----- Denne side: db200907.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.

17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. ---- 
----- 
--- Juli 2009 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

--01-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 01. juli 2009, Vinberget:

   Lett overskyet, mild og varm formiddag, så mere og mere sol og bare finvær.
---
   Telefon ved 11.30-tiden i dag ifra Skatt vest / Skatteetaten i Vindafjord, som avtalt forleden dag. Hun sa at forskjellen for år 2008 i forhold til forutgående år først og fremst skyldes at skatteklasse 1 er angitt (av hvem?) for år 2008.
   Dette gir en forskjell på omtrent ti tusen kroner. Men den som forsørger barn eller som er gift med en kone med liten eller ingen inntekt skal stå i skatteklasse 2.
   Hun jeg snakket med sa det beste ville være om jeg sender en skriftlig klage før 10. august 2009, og at den kan sendes til skattvest@skatteetaten.no  Jeg sa at det skal jeg gjøre. Jeg skriver et brev om det. ( ekstern ).
---
   Jeg regner med at det er Trude og hennes advokat Trond Hjelde som i vinnings hensikt står bak slikt noe.
   At de blandt annet også benyttet anledningen til slikt noe efter i samarbeide med Iren K. Hebnes sin politioverbetjent Arild Austrheim ved lensmannskontoret i Ølen i Vindafjord klarte å få meg fjernet for nær fem måneder. Og endog med nye løgner og med mere hjelp ifra Iren K. Hebnes og Arild Austrheim efterpå å fangeholde barna på Krisesenteret i Stord. I og med sine iscenesettelser for rettssaken i april 2009.
   Trude for sin del ville også da ha meg fjernet for alltid.
---
   Burde jeg ikke skrive slikt noe?
   Snakker jeg stygt om Trude og om advokat Hjelde og om Iren K. Hebnes og om Arild Austrheim når jeg skriver slikt noe?
   Det er jo dog uomtvistelig sant!
   Og bør selvfølgelig også sies og frem i saken.
   Selv om de nevnte og deres medspillere helst vil dette og så mye mere til skal være hemmelig og fortiet.
   Slikt noe er vel vesentlige fakta og har vesentlig betydning i saken?
   Eller hva? Forløpet i saks-komplekset utfolder seg videre ...
---
   Trude og advokat Trond Hjelde har på så forskjellig vis ganske enkelt vist til fulle at det ikke er barnas beste eller ve og vel de har som mål eller hensikt.
   Dem om det.
---
   Jeg telefonerte omkring 12.30-tiden i dag til forsikringsslskapet, Sparebank 1 Forsikring, saksbehandler Mona G. Haugen, for å høre nærmere om fremdriften i saken angående raseringen og tyveriene her hjemme mens jeg var i fengselet, og for å informere om brevet om Balder ifra politiet ( ekstern ) forleden dag.
   Hun sa de forventer å høre fra politiet med det første og at det da vil komme til å gå nokså fort med hensyn til erstatning.
---
   Vi var en tur i Haugesund i dag.
   Det ankom med posten utpå dagen i dag et anketilsvar, datert 22.06. 2009 ifra Trudes advokat Trond Hjelde ( ekstern ), oversendt meg ifra advokat Brynjar Meling. Advokat Trond Hjelde seg selv lik, ondsinnet og uten samvittighet eller menneskelighet. Og det er på vegne av Trude han snakker, som Trudes advokat.
   Det som står i prosesskrivet er likså idiotisk ondsinnet, frekt, sjikanerende og løgnaktig som hele deres fremdrift.
   Han lyger om hva som helst, og jeg undrer på om han selv tror seg ikke oppdaget?
   Gjør det ham ingenting som helst? Er det slik han tror det skal være?
   I og med dette nu fremstår Trude som så avslørt og avkledd som vel mulig kan bli, for den eller de som noenlunde har fulgt med i saks-komplekset!
   Det står endog følgende i det å lese: "At barna fremstår som aldersadekvate og "oppegående", skyldes fullt ut og for det vesentligste mors omsorg for barna."
   Slikt noe kan umulig noen som helst ta på alvor som en smule kjenner oss! Ikke alt det andre som står i og som fremgår av hans prosesskriv heller!
   Advokat Trond Hjelde tror selvfølgelig ikke selv på det heller.
   Frekkhetens og ondsinnets nådegaver er han overdådig utrustet med! Og altså også Trude.
   Det har klikket fullstendig helt for henne. Hun er desperat. Desperat redd for at hun skal miste sine falske, gode kort i sitt høye poker-spill med barna som innsats for sin grådighet!
   Eller har hun igjen tenkt å skylde på sin advokat Trond Hjelde?!
   Det er antagligvis mye slags desperasjon hos motparten nu, ikke minst forårsaket av advokat Brynjar Melings saklige og enkle anke-skriv ( ekstern ).
   Forutså advokat Meling slikt noe?
   Jeg tror for min del at endog han forskrekkes over nivået av frekkhet og ondsinnethet hos motparten i dette saks-komplekset!
   Var det noen som trodde at galskapen var i ferd med å ebbe ut?
   Om advokat Trond Hjelde har barn eller barnebarn så har de all god grunn til grundig å skjemmes av ham.
   For her nu ikke så meget å snakke om Iren K. Hebnes!
   Den ondskap de forårsaker er overdådig.
   Den ondskap Iren K. Hebnes nu har utsatt vår familie for i mere enn tre år, og som hun har forårsaket i og omkring vår familie, er utrolig overdådig.
---
   Advokat Hjelde sitt anketilsvar er i det heletatt rett og slett grovt sjikanerende. Han bør og kan kanskje politi-anmeldes for det?! Det er uhyre alvorlig det han skriver og måten han skriver det på - i et saksdokument for retten! Han latterlig-gjør meg og barna, - som om det hele var og er en lek og uten særlig alvor - i det som faktisk i realiteten er meget så alvorlig! (Det var iøvrig jo også det han ga Trude beskjed om, i forkant av Fylkesnemnda og kidnappingen: At hun skulle se på det hele som en lek.)
   Han bør grundig gjøres forstått med at dette er ingen lek, men særdeles meget alvorlig.
---
   Trude følger redd, slavisk og fristet advokat Trond Hjeldes oppskrift. Som en marionett, som en dukke.
Enda han jo egentlig ikke arbeider for henne, men for Iren K. Hebnes.
   Eller kanskje også nettopp derfor?
   Han bekrefter iøvrig med sin forståelse av saks-komplekset i sitt anketilsvar ytterligere å være den han er. Et ondt og dårlig menneske.
   Jeg sier det likefrem.
---
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 02. juli 2009, Vinberget:

   Mere nattefukt i luften og på bakken i natt.
   Sol, varmt og finvær i hele dag. Mye mere svarthyll-blomster, og mere hage-jordbær. De aller første søtmispel-fruktene (Amelanchier) har så vidt også begynt å modne!
---
   Geir kom på besøk ved 11-tiden, kjørende i sin egen nykjøpte bil.
---
   Det eksisterer ikke noen rapporter, i flertall, som er kritiske til eller negetive til Rune L. Hansen og hans familie.
   Det eksisterer en ung dame ved navn Iren K. Hebnes, som var leder for sosial- og barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune i Rogaland. Våren 2006 bestemte hun seg, til alles forskrekkelse - av visse bestemte grunner - for med alle midler å frata Rune L. Hansen og hans familie barna.
   Det er det det hele handler om, og har handlet om.
   Hennes oppkok og sammensurium av løgner ble fullstendig ukritisk godtatt, og videreført, av psykiater Kirsten Westlye i Sandnes og av fylkesnemnda i Sandnes. Og - for å være presis - av flere til.
   Alt og det hele, ukritisk godtatt og videreført, til manges forskrekkelse og protest.
   Men ukritisk godtatt og videreført også av advokat Trond Hjelde, både imot og med Trude sin vilje.
   Iren K. Hebnes sitt oppkok og sammensurium av løgner ble fullstendig ukritisk godtatt, og videreført, av disse, og videre av Haugaland tingrett! Og det er dette advokat Trond Hjelde underveis og nå både bruker og betegner som beviser!
   Et oppkok og sammensurium av løgner, fullstendig hvitvasket og videreført av de som har villet være Iren K. Hebnes sine medspillere!
   Annet er det ikke det dreier seg om!
   Alt og det hele ifra Iren K. Hebnes sitt oppkok og sammensurium av løgner.
   Og hvordan det har skjedd kan både dokumenteres og bevises.
   Trude, for sin del, oppga underveis å bli hørt eller trodd. Fordi alle med makt og myndighet lyttet kun til Iren K. Hebnes og ingenting annet ble hørt eller enset!

   Det eksisterer andre rapporter og beskrivelser av Rune L. Hansen og hans familie. Også ifra den offentlige barnevern-tjenesten. Men disse er fullstendig annerledes og motsatt Iren K. Hebnes sitt oppkok og sammensurium av løgner!

   Iren K. Hebnes oppkok og sammensurium av løgner, og hvordan andre forholder seg til det, det er det som har vært og er det egentlige problemet og ondet i hele dette saks-komplekset.
   Annerledes lar hele dette saks-komplekset seg ikke forstå.
   Det er slik fortsatt, som det har vært det siden begynnelsen.
   Men en slik forståelse gir et fullstendig annerledes og motsatt bilde av Rune L. Hansen og hans familie!  
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, fredag 03. juli 2009, Vinberget:

   Sol og finvær ifra 7-tiden.
   Likså mye jordbær modnet i dag også. Og omtrent årets første kirsebær - og søtmispler.
---
   Det er kanskje tankevekkende for Trude at hun nu har en advokat som arbeider for å få Frøydis og Stauda i barnehjem?!
   Det skulle advokat Hjelde personlig sørge for hvis de dro hjem til Vikebygd. Og han var langtfra den eneste Iren K. Hebnes og Trude fikk med seg i det orkesteret!
   Og at Trude i tillegg nu har en sønn hun underveis har forkvaklet sinnet til så meget at han for eksempel blandt annet gang på gang sier at han heller vil ha sine søsken i barnehjem enn hjemme i Vikebygd!
   Og hun var det som på egen hånd, på selvstendighetens vinger for første gang, skulle redde familien ifra splittelse! Og dernest på egen hånd, på sin egen måte, uavhengig av resten av familien, redde barna ifra barnehjem! Ikke helt på egen hånd, men med hjelp ifra Åse Kristensen, Per Schnabel, Ødegård og advokat Hjelde og slikt noe. Ved å svindle og svikte det meste av familien!
   Dernest gikk absolutt alt i motsatt vei av hva hun sa hun egentlig ville få til!
   Og nu har hennes mål og status underveis efter hvert endret seg til langt på vei det motsatte av hva de i utgangspunktet var! 
   Ingenting gikk slik hun sa hun ville at det skulle gå. Men mere i motsatt retning.
   Jeg tviler på at hun selv er oppmerksom på det.
   Og ingen andre enn seg selv kan hun skylde på, for akkurat det, den dagen hun selv skjønner og overskuer hva som har skjedd. Eller hva? Og nu, forut for kidnappingen, da hun fikk sin advokat Hjelde følger hun slavisk hans oppskrift, som en dukke og marionett. Videre og videre. Hun som Åse Kristensen og Balder skulle selvstendiggjøre!
   Tankevekkende interessant. Og lære-rikt for andre.
---
   Og hvert enkelt av barna? Forlater henne i forakt en efter en om galskapen ikke reverseres.
   Men det og hvor uunngåelig det er ser hun nok enda mindre.
---
   Geir dro herfra i dag. Han hadde mye å tenke på også han.
   (Han lånte to hundre kroner til og er dermed skyldig meg syv hundre kroner.)
---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 04. juli 2009, Vinberget:

   Sol, varmt og finvær ifra 7-tiden.
   Den norske såkalte felles-ferien er ifra denne helgen og tre uker fremover, til mandag 27. juli 2009.
---
   Jeg avsendte i dag klokken 08.30 følgende pr. e-post til advokat Brynjar Meling, med kopi til Frøydis sin advokat samt dr. Tungesvik og Trygve Einar:

20090704-ang-Trudes-anketilsvar

    Noen øvrige kommentarer til advokat Trond Hjeldes anketilsvar.

   Advokat Trond Hjelde bør politi-anmeldes eller stevnes for retten for den grove sjikanen overfor meg og barna i sitt anketilsvar datert 22.06. 2009! ( ekstern ) Slikt noe skal en vel ikke måtte finne seg i? Og det at det fremsettes overfor retten gjør det enda verre! Hans påstander er uhyre! 

   Og når han skriver følgelde: "Dersom saken tillates fremmet for lagmannsretten vil dette innebære at familien på nytt utsettes for store belastninger for å tilfredsstille far sin prosessglede. Det finnes ingen saklig grunn for far til å anke denne saken. Han burde heller bestrebe seg på å få etablert et samvær slik tingretten har fastsatt."

   "For å tilfredsstille far sin prosessglede"! Hva er det som feiler advokat Trond Hjelde? Tror han virkelig at det er det det dreier seg om? Påstanden om slikt noe er uhyre sjikanerende. Og hvis advokat Trond Hjelde enda ikke har skjønt hva det dreier seg om, hva er det som feiler ham?
   Han snakker om at jeg har "personlighetsavvik langt utenfor det normale". Det er det jo tydelig nok han selv som har.
   Når eller hvis han kan misforstå så uhyre fullstendig - til så uhyre stor skade for de det gjelder.
   Han ikke engang skjønner at saken fremmes for lagmannsretten for å få fjernet de store belastninger og ødeleggelser som familien og mest av alt barna uten det fortsatt utsettes for!

   Og hva med hans frekke, løgnaktige påstand om: "At barna fremstår som aldersadekvate og "oppegående", skyldes fullt ut og for det vesentligste mors omsorg for barna."
   Samtidig som han skriver at: "Far har styrt denne familien etter eget hode og forgodtbefinnende."
   Hvor er fornuften og meningen i det? Samtidig som han skriver at: "Far har diagnosen Scizofreni."
   Det synes vel heller som at advokat Hjelde har diagnosen schizofreni! Også fordi han også kan fremsette slikt noe og slike tåpelige selv-motsigelser!
   Jeg sier det ikke for moro skyld.

   Han sjikanerer, latterliggjør og håner de største verdier! Som om det var en lek eller ubetydeligheter det hele dreier seg om! Han latterlig-gjør meg og barna, - som om det hele var og er en lek og uten særlig alvor - i det som faktisk i realiteten er meget så alvorlig! (Det var iøvrig jo også det han ga Trude beskjed om, i forkant av Fylkesnemnda og kidnappingen: At hun skulle se på det hele som en lek - og oppføre seg derefter.)
   Det er uhyre alvorlig det han skriver og måten han skriver det på - i et saksdokument for retten!
   Han bør grundig gjøres forstått med at dette er ingen lek, men særdeles meget alvorlig. Det er veldig tydelig at det trengs.

   Advokat Hjelde har styrt og styrer Trude nokså fullstendig, efter eget hode og forgodtbefinnende - til stor skade og ødeleggelse for hele vår familie og hver enkelt i vår familie. Og til stor skade i forhold til lov og rett og samfunn. Og det at han egentlig arbeider for Iren K. Hebnes gjør ikke saken bedre, men langt verre!
   Trude følger redd, slavisk og fristet advokat Trond Hjeldes oppskrift. Som en marionett, som en dukke. Videre og videre. Enda han jo egentlig ikke arbeider for henne, men for Iren K. Hebnes. Eller kanskje også nettopp derfor? Han styrer Trude med frykt, løgn og fristelser. (Frykten og løgnene m.h.t. barna og saken, og fristelser m.h.t. "selvstendighet" og barna som økonomisk inntektskilde.) Han bekrefter iøvrig med sin forståelse av saks-komplekset i sitt anketilsvar ytterligere å være den han er. Et ondt og dårlig menneske. Jeg sier det likefrem. Den skade og ødeleggelse han har gjort i dette saks-komplekset er meget stor. Og han vil det samme som Iren K. Hebnes.
   Den ondskap Iren K. Hebnes nu har utsatt vår familie for i mere enn tre år, og som hun har forårsaket i og omkring vår familie, er utrolig overdådig.

   Han har efter sigende sagt at hvis noen av barna drar hjem til pappa i Vikebygd så skal han personlig sørge for at de kommer i barnehjem! Det skulle altså advokat Hjelde personlig sørge for hvis de dro hjem til Vikebygd. Og han var langtfra den eneste Iren K. Hebnes og Trude fikk med seg i det orkesteret!
   Skal en ta ham på alvor i dette så arbeider han nu for å få Frøydis og Stauda i barnehjem. Blandt annet. Og for videre fangehold av de øvrige barna - og for uhyre trusler overfor de og hele familien. Og for fortsatt ødeleggelse av hver enkelt i familien. Med Trude på slep.

   Og at Trude i tillegg nu har en sønn hun sammen med Iren K. Hebnes underveis har forkvaklet sinnet til så meget at han for eksempel blandt annet gang på gang sier at han heller vil ha sine søsken i barnehjem enn hjemme i Vikebygd! Og Gudmund sånn sett i hans fotspor. De begge hjernevasket og lurt til å tro at det er slik barna kan og må reddes! Som for eksempel Rolf Jakobsen skriver om i sitt brev datert 15.08. 2008 ( ekstern ). Og hun var det som på egen hånd, på selvstendighetens vinger for første gang, skulle redde familien ifra splittelse! Og dernest på egen hånd, på sin egen måte, uavhengig av resten av familien, redde barna ifra barnehjem! Ikke helt på egen hånd, men med hjelp ifra Åse Kristensen, Per Schnabel, Ødegård og advokat Hjelde og slikt noe. Ved å svindle og svikte det meste av familien!
   Dernest gikk absolutt alt i motsatt vei av hva hun sa hun egentlig ville få til! I full fart med advokat Trond Hjelde.

   En advokat Trond Hjelde som synes som med alle frekkhetens midler å arbeide iherdig for videre ødeleggelse av hele vår familie og hver enkelt i familien. Det er forferdelig at det er slik, men det er dog slik.
   Det er slike vill-ledende, uhyre ødeleggende krefter Trude motstrebende, skremt, fiksert og forlokket har byttet ut sin ektefelle og sin familie med.

   Det trengs fort og meget å gjøres noe overfor disse uhyre ødeleggelsenes krefter! Deres frekkhet, uforstand og umenneskelighet driver de ellers videre fremover - for stadig mere ødeleggelse og umenneskelighet.

---
RLH
---
   Og efterpå en tilføyelse, et ps, omkring 14-tiden:

--- 20090704-ps:

   Trude overførte sin tillit og kjærlighet til hva hun anså som overmektige, overlegne krefter - fra hva hun mere og mere anså som avmektige, underlegne krefter.
   Hun ville ikke være eller bli martyr, og hun trodde heller ikke på en så meget meget ujevn kamp mellom David og Goliat!
   Forståelig nok, på sett og vis. David hadde kanskje også resignert overfor en såvidt stor, mektig og farlig Goliat!
   Og hvem vil eller makter vel å gå en slik torturens, smertens og nødens vei? Enda videre!?
   Trude hadde og har dessuten, i motsetning til meg, tendensen at hun tror og tenker at så mangt og mye er for vanskelig og derfor unødvendig og dumt å forsøke på - om enn saken er god og viktig. Mangt og mye i vårt samliv har vi vellykket gjennomført til tross for at hun ikke trodde det mulig. Ofte så jeg derimot at det ikke bød på særlig med problemer eller vanskeligheter. Og det gjorde det heller ikke.
   Denne gangen måtte også jeg i utgangspunktet medgi at dette kunne komme til å bli hardt, vanskelig og farlig. Jeg ville ikke være usann overfor henne. Jeg var på sett og vis altfor åpenhjertig og ærlig, om så kan sies.
   Hennes problem med ikke å utholde mere og med å betvile muligheten for at det skulle kunne gå bra, var og ble at hun måtte svikte både seg selv, sin ektefelle og sine barn, sin hele familie og hele vårt liv, vår integritet, vår identitet, vår fortid, nutid og fremtid! I håp derigjennom om å kunne finne frem til noe fullstendig annet, som et nytt utgangspunkt!
   Hun kunne ikke annet. Hun så ikke annet, og maktet ikke annet! Hun ga opp.
   Den hele prosessen er grundig overdådig dokumentert og fremgår i sin utfoldelse klart og tydelig ifra begynnelsen for mere enn tre år siden nu.
   Hovmodet og forvillelsen ifra Balder gjorde det hele både vanskeligere og lettere for henne.
   Dermed kunne hun iallfall få noen i sin nærhet med seg på sin ferd videre!
   Men for en vilter, avsindig ferd!
---
RLH

---
   Det fremgår iøvrig med tydelighet av advokat Hjelde sitt anketilsvar at han og Trude vel burde anke dommen på grunn av at den vil at det skal være et slags samvær mellom barna og far! For det anser advokat Hjelde og Trude tydeligvis, efter anketilsvarets innhold å forstå, ikke for å være nødvendig eller til beste for barna, men som et unødvendig og ubehagelig onde de selv vil ha minst mulig med å gjøre!
   Så hvorfor vil de likevel ikke anke dommen? For å få fjernet dette med et slags samvær?
   Dette ubehagelige onde som dommen snakker positivt om! Som jo kan gjøre far til en besøks-person for barna, og ikke helt og holdent borte vekke, død og begravet.
   Er det fordi de anser det med et slikt samvær som egentlig så ubetydelig at far likevel fort blir å anse som borte vekke, død og begravet?
   At han egentlig allerede er det? Slik som Iren K. Hebnes ville det og vil det.
   Dette var jo advokat Trond Hjelde sin oppskrift, ifra Iren K. Hebnes.
   Iren K. Hebnes visste alt til beste for barna og menneskene i familien Hansen ifra første stund!
   Hvem kan vel betvile noen av hennes ord?
   Hvem har vel rett til å betvile noen av hennes ord? Ikke advokat Hjelde, ikke Fylkesnemnda, ikke politiet, ikke Haugaland tingrett - ikke noen som helst?!
   Iren K. Hebnes, en kriminell ungjente, dum, slem og farlig i finklær!
   Men hvem kan vel tro slikt noe?
   Og hvorfor ikke?
   Fordi ingen vil høre hva som blir sagt?
   Hvor er så likheten for loven?
   
   Advokat Trond Hjelde og Trude bør vel heller være redd for særlig en ting, et saks-forhold - følgende:
   De har med basis i Iren K. Hebnes sin terror og sine løgner og ved lovstridigheter og selvtekt uberettiget forsøkt å frata barna deres far, hverdagsliv og hjemsted, og å frata far barna, hvilket de ikke bør premieres for.
   Trude har også dermed - og på allslags sett og vis - vist seg fullstendig uegnet til å kunne ha den daglige omsorg for barna. Barna vil selv heller ikke at Trude skal kunne ha den daglige omsorg for de. Samtlige av barna vil hjem igjen til far. Det har de hele tiden villet - og vil de fortsatt. Det er det de vil og det er der hvor de er trygge, trives og er glade og har det på alle vis godt. Det er også der de har sin flotte skole og sine liv.
   Trude og medspillere sine iherdige forsøk på å frata barna deres far og hjemsted og hverdagsliv og på omskolering av barna, har vært til stor skade for samtlige av barna og fullstendig mislykket. Og har dessuten fullstendig vært både lovstridige og straffbare. Og svikefulle.

   Far har hele veien underveis i saks-komplekset, og også all tid før det, trygt og solid, i teori og praksis, stått for barnas beste og trygghet, glede og trivsel. Dette er det overdådig mange solide vitnesbyrd om og beviser for. Far har aldri noensinne, heller ikke i saks-komplekset, villet frata barna noe som helst - men har alltid og hele veien på en vellykket måte hatt barnas og familiens beste som fokus og basis.
   Far har heller aldri noensinne villet frata barnas mor noe som helst.
   Far holder seg for god til uanstendigheter, spetakkel og uansvarlighet.
   Far ønsker og tilrettelegger som alltid inderlig alt det beste for hver enkelt i familien, efter deres egne ønsker og behov. Far har vært og er en kjær, snill, mild, øm, hensynsfull, vernende og på alle måter sindig og ansvarlig far i familien.
   Hverken mor eller andre kan frata barna den betydning far har hatt og har i familien.
   Forsøk i så måte er både alvorlig ulovlige og alvorlig umenneskelige.

   Trude unnskylder seg med frykten for Iren K. Hebnes.
   Den unnskyldningen holder ikke.
   Den holder hverken for det ene eller det annet!
---
   Idun telefonerte nu litt efter klokken 15.30. Hun var på jobben, var sliten og trøtt og har jobbet lange dager i det siste og lurte på om det kanskje var en ide at Frøydis kommer og hjelper til i dag.
   Frøydis og Stauda er nedved vannet. Idun telefonerer eventuelt igjen.
   Jeg gjør oppvask, rydder og ordner. Skal i dag plukke enda noe hylleblomst. Det er omtrent som med jordbærene: Jo mere en plukker dess mere dagen efter. Og det samme gjelder de neste dager. Med blåbær, som blomstrer tidligere på året, gjelder det samme for året og årene efterpå.
   Plantene har livskraft.
   Også de.
---
   Farmor telefonerte og snakket med Stauda og meg. Farmor drar til Mo i Rana i morgen og blir der til onsdag.
   Jeg telefonerte på kvelden og snakket mest hageprat og småtterier med Trygve Einar. Og om det sosiale og økonomiske.

   Jeg er fullstendig ribbet og fratatt alt økonomisk, og har selv frasagt meg den siste lille resten - som liksom skulle signalisere at alt er vel og bra og jeg straffet efter fortjeneste og alt overført til Trude.
   Å få reparert vaskemaskinen blir et hverdagens kjempeproblem, som så meget annet.
   Saks-komplekset arbeider jeg jo enda med. Selvfølgelig. Selvfølgelig for meg. Men meningen ifra visse hold var nok at jeg allerede 03. april 2008 skulle grave meg ned i psykoser og bekymringer og bli borte vekke. Tilrettelagt sånn sett også økonomisk.
   Rettssikkerhet eller rettsvern skal heller ikke sånn sett finnes!
   Hva skal en vel med rettssikkerhet eller rettsvern når en har Iren K. Hebnes-er!?
   Og når kidnapping, kjøp og salg og fangehold av barn er blitt gjort til butikk, bak kulissene, utenfor lov og rett!
   Med aktiv hjelp ifra rettsvesenet, ifra lovens håndhevere. Ifra de som vil bevege seg i rett retning, i tidsåndens demoniske trend.
   Under dirigering av Arbeiderparti-ideologiens Familie- og likestillings-departement, etc.! Tjenesteveiens øvre befal. Karriære-veien. Godkjennings-sensurens standard.
   Som snakker med to tunger. Minst! Under kontroll av den ene mest farlige og giftige.
   Den som protesterer er selvfølgelig verdiløs, sinnssyk, kriminell lavkaste og paranoid!
   Det er jo ganske enkelt slik det bruker å være.
   Litt fortielser, hvitvasking av løgner og iscenesettelser så går alt ned rått!
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, søndag 05. juli 2009, Vinberget:

   Varm natt med mye fuglesang. Og det drysser ifra roser.
   Endel klegger her både i går og i dag. Særlig i går. Særlig nedved vannet.
   Bekk-ørreten vokser. Flere roser i blomstring.
---
   Det er iallfall en ting advokat Trond Hjelde i sitt anketilsvar kan sies å ha rett i: Tvilen har enda ikke det minste som helst kommet tiltalte Rune L. Hansen til gode.
   Tiltalte Rune L. Hansen er uskyldig i samtlige påstander og løgner som er rettet imot ham, og forlanger overfor retten å fremstå som helt uskyldig. Og som en trygg, kjær, snill og solid far med meget gode omsorgsevner og psykisk og moralsk habitus.
   Far aksepterer hverken å bli fratatt den daglige omsorg eller foreldreansvaret for noen av de angjeldende barna.
   Heller ikke når det gjelder Tormod. Tormod har underveis blitt så stor at det at far får ha den daglige omsorg for ham ikke bare er rett og riktig, men også en nødvendighet. Annet vil være en stor og alvorlig urett.

   De løgner og påstander som har vært rettet imot far Rune L. Hansen har sitt opphav i en fullstendig uberettiget terror-aksjon ifra Iren K. Hebnes, leder for den kommunale barnevern- og sosial-tjenesten i Vindafjord. 
   Det at motparten har følt seg tvunget og fristet til å bruke disse løgner og påstander imot far representerer en alvorlig psykisk og moralsk svakhet. En alvorlig psykisk og moralsk svakhet som har hatt og har alvorlige skadelige konsekvenser også for barna.

   Far har på alle måter i alle år vist i praksis at han på alle måter har meget gode omsorgsevner for barna.
   Dette enkle faktum er urokkelig.
---
   Mangelen på tvil skyldes kanskje alene den overdådige frekkheten i påstandene og iscenesettelsene som ifra motparten har vært fremsatt imot meg?
   Det at motparten så som bevis henviser til midlertidige kjennelser og ikke rettskraftige dommer med bakgrunn i overdådig frekke påstander og iscenesettelser ifra seg selv virker på meg betenkelig.
---
   Vi ser for tiden på kveldstid nord-amerikanske film-serien "Centennial", sesong 1- i 12 episoder på tilsammen mere enn 20 timer, fra 1978.
   Interessant og spennende, i den gode nord-amerikanske film-tradisjonen med utgangspunkt i den hvite befolkningen.

   Vi har en hel del slikt noe nord-amerikansk. 5 sesonger og mere til med "Huset på prærien", 3 sesonger med "Dr. Quinn, Medicine Woman", og annet så som "Bonanza", "Skippy" og "Flipper".
   Utviklende for ens moralske forstand og samvittighet.
   Også slikt noe.
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, mandag 06. juli 2009, Vinberget:

   Noe overskyet, men mildt og med dempet sollys også.
---
   Det har snart gått tre måneder sider rettssaken i april 2009 og to måneder siden dens dom datert 08.05. 2009, som jo ble anket. Og ni måneder siden jeg har sett ungene, som fortsatt fangeholdes av Trude! Og femten måneder siden ungene ble kidnappet!
   Både dommen og de forutgående midlertidige kjennelser ifra Haugaland tingrett opprettholder og viderefører kidnappingen og fangeholdet av barna, helt fullstendig i tråd med Iren K. Hebnes sine ønsker og påstander.
   De ansvarlige og med-ansvarlige for ugjerningen så helst at jeg hverken snakker eller skriver om hva som har skjedd og hva som skjer.
   Dette har dog skjedd - og skjer - i Norge nu.
   Uhyre grov urett og menneskefiendtlighet, kriminell virksomhet av verste sort, bak kulissene, under Arbeiderparti-regimets terrorvelde.
   Det skjer ikke i et annet land. Det skjer rent faktisk her i Norge.
   Det har skjedd, og det skjer.
   Hvor lenge vil slikt noe videre kunne pågå?
   Og med velsignelse ifra hvem?
---
   Dommen datert 08.05. 2009 legger fullstendig sin basis i løgnaktige påstander ifra Iren K. Hebnes og hennes medspillere. Motpartens sikre triumf-kort.
   Og at den tendensiøst ønsker å opprettholde og videreføre bortføringen og fangeholdet av barna fremgår for eksempel også av formuleringen øverst på side 13, hvor det står følgende: "
Retten legg til grunn at partane har utfylt kverandre, og saman stått for dette. Det er ingen tvil om at barna saka gjeld er svært knytt til far og garden i Vikebygd. Det er heller ingen tvil om at dei er knytt til mor, sjølv om dei ikkje synes å ha knytta seg til sin nye heimstad i same grad."
   Dommeren betegner altså fangeholdet av barna som deres nye hjemsted!

   Litt videre står det følgende i dommen:
   "Etter ei konkret vurdering for alle barna er retten komme til at det beste for dei er å bu fast hos mor. Retten har lagt avgjerande vekt på foreldra sine personlege eigenskapar. Retten meiner at far samla sett over tid har vist ei framferd som ikkje er til barna sitt beste. I vurderinga har retten også lagt vekt på at det ligg føre usikkerhet rundt far si psykiske helse."
   Foreldrene sine personlige egenskaper, og sin fremferd ... Slik disse beskrives av motparten, Iren K. Hebnes sine medspillere! Men bare når det gjelder meg!
   Sykt!

   Og formuleringen på side 13 og 14:
   "
Etterkvart som dei andre barna veks til, vil dei som Balder, Idun og Gudmund ha trong for også å knytte seg til andre sosiale nettverk og samfunnsinstitusjonar. Retten har ingen tru på at far vil evna å støtte barna i denne utviklinga. Mor har derimot vist evne og vilje til dette, blant anna ved at ho tok til motmæle mot far, haldt kontakten med Balder og Idun, og lar barna i skulealder få undervisning på Steiner-skulen."
   Det er jo jeg som har ivret og sørget for kontakten med og kjennskapet til de sosiale nettverk og samfunnsinstitusjoner! Og som ved samtaler med Balder fikk ham bort ifra Rottereiret i Vikeygd. (Trodde vi iallfall!)

   Så sier dommeren at: "Retten
har ingen tru på at far vil evna å støtte barna i denne utviklinga. Mor har derimot vist evne og vilje til dette, blant anna ved at ho tok til motmæle mot far, haldt kontakten med Balder og Idun, og lar barna i skulealder få undervisning på Steiner-skulen."
   Og dommerens svake argumentasjon for mor med hensyn til dette! At hun splittet og ødela familien og fratok barna imot deres vilje og uten fars samtykke deres skole - og alt annet! Uansvarlighet, umodenhet og selvtekt. Som i alt det øvrige.
   Og alene motpartens fremstilling av dette med Balder, og Balder, Idun og Gudmund med hensyn til Steinerskolen i Haugesund. En Balder som mor mere og mere har skadet og viderebragt på villveiene siden!
   Sykt!
   Og hvorfor har ikke dommeren villet høre eller tro på min, barnas og bevisers og øvrige vitners versjon av saks-forholdene? Men heller videreføre forvridninger og løgner om saks-forholdene?
   Dommeren burde vite bedre om anstendighet, høflighet og saklighet!
   Og både jeg og andre burde slippe å være redd for forhastede, fikserte og tendensiøse slutninger ifra rettsvesenet og dommere!
   Ikke minst barna burde også slippe slikt noe!
   Forhastede slutninger, løgner og forvridninger og fikseringer i bøtter og spann, imot meg - fordi jeg tilsynelatende er den som skal angripes, skades og ødelegges, koste hva det koste vil, med alle frekke, uanstendige og kriminelle midler!
   Og ikke et ord om de gode sider ved meg, og vår fortid! Slikt noe tabu. Diskriminering og ulikhet for loven i høygir!
   Sykt!
   Og ikke et ord om konsekvensene av den avsagte dommen! Som altså opprettholder og viderefører kidnappingen og fangeholdet av barna!
   Endog sterkt imot barnas ønsker, rettigheter, trivsel og trygghet!
   Slå den!
---
   De unnviker som pesten å efterprøve og å undersøke min versjon av saks-komplekset.
   Fordi de vet det er en korrekt versjon.
   De unnviker av samme grunn også å spørre barna om deres versjon.
   De unnviker som pesten å ville høre hva jeg har å si og å høre hva barna har å si!
   Fordi de ikke vil ha sannheten og troverdighet eller beviser frem i dagen!
   Måtene de unnviker det på er interessante å følge med i!
   Med alle midler skal jeg angripes og barna ikke estimeres.
   Med alle midler skal ene og alene hva Iren K. Hebnes har sagt frem og være basis og sannhet.
   Sykt.
   Veldig sykt.
   Ingen som helst likhet for loven.
   Ingen som helst tvil skal komme tiltalte til gode.
   Skyldig inntil det motsatte er bevist.
   Skyldig uten det minste som helst av bevis.
   Skyldig i alt og hva som helst.
---
   Mengdevis med fullmoden deilig blåbær rundt omkring husene og i skråningene her. Vi har vært og plukket.
   Geir telefonerte omkring 09.30-tiden. Han kommer på besøk igjen i dag.
---
   Jeg telefonerte ved 12.45-tiden til NAV, for å høre om hvorfor den trygden jeg frasa meg likevel har blitt innbetalt til meg. Hun jeg snakket med fant et notat om det, hvor det syntes som å fremgå at vedkommende jeg sist snakket med sier at jeg ikke uten videre kan frasi meg trygden, men at NAV må fatte et vedtak om det! Med andre ord: At jeg nemlig kanskje ikke tillates å frasi meg trygden!
---
   Det ankom efterpå i dag et brev datert fredag 03.07. 2009 ifra Skatteetaten / Folkeregisteret, med overskriften "Vedtak i bostedssak". ( ekstern ). Det er en kopi av et brev til Trude i Skoglandsveien 108 i Haugesund kommune. En kopi som også er tilsendt Trudes advokat Trond Hjelde og min advokat Brynjar Meling.

   Det står blandt annet at: "I et brev av 29.05.2009 har barneverntjenesten i Haugesund kommune bekreftet at Trude Monica Hansen bor alene med sine 7 umyndige barn på Skogland i Haugesund kommune."
   Dette har altså barneverntjenesten i Haugesund skrevet til Skatteetaten / Folkeregisteret, imot bedre vitende. De visste da at både Frøydis og Stauda var flyttet hjem til sitt hjemsted i Vikebygd igjen.

   Det står i brevet også at: "Fra Steinerskolen i Haugesund har folkeregisteret mottatt bekreftelse datert 27.05.2009, på at Mariel Rose, Alfredo Ao, Sofie og Frøydis Hansen er registrert som elever der."
   Dette ifra Steinerskolen innebærer antagligvis riktighet? Men hverken Frøydis eller Stauda var da reelle eller faktiske elever ved Steinerskolen i Haugesund - om enn Trude har betalt registeringsavgift eller elev-avgift for de der. Både Frøydis og Stauda Sofie hadde da avsluttet Steinerskolen i Haugesund og gjenopptatt sin hjemmeskole i Vikebygd.
   Både Frøydis og Stauda Sofie bodde da faktisk hjemme i Vikebygd og hadde sin vanlige hjemmeskole der igjen.
   
   Det står i brevet også at: "Far hevder at barna fortsatt bor hjemme i Vikebygd hos han, bortsett fra Gudmund. Far har ikke innlevert noen dokumentasjon/sannsynliggjøring av disse påstandene, til tross for anmodning om dette. Han har for øvrig i sine tilsvar vist til Straffeloven og Menneskerettsloven, disse er for denne saken ikke relevante."

   Skulle jeg vel innlevere annen dokumentasjon / sannsynliggjøring enn hva jeg gjorde? Hvilken? Jeg visste ikke engang at det var strid eller tvil om mine ord i så måte! Det fikk jeg først nu med dette brevet vite!
   Jeg trodde at mine skriv med opplysninger i så måte var dokumentasjon god nok. Ønsker Skatteetaten / Folkeregisteret at det tilveiebringes annen faktisk dokumentasjon så kan vel også det skje, - men konkret hvilken? Og på hvilken måte?
   Jeg hadde ingen grunn til å tro at Trude Monica Hansen fornekter mine fakta-opplysninger i så måte. Gjør hun det da? Har hun i det heletatt blitt spurt om det? Eller påstått motsatt?

   Jeg får skrive dette og mere til de i en klage ( ekstern ).
---
   Hvorfor kidnappet og fangeholdt Trude barna?
   Alt hva som underveis har skjedd og har blitt sagt har vel til fulle vist og bekreftet at både metodene og målene var og er kriminelle? De lar seg vel ikke unnskylde eller bortforklare med at hensikten var eller er en annen? 
   Hensikten var vel, og har vist seg å være, å tilrane seg en falsk familiestand. Og å forsøke å tilrane seg barna som en økonomisk inntektskilde.
   Eller hva?

   Hvorfor og hvordan skulle Trude ellers kidnappe og fangeholde barna, for at det ikke skulle være lovstridig og straffbart? På hvilken måte skulle vel det i så fall kunne skje, som det har eller kan tenkes å ha skjedd på?
---
   Det kom et torden-skrall omkring 15-tiden og litt efterpå regnet det, efter hvert mere og mere regn. Trengs nok mange steder.
   Jeg kjørte i dag Frøydis til Skjold, hvorifra hun tok bussen til Haugesund og derfra til Skogland. Hun ville igjen ta en tur på besøk der.
   Jeg telefonerte og snakket litt med Idun på kvelden. Hun er i Oslo, siden i går.
   Stauda bakte vellykket gulrot-brød i dag, uten oppskrift. Efter en metode jeg lærer ifra meg.
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 07. juli 2009, Vinberget:

   Noe overskyet formiddag, men mye regn omkring 11.30 tiden. Regnet i går og i dag nu gjør godt.
   Det regnet ikke særlig lenge i formiddag, men mye på en gang. Overskyet videre utover dagen.
---
   Klokken 11.45 telefonerte Eggen ifra NAV, han jeg tidligere snakket med. Han sa at i løpet av dagen i dag vil det bli gjort et vedtak angående det at jeg har frasagt meg trygden, og at vedtaket vil bli tilsendt meg pr. post. Jeg spurte om han hadde de opplysningene han trengte sånn at jeg evt. slipper å påklage vedtaket på grunn av at de har mangelfulle opplysninger. Han sa ja og jeg takket for henvendelsen. Jeg sa også at det er et problem at jeg fortsatt har mottatt trygden.
   Ingen Iren K. Hebnes vil nu forhåpentligvis mere kunne misbruke opplysninger om meg ifra NAV / Trygdeetaten!
   Og ingen Trude Monica Hansen vil mere kunne se seg økonomisk tjent med overfor retten å begjære et slikt såkalt samvær som hun har gjort! Og endel mere.
   Og jeg blir endelig kvitt den økonomiske inntektskilden som jeg uberettiget har hatt i så mange år!
---
   Jeg snakket med Frøydis pr. telefon ved 12.30-tiden. Gudmund kom hjem til Skogland ifra Tyskland og Oslo i går kveld, forteller hun. Og at mormor er der i Skogland enda, og har vært der hele tiden!
   Trude har ingen hjelp ifra Frøydis og Stauda nu og heller ikke fra Idun, så hun trenger så absolutt mormor der.
   Iren K. Hebnes, advokat Hjelde eller barnevern-tjenesten i Haugesund kan nok ikke være der ofte nok til å gi nødvendig hjelp.
   Fullstendig sykt det hele!

   Noen morer seg godt eller er likegyldige med hensyn til å skade, seigpine og ødelegge med-mennesker!
   Det er også slikt noe som gir livet innhold og mening for noen.
   Skade og ødelegge, for så å forholde seg til det.
   Fullstendig sykt det hele!

   Og slikt noe skal vi mennesker liksom være nødt til å finne oss i?
   Barne-mishandling, terror og seigpining i høygir i offentlig regi.
   Nei.

   Men noen må iallfall begynne med å forvente og å forlange at de felles-menneskelige verdier så som menneske-rettighetene estimeres og blir tatt på alvor. Endog uten bortforklaringer.
   Som rettigheter og ansvar enkelt-mennesket kan gjøre krav på, og har krav på.
---
   Det er så mange og grove og alvorlige lovstridigheter i dommen datert 08.05. 2009 ifra Haugaland tingrett  ( ekstern ) at det er uhyre utrolig at slikt noe kan gå an!
   Dette særlig med tyngde i forhold til Menneskerettsloven 1999. ( ekstern ).
   I forhold til foreldre, integritet, frihetsberøvelse, skole, etc.
   Dommen er i sin slutning og argumentasjon uhyre grov og lovstridig.
   Jeg spør en gang til:
   Hva er det egentlig som foregår i Haugaland tingrett?!
   Bare sånn sett alminnelig, folkelig dumhet? Eller annet og mere?
---
   Haugaland tingrett kanskje også trenger til vår families hjemme-undervisning?!
   Tidens munn vil komme til å si mere og mere håndfast også om akkurat dette.
---
   Og jeg som belærende skriver slikt noe, skal jeg kunne klandres for det?
   Skal jeg derav kunne anklages for å være retthaversk, bedrevitende eller dømmesyk, etc.?
   Nei.
---
   Advokat Hjelde er så absolutt ingen flink advokat. Så tvert imot. Det er antagligvis riktig at han bruker å vinne sine saker, men det er på grunn av hans umåtelige frekkhet, løgnaktighet og hensynsløshet, og fordi han har og tar parti med de av samme slaget.
   Han hverken egentlig har jobbet for Trude eller for noen i vår familie, men for Iren K. Hebnes.
   Han innhøster en slags betaling ifra både Iren K. Hebnes og ifra de som betaler for Trude!
   Og hva bryr vel Trude seg egentlig om slikt noe?
---
   Brødbaking særlig med meg i dag. Meget grovt brød med mye helkorn, vørter, hylleblomst-saft, pistasjer, valnøtt, etc. Lite siktet mel. Endog kattene veldig ivrige efter dette brødet! Fint vær til å være inne i.
   I tillegg til Nudi-katten har vi nu to store katter her, pluss fire kattunger. Kattungene har begynt å springe mye omkring her inne, utforsker omgivelsene og har det veldig mye moro og spennende.
   Stauda holder som vanlig på med så mye forskjellig, men i dag blandt annet også film-serien "Huset på prærien". (Vi har mere enn hundre episoder liggende her.) Både hun og Frøydis trenger og får nu særlig undervisning i blandt annet matematikk også. Efter de originale og spesielle metoder jeg har også for slikt noe.
---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, onsdag 08. juli 2009, Vinberget:

   Overskyet formiddag, men sol også. Torden og lyn ved 14.45-tiden, endel mørkere skyer.
---
   Tyssebotn telefonerte i formiddag. Han ble forskrekket over å høre at jeg har vært varetekts-fengslet i nær fem måneder, osv. og situasjonen iøvrig. 
---
   Omtrent to liter hage-jordbær i dag også, enda både jeg og Stauda plukket og spiste endel også i går, og regnværet i går til tross.
   Ungene skal altså i følge Haugaland tingrett hverken få se eller smake de jordbærene og andre fruktene de selv har vært med på å plante. Dette er andre våren og sommeren de er kidnappet og fangeholdte av Trude og borte vekke hjemmefra!
   Det er helt utrolig!
---
   Jeg kjørte nesten til Aksdal for å hente Frøydis. For hun hadde ved en feil gått av bussen for tidlig.
   Rigmor telefonerte på hjemveien og jeg snakket med henne en stund. Jeg har vel ikke snakket med henne på to års tid? Hun har ikke snakket med Trude heller siden, sa hun. Men hun visste dog likevel litt om hva som har skjedd, ifra hvem vet jeg ikke.
   E-post i dag ifra Frøydis sin advokat, som jeg besvarte slik:

Hei-hei! -
   Jeg vet ikke om det har kommet noe saksnr. for Gulating lagmannsrett enda og jeg har enda ikke fått vite noen dato for ankedomstolen heller, men håper seigpiningen av vår familie og særlig de minste barna fortest mulig må ta slutt. Det er er kanskje særlig Alfredo som mest tydelig har hatt det og har det vondt av ikke å få komme hjem igjen, sier Frøydis til meg også nu i dag efter nu å ha vært på et lite besøk hos sin mor Trude i Skoglandsveien. Men de andre ungene også, sier Frøydis.
   Min advokat Brynjar Meling har kanskje nu i disse dager fått beskjed om dato og saksnr. for Gulating lagmannsrett? Jeg oversender en kopi til ham av dette mitt svar til deg, så håper jeg han fort gir deg - og meg - svar hvis han har det.
   Det har nu gått 9 måneder siden jeg har sett de minste barna mine! De er fortsatt kidnappet og fangeholdt, - nu på sett og vis i regi av Haugaland tingrett, som opprettholder og viderefører kidnappingen.
   Frøydis og Stauda er glade for å være hjemme igjen og vi er i full gang med hjemmeskolen vår og så mye forskjellig annet, men vi savner og bekymrer oss for alle de minste ungene - og synes det er skikkelig sprøtt at ikke ungene skal få komme hjem igjen selv om det er det de aller mest vil og gråter for at de ikke får!
   Jeg hilser ifra både Frøydis og Stauda, og Stauda håper fortsatt det er håp om at du kan få være hennes advokat også.
   Med hilsen ifra Rune L. Hansen
 
---
   Hva bryr vel i sin overfladiskhet den blinde eller fikserte såkalte barnevern-tjenesten seg om slikt noe?
   Om barna?
   Absolutt ingenting som helst.
   De tror i beste fall at brød og klær er det som betyr noe!
   Og hvordan tolker de at barna har krefter, håp og overskudd nok til lek og smil?
   
Hva bryr vel den blinde eller fikserte såkalte barnevern-tjenesten seg om det som betyr aller mest?
   Ingen ting?
---
   Det har nu gått to måneder siden dommen datert 08.05. 2009 ifra Haugaland tingrett.
   Det er antagligvis advokat Trond Hjelde som har trenert det der med det såkalte samværet mellom ungene og meg. Det synes for meg av også hans anketilsvar 22.06. 2009 ( ekstern ) at han antagligvis fryder seg hånlig over å trenere slikt noe. Han skjønner uansett ikke noe som helst av hva det hele dreier seg om, - eller unnlater å ville skjønne!
   Han skriver der nu blandt annet at han vil jeg skal ta kontakt med Familie- og likestillings-departementet, for å få oppnevnt såkalt tilsynsfører. Både han og Iren K. Hebnes har kanskje sine kontakter der? Det er, som jeg tidligere (i fjor) har skrevet om ifra det såkalte Familie- og likestillings-departementet til Arbeiderparti-ideologien at mye av styringen blandt annet av de såkalte fylkesnemndene utgår. På forskrekkelige vis! Jeg har dessuten underveis blitt bekjent med at de også utsender sine direktiver og retningslinjer for retten!
   Det slår meg nu efter hva advokat Trond Hjelde skriver og sier at det kanskje er klokest å helt unnlate å innlate seg på noe som helst slikt såkalt samvær! At det kanskje likevel egentlig vanskelig kan ha eller få den ifra min og advokat Meling sin side ønskede virkning og hensikt? Det er jo også tydelig på advokat Hjelde, likesom det så absolutt var også i retten, at han så absolutt og til fulle og mere til er ute efter noe umenneskelig og forvrengt med hensyn til dette med det såkalte samværet!
   Han kan dessuten blandt annet - temmelig så sikkert - fort i efterhånd, seg selv og sine medspillere fullstendig lik, påstå at jeg har brukt de såkalte samværene til å manipulere ungene! Påstå dette og slikt noe overfor retten. Og selvfølgelig samtidig fullstendig unnlate å si hvem, den Trude, som både har tid, anledning og interesse til å forsøke å manipulere ungene - slik hun nu så lenge og groteskt har gjort med velsignelse og hjelp ifra særlig Haugaland tingrett!
   Og han kan dessuten fort seg selv lik komme til å si og å påstå overfor retten at jeg har akseptert en slik ordning i respekt for rettens avgjørelse - og i innsikt om mine egne feil og mangler!
   Det er slik han er. Frekk, hensynsløs og fullstendig løgnaktig. Og det er dette og slikt han har fått med seg Trude på! Trude - skremt og fristet, i tillit til den effektive, pådrivende, hensynsløse og farlige måten advokat Trond Hjelde arbeider på.
   Ærlighet, redelighet og saklighet varer ikke lengst overfor Haugaland tingrett! Iallfall ikke slik Haugaland tingrett nu tilsynelatende er! Sammen med pinefull tålmodighet vil slikt noe overfor dette Haugaland tingrett nokså sikkert bare resultere i nederlag og mere skader og ødeleggelser. Og dog har ikke et ærlig og saklig menneske annen vei å gå - enn Herrens rette vei!
   Og hva med det øvrige norske rettsvesenet? Er det hele eller det meste gjennomsyret av kameraderi og karriære, av korrupsjon og hykleri?
   Jeg har dog heller ingen annen vei å gå - enn Herrens rette vei. I og gjennom Ordet!
   Jeg kan selvfølgelig ikke bare gå og hente ungene, slik Trude på en enda langt verre måte gjorde, for da vil de kriminelle og deres medspillere tilvirke enda mere ødeleggelse!
   Men hvem og hva skal kunne hjelpe oss nu videre? Jeg bruker veldig mye krefter og helse for at det hele skal kunne gå bra. Men de mektige og farlige krefter som terroriserer, skader og ødelegger oss er enormt uhyrlige!
   Det er en prøvelsenes vei, av verste sort. For meg - og flere til.
   Jeg har dog ingen annen vei å gå - enn Herrens rette vei. I og gjennom Ordet! Det er både en besinnelsens og nestekjærlighetens vei, men også en miraklenes, magiens og alkjemiens vei.
---

*****

--09--
-- Dagboks-notater, torsdag 09. juli 2009, Vinberget:

   Soloppgang her ifra bergene i øst klokken 06.25.
   Sol og finvær, tildels overskyet. Mye klegg rundt omkring her ute også i dag.
   Trude har fødselsdag i dag - 41 år!
---
   Jeg telefonerte i dag og bestilte tannlege-timer for meg, Frøydis og Stauda, som vanlig hos tann-klinikken i Ølen i Vindafjord. Hos Kjell Stokke der, vår faste og dyktige tannlege. Vi skal være der 2. september 2009 kl. 09.00.
   I fjor telefonerte jeg og bestilte time for både meg, Trude og alle ungene, og vi skulle da være der i november 2008. Men på grunn av kidnappingen og fangeholdet av både meg og ungene kunne ingen av oss komme, og jeg måtte efterpå betale tre ganger 250 kroner, altså tilsammen 750 kroner, for at ingen av oss kom som avtalt!
   Sist jeg og alle ungene var der hos tannlegen var i desember 2007, og Frøydis har siden ikke vært til tannlege. Men Frøydis var til tannlege i Haugesund med Urda efter at jeg ble varetektsfengslet, og Urda hadde da fire hull! Stauda var sammen med Trude til tannlege i Haugesund også efter at jeg ble varetektsfengslet, og fikk da en midlertidig fylling.
   Jeg har minst en gang årlig vært til tannlege med alle våre barn som ikke har vært for små til det, og de har stort sett hatt null hull.
   Kidnappingen og fangeholdet av vår familie siden 03. april 2008 har tydelig også vært til skade for vår tannhelse.
   Jeg så i fjor iøvrig Trude hadde fått satt inn nye kunstige fortenner i overmunnen under oppholdet i Finnskogen. En venninne av henne slo ut flere av tennene hennes der i Trondhjem for rundt 25 år siden, på nyttårsaften.
   Trude sa selv ingenting om det i fjor, men hun følte seg tydelig ved bedre mot.
   Hennes tannhelse er dog antagligvis også i sterkt forfall nu. Langt mere enn hun selv tror. 
---
   Et par liter hage-jordbær innplukket i dag.
---
   Et brev i posten ifra NAV datert 06.07. 2009 ( ekstern ), som nekter å frasi meg trygden - og som har gjort et hastig vedtak om det. De skriver at:

   "Kravet i ditt brev av 28.05. 09 om å sei frå deg uførepensjon er avgjort den 06.07.09. / Kravet er avslått, fordi vilkåra ikkje er oppfylt i ditt tilfelle. / GRUNNGJEVINGA FOR VEDTAKET:  Vedtaket er gjort etter folketrygdlova paragraf 12-12 første ledd. Paragraf 12-12 første ledd fastslår at dersom det skjer ei vesentleg endring i tilhøve som har innverknad på inntektsevna / arbeidsevna til ein person som mottar uførepensjon, skal uføregraden revurderast. / Du har i brev av 28.05.09 opplyst at "Eg ønskjer at min uførepensjon m / barnetillegg, skal opphøyra frå 01.06.09." / I telefonsamtale 09.06.09 opplyste du at du ikkje har konkrete planar om å ta deg arbeid, men at kravet har samanheng med ein konflikt om omsorg for borna. / I denne saka er det ikkje lagt fram dokumentasjon på endringar i høve til sjukdom eller endringar i høve til auka inntektsevne, til dømes arbeid. / Vilkåra for å ta retten til uførepensjon opp til ny vurdering er dermed ikkje oppfylt. / Kravet om å få sei frå deg uførepensjonen frå 01.06.09 får avslag. / VEILEDNING OG KLAGE:  Dersom du har spørsmål til vedtaket, kan du ta kontakt med NAV lokalt. Meir generelle opplysningar finn du på vår internettside, eller på vår servicetelefon: 810 33 810. / Du kan klaga på dette vedtaket. Klagefristen er seks veker frå du mottok vedtaket. Klagen skal sendast til NAV lokalt. / Du har saman med dette vedtaket mottatt eit skriv som inneheld generell informasjon om klage- og ankebehandling. Dersom du har fleire spørsmål knytta til reglane som gjeld for klagebehandling, kan du kontakta NAV lokalt. / Vi gjer merksam på at du etter forvaltningslova paragraf 18 har rett til å sjå dokumenta i saka. / Venleg helsing / NAV FORVALTNING KARMØY / MARIT JOHANSEN (+ underskrift) / ARNT HEGGØY (+ underskrift)"

---
   Dette når de ikke frem med. Det er en utsettelse. Men hvorfor?
   NAV skriver i brevet at: "I telefonsamtale 09.06.09 opplyste du at du ikkje har konkrete planar om å ta deg arbeid, men at kravet har samanheng med ein konflikt om omsorg for borna."
   Hans henvisning til vår telefon-samtale 09.06. 2009 stemmer ikke helt med hvordan jeg oppfattet den, som fremgår av følgende som jeg nedskrev i mine Dagboks-notater samme dag:

   " Det telefonerte en mann ifra NAV / Trygdeetaten hit ved 15-tiden i dag. Jeg tror han het Arne Eggen.
   Det gjaldt det at jeg har sagt ifra meg trygden. Han sa at da faller også Barnetillegget i trygden bort, og hva skal da barna leve av? Jeg sa omtrent: - Vi får vel ta oss arbeid, både jeg og mor til barna. Det er vel ingenting i veien for det? Eller det finns vel sosiale ordninger, så som sosial-tjenesten, om det skulle bli for lite å leve av?
   Han spurte om jeg har fått meg lønnsarbeide, og jeg sa nei ikke enda, men at jeg gjør forberedelser i så måte, med hensyn til inntekt.
   Han spurte hvorfor jeg sa ifra meg trygden, og jeg sa til ham at det først og fremst er fordi jeg oppdaget at ikke har hatt eller har rett til noen slik trygd. Men at det særlig også er for at diagnosen (som var feil) som jeg fikk den med utgangspunkt i har blitt innhentet av Iren K. Hebnes og misbrukt på det groveste. Jeg fortalte litt også om bortførelsen av ungene og om flere pågående rettssaker. Og om deres mor som iherdig på kriminelle vis ønsker å bruke barna som en økonomisk inntektskilde.
   Jeg forstod det som at dette var noe nytt for ham og de der i NAV Trygdeetaten og at han derfor ønsket å snakke med andre der før de nu skriftlig tilsender meg en tilbakemelding." 

   Og tirsdag 7. juli 2009 skrev jeg følgende i mine Dagboks-notater:
   "Klokken 11.45 telefonerte Eggen ifra NAV, han jeg tidligere snakket med. Han sa at i løpet av dagen i dag vil det bli gjort et vedtak angående det at jeg har frasagt meg trygden, og at vedtaket vil bli tilsendt meg pr. post. Jeg spurte om han hadde de opplysningene han trengte sånn at jeg evt. slipper å påklage vedtaket på grunn av at de har mangelfulle opplysninger. Han sa ja og jeg takket for henvendelsen. Jeg sa også at det er et problem at jeg fortsatt har mottatt trygden.
   Ingen Iren K. Hebnes vil nu forhåpentligvis mere kunne misbruke opplysninger om meg ifra NAV / Trygdeetaten!
   Og ingen Trude Monica Hansen vil mere kunne se seg økonomisk tjent med overfor retten å begjære et slikt såkalt samvær som hun har gjort! Og endel mere.
   Og jeg blir endelig kvitt den økonomiske inntektskilden som jeg uberettiget har hatt i så mange år!"

   NAV skriver i brevet nu at: "Paragraf 12-12 første ledd fastslår at dersom det skjer ei vesentleg endring i tilhøve som har innverknad på inntektsevna / arbeidsevna til ein person som mottar uførepensjon, skal uføregraden revurderast."

   Og også: "I denne saka er det ikkje lagt fram dokumentasjon på endringar i høve til sjukdom eller endringar i høve til auka inntektsevne, til dømes arbeid. / Vilkåra for å ta retten til uførepensjon opp til ny vurdering er dermed ikkje oppfylt. / Kravet om å få sei frå deg uførepensjonen frå 01.06.09 får avslag."

   Jeg må vel dermed påklage vedtaket? Dog underlig det hele, og at det blir sagt i brevet at: "I denne saka er det ikkje lagt fram dokumentasjon på endringar i høve til sjukdom eller endringar i høve til auka inntektsevne, til dømes arbeid."
   Og at det blir gjort et vedtak uten at det først ble spurt om dokumentasjon.
   Jeg må vel uansett ad flere veier endre eller påklage dette vedtaket? Om det altså virkelig er slik at NAV må gjøre et vedtak for at jeg skal kunne bli av med trygden?

---
   
Det ankom også et annet brev, et ifra Skatteetaten / Folkeregisteret ( ekstern ), som 03.07. 2009 har gjort et forhastet vedtak om å om-registrere barna til adressen til Trude i Haugesund! Efter ny flyttemelding for barna ifra Trude innkommet Skatteetaten / Folkeregisteret 05.05. 2009 - tre dager før dommen datert 08.05. 2009! Hun kjemper med nebb og klør for å få barna, sitt håp om økonomisk inntektskilde, omregistrert til sin adresse i Skoglandsveien i Haugesund kommune.
   Et vedtak som også må påklages! Innen tre uker.
   Det fremgår iøvrig av brevet blandt annet følgende: "Ifølge NAV har mor bidragsforskudd for 7 barn nå, da Gudmund har blitt 18 år. Mor har fått bidragsforskudd fra 01.04.2008 og barnetrygd for 7 barn samt utvidet barnetrygd som enslig forsørger fra 01.04.2008. / I brev av 29.05.2009 har barneverntjenesten i Haugesund kommune bekreftet at Trude Monica Hansen bor alene med sine 7 umyndige barn på Skogland i Haugesund kommune. / Fra Steinerskolen i Haugesund har folkeregisteret mottatt bekreftelse datert 27.05.2009, på at Mariel Rose, Alfredo Ao, Sofie og Frøydis Hansen er registrert som elever der."
---
   Jeg telefonerte på kvelden og snakket litt med Trygve Einar. Han er i disse dager travelt opptatt med Plant et tre-butikkene.
---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, fredag 10. juli 2009, Vinberget:

   Sol og finvær, hele dagen. Noe regn og fuktighet her ute i natt.
   Vi småspiser søtmispel og de første modne søt- og sur-kirsebær og solbær og rips, og hver dag hage-jordbær. Snart også de første stikkelsbær.
   Den frydefulle, glade, trygge småfuglenes sang, kvitring og kvidder rundt omkring her ute er i de siste få ukers tid redusert og overgått i mere angst, engstelse og utrygghet, efter at de to nye kattene ankom og begynte å finne seg til rette. I blandt tar de frekt og ivrig både øyenstikkere og småfugler, som de straks dreper. De to nye kattene forstår enda ikke vårt sprog og vår væremåte, men trivdes i glede og takknemlighet ifra første stund. De har gått seg til meget bra. Men det er mangt og mye vi sier til de de iallfall enda ikke skjønner særlig i det heletatt!
---
   Hva konkret av fakta og sannhet er det som gir Trude eller noen rett til å frata barna i vår familie deres far? Eller også å frata far hans barn?
   Ingenting i vårt konkrete tilfelle. Eller konkret hva?
   Det er dette saks-komplekset og saken i sin kjerne og realitet dreier seg om.
---
   Det ankom et brev ifra NAV også i dag, ifra NAV Forvaltning Karmøy datert 07.07. 2009 ( ekstern ) med overskriften "Underholdsbidrag". Skrevet av Thea Birkeland ved NAV Forvaltning Karmøy. (Jeg har vært borti navnet Thea Birkeland flere ganger tidligere. Også i Haugaland tingrett.)
   Et fullstendig hånlig brev. Eller damen er senil. Ingen av mine spørsmål blir besvart. Det ageres til de grader som at min henvendelse datert 29.06. 2009 ( ekstern ) gjelder noe helt annet!
   Jeg undrer naturlig nok mere og mere på om Familie- og likestillings-departementet også styrer NAV!? 
---

   Geir kjørte herfra imot kvelden, til Haugesund. Han lagde til en flyte-brygge nedmed vannet mens han var her, for å gjøre badingen og slikt noe enda artigere. Han satte seg i sving med det prosjektet og fikk det fort unnagjort.
---
   Jeg telefonerte omkring 21-tiden til Dag Ove Østhus. Han hadde ikke glemt oss, men har hatt mye annet å være opptatt med. Han kommer hit på besøk søndag, omkring 9-tiden. Så vi får snakket om dette med tilsyn for vår hjemmeundervisning, som nu har manglet siden Marta Straume ble syk. For å finne ut av om dette kan være noe for ham. Han virker saklig, sindig, prioriterende og grei.
---
   I trygghet, tilfredshet, entusiasme og glede utvikler vi best våre talenter, vår frodighet og vår storhet.
   Det har alltid vært viktig for meg å ivareta dette sammen med og for barna.
   Trude har verdsatt det, men aldri forstått det.
   Balder har enda mindre forstått det.
   Hele vår familie er selvfølgelig sterkt skadelidende under det pågående saks-komplekset. Særlig under Trudes krigføring sammen med Balder, men enda mere særlig efter Hekseboken 2008, og igjen enda mere særlig efter kidnappingen 03. april 2008, og igjen enda mere særlig efter fangeholdet av meg fra 21. oktober 2008.
   Frøydis og Stauda har efter hvert nu gjenfunnet mye av sin trygghet og glede, men vi har selvfølgelig sorg, savn og bekymring for resten av familien - og da særlig for Frøydis og Stauda sine yngre søsken, som vi vet har det aller mest vondt og som vi vet skades, krenkes, gråter og ødelegges aller mest av det som skjer.
   Vi kan selvfølgelig ikke være likegyldige til og for det som skjer. Det er umulig.
   Vi gjenspeiler og reflekterer dessuten også mye av hverandres engstelse, og trygghet og utrygghet.
   Vi er selvfølgelig meget glad i og for hverandre.
---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, lørdag 11. juli 2009, Vinberget:

   Rolig morgen med tåkedis. Hele dagen bare sol, varmt og finvær.
   De første modne, store, søte, gode boysenbær innplukket i dag.
   Fin blomstring og fruktsetting på flere sorter kiwi voksende her i vår store hage.
---
   Geir kom igjen i dag.
---

   Jeg måtte kjøre til et bedre deknings-område for det mobile bredbåndet i dag. En e-post på 1,54 Mb var umulig å få nedlastet uten. Det viste seg å være et dokument ifra Høyesteretts kontor, en Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse datert 18.06. 2009. ( ekstern ). Oversendt meg pr. e-post ifra advokat Brynjar Meling. I pdf-format.
   Et interessant dokument som jeg skal studere og fordøye nærmere.

   Flere konklusjoner er å finne i det. Som for eksempel:
   Fylkesnemnda har ikke gjort noe som helst vedtak til ugunst for meg eller barna. Premissene i Fylkesnemndas vedtak er ikke noe vedtak, - det er det bare slutningen som er. ( ekstern ), og den er ikke det minste som helst til ugunst for meg eller for barna. Premissene i Fylkesnemndas vedtak hverken er eller skal være noe vedtak.
   En rettslig overprøving av Fylkesnemndas vedtak - eller saksbehandling? - kunne ha skjedd om Trude og Gudmund ikke hadde trukket tilbake sine anker.
   Bortsett fra det er det ingenting som helst av interesse eller betydning å anke.

   Det var altså egentlig som jeg trodde og hevdet med hensyn til Fylkesnemndas vedtak: Det er bare slutningen i det som har eller skal ha betydning - som kan ankes. Premissene i det hverken har eller skal ha noen rettskraft.
   De som har hevdet at premissene i Fylkesnemndas vedtak hører til Fylkesnemndas vedtak eller har rettskraft, har tatt feil.
   Det er Trude og advokat Hjelde som har forsøkt å tillegge de og å gi de rettskraft.
---
   De og det faktiske forhold er for komplisert, utrolig, uvant og omfattende for Haugaland tingrett!
   De avfeier derfor fullstendig fakta og sannheten, til fordel for en enkel, frekk, påståelig, overfladisk, løgnaktig og forhastet versjon.
---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, søndag 12. juli 2009, Vinberget:

   Lett overskyet formiddagen og hele dagen.
   Matrem blomstrer rikt, og moskus-kattost har påbegynt blomstringen, flere sorter campanula og enda flere roser, og liljer og forskjellig annet har også påbegynt blomstringen. Frødis og Stauda plukker i dag skogs-blåbær, krekling, solbær og rips i bøtte. Et eldorado nu å se til med hensyn til særlig skogs-blåbær og krekling. Bugnende delikatesser ifra Guds hånd.
---
   Klokken er 11.30. Dag Ove Østhus kom før klokken 9 og dro nu nettopp.
   Vi fikk snakket litt, men mest kikket i hagen og pratet om enkelte vekster.
   Hvilkne inntrykk og tanker han gjorde seg vet jeg enda ikke, men jeg håper det ikke var for uvant og uforståelig for ham med vår livsstil, i den grad han klarte å ta til seg inntrykk eller forståelse i så måte.
   Vi snakkes igjen fremefter, først antagligvis iallfall en gang i august og så derefter i september.
   Frøydis og Stauda er nu ute og plukker bær. Geir sover enda, i Snekkerbua.
   Jeg har vært våken siden 7-tiden. En helt tilfeldig dag for vårt vedkommende. Mildt og godt å være ute.
   Hærlig med blomstringen rundt omkring!
---
   Stauda fikk et tapt anrop ifra Trude på sin mobil-telefon i dag og telefonerte fra hustelefonen her til henne og snakket med henne en halvtimes tid.
   Mormor hadde reist hjem til Trondhjem i går, ble det blandt annet sagt. Da Stauda tilfeldigvis ville snakke litt om Menneskerettsloven 1999 ble Trude snurten og sur og ville da vite om det var ifra meg Stauda hadde snakk om slikt noe. En kan jo undres om hun hadde sagt det samme om Stauda tilfeldigvis hadde snakket om hage-jordbær eller om noen slags vekst ifra Himalaya eller Amur? Dette og mye slikt noe forundrer og forskrekker Stauda.

   Menneskerettsloven 1999 er en gedigen stor og fin gave til og for det norske folk, og den er viktig og sentral - overordnet som den er andre norske lover, og elementær representant for de felles-menneskelige verdier! Vern for trygghet, trivsel og tillit.
   Den er en viktig og stor begivenhet for hele det norske folk og hele den norske kultur. Og vi har nokså nettopp fått oss den overbragt. Det skjedde i år 1999, og vi har så vidt begynt å pakke opp den gedigne, skjønne gaven!
   Noen vil dog helst ikke hverken se den eller høre om den.
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, mandag 13. juli 2009, Vinberget:

   Overskyet formiddag og utover hele dagen. Noe regn og litt vind også, men omkring 20 pluss-grader Celsius.
---
   Jeg skrev et eventyr i går, om Pinnsvinets gave. ( ekstern ).
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, tirsdag 14. juli 2009, Vinberget:

   Overskyet formiddag, men mildt og noe sol også. Nokså det samme hele dagen.
   Mere og mere kirsebær og søtmispel modne og gode, rips og solbær også. Og boysenbær og stikkelsbær, og bringebær. Og massevis med skogs-blåbær, krekling og melbær. Enda noe hage-jordbær her også.
   Den utfoldelse og metamorfose som i årsløpet skjer i vår hage og i våre landskaper her er utrolig skjønn og full og frodig av mirakler, magi og eventyr - fortalt med Guds hjerte og munn!
---
   Fikk i dag pr. e-post og post avsendt klage til Skatteetaten / Folkeregisteret ( ekstern ), med 3 vedlegg, på deres forhastede og overfladiske vedtak datert 03.07. 2009!
---
   Jeg telefonerte Tungesvik, spurte muntlig om han kan oversende advokat Trond Hjelde en kopi av sitt brev til Trude. Det skal han få gjort i dag, sa han. Advokat Trond Hjelde tror jeg hadde bedt om dette overfor advokat Brynjar Meling.
   Jeg nevnte for Tungesvik at NAV / Trygdeetaten ikke vil la meg frasi meg trygden.
   Jeg håper Tungesvik forstår at det ikke er for å straffe Trude jeg ikke mere vil ha trygden ifra det offentlige. Det er nok også for ikke å premiere Trude, men så absolutt på ingen som helst måte for å straffe henne. Minst av alle jeg ønsker å straffe henne. At jeg av nødvendighet ønsker hun skal stå til ansvar for det gale hun har gjort underveis i saks-komplekset - også ikke minst for hennes egen del, fordi jeg og barna er glad i henne og ikke vil hun skal ødelegges mere - er noe fullstendig annet. Og at det er viktig at hun ikke premieres for ugjerninger. For at ikke uretten og galskapen skal fortsette.
   Hverken barna eller saks-komplekset eller noe som helst annet enn urett er tjent med at hun overføres såkalt underholdsbidrag ifra den trygd jeg mottar. For barna og deres far og hjemsted og mulighetene for å unngå mere og videre urett er det viktig at hun ikke overføres slikt noe ifra min og barnas økonomi. Det ganske enkelt utplyndrer, reduserer og ødelegger oss enda mere - ved å trekke ressursene bort ifra vår faste grunn og vernet om vår nutid og fremtid og vårt hjemsted. Og det tilfører den kriminelle motparten noe som både Haugaland tingrett og advokat Trond Hjelde har lagt opp til: - en annen, for oss uønsket og fremmed fremtid og nutid. Og vår egentlige mere og mere ødelagt. Og en premiering og videreføring av kriminell virksomhet og utplyndring. De er så absolutt ikke uvitende om slikt noe - og mere til!
   Det at jeg frasier meg trygden er først og fremst på grunn av Iren K. Hebnes sitt misbruk av den opplysning hun fikk ifra NAV / Trygdeetaten om den tredve års tid gamle diagnosen! Jeg ønsker fremfor alt at ikke slikt noe nu og videre skal være åpent for tilsvarende eller annet misbruk. Hvilket selvfølgelig er veldig meget meget viktig både for meg og hele familien! Og dessuten var og er både diagnosen og trygden feilaktig og uberettiget.
   Og trygden er og skal selvfølgelig være en rettighet og ikke en plikt.
---
   Geir dro videre igjen i eftermiddag, til Stavanger. (Han skylder meg nu 950,- kroner.)
---
   Jeg telefonerte og snakket med Trygve Einar på kvelden. Han og Ingrid blir bortreiste fra 07. til 28. august.
---
   Jeg tilsendte forleden dag advokat Meling en e-post med følgende innhold: 

   Hva konkret av fakta og sannhet er det som gir Trude eller noen rett til å frata barna i vår familie deres far? Eller også å frata far hans barn?
   Ingenting i vårt konkrete tilfelle. Eller konkret hva?
   Det er dette saks-komplekset og saken i sin kjerne og realitet dreier seg om.
---  
   Han svarte nokså fort følgende:

   Det er jo disse spørsmål som vurderes av rettsapparatet. Trude legger ned en påstand. Det er retten som avgjør.
   Er man uenig med en kjennelse eller dom, angripes denne ved anke.
   Det har vi gjort.
   Det som er viktig er å få saken prøvet. Lagmannsretten har varslet  at de vurder å nekte anken fremmet, og gitt oss frist til 27. juli for uttalelse.
  
---

   Og jeg svarte i dag tidlig med følgende ord:

   Dommen er jo lovstridig, og straffbar!
   Det også.
   At lagmannsretten har varslet at de vurderer å nekte anken fremmet høres for meg fullstendig sinnssykt ut.

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, onsdag 15. juli 2009, Vinberget:

   Det kom endel regn grytidlig i dag. Overskyet formiddag. Tordenbrak og korte, tunge regnskyll stundom utover hele resten av dagen. Luften tildels stinn av dis og fuktighet også.
---
   Idag besøk her av både Tyssebotn, først på dagen, og Trygve og Ingrid senere på dagen. Trygve og Ingrid ble her et par-tre timers tid. 
Ingrid 62 år om to dager. Vi snakket med farmor i telefon imot kvelden. Hun tenker på å komme hit på besøk nu med det første. Jeg og Stauda snakket også med Idun, som nu bor eller overnatter hos en dame som jobber der hvor hun jobber, i nærheten av der hvor de jobber.
---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, torsdag 16. juli 2009, Vinberget:

   Overskyet enda, det meste av dagen.
   Vi plukket inn fra hagen mere enn 20 liter bær i dag, i løpet av en times tid eller to. Søt-kirsebær, stikkelsbær, boysenbær og forskjellig annet. Det tok noe mere tid å videre-konservere.
   Frøydis og Stauda har badet og lekt i og ved vannet omtrentlig hver dag siden i mai. Flere ganger daglig.
---
   Trygve Einar og Ingrid gav oss i går en skriftlig Bekreftelse ( ekstern ) på riktigheten i det brev jeg særlig på vegne av Frøydis og Stauda skrev 10.07. 2009 ( ekstern ).
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, fredag 17. juli 2009, Vinberget:

   Formiddag med sol og finvær. Og hele dagen.
   Endel klegg her ute denne dagen også. Dog antagligvis verre de fleste andre steder.
   Rett før sommerfugl-buskene / buddleja begynner å blomstre.
   Mange busk-nelliker i diverse farger og gyldne gule gjøglere blomstrer enda rikt.
   Noe bær-plukking med oss i dag også. Jeg et par liter røde og gule bringebær.
---
   En ungjente ved navn Iren K. Hebnes, leder for sosial- og barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, truer med å frata familien Hansen barna, fordi far har gjort et lyd-opptak av et møte med denne barnevern-tjenesten. Som han imot denne barnevern-tjenesten sitt ønske offentliggjør sammen med en liten brev-veksling og noen dagboks-notater.
   Hun vil særlig Rune L. Hansen til livs.

   Trudes advokat Trond Hjelde i Haugesund får derefter Trude til å tro at eneste måte å unngå at barna mister sine foreldre og havner i barnehjem, å unngå å bli frarøvet barna, er å snakke Iren K. Hebnes efter munnen!
   At dette er det eneste som nytter.
   Trude får derefter Balder, Gudmund og visse andre til å tro det samme!
   Og visse andre får derefter Trude, Balder og Gudmund til å tro det samme.
   Advokat Trond Hjelde med Trude, Balder og Gudmund får derefter Fylkesnemnda og Haugaland tingrett til å tro det samme!
   Ringen er sluttet. Iren K. Hebnes sine ord, løgner og trakassering av verste sort, er hellige og allmektige.
   Og hvitvaskede, - gjennom flere ledd.
---
   Kjennelsen ifra Høyesteretts ankeutvalg gjør meg enda mere helt trygg på å kunne si at medlemmene i Fylkesnemnda i Rogaland under behandlingen av Iren K. Hebnes-saken i juni 2008
, med Tom B. Danielsen i spissen, var og er kriminelle av verste sort.
   Dette sier jeg ikke for å skaffe meg fiender, men til skrekk og advarsel!
   Eller var de og er de bare utrolig dumme, som tok Iren K. Hebnes og hennes løgn-dokumentasjon for god fisk?
   Slektskapet og grenseområdet mellom dumhet og ondskap er nært. Dette har jeg tidligere skrevet om.
   Min uttalelse her drar også diverse andre med seg.
---
   Mange angrep på meg ifra byråkratiets kroker i disse dager.
   Samstemte, koordinerte, på noe vis?
   Efter et systems rutiner og timeplan, også det?
   Eller "tilfeldigvis"?
---
   Advarsel i forhold til terror-regimer:
   Protester, og du stemples som paranoid sinnssyk, ekstrem og samfunns-fiende!
   Etc.
---
   Trygve Einar sa forleden dag, at slik han har lært meg å kjenne så er ikke jeg noe som helst av den der tredve år gamle diagnosen som Iren K. Hebnes påberoper seg har noe med meg å gjøre. Så tvert om. Jo mere turbulent og spetakkel det er rundt meg og jeg blir utsatt for dess mere sindig og rolig er jeg, sier han.
---
   Frøydis har vært sammen med nabo-jenta Hilde i kveld. De er på samme alder og har gjenopptatt sitt vennskap efter at Frøydis kom hjem.
---
   
Far hverken ble av fylkesnemnda hverken fratatt den daglige omsorg eller foreldreansvaret for barna.
   Hva som skjedde i fylkesnemnda tilsier på absolutt ingen som helst måte slikt noe. Mildt sagt!
   Advokat Hjelde og Trude sine ugjerninger til tross.
   Dog videreførte fylkesnemnda i premissene i sitt vedtak ensidig og fullstendig ukritisk løgner og falsk dokumentasjon ifra barnevern-tjenesten. Løgner og falsk dokumentasjon som bunner i en pågående konflikt i forhold til den kommunale barnevern-tjenesten i Vindafjord, to ganger politi-anmeldt av far.
   De samme løgner og den samme falske dokumentasjon videreførte derefter Haugaland tingrett ensidig og fullstendig ukritisk i midlertidig kjennelse som fratar far
den daglige omsorg og foreldreansvaret for barna!
   Med henvisning til det samme gjør Haugaland tingrett i sin dom datert 08.05. 2009 enda en gang det samme!
   Sykt.
---
   Følgende tilsendte jeg advokat Meling pr. e-post, som svar på en e-post ifra ham:

Hei advokat Brynjar Meling -
 
   Tungesvik skal nu forleden dag ha oversendt advokat Hjelde en kopi av nevnte brev. Det skal nu være gjort.
 
   Ja, Frøydis og Stauda har vært hjemme (altså her i Vikebygd, hos meg) kontinuerlig nu siden 08. mai (Stauda) og 16. mai (Frøydis) 2009.
   De kom først hjem 15. mars, altså nokså straks efter at jeg 12. mars selv kom hjem, men ble som du vet bortført under intenst med trusler, krenkelser og skremsler 19. mars - og under de samme trusler, krenkelser og skremsler fangeholdt (altså meget imot sin vilje) frem imot rettssakene 07. april og 15. og 16. april, og også derefter. Fra 19. mars til 02. april i Krisesenteret i Stord kommune. Derefter i Haugesund kommune og i Fusa kommune.
   Vårt brev datert 10.07. 2009 som vedlegg 14.07. 2009 til Skatteetaten / Folkeregisteret forteller nærmere om dette. Den skriftlige Bekreftelsen datert 15.07. 2009 ifra Trygve Einar og Ingrid Gjerde også.
   Hvorfor de kom hjem igjen? Fordi det er det de selvfølgelig gjør. Fordi det faktisk er her hjemme de bor, og det er her deres pappa er. De har bodd her hele tiden og bor her fortsatt. Trude har med løgner og lureri og med hjelp av særlig Balder, forsøkt å få de til å tro noe annet, men de har ikke latt seg lure så grovt iallfall, men bare ofte og mye blitt skremt og truet. (Gudmund har vært langt mere fordekt og tilbakeholden, men kanskje også slu i så måte.) Iren K. Hebnes var utrolig frekk og utrolig dum. Hun tror visst for eksempel at hun kjenner vår familie og noen i vår familie bedre enn Frøydis og Stauda! Så er hun bare så frekk og dum og farlig at det er helt utrolig.
   De har ikke rømt hjem eller jeg hentet de. Spørsmålet er egentlig for dumt. Men de har jo måttet rømme ifra fangenskapet, truslene og skremslene - og ifra uhyggen, løgnene og lureriet der i Skogland. Greit nok å være der for kort tid, men det er ikke der og uten pappa de bor eller hører til. Deres yngre søsken gråter og har det meget vondt og vanskelig fordi de enda ikke har fått komme hjem til pappa. Alfredo har flere ganger forsøkt å rømme, men pappa har bedt ham om å forsøke å være tålmodig og forsiktig. Mariel er bortimot lammet av skrekk og hjelpeløshet. Urda og Solborg undrende og forskrekket.
   Barna ødelegges av å være borte ifra pappa. Mamma og særlig Balder misliker at det er slik. Hun føler seg forsmådd og mindreverdig og tåler dårlig å høre om barnas ønsker og behov. Hun takler barna dårlig uten pappa. Samtidig som hun lurer de og er hensynsløs overfor de. Hun gjemmer seg bort i søvn og amming, og bla-bla bla-bla av likegyldigheter og lureri. Og i Balder. Og Balder er uhyggelig og forskrekkelig, hånlig og utrivlig overfor barna. Morer seg hånlig med utrivlige morsomheter som han selv betegner som satanisme. Mormor er ganske så utrivlig også, og forsøker å dyrke og å beundre Balder. Og også hans utrivligheter.
 
   Respekt og mere ydmykhet overfor de foreliggende rettsavgjørelser?
   Slik som Trude og Haugaland tingrett overfor slutningen i Fylkesnemndas vedtak?!
   Og slik som deres selvtekter, løgner, frekkheter og iscenesettelser?!
   Og slik som deres mishandling av barna, og frekke løgner?!
   Eller perverse såkalte midlertidige kjennelser ifra Haugaland tingrett?!
   Eller grovt lovstridige og straffbare dommer ifra Haugaland tingrett?!
 
   Respekt og mere ydmykhet overfor uhyre forhastet grov barne- og menneske-mishandling?!
   Og overfor grov løgnaktighet og frekkhet satt i høysetet?!
   Og overfor ulikheten for loven?!
   Og det at Iren K. Hebnes bestemmer alt og ett?!
   Og overfor den fraværende tvilen, som hverken kommer meg eller barna til gode?!
   Overfor de uskyldige, eller overfor de skyldige?!
   Overfor de som grovt mishandler meg og barna mine, og min familie, eller overfor min familie?!
   Overfor terror, trakassering og tortur, eller overfor uskyld?!
 
   Respekt og mere ydmykhet overfor de foreliggende rettsavgjørelser?
   Som de endog forsøker nektes og hindres at kan ankes?!
 
   Stauda Sofie ventet ikke på dommen ifra Haugaland tingrett før hun kom hjem. Massivt med trusler, skremsler og fangehold til tross. Det trengte hun ikke. Hvorfor skulle hun vel det?
   Så dum var hun ikke og er hun ikke.
   Du spør meg retorisk, om hva hvis jeg vinner saken, skal ikke dommen ha noen verdi da heller?
   Til det vil jeg iallfall si:
   At om resultatet da bestrides av Trude eller noen, så er det fortreffelig og godt og vel om hun eller de også i så tilfelle kan ordlegge seg, fremsette innvendinger, mot-argumenter, fortvilelse, forskrekkelse, bekymring, etc.! Det er som det skal og må være.
   Den som ikke lytter hører dårlig, og blir hensynsløs.
 
   Min ydmykhet større i forhold til de foreliggende rettsavgjørelser?
   Det er grenser også sånn sett.
   Ingen, heller ikke barn, skal måtte godta slikt noe av uhyrlig urett!
   Ingen skal måtte godta slikt noe.
 
   Jeg snakket med Hege ved ditt kontor i dag. Jeg oversender i morgen pr. post informasjonene om økonomien. (Jeg oversender en kopi av det samme til advokat Lill Hege Furulund Høimyr også.)
   Familiens økonomi er pr. nu - 16.07. 2009 - på grunn av saks-komplekset, i en ødeleggende heksegryte av spetakkel og endringer!
   Trudes lovstridige bortføringer og fangehold av barna, samt lovstridigheter i tilknytning til dette, siden 03. april 2008, for å tilrane seg en falsk familiestand og å gjøre barna til sin økonomiske inntektskilde, ved å frata barna deres far, hjemsted, skole, identitet, integritet og trivsel, og far hans barn, har også økonomisk dramatisk rasert og endret familiens liv.
   Jeg har overfor NAV påklaget og påklager Trudes begjæring om Underholdsbidrag for barna hun har bortført og fangeholdt.
   Jeg skal også (før fristen 10. august) påklage at Skatteetaten av en eller annen grunn (advokat Hjelde?) har plassert meg i feil skatteklasse.
   Og at NAV efter 01.06. 2009 forsøker å påtvinge meg trygden. Samt har utbetalt Trude forskudd på Underholdsbidrag etc., - endog ifra før 03. april 2008!
   Osv.
 
   At Gulating lagmannsrett skulle kunne finne på å avvise anken høres meget uhyrlig utrolig ut!
   Men de må jo også godt nok få høre hva det dreier seg om.
 
RLH

---
   Det Trude gjør er grov kriminalitet av nokså samme type som Iren K. Hebnes gjør.
   Hva Trude så kriminelt har gjort og gjør er sammenlignbart med hva Iren K. Hebnes har gjort og gjør.
   Balder fornemmet forut-anende på sett og vis tidlig dette. Og kastet seg selv i det.
---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, lørdag 18. juli 2009, Vinberget:

   Regn efter hvert denne formiddagen. Nokså mye og disig overskyet også. Og mere videre utover dagen og kvelden.
   Nokså mye regn i dag.
   Det ser ut til at det blir både druer og kiwi her ute. Kiwi ifra flere planter. Og druer også i drivhuset.
---
   Jeg og Stauda hentet som avtalt Idun i Skjold i dag ved 13.40-tiden, samtidig handlet vi dagligvarer. Hun kom da med bussen ifra Haugesund. Avtalte dette med henne tidligere i dag.
---
   Jeg oversendte advokat Meling følgende e-post tidlig morgen i går:
   
 -- 20090717-det-rette-fokus.html  ( ekstern ).

   Mere om det rette fokus

   RLH pr. 17.07. 2009 /


   Med hensyn til de fire punkter advokat Meling foreløbig har angitt som det rette fokus i forhold til anken, så bør vel disse endres og presiseres så de iallfall blir omtrent slik og til 6 punkter:

1.      Barnas ønsker, behov og rettigheter er ikke hensyntatt. Samtlige av de angjeldende barna har ønsker, behov og rettigheter som far trygt og godt begjærer og besørger ivaretatt, men som motparten ikke begjærer eller besørger ivaretatt.

2.      Det foreligger ikke de mangler ved fars psykiske helse, som det er anført fra motpartens side.

3.      Å bli hos far, er for barna det som er nærmest opp til det som de er vant til og har krav på, og er på alle måter i forhold til omstendighetene og deres trivsel, utfoldelse, muligheter og fremtid optimalt. Også i forhold til optimalt å kunne ha kontakt og samvær med den andre av foreldrene og resten av familien. Ikke minst i forhold til ikke å bli frarøvet far, mor, søsken, slekt, venner, hjemsted, miljø, skole, trivsel, trygghet, integritet og identitet.

4.      Motpartens handlinger er ikke styrt ut i fra eget ønske eller oppfatning for barnas eller familiens beste, men frykt i forhold til en pågående konflikt med barnevernet - og ønske om å gjøre barna til sin økonomiske inntektskilde. Motpartens psykiske og moralske svakheter, som barna er skadelidende under, er ikke hensyntatt. Hennes ønske om å ha barna i sin nærhet gir seg mange egoistiske, lovstridige og umoralske uttrykk. Dette har skadet og skader både far, barna og familien.
   Iøvrig har motpartens advokat, Trond Hjelde, i hele saks-komplekset hatt som politikk å fremme barnevern-tjenesten i Vindafjord sine uberettigede ønsker og usanne påstander om familien, for med den metode å vinne saken for mor. Mor har grovt imot bedre vitende latt ham gjøre dette og latt seg styre og true av ham, til stor skade for barna, far og familien. Advokat Trond Hjelde har således i realiteten arbeidet for barnevern-tjenesten i Vindafjord. Og også i forhold til Trude kjørt sitt eget løp. Han sjikanerer, latterliggjør og håner de største verdier, som om det er en lek og ubetydeligheter det hele dreier seg om. Han latterliggjør, håner og sjikanerer også far og barna, som om det hele var og er en lek og uten særlig alvor, i det som faktisk i realiteten er meget så alvorlig. Advokat Hjelde har styrt og styrer Trude nokså fullstendig, efter eget hode og forgodtbefinnende - til stor skade og ødeleggelse for hele familien og hver enkelt i familien, og til stor skade i forhold til lov og rett og samfunn. Trude følger redd, slavisk og fristet advokat Trond Hjeldes oppskrift. Som en marionett, som en dukke. Han styrer Trude med frykt, løgn og fristelser. (Frykten og løgnene m.h.t. barna og saken, og fristelser m.h.t. "selvstendighet og uavhengighet" og barna som økonomisk inntektskilde.) Det er en slik vill-ledende, ødeleggende kraft Trude motstrebende, skremt, fiksert og forlokket har byttet ut sin ektefelle og sin familie med.

5.      Fars rettigheter, behov og ønsker er ikke hensyntatt. Far ønsker og sikrer derimot mors rettigheter, behov og ønsker hensyntatt.

6.      Dommen er lovstridig og ulovlig.


   Alt hva som i disse ovenstående 6  punkter er sagt kan omfattende og grundig bevises og bevitnes.

--- 
   I dag formiddag utsendte jeg et orienterings-skriv ifra HUN / Hjemme Under-visningen Norge. ( ekstern ).
---
   I uskyld og sinnsro er tiden og rommet rikere og frodigere.
---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, søndag 19. juli 2009, Vinberget:

   Sol og finvær. Men noe regn og overskyet også utpå dagen.
---
   Jeg har gjort ferdig en skisse til et forslag til klage til NAV på deres vedtak om avslag på det at jeg frasa meg trygden fra og med 01.06. 2009. ( ekstern ).
---
   Kjørte Idun og Frøydis til Etne ved 13-tiden.
   Var og hentet de igjen utpå kvelden. Frøydis har jobbet sammen med Idun i dag igjen. Nu for annen gang.
   Dette gir Frøydis arbeids-trening og flere muligheter utad.
   De er meget godt fornøyd med Idun der.
   Frøydis tilbudt også mere arbeid.
   Satte av Idun i Skjold.
---
   Idun leste "Mere om det rette fokus" ( ekstern ), skrivet pr. 17.07. 2009 med de 6 punktene, og syntes det så bra og rett ut. (Jeg gjengav det her i Dagboks-notatene for i går.)
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, mandag 20. juli 2009, Vinberget:

   Overskyet i dag, men også sol innimellom.
   Bær-plukking med oss også i dag. Boysenbær, bringebær, solbær, rips, stikkelsbær, jordbær, søtmispel, blåbær, etc. Også begynt å modne de første hage-blåbær nu.
   Flere liter modne av årets første plommer, på to trær Magda Jensen.
---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, tirsdag 21. juli 2009, Vinberget:

   Tildels overskyet og tildels sol i dag.
---
   Jeg fikk i dag tidlig skrevet og avsendt pr. telefaks til NAV et nytt brev angående min klage på ilagt underholdsplikt til Trude. ( ekstern ).
---
*****


--22--
-- Dagboks-notater, onsdag 22. juli 2009, Vinberget:

   Lett overskyet formiddag. Stort sett det samme utover hele dagen.
   Mere og mere fin, søt og god stikkelsbær.
---
   Splitt og hersk!
   Både Balder og mormor ivret for splittelsen av familien, og visste at de hadde og fikk Iren K. Hebnes med seg.

   Barna ble iherdig forsøkt lurt og grundig forsøkt truet og skremt til å tro at de måtte velge den ene av foreldrene og at det var umulig å velge den annen.
   Og at den annen måtte svertes og føres krig imot. Balder lot seg ivrig overtale av både Iren K. Hebnes, mormor og Trude. Og Gudmund hermet fordekt mere og mere efter Balder. Idun lot seg også et stykke på vei lure og skremme til å herme efter Balder, mormor og Trude.
   Gudmund skjønte ikke engang hva som skjedde!
   Idun og Balder knapt heller!
   Men de tok sin mors ord for god fisk. Sin mors ord, støttet av dumme fjotter!
   Men hverken Frøydis, Stauda, Alfredo, Mariel, Urda eller Solborg lot seg lure eller skremme!
   Mens Trude lot seg både skremme og lure - og friste til allehånde usselheter!
---
   Iren K. Hebnes skulle med uhyre frekke løgner, dokument-falsk og iscenesettelser frata våre barn deres far, og fremfor alt frata meg barna. Minst iallfall barna.
   Dette skulle skje uten at jeg eller noen skulle kunne ha mulighet for å få det rettslig prøvd.
   Det skulle bare tilsynelatende til behandling i retten. Og det skulle heller ikke kunne rettslig prøves - og heller ikke ankes!
   Og retten skulle liksom agere som den ikke forstod noe som helst! Og som at det hele var avgjort på forhånd.
   Eller altså liksom være så dum?

   Iren K. Hebnes hadde jo sagt sitt. Og nu også Haugaland tingrett!
   Og alt og det hele med henvisning til Iren K. Hebnes! Ifra hele motpartens side!

   Også sånn sett var dommen ifra Haugaland tingrett lovstridig og straffbar.
   Og hva med de liksom midlertidige kjennelsene, ment å være permanente?
   Ment å være permamente, og å tilrettelegge i så måte.
   Sykt!

   Og slikt noe er altså Haugaland tingrett involvert i!?
   Lyd-opptakene blir nok også et interessant studium for den og de som vil granske og undersøke alt og det hele nærmere. Også lyd-opptakene.
   Det hele er en utrolig så grotesk historie. Så absolutt ikke fordi det er jeg som forteller den eller har laget den eller lager den eller gjør den til det, men med hensyn til hva som rent faktisk har skjedd.
---
   Det er absolutt ingenting som helst av fakta som berettiger at barna frataes sin far og at far frataes sine barn.
---
   Jeg ble av Idun fortalt at Trude i begynnelsen av august har tenkt seg med barna på besøk til sin oldemor i Nordland fylke.
   Idun sier iøvrig at hun av Trude enda som vanlig er ilagt bortimot totalt snakke-forbud.
   Det er iøvrig ikke stort Trude forteller til Idun heller. Som vanlig. Hverken til Idun, Frøydis eller Stauda. Stort sett bare bla-bla av tomme, intetsigende likegyldigheter, har Frøydis og Stauda hele veien fortalt.
   Og usle simpelheter.
   Truslene ifra Trude overfor Idun vet jeg ikke helt konkret.
---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, torsdag 23. juli 2009, Vinberget:

   En hel del sol og finvær i dag, men noe overskyet også. Det regnet mye i natt og i dag tidlig.
   Bær-plukking i hagen med oss også i dag.
   Det er omtrent helt slutt på svarthyll-blomstringen her ute nu, og blir efter hvert nu også mye svarthyll frukter.
---
   Jeg var i dag en tur i Skjold og handlet dagligvarer. Frøydis og Stauda hjemme.
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, fredag 24. juli 2009, Vinberget:

   Overskyet formiddag med regn. Innimellom sol. Noe lyn og torden også, i retning sør-øst eller øst herfra. Omkring 11.30-tiden. Litt lyn og torden sent i går kveld også. Men nokså rett efterpå i dag mere og mere lyn og torden, i samme retning, buldrende kraftig og mye frem imot klokken 17. Flere kraftige regnskyll også. Omkring 20-tiden på-n igjen med lyn og torden og regnskyll, utover kvelden. Det flommer godt nedved vannet.
   Vi plukker inn bær nu også, og sylter og safter. Og Magda Jensen-plommer. First-plommer modner snart.
   Kiwiene i hagen er nu mange underveis, nu store som druer. Druer også underveis, endog mange fine drue-klaser rett inntil kjøkken-vinduet på øst-siden, enda umodne, store som tyttebær.
   Blomstring, frukt og bær i overdådig frodighet her hjemme. (Ingenting av det var her da vi flyttet hit.)
---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, lørdag 25. juli 2009, Vinberget:

   Overskyet, disig formiddag. Ellers nokså bra vær med sol også utover dagen.
---
   Jeg har enda ikke hørt noe mere ifra advokat Brynjar Meling, i det aller siste.
   Han har vel orden på dette med tidsfristen til Gulating lagmannsrett, mandag 27. juli 2009? Om to dager.
   Jeg håper inderlig han har tilordnet noe som feier uretten til side!
   Jeg har oversendt ham noe stoff pr. e-post, bl.a. noe om Menneskerettsloven i forhold til saken ( ekstern ). Og en kopi av advokat Sverre Kvilhaugs brev datert 18.01. 2007 til psykiater Kirsten Westlye ( ekstern ), samt hans klage datert 16.03. 2007 til Helsetilsynet på vegne av vår familie ( ekstern ).
   Ungene har nu vært borte to vårer og snart to sommere!
   Situasjonen er virkelig en uhyre krise-situasjon og særdeles uhyre meget alvorlig!

   Advokat Sverre Kvilhaug var den advokat Trude (efter kjapt råd ifra Marta Straume) engasjerte i januar 2007 da Iren K. Hebnes kom og gjorde storstilt hus-inkvisisjon her hjemme. Advokat Sverre Kvilhaug gjorde langt på vei et godt arbeide, men resignerte og gav opp overfor overmakten efter hvert. Efter at han så den store overmakten rådet han oss, da til vår store forskrekkelse, til skilsmisse på papiret for på den måten å redde barna, sånn at Iren K. Hebnes ikke skulle kunne frata meg barna og Trude imens i sitt navn ha barna og Iren K. Hebnes ikke kunne gjøre meg noe! En slags nød-løsning, som Trude efter en viss tid fikk mere noe sans for. I det heletatt ikke jeg.
   Slikt noe bør ikke være en advokat særlig verdig. Og særlig ikke en som Sverre Kvilhaug.
   Advokat Sverre Kvilhaug er dessuten en slags venn eller bekjent av nærmeste naboen til mormor i Trondhjem, hvilket underveis efter hvert iøvrig også medførte intrikate komplikasjoner og problemer!
---
   Vi kjørte til Haugesund i dag, via Sveio. Satte av Frøydis ved Skogland ved 15-tiden og hentet henne igjen ved 19-tiden. Frøydis ville gjøre et kort besøk der. Jeg og Stauda fikk gjort unna noen ærender imens.
   Trude sov da Frøydis ankom Skogland og Trude våknet først efter en times tid og merket at Frøydis var der.
   Det var ingenting nytt eller spesielt å høre ifra Trude, forteller Frøydis. Trude forteller som vanlig heller ingenting. Trude ba Frøydis hilse Stauda. Men altså ikke meg. Er det det at hun skjemmes, eller er det skuespilleriet som videreføres? Hva vondt har jeg montro gjort henne, noen gang?
   Nettet snører seg forhåpentligvis og jo sammen omkring henne!
   Er det det hun håper på eller aner og ser, nu? (Det tviler jeg egentlig på.)
   Hun har vel all sin tillit til advokat Hjelde, Balder og de ifra den kommunale barnevern-tjenesten. De som forsyner henne med den der næringen.
   Er hun i tvil? Betenker hun alt det forskrekkelig dumme og slemme hun i de siste tre års tid verre og verre, slemmere og slemmere, har gjort?
---
   Det kan solid og uomtvistelig bevises at Trude Monica Hansen og hennes advokat Trond Hjelde hele veien i denne saken og i saks-komplekset kun har vunnet frem i kraft av uhyre frekke løgner.
   Mens Rune L. Hansen hele veien har vært sannferdig, tålmodig og hensynsfull. Han og de fleste av barna er dog enda ikke blitt hørt eller tatt på alvor, heller ikke hypotetisk, av de som med makt har truffet avgjørelser i forhold til familien.
   Situasjonen har sånn sett vært fullstendig diskriminerende, tendensiøs, ensidig, ensporet og favoriserende. Uten likhet for loven, uten at tvil har kommet ham og barna til gode, og uten at beviser eller argumentasjon har vært gransket.
   For her å nevne et eksempel, som om ønskelig omfattende og solid kan bevises. Hennes brev datert 14.05. 2008 til Iren K. Hebnes, leder for den kommunale barnevern-tjenesten i Vindafjord. Brevet, et alvorlig saksanliggende i sitt innhold, er fullstappet av løgner, lureri, underkastelse, tiggeri og svindel. Brevet avsluttes med underskrift ifra flere, navnlig
 Åse Kristensen (Lygrepollen), Arne og Liv Grethe Ødegård (Skjold), Ingunn Elise Ness (Stavanger), Tove Fagerhøy (Hakadal) og Aud Signy Jakobsen (Grue Finnskog). Hun skriver, at: "Disse kjenner til barna og meg, innholdet i dette dokument, vår tidligere og vår nye livssituasjon og de støtter oss i det som her er fremlagt."
   Skriver hun. Dog er det faktiske forhold, at de av henne nevnte enten hverken kunne, kan eller vil støtte henne i hva hun i brevet fremfører. (I et annet skriv for retten har hun iøvrig løgnaktig hevdet at endog barnas farmor støtter henne.)
   Dog sender hun en kopi av brevet til  Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland, og til Grue lensmannskontor og til Grue kommune barnevern-tjeneste.
Samme brev var Bevis nr. 1 av 2, i prosesskrift datert 15.05. 2008 til Fylkesnemnda i Rogaland ifra henes advokat Trond Hjelde. 
Hennes Bevis nr. 2 av 2, i samme prosesskrift datert 15.05. 2008, var også et falsum, underskrevet 22.04. 2008 av de tre eldste barna, Balder, Idun og Gudmund - av henne lurt til å tro de måtte underskrive (for å redde de yngre barna), uten at de visste hva de egentlig underskrev på.
   (Samme 15.05. 2008 sender hennes advokat Trond Hjelde et brev til Iren K. Hebnes, hvor han ber henne om å besørge økonomi for Trudes bortføring og fangehold av barna, i form av direktiv til Folkeregisteret og NAV / Trygdeetaten.) 
   I en uhyre løgnaktig Begjæring om midlertidig avgjørelse og stevning datert 26.05. 2008 til Haugaland tingrett, hvor hun 
krever alene omsorgen og foreldreansvaret for barna, skriver hennes advokat Trond Hjelde usant blandt annet at "alle barna støtter" Trude Monica Hansen. Det nevnte skriv datert 22.04. 2008 underskrevet av de tre eldste barna vedlegger han som Bevis nr. 3 i sin Begjæring om midlertidig avgjørelse og stevning. I et tilsvarende målrettet prosesskriv samme 26.05. 2008 til Fylkesnemnda skriver han blandt annet likså frekt og usant, at: "Det er ingen tvil om at partenes barn støtter mor fullt og helt."
   Uhyre frekke, bevisste løgner hele veien. Mange flere kan om ønskelig nevnes, utdypes og avsløres. Alt det vesentlige ifra henne fremlagt for retten.
---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, søndag 26. juli 2009, Vinberget:

   Overskyet og tildels regn og sol.
---
   En e-post jeg i går oversendte advokat Meling:

20090726-nye-erkjennelser-dommen.html


   Nye erkjennelser i forhold til dommen,
   ifra Rune L. Hansen, pr. 26.07. 2009Tukt, avlytting og andre påstander i dommen
   
   Det har tidligere ikke for alvor slått meg at dommeren eller noen kunne finne på å mistenke meg for å være tuktende, truende eller straffende!
   Tukt - dommeren har endog misforstått Trygve Einar Gjerde (som snakket sin sak), og ikke ha hørt eller trodd mine innvendinger i så måte.
   Det er mange forvridninger, urette påstander og misforståelser i dommen, og den er gjennomført tendensiøs og forhastet.
   Uten at jeg er gitt mulighet for mot-argumentasjon.
   Og fremlagte beviser og mot-argumentasjon ifra min side er i det meste forbigått.
   
Kan det vel være mening i at jeg skal måtte beskytte og forsvare meg imot allslags ville og virkelighetsfjerne antydninger og påstander?! Om tukt, avlytting, avvisning, etc. Endatil når det er lett å se hvorifra de kommer, og deres motiv, forårsaket av Iren K. Hebnes. 

   Far kan iøvrig ikke mere akseptere at mor tilkjennes foreldreansvaret eller den daglige omsorg for noen av barna.
   Far ønsker imidlertid, som hele veien underveis i saks-komplekset, at mor skal kunne ha et optimalt likeverdig samvær med samtlige av barna.

Angående Tormod

   Tormod har nu blitt så stor at jeg krever den daglige omsorg og foreldreansvaret for ham også.
   Barnekonvensjonen Art 7 Punkt 1: "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Barnekonvensjonen Art 18: "1. Partene skal bestrebe seg på å sikre anerkjennelse av prinsippet om at begge foreldre har et felles ansvar for barnets oppdragelse og utvikling. Foreldre, eventuelt verger, har hovedansvaret for barnets oppdragelse og utvikling. Barnets beste skal for dem komme i første rekke."
   Barnekonvensjonens Art 35: "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."
   Barnekonvensjonens Art 36: "Partene skal beskytte barnet mot alle andre former for utnytting som på noen måte kan være til skade for barnets ve og vel."

   Og i Menneskerettsloven, i dens Vedlegg 4 Internasjonal konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, Del 2 Art 5 Punkt 1, blir det sagt at:
   "1:  Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller å utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til."

   Og Barnekonvensjonens del 1 Art 8 Punkt 2 sier entydig og tydelig, at: "Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet."

   Dette gjelder med hensyn til samtlige av barna. Også Tormod.

---
   Jeg og Stauda var i dag innom Blåbærkongen og hadde en prat med ham. Virker som at det går bra med ham. Og for Blåbærhagen hans også.
   På kvelden kjørte jeg til Etne og hentet Idun. Hun ville jeg skulle hente henne da hun hørte om tidsfristen til Gulating lagmannsrett som utgår i morgen, ivrig efter å bidra med noe hun også.
   Farmor kjører ifra Trondhjem i morgen og regner med å overnatte i Ål og å ankomme her tirsdag eftermiddag.
---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, mandag 27. juli 2009, Vinberget:

   Overskyet og iblandt noe regn. Mere lavt overskyet og mere regn utover kvelden. Et tordenbrak rett før klokken 21.
   Finfine ørreter i stekepanne-størrelse går nu opp i bekken og det er lett for Frøydis og Stauda å fange de. De fanget fem i går. Stauda badet i vannet også i går.
---
   Dette skriv ifra meg og Idun ( ekstern ) ble i dag pr. telefaks og e-post oversendt advokat Meling. (Med kopi til noen andre.) Vi gjorde ferdig innholdet sent i går kveld. Idun gjorde noen få, små rettelser i dag tidlig før det ble avsendt slik: 

20090727-erkl-idun.html  

Kopi / avskrift: RLH, 27.07. 2009. Erklæringen ble oversendt til advokat Brynjar Meling i dag kl. 09 pr. telefax og kopi pr. e-post.   Erklæring til Rune L. Hansen, fra Idun Hansen

   Saken dreier seg uansett om at det er to sider som står imot hverandre, og den ene siden ønsker å frata barna deres far, hjemsted, skole, trivsel, identitet og integritet, den andre siden aksepterer ikke dette.
   Idun sier det er helt feil å frata barna dette, helt feil for alle barna og hele familien. Er det noe som rettferdiggjør dette? De som har tatt slike avgjørelser kjenner ikke til behovet til de enkelte av ungene. Både ungene og foreldrene er friske og talentfulle og det er vel ingen grunner hverken for å frata barna eller foreldrene noe?
   Idun sier videre at hun merker på ungene at det virker skadelig og ødeleggende for de å være borte fra pappa. Og at det er lett å se at det som skjer har en dårlig påvirkning på hver enkelt av ungene. At de er misfornøyde, bråkete, trasige, viser trass på mange måter. Og at det som har skjedd og skjer gjør ungene usikre og undrende og forvirret. Og at det er ikke rett at ungene skal bli behandlet slik.

   Dette ønsker Idun særlig å ha sagt og står hun inne for og underskriver hun hermed.

   Idun Hansen, Vikebygd, mandag 27. juli 2009
   (+ Iduns underskrift)

---
   Erklæringen nokså kortfattet og snill av seg. Både jeg, Idun og ungene forsøker fortsatt å være snill og mild overfor Trude og hennes ugjerninger.
   Jeg har sagt det før, også under barnas fangehold i Finnskogen, at jeg kan ikke forlange eller forvente at Trude skal være eller er smartere enn hun er, eller eller mindre lettskremt enn hun er. Hun har forvillet seg stadig lengre og lengre inn i noe det kan være veldig vanskelig for henne å komme seg ut av og bort ifra. Det er og burde dog være lov og rett og mange også andre til å forstå såpass.
   Jeg kjørte i dag omkring 15-tiden Idun til Skjold. Derfra tok hun bussen til jobben i Etne.
   I kveld skal hun til Skogland. Nærmere Jon Inge i Sveio. Han har fødselsdag i morgen. Hun skal og spille gitar med Gudmund i Skogland.
   I overmorgen kommer hun hit igjen. Det er nu lenge siden hun har snakket med farmor.
   Farmor er forståelig nok bitter på Balder og Gudmund og deres oppførsel og snakk også overfor henne.
   Jeg har hatt hodepine og vondt rundt øynene siden i går, jeg vet ikke helt hvorfor. Kanskje luking av Telekia? (Den er et uhyre forskrekkelig ugress, ankommet hit ifra Ødegård.) Stauda lager medisin til meg nu. Det kan være forårsaket av et av mine så mange eksperimenter med ingredienser. Kanskje for mye ramsløk i går? Kanskje for sterkt uttrekk av hylleblomst? Jeg vet ikke enda.
---
   Klokken er 20 og jeg har enda ikke hørt mere ifra advokat Meling. Men jeg har jo tilsendt ham en hel del informasjon i den senere tid, omtrent hver dag.
   Fristen for vår redegjørelse til Gulating lagmannsrett utgår i dag.
---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, tirsdag 28. juli 2009, Vinberget:

   Overskyet formiddag, en hel del sol ifra 11-tiden.
   Mye regn i natt.
---
   Jeg telefonerte og pratet litt med Trygve i går kveld efter klokken 21. Det var da mye skodde og lyn og torden der hos de, som kommer nærmere hitover. Jeg også trakk ut ledningene til telefon og datamaskin efterpå.
---
   Klokken er nu 14. Frøydis og Stauda er nede ved vannet og bader. Jeg telefonerte og snakket med advokat Melings advokat ved 13-tiden. Fristen utgår i dag, sa hun. Hun skulle gi advokat Meling beskjed om at jeg telefonerte, og om hvorfor.
---
   Klokken omtrent 16.30 telefonerte først farmor, ifra Etne der hvor Idun jobber. Idun er ikke på jobb i dag. Farmor har altså kommet til Etne, og er her nu ganske snart.
   Rett efterpå telefonerte den juridiske rådgiveren til advokat Brynjar Meling, Bjørn, og spurte om det foreligger en ny rapport ifra dr. Tungesvik. Jeg vet ikke om noe slikt, sa jeg. Jeg forstod det som at dr. Tungesvik vil stille som vitne i retten, jeg har, iallfall ikke enda, hørt om noen ny rapport eller annet i så måte.
   Bjørn skulle snakke med advokat Meling om det. Han sa også at fristen er overholdt og gikk ut i dag og at jeg vil få høre nærmere om det.
---
   Liksom usikkerhet om min psykiske helse, som liksom automatisk skal gjøre motpartens løgnaktige påstander mere troverdige! Sykt.
---
   Og Haugaland tingrett og lagmannsretten skal liksom være så dum?!
   Og hva konkret skal jeg ha gjort som er galt - som jeg er gitt anledning til å motbevise?
---
   Og hva er vel sykere enn at også dommeren og dommen ( ekstern ) bent frem sier at ingen skal ha rett til å forsvare seg eller ta til motmæle imot ansatte i en kommunal barnevern-tjeneste!? Og at den som forsøker seg på slikt noe skal straffes, frataes livets rett!?
---
   At jeg skal kunne bli fratatt mine barn og mine barn fratatt sin far, sitt hjemsted, sin identitet, sin integritet, sin trivsel og sin skole, uten at vi gies anke-mulighet, - slikt noe er ganske enkelt for sykt!
---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, onsdag 29. juli 2009, Vinberget:

   Rufsete morgen, overskyet, tåke, regn og vind. Klarnet opp, mild bris og noe sol også utover dagen.
   Vi plukker inn og konserverer nydelige, modne solbær ifra hagen, og mørkt røde, modne Magda Jensen-plommer. First-plommer, nu ifra det lyst grønne til gyldengule med et rødskjær, begynner så vidt å modne.
   Eventyr-hagen til ungene venter på Alfredo, Mariel, Urda, Solborg og Tormod. Også den. De har selv vært med på å lage den og å leve den og de har mange av sine kostelige skatter, leker og lengsler i den. Som vi i gjensidig kjærlighet, fryd, undring og glede har sammen med de.
   Kantareller så vidt begynt å titte frem i skogen her. Vi så ruskete kantareller til 269,- kroner kiloen i en butikk i Haugesund forleden dag.
   Matrem og gule og oransje valmuesøstre blomstrer fortsatt nydelige hist og pist. Liljer også. Og nu har astilbe, gull-ryllik og mye annet ankommet med blomstring. Med sine ansikter og øyne på stilker og stengler!
---
   Selv om de angjeldende for makt eller posisjon i verden ikke åpner sine hjerter, øyne og ører, så må dog den enkelte overfor maktmisbruk og tross som rammer den enkelte, i Ordets nestekjærlighet forsøke å åpne sin munn.
   Jeg sa det blandt annet engang i et dikt slik:

"Når hin enkelte av oss møter maktmisbruk og tross,
så vit:
Det er ikke bare verden
som skal åpne ørene sine,
men hin enkelte som skal åpne sin munn."

   Fra mitt dikt "Våre store foreldre" (1992) ( ekstern ) fra min diktsamling "Har menneskene sjel?" (HUNs Forlag, 1995). Flere hundre av mine dikt befinner seg publisert på Internettet i min store dikt-samling "Nødens katakombe" ( ekstern ).

---
   Det synes iøvrig som at et av korrupt overmakts mange triks er med terror å fremtvinge uutholdelig nød og desperasjon hos motparten, samt mangel på selvstendighet. For så å unnskylde sin terror med den desperasjon terroren har forvoldt!
   Slikt noe må en også om det har skjedd eller skjer kunne avsløre.
---
   Noen ord vedrørende aspekter av mine slike studier ifra min side.
---
   Jeg sier til Frøydis og Stauda at vi ikke må leve i ødeleggende frykt for livsfarlige, gale mennesker som Iren K. Hebnes. At vi ikke på gal måte må være redd henne eller slikt noe, om det aldri så mye fjaser og staser seg opp og klær seg ut med makt og fine ord så som "barnevern".
   Det er ikke vi som tjener på en slik frykt og redsel, bare motparten. For oss ville en slik frykt og redsel, som motparten bestreber seg på å skape eller sprer omkring seg, være taps-bringende. Vi så hva den frykt og redsel Iren K. Hebnes og mormor skapte i Trude medførte. Medførte av mere og videre ødeleggelse.
   Vi må heller være sindige, hensynsfulle og saklige, og fortsette med å være stolt over og glad for våre verdier, talenter, skatter, lengsler og håp.
   Det er viktig at vi fastholder våre liv, og foredler verden og våre liv. At vi ikke forsimples og ødelegges av ødeleggende krefter eller makter.
---
   Likhet for loven? Eller en ulikhet som forsterker seg ledd for ledd?
   Slikt noe som Iren K. Hebnes vil ikke vi skal ivareta våre rettigheter. Heller ikke advokat Trond Hjelde, og heller ikke Trude. Og altså heller ikke en rekke dommere i Haugaland tingrett.
   Underlig sykt forskrudd.
---
   Det svermet en bisverm ifra en av våre bikuber i går, vi oppdaget den tilfeldigvis samtidig med at farmor kom. Jeg fikk den inn i en ny kube på kvelden. Både Frøydis og Stauda ble utrolig nok tilfeldigvis stukket av bi her ute i går da farmor kom. Ifra en kube ved stien, hvor biene merkelig nok har vært noe sinte i de siste dager. Kanskje på grunn av været? Stauda ble stukket ved tinningen og hovnet opp nokså meget rundt høyre øye. Hun er medisinert. Eføy.
---
   Stauda begravde en fugl, en ung trost kattene hadde drept, her ute i går. På dens pyntede grav skrev hun et brev hun la i en plast-pose med en sten oppå, med følgende tekst som hun selv hadde diktet:

   En liten fugel som fløy så fritt, dens liv var med trærne og andre fugler. Og den, som så lystigt sang en siste sang, den så ikke faren som truet, den så ikke hva som ville skje, den bare nynnet så glad, og nå er den død. Dens sjel vandrer opp i sky og så er det bare Gud som vet.

---
   Farmor holder her nu kurs i strikking for oss. Idun i hekling forleden dag. Vi utvider våre ferdigheter. Vesentligheter ifra kultur-arven.
   En familie ifra Wormdal på Karmøy telefonerte i dag, de ville ha en katt-unge. De kom utpå dagen, de ville da så gjerne ha to katt-unger, og det fikk de.
---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, torsdag 30. juli 2009, Vinberget:

   Overskyet, regn og noe litt krass vind på morgenen. For det meste nokså overskyet det meste av dagen. 
---
   Tyssebotn telefonerte ved 18.30-tiden og vi hadde igjen en av våre efter hvert mange samtaler.
   Jeg telefonerte og hadde en liten prat med Idun omkring 20-tiden. Hun kom ikke likevel, hun har vært travelt opptatt blandt annet i og med det urbane liv.
---
   Skatteetaten / Folkeregisteret henviste i sitt brev datert 03.07. 2009 ( ekstern ) til folkeregisterforskriftens § 5-1 som de sier lyder:
   "Når ikke annet følger av bestemmelsene i § 5-2 til § 5-11, regnes personer som bosatt der de regelmessig tar sin døgnhvile. / Tidsbegrensede (midlertidige) opphold av under seks måneders varighet regnes ikke som bosetting på oppholdsstedet, med mindre oppholdsstedet er personens eneste bostedsmessige tilknytning i dette tidsrom. Viser oppholdet seg å vare utover seks måneder, skal vedkommende regnes som bosatt på oppholdsstedet, jf. første ledd."

   Til dette sier de, at: "Etter denne bestemmelsen skal personer regnes som bosatt der de tar sin regelmessige døgnhvile. I begrepet regelmessig ligger der vedkommende til vanlig, dvs utenom ferier, reiser og lignende tar døgnhvilen."

   Folkeregisterforskriften (FOR 2007-11-09 nr 1268: Forskrift om folkeregistrering) har jeg nu kikket nærmere på.
   Også dens kapittel 5, om: Hvor i Norge en person skal regnes som bosatt.
   Dens § 5-2, Skiftevis døgnhvile, sier følgende: "Personer som tar sin døgnhvile skiftevis på to eller flere steder, regnes som bosatt der de tar sin overveiende døgnhvile, med mindre noe annet følger av bestemmelsene i kapittel 6."
   Og mest interessant er dens § 5-3, Ektefeller og barn, som sier følgende:
   "Ektefeller regnes som bosatt der de har opprettet sitt felles hjem. Det felles hjem er den bolig hvor ektefellene til sammen tar sin overveiende døgnhvile. / En person som har opprettet felles hjem med sine barn, regnes som bosatt der barna tar sin overveiende døgnhvile, med mindre barna flytter ut av det felles hjem. Som barn forstås biologiske barn, adoptivbarn og fosterbarn som i løpet av året ikke er fylt 22 år. / Felles hjem regnes som oppløst når den ene har flyttet ut og besøk i det tidligere felles hjem bare skjer sporadisk. / Registermyndigheten kan når særlige grunner foreligger, dispensere fra bestemmelsene i første og annet ledd."

   Særlig interessant og viktig er formuleringen: "En person som har opprettet felles hjem med sine barn, regnes som bosatt der barna tar sin overveiende døgnhvile, med mindre barna flytter ut av det felles hjem."

   Jeg har så absolutt opprettet felles hjem med mine barn. Hvor både jeg og barna har vår døgnhvile.
   Det er selvfølgelig i dette perspektiv det må sees - og bli forstått.
   Trude flyttet ut og bort ifra vårt felles hjem. (Om enn definitivt hjem igjen 30.09. 2008, frem til 21.10. 2008.)
   Ingen av barna flyttet hjemmenfra. De ble bortførte og fangeholdt, hvilket er noe ganske så helt annet.
   Ingen av de angjeldende barna hverken har flyttet hjemmenfra eller ønsker å flytte hjemmenfra. Dette er fakta, til tross for at visse krefter, i visse kriminelle hensikter, har forsøkt å få det til å se annerledes ut.

   Bestemmelsene i norske Menneskerettsloven (1999) bestrides i dette saks-komplekset derfor ikke av det norske Forskriftet om folkeregistrering.
   Men å omregistrere barna til Trude sin adresse, er lovstridig både i henhold til norske Menneskerettsloven, Straffeloven og norske Forskriftet om folkeregistrering.

---

*****

--31--
-- Dagboks-notater, fredag 31. juli 2009, Vinberget:

   Overskyet morgen og formiddag med regn. Noe sol innimellom utover dagen, og noe regn også.
   Bær-plukking, solbær og rips.
---
   En redelig og anstendig familie må stå samlet imot ytre angrep på familien. (Som Jesus sier hos Markus 3, 25: "Og om et hus kommer i strid med seg selv, kan dette hus ikke bli stående."
   Dette maktet Trude faktisk ikke å forstå. Hun lot seg friste, fiksere og skremme til villveiens selvstendighet i hovmot.
---
   Trude trodde veien å gå var å bøye seg inn under Iren K. Hebnes.
   Og var villig til å betale den prisen hun forlangte!
---
   Prosesskriv datert 28.07. 2009 ifra advokat Brynjar Meling til Gulating lagmannsrett ( ekstern ) ankom meg pr. e-post i natt. I den såkalt sivile sak. Ifra advokat Meling i forhold til den tidsfristen han orienterte meg om.
   Jeg har lest det. Det undrer meg at såvidt få aspekter og sider av saks-komplekset og anke-grunnlaget er omtalt, men det hva som omtales er uansett sentralt og avgjørende nok, og advokat Meling har vel kanskje hatt begrenset med tid til rådighet - eller har en annen mening med det?
   Noen unøyaktigheter er det også i det. For eksempel i forhold til Frøydis og Stauda. (Som hele tiden har visst hvor de bor hen og har sitt hjemsted, og fortsatt bor der. Og som ikke har tenkt å la kloke hoder eller kriminelle frarøve seg sin far.)
   Det mangelfulle i det og med det bekymrer meg likevel, i forhold til mine erfaringer allerede, så langt, med det tydelig nok alvorlig skakk-kjørte og infiserte norske rettsvesen.
---
   Jeg har i kveld gjort ferdig en oppdatering av skrivet om Det rette fokus. ( ekstern ).
---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. ---- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq