----- Denne side: db200806.html   

http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/DBN-RLH/200806/db200806.html

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  

---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. - 

17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - ---- 

----- 

--- Juni 2008 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:---
--01-- 

-- Dagboks-notater, søndag 01. juni 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 11 pluss-grader på det laveste her ute i natt. Og 33 på det høyeste ute i dag.
   Sol og finvær.

---

   RØMM UNGENE! STIKK AV!
   OM OG OM IGJEN!! DET TRENGS!!
   OG PRØV Å FÅ TELEFONERT PAPPA! 53 76 76 87 -


---

   Jeg har her en slags profetisk bok liggende på bordet foran meg. Den er skrevet av en amerikansk kvinne ved navn Gail Sheehy og ble utgitt første gang i 1974, og kom i en norsk utgave i 1983 - under tittelen "Overganger. Forutsigelige kriser i voksenlivet."
   Det er efter hvert skrevet og publisert mange bøker og studier med den samme tematikken. Ikke alle likså vellykkede. (Blandt annet fordi innflytelser og tilfang ifra omgivelsene jo gir visse rammer.) Denne her nevnte representerte så vidt jeg vet et interessant nivå i fremskritt sånn sett.
   Jeg skal ikke si særlig mye om denne boken og slikt her nu, men eventuelt heller senere komme tilbake til tematikken hvis anledningen byr seg.
   En av konklusjonene i boken er følgende:
   "Hanner og hunner ligner hverandre mest før de blir født, når de er 18, og når de er over 60. Fra 18 til 60 beveger de seg i motsatte retninger, hvilket gir seg de mest ekstreme utslag i 40-årsalderen."
   En annen konklusjon i boken, er at i 18-årsalderen er hanner og hunner "mer like eller allierte i behovet for å frigjøre seg fra foreldrene enn de er ulike som mann og kvinne".
   Det er en tykk bok på mere enn 400 sider, og den inneholder mange interessante observasjoner, studier og konklusjoner angående de forskjellige fasene i menneskelivet, i forhold til kultur, familieliv, ekteskap, flukt, følelser, helse, fysiologi, rytmer, etc.
   I et ekteskap, sier boken, særlig hvis de to er jevn-aldrende, "vil de være i utakt med hverandre en god del av tiden. Opp gjennom 20-årene, når en mann vinner selvtillit i store byks, vil en gift kvinne normalt miste den overlegne sikkerheten hun hadde som tenåring. Når mannen passerer 30 og føler trang til å slå seg til ro, er kvinnen ofte blitt rastløs. Og nettopp når de runder 40 (...) vil hans kone sannsynligvis være sprekkeferdig av trang til å bestige sitt eget fjell."

   Trude er omkring 40 år nu. Og de tre eldste av barna våre er i skiktet omkring 18 år.
   Det var derfor jeg ville nevne disse forholdene her nu.
   18-åringer, og mange ureflekterte andre, har så altfor fort og lett for å tro at et menneske er et menneske og derfor nokså like - uberoende av alder, kjønn, ekteskap, etc.
   Slike standpunkter, synspunkter og meninger er imidlertid stakkarslig tilkort-kommende og kan medføre mange misforståelser, forhastede slutninger og feil-vurderinger!
   Ikke minst i verste fall også med hensyn til 18-åringers tanker og syn på barne-oppdragelse og barns ønsker, nødvendigheter og behov!

   Jeg måtte nevne litt om disse tingene også her nu.
   Slikt noe er også på vesentlig vis med på å belyse hva som skjer i den saken jeg mest av alt beskriver og skriver om nu i mine Dagboks-notater.
   Manglende kunnskap og forståelse for slikt kan i verste fall ha mange katastrofale følger og konskvenser!
   For mange!

---

   De tre eldste av barna våre vil ikke engang innse eller tro at sin mor er løgnaktig!
   De har hørt jeg har sagt det - men de har også hørt henne benekte det.
   Men løgnaktighet ble hun indoktrinerende grundig opplært i av sin mor, i hele sin barndom og oppvekst!
   Det har ikke barna våre forstått. Heller ikke at Trude har kjempet imot det.
   Det vil si: Balder lærte og forstod det fort da Trude sprang efter ham da han flyttet hjemmenfra i mai 2006. For da ville hun ha med seg Balder i en slags "hellig" krig imot meg, for å få meg til å innta en annen holdning til hans oppførsel.
   Målet hellig-gjør midlene, ble mere og mere deres holdning og motto, i krigen for å få meg til å "ombestemme" meg.
   Idun og Gudmund skjønte det enda ikke.
   Og skjønner det enda nu bare litt og tildels.
   De er i ferd med å lære den leksen nu.
   For de syns jeg har snakket stygt om min kjæreste!
   Det høres utilgivelig ut for de!

---

   Både Idun og Gudmund og særlig Balder var tildels delaktige i den forrige kidnappingen også, i juletiden desember 2006 ( ekstern ).     

---

   Det ankom et brev ifra Ivar B. Løne jeg hentet i postkassen i går kveld, som jeg nu i sted fikk lest.
   Han er tydelig meget opptatt av problemet for vår familie også her. Ikke alltid så lett å tyde hans håndskrift. Men han skriver blandt annet:
   "Nett no var me på tur. Sigrid fortalde at dotter til hennar første venninne si dotter har store problem for at faren reiste frå dei då ho var 8 år, no 23 og alt er så gale. Eg: tenk hje Hansen, mori fer frå heimen og faren. Ingen svar, anna enn ja. Det er så aktuelt med konsekvens-analyse no, er det vekk her? Hjå "hjelpara", barnevern og politi?"
   Det syns som å være fullstendig absolutt vekk, Ivar!
   Og det er forskrekkelig trist å si det.
   Og det at ingen heller har fått snakke med ungene!
   Og at de faktisk blir holdt som fanger!
   Fullstendig imot sin vilje!
   Bortførte også imot sin vilje!
   Av mennesker som er i ferd med å tilrane seg en falsk familie-stand!
   Og å til-intetgjøre barnas far!
   Osv., osv.!
   Vettløse, uansvarlige monstre!
   Barne-mishandlere!
   Av aller verste sort!
   Som ikke tåler å høre sannhetens ord om hva de holder på med!
   Hverken ifra meg eller andre!
   Ivar B. Løne spurte da jeg snakket med ham i telefonen blandt annet om jeg og min familie har interesse av en seterstøl for gratis bruk på ubestemt tid. Han ville iallfall nevne det.
   Jo. Han syns det er forferdelig det som vår familie har vært og enda er utsatt for.
   Og nærsagt ufattelig. Og han tenker mye på oss.
   I sitt brev har han lagt ved forskjellig. Blandt annet et megetsigende, fint skriftlig arbeide ifra 1983 av Øivind R. Jensen, som antagligvis aldri har vært publisert før: "En anderledes vismann" ( ekstern ).
   Og jeg skynder meg nu å publisere det.

---

   Jeg har telefonert Aud Signy noen få ganger i dag også. Nu ved 19.30-tiden var det noen som tok telefonen og sa "hallo", men ingenting mere. Jeg ba om å få snakke med Frøydis, eller hvis Trude ønsket det kunne hun få snakke med meg. Da ble det lagt på i den andre enden.
   Ingen besinnelse, ingen beskikkelse, ingen forsøk på noe som helst derifra ...
   Annet enn videre og mere galskap?
   Annet enn ...
   Andre kan si det!
   Og det håper jeg inderlig at de gjør.
   Anja lurte på om Trude fullstendig har mistet hodet ...
   
---

   Noen som telefonerte hit i dag fikk beskjed fra televerket om at telefonen her er ute av drift.
   Det er den altså likevel uansett ikke! Mitt telefon-nummer er fortsatt som vanlig: 53 76 76 87.
   Jeg kan ikke skjønne hvorfor de fikk den feil-meldingen?
   Jeg skal undersøke med Telenor i morgen.

---

   I Samfunnsmagasinet på Internettet fant jeg i dag følgende relevante og interessante oppslag:


Publisert 31.5.2008.
http://www.sfm.no/Arkiv-2008/Art-Mai-08/31.05.2008.Uskyldige_lider_for_de_skyldige.htm  ( intern - ekstern intern )

Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ)

Det er med både sinne, fortvilelse og ren forargelse jeg leste oppslaget i Dagbladet/Magasinet som omhandler skandalen? på et tidligere britisk barnehjem. Et oppslag som dette er selvsagt viktig for at flere sider ved en sak og reelle fakta kommer fram i lyset.

Link: http://www.dagbladet.no/magasinet/2008/05/29/536682.html.

Det samme oppslaget er samtidig med på å underminere reelle fakta om faktiske hendelser som virkelig skjedde på flere norske barnehjem. Fakta som en rekke norske medier aldri har våget eller brydd seg om å ta opp i sin fulle bredde. Ikke engang Dagbladet. Og dermed er media fortsatt med på å kaste mistanker på enhver som overlevde mange års helvete på norske barnevernsinstitusjoner, og hvor flere av disse institusjonene, ikke engang var lovlig drevet. Den gamle nazistleiren Bergens Guttehjem utenfor Bergen var et av dem.

Hit ble mange barn, (også undertegnede), sendt under påskudd av dårlige forhold i hjemmet. Sannheten er at barnevernet masseproduserte løgnrapporter som blant annet sfm.no har ført utvetydige beviser for. Men sannelig om særlig mange norske medier har grepet fatt i saken grundig nok, ei heller opplyst folk om hva som virkelig skjedde. Sannheten er åpenbar for tøff for flere ”ansvarlige” redaktører, men sikkert ikke helt uten grunn. For her må det være snakk om å tyste ned mest mulig, slik at også private pengeinteresser slipper billigere unna.

Sporene etter nærmere 5 år med kontinuerlig mishandling, horrible og avskyelige overgrep begått både av eldre elever og ansatte, sitter brent fast i sjelen. Arrene og sporene kan ikke engang slettes med laser. Og navnene på enhver involvert, deres ondskapsfulle utseender og handlinger sitter klistret i minne. Men hvem har egentlig brydd seg i ettertid? Ekspertisen i det norske samfunnet skriker stadig opp om traumer meg hit og traumer meg dit. Men de har aldri giddet å snakke med reelle ofre. Å synse, anta og tro uten å vite, er de fortsatt gode til i dag.

Å utsette noen for falske anklager om overgrep eller omsorgssvikt som aldri har funnet sted, sårer et reelt offer dypt inn i sjelen. Dette er handlinger man helt enkelt ikke foretar seg overfor noen. Ikke engang overfor sine fiender. Men det sårer et reelt offer enda mer når en ikke får prøvd egen sak på en forsvarlig måte, eksempelvis ved å bli nektet å føre vitner for nettopp å sannsynliggjøre reelle fakta om overgrep. Undertegnede har bittert fått erfare dette i forbindelse med erstatningsoppgjøret fra Bergen Kommune, en sak som fortsatt ikke er over.

De personer som bærer hovedansvaret for at rettferd så langt ikke har skjedd, er nåværende byrådsleder i Bergen, Monica Mæland, (H), forhenværende byråd for helse og sosial, Trude Drevland, (H), nåværende byråd for helse og sosial, Liv Røssland, (Frp), og lagdommer ved Gulating Lagmannsrett, Bjørn Lillebergen. De navngitte personene kjenner saken. Åpenbart er de redd for et eller annet siden de ikke engang våger å møte meg ansikt til ansikt. Jeg har intet å skjule, men kommunen har det ettersom også mine legepapirer ”forsvant” fra arkivene.

Noe for Dagbladet og flere andre?

 

***
---

   Jeg tok turen bortom til nabo Wenche Tindeland i kveld for å høre med henne om hun vil være med på å mobilisere folk for å forhindre at Iren K. Hebnes får sendt barna i vår familie til institusjoner og fosterhjem i forbindelse med hva som skal skje i Fylkesnemnda ifra mandag 16. juni.
   Hun oppførte seg meget så underlig og annerledes! Kikket på meg som jeg skulle være fanden og snudde seg kort, brått og avvisende bort uten at jeg fikk sagt noe som helst. Jeg spurte om jeg kanskje heller skulle snakke med henne en annen dag, og hun sa foraktelig nei og lukket foraktelig igjen døren og forsvant.
   Det var så fullstendig annerledes enn hvordan hun og søsteren Grete snakket til meg og med meg kvelden torsdag 03. april 2008, straks efter at Trude hadde kidnappet ungene. Fullstendig annerledes. Da gav endog hun og søsteren uttrykk for forståelse overfor min versjon av problemet Trude og Balder, og ble glade og betenkte for også å høre det fortalt også ifra min side. Mens 14-dagers tid senere ble hun tydelig meget så sint for at jeg hadde skrevet at Trude for meg på sett og vis var dum og deilig. Og da sa hun at hun ikke vil lese noe som helst jeg har skrevet.
   Og nu i dag var jeg altså blitt nærsagt til fanden selv! Og jeg undret måpende hvorfor - og undrer enda!
   Hva dramatisk og fullstendig nytt har skjedd i forholdet mellom meg og henne siden kvelden 03. april 2008?

   Jeg undrer og undrer.
   Wenche var på sett og vis noe, iallfall litt, delaktig i kidnappingen i desember 2006.
   Kan hun bak en falskhetens maske nu også på noe slags sett og vis ha vært delaktig i denne kidnappingen?
   Jeg bare undres. Hennes oppførsel var iallfall fullstendig og totalt annerledes enn tidligere.
   Som om hun nu anså meg for å være sin verste fiende!

   Underlig, underlig.

---

   Det fremgår helt utvetydig at Trude nu gjennom sin advokat Trond Hjelde - i begge hans brever datert mandag 26. mai 2008, både Prosesskriftet til Fylkesnemnda ( ekstern ) og Bægjæringen om stevning til Haugaland Tingrett ( ekstern ) - bruker alt som Iren K. Hebnes har fremført og skrevet om meg i Hekseboken 2008 ( ekstern ) til egen vinning imot meg!
   Det er tydelig nok.
   Både i Prosesskriftet og i Bægjæringen om stevning.

   Så vidt jeg kan se i hennes Begjæring om stevning til Haugaland Tingrett er også det der av Trudes advokat fremsatte Bevis nr. 4 et falsum. Som også er grunngitt med falsum.
   Det inneholder en kopi av en meklings-attest, som Trudes advokat påberoper seg at skal være en gyldig meklings-attest for Trude. Nesten likedan som den jeg fikk, da Trude ikke kom til meklings-møtet. Bare følgende ord som mangler er tilsynelatende forskjellen: "Trude Monika Hansen har krevd mekling pr. telefon. Anmodningen er avslått da hun ifølger meklers vurdering ikke fyller vilkårene for telefonmekling."
   I meklings-møtet ble det av mekler sagt til meg at Trude også derfor ikke kunne få noen meklings-attest.
   Spørsmålet er altså derfor: Har hun likevel kunnet få meklings-attest, efter selve meklings-møtet?
   Og er den kopien han fremsetter ekte og gyldig?
   Selv sier Trudes advokat om dette i Begjæringen om stevning følgende:
   "Mor fant å ikke kunne møte under meklingen grunnet nylig fødsel og at far hadde fremsatt klare trusler. / Lovens krav mht. mklingen er derfor oppfylt."

   Underlige greier! Og hvilkne trusler har vel jeg liksom fremsatt?
   Også altså dette hele et forsøk, ifra Trude og hennes advokat, på å føre Haugaland Tingrett bak lyset - med falsum og løgn!
   Og har de også gjort det overfor meklings-kontoret?
   Og er selve kopien av meklings-attesten også et falsum?

---

   Nu ser og vet iallfall også Idun og Gudmund definitivt og klart og tydelig at Trude skyr ingen verste sort løgnaktigheter!
   Hvilket jeg også ønsket at de for sikkert skulle få se, og vite. 

---

*****

--02-- 

-- Dagboks-notater, mandag 02. juni 2008, Vinbergt, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen i natt høyere enn i går natt. Og 31 pluss-grader Celsius på det høyeste her ute i dag.
   Sol og finvær.

---

   MAMMA ER LIVS-FARLIG! 
   RØMM UNGENE! STIKK AV! 
   OM OG OM IGJEN!! DET TRENGS!!
   TELEFON PAPPA: 53 76 76 87 -


---

   Det er en side av løgnaktigheten som jeg ikke tidligere tilstrekkelig har forstått farligheten av, og det er påstander - eller altså falske vitnemål.
   Falske vitnemål og påstander er farligere dess flere som ønsker at de skal være sanne eller som gir sin tilslutning til de!
   Og er også farligere desto dårligere retts-sikkerheten og retts-vernet er for offeret!

   Som for eksempel i denne vår pågående sak nu.
   En overdådighet av enkle og sikre og solide beviser viser hva som egentlig har skjedd - og hva som skjer. Altså med hensyn til hva Trude har gjort og gjør. Likevel blir de tilsynelatende - hittil - fullstendig forbisett? Og hverken hun eller barna har ifra representanter ifra myndighetene enda vært avhørt eller spurt om noe som helst!
   Og barna blir holdt som fanger - og blir ikke spurt om noe som helst! Og får ikke sagt noe som helst!
   Osv., osv.!

   Men vage påstander og antydninger - varierende efter forgodtbefinnende - ifra en løgnaktig og lite troverdig Trude sin side - som det altså er lett og enkelt å finne ut at er usanne, blir tilsynelatende ifra flere hold umiddelbart slukt rått som skulle de overgå både beviser og fakta!

   Og Iren K. Hebnes godter seg og applauderer jo mere tilslutning hun får til sine påstander og falske vitnemål!
   Som dermed vinner seg i styrke i kraft av mere hysteri og løgnaktighet. Hysteri og løgnaktighet som påstår at både troverdighet, beviser og fakta betyr ingenting som helst!

---

   Idun og Gudmund - og flere - burde også spørre seg selv og andre om hvorfor Trude enda ikke har innregistrert til Folkeregisteret det barnet hun fødte hjemme hos Aud Signy Jakobsen i Grue kommune omtrent i midten av april 2008.
   Jeg sjekket med Folkeregisteret senest i dag. Folkeregisteret gav også beskjed om at det er Trude forpliktet til senest innen en måned efter fødselen.

   Jeg anser at jeg vet forklaringen til hvorfor Trude enda ikke har gjort det. Trude har kanskje en annen forklaring?

---

   Et tanke-eksperiment:
   Anta at Iren K. Hebnes (og nu Trude) sine påstander og anklager er riktige og stemmer.
   Bare anta det, som et tanke-eksperiment.
   Hva blir det i så fall som ikke stemmer?
   I det heletatt da med hensyn til vår familie?
   Altså - med andre ord:
   Er det i det heletatt mulig at Iren K. Hebnes (og Trude) sin fremstilling av saken og av vår familie er sannferdig eller i nærhet av sannhet?
   Noe å betenke!

---

   Mormor telefonerte og snakket en stund med meg ved 15-tiden i dag.

---

   Den kopi av meklings-attest som Trudes advokat påberoper seg som Bevis nr. 4 - og som grunnlag for å kunne fremsette Begjæring om midlertidig avgjørelse og stevning overfor Haugaland Tingrett ( ekstern ), er ikke en meklings-attest som er utstedt til Trude, som ingen meklings-attest fikk (eller vel får?). Men er en kopi av den meklings-attest som ble utstedt til meg! (Hvor noe av innholdet er fjernet!)
   Er usselt falsum med andre ord - og ussel og falsk bevis-føring. Og et forsøk på å føre Haugaland Tingrett bak lyset!
   Og kanskje også Trygdeetaten?
   Trude har ganske enkelt ingen ekte og gyldig meklings-attest.

   Og de øvrige Bevisene Trudes advokat 26.05. 2008 både i Begjæringen om midlertidig avgjørels og stevning til Haugaland Tingrett ( ekstern ) og i Prosesskriftet nu ( ekstern ) er overhodet ikke noen slags bevis i det heletatt! Og ligner ikke på bevis engang! Og også iøvrig inneholder både Begjæringen og Prosesskriftet flere løgner samt forvridninger - og er i sin helhet preget av forhastede slutninger og mangel på respekt for lov og rett - og fullstendig mangel på vurderingsevne, redelighet og dømmekraft!
   Det oser overveldende løgnaktighet og frekkhet ifra det hele!

   En ting skal dog Prosesskriftet roses for: At "kommunen provoseres til å opplyse hvorvidt det foreligger fosterhjem for barna." Og at: "Det må videre opplyses hvor fosterhjemmene ligger, og hvordan man har tenkt å plassere barna. / Det provoseres også opplyst hvilke barn som skal plasseres sammen."
   Det bør også spørres tilsvarende om barnehjem / institusjoner - tilføyer jeg her nu.
   Faktum kan jo være at Iren K. Hebnes i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon allerede har påbegynt arbeidet med også alle de slags ugjerningene! Og det skal iallfall ikke forundre meg!

---

    Hele denne saken blir så absolutt litt av en profil i årene fremover og for eftertiden og fremtiden å slite med for menneskene i Vindafjord kommune. Og for Trude, Aud Signy, Balder og mange flere!
   Så mye er iallfall sikkert. Vindafjord kommune - stedet hvor skamvett, lov og rett og menneskelighet var bortimot absolutt fullstendig fraværende?

---

   En skal være et særlig meget ondt, egoistisk, svikefullt og løgnaktig menneske for å gjøre det som Trude har gjort og gjør overfor barna og familien.
   Og ikke har hun noe som helst å tilby barna heller. Tvert om.
   Ingenting som helst å tilby de, annet enn sin egen fanskap. Og alt hva hun mere og mere tar ifra de.
   Og hun tar grundig ifra de både deres fortid, nutid og fremtid.
   Deres røtter, hverdag og alt.
   Ikke de mest basiske fysiske og materielle ting å gi de engang har hun, annet enn hva hun eventuelt får ifra Aud Signy og det offentlige hjelpe-apperatet.
   Hvilket hun nu på det mest ynkelige, løgnaktige og frekke vis trygler og ber om.
   Absolutt ingenting som helst har hun å gi de, annet enn sin egen ondskap, falskhet og løgnaktighet.
   Og det er den omsorg hun sammen med Aud Signy nu strever med å forsøke å gi de.
   Absolutt imot deres fars ønske og vilje, og helt imot barnas egne ønsker.
   Og helt imot slekt og venners ønske og vilje.
   Og på det mest grove kriminelle vis.

---

   De tok telefonen der ved 22-tiden i kveld, og sa hallo, men lyttet bare og sa ingenting mere. Jeg lyttet mest jeg også, avventende, før det ble lagt på i den andre enden. Det hjelper ikke overfor Trude samme hva jeg sier. Jeg tviler på at det var Trude der i den andre enden.
   Jeg forsøker en gang til nu efterpå. Jeg gjorde det først klokken 23.30 og Aud Signy tok telefonen og jeg ba henne om å hente Frøydis til telefonen og sa jeg har noe viktig å snakke med henne om. Aud Signy truet med å telefonere til Politiet i Haugesund i morgen, og jeg sa fint det og spurte om hun kanskje har noen mord-trusler også.
   Hun har kanskje nu efter hvert glemt at hun holder mine barn fanget der hjemme hos seg? Tror kanskje de er en del av banden hennes? For alt jeg eller noen vet så holder hun også Trude fanget? Man skulle kunne tro også det. Det er mange som spekulerer. Og mange som er mildt sagt alvorlig forskrekket. I to måneder nu.
   Jeg tar selv kontakt med Politiet i Haugesund en av dagene med det første nu, som jeg forleden gjorde oppmerksom på, og derigjennom påtalemyndigheten i anledning av hennes - og Trudes - mange alvorlige forbrytelser imot både Straffeloven og Lov om barn og foreldre / Barneloven. Og det er ikke småtterier!
   Frøydis, 13 år, også har viktige ting hun skal ha snakket med Politiet om. Hvilket Aud Signy også er oppmerksom på, men forsøker å skjule.

---

*****

--03-- 

-- Dagboks-notater, tirsdag 03. juni 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt, tror jeg. Og i dag 27 på det høyeste her ute.
   Sol og finvær, ifra før klokken 06.30.

---

   MAMMA ER LIVS-FARLIG! 
   RØMM UNGENE! STIKK AV! 
   OM OG OM IGJEN!! DET TRENGS!!
   TELEFONER PAPPA: 53 76 76 87 - ELLER SNAKK MED POLITIET!
   FORTELL ALT, TIL ALLE!

---

   Klokken 06.30 telefonerer jeg for å få snakke med Frøydis igjen.
   Det ringer, men ingen tar telefonen. Aud Signy og Tafra-Trude nekter henne.
   Ungene har i dag vært bortført ifra sitt hjemsted og sin far og sitt liv og holdt som fanger i to måneder!
   Lever de enda?

---

   Jeg telefonerte igjen klokken 07.00, Aud Signy (tror jeg) sa hallo.
   Jeg sa: Jeg har veldig viktige ting å snakke med Frøydis om. Det er Rune Hansen, hennes far som ringer. Bare hent henne med det samme du.
   Ingenting ble sagt i den andre enden. Og jeg ventet.
   Efter omtrent et halvt minutt ble telefonen lagt på i den andre enden.

---

   Jeg foreslår her nu også for Trude:
   At hun nu lar ungene få komme hjem og være hjemme inntil avgjørelser i saken blir gjort av myndighetene.
   Jeg kommer av den grunn hverken til å kidnappe ungene eller å være den minste som helst smule hevngjerrig.
   Det er slik det skulle ha vært ifra begynnelsen av.
   Jeg forholder meg som vanlig og alltid korrekt i forhold til lov og rett.
   Om ikke nødverge tilsier noe annet. (Hvilket også er i henhold til lov og rett.)
   Og er som alltid snill og grei imot alt og alle.
   Greit nok?

---

   Trudes mor som årlig har vært hjemme hos oss både en og flere ganger i ukevis i mange år og som iøvrig nærsagt daglig har vært i nær kontakt med oss skryter også av hvor godt og fint ungene og vi alle alltid har det her hjemme. Det gjorde hun senest i går også.
   Det gjør meg bekjent alle andre som kjenner oss også. Både Trudes far og Eirik og Hege, og Martin og Trygve Einar Gjerde, Anja og Ove, Bernhard, Svein Villy og alle andre.
   Hverken jeg eller noen av de ønsker at ungene ikke skal være hjemme, men er meget bekymret for hva Trude og Balder nu har gjort og gjør!

   Ingen av de som kjenner oss er eller har vært i tvil om at barna i vår familie alltid har hatt en meget så god omsorg.
   Vel ingen som helst andre heller. (Ikke engang egentlig Iren K. Hebnes!)
   Men på grunn av hva Trude og Balder fant på så har hele saken kommet til å dreie seg om noe ganske så annet!
   Blandt annet altså også kidnapping.

---

   Trudes mor, mormor, sier også - og har hele veien sagt - at de Bekymrings-meldingene Iren K. Hebnes fremsetter som ifra henne i Hekseboken 2008 ( ekstern ) er falske.
   I så fall er det ikke mye igjen av den der Hekseboken 2008 sine påstander og løgner!
   Nærsagt ikke noe som helst?

---

   Kjenner jeg Aud Signy rett så vil hun hverken tillate Trude å reise hjem, eller at barna kommer seg hjem igjen.
   Selv om altså også Trude ville. Og absolutt ikke selv om barna vil. For det er jo nettopp akkurat det barna vil!
   Barna vil tusen ganger heller være hjemme enn der hvor de nu befinner seg og blir holdt som fanger.
   Fakta som Aud Signy enda håper på å endre på. Med hjernevask, tvang, vold, trusler, løgner, etc.

---

   Idun har tatt seg fri ifra Jord- og landbruks-skolen i Aurland og er nu enda der hos Trude og Aud Signy i Finnskogen i Grue kommune. Og skal enda være der fremover en stund for å hjelpe de med å forhindre at det blir videre oppdaget og avslørt at ungene er kidnappet og blir holdt som fanger - og for å hjelpe til så ungene ikke rømmer eller kommer seg noe sted.
   For å være deres fangevokter og slikt med andre ord.
   Min egen eldste datter, 20 år!

---

   Jeg telefonerte nu nettopp ved 20.30-tiden til Iduns mobil-telefon - 93 83 88 98, og det var Alfredo og noen av ungene som tok telefonen og jeg rakk nesten akkurat å si noe da Idun skyndte seg å ta den og å stenge den av!
   Da jeg telefonerte igjen straks efterpå var den avstengt.
   Idun er meget så delaktig i det hele. Og hennes oppførsel er meget så verre enn bare skammelig.

---

   Den eller de av Fylkesnemnda oppnevnte Tilsynsperson for ungene har nokså garantert sikkert ikke maktet å komme i kontakt med barna enda.
   Og vil efter hva jeg kan forstå ganske så sikkert ikke komme til å klare det heller. Ikke noen som helst Tilsyns-person!
   Jeg tviler egentlig sterkt på at Trude i det heletatt kommer til å møte frem for Fylkesnemnda nu i midten av juni.
   Jeg tror nok heller og helst at hun med hjelp ifra Aud Signy og Åse har tenkt å flykte, og å gjemme seg unna.
   Og efterpå hevde at det var på grunn av frykt for meg eller et eller annet ... Eller for at hun anså det for nødverge med hensyn til ungene å ikke møte ...
   Jeg kommer imidlertid sikkert nok til å komme til Fylkesnemnda.
   Og jeg kommer garantert også ikke til å være den minste som helst truende overfor noen som helst.
   Hvilket jeg aldri heller noensinne har vært.
   Unntatt en smule ved et tilfelle da Balder nektet å efterkomme mitt ønske om å fjerne seg ifra eiendommen her ... (Men det har jeg vel fortalt om annet sted i Dagboks-notatene her.)

   Hun har jo absolutt ingenting som helst å stille opp med!
   Annet enn løgner, lovbrudd og minus-poenger.

---

   Det er meget så høyt spill Trude nu spiller!
   Og altså med ungene som innsats.
   Klok som hun er!
   (Les: Meget så dum og ond som hun, og Aud Signy, er!)
   Og snart raser det hele alt sammen? Fullstendig ...

---

   Jeg var en tur i Haugesund i dag, og innom Gudmund og hans hybel-leilighet der med noen brever og papirer.
   Han serverte kaffe og vi pratet litt og han ble med på min handletur.
   Balder - som nu bor i Ølen - kom på besøk til Gudmund efterpå.

---

*****

--04-- 

-- Dagboks-notater, onsdag 04. juni 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 15 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og 33 på det varmeste her ute i dag.
   To pinnsvin har hatt tilhold her ute i de siste par uker.

---

   MAMMA ER LIVS-FARLIG! 
   RØMM UNGENE! STIKK AV! 
   OM OG OM IGJEN!! DET TRENGS!!
   TELEFONER PAPPA: 53 76 76 87 - ELLER SNAKK MED POLITIET!
   FORTELL ALT, TIL ALLE!


---

   Den Begjæring om midlertidig avgjørelse og stevning til Haugaland Tingrett datert 26.05. 2008 ( ekstern ) som Trude har innlevert er både kriminell og utrolig grovt og frekt løgnaktig, og også utrolig komisk sånn sett!
   Men det er jo alvorlige saker.
   Dette blir interessant! På så mange vis.

---

   Interessant og tankevekkende oppslag også i dag på Samfunnsmagasinet på Internettet.
   Om Bekymrings-meldinger til Barnevern-tjenesten. "Fra mygg til dinosaur". ( intern - intern ekstern ).
   På denne linken: http://www.sfm.no/Arkiv-2008/Art-Sommer-08/02.06.2008.Fra_mygg_til_dinosaur.htm
   Oppslaget begynner slik:

   Fra mygg til dinosaur

   Det må innføres totalforbud mot anonyme bekymringsmeldinger til barnevernet. De som kommer med slike meldinger, må pålegges nøyaktig samme rettslige ansvar som de som innleverer en politianmeldelse.

   Oslo. Publisert 2.6.2008.

   Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ)

   De fleste kjenner til ordtaket, ”å gjøre en flue til en elefant”. I forbindelse med flere års mediebelysning også fra sfm.no sin side, også gjeldende grove overgrep foretatt av barnevernet, kan man i mange slike saker i stedet bruke et nytt ordtak; ”fra mygg til dinosaur”. Det er ofte slike fakta som går igjen i mange saker. Det må derfor innføres totalforbud mot anonyme bekymringsmeldinger til barnevernet.

   De som kommer med anonyme ”bekymringsmeldinger”, må pålegges nøyaktig det samme strafferettslige ansvar som de som innleverer en politianmeldelse. Fakta tilsier at det er blitt altfor lett å rette anklager å angi mennesker som man kanskje av en eller annen grunn, heller ikke liker trynet på. Dette er forhold som jeg har påpekt gjentatte ganger er totalt uakseptable. Den slags avskyelig virksomhet skulle en tro hørte en grusom og forgangen tid til.

   Utsettes for umenneskelig terror

   Når en tjenestemann eller tjenestekvinne på statens eller kommunens lønningsliste, og tross bedre vitende, setter seg til å lage ”rapporter”, viss innhold ofte kan ligge milevis fra fakta, så må straffelovens § 120 tas i bruk mot enhver som står bak slike når disse påklages og kan bevises være falske og usanne. Våre domstoler har også tatt altfor lett på ansatte i det offentlige som har stått bak ”rapporter” med regelrett falskt, usant og oppdiktet innhold.


***
---

   Straffelovens paragraf 120 går slik:

   § 120. Har en offentlig Tjenestemand i nogen Tjenesten vedkommende Protokol anført Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, eller har han ved Udfærdigelsen af Protokoludskrift, Telegram eller Telefonmeddelelse eller ved Stempling, Merkning eller anden tjenstlig Erklæring, der er afgiven for at tjene som Bevis, anført eller bevidnet Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, straffes han med Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt han har handlet i Hensigt at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen.
 
---

   Jeg ble i dag tidlig ferdig med videreføringen av Politi-anmeldelsen imot Trude, og Aud Signy, etc. ( ekstern ).
   En advokat fikk gjennomgå den før den ble avsendt i dag - både pr. e-post og i vanlig brev.
   Fikk videre blandt annet også gjort brev til Fylkesskattekontoret ( ekstern ) som også ble avsendt i dag. Angående barnet som ble født i april bak barrikadene hjemme hos Aud Signy, etc.
   Ting tar tid. Guds kvern maler langsomt - noen ganger.
   Jeg telefonerte efter ungene både i går og i dag også, selvfølgelig. Fortsatt bare barne-mishandling og skamløse kriminelle aktiviteter i så måte der i den andre enden.
   Iøvrig veldig travelt og veldig mye å forholde seg til i disse dager.
   Iren K. Hebnes og Barnevern-tjenesten er det bortimot omtrent umulig å komme i kontakt med, som vanlig. Hverken for foreldre-informajon eller noe som helst annet. Får nærsagt alltid beskjed om at hun sitter i møte, både denne dag og den neste, osv.
   Tilsvar til Trudes komiske, uhyre grovt løgnaktige og dumdristige Begjæring om midlertidig avgjørelse og stevning til Haugaland Tingrett ( ekstern ) - som hun endog forsøker å føre bak lyset med en ugyldig meklings-attest, osv. - vil og må også bli innlevert nu i disse dager.
   Desperasjonen, hysteriet og løgnaktigheten står tydelig nok på et utrolig topp-nivå hos Trude og Aud Signy nu!

---

   Jeg telefonerte og snakket med sekretær for saken i Fylkesnemnda i dag. Hun mente at det er Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon som dekker reisutgifter etc. for vitnene i saken.
   Og jeg vet enda ikke om dette med vitnene er avklart eller hvordan det blir! Og det er meget så vanskelig å få vite noe.

   Både min advokat, og Trude og Gudmund sine har underveis ifra begynnelsen efterspurt de saks-dokumentene som mangler i Hekseboken 2008 ( ekstern )
- og som er vesentlige i saken - ifra Iren K. Hebnes og Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon og deres advokat Bjørn O. Vikse, - men har enda hverken fått konkret svar eller de efterspurte saksdokumenter!

   Og det dreier seg fortsatt altså om mange barn og en familie som står i fare for å idømmes lovens strengeste straff, og til-intetgjørelse.
   Og det endog i et uhyre uhyre grovt og lett gjennomskuelig justis-mord.
   
---

*****

--05-- 

-- Dagboks-notater, torsdag 05. juni 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 10, 3 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og 33 på det høyeste her ute i dag.
   Sol og finvær. De aller første rosene har nydelig begynt å blomstre. Og jeg plukket og spise i dag de aller første modne, meget gode hage-jordbær.

---
   
   MAMMA ER LIVS-FARLIG! 
   RØMM UNGENE! STIKK AV! 
   OM OG OM IGJEN!! DET TRENGS!!
   TELEFONER PAPPA: 53 76 76 87 - ELLER SNAKK MED POLITIET!
   FORTELL ALT, TIL ALLE!


---

   Trude syntes og synes det er viktigere å støtte vår kverulerende eldste sønn Balder i å ha dårlig innflytelse og skade på resten av familien, enn at vi begge som far og mor og ektefeller ble enige om når vi syntes hans oppførsel var såpass akseptabel at han kunne få komme hjem igjen.
   Hun syntes bestemt at hun alene skulle bestemme sånn sett.
   Hvis ikke hun fikk det skulle hun kvitte seg med sin ektemann og ta ifra alle barna sin far, og ta ifra deres far barna.
   Sånn at hun kunne være alene-mor for familien.
   Uten barnas far og sin ektefelle.
   Et "hellig" mål hun satte seg hvor alle midler var tillatt.
   Hva skal en vel si om et slikt hovmot og en slik frekkhet og en slik makt-bruk?
   Sinnssykt!
   Og det var hva hun fikk med seg Balder på!
   I en "hellig" krig imot meg!
   Slikt noe er både å være en dårlig mor og en forskrekkelig ille dårlig ektefelle!
   Og et dårlig menneske.
   Og midlene og metodene hennes?
   Simpleste verste sort løgnaktighet, falskhet, frekkhet, bedrageri og usselhet!
   Er det virkelig andre mennesker som syns at slikt noe er akseptabelt?
   Da foreslår jeg at de starter en forening for usle, svikefulle dumme mennesker!
   Trude kanskje kan være sjef og leder for den?
   Og Balder sekretær?

   For min del har jeg vanskelig for å se at det går an å være stort dummere og mere egoistisk og svikefull.
   Og resultatene og konsekvensene har vi sett nu underveis!
   Og hun er fornøyd!
   Slike kvinne-mennesker skal en passe seg for!
   De er livsfarlige!
   For alle og enhver!

---

   Efter kidnappingen hennes i desember 2006 ( ekstern ) var hun enda svært så misfornøyd da hun kom hjem, for at hun ikke hadde oppnådd sitt mål med å få meg til å "ombestemme" meg med hensyn til Balder.
   Svært så misfornøyd.
   Og hvordan merket jeg det på henne?
   Lyd-opptakene ifra den tiden forteller mye. Men la meg si noe også her nu.
   Hun insisterte på at jeg hadde sparket henne i rompen og at hun var redd for meg da hun forsvant herifra og bort til Margret og efterpå.
   Derefter begynte hun å snakke om og å antyde at jeg ved den og den anledning hadde klasket en av ungene. Samtidig som hun sa at det var slikt som hun selvfølgelig likevel ikke hadde sagt eller nevnt for Politiet eller for noen.
   Hun forsøkte helt tydelig å antyde at jeg hadde vært voldelig og at det var en hemmelighet som bare hun visste. Og hva hun da siktet til var noe noe hun oppdiktet, men også små bagateller og uinteressante hendelser som hun forsøkte å si lett kunne blåses opp til uhyrligheter - om bare Politiet eller andre fikk vite det. Men at det hadde hun selvfølgelig ikke tenkt å la de eller noen som helst få vite, - fordi det jo egentlig ikke var slik jeg er. Jeg sa da til henne - også på lyd-opptak - at det der tvert om var og er interessant, og at jeg syns det høres ut som at det er noe vi nettopp bør snakke med andre om, for eksempel Familie-rådgivningskontor, etc.
   Det var hun ikke det minste som helst interessert i.
   Grunnen til at hun snakket om det var helt tydelig at hun ønsket å få et undertrykkende tak på meg. Som kunne gjøre at hun ble sjef og den som bestemte alt og det hele med hensyn til Balder, og kanskje også med hensyn til så forskjellig annet.
   Hun skulle forsøke å få meg til å bli redd for at hun snakket om slikt overfor andre!
   Hvis jeg ikke passet meg.
   Først da hun efter hvert forstod at jeg nettopp ønsket å snakke med andre om det, og at det egentlig var ingenting som helst hun hadde å fare med, og vi også snakket med andre om det, ble hun spakere og gav det opp. Iallfall tilsynelatende, eller for en lang stund.
   Hun beskikket seg, og hun endog angret oppriktig og bekjente sin løgnaktighet - og sa som sant var, at det var for å få meg til å "ombestemme" meg med hensyn til Balder. Hun skjønte at det ikke var rett metode, og at hun måtte holde seg til sannheten - og oppføre seg sannferdig og åpenhjertig.
   Så lenge det varte. Før hun igjen begynte å snakke om at hun syntes synd på Balder.
   Jeg ba henne om å ta det med ro, og la Balder bruke den tid han trenger på å komme til seg selv igjen og på efter hvert å savne sin familie og å oppføre seg bedre. Og at vi da blir desto gladere, alle sammen.
   Og at vi svikter ham og gjør det verre om vi ikke lar ham få være i fred nu.
   Og at det er mange andre måter vi kan forsøke å hjelpe ham på.
   Og at Balder selv nu ønsker nettopp å løsrive seg ifra familien, og at vi kan ikke binde ham fast.
   Og at det, som jeg salltid har sagt, er bare kjærlighetens bånd som holder oss sammen.
   Og som gjør oss til den familie vi kan være og alltid har vært stolt av.
   Og at hun kan ikke bytte ut barnas far og sin ektemann med Balder.
   At det er fullstendig sinnssykt.
   Hun skjønte det i flere perioder. Men ble tidvis usikker, og rådførte seg da med flere andre mennesker - og fremstilte da saken på en slik måte overfor de, ifra sin synsvinkel, at de både misforstod - og rådet henne feil.
   Hun fremstilte det på sett og vis overfor de som at jeg var skurken, som ikke var glad i Balder og som ønsket å utvise ham ifra familien, etc.!
   Jeg hørte om og om igjen ved flere anledninger hvordan hun fremstilte det, og sa at det på ingen som helst måte var rett og riktig å fremstille det eller å si det slik.
   Hun gjorde det likevel, og mere og mere når jeg ikke hørte på, overfor forskjellige mennesker.
   Og gjorde det mere og mere til viktig for seg at jeg nettopp ikke hørte på når hun snakket med andre om det.
   Slik gjorde hun meg i flere andre sine øyne til mere og mere en skurk med hensyn til Balder.
   Og ingenting av hva jeg sa eller skrev hjalp.
   Det virket snarere imot sin hensikt. For de menneskene hun hadde hisset opp imot meg.
   Og hun fortsatte og fortsatte kampen!
   Og jeg ble stadig mere og mere forskrekket.
   Både over metodene, falskheten og løgnene.
   Og over at hun samtidig snakket om seg selv som kristelig, og som sannferdig - iallfall når som hun sa hun ikke løy!
   I det ene øyeblikket det ene, og i det neste noe annet.
   Hun hoppet til stadighet ifra min side og over til den andre siden inni seg!
   Og da hun efter hvert mere også fikk med seg Idun og Gudmund over på sin dårlige side ble hun mere og mere håpløs og vanskelig å ha med å gjøre.
   Og da Åse og Aud Signy omtrent i januar 2008 kom mere og mere inn i bildet, gikk det efter hvert som det gikk med henne!
   Og der er det hvor hun nu befinner seg.
   Nu mere galskapen og løgnene og det kriminelle fullstendig og absolutt i vold enn noensinne!

---

   Jeg har efterpå nu sist forsøkt å telefonere også Idun.
   Hun har tilsynelatende blitt fullstendig anti-ordet også hun.
   De vet, at for hvert eneste lille ord som kommer ifra de så er det nødvendigvis ingenting annet enn løgner og selv-avsløringer.
   Og den som følger med, med hensyn til hva de sier og gjør, får dermed nærmere beskjed ...
   Om hvem og hva de er.
   Og hva de holder på med, og har holdt på med.

---

   Jeg telefonerte, innimellom alt annet jeg holder på med, til Fangeleiren igjen ved 15-tiden, to ganger.
   Begge gangene var det merkelig nok noen som tok telefonen der i den andre enden, og hørte taust på hva jeg sa.
   Antagligvis en av ungdommene til Aud Signy.
   Eller kanskje det var Idun?
   Regner med at det var som å snakke til veggen.
   Utrolig bare det at noen der hørte litt på hva jeg sa.
   At det nu ikke bare var ringing og ringing igjen.
   Hvorfor ikke, mon tro?

---

   Trude forlot meg. Og det hadde hun sine helt spesielle særegne grunner for, mildt sagt!
   Og nu i sin kriminelle desperasjon finner hun på alle mulige slags andre og nye grunner, for ikke å fremstå som den tåpen hun har vært - og er.
   Og sprer rundt seg med løgner og påstander om hva som helst, efter forgodtbefinnende.
   Hvem og hva hun tidligere har vært, er langt borte vekke for henne, bak den tykke, tette skodden av løgner, hysteri, desperasjon, falskhet og galskap.
   Se på hva hun er blitt til nu!
   Våger hun selv å høre på lyd-opptakene?
   Våger hun selv å minnes og å erindre?
   Våger hun selv å tenke på fakta?
   Skjønner hun i det heletatt hva hun har gjort?
   
   I de to siste døgnene har jeg drømt at alt var som normalt igjen.
   Men da jeg våknet var det likevel ikke det.

   De der ungdommene skjønner ingenting av det.
   Absolutt ingenting.
   Men tror fort at de skjønner alt.
   Og Aud Signy og Trude bruker de aktivt for å spre sine løgner.
   De burde holde seg langt unna Aud Signy!
   Og langt unna Trude!
   Ungdommene så lettlurte!
   Særlig de foreldreløse.
   De som ble sviktet.

---

   Mishandling av og vold imot barn ...
   Trude kan det der!
   Meget verre enn de fleste!
   Det er faktisk det hun holder på med nu.
   Tro meg, eller undersøk selv.
   Målet helliggjør midlene, sier hun.
   Og målet: egoisme i høyeste potens.

---
 
   Det kan vel forundre mange i hvor høy grad og hvor fort nu Idun og Gudmund også synes som å akseptere sin mors utrolige løgnaktighet og umenneskelighet?
   Jo meget så tankevekkende.

---


   Det vil antagligvis bli lite tid og anledning til Internettet og kanskje for Dagboks-notater for meg nu fremover en ukes tid eller to. Jeg blir enda mere travelt opptatt enn før i de to siste års tid, med å motstå de livsfarlige angrepene på barna og meg ifra perverse Iren K. Hebnes og perverse Trude-Balder-Aud-Signy-banden.
   Syns jeg likevel jeg får det til så blir det som det blir.

---

*****

--06-- 

-- Dagboks-notater, fredag 06. juni 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 9 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og 32 på det høyeste her ute i dag.
   Sol og finvær. Flere roser kommer og er kommet i blomst.

---

   MAMMA ER LIVS-FARLIG! 
   RØMM UNGENE! STIKK AV! 
   OM OG OM IGJEN!! DET TRENGS!!
   TELEFONER PAPPA: 53 76 76 87 - ELLER SNAKK MED POLITIET!
   FORTELL ALT, TIL ALLE!


---

   Ingenting så vondt at det ikke er godt for noe?
   Alt det forskrekkelige som har funnet sted nu i to måneders tid har iallfall det gode ved seg, at Trude har fått tydeliggjort og vist frem sitt sanne ansikt.
   Dermed synliggjøres for all verden hva jeg sånn sett har hatt å stri med i de siste to års tid!
   Og hvor farlig og alvorlig det har vært.
   Også for de som ikke trodde det mulig.

---

   Frøydis, Stauda, Alfredo, Mariel, Urda og Solborg - de kidnappede og fangeholte barna - vil vanskelig komme til å klare å tilgi Trude, og de som har bidratt til at slikt noe kunne skje!
   Og det frykter nok ikke minst Trude!

---

   Hun har ikke engang returnert bilnøklene enda.

---

   Lensmannsbetjent Skjold ved Ølen lensmannskontor telefonerte hit ved 13-tiden, og sa at jeg er politi-anmeldt av Arne Ødegård for ting jeg har skrevet (om ham) på Internettet. Han spurte om jeg skriftlig var innkalt til avhør i den forbindelse, og jeg sa nei. Det var som jeg forstod det på ham beroende på en feil, og han spurte om jeg kan komme til et avhør med ham mandag 09. juni klokken 12.30, hvilket jeg sa ja greit til.
   Efterpå i dag fant jeg en innkalling til avhør i postkassen. 

   Arne Ødegård trenger til å bli politi-anmeldt for hva han har g
jort seg til talsmann for, både overfor meg og min familie og andre. At han i steden politi-anmelder meg er grovt og sier sitt.
   Anonym vil han være, og nødig stå inne for sine trakasserende ord.

---

   Jeg telefonerte til Fangeleiren igjen ved 16.20-tiden i dag. Televerket gav følgende beskjed: "Telefon-nummeret er dessverre for tiden uten forbindelse, på grunn av feil."
   Klokken 19 og 19.15 prøvde jeg igjen, og da ringte det men ingen tok telefonen.
   Samme senere på kvelden.

---

   Trude satser i sin umåtelige frekkhet alt på en ensidighetens løgnaktige vei. Sitt mål for seg selv.
   Hvis dette ikke fører frem, hvem skal hun så angre overfor? Seg selv? Og hva blir så den nye Trude?

---
 
   Trude har alltid vært hissig, sta, ustabil, uansvarlig og lite selvstendig av seg.
   Særlig periodevis. Og med en tendens til å leve seg bort i løgnaktighet. I de siste par år også hovmot, falskhet og frekkhet.    Samtidig som hun også forsøker å ha et rolig vesen.
   Og hun lar seg fort og lett anføre av stemninger.
   Det er vanskelig å forstå hva hun har gjort og gjør uten å være oppmerksom på dette.
   Mens hun var hos Margret i desember 2006 ( ekstern ) forstod hun blandt annet hva Iren K. Hebnes forsøkte å fortelle henne.
   Og senere hva Åse og Aud Signy forsøkte å fortelle henne.
   Og hun lot seg rive med.
   Og hun glemte alt annet.
   Både virkelighet og sannhet.
   Egoisme og flukt inntok fullstendig plassen.

   Iren K. Hebnes (og Ingeborg Nyland og Margret) forstod ikke Trude - og heller ikke Balder - i desember 2006.
   De visste ikke at det var Balder Trude på sin selvkloke måte kjempet for.
   Men Trude forstod bedre Iren K. Hebnes (og Ingeborg Nyland og Margret).
   Og i og med Hekseboken 2008 ( ekstern ) trodde kanskje Iren K. Hebnes at hun forstod det meste.
   Når hun i sine slutninger var så langt unna de faktiske forhold som mulig.
   Og da var det at Trude - og Balder - med hjelp av Åse og Aud Signy til fulle forstod hva Iren K. Hebnes trodde hun forstod!
   Og også antagligvis ved hjelp av sin advokat, Trond Hjelde i Haugesund?

   Sånn kan det altså være i virkelighetens verden!
   Mange som tror de forstår. 
   Og mange forhastede slutninger.
   Og litt av hvert forskjellig!

---

   Straffelovens § 166:  Med Bøder eller med Fængsel indtil 2 Aar straffes den, som afgiver falsk Forklaring for Retten eller for Notarius eller i Fremstillinger, han som Part eller Retsfuldmægtig i en Sag fremlægger for Retten, eller som mundtlig eller skriftlig afgiver falsk Forklaring til nogen offentlig Myndighed i Tilfælde, hvor han er pligtig til at forklare sig til denne, eller hvor Forklaringen er bestemt til at afgive Bevis.
       Paa samme Maade straffes den, der bevirker eller medvirker til, at en ham vitterlig usand Forklaring i noget af de ovennævnte Tilfælde afgives af en anden.

---

   Hverken jeg eller andre fikk snakke med ungene hun kidnappet i desember 2006 ( ekstern ). Altså ikke dengang da heller!
   Trude forsvant plutselig og overraskende hjemmenfra kvelden tirsdag 19.12. 2006, og tok med seg tre av barna våre (Solborg, Alfredo og Stauda). Onsdag morgen befant hun seg med de tre barna hjemme hos Mergret Alne. Torsdag 21.12. 2006 kidnapper hun enda to av barna (Mariel og Urda), rett foran øynene mine! Og viderefører kidnappingen - nu da med 5 av barna våre. Helt frem til tirsdag 26.12. 2006 (2. juledag) da hun kom hjem igjen med barna.
   Misfornøyd med ikke å ha nådd sitt mål.
   Hverken jeg eller andre som var bekymret fikk den gangen snakke med ungene hun hadde kidnappet. De ble også da dengang nektet tilgang til telefon, etc.


   Hva som skjedde den gangen er meget så interessant og lære-rikt, og gir også mye forståelse for hva som nu skjer.
   Les mine beskrivelser ifra den gangen! (Hvor jeg dessuten også da hele veien til hjelp for Trude og andre også forsøker å utdype hendelses-forløpet med sammenhenger og tilknytninger til særlig Bibelens lære, og menneskelige væremåter.)
   Ikke minst de som "støtter og hjelper" Trude burde lese om hva som den gangen skjedde.
   Da vil de mye bedre forstå hva som nu har skjedd og skjer.

---

*****

--07-- 

-- Dagboks-notater, lørdag 07. juni 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 9, 3 pluss-grader på det laveste her ute i natt. Og 31 pluss-grader på det høyeste her ute i dag.
   Sol og finvær.

---

   MAMMA ER LIVS-FARLIG! 
   RØMM UNGENE! STIKK AV! 
   OM OG OM IGJEN!! DET TRENGS!!
   TELEFONER PAPPA: 53 76 76 87 - ELLER SNAKK MED POLITIET!
   FORTELL ALT, TIL ALLE!


---

   Jeg tror ikke hun kommer til Fylkesnemnda mandag 16. juni. Men samtidig tror jeg også at hun skjønner at hun ikke har noe valg sånn sett, og derfor likevel kommer.
   Og Balder, Idun og Gudmund har hun antagligvis allerede fått til å komme til Fangeleiren i Finnskogen.
   For støtte og hjelp med intensiv hjernevask, sånn som forrige gang (desember 2006) - og slik hun snakker om på lyd-opptaket - og for å kunne klare det hele nu fremover. Noen må jo blandt annet passe på barna også. Og det hele blir nok særdeles vanskelig for henne, uten Balder, Idun og Gudmund ...
   Jeg tror hun kommer. Selv om det ikke blir lett for henne.
   Hun har ikke særlig med valg. Ikke sånn sett heller.
   Og hvordan det på mange måter kommer til å gå der byr vel ikke på så mange overraskelser?
   
   Videre er det jo også interessant å se hvordan Iren K. Hebnes og Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon og deres advokat og prosess-fullmektig Bjørn O. Vikse, enda iallfall, fullstendig unnlater å besvare henvendelsene ifra familiens tre advokater (henholdsvis min, Trude og Gudmund sin), både når det gjelder de enda manglende saks-dokumentene, vitnene, beibien, med mere.
   Hvilket jo burde ha vært gjort for lengst.
   Hadde det vært jeg som hadde oppført meg slik overfor andre, hva hadde den såkalte Barnevern-tjenesten da ha sagt - og ha fått utav det!

---

*****

--08-- 

-- Dagboks-notater, søndag 08. juni 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 8 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og 26 i dag på det høyeste her ute.
   Sol og finvær. Tiltagende jevnt noe overskyet og lett regn ved 19-tiden.

---

   MAMMA ER LIVS-FARLIG! 
   RØMM UNGENE! STIKK AV! 
   OM OG OM IGJEN!! DET TRENGS!!
   TELEFONER PAPPA: 53 76 76 87 - ELLER SNAKK MED POLITIET!
   FORTELL ALT, TIL ALLE!


---

   Hun bør så absolutt beskikke seg. Det handler om felles-menneskelige verdier og standarder. Å forlate sin egen og verdens felles-menneskelige menneskelighet viser med-mennesker vill-spor og vill-veier. Det blir feil abc.
   Den som vill-leder bærer ødeleggende konsekvenser i sine fotspor og i sine hender, og et hjerte som trenger til lutring i anger, uskyld og visdoms kjærlighet, besinnelse og beskikkelse.
   Av forhastede slutninger blir ikke kjærlighetens hjemsted, kultur og samfunn. Den som ydmykt lytter og snakker i respekt kan forløse forhastede slutninger, menneskelighet og med-menneskelighet. Og derigjennom foredle. I og med Ordet.
   Det er forskjell på feil og rett abc.

---

   Noen har i dag skrevet følgende i Gjesteboken, som jeg straks besvarte:

Navn: a
Fra: norge
hvorfor ikke skrive litt om dine egne feil og ikke bare andres hva?
  Tilføyd: June 8, 2008

---

Navn: Rune L. Hansen
Fra: Vindafjord kommune
E-post: hunwww@online.no ---
Det er vel lettest når andre i pakt med Ordet og de felles-menneskelige verdier gjør en oppmerksom på feil - og en får noe å fordøye på, for bedre å kunne forstå?
Og en forsøker å være ærlig, åpenhjertig, snill, hensynsfull, ydmyk og uskyldig?
De feilene en underveis forsøker å kvitte seg med, og lærer av, har kanskje ikke alltid så stor interesse og betydning for andre, noen eller alle?
Det er vel beroende på forskjellig?
Mine feil ligner vel på mange andres ...
Og jeg forsøker som best jeg kan å lære meg forskjell på rett og galt.
Jeg synes ofte jeg gjør feil. Og jeg forsøker å beklage det som best jeg kan, og å lære av det og å rette opp feilene.
---
  Tilføyd: June 8, 2008

---


   Balder og Gudmund er likevel enda i Haugesund. Jeg snakket i telefonen med de begge i dag ved 12.30-tiden. Mest med Gudmund. De skal jo også begge efter oppskriften trolig være i Stavanger / Sandnes under fremførelsen av vår familie for Fylkesnemnda i Rogaland der. Hvor det i en underlig slags forskrekkelig rettssak vil bli avgjort hvorvidt vår familie av Iren K. Hebnes og medspillere skal til-intetgjøres og fjernes ifra jordens overflate eller ikke.
   Og Trudes oppførsel, selvtekt, ulovligheter, barnemishandling og umenneskelighet oppi det hele!
   Groteskt!
   Og slikt noe skal hun fremstå i Fylkesnemnda med?

---

   Det ble endel telefonering og skriving og rydding og diverse både i går og i dag.
   En utbytterik samtale også blandt annet med Erlend Løken.

---

   Marius Jakobsen telefonerte ved 16.30-tiden. Han hadde sett på telefon-vinduet at jeg hadde telefonert en times tid før. Altså til Aud Signy. Han bor ved Arendal men er der på besøk, er i 18-års-alderen og sønn av Rolf og Aud Signy Jakobsen.
   De andre der var på en tur i nærheten og ikke hjemme, sa han. Vi snakket litt og han gjorde bare et godt inntrykk.

---

   Jeg risikerer aldri noensinne mere hverken å se eller å høre barna mine mere, efter å ha vært en god, kjær, snill og flink far i mere enn tyve år, hver eneste bidige dag og stund. Og langt bedre og kjærere enn de fleste. Som om de alle er i ferd med å dø - nu. Som om de kan være det nu. Og det fordi grovt kriminelle mennesker, forhastede slutninger og uforstand hærjer nærsagt fritt frem! Så langt.
   Og barna å knuses fullstendig. Landet Norge anno år 2008. Verre og verre?
   Det samme risikerer Trude også. Men hun bryr seg tydelig nok bare på liksom og egoistisk.
   Hennes selv-godhet, hovmot, frekkhet, egoisme, svikefullhet, barnemishandling og forakt for lov og rett den samme nu som i desember 2006! ( ekstern )! Bare enda mye verre nu!
   Politiet og rettsvesenet må ta seg av henne! Og Aud Signy også! Er det vel bare noe jeg innbilder meg at de er overdådig grøsselige?

---

   Til Ivar B. Løne som ville forsøke å snakke med Trude om det hun nu holder på med, skriver Trude, fikk jeg i kveld da han telefonerte ifra Voss vite, at hun vil han skal si til meg ifra henne - at det er for sent å snyte seg når nesen er bort!
   Det er vel da seg selv som den nesen hun tenker på? Og frekk og nesevis?
   Den nesen mangler iallfall både hjerte og forstand!

---

   Både hjerte, ører, munn og forstand!
   Er det virkelig mulig at hun er så fullstendig sykelig dum og mangelfull?
   Og så fullstendig uten evne til besinnelse?

---

   Hvis hun likevel besinner seg og vil forsøke dialog med meg, så skal hun vite at jeg uansett jo vil gjøre mitt beste for å forsøke å være hensynsfull, forsiktig, tålmodig, hjelpsom, snill og grei.
   Hun skal også vite når jeg sier det her nu at jeg enda tross alt har mye kjærlighet, smil, gode minner og erindringer og håp i mitt hjerte for henne. Selvfølgelig.
   Det skulle bare mangle, efter mere enn 24 års samliv i kjærlighet!

---

*****

--09-- 

-- Dagboks-notater, mandag 09. juni 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 8, 3 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og 22, 8 på det høyeste her ute i dag.
   Sol og finvær. Utpå dagen overskyet, vind og litt regn. Og litt mere regn. Og enda litt mere.
   Enkelte planter, busker og trær rundt omkring er nok - som Trygve Einar Gjerde fortalte meg om i kveld - tørkeskadet og døde, mange steder. At det nu i dag og videre utover kvelden forsiktig kom regn gjør nok godt!

---

   MAMMA ER LIVS-FARLIG! 
   RØMM UNGENE! STIKK AV! 
   OM OG OM IGJEN!! DET TRENGS!!
   TELEFONER PAPPA: 53 76 76 87 - ELLER SNAKK MED POLITIET!
   FORTELL ALT, TIL ALLE!

 
---

   Jeg telefonerte til Gudmund også efter midnatt, og Balder tok telefonen.
   Og det ble til at jeg igjen hadde en samtale med Balder.
   Den psykiske og mentale tilstand som Trude nu i to års tid har forverret hos ham bekymrer meg mere og mere.
   Jeg har også blitt mere og mere bekymret for Idun.
   Og for at Gudmund også befinner seg i så stor fare.
   Liten frue kan velte meget så store lass!
   Og det om dumhetens søsken har jeg vel sagt noen ganger før!
 
---

   Videreføringen av politi-anmeldelsen - påklagen - imot Iren K. Hebnes særlig ( ekstern ) ble jeg i formiddag ferdig med, og vil bli avsendt i dag eller i morgen.
   Og advokat Helene Cameron avsender Tilsvar til Haugaland Tingrett i dag ( ekstern ).

---

   Klokken er 16 og jeg hjemkom nettopp ifra Ølen, avhør og forklaring hos politi-betjent Skjold der.
   Politi-anmeldt av Arne Ødegård.

---

   Det er nu en uke igjen til fremføringen av vår familie for domstolen i Fylkesnemnda i Rogaland, i Sandnes ved Stavanger 16. - 20. juni 2008.
   Hvor Trude har tenkt å gjemme barna imens vet jeg ikke.
   Jeg vet ikke engang om barna lever enda.

   Fra fredag 13. til søndag 15. juni 2008 blir det som forlengst annonsert en Presse-konferanse her hjemme, hvor aviser, tidsskrifter, naboer, venner og kjente og enhver som ønsker informasjon og samtale etc. er velkommen!
   Jeg skal for mitt vedkommende stille opp som best jeg kan.

---

   Trygve Einar telefonerte i kveld og jeg snakket litt med ham.
   Han fortalte blandt annet at han hadde skrevet i Gjesteboken.
   Og der stod hans følgende innlegg:

Navn: Trygve Einar Gjerde
Fra: Bømlo
E-post: trygjerd@c2i.net Kjære Rune, Trude og barna.
Jeg lærte dere å kjenne som en familie som var tett sammenbunden, selv om det da var skjedd en skade mellom dere, eller deg Rune og de tre eldste barna, da spesielt Balder.
Nå er jeg vitne til at det skjer forferdelige ting. De små barn som så tillitsfullt sprang mot meg, er borte, kiddnappet! Disse barn som så gjerne krøp opp på mor og fars fang, som elsket å omgås blomster og dyr i en vakker natur. De er ikke på Tindeland lenger, en far sitter sveket igjen. Det store svik ble påført ham først og fremst av to kvinner som på en eller annen måte forførte Trude til en straffbar handling, en handling som roper til Gud om hevne og unåde. Men denne hevne og straff vil i første omgang ramme disse to tåplige og respektløse kvinner. Det kan bli mange år i fengsel for en slik ugjerning!
De forstår ikke konsikvensen av sine handlinger og da skal de heller ikke gjøre dem. Dette var ikke deg Trude, du ville ikke kunne gjøre noe slikt!
Når nå hele verden har rast i hode på Rune, og han er pålagt en byrde som han ikke kan makte å bære alene, ja så løper hyklerne til og lar sin ondsinnet ordflom og kloakk renne over ham. Det stinker så fryktelig av mye av det som enkelte har satt på trykk at de umulig kan ha hverken luktesans eller vett og forstand. Dåren sier i sitt hjerte at det finnes ingen Gud, disse prøver å bevise det med sin ondskap og dårskap. De glemmer at Gud er langmodig og rik på miskunsomhet. Han venter med straffen og heller prøver med kjærlighet å dra våre hjerter til omvendelse. Men omvender vi oss ikke så blir straffen evig, og der vil kloakken fra disses munn ramme dem selv, da vil de erfare hva de sa, hva de gjorde da de trampet på et menneske som låg nede og var i stor nød for sine barn og kone. Sal. 14, 1; 86, 15; Rom, 2, 4.
Da Balder var voksen kom han i opposisjon til sin far. Rune mente det vel med sin strenghet, men jeg tror ikke han så helt konsekvensen av det. Jeg diskuterte denne sak med to prester: Stein Henriksen og Per Kørner. De mente begge at Rune her var for streng med sin sønn som nå var myndig og selv hadde rett til å bestemme sitt liv (på godt og ondt). Denne rett har en voksen ut fra Guds skaperverk og skapertanke, for nå skal den unge mann selv få seg kone, barn og hjem. Men det er en frihet under ansvar. Det er en frihet som en innfor Gud, på dommens dag må svare for om en misbruker den. Derfor så må alle foreldre gi sine barn en sann kristen opdragelse og utruste dem med Guds Ord og Bud mens de er barn, og før de er ungdommer. Når de er 15 år så er det som regel forsent å gjøre noe med den grunnleggende oppdragelse. Et dåraktig barn forakter sin fars tukt, Ord. 15, 5. Og dårens straff er deres egen dårskap. Ord. 16, 22. Slik er det med noen av de onde som tråkker på deg Rune!
Jeg advarte deg engang Rune, om at du ikke skulle være så streng mot Balder, ellers ville du miste alle barna dine! Jeg må be deg igjen at du forliker deg med dine to eldste sønner og eldste datter. Du kan ikke som far bestemme over dem lenger, du kan formane dem, vise dem vei, ppmuntre og tilskynde dem, men du har ikke lenger som Far den rett å si: Nå gør du slik eller slik for ellers kommer straffen! Når barne er voksent og er flyttet ut av "rede" da er vi som foreldre ikke lenger den gudgitt formynder over dem. Men vi kan være gode rådgivere, men de må selv bestemme sin livskurs og seilas. Gjør de mot våre råd og og ønsker, så er det Gud som vil straffe det. Vi har ingen rett eller myndighet lenger over et voksent menneske til å gjøre det! Forser de seg mot landets lover så er det de som Gud har satt til å styre og råde ove oss som skal straffe og rettlede! Vi kan ikke sette oss ut over Loven og gøre slikt, nei vi skal optukte våre barn vel mens de er barn, men når de er voksne da er det myndighetene som er gitt dette ansvar og befaling, om noen bryter Landet lover.
En vinner mer med kjærlighet enn ufoirsonlighet og hat. En vinner mer med ydmykhet og barmhjertighet enn med stolthet og ubarmhjertighet.
Rune, jeg tror ikke at det er klokt at du tar inn den onde kloakk fra enkelte om skriver til deg, selv om det viser oss alle hva som bor i slike onde mennsker, så tror jeg at de heller skulle få lov til å holde sin onde stank og satanisme for seg selv. De tjener den onde,den onde fortjener ikke å komme til orde på din hjemmeside! Du har opplevd nok ondskap fra barnevernet og de hemmelige bekymringsmelding, som en står hjelpeløs mot, enn at du normalt skulle klare å bære så tunge byrder. Men det er også en tung bør å være vitne til at rettsvesnet bruker slike hemmelige bekymringsmeldinger i sin tjeneste, selv om de derved begår en straffbar handling, og utsette sin neste for noe som han ikke kan verne seg mot eller motbevise og tale til rette. De mange bekymringsmeldinger vil på Dommens dag ramme de som sendte dem ut, da skal de av den hellige Dommer Jesus få dette spørsmål: Hvorfor gjorde du det? De vi i alle evigheters evighet ikke kunne svare.
Tomme tønner ramler mest, men de er ikke til noen nytte. Så la de holde ramlingen for seg selv, de er som djevelrockerne og svinene, de velter seg i sin egen søle, og de elsker stanken og skitten som de sprer rundt seg. Hjelp dem ikke til å spre den, Rune! De forstår nemlig ikke hva de gjør! Sier Frelseren. Luk. 23, 34.
Så håper og ber jeg at Herren samler dere, og at de som kritiserer og håner dere, heller tar seg en tur til Tindeland og gir en hjelpende hånd. Du Rune trenger noen kjærlige mennesker hos deg nå daglig. Må Gud forbarme seg over dere alle. Dere barn! Vis barmhjertighet mot deres far, for da skal det vises barmhjertighet mot dere, står det i Guds Ord. Mat- 5,7.
Kjærlig hilsen
Trygve Einar Gjerde.
  Tilføyd: June 9, 2008

***
---

   Jeg skyndte meg å gi et foreløbig svar, slik:

Navn: Rune L. Hansen
Fra: Vinberget, Vikebygd
E-post: hunwww@online.no ---
Takk Trygve Einar.
Men du har misforstått dette med at jeg bestemmer og er autoritær. Antagligvis mest fordi Balder har følt det sterkt som så. Og har gitt så sterkt uttrykk for det overfor enhver og alle!

Var jeg egentlig streng imot Balder?
Efter møtet med Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon 13. mars 2006 ( ekstern ) ble Balder meget så forandret og på mange måter ugjenkjennelig, og ble et stort problem for husfreden. Da jeg kom til enighet med ham om at han flyttet hjemmenfra var også Balder tilsynelatende nokså fornøyd.
Det at han flyttet hjemmenfra var en god løsning for hele familien. Og da kunne han være fri til å følge sine egne regler uten tanker på husfreden her hjemme.
Ville han komme hjem igjen måtte det være akseptabelt for både far og mor.
Balder var da 20 år. Og han var med sin oppførsel kommet dithen at han trengte å prøve seg på egen hånd.
Jeg ville ikke bestemme over ham. Det var jo det jeg nettopp ikke ville.
Men husfreden og vern om barna her hjemme har jeg som far og Trude som mor ansvar i forhold til.
Vi kan ikke svikte de andre barna her hjemme for Balder. Balder trengte nettopp å komme seg bort ifra familien.
Og Balder følte mere og mere at jeg ville bestemme over ham.
Desto viktigere var det å la han få prøve seg på egen hånd.
Det er ikke det at noen bestemmer som har rådet hjemme hos oss.
Men respekt og hengivenhet for hverandre.
Da Balder flyttet hjemmenfra ville imidlertid Trude bestemme.
Og det hun ville bestemme var farlig og måtte gå galt.
Og innebar et svik overfor resten av familien.
En uansvarlighet og dumhet som jeg måtte gjøre henne oppmerksom på at ikke var akseptabelt.
Hun sprang efter Balder og ba ham komme hjem igjen og om ikke å bry seg om sin dumme fars løsning.
Og påbegynte sammen med Balder en krig imot sin ektemann og barnas far.
Fordi hun trodde løsningen var at Balder fikk fortsette sin uakseptable oppførsel her hjemme og at alt ville bli bra igjen hvis vi ikke brydde oss særlig om det, bare vi var tålmodige og forstandige nok.
En løsning som mange har prøvd før oss. Særlig i Norge og visse andre land i de siste 50 års tid. Og som alltid har vært og er mislykket (når det er flere barn i familien) og med mange forskrekkelige konsekvenser.
En løsning for de særdeles lite kvalitets-bevisste. En løsning for de som ikke er særlig nøye med noe som helst med hensyn til familien og dens trivsel, ve og vel. Eller for de som ikke har kunnskaper og visdom til å forutse såpass.
Jeg hadde tillit til at Balder ville finne veien hjem igjen - når han syntes han forstod bedre.
Trude trodde at Balder og resten av familien da ble sviktet.
Hun ville ikke ha en splittelse som allerede var et faktum.
Hun ville på feil måte verne om familien ved å ivareta og å videreutvikle splittelse, og ufred.
Hun var ganske enkelt for dum til å forstå såpass.
Og rådførte seg og "betrodde" seg til andre som i så måte var omtrent likså dumme.
Per Schnabel, Ødegård, Runar, Ludvig Nessa og flere.
Og fikk derved "blod på tann".
Og nu har vi altså med oppmerksomhet sett hennes løsning.
Vi ser den ellers i samfunnet også, men ikke med likså bra oppmerksomhet. Og i varianter.
Min løsning - som egentlig ikke er min - er mere stillferdig, tålmodig og i det skjulte virkende.
Uten katastrofer.
---
  Tilføyd: June 9, 2008

***
---

*****

--10-- 

-- Dagboks-notater, tirsdag 10. juni 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 8, 8 pluss-grader på det laveste her ute i natt. Og i dag på det høyeste 17 pluss-grader her ute.
   Jeg våknet av et stri-regn i dag ved 8-tiden. Og ellers i dag har det vært stri-regn også.

---

   MAMMA ER LIVS-FARLIG OG KRIMINELL! 
   RØMM UNGENE! STIKK AV! 
   OM OG OM IGJEN!! DET TRENGS!!
   TELEFONER PAPPA: 53 76 76 87 - ELLER SNAKK MED POLITIET!
   FORTELL ALT, TIL ALLE!


---

   Jeg spurte Balder i telefonen i går natt om han vet hvor ungene helst vil være, hos meg eller Trude, hvis de får velge.
   Han sa at de de vil være hos meg, men at det er fordi jeg har snakket stygt om Trude.
   Hvem er det som snakker stygt om hvem? Trude har uberettiget og uhemmet snakket forferdelig stygt om meg om og om igjen i de to siste års tid, både overfor barna og mange andre - og da helst også bak min rygg! Og det har hun gjort og gjør hun i meget så onde hensikter! Og da aller helst bak min rygg og i hemmelighetskremmeri.
   Og det har hun gjort fordi hun konsekvent ikke har villet holde seg til lov og rett, sannhet, avtaler og anstendighet.
   Jeg har vært - og har måttet være - observerende og påpekende.
   
   Se på hva hun har gjort og gjør - og også ikke gjør!
   Mens jeg - minst mulig utidig - for å konfrontere henne med det, og hennes løgnaktighet og falskhet, "snakker stygt" om løgn, falskhet og ugjerninger. Og det er hva hun har gjort og gjør. (Og hva med Balder selv?!) Skulle jeg ha "snakket pent" om slikt noe? Skulle jeg ha rost henne for slikt noe? Skulle jeg ha agert som ingenting? Det er nok de som helst ville det ja.
   Jeg forsøker å være både tålmodig, snill, mild, hensynsfull og hva som dydig og godt er. Hun og Aud Signy - og visse andre - er tilsynelatende fullstendig uten evne til å besinne seg - hva angår noe som helst. Bare så fullstendig tvert imot!
   Jeg "snakker stygt" om henne! Det er det andre også som bør gjøre det!
   Jeg kan dokumentere og bevise hva hun har holdt på med - og holder på med. Og jeg dokumenterer og beviser også hva jeg selv har gjort og gjør. Sannferdig, redelig, anstendig, betimelig, sindig, saklig og åpenhjertig, i motsetning til henne. Sammenlign!

---

   Det store svik overfor barna som de enda holder på med - uten at Politi eller Barnevern-tjenesten eller noen enda har klart å gripe inn overfor! - er umenneskelig forskrekkelig. Og grovt kriminelt på alle slags sett og vis.

---

   Bilen. Falken. Anker.

---

*****

--11-- 

-- Dagboks-notater, onsdag 11. juni 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 6, 9 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og 19, 5 i dag på det høyeste ute.
   Overskyet, og også noe regn først på dagen. Derefter stort sett sol og finvær.

---

   MAMMA ER LIVS-FARLIG OG KRIMINELL! 
   RØMM UNGENE! STIKK AV! 
   OM OG OM IGJEN!! DET TRENGS!!
   TELEFONER PAPPA: 53 76 76 87 - ELLER SNAKK MED POLITIET!
   FORTELL ALT, TIL ALLE!


---

   Angående Presse-konferansen fredag, lørdag og søndag ( ekstern ) er et nytt info-skriv laget til.

---

   Jeg kom hjem ved 21-tiden i kveld, så på telefonenen at noen hadde telefonert hit ganske jevnlig omtrent ti ganger siden klokken 19. Telefonen ringte også da jeg kom hjem, og jeg tok den og sa "hallo" og enda en gang "hallo". Det ble lagt på.
Nu er klokken omtrent 21.30. Det var vel Trude og de andre fangevokterne som telefonerte for å finne ut om jeg kanskje var på vei hen til Finnskogen for å hente ungene.
   Og i Gjesteboken stod følgende melding:

Navn: Christoffer Kladahl
Fra: Stavanger
Hei Rune, har stor interesse for presse konferansen din 13-15 juni, vil gjerne skrive om saken din, kunne gjerne tenkt meg dit i morgen, trenger svar omgående.

mvh Christoffer
  Tilføyd: June 11, 2008

   Jeg regner med at denne meldingen også er ifra nervøse fangevoktere der i Finnskogen.
   Som undrer på hvor jeg er hen. Jeg har (for første gang, første dag) vel ikke telefonert dit i dag tror jeg ...

   I gårsdagens Dagboks-notater på kvelden skrev jeg blandt annet følgende:
   "Jeg spurte Balder i telefonen i går natt om han vet hvor ungene helst vil være, hos meg eller Trude, hvis de får velge.
   Han sa at de de vil være hos meg, men at det er fordi jeg har snakket stygt om Trude." 

   Balder skyndte seg å kommentere med følgende i Gjesteboken i dag:

Navn: Balder Skjærvik-Hansen
Fra: Vindafjord
10. juni vrengjer du på kva eg har sagt i telefonen til deg.

Om ungane kunne velje kor dei skulle få vere - hjå far sin eller hjå mor si - så veit eg ikkje kva kvar enkelt ville valt. Eg trur nok alle, eller dei fleste, ville valt mora.

Da eg besøkte dei i midten av april, merka eg at eit par av dei hadde veldig tru på at alt du gjorde var rett, og at mamma var dum. Det var tydeleg at dei hadde denne haldningen frå deg. Kan godt vere dei er komne på betre tankar no.

Tykkjer du verkeleg det er rart at du ikkje får ha kontakt med ungane? Ikkje ein gong på telefon? Du vil snakke drit om mamma, og fortelje dei at ho er livsfarleg, og oppfordre dei til å rømme. Sånn som du gjer i dagboksnotatane.

Du oppfører deg skammeleg, Rune.
  Tilføyd: June 11, 2008

   Hvilket jeg straks besvarte med følgende:

Navn: Rune L. Hansen
Fra: Vindafjord
E-post: hunwww@online.no ---
Hva du sa er på lyd-opptaket av telefon-samtalen det, Balder. Om ønskelig kan jeg legge det ut her på Internettet også. Du glemte vel at samtalen ble gjort lyd-opptak av.
Og du vet utmerket godt hva ungene vil!
Og du vet utmerket godt at de blir holdt som fanger, og at det er fange-vokterne som holder de bort ifra enhver kontakt med både sin far og andre.
Det er det mange andre som vet også det.
Og du bedre enn de fleste.
Du har sunket så dypt ned i din mors mørke indre at å si at det er meget skammelig er så mildt sagt at!
Hva dere holder på med er både sinnssykt, umenneskelig, barne-mishandling og grovt kriminelt.
Det vil ingen komme til å være i tvil om.
Og mange vet det forlengst.
Slipp ungene fri heller dere, om dere våger!
---
  Tilføyd: June 11, 2008

---

   Det er perverse greier de der menneskene holder på med, som mange vel forlengst har skjønt.
   Skyld ikke på meg. Jeg har iherdig, ærlig og åpent forsøkt å få myndighetene til å stoppe de.
   Guds kvern maler forskrekkelig langsomt noen ganger.

---

   Flere smakebiter ifra Gjesteboken i går og i dag:

---

Navn: Trygve Einar Gjerde
Fra: Bømlo
E-post: trygjerd@c2i.net Kjære Rune, takk for greit svar.
Jeg skrev ikke, og mente ikke, at du var autoritær! Det er noe mye mer, du har ikke den legning og levesett! Men du er sta! Nå er ikke stahet en dårlig kvalifikasjon, om det går på å være prinnsippfast og rettsinnet. Det tror jeg du er! Ellers ser jeg av det jeg har skrevet tidligere og det du skrev, at du kanskje har trodd at noen av de eksmpler jeg brukte var myntet på deg, men det var de ikke! Jeg brukte dem for å vise nyansene, og de gudgitte forordninger som vi mennesker ofte støter ann-imot. Nå forstår jeg at det er ting jeg nok har misoppfattet, dette, dels på grunn av at jeg er så tunghørt og dels avdi du er så lavmelt og din dialekt ikke altid er så enkel å hanskes med. Men vi skal ta alt opp i beste mening og forsøke å forenes med vår bror og søster mens vi er sammen med dem på veien, sier Frelseren, for det kommer en dag at vi ikke er det lenger og da kommer sorgen og gråten over at vi ikke gjorde det! Da angrer vi kanskje at vi ikke elsket far og mor slik vi burde og var lydige!---- Da angrer vi kanskje at vi ikke tilretteviste våre barn og hjalp dem videre i livet, da vi står på gravkanten og tar avskjed med dem!! Slik er livet, en dag liv en annen dag død, en dag mulighet for tilgivelse og oppreisning, neste dag bare evighet og ingen annen mulighet. Treet blir liggende der det falt! Og dets fall var stort!!
Nå gleder jeg meg til onsdag den 18, da skal jeg i retten i Sandnes og vitne! Da håper og ber jeg, Rune, at foreldreretten seirer over "røverretten". Jeg tro vi skal seire, da Gud ikke kan tåle urettferdighet. Det som da vil stå igjen er at du og Trude og barna forenes, at hun ser det at hun er blitt forført til en ugjerning. Men kjærligheten, utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. - Den gjemmer ikke på det onde, men tilgir og forbarmer seg over den arme!
Kjærlig hilsen
Trygve Einar Gjerde.
  Tilføyd: June 10, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 193.215.109.17 (193.215.109.17):

Navn: Jan-Stian
...hvis Trude liksom er så "fæl" og egoistisk som du vil ha det til, lurer jeg veeeldig på hvorfor du i sin tid gifta deg med henne...? (og sist men ikke minst hvorfor dere fikk så mange barn sammen...)
By the way, gjør deg selv en tjeneste, Rune. Ta deg tid til å lese gjennom det du har skrevet på sidene dine her, og se det ut i fra et utenforstående synspunkt (prøv i alle fall). Se hvor inkonsekvent, patetisk og egoistisk det hele er. Jeg mener, ingen er perfekte (det er kanskje det eneste jeg er helt enig med deg i), men slik du fremstiller din "kjære" Trude og dine egne, kjødelige barn, er langt over streken, vil jeg ærlig og oppriktig påstå. Og på mange måter, både direkte og indirekte, fremstiller du deg selv som den nær perfekte far "som aldri har gjort noe galt". Jeg vil uttrykke undring over din "jeg mot alle de andre"-holdning. Som nevnt i et tidligere innlegg, sku litt inn i deg selv, prøv å ta litt selvkritikk. Tro meg, man kommer langt med det. Du har en dårlig sak. Lydbånd eller ikke lydbånd - det får så være, men du fremviser en noe paranoid holdning til verden. Beklager å måtte si det, men jeg tror nok mer på Idun, Balder, Gudmund og Trude enn på deg (ikke basert på løse rykter og det du så misvisende kaller "manipulasjon" og "løgn", men utifra min kjennskap til din familie, og det du selv formidler på disse sider.). Det jeg sier er ikke at du er en psykopat som ikke har livets rett, det jeg mener er at du fremstår som hyklerisk, dobbeltmoralsk, sær, fanatisk, overreligiøs, egoistisk og paranoid. Det skulle vel være det hele. Du skriver godt, men fremstiller deg selv (mellom linjene) - høyst ufrivillig, vil jeg tro- som utroverdig. Jeg har sett reaksjonene fra andre innskrivere i denne gjesteboken - og ærlig talt, Rune... SÅ mange kan ikke ta feil!
  Tilføyd: June 10, 2008

---
Navn: rlh
Fra: vvv
---
Du tar iallfall grundig så grundig feil.
Og det vil du forhåpentligvis skjønne efter hvert. Og også den skade det gjør.
---
  Tilføyd: June 10, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 84.209.221.100 (cm-84.209.221.100.getinternet.no):

Navn: Balder Skjærvik-Hansen
Fra: Vindafjord
10. juni vrengjer du på kva eg har sagt i telefonen til deg.

Om ungane kunne velje kor dei skulle få vere - hjå far sin eller hjå mor si - så veit eg ikkje kva kvar enkelt ville valt. Eg trur nok alle, eller dei fleste, ville valt mora.

Da eg besøkte dei i midten av april, merka eg at eit par av dei hadde veldig tru på at alt du gjorde var rett, og at mamma var dum. Det var tydeleg at dei hadde denne haldningen frå deg. Kan godt vere dei er komne på betre tankar no.

Tykkjer du verkeleg det er rart at du ikkje får ha kontakt med ungane? Ikkje ein gong på telefon? Du vil snakke drit om mamma, og fortelje dei at ho er livsfarleg, og oppfordre dei til å rømme. Sånn som du gjer i dagboksnotatane.

Du oppfører deg skammeleg, Rune.
  Tilføyd: June 11, 2008


---

Navn: Rune L. Hansen
Fra: Vindafjord
E-post: hunwww@online.no ---
Hva du sa er på lyd-opptaket av telefon-samtalen det, Balder. Om ønskelig kan jeg legge det ut her på Internettet også. Du glemte vel at samtalen ble gjort lyd-opptak av.
Og du vet utmerket godt hva ungene vil!
Og du vet utmerket godt at de blir holdt som fanger, og at det er fange-vokterne som holder de bort ifra enhver kontakt med både sin far og andre.
Det er det mange andre som vet også det.
Og du bedre enn de fleste.
Du har sunket så dypt ned i din mors mørke indre at å si at det er meget skammelig er så mildt sagt at!
Hva dere holder på med er både sinnssykt, umenneskelig, barne-mishandling og grovt kriminelt.
Det vil ingen komme til å være i tvil om.
Og mange vet det forlengst.
Slipp ungene fri heller dere, om dere våger!
---
  Tilføyd: June 11, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 88.88.70.141 (ti0168a340-0141.bb.online.no):

Navn: Christoffer Kladahl
Fra: Stavanger
Hei Rune, har stor interesse for presse konferansen din 13-15 juni, vil gjerne skrive om saken din, kunne gjerne tenkt meg dit i morgen, trenger svar omgående.

mvh Christoffer
  Tilføyd: June 11, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 88.88.70.141 (ti0168a340-0141.bb.online.no):

Navn: xxxxxx xxxxxx
Fra: xxxx
E-post: xxxx_xxx@hotmail.com Bingo!! klart jeg ikke er en idiotisk person som gidder å møte på pressekonferansen din, og jepp, ingen andre gidder å møte heller, folk skjønner at du er en psyko, ødeleggende, drittsekk som ikke vet sitt eget beste, og ja, vet du kommer til å gjenta deg med de idiotiske svarene du alltid gir. og nå vet vi at du er laaaangt unna!
mvh journalist BBC
  Tilføyd: June 11, 2008

---

Navn: Rune L. Hansen
Fra: vvv
---
Dere skurker gjør mye ut av dere her i Gjesteboken. Aud Signys & Trudes hjemmeskole-bande.
Spesialiteter: kidnapping, hjernevask, barne-mishandling, forkledninger (morsomme navn?), fangehold, mord-trusler, sjikane, løgnaktighet, fordumming, osv.
Dere har da vel egentlig presentert dere selv bra nok nu efter hvert vel?
Greit og fint og nødvendig nok også å se hva som befinner seg i mørket.
Konklusjon:
Aud Signy og Trude og bande ble mest synlige da de forsøkte å gjøre seg usynlige.
En lærdom til de.
---
  Tilføyd: June 11, 2008

---

     Og her ifra mine Dagboks-notaterr for 16.10. 2007: 
   
-- Tirsdag 16.10. 2007: 

Temperaturen her ute i natt omkring 10,6 pluss-grader Celsius på det laveste.

Overskyet. Regn også iblandt. Temperaturen her ute i dag på det høyeste 14, 9 pluss-grader.

---

Jeg og Frøydis kjørte herifra til Ølen ved 13-tiden, og rakk tilbake hit til klokken 16. Vi rakk innom Etne en tur også, for å hente et bil-tilhenger-lass med grus. Vahan kom til oss litt efter klokken 16 og ble her en stund og snakket med oss. Gudmund kom også hjem efter klokken 16 og var her. (Han har trolig eller muligvis vært hjemme hos Ørjan i natt.)

Jeg gjorde lyd-opptak av Vahans besøk her, med hans samtykke.

Vahan er tydelig utrolig naiv og godtroende overfor Ingeborg Nyland. (Jeg tviler på at hun har truet ham. Det har hun vel ikke? Iallfall ikke direkte?) Vahan har tydeligvis også tatt til seg en og annen av Ingeborg Nyland sine ”forklaringer” på hvem og hva vi er. Og hans kristendom er, som så alminnelig nu for tiden i mange deler av verden, veldig overfladisk og preget av Arbeiderparti-ideologien. Hans besøk og holdning gav tydelig også Trude ”blod på tann”. Trude telefonerte efterpå Balder, tok med seg mobil-telefonen ut og telefonerte, og løy efterpå og fremstilte det som at hun hadde telefonert og snakket med mormor. Stauda avslørte henne. Trude likte ikke å bli avslørt og ble nokså hissig og arg efterpå. (Hun syntes hun hadde god grunn for å være falsk og løgnaktig. (Hvilken løgner synes vel ikke det?) Og Gudmund støttet og oppmuntret henne.

Trude sin løgnaktighet, falskhet og upålitelighet er skikkelig meget ille. Og selv om hun vet at hun er grundig så avslørt og dokumentert i så måte, på kryss og tvers, så fortsetter hun, i likhet med Ingeborg Nyland, lenger og lenger inn i løgn og krig, i håp om at hennes løgner og oppførsel likevel ikke vil komme frem i dagen!

Det blir stadig mere uholdbart og uansvarlig med henne her hjemme. Men jeg forholder meg som best jeg kan til det for å beskytte og verne resten av familien. Hun er heldigvis likevel jo ikke konstant pågående i all sin dårlighet.

Hun ønsker enda ikke at jeg eller noen skal hjelpe henne med å forberede eller finne et nytt bosted for henne, så hun best mulig kan få det slik hun ønsker. Det virker som hun har andre planer, som hun nødig vil snakke om eller nevne. Hennes grådighet, simpelhet og usaklighet lyser derimot hissig ifra henne. Hun har vist mange ganger før hvem hun er.

Det er mildt sagt utrolig at andre mennesker lar seg lure av slikt noe. Og ikke bare det, - men også aksepterer slikt noe!

Hvilket svangerskap! Det stinker stadig verre og verre av henne, og hun blir stadig mere og mere en umoralens, uanstendighetens og uansvarlighetens smittekilde. Jeg har derfor mere og mere begynt å tenke på henne som en mor Åse.

---

Iøvrig: Det svangerskapet Trude nu er inne i og jeg antagligvis (?) er far oppnådde hun ved løgn og falskhet. Hun har på mange sett og vis tydeligvis sine forskudde planer!

--- 


*** Overstående var altså ifra 16.10. 2007 i mine Dagboks-notater. ( ekstern ). 


--- 


*****

--12--

-- Dagboks-notater, torsdag 12. juni 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 6, 3 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og 22 på det høyeste her ute i dag.
   Sol og finvær.

---

   MAMMA ER LIVS-FARLIG OG KRIMINELL! 
   RØMM UNGENE! STIKK AV! 
   OM OG OM IGJEN!! DET TRENGS!!
   TELEFONER PAPPA: 53 76 76 87 - ELLER SNAKK MED POLITIET!
   FORTELL ALT, TIL ALLE!


---

   Jeg telefonerte og snakket med Gudmund nesten en time efter midnatt i natt. De hadde ikke lagt seg enda. Balder var der også i bakgrunnen, og hørtes spak ut. (Et godt tegn.) Jeg rakk ikke å telefonere før så sent - i og med at det nesten i hele går ble så heftig travelt.
   Balder skjønte og følte og erkjente seg tydeligvis avslørt i Gjesteboken i går. Over at han i telefon-samtale med meg - da han glemte at lyd-opptageren stod på opptak - hadde sagt at han visste at ungene helst vil være hjemme og hos meg. Han syntes han tabbet seg ut ved å fortelle det, og over at jeg så lettvint kunne bevise hva han hadde sagt. Og over sånn sett å så tydelig være avslørt i grov løgnaktighet. Over at sannheten kom frem!

   Jeg kunne jo også ha fortalt ham det faktum at både Idun og Gudmund underveis i kidnappingen og fangeholdet i sine telefon-samtaler (på lyd-opptak) med meg, fordi det har vært vanskelig for de å lyge, blandt annet og helt selvfølgelig har gitt tydelig uttrykk for at de jo er vitende om at barna imot sin vilje blir holdt som fanger der hos Aud Signy og Trude. Og at de vil hjem igjen hvor de bor og hos meg. Og har villet det hele tiden. Og at de også har gitt uttrykk for at det også sånn sett er makabert det som Aud Signy og Trude holder på med. Og selvfølgelig nok også Trudes taushet og mangel på dialog!
   Enhver som har fulgt med en stund i Gjesteboken har jo også forlengst skjønt og visst såpass.

   Balder vet det vel og har vel fått vite det nu antagligvis. At også Idun og Gudmund har snakket om slikt.
   Idun og Gudmund har jo dessuten også underveis snakket om og fortalt meg hvordan de har forstått og oppfattet Trudes motiver og årsaker og slikt noe for hva hun har gjort og gjør. Og disse har mildt sagt endret seg dramatisk underveis!

---

  Og her syns jeg det passer å gjengi ifra mine Dagboks-notater for 26.12. 2006. Den dagen Trude kom hjem ifra sin forrige kidnapping, i desember 2006: 

--- Uke 52.

Dato: Tirsdag 26. desember 2006 – 2. juledag:

Temperaturen her ute i natt helt nede en kort stund i 3, 2 plussgrader Celsius.

Meget tett og grå tåke også i dag. Rugende.

---

Mormor har telefonert. Klokken er 14.30 nu. Hun har på forskjellig vis forsøkt å komme i kontakt med Trude, men har ikke lyktes. Hun tenkte derfor i dag å forsøke å telefonere Margrethe, - for ganske enkelt og sindig å spørre Margrethe om hvor lenge Trude og ungene har tenkt å være der hvor de nu er. Og eventuelt (om mormor ikke får noe svar på det), bare for kanskje også å si at hun er bekymret – og hvorfor!

Mormor sa at hun alt nettopp har prøvd å nå frem til Margrethes telefoner, - men at hun ikke får noe svar der. Hun vil imidlertid prøve å nå frem flere ganger, fordi hun er så bekymret – og forskrekket.

Hun spurte både meg og Gudmund om vi syntes det hørtes rimelig og rett ut at hun telefonerte og spurte Margrethe og de der om dette? Og vi sa begge at det ville ha vært verre om hun ikke gjorde det.

---

Klokken er omkring 15. Trude telefonerte og sa at hun kommer hjem nu. At vi kan komme og hente henne og ungene i Aksdal klokken 20. Vi kan vente på henne i opptil en halvtime hvis hun blir forsinket. Hun skulle prøve å gå en times tid før for ikke å komme for sent! Jeg sa at hvis hun ikke var kommet da så tror vi at det var enda et slikt lureri og bare falskhet nu igjen.

Hun sa at hun helt sikkert kommer. Og at hun har lovt Alfredo dette også. Men at det ikke er sant mye av det som hun har kikket litt på i Dagboksnotatene, - blandt annet at ungene ikke fikk komme hjem igjen. - Til og med Alfredo nu i går sa at han ikke vil hjem igjen, - men at han vil være til Balder heller. Hun skyndte seg å tilføye: Men vi skal komme hjem likevel altså! Det er helt bestemt.

Jeg sa til Trude at vi er så glad for det alle sammen her. Og at jeg håper hun ikke lureri og falskhet nu igjen! Og at det er det jeg er nu er så forferdelig redd for! Jeg har blitt flere ganger lurt underveis med det samme!

Hun sa at det er ikke lureri

---

Vi kjørte herfra til Aksdal ved 18.30-tiden, jeg og Gudmund. Frøydis ble igjen her, for å passe på her. Jeg gråt hele veien dithen, av glede og for at det var så trist, og av stor frykt for at det var noe lureri igjen – enda en gang! Gudmund gråt kanskje også en del, også da. Det har vært mye trist også for ham – og for Frøydis.

De er alle her hjemme nu!

Marerittet over? Jeg tror det. Men Trude virker noe underlig? Det virker ikke som det er anger som preger henne. Hun gråt også før vi kom frem hit, og i bilen efterpå. Hun var lei seg, sa hun. Jeg trodde fordi hun angret og har innsett hva hun faktisk har gjort, med det forskrekkelige hekserittet til Bloksberg hun har vært ute på. Men det virker mest og mere som hun var lei seg for Balder, - for at deres ønsker om å ødelegge meg og familien til fordel for Balders ønsker ikke lyktes! Jeg ble nok forfjamset ja, over at det kanskje er i de baner hun enda tenker! Hvis det da er så? Hun ryddet en times tid da hun kom hjem og gikk til sengs efterpå. Jeg var og ble nokså urolig slik som hun virket, - så jeg spurte: - Du har vel ikke tenkt å finne på mere tull og tøys nu? Du skjønner at jeg er engstelig for at du skal finne på mere enda? Men hun sa og gav uttrykk for nei. Og det beroliget meg. Jeg kunne enda mere og bedre glede meg over deres hjemkomst. Men også enda urolig for hennes ve og vel. Men så er det da også litt av et hekseritt av et mareritt hun har vært ute på! Hun virket svært så sliten.

Er det vel noe rart? Hennes svik har vært grundig dypt, omfattende og stort! Overfor oss alle, - også seg selv. Er det i det heletatt mulig å synke stort dypere?

En mors kjærlighet? Å være dumsnill? Å være blind? Å være løgnaktig og falsk? Å være ondsinnet? Å svikte?

Trude har vel – uten selv å vite det enda? – med det hun har gjort nu, grundig dokumentert det forskrekkelige med denslags ugjerning! Hvordan det allerede ifra begynnelsen bar galt av sted, - og hvordan dumhet, løgn og ondskap ballet på seg og ballet på seg!

Og hva med anger? Og hva med samvittighet? Og hva med skam-følelse? Og hva med mord? Og hva med enda et mord? Kanskje på et sovende barn? Og hva med enda et mord? Og hva med flukt? Og hva med å være avslørt? Og hva med enda å gå i sviket, i lag med løgnene? Og hva med anger og bekjennelse? Og hva med konsekvensene?

Trude var i den andre telefonsamtalen forleden undrende og tvilende på om det for meg gikk an å tilgi henne alt det forferdelige hun nu har gjort. Svært så måpende, undrende, tvilende – om det i det heletatt gikk an å tilgi slikt? Da jeg efterpå svarte henne, fikk jeg straks og også senere, en fornemmelse, av at hun ikke riktig helt våget å tro at mine ord var sanne!

Efter at hun kom i bilen og vi kjørte fra Aksdal, virket hun (likesom også i telefon-samtalen) svært så opptatt av at jeg ikke måtte tro og skrive feil om Margrethe og familiene Island. Svært så opptatt av det.

Hun sa også, noe som jeg ikke helt hørte om det var det hva hun sa: - Og det der med Wenche, det er ikke sant det heller.

Strekningen Aksdal til Skjold var det lett og jevn nedbør i mørket. Ifra Skjold var det en smule tåke med lett slik nedbør, mere henimot Vikebygd hvor tåken var mere tilstedeværende, dvelende og rugende og tett og fyldig. Og det var mindre og mindre fuktig langsmed bakken. Men henimot Årvik-skiltet lysnet det opp i mørket, med klar, fin luft – og tørt.

Jeg hørte Trude gråt på strekningen ved Skjold til vi kom frem også. Da jeg spurte henne i bilen efterpå, fordi hun gråt da, sa hun at hun var lei seg. Og hun sa at jeg bare kunne gå bort. Ungene er kommet hjem nu, sa hun. Og hun sa: - Du kan bare gå inn du. Så kommer jeg efterpå. Derefter for hun ut av bilen og ble borte vekke i mørket.

Hun kom inn her efter en stund. Da begynte hun å rydde. Hun sa ikke stort.

Men hun sa blandt annet, ivrig til Gudmund: - Har du på opptak på MP3-opptageren din? Har du den der? Står den på opptak?

Gudmund sa: - Her er den. Den står ikke på opptak enda nei. Litt for dårlig batteri her.

Hun sa: - Står den ikke på opptak enda? Men du skulle jo sette den på opptak!

Jeg hjalp Gudmund med nytt batteri til MP3-opptageren, og han satte den her på bordet, på opptak. Jeg satte i tillegg opp to forskjellige andre MP3-opptagere på opptak. Så kan de kanskje stå der lenge på opptak.

Det kan jo enda også skje uforutsette ting. Beredskap, at en er forut-seende eller profetisk, på Herrens rette vei, - ydmyket og i ydmykhet, det kommer vel i ærlighet godt med?

Trudes motiv for å ville gjøre opptak?

---

Litt efter at vi var hjemkommet telefonerte Balder, som ville få snakke med mamma. Jeg sa ikke stort mere enn: - Du syns ikke du har gjort nok skade og ødeleggelse enda! Før jeg la på telefonen.

Mormor telefonerte også. Jeg fortalte at de er hjemkommet nu, men at jeg er noe usikker på Trude enda – at det kanskje sitter i henne enda? Men de er nettopp hjemkommet og jeg vil helst ikke snakke så mye i telefonen enda. Vi ble enige om å ta kontakt i morgen eller efter hvert med det første.

Trude telefonerte mormor litt efterpå. Trude sa hun tenkte gjøre det fordi hun så vidt hørte at jeg snakket med mormor. Trude hadde en samtale med sin mor, og jeg hørte mest det som Trude sa. Men syns også jeg såvidt hørte mormor snakke til Trude på følgende vis: - Du har ødelagt for forholdet mellom meg og ungene, barnebarna. Du tror vel ikke jeg kommer til å få ha kontakt med ungene nu mere?

Trude svarte noe i retning av: - Jo, jeg tror det. At det går i orden og at du får ha kontakt med ungene fortsatt.

Men jeg hørte nokså utydelig og tilfeldig hva mormor kanskje sa.

Betyr denne informasjon at mormor faktisk har vært falsk og svikefull og med dobbelspill, som Trude fortalte og påstod? Og at hun nu er redd sannheten fremkommer og medfører konsekvenser?

---

Det har vært en slitsom dag og en slitsom uke! Jeg tror vi knapt har spist noe mat i denne uken, jeg, Gudmund og Frøydis. Særlig jeg. Men Gudmund og Frøydis har nok også spist nokså lite.

Da Trude telefonerte og sa at hun skulle komme hjem, forløp noe av samtalen omtrent noe slikt:

- Jeg skal komme hjem. Om noen dager kanskje. Jeg trives her og har det bare fint. Ungene har det bare bra også. Og det er ikke sant at de ikke har fått komme hjem. Og det er ikke sant at de ikke har fått ta kontakt med dere. Og det er ikke sant at mormor ikke har fått ta kontakt med ungene. Hun snakket til og med med Stauda i går.

- Du må komme hjem nu. Det har vært rikelig nok av galskap nu.

- Men jeg kan komme hjem i morgen eller en annen dag. Vi trives og har det bare bra her. Men jeg skal komme hjem. Margrethe tenkte alt på det før i dag, - kanskje mest da hun leste i Dagboksnotatene. Hun er ikke slik som Hans Jacop og Conny, som du skriver om! Og hun sa at hun vil ikke at det skal gå slik med oss som det gikk med henne og X! (En av de tidligere ektemennene antagligvis.) Så der tar du feil av henne.

- Jeg håper det, sa jeg. Og det er fint om hun er bedre!

- Hun vil at vi skal komme hjem nå. Iallfall var det hun som først begynte å snakke om det. (Var det mon tro det Trude sa?)

- Men du må komme hjem nu, med det samme.

- Jeg skal komme hjem. Men jeg trenger ikke skynde meg. Jeg har ting å pakke sammen og å ordne med også. Og Solborg. Vi har det egentlig bare fint her.

Jeg sa: - I dag, nu.

Hun sa: - Senere, i kveld kanskje. Det haster ikke noe. Jeg vet ikke hvordan jeg skal komme meg hjem heller.

Jeg sa: - Vi kan hente dere med bilen, - men vi kan ikke komme nærmere enn nærmest til Aksdal. Der kan vi komme og hente dere. I kveld. Når tid? Nu, om litt.

Hun sa: - Om kanskje fem timer.

Jeg syntes underveis i samtalen jeg mere og mere hørte Margrethes stemme i bakgrunnen. Men jeg hørte ikke i bakgrunnen hva hun snakket til trude om.

Jeg sa til Trude: - Om kanskje fem timer, - og det blir klokken?

Trude: - Det blir klokken 20. Men hva hvis vi blir forsinket da? Jeg kan jo bli forsinket også. Og når jeg kommer hjem kan det godt tenkes at jeg bare har lyst til å gå og legge meg. Du skjønner det?

Jeg sa: - Jeg skjønner selvfølgelig det. Men først: Så blir det i Aksdal, klokken 20. Vi kan vente på dere i opptil en halv time, hvis dere blir forsinket.

Osv.

---

Urda spesielt kikket måpende og glad på meg helt overveldet glad. Og som om hun tenkte: - Er det virkelig pappa?! Endelig! Er det virkelig pappa? Endelig! Så glad jeg er for å se deg igjen pappa! Er det virkelig deg, pappa?! Endelig! Er det deg? Er det virkelig deg?! Endelig!

De andre og hadde sine måter å gjøre det på.

Meget glade alle sammen.

Stauda også. Alfredo også. Mariel også. Hver på sin måte i forhold til begivenhetenes gang.

Trude også?

---

Sannheten skal frigjøre dere!

---


*** Overstående var altså ifra 26.12. 2006 i mine Dagboks-notater. ( ekstern ). 

---

   Hun var enda sterkt misfornøyd da hun kom hjem den gangen. Fordi hun ikke hadde lyktes i å få meg til å "ombestemme" meg med hensyn til Balder. Til sin forskrekkelige og familie-fiendtlige løsning i så måte.

   Hun bør også nu sterkt vurdere å komme hjem igjen, om det så er til skilsmisse eller ekteskap, eller iallfall uansett slippe barna løs og hjem igjen! Og jeg vil uansett selvfølgelig ikke komme til å oppføre meg på noe slags sett og vis slik som hun har gjort. Det er så mye bedre med besinnelse, om enn sent og efter mange skader, enn fullstendig mangel på besinnelse!
   Det er alltid rett tid for å gjøre det rette. Men ikke det gale! Trude og hele familien vil tross alt enda stå så svært så mye sterkere da!
   Kanskje vil hun - og vi - klare det enda mye bedre denne gangen enn forrige gangen? Det vil være galt iallfall å ikke forsøke. Og det vil være viktig å forsøke å ta lærdom av hva som har skjedd - og av hva som heller burde ha skjedd, og hva som heller bør skje - og hva vi heller samarbeidende bør forsøke å få til å skje og å bli. Jeg tror nok nærsagt alle og enhver med et monn av vett og forstand i voksen alder vil kunne underskrive disse mine ord. Og enda mere særdeles på grunn av hvordan forholdene og situasjonen nu rent faktisk og i sitt alvor er for oss.
   Er det vel feighet eller vågemot det dreier seg om? Problemer er til for å løses, ikke forsterkes.

---

   Jeg forsøkte å telefonere igjen ved 9-tiden. Bare ringing.
   Og igjen litt efter klokken 10. Da var det noen som tok telefonen. Jeg sa at jeg kunne tenke meg å få snakke med både Frøydis og Stauda, og med Trude. Vedkommende sa ingenting. Jeg sa: Jeg har forskjellig jeg vil fortelle visste jeg bare hvem jeg snakker med. Jeg sa også at de jo er fullstendig klar over det lovstridige i også å ikke å la meg ha kontakt med ungene.
   Ingen lyd ifra den andre enden. Håpløst dumt å snakke til noen der jeg ikke vet hvem er. Idun kanskje? Jeg vet ikke.
   Jeg sa: - Det er ikke mange dagene igjen til Fylkesnemnda nu. Og da blir det jo veldig så artig, sa jeg ironisk og oppgitt over å ikke få lyd ifra den andre enden. Og vedkommende der la på.
   Undres hvem det var.
   Jeg forsøkte enda en gang eller to før klokken 12.
   Ikke vil hun snakke et ord som helst. Altså ikke endog nu. Og det efter mere enn 24 års samliv.
   Og ikke vil hun la ungene snakke. Og ikke noe som helst annet enn videre ondt i sinne har hun?
   Fordi jeg har tilsnakket henne for galskapen hun har gjort og gjør!
   Hva er det som får visse kvinner til å oppføre seg slik?

---

   Følgende lille innlegg stod i dag i Gjesteboken:

Navn: nutta
Du skriver hver dag at barna dine skal forelle alt, alt til alle. Hva er alt? Prøver å forstå.
  Tilføyd: June 12, 2008
***

   Jeg besvarte med følgende ord:

   At de vil hjem igjen og de overgrep deres mor har begått og begår overfor de.
   Både ved hva hun har gjort og hva hun ikke har gjort. Først og fremst ved hva hun nekter de og hva hun tar ifra de.
   Altså ved de kriminelle og umenneskelige forhold hun gjør seg skyld i. At de er kidnappet og fratatt sitt hverdagsliv og sin integritet og sin familie - sterkt imot sin vilje. Og de jo blir holdt som fanger og nektet og fratatt sine mest grunnleggende rettigheter. Og om metodene hun i så måte også bruker!
   Hvem er det vel som oppfører seg slik? Og overfor hvem og hva? Og med hvilken rett?
   Og hva og hvem er det hun er som tilraner seg slike uretter? Barne-mishandling av aller verste sort! Som det både foreligger dokumentasjon og solide beviser på og vitnemål om i overflod!
   At barna får snakke om det er veldig viktig. Og slik det skal være også i henhold til lov og rett. Og er veldig viktig for barna. Og for alt deres liv. De må ikke risikere at de blir ødelagt av det innvendig, - av å bli fratatt slike grunnleggende menneske-rettigheter.

***
---

   Dette er alvorlig selvtekt både ifra Trudes og Aud Signys side, foretatt uten rettsavgjørelser eller noenting som kan godtgjøre det i henhold til lov og rett. Men så tvert om, og enda fullstendig uten formildende omstendigheter. Selvtekt og grove kriminelle lovbrudd, straffbare forhold, som de uansett må stå til ansvar for. Og skal de forsøke å komme bedre ut av det på noe vis, så er det så vidt jeg vet bare jeg som i realiteten kan være de til hjelp - som de absolutt ikke vil snakke med!
   Å vri seg unna det - er så vidt jeg vet - umulig. Men det er altså hva de heller vil erfare. Samtidig som de mere og mere desperat og stivsinnet prøver på så mange slags selvavslørende andre vis som forverrer deres situasjon ...
   Hva skal en vel si til slikt noe?

---

   Og det samtidig å forsøke i det ytre å få det til å se ut som at barna har det fint og som vanlig for liksom å vise og å bevitne overfor familien Jakobsen at barna er friske, glade og har livskrefter er makabert og ingenting verdt annet enn motsatt sin hensikt. Barna er friske, glade og har livskrefter de! Fra før av! Og lar seg forhåpentligvis ikke underkue sånn sett av det de er utsatt for. Og det særlig for at de har den fulle tillit til at pappa kommer for å redde de - og gjør alt hva han kan for å redde de. Som noe så helt selvfølgelig. Det har ingenting som helst med Trude eller Aud Signy sin fortjeneste å gjøre. Absolutt ingenting som helst.
   Barna har tillit til meg og det hva de har fra før av de. Det er derfor - og bare derfor - de enda kan være glade og sterke!

---

   Et innlegg ifra meg i Gjesteboken i dag:

Navn: Rune L. Hansen
Fra: Vinberget, Vindafjord kommune
E-post: hunwww@online.no ---
Balder skriver: "Tykkjer du verkeleg det er rart at du ikkje får ha kontakt med ungane? Ikkje ein gong på telefon? Du vil snakke drit om mamma, og fortelje dei at ho er kriminell og livsfarleg, og oppfordre dei til å rømme. Sånn som du gjer i dagboksnotatane."
Hva barns to foreldre forteller og sier til sine barn det er i utgangspunktet deres egen sak det Balder - i alle familier. Skal den ene av de to foreldrene forholde seg til noe uberettiget i så måte så er det faktisk trafikk-regler med hensyn til slikt noe også! Og hva mamma Trude i så måte gjør er på alle måter feil - og kriminelt, og selvtekt. Og løgnaktige påstander. Om du hadde aldri så mye rett i hva du sier så gjør ikke det Trudes selvtekt og lovbrudd og krenkelse av basiske menneske-rettigheter lovlig eller rettferdig eller akseptabelt av den grunn. Så langt derifra! Det viser tvert om noe som på oppsiktsvekkende vis mangler hos henne - både med hensyn til akseptert menneskelig oppførsel og med hensyn til barn og familie, og lov og rett - og mere til! Det er så alt annet enn ønskelig at hun fremviser at hun i virkeligheten er slik.
Det er som sagt lov og rett og regler også for slikt noe. Et menneske er i henhold til gjeldende lovverk uskyldig inntil det motsatte er bevist. Men - og det er jo problemet - din mor beviser i all tydelighet om og om igjen at hun gjør seg skyld i virkelig grove og alvorlige forbrytelser.
Uten selv å fatte det! Eller uten å bry seg!

Den samtale som "nutta" innledet kan det kanskje komme mere konstruktivt ut av. Vennligst Balder, forsøk å tenke deg bedre om før du slenger ut med løgnaktigheter, påstander og tåpeligheter og naivitet og sjikane her i Gjesteboken.
At du tror du hjelper Trude på den måten du har gjort det på virker veldig meget imot sin hensikt.
Se heller på hvordan jeg forsøker å hjelpe henne. Ikke ved løgnaktigheter og falskhet, men ved å oppfordre til dialog, besinnelse, forsiktighet og lov og rett. All den stund hun gjør det motsatte, hvilket enda mere går ut over barna, må jeg være ekstra påpekende overfor henne - i håp om besinnelse, og ikke stivsinn, hysteri og desperasjon og videre lovbrudd. En kan ganske enkelt ikke forholde seg likegyldig eller applauderende til hva hun har gjort og gjør av kriminelle forhold. Skjønner du? Tenk deg godt om først før du skynder deg frempå med ord - det vil ikke være dine ord sånn sett uansett som spiller noen som helst rolle til eller ifra?

---
  Tilføyd: June 12, 2008

***
---

   Jeg telefonerte Fangeleiren i Finnskogen igjen tre ganger ved 20-tiden. Bare ringing.

---

   Hva skal en gjøre når ens kjære kone gjennom mange år nokså plutselig blir fullstendig svikefull, løgnaktig, falsk, hovmodig, egoistisk, farlig og ussel? Så meget og fullstendig at en bare ikke kan tro det er mulig?

   Det var det som veldig fort og mere og mere skjedde i vårt ekteskap og i vår familie efter at vår eldste sønn Balder (da 20 år) for to års tid siden kom i trass og sinnsforvirring efter et møte med Berit Molbosæter og Ingeborg Nyland i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon mandag 13. mars 2006! ( ekstern )! Da kom hun også samtidig i trass og sinnsforvirring! Og egget ham opp til krig imot meg! Fordi hun ville vise frem for enhver og alle at hun var selvstendig, ansvarlig og klok! At hun også var og er noe - noe mere enn visse mennesker kanskje trodde!

   Og da tok hun mere og mere alle midler og metoder i bruk for å hevde seg selv og for å forsøke å underkue sin mann!
   En mann som hadde gjort henne hva? Absolutt ingenting annet enn kjærlighet, omsorg og alt godt og vel! Og som hun elsket! Eller gjorde hun ikke det? Var det seg selv hun elsket? Eller noe annet og mere?
   Løgn, falskhet, selvtekt, grådighet, egoisme, hovmot, svik, usselhet, barne-mishandling, draps-trusler, kidnapping, fangehold, falske vitnemål, osv.!

   Hvorfor? Og hva skal en - eller kan en - gjøre overfor slikt?

   Noen må stoppe henne. Det er bare det som kan stoppe henne. Jeg er maktesløs overfor slikt noe. Jeg har hverken makt eller myndighet til å stoppe henne. Og jeg er antagligvis også for glad i henne, og for snill og overbærende overfor henne.
   Og for overrasket! Om og om igjen!

---

*****

--13-- 

-- Dagboks-notater, fredag 13. juni 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 5, 7 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og 22 på det varmeste i dag her ute.
   Noe overskyet, noe regn først på dagen, så sol og finvær. Nymodne, kjempefine hagejordbær! Bare ungene som enda mangler!

---

   MAMMA ER LIVS-FARLIG, OND OG KRIMINELL! 
   RØMM UNGENE! STIKK AV! 
   OM OG OM IGJEN!! DET TRENGS!!
   TELEFONER PAPPA: 53 76 76 87 - ELLER SNAKK MED POLITIET!
   FORTELL ALT, TIL ALLE!


---

   Disse mine Dagboks-notater for de to siste års tid kan forhåpentligvis ikke minst også leses som en slags roman, ifra virkelighetens verden i Norge i disse tider. Et av verdens rikeste land i materiell forstand og et av verdens fattigste land i åndelig forstand.
   Jeg tror nok dette er noe som uvilkårlig og av seg selv gjenspeiles i handlingen i denne boken.

---

   Min advokat Helene Cameron telefonerte ved 12-tiden og hadde mange nyheter.

---

   Tirsdagen - 10. juni - stoppet bilen, jeg måtte ved hjelp av Falken sette den igjen hos bilverkstedet (som skal se på den), og leide en bil (i første omgang for en uke) hos Haugesund Bilutleie og Bilsalg AS RentAWreck, 2.800,- kr. for en uke.
   Lidl-butikken i Haugesund ble stengt i slutten av forrige uke, var det noen som sa.
   Onsdagen - 11. juni - skulle jeg være til tannlegen klokken 12.45, og måtte (for 3. gang i år!) igjen telefonere at jeg ikke rakk å komme til time-avtalen, på grunn av alt det travle og heftige som pågår.

---

   Trude har enda ikke inn-registrert beibien til Folkeregisteret, nu omtrent to måneder efter fødselen.
   Dette sjekket jeg opp pr. telefon med Folkeregisteret i dag.
   At Trude forlengst ikke har gjort det hun skal i så måte er lovstridig i henhold til FNs Barnekonvensjon art. 7 og 8.
   Og også i henhold til paragraf 1 i Lov om barn og foreldre / Barneloven.
   Og også i henhold til Straffelovens paragraf 339.
   
   Barnetrygd får hun dessuten ikke for et barn som ikke er inn-registrert til Folkeregisteret.
   Hun har sine grunner!
   Og hvem tror hun det er hun lurer?
   Hun er seg selv lik!

---

   Jeg telefonerte Aud Signy ved 13.30-tiden, og hun tok telefonen, eller var det omvendt, og hun ville snakke - rett frem og likefrem.
   Og det var en gledelig overraskelse nu på tampen!
   Hun ville altså snakke. Og innser behovet for det.
   Og dermed antagligvis Trude også.
   Vi ble enige om at situasjonen er så tilspisset og dramatisk at det er viktig og nødvendig å forsøke å orientere oss efter løsninger.
   Hun skulle telefonere igjen om et par timers tid, eller jeg dit.
   Trygve Einar Gjerde kom litt efterpå, mens jeg rådførte meg med advokat om dette.

---

   Det ble noe hektisk her med telefonering, jeg fikk først telefonert Aud Signy klokken 18 og fikk da beskjed ifra televerket om at: "Telefon-nummeret er for tiden dessverre uten forbindelse, på grunn av feil."
   Idun telefonerte jeg også, men tok ikke telefonen - personsøker.
   Gudmund telefonerte jeg og snakket litt med efterpå.
   Og efterpå Aud Signy igjen, hvor det bare ringte. Var utspillet ifra Aud Signy tidligere i dag bare lureri?

---

   Jeg telefonerte Aud Signy enda en gang litt efterpå, og hun tok telefonen og vi snakket videre der vi slapp.
   Trude var ikke der nu, fortalte hun. Hadde ikke vært der de siste dagene og Aud Signy hadde passet på ungene og sagt seg villig til å passe på de fremover. Hun forventet ikke å se Trude før efter Fylkesnemnda. Hun hadde lovt Trude å ikke si hvor Trude er hen, men skulle telefonere henne for å snakke med henne om hva vi snakket om og om mitt forslag sånn sett, som også Aud Signy sa hun best hadde tro på. Som det beste for oss alle.
   Hun skulle forsøke å få Trude til å telefonere meg så jeg og Trude kan snakke om det hele.
   Og Aud Signy telefonerer meg tilbake igjen efterpå.

---

   Det har på så forskjellig vis skjedd veldig mye i dag!
   Forhåpentligvis kommer det også noe godt ut av det som skjer i dag.

---

   Jeg har enda ikke, klokken 19.35, hørt noe ifra Aud Signy eller Trude, og telefonerte nettopp Aud Signy igjen, hvor det bare ringte og ingen tok telefonen.

---

   Jeg mottok nettopp ifra advokat Helene Cameron en kopi av nytt Prosesskrift ifra advokat Bjørn O. Vikse datert 12. juni 2008 ( ekstern ). Altså ifra Iren K. Hebnes og Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon sin advokat og hekse-prosessfullmektig.
   Det er mildt sagt forskrekkelig lesing! Og særlig da om Trude.
   Jeg mottok samtidig også en kopi av et brevskriv ifra Fylkesnemnda i Rogaland datert 12.06. 2008 ( ekstern ), også det med ille saksopplysninger for Trude sitt vedkommende.
   
Men godt nytt vedrørende annet også!
   Jeg regner med at Trude kanskje allerede har lest disse, og nu enda mindre enn før ønsker å snakke med meg.
   Hennes måte å vise skamvett på. En motsatt måte. En egoismens og galskapens måte.
   Ingenting gikk og går slik som hun og særlig Åse hadde tenkt.
   Absolutt ingenting.
   Klokken 19.50 også bare ringing hos Aud Signy.
   Meget mye forskrekkelig om Trude ja, - som nokså trolig alt også er sant.
   Jeg fikk i dag dessuten vite at Trude sin stevning av meg til Haugaland Tingrett er avslått, begrunnet i at hun forsøkte å føre Tingretten bak lyset med ugyldig meklings-attest.
   Og jeg forventer enda at en hel del annet og mere forskjellig angående hennes oppførsel og lovstridigheter vil ankomme ifra forskjellige kanter i løpet av det nærmeste!

---

   Klokken 20.15 fikk jeg igjen snakket med Aud Signy, som hadde snakket med Trude. Og som forventet ifra min side: Trude ønsker fortsatt bare å gjøre det som er dummest og forskrekkelig ille, særlig for ungene, og ville heller ikke snakke med meg.
   Trude tenker som vanlig mest på seg selv. Og ungene nu nærmest forsøker hun å sparke inn i forskrekkelighetene til Iren K. Hebnes!
   Og hva med Aud Signy?
   Det virker som hun fortsatt har den holdningen å gjøre nøyaktig slik som Trude bestemmer og beslutter, uansett hvor galt, kriminelt, forskrekkelig og ille det er.
   Da jeg blandt annet spurte henne rett ut, om hun, altså Aud Signy, virkelig faktisk enda ønsker å videreføre det kriminelle og galskapen, da sa hun blandt annet at det tornet og lynte så fælt der i Finnskogen nu at hun ikke våget å snakke mere i telefonen - og hun la på. Jeg tror for all del at det tordnet og lynte der, faktisk.
   Jeg telefonerte henne igjen klokken 21.15 - bare ringing.

---

   Jeg snakket noen ord med Gudmund også efterpå. Og der var det ikke stort annet enn hovmot å høre ifra.
   Ungdom som tror de vet bedre og best. Og som sånn sett bidrar til å videreføre galskapen.
   Under Balders og Trudes åndelige lederskap.

---

   Jeg telefonerer Aud Signy igjen klokken 21.30 - telefonen opptatt.
   Og straks efterpå når det ble ledig i den andre enden. Bare ringing.
   Hva om de på alvor kunne ta til å oppføre seg godt og vel?
   Og lovlydig! Og menneskelig anstendig!
   Og kaste ifra seg hovmotet?
   Heller ganske enkelt følge lov og rett, åpenhjertig, overbevisende og sannferdig?
   Er vel det for mye forventet?

---

   Jeg telefonerte og snakket også med Balder, ved 22-tiden.
   Han fryder seg, jo verre dess bedre. Og morer seg storlig ved å påstå omtrent alt motsatt som det egentlig er, og omtrent alt motsatt hva jeg står for.
   Likesom Trude efter hvert mere og mere.
   Det høres vel, det jeg nu sier, for utrolig ut til å kunne være sant?
   Men sjekk det opp imot all foreliggende informasjon!
   Og det hverken Balder eller Trude ser og skjønner, er at det virker fullstendig og så tydelig motsatt deres hensikt.

---

   Jeg forsøkte så godt jeg kunne, også i dag.
   Og de vil bare mere lovstridigheter og galskap.

---

   Jeg forsøkte en siste gang i dag å få en videre telefon-samtale med Aud Signy, ved 23.15-tiden.
   Bare ringing.

---

   De lager til alt så ille og kriminelt som de bare formår!
   Fordi ...
   Det sier noe om hvem og hva de er ...

---

*****

--14-- 

-- Dagboks-notater, lørdag 14. juni 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 3, 8 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og 21, 3 på det høyeste i dag.
   Sol og finvær ifra klokken 6. Regn og overskyet tidvis utover dagen. Den største kvann-planten (Archangelica angelica) nu over to meter høy og blomstrer en av dagene. En opplevelse for livet - og for landskapet!

---

   MAMMA ER LIVS-FARLIG, OND OG KRIMINELL! 
   RØMM UNGENE! STIKK AV! 
   OM OG OM IGJEN!! DET TRENGS!!
   TELEFONER PAPPA: 53 76 76 87 - ELLER SNAKK MED POLITIET!
   FORTELL ALT, TIL ALLE!


---

   Jeg telefonerte klokken 09.50 til Aud Signy. Opptatt. Straks derefter bare ringing. Og efterpå også.
   Det er så absolutt mange grunner for bekymring ifra min side. Og hva er det som nu skjer? Barna enda mere mishandlet?
   Aud Signy er upålitelig og farlig - hva gjelder så mangt! Det var opplagt bare lureri ifra henne også i går. Jeg ser av et brev datert 29.05. 2008 ifra Barnevern-tjenesten i Grue kommune-administrasjon til Iren K. Hebnes i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon ( ekstern ) at Aud Signy også truer med enda mere selvtekt i form av sitt såkalte "borgervern"! Og også innrømmer at Trude selv ikke er i stand til å ta seg av barna alene. Aud Signy er det kanskje enda mindre, og på en kanskje enda farligere måte, sånn som jeg vurderer det. Se bare på hva hun har gjort med sine egne barn - og "borgervern" kaller hun det! En bande rekruttert på kidnapping, fangehold, hjernevask og barne-mishandling kaller jeg det - og flere med meg! Meg bekjent har heller aldri Aud Signy hatt noe som helst reellt tilsyn ifra det offentlige i forhold til sin såkalte hjemme-undervisning heller. Hvilket hun ofte har skrytt av overfor meg og Trude. Både det og sitt såkalte "borgervern"! Og hvor er Trude nu hen? Trude hadde ikke vært der på flere dager, sa Aud Signy. Og at Trude heller ikke kommer dit igjen på mange dager. Og nu er altså våre barn der kidnappet og fangeholdt og både uten sin mor og sin far!
   Av livsfarlige mennesker - som på så meget mange vis ikke synes som å bry seg det minste om lov og rett og om å te seg menneskelig, sannferdig eller anstendig!
   Jeg er nu enda mere enn før kjempe-bekymret for barna våre! Og som hele veien underveis enda - gjort maktesløs av Iren K. Hebnes og hennes kriminelle forhold til hele saken!
   Og hva galt har jeg gjort? Absolutt ingenting som helst - hverken nu eller tidligere. Men Iren K. Hebnes lyger og påstår i verste sort løgnaktighet at jeg har gjort alt mulig slags galt - og at jeg må være gal hvis vi hevder at hun driver med kriminell virksomhet! Men det er jo det hun har gjort og gjør hele veien - om og om igjen. Og hvem er verst? De som forsøker å lære av henne - Åse, Aud Signy, Trude og Balder - eller Iren K. Hebnes selv?! Og hva med alle ungdommene og andre naive som lar seg vill-lede og lure av slikt noe - til kriminell virksomhet, falskhet og løgnaktigheter?
   Er det slik det skal være i Norge og i vårt samfunn nu? Det er så trist og leit at jeg gråter i strie strømmer bare ved tanken!    Og mest av alt for hva de helt fullstendig uskyldige barna mine - og Trude sine - nu er utsatt for! Og også ved tanken på at Iren K. Hebnes enda med sin kriminelle virksomhet har makt over de - og i forhold til de!
   Hva kan jeg videre gjøre? Hvem og hva kan hjelpe oss? Er det ingen ekte nestekjærlighet i nærhet i vårt samfunn? Bare hykleri, løgn, korrupsjon og bedrageri? Er uskyld og ekte nestekjærlighet og god omsorg gjort mere og mere fullstendig maktesløs? Og er det slik vi vil ha det? Og er det slik vi vil være?
   At ordet og alle dyder og felles-menneskelige verdier og kvaliteter skal erstattes med løgner, påstander, falske vitnemål, egoisme, hykleri, grådighet, lovløshet og alles krig imot alle? Det er ikke til å tro!

---

   Den av Fylkesnemnda oppnevnte Tilsynsperson for barna har - i følge sin Rapport ( ekstern ) og Fylkesnemndas brev ( ekstern ) enda ikke kommet i kontakt med barna!
   Det hele alt blir bare stadig mere og mere groteskt! Og hva om noen flere heller hadde tatt meg på alvor allerede ifra begynnelsen - eller underveis?

---

   Klokken 11.30 også bare ringing i telefonen der i Fangeleiren. 
   Aud Signy mener seg berettiget til å gjøre galt når hun gjør det for Trude! Mener og sier seg på sett og vis - i visse sammenhenger (og efter forgodtbefinnende?) - berettiget til å gjøre galt når hun gjør det for noen andre som gjør galt! (Jeg skal ikke konkretisere her nu.) Jeg forstod henne slik med hensyn til visse forhold vi snakket om - og har også forstått henne slik i andre sammenhenger.
Slikt noe er ikke akseptabelt hverken i forhold til lov og rett, menneskelighet eller anstendighet. Aud Signy er også sånn sett psyk.

---

   Jeg var i Haugesund en tur i dag, blandt annet for å levere Gudmund en eske med forskjellig. Gudmund var ikke hjemme, men Balder var hjemme hos ham. Vi drakk kaffe og pratet en stund. Jeg spurte ham også om han vet hvor Trude er. Han sa at han ville ikke fortelle det fordi hun ikke ville jeg skal vite det, fordi hun er redd for at jeg skal få vite det.
   Hun prøver å skape et inntrykk av at det er noe som helst å være redd for - meg.
   Som om jeg i det heletatt bryr meg særlig om hvor hun befinner seg! Det er ungene jeg tenker på, også i den forbindelse. Men jeg håper i det minste at også Idun er der i Finnskogen sammen med de. Selv om Idun jo også på skammelig vis har gjort seg delaktig i sin mors kriminelle aktiviteter.
   Balder fortalte at beibien ble gitt navnet Tormod og at han var der da han ble født 15.04. 2008.
   Beibien var iøvrig alvorlig syk - fremgår av de brevene som ankom her i går.

---

   Ove og Anja med barna kom her på besøk i dag. De ble her en stund, og syntes vel også de med rette at det var noe som manglet - med barna her borte vekke ifra sitt hjemsted.
   Også hundene og kattene savner og mangler definitivt og tydelig ungene.

   Iøvrig tilsynelatende ikke den store interessen ifra dagsavisene for den presse-konferansen jeg jo inviterte til.
   Justismord har blitt dagligdags kost her i Norge, spesielt i regi av mange av de kommunale offentlige såkalte Barnevern-tjenester. Og da omskrives ordet justismord av forurettende myndigheter så det knapt har mulighet for å komme frem til dagsaviser og massemedier under sitt rette navn. Om i det heletatt.
   Bare en liten topp av "isfjellet" kommer tidvis på noe sett og vis i det små frem i massemediene. Og slikt noe har tildels massemediene og folk flest mere og mere gått lei av. Og har jo iøvrig ofte kanskje ikke særlig meget for seg heller?
   Problemet med de tusenvis skjulte justismord som hvert år blir begått i Norge må heller taes på alvor - også ikke minst av massemediene.

---

   Jeg og hele min familie ble sviktet av håndheverne av lov og rett efter at vi våren 2006 ble trakassert, truet og terrorisert av Iren K. Hebnes, Berit Molbosæter og Ingeborg Nyland i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon. En sak som i all sin groteske forskrekkelighet har utviklet seg til der hvor den nu står.
   Allerede tidlig i saken ble vår familie på grunn av det den såkalte Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon gjorde splittet - i forhold til vår eldste sønn Balder, og straks derefter av mor Trude som i svik, selvtekt og løgnaktighet ville gå videre sin egen vei på grunn av den skaden vår eldste sønn Balder ble påført. Denne hennes egen vei ble til en ny katastrofal sak som angrep hele vår familie, og som har utviklet seg der hvor den nu står - og som gjorde at den første og egentlige saken kunne utvikle seg til den katastrofen den ble og nu er. Verste sort kidnapping, fangehold av barn, osv.
   Det er således egentlig to saker - som har sammenblandet seg i hverandre og gjensidig har virket ugunstig i forhold til hverandre. Og som underveis nærsagt ble til ett og det samme - til en og samme sak.
   Den splittelse og uenighet som oppstod i vår familie og derefter i vide omkretser av vår familie, medførte at den første og egentlige saken ble tilført mange slags ingredienser som gjorde at den kunne bli til den katastrofen som den ble til - og nu er. Uten kunne den neppe eller kanskje ikke ha blitt til noen videre stor og farlig sak i det heletatt!
   Tankevekkende derfor også hva som heller burde ha skjedd!
   Og hva mon tro er den dypere og dypeste mening med det hele - at det likevel gikk som det gikk?
   Var det noe der i mørkets dybder som kanskje absolutt ville - eller som burde - komme frem? Og til gode for hva?
   
---

   Forhåpentligvis er hele saken ferdig overstått nu snart - for vår familie sitt vedkommende. Til erfaring, lærdom og orientering for andre! Men: - med hvilkne konsekvenser? Og til hvilkne kostnader!
   Eller aldri ferdig for noen av oss? Eller hva vil videre skje? Videre og mere forskrekkeligheter?

---

*****

--15-- 

-- Dagboks-notater, søndag 15. juni 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 4, 3 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt.
   Sol og finvær.

---

   MAMMA ER LIVS-FARLIG, OND OG KRIMINELL! 
   RØMM UNGENE! STIKK AV! 
   OM OG OM IGJEN!! DET TRENGS!!
   TELEFONER PAPPA: 53 76 76 87 - ELLER SNAKK MED POLITIET!
   FORTELL ALT, TIL ALLE!


---

   Det er ille og galt når løgnaktige mennesker gies troverdighet.
   Og det er ille og gålt når påstander - især fra løgnaktige mennesker - går for fakta.

---

   Det var et underlig slags besøk hun gjorde seg til Aud Signy.
   Hun trodde nok hun var veldig klok og smart da hun gjorde det.
   Hun trodde hun på det viset skulle bli alene-mor med Morstrygd!
   Efter forlokkelser og anvisninger ifra Iren K. Hebnes og Åse.
   Og ifra Balder?
   Og barna trodde hun det var bare å ta med seg, imot deres vilje og imot min vilje og imot lov og rett!

   Hva om hun for eksmpel hadde sjekket opp imot paragraf 36 i Lov om barn og foreldre / Barneloven først. Hvor det står følgende:

   § 36. Kvar barnet skal bu fast
       Foreldra kan gjere avtale om kven av dei barnet skal bu hos fast. Dersom dei er samde om det, kan dei avtale at barnet skal bu fast hos begge.
       Er foreldra usamde, må retten avgjere at barnet skal bu fast hos ein av dei.


Endra med lover 13 juni 1997 nr. 39 (i kraft 1 jan 1998), 14 des 2001 nr. 98 (i kraft 1 jan 2002, etter res. 14 des 2001 nr. 1416), 30 aug 2002 nr. 67 (i kraft 1 jan 2003, etter res. 30 aug 2002 nr. 938), 20 juni 2003 nr. 40, endra paragrafnummeret frå § 35 a (i kraft 1 april 2004, etter res. 20 juni 2003 nr. 728).

   Og med Straffeloven og andre relevante lover!
   Barna bor faktisk her hjemme de. Og de er verste sort kidnappet.
   Og hun handlet ikke i god tro.
   Og hun handlet ikke i nødverge.
   Og de blir holdt fanget og barrikadert av Aud Signys "borgervern".

---

   Klokken 03.30 i natt ble jeg telefonert her hjemme og sjikanert - og truet? - ifra noen der på Aud Signys side. Det hørtes ut som en av Aud Signys egne ungdommer. Flere ting tydet på det. Vedkommende var tydelig psyk og volds-fiksert.
   Jeg jattet med ham i en halvtimes tid. Alt og det hele gjort lyd-opptak av god kvalitet av. Det var vanskelig å oppfatte det hele som noe annet enn trusler om vold imot barna mine, som enda befinner seg fangeholdt der hos Aud Signy Jakobsen.

---

   Jeg telefonerte til Aud Signy i dag klokken 11. Som vanlig bare ringing.

---

   I morgen, mandag 16. juni 2008, begynner den underlige rettssaken i Fylkesnemnda i Rogaland, begjært av Iren K. Hebnes i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon - gjennom Hekseboken 2008 ( ekstern ).
   Hvor jeg og min familie står i fare for å idømmes lovens absolutt strengeste straff.
   I all sin forskrekkelighet.
   I et lett gjennomskuelig justismord.
   Rettssaken varer, tror jeg, til og med torsdag eller fredag.

   Jeg tror jeg blir å treffe på mobil-telefon 91 72 99 20. Og e-post:
hunwww@online.no  
   Og Fylkesnemnda i Rogaland har følgende adresse:

-- Fylkesnemnda i Rogaland, tlf. 51 68 53 50.
Sekretær for saken: Ragnhild Guttormsen.
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker
Rogaland,
Postboks 247,
4002 Stavanger.
Kontor-adresse: Langgt. 96, 4306 Sandnes.
Telefon: 51 68 53 50. Telefaks: 51 68 53 69.
E-post:  stavanger@fylkesnemnda.no  -


---

*****

--25-- 

-- Dagboks-notater, onsdag 25. juni 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen har siden sist på det høyeste vært 25 pluss-grader Celsius her ute. På det laveste 5, 7.
   Temperaturen 5, 1 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og 16, 9 pluss-grader på det høyeste her ute i dag.
   Gul gentiana og stjernetopp og enda flere roser blomstrer. Nokså fint vær. Jeg plukker inn tre plast-kurver med store, modne, meget gode hage-jordbær.

---

   Trude flyttet ifra Aud Signy i uken før uken i Fylkesnemnda i Rogaland. Det var da blitt full konfrontasjon og konflikt mellom de. Og barna ble værende der. Altså uten hverken far eller mor tilstede. Dog var farmor (altså min mor) og Idun ifra vår familie der det meste av tiden efter at Trude flyttet derifra.

---

   Det har vært travelt og har skjedd mye siden sist - i løpet av de siste ti døgn!
   Jeg gjorde meg noen notater og mange tanker i Fylkesnemnda. Jeg skal gjengi og fortelle om det efter hvert nu fremover.
   Så mye kan jeg nu si: At vitne efter vitne fremstod og snakket om våre flotte, kjekke, snille, friske, flinke, høflige, sosiale, hjelpsomme og talentfulle barn. Og også ble det sagt mye flott og fint om meg som omsorgsfull og god far for barna og familien. Endog også av Trude - som nærsagt ikke sa eller påstod noe som helst negativt eller løgnaktig om meg. Men som i så måte tydelig gav til kjenne at Iren K. Hebnes også i så måte er en kriminell skurk.
   Trude selv fikk ifra flere hold naturlig nok gjennomgå. Og i så måte kunne mye mere ha vært sagt.

   Jeg kom hjem noe sent i går kveld.
   Men ifra de fem dagene i Fylkesnemnda i Rogaland (i Sandnes ved Stavanger) hjemkom jeg på kvelden på fredagen, og mottok da en telefonering ifra Aud Signy Jakobsen. Hun fortalte at Trude nettopp var kommet dit sammen med Per Schnabel, med en maxi-taxi, og ville hente de seks barna våre som befant seg der. Og at Per Scnabel hadde sagt at de hadde mitt samtykke til å hente barna. Aud Signy spurte om de hadde mitt samtykke til å hente barna, og jeg sa nei - at det har de ikke. Hun sa også at Politi og Barnevern-vakten var på vei. Og hun spurte om det jo er riktig at barna har sitt hjemsted i Vikebygd sammen med meg, i henhold til Barneloven og Folkeregisteret. Jeg sa ja, og at Trude heller ikke nu har lov til å flytte barna til annet bosted uten mitt samtykke eller uten rettsavgjørelse. I henhold til Barnelovens paragraf 36.
   Aud Signy sa at Trude hadde tenkt å ta barna med seg til bortved Bergen. Jeg sa at hun trolig hadde tenkt å bortføre de til Åse Kristiansen i Lygrepollen. Altså til den samme psykelige Åse som kanskje mest av alt efter Iren K. Hebnes lurte Trude til dette med kidnapping av barna. Og som planla slikt noe sammen med henne.
   Per Schnabel og Åse nu - to av verstingene i oppløpet til kidnappingen av barna og i galskapen i de to siste års tid! Nu altså Trude tilbake til de igjen. Inntil for ikke lenge siden fikk Trude - og jeg - vemmelse av bare å høre navnet Per Schnabel! Men noe av det som også kjennetegner denne saken er at Trude bevisst eller instinktivt oppsøker mennesker som vi har snakket om å være forsiktige i forhold til, på grunn av deres dårligheter.

   Jeg gav Aud Signy beskjed om at jeg straks gikk til bilen og kjørte dithen, i håp om å komme dit mens barna, Politi og Barnevern-vakten enda var der. Aud Signy sa at hun ikke ville utlevere barna til Trude uten mitt samtykke.
   Jeg tenkte at jeg nu endelig får hentet barna, når Politi og Barnevern er tilstedeværende.
   Jeg kjørte dithen med leiebilen jeg nu bruker - en kjøretur på oppmot ti timer hvis en kjører rolig og bestemt. Jeg tok med meg mobil-telefonen også. Underveis, ved 3.30-tiden, ble jeg oppringt av en politimann, som sa at det var blitt besluttet der på stedet av Barnevern-vakten eller Politiet at hverken jeg eller Trude skulle forsøke å hente barna eller å komme der hos Aud Signy. Og han ba meg om å respektere dette påbud. Jeg syntes det hørtes forunderlig ut - at jeg som barnas far på vei til endelig å hjemføre barna skulle få et slikt påbud, men at jeg dog retter meg efter det hvis det er en beslutning ifra myndighetene.
   Jeg kjørte dog helt til Kongsvinger og til Kirkenær for om mulig å finne ut noe mere. Og jeg fremla litt av saken for Politiet i Kongsvinger på formiddagen - og fikk telefon-nummeret til Barnevern-vakten. Barnevern-vakten som hadde vært der hos Aud Signy om natten ble på grunn av forstyrret nattesøvn å treffe på telefon først ved 12-tiden. Advokat Helene Cameron telefonerte da Barnevern-vakten - og fikk samme beskjed som jeg fikk ifra politimannen som telefonerte meg på natten. Jeg kjørte derfor hjem igjen.

   Nokså snart efter at jeg sent lørdag kveld kom hjem ifra den lange kjøreturen ble jeg igjen oppringt av Aud Signy som fortalte at Trude og Per Schnabel igjen hadde vært der, sammen med Barnevern-vakten. Og at de da med Barnevern-vaktens hjelp hadde tatt med seg de tre minste av de seks bortførte barna! Og at de skulle komme tilbake igjen dagen efter, altså søndag, ved 12-tiden for å hente de tre gjenværende største barna. Aud Signy sa at hun og hennes medhjelpere hadde klart å hindre at de tre største barna ble bortførte.
   Jeg sa til Aud Signy at da har jo Trude igjen bortført tre av ungene og er i ferd med å bortføre de tre andre også - med Barnevern-vaktens hjelp! Og det til tross for det påbud vi hadde fått. At det altså er enda mere galskap, lovstridigheter og spetakkel på gang. Og at jeg igjen kjører dithen - i håp om å komme dit før klokken 12. Og som sagt så gjort.
   La meg også nevne at Aud Signy og hennes sønn Terje og Idun snakket i telefonenen en hel del og pågående om at det at barna kunne være i fosterhjem hos Aud Signy måtte være den eneste rette og beste løsningen for det hele. Jeg sa selvfølgelig at det ikke i det heletatt er av noen som helst interesse hverken for meg eller Trude eller andre.
   Jeg rakk å komme frem dit noe før klokken 12. Selv om jeg måtte sette igjen leiebilen i Kongsvinger, da jeg der var så uheldig å kjøre istykker dekket og felgen på bilen på en kant i veien der. Jeg satte igjen bilen på et bilverksted der i nærheten og måtte ta drosje derifra og hjem til Aud Signy - en drosjetur som kostet omtrent 1.800,- kroner!
   Litt efterpå ankom også en ung mann og dame ifra Barnevern-vakten, og Trude. Trude ble noe overrasket over å se meg der. Jeg gjorde oppmerksom på hvor barna har sitt hjemsted og på Barnelovens paragraf 36, og sa at barna nu må hjemføres. Det ble da blandt annet sagt at barna ikke ville det, og jeg sa da at barna har blitt hjernevasket og lurt til å tro at Barnevern-tjenesten kommer for å ta de hvis de er hjemme og at de bare er trygge der hos Aud Signy. Men at vi jo kan snakke med barna selv om det. Barna ble hentet - og storfamilien av medhjelpere til Aud Signy stod posisjonert i rad sammen med de. Jeg sa: - Dere barna er vel ivrige på å bli med hjem. Dere vil vel det?
   Alfredo svarte straks ja. Og jeg sa: - Da kommer du her Alfredo og stiller deg ved siden av meg. Og hva med dere, Frøydis og Stauda? Dere vil vel også være med hjem nu? Og bare ikke tro at Barnevern-tjenesten kommer og tar dere av den grunn. Kom her dere også og still dere ved siden av meg om dere vil være med hjem igjen.
   Den unge mannen ifra Barnevern-vakten skyndte seg å avbryte, og sa: - Nei, dette går ikke - slik kan vi ikke gjøre det! Jeg beslutter derfor her og nu at ingen av barna skal være med noe som helst sted, men at de blir værende her hvor de nu er, hos Aud Signy. Og at de har det bra her hvor de nu er. Og at det er til barnas beste, hvis far ikke vil akseptere at mor tar de med seg - og mor ikke vil akseptere at far tar de med seg.
   Jeg ble forskrekket over at han ble så oppfarende og over at han avbrøt. Og over hans avgjørelse - og undret over hans myndighet i så henseende. Jeg sa som sant var, naturligvis, at jeg ville bare finne ut av hvordan det forholdt seg og så kjøre hjem med barna. Han var fullstendig avvisende - og ville tilsynerlatende noe annerledes.
   Det ble snakket litt med både meg og de andre der efterpå, også om slikt noe. Jeg undret over hvilket grunnlag og begrunnelse han hadde for å umyndiggjøre meg som far til barna, min fars-myndighet. Sånn sett så har det jo heller ingen som helst betydning hva barna selv ønsker eller sier om hvor de vil være. Og at de har sitt hjemsted hjemme hos meg i Vikebygd - og ikke kan eller skal bortføres derifra uten enighet mellom far og mor eller alternativt ikke uten en rettsavgjørelse. Altså i henhold til Barneloven og dens paragraf 36. Og foreldre-retten er det jo iøvrig også andre gjeldende lover og paragrafer som ivaretar.
   Og med hvilken rett hadde Trude allerede bortført de tre minste av barna - enda en gang? Og det med hjelp og lureri ifra Barnevern-vakten!
   Han virket litt mindre sikker på sin beslutning og avgjørelse efter hvert som han fikk mere innblikk i situasjonen, men syntes likevel som å ville stå for den.
   Vi fikk noen minutter til å ta farvel med barna. Trude fant frem noen svarte plast-sekker med saker hun hadde der hos Aud Signy - som hun nu skulle ta med seg. Barnevern-vakten ble anmodet - jeg tror ifra farmor - om at jeg fikk være med for å ta et kort farvel med de tre minste barna, som jeg jo heller ikke har sett eller snakket med siden 03. april 2008! De befant seg i en hytte på en camping-plass der i nærheten, sammen med monsteret Per Schnabel.
   Minstebarnet, Solborg Sera, kjente meg straks igjen og snakket glad og selvfølgelig til meg - og jeg kjente henne ikke igjen! Ikke før efter flere minutter! Urda Lilje og Mariel Rose - og da særlig Mariel Rose - ble forundret over at gjenforeningen ble så kort og at de igjen skulle bort ifra pappa. Jeg fortalte de at jeg må slåss med enda mange meget farlige troll som forsøker å komme å ta oss, og at jeg håper at det skal kunne gå bra.

   Monstrene Trude, Åse og Per Schnabel igjen intenst på ferde! Strøende om seg med ugjerninger som stimulerer og forleder til forhastede slutninger og videre barne-mishandling.
   De har nok kanskje også ett og annet å snakke om i forbindelse med at så langt ifra alt gikk slik de hadde tenkt og planlagt ... For Per sitt vedkommende allerede for to års tid siden.
   Han hadde en underlig omvendt slags takk for at jeg reddet hans familie og Pål ifra den kommunale Barnevern-tjenesten, og ved hjelp av Gudmund bragte de håp og helse. Som han takket for med hovmot - og ved å trampe på det han ville være større og bedre enn. Han tror det er slikt noe det dreier seg om! Å gjøre seg stor på andres bekostning.

   Efterpå denne søndagen var jeg også innom Politiet i Kongsvinger, som virket forståelsesfulle og hjelpsomme - og som nu denne søndagen syntes som å ville forsøke å undersøke saken og å ta den på alvor. Da jeg imidlertid dagen efter var innom der var det andre der i Politiet jeg fikk snakke med - som hadde en avvisende og fordomsfull holdning.

   Mandag formiddag var jeg til Politiet i Kirkenær i Grue kommune. Jeg ble dagen før av Politiet i Kongsvinger rådet til i første omgang videre å snakke med de der. Og der, hos Politiet i Kirkenær, ble jeg henvist til å snakke med to politimenn om saken - de samme som 07. april 2008 hadde taklet saken så forskrekkelig feil og dårlig! Og det gjorde de nu også igjen.
   De sa at de ikke kunne gjøre noe som helst uten efter vedtak ifra Barnevern-tjenesten i Grue kommune-administrasjon. Eller efter ordre ifra påtalemyndigheten i Kongsvinger - deres overordnede.
   Efterpå var jeg og snakket med Wencke (ny barnevern-leder i Grue kommune, siden begynnelsen av juni) og Elisabeth Damstuen (tidligere barnevern-leder) i Barnevern-tjenesten i Grue kommune-administrasjon. De sa begge at de ikke hadde lovhjemmel i Barnevernloven til å kunne bistå meg til å hente eller hjemføre barna. Og at det var bare Barnevernloven de kunne og måtte forholde seg til. Og at jeg måtte henvende meg til Politiet hvis det angikk Barneloven eller videre slikt noe.
   De sa også at de hadde forståelse for min fortvilte situasjon og bekymring. Og at de visste lite om hvordan det hadde seg at Trude hadde kunnet få med seg de tre minste av barna. Og at det ikke var de som hadde bistått henne i så måte.
   De hadde kanskje skjønt ett og annet underveis. Men det hadde vel gått mye prestisje i saken.
   Besinnelse, beskikkelse, bekjennelse og saklighet er mange steder i Norge enda et fremmedord.
   Efterpå kjørte jeg til Politiet i Kongsvinger igjen, hvor det som sagt denne mandagen var andre og avvisende mennesker jeg fikk snakke med. Jeg samrådet meg med advokat Helene Cameron og kjørte derefter den lange turen hjem igjen.
   Som sagt - uten noen av barna. Og på mange måter bekymret og tankefull.

   Det er meget så tankevekkende at de som forbryter seg imot loven, fortløpende om og om igjen, om og om igjen får bifall og støtte ifra forhastede slutninger, usaklighet og ubesindighet! Og at de rettmessige konsekvensene av slike forbrytelser og forhastede slutninger og ubesindigheter tilsynelatende om og om igjen uteblir!

   Og nu er altså de tre minste av barna enda en gang bortførte! Og de tre eldre enda bortførte - og nu uten både sin far og sin mor. Og i tillegg søsken-flokken og familien enda mere splittet!

   Og løgn, svik og urett vinner enda mere frem i verden. Og hvordan skal alt dette videre gå fremefter?

---

   Jeg skrev det meste av det overstående i natt, og ser jeg har rotet litt med dagene. Det var i går jeg var og snakket med Barnevern-tjenesten og Lensmanns-kontoret i Grue og efterpå igjen litt med Politiet i Kongsvinger. Og efterpå kjørte hjem igjen. Søndag satt jeg på bil med farmor (altså min mor) til Kongsvinger hvor vi overnattet i hytte på en campingplass. Mandag formiddag var leiebilen min ordnet på bilverkstedet, farmor kjørte hjemover til Trondhjem. Jeg overnattet enda en natt efter å ha snakket med Politiet i Kongsvinger som da sa de ville undersøke saken og ta den på alvor - og som derfor i første omgang henviste meg til dagen efter å snakke med Lensmannskontoret i Kirkenær i Grue kommune. Hvor jeg dessverre da efterpå ble henvist til de samme to som 07. april 2008.
   I Kongsvinger ved Politiet der efterpå var det andre i Politiet jeg fikk snakke med, som var avvisende.

   Jeg gjorde selvfølgelig også noen lyd-opptak underveis i det som skjedde.

---

   Måren har vært i Hønsehuset og har drept 6 moskus-ender mens jeg var borte.
   Jeg håper å få tak i den, med gift.

---

   La meg nevne at en av dagene i Fylkesnemnda brukte advokatene Vikse og Hjelde litt tid på å ville fortelle at de har politi-anmeldt meg for å få fjernet nettstedet mitt her - hunwww.net - på grunn av offentliggjøring av visse dokumenter, så vidt jeg forstod det.
   Det er vel ikke noe nytt eller hemmelig med at Iren K. Hebnes svært så gjerne vil ha fjernet disse mine hjemmesider på Internettet. Og at hun svært så gjerne vil ha meg i fengsel eller i galehus - unna veien, borte vekk.
   Jeg vil så vidt jeg forstod det motta skriftlig dette hva det dreide seg om med det første.
   Og jeg sa at jeg vil komme til å besvare det i henhold til lov og rett.
   Så får vi se hvordan også det går ...

   Iren K. Hebnes gav også uttrykk for at mange i Vindafjord og rundt omkring godt lar seg underholde av disse mine Dagboks-notater på Internettet, og følger ivrig med og nærmest ser på det hele som en slags føljetong på linje med tv-serien "Hotell Cæsar" ... Iren K. Hebnes fortalte levende og engasjert om dette.

---

   Jeg snakket ikke mye med Trude der i forbindelse med det som skjedde i Fylkesnemnda. Hun ville ikke snakke meget, bare litt. Og hun sa hun var redd for at Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon skulle se oss snakke sammen. Men hun gav i begynnelsen uttrykk for at dette at jeg ble fremstilt for Fylkesnemnda var et nytt stort Dolkestøt i ryggen på linje med hva som skjedde i Skaun i mars 1995. Og det har hun jo rett i.
   Men også for eksempel hva som skjedde her hjemme mandag 07. januar 2007 - beleiringen av vårt hjemsted og det at jeg uten grunn av Iren K. Hebnes plutselig ble tvangs-sendt til psykiatrisk avdeling ved sykehuset i Haugesund var jo absolutt også et alvorlig slags slikt noe.
   Og hva med Trude sine fullbragte dolkestikk i mitt hjerte, både i desember 2006 og nu i år?
   Og hva har sånn sett vært verst?
   Og hvor hærjet er jeg av det hele alt? 
   Og hva vil videre skje? Og vil skurkene og deres medskyldige bli tatt?

---

   Jeg telefonerte til Åse ved 18-tiden i dag og spurte om Trude kanskje ville snakke litt med meg. Åse sa hun skulle spørre Trude og Trude kom til telefonen og vi snakket litt sammen. Jeg hørte ungene i bakgrunnen. Jeg sa blandt annet at det var virkelig hærlig fint at jeg igjen fikk snakket litt med ungene søndagen. Og det skjønte Trude. Hun virket mye roligere og avslappet nu enn på lenge.
   De siste to års tid med trakasseringen, truslene og terroren ifra Iren K. Hebnes har jo vært på det nærmeste uutholdelig tortur også for henne.
   Jeg fastholder i visshet også det i bevisstheten.

---

   Litt telefonering, ellers rolig og nu kveldstid og jeg tenner opp i Ildhuset.

---

   Ifra Gjesteboken:

Navn: er ikke så viktig
det at barna ikke er hos deg, men hos moren, betyr definetivt ikke at barna blir misshandlet!
Vet du i det hele hva misshandling er? Kunne du utdypet det? Kunne du forklart med forståelige ord at misshandling er noe helt annet enn det du mener det er?

bare fordi hun er en kvinne, betyr det ikke at hun ikke kan ta vare på barna... Ifølge gamle skrifter og skikker, har det alltid vært kvinnen i hustanden som skulle ta seg av barna..! når mannen og kvinnen er gift, og enige om arbeidet med både barn og husarbeid, er det selfølgelig at de DELER på alt sammen. Men så lenge domstolene ikke har sagt noe imot, har mor rett på foreldrerett fra dag èn til å ta vare på barna, inntil videre. Om ikke det er en mental sykdom som hindrer dette (teller ikke med Trude, for hun er ikke mentalt skadet, og hun får hjelp av venner nære som bryr seg om henne).

Du har vel vanskelig for å forstå dette, men med enkle ord er det forklart. Ikke med rette ord kanskje, men med enkle og gode ord som selv en hjernedød burde ha orstått.

mvh en enkel forståelse
  Tilføyd: June 15, 2008
   
***

Navn: Trygve E. Gjerde
Fra: Mosterhamn
E-post: trygjerd@c2i.net Til "navn ikke så viktig"
Ser du lever i en eventyrverden uten rot og virkelighet i de faktiske og grunnleggende ting.
Moren har ikke i utgangspungtet mer rett til foreldreretten enn faren. Dessuten er det grov misshandling å kidnappe barna fra faren, selv om det er mor som gjør det, ja kanskje verre da! Et barn vil alltid søke tilbake til sitt opphav, dette har vi millioner av eksempler på i denne verden. Spør Frelsesarmeen, interpool, utlendingsdirektoratet og private detektiver så får du vite det. Trude er helt uskikket til å ta hånd om barna i den tilstand hun nå er, men sammen med Rune kan de begge klare det. Selv om det har vært turbolent mellom Rune og Trude så ser en skjelden en slik harmoni og tilitsfullhet mellom barn som i dette hjem. Dette er nå i ferd med å bli ødelagt. De risikerer nå å bli oppdradd av fremmede på et barnehjem eller i fremmede hjem langt fra hverandre. (Denne oppdragelse kan bli fra grov sosialisme og Gudshat, til fin satanisme og uærlighet og troldomssynder!) Ja flere av barna vi kanskje aldri mer se hverandre, eller mor og far. Vi har mange eksempler på det! Jeg kjenner selv slike personer. Det er den største ulykke og barnemishandling et barn kan bli utsatt for nå det med tvang blir fjernet fra mor og far, eller fra hverandre. Det blir alltid sagt i barnevernsaker at alt skal bli så fint de skal få lov til å besøke barna to ganger i året og 4 timer hver gang! Men det er ikke alltid at dette passer for alle parter og i praksis så blir det skjeldnere og skjeldnere at barn og foreldre møtest. (Hvem har rett til å bestemme hvor mye foreldre kan få være sammen med barna sine?) Mange fedre og mødre klarer ikke dette veldige psykiske press, det er å skilles fra barna hver gang, så de orker ikke å møte dem, eller de også tar livet sitt og barnevernet blir morderen. Barnevernet i Norge har hundrevis av liv på samvittigheten, når skal denne galskap holde opp?
En familie jeg forsøkte å hjelpe for 10 år siden, der hadde ikke far møtt barna sine, som var plasert på en helt annen kant av landet, på mange år, han orket ikke, for han visste ikke hva han kom til å gjøre om han møtte dem. Kona hans fikk være med min kone på besøk til dem, etter forhandlinger med barnevernet. Men barna kjent knapt mor igjen, da de var ganske små den tid de ble urettmessig tatt bort fra foreldrene. Det var et trist møte og mor havnet på sykehus etterpå, men der hadde hun gått inn og ut hele tiden etter barnerøveriet. Jeg kunne nevne en annen sak om en mor som jeg i disse dager forsøker å hjelpe, som også handler om grove overgrep fra myndighetenes side. Måtte Gud frelse oss fra barnevern, skilsmisse og kvinner som egger sine medsøstre opp mot sine menn og barn (nyfemenister!), og menn som egger sine medbrødre opp mot sine hustruer og barn så de ødelegger det grunnleggende og Gudgitte ekteskap!
Mvh
Trygve E. Gjerde,
5440 Mosterhamn.
  Tilføyd: June 22, 2008

***
---

   Når ektefellene er splittet - for eksempel av den såkalte Barnevern-tjenesten, eller av forskjellige slags grunner - så blir påstander om volds-bruk i slike og lignende saker ofte og gjerne brukt som et trumf-ess ifra den ene av partene og dens allianse, for å oppnå medhold, underkuelse og "norsk" Morstrygd som premie. Mange særlig kvinner har i Norge i flere tiår nu nemlig ofte uberettiget og falskt brukt en slik taktikk efter uenighet med sin ektefelle. (Jeg kjenner til flere tilfeller.)
   Fenomenet fikk sine mange hjelpemidler for justismord særlig i og med lands-morderen Grøss og Gru Harem Brunstland, og med de ofte manns-undertrykkende og manns-fiendtlige Krisesentrene for kvinner.
   Som en hysterisk mot-reaksjon på endel volds- og undertrykkelses-problematikk i endel samfunn.
   Det var for eksempel i 1977 at filmen "Padre Padrone" i regi av Paolo & Vittorio Taviani, bygd på en selv-biografisk bok av italienske Gavino Ledda, utkom - og ble hedret med mange priser. Den handler om groteske voldelige patriakalske forhold på Sardinia i Italia. Og om blodhevn og andre perversiteter.

   Mange i de forhastede slutningers provins tar det så for gitt, at når en kvinne forlater eller "flykter" ifra sin ektefelle, så er det på grunn av volds-bruk, psykopati, mishandlig og undertrykkelse - så for gitt at de ikke engang spør om noe som helst! Eller at de spør med forskjellige slags ledende spørsmål - og knapt forventer noen som helst fornuftige svar ifra "offeret", et offer som kanskje endog forsvarer sin ektefelle - eller som tilsynelatende lever i frykt og ikke våger å si noe som helst!

   Det var jo slikt noe Iren K. Hebnes om og om igjen håpet på ifra Trude.
   Men som Trude ikke hadde å gi henne.
   Ikke den minste smule av!

   De fem dagene i Fylkesnemnda nu måtte Trude snakke, snakke sant på ære og samvittighet. Og da ble det lite hun fikk seg til å si av løgner imot sin ektefelle. Og hennes allianse fryktet å bli avslørt hvis de fremførte løgner.
   Jeg fryktet at de likevel ville forsøke. Men det gjorde de ikke. (Bare Gudmund forsøkte seg vågsomt litt, hvilket iallfall var lett nok å avsløre for de som har fulgt med i saken her på Internettet.)
   Hva som i steden fremkom gjennom forklaringer, besvarelser og vitneprov - når de høytidlig måtte snakke sant på ære og samvittighet - var for det meste sannheten i forskjellige slags aspekter.
   Sannheten i mange aspekter om en flott og fin familie, som Iren K. Hebnes på det groveste har trakassert, truet, terrorisert og torturert i mere enn to år! Sannheten om en flott og fin familie som Iren K. Hebnes iherdig har splittet og ødelagt på i mere enn to år!

--- 

*****

--26-- 

-- Dagboks-notater, torsdag 26. juni 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 7, 6 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og 16, 9 på det høyeste her ute i dag.
   Overskyet og regn først på dagen og så nokså fint vær med sol og derefter igjen overskyet og regn.

---

   Trude virket mye roligere da jeg snakket med henne i telefonen i går ja.
   Jeg gjorde henne forleden dag, i Fylkesnemnda, oppmerksom på at hun i og efter svangerskapet tydelig nok har spist endel jern-tabletter i rikt monn, som har hisset henne opp.
   Hun fikk antagligvis noe å tenke på da.

---

   Det ankom med posten i dag et brev ifra Familievernkontoret i Haugesund ( ekstern ), med beskjed om at advokat Trond Hjelde på vegne av Trude Hansen innkaller til nytt meklingsmøte. Som blir mandag 11. august 2008 klokken 10.00 i Haugesund.

---

   Avgjørelsen ifra Fylkesnemnda i Rogaland er ventet å foreligge i morgen, fredag.
   Og jeg kan vel bare sånn sett si at jeg håper på det beste.

---

   Klokken er 21. Jeg har nettopp telefonert og snakket med Trude og med Solborg Sera (2 år). Trude var veldig veldig sliten og klar, men jeg fikk likevel snakket en stund med henne. Og med Solborg også. Mariel Rose og Urda Lilje var ute og lekte.
   Trude var veldig sliten og klar, men fortsatt nokså rolig, men virker samtidig dog likevel enda også nokså fiksert på kjernen i dårskapen hun har holdt på med i år, siden i januar. Og hissig hovmot ligger enda tett nær opptil overflaten.
   Og hun var da hun kom i tanker om det nokså livredd for om lyd-opptager her hjemme fanget inn vår telefon-samtale, hvilket jeg sa at den gjorde og hun ville da ikke snakke mere. Jeg har også sagt mange ganger til henne i de siste to års tid at hun jo kan be meg om å ha lyd-opptagerne avslått hvis hun ønsker det. Det har jeg også sagt til henne flere ganger i de siste uker hvor vi så vidt har snakket litt med hverandre.
   Det er iøvrig meget forunderlig og forskrekkelig på så mange sett og vis hva som har skjedd med henne ikke bare i de to siste års tid, men særlig siden i januar i år da hun kom så sterkt under innflytelse av Åse.
   Og nu er hun der hos Åse. Interessant og tankevekkende.

   Jeg telefonerte tidligere i kveld Aud Signy og fikk snakke med både Idun, Frøydis og Alfredo. Og det gjorde også godt.
   Stauda snakket jeg på samme måte med i telefonen i forgårs.
   Frøydis beklaget at Barnevern-vakten ikke lot henne og Stauda besvare spørsmålet om de ville være med hjem igjen. Og at han i steden ble så oppfarende.

---

   Klokken er snart 23 og jeg har også fått snakket med Gudmund i telefonen. Han har forsøkt å telefonere meg i flere dager uten å ha nådd frem, hverken på hus-telefonenen her eller på mobil-telefonen. Merkelig. Men vi fikk snakket litt sammen nu da. Han hadde også snakket med Trude i dag.
   Jeg ba ham blandt annet om bedre å forsøke å te seg lovlydig, godt og anstendig. Vi snakket iøvrig om diverse. Og om morgendagen.

---

   Skjønner hun selv mere hva hun holder på med?
   Frem imot kidnappingen 03. april 2008 har hun alltid om og om igjen insistert på at hun absolutt ikke vil ha skilsmisse - og sagt at hun blir bare mere og mere glad i meg og aldri vil skilles ifra meg.
   Efter kidnappingen i april sier hun fullstendig det motsatte sånn sett. Og det sier hun enda, så vidt jeg forstår henne. Gudmund sier hun ganske enkelt har ombestemt seg mens hun var hos Aud Signy. Jeg trodde hun sa det for å lure Iren K. Hebnes til å tro det, men sannelig om jeg er så sikker mere. Hun kan da umulig enda tro at det er det det dreier seg om?
   Og hun må da underveis ha innsett at metoden var dum og mislykket?
   Klandrer hun meg for å ha satt "kjepper i hjulene" for seg?
   Skjønner hun enda ikke hvor sterkt vi hadde stått om vi stod sammen eller samarbeidet?
   Og skjønner hun enda ikke at det aldri hadde blitt slikt noe som i Fylkesnemnda om hun hadde latt Balder få være i fred ifra begynnelsen? Og at vi da enda hadde vært en fredfull familie nu? Antagligvis også inkluderende en fredfull Balder! Den Balder som underveis nu de siste to årene bare har blitt mere og mere sinnsforvirret og fiendtlig, på grunn av hennes oppførsel!
   At da hadde heller ikke løgnene ifra Per og Mona Schnabel, Ødegård og flere til kommet til Iren K. Hebnes!
   De løgnene som var ment å støtte Balder og Trude.

   Jeg sa til Trude forleden dag, i dagene med Fylkesnemnda, at jeg hele veien har forsøkt og forsøker å redde familien.
   Hun sa omtrent: - Det er jo det også jeg har villet og prøvd!

   Men samarbeide eller snakke om det, det ville og vil hun absolutt ikke.
   I så måte syns hun som å ha gitt opp fullstendig? Vel efter råd ifra Per Schnabel, Ødegård og Balder?

   Vet hun selv mere hva hun egentlig holder på med?
   Og er det den samme fikseringen enda, med hensyn til sin klokskap og til Balder?

---

*****

--27-- 

-- Dagboks-notater, fredag 27. juni 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 11, 1 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt, fuktig luft og regn. På det høyeste 22, 3 i dag her ute.
   Både sol og finvær på formiddagen, og silende regn. Vekslende resten av dagen.
   Svarthyll og kvann blomstrer.

---

   Trude trodde og tror at det er bare å forlate sitt hjemsted og sin ektefelle uten noen som helst grunn eller grunner, og at hvis hun bare bortfører barna samtidig så vil hele verden komme for å hjelpe henne på alle slags sett og vis. Uten at det stilles noen som helst spørsmål til henne. Sosial- og barnevern-leder Olav Høstad i Skaun kommune-administrasjon forsøkte å lære henne det for 15 års tid siden, og senere sosial- og barnevern-leder Iren K. Hebnes her i Vindafjord kommune. Og efter hvert Åse Kristiansen ifra Lygrepollen på Tysnes, hvor hun nå befinner seg med de bortførte minste barna.
   For sykt til å kunne være sant vil nok de fleste si!
   Og Åse har vel tenkt å instruere henne videre ...
   Beroende på hva mere det er å instruere på.
   Er det vel på en slik måte tingene er ment å kunne foregå i vårt land? Eller i noe som helst land?
   Og ved at alt som er av lov og rett og anstendighet tilsidesettes og er og blir uten kraft?
   For at det hysteriske, kriminelle, syke og onde skal kunne vinne frem?
   Tankevekkende!
   Tankevekkende at det allerede har gått så langt!

---

   Klokken er 15.15 og advokat Helene Cameron telefonerte nettopp og fortalte at hun har fått vite hovedtrekket i avgjørelsen ifra Fylkesnemnda. At det offentlige ikke overtar omsorgen for barna. Men at Trude alene tilkjennes hele omsorgen for barna.

   Hvilket bekrefter mine mistanker om at Fylkesnemnda er fullstendig gjennomkorrupt.
   Det var jeg som skulle taes.
   Jeg som i realiteten har hatt omsorgen for både Trude og barna i alle år. Med god hjelp av Trude, men dog.
   Jeg tror og vet Trude selv også nokså sikkert vurderer avgjørelsen som forskrekkelig korrupt og syk.
   En slik avgjørelse kan bare ha blitt gjort ved at Fylkesnemnda har tatt påstandene og løgnene ifra Iren K. Hebnes i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon på alvor og som sanne!

   Men da førte Trudes strategi og metode likevel frem, som en forskrekkelig strategi for at Iren K. Hebnes og den offentlige såkalte Barnevern-tjenesten ikke fullstendig skulle få tatt barna. (Iallfall ikke i første omgangen.)
   Vitne på vitne stod frem i Fylkesnemnda og fortalte om hvor flotte, friske og fine barn vi har.
   Den såkalte Barnevern-tjenesten og Fylkesnemnda sier at dette er til tross for meg, og ikke på grunn av meg.
   At det ikke er min ære og fortjeneste.
   Det er som sagt meg de vil ha tatt.
   Og hva vil videre så skje?
   Og også med meg?
   Til dere andre, til alle andre, vil jeg uansett ha sagt:
   Den offentlige såkalte Barnevern-tjenesten og Fylkesnemndene må fullstendig fjernes, og deres ofre bli hørt!
   Ikke mye er viktigere i Norge pr. i dag.

---

   Jeg telefonerte nokså straks efterpå og informerte Aud Signy, Idun, Frøydis og Stauda om avgjørelsen ifra Fylkesnemnda. Alfredo fanger vel opp endel av det også.
   Avgjørelsen forskrekket også de.
   Og som Aud Signy ganske så riktig sa: Barna selv har ikke det minste som helst blitt hørt eller estimert i det som har skjedd.

   Samtidig som allehånde slags lovbrudd har blitt applaudert og stimulert ifra en nærsagt allmektig kontrollerende Iren K. Hebnes sin side!

---

   En utspekulert klok måte å til-intetgjøre vår familie på, ad omvei, uten at det skal vekke for mye oppmerksomhet.
   Utspekulert klokt for å kunne slå ihjel mange "fluer" i en smekk!

---

   Advokat Helene Cameron fortalte at begrunnelsen, betingelsene og forklaringen til og for avgjørelsen ifra Fylkesnemnda kommer først over helgen, med posten til henne. Hva som står der vet vi enda ikke.

---

   Jeg regner med at hva som videre nu fremover skjer antagligvis blir et enten eller, som jeg og barna og familien sannsynligvis kommer til å tape.
   At det i første omgang enten er og blir min begravelse, eller Iren K. Hebnes sin.

   Og da selvfølgelig absolutt på ingen som helst måte ment som noen trussel ifra min side: men ordet "begravelse" i forhold til lov og rett og myndigheter og realiteter. I forhold til konsekvensene som videre iverksettes eller ikke iverksettes ifra de involverte myndighetenes side.
   Og at det altså antagligvis sånn sett er og blir min begravelse. Og at jeg nærsagt mister alt som mistes kan. Og derigjennom at barna mister sin far, sitt hjemsted og sin integritet og identitet. Og Trude ... Det kan hun selv efter hvert kanskje snakke om.
   Sånn sett blir dette nettstedet og dets innhold den fysiske arv jeg efterlater meg, som kan bæres videre og bearbeides av andre. Forhåpentligvis også selv om motpartene bestreber seg på det motsatte eller på noe annet.
   Bring mitt arbeide videre!
   Lyd-opptakene hører også med, og ønsker jeg også å viderebringe til andre og til gode for dagene efter disse. Og som bekreftelser, utdypelser og bevis for hva jeg har skrevet.
   Alt og det hele som ifra begynnelsen har skjedd og som har vært og er fakta i denne saken lar seg meget så godt og levende rekonstruere.
   
   Nina Karin Monsen har noen viktige ord imot slutten av sin nyeste bok "Det innerste valget" (2007), side 359:

   "Fellesskapet tjener på åpenhet, på å avdekke bakenforliggende mening. Man bør avlese det frosne i den offentlige debatten, og avsløre skjult makt. Spesielt gjelder det den forståelse som gjør det mulig å oversette det frosne kommunikasjonsmønsteret som har vært ubevisst og ugjennomtrengelig for offentligheten. Noe er løgner, usannheter og herskerteknikker. Om man skal finne bakenforliggende mening, må man også utvikle nysgjerrighet på det personlige. Både virkeligheten, tingene og ordene må bli gjenstand for interesse. Det må stilles spørsmål på metanivå. Noen spørsmål har med løgn og sannhet å gjøre."

---

   Avgjørelsen tatt av Fylkesnemnda nu vil komme til å være fullstendig uforståelig for mange mennesker som kjenner oss.
   Og for mange som har satt seg inn i saken.

---

   Aud Signy telefonerte i kveld til min mobil-telefon. Hun har flere ganger forsøkt å telefonere min vanlige telefon, hus-telefonen her hjemme, men da fått beskjed ifra televerket om at jeg ikke mere har telefonen. I den siste tid særlig har det vært endel dårlig lyd i telefonen her, og folk som har ringt men ikke har kommet frem. Jeg vet ikke hva det er beroende på. Farmor telefonerte i kveld, og kom frem. Jeg fikk også snakket litt med Alfredo som så gjerne ville snakke med meg, selv om jeg mest nesten gråt bare.

   Det har vært en hel del spesielle merkverdigheter særlig i den senere tid.
   Som for eksempel det at min advokat i den senere tid virker på meg som å ha arbeidet for Trude og Iren K. Hebnes med hensyn til diverse!
   Jeg er frimodig nok til å si det som det er. Og ønsker ikke at noen skal kjenne seg krenket av det. Og det er absolutt heller ikke sikkert jeg har rett i så måte. Det forundrer i så fall kanskje mest av alt meg. Jeg synes dog det er uriktig av meg her nu å tie om det. 
   
---

   Avgjørelsen - som er et vedtak gjort av et forvaltningsorgan - kan, så vidt jeg har forstått det, ankes for behandling i Tingretten. Og det vil jeg vel gjøre, samtidig som jeg betviler om det er noen nytte i det ... annet enn å bruke opp min tid og mine krefter?
   Hva har Politiet og Påtalemyndighetene hittil gjort i forhold til de krystall-klare grove lovbrudd med mange års strafferamme som jeg forlengst har politi-anmeldt? Ingenting som helst, enda! Overdådige og entydige grunnsolide beviser til tross.
   Og de øvrige involverte myndigheter så langt? Alt og ett har om og om igjen rettet seg underdanig og i respekt efter uhyre kriminelle Iren K. Hebnes! Som har sine instrukser ifra hvor?

   Imidlertid viser og beviser også Fylkesnemnden i Rogaland sin avgjørelse nu til fulle riktigheten av hva jeg tidligere jo har skrevet her i Dagboks-notatene om Fylkesnemndene. Og som mange andre velbegrunnet også lenge har hevdet - og visst. At fylkesnemndene på det nærmeste bare underskriver på den kommunale Barnevern-tjenesten sine begjæringer og beslutninger. Hvilket de som bekjent også har fått instrukser om ifra det statlige departementet for familie- og likestilling under Arbeiderparti-ideologiens kriminelle styring.

   Jeg har fryktet det hele veien: At den eneste måten jeg kan vinne frem i denne saken, er ved at andre - samfunnet og med-mennesker - oversiktlig og klart og tydelig vises ved dokumentasjon og beviser hva jeg og min familie har blitt og blir utsatt for av løgner, trakassering, trusler, terror og tortur. Og ved i all åpenhet la det være synlig og tydelig hvordan det skjer at vi ødelegges og til-intetgjøres - og av hvem og hva.
   Og at alle og enhver også sånn sett kan se hva og hvem konkret som ødelegges.
   Ble det skjult - eller blir det skjult - så gavner det bare for mere dumhet og ondskap.
   Blir det synlig og tydelig nok så vil all med-menneskelighet og anstendighet i samfunnet måtte forlange - og insistere på - at både den offentlige såkalte Barnevern-tjenesten og Fylkesnemndene straks og umiddelbart nedlegges og fjernes for alltid, og at deres ti-tusenvis med justismord og ofre får oppreising og erstatning. Og at de skyldige og medskyldige stilles til ansvar for sine ugjerninger. Hvilket antagligvis bare vil kunne komme til å skje gjennom en slags fullstendig nødvendig og må kommende
Den Norske Sannhets- og Forsonings- Kommisjon / DNSF-K
( ekstern ) - som jeg 05. februar i år offentliggjorde og fremla en proposisjon om her på Internettet.

   Denne saken angående meg og min familie er en enkeltsak - hvor imidlertid alt som har skjedd grundig og til minste detaljer er offentliggjort og åpent tilgjengelig for alle og enhver. Her kan ingen politikere eller noen som helst unnskylde seg med at de ikke kan gå inn i en enkeltsak! Det er nemlig nettopp hva de i denne saken for første gang i historien jo kan og bør gjøre! Her er ifra første stund alt som finns og mere til, rubb og stubb, offentliggjort og fritt tilgjengelig for alle og enhver.
   Endog videre efter hvert som jeg finner noe sted hvor det kan offentliggjøres, også grundig belysende lyd-opptak, samt mere enn 50 timer med hjemmelagede filmer ifra de siste 15 års tid!


   En saks-dokumentasjon og grundig overdådighet av beviser som entydig og klart viser systematisk uhyre grov kriminell virksomhet og systematiske skjulte justismord som lenge har pågått og enda pågår i regi av hva jeg betegner som Arbeiderparti-ideologien og dens allianser og medskyldige! Styrt og villet i og av visse krefter i det offentlige.

   Nu mere kan ingen benekte eller bortforklare at det er slik.

---

*****

--28-- 

-- Dagboks-notater, lørdag 28. juni 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 7 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og 27 pluss-grader på det høyeste her ute i dag.
   Sol og finvær.

---

   Den som tar barnas far eller mor ifra barna mishandler barna på det groveste.

---

   Avgjørelsen ifra Fylkesnemnda i Rogaland som ble bekjentgjort i sitt hovedtrekk i går eftermiddag regner jeg altså med var første avgjørende skritt i full seier for Iren K. Hebnes og hennes ønske om å til-intetgjøre vår familie.
   Jeg ser ikke bort fra at vi trolig også mister vårt hjemsted og arboretum her. Og at jeg blir gjort til sosial-klient, og satt i fengsel for å ha offentliggjort saks-dokumentene - og ganske enkelt vil bli borte vekke, fjernet av Iren K. Hebnes og hennes allianse.
   Og at barna i første omgang vil bli fremmede for sin far og for meg, og for seg selv, og dernest likevel litt efter hvert vil bli plassert i fosterhjem og institusjoner og altså også slik nokså fullstendig vil bli ødelagte for livet.
   Tidens munn vil vise om disse mine antagelser er rette og riktige eller ikke.
   Og den skade og ødeleggelse som nu uansett skjer frykter jeg er uopprettelig og meget meget så alvorlig.

---

   For ordens skyld: Det var knapt noen som helst som sa noe som helst negativt eller dårlig om meg der i eller for Fylkesnemnda. Tvert om. Bortsett jo fra Iren K. Hebnes med sine løgner og falske påstander. Og de fleste av de løgnene og falske påstandene ble behørig godt avslørt der i og for Fylkesnemnda.
   Og dessuten: På fruktene skal treet kjennes. Og med hensyn til barna ble det sagt utrolig meget bra og godt.

---

   Gudmund telefonerte forleden dag om at han trenger mat og penger, jeg var hjemom til ham i Haugesund i dag med mat og penger. Bare Balder var der og vi satt og pratet en stund. Erlend kom også på besøk og var med i pratet.
   Gudmund selv telefonerte mens jeg var underveis dit, og sa han måtte besøke noen.

---

*****

--29-- 

-- Dagboks-notater, søndag 29. juni 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 12 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og 17, 4 i dag på det høyeste her ute.
   Overskyet. Mere og mere overskyet og regn utover kvelden. Den største av kvann-plantene her er nu oppe i tre meter.

---

   Idun har bragt de tre eldste av barna også til Trude hos Åse. De tok toget og ankom der i går.
   I henhold til Fylkesnemndens avgjørelse efter det hovedtrekket i avgjørelsen vi enda bare har fått høre.
   Jeg har snakket litt med Trude i telefonen hver dag nu i det siste. Hun er stort sett veldig hakkende, hovmodig og tverr.
   Som om hun bare vil snakke litt for ikke å være mere lovstridig sånn sett? At det ble slik der hos Aud Signy legger hun det meste av skylden på Aud Signy for.
   Nu er det Trudes og Åses opplegg som til fulle gjelder fremefter videre, så vidt jeg forstår det på Trude.
   Muligvis tar jeg feil. Og muligvis er hun usikker sånn sett. Men et utrolig frekt, stivsinnet, hissig og krasst hovmot synes meg som å være grunntonen. Seg selv lik?
   Hun tror ikke at Iren K. Hebnes kommer til å anke Fylkesnemndens avgjørelse inn for Tingretten.
   Det tror derimot jeg.
   Og Tingretten vil dessuten også uansett måtte behandle saken og Fylkesnemndens avgjørelse som et saksforhold i forhold til meg og Trude. Hvor det, så vidt jeg forstår det, også vil bli lagt vekt på forhold og omstendigheter som det lå fullstendig utenfor Fylkesnemndens fullmakt å forholde seg til.
   Fylkesnemnden på det nærmeste bare tok Iren K. Hebnes påstander ukritisk til efterretning, så som fakta. Som den basis de bygde sin avgjørelse på. Hvis jeg har forstått det rett.
   Som sagt: Det ble på det nærmeste ikke sagt eller fremført noe som helst negativt eller dårlig om meg der i Fylkesnemnden. Tvert om. Bortsett fra ifra Iren K. Hebnes, og bortsett fra litt strategisk antydning ifra Gudmund og ifra Åse og ifra Trudes advokat. Og Trudes kriminelle adferd var fullstendig et ikke-tema der i Fylkesnemnden. Og hennes øvrige svakheter ble ikke vektlagt som sterk nok begrunnelse for å frata henne omsorgen for barna. Hvor forutsetningen antagligvis (når avgjørelsen i sin helhet foreligger over helgen) er visse, muligvis meget så omfattende, vilkår.
   Derimot ble altså Iren K. Hebnes sine løgner og falske påstander om meg vektlagt som sterk nok begrunnelse for å frata meg omsorgen for barna. Som derfor tilfaller Trude alene.
   At Iren K. Hebnes er politi-anmeldt - i en meget så omfattende politi-anmeldelse, i en sak som nu er til behandling hos Påtalemyndighetene, for disse sine løgner og falske påstander, med mere, var i Fylkesnemnden også et ikke-tema. Dette saks-forhold skal jeg nu gjøre Fylkesnemnden oppmerksom på og påklage med begjæring om et tilleggsvedtak som ikke iallfall fratar meg omsorgen for barna før Påtalemyndighetene og rettssystemet er ferdig med behandlingen av den saken.
   Jeg har vanskelig for å forstå at ikke en slik begjæring må bli tatt til efterretning? Og det er vel slik jeg bør forholde meg til saks-forholdet?
   Hvordan Påtalemyndighetene videre vil forholde seg til politi-anmeldelsen imot Iren K. Hebnes ( ekstern ) gjenstår enda å se. Jeg besitter imidlertid overdådig med solide bevis og belegg for mine anklager, og kan også føre mange vitnebevis. I tillegg har Iren K. Hebnes under den langvarige kidnappingen av barna som pågikk fra 03. april til 27. juni 2008 - altså i nesten tre måneder - også grovt forbrutt seg videre imot flere av Barnevernlovens paragrafer. Til stor skade for særlig meg og barna.
   
---

   Og hvordan vil Påtalemyndighetene videre forholde seg til politi-anmeldelsen imot Trude? ( ekstern )?
   Med å henvise til Iren K. Hebnes sine løgner og falske påstander som om er de "hvitvasket" av Fylkesnemnden?
   Forhåpentligvis ikke! Det vil i så fall være for lett-gjennomskuelig makabert!
   Og så ille og korrupt er det vel ikke?
   At Iren K. Hebnes sin makt er så enorm?
   Det kan jeg bare ikke tro!
   Saken overfor Påtalemyndighetene er jo egentlig enkel og lett-forståelig. Og de muntlige forklaringer og vitnemål som fremkom i og overfor Fylkesnemnden gjør saken enda enklere! Hvis da ikke forklaringene og vitnemålene ifra Trude og hennes allianse blir fullstendig annerledes i og for Strafferetten?
   Hvem vet?

---

   Og hvordan vil Tingretten videre komme til å forholde seg til saken?
   Som Trude og hennes advokat først prøvde å føre bak lyset med en ugyldig meklings-attest ...
   Hvordan vil Tingretten forholde seg til hennes grådige egoisme, selvtekter, uansvarligheter og forbrytelser?
   Og vil hun så være likså sannferdig og løgnaktig som i og overfor Fylkesnemnden?
   (Hun var sannferdig med hensyn til meg og mye annet, men løy grovt med visse andre ting - som for eksempel da hun likefrem fremstilte det som at hun har villet ha skilsmisse.)
   Og vil der også fortsatt heller enn alt annet, som i Fylkesnemnden, Iren K. Hebnes sine løgner og falske påstander være det som kommer til å bli stående? Til tross for altså at de lar seg motbevise på kryss og tvers? (Det ble de jo iøvrig også i og for Fylkesnemnden!)
   Vil Tingretten for eksempel saklig ta seg tid til å ta fakta og tunge beviser til efterretning?

---

   Det må ha skjedd noe fullstendig endrende med Trude der hos Aud Signy, eller i tidsrommet før, mellom midten av januar 2008 og frem imot kidnappingen, i hennes samtaler og konspirasjon med Åse!
   Alt hva Trude tidligere har stått for og har sagt blir plutselig vendt til det motsatte, i all sin kriminelle forskrekkelighet!
   Hvilket nærsagt alle og enhver som kjenner oss og som har forsøkt å sette seg inn i saken eller som har forsøkt å hjelpe oss kan bevitne!
   Og hva har så skjedd?
   Jeg har enda ikke hørt noen forklaring ifra Trude sin side i så måte.
   Og Idun og Gudmund må det jo også ha undret! Og forskrekket?
   Eller lever vi i Glemmelandet?

---

   Og nu virker det som hun er livredd for at Iren K. Hebnes skal se eller høre at vi snakker sammen.
   Og det til tross for at vi jo faktisk har et og annet som vi burde og bør ha snakket sammen om.
   Forståelig nok for alle og enhver.
   Også som ikke angår Iren K. Hebnes!
   Eller hva?
   Blir hele verden og alt styrt av Iren K. Hebnes?
   Nu for Trude? Og noen andre bør da vel i så fall heller kunne hjelpe oss i og med å snakke sammen? Solide mennesker med kompetanse? Det må vel finnes en verden utenfor og bortenfor Iren K. Hebnes også? Også for Trude, og for vår familie?
   Hverken jeg eller Trude har noensinne tidligere ønsket å ha noe som helst særlig med henne å gjøre. Hvilket vel er forståelig nok.

---

   Vi har ikke snakket sammen på nesten tre måneder. Og ikke jeg og ungene heller. Før altså litt nu, tydelig motstrebende ifra hennes side.
   Fordi Trude tror at det er slik Iren K. Hebnes vil ha det? Altså ingen som helst kontakt.
   Eller for at hun - så som Iren K. Hebnes - vil ha lurt ungene til å tro at jeg er slem og farlig og dårlig?
   Mens ungene selv mest av alt hele veien underveis bare har villet hjem igjen! (Uten at jeg har snakket eller hjernevasket med de!)
   Hva skal en vel si til slikt noe?

---

   På sett og vis er jeg og barna kanskje nokså fullstendig sjangseløse egentlig, all den stund Trude lar seg styre av egoisme og selvtekt og ikke har hjerte for kjærlighet og samarbeide til felles beste for hele familien.
   Problemet med særlig mødre som kidnapper barna heller enn å arbeide i ekteskapet og med hverandre og med profesjonell hjelp, med eventuelle problemer, er et meget så stort og alvorlig samfunns-problem i Norge, nu lenge under Arbeiderparti-ideologiens styre!
   Og mere og mere voldsomt tiltagende!
   Problemet eller årsaken til kidnappingen trenger ikke være større eller annet enn at mor for eksempel ikke syns far er sexy nok mere, eller at de er uenige om hvem som skal ta oppvasken. Og da - og i slike eller tilsvarende tilfeller - er Oppskriften til Arbeiderparti-ideologien nærliggende, og premierer og belønner på kryss og tvers nærsagt allslags selvtekt, løgner, antydninger og kriminelle grep i og fra mor, på bekostning av barna og far - og familien.
   Og justismordene, tragediene og ødeleggelsene i vårt samfunn tiltar og tiltar i omfang, bak kulissene, bak overflatene og fasadene.
   Villet og styrt av Arbeiderparti-ideologien!

   Les mere om problemet på denne meget så tankevekkende linken:
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2510281.ece
   ( intern - ekstern intern )

   Og på denne:
   http://www.sfm.no/Arkiv-2008/Art-Sommer-08/28.06.2008.Hold_barna_unna_foreldrefeider.htm
   ( intern - ekstern intern )

---

   Klokken er omkring 20, og jeg telefonerte og fikk snakke med Frøydis (14 år) et kvarters tid. Og det gjorde godt.
   At de andre barna også savner meg det er sikkert og visst. Og antagligvis på sett og vis mest av alt de minste og mest maktesløse, på hvert sitt vis.
  For de, for særlig de, er det ikke nok hjelp og lindring i en telefon-samtale. Og også for vanskelig og abstrakt og fjernt med en telefon-samtale!
   Men det er godt å vite at jeg iallfall får snakke med de nu, og vet at det er liv og helse i de!
   Så lenge det varer? (Altså at jeg iallfall kan snakke med de.)
   (Jeg har nok alltid vært nokså forsiktig av natur.)
   Jeg gråter mye mindre nu.
   Og jeg snakket også litt med Trude, som ikke ville veksle særlig mange ord.
   Men jeg er meget glad, tross alt, for at hun nu tilsynelatende iallfall sånn sett og iallfall akkurat nu har et mere anstendig forhold til meg og barna!
   Og jeg er også meget glad for at hun ikke løy om meg i Fylkesnemnden!
   (Men hun hadde kanskje håpet på eller regnet med at Balder, Gudmund, Åse og andre ville gjøre det for seg? Eller kanskje ikke? Jeg vet ikke.)
   Hun spurte meg om jeg har snakket med Aud Signy, men det har jeg ikke gjort på flere dager.
   Advokat Helene Cameron, som jeg heller ikke har snakket med på noen dager, sa at hun forleden dag hadde snakket såvidt med Aud Signy, og at Aud Signy var meget indignert og opprørt over den behandlingen jeg og barna og det som skjedde ble gjenstand for ifra Barnevern-vakten der hjemme hos henne, og at hun ville skrive om det og på noe vis påklage det. Hvilket advokat Helene Cameron på vegne av meg hadde sagt at er fint at Aud Signy ville gjøre.
   Og det håper jeg at Aud Signy gjør.

   Det er makabert det hele alt i dette som skjer.
   Fullstendig absolutt uverdig vårt Norge!

---

   Virkelig førsteklasses omsorg for barna i alle år. Og jeg har vært far for barna i familien i mere enn 22 år.
   Og så av et forvaltningsorgan å bli fradømt omsorgen for barna!
   Som menneske-monsteret Iren K. Hebnes bestemmer over.
   Slikt noe går altså an i landet Norge!

---

   Det var mye post i postkassen her i går kveld, som jeg knapt har rukket å lese enda.
   Deriblandt et brev til meg ifra NAV datert 05.06. 2008. ( ekstern ). Som jeg ikke besvarer. Hvor innholdet går slik:

   EKTEFELLETILLEGG FRÅ FOLKETRYGDA
   F.nr.  061255 379 93  (Gi opp f.nr. når du tek kontakt med oss)

   Dersom du fortsatt forsørger din ektefelle trenger vi å få tilsendt dokumentasjon på det innen 14 dager. Ektefelletillegget vil bli opphørt om vi ikke mottar dokumentasjon på det innen 14 dager. Ektefelletillegget vil bli opphørt om vi ikke mottar dokumentasjon.

   Vennleg helsing
   NAV FORVALTNING KARMØY
   ADMIR MESIC (+ underskrift)

---

   Samt et brev til meg ifra NAV Forvaltning Karmøy datert 26.06. 2008, ( ekstern ), som jeg besvarer nu straks. ( ekstern ). Angående et krav ifra Trude om "fastsettelse og innkreving av underholdsbidrag" for samtlige av barna under 18 år, bortsett fra Tormod som enda ikke er registrert i Folkeregisteret.

---

   Og et koslig brev ifra Ivar B. Løne, nu i Telemark. Han skriver blandt annet at jeg må få Trude og barna hjem igjen.
   Han vet kanskje ikke at Iren K. Hebnes forbyr oss det!

---

*****

--30-- 

-- Dagboks-notater, mandag 30. juni 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 11 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og 15, 3 her ute i dag.
   Overskyet og noe regn.

---

   Ivar B. Løne telefonerte i formiddag. Han fortalte blandt annet at han har snakket med både Åse og med Aud Signys mor, og at deres versjon av tingene er fullstendig motsatt.
   Iøvrig er Ivar jo fortsatt pågående aktiv blandt annet særlig for å redde vassdragene i Voss ifra ødeleggelse.
   Jeg har også blandt annet snakket med Trygve Einar Gjerde, og med Stauda, Alfredo og Mariel, og med Gudmund.

---

   Før fremføringen i Fylkesnemnda mottok jeg en brev-kopi ifra Skattekontoret / Folkeregisteret, av et brev datert 06.06. 2008 ifra de til Trude. ( ekstern ). Trude forsøkte jo under kidnappingen og fangeholdet å melde barna som flyttet!

   Det triste med at barna nu så lenge har levd som flyktninger, og enda jo gjør det, er at de alle så gjerne har villet og enda jo vil hjem igjen, er at de absolutt ikke kan, iallfall ikke enda - på grunn av Iren K. Hebnes og Trude. Og det er et alvorlig problem, som det på kort sikt nu er vanskelig å se noen løsning på. Jeg forsøker likevel å gi barna trøst og håp også i så måte. Hva ungene vil og ønsker og forventer er et idealmål som heller alle partene med godvilje og mildhet burde arbeide for - og forsøke å tilrettelegge for. Kanskje er det egentlig det vi alle vil? Og bedre bør bestrebe oss på - og orientere oss efter?

   Vi må forsøke å se for oss den ideelle løsningen - til beste for barna og hele familien - og arbeide for den,  legge godviljen til. Og heller oftere vel tenke: at hvis det er gode grunner for det, for det ene eller det annet, så hvorfor ikke?
   Selvfølgelig også for å berolige eventuell reell bekymring eller mistenksomhet ifra omgivelser, samfunn og med-mennesker. Og å forsøke å ta tingene i beste mening og med hjertelighet og vennlighet. Hvilket beklageligvis ikke ble mulig i forhold til Iren K. Hebnes og hennes team (Berit Molbosæter og Ingeborg Nyland). Det burde likevel ikke ha blitt konflikt ut av det. Begge partene burde kan hende ha vært mere løsnings-orienterte ... Og det bør heller ikke nu være for sent eller utelukket! De rette og gode toner av anstendighet burde kanskje mere og bedre få gjøre seg gjeldende?

---

   Avgjørelsen ifra Fylkesnemnda i Rogaland blir utsendt fra de med posten i dag, og er ventelig ankommet partene, og altså også meg, tidligst i morgen.

---

   Jeg sitter og ser på Iren K. Hebnes sin Begjæring til Fylkesnemnda om omsorgsovertagelse av våre barn, den såkalte Hekseboken 2008 ( ekstern ).
   Omtrent hver eneste setning i den er løgner, forvridninger og falske påstander og sverting og krenkelser og mistenkeliggjøring og det som verre er! Omtrent hver eneste setning! Og da i all hovedsak for å fremstille meg som et skrekk-eksempel på en galing, voldsmann, egoist, ego-fixert, idiot, sløving, virkelighetsfjern, usosial, osv., osv.!
   Men er det vel slik jeg er? Eller er jeg vel på noe som helst slags sett og vis i nærheten av på noe som helst slags vis å være slik? Eller av å ha vært slik? Det er det bare ikke. Og derfor jo også så viktig at andre mennesker enn Iren K. Hebnes får gjøre sin virkelighets-beskrivelse gjeldende! Og at hennes krig tilsidesettes.
   Det løgnaktighetens skrekk-bilde hun tegner av meg og av forholdene i vår familie er svært så langt ifra å ha noe med meg eller vår familie å gjøre! Hvilket kan bevises, for den og de som gir seg tid til å se på bevisene, - og det kan vises, for den eller de vi kan ha måtelig eller alminnelig med tillit til. Og da bør en vel heller ikke gi opp i første omgangen om det ikke straks eller umiddelbart er betryggende for alle partene? Men vel heller se seg om efter kan hende bedre løsninger og muligheter til felles betryggelse og tillit? Det var det jeg og Trude håpet på, men det ble likevel ikke så det gikk slik der og da. Det burde ikke være for sent nu heller?

   En ting som jevnt går igjen i Iren K. Hebnes løgnaktige og falske begjæring til Fylkesnemnda er tydelige oppfordringer til Trude om å søke skilsmisse og om å kreve daglig omsorg for barna! Som for eksempel på side 10 ( ekstern ) hvor hun skriver følgende:

   "Mor godtek slik valden ved å ikkje ta borna vekk frå situasjonen. Ho vel å ikkje ta ut skilsmisse og krevja dagleg omsorg for barna. Slik sett bidreg og mor til at barna vert verande i ein situasjon der dei vert utsett for fysisk og psykisk vald, både aktivt og passivt. Ho er av mor og naboar / vener råda til å søkja hjelp t.d. ved krisesenter utan at ho har fylgt desse råda."

   Skriver altså Iren K. Hebnes. Problemet er jo bare, at det aldri noensinne har vært noen som helst vold i vårt hjem eller i vår familie! Og heller aldri har mor Trude noensinne av noen som helst - andre enn Iren K. Hebnes i denne Hekseboken 2008 - vært antydet eller oppfordret til å søke hjelp ved krisesenter eller noe som helst slikt! Det er - som alt annet Iren K. Hebnes sier i Hekseboken 2008 - løgn og oppspinn rett og slett, ganske enkelt!
   Og hva sier vel alle de som kjenner oss godt til slikt noe!
   
   Og på side 33:
   "Mor verkar ute av stand til å ta ansvar for sitt og barna sitt liv. Ho synes ikkje i stand til å bryte ut av det avhengighetsforholdet ho har til far. Historia viser og at det er lite sannsynleg at ho vil leve utan i samliv med far."

   Og videre, side 34:
   "Vi kjenner ikkje til at mor nyttar fysisk vold.
Ho er likevel delaktig i omsorgssvikten då ho let dette skje og ikkje får barna vekk frå far."

   Og videre, side 34:
   "Mor har vist at ho overtek mange av far sine vrangførestillingar. Ho dreg på den måten saman med mannen barna inn i ein verden som er full av vrangførestillingar."

   Og side 35:
   "Mor deler fleire av desse haldningane og er heller ikkje i stand til å bryta ut av samlivet. Det viser seg dessverre at dei eldste barna i til dels stor grad viser tydelege skader, skader som må setjast i samanheng med oppveksten deira."

   Og Iren K. Hebnes fikk ved slike løgner, og forlokkelser om penger, Trude til å tro at Trude kunne bemektige seg barna i og for et nytt og annet liv!
   Hvilket Trude lot seg lokke og lure til av Åse.
   Og det er der hjemme hos Åse Trude nu befinner seg, med barna.
   Barn som vil noe fullstendig annet enn Trude.
   Barn som av henne er blitt gjort til flyktninger.
   Barn som vil hjem igjen.
   Barn som har fått nok av hennes dumhet og hovmot, men som likevel forsøker å holde ut.
   Barn som i likhet med meg også er bekymret for sin mor.
   Og hvem andre enn Åse og Balder er vel ikke det?

   Og det er bare så altfor tydelig hva hun vil og ønsker når jeg "innvilges" av henne å få snakke noen ord med henne.
   Full pakke egoisme og hovmot.
   Som hun er skråsikker på at hele verden vil hjelpe henne med, på kryss og tvers!
   Ikke for at hun tror og tenker at det er hun som har æren og fortjenesten for at vi har så flotte og fine barn, men for at hun har oppdaget at hun er en annen slags kvinne enn hun tidligere har trodd og visst!
   Og at det er henne det hele og alt dreier seg om!
   Og hvem legger vel ikke merke til det?
   Og hvem har vel ikke forlengst lagt merke til det?
   Hva bryr hun seg vel egentlig om barna?
   Med likegyldighet?
   Det er trist å måtte si det.
   Hun og Iren K. Hebnes synes som å forakte barn, annet enn for vinnings skyld?
   Amming er en slags hviling for henne, bort ifra eget hysteri.
   Så er det pån igjen!
   
   Hør på lyd-opptakene med henne! Det er groteske saker.
   Men det er dessverre slik hun er.
   Om og om igjen.
   Og det er også hva mange andre telefonerer meg for å fortelle.
   Hva skal så det hele være godt for?
   Og er jeg for åpenhjertig og direkte nu?
   Og hvordan skal vel dette gå?
   Ett er iallfall sikkert: Iren K. Hebnes må stilles til rette for sine uhyre ugjerninger.
   Og Trude må ta til å besinne seg.
 
---

   Når jeg spør henne om hva hun tror barna vil og ønsker og håper og forventer, så sier hun at de vil at hun skal ha det bra og at jeg skal ha det bra.
   Men hva med barna selv da?
   Det virker som uforståelig for henne.
   Er det virkelig slik hun er?

---

   Og når jeg snakker om hjelp ifra kvalifiserte og kompetente mennesker, så nevner hun og skryter av Per Schnabel, Ødegård og slikt noe!
   Som om ikke slikt noe allerede har gjort skade nok!

--- 

   Hun tror at kampen er vunnet og at seieren er sikret og at alt nu blir til hennes fordel og lykke, og at dette i Fylkesnemnda var den endelige avgjørelsen, og beviset for sin fortreffelighet!
   Hvilket med hennes oppførsel og mentalitet dog mildt sagt er lite trolig.
   Men vi får se.
   Og slike avgjørelser i Fylkesnemnden bruker så vidt jeg vet sjelden å være det siste og avgjørende ordet.

   Det skal sterke og tunge grunner til for å frata noen omsorgen for barna.
   De sterke og tunge grunnene fant naturlig nok Fylkesnemnda foreliggende i forhold til meg, efter skreddersydd Begjæring ifra Iren K. Hebnes.
   Verre var det ikke.
   Trude misforstod det tydeligvis dithen at noen berømmet hennes omsorgs-evner!
   Det var vel heller hun, Trude selv ikke minst, som berømmet mine omsorgs-evner der i Fylkesnemden! Men det har hun nok glemt nu i seiersrusen.

---

***** 

 <---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

 <---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  

---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. - 

17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. ---- 

----- 

-----  Øverst denne side

---
--- qqq