----- Denne side: db201103.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. ---- 
----- 
--- Mars 2011 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 01. mars 2011, Vinberget: 

   
Tåke og smogg drivende sør-fra herover tidlig i dag. Jevnt overskyet og 2 pluss-grader klokken 12 og utover dagen. Hvitlig, lav himmel med tildels yr og regn.
---
   Angående mord og grove forbrytelser i offentlig eller politisk regi

   Når ansatte i den offentlige eller politiske forvaltningen i et terror-regime begår et eller flere eller mange mord eller tortur eller grov forbrytelse efter instruks fra sine over-ordnede eller andre og det blir avslørt eller får oppmerksomhet, så skjer noe meget interessant. 
   Og det skjer for at terror-regimet og de kriminelle skal kunne fortsette å drepe!
   Det som ofte skjer er at bukkene i det kriminelle nettverket vokter og verner om havre-sekkene sine, ved å late som at Straffeloven ikke finns og ikke gjelder. Eller som om Straffeloven rammer med andre eller innskrenkede eller ingen av sine lov-bestemmelser!
   Og hvem lar seg lure av slikt noe? Og videre hvordan?
   Hva for eksempel når bukkene eller noen gir den og de skyldige "knusende kritikk", og en eller flere av de skyldige eller med-skyldige må be om unnskyldning eller er fratatt sin jobb? Eller det blir sagt at "feilen" eller de "kritikk-verdige" forholdene er rettet opp i?
   Har de da og dermed lurt noen til å tro at det er hva som er Straffelovens bestemmelse for skyldighet eller delaktighet i mord eller faktisk angjeldende forbrytelse?
   Eller det blir sagt at forbrytelsen var en system-feil? Eller at vi må ikke være så opptatt av straff, eller at det viktigste er at feilen blir rettet opp i eller at avsløringene har avdekket de "kritikk-verdige" eller "veldig alvorlige forhold"?
   Lar vi oss lure også da, og av slikt?
   Eller når det blir sagt at det er viktig å kunne tilgi, og å kunne forstå? Osv.

   Lar vi oss lure også da, og av slikt?
   Når forbrytelsen ble bortforklart, eller bagatellisert eller på forskjellig vis forsøkt dekket over?
   For eksempel hvis ingen så eller hørte blod eller gevær-skudd? For eksempel hvis mord-våpenet var unnlatelse eller en underskrift på et papir? Eller slike eller lignende mord-våpen er eller var i noe alminnelig bruk andre steder eller i forvaltningen eller i samfunnet?
   Hvor lett-lurte og dumme er vi?
   De kriminelle og lett-lurte har interesser av at flest mulig er lett-lurte og dumme.
   Men hvor lett-lurte og dumme er vi? Skal vi tilgi de, for de vet ikke hva de gjør? Og oss selv? Og de kriminelle som ivrigst gjemmer seg selv?

---

   Elin Osaland:
   De er syke i hodet sitt, har forsket litt på hvilke taktikk de bruker, når de ikkje klarer å snappe barna sånn med en gang. De finner det svakeste barnet i familien, lokker med masse penger og belønning for å svarlegge resten av familien, har opplevd det sjøl og. Skulle jo vert hos deg for lenge siden, siden du skulle hjelpe meg med søksmål mot kommunen som dreiv systematisk mobbing mot meg og barna mine i 14 år, men problemet er at kommunen nekter å gi meg papirene, vett ikkje heilt koss eg skal få de ut.

   Annina Karlsson:
   Mina barn locka de med att om de sa ja till att tas so skulle de fo nya datorer????

   Marina Lorieri:
   umennesklige.

   Annina Karlsson:
   Men de sa att de ville hem i alla fall. Socialen svara att de kunde glomma deras vilja.

   Annina Karlsson:
   De biologiska barnen kalla dem fosterhemsunge och de var ledsna.

   Rune L. Hansen:
   Det uhyre perverse og uhyre kriminelle har blitt alminnelig fra ansatte i den offentlige forvaltningen overfor hvem som helst, når som helst. Mange overlever ikke, men de kriminelle i den offentlige forvaltningen fortsetter og fortsetter. Lov og rett, sannhet og menneskeverd står i verdi til omtrent null.

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 03.01. 2011:

   Ønsker du Norgespartiet på Stortinget i 2013?
   
http://norgespartiet.no/component/content/article/202-onsker-du-norgespartiet-pa-stortinget-i-2013.html
   norgespartiet.no
   Velkommen til Norges Grunnlovsparti - NORGESPARTIET. Norgespartiet vil arbeide for at Norge skal få et realistisk demokrati, et Realdemokrati...

*
   Rune L. Hansen:
   Et "realistisk demokrati" ... Vil det si flertallets diktatur? Et indoktrinert og kjøpt opparbeidet flertall? Et hvaslags demokrati eller flertall? Det kan være og bli mange slags flertall ... Et flertall eller demokrati som forbigår lov og rett? Som utsender lover og forordninger ikke i pakt med over-ordnet lov og rett (Menneskerettsloven, Straffeloven og Norges grunnlov)? Norgespartiet og andre partier eller sammenslutninger som satser via det politiske bør vise eller antyde tydelighet, særlig i forhold til lov og rett og rettferdighet - eller hva, May-Harriet? Hvordan står det til sånn sett med Norgespartiet?
   February 5 at 4:46am ·

   May- Harriet Seppola:
   Det betyr folkestyre, at folket skal vœre medbestemmende , men gå inn og les på hovedmålsettingen .
   February 5 at 11:12am ·

   Rune L. Hansen:
   Det besvarer veldig lite og dårlig mitt spørsmål, eller hva?
   February 5 at 12:43pm ·

   Rune L. Hansen:
   Er det på sin plass å mistenke Norgespartiet for å begjære makt for å kunne begå forbrytelser i forhold til Straffeloven og Menneskerettsloven? I likhet med øvrige politiske partier?

   Rune L. Hansen:
   Er det på sin plass å mistenke Norgespartiet for å begjære makt for å kunne begå forbrytelser i forhold til Straffeloven og Menneskerettsloven? I likhet med øvrige politiske partier?

   May- Harriet Seppola:
   Kanskje du skulle lese hovedmålsettingen 2009- 2013 først før du uttaler deg , noe jeg har bedt deg om før , eller er det tanken på et realdemokrati der folket selv skal vœre med på å stemme over viktige ting, som skremmer deg .
   Men hvis du er forrnøyd med regjeringen med sin barnehandel og inngrep i ethvert menneskes liv , må du for all del stemme på Globalistene på stortinget , som vil føre oss rett inn i EU og en slavelignende tilstand .
   SE FILMEN OM hVORDAN FRIMURERIET BYGDE OPP "KOMMUNISMEN":
   http://norgespartiet.no/component/content/article/214-hvordan-frimureriet-bygde-opp-kommunismen.html

   Rune L. Hansen:
   Jeg ønsker og anser det for viktig å få disse og slike forhold belyst for flest mulig og mest mulig enkelt og greit.
   Iøvrig består et hvilket som helst flertall som forbryter seg mot lov og rett av kriminelle enkelt-mennesker.

   
---
---
   Fortsettelse fra i går:

   Rune L. Hansen:
   Den var mildt sagt veldig utidig og dum den der kommentaren, Einar Inderberg.

   Rune L. Hansen:
   Ja, ikke bare er forholdene i Norge nu groteske, men direkte katastrofale og perverse, i en overflod av kriminell galskap, terror, undertrykkelse, trakassering, tortur, utplyndring, ødeleggelser, henrettelser og til-intetgjørelser. Forholdene er virkelig katastrofale, og på de usleste vis forsøkt skjult bak kulissene, propagandaen, trusler og falsk dokumentasjon.

   Hege Anett Dahl:
   beklager Rune men Einar har faktisk rett .. det eksisterer faktisk voksne personer i dette land som ikke gjør en særlig god jobb som foreldre.. lik det eller ei .. men når det er sagt blir det også begått urett overfor en del foreldre som av en eller annen grunn blir beskyldt for ting som ikke er sant, og det er uakseptabelt

   Rigmor Fossdal:
   Haalloo, fru Dahl.- hvem er de du antar om, hva gjør de- og ikke minst - hvorfor synes akkkurat du det akkuurat du synes?

   Hege Anett Dahl:
   Jeg baserer ALDRI mine uttalelser på antagelser .... jeg har egenerfaring på området .... synes du at overgep og fysisk mishandling er grei handling av foreldre? .. og dette er ikke min synsing men erfaringer .... og jeg kommer selvfølgelig ikke til å navngi noen. Dersom du løfter hodet ditt liiiiitt og rett blikket ditt mot alvdal f.eks så vil du finne sak som er dokumentert og bevist .. hvor faktisk barneverntjenesten ikke gjorde jobben sin og lot overgripere få fritt holde på i årevis ... trenger du flere eksempler på "gode" foreldre? Rigmor??

   Rune L. Hansen:
   Hverken unntakene eller noe som helst annet rettferdiggjør barnerov-industrien eller det såkalte barnevernet. Men slike unntak, som for eksempel den nevnte Alvdal-saken, kaster barnerov-industrien seg over med stor begeistring, for å rettferdiggjøre seg selv. Ellers kan en jo undres over i hvilken grad den nevnte Alvdal-saken egentlig er noe unntak, - den synes heller å være mere typisk for hva som foregår i barnerov-industrien, og ikke andre steder.

   
---
---

   Ingvill Eriksen, 01.03. 2011:

   Snille jenter kommer til himmelen. Tøffe jenter kommer så langt de vil!!
   Ukjent opprinnelse.

*
   Rune L. Hansen:
   Tid for å stille de til ansvar for sine ugjerninger.

   
---
---

   Mats Larsson, 06.02. 2011:

   första gången jag hörde talas om kommunernas myndighetsnämder trodde jag inte att det var sant, politiker sitter i en politisk nämnd och tar beslut mot enskilda individer i enskillda fall -att det sker genom förslag av tjänstemän är obetydligt - politiker SKA ej få ta beslut mot enskilda i enskillda fall. det sak ligga helt på tjänstemän och domstolar för prövning mot lag och grundlag.

*
   Jesper Vartiainen:
   Är det inte främst vid överklagan av tjänstemäns beslut som nämderna tar beslut?

   Mats Larsson:
   nä beslut jml lvu och lvm tas av myndighetsnämden ,liksom ansökan om fosterhemsplacering . de är kommunens part.politiker i nämnder bör inte få ta beslut mot enskillda i enskillda fall. deras mandat bör begränsas till ramreleringar av kommunens verksamheter, inte mot enskilda i enskillda fall det bör lgga bara mot tjänstemän och sekundärt domstol vid konflikt mellan den enskilde och tjänstemannens beslut. av samma anledning som grundlagen beskriver att lagstiftande och lagstolkande delar av sammhället skall hållas åtskilda.

   Mats Larsson:
   poltiker tillför inget i en rent lagteknisk prövning. mest för att de oftast inte kan lagarna i detalj och för att de kan antas helt andra hänsyn än de som skall tas. rent godtycke alltså

   
---
---

   Mats Larsson, 06.02. 2011:
   den övergripande strategin i målet att manipulera människor är att göra sammhällstrukturen så komplex att den enskillde inte orkar att dedriva sin sak gentemot det allmänna. Samt att i alla delar av sammhällskonstruktionen åstakomma en onödig komplexitet vad gäller subventioner, ansvarsdelegationer. skattetryck och bidrag. detta för att människor inte skall orka sätta sig in i och påverka den övergripande strukturen , utan enbart sin egen agenda gentemot det onödigt komplexa allmänna.

---
---

   Perspektiv på fundament.
   by Mats Larsson on Sunday, November 28, 2010 at 3:49pm.

   Om en molekyl splittras tillintetgörs de egenskaper som sambandet mellan de olika atomernas egenskaper utgör, detsamma är det med alla fundament i sammhället som utgör sammansättningar av människor till grupper, om grupperna splittras är individerna inte längre präglade av den kraft som sambandet mellan dem utgör i form av kärleken till vår nästa och vårt ursprung. de 2 starkaste fundamenten har angripits parralellt ,-Familjen och Kyrkan-. detta för att kunna skapa en ny ordning som lösning på bristen av den gamla ordningen. detta sätt att manipulera människor återkommer ofta i världshistorien, förrst "skapar man problemen. därefter skaffar man en "lösning på problemen. Genom att vi splittras tappar vi 2 egenskaper , 1.vi får svårare att förstå varandra och onödiga konflikter dyker upp.2. om vi saknar band till vårt ursprung kommer vi sannolikt låto oss inordnas i vilken sammhällstruktur som hellst som förefaller innebära trygghet.

*
   Ola Eriksson:
   Människan måste ha ett historiskt minne för att bestå som social individ. När människans etniska, kulturella särdrag förintas berövas människans sin identitet.

   
---
---

   Mats Larsson, 12.11. 2010:
   Ett land som inte går till botten med de övergrepp som samhället begått mot befolkningen är inte värt att leva i, sa Göran Johansson, särskild utredare vanvårdsutredningen.
 
---
---

   Mats Larsson, 04.11. 2010:

   vad behöver vi socionomer till egentligen ? mycket tyder ändå på att de är så allmänt korkade att de bara genom sin exsistens utgör en säkerhetsrisk

*
   Mats Larsson:
   vad värre är att de satt sig själva som en elit i sammhället som skulle stå moraliskt över oss andra. i bibeln står -"högmod går före fall"- så låt dom falla.

   Ronnie Holmquist:
   de skulle behöva gå en utbildning innan de går som socionomer, först juristlinjen så de lär sig lagarna och sen en utbildning som lär dem empati. som det är nu så kan vem som helst med ett hat inombords lätt förstöra för hur många familjer som helst.

   
---
---

   Mats Larsson, 07.11. 2010:
   med jämna mellanrum frågar jag mig om störe delen av befolkningen är under hypnos. Frånvaron av reaktioner mot dem som använder Makten mot folket i stället för folket gör att jag tvingas dra slutsatsen att den kollektiva apatin inför verkligheten är så stark att människor verkligen lever i en skimrande låtsasvärld ungefär som i "så ska det låta".
 
---
---

   Mats Larsson, 04.02. 2011:
   "Lagarna har blivit instrument för att genomföra en politik, snarare än skyddsmekanismer för medborgarna ... Ser man lagen som ett medel för politikerna är det logiskt att den enskilde inte kan räkna med skydd, om han hamnar i motsats till det allmänna ... Likheten inför lagen är det mest centrala begreppet i rättsstaten. Denna likhet existerar inte, den som har goda kontakter och råd att anlita en energisk advokat har mycket större chanser att klara sig."
   -- Hovrättstådet Brita Sundberg-Weitman vid Svea hovrätt --

---
---

   Lagar om barn hör till Grundlagen.
   by Mats Larsson on Tuesday, January 11, 2011 at 10:05pm.
   http://www.facebook.com/notes/mats-larsson/lagar-om-barn-hör-till-grundlagen/185635878130470

   LVU är ett resultat av demokratin när den fungerar som sämst. Lagar som omfattar personer som inte själva  har samma  möjligheter somvi  att framföra sina åsikter skall givetvis egentligen vara reglerade i Grundlagen ,
   för att få stabilitet i hur barnens rättigheter tillvaratas över tid , oavsett vilka som för tillfället råkar ha majoritet i riksdagen,

   Grundlagstadganden som omfattar barn skall även vara svårare att ändra än resterande delar av grundlagen, risken med att ha lagar som omfattar barn i den vanliga lagen är att det blir en långsamt mer radikaliserad tolkning av begrepp som" barnets bästa" över tid. och att det skapas ett allt större konstruerat motsatsförhållande mellan "barnets bästa" och "de biologiska föräldrarnas rättigheter, en konstruktion där man förutsätter ett motsatsförhållande, snarare än det naturliga ,Det att familjen är ett fundament i grunden.

    En grundlagsreglerad skrivning kring barnlagstiftning skall vara i direkt enighet med Barnkonventionen , EU konventionen.

*
   Rune L. Hansen:
   I Norge gjør det så, i kraft av Menneskerettsloven som inngår i Norges Grunnlov. Det hjelper dog ikke når politiske partier, byråkrater. etc. søker makt for å forbryte seg mot loven og samtidig truer håndheverne av lov og rett og innsetter samt stimulerer og premierer kriminelle nøkkel-personer og "nyttige idioter" i deres sted.

   
---
---
   Fortsettelse fra i går:

   Rune L. Hansen:
   Hverken unntakene eller noe som helst annet rettferdiggjør barnerov-industrien eller det såkalte barnevernet. Men slike unntak, som for eksempel den nevnte Alvdal-saken, kaster barnerov-industrien seg over med stor begeistring, for å rettferdiggjøre seg selv. Ellers kan en jo undres over i hvilken grad den nevnte Alvdal-saken egentlig er noe unntak, - den synes heller å være mere typisk for hva som foregår i barnerov-industrien, og ikke andre steder.

   Hege Anett:
   Dahl eheeee ..... barnevernet gjorde faktisk ikke jobben sin i den saken Rune så det stemmer da vitterlig ikke. Barnevernet gjorde en slett jobb i det tilfellet og jeg brukte det kun som et eksempel slik at det var lettere å fotstå en om jeg kom et eksempel uten navn ... jeg har desverre flere

   Rune L. Hansen:
   Det er det som er det helt alminnelige, at "barnevernet" gjør det motsatte av jobben sin. Og at det de og deres med-spillere står for er barnets, foreldrenes, familiens og samfunnets verste. Og det motsatte av lov og rett. En overflod av kriminell galskap, til langt i det perverse.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.03. 2011:

   Likegyldighet er så mye lettere, for oss alle ...

*
   Kirsten Meyer:
   så sant, så sant ....

   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.03. 2011:

   Hjelper det å be de som foruretter om hjelp eller om å beskikke seg?

*
   Ola Kristian Johansen:
   Om man forutsetter at alle er like er dette et ja eller nei spørsmål ....

   Rune L. Hansen:
   Hva om en ber om hjelp og får det motsatte.
   Er det noe en realistisk sett kan forvente, her i Norge og Norden noe steds?

   Ronny Solem:
   Rune deg må jeg snakke med på 2 hand.

   Rune L. Hansen:
   Pr. e-post, chat, eller hvordan vi får det til Ronny ...

   Rune L. Hansen:
   Om for eksempel noen kidnapper ens barn og en ber norske myndigheter om hjelp, hva da?

   Rune L. Hansen:
   Får en da den hjelpen en trenger? Barn og foreldre?

   Rune L. Hansen:
   Er det da hjelp det heter det en får? Eller kan en forvente veldig veldig mye av det meget motsatte?

   Jane Øvertungset:
   Personer som er utsatt for overgrep fra det offentlige får IKKE hjelp - snarere tvert i mot! Ressursene settes inn på å hjelpe de som begår uretten!

   Rune L. Hansen:
   Hvordan er det dette og slikt forholder seg?

   Jane Øvertungset:
   ‎* hjelpe de = dekke over, skjule, lyve, forfalske .... slik at den som har begått urett slipper å stå til ansvar for sine ugjerninger!

   Rune L. Hansen:
   Jeg og min familie ba politiet og norske myndigheter om hjelp da en ung-jente ansatt i den kommunale barnevern-tjenesten truet med å stjele våre barn. Det er 5 år siden nu, og saken pågår intenst og kontinuerlig enda. Fikk vi noe hjelp? Eller fikk vi og får vi det motsatte?

   Rune L. Hansen:
   Mange som spør seg om det samme hva gjelder seg selv og sine barn og sin familie?

   Rune L. Hansen:
   Jeg og mine barn har nu kontinuerlig fått 5 år med kriminell galskap, terror, trakassering, tortur, utplyndring med mere.
   Altså det veldig meget motsatte av hva som kan kalles hjelp.
   Hvor i all verden hører slikt noe hjem?

   Turid Holta:
   Rune det er helt grusomt!

   Annina Karlsson:
   Var finns familjens basta, samhallets basta???

   Annina Karlsson:
   Stalla dem mot vaggen kanske hjalper men att be dem om hjapl som sjalpt en loter konstigt.

   Rune L. Hansen:
   Tanke-vekkende få som kommenterer dette. Vi vet hvor veldig veldig mange som får det motsatte av hjelp. Og hva dette og slikt det motsatte av hjelp veldig ofte innebærer. Vi vet også veldig mye om hvem som gjør det. Det vil si om hvem de kriminelle monstrene er.

   
---
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 02. mars 2011, Vinberget:

   Omtrent null grader Celsius og tildels noe yr her ute i natt. 1 minus-grad gry-tidlig i dag og 2 pluss-grader klokken 08.30. Hvitlig overskyet og 3 pluss-grader klokken 10.30 og tilsvarende med 2 pluss-grader utover dagen og med noe regn utover kvelden.
---
   Jeg telefonerer efter rekreasjonssted eller helsesenter for farmor som nettopp har gjennomgått en større operasjon, en hjerte-operasjon, og enda er på sykehuset. Sykehuset har forsøkt å finne frem til et, men har ikke lyktes. Hit hjem hvor terror, trakassering og tortur enda er pågående kan jeg ikke invitere henne i hennes tilstand nu. Trist, men det er slik det er.
---
   Jeg fant frem til et mulig helsesenter for henne, telefonerte og fortalte henne om det, men da hadde sykehuset likevel klart å finne frem til noe et sted hun skal prøve.
---
   Det ankom med posten i dag en brev-konvolutt med to brever fra Politiet - begge fra Politiet her i Vindafjord synes det som, og Asmund Riegel for påtalemyndigheten i Haugesund, datert 23.02. 2011 ( ekstern )
---
---
   Mariana Giovanna Cosenza, 02.03. 2011, angående husholdnings-budsjett:
   For 40 år siden gikk 40% av vårt private budsjett/husholdningspenger til mat. I dag er det sunket 14%. Hva har skjedd? Er maten for dyr - ja den er det. Men det som har skjedd i tillegg er at det meste går til å bo og betale strøm - og i tillegg til at maten er dyr.  Det er noe forferdelig galt med disse resultatene.
---
---
   Rune L. Hansen, 02.03. 2011:
   Hoved-problemet med de politiske partiene vi har er at de vil noe som er rett og annet som er galt.
   Altså at de ikke vil lov og rett og rettferdighet i seg selv.
   Men at de arbeider for egoistiske grupperinger og urettferdighet.
   Altså at de arbeider for urett og er kriminelle. Også i den offentlige forvaltningen.
---
---
   Rune L. Hansen, 02.03. 2011:
   Hvorfor lov-endring? Nye lover som ikke skal holdes? Det er ikke bare å foreta en lov-endring, som mange synes å tro og å ville ha oss til å tro. Det skal mye til for å endre de over-ordnede lover, lovlig. Og lovlige under-ordnede lover og regler skal være i pakt med de over-ordnede. Lov utredes fra og til lov. Det er hverken politikere, byråkrater, dommere eller flertall som bestemmer lov og rett.  
---
---
   Ståle Johansen, 01.03. 2011:
   Oppdagelsen av intelligent liv utenfor stortinget er nok en trussel for de som har låst seg inn der ;)
---
---
   Cecilie's sitater og ordtak, 28.02. 2011:
   <3 Never judge anyone till you've heard the full story and found out why they do the things they do ......
---
---
   Arild Holta, 02.03. 2011:
   Det er tre år siden internett passerte aviser i antall norske brukere. Nå er avisene langt forbigått. I praksis betyr det at små lokalaviser ikke er mer nyttig for oss enn sukker på grøten. Vi får budskapet ut på nett. Vi er ganske uavhengige av journalistene.
---
---
   Fortsettelse fra i går:

   Rune L. Hansen:
   Det er det som er det helt alminnelige, at "barnevernet" gjør det motsatte av jobben sin. Og at det de og deres med-spillere står for er barnets, foreldrenes, familiens og samfunnets verste. Og det motsatte av lov og rett. En overflod av kriminell galskap, til langt i det perverse.

   Siv-linda Thorkildsen:
   bv og den andre part eller fosterhjem som barnet bor hos setter barnet opp med mot den ene foreldrepart i mange saker for at dems selv eget ego og pengesekk skal fylles opp og prøver og fotie sannheten og dems egen kriminelle handlig skal beskyttes og derfor syker de ut foredre eller en foreldre fysisk og sykisk maktspill .og leve og bli fostret opp hos regerett kinappere og falsk kjærlighet og kriminelt nettverk en pengesekk som de deler og den er tom når barnet er 18 år som regel .et menske med stjålet idenitet frarøvet biologisk opphav falsk kjærlighet .blir brutalt kastet ut i ingenmansland .hva vil dette menske føle da ??? hvem står der da hvem er igjen ? og hvordan stoppe de som skal stå for sikkerhet i samfunnet er de høyst kriminelle .rettløs i eget land .

   Rigmor Fossdal:
   Hege Anett Dahl, sitat:" Jeg baserer ALDRI mine uttalelser på antagelser .... jeg har egenerfaring på området .... synes du at overgep og fysisk mishandling er grei handling av foreldre?."
   Javel. men hva eksakt berettiger egenerfaring?
   Synes du fysisk, psykisk - altså vold er greit mot barn - og foreldre - og slekter så lenge det heter at barnevern "intervenerte "?

   Rigmor Fossdal:
   Alvdalsaken, Dahl, var og forblir en politisak. Du skriver at det var "slett arbeid" av barnevern -
   Det var verre enn det. Barnevern bevirket - medvirket til det motsatte av hva å verne er - i mange år.
   Har du ellers noen formening om hvorvidt bv.arbeidere burde politietterforskes?
   Nei, Dahl ...... jeg trenger mange, utallige eksempler på et "godt barnevern" - altså en god måte å verne barnet på. Gi meg dem er du snill.

    Hege Anett Dahl:
   Rigmor dersom du kan din lekse og har fulgt med i timen så burde du vite at det ikke er klokt å gå ut med navn osv i saker jeg kjenner til ..... og hvordan jeg har fått min egenerfaring er en privat sak som jeg står fritt til å dele eller ei ... tror du Rigmor hadde oppnåd en bedre og mere interessant diskusjon dersom du hadde sluttet å angripe folk som mener noe annet en deg ... tåler å bli konfrontert på en saklig måte men finner ikke din måte tiltalende .... og avslutter den ... for min del ... ha en fin fin dag og lykke til videre :-)

   Rigmor Fossdal:
   Ja, du avslutter og forlater med å påstå at jeg angriper deg og dine meninger. Pluss litt til-???
   Hva med de spørsmål jeg stilte vr. bv, vern av barnet,Alvdal, mishandling og unnlatelser/unndrageler?
   Du trenger jo ikke forholde deg til meg - her er flere med .. og diskusjonen er vel hva du aller helst burde forholde deg til -

   Hege Anett Dahl:
   ja ja så sier vi det .... ser ikke det kommer noe godt ut av dette ...
   og jeg er helt overbevist om at dersom jeg skulle svare på dine spørsmål så ville du bare komme med 4 nye og jeg føler ikke jeg har behov for å forsvare barnevernsarbeidet som blir gjort ... det får de gjøre selv .. de som føler for det. men når det er sagt så var det vel slik at jeg påstår at det finnes foreldre som ikke gjør en særlig god jobb ... og det mener jeg forsatt .. og du stiller fritt til å leve i den troen at alle foreldre er gode foreldre .. helt enkelt

   Rigmor Fossdal:
   Nei- det er deg som sier det. Ikke jeg.
   og ja- mulig det ville komme 4 nye spørsmål,, hva så?
   Skal man delta i en debatt for så å løpe av gårde når og om spørsmål kommer?

   Hege Anett Dahl:
   dette er ingen debatt ....

   Rigmor Fossdal:
   Blir jo ikke det når folk slenger inn påstander og så løper sin vei -

   Hege Anett Dahl:
   lol

   Rigmor Fossdal:
   Takk for bekreftelsen.

   Hege Anett Dahl:
   velbekomme

   Liv Marit Bakke:
   Typisk ansvarsfraskrivelse. Her hiver vi inn en påstand for så å la vær å forsvare den for så å forlate tråden. Ergo ingen konstruktiv debatt.

   Hege Anett Dahl:
   Her viler da vitterlig inget ansvar .... dere kan da ikke være så blinde at dere faktisk tror at det ikke finnes foreldre som er uegnet som det??? ... det er vel den eneste påstanden jeg har kommet med ..og det kan jeg stå for .... hvorfor er dere så såre på dette?

   Rigmor Fossdal:
   handler det om sårhet også nå- og det er "oss"? HM.
   Blinde også?
   Hva er det egentlig du står for ?  
   Hviler det på deg å løpe, kan hende?

   Hege Anett Dahl:
   Etter som du skriver så forstår jeg i hvertfall hvor du står Rigmorog da på flere plan ... og jeg begynner å synes synd på deg .... nå har du litt mer i stille spørsmål til .... værsågod :-)

   Rigmor Fossdal:
   Ja, det er det de pleier å si - når de ikke har annet å bidra med - at det er synd på andre. Så også du. Har ikke noe navn på ditt, annet enn kunnskapsløshet, tåpelighet og nedlatenhet.

   Hege Anett Dahl:
   oki doki

   Liv Marit Bakke:
   Hahahahaha intet ansvar? hallo! Så du bare lirer av deg noen ord å mener du ikke har noe ansvar for det du skriver om? hahahaha alle har et ansvar for hva di selv skriver på nett!

   Hege Anett Dahl:
   ingen svar eller forklaring skyld

   Rigmor Fossdal:
   hvorfor skriver du i det hele tatt da -

   Hege Anett Dahl:
   ja det kan du sagtens si ?!???

   Rune L. Hansen:
   Iøvrig: Det hender seg at det blir født forkrøplede mennesker, misdannede. De er like fullt mennesker. Men det er ikke slik at det såkalte barnevernet forholder seg til forkrøplede barn eller foreldre. I så måte er de heller unnlatende. Det er heller ikke slik at det er hjelp de yter barna eller foreldrene. Tvert om. Det er det motsatte. Og det er bare meget mildt sagt.

   Rune L. Hansen:
   Trivlig og koslig og godt og vel med engasjerte som og forsøker å unnga forhastede slutninger og evner å forsøke å tenke seg godt og riktig om, spør du meg.

   
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 03. mars 2011, Vinberget:

   Lett regn og null grader Celsius her ute i natt. Omtrent 5 pluss-grader, sol og tildels skyet klokken 13. Overskyet utover dagen. 2 minus-grader utover kvelden.
---
   Jeg oversendte i natt pr. fax og e-post et brev til Statens Innkrevingssentral angående deres innblanding i saken ( ekstern ).
   Viktig og nødvendig.
---
---
   Rune L. Hansen, 03.03. 2011:

   De fleste overlever ikke å bli henrettet

   Gi ikke falske forhåpninger til de kriminelle eller deres ofre. Mange går til grunne i pinsler og nød og er det og blir det umulig for å reise seg igjen, og på vår og sin vei enda mere umulig uten vår hjelp. Mye urett er så stor og grov at den rett og slett bare dreper.
   De fleste overlever ikke å bli henrettet.

   De som blir henrettet, ødelagt eller drept, blir det. Noen mennesker er uhyre opptatt av å tro at det som blir forsøkt skjult ikke finnes eller er. Det er imidlertid betydningsfull forskjell på rett og galt. Gud er alt-omfattende stor og omfatter og innbefatter til og med det onde. Ingen tvil om det. Men forhastede slutninger foruretter.

   De kriminelle og deres med-spillere ønsker å bagatellisere og å skjule sine ugjerninger.
   Med-spillere ofte også bare sin egoisme og likegyldighet.

   Og lov og rett vil de ha mest mulig forvirring og fremmedgjørelse i forhold til.
   Et effektivt draps-våpen er unnlatelse.

   Flere effektive draps-våpen:
   -- En underskrift
   -- Falsk dokumentasjon
   -- Falsk påstand
   -- Anvende ulovlige eller ikke adekvate lover og regler
   --

   Forutsetningen for at slike draps-våpen og henrettelses-metoder skal være effektive, er at de og den som forvalter eller håndhever lov og rett både bagatelliserer og lukker øynene for mord-våpenet og for over-ordnet lov og rett.

   Norge er et eldorado for slike kriminelle og slik mafia-virksomhet, med basis i den offentlige forvaltningen.
   Og de kriminelle koblingene og nettverkene er mange.
   Et uhyre terror-regime, i en overflod av kriminell galskap.
   Skjult bak kulissene, bak propagandaen, falsk dokumentasjon, knebling, fangehold, hemmelighets-kremmeri, trakassering, trusler, premiering, etc.

*

   Marina Lorieri:
   Det er forferdelig som dem herser og tramper.
   Det er helt riktig som du sier. Dem dreper oss med sikkerhet innvendig.
   Forferdelig umennesklig.

   Rune L. Hansen:
   Dem dreper veldig mange ikke bare innvendig, men også utvendig, fullstendig.

   Rune L. Hansen:
   De få som på sett og vis overlever eller også de som får overleve i kortere eller lengre tid er ikke et vitnesbyrd om kriminelle som ikke dreper.

   Rune L. Hansen:
   Det kriminelle og groteske, de konkrete ugjerningene eller altså lov-bruddene, skjules ofte med bagatellisering, og ved å snakke om tilgivelse eller om systemet, osv. Det er dog enkelt-mennesket som er den kriminelle. Instansen hvor enkelt-mennesket er ansatt har i større eller mindre grad et med-ansvar, men det er enkelt-mennesker som er kriminelle, ikke systemer eller regler.

   
---
---

   Ole-Petter Olsen, 03.03. 2011:

   Livet er en sexuelt overførbar sykdom med dødelig utgang ...

*
   Rune L. Hansen:
   Tull og tøys! En må lese mye VG, NRK eller Donald Duck for å tro eller tenke slikt!

   
---
---
   Marianne Lund, 03. 03. 2011:
   FNs barnekomite har i en årrekke forgjeves etterlyst:
   "tiltak for å bekjempe årsakene til at stadig flere barn fjernes fra familien, blant annet ved å * gi tilstrekkelig støtte til de biologiske foreldrene* prioritere vern av det naturlige familiemiljøet* sikre at fjerning fra familien & plassering i fosterhjem eller institusjoner kun brukes som absolutt siste uvei, noe annet vil være klart i strid med barnets beste”
---
---

   Rigmor Fossdal, 03.03. 2011:

   Konfiskere er bare et penere ord for å stjele.
   Confiscating children: When parents become victims
   http://www.nkmr.org/english/confiscating_children_when_parents_become_victims.htm
    www.nkmr.org

   This paper on the taking of children into public care was produced for entry in the Academy on Human Rights and Humanitarian Law, American University Washington College of Law 2005 scholarship competition on the theme:

*
   Rigmor Fossdal:
   The introductory section of the 1990 Act stipulates
   - that measures taken by the social services towards children and youths should be made in agreement with the parents and children involved,
   - that the measures should be tempered with respect for the young person's human dignity and integrity,
   - that the measures taken should be in the best interest of the child, and that
   - the social authority is required to find out the young persons position and this should be taken into consideration depending on the age and maturity of the child.

   Rigmor Fossdal:
   Provisions in the 1990 Act
   The 1990 Act contains some clichés that are often recurring both in the law and in case law. The most misused cliché is however "the best interest of the child". What is the best interest of the child? And who is most competent to judge what is in the best interest of the child? The parent or a total stranger employed by the municipality or the courts?

   Rigmor Fossdal:
   The best interest of the child
   "The best interest of the child" in the 1990 Act ultimately implies that the child has to be protected by the authorities against its parents and relatives, and not vice versa. It also implies that the interpretation of "the best interest for the child" can only be made by the authorities.
   This authorized and monopolized interpretation of "the best interest of the child", created by small and non-representative but strongly influential groups of legislators, has established a powerful and legal child trade system within the Sweden. Parents live under constant threat from the social workers because their children can be removed from their homes at any time and placed into commercial foster care on the basis of purely subjective opinions. This necessarily constitutes a serious threat to family relationships. Foster care research shows that the forcible separation of children from their families has not proved to be of any advantage or "in the best interest of the child". Instead it has been destructive to the welfare of children and their future lives as adults.

   
---
---
   Rune L. Hansen, 03.03. 2011:
   Og hva for kompetanse er det dommeren tror seg å ha som ikke hvem som helst andre har?
   Eller den ansatte hvor som helst annet sted for den saks skyld?
---
---
   Rune L. Hansen, 03.03. 2011:
   Integritet er nu på det nærmeste utryddet i Norge og i store deler av verden. Og mange vet omtrentlig ingenting om hva det er. De indre røtter og utfoldelser er avskåret. Drept, til-intetgjort. Også det og de.
---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, fredag 04. mars 2011, Vinberget:

   Ned til 2 minus-grader Celsius her ute i natt. Nokså jevnt hvitlig lavt overskyet og 3 til 4 pluss-grader Celsius her ute klokken 13. Lavere himmel, tåke og regn utover dagen. Omtrent to pluss-grader og nokså jevnt med regn utover kvelden.
---
---

   Berit Mikalsen, 04.03. 2011:

   Ifølge Menneskerettsloven Seksjon 1 så har gutten krav på sitt liv og frihet. Dette skal ikke tas fra han med mindre det er som resultat av rettskjennelse eller dom for straffbare handlinger. Han har også krav på å bli behandlet med respekt og ikke nedlatende atferd eller straffes uten grunn. Hans privatliv skal respekteres, det samme gjelder hans familie, hjem og hans korrespondanse. Han skal heller ikke diskriminer

*
   Berit Mikalsen:
   CPT IS COMING TO NORWAY!!
   CPT European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
   http://www.cpt.coe.int/en/states/nor.htm  

---

   Strasbourg, 09.12.2010 - In 2011, as part of its programme of periodic visits, the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) intends to examine the treatment of persons deprived of their liberty in the following ten countries:

Andorra
Azerbaijan
Bosnia and Herzegovina
Latvia
Moldova
The Netherlands
Norway
Serbia
Spain
Switzerland

   Persons in possession of information concerning deprivation of liberty in any of these countries which they believe could assist the CPT are invited to bring it to the Committee’s attention.

   The CPT will also organise ad hoc visits whenever it considers this is required by the circumstances.

   The CPT's field of operations covers all 47 member States of the Council of Europe.

   The Committee has the right to visit, at any time, any place where persons are deprived of their liberty by a public authority. It also has the right to interview detained persons in private, and to enter into contact with anyone else who may be able to provide relevant information. After each visit, the CPT sends a confidential report containing its conclusions and recommendations to the State concerned. This constitutes the basis for a dialogue between the CPT and the national authorities in order to strengthen the protection of detained persons from ill-treatment.


 For more details about the CPT or to contact it, consult the following website: www.cpt.coe.int
   Contacts: Patrick Müller, Secretariat of the CPT, Council of Europe, Tel. +33 3 88 41 23 88; patrick.muller@coe.int ; Jaime Rodriguez, Press Division of the Council of Europe, Tel. +33 3 90 21 47 04 ; Mobile +33 6 89 99 50 42 ; jaime.rodriguez@coe.int
   A "CPT Video-kit" is available for the audiovisual press. For more details please access our page "For the press".

---
   Rune L. Hansen:
   Oversatt fra engelsk til norsk:
   Strasbourg, 09.12.2010 - I 2011, som del av sitt program for periodiske besøk, vil Den europeiske komité for forebyggelse av tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (CPT) for å undersøke behandlingen av personer som er berøvet sin frihet i følgende ti land:

Andorra
Aserbajdsjan
Bosnia og Herzegovina
Latvia
Moldova
Nederland
Norge
Serbia
Spania
Sveits

   Personer i besittelse av opplysninger om frihetsberøvelse i noen av disse landene som de tror kan hjelpe CPT er invitert til å bringe det til komiteens oppmerksomhet.

   The CPT vil også arrangere ad hoc besøk når den anser dette er nødvendig av omstendighetene.

   The CPT's virkeområde omfatter alle 47 medlemsstater i Europarådet.

   Komiteen har rett til å besøke, når som helst, hvor som helst der personer er berøvet sin frihet av offentlig myndighet. Det har også rett til intervjuet fengslede personer i private, og å komme i kontakt med noen andre som kan være i stand til å gi relevant informasjon. Etter hvert besøk sender CPT en konfidensiell rapport med sine konklusjoner og anbefalinger til den berørte stat. Dette danner grunnlag for en dialog mellom CPT og nasjonale myndigheter for å styrke beskyttelsen av utsatte personer fra mishandling.

   For mere informasjon om CPT eller å kontakte CPT, se følgende nettside: www.cpt.coe.int
   Kontaktpersoner: Patrick Müller, sekretariatet for CPT, Europarådet, Tlf. +33 3 88 41 23 88; patrick.muller @ coe.int, Jaime Rodriguez, Press    Division av Europarådet, Tlf. +33 3 90 21 47 04, Mobil +33 6 89 99 50 42; jaime.rodriguez @ coe.int

   En "CPT Video-kit" er tilgjengelig for det audiovisuelle trykk. For mer informasjon kan du kontakte vår side "For pressen".

---
   Rune L. Hansen:
   Umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff er tortur.
   Tortur sorterer under frihets-berøvelse. Umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff er frihetsberøvelse.

   
---
---

   Geir Ålien, 04.03. 2011:

   Den som tror på noe, kan skape mirakler
   Rosa Parks - Wikipedia
   http://no.wikipedia.org/wiki/Rosa_Parks  
    no.wikipedia.org

   Rosa Louise Parks (født 4. februar 1913 som Rosa Louise McCauley, død 24. oktober 2005) var en afroamerikansk syerske som tildeles noe av æren for starten på protestene mot raseskillet i USA på 1950- og 1960-tallet...

*
   Geir Ålien:
   Vi kan alle flytte fjell, og gjør vi det sammen blir det enda mye enklere.

   Geir Ålien:
   Det skal ofte bare litt til. Denne amerikanske kvinnen nektet å reise seg fra sitt bussete for å gi plassen til en som var hvit. På den måten var hun med å sette i gang borgerrettighetsbevegelsen i USA, og nå, femti år senere, har USA en afro-amerikansk president. Sånn kan det gå. Litt og litt fører til resultater. De små skrittene kan bety så uendelig. :D

   
---
---

   Anne Gundersen, 04. 03. 2011:

   Ja, der er dobbelt så mange penge til Pharma i dobbelt så megen medicin, logisk :o)
   Dagens Medicin: Psykiatere dobbeltmedicinerer skizofrene i stor stil
   http://www.dagensmedicin.dk//nyheder/2011/03/04/psykiatere-dobbeltmedicine/index.xml
    www.dagensmedicin.dk

   Næsten halvdelen af samtlige skizofrene patienter bliver behandlet med flere antipsykotiske præparater, selv om anbefalingerne lyder på det modsatte. Mere forskning og uddannelse skal dæmme op for dobbeltmedicineringen, konkluderer mtv.

*
   Rie Somo:
   der mangler hverken forskning eller uddannelse der.- der mangler god/bedre moral.

   Annina Karlsson:
   Sogligt, Jag har last att det kan i vissa fall rora sej att man har en (alergi) som utloser fel i hjarnan som epelepsi och skitsofreni och det ar sorgligt om man inte ser till orsaker utan endas tar bort symtomen. Men menar inte att det nu alltid ar mojligt att gora det.

   Anne Gundersen:
   Skizofreni er en bløff.. i lighed med adhd og mange andre påståede sygdomme.
   http://www.facebook.com/photo.php?fbid=129135943825366&set=a.123589867713307.22442.100001868825629&theater
   Den skulle lige bundfælde sig, men der er tale om mennesker med evner man ikke kan forklare, spørgsmålet er hvorfor de skal dysses ned med medicin i øgende grad.

   Hans-Georg Lundahl:
   http://hglundahlsblog.blogspot.com/2008/04/interts-financiers-dans-les-faux.html
   pà franska, men öfversätt gerna!

   Anne Gundersen:
   Jeg er flydende i Norsk/Svensk/Dansk/Engelsk, men Fransk har jeg på listen efter Spansk, så jeg må "stole" på google translate :o) Ja. det er egentlig nemt at se, for det hele handler om "penge" og magt, ved at kaste en diagnose på "uønskede" så kan de tysse sandheden ned. Det samme i anbringelser, stigmatisering er effektivt til at tysse mennesker ned, og med et restsystem der er gennemsyret af logen er der frit spil :o) Alle vejer fører til Rom. Tavistock Institute og deres menneskeofring blev vist for millioner og kun de få så budskabet. - Hvor mange mennesker er gået under i denne psykiatro ?
  http://mikephilbin.blogspot.com/2011/03/beijing-to-london-olympic-hand-over.html
  Det er oppe i lyset nu, og det ser ikke kønt ud.

   Annina Karlsson:
   Har last att hjarnbariaren kan slappa igenom proteiner so man blir stord. Men jag vet ju inte och att skitsofreni kan orsakas av hormonobalans.

   Anne Gundersen:
   Ren stigmatisering ..- intet er bevist og det er tale om forstyrrelser eller måske en bedre karakterisering er evne til at gennemskue svindel, løgn og bedrag, samt en fornemmelse udover det normale for ting der ikke kan bevises med natur"viden"skab :o)
   Det er på tide at lytte til de "gale" og stigmatiserede, de ved noget jeg vil vide, hvorfor er verden av lave, og hvordan retter vi den op ? :o)

   Arild Holta:
   Virkelighetsfornektelse og tro på og opplevelse av "noe mer", har vi alle. Noen som har mye av dette, eller som bare er "oppdaget" (forhatt) får raskere diagnoser. Et problem er imidlertid at de som stiller diagnosene, ikke selv har et empirisk bevist verdensbilde. Men avviket fra deres mer politisk korrekte virkelighetsbilde, blir diagnosert.
   Det hjelper imidlertid på tankefeilene (logiske fallgruver) og klarheten i skallen å gi hjernen god næring. Min største favoritt er foreløpig algen spirulina - superfood som er godt for hele kroppen, ikke minst hjernen.

   Rune L. Hansen:
   I Italia har de forlengst fjernet psykiatrien som intervenering, har jeg hørt? Og i enda det meste av verden finnes ikke slikt noe.

   Anne Gundersen:
   "Tvangspsykiatrien er ikke eksisterende i Italien om jeg ikke husker feil, men det lever i det skjulte.
   Klart at riktige mineraler og vitaminer er viktige, men når fyllstoffet i vitaminpillene er kreftfremkallende, så spekulerer en på agendaen. Fluor er et annet eksempel, skadelig for mye, ingen positivt i det utover en "tro" som ikke står til nærmere granskning. Alger er bra ja, her i huset er vi dekket inn som storspisere av sushi, veslejenta er imponerende proff til spisepinner allerede :o) Lurer på hva tangen ellers er bra for ? Norsk tang eks ?"

   
---
---

   NRK1 BRENNPUNKT 9 NOVEMBER 2010 21.30
   .by Arild Holta on Thursday, November 4, 2010 at 10:01pm.
   Håper flest mulig sprer dette.

   I det programmet tar de opp familien som måtte flykte til Østerrike grunnet at barnet ikke fikk hjelp for sin autisme. Istedenfor så skyldte det såkalte barnevernet symptomer på familien. Barnevernet tok barnet og nektet barnet behandling og hjelp. Til tross for at barnet hadde fått anorexia grunnet endringer i livet og et dødsfall. Etterhvert var barnet så utsultet at det nådde en BMI på 13.
   Se mer her:
   http://dokument.r-b-v.net/pressemelding-familie-maatte-flykte-fra-norge-for-aa-redde-barnet.pdf
   Personlig tviler jeg på at Brennpunkt vil gi et objektivt bilde av situasjonen. Det er ikke Brennpunkt eller NRK kjent for når det gjelder barnevern. En annen sak er at både familien og NRK har en urimelig stor tro på psykiatrien og diagnosering. Angående familiens holdninger, så er noe av dette listet i 8 punkter (adressen over). Flere av punktene er svært gode.
   Mer om dette tema i artikkelen "Barneombudet og barnevernstjenestens farlige forestillinger" (fremst klinisk psykologi relatert til barnevern):
   https://www.facebook.com/note.php?note_id=450258284476
   I den artikkelen tar jeg opp at 30 års forskning over psykologers diagnostiske og terapeutiske kompetanse sammenfattes med den konklusjon at det utgjør et korthus basert på synsing og ideologisk engasjement. (Dawes 1994). Samt at barnevernet ikke har bedret sin faglighet senere.
   For situasjonen generelt i media, så er den lille forskningen (lenken under) av interesse. Den viser at redaktørene gjerne bare hiver barnevernsaker i søppelet.
   http://dokument.r-b-v.net/barnevernet_i_media_kandidat_820.pdf
   Skulle Brennpunkt-programmet bli bra, så vil det glede mange. Blir det ikke objektivt så er det viktig at så mange som mulig sier i fra på nett og til NRK.
   Hva med en gruppe på Facebook: "Vi som ikke liker Brennpunkt". ;)
   Fra alvorlig spøk til kun alvor: Jeg oppfordrer flest mulig til å se programmet. Jeg HÅPER det blir en vekker for flest mulig.
   Sakens viktigste dokumenter har visst familien lagt ut på ”Hvordan fungerer barnevernet?”:
   http://www.youtube.com/watch?v=42zj4izuLuo%EF%BB%BF

*

   Turid Holta:
   Ja en får håpe at det blir et bra program.
   November 4, 2010 at 10:11pm ·

   Monicha Nyhuus Aas:
   deler ;)) la oss krysse fingrene for det, men er stygt redd for at den blir like mye objektiv som den om instutisjonene. Det var jo tragisk, og regelrett krenkende mot de barna som sto frem.
   November 4, 2010 at 10:26pm ·

   Elisabeth Rue Strencbo:
   kjempebra at du delte dette Arild ..... skal se  .......
   November 5, 2010 at 12:42am ·

   Berit Mikalsen:
   Har selv en gutt med autisme, de prøvde seg ... men barnet *utsmarta dem* heldigvis
   November 5, 2010 at 2:03am ·

   Hans Eiler Hammer:
   dette er ikke enestående ... vår datter var dødssyk med IIH og ble stemplet sykisk syk av barnevernet. hun har heldigvis fått hjelp i dag i danmark .... og bor nå også utenfor det norske kongeriket
   November 5, 2010 at 2:45am ·

   Bettina Evensen:
   Den norske stat har ikke råd til alle erstatningssummene de må ut med ... Bare ift straffesaker, er det 10.000 tilfeller, anslo adv. Elden.
   Så begynner vi på barnevernssaker.
   Det er billigere å gjøre en god jobb, hjelpe barna i hjemmet og snur ... når de vet de har gjort feil.
   Jeg gjentar: Et millionsøksmål er sendt av sted. titusener følger.
   Den norske stat har ikke råd til å gjøre enda flere feil.
   Så om det ikke finnes vett på medmenneskelighet, holde seg til loven eller sannhet ... -økonomi burde vekke interesse.
   November 5, 2010 at 5:08am ·

   Bettina Evensen:
   Men, de lurer seg selv, muligens, som så mange andre ... Som tror de kan gjøre som de vil, da dommedag er nær, og de regner mer ekspress til jordens indre, uansett?
   De kan komme til å bli ubehagelig overrasket. lol
   November 5, 2010 at 5:09am ·

   Berit Mikalsen:
   Utrolig bra beskrevet Bettina!! Med brennende hett, engasjemang ..... ja, appropo dommedag .... når å de kann gjøre hva som helst ....... selv om de har monopol på hva som er sannhet å fakta, hvem som er syk, og kriminell eller ikke .... kan de ikke bestemme det till uendelig tid, Nei!!
   November 5, 2010 at 7:10am ·

   Irene Hov:
   Delt!
   November 5, 2010 at 10:48am ·

   Jan Hausken:
   Siste års fremgang i genetisk-, nevrologisk- og hormonforskning og målemetoder viser at mye av den relasjonsorienterte psykologien er helt på jordet. Mye, også adferd har medfødte biologiske årsaker og dette tar ikke barnevernet inn over seg.
   November 7, 2010 at 5:41pm ·

   Arild Holta:
   Hva skal vel sosialdemokratiet gjøre når deres tilretteleggelse av miljøer ikke har mening?
   80% av psykisk helse/uhelse er genetisk.
   "Lykken er medfødt"
   http://www.forskning.no/artikler/2007/desember/1198052663.08
   November 9, 2010 at 11:23pm ·

   Irene Hov:
   Sosialkleptokratene kan legge seg godt til rette i eget ugenetiske teoritoskete, meningsløse svada. Steven Spielberg kunne ikke gjort det bedre!
   November 10, 2010 at 1:36am ·

   Berit Mikalsen:
   Sosialkleptokratene !!! he he he, søk den inn for Norsk språkråd, men først fp underskriftskampanje, der menge asepterer ordet!!!!!
   November 10, 2010 at 6:31am ·

   
---

---

   Rune Fardal, 03.03. 2011:

   En usann påstand kan oppfattes som sannhet,
   bare den kan sirkulere lenge nok,
   ved hjelp fra de som drar fordeler av den!

*
   Jenssen Siri:
   Så Absolutt !!

   Eva Jutta Fobian Børgesen:
   Ja hvor er det rigtigt Rune
   http://www.facebook.com/?ref=home#!/photo.php?fbid=1840927433748&set=a.1452798570769.59058.1557431434&theater

   Stig Madsen:
   Ja Gobells skjønte den og brukte det for allt værdt .

   Dag Henriksen:
   Stig, Næringslivet og t.o.m. Bufetat (bufetat.no) bruker vel også i mindre grad det samme som det propagandaministeren Goebbels i Nazi-Tyskland gjorde? Selv om dette ikke er direkte sammenlignbart.
   Tenk om barnevernutsatte kunne bli enige
   - om noe som virkelig er en viktig sannhet
   - om å ordlegge seg kort og enkelt og slik at sannheten skaper sympati blant folk
   - om å la sannheten sirkulere lenge nok til at barn og foreldre drar fordelen av den
   To eksempler på proff PR fra barnevernet er slagordet:
   - "Barnevernet - til barnets beste" og
   - (halv-)sannheten om at foreldre selv tar kontakt med bv.
   Korte og enkle "sannheter" som skal sirkulere og skape tillit til bv i befolkningen.
   Likevel er det en stor utfordring å få barrnevernutsatte til å tenke dypt og enes om noe slikt. Tipper at det t.o.m. er en utfordring i seg selv å lese en såpass lang og "vanskelig" kommentar som jeg kommer med her. ;-) (Kanskje flesteparten allerede har falt av lasset før de har kommet hit?)
   Barnevernutsatte KUNNE kommet med motargumenter og sannheter som f.eks. disse:
   - Det ulovlige barnevernet - "til barnets beste" eller
   - Foreldre opplever det positivt når de tar selv kontakt med barnevernet og får hjelp mot den andre foreldren
   Dette er budskap som er sagt på en positiv måte om noe som er negativt.
   Når dette er sagt, gir det vel mange et større kick når en isteden samarbeider om å være søppelbøtte for hverandre, når en kommer med masse "FLOTT" dritt om barnevernet ...

   Turid Holta:
   Helt sant Rune! En sak kan virke som sant helt til ens neste kommer og ransaker en

   Turid Holta:
   Når en påstand bare får sirkulert lenge nok , så kan en få de merkeligste historeir ut av dem og. Men du all verden så godt folk synes slike siklende tilgrisa ball på ball på saker smaker. Som sødme for ganen.

   
---
---
   Rune L. Hansen, 04.03. 2011:
   Barnehagepartiet (Bhp) vil gi en million kroner årlig til alle som vil sende barna sine i barnehage. Dette er det ingen andre politiske partier som kan friste med, og overgår både Kystpartiet og Borgerrettighetspartiet!
---
---

   Rune L. Hansen, 04.04. 2011:

   Beleiring fra kriminelle i offentlig regi, med økonomisk og annen trakassering, etc.
   Kunnskap og erfaringer om dette:   


*
   Rune L. Hansen:
   Det er ikke alle og enhver som har vært så uheldig å oppleve slikt noe.
   Og ikke heller som vet hvordan det foregår.
   Og det er ikke mange som har opplevd slikt noe som på noe vis har overlevd.
   Men det er viktig å stadfeste kunnskap og dokumentasjon om dette.
   Temaet er både meget viktig og interessant.
   Selv har jeg utrolig nok blitt utsatt for dette to ganger i mitt liv. Den første gangen for omtrent 20 år siden.
   Den andre gangen nu pågående.
   Hva har jeg å fortelle? Og hva har andre å fortelle?
   Her først noen stikkord fra min side:
   -- Trakassering, jakt
   -- Falsk dokumentasjon
   -- Intervensjon
   -- Hva gjør vi med offeret?
   -- Hva gjør eller kan offeret gjøre?
   -- Avslutningen
   --

*

   Rune L. Hansen:
   Ingen kommentarer så langt ... Nei, det er som sagt ikke mange som overlever slike nivåer av desperat kjetter-prosess fra representanter for de offentlige myndigheter sin side. Desperate psykoser som skyr få virkemidler for å slakte og å til-intetgjøre. De utroligste kriminelle virkemidler blir tatt i bruk. Økonomisk trakassering for å elendiggjøre, lamme, sykeliggjøre, nedbryte, utsulte og isolere, sammen med sverting, sladder, falsk dokumentasjon, påstander, etc. For å involvere og invitere flest mulig bak kulissene, som kan bidra med noe, eller trues eller premieres for å bidra med noe. Klargjøring for forskjellige slags typer mulig videre intervensjon, eventuelt først direkte få offeret drept eller på flukt. Hva kan offeret gjøre opp imot slikt? Å dokumentere hva som skjer og den faktiske situasjon viktig iallfall, selv om det ikke eller neppe hjelper offeret noe, hva enn offeret tror eller håper i så måte. Det gjorde jeg den gangen for 20 år siden også. Fotograferte, filmet, fikk bevitnet, ivaretok all dokumentasjon, etc. Problemet sånn sett er at det er ingen i eller av de offentlige myndigheters kriminelle og deres med-spillere som i det heletatt har interesser av å titte på filmene eller de faktiske forhold presentert eller fremlagt fra offeret eller noe til gunst for offeret sin side. Det blir - om det videre blir ivaretatt og viderebragt - til interesse og nytte for andre, i eftertiden. Efter at jegerne har fordelt slaktet og forsøker å dekke over alle spor.

   
---
---
   
   Kristian Berg, 04.03. 2011:

   ‎(( Når skal finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) og resten av eliten ta inn over seg, at folket vil ha fjernet den (I følge Norges Grunnlov) ulovlig innførte EØS-avtalen, med påfølgende tusentals kvelende direktiver. Er stortinget der for å være for eller imot folket?))
   Norske bankinnskudd får støtte i EU-parlamentet | ABC Nyheter
   http://www.abcnyheter.no/abc-penger/okonomi/110303/norske-bankinnskudd-far-stotte-i-eu-parlamentet
   www.abcnyheter.no

   Det er trolig et flertall i EU-parlamentet for å gi Norge et unntak fra EUs innskuddsgarantidirektiv. I sitt forslag til innstilling er saksordføreren, den tyske sosialdemokraten Peter Simon, positiv til at Norge får beholde sitt garantibeløp på 2 millioner kroner. Tidligere har også talsmannen for ..

*
   May Amundsdatter:
   I mot folket♥♥♥. Den har aldri vært der for oss og kommer heller ikke til å være der for oss:). Våkne opp♥♥♥

   Kristian Berg:
   Gjennomføring av direktiver i norsk rett.
   http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/norsk-europapolitikk/europafakta/05---Gjennomforing-av-direktiver.html?id=487389

   Hans-Christian Staum:
   De misbruker sin makt å må stilles ansvarlig for misbruk av landets penger. Det brukes til formål som gagner landets befolkning behov

   Hans-Christian Staum:
   Rettelse som ikke gagner

   AnjaRa Torill Vråskar:
   For ei suppe St øre har kokt i hop til oss! På tide å la det gå den veien ALL suppe før eller seinere ender, kanskje? Før vi ender der sjøl!
   http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/eos-og-efta/efta_qaa.html?id=613868

   Lars Rønbeck:
   Stortinget er slik sammensatt at der er et flertall av Globalister. Disse vakter EØS avtalen og ser til at alle direktiver derfra implementeres i norsk lov.
   Det må en politisk revolusjon til for å få renset både Storting og Byråkrati helt rent for disse undergraverne av samfunnet vårt.

   Kjetil Dreyer:
   yes, fjern EØS avtalen, vi ville ikke ha den og vi ble svindlet av Gro regjeringen. Gro som over lengre tid har jobbet iherdig med WHO som i mange tilfeller er tatt for å ta imot korrupte råd, og som også sitter med mennesker i organisasjonen som er sterkt korruptert. Få oss ut av avtalen, la oss stemme over den selv.

   Rune L. Hansen:
   Det handler ikke bare om økonomi eller om flertall, men først og fremst om lov og rett. Lov og rett skal som bekjent (?) verne enhver og alle, og gjør det også egentlig i seg selv, men ikke når og hvis kriminelle forvalter eller håndhever lov og rett.

   
---
---
   Rune L. Hansen, 04.03. 2011:
   Ethvert menneske har krav på lov og rett. Både barn, far og mor og familie. Soc (bv) og deres med-spillere er IKKE i henhold til lov og rett eller menneskelighet, men bedriver terror, trakassering og tortur overfor mennesker og samfunn, i full kriminell galskap til langt i det perverse. Slikt noe av terror- og likviderings-enheter og deres med-spillere skal og må ingen akseptere eller opprettholde.
---
---

   Trond Ruud, 04.03. 2011:

   KLASSEKAMPEN – POLITISK OG ØKONOMISK KONKURS | kommentar.no
   http://www.kommentar2.no/?p=882
   www.kommentar2.no

   Aftenposten hadde ryddet plass til omtale av noe som visstnok er en viktig begivenhet i norsk medieverden denne helgen. Avisen Klassekampen er 30 år, derfor ble det hyllest i Aftenposten og mange siders omtale i A-Magasinet...

*
   Trond Ruud:
   Aftenpostens og A-Magasinets artikler om Klassekampen, unnlater å opplyse sine lesere om at Klassekampen på ingen måte er noen suksesshistorie, men tvertom. Avisen er egentlig både politisk og økonomisk konkurs, men blir holdt kunstig i live av enorme overføringer fra Staten. 23,5 millioner kroner i direkte subsidier i form av pressestøtte i 2010 for et opplag på bare vel 14.000! Det er et så høyt tall at det nesten ikke er til å tro. Bare Dagsavisen får mer, over 40 millioner!
   http://www.kommentar2.no/?p=882
   Mine forventninger til Aftenpostens etterettelighet har antatt sterkt beherskede dimensjoner. Men i dette tilfellet synes de å bedrive en slags politisk pressepropaganda, uten noensomhelst forankring i den virkelige verden, som vi Internetopplyste befinner oss i.
   Hvorfor?

   May Brith Harestad Hollos:
   Deler ... jeg leste for noen dager siden om Klassekampen, og da hadde visst Regeringen en fing med i spillet om hva som ble trykket der også.

   Trond Ruud:
   Interessant, May Brith. Kanskje var Aftenpostens nesegruse beundring for konkurrenten politisk bestillingsjournalistikk?

   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.03. 2011:

   Født 24.11. 2010. Litt mere enn tre måneder her nu.
   Mikka-familien
   ‎20110228-Alle_7_hvalpene-DSC_567 5
   Fotograf: Rune L. Hansen, 28.02. 2011, Vinberget.
   By: Rune L. Hansen..
   Wednesday at 10:55pm ·

*
   Dan Skyline Frode Lian:
   vilken rase er de?

   Rune L. Hansen:
   Blandings-rase kalles det vel. Og de er veldig forskjellige, hver av de.

   Rune L. Hansen:
   Både pappaen og mammaen også.

   Dan Skyline Frode Lian:
   aha, fine hunder..

   Lotta Abrahamsson:
   Men de är ju LJUVLIGA. Måste vara Border Collie i dem iallafall.

   Turid Holta:
   Å så fine hunder da!

   Rune L. Hansen:
   Veldig fine ja, men som sagt veldig forskjellige og.
   Stauda som har greie på hvilken blanding pappaen og mammaen er.

   Gun Emanuelsson:
   Härliga bilder!

   Rune L. Hansen:
   Og hærlige hvalper!

   Turid Holta:
   Ja nydelige!! og blandingshunder er oftere friskere enn ren rase har jeg hørt.
   I dag er jo blandingshunder blitt veldig populære!

   Rune L. Hansen:
   Utrolig så friske de er! Ikke så rart det du sier der. Det gjør godt med utfoldelse for trivsel. Bare så synd at så mange har glemt det og arbeider for det motsatte.

   Rune L. Hansen:
   I takt og pakt med sin egen indre utfoldelse. Det vil si i takt og pakt med sine røtter og kilder.
   For dyrene er dette både annledes og lettere og vanskeligere enn for menneskene.
   Og samtidig forskjellig-artet for hver type dyr.
   Og for plantene enda mere annerledes.
   Mens mineral-riket er det faste eller restene og liket av hva som har vært levende. Og er innbefattet i og i metamorfose med det levende.
   Og tidsrommene og de indre og ytre landskaper ...
   en hærlig Guds sødme og fryd, på den rette vei!

   
---
---

   Arild Holta, 03.03. 2011, Politiet i Telemark (Telemark Politidistrikt):

   Det er nesten tragisk å lese nissefolkets rørende tro på autoriteter. Men det skyldes vel glorifiseringen vi finner i media. Politiet, dommere, og for så vidt også løgnaktige politikere og byråkrater, hadde vi fått mer skikk på om media var mer kritiske og etterforskning hadde fått flere av dem i fengsel. Da skikker man seg.
   /d: LOV-1814-05-17 :d/ Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de M
   http://www.lovdata.no/all/tl-18140517-000-006.html#102
   www.lovdata.no
   Fordrer Statens Tarv, at Nogen maa afgive sin rørlige eller urørlige Eiendom til offentlig Brug, saa bør han have fuld Erstatning af Statskassen ...
   Thursday at 9:45pm ·

*
   Arild Holta:
   Uten offentlig kritikk og uten risiko ved uetisk adferd og lovbrudd, så får man ukultur. Men ukulturen sørger jo media for å spare nissefolket for.
   Spesielt har jeg arbeidet med lovbruddene relatert til Grunnloven §§ 100 og 102 de siste år. ...Må bare konstatere at politiet deltar systematisk i å bryte loven.
   Har dere noen gang undret over hva man egentlig la i begrep og ordlyd i f.eks § 102?
   "Hus-Inkvisitioner maa ikke finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde."
   http://www.lovdata.no/all/tl-18140517-000-006.html#102
   I vår tid invaderer man folks hjem. Spesielt i barnevernsaker, basert på sladder og synsing - ideologi som man leker er et fag. Vips så er det helt ok å gi blaffen i Grunnloven. At Norge også er dømt for brudd på f.eks art. 8 i de europeiske menneskerettigheter, blir bare ignorert.
   Etterhvert som lovløsheten blir kjent via internett, så blir det mange stygge riper i lakken til politiet. Det er en befrielse å slippe være avhengig av tradisjonell media.
   Thursday at 9:45pm ·  

   Politiet i Telemark (Telemark Politidistrikt):
   Hei Arild. Takk for at du deler dine synspunkter med oss. Vi har nok generelt sett et ganske annet syn på politiets og myndighetenes rolle i samfunnet enn det du gir uttrykk for. Vi føler vel samtidig at debatten du reiser er så grunnleggende at den ikke kan føres i noen særlig bredde på Facebook-siden til et skarve politidistrikt. Vi håper du også kan forstå det, og at vi setter strek der.
   9 hours ago.

   Arild Holta:
   Hehe. Er du sikker på at det er et spørsmål om jeg forstår? Dere trenger ikke svare. Men det er jo dette med personlig ansvar ...

   
---
   Rune L. Hansen:
   Kriminelle som forvalter og håndhever lov og rett i det groteske.
   Og bagatelliserer og forbigår hva enn de forbryter seg mot.
   Og å gi forklaring eller argumentasjon er de ikke i stand til.
---
---
   Rune L. Hansen, 04.03. 2011:
   Så lenge kidnapping, fangehold, knebling og hemmelighold i forhold til barn og barnets foreldre foregår i offentlig regi er bortimot ingenting av saks-opplysninger eller informasjon som fremkommer eller presenteres via det offentlige eller dets muligvis med-spillere av pålitelighet eller troverdighet. Og ethvert direkte eller indirekte forsøk på å forsvare kidnapping, fangehold, knebling og hemmelighold i forhold til barn og barnets foreldre er en pervers, syk, uhyre grov kriminell ugjerning. Punktum.  
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 05. mars 2011, Vinberget:

   Omtrent 1 til 2 minus-grader Celsius her ute i natt. Noe jevnt lett overskyet og tildels lett med sol og 2 pluss-grader klokken 10. Lite skyer, nokså blålig himmel, sol og 5 pluss-grader klokken 14.30. Null grader klokken 18 og 4 minus-grader henimot midnatt.
---
---

   Rune L. Hansen, 05.03. 2011:

   En kvinnes - eller hvem som helst sine påstander om eller mot en mann eller et med-menneske kan være psykotisk forårsaket eller kriminelt motivert. Forhastede slutninger foruretter. Likesom utilstrekkelig lov og rett. Beviser er noe annet enn påstander.
   Om så påstandene tilstrømmes av tilbedere.

*
   Eva Jutta Fobian Børgesen:
   Ja lever i det,,, mangler mine 2 dejlige børn ... så ved hvad du skriver om Rune.

   Berit Mikalsen:
   ‎:(

   Anita Jakobsen:
   Et er tanker - noget andet følelser som i mange tilfælde udvikler sig til påstande og manistiferer sig i krop og sind ..... også er der virkeligheden!!! ydesrt sjældent at disse begreber hænger sammen!

   Annina Karlsson:
   Det är sant allt kräver bevisning. Annars är det endast vad som helst.

   Berit Mikalsen:
   Ja sant det Annina, men i ett rettsystem som er det *rette systemet *for makt-konstellasjonen, fremfor å føre til rettferdig rettergang,DER BEVISER BLIR FRA SYNSING, OG DOMMEN BLIR SOM ROOMER ....
   hvordan kan en så forhindre justismord??

   Berit Mikalsen:
   Anita... ja sant det!! Mon tro hvor mange som blir dømt med sivilt tap, etter ens mage-følelse, og eller venskaps og kolegial tillhørighetsfølelse,??

   Annina Karlsson:
   Alla dessa domstolar som kostar sjortan är den gyttja där sanningen inte prioriteras. Jag vet inte jag kan ju ha fel ? Motar tacksamt rättelse om det finns andra erfarenheter. Lyssnar gärna ,,,,,,

   Berit Mikalsen:
   Vi lever i en tid, der det tjenes rått på at folk spekulerer i synsinger mot en forelder, .....

   Berit Mikalsen:
   Og der nyens makt-elite, tjener ytterligere på å ramme den uheldige, den baktalte, den *besynsede* Med ytterligere *boikott, og påførte diagnoser, som rettferdigjør overgrepene, i deres øyne ...

   Annina Karlsson:
   Jag blandar mej inte med nogot av detta sen 4 or tillbaka. Undra var jag hadde varit idag om jag stannat i karusellen,,,,,,,. Istället har jag vandrat i bergen. Seglat po havet och njutit av solen. Träffat en brokig massa människor. Reste till Tailand 3 veckor när de stulit mina barn och det var nyttigt för mej, mitt huvud och själsliga hälsa. Reste till fattiga delar som ingen vit man hadde varit i. Tillomed aporna tittade konstigt po mej hihi. Men det var roligt och hjälpa barn att voga prata engelska i en skola. Stog inte ut i bostaden med barnens saker runt mej , det var öde. Detta bedömdes som sinnesjukt att jag reste bort för min egen skull och det har jag papper po. Men det var ett lyfft för mej att se saker fron ett större perspektiv. Det finns alltid nogot att leva för.

   Berit Mikalsen:
   Om alle hadde gjort som deg Annina, ville ikke kameraderiet, som tjener blodpenger på justismord overlevd!!!

   Berit Mikalsen:
   Og mest og viktigst av allt, du beholdt deg selv!!

   Berit Mikalsen:
   Mange går til retten, og er sikker på de vill få medhold, da de vet de er bedre foreldre enn de fleste .... iallefall i forhold til feks uheldige situasjoner, som har blitt forulempa dem ... Så får de till sitt sjokk oppleve at løgnere g bedragere bruker rettsapparatet som trådukker, på et teater ... der det er forhåndsbestemt hvem som vinner, og der en mister ogeller ofte for makulert sine dokumenter, viitnesmål, og vinter blir jaget, og eller forvridde i deres beskrivelser av en

   Annina Karlsson:
   Jag kommer alltid att älsa mina barn, alltid. De är i mitt hjärta men vad kan jag göra????

   Annina Karlsson:
   Trampa runt i gyttja och sjumnka sakta ner,,,,, eller vad??

   Rune L. Hansen:
   Det er ingen likhet for loven eller rettferdighet i Norge og Sverige. Men det motsatte. Det er perverse kriminelle som forvalter og håndhever lov og rett i Norge og Sverige. Hadde du ikke reist ville du ha blitt henrettet, slaktet og begravd - og sannsynligvis ikke levd nu.

   Rune L. Hansen:
   De fleste overlever ikke lenge. Tusener blir drept hvert år. Barn og foreldre. Uskyldige, fratatt livets rett, henrettet.

   Rune L. Hansen:
   Du har klart å holde ut torturen og å overleve, enda.

   Anita Jakobsen:
   Det er ren overlevelses strategi!

 
---
---
   Rune L. Hansen, 05.03. 2011:

   Både menneskets og barnets beste - og til og med rettferdighet - er beskyttet og vernet av våre over-ordnede lover, dvs. Menneskerettsloven, Straffeloven og Norges Grunnlov. Det er utrolig nok mange som enda ikke har oppdaget det!

*
   Rune L. Hansen:
   Og mange som ikke vil vi skal oppdage det!

   Merlyn Gabriel Miller:
   Av egen erfaring kan jeg si at menneskerettighetene ikke betyr noe som helst i Norge. Det eneste som kan få en dommer til å gløtte på de sidene i lovboka, er hvis vedkommede har gått tom for sigarettpapir ....
   Fikk selv avslag om fri rettshjelp til en en anke for Strasbourg med begrunnelsen "menneskerettigheter er ikke et prioritert saksområde".
   Det som Norge reklamerer for utad, er ikke alltid det staten leverer.

   Annina Karlsson:
   Vad är det man sätter före mänskliga rättigheter, vad är viktigare?

   
---
---
   Rune L. Hansen, 05.03. 2011:

   Lov og rett er veldig viktigere enn mange tror og enn mange vil vi skal vite.
   Lov og rett handler om rettferdighet.

*
   Ann-Helen Henriksen:
   helt sant Rune ...

   Turid Holta:
   Ja just det lov og rett handler om rettferdighet. men den ser vi ikke mye av.

   
---
---
   Anja Hildonen, 05.03. 2011:

   Anja just answered a question about Rune
   Rune has new answers to unlock.
   Do you think Rune looks good in a bathing suit?..
   7 hours ago via Friends Exposé ·LikeUnlike ·  · View Feedback (1)Hide Feedback (1) · See what they said.

*
   Rune L. Hansen:
   Rune arbeider for at vi ikke flere skal bli drept eller torturert, for at vi skal kunne leve i trygghet, tillit og trivsel. Dette er Rune som med-menneske tvunget til.

   
---
---
   Rune Fardal, 05.03. 2011:

   Kunnskap om STRÅMANNS ARGUMENTASJON er avgjørende for å avsløre narsissistisk dynamikk.
   http://www.sakkyndig.com/psykologi/artikler/stramann.pdf
    www.sakkyndig.com


*
   Per Kristian Mathisen:
   Innledningsvis så lurte jeg på hvorfor du brukte ordet stråmann i denne sammenheng. Så Googlet jeg.
   Fra Wikipedia:
   Retorisk (og uformell) logikk
   I retorikk og logikk er stråmann eller stråmannsargumenter en tankefeil som består i å lage seg en stråmann av motstander ved å tillegge denne meninger som det er lett å tilbakevise, dernest tilbakevise dem, og endelig skape inntrykk av å ha tilbakevist noe motstanderen faktisk står for. Også om det å tilbakevise et argument med et enda svakere argument. Å «sette opp en stråmann», eller «et stråmannsargument» kan betraktes som en avledningsmanøver, ved at man ikke angriper motstanderen for det han faktisk står for, men skaper inntrykk av at motstanderen står for noe han faktisk ikke står for.
   Det er flere måter å sette opp en stråmann på:
   Gjengi bare en del av motstanderens argumenter, tilbakevise dem, og lat som alle argumentene til motstanderen dermed er tilbakevist.
   Gjengi motstanderens argumenter i svekket form, tilbakevise dem, og lat som originalargumentet har blitt tilbakevist.
   Gjengi en feilaktig utgave av motstanderens argumenter, avblås dem, og lat som at motstanderens posisjon i diskusjonen har blitt redusert.
   Velg ut en person som forsvarer dårlig som «forsvareren», avblås denne personens argumenter, og lat som at alle argumenter på denne siden av diskusjonen har blitt slått.
   Finn opp en fiktiv person, hvis handlinger eller trosretninger er sterkt kritisert, og lat som om denne personen representerer gruppen som er «motstanderen» i diskusjonen.

   Kristina Rosenberg Mejlby:
   Jeg tror at stråmandsargumentation gør at ofret tror selv på det, men det er bødlens egenskaber man får påduttet egen person.. så nemt er det faktisk. Alt man siger om andre har man selv. Psykopaterne har det bare i en ENORM GRAD.

   
---
---
   May- Harriet Seppola, 05.03. 2011:

   20 SPØRSMÅL, BORGE ?

*
   May- Harriet Seppola:
   Her er 20 spørsmål til panelet.
   Hvordan tolker du pressestøtten, visa INGEN streik hos journalistene, nylig- som får 10 millioner i pressestøtte pr år, pr. stor-avis? Trenger de egentlig å prestere, trykke noe som helst?
   De kan jo sitte på baken hele året, hjemme uten å frykte for å miste inntektene sine.
   Storavisene fikk presse støtte den 7. mai 1969, den samme dagen Europabevegelsen opprettet den rettsstridige gruppen inne på Stortinget. Derfor har politikerne kjøpt opp ytringsfriheten, den gjelder ikke for den 4. statsmakt, aviser, media og presse om den Grunnlovsstridige Europabevegelsens Stortingsgruppe på Stortinget, og fusk med faktum rundt inngåelsen av EØS-avtalen.
   Det norske folket har vært holdt for narr i over 40 år av journalister og aviser.
   "Les mer": http://bmonline.no/html/borge.html

---
---

   Øyvind Randers-Pehrson:
   i ly av den dekning av "seriøsitet" som de etablerte mediene har gitt dem, heller. Og det inkluderer VG, Aftenposten og TV2 og alle de tidligere A-presse lokalavisene som nå eies av bankfolk i sverige og utlandet via Bonnier og Schibsted konsernene.
   Hvem ga oss gjeldsbasert valuta og gjorde det mulig for utlendinger å ikke registrere seg som eiere av aksjer i Norge??? Det var da fanken ikke SV!

   Norulv Øvrebotten:
   Norge har i grunnen ikke mer enn ett politisk parti, det etablerte, og dynamikken i slike pressede situasjoner er at de klemmer seg sammen som sauer i en binge til selvforsvar. Slik at de går enda mer i ett.
   Sjefen for Schibsted - som eier Aftenposten, VG, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Fedrelandsvennen og en rekke medier ellers i inn og utland - flyttet inn i Jens Christian Hauges gamle hus etter hans død i 2006. Det forteller symbolsk nok det meste om norske medier.
   http://oevrebotten.com/artikkelniorgehundreaar.html

---
---
   Turid Holta, 05.03. 2011:

   Å støtte barnevernet er å støtte barnemisshandling

*
   Knut Helge Jacobsen:
   Kloke ord, Turid

   Turid Holta:
   Sannhet

   Rune L. Hansen:
   Og er til og med enda langt mye verre enn som så.

   Turid Holta:
   Ja de står bak så alt for mange tragedier. Selvmord, annet de er bare grenseløse.

   
---
---
   Rune L. Hansen:
   Så lenge vi tillater eller aksepterer kriminelle i den offentlige forvaltningen, vil urett og kriminell galskap spre seg.
   Ikke trygghet, trivsel og tillit.

*
   
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, søndag 06. mars 2011, Vinberget:

   Omtrent 5 minus-grader Celsius her ute i natt, nede i 7 minus-grader i dag tidlig. Fin-mønstret, lett overskyet himmel, sol og 2 pluss-grader i dag klokken 11.30. Jevnere overskyet og 4 pluss-grader utover dagen, 2 pluss-grader klokken 16 og ned mot null og i underkant utover kvelden.
---

   Folkebevegelsen for aktivt menneskevern, 06.03. 2011:

   Vi er en verdensvid folkebevegelse, også i Norge.
   Vi spindler og vever, omklamrer og fanger de inn i vårt nett.

*
   Hvorfor? Fordi det er slik nuet nødvendigvis utfolder seg i det videre.
   Likeverd - Rettferdighet - Menneskeverd - Ordets sverd!
   Forfekte og gjelde på ekte!
   Reell etablert reell respekt for de elementære felles-menneskelige verdier, vern, rettigheter, ansvar og forpliktelser.
   
*

   Torbjørn Haugen:
   ALLE FOR EN -OG EN FOR ALLE FRATERNITE-EQUALITE_....

   Hedia Troudi:
   WE ARE ONE ♥

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor? Fordi det er slik nuet nødvendigvis utfolder seg i det videre.
   Likeverd - Rettferdighet - Menneskeverd - Ordets sverd!
   Forfekte og gjelde på ekte!
   Reell etablert reell respekt for de elementære felles-menneskelige verdier, vern, rettigheter, ansvar og forpliktelser.

   MonaLisa Solheim:
   Gruppen har symbol for Nibiru, den vingede planet. Er det med hensikt?

   Lars-Toralf Utnes Storstrand:
   Glem ikke at det opprinnelige slagordet ikke var "Frihet, Likhet og Brorskap", men "Frihet i sjelen, Likhet for Gud og brorskap mellom mennesker". Dette var det hugenottiske slagordet i kampen mot den romersk-katolske kirke, men som sistnevnte klarte å forvrenge gjennom sin datter Illuminati, og den franske revolusjon!

   Lars-Toralf Utnes Storstrand:
   Nja, det er nå vel helst symbolet for Merkur - den romerske handelsguden.

   Rune L. Hansen:
   Det er assosiative ord vi foredler ...

   Rune L. Hansen:
   Ordet og Ordets hærskarer ...

   Rune L. Hansen:
   assosiativt vi foredler som best vi formår.

   
---
---
   Rune L. Hansen, 06.03. 2011:

   Hva er verst?
   En løgner i den offentlige forvaltningen, eller en løgner i by-gatene?
   En tyv i den offentlige forvaltningen, eller en tyv i by-gatene?
   En morder i den offentlige forvaltningen, eller en morder i by-gatene?
   En likegyldig i den offentlige forvaltningen, eller en likegyldig i by-gatene?

*

   Kjell Nygaard-Andersen:
   Jeg forstår hvor du vil hen, Rune, og er helt enig. Men hva kan vi vente oss i framtiden? Det har kommet mørke og vanskelige tider til jorden. Over alt ser du mennesker på flukt fra grusomheter, islamisme, urettferdighet, eller katastrofer forårsaket av naturen, mens andre land kaster mat i overflod. De som styrer har nok et stort ansvar, og får desto hardere dom av Gud. Mange av de på gaten vet ikke bedre, og er derfor unnskyldt i mye av sin dumskap. Men de som styrer gjør ofte dumme (og noen ganger onde) ting, fordi de ledes av grådighet eller egoisme. Men politikere og myndigheter er ansatt av folket, for å forvalte felles goder til det beste for landet. Når de misbruker sine privilegerte plasser, så har vi grunn til å være sinte og bytte de bort med mennesker av edlere slag. Vi får håpe det fortsatt er nok politikere igjen av dette slaget i Norge, så vi ikke har falske forhåpninger til "de borgerlige". Men det aller verste, er kanskje når kirken politiseres og lederne støtter opp om antisemittisme og umoralske beslutninger, fordi de bytter bort Guds Ord med menneskebud. Det er virkelig trist, og er ødeleggende for moralen i vårt land som er bygget opp på kristne prinsipper. Vi får håpe på et godt valg neste gang. Men jeg tror umoralen er ganske gjevnt fordelt mellom de ulike politiske fargene, og har mer med "åndelighet" enn politikk å gjøre. Guds fred

   Rune L. Hansen:
   Vårt samfunns-problem
   av Rune L. Hansen, 17.02. 2011, Norge. ( hunwww@online.no )

   Det er trist å bevitne hvordan og i hvor stor utstrekning "nøkkel-personene" og de "nyttige idioter" ødelegger mennesker og samfunn. Og hvordan de beskytter den og de kriminelle og seg selv. Et enormt samfunns-problem med uhyrlige konsekvenser, hvor slikt noe får pågå.
   En finner de overalt i samfunnet, nesevise, ivrige efter å fremme sine egne eller grupperingers egoistiske ønsker, behov og synsinger - på bekostning av og forurettende andre. Men størst og mest ødeleggelse gjør de selvfølgelig plassert i den offentlige eller andre forvaltninger, hvor bare en av de kan være katastrofal for mange andre, og videre spre, opprettholde og stimulere til kriminalitet.

   Og deres unnskyldninger når og hvis de stilles til ansvar for sine ugjerninger?
   At de må jo få lov til å syns hva de vil og at de trodde ditt og datt og ikke visste ditt og datt og at de selv ikke er kompetente og at de trodde at de og de andre visste bedre og hadde ansvar for ditt og datt og at jo andre har gjort og gjør det samme, etc.
   De prøver å skyve fra seg ansvaret og å skylde på hverandre og andre og å henvise til forvirring om og eventuelt fordeling av ansvaret.
   Og å si at hensikten var en annen enn konsekvensen.

   Andre uberettiget med letthet både påfører de straff og vil de straffe for hva som helst og ingenting. For i det heletatt ikke kriminelle forhold - annet enn det kriminelle i og med sin egen handling. En parkerings-bot eller en begrenset eller ubetalt berettiget eller uberettiget regning de nekter eller hindrer noen å kunne betale kan de finne på å påplusse med beløp og konsekvenser som tar mat, helse, hjem og liv fra sitt med-menneske. Med henvisning til at de har fulgt en regel, praksis eller anbefaling ifra andre.
   Mens seg selv vil de ha fritatt for ethvert straffe- eller erstatnings-ansvar, for selv de uhyrligste begåtte kriminelle ugjerninger og konsekvenser.

   Tilsyns-ordninger og tilsyns-komiteer hjelper ingenting eller motsatt overfor slikt noe og blir fort og lett som bukken eller hesten eller fanden selv i fin forkledning som passer havre-sekken. Eller og som et skrekkens og egoismens lotteri.
   Likesom også kontroll-ordninger og revisjoner med mere fort og lett går samme vei.

   Problemet er at lov og rett ikke blir respektert eller håndhevet, men blir manipulert med og i realiteten forbigått.
   Problemet er så absolutt ikke nytt og fra mange kilder og hold har det gjennom lang tid vært lagt flid og inderlighet for å forebygge og for å hindre problemet. En trenger sånn sett ikke å oppfinne "kruttet" på nytt!

   I Norge er vi egentlig med et godt utgangspunkt utrustet sånn sett.
   Men problemet har oppstått og videreutviklet seg over tid ved at de kriminelle "nøkkel-personer" og "nyttige idioter" gradvis har overtatt forvaltningen og håndhevelsen av lov og rett.

   Løsningen består i at anstendighet og rettferdighet gjenvinner og etablerer respekten, forvaltningen og håndhevelsen av lov og rett.

   Mange har underveis blitt lurt til å tro at det er våre over-ordnede lover det er noe feil med eller som ikke er gode nok.
   Det er som sagt ikke der feilen og problemet er beliggende.

   Rune L. Hansen:
   For her å komme med noen tydeliggjørende eksempler.
  
   Den norske Straffeloven omhandler i sitt 11. kapitel "Forbrytelser i den offentlige Tjeneste", § 110 - 126, og har lov-bestemt og sier følgende om en særlig vesentlig viktighet - falsk dokumentasjon - i sin paragraf 120:

   "Har en offentlig Tjenestemand i nogen Tjenesten vedkommende Protokol anført Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, eller har han ved Udfærdigelsen af Protokoludskrift, Telegram eller Telefonmeddelelse eller ved Stempling, Merkning eller anden tjenstlig Erklæring, der er afgiven for at tjene som Bevis, anført eller bevidnet Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, straffes han med Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt han har handlet i Hensigt at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen."

   Og fra Straffelovens samme kapitel med hensyn til visse andre vesentligheter og viktigheter:

   Straffelovens § 123:
   "Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."

   Straffelovens § 124:
   "En offentlig Tjenestemand, som retsstridig benytter sin offentlige Stilling til at formaa eller at søge at formaa nogen til at gjøre, taale eller undlade noget, straffes med Bøder eller Tjenestens Tab."

   Straffelovens § 125:
   "En offentlig Tjenestemand, der forleder eller tilskynder nogen ham i offentlig Tjeneste underordnet eller hans Opsyn undergiven Tjenestemand til at forbryde sig i denne Tjeneste, eller som bistaar ham dermed eller vidende lader ham gjøre det eller som misbruger sin offentlige Stilling til at tilskynde en anden offentlig Tjenestemand til Forbrydelse i Tjenesten eller til at bistaa ham dermed, straffes efter de samme Straffebud som denne. / Straffen kommer til Anvendelse uden Hensyn til, om den anden Tjenestemand paa Grund af god Tro eller af andre Grunde ikke er strafskyldig."

   Og fra Straffelovens 18. kapittel om "Dokumentfalsk", § 179 - 190:

   Falsk erklæring-paragrafene, § 189 og 190:
   "§ 189. Den, som i inden- eller udenlandske offentlige Dokumenter eller Bøger eller i Lægeattester afgiver urigtig Erklæring angaaende nogen Begivenhed eller Omstændighed, hvortil Erklæringen er bestemt til at afgive Bevis, eller som bevirker eller medvirker til, at saadan Erklæring afgives, straffes med Bøder eller med Fængsel indtil 1 Aar, men indtil 3 Aar, saafremt Hensigten har været at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen.
   § 190. Den, der har benyttet som rigtig nogen saadan Erklæring som i § 189 nævnt, straffes saaledes som der er bestemt."

   Og fra Straffelovens 20. kapitel, "Forbrydelser med Hensyn til Familieforhold", § 215 - 221:

   Straffelovens § 216:
   "Med fengsel inntil 3 år straffes den som bevirker eller medvirker til at en umyndig ulovlig unndras eller holdes unndratt fra sine foreldres eller andre vedkommendes omsorg. / Under formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes. / Offentlig Paatale finder alene Sted efter Begjæring af nogen fornærmet."

   Og fra Straffelovens 21. kapitel "Forbrydelser mod den personlige Frihed", § 222 - 227:

   Straffelovens § 223:
   "Den som ulovlig berøver en anden Friheden eller medvirker til saadan Frihedsberøvelse, straffes med Fængsel indtil 5 Aar. / Har Frihedsberøvelsen varet over en Maaned, eller har den voldt nogen ualmindelige Lidelser eller betydelig Skade paa Legeme eller Helbred eller medført nogens Død, idømmes Fængsel i mindst 1 Aar. / Den som inngår forbund med noen om å begå en handling som nevnt i annet ledd, straffes med fengsel inntil 10 år."

   Eller Menneskerettslovens Vedlegg 2, EMK, Art 13:
   "Retten til et effektivt rettsmiddel / Enhver hvis rettigheter og friheter fastlagt i denne konvensjon blir krenket, skal ha en effektiv prøvningsrett ved en nasjonal myndighet uansett om krenkelsen er begått av personer som handler i offisiell egenskap." 

   Og Menneskerettslovens Vedlegg 2, EMK, Art 14:
   "Forbud mot diskriminering / Utøvelsen av de rettigheter og friheter som er fastlagt i denne konvensjon skal bli sikret uten diskriminering på noe grunnlag slik som kjønn, rase, farge, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, tilknytning til en nasjonal minoritet, eiendom, fødsel eller annen status." 

   Respekt for og reell håndhevelse av bare disse her gjengitte egentlig gjeldende lov-bestemmelsene ville ha fjernet det meste av terror, trakassering, tortur og urett i Norge!

   Så hva gjør vi nu overfor dette vårt samfunns-problem?

---

   Annette Morgaine Olsen:
   Makt korupterer, så enkelt er det.
   Det finnes ikke ett menneske på jord som ikke vil la seg forføre av maktens ruslignende tilfredstillelse .......
   Så, uansett hvem som tilraner seg makten i verden, så vil vedkommende bruke den til sitt eget beste først ....

   Rune L. Hansen:
   Det du sier der er ikke sant Annette. Forhastede slutninger foruretter. Med ulike konsekvenser i forholdt til hvor fra og hvor hen. Og det gjelder fortsatt enkelt-mennesker, i forhold til lov og rett.

   Annette Morgaine Olsen:
   Er det virkelig noen rett som tør dømme mot makten, for enkeltpersoner?
   Det tror ikke jeg.
   Her i Norge er det ikke noe som heter rettsikkerhet for den vanlige mann i gata, når han har lagt seg ut med staten.
   ...
   Jeg holder fortsatt på det jeg sa.

   Berit Mikalsen:
   MAKTEN BESTEMMER SANNHET OG RETT FOR EN TID ...... PENDELEN SVINGER ALLTID!!!
   INTIL RETTEN BESTEMMER SJEBNEN FOR DEN PÅTVUGNE MAKTEN!!!
   MAKTEN BESTEMMER RETT OG SANNHET,
   INTILL SANNHHETEN REISER SEG OG PLASSERER MAKTEN!

   Annette Morgaine Olsen:
   Den kan jeg slutte meg til, Berit :-)

   Berit Mikalsen:
   Takker .. Jeg laga den i farta, inspirert av deg å Rune ..... Hi hi hi hi ...

   Berit Mikalsen:
   Ja har noe lignende i en bok fra tidligere.. der jeg er blitt *kvotert* ....
   Den blei visst åikke tillat av b v å gi bort til ei ansat av dem .... ikke fikk hun lese den, av sjefen engang ......

   Berit Mikalsen:
   http://www.facebook.com/Berit.Mikalsen.Livingstone/posts/194223947264995?notif_t=like

   Annina Karlsson:
   Ofentliga förvaltningen är ju ansvarsbefriad so,,,,, vad visa det??

   Berit Mikalsen:
   At vi står ovenfor entid, der noen påtvinger seg Gudgitt posisjon til lov å rett??

   Berit Mikalsen:
   The roolers make the rools to rool, hwom is the criminal, and whom is good and whom is the fool.-.....

   Annina Karlsson:
   Finns det nogot man respekterar??

   Arild Holta:
   Makt korrumperer. Det er derfor vi trenger MAKTFORDELING. Og det er derfor makt over det enkelte individ skal utgå fra det enkelte individ.
   Makt i seg selv, eller makt utgått fra "Kari" og "Per" (flertallet) OVER "Ola", vil gi maktmisbruk på ... gruppenivå.
   Derfor trenger vi en revidering og forbedring av opplysningstidens gode idealer - idealene som gav f.eks den norske og amerikanske grunnlov.

   Annina Karlsson:
   Jag vill ha makt att sprida det som ar gott och rätt det duger for mej :) Nogot vi alla borde gora.

   Annette Morgaine Olsen:
   Maktfordeling er ett godt virkemiddel. Når det ikke er noen som har absolutt makt slik som f.eks. bv har i dag, så blir det også vanskeligere å begå overgrep slik som bv gjør i dag netopp pga av de har den absolutte makten de har pr i dag .......
   Hadde f.eks. fylkesnemnda fungert etter hensikten og at det hadde sittet "vanlige" mennesker der og ikke kun representanter fra bv, så hadde nok også fylkesnemndas avgjørelser avspeilet dette.

   Berit Mikalsen:
   Arild, vi trenger en revidering og forbedring av opplysningstidens gode idealer-idealer som gav f.den norske og amerikanske grunnlov, sa du ......
   Hvordan gjøres dette best i praksis??

   Berit Mikalsen:
   Gjenninfører nr. 53 i grunnloven, igjen?
   Som sier at Norge innehar sitt egets rikes suverenitet, og hver enkelts individs selvstendige suverenitet!! ...
   og ikke skall la noen anna nasjons bestemmelse krenke ens selvstendig rikets sikkerhet, og ... at hver enkelt menneske har sin egen suverenitet, og råderett over seg selv som selvstendig menneske pg i eget egenverd ....
   Dette som endag, i løpet av noen minutter ... uten folkeavstemning blei stryket over ved ett pennestrøk ....
   Det samme med strafferammene for folk ansatt i staten, som begår lovbrudd, som Rune siterte over her .... om en leser videre der etter loven ... , så er ikke de gjeldende lengre ....

   
---
---
   Fortsettelse fra i går:

   Annina Karlsson:
   Vad är det man sätter före mänskliga rättigheter, vad är viktigare?

   Merlyn Gabriel Miller:
   Makt og penger ......

   Annina Karlsson:
   Finns det nogot mer som prioriteras före mänskliga rättigheter i strasburg ?

   Rune L. Hansen:
   Det må vi vel grundig kunne finne ut av.

   
---
---
   Også fortsettelsen fra i går:

   Anita Jakobsen:
   Det er ren overlevelses strategi!

   Rune L. Hansen:
   Mange har ingen mulighet for strategi og henrettes.

   
---
---

   Dung Svalland, 06.03. 2011: 

   Det kriminelle barnevern
   http://www.barnasrett.no/kriminelt-barnevern/index.htm
   www.barnasrett.no

   Det verserer mange ”ville” historier om barnevernet, mange tror disse historiene er oppspinn. Barnevernet jobber jo for barnas beste, sies det, og mange tror nok også at slik er det,

*
   Benale Alertsen:
   Det er bare det at hvis vi står fram med vår historie er at bv aldri lar oss få barna til bake, fordi vi har blottlagt våre private liv !!!

   Til støtte for barnevernsofrene:
   Tror du BV frivillig gir fra sig barna om dere IKKE legger ut ?

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Sitat: "Det er bare det at hvis vi står fram med vår historie er at bv aldri lar oss få barna til bake, fordi vi har blottlagt våre private liv !!!"
   Det får dere ikke uansett.
   Å tro slikt er bare å la seg forføre av et "håp" som barnevernere gjerne inngir psykologisk og som de trenger for å beskytte seg selv mot at allmenheten skal få kjennskap til deres handlinger.
   Som den gode Immanuel Kant sa:
   “Alle handlinger relatert til andre menneskers rettigheter, hvis maksime ikke lar seg forene med publisitet, er urettmessige”
   _________
   _______________
 
   Eller som domstolene i Strasbourg har uttalt:
   "Domstolen minner om at ytringsfriheten utgjør en av de essensielle grunnstenene for et demokratisk samfunn. Ytringsfrihet gjelder ikke bare ‘informasjon’ og ‘idéer’ som blir positivt mottatt eller blir betraktet som harmløst eller likegyldig, men også slikt som fornærmer, sjokkerer eller bekymrer Staten eller en hvilken som helst del av samfunnet. I tillegg gir journalistisk frihet også adgang til å gripe til en grad av overdrivelse, eller til og med provokasjon. Kommentarer kan være sterkt kritiske, men allikevel fremstå som rimelige i proporsjon til den opphisselse og indignasjon som alvorlige forhold referert til vekker. Med hensyn til polemisk og til og med aggressiv tone, må man huske at Artikkel 10 beskytter, ikke bare substansen i de idéer og den informasjon som uttrykkes, men også formen de uttrykkes i.
   Domstolen vil gjenta at pressen spiller en essensiell rolle i et demokratisk samfunn. Skjønt den ikke må overskride visse grenser, spesielt vedrørende andres rykte og rettigheter, påhviler det den ikke desto mindre å spre informasjon og idéer om forhold av offentlig interesse. Ikke bare har den til oppgave å bibringe slik informasjon og slike ideer: publikum har også en rett til å motta dem. Hvis det var annerledes, ville pressen være ute av stand til å spille sin vitale rolle av ‘offentlig vaktbikkje’.
   Ytringsfrihet, som beskyttet i Artikkel 10, er allikevel gjenstand for en rekke unntak, som imidlertid må tolkes smalt, og nødvendigheten av et hvilket som helst unntak må etableres på en overbevisende måte".

   Til støtte for barnevernsofrene:
   Det er ikke vårt private liv vi legger ut. Det er en oppkonstruert historie om vårt private liv. Kan fint sammenlignes med personangrep her på fb. Bare at her kan man blokkere personer, rapportere dem til fb så dem blir slettet eller logge seg av. DET kan man ikke med bv og andre instanser IRL.
   Om man ikke dokumenterer disse løgnene barnevernet produserer tonnevis av hvert år. Så vil di bare fortsette med å produsere løgner. Å fler å fler vil bli rammet av løgnene. Å fler å fler vil begå selvmord fordi di ikke makter å forsvare seg mot personangrepet.
   Det beste forsvar mot terror er å gå til angrep. Så ta tastaturet fatt å gå til angrep før dem driver deg til selvmord. For dine barn får du ikke tilbake uansett.
   Ikke før trollet er dratt fram i dagslys og sprekker!

   Johanne Elise Mortensen:
   som sakkyndig sa til meg .. fylke tror mer på meg en deg .. så skrev hu i sakspapir at, jeg hadde gifta som 12 åring .. og så kom hu med at, jeg skull bli så syk når jeg leste raporten at skull til åsgård .. og har ikke vært på åsgård .. for dem sitter og har sine egne fantasier saksbeh og sakkyndige ... jeg var i retten, men fikk se hva saksbeh gjør .. dem gir gaver til advokater .. han fikk jakke til barnbarn ..

   Arne-Olaf Johnsen:
   NAZIVERN.!!!

   Annina Karlsson:
   Girighet och maktgalenskap.

   Unni Marita Krogh:
   Psykopater er ansatt som barnevernskonsulenter og ledere i det norske barnevern .Det er ikke barnas beste det er snakk om der nei ! Det er barnas og foreldrenes verste mareritt. Er det vel mer riktig å kalle det barnevernet vi har her i lan...det,og flere andre steder i skandinavia. Maktsyke, Egoistiske, Grådige og Ondskapsfulle er disse BV etatene også deres overhoder og undersotter. For disse menneskene har ikke respekt for noe som helst de er overgripere og barnemishandlere å sånne mennesker skal jobbe med de svakeste av de svake nemlig barn. Hvordan kan den norske regjering og vårt rettsvesen samt politiet godta og se på dette med åpene øyne. Jeg skjønner det ikke, å tror ikke så mange andre skjønner dette heller.

   Annina Karlsson:
   Det otäckaste är att barnen utnyttjas efter behag och man har ingen insyn.

   Rigmor Fossdal:
   Unni MK-regjering, rettsvesen og politi er med på det - derfor.
   Ut over det er det ikke noe å forstå , begripe eller fatte. om det noenn gang er mulig åå forstå den grove og drepende vold barna våre og vi er utsatte for er også tvilsomt.
   Regjeringens fine dokumenter sier:
   http://www.google.no/search?client=opera&rls=nb&q=regjeringen+vold+kvinner+og+barn&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
   googlesøk med selvmotsigelser -

   Rigmor Fossdal:
   «Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den andre personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutter å gjøre noe den vil.»
   Pkt.3.4.1
   (Isdal 2000).
   ...
   og denne:
   «Vold er en fysisk, psykisk og/eller sosial virksomhet med destruktiv bruk av metoder (for eksempel ved makt og hersketeknikker) der målet med handlingen kan være å plage, skade, true og krenke en eller flere personer, men målet kan også være å passivisere, misbruke, utmanøvrere eller uskadeliggjøre en annen.
   Den som utøver volden, kan ha som mål å undertrykke offeret, nedvurdere eller svekke personens sosiale posisjon; målet kan òg være å påføre den enkelte ubehag eller smerte med sosiale, fysiske eller psykiske makt- og voldsmidler. Voldsbruken kan til [og] med være et middel til å disiplinere eller tvinge et menneske til å utføre handlinger som strider imot personens vilje, moraloppfatning eller interesser.
   Den kan dessuten være handlinger og foranstaltninger som hindrer et menneskes rett til en god livskvalitet og leveverdige forhold. Volden kan være et middel i et større prosjekt, men den kan også være et mål i seg selv. Bak hver voldshandling kan det være ulike motiv; de kan være gjennomtenkte og planlagte, men også forvirrede eller preget av en fordreid virkelighetsoppfatning.»
   Hammerlin 2002
   Pkt. 3.4.2.
   http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/2003/nou-2003-31/4/4.html?id=372790

   
---
---

   Alf Magne Henriksen, 06.03. 2011:
   GODLESS PEOPLE WILL NOT ESCAPE WITH ANYTHING WHAT IS HIDDEN IN THE DARKNESS THE DAY JESUS WILL RETURN TO JUDGE THE WORLD: He said to them: Do you bring in a lamp to put it under a bowl or a bed? Instead, don´t you put it on its stand? For whatever is hidden is meant to be disclosed, and whatever is concealed is meant to be brought out into the open. (Mark 4:21-22)

---
---
   En Facebook-kommentar fra min side:
   Fikk du ikke med deg hva som er sagt og påpekt herover, Irene? Av Kristin? Og hva som iøvrig blandt annet her på Facebook er avslørt om den norske fosterhjem-industrien og iøvrig den norske barnerov-industrien, som er en uhyre kriminell milliard-industri i Norge, i regi av representanter for norske offentlige myndigheter. Hvor det handler om barn og foreldre som i årevis blir utsatt for terror, trakassering, tortur, mord og utplyndring. Og om kidnapping, fangehold og knebling av barn. Og om den propaganda og falske dokumentasjon som sprees ut for å dekke over det hele, samt kneblingen og truslene og premieringen i forhold til massemediaen og befolkningen i det heletatt. I en landsdekkende overflod av kriminell galskap, til langt inn i det perverse. I strid med alt og ethvert som har med lov og rett å gjøre. Det er ingenting som unnskylder eller forsvarer slikt noe. Annet enn veldig uvitenhet, indoktrinering eller det kriminelle selv.

   Og enda en:
   Barnevernet og deres med-spillere ikke bare krenker barna og foreldre og lov og rett, men regelrett og i alminnelighet torturerer og dreper veldig veldig mange barn og foreldre, landsdekkende i Norge, i en vill overflod av kriminell galskap, til langt i det perverse. Og dette gjør de med vitende og vilje.

   Og et lite utvalg iøvrig:
   
   Lars Rønbeck, 06.03. 2011:
   Hvor befinner verdenssamfunnet seg som lar denne galskapen få pågå uten reell opposisjon?
   Woman stoned! What law God.?
   http://www.facebook.com/video/video.php?v=126989390702909&comments
   Length: ‎12:44..


*
   Lars Rønbeck:
   Hvor befinner Jens, Jonas og resten av sosialistene seg, sammen med det øvrige Globalistiske brorskap her i landet? Vi har ca. 140 av disse Gale Globale i Stortinget. Og hvor befinner folkeopinionen seg overfor denne grusomheten?

   Marili Parrales:
   :((((((((((((((((((((( (((((((((Sinnsjukt!!!!!

   Aud Berit Melgård:
   makteliten har nok med å mele sin egen kake. sålenge de får det er de fornøyde.

---
   Arild Holta:
   Maktpakket er over alt. Så snart man ikke vokter friheten og ytringsfriheten, så smyger de sitt private helvete inn i sine medmenneskers liv.
   Ynkelige jensemann har grunnleggende to prosjekt:
   1. Han opptatt med å befri homser som allerede kan gjøre som de vil. Nå skal de få barna våre.
   2. Arbeide for flere diktatur i midtøsten, og minske det eneste som er der. Frihetskamp kalles det visst, når de som får steine kvinner og sage armer av småtyver får makten i Palestina.
   Holdningen til individets frihet måler temperaturen på det skjulte helvete også her hjemme.
---
   Rune L. Hansen:
   Dette og slikt foregår da faktisk i nokså stor alminnelighet i Norge også, bare i noe annerledes kledning. Og all den stund vi aksepterer at slikt noe skjer rundt omkring oss i vår nærhet blir våre ord eller protester overfor hva som foregår langt unna nokså latterlige og hyklerske!
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, mandag 07. mars 2011, Vinberget:

   Omkring null grader Celsius og efter hvert et vind-drag her ute i natt. Nokså tåkete lav himmel og 1 pluss-grad Celsius og nokså jevnt vind-drag klokken 08. Hvitlig tåke, regn, 2 pluss-grader og vind herover klokken 12.30. Jeg noterer meg fort slike observasjoner når og hvis det passer seg slik. Mere heftig med vind utover dagen og jevnere utover kvelden med tildels regn og 1 pluss-grad.
---
   Og noen synes kanskje alt dette jeg gjengir blir for mye dokumentasjon, eller at det også blir overflødig stoff?
   Det må de eventuelt så gjerne syns eller tenke. Dem om det.
   Det var slik mens det pågikk.
---
   Jeg får i dag gjort ferdig og oversendt anke til Norges Høyesterett ( intern ).
---
---
   Fortsettelse fra i går:

   Rune L. Hansen:
   Mange har ingen mulighet for strategi og henrettes.

   Annina Karlsson:
   Du har rätt livet är inte so enkelt. Det är inte lätt att ge sej ut i ingenstans och inte veta nogonting hur livet ska bli. När ett lejon ryter vet offret inte vart det ska vända sej.

   Berit Mikalsen:
    http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1722960628591&amp%3Bid=1075597997&amp%3Bnotif_t=feed_comment_reply#!/Berit.Mikalsen.Livingstone/posts/194223947264995?notif_t=feed_comment

   Annina Karlsson:
   Ingen bor dommas skyldig till nogot när det inte är bevisat. Tyvär är det mycket hockus pockus som for styra.

   
---
---
   Rune L. Hansen, 07.03. 2011:
   Det norske terror-regimet har utviklet seg til å bli noe av det mest perverse som tenkes kan!
   Noe av det mest perverse og livsfarlige som tenkes kan!
---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, tirsdag 08. mars 2011, Vinberget:

   Jevn vind, fuktig, lett regn og 1 pluss-grad Celsius her ute i natt. Hvitlig lavt tåkete overskyet, jevn nokså sterk vind og 3 pluss-grader klokken 12. Sterkere vind
og tildels blålig himmel med skyer drivende sør-fra og 4 pluss-grader klokken 16. Null grader, fuktig og sne omkring 22-tiden. Store, flate, våte sne-flak. Efterpå mere regn.
   8. mars - den store diskriminerings-dagen ...
---
   
   Britt Margareth Jacob:
   
   For de Papirløses Rettigheter Bergen SOS Rasisme
   
http://www.facebook.com/pages/For-de-Papirl%C3%B8ses-Rettigheter-Bergen-SOS-Rasisme/182469355131444
   For de Papirløses Rettigheter Bergen SOS Rasisme er et nyoppstartet lokallag i Bergen, som skal jobbe for de papirløses rettigheter i byen vår. Vi har møter hver tirsdag på Ungdomshuset 1880, bak politistasjonen - kl 16:30.

*
   Rune L. Hansen:
   Det er nok heller rett og riktig at enhver og alle får ha sine menneske-rettigheter og rettferdighet. Og at de kriminelle som fratar de slikt stilles til ansvar. Altså motsatt innfalls-vinkel. Ikke kamp og arbeide for egoisme, men for lov og rett.

   
---
---
   Fortsettelse fra i forgårs:

   Rune L. Hansen:
   assosiativt vi foredler som best vi formår.

   Elin Tindra Askerød:
   Ja dere fremstår i hvert fall som fra en annen planet!!!!! Og til opplysning, og in english gramma heter det; ALL for one - one for ALL!! Would'nt get that one wrong would we!? ;-)p Og hvordan hadde dere egentlig tenkt at denne justitsen dere roper opp om skulle utføres da? Og av Hvem??? Jeg stiller meg først og fremst på barnas side, og er FOR at alle barn skal få gå på skole sammen med andre BARN, og ikke hjemme med en(to,,,?!) VOKSNE, isolert fra omverden, og muligheten til å bygge nettværk og vennskap selvstendig og på egne premisser! Barn må ha rett til å danne sitt eget bilde meninger oppfattelser og perpektiv på verden rundt seg uavhengig av en eller begges foreldres livssyn, anskuelser, tro, overbevisninger og emosjoner! Og har du tenkt på at du muligens utleverer din datter på denne måten, over et så åpent sosialt media!? Vet ikke hvor gammel din datter er, men uansett; hun har vel også rett til å bli møtt og definert først og fremst som den hun er i seg selv - (både nå og senere i livet sitt) uten disse referansene og alt dette drama du legger så åpent ut her! Det er ikke rett! Jeg syntes i det store og hele du fremstår temmelig paranoid egoistisk og med lite tanke på din datters personlige vern, integritet og verdighet. Dette sett utenfra og helt uavhengig av hva jeg mener om Barnevernets metoder iøvrig!

   Lars-Toralf Utnes Storstrand:
   ‎@Elin: Jeg tenkte det samme som deg, men så slo det meg at det er snakk om to forskjellige begreper ... som på norsk kan se like ut, men som har forskjellige betydninger på engelsk - i tilfelle du lurte er jeg engelsk lingvistiker ...

   Elin Tindra Askerød:
   javél! Ja men så bøjer jeg meg - om ikke i støvet, så for fakta;)

   Rune L. Hansen:
   Tror heller vi skal holde oss til lov og rett jeg, Elin, heller enn hva du eller hvem som helst syns.

   Elin Tindra Askerød:
   Nei, jeg regna ikke med du var særlig "åpen" ;) Lykke til Rune!

   Rune L. Hansen:
   Kriminell skrulle.

   Elin Tindra Askerød:
   Å herregud! -du stakkars menneske! Men den siste kommentaren der overrasker heller ikke(!) og gjør lite inntrykk! Det er jo helt åpenbart at det er slik du tar deg fram i verden - ved å antyde at alle som ikke deler ditt syn på ting er kriminelle lovbrytere, mordere og det som værre er! En ganske drøj påstand, men helt i stil med resten av ditt altså! ;) så fortsett du bare, og pös på! Det gavner helt sikkert saken!

   Annina
Karlsson:
   Man har rätten att vägleda sitt barn eller har man inte det??? Är det fel? Har jag missat nogot??

   Annina Karlsson:
   Elin tycker du föräldrarnas poverkan är farlig om de inte gor i den anmänna skolan?

   
---
---
   Ketil Vigdal. 08.03. 2011:
   Men en ting vet jeg: Ingen kan herske over det som bestemmer om vi får fortsette å leve eller ikke!
---
---

   Marius Reikerås, 07.03. 2011:

   Forrige fredag hadde jeg avtalt et møte med en ung innsatt på Ila landsfengsel. Jeg er hellig overbevist om at han er utsatt for et grovt justismord og han ønsket hjelp til å sende en klage til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Da jeg henvendte meg til ledelsen ved Ila for å avtale møtetidspunkt, fikk jeg beskjed om at Justisdepartementet hadde gitt beskjed om at jeg ikke fikk møte vedkommende.

*
   Wigdis Grødseth Mohaugen:
   Tviler ikke------

   Thyra تيرا Græsdal:
   Jeg tviler ikke, staten liker ikke å få skeptiske blikk rettet mot seg. Min venninne har jobbet i flere år med saken til en ung mann som har vært tvangsinnlagt nesten halve livet, og de isolerer ham og nekter ham å motta besøk. De tok til og med fra ham en ipod han fikk.

   Monicha Nyhuus Aas:
   deler!!!

   Johanne Almli:
   Så mobbingen fortsetter fra høyeste hold!!??

   Aina Tonheim:
   Øøhh ..... Tviler heller ikke. Koster staten dyrt å innrømme sine feil. Mulig de måtte ha lagt frem enda en såkalt kost og losjiregning .. for at han satt inne på feil grunnlag.. makan. :(

   Monicha Nyhuus Aas:
   Tydelig det vel ....!!!!!!!!!!!!!!

   Stig Stellander:
   Ingeting forundrer meg lenger, men Storberget har litt å ta tak i:
   http://www.dagbladet.no/2011/03/07/nyheter/kriminalpolitikk/knut_storberget/per_sandberg/15711587/

   Kristin Brataas:
   Storberget er en vits, en vandrende bløff !!

   Johanne Almli:
   Men Storberget er vel snart ferdig med "fartstiden", eller hva???

   Anne-Lise Solli:
   nå føler storberget seg truet, hva ....

   Stig Stellander:
   Det får vi inderlig håpe Johanne.

   Gerd Isaksen:
   Jøss ... ingenting forundrer meg lengre ...

   Stig Stellander:
   Men det spørs om han blir sykemeldt igjen nå da :o)

   Johanne Almli:
   Send han på ferie til kompisen i Libya.

   Rune Fardal:
   Hvor ofte er det et departement blander seg inn i hvem som besøker en innsatt??? marius ... det er tydelig at de frykter deg!

   Johanne Almli:
   Stå på, Marius! Du har stor støtte blandt masse vettuge mennesker.
   Vi kan ikke akseptere en sånn behandling av noen borger i dette landet.

   Anne-Line Vestgård:
   Skal fortelle kofør du itj fikk komme dit. Hele saken til guttn e et stort miss, og store feila mot han e begått hele veien. Og flere brev e skrevet til statn, men dem bryr sæ ikke. Du har for mye peiling på justismord, menneskerett osv, derfor fikk du ikke komme!!! Og der skal han sitte på Ila for ting han aldri har gjort! Ka skal man gjøre? Dette va en så stor nedtur for både han, deg og oss. Skal kontakte Tore Sandberg, dette går ikke lengre, saken skal opp ijenn sånn at han får komme hjem!

   Hege Anett Dahl:
   ja nå har jeg hørt det også ... hva blir det neste?

   Sissel Egeland:
   Jeg forstår godt at de var redd for å få deg på innsiden, Marius ...

   Hilde Pedersen:
   Og begrunnelsen var??

   Raymond Kanari Hammeren:
   det viser bare at staten er redd for å fram slike saker.feighet heter det på godt norsk

   Isadora Dee:
   ‎'Noen' er tydelligvis redde for deg, Marius. Er sjokkert, men ikke overrasket.

   Anne-Line Vestgård:
   statn har tatt fra han alt! slådd han konkurs, tatt fra han alt han eide,, umyndiggjort han, gitt han et stempel som e totalt utilgivelig. Og som han sier sjøl: Dette kan aldri rettes opp ijen, verken med penger eller noe annet ........ UTILGIVELIG!

   Birgitte Mor:
   Jøss, Ikke visste jeg at Justisdep hadde myndighet til å umyndiggjøre denne mannens ønske. For han er vel ikke umyndiggjort ?

   Bente Heggedal:
   Ikke bra! Kjenner jeg ble skikkelig opprørt

   Gunn Elisabeth Jørgensen:
   Er det mulig!!??

   Anne-Line Vestgård:
   vi e alle opprørt, fikk bare nokk!!! Han va så forventningsfull og gleda seg sånn til Marius sko komme.

   Sissel Egeland:
   Man blir ikke knekket på denne måten. Man blir sterkere.

   Jonny Thu:
   Har ikke justisdepartementet rett og plikt til å nekte deg å oppklare et justismord? Det er vel oppgaven til justisdepartementet å hindre at urett blir rettet til rett.

   May-Eva Bårdevik:
   Ja, her er det tydelig at staten Norge er redd for at sannheten skal komme fram, min sønn er blitt utsatt for et meget grovt justismord, og dette finner vi oss ikke i lenger. Nå må det gjøres noe fort for å få saken opp igjen. Nok er nok ... Det var min sønn som Marius skulle dra å besøke på Ila, og ble nektet av Justisdepartementet å besøke han ...
   Alt av rettigheter har staten tatt i fra min sønn, dette er meget alvorlige brudd på menneskerettighetene .... Dette aksepterer vi ikke lenger ....

   Gunn Elisabeth Jørgensen:
   Stå på May-Eva!!!

   Evy Gjeverth:
   Et forslag .. send saker til utlandske aviser .. så verden får se at det er ikke bare gull og grønne skoger her.

   Kirsten Lund:
   Kan Justisdepartementet nekte deg å møte den innsatte?

   Jonny Thu:
   Frykt ikke og vært klar over at det vil komme flere angrep fra staten i denne saken, dersom dere begynner å stille de rette spørsmålene og reiser sak for EMD ...  
   Kampen mot statsmakten er noe jeg vil fraråde de alle fleste, med mindre det står bokstavligtalt om livet. Sjansen for å gå personlig konkurs, bli tilgriset/ svertet og nærmest umyndiggjort er meget stor. Dette gjelder ikke bare de sam rammes direkte av saken men også medhjelpere ...
   Typisk eksempel på dette er Nordsjødykker saken. Her tjener staten seg søkkrike på deres helse, for deretter å blant annet prosederer på at erstatningskravet er foreldet ...

   Jonny Thu:
   Kirsten Lund: Justisdepartementet kan nekte hvem de vil å besøke en innsatt ... Om
   De har rettslig grunnlag for det, er en helt annen sak!! Ingen av dem bryr seg om slike detaljer. De er jo ansatt i Det Kongelig Norske Justisdepartementet ......

   May-Eva Bårdevik:
   Hei Gunn .. Ja, jeg/vi kommer aldri til å gi opp denne kampen, vi kommer til å kjempe helt til vi har klart å få våres rettigheter som vi har som norske statsborgere fram og respektert i dette landet ...

   Christin Kahya:
   ‎? Oj...:-\

   Liv Askvik:
   Viss du kom som privat.person,og ikke i embets medfør, så har man vel lov å hjelpe noen når man ikke klarer det selv. De mener vel du er en"trussel"

   Gunn Elisabeth Jørgensen:
   Det er jo helt Forferdelig at Staten sparker de som "ligger nede" ! Det gjør meg bare så oppgitt og forbannet at jeg finner ikke ord! Snakk om å stange hodet mot veggen! Stor oppmuntringsklem til deg May-Eva.

   Bente Vik:
   Vondt å lese om. Det er verre enn jeg trodde i det norske samfunnet!

   Bran Tempel:
   May-Eva Bårdevik.: Dette er helt forferdelig, snakk om galskap. Du har min fulle støtte. Livet slår oss ned. Men vi kan velge å reise oss opp igjen. Ikke gi opp stå på. Remember always strong. Det er noe fundamentalt galt i vårt samfunn. Slik som dette kan man ikke ha det.

   Rune L. Hansen:
   Realisme og sannhet varer lengst og må vi heller holde oss til. De fleste reiser seg ikke opp igjen, de blir drept. Og mordere er redde for å bli for avslørt. Ennskjønt, - de synes ikke å være særlig redd for det lenger i Norge, hvilket dog er et uttrykk for desperasjon og bekymring. (Skyld og Bekymring, to av de fire søstre som Goethe beskriver imot slutten av fortellingen om Faust. Skyld (eller samvittighet), Nød, Mangel og Bekymring. Deres bror heter Død.)

   
---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, onsdag 09. mars 2011, Vinberget:

   Regn og null til to pluss-grader Celsius her ute i natt. Gry-tidlig i dag 1 minus-grad og sne en stund og utpå formiddagen med tåke og sne også. Oppholdsvær en stund og så fin-kornet smått hagl og 2 pluss-grader klokken 16 og mere og tyngre hagl en stund efterpå. Grålige skyer drivende vest-fra. Omtrent 1 minus-grad og landskapet dekket av sne klokken 21 og utover kvelden.
---
   Det ankom meg med posten i går enda et inkasso-krav fra retten, fra Haugaland tingrett via en inkasso-butikk som heter Kreditorforeningen Midt-Norge, datert 07.03. 2011 ( ekstern ). Retten bruker altså ikke bare NAV og Statens Innkrevingssentral, men også Kreditorforeningen Midt-Norge ( ekstern ).
---
   Sideløpende med den økonomiske trakasseringen fra NAV ( ekstern ) altså også enda videre fra retten.
   NAV later som ingenting og har jeg enda ikke hørt noe mere fra.
   Jeg klarte å få stoppet et inkasso-krav og to på oppløps-siden i går i forhold til trakasseringen fra NAV sin side ( ekstern ).
   Ny telefon- og Internett-regning fra Telenor ankom også, kr. 4.160,26 som skal betales innen 20.03. 2011.
   Års-avgiften 2011 for bilen, kr. 2.840,00, har betalings-frist 21.03. 2011.
   Den siste strøm-regningen, en avregning på kr. 1.470,52 har betalings-frist 28.02. 2011.
   Regning kommunale avgifter for renovasjon og feiing / branntilsyn, 1. termin, kr. 1.108,00 har betalings-frist 31.03. 2011.
   Betalings-fristen fra Statens veivesen var 28.02. 2011 og hadde jeg ingen mulighet for å overholde. De vil derfor avskilte bilen.
   Noe penger til mat og dagligvarer og frimerker har jeg lånt og brukt av gave-pengene fra farmor.
   Osv. Telefonen har jeg brukt lite, annet enn når noen telefonerer meg. Nu har jeg ikke kunnet handle bensin til bilen siden 19.11. 2010 (Shell Aksdal 54,43 liter 95 blyfri kr. 701,06), det vil si for snart fire måneder siden. Skikkelig eller vanlig med mat og dagligvarer har jeg ikke kunnet handle på lenge. Osv.
   Og den økonomiske utplyndringen fra våre norske myndigheter sin side fortsetter og fortsetter, fast bestemt på å drepe.
   Jeg er bare en av deres mange ofre. Det koster de ingenting å torturere, utplyndre og å drepe i Norge anno mars 2011. De skjuler det med falsk dokumentasjon og propaganda. Mange av de morer seg over at det er så lett å være kriminell og å skjule det, fordi det er så mange med-kriminelle i den offentlige forvaltningen, og så lett å late som ingenting. De kjenner eller merker selv ikke smerten eller nøden.
   Jeg har hatt en uproblematisk økonomi i 20 års tid, før denne nu pågående økonomiske trakasseringen ble påbegynt fra NAV og retten sin side.
   Forrige gang, for 20 års tid siden, var også i regi av representanter for våre offentlige myndigheter. Også da var jeg uten skyld i det som skjedde. Det skjedde den gangen i forbindelse med at vi varslet om hjemmeskole for våre barn. Også da ble vi forfulgt og trakassert på kryss og tvers og forsøkt ødelagt. Jeg lærte mye av det som skjedde den gangen.
   Jeg hele veien bare forteller og dokumenterer saklig og ryddig hvordan det er. Hvilket mange (og mest de kriminelle) jo misliker.
---
   Hvis ansatte i den offentlige forvaltning dekker over hverandres forbrytelser, gjør de seg samtidig medskyldig og delaktig i deres forbrytelser.
   Det er ikke alle som vet såpass.
---
   Stauda, Frøydis eller i det heletatt noen av mine barn har jeg nu ikke hørt noe som helst fra på lenge.
   Kidnappingen, fangeholdet, kneblingen og truslene pågår enda. Og alle vet at de som foruretter oss er livs-farlige.
   Det eneste jeg nu vet om mine barn er hva jeg indirekte har blitt fortalt av andre, og det er hverken mye eller pålitelig. Det eneste pålitelige i så måte er at Peter Johannes bodde der i Skoglandsveien som en slags rolle-figur i noen måneder inntil han i februar regelrett ble jaget derfra av Balder og Vebjørg, Idun, Stauda og andre på grunn av sin oppførsel og skadelige innflytelse på barna. Og at dette at han ble jaget derfra skjedde mot Trude sin vilje, som ville at han fortsatt skulle være der. Hun protesterte mye og heftig på at de andre ikke ville ha han der.
   Mere vet ikke jeg. Og farmor eller andre jeg snakker med vet ingenting. Iøvrig jo nu ikke mange jeg kan snakke med eller har mulighet for å snakke med. Trakasseringen medfører på så forskjellige vis stadig mere og mere også at jeg blir isolert og får innskrenkede muligheter for bevegelse, kommunikasjon og sosialt liv. Med et stadig videre og videre intenst kontor-arbeide for å overholde tids-frister, besvarelser, etc. Likhet for loven finnes det i Norge absolutt ingenting i nærheten av, for å si det mildt. Det er en utrolig koloss av et monster som angriper oss.
---
   Det er lenge siden både Trygve Einar og flere gjorde oppmerksom på at jeg også blir holdt i et slags fangenskap eller fengsel her hjemme, med både pinsler og en slags fot-lenke eller hunde-lenke så å si. Og også mine barn, på annerledes vis. Sant nok det, men dette fangenskapet eller fengselet er i alle fall meget mye bedre enn Åna fengsel eller glatt-celle.
---
   En kvinne telefonerte meg i går for å få meg til å fjerne en opplysning fra mine Dagboks-notater for august 2010 ( ekstern ). Navnet til en vedkommende med en kritisk bemerkning til "barnevernet". Hun fryktet velbegrunnet meget, sa hun, at "barnevernet" kunne bruke opplysningen som et påskudd eller motiv for å ta visse barn i sin nærhet. Jeg forklarte henne at jeg ikke kan fjerne eller endre noe i mine Dagboks-notater, bare eventuelt samme angjeldende dag de blir skrevet. De skal være og er pålitelig og uforfalsket dokumentasjon. Hun ble meget sint og frekk og kalte meg både egoist og mere til. Hun klarte ikke å forstå hva jeg forklarte henne og tydeligvis heller ikke betydningen og verdien av mine Dagboks-notater. Og viktigheten av at noe i de ikke blir endret, annet enn eventuelt utvetydig 100% sikker ord-stave-feil eller lignende som uberettiget gjør forståelsen vanskelig. Hun ble så sint at hun sa hun skal skrive på Facebook om dette og hva for en fæl egoist jeg er før hun resolutt med kraft avsluttet telefon-samtalen.
---
   
   Marius Reikerås, 09.03. 2011:

   Kunnskap dreper frykt.

*
   Espen Rafael Lillevik:
   Knowledge is power, and the lack of it is death ...

   Gudny Lervåg Hauge:
   Kunskapkan også hjelpe den som frykter.

   Espen Rafael Lillevik:
   Even though must we not forgett that knowledge is only limited, thus not imagination=)

   Berit Mikalsen:
   BARE DEN FULKOMMNE KJÆRLIGHETEN DRIVER FRYKTEN UT!!!
   Bra å se du har fullkommen kjærlighet til ditt *anti-justismord-arbeidet! Marius!!

   Gudny Lervåg Hauge:
   Kjerlighet kan bli ødelagd av stor påkjenning og frykt ,det har så ofte vist seg , frykt kan drepe.

   Bente Heggedal:
   Frykt dreper kunnskap.

   Ingebjørg Hovland:
   Konse på kunnskap istedet da vettu, Gudny.

   Bente Heggedal:
   Kunnskap skaper fryk hos de som har noe de vil preservere eller skjule.

   Ingebjørg Hovland:
   hehe Bente :) Enig  

   Hilde Aastrup:
   Og sannheten vil seire ♥

   Åse-Kari Kobbersletten:
   Kunnskap er makt!

   Niels Løkke:
   Helse-Bergen liker ikke kunnskap, de sletter kunnskapen vi pasienter deler med dem på FB sidene om Pasientsikkerhet.

   Monicha Nyhuus Aas:
   Når man har opplevd nok frykt, så brer det seg tilslutt et teppe av ro rundt deg, uansett hva som måtte hende, det er min erfaring.

   Birgitte Mor:
   Det eneste vi har å frykte er selve frykten

   Ravsat Menchikova:
   Kunnskap om egen indre, dypere kunnskap om egen dypere bevissthet og dypere logos inteligens, som finnes i hvert menneske, kan ikke brukes som makt eller misbrukes. Egentlig vi er en del av universets inteligens, som er basert på universets lover og dets energi, som vi kan ikke lure på ingen måte.
   Dessverre verden har prøvd å lure den og derfor vi mangler balanse, harmoni, fred inne oss og på jordet. Når man virkelig og riktig studert dette, man kan ikke misbruke det, mot seg selv. Men kunnskap på den mentale nivå er brukt, som makt flere tusen år og den er farlig for mennesker derfor har vi i dag som sånn vi har det.

   Ravsat Menchikova:
   Fleste foreldre mangler kunnskap om seg selv og om veilede eget barn, det betyr at barn under oppvoksen mangler trygghet i eget indre. I tillegg kommer det der ute grådige makten, som kjemper med hverandre og kaster ut mye dritt i samfunnet, som er ikke bra for oss mennesker og for vår utvikling. Til slutt mennesker går med mye smerte, kaos og frykt inne seg selv. Hvem har lært oss å rydde opp det kaoset inne oss? Hvorfor bli ikke vi lært dette? Jo, da kan ikke makten, klanen, regjeringen misbruke og utnytte oss mennesker.
   Så lenge vi vet ikke noe om oss selv og om våres indre, vi lever i uvitenhet i våres mentale fantasi verden eller jeg bevissthet, så makten bruker oss som roboter full av frykt, som vi har fått. Har gått gjennom det, det er ganske hardt arbeid, med mange metoder, som vanlige psykologi kan ikke tilfredstille mine behov. Heldigvis nå det finnes noen andre omkråder i dybde psykologi, som har gjort utrolig god jobb. Det er stort tema om frykten og mange års arbeid for å klare leve igjen med indre harmoni og balanse, som nyfødt:)

   
---
---

   Kristin Johnsen, 08.03. 2011:

   Hvor er kirken og de kristne menigheter, og hva gjør de når barn blir kidnappet fra sine foreldre her i landet ,og mange norske familier er på flukt? Hvor er de kristne? Og hvordan reagerer de på dette? Er de kanskje med på det?

*
   Isadora Dee:
   Godt spørsmål.

   Johanne Almli:
   mange hyklere i menighetene rundt omkring vet du.

   Isadora Dee:
   Vet det, men det må ut i lyset! Man kan ikke gjemme seg bak religionen.

   Magdalene Hagen:
   de fleste som jobber slike steder for `hjelpe alle de stakkars små ` er kristne og religiøse ... skremmende

   Kristin Johnsen:
   Ber de kristne våkne opp og sette seg inn i hva som virkelig foregår i landet i dag.

   Rune L. Hansen:
   Det er en av ape-kongene, Trond Giske (eller Trond Gisgis) som er yppersteprest i og for "den norske kirke" og det "krsitne kulturliv" i disse tider.    Apene har omskrevet kristendom til ape-ideologi.

   
---
---

   Dung Svalland, 08. 03. 2011:

   Har fortalt igjen til noen nye folk i kveld. Kjempe bra for oss som driver med info om bv tortur mot barn og voksne

*
   Dung Svalland:
   Folk kunne ikke forstå at bv tok barna våre. Men slik desinformasjon holder bv på med hele tiden ved å holde seg taus overfor dem de vil og snakker stygt om foreldre og barn de tar fra til dem de vil.
   De nye trodde at vi var voldelige eller rusmisbrukere men de skjønte straks at det ikke var tilfelle.

   Isadora Dee:
   Glad for å høre at det går i riktig retning!

   Dung Svalland:
   Ja, men alle må ut med info om bv løgner fordi det var da vi får de dømt og straffet til mange års fengsel og de må betale svære erstatninger til barna de har stjålet og foreldrene de har plaget og torturert

   Isadora Dee:
   Det har du rett i. Alt må ut i lyset!

   Berit Mikalsen:
   Du gjør ett grundig og viktig arbeidet Dung!..
   Og du har en fin gave med å opplyse folk om hva som skjer!!
   Å tøff til det er du også!!

   Siv-linda Thorkildsen:
   veldig bra Dung dere er flinke og åpenhet sannhet er altid det som er riktig og gjøre og her er det ikke foreldrene eller forldrepart som skal svartmales det er barnevernet og slik de holder på og bevist ødlegger fam .

   
---
---

   Marius Reikerås, 09.03. 2011:

   Det er ingen hemmelighet at jeg er i en åpen rettslig kamp mot staten. 3 år med vedvarende overgrep og trakassering er mer enn nok. Denne kampen tar jeg fordi det er viktig at staten begynner å forstå alvoret i de menneskerettigheter de selv har ratifisert. Da er det skremmende at staten ved noen av dens representanter, ber meg om ikke å offentligjøre informasjon her på FB. I dag fikk jeg nettopp en slik melding.

*
   Veronica Hoff Sankara Lyngstad-Nitiema:
   Stå på Marius:)

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Du kommer nok tl å få flere slike "hint".
   Det er helt "normalt" at de benytter seg av slike skremsler overfor offentliggjøring der de ikke selv står bak innholdet.
   Det er også helt normalt at de iverksetter REPRESALIER om man ikke føyer seg.

   Unni L Ødegård:
   stå på og gjør det du mener er rett for deg:

   Evy Gjeverth:
   Stå på Marius:)))))))

   Ragnar Zaal:
   Om og til deg Marius:
   "Jeg vet at de løy, de vet at de løy! Jeg kan bevise det, men jeg skal besinne meg til den dag motbevisene er klare og ugjendrivelige! Slik rotter ikke gis rømningsveger, slik skal disse svikerne ikke gis noen mulighet til å bortforklare sine svik! "

   Tor Kristian Berge:
   Aldri, ALDRI la deg kue!!!!!!!!

   Siv Anett Aasand:
   Stå på!!!!!

   Gro Mette Mikkelsen:
   Stå på !!!

   Geir Otto Andreasen:
   Stå på Marius !
   DU kan gjøre en STOR forskjell.

   Lasse Boberg:
   Enda større grunn til å fortsette Marius .. stå på videre!

   Øyvind Bremnes:
   Du er en viktig inspirasjonskilde - så vet du det!

   Elizabeth Christiane Roma Østby:
   Nei stå på og gi deg ikke, men klart staten blir redd når den risikerer å bli avslørt på alvorlige punkter. Jeg har ikke lyst til å lese mappa mi for å si det slik.

   Åse-Kari Kobbersletten:
   Oppsiktsvekkende. Hvilken del av "staten" er det som gir deg slike meldinger da?

   Eva Merete Gulliksen:
   Stå på,ikke gi deg. Klem

   Hans Eiler Hammer:
   STÅ PÅ Marius!!!

   Stig Eie:
   Legg ut meldingen og vis at de har tråkket feil mann på tærne..!!Øye for øye-tann for tann ...

   Marius Reikerås:
   Jeg legger den ut om litt, Stig:)

   Anita Kram:
   FLOTT MARIUS-STÅ PÅ ;-)

   Marit Arna Bardal:
   Du får bare stå på Marius. Lykke til videre . Vi trenger slike som deg :-))

   May Britt L. Abinda:
   Ikke gi deg. Lykke til. :-)

   Mogens Yndesdal:
   Når Statens representanter ber deg om ikke å offentliggjøre informasjon på Facebook, ser jeg det som et tegnn på at man selv der ser hvilken kraft det ligger i åpenhet. Makteliten har vært vant til de lukkede rom. Vår nye virtuelle hverdag er en formidabel utfordring for maktapparatet. Trolig oppfattes det som en direkte trussel. Og det har de faktisk rett i.

   Georg Slyson:
   Velkommen etter, Marius.

   Brian Tempel:
   Flott Marius. Stå på ikke gi deg på dette. Remember always strong. Masse lykke til. Vi støtter deg i denne kampen.

   Bjorn Ursfjord:
   Nord-Afrikas revolusjoner ble startet v. hj. a. facebook. Kunne noe lignende skjedd i Norge? (Svar: Nei, det er altfor kaldt til å gå ut og demonstrere)

   Annie Tomassen:
   På høy tid at boblen snart sprekker, sikter til Mogens uttalelse over her.

   Monicha Nyhuus Aas:
   Stå på, du er en helt for oss som tror på et rettferdig samfunn;)) Sier meg noe om styrken du besitter som medmenneske, vi er heldige som har deg i dette landet.

   Liv Askvik:
   ‎"Neddyssingsmentaliten"er på tide å fjerne!...STÅ PÅ!:-))

   Veronika Saltnes:
   jeg støtter deg, og alle som kjemper for rettferdighet, og mot undertrykkelse. Du inspirerer mange med din kamp! La oss bruke facebook og alle midler for å få frem sannheten! lykke til ;)

   Irene Foradrian Berg:
   Stå på Marius. Vi har også fått beskjed om å ikke offentliggjøre bilder og informasjon på FB, så det er tydelig at staten begynner å bli redd sosiale medier .... http://www.youtube.com/watch?v=VA6VSXTQiso

   Lillian Halden:
   Stor respekt for deg Marius!!!

   Kristin Brataas:
   For en tid tilbake ble jeg kontaktet av en av naboene til Justisministeren på Facebook, damen sa på chatten at samboeren hennes var Knut Storbergets beste venn. Jeg ble utspurt om min min eks og om familievolden min eks utsatte meg for mm ....
   Så de får da også sin egen omgangskrets til å kontakte meg på FB ...
   Ikke gi deg Marius, du vet at du har rett.

   Hilde Aastrup:
   Jeg deler :-)

   Anne Therese Winther:
   Vi får stå for våre rettigheter,,yttringsfriheten er til for å brukes!:)

   Cecilie Bedsvaag:
   Makthaverne i Egypt, Tunisia og Libya er sikkert også ergerlig på all informasjonen som spres på fb. Det er en uting at man kan publisere fritt hva staten gjør på nettet. Det er jo ikke for ingenting at stat/kommune foretrekker lukkede rettssaler. Hvis almenheten skal få vite hva som egentlig foregår i disse Kafka-prosessene, kunne det spøke også for norske styresmakter, som liker å innbille oss at vi bor i verdens beste og tryggeste land (særlig). Så lenge folk flest kan ha illusjonen om at Norge er en rettsstat, kan stat/kommunen gjøre som de vil og overkjøre borgerne.

   Åse Nordby:
   godtat vi har en person som deg, skulle ønske det var flere som kunne gå sammen med deg. skulle ønske du kunne slippe og få munnkurv for enkelte saker.

   Lise Schive Nordeng:
   Stå på!

   Ingunn Victoria Lausund:
   Deler denne, og støtter deg 100% i saken, du skal ikke gi deg, du er fyrtårnet som står for sannhet her, ikke de

   Lise Rikardsen:
   Stå på :D

   Wiggo Pedersen:
   Det er selvsagt ikke uten grunn at regjeringen vil ha innført DLD, strengere kontroll med internett, styrket cyberforsvar, satsing på IT i det offentlige m.m., og pøser på med skremselspropaganda om at den digitale arena i tilfelle vil bli overlatt til de kriminelle.
   - Som jeg har sagt tidligere: Alt var mye enklere før, for staten, da de satt med bukta og begge endene. Fikk de et problem, så kunne det bare "glemmes" på bunnen av en skuff, eller i et bortgjemt arkiv hvor hvermannsen ikke hadde tilgang. I dag er sletting av ubehagelige data langt mer komplisert, gammel urett forsvinner ikke ved å vri om en nøkkel, noen der ute VET, og den som leter, han finner!
   Strengt tatt har vel en gjennomsnittlig 4-åring i dag større kunnskap om IT enn brorparten av offentlig ansatte i dag.. Og det offentlige er skremt! De vet det selv, men vil ikke innrømme det.
   Du Marius beveger deg i et miljø av nordsjødykkere m.fl., jeg i et miljø av skadde soldater.
   - Parallellene er ikke bare mange, de er også åpenbare, bare man åpner øynene og ser bakenfor røykteppet det offentlige alt for lenge har gjemt seg bak. Dette gjelder over alt ellers også, der hvor staten har sviktet!
   - Litt om de skadde soldatenes "møte" med staten på https://www.warfog.org/forum/viewtopic.php?f=77&t=1792 (4 år gammelt, men ennå like aktuelt). Jeg forstår at statlige organer gjerne vil ha kontroll, men jeg forsvarer dem ikke! Jo flere av deres svin på skogen som avdekkes, jo bedre! Da blir de faktisk nødt til å gjøre noe med problemene, ikke bare ignorere dem, som de tidligere har praktisert!

   Joan Myhre:
   jeg kan fortelle deg hvorfor du fikke en slik melding idag. Vi tar det over mail!!

   Åse Nordby:
   kjære cicilie, mener du virkelig, at vi ikke skal ha mulighet til og vite hva som skjer her ilandet, er du enig også at barneverner får låv til og ha alle sine saker for lukkede dører. eller hva mener du, vil du være uviten, om det som skjer?

   Nina Kvamme:
   Jeg henger med her ... STÅ PÅ MARIUS!!!!! At du blir bedt om å ikke publisere her på fb viser bare at staten er redd for at sannheten skal komme ut .... la det bare komme ut ... la det bli kjent hvor udemokratisk staten er. Du har mange her som støtter deg, og flere vil det bli .... og du skal vite at det er mange her på fb som ser opp til deg!!! :))

   Anne Kristin Braaten:
   Du har mange som støtter deg, stå på Marius!!!!

   Birgitte Mor:
   Det å be noen ti stille er det samme som å innrømme uregelmessigheter :)

   Anne-britt Kaltun:
   Stå på Marius, de begynner å bli redd.

   Bente Heggedal:
   Heia Marius!

   Ingunn Victoria Lausund:
   når de blir presset og blir redde, da skal vi presse hardere, for å få sannheten frem. nok er nemlig NOK!!

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Du er umitelig for oss alle Marius , oss som sliter med å få ha våre barn i fred så vel som de som kjemper mot staten i dykkersaker ,og andre ting . Full støtte fra meg . Husk seieren er rundt hjørnet for både deg og meg .... og oss alle .....;)

   Bjørg Brennan:
   STÅ PÅ DER MARIUS ...
   Vi trenger deg og Change mot nå mål.

   
---
---

   Rune Fardal, 08.03. 2011:

   Ups... i did it again!
   Jeg venter på at en dommer skal innrømme samme tabbe ... beklager at jeg dømte deg, jeg la til grunn stråmannsargumnetasjon ...
   VG Nett beklager
   http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10091021
    www.vg.no

.
*
---
---

   Rune Fardal, 08.03. 2011:

   Sagt om stråmannsargumentasjon:
   It takes one word to ruin a man, it takes a lifetime  to fix it! 
    Stråmannsargumentasjon krever oftest bare 1 setning, å motbevise den krever fort en bok!    Derfor er  stråmannsargumentasjon så skadelig!
    Hvorfor .....

*
   Anne Gro Moon:
   Delt

   Liv Beathe Hauger:
   Det kreves 4 ting: Dokumentasjon, dokumentasjon, dokumentasjon og tid.

   
---
---
   Rune L. Hansen, 09.03. 2011:
   Verden og dens tidsrom har ikke alltid vært ond i samme grad. Det er vår evne og vilje til rettferdighet som utgjør forskjellene.
---
---

   Ingebjørg Hovland, 08.03. 2011:

   Likestilling får skylden ja .... gratulerer med kvinnedagen alle jenter. Det er fortsatt ikke likeverd.
   – Likestilling fører til selvmord
   http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7322485
    www.nrk.no

   Likestilling og samlivsbrudd er en av de viktigste årsakene til selvmord blant menn i Norge. Det mener sosiolog Anders Barstad som har gått gjennom over 50 års selvmordstatistikk ...

*
   Ingebjørg Hovland:
   Fy f... men gud og Adam ga jo skylden på Eva. Før det fikk Lillith skylden. Og mange kvinner har fått skylden når mannen har sulta foran brødboksen også. Og menn skal ha ansvar for verden når de ikke klarer ansvaret for eget liv?

   Kenneth Grimstad:
   Jeg er for likestilling , for med 50 % kvinner i bygge bransjen så kan det jo blir veldig moro på jobben ... om de orker en hel uke da :))

   Johnny Liberius Eckmann:
   Kenneth - hørt om å stikke hodet inn i et hvepsebol? LOL - Lykke til!

   Kenneth Grimstad:
   Johnny - Jeg liker jo engasjerte mennesker *ler*

   Erna Starheim:
   hvor er kvepsebolet???

   Anita Skretteberg:
   Denne er til deg, Kenneth:
   Da Gud hadde skapt Adam og Eva,sa han:Jeg har to gaver til. Den ene er kunsten å kunne tisse stående.. -Den vil jeg ha avbrøt Adam. Eva nikket, Gud ga Adam gaven, han ropte og skreik av glede, rente rundt i Edens have ... og tisset på trærne, løp langs stranden, hvor han tisset mønster i sanden.Gud og Eva betraktet den glade mann. Eva spurte: hva er den andre gave? Gud svarte: Hjernen Eva, hjernen!

   Ingebjørg Hovland:
   hahahaha, Anita :))) Men Johnny - Kenneth er gentleman da, så han hadde hjulpet til til han stupte en uke etter. Så en viss forståelse har jeg for Kenneths utsagn. Men at menn skal ta livet av seg pga likestilling .... øøøøøhhh - da får jeg nok et steinhjerte som den adhd-kristne som ga meg linken sa :)))

   Johnny Liberius Eckmann:
   Det er ei her på facebook som kaller meg "barsk" og ja - til tider kan jeg være barsk når det gjelder diskusjoner med kvinner.
   Forresten - en stor rose til deg Ingebjørg - som vel er passende å dele ut på en dag som denne, vi er fortsatt like gode venner tross uenighet i mangt - og kommuniserer like godt sammen.
   Ingebjørg - hva hjalp Kenneth til med, som tok knekken på ham?
   Og - så over til emnet - jeg er enig med deg at det er trist at så ekstremt mange menn ikke takler det å bli alene, uten å enten ty til vold i forkant, i forsøket på å beholde kvinnen (klasker panne) eller ved å ta sitt liv av samme grunn. Det er kjempe trist, og en bør finne ut grunnen på et mye tidligere tidspunkt.
   Det er tydeligvis kjønnsrelatert - eller - i stor grad - eller så ligger det i oppdragelsen. Jeg har mine ideer om grunn, noe jeg ikke skal komme inn på her.
   @Erna: så flott da!

   Ingebjørg Hovland:
   Jeg har også mine ideer, Johnny. Jeg husker en samtale med hun sv-eren, hun hmm med herketeknikker. Berit Ås var det. Det er jo et helt samfunn som må forandre holdning. Vi kritiserer muslimer liksom? hahaha.....

   Rune L. Hansen, 09.03. 2011:
   Det er ikke likestilling som torturerer barn eller voksne eller som tar livet av noen, det er den diskriminering som mange enda av kriminelle grunner kaller blandt annet og særlig for "likestilling". Ordet blir brukt for å dekke over det kriminelle, mest av alt av og blandt de kriminelle selv.

   Rune L. Hansen:
   De ler når de hører at: "I Norge tar over dobbelt så mange menn som kvinner livet av seg hvert år. I perioden 1988 til 2008 begikk over 8000 menn selvmord, mens tallet for kvinner var rundt 3000."

   Rune L. Hansen:
   Og bak disse tallene er det meget store mørke-tall som ikke kommer frem i statistikken, med mord, selvmord, psykisk og sosialt nedbrutte og til-intetgjorte mennesker, kidnappinger, fangehold og knebling av barn, falsk dokumentasjon, osv., osv. Justismord i en landsdekkende overflod av kriminell galskap, til langt i det perverse.

   Rune L. Hansen:
   Mange ser seg tjent med den kriminelle galskapen. Og med at ondskap er lett å utøve.

   
---
---

   Arild Holta, 09.03. 2011:

   Barnevernet: Kona deres slo ned en politiker som aldri er blitt slått ned. Vi må undersøke deres hjem. Siden kona deres slår ned politikere, som nekter for dette, så er hun sikkert voldelig mot barna.
   http://avisenagder.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=11077
   Avisen Agder - lokalavis for Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Lund og Sokndal · Politianmeldte barnevern... 
   avisenagder.no
   Melinda Kvinlaug har politianmeldt barnevernet i en Lister-kommune ...

*
   Svein Bjørneseth:
   BV i et nøtteskall.

   Annette Morgaine Olsen:
   Snakk om å gjøre en ikke eksisterende fjær til 100 høns :-)

   
---
---
   Rune L. Hansen, 09.03. 2011:
   Ingenting er iallfall verre for et barn enn å bli frarøvet den ene eller begge foreldre.
---
---
   May- Harriet Seppola, 09.03. 2011:
   I en tid da bedraget er altomfattende, er det en revolusjonær handling å fortelle sannheten (George Orwell)
---
---
   John Langvad:
   Den som tåler løgnen og kritikkløsheten hater sannheten og frykter oppklaringen. Men den som elsker sannheten over alle ting, han skal arve den nye jord og den nye himmel!
   B.D.B.
---
---

   Berit Mikalsen, 09.03. 2011, via Ivar Kåre Solheim:

   UTHENGING ELLER INFORMASJON,ADVARSLER???
   Lovlig uthenging av barnevernet på nett
   http://www.youtube.com/watch?v=LFMuerUCCVc
   www.youtube.com
   ‎30 jan 2009. og andre steder også....

*
   Irene Børresen:
   Hvis man tror det, så foreslår jeg at det tas en titt på Straffelovens 12. og 13. kapittel ...

   Berit Mikalsen:
   Presisere Irene?

   Irene Børresen:
   Jeg så videoen og henviser til lovverket som viser at dette ikke er tilfelle. Det er ikke fritt fram å henge ut folk, myndigheter etc.

   Berit Mikalsen:
   Mange forteller om at det er viktig å informere .....
   Hvor går grensa mellom å informere om kriminalitet, det å advare andre om kriminelle i etaten, kontra det å uthenge folk??

   Irene Børresen:
   Det er stor forskjell på å informere og å henge ut folk. Hvorfor er det så sjelden at disse det klages på anmeldes? Det koster et ark og et frimerke. MEN man skal også dokumentere sine påstander, er det kanskje her det svikter?

   Berit Mikalsen:
   Du vet Irene, jar har hlrt mange som anmelder sakene,... og gjernongene, men så har de fått urettmessige motanmeldelser med falske anklager, om det ene og det andre mot seg ....

   Berit Mikalsen:
   Folk som kan juge om de verste grusomste ting i retten, hva hindrer dem å vitne falskt mot sin neste også i en anmeldelse???

   Irene Børresen:
   Ingenting hindrer dem i det. Det skal dokumenteres, og hvis noen et sekund innbiller seg at sakene mot dem blir bedre av å trakassere og henge ut ansatte og hetse opp stemningen mot barnevernet på internett, så må man jo være temmelig naive. Det er brudd på loven og er man da mindre kriminell selv?

   Irene Børresen:
   Bare for ordens skyld, så forstår jeg frustrasjonen, men jeg trodde at når det gjaldt barnevernssaker så var poenget å vise at man er skikket som foreldre og få tilbake barna?

   Berit Mikalsen:
   De sakene dette er snakk om, er vel ofte der det foreligger dokumentfalsk, vold og overgrep fra kriminelle i etaten, og de ikke har nådd frem på noen måter??

   Irene Børresen:
   Da må du dokumentere at de er kriminelle. Disse blir jo av folk dømt uten dom, har de krav på beskyttelse i forhold til EMK?

   Berit Mikalsen:
   Du belyser viktige temaer her!!!

   Berit Mikalsen:
   Ofrene, med sivilt tap. blir beskytta i forhold til Emk .....

   Berit Mikalsen:
   En som urettmessig frarøver andre, deres eiedon, og eller sivilt tap, er ikke beskytta i den grad under E.M.K. ...
   DETTE HAR MED USKYLDSPRINSIPPET OG Å GJØRE, og krenkelsesprinsippet
   AT EN IKKE KAN URETTMESSIG KRENKE,STJELE PLYNDRE FORETA HUSINKVISASJONER,UTEN DOM OG RETTFERDIG RETTERGNG!!!
   OG SÅ ETTER DET PÅBEROPE SEG, OG GJEMME SEG BAK .....
E.M.K. ...

   Berit Mikalsen:
   Men dette blir gjort i dag, pga lavere rettisinstans mengel på bevisbyrde mot privatpart .....
   Og dermed kan falske papirer florere villt og uhemmet, uten at privats parts papirer blir sett på!!!

   Liv Marit Bakke:
   Det er fullt lovlig å "henge" ut for opinjonsdannende formål mot offentlig tjenestemann og ens virke. derimot er det ikke lov å gå til personlige angrep.

   Irene Børresen:
    Har jeg misforstått her, eller har jeg sett privatpersoner ansatt i barnevernet beskrevet i mindre pene ordelag? Kan jeg få lovhjemmelen til dette? Det er arbeidsgiver som har ansvaret. Jeg snakker ikke om hva som er rettferdig eller ikke, jeg snakker om hva LOVEN sier.
   Berit: ALLE mennesker er beskyttet av EMK. Det er blant annet derfor vi har mullah Krekar her.

   Sylvia Sane:
   Kanskje du skulle legge frem lovteksten du mener man bør rette seg etter. Og så kan det jo kanskje nevnes at om man har den opplevelsen at lovverket - som du mente var det mest essensielle - over alt annet (retteferdighet inkludert) i alle tilfelle blir betraktet som underordnet i en del saker, så nærer man kanskje ikke den største respekten for det.. Det blir liksom naturgitt det. Anmeldelse.. Ja, å anmelde stat og kommune er sikkert veldig effektivt.. Tror du virkelig på det? Og om man allikevel har ingenting å tape - en del har faktisk ikke det, om man har tatt i fra folk deres liv, hensikt og motivasjon, må man jo spørre hvor realistisk det skal være å anmode om å 'følge lovverket' (- dertil når man har opplevelsen at offentlige myndigheter gjør det Ikke.).
   Bare for å ha det sagt, så tror jeg ikke nødvendigvis på alt som sies. Og jeg har heller aldri lagt ut slike ting i brede lag. Men jeg har faktisk den fulle forståelsen for at slikt kan forekomme.
   Og for å si det slik: om du innbiller deg at EMK faktisk gir noen reell rettsikkerhet innenfor utøvelsen av det nasjonale rettsvesenet, så lider du faktisk av en villfarelse.

   Sylvia Sane:
   Bakgrunnen for at Mullahen er her, er trolig litt mere sammensatt. Sannsynligvis er noen redd for egen bak i tillegg til såkalte Menneskerettighetsforskrifter. Fraværet av prioritering av EMK - lovverk kommer trolig bedre til syne innen generell asylpolitikk - senest satt på dagsorden ved Maria Amelie-saken.

   Irene Børresen:
   Sylvia - jeg HAR lagt fram loven, du kan jo ta en titt på den på www.lovdata.no. Rettferdighet har overhode ingenting med saken å gjøre. Mitt poeng er at myndighetene faktisk kan sitte og plukke ut en hel del utsagn fra en del sider på Facebook og bruke det mot folk og faktisk straffe dem for det. JEG bryr meg ikke om hva folk sier på Facebook, jeg sier at myndighetene kan gjøre dette MED LOVEN I HÅND. Kanskje noe å tenke over? Maria Amelie-saken ble vurdert etter EMK. Den ble vurdert slik at det ikke var farlig for henne å reise hjem. Krekar er det ikke gitt noen garantier for, det ble det gjort for Maria Amelie.
   Jeg lever absolutt ikke i noen villfarelse, jeg har selv en sak mot staten.

   Irene Børresen:
   Jeg synes ikke det er riktig av folk å komme med sånne påstander som gis i denne videoen til personer som HAR noe å tape på det. Og jeg mener derfor at det er på sin plass å si ifra så disse folkene ikke risikerer å miste mer enn de allerede har gjort. Jeg kan godt ta barnevernssakene som eksempel. Det er allerede kommet fram at myndighetene sitter og følger med på disse sidene, og å tro at de overser det, er å være litt vel naivt når man vet hva som står på spill.
   Men det er MIN mening. Om folk velger noe annet, så er det selvfølgelig opp til dem.

   Rune L. Hansen:
   "§ 130. Med Bøder eller med Hefte eller Fængsel indtil 1 Aar straffes den, som mod bedre Vidende offentlig tillægger nogen af Statsmagterne eller en anden offentlig Myndighed Handlinger, som de ikke har foretaget, eller giver en vildledende Fremstilling af de Omstændigheder, hvorunder eller den Maade, hvorpaa de har handlet, eller som medvirker hertil. / Er den urigtige Paastand fremført i Hensigt at skade vedkommende Myndighed i det almindelige Omdømme, kommer samme Straf til Anvendelse, ogsaa naar Paastanden er fremført af grov Uagtsomhed. / Er Forbrydelsen forøvet mod Storthinget, nogen af dets Afdelinger, Komiteer eller Tjenestemænd, finder Paatale alene Sted efter Begjæring af Storthinget. Ellers finder Paatale Sted efter Begjæring af vedkommende Regjeringsdepartement eller efter Kongens Bestemmelse."

   Sylvia Sane:
   Irene. Du sier at "ALLE mennesker er beskyttet av EMK". Jeg mener dette er feil- både ved å vise til Krekar som eksempel, som jeg mener så visst ikke er noe forbilledlig å trekke frem innen generell asylpolitikk- Og hva angår behandlingen av Maria Amelie- saken så er vi visst kun uenige.
   Å trekke frem slutninger i saksbehandlingen som selvstendige argumenter for at en sak er behandlet på en god måte, forekommer meg som ufullstendige resonnementer.
   "- Det er stor forskjell på å informere og å henge ut folk. Hvorfor er det så sjelden at disse det klages på anmeldes?(sier du) Det koster et ark og et frimerke. MEN man skal også dokumentere sine påstander, er det kanskje her det svikter?"
   - Om det står løgn i dokumentene, eller ting som man ikke uten videre kan tilbakevise, ut fra sakens natur, hvor ville du mene at man står da?
   Jeg mener at det at EMK er ratifisert av denne nasjonen så visst ikke gir noen som helst garantier for at man er beskyttet av denne lovgivningen. Og det var da faktisk det du sa?
   Hvordan denne påstanden stiller seg i forhold til din egen pågående sak mot staten, det er jo ikke for meg til å vite.
   At folk kan skade egen sak ved å ytre seg, det kan jeg jo være enig i, og det får jo være opp til den enkelte å foreta den betraktningen.
   Når det kommer til en del som faktisk ikke har noe mer å tape, så blir det jo kanskje en annen sak?
   Jeg har ikke sett videoen, så vet jo ikke i hvilken grad 'usaklighetsnivået' er på her, men som sagt. Om folk ikke lenger har noe å tape, blir det fullstendig meningsløst å 'moralisere' .
   (Om du mener du kjenner vedkommende, og vet at denne har noe å tape på å komme med disse ytringene, så kan du jo kanskje heller ta det opp med vedkommende, fremfor på generell basis fordømme ytringer 'man ikke kan bevise'.)

   Rune L. Hansen:
   Risikoen for å "overdrive" når det gjelder bv og deres med-spillere er imidlertid forsvinnende liten.

   Rune L. Hansen:
   "§ 135. Med Bøder eller med Hefte eller Fængsel indtil 1 Aar straffes den som udsætter den almindelige Fred for Fare ved offentlig at forhaane eller ophidse til Had mod Statsforfatningen eller nogen offentlig Myndighed eller ved offentlig at ophidse en Del af Befolkningen mod en anden, eller som medvirker hertil."

   Rune L. Hansen:
   "§ 140. Den, som offentlig opfordrer eller tilskynder til Iværksettelsen af en strafbar Handling eller forherliger en saadan eller tilbyder at udføre eller bistaa ved Udførelsen af en saadan, eller som medvirker til Opfordringen, Tilskyndelsen, Forherligelsen eller Tilbudet, straffes med Bøder eller med Hefte eller Fængsel indtil 8 Aar, dog i intet Tilfælde med høiere Frihedsstraf end to Tredjedele af den høieste for Handlingen selv anvendelige. / Lige med strafbare Handlinger regnes her Handlinger, til hvis Foretagelse det er strafbart at forlede eller tilskynde."

   Annina Karlsson:
   Jag tror det är bra att ha omtanke om sin nästa. Aldrig fel att upplysa om förhollanden.

   Irene Børresen:
   Jeg tror det samme Annina, og jeg støtter alle som opplever/har opplevd lovbrudd fra myndighetenes side. Det er heller aldri feil å opplyse folk om at de kan havne i enda mer trøbbel ved at folk oppfordrer dem til å gjøre ting som de kan tape stort på senere.
   Bra Rune :-)

   Rune L. Hansen:
   Det er flott og fint at det er slik, og slik det skal være. Det er ikke loven det er noe galt med.

   Annina Karlsson:
   Jag har ingen aning vad lagboken säger den är för fet. Men jag vet vad jag varit med om och det kan väll aldrig vara förbjudet att berätta för andra vad man upplevt. Jag tycker det är viktigt att man inte döljer vad som försegor i samhället. Vem skulle tycka att det är bra?

   Irene Børresen:
   Nei jeg er helt enig i det, Annina. Sakene må fram i dagens lys, men poenget er at de ikke får noe å ta DEG (generell deg) på.

   Annina Karlsson:
   Är glad att jag har klarat mej och är tacksam för livet trotts allt.Vill mycket kan lite. Är bloögd och gor po mina proppar men tycker om det som är gott och rätt och värt att tycka om. Om jag har gott i en fälla ska andra inte behöva go ner i den. Vill värna om den lilla människan. Det finns so monga som tror de är ensamma av att drabbas av bedrägligheter.

   
---
---

   Are Isaksen, 09.03. 2011:

   For første gang skal alle barn over ni år som er i barnevernets tjeneste selv få uttale seg om hvordan de opplever tjenestetilbudet. Det er vel på tide at barna blir hørt. Det er nedfelt i barnevernsloven at barn har rett til å si sin mening etter fylte 7 år og tillegges vekt etter fylte 13 år. At barna ikke har blitt hørt er jo en vellkjent sak, saksbehandleren vet jo best, Barnets beste eller barnevernets beste.
   Barn skal uttale seg om barnevernet
   http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7305612
    www.nrk.no

   For første gang skal alle barn over ni år som er i barnevernets tjeneste selv få uttale seg om hvordan de opplever tjenestetilbudet...

*
   Svein Ludvigsen:
   Når vi fra Fylkesmannen i Troms har tilsyn får alle ungene/ungdommene tilbud om enesamtale med oss. Vi har også telefon som ungdommene kan ringe til, og disse tilbudene blir benyttet,

   Are Isaksen:
   Det høres jo bra ut, men har vært i kontakt med flere ungdommer som har vært plasert utenfor hjemmet og disse opplever at de ikke blir tatt med på råd.
   Det er nok mange som ikke vet at dere har denne telefon ordningen.
   Kan alle barn som er i kontakt med Barnevernet ringe?
   Kontrollen på Kvalitet innen Bv, burde være bedre etter min mening, nå er det mest kvantitet det dreier seg om.
   Den internkontrollen som kommunene skal ha blir ikke god nok, det trenges et uavhengig kontroll system som ikke tilhører den aktuelle kommune.
   Men når det er sakt vil jeg legge til at mitt synspunkt, er at Du har gjort er god jobb i Troms.

   Rune L. Hansen:
   Alle barn, uansett alder, skal alltid kunne bli hørt hvis en av deres foreldre ønsker det.

   Rune L. Hansen:
   Hørt av alle og enhver.

   Rune L. Hansen:
   Den som frarøver et menneske dets rettigheter gir ingenting.

   Rune L. Hansen:
   Den som lar seg lure av slikt noe foruretter selv. Ikke minst barnet.

   
---
---
   Jessica Hed, 09.03. 2011:
   Det är FRUKTANSVÄRT!!!! jag blir så upprörd ... Det är ju sjukt ... mammor o paopor är olika mycket värda tydligen??? men det dom inte fattar är att det inte är så ... vi är PRESIS lika mycket värda och betydelsefulla ... Och tyvär så andvänder sig kvinnor ofta av falska anklagelser bara för egen vinning och vårdnad för att åter igen kunna kränka ner papporna .... Fast i verkliga fall är det så att papporna behövs då dom Mammorna igentligen behöver hjälp!! Men det finns ju inte i deras världs karta.. nej nej de är tydligen skam!!!
   IDOTER,,,,,, NU är man trött´på detta!!!!
---
---

   Stig Eie, 09.03. 2011:

   Staten gjør ikke bare urett ved sine handlinger, det er like mye urett ved å unnlate å handle i hele tatt.

*
   Rune L. Hansen:
   Og det for en ansatt i den offentlige forvaltningen å være unnlatende eller dekkende overfor forbrytelser og urett begått av andre i den offentlige forvaltningen er i mange tilfeller ulovlig og straffbart. Se for eksempel norske Straffelovens:

   "§ 123. Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."

   "§ 124. En offentlig Tjenestemand, som retsstridig benytter sin offentlige Stilling til at formaa eller at søge at formaa nogen til at gjøre, taale eller undlade noget, straffes med Bøder eller Tjenestens Tab."

   "§ 125. En offentlig Tjenestemand, der forleder eller tilskynder nogen ham i offentlig Tjeneste underordnet eller hans Opsyn undergiven Tjenestemand til at forbryde sig i denne Tjeneste, eller som bistaar ham dermed eller vidende lader ham gjøre det eller som misbruger sin offentlige Stilling til at tilskynde en anden offentlig Tjenestemand til Forbrydelse i Tjenesten eller til at bistaa ham dermed, straffes efter de samme Straffebud som denne. / Straffen kommer til Anvendelse uden Hensyn til, om den anden Tjenestemand paa Grund af god Tro eller af andre Grunde ikke er strafskyldig."

   
---
---

   Marius Reikerås, 09.03. 2011:

   Justisdepartementet skriver i realiteten til meg at det er helt greit at mektige offentlige tjensetemenn som Bruugsaard kan bryte loven uansett hvor mange millioner av offentlige kroner som er involvert. En ung alenemor ble imidlertid dømt til ubetinget fengsel fordi hun hadde fått 50 000 kroner for mye av det offentlige. Hvor lenge skal vi gidde å godta denne horrible og helt åpenlyse forskjellsbehandlingen?

*
   Aina Tonheim:
   Akkurat sånn er det for mange som har forsøkt å vinne frem sine rettigheter fremfor å godta den urett Staten begår. En skam! At de klarer å leve med seg selv. Jeg tror jeg hadde satt en kule i egen panne i rein skjær skam om det var meg som påførte mennesker så mye skade.

   Ann Helen Klevstadberget:
   Har godtatt det for lenge allerede!!

   Aina Tonheim:
   Man skal ikke godta den urett som skjerAnn Helen. Da har man mistet all selvrepekt.

   Marius Reikerås:
   Nå må du ikke godta mer Ann Helen:)

   Ann Helen Klevstadberget:
   Nei Marius.Nok er nok!! Med deg er jeg sikker på at vi når frem med saken til Michael.Ingen andre som har min tillit der gitt!;))

   Aina Tonheim:
   Om det er noen trøst Ann Helen .. så er vi mange som opplever overgrep fra den norske stat. Det gjør meg sterkere å vite at andre opplever det også, selv om det er forferdelig at vi opplever slikt i ett demokratisk land. Det skulle vere unødvendig og legge mer stein på byrden.

   Irene Børresen:
   Det sto vel noe i avisen her om dagen om en som gikk glipp av en masse penger fra NAV vedrørende en feil som ble gjort i forbindelse med en pappapermisjon. Er jo ikke snakk om å rette opp sånne ting, de er bare litt lei for det... sånn offentlig. Hjelper lite dem som blir skadelidende og ikke får sine penger.

   Aina Tonheim:
   Tror det er en del av taktikken staten bruker for å kue mennesker. Lite motstand i fattige slitne mennesker. Få av de orker protestere.

   Aina Tonheim:
   Dette kjente jeg meg igjen i, fra en liten Vestlandsbygd i Sogn & Fjordane .. men skjønner etterhvert at det er slik over hele landet! Les dette:
   http://www.facebook.com/note.php?note_id=169987776356753

   Kristin Brataas:
   Det kan ikke aksepteres.

   Ravsat Menchikova:
   På samme måte utrykket tidligere også EUs sjef angående Julia Timoshenko (tidligere Ukraina statsminister), som er anmeldt for forsvunnede milliarder fra stats kassa. Ingen medier har reagert på det her i landet. Jeg har sagt lenge før at rettsystem er bygd av verdens rike klanen, for å straffe vanlige mennesker. Selve rettsystem må stilles til ansvar, det kan gjor vi vanlige mennesker, hvis vi virkelig vil det. Vi trenger ikke rettsystem vi trenger et bevisst hjelpesystem, for å bygge et rettferdig og harmonisk samfunn. På tide for at folk ser virkeligheten, leser å analyserer. Makten handler grovt, frekk og helt grusomt, det ser vi også ut av det som legger ut Marius.
   Takk for det Marius.
   Også Assange saken og den Amerikanske solda og Rodolf i Holland, er veldig gode eksempler, hvordan vi bli behandlet av makten. Fryktelig.

   Ravsat Menchikova:
   Selv om jeg visst mye, frekke handlinger misbruk av resusrser og mennesker kom veldig langt, fordi vi har ikke lært oss og stille den makten til ansvar. For en fashistisk regime som bli bygd opp.

   Jan Inge Iversen:
   Støtter deg 100%

   Mette Gry Andersen:
   Jeg også ........ Vi må bli flinkere til å si fra,stå sammen. Er det ikke sånn,at vi snakker, men alikell godtar ..........

   Birgitte Mor:
   Ja, denne ubegrunnede vanvittige respekten for det offentlige må lukes bort. For det kommer ikke til å skje noe som helst om man står med luen i hånden og med "takker og bukker" holdning.

   
---
---

   Likhet for loven? Les og spre budskapet om du er enig.
   by Marius Reikerås on Wednesday, March 9, 2011 at 3:01pm.

   Justisdepartementet ved statsråden, her representert ved rådgiverne Carl Håkon Andersen og Embla Degrum

   Det vises til Justisdepartementet ( JD) sitt brev av 7.3.11, som jeg har lagt ut på Facebook som åpen informasjon.
   Umiddelbart etter at jeg hadde lagt brevet fra JD ut på Facebook, ble jeg kontaktet av en fortvilet alenemor som for noen tid tilbake, hadde blitt dømt til ubetinget fengsel fordi hun hadde fått drøye 50 000 for mye av Nav. I tillegg måtte hun selvsagt betale tilbake beløpet.
   Hun ble, i likhet med mange andre som har lest JD sitt svarbrev, svært oppgitt over den klare forskjellsbehandlingen hun mente seg utsatt for.
   Slik brevet fra JD tolkes av mange som nå har lest det, er det tydeligvis greit eller konsekvensløst for JD at samfunnstopper som Bruusgaard kan begå lovbrudd i en helt annen verden enn hva denne alenemoren og andre vanlige mennesker er domfelt for.

   Den eneste konsekvens av at Tilsynsrådet ved Bruusgaard ble dømt for ulovlig å systematisk ha inngått kontrakter i 12- millioner kroners klassen med sin forretningspartner gjennom en årrekke, var at staten betalte et gebyr til staten på kr 400 000.
   Det har aldri vært snakk om at det ulovlige beløpet som Tilsynsrådet har gitt til Stiansen & Co, skulle tilbakebetales. Noe som er i sterk kontrast til hva denne alenemoren måtte gjøre.
   Her avdekkes det blant annet for JD at Bruusgaard har;
   - ulovlig gitt forretningspartneren sin, Svein Erik Stiansen og hans firma, offentlige kontrakter verdt over 12 millioner kroner
   - vært øverste juridiske ansvarlige  for Veidekke skandalen i perioden 1991-2004.
   - mens han satt som styreleder i Veidekke ASA, beriket egne selskaper med kontrakter i 50 millioners-klassen
   - som daværende styreformann i Veidekke og nåværende styreformann i Tilsynsrådet, ilagt en rekke bøter
   - hans honorar fra Tilsynsrådet går inn i felleskassen til hans private advokatfirma Thommessen

   Men, dette er tydeligvis uproblematisk for JD.

   Når jeg setter denne unge damen sin historie opp mot det som er avdekket rundt Bruusgaard, blir kontrasten enorm.
   Jeg vet jeg har mange i ryggen, når jeg nå sier klart i fra at denne groteske form for forskjellsbehandling godtar vi ikke lengre.
   Jeg ønsker  heller ikke noe nytt overflatisk svarbrev fra Departementet sin side. Da er det bedre å la være å svare.
   I så måte forventer jeg, og mange med meg, at det svares grundig på hvorfor JD tilsynelatende kan legitimer for en slik forskjellsbehandling.

   Kopi av brevet legges ut på FB.

 
   Bergen den 9.3.11

   Marius Reikerås

*

   Raymond Kanari Hammeren:
   fines mange slike saker. men forstår poenget dit. er du stor og har mange penger er det lett å slippe unna. men gjør vi andre det så må vi betale tilbake og i fengsel. vi får dobbelt straff imens de får en bot i størrelse med lommerusk for de store å regne.

   Liv Beathe Hauger:
   Det skal være åpenbart at moren har begått handlingene med overlegg, for å dømme henne. Eks er mor som bor sammen med barnefar over lang tid, men oppgir å være alenemor. Men så lenge en tilbakebetaler, må da problemet være ute av verden. Da jeg ble sykmeldt opplevde jeg en feilutbetaling gjennom nesten 1 år. utbetalingene var ca 80 tusen for mye. Fordi feilen var begått av trygdeetaten, måtte de dekke halvparten selv. Jeg ble krevd for halvparten, hvor ikke alt ble inkrevd. Og de månedlige kravet lavt. Fordi jeg hadde vært så syk at det var usannsynlig at jeg var i stand til å sjekke dette. Dessuten var det utbetalinger pr 14. dag, som vanskeliggjorde kontrollen ytterligere. Korrupsjon i ovennevnte tilfelle er svært grov. Det sier seg selv hvem som skal ha straff. Han er dessuten en profesjonell part som det stiles strengere krav til.

   Birgitte Mor:
   Reglene til nav er så firkantet og kompliserte at ansatte selv ikke forstå de.

   Aud Dølemo:
   Det er helt sikkert , skremmende utvikling .

   Birgitte Mor:
   Ja, det er bekymringsverdig for alle som er avhengig av nav. For det er vel ikke meningen at man må søke juridisk hjelp for hver gang man skal ha noe gjennom fra nav?

   Aud Dølemo:
   Her får man det ene sjokket etter det andre. De har ikke kontroll i det hele tatt.

   Bjorn Ursfjord:
   Hva ønsker du å oppnå, Marius? (Dette er ikke kritikk). Du skriver mange artikler som er opplysende og samtidig nedslående lesning. Det er selfølgelig bra at informasjonen du har kommer alle til del. Men det gjør meg nedslått å vite at ingen kommer noensinne til å forandre på det.

   Marius Reikerås:
   Det har du helt rett i Bjørn. Det er veldig frustrerende for meg å vite at lite om noe blir endret på. Men, jeg velger å opplyse og publisere nettopp i den tro at det vil medføre noe av endring. Gir vi oss, har vi i alle fall tapt.

   Elizabeth Christiane Roma Østby:
   Fantastisk Marius at du gidder å stå på for de som er så slitne og fortvilet over å bli overkjørt og tråkka på av eks Nav. Det er ofte syke mennesker som ikke orker å gå i protesttog og som ikke har råd til advokat når man føler seg overkjørt og totalt feilbehandlet av systemet.
   Leste om en kvinne som fikk bot og fengselsstraff for å gitt sønnen et ikke akseptert i følge folkeregisteret riktig navn. I Norge anno 2011???????????
   Fin tankegang du har.

   Marius Reikerås:
   Du stiller et godt spørsmål, men jeg har ikke noe konkret svar, Kristin. Jeg er like oppgitt, som tusenvis av andre i dette landet, over hvordan enkeltmennesker blir overkjørt, meg selv inkludert. Hadde mange nok klart å trekke i samme retning, feks med å starte en organsiasjon som var så tung at staten ble tvunget til å ta den på alvor, hadde vi kunne oppnådd noe. Men, en slik plattform mangler og inntil videre må vi bare fortsette å rope ut, helt til staten blir tvunget til å foreta systemendringer.

   Elizabeth Christiane Roma Østby:
   Flott, jeg blir med og roper jeg. Gjorde det bl.a. i går i et intervju som kommer i Norsk ukeblad. Ikke det jeg leser mest, men mange, sps kvinner i hele landet gjør det og det kan forhåpentlig være til hjelp for noen. Husker for mange år siden at Carl I. Hagen og jeg hadde en guffen krangel over en uke på replikk i Dagbladet. Som å snakke til veggen, men så ga jo Eli Hagen ut sin biografi og korthuset hans datt fullstendig sammen.

   Stig Eie:
   Kristin B.Bruun;Vi kan påvirke denne form for korrupsjon ved å stemme på partier som tar slikt alvorlig og vil det til livs. De som styrer nå innehar ikke evne eller vilje til å gjøre noe med det, ikke ønsker de det heller. Det ser vi jo på i svarformen de bruker.

   Stig Eie:
   Jeg kan heller ikke med min beste vrangvilje forstå at noen vil være seg bekjent av å skrive under på et slikt svarbrev Reikerås får slengt i ansiktet, og som attpåtil er jurister som skal hindre urett og fremme rett. Snakk om å gå akkord med seg selv og de demokratiske grunnprinsipper i en såkalt rettsstat, og hvordan de klarer å se seg selv i speilet er meg totalt uforståelig.

   Roger Solberg:
   Helt klart på tide med ett regjeringsskifte nå. Tror FRP er i stand til å rydde opp i galskapen. De har iallefall ikke fått prøvd seg før og det kan hende er lurt. På tide med vårrengjøring og da kan vi kvitte oss med et par udugelige statsråder og ministre den første bør være Storberget.

   Roger Solberg:
   Det var en gang en som sa att du skal faen være frisk i dette landet for og orke å være sjuk. Jo mere jeg leser og hører om NAV slår det meg at han hadde rett. Galskap

   Elizabeth Christiane Roma Østby:
   Oj, skal man tro at frp kan hjelpe noen med eks sosiale skjevheter i samfunnet, melder jeg meg ut av diskusjonen, men lykke til Marius.

   Stig Eie:
   Det sa en advokat til meg som jobber med erstatningsaker. Du skal være frisk for å være syk i dette landet og orke å stå imot overgrepene fra Staten(NAV etc etc)

   Aud Dølemo:
   Helt riktig det.Da skal man være frisk. Desverre er ikke alle det.

   Stig Eie:
   Hvis kommentaren fra Østby var myntet på Frp-sympatisører forstår jeg ikke retorikken hennes. Hva gjør de rødgrønne for samme gruppe om jeg kan få spør!? Er det ikke nettopp politikken deres som gjør at samfunnet er så råttent det er idag?? Alt som skrives og deles her inne skjer med deres velsignelse!

   Stig Eie:
   Jeg tar imot det feilsendte svaret og spør Sandberg hva det skal bety!
   Er ellers enig, dessverre!

   Monicha Nyhuus Aas:
   Veldig bra dette Marius. deler ;))

   Elizabeth Christiane Roma Østby:
   Til Stig, for 1. gang i mitt liv aner jeg ikke hva jeg skal stemme.
   Det er ingen bra alternativer i det hele tatt, mente bare at frp ikke akkurat er det partiet som tenker mest på de svake og urettferdighet i samfunnet. Det har de jo bevist i alle år.

   Stig Eie:
   Hvordan har de bevist det?(Jeg stemmer ikke Frp)

   
---
---
   
   Marius Reikerås, 09.03. 2011:

   Høyesterett har i dom i Rt 2008 side 1386, uttalt at den veiledende grensen for ubetinget fengsel går ved et uberettiget beløp tilsvarende drøye kr 65 000. Dette gjelder tydeligvis bare for vanlige mennesker og ikke for samfunnseliten. I tillegg til fengsel må vanlige mennesker tilbakebetale det de urettmessig har mottatt. Heller ikke denne regelen gjelde for samfunnstoppene.

*
   Kristin Brataas:
   Likhet for loven er det ikke her tl lands.

   Aina Tonheim:
   Vi har vel så altfor godt erfart at den ikke finnes Kristin. Vi to og mange andre med oss.

   Kristin Brataas:
   Det er sant, trynefaktoren råder.

   Gunn Tove Mathisen:
   kan vel ikke vente annet når bukken passer havresekken, og jo mere makt de får, jo mindre kontroll får de.

   
---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, torsdag 10. mars 2011, Vinberget:

   Ned til 5 minus-grader og en cm sne på bakken her ute i natt, og hvitlig himmel og det sner enda klokken 10 i formiddag med 1 minus-grad Celsius. Null grader klokken 12. Noe vind og nokså jevnt overskyet utover dagen. 1 minus-grad klokken 19 og 3 minus-grad og stjerne-klart klokken 21. Mot midnatt 6 minus-grader.
---
   De har klart å kidnappe og fangeholde barna lenge. Det betyr ikke at barna er noe mindre kidnappet, fangeholdt og kneblet av den grunn!
   Det betyr heller ikke at Trude er noen alene-mor. Hun er en kriminell, falsk "alene-mor". Og forbrytelsen hun og hennes med-spillere enda holder på med er ikke mindre uhyrlig grov fordi den har vart lenge. Tvert om, det er motsatt.
---
---
   Rune L. Hansen, 10.03. 2011:

   Det å frarøve et barn dets ene eller begge foreldre er den verste forbrytelse og ødeleggelse en kan utsette både et barn og en forelder for.
   Dette handler ikke om små kriminelle ugjerninger.

   Kidnapping og fangehold av et barn
er den verste forbrytelse og ødeleggelse en kan utsette både barnet og dets ene eller begge foreldre for. Hvordan eller hvorhen det enn foregår. Og forbrytelsen blir ikke mindre uhyrlig grov fordi den varer lenge. Ikke heller om ansatte i den offentlige forvaltningen er delaktige. Heller ikke om forbrytelsen blir forsøkt bagatellisert eller skjult med falsk dokumentasjon eller falske påstander og knebling eller hemmelighold. Tvert om, det er motsatt.

*
   Marie Eikeland:
   Du har så rett så rett!!!!!!

   Annina Karlsson:
   Man dodar en levande relation. Familjen främmandegörs för varandra.

   Rigmor Fossdal:
   Arild Holta Siterer:
   "Ifølge de tallene jeg har regner rummel med at det var 32 millioner falne til sammen i alle betydelige kriger i løpet av det forrige århundret. Det betyr at sosialistiske diktaturstater var 4,6 ganger så morderisk som det, og at verdens diktaturstater i det forrige århundret var 6,6 ganger så morderisk som naturkatastrofer."
   http://forum.dlf.info/viewtopic.php?f=7&t=1336&p=10459&hilit=148#p10459
   Diktatur er 6,6 ganger farligere enn naturkatastrofer.

   
---
---
   Fortsettelse fra i går:

   Rune L. Hansen:
   Det er flott og fint at det er slik, og slik det skal være. Det er ikke loven det er noe galt med.

   Berit Mikalsen:
   Irene, så om noen har urett messig opplevd overtramp, vold trussler fra staten, med siviltt tap som følge,
   så kan de få ytterligere problemer,lide enda mer av sivilt tap?
   og eller bli straffedømt, om de da prøver å fortelle,advare andre om hva som har skjedd???

   Annina Karlsson:
   Man ska väll behandla sin nästa so som man vill bli behandlad själv. Om jag har trampar i galen tunna so är det väll riktigt att varna andra för samma misstag?

   Jessica Ryan:
   Slik jeg ser det helt enkelt og kort: Man kan si at barnevernet feiler, man kan si at man har hatt en dårlig saksbehandler som ikke har gjort jobben sin, men man kan ikke si at #### ##### er en jævla idiot og suger som menneske. Kanskje det siste stemmer, kanskje ikke, men det går direkte på privatpersonen og det er ikke det som betyr noe i saken.

   Berit Mikalsen:
   Hva med det å fortelle navn på saksbehandler, hvordean de trua,, brukte vold,vhordan denne feks løy i rettne osv??

   Annina Karlsson:
   Mej har man angripit som privatperson med nonsens so jag vet hur det känns.

   Jessica Ryan:
   Berit: For meg blir det helt feil, men det er for MEG. Man kan fint få frem dette med å legge ut dokumenter osv, men streke over navnet til vedkommende. Sitter man i en situasjon hvor man har blitt fratatt barna vil man ALLTID syns at den som har tatt ungene er en stor drittsekk uansett om vedkommende gjør jobben sin godt eller dårlig. Slik jeg ser det hvertfall.

   Jessica Ryan:
   Altså kort fortalt: Det viktige er ikkeå henge ut eller hevne seg på personer i saken, men å vise de faktiske overgrepene som har skjedd.

   Berit Mikalsen:
   Og for dem som får sine dokumenter, vitner-attester, vitnemål osv fjernet....`? Og blir nekta vitneførsel, og rettferdig rettergang.
   Hvordan kan de vise til at faktiske overgrep har skjedd`?

   Berit Mikalsen:
   Og hva om noen hadde opptak av alle samværene, som kunne bevise at b v dokumentene var feil, men verken advokaten, ei heller dommere var villig til å se på det??
   Hva gjør en da?

   Annina Karlsson:
   När tidningarna varnar för att en farlig mördare gor lös och brättar vad som hänt , är det personangrepp?

   Jessica Ryan:
   Jeg kan ikke se at det å henge ut personer vil hjelpe på noen av de ovenstående problemstillingene. Man må slik jeg ser det tenke preventivt. Det vil si alltid sørge for innsyn i saken sin og for å ha forløpende kopier av ALT som skjer. Dermed er det ikkef are for at dokumenter forsvinner. Og om advokaten ikke er villig til å høre på det man da viser til, så skaffer man seg en ny advokat.

   Berit Mikalsen:
   Om en har på video at b v arbeider holder opå gjentatte ganger å plage ens barn, men ikke hører på en når en sier ifra!!
   OG FORELDEREN SIER KLART FRA AT DETTE IKKE ER GREIT!
   mEN DERIMOT HOLDER PÅ, MED PSYKISK TORTUR,KJEFTING PÅ FORELDER I MATESITUASJONEN TIL BARNET, TIL BARNET HYLSKKRIKER Og alle forslag fra forelderen om at nå må barnet få fred til å spise, bare blir oversett...
   Bør en da legge det ut til alles advarsel? Eller går en rett i fella og kan oppleve å bli straffet for dette???
   Og barnet enda mer, om en vet denne har torturert barnet før??

   Annina Karlsson:
   Min advokat sa bara Ärsh,,,,. När jag prata om mitt ärende och undra hur man skulle svara po anklagelser. Jag skulle bara tänka att dommarna tror inte po dokumenten mot mej.

   Berit Mikalsen:
   Bør en legge ut en slik video, videoer???

   Jessica Ryan:
   Annina: Nei det er ikke det, men dette gjøres heller ikke før det er helt nødvendig av hensyn til folks sikkerhet. Man følger i disse tilfellene Vær Varsom plakaten. En barnevernsansatt er ikke nødvendigvis en kriminell. De forholder seg til en jobbinstruks og et lovverk. Så disse to kan ikke sammenlignes. Poengterer at jeg IKKE sier det er riktig at barnevernsansatte som begår overgrep skal skånes. Overgrepene SKAL belyses, men ikke ved å gå ned på samme nivå som overgriperen.

   Annina Karlsson:
   Holler helt med att man inte ska go ner till samma nivo som overgriparen men hur monga kan behärska sej när de retar upp en tillomed provoserar.

   Berit Mikalsen:
   Hvordan sørger en for innsyn i saken sin, om en blir mødt med vold om en møter frem, periodevis,..utskjelling i telefonen,
der de legger på røret for så å fortelle at det ikke finnes noen sak på hverken barnet ditt, og deg???
   Enda en forholder seg rolig å høflig?

   Berit Mikalsen:
   hva gjør en om en plutselig ikke får kontakt med verken b v,fosterforeldre eller noen??
   Der de holder barnet unna forelderen/foreldrene,mot alle anbefalinger av tidligere doms beslutning!!
   Enda det i følge den siste dommen ikke var noen som hadde skrevet under på at det skulle være overtagelse,

   Annina Karlsson:
   Men det är bra om de inte lyckas reta upp en so de for en dit de vill med sina provoseringar. Det skulle bara skada en själv. :) Jag sitter inte och förhandlar alls med dem men kanske jag gör fel?

   Jessica Ryan:
   Berit: Jeg syns IKKE slike videoer skal legges ut med mindre man sladder ansiktet til barnevernsansatte og barna, men det er min personlige mening. De skal absolutt tas vare på ja, og brukes som bevis etterhvert som saken skrider frem.Og sladder man ansikt og ikke nevner navn i videoen, så vil jo faktisk overgrepene komme frem i videoen uten at personen henges ut.

   Berit Mikalsen:
   Hva gjør en når hele systemet, behandler en som en fortsatt har barna sine..bortsett fra bv, og de som gir penge-støtte .... så alså blir en skatta for å¨ha flere barn, og for barnebidrag for alle barna ..... mens en ikke har verken barn eller barnetrygd

   Jessica Ryan:
   Berit: Når det gjelder innsyn i saken, så kan du kanskje få advokaten til å skaffe deg alle dokumenter hele tiden. Han skal ha tilgang på dette. Hvis ikke, bruk lovverket for det det er verdt. Ta opp samtalene du har med de som nekter deg tilgang til dine papirer.Slik at disse kan legges i bevisbunken.

   Berit Mikalsen:
   Mange opplever at advokatern deres sier de ikke får saken, mappa ut ... bARE FALSKE ANKLAGER SOM LEGGES FREM I RETTEN ....

   Jessica Ryan:
   Jeg tenker som så, bruk advokaten for alt han er verdt. Han vil få tilgang og har autoritet nok til å komme noen vei, hvis han er god vel og merke, og kjenner lovverket på dette området. Til siste svaret ditt Berit: Jeg skjønner at sånt er frustrerende. I sånne tilfeller må man pushe på advokaten alt man kan slik at vedkommende følger opp. Mangelen på beviser kan også ses på som bevis hvis man bruker det riktig.

   Jessica Ryan:
   Berit: Den økonomiske biten har jeg ikke helt satt meg inn i enda. Ta kontakt med skatteetaten og spørr dem om det med skatten.

   Berit Mikalsen:
   Hva gjør en om flere politi og tilogmed Kripos , og etterforsker, og ens egen advokat,venner og vitner, sier at foreldrene er gode, og en har blitt behandla skikkelig urettferdig
   Og en tilogmed har attester fra psykiatri som tilbakeviser påstander ........  
   Men det eneste som stopper en er at b v vill ikke følge noe av dette
   selv om flere sier en bare kan hente barnet forde dommen er ikke gyldig når bare b v skriver under .....

   Annina Karlsson:
   Urk man kan ju bli helt svettig bara po tanken vad mycket man ska holla po,,,, för att fo rätsida po saker.

   Jessica Ryan:
   Berit: Da anmelder du BV for falske anklager og bedrageri.

   Berit Mikalsen:
   Å flere av dem som gjør dette, opplever motanmeldelser, med falske dokumenter ....

   Berit Mikalsen:
   Hva med om en rådspørr en betjent, og får vite at kriminelle har intatt bv,så ikke noe de kan gjøre ...... det samme sier kripos ....

   Berit Mikalsen:
   Å der du faktisk fpr høre personlige historier, hvor redde de er for å gå imot b v .....

   Annina Karlsson:
   Oj oj oj. Tur jag drog iväg fick i alla fall ett av barnen bort fron dom som de hota med ungdomsvordskola.

   Jessica Ryan:
   Da er det bare å kjøre på uansett. Man MÅ kjøre dette i retten for å få presedens på det slik at det kan gjøres bedre for andre som opplever samme problemene også. Før eller siden vil man nå frem.
   Bruk lovverket for alt det er verdt!! Det er så viktig. Det er jo det BV gjør mot dere i disse sakene.
   Jeg sjønner at mange er redde og at det er vanskelig å gå imot barnevernet. Derfor sier jeg, tenk preventivt. Begynn allerede ved første bekymringsmelding å samle opp informasjon og beviser. Skaff advokat som er spesialist på barnerett OG strafferett.

   Berit Mikalsen:
   Der historier om hvoordan det fortelles om hvor mye deres atat blit missbrukt av dem,og fungerer som *løpegutter' og tjenere for b v florerer ...... for vi selv er redde for våre barn, og families barn,---omkvedet!!!...

   Berit Mikalsen:
   Å hva i saker der en ikke kommer gjennom for å anmelde???
   Som over, utskjelling og røret langt på, og så at de ikke tar telefonen ...

   Annina Karlsson:
   Och tur att pappan som jag inte lever med sen monga or inte skrev po papper att interpol skulle jaga oss. Han vittnade om att han var helt trygg med mej som mamma hela tiden men det vägde inte tungt i rätten.

   Berit Mikalsen:
   Endel har erfaring med at b v har *sverta dem infor politi, som gale og eler sinnsforvirrede ..... Så om de prøver på noe,anmeldelse, osv, er det rett til nermeste psykiatri med tvang, men kalt på frivillig basis!!!

   Jessica Ryan:
   Da får du advokaten til å være med deg å utforme og levere en anmeldelse. En strafferettsadvokat vil vite hvordan han gjør disse tingene og vil ha den nødvendige autoriteten til å gjennomføre det. Samtidig så er det viktig å huske på at Politiet faktisk skal ta imot anmeldelsen og holde deg oppdatert på hva som skjer. Om de henlegger det skal du få beskjed om dette og grunnlaget for anmeldelse. Om du får dette kan du anke dette, igjen, bruk advokaten din for alt han er verdt.
   Har du en god sak, gi for alt i verden ikke opp! Dere som kjemper mot barnevernet i retten NÅ skaper fremtidens barnevern. Forhåpentligvis et barnevern som fungerer bedre enn det vi har idag. Det å skape presedens i slike saker vil være med å presse frem endringer i lovgivningen.

   Annina Karlsson:
   Borde inte den kampen komma fron annat holl, egentligen.

   Jessica Ryan:
   Annina: Jo, i et utopisk samfunn så burdte den kampen bli kjempet på annet vis. Men sånn fungerer det desverre ikke idag. Jo flere som står frem og beviser overgrep, jo flere vil bli klar over situasjonen og da vil flere og flere se behovet for endringer. Dette gjøres i rettsaker, rettsaker skaper mediaoppmerksomhet, media er med å påvirke både folk og politikere som igjen kan gjøre noe med lovgivningen.

   Annina Karlsson:
   Media !!!

   Annina Karlsson:
   Tidningarna ger jag inte mycket för.

   Annina Karlsson:
   De beskriver väll hur socialen räddar barn i ett kör.Men jag vet inte har inte läst tidningar po länge.

   Annina Karlsson:
   Har det blivit förändring po nyhetsflödet?

   Berit Mikalsen:
   Hva med de som opplever å bli ribba av advokaten, og justismyrda av retten???
   Som ender med at alle dokumentene de sitter igjen med er dokument på at en ikke har noen barn,...

   Berit Mikalsen:
   Hva med dem der opplever at advokatene trekker seg, men selvprosederer helt til høyesterett selv,og etter loven kan bare hente barnet...men det blir ikke respektert av b v???

   Annina Karlsson:
   Va!!! Inte ens det blir respekterat av barnavärnet???????????

   Berit Mikalsen:
   Dette skjer igjen og igjen i saker .....
   Dommen var ugyldig, .... bv respekterte det ikke argumenter, påstander kunne motbevises, dette vill ikke dem inse
   Nye rapporter og bevis som forteller mor, og eller far verken ditt eller datt av sykdommer, og ikke til fare for seg selv ei heller barna .....
   Slik dokumnumentasjon blir ikke tellende, selv om gode skussmål fra psykiater, nei da skaffer de en sakjyndig selv, uten ens samtykke, soom trenger seg inn i huset, og stiller de mest bisarre spørsmål,  rett i feks mate-situasjonen til barnet ..........
   Og der denne såkalte eksperten, mindre kvalifisert enn det forelderen hadde .... skriver sidelange utalelser på 2 timer, der Allt er skrevet etter bvs raporter, synsinger,, og fremtids spekulasjoner .... så det poeitive denne så i samspillet med barnet blir da ikke telllende .....
   For som sagt, by diagnose, og eller forandring av den gamle, blei bestilt av bv .... Uansett om denne hadde lov til å sette diagnoser på voksne eller ikke ..... Uansett om denne blei akseptert av moren, og eller faren eller ikke

   Berit Mikalsen:
   Jeg vet om ei, som hadde 7 raporter fra dyktige psykologer, men neida, b v synse-grunnlag,, er visst høyt hevet over *whatewer av vitner, beviser og dokumenter*

   Annina Karlsson:
   Klart, när de jobbar utan att det finns insyn i verksamheten.

   Berit Mikalsen:
   Jessica, de fleste som opplever *slakt av bv, der ingen av deres dokumenter, ei heller rettsapparatets ugyldighet av saken blir respektert ......
   De må ofte se seg i en situasjon der de opplever grusomme husinkvisasjoner, av dem de greier å manupulere,,,...... fra sakjyndige til polit, som har fått så kraftige ssynsinger servert, at de er heldige om de har sin egen fri vilje ,og kan bli litt hørt uten å oppleve vold og eller trussler fra dem

   Berit Mikalsen:
   Og de fleste advokater gidder ikke engang røre saken .... for personene er *sverta* Og de vet de risikerer å ikke bli respektert av dem, ansatt av noen som støtter dem, om de vil gå god for sannheten, og det virkelgig beste for foreldre og barn i de i dette----

   Berit Mikalsen:
   hVOR MANGE ER DET IKKE SOM HAR HØRT SIN ADVOKAT SI, DU HADE EN GOD SAK, GODE DOKUMENTER,GODE VITNER, MANGE POSITIVE ATTESTER ...... MEN DESVERRE JEG KAN IKKE GJØRE NOE, FOR B V VILL IKKE AKSEPTERE DEM!!!

   Annina Karlsson:
   helsnurrigt vad ska man med en advokat till eller dommare om det slutligen och sist är B;V som är envoldshärskare?

   Rune L. Hansen:
   Kanskje en ide å sladde ansiktet til Jens Stoltenberg og de andre apekattene og? Jessica Ryan, tenk deg om!!!

   Rune L. Hansen:
   Og iøvrig å kneble og å sensurere tanker og følelser?
   Og lov og rett?

   Rune L. Hansen:
   ‎"Barnevernet" er ikke noe som helst barnevern, men det motsatte. En terror- og likviderings-enhet.

   Rune L. Hansen:
   Hva "barnevernet" driver med er kriminell galskap, til langt i det perverse. Terror, trakassering, tortur, utplyndring, til-intetgjørelser, drap, osv.

   Annina Karlsson:
   För min del so känns det som det är ett spel för galleriet när viktiga bevis och mitt försvar tog 15 minuter och socialens utredning tog monader. Mitt försvar gicks igenom i all hast och inga viktiga dokument var framtagna till min fördel.

   
---
---
   Rune L. Hansen, 10.03. 2011:
   Det er populært å tenke som de kriminelle representanter for våre offentlige myndigheter: at lov og rett trenger vi ikke eller lite å bry oss om. Men en slik tankegang kommer vi knapt noen vei.
---
---

   Marius Reikerås, 10.03. 2011:

   En tysk forvaltningsdomstol kom den 27. februar 09 til at DLD er i strid med artikkel 8 i EMK:
   "The court is of the opinion that data retention violates the fundamental right to privacy. It is not necessary in a democratic society. The individual does not provoke the interference but can be intimidated by the risks of abuse and the fe...eling of being under surveillance [...] does not respect the article.

*
   Kai Rudi Schantz:
   http://www.dataleaks.no/
  Her kan data som kommunikasjonsaktører er pålagt å lagre gjennom EUs Datalagringsdirektivn du søke i nordmenns bevegelser og kommunikasjon. Se hvem som kommuniserer med hvem, hvor det kommuniseres fra, når det kommuniseres og hvordan det kommuniseres.

   Tony Eikelmann:
   Jeg fatter overhodet ikke at norske politikkere ikke blir skremr. Enten er de for dumme eller så mangler de noe viktig i toppen. Der er ingen så langt som har fakket en enkelt terrorist ved å overvåket landets innbyggerer. Men du verden for en makt de får .....

   Rune L. Hansen:
   Et ypperlig og mangfoldig våpen for kriminelle representanter for den offentlige forvaltning, og deres med-spillere.

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.03. 2011:

   Omfattende lagring av trafikkdata er i strid med artikkel 8 i den europeiske menneskerettskonvensjonen, er den klare konklusjonen i doktorgradsarbeidet til den tyske juristen Patrick Breyer. Han fastsetter at "blanket traffic data retention is incompatible with article 8 ECHR because its harmful effects on citizens by far outweight its benefits."

*
    Torgeir Bjelland:
    Ned med marerittet! http://www.youtube.com/watch?v=HKCfhM9YHhk&feature=related

   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.03. 2011:

   
Det er en utrolig iherdig iver efter å late som ingenting og til propaganda og knebling den norske massemediaen oppviser, i takt og pakt med den politiske og offentlige forvaltningen.

*
   Rune L. Hansen:
   Det er en utrolig iherdig iver efter å late som ingenting og til propaganda og knebling den norske massemediaen oppviser, i takt og pakt med den politiske og offentlige forvaltningen. Den samme politiske og offentlige forvaltningen som gjør penger og karriære på terror, tortur, undertrykkelse, utplyndringer og myrderier. Det samme gjorde seg gjeldende i Hitler-Tyskland også.
   Den gangen knuste de vinduene hos jøder og andre, sparket, slo og drepte, merket de med en gul stjerne, innførte ulovlige lover, tilranet seg barna og ungdommen, foraktet foreldre,
fratok mennesker livets rett, etc.
   Ikke ulikt det som foregår i Norge, Sverige og Danmark nu.
   Og folk flest lot som om ingenting og som om de ikke visste.

   Ole Kåre Emilsen:
   ‎.. det kommer en dag da folk vil våkne. men da er det for sent. for folk bryr seg ikke. ikke før ragnarokk.

   Rune L. Hansen:
   Det og mere til sa og skrev Arnulf Øverland også, i 1933. Og han fikk veldig meget rett.

   Rune L. Hansen:
   For mange gjør det ikke vondt før de selv kjenner det gjør vondt.

   
---
---
   Toril Synnøve, 10.03. 2011:
   Hver gang det var noen som gikk, lærte jeg og ble bare sterkere. Hver gang jeg ble knust, lærte jeg og ble bare klokere. Hver gang jeg gråt og var blitt såret, lærte jeg å kunne le og smile igjen. Og med alt dette lærte jeg at livets visdom er å takke alle de som gikk og som sviktet meg. For de lærte meg det å kunne elske. ♥ ♥
---
---

   barnevernet tvinger seg med på fødsler for å ta babyer etter fødsel, og det er andre gang på kort tid, sist var det i volda.
   http://www.facebook.com/notes/maryanna-vik/barnevernet-tvinger-seg-med-på-fødsler-for-å-ta-babyer-etter-fødsel-og-det-e/1686988932366#!/profile.php?id=1075597997
   by Maryanna Vik on Thursday, March 10, 2011 at 6:07pm.

   idag vart ater ny fødde babyer hentet på sjukehuset etter fødsel, bv var også med under fødselen, tok barnane like etter barnepleier og legge hade under søkt dei, mor fikk ikke engang se sine tvilinger, eller ha dei på magen, pga at hennes mor er rus misbruker, tvilingenes mor har vokst opp hos sin rus misbrukte mor. tvilingenes mor er 25 år, har aldrid brukt rus eller alkohol, så grun giver bv med at hun kjem til fremtidlig omsorg svikt og fare for at hun blir rus misbruker. barnas far har en god jobb og aleine omsorgen for 3 barn fra et tidleger forhold, far og mor er gifte, og hun er stemor til manens barn. hun er snar ferdig med sykepleier utdanaelsen. hun er god nok som stemor, der er ikke bv bekymra siden faren har omsorgen, men har han også ikke omsorg for deires ny fødde tvilinger, han vart nekta å få bli med på fødselen.
   barnevernet blir sykere og sykere i hudet, det for pokker med ikke noe vit i hodet deres, noe for regjeinga gjøre noe med bv, og ta å innrømme feil bv har gjor, men dei vil ikke tape ansikt. eg blir så forbana.

*
   Maryanna Vik:
   og att på til vart dei true av bv, at gikk dei ut i media med vile dei ikke få samværs rett til tvilingane, tvilingane er ikke på sykehuset, med på spera adrese i et fosterhjem. dei er fødd ca 4 ukker før tida, og alle ny fødde skal vere på fødden eller barneavd i 72 timer.

   Gro Anita Torgersen:
   Helt utrolig at det er mulig, men så er det jo også nesten umulig å ta opp kampen me bv, nu blir æ ganske provosert, kan jo ikke bare hente barna på den måten.

   Mona Randklev:
   Jeg har snart ikke flere ord .......

   Rakel Sunde:
   Åh herregud! Ne!i... jeg kan ikke tenke meg at et menneske kan bli utsatt for noe værre ...

   Tommy TheDragon Jacobsen:
   Joda, etpar haggleskudd med slugs i rett i trynet på personene som utfører overtramp er mye verre en dette. Men faen så mye mer rett en det de gjør. er det -rart- man begynner å HATE.

   Tanja Sande:
   Er det mulig???? Å hjelpe meg! De er ikke helt gode i hodet sitt disse folka der! Lurer veldig på hva slags barndom de har hatt som kan være så jævlig og ufølsom! Skulle tro de hater barn og familier! Fremtidig omsorgssvikt???? Å herregud!

   Tommy TheDragon Jacobsen:
   Ja de skulle faen meg vært skutt.

   Tanja Sande:
   Dessuten er d IKKE BARNEVERNET som skal bestemme hvem som skal være med på fødselen! Det er kun BARNETS MOR!

   May- Harriet Seppola:
   Dette skjer gang på gang og detet godtar barneombud, barneminister og regjeringen . Dette er barnehandel på sitt verste og disse barna er bortbestilte før fødselen . Alle barn som blir fjernet fra moren etter fødsel blir potensielle psykiske offer av dette.

   Tina Marie Borge Hartvigsen:
   Og de som fikk disse barna er sikkert barnløse og kan ikke få egne barn.

   Gry Sim:
   redd for at de kommer til å ta min sønn etter fødsel og ...... huff .......

   May- Harriet Seppola:
   Det er mange barnevernere, psykologer og venner av disse som får betalt mye for å ta disse barna , det er billigere enn å adoptere , nå blir de betalt rikelig.

   Maryanna Vik:
   ja dei sliper å betale aposjon, men for lån av stadeten til å ha barna

   Maryanna Vik:
   gry sim, eg skal gjøre det eg kan for at dei ikke tar ditt barn, du kan føde hvor du vil, til å med i nabo landetet.

   Maryanna Vik:
   vis noen bv truer dere med å ta barna fra dere, før fødsel og etter fødsel, så kan dere sende inn en klage til fylkesmanen, med ventulet kopi fra bv, så tar fylkesmannen fatt i det, han kan faktisk få lange at mor og barn for prøve å vere en familie, og stile strengere krav til bv. for bv har ike lov å ta barn før og etter fødselen. mor har lov å prøver seg som mamma på føde og barsel avd. så lenge ikke personalet der er bekymra så har ikke bv lov å ta barnet. hva med dei andre føddene der som ser at ei mor blir fra tatt sitt barn, det er vel snart ingen som tør å fødde på sykhuset lenger, når en ikke kan føle seg trygge dere.
   eg er så sint så sint.

   Tina Marie Borge Hartvigsen:
   Ja og de har ikke lov å ta barn på sykehus,men de kan be barnepleierne overvåke mor og barn.

   Maryanna Vik:
   men det bryr ikke bv seg om, dei opperer med dete med jevne mellom rom. dei gjorde dete mot meg også for 13 år siden, fikk ikke lov å ha min sønn inne hos meg, fikk heller ikke lov å amme han, eg har fått to barn til som eg til dei var 5 og 6 år, da leigde bv inn han som tokk mit første barn, for å kidnape mine to barn, mens eg og far var på møtte, dei passet også på at det var fri dag fra barnehage og skule, og dete var mai 2008. da vi kom på møtte spurte bv hvor barna var, og eg var så dom å si hvor. men eg veit at bv var i næreheten før vi reiste for å se hvor barna var. for før møtte ringte eg sa at det passet ikke å ha møtte at det kun var far som kom, fordi eg måtte pase barna. dei sa at det var viktig at vi begge kom. så eg fikk naboen til å passe barna, og hun hadde baby på 3 mnd, så hun vile gjerne passe mine to barn. hun fikk sjokk, mista melka, følere seg skylfølese, selv om det ikke er hennes feil.

   Maryanna Vik:
   SÅ BV ER SLUE, BRUKER SKITNE METODER. DEI VEIT AT DEI IKKE HAR LOV, OG AT DEI BRUDER LOVA. MEN DEI ER EKSPERT TIL Å FLETTE INN NOE I LOVA, OG SULLE DEN.

   Rakel Sunde:
   Det er jo fullstendig sinnsykt! En mor som skal gå gjennom så mye smærte for å føde to nydelige nye mennesker og BV nøyer seg ikke en gang med å sitte UTENFOR og vakte døra- de skal ha fritt innsyn i smerte og blod og redsel som påvirker moren under fødselen. D er sykt å ta fra de fleste foreldre barn etter fødselen, men jeg har aldri hørt om at de overværer selve fødselen også- tenk så sårbar man allerede er i en sånn situasjon ... syke, syke mennesker! Det er så grusomt!!! Jeg er helt på gråten, men det hjelper jo ingenting.

   Rakel Sunde:
   D står i barnevrnsloven at man først skal forsøke å hjelpe familien, fordi å blytte barnet/ barnet er den mest drastiske måten de kan gjøre det på både mot barna, foreldre og barn. Ungene trenger morsmelk av moren sin som, de kjenner igjen både stemmen og lukta til før de åpner øynene! Det er bevist at barn blir amarte av morsmelk ( personlig gav jeg selv opp etter noen mnd "tøff ammeperiode" men d funka dessverre ikke for oss- jeg hadde FOR mye melk og sønnen min fikk det ikke ut fordi det ble helt sprengt). Om BV er urolige for om morem kan ise omsorg, skal de få alternative tilbud som fks Aline Spedbarnssenter hvor det er vinduer over allt og man blir overvåka- ikke særlig gæy, men bedre å få prøve seg som mor på BV premisser enn at ungnen bare forsvinner. jeg skulle ønske jeg kunne gjøre noe. trenger moren hjelp til å ta kontakt med noen- ahdde jeg vært hene hadde jeg nok lukka meg inn på et mørkt rom å blitt der en stund.

   Kristin Brataas:
   Det lukter bestillingsverk lang vei.

   Ingunn Victoria Lausund:
   jeg er helt målløs ... dette er så sykt,vondt og utrolig frekt at det grenser til ... ja jeg vet ikke hva høyeste potens av galskaper, men tror bv nettopp har laget en ny norm for dette

   Irene Eveline Eskedal:
   Her har de brukt § 4-12 litra d tillegget. Skal se om jeg finner det igjen.
   Les og lær - Helt sykt !!

   Kristin Brataas:
   Det er noen barnløse i barnevernets omgangskretser eller i systemets omgangskretser som har bestilt babyene ... det er åpenbart ...

   Irene Eveline Eskedal:
   http://www.jusshjelpa.no/publikasjoner/Filer/Avhandlinger/Omsorgsovertakelse_fremtidig_omsorgssvikt.pdf

   Veronica Opsanger:
   Helt sinnsykt.. og barna fikk ikke en gang ligge på mors mave .. det er så SINNsykt som det overhodet er muligt å bli. Dette er regelrett barnemishandling. Hverken mer eller mindre.

   Irene Eveline Eskedal:
   Bla forbi alle punkt pg begynn å lese innledningen, laaaangt nedi gjennom-

   Kristin Brataas:
   Her må det et skikkelig opprør til !!
   Da menes SKIKKELIG !!

   Rakel Sunde:
   Skal det eller skal det ikke være demonstasjon for et bedre barnevernet på stortinget på fredag kl 15- 17. Er det isåfall ingen som synes det er viktig å gå? Er det noen som faktisk vet om denne demonstasjonen blir noe av??? Jeg BLE observt... en tid av Aline- jeg ba selv om hjelp av Racel Grepp- heimen pgs. av trusler fra faren til barnet, samt familen min. Mikael var på aline for å lære seg å sove. De observet meg mest ved mat og leggetid samt oregen/ kosestunden vår. Jeg fikk faktisk sjansen til å bevise at jeg var en god omsorgsperson-detter da noe de fleste har krav på- jeg regner med at det kan være unntak om moren har rusa seg og ungen blir føddt med abstinenser fks, men er ikke helt sikkert. I en rettsak med faren da sønnen min var 8, vant faren daglig omsorg fra meg- d ble ikke vekt på hav sønnen min synes. De sakkyndige var helt syke i hodet- de ville vite om jeg var utsatt for seksuelle overgrep for ds kunne jeg jo tenne på min egen sønn!!! Og de syntes at jeg hadde for mange Kjærester- jeg har ALF`DRI vært noen slot og var fullstendig satt ut. En mann ville aldri ha blitt spurt om sine sexvaner, men jeg var ung og pen, faren var sjalu og løy i hytt o gpine. Barnevernet trodde aldri på ham, men det gjorde dommeren. Jeg har nå blitt evaluert 3 ganger av disse iglenen av noen sakkyndige- jeg lagde thè til henne mot hosten av en av dem og måtte HJELPe henne å ringe drosje. Evneveike folk med skitne tanker vurderer ressusterke og godt utdanna folk som meg og man får IKKE si noe, for "da går man i forsvar." Og det er det mest bekymringsverdige barnevernet kan oppleve og samtidig et mors(/fars)instinkt. Jeg møtte min første sakkyndige etter å ha vært på Høyskole i Oslo hele dagen Han trodd eikke på meg! Jeg sa at jeg kunne få en bekreftele på det- en av læreren til å ringe hva som helst, man jeg fikk ikke lov til å dokumentere noen ting fordi det kunne være forfalskninger. PÅ grunn av den ekle mannens interess av om jeghar gjenoppgått seksuelle overgrep for å skulle ha gjort det mot min sønn, ble en av min ebeste veninner med hvor hun går til behandling i incestsenteret. hannektet å snakke med oss på grunn av "Taushetsplikten". Taushetsplikten gjelder jo MEG og hvem jeg støtte meg til/ gi info Han trakk seg deretter fra saken og det bel vurdert på en sånn måte at jeg ikke kunne forholde meg tila ndre mennesker og sønnen min derfor burde flyttes til faren i følge den NYE sakkyndige. Ingen var interessert i hvordan JEG og MIkael hadde det sammen i dag- alltgjaldt bakgrunnen min med en narkoman far og en alkolisert mor med bipolar lidelse- spesilet moren min og hennes famile misshandla meg sterkt fysisik og psykisk helel barndommen- defro "kunne jeg ikke selv t avare på et barn". Dette høres jo ut som noe før krigen- alle må bli som sine foreldre på grunn av arv. Uansett ble summasummarum at vi tross allt begge ble vurdert som gode forledre, men faren løy så mye i retten og gjorde meg stum, så det beste vill evære å flytte en 8 år gammel gutt somikke hadde et bra forhold til faren sin og som ikke ble trodd på grusom mobbing på skolen han gikk på. Vi rømte. Nå har vi endelig utvida samvær, men i mange år fikk vi kke se ham pga "kidnappingen"- vi var i Dagbladet også denne gangen- jeg KUNNE ikke sende ham tilbake til skolen. han er snart 18 så jeg kan snart begynne å puste ut, men jeg vil gjøre noe for andre med yngre barn. Det er så lett å skrive at man bryr seg, men det hjelper jo ikke praktisk. har noen noen forslag på hva jeg kan gjøre???

   Veronica Opsanger:
   Viktig det du tar opp, det er store likhetstrekk med denne saken som veldig mange andre. . .Dem lyver og graver i gamle ting, og syns dei ikkje det er nok, så finner dei på det verste dei kan av oppspinn. Jo sterkere en person er, dess sykere påstander. . . I hver eneste sak ser det ut som. Men like tragisk uansett .. og som regel med dei verste konsekvenser for både voksne og barn. Det er nok viktig å advare folk. B.l.a om at det ikke er folk som er til å stole på der. Det virker ikke som alle er tilstrekkelig klar over akkurat det. Ellers- sender deg litt på innboksen ! Og jo, demonstrasjonen er kjempeviktig- og den blir noe av. Det er en del som skal- bli med på den, både dere og slekt og venner. Det nytter !!

   Angelica Bjørnstad:
   §4-12 i bvl er om omsorgsovertakelse når det er beviselig og tydelig omsorgssvikt i hjemmet. Da må foreldrene ha hatt lov å vise til at de ikke kan gi omsorg først. Det er jo ikke tilfelle evnt her, og alle opplysningene er riktige. Faktisk ... tvert i mot. Det er ikke hold i en føre var begrunnelse (EGENTLIG). Hjelpetiltak i hjemmet skal ALLTID prøves ut før man kan iverksette §4-12, ved mindre det er noe akkute situasjoner som tilsier noe annet (Eks seksuelle misbruk, tungt rusmisbruk etc). Men loven virker som blir mindre og mindre anvendt slik den er ment å brukes. Dette tror jeg er pga bv ser de slipper unna med det. Vinner de ikke igjennom på en sak eller to, så får det uansett ingen følger for dem. Hvorfor skal de da slutte med disse tingene?? Ingen er mer farlige enn de som ikke har noe å miste.

   Kristin Brataas:
   Barnevernet må nedlegges, heksejakten mot familier må stoppes !!

   Aina Måkestad:
   det fins ikkje ord!!

   Gunn Nilsen:
   Jeg blir mållaus..

   Tom Løkken:
   Dette var trist lesning, leit at det går slikt.
   Dersom ikke BV har rett til å ta disse barna, bør man få hjelp av advokat og rettsystemet.
   Dersom det er rett at hverken far eller mor har rusproblemer, så forstår jeg ikke hvorfor BV går til dette skrittet. BV kan heller ikke fortelle oss siden de "taushetsplikt" og jobber for "barnets beste" Men hva barnets beste er, er vanskelig for oss som ikke kjenner saken og ikke kjenner de involverte å bedømme.

   Irene Eveline Eskedal:
   Ok .... Prøver igjen men ingen gidder visst å åpne denne linken. Scroll til innledningen og les ... SÅ kan dere se hva BV baserer seg på når de tar nyfødte fra foreldre:
   http://www.jusshjelpa.no/publikasjoner/Filer/Avhandlinger/Omsorgsovertakelse_fremtidig_omsorgssvikt.pdf

   
---
---
   Rune L. Hansen, 10.03. 2011:
   Et bedre "barnevern" betyr alltid et verre barnevern.
---
---

   Fighteren, 10.03. 2011:

   Gælder straffelovens §215? Næste afsnit af FJENDELAND dokumenterer, at den ikke gælder mellem forældre. Rigsadvokaten svarede mig, efter at Statsadvokaten svarede mig: Det er tilladt at bortføre børn mellem ægtefæller.

*
   Rune L. Hansen:
   Det sier de kriminelle i Norge også. Selv om norske Straffeloven selv (og Menneskerettsloven og Norges Grunnlov) sier det motsatte.

   Rune L. Hansen:
   De driver aktiv propaganda og premiering for kidnapping og fangehold av barn.

   
---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, fredag 11. mars 2011, Vinberget:

   Omkring 4 minus-grader Celsius her ute i natt. Grålig hvitlig jevnt overskyet sør-vest-fra og 2 pluss-grader klokken 11 i dag og 3 pluss-grader klokken 16. Et nytt dekke med sne og 1 minus-grad klokken 19. Sne og hagl frem mot midnatt.
   Jeg var en tur i hagen i dag og høstet samtidig inn fruktene fra germaner-mispelen (Mespilus germanica). Flere av hvalpene fant og spiste noen på bakken. Den ene hvalpen fant og åpnet og spiste en hasselnøtt også (Corylus avellana). Mikka viste de hvordan grave frem noen jordnøtter (Conopodium majus), men det var de for ivrig opptatt med annet til å få med seg. Fruktene fra germaner-mispelen la jeg med vann i en kasserolle og gav et par forsiktige oppkok og klemte istykker med en treskjei i løpet av noen timers tid, hvilket ble meget velsmakende og godt.
   Helt tomt for ved her nu (fra Trygve Einar), til tross for at jeg har spart veldig meget på den.
---
   I tider som disse er representanter for norske myndigheter både kjappe og ressurs-sterke når de tror de gjør jobben sin, utplyndring og rovdrift overfor sine med-mennesker.
   Ellers er det oftest motsatt.

---
---
   Hvorfor skal jeg tenke, når andre gjør det for meg?
*
   Kai Rudi Schantz:
   Hadde man lært nordmenn viktigheten av å måtte trene hjernen med som er kroppens viktigste muskel like iherdig og like mange timer i uken som de tilbringer på spinning sykelen eller løpende rundt så ville mange flere mennesker faktisk evnet å se hva de burde se i livet sitt.. sluppet å gå rundt som tankeløse uten evne til litt krevende litt resonmenter på egen hånd og er helt avhengig til at andre tar og forteller dem hva som er riktig og mene og hvordan verden ser ut.. og norge ser ut.. rart at staten ikke kjører like virkningsfulle kampanjer for å også trene denne delen av kroppen.. dette er like viktig som som å trene andre muskler.. de liker kanskje at 80% ikke er i stand til å produssere egne tanker gjene der man nettopp klarer se feilen i hva som blir fortalt oss av staten.. som ofte har vikarierende motiv og man vil være historieløs om ikke skulle slå fast at staten vil igjen og igjen manipulerene for å skjule hva som egentlig er gjort og ønskes osv.

   
---
---
   De dummeste er klokest og vet mest og best.
   Det er sånn det er.
---
   Noen tanke-korn fra min side, for å vekke og å svekke tanker. Trengs det og.
---
---

   Rune Fardal, 09.03. 2011:

   Kanskje de skulle begynne se på hva som skjer med barn når far mangler i deres oppvekst. Ved skilsmisser mister fedre og barn kontakt. Vi vet jenter blir påvirket negativt ved tidligere graviditet, vi vet gutter blir mer utagerende. Men huff hva er det jeg sier ... gir jeg likestillingen og oppløsningen av familien skylden .... å fy da! Politisk ukorrekt må vite ... men kanskje faktum!
   Nå vil forskerne oppklare gåten om tidlig pubertet | Illustrert Vitenskap
   
 http://illvit.no/kroppen/na-vil-forskerne-oppklare-gaten-om-tidlig-pubertet?utm_source=ILL_uge10_2011
    illvit.no
   På midten av 1800-tallet var en jente vanligvis 17 år før hun fikk sin førs­te menstruasjon, men i dag skjer det som regel allerede i 13-årsalderen. Jenter utvikler også bryster i stadig yngre alder, og bare i løpet av de siste 15 årene har brystene i gjennomsnitt begynt å bryte frem et helt år tidl..
   Wednesday at 1:26pm ·

*
   Hilde Svendsen:
   Rune, hva mener du er best for et barn, hvis faren er voldelig eller misbruker?

   Henriette Christensen:
   De kommer vel i puberteten tidligere fordi de lever sundere? Eller?

   Henriette Christensen:
   Jeg mener fx elitegymnaster kommer jo ikke i puberteten før de holder op med at træne hårdt - klart at livet var langt mere fysisk krævende for 150 år siden

   Annette Morgaine Olsen:
   Det brukes masse vekstfremmende hormoner i kjøttproduksjonen, jeg vil vel annta at dette har mye av skylden for dette.
   Forøvrig er jeg hjertens enig med Rune. Jeg vet at det er totalt ukorrekt av meg da jeg er kvinne og mor.
   Er far rusavhengig eller voldelig så er dette noe man må ta hensyn til, men ingen kontakt mellom barn og far er beviselig skadelig for barnet.
   Desverre så bruker mange kvinner den beskyldningen mot far for å hindre kontakt mellom barn og far. Jeg mener at slike urettmessige beskyldninger bør straffes hardt.
   Mange kvinner bruker ungene mot far i ett eget hevnvendetta mot far. Dette er meget skadelig for barnet og mors handlinger bør få konsekvenser.
   Det er også en del menn som har den daglige omsorgen som bruker de samme virkemidlene mot mor, så dette er ikke ett kjønnsbestemt hanlingsmønster, men ganske så vanlig oppførsel av den som har den daglige omsorgen. Men siden det er som oftest mor som har den daglige omsorgen så rammer dette flest menn.
   Jeg har INGEN respekt for den slags oppførsel. Man skader eget barn for å tilfredstille sin egen hevntørst .....

   Rigmor Fossdal:
   Hormoner i mat. Medikamenter. And: "Teacher, leave the kids alone"! (Pink Floyd). Fordi jeg skjønner IKKE poenget med "forskning"- barn blir gjenstander for ennkeltes ttidsfordriv! Let andre steder etter forklaringer-

   Birgitte Mor:
   Jeg tror mer på likeverd mellom kjønnene. For for mye likestilling kan totalt viske ut disse rollene som ligger til kjønnet og er av biologisk karakter
   Ett barn bør skjermes fra voldelige foreldre, menn som kvinner. Inntil mennesket har fått hjelp til å takle sine problemer. Der føler jeg samfunnet har en veldig lang vei å gå i forhold til å møte mennesker med aggresjonsvansker som kan by på store utfordringer for omgivelsene - fysisk som psykisk og da slipper man også splitte barnet fra foreldrene.

   Kirsa Aagaard:
   Ps: Der er altså også mødre, der mister kontakt med deres børn.

   Rune Fardal:
   HEI FOLKESN, POENGET HER ER IKKE KJØNN, MEN AT FAMILIER SPLITTES OG BARN MISTER DET DEN ENE FORELDER REPRESENTERER I DERES UTVIKLING!

   Birgitte Mor:
   Jeg faktisk veldig enig med deg , Rune.
   Ta gutter i starten på puberteten. Skal en mor kunne fortelle sin sønn hvordan det hele utarter seg i en slik utviklingsprosess. Det har hun ikke nubbesjans til. Og det er også viktig at la gutter få lov å identifisere seg sin rolle som fremtidig mann. Der kommer kvinner til kort
   Og også omvendt - jenter trenger mødre til å identifisere seg med noen i sin utvikling som fremtidig kvinne

   Kirsa Aagaard:
   Gode rollemodeller er vigtige for børn, både mænd og kvinder.
   Jeg har en veninde der mistede sin mor som 12 årig, BANG, der stod hendes far pludseligt med tre piger alene (min veninde var den ælste).
Hendes far fik ikke en kærste, og hun "brugte" sine egne veninders mødre, når hun manglede sin mor.
   Har man ikke sin egen mor eller far, kan en god rollemodel erstatte meget.
   Men er selvfølgelig imod mødre/fædre, der udelukker afskærer kontaktet til børnene hvis det er hævn og forsmåethed og kun det, det drejer sig om.

   Berit Mikalsen:
   Men hva skjer i de tilfeller staten holder barnet helt vekk fra mor, far, og begge foreldre ... ??

   Birgitte Mor:
   Det ligger forskning på at barnevernsbarna klarer seg dårligere enn andre barn. Det er kanskje ikke så rart i når de blir fratatt helt elementære ting i sin oppvekst

   Berit Mikalsen:
   Om de var helt vanlige foreldre, men offer for at noen skulle ta hevn, juks og eller bedrag .....
   kidnapping for å skjule feks saksbehandlings feil, der dommen ikke blir tatt hensyn til ..... men der de feks skriver at foreldrene ikke er interessert i barnet .....
   Hva skjer med desse barna ...??

   Berit Mikalsen:
   Men om de klarer seg dårligere, blir den tillagte skylden plasert på foreldre, eller bv egentlig???

   Turid Holta:
   Jeg er enig i Rune Fardal at barn mister noe når de mister en foredre. Enten det er mor eller far. Om jenter kommer tidligere i pubertet om de mister sin biologiske far er på en måte trolig, forde de må raskt bli voksne og mister den del av beskyttelsen som en far kan gi. Jeg er jo av oppfatning at dem begge representert er det aller aller beste for barn. At ikke å miste en foredre skulle kunne gi noe slags utslag også på fysisk utvikling ser jeg ikke bort i fra. Men jeg vet ikke men er åpen for å finne ut av ting og lære meg det. Kosten vet man jo har betydning på kroppens utvikling og helse. spørsmålet er om også mere kan bety noe som det å miste en foredre.
   Ei jente som er farløs har man jo lenge vist vil raskere prøve å finne kjærest eller en farsfigur søk etter beskyttelse. Så tanken du kom med var intresang, vet jeg har hørt om det før. Men jeg vet altså ikke må se mere på det etter vært!!!!Intresangt iallefallRune.
   og uten tvil trenger barna både mor og far og at skillsmisse ikke er bra det er sikkert og vist.(for barna) synes det skulle vært tungtveiende grunner før en skilte seg ja. Selv når en og leser om hvor mange unge som tar sitt liv som følge av foreldrenes skillsmisse. Det er bare grusomt!! Arild tok det opp et sted en gang!!!!

   Berit Mikalsen:
   Å hva slags undersøkelser ,resultater, er funnet, og eller påvist der barnet, barna blir holdt borte fra mor???

   Turid Holta:
   Jeg har altså ingen håndfaste tanker rundt dette med å miste eks far og tidlig utvikling hos jenter men tanken er noe å tenke på ja.

   May- Harriet Seppola:
   Tenk på Monsanto og økning av gift i maten.

   Annina Karlsson:
   Hormoner i kycklig är inte bra.

   Turid Holta:
   Mye usunn mat det er sikkert og vist

   Turid Holta:
   Annette jeg er så enig i at det er feil og nekte den andre foredren kontakt med barnet sitt. Det er fryktelig dårlig gjort mot sitt eget barn og den andre foredren. Vet og at noen kvinner bruker det at mannen er voldelig ol til å nekte kontakt med barnet. Men om en man har slått kona eller slåst med andre menn betyr ikke det at han slår sitt barn.
   men vet slikt blir brukt av kvinner og deter dårlig gjort mot barnet. Det blir for mange egioister.

   Berit Mikalsen:
   Men hva skjer når barnet, barna blir frarøva sin mor??
   Er det ikke gjort noe forskning på det???

   Turid Holta:
   Det har jo mest godt i mye debatter rundt skaden av å adskille mor og barn så den er jo svært omtalt som skadelig. Nå var pappa tråden litt på og jeg liker den. For barn trenger pappan.

   Berit Mikalsen:
   Ja de trenger begge!! ))

   Kyrre Fjeldvik:
   Mor og barn har vel adskilt seg selv med at mor er blitt svært så yrkesaktiv. Det var før "kvinnefrigjøringen" at en hjemmeværende mor (kanskje) var en trygghet for barna. I dag er både mor og far i jobb, ungene er i barnehage fra før de kan gå, og SFO før og etter skole, men i det øyeblikk det blir samlivsbrudd skal mor igjen være den barnet er mest knyttet til?

   Berit Mikalsen:
   Allienisme adskiller værst!

   Liv Marit Bakke:
   Kyrre. Ja staten er en dårlig mor og en like dårlig far. Et barn trenger sin ekte mor og far.

   Annette Morgaine Olsen:
   Ett av pungtene bv kritiserte meg for var at jeg aldrig har vært i jobb, men gått hjemme med barna. Bv argumenterte med at pga dette så hadde jeg ikke noe nettverk.
   Jeg syns at mor skal være hjemme med ungene ivertfall til de begynner på skolen, gjerne lenger. Barnet velger ikke å bli født, det er foreldrene som velger å sette barnet til verden og da må man kunne offre sånne ting som karriere for sitt eget avkom.
   Er ikke ungen verdt såpass, så bør man kansje vurdere å ikke få barn.

   Are Isaksen:
   Et typisk argument er nettverk og manglene evne til og innhente inpulser, siden man (isolerer seg) Hva med de som bor avsids og ikke har muligheten til daglig omgangskrets?

   Turid Holta:
   Ja det er trist og skadelig med plassering i barnehage av små barn. ikke bra nei!
   Adskillesle fra foredrene skader. Trenger dem begge. pappa er og nødvendig. Barn er født med to foredre en av vær sort. Ikke likens.
   Hva gjelder utvikling fedre fravær og mat er det jo all viten at matmangel skader utviklingen. Men ganske så sikkert en pappa som ikke er der og.
   selv om mor gjør meget og mangt så trengs en pappa figur og, samt som familiens beskytter ikke mamma altså!!!!

   Turid Holta:
   Bare mamma er mamma og bare pappa er pappa.ugh

   Rune L. Hansen:
   Å frarøve et barn sin ene eller begge foreldre er alvorlig ødeleggende for ethvert barn, og lar seg under ingen omstendighet reparere. Å utsette et barn for seksualisering og forfengelighet, hvilket blandt annet medfører for tidlig pubertet er også skadelig for et barn.

   Rune L. Hansen:
   Foreldre som er skadelige for sitt barn har aldri vært noe betydelig samfunnsproblem. Problemet er sånn sett et samfunn som er skadelig for familien.

   Marie Eikeland:
   Hva er det det mange skriver her? om foring av kykkelikyer og vekshormon i mat ....... har jeg mistet taket totalt her? det er da vel ikke det det er snakk om eller .... om det er det flagger jeg ut og har missforstått totalt det Rune Fardal snakker om.Takk.

   Turid Holta:
   Det å miste det den ene forelder representerer er skadelig for barn. Fedre og mødre har vær sin betydningsfulle ulike representering som foreldre. Mamma kan ej erstatte pappa og motsatt. Mangler mor skader det barn mangler far skeder det barn. Man kan ikke bare sette inn en hvilken som heslt person til å representere mamma ogpappa.
   En mor med baby trenger fars beskyttelse, når de lille vokser til så mister den ikke behovet for beskyttelse fra også far.
   Tror ei unge jente ofte vil se seg om etter en mannsperson om hun mangler far. Lett da at ei unge jente på 13-15 kan foreslke seg i en på 25-30 år. blanda følelser av savn etter en far og vanlig tenåringsforelskelse. Kan bli slik vil jeg tro i mye større grad på ei som mangler pappa enn ei med en mannsperson som er hennes far i livet.
   pappa betyr noe for døtre det er jeg bra sikker på.
   En forelskelse kommer jo hos alle tenåringer. men tror nok de uten pappaer letterer kan inlede dypere forhold med også menn.
   Selfølgelig kan alt skje alle og ditt og datt. men tror så absolutt far er viktig! som mor er viktig. pappa kan ei erstatte morsrollen og motsatt.
   Babyer har best av og trenger mest bare mamma men pappa som beskytter mot alt som kan påføre dem to skade og plage og ikke minst adskille dem, og det er i alllefall ikke fars rolle å gjøre, en god far sørger for at de to har det trygt og godt sammen. Beskytter rollen til far avtar ikke, jeg har hørt fedre si til svigersønner jeg stoler på at du tar godt vare på min datter. Som om en far slipper beskyttelsen sin litt og overlater den mer og mer til ektefellen, til slutt helt om han er trygg.
   Sammen er mamma og pappa perfekt sted for barn å vokse opp.
   Det viste da Gud!!! Han tenkte garantert mye på barn a da han sa at en ikke skulle bryte ekteskapet. Og voksne kan tvinge sine følleser mye mere enn barn.
   Barn kan være ganske tøffe og dem ikke det, men også noen men ikke alle er sårbare.
   Generelt virker barn litt hardføre og tålsomme. Men det grunnlegende som mamma og pappa det må få bli hos dem.

   Turid Holta:
   Man har jo vært i noen bryllup og sånt og hørt litt fars taler og ellers i besøk ol. Jepp.

   Turid Holta:
   Selv om en mamma fint alena kan sette grenser for et barn en datter slik at hun ikke blir samme med menn i tidlig alder forde hun savner en farsfigur. Så kan ikke mamman fjerne hennes savn og behov etter far.
   Noe mangler!!
   Far.
   Og dette opplever mange svært mange unge jenter i dag.
   Selv om ei datter kan ha dypere og mere kontakt med mamman akkurat som da hun var nyfødt liten baby, så trenger hun pappan sin til å beskytte. Akkurat som da hun var baby og pappa skulle beskytte mor og barn.
   De trenger sin pappa i livet sitt som er der som en solid beskyttelse og trygghet. Lengsel etter menn blir nok ikke der da normalt sett. Men forelskeles er ikke til å ungå uansett. Men ho blir nok ikke så syk av lengsel etter far om hun har han.
   Skillsmisse er ikke bra nei!!!!
   Bare om en må må en. For der finnes jo svært svært forferderlige forhold. Men ikke så vanlig.

   Rune L. Hansen:
   Og både pappaen og mammaen på hvert sitt overdådig ubeskrivelige vis er der for mye mere enn beskyttelse, nærhet og vern, plassert i og av Guds kjærlighet og visdom. De begge nærmere og nødvendigere enn det blotte øye ser.

   Rune L. Hansen:
   Selv en dårlig far eller mor er en god nok og nødvendig far og mor. Det er ingen konkurranse om å være best som er barnets eller noens beste. Og de fysiske mangler eller forstyrrelser er oftest og i alminnelighet små i forhold til de indre menneskelige (som for eksempel nødvendigheten av far og mor). Det er oftest og i alminnelighet ikke fra far og mor tvang og forurettelser foruretter barnet. Far og mor er i verste fall en utfordring for barnet, og uansett en nødvendighet.

   Rune L. Hansen:
   Det er mange som har hatt og som har en dårlig far og mor, men ingenting må få ta de ifra oss. Selv den dårligste far eller mor er den beste og eneste far og mor. Ingenting er mere ødeleggende, skadelig, farlig og uhyrlig enn hva som forsøker å frata oss dette.

   Rune L. Hansen:
   Det er de og det som forsøker å frata oss en far eller mor som er ikke bare verste far og mor, men livsfarlige.

   Turid Holta:
   Det er jeg helt enig i hva du skriver Rune! Det er ingen konkuranse om å være best. For de har ingen som kan konkurere med en far eller mor.Det finnes ingen som kan ta deres plass, så enten mor og far er påstått dårlige foreldre så er det mye værre og skadleig å adskille dem fra barna. barna lider av det.
   Barna savner so og ønsker sin mor og far enten de er så eller så.
   Resurssterke menensker kan en finne overalt, men de kan ikke ta fra en den pklassen i barnas hjerte som mor og far bare kan ha. Foredre er bare uerstatelige. De kan ikke konkureres med uansett.

   Turid Holta:
   Jeg er enig i at en dårlig far må og barna få ha. Ingen må adskille den kontakten de trenger. Ingen kan ta en s plass.
   Skulle det behøves noe hjelp utover kan heller hjelp settes til enten det er penger eller annet.
   Dem som familie må ej adskilles.
   Det er imidlertid svært sjelden at en finner en Josef fritzl far. Og i de få tilfeller så kan familien \slekta hjelpe til. Eller fjerne overgriperen som Josef var og gi han den straff han så inderlig fortjener.
   Men mange slike er det ikke.
   Penger kan de gi fam, med dårlig råd mot å ta barna å gi haugevis av penger til ei fostermor eller far eller begge. De bruker jo rett som det er enslige til fosterforedre.
Men uansett to elelr en fosterforedre kan ikke erstatte mor og far.
   Barn føler tilhørlighet til sin egen familie neten de er slik eller slik. Og har best av å være hos sine foredre selv om enkelte steder hater ALLE deres foredre. Så hater ikke barna dem.
   Noen steder blir folk virkslig gjoert til sladrekjerringas lunsj. Ho hakker dem opp å sladrekjerringenen på barnevernet kverner dem sund sammen. Og de spyr på med eegen spytt og spye og før til ei smørje som ike ligner noe som helst og. Dette er det bare utalige saker i barnevernet handler om. Ren løgn på løgn.
   Og har noen litt problemer så vet dem å dekke bord for å forstørre dem opp til det ugjennkjennelige!!!Det er vanlig at barnevernsofre ikke kjenenr seg igjen i beskrivelser fra bv oc. Løgn er deres sterkeste redskap!Og det brukes ivrig i den påståtte fylkesnemda.

   Turid Holta:
   Fylkes nemda er barnevernets forlenga arm og burde hete det! FY_NEMD ingen rett

   Rune L. Hansen:
   Og vi vet jo og hvem og hva det såkalte barnevernet er sin forlengede arm.

   Rune L. Hansen:
   Navnlig hovmod ikke minst.

   
---
---
   Katherine Klotilde Myhre, 11.03. 2011:
   Nå for tiden er man skyldig til det motsatte er bevist.
---
---

   Bjørn Erik Bjorbekkmo, 11.03. 2011:
   http://www.facebook.com/notes/bjørn-erik-bjorbekkmo/såkalt-barnevernere-stjeler-fortsatt-barn-fra-fødestuer-hvordan-kan-helseperso/208664989149718
   Såkalt barnevernere stjeler fortsatt Barn fra fødestuer - hvordan kan helsepersonell tillate dette!!???
   I dag vart atter ny fødde babyer hentet på sjukehuset etter fødsel, bv var også med under fødselen, tok barnene like etter barnepleier og lege hade undersøkt dei. Mor fikk ikke engang se sine tvilinger, eller ha dei på magen, pga at HENNES mor er rusmisbruker. Tvili...

*
   Øyvind Bremnes:
   Fordi helsepersonell i en for stor del av tilfellene opptrer som gode sosialdemokrater - de "følger jo bare ordre". (Mener å ha hørt den før) ...

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Tror du er farlig nær en forklaring der.
  I tillegg innehar "det moderne" femifascistiske sosialdemokratiet dette elementet av angiveri og alle for seg ideologi, som fører til "så lenge det ikke er meg" . . . "alle må gjøre jobben sin" (det vil si hva som helst idioti de blir bedt om å utføre) så lenge de bare får betalt for det

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Penger fjerner all skyldfølelse

   Rigmor Fossdal:
   hm.sounds like robots ..

   
---
   Rigmor Fossdal:
   Maryanna Vik :
   og att på til vart dei true av bv, at gikk dei ut i media med vile dei ikke få samværs rett til tvilingane, tvilingane er ikke på sykehuset, med på spera adrese i et fosterhjem. dei er fødd ca 4 ukker før tida, og alle ny fødde skal vere på fødden eller barneavd i 72 timer.

   Knut Låtveit:
   ‎8 unger fekk hu mor og alle tok de og adopterte vekk

   Rigmor Fossdal:
   ‎.... :o(( Hvorfor, Knut? Vet du om det?

   Isadora Dee:
   Det er ikke ti å tro at noen kan fremvise slik menneskeforakt. Ren terror. Er bv anmeldt?

   Tanja Sande:
   Er det mulig???? De er syke disse folka der! Det er ingen tvil om det! Og hvorfor skulle BARNEVERNET bestemme om far fikk være med på fødselen eller ikke??? Det er ikke de som bestemmer, men MOREN TIL BARNET! Hallo!! Lurer veldig på hva slags barndom disse folka har hatt, det virker jo som om de hater barn og familier!

   Bjørn Slora Hov:
   BV, gjør bare jobben sin. Samme som politiet gjør, når disse barna blir hentet.

   Anne Grethe Florin:
   ai ai ai ... jeg blir bare mer å mer sjokkert jeg spyr snart av forjævlige barnevern .. skulle d gå utover hu at hennes mor var rusmisbruker?enda hu sjøl har bodd sammen med henne .. har ikke makan hørt jeg ... nå må snart noe gjøras å få stoppa de barnetjuvene .. punktum finale.

   Rigmor Fossdal:
   Bjørn SH- du aner ikke konsekvensene av dine ord! Du har åpenbart verken forstått eller lest innholdet. Men, når du først "mener" det du skriver, - hvem/hva er det somstyrer disse til slike grusomheter?

   Mechthild Opperud:
   Dumt spørsmål: Har mora vært under barnevernets omsorg selv (pga av hennes mor igjen var rusmisbruker)?

   Turid Holta:
   De er helt grusomme barnevernet. De har ingen som helst grenser. skader barn og ødeleger familier. Mått det bli stopp på denne barneRØVINGA

   Mechthild Opperud:
   Grunnen til at jeg spør, er at hvis det er sant, så har barnevernet bøyet personopplysningsloven, ved at de brukte opplysningen om hennes barndom mot hennes vilje og mot hennes beste. Hvis den ene kommune har sladret videre til den andre kommunen, er det enda verre. Er ikke sikker om advokaten kan gjøre bruk av personopplysningsloven, men det er verdt å prøve.

   Cecilies Links Om Børneanbringelser:
   mener klart, at der bør være en dom til grund for sådan en handling. Det er bare ikke et offentligt krav.

   Rigmor Fossdal:
   Metchild-les notatet + du kan skrive til Maryanna og forhøre deg.

   Rigmor Fossdal:
   siterer:dag vart ater ny fødde babyer hentet på sjukehuset etter fødsel, bv var også med under fødselen, tok barnane like etter barnepleier og legge hade under søkt dei, mor fikk ikke engang se sine tvilinger, eller ha dei på magen, pga at hennes mor er rus misbruker,
   ALTTSÅ - Bestemoren til babyene påstås å bruke rus, ikke barnas mor.

   Turid Holta:
   Det er helt sinnsjukt å ta babyene fra en mamma på grunn av at de tror at bestemora bruker rus. Snakk om gernskap

   Rigmor Fossdal:
   avsindig.

   Nathalie Amina Salhi:
   og tvinge seg med paa fodselen er jo absurd,men stakkars smaa barn som ikke vet hva de har i vente

   Rigmor Fossdal:
   hva helsepersonell og jordmødre bedriver - Det er brudd på helsepersonelloven. Barna ødelegger de .. It's a crime & a sin!

   Nathalie Amina Salhi:
   uff ja

   Nathalie Amina Salhi:
   men det er jo rart bare du ser sliten ut saa meldre de deg til bv

   Britt Nyborg:
   Uten om å ha lest alle kommentarene kan jeg bare si at her er det noe som er gale. Alle som har vært igjennom en fødsel vet veldig godt at det er den fødene som får bestemme hvem som skal være med under fødsel. Kun ved nød tilfelle at jordmor eller personalet kan gi ordre om at den som følger må vente utenfor ... Dersom bv presser seg med på en fødsel mot den fødenes vilje og den fødene hadde blitt "stresset" kunne dette ende veldig tragisk. Og hva ville de gjort da???? Fy søtter sier nå jeg bare ...

   Rigmor Fossdal:
   Ja, Britt- mangfoldige fy søttern! Det er brudd på mange loveer- men de gjelder ikke mer. Personvernlov, straffeelov, helsepersonellov, emk, barnelov osv.
   Disse er monstre. Voldafjjorden neste!

   Britt Nyborg:
   Her blir den fødene kvinne, hennes mann, pluss de nyfødte tvillingene og mannens barn fra tidligere forhold og resterende av foreldrenes slekt utsatt for et overgrep fra bv, etter min mening. Men mener de at mor god nok som stemor, men ikke mor for sine egne barn burde de lage avtale om at far har foreldreansvar en tid, så kunne de endre denne avtalen til felles foreldreansvar etter en tid ... Bare en tanke fra min side.

   Rigmor Fossdal:
   Det må være unødvendig å endre for å omgå andres straffbare handlinger og ekstremvold!!!

   Annette Morgaine Olsen:
   Jeg er enig med Britt, at i ett nødstilfelle som dette så bør man kunne gjøre det slik at far har foreldreannsvaret alene. Det er viktigere at barna ikke kommer i fosterhjem enn hvem som har omsorgen på papiret.
   Men på en annen side så er det riktig at det ikke skal være slik og at man må få en slutt på disse overgrepene. Men i en nødssituasjon så må man desverre ty til drastiske grep.

   Liv Marit Bakke:
   § 4-12 d) dersom det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet
   Når man er på sykehusets barselavdeling bør det IKKE være overveiende sannsynelig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tistrekkelig ansvar for barnet. Man er jo på BARSELAVDELINGEN netttopp for at mor skal få hvile seg ut etter fødsel!    Jeg anbefaler di som har tid til det, å sjekke helseloven. Det må da stå noe matnyttig der som styrker dette!
   Å det er på høy tid SYKEHUSENETS BARSELAVDELINGER blir ANSVARLIGGJORT!

   Britt Nyborg:
   Rigmor: Ut fra dette tilfelle så ville det vært det beste for barna å la far stå med foreldreansvaret, på den måten ville barna hatt begge foreldrene sine i hverdagen, dersom mor også ammet ville barna få den riktige ernæringen i form av den morsmelken mor selv produserte. Men igjen bare en tanke ut fra slik jeg tolker denne situasjonen. Og siden mor er oppvokst hos en mor som angivelioig er rus misbruker, og mor til barna er så pass gammel, så tviler jeg på at hun vil begynne med noen form for rus selv ... Ergo en veldig tynn sak bv har her, en sak som ikke skulle ha vært noen sak.

   Rigmor Fossdal:
   De steenger barnas far ute fra fødselen .. han ville da fått barna?

   Liv Marit Bakke:
   Jeg er ikke enig Britt. For det vil med andre ord si at man er enig i barnevernets påstand. og gi barnevernet delvis seier.

   Britt Nyborg:
   Generelt sett det at en far ikke får være med inn på rommet under selve fødselen skal ikke være det som avgjør hvem som skal ha foreldreansvaret. Det er kvinnen selv som skal kunne bestemme hvem hun vil ha med og eller om hun vil være alene, men i dette tilfelle har ikke kvinnen hatt noen valg.

   Rigmor Fossdal:
   Enig med Liv Marit. Det er på en måte å anerkjenne dem -

   Britt Nyborg:
   Tanken bak det at far får foreldreansvaret er jo at barna får vokse opp hos sine biologiske foreldre .. og en slik avtale kan foreldrene endre på ...

   Liv Marit Bakke:
   Å hva skjer da, når far har ansvar og omsorg alene og bv velger å gå til angrep på ham? Hva gjør man da? For veien tilbake er nok slettet for evig.

   Liv Marit Bakke:
   Og! Hva gjør man med en far som kansje velger å spolere samvær med barnet? Å hvordan gir man spedbarn morsmelk om kun far har omsorgen?

   Liv Marit Bakke:
   Om far har foreldreansvar alene, blir ikke mor å regne som part i saken om bv velger å gå til sak mot far.
   Bruk hue før man går til sånne råd!

   Britt Nyborg:
   De er da gift og bor under samme tak???

   Rigmor Fossdal:
   Faren har 3 barn fra før-de er en familie på 7 .. Nå ..... FRITT VILT -

   Britt Nyborg:
   De hadde enn så lenge ikke noe å utsette på far etter hva jeg skjønte. Men husk det ville være en nødløsning til bv innså at de ikke hadde noe i den familien å gjøre. Uansett er man aldri helt trygg på hva bv finner på ....

   Rigmor Fossdal:
   det de ikke har, det lager de.

   Britt Nyborg:
   Sant nok det Rigmor.

   Rune L. Hansen:
   Det er norsk politisk bevisst og villet kriminalitet, av verste uhyrligste slag, i en landsdekkende overflod av kriminell galskap til langt i det perverse og fullstendig groteske. Det er en uhyrlighet av en massakre. Det er mange som både direkte og indirekte tjener penger og karriære på galskapen. Og mange må stilles til ansvar for de groteske ugjerninger, i henhold til norske Straffeloven og internasjonal lov og rett.
   Hånd i haske med denne kriminaliteten går også andre og sideløpende former for uhyre grov kriminalitet i regi av de samme mennesker, styrt og manipulert gjennom nøkkel-posisjoner i den offentlige forvaltningen. Gjennom NAV, departementene, rettsvesenet, påtalemyndigheten, politiet, helsetilsyn, kontroll-instanser, etc.
   I en enorm heksegryte av terror, trakassering, tortur, undertrykkelse, diskriminering, utplyndring, falsk dokumentasjon, fangehold, knebling, justismord og til-intetgjørelser.
   
Politisk bevisst og villet kriminalitet, av verste uhyrligste slag, i en landsdekkende overflod av kriminell galskap til langt i det perverse og fullstendig groteske. En uhyrlighet av en massakre.
   Dette er det saklige faktum.

   
---
---

   Johanne Almli, 11.03. 2011:

   En ny spiker i kisten for AP!!
   Ap-politiker mener holocaust er løgn | ABC Nyheter
   http://www.abcnyheter.no/nyheter/110311/ap-politiker-mener-holocaust-er-logn
    www.abcnyheter.no
   – Ja, det gjør jeg. Det finnes nemlig ikke bevist at det eksisterte gasskamre og massegraver i konsentrasjonsleirene, sier Mathisen, som rett før jul deltok i sin første plenumssamling på Sametinget...

*
   Rune L. Hansen:
   De benekter også det holocaust de selv bedriver nu.

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.03. 2011:
   http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10150104140671875&id=733576874

   I dag var det nok en flott og ressursterk familie som led tap i Fylkesnemnda i en barnevernssak. Ikke overraskende siden staten vinner 9 av 10 slike saker. Jeg har sagt det før og sier det igjen: Det blir ingen bedring i den statisitikken før det systematisk og grundig prosederes på menneskerettene. I tillegg må folk begynne å kreve sin rett overfor det offentlige på en tøffere måte enn hva tilfellet er i dag.

*
   Anita Strand:
   at alle klager til menneskersrettigheter?

   Eva Merete Gulliksen:
   Har du noen gode tips,føler som jeg ikke kommer noe vidre.

   Tove Larm:
   Det skulle jeg òg gjerne hatt.. Noen gode tips!

   Birgitte Mor:
   Jeg regner med at omsorgsvikt er en gjenganger i begrunnelse for omsorgsovertakelse. Men har Fylkesnemda brukt andre årsaker som begrunnelse for omsorgsovertakelse.

   Ingunn Røiseland:
   Jeg er så takknemlig for deg og det du gjør Marius!

   Irene Børresen:
   Triste greier. Fikk svar på et brev jeg sendte før jul til Barne- likestillings-og inkluderingsdepartementet idag. Det er høring til revidert forskrift på Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon, og etter det jeg forstår så er det noen lempinger på dette som går på telefonbruk blant annet. Jeg har ikke gått gjennom alt ennå, men her er iallefall linken hvis noen vil lese:
   http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/hoyringar/hoeringsdok/2010/forslag-til-revidert-forskrift-om-rettig.html

   Anita Strand:
   man fårhøre og oppleve etter dårlig erfaring med BV er de lever opp til dårlig ryktet ditt ... men da er det for sent ... virker helt håpløst ...

   May Brith Harestad:
   Hollos Dele

   Marianne Sofie:
   . Hva ER definisjonen på omsorgsvikt i følge dem? DET skulle jeg likt å visst, har de en standard definisjon de følger?

   Tobias Holm:
   Kanskje få litt hjelp av befolkningen i Egypt? Helt enig at noe burde gjøres.. Jeg begynner å lure om vi alle er manipulert fra skolealder om at ingenting hjelper, følg og aksepter lover og regler slik de er, og du har ikke noe du skulle sagt mentalitet. (ref: janteloven)

   Irene Børresen:
   De har kun barnevernlovens § 4-12, og så blir det skjønn. Det jeg henger meg opp i i denne loven er det som står om ALVORLIG. Hvor går grensen for at noe skal være så ille at tiltak i hjemmet ikke kan prøves?
   § 4-12. Vedtak om å overta omsorgen for et barn.
   Vedtak om å overta omsorgen for et barn kan treffes
a) dersom det er alvorlige mangler ved den daglige omsorg som barnet får, eller alvorlige mangler i forhold til den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder og utvikling,
b) dersom foreldrene ikke sørger for at et sykt, funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring,
c) dersom barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet, eller
d) dersom det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet
   Et vedtak etter første ledd kan bare treffes når det er nødvendig ut fra den situasjon barnet befinner seg i. Et slikt vedtak kan derfor ikke treffes dersom det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak etter § 4-4 eller ved tiltak etter § 4-10 eller § 4-11.
   Et vedtak etter første ledd skal treffes av fylkesnemnda etter reglene i kapittel 7.

   Tobias Holm:
   Vi har to lover tiltenkt barn her i landet, barneloven og barnevernloven.. Hvor går grensen for anvendelse? Mitt tilfelle ble barneloven brukt, da jeg gikk for å få omsorgen for gutten min. Alle i lagmannsretten så at det kanskje ville bli bedre hos far, men 4 av disse mente at mor ikke begått omsorgssvikt, han hadde jo ikke tatt skade enda. 3 mente han skulle flyttes før han tok skade.. Når ble kriteriene for omsorgskifte i en barnefordelingssak omsorgssvikt? hm..

   Irene Børresen:
   Marius, hva mener du med dette? "I tillegg må folk begynne å kreve sin rett overfor det offentlige på en tøffere måte enn hva tilfellet er i dag." Hva kan gjøres? Med loven i hånd ...

   Hilde Morka Lopez:
   vi tapte hos fylkesnemda i oktober og tapte igjen nå i tingrette. Dommen lyder som følger: usikkre på om mor vil beholde den leiligheten hun har. dette kaller dem alvororlig omsorgssvikt. gutta bor fremdeles hjemme hos meg. vi anker

   Serentinia Laoria:
   Mener de virkelig at det er alvorlig omsorgssvikt Hilde?? Helt utrolig, de kanne ikke bruke slike begrunnelser. Nå håper jeg flere reagerer.

   Stig Eie:
   Hvordan skal vi reagere, tenne lys-gå i tog?? Våkn opp og la noen andre få prøve seg ved makta ved neste valg!

   Jarle Johansen:
   Vi kan jo kreve vår rett her på facebook.. det er vel defor AP og Høyre vil ha DLD inført så de kan følge med i hva vi mener og skriver .. og mener vi for mye så er jeg redd det ike blir lenge før de blokerer hele fjesboka så vi ikke kan bruke den til å ytre meninger og refse myndighetene for deres overgrep.

   Stig Eie:
   Trenger ikke DLD for å vite det, vi er garantert overvåket ...

   Rune L. Hansen:
   Vi må iallfall erkjenne hvor utrolig kriminelle og perverse de er og forholde oss derefter.

   Arild Holta:
   De har ingen klar definisjon på omsorgssvikt. Men har mange ulne definisjoner som går på alt fra angst til dårlig økonomi. Det siste er vist manglende farsrolle ... Så de kan stort sett plukke ut barn som det passer dem.

   Rune L. Hansen:
   Og både synliggjøre og fastholde hvem det er som gjør dette og slikt overfor oss og våre med-mennesker. Nemlig hva som egentlig skjer i Norge, enda skjult bak kulissene, propaganda, fangehold, knebling, til-intetgjørelser og falsk dokumentasjon.

   Rune L. Hansen:
   Og hva er omsorgssvikt for "barnevernet"? Absolutt hva som helst og hva enn de finner på og fantaserer eller lyger om. Og hva sier fy-nemnda, politiet, retten, departementene, politikerne, prestene, massemediaen, osv. til og om dette? Helt ok, gjør oss ingenting. Og hvorfor og hvordan er det blitt slik? Eller også: Hvem tror vel for alvor at det har blitt og er slik?

   Rune L. Hansen:
   Og det er hva de gjør, Arild.

   Rune L. Hansen:
   De plukker ut barn og foreldre efter fritt valg og kaster de derefter i søpla og kloakken, mens de hån-flirer og hoverer.

   Rune L. Hansen:
   Og skriver absolutt hva som helst av løgn, sverting og trakassering mens de gjør det.

   Sølvi Birgit Hajem Svendsrud:
   mange statsansatte som er narsissistiske.

   Øyvind Bremnes:
   Egen advokat til barnet sperres med henvisning til en høyesterettsdom i 1998 - Bvl§6.3, jfr.§4.24- at retten til advokat kun gjelder barn med adferdsproblemer som har fyllt 15 år, og som skjønner hva saken dreier seg om. BarneHAGEloven §22 henviser til barneVERNloven §4.24 i relasjon til barna i BARNEHAGE. Til det vil jeg si at jeg i løpet av 23 år tilknyttet barnehage, fortsatt har tilgode å møte et barn med adferdsproblemer&juskunnskaper-som i tillegg har fyllt 15 år ...
   Barnekonvensjonen(ratifisert okt.03), sier at alle barn uansett alder skal regnes som part i saker som vedrører dem.

   Rune L. Hansen:
   De manipulerer med absolutt alt på de uhyrligste groteske vis for sin kriminelle hensikt.

   Joan Myhre Helt:
   enig marius. Det er det som må til men de fleste advokater VIL ikke prosedere på EMK fordi de blir upopulære eller fordi de ikke kan EMK. Jeg har vært borte i ganske så mange advokater og de lukker øynene når du nevner EMK og tingrettsdommere bare ler, men men jeg gir meg ikke og tar alt til Strassbourg. Ut på barikadene folkens PLEASE ........ Vi har en generasjon som kommer etter oss og de fortjener et demokratisk NORGE!!!!!!! Ikke slik det er nå at hvem som helst taper saker mot myndighetene, bortsett fra de som er myndighetene selv!!!

   Trond Ruud:
   Hvilken type rettsinstans, ankeinstans tenker du på? Et av de største problemene for alle i en tvistesak med det offentlige, er jo at det offentlige faktisk bruker dine egne skattepenger til å føre sak mot deg, mens du selv må bruke beskattede midler til å fremme din egen sak. Dette gjør selvfølgelig staten allmektig og individet fullstendig rettsløst til og med i en faktisk rettsstat.

   Trond Ruud:
   Kan løsningen være at i enhver sak mellom stat og individ, må staten bære saksomkostningene? Eller vil det bare få juristene til å gå berserk på statskassens bekostning?

   Joan Myhre:
   Det har du helt rett i, men blir du tatt opp i Strassbourg så dekker staten saken din!!! Morsomt. Så hvorfor ikke staten Norge bare retter seg etter EMK og får advokater i dette fantastiske demokratiske landet(hahahahah) til å prosedere som om Norges lover var lik EMK så hadde de spart utlegget til Strassbourg og de omkostninger det måtte medføre. Selvom du skulle tape i Strassbourg hvilket er 25 % sjanse for skjer (slik statistikken er akkurat nå) Staten Norge taper nemlig 75% av sakene sine i Strassbourg. Så få inn saken og du får dekket alt selvom du ikke vinner frem. Verdt å prøve og som Marius sier det må bli til en endring.

   Øyvind Bremnes:
   ‎"Et Norge i krig" var navnet på Christoffer Schou sitt radioprogram - det ble brått tatt av lufta ... Når man har å gjøre med norske offentlige myndigheter så er vanlig paranoia å regne for å være utilgivelig sløv. Man må ØYEBLIKKELIG gå til motangrep i samme øyeblikk det dukker opp tegn på interesse fra maktapparatet.

   Joan Myhre:
   Ja Øyvind det er HELT SYKT hvordan media holder på og vi må få til noe enten det er en menneskerettsavis eller en menneskerettskanal or what ever.

   Trond Ruud:
   Den norske stat er et underlig, allmektig udyr, som blir umulig å diskutere i en edruelig debatt om rettssystemet. Jeg tror de to må holdes adskilt for å kunne diskutere på prinsipiell basis.

   Joan Myhre:
   Har en ide, hva med å stå uten for tinghuset og informere folk om deres rettigheter, evt uten for forliksrådet. De fleste folk får ikke opplyst om sine rettigheter hos 95 % av advokater i dette landet.

   Joan Myhre:
   Jeg bruker gjerne dager, uker, måneder, år på det hvis vi er en gruppe som kan gå sammen og koordinere dette.

   Øyvind Bremnes:
   EMD overser ikke saker der temaet er at en stat offisielt DRITER i deres dommer ...

   Trond Ruud:
   Jeg vet ikke hva som finnes av slike grupper, men behovet for det er åpenbart, skrikende tilstede. Kanskje tiden er moden for å opprette en sivilrettslig forening til beskyttelse av enkeltmennesket overfor offentlig msktovergrep?

   Joan Myhre:
   jeg er ikke i tvil trond

   Trond Ruud:
   Ikke jeg heller, men det trenges noen juridiske bjellekuer til å få det på rett spor, tror jeg.

   Joan Myhre:
   Ja og dem er det ikke mange av her inne på facebook, jo det er nok mange men ingen som vil tilkjennegi at det ønsker et mer demokratisk Norge og at Norges lover svarer overens med EMK

   Liv Marit Bakke:
   Fælt å si det, men jeg håper virkelig jeg taper FY-nemnda, så jeg får anket videre til første rettsinstans, Tingretten, så jeg får en gyldig dom.

   Rune L. Hansen:
   Det er norsk politisk bevisst og villet kriminalitet, av verste uhyrligste slag, i en landsdekkende overflod av kriminell galskap til langt i det perverse og fullstendig groteske. Det er en uhyrlighet av en massakre. Det er mange som både direkte og indirekte tjener penger og karriære på galskapen. Og mange må stilles til ansvar for de groteske ugjerninger, i henhold til norske Straffeloven og internasjonal lov og rett.
   Hånd i haske med denne kriminaliteten går også andre og sideløpende former for uhyre grov kriminalitet i regi av de samme mennesker, styrt og manipulert gjennom nøkkel-posisjoner i den offentlige forvaltningen. Gjennom NAV, departementene, rettsvesenet, påtalemyndigheten, politiet, helsetilsyn, kontroll-instanser, etc.
   I en enorm heksegryte av terror, trakassering, tortur, undertrykkelse, diskriminering, utplyndring, falsk dokumentasjon, fangehold, knebling, justismord og til-intetgjørelser.
   Politisk bevisst og villet kriminalitet, av verste uhyrligste slag, i en landsdekkende overflod av kriminell galskap til langt i det perverse og fullstendig groteske. En uhyrlighet av en massakre.
   Dette er det saklige faktum.

   
---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, lørdag 12. mars 2011, Vinberget:

   I underkant av null grader Celsius og grålig sky-drev fra sør-vest klokken 06.30. Klokken 12 nokså jevnt overskyet og enda nokså jevnt sne-lag i landskapet, dust med sol og 4 pluss-grader. En blanding av sne og hagl som i dag tidlig nærsagt klistret eller klenget seg fast til bakken og klokken 13.25 hagler det igjen her ute. Sneen nesten helt borte og 1 pluss-grad klokken 18 og 1 minus-grad klokken 20 og frem mot midnatt.
   Torvmyrt-fruktene
(Gaultheria mucronata) her ute miserable og ubrukelige denne utrolige vinteren.
---

   12.03. 2011, Rune L. Hansen:

   Angående nødvendigheten
av opprettelse av en norsk Sannhets- og Forsonings-kommisjon, med mere

   Jeg snakket i går gjennom telefon med en psykolog som i mange år har arbeidet tett og nært som sakkyndig i forhold til det offentlige såkalte barnevernet. Efter at jeg straks forutgående ble kontaktet skriftlig med ønske om kommunikasjon. Jeg får stadig på sett og vis lignende henvendelser. Fra mennesker som arbeider i eller nær det offentlige såkalte barnevernet og som i den forbindelse har problemer med sin samvittighet og forskjellig.

   Det er tydelig flere slags problemer i så måte. Her skal jeg nevne de viktigste:

   A: -- De blir truet, straffet, forfulgt og ødelagt hvis de ønsker åpenhet eller å fortelle om den kriminelle virksomheten.
   B: -- De har problemer med å erkjenne hele sin skyld, det vil si i forhold til Straffeloven og Menneskerettsloven. Fordi de syns noe som avviker fra lov og rett og syns dette de syns heller skal være lov og rett - og handler og oppfører seg derefter overfor andre mennesker, som om det hva de syns i steden er lov og rett.
   C: -- De mangler et trygt og solid forum som portal for et rettersted i full offentlighet med basis i rettferdighet og forutsigbarhet for sin egen trygghet og fremtid. Og hvor det de har å avsløre bidrar til å få stoppet den kriminelle virksomheten og til å gi ofrene reell gjenopprettelse og erstatning.
   D: -- De har handlet forurettende fordi deres overordnede eller oppdragsgivere har instruert, forlangt eller forventet dette. De vil derfor vite samt kunne forutse i hvilken grad dette forhold kan redusere, formilde eller fjerne deres straffe- og erstatnings-ansvar.
   --

   Forutsetningen og kravet for å kunne løse disse og relaterte problemer i og for Norge har jeg gjort gjeldende overfor våre norske myndigheter, blandt annet og særlig i min 
politi-anmeldelse datert 07.02. 2011 ( ekstern ), hvor blandt annet og særlig følgende krav og forutsetninger i 6 punkter fremgår:

   1.  Kidnapping, fangehold og knebling av barn opphører. Barna og deres begge foreldre fristilles, i og for likeverd. Ingen skal mere kunne tjene penger eller urett på kidnapping, fangehold og knebling av barn eller adskillelse av barn og foreldre. Iøvrig gjenopprettelse og erstatning og hva dette innebærer.
   2.  Full nedleggelse og full granskning av den offentlige barneverntjenesten og fylkesnemndene. Begge disse sin virksomhet og praksis er ulovlig.
   3.  En effektiv lav-terskel Justismord-kommisjon opprettes. Det er så veldig mange sivil- og strafferettslige justismord i Norge, at det snarest bør etableres en uavhengig, lav-terskel justismord-kommisjon. Denne må være så effektiv at de som utsettes for justismord, har et reelt sted å henvende seg. I dag er det ofte umulig å reparere et justismord.
   4.  En norsk Menneskerettsdomstol opprettes. Åpen, lav-terskel, uavhengig og upartisk, likestilt med Høyesterett, som er forpliktet til å prosessere alle saker forelagt.
   5.  En norsk Sannhets- og Forsonings-kommisjon opprettes.
Åpen, lav-terskel, uavhengig og upartisk, som og er forpliktet til å prosessere alle saker forelagt.
   6.  Økonomisk rettferdighet for enhver i henhold til loven.

   
---
---
   Rune L. Hansen, 12.03. 2011:
   Hvem kan vel tenke seg et samfunn hvor barna blir hentet av staten?
---
---
   Liv Marit Bakke, 12.03. 2011:
   På høy tid å stappe i dem samme medisin som vi har måttet tåle.
   Så får vi se om dem overlever. Gjør di det får vi ta ny runde for å se om heksa flyter.
---
---
   Arild Holta, 12.03. 2011:
   I Sovjet drepte man de intellektuelle. I Norge utrydder skolen intellektuelle.
---
---
   Rigmor Fossdal, 11.03. 2011:
   ‎"A tyranny based on deception and maintained by terror
must inevitably perish from the poison it generates within itself."
   ~ Albert Einstein ~

   ("Et tyranni basert på bedrageri og opprettholdt av terror
må uunngåelig omkomme fra giften det frembringer innenfra seg selv.")

---
---
   Marie Eikeland, 10.03. 2011:
   B.vernet kjører flatt over barn og voksne, bare de får sin ufortjente lønning gir de en god fan. De burde blitt fengslet for alle menneskeliv de ødelegger. Hvilke mennesker er det som jobber i det som blir kaldt b.vernet????? De må komme fra en annen planet .... for vern av barn er det ivertfall noe de ikke gjør, tvert motsatt. Men nå vil det om ikke så alt for lenge til komme mye frem som vil få enhver til å miste haka i gulvet .... sier ikke mer om det men det skal bli en NYTELSE å få de sparket den ene og den andre som sitter på disse maktposisjonene de har ..... tikk takk, tikk takk måtte dagene fly ..................
---
---
   Roar Moe, 11.03. 2011:
   Georg Apenes, tidligere direktør i Personverntilsynet, hadde nylig en kronikk i Aftenposten om at det ikke er staten som skal overvåke alle folk, men folk som skal overvåke staten.
---
---

   Rune Fardal, 10.03. 2011:

   HER KOMMER EN ARTIKKEL OM HVOR ALVORLIGE KONSEKVENSER STRÅMANNSARGUMENTASJON FÅR. Her avsløres advokat Trine B. Rysst i Bergen og hennes usanne stråmannsargumenter i en rekke rettssaker med de tragiske konsekvenser de får for barn!
   http://www.sakkyndig.com/psykologi/artikler/stramanneks.pdf
    www.sakkyndig.com


*
   Per Kristian Mathisen:
   Takk, Rune for ny vinkling og dypere og mer konkret forståelse av min egen sak etter at du brakte og redegjorde for Stråmanns-argumentasjon. Din redegjørelse for Trine Birgit Rysst oppførsel har klare paralleller til advokatene Lene Høivang, Sandefjord og Alice Jervell, Arendal sin oppførsel. Min ex-kone har tydelig visst til hvem hun skulle henvende seg. Dette er barnets og min tragedie.

   Marius Reikerås:
   Veldig bra, Rune at du offfentlig går ut med navn.

   Berit Mikalsen:
   UTHENGING KONTRA INFORMASJON ADVARSEL!!
   http://www.facebook.com/Berit.Mikalsen.Livingstone/posts/156497384408439

   Berit Mikalsen:
   Her er en link som tar opp temaet om dette, fint om dere føyer til noe... ))

   Rune Fardal:
   Dette er ikke å henge ut noen som helst, dette er å advare andre mot denne typen lovbrudd som denne advokat bedriver! Husk denne:
   http://www.personvernnemnda.no/vedtak/2005_3.htm
   og denne
   http://www.personvernnemnda.no/vedtak/2007_5.htm
   som jeg tidligere har fått avklart! Det er ytringsfrihet og det er ikke sjikane og beskruve dokumenterte lovbrudd som det advokaten her driver med!

   Irene Hov:
   Personvernloven §7 sier at dersom opplysninger om personer offentliggjøres i den hensikt å skape opinionsfremmende tiltak, er det tillat. Informasjonen skal være saklig. Denne paragrafen var opprinnelig ment for journalister, men ble endret for en tid tilbake å gjelde for alle fordi det ikke skulle begrenses til en yrkersgruppe å ytre samfunnskritikk. Legges det ut saklig informasjon på blogger og sosiale medier går det under denne paragrafen.

   May Brith Harestad:
   Hollos Delt

   Per Kristian Mathisen:
   Det er rimelig å anta at stråmanns-argumentasjon også kan gi god uttelling ved fremsetting av urettmessige krav om voldsoffer-erstatning. Ofte må angivelige voldsutøvere bevise sin uskyld over for troverdige "voldsofre". Det er lett å falle for stråmanns-argumentasjonen.

   Kai Rudi Schantz:
   Det du beskriver Rune kommer da også så klart frem om man bare bruker litt hode og trekker noen logiske sluttninger ut fra gitte fakta. Samt å se umuligheten i hva hevdet av motpart opp mot de samme fakta. Jeg trodde lenge at en rettsbehandling ville ha fokus på sakens fakta og logisk prøve påstander ut fra dette .. slik vil man finne hva som er løgn og uriktige påstander. Man har alle rett på egen mening, men ikke egne fakta. Hva som gjør at dommere velger å se vekk fra fakta men heler forholde seg til synsing fra sakkyndige og påstander fra rettsaktører enn hva sakens fakta og faktiske historiske handlinger som gjort og ikke. DET BLIR OG VILL ALLTID BLI URETT OG FALSKHET SOM RESULTAT OM RETTEN IKKE SØKER ENGANG DET FAKTISKE GRUNNLAG FOR EN SAK. DETTE ER SVÆRT SYNLIG I BARNEVERN OG BARNEFORDELINGSAKER AT DETTE BLIR SYNDET MOT. DET PASSER NOK FINT FOR DOMMERRE AT SLIKE SAKER ER UNNTATT OFFENTLIGHETEN.

   Kai Rudi Schantz:
   MEN HVA FAEN TENKER DE MED .. ?? ER DET DISSE ENESTE SAKENE RETTEN KAN LEKE FRITT MED OG DERFOR? DET VILLE DA VÆRT BEDRE OM DETTE BLE SYNDET MOT I FORVALTNING AV DØDE VERDIER .. SELV MILLION VERDIER I EIENDOM OG KAPITAL BLE OFFER FOR RETTSLIG URETT OG SKJØDESLØSHET SÅ ER DETTE Å FORETREKKE FREMFOR URETT NÅR RETTEN SKAL FORVALTE LIV .. BARNELIV!!

   Rune Fardal:
   Vel, de som tror at slike opplysninger skulle forbli i taushet har møtt feil mann. Nå har jeg systematisert og analysert mer enn 3000 sider .... there wil be more!

   May Brith Harestad Hollos:
   Du skulle ha hatt Medalje for Tapperhet ....

   Vidar Watvedt:
   Sånn generelt Rune, i alt arbeidet du gjør, all kunnskap og innsikt du gir og formidler og har gjort gjennom flere år ... Tusen tusen takk .. !! Tenker det samme om deg og Marius R. og mange mange fler "ildsjeler". Dere arbeider helsefremmende og forebyggende, nå og på lengre sikt, mer enn de fleste aner og skjønner slik jeg ser det!! :)

   Rune Fardal:
   Kunsten er å komme over sorgen av å se sitt barn ødelagt av den andre syke forelder og deretter kanalisere energien inn i noe meningsfullt, som f.eks. å avsløre kvakksalverne i barnesystemet! De har levd alt for lenge i sin beskyttende taushetsverden der de kan ødelegg barn i fred og ro.

   Berit Mikalsen:
   Delt igjen .... Denne gang med sitatet ....

   Rune Fardal:
   Vel, de som tror at slike opplysninger skulle forbli i taushet har møtt feil mann. Nå har jeg systematisert og analysert mer enn 3000 sider .... there wil be more!

   Anders Kleppe:
   Førstehåndskunnskap: En meget farlig advokat, også for kvinner ...

   Liv Marit Bakke:
   Rune Fardal Kunsten er å komme over sorgen av å se sitt barn ødelagt av den andre syke forelder og deretter kanalisere energien inn i noe meningsfullt, som f.eks. å avsløre kvakksalverne i barnesystemet! De har levd alt for lenge i sin beskyttende taushetsverden der de kan ødelegg barn i fred og ro.
   Eller sorgen av å se sitt barn ødelagt av et sykt barnevern og et sykt rettsystem. Så jeg takker for disse ordene som bekrefter at jeg er på rett vei.  Kanaliserer energien inn i noe mer meningsfullt som å få lagt ned hele barnefjerningssystemet, ER. De har levd alt for lenge i sin beskyttende taushetsverden der de kan ødelegg barn i fred og ro.

   
---
---

   Nätverk Omhändertagna Barn, 06.03. 2011:

   – Sätt fotboja på unga kriminella
   http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8668626.ab
    www.aftonbladet.se

   Justitieministern vill ge unga chans att delta i utbildning..

*
   Annina Karlsson:
   Borde finnas positiv utbildning som for barn att piggna till.

   Sari Karlsson:
   Natalie, mina barn var ett tag på barnhemmet oasen. Ett år faktiskt. Jag har alltid varit noga med vad de spelat och så och där frågade jag om de hade koll på vad barnen spelade. Det sa de att de hade. Alla spel var kollade och godkända av dem. Men döm om min förvåning när jag ändå upptäcker att det spel de spelar går ut på att en stor teknad gorilla springer omkring på en lekplats och slår ihjäl barnen i sandlådan och på gungställningarna så blodet sprutar ... Lätt att ha koll som förälder då, eller hur?

   Marie Ringdahl:
   håller med sari det vi inte godkänner gör soc eller hemmen.

   Annina Karlsson:
   Fy so hemskt vad i hela varlden stoppar de för spel om so sjuka spel är tillotna??

   Annina Karlsson:
   Det är just sonthär som gör en förtvivlad.

   Sari Karlsson:
   Det finns inga övermänniskor. de som jobbar på HVB-hem, familjehemmen, socialsekreterare ... alla är de bara människor med en människas fel och brister. Det sjuka är att samhället har gett dem för stort förtroende och upphöjt dem och deras vetande till en nivå de inte hanterar och detta i sin tur ger dessa människor många gånger en tro på sig själva som något de inte är. Skrämmande, för de börjar snabbt tro att de vet allt och kan allt och ser sen ner på oss andra. Och många gånger är det så att vi vet bättre eller känner oss själva och våra barn bättre än de någonsin kommer i närheten av att göra.

   Annina Karlsson:
   Ha ha ha ja du Sari!!

   Sari Karlsson:
   Det är sant, jag märker av det så direkt redan nu fast jag just påbörjat min utbildning till socionom. För ett halvår sedan var det ingen på soc som brydde sig om att ens försöka lyssna på vad jag sa om mina barn. Nu är de helt plötsligt så lyhörda och samarbetsintresserade och säger att jag talar annorlunda nu. det gör jag inte men jag märker ju att deras attityd till mig är helt förändrad plötsligt. jag blir ju rädd när jag ser hur väl tydligt det är att status och pengar är det man ser, inte människan. Socialtjänsten kan ju inte vänta sig att alla deras brukare först ska gå socionomutbildning för att de ska fatta att de måste bemöta dem som människor. jag vet inte ens om jag vill bli socionom när jag så klart ser vad det är som händer. Riskerar jag också att förvandlas till ett kräk? Till en översittare som bara jagar prestige bland likasinnade? Brrrrr.... Hu vilken skrämmande tanke. jag ber GUD, var med mig så jag inte snubblar på den här vägen och trillar in i det facket.

   Annina Karlsson:
   Vad duktig du är som orkar med !! Beundransvärt Sari

   Sari Karlsson:
   jag orkar inte med. Men när inget annat fungerar och barnen är borta kan jag ju lika gärna använda det IQ jag har till att skaffa mig samma utbildning som de och de kunskaper som lett dem till den position de har idag. tydligen är det lättare att hävda sig om man kan samma ordbajseri som de. jag har en tro att luta mig mot, annars hade jag nog gått under för länge sedan. men tro mig, det är som att slåss mot väderkvarnar ändå och man måste ju sova ibland. dagarna vill inte räcka till och böckerna bara sväller medan man läser. Kunskap ska tryckas in bakom pannbenet i expressfart och komprimeras för att sen kunna plockas fram i rätt ögonblick och stämma. Omöjligt att en ung människa kan få med sig allt på rätt sätt, som aldrig haft någon erfarenhet av det tidigare. och sen sitter de där och har en profession de inte kan stava till knappast. jag som ändå sett systemets rätta ansikte från marknivå klarar ju inte det. jag får omvärdera mig var dag och försöka hårdare hela tiden. Orden bara dansar i huvudet. Och sociallagarna går att tolka på lika många sätt som fan läser bibeln. men jag hoppas ändå att denna kull och jag ska kunna göra skillnad i något, för någon ... systemet måste ändras.

   
---
---

   Marie Ringdahl, ca. 07.03. 2011:

   Advokatsamfundet - Rättssäkerheten och insynen i LVU-vården är bedrövlig
   http://www.advokatsamfundet.se/templates/CommonPage_Advokaten.aspx?id=10844
    www.advokatsamfundet.se

   Att omhänderta barn är det största ingrepp en stat kan göra i en familj och detta måste därför omgärdas av en rigorös rättssäkerhet, speciellt som barn är det mest effektiva en stat kan använda sig av för att tysta obekväma och kritiska medborgare...

*
   Annina Karlsson:
   Har bara träffat knäckta personer fron denna typen av vordmissbruk. De har alla berättat hur kränkta de blev systematiskt av personal och social.

   Sari Karlsson:
   Jag tror att både rättsväsendet och advokater är helt medvetna om detta men skiter i det för saken har en gång för alla glidit dem ur händerna då de släppt efter och gett socialtjänsten alldeles för stor makt. Makt som i allt för stor utsträckning missbrukas för att klappa sig själva på huvudet och berömma sig för att man gör ett jobb. Att det jobbet sen består i att låta sina egna fantasier få skena och förutfattade meningar fullbordar en barnslig dröm om att rädda de utsatta som ju är utsatta många gånger först när soc börjar agera.

   Ewa Samuelsson:
   om dom ens börjar agera

   Annina Karlsson:
   En kille som grät tvingades hem och en tjejj som familjen inte klara och ha hemma mer struntar socialen i. Hon for leva hos kompisar. Underligt system.

   
---
---
   Rune L. Hansen, 12.03. 2011:
   De stjal barna mine og alt de fikk med seg. Samtidig sa de jeg var en idiot. Jeg politi-anmeldte for at de sa jeg var en idiot, for det har de rett i, jeg er en idiot. Jeg tror det var flere som hørte at de sa det. En advokat sa jeg heller må politi-anmelde de for brudd på taushetsplikten. Hva har vel andre med at jeg er idiot å gjøre! De må heller respektere personvernet!
---
---
   Rune L. Hansen, 12.03. 2011:
   Du lurer ikke meg, sa dommeren, - for deg er dine barn småtroll og verdiløse gjenstander. Derfor dømmer jeg deg til samvær med dine barn 4 timer 6 ganger i året. Hva sier du til det? Pappaen kikket bedende på dommeren og sa: Jeg vil ha mere! Dommeren sa: Er du ikke fornøyd nu så får du et bilde av barna heller! Eventuelt et foto i postkassen når de fyller 18 år. Forresten, kan du vente i 18 år så sier vi heller 100 år med det samme. Retten har dømt.
---
---
   Rune L. Hansen, 12.03. 2011:
   Diskriminering er urett, ulovlig og straffbart. Ingen skal diskrimineres for sitt kjønn, sin alder, sin sykdom, sin diagnose, sin moralske, religiøse og filosofiske overbevisning, etc. Diskriminering er en slags forurettelse, trakassering og vold.
   Diskriminering er det motsatte av likeverd, rettferdighet, lov og rett.
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, søndag 13. mars 2011, Vinberget:

   En cm sne igjen og 1 minus-grad Celsius her ute klokken 07. Hvitlig og grålig himmel og 4 pluss-grader og det meste av sneen borte fra landskapet klokken 12.30. Regn og 2 pluss-grader klokken 20 og med til 1 pluss-grad mot midnatt.
---
   Lar vi uvesentlighetene begrave vesentlighetene? Skal
uvesentlighetene begrave vesentlighetene?
---
   Et mord blir ikke noe mindre et mord om offeret drepes av trakassering eller tortur. Heller ikke hva enn mord-våpenet eller metoden er.
   Om mord-våpenet er unnlatelse, en underskrift, en kniv eller gift er det ikke mindre et mord av den grunn. Det er ikke type eller antall mord-våpen eller mordere som er det avgjørende.
   Hvor utspekulerte, falske eller unnlatende morderene enn er så er det likevel et mord.
---
   At kriminelle bagatelliserer, forsvarer, forkler eller på forskjellige vis skjuler sine ugjerninger er ikke noe nytt.
---
---
   Rune L. Hansen, 13.03. 2011:
   Den voksen her til lands som ikke har fått med seg nødvendigheten av at det såkalte barnevernet straks fullstendig nedlegges og granskes har minst et alvorlig problem. Noe helt annet er behovet for og nødvendigheten av et ekte familie- og barnevern, hvilket vi uansett ikke kan få før det førstnevnte har skjedd.
---
---
   Rune L. Hansen, 13.03. 2011:
   Det er da ikke bare Grunnloven de bryter fullstendig med, men også Straffeloven og Menneskerettsloven. Det vil si alle våre over-ordnede lover. Og alle de under-ordnede manipulerer de med i villeste kriminell galskap.
---
---

   Arild Holta, 12.03. 2011:

   Laget en litt provesorisk brosjyre rettet mot innvandrere for noen år siden:
   http://spre.r-b-v.net/brosjyre.pdf
   Det språklige- og litt til i den skulle jeg rettet litt opp ... Men den kan sikkert brukes.

*
   Kjell Erik Midtgård:
   konstruktiv broskyre Arild. Jeg trekkerjust nu kommune for retten for brudd på menneskerettighetene, barns rettigheter. Kommunen fikk just rettens avslag på begjæring utsettelse hovedforhandling med begrunnelse i menneskerettighetsloven. Har hatt dem igjennom tingretten, anken jeg skrev til lagmannsretten satt som ei kule. Er en ordfører og rådmann med assistent som har fått ødelagt helgen sin nå. Hekter også kommunens advokat for å ha oppfordret til ulovlig adferd / villedet kommunens ansatte. Bruker digitale bevis / opptak av overgrepene begått. Men et viktig tips du, kommuneadvokaten forsøker gjennomgående drible med noen laverestående lovparagrafer. Trixet er å gå på Lex Superior og holde seg der. Videre på veiledningene til BV arbeid / arbeid med barn, utgitt av dept, med begrunnelse i tidsaktuell lovtolkning.-I motsetning til klassisk å gå på lovens formål ut i fra ot proppen etc.

   Anne Gundersen:
   Nu har jeg spredt, smider du denne op på rvb ? De afventer
   http://www.facebook.com/notes/rigmor-fossdal/en-mamma-og-hennes-barns-historie-barnevernmonsteret/10150119285222141 obduktionen..

   Dung Svalland:
   ‎"Annen adferd
– Politisk ukorrekte åndelige
eller religiøse arrangement.
– Ledende og sterke menn,
eller kvinner som liker å
... tilpasse seg menn.
– Å velge et enkelt liv. (Eks
uten TV, data, lite penger,
gammelt hus, smågårder
   FOR hjemmeskole /
MOT barnehage, SFO"
   Alt det passer oss godt. Arild Holta er veldig flink

   Anne Gundersen:
   Tilføj mot sund mad så er den hjemme.

   Arild Holta:
   Kjell Erik Midtgård. Ja, det er nok smart å satse på det overordnede. Det underordnede er et villniss.

   Arild Holta:
   AG. Jeg får ikke tid til å sette meg inn i den saken. Forumet er skadet. Driver å fikser.

   Anne Gundersen:
   Ok..- jeg legger den ut til søkemaskinene flere steder..-
   Kort : 1999: Min familie var i en spesiell sittuasjon, far (ektemann) var døende, jeg og babyen vår var syke. Politi og barnevernet kom bare rett inn helt uten forvarsel. Håndjern på føttene mine og armene mine. Og der var ro i heimen .4 av mine barn ble hentet 2 og 2 etter min manns død. Minstebarnet- baby-- ble tvangsadoptert. Vi fant sønn,19, død 31.jan. 2011. På gaten. Avventer obduktion.

   Turid Holta:
   Grusomt!

   Anne Gundersen:
   Ja Turid, derfor skal den ut.

   Irene Eveline Eskedal:
   Men kjære deg, Anne ! Så fryktelig :'(

   Anne Gundersen:
   Ikke mig Irene, heldigvis, linket, jeg håber du spreder det :o)

   Roger Solberg:
   Anne Gundersen: KONDOLERER Min dypeste medføelse.

   Anne Gundersen:
   Roger og Irene, ikke mig heldigvis, jeg summerer op denne helt 
   http://www.facebook.com/notes/rigmor-fossdal/en-mamma-og-hennes-barns-historie-barnevernmonsteret/10150119285222141 "nye" groteske sag. Vær vennlig at læse, blive forargede og spred den.

   Roger Solberg:
   AG prøvde men innholdet på siden kan ikke vises er for gammelt eller jeg har ikke tilgang? Finns den ett annet sted?

   Anne Gundersen:
   http://www.facebook.com/notes/til-st%C3%B8tte-for-barnevernsofrene/en-mamma-og-hennes-barns-historie-barnevernmonsteret/197450096942488
   Jeg har med tiladelse kopieret den tragiske historie her.

   
---
---

   Liv Marit Bakke, 13.03. 2011, via Rigmor Fossdal:

   Det sies at barnevernet vegrer seg mot å hente barn og vil unngå konflikt. Nei, barnevernet er meget glad i å hente barn. Deres ideologi har oppflasket dem til å tro at de er martyrer som hjelper barn vekk fra skadelige foreldre, barn som står i kø og venter på hjelp. (Der står stadig å lese oversikter over hvor mange barn som ”venter på hjelp” fra barnevernet, særlig hver gang barnevernet propaganderer for å få mere
   2 av 3 barn tas ut av sitt hjem uten at de selv eller foreldrene
   http://www.rettsnorge.no/artikler/290302_Barnevern.htm
    www.rettsnorge.no

   I oktober/november 2001 brakte norsk TV2 flere video-opptak som viste hvordan barn som ikke ville vekk fra sitt bosted, ble hentet av politi og barnevern, og aviser brakte påfølgende artikler og innlegg.

*
   IshMi Bohn:
   ‎44000 nå under vedtak .... Det er 1% av Norges befolkning!!!

   Thomas Andersen:
   Deler

   Liv Marit Bakke:
   Å det var i 2001 IshMi. Nå, 10 år etter er det mye værre. Dvs mange fler.

   Anne Gundersen:
   Og et nyt slør fjernes fra folks øjne..- galskaben afsløres :o)

   Annina Karlsson:
   De klagar po överbelsatning och underbemanning.

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 13.03. 2011, via Svein Sørli:

   Kjempebra info, gamle ulvevenn
   Barnevernet | Fra Sovjet-Staten Norge
   http://nyhorisont.no/blogg/?cat=93
    nyhorisont.no

   Barnevernet i Norge er uten kontroll. Barnevernet fungerer nå mer som en statsinstitusjon som stokker om på norske barn. Barn blir flyttet fra familier med..

*
   Thomas Andersen:
   Deler

   Thomas Andersen:
   Hvem har ansvaret?

   Torgeir Bjelland:
   Du gjør en kjempejobb, May-Harriet. Sovjet-lignelsen er tatt veldig på kornet :)

   Thomas Andersen:
   Forklare nermere Torgeir?

   Thomas Andersen:
   May-Harriet, hva skjer?

   May- Harriet Seppola:
   TORGEIR, DET ER DET SAMME SYSTEM SOM BLIR BRUKT HER , det er tydelig nazistiske metoder som blir brukt på den måten de splitter opp familier på , Grunnloven blir konsekvent satt til side for dette politiske instrumentet til den marxist- kommunistiske satsstyrelsen.
   Dette er ett ledd i planen for hvordan eliten skal samle verdens nasjoner og enkeltmennesker under deres lederskap.
   "Les mer":  http://norgespartiet.no/component/content/article/196.html

   Turid Holta:
   Bra arbeid mai-Harriet

   Rune L. Hansen:
   Det er da ikke bare Grunnloven de bryter fullstendig med, men også Straffeloven og Menneskerettsloven. Det vil si alle våre over-ordnede lover. Og alle de under-ordnede manipulerer de med i villeste kriminell galskap.

   Thomas Andersen:
   http://www.facebook.com/?ref=home#!/permalink.php?story_fbid=208081972542154&id=100002136167763

   
---
---

   Marius Reikerås, 13.03. 2011, via Rune Fardal:

   JEg sier som Rune Fardal: "Kan offentlige ansatte ødelegge en persons liv, så kan folk avsløre den offentlige ansattes grove feilvurderinger! Name and shame!" Nå må vi sluttte å akseptere at offentlige maktpersoner ødelegger andre uten at det får konsekvenser. På tide å våkne!!
   Stemplet som morder
   http://www.aftenposten.no/nyheter/article4058885.ece
    www.aftenposten.no

   Polititabber, justismord og uberettiget fengsling førte til at 428 personer fikk 30 millioner i erstatning i 2010 – en dobling på ett år. Men de fleste må nøye seg med småpenger.

*
   Johan Freudendal:
   Myndighederne skal beskytte befolkningen, men hvem beskytter befolkningen imod myndighederne ?
   ;o)

   Gms Shmatio:
   trynefaktor er nok til å bli dømt i Norge, det har jeg selv opplevd.
   *J U S T I S M O R D - A S*

   Birgitte Mor:
   Vet nesten ikke hva som er verst . Enkeltmenneske som har gjort grove tabber eller øvrige individer som dekker over tabbene. Tror jeg går for det siste

   Evy Gjeverth:
   Sannheten består ... løgnen forgår. Få alt frem i lyset og hjelp menneskeheten. Det er vår viktigste oppgave.

   Roy Ove Svarstad:
   Litt om justismord http://familiestiftelsen.no/taxonomy/term/2428

   Solfrid Brox Røst:
   Takk til alle varslere!!!

   Roy Ove Svarstad:
   Litt om erstating http://familiestiftelsen.no/taxonomy/term/1166

   Kristin Brataas:
   Ja, politiet og resten av maktpakket ødelgger personers liv for å dekke over sin egen skinnhellige ræv.
   Det er kameraderi på tvers av etatene - langt inn i departementene.
   Dere vet godt hvem det er som sitter på topp i regjeringen og råder over alt dette ?? Right ??
   Er ikke vanskelig å se hvor harene hopper derfra.

   Svein Henning Sørlie:
   det kan eg skrive under på

   Ragnar Zaal:
   la oss etablere uttrykket for alle vi navngir slik .. " name & shame " ! tilslutt holder det med navnet og innledning.

   Ørjan Hesjedal:
   Jeg sendte brev til justisdepartementet og ba om at de måtte se på erstatningssummen Karlsen fikk. Svaret de kom med var bare svada der de sa at de ikke kunne gjøre noe med dette.
   Blir så forbanna på slike hensynsløse, uempatiske mennesker som ikke bryr seg dugg om at de har et medansvar for å rette opp den urett andre statlige etater har begått, som har ødelagt et helt liv for et menneske. De skulle hatt i ræven med øks.

   Hans Johansen:
   Mange av de norske lovparagrafer er veldig fine og gir borgerne veldig gode rettigheter. Men dette hjelper så lite når de ikke følges i praksis. Lovgivningen er mer en markedsføring av hvor demokratisk Norge er, men i praksis så er jo trakassering og nedverdigende behandling hovedregelen. Man får som oftest ikke svar på henvendelser til offentlige myndigheter. Og får en svar, så er dette brev i posten med ikke-svar og opplysninger om at en ikke vil få mer svar. Slik er det også i departementene. Hva skal en med lover som ikke gjelder og i hovedsak kun er markedsføring????

   Torhild Hamre:
   Vi aksepterer for mye her i landet ...... lytt til hva franskmennene sier om oss...: "nordmenn må være verdens mest tålmodigste mennesker eller verdens dummeste " I Frankrike hadde slik behandling som foregår i forskjellige instanser aldri fått foregå, det hadde vært revolusjon!

   Torhild Hamre:
   Jeg oppfordrer folk til å stå opp!

   Marianne Kiil Øvrebotten:
   Det skulle vært større mulighet for vanlige folk til å kunne bruke advokat og få ting opp i retten når offentlige personer gjør overgrep mot folk, men dessverre så er det så dyrt at de fleste vegrer seg mot å i det hele tatt konsultere advokat selv for et enkelt spørsmål, de tar jo en timepris på 700,- kroner minimum. Ikke finnes det fri retts hjelp heller. Men mange som virkelig har begått lovbrudd og annet får dekket sine utgifter gjennom staten og de beste advokatene til å føre sin sak, som bl.a. Mulla Krekar osv.. Det føles ganske urimelig og urettferdig!

   Torhild Hamre:
   Det er helt riktig Marianne og mange vet at uansett hvor god sak man har er det alltid en risk å tape og da er spørsmålet ..... kan de leve med det etterpå? De fleste er redd for det også om de har mye å tape.

   Nina Kvamme:
   Vi kan gi opp selv det er det staten vil at vi skal gjøre... la oss reise oss og si hva vi mener ... er for at de som misbruker stillingen slik at et menneske må lide har bare godt av å få navnet utlevert ... kanskje det er på tide å hente frem gapestokken ...... hendene opp fra lommene og kjemp, jo flere jo bedre ....

   Torhild Hamre:
   jeg tror at skal man kjempe tydelig nok må det mere til en henda opp av lomma
   hva vil vi oppnå? sett felles mål! ta felles action !

   
---

   Birgitte Mor:
   Ja, offentlige tabber ender med at folk faktisk får ødelagt livene sine. Det skal man ikke godta

   Rune Fardal:
   Det finnes ikke noe "offentlig" det finnes baren individer som begår alvorlge feilvurderinger ...

   Birgitte Mor:
   Og andre individer som dekker over indvidet som tabbet seg ut. Den har jeg en god erfaring på dessverre.

   Marius Reikerås:
   Tingrettsdommerne Beate Blom og Vigdis Bygstad, politiadvokat Ole Bjørn Mevatne og statsadvokat Arild Oma, alle i Bergen, er maktpersoner som beviselig har utført justismord. På tide at vi nå offentligjør navnene til de som ødelegger andres liv.

   Rune Fardal:
   Geate Blom kan jeg skrive under på at er noe av den mest empatiløse og kyniske som finnes i den etaten! Her er et bilde:
   http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Her-er-dommerne-358990.html

   Birgitte Mor:
   Noen solstråle så hun ikke ut som , nei.

   Rune Fardal:
   Husker et tilfelle jeg observerte i tingretten for noen år siden .... En person besvimte utenfor hennes kontor. En rettsbetjent la personen i stabilt sideleie og la en barmse under dennes hode. Bamsen tilhørte Bloms datter. Mens alle var opptatt av å hjelpe kom det en kommentar fra Blom : Forsiktig med bamsen så det ikke kommer spytt på den. Jeg ble helt sjokket av hennes kalde kyniske adferd. Hun gjorde ingenting!

   Birgitte Mor:
   Det må være noe riv ruskende galt om man prioritere en bamse fremfor ett menneskeliv. Da er man rett og slett det jeg kaller å være en smule forskrudd

   Liv Marit Bakke:
   Tingrettsdommer Inge B. Tonholm er medskyldig i å stjele arven til mine barn samtidig som han dømte den ene av mine døtre til fortsatt fangenskap. Den andre søstern ble løslatt fordi jeg konfronterte ham med hans forskning på barn, som klart kom frem i hennes papirer.
   Sorenskriver Arnfinn Agnalt er også en sleip fisk som mener det er helt i orden at såkalt sak-kyndige herjer med foreldre og barn ved bruk av terrormetoder.
   http://www.domstol.no/DAtemplates/Article.aspx?id=19509&epslanguage=NO

   Birgitte Mor:
   Det blir ikke mye til rettsikkerhet når man har slike mennesker i systemet

   Per Kristian Mathisen:
   Men hvor stor er ikke andelen av slike mennesker i Systemet?
   En ting er våre rettigheter, men kanskje har vi for store forventninger til dette Systemet og til dem som utgjør Systemet?

   Birgitte Mor:
   En viss forventning synes jeg vi skal ha til det juridiske systemet, Og spesielt dette med å ikke bli offer for justismord.

   Øyvind Bremnes:
   April 1990 i Kabelvåg, Vågan kommune. En uskyldig krangel utvikler seg til knivstikking og skyting, aktørene er bevæpnet med kniv, 45kal. pistol, samt 9mm mp-5 maskinpistol. Resultat, en person skadet med kniv, to av pistolskudd - den ene livstruende, men overlever 4 kulehull. VG, Dagbladet, og NRK er kjapt på plass for å intervjue bl.a. Per Toften. Han er inspektør&konst. Politimester for LoVe, og jourhavende for kvelden. Han dekker over at en Politipatrulje har blitt beordret til å fortsette en viktig fartskontroll istedenfor å reagere på en situasjon der fulle folk løper rundt med automatvåpen ...
Jeg klarte noen dager senere å skaffe bevis på at Toften hadde løyet til riksmedia. Sørget deretter for å bli intervjuet, hvoretter jeg fikk inn et leserinnlegg som dokumenterte hans krumspring. Toften ble deretter fjernet fra stillingen og plassert på et bakgårdskontor i Bodø. Han har såvidt meg bekjent, ikke blitt forfremmet siden.
   MORALEN: hvis en 19-åring kan få sparket en Politimester, så kan nok en proff gjøre rent bord ...

   May Brith Harestad Hollos:
   Delt

   Per Kristian Mathisen:
   Gratulerer Øyvind - du lyktes med å få vedkommende fjernet.

   Rune L. Hansen:
   Og problemet er i Norge mildt sagt enormt meget større enn denne artikkelen sier noe som helst om.

   Annina Karlsson:
   Hadde jag fott välja so hadde jag dumpat alla pengar och hafft mina barn.

   Annina Karlsson:
   Jag dumpade allt jag hadde och flydde med ett av barnen hals over huvud. Jag vet inte om det var klokt eller ej men det var so skrämmande hela karusellen med hot om Ungdomsvordskola och min läskiga diagnos som sociala hadde beställt.

   
---
---

   Rune Fardal's Photos - Wall Photos, 13. 03. 2011:

   Photo 4 of 4   Back to Album · Rune's Photos ·
   http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150098241181150&set=a.474026186149.255590.716856149&comments
   Click on people's faces in the photo to tag them.  
   Med ti års mellomrom døde Siv Inger (16) og Ragnhild (15) mens de var under barnevernets omsorg. Ingen ble ansvarliggjort! De samme kunnskapsløse fortsetter behandle barn .....
   Add a description

*
   Eva Jutta Fobian Børgesen:
   ♥

   Rune Fardal:
   Det er så godt å vite at "Alle rutiner ble fulgt" ......

   Eva Jutta Fobian Børgesen:
   Ja hurra for det ... hvad er rutinen så når alle rutiner er fulgt og det aligevel ender galt?

   Helle Næss:
   Daukjøtt ...

   Birgitte Mor:
   Det finnes ett eksempel i Trysil også, for noen år siden. Den kjenner jeg veldig godt til

   Rune Fardal:
   Det er som med Christoffer saken ... mange viste men rutinene ble jo fulgt så ..... latterlig at de ansvarlige ikke fengsles.

   Birgitte Mor:
   Jeg mener det veldig seriøst - Skal man ta hånd om andres barn så får de sannelig ikke begå omsorgssvikt som foreldre blir beskyldt for

   Birgitte Mor:
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=160177
   Jeg kjente denne gutten litt

   Birgitte Mor:
   Ikke via hans familie men på en annen måte

   Turid Holta:
   Jada de samme med sitt fuskefag som barnevern er, fortsetter å ødelegge barn

   Hjørdis Rikstad Lundsbakken:
   Siv Inger gikk til og med til media og sa at hun kom til å ta livet av seg dersom hun ble flyttet, allikevel hørte ikke barnevernet på henne ...
   Husk at det finst så veldig mange vi aldri får høre om som lider samme skjebne.

   Hjørdis Rikstad Lundsbakken:
   Men å kalle seg barnevern når man i mine øyner er ansfarlig for drap på barn går over min forstand ...

   Marius Reikerås:
   Veldig bra at du setter søkelyset på dette, Rune

   Rune Fardal:
   Prøv å stoppe en Tsunami i farta .....

   Hjørdis Rikstad:
   Lundsbakken Dessverre så alt for sant og enda mer tragisk.

   Annina Karlsson:
   Rutinerna som följs moste det vara nogot fel po. Barnen flyttas runt i rotlöshet i en känslig older. Hur monga exempel po detta behövs?

   Annina Karlsson:
   Undra vad de hadde blivit utsatta för?

   Liv Marit Bakke:
   Rutinene ble fulgt ja. Nemlig! Å planen lykktes!
   Barnevernet DREPER! Ingen tvil om det.

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Det er nåe "HELLIG" ved familien . Det som Gud har føyet sammen skal ikke et menneske adskille .... Visdomsordd fra den hellige skrift, gjør godt. Det er det samme med barna våre, det som Gud har gitt et forelder et barn skal det ikke adkilles fra sine foreldre .....! River vi ned desse fundamentale prinsipper i vår sameksistens , så river vi ned samfunnets fundament, med sammen.
   Det er ikke snakk om menneskelig kunnskap og menneskelige definisjoner på hva som kvalifiserer til å adskille barn fra foreldre . Det er i grunnen snakk om ett ord "KJÆRLIGET " . Den glemmes ofte i iver fra oss som forvalter kunnskap og retningslingjer fra det offentlige. Men har vi frykt for GUD så har vi frykt for å raske Guds ordninger også. Det bør mere inn i samfunnsdebatten, og inn i sociale etater med det samme. Hvis ikke, så graver vi vår egen grav, som stat og et kristent land .....!
   Vi må revurder det hele utifra det som er fundamentalt viktig for et samfunn, og bygge opp under kjærlighet, i alle våre relasjoner til hverandre, innenfor familien, og på tvers av denne institusjon, hjørnesteinen til ett hvert samfunn. Da først blir det virkelig godt å bo i Norge, for alle mann.

   Thomas Andersen:
   Deler

   Annina Karlsson:
   Mannen och kvinnan blir ett kött när de delar livet och det gäller inte barnen mindre.

   Thomas Andersen:
   Hva mente du Aninna?

   Annina Karlsson:
   Det stor so i bibeln att mannen och kvinnan ska lämna sin far och mor och bli ett kött när de giffter sej. Och det logiska är ju att barnen inte är separerade fron dem fören de stor po egna ben. Föräldrarna är satta för att rikta in barnen po en god och sund levnadsväg so som pilar i en hjältes hand. So de som vuxna blir balanserade friska vuxna so de sedan kan göra detsamma. En helig kedja som bibeln säger ingen människa bör skilja. So var det väll meningen att respekten för livet skulle vara. Samhället skulle vara friskare om man stötta familjer istället för att splittra sönder.

   Rune L. Hansen:
   Vi trenger en veldig stor dokumentarisk kirkegård. Bilder av de drepte barna og og de drepte foreldrene, dokumentasjon under hvert bilde og navn, etc.

   Annina Karlsson:
   Det är synd och skam att det inte redan finns dokumenterat.

   
---
---

   Marius Reikerås, 13.03. 2011:
   http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10150105550706875&id=733576874
   Tingrettsdommerne Beate Blom og Vigdis Bygstad, politiadvokat Ole Bjørn Mevatne og statsadvokat Arild Oma, alle i Bergen, er maktpersoner som beviselig har utført justismord. På tide at vi nå offentligjør navnene til de som ødelegger andres liv.

*
   Monicha Nyhuus Aas:
   delt

   Irene Børresen:
   Jeg tror at dersom man skal kunne klare å få orden på sånt så må man også kunne vise til HVA de har gjort galt jfr lovverket.

   Hilde Aastrup:
   Det er nok enda flere ... Jeg lurer på hvem som våger å stoppe dette.

   Hans Johansen:
   Det er jo en straffebestemmelse mot dommere i Straffeloven fra 1902, §110. På tide å ta den i bruk. Riksadvokaten har i Kolstad-saken omtrent gitt dommere strafferettslig immunitet. Hva er det som skjer egentlig ? Må ikke dommere ta ansvar for sitt arbeid slik som alle andre ? Man så hva som skjedde i Liland-saken. Ingen av dommerne ble straffeforfulgt el.l. Dette virker komplett useriøst!

   Turid Holta:
   Offentlig gjøring av personer som har ødellagt andres liv er på sin plass. Det er virkelig sannelig på tide at det blir mye mere innført.

   May Brith Harestad Hollos:
   Delt.. Skulle ønske jeg kunne kommet med noen navner, men har nettopp fått vite igjennom en venn at det er tatt ut tiltale på meg, og da jeg ringte han som sa han var min Adv så svarte han Ja at det stemte :- )) Rettsikkerhet finnes ikke i Norge. -

   Serentinia Laoria:
   Hva slags tiltale har har du fått May Brith?

   May Brith Harestad Hollos:
   En Latterlig en som jeg ikke tror kommer til Retten, men er for å skremme .. Om det hender så forteller jeg ALLE her på FB, for da håper jeg på ÅPEN Rettsak, og da er det en del Maktsyke menn som ryker.

   Evy Gjeverth:
   Takk Marius .. på tide .. kjenner flere justismord saker i Bergen. La deg ikke skremme .. vi er mange her i byen som støtter deg. En varm klem til deg ... hurra for deg:)))

   Serentinia Laoria:
   Stå på may Brith vi støtter deg i tykt og tynt, vi lar oss ikke skremme nei:)

   Roy Ove Svarstad:
   Beate Blom http://familiestiftelsen.no/node/14681

   Roy Ove Svarstad:
   Vigdis Bygstad http://familiestiftelsen.no/node/15228

   Roy Ove Svarstad:
   Arild Oma http://familiestiftelsen.no/node/15180

   May Brith Harestad Hollos:
   Takker Serentinia.. - Ja da hadde det blitt opprydding i Svindel og bedrag i Actainnsidesaken, og Josh Lunde konkuren +++ Div andre alvorlige saker også¨
   - Så jeg håper jo på det :- )) Men med ÅPEN Rettsak !

   Kristin Brataas:
   Du kan også legge til politiadvokatene Harald Bilberg, Einar Råen.
   Dommerfullmektig ved Bergen tingrett Kirsti Guttormsen (nå statsadvokat i Hordaland).
   Politibetjentene Einar W.Bertelsen og Arnfinn Mygland fra Fana Politistasjon.
   + lagmannsretten + Høyesterett.
   Har flere navn enn dette fra Bergenskanten, barnevernet m.flere.
   + en del navn fra Asker og Bærum politidstrikt + Asker og Bærum tingrett + lagmannsretten og Høyesterett og tilføye, men må lete frem navnene i saksdokumenter.
   Pluss Gjenoptakelseskommisjonen mm.
   Har en lang liste med navn ...

   Kristin Brataas:
   Beate Blom var også inne i sakene, hun var i Sefo og henla saken mot politibetjent Einar Bertelsen som deltok sammen med min eks i innbrudd i huset i Fana lørdag 5 juli 2003 kl 09:30.
   Det er mer når det gjelder den såkalte Spesialenheten for politisaker, flere som er på begge sider av bordet.
   Kommer med navnene senere, de står i saksdok...

   Ravsat Menchikova:
   Helt enig med fan med dem som fortsett bruker makt. Det er på tide for at det skjer i alle områder.

   Birgitte Mor:
   Individer som befinner seg innen lov og orden og som er bevist provosert frem justismord, må og skal fjernes fra sine stillinger. Grove tabber skal ha sin konsekvens

   May Brith Harestad Hollos:
   Det hadde nok vært ett par Adv som hadde rømt byen om jeg åpnet munnen. Og exsvogeren min i Handelsbanken rømmer byen om Acta Innsidesaken med de 424 Millioner og Josh Lunde Konkursen kommer ut. For der er han DYPT innvolvert i begge saker.

   May Brith Harestad Hollos:
   Forbindelse til Banksjefen og Josh Lunde var at Terje Lind som Banksjef i Handelsbanken oppfordret at alle kunne låne til Josh Lunde for han gikk aldri konkurs. Og det er mere til denne saken å komme.

   May Brith Harestad Hollos:
   ‎- Med andre Ord når Banksjefen sitter og vet at Josh Lunde skal gå konkurs så anbefalefer han andre til Låne til Josh Lund.

   May Brith Harestad Hollos:
   ‎- Elste Sønn er dypt involvert for han jobber i sjef- stilling i Nordea og informerer Handelsbanken (altså Faren Terje). Det er når dette kommer ut at Handelsbanken sin sjef har planer om å stikke.

   Aase Iren Hegelstad:
   Kanskje vi skulle etablere en side hvor vi kan offentliggjøre personer i det offentlige som forgriper seg på andre med løgn og annet?

   Embla Amor Laache:
   ♪♫•*¨*•.¸¸❤

   Aase Iren Hegelstad:
   Vi kan selvfølgelig (om vi skal forvente å bli tatt på alvor) bare legge ut navn som er tydelig knyttet til feilbehandling, tjenesteforsømmelse og overgrep av forskjellige slag.

   May Brith Harestad Hollos:
   Jeg vet om en som kan leie ett hotell i Tønsberg for en billig penge så vi kan møtes, så vi kan diskutere og gjøre noe med dette. Snakket med ham på Skype tidligere idag.

   
---
---

   Marius Reikerås, 13.03. 2011:

   Det blir smålig og uverdig når et statlig organ, som skal forvalte statens ansvar for overgrep og justismord, ser ut til å se det som sin viktigste oppgave å spare staten for mest mulig penger.

*
   Mona Lisa Borge Johansen:
   Til å bli sjarmert av ...

   Gunnar Tøllefsen:
   Kapitalen rår...... ja..!!

   Gms Shmatio:
   Hva er det vi egentlig sparer til?

   Gunnar Tøllefsen:
   Fler kontor pulter og datautstyr til forvaltere .... å annja fjols ....!!

   Evy Gjeverth:
   Er klar som et egg..revelusjon!!!!!

   Stig Eie:
   Toppen av isberget:
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10099330

   May Brith Harestad Hollos:
   Delt

   Kristin Brataas:
   Staten er grådig.

   Anne Lene Hermansen:
   Staten viser sitt sanne jeg-:p Dem er og blir urettferdig .......

   
---
---

   Anne Gundersen, 13.03. 2011:
   FOR YOUR GOOD HEALTH
   In the light of the partly nuclear reactor melt down in Japan you may take extra care of your health by taking 100 mg Niacin (Vitamin B3) daily after a (protein) meal and increase with 100 mg (up to 500 mg) when you don't feel a flush anymore. Ofcourse detoxifying substances like Selenium, Zinc, Vitamin C and D, plus green algeae are super too. Please pass on!

   Rigmor Fossdal:
   http://no.wikipedia.org/wiki/Spinat

---
---
   Hugo Fredriksen, 13.03. 2011:
   Burde vært finansiert direkte over statsbudsjettet - så kunne man legge ned lisenskontor-byråkratiet
   Nå er det en avgift med svært usosial virkning. Rike merker den ikke - men fattige sliter med å betale den
   Og: Var det et FOLKEKRAV at NRK skulle ha fire TV-kanaler og et titalls radiokanaler - som vi TVINGES til å betale?

   Ingrid Selma Isaksen:
   Her i Spania finnes det ikke TV-lisens, nettopp fordi at alle skal ha råd til å se fjernsyn, de mener det er en menneskerett;)
---
---

   Lars Rønbeck, 13.03. 2011:

   Nå har det kommet positiv tilbakemelding på bruk av plakaten "Ulovlig inntrenging i denne bolig". Se kommentar under.

*
   Lars Rønbeck:
   Politiet kom på døren og ville bryte seg inn. De fikk se plakaten, og vedkommende argumenterte knallhardt på at de ikke kunne bryte Grunnloven når ingenting kriminelt var bevist. Politiet snudde da for å hente ransakelsesordre hvilket politijuristen ikke ville skrive ut til de når ingenting kriminelt hadde funnet sted.

   Isadora Dee:
   Hurra!

   Isadora Dee:
   Mer av dette, please ...

   Lise Raastad Auten:
   Huraaa får den plakaten. mere plakater. Flott innlegg Herr Lars :!!!

   Eric Juvastøl:
   suverent !

   Lise Raastad Auten:
   ÅÅÅÅ YESSS MIN HENGER MITT PÅ DØRA .Å DRE SKAL DEN FÅ BLI ÅÅÅ SE DEREMED BASTA BOM:!!!!!!

   Lars Rønbeck:
   Hei Eric. Ja det er jo du som har forfattet teksten på plakaten, så dette vil jeg tro at du liker. Dette blir en ny æra for Grunnloven. Husk at Grunnloven står over alle andre lover og forordninger. Les Grunnloven folkens. ;-)

   Eric Juvastøl:
   Dette er kanskje en måte å ta knekken på barnevernet . Skal de inn i huset må det foreligge en kriminell handling. Ergo har man krav på fri rettshjelp om de velger å reise tiltale. Det blir en helt annen afære en en barneverns sak og et rettsmøte er en offentlig sak hvor media og tillhørere har adgang. Nå har det vist seg at politiet bakker ut ved synet av denne plakat og de fikk helelr inegn ransaknings ordre :-) Det kan se ut til at dette virker. Post den på inngangs døra alle sammen !!!!!!!!!!!!!!

   Eric Juvastøl:
   Unnskyld SKRIVELEIF ..... Jeg er så trett at jeg knapt ser TUSTATURET

  Lise Raastad Auten:
  ♥ God natti natta nå sove godt søtte drømmer til deg ♥ Eric ... nå kommer ole brummmmmm ...

   Kristin Johnsen:
   kjempebra

   Leif-Andreas Johansen:
   Dæven kor bra.. detta likte æ å høre.

   Sidsel Garsegg:
   Ja Erik og Lars det må vel være den fineste loven som hører til på denne siden .... Kjempeflott og mange takk for den .... Så da har vi retten på vår side, det var godt .... Klott lov det gitt ....

   Anne Grethe Florin:
   HURRRRRRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAA......

   Lise Raastad Auten:
   ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ YESSSSSSSSSSSSS HURRRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAA

   Lise Raastad Auten:
   FLOTT GUTT DU LEIF-ANDREAS.:DDDD

   Leif-Andreas Johansen:
   Takker å bokker Lise :D

   Lise Raastad Auten:
   ♥ Å JEG NEIER Leif- Andeas♥:)♥

   Anine-Therece Hasselø:
   Bare lurer på noe, er det ikke en kriminell handling hvis en holder tilbake sitt barn hvs barnet er under omsorg av bv??

   Sidsel Garsegg:
   Skrev feil da skulle ikke stå KLOTT men FLOTT, er trøtt kansje .....

   Lise Raastad Auten:
   JO DET ER DET SE LILLE VENN .P.S HVA GJØR SÅ DEM AKORT DET SAMME SE..

   Sidsel Garsegg:
   Ja er på overtid jeg nå vet du:::klem...♥♥

   Lise Raastad Auten:
   ♥♥ ser ikke vere ut vettu min gode Sidsel mor klemmzzzer ♥♥

   Lars Rønbeck:
   Anine-Therece Hasselø. Nå er ikke jeg jurist, men bør det ikke foreligge domsavsigelse for at Barnevernet skal kunne ta med seg en hel politipatrulje og storme et hjem? Det skjer jo gang på gang at Barnevernet stormer norske hjem uten at det foreligger domsavsigelse. Grunnlovens §102 sier at "husinkvisisjon må ej finde sted uden i kriminelle tilfælde". Det er vel ikke kriminelt å være foreldre? Men etter min ringe forståelse så må det være kriminelt å gå frem slik Barnevernet gjør? De kidnapper jo i realiteten norske familiers barn. Er det da kriminelt å hente hjem sitt barn. Myndighetene vil nok hevde at det er det, men er det egentlig det? Husk også at den nå så berømte fylkesnemnda ikke er domstol på noen som helst måte. Men de har utrolige frekkheten å opptre som en rettsinstans, og det politiske etablissementet har utrolig nok ingen motforestillinger til dette.

   May- Harriet Seppola:
   Fylkesnemnda har domsmyndighet, men er ikke underlagt de samme regler som domstolene.
   Domstolene er underlagt Justisdepartementet . Fylkesnemnda er underlagt Barne- og Likestillingsdepartementet , BLD.
   I tillegg kontrollerer BLD også Bufetat, Bufdir og Fylkesmennene.
   Ifølge Menneskerettighetene skal folk ha en rettferdig saksbehandling, og saken skal vœre åpen for innsyn.
   Fylkesnemndene er lukket og låst, ingenting dikteres eller spilles inn. Nemndsleder fører ofte protokoll selv, og referatet blir etter "lederens hode".
   Pressen har ikke innsyn i sakene i Fylkesnemnda, i vanlige domstoler får pressen tilgang i dommene (anonymisert) , og de kan følge de fleste sakene "live",
   (selv om journalistene kan få taushetsplikt for nav og andre identifiserbare opplysninger).
   Fylkesnemnda er lukket og låst.
   I fylkesnemnda får nemndslederen sakene noen uker før saken starter, "meddommere" får saken overlevert 30 - 60 minutter før saken starter.
   I realiteten medfører dette at nemndens leder kan pense saken inn på lederens ønskede retning, da de andre ikke har mulighet for å lese gjennom flere hundre sider med saksdokumenter.
   "Sakkyndige" er hellige kuer, det er ofte psykologer som får oppdraget med å vœre sakkyndig. De tjener da kr.1000- 2000 pr. side de skriver, mange lever av oppgaven som sakkyndig for barnevernet/fylkesnemnda.
   Den ene dagen opptrer psykologen som sakkyndige og den neste dag kan de vœre "fagdommer" i samme fylkesnemnda i en annen sak.
   Her er hverken fylkesnemnda, lederen eller barnevernet ærlig uhildet, det er en klar inhabilitet og lojaliteten ligger ofte til systemet og kollegaene enn overfor de som blir "utredet".
   Fylkesnemndas leder bør vœre på åremål, "ett råttent egg" kan ellers bli sittende en evighet og ødelegge liv for mange mennesker.
   Fylkesnemndene bør legges ned og det ordinære domsapparat overta, gjerne med spesialdommere.
   Det er vanskelig å se behovet for særdomstoler som ikke en gang følger grunnleggende menneskerettigheter.
   Dette viser med all tydelighet at barnevernet er statlig og global galskap satt i system med systematiske overgrep og massevoldtekter på familier og ett politisk instrument for Globalismen, som har opprettet EU som verktøy for sin agenda, ETT VERKTØY SOM SAMMEN MED PSYKIATRIEN SYSTEMATISK MEDFØRER TIL SPLITTELSE AV HELE SAMFUNNET, HELT NED TIL DEN MINSTE ENHET, FAMILIEN.

   May- Harriet Seppola:
   ‎"Les mer": http://norgespartiet.no/component/content/article/193.html

   Anine-Therece Hasselø:
   Ok, jeg trenger dette for meg selv om noen her har lyst til og hjelpe meg og har litt greie på ting send meg et brav så skal jeg forklare. Orker ikke legge ut her så alle kan lese, har det vanskelig nok :-(

   Lise Raastad Auten:
   Tusen takk får dette Lara å May -Haririet ♥

   Lars Rønbeck:
   Dagens barnevern har ingenting med barnevern å gjøre. Det er ene og alene basert på ideoligi på et høyt plan. Ideologi i samsvar med De Gale Globale-, disse undergraverne av ca 140 Globalister i Stortinget og deres omforming av det norske samfunn.
   Denne vanvittige ideologien har nå kommet opp med et nytt påfunn for å få gjennomført undergravingspolitikken sin - "Det biologiske prinsipp". Disse ideologi snekkerne har nå snekret sammen et konsept for fullstendig fjerning av mamma og pappa begrepet, en fullstendig oppløsning av samfunnet. Det skal altså ikke hete Mamma og Pappa lenger. Disse ordene skal byttes ut med "Omsorgsperson".
   Samfunnets Grunncelle - Kjernefamilien - er et hinder som må brytes ned for å få full kontroll og makt over folket.
   Barnevernet er intet annet enn et politisk verktøy for makteliten her i landet.
   Derfor håper jeg at psykopatenes aften snart er over, slik at mennesker kan få lov å være mennesker, uten å måtte stå med lua i hånda overfor dette syke systemet som nå bygges opp rett foran øynene på oss.
   - - - - - - - - - -
   Vi vil vise til Arbeiderpartiets parti-krati, nedfelt i skrift i boks form av deres nestleder og varaordfører i 1923, nemlig professor og historiker Edvard Bull:
   Han skriver følgende i sin bok i 1923:
   ”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.
   Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.
   Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.
   Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.
   Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”
   PS: Dette har AP fullt ut konfirmert og fulgt opp i sin politikk helt frem til i dag. Og deres politikk videre vil klart og tydelig følge den samme lest.
   Etter å ha lest ovenfor hva Professor Bull skrev i sin bok i 1923, får en bekreftelse på AP sin fundamenterte og aktive avkristning av Norge.
   Partikratiet på Stortinget har størst tyngde i AP, fordi de er størst og har mest politisk makt, sammen med LO.
   Teksten til Professor Bull ovenfor finner dere under denne linken: http://www.norgespartiet.no/component/content/article/120.html
   Barnevern skal skje innenfor konseptet - "Vern Om Kjernefamilien"
   http://www.norgespartiet.no/kjernefamilien/186-kjernefamilien.html
   Dette er et konkret alternativ til dagens horrible barnevern.
   Hvorfor har barnevernet fått makt til å bryte Grunnloven, Barnekonvensjonen og Menneskerettighetene??
   Hvorfor kan de opptre som politimyndighet? Hvorfor får de lov å bryte Grunnlovens §102, og bryte seg inn i hjemmene til folk og ta barna med makt med hjelp av hele politipatruljer?
   Hvorfor får de lov av staten å hente nyfødte rett fra fødestuen?
   For de gjør jo disse tingene ustanselig uten at det foreligger domsavsigelse på at dette skal gjøres.
   Den Marxist Kommunistiske statsstyrelsen må fjernes sammen med alle sine ideologer på Stortinget og i forvaltningen. Grasrota må inn og styre landet nå.

   Rune L. Hansen:
   Norske Straffelovens
   "§ 116. En offentlig Tjenestemand, som foretager en ulovlig Ransagning af Hus eller Person eller en ulovlig Beslaglæggelse af Breve eller Telegrammer, straffes med Bøder, Tjenestens Tab eller Hefte indtil 2 Aar.
   § 117. Med Fængsel indtil 6 Aar straffes den offentlige Tjenestemand, som foretager en ulovlig Fuldbyrdelse af Frihedsstraf, en ulovlig Fængsling, Paagribelse eller anden Frihedsberøvelse, Udvisning eller Forvisning, eller som ulovlig forlænger en Frihedsberøvelse eller skjærper dens Strenghed. / Med Fængsel i mindst 2 Aar eller inntil 21 år straffes den offentlige Tjenestemand, som foretager en ulovlig Fuldbyrdelse af Dødsstraf. / Under særdeles formildende Omstændigheder, navnlig naar Forbrydelsen alene bestaar i Tilsidesættelse af den lovbestemte Fremgangsmaade eller Overskridelse af den vedkommende Tjenestemand tilliggende Myndighed, anvendes Straf af Bøder eller Tjenestens Tab eller af Hefte indtil 2 Aar."

 
---
---
   Min nye klage til Statsadvokaten / Riksadvokaten ( ekstern ) avsendte jeg i kveld omkring 20-tiden.
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, mandag 14. mars 2011, Vinberget:

   Tåke, men ikke så lavt, og 1 pluss-grad Celsius her ute i dag tidlig klokken 06. Jevnt overskyet hvitlig grålig himmel og omkring 2 pluss-grader og noe tåke-dis dvelende noen steder klokken 12. Mot null grader utover kvelden.
---
   Jeremias 51,7:

   Babel var et gullbeger i Herrens hånd, som gjorde hele jorden drukken. Folkene drakk av hennes vin, derfor bar folkene seg ad som gale.

*
   Elin Osaland:
   Tegn i tiden.

   Fred Olsen:
   Det går den veien høna sparker, og vi har ikke engang entret 2012.

   Rune L. Hansen:
   Vi velger vel selv, innenfor de valg vi har?

   Annina Karlsson:
   I babylon tyckte de att de satt säkra och festade glatt. De tänkte att staden var fullständigt ointaglig med maffiga murar. tjocka som bilvägar.

   Rune L. Hansen:
   Samtidig som de bak kulissene drev med tortur og drap, med mere, sammen med andre, medskyldige. Også da. I Sodoma og Gomorra og nu også, også i Norge. I hovmod og likegyldighet.

   Annina Karlsson:
   MMmm

   Rune L. Hansen:
   Mye Babylon hele veien.

   Annina Karlsson:
   ja det är det Rune

   
---
---
   
   Arild Holta, 14.03. 2011:

   ‎(-: OPPDAGET DENNE PÅ REGJERINGENS SIDER!! :-)
   Jeg sjekket tidligere en del av de andre høringsuttalelsene, og ingen hadde en standard i nærheten av vår. Verken forskningsmessig eller mht oppsett/utseende. (Kan jo ha kommet noen gode senere.)
   Men gjett hvilken høringsuttalelse departementet ignorerte og lot som ikke fantes! Det var vår .... 
   
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/hoyringar/hoeringsdok/2010/horingsbrev-om-forskrifter-til-sentre-fo/horingsuttalelser1.html?id=607685
   www.regjeringen.no

*
   Arild Holta:
   Jeg var gang på gang inne og sjekket, men den dukket ikke opp sammen med de andre her:
   http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/hoyringar/hoeringsdok/2010/horingsbrev-om-forskrifter-til-sentre-fo/horingsuttalelser1.html?id=607685
   MEN NÅ når jeg søkte på den var den faktisk på regjeringens sider! Det var en god nyhet! Hipp hurra! Ikke at regjeringen kommer til å lytte! Det tror jeg ingen ting på. Men de har ikke turt å ignorere den helt, og lagt den inn etter hvert.
   Ikke rart når det er over 30000 mennesker bak den. (Bl.a "Fjern overgriperen, ikke barnet!")
   http://www.regjeringen.no/pages/13120257/BarnasRett_GFSR_Redd_Vaare_Barn_og_Fjern_overgriperen_ikke_barnet.pdf

   Turid Holta:
   Det er kjempeflott at høringsutalelsen nå ligger på regjeringens sider. Det var virkelig en veldig god nyhet og svært gledelig. Helt supert!!

   Isadora Dee:
   Veldig bra! Det er ikke mulig å ignorere bv kritikere lenger. Godt er det. En milepel!

   Turid Holta:
   Ja Isadora det er sannelig på tide!!

   
---
---

   Marius Reikerås, 14.03. 2011:

   En påtaleunnlatelse for å ha utført frihtesberøvelse, er ikke mye til straff.  
   Politiadvokat straffet for ikke å løslate straffedømt
   
   www.vg.no
   En politiadvokat i Oslo har fått påtaleunnlatelse av Spesialenheten for politisaker for å ha unnlatt å beordre løslatelse av en straffedømt.

*
   Arne-Olaf Johnsen:
   EN UKE PÅ STEINGULVET HADDE VERT PASSE, UTEN LYS.!!!

   Roy Ove Svarstad:
   Hva med denne da, når skal de lære. http://familiestiftelsen.no/node/15199

   Yven Nordli:
   DELER DENNE..GRRRRRRRRRRR

   Kristin Brataas:
   Det er sant, de slipper billig unna de som skal håndheve loverket. Det får som regel ingen konsekvenser for de, disse skvalter og valter med sivile borgere som det passer seg og hever seg over loven.
   --
   Dersom en sivil person hadde gjort det samme ville straffereaksjonen som oftest blitt flere år bak murene.

   May Brith Harestad Hollos:
   Del

   
---
---

   Bo Sundbäck, 12.03. 2011, via Ingrid Carlqvist:

   Faktiskt modigt av Pia att berätta. Att gå emot den s k politiska korrektheten ...
   Till alla män med tveksamma relationer; Spring för livet - Artikel av pia larsson - Newsmill
   http://www.newsmill.se/artikel/2011/03/11/till-alla-m-n-med-tveksamma-relationer-spring-f-r-livet
    www.newsmill.se

   Artikel av pia larsson - Till alla män med tveksamma relationer; Spring för livet - Återigen finner jag en vänsterradikal feminist (?!) som tar parti för kvinnan som blivit illa behandlad av mannen

*
   Cicci Wik:
   Jag såg en snutt på ett debattprogram häromkvällen och där satt en kvinna och sa att det är skillnad på när män misshandlar kvinnor och tvärtom. Jag har en genariserande gissning här och då tror jag att det är många män som blir psykiskt misshandlade av kvinnor medan det inte är lika vanligt omvänt. Det är ju synligt med blåmärken och andra bevis på misshandel. Att bli styrd och dominerad syns inte lika lätt ... Fast Pia tog till nävarna, det kanske är fler kvinnor än man vet som gör det ...?

   Bo Sundbäck:
   Cicci; Jo, våldet är ungefär jämnt fördelat mellan könen i nära relationer visar forskningen .... läs gärna vidare på denna blogg ....;
   http://patersemperest.blogspot.com/search?updated-min=2010-01-01T00%3A00%3A00%2B01%3A00&updated-max=2011-01-01T00%3A00%3A00%2B01%3A00&max-results=20

   Bo Sundbäck:
   Vi måste sluta döma efter trovärdighet eftersom det som utmärker en god lögnare är just att hon framstår som trovärdig ....

   Daniel Kronlid:
   Mycket bra artikel. Tack.

   Bo Sundbäck:
   Du får rikta Tacket till Författeren Daniel...:-)  

   
---
---

   Marius Reikerås, 14.03. 2011:

   På tide å bruke straffelovens § 110 mot dommer som haqndler mot bedre vitende.
   § 110. En Dommer, et lagrettemedlem eller et skjønnsmedlem, der som saadan handler mod bedre Vidende, straffes med Fængsel indtil 5 Aar.
Har han derved bevirket eller medvirket til, at nogen urettelig fældes i Straf eller større Straf end fortjent, straffes han med Fængsel i mindst 2 Aar.

*
   Bjørn Hannås:
   ‎- men hvem skal idømme slikt? En kollega, som i neste sving vil møte seg selv i døra? Tvilsomt!

   Kristin Brataas:
   Men de slipper alltid unna og de som er offer for grove justismord forblir ofre for justismord da staten angriper de som er offer for justismord og pådrar ofrene ytterlige statlige overgrep.
   Det foreligger solid dokumentasjon på at jeg er rettsløs i Norge !!

   Bjørn Hannås Mon:
   tro om ikke Janteloven også håndheves strengt blant dommere. Husk at Janteloven fungerer som kongerikets grunnlov.

   Birgitte Mor:
   Stemmer det at dommere kan stilles for riksrett og har det gang skjedd ?

   May Brith Harestad Hollos:
   Dele

   Lasse Boberg:
   Noen må tørre å gjøre det, og ha gode nok beviser! Og så må folk vite om denne paragrafen i straffeloven. Fortsett og legg ut info Marius.Det er kjempebra:-)

   Frode Blegen:
   Den Paragrafen der, Blir nok enkelt oversett!! tenker jeg ...

   Tommy TheDragon Jacobsen:
   Er det mot "bedre viten" å sitte i en rettsal og utlevere bostedsadressen til et offer til folka som truet offeret ?

   Joan Myhre:
   Da ville vi være uten dommerstand i Norge og fengslene overcrowded. Dommerstanden i Norge er korrupt. kompisgjeng

   Frode Blegen:
   Tommy, De burde I allefall vite bedre ...

   Aase Iren Hegelstad:
   De som handler fullt vitende og sammen med de andre som startet overgrepet og feilbehandlingen, hva er straffen for dem?

   Irene Hov:
   Trodde ikke en dommer kunne stilles for retten ....?

   June Rode:
   Spørs om det er plass til alle i fengslene.

   Monicha Nyhuus Aas:
   veldig viktig at kunnskapen om at slike paragrafer som dette finnes!!!! God info, som jeg deler videre Marius.

   
---
---
   Ravsat Menchikova, 14.03. 2011:
   Når vi utrykker som sånn vi tenker eller føller, så åpner vi eget hjerte, som gjør også at det kommer mer universets lysimpulser til oss, som er bra for oss på alle måter.
   Vi bli fortalt av myndigheter at alt som de forteller oss det er riktig og viktig, derfor er vi der, hvor vi er dag. Så det er viktig å leve annerldes i dag og ikke vente til vi forlater verden :)
---
---
   Betty Heebøll Timotheussen, 14.03. 2011:
   man skal ned og tilstå sin uagtsomme "forældrerolle", og stadig får man ingen opløftning. de bestemmer over land og sind.
---
---
   May- Harriet Seppola, 14.03. 2011:
   Jeg sitter og jobber meg gjennom en barnevernrapport og er temmelig sjokkert, men fordstår nå hvordan maktapparatet jobber sammen for å knekke en familie.
---
---
   Anita Edell:
   Jeg er utdannet aktivitør i psykiatri, og i 2000 ble jeg slått ned av en psykotisk pasient, og jeg fikk en kraftig nakkeskade, og ptsd. Har kjempet i åtte år for å yrkesskadeerstatning, samt ulykkeforsikring som jeg har betalt hver måned i lønnen. Fikk bedskjed forrige uke at jeg ville tape, og det ble forlik isteden på 150.000, den opprinnelige summen var på 2,8056, for tapt inntekt, tap av formue, samt store utgifter på dagligen medisiner for 30.000 i året. Dette for jeg ingen dektning for. Jeg føler meg lite vært som menneske, og sarpsborg kommune går seirende ut av dette, men jeg får 150.000 for de synes synd på meg. Jeg føler meg så urettferdig behandlet, da jeg mistet min leilighet, måtte leve av formuen for å forsørge mine to barn, og deretter levere inn mitt serfikat. Er dette rettferdighet?
---

---

   Marius Reikerås, 14.03. 2011:

   Lovbrudd ved nesten alle Nav-kontor
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10099359
    www.vg.no

   ‎45 av 50 kontrollerte Nav-kontor utfører ikke tjenestene i tråd med loven, viser en rapport fra Helsetilsynet.

*
   Birgitte Mor:
   Det kunne den menige mann i gata fortalt uten kontroll :)

   Wenche Olafsen:
   Lovbrudd er en daglig foreteelse i Nav!

   Connie Skjolden:
   var ikke noe nytt, men håper vi brukere blir tatt med i videre undersøkekser, masse å tilføye jeg :)

   Karen Irene Fløttum:
   NAV består av inkompetanse psykopater med mangel på EQ, IQ og menneskelige forståelser for andres folk tragedier. Jeg har 4 fullstappa permer med dårlig NAV stoff. Har begynt på perm nr.5. Nok til en bok på over 600 sider. Men den boken blir vel aldri ferdig for det kommer stadig inn nytt stoff.

   Birgitte Mor:
   Jeg har faktisk opplevd å måtte forklare en saksbehandler ens eget regelverk. :)

   Karen Irene Fløttum:
   Du er ikke alene om det Birgitte. Sier litt om de som jobber på disse NAV kontorene ...

   Birgitte Mor:
   Nei, det tror jeg så gjerne. For kompetansenivået er vel ikke akkurat så veldig mye å skryte av.

   Guilherme F.da Silva:
   what else is new ?

   Tor Reidarson Kvamsdal:
   ‎..ja, jeg leste dette idag - 45 av 50 kontorer gjør ikke jobben sin - endel mangler også kompetansen som skal til for å yte den hjelp folk trenge r...

   Ragnar Zaal:
   Kommentar fra en NAV ansatt etter møte i forrige uke;
   "Du vet tydeligvis mer om dette enn meg du!"
   Men fikk jeg gjennomslag for mine synspunkter? Nope!

   Guilherme F.da Silva:
   tipisk !!!
   nav skulle boykotteres eller nedleges!!!
   nav er bare tull ...
   NOK AV VÅS !!!!!

   Gro Mette Mikkelsen:
   Dette gjelder ALLE offentlige etater du kommer i kontakt med .Få ALT skriftlig!!!!!!!

   Åse-Kari Kobbersletten:
   sier som dumdumboys: ha'kke flytta derfra, jeg har rømt.

   Dung Svalland:
   Om du får alt skriftlig så gjelder det ikke likevel fordi de offentlige forandrer på det til det verre

   Aase Iren Hegelstad:
   Bra helsetilsynet har tatt våre henvendelser på alvor! Det er flere år siden de ble klar over kaoset i offentlige arkiv.

   Brith Backstrom:
   Ja vi skulle gjort bare en brøkdel av hva NAV gjør og har gjort! Vi hadde havna i buret!! Vær du sikker!!!!!

   Aase Iren Hegelstad:
   Mye av det NAV praktiserer er tuftet på svakheter/utydelighet angående helse og manglende oppfølging av pasient/klient fra legen. NAV-ansatte som misbruker makt nyttiggjør seg slurv fra legen eller likegyldige leger mot klientene.

   Hilde Aastrup:
   Det hele er svært interessant (og alvorlig) ... Et system som NAV vil aldri komme "opp å gå", slik jeg ser det.

   Aase Iren Hegelstad:
   Legene er vanligvis lønnet av kommunen. Etter at kommunen sine folk fra sosialkontoret kom inn i staben på NAV, har både trygdekontor og arbeidskontor blitt like håpløse å forholde seg til som sosialkontoret i kommunen alltid har vært.

   Rakel Sunde:
   Om å klage på NAV:
   Jeg klaget til mitt lokale NAV kontor. Jeg trodde da at de ville fremlegge saken for Fylkesmannen. Istedenfor ba det lokale NAV- kontoret mitt meg om å kontakte Fylkesmannen direkte. Og Fylkesmannen henviste meg tilbake til NAV. NAV nektet så å behandle mine søknader, dokumentasjon og klager "fordi jeg har klaget til Fylkesmannen". Så jeg fortsatte å klage til NAV OG Fylkesmannen, og ba om å få se lovteksten på at jeg ikke skal få behandla nye klager som straff for å klage til Fylkesmannen. Fylkesmannen henviste meg til NAV Klage- og anke. Da jeg endelig fant ut hvor saken var havna der, ble jeg TILBAKEVIST av NAV Klage- og anke til nettopp Fylkesmannen!Jeg kontakta Siviliombudsmannen som ikke kan gjøre noe FØR Fylkesmannen har behandla klagen som skal sendes fra mitt NAV- kontor med NAV- kontorets bemerkninger til min klage ... men de nekter altså å følge klageadgan! Jeg kontakta Likestillings- og diskrimineringsnemnda, men de kunne ikke påvise rasisme når det gjaldt spesielle regler for meg utenfor loven. Jeg kontakta Fri rettshjelp, men de har ikke kapasitet til å ta denne saken. Jeg kontakte Frelsesameèns sosionom, men fikk papirene i retur fordi jeg ikke er narkoman. Jeg kontakta barnevern og uteseksjonen, fordi dette påvirker barnet mitt og fordi NAV's saksbehander sa at jeg måtte melde meg til barnevernet om jeg ville ha samværspenger. Barnevernet tilbakeviser dette og henviser tilbake til NAV. Uteseksjonen som skal hjelpe barn og unge (som har rett til å se BEGGE FORELDRE) ringte barnevernet med en bekymringsmelding. Jeg gikk så til politiet og anmeldte bedrageri, men det er ikke sikkert politijuristen kan ta ut tiltale mot et NAV kontor som roter bort 1500,- kr hver måned FORDI det finnes klageinstanser for sånt. Jeg står nå fast på at stjeling av andres penger er ulovlig og burde være en politisak, SELV OM MAN JOBBER PÅ NAV Sånn har jeg holdt på i snart et år siden jeg flytta til en ny kommune. Jeg får ikke innsyn i saken eller kopi av mitt eget vedtak. Det eneste gjennombruddet var forrige uke, da Fylkesmannene faktisk selv ( slå den!!!) ringte mitt lokale NAV- kontor og forklarte saksbehandleren min på NAV at hun ikke kan nekte meg å levere nye søknader og klager bare fordi jeg allerede har levert en klage ....

   Rune L. Hansen:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/NAV/20110103-til-NAV-Vindafjord-fra-RLH.html

   Rune L. Hansen:
   Mange NAV-ansatte driver med terror, tortur og drap.

   
---
---

   Marius Reikerås, 14.03. 2011:

   Jeg vet at det er mange som sliter med ulike overgrep fra statens side blant mine FB venner. Jeg er selv en av dem. Jeg vet også at jeg selv ikke hadde klart å ta igjen med staten om det ikke hadde vært for det fellesskapet som jeg har funnet her på FB. Jeg håper derfor at alle som er utsatt for overgrep og justismord, tar igjen med de som utøver denne uretten. Her på FB er vi som en familie som beskytter hverandre.

*
   Marianne Kiil Øvrebotten:
   Jeg har blitt utsatt for overgrep fra kommunen jeg bor i og kjemper nå for mine rettigheter.

   Elisabeth Kjelstad:
   ja,det er nok mange av oss ..... STÅ PÅ.

   Birgitte Mor:
   En her også, som har holdt det gående i gudene må egentlig vite hvor lenge. Og har også tenkt til å holde det gående til den dagen jeg blir fornøyd og jeg ser at lovverket blir benyttet korrekt

   Marianne Kiil Øvrebotten:
   Så lenge man vet at man er blitt utsatt for et overgrep og har rett så skal og må man stå på, selv om det kan være kjempe tøft å kjempe alene mot etater.

   Birgitte Mor:
   Burde egentlig takke det offentlige da som har utviklet mitt guts som nå blir brukt mot de :)

   Roy Ove Svarstad:
   Ref TV2 Nyhetskanalen kan en snart få en fengselsbetjent på laget.

   Roy Ove Svarstad:
   Som varsleren av statens helikopterjaging av ulv mistet han pronte jobben.

   Anne-Line Vestgård:
   På Ila sitt en som kjempe for sin uskyld. Han har skrevet masse brev til det offentlige, men ingen bryr sæ. Det e grusomt at flotte menneska skal bli ødelagt! Og når "ett" menneske rammes så e det alltid flere som går med i dragsuget. Korr kynisk går det an å bli, dømme menneska utn beviser!!

   Torun Hilden Iversen:
   Du sier noe, Marius .... men mange kommer til et punkt der de ikke orker å kjempe mer ... synd men sant ...

   Kristin Brataas:
   Staten har gått mye for langt for lenge siden.
   Grensen for hva folk skal måtte tåle finne seg i er nådd for lenge siden, begeret flommer over.

   Ravsat Menchikova:
   Jeg håper også at de sovende super patrioter også våkner og virkelig å begynne analysere hva som foregår rundt oss i samfunnet og der ute i verden.
   De som føller seg ikke at de har vart utsett for noe kunne vart fint om de lærer også analysere uten stole på maktens hjernevæskende ideologi og kjøpt og solgt media.
   Folk som tenker vi har brød på bordet og tak på hodet, ja det har dere, men det som foregår i nabo huset eller i nabo landet, det kan skje med oss også så lenge vi gidder ikke ta det inn og fordøye, så lenge vi er reaksjonsløse vesener.

   Irene Lindseth:
   FB er god å ha for mange som ikke kan få vært sosiale og vist sin støtte på noen annen måte. Flott at vi kan være noe for hverandre her. Veldig fint å få støtte, men også utrolig godt å få lov til å gi det også.

   
---
---

   
Joan Myhre, 14.03. 2011:
   
   Tidligere Politeadv PÅL SVERRRE HERNÆS måtte slutte i Økokrim på grunn av egen interesse i saker som omhandler eiendom. Han er nå politianmeldt for forholdet fra 2 parter. Det er en trussel og det er utdelt besøksforbud. han "glemt"e å fortelle myndighetene at hele familien hans driver med eiendom og har gjort det alltid!!!!!!

*
   Joan Myhre:
   Han har nå kommet ut av skapet og fortalt myndighetene at han er eiendomsbesitter på tykkeste Frogner men egentlig er det ikke han som eier han har bare hjemmel for å unngå tinglysningsavgift!!!! Kenneth Sandvold (eiendomsbesitter) har kjøpt eiendommen for mer enn 3 år siden men politiadv PÅL SVERRE HERNÆS har hjemmel til eiendommen i?????. Men du vet, han var jo politiadvokat og da skjer det ingenting. Marius Reiekerås jeg er med og vet om ekstremt mange som er med

   Isadora Dee:
   Jeg visste det var ille, men jo mer en graver, jo verre blir det. Glad det nå rulles opp! Stå på, Marius!

   
---
---

   Anne Gundersen, 14.03. 2011, via Toerosen Michael:

   Prøv at læs eller genlæse denne :o)
   What the Mayan Elders are Saying About 2012 by Carlos Barrios
   lettertorobin1.site.aplus.net
   Carlos Barrios, Mayan elder and Ajq'ij (is a ceremonial priest and spiritual guide) of the Eagle Clan. Carlos initiated an investigation into the different Mayan calendars circulating. Carlos along with his brother Gerardo studi..

*
   Anne Gundersen:
   The real knowledge is free. It's encoded in your DNA. All you need is within you. Great teachers have said that from the beginning. Find your heart, and you will find your way.

   Cecilie Dahlerup:
   Kan man gætte på, at du er en blodtype O ?

   Anne Gundersen:
   Aner det ikke, og er temmelig ligeglad :o)

   Cecilie Dahlerup:
   ‎(Den oprindelige ur-blodtype, som næsten alle urfolk har.)

   Anne Gundersen:
   Jeg har aldrig brudt mig om nåle, hverken at noget skal tages ind eller ud, så er ikke blevet testet med min gode vilje :o) Min "guru" er en grøn giftig dukke alligevel ;o)

   Cecilie Dahlerup:
   Man kan få et kort at teste det på, hvis du en dag alligevel skulle få en skramme. Det er kun en enkelt dråbe, der skal til. Du er en rigtig "ur-mama" i hvert fald :-)

   Anne Gundersen:
   Jeg behøver ikke testes, jeg vet hva og hvem jeg er :o) Jeg kan spores tilbage til i flere led, men om Audhild har ret, så er er det reisendefolkets blod i mine årer, mig der ikke har været ude på mer end en enkelt turistferie i hele mit liv ;o)

   Audhild Østgård:
   Heheh... Tatersjelen din .... Du må nødvendigvis ikke reise fysisk .... du reiser i dine tanker, via din Sjel .... Du kan opplevde Keops Pyramiden og finne mange av dens hemmeligheter, i din egen stue ... eller når du sitter på en sten i din skov!!
   Mennsker reiser verdens over for å finne sine biter!! Mange finner dem ikke på den måten. Ofte er det iallefall ikke nok!! Om de hadde orket å sitte i ro med seg selv og møte seg selv, der de var ... SÅ hadde de kanskje lykkes!!
   Forresten Anne ... Jeg har lest Maya linken flere ganger ... Det er noe som mangler for meg her ... Den virker ufullstendig. Som om også de kun har funnet biter, men eier ikke helheten. Enda!
   De mangler den overbevisningen som jeg søker, å finne i Folk. Den VITEN om at Lyset seirer over mørket, uansett hvor mørkt mørket er!!
   ILDEN, som må til for å VINNE over Mørket!!!

   Anne Gundersen:
   Let du, jeg har funnet alt utenom den tibetanske grotten, jeg vil vite om den er i fase tre snart :o)

   Audhild Østgård:
   Kan da ikke være lenge til ... Jeg ser hvordan folk både med vanlige tanker om virkeligheten og de med de Alternative, forsøker på et vis å "dekke over" ... Som om det er for tøft å se det som nå skjer. Vanskelig å forholde seg til smerten og frykten??
   Folk forsøker å rasjonaliser og å pynte på Systemene ... DET må være en indikasjon på at "Din tredje fase" snart er her ... Kommer til å tenke på sangen til Paul Simon; The nearer your destination, the more you slip sliding away .....
   Og jeg som bare vil Gasse på nå!! ... Himmelen er kommet nærmere, i mine Øyne ;o)

   
---
---
   Arild Holta, 12.03. 2011:

   Mange vil ha ny bil, mobiltelefon eller gå ned i vekt. Barnevernsofre har i prinsipp kun ett ønske, å redde kjærligheten - familien. Å miste kjærligheten kan oppleves som å være levende død. Å vite at ens barn kan være levende død er for noen en skjebne verre enn døden.
   (Omskriving av Marius' status. Kopier gjerne.)

*
   Annette Morgaine Olsen:
   Den liker jeg nesten bedre enn Marius sin.
   Men det er litt vanskelig å sette svake grupper opp imot hverandre :-(
   Det er meget synd på de som er alvorlig syke, og det er meget synd på de som lider i dagens system .....
   Men problemet med dagens system kontra alvorlig syk, er at systemet rammer i generasjoner, det gjør ikke sykdom .....

   Ellen Charlotte Ricci:
   det er helt korrekt som du sier, at det føltes som levende død, det bekrefter det jeg følte som fosterbarn og det ga problemer senere i voksen alder at man ikke føler seg hel og fullverdig menneske med god kjennskap til tilhørighet og samhold.. det var det som manglet.. og det synes jeg er veldig viktig at bv skulle ha tenkt på hvor viktig det er å bevare kjærlighet og god kontakten til tross hva slags bakgrunn de har.

   Svein Bjørneseth:
   Jeg er en zombie selv pga at jeg ikke får se min datter. BV har ødelagt meg og det går i grunnen bare nedover ...

   Øyvind Bremnes:
   Dette er ikke en kamp på liv og død - dette er viktigere.

   Turid Holta:
   Ellen Charlotte det er trist hva det påståtte barnevernet har påført deg av smerte. Ikke følt deg som et fullverdig menneske i barnevernets omsorg. Og dessværre ikke nytt, det er mange mange som lider svært etter å ha bodd vekke fra sine egne og i et fosterfengsel.

   Ellen Charlotte Ricci:
   ja selv om jeg bodde i fosterhjem var det jo ikke så ille men det var bare mangel på kjærlighet, tilhørighet og sånne ting med biologiske familie som ikke var dekket underveis som jeg trengte for å kunne føle at jeg har noen som er mitt eget. Det var sånne ting bv ikke har tenkt på eller fulgt opp, de tenkte bare at det var det beste å forbli i fosterhjem uten å ha snakket med meg hva jeg synes er best,for jeg fikk aldri informasjon om mine rettigheter som fosterbarn .. det fikk jeg først vite i voksen alder og da var alt for sent. Dermed har jeg sendt oppreisningssøksmål til bv i januar i år pga alt dette med omsorgssvikt fra bv som ikke har tatt sitt ansvar for å følge meg opp.

   Turid Holta:
   Ja det er ikke bra Ellen

   Rune L. Hansen:
   Hvem kan vel tenke seg et samfunn hvor barna blir hentet av staten?

   Rune L. Hansen:
   Brevet om tortur i Norge
   http://www.facebook.com/home.php?sk=group_170931072954972

   Annina Karlsson:
   Den djupare innebörden i socialas agerande kan ju inte vara för barnens bästa.

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Ja det er som å leve i et kjærleiksløst vakum ,for både foreldernen det gjelder og barnet . Kjærleik fra fremmede kan aldrig skape samme trygghet som den fra foreldrene ..Dette vet vi ,men staten ignorere fakta ...! Derfor sier jeg ; de myrder uten å drepe....!

   Siv-linda Thorkildsen:
   det fysiske og sykiske henger sammen etter å bli fratatt barn på falske rapporter synsinger og høyst urett vil den foreldrepart sitte igjen med masse sorg sinne utmattelse maktesløs og overkjørt av maktpakket vil ofte føre til deprisjon og andre lidelser trumer med mer og dette igjen fører til hjertproblemer kreft diabetes selmord angst høyt blotrykk alkoholproblemer stoff eller andre tragiske lidelser

   Turid Holta:
   Det å bli fratatt barn på falske raporter er forferderlig , men også en lidelse for barn og foredre å bli fratatt barna selv om det skulle være noe som var vanskelig. Og det er der jeg mener at en bør hjelpe og ikke fjerne barna. Det er nok... mange som har fortalt om hvor mye de har mista av både kjærlighet tilhørlighet og annet av å bo i barnevernets påståtte omsorg.
   Mange som har problemer blir og familien hjulopen ved å få litt hjelp fremfor å splitte opp familien. Det er og mye billigere å hjelpe barn i hjemmet enn å ha dem på institusjon eller i fosterhjem.

   Annette Morgaine Olsen:
   Det verste for meg var ikke at ungene ble tatt, men årsaken til at de ble tatt.
   Misforstå meg rett, er dere snille.
   Selvsagt var det ikke greit at bv tok ungene, men på en annen side, om det hadde vært en virkelig og god grunn til at de ble tatt, så hadde det vært lettere å leve med.
   Om jeg FAKTISK hadde vært så alvorlig psykisk syk som det bv påstår, så forstår jeg også at barna umulig hadde hatt det noe serlig godt hos meg. For barn skal ikke leve med en mor som psykisk og fysisk mishandler de, slik som bv påstår at jeg har gjort. Men nå er det jo ikke sant ....
   Jeg er ikke psykisk syk, jeg har ikke mishandlet ungene fysisk eller psykisk. Ungene fikk masse kjærlighet og god materiell omsorg. Jeg var hjemmeværende og var sammen med ungene hele dagen. Det var ungene som sto i fokus, uansett hva jeg planla eller gjorde.
   Ungene var harmoniske og trygge unger ......
   Så kom bv .......
   Så for meg har det tyngste å leve med, vært all den løgnen, alle falske beskyldninger som det har vært umulig å forsvare seg mot. Det har vært som å sloss mot vinden, des mer jeg har faitet mot, des verre har beskyldningene blitt .....
   Selvsagt savner jeg ungene nesten så det ikke er til å leve med, men jeg vil aldrig ta de hjem igjen uansett om jeg mot alle ods hadde fått tilbudet.
   Jeg tør ikke .....
   Jeg tviler sterkt på at jeg overlever en runde til med løgner og falske beskyldninger om at jeg har gjort det ene og det andre .....
   Dette er resultatet for mine barn, de har nå, pga bv, mistet sin mor for godt.
   Jeg er så absolutt IKKE den samme som jeg var ...
   Jeg har fått store tilknytningsvansker pga bv ....
   Jeg er redd verden pga bv ....
   Jeg er mistenksom mot alle jeg møter pga bv ....
   Jeg eksisterer, jeg lever ikke, pga bv ....
   Ungene er alvorlig skadet psykisk pga bv ....
   De har utvilket reaktiv tilknytningsforstyrrelse, pga bv ....
   De har store lærevansker, pga bv ...
   De har utviklet plutselige raseriannfall, pga bv ....
   De har vondt over allt,(psykosomatiske plager) pga bv ....
   De eksisterer, de lever ikke, pga bv .....
   Allt dette pga ett system som EGENTLIG skulle være der for å hjelpe .....

   Annina Karlsson:
   Mina var harmoniska och trygga barn men man vet ju inte hur de blir av sina upplevelser. De sa till mej att de inte skulle ta barna bara nogra or och sen skulle jag fo tillbaka dem. Slo sönder för att sen,,,,,.Sjukt, sjukt , sjukt. Jag sa direkt till dem att om de tar barnen so är det inte givet att jag tar tillbaka dem efter nogra or. Och jag sa även att jag inte tänker stanna kvar i den lilla staden och vara besökstant till mina barn se dem ibland och sejja hej. det kanske loter grymt men ser ingen anleddning till att stanna i nogot som defenetivt hadde fott mej att go under totalt. Hadde defenetivt inte kunnat visa barnen nogon livsglädje i en sodan situvation. Skulle antagligen go under och socialen skulle kunna säga se vad var det vi sa? Socialen kom med spydiga pohopp som antagligen skulle reta mej till gallfeber. medan psykiatrin stog med utslagna armar.- Kom, kom, vi ska behandla dej. jag har lämnat Sverige och är inte rädd för världen har inte ont i kroppen. Har inte utveklat plötsliga raserianfall. Jag lever. Men jag är givetvis inte densamma som jag var, inte barnen heller men det tror jag inte heler dessa socialarbetare är.

   Annina Karlsson:
   Men jag vill tillägga att jag önskar mina barn allt gott och ett lyckligt liv.

   Annette Morgaine Olsen:
   Jeg er desverre på samme sted som tok mine barn. Men jeg kommer til å gjøre det samme som deg, Annina, jeg reiser herfra til sommeren.
   Bare det å betale skatt til denne kommunen som har ødelagt hele mitt og barns liv, byr meg så vanvittig mye imot. Dette er en fraflyttingskommune, og de jobber ræva av seg for å få folk til å flytte hit, men jeg sier rett ut til folk, FLYTT FOR GODS SKYLD IKKE TIL EIDSKOG KOMMUNE!!!!
   Jeg har også ett så godt liv det lar seg gjøre nå i dag, 7 år senere, men det er IKKE takket være Eidskog kommune. Snarere tvert imot ....
   Og jeg kommer ikke til å ta ungene tilbake, for jeg VET at da er det bare ett tidsspørsmål før bv står på døra igjen og helvette starter på nytt .....

   Annina Karlsson:
   Urk vad äckligt so är det nog att do börjar det igen om barnen kommer hem fy sjutton. Do ska de in i ens privatliv och hjärna och rota.

   Annina Karlsson:
   Själv vill jag inte bo i Sverige igenkänner ingen god stämning där.

   Annina Karlsson:
   de ansog mitt resonemang var sinnesjukt och det fick jag papper po av läkaren.

   Annette Morgaine Olsen:
   Det er like dårlig stemmining i Norge også ....
   Men jeg har ikke mulighet til å flytte fra Norge, så da får jeg bare komme meg mange titalls mil fra Eidskogen ....

   Annina Karlsson:
   Ja det tror jag är bra för sinnet och du moste ju ta vara po ditt liv.

   Annina Karlsson:
   Psykiatrin kallar det för flykt beteende men jag tycker det är självbevarelsedrifft. Hoppas mina barn har samma fel som jag.

   Annina Karlsson:
   Att de har so pass mycket kärlek till livet och sej själv att de tar vara po livet de fott men jag är orolig för hur det gor för min flicka med LVU. De flyttar runt henne till olika hem. Hur ska hon klara det?

   Annina Karlsson:
   Förhoppningsvis ska man orka leva läääännge.

   Annette Morgaine Olsen:
   Jeg bryr meg ikke om bv setter en til psykriatisk diagnose på meg, det har bv gjor så mange ganger før at jeg har blitt imun ...
   At man har sitt vett i behold og velger å flytte laaaangt vekk fra en kommune som bare ønsker en vondt er ikke å være psykisk syk eller ha noen annen feil på sin personlighet, syns jeg.
   Det er ett sunnehetstrekk, mener nå jeg :-)
   At systemet klarer å få det til å være galt, er bare ett bevis på at systemet kun er ute etter å knekke det mennesket så langt ned at det ligger i graven .....

   
---
---

   Marius Reikerås, 14.03. 2011:

   Meld dere inn!
   Stopp offentlige overgrep
   http://www.facebook.com/group.php?gid=133922573314442
   Vi protesterer mot overgrep fra stat og andre offentlige institusjoner og uvesener overfor mennesker. Staten skal være individets tjener, ikke omvendt. På engelsk heter det "CIVIL SERVANT" "folkets t.....

*

   May Brith Harestad Hollos:
   Delt.

   Brit Jensen:
   DELT..............

   Inge Bjart Torkildsen:
   Organisert kriminalitet er blitt offentlig, makten tilbake til folket!

   June Rode:
   Delt!

   Brian Tempel:
   Jeg har med dette meldt meg inn, og lagt ut linken på fb-gruppa STATEN NORGE , oppfordrer det norske folk til å ta makten tilbake.

   Rune Abusdal:
   Denne staten kan dra så langt til helvete, UTEN noen form for tilbakekomst. det burde være lett for dem ,de er der jo allerede ,jævler.

   Monicha Nyhuus Aas:
   delt!!

   Mona Lisa Borge Johansen:
   Deltar i OG deler link NÅ :)

   Thyra تيرا Græsdal:
   Dumt at det er ei gruppe, og ikke en fan side. Har i likhet med mange andre så mange grupper at fb grensen er overskredet, de tillater ikke flere. Mens fan sider kan du ha ubegrenset antall av.

   Roger Solberg:
   Meldt meg inn og deler videre nå. Bra Marius tror dette kan bli stort.

   Liv Stieng:
   Har gjort det jo!

   Gunn Elisabeth Jørgensen:
   Samme her! :)

   Yven Nordli:
   BLE MEDLEM NR 216 JEG♥

   Marianne Kiil Øvrebotten:
   Medlem!

   Cathrine Simonsen:
   medlem 226 , klart man må stå sammen

   Morten Taranger:
   Helt enig!

   Annina Karlsson:
   regeringen ska tjäna folket ja. So ska det vara. När det är riktigt.

   
---
---

   Marius Reikerås, 14.03. 2011:

   Jeg gjør det! Jeg er lei av at offentlige tjenestemenn og kvinner som påfører andre uopprettelig skade, alltid skal slippe å stå til ansvar for sine handlinger. Derfor bruker jeg min egen sak til å gå til rettslig kamp mot de som har utført overgrep og justismord. Men, jeg trenger støtte. I en slik kamp er det viktig å vite at en ikke står alene. Håper jeg får mange med, fordi det er en felles kamp vi kjemper.

*
   Kristin Brataas:
   ‎:-))

   Alfie Jo WildRiver:
   Hva slags støtte trengs??

   Alfie Jo WildRiver:
   og hva er din sak??

   Bjørn Hannås:
   når David felte Goliat med slynge og småstein,......
   Om ingen står opp, blir det i alle fall ingen bedring.

   Alfie Jo WildRiver:
   Et råd på veien ... ta kontakt med Ståle Eskeland på UIO juridisk avd ... han er en fantastisk flott kjempende professor

   Joan Myhre:
   DØDSBRA MARIUS. VI ER DER OG NÅ HÅPER JEG ALLE BLIR MED

   Nina Haug:
   Flott at noen står i første rekke, lykke til Marius;-)

   Evy Gjeverth:
   Du er ikke alene..In harmoni we prosper.

   Solveig Lyngbø:
   LYKKE TIL-.

   Hilde Aastrup:
   Hva slags bidrag ønsker du? Er det noen som kan klare det så må det være deg ♥

   Ronny Jahre:
   En håndfull står i første rekke, mens resten lar dem. Derfor sitter de tjenestemennene svært trygt.

   Irene Børresen:
   Takk Alfie, det er nettopp sånne kommentarer som trengs. Info om hvor sakene kan tas videre. Helt fint med folk som støtter opp om folk som har blitt overkjørt, men det hjelper jo lite med å kjøre sakene her på Facebook. Man må ta dem der man kan nå fram og mot dem det gjelder.

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   ‎100% støtte til deg Marius.

   Jan-Erik Jansen:
   Ja Marius dette støtter jeg100%!!! Her er det ingen tvil om jeg vil være med. Men her må det være mulig å få laget en kvalifisert offisiell kampanje for hele landet? Dette må til for å prøve og få skaffet tusenvis av stemmer. Hvis dette blir lagt ut som en underskriftskampanje, så tror jeg at det blir mange som kan "flytte fjell". Og da er det også veldig viktig for folk å vite skikkelig hva dette går ut på selvfølgelig.

   Ravsat Menchikova:
   Selv har fått nok av helle den mafia strukturen både i Russland og her. Med slik system som finnes i dag det er ingen fremtid og den mangler menneskelig sjel og ansikt, nok er nok av den diktatur regime. Alltid med.

   Liv Beathe Hauger:
   Du trenger mer solid støtte en som så. Du har A-magasinet med deg, om du vil. Hold journalisten oppdatert, slik hun ba om. Men du trenger også juridisk støtte, og som jeg har nevnt tidligere: internasjonal støtte.

   Jan-Erik Jansen:
   Dette MÅ vi følge opp, for vi i dette sammfunnet kommer ingen vei med bare ord! VI MÅ VISE MUSKLER!!! La oss komme igang.

   Kjell Einar Vegger:
   Tror dette er "saken"
   http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/kan-miste-advokatlisens-etter-underslag-2684181.html
   men det var her jeg fattet interesse
   ...
   http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/nordsjoedykkersaken-avvist-av-hoeyesterett-2535604.html
   Syns det lukter losje her jeg

   Yven Nordli:
   Jeg vil støtte som best jeg kan!!

   Marius Reikerås:
   takk, kommer med oppdateringer.

   Yven Nordli:
   GJØR DET!

   Khan Maria:
   Veldig bra skrevet. Det foregår mye rart ,vanskelig for å tro at sånt skjer her i Norge. Jeg støtter deg ...

   Beate Kipperberg:
   stå på Marius, mange sier de er med, noen ER med, jeg er i siste gruppe

   Frode Hermann Bøe:
   Noen ganger Marius virker det som om vi mennesker trenger en kraftig kilevink/motgang for selv å bli en motor og drivkraft mot det vi selv har erfart. Lykke til.

   Irene Lindseth:
   Selvsagt støtter vi deg i denne saken !

   Mette Gry Andersen:
   Jeg støtter,og stiller opp ........

   Kai Roger Jæktvik:
   hva skal jeg gjøre? vi trenger sånne som deg som virkelig står på, så kjør på!!

   May-Britt Johnsen:
   Støtter opp!!

   Bob Alton:
   vi er med..

   Jan-Erik Jansen:
   Selv om vi er veldig priviligerte her i Norge, så finnes det så store feilgrep og situasjoner høyt oppe i maktapparatet. Bla. innenfor Rettssystemet, og urettferdigheten til de grader råder i de statelige maktorganer! Bli med på dette folkens, for å forandre Norge til et ærlig og rettferdig land som mye som mulig! Følg med videre ........

   Frode Hermann Bøe:
   Stoltenbergunionen
   At folk på min alder er klar for en Kairo bør være et varsko ...

   Ann Caroline Magnussen:
   ER MED PÅ DEN FRA A TIL Å.

   Ravsat Menchikova:
   Min første erfaring med norske media har vart at jeg kan ikke skrive mitt ekte navn under artikkel. Som jeg husker By avis i Trondheim. Hallevette med dem. ABC har vart arrogante når de har utestengt av kommentar siden meg løgner og det har jeg avslørt med brevveksling med administrasjon den gangen. Har værslet adressa avis i Trondheim, når kommunen har skiftet lås på døra på leiligheten min i Trondheim hvor jeg bodde, uten å værsle meg og visst ikke hvor skal jeg overnatte (selv om det vart betalt regninger) adressa har ikke reagert. Når jeg har sendt bilder og tekst til 14 aviser hvor personen å bli kastet ut av bilen og slått ned på bussholdeplass av en gruppe midt på dagen, ingen har reagert. Hva fan med disse media, skulle vart stengt lenge siden alt som heter media.

   Stig Eie:
   Ta vare på deg og dine, ikke la kampen koste deg de som står deg nærmest! Lykke til!

   Jan-Erik Jansen:
   Vi kan ikke bare sitte lenger å godta, eller la være å bry oss om hverandre. Staten styrer folk ned i avgrunnen, og det er så mange mennesker her i Norge også som er helt knekt og ødelagt av det det Statelige "maktsystemet"!!!

   Geir Otto Andreasen:
   Støtter deg 100% Marius !!!

   Lillian Halden:
   Støtter!!!!

   Brian Tempel:
   Hei Marius. Jeg støtter deg 100% , du har garantert min fulle støtte. Stå på masse lykke til !

   Jan-Erik Jansen:
   Saken her gjelder i hovedsak dette alvorlige mønsteret at Offentligheten skal uannsett utfall overta, eller vinne over saker mot mennesker som har anlagt saken sin innfor rettsystemet, eller i div. erstattningsaker. Hvis ikke dette korrupte statelige mafia-systemet blir endret på, så er jeg redd for også Norge kommer til å få en kolosal økning i sosiale tilfeller som ikke orker å leve lenger. De statelige organer og offentligheta har blitt altfor hovmodige! HOVMOD STÅR FOR FALL!!!

   Lasse Boberg:
   Støtter deg 100 %

   Liv-Karin Landmark:
   he mi fulle å heile støtte ...... STÅ PÅ!

   Ravsat Menchikova:
   Helle regjeringen og dets handlinger må anmeldes til menneskerettigheter, det finnes ikke sektor hvor mennesker bør ikke kjempe. De må også stilles til ansvar å levere tilbake til folk alt som de har stjelet fra befolkningen. Det er helt sykt, når regjeringen spiller det verste spill med egen befolkning, med hemmeligheter, korrupt, bedrageri og mye annet. Ingen investering i mennesker for å forbedre struktur og samfun og menneskets liv både psykisk og fysisk.

   Hans Bjørby:
   Si ifra hva du trenger ,støtte og bistand det vil du garantert få. Send en mail, når det er noe. STÅ PÅ

   Anne-Line Vestgård:
   selvfølgelig! kom ijen folkens, vi e ca 4000 på vennelista her.

   Ravsat Menchikova:
   Veldig bra :) Det kommer bli ennå mer :)

   Rune Abusdal:
   ødelegger de mitt liv ,vet jeg akkurat hva jeg gjør ,uten å blunke.er med deg .

   Jan-Erik Jansen:
   Kom igjen folken's få venner inn i denne kommentarlisten også. SKRIV MER. VELDIG BRA AV DERE ALLE!

   Evy Gjeverth:
   Take curris to go this way. Be a curriser and suport him:))

   Ravsat Menchikova:
   Helt enig med Jan-Erik, bare skriv uten å være redd har du sagt riktig eller galt, alt har sin plass og alt kan fordøyes :)

   Rune Abusdal:
   til helvete med dette samfunnet,de har gitt det vekk til utlandet.

   Jan-Erik Jansen:
   Vi har vel ikke glemt at vi er egentlig er Vikinger? STÅ PÅ, VÆR MED! Det kommer sikkert en komplett underskrifts-liste med spesielle saker som omhandler maktovergrep og sjikane av mennesker av Staten og de offentlige instanser! Jeg vet at det er flere og flere som hiver seg med på dette folkeoppropet mot makteliten. DETTE ER BRA!!!

   Gunn Elisabeth Jørgensen:
   Tøft gjort! Full støtte. :)

   Marianne Lund:
   Støtter deg 100% selv også!

   Ravsat Menchikova:
   Når vi utrykker som sånn vi tenker eller føller, så åpner vi eget hjerte, som gjør også at det kommer mer universets lysimpulser til oss, som er bra for oss på alle måter.
   Vi bli fortalt av myndigheter at alt som de forteller oss det er rik...tig og viktig, derfor er vi der, hvor vi er dag. Så det er viktig å leve annerldes i dag og ikke vente til vi forlater verden :)

   Jan-Erik Jansen:
   Dette er jo bare helt rått, så bra jobba for denne saken! Dere viser muskler. Ja, dette er ingenting å være redd for i det heletatt. Vi lever i et Demokrati med frihet for folket, og da har vi ytringsfrihet som det kalles. Men om det er et Sosial-Demokrati kan jo diskuteres ..... heee.

   Evy Gjeverth:
   Selve ytringsfriheten er grunnmuren til demokratiet..som vi må verne om.

   Jan-Erik Jansen:
   Marius, dette blir det resultater av, så dette skyter fart!!! Dette er Nitrogen! Disse i makteliten kan ikke lenger holde på slik de gjør.

   Jan-Erik Jansen:
   Vi er levende, og sårende mennesker som prøver å føre et liv, men noen vil at vi skal holdes i bånd og da følge dem å legge oss flate!!!

   Stig Rata Halvorsen:
   Jeg STØTTER deg!

   Jan-Erik Jansen:
   Dere er tøffe dere er voksne uredde mennesker, og dere skal vite at det er nettopp derfor vi "kalles" voksne, VI TAR ANSVAR, skjønner?

   Little Hotte Yasmin:
   Du har min fulle støtte og tro meg skal bruke min sak til det samme ! Støtte til oss Nordmenn som blir usakelig og uskyldig offer for slike tjenestemenn og kvinner !  Bannlyser det !!

   Gerd Isaksen:
   ‎"Om du taper, så gi tål, bare ikke glem ditt mål, la din vilje være stål.."
100% støtte fra meg ...

   Jan-Erik Jansen:
   Vi har fått et liv, vi ønsker å leve vårt liv selv. Ikke som slaver!

   Kirsten Synnøve:
   Min fulle støtte!! Stiller også opp hvis vi kan få til en eller flere markeringer.

   Tor Reidarson Kvamsdal:
   glad for at vi har en som deg når vi andre (ihvertfall gjør jeg ) resignerer...:)

   Tor Kristian Berge:
   Hva kan jeg gjøre?

   Ravsat Menchikova:
   Vi har utrolig mye menneskets indre potensial og resurser, som finnes i hvert eneste menneske, menneskets selve (sentrum), som består av 12 menneskeverdier, som alle mennesker har i sin dybde, som er veldig viktig for hvert menneske som lu...ft, som vann, som mat.
   Når vi lever i en uærlig struktur og samfunn, så lukker vi muligheten for en naturlig og harmonisk utvikling for mennesker.
   Når regjeringen har gjort en dårlig jobb og delte mennesker i samfunnet på prioriterte klan, våres og fremmed, tapte og vinnere, kloke og dumme, rike og fattige, kriminelle og flinke, ledere og slaver, hva skal man vente på? Det bli bygd gjennom årene en enorme avstand mellom mennesker og frykt, grusomt.
   Skal vi vente at det bli på jordet harmoni, balanse, fokus på menneske og naturlig utvikling?
   Som jeg har sagt tidligere også, vi lever ut av mentale bevissthet, som begynte å utvikle seg 6000 år siden, lever vi ut av dypere bevissthet (det er aldri sent), så lever vi ut av virkeligheten.

   Tor Reidarson Kvamsdal:
   ‎( glemte å si at jeg selvfølgelig støtter deg 100% Marius!!!)

   Bjørn Hannås:
   Tror fryktelig mange som motvillig har resignert vil melde seg på barrikadene etterhvert som de ser at det er likevel finnes håp

   May Brith Harestad Hollos:
   Delt... Og dettte er selvsagt en Felleskamp som vi alle burde dele og støtte deg i som gjør, og tørr dette. Gi bekjed om det blir noe trøbbel for da HYLES det ut på FB , og da håper jeg så mange som mulig stiller personlig o trøbbel skulle forekomme.

   Ravsat Menchikova:
   Selve handling er bevegelse og livet, slutter vi handle, så stopper vi egen utvikling.

   Elizabeth Christiane Roma Østby:
   Er helt klart med, bare gi beskjed .....

   Jan-Erik Jansen:
   NORGE trenger handlekraftige normenn/kvinner til kamp!

   Marianne Kiil Øvrebotten:
   En kjempeviktig kamp som gjelder vår rettssikkerhet her i landet!
   Vi er med deg, Marius!

   Rolf Solvang:
   Jeg vet om mange Justismord og andre rettslige overgrep og om personene som er for smålige og redde til å stå imot presset: Cowards & NitWits.

   Bjørn Hannås:
   https://www.facebook.com/group.php?gid=133922573314442&ref=ts

   Birgitte Mor:
   Go for it :)
   Herfra får du full støtte

   Marianne Hansen:
   full støtte

   Bjørn Hannås:
   Facebook gruppa; "Stopp offentlige overgrep" støtter deg.
   https://www.facebook.com/group.php?gid=133922573314442&ref=ts

   Anne Gundersen:
   Hehe, du behøver ingen krykker eller støtte Marius, folk som du har rygrad og kan stå selv, men jeg vil være dit vitne sammen med tusen andre :o) Jeg gleder mig til dagen du har fået full oprejsning.

   Gaute Thorsen:
   Stiller både her og der, jeg Marius!!! Hadde vært fett med et aldri så lille opprør og sendt sjokkbølger inn i ryggmargen til makteliten... De som aldri tar feil og bare dømmer andre, skal selv en dag få stå ...

   Monika Goli Dypeng:
   Go get'em, Marius! Vi backer deg!;-)

   May-Britt Johnsen:
   Er med på kampen.

   Kjetil Dreyer:
   hva trenger du Marius?

   Chris Overgaard:
   Du har min fulle støtte i denne saken Marius.

   Åse Nordby:
   selfølgelig støtter jeg deg, du er den største av oss marius, selv om vi alle her har stort hjerte, har du det største

   Hans Jørgen Strøm:
   jeg er med. hva gjør vi videre? opprette et fond? noen bedre forslag? Marius trenger resurser.

   IshMi Bohn Støtter på alle måter jeg kan dersom nødvendig, med FULL RESPEKT for det du gjør, - det LYSER DET RESPEKT AV!

   Thomas T Hodne:
   Ja jeg skriver under på den kampanjen der,for jeg er temmelig lei selv av å bli trakasert!

   Web Hageselle:
   Behovet er da en uhildet og offentlig godkjent revisor, etablering av en stiftelse , et kontonummer som opprettes, opprettelse av et kontonummer .... og årsaken til at kontonummeret blir gjordt offentlig og årsaken til dette.

   
---
---

   Til støtte for barnevernsofrene, 13.03. 2011:

   Systemfeil i barnevernet
   http://tb.no/arkiv/systemfeil-i-barnevernet-1.1399741?startdate=01.05.2011
    tb.no

   ‎"En kan ikke se hva barnevernet vil oppnå ved å fjerne barn fra sine biologiske familier, annet enn å utsette disse uheldige barna og familiene for traumatiske opplevelser som kanskje vil vare livet ut"..

*
   Til støtte for barnevernsofrene:
   Dette gjelder også i fordekte bv-saker der barnevernet har tatt parti med den ene forelderen mot den andre.
   --
   Politiet, dommere, politikere, psykologer, advokaters, meddommeres, lærere, statsråders, byråkraters, fosterforeldre, bv-inst sine egne barn kan plutselig forsvinne de også.

   Jan-Erik Jansen:
   NEMMELIG! Barna og foreldrene får nemmelig en kolosal traumatisk opplevelse som setter igjen spor av plagsom angst, urolighet, forstyrrende tanker og en veldig vond "tommhet" inni seg. Uff!

   Til støtte for barnevernsofrene:
   Aktørene i barnevernsindustrien mangler empati.
   Derfor kan det umulig ha noen betydning for dem om deres egne avkom blir borte, en vet aldri i denne verden, er så mye som skjer ....

   Jan-Erik Jansen:
   Ja helt klart, dem mangler en empati som de aller fleste mennesker normalt har. Det som nå trenges i Norge er en barnevernsak for retten, og at BV taper denne. Dette kan bli det skrittet som i første omgang må til for å hindre BV til å bare hente sine "varer" hjemme hos foreldrene.

   Kristin Johnsen:
   Salme 37v35 Jeg har sett den ugudelige gå voldelig frem og utfolde seg som et frodig tre i egen jordbunn. Likevel ble han borte, se, han er ikke mer
   Ja, jeg søkte han, men han var ikke å finne. v 38 Men overtrederne skal ødelegges, alle sammen. Fremtiden får en brå ende for den ugudelige. Men de rettferdiges frelse er fra Herren. Han er deres styrke i trengselens tid.

   Annina Karlsson:
   Vad vill barnavärnet uppno, vad vill de skapa och vad skapar de?

   Unni Marita Krogh:
   Barnevernet skaper frykt, angst og traumer for barn for resten av livet. De gjør faktisk så stor skade på disse barna at de mister sin identitet, familie bånd og evnen til å mestre problemer senere i livet. Utryggheten og redselen for att ingen klarer å elske dem er vel størst, for den kjærligheten en mor eller far gir sitt barn den er faktisk grunnleggende for hvordan man blir som voksen. Mor og fars kjærlighet er faktisk det viktigste vi får her i livet. Når barn blir fratatt foreldrene mister de dette, og barnevernet og staten kan ikke gi disse barna en mors og fars kjærlighet, så disse stakkars barna tenker jo, og vil jo ut fra dette ståpunkt miste denne grunnleggende og ikke minst viktige del i livet, Menneske lever ikke bare av mat - det er nødvendig, men det viktigste er kjærlighet, for uten den er vi døde innvendig og de barna vil jo tro att ingen er glad i dem, selv om foreldrene er det og disse kjemper for dem, vil ungene tro dette, forde barne vern og stat kan ikke gi dem denne kjærligheten. ♥♥

   Jan-Erik Jansen:
   Dette du skriver Unni, det stemmer med den virkelighet som barn og foreldre lever under.

   
---
---
   Rune L. Hansen, 14.03. 2011:
   Når lov og rett forvaltes eller håndheves på kriminelle vis er det ikke lov og rett.
---

---

   Rune L. Hansen, 14.03. 2011:

   Terror, tortur og drap ...
   Hvem av oss er det som driver med slikt?

   Altså hvem i Norge?

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, tirsdag 15. mars 2011, Vinberget:

   Omkring opptil 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Himmelen nokså jevnt overskyet og duvt mønstret nokså rar og 8 pluss-grader frem mot klokken 15.30. Omtrent 5 pluss-grader klokken 20 og 2 pluss-grader klokken 22.
---
   Med posten i går eftermiddag ankom meg fra Gulating lagmannsrett et brev datert 11.03. 2011 ( ekstern ). Med kopi av forkynnelse av anken fra retten overfor Trude.
---
   Rune L. Hansen, 15.03. 2011:

   Det er mange Jack the Rippers og mafia-bosser hærjende i den offentlige forvaltningen, nu i Norge. Mildt sagt. Hva kan og må vi gjøre med det?

*
   Cecilie Spro:
   Hva med om vi alle setter oss foran stortinget og mediterer en hel helg? Og gjentar mantraet om mani padme hung inni oss? Da sender vi god energi inn til politikerne. En slik rolig aktivitet kan være like virkningsfullt som en demonstrasjon. Så kan vi sette opp plakat der det står hvorfor vi mediterer.

   Kjell-Erik Punnerud:
   kanskje starte eget parti

   Cecilie Spro:
   Det blir nok for lite i forhold til de andre store partiene

   Roger Solberg:
   meditasjon har jeg liten tro på men kanskje en sultestreik foran stortinget med ett par dødsfall i hverste fall om det trengs. Bare og ikke gi seg før de som bestemmer har tatt oss på alvor og retter opp den urett som er begått og lar oss få igjen de barna som de urettmessig har kidnappet. Kan godt dø for en slik sak jeg iallefall. TENK DEN MEDIEOPPMERKSOMHETEN DA! Da vil vi kanskje få endret noe.

   Rune L. Hansen:
   Mange av de hån-flirer mere eller mindre åpenlyst av sine perversiteter og ofrene for sine ugjerninger.

   
---
---
 
   Sissel Irene Blunck Eriksen, 14.03. 2011:

   Vet du noe om følgende: Alle kommuner får en viss pott av Husbanken hvert år, for hjelp til anskaffelse av bolig for sosialt eller økonomisk vanskeligstilte. Jeg vet at i mange komm er det aldri utdeling av disse midlene hverken som lån eller tilskudd. Hvor går de pengene da?? Men i noen få komm bruker de pengene som de skal brukes. En kommune jeg vet om, har 1 januar gjort om reglene sine, nå gir de ikke lenger lån eller tilskudd til dette formålet. Uten at vedkommende har bekreftelse på banklån, så kan de tilby topplån. Men hvilken person i en slik situasjon har mulighet til å banklån.Husbankens sider: hver enkelt kommune kan justere sine egne regler. Bare midl blir brukt til det formålet det er ment til .. nemlig hjelpe vasnkeligstilte til anskaffelse av bolig eller hjelp til å beholde bolig de allerede har. Men er denne nye ordningen da lenger en hjelp for vanskeligstilte? Er ikke dette da faktisk blitt "et helt vanlig husbanklån" som hvem som helst kan søke om??

*
   Rune L. Hansen:
   Bare lureri, svindel og bedrag, som det meste av alt annet fra den i Norge enda rådende regjeringens side.

   
---
---
   Rune L. Hansen, 15.03. 2011:
   Det er veldig meget mildt sagt veldig meget lett å finne ut at "barnevernet" og deres med-spillere i en overflod driver med uhyrlig terror, tortur og utplyndring og står for det motsatte av barnets, familiens og samfunnets beste og uhyrlig det motsatte av lov og rett, til langt i det perverse.
---
---
   
   Barnevernet beviser at Norge er et autokrati.
   http://www.facebook.com/notes/espen-hæhre/barnevernet-beviser-at-norge-er-et-autokrati/10150160203531320
   .by Espen Hæhre on Monday, March 14, 2011 at 8:40pm.

   Barnevernet i sin nåværende form kan kun eksistere i et autokratisk fascistisk diktatur. Det er ikke mulig å stjele folks barn i noe annet enn et pseudodemokrati. Ja, man kan ta hånd om etterlatte, barn av innsatte og avdøde, eller gi hjelp til folk som ber om hjelp .. for det hender merkelig nok. Men det er ikke mulig å stjele barn fra folk av lavere kaster/rang i et demokrati. Et demokratisk operativsystem kan ikke kjøre et fascistisk program. Hvis det kan kjøre et fascistisk program er det også et fascistisk operativsystem. Følgelig må norge markedsføres internasjonelt som et autokratisk fascistisk diktatur. Og vi har nettopp bevist at også et autokratisk fascistisk diktatur evner å få frem enere på ski. Gratulerer! Vi har vist at det er mye et autokratisk fascistisk diktatur får til. Vi er et av de beste.
   "Totalitarianism does not imply a single ruler, but extends to include absolute rule by any faction or class of elites who recognize no limit to their authority."
   - Det gjøres inngrep i privatlivet før man presenterer alle beskyldninger.
   - Den "skyldige" må bevise sin "uskyld" (dvs. skjule sitt sinne) for de samme menneskene som begår grove overgrep uten å bevise eller rettferdiggjøre disse.
   - Enkelte forsvarere gjør eksepsjonellt dårlig jobb, noen endog lyver og backstabber sine klienter.
   Det virker i beste fall uprofesjonellt. De virkelig gode forsvarerere sier gjerne opp sine stillinger i protest.
   Listen er lang. Tre punkter holder i mine øyne som bevisførsel. Man trenger ikke si mer.
   Barnevernet er et monster ... i et større monster.

*

   Espen Hæhre:
   Det er en grunn til at jeg har brukt engelsk her. Det mangler et fullt utviklet og nyansert begrepsapparat på norsk om temaet på wikipedia.

   Espen Hæhre:
   Det virker som de som står bak rettsvesenets/barnvernets utforming ønsker at norge skal markedsføres som et fascistisk autokrati. Jeg mener egentlig ikke å løpe deres ærend.

   Sylvia Sane:
   Hva angår definisjoner, så trenger de nok sikkert hjelp til dette. -
   En god innsats der.

   Rune L. Hansen:
   Ja, viktig med de rette og presise ord og begreper for hva som foregår.

   
---
---

   Til helvette med menneskerettighetene !
    http://www.facebook.com/notes/bjørn-erik-bjorbekkmo/til-helvette-med-menneskerettighetene-/208755445807339
   .by Bjørn Erik Bjorbekkmo on Saturday, March 12, 2011 at 1:58am.

   Norge er dømt for brudd på menneskerettighetene. Desto mer internasjonal kritikk Norge får for barnevernsovergrep, desto flere barnevernsovergrep begås av myndighetene. Holdningen virker være: Til helvette med menneskerettighetene!
   Etter at barnevernsloven av 1992 kom, som et påskudd om å gi foreldrene rettsikkerhet, så eksploderte antall omsorgsovertakelser.
   http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?p=22602#p22602":http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?p=22602#p22602
   Det er på denne falske måten myndighetene opererer når de ødelegger familien som institusjon.
   Så hentet man seg litt inn, før Norge ble dømt for brudd på menneskerettigheter i Adele-saken, for å ødelegge en families private liv.
   Etter at Norge ble dømt, har det bare blitt verre og verre med omsorgsovertakelser.
   Stadig flere familier opplever at myndighetene knuser deres familier.
   Myndighetene driter i at de ble dømt.
   Deretter grep FN inn og bad Norge om å gjøre noe med den overdrevne barnefjerningen:
   http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/385c2add1632f4a8c12565a9004dc311/1a35ad6034bde2a4c1257018002e091e/$FILE/G0544025.pdf
   Etter det har fjerningen av barn akselerert ytterligere.
   De norske myndighetene er helt forstyrret i familietenkningen, og gir blaffen i menneskerettighetene.
   FN sin kritikk
   *Barn fratatt sine familiemiljøer*
   23. Komiteen er bekymret over antallet barn som har blitt flyttet fra familien og lever i fosterhjem eller institusjoner. Komiteen tar til etterretning at staten (Norge) er villig til å gå gjennom praksisen med å flytte barn ut av sine familier.
   24. Komiteen anbefaler at staten undersøker hvorfor antallet barn som fjernes øker så kraftig, og sørge for at det ytes hjelp til biologisk familie. Komiteen oppfordrer staten til å beskytte biologisk familie, og sørge for at barn bare fjernes som siste utvei når det er til barnets beste.
   *Periodisk tilsyn ved plassering*
   25. Komiteen er positiv til bestrebelsene fra Barn- og Familiedepartement på dette område, men er bekymret for det utilstrekkelig tilsyn som føres med barnet etter barnet er plassert. Dette på grunn av for få tilsynsførere og oppfølging av dem faglig.
   26. Komiteen anbefaler at staten fremmer tiltak for å sikre nødvendig tilsyn med situasjonen for de plasserte barna både i fosterhjem og institusjoner.
   I budsjettet for 2011 styrker man barnevernet kraftig. Det blir altså ytterligere mengder med overgrep.
   *Framtiden:*
   Regjeringen øremerker 240 millioner kroner til det kommunale barnevernet for å sikre at det blir 400 nye stillinger her. Samlet plusser regjeringen på 400 millioner kroner til barnevern.
   Disse menneskene er farlige, og må stoppes.

*
   Rune L. Hansen:
   Livsfarlige uhyre kriminelle monstre.

   
---
---
   Fortsettelse fra i går:

   Irene Lindseth:
   FB er god å ha for mange som ikke kan få vært sosiale og vist sin støtte på noen annen måte. Flott at vi kan være noe for hverandre her. Veldig fint å få støtte, men også utrolig godt å få lov til å gi det også.

   Rune L. Hansen:
   Eller: Hvor er det den enkelte befinner seg, i forhold til lov og rett?

   Einar Nyaas:
   Hvordan kan jeg skille mellom en uskyldig dømt og en riktig dømt? Og hvordan kan du?

   Einar Nyaas:
   Tror du virkelig at de som etter lovens bokstav faktisk er dømt/besluttet etter loven tar det til etterretning og lar være å tro at de er ofre? Som advokat vet du bedre Marius!

   Einar Nyaas:
   Flere av de som mener seg urettmessig utsatt for barnevernet bla. mener også at HAARP eksisterer og at myndighetene sprer gift over folket via Chemtrails. Da spør jeg deg: Kan hende barnevernet har rett?

   Einar Nyaas:
   Du har sannelig klart å samle en en massiv venneklikk ....

   Rune L. Hansen:
   Om lov og rett forvaltes eller håndheves på kriminelle vis så er det ikke lov og rett, Einar.

   Einar Nyaas:
   Rune: At barnevernet gjør jobben sin, det er forvaltningsmessig korrekt.

   Einar Nyaas:
   I noen tilfeller.

   Einar Nyaas:
   I andre tilfeller er det selvsagt motsatt. Men her ser det jo ut til at barnevernet tar feil i 100% av tilfellene. Og det gjør de ikke, det ser jeg jo selv ut fra kommentarene på siden til Marius.

   Anita Edell:
   Jeg er utdannet aktivitør i psykiatri, og i 2000 ble jeg slått ned av en psykotisk pasient, og jeg fikk en kraftig nakkeskade, og ptsd.Har kjempet i åtte år for å yrkesskadeerstatning, samt ulykkeforsikring som jeg har betalt hver måned i lønnen. Fikk bedskjed forrige uke at jeg ville tape, og det ble forlik isteden på 150.000, den opprinnelige summen var på 2,8056, for tapt inntekt, tap av formue, samt store utgifter på dagligen medisiner for 30.000 i året. Dette for jeg ingen dektning for. Jeg føler meg lite vært som menneske, og sarpsborg kommune går seirende ut av dette, men jeg får 150.000 for de synes synd på meg. Jeg føler meg så urettferdig behandlet, da jeg mistet min leilighet, måtte leve av formuen for å forsørge mine to barn, og deretter levere inn mitt serfikat. Er dette rettferdighet?

   Einar Nyaas:
   Spørs hvem du spør Anita.

   Rune L. Hansen:
   Det såkalte barnevernet har ingenting med barnevern å gjøre, Einar. Det er en kriminell virksomhet.

   Anne Christin Bergli:
   Hvor var det såkalte barnevernet i Alvdalsaken???Dere som står frem her på fb. er pokker så modige , Men desverre , mot dumheten kjemper selv gudene forgjeves.---

   AnjaRa Torill Vråskar:
   Anne Christin; mot dumheten skal vi stå sammen!

   Veronica Opsanger:
   ‎.. og kverrulanter dukker opp over alt. Ser man ikke at ting står virkelig ille til med bv & så og si alltid har gjort det- må en vel bortimot være blind ... Men, men .. sikkert behagelig å late som en ikke får med seg en dritt. Men ære være dem som har ryggrad til å bry seg om LITT annet enn seg & sitt.

   Elisabeth Rue Strencbo:
   veldig sant Marius ..... skal man få til endringer må man stå sammen og støtte hverandre ..... og vi er heldige som har blitt kjent med bla deg :)

   Aase Iren Hegelstad:
   Hvordan kan dette VIRUSET EINAR NYAAS dukke opp på alle vennelister hos offer eller der vi samles om offer. EINAR er navnet på mange overgripere.

   Irene Børresen:
   Så om man stiller kritiske spørsmål, så er man altså et VIRUS? Jeg kjører sak mot staten og saumfarer Marius sin side etter tips som jeg kan bruke. Dessverre forsvinner nok en hel del av dem i usaklige kommentarer og personangrep. Hva skal disse angrepene være godt for?

   Thomas Shama Larsen:
   vi har da en bakterieflora i oss? .. lol
   hva nå enn fremgår som et interaktivt virus må godkjennes "av" manuelt bruker for å gå gjennom evt til - virkning uansett, ellers er det heftige programmører som samarbeider med "facebook" å slenger ut disse selv.

   
---
---

   Randi Julianna Sandø, 15.03. 2011:

   Snille gutter gråter.

*
   Rune L. Hansen:
   Salmene 126,5:
   "De som sår i gråt skal høste i fryd."

   Rune L. Hansen:  
   Jeremia 9,22:
   "Tal således, sier Herren:
   Lik av mennesker skal ligge
   som gjødsel ut over marken,
   som kornband etter høstfolkene;
   det er ingen som samler dem opp."

   Randi Julianna Sandø:
   Vakkert Rune..sova gott.

   Rune L. Hansen:
   Det er både og eller ingenting.

   Randi Julianna Sandø:
   den som sover synder ikke .. skal vi ta korinternes 13brev til aftenbønn? tro, håp, kjærlighet ...

   Rune L. Hansen:
   ‎+ Arnulf Øverland

   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.03. 2011:
   Selvfølgelig vinner vi frem, ofrene for terror-regimets barnevern

   Mine barn ble kidnappet 03. april 2008. Jeg varslet politiet og våre myndigheter og ba om hjelp. Disse hån-flirte og gav alt det motsatte av hjelp i steden. Det meste av verdens mennesker og lov og rett vet at slikt noe ikke skal kunne skje. En må være ganske så meget indoktrinert for å tro noe annet.
Selvfølgelig vinner vi frem, ofrene for terror-regimets barnevern. Men de få av oss som holder ut eller klarer å overleve så langt er og blir varig skadet og ødelagt. Og har selvfølgelig krav på og rett til veldig meget i gjenopprettelse og erstatning. Deri også at hver enkelt av de kriminelle stilles til ansvar for sine ugjerninger. Dette både er og skal være en seier for lov og rett, for menneskeverdet, for ethvert og alle mennesker og samfunn. For de av oss som gikk tapt underveis vil vi og skal vi også ha gjenopprettelse og erstatning - og respekt.
   Selvfølgelig vinner vi frem, ofrene for terror-regimets barnevern. Men det koster, for oss alle. Mere jo lengre og verre galskapen pågår.

*
   Randi Julianna Sandø:
   Selvfølgelig, på høy tid, stakkars barn. nylig skrevet et avisinnlegg om dn saken! :))

   Ole Kåre Emilsen:
   Naturen vinner altid Rune. ALTID!

   Randi Julianna Sandø:
   Yeees Altid altid altid ...

   Ole Kåre Emilsen:
   En domstol kan aldri vinne over det Naturlige!! ALDRI ALDRI ALDRI! Tiden er en domstol! Og tiden har ingen dommer! Naturen leger seg selv med kun ett middel. Tiden og den naturlige rettferdighet.

   Rune L. Hansen:
   Forutsetter dog at vi protesterer på vegne av menneskeverdet og med-mennesket, for fort og rett å stoppe galskapen. Vi glemmer vel ikke den bønnen Jesus lærte oss, og hva den betyr?

   Rune L. Hansen:
   Tapet og ødeleggelsen kan være stort og omfattende, eller det motsatte.
   Det kan og gaven og gevinsten være.

   Juni Tobiassen:
   du har så rett Rune

   
---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, onsdag 16. mars 2011, Vinberget:

   Omtrent 2 til 5 pluss-grader Celsius og vind her ute i natt. Jevnt overskyet og skyet, noe vind og 6 pluss-grader klokken 10. Dust med sol og på kvelden 1 minus-grad klokken 20.30.
---
---

   Rune L. Hansen, 16.03. 2011:

   Barnerov-industrien er Norges største og mest omfattende industri og gjennomsyrer via den offentlige forvaltningen hele det norske samfunn i en overflod av kriminell galskap, kidnapping, fangehold og knebling av barn, utplyndringer, trusler og tortur, etc.
   Fra de kriminelle representanter for norske myndigheter på nærsagt ethvert vis støttes og premieres kidnapping, fangehold og knebling av barn.
   Mange har sett seg og ser seg tjent med at det er slik.

*
   Rune L. Hansen:
   Størst ikke målt i enheten cm, liter eller kalorier, men i makt.
   Den står over og utenfor lov og rett.

   
---
---

   Marius Reikerås, 16.03. 2011:

   Jeg blir helt matt når jeg tenker på rettssikkerheten her til lands. Spørsmålet er: Skal vi akseptere at det kan fabrikeres med bevis, at domstolene løper det offentliges ærend, at justismord forblir konsekvensløse for de som utfører dem? Hvis nei, må vi begynne å våkne og faktisk tørre å gjøre noe med det. Her har hver enkelt et selvstendig ansvar til å bidra.
   http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10150107574911875&id=733576874
*
   Jan Inge Iversen:
   Man kan jo bare tenke seg hvordan det fungerer i "vanlige" saker også ... hvor mye maktmisbruk og korrupsjon som finnes i det offentliga. Virker som om det er noen "klikker" som forvalter Norge.

   Lise Raastad Auten:
   Di er åååå få bli vride i pappen:!!!!!!!!!!!!!

   Synnøve Lande:
   Bare si hva jeg må/kan gjøre så gjør jeg det

   Irene Børresen:
   Helt enig i det, Marius, men hva er oppskriften for det? Det er mange som ikke klarer å ta denne kampen og en del trenger nok et spark i baken (les oppmuntring) og kanskje en liten pekepinn på hva man KAN foreta seg.

   Synnøve Lande:
   Var i media en gang i en kommune og ting ble bedre en stund, men etter noen år ble det like ille igjen.

   Gunn Elisabeth Jørgensen:
   Hva er det for slags Land vi bor i ...?? .Etter å ha sett Brennpunkt i kveld føler jeg bare avmakt ... Hvordan kan dette foregå ... Hvor mange liv har blitt ødelagt i dette systemet ..? Hvorfor er det ingen fra myndighetene som griper inn ... sover de hele gjengen. På tide og ta frem paragrafene som skal dømme dem som knuser uskyldige mennesker!( sier ikke at Treholt er uskyldig, men tror ikke han var en storspion som fortjente å bli behandlet på den måten!)

   Synnøve Lande:
   Ja det er akkurat det jeg mener også, ta frem paragrafen.

   Bjorn Olav Nerby:
   De er bare opptatt av å mele sin egen kake driter i om enkelt mennesker går til grunne p.a feil Her er det mye å ta tak for den som törr og har makt til å gjöre noe, sier ikke Treholt er uskyldig, men han ble ofret for å beskytte andre höyere oppi systemet

   Marianne Sofie:
   Hva skal man med rettferdighet når man har prestisje?

   Bjorn Olav Nerby:
   norske politikere er flinke til å kritisere land som har fanger uten dom ,men hva er värst av det og bli overkjört og feil dömt i kommunistnorge

   Frode Hermann Bøe:
   Vi lever i et samfunn hvor vi ikke lenger har rettssikkerhet. Ikke en gang kommuner som organ har rettsikkerhet. Dette så vi bl.a. i Hardangersaken. Vi ser det også på Radøy hvor Radøy kommune er geografisk belliggende mellom to "oljeeventyr" Mongstad og Kollsnes. Radøy blir påtvunget luftspenn over kommunen.
   I rettssystemet er ansatt jurister uten utdannelse og erfaring i bevisvurdering. Noen kommer rett fra Dragefjellet og jobber i forhørsretten uten arbeidserfaring. Mandag får de en bunke med dokumenter og skal vurdere varetektsfengsling. I ettertid ser man gang etter gang at saken blir henlagt som intet straffbart forhold. Den såkalte hjemmelen for pågripelse og beslag var ikke tilstede. Etter avisoverskrifter og negativ omtale er man hengt ut til evig tid .....! Det skjer aldri at noen er ansvarlig. Ansvaret er fordelt mellom aktører som politietterforsker, teknisk  avdeling, påtaleansvarlig, dommer, med flere. Ja vi lever i et samfunn hvor ingen har ansvar. Og det som er enda mer alvorlig. Hele samfunnet med samtlige organ, etater, tilsyn med mer har samme oppbygging.
   Velkommen til Stoltenbergunionen

   Frode Hermann Bøe:
   I Stoltenbergunionen er det ønskelig med datalagringsdirektivet. Vi skal overvåkes 24 timer i døgnet 365 dager i året. Mailer, telefonsamtaler på mobil, fasttelefoner, faxer skal lagres. All kommunikasjon mellom familiemedlemmer skal lagres. Sender jeg en kjærlighetshilsen til min kone på mail under en reise skal det lagres. Det er planlagt nye førerkort med chip som skal lagres hvor jeg passerer bompengeboder ++. Radøy kommune har akkurat vært prøvekommune på trådløst valgsystem. jeg boikottet det og skrev på facebooksiden til Radøy at jeg tar avstand fra slike anordninger. Jeg stoler ikke et sekund på at ingenting blir brukt og lagret på tilfredsstillende måte. Ved kommunesammenslåinger og andre endringer flyter alt og blir liggende i Rådalen sammen med tonnevis med andre papirdokumenter. Målet er total overvåking. Vi er på vei mot et samfunn med duppedipper som Stasi og ville elsket. Det bør vi ta avstand fra.

   Marius Reikerås:
   Veldig enig, Frode

   Bjorn Olav Nerby:
   all makt til staten !!!

   Ali Alier:
   Marius: Mange er sikkert enig med deg, men mange trenger en leder å følge. Vil du være lederen?

   Joan Myhre:
   vi trenger mange ledere for vi er etterhvert mange og vi trenger noen administratorer. Jeg er villig til å bruke mye tid på dette. Bli med dere andre

   Øyvind Bremnes:
   ‎"Hvis vi først slipper inn i regjeringskontorene, må de bære oss ut døde" - sitat fra god gammel sosialdemokrat.

   Joan Myhre:
   jeg lurer på om du May Brith har tid til overs som du er villig til å bruke på å samle folk. Jeg hjelper mer enn gjerne til.

   Joan Myhre:
   Vi må kunne få til en stor demonstrasjon slik det har vært demostrasjoner vedr. barnevernsofre.

   Joan Myhre:
   Hva med 9 april?? kunne være en perfekt dato sett i sammenheng med hva som skjedde for 70 år siden. vi MÅ VÅKNE og det NÅ

   Ravsat Menchikova:
   Selvfølgelig en gruppe eller et samfunn skal ha en leder, selv om jeg sykelig liker ikke ord "leder", den har dårlig energi. Kunne tenke meg å erstatte med annen ord, hjelper, samarbeider eller ansvarlig, kanskje dere har et anna forslag. Sikkert man kan finne mange gode ord. Vi kan ikke tilbake falle til samme urettferdige samfunn. Derfor er det viktig at etter hvert vi kan lage et program.
   Det finnes ikke mennesker, som kan ikke jobbe som ledere, hvis de har virkelig jobbet med seg selv, med egen åpenhet, ærlighet, bevissthet og vokst sammen med andre. Kunne tenke meg å holde et foredrag om lederskap og hva egentlig det handler om å være leder, for å knekke det gamle bilde om ledere.
   Som jeg tror Marius passer veldig godt som leder, men alle må gjøre innsatts for å få frem et godt program. I et rettferdig og ærlig samfunn økonomien skal vare åpent og ærlig sak, for alle og uten bedrageri. Rettssystem er gått ut av dato. Det er stort tema, hvorfor. Det må man erstatte med hjelpe og bevisstgjørings system. Hvis man skal leve virkelig i et åpen, ærlig og rettferdig og harmonisk samfunn. Så er det ledere eller ikke alle skal være ansvarlig for jobben som må gjøres uansett hva vi gjør.
   Dessuten det er ingen bevegelse eller utvikling, når samme personer jobber med samme ting evig, det skal være mulighet for å gjøre innsats i forskjellige plasser hvis man ønsker det.

   Ravsat Menchikova:
   Angående demonstrasjon, hvis det skal settes i gang en dag en demonstrasjon, vi må huske, at det skal ikke være kort værsel. Folk må værsles noen uker før og flere ganger. Jeg har sett her på fb tidligere dårlig orangerte saker, ønsker bare at vi kan planlegge det godt.

   Pia Stene:
   ja æg med på den kjære Maripus , mwn Ka kan æg gjjær ?? ..komme jo f..ikkje videre ..Gi meg ngen navn på oppegåannes advokata så æ villlige til å gå heile veien .. så har eg kanskje en sjanse

   
---
---
   
   Når rettsstaten brukes som en arena for å undertrykke mennesker
   .by Marius Reikerås on Monday, October 4, 2010 at 2:56pm.

   Toleranse er å lete etter de gode sider i mennesket. Dessverre har jeg sett altfor mange eksempler på at det motsatte skjer i vårt eget samfunn. Og rettssalen er ofte den primære arena for dyrkelse av menneskets mørke sider, hvor advokaten ofte blir en talsmann for nettopp dette.
   Min interesse for dette, begynte egentlig med nordsjødykkersaken. Jeg trodde, i min naivitet, at staten hadde en plikt til å sikre menneskerettene og på den måten bidra til å få frem sannheten om dykkernes skjebne. I stedet opplevde jeg at staten gjorde hva den kunne for å skape et bilde av dykkerne som gjorde at dykkerne til slutt ikke kjente seg selv igjen.
   For å si det slik:  Det fantes ikke grenser for hvilke virkemidler som var tillatt.
   Og akkurat her kommer jeg til kjernen i det jeg ønsker å ta opp. Det er en stor fellesnevner som dukker opp. De aller fleste som jeg har snakket med, sier nemlig nøyaktig det samme: At rettsstaten forvrenger bildet, slik at den det gjelder til slutt ikke kjenner seg igjen.
   Og når så mange mennesker opplever det på samme måte, så må det ligge noe i det.
   Håndhever staten uvitenhet hvis formål er å undertrykke mennesker?
   Og skal rettsstaten brukes for å bygge opp rundt de mørke sider i samfunnet?
   I barnefordelingssaker, er mitt inntrykk at advokatene ofte brukes som redskap for å spre mest mulig ondskap om den andre part. Hensikten er selvsagt å prøve og overbevise dommeren om at motparten er en så dårlig person, at han eller hun ikke egner seg som omsorgsperson.
   Men, hva om vi hadde gjort det motsatte? Hva hvis vi sørget for å anerkjenne og heller få frem de gode kvalitetene til det menneske det gjelder?
   Hadde vi våget å tenke i de baner, er jeg overbevist om at vi ville spart mange mennesker for grufulle lidelser. Og da ville vi også fått et langt bedre samfunn.


 *
   Elisabeth Haugen:
   Helt enig! Vi må ta fram det positive i mennesket!!!!

   Liv Beathe Hauger:
   De sakene hvor det får størst omfang er der stat og kommune er part. I omfang er det bare å se på dissidentsaker fra arbeidslivet. Der har en hele arbeidsplassen som gissler for at ledelsen skal skape klassiske fiendebilder. Med god drahjelp fra dommer og evt sakkyndige, som sensurerer bevis og lager egne historier. I en sak jeg kjenner hadde dissidenten 4-5 kartonger med bevis på omfattende forfølgelser fra arbeidsgiver. Det endte med at dommeren utagerte med tortur overfor dissidenten. Og tapte saken! Slik det alltid skjer i alvorlige dissidentsaker. Adferden til dommeren ble tatt opp på bånd. Tross dette sa dommerforeningen at saken skulle vært klagd inn etter hovedregelens frist på 3 måneder! Og avviste saken. At advokater deltar på dette sier like mye om HVEM som blir advokater og dommere, og nivået på utdanningen.

   Jøran Dahl:
   I min rettssak var det nå én ting hva statens advokater sa og la frem, men når dommerne har lagt flere feil til grunn for dommen sin, da begynner jeg å lure. Det er vel unødvendig å si at jeg tapte min sak. I denne omgang.

   Pia Stene:
   OFF JA .. TRIST ... Å så skal man selv prøve å ta et tak .. utarma å fattig som man nødvendigvis blir :-((

   Beathe Hauger:
   En må skille mellom påstander, og hva som er ugjendrivelige bevis som nagler overgriper og beviser utover enhver rimelig tvil fakta- som sensureres vekk av dommer, og der bevisene er av en slik art at de kan falle i begge retninger.

   Monicha Nyhuus Aas:
   Ja det du her tar opp, er nok en realitet for alt for mange. Det jeg alltid har reagert kraftig på, er hvordan staten som part alltid nekter å påta seg selv skyld, og ikke på noe område evner å ta selvkritikk. Og dette mener jeg at jeg selv, har dratt erfaringeer på innenfor de aller fleste offentlige organer. Jeg har de senere år opplevd at veldig mange, det være seg i rettsapparat, helsevesenet, barnevern, nav, regjering eller storting, de evner ikke, i nesten noen sammenheng, å se at et litt annet handlingsmønster fra deres side, og hverdagen til den det gjelder ville blitt helt anderledes. Når det ene tiår etter det andre forvalter sine innbyggere på denne måten, så legger det føringer for at befolkningen benytter samme strategi i sitt daglige virke, og vi blir en nasjon som har slette holdninger til våre medmennesker , så sant vi ser en løsning som kun "skjermer" oss selv fra ubehaget det måtte medføre å bry seg. man kan også se i diverse saksmapper hvor David kjemper mot Goliat, at disse inneholder alt av materie som kan sverte ned, eventuelle krav David må ha rett på, i forhold til ordlyden i lovverket som er gjeldene. Dette gir også en førings rettledning ut i samfunn, bare det får tid på seg til å virke, i en sånn måte at David gir opp sin rettighetskamp lenge før den egentlig har begynt. Det er kansje 5% av befolkningen som har tid og ork til å ta igjen med disse usypatiske rettesnorer.
   jeg synes dette er trist, da jeg er overbevist om at ved å lempe litt på kravene i våre velferdssystemer, legge litt mer til rette for de som sliter, så vil vi på sosialbudsjettene sett etter ganske liten tid, at vi kunne spare mye penger og ressurser, og ikke minst menneskelige lidelser ved å legge om stryringsformen i en mer human tankegang.

   Helle Næss:
   Ofte er fagfolk så 'venstrestyrt' at de blir helt opphengt i lover og regler at de ofte 'glemmer' at det er mennesker av kjøtt og blod med følelser de har med å gjøre. Primært blir agendaen å vinne i hele denne såkalte konkurranse. Tragisk for de ofrene som blir utsatt for dette. De er spillebrikker som blir skyflet hit og dit, stemplet og nedverdiget til et nivå som jeg ikke kaller menneskelig.

   Eva Merete Gulliksen:
   Alle har noe posetivt ved seg,selv om man ikke alltid ser det første øyekast.

   Eva Merete Gulliksen:
   Hvordan finne noe det beste hos advokatene? Vi kan slutte å bruke de som ikkd står på for oss.
   Men det er jo sant det Marius,skriver i hovedinnlegget.
   Man kjenner seg ikke igjen. Man får alt negativt dem har funnet på/prøvd å grave fram.
   Jeg er egentlig posetiv av meg, men ikke alle jeg finner noe godt ved.
   Innrømmer det. : )

   Bjorn Ursfjord:
   ‎"Retts"apparatet forvalter jo bare Norges Lover, som er skrevet av Stortinget, med andre ord profesjonelle politikere som ikke har andre kvalifikasjoner enn å debattere. En vesentlig andel av dem er bygdetullinger (Steinar bastesen, jeg kikker i din retning :) og vi kjenner ingen av dem personlig. Hvorfor skulle vi ta hensyn til det de sier? Jeg har forlengst bestemt meg for å gi faen i Norges Lover. Jeg er da selv kompetent til å skille mellom rett og galt. Og røyker hasj med god samvittighet :)

   Johanne Almli:
   Det er nå VI(norges befolkning) som desverre røster frem bygdetullingene du sikter til Bjørn. Er ikke så sikker på at noen av de hadde blitt særlig bedre for om de røyka hasj??

   Bjorn Ursfjord:
   Vel, det kunne vel neppe blitt verre heller. Og det er ikke vi som bestemmer hvem som sitter på tinget, det gjør partienes landsmøter. Vi bestemmer bare hvor mange fra hvert parti. Men det var ikke det jeg siktet til. Jeg siktet til statens syke interresse for over-detaljstyring.

   Linda Salvesen:
   Enig med Lise, de fleste innen hele systemet her er kjøpt og betalt av barnevernet. Men Eva,skjønner godt deg også. Man må jo ha en advokat,og å velge ut den rette er ikke lett. Absolutt ALT det negative blir brukt mot de stakkars foreldrene som prøver å få igjen barna sine. Ingenting positivt blir tatt til følge,om det skulle komme fram noe.. Det er jo våre barn,men det skulle man jammen ikke tro ...

   Rune L. Hansen:
   Og hvordan skal en god advokat kunne nå frem overfor et terror-regime på vegne av sin klient mishandlet på kryss og tvers av det samme terror-regime, til videre inn i full ødeleggelse hva som enn skjer? Og nestemann, og nestemann og nestemann ...

   Linda Salvesen:
   Nei,det er ikke lett for advokatene heller det. At det er et terror regime er det jo ikke tvil om. En skal høre og se mye ........ Blir totalt ødelagt, helt enig med deg Rune.

   Bobbo Angel Wings Børtinghus:
   Er veeeldig enig med Bjørn, om jeg ikke røyker hasj:-) Du beviser ihvertfall at toppen din er intakt. Kanskje det hadde hjulpet på hjernkapasiteten til visse politikere om de innhallerte noen jointer i løpet av arbeidsdagen. Ellers er ikke ... Norske lover noe jeg heller har den store respekten for ............... mine egne lover er skreddersydd meg og passer derfor perfekt;-) Er forresten bygdetulling og STOLT av det........om jeg ikke er mye stolt over makteliten som har ødelagt mange unge liv i denne fucka bygda ......... og toppen 10 prosent av innbyggerene SER det!

   Randi Mai Brandt:
   De advokatene finnes, men det er bare synd det er så få av dem,disse advokatene jobber primært med å sette seg inn i foreldre å barns situasjoner å tolererer ikke urettferdig behandling av de svake i samfundet. Har selv hatt en slik adv. knut darbo i tromsø, selv ikke barnevernet hadde noe å stille opp mpt han, selv var jeg vettskremt i møtet, dette da jeg hadde blitt innstruert i hva jeg skulle si og ikke si, adv. satt i samme rom å fulgte med så jeg torte ikke gjøre annet enn han hadde sagt selv om jeg egentlig ikke trodde vi kunne nå fram, men vi vant ellegant, i oslo var det ikke en eneste advokat som klarte hjepe erik og meg, ergo måtte jeg ta han med å flytte nordover for at han skulle få ett verdig liv, samt at jeg kunne slippe alle krangelmøter å fandenskap.

   Bjørn Hannås:
   Tiltredes Marius. Jeg er rystet over hvordan domstolene brukes, og hva som skjer der. Ødeleggende og sønderrivende for alle parter som måtte komme inn i kverna

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke politikerne som har laget våre over-ordnede lover, Menneskerettsloven, Straffeloven og Norges Grunnlov, og det er ikke loven det er noe galt med (annet enn ulovlige under-ordnede lover og regler), det som er galt og vi må få stoppet er at kriminelle forvalter og håndhever lov og rett.

   
---
---

   Marius Reikerås:
   Vi er mange her på FB som uttrykker stor frustrasjon over måten enkeltindividet blir behandlet på av det offentlige. Men, vi må forsøke å utvikle oss også. Vi kan blant annet markere oss gjennom dette oppropet for å vise at vi er mange som mener at nok er nok. Her bør vi klare å samle mange tusen før vi er fornøyd.
 
*
   Gunnar Tøllefsen, 16.03. 2011:
   Takk førr all energien du bruker på rettferd, Marius ..... Regner sjøl med ennu ett avslag på bostøtte etter en tlf samtale, hvor de ønsket mer dokumentasjon, kvitteringer .... Blei sint, og sa att jeg ikke kunne dokumentere for penger jeg ikke har betalt, og som jeg ikke har for og kunne betale regninger ... Jeg får bare 5000 netto fra NAV i sykepenger ... pga Faen vet ... Ryk og reis,,,,,:-((.......:-)

   Bjørn Hannås:
   Og når vi er mange tusen, skal vi gjøre oss gjeldende ...

   Hilde Aastrup:
   Å stoppe offentlige overgrep, krever et konstruktivt og saklig fokus ... Jeg har forståelse for at det kan være vanskelig når man utsettes for "tortur", men mener at det er nok negative krefter og negativ energi i vårt samfunn. Jeg tror for eksempel at gapestokken har utspilt sin rolle.

   Åse-Kari Kobbersletten:
   Fellesorganisasjonen har et stort prosjekt på dette, som starter opp nå. http://www.fontene.no/nyheter/article5394316.ece

   Bjørn Hannås:
   blir det mindre faenskap da?

   Åse-Kari Kobbersletten:
   Vi håper!

   Rune L. Hansen:
   Det der fra Fellesorganisasjonen (FO), Åse-Kari Kobbersletten, er å anse som enda et forsøk på unndragelse fra lov og rett, for videre og mere kriminell virksomhet i den offentlige forvaltningen.

   Rune L. Hansen:
   Iøvrig: Mange i Norge er utsatt for tortur i regi av ansatte i den offentlige forvaltningen, og mange blir årlig drept i Norge som følge av torturen. Veldig mange. Ordet "frustrasjon" eller å sette ordet tortur i gåseøyne er - tilsiktet eller ikke tilsiktet - bagatelliserende og bortforklarende i så måte og går de og det kriminelles ærend.

   
---
---
   Rune L. Hansen, 16.03. 2011:
   Det enkle og rettferdige skyr de som pesten.
---
---
   Rune L. Hansen, 16.03. 2011:
   Regelverkene prøver de stadig å skreddersy for kriminell virksomhet. Det er lov og rett de IKKE vil forholde seg til. Deres nøkkel-personer og "nyttige idioter" er bare stikk-snabelen på en meget mildt sagt grådig og groteskt sugerør!
---
---

   Marianne Lund, 16.03. 2011, Stopp offentlige overgrep: 

   Barnevernets fosterhjemsmillionærer | Barnevernbloggen
   http://www.knut.com/2010/08/barnevernets_fosterhjemsmillionerer/
    www.knut.com

   Fosterforeldre får fra littt over 3000.000 til litt over 400.000 kr pr år pr barn. Flere fosterhjem blir nærmest institusjonsaktige grunnet flere barn..

*
   Marianne Lund:
   Merker meg også dette : " NRK Dagsrevyen tok 16. august 2010 opp hvordan regjeringens politikk fører til at fosterforeldrene nå får mer og mer preg av å være små institusjoner med god betaling, flere fosterhjem har mer enn ett barn og dette gir klingende mynt i kassen til fosterforeldrene."
Merker meg vider: " Staten sier til fosterforeldrene og at de må gå til kommunene og kreve mer penger, og mange kommuner forteller at fosterforeldrene gjør nettopp det. Så kommunene sitter igjen med regningen for at staten prater opp prisen, sier Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS."
   Merker meg så dette : " - Det fungerer slik at du har ett fosterbarn “til prisen for ett”. Har du to, får du dobbelt så mye, og har du tre, får du tre ganger så mye og så videre, sier fostermor Elisabeth Strengen Gundersen.
   - Da nærmer du deg en million. Hvis vi sier 300.000 ganger tre, har du i alle fall 900.000 kroner."
   Merker meg dette: " Fra 900.000 til 1,2 millioner kroner for å huse tre av andres barn, da kan fosterforeldrene få støttekontakt, avlastningshjem og annet utenom. Behovet for fosterhjem er stort, staten lokker med lønninger langt over det vanlige og ber altså fosterforeldrene kontakte kommunen for å få høyere lønn."
   " Problemet blir ikke mindre av at mange foreldre faktisk tar den første kontakt med barnevernet nettopp for å få hjelp med familiens økonomi. Barnevernet bør heller pålegges å bidra der, altså hjelpe foreldrene med det økonomiske (økonomikurs, utbetalinger, planlegging, budsjett, utdannelse og lignende)."
   Merker meg også dette : " Barna sendes på skole på dagtid og realitetene er også at mange fosterforeldre er i jobb eller tar utdanning i tillegg, da kommer altså en stor utbetaling fra barnevernet på toppen av dette."
   Merker meg også dette : " Regjeringen har sagt at ingen skal kunne tjene seg rik på offentlige tilskudd til barn, men når det utbetales en årslønn på rundt millionen da er man i realiteten over til små institusjoner bare under et annet navn: fosterhjem."

   Anne Nordheim:
   Hvorfor benekter "alle" fosterforeldre at de tjener penger på å huse andres barn??? Jeg kan ikke huske å ha sett et ærlig svar fra fosterforeldre om at de tjener penger på dette, det er hele tiden snakk om at de ikke tjener så mye ...... en annen ting er også om de har fått en diagnose på fosterbarnet sånn at de blir forsterket fosterhjem da er det straks mere penger i kassen. Kan de ikke bare si det som det er at de tjener penger på andres barn da?

   Bjørn Hannås:
   Under Francos regime solgte man barn også i Spania, men det er slutt på det nå.

   Anne Nordheim:
   Ja Norge burde også sluttet med dagens barnehandel .....

   Marianne Lund:
   ja men i "gåseøyne" så holder ikke vi på med det fordi det går jo igjennom et såkaldt "bra rettsapperat" og da er det jo ikke galt det som gjøres.

   Marianne Lund:
   Vi er jo så dårlige foreldre fordi dette har jo gått så rktig for seg igjennom fylkesnemda? Det må jo ikke oppdages hva de holder på med og da har vi jo så mye rettsikkerhet når det kommer til stykket?

   Anne Nordheim:
   Barn=penger=barnehandel ...... ja vi har sikkert latt oss lure til å tro at rettssikkerheten for barn og foreldre er på topp her i landet.Jo flere saker som går rundt i rettsapparatet jo mere penger til advokater og dommere også .... det er mange parter som tjener penger på disse stakkars barna som blir fjernet fra sine biologiske foreldre, og barnevernet hvem er det de egentlig verner? barna eller sine egne arbeidsplasser? Private bv instutisjoner tjener 16500 pr døgn pr barn så de er også avhengig av barn for å opprettholde arbeidsplasser.

   Marianne Lund:
   og for å opprettholde dette så brytes det lover, og da er rettsikkerhetens lover ikke verdt noen ting.

   Anne Nordheim:
   Jeg har sagt det "1000"ganger før og jeg sier det igjen fylkesnemda er ikke noe annet enn bv sin forlengede arm, de er som hånd i hanske rett og slett .. i fylkesnemda kan bv fritt frem få komme med så mye oppspinn og tull og tøys at jeg skjønner godt at nemda er lukket og låst for tilskuere, da kan de fritt få herje med foreldrene bak lukkede dører. Hadde folk kunne få vert tilstede så hadde nok bv måttet skjerpe seg ganske betydelig ja.

   Tove Mathisen:
   Hvis de ikke hadde gjort det så attraktivt med lønn for å huse andres barn, tror jeg kanskje dette ville ha minimalisert seg ganske fort.

   
---

   Liv Marit Bakke:
   Ja det er lukrativ buisinis å være heler for barnevernet å vokte gullklumpene!

   Marianne Lund:
   ja ikke sant. Dette er den nye jobben man kan søke på, for her får man jo kurs for å bli en ny mor og far.

   Marianne Lund:
   Og så kan man jo ta utdanning ved siden av for man får jo en bra lønn ved siden av.

   Liv Marit Bakke:
   Ja men du må huske på at har du noen gang hatt en bekymring på deg, så blir du aldri godkjent som heler!

   Marianne Lund:
   Lurer på om det snart vil komme inn nye stillinger på NAV: vi søker etter nye fosterforeldre.

   Marianne Lund:
   Men så har man et problem .... hvordan skal vi få inn alle disse barna ..... jo tenker dem ..... da bryter vi noen lover og så får vi tak på dem.

   Liv Marit Bakke:
   Når jeg ringte NAV idag, måtte jeg trykke på 1 hvis det gjaldt fødsel eller adopsjon!

   Marianne Lund:
   Og barnevernet jubler for dem får jo også inntekter av dette.

   Marianne Lund:
   ja ikke sant

   Britt Nyborg:
   Hjelp ... Du tuller nå håper jeg ... En ting er fødsel for det kan være hjelpetelefon ang fødselspeng og slik .. men adopsjon .. Kan man virkelig gå via Nav for å adoptere et barn .. for da og ta annet papirarbeid når barnet er kommet til den som adopterer??? Jaja, jeg blir nok ikke noe lengere av den grunn .. Ingenting forundrer meg lenger.

   
---
---
   
   Marius Reikerås, 16.03. 2011:

   Jeg har sett for mange eksempler på hvordan domstolene har ødelagt menneskeliv. Derfor er min anbefaling: Hold deg lengst mulig unna rettsapparatet hvis mulig. Det kan være direkte livstruende.

*
   Helle Næss:
   Det er helt korrekt. Aldri følt meg så urettferdig behandlet noen gang og det ville kostet alt jeg hadde og eide om jeg skulle kjempe for noen oppreisning og frikjennelse for alle de falske anklagelsene og bebreidelsene jeg har vært utsatt for

   Torill Gitar:
   Ja,det er så sant Marius,,,, det var rette ordet du brukte der,,, Skremmende ,men sant ....

   Svein Henning Sørlie:
   det stemmer

   Liv Stieng:
   Jeg jobbet på "kassakontoret" en gang i tiden, og fikk et lite innblikk i hvordan det er bak kulissene i rettsbyggningen. DET var også skremmende.

   Helle Næss:
   Var det skremmende å de lignet den vanlig mann i gata Liv? De er bare folk som er utdannet til å bruke språk og ord i sin makt.

   Hilde Aastrup:
   Enda en gang, har du helt rett ♥

   Liv Stieng:
   Det var mere enn språket og orda som var skremmende. Festing på kveldene, (arbeidskollega m/blått øye) harselering om klienter, måten jurymedlemmer ble utvalgt o.s.v.

   Elisabeth Haugen:
   Maktmisbruk!

   Helle Næss:
   Det er det jeg kaller skikkelig umodent! Tydelig at de har gått glipp av noe i sin egen barndom. De som blir utsatt for overgrep kjører gjerne på de samme maktstrategiene når de blir 'sluppet' ut på egenhånd - men det er særlig ubevisst.

   Embla Amor Laache:
   Faktisk så er deten myte Helle. De fleste som har blitt utsatt foe en eller annen type overgrep i sin barndom, fører det ikke videre i voksen alder !
   Så forklaringen må ligge et annet sted ... man vet jo bl.annet at ca. 5 % av befolkningen er født med psykopatiske trekk !

   Elisabeth Haugen:
   Kaller det heller forhåndsdømming jeg!" Du har opplevd sånn og sånn ergo så ble du sånn". Helt feil og bare tull.

   Embla Amor Laache:
   Og noe som ikke er en myte er at de med sterke psykopatiske trekk ofte streber oppover for å komme i en eller annen maktposisjon over andre mennesker ... og de nyter å fornedre og se andre lide under deres gjerninger ... De som skulle ha sittet med makten er alle andre enn de som er der som f.eks. omsorgsarbeidere, hjemmeværende mødre og fedre, førskolelærere, menneskerettsforkjempere osv osv ! Dette etter min mening ! :)

   Raymond Kanari Hammeren:
   har desverre opplevd det selv

   May-Britt Johnsen:
   En fordom er en dom som er blitt felt uten rettferdighet. Uten at den fordømte er blitt kjent med sakens innhold. Hvor dommer har påberopt seg selv som Aktor og Advokat.

   Henning Berntsen:
   Er delvis enig med deg Marius. Kjenner til domstolene, og de kan knekke ned ett menneske. Jeg sliter med senskader etter fn tjeneste. Fikk beskjed fra forsvaret går du til rettsak kan du få en høgere erstatning. Men jeg orket ikke. Kjenner til systemet. Du har mangen saker sm du brenner for, og skal ha all honør for de.

   Embla Amor Laache:
   Vi har alle noen fordommer som handler om det å overleve i en uforutsigbar verden. Det er når handlingene går på autopilot, vi får et problem !
   Her er testen : Har du fordommer : http://ndla.no/nb/node/55154

   Embla Amor Laache:
   Hvem bør ta testen:
   Du som har en nabo eller en kollega som er annerledes enn deg selv.
   Du som tar beslutninger som får konsekvenser for andres liv og velvære. Hvor mye påvirker dine holdinger dine beslutninger?
   Du som er sjef.
   Du som jobber med rekruttering og personal. Er du i stand til å rekruttere den beste søkeren, hvis dine fordommer får lov til å spille inn?
   Du som jobber innen helsevesenet.
   Du som jobber innen politiet eller rettsvesenet.
   Du som jobber med kundeservice. Får alle like bra kundebehandling? Er den basert på stereotypier eller er den tilpasset hvert enkelt kunde?
   Du som er elev eller student.
   Du som er opptatt av holdinger.

   Embla Amor Laache:
   Så tydelig jobbes det med dette innen forskningsmiljøene, men blir det brukt, satt ut i praksis for vårt alles beste ? Ser ikke slik ut !

   Bjørn Hannås:
   Man trenger ikke ha begått noe som helst galt, for å bli utsatt for domstolenes ødeleggende kvern. Som offer for ulovlig ekspropriasjon, blir man behandlet som kjeltring, saksøkt, trakassert og idømt omkostninger. Selv om man iflg loven har krav på "full erstatning" og dekning av alle utgifter, ignorerte retten dette. Henvendelser til offentlige organer, som er underlagt svarplikt, blir ignorert og trenert. Man er i praksis rettsløs, stikk i strid med alle fagre lover og regler.

   Frode Hermann Bøe:
   Bjørn. I dag er det organsiert diverse oppmålinger og skissetegninger på private sine eiendommer. Kommuner tegner parkområder på dyrket mark, utmark, skogsområder etc. Det planlegges "parkområder". Områder blir båndlagt. Deretter vil tusenvis av mål bli ekspropiert. Jeg var i kommunestyret på Radøy for noen uker siden i spørretimen og stilte direkte spørsmål om dette. På forespørsel fikk jeg bekreftet at det var etter oppdrag fra fylkesmannen. Og han løper ærend for Oslomafiaen. Stoltenbergunionen.

   Ravsat Menchikova:
   Veldig glad for at Marius legger info her på fb for alle oss, helt åpen og ærlig info. Hjertelig takk Marius. Uten ærlighet,uten kjærlighet for mennesker og uten åpenhet kan ikke bygges et samfunn med menneskeverd og rettferdighet og det er jeg helt sikkert på. Utrolig viktig å se bak de menneske sjeler flotte blomstrende mennesker som åpner hjerte når vi ikke lukker selv eget hjerte.

   Bjørn Hannås:
   Opplagt at det er et slags politisk bakteppe her. Ettersom det ikke fantes noe fornuftig grunn til ekspropriasjon i min sak, anket jeg vedtaket til direktorat og departement. Uten hell, naturligvis, og det jeg oppnådde av reaksjoner, var et slags mantra om at det er "fordelen for allmennheten ved at de eier arealet, er viktigere enn ulempen for meg, ved å ikke eie" Dette ble tydeligvis rutinemessig konkludert, UTEN at noen hadde vurdert konkret behov og om reglement og lovverk var fulgt.

   Bjørn Hannås:
   PS: Samferdselsdepartementet hadde dog forståelse for at det "kunne oppfattes uheldig" at Statens vegvesen drev på med å spandere dommerne på restaurant, FØR de skulle avsi dom hvor i en sak hvor det samme Statens vegvesen var saksøker ....

   Ravsat Menchikova:
   Statens vegvesen sammen med eiere hvor jeg leide kafe lokaler på en øy, noen år siden har lurt meg, helt tåpelig, det har jeg ikke glemt. For en del jobben, som jeg har gjort, statens veivesen har betalt for eiere som tilhøres de lokaler. Den gangen jeg har bestemst meg stoppe anmeldelse, fordi jeg har fått vite eieren for de lokaler vart kreft syk.Statens vegvesen er iblant de mest korrupte drittsekker.

   Inge Bjart Torkildsen:
   Saa lenge man betaler beskyttelsespengene faar man vaere i fred ...

   Bjørn Hannås:
   ‎- betaler og betaler, men får man være i fred? Nope

   Ole Sigurd Jakobsen:
   undertrykkernes rettsvesen. lov og rett er vanskelig å stole på i norge. de eier ingen sans for lov og rett. det er bare de som er sammen med dem i maktapperatet som tror på den faenskapen. stat= korrupt, sån er det blitt.

   Inge Bjart Torkildsen:
   Man maa dessverre vaere proaktiv og plikter aa foelge med paa et stadig skiftende lovverk saa det er lett for noen og enhver aa snuble og havne i apparatskij. Det er jo etterhvert blitt en formidabel oppgave aa foelge med paa alle disse byraakratene som sitter og soler seg i sitt selv etablerte system med rutiner som f.eks. 14 dagers svarfrist paa et brev man ikke har mottatt mens man er bortreist ... de kunne jo alle i det minste bruke den postkassa som ligger i AltInn.

   May Brith Harestad Hollos:
   Deler ... Skal i Retten selv 19 Mai :- )) Men med full media dekning sa Advokat K. Lerum i Stvg.

   Bjørn Hannås:
   ‎"havne i apparatskij" That was a good vending. Let's use that in this episode ;))

   Inge Bjart Torkildsen:
   Var faktisk ogsaa innom et direktorat paa vikarjobb for noen tiaar siden som student. Der var det en advokat som fikk sparken fordi han dro til en avdelingsdirektoer paa et eller annet seminar. Slikt skjer dessverre (eller heldigvis) ogsaa i det private, ikke bare i det offentlige. Gamle vikinger er ikke saa lette aa temme og bra er kanskje det, det er jo derfor vi gjoer stadig nye oppdagelser ...

   Okhionkpamwnoyi Edith:
   De har prøve til å ødelagge mitt liv, men dere alle kan se fra bilde. @ jeg har en dame med stor skjebna og Gud følge meg hverdag.

   Stig Eie:
   I retten mot Staten i to dager nå! Hei hvor det går....:)

   Aina Tonheim:
   Etter 4 år har jeg innsett det jeg også. Så det vel ganske kjapt. Hadde jeg visst det jeg veit i dag .. hadde jeg aldri gått rettens veg. Med loven i hand. Tråkker de på meg. Hadde aldri trodd att offeret var den som måtte forsvare sine rettigheter og overgriperen den som får i pose og sekk. Men de skal aldri vinne. Ikke engang over mitt lik, om dette fører til at jeg går i graven.

   Rune L. Hansen:
   De tråkker ikke på deg med loven i hånd, Aina. Loven sier likhet for loven, blandt annet.

   
---
---

   May Brith Harestad Hollos's Photos, 16.03. 2011:
   http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1767128029449&set=a.1767127469435.2095577.1576628623
   - Erklært 99% Normal

*
   May Brith Harestad Hollos:
   Det dreier seg om å være troverdig, og jeg skåret 99% Troverdighet av Rettspykeriater K. Westly og Rettspsykolog Langeveld :- ))
   I`will see Justice done !!!!!

   Nils Fredrik Torp:
   Vel jeg er ikke det, men lever med det og jeg er ok, for det om jeg har en bipolar lidelse. Er heller ikke sikker lenger om jeg vil bli det de kaller normal i Norge. Litt kjedelig?

   Nils Fredrik Torp:
   Jeg har heldigvis en super psykolog som får mrg til å føle meg helt OK uten å være som alle andre.

   Nils Fredrik Torp:
   Når det kommer til å være A 4 er jeg på en fullstendig annen planet.

   Nils Fredrik Torp:
   And I couldnt care less!

   Nils Fredrik Torp:
   Hva er definisjonen på normal????

   Rune L. Hansen:
   Vel: rettspsykiater Kirsten Westly er iallfall uansett en kriminell gærning.

   May Brith Harestad Hollos:
   ‎@Nils , definasjonen på normal, er at ingenting feiler ditt hode. Jeg fikk inteligent og stor rettferdighetssans. - Og Kirsten Westly må være det mest omtenksomme, ærlige og ett av de smarte menneske jeg har truffet. Hun var bestilt av Retten for å vudere meg

   Nils Fredrik Torp:
   Takk for definisjon.

   Rune L. Hansen:
   Gode gjerninger er den kriminelles beste forkledning.

   Rune L. Hansen:
   Din rettferdighetssans, May Brith? Psykiater Kirsten Westly er en stor-kriminell som dreper og torturerer for betaling.

   
---
---
   Fortsettelse fra i går:

   Pia Stene:
   ja æg med på den kjære Maripus , mwn Ka kan æg gjjær ?? .. komme jo f.. ikkje videre .. Gi meg ngen navn på oppegåannes advokata så æ villlige til å gå heile veien .. så har eg kanskje en sjanse

   Thomas T Hodne:
   ikke glem de selger lovene og,da i form av bøter...det sier bare litt hvor standarden eller lista er satt i forhold til den røde boka.

   Kristin Johnsen:
   kanskje vi bør demonstrere med fakkeltog

   Thomas T Hodne:
   Demonstrering er utgått av dato,som å snakke til veggen!

   Thomas T Hodne:
   Noen med gode evner til å formulere seg i en samtale samt et par hjerner som kan klekke ut motsigende punkt å poeng som er på tryne burde satt dem på plass.Det vil da i såfall bli som å søke audiens hos kongen bare man søker om et møte med høyesterettsdommere etc

   Chris Overgaard:
   Tar du deg en tur ut i verden for å se og lære, så vil du fort oppdage at Norge er galskapens land innen det meste som har med personlig frihet å gjøre!

   Roy Ove Svarstad:
   Du tror det ikke før du ser det, og når du oppdager at det du hørte men ikke trodde var sant om rettsikkerhet så er det for sent, du er blitt "fange" i systemet.

   Thomas T Hodne:
   Jeg forstår ikke de menneskene som springer rundt å tror dem er frie i dette landet! Det er toppen på håpløshet. Det er et feudalistisk klassesamfunn mikset med koorporat fascistisk horemaskin ferdig med det! Og viss ikke det hørres fengslende å mekanisk nokk ut vett ikke jeg ...

   Roy Ove Svarstad:
   Denne er ilustrerende, sivilsaker har ofte mobbeofre, det er på tide disse samler seg "name & shame
   http://www.bt.no/nyheter/utenriks/Her-tar-mobbeofferet-hevn-1273090.html

   Thomas T Hodne:
   For å vinne på slagmarken må man først identifisere teknikkene å strategiene dem bruker på oss,jeg kaller dt ord som er trollet med eller ord som setter følelsene våre ut av spill personlig liker jeg ikke abcdef osv fordi det er så forbannet lett å manipulere mennesker med ord og bokstaver det er trolldom med ord, jeg sverger til hieroglypher som er bilder på det det er.en spade er en spade, men derimot med ord kan du vrenge en forståelse av en spade til å bli en bulldozer rotweiler kanarifugl .... Det er nettop det de har funnet ut å det er dt de gjør.

   Thomas T Hodne:
   Dere som har hjerne å tenke med følg med på robert menard tenk å finn ut logisk hva han snakker om å mener for dette er selveste sverdet og skjoldet man skal bruke for å felle en autoritær person. :) Glem demonstrasjoner det er som en dårlig bråkete barnehage så hojjer å heiiier på fjasss!

   Thomas T Hodne:
   Tett som en regnfrakk med et sverd så kvast ut av våres munn att det vibrerer i ørene til dem som lever i sin autoritære løgn verden.Flekk dommeren ned på gulvet hvor du er å få av han den sorte satanist kappa si så se om det er forskjell på meg eller han .... Indoktrinering hjernevask manipulering og du skal du skal du skal respektere blabla bla bla viss vi kunne så klart og dekodet hjernens hypnotiske tilstand med denne koblingen av ord som påvirker følelsene så kan vi kalle oss staute menn å hvelkommen til viking tiden igjen ;)

   Thomas T Hodne:
   Men den beste måten å få forandra dette problemet på er å gjøre som robert edward menard gjør, LINK :
   http://www.tagtele.com/videos/voir/53878 <--- kle av dem maska med god samvittighet.

   Roy Ove Svarstad:
   Kommentar til mobbevideo. Fryktet et øyeblikk at mobberen skulle treffe murkanten og bli alvorlig skadet, ikke fordi jeg har empati med mobberen, men fordi jeg vet at isåfall ville igjen mobbeofferet stå igjen som taperen.
   En ikke utypisk Dynamikk i sivil saker, er at når det først renner over for offeret, så blir det en straffesak mot den egentlige svake part, og igjen blir mobbeofferet overkjørt og sviktet av det offentlige.

   Thomas T Hodne:
   ja symptombehandling kvakksalveriet,er mere gunstig for et rettsapparat at den svake part taper en den skyldige for det får hamsterhjulet til å svirre rundt videre ...

   Mechthild Opperud:
   Demonstrasjoner har den fordel at pressen er nødt til å skrive om dem. De er ikke nødt til å skrive om hva som foregår på facebook eller debattsidene deres.

   Thomas T Hodne:
   Pressen er ikke nødt til noe som helst!De er nødt til å trykke saker som sjefen godkjenner!

   Mechthild Opperud:
   Hva med NORM Norge, Marius? Du har selv grunnlagt organisasjonen.

   Vidar Nedberge Hansen:
   Vi bidrar jo hver eneste dag, men det er som å jobbe mot noe usynlig, for ressultaterer det dårlig med, hvis du da ikke "går rett på" og hva skjer da?

   Unn Simonsen:
   Forsøker å bidra så ofte jeg kan - jeg offentliggjør navn på de svindlere jeg avslører, der jeg kan dokumentere deres uærlige og korrupte fremgangsmåter - og overgrep og avstraffelser uten hjemmel av noe slag!!

   Vidar Nedberge Hansen:
   Ja

   May Brith Harestad Hollos:
   Delt

   Rune L. Hansen:
   Blir fort mye ustrukturert og synsing av alt slikt.

   Rune L. Hansen:
   Synliggjøringen trengs, men underveis som mere enn en hvisken i vinden. Likesom og bevisstgjøringen. Manifest og konkretisert blir det ikke uten Ordets kraft og Ordets sverd!

   Rune L. Hansen:
   Hvordan få brukt våre forskjellige talenter og muligheter, samstemt i den rette ledelse ... for den rette veien til det rette målet!

   
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 17. mars 2011, Vinberget:

   Omtrent 1 til 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nokså jevnt overskyet og 8 strålende pluss-grader Celsius i dag. Det fyres i Japan så vi kjenner det hithen. Jevnt overskyet og 3 pluss-grader klokken 16. Noe våt sne og null grader klokken 22.
---
   Hvalpene sluttet med pupp for flere uker siden og er litt efter litt mere ute og leker. Jeg fotograferer de jevnlig. Alle har de fått nokså foreløbige navn. Stauda sin for eksempel kaller jeg for Bruno, men Stauda har antagligvis et annet og bedre navn på den. Forresten så er den en jente-hund.
---
---
   Kriminalitet i den offentlige forvaltningen skal ikke kunne aksepteres.
   Kriminalitet i den offentlige forvaltningen er livs-farlig.
---
   Mange, kvinner og menn, i og omkring den offentlige forvaltningen i Norge både utøver tortur og drap mot betaling. På de uhyrligste kriminelle, groteske vis.

   Og hvorfor skulle de ikke det? Det lønner seg både for penger og karriære og det ikke å delta straffer seg.
   Den som ikke deltar eller applauderer skvises ut eller blir selv forfulgt og fjernet.
   Og lønnsomheten er enkel og god, risikoen minimal og på det nærmeste null.
   Det er lett, uanstrengt og hygienisk. Og ikke gjør det det minste som helst vondt heller, for andre enn ofrene.
   Og ofrene og hele forbrytelsen blir lekende lett skjult bak falsk dokumentasjon og alt hva som ellers trengs.
   Det er slik det foregår i Norge.
---

   Patrik Estola:
   Oftas kontrollbehovs kvinnor i barnärenden tyvärr där även kvinnor själva inte blir betrodda av feministpolitiken som missbrukas. kvinnor biter sig själva i svansen med köns politiken.

   Rune L. Hansen:
   Det der vet vel omtrentlig enhver, Patrik.

   Patrik Estola:
   jepp ... vet inte om det är samma i norge men i sverige ligger feminismen bakom mycket av svamlet vad gäller barnärenden men även annat tjafs inom rättsväsendet som gått överstyr med dubbelmoraler som även missgynnar seriösa kvinnor.

   Annina Karlsson:
   Hur kan de tilotas svamla och blanda ihopp saker ur sit rätta samanhang. De har inte ens iidsbegrepp i sina utredningar utan blandar ihopp saker.

   Vidar Nedberge Hansen:
   Til Patrik: Ja, det er jeg ikke det minste i tvil om. Regelverket henger etter, og det gjør det også til en hvis grad i Norge også.

   Rune L. Hansen:
   Mange, kvinner og menn, i og omkring den offentlige forvaltningen i Norge både utøver tortur og drap mot betaling. På de uhyrligste kriminelle, groteske vis.
   Og hvorfor skulle de ikke det? Det lønner seg både for penger og karriære og det ikke å delta straffer seg.
   Den som ikke deltar eller applauderer skvises ut eller blir selv forfulgt og fjernet.
   Og lønnsomheten er enkel og god, risikoen minimal og på det nærmeste null.
   Det er lett, uanstrengt og hygienisk. Og ikke gjør det det minste som helst vondt heller, for andre enn ofrene.
   Og ofrene og hele forbrytelsen blir lekende lett skjult bak falsk dokumentasjon og alt hva som ellers trengs.
   Det er slik det foregår i Norge.

   Annina Karlsson:
   he he det kallas ibland renlighetsträning.

   Rune L. Hansen:
   Underlig at det ble slik.

   Rune L. Hansen:
   Hvilket regel-verk er det noen her sikter til? Det regel-verket som er inne i hodet til hvilken som helst ansatt i den offentlige forvaltningen? Er det Straffelovens og Menneskerettslovens bestemmelser om trakassering, tortur, diskriminering, likeverd, etc. som er for vanskelig for visse hoder og hjerter å forstå??? Liksom?

   Rune L. Hansen:
   Og de 10 budene, om at en ikke skal lyve, ikke skal drepe, osv.?

   
---
---

   Arild Holta, 17.03. 2011:

   Som barn var de mer redde for presten enn for Djevelen selv.
   Dette handler om taterne, og jeg ble rørt til tårer.
   http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/627942/
   NRK Nett-TV: Viggo på lørdag - Elias Akselsen  
   www.nrk.no
   Tateren Elias Akselsen er gjest hos Viggo Johansen...

*
   Marianne Lund:
   Deler denne Arild. For en sannhet som jeg synes skal fram så mye som mulig.

   Rune L. Hansen:
   Lett å sette ord på grupperingen "tater", men det er i Norge yrende mange forskjellige mennesker som blir både mishandlet, terrorisert, torturert og drept av ansatte i og omkring den offentlige forvaltningen.

   Rune L. Hansen:
   Et utrolig stort antall kriminelle ugjerninger. Som de kriminelle selv og deres med-spillere iherdig forsøker å skjule.

   
---
---

   Liv Marit Bakke, 17.03. 2011:

   http://www.nkmr.org/forakt_for_familiene.htm
   Forakt for familiene
   www.nkmr.org
   ‎"Ikke vær naiv! Folk skulle vite hva som foregår!" Uttalelsen kom fra en som selv var sosialarbeider, og den var en advarsel til en familie som barnevernet var begynt å aksjonere mot (se Marit Wang: Det store barnevernspøkelset).

*
   Liv Marit Bakke:
   Ett slikt deportert barn sitter apatisk og sturer i fosterhjemmet. Han tror foreldrene har sendt ham bort og ikke er glad i ham. Han er for liten til å forstå at foreldrene ikke har makt til å hente ham hjem. Ved de korte samværene de aller nådigst får med ukers mellomrom, gråter han fortvilet når foreldrene må gå igjen. Ja, hvem av oss ville ikke bli urolig og fortvilet ved å få et glimt av paradiset når veien tilbake dit er stengt?
   Fosterforeldrene tror på barnevernets versjon: at gutten er så "vanskelig" fordi han er "feilutviklet" av foreldrene. Jo ulykkeligere han er, desto klarere bevis for feilutvikling i deres forestillinger, og desto mer fornærmet blir fosterforeldrene når han ikke blir lykkelig og "grei" av å være hos dem.

   Rune L. Hansen:
   Og de korte krenkende, ydmykende og smertelige "samværene", blandt annet ment for å kneble uttrykkene for smerte og tortur.

   Rune L. Hansen:
   Forakten er total - og totalitær i det uhyrligste.

   
---
---

   Åse M. Ekhom, 17.03. 2011:

   Kanskje av interesse for alle som har problemer med barnevernet.
   Avisen Agder - lokalavis for Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Lund og Sokndal · Bekymret for barnever  
   avisenagder.no
    http://avisenagder.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=11182

   Fylkestingrepresentant Melinda Kvinlaug (V) har sendt en bekymringsmelding angående barnevernet i Vest-Agder...

*
   Åse M. Ekhom:
   Tusen takk for svar fra Rune Steiro. Et meget interessant innlegg, med faglige betraktninger og gode råd i forhold til forbedringspotenisalet innen det offentlige hjelpeapparatet.
   Det er ikke min hensikt å svartmale barnevernet. Jeg kjenner mange fantastiske folk som jobber innenfor nevnte etat, og mange barnevernsansatte og andre offentlig ansatte gjør en viktig og helt nødvendig jobb i forhold til barn som lider og familier som trenger hjelp. Det jeg ønsker, er å fokusere på den siden som ikke fungerer, det vil si et system som ikke sikrer den ansattes profesjonalitet og at enkeltpersoner innehar for mye ansvar og makt.    Innføring av en tilsynsform der dette kan måles og kontrolleres vil ikke bare beskytte barn og foresattes rettigheter, det vil også beskytte alle de ansatte som gjør en god jobb, mot kritikk, mistenkeliggjøring og risiko ovenfor til brukerne av tjenesten og allmennheten.
   Jeg har fått tilbakemeldinger som viser at denne saken ikke beror på et enkelttilfelle. Det kan være like vanskelig for den enkelte ansatte å bli hørt oppover i systemet som det er for foresatte. Jeg ønsker et system som gir rom for at den enkelte kan stille spørsmål ved og ta opp ting som ikke fungerer innen egen etat.
   Etter avisartikkelen forrige uke, har jeg mottatt personlig beklagelse både over telefon og skriftlig fra ledelsen i Lister barnevernstjeneste, noe jeg setter stor pris på. Og jeg håper at dette er blitt beklaget også ovenfor familien som ble utsatt for undersøkelser på bakgrunn av en usann anonym bekymringsmelding
   I samtalen med barnevernstjenesten ble jeg overrasket over at heller ikke den vet hvem som står bak anonyme bekymringsmeldinger.
   Jeg har forståelse for at det må være mulig for å sende en anonym bekymring. Men når barnevernet selv ikke vet hvem som står bak den anonyme meldingen, finnes det heller ingen person som kan ansvarliggjøres når det i ettertid viser seg at den er falsk og fremsatt for å trakassere eller skade enkeltpersoner.
   Muligheten for å fremsette en fiktiv anonym bekymringsmelding rammer da ikke bare familien den fremsettes mot, men også barnevernstjenesten, da oppfølging og undersøkelse av denne, frarøver verdifull tid og ressurser som trenger for å følge opp reelle bekymringer av barn som lider under alvorlig omsorgssvikt.
   Barnevernet må etter min mening ha et navn å vise til - og en mulighet for å politianmelde - når det i ettertid viser seg at personer bevisst har løyet for å skade andre personer og hindre barnevernstjenesten i sitt arbeid. På denne måten frigjør man ikke bare tid og ressurser i barnevernstjenesten, men etaten frigjøres også for eventuelle mistanker om at disse kan være fabrikkert internt.
   Takker for alle gode tilbakemeldinger jeg har fått etter avisartikkelen. Denne saken har også fått bred støtte i Agder Venstre, og partiet har sendt en bekymringsmelding til Fylkesmannen i Vest-Agder, med utgangspunkt i fylkesmannens tilsynsrapport for Barnevernstjenestene i Vest-Agder.
   Jeg et takknemlig for gode råd og forslag til hvordan det offentlige hjelpetilbudet kan bli bedre for innbyggerne, og jeg er sikker på at også Lister barnevernstjeneste og Listerrådet vil motta alle forslag med takk. Jeg oppfordrer derfor til at dere tar kontakt, gjerne med meg, men også med din kommune, dine folkevalgte og administrasjonen i din kommune.
   Del erfaringer og kom med forbedringsforslag. Send gjerne brev til fylkesmannen og til fylkesordføreren i Vest-Agder.
   Melinda Kvinlaug

   Erling Heggdal:
   Jeg leste hele innlegget, og det som slo meg var at dei fleste ting du pekte på er jeg enig i. Ett råd er at ingen saksbehandler kan/ skal være alene, tenk på den belasting hun/han blir utsatt for ved en eventuell kritikk, og at BV ikke aksjonerer etter annonyme henvendelser.

   Åse M. Ekhom:
   Det er ikke jeg som påpeker noe, Erling. Artikkelen stod i lokalavisen, det samme gjorde lesegrevet av Melinga, som jeg kopierte og limte inn.
   Jeg er ihvertfall glad for at hun foretar seg noe i en så 'betent' sak som et oppgjør med barnevernet.
   Ellers er jeg så absolutt enig i rådene dine :)

   Erling Heggdal:
   Vel egentlig er det uviktig, viktigheten ligger i og få greie reale og riktige instrukser så slipper den enkelte og stå alene når ansvar skal fordeles, for det må være grusomt og må svare for feil som sjefer lengre oppe begår.

   Åse M. Ekhom:
   Tror og mener det er de ansvarlige hun ønsker skal stå til ansvar.
   I tilfelle noen nedere på 'rangstien' gjør feil, syntes jeg sannelig de også må ta ansvar for sine avgjørelser, hvis de er feilaktige.

   Lill-Anita Olsen:
   bv har krevende jobb. det er nok ikke enkelt å stå opp i mot bv. dem gjør mye riktige valg. men menneskeverdet, kommer oftest til slutt. det vanligste er å ungå bv. pga undervurderinger og m m.

   Lill-Anita Olsen:
   jeg tror at. dem som har opplevd bv, har mest peiling.

   Eric Wilting:
   Norsk BV er bygget på en mal som er i direkte kollisjonskurs med allminnelige folks rettsforståelse, og den Norske lovers prinsipper om ivaretagelse av begge parters rettsikkerhet og ift. kritikk, og dom ifra menneskerettighetsdomstolen i Strassbourg, og vår egen Nordiske Menneskerettighetsdomstol. Det er relativt små, og enkle grep som er må til for å synkronisere Norsk BV praksis med internationale krav. Hvorfor Norge fortsetter å beholde den tvilsomme rekorden i familiesplittelse, omplasseringsvedtak, og omsorgsovertagelse til tross for forsking som viser til unødvendige store skadevirkninger hos barn, er for meg en stor gåte. I tillegg bruker Audun Lysbakke sitt dep. nå penger og ressurser for og forsøke motbevise dette i 2011. Staten Norge er merkelig, og vil kanskje helst oppdra barn som i gamle sovjetunionen. Da må en først motbevise forskningen, for å gå vekk ifra det biologiske prinsipp. Håpløs maktarroganse.

   Åse M. Ekhom:
   ‎( Beklager, men dette kom litt merkelig ut: "lesegrevet av Melinga" - skulle selvsagt stått leserbrevet av Melinda :)
   Klart det kan være en vanskelig å arbeide i barnevernet, Lill-Anita, men de som ikke takler det, eller stadig begår 'overgrep' bør finne seg noe annet å gjøre ..
   Enig, Eric - og desverre forpurrer sakkyndige i barnevernets tjeneste rettferdig rettergang.
   www.barnasrett.no

   Rune L. Hansen:
   Alt det der som er luftet herover har jevnlig årlig blitt sagt og gjort i flere ti-år, med samme resultat om og om igjen: verre og verre. Flere og flere terroriserte, torturerte, utplyndrede og drepte barn og foreldre. Det er hverken små eller store endringer som skal til eller som hjelper, - det er en fullstendig nedleggelse og fullstendig granskning, for gjenopprettelse og erstatninger og straffe-ansvar. Det ekte barnevern vi trenger og som er noe fullstendig annerledes og motsatt kan ikke bli en realitet før dette har skjedd. Og det vil komme til å skje!

   Rune L. Hansen:
   Det er dessverre slikt noe og så forskjellig enda mange lar seg lure av. Dessuten er ikke problem-katastrofen lokalisert kun til de enkelte enheter av "barnevernet", men griper dypt og omfattende inn i hele den offentlige og politiske forvaltning.

   
---
---

   Fortsettelse fra i går:

   Rune L. Hansen:
   Iøvrig: Mange i Norge er utsatt for tortur i regi av ansatte i den offentlige forvaltningen, og mange blir årlig drept i Norge som følge av torturen. Veldig mange. Ordet "frustrasjon" eller å sette ordet tortur i gåseøyne er - tilsiktet eller ikke tilsiktet - bagatelliserende og bortforklarende i så måte og går de og det kriminelles ærend.

   Åse-Kari Kobbersletten:
   For et trist verdensbilde

   Bjørn Hannås:
   Ikke verdensbilde. Norgesbilde, Kobbersletten. Trist, men dessverre svært virkelig for veldig mange.

   Åse-Kari Kobbersletten:
   Velferdsstaten fungerar bra for de fleste, men har også betydelige mangler. Som helse- og sosialarbeidere er vi etisk forplikta til å ha sympatien hos den svakeste part i et "hjelpeforhold", men har samtidig en lojalitetsplikt til arbeidsgiver. Uansett har vi både plikt og mulighet til å påpeke feil og mangler både i systemet og enkeltsaker, for det er vi som jobber i "systemet" som har best mulighet til å se og påpeke. - Enten ved å drive bevisst sosialt påvirkningsarbeid vi ser systemsvikt, eller ved å varsle ihht regelverket der vi ser svikt i enkeltsaker. Uredde stemmer!

   Bjørn Hannås:
   får frysninger...... brrrrrr :(

   Vidar Nedberge Hansen:
   Det er mange velferdsstaten ikke fungerer for. Helse og sosialarbeidere må forholde seg til et regelverk som henger etter i utvikling og er samtidig tvetydig. Vanskelig å tolke. Og det kan hende det er en del som er redd for jobben sin.

   Thomas Andersen:
   Deler!

   Rune L. Hansen:
   Mange, kvinner og menn, i og omkring den offentlige forvaltningen i Norge både utøver tortur og drap mot betaling. På de uhyrligste kriminelle, groteske vis.
   Og hvorfor skulle de ikke det? Det lønner seg både for penger og karriære og det ikke å delta straffer seg.
   Den som ikke deltar eller applauderer skvises ut eller blir selv forfulgt og fjernet.
   Og lønnsomheten er enkel og god, risikoen minimal og på det nærmeste null.
   Det er lett, uanstrengt og hygienisk. Og ikke gjør det det minste som helst vondt heller, for andre enn ofrene.
   Og ofrene og hele forbrytelsen blir lekende lett skjult bak falsk dokumentasjon og alt hva som ellers trengs.
   Det er slik det foregår i Norge.

   
---
---

   Fortsettelse fra en tråd om NAV:

   Rune L. Hansen:
   Regelverkene prøver de stadig å skreddersy for kriminell virksomhet. Det er lov og rett de IKKE vil forholde seg til. Deres nøkkel-personer og "nyttige idioter" er bare stikk-snabelen på et meget mildt sagt grådig og groteskt sugerør!

   Åse-Kari Kobbersletten:
   Asmundvaag har satt seg i en vanskelig situasjon, dels pga dårlig veiledning, men regelverket på dette området er ikke mer komplisert enn at de fleste kan lese det sjøl - og ha realistiske forventninger om hva de får ut igjen. Det har han ikke gjort.

   Arvid Birkeland:
   Det er regelverket som må endres, slik at norske borgere ikke kommer dårligere ut uansett hvor de måtte bo i verden. Norge er avhengi av å ha borgere som er villig til å bo og representere seg utenfor Norges grenser!

   Åse-Kari Kobbersletten:
   Enig. Politikerne må ta stilling til hvor lenge en er "nordmann" utenfor Norge.

   Rune L. Hansen:
   Hvilket regel-verk er det noen her sikter til? Det regel-verket som er inne i hodet til hvilken som helst ansatt i den offentlige forvaltningen? Lov og rett går klart og utvetydig slik: Menneskerettslovens Vedlegg 4, Art 11 punkt 1:
   "Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold. Konvensjonspartene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre virkeliggjørelsen av denne rett."
   Og i pakt med dette er i Sosialtjenestelovens § 1 (lovens formåls-bestemmelse) bestemt følgende:
   "§ 1-1. Lovens formål. / Formålet med denne loven er
a) å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer,
b) bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre."

   Rune L. Hansen:
   Og iøvrig:
   Europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) og resten av Menneskerettsloven er meget godt forankret i Norge. Både norske Grunnlovens § 110c og Menneskerettslovens § 3 er og skal være en solid bekreftelse på dette.
   Grunnlovens med sin § 110c har lov-bestemt følgende: "Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne."
   Og § 3 i Menneskerettsloven har lovbestemt at Menneskerettsloven "skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning".
   
   Rune L. Hansen:
   Eller er det Straffelovens og Menneskerettslovens bestemmelser om trakassering og tortur, etc. som er for vanskelig for visse hoder og hjerter å forstå???

   
---
---

   Bob Alton, 17.03. 2011:

   Får erstatning for øydelagde liv
   http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Faar-erstatning-for-oeydelagde-liv-1273957.html
   www.bt.no
   Fem personer får til saman 3,5 millionar kroner for overgrep eller omsorgssvikt frå det offentlege...

*
   Bjørn Hannås:
   ‎3,5 mill :5=700 000,- -overgrep OG for et ødelagt liv!

   Kristin Brataas:
   Erstatningssummen er latterlig lav og er en hån, tapte arbeidsinntekter gjennom et helt liv er fra kr 50 millioner. I tillegg så må foreldre og øvrige famlier få tilsvarende i erstatninger - dvs minimum kr 50 mill pr hode. De er like mye berørt av offentlige overgrep som barna og har også fått sine liv ødelagt av myndighetene.

   
---
---
   Rune L. Hansen, 17.03. 2011:
   Fanden vil nok beholde mere enn lillefingeren.
---
---
   Rune L. Hansen, 17.03. 2011:
   Og er barna av så liten verdi for den ene så vil vel og den andre si det samme, som referanse.
---
---
   
   Cathrina Stucken, 17.03. 2011:
   http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1626419895581&set=a.1020008015663.4284.1089053302&ref=nf

   Eftersom det inte är ovanligt att barn tvångsomhändertas efter anklagelser om brott inom familjen finns det skäl att dra paralleller till brottsmålsförfarandet, vilket har genomlysts av och i medierna.
   Medan åklagaren i brottmålet ska styrka att brott ”bortom allt rimligt tvivel” har begåtts, och dessutom anföra bevis till den tilltalades förmån,gäller i LVU-mål att föräldrarna måste kunna bevisa sin oskuld eller att de är lämpliga som vårdnadshavare.
   Med en sådan ordning är det naturligtvis ytterst sällan som föräldrarnas kamp för att få behålla sina barn kröns med framgång. Och oavsett avskrivna brottsmisstankar eller friande brottmålsdomar står omhändertagandet i allmänhet fast.Rättssamhället är i dessa viktiga hänseenden behäftat med ett grundläggande systemfel.

*
   Krestina Lysell Grahn:
   soc kan hitta på egna historier eller som dom gör med joakim säg att mamma gör så o så

   Cathrina Stucken:
   Nja det vet jag inte men däremot vet jag att kriminella element använder sig av detta när de känner sig hotade av en arg förälder när dessa ställer sig upp för deras verksamhet. Och även så kallade falska vänner som på grund av något tillfälligt får ett ryck och och ringer till Socialtjänsten .. Jag är till 97 % procent säker på att det första jag nämner är det som har pågått nu i fyra år ..Kan inte få det till något annat .. Speciellt när allt Socialtjänsten i tidigare domstolar anfört visat sig att inte stämma ..Där trädde Jo in och först efter två år erkände man att de anmälningar man sagt ska ha kommit in inte gjort det ..Har i veckan fått ett nytt papper som jag tidigare aldrig sett inte ens hört talats om ..Väntar fortfarande på de underlag till ett lvu som Socialtjänst enligt lagen skall lämna in till domstolar men har ännu i dag inte fått några sådana .. Det andra är jag 100 % säker på, för jag har senare träffat på denna person som kommer fram till mig i ångest och berättar varför den hade ringt angående mig till Socialtjänsten.. Och gissa om jag vart glad , för nu kunde jag ju få bort denna hög av papper i socialtjänstens Arkiv som man vid varje ny kontakt genast plockar fram.. I alla fall så kom vi överens om att göra vad vi kunde för att rätta till det här men Nej inte katten gick Socialtjänsten med på det inte .. Nej där ska minsan klippas och klistras lite som man behagar i och vill .. rena rama lekterapi för vuxna jisses.. Det är ta mig fan inte klokt att Socialtjänsten utan att någon ingriper får hantera ärenden så här.. Det står så jäkla klart det kan att de får under inga omständigheter lägga till egna åsikter eller värderingar i en klients Journaler , att det är ett brottslig förfarande och förklaringen till denna del av lagen är att man skall så långt som möjligt undvika onödigt mänskligt lidande och utanförskap i samhället --Men Socialtjänten de trampar på i sina ullstrumpor och inte fasiken fungera lag eller rättstryggheten där inte .. Nej du inte ens JO rår på dessa psykopater.. Under tiden sitter våra barn ensamma utan någon att prata med, utan någon möjlighet till val eller yttrandefrihet, helt förintade i sin egna integritet, då de inte får höras och gör som barn gör när de tvingas till tystnad ,, de börjar agera utifrån de möjligheter de har, då tar socialtjänsten till maktens grövsta vapen man hotar och tillkallar polisväsendet .. Jag kan än i dag höra mitt barns förtvivlade bottenlosa gråt av smärta när de utsatte honom för detta första gången ,, och i dag har barnet slutat hoppas för socialtjänstens senaste trauma bestod av att förbjuda barnet någon fysisk kontakt med mig .. Så de korta smärtsamma samtal vi har över telefonen består av att jag måste gråta och vara både glad och ledsen med honom för han har stängt av alla känslor det är meningslöst som han säger ... Samtidigt försäkrar han både sig själv och mig att mamma är stark och rättvisan kommer segra till slut .. Han orkar bara inte känna längre .. så nu jävlar måste det ske något snart för mina tankar börjar vandra åt ett långt straff på hinseberg pga våld mot tjänsteman ....

   Krestina Lysell Grahn:
   sorry c kan ej läsa detta ser ut som klotter med mina ögon till dej ♥

   Cathrina Stucken:
   De enda mitt barn har att tala med i dag är dessa som tidigare begått hemska övergrepp på barnet och försök samarbeta med någon du ständigt utsätter för kränkningar .. Krestina detta kan bara sluta på ett sätt .. och vi vet hur det slutar ,, sorglog bara att resten av befolkningen inte behagar lyfta ett lillfinger ens en gång när deras granne systematiskt utsätts för psykiskt våld ,, nee då sitter de hellre i soffan med en påse chips och grinar över någon epedemi på andra sidan jordklotet .. Huckleri är vad det är. 

   Krestina Lysell Grahn:
   ja ä ju oskyldig till allt soc säger ju

   Cathrina Stucken:
   Nu är det antingen eller nu står det mellan dom och mig öga för öga tand för tand Nu kommer fru karma ta dom i sin famn och krama om dom hårt och länge .. Suck trodde ja ja ..ha ne men jisses tänker gör man så det knakar ,, och vi får ju hoppas att någon av dom inte lurat sig in på min sida som så kallad vän och det dimper ner brev från nån efterbliven åklagare eller att de tar i lite extra i mishandeln av mitt barn

   Krestina Lysell Grahn:
   ja man vet aldrig vem som finns på ens sida c

   Cathrina Stucken:
   Detta är vår verklighet en sanning byggd på upplevda erfarenheter och ingen dålig socialpornografisk soppa som man ber de bästa fabrikörerna snickra ihop .. Heja Sverige Socialtjänsten för kung och fosterland ..

   Cathrina Stucken:
   Ja jisses ja här är allt de säger inte ens grund för ett lvu .. då kan man ju bara fundera på vad de har lämnat in till domstolar och ex ombud för inte fasiken skulle väll en domstol döma en familj utan att det finns något underlag för det ...??? Jag känner mig smått vilsen må jag ju säga. Vilsen i pannkakan utan vare sig drogerl eller alkohol,, möjligen lite väl mycket kajal runt ögonen och lite väl rött läppstift ibland med dock det enda .. tror jag går och lägger mig ni fina stina .. i morgon skall jag göra allt för att mit barn ska få någon utifrån att samtala med så fort som möjlig .. hade det på gång men fick inte skriva barnet här trots att jag inte skrivit över honom .. även skattemyndigheten sa att jag inte får skriva mit barn i hemmet trots att jag är enda ansvarig vårdnadshavare .. snacka om systemfel på kontoret och rättsväsendet .

   Krestina Lysell Grahn:
   därför har ja många från utlandet som vänner

   Krestina Lysell Grahn:
   saknar emelie o joakim mina älsklingart

   
---
---
   Rune L. Hansen, 17.03. 2011:

   Regjeringens representanter og med-spillere burde ikke sitte trygt om de er kriminelle som rammes av Straffeloven, Menneskerettsloven og Norges Grunnlov, for et omfattende aspekt av uhyre grove forbrytelser.

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, fredag 18. mars 2011, Vinberget:

   Omtrent 1 minus-grad Celsius her ute i natt og kommet sne. Landskapet dekket med to til tre cm sne og luften nokså hvit av tåke-sne og 3 pluss-grader klokken 10. Jevnt overskyet og nesten 8 pluss-grader og tildels noe sol og det meste av sneen borte klokken 14 og 15. Noe mindre jevnt overskyet og 4 pluss-grader klokken 16.30 og nesten 1 minus-grad klokken 20. Regn og i overkant av null grader utover kvelden mot midnatt. Fullmåne-dag, nært jorden, i dag.
---
   Hvorfor og hvordan blir det rettferdighet og urettferdighet i samfunnet?
   Det er de mennesker som tror seg å ha et høyere menneskeverd enn andre som reduserer andres menneskeverd. Da blir det urettferdighet og grådig egoisme, det vil si diskriminering og mangel på likeverd og mangel på harmoni.
   Du skal elske din neste ikke mindre enn deg selv.
---
   5. Mosebok 16,19-20: "Du skal ikke fordreie retten. Gjør ikke forskjell på folk og ta ikke imot bestikkelser. For bestikkelser gjør vise menn blinde og skader saken for den som har rett. (20:) Rettferdighet, ja, rettferdighet skal du jage etter. Da skal du få leve og vinne det landet Herren din Gud gir deg."
---

   May- Harriet Seppola:

   Dr Mengele & co på besøk i norske hjem
   about 2 months ago ·

   May- Harriet Seppola:
   En parallell til slik "ressurs-utnytting" ble åpent lansert av Hordaland fylkeskommune i Bergen i sommer: Fylket var vertskap for "Den 9. Internasjonale Fosterheimskonferanse". Konferansen hadde tittelen "Å byggje bruer", og programmet stilte tilsynelatende rørende spørsmål som: "Korleis kan foreldre vere ein ressurs i fosterheimsomsorga - både for barna, fosterforeldra og dei profesjonelle hjelparane?" og "[spørsmålet om] omsorgsarbeidarar sin bruk - eller mangel på bruk - av media for å bringe barnas røyst ut i samfunnet".
   I klartekst: Barna skal ikke få komme hjem til sine foreldre, men de voksne ofrene skal tjene sine og sine barns plageånder. Den reelle grunn til barnevernets bortføring av barn ligger ikke i forhold hos foreldrene eller barna, den ligger i behovet for jobber og makt hos barnevernets sosionomer og psykologer. Det utgjør et pengesluk uten like, en ødsling med hundretalls millioner på totalt unyttig, ja direkte ødeleggende, virksomhet. Denne barnevernets aktivitet betales av samfunnet, oss alle. Men i tillegg må ofrene ofte ruinere seg med utgifter til slikt som advokathjelp og uavhengige sakkyndig-vurderinger i sin ganske ensomme kamp mot terror-barnevernet. Fordi barnevernet holder barna som gisler i barnehjem og fosterhjem, kan foreldrene ikke effektivt verge seg og barna mot "ressurs-utnyttingen".
   Foreldre blir i praksis berøvet sin lovfestede ytringsfrihet til å kritisere myndighetene fordi barnevern - og domstoler! - truer og straffer dem og deres barn hvis de går til media eller på annen måte lar offentligheten få vite om sosialvesenets overgrep mot dem. Derimot foranstaltet altså Hordaland fylkeskommune at deltakerne på en fosterhjems-konferanse diskuterte hvordan barnevernet kan benytte media til å fremme sine og fosterhjemmenes interesser, og det under dekke av at de representerer "barnas røst"! Avisreportasjer fra konferansen gjenga da også fosterhjem og barnevern på den måte disse ønsker - en ren skjønnmaling av idyllisk harmoni. Jeg minnes at Røde Kors på besøk i konsentrasjonsleiren Theresienstadt, der SS presenterte en vakker fasade for anledningen, ikke så noe galt med forholdene for jødene.
   Forøvrig vil nå det norske Barne- og familiedepartementet bruke 3-4 millioner til å propagandere for fosterhjem, ettersom de er kommet i beit for dem (forhåpentligvis fordi anstendige mennesker er begynt å våkne og forstå at de ikke må melde seg som håndlangere for en organisasjon som er ute av all etisk kontroll, et regime som har utviklet seg til en ren skadevolder). Flere enn jeg husker kanskje hint berømmelige møte der SS planla organiseringen av "den endelige løsning"? Norsk barnevern holder stadig slike strategi-møter; de heter "seminarer", "konferanser" og "etterutdanningskurs".

*
   May- Harriet Seppola:
   ‎"Les mer her": http://www.barnasrett.no/Artikler/dr_mengele.htm
   January 30 at 10:45pm ·

   
---
---

   Anne Nordheim, 17.03. 2011, via Til støtte for barnevernsofrene:

   Dette er ikke holdbart i det hele tatt, hva er det bv styrer med egentlig? Nei det finnes ingen grenser i bv ......... er dette en vennetjeneste?
   Barnevernet tok barnet etter familiekrangel  
   http://www.finnmarkdagblad.no/nyheter/article5532367.ece
   www.finnmarkdagblad.no

   En tidligere ansatt ved barnevernstjenesten sendte bekymringsmelding angående sitt eget barnebarn etter en krangel med barnets mor...

*
   Kristin Brataas:
   Barnevernet gjør hva som helst for å skade andre mennesker, de gjør også vennetjenester - det ser man jo her også

   Anne Nordheim:
   Ja dette var et exempel sikkert mange fler også, bestillinger på nyfødte til venner foregår vel også ....

   
---
---
   Morten Taranger, 18.03. 2011:
   La borgernes rettigheter gyldigjøres!
---
---
   Jesaja 61,11:
   "For likesom jorden lar spirene vokse, som en hage lar vekstene gro, slik skal Herren vår Gud la rettferdighet spire fram og lovsang lyde for alle folkeslag."
---
---
   
   Irene Hov, 18.03. 2011:

   ‎"Det er det lille fåtallet dramatiske konfliktsaker som dominerer mediebildet
og som derfor former våre forestillinger om hva barnevernet er og gjør. Et
fåtall foreldre melder krig mot et barnevern som henter ungene deres ut av
hjemmet.
   ...
   Det skaper støy, og det gir stor oppmerksomhet."

   ER DET MUUUULIG???
   http://www.aftenbladet.no/debatt/leder/1349713/Et_aapnere_barnevern.html
   Et åpnere barnevern
   www.aftenbladet.no

*
   Irene Hov:
   ‎(..) Barneombud Reidar Hjermann sammenligner barnevernet med de hemmelige tjenestene. Han har et poeng.
   Det er derfor et godt forslag å sende barnevernet ut på skoler og til barnehager der små og store mennesker lever sine hverdagsliv.

   Irene Hov:
   For en gang skyld er Hjermann inne på noe ......

   May- Harriet Seppola:
   Som jeg ser det , er det for å få mere kontroll , husk at i løpet av 2017 skal det vœre "full barnevernsdekning", så han er på jakt etter flere spioner og flere barn som skal ødelegges.

   Irene Hov:
   Uten tvil! Noen steder er bv med på personalmøter på skoler(?) for å få med seg taushetsbelagt spekulasjon om elever, og ber deretter skolen skrive bekymring.

   Liv Marit Bakke:
   Barneombud Reidar Hjermann sammenligner barnevernet med de hemmelige tjenestene. Han har et poeng.
   Det er derfor et godt forslag å sende barnevernet ut på skoler og til barnehager der små og store mennesker lever sine hverdagsliv.
   Barnevernsjef Gunnar Toresen i Stavanger er positiv til retningen som barneombudet staker ut.

   Liv Marit Bakke:
   Det var vel en god oppsumering ....

   Irene Hov:
   Takk Liv Marit! Har du sett maken til galskap?

   Liv Marit Bakke:
   Jada den samme galskapen finner du overallt i dagens samfunn.

   May- Harriet Seppola:
   Hva er det som har skapt dette nazisamfunnet , hva er i veien med det norske folk.

   Irene Hov:
   Vi tror det skal være sånn. Og ingen tror forvaltningen gjør feil med vilje .....

   Liv Marit Bakke:
   Ja 90 % av jordens befolkning lever fortsatt i den troen. Vi andre 10 % vet!

   May- Harriet Seppola:
   Da er det på tide at vi sørger for at kunnskapen kommer ut til folk, jeg møtte en barnevernspoedagog forrige gang jeg hadde demo mot barnevernet , hun var enig med oss i at vi fokuserer på barnevern og at altfor mange barn blir flyttet og at disse overgrepene må stoppes,.

   Veronica Opsanger:
   SPY.. og likner mest på fornemmelsen av oppkast- alt som har med bv etaten å gjøre i det hele tatt. Flotte kvinner ~ med ryggrad som det holder - er dem som blir plaget mest. Av dette makkverk veldet av damer med store komplekser selv.

   Veronica Opsanger:
   Etaten fra helvete- var det noen som sa. Jeg kan ikke si det er en annen oppfatning enn akkurat det de fleste tenker om akkurat den.

   Veronica Opsanger:
   Og da mener jeg både dem MED erfaring, OG oss som er vitner til alle lovbrudd, selvmord og alt som er. Bare DET holder for meg i alle fall.. Å være oppi det selv må være det verst tenkelige mareritt i hele verden. Skulle heller vært anklaget for forsøk på mord.. enn en del av det disse uvettige barnløse jentungene finner opp av anklager vedr både den ene og den andre .. like ille begge deler

   Dag Øverland:
   Joda .. de skal være til stede i hjemmene, skolen og i barnas hverdag og bla bla bla, for det er så mange barn der ute som bla bla bla .... Om bv befant seg seks fot under jorden? Kanskje vi andre kunne få frihet til å være gode foreldre og omsorgspersoner? Har i grunnen ikke noe imot konseptet barnevern, - eller at noen skal kunne se deg "i kortene" ... det jeg har imot mened fra bvs side og at spekulasjoner som enkelte gjør seg brukes som bevis. Slik det er i dag utsettes ufattelig mange for "justis-mord" fordi bevis-kravene i bv-saker er lik null .... som dere vet er det nok at en eller annen er .... bekymret ...

   Rune L. Hansen:
   Det skal jo mye desperasjon til for å komme med en slik argumentasjon som regjeringens kriminelle og med-spillere gjør. De later som de tror på det de selv hevder. Det har jo og sine grunner.

   Irene Hov:
   Det er det dummeste jeg hittil har lest noen uttale om barnevernet! Nesten hver mnd er det et tilfelle av vold mot en bv arbeider, enten av barnet selv eller foreldrene. De sutrer om ekstra beskyttelse fordi det er et risiko yrke!!! Og her står et kålhue og sier det er et fåtall av foreldrene som melder krig mot barnevernet???!!! Journalisten er like dust!

   
---
---
   Rune L. Hansen, 18.03. 2011:
   Deres perversiteter overgår det utroligste. Vi får være påpasselige med å dokumentere hva de holder på med og hvem de er. At vi gjør det er i tider og under forhold som dette veldig veldig viktig, på vegne av menneskeheten, anstendighet, lov og rett.
---
---
   Arild Holta, 18.03. 2011:
   Helen Bjørnøy kunne like gjerne kalt seg ekstrem fanatiker. Ideen om å få bort familien slik den opptrer biologisk betinget, er noe av de villeste og mest perverse noen myndigheter noen gang har forsøkt seg på.
---
---
   Arild Holta, 18.03. 2011:

   Helen Bjørnøy : "Det heter ikke foreldre, men 'omsorgspersoner'."
   Sagt til May- Harriet Seppola på møte med barnevernpanelet. Slik nytale vitner om farlige fanatikere. Eksperimentet med å fjerne den biologisk betingede kjærlighet som samfunnets lim, overgår både kommunismen og Mussolinis fascisme.

*
   Annette Morgaine Olsen:
   Når foreldre blir nedgradert til "omsorgspersoner" så er vi ute på farlige veier. Da blir det å sette barn til verden, nesten det samme som å drive oppdrett på hunder, avkommet blir en salgsvare ....
   Og de som har råd til å kjøpe, vinner tittelen som "omsorgsperson".
   Dette er meget farlige og rett og slett marxsistiske holdninger ......
   Dette kommer til å bli sivilisasjonen, slik vi kjenner den, sitt fall .....

   
---
---
   Sidsel Garsegg, 18.03. 2011:
   Helt forkastelig, er helt stum her jeg sitter, har vært i konsentrasjonsleier det mengele hadde sitt virke, meget skremende, men dette er jo det samme, har dem ikke lært noen ting .... Jeg tror ikke dem kan være riktig bevart ..... Man kan da ikke behandle folf sån i 2011 ....?????? har ikke brneværnet noen over seg ????+ Nei dette er helt bak mål ...... Stakkars mennesker ... Dette må jo være strafbart ?????
---
---
   May- Harriet Seppola, 18.03. 2011:
   I den uendelighet av skremmende sider som barnevernets fremferd oppviser, fortjener enda en detalj å nevnes: Her i Bergen har barnevernet satt i gang et såkalt "Orion-prosjekt". Det går ut på at de trenger seg inn i hjemmene igjen, denne gangen for å filme de ulykkelige foreldre som de har tatt eller truer med å ta barna fra, i deres daglige gjøremål i hjemmet, eventuelt i "samspill" med barna. Formålet sies å være å studere dem psykologisk og "vise foreldrene hva de gjør galt", og hvis foreldrene ikke vil ta imot denne "hjelpen", regnes de som ekstra uskikket til å ha noe med barna sine å gjøre. Jeg har f.eks. fått rapport om at en ung mor som bodde på Bergen Mødrehjem (en institusjon under Barnevernet som skal hjelpe vanskeligstilte mødre), og som nektet å la seg filme av Orion-prosjektet, ble kastet ut fra Mødrehjemmet med sitt barn, og dermed i praksis satt på gaten fordi hun egentlig ikke hadde noe annet sted å gå.

   Når vi skal bedømme et slikt tiltak, gjør vi klokt i å merke oss hva slags bevismateriale om hjemmet og foreldrene som barnevernet regner som relevant og faktisk bringer som bevis for "omsorgssvikt" og "skade for barnets mentale helse" i rettssaker: Jo, husmoren "er klosset med boksåpneren"; hun "bruker for mye vaskepulver når hun vasker"; klærne "ligger ikke i militær orden i skapet"; moren "skjærer for tykke brødskiver"; faren "virker stresset når barnevernet er til stede"; barnet "spiser maten så fort at det må ha vært utsatt for incest"; barnet "spiser så langsomt og uvillig at det må ha vært utsatt for incest"; moren "stimulerer ikke barnet verbalt i mat-situasjonen"; "da barnet falt over ende på gulvet, hjalp moren det bare opp igjen uten å trøste det verbalt"; moren og en 12-årig sønn "spiser når de er sultne og ikke til en fast tid hver dag"; foreldrene "legger ikke merke til barnets behov"; foreldrene "kretser for mye om barnet og overbeskytter det"; moren "vil ikke la oss få innsyn i sitt privatliv og gir oss derved sterk mistanke om at hun har noe å skjule".

   Jeg tenker vi sier at den reelle grunn til slike prosjekter igjen er barnevernets egen iver etter arbeidsoppgaver, samt deres umettelige lyst til å stikke nesen sin inn over alt med sin nysgjerrige, kvakksalverske "forskning" og kontroll av alt og alle, slik maktmennesker alltid har behov for. Det forekommer meg at Orion-prosjektet er Josef Mengele på nytt. I Tyskland var det i hvert fall over på 12 år. I Sovjetunionen tok det 70.

* *
   May- Harriet Seppola: 
   ‎"LES MER": http://www.barnasrett.no/Artikler/dr_mengele.htm

---
---

   Liv Marit Bakke, 18.03. 2011, Stopp statens overgrep mot Famillien Bakke:

   Anna Sand
   I dag har jeg sittet og lest sakspapirene til en tjue år gammel barnevernssak. Kunne like gjerne vært papirer fra i dag. Spesielt interessant var en felles klage til barnevernet etter et møte hos barnevernet fra barnets mor, far, stemor, bestemor og mors støtteperson. Den handlet om at man ikke ble sett, at ingen lyttet, at de virket som om de hadde bestemt seg før de hadde snakket med de nærmeste omsorgspersonene, om at skolen sa at barnet fungerte fint og virket fornøyd, at barnet var sterkt knyttet til familie og venner - og hva sa barnevernet? At dette var en alvorlig sak, at barnet hadde det dårlig og måtte fjernes fra familien så fort som mulig. De hørte ikke et kvekk av det som ble sagt - hadde ikke engang blikkontakt med de foresatte.

*
   Ingunn Victoria Lausund:
   dette kjenner jeg meg igjen i..og det blir også fra tid til annen klart i tingretten at barnevernet overhodet ikke vil hjelpe,de vil kun frata barn sin biologiske familie,og mistenker ofte vennetjenester til venner av bv folk som er barnløse selv, eller ønsker å tjene penger på andres bane

   Ingunn Victoria Lausund:
   barn mente jeg

   
---
---
   Aase Iren Hegelstad, 18.03. 2011:
   Jeg har ikke opplevd at noe har blitt tilbudt og praktisert etter loven siden 1998. Noen har nok hatt som prosjekt å ødelegge alt, lage et handlingsmønster for alle tilfeller der vi vanligvis oppsøker hjelp slik at flest mulig ble hjemmesittere uten særlig makt og mulighet verken for egen eller andres situasjon. I tillegg synes alle ansatte som ikke er psykopater og kriminelle å bli fjernet fra arbeidsplassene etter hvert som de klarer å lyve noe på dem. Ufaglærte og vikarer som ikke har særlig å argumentere med og kritisere andre på grunnlag av, synes mest velkommen i de fleste sektorer for tiden. Disse kan de også snyte for lønn, uten at det får særlige følger synes det som.
---
---
   Rune L. Hansen, 18.03. 2011:
   Kan det egentlig bli stort verre? Om vi videre synliggjør og bevitner hva som faktisk pågår i Norge, så er dette et mere og mere aktuelt og sentralt spørsmål.
---
---
   Rune L. Hansen, 18.03. 2011:
   At mennesker lett og fort har gjort og gjør dumt og ondt overfor andre, særlig ifra og omkring makt-posisjoner i offentlige forvaltninger, og at det enda er slik, det vet vi egentlig så altfor sikkert.
   Men de kriminelle vil vi skal tro noe annet.
---
---
   Annina Karlsson, 18.03. 2011:
   ‎:)
   Fibonacci Numbers
   http://www.youtube.com/watch?v=fuCPXzAhNM4
   www.youtube.com
   ‎1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. . . Look carefully. Do you see the pattern? Each number above is the sum of the two numbers before it. Though most of us are unfamiliar with it, this numerical series, called the Fibonacci sequence, is part of a code that can be found everywhere in nature. http://..
---
---
   Marius Reikerås, 18.03. 2011:
   I nordsjødykkersaken måtte 15 uføre dykkere betale kr 20 400 hver i rettsgebyr til lagmannsretten for å få saken sin fremmet. Staten derimot, hadde ingen plikt til å betale rettsgebyr. For to av dykkerne tilsvarte rettsgebyret 3 netto månedslønner.
---
---
   Marius Reikerås, 18.03. 2011:
   Har du tenkt på hvem som ofte betaler kr 4000 per time i advokatutgifter til de store advokatselskapene? Det er gjerne offentlige etater som betaler til de mektige advokatselskapene for å holde ubehagelige problemer på en armelengdes avstand. Det er dine og mine skattepenger som brukes.
--- 

   Marius Reikerås, 18.03. 2011:
   Har du tenkt på at du som privatperson må betale 25 % ekstra på advokatutgifter som moms, mens private selskaper, stat og kommune slipper?
---
   Marius Reikerås, 18.03. 2011:
   Tenker vi oss at det var et "likhet for loven" prinsipp så skulle følgende gjelde: To av nordsjødykkerne ble avkrevd rettsgebyr tilsvarende 3 netto månedslønner. En direktør som tjener 300 000 netto i måneden, skulle således ha betalt kr 900 000 i rettsgebyr om det var likhet for loven

   Kjell Arne Hopland:
   Det er ikke likhet for loven Marius, vi bor ikke i en rettstat ....
---

---
   Noralf Aunan, 18.03. 2011:

   For noen år siden, mens Dørum var Justisminister, var det bred politisk enighet om at ingen skulle lide rettstap grunnet manglende økonomi. Det skapte jo et visst håp, men de fleste har nok glemt den politiske enigheten i dag.
   Selv i barnevernsaker har mange vanskeligheter med at noen advokater krever ekstra penger fra sin oppdragsgiver ... (klient).

*
   Kristin Brataas:
   Advokater gjør et kraftig innhogg i klienters midler, også hos klienter som ikke har egne midler men må ta opp lån for å betale advokater i bv-saker.

   Rune L. Hansen:
   Det skulle bare mangle!

   Rune L. Hansen:
   Lov og rett skal ikke koste noe.

   
---
---
   Hugo Fredriksen, 18.03. 2011:
   La ikke modige sjeler måtte være modige - og gå - alene - når du vet de kjemper for noe som er godt og edelt, og til hjelp for mennesker som ikke alltid kan føre sin egen kamp, men er avhengige av at noen går i ilden for dem
   Dette er ofte en kamp mot slette menneskers maktbegjær og selvhevdelsesbehov
---
   Hugo Fredriksen:
   Start by doing what's necessary;
   then do what's possible;
   and suddenly you are ... doing the impossible.
   - Saint Francis of Assisi
---
***

--19-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 19. mars 2011, Vinberget:

   I overkant og underkant av null grader og regn her ute i natt. Dus blå himmel, sol og 3 pluss-grader klokken 10. Sol og tildels skyet utover dagen, 7 pluss-grader klokken 16.30. Null grader klokken 20 og frem mot midnatt også noe regn.
---
   Jeg skrev et svar-brev til Kreditorforeningen Midt-Norge i dag tidlig, men daterer og avsender det i morgen ( ekstern ). Angående den forfølgelse, terror og tortur vi er utsatt for også det.
---
   Trivlig besøk av to kristne venner her i går. De vet endel noe om den situasjon jeg og min familie befinner oss i. Det er det jo forsåvidt veldig mange og stadig flere og flere som gjør nu.
---
   Tre eller fire av de syv hvalpene er nu nokså klare for å gies bort eller selges.
---
---
   
Rune L. Hansen, 19.03. 2011:
   Det bables og hykles i de fleste norske kristne miljøer nærsagt likså mye som innunder det norske terror-regimet iøvrig.

---
---
   Rune L. Hansen, 19.03. 2011:
   Mot mordere er det ofte hverken kunnskap eller kjærlighet eller noe som helst hjelper.
---
---
   Marius Reikerås, 19.03. 2011, mere som i går:

   Jeg mener at moms på advokattjenester for privatpersoner bryter med EMK art 6 og art 14 om likhet for loven prinsippet, når selskaper, stat og kommune slipper. Det er en usakelig forskjellsbehandling.

*
   Kristin Brataas:
   ‎"Hva er diskriminering?
   Diskriminering kan forklares med at noen behandles forskjellig på en usaklig måte. Det kan også være at noen behandles likt, men likevel ikke får de samme mulighetene. Diskriminering skyldes ofte manglende kunnskap og ikke et ønske om å behandle folk forskjellig."
   http://www.ldo.no/no/Sprakmeny/Lettlest/Hva-er-diskriminering/

   Liv Beathe Hauger:
   Helt enig, Marius. Diskriminering betyr pr def forskjellsbehandling, Kristin. Forfølgelse betyr systematisk diskriminering.

   Birgitte Mor:
   Jeg sitter og lurer på hva vi egentlig skal med en Likestillings- og diskriminerinsombud for. Det er jo ikke lov å diskriminere med noen tydelige unntak

   Isadora Dee:
   Hvis det skulle være en forskjell, burde det da være omvendt - at privatpersoner ikke skulle betale moms. De andre kan jo trekke momsen fra. Hvor er logikken?

   Birgitte Mor:
   Kanskje verdt ett forsøk å klage staten inn for det samme ombudet. :) ( Ironi )

   Bente Heggedal:
   I usa har man i allefall litt bedre mulighet til å nå frem ut fra provisjons systemet.

   Henning Gudmundsen:
   En kan jo håpe på det er kunnskaps løshet i bestefall, noe vi har nok av eksempler på.
   Men tror ikke likehests prinsipp, er noe som ligger vår stats hjerte nærmest. Er noe som klinger bra i svulmende taler i div. fora i utlandet når det er en og annen diktator som skal disses.

   Chris Overgaard:
   Åse M. Ekhom; din uttalelse er fullstendig på vidvanke. Har du egen erfaring? Jeg har!!!

   Eileen Monic Munkvold:
   Hvilke saker kvalifiserer for sakalte "småprosesskrav" da slipper man

   Eileen Monic Munkvold:
   visstnok å betale gebyrer til retten. (kjenner en fattig sjel som fikk tatt en boligspekulant på den måten)

   Eileen Monic Munkvold:
   ‎4.8 milliarder norske kroner i advokathonorarer, kan det (virkelig) - .stemme med påstand om at "de rike kjøper retten på sin side" Tror i så fall ikke at det skyldes at (hele) systemet er korrupt, men at det er så mye upløyd mark (eiendom og næringsliv) hvor folk med ubegrensede ressurser kan bruke albuene, etablere egne kulturer og praksis før våre politikere og lovkonsipister rekker å komme på banen. Nå har noen begynt å viske i krokene om "morgendagens slum" Et tragisk kapitel er avhendingen (salg) av statens eiendommer til "rike oppkjøpere, med behov for å sikre seg det spesielle - og alldeles for seg selv" SEM RØDT!

   Chris Overgaard:
   Nei aldeles ikkke Eileen Monic!

   Åse M. Ekhom:
   Ja jeg var desverre på videvanke i går, Chris. Det blir av og til slik når korken sprettes i en fredagskveld. Skal slette kommentaren, og så ønsker jeg deg en fortstt fin helg :)

   Chris Overgaard:
   ‎:))) takk i like måte Åse

   Eileen Monic Munkvold:
   Jeg behøver ikke engang å "sprette en kork på en fredagskveld" for å gjøre noen blundere. Det kalles vist post traumatisk stress syndrom - ekstremt og uttalt.

   Chris Overgaard:
   Med et rosa filter blir det bra likevel sju :)))

   
---
---

   Marius Reikerås, 18.03. 2011, også mere som i går:

   Tenker vi oss at det var et "likhet for loven" prinsipp så skulle følgende gjelde: To av nordsjødykkerne ble avkrevd rettsgebyr tilsvarende 3 netto månedslønner. En direktør som tjener 300 000 netto i måneden, skulle således ha betalt kr 900 000 i rettsgebyr om det var likhet for loven

*
   Kristin Brataas:
   Vi bor altså i Norge,

   Vibece Bråthen:
   ‎....ehhh, ja for det hadde nok skjedd - NOT!

   Kjell Arne Hopland:
   Det er ikke likhet for loven Marius, vi bor ikke i en rettstat ....

   Marianne Sofie:
   . rettferdighet finnes kun på en øye øy

   Leif Bjørkli:
   Nei men de stakkars direktørene kan da ikke betale så mye kan du skjønne. Det er det vi vanlige folk som skal betale for dem .....

   Birgitte Mor:
   Det finnes ingen likhet for lov i dette landet. Det er et begrep jeg mener folk må slutte å bruke. For det eksistere ikke

   Lise Rikardsen:
   Nei likhet for loven er det dessverre ikke, men det tar seg veldig godt ut på pappiret og hvis en i regjering sier det for å rettferdiggjøre et urettferdig vedtak, det er jo politisk korrekt da.men dessverre, i praksis har det forsvunnet som dugg for solen.

   Kim Birger Ploug Heilberg:
   Man kan vel neppe synke lavere i det norske samfunnet enn den norske hvite middelaldrende heteroseksuelle fattige fraskilte mannen uten utdannelse.

   
---
---

   Rune Fardal, 18.03. 2011:

   Så venter vi spent på den FAGLIGE begrunnelse for den beslutning de kommer til. Vi vet at sende barna bort er skadelig for deres utvikling!
   Første møte om biologisk prinsipp
   http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/aktuelt/nyheter/2011/statsraden-moter-barnevernspanelet.html?id=636195
   www.regjeringen.no
   ‎- Arbeidet dere nå skal i gang med kan få betydning for mange. Vi vet at det å skille barn og foreldre er en av de mest vanskelige avgjørelsene som kan tas, sa Tora Asland da hun møtte utvalget...

*
   Kristin Brataas:
   De er velvitende om det men later som ingenting kan jeg tenke meg.

   May- Harriet Seppola:
   I barnevernets nytale er ordene for familie på vei bort , for hvis ordene for detet forsvinner , kan ingen sette følelser på detet heller, de har virkelig valgt "rette person" om fjerning av det biologiske prinsipp , på møtet i barnevernpanelet sa Helen Bjørnøy til meg da jeg snakket om kjerbnefamilien, det heter ikkr foreldre, men "omsorgspersoner"

   Turid Holta:
   Jada de skal fjerne ordet foredre som alltid har vært. Det er helt fryktelig hvor de skal gå løs på familien i ord og U-gjerning

   Arild Holta:
   Helen Bjørnøy kunne like gjerne kalt seg ekstrem fanatiker. Ideen om å få bort familien slik den opptrer biologisk betinget, er noe av de villeste og mest perverse noen myndigheter noen gang har forsøkt seg på.

   Annette Morgaine Olsen:
   De kommer nok til å klare å få dette igjennom i stortinget ....
   Desverre for våre barn.
   Men også desverre nødvendig for å få fart på kampen mot bv ....
   Det kommer til å bli mange ulykkelige skjebner i kjølvannet etter dette, og fremtiden vil dømme "oss" meget hardt for den behandlingen som barn og deres familier får i dag. Akkurat som vi fordømmer den behandlingene taterne fikk på 30-40-50-60-70 og langt opp i 80 årene. Det er allment aksepert at bymisjonen, som det het den gangen, som er forløperen til dagens bv, behandlet taterne uaseptabelt ...  
   Akkurat som fremtidens befolkning vil akseptere at den behandlingen bv gir den Norske befolkningen i dag, også er uaseptabelt. Men desverre så lærer ikke mennesket av forfedrenes feil, de må gjøre feilene selv ....
   Dette er bare historien om igjen .....

   Rune L. Hansen:
   Deres perversiteter overgår det utroligste. Vi får være påpasselige med å dokumentere hva de holder på med og hvem de er. At vi gjør det er i tider og under forhold som dette veldig veldig viktig, på vegne av menneskeheten, anstendighet, lov og rett.

   Annette Morgaine Olsen:
   Ja, det har du helt rett i, Rune. Vår oppgave for fremtiden er å dokumentere så mye som mulig. For fakta er desverre, at dette må bli mye verre før det kan bli bedre.
   Bare se på historien til taterne .....

   Rune L. Hansen:
   Kan det egentlig bli stort verre? Om vi videre synliggjør og bevitner hva som faktisk pågår i Norge, så er dette et mere og mere aktuelt og sentralt spørsmål.

   Øyvind Bremnes:
   Det er de slektene som slår tilbake/kommer seg unna, som vil bestå.

   Øyvind Bremnes:
   I "The Matrix" kunne man velge blå eller rød pille, rød=kontakt med virkeligheten. TA DEN RØDE! Å surre på en rosa sky i den tro at vi bor i Kardemommeby, er å gamble med barnas tillit(og trygghet).

   Per Kristian Mathisen:
   Det biologiske prinsipp ivaretar hensynet til barnets beste.

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Ingenting er hellig lenger for Norge. . Vi vet bare en ting og det er att å snakke om foreldrenes barn ,som om det er en EU-debatt ,fra statens sin side ,er langt på vei , en kriminell handling . De vet kanskje ikke bedre ,da forbildene var krigsgenerasjonen i Norge...og Naziregimet ,har jo alle tatt avstand fra sånn i det bevisste ,om ikke i det ubevisste sinnelag i norges befolkning . Fordi barna ikke er Guds gave lenger . De er et produkt som følge av Passion fra noen som befruktet en kvinne ,gjerne utenfor ekteskapet ....! Men det er kriminelt og utefor Guds ordninger å frarøve barna sine forelder /foreldre. Det må kunne slås fast og handles utfra. . .Det er ikke forståelse for noe annet ,i praktiken ,hva som gjelder våre barn. Det må regjeringen snart ta innover seg ,og forandre lover og regler i Norge hva som gjelder dette, til det bedre for alle mann og barn ...!

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Her kan de ikke skjule seg bak EU -direktiver ,ute av kontroll for den Norske regjering ,.heller ....! De har ikke noe med Norge å gjøre ... det er oss som bestemmer i vårt land .

   Annette Morgaine Olsen:
   De vil ta omsorgen fra fler og fler foreldre, de gjør om loven slik at foreldrene må betale barnebidrag til fosterforeldrene... De forandrer barnevernsloven slik at man kan ta unger på at det er overveiende sannsynlig at det kan bli en skjevutvikling hos barnet en eller annen gang i fremtiden .... Med andre ord, de kan ta hvilken som helst unge på sin egen synsing .....
   Jo, Rune, DET KAN BLI VERRE .......

   Per Kristian Mathisen:
   Stråmanns-argumentasjonen vil råde ... Ingen trenger lenger å vise empati eller forståelse for barnets situasjon, ei heller trenger man å være ansvarlig. Ja, jeg er enig med Anette.

   Rune Fardal:
   Tror de får et alvorlig problem med å gå bort i fra det biologiske prinsipp. det vil jo bety at de må dokumentere at 1. All forskning på tilknytning fra 50 tallet er feil, 2. At de har alternativ foskning (som ikke fines) Kan vanskelig se at noe annet enn det biologiske prinsipp må velges og at det ikke er barn og deres tilknytning, men barnevernets utdaterte metoder som må forandres.

   Rune L. Hansen:
   Vel, kan det bli verre så er det kvantitativt. Lov og rett eller anstendighet gjelder for den offentlige og politiske forvaltningen omtrentlig ikke i det heletatt mere i Norge.

   Annette Morgaine Olsen:
   Har de noengang erkjent at forskning sier det motsatte av det bv står for?
   Trenger de i det heletatt forskning for å "rettferdiggjøre" bv systemet?
   NEI!
   De trenger ikke bevise en dritt!
   ...
   Så lenge det er så store summer i dette systemet og aktørene tjener RÅTT på handelen med våre barn, så TRENGER ikke staten/bv å bevise en dritt. De har både propaganda apparatet med seg,og de har tilnærmet uendelige midler, og det Norske folk VIL la seg forføre av at barnevernet vet best og de har enerett på hva som er BARNETS BESTE ......
   Det er lettere å overlate allt annsvar for tingenes tilstand til staten, man trenger ikke ta annsvar selv da ....
   Og slik er det også innad i systemet ... INGEN er personlig annsvarlige for de forferdelige skjebner som utspiller seg pga kynismen i systemet. INGEN er annsvarlige for de lovbrudd som begås. INGEN er annsvarlige for de som dør under systemet. Ett menneskeliv er ikke verdt mye i systemet, kun saksnummrene. De gir penger i kassa .....
   Mye vil ha mer og faen vil ha fler. Det er MAMMON som råder nå, og da er moral og empati tråkket ned, døde og kraftløse ..... Egoisme og hensynsløshet råder ....

   Annina Karlsson:
   Ammen.

   
---
---

   May Brith Harestad Hollos, 19.03. 2011:

   Staten kan ta mye, men en ting beholder du Alltid Marius Reikerås.
   http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1773658832715&set=a.1618537034767.2082324.1576628623&ref=nf
   Knowledge is Power (Kunnskap er makt)
   Photo added by:
   May Brith Harestad Hollos


*
   Rune L. Hansen:
   Dog: Mot mordere er det ofte hverken kunnskap eller kjærlighet eller noe som helst hjelper.

   May Brith Harestad Hollos:
   Ingen kan ta fra deg din utdanneselse og viten.. Den er din for evig !

   Rune L. Hansen:
   Du unnskylder og forsvarer mordere, May Brith?

   May Brith Harestad Hollos:
   Hva IQ har du Rune ? Jeg fjerner herved ett Bilde som Marius skulle ha vært stolt av..

   Annina Karlsson:
   väldigt fin bild ;)

   May Brith Harestad Hollos:
   Det er jo sant at Utdannese og kunnskap kan ingen ta ifra deg.. Men enkelte forstår viddt ikke det.. Ikke rart noen sliter med å få til det de steber etter ;. )) Slettet deg som FB venn Rune, for nå er det 2dre gang jeg har sett deg tabbe deg ut.

   Annina Karlsson:
   Jag for bilden till att kunskap är bra när det ger god frukt. men det gor ju att tolka en bild po so monga olika sätt.

   Annina Karlsson:
   Gillar ditt utlotande lot rättfärdigheten segra over rätten :))

   May Brith Harestad Hollos:
   Utdannelsen kan ingen ta ifra deg, og her var den brukt på ærlig vis.

   Rune L. Hansen:
   Bildet er jo riktig så fint det, og teksten og. Men hva May Brith kommenterte var med en usannhet. Og tåler hun dårlig å høre.

   
---
---

   Arild Holta, 19.03. 2011:

   Helen Bjørnøy : "Det heter ikke foreldre, men 'omsorgspersoner'."
   Sagt til May- Harriet Seppola på møte med barnevernpanelet. Slik nytale vitner om farlige fanatikere. Eksperimentet med å fjerne den biologisk betingede kjærlighet som samfunnets lim, overgår både kommunismen og Mussolinis fascisme.

*
   Annette Morgaine Olsen:
   Når foreldre blir nedgradert til "omsorgspersoner" så er vi ute på farlige veier. Da blir det å sette barn til verden, nesten det samme som å drive oppdrett på hunder, avkommet blir en salgsvare ....
   Og de som har råd til å kjøpe, vinner tittelen som "omsorgsperson".
   Dette er meget farlige og rett og slett marxsistiske holdninger ......
   Dette kommer til å bli sivilisasjonen, slik vi kjenner den, sitt fall .....

   Øivind Levinsen:
   Og dette ble sagt av en representant fra regjeringen?

   Jorun Storbakk:
   Hvor har du dette fra! Er det tv ,eller !!! I såfall så må denne damen skrives til.

   Arild Holta:
   May- Harriet Seppola fortalte det selv. Og det hjelper ikke å skrive til fanatikere. Det hjelper å få folk til å slutte å stemme på dem, eller til å stemme på motstandere. Publisering hjelper.

   Turid Holta:
   Helt sprøtt

   Jorun Storbakk:
   Hvem er May -Harriet Seppola - hvilken forbindelse har hun med helen Bjørnøy! Ikke det at jeg tror den dama har noe å tilføre samfunnet!

   May- Harriet Seppola:
   Jeg var så heldig å overvœre ett møte i barnevernpanelet sammen med 3 andre kampånder, "Les
   mer": http://www.facebook.com/note.php?note_id=501509529825

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Enig Holta ! Deler denne.! Dette er et syn på oss familier og barn som ikke skal asosieres med oss som bor i Norge.. Helt sprøtt sier jeg også ........!

   Lars Hendrik Hausken:
   Nytale er faktisk farlige greier.

   Jorun Storbakk:
   En må jo håpe at det finnes fornuftige mennesker i dette landet, men det er vel for mye å håpe på! Til Holta , hvem kan en stemme på ! For meg virker det som de menneskene som er politikere er temmelig lik .Er det noe som skal tas opp ,så setter de ned et utvalg av fagfolk - som her.I denne saken , med de fagfolkene er nesten resultatet gitt. Desverre !

   Lars Hendrik Hausken:
   Politikk går ut på å si de tingene som folk har lyst til å høre, mens man vedtar de tingene man vil.

   Arild Holta:
   På Stortinget er det kun FrP som halter litt i vår retning. Man trenger nye parti på Stortinget.

   May- Harriet Seppola:
   Nytale er ett konsept som kortslutter logisk tenkning og framelsker ren retorikk og skjult propaganda.

   Liv Marit Bakke:
   Omsorg. Om-sorg. Det handler om sorg!
   Omsorgsrett. Om-sorg-rett. Det handler om retten til å påføre sorg!

   Arvid Birkeland:
   Ganske utrolig!

   Isadora Dee:
   Jeg er målløs.

   Liv Marit Bakke:
   Omsorgshjem. Om-sorg-hjem.

   Dina Helen:
   De tar barn fra de snilleste og setter dem hos de slemmeste, fordi de har en liten liten åpning til å gjøre det gjennom loven selv om loven sier at mann kunn skal ta barn fra helt forferdelige folk, og det er det de også gir inntrykk av i media. så ikke nok med å miste barna, så mister disser personene all status i tillegg og kunne like godt bli brent på bålet. Det gjør de mot dem som er uenig med deres handlemåte og deres makt. Og som sier ifra til dem eller rett og slett ikke vil ha noe med dem å gjøre. Den eneste måten er å få en lov som forbyr dem å fjerne noen barn i det hele tatt. For nye partier kan det være en snarvei til nye velgere å si til ett samfunn som lider stor last pga barnevernet, at de vil forsøke å arbeide for at færre barn skal bli flyttet, men da må mann ha en konkret løsning på hvordan mann tenker å sette dette ut i livet og løsningene må være noe nytt som ikke allerede er der i dag og ikke fungerer. Hvis ikke vil de lokke hele denne gruppen av opposisjon mot dette inn i en bakgate, hvor det ikke vil bli levert som lovet, fordi ingenting vil egentlig bli forandret, mens de har vunnet mange velgere på det. Så det er ikke holdbart for noe parti å love forbedring med barnevernet og ikke fortelle en holdbar løsning på hvordan.

   Liv Marit Bakke:
   Om-sorgs-personer ....

   Dina Helen:
   Om folk er så ille osv at barnevernet mener de skal flytte barn osv, er det en kriminell sak som har med politiet å gjøre og da skal de jo sette forelderen inn i fengsel ikke flytte barnet. Men vi vet at det er ikke det som er realiteten. Barn flyttes fra gode og snille mennesker som ikke klarer å forsvare seg mot enn kriminell gjeng som lever av å korsfeste andre i lovens navn. Så om mann ikke skjønner at den loven må forandres så vil ingen forbedring skje.

   Arvid Birkeland:
   Nå spora det av her! Det er vel begrepet og ordet omsorgsperson brukt om forelder, Arild tar opp!

   Liv Marit Bakke:
   Omsorgsperson er det nye ordet som OGSÅ omfatter fosterforeldre Arvid.

   Dina Helen:
   En hører stadig om verre og verre ting det barnevernet foretar seg. Jeg tør ikke å tenke på hvordan det vil gå med hele samfunnet om det ikke kommer inn en radikal forandring veldig snart.

   Dina Helen:
   Det vil i såfall komme til å bli ett helt ødelagt samfunn. Helt kynnisk. Og det vil komme å få problemer på så mange flere plan som vi ikke kan se rekkevidden av nå, hvis ikke dette forferdelige som barnevernet driver med stoppes

   Dina Helen:
   For å si det sånn, i neste innstanse er det ikke bare barn og foreldre som sitter å er lei seg på hver sin kant som er ille nok i seg selv. som fører til både sykdom og død. Men i tillegg vil det skape personer som ikke kan knytte bånd for livet. Til folk som ikke tror på kjærlighet. Til folk som voldtar andre i høyere grad i samfunnet enn før. Til mere rus. Ødeleggelser på alle nivåer. for det skjer når de jobber så sterkt imot å knuse kjærligheten.

   Dina Helen:
   Når barnevernet jobber så sterkt for å knuse kjærligheten

   Arild Holta:
   Arvid Birkeland. Denne diskusjonen tok nøyaktig ønsket retning. Man bytter ut ordet "foreldre" som er tilknyttet biologi, med ordet "omsorgspersoner" som ikke er tilknyttet biologi. Det er en del i det å frata foreldre og barn de naturlige kjærlighetsbånd. Regjeringen er sosiale konstruksjonister som tror at kjønn og familie er sosiale konstruksjoner, som man kan endre fritt på, bare man på gruppenivå går forsiktig frem, slik at man ikke får folket mot seg.

   Arild Holta:
   Full barnevernsdekning, betyr at de biologiske bånd er fritt vilt for myndighetene. Vi går inn i et svært pervertert samfunn.

   Turid Holta:
   Ja og dersom foredrene er kriminelle begge to og begge har gjort noe straffbart og de må i fengsel. Så trenger jo ikke barna havne langt vekk hos fremmede, da ville de vell meget godt trengt sine egen slekt familie og evt venner som kunne ta seg av dem. Om det er slike tilfell som Josef fritzl som jo er svært sjelden.

   Turid Holta:
   Ellers er det å bidra med hjelp til familien og støtte opp om den som er det beste dersom det er hjelp dem trenger, enten det er penger eller annet.

   Liv Marit Bakke:
   Slutt å kalle deg for mamma og pappa til MITT barn. For i følge barnevern og fosterforeldre e... unskyld omsorgspersoner, så er mamma og pappa bare ord uten betydning.
   http://www.facebook.com/group.php?gid=352143714081

   Vidar Nedberge Hansen:
   Det som jeg også synes er merkelig ,er at slike uttalelser kommer fra en SV representant som for meg står for helt andre verdier enn fortalt ovenfor. Det skuffer meg!

   Arild Holta:
   Underlig hva ideologi gjerne gjør med hodene. Være seg om det er politikk og religion. Det er sosialdemokratene som har drevet frem dagens familiepolitikk, med de konservative hengende i skjørtene.
   Historisk sett - laaangt tilbake - var det såkalte konservative med tro på sosialpolitikk som startet galskapen. Altså kristen-lignende varianter av sosialliberalisme.
   Senere har det blitt radikalt verre med sosialistenes familiefientlige politikk. Sosialpolitikken til de konservative trodde på familien generelt, men mente familien måtte være på bestemte måter.
   Sosialistene derimot tror på konstruksjonisme og trenger i hovedsak ikke familiestrukturen. Man ser på familien som en undertrykkelsearena.
   Skal man kjempe mot barnevernsovergrep og for familien, så må man oppdage hvem som er motpart nr 1 og 2. Ja, helst også 3 og 4.

   
---

   Anbjørg Eilertsen:
   Har du en link?

   Monicha Nyhuus Aas:
   nei, det har jeg ikke, men jeg legger ved statusen til Arild Holta: Arild Holta
   Helen Bjørnøy : "Det heter ikke foreldre, men 'omsorgspersoner'."
   Sagt til May- Harriet Seppola på møte med barnevernpanelet. Slik nytale vitner om farlige fanatikere. Eksperimentet med å fjerne den biologisk betingede kjærlighet som samfunnets lim, overgår både kommunismen og Mussolinis fascisme.

   Nina Sundby:
   Det skal være begge deler, en av delene holder ikke, er min refleksjon.

   Kristin Brataas:
   Mange kvinner er allerede av staten degradert til FØDEMASKINER. Ufrivillig oppdrettsnæring for staten.

   Elizabeth Christiane Roma Østby:
   Når "barna" er voksne og klarer seg selv, hva er man da???? Ikke foreldre men??????????????????????????

   Nina Sundby:
   Elizabeth, jeg mener foreldre har en omsorgsrolle gjennom hele livet ... å ville vel ... skal i første rekke en kunne forvente av sine foreldre gjennom hele livet !

   Birgitte Mor:
   Jeg kaller meg forelder og mamma, så kan staten mene akkurat hva de vil :)

   Rikke Ekeberg:
   Vi skal alle være omsorgspersoner, men hvert barn har bare ett sett foreldre. Mao, bare jeg er mine barns mamma, men jeg bør være en omsorgsperson for en hver i min vei som trenger det ...

   Elizabeth Christiane Roma Østby:
   Ja det er klart, men jeg kan ikke kalle meg for omsorgsperson for egne voksne "barn". Dette blir helt feil så jeg sier som Birgitte mor ..... Jeg er mamma og ferdig med det. Omsorgsperson kan jeg være for andre som trenger det. Bryr meg lite om hva staten og andre mener der. Som jeg ser det ..... unødvendig å diskutere et faktum.

   Jan-Erik Jansen:
   Nei, nå igjen går Staten altfor langt. Jeg bare spør!!! Norge begynner faktisk å ligne mer og mer på det komunistiske systemet, med full overkjørsel, nedgraderinger på forskjellige vis overfor folket! Nå begynner dem virkelig å ta seg vann over hodet! Ærlig talt!!!

   Bjørn-tore Olsen:
   George Orwelll har beskrevet dette som nytale ...

   Elisabeth Haugen:
   Vi er foreldre til egne barn! Omsorgsperson forbinder jeg mere med pleie. Pleie og omsorg. Jeg syns foreldre og mamma og pappa er de riktige betegnelsene her. Hva er det Staten driver med egentlig? Har dem lite å gjøre kanskje!!!??? Hilsen mamma til sønnen min. Eller forelder. ; ))))

   Elizabeth Christiane Roma Østby:
   Hei STATEN... nå skal MAMMA på shopping. Hilsen meg.

   Jan-Erik Jansen:
   Ja nemmelig!!! Dem er sjuke i hue, hvis dem har noe igjen der oppe!!!!! Jeg blir så eitrande sint mildt sagt! GRRRRRRRRRRRRR!

   Bjørn-tore Olsen:
   Alt skal være kjønnsnøytralt og nøytralt i dette politiske korrekte samfunnet, hadde vært bedre om de hadde brukt energien på å gjøre noe nyttig for samfunnet

   Turid Lundemo Solhaug:
   Vi er desverre blitt et kommunistisk land, det er kun oljeinntektene som "dekker" over sannheten.

   Bjørn-tore Olsen:
   tror nå ikke vi er så veldig kommunistisk, det er trender i tider som gjør at alt skal være så nøytralt ...

   Turid Lundemo Solhaug:
   Det ER kommunisme det!!!!!!

   Jan-Erik Jansen:
   Når barna er voksne får dem sikkert navnet: "Uteksaminert omsorgs-personer"! Dette svarer jeg til deg Elizabeth. Horribelt system .......

   Bjørn-tore Olsen:
   kommunisme er en politisk ideologi som strever mot et klasseløst samfunn med felleseie av produksjonsmidlene og lik fordeling av produksjonsresultatene. Det er ikke sånn systemet er i Norge, beklager men Norge er ikke et kommunistisk land, blir litt feil at det blir et skjellsord ....

   Bjørn-tore Olsen:
   Dette er noe som ikke vil slå igjennom, det vil alltid være mamma og pappa og foreldre

   Jan-Erik Jansen:
   HELT ENIG MED DEG TURID! INGEN SKAL KOMME MED ANDRE GLOSER! NORGE LEVER FAKTISK PÅ BEGYNNELSEN AV 1900 TALLET!

   Anne Therese Winther:
   yes,, mor, far , mamma og pappa,,, er det mulig å rikke på den da?, hm!

   Liv Marit Bakke:
   Jada det er fullt mulig å rikke på den Anne. Å det gjør dem! Derfor opprettet jeg gruppen Slutt å kalle deg for mamma og pappa til MITT barn. For i følge barnevern og fosterforeldre e... unskyld omsorgspersoner, så er mamma og pappa bare ord uten betydning.
   http://www.facebook.com/group.php?gid=352143714081

   Liv Marit Bakke:
   Artikkel 8
   1. Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sinidentitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjentav loven, uten ulovlig innblanding.
   2. Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtiggjenoppretting av hans eller hennes identitet.
   http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/tema/barn_og_ungdom/fns_barnekonvensjon/fns-konvensjonen-om-barnets-rettigheter.html?id=412552

   Elizabeth Christiane Roma Østby:
   Hei gutten min, kom hjem! Omsorgspersonen din er ferdig med middagen. Til gullungen min, God jul fra omsorgspersonen din. GALSKAP. Har nettopp handlet til den jeg er omsorgsperson til, nemlig katten min ...

   Bente Vik:
   Foreldre er omsorgspersoner for barna. Men vi er FORELDRE!

   Jan-Erik Jansen:
   Ja det er klart det! La ikke Staten få lov til å bestemme det også nå over hvem du er, hva du er, eller om navnet foreldrer er skjemmende!
   FRYKT IKKE DEM IDIOTENE I STATEN!!! STÅ PÅ ....

   Rune L. Hansen:
   Det er uhyre kriminelle sine desperate krampetrekninger for å forsøke å forsvare og å unnskylde sine groteske ugjerninger gjennom mange år.

   Elizabeth Christiane Roma Østby:
   Får man forresten lov å kalle seg mormor lenger ... eller blir det ... kom til omsorgspersonen til omsorgspersonen din. Dette kan bli artig, men når ble det opp til de rødgrønne å forandre språket vårt også???

   Annina Karlsson:
   Men vi är väll sorg personer när vi förlorar relationen till barnen?

   
---
---

   Cathrina Stucken, 19.03. 2011:
   http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1628571509370&set=a.1020008015663.4284.1089053302&ref=nf

   I Sverige bor just nu tusentals barn i Jourhem, familjehem och på fängelseliknande Hvb-hem. En stor del av dessa vårdas med stöd av lagen om vård av unga (LVU). Omhändertagande som sker med tvång. Det räcker med ett anonymt samtal för att socialtjänsten ska skrida till verket, och trotts lagstiftningen blir de utsatta i många år av landets rättsväsendet helt utan sak lagvidrigt dömda. Socialtjänsten är alltid undantagen sin bevisbörda. Sverige ett välfärdsland som inte går till botten med de övergrepp som myndighetsutövare begår mot folket och demokratin, är ett på ohälsla mycket rikt land, och ett land som trotts sin rikedom av omvärlden betraktad med avsky, det ses som ett land byggt av våldsverkande händer, styrt av narsistiska förtroendevaldas ord och löften. En stor skam för den av folket lagstiftade demokratin. ♥ Let there be light ♥

*
   Helena Mikkilä:
   Inte att nedrevädrera men hur många barn som bor i hemma har i helvetet av olika orsaker.. Deras röst blir inte heller hört... Vilket galet värd lever vi...:(

   Cathrina Stucken:
   Men hörru det är väll ändå inte det det handlar om ?? fast även där går det att lösa på andra sätt än med krav på sysselsättning och vinst i marknadsekonomin ..Nu för tiden har väll de flesta släktingar och vänner som inte ens skulle komma på tanken ens att ta 1000 - 23 000 kr om dagen i betalt för att vara en medmänniska och tillfällig stand in för något barn i nöd ..Sen är jag helt övertygad om att denna statestik är en fabrikerad illusion för hur lätt är det inte för makten att manipulera ett barn va va va jag vet för jag har själv varit ett barn och ingen vill gå hungrig när det finns mat ..Inget kan rättfärdiga ett övergrepp av något slag och det hemska får och kan inte döljas av något värre eller efter kvantitet .. Och oavsett vem som utför övergreppen så finns det ingen möjlighet att höra de som blir utsatta.. Hur ska ett barn kunna tala om något när det inte ens vet att det är fel och när kunskapen till slut får dem att förstå ,och den de talar med betraktar dem som offer som ska vårdas i absurdum till ytterligare ett utanförskap i förebyggande syfte ? eller ... vem ska de då tala med va ..jisses vi behöver inte lyssna det räcker att känna empati och se de tysta barnet ... Och alltid skall polis med speciell kompetens utreda innan ett ingripande .Bara för att bli oskyldigt anklagad och dömd och att förlora sin grund och trygghet är ett av de värsta övergrepp man kan utsätta ett barn för, Ett övergrepp som skapar trauman och skadar barnen neurologiskt alltså känslomässiga utveckling för all framtid, man straffar ut barnet och låter förövare gå fria när det är myndigheter som är våldsverkaren dom som kan och har alla möjligheter att hänvisa till utbildningens diplomati även om kunskapen de fått är felaktig..och detta har ingen någon chans att stå emot .Ska det vara så svårt att förstå ...

   Cathrina Stucken:
   Och var i hellvete är skolorna nån stans hur enkelt är det inte att lägga in ämne som ex lagen och vad som sker när sånt här händer och hur man ska gå till väga och varför det inte går att skrämmas till tystnad m.m mm moral och etik är inte alltid så dumt .. i alla fall så länge det inte handlar om vilken hand man ska hålla sopp skeden i .. eller vilka skor man har ... Nej sluta skylla på varandra och göra något i stället kunskap är makt ...

   Cathrina Stucken:
   Hur kan något vara i förebyggande syfte när det sker med våld???? HUR?... helvete vad arg jag blir ... och gråter gör jag för jag minns hur det var och jag vet vad det har kostat mig ..

   Helena Mikkilä:
   Kate, menade inte såra ... tanken var ju helt annat ... barn, djur gamlingar. Vi lever ju galet värden .... Behöver ju flera dig som kämpar men inte det priset som ni får betala .... Älskar dig♥♥

   Cathrina Stucken:
   Sluta tjata det vet jag väll och inte är du orsak till min ilska och sorg inte .... herregud borde tacka dig för att du ger mig tillfälle att uttrycka min kunskap .. Jisses lägg ner nu ... Love u 2 you now the way i do and i try to show u my love like u show me yours .. be good and do no harm ... simpel as that

   Helena Mikkilä:
   Okey, då öppnar jag andra ölen....:)) Pizzan kom också från Tapco ....

   Cathrina Stucken:
   Helt rätt min kamp är meningslös ... För som du säger tyvärr behövs det fler och den dagen vi blir fler som inte dött på vägen den dagen kommer nog aldrig ... för dessa övergrepp sker i generationer av familjen och allt socialtjänsten behöver göra är att gå till sina källararkiv där de arkiverat alla journaler och sedan hänvisa till statestik som inte stämmer, och i förebyggandets gudomliga namn slänga fram till läns och kammarrätt som egentligen inte skulle avgöras i dessa då detta agerande av myndigheter ligger under och är ett brotts mål .. Det är ett grovt tjänstefel och brott mot de mänskliga rättigheterna .. .. jupp .. Frihetsberövade är både polis domstol och de utsatta pga okunskap, och naivitet av de som sitter på dessa stolar ..

   Cathrina Stucken:
   Oj glömde politiker styre vilket då också sker kan socialtjänsten utföra utan att någon reagerar och sen när man vill vis då skäms de så de inte orkar titta ens ..jo jo på vems bekostnad då . Jo våra barn.

   Cathrina Stucken:
   Vår framtid.

   Kristina Nygren:
   ♥ ♥ ♥

   Cathrina Stucken:
   ♥

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 19.03. 2011:

   KOMMUNEN RANER DE SVAKESTE
   http://www.sfm.no/Arkiv-2011/Art-Mar-2011/190311.Kommunene_raner_de_svakeste.htm

*
   May- Harriet Seppola:
   Pensjonistforbundet er sjokkerte over at kommuner stjeler pengene regjeringen ga direkte til landets fattigste for å dekke rekordhøye strømregninger. Nå oppfordrer de mottakerne til å anmelde kommunen for tyveri. "Les mer":
   http://www.sfm.no/Arkiv-2011/Art-Mar-2011/190311.Kommunene_raner_de_svakeste.htm

---
---

   Geir Otto Andreasen, 19.03. 2011, via Hans Christian Færden:

   Jussbuss roper ett stort varsko om at mange som har fått påleggstrekk på lønn, pensjon eller hva det måtte være blir trukket mye hardere enn norsk lov tilsier. Namsmannen innrømmer at det kan skje, og ber folk klage. Men hva gjør ett menneske som er helt kjørt og ikke har krefter mot ett slikt byråkrati, som forutsetter at man er høyst oppegående og orker alt?
   UTLEGGSTREKK - Slik blir de ribbet av staten
   http://www.nettavisen.no/nyheter/article3111237.ece
    www.nettavisen.no

   UTLEGGSTREKK - Juss-Buss slo alarm etter at staten tok hele inntekten. Nå forklarer byråkratene hvordan det kan skje.

*
   Heidi Marlen Danielsen Semerci:
   det e da man slår seg selv personlig konkurs ....
   Om ikke staten klarer sparke beinan under en, så slår de deg ned .... for NED skal man visst ... helst under torva

   Einar Nyaas:
   Dette skyldes jo at det er flere namsmyndigheter uten videre samarbeid internt. Alle namsfunksjoner burde egentlig sentraliseres i en etat.

   Einar Nyaas:
   Ved en søknad om gjeldsordning vil alle trekk opphøre (bortsett fra bøter o.l.) i behandlingstiden. Søknaden kan også trekkes tilbake. Det finnes altså "selvforsvarsmuligheter" selv mot staten.

   Arnhild Klokkertrøen:
   Det burde egentlig vært et organ som talte disse menneskenes sak. Og som bistod de i f eks sånne saker.

   Geir Otto Andreasen:
   Dette er intet mindre en slikde vil det skal være ..

   Geir Otto Andreasen:
   Klag til namsmannen? snakk om sprøyt .. de som faktisk klarer å klage blir som oftest avvist uansett :(

   Arnhild Klokkertrøen:
   Nei. Ikke hvis de kan dokumentere at de trekker for mye i henhold til inntekt. Jeg jobber med lønn/regnskap, så jeg vet litt om det.

   Einar Nyaas:
   Arnhild: Namsmannen (lensmannen) har slik veiledningsplikt, og kommunene skal også tilby "økonomisk rådgivning" til folket. Men det er gjerne lang ventetid på det siste.

   Einar Nyaas:
   Ja, det er en sats man skal sitte igjen med.

   Arnhild Klokkertrøen:
   Ja, man skal sitte igjen med en minimumsinntekt.

   Einar Nyaas:
   Og her er det forskjellige satser mellom "økonomiske ytelser" iht. sosiale tjenester, den sats man skal ha igjen i forhold til namstrekk, og endelig enda en sats for de som er under gjeldsordning (tror det er 9.700 eller noe for det siste). Slikt sett lønner det seg å søke gjeldsordning hvis man vil ha et høyere grunnlag, og situasjonen er slik at den vil vedvare i flere år.

   Einar Nyaas:
   Men bøter og NRK-lisens stiller visstnok over andre kreditorer ...

   Geir Otto Andreasen:
   Minimums inntekt? Jo god dag mann økseskaft! Har værty igjennom det selv! Fikk trekk stoppet etter MYE rot! Og gjett HVA? Ett par måneder senere var det jaggu på'n igjen!! Ringte nav og spurte hva de drev med? Fikk bare beskjed om å klager IGJEN !!!

   Einar Nyaas:
   NAV er vel litt "downs syndrom" dessverre. Igjen mener jeg at namstrekk bør sentralisereres, slik at borgeren ikke lider overlast på grunn av oversysselsetting i forvaltningen.

   June Rode:
   Man skal være frisk og sterk, for å være syk og svak i norge idag!

   
---
---

   Arild Holta, 18.03. 2011:

   Pengekrangel: Men mormor var venn med barnevernslederen!
   http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?p=30524#p30524
   FORUMET REDD VÅRE BARN • View topic - Pengekrangel: Men mormor var venn med barnevernslederen!
   forum.r-b-v.net

*
   Arild Holta:
   http://www.finnmarkdagblad.no/nyheter/article5532367.ece

   Arild Holta:
   Dette forteller litt om hva slags psykopater som jobber i bv.

   Arild Holta:
   En annen sak er at i hvilket som helst yrke ville man fått sparken for å misbruke sin stilling SÅ grovt, og i tillegg fengsel. Men ikke i det såkalte barnevernet.

   Turid Holta:
   Det er netopp det ja psykopater som jobber i barnevernet.

   Turid Holta:
   Barnslige hevnmotiver av ei psykopatisk tidligere barnevernsannsatt. Men dcet er jo fint at det kommer frem mer og mer det vi lenge har hevdet at det er psykopater som jobber i barnevernet. maktsyke tullinger som aldri skulle hatt jobbet med folk.

   Anne Nordheim:
   Dette er sikkert ikke en enestående heller når det gjelder bv ansatte og misbruk av sin makt,det er en horribel historie og det stakkars barnet og barnets mor er det ingen som tenker på iallefall ikke bv.Denne historien viser bare hvor udugelig den etaten er ....

   Tove Seiersten:
   den av dere som er uten synd, kan kaste den første stenen.. som man selv dømmer, skal man selv bli dømt.. man kan godt forkaste dagens barnevern, men man skal vokte seg for å angripe person ...

   Liv Marit Bakke:
   En stor honør til FD som trykker saken. Slike ting vil vi gjerne ha mere av. Kameraderiet. For det er ingen tvil om at disse røde englene velger lojaliteten til sine kollegaer fremfor lojaliteten til barnet det påstår å hjelpe.
   Barnets beste er å sette barnet i fokus!
   Mens vi ser sak etter sak etter sak der barnet er fullstendig glemt og hvor den forelder som er opptatt av barnet i fokus blir demonisert av den andre forelder og/eller barnevernansatte som misbruker sin makt på det groveste.
   Å den som blir skadelidende oppi dette er barnet.

   Arild Holta:
   Selvsagt fordømmer man barnetyveri og de personene som driver med det. Det er like selvsagt som å fordømme drap/mordere, pedofili/pedofilen, voldtekt/voldtektsmannen, etc

   Arild Holta:
   Av en eller annen merkelig årsak så skal ikke slikt gjelde overgripere ansatt i stat og kommune. Underlig og irrasjonelt!

---
---

   Vibeche Olsen, 19.03. 2011:

   barnevern og fosterforeldre har ikke forstand paa barn og barns reaksjoner paa traumer ....

*
   Oddmund Reiten Rimstad:
   Sant, de vil dem liksom det "beste"... ://

   Bente Alertsen:
   ‎""""

   Vibeche Olsen:
   det er absurd at et barn skal nektes kontakt med foreldrene ifg barnevernet skal det vere for at barnet skal evne aa knytte seg lettere til fosterforeldrene ... det er en absurd livslogn NORGE kommer med en forestilling OG INGEN FAGLIG DEKNING HAR MAN FOR EN SLIK PAASTAND ... det er omvent et barn som ikke staar i motsetning til aa beholde tilknyttningen og en god kontakt med biologiske foreldre .. da er det ikke rart at det gaar daarlig med fosterbarn senere i livet?? det er omvent .. det er lettere for barnet aa knytte seg til fosterforeldrene om det ser og beholder tilknyttningen og god kontakt med biologiske foreldre ....

   Vibeche Olsen:
   det beste er ikke bra nok ... fordi det gjores MOT barnas VILJE ....

   Oddmund Reiten Rimstad:
   Her minnes det nesten som det var på 1600 tallet - Norge har ikke kommet lenger hva barnevernet angår ...

   Vibeche Olsen:
   NEI de er storprodusenter i menneskelig lidelse og skader paa hjerne --utviklingen for BARNA og DERES BIOLOGISKE FORELDRE ...

   Oddmund Reiten Rimstad:
   Ja, du så hva jeg skrev ...

   Vibeche Olsen:
   ja ...

   Liv Marit Bakke:
   Til barnets beste betyr å sette barnet i fokus. Men barnevernet glemmer barnet å demoniserer heller foreldrene. Å den skadelidende blir barnet.

   Vibeche Olsen:
   ja ...

   Veronica Veronica Rødsjø:
   sant vibeche

   Oddmund Reiten Rimstad:
   Mye trist som er blitt gjort i denne instansen, flere vil det bli.

   Liv Marit Bakke:
   Ja desverre. Selv om vi er mange nå som kjemper imot galskapen så er vi desverre ikke mange nok enda.

   Turid Holta:
   Så sant som det er sagt.

   Tanja Sande:
   Fullt enig med deg Vibeche! Myye lettere for barna å tilpasse seg i fosterhjemmet om barna får veldig mye samvær og kontakt med foreldrene og søsknene! OG mye lettere for foreldrene i tillegg!

   Rune L. Hansen:
   De vet dog utmerket godt sine ugjerninger. Hvorfor ellers kneble barna, tyrannisere både barn og foreldre, og løgnene, osv.?

   Rune L. Hansen:
   Vår ikke så idiotisk utrolig naive!!!

   Rune L. Hansen:
   Naive og glemske!!!

   
---
---

   Hjælp med at få Rachel hjem, 19.03. 2011:

   Og hvorfor gøre jeg så dette her?! fordi jeg er nødtil at være mine børns tale rør, jeg er nødtil at forsvare dem, jeg er nødtil at være den stemme som man ikke kan høre.. Mine børn har mistet deres retssikkerhed, de har mistet retten til at voske

*
   Hjælp med at få Rachel hjem:
   op et velfungerende funktionelt og kærligt hjem!! De er desværre blevet ofre for en syg kvindes manipluerende spil. "hun har reddet mine børn" altså ifølge hende selv, men det enste hun har gjort er at ødelægge dem.

   Hjælp med at få Rachel hjem:
   Jeg er deres mor, jeg er nødtil at tale for dem, så nogen kan høre dem!! Jeg gøre det af rent kærlighed til dem. Det er mine børn og de har RET til en ordentlig barndom.

   
---
---

   Rigmor Fossdal, 17.03. 2011:

   Kortfattet EMK: Menneskerettighetene + barnekonvensjonen kan krenkes når rettighetene til individet skal sikres. Puunnktuuuuhm.

*
   Anne Gundersen:
   Ja, det vet vi allerede. ergo så skal nenneskeretigheterne nedlegges sammen med BV

   Rigmor Fossdal:
   Ingen vits å bruke som argument .. kort og godt. A shot in the dark.

   Anne Gundersen:
   Egentlig ikke, vi er jo klar over at retten er korrupt, socialbabbel er svada og media kjøpt og betalt, nå har vi også bevis for at menneskeretigheterne er svada når det ikke er myndigheterne som skal beskyttes.

   Arild Holta:
   Såkalte negative menneskerettigheter er ikke annet enn mange måter å si "IKKE TVING".

   Arild Holta:
   De positive "menneskerettighetene" er de som sørger for skatteinntekter til staten, og som gjør staten til gud.

   Anne Gundersen:
   Jeps Arild, skal vi overveje en smule blasfemi ? Fader vor, du som er på stortinget, hellig er dit navn osv osv..- vi har allerede de ti bud,, janteloven, så resten er like etter boka

   Rigmor Fossdal:
   og statens utøvende personer/individer til småguder , men med del i statens allmektighet og allmakt.

   Anne Gundersen:
   Ooo yes. Genles "Er barnevernet en sekt ?" av Else Sommer, og skift ut BV med staten så er det samme galskapen..-bare større, kan med "fordel" utvides til EU

   Rigmor Fossdal:
   En "gud" som i sin allmakt representerer kun avmakt.

   Anne Gundersen:
   Jeps..- avgud eller Lucifer er vel kansje bedre.

   Rune L. Hansen:
   For dumt. Les og forstå EMK heller.

   Rigmor Fossdal:
   Konklusjoner kommer av å ha lest dem, Rune.

   Arild Holta:
   Får jeg minne om at "for dumt" ikke er et argument, klart relatert til saken. Det er en påstand. Påstander er ikke argument. Det er også relatert til personen. Ikke at jeg er imot å angripe person, om det er nødvendig, men da må man dokumentere at det som kommer ut av personen er "for dumt". Og det blir ikke alltid like enkelt.

   Rune L. Hansen:
   Hverken Straffeloven eller Menneskerettsloven handler om retten til å forgripe seg overfor andre. Det er tvert om.

   Rigmor Fossdal:
   det er myndighetenes individer jeg siktet til. Og anvendelsen, Rune, kan være så ymse. Har enn mail fra Amnesty der 1ste avsnitt viser dette.

   Rune L. Hansen:
   Fordi kriminelle forvalter og håndhever lov og rett. Altså så motsatt lov og rett som noe bare kan bli.

   
---
---

   Rune Fardal, 18.03. 2011:

   Menn utsettes for vold også, både fysisk og PSYKISK!
   Men Don't Tell
   http://www.youtube.com/watch?v=U_gLDF2dGLY
   www.youtube.com
   On March 14, 1993, CBS aired "Men Don't Tell," a TV movie about domestic violence starring Peter Strauss and Judith Light. The twist: Strauss's character, construction executive Ed MacAffrey, was abused by his wife Laura, played by Light. Based on a true story, it dramatizes the story of a loving..

 *
   Rune Fardal:
   Tror mange men kjenner seg igjen i denne filmen! Den viser med hvilke subtile metoder ksærlig kvinner kan både fremprovosere og utøve vold de har ansvaret for.

   Kyrre Fjeldvik:
   Den første, store undersøkelsen om menn som utsettes for vold i nære relasjoner, kom i fjor. Jeg kunne ikke se at justisministeren ofret den et ord, selv om det var uhyre sterk lesning! Hadde det dreid seg om vold mot kvinner, hadde han vel vært på skjermen prompte!

   Kyrre Fjeldvik:
   Klippe klippe fra omtalen: • Det kanskje tydeligste og mest entydige trekket som har kommet frem i vår pilotundersøkelse, både i gjennomgangen av foreliggende kunnskap og forskning og i vårt eget empiriske materiell, er den tilbakeholdenhet mot å berette om og søke hjelp for volden som mange av mennene viser. Dette kan ha mange årsaker, både mennenes egen forståelse av mannsrolle og maskulinitet, men også tabuisering og mangel på kunnskap om denne formen for vold i offentligheten.

   Kyrre Fjeldvik:
   Undersøkelsen finner man på NKVTS sine nettsider, søk på voldmotmenninærerelasjoner

   Tobias Holm:
   Det stemmer det Rune, men det er ikke "akseptert" i den samme grad at det faktisk skjer. Det er ikke noe særlig fokus på det. Og at retten feks tar noe slikt på alvor i en barnefordelingssak, dvs påstand om både fysisk og psykiskt vold fra en mors side, har jeg selv vært vitne til at de ikke gjør.

   Tobias Holm:
   ‎(Legger til at det var tre skykker som vitnet i den forbindelse)

   Henriette Christensen:
   Må se den senere!

   Henriette Christensen:
   Har du link? Kan ikke finde den her eller klikke..?

   Rune Fardal:
   http://www.youtube.com/watch?v=U_gLDF2dGLY

   Tobias Holm:
   http://www.nkvts.no/biblioteket/Sider/Info_Voldmotmenninarerelasjoner.aspx

   Henriette Christensen:
   Har sat den ind på min engelske Trolde gruppe:
   https://www.facebook.com/group.php?gid=141663385860569&ref=ts tak

   Rune Fardal:
   Takk tobias den er lagt inn i bibloteket: http://www.sakkyndig.com/psykologi/Bok.html

   Tobias Holm:
   Utrolig hvor mye du har i biblioteket ditt Rune! Imponerende rett og slett :)

   Rune Fardal:
   Har ikke plass til alt i skallen vet du .....

   Tobias Holm:
   hehe

   Rune Fardal:
   Vel, hjernen har nok plass... problemet blir å gjenhente det når du trenger det! Underlig nok husker jeg bedre hvor boken står hvis beskrivelse jeg trenger!

   Tobias Holm:
   Ja Oddrun, det finnes slike der ute, men systemet fanger de ikke opp, systemet mener slike er til det beste for barn, antakeligvis fordi det er utenfor enhver forstand at slike finnes ...

   Liv Marit Bakke:
   Jeg har aldri forstått kvinnfolk som slår sine menn, like lite som jeg forstår menn som slår sine kvinner.

   Liv Marit Bakke:
   Takk for en fin film Rune.

   Kyrre Fjeldvik:
   De største taperne når det gjelder vold, er barn som blir utsatt for vold fra sin mor, og menn som blir utsatt for vold fra kvinner. De største taperne for seksuelt misbrukt, er barn som utsettes for seksuelt misbruk av mødrene sine. Disse gruppene av ofre utgjør mange, mange mennesker, men dett er uhyre sjelden at slike saker kommer for retten. Samfunnet lukker øynene, og tror at mor ikke kan!

   Rune Fardal:
   MEN, jeg har lært at menn er voldelige og kvinner er ofre .... det har krisesenterne sagt ......

   Liv Marit Bakke:
   Rune. Jeg har selv måttet oppholde meg på krisesenter mange ganger. Jeg hadde god grunn til det. Men jeg så og opplevde en god del som ikke hadde noe der å gjøre. Samtidig opplevde jeg di ansatte som mannevonde. Nå har jeg fått høre at det samme krisesentret skal begynne å ta imot menn. Så undrer jeg meg .... er det menn som har vært utsatt for vold fra kvinnen som blir møtt med forståelse der, eller er det homser som har vært utsatt for vold fra sin partner ....

   
---
---
   12:16am Jeg holder på med endel inntastinger etc. samtidig med at snakker med deg nu
   12:17am du er en klok mann enda så dumme vi er... ha en finn fortsatt kveld.... denne gamlingen skal legge seg.... snakkes z  z  z  z  z  z.........
---
---

   Rune L. Hansen, 19.03. 2011:

   At mennesker lett og fort har gjort og gjør dumt og ondt overfor andre, særlig ifra og omkring makt-posisjoner i offentlige forvaltninger, og at det enda er slik, det vet vi egentlig så altfor sikkert.
   Men de kriminelle vil vi skal tro noe annet.

*
   Rune L. Hansen:
   Hvorfor og hvordan blir det rettferdighet og urettferdighet i samfunnet?
   Det er de mennesker som tror seg å ha et høyere menneskeverd enn andre som reduserer andres menneskeverd. Da blir det urettferdighet og grådig egoisme, det vil si diskriminering og mangel på likeverd og mangel på harmoni.
   Du skal elske din neste ikke mindre enn deg selv.

   Rune L. Hansen:
   Tove Utstad March 19 at 2:06am Report:
   du skriver til heidi "tenk på barna" hmmmm kjenner du de???? min datter på 15 har mer enn nok å si der og saken om barna er langt fra over. finns ikke folk som er kritisk mer, bare ALLE andre sin skyld?...??????????? kanskje se at en sak har fler enn 1 side eller???????????? .
   Rune L. Hansen March 19 at 2:26am Jeg jeg skrevet hva til Heidi? .
   Rune L. Hansen March 19 at 2:26am Hva og hvor? .
   Tove Utstad March 19 at 2:30am Report
   at du "var glad på dere vegne" for de fikk omsorg for barna til ronny i sverige ....... dere vet ikke sannheten. .
   Tove Utstad March 19 at 2:30am Report
   vet du ikke hva du står for?? .
   Tove Utstad March 19 at 2:39am Report
   sett noe av dine innlegg så har du barnevern opp i halsen... men før du førsvarer ronny og heidi solem i førde bør du kanskje tenke at det er mer enn 1 side til en sak... hvor godt kjenner du de? .
   Rune L. Hansen March 19 at 2:47am Jeg har ikke "barnevernet" opp i halsen. "Barnevernet" og deres med-spillere sin virksomhet er krimninell, og det er mitt anliggende. Med hensyn til Ronny og Heidi Solem så har jeg ikke skrevet noen slik kommentar som du refererer til, så her er tydeligvis også en misforståelse ute og går. Kan du kanskje være mere saklig og presis?

   Rune L. Hansen:
   Hva er dette for noe egentlig???

   Rune L. Hansen:
   Tove Utstad March 19 at 2:55am Report
   nei jeg fant kommentar på heidis profil ang at du syns det var fint de fikk omsorg for barna i sverige, jeg sendte derfor meld til deg om at alt er ikke så flott i det anliggende. har en datter på 15 som... nå har egen advokat pga de derfor jeg sier det er mer enn 1 side

   Rune L. Hansen:
   Meg bekjent har jeg aldri noensinne brukt uttrykket "tenk på barna". Saklighet, presisjon og anstendighet være på sin plass her, Tove Utstad?

   Rune L. Hansen:
   Og hvilken kommentar på Heidi Solem sin profil er det du sikter til - og kanskje kan gjengi?

   Rune L. Hansen:
   Har ikke slettet noe her jeg. Og hva er du ute efter eller driver med? Frem i lyset og åpenhet med det.

   Rune L. Hansen:
   Det sier sitt om hva? Jeg vet knapt hva du snakker om eller hvem du er bortsett fra hva du har skrevet som fremgår her ... som forsøk på hva og hvorfor?

   Rune L. Hansen:
   Tove Utstad: Folkebevegelsen brer seg ut over i landet for nødvendigheten av terror-regimets fall. Velkommen som min Facebook-venn, i håp om godt samarbeide, vennskap og fellesskap for reell etablert reell respekt for de felles-menneskelige verdier, vern, rettigheter, ansvar og forpliktelser! Entusiasme for Marius Reikerås som går i spissen for folkebevegelsen, Menneskerettspartiet og NORM - ps DINE ORD Rune L. Hansen: Ja, mine ord.

   Rune L. Hansen:
   En sak har mere enn en side javisst. Men jeg skjønner knapt hva du snakker om eller hva det handler om eller hva det der har med meg å gjøre? Det kan jo synes som å være eller fremstå som et forsøk på å sverte meg?

   Rune L. Hansen:
   Noen som skjønner noe av dette ...???

   Rune L. Hansen:
   Jeg vet ikke engang hvem Heidi er.

   Rune L. Hansen:
   Hvem og hva er denne Tove Utstad? Og hva er det hun (eller han) holder på med?

   Rune L. Hansen:
   Suspekte meldinger som tilsendes meg eller min Facebook-profil velger jeg faktisk selv både når og om jeg vil offentliggjøre.

   Rune L. Hansen:
   Du henger deg selv ut ved å oppfør deg slik Tove Ustad.

   Rune L. Hansen:
   Skrulle eller skrulling ute på trakassering?

   Rune L. Hansen:
   Hva gjør vi med slike og slikt? Noen som har gode forslag?

   Rune L. Hansen:
   Hun fjernet selv alle sine kommentarer herover.

   
---
---

   Angående min Facebook-profil:
   .by Rune L. Hansen on Saturday, March 19, 2011 at 3:36am.

   Min Facebook-profil er en helt og holdent på alle måter åpen Facebook-profil. Hva som omhandles her og blandt mine Facebook-venner når langt omkring i Norge og også videre og lenger. Jeg hverken sletter eller endrer kommentarer eller noe, som kan komme fra alle hold, iallfall ikke uten at det rett og slett blir for meget dumt eller tåpelig eller ille eller malplassert. Det har knapt noensinne skjedd. Alt er autentisk og gjenspeiler innspill, innsyn og kommentarer fra alle og enhver. Greit og bra nok?

*
   Rune L. Hansen:
   Vi finner vel ut hvem du er og hva du holder på med "Tove Utstad".

   Ronny Solem:
   Tove utstad. Hun liker bare å terrorisere exen sin og hans familie. Sjalusi dreier det seg om.

   Rune L. Hansen:
   Tydelig det Ronny, og at det går ut over mange andre også.

   Rune L. Hansen:
   Hun fjernet sine trakasserende kommentarer her over og flere steder nu.

   Rune L. Hansen:
   Det tyder da på noe godt også.

   Ronny Solem:
   Ja, Kalde føter kalder en sånt .Hun har holdt på lenge med oss,

   Rune L. Hansen:
   Jeg velger her nu, Ronny, å gjengi en brev-melding jeg nettopp fikk fra din kone. Uten å spørre hverken deg eller henne: Tove --- Heidi Solem Kvamsdal March 19 at 11:54pm Report:
   Hei! høyrte fra min mann at Tove har vert ute å snakka dritt om oss igjenn, er rett å slett dritt lei den exsen til min mann Ronny, ho har trakasert oss sidan vi blei i lag, ringer oss drita full mitt på natta og nektar sin datter å treffe sin far, har tatt pengane som vi har sendt til dattra kvar jul og børsdag, synest ho bør tenke meir på sin datter slik at ho kan vere med sin far, enn denne salusien .
   Ho har aldri sakseptert at vi har et normalt familieliv.
   Lurer på hvordan vi skal få slutt på denne trakaseringa hennes, vi vil så gjerne vere i fred.
   Godt du forstår, du har så mangen kjempe gode tanker.
   Hilsen Heidi

   
---
---

   Berit Mikalsen March 19 at 8:18pm - Hei, du skreiv:
   Rune L. Hansen Dog: Mot mordere er det ofte hverken kunnskap eller kjærlighet eller noe som helst hjelper.
for ca. en time siden  
   Hvorfor leier du ikke ut stedet ditt, og kjemper kampen ett sted der du har større over-levelses vilkår!!??? .

    Rune L. Hansen March 19 at 11:42pm:
   Jeg dokumenterer hva de gjør med oss. Ingen skal trenge å være i tvil om at de faktisk og konkret er torturister og mordere, eller med hensyn til hvor utrolig mange de er og hvordan det foregår. Dessuten får de kanskje tak i meg hvor enn jeg flykter, så kanskje det er tryggere her hjemme likevel, og det er jo og andre og flere hensyn å ta. Blandt annet også kontinuerlig med tidsfrister og tidspress.

---
---
---

   Rune L. Hansen, 18.03. 2011:

   Du skal elske din neste ikke mindre enn deg selv.
   Yesterday at 9:18pm ·LikeUnlike ·  

*
   Annina Karlsson:
   Men orätta handlingar har man rätt att hata. Hata det onda, det som skadar.

   Rune L. Hansen:
   Jesaja 61,11:
   "For likesom jorden lar spirene vokse, som en hage lar vekstene gro, slik skal Herren vår Gud la rettferdighet spire fram og lovsang lyde for alle folkeslag."

   Rune L. Hansen:
   ‎5. Mosebok 16,19-20: "Du skal ikke fordreie retten. Gjør ikke forskjell på folk og ta ikke imot bestikkelser. For bestikkelser gjør vise menn blinde og skader saken for den som har rett. (20:) Rettferdighet, ja, rettferdighet skal du jage etter. Da skal du få leve og vinne det landet Herren din Gud gir deg."

   Tove Utstad:
   ja så var det å stå for det da!!

   Tove Utstad:
   annina! man skal da ikke hate hva slags ord praktiserer du her da??? hat skaper mer vold!!!

   Rune L. Hansen:
   Trakassering?

   Annina Karlsson:
   Hata onda handligsätt är sunt.

   Annina Karlsson:
   Älska rättfärdighet och inte hata det onda hur gor det ihopp?

   Rune L. Hansen:
   Å elske rettferdighet og ikke hate det onde, nei, det går ikke ihop, det er vel riktig sagt.

   Verner-Ronald Hansen:
   hva er det som istandsetter mennesket til å elske sin neste?

   Annina Karlsson:
   Vi är väll födda med förmogan och kan utvekla den po ett sunt sätt. Bra froga. Och en jätteviktig froga.

   
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, søndag 20. mars 2011, Vinberget:

   Null til tre pluss-grader Celsius og mere mørkt sky-dekke her ute i natt. Jevnt overskyet med vind sør-fra og 5 pluss-grader klokken 12 og 4 pluss-grader og sterkere vind klokken 20.30.
---
---
   
Rune L. Hansen, 19.03. 2011:

   Vel, kan det bli verre så er det kvantitativt. Lov og rett eller anstendighet gjelder for den offentlige og politiske forvaltningen omtrentlig ikke i det heletatt mere i Norge.

*
   
---
---
   Fortsettelse fra i går:

   May Brith Harestad Hollos:
   Det er jo sant at Utdannese og kunnskap kan ingen ta ifra deg.. Men enkelte forstår viddt ikke det.. Ikke rart noen sliter med å få til det de steber etter ;. )) Slettet deg som FB venn Rune, for nå er det 2dre gang jeg har sett deg tabbe deg ut.

   Annina Karlsson:
   Jag for bilden till att kunskap är bra när det ger god frukt. men det gor ju att tolka en bild po so monga olika sätt.

   Annina Karlsson:
   Gillar ditt utlotande lot rättfärdigheten segra over rätten :))

   May Brith Harestad Hollos:
   Utdannelsen kan ingen ta ifra deg, og her var den brukt på ærlig vis.

   Annina Karlsson:
   Men det är sant att kärlek och kunskap inte alltid gor hem hos mördare som Rune sa. Trokigt nog är det ju so.

   Rune L. Hansen:
   Bildet er jo riktig så fint det, og teksten og. Men hva May Brith kommenterte var med en usannhet. Og tåler hun dårlig å høre.

   Rune L. Hansen:
   En kan undres. Er det leie-morder og psykiater rettens sakkyndige Kirsten Westly, som nylig har erklært henne normal, eller hva som får May Brith til å fremsette slikt?
   
Det er ikke sant at utdannelse og kunnskap kan ingen ta ifra deg. Både det og mere til kan noen ta ifra deg samt ødelegge.
   Kriminelle Kirsten Westly driver aktivt også med slikt.
   Hva en morder dreper er ikke "bare et liv" som det er nok av fra før av.
   Verden kommuniserer og lever annerledes enn bødler som for eksempel Kirsten Westly.
   Både i tid og rom, dybde og sødme.
   Vedkommende som til-intetgjorde det store biblioteket i Alexandria for snart to tusen år siden gjorde en ugjerning som ikke lar seg reparere.
   Hvorfor mangler det og det manuskriptet fra Averooes, og det og det brevet fra Paulus som enda ikke er innlemmet i Bibelen, og det og det brevet eller budskapet fra ditt med-menneske i rom og tid? Hva om Ove Arbo Høegh sitt livsverk hadde gått tapt? Eller Alfred Vogel sine oppskrifter og manuskripter? Det og det brevet eller livsverket fra din oldefar til din bestefar, osv.? Hvem visste å verdsette det? Og det levende liv som er mellom dere? Og vedkommende som brente Giordano Bruno levende på et bål? Eller din far, eller din datter?
   Det er ingen ape-skole eller ape-mennesker eller andre eller noe som erstatter eller reparerer eller være bedre enn slikt. Og det er dette og slikt som er og skal være det organiske, levende livet.
   Hvorfor dreper Kirsten Westly og andre, dreper og til-intetgjør både kunnskap og utdannelse og mennesker, hva enn mord-våpenet er?
   Og med hvilken rett? Og hvordan blir forbrytelsen forsøkt skjult? For eksempel ved å spre det usanne budskap at det var og er ingen forbrytelse?
   Det er ingen som har rett til å ødelegge eller drepe hverken Marius eller deg eller meg eller våre barn eller foreldre eller andre.
   NT, Efeserbrevet 4,25: "Legg derfor av løgnen! Tal sant, hver med sin neste, for vi er jo hverandres lemmer."
   Tenk deg om, May Brith!

   May Brith Harestad Hollos:
   Jeg priner ut at du kaller Kirsten Westly er Morder, så hun kan forsvare seg Rune.. De beskyldingene du har om henne er groteste, for ett så fint meneske.. For jeg har nå spurt deg om å holde deg borte fra min Profil ang dette Bilde. Så du kan enten slette dine kommentarer, eller la henne forsvare seg. - Med din negivitivatet så skjølnner jeg du er sliter på den måten du gjør ang dine Barn.. Og jeg tror neppe hun hadde vudert andre som Marius unormal på noe måte. Men ett hvrt menneske må få lov å forsvare seg ang slike Beskyldinger.

   Rune L. Hansen:
   Disse våre ord står her og er nedskrevne.

   Annina Karlsson:
   I Kina so simmade monga i rött vatten när man rensade bort kunskap som inte passade. Otäkt att det var so monga som dog som hadde utbildning. Historien visar att det kan vara farligt med kunskap. Sorgligt nog.

   May Brith Harestad Hollos:
   Det hadde jo vært idiotisk og stillt opp i en Rettsak uten kunnskap.

   Annina Karlsson:
   Det har du helt rätt i, väldigt rätt i.

   May Brith Harestad Hollos:
   Takk Annina.. det tar nok litt Knowledge for å klare..

   Annina Karlsson:
   Kunskap är bra när det används rätt.

   Rune L. Hansen:
   Iøvrig har Kirsten Westly (i Stavanger / Sandnes) fortløpende vært politi-anmeldt fra min side, siden 2008.

   Annina Karlsson:
   Oj, det var long tid ? Väldigt länge nogot som man inte ser som alvarligt antar jag.

   Rune L. Hansen:
   Ja, hun har enda lenge hærjet fritt.

   
---
---

   Arild Holta, 20.03. 2011:

   Revolusjonen kan måles. Googlet du for et par år siden ...
   barnevern lovbrudd
   ... så fikk du under 80000 treff, om jeg husker rett. For ikke lenge siden fikk vi 120000 treff. For dager siden fikk vi 130000. Nå fikk jeg over 150000 treff.
   ...
   La oss drukne dem i informasjon, og henge dem til tørk, til spott og spe.

*

   
---
---
   Fortsettelse fra i går:

   Rune L. Hansen:
   Naive og glemske!!!

   Viggo Løkka:
   Alle under en kam, det er litt naivt vel ......?

   Rune L. Hansen:
   SS og Gestapo var snille i blandt de og.

   Rigmor Fossdal:
   Om forstanden var på plass ville ikke slike handlinger forekommet.

   Vibeche Olsen:
   netopp rigmor de har ikke evner til aa forsikre seg om at deres handlinger er til barnets beste--for det er hoss mamma deres utvikling av hjernen og mental helse sikrer barnet den fremtid de er rettmessige eiere av..traumen og tapet og DETTE er detaller storste smerte og taps opplevelse et menneske kan gjennomgaa..OG NORGE GIR BARNA DETTE!!---stress hormoner og smerte fulle hull i utviklingen kan ALDRI repareres etter barnevernet har bestemt seperasjon .... hva skaper DE

   Vibeche Olsen:
   mentle lidelser, narkomani, selvmord, --- skaden de utsetter barnet for er AA SIDESTILLE MED INCEST!!

   Rigmor Fossdal:
   folkemord.

   Rune L. Hansen:
   Hvis du tenker bort den ene forelderen, Vibeche, slik du gjør, så har du allerede gjort halve jobben med å fjerne barn og foreldre fra hverandre som verdiløse, samt gjort deg til talsperson for diskriminering og annen kriminalitet, f. eks. borgerkrig i form av kjønns-krig, med mere fan-skap. Det er slikt noe som gir terror makt og kraft.

   Rigmor Fossdal:
   den var IKKE pen Rune! Egentlig dømmer du både mammaen, pappaen og barnet. :/

   Rune L. Hansen:
   Jeg er ikke med i synse-mafiaen.

   
---
   Rune L. Hansen, 20.03. 2011:
   Jeg gjentar, og det er ikke bare eller mine ord, men og internasjonal og nasjonal lov og rett: Hvis du tenker bort den ene forelderen, så har du allerede gjort halve jobben med å fjerne barn og foreldre fra hverandre som verdiløse, samt gjort deg til talsperson for diskriminering og annen kriminalitet, f. eks. borgerkrig i form av kjønns-krig, med mere fan-skap. Det er slikt noe som gir terror makt og kraft.
---
---

   Rune Fardal, 20.03. 2011:

   Åpen mail til Adv. T.B. Rysst, Bergen, med kopi til domstolsadm, tingrett, politi m.m.
   http://www.sakkyndig.com/psykologi/artikler/stramannrysst.pdf
   http://www.sakkyndig.com/

*
   Marius Reikerås:
   Bra Rune, dette liker jeg:)

   Rune Fardal:
   Som kraften bak en tsunami, har jeg 3000 doc å backe opp dette med ....

   Noralf Aunan:
   Etter som tilsynsopplegget er en ren beskyttelsesoedning, er det dessverre meget vanskelig å oppdrive hederlige advokater. Skikkelig bra med en slik avklaring, Rune.

   Rune Fardal:
   Det samme gjeler psykologenes etiske utvalg.. ren beskyttelse!

   May Brith Harestad Hollos:
   Delt

   
---
---
   Fortsettelse fra i går:

   June Rode:
   Man skal være frisk og sterk, for å være syk og svak i norge idag!

   Berit Mikalsen:
   Deler

   Johanne Almli:
   Det er veldig viktig å sende opplysninger om faste utgifter til namsmannen når man får beskjed om utleggstrekk. Desverre er det bare husleie, strøm og livsopphold som blir godtatt. Låneutgifter utenom boliglån gir de blanke i, desverre! Mange er jo kjørt så langt ned når det kommer brav fra namsmannen at de orker vel ikke å ta frem dokumentasjonen som kreves. Da går det ille.

   Rigmor Fossdal:
   Staten betaler Jussbuss!

   Roy Ove Svarstad:
   Dekningsloven http://familiestiftelsen.no/node/14446

   
---
---
   I forbindelse med i går:

   Kai Rudi Schantz, 20.03. 2011:
   Forskjellsbehandlingen er større en bare mva, for en bedrift er kostnaden gitt skattefradrag, for en privat person i samme sak gis det ikke kostnaden skattefratrekk . Skattetrekk + mva er den reele merkostnaden avkrevd privat person for en rettsak. Forsiktig kan man si at privatpersoner blir avkrevd det dobbelte av hva det koster bedrifter/statsbedrifter når møttes i retten eller få prøvet en sak for retten!

--- 
 
---

   Irene Hov, 20.03. 2011:
   Legger man de økonomiske fordelene ved å ha omsorgen for barna til begge foreldrene, isteden for å gjøre det mest lukrativt å sabotere samvær med den ene, hadde mye vært løst. Det første man gjør når man tenker samlivsbrudd er å ta frem kalkulatoren. Når skal det offentlige forstå at automatisk delt omsorg og økonomiske goder først og fremst vil komme barna til gode?

   Irene Hov, 20.03. 2011:
   Så lenge sosialismen i Norge er bygget på at vår adferd skyldes miljø, ikke arv, tror myndighetene at vi blir helt like bare vi lærer hvordan. Og de som ikke vil lære å være annerledes - de skal! Hvis ikke tar vi barna dine, livet ditt og det som er igjen til du har lært å være systemtro.

---
---
   Reidun Gørbitz Konglevoll, 20.03. 2011:
   Det er en stor skam at ikke vi her i Norge er kommet lenger ... Små barn blir tatt fra foreldre uten grunn ... det er fakta !

   Stig Stellander:
   Sitter på masse dokumentasjon om det dessverre.

   Reidun Gørbitz Konglevoll:
   Men verken pressen eller politikerne når frem ...

   Stig Stellander:
   Nei som det står her også, det er en lukket etat der ingen har kontroll på hva som skjer.

   Arild Holta:
   Drivkraften bak såkalt barnevern er penger, moralisme, makt, ideologi, anerkjennelse, ja, til og med ondskap noen ganger.

   Arild Holta:
   Drivkraften er i all hovedsak IKKE fakta- og forskningsbasert kunnskap. Da er det ubrukelig.

   Stig Stellander:
   Ja det ligger masse ondskap bak mange av sakene, det er jo nok at naboen som evt ikke liker deg ringer inn en bekymringsmelding ... og pengegalloppen i denne etaten er enorm.

   Lars Rønbeck:
   Barnevernet er drevet på basis av politisk ideologi.

   Lars Rønbeck:
   Den ideologien må fjernes

   Lars Rønbeck:
   Ideologi i en herlig kombinasjon med profitt hungrige aktører.

   Rune L. Hansen:
   Kriminalitet, er blandt annet en politi-sak. Ikke en sak om synsing.

---
---

   Armin Bahrami, 20.03. 2011:

   I Israel mistet en far sin datter i et terrorangrep. Dette førte til forståelse og empati. Far var ikke sint, han kunne nå forstå hvordan det må være å leve i Gaza. Kansje en bombe i Oslo er sunt for vår moralske helse? Kansje vi må føle på kroppen det vi utsetter andre? Bare en tanke.

---
---
   Rune L. Hansen, 20.03. 2011:

   Den smarte kriminelle vil frata deg det som er ditt - ved å innrømme deg mindre enn det som er ditt.
   En ond spiral, hvor den kriminelle tar stadig mere og mere, for at offeret skal fristes og lures til takknemlighet for hva som blir gitt med den ene hånden - og se på den kriminelle som en velgjører.

   Og hva er det vel den kriminelle har tatt og tar? Og samtidig vil friste og lokke med? Og den som takker for det opparbeider samtidig et godt rykte og hengivenhet for den kriminelle. Hjelper den kriminelle i og med det videre kriminelle. Som tar stadig mere og mere. Slik blir mange den og det kriminelle underlegne og underlagt.

*
   Annina Karlsson:
   Ge med ena handen och ta med den andra?

   Rune L. Hansen:
   Eksemplene kan være mange. Kriminelle kidnapper og fangeholder barn, og frister foreldrene med å få se barna 6 ganger pr. år hvis foreldrene snakker pent om kidnapperne, for eksempel. De tar veldig mye med den ene hånden, men for å fremstå som snille og menneskelige er de givende med den andre hånden. Og mange lar seg lure og underkue av slikt.

   Rune L. Hansen:
   Mange kriminelle gjemmer seg bak "gode gjerninger" og "fine ord".

   Annina Karlsson:
   Bara läskigt. Jag ställer inte upp i sont fjanteri jag är en mor inte besökstant. Kanske gör jag fel enligt monga.

   Rune L. Hansen:
   Men mange til og med trygler og ber på sine knær og gjør og sier hva som helst for å oppfylle den kriminelle sine ønsker.

   Annina Karlsson:
   Men vad blir man för exempel för sina barn, om man bara säger ja och ammen. Samtidigt skulle jag i alla fall bli helt nedbruten personligen har inte kraffter till det.

   Rune L. Hansen:
   Ja, hva er det man er for sine barn ...

   
---
---
   Rune L. Hansen, 20.03. 2011:
   Åpenhet er et problem for visse. For andre er det motsatt.
---

---

   Rune L. Hansen, 20.03. 2011:

   Hvis kriminelle forvalter og håndhever lov og rett blir vi ikke vernet av lov og rett. Det er særlig viktig for ethvert samfunn at kriminelle i den politiske og offentlige forvaltningen stoppes. Hver enkelt av de.

*
   Bernt Ove Arnoldussen:
   Right 1
---

*****

--21--
-- Dagboks-notater, mandag 21. mars 2011, Vinberget:

   Nokså mye regn her ute sent i natt og 4 til 5 pluss-grader Celsius. Mye tåke og regn i dag tidlig. 5 til 7 pluss-grader og nokså tilsvarende utover dagen, 5 pluss-grader klokken 19.30.
---
   Trygden via NAV som vanlig ankommet omtrent den 20., også for denne måned, mars 2011.
   Men tilsammen kun kr. 13.700,- Slik også forrige måned.
   Den økonomiske trakasseringen og utplyndringen fra NAV sin side har på forskjellige vis pågått siden mine barn ble kidnappet 03.04. 2008. Tilsiktet for å til-intetgjøre fra de delaktige i kidnappingen og fangeholdet av barna sin side, også det.
   Som i alt ellers fra visse representanter for norske myndigheter sin side i denne tid: Kidnapping, fangehold, knebling og utplyndring av barn premieres grovt, mens ofrene straffes mildt sagt grovt.
   Via trygden ved at den som først og fremst skal ødelegges eller til-intetgjøres utbetales i trygd et beløp mindre enn til å kunne overleve for.

   Forrige måned ble det ingenting igjen til mat og dagligvarer og ikke nok til de enkle faste månedlige utgiftene som gjør det mulig å bo og å overleve. Slik også denne måned nu. Jeg fikk forrige måned heldigvis låne penger privat så jeg hittil har overlevd på et stakkarslig sett og vis. Og slik har det pågått lenge og verre og verre nu. Til stor skade og risiko for både helse, liv, hjemsted og eiendeler.

   Av de 13.700,- kr. for mars måned nu har jeg i dag betalt følgende faste utgifter:

-- Strøm-regning Avregning forfall 28.02. 2011 kr. 1.470,52. Betalt pr tg 21.03. 2011. 
-- Strøm-regning Avregning forfall 31.03. 2011 kr. 1.673,56. Betalt pr tg 21.03. 2011. 
-- Forsikring for forrige måned innbetalt pr. tg 21.03. 2011 grunnet manglende innbetaling 02.2011 kr. 566,00. Betalt 21.03. 2011.
-- Regning kommunale avgifter for renovasjon og feiing / branntilsyn, 1. termin 2011, kr. 1.108,00 har betalings-frist 31.03. 2011. Betalt pr. tg 21.03. 2011.
-- Års-avgift bilen 2011, Chrysler 1999 kr. 2.840,- betalings-frist 21.03. 2011. Betalt pr. tg 21.03. 2011.
-- Telefon- og internett-regningen Telenor (forfall 20.03. 2011) kr. 4.160,26. Betalt pr. tg 21.03. 2011. 
-- Hus-lån, kr. 1.471,- månedlig autotrekk. 20.03. 2011. Betalt - auto-trekk.

   Altså tilsammen betalt kr. 13.289,-
   
Som forrige måned og forut for det ble det altså ingenting igjen til mat og dagligvarer og ikke nok til alle de enkle faste månedlige utgiftene.

   Sist jeg handlet mat og dagligvarer var torsdag 17.03. 2011, i all enkelhet følgende: 

-- Dagligvarer 17.03. 2011 Kiwi Isvik kr. 1.726,37 betalt (av gave-pengene fra farmor).
-- Dagligvarer 17.03. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 466,14 betalt (av gave-pengene fra farmor).

   Forrige gang jeg handlet mat og dagligvarer var 03.03. 2011, i all enkelhet følgende:

-- Dagligvarer 03.03. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.07,10 betalt (av gave-pengene fra farmor).

   Sist jeg handlet bensin til bilen var også torsdag 17.03. 2011, følgende:

-- Bensin 17.03. 2011 Shell Aksdal 33,09 liter 95 blyfri kr. 460,61 betalt.

  Forrige gang jeg handlet bensin til bilen var følgende:

-- Bensin 19.11. 2010 Shell Aksdal 54,43 liter 95 blyfri kr. 701,06 betalt.

   Bilen kan bli avskiltet når som helst nu, fordi jeg ikke har hatt nok penger til å kunne betale for dens EU-kontroll. Fristen utgikk sist i februar 2011. Og bensin eller annet til bilen har jeg altså heller ikke på det nærmeste hatt penger nok til å kunne kjøpe.

   Hadde jeg ikke vært så heldig å ha fått hjelp fra farmor og Trygve Einar Gjerde så ville jeg fra og med slutten av desember 2010 ha vært uten telefon- og internett-forbindelse. Uten deres hjelp og muligheter for å låne i fjor og i år ville jeg vært helt uten ved til oppvarming av huset samt i diverse annen nød, som for eksempel helt uten bil, transport- og reise-muligheter.
   
   Fra farmor (dvs. min mor) fikk jeg sist ca. 25.02. 2011 kr. 5.000,- som det nu er ingenting igjen av.
   Fra Frøydis og Stauda sin konto (med kr. 3.400,-) har jeg siden 18.02. 2011 frem til nu måttet låne kr. 3.263,- uten enda å se mulighethet for å kunne tilbake-betale.

   Alle disse forholdene fremgår tydelig, oversiktlig og videre av mitt fortløpende nedskrevne regnskap frem til i dag:
   2-Husholdningsbudsjett-2010-RLH.html ( ekstern ).
   Hver eneste kvittering og alt vedrørende det økonomiske for meg har jeg oppsamlet og dokumentert.

   Alt dette og mere til bevisst kriminelt tilsiktet overfor meg og mine barn, av ansatte i NAV. At jeg enda lever og vårt hjemsted består har og er fra de angjeldende i NAV og flere sin side vært og er forsøkt hindret. På meget grovt kriminelle vis. Meg bekjent foreligger det heller ingen formildende omstendigheter hva disse kriminelle, straffbare forhold angår.

   Disse forhold - konkret alt dette her - skriver jeg om i et brev jeg nu oversender pr. e-post og post til NAV Vindafjord med kopi til Haugaland og Sunnhordland politidistrikt ( ekstern ).
   Oversendte en kopi og pr. fax i eftermiddag til Haugaland og Sunnhordland politidistrikt. Gikk nu ikke an å komme frem pr. fax til NAV Vindafjord.

---
---
   Bjørn Erik Bjorbekkmo, 21.03. 2011:
   Det nytter lite med mer av det samme - klovnene mangler ikke bare relevant kompetanse men også generell kunnskap for det de begir seg til å utøve som et yrke - dette blir det bare værre av, enda fler ideologiske idioter.
---
---

   
De stod frem og bekjente sine synder og sine fedres misgjerninger
   Litt historie omkring dette, av Rune L. Hansen, 20.03. 2011

   Det var på den tiden profeten Jeremia levde i Juda i Israel at Babylons konge kaldeeren Nebukadnesar år 588 f. Kr. ødela Jerusalem og bortførte store deler av Israel-folket til Babylon, hvor Israel-folket ble holdt i fangenskap i 70 år. Imens var det under-konger i Israel.
   Bare en rest av Israel-folket vendte tilbake fra Babylon til Israel og Jerusalem i Juda i Israel. I tre markante reiser vender folket tilbake. Den første reisen, 70 år senere, ble ledet av Serubabel som hadde i oppdrag å gjenoppbygge tempelet i Jerusalem. Den andre reisen, nesten 60 år efter den første, ble ledet av Esra som hadde i oppdrag å foredle åndslivet efter Herrens lov.
   Den første ut-reisen ble påbegynt i det første året til perser-kongen Kyros, som da hersket over Babylon. Kong Kyros velsignet ut-reisen og målet om gjenoppbyggelse av tempelet i Jerusalem, og gjorde et skriv med en avtale om dette. Efter Kyros ble Dareios konge over perser-riket og efter hvert flere andre. Nokså ifra begynnelsen og mere og mere efter hvert ble arbeidet med gjenoppbyggelsen av tempelet i Jerusalem forsøkt sabotert og ødelagt av mennesker og samfunn omkring. Men tempelet ble likevel "ferdig på den tredje dagen i måneden adar, som var i det sjette året av regjeringstiden til kong Dareios" (GT, Esra 6,15.). Perser-kongen Artaxerxes velsignet den andre ut-reisen under ledelse av Esra på tilsvarende vis.
   Den tredje og siste store ut-reisen efter fangenskapet i Babylon ble ledet av Nehemja, som levde samtidig med Esra. Nehemja skulle lede  gjenoppbyggelsen av muren rundt Jerusalem. Motstand utenfra og hån blandt folket til tross ble arbeidet fullført på bare 52 dager. Tryggheten befester seg og Esra og folket leser andektig fra Moses-loven. Derefter er tiden og dagene for løvhytte-festen, hvor folket hentet kvister fra løvtrær og lager hytter av kvistene, og bor i løv-hyttene i 7 dager. På den 8. dagen et slags tingmøte for videre fremdrift. Folket bekjenner derefter sine synder. Som fortalt i GT, Nehemias bok 9,1-3:
   "På den 24. dagen i denne måneden samlet Israels barn seg for å holde faste, kledd i sekk og med jord strødd over seg. (2:) De som var av Israels ætt skilte seg ut fra alle som hørte til fremmede folk. De stod frem og bekjente sine synder og sine fedres misgjerninger. (3:) Så ble de stående der de hadde sin plass, og de leste i Herren deres Guds lovbok en fjerdedel av dagen. Den neste fjerdedelen bekjente de og tilbad Herren sin Gud."
   
*
---
---

   Arild Holta, 21.03. 2011:

   Dagens bekjennelse: Jeg har gjort mye dumt i mitt liv. For over 20 år siden skrev jeg i avisen at vi behøvde en sterk stat. (Tosk, Arild. Tosk!) Og tenk... (dette er pinlig!) Jeg stemte på Kristelig Folkeparti. Så ukristelig var jeg. Men jeg lærer jo med årene .....

*
  Einar Nyaas:
  Ikke dumt verdivalg uansett. Bare dysfunksjonelt.

   Liv Marit Bakke:
   Jamen hvis staten er folket, så bør jo folket være sterk?

   Irene Hov:
   Neeiii! Gjorde du det??!! Fy søren..... det hadde jeg ikke trodd om deg! Også du da Arild?!

   Einar Nyaas:
   Irene. Slutt og klag eller så imploderer du :)

   Irene Hov:
   Neida Einar, jeg klager ikke, er bare så forbauset .... Forøvrig har jeg allerede implodert for lenge siden. Bare gørr og grøt innvendig.

   Bobbo Angel Wings Børtinghus:
   Hvem har ikke gjordt sine dumme tabber i årenes løp? Jeg for min del hatt praksis en liten stund for Aleris Ungplan og var tilkallingsvikar for EN ungdom der en stund. Grunn: Jeg var ung, blond og trodde det private barnevern hadde en helt annen ideologi og fremtreden enn offentlig. I ettertid må jeg le mer enn jeg skammer meg over idiotien min. Så nå har jeg skriftet!

   Turid Holta:
   Haha ikke mye igjen av den du var Arild !! Og så trodde du jo at ansatte på soaialen var reale og greie mennesker som holdt kjeft om ting dem fikk vite, enda jeg sa dem ikke var til å stole på. Men som du selv har komentert folk må lære selv.

   Turid Holta:
   Tabber har vi alle trøst

   Turid Holta:
   Men det med kr f var jo typisk kristen folket å stemme på før i verden sånn var det.

   Turid Holta:
   Du har rett og slett skiftet meninger svært ofte gjennom livet.

   Arild Holta:
   Naiv var jeg overfor sosiobablerne ... Jeg forventet at de var kunnskapsrike, redelige, hørsomme, logiske, idealistiske ... Var ikke slik overfor f.eks forretningsfolk. Kjenner enda besvikelsen i magen etter å ha blitt virklighetsorientert langt utover hva man kunne drømme om.

   Arild Holta:
   Meningensendringen har stort sett gått i samme retning: Mer logikk, mer frihet.

   Arild Holta:
   Poenget mitt med å skrive "dagens bekjennelse" var: Mange mennesker lever med samme livsløgner livet ut. En gammel mann jeg traff fikk kommunismen som religion i 14-års alder. Men det er faktisk mulig å være MYE klokere når man er 70 enn når man er 20. Det er nesten en tragedie å se eldre folk med nesten like lite livskunnskap som en ungdom. Som tviholder på sine livsløgner. Det er nesten en hån mot det å være et menneske med evne til læring, logikk, rasjonalitet, utvidet objektivitet etc.

   Turid Holta:
   Men det er kjempebra at en ikke tviholder på ting.

   Turid Holta:
   og synd med gamle som tvilholder på sine livsløgner. Jo man bør lære så lenge man lever. Alltid på jakt etter sannheten er hva som er bra.

   Arild Holta:
   Idéen om at staten er oss, hevdet jeg noen år tilbake. Nå klarer jeg meg med å være meg. Staten har normalt vert myndigheten. Når myndigheten brer seg utover hele samfunnet, og ikke kun er EN (av mange) institusjoner i samfunnet, så er den veldig farlig.

   Berit Mikalsen:
   Hva skulle mange gjort uten dere *holtaene* Dere er holdt av,av mange!!!

   Lars Rønbeck:
   ‎"Staten" er et fantasibilde, en illusjon. Ingen har sett "staten" og den finnesikke. Ingen har sette denne "molok", men millioner av mennesker har satt livet til, eller tatt hverandres liv for en tenkt "moloks" skyld. Millioner dør for ..."staten" som kun er et bilde. Det er folket selv som utfører altarbeidet, som betaler hvert øre til statskassen. Likevel opplever vi i drømme at "staten arbeider", "staten betaler", "staten styrer"- og alt oppleves som virkelig. Som når gutten opplever at trehesten løper løpsk eller dukken til søsteren "går påskolen" "sover2 "drikker" "skitner seg ut" osv. Alt sammen er virkelighet i drømmelivets bildeverden. Vi vet at samfunnet er levende kjøtt og blodog ånd og at "staten" bare er et bilde på helheten! Bertram Dybwad Brochman. Sukk hvordan man bedrar seg.

   Arild Holta:
   Sånn sett er det ingen institusjoner som finnes. Heller ikke banken, firmaet, politiet, REMA, storkapitalen, etc. Annet enn som bygninger og arbeidsplasser med folk som kommer og går. Velkommen tilbake til virkeligheten fra spøkelsenes verden. :)

   Arild Holta:
   En jeg diskuterte med, for lenge siden, sa: "Da finnes heller ikke eiendomsretten. Du kan ikke se den." Men eiendomsretten trenger ikke finnes, fordi eiendommen finnes, og sammenhangen mellom bevirker og bevirket er historien som har skjedd. Siden vi ikke er dum som en ku, så ser vi den sammenhangen. Siden vi er mennesker så vet vi intuitivt at skaper eier det skapte. Om man ikke har en pervertert psykopatisk personlighet eller "bare" en psykopatETIKK.

   Rune L. Hansen:
   Det er beroende på visse forhold hvorvidt det dumme eller gale en gjør eller sier har hvilken type konsekvenser. Den og de som ser seg eller gjør seg tjent med eller på gale handlinger kan på grunn av den egoistiske fortjenesten langt videreføre og opprettholde det gale ...

   
---
---

   Liv Marit Bakke, 21.03. 2011:
   Ringte fynemnda nå. Tilbakeføringssaken starter i morgen. Men jorunn er ikke satt opp som part i saken og hennes advokat har ikke hørt noe. Å fynemnda viste ikke hva EMK er. Ei heller kjente di til den norske loven som sier at er barnet over 12 år og har kjennskap til saken, så har barnet rett å være egen part. Jøsses! Er det rart det står dårlig til med norsk rettsikkerhet?

---
---

   Noralf Aunan, 21.03. 2011:

   Er det på tide å ta i bruk den norske MENNESKERETTSLOVEN i tillegg til konvensjonene? "Menneskerettsloven" er kortversjonen i Lovdata, og den norske versjonen av EMK ligger som Vedlegg 2. Barnnekonvensjonen som vedlegg 8. Det er også aktuelt å se nærmere på Valgfri protokoll til konvensjonen om barnets rettigheter om salg av barn, .. Den gjelder også her i landet. http://www.lovdata.no/all/nl-19990521-030.html
   Menneskerettsloven – mnskrl. Lov om styrking av menneskerettighetenes s
   www.lovdata.no
   Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven). § 1. Lovens formål er å styrke menneskerettighetenes stilling i norsk rett. § 2. Følgende konvensjoner skal gjelde som norsk lov i den utstrekning de er bindende for Norge:... § 3. Bestemmels

*
   Rune L. Hansen:
   Det er da iallfall mildt sagt for å brukes og å være gjeldende den er der.

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 21.03. 2011:

   BLI MED SOM MEDLEMMER I FOLKEAKSJON FOR LOVBESTEMT0, 25 ØRE KILOWATTEN.

*
   May- Harriet Seppola:
   For det første er det jo slik at strømmen eies av hele folket, tidligere ble den eid av arbeidslagene som bygde opp dette landet (AL) og senere blir strømmen statlig. Og statlig betyr felleseie, dvs at vi alle eier vår andel i energien som blir produsert. Siden ble kraftproduksjonen delvis privatisert uten noen som helst form for folkeavstemning over dette men heldigvis eier vi fremdeles aksjemajoriteten i statskraft og andre aktører slik at strøm i bunn og grunn burde være gratis for oss eiere, det burde vært vår overskuddutbetaling.
   Slik er det dessverre ikke, istedet opererer nå en kraftmafia bestående av pengegriske kriminelle finansaktører og den kriminelle stats eliten og tapper våre resurser for å selge disse svinedyrt til utlandet, de benytter deretter prisene de kan få der som et argument for at vi i Norge skal måtte betale det samme som våre kunder.
   Dette er selvsagt rent latterlig, dess høyere pris det er på strøm i utlandet dess lavere må prisen være her fordi vi jo har krav på vår del av aksjeutbyttet slik som enhver annen aksjonær i næringslivet. I tillegg tar stats eliten uhorvelige ågerskatter av vår aksjeinntekter (strømmen) vi på toppen av det hele må betale for, vår egen strøm! Dess dyrere altså strømmen er i utlandet dess større blir selvsagt vårt utbytte og derved burde vi i det aller minste fått lavere strømpris.
   Men det motsatte skjer og stats eliten raner rett og slett oss, folket for vår felles eiendom og gir disse pengene bort til andre land, banker og andre som tilhører eliten i landet og er deres venner.
   For eksempel gav stats eliten ca. 1000 milliarder kroner til deres venner i bankene i Norge. Dette er penger som vi, folket eier og som er blitt oss frastjålen. At de på et tidspunkt skal betales tilbake har intet med saken å gjøre for tilbakebetalingen vil også skje med våre midler, ved økte gebyrer og renter vi betaler for våre lån og lavere utbytte av det vi skyter inn.
   Inviter derfor alle dine venner bosatt i Norge for å få bukt med denne mafiavirksomhet, for det er det det er, intet annet. Jeg måtte lyve om jeg skulle kalt det noe annet.
   ---
   Trykk knappen "Legg til venner i gruppen" som du finner på høyre side på hovedsiden. Gå da gjennom bokstav for bokstav og legg til de venner som dukker opp der, husk å prøve å bare legge til venner bosatt i Norge, for det gjelder jo bare dem."

   Arild Holta:
   Fjerner man alle mulige byråkratiske hindringer mot å skaffe seg strøm selv, så går strømprisen ned, av konkurransehensyn. Her går man imidlertid for enda flere lover for å "løse" problemet.
 
   
---
---

   Hugo Fredriksen, 21.03. 2011:

   Ja, det gjelder jo å ta hand om kun seg og sine ...
   Vender uorganiserte ryggen  
   http://www.ukeavisenledelse.no/nyheter/article121739.zrm
   www.ukeavisenledelse.no
   Regjeringen vil ikke gi uorganiserte bedre rettigheter ved permittering...

*
   Birgitte Mor:
   Man bør aldri straffes for å gjøre sine egne valg. Det er valgfrihet i dette landet. Rettighetene skal ikke forringes selv om man velger å ikke organisere seg

   Lill-Ann Borgen:
   Jammen det er jo mulighet og viktig å organisere seg ,synes ikke en kan vente de samme rettigheten hvis en ikke er med å ta byrdene ,hvorfor sakl de som er organisert jobbe for de som ikke benytter seg av tilbudet

   Birgitte Mor:
   En rettighet er det ingen prislapp på. Strengt talt skal det ikke engang være nødvendig å organisere seg

   
---
---

   Fortsettelse fra i går:

   Rune L. Hansen:
   Ja, hun har enda lenge hærjet fritt.

   May Brith Harestad Hollos:
   Kirsten Westly er ærligheten selv.. Det kan jo bevises med at hun erklærte meg Normal, når Politiet og Retten ønsket annet.

   Annina Karlsson:
   Po bilden vilar mannen under trädet :)

   Rune L. Hansen:
   Morsom kan du iallfall også være May Brith. He he hi ...

   May Brith Harestad Hollos:
   Men sant er det :- ))

   Annina Karlsson:
   Gillar frukten po bilden den ser ut att vara en good frukt.

   
---
---

   Arild Holta, 20.03. 2011, via Til støtte for barnevernsofrene:

   Ble fratatt sønnen - Trønderbladet
   http://www.tronderbladet.no/nyheter/article1229276.ece
    www.tronderbladet.no

   Bad barnevernet om hjelp En melhuskvinne tok kontakt med Melhus kommune for å få hjelp til den eldste sønnen som strevde på skolen. Det endte med at sønnen ble fratatt henne og sendt på institusjon. Kvinnen har flyttet fra Melhus på grunn av det som skjedde, og hun har klaget til Fylkesmann..

*
  Bobbo Angel Wings Børtinghus:
  Unnskyld meg, men jeg synes denne moren har opptrått meget naivt i forhold til bv. Når de ber om plass på instititusjon så er det kun ungene det er synd på når det ender sånn. Dumme gås!

   Arild Holta:
   Hjernevasket.

   Anne Gundersen:
   Riktig, en er ikke dum fordi en er blevet fortalt en løgn tilstrekkelig mange ganger. Hitler praktiserte dette med stort hell bl.a.

   Bobbo Angel Wings Børtinghus:
   Ja hjernevasket var vel et mer riktig ord kanskje, men hvor lenge skal folk unnskyldes med dette? Ja Hitler gjorde det, men jeg tror ikke det tok sååååå mange år før hans tilhengere innså galskapen. Og maaaaange såg den nok umiddelbart, men "sto på hans side" for å redde seg selv og sine. Her er det motsatt, står du på fiendens side mister du deg selv og dine.

   Turid Holta:
   Fryktelig tragisk

   
---
---

   Vi bryter ned barnesinnet, ungdomssinnet. Alt hva sinnet er.
   http://www.facebook.com/notes/rigmor-fossdal/vi-bryter-ned-barnesinnet-ungdomssinnet-alt-hva-sinnet-er/438852827140
   .by Rigmor Fossdal on Friday, September 17, 2010 at 10:50am.

   Sitat barnevernleder MArtinussen Sogn barnevern fylkesnemda 21.06.2010, foran nemdsleder, vitner og under såkalt ed:
   "VI" HAR ERFARING MED AT DE BARNA "VI" TAR OMSORGEN FOR OG PLASSERER, - ETTER EN PERIODE MED MOTSTAND, , ÅPNER SEG OG LAR "OSS" KOMME I POSISJON OG NÅ INN I DEM."
   Hun sa altså at den naturlige motstanden ble brutt ned i løpet av plasseringen. Det er selvfølgelig hensikten for at de skal bryte seg inn i barnets/ungdommens sinn. En OVERTAKELSE. En grufull handling.
   En mental eksekusjon; en henrettelse.
    Barnefjerner Martinussen gir det "perfekte" bilde av volden som påføres barn i dag. Bryt ned barnets motstand. Gå inn i dets sinn, og ERSTATT barnet selv -alt barnet ER-med barnefjernsideologien- som ikke er annet enn ren vold.
   The War on Mind.

 *

   Cecilie Bedsvaag:
   Uttrykket "komme i posisjon" gir ganske vulgære assosiasjoner. Jeg har aldri "åpnet meg" og latt dem "komme i posisjon", slik de ønsker. Det virker som om de forbereder seg på samleie. Hva er det med disse menneskene?

   Cecilie Bedsvaag:
   Hvorfor bruker "barnevernet" uttrykk som kunne vært hentet fra et pornografisk magasin?
   Har dere merket dere at det synes å være en overvekt av såkalte "samlivsterapeuter" i bv? Profesjonelle dyneløftere og inntrengere i privatlivets mest intime sfære er hva de er. De burde selv bli penetrert, fortrinnsvis av en stokk innsmurt med fett.

   Anja Gabriele:
   Når de får snakket mange nok ganger med barnet klarer de å plante falske minner også. Bare fortelle/spørre om og om igjen. Etter en tid husker barnet ting som aldri har skjedd; det er vel på dette tidspunktet bv mener de har nådd inn til barnet ...

   Katherine Klotilde Myhre:
   Ledende spørsmål er jo også en teknikk som brukes flittig ...

   Rigmor Fossdal:
   Glemte .. Hun sa også at motstanden ble brutt ned i løpet av plasseringen ... Men husker ikke hvilken måte hun sa det på - om det er ordrett slik jeg skriver det her ...
   Og de bryter ned .. 3 mndr så ser jeg jo det.

   
---
---

   Arild Holta, 21.03. 2011:

   Tid for å samle, tid for å spre.
   Mange undrer over spredning, antall grupper, mengde prosjekter etc for barnevernsofrene på Facebook og andre steder. Til det er det å si: Vi når MANGE mye raskere med å spre oss som et enormt nettverk.   ...

*
   Turid Holta:
   Jupp

   Isadora Dee:
   Kloke ord - jeg observerer det samme når det det gjelder spredningen. Og jeg er enig med deg i at det vil bli en konsolideringsprosess. Spennende å følge med:-)

   Arild Holta:
   Spredningen gjør det håpløst å angripe oss.

   Isadora Dee:
   Det har du også rett i!

   
---
---
   Hans Johansen, 21.03. 2011:
   Hvert bevis skal av en domstol veies på gullvekt, for å se hva det er verdt. Likeså for en paragraf. Men hva skjer, tross alle forfinede og kostbare institutter, jo bevisene og paragrafene neglisjeres. Man slår klubba i borden og sier Heil Hitler (med andre ord i dag, selvsagt, alle vingle-Adolf eller vingle-Petter)..........
---
---
   Kai Rudi Schantz, 21.03. 2011:
   Det ville krevd at man var garantert at retten ved Dommer I norge bryr seg med hva loven sier og garanterte deg å skulle få behandlet dine påstander og dine fakta vurdert .. slik er det ikke, og det finnes ingen klage mulighet da neste dommer beskytter tidligere dommer avgjørelse uten ville behandle på nytt men har som premiss at alt en dommer har tidligere bestemt er gjeldende rett.. Tingrettsdommer Elisabet Stephansen i min barnefordelingssak fortalte direkte løgner, holdt tilbake sakkyndig rapport til det var kun 12 timer til hovedforhandling slik den ikke skulle kunne motgåes .. et mer uærlig menneske skal man lete lenge etter!!
---
---

   Irene Hov, 21.03. 2011:

   ‎(.. ) årsaken til så mange selvmord her i landet (flest menn) er "vanlige" livssproblemer som samlivs brudd, arbeidskonflikt, og krenkelser .....
VANLIGE PROBLEMER UP MY AS!


*
   Liv Agnes Evensen:
   Ja,det er mange som sliter ... desverre ... men har selv fått erfart utpå her at man helst skal si at alt er så fint og flott, sier man noe annet .. er de der ,de som ikke tåler at andre har det leit .... da hugger de til ... er det ikke lov å være seg sjøl da???

   Kjetil Hervik:
   Hva i all verden mener du med dette?

   Liv Agnes Evensen:
   Er det meg du skriver til?

   Irene Hov:
   Sitat fra Puls på NRK som gikk tidligere i kveld. Jeg la ut tre sitater om selvmord fra programmet. Synes det er utrolig arrogant å kalle samlivsbrudd og krenkelser for "vanlige" problemer ...

   Kjetil Hervik:
   Sorry, det var til Irenes status ...., og hun har presisert.

   Bjorn Olav Nerby:
   vi må ikke glemme det kalde overfladiske samfunnet vi lever i hvor folk er mest opptatt å skaffe seg ting for å ha en fin fasade

   Rune L. Hansen:
   og at alt skal stemme overens med (og på) propagandaen ...

   
---
---
   Rune L. Hansen, 25.01. 2011:
   Hitler arrangerte turer og sport for ungdommen, så klag iallfall ikke på han. Skryt av den perverse klikken eller massemorderne for alle de ikke drepte eller ødela. Snus-fornuftig det. Sånn skal det være!
---
---

   Rune L. Hansen, 21.03. 2011, Menneskerettsdomstolen Norge:

   En av flere fullstendig ulovlige og groteske lover og regler fra terror-regimets side:
   Fedre "lurt" av ny barnelov | ABC Nyheter  
   
http://www.abcnyheter.no/borger/100414/fedre-lurt-av-ny-barnelov#comment-123062 
   www.abcnyheter.no
   Stortinget vedtok den nye barneloven i mars. Fra 1. juli 2010 er såkalt vanlig samvær utvidet med en overnatting i uka. Det høres fint ut, men gleden kan være kortvarig for de mange tusener fedre som allerede har en samværsordning. Den nye loven gjelder nemlig ikke dem! Den nye barneloven gjelder bar

*
   
---
---
   
   LIKKESTILLINGS KAMP?
   http://www.facebook.com/notes/kai-rudi-schantz/likkestillings-kamp/136324999769608
  .by Kai Rudi Schantz on Monday, March 21, 2011 at 7:38am.

   Det finnes en gruppe elitefeminister som med alle midler prøver å blåse opp til konflikter mellom kjønnene, dette for å øke sin egen samfunns innflytelse, ved systematisk og konstant beskylde menn for å ha egenskaper som samfunnet må beskyttes mot.  Med samfunnet mener de kvinner og nevner gjerne også barn selv om at den rettstilstand de søker rammer også barn nådeløst med urett.  Uten validitet og verifiserbarhet hevdes statistikker og kjønnsanalyser som brukes som grunnlag for å hevde samfunnstilstander som bekrefter norske menn som særdeles voldelig og fordi han er mann er en konstant trussel som mulig overgriper med tilsvarende manglende troverdighet i slike spørsmål. Disse lovene, saksbehandlingregler og bestemmelsene har på dette grunnlag blitt innført og vedtatt i både bredt og stort omfang.  

   Kvinner trenger egne lover som skal beskytte dem mot menn er kun en kjønns politisk virkelighet. Dette hevdes selv om det ikke stemmer med Vitenskapelig og faktisk virkelighet. Menn derimot trenger ingen beskyttelse mot angrep fra kvinner. Samme kjønnsforskning har slått fast at kvinner bare er gode. Menn står igjen rettsløse når disse lovene påberopes av kvinner. Det er uten betydning om kvinneparagrafene  er rettmessig eller urettmessig påberopt. Alt annet loverk, barnelov og uskyldspresumpsjoner settes tilside så snart en kvinne retter beskyldning selv om kun frykt for mulighet påståes har dette samme virkning. Selv der dette brukes som verktøy for angrep og psykisk vold mot en mann så er selvsagt paragrafene like effektive i sitt virke til beskyttelse av kvinnen. Få myndighetspersoner vedkjenner denne uretten og rettsløsheten som dette systemet betinger å skulle bli gitt menn (selv barn offres).

   Menn som rammes har ingen plass å søke ly eller beskyttelse. JURK er virkelig urettens smed, hva vil man å forvente når jus blandes med politiske mål på slik vis. Selvsagt er dette effektivt politisk, men at fru justitia fortsatt er blind i sitt virke skal vanskelig kunne hevdes med troverdighet .

*
   Rune Fardal:
   Jeg tror man må inn på et dypere psykologisk plan for å forstå en del av disse ekstremfeministenes adferd. Igjen kan jeg ikke unngå å se likheten til Skårderuds beskrivelse: "”Den narsissistiske benektelsen av avhengigheten av de andre kan bli ødeleggende for de andre. Han samlet på ofre. Hans omsorg for ofrene gav ham – i alle fall for en stund – en følelse av å være et svært betydningsfullt menneske.”" Denne ensidige demoniseringen av menn har jo nødvendigvis også den implikasjon at noen må ta seg av alle "ofrene" (kvinner). Undrer meg på om disse ekstremfeministene faktisk tror de tar vare på disse "stakkars" kvinner som blir utsatt for så mye "stygt" fra disse demoniserte menn?

   Øyvind Bremnes:
   Feminister kjemper like lite for kvinners rettigheter som Adolf kjempet for folkets. De slåss for egen makt. Man hører ikke noe fra dem når staten tar barn fra alenemødre.

   Elin Brodin:
   Det er meningsløst å konstruere en krigstilstand mellom kjønnene - like meningsløst som å konstruere noe lignende mellom genprofiler ("raser"). Hvis vi ikke samarbeider, går det ut over oss alle - det er i siste instans selvdestruktivt. Vi må være lojale mot Mennesket. Punktum

   Øyvind Bremnes:
   Krigstilstanden ER konstruert. At det ikke er mer bråk, er en hyllest til kvinner, menn, og barn - som klarer å sette respekten til hverandre fremst. Barnevernloven, Barnelova, Ekteskapsloven, og ikke minst NAV-loven, er lover som gjør det svært dyrt for en familie å holde sammen - eller for den saks skyld å samarbeide.

   Elin Brodin:
   Ja, det er systemet som bør kritiseres her. Når systemet er urettferdig, vil alltid en del individer utnytte dette - slik er menneskenaturen. Tidligere utnyttet diverse menn et skakt system i deres favør - nå er det kvinner som gjør det samme. Reale mennesker vil aldri degradere seg selv eller andre uansett, naturligvis ...

   Elin Brodin:
   Det virkelig jævlige er - og har alltid vært - at barna er den svake parten som det går aller mest ut over. Jeg kan ikke for mitt bare liv fatte at voksne mennesker kan sette sin egen hevntrang og sitt eget maktbegjær over hensynet til neste generasjon, men slik er det åpenbart for temmelig mange

   Kai Rudi Schantz:
   ET EKS. PÅ URETT GITT MENN: Barne- og likestillingsdepartementet dok Q-15 / Domstol Veileder i Barnefordelingssaker der det er påstander om vold. DER STÅR FØLGENDE: Når en kvinne først har anklaget enn mann for vold så skal han aldri under noen omstendighet av retten i barnefordelingssak kunne vurderes som uskyldig og at volds påstandene fra en kvinne er uriktige. Dette selv om saken er henlagt av politiet eller han er frikjent i en rettsak så skal dette bare ses på som at det ikke gikk å bevise hans ugjerninger, ikke at han var uskyldig og at anklagene fra kvinnen dermed er uriktige eller falske.

   Elin Brodin:
   Står det virkelig det?

   Kai Rudi Schantz:
   ja.

   Kai Rudi Schantz:
   Dette er langt fra det groveste eksempelet, de groveste eksemplene er ofte innført i litt mer usynlige pålegg enn direkte i lov ofte i sakbehandlingregler og bestemmelser som er like virkningsfult dog litt mer skjult og kan innføres og pålegges direkte av departementet uten stortinget er innvolvert.

   Elin Brodin:
   Ja, det siste har ant meg. Men at skriftlige formuleringer kunne være så ille som over, er en smule overraskende. Har du dokumentasjon? Ikke at jeg mistror deg, men kunne vært interessant å ha dette svart på hvitt. Står det rett ut at hvis noen er anklaget for vold, skal det under ingen omstendigheter vurderes om anklagen er falsk? Dette strider jo isåfall mot flere viktige prinsipper

   Kai Rudi Schantz:
   http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Veiledning%20og%20brosjyrer/2008/Info_barnefordsaker_paastand_om_vold.pdf
   http://www.regjeringen.no/nn/dep/bld/dok/regpubl/otprp/20042005/otprp-nr-103-2004-2005-/5/3.html?id=401164

   Elin Brodin:
   Takk for det. Jeg har nå skummet gjennom teksten på linken, og det er interessant å se tendensen. Men jeg har ikke funnet stedet der det direkte står at man under ingen omstendighet skal vurdere sannhetsgehalten i voldsanklager. Mulig jeg leste for fort og overså det. Kan du antyde hvor i heftet jeg finner det? (Kunne evt. tenkt meg å skrive om dette i en eller annen sammenheng)

   Kai Rudi Schantz:
   http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bld/bro/2006/0010/ddd/pdfv/293678-q1121b_web.pdf
   side 11

   Rune L. Hansen:
   Å skylde på "systemet" i slike anliggender er et typisk forsøk på å fraskrive enkelt-mennesket ansvar for kriminelle handlinger. Det er enkelt-mennesker som ulovlig og straffbart sørger for at det er og blir slik. Ikke "systemet".

   Kai Rudi Schantz:
   En viktig visdom som med fordel kan tas helt ut og bokstavlig er at man skal ikke vektelegge hva som sies og hva som hevdes hverken fra mennesker, grupper eller instutisjoner. Men kun vurdere og tilegne motiv og egenskaper ut fra hva som faktisk gjøres og hvilken virkning dette har. Om staten hevder den er til for folket og til enkelt menneskets vel men handlingene tilsier at andre verdier blir beskyttet og vernet .. som at staten velger at noe så sentralt som retten til å få hevdet sin rett gjøres med bestemmelser dobbelt så dyrt for enkelt mennesket enn hva den bestemmer dette skal koste for enkeltmennesket motpart statsbedrifter og andre kapital sterke sammensluttninger så tyder den handlingen på at staten faktisk har interresse av å hindre enkelt mennesket dette sentrale elemetet av rettstaten .. den bestemmer at andre enn enkelt mennesket skal pålegges ekstra 25% (mva) samtidig som kostnaden for andre enn enkelt mennesket kommer til fratrekk før skatt .. som er en så grov konkuranse fortrinn mot enkeltmennesket at enkelt mennesket umulig er hva staten beskytter .. enkelt og greit .. de kan hevde dette i tusen bøker og i alle taler .. men handling sier annet .. hva velger du å vektlegge?

   
---
 
*****

--22--
-- Dagboks-notater, tirsdag 22. mars 2011, Vinberget:

   Omkring 5 pluss-grader, regn, fuktig, vått og tåke her ute i natt og i dag tidlig. Dusig noe jevnt lett overskyet og en blanding av sol, dis og yr og 10 pluss-grader klokken 12.30. Og 5 pluss-grader klokken 18. Henimot null grader mot midnatt.
---
   Å skylde på "systemet" eller "reglene" er et typisk forsøk på å fraskrive enkelt-mennesket ansvar for kriminelle handlinger. Det er enkelt-mennesker som ulovlig og straffbart besørger og bevirker kriminelle handlinger, ikke "systemet".

*
   
---
---
   Nina Langfeldt 22. mars kl. 08:09 Svar • Rapporter
   Denne artikkelen er et "must" for alle som vil vite litt mer om "rettsikkerhet ved tvungen omsorgsovertakelse".
   Dessverre er ikke artikkelen blitt oppdatert i.h.h.t. nytt lovverk.Men rettsikkerhetssituasjonen i barnevernet er neppe blitt bedre de siste 20 årene.. - og problemstillingene er fortsatt de samme. Les den:

Larsen,Mette Yvonne& Johnsen,Jon T.
"Rettssikkerhet ved tvungen omsorgsovertakelse"
Lov og rett 1992 ss 231-277
ISSN 00246980

Det barnevernet ofte gjør er å framsette påstander om at barn utsettes for omsorgsvikt/mishandling og på dette grunnlag fatte hastevedtak om omsorgsovertakelse. Barnet hentes så i hjemmet,barnehage,skole e.l., ofte under dramatiske og traumatiske omstendigheter.

Et gjennomgående trekk ved rettsikkerhetsproblematikken er at barnevernet, Fylkesmannen, Fylkesnemda og Tingretten (og alle andre klageinstanser) ikke bryr seg med å foreta selvstendige undersøkelser av faktum i saken.

Isteden forutsetter klageinstansene som regel at barnevernets beskrivelser av det påståtte faktum i sakene er korrekt.

Det blir sjelden undersøkt om foreldrenes argumenter , forklaringer og bekrivelser, som kunne føre fram til en konklusjon om at barnet IKKE er blitt utsatt for omsorgsvikt/mishandling, KAN være riktige.

Dette er et klart brudd med rettsikkerhetsprinsippene.

Slike rettsikkerhetsbrudd får svært alvorlige og tragiske konsekvenser for de barn og foreldre som utsettes for tvungen omsorgsovertakelse på feilaktig grunnlag. Jeg antar det gjelder ganske mange ....

---
---
   
   Barnevernet lyver så det renner, 22.03. 2011:

   MØDRENES SYNDER
   http://www.facebook.com/notes/elin-brodin/m%C3%B8drenes-synder/10150111477481439

   De fleste er enige om at barnets beste bør være hovedfokus når en familie splittes, og norsk lov slår fast at ethvert barn har rett til regelmessig kontakt med både mor og far når dette er mulig. I praksis er det likevel en betydelig prosent skilsmissebar...n som sjelden eller aldri ser sin far igjen, på tross av at han ofte ønsker å stille opp. Det er dessverre ikke uvanlig at de voksne tar ut sin bitterhet mot hverandre på en måte som belaster og i verste fall skader barna - og en typisk hevnaksjon fra den som har hovedomsorgen, er å sabotere den andre partens barnesamvær. Fremdeles er det jo som regel mor som har daglig omsorg i slike situasjoner. I prinsippet plikter hun å legge forholdene til rette for barnas jevnlige samvær med far - men hvis hun isteden nekter å samarbeide, er det i praksis lite den andre parten kan gjøre for å hevde barnas og sine egne rettigheter.   Jeg kjenner to stygge tilfeller fra min egen omgangskrets. I det ene ble far mistenkeliggjort av moren og hennes familie, inntil han oppga kampen for samvær med sin sønn. Siden har han etablert seg på nytt og fått to døtre. I tillegg til at sønnen må vokse opp uten sin far, får søsknene selvsagt heller ingen sjanse til å bli kjent med hverandre. I det andre tilfellet gikk far til retten da samværet med datteren ble trenert. Domstolen slo fast - to ganger - at faren og barnet hadde rett til regelmessig samvær, og at dette skulle gjennomføres. Likevel fortsetter moren sin bisarre motstandskamp, med støtte fra folk rundt seg, og farens eneste mulighet er å hilse på datteren i friminuttene på skolen. Han får ingen bistand av barnevern eller politi - morens oppførsel blir tolerert. Dette er dessverre ikke ekstreme tilfeller. De særeste argumenter legges til grunn for at fedre ikke skal få se sine barn, men ofte dreier det seg mest om mors nag mot far. Vi har stadig tendenser til kvinnediskriminering i dette samfunnet, men på nevnte område er det mannsdiskrimineringen som råder - og den ser ut til å være på fremmarsj.   Det hjelper lite med vedtak og fine ord hvis ingenting følges opp i hverdagen. Norske myndigheter svikter en stor minoritet av den oppvoksende slekt. Vet ikke politikerne hvordan de skal ta tak i dette problemet? Er de redde for å få vulgærfeministene på nakken - de som vil ha menns tradisjonelle rettigheter og samtidig beholde sine egne tilsvarende privilegier for seg selv? I mine øyne finnes det to forsåvidt rettferdige modeller her: Det "gammeldagse" samfunnet, der man fordelte oppgavene mellom kjønnene - og et moderne samfunn der alle samarbeider mer uavhengig av kjønn. Nå har vi ingen av delene. Her som på så mange andre felter innbiller den typiske vestlige teknobarbaren seg at man kan få i pose og sekk, og at det egentlig ikke er nødvendig å ta hensyn til noen andre enn seg selv.   For min egen del levde jeg i femten år i et ekteskap der vi fikk fire barn, og hele veien var det min eksmann som gjorde mest i hjemmet mens jeg var hovedforsørger - altså omvendte tradisjonelle roller. Dette passet oss som individer, av flere grunner, og vi valgte det bevisst. Da vi senere ble skilt, tok jeg selvsagt følgene av denne samlivsmodellen og lot barnas far beholde familiehjemmet og hovedomsorgen slik han ønsket. Dette medførte færrest endringer i ungenes hverdag og var det eneste ansvarlige. Nå bor vi to kvartaler fra hverandre, og barna går frem og tilbake mellom oss omtrent som de vil. En skilsmisse er selvfølgelig aldri noen ønskesituasjon - men når det først ble slik, tror jeg trygt jeg kan si at våre barn er blitt satt i fokus hele veien. Hverken min eksmann eller jeg kunne drømme om å belaste dem med de voksnes problemer, langt mindre bruke dem som "våpen" i noen tenkelig sammenheng. Likevel presterer enkelte feminister å fortelle meg at jeg har valgt feil. Hvor er egentlig logikken der? Er det ikke f.eks. bra i deres øyne at jeg kan gjøre det samme som menn tradisjonelt har gjort, som å følge min inspirasjon istedenfor å "stå ved kjøkkenbenken" (som om det skulle være noe galt i det for den som trives med det)? Eller er det kanskje råttent av meg å stole på en bunnsolid mann og far med stor integritet, som er en minst like god forelder som jeg selv?   Tendensen til bortdefinering av fedre representerer først og fremst en fryktelig urett mot barna. Dernest er det ydmykende for fedrene selv. Disse forholdene ligger innlysende bak en rekke av de såkalte familietragediene vi hører om. For hundre år siden hadde nok far mer makt enn godt var i dette samfunnet. Nå er det mor som sitter med den reelle makten. Men var det ikke likeverd og likestilling vi ville ha ...?   Vi kan tenke oss hvilket kultursjokk det må være for en mann fra et ikke-vestlig land, som er vant til å være familiens respekterte overhode, hvis han blir skilt i Norge og oppdager at han knapt nok har en sjanse til å kreve kontakt med sine egne barn etterpå. Slike skjebner setter saken i perspektiv: Er det klassiske patriarkatet egentlig "verre" enn det vi nå driver med? Er ingen interessert i den gylne middelvei her?   Selvsagt finnes det fedre som ikke bør være alene med barna. Men dette er unntakene - og tilsvarende mødre finnes også. Her snakker jeg om noenlunde normale mennesker, og dem er det stadig flest av. En del kvinner anser visst barna nærmest som sin eiendom. De sier det sjelden høyt, men slik ter de seg. Far kan få vaske gulvet og gå tur med Jonas og Ida, men mor gir nødig fra seg kontrollen på hjemmefronten. Samtidig skal hun ha en yrkeskarriere på linje med mannen. Deretter klager hun over at hun har så mye å gjøre!   Det er synd på menneskene. Dette fragmenterte turbosamfunnet tar rotta på oss alle. Men det hjelper lite å krige innbyrdes. Visse kvinners eiendomsforhold til ungene bunner trolig i et misbrukt instinkt, for i naturtilstanden sto jo mor som regel barna aller nærmest. Men slik primitiv atferd nytter ikke i en komplisert sivilisasjon - her må den disiplineres. På samme måte som sterke menn må beherske sin trang til å slå ned folk som provoserer dem. Vi er akkurat like gode alle sammen, og vi må øve selvkritikk for å kunne utvikle oss. Jeg vil ikke være usolidarisk overfor mine søstre. Men jeg vil ikke være urettferdig mot menn heller. Først og fremst synes jeg faktisk vi bør se på oss selv som mennesker - og solidarisere oss med menneskeheten. Alt annet er på sikt en smule selvdestruktivt.   Holdningsskapende arbeid er essensielt, her som på alle andre områder. Mange oppegående, velmenende mennesker er ikke bevisst på hva som foregår her. Det dreier seg ikke "bare" om strømninger i befolkningen, men i praksis om konkret forskjellsbehandling fra rettsapparatets side - med samme typen flåsete, vikarierende argumenter som "barnevernet" ofte benytter seg av. Det er ren newspeak. De som påstår å beskytte barnet, fratar samme barn dets grunnleggende rettigheter.   Det er systemet som bør kritiseres her. Når systemet er urettferdig, vil alltid en del individer utnytte dette - slik er menneskenaturen. Tidligere utnyttet diverse menn et skakt system i deres favør - nå er det kvinner som gjør det samme. (Reale mennesker vil aldri degradere seg selv eller andre uansett, naturligvis.)   Ja, holdningsskapende arbeid er uhyre viktig nå. Men her må det også mer enn ord til. Myndighetene må ta ansvar og sette en form for makt bak alle barns fundamentale rett til å kjenne sin far. 
By: Elin Brodin

---

   Rune L. Hansen:
   I Norge utrolig så mange som nekter å forholde seg til faktisk gjeldende lov og rett i og for Norge, som blandt annet klart og utvetydig sier følgende: Menneskerettslovens Vedlegg 2, EMK, Art 14:
   "Forbud mot diskriminering / Utøvelsen av de rettigheter og friheter som er fastlagt i denne konvensjon skal bli sikret uten diskriminering på noe grunnlag slik som kjønn, rase, farge, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, tilknytning til en nasjonal minoritet, eiendom, fødsel eller annen status."
   Menneskerettslovens Vedlegg 2, EMK, Protokoll 7, Art 5:
"Likhet mellom ektefeller: / Ektefeller skal i sitt innbyrdes forhold og i forhold til sine barn ha like rettigheter og likt ansvar av privatrettslig art med hensyn til ekteskap, under ekteskapet og i tilfelle av oppløsning av ekteskapet. Denne artikkel skal ikke hindre statene i å treffe de tiltak som er nødvendige av hensyn til barnas interesser."
   Menneskerettslovens Vedlegg 6, Art 23 Punkt 4:
"Konvensjonspartene skal ta passende forholdsregler for å sikre ektefellene likestilling med hensyn til rettigheter og plikter ved inngåelse av ekteskap, under ekteskapet og ved dets oppløsning. I tilfelle av oppløsning av ekteskapet, skal barna sikres nødvendig beskyttelse."

---
---

   Og våren kommer med glad fuglesang

   Det er vel ok med terror, tortur og drap?
   Hvis det ikke er meg det gjelder.
   Bare ofrene har vondt av det.
   Og de som klager.

   
Det er vel ok med terror, tortur og drap?
   Hvis jeg slipper å se eller høre eller vite.
   Hvis ofrene fort knebles og begraves.
   Med falsk dokumentasjon, propaganda
   og underholdning.

   
Det er vel ok med terror, tortur og drap?
   Hvis mord-våpnene og ofrene blir skjult.
   Og ingen hører eller ser noe.
   Og våren kommer med glad fuglesang.

   Det er vel ok med terror, tortur og drap?
   Hvis vi tjener på det.
   Og ingen våger å si noe.
   Og det blir tabu å snakke om.
   Og våren kommer med glad fuglesang.

   Det er vel ok med terror, tortur og drap?
   Hvis lett å utføre.
   Og vi snakker om og ser noe annet heller.
   Slipper å tenke på det.
   Og våren kommer med glad fuglesang.

   *

   Rune L. Hansen, 22.03. 2011, Vinberget.

   ***
---
---

   Rigmor Fossdal, 22.03. 2011:

   Profetisk Ord:

Til Det Norske Storting ved stortingspresidenten:

Dere har forlatt deres fars hus
Dere har ført mitt folk og mitt land på avveie
Vend om før jeg lokker mine dører
Dere har ledet mine barn på feil vei med slu tale
Dere har plantet uriktighet der Jeg har plantet rettferdighet
Dere har brakt mine røster til taushet
Uskyldig blod er på deres hender
Kom tilbake til grunnloven, hvor mitt ord skal styre landet
Søk mine tjenere for visdom
Før landet og folket tilbake til kallet som jeg har kalt dere til
Så vil jeg lege landet

Sier Herrenes Herre

Oslo 17.02.2011.

Ordet er gitt av Hans Petter Thue

*
   Juni Tobiassen:
   det er biibelske ord det

   
---
---

   Rune L. Hansen, 22.03. 2011:
   Statsforvaltningen eller andre kan ikke ta vare på barn. Dine barn er dine barn, og mine barn er mine barn. Dine foreldre er dine foreldre, og mine foreldre er mine foreldre.

---

   Rune L. Hansen:
   De tok barna deres, - det er mord.

---

   Rune L. Hansen:
   ‎"Barnevernet" og deres med-spillere er iallfall ikke foreldre.

---

   Rune L. Hansen:
   Barna forsvant. Og foreldrene forsvant. Det er mord.

---
---

   Rune L. Hansen, 22.03. 2011:

   Rådende norsk politikk er å gjøre mennesker verdiløse.
   Slik er det og blir det verre og verre.
   Hvis ikke vi får stoppet galskapen.

   
---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, onsdag 23. mars 2011, Vinberget:

   Hvit-grålig himmel med tåke og yr og 4 pluss-grader Celsius klokken 09. Tilsvarende med tildels mere regn og 3 til 6 pluss-grader efter hvert utpå dagen. Omkring 5 pluss-grader, vått og regn frem mot midnatt.
---
---
   Folk flest i Norge er via den offentlige massemediaen og propagandaen og de offentlige skolene og den offentlige kriminaliteten så puttet ned i heksegryten av indoktrinering at de når det handler om alvor, kultur, dannelse og integritet knapt mere aner hvordan oppføre seg som mennesker og anstendig. Er så puttet ned i det groteske og makabre at det er veldig vanskelig for de å se og å høre sin egen oppførsel og sine egne dypere holdninger og handlinger i forhold til menneskelighet, anstendighet og lov og rett. De lever der nede i heksegryten i en slags grådighetens egoisme og synsingens hovmod og mafia-virksomhet, i en slags alles krig mot alt og alle, hvor hensiktene, som ytrer seg i det forkvaklede, har erstattet lov og rett, menneskelighet og anstendighet. På sitt beste og i lys-punkter klarer de knapt å strekke seg lengre enn til Kardemomme-loven og til nokså ferdig-fordøyde oppbrukte andres filosofiske lettere betraktninger.
   Særlig barna og familiene mishandles om og om igjen systematisk og massivt. Men alt dette gjelder egentlig i forhold til både de indre og de ytre landskapene. Hvor både integritet og sødme og dybdene og perspektivene er fjernet og fraværende. Kunnskapene, kjærligheten og visdommen blir derefter fragmentarisk, overfladisk, abstrakt, teknisk, pervers og grotesk. Og folket blir på de utroligste vis innprentet og lurt til å tro at det er slik verden er - og skal være.
   De via en slik offentlig forvaltning politisk styrte hensiktene og tendensene blir og er også derefter. Og hele samfunnet "bak kulissene" og bak propagandaen gjennomsyret av flere mere og mindre markante og sentrale tabu-befengte terror- og likviderings-enheter.
   For mange som mere eller mindre pladask blir syndebukker og særskilte ofre for dette terror-regimet slumrer eller våkner i forskjellig grad erkjennelsen av å befinne seg i den spissrot-gang som Dante i det Inferno og Helvete italienske Alighieri Dante (1265-1321) skrev om i sitt livsverk "Divina Commedia / Den guddommelige komedie". Men folket og menneskene mangler både kunnskap og visdom om bevissthet, kulturenes skattkamre og orientering. Norge har jevnt mere og mere blitt et u-land, med analfabeter sånn sett. Hvor det groteske og makabre er uhyggelig nærværende omkring og bakenfor overflatene, propagandaen og kulissene. Samtidig med intenst og på de utroligste vis forsøkt bagatellisert og skjult.
   Norge i et nøtte-skall, enda anno 23. mars 2011. Sverige og Danmark nokså like ille også.
---
---
   
   Sannheten på bordet

   I pakt med Ordet
   legger vi sannheten på bordet.
   Dette kommer vi
   ikke forbi.
   Uten er gudsforakt
   som gir Helvete makt.

   *

   Rune L. Hansen, 23.03. 2011, Vinberget.

   ***
---
---

   Milla-Maria Wiik Vale, 22.03. 2011:

   Tiltalt gikk til angrep på tolken
   http://www.nrk.no/nyheter/1.7557800
    www.nrk.no

   Dramatikk i rettssalen da en stor barnevernssak startet i Sarpsborg tingrett mandag. Seks personer er tiltalt for å ha overfalt, dopet og bundet to barnevernsansatte...

*
   Rigmor Fossdal:
   BV = skammelig

   Milla-Maria Wiik Vale:
   Hm... Nå var det vel ikke BV denne gang som var skammelig ...

   Rigmor Fossdal:
   jo

   Rigmor Fossdal:
   de tok barna deres- det er skammelig.

   Bent Wiik:
   Tilgi meg min kommentar her. Jeg har selv i forbindelse med skillsmisse vært innvolvert i barnevernet, jeg anseer meg selv som ganske oppe gående men må poengtere at barnevernet fortsatt gjør mye feil som de gjorde den gangen jeg var midt oppe i det, dette skyldes nok en BV utdannelse som er totalt utilstrekkelig og alt for mye makt tillakt innkompetente personer, det er vel en grunn til alle problemene i forbindelse med den etaten ..... men men barn er jo bare utgifter i vårt samfunn som jager febrilsk etter profitt .... men å gripe til vold over for BV personale det er ikke akseptabelt, det er vel det den saken handler om så det er nok to saker i dette komplekset .... takk for meg og muligheten for å kommentere :-) Bent

   Rune L. Hansen:
   De tok barna deres, - det er mord.

   Rigmor Fossdal:
   Barnevern utøvde vold mot barna deres og dem- drepende grovt.

   Rigmor Fossdal:
   bv= grov overlagt vold. Puunktuum!

   Espen Hæhre:
   Det er sjukere, og historisk sett mer unormalt å stjele barn enn å ta livet av folk.

   Bent Wiik:
   Å være foreldre er vel den desidert vigtigste jobben vi mennesker kan ha men finnes det noen for for "foreldre skole" kanskje ett slikt konsept hadde vært nyttig

   Rigmor Fossdal:
   Neeeei!

   Espen Hæhre:
   Foreldre skole er også et sjukt konsept.

   Rune L. Hansen:
   ‎"Barnevernet" og deres med-spillere er iallfall ikke foreldre.

   Bent Wiik:
   Ok det var bare ett spørsmål, vil det da si at foreldre rollen er ett instinkt vi mennesker har? vi kan jo bare se på dyreverden hvordan de takler det, jeg tror ikke vi mennesker er så langt unna der, jeg tror de fleste vil dø for sine barn

   Rune L. Hansen:
   Barna forsvant. Og foreldrene forsvant. Det er mord.

   Bent Wiik:
   Tilgi meg min kommentar her. Jeg har selv i forbindelse med skillsmisse vært innvolvert i barnevernet, jeg anseer meg selv som ganske oppe gående men må poengtere at barnevernet fortsatt gjør mye feil som de gjorde den gangen jeg var midt oppe i det, dette skyldes nok en BV utdannelse som er totalt utilstrekkelig og alt for mye makt tillakt innkompetente personer, det er vel en grunn til alle problemene i forbindelse med den etaten ..... men men barn er jo bare utgifter i vårt samfunn som jager febrilsk etter profitt .... men å gripe til vold over for BV personale det er ikke akseptabelt, det er vel det den saken handler om så det er nok to saker i dette komplekset .... takk for meg og muligheten for å kommentere :-) Bent

   Bent Wiik:
   tillater meg å paste denne

   Rigmor Fossdal:
   Du legger inn samme kommentar 2 ganger Wiik?

   Rigmor Fossdal:
   Barnevern=overlagt drap.

   Bent Wiik:
   I den tiden oppdaget jeg så mye drit og falskehet i barvevernet at jeg ble skremt, jeg tok dem i falskhet og løgn og gikk rett i strupen på dem og la dokumenter på bordet men de innrømmet ingen ting, de forlangte å få dokumenten tilbake, jeg sa værsegod det kan du få men det du får er en kopi , orginalen beholder jeg på ett trygt sted, min erfaring er at BV ber du ALDRI om hjelp

   Bent Wiik:
   Du legger inn samme kommentar 2 ganger Wiik? .... ja var meningen det håper det er ok

   Espen Hæhre:
   Vold mot BVpersonale(og assosierte som jeg har hatt mest å gjøre med) er vel i utgangspunktet ikke greit .. men jeg vil ikke skjære alle over en kam. Tror det er en ganske høy prosentandel av barnevernerne (m.fl) som ville hatt godt av å korrigeres/displineres. Maktbruken er ute av kontroll. Det er som å rus for dem å se hvor langt de kan tøye strikken. Det må være en form for nytelse rent utover de materielle godene som driver dem. Det blir vel en slags sport/konkurranseform.

   Rune L. Hansen:
   ‎"Barnevernet" gjør alt det motsatte av barnevern.

   Rigmor Fossdal:
   noen må jo være spenna gærne! det er ikke foreldrene iallfall! har ikke ord for deres handlinger, men stoooor forståelse for de foreldrene saken gjelder. De utsettes for dobbeltdrap .. justismord som det heter + deres barn likeså. Barnefjernerne burde vært TILTALTE OG DØMT!

   Rigmor Fossdal:
   omvendt av hva det er -

   Bent Wiik:
   Du virker veldig sint nå Rigmor og engasjert, har du en historie du kan dele, slik jeg gjorde?

   Espen Hæhre:
   Har sett flere eksempler på at bv trengs.. foreldre på fylla etc.. at barn trenger et fluktsted. Men å holde barn borte fra foreldrene når de ønsker å se dem, eller ringe dem .. eller stjele nyfødte det er i mine øyne utenkelige handlinger. Slikt gjør ikke friske mennesker. Og jeg liker ikke kalle folk sjuke når de gjør noe dumt. Men dette er jo værre enn dumt .. eller slemt. Det er utenkelig. Du gjør det bare ikke.

   Rigmor Fossdal:
   Halllooo, vennligst ikke tildel meg sinne gjennom og pga. mine vel berettigede kommentarer. Man deler ikke historier i kommentarfelt heller. Såå , svaret er nei. OG jeg ønsker i grunn en beklagelse.

   Bent Wiik:
   Hoved problemet er vel at BV ikke har sett seg som en ressurs for foreldre og barn slik at de dermed kan sikkre den konstelasjonen på en trygg måte for barna , for en biologisk mor eller far er trods alt en mor og en far, det er å samenligne med instinkter

   Bent Wiik:
   Jammen Rigmor da skal jeg da så gjerne beklage med en gang og det var kun ett spørsmål, ikke ett krav, de fleste av oss her er nok foreldre , du og tror jeg og ditt voldsomt sterke engasjement ser jeg på som en styrke og resurrs i ditt liv og for dine barn ( se min kommentar om dyreverden over), tro meg jeg mente aldeles ikke noe negativt med det

   Bent Wiik:
   Ok? da avslutta vi her eller?

   Rune L. Hansen:
   At et familie- og barnevern kan trengs har absolutt ingenting som helst å gjøre med hva som i dag kaller seg barnevern, Espen. Absolutt ingenting.


   Arild Holta:
   Det å være foreldre har naturen sørget godt for, i form av instinkter.

   Berit Mikalsen:
   Avslutta her? Er det ikke nå det begynner da??? he he he he.

   Arild Holta:
   I dyreverdenen angriper ofte en mor en sterkere part i kampen for barna. Jeg vil tro at den familien som trakasseres av barnevernet sitter uten sine barn, og fengslet for å ha forsøkt reddet sine barn fra overgripere. At det kan bli for mye for mennesker, har jeg all forståelse for. Det er et naturlig instinkt. Historisk sett har det vert vanlig å drepe barnetyver. Lik det eller ei. Uten at jeg anbefaler folk verken drap eller annen vold. Men jeg har ingen problemer med å forstå det. Hadde jeg funnet det RASJONELT for den situasjonen jeg var i, så hadde jeg valgt det når det gjelder kampen for familien, kone og barn barn.

   Berit Mikalsen:
   Hvem har noen positive erfaringer fra dem i de seinere år?

   Arild Holta:
   Ikke jeg!

   
---
---
   Barnets, familiens og samfunnets verste. Og motsatt lov og rett.
---
---

   Fortsettelse fra i går, MØDRENES SYNDER:

   Rune L. Hansen:
   I Norge utrolig så mange som nekter å forholde seg til faktisk gjeldende lov og rett i og for Norge, som blandt annet klart og utvetydig sier følgende: Menneskerettslovens Vedlegg 2, EMK, Art 14:
   "Forbud mot diskriminering / Utøvelsen av de rettigheter og friheter som er fastlagt i denne konvensjon skal bli sikret uten diskriminering på noe grunnlag slik som kjønn, rase, farge, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, tilknytning til en nasjonal minoritet, eiendom, fødsel eller annen status."
   Menneskerettslovens Vedlegg 2, EMK, Protokoll 7, Art 5:
   "Likhet mellom ektefeller: / Ektefeller skal i sitt innbyrdes forhold og i forhold til sine barn ha like rettigheter og likt ansvar av privatrettslig art med hensyn til ekteskap, under ekteskapet og i tilfelle av oppløsning av ekteskapet. Denne artikkel skal ikke hindre statene i å treffe de tiltak som er nødvendige av hensyn til barnas interesser."
   Menneskerettslovens Vedlegg 6, Art 23 Punkt 4:
   "Konvensjonspartene skal ta passende forholdsregler for å sikre ektefellene likestilling med hensyn til rettigheter og plikter ved inngåelse av ekteskap, under ekteskapet og ved dets oppløsning. I tilfelle av oppløsning av ekteskapet, skal barna sikres nødvendig beskyttelse."

   Anita Kram:
   Kommer helt an på hvordan mor er =rusbelastet eller alkohol-da bør barnet ikke være med mor- det samme gjelder for far- MEN oppfører de seg ordentlig-er jo dette kalrt- ;-(

   Rune L. Hansen:
   Uansett ingen grunn for å utsette barnet for utplyndring og tortur.

   Anita Kram:
   Barn er ikke en eiendel vi skalter og valter med - derfor er det viktig at barn blir vernet overfor sin mor eller far som ikke kan ta ansvar for seg selv-langsmindre for barn;-)

   Rune L. Hansen:
   Statsforvaltningen eller andre kan ikke ta vare på barn. Dine barn er dine barn, og mine barn er mine barn. Dine foreldre er dine foreldre, og mine foreldre er mine foreldre.

   Arild Holta:
   Man trenger ikke vernes mot noen som ikke strekker til. Det er en irrasjonell påstand. Strekker ikke noen til, så trenger man f.eks hjemmehjelp, leksehjelp etc.

   Arild Holta:
   Professor Skånland: http://www.mhskanland.net/page2/page78/page78.html

   Arild Holta:
   Barn som vokser opp med rusproblematikk, har ikke dårligere prognoser enn barn som vokser opp i det SÅKALTE barnevernet. Folk har hodene proppfull av historieløs og kunnskapsløs barnefjernspropaganda. At det kan trenges mye hjelp noen ganger, er en annen sak. Men har man penger til den årlige millionen fosterbarn koster samfunnet, så har man råd til hva som helst til hjelp som ikke betyrr familiesplittelse.

   Turid Holta:
   JeppArild veldig sant!!!

   Turid Holta:
   Og gi hjelp til dem som ikke strekker til, ikke ta fra dem mor og far.

   Turid Holta:
   Staten tror tydeligvis at dm eier barna slik de skalter og valter med dem Anita Kram. Det er staten ved barnevernet som ødelegger barn i store skarer.

   Turid Holta:
   Barn har best av å være sammen med sine biologiske foreldre enten de er svak eller sterke. Hjelp er hva man kan gi heller. Ikke skad barna ved å ta fra dem foreldran det er tortur og barnemisshandling

   Bernt Ove Arnoldussen:
   Det må ekstremt sterke gunner før det offentlige kan gripe inn når det gjelder barn. Foreldrene må være så syk at dem klarer ikke mer eller være dø. Det offentlige er en gjeng med pervers krapyl. Det er ingen på denne jord som kan gi dem lov til " å gripe inn " . Det er en enorm krenkelse.

   Bernt Ove Arnoldussen:
   Når "barnevern" har "grepet inn " har dem inkludert seg og er den skyldige. Det er folk som mangler noe i livet som går rundt å sier, å gud jeg syns så synd på barna deres, det er slike folk som kommer inn i "barnevern"

   Bernt Ove Arnoldussen:
   Folk har mistet kontakten med himmelen og går i spinn, blir mer og mer selviske. Til verre blir det.

   
---
---
   Det ankom meg et svar-brev datert 16.03. 2011 fra Statens Innkrevingssentral med posten i dag eftermiddag ( ekstern ). Som et svar fra de på mitt brev til de datert 03.03. 2011 ( ekstern ). Et klart og tydelig svar.
   Et klart og tydelig svar og et klart og tydelig bevis. Lov og rett betyr ingenting for de og menneskeliv betyr ingenting for de. De er blandt de kriminelle som i den offentlige forvaltningen driver med uhyre kriminell virksomhet.
   Jeg skrev nu efterpå derfor et brev til politi-anmeldelsen som jeg i kveld oversendte politiet pr. fax og e-post ( ekstern ).
---
---

   Marius Reikerås, 23.03. 2011:

   Det er frykten og respekten for autoritetene som hindrer bedring av rettssikkerhet og menneskeretter. Når de som skal forvalte rettssikkerhet og menneskeretter ikke blir utfordret, trenger de heller ikke å bry seg om hva slags rettigheter folk egentlig har krav på. Da har de monopol på sin egen sannhet.

*
   Stig Stellander:
   Makten er ond, men det er avmakten også.
   Hans Carossa

   Annbjørg Sirnes Våga Bell:
   Ja iblant må autoriteter vristes ut av sin selvforherligelse og endre kurs hvis mange nok er i opposisjon, ikke fordi autoriteter ønsker det, men for å fortsatt kunne legitimere sin eksistens'

   Ravsat Menchikova:
   Veldig bra sagt, Marius.

   Irene Børresen:
   Vet nå ikke om jeg er enig i den der, Marius. Det finnes folk som har talt Roma midt i mot og arbeidet for sine rettighetet i årevis og vunnet fram. Ingenting som endrer seg av den grunn for dem det gjelder ...

   Ravsat Menchikova:
   Etter alt som makten har gjort med menneskets indre og trygghet det er en del arbeid å finne veien tilbake til egen indre og rydde opp den indre kaos og innse verden med våkenhet.

   Øyvind Randers-Pehrson:
   Utrolig godt formulert og poengtert Marius! Jeg siterer deg!

   Annbjørg Sirnes Våga Bell:
   Ja sannheten er relativ, og alle ønsker å eie den, men den sannheten som beveger hjertene til folk er den sterkeste.

   Gms Shmatio:
   Hvordan har det seg at såå mange personer med makt i staten ikke eier noen form for empati for andre mennesker. (virker det som da)??

   Ravsat Menchikova:
   Fordi vi lever i et samfunn som har makten lært at det materielle er viktigere enn menneske, det dyrker ennå mer makt, grådighet, kriminalitet og mangel og innse et menneske og kjærlighet til menneske. Fryktelig konsekvenser.

   Evy Gjeverth:
   Egoet rår og rår .. ingen de vil forstå .. likyldighetsvei de går .. menneskene de flår ... samfunnet nedover går.

   Kristin Brataas:
   Vi har ingenting å frykte, vi har ingenting å være redd for.

   Gms Shmatio:
   Keristin Brataas, jeg tror ikke du forstår hvilket bilde vi alle sammen snakker om.,,

   Hans Johansen:
   Problemet er at de mener at de er hevet over loven og at loven utøves 'der nede' av noen underordnede. Man beveger seg på toppene selv og loven gjelder og håndheves kun der nede. Slik er det også utifra min gamle adelsbrev fra 1700-tallet som tillegger meg all makt til å fatte dom, men denne retten vil ikke staten akseptere i dag. Det er ergo bare de som har den militære makt som kan tvinge sine krav gjennom og bestemmer. Sånn sett er Norge et militær-diktatur. Ola nordmann har ingenting å stille opp med staten.

   Margit Vanvik:
   Granske riktig Marius. Og i tillegg har mange feige personer som ikke bryr seg om sine medmennesker så lenge det ikke angår dem og den feigheten står enda lavere enn vold.

   Undis Hansen:
   Jeg synes mye er gjort,- det er bedringer hvert år. Det er intressant å føle at man er en del av menneskeretts-kampen. Små steg i rett retning gir lyst til å fortsette å kjempe for menneskets rett til å være og til å bli seg selv. Stå på !!

   Rune L. Hansen:
   I henhold til både Straffeloven og Menneskerettsloven er ikke ansatte i den offentlige forvaltningen fristilt eller unndratt loven. Så langt derifra. Er det det at de "tror seg å være det" som gjør at kriminalitet og urettferdighet overflommer vårt samfunn og enkelt-mennesker?

   Rolf Solvang:
   Har diskutert menneskeretten livsopphold med NAV og Justisdepartementet i dag. De forstår ikke problemstillingen.

   Rune L. Hansen:
   Er det dermed sagt at det er loven de ikke forstår - eller har begrunnelse for å ikke ville rette seg efter?

   Eileen Monic Munkvold:
   Karl Marx kunne ikke ha sagt det bedre.

   Rolf Solvang:
   Første bud i menneskerettighetene er opplæring. Av dommere, politi, Justisdepartement, politikerne, NAV og alle andre. Den som ikke har satt seg inn i dette har allerede brutt menneskerettighetene. Men menneskerettighetene tilhører oss, folket, og er ikke noe politikerne kan skalte og vralte med etter eget forgodtbefinnende. Det er vår oppgave å lære dem om hvilke forpliktelser de har overfor oss. Snart på tide å danne et norsk menneskerettighetsråd.

   Eileen Monic Munkvold:
   Akkurat dette er det som skal til

   Eileen Monic Munkvold:
   Eller en "Rèbellkomite" og som en begynnelse ...

   Joan Myhre:
   Bra Rolf Solvang. Det er på tide og drive med opplæring v myndighetene her til lands!!! De nekter å forholde seg til EMK

   Alf Aas:
   ‎135a strider mot grunnloven 100 og 109 og hele norge driter langt i det. Arbeiderpartiet som er ansvarlig for dette nå er derfor krimininellt parti - bokstavelig talt.

   Rune L. Hansen:
   Det er dessverre ikke det som trengs mest, Rolf. De later som de ikke forstår og ikke skjønner. De er ganske enkelt kriminelle som ikke vil (og ikke våger) å forholde seg rett til lov og rett. Det er enda langt viktigere at vi og enhver lærer, bevisstgjøres og forstår lov og rett - hvilket også et et av de sentrale hoved-målene for samfunnslivet som er nedfelt i Menneskerettsloven. Og at vi iherdig og uredd krever og forlanger lov og rett (og ikke mindre, dvs. å ikke gjøre oss små, smålige og til med-løpere for de kriminelle) i forhold til ansatte i den offentlige forvaltningen. Det vil og må og skal nødvendigvis også bety den enkeltes straffe- og erstatnings-ansvar i henhold til loven - og ikke nøyer oss med kritikk eller refs eller å syns synd på eller å preike tilgivelse i forhold til kriminelle i den offentlige forvaltningen (for da, om vi "nøyes" med lav-mål, vil de minst av alt synes synd på noen som helst, men tvert om forhåne og forurette mere). Vi må til fulle se at i loven, det vil si i våre over-ordnede lover, står det som faktisk er gjeldende lov og rett - og som vi ikke hverken trenger eller skal ha et synsende forhold til.

   
---
---
   
   Liv TheGodmother Bakke, 21.03. 2011:

   Ringte fynemnda nå. Tilbakeføringssaken starter i morgen. Men Jorunn er ikke satt opp som part i saken og hennes advokat har ikke hørt noe. Å fynemnda viste ikke hva EMK er. Ei heller kjente di til den norske loven som sier at er barnet over 12 år og har kjennskap til saken, så har barnet rett å være egen part. Jøsses! Er det rart det står dårlig til med norsk rettsikkerhet?

*
   Leif Bjørkli:
   Ja det finnes ikke rettssikkerhet i slike saker, så dette forbauser meg ikke ......

   Christine Selvsted:
   Håper det ordner seg for deg ....

   Liv TheGodmother Bakke:
   Ja jeg gir meg ikke!

   Roger Solberg:
   Liv Marit Bakke: Den loven om at dersom barnet har fylt 12 år og kjenner til saken har de partsrettigheter. Hvor finner jeg den og i så fall har barnet rett til egen advokat? Takknemlig for raskt svar. MVH Roger Solberg.

   Bente Hedqvist:
   Lykke til!!

   Liv TheGodmother Bakke:
   Den informasjonen skal finnes på regjeringen.no, under barnevern. Husker ikke eksakt hvor, og har ikke tid å lete nå

   Roger Solberg:
   takk og lykke til i morgen

   Isabella Black Young:
   lykke til

   Linda Salvesen:
   Ønsker deg masse lykke til Liv Marit. Er jo nettopp ferdig selv. De vet jo ingenting i nemnda..ellers VIL de kanskje ikke vite noe.. Håper inderlig det ordner seg for deg. Stor klem

   Irene Hov:
   Liv Marit, synes du skal sende akkurat det du skriver til stortingets justiskomite. Dersom en instans med myndighet til å dømme ikke kjenner loven bør justiskomiteen reagere.

   Liv TheGodmother Bakke:
   http://www.facebook.com/note.php?created&&note_id=205625682796782#!/note.php?note_id=205625682796782

   Liv TheGodmother Bakke:
   Jorunns sak har jeg nå måttet trekke. Se mitt notat i linken over.

   Mechthild Opperud:
   I barnevernloven §6-3 står det: "Et barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse i sak som berører ham eller henne. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet.
   Et barn kan opptre som part i en sak og gjøre partsrettigheter gjeldende dersom det har fylt 15 år og forstår hva saken gjelder. Fylkesnemnda kan innvilge et barn under 15 år partsrettigheter i særskilte tilfeller. I sak som gjelder tiltak for barn med atferdsvansker, skal barnet alltid regnes som part."
   Det samme står i barnevernets rutinehåndbok Q-1101. Kan jo hende at alderen for partsrettighet ble nedsatt til 12 år i det siste, men da står det et annet sted.
  Hvis Jorunn snart fyller 15, er det en ide å vente til hun blir part.

   Aina Viola Larsen:
   Jeg ønsker deg også lykke til Liv Marit.

   Marit Iversen:
   Etter den siste tidens forferdelige hendelser, må det gå bra denne gang ...... All mulig lykke til Liv Marit. Er med deg i tankene og krysser fingre. Stor klem.....;))

   May-Britt Leonora Tysnes:
   ønsker deg lykke til vær sterk

   Unni Marita Krogh:
   lykke til Liv Marit tenker mye på deg. :)♥♥

   Turid Holta:
   Må det gå veldig bra for deg og din lille sønn som trenger deg Liv Marit! lykke til

   Mechthild Opperud:
   Jeg håper også på snarlig familiegjenforening! Lykke til!

   Tanja Sande:
   Kjenner ikke til EMK????? Hva slags folk er det de setter i fylkesnemnda egentlig????Det er jo KUN barnevern,INGEN menneskerettigheter! Tviler ikke ett sekund på at de ikke kan EMK,de har ALDRI nevnt EMK med ett ord på noen av de 4 nemndssakene jeg har vært i! Men forresten tror jeg ikke de nevnte EMK i Tingretten heller!

   Unni Marita Krogh:
   Jeg heller kjenner ikke til EMK?? Helt enig Tanja,KUN barnevern, ingen menneskerettigheter der nei, Heller ikke i min sak med 2 nemdssaker og 2 i tingretten har heller ikke nevnt EMK ! Er glad på die vegne Liv Marit dette er positivt for oss andre lykke til. :)♥♥

   Unni Marita Krogh:
   Tusen takk Gry. .:)♥♥

   Mona Randklev:
   Hørte Lysbakken på radio idag og værre skal det bli .....

   Mona Randklev:
   Lykke til imorgen Liv Marit,mange gode tanker fra Tr.heim.

   Liv TheGodmother Bakke:
   Ja advokatene mine bruker EMK og da særlig art 8 flittig. Dem støtter meg også begge to i retten til yttring. Å jeg diskuterer stadig med dem lover og regler. Så dem får vridd hjernen sin litt ja hehe.

   Rune L. Hansen:
   Følgende fra Gry Scholz Nærø, 20100219:
   Barns rett til egen advokat
   Share 
   Friday, February 19, 2010 at 2:09am
   VEDR. BARNS RETT TIL ADVOKAT UANSETT ALDER - VIKTIG INFO!
   Det er viktig å være klar over at barn har rett på egen advokat bistand, uansett alder både i barnevern- og barnfordelingssaker. Barnevernloven har her satt en grense på 15 år for at barn har rett til sin egen advokat. Men i henhold Menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourgs klare praksis og tolkning av EMK artikkel 8, ("Retten til privatliv, familieliv, hjem. og korrespondanse.."osv) har barn rett på egen advokat uansett alder. Det følger altså av entydig domspraksis ved EMD.
   Ettersom menneskerettighetene har forrang over nasjonal lovgivning, jfr menneskerettloven § 3, er barnevernlovens aldersgrense uforenlig med EMK art. 8 og må derfor vike.
   I de fleste barnevernssaker kan det synes som at barna har behov for egen advokat, hvilket de altså har en soleklar rett til uavhengig av alder, uansett hva barnevernet måtte mene, og den norske barnevernloven sier. Tilsvarende følger av FNs barnekonvensjon art 12, men ikke fullt så tilsvarende sterkt som det som følger av EMK art.8, jfr. nevnte domspraksis ved EMD, Strasbourg.
   Men vær obs på at mange advokater - i likhet med barneverntjenesten, "folk flest" etc.- ikke kjenner til hva som følger av EMK art 8, jfr. entydig domspraksis ved EMD, Strasbourg.
   Denne bestemmelsen er svært viktig for å styrke barn- og unges rettsikkerhet uavhengig av alder!!!! Slik systemet og norsk lov er i dag - alltid har vært - er det ikke bare et stort rettsikkerhetsproblem, men også eklatant brudd på menneskerettighetene mm.
   NB! Slik bistand er selvsagt helt kostnadsfri, og en rett ethvert barn / ungdom har, fullstendig uavhengig av hva norske myndigheter måtte finne på å påberope seg!
   NB! basert på erfaringene fra Sverige, må foreldrene, og/eller barnet selv (avhengig av alder serlvsagt) velge advokat for barnet - og IKKE barneverntjenesten
   Mvh
   Gry Scholz Nærø
   Statsviter (PhD) - Journalist (NJ)
   Norges representant og nestleder
   Nordiske Komiteen for Menneskerettigheter
   Tlf: 55 32 82 19 - Mobil: 944 36 439

   Rune L. Hansen:
   May- Harriet Seppola, 15.03. 2011, Facebook:
   BARNS RETT PÅ EGEN ADVOKAT I BARNEVERNS- OG BARNEFORDELINGSSAKER

   *
   May- Harriet Seppola:
   Det er viktig å være klar over at barn har rett på egen advokat bistand, uansett alder både i barnevern- og barnfordelingssaker. Barnevernloven har her satt en grense på 15 år for at barn har rett til sin egen advokat. Men i henhold Menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourgs klare praksis og tolkning av EMK artikkel 8, ("Retten til privatliv, familieliv, hjem. og korrespondanse.."osv) har barn rett på egen advokat uansett alder. Det følger altså av entydig domspraksis ved EMD.
   Ettersom menneskerettighetene har forrang over nasjonal lovgivning, jfr menneskerettloven § 3, er barnevernlovens aldersgrense uforenlig med EMK art. 8 og må derfor vike.
   I de fleste barnevernssaker kan det synes som at barna har behov for egen advokat, hvilket de altså har en soleklar rett til uavhengig av alder, uansett hva barnevernet måtte mene, og den norske barnevernloven sier. Tilsvarende følger av FNs barnekonvensjon art 12, men ikke fullt så tilsvarende sterkt som det som følger av EMK art.8, jfr. nevnte domspraksis ved EMD, Strasbourg.
   Men vær obs på at mange advokater - i likhet med barneverntjenesten, "folk flest" etc.- ikke kjenner til hva som følger av EMK art 8, jfr. entydig domspraksis ved EMD, Strasbourg.
   Denne bestemmelsen er svært viktig for å styrke barn- og unges rettsikkerhet uavhengig av alder!!!! Slik systemet og norsk lov er i dag - alltid har vært - er det ikke bare et stort rettsikkerhetsproblem, men også eklatant brudd på menneskerettighetene mm.
   NB! Slik bistand er selvsagt helt kostnadsfri, og en rett ethvert barn / ungdom har, fullstendig uavhengig av hva norske myndigheter måtte finne på å påberope seg!
   NB! basert på erfaringene fra Sverige, må foreldrene, og/eller barnet selv (avhengig av alder serlvsagt) velge advokat for barnet - og IKKE barneverntjenesten "Les mer" :
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/TEMA/Barns-rett-til-egen-advokat.html
   Lise Raastad Auten:
   FRA FØTTSEL AV

   Rune L. Hansen:
   Marius Reikerås, 18.03. 2011, Facebook:
   http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10150109533481875&id=733576874
   Norske domstoler nekter unge under 18 år og være part i egen sak. Dette i skarp kontrast til EMK Art 34 som sier:
   "Domstolen kan motta klager fra ENHVER person, frivillig organisasjon eller gruppe av enkeltpersoner som hevder å ha vært utsatt for en overtredelse av de rettigheter som er fastsatt i konvensjonen og dens protokoller fra en av de høye Kontraherende Parters side."

*
   Annina Karlsson:
   Vad hjälper det om inte advokaten gor barnets ärenden.

   Rune L. Hansen:
   Og om ikke rettsvesenet og øvrige representanter for den offentlige forvaltningen har interesse av å følge lov og rett.

   
---
---

   Marius Reikerås, 23.03. 2011:

   Ventet ni måneder - så døde hun
   http://www.f-b.no/nyheter/ventet-ni-maneder-sa-dode-hun-1.6122393
    www.f-b.no

   Enker og enkemenn i Fredrikstad opplever å vente i over ett år på å få utbetalt etterlattepensjon fra NAV. – Helt horribelt, sier brukerombud Bente Rekve...

*
   Aina Viola Larsen:
   Stakkars mennesker hva de må gå igjennom. Når det gjelder Nav så skal man ikke bli forbauset hva de er i stand til.

   Sus Sønderstrup Bro:
   Den slags sker også i Dk. En mand der var syg afslidgigt og kræft (cancer) fik efter flere års tovtrækkeri bevilget førtidspension - med virkning fra den dag han blev begravet ....

   Aina Viola Larsen:
   går dette virkelig ann Sus. Hva er det slags verden vi lever i?

   Kari Alfredsen:
   ja att det går ann sier jeg men når dem skal ha noe skal det skje fooooooort f.....

   Veronica Platsberg:
   Det er så sørgelig at atter en gang er det de svake som må lide.

   Sus Sønderstrup Bro:
   Du kan tro det går an - det er galt i mange kommuner her i landet, bl.a. i den jeg bor i. Det er faktisk så galt at flere folketings medlemmer synes at Svendborg kommune er FOR dygtige til at forvalte/fortolke lovens bogstav i forh. til syge borgere

   Aina Viola Larsen:
   Sus. Jeg ser det du skriver nå kommer tilbake hele tiden. Det må være spøkelser på nettet hehe.

   Aina Viola Larsen:
   Kari . Det er saint, er det noe de skal ha av penger hos deg er det bare å komme her, komme her med pengene. Det har vi også erfart.

   Sus Sønderstrup Bro:
   Aina: nu fik jeg ryddet op!

   Johanne Elise Mortensen:
   men nav e jo slik, saksbeh tror at det går ut-over dems lomebok.

   Aina Viola Larsen:
   Det er fint Sus.

   Birgitte Mor:
   At det ikke går fort hos nav skal være sikkert og visst. For i dag ble jeg faktisk frarådet av en ansatt om å ikke stikke innom. Dette som skjer om dagen er ingen verdig og damen hadde kanskje større behov for midlene før hun gikk bort ?

   Aina Viola Larsen:
   Johanne ja man skulle tro at de her saksbehandlerne tror de eier våres penger, og sitter og ruger på dem også.

   Aina Viola Larsen:
   De er merkelige de her med Nav kommer man innom dem og snakker med dem etter de har sendt ut brev til deg, og du ikke gir lyd fra deg, da kan du pinadø være sikker på at da mister man trygden sin.

   Aina Viola Larsen:
   Det er saint Birgitte, at mennesker skal oppleve å måtte bli behandlet på en så respektløs måte er helt forferdelig å høre å se.

   Hans-Erik Thorsberg:
   Slik går det desverre når ledelsen fra toppen og ned slett ikke fungerer. Normale rutiner er fraværende. Nylig sendt klagebrev til departementet på at brev ikke leses og bare legges bort uten at noe gjøres. NAV systemet fremstår mer og mer som en skamplett.

   Aina Viola Larsen:
   Det er helt riktig Nav er en skamplet.

   Birgitte Mor:
   Hun skal i allefall ha for å være ærlig, hun jeg snakket med :) Sitat : "Ingen vits i å komme for her er det bare kaos" var beskjeden jeg fikk. Det sender absolutt ingen gode signaler ut :)

   Ingrid Lovise Nilsen:
   Jeg ventet i 11 måneder ... Dette var i januar 1999 ... Synd det er blitt verre siden den gang ...

   Hilde Aastrup:
   Erfaring med behandling av søknad om endring av bidrag: 1 1/2 år.. Det er veldig interessant det som foregår.

   Solveig Løchen:
   veldig leit i en så sårbar periode av ens liv !

   Rune L. Hansen:
   Ikke bare en skamplett og veldig leit, men og uhyre grovt og straffbart kriminelt - og veldig mange mennesker lider, trakasseres, tortureres, utplyndres og drepes av det. Hver enkelt av de ansatte i den offentlige forvaltningen må stilles til straffeansvar for sine forbrytelser - slik loven sier og loven er der for. Både Straffeloven og Menneskerettsloven.

   Rune L. Hansen:
   Det er faktisk derfor vi har gjeldende lov og rett i og for Norge.

   
---
---

   Anne Nordheim, 23.03. 2011, via Jon Ragnar Gudmundsson:

   Tror virkelig bv at folk skal ha tiltro til den etaten etter sånne uttalelser som dette???
   – Bør adopteres når de er små - adressa.no
   http://www.adressa.no/nyheter/deglemtebarna/article1606814.ece
   www.adressa.no

   Forskningsleder ved Barnevernets utviklingssenter, Toril Havik, mener alle små barn bør adopteres bort. Biologiske foreldre må få maks to år til å vise at de kan være gode omsorgspersoner. Ett barn er adoptert i Trøndelag de siste fire årene.

*
   Robert Johansen:
   Toril Havik må snarest legges inn på lukket avdeling!

   Anne Nordheim:
   Ja det bør mange andre som jobber i bv også ......

   Liv TheGodmother Bakke:
   Har det tørna helt for dem eller ? snakker om å være skrudd i hue!

   Anne Nordheim:
   Mange skruer løs hos bv ansatte Liv Marit.

   Liv TheGodmother Bakke:
   Ja det er helt sikkert!

   Rune L. Hansen:
   Veldig mildt sagt.

   Rune L. Hansen:
   Det må skje mye mere enn som så.

   
---
---

  Marius Reikerås, 23.03. 2011:

   ‎"Forskningsleder ved Barnevernets utviklingssenter, Toril Havik, mener alle små barn bør adopteres bort. Biologiske foreldre må få maks to år til å vise at de kan være gode omsorgspersoner."
   Dette står i Adresseavisen i dag.

*
   Ann-Cathrin Jan'sdatter:
   så i utgangspunkte er vi surogatmødre da

   Rune Fardal:
   Det er vel det Freud kalte "Slip of tunge"... der man uforvarende kom til å si det man egentlig mente men som man helst ikke skulle sagt!
   Avslørende.

   Susanne Setervik:
   Alt jeg kan si er :O

   Bente Leithe:
   Må lure på om hun har barn selv. Neppe.

   Ann-Cathrin Jan'sdatter:
   kan ikke tro d

   Bente Alertsen:
   men så er vi jo ett diktatur under sovjetstaten da åsså .... ikke rart det blir bare værrre å værre

   Connie Skjolden:
   herregud, er det mulig ...

   Marius Mikkelsen:
   Dette blir bare mer og mer kommunistisk/sosialistisk!!!!!

   Marius Mikkelsen:
   Hvordan NOEN kan forsvare dette svineriet er for meg en gåte!!!

   Ann-Cathrin Jan'sdatter:
   sykt :O

   Bente Alertsen:
   næmli alt er mulig under ett diktatur, der nemlig "staten" bestemmer alle deler av ens liv. Det neste dem bestemmer seg for er hva som kan å ikke gjøres i ektesengen, det er vel det neste, slike islamske stater har, dem har slike bestemmelser for hva du kan gjøre i ektesengene til folk !!!! Nei, på tide med litt borgerkrig folks !!! våkn opp

   Elisabeth Heen:
   tydelig at hun ikke har barn selv,

   Bente Alertsen:
   Barn selv ???? hahaha disse er jo ALDRI på kollisjonskurs med en barneverntjeneste da ?????

   Turid Lundemo Solhaug:
   Kommuniststaten Norge er i siget. Godt å få det bekreftet gang etter gang etter gang. Hva gjør vi med det? ingenting.

   Bente Alertsen:
   Gå til STATEN !!!!

   Ann-Cathrin Jan'sdatter:
   d her jir jo mye mot å vite at man antagelivis er helt sjanseløs mot barnevernet, å rettssysteme, :O

   Bente Alertsen:
   flytt utenlands

   Ole Martin Jægtvik Foseid:
   Æsj.

   Gms Shmatio:
   Å hun mister ikke stillingen sin etter slik uttalese??'

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Det skulle jeg tvile på, faktisk vedder jeg 10.000 med hvem som helst.

   Juliane Victoria Engelstad:
   Har du en link?

   Øyvind Bremnes:
    http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.adressa.no%2Fnyheter%2Fdeglemtebarna%2Farticle1606814.ece%3Fsms_ss%3Dfacebook%26at_xt%3D4d89f9817fa9e34d%252C0&h=7803d

   Reidun Gørbitz Konglevoll:
   Toril Havik ...??? snakker bare tull !

   Øyvind Bremnes:
   Prøv å legge inn en kritisk kommentar.

   Bobbo Angel Wings Børtinghus:
   Dama skulle vært lagt i remmer umiddelbart ..... og tilbrakt resten av livet på sikret anstalt. Det samme gjelder alle galninger som måtte være enig med henne. Spyyyyr!

   Britt Eva Nordstrand Godø:
   Det er jo allerde sånn det fungerer i praksis allerede. Jeg fikk ett år på meg å bli frisk, eller så ble barna mine flytta for godt. Noe rart at man ikke blir frisk da? De forventer at et psykisk sykt menneske skal skrive dag bok og inkludere, kl.slett på måltider, skrive ned rutiner hendelser og tanker for dagen, gå til dem en gang i uka og avlegge rapport(lese dagboken høyt for dem) og samtidig prøve å jobbe med seg selv for å bli frisk..Vi ble kritisert for å enten ta for mye, eller for lite styring på leiken for ikke så lenge siden, det var aldri noe midt i mellom. Poenget er vel at man faktisk gir barnet omsorg ved å leke med det??? Det stilles umenneskelige krav til foreldre som havner under barnevernet i dag, i tillegg til at man skal være bedre enn andre foreldre på alle plan, bør man helst utdanne seg til barnepsykolog også, så man er sikker på at de ikke vrir dagligdage ting/hendelser om til noe som får deg til å se ut som en idiot. Det er helt utrolig at det har utviklet seg i en så grotesk vending her i landet at man ikke lenger har noe man skal ha sagt når det gjelder egne barn, det er ikke lenger til barnets beste, det har vi smertelig fått erfare, med en utrygg gutt som er redd for at vi skal forsvinne ut av syne, enda vi aldri diskuterer noe som helst forran han. Men det legger de over på oss selvfølgelig. Helt maktesøls blir man når de har bestemt seg for å ta deg. Om barnevernet hadde fungert sånn da jeg vokste opp som det gjør nå, ville jeg ha havnet i fosterhjem, enda jeg hadde en god oppvekst. Jeg måtte gå til skolen i alt slags vær, mine foreldre røyka i bilen, jaga oss på rommet vårt når de ville ha fred, og andre ting som burde ha skadet meg for livet etter dagens normer for barneoppdragelse. Kom med en lov som forteller oss ned til minste detalj hvordan vi skal gjøre det da, det er bare det som mangler, og ærlig talt så begynner jeg å ønske at der fantes en, for jeg er mektig sliten av at det ikke er bra nok samme hva man foretar seg, ikke engang når man gjør som de vil! GALSKAP!!!!

   Juliane Victoria Engelstad:
   Det er bare en ting å gjøre i dette landet og det er å nekte å sette flere barn til verden for at staten skal få dem. ALDRI om jeg ville fått barn i Norge idag!!!

   Einar Nyaas:
   Et glimrende eksempel på hva slags nedrig grums som får utfolde seg i en altfor stor offentlig sektor ...

   Birgitte Mor:
   For meg som har allerede vist linken på min side, så sier jeg bare ;. Gode gud for ei tanke og for ei mening :(

   Birgitte Mor:
   Dette er kynisme på sitt aller aller verste

   Einar Nyaas:
   Selv Sovjetunionen anså barna som foreldrenes anliggende, og ikke statens. Kan det være "projisering av egen mislykkethet" som ligger bak dette merkverdige utspillet?

   Ann-Kristin Evenrud:
   Dette er ikke annet enn nok et overgrep ovenfor barna. Barnefiendtlig og familiefiendtlig.
   Damen er nok ute etter popularitet og blest rundt sin egen person. Mulig hun ikke opplevde kjærlighet og oppmerksomhet
i egen familie i sin oppvekst og derfor ønsker hun å overføre dette på andre slik at hun slipper å forholde seg til realitetene i eget liv.
   Slik får hun straffet egne foreldre.
. Egentlig så er det litt synd på slike mennesker.. Stakkars.. Etterlyser forskning på arv/gener/ blodsbånd jeg.

   Veronica Opsanger:
   Sykeste jeg har sett !!

   Veronica Opsanger:
   En verdig representant av etaten fra helvete- som ungdommen selv kaller den.

   Britt Eva Nordstrand Godø:
   Det står at det har vært en eksplosiv økning på omsorgsovertakelser, akkurat som om folk har tatt helt av og driter i ungene sine, men jeg tror ikke at folk plutselig oppfører seg så mye verre nå enn de gjorde før, det er nok heller fordi BV er mer aggressive enn de har vært tidligere. De kan å vri på ting sånn at de høres helt annerledes ut det det som stemmer med virkeligheten iallfall, det skal de ha!

   Åse M. Ekhom:
   Uten å ha lest denne tråden bør man legge merke til dette. – "Vi får klar beskjed fra flere fosterforeldre om at adopsjon er uaktuelt fordi de har basert seg på den inntekten som det å være fosterforeldre gir. Det er synd, men det er en del av virkeligheten, påpeker hun."
   Hvis noen er fosterforeldre kun for pengenes del, havner svært mange barn på steder som er minst like 'ille' som der de opprinnelig hører hjemme.

   Anita Kram:
   Ja dette er jeg virkelig HELT ENIG I ;-)

   Britt Nyborg:
   Ja, det tviler jeg ikke på at hun sa... Herre gud... Det er noe som heter man vokser med oppgaven (foreldrerollen). For de som har barn vet faktisk at en 2 åring er ikke ferdig utviklet og den har fremdeles mye å lære, samt foreldreoppgaven vokser med alderen til barnet... Det tar faktisk mer enn 2 år for å bevise sin dyktighet hva angår omsorg.. Det er ikke slik at det kan sees utenpå etter 2 år.

   Veronica Opsanger:
   Norsk grøss anno 2011 ~ fint at flere får øynene opp for disse sykeste av de syke menneskene i den etaten, fullstendig uten ryggrad- der inkompetansen bare ryker av dem. Har alldtid sagt det- sånn er det, og ferdig med det.

   Einar Nyaas:
   http://www.rogalandsavis.no/nyheter/article1238258.ece

   Britt Eva Nordstrand Godø:
   En annen ting som iallfall jeg finner sjokkerende er at de ofte bare trenger en eller to samtaler med foreldre og barn for å ta alvorlige besluttninger, som at barna skal flyttes, eller at de ikke skal hjem osv. Nå er ikke jeg barnevernspedagog, men er ikke det veldig lite når man skal vurdere en familie man ikke kjenner? Der må jo ligge en masse ting imellom som de ikke får med seg eller tenker over? Nå flyttet jeg mine på eget initiativ og våre saker er over, men herregud som vi har slitt pga BV og hvor mye lenger tid det har tatt å komme seg ovenpå enn det elers ville ha gjort, det er bare så vondt rett og slett, at de skal få lov å holde på sånn med folk, og at der ikke er en eneste ting man kan gjøre for å beskytte hverken seg selv eller barna.

   Ravsat Menchikova:
   Forskningsleder er kunnskapsløse person, hun har ikke peiling om hvordan det påvirker adskillelse fra foreldre på barnas psyke. Når det finnes i samfunnet foreldre som har problem, det betyr de problemer som foreldre har er skapt av diktatoriske og uærlige regime. Når foreldre har problem, det betyr at foreldre må få barnepass som bor sammen med foreldre og barn, samtidig foreldre må få full hjelp å støtte av staten for å komme ut av vanskelig situasjon, gjelder sykdom eller økonomisk spiller ingen rolle familie skal få den beste hjelp som de skal ha. Jeg er uverrasket at slike ledere fortsett jobber og de får lønn kanskje høy lønn for dårlig jøbb. Har ikke ord når en kvinne kommer med slike uttalelser. Hun bør forlate arbeidsplassen sin.

   Åse M. Ekhom:
   NWO strammer grepet, mens vi ser til Japan og Libya ...?

   Veronica Opsanger:
   Har ikke fått med seg hverken forskning eller noen ting som helst !! Dette er vel bare nok et SOLID bevis på hvor vanvittig dårlig det står til med den ikke uten grunn mest forhatte etat. Det er ikke vern av barn det er snakk om i det heletatt. Vern om arbeidsplasser. Det er det det koket ned til. Loven kan vi like godt bruke som dasspapir, slik det er nå - blir den ikke fulgt. Hverken bv lov eller straffeloven, og det er for lengst bevist at disse syke kjerringene får operere fritt i det norske samfunn per idag. Det må det vel nå snart en gang for alle bli slutt på !! Dette er jo bare dråpen.. i tillegg til alle dødsfall både blandt barn og unge ~ som ikke orker mer etter denne etatens store overgrep og inngripen i et liv som fint kunne ha vært reddet om bare mor fikk BITTELITT av den hjelpen som formelig ØSES ut over fosterforeldre, saksbehandlere og alle andre involverte i disse ødeleggende sakene.

   May Brith Harestad Hollos:
   Delt Det burde blitt opprettet Gapestokk for slike mennesker.

   Juliane Victoria Engelstad:
   Her er linken. http://www.adressa.no/nyheter/deglemtebarna/article1604976.ece

   Juliane Victoria Engelstad:
   Det er bare å slutte å få barn! Frem med p-pillene. Ikke bli en rugekasse for Staten Norge!!!

   Aase Iren Hegelstad:
   Dette er vilt! Ingen bør fra nå bli gravid av hensyn til barnet! Vi som har anledning, må bruke all tid og oppmerksomhet på de aldere som lever nå!

   Henrik Jacobsen:
   Kan ikke være riktig dette ...

   Juliane Victoria Engelstad:
   Henrik Jacobsen: Vi ser dessverre at det er det som er i ferd med å skje. Jeg husker ikke i farten hvor mange nyfødte jeg har hørt om som har blitt hentet av bv bare fra høsten til nå. Det er utrolig mange.

   Britt Nyborg Henrik:
   Jo, går de opp i sin jobb så er alt mulig. For enkelte av bv sine ansatte er et bitte lite hull i en bukse eller genser, ja, kanskje en liten tranflekk på ei trøye( som ikke går bort i vask) nok til at bv mistenker foleldrene for dårlige omsorgspersoner.. og vips er ungene borte fra sine biologiske hjem ...

   Einar Nyaas:
   Det er underkommunisert alt som kan støte eller oppfattes som kritikk av andre. Men jeg våger meg inn: Er en barnevernspedagog eller sosionom egentlig noe særlig krevende utdanning? Kan det tenkes at disse yrkesvalgene foretrekkes av de som ikke evner å bli lege, tannlege eller advokat (som eksempler)? Er det virkelig like analytiske mennesker i disse rollene som i det øvrige samfunnet?

   Britt Eva Nordstrand Godø:
   Ja det er veldig mange, og jeg har ikke hørt om noe sånt heller jeg, før inntil for et par år siden, de gir opp folk før de får vist hva de er god for, og dene ene av dem ble fratatt sin nyføde baby fordi hun selv hadde vært under barnevernet. Barnet hadde også en oppegående pappa og besteforeldre som gjerne ville ha den, men det fikk de ikke, ene og alene på bakgrunn av morens historie som barneverns barn. Men alt dette viser jo bare at det er barnvernet selv som har eksplodert og ikke en masse foreldre som plutselig ikke klarer å ta seg av barna sine. Hadde de bare vært der til barnas beste så skulle jeg ha vært glad for barnevernet, men det er nok ikke sånn lenger.

   Henrik Jacobsen:
   Kjenner til mye rart og grotesk både i Skatteetaten og NAV, men det uttales dog ikke offentlig.

   Britt Nyborg:
   Einar: Ikke vet jeg. Men nå er vel de to første leve årene til et barn de enkleste å være foreldre ... Ja, om ikke det er oppstått noe i svangerskapet, underfødsel eller etter fødsel som gjør at barnet krever ekstra oppfølging vel og merke.. Da kan situasjonen bli anderledes, men fremdeles tar det nok mer enn 2 år før en kan si noe om omsorgevnen til foreldrene.

   Dag Henriksen:
   En plass å begynne, hadde vært om Bufetat ( http://www.bufetat.no/ ) gikk ut og fortalte hva foreldre burde gjøre, om de skal gies mulighet til å være "gode omsorgspersoner"!!
   Et problem er at det finnes sikkert flere grunnleggende syn på hva som er til barnets beste. Dette kunne vært løst ved at de la frem 2-3 forskjellige grunnleggende syn eller ideologier med henvisninger til noen bv-guruer.
   Dette var ønsketenkning fra meg. For kunnskap eller kompetanse, som det heter så fint, er makt. De fleste ønsker ikke å miste makt og ansikt.
De som jobber innefor barnevernfeltet er vel ikke noe unntak. De ønsker heller ikke å miste statusen som ekspert, der barn og foreldre blir gjort avhengige av dem.

   Britt Nyborg:
   Ja, Britt Eva: Der kan man kanskje se hvor "godt" arbeid bv gjør med og for et barn som kommer innunder dem ... Teoretisk sett skulle denne moren du forteller om ha alle gode referanser for å være en god mor, siden hun var under bvs hjelpetiltak ... Men slik er det dessverre ikke alltid.

   Einar Nyaas:
   Men hva er nå egentlig omsorgssvikt? Det må innføres en modell som graderer omsorg i så fall, og denne modellen må gjøres normativ i forhold til alt barnevernet foretar seg.

   Einar Nyaas:
   http://www.sfm.no/Arkiv-2005/Art-Ses-05/10.06.2005-Barnevern-101.htm

   Britt Nyborg:
   Skal lese bedre på linken du la ut, men om det skal innføres en modell rundt omsorg, bør man ta i betraktning at ingen barn er like, heller ingen foreldre er like.. Det som passer for mine er ikke sikkert passer for dine.

   Britt Eva Nordstrand Godø:
   Jeg er rusavhengig og har vært rusfri en stund nå, begynte å ruse meg pga et 12 år langt voldelig ekteskap, fikk ikke hjelp etter jeg klarte å bryte ut av det, fikk diagnosen PTSD etter traumatiske opplevlser og den eneste hjelpen jeg fikk var noen beroligende tabletter som jeg etterhvert ble avhengig av. Jeg så selv at jeg ikke var i stand til å ta meg av barna og ba om hjelp, men det som er ille, er at om jeg ikke hadde vært klar over fordommene mot rusavhengige(en holdning som går på at vi ikke kommer til å bli til å stole på noen gang igjen) fra BV's side ville jeg ha bedt om hjelp lenge før. Jeg fikk da også rett, lenge lenge etter jeg ble frisk og rusfri måtte jeg kjempe og vise at jeg er en bedre forelder enn det som kreves av normale folk. disse sykdommene(rus og psykiatri) er ikke selvvalgte og man har mer enn nok med å stable seg på beina som er passe skjøre den første tiden etter, og da er det ikke lett å skulle forholde seg til fordommer fra et barnevern som krever at du er et overmenneske, de så ikke lenger meg som menneske, men som en som ikke var til å stole på lenger. Etterhvert som de ikke fant noe å kikke på, begynte de å vri på helt normale ting, og historiene jeg kan fortelle er utrolige. Jeg tenker at, hva om de hadde samarbeidet med meg i stedet for tillegge meg avvik som ikke egentlig eksisterte? Hva om de ga meg hjelp til å bli en god forelder igjen, oppmuntert meg osv? Da ville mine barn blitt spart for mye vondt. Jeg ville jo gå den veien de ønsket, så hva var problemet? Jo nemlig at barn ikke skal tilbake til rusavhengige foreldre uansett, det spiller ingen rolle hvor lenge man har vært rusfri, og derfor prakker man på dem feil som ikke eksisterer, gjør dem sykere sånn at man er sikker på at barna ikke kan flytte hjem. For meg virket det iallfall som om det var det som var målet. Nå fikk de det ikke som de ville, vi har det sånn vi ønsker å ha det i dag, men poenget mitt med å fortelle dette er at barnevernet slik jeg kjenner det, er der faktisk ikke til barnets beste, men til sitt eget beste. De virker som en gjeng med virrende høner som sier mot hverandre og og ikke later til å ha peiling på hva de driver med, og barna..? Hvor ble det av dem skal tro??

   Britt Nyborg:
   Britt Eva: Tragisk lesning dette. Men de klarte ikke å tenke den tanken at dersom du ikke hadde vært utsatt for vold og den slags ville du være en like god mor som de fleste andre mødre.. Dette er også et godt eksempel på at barnevernet ofte sparker de som allerede ligger nede... De gir seg ikke før de har ødelagt alt som har med båndet mellom barn og foreldre. Om det er det som er hensikten er der, det vet jeg ikke, men at det er ofte det som blir konsekvensen.

   Marius Reikerås:
   Respekt, Britt Eva;)

   Britt Eva Nordstrand Godø:
   Ja jeg fikk jo ofte nok høre at "vi er her ikke for deg, men for barna dine" "Hvordan kan du garantere at du ikke blir syk igjen?"Greit nok det, men om jeg ikke har det bra, så har heller ikke mine barn det så bra, og det virket faktisk som ... om de spillte på akkurat den. Og hvem kan garantere at man er frisk livet ut? Det kan heller ikke fosterforeldre! Jeg har vært heldig, men det er ikke mange som ender opp sånn, de aller færreste faktisk. Hvorfor er det så vanskelig å si at, "ta den tid du trenger, når du er frisk skal vi vurdere deg som forelder igjen"? I stedet for å true med å ta dem for godt om man bruker for lang tid? Jeg kjenner til flinke mennesker i barnevernet som har sagt seg fullstendig enige med meg, men de har følt seg bundet på hender og føtter, for det er nok av maktsyke mennesker i den etaten der .. trist men sant. Det skal ikke være sånn at man skal bli sykere av barnevernets inngripen, resultatet skal bli bedre enn det var før de kom inn, men sånn er det ikke for de fleste som har med dem å gjøre i dag dessverre, nå MÅ det gjøres noe for å få kvalitetssikret arbeidet de gjør, få fjerne ugresset som ødelegger for hovedpersonene, nemlig barna!

   Britt Eva Nordstrand Godø:
   Takk marius:)

   Annina Karlsson:
   De vill bli av med de biologiska det är väll till besvär.

   Serentinia Laoria:
   Helt forferdelig Britt, nå må psykopatene ut av barnevernet.

   MonaLisa Solheim:
   Der sa du det!

   Britt Eva Nordstrand Godø:
   Ja de uttalelsene som kom her nå var bare dråpen for meg, barn trenge rå vite at de er elsket og ønsket av sine foreldre, uansett situasjon, og ingenting er bedre enn at de kan bo hos sine foreldre om situasjonen tilsier det, selv om det har gått lenger enn to år. Adoptere vekk etter to år .. det er jo galskap!

   Bente Vik:
   Hadde bare utsagnet om å vise seg som gode nok foreldre vært reelt. Sannheten er at ved å si det, så ser det reelt ut, uten at det er det. Det er det skremmende fakta om barnevernet. Lurer på om og når myndighetene for øynene opp for de uverdige forholdene i barnevernet, hvor både barna og foreldrenes helse settes på spill.

   Annina Karlsson:
   Det moste väll finnas de som ser felen och inte ingriper.

   Bente Vik:
   Ja. Det er mange som vet. Men inget gjør! Det er det som er så utrolig!

   Britt Eva Nordstrand Godø:
   De finnes og mange av dem gjør så godt de kan, men dras mellom klient og arbeidsgiver, og må tilslutt gi seg, de fleste som har det sånn slutter rett og slett, jeg har sett noen komme og gå opp igjennom åra. Man kan jo selv tenke seg hvor ille det er med den kollegiale lojaliteten når man ikke hører fra disse i ettertid.

   Juliane Victoria Engelstad:
   SELVSAGT - har de nå fjernet Arild Holtas utmerkede kommetar til artikkelen i Adresseavisa: Derfor poster jeg den på nytt her:

   Juliane Victoria Engelstad:
   Sitat Arild Holta i en kommentar til artikkelen: "Bør adopteres når de er små: (Fortjener øverste plassen her nå)
   "Innsendt av Arild Holta, 23.03.2011 15:11:01
   Å stjele barn er å vinne en KRIG mot familien. Også om individer/overgripere gjør ... det i statens- og kommunenes navn.
   I takt med at statlige kidnappinger av barn øker, så må politiet bygges ut med nyttige idioter. For det er bare med politistatens makt at man kan gjennomføre galskapen.
   I tillegg må propaganda-apparatet bygges mer ut. Siden det frie internett er større enn tradisjonelle mediakanaler, med sin nyttige idioter, redaktørene, så må man få sterkere sensurmidler overfor internett, for å holde folket fanget i "rett" informasjon som liksomlegaliserer overgrepene.
   Jeg tror dette stopper torturen av familiene. Det blir for mange som rammes så utrolig hardt, til at staten har mulighet til å fortsette sitt storslagne eksperiment på menneskene og familiene.
   Men først vil det øke på. En gang på 20-tallet skal vi være sterke nok til å stoppe overgriperne. Forhåpentligvis får vi folket med på en storstilt "nürnbergprosess", slik at vi kan få et historisk rettslig oppgjør med den vestlige kulturs ødeleggelse av familiene - fra folkemordet på tatere til det moderne ødeleggende barnevernet. Det skulle vert internasjonalt - fra folkemordet på aboriginerne og forfølgelsen av sigøynere i Europa, til barnefjernsherjingene i USA.
   Eksperimentet med å løse opp familien som samfunnets sosiale lim, er verre enn kommunismen og fascismen. Historisk sett er faktisk drap mye mer normalt enn barnefjerning. Det er en gal ideologi om at mennesket kan endres sosialt som man liker, som hersker blant myndighetene."

   Annina Karlsson:
   De vill nog göra om mej med med kognitiv terapi. Men problemet är att jag tycker att jag är över 50 fyllda de är optimister om de tror de kan fixa mej annorlunda och jag tycker jag är jättebra som jag är att jag klarat saker so pass bra som jag har.Tror inte de skulle klara det jag gjort bättre själva.

   Annina Karlsson:
   Med detta menar jag inte att jag är perfekt :) Men jag gillar mej själv och trivs med mitt umjänge med mej. he he

   Annina Karlsson:
   jag är en bra omsorgsperson med. :))

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Juliana har du har ett påeng der.. Da spørs det i hvilkes samfunnsklasse en er , og ståsted politisk. De blir nemlig spart for barnevernsbryet . De anser seg selv som ufeilbare ,og over enhver krittikk ,fra barnevernet .......! Mes v i andre sliterne ,som lever fra hånd til munn hver måned , må likeom ,vise att vi kan dette med barn ,på en helt annen måte en de ,edle samfunnsborgere her til lands .....!

   Øivind Levinsen:
   Denne mentalt forstyrrede lederen bør umiddelbart fratre sin stilling og la seg innlegge på anstalt umiddelbart

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Ja han bør ,mildt sakt gå til behandling derhvor hans menneskesyn må diagnosiseres , til advarsel for alle borgere med makt her i landet. Enig ,og deler , Øyvind.

   Bente Heggedal:
   ‎"Du mener, det kan ikke være sant,
   så onde kan ikke mennesker være.
   Der fins da vel skikkelig folk iblandt?
   Bror, du har ennu meget å lære!" - Arnulf Øverland"

   Bente Heggedal:
   Jeg kjente blodtrykke stige da jeg så denne artikkelen det her refereres til i dagmorges. Skjelte ut et par søte husmødre på Facebook som mente at det måtte være til barnets beste å få en ny familie når mor og far etter nøye vurdering ikke klarte å ha den daglige omsorgen .... Det føles som å banke på en stengt dør, ser folk virkelig ikke hva som foregår. Skremmende utvikling at staten skal oppdra barna. Har vi ikke lært noe av historien?

   Annina Karlsson:
   Jag har hafft hand om mycke barn i mina dagar innan socialen kom 15 or med egna och även varit stödfamilj till barn som alltid ville komma när de var smo. Jag hadde nog mer erfarenhet än utredarna av mej.

   Einar Nyaas:
   Bente: Øverlands visdom er aktuell den dag i dag :)

   Annina Karlsson:
   Och ni som skriver här är beundransvärda kämpar.

   Annina Karlsson:
   Kan nogon förneka det?

   Einar Nyaas:
   Annina: "Argumentum ad hominem", er vel ikke relevant.

   Bente Heggedal:
   Det er noe av kjerneproblemet, Einar. Det er mange som tar mannen i stede for ballen- sånn får vi ikke systemendring.

   June Rode:
   Låner denne.

   Annina Karlsson:
   So mycket kärlek de har alla som skriver här. Det är tungt, ändo kan man inte sluta för man tänker po barnen varje dag.Dag in och dag ut.

   June Rode:
   Eneste positive tanke dette gir, er at det forhåpentligvis er noen av disse barna som skal ta seg av henne når hun blir gammel!!

   Annina Karlsson:
   Borde säljas tröjjor med olika positiva texter po som tex, Jag älskar mina barn.Tänker po dem varje dag. Om det blir en slant för dem skulle det vara bra om det gick till en äkta sos hjälp att stötta i oterföreningar av familjer.

   Annina Karlsson:
   June morgondagen vet vi inte nogot om. Det brukar inte bli som man tänkt sej, har du inte märkt det?

   Embla Amor Laache:
   Og hvem er så de menneskene som skal få adoptere alle disse toåringene ? Hvem har kvalitetssikret dem til å være gode omsorgspersoner/foreldre? Barnevernet ? ved et intervju ? Toril Havik kan ikke ha vært ved sine fulle fem da hun uttalte dette ... og hvis det blir bevist at hun var tilregnelig i gjerningsøyeblikket bør hun miste jobben på minuttet !

   Britt Nyborg:
   Embla: Siden det er fler og fler som "bør" miste barna sine, og fler som gjør, vil det til slutt ikke bli igjen gode nok adoptiv eller fosterforeldre ... Ellers så vil det bli slik at du kan adoptere mine og jeg dine .. om du skjønner hva jeg mener.

   Annina Karlsson:
   Det lär bli korsningsadoptioner i tidens längd i dessa kulturfamiljer.

   Einar Nyaas:
   Barnevernet anno år 3000:
   http://www.youtube.com/watch?v=4MMAoOPa0Pg
   :)

   Marie Eikeland:
   Lest og delt selvsagt :)

   Einar Nyaas:
   Embla: Det har jo skjedd at foreldre som har mistet sitt barn i en kommune, er gode nok som fosterforeldre i en anne kommune. Du har selvsagt helt rett: Det finnes ingen kvalitetssikring verken ved det ene eller det andre.

   Annina Karlsson:
   Och vem sjuter vem när ingen vet vem som är släkt med vem?

   Marie Eikeland:
   Tok sin tid men hvert et ord er sant og da koster det meg ikke en kalori hvor lang tid det tok.Takk og lov at det finnest mennesker søm deg her på jorden,skulle bare ønske det var flere av dem, du kan ikke være fra denne planeten ;) Vil bare få si at du har all min respekt og ditt engasjemang er helt unikt. Takk for det du gjør :))

   Frode Blegen:
   Er A I slekt med Adof Hitler eller????!!!

   Einar Nyaas Frode:
   Kan du komme ut av skjellet ditt som høflige eremittkrepser gjør, eller skal du ligge under der å spre din eder og galle over alle i dette land som gjør noe konstruktivt for felles beste?

   Solfrid Brox Røst:
   Tror nok mange barn blir tatt for seint ut av foreldrehjemmet. Men å vurdere adopsjon etter bare to år synes jeg er litt drøyt. Blir et nytt hjem på barnet da. De fleste som jobber som fosterforeldre har det som jobb og har inntekter og godtgjørelser for dette. Tror ikke de vil like å miste jobben sin. Ingen kritikk for fosterforeldre - de fleste gjør en kjempejobb, men de har jo også basert sin inntekt på dette.

   Einar Nyaas:
   Jeg tror verken fosterforeldre eller barnevernet gjør en "kjempejobb" før statistisk materiale foreligger. Begge parter tjener penger på å sykeliggjøre det normale. Fosterforeldre, hvis de hadde vært normale, ville jo prioritere egne unger fremfor å leke barnehage på skattebetalernes regning.

   Einar Nyaas:
   Og det er vel liten uenighet om at barnevernsbarn i hovedsak ender opp som sosialklienter.

   Frode Blegen:
   Einar!! Jeg snakker om Toril Havik ... Alle som er ved sine fulle fem skjønner at slikt ikke går an. Det er samme teori som Adolf Hitler hadde. Han mente at kvinner og barn skulle bo i institusjoner mens utvalgte menn skulle være avlsokser ...

   Rune L. Hansen:
   Norge, 23. mars 2011.

   
---  
*****

--24--
-- Dagboks-notater, torsdag 24. mars 2011, Vinberget:

   Omkring 5 pluss-grader, vått og regn her ute i natt og med sigende hvitlig, tett tåkedis tidlig i dag. Jevnt lavt hvitlig tåkete overskyet og omtrent 5 pluss-grader klokken 11.30 og videre utover dagen. Klokken 21 omtrent 1 plussgrad.
---
---
   Menneskerettsloven og Straffeloven gjelder og skal gjelde også for ansatte i den offentlige forvaltningen. Den som ikke vet det eller som tviler på det er fattigslig svak og spak og til fare for både seg selv og andre.

*
   Rune L. Hansen:
   Menneskerettsloven og Straffeloven gjelder ikke mindre for hverken folkevalgte eller ansatte i den offentlige forvaltningen iøvrig. Det er imidlertid for trist og dumt og livsfarlig om noen tror det. Det at de later som de ikke forstår eller er unnlatende er også straffbart. Og da er det ikke kritikk eller refs som er straffen eller erstatningen. Straffe-utmålingen fremgår av og står i Straffeloven. Slikt noe hverken trenger eller skal en syns noe om.

   Rune L. Hansen:
   De later som de ikke forstår og ikke skjønner. De er ganske enkelt kriminelle som ikke vil (og ikke våger) å forholde seg rett til lov og rett. Det er enda langt viktigere at vi og enhver lærer, bevisstgjøres og forstår lov og rett - hvilket også et et av de sentrale hoved-målene for samfunnslivet som er nedfelt i Menneskerettsloven. Og at vi iherdig og uredd krever og forlanger lov og rett (og ikke mindre, dvs. å ikke gjøre oss små, smålige og til med-løpere for de kriminelle) i forhold til ansatte i den offentlige forvaltningen. Det vil og må og skal nødvendigvis også bety den enkeltes straffe- og erstatnings-ansvar i henhold til loven - og ikke nøyer oss med kritikk eller refs eller å syns synd på eller å preike tilgivelse i forhold til kriminelle i den offentlige forvaltningen (for da, om vi "nøyes" med lav-mål, vil de minst av alt synes synd på noen som helst, men tvert om forhåne og forurette mere). Vi må til fulle se at i loven, det vil si i våre over-ordnede lover, står det som faktisk er gjeldende lov og rett - og som vi ikke hverken trenger eller skal ha et synsende forhold til.

   Rune L. Hansen:
   Det at de later som de ikke forstår eller er unnlatende er også straffbart. Og da er det ikke kritikk eller refs som er straffen eller erstatningen. Straffe-utmålingen fremgår av og står i Straffeloven. Slikt noe hverken trenger eller skal en syns noe om.

   Rune L. Hansen:
   Og Menneskerettsloven gjelder foran og over alt annet av lover og regler i og for Norge. Dette er utvetydig og konkret lov-bestemt både i Menneskerettsloven og Norges Grunnlov.

   Rune L. Hansen:
   Uvesentlighetene skal ikke begrave vesentlighetene.

   
---
---
   Fortsettelse fra i går:

   Rune L. Hansen:
   Det er dessverre ikke det som trengs mest, Rolf. De later som de ikke forstår og ikke skjønner. De er ganske enkelt kriminelle som ikke vil (og ikke våger) å forholde seg rett til lov og rett. Det er enda langt viktigere at vi og enhver lærer, bevisstgjøres og forstår lov og rett - hvilket også et et av de sentrale hoved-målene for samfunnslivet som er nedfelt i Menneskerettsloven. Og at vi iherdig og uredd krever og forlanger lov og rett (og ikke mindre, dvs. å ikke gjøre oss små, smålige og til med-løpere for de kriminelle) i forhold til ansatte i den offentlige forvaltningen. Det vil og må og skal nødvendigvis også bety den enkeltes straffe- og erstatnings-ansvar i henhold til loven - og ikke nøyer oss med kritikk eller refs eller å syns synd på eller å preike tilgivelse i forhold til kriminelle i den offentlige forvaltningen (for da, om vi "nøyes" med lav-mål, vil de minst av alt synes synd på noen som helst, men tvert om forhåne og forurette mere). Vi må til fulle se at i loven, det vil si i våre over-ordnede lover, står det som faktisk er gjeldende lov og rett - og som vi ikke hverken trenger eller skal ha et synsende forhold til.


   Rune L. Hansen:
   Det at de later som de ikke forstår eller er unnlatende er også straffbart. Og da er det ikke kritikk eller refs som er straffen eller erstatningen. Straffe-utmålingen fremgår av og står i Straffeloven. Slikt noe hverken trenger eller skal en syns noe om.

   Eileen Monic Munkvold:
   De er folkevalgte ...

   Rune L. Hansen:
   Ja, og hva så, Eileen? Menneskerettsloven og Straffeloven gjelder ikke mindre for hverken folkevalgte eller ansatte i den offentlige forvaltningen iøvrig. Det er imidlertid for trist og dumt og livsfarlig om du eller noen tror det.

   Binga Johansen:
   hei marius, det virker som de har monopol på ordvalgene som kan brukes i klager også. ord som: jeg kan bevise kameraderi i offentlig virksomhet! er slettet fra deres vokabular og kan derfor ikke behandles som godkjent klage???????

   Kristin Johnsen:
   Frykten er menneskets verste fiende

   Kari Johnsen:
   Jeg har ikke respekt for autoriteter. Og sa rett ut at noen etater har drevet omsorgssvikt på min sønn og vet de samarbeider med bv. Så nå skal jeg ned å hente utdrag fra den etaten ang tlf samtalen å se om de har skrevet opp de ordene der. Men de er jo feige her i byen for de sendte saken min til komunne adv fylkesmannen turte ikke å sette et vedtak. Da er det noe stein galt her nede i kr sand. En slags straff.

   Dung Svalland:
   Det er hele landet det er stein galt med når politiet løper rundt med maskinpistoler, skjold, hjelm, hund ... 15-20 mann for å arrestere små barn ned til 8 årsalderen bare på løgner fra bv og andre offentlige og private uten å etterforske ett minutt. Det skjedde med min familie her i krsand

   Undis Hansen:
   Den offentlige forvaltning er ikke politikere. De tror at menneskerettighetene er inkorporert i loven. Dette er vel ikke tilfelle i alle lovene som de forvalter? Det er svært vanskelig å få en som jobber i forvaltningen til å snakke din sak ... "oppover". Det virker som at de innad i forvaltningen er mer redd for å tråkke noens tær enn vi er. Enkelte ting som er en "soleklar ting" blir vanskelig-gjort. Og vanlige mennesker mistenkelig-gjort. Jeg så et program igår om "storebror ser deg". Verd å ta en titt. spekter, nrk1

   Undis Hansen:
   http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/721017/

   Audhild Østgård:
   Jeg har sagt det mange ganger før, og tillater meg å si det igjen; Det er vår egen Frykt vi må Sprenge oss igjennom, for å få til Omveltninger. Se på hva som skjer ute i Europa .... Svære Folkemasser "Velter" ut i gatene, og protesterer HØYLYTT!! For ikke å snakke om hva som skjedde i Syria, Egypt og i Libya. Nå skjer det ting i Yemen også. Og i flere andre land. Sulten og stadig verre levekår og urettferdighet, var den viktigste Drivkraften i denne Revolusjonen. Sammen med eneveldige Diktatoriske regimer ... Er egentlig Norge så enormt Ulikt, når det gjelder Eneveldig regime!!? På ALLE nivå i vårt land, utøves Eneveldig Makt. Og Byråkratiet spiller både synlig og usynlig i kulissene, og trekker i viktige Styrings- og kontrolltråder! Beklager Folkens .... De små skritt kommer ALDRI, til å frambringe de ønskede forandringer! Regimets makt blir stadig mer omfattende, via stadig nye lover, regler, retningslinjer!! ..... MEN flesteparten av Norges Befolkning, er fortsatt Mett i magen!! Den dagen Matmangelen blir synlig i vårt land ... kanskje folk da begynner å bli villig til å Rope Høyere!! .... et Rop som kan ende i ett BRØL!! ....... Det er vår Psykologisk, Fryktbaserte grense, som MÅ brytes. DET skjedde i Libya, og det ga Dominoeffekt!! Slutt å Rop pa flere Råd og Kommitèer .... Det er IKKE mer av det som IKKE virker vi trenger .... Vi trenger å Bryte oss igjennom Konvensjonene og det Hersens Lovverk, de fordømte Regler og retningslinjer ..... Og GÅ i DEN RETNINGEN vi mener, fører mot DAGGRY ....

   Audhild Østgård:
   Slik ... The Way http://www.youtube.com/watch?v=OPR3GlpQQJA

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettsloven gjelder foran og over alt annet av lover og regler i og for Norge. Dette er utvetydig og konkret lov-bestemt både i Menneskerettsloven og Norges Grunnlov.

   Audhild Østgård:
   Tenke Sjæl .... IKKE følge andre eller annet Blindt ... Uansett Lovverk eller Påstått Lederskap .... Vi lever På EN KLODE .... En Organisk, Levende Planet som Bærer oss ... DET ER HENNE VI MÅ FØLGE ... HUN ER LIVSNERVEN VÅR OG ER HEVET OVERALT OG ALLE. Det er HENNE VI må LYTTE til ... OG HUN BRØLER NÅ; http://www.youtube.com/watch?v=A3eXRUus4_s&feature=related

   Undis Hansen:
   Det finnes masse konspirasjons-teorier. Mange skremselspropaganda og mye viss-vass. Jeg skulle likt å sett at Stoltenberg og co bruker alle pengene i landet for å lage landingsplasser for ufo og påstår at dette er det eneste rette. Da tror jeg at vi ville fått dagens latter, - Iallefall jeg. Ingen er tjent med at spekulasjoner om illuminatis og Notredamus skal styre vår vei i menneskerettighets-spørsmål. Jeg vil at lovverket skal gjelde likt for alle. For å finne fram til løsninger bør slike "talerør" slutte å forsøple trådene til noen som seriøst ønsker en forandring. Å påstå at Norge er på lik linje under diktatorer viser hvor lettpåvirkelig man er under sjokkartede opplevelser under det offentlige. Når man opplever tap, bør man skjermes for nyheter en viss stund. Slik at ikke nyhetsbildet presses inn i den opplevelsen man i sjokk er under. Når mennesker som er i traume ikke får hjelp vil vrangforestillingene forsterkes. Nu mener jeg ikke at overgrep fra det offentlige er vrangforestillinger. Men man vil få sjokk av overgrep. Hvilken hjelp og hvilken nyorientering man velger er avgjørende for å takle verdens nyhetsbilde etter å ha vært utsatt for krise, traume eller sjokk.

   Rune L. Hansen:
   Norge er ingen rettsstat og Norge er et terror-regime, med ufattelig mange ofre og undertrykkelse fra kriminelle i den offentlige og politiske forvaltningen sin side. Det blir iherdig forsøkt skjult bak kulissene, falsk dokumentasjon og propaganda, og de naive eller kriminelle som enda selv ikke kjenner smerten, nøden og torturen har mye sterke tendenser til å forsvare eller unnskylde og å bagatellisere hva de enda ikke selv erfarer eller kjenner på kroppen og imot helsen og livet. At de kriminelle og naive bagatelliserer de uhyrligste groteske forbrytelser har alltid vært og er et stort problem i verden, og er det også nu i og for Norge.


---
---

   Geir Otto Andreasen, 24.03. 2011:

   Det er jo nazisme !
   Babyer kan ikke vente . Adresseavisen 21/3 2011   Nettopp derfor har spesielt helsestasjonene et stort ansvar, mener psykologspesialist Anne Margrethe Rostad. Hun jobber med det såkalte «modellkommuneforsøket» Trondheim.   Et prosjekt for å gjøre fagfolkene som møter foreldre og barn bedre i stand til å avdekke omsorgssvikt allerede hos jordmor, på helsestasjonen og i barnehagen.     – Det handler om å gjøre regelmessige undersøkelser av barnet hvor man ikke minst ser på «tilknytningsadferden»: Hvordan barnet reagerer når det skilles, eller gjenforenes, med omsorgspersonen. Vi er i gang med å utvikle en felles plan, en metodebok som fagfolkene kan bruke. Babyer har ikke tid til å vente. Blir omsorgssvikt avdekket på et tidlig tidspunkt, kan disse barna få samme muligheter som andre barn, sier Rostad
   By: Bernt Ove Arnoldussen

*
   Anne Nordheim:
   Ok så det er derfor så mange barn i Trøndelag blir fjernet fra foreldrene sine .... noen blir hentet på fødavdelingen også, jeg lurer på hvem som egentlig ikke kan vente .... er det fosterforeldre som har barn på bestilling kanskje?

   Rune L. Hansen:
   De perverse har snart overtatt hele Norge.

   Anne Nordheim:
   Nok er nok !!!!! Når skal vi ut i gatene å vise vår avsky??? Det er faktisk bare vi selv som kan gjøre noe, politikere gjør ingen ting de snur det døve øre til .... som det heter.

   MonaLisa Solheim:
   Og da har de nok ikke tenkt å ta høyde for at både barn og voksne kan ha en dårlig dag, babyer kan ha både mageknip og øreverk uten å kunne si i fra med annet enn gråt. Og disse barnevernsfolka snakker som om de selv og fosterforeldre er perfekte foreldre, og det er de garantert ikke! Det er faktisk ingen foreldre som til en hver tid klarer å være perfekte. Men de krever at biologiske foreldre skal være perfekte. Dette er bare psykopati satt i system, og med slike kjennetrekk:
   Mangel på empati, kynisme, maktarroganse, mangel på innsikt og en primitiv tankegang med logisk brist uten forståelse for sammenhenger, behov for å splitte og herske og ødelegge nære relasjoner, og ikke minst griskhet og begjær etter penger. Og vi ser splitting; Idealisering av fosterforeldre, og degradering av biologiske foreldre. Mistenksomhet, projisering av dårlige egenskaper på biologiske foreldre, falske beskyldninger.
   Barnevernet er blitt "storindrustri" og det kan virke som barnevernet forsøker å gjøre flest mulig til dårlige foreldre så de ikke blir arbeidsledige selv. Ikke minst lar de seg villig bruke av hevngjerrige ex-er og andre som leverer inn falske bekymringsmeldinger.

   Isabella Black Young:
   Psykolog Rostad har ikke peiling på hva hun snaker om hun utredet min datter for bv lerkendal å hun påstår at hun har autisme og asbergersyndrom å at hun har fåt det grunet omsorgsvikt. Det domeste jeg har hørt å psykologen på BUp som har utredet ho tilbakeviste det at hun ikke har det.

   Annette Morgaine Olsen:
   For meg høres dette ut som ett eksperiment med mennesker.
   Jeg tror de ønsker å finne ut hvor mye skade de kan gjøre ved å behandle foreldre og barn verst mulig.
   Jeg trodde ikke det var lov til å utføre hemmelige ekperimenter på mennesker ........

   Isabella Black Young:
   jo tydligvis ,bv har jo lov til hva di vil.

   Annette Morgaine Olsen:
   De har vel ikke støtte i loven til å gjøre hva de vil, men de kan bryte loven akkurat som de vil pga at det ikke er noen som stopper de :-( 

   Isabella Black Young:
   ja di gjør akurat hva di vil

   Rune L. Hansen:
   De har ikke lov til hverken hva de vil eller hva de gjør, men kriminelle i og omkring den offentlige forvaltningen lar de, hvilket også er ulovlig og straffbart.

   Annette Morgaine Olsen:
   Det er nettopp det som er problemet. Vi har en etat som direkte DRITER i Norsk lov, men de som er satt til å passe på at loven blir fulgt gjør ikke jobben sin og det er for meg hakket verre. De lenger opp i systemet har som oftest mer utdanning enn de ansatte i bv, og med mer utdanning så hviler det også ett tyngre annsvar i den jobben de er satt til å gjøre.
   Vi som er utsatt for systemet, vet at det er ett av kriteriene for å få jobb i bv er å være totalt hensynsløs og til de grader idiot, men dette gjelder tydeligvis også høyere opp i systemet.
   Det er INGEN klar sammenheng mellom høy utdannelse og høy IQ .....
   Desverre for oss og våre barn .....

   
---
---
   Fortsettelse fra i går:

   Rune L. Hansen:
   Det må skje mye mere enn som så.

   Anne Nordheim:
   Ja enig i det Rune men hadde jeg skrevet noe med en gang jeg leste dette, så hadde jeg blitt bura inne. Det mennesket der skulle vært sendt langt avgårde, før hun får gjort større skade.

   Georg Slyson:
   Små barn har ikke samme tilknyttning til biologiske foreldre. Hvor har de det fra?'

   Isabella Black Young:
   Bv i trondheim er ikke kloke på en flek

   
---
---
   Fortsettelse i går:

   Einar Nyaas:
   Og det er vel liten uenighet om at barnevernsbarn i hovedsak ender opp som sosialklienter.

   Frode Blegen:
   Einar!! Jeg snakker om Toril Havik... Alle som er ved sine fulle fem skjønner at slikt ikke går an. Det er samme teori som Adolf Hitler hadde. Han mente at kvinner og barn skulle bo i institusjoner mens utvalgte menn skulle være avlsokser ...

   Einar Nyaas:
   Hehe. "Lebensborn". Ja, det er nok det Havik er ute etter. Ut fra utseende vil jeg anta at hun selv er eksludert fra dette ariske eksperimentet :9

   Rune L. Hansen:
   Norge, 23. mars 2011.

   Einar Nyaas:
   Ny regjering søkes. (Finn.no)

   Britt Nyborg:
   Einar: Jeg melder meg ikke inn.. Jeg vil ikke bli baksnakket og rakket ned på av de fra den gamle regjeringa.. :)

   Birgitte Mor:
   Det hun glemmer i farten er at mange barn lider av en eller annen form for utviklingsforstyrrelse og som ikke blir påvist langt senere gjennom tester og andre undersøkelser. Før den tid får gjerne foreldre skylden for at barnet er understimulert. Tenk om man skulle følge hennes forslag og i etterkant viser det seg at det slettes ikke var foreldrene, men selve utviklingsforstyrrelsen som var hovedårsaken til at barnet fungerte dårligere på en del områder. Det hadde vært katastrofalt

   Rune L. Hansen:
   Hele "barnevernet" og dets med-spilleri er en landsdekkende katastrofe av kriminell galskap. Som må stoppes!

   Rune L. Hansen:
   Men som de kriminelle selv gjør bortimot absolutt alt og hva som helst for at ikke skal bli avslørt fullstendig og stoppet!

   Cecilie Bedsvaag:
    Når skal våre beste forsvarsadvokater ta opp hansken og forsvare foreldre som får blir anklaget for å være såkalt uegnede? Det er den hardeste dommen, likevel mangler foreldrene dyktige forsvare, og beviskravet er kun sannsynlighetsovervekt .... I drapssaken vedrørende Faiza stiller Jon Chr. Elden med flere. Hvor er disse når foreldre anklages for uegnethet? Foreldre som blir anklaget for uegnethet risikerer meget strenge straffer, som vil oppleves som verre enn en lang fengselsstraff. Når små barn blir tatt fra foreldrene vil straffen bli på 15 år +. Og det er ikke bare foreldrene som straffes, også barna må leve med den tunge dommen. På tre dager i retten skal foreldrenes påståtte uegnethet avgjøres. I drapssaker og saker vedrørende økonomiske kriminalitet settes det av flere måneder.

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Cecilie og Birgitte ... enig ,deler ! Derfor er det heller ikke nødvendigvis fremmede som klarer den jobben bedre en foreldrene .. om barnet har ekstrabehov .. det er spørsmål om tilrettelegging i hjemmet ,fremfor å omplassere dem. Ja straffen ... er ikke til å beskrive ,for de impliserte foreldre så vel som barn ..... dessverre .. uutholdelige for de fleste ... med ofte alvårlege konsekvenser ..... Advokate risikerer sitt ry , da det er så mange saker som tapes ,så der er demmes problem ,som egentlig er et forvaltningsproblem,hvor regjering er også handlingslamma ,i kraft av sin forskyvelse av beslutningsprosesser ,utenfor demmes ageenda ..... Vi må huske å gjøre ett annerledes valg i år og kommende år . Gjerne stemme på nye partier ,som vil og eventuellt kan gjøre noe med handlingskraft til forandring til det bedre . Ett er sikkert denne regjering kommer ikke til å gjøre noen ting ,i så måte.

   Britt Nyborg:
   Jeg har sagt det før og sier det igjen, men jeg tror vi er mer tjent med å innføre Norsk Familie Hjelp der en kan få den hjelp familien treng om det er støtte kontakt eller annen hjelp, fremfor et barnevern og bufetat som splitter og ofte gjør en skade langt større enn hva som godt er. Jeg har ingen tro på at et barn får det bedre med å bli adoptert bort eller plassert utenfor hjemmet i en alder av 2 år med mindre foreldrene er rus og alkohol avhengige eller er krimminelle og utsetter egne barn for overgrep eller misshanling.

   Juliane Victoria Engelstad:
   En familiehjelp, ja!! Som kan "hjelpe familier" på frivillig basis, og på familiens premisser? Hvorfor kan vi ikke få det? Fordi da vil ingen gidde å jobbe der. De kan ikke lenger bruke tvang, og da tror jeg faktisk det er såvidt galt at motiviasjonen for mange av dem forsvinner. Jeg tror altså ikke bedre om dem. De får heller sjele til fengselsvesenet. Jeg tror det er mangel på folk der.

   
---
---

   En rettsavgjørelse som ikke vurderer og begrunner en parts påstander, er i strid med EMK artikkel 6 nr.1.
   .by Marius Reikerås on Monday, March 21, 2011 at 2:12pm.

   Manglende begrunnelse for en domstols standpunkt, er ofte blitt vurdert til å være en krenkelse av EMK artikkel 6 nr 1.
   I en sak mellom Ruiz Torija og Spaqnia, var det påstått foreldelse fra den ene part.
   Retten hadde ikke tatt hensyn til dette, og hadde ikke gitt noen begrunnelse for sitt standpunkt. Unnlatelsen var i strid med artikkel 6(1). I dommen heter det (para. 30): «In the absence of such a reply, it is impossible to ascertain whether the Audiencia Provincial simply neglected to deal with the submission that the action was out of time or whether it intended to dismiss it and, if that were its intention, what its reasons were for so deciding. There has therefore been a violation of Article 6 para. 1.»
    Avgjørelser bygger på det prinsipp at det må fremgå av avgjørelsen at retten har vurdert og tatt stilling til partens sentrale anførsler til støtte for sin påstand, og at retten må angi hvorfor den har forkastet disse, sml. også Clayton og Tomlinson, The Law of Human Rights (2000), side 653. Av andre avgjørelser følger det videre at den begrunnelse som gis må være egnet til å forklare rettens standpunkt. Som eksempel kan nevnes Georgiadis, Reports 1997-III side 949 hvor retten hadde forkastet et krav om erstatning under henvisning til partens egen grove uaktsomhet, uten å angi nærmere hva retten bygget dette på. Den europeiske menneskerettighetsdomstol fant dette utilfredsstillende, og konstaterte krenkelse av artikkel 6(1): «41. As to the alleged lack of adequate reasons in the decisions of the military tribunals, it is to be noted that, in discarding the State’s liability for the applicant’s detention, the domestic courts referred to the applicant’s own «gross negligence». In doing so, they repeated the wording of Article 533 para. 2 (see paragraph 22 above) ... 43.. . . The lack of precision of this concept, which involves an assessment of questions of fact, required that the courts give more detailed reasons, particularly since their finding was decisive for the applicant’s right to compensation.» 

*

   Eileen Monic Munkvold:
   Kanskje det er på tide å legge ned tingretten og lagretten, alle "impotente klageninstaser" og supperåd - så kan vi beholde Høyeserett som som kan innstille og klargjøre saker for behandling i Strasbourg.

   Kai Rudi Schantz:
   Når premissene ikke kan bære vekten av konklusjonen retten har kommet til så vil selvsakt det sikreste å ikke begrunne men skape ilusjon der konklusjonen beviser premissene.. Dette er desverre ikke uvanlig, men også et hån mot alt som er hederlig.

   Noralf Aunan:
   Det er ellers helt vanlig at f.eks. ingen uttalelser fra vitner til den private part blir nevnt i dommen. Jeg mener man må kreve at ens advokat må forlange protokollført alle viktige støttende uttalelser, og tilsvarende avslørende uttalelser mot bv. Da bør det bli litt værre å utelate de viktigste forhold i dommen. Det protokollførte bør i alle fall finnes i rettsboka, slik at det kan utnyttes ved anken i det minste.

   
---
---

   Ravsat Menchikova, 24.03. 2011:

   Gaddafi har millioner placeret i villaer i Danmark - Politiken.dk
   http://politiken.dk/indland/ECE1204725/gaddafi-har-millioner-placeret-i-villaer-i-danmark/
    politiken.dk

   Sønnen fik hundedyr studenterhybel, da han læste i landet...

*
   Ravsat Menchikova:
   De fleste europeiske land er medskyldig med Gaddafi, fordi de visst at alle milliarder, som er plassert i europa det er Gaddafis hemmelige handling. De pengene aldri å bli investert i Libyas befolkningen. Gaddafi har skjult milliarder i europa og europeiske ledere skjuler milliarder de afrikanske og asiatiske land, mens folk jobber og sliter i ræva for å ha et hus eller leilighet, som er ikke luksus egentlig men hverdags behov. Velkommen til europeiske kriminellle og diktatoriske handlinger.

   Audhild Østgård:
   De "sliter ikke bare i Ræva", Ravsat ... Mennesker slites mellom fronter og poler uavlatelig i Dualitetens Verden ... Løgnene sammenfiltres med Sannhetene, og det er så godt som umulig å se hva som er hva, akkurat nå...Holde sanser åpne, tenker jeg ... Ikke ta parti så innmari kjapt ... Fienden kan vise seg å være det motsatte .... og vice versa!!

   Ravsat Menchikova:
   Prioreterte klane barn, som finnes i alle land og de ikke prioriterte barn og deres foreldre som slitter både med helse og økonimi, når de har jobbet livet ut. Grusomt mektige klasse og slave klasse har dannet iljusjons demokrati. Mener virkelig at europeiske landets papaer må stilles til ansvar like mye som Gaddafi. De former psyken til barn og foreldre med ideologien og løgner, hva kan vare verre? Når et barn vokser og lever med indre kamp som stemmer ikke med det som foregår der ute det påvirker grusomt på livet.

   
---
---

   Liv TheGodmother Bakke, 23.03. 2011:

   Lindorff drev ung mann i døden | Folkets Info
   http://www.folkets.info/2011/lindorff-drev-ung-mann-døden/
   www.folkets.info

*
   Aina Viola Larsen:
   Jeg akter å skrive til likestilling og diskriminerings menistern angående den her saken ,og da sender jeg dette du nå har lagt ut Liv som vedlegg pr mail til henne. De her korupte arogante mafiastyrte innkasso selskapene må stoppes, en gang for alle for flere liv går tapt. Jeg syns også så synd i moren til gutten som mistet sin kjære sønn.

   
---
---
   Rune L. Hansen, 24.03. 2011:
   I Norge er det ikke bare en Menneskerettslov og en Straffelov, men langt på vei en for hvert menneske, inkorporert i den utrolig mangfoldige Synseloven.
---
---
   Rune L. Hansen, 24.03. 2011:
   Ansatte i de norske offentlige såkalte barnevern-tjenestene er Norges alt-overskyggende, alt-gjennomtrengende anklagende, truende, lovgivende, dømmende, straffende, torturerende, drepende, sannsigende, kneblende, enerådende, suverene og absolutte myndighet. Ingen over og ingen ved siden. Nyttig for så mangt og mange.
---

---
   Liv TheGodmother Bakke, 24.03. 2011:
   Desto lenger sannheten tar å komme fram, desto hardere blir den å takle for den som farte med løgnen!
---
---

   Rune L. Hansen, 24.03. 2011:

   Bestemmer de veien videre?

   Det er snakk om uhyre grovt kriminelle mennesker, som i ly av falsk dokumentasjon har gjort barnerov, fangehold og mishandling av barn og foreldre, terror, trakassering, tortur, utplyndring og drap. For penger og karriære, misunnelse, selvhevdelse og forskjellige motiver. Mange av de verre enn andre og mange av de har holdt på med slikt i mange år. Mange av de til og med har en så svart og grotesk samvittighet at ... at et gløtt inn i den kan ryste anstendige mennesker i grunnvollene.
   Mange av disse kriminelle er uhyre mordere og det som verre er og vil gjøre og gjør bortimot hva som helst for ikke å bli avslørt og stilt til ansvar for sine ugjerninger. Jo mere de frykter for at dette skal skje dess mere desperate og hyklerske blir de. Fremfor å bli 
avslørt og stilt til ansvar for sine ugjerninger vil de bringe med seg hele Norge inn i Helvete. Og det er da også det de er i ferd med.
   
*
   Rune L. Hansen:
   De perverse er i ferd med å overta Norge.

   
---

---

   Irene Foradrian Berg, 24.03. 2011:

   Tusen takk Kjære barnevern som har ødelagt Adrian. Dere har også ødelagt hans mor og hans kjære "far" som var glad i han ... Videre har dere også ødelagt tantenes kjærlighet til Adrian, de ønsker ikke å tenke på at Adrian finnes .. for dette er for vondt. Takk barnevernet for at dere ødelegger familien, og hva familie står for, vi vet ikke lenger hva dette betyr ... takk barnevernet for at de gamle blir sendt på sykehus med traumatiske skader og belastninger ... Tusen takk igjen barnevernet for å ødelegge familier som med glede hadde kunne gitt Adrian ett godt hjem ... Tusen takk for at dere tar fra oss Adrian!! vi er enormt takknemlige for det dere gjør!! og oppfordrer dere til å fortsette denne kampen for Norges barn ... Dette er "til barnets beste" Hurra!! Jeg er så takknemlig!! Tusen takk for å bo i Norge!!

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, fredag 25. mars 2011, Vinberget:

   Omtrent 1 minus-grad Celsius her ute i natt og i dag klokken 07. Tildels skyet og sol og 3 pluss-grader klokken 11. I skyggen også 3 pluss-grader klokken 14.30, men varmere i solen. Null grader klokken 18 og 4 minus-grader klokken 21 og 5 minus-grader henimot midnatt.
---
---

   Rune L. Hansen, 21.03. 2011, Menneskerettsdomstolen Norge:

   En av flere fullstendig ulovlige og groteske lover og regler fra terror-regimets side:
   Fedre "lurt" av ny barnelov | ABC Nyheter  
   
http://www.abcnyheter.no/borger/100414/fedre-lurt-av-ny-barnelov#comment-123062 
   www.abcnyheter.no
   Stortinget vedtok den nye barneloven i mars. Fra 1. juli 2010 er såkalt vanlig samvær utvidet med en overnatting i uka. Det høres fint ut, men gleden kan være kortvarig for de mange tusener fedre som allerede har en samværsordning. Den nye loven gjelder nemlig ikke dem! Den nye barneloven gjelder bar....

*
   Marie Barnamine:
   noe forbanna piss i denne saken hvertfall. det burde være straffbart om enn brøt domsavsigelsen. har ikke fått sett elste datter mi på over et år pga at far nekter meg samvær, og han sitt å lyger hele tiden i rettsak, mekling og i barnehagen.

   Vidar Nedberge Hansen:
   Det motsatte i mitt tilfelle.

   Vidar Nedberge Hansen:
   Fedre har blitt og kommer til å bli lurt slik den gamle og den nye barneloven praktiseres og kommer til å prakriseres. Og dette er ikke noe "piss". En ordning barna har og kommer til å lide over. Et barn trenger både far og mors kjærlighet. De rød/grønne svikter, mye tåke prat.

   Victoria Englevenn Daae:
   Vell, dette kan diskuteres brett skjønner jeg.. Og jeg sitter med en annen erfaring, der jeg som mor var tvangs tvungen å gi far samvær tros for han's Alvorlige ugjerninger i rettsystemet ... Denne loven er fedre loven og Ikke barneloven, da barna ikke blir tatt hensyn til.. Er enig at barna trenger mor og far, men ikke når barna blir misbrukt mellom mor og far bl.a. og når far lyger og snakker nedverge om mor ute i samfunnet og til barna, for at det skal tilegne han selv. Å hvor da er menneskerettighets loven for barna da hen? Eller at det er til barnas beste.. Jeg bare spør..

   Rune L. Hansen:
   Egoisten rettferdiggjør diskriminering.
   Egoistens hovmod er å rettferdiggjøre diskriminering, likegyldighet og trakassering. Og seg selv. Barnet har to likeverdige foreldre. Diskriminering er å mishandle barnet og den ene forelder. Knapt noe er verre mishandling og urett overfor et barn enn å frarøve det sin far eller mor.
   Egoisten rettferdiggjør hovmod og urettferdighet. I Norge utrolig så mange som nekter å forholde seg til faktisk gjeldende lov og rett i og for Norge, som blandt annet klart og utvetydig sier følgende: Menneskerettslovens Vedlegg 2, EMK, Art 14:
   "Forbud mot diskriminering / Utøvelsen av de rettigheter og friheter som er fastlagt i denne konvensjon skal bli sikret uten diskriminering på noe grunnlag slik som kjønn, rase, farge, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, tilknytning til en nasjonal minoritet, eiendom, fødsel eller annen status."
   Menneskerettslovens Vedlegg 2, EMK, Protokoll 7, Art 5:
   "Likhet mellom ektefeller: / Ektefeller skal i sitt innbyrdes forhold og i forhold til sine barn ha like rettigheter og likt ansvar av privatrettslig art med hensyn til ekteskap, under ekteskapet og i tilfelle av oppløsning av ekteskapet. Denne artikkel skal ikke hindre statene i å treffe de tiltak som er nødvendige av hensyn til barnas interesser."

   Rune L. Hansen:
   Straffelovens 20. kapitel, "Forbrydelser med Hensyn til Familieforhold", § 215 - 221:
   Straffelovens § 216:
   "Med fengsel inntil 3 år straffes den som bevirker eller medvirker til at en umyndig ulovlig unndras eller holdes unndratt fra sine foreldres eller andre vedkommendes omsorg. / Under formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes. / Offentlig Paatale finder alene Sted efter Begjæring af nogen fornærmet."
   Og fra Straffelovens 21. kapitel "Forbrydelser mod den personlige Frihed", § 222 - 227:
   Straffelovens § 223:
   "Den som ulovlig berøver en anden Friheden eller medvirker til saadan Frihedsberøvelse, straffes med Fængsel indtil 5 Aar. / Har Frihedsberøvelsen varet over en Maaned, eller har den voldt nogen ualmindelige Lidelser eller betydelig Skade paa Legeme eller Helbred eller medført nogens Død, idømmes Fængsel i mindst 1 Aar. / Den som inngår forbund med noen om å begå en handling som nevnt i annet ledd, straffes med fengsel inntil 10 år."

   Rune L. Hansen:
   Barnets beste er ikke barnets verste, Victoria.

   Victoria Englevenn Daae:
   Har forståelse for det, men jeg kan ikke utdype min sak mer enn det jeg allerede har gjort av flere årsaker, dessverre ... men takk for informasjon.. :)

   Rune L. Hansen:
   To parter som ser seg tjent med å være i ufred med hverandre gjør ikke den enes synsing eller ytringsfrihet til en glorie uten at den blir og er en glorie.

   Victoria Englevenn Daae:
   Ja hadde det bare vært så vell..Tru meg, jeg har svelgt mange kameler, men der er ingen ende fra den andre siden..

   Victoria Englevenn Daae:
   komplisert sak rett og slett..

   Rune L. Hansen:
   Ingenting er iallfall verre for et barn enn å bli frarøvet den ene eller begge foreldre.
   Det å frarøve et barn dets ene eller begge foreldre er den verste forbrytelse og ødeleggelse en kan utsette både et barn og en forelder for. Dine barn er dine barn, og mine barn er mine barn. Dine foreldre er dine foreldre, og mine foreldre er mine foreldre. Det er slik det er og skal være, også i loven.

   Rune L. Hansen:
   Likeverd null-stiller diskriminering og "behovet" for hovmod og krig-føring. Det er ingen konkurranse om å være bedre enn den annen part.

   Rune L. Hansen:
   Egoisten er den kriminelle i forhold til rettferdighet, lov og rett.

   Rune L. Hansen:
   Det er i det heletatt ingen konkurranse om å være best.

   Rune L. Hansen:
   Lov og rett og likeverd er ikke å ta hva som hører en annen til.

   Victoria Englevenn Daae:
   nettopp, men noen har ikke helt skjønt det.. menmen That's Life for noen.

   Rune L. Hansen:
   Det er og blir særlig alvorlig og kriminelt når forvaltere og håndhevere av lov og rett er forbrytere.

   Rune L. Hansen:
   Vi er enhver selv uansett ansvarlige i forhold til lov og rett, til tross for hva kriminelle gjør.

   Victoria Englevenn Daae:
   Jeg vet og klarover det.. Og det er tatt 'høyde' for den saken.. Jeg kan som sakt ikke si noe mer, enn det jeg alt har gjort.. Ville bare belyse forskjellen i systemet..

   Rune L. Hansen:
   Den loven du omtalte er hverken barne-loven, foreldre-loven, familie-loven eller noe som helst annet enn et kriminelt makkverk. Og er minst av alt fedre-loven eller barne-loven.

   Victoria Englevenn Daae:
   I utgang punkte starter alt ved barneloven og noen bryter lisensen sin, for å si det på den måte, under veis.. Selv far i denne historien har gjort sine alvorlige ugjerninger som ikke er tatt hensyn til, så ja en komplisert sak..

   Rune L. Hansen:
   Den der Barneloven er ulovlig. Den er ikke lovlig. Bare bruddstykker av den er lovlig og lov og rett.

   Rune L. Hansen:
   Hvis fars eller mors kriminalitet er et problem for familien så får en forsøke å gjøre best mulig ut av det.

   
---
---
   Fortsettelse fra i går:

   Rune L. Hansen:
   De perverse er i ferd med å overta Norge.

   Patrik Estola:
   De perversa har inte bara gjort framsteg i Norge..kvinnosekten har även satt spår i Sverige & finland....tycker de är på sin plats med humanism istället för feministisk ego köns politik.

   Annina Karlsson:
   Lägg ner fosterstaten.

   Rune L. Hansen:
   De er både menn og kvinner. Blir alle og enhver deres ofre?

   Annina Karlsson:
   jag tänker inte bli mer offer än nödvändigt. Undviker sonna som bryter ner mej och ljuger. Sitter inte vid samma bord.

   Rune L. Hansen:
   Det kan bli umulig å unnvike for noen i Norge.

   Annina Karlsson:
   Varför det.

   Rune L. Hansen:
   Hvis de ikke blir stoppet.

   Annina Karlsson:
   Hur menar du?

   Rune L. Hansen:
   Hvis de ikke blir stoppet så fortsetter de. Med en fart som gjør at enhver vil både merke og skades og ødelegges av deres tilstedeværelse. Enda langt mere og verre enhver.

   Annina Karlsson:
   Tror de vill göra det som blivit krokigt rakt.Med olika metoder.

   Rune L. Hansen:
   Deres handlinger og virksomhet brer seg og er fullstendig motsatt ikke bare lov og rett og Menneskerettsloven og alt og ethvert som har med kristendom å gjøre, men er fullstendig motsatt alle verdens kulturer, tradisjoner, kunnskaper og levevis og alt vi lærer også av naturen og av verdens-litteraturen og kunsten. De utraderer alt dette. Til fordel for noe groteskt og umenneskelig vi fra før av bare kjenner til og kan sammenligne fra det vi vet om de verste terror-regimer i historisk tid.
   Og det skjer her og nu omkring oss, stadig mere og mere gjennom-syrende hele vårt samfunn, bak overflatene, kulissene, propagandaen og falsk dokumentasjon. I full fart, i offentlig regi i en flom og overflod av kriminell galskap.

   Annina Karlsson:
   Men jag undviker dem orkar inte med dem och detsa jag till dem innan att jag tänker göra om de tar mina barn.

   Annina Karlsson:
   Jag sa till dem att jag inte klarar av nogon kontakt med dem om de tar mina barn.

   Berit Mikalsen:
   http://www.facebook.com/note.php?created&amp%3B&amp%3Bnote_id=161431610580081

   Berit Mikalsen:
   Kopiert til notat

   Annina Karlsson:
   Jag klarar helt enkelt inte av att ha med dem att göra. bad dessa människor om tillfällig hjälp och hadde aldrig träffat dem förut och fick aldrig hem mina barn efter det. Horibelt och makabert är vad det är. Ljuger och bedrar. Ska man sen ha med dessa att göra i ett kör so manglas man till stofft och aska. Eller känner sej helt förvriden och tappar balansen. Det finns ju inget värre än att ta barnen. tror att man inte har nogon möjlighet att mot denna aparat.

   Annina Karlsson:
   berit det finns inget po din link.

   Annina Karlsson:
   sa till dem när barnen var under Sol att om jag inte for hem barnen skulle de inte tro att jag sitter kvar utan flyttar utomlands. Att sol var frivillig plasering men de sa att jag skulle inte fo möjlighet att träffa barnen om jag tog hem den skulle de sätta LVU direkt. Och jag skulle do inte fo ha dem över helger. Ifroga satte deras smutskastning och krävde hem barnen och sa att de först moste se hur det är i hemmet och om de ansog att de tfanns brister var de välkomna 24 timmar om dygnet i hemmet. Men nej. Det var aldrig nogon i hemmet. Ändo fick jag ha barnen över helgerna. Ha ha, sen tvongsplaserades de.

   Annina Karlsson:
   Hur kunde de lota barnen fara ``illa´´ po helger med mej utan nogot problem före tvongsdeporteringen. de skrev tillomed att barnen var trygga och harmoniska när de varit hos mej.

   Berit Mikalsen:
   Se igjennom notatene mine, der finner du det ))

   Annina Karlsson:
   po din profil?

   Berit Mikalsen:
   ja

   Annina Karlsson:
   ‎:)

   Alf Magne Henriksen:
   Fine komentarer av virkeligheten Rune.

   Annina Karlsson:
   ja verkligheten är ju att det är misslyckade omhändertagningar när barn och föräldrar avskyr`` hjälparna´´och lämnas i förtvivlan.

   Annina Karlsson:
   En bränd människa bör väll fly elden?

   
---
---

   Marius Reikerås, 23.03. 2011:

   Ventet ni måneder - så døde hun
   http://www.f-b.no/nyheter/ventet-ni-maneder-sa-dode-hun-1.6122393
   www.f-b.no
   Enker og enkemenn i Fredrikstad opplever å vente i over ett år på å få utbetalt etterlattepensjon fra NAV. – Helt horribelt, sier brukerombud Bente Rekve....

*
   Aina Viola Larsen:
   Stakkars mennesker hva de må gå igjennom. Når det gjelder Nav så skal man ikke bli forbauset hva de er i stand til.

   Sus Sønderstrup Bro:
   Den slags sker også i Dk. En mand der var syg afslidgigt og kræft (cancer) fik efter flere års tovtrækkeri bevilget førtidspension - med virkning fra den dag han blev begravet ....

   Aina Viola Larsen:
   går dette virkelig ann Sus. Hva er det slags verden vi lever i?

   Kari Alfredsen:
   ja att det går ann sier jeg men når dem skal ha noe skal det skje fooooooort f.....

   Veronica Platsberg:
   Det er så sørgelig at atter en gang er det de svake som må lide.

   Sus Sønderstrup Bro:
   Du kan tro det går an - det er galt i mange kommuner her i landet, bl.a. i den jeg bor i. Det er faktisk så galt at flere folketings medlemmer synes at Svendborg kommune er FOR dygtige til at forvalte/fortolke lovens bogstav i forh. til syge borgere

   Aina Viola Larsen:
   Sus:
   Jeg ser det du skriver nå kommer tilbake hele tiden. Det må være spøkelser på nettet hehe.

   Aina Viola Larsen:
   Kari . Det er saint, er det noe de skal ha av penger hos deg er det bare å komme her, komme her med pengene. Det har vi også erfart.

   Sus Sønderstrup Bro:
   Aina: nu fik jeg ryddet op!

   Johanne Elise Mortensen:
   men nav e jo slik, saksbeh tror at det går ut-over dems lomebok.

   Aina Viola Larsen:
   Det er fint Sus.

   Birgitte Mor:
   At det ikke går fort hos nav skal være sikkert og visst. For i dag ble jeg faktisk frarådet av en ansatt om å ikke stikke innom. Dette som skjer om dagen er ingen verdig og damen hadde kanskje større behov for midlene før hun gikk bort ?

   Aina Viola Larsen:
   Johanne ja man skulle tro at de her saksbehandlerne tror de eier våres penger, og sitter og ruger på dem også.

   Aina Viola Larsen:
   De er merkelige de her med Nav kommer man innom dem og snakker med dem etter de har sendt ut brev til deg, og du ikke gir lyd fra deg, da kan du pinadø være sikker på at da mister man trygden sin.

   Aina Viola Larsen:
   Det er saint Birgitte, at mennesker skal oppleve å måtte bli behandlet på en så respektløs måte er helt forferdelig å høre å se.

   Hans-Erik Thorsberg:
   Slik går det desverre når ledelsen fra toppen og ned slett ikke fungerer. Normale rutiner er fraværende. Nylig sendt klagebrev til departementet på at brev ikke leses og bare legges bort uten at noe gjøres. NAV systemet fremstår mer og mer som en skamplett.

   Aina Viola Larsen:
   Det er helt riktig Nav er en skamplet.

   Birgitte Mor:
   Hun skal i allefall ha for å være ærlig, hun jeg snakket med :) Sitat : "Ingen vits i å komme for her er det bare kaos" var beskjeden jeg fikk. Det sender absolutt ingen gode signaler ut :)

   Ingrid Lovise Nilsen:
   Jeg ventet i 11 måneder ... Dette var i januar 1999 ... Synd det er blitt verre siden den gang ...

   Hilde Aastrup:
   Erfaring med behandling av søknad om endring av bidrag: 1 1/2 år.. Det er veldig interessant det som foregår.

   Solveig Løchen:
   veldig leit i en så sårbar periode av ens liv !

   Rune L. Hansen:
   Ikke bare en skamplett og veldig leit, men og uhyre grovt og straffbart kriminelt - og veldig mange mennesker lider, trakasseres, tortureres, utplyndres og drepes av det. Hver enkelt av de ansatte i den offentlige forvaltningen må stilles til straffeansvar for sine forbrytelser - slik loven sier og loven er der for. Både Straffeloven og Menneskerettsloven.

   Rune L. Hansen:
   Det er faktisk derfor vi har gjeldende lov og rett i og for Norge.

   Nilsen Astrid:
   Er dette nytt, og er det ukjent? Nei! Det er verken første eller siste gang dette skjer. Det blir nok en "borgerkig" i dette landet med tid og stunder når folket har fått nok, evig nok.

   Veronica Opsanger:
   Bad ..!

   
---
---
   Jeg fikk i går tilsendt enda en gave på fem tusen kroner fra farmor (min mor). Jeg vet ikke hvordan hun får det til. Dermed kunne jeg igjen handle mat og dagligvarer og noe forskjellig i går. Jeg kjørte helt til Skjold (40 km tr).
   I går ankom dessuten et nytt brev, datert 15.03. 2011, fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg ( ekstern ) som efterspør en viss dokumentasjon jeg skal få oversendt.
---
---

   Rune L. Hansen, 25.03. 2011:

   Norges sittende regjering og dens forvaltning nekter å ta forbrytelser som begåes av ansatte i og omkring den offentlige forvaltningen til efterretning.
   Er det slik eller ikke, og hvorfor?

*
   Rune L. Hansen:
   Jeg bare spør.

   
---
---

   Marius Reikerås, 25.03. 2011:

   Ødelagt rettssikkerhet= ødelagte liv

*
   Lill-Ann Borgen:
   Enkelte graver sin egen grav av fri vilje

   Rikke T. Urberg:
   ‎:( veldig sant

   Johan Freudendal:
   Hvis man stoler blindt på retssystemet så er man enten meget dum eller meget naiv, for retssystemet er ikke interesseret i sandhederne, kun i profit og afkast.

   Monicha Nyhuus Aas:
   Enkelte blir forsøkt gravd ned, uten mulighet til å få sine rettigheter belyst. Ikke lett å reise seg som menneske, hvis rettsikkerheten er brukt som et våpen mot deg, så jeg er veldig enig i det Marius her skriver. Få velger selv en slik skjebne.

   Birgitte Mor:
   Skal vi egentlig la byråkratiet få lov å ødelegge liv ? Skal vi la de få lov å få den "gleden" ? Nei !

   May Brith Harestad Hollos:
   Proverbs 28
   1 The wicked flee though no one pursues,
   but the righteous are as bold as a lion.

   Annina Karlsson:
   det bästa man kan göra är att leva ett bra liv och bli ett gott exempel so gott man nu kan. Njuta av livets gova och göra gott.Älska sanning och rätt.

   Liv TheGodmother Bakke:
   Du har helt rett Lill-Ann. Barnevernet, rettsystemet og regjeringen graver sin egen grav av fri vilje.

   Johan Freudendal:
   Man skal huske at "En advokat/sagfører er ikke ansat for at finde sandheden, men for at få det bedste ud af en retsag, for sin klient, og derfor er sandheden irrelevant, bare man vinder sagen !".

   Øyvind Bremnes:
   bare man vinder sagen ...

   Chris Overgaard:
   Hvor er rettssikkerheten i dette tilfellet? Fornuften? Logikken? http://covergaard.blogg.no/1301056433_politiet_som_anmelder.html

   Johan Freudendal:
   Chris Det er et bevis på at noigle betjente manger sund fornuft og god dømmekraft, men manden kan vinde den sag, for han havde jo en gyldig grund til at køre, og at fratage han kørekortet er magtmisbrug.

   Annina Karlsson:
   Bara man vinner saken och for nya saker att vinna so hjulen snurrar, kanske.Rättegongar po rättegongar. ÖÖ stora pengar rullar fram.

   Undis Hansen:
   Egentlig skulle man ha boikotta hele rettsystemet. men vil tørre det? jeg møtte ikke til sisste bv-sak og tjente mange samvær på det. Bv mente jeg bare skulle ha 1 samvær, men d ble fra 3-6 samvær istedet. Utrulig men sant. Og egentlig et bevis på hva jeg mener: De fører sakene sine uansett, og best uten noen forstyrrede element som f.eks. et vassekte offer ...

   Cecilie Bedsvaag:
   Det koster mye å møte i retten. Foreldrene er de eneste som ikke får dekket tapt arbeidsfortjeneste.

   Bente Vik:
   Forstå det den som kan.

   Annina Karlsson:
   Min so kallade advokat gick till rätten utan att jag var i kontakt med henne po looong tid. Där satt hon och sa att hon inte kunde utala sej och fick nog bra betalt.

   Undis Hansen:
   ‎... advokaten min var der, fullt klar over hva j mente om røkkla ...

   Undis Hansen:
   Leses med ironi fra Nord; Det der systemet har missta all trua fra mæ. Hottentotter heeeele gjengen. Nei, så perfekt blir jeg nok aldri at jeg passer inn lammi de finingan der. De må bare holde på med sitt. Ødelegger for meg og slit mæ ut, har de forsøkt på, - og greid å avleda mæ fra livet mitt over år. Neigu om jeg setter meg tilrette i stigmaen demses. Å endatil har man gått dit ja, nermest frivillig. Dum som man e. Nei da får de bare beholde ungene mine. De er iferd med å ødelegges alikevell. Vil jeg ha nervevrakan og rusmisbrukeran i hus om åran som kommer. J er jaggu ikke sikker. Synd å si det. Tanken er der. Egoistisk? - Neppe. Men jeg ser realiteten i øyan. Leser forskings-rapportan. Ikke får de treffe meg, og ikke ringer de,- ikke takker de for det de får. Og noen kjenner meg ikke engang. Til og med navnan på unger er endra. Å legge seg ned å beklage orker jeg heller ikke. Og når jeg år om lenge har bynt å skjønne barnevernleder fra hell sin tankegang, fristes jeg til å si; hahaha, der betaler du i dyre dommer,- jeg har formert meg og betaler ingenting. Jeg er fri til å gjøre om så ingenting. Hver dag er kun min. Jeg velger hver eneste dag. Og hun kan ikke gjøre noe mer for å forverre det. Men sannheten kommer for en dag. Hu taper ansikt,- mer og mer. Og jeg kan i realiteten sitte med beinan på bordet og ikke gjøre en dritt. Å det er hun som har bidratt til det. Men Ungene , de er mine. Ingenting hun gjør endrer på det faktum. Og om hun endatil ordner de med store arver, ja Takk , takk sir æ . Korttenkte Næpskrell, - som vi sir på finnmarking ;)

   
---
---

   Annina Karlsson, 23.03. 2011, commented on Anarkey Love's status:

   Anarkey Love:
   ‎1 x 1=1 11 x 11=121 111 x 111=12321 1111 x 1111=1234321 ...11111 x 11111=123454321 111111 x 111111=12345654321 1111111 x 1111111=1234567654321 111111111 x 11111111=123456787654321 1111111111 x 111111111=12345678987654321..

*
   Jake Martin:
‎1 x 9 = 9
2 x 9 = 18 1 + 8 = 9
3 x 9 = 27 2 + 7 = 9
4 x 9 = 36 3 + 6 = 9
5 x 9 = 45 4 + 5 = 9
...6,589,741,230,297 x 9 = 59,307,671,072,673 5 + 9 + 3 + 0 + 7 + 6 + 7 + 1 + 0 + 7 + 2 + 6 + 7 + 3 = 63 6 + 3 = 9
   etc