----- Denne side: db200911.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ----> 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.

17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30.  ---- 
----- 
--- November 2009 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

--01-- 
-- Dagboks-notater, søndag 01. november 2009, Vinberget:

   Nokså sterk vind, tørt og overskyet i natt og i formiddag. Enda en fin dag for rydding og tørking, om enn noen regndråper en stund utpå dagen. Sterk vind ifra 16-tiden. Ekstra kraftig vind med noe regn utover kvelden.
   Stauda gikk i formiddag en tur med Mikka til Såta.
---
   Idun er i Skoglandsveien. Jeg tror hun sa at Gudmund også er der. Jeg snakket i dag med henne pr. telefon.
   Hun sier at Trude sier at Trude ikke har noe som helst med det å gjøre at Barnevern-tjenesten i Haugesund nu har kontaktet Lensmannskontoret i Vindafjord med sikte på en ny terror-aksjon.
   Dermed må en vel kunne tro at det er advokat Trond Hjelde som i et slikt ærend har kontaktet Barnevern-tjenesten i Haugesund?
   Hva hans hensikt er har han tydelig nok underveis gitt uttrykk for, og er det ingen som helst tvil om.
   Og han er fortsatt Trude sin advokat, sier jeg til Idun.
   Og han snakker og handler på vegne av Trude. Med hennes samtykke. Betalt av henne.
   Og jeg sier til Idun, som jeg forlengst tidligere har sagt. At det er forlengst ikke mere Iren K. Hebnes som er problemet. Det er Trude.
   Det var slik Trude ville det for både et og to og tre år siden og det er slik hun enda vil det.
   At Trude later som at det er annerledes, og det at hun ikke bryr seg om eller vet hva sin advokat Trond Hjelde sier eller gjør, men lar ham fortsette som sin advokat, det er det som har vært og er problemet og som stadig forsøker å ødelegge mere og mere for vår familie. Tror Idun eller Trude at retten og politiet og andre ikke tror at advokat Trond Hjelde er hennes advokat?
   Trude vil ha en advokat som sier og gjør det som advokat Trond Hjelde sier og gjør.
   Og det er det som er hele problemet. Ingenting annet.
   Og Trude vet hva advokat Hjelde sier og gjør. Og det vet egentlig Idun også.
   Trude vet det meget godt. Men overfor Idun og ungene og visse andre later hun som hun ikke vet eller skjønner det.
   Selvfølgelig vet hun det.
   Nu også.
   Men Trude syns og tror hun er smart også når hun later som hun er dummere enn hun er.
   Ingenting nytt med det heller.
---
   Jeg avsendte pr. e-post samtidig i går selvfølgelig en kopi til Lensmannskontoret i Vindafjord av min Begjæring i går til Haugaland tingrett om midlertidig avgjørelse ( ekstern ). Med vedleggene og alt selvfølglig.
   For å opplyse om de faktiske forhold og den faktiske situasjon.
   Hvorvidt Lensmannskontoret for sin del nu egentlig hadde - og fortsatt har - planer om nye kriminelle ugjerninger, det vet jeg ikke.
   Dette nu har iøvrig visse likheter med for eksempel hva som skjedde 19.03. 2009 ( ekstern ). For her å nevne bare litt utav veldig mye forskjellig i så måte.
---
   Geir Tyssebotn telefonerte i dag, nysgjerrig på hva som skjer og hvordan det står til.
---
   Geir Aanerud telefonerte omkring 20-tiden. Han sa blandt annet han tenkte på å ta seg en tur hithen på besøk.
   Jeg advarte ham med at terroren enda pågår og at i verste fall blir vi her ofre for enda en terror-aksjon i løpet av de nærmeste dager, kanskje allerede i morgen. Men at det jo har ingenting med hva jeg har gjort eller gjør å gjøre. Og selvfølgelig heller ikke Frøydis eller Stauda. Men fortsatt med kriminelle menneskers ugjerninger og misbruk av lov og rett.
   Han telefonerer igjen i morgen, sa han.
---
   Idun kom omkring 22-tiden, ifra jobben på Dalsbruket.
   Hun sier at Trude sier at Barnevern-tjenesten i Haugesund har forsøkt å få Trude til å underskrive på et Haste-vedtak, men at Trude har sagt nei til det.
   Kan så være. Det viser i så fall bare at hun også kan si nei om hun vil. Kanskje mest når hun vet at hva hun selv sier ikke har noen som helst betydning fra eller til og hun likevel vet hva det blir til.
   Som for eksempel med hensyn til advokat Hjelde.
   Hun er ikke dummere enn som så.
   Og hun forsøker fortsatt som best hun kan å ikke avsløre seg for ungene. Det blir også sånn sett mye rart ut av det!
---
   Det er iøvrig av interesse å observere bukkene passe havresekkene!
---
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, mandag 02. november 2009, Vinberget:

   Forrykende vilter, kraftig vind her ute i hele natt og utover formiddagen og dagen. Fra omkring 14-tiden regn og mere tåke-aktig i tillegg.
   Torvmyrt-fruktene har jevnt over begynt å modne.
   Men i dag vil jeg ha rå-rørt kiwi med kirsebærkornell, som dessert ifra hagen, med innkjøpt rør-sukker. Sammen med havregrøten i eftermiddag også.
   Vi har tørket litt urter fra hagen også i det siste. Fin-fin lavendel, sitronmelisse, bergmynte, sar, etc.
---
   Idun på jobben i formiddag og skal på jobben også i kveld.
   Frøydis og Stauda mest sammen med henne nu og de har så forskjellig de holder på med nu når været passer best til å være inne.
---
   Jeg var ute endel førstningen av dagen, men ingen telefonerte da. Bortsett fra noen som spurte efter meg da Stauda tok min mobil-telefon, men som la på da Stauda svarte. Antagligvis reklame.
   Klokken er nu 20 og ingen har enda telefonert.
   Det regner og blåser og er forlengst mørkt ute. Det ble mørkt allerede litt efter klokken 17.
---
   Jeg snakker til og med Idun om de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene og prøver å gi henne en bedre forståelse av deres viktighet og hva det dreier seg om.
   Vide og dype elementære felles-menneskelige rettigheter, med basis og røtter i kulturer og tradisjoner.
   Både i vårt land og i andre land, hvert på sitt vis, med felles-nevnere og forskjeller, blir den systematiske eller administrative uretten i forhold til slikt av de som begår den og understøtter den forsøkt alminneliggjort, forløyet, hemmeligholdt, usynliggjort,
videreført, bagatellisert, premiert og forkledd.
   Ofrene vet det best eller kjenner det verst.
   Og hvem ser eller hører ofrene og deres nød?
   Iallfall ikke den som ikke estimerer slikt noe!
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 03. november 2009, Vinberget:

   Det lysner her ute omkring 7-tiden. Idun med bussen til jobben. Hun får skryt også i denne jobben.
   Vind her ute også i dag, og overskyet formiddag. Fra omkring 11.30-tiden sol, tørt og vind. Mere vind igjen fra omkring 19-tiden.
---
   Lensmannsbetjent Bernt A. Skjold telefonerte likevel ikke i går. Mon tro om han vil gjøre det i dag?
   Og hva han egentlig hadde tenkt å gjøre?
   Men han fikk jo oversendt en hel del informasjon og opplysning ifra min side!
   Som han for eksempel kanskje også videreformidler til Barnevern-tjenesten i Haugesund?
   Antagligvis?
   Det skal bli interessant å se hvordan både han og flere til takler dette.
   Hvordan det bør takles er det ingen som helst tvil om.
   Men flere involverte har dessverre dumhet og urett de antagligvis i forskjellig grad vil forsvare!
   De har også sånn sett mulighet for å avsløre seg selv.
   Og for å forholde seg til meg og ungene og våre liv.
   Og lov og rett.
---
   Lensmann Gjærde ved Lensmannskontoret i Ølen i Vindafjord telefonerte til min mobil-telefon straks før klokken 15 i dag. Og vi hadde en liten samtale.
   Han henviste til min telefon-samtale med lensmannsbetjent Bernt A. Skjold fredag. Og til henvendelsen de har fått ifra Barnevern-tjenesten i Haugesund, om bistand til å hente Frøydis og Stauda.
   Barnevern-tjenesten i Haugesund henviser til en kjennelse datert 17.12. 2008 ( ekstern ) ifra retten som grunnlag for sin henvendelse til Lensmannskontoret. Jeg satt da i fengselet.
   Hva lensmann Gjærde nu egentlig ville?
   Han anmodet om at jeg kommer til Lensmannskontoret i Ølen torsdag klokken 13 hvis jeg ønsker å bistå politiet. Hvis jeg forstod ham rett - eller hvis han uttrykte seg rett.
   Bistå med hva, eller til hva?
   Noe uklarheter i så måte muligvis? Har de tenkt å fengsle meg igjen, eller hva?
   Og hva er det de har tenkt med Frøydis og Stauda?
   Hva er det de har i tankene?
   Jeg tror det er best jeg telefonerer de i morgen for å høre nærmere vedrørende hva de ønsker eller planlegger, eller hva de har i tankene.
   Han sa iøvrig at han har lest e-posten ifra meg. Kopien av Begjæringen min om midlertidig avgjørelse til Haugaland tingrett datert 30.09. 2009 ( ekstern ).
   Jeg undres.
---
   En times tid senere, omkring klokken 16.15, oversendte jeg Barnevern-tjenesten i Haugesund kommune pr. e-post en full kopi av min Begjæring datert 30.10. 2009
til Haugaland tingrett om midlertidig avgjørelse. For at de skal kunne orienteres og opplyses om sakens forhold.
   Og for at de skal kunne besinne seg.
   Også for ordens skyld.
---
   Klokken 17.30 i dag telefonerte jeg til vakt-telefonen til Barnevern-tjenesten i Haugesund kommune, og snakket noen ord med en dame der - vedrørende deres planlagte terror-aksjon. Jeg ville gjøre oppmerksom på e-posten jeg oversendte til Barnevern-tjenesten i Haugesund kommune ved 16-tiden, og anmode om at de undersøker og gransker den i morgen. Hun sa at den skal hun se på når hun kommer på jobb i morgen. Og at hun derefter kan ta kontakt med meg i morgen, hvilket jeg sa var fint og ok.
---
   Fortsatt desperasjon, uberegneligheter, hysteri, umåtelige frekkheter og ugjerninger i stort monn ute og går?
   Ifra flere hold?
   Jeg vet enda ikke. Iallfall ikke helt klart og tydelig nok.
   Vil nødig trekke forhastede slutninger.
---
   Jeg telefonerer likevel kanskje ikke Lensmannskontoret i morgen. Jeg undres i så flere henseender. Hun ifra Barneverk-vakten / Barnevern-tjenesten i Haugesund telefonerer meg i morgen efter å ha lest e-posten ifra meg, og jeg undres hva hun sier.
   Jeg skal imidlertid til tannlegen i morgen klokken 9, med buss klokken 7 samtidig med Idun. Buss hjem igjen går ikke før omtrent klokken 14.30, så jeg først kan være hjemme efter klokken 15. Hun telefonerer vår hus-telefon her, men jeg tar med meg min mobil-telefon.
   Håper jeg likevel får snakket med henne.

   Lensmann Gjærde sa noe underlig. Jeg sa at jeg og mine barn nu har vært ofre for mange terror-aksjoner og ugjerninger ifra Lensmannskontoret sin side. Det underlige han da sa var følgende: - Jeg er ikke uenig i det.
   Og selvfølgelig er han og de andre der klar over det. Det var dog underlig at han faktisk sånn i forbifarten sa det.
---
   Jeg snakket i kveld pr. telefon både med Trygve Einar og farmor.
   De begge jo reagerer sterkt på at slikt noe kan skje - videre og videre!
   Jeg snakket litt med Geir Aanerud også. Geir sa at det er orkan der hos ham ikke langt fra Aksdal. Jeg vet ikke om han spøkte bare.
---
   Iøvrig kan jeg nevne at den nevnte kjennelsen ifra retten datert 17.12. 2009 ( ekstern ) ble det og var det umulig for meg å forholde meg til på adekvat vis.
   Forholdene og situasjonen i fengselet gjorde det umulig. Særlig da. Hvilket antagligvis også fremgår av mine Dagboks-notater for tiden i og omkring desember 2008 ( ekstern ).
---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 04. november 2009, Vinberget:

   Storm her ute i natt! Endel av det samme noe inn i resten av dagen også, med kald vind. Så roligere efter hvert og inn i kvelden og natten. 
Roligere, jevnt kald vind.
---
   Da jeg kom hjem fortalte Stauda at Geir Tyssebotn hadde telefonert omkring klokken 14. Stauda fortalte at jeg var hos tannlegen og kom hjem omtrent klokken 15, og det gjorde jeg. Han sa han skulle telefonere igjen senere i dag eller siden.
   Nokså snart efter at jeg kom hjem telefonerte hun fra Barnevern-tjenesten i Haugesund. Hun het Anne Stamhof, sa hun. Hun sa hun hadde lest noe på e-posten min. Og hun sa hun hadde snakket med Lensmannskontoret og derfra blitt fortalt at jeg hadde en avtale med de om å avlevere Frøydis og Stauda torsdag klokken 13 - altså i morgen. Jeg undres om noen faktisk har fortalt henne slikt noe, eller om hun fant på det selv! Jeg sa hverken fra eller til i så måte til henne, hverken bekreftet eller avkreftet. Kunne hun innbille seg slikt noe av dumhet så gjerne for meg.
   Hun henviste til samme kjennelsen ifra retten datert 17.12. 2008 ( ekstern ), som jeg iallfall pr. nu ikke engang vet om jeg har lest eller fått et eksemplar av.
   Den noe korte samtalen mellom oss går det vel an å tenke seg til.
   Da jeg gjorde henne oppmerksom på at hun var i ferd med å gjøre noe ulovlig og straffbart, sa hun at det får vi heller ta opp efterpå.
   Slikt noe og det hele avslører seg selv, gav jeg uttrykk for overfor henne.
   Og at det grundig er det motsatte av barnevern.
   Det er din måte å se det på, sa hun.
   Og du vil ikke dokumentere eller fortelle eller snakke om din måte å se det på, så det kan gå an å forholde seg til den, sa jeg.
   Det får vi heller ta efterpå, sa hun.
---
   Jeg fortalte både Frøydis, Stauda og Idun om dette efterpå.
   Idun tok bussen til jobben omkring 17.20-tiden. Stauda fulgte henne til bussen, og Trude telefonerte da til Idun. Idun var nokså nyvåknet og overlot telefonen til Stauda. Trude sa eller fortalte ingenting av interesse eller betydning i forhold til det pågående. Unnlot vel med vilje å snakke om det eller å spørre om det.
   En terror-aksjon overfor Frøydis og Stauda og meg interesserer henne vel liksom lite.
---
   Den der såkalte barnevern-tjenesten er representanter for den groveste form for kriminell aktivitet i vårt land, og for galskap, hysteri, terror og korrupsjon satt i system.

   De er hverken redd for politiet eller retten eller noe som helst.
   Annet enn eventuelt grundig å bli avslørt.
   Og det tror de ikke på muligheten av.
---
   Vi tar det med sinnsro og bekymring.
   Men bortimot hva som helst ifra den der kanten vil knapt overraske.
   Slik er det bare. Det er realiteten.
   De bestemmer i stort monn både overfor politiet og retten og mye mere til.
   Slik galskap over galskap har det blitt til i vårt land.

   Vi får forsøke å forholde oss til det som best vi kan.
---
   Jeg er imidlertid glad for at også den nuværende Barnevern-tjenesten i Haugesund kommune fikk anledning til å kunne avsløre seg selv.
---
   Jeg nevnte for Idun Trudes liksom mangelfull og fraværende interesse for det pågående.
   Hun sier hun overlater styringen med det hele til deg, sa Idun.
   Det er ikke det hun gjør, sa jeg. Ved sin aksept og unnlatenhet, ved ikke å gjøre hva hun skulle ha gjort og fortsatt kan gjøre, lar hun den såkalte Barnevern-tjenesten og sin advokat Hjelde hærje fritt frem!
   Hun overlater styringen med det hele til sin advokat Hjelde.
   Og de øvrige Iren K. Hebnes sine medhjelpere og medspillere.
   Det er det hun har gjort og gjør.
   Hun trenger ikke engang be om at de gjør det. Hun vet at de arbeider for Iren K. Hebnes, og at de derfor uansett vil arbeide også for Trude sine interesser - når disse er de samme som Iren K. Hebnes sine!
   Og disse sine interesser før de har fått fjernet meg fullstendig, er liksom og tilsynelatende å forsvare Trude sine interesser, hva enten Trude selv vil det eller ikke.
   Før de har fått fjernet og ødelagt meg nokså fullstendig kan de vanskelig få tatt ungene i fangenskapet eller Trude.
   Trude ville i så fall, om de prøvde seg, også ha skiftet side! Og også det vet de.
   Når de har fjernet og ødelagt meg kan de når som helst med hvilket som helst påskudd fjerne Trude og de fangeholdte ungene! Det har Trude selv på sett og vis underskrevet på at de kan gjøre, når som helst. Uten at noe eller noen som helst vil kunne stoppe de det minste som helst.
   Trude har valgt å sette all sin lit og tillit til advokat Hjelde, og til den såkalte barnevern-tjenesten sin uovervinnelige styrke og allmakt. Ved å forkaste sin egen familie og samvittighet og lov og rett. I håp om at den veien skal føre frem for seg selv, hvor hun har forkastet sitt tidligere jeg. I grådighetens og egoismens navn. I håp derigjennom å få mulighet for nytt liv, i det lengste.
   Ved å fangeholde og å omskolere ungene, etc.
   Ved fullstendig å svikte både ungene og sin ektefelle og familie.
   I et eneste håp om noe nytt.
   I et håp om at hun vil bli skånet og tilgitt. Og om at det vil føre frem, så det hele best mulig kan bortforklares og hun vil trenge lite av anger eller tilgivelse.
   Trude kunne ha stoppet den galskapen. Det valgte hun og velger hun å ikke gjøre.
   Så ille er det fatt.
---
   Frøydis og Stauda evakuerer i dag. For sikkerhets skyld.
   Hverken Frøydis eller Stauda ønsker å bli utsatt for enda en terror-aksjon. Ikke fra noen som helst.
   Men nu skriver jeg ikke mere i dag.
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 05. november 2009, Vinberget:

   Overskyet formiddag, og jevnt med noe krass vind. Mindre vind og mindre overskyet utover dagen.
   Mørkt her ute omkring 18-tiden.
---
   Antagligvis Lensmannskontoret som telefonerte hit klokken 13.45. Jeg var da ute.
   Da jeg kom inn igjen hadde Geir Tyssebotn vært her et kvarters tid. Han kom klokken 13.30 og parkerte den store bilen sin ved postkassen vår ved hoved-veien. Bare Idun var her og snakket bare litt med ham.
---
   Klokken omtrent 18 kom Åshild med sitt følge med hesten. Idun har snakket og avtalt med henne på forhånd. Hesten heter Tarzan. Klokken er nu 18.30 og hesten står i et rom i fjøset og spiser fint høy som Frøydis og Stauda samlet sammen i fjor sommer.
   Frøydis og Stauda har i den siste tid ryddet og tilordnet fint til hest. En tre-kvart dekar stor inngjerding ute også.
---
   Klokken 19.55 telefonerte Geir Tyssebotn, og vi snakket noe sammen.
   Han ville høre om det var noe nytt.
   I kveld snakket jeg pr. telefon blandt annet også med både farmor og Trygve Einar.
   Og jeg hørte Idun snakke med blandt annet Gudmund.
---

   Posten kom i dag med et brev datert mandag 02.11. 2009 fra Haugaland tingrett ( ekstern ).
   Jeg ble sent i kveld ferdig med et svar på det, i form av en ny Begjæring til Haugaland tingrett om en midlertidig avgjørelse - som jeg daterer i morgen 06.11. 2009 ( ekstern ). Og forhåpentligvis får avsendt i morgen. Utskrift av vedleggene gjenstår enda - og blir jeg nok holdende på med i hele natt. Det er omkring tusen A4-sider som må skrives ut!
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, fredag 06. november 2009, Vinberget:

   Stjerneklar himmel i natt. Temperaturen synes som å ha vært nede i null grader noen steder i landskapet i natt.
   Sol og tildels noe overskyet i dag.
---
   Jeg ble nesten ferdig med utskriftene tidlig i dag. Gikk da tom for pulver-blekk til skriveren. Sov litt og telefonerte Trygve Einar, som ville hjelpe til. Han kjørte til Haugesund og kjøpte pulver-blekk-patron og A4-papir og derefter hit med det! Jeg ble derfor ferdig med siste rest av utskriften, på en halvtimes tid, og han tok det hele med seg da han kjørte til Haugesund og klokken 14.30 fikk innlevert i 4 av meg underskrevne eksemplar
Begjæringen til Haugaland tingrett om en midlertidig avgjørelse, datert i dag 06.11. 2009 ( ekstern )!
   Pulver-blekk-patronen og A4-papiret kostet ham tilsammen 1.043,- kroner, som jeg betaler ham for. Kjøringen betaler jeg nu ikke for.
---
   Dagligvarer og matvarer ifra butikken i Vikebygd også i dag. For 1.273,- kroner.
   Idun er ute og rir!
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 07. november 2009, Vinberget:

   Nokså jevn, tørkende vind i natt og i dag, og nokså overskyet. Noen regndråper en liten stund på kvelden.
---

   Erling Askeland kom i dag med ved jeg bestilte, 8 Euro-paller blandings-ved til 400.- kroner pr. stk. Han tok 500,- kroner for kjøringen av det hele. Det ble altså til sammen 3.700,- kroner.
   En Euro-palle tilsvarer nesten en halv favne ved, sa han.
   Så nu har vi iallfall sikret oss det vesentligste med ved for vinteren!
   Omtrent en favne rakk jeg å få stablet fint i dag.
---
   Farmor oversender enda 4.000,- kroner, som jeg må låne.
   De 10.000,- kroner er det ingenting igjen av.
   Våre utgifter dog fortsatt på et nød-bluss.
---
   Hesten sprang i dag bort til Sørhus sin eng. Der ble den ikke lenge. Idun måtte en tur bort til nabo Hilde, da hun litt efterpå kom tilbake kom samtidig en nokså vill og tilsynelatende hysterisk fru Sørhus og jaget på både hesten og Idun. Og ropte blandt annet at hun ville politi-anmelde hvis hesten igjen kom inn på engen.
   Ta det hele med sinnsro, sier jeg til Idun. Det er ingenting å bry seg om, annet enn fullstendig å holde hesten unna engen. Fru Sørhus sin oppførsel er ikke verdt å estimere på noe annet vis.
---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, søndag 08. november 2009, Vinberget:

   Overskyet og noe lett regn i dag tidlig og formiddag. Mere tørt og mildere utover formiddagen, dagen og kvelden.
---

   Rolig dag. Ved-stabling, brød-baking, etc.
   Hesten, Tarzan, synes som å trives godt i inngjerdingen.
---
   Jeg mottok i dag en e-post ifra Rigmor, avsendt fra henne tidlig 06.11. 2009, hvor hun blandt annet skriver følgende:

   OK.Slutninger er relativt enkle....Men selvfølgelig håper jeg for din del at de er forhastede.
   Poenget er egentlig ikke advokatens etikk og moral, men hvor den kommer fra. Poenget er at han skal arbeide ditt syn og ståsted uten å dømme og forsøke å lenke det til noe forsvarbart i lovene- noe som går å forklare og som k a n bli forstått.Men for hvem? Og hvorfor?
   Legger ved denne setningen- fra en film: "Why do you do this to me? Svar: Because you LET me."
   Da ...kan det hende at det glipper.I å forsvare og fremheve etikk og moral. Som ikke er annet enn et levert trossett.
   (...)
   God dag til deg og dine

---
   Skriver altså Rigmor, som har mange gode tanker om mangt.
   Det er dog nokså meningsløst og inkonsekvent å snakke om etikk og moral uten samtidig de felles-menneskelige verdier og konvensjoner, i videste forstand.
   Og hva er vel lov og rett uten etikk og moral og de felles-menneskelige verdier og konvensjoner? 
---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, mandag 09. november 2009, Vinberget:

   Formiddag tildels sol og tildels litt lett, spredt overskyet.
---
   Farmor overførte fem tusen kroner til meg isteden for fire.
---
   Lensmann Gjærde telefonerte igjen i dag. Han henviste til vår avtale. Jeg fortalte om Begjæringen til Haugaland tingrett om en midlertidig avgjørelse som av en viss grunn måtte innleveres på nytt igjen fredag 06.11. 2009 ( ekstern ). Han sa han skulle kontakte Haugaland tingrett for å høre om når avgjørelsen kan forventes, og at han vil ta kontakt med meg igjen når avgjørelsen foreligger, for å forsøke å få til en dialog mellom Barnevern-tjenesten i Haugesund og meg. Han spurte om jeg er interessert i en slik dialog, for å forsøke å bli enig om løsninger. Jeg sa at jeg til tross for deres dårlige oppførsel er interessert i en dialog. Han spurte hva jeg siktet til med deres dårlige oppførsel. Jeg henviste særlig til deres trusler om huslig inkvisisjon. (Underforstått: Norges Grunnlovs § 102, som i all sin utvetydelige enkelhet går slik: "Hus-Inkvisitioner maa ikke finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde.")
   Omkring 20-tiden i kveld oversendte jeg pr. e-post en kopi til Lensmannskontoret i Vindafjord av den oppdaterte Begjæringen. For å holde de orientert.

   Jeg oversendte samtidig også en e-post om Barnas stemme til Lensmannskontoret, samt til Barnevern-tjenesten i Haugesund.
   E-posten angående Barnas stemme inneholdt 5 skriv. Følgende:

   -- 20081201-fra-Haugaland-tingrett-ang-barna.html  ( ekstern )
   -- 20081203-til-Haugaland-tingrett-fra-RLH.html  ( ekstern )
   -- 20081217-dommerabhoor-Stauda.html  ( ekstern )
   -- 20090306-ang-Mariel-Rose-fra-Haugaland-tingrett.html  ( ekstern )
   -- 20090823-Forklaring-ifra-Froydis-og-Stauda.html  ( ekstern )

   De skal heller ikke kunne si at de ikke er godt nok orientert om den siden av saken.
---
   Den nuværende Barnevern-tjenesten i Haugesund kommune bryr seg tilsynelatende ikke om barna, og heller ikke om lov og rett. Men de synes utrolig nok som å bry seg om å videreføre uretten ifra Iren K. Hebnes.
   Det er en kvinnelig leder for Barnevern-tjenesten i Haugesund, har jeg hørt. Hun er vel tidvis på møter og seminarer og slikt noe med Iren K. Hebnes, og har iøvrig også kontakt med henne.
   Deres forhold til hverandre vil kanskje vise seg å være av en viss interesse?
   Eller de begge sitt forhold til sitt arbeide?

   Med hensyn til barnets beste, altså trygghet, helse og trivsel, sier for eksempel norske Menneskerettsloven (1999) i Barnekonvensjonens Del 1 Art 3 Punkt 2, følgende:

   "
Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel, idet det tas hensyn til rettighetene og forpliktelsene til barnets foreldre, verger eller andre enkeltpersoner som har det juridiske ansvaret for ham eller henne, og skal treffe alle egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål."

   "Partene skal sikre at et barn ikke blir skilt fra sine foreldre mot deres vilje", heter det iøvrig på selvfølgeligste vis i Barnekonvensjons Art 9 Punkt 1.
---
   Og Norges Grunnlov sier i sin paragraf 110c, følgende:

   "
Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne. 
    Nærmere Bestemmelser om Gjennemførelsen af Traktater herom fastsættes ved Lov.
   Tilføyd ved grlbest. 15 juli 1994 nr. 675.

---
   Overstående angående Begjæringen til tingretten etc. oversender jeg med en e-post til Lensmannskontoret.
---
   Det er iallfall ikke jeg eller ungene som har gjort noe som helst kriminelt!
---
   Frøydis og Stauda kunne vende tilbake i dag, i kveld.
   Evakueringen ferdig, iallfall foreløbig. Efter 5 døgn.
   Antagligvis en riktig vurdering.
   Og det var vi alle glade for!

   De hadde med en fin gave til meg, som de gjorde i stand til farsdagen i går. Til gaven også et brev - 
Til Pappa, på farsdag - med fine tegninger og følgende visdoms tekst i en sirkel:

   La deg ikke
   overvinne av
   det onde, men
   overvinn det
   onde med det
   gode.

---
   Det har vært en travel dag.
   Men nu skriver jeg ikke mere i dag heller.
---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, tirsdag 10. november 2009, Vinberget:

   Stjerneklar natt og rimfrost i nedre halvdel av eiendommen. Litt før klokken 10 står solen opp i øst og smelter rimfrosten.
   Stauda og Frøydis tidlig ivrig inn til Tarzan, hesten. De gjorde seg kjent med den i går kveld.
---
   Jeg har telefonert og snakket litt med bil-verkstedet. Også i dag. De regner med det vil koste 9.000,- kroner å reparere bilen. Jeg ba de nu i dag formiddag om å reparere den.
   Jeg undersøker også diverse muligheter for eventuelt ny bil.
   En bil hos en bonde i Etne jeg skulle ha vært og sett på.
---
   Ved-stabling. Og Idun, Frøydis og Stauda har vært og ridd, og ellers stelt endel med hesten.
   Vi har enda hesten på prøve, til lån. Og det ser ut til å gå bra, med hensyn til at hesten synes som å finne seg godt til rette. Idun, Frøydis og Stauda vil eventuelt kjøpe den, spleise på den med sine egne penger.
   Nabo Kjetil var her og leverte en rundballe silo i dag, som vi kjøper av ham og Idun, Frøydis og Stauda betaler for, 350,- kroner med frakten.
   Tarzan, hesten, var nokså vill og nysgjerrig de første dagene, men fant seg derefter godt til rette. Den synes som å være både forstandig og høflig, og stor, sterk og stødig.
---
   Det ankom meg i posten dag ifra Haugaland tingrett kopi av et brev datert 09.11. 2009 de har utsendt til advokat Hjelde, en Postforkynning med Stevning og Pålegg om Tilsvar ( ekstern ). Trude og hennes advokat Trond Hjelde må med andre ord blandt annet svare for seg!
---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, onsdag 11. november 2009, Vinberget:

   Meget skjerneklar natt. Rimfrost i dag tidlig likesom i går. Mest noe nokså overskyet i dag. Mye av rimfrosten ble derfor værende.
---
   Ole Texmo, ifra hans artikkel-serie "Bruk og misbruk av domstolene" i Samfunnsmagasinet (på Internettet) tidlig i år: ( ekstern ):
   "Men altfor ofte ser vi drittsekk-advokater gå fri etter at deres konfliktstrategier har ødelagt forholdet mellom partene og uskyldig tredjepart for evig tid."
---
   At Trude heller vil samarbeide og arbeide for advokat Hjelde og Iren K. Hebnes og for løgn, svik, egoisme og terror, sier hva om henne?
   Og hva er det hun tenker nu i disse dager?

   Trude har på sett og vis underskrevet på at de når som helst kan gjøre hva som helst, med ungene.
   Jeg undres på om hun har begynt å skjønne dette i sin realitet bedre efter hvert?
   Eller om hun efter hvert har begynt å bry seg om det?
   Jeg tviler med hensyn til dette siste. Særlig jo for at jeg vet hva hun i så måte har sagt, og også tenkt. Enn skjønt - og forhåpentligvis - det kan nok ha endret seg, i mere bevisst retning.
---
   Mennesker som synker så dypt ned som Iren K. Hebnes og hennes medskyldige manifesterer på sett og vis en slags avgrunner i virkelighetens verden. I disse sine avgrensede avgrunner og områder avsondret fra de felles-menneskelige verdier, innenfor sin tilværelses vegger, lever de fikserte, som en slags suggererte, fikserte på en slags avskyelige totemer. Verden utenfor, den felles-menneskelige verden, kjenner de lite til. De leser lite bøker og ser lite film ifra den store virkelighetens verden, - eventuelt bare små doser sporadisk. Sin uskyld og nysgjerrighet mistet de underveis. Nysgjerrigheten havnet på vill-veiene. De har ikke riktig oppdaget den felles-menneskelige verden, den felles-menneskelige kultur. Som de dog tror seg å heve seg midt i. Det nettverk de lever i sprer frykt og uvirkeliggjør virkeligheten når de utfolder sin fikserte virkelighet. De er avgrunnens område og nettverk. For mange i omgivelsene er de stort sett kanskje uoppdagede avgrunner, som enten blir forbisett eller skremmer eller som ville ha forskrekket uhyre meget om de ble kartlagt og undersøkt.
---
   Geir Tyssebotn telefonerte både i går og i dag, mens jeg ikke var inne. Stauda som tok telefonen.
---
   Idun fikk i forgårs høre at Kafe Rodin i Etne hvor hun har jobbet har gått konkurs. Hverken Idun eller Frøydis fikk lønn som forventet i går. Frøydis har i det heletatt ikke fått noe lønn enda. Det er trist hvis hun ikke får det. Hun er stolt over arbeidet hun har gjort og hva hun skal ha tjent. Og hun har tilsammen brukt omtrent 1.220,- kroner på å komme seg dithen, til jobben. (Som jeg har lagt ut for henne.) Og Idun noe tilsvarende. Idun har pr. telefon snakket med noen av de andre som jobbet der, og det var et møte for de ansatte der i går - som Idun dog ikke kunne komme seg til. I dag fikk Idun av noen derifra at lønnen vil komme, men at det kan ta tid før så skjer.
   Så vi håper at iallfall lønnen utbetales efter hvert. Særlig også for Frøydis sitt vedkommende.
---
   Farmor telefonerte også i går og i dag, og snakket med meg. I de siste dagers tid, flere dager, har hun omtalt at både hennes hus-telefon og mobil-telefon blir avlyttet. Hvilket jeg også et eller annet hørte tydelig nok, særlig da hun omtalte det for da ble lydene i telefonen derefter - som om den som avlyttet ikke ville oppdages og derfor dempet lytte-signalet derefter.
   Enda verre da hun snakket med min søster Lise, forteller hun. De kunne da plutselig høre naboers telefon-samtaler. Hun varslet telefon-selskapet i dag og de fant en feil som de skal se nærmere på når de kommer i morgen.
   Men da hun idag imot kvelden snakket med meg ifra sin mobil-telefon var det ingenting som helst av feil eller lyder å høre. I går forsvant omtrent min stemme for henne.
   Jeg trekker ingen som helst forhastede slutninger.
---
   Frøydis og Stauda er med Idun på kvelds-skiftet i dag. De går dithen.
   Vi fikk siste rest av den innkjøpte veden inn under tak i dag. Blandings-ved, for det meste older, or.
   Hesten har vært inne, i stallen sin i fjøset i dag.
---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, torsdag 12. november 2009, Vinberget:

   Mest overskyet også i dag. Derfor altså noe kaldt.
---
   På MobilSvar-tjenesten en tale-beskjed ifra lensmann Gjærde fra telefon 915 09 001 eller 2 10 10 909 avsendt 13. oktober 2009 klokken 09.30. Mottatt av meg i dag, 12. november 2009 klokken 21.18. ("Siste beskjed er fra 2 10 10 909", står det på displayet på min mobil-telefon.)
   Underlig. Avsendt altså for omtrent en måned siden, eller hva? Og først ankommet nu?
   Og ifra telefon 915 09 001? Eller det andre nummeret?
   Han sa omtrent: "Det er lensmann Gjærde. 13.47. Kan du ta kontakt med meg på dette nummeret."
   Underlig. Jeg har ingen forklaring på dette, iallfall ikke enda.
---
   Idun var en tur i Haugesund i dag efter morgen-skiftet på jobben.
   Hun fikk blandt annet kjøpt nye strenger til sin gitar.
   Frøydis har ridd i dag.
   Vi forsøkte i dag igjen å få kontakt med advokat Lill Hege Furulund Høimyr, men kom bare frem til hennes telefon-svarer hvor jeg la igjen en beskjed om at vi ønsker å snakke med henne, både jeg, Frøydis og Stauda, for bedre å få avklart om hun er eller kan være Frøydis og eventuelt også Stauda sin advokat. Jeg ba om at hun tar kontakt med oss.
---
   Jeg snakket pr. telefon litt med Thore L. i kveld.
---
   Jeg har efter hvert lest mere og satt meg bedre inn i diverse lover, så som blandt annet Tvisteloven og Tvistemålsloven.
   Det er med bakgrunn i dette trist å enda mere måtte erkjenne at advokat Brynjar Meling i realiteten ikke synes som å ha arbeidet for lov og rett eller for mine, barnas og familiens interesser.
   Men da for hvem sine? Og hvorfor?
   Underlig, også dette.
   Alt det overdådige lureri.
   Og overdådig misbruk av lov og rett på kryss og tvers.
   Ifra så mange hold.
   Meget underlig.
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, fredag 13. november 2009, Vinberget:

   Noe vind og overskyet her ute i natt. Formiddag med noe sterk vind og overskyet. Litt små-regn midt på dagen. Det var kaldere i går og i forgårs. Stjerneklart inn i kvelden i dag.
   Frøydis og Stauda tidlig ivrige inn til hesten. De blir mere og mere gjensidig fortrolige med hesten og har begge ridd i dag.
---
   Idun var en snar-tur innom Skoglandsveien bare for å hente noe i går.
   Hun forteller at de var forkjølet der, at de har vært det en ukes tid. At Trude fikk det først og Urda nu sist.
   Ellers fikk hun knapt snakket med noen der.
---
   Idun skal i fødselsdags-selskap hos en venninne i Vikebygd i kveld. Hun har derfor tatt seg fri fra kvelds-skiftet på jobben i dag.
---
   Geir Aanerud telefonerte omkring 12.40-tiden. Han tar en tur innom i dag og har med seg en bil som noen han kjenner skal selge, om det kanskje kan være av interesse.
---
   Det ankom med posten et brev ifra forsikrings-selskapet i dag. De foreslår i utgangspunktet en erstatning på nær 104 tusen kroner.
   Altså omtrentlig en halvpart av faktisk gjenkjøps-verdi. Som iallfall da synes som å være sikret.
---
   Geir Tyssebotn kom her på besøk i eftermiddag og ble her en times tid eller to.
   Han fortalte forleden dag at han hadde lest at 60 % av alle kvinner som oppsøker norske Krisesentre nu er av utenlandsk opprinnelse. Og at 87 %
av alle kvinner som oppsøker norske Krisesentre ikke vender tilbake til sin ektefelle.
   Vi har tidligere snakket noe om alt det meget syke og kriminelle med typiske slike "krisesentre".
---
   De telefonerte ifra tannlege-kontoret i Ølen i dag. De fortalte at innkallingene pr. post av ungene til den årlige kontroll var kommet i retur. Og at ungene egentlig skal være der kommende torsdag klokken 12.30.
   Vedkommende som bortførte og enda fangeholder ungene, Trude, meldte uberettiget varig adresse-endring for ungene til Posten da de ble bortført, det er det som er forklaringen - også for Alfredo og de yngre av barna våre sitt vedkommende.
   Jeg skal over helgen få ordnet opp også den feilen med Posten.
   Og jeg skal be Idun om å forsøke å få ordnet med å bringe ungene hen til tannlegen i Ølen torsdag. Hvis hun tror hun får til det. Det gjør hun kanskje ikke, men det er forsøket verdt. At for eksempel enten hun eller Trude bringer ungene dithen.
   Jeg skal gi tannlegen tilbake-melding mandag hvorvidt jeg tror ungene kan ankomme eller ikke. Så får forhåpentligvis Idun i mellomtiden snakket med Trude pr. telefon om det.
---
   Geir Aanerud kommer i morgen i steden, sier han.
---

   Et tankevekkende spørsmål som retten og interesserte så absolutt bør stille seg, er følgende:
   Hvem andre enn Iren K. Hebnes er det som i realiteten - noensinne - har sagt eller antydet at jeg ikke har vært eller er en god far for mine barn?!
   Og de som eventuelt noensinne har sagt eller antydet slikt noe, hvorfor og med bakgrunn i hva?
   Og hva - om noe -  i realitetenes verden er det som kan tyde på at jeg noensinne ikke har vært eller er en omsorgsfull, ansvarlig, kjærlig, talentfull, flink og god far for mine barn?

   Svaret på disse spørsmål sier det meste!
---
   Egentlig er Hebnes-Hjelde-alliansen nu fullstendig absolutt sjakk matt.
   Nettet har snøret seg sammen om de.
   Men vil dette gi seg utslag i ytterligere galskap og desperasjon, eller vil de nu resignere og beskikke seg?
   Det skal bli interessant å se.
   Trude vil for sin del komme best ut av det ved å angre og å gjenoppta samarbeidet med sin egen familie.
   Men skjønner hun nu enda såpass?
   Hjelde og Hebnes vil også kunne komme best ut av det med anger og beskikkelse.
   De risikerer alle blandt annet fengsels-straffer.
   Og hva har de vel gjort seg fortjent til?
   For terror, trakassering, trusler og tortur av verste umenneskelige sort.
   Det skal bli interessant å se.

   Trude kan nu antagligvis eller kanskje bedre forstå hvor hennes svik, egoisme, løgn og usselhet har ført henne hen.
   Og Balders.

   Sjakk matt.
   Den umulige kampen er vunnet? Eller hva?
   Og tar jeg seieren, også for vår familie, på forskudd?
   Så absolutt, på sett og vis!
   Desperasjons-nivået hos Iren K. Hebnes eller noen av hennes medspillere kan - om en kjenner de rett - nå umåtelige høyder, i frekkhet, galskap og kriminalitet!
   Den kortsiktig seieren for vår familie er ikke nødvendigvis gitt hverken med et eller flere grundige, solide sjakk matt!
   Og hvilken seier!?
   På godt og vondt!
   Dog også nu, og særlig nu, en grunn-solid seier!
   Dens storhet og realitets-verdi og motpartens umåtelighet i frekkhet, galskap og kriminalitet får dog iallfall snart nu sitt svar, sitt påbegynte svar!
   Forhåpentligvis til fulle! Forholdene og situasjonen tatt i betraktning.
---
   Det er absolutt ingen som helst tvil om at det er omfattende mye korrupsjon utbredt i Norge, og da særlig i den offentlige forvaltningen.
   Det er dog også snakk om korrupsjons-mekanismer. For eksempel forkvakling, forvirring, umodenhet, egoisme, følelser, etc., psykiske, mentale og sosiale forhold som stimulerer eller kreerer urett, grådighet, ødeleggelse og kriminelle forhold.
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, lørdag 14. november 2009, Vinberget:

   Vind i hele natt, og omtrent 7 pluss-grader Celsius. Tildels mye og sterk og krass vind her ute i natt imot morgenen, og imot morgenen også litt regn. Formiddag overskyet, med regn og nokså sterk vind. Tildels mest det samme videre utover dagen og kvelden. For det meste inne-vær, men både hesten og vi alle har vært ute og. Stundom nokså fint vær ute.
   Sjokoladebuskene blomstrer rikt, artig og fint og bærer nu noe modne frukter.
   Noen rose-busker bærer enda røde, nydelige og gode nyper.
   Oransje tindved-frukter, mini-appelsiner som ungene kaller de, lyser på lang avstand. Det haster enda ikke med å høste de.
   Og noen vinterlig blomstrende Viburnum-er har såvidt begynt å blomstre.
   Lilla-fiolette høstasters som står lunt og fint blomstrer nu enda nydelig, i Kolonihagen.
   Ellers ikke særlig meget blomstring her ute nu. Men enda mye fint løv og blader på noen busker og trær, og på bakken.
---
   Geir Aanerud telefonerte og fortalte han ikke kommer i dag heller. Han avsporer til stadighet.
   Geir Tyssebotn telefonerte i kveld og vi hadde en samtale.
---
   Trudes utrolige, fikserte og stivsinnede reaksjoner på det at Balder flyttet hjemmenfra gjorde blandt annet også at Balder ble redd for å miste familien sin. Det er ikke så vanskelig å se og å forstå det. I steden for å reagere med ydmykhet og beskikkelse, i steden for å forsøke å oppføre seg bedre, og i steden for å snakke om det, ble han hevngjerrig, sint og hovmodig. Han ville at jeg skulle få oppleve å miste familien min. Trude skjønte eller taklet som vanlig lite av det som foregikk.
   Ville, umodenhetens, galskapens kjede-reaksjoner ble igangsatt, som hverken lot seg stoppe eller reversere!
   Som Iren K. Hebnes både stimulerte og applauderte.

   Da jeg utvetydig gav Trude beskjed om at jeg ville begjære seperasjon hvis hun insisterte på at Balder skulle komme hjem igjen og vi late som ingenting med hensyn til de uholdbare forholdene Balder skapte for husfreden og barna, da ville hun være hovmodig og bestemmende samtidig som hun selv ble redd for å miste familien sin, samtidig som hun sideløpende med og sammen med Balder planla å fjerne meg ifra familien - med løgner, falskhet, egoisme og krigføring. Balder understøttet av mormor og Iren K. Hebnes og alt hva han og mormor og Trude hvor som helst klarte å få til av antipati og løgner imot meg. Det var ustoppelig og ble gradvis verre og verre, og Trude mere og mere under den dårlig innflytelsen av Balder og sin egen simpelhet.

   Da jeg sa til Trude at jeg så absolutt ikke ønsket å fjerne henne som mor for barna, trodde hun meg ikke.
   (Jeg henviser i så måte for eksempel til lyd-opptakene 22. januar 2008.)
   Hun trodde og fryktet innbitt at jeg tenkte slik som hun selv tenkte!

   I og for Fylkesnemnda løy Trude og sa at det var hun som hadde begjært seperasjon.
   Det var antagligvis advokat Hjelde som hadde bedt henne om å si det.

   Villveienes kjede-reaksjoner!
---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, søndag 15. november 2009, Vinberget:

   Formiddag, tildels sol og noe overskyet. Også resten av dagen.
---
   Hilde, nabo og venninne av Frøydis her på besøk i dag.
---
   Stauda tar opp jordskokker og lager til middag i dag. Jordskokkene store og fine nu.
---
   Idun telefonerte og snakket litt med Trude i kveld, angående det at ungene har fått innkalling til tannlegen, og Idun tilbød seg å ta de med dithen. Noe som helst annet svar enn nei takk fikk hun ikke efter som jeg forstod det på Idun.
   Bortsett fra at Trude ironisk frekt og utakknemlig i en tekst-melding til Iduns mobil-telefon skrev noe sånt som at:
   "Nei takk, men eftersom du vil hjelpe til så skal jeg huske på det når jeg trenger hjelp."
   Jeg tror Idun ble skuffet over hennes fåmælte svar, mangelfulle imøtekommenhet, utakknemlighet og holdning.

   Trude tror i det heletatt ikke Idun skjønner stort av hva Trude driver med.
   Idun er ofte observerende uten å si så meget. Og Trude sier så absolutt ikke meget hverken til Idun eller mange andre.
   (Trude sørger i første omgang ofte for at de hun ønsker skal tro noe gies nok til å tro hva hun ønsker de skal tro. På noe sett og vis likt Åse Kristensen. Trude da ofte agerer som hun er snill og dum.)

   Trude tror fortsatt fullstendig at det er sine unger.
   Hvilket ungene selv på ingen som helst måte tror eller tenker.
   Eller rettere sagt, det er det hun forsøker å få de til å bli.
   Og gjenstander.
   Og resultatet kan aldri bli noe annet enn det motsatte, jo mere hun prøver.
   Men det skjønner hun enda ikke.
   Stort mere enn det er det vel ikke.

   Hun har forlatt oss alle sammen, sammen med Balder.
   Og sammen med mormor.
   Og de har lurt med seg Gudmund.

   Trude gjør det stadig bare vanskeligere og verre for seg selv, og for ungene.
   Og er hun vel fornøyd med seg selv nu når hun såvidt grundig har ødelagt og splittet familien?
   Er det fullstendig bare egoisme som driver henne?

   Jeg sier ikke dette for å forsøke å sverte henne!
   Jeg forsøker saklig og gjettende å tolke hennes ord, gjerninger og oppførsel.
   Det kan enhver gjøre.
   Og slikt kan eventuelt revideres i efterhånd.
   Jeg har ingen som helst interesse av å forsøke å sverte henne.
   Så tvert om.
   Det er hennes ord, gjerninger og oppførsel som sverter henne.
---
   Hvor grov-kalibret vil eventuell videre urett ifra Haugaland tingrett komme til å være?

   Og eventuelt ifra Iren K. Hebnes sine øvrige medspillere?

   Og advokat Hjelde vil vel stadig - og nu kanskje desperat - forsøke seg på grov frekkhet, løgn og misbruk av lov og rett?
   Med all sin erfaring og innflytelse.
   Han risikerer både å ikke få eller kunne fortsette som advokat og å få fengsels-straff.
   Dessverre er flere enn ham også skremt i så måte.
   Altfor mange?

   Uhyre grovt misbruk av lov og rett synes iøvrig som å være uhyre utbredt i og omkring Haugaland tingrett!
   Mildt sagt.
   De gjør seg til terrorister, torturister, mordere og hva som helst! Og for hva egentlig?
   Og hvor fraværende kan skamvett og beskikkelselse eller besinnelse egentlig være?
   Og frykter de i det heletatt ikke å bli oppdaget eller avslørt?
   Eller hva?

   Ikke bare jeg, men tidens realiteter og munn vil sikkert nok ha mere å si og å ha sagt efter hvert.
   Følg med!
   Og finn ut av hva som har skjedd og skjer!
   Og hva nu videre?
---
   Hvis Haugaland tingrett i det videre nu beskikker seg og velger å forholde seg lovlydig og ikke som bøller og terrorister så er ungene nu snart hjemme igjen!
   Derom kan ingen egentlig være i tvil.
   Og hvis advokat Hjelde og Trude gjør hva de kan for å uthale det hele så vil ungene senest være hjemme igjen ikke mange dagene før julaften!
   Haugaland tingrett gav også nu advokat Hjelde og Trude godt med tid. I motsetning til hva de gjorde når det var meg det gjaldt!
   I følge brevet datert 09.11. 2009 ifra Haugaland tingrett ( ekstern ) tre uker ifra 23.11. 2009. Fristen for Trude sitt Tilsvar utgår dermed nemlig mandag 14. desember 2009.
   Senest straks derefter skulle Haugaland tingrett altså kunne gjøre en midlertidig avgjørelse, som i henhold til loven bringer ungene hjem igjen!
   Det vil være fullstendig utrolig om så ikke skjer.

   Hvorvidt det vil kunne komme noe ifra Høyesterett før den tid er kanskje mindre sikkert.
   Vi får se.

   Det er forferdelig trist å tenke på hvordan ungene der i Skoglandsveien nu enda har det.
   Og på hva det er blitt til med Trude.
   Og på det at hun tror at slikt noe er eller vil komme til å være akseptabelt.
   Hva det er blitt til med Trude og Balder er forskrekkelig trist.
   Og Gudmund.

   Og altså ingen som helst tegn til anger, bevissthet, beskikkelse eller besinnelse.
   Bare det motsatte.
---
   Det som har skjedd og pågår er så langt ifra og motsatt barne-, familie- og menneske-vern som i det heletatt mulig.
   Mildt sagt.
   Og dog er det slikt de til stadighet driver med. Også overfor andre.

   Flere år med grov terror overfor familien forsøker de å si at er til "barnas beste".
   Noe så psykt skulle vel ingen egentlig tro var mulig?!

   Hvem er det de tror de lurer med slikt noe?!
---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, mandag 16. november 2009, Vinberget:

   Tildels overskyet formiddag, mere sol utover dagen. Vind fra omkring 22-tiden på kvelden.
---
   Det ankom meg i dag med posten et rekommandert brev datert 13.11. 2009 fra Høyesteretts kontor ( ekstern ), med en enstemmig Kjennelse i 12 punkter av Høyesteretts ankeutvalg avsagt 11.11. 2009 av dommerne Steinar Tjomsland, Hans Flock og Ingse Stabel, som først og fremst opphever den frekke Beslutningen 02.09. 2009 fra Gulating lagmannsrett ( ekstern ).
   Saken tilbakevises med andre ord til Gulating lagmannsrett.
   Omtrent et halvt år fikk Gulating lagmannsrett utsatt saksbehandlingen med sine ulovligheter! 
   Og det var og er ulovlig av Gulating lagmannsrett å avvise anken slik de har gjort, sier Høyesterett.
   Det skulle bare mangle!
   Mildt sagt.

   Rett og riktig nok. Men at jeg ikke nedla helt formell påstand for Høyesterett - som deres punkt 5 omhandler - burde ikke hindret Høyesterett en midlertidig avgjørelse med min ønskede hensikt. Hvis det da var derfor?
   Dog, her gjelder det om fortsatt å være tålmodig og utholdende.
   Uretten pågår foreløbig inntil videre!
---
   Retten og hvem som helst andre kan nu efter hvert lettere umiddelbart se at Trude med advokat Hjelde hele veien i saks-komplekset, helt ifra begynnelsen, ikke har hatt annet å fare med enn løgn, selvtekt, iscenesettelser, falskhet og kriminelle ugjerninger.

   Eller er vel alt som har med lov og rett absolutt fullstendig på de utrolig mest groteske vis opphevet og tilsidesatt i hele dette saks-komplekset?
   Gjelder absolutt ingen lover mere i det heletatt i Norge?
   Når visse hold ønsker det.
   Selv-avsløringenes tid når nye, utrolige høyder?
---
   Forleden dag ankom meg en e-post med følgende innhold: "Hei! / Jeg har tidligere vært en ivrig leser av dine dagboksnotater. Men nå klarer jeg ikke lenger å finne noe nytt. Har du sluttet å skrive?"
   Avsendt 11.11. 2009 kl. 10.06.
   Jeg besvarte den 13.11. 2009 klokken 05.59 med følgende ord: "Jeg har ikke sluttet å skrive. / Hvem er du? / Med beste hilsen fra /  Rune L. Hansen"
   Og fikk følgende svar tilbake: "Jeg er en tilskuer fra Oslo, som fikk høre om denne vindafjordsaken tidlig i 2008.. Jeg har alltid interessert meg for barnevern, da jeg er oppvokst i fosterhjem.. Jeg søkte da litt rundt på nettet og fant dine hjemmesider. Og så leste jeg blant annet den fasinerende dagboken din. Men så gikk tiden og jeg glemte litt bort hele saken, til jeg for et par dager siden kom på det igjen og fikk lyst til å se hvordan det hadde gått. Men da fant jeg ikke stort. Så derfor undrer jeg over hva som har skjedd..? / Og det at vi har samme etternavn, var jo litt festlig. Selv om det er et uhyre vanlig navn i norge. / Vennlig Hilsen / Magnus Hansen"
   Avsendt 13.11. 2009 klokken 08.50.
   Jeg skriver nu følgende ord tilbake til ham:

   Det har skjedd mye. Utrolig forskrekkelig mye.
   Mildt sagt.
   Send med post-adressen din så kan jeg om du ønsker det oversende deg pr. post en dvd-plate med oppdatert kopi av det hele digitalt skriftlige.
   Som du i så fall vil se så er materialet klart for videre offentliggjøring. Forhåpentligvis bedre og bedre presentert og mere og mere oversiktlig og grundig. At jeg foreløbig nu enda er tilbakeholden i så måte har sine grunner. Det hele og alt er dog fortsatt ment også for offentliggjøring. Visse hensyn, som enhver med interesse for saken og forholdene nok kan gjøre seg tanker om, gjør at jeg enda har måttet være tilbakeholden i så måte.
   Jeg er særlig på vegne av barna glad for at det er ivrige tilskuere omkring oss.
   Beste hilsen fra
   Rune L. Hansen
---
   Jeg telefonerte i dag og snakket med det kommunale tannlege-kontoret i Ølen som avtalt. Fortalte at ungene enda ikke kan komme, på grunn av fangeholdet. Vi ble enige om at jeg kontakter tannlege-kontoret igjen efter hvert når forholdene er mere avklart og ungene kan komme.
   Jeg ble nu av vår faste tannlege fortalt at ungene ikke innkalles til tannlege i noen annen kommune når det er her i Vindafjord kommune de er registrert i Folkeregisteret.
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 17. november 2009, Vinberget:

   Vind og noe regn her ute i natt. Mere regn og overskyet i formiddag, nesten tåke, nokså grått. Mere regn og vind ifra 13.50-tiden. Mindre vind imot kvelden og natten og noe regn og luften stinn av fuktighet.
   Vi forbereder allerede julebaksten og slikt noe. Fint inne-vær.
---
   Jeg telefonerte og snakket med forsikringsselskapet igjen, og foreslo 120 tusen, men vi ble enige om tilsammen 112.
---
   Geir Tyssebotn telefonerte omkring 13.30-tiden og vi hadde igjen en prat.
   Mere tåke ute nu. Tyssebotn sier at det sies at det fremover imot helgen blir mye mere regn.
   Nu også sterk vind ankommende.
---
   Det er forskrekkelig trist at hun er så dum, falsk, svikefull, vond og egoistisk.
   Det kunne ha gått annerledes.
   Det er ikke bare eller akkurat slik at Iren K. Hebnes utløste noe som var der fra før av. Så langt derifra!
---
   Alt hva Iren K. Hebnes og Trude og deres medspillere nu har tatt ifra oss, blandt annet av vår fremtid, og alt hva de har skadet og ødelagt for oss, er umåtelig mye.
   Som de selv sikkert nok skjønner lite eller ingenting av.
---
   Verste sort kriminelle som tror de har rett til å frata meg og ungene vår fremtid, vår fortid, vår nutid og vårt liv.
---
   Den pågående mishandlingen av meg og barna skal hvem stå til ansvar for?
---
   Et saks-kompleks med grov kriminell virksomhet, løgn, hysteri og straffbare ugjerninger om og om igjen i en forskrekkelig blanding av barne-mishandling, menneske-mishandling, familie-mishandling, terror og trakassering, uten at politiet eller retten enda har klart å sette en stopper for det!
   Fordi Iren K. Hebnes har gått og går god for det!
   Noe sykere og mere galt og urett skal en måtte lete lenge efter!
   Dette er dog ifra norsk virkelighet av i dag.
---
   Barne- og menneske-mishandling er en alvorlig sak. Også om den finner sted i offentlig regi.
---
   De har grundig hele veien i saks-komplekset gitt Trude rikelig med kriminell tid, hjelp og anledning til å indoktrinere, fremmedgjøre og omskolere ungene. Og til å sverte og ødelegge deres far, integritet, identitet, hjemsted og liv. Hadde ikke våre unger vært såvidt særlig meget robuste og solide så hadde de uproblematisk lyktes i så måte.
   Meget har tydelig nok dreid seg om det ifra deres side, og Trude har på sitt spesielle og tildels fordekte vis forsøkt så godt hun kan å oppnå dette - uten at hun har kunnet skremme ungene altfor meget, fordi det ellers ville ha virket imot sin hensikt. Altså fordi det ellers overfor ungene og også andre ville ha avslørt henne for meget!
   For her å ha nevnt noe av alt som tydelig nok har vært av vesentlig betydning for de.

   Fortsatt forsøker de å vinne så meget tid og muligheter som de bare kan.
   Hadde de våget seg på flere iscenesettelser for å få meg i fengsel eller annen slags slik allehånde fanskap som de har holdt på med, for å få meg fjernet eller drept, så ville de ha gjort det.
   I steden har de mere og mere triumfert med seirene de har oppnådd, men samtidig blitt mere og mere redd for at de allerede har gjort så overdådig meget at risikoen for bastant å bli avslørt har blitt meget større og større!
   Så hva våger de vel nu videre å gjøre?
   Eller å si?
   Det skal bli interessant å se.
---
   Mennesker som lever i og med svik, falskhet, løgn og egoisme er i så mange slags forstand fattige.
   Det er - om enn det tilsynelatende kan se annerledes ut - ødeleggelse og fattigdom de lever.
---
   En norsk advokat kan gjøre en sak nokså ugjenkjennelig og virkelighetsfjern.
   Ikke minst vinklingen, tyngdepunktet og fokus for saken.
---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, onsdag 18. november 2009, Vinberget:

   Lett overskyet, fra 11-tiden sol og lett regn samtidig. 
---
   Et lite helikopter i øst klokken 09.30, på vei nord-øst.
---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 19. november 2009, Vinberget:

   Stjerneklar natt, dog fukt og regn i luften. Formiddag og det meste av dagen og kvelden med tåke, regn og vind. Mere og mere regn, og mye vått rundt om kring. Store nedbørs-mengder.
---
   Geir Aanerud skal i dag kjøre meg til Haugesund og deromkring for å se på noen biler jeg vet om til salgs, hvis han får lånt en bil som han tror og regner med.
   Så jeg håper det går bra.
---
   Snart midnatt nu. Geir og Monika kom og kjørte meg til Haugesund. Idun ble med også, hun skulle til Gudmund. På vei til Haugesund ble jeg telefonert av bil-verkstedet som gav beskjed om at bilen var ferdig reparert og at det kostet 6 tusen kroner. Jeg sa jeg kom og hentet den i dag og ba da vi kom frem om at de samtidig reparerte en diesel-lekkasje. Da vi noe senere kom tilbake hadde de også gjort det og det hele alt ble kostende 7 tusen kroner som jeg betalte der og da med bank-kort.
   I mellomtiden var vi på Karmøy og kikket på noen biler som skulle selges, deriblandt en Ford Fiesta, og efterpå i Haugesund hos noen som skulle selge en Chrysler Voyager SE 1999-modell - som det ble til at jeg kjøpte, i og med at jeg fikk den rimelig, for 30 tusen, og den er i god stand og er fin å se til og komfotabel, og er mye bil for pengene. Jeg betalte også den med bank-kort. Han som eide den var fra Makedonia, har bodd 8 år i Norge, sammen sin samboer fra Haugesund som han traff på Kreta.
   Det synes som å være en flott og fin bil og et godt kjøp.
   Så nu har vi altså to biler! Foreløbig iallfall.
   Geir satte igjen Monika sin bil i Haugesund og kjørte min gamle-bil Chevrolet hjem til Vikebygd og jeg den nye bilen, Chrysler Voyager. Vi tok en pause her før jeg derefter kjørte Geir til Haugesund hvor han hentet bilen til Monika og kjørte hjem til seg selv. Jeg gav ham omtrent 500 kroner som takk for hjelpen.
   I Haugesund telefonerte jeg Idun. Hun hadde vært hos Gudmund men var efterpå på Kafe Moody hvor hun skulle overvære en konsert, og ville jeg skulle komme dithen så hun fikk se bilen. Jeg gjorde det og snakket litt med Idun før jeg kjørte hjem. Jeg fylte på bilen 61 liter blyfri 95-bensin som kostet 750,- kroner (dvs. 12,29 kr. pr. liter). Og handlet daglig-varer for 924,- kroner.
   Forleden dag, da forsikrings-pengene ankom, utbetalte jeg to kreditt-kort på tilsammen omkring 40 tusen kroner.
   Skal og forsøke å få reparert vaskemaskinen eller eventuelt kjøpe en ny, samt kjøpe minst en ny motorsag.
   Kanskje må vi kjøpe enda en favne ved eller to også.
   Og nu er det allerede sent på kvelden. Det regner meget og er meget vått og mørkt ute nu, det meste av dagen, og noe vind også.
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, fredag 20. november 2009, Vinberget:

   Regn, regn, regn. Det stri-regner og lysner her ute i 08.30-tiden. Mye regn, tåke og vind, i hele dag. Temperaturen omtrent 10 pluss-grader Celsius.
---
   Jeg skal efter avtale være til tannlegen i Ølen klokken 13 i dag.
---
   Det er sent kvelden. Jeg var til tannlegen i dag, og Stauda ble med til Ølen. Tannlegen i dag kostet 800 kroner. Vi handlet dagligvarer og kikket oss litt rundt efterpå og kom hjem noe sent.
   Geir Tyssebotn iallfall hadde telefonert og spurt Frøydis efter meg. Han hadde telefonert også i går. Og telefonerte efter at vi kom hjem i dag, men jeg var sliten og klar og snakket bare litt med ham. Jeg sov litt efterpå.
---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, lørdag 21. november 2009, Vinberget:

   Overskyet formiddag, fuktig, nesten tåke. 
---
   Vi har vært i Haugesund og på besøk hos Ove og Anja.
   Kom hjem omkring 19-tiden. 
---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, søndag 22. november 2009, Vinberget:

   Det begynte igjen å regne omkring 02.30-tiden i natt. Noe krapp vind samtidig også.
   Da ble jeg også ferdig med et nytt brev til NAV - angående barnetrygd etc. ( ekstern ).
   Formiddag, meget overskyet, med regn og vind. Omtrent 10 pluss-grader Celsius. Temperaturen har litt vært nede i 5 pluss-grader Celsius forleden.
   Tildels regn og vind videre utover dagen også. Mørknet alt før klokken 16.
---
   Jeg telefonerte i Haugesund i går og snakket med Idun. Jeg visste da at hun nettopp samme dag hadde vært på jule-arrangement på Steinerskolen sammen med Trude og de fangeholdte ungene, hvilket hun ble overrasket over at jeg visste. Hun skulle da like efterpå med buss tilbake til Skogland sammen med de. De befant seg på Kafe Moody.
   Jeg glemte igjen pengepungen hjemme i går, med førerkort, bankkort og alt. Vi fikk likevel handlet noe, men regner med å kjøre til Haugesund igjen over helgen.
   Frøydis ville kjøres til ved Skoglandsveien for å hente noen av sine og Stauda sine klær som enda befant seg der. Der var ingen hjemme men dørene åpne, hvilket Frøydis telefonerte og fortalte. Stauda tok derfor også snarlig turen dit og hentet noe av sitt. De traff i nærheten samtidig to av naboene der, Lillemor og en annen kvinne, og snakket bare litt med de. Frøydis og Stauda var der bare en snartur.
   Vi spaserte en tur i Byskogene også, til området for Haugaland Arboretum, i Djupadalen. Skiltet der trenger smøring med furu-tjære og lin-olje imot våren.
---
   Kjell Anker og hans kone, Tores foreldre, kom her på besøk i eftermiddag mens jeg snakket i telefonen med Arild Andersen. De ble her en stund og hilste på hesten også.
---
   Jeg mottok i dag en e-post henvendelse, avsendt 17.11. 2009 klokken 23.03 ifra Arild Andersen.
   Jeg mottar tidvis lignende henvendelser. I denne nu står det følgende:

Hei! - Jeg heter Arild Andersen og på Åndalsnes, og jeg har hjemmeskole med 10-åringen vår ( pga konsentrasjonsproblemer )
 
Mine spørsmål er:
- Hvordan har Dere lagt opp hjemmeskolen?
- Når Dere fikk henvendelse fra Barnevernet  - var det pga bekymring om at ungene Deres ikke fikk dekket det sosiale behovet?
 
Årsaken til at jeg spør, er at Barnevernet har skrevet en bekymringsmelding på oss om nettopp dette: Hjemmeskole og det sosiale behovet.
 
Håper på rask tilbakemelding, gjerne i epost, eller tlf 48 19 63 55
 
Vennlig hilsen Arild Andersen

---
   Jeg telefonerte ham derfor og snakket en stund med ham.
   De der offentlige kommunale såkalte Barnevern-tjenestene blir stadig bare umåtelig frekkere og frekkere og mere og mere omfattende kriminelle.
   Som for eksempel om internering av barn og ungdom i offentlige skoler og andre konsentrasjonsleirer liksom er en positiv sosialisering eller noe som helst annet enn en nød-løsning for fattige! 
   Skulle føst noen som helst Barnevern-tjeneste blande seg i slikt noe så måtte det heller være med en slik vinkling.
   Den måte de med slikt dekknavn nu så ofte blander seg i slikt og så forskjellig, er ganske enkelt kriminell, ulovlig og straffbar.
---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, mandag 23. november 2009, Vinberget:

   Overskyet. 
---
   Vi kjørte til Haugesund før 10-tiden og kom hjem antagligvis efter efter klokken 19.
   Fikk gjort unna forskjellige ærender. Idun ble med ifra Haugesund hjem igjen.
   Både Tyssebotn og Aanerud telefonerte. Jeg hadde ikke anledning til å snakke mere enn bare kort med de.
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, tirsdag 24. november 2009, Vinberget:

   Tildels overskyet. Regn utover på sen-kvelden.
---
   Lensmann Gjærde telefonerte omkring klokken 12.20 i dag.
   Han sa han hadde telefonert og snakket med Haugaland tingrett i går. Han visste at fristen for Trude og advokat Hjelde til å bekrefte Forkynnelsen av Stevningen og av krav om Tilsvar
( ekstern ) utgikk i går.
   Vi avtalte at vi tar kontakt igjen når Haugaland tingrett får gjort noe avgjørende i saken. For å tilstebe eventuell nødvendig eller ønskelig dialog.

   Det kan virke som at han efter hvert har skjønt endel av hva som har foregått, eller nu kanskje ønsker å ta det mere på alvor. Uten at jeg kan si noe for sikkert i så måte. Men hans tilsynelatende holdning og ord nu i den senere tid virker noe beroligende.
   Han har jo også selv overfor meg fremkommet med visse innrømmelser som kan tyde på besinnelse og beskikkelse, og som vel vekker noe mere håp, glede og tillit med hensyn til visse aspekter.
   Jeg ønsker imidlertid naturlig nok ikke å trekke forhastede slutninger.

   Jeg tror at det kanskje antagligvis er advokat Hjelde og altså Trude via den såkalte Barnevern-tjenesten i Haugesund kommune som nu igjen har vært pågående overfor Lensmannskontoret i Vindafjord for igjen å få hjelp av de til å bortføre Frøydis og Stauda.
   Og da antagligvis særlig advokat Hjelde og Trude.
---
   Geir Aanerud telefonerte i dag tidlig. Ville låne min store bil og eventuelt ha hjelp av meg med noe i Haugesund. Hvilket jeg ikke har anledning til.
---
   Idun har vært i Vikebygd på besøk hos en venninne-familie i dag. Lisa. Jeg kjørte henne dit og dit efterpå også for å hente Caesar Rufsus Aosin. Idun tenkte å gå hjem med Caesar, men det regnet og hun ble i steden kjørt hjem på motorsykkel av Lisa sin mann, og Idun og jeg kjørte efterpå på kvelden dithen for å hente hunden.
---
   Trygve Einar telefonerte og vi hadde en prat.
---
   Mormor telefonerte i kveld. Utrolig nok. Hun snakket med Stauda og litt med Frøydis. Ville vite hva de ønsker seg til julegave. Og mormor spurte om de skal feire julen i Vikebygd. Spurte Stauda om det, og Stauda sa selvfølgelig ja. Da sa mormor noe sånn som at: - Ikke sammen med ungene i Skoglandsveien altså? Stauda svarte: - Vi håper selvfølgelig at ungene har kommet hjem til julen.
   Stauda sa hun hørte at mormor ikke likte svaret, men at mormor snakket det bort. Mormor i sin ofte fordekte groteske og kriminelle mentalitet altså seg selv lik.
   Hvor meget har hun vel skadet Balder og Trude med sin forkrøplede mentalitet!? Og Gudmund, og slike som Per Schnabel og Ødegård. Og de gjensidig igjen hverandre.
   Hun er sånn sett farlig. Livsfarlig.
   Men hvem kan vel se det på henne? Eller i alminnelighet høre det på henne?
   Det er vel på noe slags tilsvarende vis Iren K. Hebnes og mange flere også er ødeleggende og livsfarlige.

   Slike som hun og advokat Hjelde innbilder seg og tror i et slags alvor at det for oss andre er bare for å glemme ungene! Glemme våre egne barn, glemme våre søsken, glemme våre foreldre! Akseptere de som døde og borte vekke.
   Glemme de og svikte de fullstendig.
   I Norge i dag er det endel mennesker som forlengst har sunket ned i slike, lignende og tilsvarende u-menneskelighetens mentaliteter. Og tror at det er slik og at det er slik det skal være.

   Mennesker som bagatelliserer de groveste uhyrligheter. Og også slikt. Som for eksempel tenker at slikt tilfeldigvis eller uheldigvis kan skje enhver og alle, og at slik er det bare. At sånn er livet og er det lite eller ingenting å gjøre noe med.

   Farmor telefonerte straks efterpå, også for å spørre hva de ønsker seg i julegaver.
   Stauda spurte efterpå meg hva jeg ønsker meg i julegave?
   Jeg sa selvfølgelig: - At ungene kommer hjem igjen.
   - Men hva annet? spurte Stauda.
   Jeg sa: Ingenting annet. Det alt-overskygger alt annet.
   Mere eller annet enn det fikk ikke Stauda meg til å si.
---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, onsdag 25. november 2009, Vinberget:

   Lett regn i natt, og iblandt noe krapp vind. Overskyet formiddag med noe vind og litt regn.
   Klokken 13.30 omtrent begynte det plutselig å plask-regne i 5 til 10 minutters tid. Med hagl også. Stauda skyndte seg med å ta inn Tarzan (hesten) ifra inngjerdingen.
   Mørkner her ute klokken 16.30.
   Jeg baker først kjekser med nøtter i dag. Utover dagen baker vi alle flere andre sorter.
   Sterkere vind ifra omkring 17-tiden. Fortsatt noe regn. Sterkere og sterkere vind utover kvelden. Nokså meget sterk vind.
---
   Posten kom med et brev datert tirsdag 24.11. 2009 ifra Haugaland tingrett i dag ( ekstern ).
   Et oversendelses-brev - med Tilsvar ifra advokat Hjelde datert 17.11. 2009.
   Hans Tilsvar er nu altså ankommet. Ingenting nytt eller annet i det enn før. Alt og det hele henviser til Iren K. Hebnes og de og det som liksom har hvitvasket henne. Nokså syk samme metode igjen ifra advokat Hjelde sin side.
   Jeg gies nesten en uke frist til å komme med Bemerkninger til hans Tilsvar.
   Jeg påbegynner derfor et lite skriv med Bemerkninger ( ekstern ).
---
   Idun telefonerte og snakket med farmor i kveld. Stauda med morfar.
---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, torsdag 26. november 2009, Vinberget:

   Grå overskyet formiddag med regn. Omkring 12-tiden stri-regner det her ute, og videre det meste av dagen, samt også noe vind.
   Meget mye vått.
---
   Jeg gjorde ferdig og avsendte mine Bemerkninger til Hjeldes Tilsvar i dag ( ekstern ). Avsendte pr. e-post til Haugaland tingrett i kveld, med samtidig kopi til advokat Trond Hjelde.

   Alt det meget tvingende kontor-arbeidet konstant og bekymringen for ungene og den uhyre uretten vi er utsatt for sliter på helsen.
   Det var så absolutt ikke dette og slikt jeg - eller noen - skulle holde på med. Jeg har dog ikke noe valg.

   Jeg kjørte til Skjold for å avsende brevet og for å fylle bensin. Fylte på bilen 57,4 liter blyfri 95 bensin. 12,37 kroner pr. liter, og det kostet 710,- kroner. Jeg antar det går omtrent 70 liter i bensin-tanken.
   Jeg tror jeg kan være godt fornøyd med bilen. Den synes som å være i god stand og er fin både utvendig og innvendig.
   Men fra Statens veivesen ankom i dag pr. post et brev datert 23.11. 2009 med krav om kr. 8.422,- kroner i Omregistreringsavgift. Så meget dyrt at jeg skal sjekke opp med de om det kan være en feil.
---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, fredag 27. november 2009, Vinberget:

   Jeg tror det har regnet også det meste av natten. Overskyet formiddag og hele dagen, med jevnt noe vind. Fuktig og vått i luften.
---
   Jeg betalte i formiddag Omregistreringsavgiften for bilen kr. 8.422,-. Efter først å ha telefonert Statens veivesen for å høre om summen var riktig. Det var den. Bilen er 1645 kg. Hadde den vært under 1600 kg så hadde avgiften blitt omtrent to tusen kroner mindre. Dette gjelder for biler som er yngre enn 12 år. Hadde bilen vært 12 år eller mere ville Omregistreringsavgiften vært omtrent 1.500,- kroner. Dette var hva jeg ble fortalt.

   Jeg telefonerte efterpå i formiddag og fikk ordnet med trafikk-forsikring for bilen. Billigste sort forsikring blir under forholdene nu dyrt nok. Og kjørelengde 8 tusen km pr. år. Bilen har nu fra før av kjørt 118 tusen km.

   Bilen er en 1999 Chrysler Voyager SE / 1C4GYN2C9WU personbil. Kjennemerke: BP 26941.

   Jeg har førerkort for følgende klasser: A1 BE C1E.
---
   Jeg mottok en e-post igjen, avsendt mandag 23.11. 2009 klokken 18.05, fra Arild Andersen, hvor han skriver følgende:

Hei Rune - min venn i nødens stund!!
 
- Tusen takk for telefonsamtalen forleden dag - om hjemmeskole og barnevern!
- Takk for mange gode tips - ikke minst Menneskerettsloven § 3..  det tipset er utrolig viktig!
- Ja, takk - jeg vil gjerne ha mer info - epost, eller som cd i vanlig post.
 
Vennlig hilsen
 
Arild Andersen - tlf 48 19 63 55

---
   Frøydis ble med Hilde på sang og musikk i Ølen i kveld og kom hjem først imot midnatt. Mor til Hilde kjørte de hjem.
---
   Geir Tyssebotn telefonerte i kveld mens jeg sov, sier Stauda.
---
   Det ankom et brev datert 23.11. 2009 ifra NAV Vindafjord i dag ( ekstern ), med en melding om et Vedtak.
   Angående Barnetrygd for Frøydis og Stauda, som vi innvilges.
   Et lite skritt fremover i alle fall. En smule mindre økonomisk trakassering. Iallfall foreløbig.
---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, lørdag 28. november 2009, Vinberget:

   Overskyet, med litt småregn noen ganger i dag.
---
   Jeg kjørte i formiddag Idun og Stauda til Vikebygd, og kjørte selv derefter til Haugesund hvor jeg gjorde noen ærender til henimot kvelden. På hjemveien hentet jeg Idun og Stauda i Vikebygd, hvor de da hadde vært en stund hos familien til Iduns venninne Lisa.
   De hadde hatt en fin dag.
---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, 1. søndag i advent - søndag 29. november 2009, Vinberget:

   Tørrere i dag.
   Baker to til sorter kjeks, steker kalkun, etc.
---
   Geir Tyssebotn telefonerte i kveld og vi snakket litt.
   Farmor også.
---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, mandag 30. november 2009, Vinberget:

   Formiddag med nokså lys blå himmel. Temperaturen bare omtrent 3 pluss-grader Celsius her ute klokken 14.
---
   Runar telefonerte forleden dag, sier Stauda. Og Sigmund i dag. De skulle telefonere igjen, og Sigmund tenkte seg innom her på besøk med det første, på sin vei fra Stavanger til Bergen.
   Stauda blir med Idun på kvelds-skiftet på jobben i kveld.
---
*****

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30.  ---- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq