller første gang, begynte i Norge i 1992, for snart 20 år siden, og varte dengang i 7 år. 7 år som vi, jeg og min kone, dengang underveis dokumenterte, og overlevde. Vi ble begge dengang meget hærjet med, trakassert og forfulgt, men vernet som første-prioritet godt og vellykket om barna våre. Særlig jeg, som måtte ta de tyngste belastningene for å verne om familien og det at vi skulle kunne få være i fred, ble meget fysisk hærjet og utslitt i disse årene. Dokumentasjonen fikk iøvrig navnet "Moderne sadisme". Derefter fikk vi imidlertid trygghet, fred og ro i 7 år, frem til foråret 2006 da vi igjen ble truet og angrepet og måte forholde oss til truslene og angrepene.
Men de 7 trygge årene, i en slags indre eksil, arbeidet jeg videre med dokumentasjon i forhold til hva vi var blitt utsatt for, samt med rehabilitering av vår helse, trygghet og trivsel. Hvilket gikk meget vellykket og bra, også fysisk og psykisk helse-messig. Men lengre skulle vi altså ikke få være i fred.
   Hadde jeg ikke hatt erfaringen fra de første 7 årene vi ble forfulgt hadde jeg dårligere kunnet forholde meg til det som ble påbegynt i 2006. Jeg ville blandt annet og særlig ikke tilsvarende ha maktet eller sett tydelig nok betydningen av grundighet med hensyn til å ivareta dokumentasjon og beviser i forhold til hva som skjedde.
   Da trusler, terror og tortur igjen ble satt inn overfor oss i februar-mars 2006, midt i en barne-fødsel (Solborg Sera, 28.02. 2006) klarte vi fortsatt å verne barna en stund, bortsett fra vår eldste sønn Balder som da (22.03. 2006) ble 20 år. Han ble 13.03. 2006 i et møte i Vikedal i vår kommune ( ekstern ) av angriperen, som jeg her vil betegne som Iren K. Hebnes og hennes med-spillere, trakassert på det groveste samtidig som hele familien på det groveste og videre verre og verre ble trakassert og truet. Balder ble der og da satt opp mot resten av familien og motarbeidet og angrep derefter familien stadig verre og verre, hvilket han bak kulissene underveis blandt annet fikk med seg barnas mormor på, Unn Skjærvik, bosatt i Trondhjem.
   Det ble ganske fort og mere og mere tydelig underveis, at hele Iren K. Hebnes sin hensikt var at barnas far skal til-intetgjøres, koste hva det koste vil og med hvilkne som helst metoder.
   Særlig ekstremt alvorlig ble det hele da vi i midten av januar 2008 mottok kopi av et Saksfremlegg datert 13.12. 2007 fra Iren K. Hebnes til Fylkesnemnda i Rogaland hvor hun med falsk dokumentasjon og trakassering ber Fylkesnemnda om å frata oss våre barn ( ekstern ). Samt da min kone, Trude, derefter, 03. april 2008, for å gi Iren K. Hebnes hva hun ønsker, kidnapper, fangeholder og knebler samtlige av våre barn.
   Hva som efter kidnappingen av våre barn 03. april 2008 har skjedd, i en særdeles meget stri flom av kriminell galskap, kan betegnes som ekstrem mishandling av og tortur overfor både meg og barna.
   Dette har ikke Iren K. Hebnes vært alene om. Hun hadde og har et nettverk av kriminelle og av kriminelle metoder til sin rådighet, i den offentlige forvaltning og med delaktighet fra andre. Et nettverk av kriminelle fra øverste hold, departementer, i flere aspekter og instanser nedefter.
   Dette nettverk driver i stor stil med barnerov, kidnapping, fangehold og knebling av barn. Under særlig dekke av falsk dokumentasjon og av et falskt "barnevern" og falske "alene-mødre". Slike barnerov har blitt og er stor-industri i Norge.
   Blandt de mange uhyrlige konsekvensene er særlig ekstrem mishandling av og terror, trakassering og tortur overfor barn og foreldre.
   Hvilket altså også skjedde og skjer overfor meg og mine barn. For mitt eget vedkommende har jeg sånn sett daglig måttet forholde meg til det i snart 19 år, men under ekstrem seig-pinsel og tortur i en ekstrem spissrot-gang av terror, trakassering og trusler i snart 5 år og da enda mere særlig de siste to år hvor også de minste 7 barna på kryss og tvers har vært trakassert, truet og hærjet med.
   Dokumentert det hele, og beviser, som ikke minst også avslører den falske dokumentasjon, ja, det har jeg grundig og i overflod.
   Og veldig mange flere enn meg.
   Problemet er fortsatt, at minst av alt de kriminelle vil at dette skal komme for dagen i offentlighetens lys for rettferdig saks-behandling. Og at de angjeldende kriminelle og deres med-spillere er mange og tilsammen meget mektige.

---
   Det hjelper ikke hva enn en ønsker eller prioriterer om ikke vi kan ha lov og rett som håndheves og stopper kriminelle i det offentlige og forvaltningen!
---
   Håp? Hva skal jeg mere håpe på, når skaden og tapet er uopprettelig? Mine barn er ikke mere mine barn, men ble andre, fremmede sine barn. Og jeg er ikke mere deres far, annet enn i biologisk forstand og i den grad de påberoper seg nødvendigheten av det i sitt hjerte og i sin integritet. Jeg kan aldri mere være eller bli deres far og de aldri mere mine barn, annet enn eventuelt som restene av et slikt forhold. Dog eier både de og jeg disse restene og det biologiske faktum. Og vi har rett til både optimal gjenopprettelse og erstatning.
   Det er ikke nu mere eller annet håp.
---
   Forholdene er meget ille i Norge.
   Lov og rett skal ikke være som et lotteri hvor bare få og efter spissrotgang med terror erkjennes lov og rett, kanskje endog uten erstatning og med veldig mye ødelagt og tapt, mens for de fleste og det meste alt ødelegges og går tapt.

   Irene Eskedal:
   Du er FAREN, det er du som har laget dem ! Dét kan ingen ta fra deg !
   Uansett hva som skjer, er det DU som er faren deres !!!!

   Rune L. Hansen:
   At jeg også har sammenlignet det hva som skjer med et slikt røveri og til-intetgjørelse av ens integritet med et flerfoldig mord og det som verre er, er på ingen som helst måte tatt ut av "løse luften". Mennesker uten eller med lite integritet er nærsagt "heldigere". Og nærsagt heldig for de kriminelle at folk flest i Norge i disse tider har lite eller svak integritet! Mennesker flest i Norge er enda analfabeter sånn sett. Er fattige og har lite og miste, fordi deres verdier mere er gjenstander, karriære, egoisme og penger. For den og de som har mye av annerledes verdier å miste, av integritet og åndelige verdier, blir det og er det annerledes. Folk flest i Norge vet enda ikke hva integritet er for noe! Det vet dog tyngden av og i det internasjonale samfunn - og Menneskerettsloven.

   Irene Eskedal:
   Jeg regner med at du ikke har tenkt å legge deg bakpå og godta denne overkjøringen uten kamp ?????!!

   Rune L. Hansen:
   Hverken jeg eller andre kommer noensinne til å akseptere slikt noe.
   Men hva jeg og mine barn har tapt og hva som er ødelagt for oss lar seg ikke reparere. Optimal gjenopprettelse og erstatning er likevel en selvfølgelighet og arbeider jeg videre for, også selvfølgelig for andre, enhver og alle, samtidig som snarlig stopp av terror-regimet.

   Irene Eskedal:
   En venninne av min datter ringte til meg og sa at tannlegen hadde ringt henne da hun uteble fra en time. "Kommer du ikke neste gang, må vi ringe barnevernet" sa de...Hallo, hva slags samfunn er det vi får ?
   Hun hadde ikke stilt til timen da ...hun hadde influensa.

   Rune L. Hansen:
   Inn i spissrot-gangen og torturkamrene med henne og ungene og alt og alle!!!

   Rune L. Hansen:
   Tannlege-familien neste!

   Irene Eskedal:
   Helsepersonell skal forholde seg til § 6-7 og den går på vesentlig fare og helse....... OK, så da må de rapportere om ikke barnet møter til tannlegen ?
   NB: De ringte samme dag som hun hadde time.

   Rune L. Hansen:
   Eldste sønnen min, Balder, har snakket endel om at han skal ta sosionomskolen og jobb i det kommunale barnevernet. Er Norge utrygt fra før av, så blir det i full fart utryggere da. Han skåner ingen.

   Tor Reidarson Kvamsdal:
   ‎..det høres betryggende ut spør du meg!

   Irene Eskedal:
   Her skånes vel ingen fra før ???
   Og hva med Balder ?
   Er han verre enn de som er fra før ?!

   Rune L. Hansen:
   Det kan du si når han får deg fjernet, deg og enhver av dine kjære.

   Rune L. Hansen:
   Iallfall ikke bedre.

   Irene Eskedal:
   Hva er det med deg og Balder ?

   Rune L. Hansen:
   Ikke annet enn at han ble gjort sinnsforvirret og ondsinnet av Iren K. Hebnes og hennes medspillere.

   Irene Eskedal:
   BARNEVERNSARBEIDERE, REGNER JEG MED ?!

   Rune L. Hansen:
   ‎"Barnevern-arbeidere", sin mor og mormor og noen til.
   Iren K. Hebnes, leder for barnevern-tjenesten her i kommunen.
   Hun truet uten blygsel med å ta våre barn hvis jeg offentliggjorde visse dokumenter. Altså for derigjennom å til-intetgjøre meg.

   Berit Mikalsen:
   Hva mener du Tor, med at det høres betryggende?

   Rune L. Hansen:
   Iren K. Hebnes gav Balder og hans mor beskjed om å kidnappe, fangeholde og kneble barna for å "redde de fra barnevernet".

   Irene Eskedal:
   Balder burde vel være gml, nok til å tenke for seg selv ????
   Har selv en 18 åring i hus som er RASENDE på barnevernet !"

   Berit Mikalsen:
   Ja, han har vell arva *noe sunt stahet,*Fra moren? Men også fått være fri nok till å utvikle sine egne meninger? !!

   Rune L. Hansen:
   Den nokså troskyldige Balder trodde på den trakasseringen Iren K. Hebnes sine skrullete tull-høner overøste vår familie med 13.03. 2006, i et møte i Vikedal.
http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/20060313-Lydopptak-Vikedal-BVT-RLH.html
   (Gjorde lyd-opptak og utskrift av møtet.) Balder lot seg blende av det poetisk vakre ordet "barnevern". Og det at det stod for makt og myndighet og (trodde han) lov og rett.

   Rune L. Hansen:
   Efter det ville Balder være alt motsatt av pappa.

   Irene Eskedal:
   Eller er Balder truet av en dominant pappa ??

   Rune L. Hansen:
   Og fra å være stolt av sin pappa ble han plutselig og brått det motsatte. Alt skulle da være motsatt.

   Rune L. Hansen:
   Balder som da ble 20 år trivdes og hadde det godt, som han selv fortalte og sa i møtet.

   Rune L. Hansen:
   Hvilket, som det fremgår, de der mislikte sterkt.

   Rune L. Hansen:
   Men de fikk ham jo fort efterpå som de ville!
   Ga ham ros, smiger og betaling dess verre han ble.
   Og det har de fortsatte med.

   Rune L. Hansen:
   Efter først å ha installert ham i et hotell i Vikedal, straks i sin nærhet.

   
---
---

   Brith Ingvardsen, 28.12. 2010:

   ADSKILLELSE OG TAP.

   Den engelske psykiateren John Bowlby skrev allerede i 1960- årene en del skrifter som belyste følelsene til barn som ble fjernet fra sine foreldre og familie for øvrig.
   Barn som mistet sine foreldre ved død, taklet dette lettere enn når de ble fjernet med makt fra sin familie og han påviste at dette var årsaken til psykiske problemer senere i livet, og at dette også hadde meget alvorlige konsekvenser for ett barns personlighetsutvikling.
   Barnevernet og barnefaglige sakkyndige har hele tiden vist en påfallende interesse for dette.
   Psykiater Jarl Jølstad skrev en artikkel så tidlig som 2002 i “Suicidologi” nr. 1 om pasienter som led av depresjon og sterke suicidale tendenser at dette bunnet i at barn ble fratatt sine foreldre, selv om bortplasseringen er kortvarig.
   Barn som mister sine foreldre, besteforeldre, hele sin familieklan, hjemmet og lekekamerater, alt som gir dem kontinuitet i livet, klarer ikke denne sorgreaksjonen alene uten hjelp av sin egen familie.
   Barnevernet og andre tilsatte har laget seg en stor og kollektiv livsløgn som de fastholder at barna har bedre av å bli flyttet “fra ett i deres øyne dårlig hjem” og langtidsplassert i et “velfungerende fosterhjem”.
   De fortsetter sin *livsløgn *ved bevisst å svekke samværet mellom foreldre og barn i den latterlige tro at barn glemmer sine egne foreldre.
   Det foreligger ingen forskning på hvordan barn opplever denne adskillelsen.
   Denne livsløgnen blir delt av svært mange psykologer og psykiatere i barnevernområdet, departementet og oppfatningen til NOVA.
   *Den svenske forskeren Bo Vinnerljung *har skrevet en avhandling om sine egne erfaringer på dette området og kom til den konklusjon at barn taklet bedre “ett såkalt dårlig hjemmemiljø” fremfor å bli flyttet til helt fremmede.
   Å påføre barn en slik forferdelig tapsopplevelse og sorg som fjerning fra ett hjem og plassering i helt fremmede fosterhjem, innebærer så store traumer for ethvert barn at det bør ikke utføres uten i helt ekstreme tilfelle og da bør storfamilien til barna stille opp.
   Det verste er at når fosterforeldre, institusjoner og barnevern ser at disse bortrøvede barn sørger over sin tapte familie gjør de vondt verre og sørger for å diagnostisere disse barna med ADHD, forsyne dem med Ritalin og sørge for en uopprettelig skade.

*

   Irene Foradrian Berg:
   huff, ja, at ikke barnevernet kan lese rapporter som er foretatt av fagkyndige og andre. De står på Kari Killens ideologi og stamper fortsatt...Jeg har sagt det og sier det en gang til..Barnevernet trenger en grundig gjennomgang, og endret praksis...

   Irene Foradrian Berg:
   kopierer denne inn på siden For Adrian:)

   Bente Vik:
   Takk for at du poster hvordan virkeligheten er, slik at det ikke er noen tvil... Jeg forstår ikke hvordan de lærede ikke forstår det. Teori og praksis er to vidt forskjellige ting.

   Irene Foradrian Berg:
   statistikker viser hvor ille det egentlig går med barnevernsbarn...har ikke tallene i hodet akkurat nå, men de er skyhøye når det gjelder selvmord, kriminalitet og sosialklienter blant tidligere barnevernsbarn...

   Bente Vik:
   ‎"Sysselsettingen lenge leve!"

---
---
   Det er dog for trist og dumt med mennesker som enda tror på at det finnes noe "barnevern" i Norge. Eller som tror at det som er lar seg reparere. Lite eller ingenting har de forstått av hva det har handlet om og hva som har skjedd og skjer.
---
   Eldste sønnen min, Balder, har snakket endel om at han skal ta sosionomskolen og jobb i det kommunale barnevernet. Er Norge utrygt fra før av, så blir det i full fart utryggere da. Han skåner ingen.
---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, onsdag 29. desember 2010, Vinberget:

   Omtrent 6 minus-grader Celsius her ute i dag tidlig klokken 08. Nokså jevnt overskyet nokså dottete og 3 minus-grader klokken 12.30. Omkring 5 minus-grader klokken 20.
---
   Efter Solborgs fødsel og møtet i Vikedal med Iren K. Hebnes sitt kontor i februar-mars 2006 følte vi oss mere og mere truet på livet og jeg måtte ned-prioritere mye og efter hvert mere og mere av alt annet. Tilsvarende hva som skjedde i 1992 da angrepet da var et faktum og måtte taes på meget alvor. Min oppgave særlig som far var og er blandt annet og ikke minst å beskytte og å verne om familien. I og for vår familie har dette vært det naturlige, for at barna og familien skal kunne utfolde seg i trygghet, glede og trivsel.
   Særlig fra og med midten av januar 2008, men også særlig efter hva som skjedde i desember 2006 og 08. januar 2007, måtte fra min side nærsagt alt annet ned-prioriteres for å kunne forsvare vår familie. Forholdene og angrepene var blitt og ble mere og mere grovt preget av terror, trakassering og tortur. Og da Trude 03. april 2008 med hjelp og støtte fra Balder og hva jeg betegner som "kidnapper-gjengen" kidnappet samtlige av våre barn og fangeholdt og kneblet de var et klimaks nådd. Hva som da og derefter skjedde ble mere og mere intenst og til skade for barna og preget av kriminell galskap, terror, trakassering og tortur. Frem til nu ved slutten av desember 2010.
   Fra barna ble kidnappet 03. april 2008 har gråten og smerten vært intenst og kontinuerlig tilstedeværende for mitt vedkommende, samtidig som omtrentlig absolutt alt mitt arbeide og liv hver dag og hver stund kontinuerlig har handlet om å få barna hjem igjen og å få stoppet den kriminelle galskapen. Ikke minst i visshet om at Iren K. Hebnes og hennes med-spillere ellers kom til å fyllbyrde den planlagte, pågående og tilsiktede forbrytelsen. Å til-intetgjøre barnas far, integritet, identitet, livsverdier, arv, skole, hjem, etc.
   En forbrytelse som ble nærsagt absolutt fullbyrdet nu i desember 2010. På grunn av og som en konsekvens av hva vi har blitt utsatt for og den tid som har forløpt. Ødeleggelsene ble dermed fullstendig uopprettelige.

   Det er ikke uten grunn jeg har sammenlignet dette og realiteten av dette med et flerfoldig mord og det som verre er.
   Det er heller ikke uten grunn det i norske Straffelovens paragraf 223
(i lovens kapittel om "Forbrydelser mod den personlige Frihed") er lov-bestemt følgende:
   "Den som ulovlig berøver en anden Friheden eller medvirker til saadan Frihedsberøvelse, straffes med Fængsel indtil 5 Aar. / Har Frihedsberøvelsen varet over en Maaned, eller har den voldt nogen ualmindelige Lidelser eller betydelig Skade paa Legeme eller Helbred eller medført nogens Død, idømmes Fængsel i mindst 1 Aar. / Den som inngår forbund med noen om å begå en handling som nevnt i annet ledd, straffes med fengsel inntil 10 år."
   Den 1 måned som i lov-bestemmelsen er fastsatt, er en grovt alvorlig fare-grense. Hvilket jeg også antar er hoved-tyngden av det internasjonale samfunn sin oppfattelse. Også med hensyn til straffe-rammen.
   I norske Straffelovens 20, kapittel - om "Forbrydelser med Hensyn til Familieforhold" er lov-bestemt følgende, i lovens § 215:
   "Den, som i retsstridig Hensigt søger at unddrage en anden den ham tilkommende Familiestand eller at tilvende sig selv eller andre en falsk Familiestand, eller som medvirker hertil straffes med Fængsel indtil 6 Aar. Under særdeles formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes."
    Altså en ytterligere skjerpelse av straffe-rammen. Herunder heter det videre i § 216:
   "Med fengsel inntil 3 år straffes den som bevirker eller medvirker til at en umyndig ulovlig unndras eller holdes unndratt fra sine foreldres eller andre vedkommendes omsorg. / Under formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes. / Offentlig Paatale finder alene Sted efter Begjæring af nogen fornærmet."
   Og videre i § 218:
   "Med Fængsel indtil 3 Aar straffes den, som / 1: anvender noget under hans Omsorg eller Myndighed staaende Barn under 16 Aar paa en Maade, der er fordærvelig for dets Helbred, Sædelighed eller Retskaffenhed, eller tilsteder saadan Anvendelse, eller 
2: ved Misbrug af Myndighed bevirker eller medvirker til, at nogen ham underordnet Person under 18 Aar anvendes paa saadan Maade. / På samme Maade straffes den, som ved Forledelse eller Tilskyndelse medvirker til nogen oven omhandlet Handling."
   Og videre i § 219:
   "Den som ved å true, tvinge, begrense bevegelsesfriheten til, utøve vold mot eller på annen måte krenke, grovt eller gjentatt mishandler / a) sin tidligere eller nåværende ektefelle, / b) sin eller tidligere eller nåværende ektefelles slektning i rett nedstigende linje, / c) sin slektning i rett oppstigende linje, / d) noen i sin husstand, eller / e) noen i sin omsorg / straffes med fengsel inntil 3 år. / Dersom mishandlingen er grov eller fornærmede som følge av handlingen dør eller får betydelig skade på legeme eller helse, er straffen fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om mishandlingen er grov, skal det særlig legges vekt på om den har vart over lang tid og om det foreligger forhold som nevnt i § 232. / Medvirkning straffes på samme måte."

   At norske Straffeloven er inne-forstått med at dette er meget alvorlige forhold og forbrytelser, og i det heletatt har gode, adekvate proporsjoner på dette trenger ingen være i tvil om.

   Jeg omtaler her nu disse norske Straffelovens særlig viktige bestemmelser hva angår særlig kidnapping, fangehold og knebling av barn. Fordi disse og dette i tillegg til erstatning er et viktig element hva angår gjenopprettelse.
   Den enkelte kriminelle og med-skyldige sitt personlige straffe-ansvar er et viktig element hva angår nødvendig gjenopprettelse. Å forbise dette vil på så forskjelligste vis være grov urett.

   Hva meg og mine barn og min familie angår ble forbrytelsen fullbyrdet. Vi tapte i den forstand at vi ikke klarte å hindre dette.
   Jeg arbeider nu derfor videre for nødvendig optimal gjenopprettelse og erstatning.
   Jeg har selvfølgelig ikke noe valg sånn sett.

---
---

   Fra Bibelen, NT, 2. brev til Timoteus 3,1-4:
   "Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For mennesket skal da være egenkjærlige, pengekjærlige, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud."

---
---
   Angående det offentlige og kommunale såkalte "barnevernet" og deres metode nr. 1:
   De produserer og manipulerer med falsk dokumentasjon, som videreføres og påplusses fra ledd til ledd, også i rettsvesenet, og også bak kulissene, for å få absolutt hva som helst til å skje. Og alle og enhver i det offentlige og forvaltningen danser ukritisk efter deres pipe, selv i og for den mest kriminelle galskap. Tilsiktet fra departementene og Høyesterett og Statsadvokaten nedefter i omtrentlig alle instanser og avdelinger av det offentlige.
   Ingen hverken spør eller vil vite om det er sant det som skrives. Tvert om!
   Betryggende?
   Minst av alt rettsvesenet eller fylkesnemnd vil vite hva som er sant eller om noe er sant. De tvert om automatisk og ukritisk viderefører og påplusser løgnene og trakasseringen.
   Ansatte i "barnevernet" kan i praksis skrive absolutt hva som helst om et menneske eller en familie, og derefter er det automatisk regnet som sant og riktig. Hva enn som står der og hvor mye det enn kan mot-bevises.
   Hvis det for eksempel blir skrevet at Marius Reikerås har absolutt ingen som helst omsorgsevner for barn og han i tillegg er "en-eller-annen-hvilken-som-helst-diagnose", så blir dette regnet og lagt til grunn som sannhet - og fritt frem for å ta hans barn.
   Overfor hvem som helst!
   Og det er bare begynnelsen.
   Og dette er Norge.
   Barna kan de så gjøre absolutt hva som helst med, samme hva, uten at noen kan protestere.
   Far og mor også.
   Betryggende?

   Kristin Johnsen:
   Ja det er verre enn under krigen, folk lever utrygt i disse dager.

   Huskeberta Olsen:
   Betryggende for etaten i hvert fall - kan ikke se det er det for noen andre...?

   Rune L. Hansen:
   Ikke bare for etaten og den ansatte der, Huskeberta.

   Rune L. Hansen:
   Og hvem enn som ikke underskriver eller hvitvasker og utfører hva den ansatte i "barnevernet" skriver, påstår og instruerer går det farlig ille med.

   Bianca Rytter:
   er vel advokater-psykriatrin som styrer bv og sitter selv også i bv

   Rune L. Hansen:
   Nei, det er det ikke, Bianca.

   Bianca Rytter:
   er ikke bare bv som styrer nei

   Bianca Rytter:
   Expose The Liars !!! Spread The Truth. en del av stortinget-regjeringa-myndighetene driver organisert kriminalitet og driver ulovlig forskning på familier bak folks rygg og masse drap med falske papirer og falske diagnoser for doping som ingen trenger . og dem forandrer loven bak folks rygg for å begå kriminalitet -kidnappinger -barnehandel -narkohandel .

   Rune L. Hansen:
   En kriminell er en kriminell, hvem enn.

   Huskeberta Olsen:
   JA, etaten for meg er også de som er ansatt - uansett om det er på anbud eller ikke.

   Rune L. Hansen:
   Dette handler blandt annet særlig i all enkelhet om norske Straffelovens § 120:
   "§ 120: Har en offentlig Tjenestemand i nogen Tjenesten vedkommende Protokol anført Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, eller har han ved Udfærdigelsen af Protokoludskrift, Telegram eller Telefonmeddelelse eller ved Stempling, Merkning eller anden tjenstlig Erklæring, der er afgiven for at tjene som Bevis, anført eller bevidnet Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, straffes han med Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt han har handlet i Hensigt at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen."

   Rune L. Hansen:
   Er du u-presis Huskeberta? Eller anser du at f.eks. også ansatte i påtalemyndigheten, Buf-etat, Helsetilsynet, trygdeetaten (NAV), etc. er på anbud for det offentlige "barnevernet"?
   På anbud fra for de?
   Men slik er det da ikke!?

   Vidar Nedberge Hansen:
   Jeg sitter og tenker på at det som går igjen hele veien, er dokumentasjon og at BV manipulerer, gjør om på papirer,lyver og samarbeider for ikke å bli tatt. Hva med videopptak med lyd.

   Vidar Nedberge Hansen:
   Hvor man går inn i situasjonen med de det angår. At man har sådannet utstyr tilgjengelig ved enhver situasjon som oppstår. Det også hos BV hvor enhver sak som diskuteres mellom annsatte om mennesker som er i kontakt med dem.

   Huskeberta Olsen:
   Ja, psykologer som er ansatt også. Eller såkalte private firmaer som gjør oppdrag for den etaten... Kort sagt blir det vel alle som har motatt/ motar/kommer til å motta penger fra den etaten, Rune...

   Vidar Nedberge Hansen:
   Det var bare en tanke som falt meg inn.

   Vidar Nedberge Hansen:
   De har jo videopptak når man er på jobbsøking, firmaet du søker hos.
   Så hvorfor er det så vanskeligere i det offentlige rom. Politiet har det overalt, nettopp for å oppdage unormale episoder og for å beskytte befolkningen og overvåke den.

   Rune L. Hansen:
   Ansatte i NAV, Påtalemyndigheten, Statsadvokatembetet, Dommeradministrasjonen, Helsetilsynet, Fylkesnamnda, massemediaen, advokater, psykologer, osv., ER IKKE på anbud for det offentlige eller kommunale "barnevernet", Huskeberta.
   Det er ikke slik det forholder seg.

   Rune L. Hansen:
   Vidar, - de er i det heletatt ikke interessert i sannheten eller bevis.
   Om du eller noen har i overflod og solidere enn Dovrefjell, hverken rettsvesenet, politiet, statsadvokaten, massemediaen, etc. er interessert eller kan videreformidle. Bare tvert om det motsatte, eller unntaksvis (nærsagt tilfeldig eller "dumdristig") små streif.

   Vidar Nedberge Hansen:
   Jeg skjønner deg. Men jeg kan jo formidle tanker og ideer og det kan vel hende at noe av det går ann i praksis. Jeg har lovboka foran meg og jeg prøver , jeg prøver i alle fall, og snakker om det. En liten ide kan gjøre store utslag, men ikke spørr meg om hva.

   Rune L. Hansen:
   Ingenting av noe som helst av særlig betydning fra eller til kan skje før de kriminelle kan stoppes og lov og rett håndheves. Før det skjer er lovløsheten hærjende, verre og verre.

   Vidar Nedberge Hansen:
   Det er jo det jeg tenker på!!!!!

   Yvonne Margrethe Ackenhausen-Turner:
   ja,det er så sant som sagt gitt, frie tøyler, og merrabitt!!... andre er satt i jernlenker med torner som gnager hver gang en bare beveger leppene!!.. sakte tortur, som man tydelig kan sees gjennom media (barna, barnevernsbarna som nå bryter seg løs).. og foreldre som blir lagt ned til jorden!!.. frie tøyler er en drøm for den som egentlig er den fredelige, mens merrabitten får fortsette sine torturerende biting og fly der ute uten sine trengende lenker (grenser)!!.. heksejakten eksisterer ennå den dag i dag, alt er likt konsum som den gang da, men lagt under andre forskalninger dessverre.. ideologi og sunsing er blitt den nye guddommeligheten, mens den ekte åndens kraft, sannheten er blitt forkastet... Gud hvor jeg hater løgneri.. måtte bare få det ut her:))klemsss

   Yvonne Margrethe Ackenhausen-Turner:
   du har helt rett huskeberta.. organisert kriminalitet.. eneste måten barnevernet kan få sin sirkelmidd holdt i drift.. de hadde ikke klart seg uten de inhabile etater, organisasjoner etc .. de er ingenting nesten uten dem, for de brukes i det skjulte, derfor disse sakene er så innelukkede.. ellers ryker resten av systemet som norge generellt er anhengig av.. fra psykeraitri til det materielle maktinstansene, og dette både støttes av staten av de som er inhabile der igjen, og overraskende for de som ikke vet om dette i staten.. dette vet de fleste av de som har stått oppi dette i flere år, og arbeidet alt man kan for barna sine, og for andres barn... at dette faktisk er reellt.. dessverre.. berre råttenskap!!! ..men interesent debatt egentlig..:))

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Det er vont for barn å våkse opp i dette landet ,blant annet på grunn av dette .....!

   Rune L. Hansen:
   Noen gir forut kriminelle hærje-plass - og noen efterpå.
   Eller både og.

   
---
---
   Veronica Opsanger, 29.12. 2010:
   Skammelig. Begge deler. Men vedr barna så haster det mer- og der MÅ det gjøres noen grep. Og det er NÅ. Det haster, ellers kan vi bare åpne for ytterligere vanvittige økninger i selvmordsstatistikk, kriminalitet og alt som er her til lands. Det er vanvittig mange som er involvert i hver eneste sak. Og hver eneste sak lukter det like ille av. I stort sett alle sakene er det snakk om 100% friske foreldre ! Og også i mange tilfeller store flotte familier. Det er helt sykt !! Lovene blir ikke fulgt, har heller aldri blitt det- og inkompetansen lukter det bedervet av. De fleste som har vært ansatt der med noe mer enn potetmel i hodet slutter frivillig eller finner seg en annen jobb. Hva skal vi med en etat som ENE og alene produserer DRITT om andre- når det faktiskt talt både er lagt frem og faktisk FLORERER med gode forslag for både bedre og mer effektive løsninger ??
---
---
   Rune L. Hansen:
   Også det der med såkalt "foreldreansvar" er noe de manøvrerer og dirigerer med efter forgodtbefinnende, i likhet med alt annet, for å få det slik de vil. Har ingenting med hverken lov og rett eller realiteter i virkeligheten å gjøre - bare med u-virkeliggjøring av virkeligheten.

   Huskeberta Olsen:
   Helt enig, Rune. I det virkelige liv, er det ingen ting som heter foreldreansvar, foreldre rett, foreldre ditt og datt - man ER foreldre og ingen lov kan forandre på det...

   Rune L. Hansen:
   Ingen lovlig lov iallfall.
---
---
   Dina Helen, 29.12. 2010:
   Syns den ekte filmen om Skrue på julaften hadde ett veldig viktig poeng. En engel sa til han at hvis mann overser UVITENHET og NØD vil alle dø. Det syns jeg var veldig bra sagt. Det er jo sant, så vil si at dere er flotte mennesker som ikke gjør det

   Rune L. Hansen:
   Dumheten og ondskapen er nære og kjære søsken.
---
---
   Bjørn Erik Bjorbekkmo, 29.12. 2010:
   Destabilisering, splitting og undergraving av Familien vil på sikt også ødelegge samfunnet.
   Såkalt barnevern er en av de største bidragsyterne til denne utviklingen.
---
---
   Rune L. Hansen:
   Og politikerne tilbyr uniformer til enhver i kaste-systemet, og i egoismens og underholdningens navn videre mangel på rettferdighet, lov og rett.
---
---
   Rune L. Hansen:
   Og når loven har bestemt nei til rovdrift, hvem andre enn kriminelle ønsker så å forbigå loven?
   Skal vi så likevel ikke være vernet av og ha trygghet og tillit i og til loven?
---
---

   Rune L. Hansen:

   Er en mål-bevisst folkebevegelse nødvendig eller u-nødvendig?
   Er kanskje et viktig spørsmål?

   Rune L. Hansen:
   Eller skal kjepp-hestene og rytterne springe fritt?

   Rune L. Hansen:
   Skal vi være og er vi det viktigste og nødvendige som har skjedd og skjer for Norges fremtid, eftertid og nutid?
   Hvem av oss, og hvem ikke?

---
---

   Rune L. Hansen, i Barnevernet:

   Far, mor og barnet - en hellig tre-enighet !!!

*
   Irene Foradrian Berg:
   jeg er så enig med deg rune, det skal være en tre-enighet..ofte så kjøres det ett enveisløp mot mor og barn...i mange saker..

   Brith Ingvardsen:
   litt vanskelig å få barn alene, uten en far, en far må til, enten en får barn den ene eller den andre måten... ;)

   Irene Foradrian Berg:
   men, jeg er enig med rune, han kjemper for fars-rollen..de har mindre makt og nesten ingen makt over barnevernet i såkalte barne-saker...

   Irene Foradrian Berg:
   det er skjelden om ikke nesten utblivende rapporter fra far i en omsorgsovertagelse...skjer dette er det i en overgrepssak..så ille er det for fedre

   Brith Ingvardsen:
   joda jeg er enig med rune jeg også, synes bare det er forferdelig latterlig at fedre blir bevist uteblitt i alle sammenhenger ang barn, uten fedre og mødre kunne det ikke blitt barn. Disse tre hører sammen, ingen av delene kan bli til uten de andre!

   Rune L. Hansen:
   Jeg kjemper ikke for fars-rollen mere enn for mors-rollen, jeg arbeider for lov og rett og dermed også lovens sentrale og viktige likeverd, og rettferdighet.

   Irene Foradrian Berg:
   takk rune, men det blir veldig fokusert på mor i saken i barnevernsaker..far er uteblitt...dette er noe å kjempe om synes jeg

   Rune L. Hansen:
   Det offentlige "barnevernet" har absolutt ingenting som helst med barnevern å gjøre. De er det motsatte og bare kler seg ut med navnet. Det er en sentral, den mest sentrale, terror- og likviderings-enhet for kriminelle sitt terror-regime. Dette, som ødelegger og mishandler barn og foreldre, er det viktig å få stoppet.
   Skal vi ha et ekte barnevern så må vi være det og lage det selv. Det er bare far og mor som sammen på ekte kan verne barnet.
   Og et ekte barnevern det er hva vi skal være og trenger.

   Irene Foradrian Berg:
   så sant så sagt.

   Irene Foradrian Berg:
   vet, dere jeg liker ikke å sitte i en fremtidig hisorietime, at noen forteller om det vi gjorde..men jeg lurer på at vi sitter akkurat nå å forteller historie...vi er midt i kampen..dette blir stort

   Isadora Dee:
   ja, jeg tror også at det er noe stort på gang...

   Irene Foradrian Berg:
   vi er en generasjon som kjemper,,tror ikke de har forventet et såpass antall som reagerer imot dette.

   Isadora Dee:
   Nei, 'makten' er jo vant til at befolkningen 'sover'...i 'verdens beste land å bo i''. Men strikken er strukket for langt nå. Når penger og prestisje tar helt over går det galt - og folket gjør opprør. Internett gjør det mulig.

---
---

   Marius Reikerås, 29.12. 2010:

   Det finnes ikke en eneste dom i Norge, hvor det fremkommer av domsslutningen at menneskerettene er krenket. Det betyr ett av to: Enten bor vi i den perfekte stat, eller så bryr ikke norske domsmyndigheter seg om menneskerettighetene.

*
   Lisbeth Kristengård:
   Uten tvil det siste :(

   Kristin Brataas:
   Norske domsmyndigheter bryr seg ikke om menneskerettighetene, de norske mynidhgetene ignorerer menneskerettighetene fullstendig - norske myndigheter etterkommer heller ikke dommer fra Strasbourg.

   Linda Salvesen:
   De bryr seg hverken om menneskerettigheter eller mennesker i det hele tatt,så lenge de har det greit selv,Marius!

   Linda Salvesen:
   Totalt følelesløse,uten tanke på hvordan de ødelegger familier i tusentall..helt ufattelig at folk kan bli så kalde.

   Stig Ivar Stellander:
   Det er jo utrolig at dette skjer i Norge som er blitt kåret til verdens beste land å bo i av FN. Samtidlig kritiserer FN Norge gang på gang ang brudd på menneskerettighetene, et paradoks for meg...

   Hilde Aastrup:
   Deler den :-)

   Line Halstad:
   Tror nok sistnevnte er mest sannsynlig, dessverre...

   Åse Margareth Vimsa Thon:
   Deler

   Ove Johansen:
   FN hadde den samme NULL statestikken for deres engasjement i Kosovo. Det var IKKE regerstrert brudd på menneskerettighetene der i perioden mellom 1999 og 2009. Man hadde så i første halvdel av 2009 registrert ca 20.000 saker hvor det var grove brudd på human rights. Hvorfor kom så dette først i 2009? Jo man hadde ikke etablert et verktøy for registrering før i 2009. Tipper at man har samme utfordring i FN staten Norge

   Jarle Johansen:
   Jeg velger å tro at norske domsmyndigheter velger å overse menneskerettighetene.. og selv om vi på mange måter har det bra i dette landet så er det langt fra perfekt på alle områder..
   Det er lettere å signere konvensjoner og avtaler enn å etterleve dem .. sånn har det alltid vert og vil sansynligvis alltid bli..

   Anne Karin Setervang:
   Ikke en eneste dom,,,er et korekt bilde på "verdens flotteste fasade-land", i et nøtteskall det. I høytiden nå må tankeneogså være hos dem, som lever med overgrep fra staten, hele familier som ofte i ensomhet sliter med sorg og tap, der en feil sannhet er fastslått av rettsapparatet.Gud være med dem.

   Ove Johansen:
   Vi mangler alt av kontroll systemer i Norge og "klageadgangen" er en vits. Man har forøvrig" innavl" i alle stillinger. Hva kan man da forvente?

   Hilde Aastrup:
   ‎"Motgang, urettferdighet, ulykkelig kjærlighet, nederlag, skam og tap utgjør en viktig del av det å være menneske, og det lykkelige liv forutsetter at man kan håndtere slike opplevelser." - Einar Øverenget.
   Ingen tvil om at også det norske... samfunnet trenger forandringer ♥

   Sandy L:
   Her i landet er det en slags stammetilhørighet. Man har "innavl" i mange stillinger ja. Dette er bl.a. fordi det er så få nordmenn, men de er redde for å slippe utlendinger inn til "betydningsfulle" stillinger; og dersom de gjør dette risikerer de at saker og ting blir mer gjennomsiktige. Mye koseligere med gutteklubben grei.

   Jarle Johansen:
   Anne Karin... Jeg tror lakken begynner å forsvinne fra fasaden til Norge etter hvert.. Sett med Myndighetenes øyne..er vel Data og internett den største faren som eksisterer for at fasaden skal slå skikkelige sprekker.. Nå kan hve eneste mennesker i Norge komme frem i lyset og fortelle sannheten som de styrende mennesker fornekter :-))

   Jarle Johansen:
   Veldig enig med deg Sandy L.

   Johanne Almli:
   Fint ska de værra, om halve røva stekk ut!(trøndersk ordspråk)

   Jarle Johansen:
   Jeg syes mesteparten av ræva stikker ut allerede.. , bare så synd at ingen andre enn vi nordmen ser det :-))

   Ove Johansen:
   Har hørt fra FN og EU at en stat trenger ca 2300 oppdaterte lover og tilhørende regulativer, for å fungere slik man må i det internasjonale samfunn. Kan problemet være at ikke alt er "helt" up to date i Norges Lover?

   Åse M. Ekhom:
   Spesielt på mindre steder er aktor, forsvarer og dommer èn person, altså et trehodet troll.
   Av og til bedre å være sin egen advokat, om en er tålig talefør ihvertfall.

   Liv Beathe Hauger:
   Det foreligger en tingrettsdom, Marius på mennskerettighetsbrudd. Den gjelder psykiatri og ulovlig tvangsvbruk. Den saken ble ikke anket, og erstatning ble ikke krevd. Jeg tipper at det var pga det siste at de konstaterte brudd.

   Joan Myhre:
   Det er jo advokatene som prosedere sin skyld. Hvorfor skal Norske domsmyndigheter bevege seg inn på noe som de føler seg hevet over når ikke advokater prosedere på det. Det starter et eller annet sted og ingen advokater vil vise at de går over norske domsmyndigheter, bortsett fra noen få. Kunne ikke du Marius legge ut en liste over advokater som du vet ønsker og prosedere over EMK uten at klientene selv må gjøre oppmerksom på at det er brudd på EMK. Jeg kan ikke vente til vår sak mot NIF kommer opp i rettssystemet. Det blir en glede.

   Liv Beathe Hauger:
   Vanligvis er det forsvarsadvokater som fokuserer på EMK, men da bare ift rettferdig rettergang (art 6). Ingen av de har fokusert på alvorlige brudd på art 2 og 3.

   Joan Myhre:
   Det skal ekstremt mye til å få forsvarsadvokater til å prosedere på EMK, forsvarsadvokater vil som regel også oppover i systemet og da mister de garantert sjansen hvis de prosederer på det. Enten tror Nordmenn at de lever i et land hvor EMK er en naturlig del, eller også er de ikke klar over at det finnes noen domstoler utenfor verdens beste land!!!!

   Linda Salvesen:
   Jeg har besøk av ei hyggelig jente/dame fra Brasil. Har fortalt henne ganske mye om overgrepene vi blir utsatt for. Hun er totalt sjokkert og sier dette hadde ALDRI skjedd i hennes land.

   May Brith Harestad Hollos:
   ‎@John. Frimurerlosjen har fått for stor makt i Landet, og de fleste Aviser er filtrerte av dem også. -

   Marius Reikerås:
   Liv Beathe:)) Det foreligger noen dommer hvor domstolene i domspremissene har kommet frem til at det foreligger brudd på menneskerettene. Men, det finnes ikke en eneste dom hvor dette er slått fast i selve dosmslutningen.

   MonaLisa Solheim:
   Du er observant, Marius! Bra!

   Vivian Horton:
   Help Arvid Birkeland in his fight ageanst The Norwegian Authorities.Info. ligger på min vegg.

   Liv Beathe Hauger:
   Marius: jo, i en tingrettsdom fra Oslo tingrett.

   Liv Beathe Hauger:
   Den har jeg ettertrykkelig blitt informert om fra Hillestad Thune. Hun bruker den som eks.

   Anne Therese Winther:
   Sikkert det sistnevnte,,de ikke bryr seg som stemmer.

   Nina Kvamme:
  det er nok desverre det siste....de vet ikke hva menneskerettigheter er....det er prestisje som teller der......

   Liv Beathe Hauger:
   Og her er den: I 2007 ble norsk psykiatri dømt for brudd på menneskerettighetene av Oslo tingrett. Oslo universitetssykehus, Aker, hadde begått menneskerettighetsbrudd mot Hege Orefellen da hun ble tvangsinnlagt fire år tidligere.

   Marius Reikerås:
   Liv Beathe: Står det at Norge krenket menneskerettene i domslutningen?

   Liv Beathe Hauger:
   Ja. De ble dømt for brudd på frihetsberøvelse og retten til privatliv. Norges eneste dom på feltet. Har ikke lest dommen.

   Marius Reikerås:
   men, tviler på at det står i selve domsslutningen. Fint om du sjekker dette:)

   Liv Beathe Hauger:
   Det må det gjøre, Marius. Ellers ville ikke Gro brukt den, eller at det ville vært henvist til menneskerettighetsbrudd på retten til familieliv og frihetsberøvelse. Denne dommen er brukt for å styrke psykiatrien, og lovverket. Men jeg kan få tak i dommen.

   Marius Reikerås:
   flott, få tak i dommen.

   Yvonne Margrethe Ackenhausen-Turner:
   det er helt sant...kan jeg bruke det sitatet om Malta også??..klems fra meg her:))
   I sent you a smiley! Want to see it? http://sb.kazulah.com/?partner=ZNzfb010_ZKxdm030YYNO

   Ravsat Menchikova:
   Deler.

   Ragnar Zaal:
   Eller så bryr ikke norske advokater seg med å henvise til EMK i sine prosedyrer? Årsak? Manglende Kunnskap?

   Ove Johansen:
   Når man ikke har lært noe om EMK før prosedyren, ja så er det vanskelig å være overbevisende i sin prosedyre. Helt riktig Ragnar

   Rune L. Hansen:
   Og advokater og dommere skal liksom minst av alt være i kunnskap om EMK/EMD og Menneskerettsloven?!
   Den går vel ingen på!!!?

   Yvonne Margrethe Ackenhausen-Turner:
   Mye kommer ann på advokatenes interesse for slike saker, for departementet gir bare et par dagers innlæringskurs til advokater og etc innenfor disse feltene dessverre, justisdepartementet i Norge er horribelt dårlig, og det går utover norge som en nasjon i forhold til menneskerettighetene, som vil si OSS!!..gir meg ikke jeg med å mase om å få startet et politisk nytt parti som skal hete FamilieVern-Partiet.. det er jo så mange av oss som hver dag diskuterer og arbeider innenfor disse feltområdene på flere kanter, så det blir et stort parti..og vi er "krigere".. slik vi skriver og kjemper hver dag, så vi er sterke,og mektige bare det blir samlet, og da blir det orden i kaoset og mer oversiktklig, og kan kjempe med makt!!.. for våres menneskelige rettigheter i Norge og Norge i forhold til utlandet.. verden!!..

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettspartiet heter også Familievern-partiet, så hvorfor oppfinne kruttet på nytt igjen? Og Menneskrettsloven er ikke småtterier! De politiske parti-programmene er som innskrenket, hensynsløs reklame og propaganda i sammenligning.


   Rune L. Hansen:
   Som utbrukt dasspapir, for å si det på mere folkelig.


---
---
   Hugo Fredriksen, 29.12. 2010:
   Liv Fant ut sitt motto for dagen:
   "En ærlig stemme, er høyere enn en folkemengdes løgn"
---

   Nordahl Grieg:

   Edelt er mennesket,
   jorden er rik!
   Finnes her nød og sult,
   skyldes det svik.

---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, torsdag 30. desember 2010, Vinberget:

   Omtrent 5 til 3 minus-grader Celsius her ute i natt. Grålig himmel og fukt i luften og 1 minus-grad klokken 09. Mere hvitlig og lavere himmel og null grader Celsius utpå dagen, imot kvelden 1 minus-grad og fuktigere.
---

   Trusler, for en far eller mor, om å bli frarøvet sitt barn, eller for et barn å bli frarøvet sin far eller mor, er i seg selv terror og tortur. For en far eller mor verre dess mindre fremmedgjort vedkommende er. Og verre dess mere en forstår trusselens alvor og realitet. Som barn opplevde jeg selv dette da mine foreldre var separerte for en kort periode og jeg valgte å være hos min far. Min tause smerte og gråt kunne ingen se og kunne jeg selv ikke uttrykke, men noe verre kan et barn ikke oppleve eller utsettes for. Om jeg var hos min far eller hos min mor hadde ingen betydning sånn sett. Da de i pakt med alle mine lengsler ble gjenforent ble min glede ubeskrivelig stor og jeg fikk tilbake livet mitt igjen. Torturen og smerten forsvant. Den kunne ellers eller på annet vis ikke borte, uten at det meste av meg ble drept.
   Senere, enda ikke myndig, ble jeg selv far og Sølvi på min egen unge alder mor til vårt barn (Bjørg). Det foregikk langt over og bortenfor min unge forstand det ufattelige at voksen-verdenen tydeligere og tydeligere skviset ut meg som far, fordi de mente jeg og Sølvi var for unge og at Sølvi sine foreldre og sin familie derfor skulle være og bli barnets eneste familie. Vi ble hverken spurt eller hørt med hensyn til noe som helst. Mitt hjerte kunne ikke forstå noe av dette og heller ikke min forstand. Jeg var fremmedgjort i den alderen, så som omtrentlig alle andre, men det tok flere år før jeg kom over det og forstod noe omtrentlig hva som var skjedd og at tapet var uopprettelig, både for meg og for barnet. Mine egne foreldre ikke noe å skryte av for folk flest, så som de fleste andre sine foreldre i forhold til de fleste andre sin oppfattelse, - men mine foreldre, min far og mor. Min trygghet og min verden. I saklig forstand smått med både trygghet, tillit og trivsel, - men min rette og selvfølgelige verden. Allerede fra før fødselen. Skulle noen ha snakket om eller truet med å fjerne den ene av de eller begge måtte disse noen ha vært gale monstre, uten menneskelighet eller forstand. Sinnsforvirrede perverser.
   Mine besteforeldre og min slekt og mine omgivelser omkring også, i og for min og vår verden. Kløften mellom generasjonene har aldri noen klart å indoktrinere meg til å akseptere. Den er noe helt annet og urett i forhold til respekten for ekteskapet og familie. Ikke et hellig mysterium og metamorfose som ekteskapet og barnets fødsel, men en urett. Jeg visste tidlig og bedre og bedre, i forhold til de fleste, av hele mitt hjerte og all min forstand, at mine barn vil jeg sørge for at på alle vis kommer til å få det bedre enn noen andre sine barn, i all sin stund og hverdag, barndom, ungdom og utfoldelse, trivsel, trygghet, tillit, glede og soliditet. Og i en overflod av respekt for neste-kjærlighet, menneskeverdet og all verdens visdom, frodighet og lærdom.
   Underveis ble jeg senere far - og Trude mor - og vi fikk og levde med ti barn sammen. Nært og kjært og til alles glede og tilfredshet i mange år. Og alle våre barn og hele vår familie ble meget og berettiget skrytt av og rost, av alle og enhver. Aldri noe annet. Alltid glade, talent-fulle, friske, trygge, solide, robuste, kunnskapsrike, energiske, høflige, anstendige, snille og på alle måter vellykkede barn, hver enkelt av de og de alle. Og alltid en glede og meget god og rost opplevelse for andre mennesker og familier. Hvor enn vi kom. Inntil 13. mars 2006 ( ekstern ) da Iren K. Hebnes og hennes med-spillere trengte seg inn i vår familie med et brak av en kultur-kollisjon. Der og da ble vi på det groveste truet og på kryss og tvers trakassert, i et ca. 95 minutter langt møte i Vikedal. Vår eldste sønn, Balder (da 20 år), ble sprengt i filler av trakasseringen. Og derefter via ham og overfor de livsfarlige truslene også Trude, i etapper av frykt og redsel, og gradvis. Derefter også via fristelser og forlokkelser. Splittelsen i og for familien som en grotesk kile gjorde sitt inntog. Og hverken Balder eller Trude klarte å ha perspektiv eller sinnsro i forhold til den. Frykten, truslene og trakasseringen drev Trude inn i desperasjon. Og Balder inn i sinnsforvirring, egoisme og hovmod. Ikke mindre da terror, trakassering og trusler videre angrep verre og verre. Og preget av tortur ble sterkere og sterkere.
   Da Trude 03. april 2008 kidnappet samtlige av våre barn og fangeholdt og kneblet de, hadde forløpet i etapper blitt verre og verre med hensyn til trusler, desperasjon og tortur. Og dette var og ble et nytt ufattelig klimaks for oss alle. Men på helt annerledes og forskjellig vis for de i familien som fangeholdt og kneblet barna. For å "redde barna fra Iren K. Hebnes og barnevernet". Efter 03. april 2008 kom ytterligere ekstrem og kontinuerlig terror, trakassering og tortur overfor meg og barna. Smerten og gråten har for mitt vedkommende vedvarende vært ufattelig uutholdelig, med gråten beliggende en millimeter under hud-overflaten eller rennende i strie strømmer. Bare i perioder har smerten og gråten under torturen vært lindret noe og gråten holdt seg noen millimeter mere bak hud-overflaten. For eksempel når Frøydis og Stauda har vært hjemme. Og det å utholde det hele har for mitt vedkommende vært nærsagt umulig, men nødvendig. Underveis har også veldig mange andre ofre for det samme terror-regimet gjort meg delaktig i tilsvarende og lignende og forskjellige og andre følelser, smerter, tanker, reaksjoner og konsekvenser. Forskrekkelsen og det nærsagt ufattelige i at andre mennesker, endog de som aller mest egentlig skulle hjelpe barna og familien, ikke minst representanter for det offentlige og forvaltningen, så som for eksempel endog dommere og politi, har gjort seg og gjør seg til ondskap og perversiteter og menneskelige monstre for uhyre grov kriminalitet har vært en av felles-nevnerne i alt dette. Og at det hele er så omfattende og bak kulissene hele samfunnet gjennom-trengende og lov og rett, menneskelighet, saklighet og anstendighet oppløsende!

   Det startet foråret 2006 med Iren K. Hebnes sitt angrep med trakassering og trusler og videre med hennes falske dokumentasjon og terror. Hun truet med og planla å ta ifra meg barna, deres far, og det har hun nu med sine med-spillere definitivt gjort, slik hun truet med og slik hun la en  plan for med falsk dokumentasjon. Hennes plan og hovedtyngden av hennes falske dokumentasjon fremgår av hennes Saksfremlegg for Fylkesnemnda i Rogaland datert 13.12. 2007 ( ekstern ). Det inneholder synsing, forvrengninger og trakassering og et knippe løgner hun gjentar om og om igjen i mere eller mindre variasjon i formen. Og hennes slag-plan og hensikt. Hvordan til-intetgjøre Rune L. Hansen, far til barna. Hun visste allerede da omtrentlig hvem hun hadde som sine med-spillere og hvem hun videre kunne forvente som sine med-spillere. Og altså hvordan. Både sitt nettverk, sin makt og sine metoder.
   Og det gikk i hovedsak helt som hun planla og forventet. Både politiet, fylkesnemnda og retten og flere tok på kriminelle vis hennes dokument, vilje og hensikt så som sannhet og rett og riktig. De hvitvasket det, med påplusset trakassering og urett, for å gjennomføre hensikten. Via å opprettholde og videreføre kidnappingen, fangeholdet og kneblingen av barna, pluss diverse kriminelle tilbehør. Hverken jeg eller de angjeldende barna ble tatt på alvor eller estimert. Heller ikke hovedtyngden av vitner, argumentasjon og beviser.
   Alt og det hele en grotesk kjetter-prosess fullstappet kontinuerlig med terror, trakassering, sverting, krenkelser, trusler, tortur, utplyndring, diskriminering og undertrykkelse. I regi av representanter for norske myndigheter og forvaltning. En intenst kontinuerlig pågående spissrot-gang det for offeret er omtrentlig eller helt umulig å forholde seg adekvat til uten at helse, livsverdier, hjemsted og alt annet ødelegges og går til grunne.
   En prosess hvor offeret samtidig trakasseres økonomisk, på kryss og tvers isoleres, stigmatiseres, utmattes og avkreftes. Og frateas livets rett. Alt og det hele tilsiktet til-intetgjørelse.
   Samtidig med en retts-prosess med basis i den kriminelle dokumentasjon datert 13.12. 2007 fra Iren K. Hebnes, med ville påstander, løgn, forvridninger og trakassering som automatisk og ukritisk videreføres og påplusses samme sort i ledd efter ledd, uten substans eller basis i sannhet eller fakta, uten kontradiksjon og uten reell bevisføring eller argumentasjon!
Med både påstander uten real-substans og uten adekvat relevans. Med langt på vei full forbigåelse og fortielse av beviser, argumentasjon og vitner. Kun med diskriminering, trakassering, manipulering og terror. Ikke grov uaktsomhet eller uforstand, men trakassering og terror. En retts-prosess fullstappet med også sideløpende kriminell galskap og iscenesettelser. Hvor både jeg og barna mishandles på det groveste.
   De har hærjet med oss og mishandlet oss, og de har fratatt meg mine barn og livets rett og de fratok mine barn deres far, deres integritet, hjemsted, skole, identitet, arv, livsverdier, etc. Jeg efterlyser fortsatt en klar og tydelig begrunnelse for det og beviser for begrunnelsen. Fordi jeg også vet at slikt noe ikke finnes og at påstander om at slikt noe finnes mildt sagt solid lar seg motbevise. Og jeg forventer og krever at dette skal skje i full åpenhet og offentlighet. Noen rettmessig begrunnelse finnes ganske enkelt ikke.
   Alt dette har jeg både lyd-opptak og grundig iøvrig dokumentasjon som beviser. Og flere tusen sider har jeg underveis i dette skrekkens mareritt måttet nedskrive og avskrive for å dokumentere, og samtidig forholde meg til tids-frister, prioriteringer, kidnappinger, fangehold, trusler, etc. Iøvrig, bare å holde orden på saks-dokumentasjonen som flommer inn over en og å holde den oppdatert har vært og er i seg selv et langt på vei umulig arbeide for et enkelt menneske.

   Noe slags liv og helse er det likevel og tross alt igjen i meg nu når jeg skriver dette, i slutten av desember 2010. Men isolert, gjort til en fange og slave, svertet, trakassert, forhånet, stigmatisert, frarøvet fremtid, frarøvet nær alt og ethvert, forslått og utplyndret inn til marg og ben og fratatt livets rett.

   Barna kan imidlertid nu heller enda ikke fatte og begripe at vi i Norge fullstendig har tapt og vi i henhold til norske myndigheter og deres egen mor aldri noensinne mere kommer til å ha kontakt med hverandre og at deres far er fradømt livets rett. Jo lengre tid som går og denne realiteten går opp for de, dess mere lamslått og forskrekket vil de komme til å bli. Mens de kriminelle triumferer hånlig og henviser til sin falske dokumentasjon og sin uhyre urett som rett, og skylder på andre. Og det er hva også samtlige rettsinstanser og dommere hittil har gjort i hele dette saks-komplekset. Og norske Straffelovens 1 måned-grense lot de som om ikke eksisterer i det heletatt, mildt sagt. Tapet av min og barnas integritet hadde de bare hån til overs for. Likeså vår intense og kontinuerlige kamp for lov og rett og livets rett. Osv. Hån, sverting og trakassering hele veien. Overfor uskyldige, fra kriminelle. Grovt kriminelle overfor med-mennesket, menneske-verdet og menneske-heten.

   
Hele terror-regimet og dets med-spillere har gjort og gjør alt og ethvert av kriminelle ugjerninger for ikke å ta hensyn til barna, for ikke å vise barna og deres integritet og identitet respekt og for å kneble og å indoktrinere barna.
   Og tilsvarende hva gjelder far og mor.

   Barnet brukes som påskudd for å true, ødelegge og utplyndre far eller / og mor. Og motsatt for å true, ødelegge og utplyndre barnet.
   Med definisjoner på barnets beste som i realiteten innebærer barnets verste. Både barnets, foreldrenes, familiens og samfunnets verste. Og motsatt lov og rett.

---
   Det er ikke bare en Iren K. Hebnes. De er mange og det er smittsomt og det sprer seg enda vilt, bak kulissene!
   Og så absolutt ikke bare fra henne. Det er nu i en enorm overflod av den kriminelle galskapen i Norge, til langt inn i det perverse.
   Og barn, foreldre og mennesker mere og mere redusert til gjenstander, verdiløse, for bruk og kast.
   I og for et terror-regime, bak kulissene, propagandaen og falsk dokumentasjon, med kriminell manipulasjon med mennesker og under-ordnede lover og regler.

   Og samtidig med at olje-pengene flommer inn i stats-forvaltningen i Norge forkrøples, ødelegges og forsvinner mye av velferds-godene og rettferdigheten og med-menneskeligheten med hensyn til velferd i Norge. Blir borte i skjev-fordeling og korrupsjon. Mange mennesker forurettes, undertrykkes og manipuleres også sånn sett.
---
---
   Det er iøvrig gledeligvis tidvis forskjellige mennesker som tar kontakt med meg og gir meg informasjon og opplysninger om Iren K. Hebnes og hennes med-spillere, hvilket jeg er glad og takknemlig for, på vegne av oss alle.
---
   Det at kriminelle forsvarer og beskytter hverandre er en ting, som ikke er bra. Heller ikke er det bra at andre gjør seg delaktige og medskyldige ved å forsvare og beskytte kriminelle, og sånn sett også selv blir kriminelle.
   Og det er iøvrig iallfall en ting som er bra med kriminelle, bortsett fra forkledningen, om så kan sies, og det er at de svikter også hverandre når forholdene ligger til rette for det.
   Og ikke bare mange av ofrene har meget å fortelle, men også mange av de kriminelle. Å skille hvem som er hva er iøvrig ikke alltid likså lett. De kriminelle forsøker gjerne på så forskjellige vis å fremstå som uskyldige og ikke-kriminelle.
   Forholdene må tilrettelegges godt så både ofrene og de kriminelle og enhver enkelt og lettvint både kan og våger og ønsker å fortelle, for allmennheten, lov og rett. Dithen må vi komme nu snart. Hvilket er veldig veldig viktig.
---
---

   Tortur-paragrafen i norske 
Straffelovens 11. kapittel, § 110-126, om "Forbrydelser i den offentlige Tjeneste" - 
   
Norske straffelovens § 117a:

   "§ 117a. Den som begår tortur, straffes med fengsel i inntil 15 år. Ved grov og alvorlig tortur med døden til følge, kan fengsel inntil 21 år anvendes. Medvirkning straffes på samme måte. / Med tortur menes at en offentlig tjenestemann påfører en annen person skade eller alvorlig fysisk eller psykisk smerte, /  a)    med forsett om å oppnå opplysninger eller en tilståelse, /  b)    med forsett om å avstraffe, true, eller tvinge noen, eller /  c)    på grunn av personens trosbekjennelse, rase, hudfarge, kjønn, homofil legning, leveform eller orientering eller nasjonale eller etniske opprinnelse. / 
   Med offentlig tjenestemann menes i denne bestemmelsen enhver som /  a)    utøver offentlig myndighet på vegne av stat eller kommune, eller /  b)    utfører tjeneste eller arbeid som stat eller kommune i medhold av lov eller forskrift skal oppnevne noen for å utføre eller helt eller delvis skal betale for. 
   Det regnes også som tortur at handlinger som nevnt i annet ledd, begås av en person som handler etter oppfordring eller med uttrykkelig eller underforstått samtykke fra en offentlig tjenestemann. / Tilføyd ved lov 25 juni 2004 nr. 52."

---

   Og følgende sier Menneskerettslovens Vedlegg 2, EMK, Art 3:
   "Forbud mot tortur. / Ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff."

   Menneskerettslovens Vedlegg 6, Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter med protokoller / Internasjonal konvensjon om sivile og politiske rettigheter, Art 7 sier omtrent det samme også:
   "Ingen må utsettes for tortur eller for grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. I særdeleshet må ingen, uten sitt frie samtykke, utsettes for medisinske eller vitenskapelige eksperimenter."

   Og Menneskerettslovens Vedlegg 8, Barnekonvensjonen, Art 39 sier følgende: 
   "Partene skal treffe alle egnede tiltak for å fremme fysisk og psykisk rehabilitering og sosial reintegrering av et barn som har vært utsatt for: enhver form for vanskjøtsel, utnytting eller misbruk; tortur eller enhver annen form for grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff; eller væpnede konflikter. Slik rehabilitering og reintegrering skal finne sted i et miljø som fremmer barnets helse, selvrespekt og verdighet."

   Alt hva angår terror, trakassering og tortur pågått og pågående i Norge meget viktig for Norge nu i tiden fremover å rette opp i.
   Ikke minst med hensyn til gjenopprettelse og erstatning, og straffe-ansvar.

---
---

   Om falsk dokumentasjon /

   Rune L. Hansen, 30.12. 2010:

   Dette handler blandt annet særlig i all enkelhet om norske Straffelovens § 120:

*
   Rune L. Hansen Straffelovens § 120:
   "Har en offentlig Tjenestemand i nogen Tjenesten vedkommende Protokol anført Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, eller har han ved Udfærdigelsen af Protokoludskrift, Telegram eller Telefonmeddelelse eller ved Stempling, Merkning eller anden tjenstlig Erklæring, der er afgiven for at tjene som Bevis, anført eller bevidnet Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, straffes han med Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt han har handlet i Hensigt at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen."

   Rune L. Hansen:
   Blir denne viktige Straffelovens bestemmelse håndhevet i Norge?

   Rikke Ekeberg:
   Det er en § som ikke brukes nå allefall. Hadde i så fall skaffet mange nye ledige stillinger og behov for nye fengselsplasser :P

   Vigdis Anita Lian:
   Det kan jeg skrive under på at IKKE brukes.. Dæggern, skulle vist om den før.. :o

   Vidar Nedberge Hansen:
   § 120 - hvilket år?

   Vidar Nedberge Hansen:
   Har finnin!

   Vidar Nedberge Hansen:
   Side 59 i grunnloven - 97.Straffeloven av 1902

   Rune L. Hansen:
   Og har denne Straffelovens bestemmelse noen betydning og berettigelse for oss?

   Johanne Almli:
   Noen burde vel tørke støvet av den da, eller erstatte den med noe som som er enda bedre??

   Rikke Ekeberg:
   Det er utrolig hvor mange lov§er man finner som ikke benyttes.

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke vanskelig å finne den, det er den helt alminnelige og på alle måter gjeldende norske Straffeloven. Hvilket som helst år. Enhver dommer og advokat kjenner til lov-bestemmelsen og vet den er gjeldende lov og rett. Det er absolutt ingenting som helst spesielt med den.

   Rune L. Hansen:
   Den kunne vel neppe ha vært bedre, lov-bestemmelsen?

   Rune L. Hansen:
   Den er en helt sentral lov-paragraf i Straffelovens 11. kapittel, § 110-126, om "Forbrydelser i den offentlige Tjeneste".

   Lars-Toralf Utnes Storstrand:
   Da har jeg lært noe nytt i dag. Dette betyr jo at hele regjeringen burde vært avsatt umiddelbart, og de fleste andre politiske tilsatte også... og GÅtt LIKE I FENGSEL...

   Rune L. Hansen:
   Ja. Sant nok. Og enda mange flere til.

   Jarle Hildor Eliassen:
   Ja det høres sonn ut. SEND HELE GJENGEN I FENGSEL. Ferdig. DET HAR VEL bltt en ny JORD og en ny HIMMEL da ....

   Vidar Nedberge Hansen:
   Jeg har et venneparr som er advokater, men de får jeg ikke fatt før etter nyttår. Men det er vel for seint.

   Rune L. Hansen:
   For sent for hva da, Vidar?

   
---
---
   Kai Rudi Schantz, 2010:
   Mange som blander dette og ha rett til sine egne meninger til å tro de har rett til egne fakta.. Fakta er den bakenforliggende kunnskap og viten som man så kan mene noe om, ikke omvendt...
---
---
   Islam står ikke "bare for hat og ren dævelskap i mot sine med-mennesker verden rundt". Det gjør ikke kristendommen heller. Det er dumme, naive, forvirrede, hyklere og kriminelle som kan få det til å se slik ut og å virke sånn. Men det er ikke slik. Ordet som vårt sverd, altså dialog og argumentasjon, er også for kjernen og det edle i islam det rette.
   Legger vi for lite eller dårlig eller forhastede slutninger i vår bønn og i ordene blir det utilstrekkelig for erkjennelse og handling i pakt med Guds vilje.
---
---

   Ravsat Menchikova, 30.12. 2010:

   Nå er jeg igjen syk, kunne ikke pakke ut vesken min eller lage mat. Tidligere to ganger på legevakten i løpet av desember måned 2010, jeg å bli sendt hjem med seriøse helse problem, jeg ba dem om innleggelse til undersøkelse, jeg bli ikke hørt. Når jeg har ringt tidligere til nød telefon 113, jeg gråt på grunn av smerten, så bli jeg kalt hysterisk og nektet ambulanse.
   Fastlege er også sykemeldt, kan ikke kontakte han. Vikar lege finnes ikke. I morgen, hvis jeg klarer, ringer jeg til media, hvis de bedøvede Jens media kommer å reagere, som jeg egentlig tror ikke av min tidligere erfaring med media i forbindelse med andre saker.
For en hallevette. Vi lever verdens rikeste land, dette har jeg ikke opplevd i tidligere Sovjetiske Russland. Folkens, hvis dere ikke reagerer på det som foregår i samfunnet i dag, dere kommer å møte samme situasjon. Dette er verdens verste diktatur form.

*

   Ravsat Menchikova:
   I politikken og alle andre sektorer sitter frimureri de tråkker på folk, som de vil. Grusomt.

   Ravsat Menchikova:
   Vi kysser ræva for kriminelle diktatur, så lenge vi aksepterer dette. Våkne folkens i morgen det kan bli din tur til legevakt.

   Vidar Nedberge Hansen:
   Jeg er i samme situasjon.

   
---
---
   Åse M. Ekhom, 30.12. 2010:
   Har i blant sett på TV- programmet "unge mødre DK", og blir overrasket over hvor mange av den som blir forfulgt av barnevernet. Jeg var selv omtrent akkurat 19 år da min sønn ble født, og mange av mine venninner jevnaldrende. Den gang ble ingen forfulgt, og helsesøster kun var på ett obligatorisk hjemmebesøk. Hva har forandret seg ....
---
---

   Jeg har skrevet daglig i nærsagt hele mitt liv, men jeg aldri skrevet noe for ære, berømmelse eller penger. Jeg har skrevet for nødvendigheten av erkjennelse, uskyld, sannhet og saklighet. Og også ikke minst om hva jeg har opplevd og erfart. Derfor har jeg måttet trenge gjennom barriærene av overfladiskhet, babbel, propaganda og bortforklaringer, ned til også de nærsagt tabu-belagte saklige ord og begreper, om enn negativt ladede. Negativt ladede fordi de handler om forbrytelser og forhold som de og det overfladiske, egoistiske og kriminelle ikke ønsker skal bli brukt.
   Dette, denne nødvendige måte å skrive på, har på flere sett og vis medført at jeg i og med endel av mine skriverier blir forbundet med og baksnakket for negativitet.
   Synliggjøringen og bevisstgjøringen via særlig Internettet i forhold til de uhyre kriminelle forhold pågående i Norge har underveis mere og mere gjort slike angjeldende negativt ladede ord og begreper lett-forståelige og alminnelige. Og det er jeg og flere og flere glad for.
   Det er en viktig nødvendighet.

---
---

   Kjennelsen fra Haugaland tingrett datert 08.12. 2010 ( ekstern ) er jeg enda i ferd med å inntaste til alminnelig redigerbart digitalt format.
   I samme konvolutten som ankom fra min advokat 15.12. 2010 var fra Haugaland tingrett også datert 08.12. 2010 et brev om at jeg nektes fri sakførsel ( ekstern ). Hvor dommeren endog presterer å si at det offentlige "har brukt betydelige ressurser for å få saken forsvarlig belyst". Når sannheten er at jeg har gjort det, mens det offentlige han sikter til iherdig har gjort alt det motsatte.

---

   Farmor fortalte meg pr. telefon at hun via Frøydis hadde fått snakke noen ord med Mariel Rose på 9-års-dagen til Mariel 21.12. 2010. Og også noen ord med Frøydis, som fortalte at hun nu hadde fått pengene sine fra NAV som NAV i flere måneder ikke har gitt henne for jobben "barneverntjenesten" i Haugesund har bestemt hun skal ha i en systue i Haugesund til hun blir 18 år. Nu har Frøydis altså fått pengene. Trude har lånt henne penger i mellomtiden. Og Idun har fått alle pengene for salget av Tarzan, hesten, men har enda ikke latt høre fra seg eller betalt telefon-regningen sin på mere enn fire tusen kroner, som står i mitt navn. Idun har hatt lite penger og har også fått lånt fra Trude.
   Mariel virket taus og noe lamslått, fortalte farmor. Antagligvis fordi hun nu husker farmor vagt og er lamslått både over det og alt det øvrige og enda ikke ser pappa eller vet hva som foregår.
   Trist for farmor. Trist for farmor, mens mormor triumferer. Og til og med morfar mere og mere høres triumferende ut i det fjerne.
   Og nu fortalte farmor meg forleden dag at hun hadde sendt en konvolutt med et julekort i til Trude i Skoglandsveien til juleaften, og utenpå konvolutten hadde skrevet følgende: "Til / Mine 10 barnebarn / som er kidnappet. Adr. / Trude Skjærvik Hansen / Skoglandsveien 108, / 5514 Haugesund." Og på julekortet i konvolutten hadde hun skrevet følgende: "Håper dere barna har en god jul når dere slipper å tenke på deres far. For har dere noen far da? Håper samvittigheten til dere voksne og Barnevernet er god, men dere blir vel voksne, en gang dere også som er barn no. / Hilsen en Farmor som skal prøve å glemme dere."

---

   Frøydis og Stauda fortalte meg at Trude mens hun var på Krisesenteret i Haugesund i november 2010 hadde vært i et eller to møter med Buf-etat som kom dithen, en dame derfra. Og at Stauda hadde vært med og mislikte det fordi hun både på grunn av Trude og damen de snakket med ikke fikk snakke eller fortelle noe.

---

   Hele terror-regimet og dets med-spillere har gjort og gjør alt og ethvert av kriminelle ugjerninger for ikke å ta hensyn til barna, for ikke å vise barna og deres integritet og identitet respekt og for å kneble og å indoktrinere barna.

---
*****

--31--
-- Dagboks-notater, fredag 31. desember - nyttårs-aften - 2010, Vinberget:

   Omtrent 4 minus-grader Celsius her ute i natt og null grader og tåkedis klokken 10.30 i dag og videre utover dagen og kvelden.
---
   Hus-telefonen, mobil-telefon og Internett ble helt stengt for utgående kontakt her i går, på grunn av manglende betalt regning sier en stemme-automat i telefonen. Dermed er jeg nu enda mere isolert. Det blir vanskelig å få betalt også andre regninger, så som strøm-regningen og jeg risikerer å bli uten strøm også. Jeg bruker til vanlig å betale våre regninger pr. telefon, telegiro, omtrent den 20. i hver måned. Nu denne gangen ble det for travelt på grunn av for mye annet kontor-arbeide å ta hensyn til og derav helse-messig slitasje. Slikt skjer aldri til vanlig, men alt og det hele i dette saks-komplekset er en veldig belastende og ødeleggende spissrot-gang. Og alt nu enda mere bare konstant kontor-arbeide, saks-dokumentasjon. Denne saks-dokumentasjon nødvendig og viktig både for meg og min familie, hele Norge og resten av verden.
   Heldigvis nu i dag telefonerte Geir meg og jeg fikk ham til å telefonere for å gi farmor og Trygve Einar beskjed, for at de kanskje kan hjelpe på noe vis. Geir inviterte til nyttårs-feiring, men jeg takket nei. 
Politiets hus-inkvisisjon og DNA-innhenting fra min kropp juleaften gjør meg også mindre lysten på å forflytte meg. Ikke at jeg er paranoid, men jeg vet og har i stort omfang erfart hva de egentlig driver med.
---
   Rune L. Hansen, 23.08. 2010 - dbn:
   Det er en kjent sak at vi som er foreldre naturlig setter barnas liv og beste høyt, til og med høyere enn vårt eget liv, særlig når det gjelder våre egne barn. Mange som enda ikke er foreldre kan ha vanskelig for å forstå dette. Men når eller hvis fremmede mennesker eller et maskineri forsøker å gjøre det i steden for oss, da går det galt.
   Det går galt og er urett. Det er blandt annet den urett som heter diskriminering og mangel på likeverd.
   I vid og flerfoldig betydning.
   En stat som medvirker til en slik urett er og blir et terror-regime.
   Later som den er omorgsfull, men er det motsatte.
   Hovmod og undertrykkelse av verste sort.
   Livsfarlig.
---
   Europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) og resten av Menneskerettsloven ( ekstern ) står egentlig meget godt forankret i Norge. Både norske Grunnlovens § 110c og Menneskerettslovens § 3 er og skal være en solid bekreftelse på dette.
   
Grunnlovens med sin § 110c har lov-bestemt følgende:  "Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne."
   Og § 3 i Menneskerettsloven har lovbestemt at Menneskerettsloven "skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning".

   Det forhold at forbrytelser mot Menneskerettslovens bestemmelser likevel ikke er uvanlig i Norge har fortrinnsvis sin årsak i at kriminelle hærjer i den offentlige forvaltning, og som deres med-spillere. Som ikke bare forbryter seg mot Menneskerettslovens bestemmelser, men også grovt mot flere av norske Straffelovens og norske Grunnlovens bestemmelser. Dette er kriminelle som ved å overskride sin makt og myndighet infiltrerer både departementene, rettsvesenet, politiet, påtale-myndigheten med mere. Og mange av de, så som nøkkel-personer og med-skyldige, støtter hverandres kriminelle virksomhet. Også på kriminelle vis for å hindre at de blir avslørt eller straffe-forfulgt.
   På grunn av dette utgjør disse kriminelle et mektig nettverk og terror-regime i Norge, skjult bak kulissene og grotesk manipulering med falsk dokumentasjon og mennesker.
---
   Et terror-regime, med en overflod av kriminell galskap, til langt inn i det perverse.
   Jeg rakk og klarte alt dette og hva det kostet til tross å avsløre, dokumentere og bevise det hele grundig.
   Jeg var i det heletatt det perfekte offer for å få gjort dette arbeidet.
   Jeg og mine barn og min familie kunne imidlertid uansett ikke ha kommet bedre fra det når både Balder og Trude sviktet og gikk inn for det fulle svik.
   Enhver skjønner det efter hvert nu. Best og nødvendig fortest mulig og det haster enda!
   Prosessene med gjenopprettelse og erstatning må nu innledes. Deriblandt straffe-ansvar samtidig med terror-regimets fall.
---
   Dokumentasjon, åpenhet og 100% uskyld har hele veien vært og er min måte å forholde meg til alt dette på.
---
   Kjærlighet gjennomskue og foredle oss!!!
---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. ---- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq