-- 20100622-Til-Haugaland-tingrett-ang-Besoksforbud.html        --- BREVENE ( ekstern ) ---  Besoksforbud-mv-index.html ( intern ) ---  

RLH: Avsendt med vedleggene pr. e-post til Haugaland tingrett 22.06. 2010.     


Til:
Haugaland tingrett, e-post:
haugaland.tingrett@domstol.no
med kopi til
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, Påtaleenheten, e-post:
post.haugalandogsunnhordland@politiet.no
 
Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland, 5568 Vikebygd,
e-post:
hunwww@online.no  


Dato: tirsdag 22. juni 2010.    
                     

Skriv angående rettsmøte om besøksforbud -
den offentlige påtalemyndighet mot Rune Leander Hansen
 - angående beslutning om såkalt Besøksforbud m.v.


   Jeg henviser til skriv datert 11.06. 2010 fra Haugaland tingrett, deres referanse
10-093120ENE-HAUG, med innkalling til rettsmøte om besøksforbud - den offentlige påtalemyndighet mot Rune Leander Hansen ( ekstern ).


   Det er lett for meg å forstå at og hvorfor Trude Monica Hansen begjærer såkalt Besøksforbud m.v. overfor meg, og at Haugaland og Sunnhordland politidistrikt er henne behjelpelig med dette og slikt. Det har hun om og om igjen begjært siden hun kidnappet våre barn 03.04. 2008, og Haugaland og Sunnhordland politidistrikt avdeling Vindafjord lensmannskontor med der politioverbetjent Arild Austrheim i spissen har, i samarbeide med Iren K. Hebnes i den kommunale barnevern-tjenesten der, både aktivt og passivt på så forskjellige vis hjulpet henne med kidnappingen og fangeholdet av barna.

   Dette har de gjort blandt annet for å forsterke kidnappingen og fangeholdet av barna og for å trakassere og sverte meg.

   Alt dette inngår i et større saks-kompleks hvor i alt og ett jeg har forholdt meg tålmodig og sindig. De innspill jeg har gjort i saks-komplekset har i alt og ett vært i henhold til lov og rett og på forskriftsmessige måter overfor representanter for norske myndigheter. At dette enda ikke har ført frem kan ikke jeg klandres for.
   Jeg er dog klar over at Trude og de som har hjulpet henne har forsøkt å fremstille det annerledes. Hvilket blandt annet resulterte i at jeg ble fengslet 21.10. 2008 og dømt for noe jeg ikke har gjort. Mens dommeren uriktig sa at det ikke foreligger noen bevis og at bare Trude og jeg kan vite eller vet hva som egentlig skjedde.

   Jeg har ved ingen som helst anledning underveis i dette saks-komplekset eller efter at Trude 03.04. 2008 kidnappet barna oppsøkt Trude mot hennes vilje. Siste gang jeg så eller snakket med Trude var 21.10. 2008 bortsett fra i de retssakene som har vært. De fem yngste av mine barn har jeg heller ikke sett eller hatt kontakt med siden da, bortsett fra at Idun kom her med Alfredo og Urda på Alfredo sin 10-årsdag 17.08. 2009, hvilket det står om i mine Dagboks-notater for da ( ekstern ). De ble her hjemme til dagen efter.
   Det har på ingen som helst måte vært noen forsøk på oppsøk eller urett fra min side siden barna ble kidnappet for nu mere enn to år siden. Altså bortsett fra at Trude påstår noe annet med hensyn til da jeg, Frøydis og Stauda kom hjem til henne på helt vanlig vis for to års tid siden lørdag 27.09. 2008, hvilket det også står om i mine Dagboks-notater for angjeldende tidsrom ( ekstern ). Trude ble da tvunget og truet av barnevern-tjenesten i Haugesund og sin advokat Trond Hjelde til å si at jeg truet henne, at hvis hun ikke sa det så ble våre barn tatt til fosterhjem eller barnehjem. Arild Austrheim ved lensmannskontoret i Vindafjord hjalp henne så det skulle se ut som at jeg hadde truet henne. Dette er det nu snart to år siden.

   
Jeg har som sagt ved ingen som helst anledning underveis i dette saks-komplekset eller efter at Trude 03.04. 2008 kidnappet barna oppsøkt Trude mot hennes vilje. Hva som egentlig skjedde i tidsrommet omkring 27.09. 2008 fremgår av mine Dagboks-notater og lyd-opptak ( ekstern ) og kunne både Frøydis, Stauda og Idun og flere til fortelle om og bevitne. Det fikk de ikke mulighet til.

   Det har ingen forhold skjedd som skulle tilsi eller berettige et såkalt Besøksforbud. Et såkalt Besøksforbud som bare de som foruretter vår familie ser seg tjent med. Og det har de nu gjort fryktelig lenge. Så lenge at barna nu snart ikke mere er mine barn.

   I henhold til den rettskraftige dommen datert 08.05. 2009 fra Haugaland tingrett ( ekstern ) skal en samværs-ordning praktiseres, som går ut på at barna skal være hjemme, altså hos meg, 6 timer hver tredje lørdag. Ethvert forsøk på å få dette eller i det heletatt samvær eller kontakt i orden har konsekvent vært sabotert og trenert av Trude. Fordi hensikten utvetydig hele veien har vært å til-intetgjøre barnas far, identitet og integritet.
   Et såkalt Besøksforbud legger til rette for videre urett og må også sees på bakgrunn av dette. Det blandt annet utsender et bilde til retten og omgivelsene om at jeg er farlig. Ikke minst til stor krenkelse og urett for barna.
   Og den samværsordning som skal praktiseres blir også på slike vis forsøkt vanskeliggjort.

   Et slikt såkalt Besøksforbud m.v. har hva angjelder så meget og i det heletatt svært så mange dårlige virkninger og konsekvenser, både for meg og barna.

   Begjæringene og beslutningene om såkalt Besøksforbud har blitt gjort av Trude og Arild Austrheim ved lensmannskontoret i Vindafjord. Hvorfor har jeg sagt noen ord om.
   Jeg skal her for ordens skyld også si noen ord om hvordan, mht. det formelle angående det angjeldende nu.
   Første gang jeg hørte rykter om at et fornyet såkalt Besøksforbud var blitt begjært og besluttet var da
Trude og hennes advokat Trond Hjelde i lagmannsretten i midten av mars 2010 skrøt triumferende av at Besøksforbudet var fornyet med et år. Jeg trodde de løy, som med alt annet, for å gjøre inntrykk på retten. Hvis de snakket sant så skulle vel jeg være den første som fikk vite om det eller å få det forkynt. Slikt noe var jeg hverken blitt forkynt eller orientert om. Og hva skulle vel berettigelsen for slikt noe være? Og det altså også nu? Jeg efterspurte derefter flere ganger overfor politiet hvorvidt det var gjort en slik fornyet beslutning om Besøksforbud uten at de kunne finne frem til slikt noe. Men da jeg igjen 12.05. 2010 henvendte meg til lensmannskontoret i Vindafjord, fikk jeg vite at Arild Austrheim der hadde en slik beslutning datert 04.03. 2010 borthjemt i skuffen sin. Jeg spurte om hvorfor jeg ikke var blitt orientert om dette og hvorfor ikke forkynt slikt noe. Derefter, samme dag, kom lensmann Gjærde hjem til meg og forkynte beslutningen. Altså mere enn to måneder efter dens datering. Jeg gav samtidig beskjed om at jeg vil ha beslutningen behandlet av retten, hvilket lensmann Gjærde senere sa til meg at var innlevert forskriftsmessig fra hans side og undret på om jeg enda ikke hadde fått noen reaksjon, samtidig som han oversendte en purring til påtale-myndigheten om dette. Først 12.06. 2010 kom en reaksjon til meg, i form av tilsendt pr. posten stevning og dokumentasjon fra Haugaland tingrett ( ekstern ). Alt dette er også omtalt i mine Dagboks-notater ( ekstern ).

   Er det den minste som helst fare for at jeg skal begå en straffbar handling overfor Trude så må dette være dokumentert.

   Jeg vil også ha sagt at jeg finner det betenkelig at Haugaland tingrett hindrer meg muligheten av å kunne ha advokat representerende meg i rettsbehandlingen.

   For ytterligere å utdype disse forhold vedlegger jeg her som vedlegg min mest konkrete dokumentasjon angående hva som angår såkalt Besøksforbud i saks-komplekset. Foruten dette skriv og en index følgende dokumentasjon som jeg fremfører for retten og forbeholder meg retten til også å kunne lese fra i rettsbehandlingen:
 
-- 20090306-Beslutning-Besoksforbud-m-v.html ( intern ) -
-- 20090427-anke-erkl-bes-forbud-rlh.html  ( intern ) -
-- 20100304-Beslutning-om-Besoksforbud.html  ( intern ) -
-- 20100507-Ang-besoksforbud-fra-RLH.html  ( intern ) -
-- 20100518-til-politiet-ang-besoksforbud-fra-RLH.html  ( intern ) -
-- 20100525-Mere-ang-besoksforbud-fra-RLH.html  ( intern ) -
-- 20100603-Enda-mere-ang-besoksforbud-fra-RLH.html ( intern ) -
-- 20100604-Paategningsark-Besoksforbud-m-v.html
( intern ) -
-- 20100607-Enda-mere-nr-2-ang-besoksforbud-fra-RLH.html  ( intern ) -
-- 20100611-postforkynning-m-m-kvittering.html
( intern ) -
-- 20100611-Stevning-Innkalling-fra-Haugaland-tingrett.html ( intern ) -
-- 20100614-Enda-mere-nr-3-ang-besoksforbud-fra-RLH.html  ( intern ) -
--
20100616-Enda-mere-nr-4-ang-besoksforbud-fra-RLH.html  ( intern ) -


Med hilsen fra

Rune L. Hansen

 
---