----- Denne side: db201005.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.

17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. ---- 
----- 
--- Mai 2010 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 01. mai 2010, Vinberget:

   Tett tåke, fuktig og tildels mye regn i går og i natt. Omtrent 2 pluss-grader Celsius her ute klokken 09. Nokså blå himmel nu, men endel også tildels mørke skyer i øst, drivende nord-fra. Omtrent 8 pluss-grader klokken 13. Resten av dagen sol og fint vært, lite skyer.
   Kurilens-kirsebærtre i fin rosa-fiolett blomstring.
Prunus nipponica var. kurilensis Ruby / Prunus kurilensis Ruby. Og et Prunus ceracifera (Myrobolan-plomme / Kirsebærplomme) i hvit blomstring. Flere gullbusker (Forsythia) blomstrer nu også. Og gule tulipaner sammen med påskeliljene.
---
   Kom hjem sent i går kveld, fra Stavanger og Sandnes. Rakk nesten ikke å skrive noe her i går. Møtet i Fylkesnemnda ble ferdig før klokken 12. Kjørte efter en stund til Andi hvor også Idun var, og mor til Andi. Ble der til litt utpå kvelden og kjørte derefter hjem. Idun skulle egentlig være med, men ble igjen og kommer isteden hjem med buss mandag.
---
   I Fylkesnemnda i går først på dagen dr. Tungesvik pr. telefon. Han sa stort sett det samme som han tidligere har sagt skriftlig. Skrøt i tillegg av de blide og glade jentene, Frøydis og Stauda.
   Derefter slutt-innlegg fra hver av advokatene, med advokat Kari Nesse for Barnevern-tjenesten i Haugesund først. Derefter advokat Hjelde, så Thingvold og Høimyr. Helt til slutt fikk først Trude og derefter jeg noen minutter hver til noen kommentarer.
---
   Det er de barna som involveres av den der såkalte Barnevern-tjenesten det ikke går bra med og det blir mindre og mindre å skryte av.
---
   Geir Ove Tyssebotn telefonerte ved 9-tiden og kom derefter på besøk i dag. Han hjemkom fredag 30.04. 2010.
---
   Jeg fikk en bot på 1.500,- kr. i går, for å ha kjørt noen meter uten bil-belte.
---
   I dag eftermiddag fant jeg katt-ungene til den hvite katten vår. Tre nydelige små katt-unger, to hvite og en mørk. Som aldri har sett et menneske før.
   Hun hadde flyttet de til nært ved døren her ute. Og nabo Wencke telefonerte om at hun mens jeg har vært borte har tatt av flått på denne katten og tatt på den flått-middel.
   Den andre hun-katten vår, kjære, gamle Nudi-katten, tror jeg nu også har fått katt-unger, antagligvis i fjøs-bygningen noe sted.

   Forholdet mellom mor, far og barn er veldig forskjellig i dyre-verdenen og gjenspeiler forskjellighetene i menneske-verdenen.
---
   Andi og Idun er for tiden forelsket i hverandre, forblindet i hverandre.
   Som far gjør jeg meg i den forbindelse diverse refleksjoner. En av de får meg til å tenke på en skildring i boken "Etiske fragmenter" som utkom i Danmark i 1896, av forfatteren P.H. Ritter, oversatt til dansk-norsk av Th. Lang. En bok tildels preget av sitt tidsrom og med flere forhastede slutninger, men også med verdier. Etsteds i boken har han følgende skildring av mennesket, mannen, kvinnen, forelskelsen og kjærligheten (herunder lett oppdatert sprog-drakt av meg):

   Skjønt hersker over millioner av sine med-skapninger, oppdager av hemmeligheter som skulle synes uut-grunnelige gåter, fanges denne mann av et eneste kvinne-blikk, overmannes av et eneste begjær, fylt med hissende vin. Aldri tilfreds strekker han sin hånd ut efter det forbudne for i et øyeblikk å forspille årelange anstrengelser. Lidenskapen overmanner ham, som floden brer seg over strand-bredden. Da formørkes hans blikk; hans øre oppfanger ingen lyd; hans hjerne står stille. Han bemektiger seg gjenstanden for sin lidenskap som i et anfall av vanvidd - for å våkne som et vrak. Mennesket har en langt farligere fiende i seg selv enn i naturen.
   Hans vesen er gåtefullt, en sammensetning av de mest motstridende bestand-deler. Mens han i det ene øyeblikk kan sveve i den høyeste renhets sfære, kunne vi i det neste finne ham nedsunken i syndens motbydeligste pøl. Mens han på den ene side er grusom, hovmodig, streng, kan han ofte være øm som et barn, gi beviser på mildhet, ha anfall av svak eftergivenhet. Mens han i dag er nervøs, misfornøyd, hvis du ingen notis tar av ham, kan du i morgen ikke gjøre ham noen større tjeneste enn å overlate ham til seg selv.

   Men som skip har et ror, eier mennesket en kraft i seg selv, som søker å holde ham i den riktige retning.
   Av og til har han følelsen av: "Jeg tør ikke". Hvorfra denne følelse kommer, er atter en gåte. Men den er der, og at den er der adler menneskets natur. Å fornekte den er det samme som å fornekte seg selv, å adlyde den hever oss over enhver menneskelig makt, selv om denne er ikledt purpur-kåpen. Følelsen av hva som ikke bør være, er det salt som bevarer føde-midlet fra fordervelse. Det forbinder menneskene med hverandre og fører dem alle til å bøye seg for en større makt.

   Edel av naturen er han, dette høybårne menneske. Og edlest er han, når denne uutgrunnelige makt som vi kaller Kjærlighet fyller ham. Da er det som om det onde i ham må fly; da trer det dyriske i hans natur tilbake, da står hans ansikt i glans av et høyere lys.
   Men som enhver kraft i mennesket på samme tid kan bli en kilde til velsignelse og til lidelse, således også kjærligheten. Ingen tårer er så bitre som de den forsmådde kjærlighet utgyter. Og når den mister sin gjenstand legger der seg en skygge av stum smerte over ansikts-trekkene.
   Ethvert menneske må engang dø. Dette vet han forut. Han kaller seg selv en dødelig. Således lever han gjennom sin tilværelses få år i en stadig kamp med naturen, med skjebnen og med seg selv. Men den medfødte livs-lyst er seig. Sjeldent, når unntaes i tilfelle av vanvidd eller i frykt for skam, legger han hånd på seg selv. Nødig oppgir han kampen, selv om han kun har et halm-strå å klynge seg til.
   Hvor fullt av lidelse og jammer, av byrder og skuffelser dette liv enn er, er han alltid ved hjelp av sin fantasi i stand til å skue inn i en annen verden. Han ser en ideell verden sveve over den nærværende, gjennom tåker skimter han en uendelig horisont. Spør du den simple arbeider, for hvem den ene dag går som den annen, som kun kjenner den tarveligste tilværelse, hvorfra han har sitt freidige livsmot, da vil han svare deg at denne snevre krets ikke er den verden hvori han lever.
   Hvordan bør det ene menneske møte det annet? Bør vi utgyte våre vredes strømmer over vår nestes hode, ramme den faldne med vår uviljes lyn-stråler, la den feige føle vekten av vår forakt, hvesse hevnens sverd mot den som har forgrepet seg på vår rett?
   Alt dette kan ganske visst i øyeblikket lette det opphissede sinn. Men også kun for et øyeblikk. Er hevnen - "søt" kaller man den - skjedd fyldest, så er et blikk på dens offer alt annet enn velgjørende. Når vreden og uviljen har funnet uttrykk så følger det aldri en følelse av tilfredsstillelse efter. Det gies en bedre vei:
   "Forsøk å forstå mennesket".
   "Å forstå er å tilgi", sier et smukt ord som ofte er blitt motsagt. Visst er det iallfall at forståelse vekker medlidenhet.
   Et feiltrinn står aldri alene. Det har sin historie, og enhver som vet hvilken kamp som er gått forut, og hvilken døds-angst som er fulgt efter, må fylles med medlidenhet.
   Jo eldre vi blir desto mildere blir vi i vår dom. Hold din vrede tilbake; for den som har feilet er allerede ulykkelig nok.
   (...)
   Ær mennesket. Og kan du ikke ære ham slik som han nu er, så ær i ham det det han kan bli. La oss ikke knuse ham under tyngden av vår egen dyd; det er mulig at vi i morgen er faldne dypere enn han. La oss heller rekke ham vår hånd og reise ham opp.
   Det er intet ondt som kan helbredes på annen måte enn med det gode!

---
   Altså ovenstående fra P.H. Ritters bok.
   Det positive og det negative er i utgangspunktet en enhet. Tiltreknings-kraften mellom det positive og det negative er berettiget, om rett måte og forhold.
   Tyske forfatteren Elisabeth Haich skriver endel om slikt i sin bok "Ennweihung" fra 1978. En bok som i 1992 utkom i norsk oversettelse (av Søren Sørensen) under tittelen "Innvielse". Der skriver hun blandt annet følgende (side 207):
   "Bare ved at det positive kommer til syne, adskilt fra det negative, og vi kan sammenligne de to med hverandre, er det mulig å erkjenne det skapte som omgir oss i verden. Uten at enheten spaltes i to halvdeler - i en åpenbart del og denne delens speilbilde, det ikke-åpenbare - slik at begge kan sammenlignes og erkjennes - finnes det ingen erkjennelse!"
---
   Litt avansert matematikk for noen kanskje?
   Livet er levende. Og kan være særdeles så levende! Dog en fordel å forsøke å forstå.
   Jeg vil her gjengi enda noe fra en bok, et dikt som står gjengitt i boken ".. den glade gitar ... - tanker - flanerier og vers - om livet på kryss og tvers" av Ludvig Egeland-Eriksen fra Haugalandet, utgitt av stiftelsen "Aksjon Medmenneske" i Haugesund oktober 1993. Dette diktet (fra side 22-23):

Kvinnen
Melodi: Rallarvise

Vi har sagt det omigjen så man en gang:
Kvinnen er som ingen annen verd en sang.
Riktignok er hun beskyldt for at vi mistet paradis
- hvis det stemmer vil vi sie: Heldigvis.

Tenk å gå omkring og se på bare trær,
ikke smake frukt og ikke eie klær.
Tenk når livets romantikk var bare tamme, ville dyr.
- Kan det være moro - ja eg berre spyr?

Alle dyr kan være hvor de vil for meg,
du er nemlig mer enn dyr nok, dyre deg.
Du er trær og blomster, ild og vann og luft og på et vis
er du mitt private lille paradis.

Som en rose kan du pynte opp min sti
selv om der i blandt kan være torner i.
Du kan svaie som en palme på Hawaii skjønne strand,
- jeg vil gjerne svaie med deg litegrann.

Du kan svale meg som brisen om mitt kinn,
det er som den vidt berømte zephyrvind.
Men hvis den går over til orkan, og du sper på med flom
er jeg mer i vinden enn jeg bryr meg om.

Du kan kjele, du kan male som en katt,
og din pote er så myk og varsom at
jeg blir ør og syns at livet er så skjønt som aldri før,
- det vil sie, hvis du ikke viser klør.

Og din charme gjør meg arme ganske het,
for din varme er det heteste jeg vet.
Blir det litt for hett for meg - det vet du at det delvis gjør
føler jeg det som jeg går omkring på glør.

Du er virkelighet, men tillike drøm,
du er stillhet, men tillike livets strøm
som kan glide koselig, men også bruse som en foss,
- du kan bruse mer enn nok for begge oss.

Du er spenning, du er glede, du er fryd,
du er - unnskyld - delvis last og delvis dyd.
Du er først og fremst og alt i alt og ganske kort fortalt
både livets sukkertøy og livets salt.

*

Øystein Egeland Eriksen

***
---
   Frøydis tegnet i desember mange fine tegninger, flere hun gav meg i julegave. En viser en skikkelse som gråter ( ekstern ). En annen med en gjennomskuende skikkelse ( ekstern ).
   Stauda malte omtrent samtidig et bilde med Utgard-symbolikk, som viser to isbjørner ( ekstern ).
   Vi mere enn fornemmet pågående onde krefter.
---
--- Enda et dikt i farten fra meg:

Hjertets vei

Den gjør verden til et fengsel
som ikke foredler uskylds lengsel.

Kjærlighet i svik eller på pinne,
lar seg altfor lett finne.

Forstanden blomstrer bare hjertets vei,
som er stilken og stammen den rette vei.

Den hjertets lengsel må aldri få dø,
men foredle verden med sine frodighets frø.

Fine er de verdier vi deri foredler og steller.
Det er hva denne poesi også forteller.

Trivsel, helse og glede synlig og usynlig til stede,
det er den frelse vi ikke må forlede.

Den ekte kjærlighet som er Guds poesi,
verdens og menneskets sentrale verdi.

*

Rune L. Hansen, 01.05. 2010, Vinberget.

***
---
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, søndag 02. mai 2010, Vinberget:

   Omtrent 2 minus-grader Celsius her ute i natt. Klokken 06 nokså grå-blå himmel.
   Et sjarmerende dompapp-par har ankommet, tripper og koser seg godt her ute lenge før sol-oppgang. I dag sol-oppgang her ute omkring 07.30-tiden. Litt skyer og regn imot kvelden.
   Jeg merker mere og mere hvordan de to store katt-ungene til Frøydis og Stauda, de fra i fjor, savner Frøydis og Stauda.
---
   Tenkte jeg via mine dagboks-notater for i går skulle referere litt noe bestemt mere fra P.H. Ritters bok "Etiske fragmenter" oversatt av Th. Lang, utgitt i Danmark 1896. I og med at boken på interessante vis omhandler tematikken for disse mine Dagboks-notater,  - menneske-vern.

   P.H. Ritter sier (på side 20-21): "Forfatterinnen van Wallis har sagt: "De fleste menneskers liv beherskes av misforståelser," og denne setning er blitt et bevinget ord. Foreldre og barn, brødre og søstre, ektefolk, som synes skapt for hverandre, venner, som kunne ha forskjønnet livet for hverandre, og som i fellesskap kunne ha utrettet store ting, har blitt adskilte ved misforståelser. Misforståelser har gitt anledning til mange bitre tårer, misforståelser har løst bånd som aldri senere har blitt knyttet, har knust hjerter som aldri senere har blitt helbredet, har lukket dører som aldri mere har blitt åpnet. Det eneste middel mot misforståelser er: Menneske-kunnskap. (...) Den dom andre feller over et menneske, er en mudret kilde å øse kjennskap av. Man kan bedre lære ham å kjenne gjennom den dom han feller over andre. / Men det beste middel til å lære et menneske å kjenne er dette: å oppofre seg for ham."
   Og videre sier P.H. Ritter (side 124-132):
   Fjorten hundre millioner menn, kvinner og barn lever i dette øyeblikk omkring oss. Alle disse betegner vi med ordet "Menneskeslekten". / De adskiller seg fra hverandre ved hjerneskallens form og ved deres hud-farge, ved leve-vis og Guds-dyrkelse. Dog er det mere hvori de ligner enn hvori de adskiller seg fra hverandre. Det er ikke en av alle disse millioner hvis tilværelse ikke beveger seg mellom de samme to poler: fødsel og død. (...) Skulle vi hate noen av disse? Hate dem fordi de taler et annet sprog enn vi; fordi de staver Guds navn med andre bokstaver enn vi; fordi de står på et lavere kultur-trinn enn vi og har en annen farge? / Vi har vårt svar på rede hånd. Vi er blitt enige om å ta det bekjente lille dikt av Schiller til rettesnor. Nu vel! Rosen blomstrer på jorden og unndrar ingen sin duft og farge. Dette gjør den ubevisst, la oss da med full bevissthet ikke unndra noen vår kjærlighet.
   Et annet spørsmål er dette: Kunne vi nå menneskeheten? (...)
   For det første må vi lære den å kjenne. Man elsker ikke hva man ikke kjenner. Den likegyldighet som mange nærer over for andre nasjoners ve og vel, stammer først og fremst fra u-kjennskap til disse nasjoners liv og streben. Den som vil vie seg til menneske-slekten må kjenne den og dens historie. Derfor er populære historiske verker så nyttige og nødvendige. / Historien lærer oss for det første at ethvert folk må kjempe de samme kamper, bære de samme lidelser. Men også at intet enkelt folk når til full utvikling hvis det ikke opptar det beste hos andre nasjoner i seg. Den lærer oss at solidaritetens lover regjerer gjennom århundrene. (...) Det er også en av pressens oppgaver å vekke interessen for menneske-slektens skjebne. Efterhånden som dette skjer blir dag-bladene en åndelig makt. De trenger ned i folkenes brede lag. (...) Men før Volapük ble oppfunnet gaes der et verdens-sprog, og mer enn et. / Kunsten er et verdens-sprog. Rembrandt malerier taler til alle folke-slag. Beethoven har komponert for hele menneske-slekten. Gjennom porene i katedralenes stener bruser en lovsang som føles og forstås av alle lands sønner og døtre. / Vitenskapen er et verdens-sprog. (...) Men - kun få er utkårne til å tale disse to verdens-sprog. Lykkeligvis gies der endnu et tredje. Likesom rosen taler et verdens-sprog idet den fryder øyet hva enten den blomstrer på Alpene eller i Sarons daler, slik kan også mennesket, - ethvert menneske - tale til alle sine med-mennesker gjennom hjertets sprog, med-lidenhetens og barmhjertighetens sprog. (...) Endnu en tredje vei må jeg peke på. Enhver av oss kan vitne i menneskehetens sak. (...) Enhver av oss råder over en del av den offentlige mening i verden. For denne del, hvor liten den enn er, er vi ansvarlige. Ingen bør sette sin innflytelse på dette punkt for lavt. Når alle fordømmer en rå handling blir man forsiktigere neste gang. La oss ikke tvile på at vi ved vårt vitnesbyrd om hva som er rett kunne bringe det menneskelige frem blandt menneskene. (...) Menneskeligheten må engang seire. Og vi kunne bidra til denne seier ved vårt bestemte vitnesbyrd. (...) Vi kunne hverken slutte oss til kosmopolittenes eller til chauvinisternes anskuelser. Den rette oppfattelse forekommer oss å være denne: / Jo mere et menneske er for sitt fedreland, desto mere er han også for menneskeheten. (...) "Å fremkalle det menneskelige i menneskeheten", det er vårt program. Og det skulle vi ikke la oss føre bort fra. Den som kaller dette program overdrivelse viser bare mangel på eftertanke. Vekk det gode i hvert enkelt menneske så vekker du det gode i alle. / Ethvert enkelt menneske representerer hele menneskeheten. (...) / / Mennesket er ikke et legeme, han har et legeme. Hans øre hører ikke, han hører ved hjelp av sitt øre. Hans øye ser ikke. han ser med sitt øye. Hans hjerne tenker ikke, han tenker ved hjelp av sin hjerne. Har vår sprog-bruk rett da gies det et visst jeg, som betjener seg av legemet som av et verktøy. / Men har sprog-bruken rett? Bor det en ånd i legemet, likesom det bor en skipper i skipet, en fange i fengselet, en sommerfugl i larven? / Antar vi at det er slik kommer vi egentlig ikke videre derfor. Vi står bare overfor den nye gåte: hvordan skipperen styrer sitt skip, ånden sitt legeme."
---
   Dermed fikk jeg her kanskje kortfattet videre-formidlet det vesentligste av det sentrale i P.H. Ritters etiske og pedagogiske fremstøt?
---
   Det meste av slikt noe av etiske og pedagogiske forhold har for vår familie i alle år (selvfølgelig) vært selvfølgeligheter.
   Jeg ville bare nevne det.
---
   Ser ut til at jeg glemte laderen til mobil-telefonen på hotell-rommet i Sandnes ...
---
   Jeg steller med forskjellige småtterier i dag, mens jeg fordøyer på hva som skjedde i Fylkesnemnda.
   En tilstedeværende der i Fylkesnemnda i de tre dagene ville imidlertid ikke trenge å være særlig smart eller klok for å ha skjønt og gjennomskuet grundig den krig-førende angjeldende såkalte Barnevern-tjenestens representanter, inklusive deres advokat Kari Nesse. Skjønt og gjennomskuet at de i regi av Anne Sternhoff var og er ond-sinnede, løgn-aktige, dumme og krigførende og uhyre grovt kriminelle. Nærsagt enhver ville ha skjønt såpass. Samt delaktigheten fra Trude og hennes advokat Trond Hjelde og Balder.
   Jeg betegnet tingretts-dommer Helga Hågenvik som pervers efter hennes saksbehandling i Haugaland tingrett, men hun var i det minste kanskje eller antagligvis ført bak lyset av Iren K. Hebnes sin dokumentasjon. Og jeg nøler ikke med å betegne Iren K. Hebnes som pervers og uhyre grovt kriminell. Men Anne Sternhoff vet iallfall hva hun gjør seg delaktig og medskyldig i, selv om hun er utrolig så dum.
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, mandag 03. mai 2010, Vinberget:

   Klokken 09.30 sol og nokså blå himmel og omtrent 4 pluss-grader Celsius her ute. Det var 2 minus-grader i natt.
---
   Hjemkom fra NAV Vindafjord for litt siden. Hadde avtale der klokken 12.30 i dag. Klokken er nu 15.
   De skal betale regningen på kommunale avgifter pluss strøm-regningen, osv. Samtidig vil de at de skal hjelpe meg med å sende NAV en søknad om å redusere trekkene NAV gjør i trygden, de trekkene som gjør at det ikke blir igjen til å overleve av. Altså de trekkene som NAVs kriminelle Thea Birkeland bestemte på tross av de faktiske forhold og lov og rett. Og nu skal det ikke forundre meg om det er samme Thea Birkeland som eventuelt skal behandle søknaden. (Så som bukken som passer havre-sekken.)
   Det blir som å søke tyven om å gi fra seg noe av tyve-godset. Hvilket jeg altså blir nødt til å gjøre. Hvordan uretten fra NAVs side videre vil og kan bli fulgt opp fra min side er jeg enda noe usikker på.
   Og hva som konkret kommer ut av dette nu, og når, er jeg også enda usikker på.
   Jeg har i så måte fortløpende holdt NAV orientert underveis.
---
   Litt før klokken 15 telefonerte jeg Thor Buberg i påtalemyndigheten ved politiet i Haugesund for å høre om han har tatt annen beslutning i forhold til henleggelsen av min politi-anmeldelse ( ekstern ). Han ba meg om å telefonere forrige mandag eller tirsdag for å høre nærmere om dette, men da og videre ut uken ble jeg for opptatt med annet nemlig pågående i Fylkesnemnda og telefonerte derfor nu i dag. Han var imidlertid gått for dagen og jeg fikk beskjed om at jeg kan telefonere igjen i morgen engang efter at han kommer på jobb klokken 08.
   Tenkte om nødvendig å gjøre ham oppmerksom på
Straffelovens § 324:
   "§ 324: Undlader en offentlig Tjenestemand forsætlig at udføre nogen Tjenestepligt, eller overtræder han paa anden Maade forsætlig sine Tjenestepligter, eller viser han, trods Advarsel, Forsømmelighed eller Skjødesløshed ved Udførelse af disse, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab. / Enhver som omfattes av lov om statens tjenestemenn, skal også gå inn under denne paragraf."


   Det er mennesker som i avmakt finner seg i å bli gjort rettsløse. De har ikke noe valg. Det er veldig trist og ødeleggende at det er slik. Forholdet må så absolutt endres.
   
At noen klarer å være så ond-skapsfulle som Iren K. Hebnes og hennes medhjelpere endog overfor barn er også uhyre trist. Og også det at noen på vegne av andre risikerer å være så ond-skapsfulle.
   Det må mere enn holdnings-endring til i så måte.
---
   Spørsmålet er blandt annet om hvorvidt det faktisk skal være mulig for Iren K. Hebnes og kriminelle likesinnede i den norske såkalte Barnevern-tjenesten uten konsekvenser å fremføre absolutt hva som helst av løgner, trakassering og falsk dokumentasjon og iscenesettelser for representanter for norske myndigheter.
   Eller om det altså ikke skal kunne skje.
   Konsekvensene og hensikten jo selvfølgelig av enda mere betydning.
   Særdeles utgått fra en slik makt-posisjon.
   Særdeles utgått fra overdådig frekkhet, løgnaktighet og ond-sinnethet.
   Med uhyre hensikter og uhyre konsekvenser.
---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 04. mai 2010, Vinberget:

   Omtrent null grader Celsius og stjerneklart her ute i natt.
   Sol og finvær i dag. Radio-nyhetene sier det kom sne i Møre og Romsdal ...
---
   Jeg mottok i dag pr. e-post enda en forsendelse med saks-dokumenter fra advokat Thingvold.
   På forskjellig vis interessante dokumenter. Blandt annet et skriv datert 26.04. 2010 fra den av Fylkesnemnda sin oppnevnte talsperson for Stauda ( ekstern ). En talsperson som som bakgrunns-materiale hadde en 13-siders versjon datert 22.02. 2010 av den såkalte Barnevern-tjenesten i Haugesund sitt Saksfremlegg og sin Heksebok for Fylkesnemnda i Rogaland ( ekstern )! Med enda mere løgner og trakassering om at far er psykisk syk, etc. - altså ikke minst også videre overført både til barna og Fylkesnemnda! Hva blandt annet profesjonell, erfaren og meget kompetent psykiater Tungesvik sier i så måte bryr de seg ingenting om eller om-skriver og forvrenger til det motsatte! De tror seg selv å være både psykiatere og mere til, med kompetanse til både diagnoser og behandling!
   Iøvrig et skriv datert 22.04. 2010 fra Fylkesnemnda ved Martin Fadnes Hermansen ( ekstern ) angående parts-rettigheter. Og et skriv fra samme datert 27.04. 2010 til advokat Thingvold ( ekstern ).
   Og et Oversendingsbrev datert 26.04. 2010 fra Haugaland tingrett ved dommer Leif Egil Holstad til Gulating lagmannsrett ( ekstern ).
   Dessuten Tilsvar datert 27.04. 2010 til Fylkesnemnda fra min advokat Tone Lill Thingvold ( ekstern ).
---
   Omkring klokken 10.15 i formiddag telefonerte jeg og snakket med påtale-ansvarlig Thor Buberg. Sendte ham sent i går kveld enda et skriv, med overskriften "Spørsmål", angående min politi-anmeldelse ( ekstern ). Han skal telefonere meg tilbake i morgen angående saken.
---
   Det er ikke bare det at Iren K. Hebnes og hennes medhjelpere sin holdning og dokumentasjon er preget av krig-føring, terror og trakassering, den er fullstendig gjennomsyret av det.
   Absolutt alt og ett for de handler om til-intetgjørelse.
   Det er så absolutt ikke slik mennesker skal oppføre seg mot hverandre, men det vet de ganske enkelt bare ikke!
   De tror det er slik verden og de skal være.
   Hva de samtidig har gjort seg og gjør seg selv til, ser de det? 
---
   Jeg sa forleden dag at forholdet mellom foreldre og barn blandt dyrene, som varierer meget, gjenspeiler forskjellighetene i så måte blandt menneskene. Forskjellene blandt menneskene er og kan være store og verdifulle. For eksempel i et land som Norge, eller mellom de beste variasjoner i Kina og tilsvarende i Europa. Forskjeller og variasjoner, dog med de felles-menneskelige verdier som felles-nevner, på sett og vis over-ordnet det etiske og det pedagogiske sine frodigheter. Både toner, harmonier og rytmer med mere til kan være forskjellige - i sosial, åndelig og psykologisk forstand. Og feil, forstyrrelser, hovmot og mangler kan i forskjellig grad være gjennomskuet eller villet eller ikke.
   Den kinesiske forfatteren Lin Yutang (1895-) skriver blandt annet følgende i sin store bok "Smilende livskunst / The Importance of Living (Viktigheten av å leve)" fra 1938:
   "I Kina blir mennesket alltid betraktet som noe større og mer betydningsfullt enn staten, men det blir aldri betraktet som større og mer betydningsfullt enn familien, for uten familie har det ingen realitet. I Europa er nasjonalismen et like fremherskende onde. Staten kan lett utvikle seg til et uhyre som fortærer den enkeltes talefrihet, hans religionsfrihet og trosfrihet, hans personlige ære, og selv hans individuelle lykke, slik som det allerede er tilfelle i enkelte land. De teoretiske følger av et slikt kollektivistisk syn er lette å se så vel i fascismen som i kommunismen; de er faktisk forlengst blitt fremstillet i sin logiske sammenheng av Karl Marx. Den marxistiske stat later til å ta sikte på en fullstendig tilintetgjørelse av foreldreinstinktet, idet den åpenlyst fordømmer familiefølelse og samhold som noe borgerlig føleri, som ville vært fullstendig ukjent under andre materielle forhold. Hvordan Karl Marx kunne uttale seg så skråsikkert om dette punkt i biologien, vet jeg ikke. Likså klok som som han var i økonomien, likså meget skortet det ham formodentlig på sunn fornuft. En amerikansk skolegutt ville ha gjettet seg til at fem tusen år måtte være altfor kort tid til å utslette et instinkt som har den treghet bak seg som en million års utvikling gir. Så merkelig det enn kan se ut, later det til at hans argumentasjon fortoner seg som fullstendig logisk for det vesterlandske intellekt. Det er, for å tale med New York Times, en fullstendig vill logikk."
   Lin Yutang sammenligner i sin bok menneskene i Kina sin tradisjon, kultur og levevis med tilsvarende i Europa. Mangt og meget tankevekkende og interessant i så måte også hva angjelder familie, ekteskap, barn, foreldre, forelskelse, alder, etc. 
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 05. mai 2010, Vinberget:

   Omtrent 2 minus-grader Celsius her ute i natt. Sol og fint vær i dag.
   Bergkirsebær-treet (Prunus sargentii) nu i nydelig rosa blomstring utenfor husets nord-østre hjørne. Og gult i gult med påskeliljer, gule tulipaner og gullbusker i blomst.
---
   En liten betennelse i nedre kjeven blusset opp i går og det ble vondt og opphovnet. Jeg skal telefonere tannlegen klokken 08.
---
   Var Iren K. Hebnes i utgangspunktet alene om å skulle til-intetgjøre Rune L. Hansen og hans familie, eller hadde hun andre med seg eller bak seg? Jeg bare for ordens skyld stiller spørsmålet.
---
   Idun, Andi og hans mor kom i går kveld. De var innom på besøk hos Trude i Skoglandsveien først, med noen sykler og bøker og slikt i gave.
---
   Jeg telefonerte tannlegen først klokken 10. Det ble ordnet så jeg kunne komme dit til klokken 14.45 og jeg kjørte herfra klokken 14. Trett og klar da jeg kom hjem, sov en stund og nu er klokken 21. Enda nokså syk-meldt og kinnet hovnet opp som en halv eple. Hvor er Idun, Andi og hans mor?
---
   Den hvite katten leter efter de tre ungene sine, og jeg hjelper den, men vi finner de ikke. Idun, Andi og hans mor er også borte. Merkelig rart.
---
   Klokken efter 22. Fant hverken katt-ungene eller Idun eller noen. Jeg telefonerte derfor Idun og Andi, og de sa de nu igjen var i Skoglandsveien hos Trude, hvor de satt og spiste. Idun sa hun skal telefonere meg efter hun har spist.
   Idun har vel ikke gjort noe så slemt og dumt at hun har tatt med seg de tre katt-ungene?
   Jeg har i den senere tid når det har passet seg slik forsøkt å lære Idun bedre verdien av pålitelighet og ansvarlighet og var kommet et stykke på vei sånn sett. Andi synes som å ha motsatt virkning på henne. Jeg tenkte det kan ha å gjøre med forelskelsen, - men jeg undres. Andi synes som å være nokså dum, overfladisk og egoistisk uforstandig, med svært så mye forhastede slutninger. Han tror for eksempel at alt og det meste ordner seg bare jeg og Trude får snakket sammen. Ikke bare tror, men er så overbevist om dette og slikt at han ikke er i stand til å høre eller å forstå annet. Jeg har flere ganger sagt det til ham at saken er langt mere komplisert enn som så, men han fnyser foraktelig av det og slikt og tror seg fullstendig å ha bedre oversikt over og greie på saken enn de involverte. Trist og dumt.
   Jeg sa til Idun: - Men hvorfor er du i Skoglandsveien nu da? Hun sa: - Det er morsommere å være her nu.
   Hun siktet til at det er der jo ungene er. Jeg sa: - Men du skulle jo være her hjemme, både for å stelle med hesten og med annet. Og du både trengs og vi har ting vi bør få snakket om og å få ordnet opp i. Og hva skal jeg ha det morsomt med da? Og er det det det handler om da?
   Andi sa de kanskje overnatter der i Skoglandsveien. Idun sa hun telefonerer meg efter maten.
---
   Har Idun nu rotet seg inn i noe slemt og dumt?
   Jeg bare undres.
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 06. mai 2010, Vinberget:

   To minus-grader Celsius her ute i natt. Himmelen nokså grå-hvit klokken 08.15 og temperaturen 5 pluss-grader.
   Noen flere av de tidligst blomstrende plomme-trærne her begynner så vidt å blomstre. (Vi har nu her på eiendommen omkring 45 forskjellige sorter plomme-trær.) Amelanchier, søtmisplene, (som vi har mange av, forskjellige sorter) begynner å blomstre nydelig fint om ikke mange dagene.
   Svarthvit fluesnapper dukket opp i dag, kikket inn vinduet fra en kvist nær ved som for å hilse og å vise sin gjenkomst.
---
   Klokken 06. Den hvite katten vår går fortsatt her ute og leter efter de tre katt-ungene sine.
   Idun og Andi har jeg enda ikke hørt mere fra.
---
   Omkring klokken 17 i dag plutselig, mens jeg tok inn tørre klær, var de tre katt-ungene tilbake igjen, til stor glede for alle!
   Underlig.
---
   Mye forskrekkelig rart og ille av barne-mishandling har jeg sett og vært vitne til i Trondhjem i min oppvekst og ungdom der, men maken til grusom barne-mishandling som den Iren K. Hebnes og hennes med-hjelpere holder på med har jeg kanskje aldri sett eller hørt om i noen familier her til lands. 
---
   Jeg mottok i kveld pr. e-post kopi av min advokat Thingvold sitt Prosesskrift avsendt og datert i går til Gulating lagmannsrett via tingretten ( ekstern ).
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, fredag 07. mai 2010, Vinberget:

   Omtrent 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Sol og finvær.
   De gule tulipanene åpner seg og lyser gyldne med påskeliljene og gullbuskene. Løvetann begynner så vidt også å blomstre.
---
   Katt-ungene har det fortsatt bare fint og er hvor de skal være.
---
   Jeg avsendte i formiddag et brev angående såkalt Besøksforbud til min advokat Thingvold ( ekstern ).
   Og jeg snakket med påtale-ansvarlig Thor Buberg. Skal snakke med ham igjen over helgen.
---
   Idun og Andi har jeg enda ikke hørt eller sett mere. Forsøkte å telefonere de omkring 20-tiden i går og i formiddag, men ingen tar telefonen.
   De har nok lest hva jeg har skrevet her og er enten sure, sinte eller skammer seg eller uenige om hva de skal være, noe slikt noe. Og medhold eller oppfordringer til så forskjellig får de nok også inn over seg.
   Neppe nok visdom, sindighet, omsorg og forstand.
   Konflikt- og forvirrings-stimulerende vei-ledning snarere mest heller. Ordet for modenhet, dialog, ansvarlighet og sindighet er nokså fraværende i fattigslige omgivelser.
   Fattigslige omgivelser er mest av alt bare rike på forhastede slutninger og konsekvenser.
---
   Hevelsen i kinnet har sunket endel.
---
   Jeg så filmen "Avatar", regi James Cameron, 2009, forleden dag. Spenning, effekter og måtelig interessante tendenser, men utover det en fattigslig og tynn historie og dialog. For-villende også. Ordet "avatar" er iøvrig eldgammelt og har egentlig en betydning som stikker langt dypere. En avatar er kort sagt et menneske med en forutbestemt spesiell jordisk oppgave, nødvendighet og misjon. Født ut ifra forutgående erkjennelser.
   Avataren i denne filmen noe ganske så annet, nærmest i så måte bare en tilfeldig tilstedeværende, uten nettopp det dharma av erkjennelses-krefter som kjennetegner en avatar. Moralsk og etisk sett blir derfor filmen og dens helt og vesener av begrenset og vill-ledende verdi.
   Vi trenger derimot heller riktige, dype og vel-funderte avatar-filmer! Eksempler og meget gode tendenser i så måte fra de senere år er det flere av, som jeg her nu ikke skal nevne, men dette er ikke en slik. En nokså platt og overfladisk film egentlig, som dog iallfall forsøker å komme innenfor sin egen overfladiskhet.
---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, lørdag 08. mai 2010, Vinberget:

   Temperaturen nesten 1 pluss-grader Celsius her ute i natt. I dag klokken 10.30 omtrent 10 pluss-grader.
   Sol og finvær.
---
   Det er allerede kvelden. Farmor telefonerte og fortalte at hun oppnådde å få kontakt med Frøydis igjen, pr. telefon i dag. Hun snakket med Frøydis en stund i dag. Stauda har hun enda ikke fått kontakt med siden kidnappingen 13. januar 2010. Hun er både grovt krenket og fratatt sine barnebarn. Hun har lenge nu i realiteten vært fratatt sine barnebarn, og da særlig de fem minste. Mens de som aller verst har samarbeidet med Iren K. Hebnes, altså mormor, Balder og Trude, fortsatt trakasserer, fangeholder, knebler, omskolerer og utplyndrer barna! Men farmor fikk i dag altså kontakt med Frøydis. Frøydis og Stauda var i dag mot sin vilje tvunget til å være med på konfirmasjon til fremmede mennesker, av familien som er fangevoktere i det såkalte beredskapshjemmet. En beredskapshjem-familie i Skjoldastraumen som har to egne barn som er mislykkede i forhold til forholdene i den familien Frøydis og Stauda kommer fra hjemme i Vikebygd.
   Bra iallfall farmor iallfall nu fikk kontakt med Frøydis.
   Mormor er enda i Skoglandsveien hos Trude med de fangeholdte fem minste barna.
---
   Omtrent 50 prosent av alle eldre i Norge ble i 1950 tatt vare på av barna sine, forteller radioen (NRK-P2) i formiddag, og at i dag er tallet omtrent 1 prosent, og at vi nødvendigvis må tilbake igjen til den gamle tradisjon, hvilket bare omkring 10 prosent i en spørre-undersøkelse i Norge sier de kan tenke seg, mens tallet er mye større i Tyskland og Frankrike i spørre-undersøkelser.
   De snakker også om såkalt omsorgs-lønn. Og om egoismen som hinder for positiv utvikling.
   I store deler av verden er samarbeide og det å ta vare på hverandre i familien fortsatt det helt selvfølgelige.

   Dette med i glede å samarbeide og å hjelpe selvfølgeligst av alt de minste eller svakeste som mest trenger hjelp har i vår familie alltid vært en selvfølgelighet. Som ble endret til det motsatte da barna ble kidnappet og Iren K. Hebnes sitt vesen gjorde seg gjeldende.
   Nu er det i den kidnappede og fangeholdte del av familien bare tvang og trusler for samarbeide med kriminelle.
---
   Idun eller Andi har jeg enda ikke hørt fra.
---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, søndag 09. mai 2010, Vinberget:

   Omtrent null grader Celsius her ute i natt og noe rimfrost hist og pist på bakken i nedre områder av eiendommen.
   Overskyet utover formiddagen, men sol (vår verdens hjerte) og mindre skyer fra efter klokken 11. Temperaturen 11 pluss-grader i skyggen klokken 14. Mange pinseliljer blomstrer også. Og en vakker, men enda nokså spinkel azalea-busk med nydelig rosa blomstring. Og en rhododendron med purpur-røde blomster-knopper synlige underveis, likesom også et rosemandel-tre.
---
   Radio-Gudstjenesten på radioen i formiddag, NRK-P1 fra klokken 11.03 til 12.00, Gudstjeneste overført fra Bud kirke i Møre og Romsdal. Jeg hører ifra begynnelsen. En ung prest, Sindre Stabel Kule, med en meget bra preken, om skriftlærdes hykleri kontra tro og tillit, etc. Plutselig, midt i prekenen, brudd på forbindelsen til NRK, det hele avbrutt. Det ble efterpå sagt at hele Gudstjenesten dog via Internettet kan lastes ned fra NRK Radio-Gudstjenesten i neste uke. Det skal jeg forsøke å huske på å gjøre.
---
   Jeg og Geir Tyssebotn hadde en lengre telefon-samtale forleden kveld.
   Hevelsen i kinnet tror jeg har gått ned helt nu. (Apocillin, på resept.)
   Trygve Einar telefonerte i kveld for å høre hvordan det går i saks-komplekset og her hjemme og nu da særlig med hensyn til Frøydis og Stauda. Han kommer på besøk en av dagene.
---
   Jeg er på det nærmeste ferdig med en anke av den min Begjæring datert 06.11. 2009 (og 30.10. 2009) til Haugaland tingrett som ble avvist i Gulating lagmannsrett ( ekstern)
---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, mandag 10. mai 2010, Vinberget:

   Det begynte å sne fra nokså mørk overskyet himmel her ute klokken 04.25 i natt, en halv-times tid. Små sne-fnugg, nesten som hagl, til på bakken og bladene, halv-veis som et flor-lett teppe. Klokken 05.30 himmelen nokså lys og blå.
   Sol og fint vær, noe skyer hist og pist, frem til klokken 13, derefter jevnt tåke-smogg-overskyet med litt regn frem til klokken 13.40 og derefter halvt om halvt med blå himmel, sol og skyer. Overskyet og regn igjen klokken 18.30. Slørete himmel og tåke og overskyet og regn utover kvelden.
--- 
   Min advokat Thingvold telefonerte klokken 12.50, men jeg fikk snakket med henne først omkring en times tid efterpå.
   Hun forteller at avgjørelsen fra Fylkesnemnda er ankommet. Og at Barnevern-tjenesten i Haugesund kommune sine ønsker avvises og dermed må slippe fri Frøydis og Stauda. Hvorvidt det i den forbindelsen står noe annet eller mere av betydning eller interesse vet jeg enda ikke. For eksempel hvorvidt hva som står i vedtaket i praksis innebærer at de overflyttes fra det ene fangeholdet i det såkalte beredskapshjemmet til det andre fangeholdet i Skoglandsveien, og eventuelle trusler videre i så måte. Fra det mere synlige fangeholdet til det mindre synlige. Et eld-gammelt terrorens triks: Fra og med den ene trusselen til den andre. Men jeg får vedtaket fra Fylkesnemnda oversendt om litt nu i dag.
---
   Sent på kvelden allerede. Vedtaket fra Fylkesnemnda angående Frøydis og Stauda er datert 06.05. 2010 ( ekstern ), men ankom (meg iallfall) først nu i kveld.
---
   Lett mange som vil være ens venner på Facebook på Internettet, mennesker som en ikke kjenner eller føler en kjenner.
   Og det hva som legges i uttrykket "venn" sånn sett jo av interesse.
---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, tirsdag 11. mai 2010, Vinberget:

   Omtrent null grader Celsius her ute i natt. Sol og fint vær først, derefter utpå formiddagen og videre utover dagen og kvelden nokså overskyet. Temperaturen 6 pluss-grader klokken 21.
---
   Jeg har nu lest vedtaket fra Fylkesnemnda som ankom i går angående Frøydis og Stauda ( ekstern ).
   Innledningsvis i vedtaket gjengir Fylkesnemnda fra den såkalte Barnevern-tjenesten sin versjon av hva som har skjedd, som om den skulle være Fylkesnemnda sin egen. Altså allerede sånn sett en feil. En feil som ukritisk bygger på at den versjonen er sann og riktig, hvilket den jo ikke er. Men feilen viderebringer ukritisk den versjonen som dermed hvitvaskes. Hvilket i et slikt dokument er av stor ødeleggende betydning. (Den som ilegger slik form for dokumentert usannhet liten betydning begår fort en meget stor feil.)
   Dette må det altså gjøres noe med, så det endres eller mortifiseres.
   Derefter gjengis direkte og med referanse trekk i den såkalte Barnevern-tjenesten sin versjon, som er fullstappet av løgner, forvridninger, sverting, krenkelser og trakassering.
   Hvilket det altså også må gjøres noe med. Den såkalte Barnevern-tjenesten sin versjon, krig-førende for å til-intetgjøre far, bygger iøvrig fullstendig diskriminerende og i ensidighet tildels på mor sin usanne versjon. Den mor sin usanne versjon som hun og Balder og tildels Gudmund har fremført for å samarbeide med Iren K. Hebnes om å til-intetgjøre barnas far og deres hjemsted, skole, integritet, identitet, etc. Hvilket Trude med rette vil unnskylde seg med at hun har vært truet og fristet til, likesom Balder og Gudmund.
   Derefter gjengis trekk i mor sin versjon. Som forsøker å opprettholde skremsels-bildet av far samt i det heletatt å innynde seg under truslene fra den såkalte Barnevern-tjenesten. Alt med den ene hensikt at barna skal fangeholdes hos mor.
   Derefter gjengis trekk i far sin versjon. Der blir det blandt annet sagt at de problemer det måtte være i familien skyldes den såkalte Barnevern-tjenesten sin involvering i familien. Og at de heller forholder seg til psykiater Kirsten Westlye enn til psykiater Hans Olav Tungesvik. Og at det i det heletatt er den såkalte Barnevern-tjenesten som må dokumentere hva som er farlig hos far, samt trekke seg ut av familien.
   Derefter gjengis trekk i Frøydis sin versjon. Hvor det blir sagt at Frøydis er villig til å bo hos sin mor på grunn av truslene fra den såkalte Barnevern-tjenesten om at hun ellers plasseres hos fremmede mennesker.

   Derefter følger Fylkesnemnda sine bemerkninger, som viser til sin egen (dvs. den såkalte Barnevern-tjenesten sin) versjon innledningsvis i vedtaket. Fylkesnemnda tar videre som sitt utgangspunkt at det er mor som har den daglige omsorg for Frøydis og Stauda. Og sier i så måte, at: "Det forhold at offentlige myndigheter brukte så lang tid på å hente jentene tilbake til mor, kan ikke ha som følge at det er far som skal vurderes som den av foreldrene som har den daglige omsorgen for barna." Derefter at det enstemmig ikke er grunnlag for å si at det offentlige skal overta omsorgen for Frøydis og Stauda. Og at "det som er det avgjørende argument fra barneverntjenestens side når det er fremmet sak om omsorgsovertakelse, er den trussel far utgjør med henblikk på at barna på ny kan velge å flytte til ham".
   Videre sier Fylkesnemnda at "faren for at far skal hente barna og ta de med seg, må anses som liten". Og at: "De to barna har begge gitt uttrykk for at de godt kunne tenke seg å bo hos far, men spesielt Frøydis er nok klar over hvilke konsekvenser det vil kunne medføre hvis hun velger å flytte til ham på ny." Hva Fylkesnemnda her forvrenger og ikke sier, er at Frøydis og Stauda hele veien helt siden begynnelsen klart og tydelig har uttrykt at det er hos far hjemme i Vikebygd de faktisk bor og har sitt hjemsted. Videre blir det sagt, at: "Ut fra den alder Frøydis og Stauda har, er det spesielt viktig at deres mening høres og ikke minst vektlegges i et så viktig spørsmål som en skal ta stilling til i denne saken."
   Og videre blir det sagt at: "Fylkesnemnda mener det vil innebære en altfor stor risiko å overta omsorgen og plassere to så velfungerende barn som Frøydis og Stauda i fosterhjem i det alt vesentligste begrunnet i en mulig trussel fra far sin side som nemnda anser som svært lite aktuell ut i fra dagens situasjon."
   Og videre: "Fylkesnemnda vil avslutningsvis få gi uttrykk for at det er å håpe at det nå kan skapes ro til beste for alle barna i familien som er involvert i det som skjer. Det er høyst beklagelig at Rune Leander Hansen som far velger å legge ut sensitive data om familien på internett slik at alle kan lese dette. Dette må være svært vanskelig spesielt for de eldste barna i familien, noe som også kom frem i forhandlingsmøtet. Far bør være klar over at barna har en egen rett til beskyttelse ut fra bestemmelsene i taushetspliktreglene samt artikkel 8 i den Europeiske menneskerettskonvensjonen og til artikkel 16 i Barnekonvensjonen."
   Sier altså Fylkesnemnda med referanse til to av Menneskerettslovens (1999) konvensjoner. En Menneskerettslov sine konvensjoner som de selv fullstendig forbigår i sin dokumentasjon og i sine bemerkninger!

   Hva angjelder dette med fars offentliggjøring bør også blandt annet følgende sies:
   Alle barna er gjennomgående fullstendig meget godt omtalt i all inntil nu tilgjengelig dokumentasjon, unntatt kan en si det de av de eldste har gjort og gjør som de ikke vil vedkjenne seg.
   Det er de kriminelle eller som har gjort og gjør medskyldige ting de med rette skammer seg for og ikke vil skal være avslørt eller gjenopprettet, som ikke vil at alt skal gå bra!
   For de angjeldende barna og ofrene for uretten er det viktig og riktig fullgodt best mulig å ha dokumentert og avslørt hva som rent faktisk har skjedd og skjer. Særdeles mens uretten enda er livs-truende.
   Og også for nær og fjern eftertid.
   De kriminelle og medskyldige misliker avsløringene og tydeliggjøringen.
   Tydeliggjøringen og selv-avsløringene i dette saks-komplekset har gått og går videre særdeles meget langt.
   For de som misliker det, altfor meget langt, grundig og omfattende tydeliggjørende.
   Bevisene og selv-avsløringene er for overveldende.
   Skurkene og det kriminelle blir sett og estimert!
---
   Jeg telefonerte i går politiet i Haugesund og sa jeg har hørt rykter om at jeg skal være ilagt et nytt eller forlenget såkalt Besøksforbud. Hun jeg snakket med i ekspedisjonen der spurte om mitt navn, etc., og om hvor jeg hadde hørt slikt rykte. Jeg sa at motparten i saks-komplekset, Trude og hennes advokat Hjelde, skrøt triumferende av det i retten i midten av mars 2010. Men at jeg hverken er orientert om eller har fått forkynt slikt noe og at det vel er underlig. Hun sa at det er det og at hun ikke kan finne slikt noe i systemet der, heller ikke som liggende klart for forkynnelse. Og at det iallfall ikke er slikt noe gjeldende Besøksforbud. Men at jeg for sikkerhets skyld kan telefonere tilbake i morgen (altså i dag) for å snakke med noen andre der som kanskje har bedre greie på det eller kan undersøke nærmere.
   Jeg telefonerte derfor også i formiddag dithen for å finne ut nærmere om dette. Fikk da høre at slikt noe kan de ikke se lar seg finne der, men at det kanskje er gjort en slik beslutning som ikke er forkynt og at den kanskje befinner seg hos politiet i Vindafjord og at jeg bør snakke med de om det.
   Jeg telefonerte derefter til Lensmannskontoret i Vindafjord og ble da jeg sa hvem jeg er satt over til Arild Austrheim der. Han brukte lang tid på å tenke seg om og på å lete mens jeg ventet i telefonen, til slutt sa han at han fant et skriv datert 04.03. 2010 ( ekstern ) om en slik beslutning, men at den enda ikke er forkynt for meg. Derefter sa han at han har det travelt og må gå nu, men at han skal snakke med lensmann Gjærde og få han til å telefonere meg tilbake i dag angående forkynnelse av beslutningen.
   Altså igjen som hele veien samme Arild Austrheim ved Lensmannskontoret i Vindafjord sentralt plassert i saks-komplekset.
---
   Jeg fikk i dag klokken 10.15 telefon fra påtale-ansvarlig Thor Buberg. Han vil fortsatt henlegge politi-anmeldelsen ( ekstern ), sa han. Og han ville si noen ord om hvorfor. Han sa at det Iren K. Hebnes og Kirsten Westlye fremfører er deres vurderinger og synspunkter som bygger på bakenforliggende materiale, og at det ikke er straffbart at slike vurderinger fremføres i dokumentasjon for myndighetene, hvor enn feil deres eller bakenforliggende vurderinger er. En kan ikke dermed si eller bevise at deres hensikt er kriminell eller at de bevisst lyger. Heller ikke at det er snakk om grov uforstand.

   Jeg motsa ham angående alt dette. Og jeg sa at hvis ikke jeg når frem med en slik politi-anmeldelse, så er det tusen ganger mindre sjangse for at noen som helst andre kan gjøre det. Fordi de fleste andre er langt mere maktesløse og langt mindre makter å formulere seg eller å redegjøre for beviser og hendelses-forløp, etc. Hvis ikke jeg når frem med en slik politi-anmeldelse så vil antagligvis ingen andre ofre heller komme til å gjøre det. Hvilket innebærer at den såkalte Barnevern-tjenesten i praksis kan gjøre hva som helst av ugjerninger og fremføre hva som helst av løgner overfor representanter for myndighetene, uten at noen kan gjøre noe som helst med det, men bare må finne seg i å rammes av det.
   Han sa han i dag skal sende meg et skriv hvor han på bakgrunn av sin beslutning i dag forlenger tre-ukers klage-fristen. Jeg spurte om jeg må klage for å kunne innlede privat straffesak, hvilket han sa han ikke tror er en nødvendighet.
---
   Så dumme er de selvfølgelig iallfall bare ikke.
   Det er så for latterlig sinnssykt dumt.
---
   Ja, dette er altså Norge anno i dag. Og en utsikt til innsikt bak kulissene.
   Disse er delaktige i de moderne kjetter- og hekse-prosesser.
   Bemerk hvem og hvorfor.
---
   Det går noen dager og år så er det som er nu et nytt og annerledes nu, fremtid nu-tid.
   Sinkene har også gjerne mere perspektiv og saklighet da. De draes med av det nuet som utfolder seg. 
   Endog de uansvarlige har blitt noe mere ansvarlige, eller i verste fall motsatt. Forholdene har forrykket seg noe.
   De kriminelle skjuler seg på noe annerledes vis. Eller hva?
   Mordere bak kulissene.
   Ja, dette er altså Norge anno i dag.
   Vi observerer også hva de videre gjør. Både hvordan og hvem.
   La de efter hvert stilles til ansvar for hva de beviselig uomtvistelig har gjort.
   Lov og rett må kunne nå frem. Ikke forhastet, men ekte og med rett og nødvendig tyngde.
   Det kriminelle foreldes ikke.
---
   Det er et faktum jeg (og tusenvis andre norske borgere) vel må sies å på kryss og tvers med overdådighet grundig å ha fastslått og bevist:
   Den såkalte Barnevern-tjenesten i Norge er i kriminell galskap omtrentlig allmektig i forhold til enhver familie med barn. Hva enn den sier av de utroligste løgner og påstander, så blir det av offentlige myndigheter lagt til grunn. I forhold til absolutt hvem som helst. Og hva enn den gjør eller krever av iscenesettelser og kriminell galskap, med hvilkne som helst metoder, slik blir det. Omtrentlig absolutt alle og enhver er fullstendig maktesløs overfor den. Den får det omtrentlig fullstendig nøyaktig som den vil, hvor pervers sadisme og kriminell galskap det enn er snakk om.
   Noen vil kanskje innvende at den fikk det vel ikke helt som den ønsket for eksempel nu, i Fylkesnemnda? Jeg sikter til vedtaket datert 06.05. 2010 fra Fylkesnemnda i Rogaland i disse dager overfor familien Rune L. og Trude Hansen ( ekstern ). Den fikk det vel ikke helt som den ønsket? Da lar de seg altfor lett lure. Det er et erfarent og velsmurt "maskineri" med mye opparbeidet i utspekulert misbruk av lov og rett. Den fikk det fullstendig nøyaktig presis som den ønsket. Kunne neppe ha fått det bedre servert på et sølv-fat. Men ønsket den ikke noe annet og verre da? Nei, den ønsket kun det den hele veien nu i fire år har ønsket og hærjet med, og Fylkesnemnda visste og vet selvfølgelig nøyaktig hva. Og gav den presis nøyaktig hva den ville ha. Hva målet og meningen helt siden begynnelsen har vært og er. 
   Det eneste den ikke helt har klart å oppnå er fullstendig sensur av kritikk og opposisjon. Hvilket har sammenheng med den tilsynelatende ytringsfrihetens sterke posisjon internasjonalt og også i Norge. Bare risikoen for å vekke for mye oppmerksomhet, i verste fall av dimensjoner så som åpen borgerkrig, holder den tilbake i så måte. Ingenting annet.
   Den såkalte Barnevern-tjenesten i Norge får det helt omtrentlig fullstendig nøyaktig som den ønsker, hva enn av kriminell og pervers galskap den ønsker. 
   Hva enn en representant fra den sier eller ønsker, så har du og hvem som helst tapt.
   Enhver som tror noe annet, hvor godt og suverent utgangspunktet enn er, tar feil og har uansett tapt. Det er i beste fall den ut-halte tortur-måten å bli drept på.
   Jeg sier ikke dermed at en ikke skal prøve å protestere. Så tvert om! Men det nytter uansett ikke for deg og dine kjære og nærmeste. Vinningen kommer bare forhåpentligvis nær eftertid til gode.
   Hva enn den norske kommunale såkalte Barnevern-tjenesten sier eller ønsker av grov løgn og urett, forbered deg på tortur og i pinsel å bli drept og dine barn og kjære på å bli fratatt sitt liv.
   Så enkelt er det bare. Høyt-på-strå-mobberne og deres tjenere blandt synse-mafiaen, de alle bødlene og berusede, springer frem og tilbake med tortur-instrumenter og kvister og ved til kjetter- og hekse-bålet.
   Ivareta eller finn din uskyld tvers igjennom det hele alt!
   Mobiliserer alle krefter imot den kriminelle galskapen! Eller bli innhentet av den!
   Den rette vei er bare uskyld.
---
   Ordet er det eneste som nytter, men det kommer først din neste til gode!
---
   Det er faktisk mangt og mye som er motsatt og snudd på hodet for de kriminelle. Og når Fylkesnemnda i sitt vedtak gjør oppmerksom på
Menneskerettlovens Europeiske menneskerettskonvensjonen Art. 8 og Menneskerettlovens Barnekonvensjon Art 16 er det fullstendig utrolig sykt! Det er dette og slikt og Menneskrettslovens øvrige bestemmelser, samt Straffelovens, jeg hele veien underveis i saks-komplekset nettopp mest av alt på vegne av de angjeldende 7 barna om og om igjen har forsøkt gjøre gjeldende og oppmerksom på!
   Så kommer den der Fylkesnemnda og sier slikt noe, ifra montro hvilken analfabetismens molbo-verden! Det blir sykt som når Anti-krist sier til verden: - det er babbelet som er og forstår Ordet!

   Menneskerettlovens Europeiske menneskerettskonvensjonen Art. 8, sier følgende:
   "Art 8: Retten til respekt for privatliv og familieliv. / 1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse. / 2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter."

   Menneskerettlovens Barnekonvensjon Art 16, sier følgende:
   "Art 16: / 1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme. / 2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Den samme Fylkesnemnda som også i angjeldende tilfelle forbryter seg så imot disse bestemmelser som bare mulig!
   Ved sin medvirkning og aksept - "skjult" i premissene (i dette tilfellet) - til uhyrligste forbrytelser sånn sett!
   Og det der er ment til å lure hvem?
   Tror Fylkesnemnda den snakker til bare molboer og analfabeter?
---
   Kloke eller slue kriminelle sin yndlings-forkledning er innsmett av fine ord og tilsynelatende gode hensikter.
   Uten slik forkledning kanskje enda mere lett å få øye på og å ta på fersk gjerning! Eller hva?
   For kloke og slue kriminelle handler det mye om å skjule seg bak det tilsynelatende.
---
   Som et assosiativt apropo tre hastige små dikt, i forbifarten fra min side:


Om enn så lite

Hva den svake og ydmyke ser
kan være viktig å vite,
om enn så lite, dog så stort,
hva som handler om samhold
og om neste-kjærlighetens forhold.

*

Rune L. Hansen, 11.05. 2010, Vinberget.

***
---


Den trofaste kropp

Noe i deg sa plutselig stopp,
du grøss og grudde deg og snudde deg
og gikk din vei, bestemt.
Da du så min av troll ødelagte kropp.
Da du så min nakne svakhet.
Enhver kunne se du ble skremt.
Og at glemt, ble din hengivenhet.
Stygg, sår og hærjet den kropp.
Men i den gjemt, det ditt hjerte
forlot og overlot de trofaste.
Så kom din svakhets smerte
- og ville også deg forkaste.
Fra aktet til foraktet du gikk.
Hva du ga var hva du fikk.

*

Rune L. Hansen, 11.05. 2010, Vinberget.

***
---


Så vakre mine vinduer

Så vakre mine vinduer
for innsikt og utsikt
i verdens hærlighet
av skjønnhet og kjærlighet!

Så vakre mine vinduer
for inderlig å nyte og å lære,
for i verden å være til stede!
I all dens frodighet å ha glede!

*

Rune L. Hansen, 11.05. 2010, Vinberget.

***
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, onsdag 12. mai 2010, Vinberget:

   I underkant av null grader Celsius her ute i natt.
   Sol og fin-vær. Dog ikke så veldig varmt. Kjetil kom igår med en ny silo-ball.
---
   Den som gjennomskuer og avslører kriminelle kan fort bli kontroversiell, særlig blandt kriminelle. Den som er åpenhjertig også. Endog den som er vis og forstandig kan fort bli både kontroversiell og upopulær, ja til og med hatet, i et uforstandig samfunn. Den som er vis og forstandig og gjennomskuer kriminelle og er åpenhjertig, eller som bryr seg, kan i et uforstandig samfunn risikere å få en hærskare av krigs-erklæringer og synse-mafia imot seg!
---
   At slike som for eksempel Trudes advokat Trond Hjelde stadig forsøker å bagatellisere det som har skjedd er ikke bare taktisk, men er også typisk for en viss trend av egoisme som hærjer visse samfunn og miljøer. En trend som sier meget om hvilket forhold slike mennesker har til både sine egne barn og til andres - og til det å være far og mor. Bagatellisering av å frarøve barn deres far, hjemsted, skole, integritet, identitet, etc., av kidnapping, fangehold og knebling av barn, av uhyrlige trusler, angrep, hus-inkvisisjoner, frekkhet, krenkelser, trakassering, omskoleringer, indoktrineringer, tortur, mishandling, løgner og dokument-falsk på kryss og tvers, etc.

   I Fylkesnemndas vedtak 06.05. 2010 ( ekstern ) står det blandt flere andre merkverdigheter, som en gjengivelse av noe fra advokat Hjelde, at: "Det er trusselen fra far som er grunnlaget for at barneverntjenesten mener at det offentlige må overta omsorgen for barna. Barnas far har en klar tendens til å overdrive og han har problemer med å styre sin ordbruk. Far har imidlertid flere gode sider." Den siste setningen der noe nytt ifra hans side for at han skal virke mere troverdig og mindre på tvers av fakta. Men altså, at "far har en klar tendens til å overdrive og han har problemer med å styre sin ordbruk". Dette bare et enkelt eksempel på advokat Hjeldes mange forsøk på å bagatellisere hva som har skjedd. På å bagatellisere slikt noe, forhold som fullstendig er i strid med mange av Menneskerettslovens og flere av Straffelovens bestemmelser, og som kvalifiserer for flere års fengsel.

   Slikt ser de helst at en forholder seg taus og tiende overfor! De misliker og forsøker å mistenkeliggjøre all ordbruk sånn sett!
   Og naive, anstendige mennesker tror knapt at slikt noe kan skje i et samfunn som Norge! Forteller en om hva som har skjedd og skjer risikerer en fort mistanker om at en overdriver eller om at en må være paranoid. Hvilket jo passer advokat Hjelde og visse andre kriminelle utmerket godt.
   Det har dog skjedd - og det skjer! Og det å bagatellisere det er grov uhyrlighet og meget så grov umenneskelighet.
   Det har faktisk sine meget gode grunner at slikt noe er sterkt i strid med mange av Menneskerettslovens (1999) bestemmelser og i henhold til Straffeloven er grove forbrytelser!
   Forhold som ikke bare har blitt regnet, men som fortsatt regnes som straffbare og grovt umenneskelige i nærsagt ethvert samfunn til nærsagt enhver tid.
   Og dette og slikt er altså hva visse krefter og trender nu vil forsøke å bagatellisere?! Imidlertid er krefter og trender som i handling (og altså ikke bare som menings-ytring) forsøker å bagatellisere slikt noe, grovt kriminelle!
   Slik har det alltid nærsagt overalt vært!
   Så som noe fullstendig selvfølgelig.
   Skal Iren K. Hebnes, Anne Sternhoff, advokat Trond Hjelde, Trude og Balder (og Gudmund) og mormor eller andre endre på det må de først finne seg et molbo-land hvor en slik endring er mulig!
   Den eller de som allerede nu tror seg å ha funnet et slikt molbo-land er grovt kriminelle.
   Lov-bestemmelsene har vi fullgodt de, men ikke for å gjemmes unna eller forbigåes.
   Og skal lovens unntaks-bestemmelser gjøres gjeldende så må de redegjøre for hvilkne! Hvilket er hva Anne Sternhoff i den kommunale Barnevern-tjenesten i Haugesund febrilsk og selv-avslørende forsøker på (også ved dokument-falsk, i Straffelovens betydning), så som en siste ut-tonende rest av forsøkene på å forsvare Iren K. Hebnes og seg selv. Og som advokat Hjelde innbitt stadig forsøker på ved å peke på Iren K. Hebnes, Kirsten Westlye og Anne Sternhoff, og ved hver gang å peke på når og hvor disse og han selv klarte å lure fylkesnemnda og retten! Og som Trude dum, grådig og hovmodig peker på så som unnskyldning for å ha forholdt seg kriminell til!
   Deres tanke og plan (likesom Iren K. Hebnes sin) var iøvrig helt ifra begynnelsen samtidig å peke på og å misbruke visse unntaks-bestemmelser som kan gjøre seg gjeldende ved separasjon og oppløsning av ekteskap, altså i såkalt sivil sak for retten!
   Og det er hva de har gjort.
   Men alt det hva de har gjort har i forhold til loven eller fakta ingen reell basis i virkelighetens faktiske forhold. Men kun i de visse usanne påstandene som ble tilrettelagt av Iren K. Hebnes, mormor og Balder og senere fulgt opp av Trude med sin advokat Hjelde og Gudmund.
   Disse usanne påstandene kan sammenfattes i følgende 8 punkter ment som et kompleks for å kunne henvise til unntaks-bestemmelser og mangel på likeverd:
   1:  Far er psykisk syk og har dårlige omsorgs-evner for barna.
   2:  Far er voldelig, undertrykkende, egoistisk, truende, har dårlige personlige egenskaper, har mistillit til offentlige myndigheter, etc.
   3:  Far har dårligere omsorgs-evner enn mor og den såkalte Barnevern-tjenesten.
   4:  
Familien har under far isolert barna fra resten av verden, etc.
   5:  Familien var under far preget av kaos og uansvarlighet, etc.
   6:  
Barna har under far ingen, eller utilfredsstillende, skole.
   7:  Fars dagboks-notater, skriverier og oppførsel vitner om uansvarlighet og mangel på respekt.
   8:  Samarbeide med far er hverken mulig eller rett.

   Problemet er at ingen av disse påstandene er sanne. De ble funnet opp av Iren K. Hebnes med hjelp og støtte fra visse andre, i en viss hensikt. I en viss krig-førende hensikt som innebærer følgende mål:
   Å til-intetgjøre barnas far, hjemsted, skole, livsstil, integritet og identitet. Altså:
   A:  Å frata barna deres far. B:  Å frata barna deres hjemsted. C:  Å frata barna deres skole. D:  Å frata barna deres livsstil. E:  Å frata barna deres integritet. F:  Å frata barna deres identitet.
   Ingenting av dette er imidlertid lovlig! Ikke med mindre enn hvis det er tilstedeværende gjeldende unntaks-bestemmelser som kan gjøre det lovlig. Og det hverken har det vært eller er det.
   Ikke bare er det ikke lovlig, det er uhyrlig urett.
   Iren K. Hebnes eller andre sine usanne påstander hverken er eller skal være en trussel som gjør slikt noe lovlig!
   Men de ble og blir fremsatt av Iren K. Hebnes og hennes med-hjelpere i tilsiktet hensikt.
   Disse forhold er det imidlertid ikke Iren K. Hebnes som skal bestemme.
   Og har barna og far uberettiget vært utsatt for angjeldende urett er det så lovens bestemmelser om gjenopprettelse som er gjeldende og snarest må tre i kraft!
   Det er hva far hele veien underveis har hatt og fortsatt har tillit til, i full visshet om at Iren K. Hebnes sine påstander har vært og er usanne og i full visshet om at Menneskerettslovens og Straffelovens bestemmelser verner om de angjeldende.
   Jeg er fullstendig uforskyldt i at Iren K. Hebnes ønsket meg ondt.
   Skal en ikke kunne ha tillit til lov og rett blir verden en heksegryte av krig og elendighet.
   Men far og de angjeldende barna venter enda på at lovens bestemmelser skal tre i kraft.
   Og det haster mere og mere for at ikke uretten skal utarte i fullbyrdelse!
---
   Jeg telefonerte og spurte efter lensmann Gjærde i formiddag og sa han likevel ikke telefonerte meg i går, og jeg fikk nu beskjed om at han skal gies beskjed igjen om å telefonere meg. Lensmann Gjærde telefonerte derefter klokken 13.45 og spurte om jeg kunne komme dit eller noen derfra hit for forkynnelse av ny Beslutning om Besøksforbud datert 04.03. 2010. Jeg sa det er vanskelig for meg å komme meg noe sted og vi ble enige om at de kommer hithen i løpet av dagen før klokken 17.30.
---
   Lensmann Gjærde og en til, en ny der ved Lensmannskontoret, kom kjørende omkring 15-tiden. Snakket bare litt med de og de leverte forkynnelsen av Beslutningen om Besøksforbud datert 04.03. 2010 ( ekstern ). Den er underskrevet Øyvind Bore, politi-advokat (som har vært aktor i saks-komplekset i tingretten), Haugaland og Sunnhordland politidistrikt. Det står at: "Forbudet er ilagt etter begjæring fra Trude Monica Hansen." Og det står referert til et anmeldelses-nummer 10268517  7882/08-32 og Dok. nr. 06,05,10 (ARA003). (Bokstavene ARA tror jeg er en forkortelse for Arild Austrheim.)
   Jeg gav de beskjed om at de må melde det som sak inn for retten.
---
   Men hvorfor våger representanter for påtale-myndigheten å lukke øynene for meget lett synlige meget grove straffbare forhold?
   Selvfølgelig ser de og vet klart og tydelig at det er snakk om meget grove forbrytelser, det ser lett enhver med noe vett. Men hva er det som får de til å late som om de ikke ser eller forstår det?

   Den forklaringen Thor Buberg ga meg i går er jo så altfor meget dum og forklarer egentlig ikke noe som helst i forhold til det hva det kriminelle dreier seg om i forhold til Straffelovens og andre lovers bestemmelser. Forventet han at jeg eller noen med en smule vett og kjennskap til lovverket skulle tilfredsstilles med en slik forklaring? I så tilfelle tok han iallfall feil. Men er han selv virkelig så dum? Det kan han vel umulig være? Men er det altså liksom det de alle sammen skal late som?
---
   Vi skal uansett konkret finne ut av det! Også det. Uten vaghet, synsing eller spekulasjon.
---
   Jeg snakket litt med Andi da han telefonerte forleden kveld. Han var da reist hjem til Stavanger og sa at Idun ble igjen i Haugesund. Idun har jeg enda ikke hørt noe fra.
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, Kristi himmelfartsdag - torsdag 13. mai 2010, Vinberget:

   Omtrent null grader Celsius her ute i natt.
   Sol og fin-vær fra omtrent klokken 07, lett overskyet endel utover dagen og kvelden. Stikkelsbær, rips og solbær har i all sin fine beskjedenhet blomstret i en ukes tid nu. Hjertelighet ("Løytnantshjerte") har også begynt å blomstre. Temperaturen 7 pluss-grader her ute klokken 21.30.
---
   Arild Austrheim ved lensmannskontoret ble nevnt da lensmann Gjærde var her i går. Arild Austrheim er mere kriminell enn de fleste kriminelle, sa jeg. Lensmann Gjærde sa at Arild Austrheim forsøker vel bare å gjøre sitt beste. Det gjør han dessverre ikke, sa jeg.
   Det tror jeg egentlig lensmann Gjærde også vet, tenker jeg her nu. Det er ikke første gang Arild Austrheim har vært støtte-spiller for Iren K. Hebnes og slikt noe på så forskjellig vis. Det kan det neppe være. Og det blir ikke siste gang heller om han får fortsette i slik en jobb. Sann mine ord! Eller enda bedre: undersøk de - og de blir bekreftet. De blir bekreftet fordi de faktisk er sanne.
---
   Skulle en kunne stole på Barnevern-tjenesten så måtte som et absolutt minstemål være at det er mulig å rettsbehandle hva den påstår og hva den har gjort og gjør. Ingen bør stole på slikt noe hvis ikke et slikt minstemål greit nok lar seg gjøre!
   Er ikke et slikt minstemål reelt tilstedeværende så er allerede det grov urett og sier sitt.
---
   Selvfølgelig skal en respektere lov og rett. Men ikke misbruk av lov og rett.
   Og hvis en er sikker i hjerte og forstand skal en først og fremst gjøre det rette, særlig i viktige saker, og ikke hva misbruk av lov og rett sier. Slik har det til alle tider vært i alle samfunn!
   Samfunn bygger på nødvendigheten av dette, og ethvert samfunn bygger på nødvendigheten av at det har blitt gjort.

   For ordens skyld sagt: Det er ikke det Iren K. Hebnes og Anne Sternhoff i den såkalte Barnevern-tjenesten har gjort! De driver med terror, mishandling, tortur og ødeleggelse overfor barn, mennesker, familier og samfunn.
---
   "Besøksforbud"! Hadde jeg villet Trude noe som helst vondt så hadde og har jeg selvfølgelig nærsagt når som helst kunnet gjøre det! Både før og efter og med eller uten slikt noe. Det vet ikke minst både Trude og enhver i og omkring familien.
   Jeg har ikke engang noensinne imot Trudes vilje oppsøkt henne eller noensteds hvor hun bor efter at hun flyttet hjemmenfra! Så tvert om. Hvilket jeg alltid ifra første stund også har sagt til resten av familien og alle andre at jeg ikke kommer til å gjøre.
   Det har derimot hun gjort, mere enn en gang. Men det er et annet saksforhold ( ekstern ).
   Hensikten er selvfølgelig å sverte, samt å styrke fangeholdet av barna, og å hindre ethvert tilløp til dialog eller samtale og ordveksling. Med andre ord å styrke motpartens hensikter. Ingenting annet.
   Et velsmurt, utspekulert "maskineri" med veldig mye erfaring i mishandling og ødeleggelse av mennesker.
---
   Hva skjer med menneskene og familiene de mishandler og ødelegger? Med barna? Og med foreldrene? Og med familiene?
   Når dette oversiktlig og saklig blir undersøkt og utvetydig fremkommer for offentligheten blir nok enda mange mange flere veldig meget sjokkerte. Både i Norge og i andre land.
   Det er ikke jeg noe som helst i tvil om.
---
   Rune hadde rett.
   Hvor lang tid går det før dette faktum blir fullstendig stadfestet?
   Det skjer når det skjer.
---
   Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910) skrev mye viktig og godt, både dikt, artikler, skuespill og litt av hvert. Mange ærverdige andre også, både i Norge og andre land.
   Jeg tror dog min uttrykksmåte og mine budskap vil vekke mere oppmerksomhet og nå bedre og mere frem til andre og langt mere for positiv videre utfoldelse, enn for eksempel Bjørnstjerne Bjørnson.
   Det også skjer når det skjer og har skjedd når det har skjedd.

   Jeg sier det ikke for å triumfere over noe som helst. Ikke for å markere meg selv heller.
---
   Bianca Rytter spør meg idag via Internettet om hva jeg ser når jeg ser meg selv i speilet.
   Mitt speil er landskapene omkring meg, og da jo særlig mine barn og kjæreste. Det er der jeg ser meg selv, i deres fryd og glede, i alt hva som foredles. I for eksempel småfuglenes fryd og glede også ( ekstern ). I alt hva som foredles, og da særlig hvem og hva som er meg kjærest og i hva og hvem som er verden kjærest.
   Der er mitt utseende! Deri har jeg mine røtter, mitt hjerte, hender og føtter.
   Iøvrig er ens utseende noe som er underveis, og som endres. Ikke alltid i pakt med ens indre utfoldelse eller slik en selv mest ønsker og vil eller tror, ikke heller om enn en ønsker og vil aldri så meget uskyldig og edelt. Ens utseende er underveis, og kan endres meget, og endog katastrofalt fra den ene stund til den neste.
   Det er trist hvis og når noen reagerer med forakt overfor ens fysiske svakheter. Uskyldige barn reagerer ikke slik. Ikke ikke-urbaniserte samfunn heller. Andre må jekke ned sin hovmodighet og forfengelighet.
   Ens lengsler, uskyld og indre skjønnhet er dog uansett redningen og ens egentlige utseende. Selv om den overfladiske ikke ser den egentlige skjønnhet, - men også den skjønnheten kan skades eller være forurenset eller ødelagt. Den overfladiske ser imidlertid uansett mye mindre enn halvparten av utseendet. For å se noens utseende må en se mye videre enn det overfladiske, ellers kan en fort lett bli lurt. Misforståelser, masker, iscenesettelser, forhastede slutninger og lureri er det så altfor mye av.
   Sånn omtrent kan det kanskje sies og beskrives.
---
   I sine Saksfremlegg for Fylkesnemnda (Hekseboken 2010) trakasserer den såkalte Barnevern-tjenesten i Haugesund Frøydis og Stauda for at de har sitt hjerte og sin lojalitet og sitt hjemsted og sitt liv hjemme sammen med sin far, likesom alle barna hele veien underveis konstant har blitt trakassert og truet og forvrengt blandt annet for alt slikt noe selvfølgelig.
   De edleste og fineste verdier blandt mennesker og for samfunn trakasseres, trues og mishandles de for! Det er så sykt og pervers som noe kan bli. Og slikt noe og alt det andre sitter mennesker i Fylkesnemnda og i retten og hører på som om ingenting skjer! Hva for slags mennesker er det egentlig? Som overtramper, forhåner og trakasserer de fineste, kjæreste og edleste verdier!
   Det de i det heletatt holder på med er så motsatt neste-kjærlighetens og Menneskerettslovens og Straffelovens ånd som noe bare kan bli. Det er bent frem sagt det anti-kristne i grøss og gru!
   Og Trude og hennes advokat ikke bare er med på det hele, men det er slik og videre i de retninger de vil ha det!
   Det hender seg jeg bruker utrops-tegnet ja. Lyn og torden!

   Trude beskylder meg med rette for at jeg ved et par anledninger har betegnet hennes tendenser i den retning som heks.
   Men hva er vel det å skryte av, eller å beklage seg for?
   Hun iøvrig overdriver og hun lyger, som med hensyn til så mye annet. Og sier for å bortlede oppmerksomhet at jeg gjør det.
   Mennesker som driver med kidnapping og fangehold av barn er iøvrig selvfølgelig ikke ærlige eller på noen som helst måte til å stole på.
---
   Jeg gravde en potet-åker nedved heste-inngjerdingen nedved bekken i dag, omtrent 5 x 4 meter hvor det har vært dekket med en presenning i to års tid. Da jeg kom inn ved 20-tiden var de tre katt-ungene igjen borte vekke! Ytterdøren har stått vid-åpen her i hele dag, men de bruker ikke gå mere enn rett utenfor. Hvor er de hen nu da?
---
   En skal elske endog sin fiende, men ikke i eller med kriminell virksomhet.
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, fredag 14. mai 2010, Vinberget:

   Temperaturen omtrent 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nokså jevnt nokså jevnt lett overskyet i dag formiddag, tildels skyer og sol utover dagen. Temperaturen 8 pluss-grader klokken 11. Ene blodplomme-treet (Prunus cerasifera Pissardii Nigra) blomstrer nydelig nu.

---
   Det er for dårlig gjort at noen kommer hjem her i skjul bak min rygg og kidnapper de tre små katt-ungene. For dårlig gjort overfor både meg og katte-mor. Det er trist og vondt at slikt noe kan skje og altså har skjedd. Jeg merket det på de andre kattene allerede i går kveld at antagligvis nettopp det triste og forskrekkelige var skjedd. Og enda tristere er det å vite at det neppe kan ha vært andre enn Idun.
   Jeg har forsøkt å telefonere henne, men hun tar ikke telefonen. Jeg telefonerte og snakket med Andi og han sier han senest snakket med Idun i går og at deres forhold antagligvis er slutt og at Idun lyger og oppfører seg på måter han syns lite om. Har det blitt slik Andi forteller er det trist, men antagligvis også hans feil og antagligvis også min. Idun er i en såbar og utsatt situasjon i alle hærjinger med familien stadig pågående fra den såkalte Barnevern-tjenesten og også fra Balder, Trude og Gudmund. Jeg snakket godt om Andi og det var antagligvis det som koblet Idun sammen med ham. Idun var skuffet over ham efter Romania-turen og jeg sa javel og at hun må være forsiktig så hun ikke trekker forhastede negative eller positive slutninger og jeg snakket fortsatt godt om ham og Idun forsøkte antagligvis på nytt med ham og ble igjen skuffet og dermed også over meg. Idun har enda mere blitt forvirret i alt dette og trekker seg tilbake i mere uansvarlighet, forhastede slutninger og dumheter. Det er trist her nu å måtte skrive dette om Idun, men likevel rett og riktig av meg å gjøre det. Andi sine skuffende forhastede slutninger i forhold til Idun og den forskrekkelige situasjonen og forholdene i og for vår familie, som han ikke minst både har tatt meget for lett på og misforstått, har gjort henne enda mere forvirret og under dårlig innflytelse fra Balder og Gudmund.
   Andi oppfordret henne både indirekte og direkte om og om igjen til å trekke seg ut av og bort fra sin familie, fra sin far, sine søsken og sin mor. Og det skulle han selvfølgelig aldri ha gjort. Han sa sterkt blandt annet at hun er voksen og trenger ikke høre på eller bry seg om sin far eller mor eller familie. Jeg sa det allerede tidlig dengang at slik er det uklokt å snakke til Idun, men han virket meget forblindet av forelskelse i forhold til det. Han oppfordret henne til svik, egoisme og uansvarlighet.
   Forholdene er iøvrig slik i vår familie, at jeg har en meget sterk integritet mens Trude har en meget svak. Trude lar seg meget lett forlede av nærsagt hva som helst, mens for mitt vedkommende er det motsatt. Våre barn har tydelig arvet i så måte fra oss begge, hvilket jo kan medføre konflikt mest av alt når og hvis intense, forskrekkelige ytre krefter forsøker å overta og å ødelegge familien og våre livsverdier og alt!
   Idun, som våre andre barn og hele familien, har vært hærjet med i fire år nu av Iren K. Hebnes og hennes medhjelpere! Det har mildt sagt ødelagt svært så mye og det meste for hver enkelt av oss og oss alle. Og flere av barna har alt for forskrekkelig brått og tidlig blitt rykket inn i en meget så mildt sagt forskrekkelig liksom voksen-verden! Fullstappet av alt det motsatte av vår verden og integritet, fullstappet av fanskap, løgner, krenkelser, trakassering, svik og ødeleggelser. Og det endog i regi av representanter for offentlige myndigheter, som intenst har forsøkt å fremstille oss som alt det motsatte av hva vi er og å gjøre oss til alt det motsatte av hva vi er!
   Balder ble først forulempet og forvirret av alt det der. Dernest Trude. Og med mormors og Balders involvering og fanskap bak vår rygg, sammen med typer så som Scnabel og Ødegård, ble vi stadig utrolig mere og mere forskrekket. Og Trude mere og mere dratt i et drag-sug med Balder.
   Idun var i Vikebygd sammen med Lisa og hennes familie i går, fortalte Andi.
   Idun ble, likesom meg og flere, straks over-begeistret for de tre nokså nyfødte katt-ungene.
   Nu sturer katte-mor, er forvirret, bekymret og hjelpesløs. Nesten likesom meg.
   Det er ille og meget urett.
   Kidnapping av menneske-barn er dog uansett tusener ganger verre. Og det sier litt om dimensjonene og torturen i slikt noe.
   Mennesker er ikke berettiget til å mishandle hverken andre mennesker eller dyr eller noe som helst. Det at noen tror det motsatte er utrolig trist og ille.
   Å endre slike mentaliteter, uten forhastede slutninger, er et viktig anliggende.
   Men ikke for dumme eller ond-sinnede molboer.
   Tåler vi å bruke og å høre slike berettigede ord på linje med andre ord?
---
   Kanskje Idun føler det som en slags nødvendig medisin?
   Det blir og er uansett veldig galt Idun! Kjempe-fy Idun! Og katten og to av de andre kattene går fortvilet her og leter og skjønner ingenting.
---
   Dette underveis et forsøk fra min side, på forklaring og orientering angjeldende dette som også hører med i puzzle-bildet.
---
   Egen fortreffelighet, hvem det enn måtte være i et slikt samfunn, trenger grøsselig meget til sinnsro og ydmykhet.
---
   Det kan se ut som at Idun "flipper ut" og bryr seg mindre og mindre og fortviler og forvirres mere og mere, likesom Balder og Gudmund på sine annerledes vis. Verdier falne til skuffelsens dybder.
   Ikke uventede reaksjoner. En familie, barn og mennesker som blir utsatt for verste sort terror, trakassering og mishandling, verre og verre i fire år - og hverken politiet eller retten eller noen som helst klarer eller ønsker å stoppe det, men gjør alt så motsatt og ille og kriminelt som bortimot mulig!
   Hvordan blir vel respekten for anstendighet, menneskelighet og lov og rett ut av slikt noe?!
   Når budskapet overdådig om og om igjen på det utroligste går ut på at slikt noe så absolutt ikke den minste smule som helst skal gjelde, så tvert om!
   Budskapet både til oss og til våre omgivelser.
   Et budskap ment for å opprettholde frykt, terror, idioti og forvirring!
---
   Hva blir det igjen montro av denne familien? Ingenting? Eller hva og hvem vil overleve? Og hvordan?
   Og merk og sann mine ord: Jeg vil selvfølgelig bli forsøkt gitt skylden for hva som helst og alt. Dog, fullstendig uforskyldt i alt og det hele alt. Jeg har sagt det før: Hva de tok fra oss og tar fra oss var og er våre liv. Og våre livsverdier blir det forsvinnende lite igjen av. Og de vil fortsatt gjøre det samme også med andre, om ikke noen grundig klarer å stoppe de.
---
   Mange tar det for gitt at den der offentlige kommunale såkalte Barnevern-tjenesten representerer fag-kompetanse med hensyn til hva den holder på med. Men faktum er jo at den ikke representerer noe som helst av noen som helst betydning med hensyn til utdannelse, kompetanse eller erfaring med barn, mennesker og familie! Men hovmod kan det være oversvømmende veldig meget livsfarlig nok av. Og hva den i det heletatt representerer er noe livsfarlig som uansett må fjernes fullstendig. Og dens alle ofre må bli forsøkt kartlagt og bli gitt unnskyldninger og forsøk på erstatninger, og ikke minst: enhver og alle iøvrig, fullstendig uomtvistelige fullgode forsikringer om at slikt noe aldri igjen vil kunne skje. Den offentlige såkalte Barnevern-tjenesten var så mislykket og livsfarlig som noe bare kunne bli.
---
   De av de som har gjort og gjør det bra som ansatte i den der såkalte Barnevern-tjenesten får fort efter hvert såpass erfaring at de kaldblodig kalkulerer med tidsrammer for hvor fort de får drept den og den far eller mor eller ødelagt det og det barnet. Om det så bare er et menneske en av de ikke liker ansiktet på eller misliker holdningen eller integriteten til. Vellykkede familier og relasjoner kan de splitte og manipulere med til den fullstendige ødeleggelse, bare for å ha noe å holde på med og å prøve sine krefter på. Så syke og perverse mennesker får i Norge i dag fullstendig uhemmet boltre seg fritt! Og det endog med hjelp og støtte fra mange nøkkelpersoner som er representanter for norske myndigheter, så de i praksis endog hva enn av fanskap de i enorme dimensjoner finner på har tilnærmet full support fra politiet, påtale-makten, retten, fylkesnemnder, advokater, psykiatere, familievern-kontorer, trygde- og sosial-etaten, helse-tilsynet, med mere.
---
   Den sannferdige åpenhjertige forteller og dokumenterer det som skjer, og lar ifra første stund alle aktørene og involverte få være med med sine stemmer og handlinger. Historien blir detaljert fortalt slik den faktisk skjedde - og slik den skjer. Tanke-vekkende og oppsummerende og fortellende er det ikke bare den inn-samlende forfatteren Rune L. Hansen som er, men fritt også andre. Innspill, kommentarer og hendelser aktiveres fritt av de involverte - og slik er de alle med på å fortelle historien. For det var og er nettopp hva de gjør! En historie ifra det levende livet, ifra virkelighetens verden, ifra Norge i dag - men med innsikt og utsikt til det bakenforliggende, det som ellers i hverdagen og for folk flest befinner seg bak kulissene. Og det livet og de kulissene det handler om er norsk innenriks-politikk i og for og med hverdags-liv og befolkningen i sin frodige alminnelighet. Hva som avdekkes er alminnelige vesentligheter med hensyn til hva som faktisk hver dag skjer bak kulissene og det overfladiske, hvilket gir et omfattende oversyn over livet og forholdene i Norge av i dag. Her som sagt hva som skjer bak kulissene og det overfladiske med, grundig og detaljert, hvilket gir betydelig innsikt i de faktiske forholdene i landet. Det sentrale utgangspunkt i historien en familie med ti barn i idylliske landlige omgivelser. Det hva som skjer med de og de blir utsatt for gir innblikk og utsikt til de øvrige forhold.
   Den som tror at alt er som det skal være i Norge tar grundig feil og får god innsikt i det gjennom denne historien.
   Mildt sagt!
---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, lørdag 15. mai 2010, Vinberget:

   Omtrent 1 pluss-grad Celsius her ute i natt. Sol og fint vær, noe disig himmel utover eftermiddagen imot kvelden.
   Mye som blomstrer nu! De aller første søtmisplene såvidt også. Snart begynner endog syriner!
---
   De siste tyve års tid har jeg hvert år skrevet et eller to 17. mai-dikt, i glede over at vi mennesker og våre samfunn skal være vernet av lov og rett. I fjor ble det ikke anledning til det, men til 17. mai i år fikk jeg nu i dag tidlig iallfall skrevet et. Det går slik:
---

Gud hjelp oss, til vett, lov og rett

I og for trivsel vi skaper, i inderlighet vi foredler,
for alle våre landskaper, og av overskudd fordeler.

I vår forstand og våre hjerter, Ordets kraft frem, 
for enhvers gleder og smerter, for å trygge våre hjem.

Lov og rett oss verner, dette i håp og glede vi feirer,
som trivselen ikke fjerner, men som gjør at vi seirer.

Vår grunnlov være neste-kjærlighetens behov og poesi,
vår grunnlov lære oss hærlighetens lov og harmoni!

Ingen barnerov, løgn og urett hærje våre hjemsteder,
oss og dette, er det vår grunnlov verner og freder!

Skjer dog likevel urett, la oss inderlig rette den opp,
vi lar den være sett, loven gjelde hver sjel og kropp!

Så ikke forhastede slutninger fråder i vår forstand,
så ikke forkastede slutninger råder i vårt land!

Gud hjelp oss til neste-kjærlighet, vett, lov og rett,
til den hærlighet, våre drømmer og lengsler har sett!

Gud hjelp oss, Ordet hjelp oss, la ikke uretten seire,
grunnloven, neste-kjærlighetens bud, la oss feire!

Neste-kjærligheten feire, la den seire!

*

Rune L. Hansen, 15. mai 2010, Vinberget.

***

---
   Det er den internasjonale familie-dagen i dag, 15. mai (hvert år). Gud hjelpe alle splittede familier til gjenforening, og barn og mennesker frarøvet sitt hjemsted til å komme hjem igjen!
---
   Jeg jobber fortsatt intenst og døgnet rundt med dette å få ungene hjem igjen, selvfølgelig. Den som opplever å få sine kjære barn kidnappet gir ikke opp. Så lenge barna er kidnappet har jeg omtrentlig absolutt ingenting annet å leve for, selv om torturen og smerten blir verre og verre for hver dag som går. For hver dag som går kommer den dag nærmere hvor barna ikke mere er mine barn, men andre sine barn, fremmede sine barn. Ved den grense-overgangen kunne jeg likså gjerne ha adoptert eller skaffet meg andre barn. Men det er ikke det det er snakk om. Jeg har aldri vært og er ingen sjømann som kan reise fra sine barn i et år eller to for så å komme hjem til sine barn igjen. Jeg er far for mine barn og sammen med mine barn, er mine barn nær og kjær, og vi har et liv, et hjem, en fortid og en fremtid sammen. Å frata meg dette er å frata meg livets rett. Det beste for meg vil ikke være å gjøre det annerledes. Og det beste for barna vil ikke være å gjøre det annerledes, enn å forsøke å redde vårt liv. På stort mere enn to år borte vekke fra hverandre ble vi under enhver omstendighet nokså fullstendig frarøvet våre liv. Det vil da være nokså umulig å reparere ødeleggelsen tilstrekkelig.
   Jeg arbeider såpass intenst, hardt og under tortur og press med å få barna hjem igjen at det ikke kan pågå slik videre over for lang tid. Dilemmaet er imidlertid at hvis jeg ikke gjør det, hvis jeg bruker for meget tid på mitt eget velbefinnende og helsen, så vil det ta lengre tid før barna er hjemme igjen og jeg risikerer at barna ikke mere er mine barn, selv om jeg fortsatt liksom er barnas far.
   Jeg har altså ikke noe valg om jeg ikke skal risikere å miste barna og de miste meg. Hvis jeg hviler for mye mister jeg barna mine og de sin far og vi alle vårt liv. Jeg har antagligvis bare noen få måneder igjen før den grenseovergangen blir nådd. Da har barna vært borte i to års tid. Da blir kidnappingen som forbrytelse fullendt. Da har jeg hverken mere å arbeide for eller å leve for, annet enn å fortsette arbeidet for at lov og rett og gjenopprettelse skal skje. For de fleste andre i dagens Norge vil denne grenseovergangens inntreden antagligvis ta lengre tid, endog mye lengre tid. Det har mye med arv, integritet og livsverdier å gjøre. Det er så absolutt ikke det at jeg er mindre glad i mine barn eller i barn! 
   Om derfor det intense nødvendige arbeidet og torturen dreper meg helt om et halvt års tid og derefter så gjør det kanskje absolutt ingenting. Da vil jeg hele veien ha gjort mitt beste og hva jeg kunne gjøre.
For meg vil antagligvis mine krefter og min helse under slikt press som nu være oppbrukt om et halvt års tid. Da vil jeg være torturert og mishandlet til døde. Av den og de og det som kidnappet barna og klarte å kidnappe de så lenge. 
   Noe til valg har jeg altså ikke. Mye mindre enn mange kan komme til å tro om de enda ikke forstår meg.
   Så får vi se hvordan det faktisk går videre og hva som faktisk skjedde.
---
   Klokken har blitt 17 og jeg har enda diverse forskjellig å gjøre i dag, for barna mine.
   Ens egne barn er og blir aldri det samme som andres barn.
---
   Det blir som å bli holdt borte fra viktigste sort mat og drikke.
   Hvordan det forholder seg med alt slikt noe er et interessant og nødvendig tema.
---
   Hva gjelder Frøydis nu kan en risikere, beroende på de trusler hun enda stilles overfor, at Gudmund og Idun blir som en slags erstatnings-pappa for henne. Det kan aldri gå bra!
   Når det gjelder Stauda så sønderknuses hun av ikke å kunne komme hjem og må i verste fall bære skaden videre med seg!
   Hva gjelder Alfredo så er han enda i sjokk-tilstand og forsøker (på lignende vis som jeg for lenge siden måtte) å bøte på det og å finne ut av hva slags galskapens forskrekkelige verden som hærjet og hærjer med ham, og må han bare, fullstendig av nødvendighet, gjøre ved å tilegne seg overlegenhet i kunnskaper og visdom. Han som de andre uberettiget fratatt sitt skjønne, kjære, store og frodige liv og inderlige velkommen i verden, men nu på det nærmeste i sitt indre slått ihjel. Og mistet alt han håpet på og levde for og som var hans fremtid! Utplyndret fullstendig.
   Mariel også fullstendig sjokkskadet, lammet og forskrekket, og kan bare forsøke å gjøre det beste ut av hva hun allerede umistelig har. I tiltro til at løsningen og gjenopprettelsen må være fremme der et sted!
   Urda kommer vanskelig til å komme bra ut av det, og vil iallfall komme til mere og mere å ønske seg langt bort vekk fra norske fan-skapen. Solborg også, men annerledes bort vekk.
   Hva gjelder Tormod vet jeg ganske enkelt ikke. Hva hans tap kan komme til å innebære av skade, sorg og berettiget harme er enda ikke, iallfall ikke for meg (og dermed heller ikke for andre) lett å si eller forsøke å forstå.
   Jeg skal komme tilbake til disse forholdene ved anledning, beroende på hva videre nærmest som skjer. Andre ser knapt noe som helst av dette. De ser bare sterke, friske overflater.
---
   Jeg har ikke noe mere eller annet å leve for, eller å kunne leve for, derefter om så skulle skje. Jeg ble fratatt livets rett, mishandlet, torturert og drept og det vil være umulig. Lett nok å forstå for den som får eller har noe ikke overfladisk oversikt over saken og vår familie. Det er ikke noe annet jeg kan leve for. Skulle jeg svikte dette livet og mine barn så har jeg ikke noe annet liv. Den som både undersøker og tenker gjennom disse forholdene vil forstå. Det handler blandt annet om å tvers igjennom og i alt og ett bestrebe seg på å være et godt menneske. En selvfølgelighet egentlig.
---
   De to store "katt-ungene" til Frøydis og Stauda ble også veldig merkelige og triste efter at de små katt-ungene nu ble kidnappet.
   De tre katt-ungene ble kidnappet her hjemme torsdag den 13. mai 2010 omkring klokken 18. Altså i forgårs. To av de er helt hvite, den tredje er svart med hvite sokker og hvit på undersiden fra underkjeven nesten til halen. Hverken hunden eller hesten laget oppstyr, som de ville ha gjort om det var fremmede.
---
   Jarle, morfar, telefonerte i kveld og vi snakket en stund.
---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, søndag 16. mai 2010, Vinberget:

   Omtrent 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Mye tåke og regn i hele dag og hele kvelden, temperaturen 7 pluss-grader klokken 11.
---

   Den norske kriminelle galskap

   Vi er omfattende og grovt utsatt for tortur og forbrytelser mot menneskeheten og menneskeverdet. Hvorfor får vi ikke stoppet den kriminelle galskapen i regi av den offentlige norske såkalte Barnevern-tjenesten?
   Politiet, fylkesnemndene og retten og øvrige norske etater og instanser tar automatisk ukritisk hva som blir sagt eller gjort ifra Barnevern-tjenesten sin side som sannhet og rett og riktig, hvor galt, usant og kriminelt det enn er. Vitner, beviser, politi-anmeldelser, erklæringer, protester og hva som helst hjelper absolutt ingenting. De nekter å estimere det og å undersøke eller å saksbehandle det.
   Hvordan kan en slik kriminell galskap pågå, dag efter dag, år efter år?

   Hva er det som muliggjør at en slik kriminell galskap kan fortsette og fortsette? Hva og hvem er det som gir de den kriminelle allmakt de har?
   Jeg har studert og undersøkt fenomenet i tredve års tid nu og særlig nært, aktivt og grundig de siste fire år. Dette kvalifiserer meg for gode eksamens-papirer i så måte.
   Jeg har underveis observert og studert mange forhold og aspekter for å finne forklaringer, uten å ville trekke forhastede slutninger.
   Mange andre sine studier, undersøkelser og erfaringer har jeg selvfølgelig også grundig gjennomgått og hatt nytte av.

   Det vesentligste jeg i så måte har funnet ut er følgende:
   De utarbeider og manipulerer frekk, usann falsk dokumentasjon i forhold til sine ofre. En falsk dokumentasjon de mere eller mindre skjult manipulerer med og fremfører overfor representanter for myndigheter og forvaltning. Ofte uten at den eller de dokumentasjonen omhandler får vite noe som helst om det.
   Som oftest er slik manipulering med falsk dokumentasjon pågående over en viss tid i form av særdeles meget frekke, løgnaktige vedtak som skjult eller indirekte, strategisk går til politiet, retten, trygdeetaten (NAV) og flere.

   De livs-farlige og livs-ødeleggende truslene er gitt på forhånd. De usanne påstander og unnlatelser tilpasser de truslene.
   Truslene og påstandene tilpasses henholdsvis den og det de vil ødelegge og den og det de vil premiere eller friste.
   For å oppnå frykt, splittelse, grådighet, egoisme, etc.

   Dette er den metoden de bruker.
   En meget effektiv metode, for å oppnå bortimot hva som helst!
   Med sin versjon av hva som foregår og med sine trusler.
   Nok til å skremme og å ødelegge og å lure hvem som helst!

   Dette vel-funderte ord veid på gull-vekt ifra min side.

---
   Iøvrig vil jeg i dag herunder gjengi vel-funderte ord fra en annen fag-kompetent, navnlig Arild Holta, fra et innlegg på Internettets Facebook han hadde forleden dag under overskriften:
   
Svar til enda en mytebefengt virkelighetsfornekter


AT FOLK HAR SKAMMEVETT til å hengi seg i alle barnefjernssvennlige myter og den familiefientlige agitasjonen! Man velger selv om man vil være nyttig idiot.

I ETT AV TI tilfeller får barn det bedre av såkalte omsorgsovertakelser. Dette viser statistikken. Dermed er det bevist at barnevernet ikke fungerer. Men så kommer argumentasjonen fra de som har noe å tape på at dette avsløres, de som får anerkjennelse, penger, posisjoner etc fra dette systemet. Samt fra alle som har livsløgner og ideologier som passer med overgrepskulturen.

HVORDAN MENNESKET FUNGERER finner man i historien og antropologien. Der finner man også NATURLIG BARNEVERN. Men dette motarbeider barnevernet alt de makter. Det stemmer ikke med ideologien og livsløgnene deres - ødeleggerne.

Får prøve å ta argumentene til systematisk:

1. "Alle barna som trenger hjelp." I følge makten er det over 300 000 barnevernstrengende barn i et land med tre ganger så mange barn. Et hvert fornuftig menneske kan se at dette er ekstrem propaganda. Folkehelseinstituttet forteller at Norge har blandt de sunneste barn i verden. Kort sagt: Torill Sundberg er nyttig idiot for ekstrempropaganda. Dette kan foregå fordi slike som meg/oss (barnevernets motparter), nektes ytringsfrihet i media.

2. Barnevernet konstruerer løgner og konflikter fordi de har livsløgner, myter og ideologi. Blandt annet tror de barn ikke tar skade av å flyttes fra foreldrene. Dermed er det "barns beste" å flytte dem ved minste mistanke om at kanskje... Loven er imidlertid et hinder. Så da bryter de loven. Google _barnevernet bryter loven_ og lignende. Så er lovbruddene bevist.

3. Barnevernet leverer ikke barna tilbake. De tror at bare de er med i bildet, så har barna det bra. Statistikken motbeviser dette. Det går overhode ikke bra med barnevernsbarna. De rømmer, knekker psykisk, doper seg etc etc. Forskning viser at det går bedre med barn som får være i påstått for dårlige hjem, enn de som blir tatt ut med tanke på adopsjon. Sammenlignende forskning er gjort.

4. Barnevernet kan ikke ta vare på barn. Sykdoms-, narko-, sosial- og selvmordstatistikken viser det. Hele 8 ganger flere barnevernsbarn tar sine liv. Dette beviser at barnevernet er svært farlig. Alle som tenker naturlig forstår det. De som lar seg hjernevaske med autoritetstro, statstro og myndighetstro forstår det ikke.

5. Barnevernet trenger ikke kompetanse. Alle mennesker har naturlige instinkt for å forstå elementære behov. Om man ikke blander for mye fantasi inn. Det er her kompetansebehovet kommer inn. Man må avsløre sine egne tendenser til "heksejakt". Problemet i dag er NEGATIV "kompetanse". Man læres opp i et liksomfag som ikke er fakta- eller forskningsbasert, men "pop-ideologi". Dette kaller man fag. Nå er jo dette avslørt i regjeringens egne utredninger og på f.eks forskning.no. Så de somler seg nok til å bli mer forskningsbasserte når de får press på seg. Altså, en gang...

6. Ingen har det faglige ansvaret. Omsorgsovertakelse skjer i all hovedsak basert på det den enkelte barnevernsarbeider hevder. De autoritetstro liker ikke virkeligheten, og synser at det ikke kan være slik.

7. Å samarbeide med barnevernet kan være svært farlig. Fordi: Argumentet "vi VET", betyr mer enn "vi vet ikke" i rettslig sammenheng. All den tid det ikke får konsekvenser med maktmisbruk, løgn, synsing, moralisering etc, i det såkalte barnevernet, så er det en forferdelig ukultur der.

8. Personer som kommer med såkalt bekymringsmeldinger er ikke oppegående. Det bevises av at en enorm stor andel av disse blir bare kastet. Mange blir også henlagte i ettertid. Barnevernskontoret er altså en verbal søppelkasse for skrullinger, hevngjerrige, unødvendig bekymrede, oppmerksomhetssyke, etc etc. Det er dokumentert.

9. Det finnes ingen definisjon på "hjem som ikke fungerer". Altså er det fritt til barnefjerneren å definere "faglige" kriterier. Det finnes hjelpetrengende. Hvordan de blir behandlet kan man lese her: http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?p=28776#28776 Det er mye mer lønnsomt for kommunene å kalle behov for "omsorgsvikt". De kan tape titusener i måneden på en riktig beskrivelse av situasjonen.

10. Det er ikke "lønnsomt" for barn å bli tatt bort fra sine foreldre, av den enkle årsak at det er naturstridig. Det kjører barna inn i en sjokktilstand med angst og dype depresjoner å bli adskildt fra foreldre. Man kan ikke bare ignorere hvordan mennesket er laget sosialt. Vitenskapene man ignorerer er som sagt antropologi og historie, men også evolusjonsbasert psykologi og evolusjonsbasert sosiologi. Dette byttes med ideologisk konstruksjonisme inspirert av kjønnsforskere, "pop-psykologi" og annet ikke-vitenskapelig babbel.

11. Overgriper i et hjem skal FJERNES. Det er ikke barnet som skal oppleve det naturstridige i å bli fanget å holdt borte fra sine, men OVERGRIPEREN. http://www.causes.com/causes/282095

12. Nær slekt kan nesten alltid gripe inn, om samfunnet legger opp til det. Det ser vi i samfunn hvor makten ikke har tatt over naturlig sosialt liv. I tillegg har vi venner, gode naboer og annet nærmiljø. Kan makten betale en halv million til en destruktiv institusjon PR BARN, så har de penger til å stimulere NATURLIG BARNEVERN, som oppstår der det IKKE BRUKES PENGER I DET HELE TATT.

13. Barnevernsoffer ser sin situasjon som andre. Problemet er at maktmennesker og mennesker i "styre og stell" har en fanatisk tro på de de omgåes med. DISSE ser ikke sine egne begrensninger. Nå er det jo forsket på narsissisme generelt og direkte på barnevernsarbeideres tro på sine tiltak eller mistro til familien. 90% har en overdrevet tro på seg selv, og dette er voksende med posisjon. Barnefjerneren har en overdreven tro på sine tiltak og en overdreven tro på hjemmets skadevirkninger.

14. Barnevernet STJELER barn. Dette da barna naturlig tilhører familien, og blir fjernet basert på løgn, psykobabbel, sosiobabbel etc etc. Finnes det ikke et NATURRETTSLIG grunnlag for å ta barna, så er det BARNEROV. I tidligere kulturer har det gjerne vert dødsstraff for slikt.

15. Foreldre er ikke hårsåre. De har et naturlig instinkt for å kjempe mot barnekidnappinger med eget liv som insatts. Forskning viser også at barns største frykt er å miste foreldre. Her samstemmer enormt sterke instinkter som fra naturens side ville betydd død eller liv. Det er altså rene fysiologiske reaksjoner som får foreldre og barn til å gå i sjokk. Dette sjokket er så stort at mange aldri får helsen tilbake. De som er blinde for dette, mangler empati, og det er mange. Empati er nemlig et av de naturlige familiebåndene. Det fungerer mye mye sterkere i familien enn overfor andre. Også derfor er sosial konstruksjonisme farlig.

16. Advokater tjener MYE mer penger på å ta sakene foreldrene taper i 90% av tilfellene (fylkesnemnden), enn å si til foreldrene at de ikke har en sjanse. Statistikken i "fynemnden" er bevis på at advokatene bruker situasjonen som melkeku. Hvorfor skulle advokatene si "nei" til titusenvis av kroner.

17. Folk deltar i såkalte underlige sekter i hele verden. de som har problemer med at mennesker er sterkt religiøse, er intollerante.


Så til dette med pedofilringer. Hvorfor skulle ikke perverse organisere virksomheten når alle kan bli fosterforeldre som ikke har beviser om pedofili mot seg? I Norge har de pedofile et paradis. Det heter barnevern. Ikke bare pedofile, men alle som vil ha seg en enkel ekstrainntekt.

---
   Toril Holta, kommenterte dette med blandt annet følgende ord:
   I alle år har mennesker klart seg uten et påstått barnevern. Plutselig lager de til et barnevern som overhodet ikke fungerer. Det barnevern vi har gjør livet for de aller fleste barn mye mye værre. Det er svært skadelig for barn å bli fratatt foreldrene.
   Barna trenger mor og far, i de få tilfeller som foreldrene enten er døde etc. så kan familie, slekt og venner hjelpe til. Man trenger ikke et enormt stort oppbygd barnevern som ikke fungerer.
   Hadde derimot barnevernet ikke stjelt barn, så hadde det jo ikke gjort noe med et nytt barnevern som hjelpte folk.
   De som ville klaget da, er de som er i mot at en bruker penger på familier.
   I dag ødelegger barnevernet flere og flere familier.

---
   I kveld klokken 22 oppdaget jeg til min store glede at noen har kommet tilbake med de tre katt-ungene!
   Det ble en lykkelig gjenforening for oss alle. Katte-mor var allerede begynt å bli nokså hærjet.
   Hjerteligste takk for besinnelsen og beskikkelsen!
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, grunnlovsdagen - mandag 17. mai 2010, Vinberget:

   Omtrent 6 pluss-grader Celsius og tåke og regn her ute i natt. Overskyet tåke-smogg, vulkansk aske, også i dag, temperaturen 9 pluss-grader klokken 12. Noe lettere overskygget imot kvelden. Kattene og kattepus-ungene storkoser seg. Kirsebær-trærne har nydelig begynt å blomstre, flere og flere plomme-trær, så vidt også søtmisplene. Gud maler i frodighet skjønnhets og fryds malerier, undere, skildringer og hemmeligheter, men bare for det seende øye.
---
   Jeg har begynt å bruke Internettet og også Facebook der litt mere aktivt.
   En anonym som laller seg "leser" har i dag skrevet følgende setning i min Gjestebok hos http://hunwww.net :
   "kan det ikke være så att trude er likså godt skikket til å ta seg av ungene som deg kanskje bedre."

   Jeg besvarte det straks (omkring klokken 13) med følgende:

    Kan det ikke bli slutt på det der med å skulle være anonym for ikke å våge åpenhet!?
   Barna har uansett en pappa og et hjemsted, og kidnapping og fangehold av barn er uansett en uhyrlig grov forbrytelse - ikke minst også overfor barna.
   En mor eller far skal ikke "bevise" seg alene å kunne ha omsorgen for barn. Barn har og skal faktisk ha to foreldre, endog to likeverdige foreldre. Under enhver omstendighet optimalt og selvfølgelig for barnas trivsel og glede. Å forsøke å frata de noe så grunnleggende selvfølgelig er ganske enkelt uhyrlig kriminelt.
   Det har menneske-verden til alle tider i alle samfunn visst, unntatt i de heksegryter hvor det kriminelle har fått fotfeste.
   PS:
   Hva angjeldende far gjennom alle år har vist er suverene omsorgs-evner og ansvarlighet for barna. At mor vil bort vekk får være hennes sak, men dermed å kidnappe, fangeholde og mishandle barna og deres far, hjemsted, trivsel, skole, integritet, identitet, etc. er sykt og kriminelt og vitner om og demonstrerer alt annet enn ansvarlighet og å vise omsorg.
   !!!!!!!


---
   Jeg rakk iallfall enda et 17. mai-dikt i dag. Det går slik:

   
Inderlig må vårt hjerte banke

Inderlig må vårt hjerte banke
i hver følelse og tanke
som i samvittighet bor
ydmykt for Fader vår og mor.

Visdom stadig sanke
og all urett alltid anke,
det foredler vårt ord og hjem,
viser oss veien frem.

Under Fars vingers skygge
hjelp oss alltid være trygge.
Uskyld skal bestemme,
i det er vi hjemme.

Ingen røvere og barnerov
fjerne fra oss landets lov,
Fader vår og mor
i poesi forløs vårt ord!

Likeverd forløser seier,
for alle våre veier.
Trivsel, lek og glede
i uskyld være til stede!

Ære foreldre, barn og hjem,
uten finner vi ikke frem.
Frodig er vår integritet,
når i uskyld vi har identitet!

*

Rune L. Hansen, 17. mai 2010, Tindeland.
PS, for ordens skyld:
Det er i diktet, med ordet mor selvfølgelig moder jord jeg sikter til.

***
---
   Arild Holta med en kommentar på Internettets Facebook i dag:
   "Alle" er med på barnevernets overgrep. Og de fleste kan utnytte dette lovstridig.

---
   Jeg og stadig mange flere blir for hver dag og stund stadig mere forskrekket og rystet, mildt sagt, over den såkalte barnevern-tjenesten sine perverse og kriminelle virksomheter!
   Det er så absolutt ikke bare i Vindafjord og Haugesund kommune det er pågående.
---
   Når jeg i radioen i dag hører at norsk statsminister for Arbeiderparti-ideologien, Jens Stoltenberg, i dag er i Afghanistan og snakker med statsministeren der om menneskerettigheter, da er det bare nok et vitnesbyrd om at Norge fullstendig er i ferd med å bli gjort om til et molbo-land. I nettopp Arbeiderparti-ideologiens regi.
---
   Den norske kriminelle galskapen (som jeg selvfølgelig fortsatt og i det heletatt skriver om) skjer under leder-skap av mennesker som Jens Stoltenberg. Ikke bare bokstavlig talt. En ser det ikke utenpå de, men det er der. I Arbeiderparti-ideologiens Norge, hvor mennesker knapt mere har vett eller skamvett igjen - og barn, mest av alt, uhyre grovt mishandles i offentlig regi. Barn, familier, mennesker og de selvfølgeligste livsverdier.
   Med all denne min saks-dokumentasjon har jeg jo grundig avslørt og bevist blandt annet at menneskene i Vindafjord kommune og på Haugalandet nærsagt ingenting har av skamvett. Vindafjord kommune - kommunen uten både vett og skamvett. Og det er ikke bare Haugesund kommune som strider med Vindafjord om mottoet! De andre kommunene kan enten bruke det samme mottoet, som iøvrig hele landet, eller bruke noe tilsvarende. For eksempel: Haugesund kommune - kommunen uten anstendighet.
   Barn og mennesker misbrukes, trues, trakasseres, terroriseres, ødelegges og tortureres i overdådig stor målestokk, i og for en gedigen masakre og stadig omseggripende massegrav, bak kulissene.
   Det har blitt og er ganske enkelt alminnelig norsk innenriks-politikk.
   Veldig mange er med på den og veldig mange lukker øyne og munn for den og veldig mange tror det er slik det skal være (fordi det er slik), og veldig mange vet ikke helt, i stor grad også liksom, at det er slik fordi både briller, informasjon, integritet, vett og lov og rett er tabu.
   Det grovt kriminelle og perverse har stadig mere og mere gode kår og råder grunnen i Norge, bak kulissene.
   Jens Stoltenberg og veldig mange til vil at det skal være og forbli bak kulissene.
   Det vil ikke jeg.
---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, tirsdag 18. mai 2010, Vinberget:

   Omtrent 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Sol og fin-vær, grå-blå himmel. Det er enda ikke mye jeg får sett og opplevd av det som foregår i våren, meget ufrivillig. Dog jo bedre da Frøydis og Stauda var hjemme.
---
   Jo da. Det er mennesker som er med på den kriminelle galskapen, og det er konkret det som først og fremst opprettholder og viderefører galskapen. Hvem vil vel protestere? Det overlater de i beste fall til andre. Dermed fortsetter galskapen. Fortsetter og fortsetter. Og kanskje uten at en egentlig mente det er en gjort til både torturist og morder av verste sort. Og unnskylder seg med at en ikke vet eller skjønner eller makter å kunne gjøre noe med det.
   Landet Norge i et nøtte-skall. Eksport-vare og eksport-industri til andre land. Ola og Kari Nordmann. Med olje-rigger og lakse-oppdrett i og utenfor fjordene.
   De indre og de ytre landskapene våre.
   Jo da. Litt skamvett kan en tillate seg å ha. Men det får bli i det små. I det bitte-lille.
---
   Vi som ikke vil skjemmes protesterer. Hadde vi vært flere, hadde det vært mere mot, integritet og samvittighet, ville forholdene blitt bedre. Hadde frekkhet, løgn og kriminelle "høyt på strå" ikke så lett nådd frem ville det fortere blitt bedre.
---
   Studer på dette saks-komplekset. Det er på sine vis spesielt, men likevel et av veldig veldig mange andre!
   Galskapen, svik og usselhet og det kriminelle og perverse florerer stadig mere omseggripende og viltert omkring oss, fordi det er tilrettelagt for det.
   Frem fra bak kulissene med det!
---
   Det at en sier eller gjør noe imot andre har konsekvenser. Det er ikke alt en sier eller gjør imot andre som har negative eller onde konsekvenser. Det er imidlertid mennesker som sier og gjør ting imot andre som er ment og tilsiktet for å ha onde konsekvenser.
   Forskjellen er stor.

   Jeg måtte nærsagt le eller gråte da Trude i Fylkesnemnda i slutten av april 2010 ble spurt om å si noen ord om sitt livssyn. Hun sa: Det er å gjøre mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg.
   Hvorfor det da så morsomt eller trist? Fordi det er jo nettopp det motsatte hun står for og vil. Hun som så forskrekkelig mange andre.
---
   Katt-ungene tør jeg nu mere nærsagt nesten ikke gå fra små stunder uten å låse døren.
---
   Samvittighet skal en ikke ha, er det mange, flere og flere, som endog sier rett ut, at det skal en ikke ha. Det er i den retning samfunnet og dets mennesker mere og mere har blitt styrt. Frekkhet og super-egoisme synes som å være hva den skal erstattes med.
---
   Det må vel være noe i det, iallfall litt, det de ifra motparten sier om meg, tenker fort mange som hører litt om dette saks-komplekset!
   Det er da også nettopp hensikten fra en slik motpart sin side, å få andre til å tro. Og dynges det på for å få til.
   Dog, - det er absolutt ikke det minste som helst i noe av det. Ikke i noe av det. Ikke det minste som helst.
   Den som setter noe inn i saks-komplekset ser fort det og hva som faktisk har foregått og hvordan ifra begynnelsen og underveis svertingen og trakasseringen oppstår og fortløpende intensiveres og videreføres. Det lesses på uten blygsel. Og jo mere en protesterer dess mindre blygsel og mere frekkhet.

   Interessant også i denne sammenheng kanskje hva som skjedde i Fylkesnemnda i slutten av april og det efterfølgende vedtaket 06.05. 2010 derfra ( ekstern ). Jeg tror iallfall at Fylkesnemnda med rette fryktet at jeg gjorde lyd-opptak av hva som foregikk, og derfor nødig ville lyge og overdrive likså meget som vanlig, og at vedtaket derfor gikk ut på å få sagt mest mulig urett mellom linjene, hvilket jo vedtaket kan sies å være preget av. Jeg tror også at tilbakeholdenheten fra Trudes advokat Hjelde sin side i stort monn skyldtes frykten for lyd-opptak. En frykt han jo iøvrig gjennomgående underveis i alt har gitt mye uttrykk for. (Hva de i så måte mindre synes som å ha forstått, er at ingen jo likevel hører på, estimerer eller tar imot lyd-opptak eller noe som helst som bevitner far eller fakta. Men det vil de tilsynelatende likevel ikke risikere å være helt for sikre på.)

   Hva gjelder den såkalte barnevern-tjenesten i Haugesund sine intense og heftige trusler, trakasseringer og kneblinger av Frøydis og Stauda konstant pågående siden 13. januar 2010, med god hjelp fra advokat Hjelde, Trude og Balder, så har alt slikt noe også i stort monn gått ut på ikke bare å få skremt, trakassert og truet Frøydis og Stauda uhyrlig grovt, men også på å mest og best mulig få de kneblet. Altså det motsatte av lyd-opptak, kommunikasjon, informasjon og orientering. Egentlig jo på alle vis og med alle midler fortsatt det samme målet om at far skal til-intetgjøres, koste hva det koste vil. All mulig slags volds-bruk, løgner, trakasseringer og trusler og hvem vet hva, tror de seg som metode helliggjør nettopp den hensikten og det målet.

   Den såkalte Barnevern-tjenesten iøvrig vet at Fylkesnemnda gir de medhold, hjelp og støtte i absolutt hva enn det skal være. Hvilket de tidvis triumferende også, like som advokat Hjelde, gir uttrykk for. Det kan synes som at både politiet, påtale-myndigheten, retten og trygdeetaten (NAV) og langt flere til har et lignende forhold til den såkalte Barnevern-tjenesten.
   Og den såkalte Barnevern-tjenesten manipulerende tilsender mere eller mindre fordekt bak enhvers rygg disse sine umåtelig frekke, løgnaktige og fantasifulle vedtak, som direktiv for å få det presis som de vil. Fullstendig uten blygsel eller anstendighet.
---
   Den som uskyldig og tilfeldigvis eller tilsiktet involveres i slikt noe kommer garantert til å bli beskyldt for både å være paranoid og alt mulig forskjellig av alt mulig forskjellig og alt det motsatte av sant og fakta!
   Og det er faktisk og konkret det helt vanlige. Det er ganske enkelt slik de der arbeider. Og ingen løgn, påstand, iscenesettelse eller trussel er for frekk eller grov i så måte. Tilnærmet fullstendig absolutt ingen som helst!
   For mange er dette og slikt noe enda for fullstendig utrolig og forskrekkelig til å kunne bli trodd, før det eventuelt erfares. Men da er det også allerede for sent. Da er en fratatt livets rett og rettigheter og omtrentlig alt er motsatt og snudd opp ned i forhold til fakta og lov og rett og på sikker vei i til-intetgjørelse under seig-pining, trakassering og tortur. Og ingen vil eller våger å hverken tro en eller hjelpe en!
   Det er ganske enkelt slik det er. Og det er mildt sagt ganske sjelden at noen holder ut eller klarer seg tilnærmet så lenge som meg og mine barn.
---
   Når det gjelder Trude så gir jeg blaffen i om at hun gjorde seg kriminell og det ene med det andre! Det vil si: Jeg gir blaffen i det når og hvis det ikke angår meg eller når det er overstått. Men all den stund det angår meg og det er meg og mine barn hun fortsetter å forurette må jeg nødvendigvis for å få rettet opp uretten gjøre oppmerksom på uretten for at hun ikke skal vinne videre frem med den. (Jeg har forsøkt de andre måter også.) Så lenge uretten opprettholdes må jeg gjøre oppmerksom på hvem og hva som opprettholder uretten og hvordan. Hvem skulle eller ville ellers gjøre det? Ikke de kriminelle som nettopp vil skjule det kriminelle. Og ikke deres medhjelpere.
   Den kriminelle gir sånn sett anstendige mennesker på vegne av ofrene ikke noe valg.

   De kriminelle selv kan ha vanskelig både for å akseptere og å skjønne dette, at det kriminelle angår deres ofre og den og de som skades under den pågående uretten. De vil helst komme usett unna med tyvegodset eller mordene! Det er imidlertid ikke slik hverken jeg eller noen som helst anstendige mennesker eller samfunn forstår eller tolker hverken ordene i Bibelens NT hos Lukas 6, 29-31 eller Straffeloven eller gjeldende felles-menneskelige lov-bestemmelser.
   PS - for ordens skyld, Lukas 6, 29-31 går slik: "(29:)  Om noen slår deg på det ene kinn, så vend også det andre til! Når en tar din kappe fra deg, så nekt ham heller ikke kjortelen.  (30:)  Gi til hver den som ber deg, og krev ikke tilbake fra den som tar ifra deg det som ditt er.  (31:)  Som dere vil vil at menneskene skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem."
   Jeg har ikke tenkt å gå hen i å utdype disse sist-nevnte forhold her nu! Bare iallfall kort få sagt at det er ikke engang mennesker det er snakk om i og med ordene kappe og kjortel. Og ikke heller tenkte hverken Jesus eller noe som helst anstendig samfunn det minste som helst på å oppheve eller å fjerne De 10 budene ( ekstern )!
---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 19. mai 2010, Vinberget:

   Omtrent 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Klokken 11 omtrent 13 pluss-grader. Sol og fint vær.
   Mye løvetann blomstrer og nokså mye frukt-trær i brudeslør og broderier av hvitt. Søtmisplene blir mere og mere nydelige nu. Enda blomstrer både påske- og pinse-liljer og tulipaner. Den første rabarbra-saft klar til å høstes nu. Brennesle og storkjørvel og diverse annet har jeg allerede brukt av de siste ukers tid. Men det meste forbigår meg i alt kontor-arbeidet for ungene og familien.
   Linerle og svaler hjemkommet.
---
   Trenger jeg å nedskrive alt dette om det viktigste av hva som skjer og har skjedd for at andre skal kunne være oppmerksom på det og for at det lett skal kunne la seg rekonstruere? Og innimellom noen av mine tanker om det og kommentarer til det?
   Ja. Jeg anser det fortsatt, som siden begynnelsen, viktig og nødvendig.
   Dette saks-komplekset skal være godt opplyst. Alt og det hele skal lett la seg rekonstruere. Og enhver skal optimalt lett kunne følge med i konkret hva som skjer.
   Og hva saks-komplekset angår er viktig. Hva enn de kriminelle eller eventuelt visse andre i så måte sier.
---
   Det er de som enda tror at vi overdriver når vi sier at ansatte i de der såkalte Barnevern-tjenestene og deres med-hjelpere i visse tilfeller er kald-blodige, bevisste mordere, torturister og barne-mishandlere av verste sort. Og at det de driver med på så forskjellig vis er grov kriminell virksomhet og krig-føring, med diverse mere eller mindre bevisste med-hjelpere og med-skyldige. Og at de via praksis med falsk dokumentasjon har tilranet seg en arena for sin øvrige kriminelle virksomhet.
   At dette ikke er noen overdrivelse viser og avslører saks-dokumentasjonen i dette saks-komplekset. Hvor hva de selv fremfører av dokumentasjon avslører seg selv. Også med hensyn til sin typiske adferd.
   At dette er et viktig samfunns-anliggende kan det ikke være den minste som helst tvil om!

   Omtrentlig hvilkne unnskyldninger og bortforklaringer de vil komme til å ty til i en rettslig sammenheng er ikke særlig vanskelig å se, hvilket de selv også er seg bevisst, men det unnskylder ingenting på ekte og så absolutt ikke i en saklig rettslig sammenheng, om en så lar all verdens tvil komme de til gode.
---
   Det ankom en brev-konvolutt fra min advokat Thingvold med posten i går. Inneholdende kopi av en brev-henvendelse datert 11.05. 2010 fra Gulating lagmannsrett ved lagdommer Arne Fanebust til henne og de øvrige partene ( ekstern ). Et likelydende brev er sendt til alle partene i saken, skriver han. Brevet dreier seg om at retten ber om å få en kopi av Fylkesnemnda sitt vedtak datert 06.05. 2010 ( ekstern ) angjeldende Frøydis og Stauda.
   Dessuten inneholder denne brev-konvolutten fra advokat Thingvold hennes svar i form av et Prosesskriv datert 14.05. 2010 til Gulating lagmannsrett ( ekstern ).
   Brev-henvendelsen fra Gulating lagmannsrett og advokat Thingvolds besvarelse dreier seg om avklaring med hensyn til det som altså angikk parts-rettigheter og klage-rettigheter i forhold til Barnevern-tjenesten i Haugesund sitt kidnapper-vedtak datert 14.01. 2010 ( ekstern ).
---
   To brev-konvolutter fra Gulating lagmannsrett ankom med posten i går. Den ene med et brev til meg datert 14.05. 2010 ( ekstern ) hvor jeg blir bedt om å sende anken min datert 11.05. 2010 ( ekstern ) med underskrift innen 28.05. 2010.
   Den andre konvolutten med diverse dvd-plater, avsendt antagligvis samme dag, men uten avsender eller brev ( ekstern ).
   Også i går ankom med posten en tredje konvolutt med jeg husker ikke hva fra hjem i farten.
---
   Jeg oppdaget i dag klokken 14.30 at katt-ungene igjen er borte vekke! De var omkring dør-åpningen til ut mens jeg var opptatt med telefon-samtale, altså rett i nærheten av den åpne døren. De andre kattene og Mikka (hunden) også. Katt-ungene kan ha lagt seg på en hvile-plass, men dog underlig. Det er iallfall helt sikkert ingen rovdyr som har vært her. Jeg har kikket og lokket litt omkring, men ingenting å se til de. Katte-mor se ut til å hvile rolig ved dør-åpningen.
   Jeg får avvente og se. De har vel ikke blitt kidnappet enda en gang vel? Det er vel ikke noen som er så jævlig?! Slikt noe, om enn veldig smått i sammenligning, oppi all annen jævelskapen, gir enda mere bekymring og utrygghet.
---
   Jeg snakket før klokken 14.30 i dag i telefonen med NAV Vindafjord, Heidi Hansine Vinnes der. Det gjaldt blandt annet såkalt Krisehjelp igjen. Jeg må kjøre dit igjen fredag.
---
   Noen andre telefoner også i dag. Blandt annet med min advokat Thingvold.
---
   Klokken er 19 og katt-ungene enda borte vekke.
---
   Klokken 20 fant jeg katt-ungene som noe redd og nysgjerrig gjemte seg i nordre stein-muren!
   Underlig.
---
   Det er ikke dumt det som blir sagt i diktet og sunget i sangen:
   "Kjemp for alt hva du har kjært. Dø, om så det gjelder."

   For Trude og advokat Hjelde og slikt noe gjelder ikke slikt noe. Der heter det i steden:
   Kjemp, for ingenting har du har kjært. Svik, det heller gjelder.
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, torsdag 20. mai 2010, Vinberget:

   Omtrent 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Sol og fin-vær. Yre små-fugler kvitrer og synger, liv i frodighet rører på seg og vokser og blomstrer i fryd. 8 pluss-grader her ute klokken 22.
---
   Denne saks-dokumentasjonen viser overdådig at verdens flere tusen-årige arbeide og kamp for god moral, idealer, etikk, anstendighet, med-menneskelighet og lov og rett fullstendig er i ferd med å gå tapt og å bli til-intetgjort i Norge. Til fordel for molbo-landets super-egoisme og dens politikk og filosofi under fanen til den indoktrinerende Arbeiderparti-ideologien. Og at Norge er et front-land i så måte, som i sin uhyrlige kriminelle egoisme og dumhet hovmodig eksporterer det menneske-fiendtlige til det globale samfunn.
   Går det videre i den retningen blir de reelle verdiene og skattene mindre enn en saga blott. Til-intetgjort.
   Det er Anti-Krist som mere enn titter frem. Og Fenris-ulven som hærjer.
   Super-egoismen enda fordekt som hærjer!
---
--- Her et dikt jeg i forbifarten skrev i går kveld:


Nødvendige

Ordene er så utilstrekkelige.
Samtidig som så det motsatte også.
Og så nødvendige. Og så uunngåelige.
Og så i og over alt tilstedeværende.
Og så foredlende fra det nedrige.
Eller så villfarne og forvirrede.
Og så viderebringende og avslørende.
Eller bedekkende og åpenbarende.
Synlige og usynlige, bevingede.
Alt som skjer sine vinger og klær.
Frodige gaver fra trivsel og hager.
Endog nødvendig lyn og torden!

*

Rune L. Hansen, 19.05. 2010, Vinberget.

***

---
--- Det ene 17. mai-diktet jeg skrev i år ble det i farten en liten små-feil med. Rett gjengitt skal diktet se slik ut:

   
Inderlig må vårt hjerte banke

Inderlig må vårt hjerte banke
i hver følelse og tanke
som i samvittighet bor
ydmykt for Fader vår
og moder jord.

Visdom stadig sanke
og all urett alltid anke,
det foredler vårt ord og hjem,
viser oss veien frem.

Under Fars vingers skygge
hjelp oss alltid være trygge.
Uskyld skal bestemme,
i det er vi hjemme.

Ingen røvere og barnerov
fjerne fra oss landets lov,
Fader vår og moder jord
i poesi forløs vårt ord!

Likeverd forløser seier,
for alle våre veier.
Trivsel, lek og glede
i uskyld være til stede!

Ære foreldre, barn og hjem,
uten finner vi ikke frem.
Frodig er vår integritet,
når i uskyld vi har identitet!

*

Rune L. Hansen, 17. mai 2010, Tindeland.

***

---
   For mange mennesker er det for krevende og vanskelig det i noen særlig grad å skulle måtte skille mellom rett og galt. De er ganske enkelt for dumme eller forvirrede eller for lite ydmyke. Om de likevel skulle måtte eller ville gjøre det kan det lett fort gå hen i forhastede slutninger og synsing eller politiske meninger. Fare-truende og livs-farlig under visse omstendigheter, uten at de selv trenger å forstå det eller klarer å forstå det. 
   Det krever visdom, forstand og ansvarlighet å skulle måtte ta rette beslutninger. Rette beslutninger er viktigere dess mere feil beslutninger kan få ødeleggende konsekvenser.
   Å ha makt krever både visdom, forstand, ansvarlighet, ydmykhet og forsiktighet.
   Og en skal måtte stå til ansvar for sin bruk av makt og dens konsekvenser.
   Bare lidelsens proletariat er større enn erkjennelsens proletariat.
---
   Hvordan skal en kunne gjøre seg minste som helst håp om rettferdighet, integritet og trygghet i et samfunn som gjennomsyret respekterer løgn, frekkhet og egoisme mere enn lov og rett og anstendighet?
   En må protestere på den kriminelle galskapen bak kulissene også før en selv blir et uskyldig offer for den!
   Å ikke bry seg gjør en selv og andre både meskyldig og til offer.
   Offer kan en uansett lett nok bli når slikt noe er pågående.
   Det er viktigere å ikke være medskyldig.
---
   Og de forbrytelsene det her er snakk om er groteske uhyrligheter av verste sort. I et stort antall, lands-dekkende.
   Intenst pågående bak kulissene. Med involverte ifra nærsagt alle krinker og kroker, høyt og lavt.
   Det vil ikke komme til å slutte av seg selv.
---
   Den dagen du selv eller noen av dine kjære blir et offer for dette.
   Hva da?
   Det får vi se!
   Absolutt ingenting som helst hjelper. Hvor godt forberedt du enn har vært. Hvem og hva enn du er.
---
   Ankom meg pr. e-post i dag kopi av min advokat Thingvolds brev datert 19.05. 2010 til Trudes advokat Hjelde angående såkalt samvær ( ekstern )
---
   Når og hvor enn den tid kommer og anstendige mennesker har tilgang til disse mine Dagboks-notater med tilhørende øvrige Saks-dokumentasjon, da vil jeg takkes inderlig for så grundig å ha gitt meg tid og flid med dette kontor-arbeide. Og disse mennesker vil blandt annet si: - Det foregikk faktisk, at landet Norge i disse årene var fullstendig groteske hærjinger og heksegryter av kriminell galskap! I regi av offentlige myndigheter og store deler av landets befolkning! Vi ville ellers ikke, uten å ha fått tilgang til denne Saks-dokumentasjon, ha trodd det mulig og sant at det virkelig var slik, at mennesker og offentlige myndigheter oppførte seg slik! Vi ser nu selv hva som faktisk skjedde!
   De vil takke meg inderlig for så grundig å ha fått innblikk i all denne skrekk og gru av uhyrlig kriminell umenneskelighet! Og for mitt vitnesbyrd om at det faktisk var slik og dog likevel fantes mennesker som både protesterte og som ikke kunne annet enn å protestere mot tilstandene med de så omfattende og uhyrlige forbrytelser mot menneskeheten, menneskeverdet, anstendighet, lov og rett! 
---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, fredag 21. mai 2010, Vinberget:

   Det var 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Ny dag med sol og fin-vær. Temperaturen 14 pluss-grader klokken 11. Pære-trær og tidlige eple-trær og flere kirsebær- og plomme-trær blomstrer. Alt dette og alt det andre sammen med det flor-lette brude-sløret hos søtmisplene gjør et hærlig og deilig inntrykk. Søtmisplene hist og pist i sine luftige broderier er virkelig magisk stemningsfulle.
   Den hemmelighetsfulle hagen med skjulte dører, dufter og stemninger av gull som åpnes forsiktig av solstreif!
   Salmonberry med nokså knall-røde blomster har så vidt begynt å blomstre, og ildkvede, og rosemandel i rød-rosa. Og flere rhododendron i virkelig knall-rødt.
   Og gjøken jeg hører her ute, ko-ko, ko-ko, ko-ko, ko-ko ... og tenker på Iren K. Hebnes og advokat Hjelde og slikt noe når jeg hører den.
---
   Jeg kom hjem klokken 10.30 i dag. Det er 40 km herfra til NAV Vindafjord i Sandeid og jeg kjørte dit til avtalt møte klokken 9.

   Der var det leder og saksbehandler Laila Thorsen jeg snakket med. Også i dag snakket vi om min situasjon. Jeg får nu utbetalt i trygden min mye mindre enn da jeg for 26 år siden stiftet familie. Nu ikke nok til hverken livsopphold, det å leve eller å overleve. Og utplyndret på kryss og tvers, stadig mere og mere for hver dag. Efter i alle år med bare trygden min og barnetrygden på en solid, god og fremgangsrik måte forsørget meg selv og hele familien, med overskudd, samt investert i hjemsted, nødvendigheter og bekvemmeligheter og på sikre måter tilrettelagt for videre enda bedre utfoldelse, trygghet og utvikling, uten hverken innkasso eller innblanding fra Sosialkontor eller andre problemer av noen betydning, og bare ubetydelig med gjeld på huslån!
   Nu alt snudd fullstendig til det motsatte efter at Iren K. Hebnes kom inn i bildet og barna ble kidnappet og fangeholdt! Og utplyndringen fortsetter og fortsetter. Med ett eneste siktemål: Far skal på alle slags sett og vis til-intetgjøres fullstendig. Frarøves livets mening, livets rett, nutid og fremtid. På bekostning av barna, menneskelighet, lov og rett.
   Alt og det hele skreddersydd i den hensikt å til-intetgjøre far.
   Nu er forlengst alle utgifter innskrenket til minimum og underskuddet blir uansett stort fra måned til måned og bo- og livs-mulighetene uten sjangse. Jeg kan omtrent ikke bruke bilen eller kjøre noen steder, fordi bensin og slikt til den koster penger, og jeg kan ikke vedlikeholde den nødvendig. Jeg kan ikke kjøpe ny motorsag (efter at Balder og hans venner var her og stjal de tre vi hadde fra før av samt gjenstander med verdier for mere en to hundre tusen og annet, og raserte huset), og selv om jeg hadde kunnet kjøpe motorsag så ville jeg likevel ikke kunnet kjøpe bensin, olje, etc. til den. Når jeg samme dag som trygden ankommer betaler de nødvendige faste utgifter, som er relativt få og små, blir det absolutt ingenting igjen annet enn de regningene det ikke blir mulig å betale, selv om jeg for i noen grad å klare noe av det låner hos andre. Og altså heller ikke noe som helst igjen til dagligvarer og det å kunne leve.
   Og hver regning jeg betaler og hver krone jeg bruker dokumenterer jeg i all sin enkelhet for NAV Vindafjord.

   NAV Vindafjord sier at min umulige økonomiske situasjon er en konsekvens av at reglene er som de er eller blitt håndtert og tolket derefter. Og at det ifra deres side vil bli rapportert og fremlagt oppover til overordnet med tanke på endring.
   De sier også at det i den sammenheng har med det forhold å gjøre at barna og jeg hindres å være sammen. Jeg sier at det hele også sånn sett er tilsiktet og skreddersydd med tanke på også økonomisk trakassering og til-intetgjørelse, samt premiering av mor for delaktighet.
   NAV Vindafjords Laila Thorsen sa i dag at det virker skremmende urett at ikke barna og far skal få være sammen, og at slikt noe bare burde kunne skje dersom fare for seksuelt relatert urett eller for vold overfor barna. Og jeg er enig med henne og loven, og tilføyer fare for ødeleggelse av livsverdier og skole.
   Det er imidlertid deres livsverdier og skole som ødelegges og frarøves de i dette tilfellet, hvor de ulovlig frarøves både livsverdier, skole, hjemsted, integritet, far og identitet!
   Og det med påstand om at far er psykisk syk og voldelig.
   Fordi Iren K. Hebnes påstod det og slikt overfor en psykiater Kirsten Westlye som ganske enkelt nedskrev det Iren K. Hebnes ville uten å noensinne ha snakket med eller truffet de angjeldende barna eller deres foreldre! En Iren K. Hebnes som tilnærmet hverken da eller siden noensinne selv hadde snakket med eller truffet de angjeldende!
   Mens den psykiater som virkelig har snakket med og truffet både far og flere av de angjeldende, høyt respekterte psykiater Hans Olav Tungesvik, erklærer at far ikke er psykisk syk og minst av alt hvem han tiltenker å være voldelig!
   Og nærsagt alle som kjenner far og familien sier og vitner om at far hverken er psykisk syk eller voldelig, samt at barna er friske, vellykkede barn med en meget god oppdragelse og hjemmeskole! Og ingen noensinne har hatt noe som helst å utsette på barna, bare overdådig det motsatte! Samt at barna selv hele veien har rost far som snill, god og kjær og med tydelighet på alle sett og vis har gitt uttrykk for at det er hjemme hos far som er hjemme for de og de vil være og har sin trivsel og sitt liv!
   Og alt dette og det hele for at far i april 2006 sa han vil offentliggjøre visse dokumenter som Iren K. Hebnes ikke ville skulle offentliggjøres, og hun misliker fars og familiens livsverdier! Og gav uten blygsel uttrykk for at hvis far offentliggjør dokumentene så vil hun ta ifra oss barna! Samtidig som hun gav uttrykk for at hun visste at forholdene i og for vår familie er gode!
   Hun truet altså med å ta ifra oss barna, for å til-intetgjøre far dersom han offentliggjorde dokumentene!
   Det var da hun bestemte seg for å til-intetgjøre far, gjennom å frarøve ham barna og alt annet hun i det heletatt kunne finne på.
   Oppskriften var enkel: Hun sa at far er psykisk syk, voldelig og undertrykkende og holder barna borte fra skole og ikke har omsorgsevner for barn! Samtidig som hun sa til mor at mor må ta med seg barna og forlate far og ikke ha noenting som helst med ham mere å gjøre, for ellers tar hun barna og livets rett også fra henne!
   Iren K. Hebnes fikk med seg Balder på å sverte far for at mor skulle få omsorgen og ansvaret for barna, hvilket mormor og noen til også gikk inn for. Blandt annet Gudmund, som ble fortalt at Iren K. Hebnes ellers tar barna.
   Derfor, 03. april 2008, bortførte og fangeholdt mor barna! I strid med både Barneloven, Straffeloven og Menneskerettsloven. Men altså for å forhindre at Iren K. Hebnes skulle sette barna i fosterhjem eller barnehjem!
   
Datert 15.05. 2008 skrev mors advokat Trond Hjelde et brev til Iren K. Hebnes ( ekstern ), hvor han ber om at Iren K. Hebnes attesterer og erklærer at mor måtte bortføre barna og flytte hjemmefra på grunn av Iren K. Hebnes sine påstander om far! På så forskjellige vis, bak de angjeldende sin rygg, hadde imidlertid Iren K. Hebnes allerede erklært dette både overfor politiet og alle andre hun nådde!
   I en Begæring datert 26.05. 2008 til Haugaland tingrett på vegne av mor ( ekstern ) med falsk meklingsattest gir mors advokat Hjelde uttrykk blandt annet for at barna ønsket eller ønsker å flytte sammen med mor. Denne usanne påstanden til advokat Hjelde var i sin formulering slik: "Når barneverntjenesten gir uttrykk for at far ikke vil kunne ta ansvar for barna er det også mors oppfatning. / Barna støtter for øvrig også mor i den anledning." Mere enn en usannhet fra advokat Hjelde sin side. Ingen av de angjeldende barna støttet mor i noe som helst slikt noe eller ville flytte hjemmenfra. 

   Det hele litt av en kriminell galskap med andre ord. Det hele skulle imidlertid bli verre og verre. Hele veien med basis i den samme trussel og de samme usanne påstander fra Iren K. Hebnes.
   Iren K. Hebnes gav stadig beskjed om at hvis barna eller mor har noen som helst kontakt med far eller ikke tar fullstendig avstand fra far så tar hun barna! Mor begjærer derfor om og om igjen såkalt Besøksforbud med påstand om at far har truet henne, for å hindre enhver kontakt med far. Samtidig som hun begjærer overfor retten at hun alene skal ha den daglige omsorg og foreldreansvaret for barna og at hvis far i det heletatt skal ha kontakt med barna så må det være under tilsyn og så sjelden og på en slik måte at hun får full økonomisk premiering for det og far i raliteten til-intetgjøres.
   En ektemann og far som aldri noensinne har truet noen som helst eller vært voldelig og som heller ikke er det minste som helst psykisk syk eller undertrykkende! Og som er langt mere lovlydig, sindig, fredfull, omsorgsfull og solid enn de fleste. Og vært det og vist det i praksis i alle år! Hvilket både barna og mor selv og nesten alle vitner og flere til underveis har gitt utvetydige vitnesbyrd om. Mor selv for eksempel klart og utvetydig i Fylkesnemnda i 2008 og ved mange andre anledninger - i årene og tiden før oktober 2008. Samtidig med at hennes advokat Hjelde hele veien har sagt det motsatte ved å påberope seg Iren K. Hebnes sine påstander til inntekt for mor! I oktober 2008 ble mor imidlertid av sin advokat og den såkalte barneverntjenesten truet til å si blandt annet at hun i september 2008 var blitt truet av far til å gjenoppta kontakt og samliv med far! At hvis ikke hun påstår det, så tar de barna. Og at hvis hun eller barna har noen som helst mere kontakt med far så tar de også barna. Og straks hun påstår det settes far i varetektsfengsel for fem måneder sammen med straffedømte i et av landets verste fengsler! Samtidig med at mor i stor stil premieres av NAV for kidnapping og fangehold av barna og NAV er tilsendt ytterligere falsk dokumentasjon og erklæring fra Iren K. Hebnes eller mors advokat Hjelde!

   For bare å ha nevnt noe av galskapen. Jeg har nevnt litt av denne historien for NAV Vindafjord og fortalt litt om alt det enorme arbeidet for å få barna hjem igjen og for i det heletatt å kunne være sammen de og å ha kontakt med de. Og nå er det mere enn ett og et halvt år siden jeg i det heletatt har hatt kontakt med eller sett de fem minste barna og omtrentlig tilsvarende mere enn fire måneder for Frøydis og Stauda sitt vedkommende! Og at barna snart ikke mere er mine barn, men andre sine barn. Og at hverken politiet, fylkesnemnda eller retten enda har gjort jobben sin, men i steden har gjort alt og ett som Iren K. Hebnes og mors advokat Hjelde har bedt de om! Og det endog til tross for at Iren K. Hebnes (og mors advokat Hjelde) sine påstander underveis nokså grundig har blitt avslørt som uten realitet og usanne!

   Jeg får høre fra NAV Vindafjord igjen og jeg holder på med å gjøre ferdig ytterligere dokumentasjon for de ( ekstern ).
---
   Jeg har i de siste dager gitt meg tid til å se filmen "Stolthet og fordom / Pride and Prejudice" (ca. 5 timer), regi Simon Langton, 1995. En film efter engelske Jane Austen (1775-1817) sin berømte roman fra 1813.
   En nydelig, spennende og på alle måter godt laget film. Om livet og normene i og omkring mange familier i rike og adelige familie-kretser i England for to hundre års tid siden. Et liv som på så mange måter dreide seg om hva livet i så mange samfunn iøvrig handler om. Familieliv, ekteskap, kjærlighet, barn, arv, livsverdier, etc. Og midt oppi alt dette og slikt mye følelser, tanker, begivenheter og synsing. Og selvfølgelig mennesker i forskjellig grad snille eller slemme. Og nettopp dette med synsing og forhastede slutninger og konsekvenser i hverdagslivet godt illustrert i de handlinger og den familien boken og filmen mest tar utgangspunkt i. Illustrerer blandt annet og særlig hvordan små forhastede slutninger i hverdagslivet og det at vi mennesker er forskjellige på så forskjellig vis kan få katastrofale konsekvenser. Og også hvor viktig og helt selvfølgelig samhold og ansvars-fordeling er i familielivet.
   Hærlig filmatisert, levende mennesker, skjønne landskaper, skoger og hager, uten hærjinger eller skampletter av industrialisering! Bare det i seg selv med filmen en hærlig forfriskende opplevelse. Men mest av alt hvordan den viser at i det virkelige liv er det og skal det være det edle og anstendige, det bevisste, sindige, snille og anstendige som er det bærende og nærende og reddende og rette og riktige!
   En flott film! Med et meget viktig budskap.
---
   Idun har jeg enda ikke hørt noe fra, bare indirekte via et par telefon-samtaler med Andi. Hun er trolig sint på meg for at jeg tidvis belærer henne om ansvarlighet og pålitelighet og vil hun skal ta seg noe bedre av hesten hun kjøpte sammen Frøydis og Stauda, og for at jeg er så lite perfekt at jeg på bakgrunn av slikt trodde hun bortførte katt-ungene. Utilgivelig, katastrofalt! En pappa som kanskje ikke er perfekt! En som tillater seg å tro slikt noe! En som tillater seg å ta feil!
   Og en Idun som altså ser splinten i pappas øye men ikke bjelken i sitt eget eller andres.
   For en forskrekkelig pappa! Det er ikke alle som har en så forskrekkelig en. Jeg er dypt fornærmet og krenket. Alle mennesker skulle vært forskånet fra å oppleve slikt noe forskrekkelig. Godt å vite hvordan en skal reagere overfor slikt noe da. Med virkelig forakt og sinne og mere til. Andre må lære av denne vår oppførsel.
   Og kanskje særlig av ironien og dumheten i det?
---
   Noe av det mest krenkende og ødeleggende ved løgn mellom mennesker som står hverandre nær er noe så subtilt som det at løgnen krenker og forvirrer vedkommendes følsomhet, ja kan skade og ødelegge den alvorlig, om den da ikke alt er skadet og ødelagt fra før av.
---
   Dype og frodige er vi i pakt med uskylds-kilden.
---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, pinseaften - lørdag 22. mai 2010, Vinberget:

   Omtrent 6 pluss-grader Celsius her ute i natt og 12 og sol og små-fugler som kvitrer klokken 08. Jevnt lett overskyet fra 12-tiden og derefter mere og mere tåke og gradvis regn. Nokså mye tåke utover hele kvelden også.
---
   All denne i dette saks-komplekset nu i fire år pågående kriminelle galskap av tortur og terror forårsaket av ett menneske: Iren K. Hebnes. Pluss de som lot henne og som hjalp henne. Og slikt noe kaller man hva?!!!!!!!
---
   Pluss de som lot henne og som hjalp henne, sa jeg. Som fremgår av saken selv har jeg lenge bortimot daglig mottatt forskrekkelige vitnesbyrd om hva motparten i dette saks-komplekset driver med, og da særlig via brever til meg ankommet min postkasse, avsendt nærsagt ofte fra motparten selv. Brever med terror og mishandling i sitt indre, som jeg har måttet forholde meg til. Alt dette fremgår av den nokså komplette indexen over brevene, skrivene og dokumentasjonen i saks-komplekset ( ekstern ).

   Motparten har også sånn sett, uten selv å forstå det, vært ivrig til å produsere beviser mot seg selv og sin virksomhet. Jeg takker ikke nei til denslags og forsøker ikke å skjule det. Hvis advokat Hjelde eller Iren K. Hebnes eller representanter for politiet, påtalemyndigheten eller retten eller trygdeetaten eller helsetilsynet eller hvem det enn måtte være selv ønsker å dokumentere egen grov kriminell virksomhet så er ikke jeg den som ønsker å holde det skjult. Avslører slike, i eller utenfor nettverk, seg selv som grovt kriminelle så er det heller viktig og av stor betydning at det offentliggjøres. Jo verre dess viktigere.
   Skal en kunne stoppe kriminell virksomhet og urettferdighet, hvor enn den befinner seg og hvilkne kanaler den enn utarter seg gjennom, så er det viktig at den og de medskyldige utvetydig avdekkes. Ofte og best av alt og nødvendigvis trengs ikke mere enn at en fremviser hvordan de avslører seg selv. Da er de tatt på fersk gjerning, hvor langt tilbake i tid enn den kriminelle virksomhet strekker seg. Slikt noe kan undersøkes og selv-avsløringene er dermed beviser.

   En brev-konvolutt med fire dokumenter angående anken av fengslingen ( ekstern ) kom til meg med posten i dag. Tre av de fra Høyesterett datert 12.05. 2010, det fjerde datert 20.05. 2010 fra advokat Cecilie Schløsser Møller i advokatfirmaet Elden i Oslo ( ekstern ). Hun var min advokat i den saken i en periode før anken ble innlevert. Hvorfor Høyesterett har tilsendt henne og ikke meg de tre dokumentene kan en jo undres på.
   Høyesteretts ankeutvalg har med de tre dommerne Jens Edvin A. Skoghøy, Steinar Tjomsland og Arnfinn Bårdsen gjort en Beslutning 12.05. 2010 ( ekstern ) som i sin helhet går slik:
   "Den 12. mai 2010 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i / HR-2010-00831-U, (sak nr. 2010/602), straffesak, anke over dom: / Rune Leander Hansen / mot / Den offentlige påtalemyndighet / truffet slik / BESLUTNING: / Rune Leander Hansen har erklært anke over Gulating lagmannsretts dom 17. mars 2010 i sak nr. 09-023220AST-GULA/AVD2 mot Den offentlige påtalemyndighet. Anken gjelder lovanvendelsen under skyldspørsmålet, saksbehandlingen, bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, samt inndragning/mortifikasjon av ærekrenkelse. I tillegg er det begjært ny behandling av sivile krav. // Høyesteretts ankeutvalg finner enstemmig at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre grunner tilsier at anken blir fremmet for Høyesterett, jf. straffeprosesslovens § 323. Anken tillates derfor ikke fremmet. // SLUTNING: Anken over straffekravet tillates ikke fremmet. //
Jens Edvin A. Skoghøy / (sign.), Steinar Tjomsland / (sign.) og Arnfinn Bårdsen / (sign.) // Riktig utskrift: (underskrift: Maria Bache Dahl) ((+ stempel: Høyesteretts kontor - Oslo))"

   Dette altså til tross for at dette Høyesteretts ankeutvalg i og med anken ble fremlagt dokumentasjon som solid og utvetydig viser at jeg er uskyldig. Samt solid og utvetydig viser at jeg i lagmannsretten ble mishandlet og dømt fullstendig 100% uten minste som helst form for bevis samt hindret og nektet å fremføre min versjon av hva som egentlig skjedde. Endog med vedlagt lyd-opptak av hele rettssaken ( ekstern ). For her bare å ha nevnt noe.
   Ikke det minste som helst bevis eller vitner for noenting som helst, bare mange for det motsatte!
   Slikt noe anser altså disse tre dommerne i Høyesteretts ankeutvalg ikke har såpass "betydning utenfor den foreliggende sak" til at de vil tillate anken fremmet! Og at heller ikke "andre grunner tilsier at anken blir fremmet"!
   Hva er det som muliggjør slikt noe?

   Er så det meste av det norske rettsvesenet et rottereir for kriminelle?! (Blandt annet Jens Bjørneboe gav uttrykk og vitnesbyrd om det, for flere ti-år siden. Jeg henviser i så måte til hans essay-samlinger.)
   Jeg trenger på sett og vis hverken å hevde det ene eller det annet. Situasjonen og forholdet er at alt dette i dette angjeldende tilfellet er noe som enhver selv, hvem det enn måtte være, grundig og godt kan sette seg inn i og uttale seg om. Alt og det hele som hele rettsvesenet i dette konkrete tilfellet har hatt tilgang til, og mye mere, er offentlig tilgjengelig ( ekstern ) via disse mine hjemmesider på Internettet!

   Og dette beviser og avslører og nødvendiggjør konkret hva?
   Det er det spørsmålet jeg her nu fremsetter.
   Og hva er svaret?
---
   Derfra til noe bare litt annet i denne sammenhengen:

   Om Rettferd og likeverd

   Den amerikanske presten Martin Luther King (1929-68) fikk med god grunn Nobels fredspris i 1964. Han ble skutt i 1968. Den mann representanter for myndighetene anklaget for mordet ble dømt til 99 år i fengsel og døde i fengselet, men var neppe den skyldige. Vedkommende ble truet med å "tilstå" eller å bli henrettet. Det kan synes som representanter for myndighetene var involvert i mordet på Martin Luther King. Martin Luther King var i likhet med for eksempel indiske Mahatma Gandi (1869-1948) modig og protesterte ikke-voldelig mot uretten. Både Martin Luther King og Mahatma Gandi ble de myrdet, men resultatet av deres innsats ble det til tross uansett stort og viktig. Det at de våget å protestere mot uretten betød mye for andre og reduserte uretten. Det er det, det at en våger å protestere, som reduserer risikoen for urett og for at andre skal bli skadet, ødelagt eller drept av uretten.

   I tanker om dette, og til minne og ære for Martin Luther King skrev jeg nu følgende lille dikt:


Rettferd og likeverd

Jeg har en drøm, sa Martin Luther King.
Gjennom fredelig protest med Ordets sverd,
for enhver å oppnå rettferdighet og likeverd.
Den kommende, nødvendige endring!

Fattige og uten vett var vi uten slike ord.
Utrygge, elendige ofre, for det kriminelle.
Ikke medskyldige, har dette å fortelle.
På vett, rettferdighet og likeverd vi tror.

Vi sørget da Martin Luther King ble skutt.
Vi sørger, og hedrer hans minne og ære.
I samvittighet og samhold må vi være.
Det er hva som aldri aldri må ta slutt.

Vi må være uskylds trygghet og forsikring.
Så håp, drømmer og lengsler er levende.
Så det nødvendige for liv holdes levende.
Uten dette blir elendigheten vår endring!

Uten blir vi medskyldige i det kriminelle.
Vi må ha og trenger uskyld i vår munn.
Medisin for våre liv, ører og samfunn.
Det er viktig viktig, hva vi har å fortelle!

Uten forhastede slutninger, forsiktige.
Ydmyke for uskyld, trivsel, lov og rett.
Reagere, forsøke å forstå nød og urett.
Våge å si og fortelle, det så viktige!

Jeg har en drøm, sa Martin Luther King.
Gjennom fredelig protest med Ordets sverd,
for enhver å oppnå rettferdighet og likeverd.
Den kommende, nødvendige endring!


*

Rune L. Hansen, 22.05. 2010, Tindeland.

***
---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, pinsedag - søndag 23. mai 2010, Vinberget:

   Omtrent 9 pluss-grader Celsius og mye tåke og tildels regn her ute i natt. I dag sol og fin-vær, noe tildels mørke skyer også. Mere overskyet utover dagen og særlig utover kvelden. 14 pluss-grader klokken 18.30.
---
   Det er interessant og viktig at Høyesterett belærer oss. Og hva de altså belærer og forteller.
   Det samme som politiet, påtale-myndigheten, fylkesnemnda, tingretten og lagmannsretten og trygdeetaten, etc. hele veien har sagt og sier: At hva enn en kommunal såkalt barnevern-tjeneste gjør eller sier, hvor usant og urett det enn er, så skal det legges til grunn som sant og riktig og rettesnor og kommando og ingen skal kunne protestere eller forvente eller forlange gjenopprettelse eller noe som helst. Like så hva angjelder den eller de den såkalte barnevern-tjenesten beskytter, og motsatt hva gjelder det motsatte.
   Dette synes med stor tydelighet som fullstendig å være regelen. Denne skal eventuelt bare fravikes i små ubetydeligheter eller når det på utspekulert vis kan gi inntrykk av at det er noe annerledes, altså eventuelt bare tilsynelatende men uansett ikke egentlig kunne fravikes.
   Hvor grov og uhyrlig urett som enn skjer. Den såkalte barnevern-tjenesten skal fritt frem kunne tilsidesette hva enn det skal være og gjøre hva enn den vil gjøre, totalitært, uangripelig. Sette uskyldige i fengsel, friske i psykiatriske institusjoner, kidnappe, fangeholde, true, kneble, torturere, isolere, avgi og manipulere med falsk dokumentasjon, kommandere, true, krenke, trakassere, terrorisere, sverte, osv., osv., når som helst og hvem som helst!
   Regelen.
   Som disse belærer og forteller oss.
   Tusener av andre har erfart og sagt og bevist det samme.
   Og hva gjør vi så med denne verdifulle lærdommen?
   Og er den solid og fullgod?
---
   For tyve års tid siden ble jeg nominert til den australske urbefolkningens fredspris. Det var ikke mye jeg hadde gjort. Jeg fikk dårlig samvittighet i så måte, for at jeg hadde gjort så lite og egentlig kunne gjøre så mye mere.
   Jeg nevner det til og for den som leser eller hører disse mine ord. I den hensikt å fortelle følgende:
   Det viktigste er å reagere på den grove uretten. For samfunnet i det heletatt og de angjeldende ofre for uretten kan det bety meget mye, og mere og mere.
   Vi må ikke være eller bli hjelpeløse.
   Det nytter! Det nytter uansett, det er deri forskjellen befinner seg.
---
   Et personlig spørsmål ifra min side er følgende:
   Er de kommunale såkalte barnevern-tjenestene og deres tilbehør blandt annet å betrakte som Arbeiderparti-ideologiens terror- og likviderings-enheter? Under regi av blandt annet det såkalte Familie- og likestillings-departementet?

   Norsk statsminister Jens Stoltenberg ifra Arbeiderpartiet var i Afghanistan 17. mai 2010, og var i følge norske radio-nyhetene
, som jeg forleden dag gjorde oppmerksom på, liksom opptatt av menneske-rettighetene. Og da særlig det å kunne eksportere Arbeiderparti-ideologiens skole-system med monopolisering, urbanisering, konsentrasjonsleire, tvang, trusler og indoktrinering til Afghanistan, - som om det skulle ha noe som helst med menneske-rettigheter å gjøre! (Det er jo egentlig det motsatte.)
   Er det noe som helst rart at den Afghanske befolkningen vil ha seg frabedt denslags!
   Hovmodet til Jens Stoltenberg og hans likesinnede ifra Arbeiderparti-ideologiens indoktrineringsleire er galskap, dumhet, babbel og sykelighet. Og kriminelt.
   Arbeiderparti-ideologiens allehånde kriminelle oppførsel er det i og med dette jeg setter fokus på.
---
   Veien til Helvete er brolagt med dumhet, grådighet, gode intensjoner og det som verre er!
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, 2. pinsedag - mandag 24. mai 2010, Vinberget:

   Tåke og regn i natt og i dag. Mellom 7 og 8 pluss-grader her ute i natt og i dag klokken 08.30.

   Gratulerer med 13-årsdagen i dag Stauda! Om du enda lever. (Hva kan vel jeg vite om det.) Jeg lever iallfall enda, om enn under tortur og fangenskap og intenst pågående trakassering, som dere barna mine.
   
Halvt om halvt overskyet og sol utover dagen og kvelden og skyene, tildels mørke, drivende imot sør.
---
   SOS - Noen ord om nødvendige sosiale oppfinnelser og patenter.

   Det meste og det verste av kriminell virksomhet, og den som forårsaker det meste av slikt i samfunnet, kommer fra representanter for myndigheter og forvaltning. Slik har det trist og forskrekkelig nok hittil enda som oftest vært i verden.

   Slike kriminelle forsøker å skjule seg og sitt nettverk med nøkkel-personer og sin kriminelle virksomhet bak reklame, propaganda og indoktrinering, samt bak dårlige sosiale oppfinnelser og patenter egnet for misbruk. Dårlige, forkledd bak fine navn, reklame og knebling. Indoktrinering for å skjule seg selv og den falske trygghet.
   I Norge for eksempel via offentlige skoler som pålegges og tvinges til å ta seg av dette og slikt, samt kommunale såkalte barnevern-tjenester for videre manipulering, tvang og frykt, og underordnede lovstridige lover som den såkalte barnevernloven og barneloven og etater så som barneombudet, sivilombudsmannen, etc. Dårlige sosiale oppfinnelser og patenter, fint forkledd og reklamert for, egnet og tilsiktet for misbruk. Som også måten patentet med tre-delingen tingrett, lagmannsrett og høyesterett misbrukes på, blandt annet for lettvint å misbruke politi, påtale-myndighet, riksadvokat, statsadvokat, fylkesnemnd, fylkesmann, helsetilsyn, mattilsyn, etc.
   Samtidig forsøker de å lure oss til å tro at den kriminelle virksomhet de forårsaker og skaper blandt folk flest er det egentlige kriminelle, når fakta og virkeligheten er motsatt!

   De hensynsfulle, rettferdige, menneskevennlige, anti-korruptive alternativene til de dårlige sosiale oppfinnelser og patenter vi har og vi trenger motarbeider, knebler og skjuler de.
   Arbeidet for gode alternativer og erstatninger, i det heletatt for det nødvendige nye, foregår derfor ofte under vanskelige forhold og så å si "nede i katakombene" blandt ydmyke, hensynsfulle mennesker av god vilje og samvittighet og blandt ofrene for uretten, søkende bevissthet og orientering i likeverd, rettferdighet og de felles-menneskelige verdier. For selvfølgelig og ganske enkelt å kunne bytte ut det dårlige lureriet med ekte saker. Altså som et ydmykt foredlings-arbeide. Like så for å finne frem til menneske-vennlige måter å ivareta og håndheve de ekte verdier vi har, uten misbruk og korrupsjon, så som vesentlige, viktige og gode verdier som for eksempel Straffeloven og Menneskerettsloven.

   Å arbeide for de felles-menneskelige verdier, menneske-vern, neste-kjærlighet og gode sosiale oppfinnelser og patenter, men ikke for delaktighet i lureri og misbruk, er viktig for oss alle!
   Vi overlater ikke dette arbeidet til de kriminelle. Vi er ikke så dumme at vi tror de vil komme til å gjøre arbeidet for oss.

---
   Nu har på sett og vis i dette saks-komplekset visse bestemte mennesker i Høyesterett, lagmannsretten og tingretten, og flere til, vist frem sitt vitnemål, sine eksamens-papirer for hva de er god for - eller hva de ikke er god for.
   Hva angår de overordnede og altså viktigste lover og lov-bestemmelser, endog Straffeloven og Menneskerettsloven, står de mildt sagt til bunn-nivå stryk-karakter! Hva angår sjonglering med de mere bortgjemte, mere egnet for misbruk, er det mulig nivået er noe høyere eller lavere.
   Men det er selvfølgelig ikke for at de er så dumme at de ikke vet at det de gjør er uhyre urett!
   De vet det, og gjør det altså likevel. Men hvorfor?
   Alvorlige Straffelovens bestemmelser som kvalifiserer for mange års fengsel forbryter de seg imot, og særdeles utrolig mange av Menneskerettslovens Barnekonvensjons lov-bestemmelser ( ekstern ) forbryter de seg mildt sagt mot.
   Men hvorfor?
   Hva er det som har gjort det og gjør det slik? Er det frykt? Er det noe eller noen de frykter?
   Hvilken makt eller hva er det de frykter?
   Eller er det bare fordi de er ond-sinnede og perverse?
   Hvem og hva er det som har makten i Norge?
   Det er iallfall Arbeiderparti-ideologien og dens høyeste på strå. Og hva gjør de med det hele nu pågående i flere ti-år overfor ti-tusenvis familier og mennesker? Ingenting annet enn å ville mere av samme kriminelle ondskapen!
   Uhyre grove forbrytelser ikke bare imot Straffeloven og Norges grunnlov, men også imot menneskeheten og menneskeverdet.
   Og det skal de altså ha lov til? Det har de ikke lov til! Det har de ganske enkelt så absolutt ikke lov til!
   Men de tror seg å være Bukken som passer havresekken.
   Hva skal vi og kan vi gjøre med det?

   Få opprettet en Folkerettsdomstol?
   Noe lignende domstolen i Nürenberg efter Adolf Hitler og hans gjeng sine hærjinger?
   Uansett hvordan forberede oss videre for å få slutt på den uhyre kriminelle galskapen, og ikke igjen risikere det samme?

   Konkret forberede en Folkerettsdomstol, med diverse nødvendige aspekter.
   Aspekter inkluderende så som lignende Sannhetskommisjonen i Sør-Afrika, så bruddstykker av sannheten og fakta i det minste også slik kan komme frem. Hva mere?
   Utarbeide fullstendig nye nødvendige, men menneske-vennlige og anti-korruptive under-lover så som en ny Barnevernlov og Barnelov.
   Og en anti-korrupsjonslov. Med et bredt spekter av nødvendige instanser for ekte menneske-vern og ytringsfrihet.
   Nødvendig fullstendig ny ordning av Barneombudet, Sivilombudsmannen, Helsetilsynet, etc. Samt nødvendige revisjons- og åpne kontroll-ordninger.
   Fullstendig nedlegge og revidere dagens kommunale såkalte barnevern-tjenester, klargjøre for en ny uten barnerov, fangehold, kneblinger, trakassering, terror, synsing, falsk dokumentasjon, etc.
   Fjerne eller fullstendig omarbeide ordningene med Fylkesmann, etc.
   Gjenreise respekten for Straffeloven, fjerne mulighetene for håndtering og saksbehandling med diskriminering, ensidighet, korrupsjon, synsing og forhastede slutninger.
   Klargjøre alt dette og mere til og rammene for det. Det vil si klargjøre de må kommende nødvendige alternativene og løsningene.
   Påbegynne arbeidet! Ferdiggjøre arbeidet!
   Med de elementære menneske-rettighetene og menneske-vern som selvfølgelig norm.
   Nødvendighetene må med!
---
   Bianca Rytter skrev følgende i en kommentar på Internettet:
   Bare se på oss, alt er bakvendt. Doktorer ødelegger helse, advokater ødelegger rettssystemet, myndigheter ødelegger friheten, de store media ødelegger informasjon og religionen ødelegger spritualiteten -Michael Ellner.
May 1 at 9:01am

   Og jeg kommenterer: Og ikke minst også navnet, bv!
   Det utrolige Bakvendtlandet.
   Hvor noe nødvendig nødvendigvis må skje!
---
   Farmor forteller at hun igjen har snakket pr. telefon med Frøydis og Stauda, i dag. Stauda har enda ikke fått igjen telefonen sin, men nu er det Trude som har den og sier til henne at hun ikke vil få den igjen før hun blir 18 år! Og iøvrig er og blir Stauda nu nokså fullstendig fangeholdt der hos sin mor og trues med at hvis hun ikke holder seg der og fullstendig under kontroll av sine fangevoktere eller hvis hun forsøker å få kontakt med sin far så sendes hun til barnehjem eller fosterhjem langt langt unna. Og truslene overfor Frøydis er omtrentlig de samme. 
   Farmor var iallfall glad for at hun oppnådde også å få snakket med Stauda nu på 13-årsdagen hennes, via Frøydis sin telefon.
   Balder er i fengsel, har vært det i et par ukers tid og skal være det enda en stund. Jeg vet ikke hvorfor. Trude og de andre der sier til Frøydis og Stauda og andre at han er på haike-tur. Men det er han altså ikke, hvilket også Frøydis hadde mere enn en fornemmelse av. Mormor reiste visst derfra torsdagen. Idun er der nu.
   Jeg sendte i dag via e-post Frøydis den oppdaterte oversikten over de viktigste lov-bestemmelsene for barns (og foreldres) gjeldende rettigheter i Norge ( ekstern ). Jeg vet ikke om den når frem til henne. Men hva hjelper det vel i forhold til den konkrete situasjon?
   Lov og rett gjelder i det heletatt ikke i Norge når det er meg som skal til-intetgjøres. (Ti-tusener av andre her til lands har på sine vis erfart det sammme, og ti-tusenvis av de ble til-intetgjort.)
   Dette en liten situasjons-rapport fra min side. (Som jeg vet visse misliker, og hvorfor.)
---
   Hadde noen av barna mine dødd eller vært livstruende innlagt på sykehus, så hadde jeg slik situasjonen er og har vært siden kidnappingen og fangeholdet 03. april 2008, ikke i det heletatt fått den minste som helst beskjed om det!
---
   Noen som kanskje syns alt er som det skal være?
   Eller i det heletatt har vært det?
   I hva videre går all denne så utrolig kriminelle galskapen?
   Noen som fortsatt tror det er i landet Norge de bor?
   Altså av de som ikke visste hva som skjer bak kulissene?
---
   Kan jeg vennligst få tilbake livet mitt?
   Og barna få tilbake sitt også?
   Kan vi i det minste få tilbake en halvpart av det?
   Og lov og rett kanskje også?
---
   Hadde vulkan-utbrudd nu truet med eller vært i ferd med å ødelegge halve Norge, er det så absolutt ikke sikkert at våre myndigheter (og masse-mediaen?) ville ha kommet med advarsler. Kanskje for å unngå panikk?
   Det er mye som er underlig.
   Men dessverre visse forhold som er uhyre verre enn akseptabelt!
---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, tirsdag 25. mai 2010, Vinberget:

   Omtrent 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nokså overskyet i dag tidlig. 7 pluss-grader klokken 09 og fortsatt nokså overskyet, med tildels mørke skyer og sol innimellom. Og noe vind fra nord-vest utover hele dagen. Temperaturen 5 pluss-grader klokken 22.30.
   Brudespirea, blodrips og forskjellig annet har begynt å blomstre.
---
   Hva annet og mere er nødvendig eller trengs for å få slutt på den kriminelle galskapen?
   At de protesterende og uredde blir flere og flere, og underveis på forskjellige vis og hold samordner seg (og støtte-spillere) bedre og bedre. Så opplagt.
   Hva annet og mere?
   Blandt annet at vi også finner ut av det.
   Og underveis konkretiserer hva som er nødvendig for den nødvendige endring.
---
   Selvfølgelig vil de kunne finne på å kalle enhver som reagerer både paranoid og alt hva de kan komme på.
   Påstander i fleng. 
   Men hva så? Skal vi i det heletatt måtte være redd for løgnaktige påstander?
   Skal det ikke være forskjell på slikt noe og bevis? Det er det ene. Og bevis og vesentlighet? Og vesentlighet er hva annet enn vesentlige fakta?
   Løgnaktige påstander har aldri vært fakta.
   Falske påstander skal ikke kunne være et våpen for kriminelle.
   Som det nu er er slikt mere effektivt enn maskin-gevær!
   Slik skal vi ikke måtte ha det!
---
   Kunne noe ha vært verre?!
   For eksempel dette:
   Dommeren sier i rettssaken (angående fengslingen av meg 21.10. 2008) i Stavanger i mars 2010 uttrykkelig at det ikke finnes noen bevis, men ber juryen om å bestemme seg ut fra hva de syns og tror. Og hva det de syns og tror er forårsaket av fremgår av mine ankeskriv og bevises og bevitnes av lyd-opptaket av rettssaken ( ekstern )! (Se og hør selv!)
   Og slikt noe sier Norges Høyesterett 12.05. 2010 at er ok ( ekstern )!
   Hvor sykt kan noe sykt egentlig bli?
---
   Slikt noe har absolutt ingenting som helst med ytringsfrihet å gjøre! Og heller ikke med saklig vurdering eller opplysning! Og har så absolutt ingenting med bevis å gjøre!
   Hva det derimot hele veien og der og da hadde med å gjøre var en frekk, løgnaktig påstand og å hindre alt av opplysning, fakta, beviser og vitner fra å fremkomme eller opplyse saken.
---
   All uretten, alle angrepene, all terroren, trakasseringen og svertingen har den fordel - og ulempe - at jeg tvinges til å forsvare meg og barna, lov og rett! Og til stadig bedre og mere å opplyse og å presentere hva som har skjedd og skjer!
---
   Jeg avsender i dag et brev til min advokat Thingvold også i så måte ( ekstern ), med noen flere ord angående det der med såkalt Besøksforbud m.m. som Trude hele veien ifra begynnelsen om og om igjen har vært ute efter.
---
   Jeg har i dag også forsøkt å nå frem til min tidligere advokat Cecilie Schløsser Møller i advokatfirmaet Elden i Oslo i saken angående fengslingen av med 21.10. 2008 for nær fem måneder ( ekstern ), pr. telefon, men ikke nådd frem. Tenkte høre med henne om hun kanskje har dårlig samvittighet for hvordan hun gjorde og ikke gjorde jobben sin og kanskje forslag til hva som nu eventuelt kan gjøres.

   Jeg snakket i dette anliggende også med ekspedisjonen hos Norges Høyesterett i dag. De ville ha all eventuell henvendelse fra meg skriftlig. Fint og greit. Det eneste de kunne bekrefte var at om det foreligger særlige grunner for det kan de omgjøre sin Beslutning fra 12.05. 2010 ( ekstern ), hvilket jeg skriftlig kan henvende meg til de om. Men, ble det sagt, slike henvendelser får sjelden positiv tilbakemelding. De trodde iøvrig enda at advokat Cecilie Schløsser Møller var og er min advokat i saken. Jeg undres hvorfor?
---
   Hadde jeg på noe som helst vis oppført meg slik overfor barna og familien som Trude har gjort og gjør, så ville Hekseboken 2008 ( ekstern ) ha sett tusen ganger verre ut! Og det hva Trude i uberettiget i utgangspunktet beskyldte meg for har hun selv underveis gjort tusen ganger mere og verre.
   Det et sannelig om mye som er bakvendt i dette vårt land.
---
   Og hva sier de der liksom respektable fra fylkesnemnda og retten til sine barn i stuen sin hjemme og hos sine naboer når de snakker om hva de bedriver i og med jobben sin? At det er godt og ærlig arbeide de bedriver?
   Vel: enhver kan selv grundig og detaljert undersøke og finne ut hvordan det faktisk forholder seg, konkret med hensyn til dette saks-komplekset. Også deres barn, barnebarn og naboer.
   Skamme seg, skulle de! Eller beskikke seg! Mildt sagt. Meget så mildt sagt. (Og nu også når jeg sier det gjør de det vel ikke lettere for oss, men heller tvert om!)
---
   Det blir antagligvis ikke så jeg får skrevet de bøkene jeg hadde tenkt og som jeg anså som nødvendig, om så forskjellig. Ikke heller offentliggjøre eller viderebringe de som er tildels ferdig-skrevne og jeg nedla veldig meget i. Heller ikke særlig meget videre å hjelpe dere med de og det dere hadde på hjertet og i dere. Og heller ikke leve det livet vi var i ferd med. Vi ble fratatt livets rett, både utplyndret og gjort verdiløse. Vår inderlige trivsel, våre studier, våre skattkamre, vår kjærlighet, vår samvittighet, glede, vår fremtid, fortid, nutid, vår integritet, vår identitet, vårt liv, vårt hjemsted, vår skole, hele vår arv og de livsverdier vi levde for og vi sammen foredlet, hele vår familie og familiens verdier, alt og det hele ble rasert, utplyndret og ødelagt - av konkret de som tok det hele alt fra oss, mennesker som ikke engang enser eller verdsetter det og slikt eller med-menneskers kultur, røtter, integritet og identitet.

   Det ble bare stakkarslige rester og hen-døende smuler igjen av det hele alt. Alt og det hele ble fra-røvet oss og ødelagt av stakkarslige kriminelle, fattige og usle på og for det meste. Hovmodige, fattig-lemmer, som nærsagt hadde og har bare stakkarslige dusin-varer og elendighet å gi og å vise frem!

   I steden ble vi involvert i en uhyre kriminal-historie, hvor med-mennesker oppførte seg som monstre! Og fra-røvet alt og det hele og forsøkt drept og til-intetgjort! Hva av oss som overlever er enda ikke lett å si. Det blir uansett kanskje bare smuler og rester.

   Bak ordene til meg som videre-bringer iallfall denne kriminal-fortellingen ser og gjenfinner dere barna mine og med-mennesker restene av mitt hjerte og derigjennom skygger og smuler av det hele alt som ble fra-stjålet oss og ødelagt!

   Dette ble dessverre en kriminal-fortelling ifra den spede begynnelsen, en kriminal-dokumentar fra virkelighetens verden. Den overgår det meste i så måte! Den har minst av alt manglet skurker, spenning, intriger, terror, tortur og drap. Og den pågår enda. Jeg så i kveld en storslagen film som handlet om slikt. Denne vår kriminal-fortelling overgår overdådig den og det meste!

   Mirakler skal nu til for å kunne gjenopprette våre liv og redde vår uskylds og integritets utfoldelse! Pappa gjør inderlig som best han kan og makter hele veien! Med hele min helse, mitt liv og alt. Vær aldri ikke det minste som helst i tvil om det.
---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, onsdag 26. mai 2010, Vinberget:

   I overkant av null grader Celsius her ute i natt. Nokså overskyet. Temperaturen 9 pluss-grader klokken 10.30. Tildels nokså overskyet utover hele dagen og litt lett regn tidvis.
---
   Integritet, arv, kultur,
livsverdier, identitet, - de vet ikke engang hva slikt noe er! De tror det er noe hva som helst, hist og pist, hverken det ene eller andre av spesiell verdi, iallfall ikke i forhold til sitt eget. De tror at vårt liv, at våre liv, er deres liv! Alt og det hele mere eller mindre dusin-varer og av liten eller ingen spesiell verdi! Gjenstander de kan flytte på og mishandle som det passer seg, for å omskolere og å oppdra til Donald Duck og Arbeiderparti-ideologiens videreførere og opprettholdere og derunder griske til seg en jobb å utholde!
   De er fattig-lemmer, tomsingen, som tror seg å ha noe, dusin-varer, men som mere eller mindre fullstendig mangler respekt for de felles-menneskelige verdier, med-mennesket og menneske-verdet! De er erkjennelsens og lidelsens forvillede og forvirrede proletariat.
   Integritet, arv, kultur, livsverdier, identitet, - de vet ikke engang hva slikt noe er! Gi de makt og ansvar, og de blir mordere og det som verre er! De hverken spør eller er hensynsfulle, - de tror seg å ha svarene. De for tiden mest populære eller lønnsomme dusin-vare-svarene.
   De tror en må gå eller sendes til et offentlig kontor eller en fabrikk-inngjerding for å finne seg og å forsøke hente seg et liv. Virkelighetens overdådig store og frodige bok, visdom og lærdom er så selvfølgelig at de hverken ser eller enser den. Hvordan skulle de vel kunne det, - de er som avskårne, ned-trampede, over-trampede blomster, busker og trær, nærsagt uten arv og røtter. Analfabeter. Kråke-tær kan de knapt lese, se eller forstå. Og hva bryr de seg vel egentlig om annet?

   
De bryr seg om de for tiden mest populære eller lønnsomme dusin-vare-svarene. Det deres poesi. Som de tror seg å være de eneste som har enset og forstått! De er som babels-tårnet, - og øverst der oppe og nedefter renner det bråk, spetakkel, forvirring og bla-bla, som de knapt selv skjønner noenting som helst av. Og hva bryr de seg vel? En pyntelig fasade for å overleve blandt de andre dusin-varene er ofte nok for de. De har lite av andre verdier. Sånn tror de det er for oss andre også. De vil vi andre skal være utskiftbare gjenstander, - deres gjenstander, deres liv! Det å karre til seg av hva som helst eller noe som ligner verdier. Det at våre liv og med-mennesker og hva de har og hva de lengter efter og bygger på er små og usle verdier.
   Hovmodige, farlige babels-tårn. Ødeleggere, og ødeleggelsens opprettholdere. Hverken seende, hørende eller lyttende.
---
   Noen av de er seg svært så bevisst å være kriminelle, men synes det skal være slik og finner det helt ok mens de føler seg nok trygge på ikke å bli oppdaget eller avslørt.
---
   Min tidligere advkokat Cecilie Schløsser Møller i advokat-firmaet Elden i Oslo telefonerte omkring 15.15-tiden i dag fordi jeg hadde forsøkt å få tak i henne. Hun skulle hjelpe meg med og i rettssaken i Gulating lagmannsrett i mars 2010 angående fengslingen ( ekstern ), men gjorde, som særlig fremgår av lyd-opptaket av rettssaken ( ekstern ), det motsatte.
   Hun ville vel være på de sterkeste sin side. Eller trodde jeg var skyldig. Altså hun omtrentlig så som advokat John Raknes i Haugesund. Advokater som i praksis opererer som dommere og bødler. Og ikke som advokater. Slik gjør en uansett ganske enkelt bare ikke!
   Slikt noe er en forbrytelse og en skam for ethvert samfunn!
---
   Det finnes sikkert nok både muligheter og lovhjemler og unntaks-bestemmelser og det ene med det andre for politiet til å gjøre hus-avlytting, film-opptak og telefon-avlytting og slikt noe, hva det enn omtrentlig måtte være så har de nok likesom øvrige øvrigheten bukten og begge endene og havresekkene.
   Altså kanskje også mere eller mindre hemmelige bevis som viser eller indikerer at jeg var eller er skyldig?
   Det har de dog ikke. Alle lyd-opptak og alle bevis og all dokumentasjon og faktiske vitner - som de dog ikke vil se eller høre på eller undersøke eller utspørre, men i steden nekter og hindrer og saboterer - viser det motsatte! At hva jeg har sagt og sier er det sanne og riktige, mens Trude frekt og freidig har løyet og lyger om det meste av alt og tilpasser sine tidvis nokså forskjellig-artede forklaringen til hva hun i øyeblikket tror seg tjent med. 
   Enhver se, hør og undersøk selv så lang det går! De aktuelle lyd-opptak ( ekstern ) kan jeg tilsende enhver med saklig interesse og er ment publisert også via Internettet, - straks det rent praktisk lar seg gjøre for meg eller andre og Internettet, så vil nettopp det også bli gjort!
   Jeg ba på et forholdsvis tidlig tidspunkt, også i retten, om at det kunne bli gjort løgn-detektor tester, men det lot de som de ikke hørte og ønsket de selvfølgelig nettopp ikke. Alt og ethvert som kunne opplyse saken motarbeidet de fra første stund konsekvent, som enhver selv kan se ved å gå efter i sømmene hva som skjedde!
   Resten av mine Dagboks-notater fra de fem månedene i fengselet, fra 21.10. 2008 til 12.03. 2009 ( ekstern ), har jeg enda ikke rukket å taste inn for publisering, men også de publiseres efter hvert, straks jeg eller noen får det gjort.
   Annet småtteri som enda mangler vil også komme underveis videre.
   Dog: Overfor politiet, påtale-myndigheten og rettsvesenet synes forholdet å være som at det av minst to forskjellige grunner og motiver ikke er ønskelig med reelle beviser og fakta. Følgende to grunner: 1 - De vil det motsatte av å få frem fakta. 2 - De har ikke tid til det. Om enn så det er menneskers være eller ikke være det angjelder.
   De vil nettopp ikke ha frem fakta, og de har ikke tid eller samvittighet til å bry seg om med-mennesker!
   Det er ikke seg selv det angjelder.
   Konsekvenser? De bryr seg ikke. Det er annet de er opptatt med. Så alt annet enn anstendighet, med-menneskelighet, neste-kjærlighet, lov og rett!
   Overdådig med grunn-solide beviser i så måte har jeg underveis og allerede og forlengst publisert ( ekstern )!
   Og da jo særlig med hensyn til hvordan de hele veien stadig mere og mere avslører seg selv. Gir selv sine utvetydige verre og verre vitnesmål i så måte. Som en jo kan anse som beste sort bevis og dokumentasjon for hva de faktisk holder på med. Hva kunne vel ha vært tydeligere og mere uomtvistelig?
   Ser og skjønner de det selv?
   Om enn det jo er blandt hva de hele veien frykter.
   Selv om de nok ikke ser det særlig tydelig eller saklig.
   Når de skjønner at alle andre har sett det og grunnsolid forstått det, hva da?
   Hva vil de komme til å si da?
   Svaret kommer uansett!
   Og hva gjøres så med saken?
   Og skal lignende urett fortsatt få kunne foregå?
   Er slikt noe av urett da stoppet?
   Har nødvendige endringer da skjedd?
   Det er allerede nu en godt nok må tenke på det.
   Nu og underveis videre.
 ---
   Et menneske som Iren K. Hebnes med sin posisjons makt pr. i dag, så som leder for en offentlig kommunal såkalt barnevern-tjeneste, kan sannelig om lage mange enorme utrolige hekse-gryter av fan-skap!
   Til meget stor ødeleggelse for mennesker og samfunn.
   Mens de som ikke er stort bedre uhyrlig danser og synger ivrige efter og omkring!
   Mange av de perverse stor-kriminelle, som forsøker å se normale ut.
   Og hva er det vel som blir mere og mere normalt, og under Arbeiderparti-ideologiens beskyttelse, den veien det slik går?

   For kraftige ord eller presisjon sagt ifra min side?
   Ordene blir stående de.
---
   Barnevern-tjenesten i Haugesund vet at Trude og Balder lyger. Og de er meget glad for at de lyger. (Nesten komisk i så måte å høre på fra møtet i Fylkesnemnda i slutten av april 2010, deres premierende smisk.) De vet selvfølgelig også hvorfor de lyger. Selvfølgelig også hvorfor de selv lyger.
   Og hvem vet vel liksom ikke det?
---
   Problemet med de kommunale barnevern-tjenester har vokst seg til å bli et enormt stort og uhyrlig samfunns-problem som involverer veldig veldig mange mennesker, økonomiske og sosiale ressurser, uskyldige ofre, kriminalitet og ødeleggelser.
   På Internettet flommer det stadig mere og mere frem, i overdådige mengder. Og det er enda likevel bare en liten topp av det enorme samfunns-problemet hvor stadig flere og flere blir uskyldige ofre. Og enda er bare de færreste så heldige eller har så mye krefter at de når frem med sin dokumentasjon og sine historier! Problemet har vokst og vokser og vokser, - og selvfølgelig: Jo flere uskyldige ofre dess flere kriminelle forhold involvert. Og problemets alvor er uhyrlig, samtidig som det selvfølgelig blir forsøkt bagatellisert, bortforklart og skjult av de kriminelle.
   Og Trude-metoden, underkastelse under truslene og medskyldighet, som også har vært og er mange andre sin metode, ikke bare også viderefører og forsterker problemet men også utvisker samvittighet, anstendighet, samhold, neste-kjærlighet, lov og rett. 

   Den nødvendige fullstendige reform i pakt med de elementære menneske-rettighetene kan dog neppe komme med kraft nok uten at en folkerettsdomstol med nødvendige aspekter initieres.
   To sider ved sakens kjerne er særlig viktige. Ofrene og de kriminelle.
   Det dreier seg faktisk om uhyre alvorlige forbrytelser imot menneskeverdet og menneskeheten og Straffeloven.
   Samtidig må tilstrekkelig oppmerksom vies det forhold at mange av de forbrytere det handler om ikke minst er eller har vært representanter innunder statens og forvaltningens myndigheter.

   En forhåpentligvis snarlig må kommende omfattende reform er hva vi må arbeide iherdig for.
   Knapt noe er viktigere i dagens Norge.
   Også i forhold til det internasjonale samfunn.
   At flere andre land har fått og har et lignende og tilsvarende problem er iøvrig et trist faktum.
---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, torsdag 27. mai 2010, Vinberget:

   Omtrent null grader Celsius her ute i natt. Tildels sol og tildels skyer. Temperaturen omkring 15 pluss-grader klokken 13.
---
   Den og de som setter sin lit til at uretten vil fortsette og fortsette, tar feil. De som har gjort seg skyldige og medskyldige kan og bør stilles til ansvar for uretten. Selvfølgelig. Det er ikke nettopp småtterier som butikk-tyveri eller feil-parkering med bil de gjorde seg skyldige i! (Altså småtterier i sammenligning.) Det tidspunkt og den dag kommer selvfølgelig og nødvendigvis, og jo før dess bedre, da denslags grov urett ikke mere skal eller vil kunne pågå. De og den som tror noe annet tar selvfølgelig feil.
   Den kriminelle galskapen i Norge kommer ikke til å fortsette i det uendelige, selv om mange synes som å sette sin lit til det!
---
   
Marius Reikerås med interessant artikkel om Barneretten og menneskerettighetene ( ekstern ).
---
   Hvordan det enorme problemet vi i Norge har med de offentlige kommunale barnevern-tjenester vil forholde seg til
Den internasjonale straffedomstolen (ICC) og annet bør også studeres og bearbeides nærmere.
---
   Her gjengir jeg som et innblikk et utsnitt fra en av de tusenvis dialoger på Internettet omkring problematikken:

Vanja Libæk:
   syns at hvis ikke foreldrene klarer og fordele omsorgen likt bør retten gjøre det for dem. sånn at barnet får like mye tid med begge foreldrene sine. det er jo ikke barnet sin skyld at foreldrene går fra hverandre, barn er like glad i begge foreldrene sine uansett.
Ketil Jokiel: 
   Helt enig med deg. Men når den andre part nekter grunnet at støtten fra NAV blir mindre, da får man ikke gjort mye.
   Hvertfall ikke når man er mann.
   Var det ikk en regjering for likestilling vi skulle få????
   Lik lønn for likt arbeid samme dag som det er like rettigheter med hensyn til barnefordeling og økonomisk hjelp fra NAV.
   Barna er jo like glade i begge uansett hven som får penger fra NAV.
   Men inntil det skjer kan menn fint tjene litt mer, så har vi til bidrag. 
Cecilie Skjeggerød:  
   Retten er som regel enige med mor, selv om barnet har snakket med psykolog, å sagt at det vil være like mye hos begge parter.... 
Margareth Berg: 
   Og det provoserer meg grensel... See Moreøst... Hva er da vitsen med å utsette barnet for dette "intervjuet" hvis det likevel ikke betyr noe hva barnet sier?
   Ellers er jeg helt enig med deg Ketil, i alt du skriver! Må innrømme at jeg sjems av å være dame, når jeg ser hvor mange egoister det finnes blant oss. Skal ha både i pose og sekk, mer lønn, hele ungen, fullt barnebidrag og dobbel barnetrygd.
   Jeg er selv skilt og har to barn. Det skulle bare mangle at de ikke skal ha rett til like mye samvær med far som med meg!!!
Cecilie Skjeggerød: 
   Det er verste med et sånt "intervju" er at barnet STORE forhåpninger.... Ja, jeg blir litt sjokkert over enkelt mødre. Jeg har to barn med en mann som jeg ikke bor sammen med. Å vi har hele tiden gjort som barna vil. De er hos far femti femti. Og så lenge barna vil det, så skal jeg la de få lov. 
Vanja Libæk: 
   er enig i at retten som oftes står på mor sin side. de burde ikke vært på noen av foreldrenes side, kunn barnet. er veldig flott at det er oppegående foreldre som faktisk klarer å bli enige seg imellom. 
Rune L. Hansen: 
   Hadde retten vært på lovens side så hadde ikke uretten vært et problem. Menneskerettsloven er øverste gjeldende norsk rett på området og er klar og tydelig med hensyn til disse forhold. Straffeloven er og skal også være i tråd med dette, egentlig, og er det også egentlig, endog i henhold til norske grunnloven, og egentlig skal også landets underordnede lover være det - og skal være det likevel hvis de ikke er det, i henhold til den gjeldende loven som er overordnet.
   Problemet er at den som ikke forholder seg lovlig til dette er forbryter, og at forbrytere nu florerer også blandt dommere.
   Og jo flere uskyldige ofre dess flere kriminelle, bagatelliseringer og bortforklaringer, selvfølgelig.
   Kriminelle er dog kriminelle.

---
   Jeg ble i kveld ferdig med og fikk avsendt pr. e-post klage på henleggelsen av politi-anmeldelsen ( ekstern ).
   Samtidig også et brev til Sivilombudsmannen vedrørende dette ( ekstern ).
---

*****


--28--
-- Dagboks-notater, fredag 28. mai 2010, Vinberget:

   Omtrent 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Formiddag lett slørete overskyet. 11 pluss-grader klokken 09.30. Og 15 klokken 13.30.
   Hegg står i blomst rundt omkring, og mange frukt-trær. Og små-fuglene kvitrer og jeg er bundet til kontor-arbeidet for ungene, som "vanlig" og iherdig. Mitt liv og barna sitt liv er fullstendig et annet sted. Vi er foreløbig frarøvet vårt liv. Nokså jevnt mere overskyet utover dagen, temperaturen 12 pluss-grader klokken 19.30.
   Høstet rabarbra i dag, skrellet og skåret opp og safter seg med rå-sukker og litt vann nu. Høstet bare litt. Det er meningsløst og umulig å kose seg med bortimot noe som helst når ens barn er kidnappet.
   To døde pinnsvin langsefter bil-veien bortforbi.
---
   Mangel på likeverd og rettferdighet er en ubalanse som skaper nød. Hvordan den nød-lidende av mangelens konsekvenser forholder seg til mangelen skaper tyver, sult, gråt, krig, undertrykkelse, slaveri og mye elendighet og kriminalitet.
   Det å tilstrebe mangel på likeverd og rettferdighet er i seg selv en kriminell ugjerning, og altså opphav til mye elendighet og kriminalitet.
   Dettte betyr ikke at det er ulikhet som er galt. Mangel på likeverd og rettferdighet er noe annet.
   Hvordan forholde oss til denne mangelen snakket både Jesus og Paulus om.
   Også om hvordan fjerne mangelen. Paulus grunnet mye på slikt på sine vandringer.
   Konvensjons-paktene om de mest sentrale elementære felles-menneskelige verdier, menneskerettighetene, som særlig gjorde et stort fremskritt efter Adolf Hitler-krigen, var og er et betydelig fremskritt i riktig retning. Å samfunnsmessig ta de på alvor nok er neste skritt.

   Norge som i 1999 implementerte de i Menneskerettsloven ( ekstern ) som stående og gjeldende over annen norsk lovgivning fikk et godt utgangspunkt i så måte, men det er et utgangspunkt som enda på kryss og tvers motarbeides av Arbeiderparti-ideologiens vante makt-misbruk.
   Å komme forbi det er altså det neste skritt, det vi nødvendigvis holder på med nu.
---
   En mor forteller på Facebook på Internettet om at hun ble fratatt barna sine av det offentlige kommunale såkalte barnevernet og efter en tid spurt om hun ville ha de tilbake igjen. Hun fikk fem minutter til å tenke seg om og sa: Dere tok barna mine og ødela de og kommer så og spør om jeg vil ha de tilbake igjen!?
   Hun ville ikke ha de tilbake igjen, så vidt jeg forstod det.
   Det var kanskje ikke mere hennes barn. Eller de var ødelagte, som hun sa.
   Tar ofte gjerne ikke lang tid for slike mennesker og forhold det.
   Og tenk om de hadde kommet til henne og sagt det samme når barna ble atten år. Om hun hadde kunnet overleve torturen og seig-piningen så lenge. Hva hadde hun sagt da, når barna knapt er barn mere?
   Eller de kanskje voksne barna selv hadde kommet?
   Og hva og hvem skal vel slike barn med rette være arvinger til?
   Og hva og hvem er vel mor og far til slike barn?
   Hva og hvem henrettet deres kjære?
---

--- Et dikt fra meg igjen, i dag:

Kidnappet og fangeholdt

Blandt fremmede forlatt.
Bort fra hjem og kjæreste tatt.
Av fremmede hender og føtter.
Bort fra lange, dype røtter.

Slik ble verden mitt fengsel.
Veien hjem lengsel og lengsel.
Tyver tror de kan bestemme.
Tenk å være så slemme!

Tyver som lyver og er slemme.
Hør vår gråt og lengsels stemme.
Kom, hør hva vi har å si.
Kom hjelp oss bli fri!

*

Rune L. Hansen, 28.05. 2010, Vinberget.

***

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, lørdag 29. mai 2010, Vinberget:

   Omtrent 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Og 12 og nokså overskyet klokken 09 i dag. Klokken 09.30 mere jevnt overskyet og noe regn. Overskyet utover dagen, men tildels sol også. 12 pluss-grader klokken 17.30.
   Jeg har vært heldig med begynnelsen (2005) på å forville løkurt (Alliaria petiolata / officinalis) her et sted ute. Fant noen fine blomstrende eksemplar i dag. Telekia (fra Ødegård) er imidlertid en pest og en plage det synes som vanskelig å stoppe.
---
   Det har blitt enda mere travelt med nødvendig kontor-arbeidet for meg i disse dagene. Mye jeg tenkte jeg skulle skrive om samt nevne her i Dagboks-notatene som jeg kanskje likevel ikke rekker så fort som jeg tenkte iallfall.
   Det er lite gunstig å måtte ha det for travelt. (Motsatt også.) Men den stadig pågående kriminelle galskapen jeg og mine barn og min familie er utsatt for er, bak kulissene, uhyre intens.
---
   Hvite katte-mor har vært borte vekke noen dager og jeg dermed erstatnings-mor for de tre katt-ungene.
   Underlig. Hvor er hun hen?
---
   Den unge presten som holdt radio-gudstjenesten søndag 09.05. 2010, som jeg omtalte, het Sindre Stabell Kulø. Jeg forsøkte å laste ned hans preken fra NRK, men lyktes ikke, for dårlig kapasitet på Internett-dekningen her. Jeg fant noe opplysning om ham på Internettet som jeg ble nokså forskrekket over, som syntes som å være homo-reklame, både mht. prester og den nye såkalte ekteskapsloven, etc. Jeg fant derefter frem til ham på Facebook på Internettet og skrev en melding til ham, for å høre om dette kunne stemme og om han anså Bibelens og kultur-tradisjonenes ord om slikt noe for ikke å være vel-overveide. Jeg fikk svar fra ham med følgende melding:

   25 May 2010 at 00:04 / Re: Homo-reklame? / Hei, og takk for kommentarer! / Ja, dessverre ble gudstjenesten brutt midt i sendingen pga et teknisk problem hos Telenor.. Hele gudstjenesten kan du høre på nettradio her, http://www.facebook.com/l/ab9fe;www.nrk.no/nett-tv/klipp/635341/
   Jeg er litt usikker på om den finnes i mp3-format.. / Når det gjelder homoseksualitet, så mener jeg det er en del av Guds skaperverk på lik linje med det heteroseksuelle. Jeg tror dette handler om forskjellig Bibelsyn. Det er ikke alt i Bibelen som er relevant for vår etikk i dag, f.eks. synet på slaveri, kvinnesynet - og homofilisynet. Jeg tror forøvrig Paulus ikke fordømmer homofili, men voksne menn som forgriper seg på gutter (pedasteri) - dette var en utbredt skikk i Midtøsten på Jesu tid. Det blir noe helt annet å forholde seg til forpliktende og likestilte relasjoner mellom to av samme biologiske kjønn. Dette er et betent tema i Kirken for tiden, jeg håper vi klarer å leve sammen med uenighetene. / Takk for at du gir meg tilbakemeldinger - og Guds styrke være med deg og livet ditt! / Hilsen / Sindre Stabell Kulø

   Tenkte jeg skal sende ham noen ord tilbake om at vi selvfølgelig klarer å leve sammen med uenighetene, etc.
   Det er selvfølgelig den siden ved det som har med pedasteri å gjøre som er det verste, men i praksis har ofte nettopp homo-miljøer meget ofte med det å gjøre, samt til-lokkelser av ubefestede sjeler i det heletatt, bort vekk fra det naturlige og inn og ut i det perverse, som endog fordekt forsøker ikke bare å oppløse men også å erstatte det naturlige, heller enn å utgi seg for det det er. Det er det ene. Hva gjelder Bibelens syn og ord om slikt noe og om slaveri og kvinner så er det fort gjort å trekke forhastede slutninger, hvilket mange grunne og overfladiske også gjerne stimulerer til. Bibelens og kristendommens vesens-kjerne handler dog om nødvendigheten og selvfølgeligheten av neste-kjærlighet og like-verd, men ikke på det overfladiske tilsynelatende viset forkledd for det motsatte.
   Mennesker som vokser opp i og med Arbeiderparti-ideologiens skoler får mange slag-sider, også slike. Typiske for hovmodige hån-staurer så som Grøss og Gru Harem Brunstland og barn av henne så som Rosemari Köhn, Trond Giske og Jens Stoltenberg.
   For disse og slike handler det ikke om å kunne eller klare å leve sammen, men om å erstatte enhver annen med seg selv.
---
   Tenker og jeg sender med dette mitt dikt fra i dag:

Perler og skatter

Det lå perler og skatter der nede.
Bak krusninger i vannets overflate.
Perler og skatter i fra kildene.
Om ikke du så de, de er der til stede.
Virkelighet frodig bak enhver overflate.
Veier og vill-veier bakenfor bildene.

*

Rune L. Hansen, 29.05. 2010, Vinberget.

***

---
   Heders-mennesket Synnøve Fjellbakk Taftø, som jeg tidligere har hatt kontakt med, ble igjen tvangs-innlagt på en psykiatrisk avdeling omtrent 17. mai 2010!
   De hærjer grundig med henne for å kneble og å ødelegge henne og hennes innsikt bak kulissene.
   Reaksjonene blandt mange mennesker som har tilgang til Internettet og har fått med seg dette er betydelige og hjelper henne forhåpentligvis nu snarlig ut fra fangeholdet og ødeleggelsen!
---
   Stadig flere og flere via Internettet reagerer over all den uhyrlige norske uretten!
   Godt.
---
   Arbeiderparti-ideologien har flere metoder, instanser og nøkkel-personer for å bli av med opposisjon og opposisjonelle.
   Den såkalte barnevern-tjenesten, forkledd med et nærsagt poetisk navn samt liksom "barnets beste", er bare en av de, men en særdeles sentral og effektiv en.
   En ting er torturen, terroren og seig-piningen en blir offer under med at barna kidnappes, fangeholdes og knebles. I tillegg kommer den økonomiske og sosiale trakasseringen, utplyndringen og videre torturen en samtidig utsettes for, og det at en i det heletatt under seig-pinsel omfattende og nokså fullstendig frataes livets mest elementære selvfølgeligheter og rettigheter og livets rett.

   Den såkalte barnevern-tjenesten er ingenting mindre enn en av Arbeiderparti-ideologiens mest sentrale terror- og likviderings-enheter og er i realiteten opererende og arbeidende fullstendig utenfor lov og rett.
   Alt annet i dens forbindelse er bare forkledninger, propaganda, indoktrinering, kneblinger og diverse og tilsynelatende. Kriminelle ugjerninger, falskhet, terror og trusler på kryss og tvers. I et enormt omfang.
   Dette er fakta. Som vi ikke mere lar oss skremme av. Men som Arbeiderparti-ideologien nu skremmes av. Som de vet at vi vet.
---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, søndag 30. mai 2010, Vinberget:

   Omtrent 2 pluss-grader Celsius her ute i natt og 9 pluss-grader, sol og nokså gråblå himmel klokken 08.30. Klokken 12 nokså jevnt overskyet skyet og temperaturen 15 pluss-grader. Mest likeså med opptil 20 pluss-grader utover dagen.
   Blåbær-lyngen har blomstret i minst en ukes tid nu.
---
   Ethvert terror-regime vil erstatte lov og rett med synsing og altså fritt frem for tilsiktede forhastede slutninger. Synsing har dog ingenting med lov og rett å gjøre, hva enn om så synsingen går forkledd med fine navn, gode gjerninger, reklame, stempler og underskrifter!
---
   Den hvite katte-mor (med ett mørkt og ett lyst øye), mor til de tre katt-ungene, har enda ikke dukket opp. (En av Nudi-katt-ungene er far til de.) Jeg frykter Tarzan, hesten har trampet ihjel den noe sted her omkring. Hun brukte legge seg ned helt på huk om hun ble skremt, uten å røre på seg. Og hesten kan være skvetten og har nerver og er tross følsom intelligens moralsk nokså dum, og på grunn av sin størrelse og bevegelighet derfor nokså farlig, antagligvis kanskje beroende på sin oppvekst. Og denne er vel fra begynnelsen, virker det også som, trent opp for å være iherdig ensrettet vinnende foran-travende traver-hest. Jeg selvfølgelig bare roer ham ved solid og fast og trygt å være rolig, hjelpsom og snill. Det hjelper godt, men alt det andre er temmelig så inngrodd i ham.
   Det har blitt nokså ekstra å være erstatnings-mor for de tre katt-ungene, men de andre kattene og Mikka (hunden) hjelper jo til også. Dyrene til ungene, de gjen-levende av dyrene, som ikke ble drept i de fem månedene jeg satt nokså fullstendig isolert, mishandlet, kneblet, trakassert og torturert som varetekts-fengslet blandt straffedømte i et av landets verste fengsler. Noe de som fikk meg dit burde prøve!
---
   Og nu efterpå er det hjemme jeg
blir isolert, mishandlet, trakassert og torturert på kryss og tvers! Dog enda ikke kneblet for annet enn min egen familie! Men hva kunne dog ha vært verre enn akkurat nettopp det? Ens egne barn gjort til skrekk-slagne på kryss og tvers trakasserte, truede, fangeholdte, indoktrinerte, mishandlede og kneblede flyktninger, fanger og slaver i et lukket regime under Iren K. Hebnes sin kontroll! Mens seig-piningen og til-intetgjørelsen av deres alltid kjære pappa og hjemsted og liv og livsverdier og trygghet og trivsel foregår så de nærsagt ser det gjennom sprinklene. Uten å kunne gjøre noe med det! Uten at noen som helst hverken vil eller kan høre på de!
   Arbeiderparti-ideologien vet hva den holder på med.

---
   Og jeg gjør som alltid kjærlig og solid mitt beste. Og det vet nok barna solid også. Det har de alltid alltid visst.
---
   Idun sa noe interessant hun hadde sagt til og spurt Balder om tidligere i år. At hvis han syns han har hatt en dårlig barndom og oppvekst men hans søsken syns og er glad for det helt motsatte, hvorfor er han da så opptatt av å ta ifra de det? Hun hadde så vidt jeg forstod det ikke fått noe fornuftig svar, men sa hun håpet han tenkte seg om.
   Hun fortalte også at en annen, en i Haugesund, hadde spurt Balder om at hvis han var så misfornøyd var det og er det seg selv han er så misfornøyd med da? Han hadde så vidt jeg forstod det ikke noe fornuftig svar på det heller, men både hun og den andre håpet at også det fikk ham til å tenke seg om.
   En annen som kjente Balder og telefonerte meg i 2008 var helt forskrekket over hvordan Balder snakket om sin far og fant ingen som helst mening i det, bare tvert om, men ville forårsaket av en slik fullstendig uforstand og forvirret galskap si meg hva han inderlig alvorlig mente om det samt gi meg sin medfølelse.
   Idun har iøvrig underveis vært nokså måpende tvilende og forskrekket når jeg har fortalt henne at jeg uansett og alt til tross er glad i Balder og uproblematisk når han kommer på bedre tanker tar imot ham med åpne armer. Jeg tror Idun knapt har trodd meg. Men hun burde betenke det og også det at det jo faktisk var det som skjedde i midten av oktober 2008 ( ekstern ), også for Balder sitt vedkommende. Han snudde helt om. (Hvilket bare varte et døgn eller to, - på grunn av Trude igjen! Balder var imidlertid oppriktig glad den lille stund. Hvilket Trude av usle og ødeleggende grunner - igjen - fikk ham til å benekte, og å lyge om.) Men Idun vet selvfølgelig ikke hvordan det er å være forelder. Og Trude, - akk, akk! Hun håper nok disse tingene aldri kommer frem for dagen, men det gjør de. Av mange slags forskjellige grunner. Og Balder ikke minst vet.
   Det var Balder og mormor som mest av alt forledet Gudmund, og nesten Idun også. Jeg tror knapt Idun har kommet seg over det enda. Det var visse andre også som mere forledet Idun. Det var jo mange egentlig som bedyret for de hva som var den eneste løsningen og satte sin lit til gjennom stor-aksjon å redde ungene og Trude fra Iren K. Hebnes! Tåper så som Ødegård, Schnabel og Åse Kristensen. Og advokat Trond Hjelde. Og mange som ble revet med av hysteriet og liksom ville hjelpe til, men som egentlig gjorde alt det motsatte. Sånn kan det altså gå når det går livs-truende trusler, frykt, dumhet, umodenhet og panikk inn i ens liv og en ikke makter eller evner å forholde seg uskyldig og rett!
   Små tuer (fluer og fruer) kan få katastrofale konsekvenser.
---
   Vel, - alt dette og det hele kommer for dagen. Er der allerede forlengst for den som vil undersøke og finne ut av det.
   Det lar seg ikke bortforklare. Ikke noe av alt det øvrige heller.
   Det er ikke det minste som helst vanskelig å se eller å forstå for den som gjennomgår det.
   Det er ikke bare det at bevisene og alt er mange. De er overdådige, nærsagt til hver minste krink og krok.
   Det er ikke vanskelig å rekonstruere eller å forstå. Bedre og bedre hele veien for den som forsøker.
---
   En kan legge god-viljen til for å forsøke å forstå Iren K. Hebnes, men en forskrekkes mildt sagt om og om igjen.
   Like så hva angjelder flere.
   For å si det også nokså meget mildt.
---
   Barn og i det heletatt mennesker har knapt gjenstandsverdi for de, fordi menneskeverdet i seg selv er et ukjent begrep for de.
   Menneskeverdet kan i et overfladisk samfunn som tar tingene for gitt fort og lett bli forbigått eller befinne seg særdeles lite dypt i forhold til overflaten og kilden, og da skal det lite til før hysteri, perversitet og kriminalitet kan brake løs i heksgryter.
   Selvfølgeligheten av frodigheten, trærne og buskene i landskapene og fiskene og livet i vannet ødelegges og forsvinner uten respekt og vern. Hva som skjer både er og har konsekvenser.
---
   At mennesker av dumhet eller hva det enn måtte være, hva det enn måtte være forårsaket av, gjør seg onde, er ikke noe nytt eller ikke-eksisterende! Så tvert om. Og visse situasjoner og forhold kan utløse det mere enn annet.
   Slikt noe må vi som samfunn kunne beherske mye mye bedre.
   Både frykt, fristelser, feighet og så forskjellig kan utløse ondskap, dumhet og kriminalitet.
   Slik er det. Trist at mange utnytter det og andre igjen ikke tar det på alvor eller blir maktesløse og grundig forvirret av det.
---
   At mennesker ikke når frem til lov og rett det bør alvorlig bekymre enhver. Enda mere at det er løgn og frekkhet som når frem og det at det er løgn og frekkhet en når frem til!
---
   Hva som videre vil skje for meg og min familie sitt vedkommende nu fremover er nokså forutsigbart og har jeg tidligere underveis forsøkt å si litt om. Alt tyder vel på at det videre faktisk går slik? Helt sikker i et slikt anliggende tror jeg ingen kan være.
   Jeg gjør hele veien menneskelig, saklig og sindig mitt beste, og beskriver og dokumenterer det som skjer. Når og hvis trakasseringen gjør det umulig og hva enn som skjer er det uansett iallfall ikke fordi jeg har gjort eller gjør noe feil eller galt.
   Det er enkelt og greit nok å se hva jeg gjør. Og også hva andre har gjort og gjør.
   Hva motparten eventuelt beskriver og sier av løgn og bortforklaringer efter å ha fullbyrdet til-intetgjørelsen avsløres av tidens munn og kan sees og høres av enhver. Nødvendige besinnelser og beskikkelser eller anstendighet fra motparten kommer neppe av seg selv.
   Andre fortsetter nødvendigvis mitt arbeide. De og det kriminelle må stoppes.
   De hovmodige trollene avsløres, forholdene erkjennes og taes på alvor.
---
*****

--31--
-- Dagboks-notater, mandag 31. mai 2010, Vinberget:

   Omtrent 3 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. I dag blå himmel, sol og fin-vær. For noen, for andre ikke. Hva som foreløbig ikke sees kan så absolutt være viktig. Ikke alle ser og forstår enda visse uunngåelige nødvendigheter. Angående vesentligheter pågående foran og bak kulissene. 
   Syriner blomstrer snart og det spirer, vokser og gror.
---
   Arbeidet med oversiktlighet, oppsummeringer, presentasjon, videreformidling, etc. fortsetter.
   Iøvrig fortsatt mange angrep og tidsfrister å forholde seg til.
---
   Jeg har i det heletatt ikke gjort noe som helst galt, men anser det som viktig å forsøke å gjøre alt best mulig rett og riktig.
   Folk flest gjør tusen ganger mere galt enn meg. Men tusen ganger mindre rett dessverre også.

   Ikke er det barna som har gjort noe galt eller det feiler noe med heller. Men når barna gjør og sier det som er rett blir de trakassert, truet og kneblet av Iren K. Hebnes og hennes venner. Barna har ikke gjort noe galt. Tvert om er det vel sjelden at barn så entydig blir rost og ifra alle og enhver omtalt som friske, glade, flinke og vellykkede. At det er deres far som først og fremst faktisk har æren for det og deres oppdragelse fremgår nokså entydig av alles saks-dokumentasjon og ifra alle hold.
   Og dette endog til tross for hva familien har vært utsatt for av angrep.
   Er det liksom frykt for at barna skal bli som Balder og Gudmund som foruretter barna så grovt?
   At Balder og Gudmund ble forvirret og skadet er dog Iren K. Hebnes og Trude sin skyld, og kan minst av alt far klandres for.
   Men det er vel neppe det far klandres for. Og hva Balder klager på og lyver om er han jo synlig for enhver bedt om og lurt til av Iren K. Hebnes, mormor og Trude for liksom å redde barna fra Iren K. Hebnes sine trusler! (Dokumentasjon og beviser for det er det mange av.)
   Iren K. Hebnes sine løgner og trusler på kryss og tvers som får urett til å skje.
   Og hvorfor? Og med hvilken rett?!
   Er det frykten for at samfunnet skal se hvor meget vellykket familiens hjemmeskole har vært og er?
   Frykten for at familiens livsverdier gjennom alle år skal vinne mere anerkjennelse og utbredelse?
   Og med hvilken rett er det barna på kryss og tvers kidnappes, fangeholdes, mishandles, trakasseres, knebles, utplyndres, osv.?!
   Og med hvilken rett er det deres far, hjemsted, skole, trivsel, integritet og identitet mishandles og ødelegges?!
   Og med hvilken rett er det alt av faktisk gjeldende lov og rett fortløpende verre og verre tilsidesettes?!
   Og det så til de grader uhyrlig kriminelt!
   Med hvilken rett?
---
   Jeg vil for ordens skyld og grundighet at detaljer og alle krinker og kroker skal være godt belyst. Fra helheten og presentasjonen av saks-komplekset og hva og hvem det handler om skal optimalt enhver til om ønskelig i detaljer kunne overskue saks-komplekset og hva det handler om. Fra optimalt forskjellige innfallsvinkler også.
   Ingen skal kunne være i tvil om hva som har skjedd. Og alt og det hele skal lett og grundig kunne rekonstrueres. Saks-komplekset er både dokumentar, historie-skriving, bevis og eksempel.
   Det handler blandt annet særlig om uhyre omfattende og grove forbrytelser mot menneskeverdet og menneskeheten. Både i forhold til Menneskerettsloven og Straffeloven. Det er viktig at enhver i all enkelhet bidrar så godt og konkret som mulig med hensyn til dokumentasjon og bevis-innhenting. Offentliggjør, skriver dagbok, arkiverer og sorterer brever, dokumenter og lyd-opptak, etc.
---
   En sa angående det offentlige norske Barne-vernet omtrent følgende på Internettet:
   Greit barn trenger hjelp, men da kan vel noen andre enn barnefjernet hjelpe dem. Familie eller noe.

   Jeg kommenterte med følgende:
   Ja, tvang er ikke hjelp. Ja, tvang, terror, trusler, trakassering og tortur er ikke hjelp!
---
   Jeg hørte tilfeldigvis via tv-n i går Bjørn Eidsvåg, tror jeg det er han heter, sang en av sine sanger - den het "Barnemenneske", og handlet liksom om barn. Tåpelige greier, som mange av hans saker. Den handlet, uten at han selv visste det, om visse voksne menneskers uansvarlige, tåpelige holdninger til og mangel på respekt for barn. Holdninger som dessverre nu gjennom flere ti-år har blitt mere og mere utbredt i Norge. Sangens tekst ganske enkelt krenket barn og det å være barn.
   Uansvarligheten overfor barn har økt voldsomt, særlig også i takt med kvinners inntog i stresslivet i de urbane strøk, bort vekk hjemmefra, inn i lønnsslaveriet innen byråkrati, politikk, industri-produksjon, etc. - og barna bort vekk til institusjoner i sin karakter konsentrasjonsleire, overlatt til andre, til fremmede, bort vekk hjemmefra, bort vekk fra sin helse og sitt liv, ofte også bort vekk fra det allerede verdiløse, til det annerledes verdiløse, for å lete efter et liv ute i det fremmede.
   Fedre mistet ansvarligheten, og mødre mistet ansvarligheten.
   Jeg sier det ikke for for eksempel å klandre kvinner som er i det såkalte arbeidslivet, men for å påpeke fakta. At slike fakta kan være ubehaglige for noen betyr ikke at de bør eller skal være tabu. Tvert om.
---
   Det er lett å forutse at i tiden fremover nu, samtidig som Arbeiderparti-ideologien mere og mere merker at vi protesterer mot hele dens kriminelle galskap, vil den for å slå ned protesten komme til å intensivere truslene og terroren overfor angjeldende og potensielle familier, ikke minst også for å spre mere frykt. Frykt som skal true, skremme og underkue protest, opposisjon og kulturell ytringsfrihet, ansvarlighet og utfoldelse. 
   Ytterligere mange mennesker og familier vil bli rammet, terrorisert, splittet, ødelagt og til-intetgjort! Via dens monopol-krefters synsing, dokument-falsk, løgner, forvridninger, ensidighet, trusler, trakassering, diagnoser, etc. Mere og mere intensivert - av Arbeiderparti-ideologiens mennesker, ikke minst i frykt for å bli avslørt og for å måtte stå til ansvar for de kriminelle gjerningene, og også for manges vedkommende i frykt for å få avslørt sine forskrekkelige holdninger så som såpe-bobler.
   Vår evne til å kunne hjelpe disse de angjeldende ofre for den såkalte barnevern-tjenesten sine kriminelle hærjinger mangler enda det meste av det viktigste. Forandring og endring i så måte kan og bør komme fort, - men ikke forhastet fort!
   Ekte underveis, om så enn fomlende og søkende, gir dog håp og trøst.
---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. ---- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq