-- NAV-kronologi-utdrag-RLH-dbn.html    --- BREVENE ( ekstern ) - NAV-brevene-index.html ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) --- 


UFERDIG, rlh pr. 03.02. 2011 /

RLH: Diverse NAV-kontakt omtalt i mine Dagboks-notater fra og med februar 2010 og fremover, kronologisk:

-- 20100209-til-NAV-lokalt-fra-RLH.html ( intern ) --- nb
22.02. 2010
04.03. 2010
09.03. 2010
15.03. 2010
17.03. 2010
19.03. 2010
22.03. 2010
24.03. 2010
28.03. 2010  
29.03. 2010
04.04. 2010 --- nb
06.04. 2010
07.04. 2010
08.04. 2010
09.04. 2010
10.04. 2010
12.04. 2010
15.04. 2010
17.04. 2010
20.04. 2010
22.04. 2010
03.05. 2010
19.05. 2010
21.05. 2010 --- nb
02.06. 2010
04.06. 2010
08.06. 2010
11.06. 2010
14.06. 2010
15.06. 2010
22.06. 2010
23.06. 2010
25.06. 2010
29.06. 2010
30.06. 2010
02.07. 2010
03.07. 2010
06.07. 2010
04.08. 2010
05.08. 2010
06.08. 2010


20100222--- --- --- Utdrag fra mine Dagboksnotater for 22.02. 2010:
---
   Har Barnevern-tjenesten i Haugesund meldt til Posten at Frøydis og Stauda har flyttet? Det skal ikke forundre meg!
   Det kom ifra Rogaland Statsadvokatembeder til både meg og Idun med posten innkalling til rettssaken 9., 10. og 11. mars 2010 i Gulating lagmannsrett i Stavanger ( ekstern ). Ingen til Frøydis, hvilket antagligvis er et sikkert tegn på at Barnevern-tjenesten forsøker å fremstille sin kidnapping og fangeholdet av Frøydis og Stauda som "flytting"! Et av flere ledd i deres erfarte oppskrift og taktikk.
   De var snare med å melde "flytting" til NAV også, ved å sende de blandt annet en kopi av sitt kriminelle vedtak datert 14.01. 2010 ( ekstern ), for også å tilrane seg barnetrygden. Jeg varslet NAV om forholdet ( ekstern ).

   De regner vedtakene sine som "uangripelige", - fordi de bare besørger nye tillaget efter sine behov, hvor de i grenseløs frekkhet får skrevet absolutt hva de vil - fullstendig uhemmet av fakta og sannhet, lov og rett.
   Og hjul-navet NAV gjør seg altså stort sett delaktige i det, gjennom nøkkel-personer så som sin mobile saks-behandler Thea Birkeland - og Terje Langåker (NAV Forvaltning Karmøy), med flere.
   Stakkars alminnelige ansatte i NAV, hva kan vel de stille opp imot det? (Annet enn risikere karriæren og jobben!)
---


20100304--- --- --- Utdrag fra mine Dagboksnotater for 04.03. 2010:

   Jeg telefonerte i formiddag Rogaland Statsadvokatembeter (tlf. 51 59 91 60) og fortalte jeg er innstevnet av de som tiltalt i straffesak til å møte i Gulating lagmannsrett i Stavanger, Stavanger tinghus (i Bergelandsgt. 10, 3. etg.) tirsdag 9., onsdag 10. og torsdag 11. mars 2010, altså om noen få dager. Sa at jeg hverken har penger til reisen eller oppholdet, og må få ordnet opp i dette så jeg jo må få til å ankomme.
   Det må jeg snakke med Gulating lagmannsrett i Stavanger om, det er de som ordner med den siden av saken, ble jeg fortalt.
   Jeg telefonerte straks derefter Gulating lagmannsrett i Stavanger og sa hvordan det er også til de. De var der hjelpsomme og foreslo hvordan vi kan gjøre det, hvilket jeg efterpå vurderer. Først har jeg nu telefonert NAV Sosial-tjenesten Vindafjord, som skal telefonere meg tilbake efterpå i dag.
   Jeg skal i løpet av dagen telefonere Gulating lagmannsrett i Stavanger igjen. De kan om jeg ønsker det bestille og betale hotell-plass for meg i nærheten av rettslokalet, slik de bruker for eksempel også for dommere.
---
   Nu litt efterpå har jeg snakket med
NAV Sosial-tjenesten Vindafjord, samt enda en gang med Gulating lagmannsrett i Stavanger.
   NAV Sosial-tjenesten Vindafjord skal betale reisen og skal se nærmere på situasjonen iøvrig videre og vil gi mere tilbake-melding i så måte.
   Dermed telefonerte jeg og gav
Gulating lagmannsrett i Stavanger klar-signal til å bestille hotell-plass for meg, samt også for Idun, som jo også er innstevnet, hun som vitne. Idun og jeg kjører sammen dithen mandag 08. mars 2010.
   (Et problem Idun først i løpet av dagen i dag skal forsøke å ordne opp i er hesten, Tarzan, hvem som imens skal passe og stelle ham.)

   Jeg fikk nu ifra Gulating lagmannsrett oppgitt at rettssaken ikke blir avholdt i Stavanger tinghus, men er flyttet til deres avdeling i Folkets Hus, Løkkeveien 22, 1. etasje. (Saks-nr. 09-023220, Gulating lagmannsrett.)
---
   Den under trakassering stående månedlige trygde-utbetaling jeg 20.02. 2010 fikk ifra NAV, er allerede oppbrukt. Et sparsommelig budsjett hvor jeg har detaljert kronologisk oversikt over hva hver krone er brukt til, med kvitteringer.
   Jeg viderefører en slik detaljert økonomisk oversikt, med kvitteringer og opplysninger iøvrig.
---
   Ankom med posten i dag et brev fra NAV datert 02.03. 2010 ( ekstern ), angående barnetrygden.

   Når den såkalte Barnevern-tjenesten ønsker noe skjer dens vilje fort og fast.
   Når en i forhold til den klager eller protesterer skjer i realiteten ingenting, evt. bare tilsynelatende noe.
---20100309--- --- --- Utdrag fra mine Dagboksnotater for 09.03. 2010:


   Saksbehandler Heidi Hansine Vindsnes ifra NAV Vindafjord Sosial-tjenesten telefonerte først nu i dag, klokken 8. (Jeg forsøkte å nå frem til NAV Vindafjord Sosial-tjenesten i går uten helt å nå frem. Jeg hadde jo enda ikke hørt mere fra de. Det har antaglig vært travelt der.) Hun sa at de betaler reisen tur-retur med tilsammen omtrent 500,- kroner. Angående penger til livsopphold frem til 20. mars telefonerer hun en tekst-melding senere på dagen, sa hun.
   Idun la ut betalingen for ferjen i går, omkring 150,- kr. for bilen og meg, og 35,- for Idun som passasjer.
---
   Denne rettssaken begynner altså her i Stavanger i dag, i Gulating lagmannsrett sin avdeling i Folkets Hus klokken 09.30.
   Vi har funnet ut hvor det skal være hen. Rett ovenfor hotellet i en gate der. Det står både Folkets Hus og Folketeateret med store svarte bokstaver på huset.
---
   Parkerte i går på hotellets parkeringsplass og kjøpte parkerings-billett, gikk for å sjekke inn, gikk derefter for å hente bagasjen i bilen og hadde da fått parkerings-bot kr. 710,- kroner! Den ene i resepsjonen på hotellet skulle fosøke å ta seg av det.
   Kjøpte i går kveld parkerings-billett for 300,- kr. til torsdag klokken 20.20 omtrent, med Idun sitt bank-kort.
   God utsikt her ifra hotell-rommets vinduer.
---

 

20100315--- --- --- Utdrag fra mine Dagboksnotater for 15.03. 2010:  

   Jeg telefonerte i dag formiddag igjen Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt (tlf. 52 86 80 00), for å efterspørre reaksjon på min politi-anmeldelse fra 02.02. 2010 ( ekstern ). Efter endel om og men fikk jeg beskjed om at rette vedkommende der er Ellen Rink eller Tor Arne Reitan, ved avd. Øko i Haugesund. Jeg nådde frem til og snakket med Ellen Rink, som sa at saken er til Tor Arne Reitan og at det er ham jeg må snakke med, men at han er i et møte og når jeg derfor ikke frem til før efter klokken 10.30 i dag. Jeg fikk telefon-nummeret til Tor Arne Reitan sitt kontor direkte, tlf. 52 86 81 25, og ble altså bedt om å telefonere dit efter klokken 10.30.
---
   Jeg telefonerte og nådde frem til Tor Arne Reitan efter klokken 10.30. Han har to saker til behandling angjeldende saks-komplekset og meg, den ene Trygve Einar Gjerde sin politi-anmeldelde av Peer Cato Sjursson i Barnevern-tjenesten i Haugesund datert 17.02. 2010 ( ekstern ). Den andre er hva som vedrører rettssaken i Stavanger i forrige uke.
   Min politi-anmeldelse 02.02. 2010 trodde han antagligvis befant seg hos efterforsker Torbjørn Nervik, som jeg ble foreslått å telefonere, 52 86 80 05 for å høre om sakens status.
   Jeg forsøkte to ganger frem imot klokken 11.30 å telefonere Torbjørn Nervik, men ingen tok telefonen der.
---
   En stund senere blir jeg telefonert av en jeg nu ikke husker navnet på der ifra politiet i Haugesund.
   Han sa så vidt jeg forstod det at han ville forsøke å hjelpe meg å nå frem til rette vedkommende der hos politiet angående min politi-anmeldelse og jeg fortalte kort om mine forsøk i så måte tidligere i dag. Han sa han skal undersøke nærmere og forsøke å komme i kontakt med Torbjørn Nervik så vil jeg bli kontaktet igjen for tilbakemelding, antagligvis henimot eftermiddagen.
---
   Jeg telefonerer i formiddag også NAV Vindafjord, sier omtrentlig hva det gjelder og får beskjed om at saksbehandler Heidi Hansine Vinnes der telefonerer meg tilbake. Hun er i et møte frem til klokken 11.

   -- Jeg har en telefon-regning liggende foran meg på omtrent 5.000,- kr. Betalingsfrist 20.03. 2010.
   -- Regning årsavgift bil Chrysler kr. 2.790,-
Betalingsfrist 22.03. 2010.
   -- Regning årsavgift bil Chevrolet kr. 3.245,- Betalingsfrist 22.03. 2010. (Denne bilen skal jeg kvitte meg med, selge, men må likevel betale årsavgiften for den i og med at skiltene ikke ble innlevert før 31.12. 2009. Skiltene dens skal jeg og må jeg innlevere innen 20.03. 2010 for å slippe ytterligere utgifter med den.)
   -- Regning forsikring, hus, innbo og bil, månedlig kr. 1.050,- Trekk-dato 24.03. 2010.
   -- Regning Master Card Gold totalt skyldig kr. 9.295,- Evt. månedlig betale 2,5% av totalsum. Dvs. minimum kr. 476,- forfall 20.03. 2010.
   -- Års-avgift medlem Norges sopp- og nyttevekstforbund, kr. 100,- forfall 23.03. 2010.
   -- Hus-lån, ca. 1.300,- kr. månedlig, forfall ca. 20.03. 2010.
   -- Idun ca. 600,- kr.

   Disse regninger jo umulig for meg å betale slik situasjonen nu er med månedlig innkomst omkring 9 eller 10 tusen kroner.
   Hvordan rydde opp i dette og de videre forhold?
---
   Litt efter klokken 11 telefonerer NAV Vindafjord Heidi Hansine Vinnes. Hun vil jeg skal komme dithen i morgen klokken 9 og jeg sier ok.
---
   Jeg har iøvrig i dag også snakket med min advokat Thingvold og med Frøydis sin advokat Høimyr.
   Det blir endel forskjellige slags telefon-samtaler, uten at jeg angir hver enkelt her i Dagboks-notatene. Både det og mere til ville ha ført for vidt.

(...)
 
   Jeg må få oppdatert skriftlig oversikten over foreliggende regninger mere presist til i morgen, i en egen oversikt ( ekstern ).
   Jeg ble bedt om å ta med en slik. Jeg tar samtidig med en grundig og detaljert oversikt fra og med 22.02. 2010 til nu ( ekstern ).
   De økonomiske sider av terroren og trakasseringen er også interessant å på så forskjellig vis ytterligere få kartlagt og studert.
   De sosiale aspekter i det heletatt også.
   Jeg kommer vel tilbake til det. Til også det.
   Jeg observerer og iakttar interessert, og videreformidler.
   Og savner og trenger livet mitt!
   Og vet at ungene savner og trenger livet sitt!
   Og at vi trengs.
---
   Dessuten se om jeg får gjort ferdig ny konkretiserende politi-anmeldelse ( ekstern ) til i morgen.
---


20100317--- --- --- Utdrag fra mine Dagboksnotater for 17.03. 2010:

   NAV Vindafjord i går sa de skulle overføre 300,- kroner til meg i bensin-penger til bilen.
   Og at de i dag vil gjøre et vedtak i forhold til mitt ærend hos de i går.

   Noen snakket på radioen forleden dag om at det er regnet ut at det koster en gjennomsnittlig norsk familie i gjennomsnitt 120 tusen kroner årlig å ha bil.
---


20100319--- --- --- Utdrag fra mine Dagboksnotater for 19.03. 2010:  

   Klokken er nu 11 og det regner her ute og jeg har bensin i bilen for å komme meg til Lensmannskontoret i Vindafjord til klokken 13. Jeg fikk fylt bensin for 420,- kroner, så min bank-konto kom omtrent 100,- kroner i minus. (De 300,- kroner var overført ifra NAV Vindafjord. Jeg fant et brev med vedtak om akkurat det i postkassen i går ( ekstern ). Iøvrig også en strøm-regning, kr. 856,- med betalingsfrist 07.04. 2010.) Frøydis og Stauda sine penger står fortsatt urørte. (Penger de selv har jobbet for, og som de har igjen efter at de kjøpte Tarzan, hesten, sammen med Idun. En stor og flott, høflig og vilter, døla-hest. Om enn ikke helt alltid likså høflig. En hest er ikke et menneske, og snakke og leve skal også en hest ha rett til.)
   Jeg skal nu telefonere min advokat Tone Thingvold for å høre om det har skjedd noe mere.
   Eller om hun fått gjort noe mere.
---


20100322--- --- --- Utdrag fra mine Dagboksnotater for 22.03. 2010:  

---
   Jeg telefonerte omkring 10-tiden i dag til NAV Vindafjord for å høre med Heidi Hansine Vinnes hva de der er kommet frem til angående min siste henvendelse ( ekstern ). Fikk beskjed fra ekspedisjonen der (Laila) om at hun sitter i et møte men telefonerer meg efterpå.
   Omkring klokken 11 ble jeg derefter telefonert av Heidi Hansine Vinnes og fikk beskjed om den avgjørelse de der har tatt.
   Dette skal jeg komme tilbake til. At jeg blir nødt til å politi-anmelde og rettsforfølge Vindafjord kommune og NAV for ytterligere mere grov økonomisk trakassering, blandt annet, er i alle fall sikkert. Dette gjorde jeg Heidi Hansine Vinnes oppmerksom på og tror jeg ikke hun hadde vanskelig for å forstå.
   Jeg skal som sagt komme tilbake til dette, og det grundig og ryddig.

(...)

   Den stadig sterkere trakasseringen ifra NAV sin side kommer ikke som noen overraskelse på meg. NAV er et effektivt styrings-politisk hjul-nav for Arbeiderparti-politikken.
   Meget effektivt ødeleggende og drepende. På annerledes vis enn de kommunale såkalte Barnevern-tjenestene, men samarbeidende med den samme kriminelle, onde vilje.
---


 
20100324--- --- --- Utdrag fra mine Dagboksnotater for 24.03. 2010:  


---
   NAV viderefører altså trakasseringen gjennom NAV Vindafjord. Også den økonomiske trakasseringen.
   Sikter seg videre fordekt inn på at jeg skal bli uten telefon, bil, dagligvarer og hjemsted. Og uten mine barn. Og uten rettsvern.
   Alt og det hele fortsatt efter Iren K. Hebnes sin vilje.
   Terror, trusler, trakassering, sverting, krenkelser, tortur, kidnappinger, fangehold, knebling, fremmed-gjøring, omskoleringer og til-intetgjørelser.

   Skjult bak kulissene. Bak kriminelle underskrifter, hemmelighold og misbruk av posisjoner, lov og rett.
---


20100328--- --- --- Utdrag fra mine Dagboksnotater for 28.03. 2010:

   Jeg ba pr. telefon tidlig i uken NAV Vindafjord om å sende meg utskrift av det vedtaket de har gjort efter min henvendelse og mitt møte med de der hvor de tok en kopi av mine ubetalte regninger pr. 15.03. 2010 samt av min skriftlige oversikt over disse ( ekstern ) samt skrivet som viser økonomien siden 22.02. 2010 ( ekstern ). Det bruker de å gjøre og skulle de gjøre, ble det sagt og at Heidi Hansine Vinnes der gies spesiell beskjed om det. Enda har dog ikke noe slikt skriv om eller med vedtak ankommet.
   Mandag 22.03. 2010 fikk jeg pr. telefon høre fra Heidi Hansine Vinnes at det vedtaket de har gjort angående regningene og min økonomi innebærer at NAV betaler den ene av regningene - årsavgift bil kr. 2.790,- - (i tillegg til de 300,- bensin bil de laget eget vedtak om). At de kun ville hjelpe til med å betale den ene regningen og ingenting mere eller annet.
   Jeg fortalte at en slik holdning og avgjørelse er urett og uansvarlig, desto mere fordi problemet er NAV sitt ansvar. Og at NAV synes som å fremtvinge en politi-anmeldelse og rettsforfølgelse av NAV og Vindafjord kommune fra min side - for den økonomiske trakasseringen. Samt at jeg igjen henviste til Menneskerettslovens bestemmelser så som overordnede og gjeldende. Og jeg fortalte om de lett tydelige konsekvensene av en slik holdning og avgjørelse ifra NAV Vindafjord sin side. Jeg gjorde også oppmerksom på det tankevekkende faktum at Trude nu utbetales langt på vei det samme som meg månedlig for hvert enkelt av barna! Og at hva jeg månedlig får utbetalt vet jo også NAV Vindafjord at er det motsatte av lovens bestemmelse om økonomisk progresjon - og hva det i praksis innebærer å frata meg og som trakassering. Og at NAV Vindafjord ikke kan late som ingenting eller som de ikke vet i så måte.

   Hun forstod alt hva jeg sa.
---


20100329--- --- --- Utdrag fra mine Dagboksnotater for 29.03. 2010:  

   Jeg forsøkte omkring klokken 11 i dag å nå frem pr. telefon til NAV Vindafjord, men nådde ikke frem og fikk beskjed om å forsøke å prøve igjen efter klokken 12.
   Vil bare efterspørre en kopi av NAV Vindafjords siste vedtak i forhold til meg, som jeg omtalte i går.
---
   Omkring klokken 12.30 nådde jeg heller ikke frem til NAV Vindafjord. Jeg fikk denne gang beskjed om at deres data-anlegg er midlertidig ute av drift og at Vinnes har sykefravær og om at jeg vil bli kontaktet derfra så snart data-anlegget hos NAV Vindafjord igjen er oppegående.
---


20100406--- --- --- Utdrag fra mine Dagboksnotater for 06.04. 2010:

   Jeg telefonerer NAV Vindafjord litt efter klokken 11. Han jeg snakket med sa at saksbehandler Heidi Hansine Vinnes der telefonerer meg i morgen angående problematikken. Problematikken er at jeg er ikke selvforskyldt satt i en situasjon, av NAV, hvor jeg hverken har penger til faste boutgifter eller livsopphold eller til å kunne forholde meg forsvarlig til den krise-situasjon jeg og min familie befinner oss i. Hvordan vil jeg og NAV og eventuelt andre nu og videre kunne løse dette problemet?
---

20100407--- --- --- Utdrag fra mine Dagboksnotater for 07.04. 2010:

   Det ankom meg flere brev i dag. Har knapt rukket å lese de enda.
   Et fra Fylkesnemnda også. Som synes som å være skrevet med anstendighet! Hvilket jeg skal se nærmere på.
   Noe ganske så annet enn jeg er vant med derfra.
   Og et fra NAV Vindafjord. Som absolutt ikke synes som å være skrevet med anstendighet.
---
   Lensmannskontoret i Vindafjord Ølen kom likevel ikke med Forkynnelsen i dag, som lensmann Gjærde i går sa de skulle.
   Heidi Hansine Vinnes ved NAV Vindafjord telefonerte i dag likevel heller ikke.
   De lar vel heller høre fra seg i morgen da, regner jeg med.
---

20100408--- --- --- Utdrag fra mine Dagboksnotater for 08.04. 2010:

---
   Jeg har nettopp lest Melding om vedtak datert 06.04. 2010 fra NAV Vindafjord som kom med posten i går ( ekstern ).
   Det gir, som enhver lett kan se, en løgnaktig fremstilling. Og det var ikke det min henvendelse til de gjaldt. 
   Mitt problem var så absolutt ikke at jeg "sliter med å betale årsavgiften til bilen". Det var umulig for meg å betale den og alt det annet, samt å ha til livsopphold og å ha trygghet videre fremover. Og alt det der var og er NAV Vindafjord oppmerksom på. At samme hva jeg gjør eller ikke gjør så er resultatet at jeg (og dermed barnas far) blir uten hjemsted, midler til livsopphold og rettssikkerhet, om ikke NAV løser det av seg forårsakede problemet.
   Hvilket viderefører tilsiktet trakasseringen fra NAV sin side.
   Alt og det hele slik det ifra begynnelsen ble planlagt av Iren K. Hebnes.
   Jeg telefonerte NAV Vindafjord nu klokken 11.30 og sa jeg vil snakke med Heidi Vinnes eller noen der. (Hun skulle telefonere meg i går, det gjorde hun ikke.) Jeg fikk nu beskjed om å prøve igjen om en halvtimes tid, at hun er ledig resten av dagen og da antagligvis er ferdig med lunsj.
---
   Jeg telefonerte NAV igjen omkring klokken 12.30, men tross gjentagne forsøk fra ekspedisjonen ingen kontakt med NAV Vindafjord. Jeg ble foreslått å forsøke igjen om en times tid og det ble også i dag lagt melding dithen om å ta kontakt med meg.
   Dernest forsøkte jeg klokken 15, og kom heller ikke da frem. 
   Vel, jeg vil uansett forholde meg skriftlig til de. Selvfølgelig.
   Kan tenke meg til at de nu bare forsøker å unngå å bli konfrontert med det tilsiktede problemet de har ansvaret for. Og at det vil de også videre komme til å gjøre. Konsekvensene av hva de holder på med er de til fulle på det rene med. Det er enkelt nok forutsigbart.
   At jeg dermed blir ufrivillig sulte-streikende, uten telefon, uten bil, uten hjemsted, uten rettsvern, uten fortid, uten fremtid, uten nutid. Mens det ifra deres side skal se ut og høres ut som at de har hjulpet til og gjort hva som gjøres kan.
   Og de vil forsøke å bortforklare det hele. Og de vil forsøke å legge skylden på meg.
   Lov og rett kan de iallfall ikke skylde på. Men de vil vel uansett gjøre det også.
   Dette er den faktiske og reelle situasjon.
   Det er vel slik det er? Eller hva? Eller er det eller finnes det reelle alternativer?
   I så tilfelle hva? Konkret hva?
   Kan det være at de forsøker å presse meg til døde? Eller til et nytt og annet liv?
   Til hvilket nytt og annet liv?
   Det er kanskje i beste fall det de forventer?
   At jeg skal være utplyndret, og finne meg et nytt og annet liv?
   Og vil det i så fall være rett og riktig?
   Og konkret hvordan?

   Jeg for mitt vedkommende bevarer selvfølgelig sinnsroen i forhold til også alt slikt noe. Uproblematisk.
   Uproblematisk for meg.
   Men hva med andre?
---
   Deres hensikt er vel uansett bare at det skal gå slik som planlagt av Iren K. Hebnes?
   Og av Arbeiderparti-ideologien og dens hjelpere.
   Hvilket de uansett ikke vil komme til å innrømme.
   De vil ikke komme til å innrømme noe som helst.
   De vil skylde på hva som helst.
   Men de vet hva de holder på med.
   Alt og det hele videre forutsigbart?
---

20100409--- --- --- Utdrag fra mine Dagboksnotater for 09.04. 2010:

---
   Jeg telefonerte i dag klokken 09.45 igjen NAV Vindafjord. Fikk nu beskjed om at den jeg må snakke med, saksbehandler Heidi Hansine Vinnes, ikke er på jobb i dag men er tilbake igjen på mandag og at hun blir gitt melding om å telefonere meg da.
   Jeg trenger hjelp.
Jeg vil ha de til å fortelle meg konkret hvordan jeg skal kunne overleve med det NAV nu utbetaler meg i trygden. I og med atdet overgår min forstand. Og det haster fortsatt. Jeg har orden og oversikt på økonomien og forholdsvis lite utgifter, men hvorfor vente til problemene tilspisser seg og skadene mere og mere gjør seg gjeldende? Så dum trenger en ikke være.
   Dette problemet er forårsaket av NAV og er stadig mere og mere utplyndrende og livstruende, en burde derfor kunne forvente, at NAV heller enn å fortsette trakasseringen er seg sitt ansvar bevisst. Det er jo det som er mye av meningen med NAV.
   Eller hva?
---
   Vår familie og våre barn sin situasjon i hele dette sakskomplekset:
   Vår fortid, alle våre og våre foreldres og forfedres iherdige investeringer og alt vårt arbeide gjennom alle år, alt vi har bygd opp, i ferd med å bli borte vekk i galskapen til Iren K. Hebnes og hennes medhjelpere! Sammen med vår integritet og identitet, og vårt rettsvern og våre talenter.
   Vår nutid, all vår trygghet, glede, trivsel og identitet, all vår tillit, rettferdighetssans, livsverdier, fred og ro, nærhets omgivelser, soliditet, i full kultur-kollisjon - med Iren K. Hebnes og hennes medhjelpere sine løgner og sin standard! I fremmed-gjøring, omskolering, ødeleggelse, krenkelser, terror og tortur.
   Vår fremtid, alle våre håp,
fremtids-utsikter, planer, lengsler, drømmer, all vår utfoldelse, vår familie, vårt hjemsted, våre skatter og skattkamre, våre standarder, våre eiendeler, våre røtter, bort vekk, av-kappet, destruert, av Iren K. Hebnes og fremmede mennesker sine løgner, drømmer og begjær! Og måtte erstattes av hvem, og når!
   Vår livets rett, benektet av hvem og hva?!
   Og med hvilken rett?!
   Mishandlingens, terrorens, trakasseringens, torturens og kneblingens lov og rett?!
   Skal vi måtte leve Iren K. Hebnes sitt liv? Eller måtte til-intetgjøres?
   I galskapens rett?!
---

20100410--- --- --- Utdrag fra mine Dagboksnotater for 10.04. 2010:  

---
   Det er selvfølgelig ikke NAV dette saks-komplekset handler om.
   NAV (tidligere A-etat, Trygdeetaten, Sosial-tjenesten, etc.) er, som jeg tidligere har sagt, et styrings-politisk hjul-nav for Arbeiderparti-ideologien. Et slags verktøy, redskap og våpen.
   Styringen av NAV begår mye urett og handler om distribusjon av både velferd og urett.
   For Iren K. Hebnes og den såkalte Barnevern-tjenesten er NAV bare et av flere redskaper. Men et sentralt verktøy.
   Det er derfor slike saks-komplekser så ofte dreier seg om "tilsyn under samvær" og "samvær 3 ganger i året", "besøksforbud", etc.
   Den part, dvs. den ektefelle, far eller mor, som klarer å få til slikt noe premieres økonomisk på bekostning av barna og den annen part. Barna og den annen part kan risikere full utplyndring, ruin og til-intetgjørelse.
   Hvilket stimulerer til splittelse, grådighet, egoisme, krig-føring, kidnappinger, fangehold, etc.
   NAV er sånn sett bare et verktøy.
   Mekanismene i dette verktøyet er interessante, og er et tilstedeværende aspekt i slike og lignende saks-komplekser.
   Særdeles meget nyttig og effektivt for krig-førende ektefelle, barnevern-tjeneste, fylkesnemnd, tingrett, etc.!
---
   De vet såvisst hva de holder på med!
   Det kriminelle er styrt og villet omseg-gripende i Norge.
   Mange er jo de som ser seg tjent med at det er slik.
---
   Det er enda fullt opp med arbeide i saks-komplekset! Mest bare nødvendig kontor-arbeide. Det er det som kreves. Som jeg dessverre ikke kan forholde meg likegyldig eller unnlatende til. Stadig mange krevende tids-frister også å forholde seg til. Våren og sommeren nu i anmarsj blir det lite tid til. Det hele tar mye av helsen, men jeg har ikke noe valg. Ikke før ungene mine er hjemme igjen.
   Og hva mon tro skjer nu videre?
   Jeg vet ikke. Men jeg gjør i alle henseender iallfall mitt beste for at alt skal kunne gå bra.
   Og motparten alt sitt beste for at det ikke skal gå bra!
   Så hva blir det neste nu?
   Er det forutsigbart?
   Jeg vet ikke.
---
   Jeg måtte ta ut 2.000,- kroner på et kreditt-kort i dag for å ha til dagligvarer.
   Tannlegen telefonerte i går, som avtalt i fjor. Kontroll hos tannlegen i neste uke.
   Jeg har snakket med tidligere eier av hesten og skal snakkes igjen mandag. Det er endel stell med hesten og den må få brukes og ha nok oppmerksomhet. Frøydis og Stauda hadde mye glede av det, men nu har de vært kidnappet og fangeholdt i straks tre måneder og Idun er altfor opptatt med så mye forskjellig annet og hadde jo også satt sin lit til Frøydis og Stauda. Jeg og Idun har forsøkt i det lengste å holde på Tarzan i håp om Frøydis og Stauda sin snarlige hjemkomst. Og jeg kan dessverre lite arbeide eller leve ute mens saks-komplekset pågår. Derfor må vi nu bare gi opp sånn sett i forhold til Tarzan. Han er rolig og grei av seg igjen nu til daglig, men det blir for mye for meg - og også for utrygt.
   Det verste med hensyn til dyrene våre, er at fjærfeet og Bobby er borte vekke.
   Biene går antagligvis også helt tapt.
---
   Forutsigbarhet snakker jeg om. Men jeg innser min egen litenhet i så måte. Og det er selvfølgelig motpartens kloke hoder (de kloke hoders mafia, gangstere) som har overtaket i så måte. Det er de som har erfaring med mishandling og tortur av mennesker, ikke jeg. Og det er de som er de mektige. Til-intetgjørelsen av meg, skritt for skritt, er vel omtrent lett nok forutsigbar for de.
   Jeg har ingen reelle valg og jeg observerer og videreformidler hva som skjer. Jeg drepes for åpen scene. Jeg synliggjør kjetter-prosessen. De har erfaring med det. De vet hvor tåle-grensene går, når livet kollapser, når døden inntrer. Og jeg holder ut i det lengste. Tvers gjennom både livet og døden. Bålet denne gang synliggjør kjetter-prosessen. Synliggjør den kriminelle galskapen.
   Og hva og hvem som bar ved til bålet.
---

20100412--- --- --- Utdrag fra mine Dagboksnotater for 12.04. 2010:

---
   NAV Vindafjord ved Heidi Hansine Vinnes telefonerte i dag utpå formiddagen og vi fikk snakket om det jeg har forsøkt å henvende meg angående. Jeg ble dessuten bedt om å komme dithen enda en gang, senere i uken til avtalt tid.
---
   Det ankom et brev datert 30.03. 2010 fra NAV Pensjon i dag ( ekstern ). Temmelig så uforståelig og lite konkret og direkte i det meste av sitt innhold. Det dreier seg om en eller annen regulering de gjør i trygden min og i forhold til barna, nøyaktig hva er det vanskelig å lese seg til, så der må jeg nok spørre noen til råds.
   Det aller første avsnittet i brevet er imidlertid lett å forstå, og går slik:
   "NAV har endret forsørgingstillegg i uførepensjonen fra 1. februar 2010 fordi vi har fått melding om at to av dine barn ble plassert utenfor hjemmet av barnevernet den 13. januar 2010."
   Første avsnitt på side 2 er også nokså forståelig, og går slik:
   "To av dine barn bor ikke lenger hos deg, og du regnes derfor ikke som forsørger for dem. Barnetilleggene opphører fra måneden etter at barna ble plassert utenfor hjemmet, og virkningstidspunktet er derfor satt til 1. februar 2010."
   Og litt lenger nedpå siden, følgende:
   "Uførepensjonen blir utbetalt med nytt beløp så snart som mulig. / Fordi pensjonen din er redusert tilbake i tid, medfører dette at du har fått utbetalt for mye i pensjon i denne perioden. Vi vil derfor sende deg eget forhåndsvarsel om eventuell tilbakekreving av det feilutbetalte beløpet."
   Brevet har tilsynelatende en eller annen sammenheng med det kriminelle vedtaket til Barnevern-tjenesten i Haugesund 14.01. 2001 ( ekstern ), som de brukte for å kidnappe Frøydis og Stauda - og enda fangeholder, truer og knebler de og flere til med!
   Det de og fylkesnemnda og Haugaland tingrett og Trude og advokat Hjelde sier at ingen skal ha lov til å klage eller protestere på!
   Forstå det den som kan. Uhyrlig kriminell urett er det dog uansett. Absolutt fullstendig i strid med alt som har med lov og rett og menneskerettigheter og anstendighet og folkelighet og menneskelighet å gjøre! Og dog - det skjer, og pågår enda!

   Og alt mulig annet av kriminell galskap de samtidig steller i stand.

   Det er med andre ord Iren K. Hebnes og hennes medhjelpere som igjen dirigerer NAV til et eller annet. Og da går ting meget fort og gjelder helt andre "regler" og "lover" enn ellers! Når jeg berettiget har bedt NAV om slikt noe gjelder de samme regler og lover ikke.
   Iren K. Hebnes og hennes såkalte Barnevern-tjeneste, eller hvem det enn er som står bak, dirigerer både politiet, retten, fylkesnemnda, NAV, kommunelege Terje Egil Kleiven, Haugaland sykehus og tilsynelatende alt og alle, til alt hva hun enn ønsker - uten at hverken advokater, vitner og beviser eller noe eller noen som helst klarer å stoppe henne!
   En slik makt kan vel ikke engang kongen i vårt land ha?! Meget så tanke-vekkende.

   Og dette er altså Norge!
---
   Og mens de fangeholder, trakasserer og knebler Frøydis og Stauda lager de straks til mest mulig fan-skap i vilden vei. Og tar det for gitt at de skal og kan fangeholde de og hærje med de og familien så lenge de ser seg lyst i det. Og fangeholde og trakassere Frøydis og Stauda frem til de blir 18 år og imens ødelegge og til-intetgjøre deres familie, hjemsted, skole og utfoldelse.
   Og det er altså hva som kaller seg Barnevern-tjeneste!

   Og resten av barna sin barndom og oppvekst utplyndret, rasert og fremmedgjort, og deres far og hjemsted, integritet, identitet og livsverdier i mellomtiden til-intetgjort!
   Og slikt noe kaller seg altså Barnevern-tjeneste.
   Hva er det så som skal verne barna ifra det?!
   Og hva og hvem skal kunne betale regningen når den dagen kommer, til barna?!
   For mordene, den årelange torturen, trakasseringen og utplyndringen?
   Det var så vel ment, vil de kriminelle kanskje si ...
   Men det var det så absolutt ikke!
   Så dumme er ingen på ekte.
---
   De ville gjøre de til sine utplyndrede undersåtter.
   Ja, ingen tvil om det.
---
   Telefon fra Lensmannskontoret i Vindafjord Ølen klokken 16.30. Skjold der spurte om det er ok at de kommer i eftermiddag med Forkynnelsen, hvilket jeg sa ja til. 
   Han kom omkring 17-tiden og vi pratet en stund før han kjørte igjen. Forkynnelsen dreide seg om Gulating lagmannsretts Kjennelse datert 23.02. 2010 ( ekstern ) i den såkalte sivile sak. Jeg henviser til hva som tidligere er sagt i så måte. Blandt annet min anke dithen datert 17.12. 2009 ( ekstern ) av Kjennelsen datert 04.12. 2009 fra Haugaland tingrett ( ekstern ). Utgangspunktet var min Begjæring datert 06.11. 2009 til Haugaland tingrett ( ekstern ).
   En somle-sak for Haugaland tingrett altså. Det var bare barna og en familie det gjaldt.

   Haugaland tingrett håper det blir en labyrint ut av denslags?

   Ting går bare fort, veldig meget fort, når det er Iren K. Hebnes og hennes medhjelpere som gir kriminelle instrukser til retten! Eller til NAV og andre!
---
   Noen kan av hva de der menneskene finner på forledes til å tro at alt dette er lite interessant og lite viktig.
   I så måte tar de veldig meget utrolig feil - og lukker øynene for den uhyrlig grove uretten.
   Av bekvemmelighet, av dumhet eller av frykt? Eller hva?
   Svarene i så måte er vel underveis i og med tidsrommets forløp, bevisthet og perspektiv ... Som så ofte ellers. I det stille og dunkle det ruges på det fra mange kanter og hjørner, krinker og kroker. Samtidig som begrene fylles og renner over, eller tvers gjennom, i fest-lokalitetene, med bla-bla, mens bak-rusen allerede forlengst er underveis. De forknytte personligheter og individualiteter står på til efter midnatt. Hjerte og forstand, knapt nok til fritids-bruk.
---
   En fremmedgjøres og mister mye av virkelighets-kontakten av alt slikt fremmed-gjørende pålagt kontor-arbeide, og av å være borte vekke ifra hjemstedets landskaper, stier, materialer, vekster, eiendeler og jord! Og fra alt sitt kjæreste, kjærlighetens inderlige utfoldelse i visdom og sødme, i tillit og sødme, i samhørighet med sin utfoldelse i trygghet, glede og trivsel!
   Fremmedgjøres, omskoleres, knebles, bort-rykkes, av-klippes, vinge-klippes. Skremmende galt og urett!
---

20100415--- --- --- Utdrag fra mine Dagboksnotater for 15.04. 2010:


---
   Jeg skal til tannlegen i dag og derefter til NAV Vindafjord i Sandeid.
   Begge efter avtale.
---
   Kom hjem igjen omkring 12-tiden.
   NAV Vindafjord sa på sitt kontor i dag at det brevet datert 30.03. 2010 jeg mottok forleden dag fra NAV Pensjon ( ekstern ) innebærer at trygden min ytterligere reduseres - nu til omkring 6 tusen kroner måneden!
   Altså ikke til å leve av, men tilsiktet til å dø av. Ytterligere.
   NAV Vindafjord sier også i dag på sitt kontor at de skal betale 5.000,- av telefon-regningen når Idun har innbetalt til min konto 1.670,- kr. for sin telefon-regning. Og at de iøvrig innbetaler til min konto kr. 900,- til "krisehjelp livsopphold" for 9 dager a 100,- kr. (fra 11.04. 2010) frem til 20.04. 2010.
   Og at de skal undersøke hvorfor det trekkes så meget og nu utbetales så lite månedlig i trygd til meg, og hva som kan gjøres med det.
   I forhold til hele problematikken altså ingen løsning enda.

   Da jeg i fjor sommer så jeg kunne ha anledning til å ta diverse jobber å tjene penger på ble jeg av NAV nektet å frasi meg trygden som allerede da var trakassert ned til altfor lite til å leve av. Nu når jeg trenger den blir jeg bare utbetalt rester av den ment som et dødsstøt. Alt slik så forskjellig av lovstridige, kriminelle ugjerninger de morer seg over i sin krig-føring.

   Samtidig som jeg må jobbe stadig mere dag og natt konstant for å redde våre liv. En står ikke rolig og ser sine egne barn, sin familie, sitt hjemsted og sin integritet og identitet og våre liv brenne opp! En står på og jobber det som er nødvendig og det som trengs for å slukke brannen.
---
   Tannlege-regningen i dag ble på 1.408,- kr.
---


20100417--- --- --- Utdrag fra mine Dagboksnotater for 17.04. 2010:

   Ankom et brev med vedtaket datert 15.04. 2010 fra NAV Vindafjord i går ( ekstern ).
---
   Dessuten ankom med posten to nesten likelydende regninger fra Europark på parkerings-bot Radisson SAS Atlantic Hotel Stavanger (hvor jeg og Idun bodde under rettssaken), begge på 770,- kr. med varsel om inkasso hvis de ikke blir betalt innen 26.04. 2010.
   Vi hadde kjøpt parkerings-billetter, men de forsvant på underlig vis. Hotellet skulle forsøke å ordne opp i det, men har altså enten ikke gjort det eller ikke klart det. Dermed må jeg vel nu bare betale dette også. Det ble en veldig meget dyr affære det å parkere der utenfor hotellet rett ved rettssalen i de nesten fire dager i mars ( ekstern )! Tilsammen ca. kr. 2.080,- kr., tror jeg!
---
   Farmor telefonerer og sier blandt annet at hun har tenkt på at jeg jo helt er umyndiggjort, som om jeg skulle være senil.
   - Mere og verre umyndiggjort enn som så, sier jeg. Det er mangt og mye forskrudd rart av grov og uhyre urett som går an i Norge.
   Frakjent livets rett. Både jeg og mine barn mishandlet, trakassert, terrorisert, torturert, krenket, svertet på kryss og tvers. Jeg snart til-intetgjort, både jeg og mine barn utplyndret. Fullendt om ikke uretten snart stoppes. Og det er det iallfall noen visse som ikke ønsker. For iallfall også å si det slik.
   I Norge kan i disse tider så mangt bagatelliseres. Og til-intetgjøres bak kulissene.


20100420--- --- --- Utdrag fra mine Dagboksnotater for 20.04. 2010:

---
   NAV Vindafjord hadde rett forleden dag mht. hva annen avdeling av NAV nu har gjort med uføre-trygden min. Den er redusert til at jeg nu kun utbetales 6.707,- kr. i måneden. Efter at Iren K. Hebnes og hennes venner i NAV og Barnevern-tjenesten i Haugesund har gjort sitt. Dvs. mindre enn null kroner igjen allerede samme dag trygden ankommer.
   I praksis altså en reduksjon fra NAV sin side fra nær 40.000,- kr. måneden til nu 6.707,- kr. måneden. Tilsiktet hverken til å kunne opprettholde tak over hodet eller livsopphold for. Jeg er så fullstendig gjort til sosialklient og tigger som vel mulig, og fratatt alt av rettigheter og livets rett. Ribbet og utplyndret til siste smule og dråpe snart. Til stor morskap for Iren K. Hebnes og hennes venner.
   Hvilket jeg dog bare tar med sinnsro og forholder meg som best jeg kan saklig til, også overfor NAV. Men at slikt noe også skal kunne foregå i Norge er vel de færreste klar over! Det er det altså dog.
   De har på visse hold sin perverse sans for humor.
---

20100422--- --- --- Utdrag fra mine Dagboksnotater for 22.04. 2010:


   Jeg telefonerte før klokken 10 tre ganger til NAV for å komme frem til NAV Vindafjord. Det gikk ikke, men de skulle tredje gangen jeg ringte legge igjen beskjed til de om at jeg trenger krisehjelp og til livsopphold og at de tar kontakt med meg og at det haster.
   Det ble umulig for meg å betale de faste boutgifter og å ha til livsopphold da min uførtrygd av NAV ble redusert til månedlig utbetalt omkring 10 tusen kroner, hvilket ble drøftet og fremlagt for NAV Vindafjord. Og selvfølelig enda mere umulig da den i april av NAV ble redusert til 6.707,- kr. månedlig utbetalt.
---
   Jeg telefonerte til NAV igjen omkring 15-tiden, og fikk snakke med Heidi Hansine Vinnes ved NAV Vindafjord.
   Hun skal drøfte saken der og derefter kontakte meg i morgen.
---

20100503--- --- --- Utdrag fra mine Dagboksnotater for 03.05. 2010:

---
   Hjemkom fra NAV Vindafjord for litt siden. Hadde avtale der klokken 12.30 i dag. Klokken er nu 15.
   De skal betale regningen på kommunale avgifter pluss strøm-regningen, osv. Samtidig vil de at de skal hjelpe meg med å sende NAV en søknad om å redusere trekkene NAV gjør i trygden, de trekkene som gjør at det ikke blir igjen til å overleve av. Altså de trekkene som NAVs kriminelle Thea Birkeland bestemte på tross av de faktiske forhold og lov og rett. Og nu skal det ikke forundre meg om det er samme Thea Birkeland som eventuelt skal behandle søknaden. (Så som bukken som passer havre-sekken.)
   Det blir som å søke tyven om å gi fra seg noe av tyve-godset. Hvilket jeg altså blir nødt til å gjøre. Hvordan uretten fra NAVs side videre vil og kan bli fulgt opp fra min side er jeg enda noe usikker på.
   Og hva som konkret kommer ut av dette nu, og når, er jeg også enda usikker på.
   Jeg har i så måte fortløpende holdt NAV orientert underveis.
---

20100519--- --- --- Utdrag fra mine Dagboksnotater for 19.05. 2010:

   Jeg snakket før klokken 14.30 i dag i telefonen med NAV Vindafjord, Heidi Hansine Vinnes der. Det gjaldt blandt annet såkalt Krisehjelp igjen. Jeg må kjøre dit igjen fredag.
---


20100602--- --- --- Utdrag fra mine Dagboksnotater for 02.06. 2010:

   For meg er det stadig mange tidsfrister, brever og litt av hvert å forholde seg til. Egentlig jo fortsatt enormt mye. Det er slitsomt, ja det er det, og nedbrytende for helsen og livet, men altså nødvendig. Slitsomt og store påkjenninger, særlig da det at en så hundre prosent kontinuerlig møter og får tilbake ingenting annet enn videre kriminell galskap. Utmattet trenger jeg hvile innimellom også, men stort mere annet er det ikke mulig å få til.
   Små stunder innimellom med å kikke litt rundt om kring i de så kjære landskapene her hjemme, men bare helt nokså nært. Motor-sagene og mye annet ble borte vekke i Balders utplyndringer. Savner meget noe å sage med, men har jo nu ikke penger til noe som helst annet enn det lille som kommer fra NAV og en ikke engang kan overleve med uten at de samtidig utbetaler såkalt Krisehjelp etc. Samtidig som en ser at det er uunngåelig med innkasso etc. når utplyndringene videre ender i tilsiktet kollaps. Kollaps jeg iherdig holder på avstand med det lille som er mulig. Alt er forlengst skåret ned til magerhet. Utgiftene er små og få, men hva hjelper vel det? Vi har alltid levd enkelt og rimelig, men i alle år før dette skjedde med overskudd og frodighet, også økonomisk. Alt det og mere til nu fullstendig overført til Trude. Som tilsiktet og fristet med av Iren K. Hebnes. Og Trude og hennes mor og Balder glad og tilfreds. Og avventer enda mere premiering for kidnappingene, fangeholdene og alt det andre kriminelle.
   Innkasso ja, kanskje fordi en ikke har mulighet for å kunne betale en parkerings-bot, og hva vil det så resultere i? Jeg vet ikke. På-plussinger av penge-kravet, at de kommer og tar tv-n, bilen eller hjemstedet? Jeg vet ikke.
   Strøm-regningene blandt annet betaler nu NAV Vindafjord Sosialtjenesten, samt nesten 100,- kroner til mat og dagligvarer for hver dag, men også det forutsetter at jeg forholder meg til det, som altså både tigger og sosial-klient, og at de velger å yte meg såpass, hvilket en vel heller ikke kan være sikker på. Osv.!
   Livet er snudd opp ned og til det motsatte på alle tenkelige og utenkelige vis!
   En angripes, drepes og til-intetgjøres mere og mere.
   Forskjellige vis en kan forholde seg til det hele alt på. Men skal en bevare anstendighet og samvittighet har en ikke annet valg enn å gjøre sitt beste, hvor slitsomt og krevende det enn er. Skulle en forholde seg annerledes så ville en på mange sett og vis komme dårligere ut av det.
   En er utsatt for Arbeiderparti-ideologien i dens modus fullstendig til-intetgjørelse, konsekvent og på kryss og tvers.
   Og alt og det hele i dette angjeldende tilfellet på grunn av allmektige Iren K. Hebnes og hennes medhjelpere.
   Heksegryter av kriminell galskap i overflod.
---

20100604--- --- --- Utdrag fra mine Dagboksnotater for 04.06. 2010:

---
   Jeg telefonerte i dag formiddag for igjen, som i mitt brev 18.05. 2010 ( ekstern ) å efterspørre rettslig behandling av det såkalte Besøksforbudet som det ble gjort Beslutning om 04.03. 2010 av visse ( ekstern ), som altså ble forkynt for meg først 12.05. 2010 efter at jeg måtte få bekrefter rykter om det pluss efterspørre forkynnelse. (Det var vel Arild Austrheim som både hadde beordret det og som hadde det gjemt unna i skuffen sin, tror jeg og forstod jeg det som.)
   Politiet i Haugesund satte meg over til lensmann Gjærde i Vindafjord. Han sa det fra hans side ble innlevert forskriftsmessig, og spurte om jeg enda ikke har fått reaksjon. Jeg fortalte at det har jeg ikke, og han oversendte mens jeg snakket med ham til påtale-myndigheten beskjed om reaksjon fra retten. Så får vi se om de nu lar høre fra seg og noe skjer.
---
   Jeg telefonerte i formiddag også til Skatteetaten for å høre hvordan det har seg at NAV i sitt brev til meg datert 10.05. 2010 ( ekstern ) opplyser om at Frøydis og Stauda i Folkeregisteret er registrert med ny adresse fra 14.01. 2010. Hvordan dette kan ha skjedd uten at jeg har fått noen som helst beskjed, spørsmål eller orientering om det.
   Jeg må henvende meg skriftlig for å finne ut av det fikk jeg i dag beskjed om. Det gjorde jeg dermed i et brev jeg oversendte pr. fax litt efter klokken 12 og efterpå i dag pr. e-post ( ekstern ).
   Dette og slikt jo småtterier i forhold til det meste, men detaljer som kanskje videre opplyser eller belyser. Det er mangfoldig av det.
---

20100608--- --- --- Utdrag fra mine Dagboksnotater for 08.06. 2010:


---
   Jeg måtte i dag formiddag igjen telefonere NAV Vindafjord og be om Krisehjelp. De sa jeg om de skal kunne hjelpe må komme dithen og at jeg kunne komme klokken 14. Jeg kjørte dithen, som er i Sandeid, det vil si 80 km tur retur. (Det å kjøre dit innebærer derfor for meg å koste iallfall minimum omkring 150,- kr.) 
Jeg hadde med og avleverte en grundig nøye detaljert oversikt over alt og ethvert jeg har brukt penger til siden februar 2010 samt innkomne penger ( ekstern ). Hver eneste krone.

   Hun jeg fikk snakke med der i dag sa at de ikke kan yte mere eller annen hjelp enn det at de fortsatt betaler strøm, avdraget på huslån (kr. 1.465,- pr. måned) og kr. 600,- pr. uke. Men at det haster at jeg får innlevert den søknaden jeg har snakket med andre saksbehandlere der om. (Hvilket jeg haster i vei med så meget jeg rekker og prioriterer meget.)
   Det at en regning på 260,- kr. har et inkasso-varsel med betalings-frist 14.06. 2010 kan de ikke hjelpe med, sa hun. (Regningen var opprinnelig på 200,- kr. med betalings-frist 14.05. 2010, men fikk et purre-gebyr på 60,- kr.)
   En annen regning - fra de samme (for å kunne se tv) er på 200,- kr., også med betalings-frist 14.06. 2010. (Månedlig kr. 200,-)
   En tredje regning på kr. 632,- med betalingsfrist 27.05. 2010 har et varsel om at det ved utsendelse av purre-faktura vil påløpe 60,- kr. i gebyr.
   Og det har vært eller blir lignende med noen flere regninger.
   Og dessuten, når jeg omkring den 20. i hver måned får utbetalt min uføre-trygd som vanlig, bortsett fra at størrelsen på den er alt annet enn vanlig efter kidnappingene og fangeholdene av barna, blir det samme dag underskudd og umulig å betale de faste ugifter og ingenting til mat eller dagligvarer eller annet.

   (PS: Det er blandt annet også slik, mine barn, de efter kidnappingen av dere behandlet deres pappa. De gjorde og gjør alt og ethvert umulig for ham, også økonomisk. De utplyndrer, krenker og trakasserer ham på ethvert vis for fullstendig å til-intetgjøre ham. For ganske enkelt å drepe ham og å til-intetgjøre vårt hjemsted. Det er hele tiden og fortsatt det det hele alt handler om for de.)

   Utgifter i og til saks-komplekset har jeg i lang tid nu klart å unngå, nærsagt bortsett fra nødvendig telefonering. Derfor har telefon-regningen vært mere enn dobbelt så stor som vanlig efter hvert underveis i dette saks-komplekset. Dette ene som har hatt og har så grunnleggende meget med mulighet for en smule rettssikkerhet har det vært umulig å unngå eller å gjøre noe med.

   Det skal se ut som om de hjelper. De tar alt med den ene hånden, men for at andre skal tro de er snille gir de smuler og potet med den andre hånden.
   Jeg tenker blandt annet på fru Aune i denne forbindelsen. En hyklersk nabo-dame da vi bodde i Skaun kommune i Sør-Trøndelag, ektefelle til rektor ved den lokale barneskole. Hun sa, da vi der ble økonomisk trakassert, noe sånn som følgende:
   - Ja, men så lenge som dere har potet går det bra.
   Jeg ville gjerne ha sett henne overleve på en slik diett i mere enn en uke eller to! Men hun trodde vel hun var både klok, vis og forstandig når hun sa slikt noe. Hvilket i det heletatt var alt annet enn hun var.

   Jeg dokumenterer oversiktlig og detaljert det hele alt som foregår, både for at mine barn og andre ved behov eller ønske lettvint skal kunne se hvordan alt og det hele foregikk. Alle aspekter ved det. Og for å vise at jeg hele veien saklig og ryddig i alt og i all enkelhet gjorde mitt beste og ingenting galt eller dårlig. Så ingen iallfall på noe som helst vis skal kunne skylde på meg for det som skjedde og skjer.
   Enhver skal kunne se hva som skjedde og skjer!

   Den videre hensikten de kriminelle har hatt og videre har lar seg forstå slik:
   De gjør det umulig for meg å leve og å overleve, og skylder på regler om ditt og datt som de bruker og misbruker for at de nettopp ikke vil forholde seg til de overordnede lover og lov-bestemmelser.
   Derefter sier de at han klarte ikke å ta vare på seg selv.
   Altså det uhyre kriminelle de selv gjør legger de skylden på meg for.
   Og tror dermed de er smarte og at få vil se hva galt de har gjort og gjør!
   Metoden er alminnlig utbredt i forvaltningen under Arbeiderparti-regimet. Med en slik metode kan en tilsiktet efter forgodtbefinnende få til omtrent hva som helst, samt ikke minst utbre mye forvirring, frykt og utrygghet - samtidig med falsk tryhhet og tro på at alt er godt og vel for de og den som ikke selv blir rammet!
   En uhyrlighet av en kriminell metode, som altså handler om misbruk av lov og rett.
   Og om å ødelegge og å til-intetgjøre mennesker.

   De nekter meg midler til i all enkelhet å kunne leve og å overleve, for så å si at det er min skyld, for slik å gjøre til-intetgjørelsen fullstendig!
   Samtidig som en også av nevnte grunner mere og mere isoleres (og svertes) tvinges en (via frafall og inkasso, etc.) overfor valget mellom hva en videre først uunngåelig må miste: Telefon, mat, tv, bensin, bil eller hjemsted. Og ser at om galskapen og trakasseringen fortsetter så mister en alt. Og at det er nettopp det som er hensikten og tilsiktet.
   Og om det er en grådig hensynsløs tidligere ektefelle som medvirker til at det går slik desto bedre synes de som å tro at de forkler sin forbrytelse, sin til-intetgjørelse. Sine drap.  

   Trude visste og vet at det er slik, og stadig flere og flere kvinner vet det er slik og bruker det for å sikre seg en god økonomi på bekostning av barna og deres far. Både visse andre kvinner og advokat Hjelde har fortalt henne at det er slik. Jeg visste også at det er slik, men later tidvis (av bestemte grunner) som om jeg ikke vet det.

   Kidnapping og fangehold av barn skal lønne seg og premieres, særlig hvis den såkalte barnevern-tjenesten på noe vis er involvert. Og det er de.
   Da skal plutselig ikke engang noen som helst av Straffelovens paragrafer være gjeldende, annet enn mildt sagt uhyre overdrevent overfor ofrene.
   De og det kriminelle skal på allslags sett og vis premieres.

   En kan i det heletatt se at Arbeiderparti-ideologien gjør hva som helst for å opprettholde og å videreføre sin makt og ideologi!
   Mennesker og deres ve og vel tar den minst av alt hensyn til. Annet enn tilsynelatende og med fraser og babbel i diverse forkledninger, nemlig for ikke å bli avslørt. Den dreper hvem og hva det enn skal være.
   Et eller flere folkemord, innenlands såvel som utenlands, forsøker den ved indoktrinering, reklame-propaganda, underholdning, knebling, forvirring, samt manipulering, fristelser, trusler og perversiteter bak kulissene, enten helt å skjule eller å skjule ved å legge skylden på andre og på andre forhold.
   Og også ved å peke på småtterier eller ved å bagatellisere, eller ved å si at den skal ordne opp i forholdene, slik eller slik. Hva den i steden så faktisk gjør er å videreutvikle sin kriminelle virksomhet, i enda bedre forkledninger.

   Men se hva den faktisk altså gjør med mennesker! Og hvordan!
   Hvorfor blir en ikke naiv overfor.
---


20100611--- --- --- Utdrag fra mine Dagboksnotater for 11.06. 2010:


---
   Jeg kjørte til nær-butikken i formiddag, tur retur omkring 12 km tror jeg. Handlet to pakker tobakk og 8 liter melk, tilsammen 501,- kr. Dermed står det nu igjen 100,- kr. på bank-kontoen min efter de 600,- kr.
("en uke livsopphold") som ankom fra NAV Vindafjord. Og bare litt bensin igjen i bilen.
---
   Flere brev fra andre avdelinger av NAV i de siste dager, NAV Innkreving, etc.
   Jeg oppdaterer efter hvert underveis en egen oversikt over brevene fra og til NAV ( ekstern ).
---

20100614--- --- --- Utdrag fra mine Dagboksnotater for 14.06. 2010:

   Formiddag og jeg har telefonert feieren i forbindelse med at tak-stigen som NAV Vindafjord for en tid siden gjorde vedtak om at de skal betale ( ekstern ) ankom fra jernvare-butikken i går.
   Jeg har og telefonert min advokat Thingvold, som gies beskjed om å telefonere meg tilbake efter møtet hun befinner seg i. Hun har vært pålitelig, saklig, ryddig og flink siden begynnelsen i sitt arbeide for meg og mine barn og min familie i denne saken. Hun representerer meg på en hensynsfull og saklig måte efter beste evne i sitt avgrensede område av saken. Hvilket jeg her nu nevner fordi slike gode egenskaper er fraværende hos så veldig mange advokater og jeg derfor har desto mere god grunn til å verdsette.
   Jeg kommer fremefter til å skrive mangt mere om hva jeg underveis har lært og erfart om advokater i Norge. Og jo diverse annet.
   En ting som nu lenge har undret meg er at norske advokater synes som å ha et fryktsomt og dårlig forhold til Straffeloven, politiet og påtale-myndigheten! Og veldig dårlig og lite kjennskap til Menneskerettsloven.
   Underlig.
(...)  
   Jeg sjekket bank-kontoen min pr. telefon i kveld, i håp om å kunne unngå inkasso-sak på den ubetalte regningen på 260,- kroner som har inkasso-varsel og betalings-frist i dag. Men nye 600,- kroner fra NAV Vindafjord var enda ikke ankommet. Det står kun 102,- kroner på bank-kontoen.
---
   Trygve Einar Gjerde telefonerte i kveld og sa han har samlet sammen tre tusen kroner til meg og overført de til min bank-konto hvor de antagligvis ankommer i morgen. Jeg vet ikke kjære Trygve Einar om du tar anstøt av at jeg skriver det her, men jeg håper ikke og at du forstår at det er viktig at jeg også får dette dokumentert, fordi det angår saks-forholdet nu så meget, og det hele alt skal være meget og grundig godt opplyst.
   Også det faktum et du mens de holdt meg fengslet blandt annet sørget for at ikke andre av mine små regninger gikk til inkasso. Og forsøkte så godt du kunne å holde orden på posten min. Som fremgår av mine Dagboks-notater fra fengselet. Og så meget annet og mere.
   En meget så forskrekket også Trygve Einar.
   Han har uoppfordret og på eget iniativ samlet sammen disse pengene ved å arbeide for de.
---

20100615--- --- --- Utdrag fra mine Dagboksnotater for 15.06. 2010:

---
   Både de 3.000,- kroner fra Trygve Einar og de 600,- kroner fra NAV Vindafjord var i formiddag ankommet min bank-konto. Jeg betalte derfor pr. telegiro straks tre regninger, den ene og viktigste på 260,- kroner, den andre på 200,- kroner og den tredje på 632,- kroner. Avtale-forholdet disse inngår i, tv-tilgang, utgår og kan stoppes eller reduseres så vidt jeg i farten husker om et par måneders tid.
---
   Jeg kjørte bortom nær-butikken og handlet melk og tobakk i dag igjen. Det kunne jeg gjøre takket være de pengene som innkom fra Trygve Einar. Samt forhåpentligvis i siste liten å skyve det der med inkassoen og dens konsekvenser iallfall noe frem i tid.
   Bensin til bilen kunne jeg ikke kjøpe, fordi det ikke var nok bensin igjen i bilen til at jeg våget å forsøke å kjøre til bensin-stasjonen, som er et stykke lengre unna. Dermed er bilen nu nokså helt tom for bensin.
   Den bruker antagligvis også mere bensin i og med at jeg ikke har penger til å vedlikeholde den.


20100622--- --- --- Utdrag fra mine Dagboksnotater for 22.06. 2010:

   Trygve Einar kom her i går, hadde med seg både en kanne med bensin til bilen og melk og brød og til og med en kurv med gode jordbær, og fløte! Han hadde med sin motor-sag og saget opp noe ved også, samt gjorde noen små-reperasjoner.
---


20100623--- --- --- Utdrag fra mine Dagboksnotater for 23.06. 2010:


   De der brevene fra Trudes nu to advokater vedrørende barnas rett til samvær er selvfølgelig og lett gjennomskuelig lureri. Brevet til NAV har jeg enda ikke fått gjort ferdig. Og NAV Vindafjord forholder seg forbrytersk til Menneskerettsloven og Sosialtjenesteloven. Enda en anke til Høyesterett skal også gjøres ferdig i disse dager. Og annet og mere. Alt mens Trude fortsatt av de kriminelle premieres på kryss og tvers og har de med sitt maskineri til videre til-intetgjørelse av barnas far og lov og rett. Fordi hun er dum, egoistisk og svikefull - og derigjennom ond. Jeg hverken hater henne eller noenting som helst av den grunn. Selvfølgelig ikke. Likså lite som jeg hater Balder eller Gudmund for det de har gjort seg til. Men det er forskrekkelig trist å se hvordan ondskapen går inn i og hærjer i verden, også overfor de fineste og største verdier. Og det å se at medskyldighet opprettholder og viderefører den.

20100625--- --- --- Utdrag fra mine Dagboksnotater for 25.06. 2010:

   Og hvordan forholder for eksempel trygdeetaten (NAV) seg til det hele?
   De sa og sier at straks barna ble kidnappet 03.04. 2008 skulle Rune ha skjønt at han ikke mere har barn eller livets rett. Og at Rune derfor skal betale det meste av sine penger til Trude månedlig, fra og med tre dager før barna ble kidnappet, og det på en hvilken som helst måte som gjør at Rune ikke kan forsvare familien imot uretten og heller ikke mere kan ha penger til å overleve. Og at Runes og Trudes eller barnas eller noens protester ikke blir tatt hensyn til.

20100629--- --- --- Utdrag fra mine Dagboksnotater for 29.06. 2010:

   Jeg telefonerte i går NAV for igjen å spørre om Krisehjelp økonomisk. Det ble så mye lyn og torden at jeg ikke nådde helt frem før i dag. Ble igjen bedt om å komme dit, hvilket det ble sagt er helt nødvendig.


20100630--- --- --- Utdrag fra mine Dagboksnotater for 30.06. 2010:

   Klokken er 09.45 og jeg må som avtalt i går kjøre til NAV Vindafjord i Sandeid og være der klokken 11. Det er 40,2 km dit.
   Jeg tar med og innleverer også nu den oppdaterte økonomiske oversikten ( ekstern ), så det fortsatt hele veien er godt og grundig dokumentert hvordan også den økonomiske situasjonen er og det faktum at jeg av NAV og deres ansvarlige ble gjort til en tigger og sosialklient med dertil hørende konsekvenser og aspekter.

20100702--- --- --- Utdrag fra mine Dagboksnotater for 02.07. 2010:

   Kjørte til nær-butikken og handlet tobakk, melk og et brød. Ankom penger "til livsopphold" fra NAV Vindafjord. Mere ikke penger til. Har efterpå i dag tatt det nokså rolig og har gitt meg tid til å rusle en tur med kattepus-ungene springende efter. Mammaen deres har enda ikke dukket opp. Kattene, og selvfølgelig Mikka (hunden), er veldig ivrige på å være med på å gå tur, hvilket det blir så altfor lite av. De aller første skogs-blåbær såvidt modne. Noen flere hage-jordbær også. Badet i ildhuset, etc. En hærlig tiltrengt avkobling og hvile i det hele. Det i seg selv som en forfriskende blomst i det hele. Men en stillestående og kortvarig en. Skulle jo og ha brukt helsen, men det har det ikke vært tid og krefter til. Skal en ivareta helsen må en bruke den, men jeg er som vanlig i saks-komplekset tvunget til å bruke den opp ned-brytende. En bagatell oppi alt det andre. Jeg er hverken redd for å leve eller å dø, og har ikke noe valg med hensyn til det.


20100703--- --- --- Utdrag fra mine Dagboksnotater for 03.07. 2010:

   Det ankom med posten i går et brev fra NAV Vindafjord datert 30.06. 2010 ( ekstern ), med Melding om vedtak. Om såkalt Krisehjelp. Nu med noe mere enn de 600,- kroner for hver uke jeg hittil har fått.


20100706--- --- --- Utdrag fra mine Dagboksnotater for 06.07. 2010:

   Det er 135,- kr. tilbake på min bank-konto efter at jeg fredagen var og handlet på nær-butikken og det er enda to dager igjen til jeg igjen får 733,- kr. fra NAV Vindafjord som "livsopphold" for en uke.
   Tenkte jeg i dag skulle telefonere sykehuset i Bergen for å høre om hvordan det går med Tormod og om det kan passe at jeg kommer og besøker ham der, men venter litt enda med det. Jeg kan ikke la Trude sin hysteri eller Iren K. Hebnes og deres medhjelpere være rådende i slikt noe hvis ikke sykehuset har tilsvarende galskap. Men det er noe tvilsomt om jeg vil klare å komme meg dit.
---


20100804--- --- --- Utdrag fra mine Dagboksnotater for 04.08. 2010:

  Jeg telefonerte NAV Vindafjord omkring 12-tiden i dag for igjen å be om såkalt Krisehjelp. Nådde ikke helt frem, men fikk beskjed fra ekspedisjonen Rogaland om at de blir gitt beskjed om å telefonere meg tilbake.

20100805--- --- --- Utdrag fra mine Dagboksnotater for 05.08. 2010:
 
   NAV Vindafjord telefonerte tilbake i går, og i dag. Hun som telefonerte sa jeg må komme dit igjen for å kunne få hjelp. Hun foreslo i morgen klokken 10, hvilket jeg sa ja til eftersom det ble insistert på at jeg må komme dit. Til NAV Sandeid, 40 km unna. Jeg sa at jeg nesten ikke kan eller tør bruke bilen, ikke engang til nær-butikken, i og med at penger til bensin er et problem og at jeg jo ikke har penger til å vedlikeholde bilen.

20100806--- --- --- Utdrag fra mine Dagboksnotater for 06.08. 2010:

   Jeg kjørte og var til NAV Vindafjord i Sandeid i dag klokken 10, omtrent bare for å underskrive på søknad-skjemaet om Krisehjelp og der påskrive "Samme som sist".

20100319--- --- --- Utdrag fra mine Dagboksnotater for 19.03. 2010:  20100319--- --- --- Utdrag fra mine Dagboksnotater for 19.03. 2010:
20100319--- --- --- Utdrag fra mine Dagboksnotater for 19.03. 2010:

---


---