----- Denne side: db201001.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.

17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. ---- 
----- 
--- Januar 2010 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

--01-- 
-- Dagboks-notater, første nyttårsdag - fredag 01. januar 2010, Vinberget:

   Været stort sett som i går, bare noe mildere - omkring 6 minus-grader Celsius.
---
   Høyesterett i Norge "tvinges" nu med overveldende tyngde til lov og rett, eller til utvetydig å avsløre seg selv.
   Og til å avsløre visse andre.
---
   Det er iøvrig ikke bare det at den offentlige korrupsjonen grundig må og skal avsløres, den må og skal grundig kartlegges også.
   Kartlegges like til å omfatte også det og den enkelte sitt medansvar og sin medskyldighet i ugjerningene.
   Vi får nu mere mere og mere et bedre og bedre kart å gå efter. Et bedre og bedre perspektiv og en bedre og bedre presentasjon.
   Og som det trengs!
   Avsløringene og kartleggingene må selvfølgelig være såpass saklige og grundige at de også optimalt er person-orienterte, og i forhold til lov og rett. 
   Det personlige ansvar er et kjernepunkt i alt slikt noe. Også med hensyn til forsøk på hvitvasking, ryggdekning, falsk uvitenhet,  ansvars-fordeling,  ansvars-oppløsning, henvisninger til praksis, etc.
   Korrupte, kriminelle, må selvfølgelig solid og grundig kunne stilles til ansvar for sine ugjerninger og for medskyldighet i ugjerninger. Og forutsetninger for å fange opp slikt må meget opparbeides, og resolutt forbedres og forbedres.
   Og som det trengs!
---
   Tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør?
   Jo da, mange av de vet hva de gjør. Men det er ikke først og fremst et spørsmål om tilgivelse - og heller ikke om sinne, bitterhet eller hevngjerrighet, etc.
   Det er et spørsmål om saklighet, sindighet, lov og rett og respekt for menneskeverdet, etc. Det dreier seg ikke om å tilsidesette eller ødelegge lov og rett.
   Og i den grad det dreier seg om nødverge, tortur, etc., er ikke og skal ikke slikt noe være utenfor lov og rett. Loven omfatter også slikt.
   (Og, for ordens skyld: Det dreier seg heller ikke om å misforstå Paulus eller Jesus Krist eller andre!)
---
   Det er ikke bare glass og porselen og ting og tang som kan skades og ødelegges, men blandt annet og særlig også mennesker og forhold mellom mennesker.
   Det og de mest solide og trygge.
---
   Det er grøsselig nedrig og forskrekkelig det som enda får pågå uten å ha blitt stoppet i hele dette saks-komplekset, og i så lang tid!
   Vil det nu bli stoppet?
---
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 02. januar 2010, Vinberget:

   Temperaturen her ute imot kvelden minus 14 grader Celsius, men mindre lavtrykk i luften.
   Fullmåne.
---
   Rolig og fredelig romjul.
   Jeg hviler ut noe.
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, søndag 03. januar 2010, Vinberget:

   Omtrent 8 kulde-grader Celsius i formiddag klokken 10.30 og videre utover dagen og kvelden.
---
   Blandt annet om stell av hesten og dens ve og vel i "Naturens verden" på radioen.
   Tarzan har det bare fint og Frøydis og Stauda steller ivrig godt med ham.
---
   Jeg oversendte i dag en kopi til Barnevern-tjenesten i Haugesund kommune av den siste anken til Høyesterett ( ekstern ) samt av Beslutningen og Kjennelsen som ankom juleaften ( ekstern ).
   Tenkte først jeg skulle vente med å oversende de dette, for å se hvor snart advokat Hjelde oversender de den sistnevnte, men finner det riktig å heller oversende de nu.
---

Lære-penger for svin

Av edel malm jeg hamrer mynter.
Graver perler, for svin som grynter.
Neste-kjærlighetens lære-penger.
Slikt som fattige i nøden trenger.

Ekte må de være - for ekte å nytte.
Og for å gi ekte saker i bytte.
Uunngåelige - i sine virkninger.
Visdom, lov og rett de bringer.

I menneskeverdets katakomber.
Neste-kjærlighetens bomber.
For alt og et i ethvert samfunn.
Kraft i pakt med Guds munn.

Smakfulle og nærings-rike de er.
Erkjennelser for hver og en især.
Uunngåelige - i sine virkninger.
Visdom, lov og rett de bringer.


*

Rune L. Hansen,
03.01. 2010, Vinberget.

***
 
---

*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, mandag 04. januar 2010, Vinberget:

   Temperaturen her ute klokken 18 i dag og det meste av dagen omtrent 5 til 6 kulde-grader Celsius.
   De snakker på radioen i dag endel om ekstrem-kulden nu i juletiden her på Vestlandet, og Sør og Øst i Norge. Mye problemer det har medført for mange. Vann-tilførsler frosset, bilen i grøftekanten, etc. Og om at det kan bli videre ekstrem-kulde i dagene fremover.
---
   Jeg kjørte til butikken i Vikebygd og handlet dagligvarer i eftermiddag. Jens Tveit var der inne i butikken, stod og snakket med en, og hilste og smilte da han så meg. Jeg estimerte ham ikke først, men ombestemte meg efter noen skritt forbi ham, gikk bort til ham og sa:
   - Du kan ikke oppføre deg som en fa-n og så late som ingenting.
   Han sa: - Jeg bare hilste og sa hei.
   Jeg sa: - Du vet godt hva jeg sikter til.
   Han sa ingenting og jeg sa ingenting mere og jeg glemte ham fort.
   Han er en hykler og et falskt og dårlig med-menneske. Og hans svigerdatter Britt Nelly Tveit enda mere!
   De farer med løgn og falskhet og gjør med-mennesker ondt.
   Det er forskrekkelig ille og trist at det er slik.
---
   Vi har påbegynt film-serien om "Familien Macahan" fra film-serien "How The West Was Won" ifra USA, 1976-78. Vi kjenner til og verdsetter serien fra før av. Og mye lignende bra saker. Handlingen nu ifra omstendighetene omkring borgerkrigen i USA, for og imot slaveriet, etc.
   Om menneskers oppførsel, historiske tildragelser, ressurser, lanskaper, natur, etc. Vi har stor interesse for slikt, ifra hele verden.

   Jeg så nylig den tankevekkende og meget interessante filmen "Slogans" ifra Albania, 2001, regi: Gjergj Xhuvani. Handlingen ifra landsbygden i Albania i slutten av 1970-årene, under Enver Hoxhas regime. En slags forsiktig farse, eller ganske enkelt den sosiale virkelighet under et litt annerledes aspekt av Arbeiderparti-ideoligien.
   Handlingen og innholdet i filmen og menneskenes oppførsel meget mye likt forholdene her til lands, bortsett selvfølgelig ifra visse geografiske og sosiale forhold. Noe er annerledes, mye er likt.
   Var ingenting annerledes så ville knapt noen se farsen og idiotien i forholdene slik de beskrives i filmen!
   Og slik er det altså mennesker oppfører seg!
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 05. januar 2010, Vinberget:

   Omtrent 12 minus-grader Celsius her ute i formiddag ved 10-tiden. Og omtrent 8 minus-grader ved 15-tiden.
---
   Jeg telefonerte og snakket noen ord med Idun. Hun var på besøk hos noen i Haugesund.
---
   Et scenario brukt blandt annet i flere gamle western-filmer, så dessverre også i
"Familien Macahan":

   En slem indianer-høvding kidnapper og fangeholder et barn av hvit familie. Barnets far og en annen hvit mann er ute efter å befri barnet.
   De kommer til indianer-leiren og kan bli drept av indianerne, men holder en kniv imot strupen til indianer-høvdingen og ber om at barnet og de selv slippes fri. Indianer-høvdingen, som vil barnets far vondt, sier at barnet og den andre hvite mannen kan gå hvis barnets far overgir seg til å bli drept av hans indianere. Barnets far sier ja, for å redde sitt barn, og hvisker til den andre hvite mannen at han må komme seg unna med barnet og derefter skynde seg tilbake og drepe seg, barnets far - så ikke indianerne får gleden av å torturere ham ihjel.
   Den hvite mannen gjør i smerte som han får beskjed om. Skyter på avstand barnets far efter å ha fått unna barnet.
   En helte-dåd? Av barnets far? Og av den andre hvite mannen?
   Nei. Men altså dog fremstilt som det i visse sammenhenger i visse filmer (og bøker).
   Egentlig tåpelighet, svik og feighet. Hvor det liksom gjelder å redde barnet. Hvor det liksom er slik at barnets far ofrer sitt liv for å redde barnet. Det barnet som altså samtidig mister sin far. Blandt annet.
   Ved å drepe et godt og vel og nødvendig menneske. Ved å drepe barnets far.
   De burde selvfølgelig heller fortsatt true med å drepe indianer-høvdingen, og sammen, de tre, gå derifra med indianer-høvdingen som gissel. Og om nødvendig drepe indianer-høvdingen. Om de så selv alle tre efterpå ble drept.
   Bedre å leve helt og rett enn å dø i svik. Bedre å leve og å dø uten svik enn å leve og å dø i svik.
   Ville jeg ha takket eller æret min far for å ha gitt sitt liv til Iren K. Hebnes for slik liksom redde meg?
   Nei. Jeg ville ha klandret ham for slik å ha styrket Iren K. Hebnes, og for ved å gi sitt liv til henne å ha sviktet som far og som menneske.
   Han ville ikke ha reddet meg ved slik å ha gitt sitt liv for meg! Så tvert imot.
   At mennesker kan tro slikt noe forskrekker meg.
   At de tror at den som gjør slikt noe gjør noe ærverdig, eller at den som selv gjør det kan tro slikt noe. "Han gav sitt liv for barnet", eller: "Han byttet sitt liv imot barnets". Tøv og tull!
   Mange har latt seg lure av slikt noe, som jo kan se ut som å være en slags offer-vilje. Som endog også i all enkelhet kan være ment og følt som en slags inderlig offer-vilje"
   Det er dog offer-vilje på villspor. Offer-vilje med for lite bevissthet og kjærlighet grundig på villspor.
   Og så lett å la seg lure av, for fattige i ånden.
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 06. januar 2010, Vinberget:

   Omtrent 16 kulde-grader Celsius her ute i formiddag klokken 10.30. Dette er meget sjeldent og ekstremt til å være her sør-vest i Norge.
   Og mye sne (til her å være) er det enda her ute. Ren og fin hvit sne.
   Kaldt ... Frøydis og Stauda er likevel daglig ute, steller godt med hesten, leker, aker, går tur og finner på så forskjellig. Vi er vant med mye kaldere og mørkere forhold ifra Høylandet i Namdalen og Midt-Norge iøvrig.
   Omtrent 16 - 17 minus-grader i hele dag og utover kvelden.
---
   Det ankom pr. post i dag et brev datert 05.01. 2010 ifra Skattedirektoratet ( ekstern ).
   Mere rygg-dekning for uretten.
   De forsøker dog å være forsiktige, om så kan sies, - i forhold til for eksempel en viss Thea Birkeland!

   Og enda mere ganske enkelt latterlig å se hvordan voksne mennesker kan oppføre seg og liksom tenke.
   For eksempel også all iherdighet de legger i det at Trude ikke skal spørres om noe som helst eller få sagt eller fortelle noe som helst!
   De vil ikke risikere at hun er sann eller åpenhjertig, angrende eller ganske enkelt dum, skremt eller forledet.
   Eller at deres ord eller versjon skal bestrides eller bli gjenstand for efterrettelighet eller granskning.
   Blandt annet.
   Eller Arbeiderparti-ideoligiens ord?
   Og lov og rett skal selvfølgelig egentlig ikke bringes på banen eller kunne ha noe som helst med saken å gjøre.
   Og hva er det så som får voksne mennesker til å oppføre seg slik?
   Årsakene er ikke alltid presis de samme. Kan endog være ganske så ulike.
   Eller hva?

   For ordens skyld, la det være sagt og nevnt: Jeg trenger ikke å mistenkeliggjøre noe eller noen som helst. Og heller ikke å foreta forhastede slutninger. Fakta vil uansett komme på bordet, efter hvert som tidens munn bringer fakta på bordet. Uavhengig av meg eller synsing vil tidens munn få sagt sitt, også av selvfølgeligheter og enkle fakta.
   Enklere og rettere å forholde seg til det.
   Forhold fremadskrider. Ofte endog fortere enn det innskrenkede tror eller håper.

   Jeg kan undre meg forsiktig.
   De sier liksom i alvor, at slik og slik er lover og regler.
   Samtidig som de mest av alt av visse grunner er blind for lover og regler.
   Og altså også for mennesker.
   Som det hva de driver med mest av alt angår.

   Forhold fremadskrider.
   I Norge vektig også det grovt kriminelle.
---
   En må omtrent le når en leser følgende formulering i brevet:
   "Han er uenig i at barna skal bostedsregistreres hos sin mor, Imidlertid bestrider han ikke at de fem yngste barna tar døgnhvilen i mors hjem i Haugesund. Når det gjelder de to eldste barna, Frøydis og Sofie, hevder han de har rømt fra moren og oppholder seg hos ham. Dette har de selv bekreftet i brev av 10. juli 2009 som er vedlagt klagen."
   Som om det er det Frøydis og Stauda Sofie har sagt og skriver!
   Og jeg er liksom "uenig" i at barna skal bostedsregistreres hos sin mor. "Uenig" er liksom det rette ordet. Behendig ikke et ord om at barna grovt lovstridig og straffbart ble kidnappet ifra sin far og sitt hjemsted og omtrent siden og fortsatt er fangeholdt hos sin mor!
   Det betegner de som "tar døgnhvilen i mors hjem". Og det at Frøydis og Stauda Sofie kom seg bort ifra fangeholdet og hjem igjen betegner de som at de nu "oppholder seg hos ham". Hvor altså samtlige av barna bor!
   Som for eksempel at brevet de henviser til ifra Frøydis og Stauda Sofie ikke sier noe ganske så annet! Og iøvrig dokumentasjon ifra meg.

   Og videre og enda grovere, står det i brevet litt efterpå følgende:
   "I de tilfeller det ikke foreligger gyldig flyttemelding for barn, kan skattekontoret av eget tiltak ta opp flyttesak på barnet etter folkeregisterforskriftens § 5-1 eller § 5-2, jfr. § 7-6. Forutsetningen etter § 5-1 er at det kan påvises at barna regelmessig tar døgnhvilen på den nye adressen og at det ikke er et midlertidig opphold, eventuelt at oppholdsstedet er barnas eneste bostedsmessige tilknytning. Forutsetningen for registrering etter § 5-2 er at det er godtgjort at barna tar mer døgnhvile på tilflytningsadressen enn på fraflytningsadressen eller annen aktuell adresse."
   Derefter henviser de til Haugaland tingrett, på en spesiell måte - til en ikke rettskraftig dom. Men henviser ikke til den rettskraftige dommen som uttrykkelig sier "midlertidig"! Og ingenting til min påstand om at begge er frembragt på løgn og svindel.
   De sier altså tvert om og fullstendig løgnaktig (i forhold til § 5-1) at det at barna befinner seg i Skoglandsveien ikke er et midlertidig opphold (eller eventuelt at det der er deres eneste bostedsmessige tilknytning)!
   Så forsøker de derefter, for liksom å gardere seg med å tilsidesette § 5-1, å si at § 5-2 tilsidesetter hovedregelen i § 5-1!
   (Det er vel heller omvendt. Og paragraf 5-2 har som overskrift og omhandler "Skiftevis døgnhvile".)
   Noen dummere?
   Noen lettere å avsløre?

   Et vedtak bygd på løgn og lureri. For å dekke over grov kriminell virksomhet.
   Og hvorfor?
   Alminnelig praksis ifra slike myndigheter sin side? Eller særlig for dette saks-komplekset?

   Og hva med hele den diskriminerende holdningen iøvrig i brevet og vedtaket?
   Barnevern-tjenesten og Steinerskolen "bekrefter", mens klageren (jeg) "hevder".
   Barna er "bosatt" og "bor hos" sin mor, mens de liksom bare "oppholder seg" hos sin far.
   Barnas hjemsted er ikke barnas bostedsmessige tilknytning!
   "Rømt" fra moren, men ikke et ord om borført ifra far, fangeholdt, osv.
   Dommen er "ennå" ikke rettskraftig.
   Osv.!
   Sykt!
---
   Hva i dette angjelder Tormod har jeg også meget jeg bør og vil kommentere.
   Det venter jeg her nu foreløbig med.
---
   Dog - mht. brevet / vedtaket, som altså ikke kan påklages, men som en må gå til retten med i håp om at de vil gjøre noe med, overfor slikt noe og i en slik situasjon er omtrentlig ethvert menneske maktesløs. Av flere grunner. Også mht. tid og ressurser.
   En kan kaste både en og to baller opp i luften, og makte og mestre å ta imot de igjen, særlig med trening og tid og mulighet for trening, og tre og kanskje fire eller fem baller også. Men et sted går grensen, og blir det for mange hjelper hverken tid, trening eller kraft og energi eller noe som helst!
   Vi blir angrepet, trakassert og terrorisert på kryss og tvers ifra hele den uhyrlige Medusa!
   Og jeg må uansett kjempe imot, for våre liv.
   Jeg kan selvfølgelig ikke finne meg i slikt.
---
   Trude bortfører og fangeholder barna 03.04. 2008, påstår at hun er på besøk hos Aud Signy Jakobsen, men innrømmer i efterhånd at det var planlagt på forhånd. Jeg drar noen dager efter på besøk til samme Aud Signy Jakobsen. Barna gråter og vil hjem igjen. Vi setter oss i bilen for å kjøre hjem, men blir av familien Jakobsen fangeholdt og truet i bilen. En tilspisset og truende situasjon, politiet ankommer. Og politiet nekter oss å kjøre hjem! Vi ble nektet å kjøre hjem! (Den grunnen politiet sa var at ungene trengte å sove, i huset til Aud Signy Jakobsen!)
   Jeg undret i efterhånd mye på hvorfor poltiet kunne gjøre slikt noe, før jeg bedre fant ut hvordan Iren K. Hebnes opererer. Hun hadde instruert politiet! Som både tidligere og senere. Og flere til! Med forskrekkelige løgner, bak vår rygg, i hemmelighets-kremmeri.
   Mere og mere blir det klart for enhver at barna ble kidnappet og fangeholdt av Trude, i den hensikt å tilrane seg en falsk familiestand.
   Av Trude og delaktige og medskyldige. I en slags sammensvergelse med Iren K. Hebnes i spissen.
   Og slik står situasjonen fortsatt! Enda nu snart to år senere. Om enn meget i mellomtiden også har skjedd.

   Ingen trenger å være i tvil om hva som har vært og er deres hensikt.
   Hvordan de på så forskjellig vis har forsøkt å gjennomføre sin hensikt lar seg iøvrig overdådig bevise og dokumentere. 
---
   System i galskapen?
   Ingen kan ha problem med å se at det hittil om og om igjen hele veien ifra visse myndigheter dreier seg om iherdige forsøk på å frata barna deres far og hjemsted, identitet og integritet.
   Ved frekkhet, løgn og lureri.
   Og ved kidnapping og fangehold av barna.
   Eller ved saklighet, lov og rett - vil noen kanskje si?
   Eller er hensikten og det som skjer kanskje noe som helst annet?
   Disse troskyldige spørsmålene har dog minst et svar!
   Og alt dette er av stor interesse og betydning.
   Og er forsåvidt lett og greit nok å finne ut av, i dette saks-komplekset.
   For enhver.

   Hva som videre skjer vil nok ikke utydeliggjøre hva som skjer.
   Eller hva?
   Jeg følger interessert også med.
   Observerende. 
---
   Vet de vel hva de holder på med?
   Og hvorfor?
   Eller skjer alt liksom bare av seg selv?
   Og på rett og riktig vis?
   Jeg gjetter at svarene blir nok tydeligere.
   Og reaksjonene og konsekvensene selvfølgelig interessante.
   Forsøk på bortforklaringer også, ikke minst.

   Vi er observerende.
   Og foreløbig også uhyre grovt forurettet. På kryss og tvers. Mildt sagt.
   Mest og verst av alt Alfredo, Mariel, Urda, Solborg og Tormod.
   Bemerk også eventuelle bortforklaringer i så måte.
   Bemerk - og dokumenter.
---
   Jeg skjønner godt hvordan det har seg at jeg i et ærend i Haugaland tingrett 2008 traff Thea Birkeland der, der ble henvist til henne som om hun var en ansatt der. Jeg tenker meg til at hun antagligvis forholdsvis ofte er i Haugaland tingrett.
---
   Det er en tilbøyelighet og tendens at menn oppvarter og hjelper kvinner, og barn, og kvinner og barn. Uten særlig meget å spørre om hvorfor.
   Det er de kvinner som mere enn andre vet å utnytte dette fenomen. Eller som lærer seg å utnytte det.

   Menn er mere oppsøkende enn kvinner. Kvinner er mere avventende.
   Menn mere retningsbestemte. Kvinner tillokkende.
   Likesom tid og rom, eller bevegelse og rom.
   Både unntak og harmoniseringer finnes dog!
---
   Noe av dette er blandt annet også bakgrunnen for at Trude (og andre i lignende situasjoner) kan være og er difus, unnlatende og tilbakeholdende med hensyn til å fortelle om hva som foregår og om fakta og hensikter.
   Hun forleder heller andre til å tro hva de eller hun ønsker de skal tro.
   Hun vil ikke ha noen konkret, konsis eller dokumenterbar dialog - vil ikke at det skal kunne hevdes at hun har sagt, tenkt eller gjort slik eller slik.
   Vil ikke stå til ansvar for noe som helst. Overlater heller efter forgodtbefinnende til andre å uttrykke seg for henne, slik hun tror de vil uttrykke seg.
   Alt skal være mest mulig difust, uten dialog og med hemmelighold eller vaghet og tilbakeholdenhet. Hvis det og slikt altså er til hennes fordel.
   Typisk kvinnelist av simpleste sort.
---
   Hva Trude i sin helhet og i sine bestanddeler og kontinuerlig gjennomgående har gjort og gjør i dette saks-komplekset er hva en trygt også må kunne betegne som ondskap.
   Både overfor våre barn og sin ektefelle og andre. Også endog overfor dyrene våre!
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 07. januar 2010, Vinberget:

   Omtrent 14 til 15 kulde-grader Celsius her ute i dag tidlig og hele dagen og kvelden.
   Også ekstrem-kulde i England, Polen og store deler av Europa, forteller de om i massemediaen. Flere enn 20 mennesker i Polen døde av kulden i de siste dager. Uff.
   En ifra Etne som var her og monterte to satelitt-mottagere i dag fortalte at han ikke kan huske noe lignende, bortsett fra en kortere stund omtrent 1982 i Etne hvor det hadde vært oppmot 20 kulde-grader, men dog lite sne.
---
   Det ankom med posten i dag en brev-konvolutt ifra Haugaland tingrett, med kopi av en brev-forkynnelse datert 06.01. 2010 til advokat Hjelde ( ekstern ).
   "Forkynning av anke over kjennelse / beslutning og frist for tilsvar."
   Et lite skritt i riktig retning, eller hva? Dog bare det formelle.
   Vi får se.
   Trude og advokat Hjelde må igjen innlevere et tilsvar, innen omtrent en uke.
---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, fredag 08. januar 2010, Vinberget:

   Omtrent 14 til 15 minus-grader Celsius i hele dag.
---
   Jeg kjørte en snartur til butikken i Vikebygd og handlet dagligvarer der.
   Lite gjenværende av forsikrings-pengene nu. Omtrent ingenting.
   En nabo som er hovslager var her og tok av skoene og stelte hovene til Tarzan i dag, for 300,- kroner.
   Bestilte en favne ved, furu, av nabo Jarle Aarvik, som han kom og leverte sent i kveld, for 1.300,- kroner.
   Bare i overkant av en favne gjenværende av older-veden nu.
--- 
   Idun og Frøydis fikk forleden dag lønn tilgodehavende efter konkursboet til Kafe Rodin i Etne.
   Idun mere enn 25.000 og Frøydis nær 7.000. Noe av pengene går til å betale for Tarzan, hesten - 9.000,- kroner og utgifter i den forbindelsen. Det er Idun, Frøydis og Stauda som betaler for hesten og som tar seg av hesten og alt i den forbindelsen. Jeg bare hjelper til litt.
---
   Vi har enda mange bokser fulle med flere sorter hjemmebakte kjeks for juletiden, som vi her på ingen måte rekker å spise opp. Og annet.
   Ungene er enda kidnappet og fangeholdte.
---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, lørdag 09. januar 2010, Vinberget:

   Stjerneklar natt, oppmot 18 minus-grader Celsius.
   Klokken 16 omtrent 11 minus-grader. Klokken 20 omtrent 12.
---
   I dag ankom med posten en konvolutt ifra Gulating lagmannsrett, med et kort brev datert 08.01. 2010 vedlagt en kopi av "Forkynning av anke over kjennelse og beslutning med frist for tilsvar" til advokat Hjelde, datert 04.01. 2010. ( ekstern ).
   Altså lignende det som torsdag ankom ifra Haugaland tingrett ( ekstern ).
   Trude og advokat Hjelde må nu innlevere Tilsvar til de begge, og risikerer at enten Gulating lagmannsrett eller Høyesterett - eller begge rettsinstanser - tar min anke og begjæring til følge.
   Noe slags svar fra de kommer vel, eller hva?
   Men har de vel noe som helst å svare? Er vel ikke lageret deres forlengst oppbrukt?
   Det skal bli interessant å se. Også det.
---
   Jeg må iøvrig få sjekket opp i forhold til straffesaken. Endel enda å forberede og å rydde opp i i så måte.
   Og jeg forbereder oppi det hele sivil straffesak imot Trude og medskyldige. Hvilket synes som å haste mere og mere. Dermed ikke minst også imot NAV og Skatteetaten / Folkeregisteret.
   Meget mye både å sette seg inn i og å forberede i så måte! Og slikt og alt og det hele må altså ofre for grov urett og terror fjennomgå.
---
   Jeg telefonerte og snakket litt med Trygve Einar i kveld. De kommer på besøk her i morgen formiddag.
   Trygve Einar er stadig mere og mere skremt over dette at myndighetene og retten beskytter den såkalte Barnevern-tjenesten, og hvor helt uhemmet og fullstendig ukritisk de gjør det.
   Det er hverken han eller jeg alene om. Det er det veldig mange i Norge som er. Hvilket både myndighetene og den såkalte Barnevern-tjenesten fortier og bortforklarer. På de mest kriminelle, tåpelige og løgnaktige vis. Og med synsing og frekke, dumme påstander og unnskyldninger.
---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, søndag 10. januar 2010, Vinberget:

   Temperaturen omtrent 7 minus-grader Celsius her ute omkring 19-tiden.
---
   Trygve og Ingrid har vært her på besøk i dag, med forsinkede julegaver blandt annet. Forsinket på grunn av været. Gaver, ord og gode ønsker også fra Bente Stephansen på Bømlo.
---
   Jeg telefonerte og snakket litt med Idun. Hun var i Skoglandsveien sammen med ungene. Trude var i Haugesund sammen med Wencke, tidligere samboer med Roar T. og Tor S. og en annen antagligvis kanskje enda. Wencke er antagligvis på besøk, ifra Nord-Trøndelag. (De har nok likevel endel felles interesser.)
   Frøydis og Stauda fikk snakke litt med Alfredo. Trude var der som sagt ikke.
   Jeg fikk bekreftet at Balder igjen snakker med Idun.
---
   Den mangelfulle interesse Trude har for å ha kontakt med og snakke med Frøydis og Stauda er tankevekkende og interessant, dog ikke noe nytt siden kidnappingen 03. april 2008. Hun har siden stort sett snakket til de, og ikke med de. Nokså likedan overfor resten av ungene også. Men nu snakker hun ikke engang til Frøydis og Stauda, og viser også meget liten eller ingen interesse for å ha kontakt med de.
   Hun har, som tidligere beskrevet i mine Dagboks-notater, tidvis flere ganger sagt til både Frøydis og Stauda at hun aldri noensinne mere vil snakke med de eller ha kontakt med de. (Noen ganger har hun angret efterpå.)
   Simpelt. Men hvem trodde vel hun mente det så fullstendig?!

   De kriminelle vedtakene ifra NAV og Skatteetaten nu, endatil i efterhånd av flere kriminelle greier ifra særlig Haugaland tingrett, nærer nok den grådig kriminelle og u-menneskelige gløden og ilden i henne.
   Det er forskrekkelig trist at det mere og mere har blitt slik.
   Og det er trist å vite at det er det som skjer.
---
   Og Trude får "beskyttelse" i alt og ett, uten å si noe som helst og hva hun enn gjør av kriminelle ugjerninger.
   Og jeg blir trakassert og terrorisert konstant på kryss og tvers, uten at jeg gjør eller har gjort noe som helst galt eller upassende.
   Det er ganske så meget utrolig at det kan være slik! Mildt sagt.
---
   Jeg ble oppmerksom på et tankevekkende oppsett i lokal-avisen "Grannar" torsdag 07.01. 2010. Det går i sin helhet slik (ifra øverst side 12):

Bot etter basketak

En mann i slutten av 20-åra frå distriktet er av Haugaland tingrett dømd til å betala 10.000 kroner etter at han hamna i eit basketak med mor til dotter hans. Mannen tilsto hendinga der han og den fornærma kvinna hamna i krangel ein laurdagskveld i vår. Dei to var i Odda saman med dottera på 2,5 år. Det enda med krangel etter at dei ikkje blei samde om kor dei skulle gå vidare om kvelden etter eit restaurantbesøk. Kvinna gjekk til ein utestad saman med dottera, og då den sikta mannen kom dit utarta situasjonen seg. Kvinna hadde drukke og hadde vanskar med å føra barnevogna då dei gjekk frå staden. Deretter byrja krangelen om barnevogna. Mannen ville overta, medan kvinna kjempa imot, det enda med at ho blei skuva og fall i bakken. Deretter blei kvinna hysterisk og gjekk laus på den sikta. Kvinna slo til mannen heile tida på veg mot ein slektning som skulle overta barnepasset då kvinna ikkje var skikka til dette. Nok ein gong enda det med at mannen skuva til kvinna slik at ho fall i bakken. Då dei var komne fram tok slektningen seg av barnet og bad den sikta gå. Mannen blei likevel att på staden for å snakka med den fornærma kvinna, som på nytt byrja å slå han. Han mista fatninga, tok tak i halsen hennar og slo henne med flat hand to gonger i ansiktet. Mannen blei idømt ei bot på 10.000 kroner. Retten understreka forståing overfor sinnet og fortvilinga hjå mannen, då kvinna var svært berusa saman med dottera. Likevel meiner retten situasjonen burde vore løyst på ein annan måte då det var eit lite barn i nærleiken.

---
   Det kan virke som fullstendig å være galskap og mannshat som råder der i Haugaland tingrett!
   Og forakt for barn! Og forakt for lov og rett.
---
   Disse mine Dagboks-notater er undersøkende, granskende, iakttagene og reflekterende av seg. Det må de være, for best mulig å forstå hva som har skjedd og hva som skjer og hva som eventuelt videre kan komme til å skje. Jeg må saklig, kjærlig, åpenhjertig, godt og vel fordøye hva som har skjedd og skjer, og også forskjelligartet ruge på det og dvele ved og studere diverse.
   Til nytte og glede for enhver.
   Endog for den og de kriminelle. Til sist!
---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, mandag 11. januar 2010, Vinberget:

   Stjerneklar natt. Omtrent 6 - 8 kulde-grader Celsius her ute i dag.
   Det snakkes endel i diverse massemedia om at den langvarige ekstrem-kulden nu skyldes kulde som brer seg ut ifra pol-områdene og at dette er noe som "tilfeldigvis" kan skje et og annet år i blandt. Det har nu i desember og januar vært kaldt med sne i store deler av verden, kaldere enn det bruker å være mange steder, for eksempel i Russland. Kina, USA og Europa. Flere steder i Italia ble det kalt og sne ifra tidlig i desember.
   En avis viste en statistikk om at det var særlig kaldt her i distriktet i 1987 og 1982.
   Jeg følger nu for tiden ikke særlig med i alt snakk sånn sett, men får med meg noe i blandt.
   Tidligere vintre mens vi har bodd her, siden sen-sommeren 2002, har jeg ofte holdt på med graving og stell i hagen også i juletiden og det meste av vinteren. Sne og kulde-grader har vi tidligere sett meget lite til mens vi har bodd her.
---
   Frøydis og Stauda prøver skøytene sine, som har blitt noe små. Aker og steller og leker med hesten, etc.
   Vi ser helst på tv-kanalen "Animal planet" hvis vi ser på tv, og bare på kveldstid. Iøvrig ser vi som vanlig omtrent i det heletatt ikke på tv, eller bare lite og hvis det er noe spesielt vi er oppmerksomme på.
   Den store ake-kjelken Alfredo fikk i julegave (fra meg) julen 2007 har han enda ikke kunnet bruke.
   Ungene har selvfølgelig alle sine leker, ting, klær og annet her.
   Jeg bare ute for å stelle med bilen i dag. Ikke noe arbeide ute i landskapet eller hagen med meg denne vinteren heller. Og motorsager ble det likevel ikke penger igjen til å kjøpe. Alle mine krefter og all min energi medgår til og for de spesielle forhold ungene befinner seg i. Og da særlig og mest i forhold til retten og saks-dokumentasjonen.
   Den kommunale Barnevern-tjenesten i Haugesund har vi enda ikke hørt noe mere ifra. Enten kanskje kommer de ikke noen vei overfor Trude og advokat Hjelde, eller
---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, tirsdag 12. januar 2010, Vinberget:

   Stjerneklar natt. Omtrent 7 - 8 kulde-grader Celsius her ute i hele dag.
---
   Jeg snakket med den kommunale feieren for Etne og Vindafjord pr. telefon i dag. Han vil ha ny stige - koster anslagsvis fem tusen kroner - på taket her før han kommer, og at jeg får det ordnet og tar kontakt med ham inn i våren eller sommeren, så han iallfall da kan komme å feie pipen.
---
   Trude og advokat Hjelde er nu kanskje desperat redde for å miste alt de har tilranet seg og for å bli avslørt og stilt til ansvar for sine ugjerninger!
   At ungene kommer hjem vil nærsagt automatisk være et vesentlig skritt i den retning i forhold til deres frykt.
   De frykter nu kanskje både Høyesterett og Gulating lagmannsrett sin nokså snart kommende avgjørelse, samt jo at saken i det heletatt vil bli realitetsbehandlet i og for retten! Og det faktum at saks-komplekset nu er nokså godt opplyst og presentert for retten - uten at de likevel klarte å hindre at så skjedde, og uten at de enda har klart å stoppe fremdriften i saken!

   Både de og visse flere til frykter at så har skjedd - og hva som nu videre eventuelt vil komme!
   De frykter det desperat livredde. Og hva har de vel egentlig å si til sitt forsvar? Uten samtidig å forverre sin situasjon!
   Men prøve seg vil de vel komme til å gjøre?! Hvis da ikke advokat Hjelde i det minste er såpass firkantet forstandig at han ser hvorhen det i så fall vil bære og briste videre? Jeg tviler egentlig noe på at han er såpass forstandig. (Han har jo også fortsatt et slags nettverk i beskytterne av Iren K. Hebnes sin hellige vilje. Et nettverk han selv har vært med i - og er med i.)

   For oss her nu er det viktig at vi holder oss i ro og har det bra, uten noe som helst som kan gi de påskudd eller mulighet for noe som helst.
   Fysiske angrep på oss av den typen de så mange ganger hittil har gjennomført imot oss våger de ikke flere av nu i sin posisjon. Og heller ikke flere eller videre akutte beskyldninger. De har på sett og vis forlengst brukt opp tabbe-kvoten sin - all den stund at hva de enn foretar seg i så måte så vil også det bli grundig dokumentert og fremført for retten og eventuelt offentligheten. De er i så måte på sett og vis handlingslammet i forhold til tidligere, og i forhold til selvtekt. Knapt noen eller ingen vil nu videre være ivrige på å hjelpe de heller. Iallfall ikke uten at de først skaffer seg eller finner på noe med iallfall noe hold i å fare med!

   Men de er nu kanskje mest eller desperat opptatt av ikke videre å bli avslørt, eller stilt til ansvar for sine jo uhyre grove ugjerninger? (Og hvordan?)
   Enn skjønt Trude er kanskje også endel for dum og hovmodig selvsikker i så måte. Og agerende uskyldig? Hun har imidlertid forlengst gått for langt til å kunne legge skylden på andre. Hvilket hun selv nok nu forlengst også er klar over. Men mye av skylden satser hun nok på å legge på andre. Det har hun iøvrig hele veien på så forskjellige vis - overfor mange - tydeliggjort. Dog gjenstår mere og mere tydelig og entydig hennes personlige ansvar. Hva enn hun unnskylder seg med. Og det er ikke småtterier av ugjerninger det er snakk om!
   Og både hennes og advokat Hjeldes desperasjon og frykt i så måte kan være ilter og stor. Og også visse andre sin.
   Og de visse andre har ikke stort de kan stille opp med nu. Men det har så absolutt heller ikke Trude eller advokat Hjelde. Og advokat Hjelde klarer vel neppe å lokke Trude lengre ut på glattisen?
   Tilsvarene ifra de nu blir interessante. Om de i det heletatt kommer med noe som helst, annet enn at advokat Hjelde eventuelt forsøker seg med en forsiktig og på noe vis formulert reprise - og ny overdådig frekkhet?
   Hans tilsvar hittil har vært forskrudd tårn-bygging med en og samme om og om igjen hvitvaskede løgn og frekkhet. Egentlig jo veldig lett å gjennomskue og å avsløre, for enhver som gidder å kikke saken litt efter i sømmene.
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, onsdag 13. januar 2010, Vinberget:

   Stjerneklar natt. Temperaturen her ute i dag fra omkring 10 minus-grader Celsius stigende til omtrent minus 3.
---
   Det ankom med posten i dag et brev fra Skatteetaten / Skatt vest, hvor det som overskrift står "Underretning om registrert flytting" - for Alfredo, Mariel, Urda og Solborg, til Skoglandsveien 108. Fra og med 03.07. 2009.
   Utstedt dato 11.01. 2010, underskrevet Britt Byrkjeland / Skatt Vest.
   Ingen av de har dog flyttet.
---
   Jeg telefonerer flere steder på jakt efter en dyktig og pålitelig advokat. I dag nu særlig.
   Har nu gjort en foreløbig avtale med advokat Sørskår i Stavanger i håp om at han kan hjelpe til i forbindelse med straffesaken imot meg som begynner i Stavanger 9. mars 2010. Jeg må og skal komme til hans kontor i Stavanger tirsdag 19. januar omtrent klokken 13.
   Jeg risikerer ellers at en eller annen advokat blir "oppnevnt" av retten til å ivareta mine interesser straks før rettssaken, en eller annen advokat som dermed ikke har mulighet for å sette seg inn i saken og kanskje heller ingen interesse har for det!
   Blandt annet også til slike nivå av urett har altså håndteringen av lov og rett i Norge utartet.

   Korrupsjon, lureri, misbruk av makt, lov og rett råder grunnen i vårt rettsvesen og byråkrati. På bekostning av uskyld, mennesker og samfunn.
   Det kan jeg vel trygt sies å ha avdekket og dokumentert?
   I et byråkratisk maskineri hvor på det nærmeste i beste fall "sannsynlighets-beregning" erstatter menneskene, eller unntakene er ingredienser ifra heksegryten, eller rusk og rask uten særlig interesse ut over banaliteter.
---
   Klokken er nu snart 17. Og det har igjen, nu nokså nettopp, skjedd noe nytt og mere av kriminell galskap!
   Frøydis og Stauda er igjen kidnappet og fangeholdt!
   Omtrent klokken 15 i dag kom to politimenn, sivilt kledd, ifra Lensmannskontoret i Ølen i Vindafjord kommune, sammen med en mann og to kvinner ifra Barnevern-tjenesten i Haugesund kommune, rett inn døren her og forlangte å få med seg Frøydis og Stauda. Hverken jeg eller Frøydis og Stauda ville gå med på det, men vi ble alle med fysisk makt tvunget efter at de trengte seg inn i vårt hjem. Noen som helst lov-hjemmel hadde de ikke å vise til. De to ifra politiet henviste til sin overordnede lensmann Gjærde ved Lensmannskontoret i Ølen i Vindafjord. De sa også at Barnevern-tjenesten i Haugesund kommune har gjort et kommunalt vedtak om å bortføre Frøydis og Stauda. Vi alle protesterte, og jeg gjorde de blandt annet tydelig oppmerksom på Norges Grunnlovs paragraf 102, som i sin helhet går slik:
   "§ 102:  Hus-Inkvisitioner maa ikke fine Sted, uden i kriminelle Tilfælde."
   Men de bryr seg som vanlig hverken om lov og rett eller noe som helst, aller minst om barna eller menneskene.
   De tror seg berettiget til terror.
   Det synes som de er vant med å gjøre fullstendig hva som helst uten å måtte stå til ansvar for eller å bry seg det minste som helst om lov og rett.
   Jeg gjorde et lyd-opptak av hele deres hus-inkvisisjon, ifra begynnelsen til slutten. Det hele varte fra omtrent klokken 15 til 15.45.
   Jeg gjetter antagligvis rett hvis jeg regner med at det er advokat Hjelde som står bak, og det ikke var vanskelig for ham å få med seg Barnevern-tjenesten i Haugesund på slikt noe.
   Hva vi alle i møtet hos Lensmannskontoret mandag 14.12. 2009 snakket om var tydeligvis glemt.
   Nu har Frøydis og Stauda for sin del fått være i fred i snart 8 måneder, men nå er det altså på-n igjen, med ødeleggende konsekvenser av så forskjellig slag som det jo er lett for enhver å tenke seg til.
---
   De ansvarlige, medskyldige og delaktige må selvfølgelig vektig kunne stilles personlig til ansvar for de begåtte ugjerninger. Hver enekelt av de.
   Uten får en ikke skikkelig slutt på ondet. Uten opprettholdes og videreføres galskapen.
   Full åpenhet vedrørende alt slikt er også et nødvendig gode.
---
   De skynder seg for å komme i forkjøpet av avgjørelsen fra Høyesterett som er rett rundt hjørnet! 
   Og de håper den er mest mulig fåmælt og åpen for bort-fortolkninger!
---
   Inkvisisjonens tid er så absolutt ikke forbi! (Hvis det altså er noen som tror det.)
   Klokken har blitt 21.20. Jeg har telefonert og orientert farmor (min mor) og Trygve Einar. Og både jeg og farmor har telefonert Frøydis og Stauda, uten å få noe svar. De har hver sin mobil-telefon, som altså nokså sikkert er tatt ifra de. Idun svarer heller ikke.
   Farmor telefonerte igjen nettopp og sa hun nettopp hadde telefonert og snakket med Trude. Trude sa hun heller ikke vet hvor Frøydis og Stauda er, men at hun var blitt fortalt av Barnevern-tjenesten i Haugesund at hun skal få nærmere beskjed i morgen. Farmor spurte så Trude om hva i all verden er det hun holder på med og hvorfor Barnevern-tjenesten i Haugesund har bortført Frøydis og Stauda. Trude sa: - De mener vel at ungene ikke har godt av å være sammen med sin far. Det er ikke jeg som mener det eller har sagt det, men Barnevern-tjenesten i Haugesund. Farmor spurte så Trude efter Idun og fikk beskjed om at hun var der og var i ferd med å legge ungene. Farmor sa hun ikke nådde frem til Iduns mobil-telefon og Trude sa Idun hadde glemt av laderen til den hjemme hos noen. Farmor ba om å få snakke med Idun, Trude sa efter hvert hun skal få Idun til å telefonere farmor med Trude sin telefon, da farmor foreslo dette og Trude sa ja til det.
   Trude vet altså heller ikke hvor Frøydis og Stauda er, hvis det hun sier er sant. Og det er kanskje det, for det er vel Trudes advokat Hjelde som står bak. Og hva bryr seg vel hun om hva sin advokat gjør eller ikke gjør ...
   Kanskje er advokat Hjelde nu livredd for at retten skal ta en avgjørelse som innebærer at han i en viss grad er avslørt - og han skynder seg nu først å ødelegge mest mulig straks i forkant av en slik avgjørelse? Slik han underveis har truet med. Og slikt noe er det altså Trude menger seg med - og også lar skje.
   Renkespillet til advokat Hjelde skal det veldig mye ondskap til for å overgå.

   Jeg telefonerte også politiet i Haugesund, rapporterte kort hva som har skjedd og fikk bekreftet at det var ekte politi og ekte folk ifra Barnevern-tjenesten i Haugesund. Og at Barnevern-tjenesten i Haugesund kommune-administrasjon hadde bedt om bistand ifra politiet for å bortføre Frøydis og Stauda. Det var i grunnen alt han der i vakten hos politiet kunne si, bortsett fra at jeg ble henvist til å kunne telefonere Barnevern-tjenesten i Haugesund i morgen.
   Jeg telefonerte også Barnevern-vakten i Haugesund, og fikk bare samme beskjed og ingenting mere.
   Farmor sa hun skal telefonere meg igjen efter at Idun har telefonert.
   Men slik er det altså tingene foregår i Norge! Slik er det mennesker og barn behandles og får gjennomgå i Norge. Under Arbeiderparti-regimets terror-velde. Slikt om og om igjen, på kryss og tvers.
   Alt og det hele presist og uhyre omfattende skreddersydd for optimal terror. Bak et ferniss eller belegg av liksom lov og rett.
   Og hvem eller hva kan vel stoppe all denne uhyre grove kriminelle galskapen?
   Som jo er så forskrekkelig utrolig at hvem vil vel kunne tro at slikt faktisk og utvetydig pågår bak kulissene!
   Det norske terror-regime de siste hundre års tid er noe for seg selv, så på flere måter i det ytre ulikt mange andre terror-regimer, men ikke bedre. Terroren overlever bare om den finner aksept nok.

   Det er rent faktisk ingen forskjell på de og Gestapo SS, annet enn i det ytre. Eller hva?
   Hva de rent faktisk har gjort eller gjør avslører de.
   Den som har fulgt med i disse mine Dagboks-notater vet grundig hvordan hekse-prosesser og inkvisisjon blir til.
   Og hvordan uhyrlige løgner, frekkhet, synsing og påstander forveksles med sannhet og fakta,
   Og hvordan - med lureri og misbruk av lov og rett - lov og rett fullstendig tilsidesettes som noe uvirksomt.
   Hvordan galskap og hysteri i steden får råde grunnen, for ondskap og umenneskelighet.

   Frøydis og Stauda er antagligvis bortført til "Solgløtt" på Karmøy, i henhold til Hebnes og Hjelde sin vilje. Og planlegges vel derfra bortført til "SOS Barnebyer" i Bergen.
   Fine navn kler den seg i, terroren.
   Frøydis og Stauda skal ødelegges. Og resten av det som er igjen av familien.
   Hvilket vi nu altså får se i praksis, hvis det går som Hebnes, Hjelde og medskyldige vil.
   Og det er hva de vil. Og de vet hva de gjør. Også Trude.
   Selvfølgelig blandt annet også Barnevern-tjenesten i Haugesund kommune.
---
   Når uskyldige utsatt for uhyrlig grov kriminell urett ikke får hjelp ifra politiet, myndigheter eller retten, men direkte det motsatte av hjelp, da har terroren et utrolig grovt kaliber.
---
   Noen som helst reell lovhjemmel eller begrunnelse har de ikke, men tvert imot.
   Og det er heller ikke slik at de vet noe som vi andre ikke vet. Så tvert imot.
---
   Jeg telefonerte nu efterpå og snakket litt med Trygve Einar igjen. Og farmor telefonerte og sa hun hadde snakket litt med Idun. Trude gir ikke Idun lov til å låne sin telefon for å telefonere hjem hit, forteller Idun til farmor at Idun fortalte.
   Den samme Trude som heller vil samarbeide med advokat Hjelde enn med sin ektemann og familie.

   Stakkars Frøydis og Stauda. Og stakkars Alfredo, Mariel, Urda, Solborg og Tormod. Og stakkars meg og oss alle.
   Trude er det på noe sett og vis vanskelig å synes synd på. En gjør ikke noe godt eller blir kvitt ondskapen ved å bli som ondskapen. Mange som gjør ondskap gjør det av dumhet eller av feighet eller av grådighet eller av andre grunner, som de forsøker å unnskylde ugjerningen med.
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, torsdag 14. januar 2010, Vinberget:

   Omtrent 4 minus-grader Celsius her ute klokken 10.
---
   Advokat Eirik Myhre i advokatfirmaet Legal i Stavanger telefonerte meg litt efter klokken 9 i dag.
   Vi avtalte at jeg forsøker å komme til hans kontor
tirsdag 19. januar omtrent klokken 15, efter at jeg eventuelt har vært til advokat Sørskår. At vi kan forsøke å få til slikt noe.
---
   Klokken er snart 23. Vi kom hjem for litt siden, jeg og Idun. Jeg telefonerte farmor og fortalte hva jeg vet som har skjedd i dag.
   Jeg kjørte herifra ved 10-tiden, til Anker, bil-verkstedet i Haugesund hvor jeg fikk kjøpt vinterhjul til bilen. Hvilket jeg fikk for 6.100,- kroner. Derefter til Barnevern-tjenesten i Haugesund kommune-administrasjon. Telefonerte samtidig Idun som var rett i nærheten, på Cirkus-butikken, hvor jeg hentet henne. Vi snakket litt med Nina der også. Idun ble med til Barnevern-tjenesten, hvor vi måtte vente omtrent en og en halv time før noen kunne snakke med oss om bortføringen og fangeholdet av Frøydis og Stauda.
   Særlig meget var det ikke vi fikk vite. Vi ville vel nærsagt på ethvert kontor i samfunnet ha fått vite mere om for eksempel eventuelt bortkomne sauer. Og da hadde de enda ikke gjort noe som helst for å ta kontakt med meg for å informere eller fortelle, men sa underveis i møtet at de skulle ta kontakt med Trude og informere henne. Med likså lite og dårlig informasjon som overfor oss, mon tro? Jeg gjorde selvfølgelig lyd-opptak av hele møtet. Informerte de også om at jeg har lyd-opptak av hele møtet som ble avholdt i Lensmannskontoret. De sa de hadde gjort et møte-referat. Vi fikk dog ikke sett noe slikt møte-referat. Jeg gav de et kort grunnriss over hvordan både jeg, Idun, Frøydis og Stauda oppfatter og opplever det som nu i og med den nye kidnappingen og fangeholdet har skjedd og skjer. Deres reaksjoner i så måte interessante, men ikke overraskende.
   Særlig lederen for Barnevern-tjenesten der viste liten forståelse for hvordan Frøydis og Stauda nu har det og hvor skadelig det som nu har skjedd er for deres barnesinn. Hun og det hele virket for meg helt tydelig som influert av advokat Hjelde. Det kunne dog ha vært verre, men de har nok gått så langt som de har våget - kanskje som et forspill videre i advokat Hjeldes agenda. Og jeg gjorde de gjentagne ganger på flere vis oppmerksom på det grove alvoret i hva de nu har gjort og gjør. Og at det fullstendig er forsøkt bagatellisert av advokat Hjelde, en feil og urett ikke også de bør gjøre. Jeg anmodet de på så forskjellig vis om å besinne seg.
   Vi fikk utrolig nok ingen kopi av deres vedtak, som de gjentagne ganger sa jeg kan påklage, men en kopi av et brev ifra Fylkesnemnda i Rogaland, som nettopp ankom de datert i dag ved nemndleder Tom B. Danielsen. (Som så absolutt har vært inne i saken tidligere ja.) Som Sjurson der kom inn med. Hvor det blandt annet og særlig blir sagt at: "Vedtaket gis en foreløpig godkjenning." ( ekstern ).
   Jeg sa det nødvendigvis og selvfølgelig vil påklages fort ifra min side, men at det jo ikke er riktig av de å begå noen som helst urett for efterpå å si at de liksom ikke visste det var urett.

   Da møtet med de var ferdig gikk jeg og Idun til parkerings-plassen til bilen, hvor de 20 kronene jeg slapp på parkerings-automaten utgikk klokken 16.02. Der lå det på front-ruten en parkerings-bot på 700 kroner utstedt klokken 16.13, straks før vi kom dithen.
   Efterpå kjørte vi bort til kontorene til Haugesunds Avis, men der var folkene da gått for dagen.
   Efter det kjørte vi til Kafe Moody hvor Idun hadde avtalt å treffe Henriette som skulle til sin søster i Stavanger senere på kvelden. Vi ble der på Kafe Moody utover kvelden. Gudmund i lag med sin kjæreste dukket opp der også, og vi vekslet noen ord. Og til og med Balder dukket som snarest opp der, gikk som snarest forbi. Idun sier at Balder ikke bruker å komme dithen.
   Det ble noe sent på kvelden før vi kjørte hjem. Med mye tanker for Frøydis og Stauda og det forskrekkelige de og vi nu igjen har blitt utsatt for.
---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, fredag 15. januar 2010, Vinberget:

   Sol og fint vær og temperaturen omtrent null grader Celsius her ute klokken 12.
---
   Idun i dag tidlig med bussen til Bjoa og derfra med bonden til jobben. Idun ble telefonert i går og spurt om hun igjen kan komme til jobben.
   Jeg holder på korrekt vis på å skrive en klage til Fylkesnemnda ( ekstern). Hva som har skjedd nu gjelder det å reagere fort og klart og tydelig på. Allerede i dag tenker jeg å avsende den.
   Idun blir 22 år i morgen. Dette får bli min fødselsdags-gave til henne.
---
   Jeg telefonerte i dag og snakket med advokat Furulund Hoimyr, advokaten til Frøydis. Hun var i dag blitt informert om hva som har skjedd. Hun regner med å få kontakt med Frøydis først på mandag.
---
   Jeg kjører Idun på besøk til familien med Lisa i Vikebygd.
---
   Advokat Hjelde skal ha gitt beskjed til Barnevern-tjenesten i Haugesund om at Trude antagligvis ikke kommer til å anke vedtaket.
   Trude er på utspekulert vis - med trusler - i realiteten umyndiggjort av både advokat Hjelde og den såkalte Barnevern-tjenesten. Altså av "sine nærmeste".
---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, lørdag 16. januar 2010, Vinberget:

   Temperaturen her ute siden i går omtrent mellom minus og pluss 2 grader Celsius.
   Omkring 11-tiden her i formiddag kom det vind sørfra utover dagen. Gradvis sterkere og sterkere vind utover dagen og kvelden.
---
   Jeg fikk avsendt klagen til Fylkesnemnda ( ekstern ) omkring 2-tiden i natt. Datert i går. Jeg var ferdig med det meste av klagen i går formiddag.
   En kopi tilsendt Høyesterett også, også pr. e-post.
   Ifra Frøydis sin advokat fikk jeg en kopi av Barnevern-tjenesten i Haugesund kommune-administrasjon sitt vedtak ( ekstern - tif-format - ekstern ). Det er groteskt, helt og fullstendig i fotsporene til Iren K. Hebnes.
---
   De kunne heller ha henrettet med giljotin eller gevær. Det ville ha vært mere rett frem.
   Jeg har i årenes løp sett mangt slikt før. Saks-dokumentasjoner.
   Det flommer over av slikt i Norge.
---
   Jeg kjørte i formiddag til Vikebygd og snakket med Idun, hos familien til Lisa. Og jeg handlet dagligvarer i Vikebygd.
---
   Klokken er 14 og jeg har vært og stelt Tarzan, hesten, og Undu og de andre. Nu tenker jeg se nærmere på vedtaket ( ekstern ) jeg fikk kopi av fra Frøydis sin advokat.
---
   Det er iøvrig jo ikke første gang Lensmannskontoret i Vindafjord kommune med Iren K. Hebnes i ryggen gjør ulovlig hus-inkvisisjon overfor oss!

   - 08.01. 2007, mandag - Første gang var mandag 08.01. 2007. Med et løgn-aktig vedtak fra den kommunale barnevern-tjenesten i Vindafjord. Rune bortføres og fangeholdes - nesten også resten av familien.
   - 22.07. 2008, tirsdag - Andre gang - indirekte via Trude - var
tirsdag 22.07. 2008. Seks av ungene bortføres og fangeholdes.
   - 19.03. 2009, torsdag - Tredje gang - hva som skjedde torsdag 19.03. 2009 må vel også kunne betegnes som en hus-inkvisisjon (blandt annet). Med et løgn-aktig vedtak fra den kommunale barnevern-tjenesten i Vindafjord og Haugesund. Frøydis og Stauda bortføres og fangeholdes.
   - 13.01. 2010, onsdag - Fjerde gang - og nu sist altså onsdag 13.01. 2010! Med et løgn-aktig vedtak fra den kommunale barnevern-tjenesten i Haugesund. Frøydis og Stauda bortføres og fangeholdes.

   Og da har jeg ikke regnet med følgende hendelser, som kanskje også kan betegnes blandt annet som en slags hus-inkvisisjoner i en viss grad ifra politiet sin side:
   - 21.12. 2006, torsdag - indirekte via politiet i Haugesund?
Flere av barna bortført og fangeholdt av Trude.
   - 03.04. 2008, torsdag - seks av barna bortføres og fangeholdes av Trude, til Grue kommune i Sør-Hedmark.
   - 07.04. 2008, mandag - fangeholdet av barna videreføres og opprettholdes, indirekte via Lensmannskontoret i Grue kommune?
   - 21.06. 2008, lørdag - de minste barna bortføres og fangeholdes, via Barnevern-vakten i Sør-Hedmark.

   - 21.10. 2008, tirsdag - Rune fengsles og fangeholdes for nær fem måneder, uberettiget og ulovlig og som lyn ifra klar himmel, for at Trude skal tilranes ungene og Rune ytterligere svertes, knebles og ødelegges.

   Her på sin plass kanskje også for eks. å nevne særlig følgende to hoved-trekk i saks-komplekset:
   - 11.07. 2008, fredag - Prosesskriv til Tingretten, datert fredag 11.07. 2008, ifra advokat Hjelde via Gudmunds advokat, med begjæring om midlertidig kjennelse. Med basis i Iren K. Hebnes.
   - 14.07. 2008, mandag - Kjennelse fra Haugaland tingrett: at Trude "skal inntil det foreligger rettskraftig avgjørelse i Haugaland tingretts sak nr. 08-081491 TVI-HAUG ha den daglige omsorg for" ungene. Ankes av Rune.
   - 18.02. 2009, onsdag - Kjennelse fra Gulating lagmannsrett om at anken forkastes. Denne kjennelsen var det og ble det for Rune umulig å forholde seg relevant til.


   Hus-inkvisisjoner, kidnappinger, fangehold og mishandling, blandt annet, i en heksegryte av selvtekt og makt-misbruk!
   Kanskje har jeg her nu i farten endog glemt noe. Det her nevnt nu jo bare noen meget få av konsekvensene av Iren K. Hebnes sin trakassering og terror overfor vår familie!
   Jeg henviser konkret angående overstående hus-inkvisisjoner etc. til Saks-dokumentasjonen med brever, politi-anmeldelser, prosesskriv og kjennelser til og ifra retten, mine dagboks-notater, lyd-opptak, etc.

   
La meg her iøvrig her nevne følgende i tilknytning til noe som skjedde 27.06. 2009, fredag - de tre største barna, Frøydis, Stauda og Alfredo ble av Idun ført til Trude i Lygrepollen Fusa kommune - fordi jeg (av min egen rettshjelper Helene Cameron) ble lurt til å tro at Fylkesnemndas avgjørelse var at jeg var fratatt den daglige omsorg for barna. Jeg skrev i respekt for dette derfor i mine Dagboks-notatet søndag 29.06. 2008 følgende: "Idun har bragt de tre eldste av barna også til Trude hos Åse. De tok toget og ankom der i går. I henhold til Fylkesnemndens avgjørelse efter det hovedtrekket i avgjørelsen vi enda bare har fått høre." Dette efter avtale jeg fredag 27.06. 2009 gjorde med Aud Signy Jakobsen pr. telefon, om - på grunn av hva jeg da trodde var Fylkesnemndas avgjørelse - inntil videre å la Frøydis, Stauda og Alfredo være hos Trude.

   La meg her også nevne noe i tilknytning til noe som skjedde 04.07. 2008, fredag - jeg, Rune henter fredag 04.07. 2008 seks av ungene hos Åse Kristensen i Fusa kommune. Hvilket jeg og Trude var blitt enige om pr. telefon på bakgrunn av mitt og alle ungene sine sterke ønsker, Frøydis, Stauda, Alfredo, Mariel, Urda og Solborg. Trude ville og aksepterer dette sikker på at Fylkesnemnda i sitt skriv med fattet vedtak datert 27.06. 2008 tilkjente henne omsorgen for ungene - hvilket det viste seg at Fylkesnemnda altså ikke gjorde, viste seg f.eks. også i henhold til Høyesteretts kjennelse 18.06. 2009 i saken (HR-2009-01251-U - sak nr. 2009/943). Jeg ankom efter avtale for å hente ungene. Da vi var i ferd med å kjøre derfra kom Trude med et papir hun ville jeg skulle underskrive på, en ny avtale, som jeg uten å lese underskrev på, og vi kjørte derfra, jeg og ungene. Efter å ha kommet hjem ble det klargjort at Fylkesnemnda ikke hadde tilkjent Trude alene den daglige omsorg for barna, og at ungene ikke ville tilbake til Trude igjen. Ungene var således hjemførte, kidnappingen og fangeholdet av de opphørt.
---

   Det står noe om Idun også i vedtaket. Idun sier det som står der ikke er sant. Og det er det iøvrig uansett ikke.
   Vedtaket er fullstappet av løgn, sverting, forvridninger og mistenkeliggjøring. Og fullstendig ensidig og forskrudd. Mildt sagt!
   Falskhet fra de både i møtet torsdag 14.01. 2010 og i og om møtet i Lensmannskontoret 14.12. 2009. Og om alt annet. Og sannheten og fakta gjør de alt for å skjule, og resten å forvrenge.
---
   Vedtaket er iøvrig i sitt innhold en så utrolig grov krenkelse av Menneskerettsloven (1999) at det knapt er mulig å overgå!
   Og vedkommende som har skrevet det jobber altså med med-mennesker.
   Hva skal en vel kunne si til slikt noe?
---
   Farmor telefonerte i kveld og fortalte at Balder hadde telefonert henne. Han hadde sagt han nettopp hadde fått seg telefon. Det virket ikke som han ville noe bestemt, sier farmor, men hun fikk ikke snakket særlig meget med ham fordi hun nettopp fikk besøk og middagen ventet på de. Det var veldig overraskende at Balder telefonerte, sier hun, fordi det er 3 års tid siden hun har hørt fra ham. De gangene hun selv har telefonert ham har hun ikke nådd frem.
   Jeg sa hun vel bør telefonere ham tilbake og snakke mere med ham, og det gjør hun vel også, tror jeg.
   Hvis hun får tak i hans nye telefon-nummer.
   Forresten så snakket hun vel noen ord med ham også for ikke så lenge siden? Det har hun vel glemt akkurat nu. Han var så vidt jeg husker særdeles ufin imot henne da. Eller husker jeg feil?
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, søndag 17. januar 2010, Vinberget:

   Nokså sterk vind her ute i hele natt. Nokså rolig i dag, temperaturen omkring null grader Celsius.
---
   
Følgende reaksjon pr. e-post ankom meg i kveld fra dr. Tungesvik, avsendt 16.01. 2010 kl. 17.32:

   God dag Rune Hansen. Eg har mottatt rapporten din om det som har skjedd med Frøydis og Stauda. Eg er som du overraska over at saka vart køyrd vidare på denne måten. Etter møtet før jul rekna eg med at dialogen skulle førast vidare, i håp om å finna ei løysing som alle partar kunne seia seg rimeleg fornøgd med, utan at alle dermed vart heilt tilfreds. Eg har gjort notatar i journalen etter møtet, og dei kan vera nyttige å ha i beredskap.Du får halda meg orientert om den vidare utvikling. Nå som før er det mitt råd til deg at du har alt å vinna på å moderera ordbruken.
 
Vennleg helsing
 
Hans Olav Tungesvik
----- Original Message -----
From: Rune L. Hansen
To: adv. Lill Hege Furulund Høimyr
Cc: Hans Olav Tungesvik ; Trygve Einar og Ingrid Gjerde
Sent: Saturday, January 16, 2010 2:18 AM
Subject: Fw: VEDLEGG - 20100113-dbn-den-nye-kidnappingen.html
---
   Jeg oversendte en kopi av dette, dr. Tungesvik sin reaksjon, til blandt annet Fylkesnemnda. Nærsagt som et vedheng eller efterslep til min klage datert 15.01. 2009 ( ekstern ).
---
   En spesiell reaksjon fra Trygve Einar også på det som nu har skjedd ankom meg pr. e-post i dag, med et innlegg han har sendt til Grannar, lokalavisen her ( ekstern ).
---
   Det er trist å si det, men Trygve Einar er antagligvis naiv og troskyldig med hensyn til hva de har tenkt å gjøre med Frøydis og Stauda. (Han var for eksempel ikke til stede da Iren K. Hebnes og advokat Vikse triumferende og uhemmet snakket om nettopp slikt den siste dagen i Fylkesnemnda.
Og har heller ikke hørt lyd-opptakene.)
   Det overgår nok meget langt de flestes bange anelser. (Og jo da: De vet som sagt godt hva de holder på med.)
   Jeg sier det som det er. Det er en nødvendighet og er jeg forpliktet til. Det måtte og burde de modige som skrev om eller fotograferte Hitler-Tyskland også. Heldigvis og takk for det.
   Som det fremgår av disse mine Dagboks-notater, den kriminelle galskapen er storlig utbredt og alvorlig i Norge. Mange vil det skal ties om dette og konkret hva som foregår. Mange er og har vært medskyldige, involverte og delaktige.
   Det er dog også - særlig unge mennesker - mange uskyldige og troskyldige, og også uvitende og dumme. Så lenge akkurat det varer.
   Og imens og i efterhånd vil også de skyldige og medskyldige forsøke å fremstå som en av de troskyldige og uskyldige.
   Deres advokat vil si: - Tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.
   Mange av de vet dog hva de gjør. Og hva de gjør må det kunne snakkes og skrives om.
   Og mange har vanskelig for å ta realitetene til efterretning, særlig om ikke andre gjør det.
   
   For mange naive og uvitende gjelder også dette: På seg selv kjenner en andre.
   Og dessuten: På andre kjenner en seg selv.
   Lite frodige, ensrettede sinn kan ha sterk tilbøyelighet til å ville dusinvare-gjøre seg selv og andre. På bekostning av menneskeverdet og uskyld.
   Det kan bli litt av en kaklende og på så forskjellig vis farlig hønse-inngjerding ut av det hele!
   Med svært så innskrenkede hønse-hjerner, moralsk, etisk, erkjennelsesmessig og sosialt.

   Det kan gå mye ondskap, perversitet og kriminalitet i slikt noe!
   Som i verste fall forvaltes av "nyttige idioter" så som Iren K. Hebnes - og altså også blandt annet den kvinnelige lederen for den kommunale barnevern-tjenesten i Haugesund, Liv Kjersti Kvalevaag.
   Slike blir under slike omstendigheter lett og fort viktige nøkkel-personer, som skviser ut uskyld, samvittighet og menneskelighet.

   Se nu for eksempel hvordan - og hvor groteskt - de tror seg å være bedre og viktigere enn Frøydis og Stauda sine foreldre og vår familie sine liv og verdier!
   Mens de selv jo er kriminelle. 
   Samtidig og likevel tror de seg å være berettiget til å omskolere våre liv, og til å overta rollen som foreldre for våre barn, og til ikke bare å krenke og å trakassere våre verdier, men til å tilintetgjøre vår familie og vårt hjemsted. 
   Fordi det er hva Iren K. Hebnes og de syns.
   
   Menneskerettsloven (1999) og dens respekt for mennesket og menneskeverdet er uhyre langt borte vekke ifra deres verden.
   Uhyre langt borte vekke!
   Deres respekt for familie, foreldre, barn, med-menneske, livssyn, integritet, lov og rett og annet enn seg selv, er ganske enkelt nokså temmelig fullstendig fraværende.
   Deres frekkhet, falskhet og hovmod synes som å ta absolutt alle midler i bruk.

   Sine hensikter tror de seg å kunne oppnå ved kaskader av frekke løgner, forvridninger, synsing, trakassering og sverting.
   Som de forsøker å få andre til å tro på som sanne.
   Det er egentlig så altfor utrolig dumt.
   Dog, det er slik det er.
   Og innholdet av deres vedtak nu en utrolig heksegryte av slikt.
---
   De tror seg endog å være kyndige psykiatere og menneskekjennere, og skriver for eksempel følgende om meg og mine barn:
   "Barneverntjenesten i Haugesund vurderer at far har utsatt Frøydis og Stauda for langvarig og skadelig indoktrinering i samsvar med fars paranoiditet og mistillit til samfunnet og enkeltpersoner. Barneverntjenesten vurderer at denne indoktrineringen kan ha skadet jentenes psykiske helse i et så grovt omfang at de har behov for både akutt, intensiv og langvarig, profesjonell psykiatrisk hjelp. / Barneverntjenesten vurderer at den beste måten å sikre jentene både fysisk og psykisk på, er å plassere dem under barneverntjenestens omsorg."

   Noen grovere?!
   Og altså sagt av de selvsamme som nu snart i fire år har terrorisert vår familie.

   Også så som at vi selv ikke kan ordne oss med og oppsøke psykiatrisk hjelp ved behov.
   At de selv trenger det er det imidlertid ingen som helst tvil om!
   
   Ved av de tilordnet såkalt "akutt, intensiv og langvarig, profesjonell psykiatrisk hjelp" tenker de forsøke å fjerne våre livsverdier, vår livsstil, filosofi, overbevisning, integritet, individualitet, personlighet, hjemmeskole, osv. Alt det som Menneskerettsloven (1999) meget sentralt verner og beskytter!
   Så som for eksempel Barnekonvensjonens Art 2, som bestemmer følgende:
"Art 2:  
1.   De stater som er part i denne konvensjon, skal respektere og sikre de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon for ethvert barn innenfor deres jurisdiksjon, uten diskriminering av noe slag og uten hensyn til barnets, dets foreldres eller verges rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politiske eller annen oppfatning, nasjonale, etniske eller sosiale opprinnelse, eiendomsforhold, funksjonshemming, fødsel eller annen stilling.
2.   Partene skal treffe alle egnede tiltak for å sikre at barnet beskyttes mot enhver form for diskriminering eller straff på grunn av sine foreldres, sin verges eller familiemedlemmers stilling, virksomhet, meningsytringer eller tro."

   Og videre og mere på lignende vis i flere av Menneskerettslovens bestemmelser.
---
   Jeg er egentlig nokså moderat i ordbruken, tatt i betraktning hva som skjer og hva de holder på med.
   Dog har jeg vel et nokså bra kamera som filmer, fanger opp og gjengir hendelsene.
   Jeg skriver og snakker om det.
   Særlig de skyldige ville nok foretrukket likegyldighet.

   Jeg skriver og snakker om det.
   En av fordelene særlig andre har av at jeg dokumenterer.
---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, mandag 18. januar 2010, Vinberget:

   Gradvis, tidvis noe vind i natt imot dagen og nu. Temperaturen fortsatt omkring null grader Celsius.
---
   Vedtaket ( ekstern ) bærer iøvrig faktisk sterkt preg av å være utarbeidet av en gjeng med paranoide hysterikere.
   Faktisk og utvetydig rent saklig sett.
---
   Så skulle altså også Frøydis og Stauda nu oppleve å bli satt i et fullstendig isolert fengsel, uskyldige.
   Fangenskapene de tidligere underveis har vært gjennom har dog hatt landskap og større radius.
   Det verste for de er det at de utestenges, bortføres og frastjeles sin verden. 
   Og i tillegg sine verdifulle dager og så meget av sitt liv. Og den berettigede mistilliten til myndigheter og med-mennesker og slikt noe det bevirker.
   Og hva hjelpeløsheten og utryggheten bevirker. Og det at kriminelle ikke stoppes! Håp, livsglede og så mangt og meget kan skades. Og hva det fysisk konkret også bevirker av skade for kroppene deres.
   Da deres fangenskap under Trude pågikk kunne de dog ha mere håp og mere av sine naturlige aktiviteter! Nu er det enda verre enn som så, og de kriminelle omgivelsene er nu mektigere.
---
   Jeg har nettopp nu efter 10-tiden snakket med enda en advokat, og forsøker å orientere meg efter sånn sett å være forsvarlig forberedt til og i straffesaken som begynner 9. mars i Gulating lagmannsrett i Stavanger.
   Det er der i retten satt av tre dager til saken, og jeg forventer (efter de erfaringer jeg hittil har) at det er fordi retten efterpå ønsker å si at saken var godt behandlet og avsatt tid til, osv. - for desto grundigere å sverte og å dømme meg, og å vanskeliggjøre anke. De har så absolutt sine triks. Iallfall store deler av både Haugaland tingrett og Gulating lagmannsrett er gjennomkorrupt - eller farlig meget befengt med fordommer og urett. Så meget har jeg iallfall jo grundig fått dokumentert.
   Jeg trenger en advokat der for meg som ønsker og makter å opplyse retten om hva som egentlig i den saken angjeldende har skjedd. Ikke bare det at det påvises og bevises at det ikke finnes det minste som helst fnugg av bevis imot meg.
   Samtidig som jeg også selv ønsker å være informert om hva som skjer, så saken ikke pågår eller avvikles over hodet på meg. Altså en advokat som heller ikke umyndiggjør meg. Og ikke minst som er obs på hva som kan forventes ifra retten sin side!
   Det er ingen tvil om at Haugaland tingrett og Gulating lagmannsrett også de har trakassert og hærjet med oss. Heller ikke om hvordan det har skjedd. Og heller ikke om at det kan synes som å være en slags sammensvergelse med mange involverte som hærjer med oss. Jeg sier ikke at det er det, men det kan synes som å være det. Årsakene kan for alt jeg vet være tilfeldigheter eller annet. (Jeg hverken har behov for eller ønsker forhastede slutninger. Så tvert imot!)
   En kan ikke og bør ikke legge all sin ansvarlighet i en advokats hender. Det er urett og uansvarlig. Tillit er noe mere kostelig enn som så.
   Forbeholdent kan en og bør en kunne gjøre det. Og en må kunne reagere i ansvarlighet om det bærer galt av sted.
---
   Det er omtrent latterlig fortvilet å tenke på hva og hvem Trude gir sin tillit til!
   Til uhyre kriminelle, og det endatil i en slags tiltro til at de efter tre år lar henne få være i fred! Slikt noe er både meget galt og meget dumt.
---
   Hvis det som står om Lensmannskontoret i Vindafjord i vedtaket er sant så har lensmann Gjærde vært falsk og løgnaktig overfor meg og andre med hensyn til møtet han arrangerte i Lensmannskontoret mandag 14.12. 2009! De avtalene jeg hadde med lensmann Gjærde var heller ikke som beskrevet i vedtaket.
   Hvis endel av det som står i vedtaket angående møtet og omstendighetene omkring det er sant så har definitivt lensmann Gjærde avslørt sitt sanne ansikt. Da synes det som at han står sammen med sin underordnede politioverbetjent Arild Austrheim om å ha trakassert vår familie.
---
   Jeg kommer kanskje ikke utenom å dra til Stavanger i morgen. De to foreløbig kanskje aktuelle advokatene jeg har snakket med forlanger begge det. Det koster penger, omkring 500 kroner, uforsvarlig mye under slike forhold med pågående også økonomisk trakassering, og det tar tid, og her hjemme er det også annet som skal gjøres. Hesten for eksempel, må ha stellet sitt og være glad og fornøyd. Sånn sett nu ikke så lett å overlate stellet av hesten endog for i dag til andre. Hester er følsomme og fintfølende av seg. Hesten savner tydelig også Frøydis og Stauda.
---
   Klokken er 12 og jeg har enda ikke hørt fra Idun. Hun skulle kontakte meg senest i går kveld.
   Det er viktig både med hensyn til hesten og mere til. Og det var vi begge helt enige om.
---
   Klokken er 16.50, jeg har panert og stekt fire ørreter jeg tok opp fra fryseren. Nydelig gode, fanget av Frøydis og Stauda i bekken vår her. Jeg, Frøydis og Stauda skulle egentlig spise de.
---
   Advokat Hjelde og kompani later som at det er helt utrolig at jeg ikke finner meg i å bli frastjålet mine barn.
   Hva skal en si til slikt noe?
   Det er meget så som feiler de! Det er ganske enkelt slike mennesker de er!
---
   De trakasserer, terroriserer, truer og manipulerer uhemmet fritt frem alt og alle!
---
   Og beskylder meg blandt annet for manipulering og indoktrinering av mine egne barn. Det er rent faktisk ikke deres barn. Samtidig som de uhemmet og veldig lite fordekt sier rett ut at det er blandt annet hva de grundig, intensivt og langvarig har tenkt å gjøre med mine barn!
   Ulovlige, straffbare ting har de gjort og videre tenkt å gjøre med mine barn, meg og min familie, og later som de tror at det er slik mennesker skal oppføre seg overfor hverandre, samtidig som de lyger og vrenger på bortimot absolutt alt - for å kunne ødelegge mest mulig i sin terror og krigføring!
---
   Det er mildt sagt på tide at de som har holdt på med blandt annet bortføringene og fangeholdende av våre barn og vår familie nu selv kommer i fengsel!
---
   Jeg telefonerte og fikk tak i Idun omkring 18-tiden, hun var hos Gudmund i Haugesund og hadde fått ladet opp mobil-telefonen sin.
   Hun var dessuten blitt noe forkjølet, sa hun. Og hun hadde kanskje noe dårlig samvittighet for at hun likevel ikke lot høre fra seg senest i går kveld.
   Jeg bør vel si det til henne:
At det er når det er som verst en bør kunne stå på som best.
---
   Jeg telefonerte i kveld og snakket med Frøydis sin advokat. For Frøydis og Stauda er det nu viktig å kunne få hjelp ifra henne, og også den hjelp og støtte de trenger og har krav på fra sine foreldre.
   Hun hadde bare litt fått snakket med Frøydis i en telefon via noen i dag, men deres telefon-samtale ble på noe mistenkelig vis brutt. Hun håper og regner med å få snakket med Frøydis igjen i morgen.
   Frøydis vil under de forhold hun nu befinner seg være veldig meget glad for å kunne snakke med sin advokat. Og det vil også gjøre godt for Stauda. Om de da ikke er adskilte - i uhyrenes hærjinger.
---
   Jeg håper inderlig avgjørelsen ifra Høyesterett nu straks kommer!
   Når noe ifra Høyesterett kommer bør vi andre ydmykt kunne lytte og forsøke å forstå.
---
   Det er iøvrig ingen som helst rett i at uskyldige mennesker skal kunne bli frarøvet sine barn eller sine foreldre eller kunne bli fengslet!
---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 19. januar 2010, Vinberget:

   Temperaturen her ute fortsatt omkring null grader Celsius.
---
   Advokat Ove Sørskår i Stavanger trakk umiddelbart frekk, forhastet og uansvarlig slutning i forhold til det at jeg ikke kunne komme i dag, så han var ikke aktuell. Han var endog frekk nok til å si at det var en test at han ville ha meg til å komme, for å se om jeg klarte å organisere meg såpass at jeg kunne være oppegående og komme meg til Stavanger! Slikt noe til advokat kan jeg ikke være tjent eller bekjent med å gi tillit eller ansvar. De er mennesker de der også, advokatene.
---
   Jeg har blitt anbefalt advokat Jon Kristian Elden i Oslo og gjør nu henvendelser for å nå frem der.
   Snakket med noen der i formiddag også, og hører fra de igjen i dag.
   Med Idun nu før klokken 12. Og nu skal jeg se om jeg kommer meg til hesten i først en omgang.
---
   Noe av det verste er selvfølgelig alle de løgnaktige påstandene, svertingen og mistenkeliggjøringen.
   Jeg for mitt vedkommende var nærsagt sånn sett tryggere i fengselet.

   De løgnaktige påstandene og alt det der i dette saks-komplekset har sine kilder og sine årsaker, og de lar seg undersøke og granske.
   Og de lar seg endog for det meste og i stort monn grundig og solid motbevise.
   Minst av alt skurkene er interessert i det!
---
   Klokken er omkring 17 og jeg fikk igjen snakket med Frøydis sin advokat. Hun har enda ikke fått snakket mere med Frøydis.
---
   Idun har i det siste flere ganger sagt hun skal telefonere, men telefonerer likevel ikke og finner på dumme unnskyldninger. Det som har skjedd har nok gått meget sterkt inn på henne også. Jeg kan ikke skjønne annet.
   Jeg forsøker å få henne til å påta seg sitt ansvar overfor hesten, iallfall i en viss grad, så vi kanskje slipper å kvitte oss med hesten mens bortføringen og fangeholdet av Frøydis og Stauda enda pågår.
   Jeg steller godt med hesten nu, men kan ikke fortsette særlig lenge med det uten Idun eller Frøydis og Stauda. Jeg må prioritere menneskene og familien og det at jeg er far til ungene, og nu er det som pågår særlig i forhold til Frøydis og Stauda en akutt krise-situasjon som vi enda ikke vet hvor lenge vil vedvare.
   Det er vanskelig nok fra før av.
   Vi kan ikke lukke øynene for realitetene.
---
   Jeg dokumenterer i all enkelhet hva som skjer, så ingen skal være uvitende om hva vi har vært utsatt for og hva vi blir utsatt for. (Blandt annet heller ikke barna og barnebarna til de som mishandler oss. Også de skal kunne orientere seg i hva som foregikk, og eventuelt enda foregår.)
   Jeg dokumenterer det om de så mishandler oss til døde.
   De er jo iøvrig et godt stykke på vei med det.
---
   Et forhold som er noe underlig vil jeg nevne, som Idun gjorde meg oppmerksom på straks efter vårt møte med de tre kvinnelige representantene for Barnevern-tjenesten i Haugesund kommune torsdag 14.01. 2010. De som hele veien har vært saksbehandlere i forhold til Trude i Skoglandsveien, og da særlig Sjursson, synes plutselig som å være skjøvet ut av bildet, hvilket hva angår saken slik den står er mistenkelig egentlig. Det er det ene.
   Det andre er at både jeg og Idun ved nevnte møte la merke til at Sjursson faktisk var der opptatt med forskjellig, men ikke i selve møtet. Det i seg selv rart, i og med vår ventetid der. Og før møtet gikk han flere ganger forbi oss, uten å si noe som helst, det så imidlertid for både meg og Idun ut som at han skammet seg meget - over å ikke kunne si noe som helst. Han som mest og sentralt har vært inne i saken i forhold til Trude i Skoglandsveien.
   Dessuten er jo hva han gav uttrykk for i møtet i Lensmannskontoret mandag 14.12. 2010 forvridd til det ugjenkjennelige i vedtaket som nu kidnappet Frøydis og Stauda. Like så også hans telefon-henvendelse til meg før jul.
   Han hørtes jo ikke ut som en kriminell.
   Dette fordi han var falsk, eller fordi noen har forfalsket ham?
   Sånn sett jo også underlig at han i vedtaket står oppgitt som saksbehandler.
   Det synes jo dermed som han også har vært og er delaktig i det kriminelle.
   Men han har jo underveis meg bekjent ikke hørtes ut som å være en kriminell.
   Og tilfeldigvis fikk jeg nu nettopp vite fra Frøydis sin advokat at de som har vært saksbehandlere i saken i forhold til Trude fra og med 20.01. 2010 blir skiftet ut på grunn av om-strukturering i kommune-administrasjonen.
   Jeg vet ikke forklaringen. Jeg anser dog jeg er forpliktet til å si dette rett ut. Og her er det nu gjort.
---
   Det ankom et slags dobbelt brev datert 18.01. 2010 ifra Haugaland tingrett i dag ( ekstern ), som vil jeg skal betale over fem tusen kroner for å få den sivile saken (meg imot Trude) anket til Gulating lagmannsrett. Det har ikke vært spørsmål om slikt noe tidligere. Hvilket det jo heller ikke bør være, og særlig ikke under den økonomiske trakasseringen.
---
   Fra Fylkesnemnda i Rogaland også datert 18.01. 2010 ankom også et brev til meg i dag ( ekstern ). Angående min klage datert 15.01. 2010 ( ekstern ). Jeg vet ikke hvem advokat Kari Nesse er. Innholdet - ikke overraskende - følgende:

Sak 10/021: Haugesund kommune, barneverntjenesten - Trude Monica Hansen m.fl.
Avvisning av sak

Viser til din oversendelse til fylkesnemnda datert 16.01.10

Kommunens midlertidige vedtak etter lov om barneverntjenester § 4-6, 2. ledd var rettet mot mor.
Du er følgelig ikke i rettslig posisjon til å påklage dette midlertidige vedtaket, da du verken har foreldrerett eller den daglige omsorgen for Frøydis og Stauda Hansen.

Klagen avvises.


Alexander Schønemann
  ( + underskrift )
Fylkesnemndsleder

Kopi til:   Advokat Kari Nesse
              Advokat Trond Hjelde


---
   Som barnas far skal jeg altså ha absolutt ingenting som helst å kunne si, synes Fylkesnemnda!
---
   Et tv-program med svenske forfatteren Jan Guillou i kveld. Han snakker blandt annet om IB-saken i Sverige, som han var den som fikk frem for dagen.
   En meget stor og meget rystende sak der i Sverige!
   Det dreide seg om et stort, mektig og omfattende slags hemmelig makt-misbrukende politi der i Sverige, inn under svenske Sosial-demokratene. Lov og rett var i praksis ikke gjeldende for de. Så tvert om. Jan Guillou fikk avslørt det hele (eller en viss andel av det halve), og mange ble i det minste stilt for retten og idømt fengsels-straffer.

   Jeg nevner her nu dette fordi hva jeg jo i særlig de siste fire år flittig og grundig har dokumentert med saks-dokumenter, lyd-opptak, etc., faktisk er en enda større og langt mere rystende sak! Som dreier seg om noe av det samme, bare enda mye verre.
   Et uhyre makt-misbrukende kriminelt nettverk innunder Arbeiderparti-ideologien, som med nøkkel-personer og misbruk av lov og rett faktisk gjennomsyrer det meste av det norske byråkratiet. Og da på bakkeplan også rettsvesenet, pluss påtalemakt og politi, pluss den offentlige såkalte Barnevern-tjenesten, Familievernkontorene, Helsetilsynet, Mattilsynet (inklusive tidligere benevnt Dyrevernet), NAV (Trygdeetaten), Skatteetaten, advokater, med enda mye mere!
   Og da er det ikke slik at jeg misliker myndigheter eller myndighetene, men jeg har på kryss og tvers sett, undersøkt og dokumentert hva de nu i Norge sterkeste kreftene innenfor disse og slikt egentlig holder på med. Ved å la de grundig få anledning til grundig og utvetydig å avsløre seg selv.
   Det er mye mye verre enn antagligvis noen kan ane eller frykte!
   Og jeg i all enkelhet dokumenterer og presenterer fortsatt.
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, onsdag 20. januar 2010, Vinberget:

   Sol, og temperaturen omkring 8 minus-grader Celsius her ute i dag klokken 10.30. Altså igjen kaldere og sjeldent kaldt til her å være.
   Noe mindre kaldt utover kvelden, men en nokså kald bris og vind.
---
   Jeg har ufrivillig selv blitt som en slags tyskernes Günther Walraff og svenskenes Jan Guillou.
   Og det har kostet dyrt, det å si ifra om uhyre grove kriminelle virksomheter i og under byråkratiet.
   Det meste av den ufrivillige jobben er dog grundig og omfattende unnagjort ifra min side. Nu får andre også komme på banen.
   Om noen enda våger.
---
   De estimerer bare de lovene de vil, når de vil.
   Og bruker de imot andre hvis de vil, og når de vil.
   Frekke, usanne påstander produserer de i mengde efter behov, og kaller de bevis.
   Reelle beviser derimot, kaller de påstander og estimerer de ikke eller motarbeider de.
   Faktiske forhold og lov og rett tåler de ikke.
---
   Jo mere de trakasserer og terroriserer oss dess mere saks-dokumentasjon.
   Jo mere de trakasserer og terroriserer oss dess mere avslører de seg selv.
---
   Klokken er snart 10. Jeg har telefonert Haugaland tingrett angående brevet fra de datert i forgårs som ankom meg i går eftermiddag ( ekstern ), hvor de krever betaling fra meg (5.160,- kr.) for å oversende anken til saksbehandling i Gulating lagmannsrett. Jeg sa kravet vel er uberettiget og noen ord om hvorfor. Vedkommende jeg snakket med, saksbehandler Randi Austhild (tror jeg var navnet) sa hun skulle undersøke litt og snakke med en dommer og efterpå telefonere meg tilbake. Det gjorde hun nokså snart efterpå og sa det var en feil ifra deres side og at det er gratis i den type saker, og hun beklaget feilen. Jeg ba henne forsikre seg om at de straks også retter opp feilen i forhold til Gulating lagmannsrett så saken ikke ytterligere forsinkes og det er orden og ryddighet i hva som skjer, og med beskjed om at det er en sak som haster og skal være prioritert. Det skulle hun straks få ordnet og forsikret seg om, sa hun. Og hun ba meg se bort ifra den fakturaen som ankommer meg pr. post antagligvis i morgen.
   De prøvde seg altså på en ny frekkhet. En de selv efterpå skjønte var altfor dumdristig. Eller hva som i så måte var en glipp eller noe tilfeldig.
---
   Nu litt før klokken 10 fløy i meget sakte fart meget lavt inntil husene her et helikopter, nordfra imot sør. Det larmet meget og var kanskje bare 10 - 15 meter ifra bakken og ifra husene her, nært ved bakken og over eiendommen her i kanskje omtrent tre hundre meter. Helikopteret hvitt med skrått norsk flagg over bakpartiet. På forpartiet stod blandt annet bokstavene LN-OXG.
---
   Omkring klokken 09.30 telefonerte jeg igjen og hørte med advokatfirmaet til Jon Kristian Elden i Oslo.
   De forsøker igjen å telefonere meg tilbake i formiddag, og å finne frem til om de har en advokat som har mulighet for å påta seg saken.
---
   Efter helikopteret telefonerte jeg og snakket med Idun. Hun lå og sov hos Trude i Skoglandsveien. Hun skal forsøke å våkne så hun kommer seg med bussen hit hjem. Hun var i går på møte i forbindelse med et skuespill, et slags rollespill, hun er med på, og efterpå hos Nina.
---
   Bestilte en ny siloball i dag. Kommer i dag eller i morgen.
---
   Med hensyn til straffesaken som begynner imot meg i Gulating lagmannsrett 09. mars 2010, så er det av avgjørende betydning for meg å få den som kan være min advokat til å forstå følgende: 

   Jeg ønsker først og fremst å få saken godt opplyst for retten. Det er det som kanskje mest av alt er mitt mål i forhold til retten. Ikke det å bli frikjent. Fordi, blir saken godt opplyst så følger frifinnelsen av seg selv eller den må ankes og jeg frifinnes.
   Jeg ønsker det tydelig skal komme frem hva som egentlig har skjedd. I kraft av det vil jeg erklæres fullstendig uskyldig.
   Jeg ønsker så absolutt i det heletatt ikke å få dommen eller straffen redusert eller slikt noe av kompromisser. Det er i det heletatt ikke noe mål for meg.
   Jeg ønsker å få saken godt opplyst for retten. Jeg trenger en advokat som kan gjøre en god jobb i så måte.
   Jeg forventer hele veien underveis fortløpende å bli holdt godt orientert om hva som foregår.
 
   Dette slikt noe skrev jeg nu rett efter klokken 14 ned og underskrev og oversendte pr. fax til advokatfirma Elden i Oslo med ønske om bistand fra de i straffesaken. Se min brev-fax herom ( ekstern )
---
   De der paranoide hysteriske menneske-fientlige kriminelle damene i den der såkalte Barnevern-tjenesten i Haugesund er ganske enkelt noen kaklende tull-høns, med makt uhyre farlige for barn og enhver. Deres verden er så mindreverdig vår at forskjellen er enorm. Deres verden er heller ikke bedre enn folk flest andre sin, heller kanskje verre. Vi går ikke og fratar de deres barn eller krenker, trakasserer eller terroriserer de av den grunn.
   Men når de ifra sin virkelighetsfjerne, hysteriske, kriminelle verden gjør det overfor oss så er det på sin plass at de får passene sine påskrevet, ifra vår synsvinkel.
---
   Dessuten fikk jeg kontakt med advokat Tone Tingvoll i Stavanger i forbindelse med kidnappingen og fangeholdet av Frøydis og Stauda, fikk snakket med henne om det og oversendt henne pr. e-post endel av saks-dokumentasjonen, som hun vil se på og gi sin tilbakemelding på i morgen.
---
   Jeg var efterpå å handlet dagligvarer i Vikebygd og i Skjold, og hentet samtidig Idun i Skjold, som kom med bussen til Skjold og ville jeg skulle hente henne da hun telefonerte tidligere.
   Vi er nu hjemme igjen og Trygve Einar telefonerte og var meget meget opprørt og sint over den enorme mengden med frekke løgner, sverting og mistenkeliggjøring i vedtaket ( ekstern ), som han holdt på å lese.
---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, torsdag 21. januar 2010, Vinberget:

   To minus-grader Celsius her ute i natt. I dag omkring 0 til 2 pluss-grader. Noe kald vind i luften utover dagen og kvelden.
---
   Jeg holder på med en politi-anmeldelse av det som nu har skjedd.
---
   Advokat Tone Tingvoll i Stavanger telefonerte nu omkring klokken 13. Hun sa det var mye å sette seg inn i og at hun derfor ikke kan gi meg tilbakemelding før i morgen. Hun efterspurte også noe konkret mere som jeg oversender henne pr. e-post nu om litt.
---
  De telefonerte fra advokatfirmaet Elden i Oslo nu omkring klokken 13.45. Med melding om at de er i gang med saken.
  Kjapt og effektivt. Det virker som det er god ryddighet, orden, effektivitet og pålitelighet i deres ekspedisjon. Hvilket jeg håper de følger opp og ikke bare er ved inngangsdøren!
---
   Mange av de som ønsker oss ødelagt er misunnelige.
   De er misunnelige. Vi følger ikke deres standard, vi har en annen standard og vellykkede, friske, talentfulle, glade barn. Det har ikke de, om så de har bare et eller to barn.
   De vil ikke det skal tydeliggjøres hva og hvem er det vellykkede og hva og hvem det mislykkede.
   Derfor må de gjøre oss også mislykkede, ødelagte.
   Det er nok slike tankeganger ute og går også. Ikke bare i verdenslitteraturens beskrivelser!
---
   Det de holder på med tilsvarer med hensyn til meg å frata meg rett til å leve.
   Det innebærer i praksis å være fratatt rett til å være sammen med barn, fratatt rett til å være eller bli far, fratatt rett til familie, fratatt rett til ekteskap, kort sagt fratatt rett til å leve, fratatt livets rett.
   Og hva de forsøker å frata barna er mye av det tilsvarende!

   Alle gjeldende lover sier at de skal gjøre det motsatte!
   De er ikke bare kriminelle, de er perverse.
   Kanskje har de lyst til å splitte 99% av alle familier og ekteskap i Norge, og frata alle disse barna og foreldrene, fordi de selv tror seg som noe bedre og dermed i sin rett til å gjøre det pluss av andre forskjelligartede grunner! Innunder Arbeiderparti-ideologien, dens paraply og dens motiver.
   En skulle omtrent kunne tro det.
   Det kan virke slik. Ikke bare nu her i denne saken, men i forhold til veldig veldig meget annet av dokumentasjon!
---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, fredag 22. januar 2010, Vinberget:

   Temperaturen her ute i dag bare litt kaldere enn i går.
---
   Advokat Tone Tingvoll telefonerte i dag omkring klokken 9. Hun er i gang med arbeidet i forhold til Frøydis og Stauda og vi snakket litt og jeg oversendte henne efterpå pr. e-post diverse annen dokumentasjon hun ville ha.
   Idun tok seg av stellet av Tarzan og diverse i formiddag og vi kjørte derefter til Isvik i Skjold hvorfra hun tok bussen til Haugesund. Hun skal delta i et slags middelalder-rollespill i kveld, i morgen og søndag, altså hele denne helgen, og kommer hjem igjen med bussen mandag.
---
   Nye silo-ballen ankom i dag. Det er kanskje omkring 700 kg i en slik silo-ball. Engslått med timotei, etc.
---
   Det er minst et eller annet rart som nu har skjedd mht. den månedlige trygde-utbetalingen. Den har enda ikke ankommet eller innkommet min bank-konto i Sparebank1, til tross for at den bruker å komme punktlig den 20. i hver måned.
   Men det er ikke det eneste rare, for når jeg i går og i dag forsøkte å telefonere bankens telefon-tjeneste så kom jeg ikke inn til telefon-banken. Men efterpå i dag, efter klokken 18, kom jeg dog i kontakt med en kundebehandler der som opplyste om at ingen penger enda har innkommet min bank-konto. Jeg sa hva det gjaldt og hun sa jeg må sjekke opp med avsender, så det skal jeg gjøre mandag.
   Avsenderen - som altså enda ikke har avsendt pengene - skal være NAV.
---
   Advokat Tone Linn Thingvold (det er det hun heter) i advokatfellesskapet Torstrup § Grøsfjeld i Stavanger har allerede fått satt seg nokså godt inn i saken og har gjort ferdig skissen til en klage. Jeg skumleste den og gav min tilbakemelding til henne i dag omkring klokken 15. Bare noen få feil som hun sa hun retter opp så den antagligvis i dag blir avsendt til Fylkesnemnda i Rogaland.
   Den ser oversiktlig, grei og ryddig ut. Om den ikke blir tatt til efterretning så avslører Fylkesnemnda seg ytterligere. Ikke det at det trengs for mitt vedkommende, jeg vet Fylkesnemndene - kanskje de alle? - er gjennom-korrupte, men hvorvidt Fylkesnemnden i Rogaland nu avslører seg selv ytterligere gjenstår å se, altså også nu med det første.
---
   Elden har jeg likevel ikke hørt noe fra i dag. En av deres advokater, vedkommende som påbegynner saken, ble jeg gitt beskjed om at kom til å kontakte meg i dag.
---
   Iøvrig er jeg nu letende efter enda en advokat også! Til å kunne håndtere saken i forhold til NAV. Det er samme sak også det, men et annet aspekt av den. Sentrale innen NAV har vært og er delaktige i det kriminelle.
---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, lørdag 23. januar 2010, Vinberget:

   Straks i underkant av null grader Celsius her ute i natt. Og i dag omkring null grader.
---
   Jeg ble i dag som et skriv ferdig med å kommentere setning for setning ( ekstern ) vedtaket fra den der såkalte Barnevern-tjenesten ( ekstern ). Jeg vedlegger det som dokumentasjon til et svarbrev pr. e-post ifra meg datert i morgen ( ekstern ) til det frekke brevet datert 18.01. 2010 fra Fylkesnemnda ( ekstern ).
---
   Jeg fant i dag ut at jeg antagligvis har blitt lurt av advokat Hjelde til å tro at jeg midlertidig har vært frakjent foreldreansvar og omsorgsansvar for ungene, men ingen av kjennelsene er vel rettskraftige - i og med at jeg har anket de alle som en.
   Advokat Hjelde har lurt meg til å tro at jeg ble lurt mens jeg ble holdt i fangenskap i fengselet!
   Er det vel advokat Hjelde sine formuleringer som har lurt meg og andre til å tro noe annet - enn at jeg jo selvfølgelig faktisk har anket alt slikt noe?! Om det er noe som sånn sett ikke er anket så beror feilen iallfall ikke på meg! (Så får vi heller om nødvendig undersøke og finne ut av hva som har foregått av lureri!)
   Og det der lureriet de sånn sett forsøkte seg med Fylkesnemnda ble jo avslørt av Høyesterett.
---
   Farmor telefonerte, sa blandt annet at hun telefonerte Balder og snakket med ham. Idun hadde hans nye telefon-nummer og farmor fikk det via Idun og meg. Farmor og Balder hadde nu snakket sammen en times tid, efter ikke å ha hatt kontakt på omtrent tre år.
   Det var ikke noe bestemt Balder ville henne forleden dag da han telefonerte.
   Jeg snakket også med Trygve Einar i kveld.
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, søndag 24. januar 2010, Vinberget:

   Fortsatt omkring null grader Celsius her ute. Imot kvelden kaldere, klokken 20.30 omtrent minus 8 grader Celsius.
---
   Jeg fikk i natt oversendt pr. e-post mitt svarbrev til Fylkesnemnda ( ekstern ).
---
   Det har så sannelig ikke vært lett å være Trude heller! Og lettere blir det kanskje ikke.
   Jo dårligere hun oppfører seg dess bedre syns de det er.
   Og jo mere hun snakker sant dess mere blir hun truet. Og jo mere hun lyger dess mere premiert.
   Det er utrolig forskrudde greier!
   Og med en advokat som jobber for Iren K. Hebnes!
   Han får seg endog til å si at Trude ikke vil klage på vedtaket når slikt noe skjer, og Trude til å svikte fullstendig alt, alle og enhver for egoisme.
   Hans måte å vinne saken på er ved å vinne saken for Hebnes. Å gi henne hva hun vil ha.
   Fullstendig umyndiggjort og truet av sin egen advokat. Et monster av en advokat, lenger og lenger ut på den tynne glatt-isen.
   Og alt skal være hemmelig. Nærsagt ingen å snakke med. Og barna og ektemann konstant forurettet, truet og trakassert. Seg selv som mere og mere svikefull og kriminell, og nærmere og nærmere det på forskjellige vis å konfronteres med sitt ansvar, sine løgner, sitt svik og lov og rett. Ikke minst overfor barna. Osv., osv. Og det har pågått over lang tid! Og ser verre og verre ut.
---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, mandag 25. januar 2010, Vinberget:

   Det var nedmot 10 kulde-grader Celsius her ute i natt, men først mindre kaldt imot morgenen så kaldere igjen til omkring 4 minus-grader klokken 9.
---
   Jeg måtte i dag kjøre til Haugesund en tur.
   Idun kom hjem med bussen.
   Advokat Briksrud hos advokatfirmaet Elden fikk jeg bare så vidt snakket med da jeg utpå dagen telefonerte dithen. Vi skal snakke sammen torsdag formiddag, pr. telefon, sa han og ble vi enige om. Jeg oversender ham imens pr. e-post de mest relevante saks-dokumenter.
   Travel dag for meg. Godt Idun nu kom. Hun har hatt det fint i middelalder-rollespillet i helgen.
---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, tirsdag 26. januar 2010, Vinberget:

   Omtrent 7 minus-grader Celsius her ute klokken 6 i dag tidlig. Mildere utover dagen og kvelden og gradvis noe vått og mildt i luften utover kvelden inn i natten.
---
   Frøydis sin advokat, advokat Høimyr, innleverte i går eller i dag Frøydis sin klage.
   Jeg fikk pr. e-post tilsendt en kopi fra min advokat Tone Linn Thingvold ( ekstern ) - i pdf-format ( ekstern ).
---
   Trude sin klage fremmet Trude torsdag sammen sin advokat Hjelde. Trude har antagligvis overfor Hjelde insistert på å klage, imot hans ønsker.
---
   Min advokat Thingvold telefonerer omkring 14-tiden og sier nemndslederen i Fylkesnemnda har fattet et vedtak om at jeg ikke har partsrettigheter i forhold til Fylkesnemnda og vedtaket Barnevern-tjenesten i Haugesund fattet i forhold til Frøydis og Stauda. Hun ber meg straks telefonere Folkeregisteret / Skatteetaten for å høre hva de sier om hvem som har foreldreansvaret for Frøydis og Stauda - og så telefonere tilbake til henne med svaret.
   Jeg gjorde straks det, fikk klar og tydelig beskjed om at Frøydis og Stauda er registrert med delt foreldreansvar mellom meg og Trude. Jeg ba om å få tilsendt en attest på dette, og dette tilsendes meg derfor pr. post.
   Jeg telefonerte nu tilbake til advokat Thingvold og fortalte henne dette, og hun sa hun skal telefonere nemndslederen og gi beskjed om dette, og derefter telefonere meg igjen.
---
   Jeg iøvrig telefonerte min bank for å høre om min trygd nu var innkommet min konto og fikk nei til svar.
   Enda har jeg ikke rukket å telefonere NAV for å spørre om hvorfor trygden enda ikke er avsendt til meg.
   Jeg skal forsøke å få det til nu.
---
   Jeg kom til slutt, efter endel frem og tilbake med noen saksbehandlere hos NAV, frem til NAV Utbetaling Harstad, og snakket med Bjørnar der. De jeg snakket med syntes det så og hørtes underlig rart ut.
   Vedkommende Bjørnar sa også at det var underlig og at han ser trygden er stoppet på grunn av en bidragssak. Jeg sa at både jeg og mor har søkt om underholdsbidrag og at det er endel frem og tilbake i den forbindelse, men at trygden vel ikke kan stoppes av den grunn og uten varsel eller orientering på forhånd. Og det efter 30 års tid med trygd fast utbetalt den 20. i hver måned. Og at når en i eftertid, altså nu, henvender seg til NAV for å finne ut hva som har skjedd og skjer vel kan forvente et svar?
   Han skal sa han skal prøve å finne ut noe og telefonere meg om det i morgen.
---
   Den økonomiske trakasseringen inn i en ny, mere intens fase, eller hva?
---
   Jeg ser ikke bort fra at de kanskje samtidig også har stoppet enhver utbetaling til Trude?
   I så fall mon tro for å true og presse henne - eller hva?
   Det hele i forhold til NAV nu tankevekkende meget interessant.
---
   NAV er et slags hjul-nav, som sentral styringsmakt i Norge dirigerer.
   Det er Arbeiderparti-ideologien som gjennom selv-opprettholdende styring har makten i Norge. Slik er det og har det vært, verre og verre, i hundre års tid nu.
---
   Advokat Thingvold telefonerte tilbake igjen omtrent klokken 15.30 og sa at nemndslederen ikke var til å rikke og at hun nu derfor skriver og innsender en stevning til Haugaland tingrett.
   Men at jeg som barnas far altså uansett av Fylkesnemnda holdes utenfor i det som skjer i morgen. De har forurettet både meg og hele vår familie grundig tidligere, som bekjent. Og nu altså videre bare frekkere og frekkere.
   Hun sa også at hun nu vil forsøke kontakte advokat Hjelde for å snakke med ham om det. Jeg tenker at hun så nok kan finne ut bedre av hvilket slags forskrekkelig menneske det er!
---
   Jeg får nu høre at Trude skal ha trukket tilbake klagen sin!
   Nye trusler fra advokat Hjelde og Barnevern-tjenesten, eller hva?
---
   Jeg blir altså fortsatt av Barnevern-tjenesten og Fylkesnemnda konsekvent og fullstendig forsøkt nektet klage- og parts-rettigheter.
   Som om jeg ikke skulle være far til mine egne barn i det heletatt!
   Hysteriet og den tilsynelatende ustoppelige stadig pågående fullstendig kriminelle galskapen når stadig nye høyder!
---
   Farmor skjønner lite av det som foregår, annet enn at hun på sin måte forskrekkes og undres mere og mere, over hva de gjør med ungene og hele vår familie.
   Aud Signy sin mor forsøkte å telefonere henne. Jeg tror de fikk snakket noe sammen.
   Trude har nu sendt farmor en tekst-melding, hvor det stod omtrent følgende: Trude er ingen fangevokter!
   Jeg tror Trude har sendt henne den tekst-meldingen efter å ha snakket med Balder. Balder har antagligvis fortalt Trude om sin telefon-samtale med farmor.
   Trude forsøker kanskje å skylde på Barnevern-tjenesten og sin advokat Hjelde for fangeholdet av ungene. Det er bare så altfor dumt.
   Trude er så absolutt en fangeholder - av verste sort. Hvordan en enn snur og vender på det.
---
   I gårsdagens utgave av lokal-avisen "Grannar" - under overskriften "Forfulgt av barnevernet!" - innlegg, s. 2, fra Trygve Einar ( ekstern ).
   Det hjelper i alminnelighet lite eller ingenting med slikt noe, men det er nok endel mennesker her i Vindafjord kommune og området som undrer på hva som enda skjer - og nu får vite litt iallfall, og får noe å tenke på.
---
   Barnevern-tjenesten og Fylkesnemnda forsøker kanskje å frata Frøydis også Frøydis sin advokat, for å pådytte Frøydis en av Barnevern-tjenesten sine egne advokater?
   De misliker nok sterkt at Frøydis allerede forlengst har sin egen advokat!
---
   Så hva skal nu videre all denne heksegryten av ondskap overfor Frøydis og Stauda og deres far og i det heletatt overfor barna og vår familie bli til?
   Og hva vil vel skje i morgen?
---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, onsdag 27. januar 2010, Vinberget:

   Det regner her ute klokken 8 i dag tidlig. Sneen renner bort. Temperaturen omtrent 3 pluss-grader Celsius.
   Antagligvis nu først bare forbigående mildere for et døgn eller to. Omtrent null grader efter hvert her ute videre utover dagen og kvelden.
---
   Det fremgår med stor tydelighet av Frøydis sin klage ( ekstern ) at hun og Stauda nu ytterligere og intenst blir forsøkt presset og truet av Barnevern-tjenesten til å bo hos Trude og til ikke mere å ha hjemmeundervisning og til ikke å ha kontakt med sin far! Ikke noe nytt med det, men nu er truslene, trakasseringen, krenkelsene og fangeholdene verre og grovere og mere intense enn noensinne. Hvilket mildt sagt fremgår av Barnevern-tjenestens kriminelle vedtak. Og også av Frøydis sin klage.
   Og et så uhyre meget kriminelt kommunalt vedtak tror jeg en skal måtte lete lenge efter noe som overgår. Og sakens alvor nu meget meget grovt kriminelt og livstruende. Truslenes håndfasthet, type og karakter nu overgår det meste med hensyn til trakassering og terror.
   Alt og det hele stadig - om og om igjen, med kriminelle ugjerninger på kryss og tvers - skreddersydd Hebnes og advokat Hjelde sine ønsker om å fullbyrde den falske familiestand!
---
   Jeg avsender i dag før klokken 13 pr. fax et brev til NAV Vindafjord ( ekstern ), for å få svar på hvorfor ikke trygden enda er kommet.
   Og jeg skal telefonere NAV Rogaland nu litt efterpå, for også i dag om mulig å kunne få vite noe.
---
   Jeg telefonerte NAV Rogaland, fikk vite at trygden avsendes fra de først i dag, uten at de der kunne si noe som helst om hvorfor - annet enn det jeg nu fikk høre, at: "Det er et eller annet som har gått galt ifra NAV sin side, uten at jeg kan si noe om hva eller hvorfor."
   Annet fikk jeg nu altså ikke vite.
---
   Åshild telefonerte og snakket med Idun. Hun kommer innom om en times tid eller to.
---
   Min advokat Tone Thingvold telefonerte noe efter klokken 14.
   Vi snakket litt om enkelte punkter.
   Hun sa blandt annet, at Trude har tilbaketrukket sin klage fordi hun ønsker å samarbeide med Barnevern-tjenesten om å gjennomføre vedtaket!

   Jeg tror omtrent nesten at Trude har hemmelig forlovet seg med advokat Trond Hjelde.
   For å si det slik.
   Det skulle dog sannelig ikke ha forundret meg meget.
---
   Idun sitter nu og snakker med farmor.
---
   Om jøde-barn som måtte gjemmes unna under Hitler-regimet i Tyskland på tv nu, History Chanal.
   Tilsvarende som her i Norge nu.
---
   Vedkommende Bjørnar hos NAV telefonerte på eftermiddagen, og sa omtrent det samme som jeg tidligere i dag fikk høre. Men at årsaken kanskje var utregning av noe slags efterbetaling.
---
   Åshild kom og hun og Idun var hos Tarzan, som det ble omtrent julaften for.
---
   Frøydis sin klage må Fylkesnemnda behandle innen 7 dager efter at den ble innlevert.
   Stevningen advokat Thingvold innleverte i går må vel også av Haugaland tingrett behandles nokså fort. Den er iøvrig kun ment for at retten skal irettesette Fylkesnemnda med hensyn til liksom tvil om mine partsrettigheter.

   Advokat Hjelde og Trude og Barnevern-tjenesten vil sikkert nok forsøke å få Frøydis til å tilbaketrekke sin klage, hvilket de dog nokså sikkert ikke klarer å true eller lure henne til.
   Eller hva?
   Det er dog uhyrlige trusler, krenkelser og terror både Frøydis og Stauda nu enda mere er utsatt for.
---
   Når konkret skulle liksom noen som helst av barna ha flyttet hjemmenfra? Når konkret og hvordan?
   Da Trude kidnappet de? Da Barnevern-tjenesten kidnappet de? Da politiet kidnappet de? Da Haugaland tingrett forsøkte å kidnappe de?
   Mens jeg ble fangeholdt og mishandlet i Åna kretsfengsel?
   Når og hvordan?! Og konkret når og hvordan skulle jeg kunne vite at de skulle være flyttet, og altså ikke bare flyttet på?! Og altså ikke bare kidnappet og fangeholdt?
   Og når - og hvordan - konkret evt. opphørte kidnappingen og fangeholdet?!
   Og konkret når ble jeg liksom fratatt foreldre-ansvaret - og den daglige omsorg - for noen som helst av mine barn?!
   Annet enn at noen forsøkte seg på det?!
   Konkret akkurat når, og hvordan? Og konkret akkurat når og hvordan skulle jeg kunne vite det?
   Jeg har selvfølgelig konsekvent forsvart oss imot og anket alle slike forsøk!
   Jeg spør: Når og hvordan?
   Kan det tidfestes?!
   Og kan det beskrives!?
---
   Og hvordan evt. er det slikt noe skjer i Norge? 
---
   Svaret er følgende:
   Det både kan og bør beskrives.
   Også mht. hvorfor.

   Barnerov er stor-industri i Norge.
   Hvordan og hvorfor og i regi av konkret hvem, er meget interessant.

   Det er et rent statistisk hypotetisk faktum at det i Norge hvert år skjer tusenvis barnerov, for det meste på sett og vis bak kulissene.
   Hva massemediaen og Internettet i så måte bringer frem er bare toppen av isfjellet.

   Hvordan det skjer og i regi av konkret hvem er særdeles meget interessant.
   Jeg har undersøkt med hensyn til dette og slikt i mange år. Både undersøkt, sjekket og dobbel-sjekket og mere til. Jeg har innsamlet og kartlagt en overdådighet med grunnsolide beviser.

   La meg her nu si noe med hensyn til hvordan det skjer:
   Det skjer via nøkkel-personer innenfor byråkratiet og myndighetene og innenfor visse områder i særlig tilknytning til disse. Og det skjer ved de utroligste kriminelle tilsidesettelser og misbruk av lov og rett. Og det skjer ved kidnapping og fangehold av barn, men også av voksne. Og terror og trakassering i forhold til disse og mange.
   Med aksept og dirigering ifra nøkkel-personer.
---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, torsdag 28. januar 2010, Vinberget:

   Omtrent null grader Celsius i natt og omkring 9-tiden og det meste av dagen i dag. Omkring 5 minus-grader utpå kvelden ved 22-tiden.
---
   Jeg har blandt annet telefonert Gulating lagmannsrett, for å høre om det er satt punktum for innlegg i den såkalt sivile saken for lagmannsretten og den for Høyesterett.
   Han - Kjetil Hansen, som har jobbet der i mere enn 50 år, sa blandt annet nei, og at det kan være riktig å informere retten også nu hvis det har skjedd noe av vesentlig betydning i saken.
   Jeg gjør nu derfor ferdig en e-post med diverse vedlegg til Gulating lagmannsrett, med kopi (videresendelse) til Høyesterett ( ekstern ).
   Saks-nummeret er: 10-10785, og saksbehandler er Arnhild Bø. I den sivile sak mellom meg og Trude som Gulating lagmannsrett åpner for behandling.
---
   Klokken er nu 12.30 og jeg har nettopp telefonert Høyesterett, som avslører sin delaktighet i det som har skjedd og skjer. En kjennelse ble i går pr. post utsendt ifra de, fikk jeg vite, og jeg fikk også vite slutningen. At både begjæringen om midlertidig avgjørelse og opphevelse av ankenektelse avvises.
   Det er for meg nokså ufattelig at Norges Høyesterett lar slikt noe som i denne saken pågå, uten at det blir forsøkt stoppet!
   Sånn sett blir det altså interessant å få se hvordan Norges Høyesterett dokumenter sitt ansvar, sin delaktighet i uretten.
   Et meget viktig dokument for eftertiden, sånn sett.

   De instruerer nu dermed også vel Gulating lagmannsrett til å avvise saken? Altså også stevningen ifra min side? 
   Og barna og alt annet skal dermed fullstendig og komplett være fratatt meg, og barna sin far og det meste av alt annet.
   Uten at saken i det heletatt har vært til behandling i retten! Annet enn liksom i Haugaland tingrett i april 2008. Og hva som der og da over to dager skjedde gjorde jeg som bekjent i sin helhet et meget klart og tydelig lyd-opptak av. Og dommen der har jeg iøvrig i sin helhet setning for setning i et eget skriv kommentert ( ekstern ).
   Og jo bortsett altså fra i Norges Høyesterett nu!

   Barna skal ikke ha noen far og jeg skal ikke ha noen barn.
   Jeg skal i det heletatt ikke ha rett eller mulighet for familieliv eller samvær med barn, og da særlig ikke mine egne.
   Jeg skal kort sagt på det nærmeste være fratatt livets rett.
   Og barna frataes sin identitet, integritet, sin far, sitt hjemsted, sin skole, sitt miljø, sitt hverdagsliv, sin hage, sine drømmer, eventyr og lengsler, sin glede og trivsel, sin kjærlighet, sine normer, sine livsverdier, det meste av absolutt alt.
   Og alt hva vi har gjort og vi har sammen og hva vi har bygd opp gjennom et langt familieliv frataes oss.

   Hvem er det som ler over slikt noe?
   Hvem er det som triumferer over slikt noe?
---
   Merkelig at vi som gråter over slikt noe ikke blir hørt.
---
   Merkelig at jeg ikke har paranoide tendenser!
   Jeg har vel absolutt ingen som helst grunn for å føle meg forfulgt?

   Merkelig at jeg ikke er mistenksom eller avvisende overfor "myndighetene"!
   Skulle jeg vel ha noen som helst grunn for å være det?

   Merkelig at jeg har så på alle måter friske og vellykkede barn!
   (Det vil si hadde.)
   Og at ikke de andre har det!

   Det er mangt og mye og visse forhold som sannelig om er merkelige!
   Og verdt å betenke.
---
   Omtrent klokken 15.40 telefonerte enda en saksbehandler ifra NAV, og spurte om trygden nu var ankommet. Jeg sa at det nu var ankommet ni tusen og førti kroner da jeg sist sjekket med banken for en times tid siden. Hvilket er det NAV sier er min trygd månedlig efter at de har overført månedlig 15.070,- kroner til Trude og 6.105,- kr. til skatt. Nu i mere enn et år, siden mens jeg ble fangeholdt i Åna kretsfengsel.
   Han sa det som skjedde nu var underlig og at han ikke visste eller kunne se noen forklaring. Og at han iøvrig så det lå en "bidragssak" der i saken.
---
   I formiddag en hel del telefonering. Blandt annet til dagsavisene "VG" og "Aftenposten", og til advokat Henrik Bliksrud i Advokatfirmaet Elden i Oslo.
   Og min advokat Tone Thingvold i Stavanger.
   VG våger ikke å skrive om saken, slik jeg forstår det. Jeg tviler på om Aftenposten våger også.
   Det er så tydelig at de har munnkurv i slike anliggender, annet enn unntaksvis og godkjent (eller ikke nektet?), og at de har brent seg på slikt tidligere.
   Mange advokater er jo også livredde. Og nærsagt alle andre, unntatt de som er for likegyldige eller uvitende!
---
   Jeg telefonerte i eftermiddag dr. Tungesvik og luftet min bekymring.
---
   Senere i dag har jeg også snakket med advokat Lill Hege Furulund Høimyr, Frøydis sin advokat, som mildt sagt er meget forskrekket over hva som skjer! Og over hva Frøydis forteller henne!
   Advokat Lill Hege Furulund Høimyr er jo Frøydis sin advokat, men Barnevern-tjenesten, advokat Hjelde og Trude prøver med allslags lureri og trusler å true og å presse på Frøydis advokat Erik Lea i Haugesund, ifra samme advokatfirmaet,
Advokatene Erik Lea - Knut Magnus Haavik - Odd Aril Helland / LHH, som har vikariert for advokat Trond Hjelde tidligere i saken, i fjor, og som var Gudmunds advokatfirma! Jeg henviser for eks. til Prosesskriv til Haugaland tingrett datert 11.07. 2008 ( ekstern ) - hvor advokat Odd Arild Helland innledningsvis sier følgende: "Undertegnede representerer Trude Monica Hansen i adv. Hjeldes feriefravær".
   Nu skal advokat Hjelde altså bytte ut Frøydis sin advokat med sin egen ferievikar! Under verste sort trusler og fangehold og imot Frøydis sin vilje!
   Hun forteller at det har vært særlig hardt for Frøydis og Stauda i de siste to-tre dager, og at det ellers og iøvrig er mye slags lureri ute og går.
   For eksempel også at Frøydis har fortalt at advokat Hjelde og Trude forsøker å inngå en avtale med Barnevern-tjenesten om at Frøydis og Stauda skal holdes i fangenskap der hvor de nu er i to måneder og derefter overhendes til Trude!
   Osv.! Galskap, hysteri og lovstidigheter i overdådighet! På kryss og tvers.
   Det er det verste advokat Høimyr noensinne hittil har opplevd, og en utrolig spesiell sak.
   Nokså det samme sier og forteller iøvrig også advokat Tone Tingvold.
---
   Jeg oversender nu Frøydis sin advokat og min advokat for ordens skyld en fax med nevte Prosesskriv datert 11.07. 2008.
---
   Barnevern-tjenesten og advokat Hjelde ble vel meget misfornøyd med Frøydis sin klage ( ekstern ).
   Det var vel ikke slik de hadde tenkt seg den.
---
   Farmor telefonerte omkring 20-tiden, for å høre om det er noe nytt.
   Jeg forsøker å være skånsom og rolig med hensyn til det jeg syns jeg kan fortelle. For at hun ikke skal dø av forskrekkelser og bekymringer.
---
   Det er nok særlig vanskelig for Stauda nu, og en risikerer at hun presses bort vekk ifra verden, isolerer seg og blir borte vekke for omgivelsene. Hun, den blideste, tryggeste og gladeste av alle!
   Og veldig alvorlig og vanskelig også for Frøydis, og da kanskje særlig i sin videre konsekvens.
   Det at de blir holdt borte ifra meg og hjemme og iøvrig trues og trakasseres med ødelegger de langt på vei fullstendig.
   Og dette og slikt blir vi nu alle og enhver vitne til, hva enten vi vil eller ikke, hvis fangeholdet, krenkelsene, trakasseringen og terroren vedvarer enda videre.
   Det kan gå fort. For Frøydis og Stauda kjennes det som der nu har skjedd som på det nærmeste uutholdelig lenge. (Selv om de i større eller mindre grad ikke viser det.) Og da kanskje særlig mest og verst for Stauda. Men i det heletatt for de begge.
   Hele familien, alle barna, en efter en, kan som en følge av det som nu skjer ende i sammenbrudd og ruin for sitt liv.
   Hvem av oss kommer vel gjennom slikt noe?
---
   Far og barna skal hindres og nektes all og enhver kontakt med hverandre, for optimalt alltid, - annet enn eventuelt i en lukket og drepende ramme av optimal krenkelse og trakassering. Koste hva det koste vil.
---
   Og mor Trude tror kanskje i beste fall hun gjør noe godt og forholder seg best mulig rett, når hun stadig mere og mere gjør det motsatte for oss alle og enhver!
   Ved sin aksept av og overgivelse til galskapen og uretten.
   Hun kan derigjennom ikke "redde" hverken Frøydis eller Stauda eller noen eller noe noe som helst. Tvert om. Hun gjør det hele og alt stadig mere og mere vanskelig, gjennom sitt svik i frykt og dumhet.
   Og så unødvendig og motsatt rett og riktig!
---
   Barnevern-tjenesten i Vindafjord, Haugesund og Norge i aksjon.
   Med sine "fullmakter".
   Og hva og hvem skal de så skylde på?
   Og de andre?
---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, fredag 29. januar 2010, Vinberget:

   Omtrent 8 minus-grader Celsius her ute i dag tidlig klokken 07.30.
   Sol og finvær omtrent fra klokken 11.
---
   Jeg oversendte i dag tidlig pr. e-post mine Dagboks-notater for i går ( ekstern ) til advokat Thingvold, med kopi til Gulating lagmannsrett og Norges Høyesterett. Under overskriften "SISTE NYTT - OPPDATERING".
---
   Undu spiser lite nu når Stauda er borte vekke. Idun og jeg forsøker å gjøre så godt vi kan med Tarzan (hesten) nu når Frøydis og Stauda er borte. Det er dog begrenset hvor lenge det går.
   Hva som nu har skjedd og tilspisset seg har hatt og vil få så mange slags omfattende, alvorlige og grove konsekvenser. Skreddersydd i oppskriften ifra motparten sin side. Skreddersydd ødeleggelse og tilintetgjørelse.
   Også med hensyn til den økonomiske trakasseringen og dens konsekvenser. Vi er fratatt så bortimot alt som bortimot mulig. Og enda er de ikke ferdige.
   Jeg beskriver og dokumenterer alt og det hele, og gjør iøvrig sindig, forsiktig og iherdig som best jeg formår.
   Hvem vet hva det neste blir? Vi bevitner og videreformidler hva som skjer. Den og de som er med i handlingen avslører seg selv.
   Hva videre og mere får vi underveis vite.
---
   Det er skikkelig en utrolig slags lang-film i saks-komplekset som pågår. Med særlig krim, grøss og gru i overdådige mengder!
---
   Jeg har i eftermiddag vært på postkontoret og hentet Kjennelsen fra Høyesterett datert 25.01. 2010 ( ekstern ) som ankom i rekomandert sending fra Høyesterett. Og den er så ille som jeg i går trodde den var.
   Den innebærer i praksis blandt annet at jeg og barna er fratatt omtrentlig absolutt alt og hverandre. Og at vi ikke mere hverken får sett hverandre eller ha kontakt med hverandre, før barna blir 18 år, hvis vi lever da.
   Så nu danser og jubler Trude, Hjelde og Hebnes glad og fornøyd!

   Men nu har jeg altså ad iherdig stor kraft fulgt saken helt opp til Norges Høyesterett. Og grundig og godt dokumentert hvordan det hele foregår.

   Oppskriften på barnerov i Norge er veldig enkel. Mye enklere enn jeg hadde trodd. Barnevern-tjenesten hoper sammen et oppkok med frekke løgner og forvridninger som oversendes til Fylkesnemnda, politiet, retten og NAV og evt. andre.
   Oppskriften forutsetter imidlertid som et vilkår at det er nøkkel-personer der som sier ja og ok til Barnevern-tjenestens løgner, sånn at de på det viset optimalt er hvitvasket og viderebragt. Nøkkel-personer som godkjenner og viderefører ulovligheter i form av falsk dokumentasjon og kriminelle ugjerninger. Men verre og vanskeligere er det ikke.
   De nødvendige nøkkel-personene er der, tilstedeværende, beredskapsvillige. Alt fiks ferdig.
   Underveis kan det hele krydres med iscenesettelser, falske politi-anmeldelser, kidnappinger, fangehold, trusler, hysteri, desperasjon, osv. Og da særlig frekk, falsk dokumentasjon og hvitvaskede løgner.

   Enkelt og greit. Alt og det hele - med hensyn til endelig resultat - planlagt og bestemt på forhånd!
---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, lørdag 30. januar 2010, Vinberget:

   Det sner nu ved 7-tiden her ute. Temperaturen har vært nede i 10 minus-grader Celsius i natt, men er nu omkring 5 minus-grader. Og det er et brått lavtrykk i luften.
   Omkring midnatt til i morgen begynte det å sne her ute, mere enn 5 cm, med en luft-temperatur omkring 2 minus-grader og vind sørfra.
---
   Både Hilde og Vebjørg har telefonert og spurt efter Frøydis. To venninner av Frøydis. Hilde går ukentlig i kor-forening med Frøydis, og de har både sang og hester annet som felles interesser. Frøydis skulle nu dessuten begynne å spille fiolin i kor-foreningen. Frøydis har spilt fiolin ukentlig i kommunal musikkskole omtrent ti års tid.
   Jeg fortalte de begge meget kort om den nye kidnappingen.
--- 
   Jeg og Idun bare hjemme. Snakker og tenker endel og mye på situasjonen særlig for Frøydis og Stauda, og i saks-komplekset nu. Og for resten av barna. De har det heller ikke lett nu.
---
   Farmor telefonerte og jeg måtte si det til henne, at hun nu nokså sikkert har mistet barnebarna sine, og kanskje også mister meg nu i løpet av et par måneders tid.
---
   Alt vår familie flidig og iherdig har investert i og arbeidet med og for og bygd opp gjennom alle våre år går nu trolig tapt og tilintetgjøres, sammen med våre livsverdier, vår integritet og det meste av alt.
---
   Den avtalen advokat Hjelde og Trude nu kanskje er i ferd med å gjøre med Barnevern-tjenesten dreide seg om to måneder, som jeg refererte forleden dag.
   Om to måneder er vi i slutten av mars måned, og jeg antagligvis ytterligere dømt som straffedømt i en farse av en rettssak og/eller dom i Gulating lagmannsrett i Stavanger (9., 10. og 11. mars 2010) - ( ekstern ).
   Passet mitt skal jo også påskrives straffedømt, kriminell, farlig. I Straffe-registeret. Det passer seg best. Det hele ser noe mere ekte ut da. Og inngår vel så gjerne i oppskriften!
   Og hva kan jeg iøvrig forvente av iscenesettelser, påstander, trakassering og terror, forut for rettssaken - og litt efterpå?!
   Galskapen, uretten og det kriminelle hysteriet fremadskrider stadig i full fart!
---
   Jeg lastet i kveld opp mine digitale Dagboks-notater og saks-dokumenter til HUNs hjemmeside på Internettet.
   Så nu er det der igjen.
   Det er særlig nu mange slags gode og nødvendige grunner for det.

   Hekseboken inkludert ( ekstern ).
   Den som ser på hvordan for eksempel det kommunale vedtaket datert 14.01. 2010 fra Barnevern-tjenesten i Haugesund ( ekstern ) ble til, burde fort lett se hvordan en Heksebok blir til.
---
*****

--31--
-- Dagboks-notater, søndag 31. januar 2010, Vinberget:

   Klokken 6 i dag tidlig var det kommet nær 10 cm sne her ute!
   Klokken 11 her ute 3 minus-grader Celsius. Og det sner enda noe, noe litt fuktig og hard sne nu.

---
   Jeg finner meg ikke i å bli fratatt foreldre-ansvaret for mine barn.
   Jeg finner meg ikke i at mine barn fangeholdes.
   Jeg finner meg ikke i at mine barn kidnappes - om og om igjen.
   Jeg finner meg ikke i at mine barn frarøves sin far, sitt hjemsted, sin identitet, sin integritet, sin trivsel, sine livsverdier, sin skole, sin trygghet, etc.
   Jeg finner meg ikke i at jeg og mine barn frarøves hverandre.
   Jeg finner meg ikke i at mine barn eller min familie trakasseres og terroriseres.
   Jeg finner meg ikke i at jeg eller min familie frarøves livets rett.

   Slikt noe er det ingen berettiget eller lovlig begrunnelse for.
   Derfor er det heller ikke gitt noe som helst som ligner det minste som helst på berettiget eller lovlig begrunnelse for noe som helst i retning av slikt noe!
   Slikt noe er så kriminelt som noe kriminelt kan bli.

   Jeg hverken har vært eller er eller har gjort noe som helst av det negative som Iren K. Hebnes eller andre sier eller tror!
   Ikke det minste som helst av noe av det.
   Deres svertinger, løgner, iscenesettelser, påstander og synsing, forvridninger eller mistanker har absolutt ingenting som helst med meg å gjøre!
   Har jeg her nu sagt det presist og bastant nok?
   Er det noen som enda ikke skjønner hva jeg og mine vitner og beviser sier og vil ha sagt?
   Det er som jeg om og om igjen siden begynnelsen har sagt endog lett solid og grundig å motbevise alt og ethvert av det negative som har blitt sagt om eller vedrørende meg!
   Og jeg gjentar:

   Jeg hverken har vært eller er eller har gjort noe som helst av det negative som Iren K. Hebnes eller andre sier eller tror!
   Ikke det minste som helst av noe av det.
   Deres svertinger, løgner, iscenesettelser, påstander og synsing, forvridninger eller mistanker har absolutt ingenting som helst med meg å gjøre!
   Har jeg her nu sagt det presist og bastant nok?
   Er det noen som enda ikke skjønner hva jeg og mine vitner og beviser sier og vil ha sagt?
   Det er som jeg om og om igjen siden begynnelsen har sagt endog lett solid og grundig å motbevise alt og ethvert av det negative som har blitt sagt om eller vedrørende meg!


---
   Tre kvinnelige dommere også denne gang, med Kjennelsen fra Høyesterett ( ekstern ).
   Som forrige gang, med Kjennelsen (02.09. 2009) ifra Gulating lagmannsrett ( ekstern ). Tre kvinnelige dommere også da.
   Likesom kvinnelig dommer også i dommen (08.05. 2009) i Haugaland tingrett ( ekstern ).
   Likesom dommer Helga Hågenvik der før det ( ekstern )!

   Forfulgt av kvinner! Av skammens karriære-bevisste kvinner.
   Tull-høner alle som en, eller hva?
   Også i forhold til lov og rett!
   Og ensidighet satt i høysetet.

   Kjennelsen ifra Høyesterett nu er grotesk - på alle sett og vis i forhold til hva den dreier seg om.
   Først sier Høyesterett 11.11. 2009 ( ekstern ) at saken ikke kan avvises, blandt annet fordi Kjennelsen som 02.09. 2009 avviste saken mangler begrunnelse. Og saken tilbakevises derfor til Gulating lagmannsrett.
   Der gir så det første tre-kløveret med kvinnelige dommere en tåpelig, urett og tilbakevist begrunnelse, samt storlige vitnesbyrd om at de knapt vet hva saken dreier seg om! Og ingenting mere.
   Hvilket altså så overhendes tre kvinnelige dommere i Høyesterett, som igjen likeså avviser saken - uten begrunnelse!
   Til tross for hva Høyesterett først sa om manglende begrunnelse. Men da, 11.11. 2009, var det faktisk tre mannlige dommere, som det altså endog var vett og forstand og saklighet i.
   Er det den norske borgerkrigen mann-kvinne som også råder i Norges Høyesterett?!

   Og de tre kvinnelige dommerne i Høyesterett som skal prøve saksbehandlingen gjort av de tre dommerne i Gulating lagmannsrett, sier rett ut at det har de ikke giddet eller hatt forstand til!
   Derfor sier de i Kjennelsen at saksbehandlingen i Gulating lagmannsrett antagligvis var rett og riktig.
   Til tross for at det altså heller jo ikke var noen som helst saksbehandling i Gulating lagmannsrett!

   Ingen av de kvinnelige dommerne forstod eller ville forstå hva saken dreier seg om, dens uhyre alvor til tross.
   Mens altså de tre mannlige dommerne i Høyesterett ikke hadde noe som helst problem med å forstå hva saken dreier seg, eller med å forholde seg saklig til den!
   Og de sier og sa det motsatte av de kvinnelige dommerne.

   Og hva skal en vel si eller gjøre med slikt noe?
   De krigerske og menneske-fiendtlige kvinnelige dommerne?

   Annet enn å politi-anmelde de!
   Eller hva annet?

   Dette er uhyre alvorlige saker.
   Forstår mennene, evt. andre der i rettsvesenet det?
   Sakens alvor.
---
   Og dette er altså Norges Høyesterett!?
   Og dette og slikt skal altså være norsk rettsvesen?!
   Som egentlig skal være rettferdighet, kvalitet og autoritet!

   Og som nu altså på det nærmeste slakter meg og mine barn og vår familie.
   Og alt det motsatte av lov og rett.
---
   Hva skal en kunne gjøre med slikt noe?
   Jeg har i de siste dager skrevet på en slags politi-anmeldelse, som enda ikke er ferdig ( ekstern ), og jeg konfererer noe med flere advokater om.
   Og hva blir det vel ut av det?
   Antagligvis iallfall flere glupse "fisker" på rovdrift i selv-avsløringens ærend!
   Og hva iøvrig og eventuelt mere bevitnes også.
   Alt og det meste.
---
   Idun blir tidvis nokså lamslått av det hele.
   Det er stadig utrolig mye forskrekkelig som skjer, over lang tid, og hun er nu 22 år.
   Det ville vært rarere om hun ikke ble det.
   Og det er mye å fordøye på.
--
   Grovere og mere omfattende brudd på menneskerettighetene skal en i realiteten måtte lete lenge efter!

   Dette er ikke et saks-kompleks som hverken politiet, retten eller andre kan overlate til den Barnevern-tjenesten som utøver de kriminelle ugjerningene!
   Så meget skulle og burde en forvente at mest av alt en dommer forstår!
   Dog altså ikke.
   Det er forskrekkelig mange tankekors i alt dette.
---
   Jeg skrev i dag inn et lite dikt til Gjesteboken til HUNs hjemmesider på internettet. Diktet "Malerier". Det går slik:

   Malerier

   Landskaper er malerier
   og jeg og du deres befrier.
   Med trær, skog og stier,
   visdom og uskyld i harmonier.

   Rune L. Hansen, 31.01. 2010, Tindeland.


---
   Dommerne i retten hører ord som vold, trusler, krisesenter, beredskapshjem, kidnappinger, underkuelse, psykiatri, tvangsinnleggelse, fengsling, etc., og hører det har skjedd masse spetakkel og kriminelt, og tror kanskje det har noe med meg å gjøre. Men hva har det vel med meg å gjøre? Det har det ikke det minste som helst! Det er jo nettopp det som er saken: - at det ikke har det minste noe som helst med meg å gjøre!

   Sverting, iscenesettelser og påstander om og vedrørende meg som har absolutt ingenting som helst med virkelighetens verden å gjøre, annet enn er nettopp hva det er: sverting, falskhet, forvridninger, iscenesettelser og påstander overfor et uskyldig menneske.
   For å ødelegge og tilintetgjøre meg og min familie.
   Ved å fremstille det som det har vært og er noe galt med meg.
   Hvilket det dog så absolutt ikke har vært eller er!
   Og midt i det hele står Iren K. Hebnes og ler.
   Og mange ler heller med henne enn å undersøke hva som har skjedd!
   Slik kan tingene altså foregå i Norge.
   Inn i de perverse ondskapens høyder!
   Motsatt og bakvendt anstendighet, saklighet, lov og rett.
---
   Det er så absolutt ikke min feil eller mitt ansvar at Iren K. Hebnes eller andre fremmer løgner, synsing eller mistenkeliggjøring om meg og min familie!
   At andre igjen tror på det eller later som de tror på det er heller ikke mitt ansvar.
   Jeg sier ifra om det både muntlig og skriftlig. 
   Det er ikke jeg som har forårsaket noe som helst av det negative som har skjedd!
   Jeg forholder meg konsekvent og naturlig anstendig, hensynsfull, saklig, åpenhjertig, mild, lovlydig, redelig, ydmyk, snill, reflektert og ansvarlig i forhold til det alt. Langt mere og bedre enn de fleste.
   Det er ikke jeg som har gjort noe som helst galt.

   Hvis en tror på noe som helst av hva Iren K. Hebnes, Trude og deres medskyldige har sagt og sier om meg og vår familie så er en grundig på feil spor!
---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. ---- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq