----- Denne side: db200912.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.

17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. ---- 
----- 
--- Desember 2009 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

--01-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 01. desember 2009, Vinberget:

   Lett overskyet først og derefter også sol.
---
   Jeg skal på besøk til Geir Aanerud i kveld og samtidig først innom Haugesund en tur.
---
   Jeg skifter forsikringsselskap i disse dager, og oppdaterer samtidig de forsikringene jeg har og skal ha. På billigst mulige måte, men dog med nok fornuft og forstand (håper jeg). Jeg håper samtidig også å bli mere solid og trygg sånn sett i utgangspunktet og videre.
   På grunn av alt som skjedde i fjor, i 2008, mistet jeg i tre trinn den opparbeidede bonusen i forsikringen for bilen. Nu får jeg ny forsikring både for den og den nye bilen og for hjem og innbo med alt hva det innebærer.
   Total-forsikring hus, pluss innbo, vil nu fremover koste meg 3.050,- kr. pr. år.
   Den ny-innkjøpte bilen, Chrysler Voyager SE, med 20 % bonus, 3.166,- kr. pr. år.
   Den gamle bilen, Chevrolet Beoville, med 20 % bonus, 3.833,- kr. pr. år.
   Dette blir til sammen 10.049,- kr. pr. år. Det vil si 838,- kr. pr. måned.
   Den gamle bilen vil jeg nu efter hvert kvitte meg med. Hva det eventuelt blir til med ny bil efter at ungene har hjemkommet vet jeg enda ikke.
---
   Jeg telefonerte og snakket litt med Runar i dag. Jeg fortalte ham at det nu lenge har vært og er Trude og hennes advokat Trond Hjelde som opprettholder og viderefører uretten ifra Iren K. Hebnes. Den kriminelle urett som særlig går ut på å forsøke å frata barna deres far, osv. Runar sa da at det så absolutt ikke var hans inntrykk efter at han snakket med Trude. At hva Trude gav uttrykk for og hans inntrykk var, at det er Barnevern-tjenesten som truer og presser Trude og at hun sånn sett ikke har noe valg.
   Jeg sa til Runar at det jo fortsatt er det Trude overfor de fleste forsøker å unnskylde seg med, men at Trude dessverre også har gått langt mye lengre enn som så - også da den såkalte Barnevern-tjenesten ikke lengre i realiteten var noe problem. Det er fristelser, forfengelighet og fikseringer i videre og større monn enn frykt for Iren K, Hebnes som har drevet Trude. Hun har i et slags samråd med Balder, mormor, Åse Kristensen og sin advokat Trond Hjelde villet selvstendig-gjøre seg på bekostning av sin familie, med fristelser om økonomisk uavhengighet for seg selv og med leder-posisjon for barna med seg selv som liksom alene-mor som har forlokket og fiksert.
   At Trude forsøker å legge skylden på den såkalte Barnevern-tjenesten og Iren K. Hebnes er - og har om og om igjen vist seg å være - falskhet. Og er det også nu.
   Falskhet har vært og er det instrumentet hun mest av alt spiller på.
   Og også egoisme, og hovmod.
   Det er meget trist å måtte si det.
   Kortfattet fortalt er det dog slik det forholder seg.
   At hun har vært, og antagligvis enda er, truet og presset, er dog sant nok, men har hun heller benyttet seg av enn gjort hva hun har hatt muligheter for med og burde ha gjort. Trude har også visst såpass, men om og om igjen forsøkt å agere som hun ikke har visst eller forstått det.
---
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 02. desember 2009, Vinberget:

   Lett overskyet formiddag og tildels sol i løpet av den korte dagen. Temperaturen omtrent 4 pluss-grader Celsius klokken 10.30.
   Noe vind iblandt imot kvelden.
---
   Jeg kjørte til Geir Aanerud i går kveld og ble der til efter midnatt. Jeg fikk altså besøkt ham mens han enda bor der hvor han nu bor. Iallfall denne ene gangen.
---
   Det ankom en brev-konvolutt ifra NAV i dag, ifra samme Thea Birkeland som stort sett tidligere. Med tre brever i konvolutten denne gangen. (Hun synes som tydeligere og tydeligere å tilkjennegi en viss taktikk, også en viss kriminell forvirringens taktikk - som forfalsker og forvirrer saken.) Og nu enda mere lureri og forsøk på forvirring.
   Det ene datert 25.11. 2009 er angående Frøydis og Stauda og har overskriften "Innkreving av underholdsbidrag - melding om vedtak" ( ekstern ). I dette står det blandt annet at hun har gjort et vedtak om at "innkreving av underholdsbidraget" for Frøydis og Stauda "er opphørt fra og med 01.06. 2009".
   Det
andre er datert 30.11. 2009 og har overskriften "Klage i sak om underholdsbidrag til barn - brev til partene" ( ekstern ).
   Det tredje er også datert 30.11. 2009 - og har overskriften "Klage i sak om underholdsbidrag til barn" (Tormod) ( ekstern ).

   Enda mere å måtte forholde seg til og å måtte besvare! Fordi hun der Thea Birkeland føler seg på hjemmebane sånn sett, og ønsker å forsvare og å videreføre sin urett.
---
   En skal ikke betale Underholdningsbidrag eller andre penger til eller for noen som har kidnappet og fangeholder ens barn!
   Den som har kidnappet og fangeholder barn skal ikke betales eller premieres for det!
   Det er den som har kidnappet barna som skal betale de merutgiftene kidnappingen og fangeholdet av barna har medført, samt for skader, ødeleggelser og tort og svie.
   Den som har kidnappet og fangeholder barn skal ikke kunne kreve noe som helst!
   Hva enn Iren K. Hebnes og NAVs Thea Birkeland mener om slikt noe.
---
   Trygve Einar telefonerte på kvelden og vi snakket en stund.
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 03. desember 2009, Vinberget:

   Jevnt overskyet i hele dag, tror jeg. Noe tørr litt vind også. Temperaturen omtrent 5 pluss-grader Celsius. Sterkere noe vind 22.30-tiden.
---
   Ingenting ifra Haugaland tingrett enda i dag.
   En avgjørelse og kjennelse fra deres side nu kan vel umulig bli noe annet enn at ungene nu straks skal få komme hjem?
   Barne- og menneske-mishandling av groveste kaliber pågående i offentlig regi, som Haugaland tingrett selv har vært delaktige i og medvirkende til, besinner de seg vel nu på?
   De har vel ikke noe valg sånn sett heller?

   Men er kanskje dumme nok til nu ikke å våge å behandle saken, til nu å forsøke å unnlate å behandle saken?
   Fordi de nu kjenner seg avslørt og handlingslammet, samme hva de gjør? Og fordi de nu vanskelig kan gjøre eller avgjøre noe som helst uten samtidig at deres tidligere grove ugjerninger i dette saks-komplekset opplyses?
   Og fordi de er mennesker som nødig vil innrømme sine alerede utførte uhyre grove feilgrep?
---
   Frøydis og Stauda ute og rir mye og forsiktig med Tarzan, hesten, i dag.
   Frøydis blir med Idun på jobben i kveld, og de rir dithen. Og hjem igjen i mørket, med hode-lykter.
---
   Jeg telefonerte noen ord med Sigmund. Han er enda i Stavanger. Han kommer innom i løpet av noen dager.
---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, fredag 04. desember 2009, Vinberget:

   Jevnt overskyet, lett regn.
---
   Stor eske ifra farmor til oss med posten i dag, med ullsokker, julegaver, ullgarn og forskjellig.
---
   Jeg kjøpte ny, bedre mobil-telefon til Stauda og Idun, som ankom i dag. Idun betaler sin selv.
---
   Frøydis med Hilde til Ølen i kveld. Hildes mor kjører Frøydis.
---

*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 05. desember 2009, Vinberget:

   Jeg og Stauda kjørte til Haugesund omkring 12-tiden i dag. Kom hjem først omkring 19-tiden.
   Regn sent på kvelden.
   Vi traff på Amanda-senteret i Haugesund en klasse-kamerat av Alfredo ifra Steinerskolen. Han var sammen med sin mor og gjenkjente Stauda og de kom i snakk med oss.
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, 2. søndag i advent - søndag 06. desember 2009, Vinberget:

   Nokså sterk, tørr vind i hele natt, og omtrent 7 pluss-grader Celsius. Slik også i hele dag, men regn utover kvelden.
   Jeg har fødselsdag i dag. Har nu blitt 54 år.
---
   Hvis vi ikke hører noe ifra retten i morgen telefonerer jeg og spør, tror jeg, både Haugaland tingrett og Gulating lagmannsrett.
---  
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, mandag 07. desember 2009, Vinberget:

   Grått og overskyet. Noe regn også. Stjerneklart utover kvelden.
---
   Jeg telefonerte Haugaland tingrett omkring 13-tiden i dag. Jeg sa vi undrer på om en reaksjon på min begjæring om en midlertidig kjennelse ( ekstern ) er underveis. Fikk da høre at en forkynnelse derifra utsendes med posten i dag og antagligvis vil ankomme partene i morgen. Jeg sa, at det var godt å høre. Det er mange barn som har det vondt i påvente av noe fra Haugaland tingrett som gjør at det kan bli bra igjen.
---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, tirsdag 08. desember 2009, Vinberget:

   Jeg rekker knapt å skrive noe her i dag.
   Kjennelse datert 04.12. 2009 ifra Haugaland tingrett ( ekstern ) ankom pr. post i dag. Et skammelig skriv.
   Den nye hunden vår overkjørt av en bil ved Tindeland i dag formiddag. Jan Tindeland kom med den triste melding og var til stor hjelp. Cæsar Rufsus Aosin lever ikke mere.
---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, onsdag 09. desember 2009, Vinberget:

   Overskyet og noe regn. Mindre overskyet og lite regn utover dagen og kvelden.
   Frøydis og Stauda har det veldig artig og fint med Tarzan, hesten, i dag.
---
   Jeg skrev og oversendte (pr. e-post) i dag en presisering av begjæring til Gulating lagmannsrett om midlertidig kjennelse ( ekstern ).
---
   At slikt noe skjer som skjer i og med vår familie, imot vår og andre sin vilje vilje, bør ha en god og tydelig begrunnelse.
   Sett ifra min og barna sin synsvinkel og flere til sin, så er det som har skjedd og skjer med vår familie fullstendig galt og uakseptabelt. Når og hvis det er norsk rett som bevirker eller aksepterer eller medvirker til at slikt noe skjer og får fortsette med å skje så må en både kunne forvente og forlange at begrunnelsen er tilstedeværende og tydelig og entydig nok!
   Hvis og når begrunnelsen mangler eller er for utydelig eller feil, hva da?
---
   Sigmund har telefonert og kommer på besøk i kveld. Han har vært innom Hogganvik.
---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, torsdag 10. desember 2009, Vinberget:

   Jevnt overskyet.
---
   Jeg telefonerte i formiddag til Gulating lagmannsrett i Bergen, for å høre om det skjer noe i saken, i og med at det nu har gått så lang tid uten at vi enda har hørt fra de. Og også fordi jeg i går oversendt pr. e-post en formell presisering av påstand i og for begjæringen om midlertidig kjennelse ( ekstern ).
   Hun jeg snakket med i ekspedisjonen der sa at det iallfall skjer noe. At en dommer skal skrive en avgjørelse som skal til to til dommere der før den foreligger ferdig. Saksbehandler der for saken er imidlertid på ferie og ikke tilbake før mandag.
---
   Idun skal nu foreløbig ikke jobbe mere. Siste dag var i går.
---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, fredag 11. desember 2009, Vinberget:

   Formiddag med tåke og sol gjennom tåken i sør. Tåke hele dagen, og noe kaldt også. Temperaturen omkring null og en til to grader Celsius her ute i dag.
---
   Jeg skrev i natt ferdig et brev datert i dag med klage og bemerkninger til NAV Klageinstans Vest og NAV Forvaltning Sandnes ( ekstern ), som jeg avsendte pr. e-post i dag tidlig omtrent klokken 7.
---
   Lensmann Gjærde telefonerte omkring 12.30-tiden i dag.
   Jeg telefonerte dr. Hans Olav Tungesvik efterpå.
   Jeg telefonerte også Gulating lagmannsrett i Bergen. Jeg ble bedt om å telefonere igjen mandag for å kunne få snakke med noen som har med saken å gjøre.
---
   Sigmund kjørte herfra omkring 16- eller 17-tiden. Idun ble med ham til Haugesund.
---
   Det er tydelig at advokat Hjelde (igjen?) forsøker å få Barnevern-tjenesten i Haugesund til å kidnappe Frøydis og Stauda. Han har tydeligvis også på sitt vis orintert Barnevern-tjenesten i Haugesund om at det er kommet en slags avgjørelse fra Haugaland tingrett ( ekstern ), og de igjen lensmann Gjærde.
   Han forsøker å gjøre alvor av sine ord om å få Frøydis og Stauda til såkalt Barnehjem.
   Han er en kriminell av verste sort.
---
   Jeg mottok i dag tidlig følgende e-post ifra Guleting lagmannsrett, angående min formelle presisering av begjæringen om midlertidig avgjørelse datert og oversendt lagmannsretten pr. e-post 09.12. 2009 ( ekstern ):

   Dette er en anke over tingrettens avvisningskjennelse og må fremsendes tingretten.  Lagmannsretten foretar seg ikke noe mer i denne saken før vi eventuelt får saken oversendt fra tingretten på vanlig måte.
 
Dette til din orientering.
 
Line Steffensen

---
   Jeg besvarte straks (klokken 07.49) e-posten slik:

   Dette er ikke en anke over tingrettens avvisningskjennelse.
   Anken over tingrettens avvisning har jeg enda ikke skrevet. Den vil jeg også skrive, og derefter innlevere Haugaland tingrett innen ankefristen.

   Ok?
 
   Med hilsen fra
 
   Rune L. Hansen

---
   E-posten ifra Line Steffensen i Gulating lagmannsrett var avsendt 10.12. 2009 kl. 13.49. Altså i går.
   Da jeg i dag telefonerte Gulating lagmannsrett i Bergen snakket jeg med Line Steffensen i ekspedisjonen der. Jeg tror hun sa det var dommer Berit Mo - eller var det Berit Moldskred hun sa? - som hadde gitt henne beskjed om å sende meg en slik e-post. Hennes e-post ble samtidig sendt som kopi til advokat Trond Hjelde pluss til hans kvinnelige sekretær.
   Er det vedkommende Berit Mo eller Moldskred som står bak misforståelsen? Eller later som hun har misforstått? For å "vinne tid" og mere fanskap?
   Jeg har mildt sagt blitt adskillig vant med slikt noe nu.
   Kanskje en av de dommerne advokat Hjelde telefonerer privat?

   Berit Moldskred het en av de tre kvinnelige dommerne som 02.09. 2009 nektet anken fremmet ( ekstern ), anken av dommen 08.05. 2009 i Haugaland tingrett ( ekstern ), hvilket Høyesteretts ankeutvalg 11.11. 2009 ikke aksepterte ( ekstern )
   Hun er kanskje ute og går igjen?

   Det er som bekjent visse mennesker det ikke betyr særlig meget fra eller til å gjøre ondt.
   Og det er som vel bekjent mange tusen måter å drepe på. Noen dreper med kniv, andre med sin underskrift eller med kanoner eller med sin urettferdighet eller sin likegyldighet eller med gift eller med brann-stiftelse, osv., osv.
---
   Konstant terror overfor vår familie i fire år. Hvilkne gale mennesker er det som kaller slikt noe for barnevern?!
---
   Det er ikke alle som får jobb i den offentlige, kommunale Barnevern-tjenesten som er umodne, sinnsforvirrede, kriminelle eller ondsinnede, men de som er det presser fort og lett ut de som ikke er det. I kraft av sin frekkhet, løgnaktighet og mangel på samvittighet.
   Det er i kraft av dette og jobbens utrolig enestående muligheter for makt og maktmisbruk de gjør sin karriære.
   Det er slik på flere områder i samfunnslivet. Og det er disse med en slik makt og frekkhet som stadig forverrer forholdene og forhindrer reelle positive endringer, avsløringer og ansvarlighet.
---
   Lensmann Gjærde henviste til at vi var blitt enige om at han tok kontakt igjen når en avgjørelse kom angående begjæringen om midlertidig avgjørelse til Haugaland tingrett ( ekstern ), og at vi da forsøker å få til et møte og en dialog med Barnevern-tjenesten i Haugesund. Han hadde igjen snakket med Barnevern-tjenesten i Haugesund og de står fortsatt på sitt, som jeg forstod det på ham. Jeg tror han sa det hadde tatt kontakt med ham igjen. De hadde vel fått beskjed og instruks ifra advokat Hjelde. (Som jo personlig skal sørge for at Frøydis og Stauda eller andre av barna som kommer hjem skal komme i såkalt Barnehjem, Hvilket jo Idun fortalte at Trude fortalte at advokat Hjelde hadde sagt til Trude.)
   Lensmann Gjærde spurte om jeg nu kan være interessert i et slikt møte, hvilket jeg jo sa ja til. Han sa også at jeg kan ta med hvem jeg enn ønsker i et slikt møte, og spurte om det kan passe på mandag formiddag. Vi ble enige om at jeg telefonerte tilbake før klokken 15 angående om det kan være i orden og tidspunktet. Hvilket jeg gjorde, efter å ha snakket med blandt annet dr. Hans Olav Tungesvik. Jeg håpet dr. Tungesvik ville kunne være til stede i et slikt møte, hvilket han sa ja til.
   Idun blir antagligvis også med. Møtet begynner mandag formiddag klokken 10.
   Lensmann Gjærde, som arrangerer møtet, vil at møtet skal være resultat-orientert.
---
   Jeg har også en forespørsel og dialog i gang med ansvarlige for dagsavisen VG (Verdens Gang), en avis som er nokså landsdekkende og mye lest. Om hvorvidt de nu vil skrive om saks-komplekset. Jeg har snakket med en Gustav der.
   Han så for seg følgende overskrift: Tvangs-separert av det offentlige.
   Det er ikke bare jeg og Trude som er tvangs-separert av "det offentlige", men også våre barn.
   Overskriften er treffende god den.
   Men mange andre overskrifter vil også kunne passe.
   Veldig mange.
---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, lørdag 12. desember 2009, Vinberget:

   Stjerneklar natt og i underkant av null grader Celsius somme steder her ute i natt. Formiddag nu med sol og bare litt spredt overskyet.
   Idun og Stauda badet i vannet vårt forleden dag. Idun svømte endog langt uti. Hun var så svett efter å ha syklet fra jobben.
---
   Barnerov har forlengst blitt stor-industri i Norge i disse tider, bak kulissene.
---
   Vi har i dag snakket med farmor i telefonen. Og hun har sendt flere julegaver og fødselsdagsgaver med posten.
---
   Jeg og Frøydis kjørte i dag til Haugesund og handlet og kom hjem igjen omkring 21-tiden.
---
   De fleste ekteskap i Norge i disse tider går i oppløsning. Ektefellene blir ofte misfornøyde med hverandre og kvitter seg med hverandre, ofte på grunn av småtterier. Det er egentlig ikke særlig rart, i og med at Arbeiderparti-ideologien aktivt på så forskjellig vis stimulerer til ødeleggelse av familien og ekteskapet. Og til egoisme, forfengelighet og grådighet.
   Det er så langtfra bare Trude som er misfornøyd med og kvitter seg med sin ektefelle. Det har blitt nokså det alminnelige. Hvilket selvfølgelig barna er de som mest blir lidende og tapende under.
   Det var riktig nok jeg som "truet" Trude med separasjon og skilsmisse. Men egentlig ikke for at jeg var misfornøyd med Trude. Hun truet med å ødelegge for barna og hele familien hvis hun ikke fikk det som hun ville med Balder. Hvis ikke Balder fikk fortsette ødeleggelsen han var påbegynt. Jeg ville og måtte beskytte barna og familien. Hun brydde seg ikke. Ingenting hjalp.
   Hva om alle og enhver skulle kvitte seg med sin ektefelle for litt problem og misfornøydhet sin skyld?!
   Da ville det samfunnsmessig og særlig for barna bli ille.
   Og det er ille det har blitt! Forskrekkelig ille.
   Ekteskapet innebærer dog noe fullstendig annet enn å kvitte seg med sin ektefelle for problemer og misfornøydhet sin skyld.
   Like så familie-livet.
   Trude er misfornøyd hun som de andre. Mens de andre var misunnelige.
   Det er ikke mye igjen som tilsier noens misunnelse. Så tvert om. Og det var vel også deres hensikt.
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, 3. søndag i advent - søndag 13. desember 2009, Vinberget:

   Overskyet og noe regn her ute i natt. Jevnt, lett overskyet i dag.
---
   Jeg har vasket bilen og ordnet dokumenter og ellers bare forskjellig småtteri.
   Tarzan, hesten, har for det meste vært inne i dag.
   Jeg avsender søknader angående nu fremsatt krav fra meg om underholdsbidrag etc. overfor Trude, til NAV Vindafjord ( ekstern ).
   På sin plass.
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, mandag 14. desember 2009, Vinberget:

   Jeg kjørte herfra omkring 9-tiden, til møtet i Ølen klokken 10.
   Dr. Tungesvik ankom samtidig med meg straks før klokken 10. Ifra den kommunale Barnevern-tjenesten i Haugesund hadde to unge menn ankommet, den ene het Cato Sjurson. Var det Helgesen den andre het?
   Lensmann Gjærde ledet møtet.
   Hvorvidt det kom noe godt ut av møtet er enda ikke godt å si, men saken og situasjonen ble da luftet og både lensmann Gjærde og dr. Tungesvik ansporet til løsninger, enighet, fred og fordragelighet. Og også jeg. Vi var vel på hvert vårt vis helt selvfølgelig enige om at det viktigste nu er å finne frem til en løsning for hvordan barna og begge foreldre snarest optimalt kan få være sammen med hverandre. Og da særlig som en foreløbig ordning og løsning inntil retten kommer frem til endelige eller mere bestemmende eller gyldige avgjørelser.
   De to ifra Barnevern-tjenesten i Haugesund var lyttende, men hvorvidt og hvor langt de hørte, gjenstår å se. Både med hensyn til hva dr. Tungesvik, lensmann Gjærde og jeg hadde å si.

   Jeg foreslo konkret en midlertidig løsning til beste for barna og de angjeldende. At de fem barna i Skoglandsveien får komme hjem i tre døgn pr. fjortende dag foreløbig, inntil retten kan komme frem til endelig avgjørelse, samtidig med at Frøydis og Stauda tre andre døgn kan være hos Trude i Skoglandsveien også hver fjortende dag.
   En slik midlertidig løsning kan vi ha en skriftlig avtale om, så vi også eventuelt får se hvordan partene forholder seg til den eller eventuelt hvem som bryter avtalen.
   Det er de fem barna hos Trude i Skoglandsveien som aller mest er i nød og fortest og mest trenger til en slik foreløbig løsning.

   De to unge menn ifra Barnevern-tjenesten i Haugesund var meget tydelig innfluert av advokat Hjelde, og henviste til den midlertidige kjennelsen ifra Haugaland tingrett i desember 2008. Liksom som påskudd for å kidnappe Frøydis og Stauda. Jeg gjorde de på så forskjellig vis oppmerksom på at et slikt påskudd var temmelig så meget på kanten, mildt sagt. Kjennelsen er ifra de fem månedene 
jeg befant meg i et forskrekkelig fangenskap i Åna fengsel - og knapt hadde mulighet til å forholde meg til den. Hvilket jeg også har påpekt overfor retten. Det er det ene. Kjennelsen gav urettmessig - som følge av løgn og lureri ifra advokat Hjelde og Trude sin side - Trude midlertidig foreldreansvar og daglig omsorg for barna. Hvilken heller ikke Frøydis og Stauda aksepterte eller fant seg i. Hverken dommen eller gjeldende norsk lov hjemler å sette inn tvangsinngrep overfor Frøydis og Stauda av den grunn. Hvilket jeg også gjorde de to unge menn oppmerksom på. Frøydis og Stauda opphevet eller ugyldiggjorde for sitt vedkommende dommen. (Jeg henviste de i så måte også til Menneskerettsloven ifra 1999.)
   Dommen i den midlertidige kjennelsen inneholder ingen som helst reell lovhjemmel hverken for å fangeholde eller å bortføre Frøydis og Stauda.
   Og kjennelsen var i tillegg en forhastet grov urett. Lett nok å se for enhver. (Likesom de tidligere midlertidige kjennelsene i saks-komplekset ifra samme hold!)
   Jeg kunne ha sagt meget mere med hensyn til dette og den urettmessige midlertidige kjennelsen ifra Haugaland tingrett i desember 2008. Og det har jeg også, i skriv overfor retten.

   Jeg gjorde de også oppmerksom på at det har gått mere enn et år siden jeg har sett mine barn og den uhyre trussel og terror de og vi har vært og er utsatt for. Og hvordan særlig barna i Skoglandsveien lider og skades under dette, og for at de fortsatt er nektet sin far, sitt liv og sitt hjemsted. På grunn av påstander ifra Iren K. Hebnes, som underveis har blitt avslørt som usanne. (Som enda dog advokat Hjelde henviser til.)
   Og konkret på grunn av Trudes kidnapping, fangehold og unnlatenhet.

   Hva som er barnas beste og hva barna vil og har rett til kan ingen nu på alvor være i tvil om.
   Og det er for barna i Skoglandsveien nøden nu er særlig stor. Og Trude har som sagt hatt de hos seg i mere enn et år nu, samtidig som det har blitt verre og verre for barna og øvrige involverte. Det er rett og nødvendig og på sin plass at de nu får komme hjem, og inderlige smil og glede igjen fremkomme. Det er fortrinnsvis det som er det viktige og viktigste nu, og som virkelig haster.
   Trude eller andre er ikke i noen nød sånn sett. I allfall i forholdsvis liten betydning.
   Det er de angjeldende barna, deres far, liv, identitet og hjemsted som meget er det viktige og viktigste nu.

   Og jeg nevnte og omtalte at den ikke rettskraftige dommen datert 08.05. 2009 ( ekstern ) tilkjenner barna rett til samvær med sin far og sitt hjemsted, hvilket i det heletatt ikke har skjedd. På grunn av Trudes kidnapping, fangehold, iscenesettelser, falskhet og unnlatenhet.
   De to unge mennene sa da omtrent det samme som advokat Hjelde skrev, at det er jeg som må gjøre hva jeg kan for å hevde og å få denne min rett. Til det sa jeg at det ikke er snakk om min rett, men om ungenes rett. En ungenes rett, som Trude med sitt tilranede foreldreansvar skulle ivareta. Ikke jeg, som vet at en slik doms-slutning frarøver både meg og ungene våre rettigheter.
   Jeg kunne ha nevnt for de flere viktige faktiske forhold angående dette, men nøyde meg med dette viktigste.

   De hadde ifra begynnelsen tydelig og særlig en annen agenda ifra advokat Hjelde. En advokat Hjelde som vil at ungene skal bo fast hos Trude i Skoglandsveien, og med utgangspunkt i det og som belønning hvis jeg aksepterer det innvilge meg en viss rett til samvær med barna.
   Hvilket ikke er rett vinkling og hvilket jeg selvfølgelig ikke kan akseptere, fristes, lokkes eller lures til å gå med på. Og det tror jeg tross deres mere eller mindre faste agenda de forstod, om enn de antagligvis må fordøye på det. Jeg kan ikke innvilge eller gi Trude og advokat Hjelde fri-billett for kidnappingene og fangeholdet av barna, eller for deres øvrige kriminelle ugjerninger. Disse forhold er det retten som får ordne opp i. Disse forhold trenger ingen av oss i dette anliggende å henge oss opp i på det personlige plan eller nu å la gå ut over barna.

   Barnas ønsker, behov, nødvendigheter og rettigheter må nu stå i sentrum, og rent praktisk, fysisk, psykisk og sosialt ivaretaes til beste for enhver og alle. Et mål å bevege seg imot også for en forsiktig foreløbig ordning og løsning. En meget mangelfull foreløbig ordning og løsning, i påvente av noe bedre og mere rett og riktig og endelig ifra retten. Men dog et uomtvistelig nødvendig skritt i riktig retning.
   Advokat Hjelde eller noen sitt forsøk på å hindre dette må ikke få råde.
   Det er hva barna trenger og har krav på som nu må få råde. Fullstendig i henhold til loven.

   De to unge mennene ifra den kommunale Barnevern-tjenesten i Haugesund fikk forhåpentligvis i det heletatt og iøvrig endel å tenke på.
   Og dr. Tungesvik understreket og henviste til hva han skriftlig og veloverveid har fremført i saken.
---
   Efter at jeg kom hjem henimot 15-tiden telefonerte jeg og snakket noen ord med saksbehandler Signy Larsen i Gulating lagmannsrett i Bergen, for å høre hvordan saken ligger an og når en avgjørelse særlig i forhold til begjæringen om midlertidig kjennelse kan forventes.
   Hun sa det er travle tider der, men at det er en prioritert sak, Jeg gjorde oppmerksom på at det allerede har tatt lang tid, hvilket hun sa de er oppmerksomme på.
   Det meste går forrykende fort og lett når motparten fremmer ønsker og begjæringer.
   Og motsatt hva gjelder meg og ungene.

---
   Noe regn i kveld og mere fuktig. Både Trygve Einar og farmor telefonerte, nysgjerrige på møtet.
   Sigmund telefonerte også. Idun har slått følge med ham. De ankom Skoglandsveien lørdag formiddag, tror jeg det var han sa. Og at Trude ikke sier stort. Og at de blandt annet har vært hos Balder i Isvik, og hos Gudmund i Haugesund. De tenker seg også en tur til Trygve Einar og familie. De har snakket pr. telefon med Trygve Einar. Trygve Einar får annet besøk i morgen og blir da travelt opptatt.
   Sigmund har altså med sitt besøk i Skoglandsveien nu i disse dager allerede hatt mere samvær og kontakt med barna enn jeg på mere enn et år. Det er så sykt som noe sykt kan bli. Norsk innenriks-politikk, bak kulissene.
---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, tirsdag 15. desember 2009, Vinberget:

   Fuktig her ute i natt. Overskyet, tåke og noe fuktig regn i dag tidlig.
   Det blir kaldere og dagene enda mørkere og kortere.
---
   Jeg telefonerte Sigmund og snakket litt med Idun i dag. De var da nettopp kommet til Mosterhamn.
---
   Cato Sjurson, den ene unge mannen ifra den kommunale Barnevern-tjenesten i Haugesund, telefonerte ved 16.15-tiden i dag og snakket litt med meg.
   De skal ha et møte der i Haugesund i morgen, men han visste ikke om det ville være mulig for de å få til noe før jul. Han ville høre om jeg hadde noen tanker i forhold til særlig barna og julen. Og det hadde jeg jo. For oss og særlig ungene betyr julen særdeles meget mye.
   Og fortsatt det viktige er at ungene får komme hjem igjen.
   Det er jo ingenting de mere vil heller!
   Jeg tenkte endel på telefon-samtalen efterpå.
   Trude tror jeg tenker at ungene aldri skal få komme hjem igjen og heller aldri noensinne mere se sin far! Det er jo det hun egentlig på så forskjellige falskhetens vis har holdt på med. Og fortsatt holder på med, sammen med advokat Trond Hjelde. Og de ganske enkelt bruker Barnevern-tjenesten i Haugesund og Haugaland tingrett og alt de kan i sin krigføring imot meg og ungene. Hun kommer ikke frivillig til å gi fra seg den fulle alene-kontroll over ungene, og da særlig med hensyn til at hun skal ha de som sin inntekts-kilde, prestisje og sosiale status. Det er slikt noe og mere usle greier til det dreier seg om for henne.
   Ikke trivsel og glede for andre enn seg selv.
   Og hun tror av en eller annen slags forskrudd grunn at det er sine unger! Og at det er det Fylkesnemnda og advokat Hjelde, Balder og Haugaland tingrett har sagt til henne. Og hun har gjort alt hva som helst hun kan for å få til. De mest nedrige, usle og kriminelle ugjerninger. Hun kommer nok til å gjøre hva hun kan og hva hun våger for fortsatt fullstendig å fangeholde ungene. Med fortsatt kriminell hjelp ifra advokat Hjelde.
   De to gjensidig hverandre.
   Hun tror på det viset at hun til slutt får omskolert de, og får de til å glemme, og til å bli sine. Det vil si, sin økonomiske inntekts-kilde.
   Sin sosiale status.
   Det er så sykt som noe sykt kan bli.
   Hun tok til seg Fylkesnemndas usle skriv som et slags diplom, til seg!
   Hvilket i seg selv tydelig sier noe om hva hun er, og hva hun har vært!
   Det var i hele inngangen til møtet via Barnevern-tjenesten i Haugesund tydelig nok hva Trude og advokat Trond Hjelde var ute efter.
   På bekostning av lov og rett, ungene og hele familien.
   De ville jeg skulle si meg villig til at ungene skal bo fast hos Trude. Til gjengjeld skulle jeg belønnes med utstrakt samvær med ungene.
   Det var konkret deres ærend. Det var det de to unge menn var ute efter. Den som er interessert kan selv høre, på mitt lyd-opptak av møtet.
   Som om det på noe som helst sett og vis kan sies å ha noe som helst med barnevern å gjøre!
   Annet enn misbruk av makt og myndighet, lov og rett.
   Det meste har for Trude og advokat Hjelde siden begynnelsen dreid seg om det, kidnappingen og fangeholdet av ungene, for å få om-registrert ungene, for å gi de en ny identitet, på allslags kriminelle vis. Av to grunner. Den ene er penger, via NAV. Den andre er at uretten, de grovt kriminelle ugjerningene, dermed lettere kan skjules.
   De var altså mest ute efter det samme som Iren K, Hebnes fristet og lokket Trude med.
   Og fristet og lokket nu meg med visse "innrømmelser".
   Frivillig gir Trude ikke fra seg noe av sin super-egoisme. Som hun håndhever sammen med Balder, mormor og advokat Hjelde. Og stadig mere og mere også Gudmund.
   Lar de unge mennesker i den kommunale barnevern-tjenesten i Haugesund seg videre bruke i og til slikt noe, uten bevisst å forstå hva som foregår?
   Eller avslører de det? Det skal egentlig ikke mye til, men mye slags forskrudde mentaliteter hærjer viden omkring!
   Det er forferdelig trist det hele.
   Også vår tids og vårt samfunns sykeligheter i blandt så mange.
---
   Jeg oversender pr. e-post Barnevern-tjenesten i Haugesund kommune, Cato Sjurson, mitt slags hastige møte-referat ( ekstern ), ifra mine Dagboksnotater for 14.12. 2009. Ikke hva jeg her nu skriver i dag.
---
   Jeg har efterpå hørt på lyd-opptaket fra møtet.
   Jeg er for krass og skråsikker i hva jeg tidligere i dag skrev angående møtet.
   Dr. Tungesvik gjennomskuet vel settingen i møtet? Det var iallfall slik jeg fornemmet det.
   Dog bare fornemmet.
   Jeg iøvrig angående møtet over-mistenksom?
   En kan sagtens få paranoide tendenser av all enda pågående kriminelle galskapen!
---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, onsdag 16. desember 2009, Vinberget:

   Sol og lite skyer.
   Temperaturen her ute har en liten stund i den siste uke vært nede i tre minus-grader Celsius og oppe i ni pluss-grader. Den er nu midt på dagen omtrent null grader.
---
   Vi kjørte en tur til Ølen og Etne i dag, jeg, Frøydis og Stauda.
   Kom hjem utpå kvelden.
   Det kom pakke fra farmor igjen i posten, med julegaver og fødselsdagsgaver.
---
   Følgende e-post avsendt 16.12. 2009 kl. 14.25 til meg, med mitt første hastige møte-referat i retur, fra postmaster@master.net :

This is an automatically generated Delivery Status Notification.
THIS IS A WARNING MESSAGE ONLY.
YOU DO NOT NEED TO RESEND YOUR MESSAGE.
Delivery to the following recipients has been delayed.
       post.haugalandogsunnhordland@politiet.no
---
   Underlig.
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 17. desember 2009, Vinberget:

   Stjerneklar natt med omkring 5 minus-grader Celsius.
---
   Jeg skrev i natt ferdig anken til Gulating lagmannsrett av den skammelige kjennelsen ifra Haugaland tingrett 04.12. 2009 ( ekstern ). Og avsendte den før klokken 9 i dag tidlig pr. e-post, med kopi til advokat Høimyr og Gulating lagmannsrett.
---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, fredag 18. desember 2009, Vinberget:

   Stjerneklart og omkring 7 til 8 minus-grader Celsius her ute i natt.
   Sol-oppgang nesten i sør omkring 11-tiden og bare noen få timer.
---
   Enda i dag heller ikke noe å høre fra Gulating lagmannsrett.
   Og heller ikke fra Barnevern-tjenesten i Haugesund kommune.
   Det er ikke mange dagene igjen til julaften.
   Mariel har fødselsdag mandag. Hun blir 8 år. Og jeg har ikke sett henne på mere enn et år!
---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 19. desember 2009, Vinberget:

   Omtrent 2 minus-grader Celsius og litt lett sne og noe vind her ute i dag tidlig.
   Gradvis mere sne utover dagen.
---
   Frøydis sammen Hilde på sang-treff på kirketunet i Skjold i dag.
   I morgen skal de på julebord i Ølen med sang-foreningen.
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, søndag 20. desember 2009, Vinberget:

   Det har kommet mere enn 40 cm sne!
   Sol.
---
   Skartland kom i dag tidlig med en ny siloball. Nr. 2 altså. Den første har holdt helt til nu, med godt stell og påpasselighet.
---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, mandag 21. desember 2009, Vinberget:

   Mye sne. Sol i en kort dag.
Mariel 8 år i dag! Og fortsatt fangeholdt. Av en mor som altså grovt mishandler sine egne barn.
   Trude er jo ikke bare kriminell i det hun enda holder på med, overfor barna og sin egen familie, men også grovt mis-handlende.
   Det er greiest å si det som det uomtvistelig er. Å ikke si det vil være feil og urett.
   Hva er det som får henne til å gjøre slikt? Bare grådighet, og prestisje, hovmod og forfengelighet? Det synes som det.
   Hun gjør seg til en fiende av sin egen familie, av lov og rett, anstendighet og alt som er. Og hva når barna erkjenner det bevisst og klart og tydelig forstår hva hun har gjort og gjør og enda ikke har snudd om med?
   Hun gjør det enda stadig verre og verre for seg selv, og for resten av familien.
   Det er forferdelig trist, tungt, ødeleggende og leit.
   Ungene skjønner det enda ikke tydelig.
   Hvordan skal en vel kunne tro eller forstå slikt om sin egen mor?!
---
   Frøydis kom hjem omkring midnatt i går kveld. Det hadde bare vært artig og fint, forteller hun.
---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, tirsdag 22. desember 2009, Vinberget:

   Sol og kort dag.
---
   Det ankom et brev ifra NAV i dag. Ifra NAV Klageinstans Vest datert 21.12. 2009
( ekstern ). Samme sorten bedrageri som ifra Thea Birkeland. Hun har tydelig nok rygg-dekning.
   Kriminelle greier. På så mange slags forskjellige vis.
   Hvordan og når skulle jeg kunne vite at jeg ble pliktig å betale underholdsbidrag for våre barn da Trude 03.04. 2008 kidnappet og fangeholdt våre barn?
   Og hvordan og når skulle jeg kunne tenke meg muligheten for slikt noe?
   Fullstendig sinnsykt! Og groveste sort kriminalitet.
---
   Det kan synes som at det er en kriminell virksomhet som gjennom mange års ut-prøvinger og fin-justeringer har blitt mere og mere omfattende og utspekulert for ikke lett å kunne stoppes og for å skjule seg bak tilsynelatende aksepterte forhold.
   Som involverer stadig flere og flere i en slags gjensidig rygg-dekning og ansvars-fordeling for å oppnå ansvars-oppløsning.
   Omfattende og uhyre grov kriminalitet, bak kulissene i Norge. Ikke som volds-forbrytere på gaten eller som maskerte innbrudds-tyver på kveldstid, men av enda mye verre sort. På kontorer med legitimasjon for lønn og karriære. Beste sort forkledninger og skalkeskjul?
   Involvert med sine kriminelle ugjerninger i diverse samfunns-områder, mere og mere i nøkkel-posisjoner som gir aksept for videreføring og opprettholdelse. Nøkkel-posisjoner som samtidig mere og mere skviser ut anstendige mennesker og forsøk på protester.
   Uhyrligheter av verste sort! Og hvem skal når kunne gjøre noe med det? Både i alvor våge og kunne gjøre noe med det?
   De verste kriminelle er mindre og mindre som karikaturene ifra "gamle dager", hvilket både vårt samfunn og enkelt-mennesker må oppdateres på - og ta grundig på alvor.
   Det er tusener av måter å drepe og å ødelegge på, - ikke bare med kniv, revolver eller giftige kjemikalier! Men enda mere og enda mere fordekt med for eksempel underskrift eller likegyldighet eller medskyldighet. Skjult bak vel-kledde mennesker, kontorer, instanser og mis-bruk av tillit, lov og rett.
   Mange av disse kriminelle er endog særlig nyttige kriminelle - for de kriminelle. De kan være både "nyttige idioter" og nyttige kriminelle.
   Jo mere samfunn urbaniseres, industrialiseres, sentraliseres og byråkratiseres dess mere må en ta hele dette uhyre samfunns-problem på alvor, og kunne gjøre tilstrekkelig og nødvendig med det. Uten slik handlings-kraft og fokus på reelle felles-menneskelige elementære verdier ødelegges samfunn og mennesker mere og mere, stadig mere og mere og både mindre og mere fordekt, frekt og akseptert.
---
   Idun er hos Gudmund i Haugesund, forteller Sigmund som jeg snakket med i telefonen i dag. Han er i Osterøy ved Bergen. Han telefonerte og snakket med Idun via Gudmund.
   Jeg har for mitt vedkommende ikke mere telefonert Gudmund, efter at han med tydelighet gav uttrykk for at han ikke ønsker at jeg skal gjøre det. Gudmund er grundig forledet og forkvaklet av Trude og Balder, men forsøker mest mulig å legge skjul på det overfor andre.
   Hvordan dette skjedde for Gudmund sitt vedkommende er vel temmelig så godt dokumentert i saks-dokumentasjonen. Hvilket også gjelder med hensyn til Trude sitt vedkommende. Hva gjelder Balder sitt vedkommende henviser jeg særlig til det i efterhånd tanke-vekkende post-kortet ifra ham i oktober 2008. Trude og advokat Hjelde synes på flere sett og vis som å ligne på hverandre.

   Sigmund forsøkte å si til Idun at hun ikke skal bry seg særlig om saks-komplekset, at det ikke angår henne, men er en sak som angår hennes foreldre - og de alene og selv må ordne opp i, via retten.
   Tankeløst og dumt sagt av ham. Selvfølgelig angår i stort alvor alt dette også Idun! Både i og utenfor retten.
   Det er ikke jeg, Frøydis, Stauda eller de yngre barna som er de kriminelle, - men vi er utsatt for uhyre alvorlig og grov kriminell virksomhet. Også ifra Trude og advokat Hjelde sin side. Slikt noe skal en så absolutt ikke lukke øynene for, forholde seg svakt til eller ikke gjøre noe med! Selv om de kriminelle nettopp både ønsker og lett påstår og sier det! Så lett-lurte og dumme må særlig vi som det mest av alt angår forsøke å ikke være.
---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, onsdag 23. desember 2009, Vinberget:

   Stjerneklart og omtrent 2 minus-grader Celsius her ute i natt.
---
   I dag også en brev-konvolutt ifra NAV, Thea Birkeland. Som datert 21.12. 2009 ( ekstern ) vil jeg skal underskrive og sende pr. post min klage datert 11.12. 2009 til NAV Klage Vest. En rotete og mangelfull hennes utskrift i konvolutten. Jeg skriver ut en rett en selv og underskriver og sender til NAV Klage Vest.
   Hvorfor all denne deres "saks-behandling", når de likevel ikke bryr seg om noe som helst med alvor?!
   Og hva skal en kunne gjøre med det? De gir hverandre rygg-dekning for å oppsmuldre den enkelte sitt ansvar, og tyr i så måte til hvilkne som helst helt åpenlyse bedragerier. Hva har de vel å tape på det, når de kan skylde på hverandre?
---
   Julegaver?
   Jeg forsøker alltid å oppfylle mine barns ønsker, og å stimulere deres vei og utfoldelse.

   Trude vil ganske enkelt ikke gi noen av barna hva de mest ønsker seg.
   At de får til pappa og hjem igjen.
   Og hun kan hverken gi de trygghet, tillit eller trivsel, uten at de får komme til pappa igjen.
   Hva hun fratar samtlige av barna, og flere til, er uhyre forskrekkelig.
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, torsdag 24. desember - julaften - 2009, Vinberget:

   Noe mere sne kommet! Stille og fredfull idyll sånn sett, ytre sett.
   Og for sinnsro.
---
   Jeg telefonerte og snakket med Arild Andersen.
---
   Idun har vi enda ikke hørt noe ifra. Klokken er 13.45 og jeg skal ta en tur til postkassen.
   Frøydis og Stauda synger nydelig oppe.
---
   Jeg var ved postkassen og snakket samtidig en stund med Bernt og Hilde.
   Et svar-brev datert 22. og 23.12. 2009 ankom med posten ifra Gulating lagmannsrett ( ekstern ), ifra de samme tre damene som uten begrunnelse avviste saken. Efter samme lest som hele Helga Hågenvik.
   En Beslutning og en Kjennelse så tåpelig, usaklig og ulovlig, straffbar at det oser barne- og menneske-mishandling av den.
   Tull-høner som hærjer og ødelegger vilt! Det er nærsagt for utrolig til å kunne være sant.
   Og hvordan har slikt noe kommet seg inn i rettsvesenet?!

   Slik kan altså tingene foregå i Gulating lagmannsrett.

   Uansett en stor-fangst med hensyn til selv-avsløringer, ifra det norske rettsvesenet!
   Skikkelig fin fangst. Tre feite fluer i en smekk!
---
   Det er skreddersydd for videre terror ifra advokat Hjelde og Trude.
   Advokat Hjelde eller noen har selvfølgelig ikke noen som helst lovhjemmel for å kidnappe eller fangeholde Frøydis og Stauda. Ikke nu heller. Men de vil nok prøve seg alt hva de kan. Han kommer nok fort til å oversende en kopi av Beslutningen og Kjennelsen til Barnevern-tjenesten i Haugesund kommune, og gi de beskjed om hva de må gjøre.
   De skjønner liksom ikke engang at videre forsøk på slikt noe jo først og fremst vil komme til å rasere og ødelegge Frøydis og Stauda sitt forhold til Trude nokså fullstendig.
   Men hva bryr de seg vel om det. Det har hele veien vært kriminell barne- og menneske-mishandling de driver med.
   Sies bør og må det jo. Det er faktisk også viktig at det blir sagt.
---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, fredag 25. desember - 1. juledag - 2009, Vinberget:

   Ikke bare Jesus Kristus har fødselsdag i dag, men også Frøydis. Hun er 16 år i dag.
---
   Stauda snakket lenge med Idun i telefonen i kveld. Idun var hos Gudmund.
   Frøydis og Stauda har i de siste dager også snakket med farmor, morfar og mormor.
   Stauda bakte god terte i dag. Vi har blandt annet spist lutefisk med mandel-potet, etc.
   Aking i sneen.
---
   Vi forsøker alltid i juletiden å være mest mulig hjemme og i ro.
   Det vil særlig si romjulen til og med 6. januar.
---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, lørdag 26. desember - 2. juledag - 2009, Vinberget:

   Temperaturen omtrent 1 pluss-grad Celsius.
---
   Stauda går "julebukk" i kveld. (Uten gjeite-bukk.)  
   Men ikke så mange steder nu enda.
---
   Jeg arbeider særlig om natten med den nye anken til Høyesterett.
---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, søndag 27. desember 2009, Vinberget:

   Det er fortsatt omtrent 1 pluss-grad Celsius her ute og sneen smelter sakte.
---
   Jeg ble i dag tidlig ferdig med den nye anken til Høyesterett ( ekstern ), og avsender den pr. e-post i dag.
   Den ble på 25 sider.
---
   Noen syns det er ille at jeg sier og påpeker at Trude har gjort kriminelle ugjerninger. De tenker at det er jo Iren K. Hebnes og hennes trusler og terror som tvunget eller fått Trude til å gjøre det hva hun har gjort. At det har vært den terror og tortur Trude har vært utsatt for som har fått henne til å gjøre det.
   Og mye rett er det jo i det.
   Dog er det ikke av den grunn riktig å ikke fortelle om hva hun har gjort, både i forhold til lov og rett og på så forskjellig vis. Tvert om. Det er riktig og rett å fortelle om det.
   Selvfølgelig også om hva som har fått henne til å gjøre det.
   Ved ikke å fortelle om hva Trude har gjort av kriminelle ugjerninger ville uretten fortsette.
   Ved å fortelle om det kan uretten stoppes.
   Hvorvidt Trude kan eller skal straffes av loven og retten, eller bare Iren K. Hebnes, eller andre, det er forhold som også loven og retten skal vurdere. Også med hensyn til nødverge, etc.
   Det viktige er i første omgang at hva som faktisk har skjedd og er av relevant betydning opplyses og kommer frem for dagen.
   Også Trudes kriminelle ugjerninger, hvis uretten ellers videreføres eller ikke stoppes.
   Det er slik det er. At noen ikke forstår dette er trist og ødeleggende.

   At Trude har vært truet, lokket og fristet betyr ikke at de faktiske forhold vedrørende dette ikke skal frem eller ikke er viktige!
   At endog hennes advokat Trond Hjelde har både truet og fristet henne er også av viktig betydning. Han har også sagt til henne at han aldri har tapt en sak overfor Barnevern-tjenesten. (I så fall ikke noe rart: For hans taktikk er jo å vinne saken, for Barnevern-tjenesten!) Og han har også siden begynnelsen sagt til henne at alt er avgjort på forhånd og at han skal ta seg av alt og at det er ingenting å bekymre seg om for Trude. Og han har sagt at om noen av barna kommer hjem til Vikebygd så skal han personlig sørge for at de kommer i barnehjem. Og han har løyet for henne og lurt henne. Og han har i en viss grad sagt og stått for det motsatte av Trude i retten, og han har løyet for og lurt retten. Og hva eventuelt mere kan vel særlig Trude fortelle om. Men Trude har dog grundig visst om alt dettte, og latt det skje. Gjorde seg endog aktivt delaktig i hans ugjerninger.
   Og advokat Hjelde er jo ikke den eneste som på slike vis har forsøkt "å hjelpe" Trude. Men advokat Hjelde har særlig forsøkt å hjelpe Iren K. Hebnes - og ikke retten eller noen i vår familie.
   Hva advokat Hjelde har hjulpet Iren K. Hebnes og Trude med er grov kriminell virksomhet. Som selvfølgelig må frem i lyset.
---
   Menneskerettsloven (1999) handler sentralt om barnas beste.
   Barnas beste er ikke å frata barna det lovfestede som sikrer barnas beste.
---
   Idun kom i eftermiddag, ifra Lisa og familien hennes.
---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, mandag 28. desember 2009, Vinberget:

   Nokså stjerneklar natt. Det sner litt i dag.
---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, tirsdag 29. desember 2009, Vinberget:

   Sol og finvær, omtrent 3 minus-grader Celsius. Fortsatt mye sne.
   Det kom mere sne på et døgn enn det bruker å komme på et helt år her, sa Kjetil S. forleden. Sneen kom overraskende, nesten halv-meteren, og mange biler rundt omkring havnet i grøftekanten og mange trær bekket ned over veiene. (På grunn av all sneen som tynget trærne.)
   Vi fikk forleden dag Kjetil S. til å brøyte ned hit (400,- kr.), men er i likhet med de fleste likevel jo nokså inne-snedde. Det er helt ok og fin jule-stemning.
   Og solen snudde for en ukes tid siden.
---
   Stauda telefonerte og snakket med mormor i formiddag.
---
   Vi ser i disse dager Monsen sin film-serie ifra Nordkalotten, og Stauda har latt seg inspirere til i dag å legg ut på en liten trenings-tur med ryggsekk, proviant, tepper, etc. En liten stikk-prøve bare, i skogen.
   Jeg har rolig dag med baking, kjeks, kaker. Lite ute. Enda ingen motorsager og enda ikke noe felling eller saging av trær og busker i landskapet vårt. Tankene og alt meget prioritert for de kidnappede og fangeholdte ungene, Alfredo, Mariel, Urda, Solborg og Tormod.
---
   Vi har også sett filmen "Angels & Demons" (Engler & Demoner) ifra 2009, regi: Ron Howard, filmatisering efter boken til Dan Brown.
   Han som skrev "Da Vinci-koden", som først ble filmatisert. Vi har tidligere sett "Da Vinci-koden", en vellykket og spennende film med tankevekkende og interessant innhold.
   Filmen nu, "Angels & Demons", en dårlig filmatisering, med dusin-vare-spenning, lite tankevekkende og lite interessant innhold. Nær det eneste interessante at Galileo Galilei litt blir omtalt. Filmen iøvrig kjedelig og lite troverdig.
---
   Jeg så derimot en annen film forleden, med tankevekkende og interessant innhold. "The Constant Gardener" fra 2005, regi: Fernando Meirelles. Dog helt upassende som familie-film. Filmatisering av John Le Carrès bok.
   Med mye av handlingen ifra Afrika. En film som omhandler legemiddel-industrien, og Verdens Helseorganisasjon (WHO) og u-hjelp, korrupsjon, etc. På megetsigende tankevekkende vis.
---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, onsdag 30. desember 2009, Vinberget:

   Stjerneklar natt. Sol, kaldt og fint vær. Temperaturen klokken 12 helt nede i omtrent 9 minus-grader Celsius. Det er sjelden det er så kaldt her som nu, og sjelden med all sneen.
   Vi har heldigvis ved og alt vi trenger, takket være forsikrings-pengene. Den økonomiske trakasseringen vi nu så lenge har vært utsatt for plager oss nu derfor ikke sånn sett.
---
   Idun gikk henimot Lisas familie i Vikebygd i kveld. Efter å ha vært der tenker hun å ta turen bort til Balder i Isvik.
   Hun har altså antagligvis kommet i snakk med Balder igjen.
   Idun klippet håret mitt i kveld.
---
*****

--31--
-- Dagboks-notater, torsdag 31. desember - nyttårsaften - 2009, Vinberget:

   Stjerneklar natt. Og kaldt her ute, ned imot omkring 13, kanskje 14, minus-grader Celsius!
   Kort dag og sol.
   Efter hva farmor forteller pr. telefon så er det i disse dager mere sne og kaldere her omkring enn der omkring Trondhjem.
---
   Vi gjør nu omtrent ingenting spesielt eller særskilt ut av nyttårsaften.
---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. ---- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq