----- Denne side: (db200711.html)  internteksternt

<---- forrige måned ( internteksternt ) ----> neste måned ( internteksternt ) ---- 

<---- saker–index.html  ( intern )  - <--- Oversikt dbn ( internteksternt )

---- dato denne side / måned: 

---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.

17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. ---- 

----- 

--- Dagboks-notater / DBN, November 2007, Rune L. Hansen, Vinberget, Tindeland, Vikebygd, Norge:
--------- 
--01--
-- Torsdag 01.11. 2007: 

Temperaturen her ute i natt på det laveste omkring 6, 5 pluss-grader. 
Temperaturen her ute i dag 14, 8 pluss-grader Celsius på det høyeste. 
---
Rigmor telefonerte og snakket endel med meg i går.
---
Jeg tilsendte i dag et brev til Aud Signy Jakobsenekstern ), samt Data-DVD: Menneskevern Vindafjord kommune, rlh pr. 01.11. 2007. Sistnevnte også til Finn Jarle Sæle i avisen Norge i dag. 
--- 
Underlig at det enda ikke har kommet noe svar på klagen til Helse-tilsynet?! ( ekstern ) Jeg bør kanskje kontakte de for å høre efter? 
---
Gudmund kom seg ikke til Haugesund og Steinerskolen i dag, klokken vekket ham ikke og han forsov seg. Så fikk han hjelpe til med å få vaskemaskinen ifra Ildhuset til bilens tilhenger bortved porten.
Det heter fint og godt nok i den norske grunnskole-loven ifra 1969 sin formåls-paragraf, § 1, første halvdel, at: ”Grunnskolen skal i forståing og samarbeid med heimen hjelpe til med å gje elevane ei kristen og moralsk oppseding, utvikle deira evner, åndeleg og kroppsleg, og gje dei god allmennkunnskap så dei kan bli gagnlege og sjølvstendige menneske i heim og samfunn.”
Altså at formålet med grunnskolen er at grunnskolen skal hjelpe hjemmet for at barna skal kunne bli gavnlige og selvstendige mennesker i hjem og samfunn, i en kristen og moralsk oppdragelse. Og at dette er noe grunnskolen skal hjelpe til med i forståelse og samarbeide med hjemmet!
Altså også jo helt og holdent i pakt med den norske grunnlovens § 2.  ( ekstern ) . 
Siden Gudmund begynte på Steinerskolen i Haugesund har han absolutt ikke vært gavnlig menneske i eller for hjemmet, - tvert om!
Den lille smule han i dag kunne være til gavn i og for sitt hjem og sin familie, kunne han fordi han i dag forsov seg og ikke dro herfra til skolen!
Hva skal en vel si til slikt noe?
Og hva sier vel den kriminelle og ødeleggende Ingeborg Nyland til slikt noe?
---
Vi var i Haugesund og leverte tilbake vaskemaskinen i dag, og handlet inn dagligvarer for helgen, efter musikk-skole for Stauda og Alfredo i Skjold. Trude fikk også låne vaskemaskin for en klesvask hos Ødegård i Skjold samtidig. Bare Frøydis og Solborg var her hjemme.
---
***** 
--02--
-- Fredag 02.11. 2007:
Temperaturen her ute i natt på det laveste omkring 2, 2 pluss-grader.
Overskyet. Temperaturen her ute i dag 12, 5 pluss-grader Celsius på det høyeste.
---
Gudmund kom hjem også i dag. Trude telefonerte ham. Han fortalte, som i går, at Ingeborg Nyland er ivrig på å kjøpe såkalt ”Ungdomskort” for buss til ham. Hvilket både jeg og Trude uttrykkelig både overfor henne og Gudmund har sagt at hverken er nødvendig eller ønskelig. Vi vil at han skal søke om et vanlig ”Skolekort” (eller hva det heter?) for buss til og fra Steinerskolen. Trude telefonerte også til Steinerskolen for å gjøre oppmerksom på dette, også i dag. De gir uttrykk for at de ikke vet hva det dreier seg om, flere av de ansvarlige der. Gudmund sa nu i dag at han ventet på Ingeborg Nyland, som skulle kjøpe ”Ungdomskort” for buss til ham, altså imot meg og Trude sitt ønske. Hun gjorde det likevel.
Ingeborg Nyland kjørte ham efterpå i kveld til Isvik i Skjold. Gudmund fikk Per Snabel til å kjøre seg derfra og hjem.
---
***** 
--03--
-- Lørdag 03.11. 2007:


Temperaturen her ute i natt på det laveste omkring 9, 4 pluss-grader Celsius.
Temperaturen her ute i dag 12, 4 pluss-grader Celsius på det høyeste.
---
Gudmund skal være med på ”Kvamsåsen Rundt” i morgen, for tredje gang, og er i dag ute og løper for å trene litt.
--- 
Brev-svar ifra Helsetilsynet ( ekstern ) ankom med posten i dag, ifra advokat Sverre Kvilhaug.ekstern ). Hvis mitt mål bare hadde vært å avsløre grov korrupsjon i Norge så må vel dette brev-svaret ifra Helsetilsynet i Hordaland sies å være nesten for godt til å være sant! Her er det en andel av en samfunnsmessig stor og innflytelsesrik korrupsjons-klikk som meget tydelig, uomtvistelig og entydig avslører seg og sin kriminelle virksomhet. Disse mine ord kan ingen i saklighetens navn bestride. Deres lett synlige meget så alvorlige kriminalitet og utrolige frekkhet er jeg sånn sett meget glad for. De våger seg fordi de tror og tenker at ingen ser de og ingen bryr seg, - og fordi de kanskje har grunner for å håpe og tro at det er flere i sentrale eller tilknyttede makt-posisjoner som er korrupte! Og forsikrer seg grundig og godt med stats-autorisert i frekkhetens navn å påføre meg stempelet og klassifiseringen ”paranoid schizofreni”. Med bøttene iøvrig fulle av frekkeste verste sort løgner og sverting. For at jeg på sett og vis skal være umyndiggjort, - og at hva enn jeg har å fortelle skal kunne avfeies med å være gal manns snakk! Og for samtidig når som helst i hvilken som helst sammenheng å kunne gjøre bortimot hva som helst med meg, - og iøvrig også med min familie. Meget så utspekulert, - eller hva? Dette de holder på med er rett og slett ingenting annet enn meget så særdeles grov og alvorlig og omfattende kriminalitet!


Ingeborg Nyland og Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune kommer vel sikkert nok til ganske så fort å kaste seg som glupske ulver over dette! Å forvente besinnelse eller saklighet og redelighet ifra deres side er forlengst uansvarlig. Noe slikt kan antagligvis ikke komme eller skje før de av resten av samfunnet kompakt og entydig nok stilles til ansvar for sine begåtte ugjerninger.
Ingen av de – hverken Barnevern-tjenesten eller Helse Fonna eller Helsetilsynet - vet at jeg har lyd-opptak over nesten alt som skjedde i de 5 døgn ( ekstern ) jeg var tvangs-innlagt, - helt ifra den hele begynnelsen og til slutten. Dette vil nok komme til å overraske de! 
Ikke noe brev eller noen ord ifra advokat Sverre Kvilhaug i konvolutten.
---
Hvor er deres skamvett?
Og den forskrekkelige ”leken” de bedriver med menneskeliv synes som å ha det ved seg at den baller på seg mere og mere! Inn i det meget så grovt og alvorlige kriminelle!
Ingen røyk uten ild? Er det det noen av de involverte tror eller tenker? Nei, - det kan ikke være det de direkte involverte tror eller tenker. De har satt seg inn i den del av saken de som ansvarlige skal forholde seg til, - og vet derfor utmerket godt bedre. Det er derimot dessverre heller alminnelig at endel mennesker ifra sidelinjen automatisk tror og tenker at det kanskje må være eller kanskje kan være noe berettigelse i ”sak-kyndige” eller offentlig ansatte sine uttalelser og påstander!
--- 
Jeg telefonerte Trond Skaftnesmo i kveld, og snakket med ham en times tid, ifra omkring klokken 21 til 22. Med spørsmål om han ønsker å gjøre en stor velgjerning. Han spurte hva det dreide seg om, og jeg fortalte om saken. Han husket iøvrig vårt møte i Haugesund, hjemme hos ham, for omkring ti års tid siden. Jeg lovte også å tilsende ham en kopi av Data-DVD: Menneskevern Vindafjord kommune, rlh pr. dato.
--- 
Trond Skaftnesmo er foruten å være forfatter av to viktige og betydningsfulle bøker, og annet skriftlig, også tidvis en slags lærer ved Steinerskolen i Haugesund. (Også for Gudmund.) I vår samtale nu hadde han – som et utgangspunkt kanskje naturlig nok – likesom Vahan Babayan, et tydelig overdimensjonert fokus på Steinerskolen og saken med Gudmund. Jeg gjorde ham oppmerksom på dette, og sa også litt om det.
Jeg gjorde fortalte ham også at de foreløbig tre møtene i Steinerskolen i Haugesund med vår familie, Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune og Steinerskolen, gjorde jeg lyd-opptak av. Han spurte om dette var avtalt med de andre i møtene, og jeg sa at jeg spurte om de syntes det var i orden – og at Danielle ikke ville at det skulle gjøres lyd-opptak. At jeg for min del likevel gjorde lyd-opptak av møtene. Dette sa Trond Skaftnesmo at han syntes var ufint av meg å gjøre. Jeg sa at det ville ha vært uansvarlig av meg om jeg ikke hadde gjort det, hvilket også viste seg i efterhånd å være riktig. (Hva angår lyd-opptakene for eksempel ifra Galehuset ( ekstern ) gjelder iøvrig det samme.) Jeg sa blandt annet at det dreier seg ikke om Danielle, eller hennes privatliv. (Jeg kan iøvrig ikke beskytte Danielle sitt privatliv, hvilket det ikke dreide seg om, på bekostning av vår familie sitt liv.) Og at et slikt lyd-opptak på sett og vis er å anse som en slags notat-bok, eller også som en slags støtte og hjelp for hukommelsen og erindringen. Og at disse lyd-opptakene er noe jeg eventuelt kan henvise til ved tvist, og eventuelt også offentliggjøre hvis ønskelig av de tilstedeværende. 
Trond Skaftnesmo gikk også noe særlig inn på hva angår den kontrakt vi i møtene efter hvert forsøkte å komme frem til, men som Ingeborg Nyland efter det tredje og siste møtet så overraskende og plutselig, og imot hva som ble avtalt i enighet i møtet, fullstendig avbrøt og overtrampet. ( ekstern ). Trond Skaftnesmo gav uttrykk for at vi likevel burde forsøke å komme frem til en kontrakt med Steinerskolen, eventuelt uten Barnevern-tjenesten, - også for så da å kunne fremvise for Barnevern-tjenesten en slik kontrakt. For på det vis å vise at vi ikke er vanskelige å ha med å gjøre. Jeg sa at hans forslag ikke er uten interesse, - men at det dog også er flere slags hensyn å ivareta. Hvilket jeg også da fortalte ham litt om. 
Angående det sistnevnte er det iøvrig jo mange forhold og hensyn som gjør seg gjeldende.
Og den kontrakt som Ingeborg Nyland plutselig og overraskende på sin spesieelle måte fremla, sammen med de formulerte trusler og forbigåelser, var og er suspekt og dårlig. Hun ville nok, med sine hensikter, ha likt at vi underskrev den, - men også det ville ha vært uansvarlig av oss. Hun ville i efterhånd blandt annet ha hevdet, og henvist til, at den ble formulert slik som den er formulert fordi vi som foreldre var og er uansvarlige og trengte til slike formuleringer.
---
Trond Skaftnesmo hadde allerede i begynnelsen av vår telefon-samtale et forslag som jeg syntes hørtes godt ut: Å legge all Saks-dokumentasjonen ut på en passord-beskyttet hjemmeside på Internettet. For slik blandt annet å kunne henvise interesserte journalister og andre dithen, til det hele.
Et interessant forslag.
(Passordet kunne vel iøvrig kanskje være abc …)
---
Jeg ser i dag at Kenneth Eikeset og Jan Nocon i sitt brev datert 02.05. 2007 til Helsetilsynet i Hordaland ( ekstern ) henviser til et skriv ifra Kontroll-kommisjonen som jeg og min familie underlig nok aldri har sett eller mottatt noen som helst kopi av. Vi ba jo skriftlig i slutten av januar Helse Fonna om kopi av samtlige saks-dokumenter, ( ekstern ) - men mottok efterpå ikke kopi av noe som helst skriv ifra Kontroll-kommisjonen. Hvorfor ikke? Og finnes rent faktisk noe slikt skriv? Og hva er i så fall dets faktiske innhold? 
---
For nu i forbifarten å nevne bare litt mere:
De henviser også i brevet til Helsetilsynet, til ”gjentatte samtaler med psykiater Jan Nocon og psykiater Kenneth Eikeset separat” under oppholdet i Galehuset. Altså til ”gjentatte samtaler” med de. Vel for å få det til å høres mye og mye undersøkende ut? I virkeligheten så hadde Jan Nocon kun en eneste samtale med meg, og Kenneth Eikeset to samtaler. Jeg henviser særlig til hva jeg herom skriver i mitt brev datert 02.04. 2007 til advokat Sverre Kvilhaug, ( ekstern ), - og iøvrig også særlig til de der nevnte og omtalte lyd-opptakene! 
---
***** 
--04--
-- Søndag 04.11. 2007:


Temperaturen her ute i natt på det laveste omkring 4, 7 pluss-grader Celsius.
Sol og finvær, hele dagen! Og temperaturen her ute i dag 12, 8 pluss-grader på det høyeste.
---
Vi kjørte bort til Ødegård i Isvik i Skjold utpå dagen, jeg, Trude, Alfredo, Urda og Solborg. Jeg fikk låne telefonen der og telefonerte Terje Kleiven, kommune-legen, han jeg ble bragt hen til i januar da politiet kom her så overraskende og vårt hjemsted ble beleiret. Politiet utkommandert av Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, ( ekstern ), som jeg gikk i møte, sa jeg måtte bli med de, at jeg ikke fikk inn for å hente jakken min eller si noe til min kone eller noe som helst. Hvilket jo også alt sammen fremgår av lyd-opptaket. Og også hva som videre skjedde, i nær en ukes tid videre fremover. (Lyd-opptakene ( ekstern ) og det hele inngår i Saks-dokumentasjonen.)
Jeg fikk låne telefonenen hos Ødegård i dag da vi kom dit, og jeg fikk snakket med Terje Egil Kleiven. (Hvilket jeg også gjorde lyd-opptak på.) Jeg sa til ham at vi nettopp hadde mottatt avslagKlage til Helsetilsynet, ( ekstern ), i forbindelse med det overgrepet som skjedde i januar, og at dermed situasjonen er at hans Følge-brev datert 8. januar 2007 ( ekstern ) er et kjernepunkt for å komme videre i saken. For å oppklare saken. Jeg sa at jeg ønsket en samtale med ham som privat-person om disse tingene, hvis han hadde lyst til det. Og at jeg samtidig kan fremlegge for ham Saks-dokumentasjonen i saken, på en Data-DVD, så han bedre kan vurdere saken og sin egen rolle i den. Han sa han var interessert, og at han skal gi meg klar og tydelig beskjed hvis og når han ikke mere ønsket å forholde seg til dette som privat-person. Bakgrunnen for dette var mitt ønske nu om samtale og dialog med ham som privat-person, og absolutt ikke som lege, for at han som privat-person bedre skal kunne vurdere sin rolle som lege i det som skjedde – og forholde seg til det. Jeg fortalte også at Helsetilsynet i sitt avslag på Klagen foreslår å kontakte ham. Jeg henviste til vårt forrige møte (db20070117), på butikken i Isvik, som han husket. Mitt forslag nu var at vi kunne snakke om dette for å se om vi kommer frem til enighet om hva han eventuelt kan eller bør gjøre for best mulig å videre forholde seg til det som skjedde i januar. At han for eksempel nu kan avfatte et skriv som forteller om hva som egentlig skjedde i januar, for at vi kan få det oppklart. At det jo ikke er noen som helst tvil om at innholdet i hans Følge-brev ( ekstern ) i sin helhet kommer ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune og at absolutt ingenting av vår samtale 8. januar, som jo også er på lyd-opptak, ( ekstern ), er med i hans Følge-brev datert samme dag. At det derfor jo er Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune som stiller og fremlegger diagnose – og som egentlig har forfattet Følge-brevet. Dette forhold bekreftet han i vår telefon-samtale, og sa han klart og tydelig ja til. 
Jeg sa at om han er interessert i det så kan vi forsøke å komme frem til forståelse og enighet om hva han og vi kan gjøre for best mulig å avklare saken, og forholde oss til den videre. At han jo også vel har sitt rykte og sitt eftermæle å tenke på, og at en eventuell rettssak blir minst mulig vanskelig. Han sa at sitt rykte og eftermæle bryr han seg ingenting om. Greit nok, sa jeg. Men i og med at det ble et avslag på Klagen ifra Helsetilsynet blir naturlig nok Følge-brevet nu et kjernepunkt i saken. Og jeg sa at det som skjedde i januar jo er meget så alvorlige saker. Dette sa han at han forstår.
Jeg sa også at dersom Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune sin diagnose og sverting blir stående og inngår i det offentlige data-systemet, så vil dette ha forferdelige og farlige konsekvenser for meg og min familie. Han sa han ikke tror det vil være av særlig betydning, at det vel ikke er så alvorlig. Jeg sa at det i praksis vil innebære at Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, og også andre, kan komme til å gjøre hva som helst når som helst med meg og min familie, hvilket den trakasseringen som har pågått også viser at de har interesse av, - og at dette er meget så alvorlige forhold, og meget så kriminelle forhold. Og at konsekvensene av deres trakassering allerede har vært forferdelige for vår familie. Og at disse tingene også er noe han kan forsøke å vurdere, og å forholde seg til. Og at jeg ønsker at han skal se på Saks-dokumentasjonen, hvis han har interesse av det. Det ønsket han. Og han sa at om han nu fikk Saks-dokumentasjonen så skal han i løpet av en ukes tid forsøke å gi meg en tilbakemelding i forhold til min henvendelse til ham.
En times tid efterpå la jeg Data-DVD: Menneskevern Vindafjord kommune, rlh pr. 04.11. 2007, i postkassen til Skjold legekontor, rett nedenfor der hvor familien Ødegård holder til. Som vi ble enige om.
---
Jeg kjørte hjem igjen efter en stund hos Ødegård. Trude og ungene ble igjen der, og fikk vasket en god del klær der. Trude telefonerte på kvelden, og jeg kjørte da og hentet de.
---
Gudmund var med på ”Kvamsåsen Rundt” i dag, og var efterpå hos Pål og familie, hvor vi på tilbaketuren ifra Ødegård hentet ham.
---
***** 
--05--
-- Mandag 05.11. 2007:


Temperaturen her ute i natt på det laveste omkring 3, 8 pluss-grader Celsius.
Regn tidlig på dagen, og resten av dagen. Og temperaturen her ute i dag 13, 1 pluss-grader på det høyeste.
---
Nyhetene i dag tidlig melder om at hvert år i Norge nu går 20.000 samliv i oppløsning. Og at samlivs-brudd i Norge er et meget stort samfunnsmessig problem.
---
Det kom forleden dag et brev ifra Fylkesmannen i Rogaland angående søknaden om seperasjon for skilsmisse. Søknaden mangler nu bare en underskrevet bekreftelse, av to voksne mennesker, på at min underskrift er rett og riktig. Og brevet ifra Fylkesmannen efterspør dette, og ber meg nu innsende dette.
---
Min lengre artikkel eller bok om ekteskap og skilsmisse går imot slutten og regner jeg med å få helt ferdig i løpet av iallfall en ukes tid. Bare det hva angår barna gjenstår.
Konsekvensene av Trude sin oppførsel i denne saken, underveis og ifra begynnelsen, blir tydeligere og tydeligere. Og er på så mange sett og vis forskrekkelig ødeleggende!
Det er mange måter å be om skilsmisse på. Trude sin måte har vært og er skammelig ille. At hun sier, til meg og andre, at det er jeg som vil ha skilsmisse, er absolutt ikke det faktiske forhold.
Hun vil selv nu mere efter hvert kunne forstå mere og mere av de fatale og store ødeleggende konsekvensene av sin oppførsel. Men hun vil tvilsomt komme til å forstå i nærheten av det hele alt!
Men hun vil kanskje også kunne komme til å betenke og erindre at jeg aldri i vårt lange samliv har gjort henne noe som helst vondt.
---
Vi så i går kveld filmen ”Minotaur” ifra 2006, regi: Jonathan English. En håpløs ille og dum film. En flokk særdeles dumme skuespillere som babler seg i vei gjennom en intetsigende dialog og handling. Påminner meget om hvordan ”folk flest” snakker og oppfører seg, - og er sånn sett en leksjon og studie i overfladiskhet og meningsløshet! Absolutt ingenting som helst å anbefale. Tvert om.
Filmen kan heller ikke sies å ha noe som helst med den greske mytologiske fortellingen å gjøre! Den greske fortellingen om monsteret Minotaurus, halvt okse og halvt menneske, i den underjordiske labyrinten på Kreta, og den sterke, men lettsindige og svikefulle Theseuv, som med hjelp ifra Ariadne dreper monsteret. Skal en se den fortellingen som film, kan en se den i Jim Hensons The Storyteller – Greek Myths”, som derimot er en flott og fin filmatisering!
For å la også det være nevnt.
---
Jesus i Matt. 15, 13:
Men Han svarte og sa: ”Hver plante som Min himmelske Far ikke har plantet, skal bli rykket opp med roten.”
---
Norske Bertram Dybwad Brochmann (1881 – 1956) sa kortfattet noe som er spesielt rett og riktig, og viktig, - da han sa:
Jeg har oppfattet Bibelen som en lærebok i samlivskunst.”
Disse hans ord ville nok våre Eidsvoll-menn ifra 1814, da de fremla den norske grunnloven, også ha underskrevet på!
---
Nytt nr. av bladet ”Samfunnsliv”, nr. 9 – for 25. oktober 2007, 72. årgang, ankom med posten. (Jeg har iøvrig lest, og arkivert, de fleste av disse årgangene av bladet ”Samfunnsliv”, grunnlagt av Bertram Dybwad Brochmann, - som jeg også for mange år siden leste de fleste av hans bøker. Han er omstendelig, og tidvis også forhastet og på sidelinjen, men har likevel en hel del viktig og vesentlig å fare med.)
Hans bok ”Kunsten å lese Bibelen” er nu utkommet i nytt opplag, og har i den senere tid også gått som pågående føljetong i bladet Samfunnsliv. Ifra kapittel 7 nu, om Babels tårn, skriver han blandt annet:
Folkeforbundet i Geneve, og nå FN, er sikkert det største Babels tårn som verden har sett? Også der var hensikten god. Man ville ”sikre” freden ved organisasjon. Men tenk en gang denne tanke til bunns. I alle land hadde man opplevd at jo mer man organiserte de mange kunstige interessemotsetninger, desto mer motsetninger oppstod det og dess mer tilspisset ble de, fordi man tok motsetningene alvorlig som en naturnødvendig virkelighet istedenfor å undersøke årsakene til interesse-motsetningene og fjerne disse. I alle europeiske ”stats”-administrasjoner hadde man legalisert motsetningene og opphøyd intriger, laster, lidenskaper og misforståelser til ”politikk” og ”realpolitikk”. Den politiske stats forvaltning i alle land hadde utviklet seg til å bli tumleplassen for alle sær-interesser og samlings-stedet for alle slags interesse-motsetninger. Alle som hadde gjort det til formål å leve ved og organisere begjær efter nestens gods møttes i ”staten” for sammen å forvalte fellesskapets interesser. Men var ikke dette i seg selv en utopi? Hvis alle dyr av ulve-blod og ulve-mentalitet ble satt til å ”styre” alle de andre dyrs livs-interesser, hvordan gikk det så? (Når jeg her sammenligner politikere med ulver så er det dels fordi at disse selv mener at menneskene er ”dyr”, f. eks. ulver og får, og dels fordi Bibelen bruker denne analogien.) Når ulvene kommer sammen, vil de da ikke dele ”åtselet” mellom seg? ”Hvor åtselet er der vil rovdyrene samles”, som Kristus sier. Dette hadde lang tid vært praksis i enhver ”kristnet” stat i Europa. Resultatet var miserabelt. Dette innså ”ulvene” selv og så ble de enige om at alle Europas ”ulver” skulle ha møte i Geneve for å ”ordne” hele verden og for å organisere freden; Sic. Hadde det ikke nå vært riktigere å si: Erfaring viser at en politisk stat er uhensiktsmessig fordi det er lettere å ordne seg og skape fred i det små og enkle og spesielle, enn i det store og kompliserte og sammensatte. Alt som hører livets virkelighet til begynner i det små. Finn først nøkkelen til vanskelighetene i det små, i det hjemlige, lokale og oversiktlige. Generaliser fremfor alt ikke. Hadde ikke en slik tanke vært adskillig nærmere det riktige? I stedet sier man som så: Da vill-farelsene i det enkelte land er vanskelig å rette på, må vi samle all europeisk villfarelse i en sal, så vil den nye sol stå opp over både onde og gode. Hvis den ene gale ”stats”-mann ikke er gal nok så vil han nå kunne lære av de andre og ta med seg hele kofferten av mer galskap hjem til sitt eget land. Vi må bygge et tårn som er så høyt at det rager helt til himmelen. Der oppe fra kan vi våke over Europas fred og slå ned på enhver som skaper uro. ”Da presidenten i Folkeforbundet åpnet det første møte ble det dødsstille i salen. Alle følte stundens alvor”, het det i dagspressen. Alle tok seg selv helt alvorlig. Tyskerne og jødene også. Hambro og Mowinckel ikke minst. Tenk for en ære. Tenk på alle de nye muligheter som åpnet seg for alle de små nasjoner. Men Satan lo så det rystet i helvete. ”Menneskene har en ubetvingelig trang til å ta seg selv ved nesen og misforstå seg selv,” sa Satan og slo seg på folkeforbunds-politikk. / Her hjemme tigget og ba jeg om at Norge ikke skulle være med på Babels tårn i Geneve. Jeg ba norske vitenskapsmenn om å si fra at livet ikke kan ordnes generelt, ovenfra og nedover, fra det sammensatte til det enkle, men at alt som er levende og virkelig, vokser nedenfra og oppover, innenfra og utover. Men også vitenskapsmennene mente å ha ”historisk” erfaring for at det også fantes ”trær” og planter som vokste ovenfra og nedover. Slike planter finnes ikke i naturen og det ble min misjon å fortelle folk om Frelserens livs-orientering, og denne planten ville bli opprykket ved roten. For det var bare ”Babels tårn” som gikk igjen. Utopistenes verdensbilde som manifesterte seg. Henrik Ibsen ville ha sagt: ”Avgrunnen skyter blomster: Natten forråder seg selv.”
---
Også en innsiktsfull lengre artikkel av Jan Bojer Vindheim i dette nr. av Samfunnsliv. Om islam, politikk og terror i og ifra dagens Midtøsten, under tittelen: ”Tårnene faller. Jihad og globalisert kultur”.
---
***** 
--06--
-- Tirsdag 06.11. 2007:


Temperaturen her ute i natt på det laveste omkring 4, 2 pluss-grader Celsius. Og det haglet litt lett og forsiktig.
Og temperaturen her ute i dag 11, 3 pluss-grader på det høyeste. Overskyet dag. Temperaturen her ute ved 12-tiden omkring 5 pluss-grader, og det sner – men bare litt og meget så lett.
---
Vahan Babayan og Trond Skaftnesmo, og andre, kan vel nokså lett være naive, godtroende og tillitsfulle overfor Ingeborg Nyland og slike mennesker! Hva vet vel de om hva de har gjort oss?! Og hva tror de vel det koster noen som helst eller seg selv å forholde seg en smule likegyldig eller skeptisk til det? Og om vi forteller de det, så er det bortimot for utrolig til å kunne være sant, - og dermed er det isteden vi selv som mister troverdighet og tillit og mistenkes for løgnaktighet eller paranoia, - med mindre vi kortfattet og uomtvistelig kan bevise eller godtgjøre for hvordan det faktisk forholder seg!
Jeg har dessverre eller heldigvis vært så heldig og uheldig at jeg solid har erfart og forstått at mange av de som begår ugjerninger vet og skjønner at det er nettopp slik det forholder seg, - og derfor også benytter seg av dette og slikt noe i sin videre strategi og oppførsel!
Hvordan det så enn går med ofrene for deres ugjerninger, og med hensyn til ødeleggelsene, så blir det desto lettere for den eller de kriminelle, og også for andre, å si at ofrenes skjebne antagligvis har vært eller er selvforskyldt eller skyldes andre omstendigheter!
---
Gudmund fikk med seg for å levere Trond Skaftnesmo et ekemplar av Data-DVD: Menneskevern Vindafjord kommune, rlh pr. 06.11. 2007, da Gudmund skulle ta bussen til Haugesund i dag tidlig.
---
Barn skal ikke bli redde, sier Trude belærende til en av ungene her. Tull og tøys, sier jeg gjenopprettende. Barn skal bli redde – og forsiktige - for eksempel hvis de er nært ved et farlig stup. – Redde på den måten ja, sier Trude. Hun skjønte og hverken protesterte eller kverulerte.
Hun har vært nokså ivrig og grov til å kverulere, særlig i dette året, men har vært nokså rolig og behagelig på flere måter nu i den aller siste tiden, efter episoden da Idun sist var her, og Trude igjen prøvde seg, men måtte resignere på grunn av lyd-opptagere og vitner.
Barn skal bli redde når det er rett og riktig å bli det, eller når de har gode grunner for å bli det. Men barn skal for eksempel ikke bli redde for at livet er kjedelig, trist eller farlig! For slik skal det ikke være.
Da jeg kom til Ødegård for å hente Trude og de minste ungene nu sist, søndagen, sa jeg for moro skyld omtrent følgende, henvendt til fru Ødegård: - Har trollungene vært noe snille og flinke da? (Jeg bruker iøvrig nærsagt aldri å snakke slik, eller å spøke på en slik måte!) Fru Ødegård sa at det har de vært og det bruker de å være. Samtidig så jeg at Urda også jo hadde hørt hva jeg sa, og fikk sidleppe og ble lei seg. Og jeg måtte straks jo trøste henne og si som sant var, at det bare var en spøk og at jeg ertet. Og da og det forstod Urda straks og ble glad og blid igjen!
---
Solborg blir mere og mere en blid og glad sangfugl også! Som synger meget fint.
---
Jeg spør Trude: - Tror du at Balder nu begynner å ha lært leksen sin? Hun tenker seg om og forsøker å unnlate å svare. Jeg spør henne igjen. Hun sier: - Jeg forstår ikke hva du mener.
Jeg sier: - Du forstår hva jeg mener. Den leksen sin, som du ikke vil han skal lære.
Hun svarer ikke, og agerer som ingenting, og jeg regner ikke med noe svar ifra henne.
---
Rigmor telefonerte i dag, og snakket en god stund med både meg først og Trude efterpå. Jeg måtte kjøre herfra ved 15-tiden, med Frøydis og Stauda til Ølen. Vi kom hjem igjen omkring 18-tiden, og da var det blitt mørkt.
Jeg rakk ikke å få med med brevet til Fylkesmannen, som skal underskrives med to vitner og postlegges. Får forsøke å få det til i morgen. Det er ikke noe godt strategisk tidspunkt, i forhold til det forsterkede angrepet nu ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune med Helsetilsynet i Hordaland som ryggdekning! Men det er likevel viktig og riktig å få det gjort. Trude holder på sitt og er fortsatt svikefull og farlig, og sånn sett troende til hva som helst i forhold til det hele.
Jeg rakk heller ikke å bestille vaskemaskin.
Trygve Einar Gjerde kommer antagligvis i morgen, omkring 11-tiden.
---
Gudmund la seg tidlig både i går og i dag. Jeg syns det ser ut som han tenker mye på det som skjer, og nu mere også skjønner alvoret i det, i de siste dagene nu, og også syns jeg det ser ut til at han angrer – og som at han på alvor har begynt å gjennomskue sin falske, uansvarlige, onde og løgnaktige mor. Men det er mulig jeg tar feil i så måte?
---
***** 
--07--
-- Onsdag 07.11. 2007:


Temperaturen her ute i dag tidlig klokken 6 var 8 pluss-grader Celsius.
Overskyet vær. Noe regn også. Og temperaturen her ute i dag 10, 9 pluss-grader på det høyeste.
---
Min bok eller lengre artikkel om ”Ekteskap og skilsmisse – i det kristne perspektiv” ( ekstern ) ble ferdig i dag. Trude fikk den første utskriften av den, og så gikk skriveren tom for blekk. 
Det ble også konvolutten med den hele søknaden om seperasjon for skilsmisse, til Fylkesmannen.
---
Gudmund sengeliggende og syk i dag. Meget forkjølet.
---
Trygve Einar Gjerde er forsinket og kommer isteden ved 16-tiden.
---
Trygve Einar Gjerde kom i lag med sin kone og Bente ved 15.30-tiden, og ble her til utpå kvelden. Han fikk reparert flere vinduer mens vi andre mest pratet.
Han fikk et eks. av Data-DVD: Menneskevern Vindafjord kommune, rlh pr. 07.11. 2007, hvor også min nye artikkel eller lille bok om ekteskap og skilsmisse inngår.
---
Jeg merker utpå kvelden at flere av de andre her har blitt en smule forkjølet, smittet av Gudmund.
---
***** 
--08--
-- Torsdag 08.11. 2007:


Temperaturen her ute i natt på det laveste 6, 3 pluss-grader Celsius.
Vind og overskyet i dag. Og temperaturen her ute i dag 12, 8 pluss-grader på det høyeste.
---
Arbeidet med biene våre blir nu temmelig så nedprioritert. Saken med Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune tar altfor mye tid, og også mye annet ned-prioriteres. Blandt annet jo også vårt utadrettede sosiale liv, samt reiser, slekt, venner og bekjente, nye prosjekter og planer, etc. Dette er nok noe de fleste som blir angrepet eller trakassert av Barnevern-tjenesten opplever og erfarer.
---
I dag avsender jeg konvolutten til Fylkesmannen i Rogaland, med nødvendige underskrifter, angående seperasjon for skilsmisse.
Skal også i Haugesund, efter musikkskole i Skjold klokken 15.30 for Stauda og Alfredo, begge fiolin, kjøpe blekk-patron til skriveren til pc-n.
Og bestille ny vaskemaskin ifra Gorinje-leverandøren i Oslo, via Obs i Haugesund. Leverandøren i Oslo sier det er rette sorten, for vårt lave vanntrykk her, fordi den angjeldende vaskemaskinenen, kostende nær 9.000,- kroner, har hva han og brosjyren kaller ”vannnivå-kontroll”.
---
Trude er, som hun alltid har vært, liten og slank og veier knapt halvparten av mine oppmot 80 kilo. Mange som ser henne tar henne derfor ved de første øyekast for å være bare ungdommen. Dette liker hun, og stimulerer hennes forfengelighet.
Jeg har rundet 50 år og merker mere og mere at jeg er hærjet og begynner å bli gammel og utslitt. Nærmere og nærmere tannløs og mere og mere fort andpusten. Krumrygget og langsynt. Hærjet og utslitt av forfølgelser og trakassering i mange år. Som begynte for 15 års tid siden, da vi først gav beskjed om vårt valg av hjemme-undervisning for våre barn.
Begge er vi hærjet og utslitt av forfølgelsene og trakasseringen. På bakgrunn av dette er det også lettere å forstå at Trude ønsker skilsmisse, - og anser meg for nokså verdiløs.
Først 7 år med forfølgelser og trakassering ifra Skaun kommune-administrasjon ( ekstern ) og Arbeiderparti-ideologien, før vi fikk 7 år hvor vi kunne hvile ut og forsøke å komme oss til ro og trygghet, - og derefter nu snart 2 år med nye forfølgelser og trakassering, ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune og Arbeiderparti-ideologien! 
Det har kostet langt mere enn det er lett for andre å forstå. Noen forstår det i det heletatt ikke, men tror at alt er bare velferd, fryd og gammen i Norge!
---
Hærjet og utslitt, ytre sett. Men med meget så særdeles friske, sunne, glade og sterke barn!
Bortsett fra at de tre eldste nok nu ikke er særlig glade, efter at Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune fikk kontakt med de, og deres mor sviktet så grundig.
---
Tilsendte Rigmor pr. post i dag Data-DVD samt Jet Li-filmen ”Thai Chi Master”.
Avsendte konvolutten til Fylkesmannen også.
Bare Gudmund og Solborg her hjemme i dag mens vi var i Skjold og Haugesund.
Noen av de andre ungene her og Trude også litt forkjølet, smittet av Gudmund. Det henger enda noe svarthyll-frukter igjen her ute på noen trær, og jeg tok inn til oss alle.
Elektrikeren kommer for å se på var ødelagte vaskemaskin i morgen tidlig, før klokken 8. Vi vil ikke ha noe mere med Elkjøp og deres reperasjons-verksted å gjøre!
---
Jesus hos Matt. 16, 18:
Og Jeg sier også til deg at du er Peter, og på denne klippen vil Jeg bygge Min menighet. Og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.”
---
***** 
--09--
-- Fredag 09.11. 2007:


Temperaturen her ute i natt på det laveste 5, 9 pluss-grader Celsius.
Noe vind, sol og overskyet vekslende om hverandre. Vind også nordfra, med store sneflak. Ikke mye og ikke lenge. Men det at vinden tar seg frem også hit ifra krinker og kroker i sør og i nord tilsier at det er mye uvær rundt omkring nu. Temperaturen her ute i dag fra 3, 5 til 9, 5 pluss-grader.
---
Nyhetene melder om storm og orkan inn mot kysten.
Mormor forteller over telefonen at det er kaldt i Trondhjem nu og kom en halvmeter med sne der i natt.
---
Elektrikeren kom her i dag tidlig og fikk reparert vaskemaskinen. Det ser iallfall slik ut. Pumpen måtte skiftes. Fine greier!
---
Gudmund tok bussen inn til Steinerskolen i Haugesund i dag tidlig, selv om han enda er forkjølet. Skal være en prøve der i dag han ikke vil gå glipp av.
---
Et hastig dikt i forbifarten ifra min side:
---


Omgivelser


Hva er det du omgir dine og våre barn med?
Sildrende bekker, blomster, skog og soloppgang?
Rent drikkevann, takknemlige frukter og fuglesang?
Hva er det som ammer deres trivsel og hjemsted?


Hvor er de næringsrike kilder og stier - de dier?
Har vel slike spørsmål ingen – eller gode - svar?
Har barna ingen rådende liten eller stor mor og far?
Den galskap og de perversiteter dere ikke fortier?


Har barna de rette kjærlige stier, og omgivelser?
De gaver og haver som befrier, forløser og frelser?
Hvor er de næringsrike kilder og stier - de dier?
Den galskap og de perversiteter dere ikke fortier?


Hvor er menneskets ekte trivsel, trygghet og tillit?
Borte vekke i nød, svik, villspor, galskap - og slit?
Skal barna våre ha stygge eller trygge omgivelser?
De gaver og haver som befrier, forløser og frelser!


*


Rune L. Hansen, 09.11. 2007, Vinberget.


***
---
Og her er enda et dikt:
---


Sann kjærlighet


Sann kjærlighet,
- hvordan, og til hva?


Er vel sann kjærlighet
både ærlighet og hærlighet?


Hvor er de ord og stier
som befrier, forløser og frelser?


Bråk, løgn og svik,
- allehånde hor, er det ikke!


Fandens finger
er med i forhastede slutninger!


Å være forsiktig
- er vel både riktig og viktig!


Sann kjærlighet,
- hvordan, og til hva?


Er vel sann kjærlighet
både ærlighet og hærlighet?


Hvor er de ord og stier
som befrier, forløser og frelser?


*


Rune L. Hansen, 09.11. 2007, Vinberget.


***
---


***** 
--10--
-- Lørdag 10.11. 2007:


Temperaturen her ute i natt på det laveste 2, 2 pluss-grader Celsius.
Det sner nokså store og fuktige sneflak og ved middagstid er temperaturen her ute 4, 5 pluss-grader og er bakken dekket med et teppe sne, flere centimeter tykt. Temperaturen her ute i dag opptil 5, 3 pluss-grader.
Det er omtrent 70 cm sne i Trondhjem nu forteller mormor.
---
Ungene her ute og leker i og med sneen det meste av dagen.
---
Vi så i kveld filmen ”The Trail / Sporet” ifra 2006, regi: Julian Sands.
En spennende og fin familie-film, hvor handlingen foregår i Afrika. Ung-jenten Grace, datter av engelske, hvite foreldre, kommer til Afrika for å gjenforenes med sin far, efter mange år. Hun har i mellomtiden bodd med sin mor i England, men moren døde og hun savner sin far som bor nær himba-folket i Afrika. De gjenforenes, men litt efter havarerer et fly som hennes far er om bord i, over ørkenen, og det igangsettes en rednings-aksjon. Grace, datteren, får hjelp av himbaen Kadji, en nær venn av familien, i nokså dårlig forfatning på grunn av urbanisering og Babylon – og på grunn av noe som ulmer under overflaten i handlingen i filmen, en dog ikke særlig fremtredende ulming. Kadji sviktet seg selv og sine nærmeste for mange år siden, med fatale konsekvenser for mange. Sammen går de inn i ørkenen for å lete efter hennes far.
I en scene i filmen, midt i ørkenen, sier Kadji til Grace, - at før eller senere blir vi stilt overfor spørsmålet: Hvor lenge kan vi forråde oss selv for ikke å miste dem vi elsker?
Samtidig som flere og lignende spørsmål og tanker ligger på lur under overflaten. Som for eksempel: Den som svikter andre svikter også seg selv. Og omvendt.
Vi likte alle denne filmen.
---
Jeg og Trude så efterpå en annen film. Vel: Trude sovnet underveis. En filmatisering, i regi av Erik Gustavson, ifra 1999 av norske Jostein Gaarder sin roman og best-selger ”Sofies Verden”. En likså firkantet, overfladisk og dårlig film som boken. Hvordan slikt noe kan bli en best-selger både innenlands og utenlands er tankevekkende, og sier noe om både babylon-ideologiens overfladiskhet, innflytelser og hovmod.
Ingenting å anbefale for noen som helst, - og absolutt ikke for barn og ungdom.
Bortsett da ifra den som har det dåraktige ønske om å stemples og godkjennes av babylon-ideologien eller rettere dens noe skiftende og vaklende Arbeiderparti-ideologi! For å bestå eksamen i slikt noe må en fremmed-gjøres og forvirres tilstrekkelig i og overfor virkeligheten. Så å si dokumentere seg inn i Molboland. Hvilket forfatteren har gjort og ønsker å videre-formidle. Under påskudd av å betegne det som filosofi og vitenskap, - og under påskudd av liksom å være i tråd med historiens milepæler og de de store åndspersonligheter. I den grad slikt noe berøres blir det imidlertid ikke stort igjen av Sokrates, Platon og de andre!
De første ti til femten år i den norske offentlige skolen sine konsentrasjonsleirer og inngjerdinger avsluttes av elevene, de unge mennesker, ofte og gjerne med hva som går under navn av ”russe-feiring”. Denne deres russe-feiring er ofte og gjerne, naturlig nok – efter hva de har gjennomgått, efter den opplæring og oppdragelse de har gjennomgått - en vilter utfoldelse i alkohol, sex, bråk og spetakkel! Så blir de av de nokså likeledes skolerte omgivelsene betegnet som beste sort ”voksne” – stemplet og godkjent som anvendelige mennesker og anvendelig arbeidskraft. Unge mennesker som forlengst underveis har mistet eller sviktet seg selv, fordi de selv ble sviktet, voldtatt og mishandlet av de voksne og deres forvirrede uvirkeliggjorte virkelighet, i fryktens og alminnelighetens navn, - men som nu står der, hjernevaskede, indoktrinerte, ved terskelen, kanskje med håp om å finne nærmere inn til virkeligheten i virkeligheten, med makabert så å si betalt medlems-kort inn til samfunnet, - for å kunne vise seg å ha livets rett, i en ubarmhjertig, egoistisk og forvirret verden. Ført frem til den terskelen hvor ikke minst også kjøp og salg av barn og unge mennesker enda pågår. Oppdratt og skolerte så langt, til å kunne videreføre Arbeiderparti-ideologien, og til å snakke dens sak. Stemplede og godkjente, avskårne ifra seg selv og sine røtter, ifra naturen, foreldre, forfedre, familie og hjemsted, - med eksamens-papirene i hånden og ånden, stolte og hovmodige! Endelig! Godkjent!
En hovmodig og tåpelig film, for hovmodige og tåpelige mennesker – som absolutt trenger og heller burde ha fått noe fullstendig annet!
---
Det er mange som enda ikke skjønner, at de ”skolene” som i de siste hundre års tid og mere i store deler av verden, og hva som enda i disse dager i alminnelighet betegnes som ”skoler”, snart tilhører en bestialsk, menneske-fiendtlig og makaber fortid! En makaber fortid hvor disse såkalte ”skolene” har vært et vesentlig element for å opprettholde og å videreføre det makabre. En snart avsluttet historisk epoke med disse makabre, menneske-fiendtlige såkalte ”skoler”, - som menneskeheten videre vil se tilbake på med stor skamfølelse. De er allerede gammeldagse i reell negativ betydning. Gjennomskuede og avslørte, - og snart nu efter hvert avløst av noe fullstendig så annet og nødvendigvis må kommende bedre!
Dette er ingen vanskelig profeti å utsi ifra min side!
---
***** 
--11--
-- Søndag 11.11. 2007:


Temperaturen her ute i natt på det laveste 1, 1 pluss-grader Celsius.
Litt sne igjen her ute enda. Hvilket ungene syns er moro. Overskyet, men også sol.Temperaturen her ute i dag opptil bare 4, 6 pluss-grader.
---
Gudmund fortalte at Tore H. i Trondhjem telefonerte og spurte efter meg torsdagen.
Jeg forsøkte i dag ved middagstid å telefonere ham, og fikk av hans kjæreste Gunn høre at han var hos sin bror Hans. Men hos Hans var det ingen som da tok telefonen.
Gunn sa efterpå at Tore telefonerer meg når han kommer hjem.
---
Jeg telefonerte og fikk snakke noen ord med Hans H. senere på dagen. Flere år siden sist jeg snakket med de. Fikk blandt annet høre at deres mor var død, og også deres bror Per.
---
Jeg tilsender nu med posten i morgen Data-DVD: Menneskevern Vindafjord kommune, rlh pr. dato, til følgende: Sånn er livet, NRK-P2, Bjørn Bjørneboe, Hermon Forlag, avisen Dagen, Svein Villy Sandnes, Børre Knudsen, og Martin Thorsen.
---
Gjette-konkurranse:
Hva kommer Terje Kleiven til å gjøre efter den Saks-dokumentasjonen jeg gav ham?
Kommer han til å gjøre hva han burde og bør?
Vil Terje Kleiven komme til å skurke seg videre, eller vil han besinne seg og beskikke seg?
RETT SVAR ANKOMMER VIDERE!
---
***** 
--12--
-- Mandag 12.11. 2007:


Temperaturen her ute i natt på det laveste 1, 5 pluss-grader Celsius.
I dag sol og finvær. Temperaturen her ute i dag ikke så mange pluss-grader.
---
Koblet meg til Internettet igjen. Lenge siden sist.
---
***** 
--13--
-- Tirsdag 13.11. 2007:


Temperaturen her ute i natt på det laveste 0 grader Celsius.
I dag også noe sol og finvær. Temperaturen her ute i dag ikke så mange pluss-grader.
---
Jeg måtte skifte ene hjulet på bilen, en punktering. Kom oss derfor ikke til musikk-skole i Ølen i dag. Gudmund har kommet hjem fra Haugesund nu i de siste dagene.
---
"De ti bud gjelder i dag" er overskriften på kronikk (del 3) av Leif S. Jacobsen side 18 – 19 i avisen Dagen for i dag. Her skriver han blandt annet følgende:


"Moralloven – de ti bud – ble gitt til jødefolket på Sinai og var en del av pakten mellom Gud og Israel. (...) De ti bud var grunnloven for Israel, men profetene pekte frem mot en tid da loven ikke skulle være skrevet på steintavler, men i menneskenes hjerter. Jesus understreket de ti bud som rettesnor for våre liv og forsterket dem ved å la dem gjelde, ikke bare handlingen, men motivene og tankene bak handlingen.(...) Hverken Jesus eller Paulus avskaffer de ti bud. De forsterker dem ved å peke på motivene og tankene. Og de peker på kjærligheten som summen av alle budene. I bunnen av budene ligger altså kjærligheten til Gud og min neste. De ti bud er ikke harde krav fra en streng Gud. De er hjerteslagene fra kjærlighetens Gud. De er fulle av omsorg og godhet. De er Guds gode vilje for det ypperste Han har skapt, mennesket. De peker på veien til fred og harmoni. Derfor er loven hellig og rettferdig og god."
---
På side 18 i samme avis skriver Jan Gossner:
Denne teksten av Carl Olof Rosenius ble funnet i en gammel avis under en korkmatte i en hytte i By i Dalarna i Sverige. Den stod i Stockholms Tidningar i 1937 og er nå trykket igjen 70 år senere i Oasebladet, som utgis av den svenske Oasebevegelsen. Et viktig budskap som har ligget gjemt i 70 år:


"FOR EN OPPSTANDELSE det skulle bli i verden, om man begynte å holde Guds ord for hva det er – Guds ord – den allmektige Skaperens ord og dommer!
FOR EN FORSKREKKELSE, for et oppløp det skulle bli, for en ivrig søken etter veien til frelse, om man begynte å holde Guds ord for hva det er – Guds ord!
FOR EN FRYD og trosvisshet, for en jubel og lovsang, for en styrke i Herren, om alle vakte og troende mennesker virkelig kunne holde Guds ord for hva det er – Guds ord!
FOR EN VARSOMHET og gudsfrykt, for en bønn og engstelse for hvert avvik, om man virkelig holdt Guds ord for hva det er – Guds ord!"
---
Og Paul Otto Brunstad har på side 13 i samme avis et tankevekkende stykke under tittelen "Øst for Eden – rastløshetens land". Det går i sin helhet slik:


For mange er lykke og det gode liv et annet sted enn der vi for øyeblikket befinner oss. Det positive ved denne lengselen er at vi settes i bevegelse. Reisen og oppbruddet blir et forsøk på å nå dette lykkens sted. Samtidig tror vi at dess raskere vi reiser og beveger oss, jo fortere vil vi kunne realisere det gode liv. Det hurtige, effektive, kjappe og tidsbesparende er derfor et gode.


Tidens hurtighet er svanger med rastløshet. Den som aldri kan raste underveis, blir nettopp rastløs. Denne alltid tvilende, søkende og aldri hvilende livsstilen driver oss ustanselig til nye oppbrudd. Som nomader er vi alltid på farten, alltid på vei til et annet sted, et annet forhold, en annen jobb, en annen sammenheng, en annen glede. Vi kunne ikke bli lenger.


Vi lever alle Øst for Eden, i landet Nod, i rastløshetens land. Det var til det landet Kain dro etter drapet på sin bror Abel. Som Kains barn bærer vi alle et håp om en dag, bak neste sving, bak neste bakketopp, i neste forhold, i neste jobb, på neste sted å endelig finne tilbake til vårt livs Eden. For at dette ikke skal ta for lang tid, skulle det ha skjedd i går, eller i alle fall nå, nå med en gang.


Hvorfor er gleden ved å gjøre ting langsomt forsvunnet i hastighetens tidsalder? Spør den tsjekkiske forfatteren Milan Kundera i romanen "Langsomheten". Det virker som om vi ikke lenger våger det langsomme, det ettertenksomme og det kontemplative. Vi våger rett og slett ikke sette ned farten av frykt for å misse noe eller gå glipp av et eller annet som vi ikke helt vet hva er.


Vi oppdager dermed ikke at det er livet i seg selv vi er i ferd med å miste. Det fremtidige livet finnes bare i våre egne tanker, uten noen garanti for at det noen gang skal bli virkelighet. Det eneste vi har er livet her og nå, det livet som leves mens disse linjer leses. Det er dette livet, de verdiene og gavene som vi alt har fått, som vi er i ferd med å glemme. Milan Kundera minner oss om at glemselen øker proporsjonalt med hurtigheten. Med andre ord, dess fortere det går, dess mer glemmer vi. Vi må stoppe opp, sier han. Langsomheten hjelper oss til å huske hva vi har, hvem vi er og hvor vi er på vei. Det å vite dette er av grunnleggende betydning for et hvert menneske, en hver kultur. På gresk uttrykkes sannhet med ordparet "ikke-glemsel". Det å leve i sannheten handler da om det å kunne huske. Å leve i sannheten er å minnes sin egen og sitt folks historie og røtter, sin familie og sine venner, sin skaper, opprettholder og forløser.


Er det kanskje da slik at det til syvende og sist er barna, de gamle, de syke, munkene og nonnene, de trege, de langsomme og ineffektive som i dag holder verden sammen og som også holder minnet om det sanne livet levende? Og da slik at det er vi andre, vi effektive, raske og hurtige som på en underlig måte virkelig representerer en trussel mot livet, mot det sanne, det gode og det skjønne? Tiden er derfor inn til å vise mer respekt og ydmykhet for langsomheten og de langsomme blandt oss.


***
---
***** 
--14--
-- Onsdag 14.11. 2007:


Temperaturen her ute i natt på det laveste 1, 4 minus-grader Celsius.
Både sol og noe overskyet. Temperaturen her ute i dag på det høyeste 8, 2 grader.
---
Jeg var på Internettet i natt, og oppdaget at det nu skjer særdeles meget gledelig der hva angjelder den offentlige norske Barnevern-tjenesten!
Det flommer nu mere og mere på med beretninger, bekjennelser og anklager ifra grovt forurettede! Meget så grovt forurettede, trakasserte og mishandlede - av de kriminelle i og omkring den offentlige norske Barnevern-tjenesten!
Et meget så stort og omfattende ustoppelig skred utløst og igangsatt ifra mange hold er nu definitivt og meget så gledeligvis i gang! Det er snart nu en kjempestor folkebevegelse imot den offentlige Barnevern-tjenesten igang!
---
En kan med god grunn undre hva som i så mange år har muliggjort alle de ti-tusenvis med groteske og grovt kriminelle og umenneskelige overgrepene og ugjerningene ifra den norske Barnevern-tjenesten i regi av det offentlige! Hvordan er det og har det vært mulig?!
Sentrale stikkord i denne forbindelsen er Arbeiderparti-ideologien, med sine uhyrlige mål, midler og metoder! Med arbeids-redskaper så som frykt, trakassering, terror, hemmelighets-kremmeri, trusler, tvang, lovløshet, kontroll, penger, makt, splitt-og-hersk, offentlig skolering, etc. Hva som angår familie-livet og ekteskapet har vært og er meget så sentrale angreps-punkter for denne ideologiens representanter og mennesker, både hva angår metoder, strategi og taktikk.
En indoktrinerende skole, bort vekk ifra familie og hjemsted har vært særdeles viktig og vesentlig for denne ideologien. Splittelse, fremmedgjøring, - og videreføring av slikt noe som ideologi. Også med hensyn til selve familie-livet og ekteskapet enda mere direkte. Og næringslivet og underholdnings-indistrien. Svik og hor i ekteskapet og familielivet er for en slik ideologi viktige og vesentlige faktorer! Og rovdrift på alle slags naturlige miljøer, og også på det åndelige og sjelelige!
---
Den som ser den hører med sine øyne. Og den som hører den ser med sine ører.
---
Det er vel iallfall et par års tid eller mere siden jeg har vært inne på Internettet hjemmenfra, tror jeg. (Det er iøvrig flere grunner til at vi nu i mange år stort sett har vært frakoblet.) Jeg har imidlertid nu lest igjennom endel gamle e-post-sendinger ifra forskjellig hold, til meg og til foreningen HUN (Hjemme Undervisning Norge - hunwww@online.no - ), som har ligget ulest, lagret på Internettet imens. Jeg har hverken hatt tid eller omstendighet til å kunne administrere foreningen HUN eller besvare henvendelser dithen via Internettet på mange år nu, - på grunn av utmattelse i så måte, i forhold til hva vi var utsatt for, og på grunn av nødvendigheten av rekreasjon, fred og ro. Den rekreasjon, fred og ro som dessverre ble avbrutt av Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune tidlig i 2006, midt under en barne-fødsel. (Da vår datter Solborg Sera ble født her hjemme.)
Jeg fant nu blandt annet ankommet en e-post ifra en Roy Egil Karlsen, datert 07.08. 2007, som jeg leste med interesse. Innholdet er slik:


"Hei / I mitt søk på nettet omkring Alfred Vogel kom jeg over siden din og din livshistorie.
Tankevekkende!!! / En kan vel si at du har kjempet med det store "dyret" uten å bli spist, og det er ikke alle forundt. / Som en stille iaktager til samfunnet vårt ser jeg at det er mange slike kamper som kunne vært tatt. / Samfunnets systematiske forgiftning av mennesker gjennom kvikksølv i tannfyllinger og muligens vaksiner. Sukkerets betydning. Legemiddlenes mange skjulte bivirkninger og dødsfall. Korrupsjon innenfor det politiske system, rettsvesen, osv., osv. / Ødeleggelsen av miljøet er på mange områder blitt spesielt tydelig i vår generasjon. / Jeg skjønner at du også har tillit til Bibelen, noe jeg selv også gradvis har fått. Den bekrefter faktisk at mye har gått slik som det måtte gå i vår tid. Når jeg ser alle de problemene menneskeheten har manøvrert seg opp i bekrefter det bla. visdommen og treffsikkerheten i Bibelen. F. eks sier Jer.10, 23: " Det står ikke til en mann som vandrer å styre sine skritt " / Ja mennesker fortsetter virkelig også i vår tid og gjøre mange feilvurderinger. Dette synes jeg er ett glimrende eksempel på Bibelens praktiske visdom. Den sier vi i tillegg må tilegne oss kunnskap fra Han som har formet oss for å kunne manøvrere rett. Tror du også det ? / Når jeg leste gjennom skolesaken din sier du en plass omtrent som så: "Dagene blir mer og mer uutholdelig for hver dag som går." Det kan jeg virkelig forstå, så mye anstrengelser og bekymringer denne saken må ha krevd av dere. Da kom jeg til å tenke på noe Jesus sa til sine disipler, som er gjengitt i Joh. 8:32: "Sannheten skal frigjøre dere." / Hvordan kunne Bibelens sannheter frigjøre disiplene fra deres tunge byrder? Interesant spørsmål, ikke sant? Kan den da gjøre det samme i dag? / Håper i allefall ikke at du har slitt deg helt ut, og at du og familien har det ok idag? / Vennlig hilsen Roy Egil Karlsen, Gimstad, 8470 Bø i Vesterålen. / PS: Ser også at du verdsetter Vogels arbeid. Jeg leter for tiden etter hvilke urter som kan beskytte mot virus. Kanskje du vet noe om det?"


Takk for dette digitale brevet Roy Egil Karlsen!
Jeg ser på tonen i ditt brev at også du er sterkt influert av godeste Alfred Vogel. Han har vært som en far og mester i vår familie i flere tiår, siden min ungdomstid. Sammen med de andre store. Sammen med de andre store, kjære og gode mest aktede og ærede, og forbilder.
Jeg kan kommentere brevet eller besvare det her nu på noe slags vis. Du skriver: "Hei / I mitt søk på nettet omkring Alfred Vogel kom jeg over siden din og din livshistorie. Tankevekkende!!! / En kan vel si at du har kjempet med det store "dyret" uten å bli spist, og det er ikke alle forundt. / Som en stille iaktager til samfunnet vårt ser jeg at det er mange slike kamper som kunne vært tatt."
Også jeg kjenner meg på mange vis som en slags stille iakttager, og finner det naturlig i bestrebelsen på sinnsro, dypsindighet og eftertanke.
Det noe av min livshistorie du har fått et innblikk i er vel tankevekkende, ja! Og jeg har vel kjempet mot det store "dyret" uten å bli spist, - men er dog nokså hærjet av det, med mange sår, skader, tap og innsikter og erfaringer. Jeg er "dessverre" for lite svikefull og feig av meg, og er for ydmyk, høymodig og saktmodig. (Stolthet i nestekjærlighet, uten hovmod.) For selvfølgelig, spør du meg.
Hva du sier om Bibelen, det enormt store og uuttømmelige ekte skattkammeret, og dens treffsikkerhet og presisjon, er jeg i enighet med.
Du skriver: "Når jeg leste gjennom skolesaken din sier du en plass omtrent som så: "Dagene blir mer og mer uutholdelig for hver dag som går." Det kan jeg virkelig forstå, så mye anstrengelser og bekymringer denne saken må ha krevd av dere. Da kom jeg til å tenke på noe Jesus sa til sine disipler, som er gjengitt i Joh. 8:32: "Sannheten skal frigjøre dere." / Hvordan kunne Bibelens sannheter frigjøre disiplene fra deres tunge byrder? Interesant spørsmål, ikke sant? Kan den da gjøre det samme i dag?"
Vi ble, jeg og min kone, i 7 års tid hardt mishandlet, forfulgt og trakassert, på grunn av vårt valg med hjemmeskole for våre barn. Det kan nok ingen som helst som kikker litt på saken være i tvil om. Derefter maktet vi å finne 7 års tid med meget så nødvendig rekreasjon, fred og ro. Men så fikk "dyret" igjen øye på meg og min familie, foråret 2006, - og angrepene tok akk og ve til igjen for fullt! Og pågår nu igjen enda i all sin uhyrlighet og motbydelighet.
At dagene ble mere og mere uutholdelige er et faktum jeg ikke ønsket å fortie. De andre, de som ser saken og hva som pågår ifra utsiden, har et slags krav på å få vite slikt noe. Dette har også veldig mye med lov og rett, og saklighet og ærlighet, å gjøre. Å uskyldig måtte utholde mishandling, krenkelser, forfølgelser og trakassering er ikke i det samfunnsmessige perspektiv lov og rett. Dog kan det for enkelt-mennesket vise seg å være både nødvendig og uunngåelig, - hvis de andre i samfunnet er svikefulle eller ikke forholder seg rett og riktig til medmenneske, lov og rett.
Sannheten skal frigjøre oss, sier Jesus – som er veien, sannheten og livet. Og derom er jeg ikke i tvil. Og når Jesus og apostlene sier at sann kjærlighet overvinner frykt så vet og har jeg erfart at også dette, i flerfoldig forstand, er rett og riktig.
"Dyret" ødelegger mere og mere meg og noe av min familie, i fysisk, fysiologisk og materiell forstand. Og sånn sett ødelegges og drepes jeg mere i ytre forstand. Men ikke i indre! Absolutt ikke!
Dog er det i dette anliggende uansett og definitivt snakk om meget å grovt kriminelle forhold, - som ikke er rettmessige. Og som må frem i dagen.
I smerten, som ikke er rettmessig, kan en dog også juble! Og jeg er for min del både glad, fredfull og jublende av meg. Og ikke det minste som helst i tvil om Bibelens sannhet og budskap. Som også jeg for min del har erfart mere og mere riktigheten av, grundigere og grundigere, i de siste 40 års tid.
PS: Når det gjelder Guds apotek, urter og virus, så får jeg heller komme tilbake til dette og mine erfaringer og kunnskaper ved anledning. Jeg og min familie lever under meget hardt press her nu, som det ville ha vært farlig uansvarlig å forholde seg likegyldig eller uansvarlig til. Efter evne gjør jeg hva jeg kan i denne situasjon og under disse forhold, og håper det vil gå såpass bra at også jeg overlever utover det nærmeste! At "dyret" kan være og er farlig er det ingen som helst tvil om!
Mye har allerede gått tapt og er skadet og ødelagt underveis, - men mye er forhåpentligvis og sikkert også vunnet! Det har kostet, ja.
Beste hilsner ifra Rune!
---
Om å hjelpe en annen


Av Søren Kierkegaard (dansk forfatter, 1813 – 1855), i Begynnelsen av Andet Afsnit, Capitel I, A, paragraf 2 i ”Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed. En ligefrem Meddelelse, Rapport til Historien”, C.A. Reitzels Forlag, 1859. Her gjengitt efter SV3, bd. 18, s. 96:


At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i en Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden. For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han – men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaaer. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-Forstaaen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gjøre min Mere-Forstaaen gjældende, saa er det, fordi jeg er forfængelig eller stolt, saa jeg i Grunden istedetfor at gavne ham egentligen vil beundres af ham. Men al sand Hjælpen begynder med en Ydmygelse; Hjælperen maa først ydmyge sig under Den, han vil hjælpe, og herved forstaae, at det at hjælpe er ikke det at herske, men det at tjene, at det at hjælpe ikke er at være den Herskesygeste men den Taalmodigste, at det at hjælpe er Villighed til indtil videre at finde sig i at have Uret, og i ikke at forstaae hvad den Anden forstaaer.


---
***** 
--15--
-- Torsdag 15.11. 2007, Vinberget, Tindeland, N-5568 Vikebygd:


Temperaturen her ute i natt på det laveste 2, 3 minus-grader Celsius.
Overskyet, og kaldt. Temperaturen her ute i dag klokken 11 er 1, 7 pluss-grader.
---
Jeg telefonerte i dag ved 11-tiden til telefon-selskapet NextGenTel og bestilte ADSL Bredbånd. De skal forsøke å få det levert hit og jeg får nærmere beskjed. (For mere enn 10 års tid siden, da vi bodde i Sveio, fikk vi innlagt ISDL. Det er foreldet gammeldags nu.)
---
Jeg tilsendte i dag Data-DVD: Menneskevern Vindafjord kommune, rlh pr. Dato, til Åsmund Kaspersen / Innsyn, Ludvig Nessa, Roy Egil Karlsen og advokat Knut Mannsåker.
---
Da vi ved 15-tiden i dag kjørte til musikk-skole i Skjold hentet jeg samtidig posten til oss ved innkjørselen. Der var enda en brev-konvolutt ifra Rigmor, med et interessant brev. Dessuten også et interessant brev ifra SOS Barnebyer avdeling Norge, adressert til Trude, med reklame for SOS Barnebyer og julegave-klistremerker og oppfordring til å sende de penger. Å tilsende de penger må en være dum eller lettlurt for å gjøre! De er såvidt jeg har forstått det en slags underavdeling av den offentlige Barnevern-tjenesten, - og støtter og hjelper disse også i kidnapping av barn og diverse groteske forhold. Det er både kriminelle forhold, penger og korrupsjon i slikt noe!
--- 
Forsiden av brevet ifra SOS Barnebyer går slik:


Inviter en usynlig julegjest
og gi foreldreløse barn en trygg framtid


Oslo, 12. november 2007
Kjære Trude Monica Hansen


Det nærmer seg jul, en tid fylt av glede og omsorg. Dessverre er det likevel slik at julen kan være vanskelig for mange barn. De som har mistet foreldrene sine eller lever i konfliktfylte hjem, føler seg ofte ekstra alene i julehøytiden.


Du kan hjelpe disse barna gjennom å invitere en usynlig julegjest – et foreldreløst barn som er med deg i tankene på julaften. Mange har gjort det til en tradisjon å invitere en symbolsk gjest og støtte SOS-barnebyers julegjestaksjon. Slik kan du vise omtanke og gi en meningsfull julegave til noen som virkelig trenger det.


Alle barn har rett til å vokse opp i en trygg og omsorgsfull familie. I SOS-barnebyer får foreldreløse barn en ny familie, utdanning og en trygg framtid.


Ved å gi en gave til SOS-barnebyer bidrar du til at flere barn som mangler omsorg, får en ny mamma og et trygt hjem i en barneby – helt til de er voksne og kan klare seg selv. På denne måten kan du gi julefeiringen en dypere mening.


Vi i SOS-barnebyer ønsker deg og dine en riktig god jul.


Med vennlig hilsen / SOS-barnebyer / Svein Grønnern (+ underskrift + foto) / Generalsekretær


PS! Over 1, 3 millioner barn og familier som får daglig hjelp gjennom SOS-barnebyer, vet at ditt bidrag nytter. (+ 3 foto med smilende barn)


SOS-barnebyer -
Langsiktig hjelp til foreldreløse barn -
+ logo (to springende barn, med en plante i midten – som de holder i med hver sin ene hånd)
Postboks 733, Sentrum, 0105 Oslo.
Telefon: 22 47 92 80.
sos@sos-barnebyer.no
www.sos-barnebyer.no


INNSAMLINGSKONTROLLEN Reg. nr. 0052
(+ logo, med IK)


Nederst på forsiden en Postgiro Innbetalings-kupong påført SOS-barnebyer sitt navn, adresse, bank-konto, etc. - og beløp kr. 100,- og Trude med navn og adresse som avsender / innsender.
---
Riktig en sjarm-offensiv overfor lettlurte, ifra SOS Barnebyer avdeling Norge!
Som om ikke dette skulle være nok, - så har de på baksiden, julepyntet, først følgende innhold:


Trygg framtid
for søsknene Vanak og Noy
(+ foto, med teksten: Vanak (11) og Noy (4) måtte lete etter mat i søppelkasser. Nå har de fått et trygt hjem i en SOS-barneby.)


11 år gamle Vanak og søsteren Noy på fire fra Kambodsja fikk en umenneskelig start på livet. De bodde sammen med moren i en liten hytte, uten tilgang til rent drikkevann eller strøm. Moren sto opp klokka tre hver morgen for å finne grønnsaker hun kunne selge på torget. Barna gikk ikke på skole og brukte dagene til å lete etter noe å spise. Vanak bar ofte søsteren på ryggen mens han så etter matrestewr i søppelkasser og utenfor restauranter. Så døde moren, og barna ble alene.


En nabo fikk høre om barna og kontaktet SOS-barnebyer i Battambang. Slik fikk barna flytte inn i barnebyen, de fikk en ny mamma, flere søsken og et trygt hjem. Vanak har begynt på skolen og Noy går i barnehage. - Vi har det fint her. Vi får nok mat, og mamma er veldig snill, forteller Vanak.


Vanak liker å spille fotball, og er også veldig glad i musikk og dans. Han tar godt vare på lillesøsteren, som også er blitt trygg i den nye familien sin. - Når jeg blir stor, vil jeg bli leder for en SOS-barneby, forteller Vanak. - For da kan jeg hjelpe flere barn til å få det bra!
---
Jeg kikker nærmere på denne deres tekst, og under forutsetning av at det som står der er riktig, gjør meg blandt annet følgende tanker:


En Bekymrings-melding ifra en nabo hjalp eller ledet disse to foreldreløse barna i stor nød til SOS-barnebyer i Battambang i Kambodsja. Hvor de fikk mat og bolig og annet de kanskje trengte. Det står også at de fikk en ny mamma, og flere søsken, - hvilket naturligvis ikke er sant eller riktig! Jeg betenker videre at det også i denne teksten ensidig nevnes mamma, - og ikke pappa. (Og iøvrig heller ikke slekt.) Av ideologiske grunner?
Det er imidlertid jo absolutt ikke slik dette med Bekymrings-meldinger og barn og familier i nød i Norge forholder seg! Langt derifra!
---
Siste halvpart av baksiden av brevet ifra SOS Barnebyer avdeling Norge går slik:


Lag et SOS-pepperkakehus


Pepperkakebaking bringer fram den gode julefølelsen og er en hyggelig samlingsstund for store og små. Nå kan du bygge en hel pepperkake-SOS-barneby!


På våre nettsider finner du mønster til SOS-familiehus og de andre husene som bygges i tilknytning til en SOS-barneby; skole, barnehage, sosialsenter og medisinsk senter. Du kan også lage spennende og eksotiske pepperkakedyr; elefant, sjiraff, kamel og løve!


Ha en kreativ SOS-pepperkakedag!


www.sos-barnebyer.no/pepperkaker


---
Mange lar seg nok lure av brevet ifra SOS Barnebyer i Norge!
---
***** 
--16--
-- Fredag 16.11. 2007:


Temperaturen her ute i natt på det laveste omkring 1, 6 pluss-grader Celsius.
Overskyet, meget fuktig luft. Og temperaturen her ute i dag 6, 9 pluss-grader på det høyeste.
---
Sjokolade-buskene blomstrer enda. Legestokkroser og nydelige høst-asters også, og noen få roser. Germaner-mispelen begynte å blomstre igjen for få uker siden og blomstrer enda samtidig som den har frukter. Rynkeblad-buskene har svarte, glinsende, modne frukter nu. Flere Gaultheria har også mye, og gode, frukter nu. Og det har også flere rose-busker.
---
Jeg telefonerte Gudmund ved 16.30-tiden for å høre om han hadde tatt med seg vår mobil-telefon. Det hadde han ikke. Jeg spurte ham samtidig om hvor han er og hvilken buss han kommer hjem med i dag. Han sa han var på besøk hos en som heter Henriette, og at han ikke kommer hjem i dag, at han skal kjøre med noen til Aurland i Sogn og Fjordane for å besøke Idun. Jeg sa at det får han ikke lov til av sine foreldre, og at han må komme hjem. Han gav uttrykk for at han likevel ikke vil komme hjem nu, og at han drar til Aurland.
Dum som jeg er trodde jeg, eller håpet jeg, at han nu efter å ha oppført seg ganske så bra i de siste ukers tid, hadde kommet på bedre tanker. Men nu skjønner jeg at han ikke har det.
Om jeg ikke hadde telefonert ham nu så hadde han antagligvis ikke sagt noe som helst til oss tidligst før han befant seg i Aurland.
Mange foreldre er likegyldige til slikt noe, eller også glade for det. Eller har i så måte tillit til sitt barn. Mange forveksler likegyldighet, svik og uansvarlighet med tillit. Og mange forveksler utfoldelse og trivsel med frihet, og sier og tror at frihet er kjærlighet. Mens mange også, som også jeg, fortviles og påføres sorg og bekymringer når slikt noe skjer.
Arbeiderparti-ideologien stimulerer til at slikt noe skjer, og får i så måte også stor støtte ifra de overfladiske og indoktrinerte områder av New-age-bevegelsen. Dens hva en Rudolf Steiner fyldig og treffsikkert betegner og beskriver som det luciferiske element. Etslags forlokkende og forførende farlig feminint før-kristelig og anti-kristelig element, som fortrinnsvis har sin utfoldelse i og via det sjelelige. Stikkord: Pan, Dionysos, utfoldelse i begjær og forførelse, via følelsene og det sjelige, - utfoldelse i det utflytende, hvis frukter er villskap, uansvarlighet og ondskap – og videre ondskap, uansvarlighet og villskap.
Det er mye derfor at så mange kristne ivrer efter å ta sterk avstand til New-age-bevegelsen, - med absolutt en viss stor rett og berettigelse!
---
Jeg telefonerte ved 18-tiden Rigmor og fikk snakke noen ord med hennes sønn Rune, som skal gi henne beskjed om at jeg vil snakke noen ord med henne.
Jeg skal spørre henne om hun syns det er greit at jeg offentliggjør hennes siste brev til meg og Trude. For så også å omtale og omhandle det i mine Dagboks-notater. Hennes brev er som jeg har nevnt interessant. Og det er også typisk for mangt og meget i disse tider, på en interessant måte. Også ikke minst med hensyn til det stadig økende antall mødre fraskilt sin ektefelle! Og kvinne-kjønnets mere og mere utbredte, uberettigede makt-kamp, og hovmod!
---
Rigmor telefonerte og jeg fikk snakket med henne senere på dagen. Hun sa også at det var greit nok det jeg spurte henne om.
---
Trass-alderen og slikt noe, er meget så smittsomme og ødeleggende greier. Det visste mennesker også for flere tusen år siden. Flere enn nu visste det kanskje dengang? Iallfall er her til lands nu for tiden kunnskapene om slikt på sitt absolutte og forskrekkelige bunn-nivå!
---
Det kom nytt nr. i tegneserien Valhall ifra danske Peter Madsen forleden dag. Dette er nr. 14 i serien, og jeg har enda ikke rukket å lese det. ”Muren” heter det denne gangen, efter en historie av Henning Kure.
---
***** 
--17--
-- Lørdag 17.11. 2007:


Temperaturen her ute i natt på det laveste omkring vet ikke pluss-grader Celsius.
Og temperaturen her ute i dag 10, 3 pluss-grader på det høyeste.
---
Gudmund kom ikke hjem i går og ikke i dag heller.
---
***** 
--18--
-- Søndag 18.11. 2007:


Temperaturen her ute i natt på det laveste omkring kanskje 7 pluss-grader Celsius.
Og temperaturen her ute i dag kanskje mere enn 10 pluss-grader på det høyeste.
---
Hans telefonerte, ifra et sykehus i Trondhjem. Jeg snakket en stund med ham. Han sa han gjerne vil ha kontakt med meg fremefter. Og at han strever med å komme seg på Herrens rette vei. Og at han nu håper han vil få det til.
---
På Internettet har Gruppen til Familiens Selvstendige Rett en slags advarsel-liste med person-navn. Denne listen blir det sagt er en: "Oversikt over fagfolk vi og våre medlemmer ikke kan anbefale grunnet selvopplevde negative erfaringer. Varslingslisten er et redskap for mennesker som utsettes for det de opplever som overgrep fra ulike instanser."
Psykiater Kirsten Westlye står det advart imot to ganger på denne listen!
---
***** 
--19--
-- Mandag 19.11. 2007:


Temperaturen her ute i natt på det laveste omkring kanskje 7 pluss-grader Celsius.
Sol og nokså fint og bra vær i dag. Og temperaturen omkring 2 pluss-grader.
---
Gudmund enda ikke hjemkommet. Jeg telefonerte ved 14-tiden i dag til Fylkesmannen i Rogaland, Lina Asphaug Berge (tlf. 51 56 88 33) der. En telefon-svarer hvor jeg sa hva det gjelder, for at jeg kan bli oppringt. At vi har 9 barn og nu vurderer å fraskrive oss foreldre-ansvaret for et av våre barn. Når hun spør hvorfor vil jeg selvfølgelig også fortelle at det er på grunn av hva Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune har forårsaket med våre eldste barn og med vår familie.
---
Anne Kristine, rektor for den kommunale musikk-skolen, telefonerte i dag. Hun undret på hvordan det blir med Gudmund og den kommunale musikk-skolen. Jeg sa at jeg vet ikke, at han ikke hører efter mere og at vi knapt vet hvor han er eller når eller om han kommer hjem. Hun sa at Kjell, Gudmund sin gitar-lærer der, skal forsøke å telefonere Gudmund.
Hun sa også at hun nu har fått enda en henvendelse ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune. Den første for et års tid eller noe siden, som hun da besvarte. Og nu et brev ifra de som remser opp våre barn og ber henne om oppdatert informasjon og opplysninger om de. Hun sa hun skal besvare det med et brev - og at hun vil tilsende oss en kopi av sitt brev.
---
Trude telefonere i kveld efter Gudmund, som enda ikke er kommet hjem. Han sa at han ikke nådde bussen i dag på grunn av et møte han var i, med den advokaten - han heter visst Greie - som Ingeborg Nyland har skaffet ham. Og at han tenker å overnatte i Haugesund hos en som heter Erlend.
Som jeg tidligere har sagt: Han hører ikke mere efter hverken meg eller sin mor, og hans respekt for at vi er hans foreldre - og foreldre - og medmennesker - har efter hvert nu blitt meget lav. Vi har for ham på det nærmeste blitt pyton, i kraft av det at vi er foreldre - og voksne.
---
Balder telefonerte i kveld, og jeg tok telefonen. Han sa han ville snakke med Trude. Jeg spurte hva det gjelder. Trude holdt på med å rydde noen klær her i stuen og hørte på. Jeg sa så hun hørte på at det er Balder som vil snakke med henne og jeg spør hva det gjelder - og at han ikke vil si det. Jeg sa: - Kanskje hun vil snakke med deg hvis du sier hva det gjelder, hun er her like i nærheten og hører hva jeg sier - og kommedr til telefonen hvis hun vil. Men hva gjelder det da? Det er faktisk ganskre så alminnelig og brukelig å spørre om slikt noe, og jeg er faktisk enda hennes ektemann, og også far her i familien. Balder sa: - Hvis hun tør ja. Jeg sa: - Og hvorfor skulle hun ikke tørre det da? Balder sa: - Det vet du vel. Jeg sa: - Nei, det vet jeg ikke. Skal hun kanskje være redd for at jeg skal slå henne eller noe? Balder sa: - Det vet du vel. Jeg sa: - Nei, det vet jeg ikke. Fortell meg det du? Skal hun kanskje være redd for at det blir skilsmisse, er det det du sikter til? Balder sa: - Hun tør ikke å komme bort til telefonen. Hun er redd deg. Jeg sa: - Hun kommer bort til telefonen hvis hun ønsker det. Hun står her like i nærheten, og snakker med deg hvis hun ønsker det. Hun har ikke noe som helst å være redd for, - har hun det da? Og skilsmisse blir det jo uansett. Har du kanskje tenkt å lyge om at hun har noe som helst å være redd for? At jeg er farlig for henne? Er det så langt ned du har sunket? Balder sa: - Det vet du vel. Skilsmisse sa du at det blir tidligere i år, - men det har jo ikke blitt det? Jeg sa: - Det er ikke jeg som bestemmer farten på hvor lang tid vår skilsmisse-prosess tar. Det er også lover og regler for slikt noe. Skilsmisse blir det uansett. Og du og damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune har veldig meget av skylden for det. Og det kommer du til å forstå efter hvert, og alvoret i det, - i alt hva du har vært med på å forårsake som nu ødelegger iallfall storparten vår familie nokså fullstendig. Balder sa: - Jeg vet det er det du tenker og tror. Jeg sa: - Så har du iallfall forstått såpass. Her kommer Trude og vil kanskje snakke med deg nu. Trude tok telefonen og sa: - Jeg er opptatt med forskjellig og koser meg og har det bra med det. Du har misforstått helt Balder hvis du tror at jeg frykter for å snakke med deg eller for å ta telefonen. Det er ikke frykt for Rune som får meg til å gjøre det jeg gjør. Det er ikke frykten som driver meg. Hvis du har trodd eller tror det så har du misforstått helt. Og hvis det er det du forteller og forsøker å få andre til å tro så er det ikke rett av deg å gjøre det. Jeg er ikke redd for noe. Det må du ikke tro. For det er feil. Det er ikke sånn det er.
Jeg tenkte med meg selv da jeg hørte hva Trude sa: - Som om ikke Balder vet det utmerket godt. Og som om han ikke har sine grunner for å si slikt noe?
De snakket litt sammen og jeg hørte bare hva Trude sa. Hva jeg her har gjengitt er iøvrig bare omtrentlig hva som ble sagt. Alt som ble sagt i telefonen ble det imidlertid også gjort lyd-opptak av. Trude sa efterpå at Balder skulle si noe ifra Idun, men at han og Idun ikke ville det skulle sies når eller hvis jeg eller lyd-opptagere hørte på. Jeg sa til Trude: - Du hørte hva han sa om at du var redd, - og det er ikke vanskelig å skjønne hva han er ute efter å forsøke å få til. Det skjønner vel du også? At jeg er voldelig og farlig - og uberegnelig og gal. At det også er slikt noe han forsøker å få Idun og Gudmund, med flere, til å tro og tenke. Så dypt ned i løgn og simpelheter har han sunket, - og forsøker han nu å unnskylde seg selv med. Inspirert av damene i Barnevern-tjenesten - og av deg. Det er nesten for utrolig til å være sant!
Trude sa at hun tror ikke det er alvorlig ment, og antydet at han nok bare har misforstått litt. Og hadde ikke stort annet eller mere hun ønsket å si.
Det er imidlertid ikke det spor vanskelig å høre at Balder er meget sint på meg og at han ønsker meg vondt. De han snakker med om slikt noe og dette blir nok forundret og forskrekket over hans far. Og tenker kanskje i det minste, som så mange - at: Ingen røyk uten ild! (Det vil si: At noe sant må det vel være i det! Jeg har erfart at det er svært så mange som tenker slik. Og som har vanskelig for å tro at den menneskelige skikkelsen de snakker med rett og slett lyger grovt og er en skurk!)
Det er meget trist at det skal være slik - og at Trude, min egen kone, er så medansvarlig og skyldig i at det har blitt slik.
---
I en e-post til meg datert 30.09. 2006, altså for mere enn et års tid siden, - skriver Sigve S. følgende:


"Eg har no lest heile CD-en du sendte meg. Og går ut frå at du ynskjer kommentarar til denne. Ungen min er bare eitt år, og for liten til at eg kan ha fått krangel med barnevernet for heimeundervisning. Men eg hadde krangel med likningskontoret for 2-3 år sidan. Då eg satser
ganske mykje på sjølvberging bruker me så lite pengar at dei ville sjekke privatøkonomien min dei siste åra, og sjekka vidare også SigveSaker for å sjå om eg svindla pengar derfrå, og endte opp med også å sjekke Guds Ord til Østen som kanaliserer pengane frå SigveSaker til Biblar til muslimane. Dei fann to relle feil eg gjorde i reknskapet, og ein handfull andre ting dei også ville skattlegge. Men då eg har litt utdanning i å handtere byråkrati klaga eg på alle dei andre tinga, og fekk medhald i alle saman i trygderetten (var det vel). Det var likevel vankunna og ikkje vond vilje frå likningskontoret, då dei bare gav skriftleg klage på ei anna
sak der eg gjorde feil, og som eg nok truleg hadde slått hardare ned på, om eg hadde vore i deira jobb. :) / Men det viktigste eg sit att med er tilhøvet til barna dine. Sjølv om eg ikkje veit meir enn det som står på CD-en, trur eg dei yngste har det glimrande, men eg er rimeleg trygg på at du synder mot Gud slik du skriv du behandler dei eldste. Då me eigentleg ikkje skikkeleg kjenner einannan betyr det truleg ikkje så mykje kva eg meiner, men eg trur likevel det er rett av meg å skrive dette. / Sigve /
http://www.SigveSaker.no Tlf 5152 5055 Sigve@SigveSaker.no
Den største norske DataBibelen - last ned stor gratisversjon!
Alle interesserte kan registrere seg og motta info med e-post.
---
Jeg leste denne hans e-post for et års tid siden, og den skuffet meg meget, og jeg syntes den var simpel rett og slett. Jeg gjengir den her nu for at den her nu passer inn i sammenhengen - og fordi jeg lastet den ned igjen fra Internettet forleden dag. Den kan stå her som nok et eksempel på forhastede slutninger - og på det å være overfladisk og lettlurt og hovmodig.
Han skriver i sin e-post: "Men det viktigste eg sit att med er tilhøvet til barna dine. Sjølv om eg ikkje veit meir enn det som står på CD-en, trur eg dei yngste har det glimrande, men eg er rimeleg trygg på at du synder mot Gud slik du skriv du behandler dei eldste."
Den CD-en han sikter til er Data-CD: Menneskevern Vindafjord kommune, rlh pr. dato da. Altså akkurat det samme som står i de senere versjoner og som nu kopieres til Data-DVD i steden, - altså minus hva som efter den dato har tilkommet videre. Og da er det vel mine Dagboks-notater ifra da han sikter til antagligvis? "Slik du skriv at du behandler dei eldste", skriver han. Og hva er det så han sikter til?
Hva var det vel han gjorde seg forhastede og hovmodige slutninger om? Og hvorfor?
Interessante spørsmål, - som han vel bør besvare eller si mere om?! Skriftlig.
---
***** 
--20--
-- Tirsdag 20.11. 2007:


Temperaturen her ute i natt på det laveste omkring 1 pluss-grader Celsius.
Og temperaturen her ute i dag på det høyeste omkring x pluss-grader.
---
Da vi kom hjem ifra kjøring til musikk-skole for Frøydis i Ølen i dag var Gudmund kommet hjem efter nu å ha vært borte i flere døgn.
De hadde ikke kommet seg til Idun i Aurland. Bilen deres hadde gått i stykker i Voss og de måtte tre stykker overnatte i bilen og derefter ta tog og buss tilbake til Haugesund, via Bergen. Dette fortalte Gudmund til Trude. Jeg snakket ikke så mye med ham efter at han kom hjem.
Trude undret ikke på hvorfor han var så lenge borte. Hun prøver heller nærmest å late som at hun kjenner de han har vært sammen med og har tillit og fortrolighet til de, selv om hun misliker sterkt hva Gudmund gjør. Hun kjenner de i det heletatt ikke, og vet knapt hva de heter eller hvem de er. Hun skjønner og gjennomskuer dog Gudmund sitt egentlige agenda, - hvilket Gudmund også bekrefter, - at han egentlig har lyst til å bo i Haugesund. Og at han derfor forsøker å late som at han blir motarbeidet og ikke ønsket hjemme.
Gudmund har endret seg så mye - på negativt vis - innvendig, på kort tid, - så mye og brått, at det er vanskelig å kjenne ham igjen!
Han regner med å få all den hjelpen han trenger ifra Ingeborg Nyland og det offentlige, og at han (og andre) derfor egentlig ikke trenger foreldre. (At foreldre bare hemmer hans og andre ungdommer sin frihet. Særlig hvis de ikke underordner seg sine barn nærmest i ett og alt.) Det er dette og slikt noe Ingeborg Nyland - og Balder, og endel andre - har forsøkt å fortelle ham, både med ord og penger. Foreldre er i beste fall bare mennesker en kan snylte på og stjele ifra, og snakke med og til. Uverdige mennesker av en viss meget så begrenset mat-nytte.
Det er absolutt på ingen som helst måte jeg som har forsøkt å lære ham svik, egoisme og utakknemmelighet! Tvert imot!
---
Gudmund tror han vet hva som foregår. At alle og enhver i verden er omtrent likså usikre og forvirrede som ham. Hvem og hva skal han tro på? Sannheten? Ingen og alle? Sine foreldre? Sin far? Hvem og hva? Og hvem er glad i ham og elsker ham? Kanskje ingen andre enn de som sier de vet bedre enn hans foreldre og familie? Han vet ikke mere.
Men han tror han nu vet hva som foregår. At det rett og slett bare er slik!
At de har fostret ham bare fordi de på sett og vis har vært nødt til det, for å unngå dårlig rykte, eller for å ha selskap, for å ha noen å snakke med, for ikke å kjede seg, for å lære de opp til å stemme på det samme Arbeiderpartiet, eller den samme ideologien, som de selv så meget ivrer for! Av kjærlighet, visdom og forstand? Av kjærlighet til hva da? Av kjærlighet til penger og karriære? Av kjærlighet til et godt rykte og selskapelighet? Av frykt for ensomhet, kjedsomhet og mobbing?
Tillit? Hva har de vel egentlig gitt ham, og hvorfor? Løgn, svik og egoisme? Hva annet er det vel i verden nu? Sannheten, - hvordan skal han finne den? Eller avfinne seg med den? Og når? Eller hvorfor ikke?
Våger eller ønsker vel noen å være spesielle i forhold til det alminnelige? Tror ikke alle de alminnelige - samme hvem de er - at de er så spesielle? At de er både spesielle og kloke! Og fulle av kjærlighet, - til seg selv og sine løgner!
Og hva så?
Det er vel bare slik det er? Eller hva?
---
Hvem har vel som våre barn og Gudmund fått alt servert på et gullfat?!
Hva som nu skjer er på sett og vis nesten ikke til å tro! Uten at en vet årsakene for det, - som faktisk sikkert nok helt og holdent kommer ifra visse bestemte groteske innflytelser ifra omgivelsene! Og da nu i vårt tilfelle en offentlig Barnevern-tjeneste som aktivt og ivrig holder på med terror og trakassering!
---
Og når hans egne foreldre snakker med to stemmer?
En mor som tydelig nok lar seg dirigere i livet av frykt for seg selv? Av egoisme, - og i falskhet bestreber seg på å fremstå som full av kjærlighet! Og svik og løgn!
I alt dette er det ting som ikke stemmer og som ikke er som det burde være!
Men hva? Og hvordan bør det være?
Og når?
---
Gudmund forteller at hans hensikt med advokaten Ingeborg Nyland har skaffet ham, er først og fremst å få det til slik at Steinerskolen i Haugesund ikke kan eller vil forlange at hans foreldre skal underskrive noe som helst som betingelse for at han skal kunne gå på Steinerskolen. At Steinerskolen rett og slett bare skal akseptere at han begynner der og går der - uten at dette skal ha noe som helst med foreldrene å gjøre.
Jeg sier til ham at det at Steinerskolen i Haugesund vil ha foreldrene sitt samarbeide for at han skal kunne gå der er både riktig og lett forståelig, og at det ville ha vært meget så underlig og forskrekkelig om det ikke hadde vært slik. De kan i praksis ikke fortolke den såkalte Barneloven eller Skilsmisseloven ifra 1981 sin paragraf 32 slik som Ingeborg Nyland og Arbeiderparti-ideologien gjør det! Det ville ha vært meget så sterkt i strid med både overordnede norske lover og paragrafer og internasjonale konvensjoner, og med tradisjonene og folk flest sin oppfattelse av lov og rett! Og sterkt i strid med fornuft og forstand! Og dessuten også med selve kristendommen! Slikt noe vil ikke Steinerskolen i Norge gå inn for! Iallfall ikke i åpenhet eller sindighet og saklighet. Hvem vil vel egentlig det?! Arbeiderparti-ideologien har enda ikke maktet å bearbeide og indoktrine samfunnet så grotesk meget, på dette området! Ikke enda!
En advokat jo kanskje. Eller en og annen karriære-bevisst byråkrat, for eksempel hos Fylkesmannen. Men nærsagt ingen andre i alvor vel utenfor selve Arbeiderparti-ideologien!?
---
***** 
--21--
-- Onsdag 21.11. 2007:


Temperaturen her ute i natt på det laveste omkring 3, 2 pluss-grader Celsius.
Og temperaturen her ute i dag på det høyeste omkring 8, 4 pluss-grader.
---
Gudmund telefonerte ved 18-tiden. Han hadde sovnet av på bussen på vei hjem og befant seg derfor i Ølen. Han undret på hva han skulle gjøre, og jeg hørte det var kaldt for ham. Om han skulle ta buss derfra videre imot Isvik i Skjold, eller hva. Og om vi kunne undersøke om noen kunne hente ham eller kjøre ham. Mere rakk han ikke å si, bortsett fra at batteriet i mobil-telefonen hans gikk tomt. Jeg gjorde meg derfor klar til å kjøre for å hente ham. Men hvor? Isvik, eller Ølen? Litt efterpå ringte telefonen igjen, Trude tok den, og det var Gudmund som hadde fått låne telefon i bussen på vei imot Isvik. Hun sa jeg kunne komme og hente ham i Isvik. Det gjorde jeg derefter.
Bensin-prisen har gått opp med omtrent to kroner literen i den siste ukes tid, til omtrent 12 og 13 kroner literen nu. Vi snakket om bensin og slikt noe på veien hjem.
Når olje-forekomstene nede i jorden nu efter hver blir oppbrukt, og prisen på olje og bensin, som brukes i forbrennings-motorene i bil-trafikken, blir høyere og høyere, - da er det mangt og meget forskrekkelig som vil komme til å skje, som verdens-samfunnet og folk flest fullstendig ikke er forberedt på! I begynnelsen, i første omgang, vil olje-prisene stige og stige, til 100 kroner literen, og videre, mere og mere, - og de færreste vil kunne ha råd til å kjøpe bensin! ? kjøre bil, buss, traktor, fly og slikt noe vil derfor bli mere og mere umulig! Og hva så?
Transport og industri-produksjon av mat og varer reduseres til et nivå som utløser storstilt hungersnød, kaos, kriminalitet, sykddom og død! Svartedøden, pest-epidemien som hærjet Asia og Europa midt i 1300-årene efter Kristus, blir småtterier i sammenligning! I Norge døde omkring en tredjedel av den daværende befolkningen, i Europa kanskje omkring 25 millioner mennesker. Småtterier i sammenligning!
Hvem er vel forberedt på slikt noe? Enda temmelig nærsagt ingen som helst!
Bortsett ifra meg, og noen ganske så få til! Som for mitt vedkommende har gjort forberedelser i 30 års tid.
Forberedelser, studier og arbeid som har vært vanskelig, men dog nødvendig og gledelig. Vanskelig særlig av tre grunner. Den ene grunnen til at det har vært vanskelig, har vært mitt dårlige økonomiske utgangspunkt. Som dog i stor grad har vært kompensert av tid til rådighet. Jeg arvet eller mottok bortimot ingenting ifra mine foreldre, hverken jord-eiendom, kunnskaper eller forberedelser. Bare fattigdom, og fattigdommen midt i usle og groteske Arbeiderparti-ideologien. Midt i Babylon, i hennes enormt store og hastige oppgangstid. Den andre grunnen, er de omtrent helt avskårne røtterne som urbaniseringen og industrialiseringen av Norge medførte overfor befolkningens felles fortid i forfedrenes samfunn, jordnære erfaringer, kunnskaper og tradisjoner og mye mere naturlige levevis! Og den tredje grunnen, er all den umenneskelige og kriminelle motarbeidelsen, forfølgelsen og trakasseringen ifra Arbeiderparti-ideologien!
Den som ikke kan eller vil på ekte hjelpe seg selv og sine nærmeste, har ofte og kanskje ikke mye å kunne hjelpe andre med!
Frykten for bli mistenkt eller beskyldt for egoisme har for folk flest medført mye rart! Særlig med hensyn til hykleri, korrupsjon - og nettopp egoisme. Et interessant paradoks.
Forberedelser til de kommende katastrofe-tider er det absolutt ikke mange som på alvor og på nødvendige vis har vist interesse for å gjøre! Heller ikke kristne mennesker og menigheter.
Men Jesus snakker om at det er en annen slags olje vi skal forberede oss med, enn den som det gjøres rovdrift på og som ødelegger moder jord og tilbehør! For eksempel i Lignelsen om de ti brudepikene, hos Matteus 25, 1 - 12:


"Jesus: "Da skal himmelriket være likt ti brudepiker som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke. For de uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. De kloke tok med olje på kannene sine sammen med lampene. Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de søvnige og sovnet alle sammen. Men ved midnatt lød et rop: "Brudgommen kommer! Gå og møt ham!" Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene sine i stand. Men de uforstandige sa til de kloke: "La oss få litt av oljen deres, for lampene våre slokner." "Nei," svarte de kloke, "det blir ikke nok både til oss og dere; gå heller til kjøpmannen og kjøp selv!" Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var ferdige, gikk sammen med ham inn til bryllupet; og døren ble stengt. Senere kom de andre brudepikene og sa: "Herre, herre, lukk opp for oss!"
Men han svarte: "Sannelig, jeg sier dere: Jeg kjenner dere ikke.""


---
Et innlegg i avisen Dagen for tirsdag 20.11. 2007 under Debatt, går slik:


Om foreldres ansvar og staten


Det er oppmuntrende at Dagfinn Høybråten nå går så klart ut med at Kristelig Folkeparti vil være mye mer samfunnskritisk. I forbindelse med det i og for seg helt nødvendige i å bygge velferdsstaten, overtok det offentlige stadig flere oppgaver. En uheldig konsekvens av dette var at andre ressurser ble overflødige og i mange tilfeller direkte skjøvet til side.


Her vil jeg særlig fokusere på en særlig ressurs, nemlig den enkeltes ansvarlighet og ansvarsfølelse. Jeg vil hevde at denne dessverre er redusert både hos den enkelte og i familiene. Jeg kan gi noen eksempler: Inntil midten av 60-tallet het det i norsk lov at barn og foreldre hadde gjensidig forsørgelsesplikt og omsorgsplikten var selvsagt. Nå er forsørgelses-plikten redusert til å gjelde ektefeller gjensidig og i Lov om sosiale tjenester står det uttrykkelig i merknadene til loven at ektefeller ikke har omsorgsplikt for hverandre. Dette påhviler kommunen der den enkelte bor.


Et annet eksempel på ansvarsoverføring kom i forbindelse med abortloven i 1977. Før loven trådde i kraft, var det vanlig at de kommende foreldrene giftet seg for å formalisere ansvaret for barnet som skulle komme. I abortloven er farsansvaret ikke nevnt.


Vi kan nevne andre lovbestemmelser av samme karakter, men her vil jeg særlig fokusere på utviklingen under vår nåværende regjering i forhold til selve foreldreansvaret. Innholdet i foreldreansvaret står omtalt i Lov om barn og foreldre fra 1982. Det er store oppgaver som er pålagt foreldre i henhold til loven. For eksempel står det at barns fysiske og psykiske helse ikke må utsettes for skade eller fare.

Videre står det om samværsretten at dette er barnas rett, ikke foreldrenes. Altså, barnets beste står i sentrum. Dette krever tid og kjærlig oppmerksomhet fra foreldrene.

Nå vil regjeringen lovfeste barnehageretten og veien er ikke lang til vi får barnehageplikt likesom barna her i landet har skoleplikt. Regjeringen legger også opp til en svekkelse av foreldreansvaret både i barnehageloven og ved å ta ut bestemmelsen i skoleloven om at skolen skal samarbeide med hjemmet.

Det bør være opplagt for alle som interesserer seg for politikk at lovgiverne stadig søker å fremme bestemmelser som forutsetter at alle voksne, med og uten barn, skal være mest mulig og lengst mulig i arbeid. Prisen betaler de svakeste, barna, i heldøgnsbarnehager og skolefritidsordninger, som stadig får mer karakter av oppbevaringsbokser.

Som sagt, jeg vil takke Dagfinn Høybråten og KrF. Skal vi få en bærekraftig utvikling i landet vårt, må det legges opp til en politikk der ansvarsfølelsen igjen styrkes. Foreldre må oppmuntres i sitt ansvar for barn. Troen må styrkes på at det å gi barn en sunn og verdibasert oppdragelse, er helt avgjørende for landets fremtid. Foreldreskap må settes på timeplanen, ikke bare opplæring i hvordan man skal unngå å få barn. Foreldrene må få igjen troen på sin foreldreautoritet som nå synes å være under kontinuerlig angrep.


Det ropes bare på flere helsesøstre, flere barnehager, flere ungdomsklubber, mens nødvendigheten av å styrke foreldreskapet aldri nevnes. Om det er økt kontantstøtte eller andre ordninger som kan ivareta og oppmuntre foreldreansvaret, la oss få dem. Fremdeles vet vi her i landet, at ingenting kan erstatte den kjærlighet som et barn kan oppleve fra dem som satte det til verden. Kanskje må vi tørre å arbeide for en reversering av velferdsstaten slik at ansvarsfølelsen kan bli fornyet og styrket.

Unni Beyer Olaussen,
Drammen


---
Og, som en grotesk kontrast, ifra Arbeiderparti-ideologien, som setter omsorgs-svikt i system, - ifra avisen Dagen for onsdag 21.11. 2007:


Barn fortjener det!


Barnehagen er kjempegøy. Mye morsommere enn å være hjemme med mamma, sa lille Erik som jeg traff nylig. Med glitrende øyne fortalte han videre at det var kult å kræsje biler med kameratene Petter og Tom. Og at han likte at barnehageonkelen leste bok om sjørøvere.

Lille Erik overbeviste meg om det forskere lenge har sagt, nemlig at barnehagen er bra for barn. Nettopp derfor kjemper regjeringen for at de som ønsker det skal få barnehageplass. Derfor vil vi bruke over 21 milliarder kroner på drift av barnehager neste år.

Kommunene er flittige i barnehagebyggingen. Hele 377 kommuner kan tilby plass til småbarnsforeldre i løpet av 2007. Bare noen få kommunen når ikke målet om full barnehagedekning. Det gjelder spesielt de store byene Oslo, Bergen og Stavanger, der borgerlige politikere ikke har gjort jobben sin. Vi både forventer og betaler for at disse skal jobbe på spreng for å skaffe nok barnehageplasser.
God kvalitet i barnehagen er viktig for den rød-grønne regjeringen. Vi vil at norske barn skal lære tall, språk og sosiale ferdigheter av voksne som er utdannet til det. Derfor satser vi på kvalitetsutvikling i barnehagen. Dessuten vil etablere 125 nye studieplasser innen førskolelærerutdanningen neste år. Den nye rammeplanen vektlegger viktigheten av lek, humor, samhørighet og fellesskap. Det har allerede gitt økt kvalitet i barnehagen.

Billigere barnehageplass er et sentralt mål for Stoltenberg-regjeringen. I dag betaler småbarnsforeldre 2330 kroner for en plass, mens de måtte ut med 2750 kroner da Bondevik styrte. Lavere foreldrebetaling er viktig for at alle skal ha råd til barnehageplass. Det betyr at flere barn er sikret god, pedagogisk oppfølging. Og at flere foreldre kan være trygge på at barnet har det bra mens de er på jobb.

Gode, rimelige og tilgjengelige barnehageplasser gir alle barn like muligheter tidlig i livet. Det mener Arbeiderpartiet er viktig. Derfor gjennomfører vi det største barnehageløftet noensinne. Fordi barn som lille Erik fortjener det.


Gunn Karin Gjul
Familiepolitisk talsperson, (Ap)
---
---
***** 
--22--
-- Torsdag 22.11. 2007, Vinberget, Tindeland, N-5568 Vikebygd:


Temperaturen her ute i natt på det laveste 5, 5 grader Celsius.
Temperaturen her ute i dag på det høyeste omkring 11 pluss-grader.
---
Det er i morgen vi skal ha tilsyns-besøk, på den for oss nye måten. Trude er noe redd for at det skal være lureri. Det har hun all rett og grunn til å være, - i og med at så mange andre som har hjemme-undervisning i Norge nettopp har opplevd svindel og lureri, ifra Arbeiderparti-ideologien sin side - med representanter ifra kommune-administrasjoner og den offentlige skolen!
Men jeg sier til henne at det er ikke verre enn at vi jo ser hvordan det går, og gir de dermed eventuell anledning til å avsløre seg selv. Det er jo det som er vitsen for oss nu til å begynne med. Vi får reagere straks det eventuelt er grunn til å reagere!
---
--- Ifra nett-utgaven av avisen Dagen, for torsdag 22.11. 2007:


Søndagsandakten
"Da jeg bare var et foster..."


Før unnfangelsen var vi sett av Gud: ”Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke en av dem var kommet”. (Salme 139,16) Og videre: ”... han har nevnt mitt navn fra mors skjød”. (Jes. 49,1) Og ytterligere: ”Før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du kom ut av mors skjød, helliget jeg deg” (Jer. 1,5). I samme åndedrett kan vi sitere fra Det nye testamente. Det gjelder riktignok døperen Johannes. Han skulle bane veien for Jesus: ”... fylt av Den Hellige Ånd fra mors liv”. (Luk. 1,15) Og så noen ord av Paulus: ”... han som utvalgte meg fra mors liv”. (Gal. 1,15) (Norsk Bibel)

På en fest på Fjellhaug skoler ble Børre Knudsen hedret. Det var i anledning hans 70-årsdag. Undertegnede leste et dikt som i all hast var skrevet noen dager før:

Vi hyller deg
fordi du ble vraket.
Men talte så klart
at Mor Norge skaket.

Vi hyller deg
som prest og profet.
Og hvordan det går
er det ingen som vet.

Men en ting er sikkert
at selv om du tapte
var kampen for liv
den Allmektige skapte.

Børre Knudsen med flere har advart folket. De har sett betydningen av alvoret i det som finner sted. Hvert år blir fjorten tusen fostere abortert. I tillegg kommer de som blir fjernet gjennom `angrepillen`. Skal vi få ned tallene må vi ære den enslige mor. Det kan bli sagt uten  å svekke det sjette bud. æres bør hun som velger livet fremfor døden. Og  æres bør hun som går imot trendene i tiden. Nesten bak hver abort er det en tragedie. Det kommer frem i samtale og sjelesorg. Avkristningen leder folket i ulykke. Og bare en gjennomgripende vekkelse kan forandre situasjonen.

Med henvisning til Norsk Bibel står ordet `bare`: ”Da jeg bare var et foster så dine øyne meg...” Ordet er tilegnet noen som kjenner seg ringe eller mislykket. Du kjenner deg kanskje unyttig og glemt i livet. Kanskje du også kjenner deg glemt av Vårherre. Men fra begynnelsen av var du sett av Gud. I det evige ble alle dine dager fastsatt. Det gjelder ikke minst de tunge og sorgfulle dagene.

Muligens i en av sine tyngste stunder skriver Paulus: ”For jeg er den ringeste... jeg er ikke engang verdig å kalles apostel... Men av Guds nåde er jeg det jeg er...”. (1. Kor. 15,9-10) Tenk at den utvalgte Herrens tjener kunne si noe slikt. Hva kan da ikke et annet menneske føle. Men Han som skapte livet så alle dine dager. Det gjelder fra før unnfangelsen og til det evige.

Emanuel Minos
Predikant


---
---
***** 
--23--
-- Fredag 23.11. 2007, Vinberget, Tindeland, N-5568 Vikebygd:


Temperaturen her ute i natt på det laveste 2, 8 pluss-grader Celsius.
Sol og finvær. Temperaturen her ute i dag på det høyeste 4, 5 pluss-grader.
---
Trude mottok onsdagen et brev ifra Fylkesmannen i Rogaland, angående min søknad om seperasjon for skilsmisse. Hun virker godt fornøyd i så måte.
---
Per Ivar Ertresvåg og Arne Borgemyr kom hit i dag ved 12-tiden, som avtalt, for kommunalt tilsyns-besøk for vår hjemme-undervisning. De ble her i mere enn to og en halv time og det hele forløp nokså greit i det meste, og jeg gjorde lyd-opptak av hele deres besøk. Dog var det to uttalelser ifra deres side som vi fant drøye og tankevekkende og kanskje mistenkelige! En ifra hver av de.
Per Ivar Ertresvåg sa at det hele virket greit nok og at han ikke ville skrive noe negativt om oss, men at han følte seg noe usikker med hensyn til hva som angår hva han betegnet som ”sosialiseringen” for våre barn. Dette må jo i så fall være noe han har bestemt seg for før han i det heletatt traff oss eller kom hit! Ingenting av innholdet i våre to møter berettiger eller forklarer en slik uttalelse om oss eller overfor oss, - tvert imot. Hva kan han vel i det heletatt vite om dette og slikt noe for vår familie sitt vedkommende? Hva som derimot kan forklare en slik holdning og uttalelse, er for eksempel hans holdning til det som er annerledes enn den offentlige skolen han representerer, eller hans eventuelle holdning til det å bo på landsbygden, eller slikt noe. Eller hans politiske agenda, - eller i værste fall instruksjoner ifra damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune og deres allianse? Frekt og uholdbart var det iallefall, - bare det å antyde slikt noe. Jeg sa da også til ham at han og de har lite som helst med det og at han for eksempel også burde lese hva som står i den boken vi fikk av de sist de var her, om respekt, integritet, osv. (Boken "Læreplanverket for kunnskapsløftet, Midlertidig utgave juni 2006.")
Dette var kanskje tankeløst eller frekt ifra hans eller deres side? Eller for oppriktig og hastig å si noe om hva han eller de tenkte og hvordan de oppfattet noe i situasjonen og forholdet?
Arne Borgemyr sa noe enda mere oppsiktsvekkende! At han vet at jeg er voldelig av meg. Men det er jeg ikke, - så langt derifra, sa jeg. Han sa:- Men jeg vet at du er det. Dette er ikke bare noe jeg sier. Jeg vet at det er slik.
Sa han altså. Om meg, - den nærsagt sindigste, snilleste og minst voldelige av alle. Og hvor kan han vel ha fått slikt noe løgnaktig tull og tøys ifra? Ingen andre steder enn ifra damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, eller på noe vis indirekte ifra Trude eller Balder med utgangspunkt i hva som skjedde i desember 2006 ( db200612 ), da Trude i sin utspekulerte falskhet og rolle som "jomfru i nød" påstod overfor politiet med flere at jeg hadde sparket henne og at hun var redd? Samtidig med at Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune nærmest pådyttet henne penger, fem tusen kroner i en konvolutt, for å få henne til å flytte hjemmenfra, og oppløse sitt ekteskap! 
Avslører disse to utsagn ifra Per Ivar Ertresvåg og Arne Borgemyr at de egentlig kanskje er ute i et bestemt slags skjult ærend?
Det er vel uansett ikke ansvarlig eller rett å forholde seg likegyldig til slikt noe?
Og om de er ute i noe slags slikt ærend, - hva skulle de ellers finne på eller komme med?!
Bør vi sånn sett vel også takke de for deres oppriktighet?
Eller hva?
---
***** 
--24--
-- Lørdag 24.11. 2007, Vinberget, Tindeland, N-5568 Vikebygd:


Temperaturen her ute i natt på det laveste 1, 2 minus-grader Celsius.
Temperaturen her ute i dag på det høyeste x pluss-grader.
---
Det ankom med posten i dag en brev-konvolutt til meg ifra Fylkesmannen i Rogaland. I den var bare en kopi av deres brev til Trude i går angående seperasjon og skilsmisse. Det passer bra, for Trude har ike latt meg se det brevet hun fikk. Hun sa jeg skulle få se det efter at hun selv hadde lest det. Det fikk jeg likevel ikke.
---
Kort-versjonen av hvorfor hun vil ha skilsmisse:
Hovmod, svik, egoisme, forfengelighet, stolthet, farlig uansvarlighet, etc.
Hun har forlovet seg overfor Balder først, og Idun og Gudmund.
Hun ville ikke akseptere at jeg ville verne resten av familien imot Balder sin uholdbare oppførsel efter møtet med Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, hvor Berit Molbosæter og Ingeborg Nyland stod overfor oss, mandag 13. mars 2006!
Hun ville vi skulle takle det hele på en mere uansvarlig og forværrende måte!
Jeg sa straks til henne at det er umulig for meg og at jeg heller vil ha skilsmisse enn å være med på slikt noe! At jeg hverken kan eller vil svikte Balder eller henne eller resten av familien.
Og hun ville heller ha skilsmisse enn annet enn sin måte! Men sa og insisterte på at hun ikke ville ha det. Lenge.
Derefter sa hun mere og mere at hun ikke vil gå med på min måte å gjøre det på for å verne resten av familien, - og at hennes måte er den eneste rette, og at hun derfor heller vil ha skilsmisse. Og efter hvert sa hun også mere og mere at det ikke er av egoisme ifra hennes side, - men blandt annet for at jeg skal lære noe som jeg trenger å lære!
Noenlunde slik er vel kort-versjonen av hvorfor vår familie ødelegges nokså fullstendig?
Eller hva?
Hennes metoder, og hennes frykt for truslene ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, bør også nevnes og er tydelig og klart nok et vesentlig element i det hele. Samt at hun vet hvordan Arbeiderparti-ideologien i alminnelighet, og derfor folk flest - og altså mange i våre norske omgivelser - forholder seg til slikt noe!
Folk flest er redde for annet enn å forholde seg uansvarlig og likegyldig til slikt noe. Fordi det forventes av de. De negative konsekvensene av slik uansvarlighet og likegyldighet våger de knapt nok å antyde eller å nevne! Disse er så altfor tydelige og skremmende, - men er dog en trend det bare forventes at enhver skal akseptere og følge! Særlig for ikke å bli fornærmet, forfulgt eller trakassert av Arbeiderparti-ideologien.
Frihet forveksles med kjærlighet. Frihet innenfor Arbeiderparti-ideologien. Ikke ekte og sann frihet. Ikke ekte og sann kjærlighet.
Svik, hovmod, egoisme, uansvarlighet, forfengelighet og likegyldighet.
Falskhet. Alles krig imot alle.
Det direkte anti-kristne.
---
Jeg nevnte forfengeligheten også, - og kunne ha nevnt mere til.
Jeg var fint underveis i å bygge opp min helse og kropp igjen efter årene med den verste trakasseringen, - og vi hadde det riktig så fint i flere år, i Høylandet og her. Så kom dette med Mattilsynet og Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune foråret 2006, - og jeg ble mere og mere nødt til å forholde meg til det, og ned-prioritere mangt og meget annet mere og mere. Jeg kom igjen, sterkt imot mine ønsker og behov, inn i tilsvarende forhold som gjorde meg mere og mere sliten og syk i de syv årene trakasseringen ifra Skaun kommune-administrasjon og allianser vedvarte som verst. I løpet av sommeren 2006 ble jeg fort sliten, og klar over at dette gjorde stor skade særlig også for min helse og kropp. Enda mere klar over det enn da vi bodde i Sveio for ti års tid siden. Jeg merket det meget så tydelig, uten å si noe særlig om det til andre, og gjorde likevel nødvendig arbeide av den typen jeg hadde vært forskånet for i flere år. Intensivt arbeide foran data-maskinen og med skriving. Så godt som jeg likevel fikk det til. (Slik som jeg også nu her gjør det.) Jeg merket nu enda mere enn da vi bodde i Sveio, hvor det for min helse og kropp bar hen. Også de ytre tegnene. Også når jeg ser på fotografier, - som vi har en hel del av. (Jeg ser det iøvrig også på Trude, - men ikke i likså tydelig og sterkt fremskreden grad.) Mine skuldre og mitt bryst ble tydelig annerledes og smalere, samtidig med at jeg ble bredere i midten av kroppen. Og stadig mere krumbøyd i ryggen. Kondisjonen ble mere og mere svekket. Og tann-helsen mere og mere ødelagt. Alle disse symptomene forårsaket av nevnte slags intenst arbeide, forsøkte jeg av nødvendighet å motarbeide straks vi flyttet ifra Sveio. Og rekreasjon og gjenoppbygging gikk nokså godt og bra, inntil sommeren 2006. Efter at jeg da fikk Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune sine angrep og sin trakassering å forholde meg til merket jeg tidlig underveis hvor fort ugunstig dette virket inn på min kropp og helse. Jeg merket også på Trude at hun merket det, men ikke ville si noe om det annet enn at det vel bare er noe jeg innbilder meg. Men at hun og hennes forfengelighet ikke likte det og ikke taklet det. Dermed fikk jeg også mindre og mindre forståelse og respekt ifra hennes side for mitt arbeide og min samvittighet. Og for at jeg gjorde som jeg gjorde og gjør som jeg gjør. Hun har ikke særlig meget underveis i alle år vært særlig klar over hva slikt noe koster og hvilket offer det er. (Uten store og sterke hjelpere som særlig kanskje Alfred Vogel, ville det iøvrig ha stoppet opp for lenge siden!) Hun begynte mere og mere å mislike meg, - og å se på meg som noen slags utdatert gammel gubbe, som endog ikke engang makter å leve aktivt og i kroppslig bevegelse som han selv ønsker! Som mere og mere fremmed i det ytre og indre for henne.
Og her sitter jeg nu, - i hva som burde være midtveis i livet. Glad for at jeg får gjort hva jeg gjør og gjør hva jeg gjør, og for det offer og den gave jeg gir enhver og alle.
Nokså frisk, tross alt, - men ille beklemt.
---
***** 
--25--
-- Søndag 25.11. 2007, Vinberget, Vindafjord kommune:


Det sner, litt.
---
Christian W. Beck telefonerte ved middagstid og ville snakke med meg. Vi snakket litt, som vanlig med ham en kortfattet og saklig telefon-samtale. Den boken han skrev om i sitt brev forleden ( ekstern ) er nu straks ferdig, og det var dette han ville snakke noen ord om. Forlaget som utgir boken hadde bedt ham om å korte ned boken og han hadde gjort det til tross for at så mye egentlig burde være med. Og det som er med er stort sett autentiske brever ifra vår familie sin sak, ( ekstern ), pluss Mosvik-saken og Åmli / Jakobsen-saken. Disse tre sakene, som derigjennom gir en presentasjon av forholdene for hjemmeundervisnings-familier i Norge i årene frem imot år 2000. Via brever ifra myndigheter og familier. Noen av brevene mine også. Pluss blandt annet den syke dommen i vår sak som ble avsagt i Trondhjem. Det blir mildt sagt en interessant og tankevekkende bok ut av slikt noe! Han sa iøvrig at vi må regne med at det vi ifra Mattilsynet og Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune har vært utsatt for av trakassering i snart to år her i Vindafjord kommune nu har sammenheng med vår hjemmeundervisning og hva som tidligere har skjedd. Som altså denne hans og Marta Straume sin bok nu setter enda et fokus på. 
---
Gudmund har enda ikke kommet hjem. Han har ikke vært hjemme de siste døgn. Han syns det hele er mere morsomt enn viktig. Han er fremmedgjort overfor sine foreldre og sin familie. Her hjemme går livet nokså sin vante gang og er det nokså rolig og fredelig, og er det snart jule-forberedelser. Både Trude og jeg er likevel bekymret for at Gudmund oppfører seg slik og har blitt slik som han har blitt. Det er ikke vi og det her hjemme som gjør det til, at han ikke kommer hjem. Det er Ingeborg Nyland og hennes holdning og måte å gjøre tingene på, som er årsaken. Det måtte nærsagt uunngåelig gå slik med hennes måte å oppføre seg på. Og enda mere uunngåelig når hans egen mor lot seg lure av slikt noe. Det er likevel ikke hans foreldre eller familie som er årsaken til problemet, - og det er heller ikke et problem eller dets årsaker som var der fra før av og som nu bare har kommet frem i dagen! Akkurat det samme ville ha skjedd i nærsagt enhver familie, uansett forhold.
---
Jeg tenker på det som skjedde i januar, mandag 8. januar, i år, da vi ante fred og ingen fare og som lyn ifra klar himmel damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune kom her med politiet og tvangs-bragte meg til kommune-lege Terje Kleiven i Skjold og umiddelbart en times tid derefter til Psykiatrisk avdeling i Haugesund, Helse Fonna, Haugesund sykehus! Med et Følge-brev ( ekstern ) ifra Barnevern-tjenesten via kommunelegen til Psykiatrisk avdeling som er ingenting annet enn fullstappet med meget så grove løgner. Og to psykiatere og en turnuslege der som helt direkte lar seg instruere av deres Følge-brev, og som med de samme løgnene som bakgrunn sier at jeg er sinnsyk, paranoid schizofren, - fordi jeg (i likhet med min kone og mange andre som har innblikk i saken) hevder at damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune trakasserer meg og min familie! Ikke for noe som helst annet. Alt annet og det hele ifra begynnelsen til slutten gjorde jeg lyd-opptak av. ( ekstern ) Meget så tankevekkende og interessante lyd-opptak! I fem døgn holdt de meg innesperret der. Og hadde det ikke vært for diverse spesielle omstendigheter, eller tilfeldigheter på det nærmeste, dvs. en plikt-oppfyllende advokat og en i dette tilfelle tross alt fungerende Kontroll-kommisjon, så hadde de holdt meg innesperret i meget lang tid, og gjort med meg diverse! 
Da de hentet meg den dagen beleiret de endatil nokså massivt vårt hjemsted utover til kvelden den dagen! Og fikk nesten til å tvangs-flytte Trude og ungene, til andre avdelinger under Helse Fonna ( ekstern ) - og gudene vet hvor og til hva! 
Jeg undrer på hva som var verst, - de fem døgnene Trude drev med sin galskap ifra Margret i Aksdal, ( db200612  ), eller de fem døgnene hvor jeg var innesperret i Psykiatrisk avdeling?! ( db200701 )  
Fullstendig uskyldig, frisk, fredelig og snill som jeg var og er og har vært, kan jeg saktens spørre!
Men slike umenneskelige overgrep og ugjerninger kan i Norge skje nærmest hvem som helst! Jeg er så langtifra hverken den første eller eneste. At jeg kom meg nokså fort ut derifra er og var noe unikt. Og at de likevel ikke våget å ta med seg hverken Trude eller ungene er også nokså unikt.
Men når og hvis slikt noe og mere til skjer, er det så noe rart at mennesker og folk undrer på hvorfor - og hva galt det er!?
Og at det blir rykter, løgner og folkesnakk ut av det! Særlig hvis og når de skyldige nettopp ønsker slikt snakk og slike rykter!
Og at mennesker og folk tenker: - Ingen røyk uten ild! Og noe må det vel være i det! Uten at det var noe som helst i det så kunne ikke motparten ha gjort som den gjør!
Og hva den videre tenker på å gjøre optimalt er nettopp hva den tilrettelegger for.
---
***** 
--26--
-- Mandag 26.11. 2007, Vinberget, Vindafjord kommune:


Et par eller tre centimeter med sne på bakken ute.
---
Gudmund kom hjem i dag ved 17.30-tiden. Han sa ikke stort og gikk til sengs ikke lenge efterpå.
---
***** 
--27--
-- Tirsdag 27.11. 2007, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord kommune:


Temperaturen her ute i natt omkring 1 pluss-grad Celsius.
Siden siste har temperaturen her ute på det høyeste vært 7, 6 pluss-grad, og på det laveste 1, 2 minus-grad.
Temperaturen på det laveste her ute i dag 0, 2 pluss-grader.
---
Jeg skal forsøke å skrive et brev til Fylkesmannen i Rogland i kveld eller med det nærmeste. Om hva vi har blitt utsatt for ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord.
---
Jeg avsendte i dag, før vi kjørte til Ølen, pr. e-post et brev til Arne Borgemyr og Per Ivar Ertresvåg, angående deres aller første Tilsyns-besøk fredagen. Jeg tar med en kopi av brevet her, - selv om en kopi naturligvis også er under avdelingen Brever i den øvrige Saks-dokumentasjonen: 


--- BREV (avsendt med e-post 27.11. 2007):


Til:
Arne Borgemyr og Per Ivar Ertresvåg,
Staben,
Vindafjord kommune-administrasjon,
Rogaland, Norge.
Adresse Arne Borgemyr:
Dir. telefon 53 65 65 37 / Mobil 413 20 375
E-post: arne.borgemyr@vindafjord.kommune.no


Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
N-5568 Vikebygd.
Tlf.: 53 76 76 87.
E-post: hunwww@online.no


Dato: Tirsdag 27.11. 2007, Vikebygd.


Hei!


Takker for deres tilsyns-besøk her fredag 23.11. Som stort sett bare var hyggelig og gledet oss.
Det er fint om vi igjen får orden på dette med det kommunale tilsynet, som vi som hjemme-undervisnings-familie i henhold til loven har krav på og kommunen på sin side er forpliktet til. Efter at Marta Straume ble syk og det har gått noe tid håpet vi igjen på å kunne finne frem til en ordning vedrørende tilsyn i forhold til kommune-administrasjon. Vi for vår del håpet i det lengste på at hun igjen skulle kunne gjenoppta sin tilsyns-oppgave, men det gikk jo noe lang tid i så måte.
Jeg tenker at det kanskje kunne ha vært fordelaktig om kommunen selvstendig innad kunne ha nødvendig kompetanse til å ivareta lovens forpliktelser i så måte. Men innser og at det ikke er et bare bare. Dette med hjemme-undervisning er eller kan være noe ganske så meget annerledes enn den alminnelige offentlige skole. Og blir dermed også noe ganske så annet å forholde seg til. Pr. i dag er det nu og enda bare et lite mindretall i befolkningen her til lands som har hjemme-undervisning for sine barn. Et mindretall som dog har krav på respekt og saklighet. Både når det gjelder sin leve-måte, sine måter og metoder, og iøvrig.
En fare ved tilsyns-ordningen er at tilsyns-person kan gå for langt i forhold til det nødvendige i henhold til lov og rett og i henhold til familiens ønsker og behov.
Kjernepunktet i lov og rett vedrørende hjemme-undervisning av egne barn er såvidt jeg forstår det at foreldre og foresatte har et ansvarlig forhold til hjemme-undervisning, og ikke er uansvarlighet og likegyldighet. Og at det offentlige via tilsyns-ordning for ordens skyld og i den grad det er nødvendig eller behov for det skal sjekke hvordan dette forholder seg.
Enkelt og greit nok.
Å komplisere det tror jeg ingen egentlig er tjent med.
Vi har både over-ordnede og under-ordnede lover, paragrafer og forskrifter i samfunnet å forholde oss til. For å la denne selvfølgelighet være sagt.
Hva så nu med deres første avholdte tilsyns-besøk?
Jeg gjorde meg noen tanker om det straks i efterkant av møtet. Disse mine tanker fremgår av følgende utskrift av mine dagboks-notater for fredag 23.11. 2007:
---
"Per Ivar Ertresvåg og Arne Borgemyr kom hit i dag ved 12-tiden, som avtalt, for kommunalt tilsyns-besøk for vår hjemme-undervisning. De ble her i mere enn to og en halv time og det hele forløp nokså greit i det meste, og jeg gjorde lyd-opptak av hele deres besøk. Dog var det to uttalelser ifra deres side som vi fant drøye og tankevekkende og kanskje mistenkelige! En ifra hver av de.
Per Ivar Ertresvåg sa at det hele virket greit nok og at han ikke ville skrive noe negativt om oss, men at han følte seg noe usikker med hensyn til hva som angår hva han betegnet som ”sosialiseringen” for våre barn. Dette må jo i så fall være noe han har bestemt seg for før han i det heletatt traff oss eller kom hit! Ingenting av innholdet i våre to møter berettiger eller forklarer en slik uttalelse om oss eller overfor oss, - tvert imot. Hva kan han vel i det heletatt vite om dette og slikt noe for vår familie sitt vedkommende? Hva som derimot kan forklare en slik holdning og uttalelse, er for eksempel hans holdning til det som er annerledes enn den offentlige skolen han representerer, eller hans eventuelle holdning til det å bo på landsbygden, eller slikt noe. Eller hans politiske agenda, - eller i værste fall instruksjoner ifra damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune og deres allianse? Frekt og uholdbart var det iallefall, - bare det å antyde slikt noe. Jeg sa da også til ham at han og de har lite som helst med det og at han for eksempel også burde lese hva som står i den boken vi fikk av de sist de var her, om respekt, integritet, osv. (Boken "Læreplanverket for kunnskapsløftet, Midlertidig utgave juni 2006.")
Dette var kanskje tankeløst eller frekt ifra hans eller deres side? Eller for oppriktig og hastig å si noe om hva han eller de tenkte og hvordan de oppfattet noe i situasjonen og forholdet?
Arne Borgemyr sa noe enda mere oppsiktsvekkende! At han vet at jeg er voldelig av meg. Men det er jeg ikke, - så langt derifra, sa jeg. Han sa:- Men jeg vet at du er det. Dette er ikke bare noe jeg sier. Jeg vet at det er slik.
Sa han altså. Om meg, - den nærsagt sindigste, snilleste og minst voldelige av alle. Og hvor kan han vel ha fått slikt noe løgnaktig tull og tøys ifra? Ingen andre steder enn ifra damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, eller på noe vis indirekte ifra Trude eller Balder med utgangspunkt i hva som skjedde i desember 2006, da Trude i sin utspekulerte falskhet og rolle som "jomfru i nød" påstod overfor politiet med flere at jeg hadde sparket henne og at hun var redd? Samtidig med at Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune nærmest pådyttet henne penger, fem tusen kroner i en konvolutt, for å få henne til å flytte hjemmenfra, og oppløse sitt ekteskap!
Avslører disse to utsagn ifra Per Ivar Ertresvåg og Arne Borgemyr at de egentlig kanskje er ute i et bestemt slags skjult ærend?
Det er vel uansett ikke ansvarlig eller rett å forholde seg likegyldig til slikt noe?
Og om de er ute i noe slags slikt ærend, - hva skulle de ellers finne på eller komme med?!
Bør vi sånn sett vel også takke de for deres oppriktighet?
Eller hva?"
---


Med utgangspunkt i hva jeg her i dette brevet sier er det iallfall ønskelig ifra min side med en respons på innholdet i dette mitt brev. Og jeg håper dere kan være behjelpelig i så måte, for at jeg og min familie og vår hjemme-undervisning skal kunne opprettholde og videreføre tillit i forhold til dere som representanter for det offentlige kommunale tilsyn i forhold til vår hjemme-undervisning.
Håper dere skjønner hva jeg nu er ute efter, og håper på en viss respons ifra dere med det første!
PS: Jeg ville samtidig nu også ha sagt at for vår familie er det i det videre ønskelig med ett årlig tilsyns-besøk, om det synes for oss som dere er lydhøre overfor våre ønsker og lov og rett.


Med beste hilsen ifra


Rune L. Hansen!
---
Gudmund kom hjem "som vanlig" i dag. Han gikk nokså fort til sengs, og var ikke mere å se.
---
***** 
--28--
-- Onsdag 28.11. 2007, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord kommune:


Temperaturen her ute i natt omkring 9 pluss-grad Celsius.
Temperaturen på det høyeste her ute i dag 11, 6 pluss-grader.
---
Venner og folk holder seg unna oss mere og mere jo mere de blir klar over alvoret i den skilsmisse-situasjon vi befinner oss i. Trekker seg unna oss. Det er slik det bruker å være, - og det er egentlig lett å forstå at det er slik. Jeg har vært inne på det tidligere. Jeg har også sagt det til Trude, men hun har enda ikke forstått og oppfattet at det er slik. Hun tvert om nærmest skryter til "alle og enhver" om at vi skal skilles. Visste hun hvordan venner og folk flest reagerer på slikt noe, så ville hun ikke ha oppført seg slik eller snakket slik. Hun forstår det enda bare ikke.
Hun på det nærmeste skryter av at hun skal skille seg, ikke bare overfor Balder. Det synes som at hun tror hun får respekt ifra de hun sier det til. Sett ifra min side ser det mere motsatt ut, - som at svært så få liker å høre slikt noe. De fleste misliker å høre slikt noe.
Noen svært så få tror jeg dog liker å høre det, - som for eksempel fru Ødegård. Uten at jeg skal være for sikker. Ikke særlig mange andre eller flere. Fru Ødegård har ved noen få anledninger luftet for meg at hun har meget så underlige og forskrudde tanker om forholdet i vårt ekteskap, - og om hvordan forholdet i et ekteskap bør være. Jeg vet imidlertid ikke om jeg har misforstått henne eller om hun bare er noe vaklende og underlig av seg. Og hvor hun har fått noen slags slik forskrudd innsikt i forholdet i vårt ekteskap har jeg også undret meg over. Jeg tror hverken fra meg eller Trude eller vår familie. Hun syntes som å tro både det ene og andre forunderlige. Jeg på det nærmeste bare smilte til henne og av henne da hun snakket slik, uviss på om hun faktisk mente eller trodde noe av det, men sa også til henne at det ikke er slik og at det er dumt og rart å tro slikt noe. Men hun syntes på noe slags vis som at hun visste bedre enn som så. Med tanker og holdninger tydelig meget preget av Arbeiderparti-ideologien og tilsvarende feminisme. Men som oftest er hun ganske så annerledes overfor meg, - med tilsynelatende forståelse for mere dypsindighet og saklighet.
---
***** 
--29--
-- Torsdag 29.11. 2007, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord kommune:


Temperaturen her ute i natt omkring 10 pluss-grad Celsius.
Temperaturen på det høyeste her ute i dag 11, 8 pluss-grader.
---
Gudmund kom hjem i dag også. Han var kommet hjem da vi kom hjem ifra Skjold og Haugesund ved 19-tiden. Og gikk nokså fort til sengs. Per Snabel var her da vi kom hjem, og var på vei hjem igjen. Han hadde bare kommet på besøk og hadde snakket litt med Gudmund, sa han. Snakket så vidt noen ord med ham. Han spurte meg om hvordan vi har det, og jeg sa at det er både og. Det er sånn det bruker å være for de fleste av oss, sa han. Jeg sa: - Ellers ble vel mange misunnelige, om alt var bare bra. Det ville vel ikke vært så bra?
Tror nok han skjønte dette hint ifra min side. Om at endel mennesker fort blir misunnelige om andre i deres nærhet har det for bra og ikke slik som de selv har det og innretter seg. Fornøyd blir de først når de har ødelagt mye av livet og trivselen og tryggheten til og for de andre, - så det ligner mere deres eget og deres egne problemer!
Endel mennesker har også et så kjedelig og trist liv at det å ødelegge for andre tilfører livet deres spenning og innhold. Tid har de nok av, - har de i mange tilfeller på forunderlig sett og vis altfor mye av - og samtidig for lite av! De syns på sett og vis at de trenger slikt noe for å jage bort kjedsomhet, ensomhet og fattigdom, - for å føle at de lever og er iallfall noe.
Da vi kom hjem la jeg merke til at telefonen var brukt, og spurte Gudmund om han hadde telefonert. Han sa ja. Jeg spurte til hvem. Han sa at han hadde telefonert Idun og flere, og spurte: - Hvordan det?
Litt efterpå, da Gudmund var gått til sengs, telefonerte Idun. Jeg spurte hva det gjelder. Hun spurte hvordan det går med oss. Jeg sa omtrentlig: - Du har vel gjort ditt beste for at det skal gå til helvete med oss, - så da får vi vel se hvordan og hvorhen det går!? Derefter la jeg bare på telefonen. Regnet med at hun hadde fått vite hva hun ville.
Idun hadde antagligvis håpet på å få snakke med Gudmund igjen, og at vi kanskje ikke var kommet hjem. Det var Urda som tok telefonen og sa det var Idun og gav meg telefonen.
---
Min artikkel om "Ekteskap og skilsmisse - i det kristne perspektiv" (pr. 20.10. - 07.11. 2007) kom i retur ifra avisen Dagen forleden dag. Påskrevet: "Diverre er dette uaktuelt i trykken i Dagen. / Johannes Kleppa".
Jeg hadde i grunnen forventet noe slikt.
Tenkte å offentliggjøre den på den nye Internett-siden jeg har holdt på å lage til den siste ukes tid. "Ekte kristendom" - skal min nye Internett-side hete, som blir liggende på en data-maskin-server i Amerika, på mitt eget domene.
---
I kveld har jeg hjulpet Frøydis og Stauda med å samle og sette sammen til en ny pc til de. Alfredo har hjulpet til også. Den blir forhåpentligvis ferdig om noen dagers tid.
De sier at Gudmund tenker på å spare penger til å kjøpe seg en ny pc, en bærbar en. Han er vel også inspirert av at jeg har jobbet så mye med min bærbare pc nu i lang tid?
---
Solborg snakker hele setninger innimellom, med mange ord. Og det er mange rare ord hun nokså fint og greit får til å si.
Iøvrig er hun veldig så kromsete av seg, og kosete, aktiv og flink og snill også!
---
Det er mye som også nu sprer frykt, svik, egoisme, overfladiskhet og korrupsjon i Norge!
Den offentlige Barnevern-tjenesten er i så måte et særdeles viktig element. I tillegg kommer at i landet iøvrig råder svært så mye mere og annen korrupsjon og mangel på rettssikkerhet!
Løgn, urett og galskap forkledd som normalitet og alminnelighet.
---
***** 
--30--
-- Fredag 30.11. 2007, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord kommune:


Temperaturen her ute i natt omkring 6, 7 pluss-grad Celsius.
Temperaturen på det høyeste her ute i dag omkring 9 pluss-grader.
---
Jeg arbeider nokså enda mere intensivt med og ved data-maskin nu for tiden.
---
***** 

<---- forrige måned ( internteksternt ) ----> neste måned ( internteksternt ) ---- 

<---- saker–index.html  ( intern )  - <--- Oversikt dbn ( internteksternt )

---- dato denne side / måned: 

---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.

17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. ---- 

----- TIL ØVERST PÅ SIDEN

--- qqq