----- Denne side: db201004.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 
   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.

17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30.  ---- 
----- 
--- April 2010 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, skjær-torsdag, torsdag 01. april 2010, Vinberget:

   Omtrent 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. All sneen igjen borte vekke, overskyet hele dagen. Tildels noe regn imot kvelden. Omtrent 2 pluss-grader utover kvelden.
---
   Selvmord.

   Trude påstod overfor politiet og retten at jeg i månedsskiftet september-oktober 2008 for å tvinge henne til å være med på min strategi og familiens ønsker og behov og rett, og for å tvinge henne til å underskrive og innlevere Tilsvar og brev til retten, hadde truet med både å drepe henne og å begå selvmord.
   (Dette iøvrig samtidig med at Barnevern-tjenesten i Haugesund og "hennes" advokat Hjelde truet henne med å røve våre barn og sette barna i barnehjem eller fosterhjem for å bli borte fra sine foreldre og sitt liv og hjemsted for evig og alltid, hvis Trude så meget som tenkte på å gjenoppta samlivet med sin ektefelle eller å ha kontakt med ham eller på at barna skulle kunne ha kontakt med sin pappa eller sitt hjemsted! Eller også hvis hun mente alvor med hva hun skrev i sine Tilsvar og brev til retten! Og i sitt møte med sin advokat Hjelde onsdag 15. oktober 2008 ble truslene ifra advokat Hjelde sin side forsterket. Trude kom temmelig så forskrekket målløs ut ifra hans kontor.)
   Hva Trude kanskje ikke visste eller vet tilstrekkelig, og folk flest heller ikke, er hvilket forhold Rune (altså meg, hennes mann, barnas pappa) har til selvmord. Jeg har alltid både tenkt og sagt og skrevet at selvmord er en uhyrlig forbrytelse til og med verre enn mord. Eneste unntak i så måte er nødvendigheten i nødverge å måtte ofre seg selv for noen, eller at en tortureres så uhyrlig at tåle-grensene brister. Selv har jeg for lenge siden ved omstendigheter i livet blitt torturert dithen og vet av erfaring og erkjennelse at alt og ethvert har sine tåle-grenser, hva en enn tror om det på forhånd. Den som gir seg bryet med å søke på ordet "selvmord" i mine Dagboks-notater vil antagligvis finne ut at jeg også for lenge siden har skrevet om alt dette og slikt. Selv dengang jeg befant meg i området for mine tåle-grenser og kollaps var jeg ikke i nærheten av tanker om selvmord, slik jeg kan huske det. Enhvers og ethvers tåle-grenser er imidlertid forskjellige, og et indre anliggende.
   Trudes også. Og hun ble tvunget til å si det hun sa. Dog burde hun ikke ha sagt det. Om det så hadde vært sant så burde hun jo ikke ha sagt det. Og det var ingen løsning å si det, bare mere elendighet, svik og kriminalitet. Selvforskylt. Det motsatte av det rette. Maya, Buddhas mor, tilværelsens fordekkende slør, det tilsynelatende, levde bare 7 dager efter Buddhas fødsel. Løgn og illusjon og ussel egoisme er noe kortsiktig noe, som bærer nederlagets metamofose i seg. Selv om hun vet jeg tåler mye, så overdriver hun katastrofalt mye, i svik, ondskap og usselhet.
   Jeg har alltid uttrykt alvor med dette at selvmord endog er verre enn mord.
   Et menneske-barn som gjennom sitt svangerskap blir født ifra Guds større verden til Guds mindre verden, til sin familie og sitt hjemsted, er en Guds hærlighets gave til far og mor og familien og hjemstedet. Og gjennom sitt videre svangerskap i sin uskylds-rene kjærlighet, til landskapet, samfunnet og verden.
   Far og mor, familien, er det store velkommen, hvor kjærlighets undring og kjærlighets hærlighet forenes. Sødmens stund og rom. Fra rom til rom. De begge er der og må være der, far og mor.
   Et spedbarn som ikke får dekket sine behov, et krenket barn, kan begå selvmord ved å tilbakeholde sitt åndedrett. Det kalles "krybbedød".
   Morderen i og med et selvmord er velkomstens verden og rom.
   Et barn skal ha trygghet, nærhet og kjærlighet. Ekte kjærlighet, i pakt med uskyld, sannhet og troskyldighet. Ikke kjærlighet på pinne eller kjærlighet i svik. Og barnet vil utfolde sitt indre i trivsel og glede, i tillit og trygghet. Barnet dier og barnet ammes, og undrings kjærlighet og hærlighet stimuleres og utfolder seg.
   En Guds gave til familien og til verden, hvor den gjensidige pakten foredles og forenes, forenes og foredles.
   Skade, vold eller mord er å forstyrre eller ødelegge denne uskylds metamorfose. Nemesis i Molbolandet.
   Poenget altså barnets utfoldelse i trivsel og glede, utfra sin egen indre verdens uskyld, undring og lengsler, i den trygge eller faste hjemsteds verden med far, mor og familie, landskaper og samfunn, og denne sødmen, fryden og gleden, som nødvendigvis må være inderlig ekte, ren, fri og frodig for ikke å virke skadelig eller ødeleggende. Og det at denne uskyld og samhørighet ikke krenkes.
   Hva har iøvrig dette med selvmord å gjøre? Og hvorfor er selvmord verre endog enn mord?
   Den viktige gave menneske-barnet er i og for verden, er også en vei og en vilje. Enten i pakt og harmoni med sin indre utfoldelse eller skadet og ødelagt. For den skadede og ødelagte å komme seg tilbake til seg selv, til sin uskylds selv og utfoldelse, kan i stor grad være vanskelig, men er der dog som bakenforliggende mulighet, realitet og verdi, om så enn ikke sett og om enn så vanskelig. Valget kan være der og er der, forskjellen mellom videre rett eller gal utfoldelse efter beste evne. Og vissheten om valget kan være der eller altså innfinne seg. Det blir eventuelt ikke mere villfaren egoisme en utfolder seg for, men utfoldelsens rette vei, som givende og foredlende. Den unike og frodige nødvendige gave ifra skaperaktens rette utfoldelse.
   Kontra. Kontra hva det enn måtte være.
   Derfor. Derfor er både mord og selvmord forbudt og ugjerning,
   Jeg sa til meg selv og til Idun og Trygve efter rettssaken i Stavanger at jeg på alle sett og vis synes som å være fratatt livets rett og lov og rett og mine barn alt av sine elementære rettigheter, så bastant og uttrykkelig som noe bare kan bli, så hvorfor orke å fortsette, hvordan utholde å fortsette, den seig-pinende uhyrlige torturen, i visshet om ikke å komme noen som helst vei hverken for meg eller mine barn og kjæreste, som fremmedgjøres fra seg selv og sin utfoldelse, som ødelegges til det ugjenkjennelige. Orker jeg å overleve det tapet? Klarer jeg å overleve det tapet? Og klarer barna det?! Og hvordan nu videre best for barna? De og vi utplyndret, ruinerte, ødelagte. Vrak og rester fratatt livets rett. Døende i steden for levende. Protesterende i steden for foredlende. Bare i protesten foredlende. Om tåle-grensene tillater det.
   Kastet for ulvene, kastet inn i et helvete. Hver dag og hver stund ikke mere en gave, bare lengselen igjen av gaven og utfoldelsen. Null-stilt, og verre enn som så.
   - Du må ikke finne på å ta ditt liv, sa både Idun og Trygve. - Selvfølgelig gjør jeg ikke det, sa jeg. - Du må ikke tenke på det engang, sa de. - Å lufte og solidere å erkjenne situasjonen er bedre enn å kunne bukke under i den, sa jeg. For bedre å fordøye på forholdene, følelsene, tankene og stemningene. Det gjør meg sterkere i forhold til slikt noe og bedre i stand til å forstå andre. Men det er selvfølgelig ikke mulighet for at jeg skal finne på å begå selvmord, dess mindre mulig i erkjennelsene av slikt. Som gjør meg så langt sterkere enn så mange andre. - Egentlig har de drept deg mange ganger underveis. Egentlig så er de mordere. Blandt annet det også. Og du er ikke den eneste de har drept eller kommer til å drepe. Og dine barn er heller ikke de eneste. De dreper og ødelegger også barn. - Jeg vet det, sa jeg. Og det gjør det desto viktigere å advare og å protestere.
   Jeg begå selvmord, eller si eller true eller lure med noe slikt? Utenkelig! Så til de grader for dumt.
   Den begår selvmord med hensyn til sin troverdighet som mistenkeliggjør eller sier slikt noe. Men vedkommende, som til og med kanskje kan være en morder, skjønner ikke det selv. Hvis altså vedkommende kjenner meg et stykke på vei likså godt som jeg kjenner meg selv. Men hvem gjør vel det?
   Siddhartha Gautama (560 - 480 f.Kr., Nepal) eller altså Buddha ("den opplyste"), sønn av sin far Suddhodana (konge i Sakhyas) og sin mor Maya, var en særdeles stor gave og innflytelse for verden, til tross for det helvete av lidelse, nød og elendighet han efter hvert ble kastet inn i. - "Vi må finne årsakene til lidelsen og veiene bort fra den", sa han i sin inderlighet. Enda i dag er han omfattende i verden med rette høyt æret og respektert for sine bestrebelser og legemidler i så måte. Buddha som gave i og for verden erkjennes med tydelighet som noe stort. Han bragte blandt annet og særlig erkjennelsen av nødvendigheten av sinnsro inn i verden, i neste-kjærlighetens navn. Det eneste "selvmord" han kunne tillate seg og som Gud viste ham veien bort fra og hevet over. Men Buddha var ikke og er ikke den eneste gave i og for verden. Og ikke den eneste som er oss til trøst, glede og oppmuntring heller.
   Dessverre kan det at noen forstyrrer, krenker, skader eller ødelegger vår utfoldelse gjøre livet og arbeidet vanskelig og tungt, men vi må vel ikke la de kriminelle krefter få seire, hverken omkring oss eller i oss?
   Verste sort selvmord! Og verste sort mord.
   Respekten for og opplysningen om de felles-menneskelige verdier kan og skal gjøre det lettere og bedre for oss!
   Kanskje går det endog fortere enn mange tror.
   Stilken som gjennom jordens muld, kratt og mulm finner veien nok frem, og plutselig, magisk, som med et magisk knips, står der og der og der i all sin ydmyke, liflige blomsterprakt! Ifra sitt tvekjønnede opphav, med vårlige sterke, umistelige krefter forskjønnende, forfriskende og foredlende!
   Eller det golde, forlatte øde?
   Det kunne neppe ha vært verre.
---
   Runar telefonerte i dag. Han hjemkommet igjen. Vi snakket mest om film, og noe om meg og Idun og familiens situasjon. Han sa iøvrig at det hadde undret ham at Trude dengang engang faktisk fortalte ham at hun av den såkalte Barnevern-tjenesten i Haugesund var tvunget til å ta avstand fra meg. - Det var faktisk det hun fortalte og hun sa, sa han.
   - Jeg vet det og verre enn som så, sa jeg til ham.
---
   Frøydis telefonerte i dag. Hun sa hun ikke orker noe som helst mere, bare å late som.
   Stauda telefonerte for et par ukers tid siden og sa noe lignende.
   Det kunne neppe ha vært verre.
---
   Kattungene fant jeg hverken i går eller i dag. Dukker vel opp efter hvert ...
---
   Ikke alle ble likså vellykkede som Buddha.
   Eller som hvem som helst annen.
---
   Det å fortelle at en må bare finne seg i uretten er ikke å realitets-orientere.
   Den som forbigår uretten gjør seg delaktig i uretten, som dermed vinner i styrke.
   For lettvinte løsninger kan virke motsatt sin hensikt.
   Å u-virkeliggjøre virkeligheten er ikke å virkeliggjøre virkeligheten.
---
   Å bli drept kan være mere rett og riktig enn å drepe.
   Særlig om en fortsatt lever.
---
   At det var jeg som sommeren 2008 "lurte" Trude til å tro på kjærlighet, rettferdighet, sannhet, lov og rett?
   Til å tro på at det går an å gjøre noe med løgn og urett?
   Til å tro på at kriminelle monstre så som Iren K. Hebnes ikke er allmektige?
   Til å tro på at Åse Kristensen er en sviker og svikter?
   Til å tro på at vi har rett til vårt liv og våre livsverdier og vår familie?
   Til at ingen hverken helt eller delvis skal måtte finne seg i slikt noe som Iren K. Hebnes og hennes medhjelpere holder på med?
   Og at vi selv ikke må være hennes medhjelpere!
   Og at vi må tro på og ha tillit til lov og rett om så ikke politiet eller retten selv har det!
   Og at vi protesterer med hele vårt liv for å ivareta vår integritet og lov og rett!
   Jeg henviser for eksempel til den lengre telefon-samtalen jeg og Trude hadde 24.09. 2008 ( ekstern ).
   Lurte henne? Eller truet henne?
   Jeg har alltid appelert til at hun skal være sannferdig, anstendig, snill, hensynsfull og alt som godt er.
   Skulle jeg vel ikke ha gjort det?
   Altså ikke hvis Iren K. Hebnes eller Balder eller en Per Schnabel sier noe annet, mener noen!
   Det er for sykt!
   Og Trude kommer fort lett i hysteriske stemninger hvis hun føler seg truet, presset eller redd!
   Kvinner har lettere for slikt enn menn,
   Og mange er de som benytter seg av slikt noe, utnytter det for liksom å fremstå som riddere som redder og hjelper "jomfruen i nød" (så som i eventyrene). Når det de egentlig vil er å sjarmere seg frem for å fremstå som bedre enn andre. For iallfall å fremstå som stor i noen sine øyne. Når det de egentlig gjør er å dra med seg vedkommende inn i sin egen litenhet.
   Vel, en kan ikke kneble de heller. De bare er der.
---
   Mange svikter. Særlig under innflytelse av dårlige omgivelser.
   Uforstand, grådighet, forfengelighet, hevngjerrighet, likegyldighet, selvgodhet, fristelser, prestisje, trusler, misunnelse, frykt, hysteri, perversitet, uansvarlighet, osv.
   Årsakene og grunnene kan være forskjellige.
   Ydmykhet, ærbødighet, anstendighet, hensynsfullhet, saklighet, besinnelse, beskikkelse, etc., er likså fraværende rette egenskaper som det er tilstedeværende urette egenskaper i et samfunn.
---
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, lang-fredag, fredag 02. april 2010, Vinberget:

   Overskyet, fuktig og regn, 2 til 3 pluss-grader Celsius her ute i dag tidlig og tåke også ned imot bergene utover formiddagen. Mye regn utover dagen, noe sol også efter hvert. En hagl-skur omkring 20.30-tiden.
---

   Den som her orienterer seg litt i og omkring saks-dokumentasjonen angående fengslingen ( ekstern ) vet fort veldig meget mye mere enn juryen og retten i Gulating lagmannsrett i Stavanger i mars 2010, og politiet og Haugaland tingrett, i tillegg til akkurat det samme!

   Hvilket selvfølgelig ikke minst fremgår av lyd-opptakene av rettssaken ( ekstern ).

   Nøyaktig det samme kan også sies om den såkalte sivile sak mellom meg og Trude
( ekstern ). Og også med hensyn til den er det komplette lyd-opptak av hele rettssaken ( ekstern ).
---
   Jeg arbeider fortløpende underveis med å forbedre og å forenkle presentasjonen av hele Saks-komplekset ( ekstern ), så det skal være mest mulig lett-forståelig - og oversiktlig og enkelt å orientere seg i. Mye kan gjøres og vil bli gjort enda videre i så henseende.
---
   Alt og det hele
i all vesentlighet Trude i regi av sin advokat Trond Hjelde og den såkalte Barnevern-tjenesten har fremført for fylkesnemnda og retten har vært usant, og så påberoper de seg at hun skal ha troverdighet!
   Sykt, som så veldig mye veldig så sykt i hele dette saks-komplekset.
---
   Hvorfor er menneskene så onde? Og hvorfor all denne krigstid som gjemmes bak kulissene?
   Så unødvendig, og så utrolig dumt!
---
   Det er de "smartingene" som sier til meg at jeg skal bare oppgi det hele, innse at jeg har tapt, og for ikke å gå tapt begynne livet på nytt igjen. Finne gleden igjen, et nytt liv. Og at barna bør forsøke å gjøre det samme.
   Sykt! Fullstendig absolutt sykt!
   Skal jeg finne meg i at barna og jeg er fratatt det meste, akseptere det, for liksom å gå 25 eller 30 eller 4 år tilbake i tid og begynne på nytt igjen?! Eller altså begynne på nytt igjen her og nu, og både svikte og glemme mine egne barn og vårt liv?!
   Sykt! Fullstendig absolutt sykt! Jeg sier: Prøv det eller gjør det heller selv! Og jeg og mine barn har mere å miste enn de fleste, - det har kanskje ikke du?
   Skjønner de ikke selv hvor uhyrlig pervers, svikefull og kriminell en slik tanke er?! Skjønner de det ikke? Skjønner vedkommende det ikke, - fordi det ikke er vedkommende selv det gjelder?! I ubetenksomhet? I selvgodhet? Eller fordi vedkommende selv har gitt opp? Og hva sier slikt noe til våre barn?! Og om vårt samfunn?! Og om oss selv?!
   Dog har jeg selv også vært inne på tanken, for å ha den luftet og med sine eventuelle muligheter, og som flukt og som nødvendighet for i det heletatt å overleve ... Og for derigjennom å kunne fornye og forlenge livet. Fristende, i og med at alternativet er så alt annet enn fristende. Men dog - hvordan en enn snur og vender på det - umulig.
   Hva mere eller annet kan og bør sies om dette? Jeg er fradømt livets rett, dømt til døden, og tortur, for kjetteri. Og mine barn, og flere til, fradømt livets rettigheter. Vi alle uberettiget - i inkvisisjonens kjetter-domstol.
   Hva mere er å si? Mye! Veldig mye!
---
   Jeg er ikke sint. Jeg er bare veldig, veldig skuffet.
   Og stadig utsatt for kriminelle sine hærjinger og allehånde tortur.
---

   Jeg er lite og sjelden på Facebook på Internettet. Det er for dårlig Internett-dekning her til at det er mulig særlig med surfing på Internettet. Men i går var jeg så vidt innom, og skrev da en liten kommentar på oppslags-tavlen til Frøydis sin side der. Jeg skrev noe om at ingen har rett til å hindre eller nekte oss å kommunisere, og at det er viktig at ingen klarer det heller. Særlig hva angjelder en far eller mor og deres barn er dette enda bedre og mere bestemt i Menneskerettsloven (1999) - og selvfølgelig.
   Jeg ville nevne noe så selvfølgelig også, helt konkret. I dag nu i kveld fikk jeg en e-post med melding om at Trygve Einar har kommentert dette slik på oppslags-tavlen:
   "Barna er foreldrenes gave fra Gud og ingen andre enn Han som gav gaven kan ta den igjen. Alle andre er røvere og mordere sier Guds Ord! / Nå får vi håpe og be at Frøydis blir snart frisk fra forkjølelsen og at hun ikke smitter Stauda da! Ha en velsignet påske alle sammen!"
---
   Han har jo rett i at de er røvere og mordere. Hva Bibelen eller hvem som helst enn sier om det.
---
   Filmen "Kingdom Of Heaven" ("Himmelens kongerike"), regi Ridley Scott, på en av tv-kanalene i kveld. En flott film, om himmelens kongerike, samvittighetens kongerike, kontra svikets kongerike! Jeg har sett den før. Støtte-apperatet til Iren K. Hebnes burde se den (og forstå den) også. De er taperne i alle filmer og bøker (og samfunn) av god kvalitet, og trenger derfor så absolutt å lære så forskjellig. Jeg er helten og vinneren i alle slike filmer, i kraft av hjerte og forstand. Slik har det alltid vært. Mine tap er kriminelle sine utplyndringer og hærjinger. Som de efter hvert må ta sin straff for. I samvittighetens rike overlever jeg til og med døden. Det er Herrens rette vei, stilken, den blomstrende hærlighets vei!
   Ingen skal kunne lure mine barn til å tro at jeg noensinne har sviktet de. Andres svik og forbrytelser må jeg forholde meg til som best jeg kan. Mine barn skal godt og grundig vite hva som skjedde.
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 03. april 2010, Vinberget:

   Temperaturen nede i null grader Celsius her ute i natt, klokken 11 i dag 8 pluss-grader i skyggen. Sol og finvær med noe vind utover dagen.
---
   Den som er i ferd med å bli drept begår minst av alt selvmord.
   Jeg beskriver hvordan drapet og drapene, utplyndringene og hærjingene skjer.
   Rettere sagt: Hver enkelt selv gjennom sine egne da gjeldende ord og handlinger.
   Jeg innsamler det hele alt ifra hver enkelt, og videre-formidler.
   Slik sa og gjorde hver enkelt selv.
   Slik var det det foregikk.
   Hver enkelt avslører seg selv.
---
   Mine barn ble kidnappet og borte vekke.
   Deres far ble drept.

   Mine barn gjorde som best hva de kunne og deres far gjorde som best hva han kunne.
   Hele vår familie og våre livsverdier og vår trygghet og trivsel, ble uhyre grovt forurettet, mishandlet og ødelagt.
   Alt og det hele, vår hele arv, vår livs-utfoldelse, vår integritet, vår identitet, vår fortid og fremtid, terrorisert, utplyndret og ødelagt. Av uhyre kriminelle mennesker og krefter.
   Vi alle uskyldige har et sterkere og sterkere krav på optimale erstatninger, og på at hver enkelt av de skyldige straffe-forfølges og stilles til ansvar for sine ugjerninger.
   At uretten iherdig, godt og grundig ble dokumentert var også derfor.
   En slik sak foreldes ikke. Så tvert imot!
---
   Det kan og må sies veldig mye om denslags urett, hvis og når denslags urett er pågående i ens nærhet.
   Nok til at denslags urett neppe igjen skal kunne skje!
   Nok til at det opplyses, advares og skjønnes såpass - og uretten tar slutt. Erkjennes og tar slutt i og med ansvarlighet, lov og rett.
   Det er det som trengs.
   Ikke mindre enn såpass.
   Ingen kan leve i trygghet eller selvgodhet med denslags urett pågående.
   Hvilken kriminell galskap vil vel forsøke det?!
   Bare det at slik kriminell galskap kunne skje, er en uhyrlighet!  
---
   Mange er de som i inderlig fortvilelse forsøkte å si ifra og å varsle om slik og lignende pågående urett, men som ikke ble hørt eller tatt på alvor, men som altså ble kneblet eller skjult bak løgner.
   Mange av de i dypeste fortvilelse, nød, gråt og tortur, ropende om hjelp, kneblet, til-intetgjort, forbigått, tenkte til slutt at iallfall mord eller selvmord må få med-mennesker og samfunn til å reagere nok!
   Og det var hva det endte opp i. Av noen og visse brukt imot de og for ytterligere å skjule uretten! Hvilket ikke ble gjennomskuet. Hvilket enda mere forsterket uretten.
   Mennesker som forsøkte, inderlig alt de kunne, men som likevel ikke ble hørt eller forstått. Selv ikke med den mest uhyrlige, groteske urett pågående omkring seg i samfunnets midte!
   Uretten ble av de kriminelle og dumme (derav også naive) skjult.
   I og omkring u-gjerningene til den norske såkalte Barnevern-tjenesten er det en uhyrlig forskrekkelighet med mengdevis med heksegryter med mengdevis av barnerov, fangehold, drap, selvmord, løgner, ødeleggelser, til-intetgjørelser - forårsaket og videreført av den såkalte Barnevern-tjenesten og dens medskyldige!
   Et inferno og helvete av slikt noe i Norge. Bak kulissene.
   Å fornekte dette overdådige, gedigne faktum skulle en ikke tro at noen ville kunne komme langt med. Når så likevel har kunnet skje så har det sine grunner og årsaker.
   De kriminelle som bevisst forårsaker eller gjør seg medskyldige i slikt, eller som skjuler det, må frem i lyset!
   De må stilles til ansvar for det, i forhold til både ofre og samfunn og fremtid!
   For hver time og dag dette enda ikke har skjedd er uhyrlig, grotesk kriminell galskap pågående, midt i blandt oss, bak kulissene!
   Slikt noe kan vi ikke leve med.
   Hvem kan vel det?
---
   Det at jeg sier dette får de verste av de kriminelle til å bli enda mere desperate, løgnaktige og kriminelle.
   Det må likevel sies.
---
   Jeg oversendte pr. e-post et brev til Trygve Einar i går ( ekstern ), med noen av tankene mine ifra mine Dagboks-notater i går.
   Han svarte meg litt efterpå pr. e-post med følgende ord:


"Kjære Rune!
Du må ikke la deg friste av slike røster. Fars og mors retten er gitt av Gud og bare Gud selv kan ta den tilbake igjen!
Lev i håpet!
Bevar troen!
Handle i kjærlighet til dine barn!
Elsk dem og led dem, vent dem og hjelp dem!
Vær en stemme for dem!
Vær en vilje for dem!
Vær et håp for dem!
Vær en FAR for dem!
 
Fortsatt en velsignet PÅSKE.
Kjærlig hilsen
Trygve Einar"

   Jeg svarer ham her nu med det samme, som jeg oversender ham i en e-post i løpet av dagen i dag:

   Kjære Trygve Einar,
   jeg har så absolutt ikke latt meg friste, forvirre eller skremme av slike røster, som jeg har sagt til deg tidligere! Du må ikke tro eller misforstå noe dithen.
   (Interessant nok vil jeg igjen gjøre deg oppmerksom på min tydelige observasjon av at flere av de kriminelle underveis har håpet og villet det også dithen, og i ondskap regnet med både slikt og så forskjellig annet av ondskap. De vet så absolutt hva de holder på med, også sånn sett. Men du har jo vel også selv til din forskrekkelse observert diverse slikt, regner jeg med at jeg har forstått deg rett med hensyn til.)
   Men å snakke om og å belyse og å forsøke å forstå også slikt anser jeg for riktig og viktig.
   Det er ikke verre enn som så. Jeg er langt sterkere og bedre enn de fleste i stand til å takle slikt noe.
   Den som drepes trenger minst av alt å begå selvmord.
   Også du har vært og er vitne og dokumenterende til hva som har skjedd.
   Og det stadig å få bekreftet eller avkreftet hva de kriminelle holder på med er også interessant og tankevekkende, om enn stadig mere og mere skuffende. Ikke interessant for min lyst og fornøyelse, det er sånn sett ikke meg det dreier seg om, men som observasjon, studium og dokumentasjon også det og de aspekter kommende samfunnet og eftertid til gode.
   Og dine ord nu underskriver jeg umiddelbart hundre prosent på!
   Med beste hilsen fra meg
   til deg og dine nære og kjære!

   Rune

---
   En episode med Tarzan i går. Han brått fra å være kameratslig til farlig, for særdeles kortsiktig og dum og grådig egoisme. Han holdt på å utplyndre en tønne med mel og korn han hadde tatt av lokket på, jeg sa uff og nei og rot og søl og ikke bra og fy og ryddet opp og satte på lokket igjen. Da ikke lenge efterpå han gjorde det samme igjen og jeg viftet ham bort og sa og gjorde mye av det samme ble han vilter og farlig og angripende, og enda viltrere og farligere når jeg igjen sa fy og skam seg og viftet med en lang kvist i luften. Han ville absolutt ha hva som var i tønnen og kunne drepe meg for å nå frem til sin hensikt i så måte. Enda så god og mett han var av silo-gress og så forskjellig annet. Så absolutt ikke mere noen som helst kameratslighet ifra hans side. Så tvert imot. Lumsk og farlig, upålitelig farlig. Jeg banket derefter bestemt med et spett imot noen stener, hvilket heller ikke hjalp det minste som helst. Dermed visste jeg ganske enkelt ikke hva å skulle gjøre og gikk inn og lot ham få det som han ville og få gjøre seg ferdig. I dag har jeg latt ham få gå og lete seg frem til mat selv iblandt det visne gresset og alt annet i landskapet. Så mye tror jeg ikke han fant. En stiv-sinnet, kort-siktig tenkende intelligent hest med mye spreke, viltre krefter i kropp og sinn. Jeg bare sindig betenker hva gjøre i forhold til forholdet. Kom frem til at han er for farlig og dårlig egnet for forholdene her hjemme, for risikabel farlig og nok bedre egnet for andre forhold. Heste-hoven i nakken fra forleden dag hadde jeg og i tankene. Jeg vurderte tre ting og gjorde tre telefoneringer. En telefon til tidligere eier av hesten, ingen der hjemme. En annen telefon til Nød-slakt, for å spørre meg til råds og eventuell mulighet. Og en telefon til en erfaren mann i Sandeid som har hatt hester i 60 år, som jeg for noen måneder siden også snakket med for å rådspørre meg om hester. Jeg snakket med ham også i dag, om dette problemet.
   Jeg var tilbøyelig til å tenke at om noen straks kunne komme og skyte hesten så ville hesten ikke mere være noe problem. Men jeg fordøyer enda på problemet og utfordringen. Hester er forskjellige av seg og kan være veldig forskjellige, sier mange som vet hva de snakker om. Denne hesten er iallfall antagligvis ikke den rette hesten for her hjemme. Vi kan ikke innlate oss på slikt noe her hjemme, og det særlig ikke nu. Og som jeg alltid har sagt: Det er viktig og riktig å være forsiktig.
   Skumle, farlige greier. Store, tunge, sterke, viltre heste-krefter.
   Kameratslig så som likegyldighet, tidsfordriv og smiger.
   Dog enda langt verre og farligere med mennesker med denslags og lignende oppførsel.
   Det er faktisk enda både dumhet, ondskap og krig i store groteske mengder i den store verden omkring enhver av oss, endatil nokså nært innpå og, nærmere og nærmere, enhver av oss.
   Ansvarlighet, anstendighet og lov og rett er dog som alltid vårt beste vern.
   Ansvar - ikke angrep - er vårt beste forsvar.
   Uten går det ikke bra med oss.
---
   En episode fra Balders barndom jeg alltid har husket godt. (Nokså sikkert på sett og vis han også.) Vi var på besøk hos Bjørn Bjørneboe i Trondhjem, prest og kunst-maler, i hans atelier. Jeg hadde kjent ham lenge. Også fordi han er bror til Sven Kærup Bjørneboe, og Jens Bjørneboe er deres onkel, osv. Mye å se på der i ateliereet også for Balder. Men da Bjørn viste Balder et kranium fra en hest og pekte med en avfyrende gestus på kule-hullet i hestens panne ble jeg bekymret og syntes han gikk for upassende langt. Balder var kanskje bare 6-7 år den gangen.
   Jeg har alltid i mitt indre beklaget den der opplevelsen. Men sånn var det iallfall. Og det skjedde overraskende uten at jeg var oppmerksom på det. Jeg trodde vel ikke Bjørn Bjørneboe var så krass av seg.
   Det ble veldig mye hode på en gang, og jeg forsøkte både da og i eftertid å oppveie dette og slikt med vektigere nærhet og hjertelighet.
   Balder bar jeg den gang og så mange år i mine armer og ved min side, hvor han alltid frydefull lekte og strålte - i stor glede over sin far, og sin mor og sin familie. Fotografiene og filmene og notatene fra dengang, som det ble mange av, viser på alle måter med så stor tydelighet det, en overmåte lykkelig, kjærlig, frodig, trygg, solid, talentfull, fargerik, glad barndom og familie. Friske, sterke, livlige barn, sosiale og veltilpassede, med sang og musikk, akrobatikk, kunnskaper, ferdigheter, talenter, reiser, utfordringer og glede. I og gjennom alle år. Tidvis belastende for meg og Trude, ikke ungene! - da vi ble krenket og utsatt for trakassering, men soliditeten, integriteten, roen, tryggheten og gleden klarte vi å opprettholde, - mye bedre enn de fleste. Til glede for oss selv og andre. Altså vanskeligheter også til tross, inntil Iren K. Hebnes dukket opp!

   Det er så fortvilende å se hvordan det gikk med Balder efter at han kom i kontakt med Iren K. Hebnes. Han var uheldig fra før av med noen få dårlige innflytelser, i sin ungdom. Både med noen få ungdommer i Høylandet og et ungdoms-miljø i Vikebygd. Dog for småtterier å regne i forhold til for ungdommer flest i Norge (og andre steder i verden), men dog av betydning. Og det lå uansett an til å gå bra. Men da plutselig Iren K. Hebnes og hennes tull-høns fra mars 2006 frekt begynte å blande seg inn i hans liv og familie-forhold, da gikk alt i feil retning for ham. Vår familie var mindre vant enn mange andre med mennesker av såvidt dårlig kvalitet og lav anstendighet for nært innpå oss. Men Iren K. Hebnes og hennes tull-høns trenget seg i sin overdådige frekkhet og uanstendighet nært og truende og trakasserende inn på ham. Fristet og lokket ham med penger og alt mulig forskjellig, for å få ham til å ta avstand fra sin familie og familiens livsverdier. Balder lot seg dessverre forlede, true, krenke og friste. Og snart anså de ham for bortimot å være sin sønn og en nyttig idiot og figur for sitt image. På lignende måte som Per Schnabel forsøkte å få det til med Gudmund! - og derefter med Trude! Per Schnabels kone jobbet i samme kontor-fellesskap som Iren K. Hebnes, i kommune-administrasjonen, hvilket hun troligvis enda gjør. Og de var og er mildt sagt liv-redde underkastende seg ethvert vink eller hvisk ifra Iren K. Hebnes og hennes broilere og alt slikt noe, også det og en slik holdning (og intelligens) med katastrofale konsekvenser for sin egen familie. Hvilket jeg her ikke skal utbrodere. Per Schnabel trodde seg efter hvert å være en slags fars-figur for både Gudmund og Balder. Hvilket vi i vår familie på det nærmeste bare lo av, altså en slik infam stakkarslig tåpelighet. Det viste seg i eftertid å være farligere enn en kunne tro. Mennesker som tror seg å ha ære for noe som de ikke det aller minste som helst har noen som helst slags form for ære av, men som de selv er fullstendig mislykket i forhold til. Som forsøker å smykke seg med noe de ikke har minste som helst forstand på. Som forestiller seg at smykket er et resultat av sin egen tilstede-værelse, når forholdet er fullstendig det motsatte! Som tror at familien Hansen bare har vært utrolig heldige med sine barn! Og at det er det det dreier seg om! Og som i hovmod, helt uten ydmykhet, tror og tar det for gitt at andre mennesker har den samme snevre knapt lokal-politisk orienterte stakkarslige bevissthet og tanke-verden som seg selv! Og som i tillegg tror at den som ikke skryter av sine evner ingen evner har og at alt som har gyldighet er det fastfrosne snevre nuets fasader av skryt og jåleri. Osv., i hovmodets karakteristiske lange baner av kjennetegn og forskrudde, åre-forkalkede, innsnevrede konvensjoner. De er ikke interessert i å lære medmennesker å erfare eller å kjenne, men tror seg å kjenne de fra før av - på seg selv, hvor ingen og ingenting er unikt, i beste fall bare dusin-vare og kopier av noe de har sett på sin tv-kanal i årenes løp. At det er det virkeligheten er, sin egen innsnevring og fremmed-gjøring ifra virkeligheten. En virkelighet de ikke engang gidder å forsøke å forholde seg til, annet enn i form av nødvendig eller unødvendig "planke-kjøring". Frøene og fruktene i verden tror de er et resultat av kaos og tilfeldigheter eller flaks. Firkantet politikk, uten filosofi eller inderlighet.
   Balder og Trude og slikt noe ble fra kidnappingen i 2008 i sin krig-føring mot meg mere og mere veldig opptatt av å finne opp ille ting å si om meg og strakk sin fantasi så langt som de våget i så måte, efter modell av uhemmede Iren K. Hebnes. De hadde satt seg et egoistisk mål.
   Det er ikke bare hester som kan ha det slik. En kan legge merke til det mange steder ofte, hvis en er oppmerksom på det. Egoisme kan få mennesker - og da særlig visse mennesker, og da særlig enda mere under visse omstendigheter - til å si og å gjøre veldig mye utrolig galt og feil! Som de anser til sitt formål, eller for å verne om sine altfor viltre kjepp-hester. Grensene kan være uhemmede, og livs-farlige! 

   Her et meget så "troskyldig" lite eksempel:
   Trude ble i retten i Stavanger spurt om det er riktig det hun tidligere har sagt og skrevet om at Rune ikke er undertrykkende eller manipulerende. Hennes svar omtrent slik: - Det er riktig det jeg har sagt før. Han er ikke manipulerende, men han kan være manipulerende.
   Dommerne og noen til smilte lettet og fornøyd til hennes svar. Triumferende. Også som for å belønne henne.

   En ting er hva Trude sa eller sier i retten, en annen side ved det er hvor og når og i hvilken sammenheng hun sier det. Utspekulert manipulering det hele, - men ikke fra min side! Trude er iøvrig sånn sett veldig utspekulert oppvakt manipulerende. Ganske enkelt rett og slett falsk - efter forgodtbefinnende og i forhold til hvem hun snakker med, og når, og i forhold til sammenhengene og stemningene og det mål hun har satt seg.
   Et godt og typisk eksempel i så måte er første lyd-opptaket fra 22.01. 2008 ( ekstern ), hvor dessuten også det hysteriske og desperate hun bærer i seg kommer til uttrykk. Vi blir senere samme dag ( ekstern ), neste lyd-opptak, enige om at ingen av oss noensinne skal kidnappe våre barn. Hun har forstått at slikt noe er galt og ulovlig, hvilket hun klart gir uttrykk for i lyd-opptaket av telefon-samtalen hun hadde med Bente Djupås 27.02. 2008 ( ekstern ). Som det iøvrig fremgår av lyd-opptaket ba hun meg om å gjøre lyd-opptak av telefon-samtalen. Hun snøfter foraktelig overfor Bente Djupås over påstander om at jeg noensinne skal ha vært undertrykkende eller voldelig. Som hun også gjorde det i Fylkesnemnda. Samtidig som hun altså i samme forum og overfor visse andre lar sin advokat Hjelde påstå det motsatte. (Når ikke barna og de som vet hvordan det forholder seg hører på.) Og slikt noe forsøker så visse ond-sinnede naturligvis å vri hen til at hun i sin uskyld forsøker å forsvare sin ektefelle. Liksom i psykologisk forståelse. Hvilket Trude selvfølgelig til fulle er på det rene med - og regner med, og har sett før. Hun skal jo liksom være "jomfruen i nød", - og særlig da kan absolutt hva som helst med et salig smil hånlig tolkes av ond-sinnede forstå-seg-påere til fullstendig det motsatte. Still-tiende sier de: - Vi har jo selvfølgelig psykologisk innsikt. Vi ikke mindre enn Iren K. Hebnes og Kirsten Westlye!
   De er så intuitivt eller utspekulert kloke så! Alt efter forgodt-befinnende hensikt. Så til de grader. Og Balder syns det hele er morsomt.

   Alt dette vever også inn i dette saks-komplekset og belyser antagligvis forskjellig i forhold til alt det kriminelle av galskap og lavmål som med Iren K. Hebnes gjorde sitt inntog.
   Mennesker av lavmål i kombinasjon med makt kan gjøre uhorvelig mye skade og ødeleggelse. (Og da sikter jeg ikke til Bjørn Bjørneboe.) Det ser en mange eksempler på overalt.
---
   Det utkom nytt nummer i nordiske tegneserien "Valhall" i fjor, ifra Danmark. Jeg fant den norske utgaven i en butikk engang efter årsskiftet og sikret meg fort et eksemplar. Denne tegne-serien er kvalitet, og dette bok-hefte nr. 15 i serien. Denne gang, hefte nr. 15, under tittelen "Volvens spådom".
   Denne gangen er det kidnappingen og fangeholdet av Frøydis og Stauda det handler om. (Det var det jeg sa ja.) Den indre historiens forløp og utfoldelse også denne gangen fortalt på mesterlig vis. Peter Madsen (serie-tegner) og Henning Kure (serie-forteller) har levd seg godt inn i den norrøne mytologiske verdens poesi og makter å være drivende aktuelle, morsomme og spennende.
   Det er i virkelighets verden alltid uskylds-kreftenes kår, visdom og kjærlighet alt sentralt handler om. Selvfølgelig også ikke minst i kvalitativ kunst og kultur. Det er i det kunsten og kulturen er kvalitativ, idet det der handler om fremdriften, skjebnen og foredlings-arbeidet til de felles-menneskelige verdier. Kunstens og kulturens inderlige samhørighet med uskyldens skjebne-krefter og utfoldelse i virkelighetens verden.
   Det er det i den kvalitative filmen vi identifiserer oss med, hvis vi forstår den eller fordøyer på den. Det er derfor det gode seirer og seirer og seirer, og ikke det motsatte seirer. Det onde kan bare seire kortsiktig, og den kvalitative filmen omhandler alltid veien til det ondes fall og endelikt. Til lov og rett, til foredling. Fordi Gud, den ekte kjærligheten, er alt-omfattende stor, inkluderende og gjennomskuende alt annet. Allah akbar! (Gud er stor!) - som enkle mennesker i inderlig selvfølgelighets ydmykhet sier i den arabiske verden. (Og da sikter jeg hverken til Koranen eller det muslimske eller til Muhammed, men til enkle menneskers inderlige erkjennelser av opplevelsen, av og i nettopp Gud.)
   Tegne-serier er også film. Bare i annerledes format. Det er stor forskjell på gode og dårlige filmer. Likesom for eksempel hva angjelder gode og dårlige mennesker. Gode filmer er kvalitative. Dårlige filmer er så forskjellig annet.
   Valhall-tegne-serien har vært og er mesterlig hittil.
---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, påskedag, søndag 04. april 2010, Vinberget:

   Nokså sterk og krass vind her ute i løpet av natten og noe også utover formiddagen. Overskyet. Temperaturen klokken 10.30 omtrent 7 pluss-grader Celsius. Jeg ble kald i ørene ute og gikk inn igjen efter en tur imot toppen av Vinberget. Noe regn her ute imot sent på kvelden i kveld.
---
   Her blir det kanskje ingenting skrevet med meg i dag eller i morgen.
   Bortsett fra følgende:
---

   Dette er i korte og omtrentlige, grove trekk hva som har skjedd med min og vår økonomi og livssituasjon her hjemme siden kidnappingen 03.04. 2008:

   Da Trudes kidnapping og fangehold av barna begynte 03. april 2008 hadde vi som familie oppmot 40 tusen kroner månedlig i inntekt av min trygd pluss barnetrygden. En inntekt jeg alltid har forvaltet og hatt hoved-ansvaret for, til alles glede og tilfredshet. Et ansvar jeg på en trygg og solid måte hadde i 20 års tid og som gjorde at vi kunne være fremadskridene imot familiens mål og mening i livet.
   Jeg kunne da til og med legge til side penger månedlig, minst tusen kroner. Og vi hadde nærsagt ingen gjeld, bortsett fra månedlig nedbetaling av et huslån på kanskje omkring 100 tusen kroner.
   Vi kjøpte og flyttet til eiendommen vår i Vikebygd imot slutten av år 2002, et småbruk på omtrent 144 dekar. Med små, gamle hus, helt motsatt eiendommen vi solgte i Høylandet i Namdalen. Vi kunne ha kjøpt hva som helst annet enn småbruket i Vikebygd og hadde mye å velge i, men det var og ble dette vi ville og som passet våre hensikter og mål. Det var der og dithen vi sammen skulle arbeide videre for å realisere vårt hjemsted og vi innleverte konsesjons-søknad vi fikk innvilget. Landbruks-sjef Bjordal sa det var fineste konsesjons-søknad han hadde sett.
   
   Da vi flyttet hithen, til eiendommen i Vikebygd, allerede før det, var det planlagt at vi skulle bygge nytt hus her, og at dette vi nu bor i hverken var bra nok eller stort nok. Og at vi maksimalt kunne bo i dette gamle her i oppmot omkring ti år. Jeg snakket endel med skogbrukssjef Ole Vasstrand om dette, både før og efter at vi flyttet hit. Ole Vasstrand brukte å besøke oss iblandt, og vi ham. Hele familien. Flyttingen var godt planlagt. Vi flyttet ifra stort selveid hus med moderne bekvemmeligheter i Høylandet i Namdalen, men skulle uansett bygge så vi fikk god og stor plass med bekvemmeligheter også her. Uproblematisk greit nok.
   Jeg valgte å prioritere beplantningen først, de første tre års tid, med frukt-trær, bær-busker, medisin-vekster og forskjellig slags matnyttige vekster ifra hele verden. For å kunne ha rikelig og frodig med slike ressurser til familiens bruk og behov mens vi bygde nytt hus, og for å kunne selge forskjellig slags produkter. Og å lage til et enormt eventyr-landskap for familiens trivsel, ve og vel, som samtidig skal være et arboretum og en slags planteskole, etc. I tillegg fikk jeg ryddet og saget ned en hel del tømmer. Samarbeidende investeringer for vår fremtid og vårt hjemsted. Videreført med kraft ifra alle tidligere år. Snekring, muring, etc. ble ned-prioritert, i og med at vi likevel måtte få bygd nytt hus og det gamle ikke var verdt å bygge på og uansett neppe ville vare stort mere enn ti år. Økonomisk godt nok utgangspunkt for å få til hus-byggingen hadde vi, og tanken var å gjøre bare litt av arbeidet med grunnmuren selv.
   Alt dette gikk uproblematisk og efter planen og konsesjons-søknaden, og vi trivdes meget og hadde det bare godt og vel. Altså før den såkalte barnevern-tjenesten i nye Vindafjord kommune mars 2006 begynte å hærje med oss, midt i en barne-fødsel (Solborg).
   Hadde ikke det skjedd hadde vi nu hatt stående ferdig det store, nye huset, bortved inngangen til eiendommen. Og eiendommens arboretum ville ha vært langt mere fremad-skredet, samt vår planteskole og butikk, med mere. Det nedsagde, velstelte, natur-tørkede efter tradisjonens oppskrifter, tømmeret, ville ha vært brukt til å lafte små hytter og forskjellig på eiendommen vår. Fjærfeet vårt ville ha vært prektig og trivselen og gleden stor. Også målet om å kunne frasi meg trygden ville ha vært mere nærliggende og innen rekkevidde. Jeg kunne endelig i tillegg kanskje også begynne å tjene penger på mine forfatter-ferdigheter. Og vi kunne ha barne-pass, kurser, opplæring og mye annet i tillegg til vår egen hjemmeskole og vårt eget liv. Og våre barn få utfolde seg videre innen akrobatikk, sang og musikk, kunst, håndverks-tradisjoner, forfatter-virksomhet, medisin, hagebruk, osv. Og vi kjøpe hjemsteder til de rundt omkring i verden, både langt unna og i vår nærhet.
   Alt dette og så meget mye mere til har særlig barna hele veien underveis vært samarbeidende med meg om, men også Trude. Og jeg selvfølgelig også med hver enkelt av de alle. I en mere harmonisk, sammensveiset og vellykket og glad famile enn de fleste. Tydeligvis også det til noens misunnelse.

   I steden skjedde altså Iren K. Hebnes sin ond-sinnede inntreden i vår verden. Og alt ble katastrofalt stoppet og annerledes.
   Stadig verre og verre frem imot begynnelsen av 2008. Da ankom oss de to skrivene ifra Iren K. Hebnes ( ekstern ) og hennes Kirsten Westlye ( ekstern ), i og med den såkalte Hekseboken 2008. Overdådig fullstappede av frekkeste sort løgner og trusler. Og alt og det hele videre planlagt og ferdig i Iren K. Hebnes sitt skriv.
   Jeg ble ifra den spede begynnelsen i 2006 en måpende og forskrekket iakttager til det hele, men så straks hensikten og hvor det videre kunne bære, og forholdt meg sindig og flidig hundre prosent skriftlig og arkiverende til det hele ( ekstern ), inklusivt dokumenterende med fortløpende Dagboks-notater ( ekstern ) og lyd-opptak ( ekstern ).
   Trude ble truet og tvunget til å kidnappe barna, hvilket hun også gjorde - 03.04. 2008. Derefter ble barna i flere omganger og på så forskjellige vis kidnappet og fangeholdt av henne, med skjult hjelp og innspill ifra Iren K. Hebnes. Og terroren fortsatte stadig utrolig verre og verre.

   Det kostet meg økonomisk å forholde meg til alt dette, på så forskjellig vis. (Hvilket fremgår av mine Dagboks-notater for tidsrommet.) Mere enn trygdens månedlige utbetaling. Jeg måtte med tap innløse aksjer verdi omkring 15 tusen kroner og fikk omkring 8 tusen kroner for de. Spare-kontoen på omkring 10 tusen kroner ble oppbrukt. Og et kreditt-kort ble jeg skyldig omkring 20 tusen kroner på. Vedlikehold på vårt hjemsted var skadelidende og mye videre måtte nedprioriteres. 
   21. oktober 2008 ble jeg selv plutselig, enda mere måpende forskrekket, for annen gang kidnappet og fangeholdt! I nær fem måneder denne gangen, isolert ifra fra samfunn og familie, i Åna fengsel nær ved Stavanger, fullstendig uskyldig, kneblet, isolert, mishandlet og torturert på kryss og tvers. Mens jeg var i fangenskapet og da jeg 12.03. 2009 slapp løs ifra fangenskapet var mangt og mye skjedd. Deriblandt kom jeg hjem til vårt hjemsted, som da var rasert og plyndret av Balder og Trude ( ekstern ). Hvilket forsikringsselskapet mht. innbo tildels erstattet med ialt 115 tusen kroner jeg fikk utbetalt senere på året.
   Videre hadde NAV underveis i fengslingen (efter innspill fra Trudes advokat Hjelde, og antagligvis Iren K. Hebnes) bestemt at Trude fra og med 01.04. 2008 skulle være å regne som alene-forelder med tilbakevirkende krav på den omtrent halvpart av min trygd som utgjøres av barnetillegget, altså omkring 15 tusen kroner månedlig, med mere! Og at jeg som en følge av dette skulle være skyldig mere enn 100 tusen kroner, og altså månedlig for fremtiden ha utbetalt omkring 9 tusen kroner av trygden! Hverken nok til å leve av eller opprettholde vårt hjemsted eller fremtid med. Efter 30 års tid med fremadskridende trygd og trygg økonomi. Alt skulle nu til-intetgjøres og jeg og barna ytterligere og videre utplyndres! Barnas far og hjemsted fullstendig raseres og til-intetgjøres. Og altså Trude grundig premieres for kidnappingene og fangeholdene av barna. Jeg og barna straffes og til-intetgjøres i forhold til hverandre og vårt liv og vår integritet og vår identitet.
   Jeg også overfor NAV protesterte skriftlig fullstendig iherdig underveis, og opplyste NAV om de faktiske forhold og realiteter, men ble lovstridig mishandlet og avfeid om og om igjen. (Til og med Trude ble avfeid da hun protesterte!)
   Og jeg protesterer fortsatt fullstendig!
   De kriminelle ugjerninger vi har vært og er utsatt for er groteske uhyrligheter.

   Nokså fort efter at jeg ble fengslet ble min trygde-utbetaling redusert til omkring 9 eller 10 tusen kroner måneden, jeg kom ut ifra fengselet med ingen penger og plyndret og rasert hjemsted - og barna igjen kidnappet og fangeholdt, med beskjed om at hvis jeg forsøkte på noe som helst vis å ta kontakt med Trude så ville jeg igjen bli fengslet! Frøydis og Stauda klarte dog straks å komme seg hjem igjen da de fikk vite at jeg var hjemme igjen. Alle barna ville hjem igjen, men ble altså igjen fangeholdte. 
   Både flatskjerm-tv-n og foto-apparatet og så mye mere til var frastjålet oss og ødelagt her hjemme under plyndringene og raseringene mens jeg ble fangeholdt. (Blandt annet tre gode bensin-drevne motorsager, kompost-kvernen, mange esker med dvd-filmer, fjærfeet og flere av dyrene våre også, deriblandt to store, skjønne påfugler.) Vi kjøpte derfor en ny tv og nytt foto-kamera og noen småtterier, med et annet kreditt-kort, for omkring nye 20 tusen kroner. Efter først å ha forsikret meg om at forsikrings-selskapet kom til å erstatte i forhold til plyndringene ( ekstern ).
   For Frøydis og Stauda måtte jeg søke om barnetrygd, hvilket ble innvilget utpå året. Da ingen på noe som helst vis kunne bestride hvor de bor og bodde hen. Selv om også det ble forsøkt av Iren K. Hebnes sine hjelpere. Jeg søkte efterpå også om såkalt underholdningsbidrag for samtlige av barna, i og med at Trude jo sa seg å være flyttet. At flere av barna var kidnappet og fangeholdt betyr jo på ingen som helst måte at mitt forsørger-ansvar for de og deres hjemsted og liv opphører å eksistere! Og heller ikke at noen som helst av de ikke lenger bor hjemme!
   Det at jeg nødvendigvis søkte underholdsbidrag samt stevnet og anket de da mest akutte aspekter av kriminelle forløp i og for retten var trolig årsaken til at Frøydis og Stauda igjen ble kidnappet (og fangeholdt) 13.01. 2010. Iren K. Hebnes sine hjelpere ville trolig ellers ikke ha blitt så desperate at de våget seg på det. De hadde jo ingenting annet enn svindel og bedrag å fare med. Det nærsagt første de gjorde var å få NAV til å overføre barnetrygden for Frøydis og Stauda til seg med melding om at Frøydis og Stauda var "flyttet", samtidig med massivt nye løgner til NAV og for Fylkesnemnda og andre.

   Forsikringspengene, omtrent 115 tusen kroner ble brukt på følgende vis.
   Ny brukt bil, med avgifter og nødvendige kostnader, omkring 50 tusen kroner.
   De to kreditt-kortene innløst med tilsammen omkring 40 tusen kroner.
   Noen nye mp3 lyd-opptagere med tilbehør, omkring 10 tusen kroner.
   Resten husker jeg vel efter hvert, ikke her nu i farten. (Jeg har det både notert og kvittert.)
   Stort mere ble det ikke penger til. Og efter at disse penge ble oppbrukt har jeg foreløbig overfor NAV og i realiteten blitt gjort til en tigger og sosialklient. Og barna mere og mere fremmedgjorte og farløse.

   Ytelser og bidrag ifra andre, så som fra familien Trygve Einar Gjerde, som har bidratt til ikke å forverre forholdene enda mere har jeg her holdt utenfor, i og med at dette og slikt fremgår av øvrige dokumentasjoner og mine Dagboks-notater og som sagt og fremgår har sin betydning ialt dette ved å redusere og å motvirke hastigheten på den onde til-intetgjørende, drepende kriminelle prosessen.

   Dette er i korte og omtrentlige, grove trekk hva som har skjedd med min og vår økonomi og livssituasjon her hjemme siden kidnappingen 03.04. 2008.

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, 2. påskedag, mandag 05. april 2010, Vinberget:

   Temperaturen litt over null grader Celsius her ute i natt. Klokken 09 omtrent 2 til 3 pluss-grader og nokså tørt og overskyet.
   Klokken 13 nesten 10 pluss-grader og tildels noe sol. Noe vind i luften utover eftermiddagen og kvelden. Det blomstrer flere sneklokker og krokuser, og påskeliljer snart også. Alt er sent i gang sånn sett nu i forhold til vanlig.
---
   Alt og ett, i smått som i stort, er så fullstendig til de grader forvridd til det motsatte i hele dette saks-komplekset, at jeg tror det kanskje suverent må være noe som kvalifiserer til tittelen som vinnende Norges-mesterskap i så måte!
   Kanskje også i om og om igjen langvarig pågående grov barne- og menneske- og familie-mishandling ifra retten og representanter for norske myndigheter sin side?
   Vi er kanskje Norges-mestere i så grovt og hyppig pågående å ha blitt utsatt for dette! I at alt og ett er så fullstendig motsatt de faktiske forhold. Eller er det virkelig saker som i grovhet og hyppighet og kontinuitet overgår dette saks-komplekset?!
   Jeg undres! Jeg bare i all ydmykhet undres.
   Noen andre kan kanskje svare bedre på dette enn meg? Eller lufte tanker eller kunnskaper i så måte?
   Nu eller siden.
---
   Endog påstander om å ha vært talsmann for fler-koneri ble jeg i retten i Stavanger offer for!
   Jeg av alle!
   Antagligvis har jeg i årenes løp skrevet også om slikt noe i mine Dagboks-notater ( ekstern ), men har med utvetydig tydelighet alltid vært talsmann for det motsatte av fler-koneri, og talsmann imot utroskap!
   Hvorfor har jeg i flere sammenhenger også argumentert.
   En slik påstand er en av hundrevis eller tusenvis av "småtterier" av løgnaktige påstander, forvridninger og løgnaktighet i dette saks-komplekset. Det er nærsagt umulig å gi seg tid til å imøtegå alle, men underveis i passende sammenhenger nevner eller omtaler jeg dog en og annen for iallfall optimalt å rydde unna veien videre de så frekke løgnene, krenkelsene og svertelsene. Det er slikt noe alt forskjellig motparten bruker for å krydre sine vesentligste påstander, og for å piske opp stemningen i sin onde vilje og i sine ond-sinnede prosesser. 

   Mennesker og familier som blir utsatt for lignende frekke hekse-gryter av løgnaktighet som ifra Hebnes-Westlye-siden i dette saks-komplekset, må selvfølgelig slippe for å måtte bevise sin uskyld! Det er og vil på det nærmeste være umulig.
   Bevis-byrden er det i henhold til lov og rett og anstendig folkevett anklager som skal ha og har!
   Slike hekse-gryter av frekk løgnaktighet kan knapt engang regnes for indikasjon.
   Men må tvert om jo heller regnes for både indikasjon og bevis for manglende troverdighet ifra anklager sin side, og dermed kanskje også som bevis for eller indikasjon på trakassering eller terror ifra anklagers side.
   Altså fullstendig motsatt dagens molbo-praksis!
   Mangt ville ha sett ganske så fullstendig annerledes ut om bare en slik selvfølgelighet av anstendighet og lov og rett konsekvent ble fulgt!
   Så mangt av terror, justismord og frykt og løgner ville dermed ha vært fraværende!
   Og vårt samfunn bedre, tryggere og trivligere å leve i.

   Hva er det som mest av alt muliggjør at slikt noe av grotesk urett faktisk og i meget stort omfang skjer og er pågående?
   Jeg har underveis i saks-komplekset omtalt, studert og observert flere vesentlige forhold og aspekter.
   Et viktig faktisk forhold som nok tydeligere må tydeliggjøres, er at de stadige direktiver som særlig utgår fra Arbeiderparti-ideologiens såkalte Kongelige Familie- og likestillings-departement til blandt annet fylkesnemndene og dommere, mere eller mindre fordekt legger an til at slikt noe av grotesk urett skal kunne pågå samt videreføres!
   Den som undersøker litt vil finne mange tydelige eksempler i så måte.
   Jeg skal eventuelt komme tilbake til dette.
   Dette er dessverre uansett en meget viktig side ved det hele.
   Og hvordan den blir forkledd og forsøkt skjult også meget interessant!
   Jeg nevner her nu dette. Hvem hvordan videre efter hvert gjøre noe med det gjenstår å se.
   Jeg snakker altså ikke bare om min familie sitt saks-kompleks. Hva jeg og min familie ble ofre for har det i mange år vært og er det også mange andre som er ofre for. Veldig mange. Og blir det enda veldig mange, om ikke galskapen stoppes.
   Det er den faktiske realitet.
---
   Mangel på sinnsro, samvittighet, saklighet, perspektiv og ydmykhet kan fort lett utarte i uhyre grov kriminell galskap.
   Dette må enhver forsøke å være stadig mere oppmerksom på.
   Det både trengs og er nødvendig.
---
   Jeg fikk langt på vei roet ned Tarzan igjen i går, men så enda tydelig tilstede-værende tilløp til det viltre og farlige.
   Kanskje klarer han å forstå eller å fundere på noen av konsekvensene av sin farlighet, eller på noe vis å forstå at det er best og behageligst uten slik farlighet?
   Jeg undres og observerer også angjeldende dette.
---
   Hekseboken 2008, hvor skrivet til Iren K. Hebnes 13.12. 2007 ( ekstern ) og Kirsten Westlye 07.09. 2007 ( ekstern ) er det sentrale, er hverken en litterær bragd eller noen som helst bragd i det heletatt. Det er også sikkert nok ikke det første eller eneste de har gjort av slike og lignende kriminelle ugjerninger.
   Likeså selvfølgelig hva gjelder Hekseboken 2010 ( ekstern )!
   Jeg kunne fort og lett ha forfattet en lignende men verre og bedre og mere overbevisende hefte-bok på både Iren K. Hebnes og Kirsten Westlye, selv om jeg skulle ha holdt meg til sannheten og fakta.
   Prøv meg, den som mener det kan være bryet verdt!
   Ingen av de to er noen størrelse, hverken i litterær eller noen som helst annen forstand.
   Annet enn i løgn og ondskap.

   Nærsagt hvem som helst kan gjøre slikt, imot hvem som helst, bare en har oppskriften eller en mal foran seg.
   Stort mere trengs ikke.
   Og det var det Iren K. Hebnes og Kirsten Westlye gjorde. (To mennesker som vår familie iøvrig omtrent aldri noensinne hadde eller har hverken sett eller snakket med, bortsett fra skriftlig ( ekstern ). Og bortsett kanskje ifra Balder. Og som sa og sier det fullstendig motsatte av nærsagt enhver og alle! Og ikke minst motsatt de levende vitnesbyrd og realiteter!)
---
   Den såkalte Barnevern-tjenesten i Haugesund lar nu i videre omfang andre, og da særlig Trude og Balder, være fangevoktere og kontrollører over Frøydis og Stauda.
   Med begrunnelse i at det var det Haugaland tingrett bestemte i dommen 08.05. 2009 ( ekstern ) og i at den samme såkalte Barnevern-tjenesten ellers vil gjøre alt enda mere verst mulig for Frøydis og Stauda!
   Og at de mener det er vel ingen i tvil om.

   Truslene er entydige og utvetydige nok. Fristelsene er særlig at da nøyer de seg kanskje med bare å til-intetgjøre pappa, hjemsted, integritet, identitet, skole, etc.
   De vet så absolutt hva målet er.
   Hvem vet vel ikke det?
   Det er stadig til fulle Iren K. Hebnes som i alt og ett rår. Med sitt skriv datert 13.12. 2007 ( ekstern ).

   Vil politiet nu snart gjøre jobben sin i forhold til min politi-anmeldelse 16.03. 2010 ( ekstern )?!
   Eller har stadig Iren K. Hebnes og hennes hjelpere fri-billett for kriminelle ugjerninger?
---
   Siden dette saks-komplekset begynte har jeg mere enn noensinne vernet om og beskyttet mine barn og vår familie, langt bedre enn de fleste eller noen annen ville ha kunnet makte.
   Men jo på fullstendig annerledes vis enn til vanlig. Det har jeg vært fullstendig tvunget til. (Av de samme kriminelle, uten å ha det minste som helst valg.) 
   Dette vil jeg inderlig og iherdig fortsette med inntil uretten for meg og min familie har tatt slutt.
   Og det haster mere og mere for hver dag som går.
   Det er slik det er.
   Pappa sviktet ikke. Aldri noensinne.
   Det var ikke han som sviktet.
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, tirdag 06. april 2010, Vinberget:

   Overskyet, med tørkende vind sør-vest-fra utover dagen og kvelden.
   Er det vår-tørken som kommer, og så sent?
   Kjetil her med en silo-ball igjen i dag, kr. 350,-.
---
   Jeg telefonerer NAV Vindafjord litt efter klokken 11. Han jeg snakket med sa at saksbehandler Heidi Hansine Vinnes der telefonerer meg i morgen angående problematikken. Problematikken er at jeg er ikke selvforskyldt satt i en situasjon, av NAV, hvor jeg hverken har penger til faste boutgifter eller livsopphold eller til å kunne forholde meg forsvarlig til den krise-situasjon jeg og min familie befinner oss i. Hvordan vil jeg og NAV og eventuelt andre nu og videre kunne løse dette problemet?
---
   Jeg telefonerte litt efterpå til Lensmannskontoret i Vindafjord Ølen og snakket med lensmann Gjærde der om brevet derfra datert 26.03. 2010 ( ekstern ), som dreier seg om Forkynnelse av Kjennelse fra Gulating lagmannsrett i den såkalte sivile sak mellom meg og Trude - med anke-nektelse, som vanlig. Forkynnelses-papirene kom bort foreløbig for meg i tumultene omkring alt som skjedde før påske og i og med rettssaken i Stavanger. Jeg sa jeg er satt i en situasjon hvor det nu er vanskelig for meg innen tidsfristen 07.03. 2010 å komme dithen for Forkynnelse og spurte om de heller kan komme hithen, hvilket han sa ja til og at noen derfra kommer hithen i dag eller i morgen. Jeg har alltid også i slike anliggender vært meget hjelpsom overfor de, så jeg er glad for at også de nu kan gjøre noe iallfall i så henseende. Og det er de jo iøvrig også uansett forpliktet til.
---
   Det ankom med posten i dag endelig et brev-svar datert 29.03. 2010 fra politiet ( ekstern ), på min politi-anmeldelse angjeldende falsk dokumentasjon Hebnes-Westlye etc.
---
   Jeg gjør ferdig og avsender i dag enda et brev med tilføyelser til anken av rettssaken i Stavanger i mars ( ekstern ).
---
   På grunn av forsinkende omstendigheter hos meg, deriblandt påsken, ankom meg først i dag et indignert brev datert 25.03. 2010 fra Trygve Einar Gjerde ( ekstern ). Brevet er også tilsendt og adressert min og Frøydis sin advokat.
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 07. april 2010, Vinberget:

   Temperaturen her ute fra 5 til 8 pluss-grader Celsius i går og i natt og i dag, med tørkende vind fra sør-vest. Klokken 10 temperaturen 12 pluss-grader.
Småfugler kvitrer glade. Lett tåkedis imot kvelden.
   Sol og svakt disig himmel i dag. Års-kreftene eksploderer snart, i vår.
---
   Savnet av hver enkelt av barna er ikke mindre ubeskrivelig tungt å bære enda, heller ikke bekymringen og uroen for de, også hver enkelt på sitt spesielle vis. Vissheten om hvordan de krenkes og skades, av fremmede, uforstandige, uinteresserte mennesker, og den skjebne de påføres og de røtter og den kjærlighet, omsorg, trivsel, inderlighet, integritet og identitet de frarøves, dag for dag, time for time, gjør det ikke lettere. Det er i grunnen tyngre og tyngre for hver dag. Slikt noe kan drepe og ødelegge mangt et menneske fullstendig. Da særlig om hjelpeløsheten går langt nok. De intense og kontinuerlige mobiliserings-kreftene som av-magres i mangel på trygghet og positiv bekreftelse, svekkelsen, oppgittheten, nok til at et barn eller et menneske mister seg selv fullstendig, eller av-kreftes fullstendig.
   Også dette er en viktig og vesentlig side av saken, ikke minst!

   Jeg skrev om dette 14.03. 2010 da jeg skrev om barnerov i Norge ( ekstern ), og jeg vil av egne erfaringer og studier komme til å skrive mere om det. Jeg vil også komme til å skrive sammenfattende om de sosiale virkningene og sidene av saks-forholdet, som iallfall særlig i Norge er dypt-gripende alvorlige og drepende i seg selv. Jeg vil dessuten også komme til å skrive mere og sammenfattende om de etiske sider av dette. Hvilket det så absolutt også syns som å være et stort behov for. Globalt er menneske-handel og barnerov et meget stort problem, oppmot omfang og høyder som hva gjelder våpen-handel og involverende stor økonomisk aktivitet. I mange land skjer disse forhold så som kriminell virksomhet bak kulissene, og ikke bare i Norge på særegne vis. Felles-trekkene er dog mange og typiske. Også med hensyn til årsaker og virkninger.

   Trude er faktisk langt på vei til fulle klar over at det hele alt dreier seg om dypt-gripende, drepende virkninger av tortur. Ikke hva angjelder barna, men med hensyn til hva gjelder seg selv. Dette gir hun spredt underveis flere vitnesbyrd om. Og da særlig i det første lyd-opptaket 22.01. 2008 (MIC-2008-01-22_16h21m15s.wav) ( ekstern ), hvor hun i frykt for at noe slikt skal skje henne går inn i fullstendig hysteri og desperasjon. Forståelig nok. Det var dette som fikk henne til å bli enig med meg om at ingen av oss noensinne skal kidnappe noen av våre barn! Mindre enn 7 uker efterpå var det dog nettopp det hun gjorde, igjen. Og senere igjen, og igjen. Og hver gang, også i efterkant, med et tydelig uttrykk for at hun langt på vei vet og kjenner hva det dreier seg om.

   Som tidligere nevnt - og som på så forskjellig vis fremgår av og i dette saks-komplekset - er også den krig-førende såkalte Barnevern-tjenesten, og flere av dens hjelpere, også i stort monn klar over dette.
   Det er også derfor så viktig for de å forsøke å bagatellisere alt slikt noe. Også Straffelovens bestemmelser hva angjelder slikt, som de forsøker å late som de ikke vet eksistensen av og heller ikke vil at andre skal vite om.
   Kriminell perversiteter, galskap, tortur og terror lenge leve! (Til orientering: ironisk sagt ifra min side.)
   Nyttige hjelpemidler for noen.
---
   Det er vel i et dårlig og fremmedgjørende samfunn foreldre som ikke har det slik, og også barn som ikke kjenner det slik.
   Det beste i våre ur-instinkter fremmed-gjøres og ødelegges.
   Dem om det!
   Det er til syvende og sist vi som viser de hvordan det skal være og hvordan det egentlig er!
   Vi som ikke mistet, ødela eller solgte vårt hjerte og vår forstand.
---
   Det at Arbeiderparti-ideologien samfunns-messig er i ferd med å ødelegge ekteskapet, familien og barns uskyld og integritet, samt enkelt-menneskets uskyld, utfoldelse og integritet, er det verste og farligste angrep på menneskeverdet og de felles-menneskelige verdier i verden i vår tid!
   Konsekvensene av det ender opp i den grådighetens klokskap, usselhet og sluhet som "umerkelig" fremmedgjør menneskene fra seg selv og verden i en bortforklart virkelighet som er groteskt selv-ødeleggende. Både internt, lokalt og globalt.
   Om ikke vill-veien med sine vill-spor, blind-veier og av-veier, bort-forklaringer og unnskyldninger, av-sløres og devalueres grundig nok.
   Ikke minst i praksis og konsekvens.
---
   Vi har hver enkelt vår integritet.
   La oss lære av hverandre.
   Forutsetningen er sindig dialog og argumentasjon.
   Godt nok rom og form for slikt noe.
   Ikke for babbelet!
---
   Det har av meget så bestemte visse grunner vært tabu-belagt både å skrive om og å snakke om slike saks-forhold. Først og fremst ganske enkelt fordi det er risikabelt og farlig. Nettopp fordi det er såvidt mange mennesker involvert, som tildels eller på sitt område i det meget tildels løselige "nettverket" er mektige, og grådige, sterke penge-ressurser. En slik makt og frykt, kontra av-makt, kan gjennomsyre et stort samfunn.
   En finner dog absolutt ingenting om slikt noe i for eksempel et litterært verk så som "De nasjonale strateger", på mere enn 600 sider, av Rune Slagstad, Pax Forlag A/S, Oslo 2001. Absolutt ingenting.
   Journalister og massemedia forsøker tidvis, i mange ti-år nu, men møter fort både veggen og muren og mere til. Det blir til spredte vågsomme innskudd, men i overfladiskhet. Og forsvinner i kontra-kreftenes makt- og penge-sterke store gryte med reklame-propaganda.
   Og "lobbyistene" for slike kriminelle saks-forhold kan være og er i erkjennelsens proletariat i tillegg mange! Så som fikserte homo-seksuelle, pedofile, fangevoktende "fosterforeldre", karriære-bevisste lærere i indoktrinerende offentlige skole-ordninger, samarbeidende "sakkyndige", samarbeidende dommere, politikere, avis-redaktører, etc.
   At jeg av nødvendighet går i front for å få fjernet slike tabuer og slik kriminell virksomhet og ideologi, har vært og er farlig nok.
   Det trenger ingen å være i tvil om.

   Jeg gjør meg ikke populær blandt de der ved å snakke åpenhjertig. Selvfølgelig ikke.
   Men jeg trenger på ingen som helst måte å være populær for å være et godt menneske og en god far for mine barn!
   Og du, hvem du enn måtte være, trenger ikke engang å være en spesielt god far - for å være far for dine barn! Selvfølgelig ikke.

   Jeg mottok forleden dag pr. e-post følgende melding fra
svenske advokat Ruby Harrold-Claesson i Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR, För skydd av Familjers Rättigheter i de Nordiska länderna:

   "
Till NKMR:s medlemmar och sympatisörer / Hej Allesammans,
   Det är min sorgliga plikt att informera er om vår goda väns och föredragshållare på NKMR:s Symposium den 22 augusti 2009, fd Georgia Senator, Nancy Schaefers, tragiska död. Hon mördades tillsammans med sin man natten till den 27 mars. Det är alltså mycket farligt att kritisera socialtjänsten i USA vilket Nancy Schaefer gjorde med bravur.
   Jag fick informationen om mordet på Nancy Schaefer 24 timmar senare och jag har försökt informera NKMR:s styrelsemedlemmar och förra årets föredragshållare personligen, men inte lyckats fullt ut. Informationen till medlemmarna och sympatisörerna har blivit försenad pga detta.
   Jag har publicerat två minnesrunor på NKMR:s hemsida: en i den nordiska sektionen och en i den engelska sektionen."

   Adressen til NKMR er iøvrig følgende:

     Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR
     För skydd av Familjers Rättigheter i de Nordiska länderna
     
     Ordf. Ruby Harrold-Claesson, Jur. kand., Ströms väg 37, S-424 71 OLOFSTORP, Sverige.
    Tel. (+) 46 - 31 - 70 20 385, Fax. (+) 46 - 31 - 70 25 242, Org.nr 855102-0053
    Pg. 444 88 81-5 eller IBAN: SE17 9500 0099 6034 4448 8815.
    Domänadress http://www.nkmr.org 
---
   Jo flere som i praksis, ord og gjerning våger å stå for de felles-menneskelige verdiene, dess mindre farlig og risikabelt.
   I Norge burde vi egentlig være godt utrustet, som i særdeleshet har både grunnlovsfestet respekt for menneske-rettighetene og en egen gjeldende Menneskerettslov (1999), samt en god arv i en gjennom generasjoner utarbeidet godt gjennomtenkt Straffelov.
   Men frem med det!
---
   Og ikke minst:
   Frem for barnas og familiens rettigheter, uskyld, trivsel og frihet!
   Bort vekk med andres synsing om "barnas beste"!
   Bort vekk med det kriminelle!
   La barna i og med sin uskyldige glede og trivsel få være i fred!

   Virkeligheten er levende og tilstedeværende! Både bortenfor navlen og tv-n.
   Eller hva?
---
   En kan se mange eksempler på at endog dyrene oppfører seg bedre enn mennesker!
---

Vitnemål 07.04. 2010 fra Else S. Hansen,
i politi-anmeldelse nr. 11059001,

nedskrevet av Rune L. Hansen

   Det kom et brev fra farmor med posten nu i eftermiddag, jeg leste det og telefonerte og snakket med henne efterpå.
   Hun hadde meget temperament og meget på hjertet. Hun sa blandt annet, som hun underveis har sagt mange ganger, at hadde det vært jeg, hennes sønn, som hadde gjort alt det gale som Trude underveis har gjort, efter at Iren K. Hebnes truet livene våre, så ville de ha satt meg i fengsel veldig mange ganger.
   For et par ukers tid siden sendte jeg henne en kopi av side 29, 30 og 31 av Kirsten Westlye sitt dokument datert 07.09. 2007 ( ekstern ). De sidene som mest omhandler hva farmor selv skal ha sagt til Kirsten Westlye, i følge dokumentet.
   I brev-konvolutten fra farmor i dag returnerer hun meg disse kopiene, med utstrykninger og kommentarer til omtrent halvparten av det som står der. I telefonen sier hun at hun kunne ha strykt ut og kommentert mere også, men at det hele var mye på en gang av løgn, forvridninger og sverting. Og at hun angrer seg på at hun i det heletatt snakket med et slikt menneske, som altså telefonerte henne den gangen i 2007. Og at vedkommende Kirsten Westlye bør straffes og settes i fengsel. Dess mere når en ser og vet hva hensikten hennes var!
   Farmor ante ikke da hvilkne hensikter den der Kirsten Westlye hadde, eller hvilken trussel hun kunne finne på å være. Hadde farmor visst eller skjønt det så hadde hun aldri snakket med vedkommende. Og når hun i eftertid skjønner hva Kirsten Westlye - endog fullstappet med ingenting annet enn løgner - forsøker å ta henne til inntekt for, er farmor av den oppfatning av vedkommende Kirsten Westlye bør straffe-dømmes til fengsel.
   Jeg sier til henne at Norges og Nordens antagligvis fremste og mest velutdannede ekspert på sakkyndighets-rapporter, Joar Tranøy, sa og skrev efter å ha gjennomgått dokumentet til Kirsten Westlye at hun bør politi-anmeldes.
   Og at Sigve Bøe i Stavanger sa og skrev at Kirsten Westlye har skrevet det motsatte av hva han sa.
   Det er jo det også farmor gir uttrykk for.
   Og hun sier at før det der Barnevernet kom inn i bildet var det ikke snakk om noe som helst av alt det som efterpå er sagt og skrevet om familien eller noen i familien. Og at Balders uttalelser og oppførsel efter det der er endret til det motsatte. Ingen beklaget seg over noe som helst, tvert om. Farmor sier at det i skrivet til Kirsten Westlye er fremstilt som om hun nesten ingenting har med familien og barna å gjøre, liksom bare en sjelden gang i blandt, når forholdet er det motsatte også sånn. Men efter at Trude kidnappet ungene ble jo alt annerledes.
---
   Jeg telefonerte farmor nu efter å ha skrevet dette, og hun sier det er fint jeg skriver det og at det er veldig mye mere som bør frem også.
---
   Dette overstående angående farmor avsender jeg i dag, 07.04. 2010, til Haugaland og Sunnhordland politidistrikt pr. e-post ( ekstern ). Anmeldelse-sak-nr. 11059001. Henviser til politi-anmeldelse datert 16.03. 2010 ( ekstern ).  

---
   Det ankom meg flere brev i dag. Har knapt rukket å lese de enda.
   Et fra Fylkesnemnda også. Som synes som å være skrevet med anstendighet! Hvilket jeg skal se nærmere på.
   Noe ganske så annet enn jeg er vant med derfra.
   Og et fra NAV Vindafjord. Som absolutt ikke synes som å være skrevet med anstendighet.
---
   Lensmannskontoret i Vindafjord Ølen kom likevel ikke med Forkynnelsen i dag, som lensmann Gjærde i går sa de skulle.
   Heidi Hansine Vinnes ved NAV Vindafjord telefonerte i dag likevel heller ikke.
   De lar vel heller høre fra seg i morgen da, regner jeg med.
---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, torsdag 08. april 2010, Vinberget:

   Klokken 07, temperaturen 5 pluss-grader Celsius. Tettere med den lette tåkedis, og nu regn.
   Temperaturen klokken 11 er her ute omtrent 7 pluss-grader. Spredt sol og 10 pluss-grader en times tid senere. Litt regn og jevnere overskyet omkring 16-tiden og videre mere utover kvelden. Mye regn og tåke utover kvelden.
---
   Skrivet datert 29.03. 2010 som ankom fra Fylkesnemnda med posten i går interessant ( ekstern ).
   Jeg nevnte det i går.
   Nu plutselig altså saklighet, lovlydighet og anstendighet derfra. Hva kan forklaringen være? Besinnelse - beskikkelse? Jeg håper det.
   Dette skrivet fra Fylkesnemnda ugyldig-gjør samme Fylkesnemnda i Rogaland sine tidligere så forskrudde vedtak i denne saken om Frøydis og Stauda, samt Haugaland tingrett sin forskrudde midlertidige kjennelse datert 11.03. 2010 ( ekstern ). De begge sine i seg selv forskrudde avgjørelser basert på de forskrudde, løgnaktige vedtakene til Barnevern-tjenesten i Haugesund - brukt av de (og Trude og advokat Hjelde) for å kidnappe og fangeholde, trakassere, true og kneble Frøydis og Stauda, og meg! (Løgn brukt for å produsere mere løgn. Altså "hvitvasking" av løgner. De der byråkrat-kriminelle har sansen for slikt, og vet den sterke virkningen av det - i et samfunn som "ikke har", eller nettopp har, orden på slikt noe.)
   Trude, Balder og den såkalte Barnevern-tjenesten Vindafjord og Haugesund gjorde omtrent akkurat det samme blandt annet i mars 2009, ved hjelp av en tvers gjennom falsk politi-anmeldelse og Iren K. Hebnes sitt tvers gjennom løgnaktige (forsøkt hemmeligholdte) kommunale administrative vedtak datert 18.03. 2009 ( ekstern ).
   Enda ingen konsekvenser for de kriminelle eller den "grove uforstand" for det der nu forutgående, eller hva? Og enda ingen gjenopprettelse av lov og rett i forhold til det, eller det minste som helst i realiteten? Det mistenkelige med brevet fra Fylkesnemnda nu kan sies å være at ingen som helst innrømmelser eller oppsummering i forhold til deres tidligere vedtak direkte blir gjort, - alt slikt noe er fraværende. Hvorfor? Fordi det altså er mere lureri, nu forsøkt skjult bak et skinn av anstendighet og saklighet? Selv er jeg meget glad for å oppdage det hvis jeg har gjort feil eller urett, eller noen gjør meg oppmerksom på det. Dermed kan en komme seg selv og verden foredlet videre! Jeg har imidlertid forlengst forstått at det så absolutt ikke er alle og enhver som enda har oppdaget dette enkle og så greie faktum og potensiale. De mest skurk-aktige, frekke og gale - som trenger det aller mest - aller minst! De ofte heller går inn i varierende forkledninger.

   Jeg tar ikke dette ifra Fylkesnemnda nu for god fisk før jeg får sjekket det opp nærmere. Det har utgått, og utgår, så meget mye lureri og manipulering derfra og fra Haugaland tingrett at her gjelder det om å undersøke nærmere først, hvilket jeg regner med at min advokat Tone Linn Thingvold har gjort ...
---
   Jeg har nettopp lest Melding om vedtak datert 06.04. 2010 fra NAV Vindafjord som kom med posten i går ( ekstern ).
   Det gir, som enhver lett kan se, en løgnaktig fremstilling. Og det var ikke det min henvendelse til de gjaldt. 
   Mitt problem var så absolutt ikke at jeg "sliter med å betale årsavgiften til bilen". Det var umulig for meg å betale den og alt det annet, samt å ha til livsopphold og å ha trygghet videre fremover. Og alt det der var og er NAV Vindafjord oppmerksom på. At samme hva jeg gjør eller ikke gjør så er resultatet at jeg (og dermed barnas far) blir uten hjemsted, midler til livsopphold og rettssikkerhet, om ikke NAV løser det av seg forårsakede problemet.
   Hvilket viderefører tilsiktet trakasseringen fra NAV sin side.
   Alt og det hele slik det ifra begynnelsen ble planlagt av Iren K. Hebnes.
   Jeg telefonerte NAV Vindafjord nu klokken 11.30 og sa jeg vil snakke med Heidi Vinnes eller noen der. (Hun skulle telefonere meg i går, det gjorde hun ikke.) Jeg fikk nu beskjed om å prøve igjen om en halvtimes tid, at hun er ledig resten av dagen og da antagligvis er ferdig med lunsj.
---
   Jeg telefonerte NAV igjen omkring klokken 12.30, men tross gjentagne forsøk fra ekspedisjonen ingen kontakt med NAV Vindafjord. Jeg ble foreslått å forsøke igjen om en times tid og det ble også i dag lagt melding dithen om å ta kontakt med meg.
   Dernest forsøkte jeg klokken 15, og kom heller ikke da frem. 
   Vel, jeg vil uansett forholde meg skriftlig til de. Selvfølgelig.
   Kan tenke meg til at de nu bare forsøker å unngå å bli konfrontert med det tilsiktede problemet de har ansvaret for. Og at det vil de også videre komme til å gjøre. Konsekvensene av hva de holder på med er de til fulle på det rene med. Det er enkelt nok forutsigbart.
   At jeg dermed blir ufrivillig sulte-streikende, uten telefon, uten bil, uten hjemsted, uten rettsvern, uten fortid, uten fremtid, uten nutid. Mens det ifra deres side skal se ut og høres ut som at de har hjulpet til og gjort hva som gjøres kan.
   Og de vil forsøke å bortforklare det hele. Og de vil forsøke å legge skylden på meg.
   Lov og rett kan de iallfall ikke skylde på. Men de vil vel uansett gjøre det også.
   Dette er den faktiske og reelle situasjon.
   Det er vel slik det er? Eller hva? Eller er det eller finnes det reelle alternativer?
   I så tilfelle hva? Konkret hva?
   Kan det være at de forsøker å presse meg til døde? Eller til et nytt og annet liv?
   Til hvilket nytt og annet liv?
   Det er kanskje i beste fall det de forventer?
   At jeg skal være utplyndret, og finne meg et nytt og annet liv?
   Og vil det i så fall være rett og riktig?
   Og konkret hvordan?

   Jeg for mitt vedkommende bevarer selvfølgelig sinnsroen i forhold til også alt slikt noe. Uproblematisk.
   Uproblematisk for meg.
   Men hva med andre?
---
   Deres hensikt er vel uansett bare at det skal gå slik som planlagt av Iren K. Hebnes?
   Og av Arbeiderparti-ideologien og dens hjelpere.
   Hvilket de uansett ikke vil komme til å innrømme.
   De vil ikke komme til å innrømme noe som helst.
   De vil skylde på hva som helst.
   Men de vet hva de holder på med.
   Alt og det hele videre forutsigbart?
---
   Nyhetene på radioen i dag veldig så opptatt av menneske-handel. Selvfølgelig fortiende og bortforklarende den menneske-handel som pågår bak kulissene i Norge.
   Et meget så interessant tema!
   På så forskjellig vis.
---
   Det mest interessante og viktige med skrivene fra Fylkesnemnda og retten er selvfølgelig hvorvidt barna igjen blir forsøkt fratatt sin far og far barna (med alt hva dette konkret innebærer) uten retts-behandling og uten anke-mulighet!
   Det er det Fylkesnemnda og Haugaland tingrett, og resten av Iren K. Hebnes sitt støtte-apperat, hele veien forsøker å vri seg unna - og ikke vil ha fokus på.
   I så måte gjør de nærsagt hva som helst av kriminelle ugjerninger for å trumfe gjennom Iren K. Hebnes sin vilje!
   Sammenhørende med konkret dette den falske dokumentasjon fra Iren K. Hebnes datert 13.12. 2007 ( ekstern ) og Kirsten Westlye datert 07.09. 2007 ( ekstern ) som om og om igjen blir forsøkt hvitvasket og videreført, og som ganske enkelt gjennomsyrer hele saks-komplekset - så som saks-kompleksets kjerne.
   Det er på sett og vis det hele saken og saks-komplekset dreier seg om - bortsett fra menneskene! Og bortsett fra de tilsiktede konsekvensene.
---
   I det heletatt kan en vel i Norge med hensyn til meget av alt det viktigste si det som så, at:
   Ingen skal vite hva som foregår - og alle skal late som de ikke vet hva som foregår.
   En ypper seg ikke ustraffet imot Arbeiderparti-ideologien!
---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, fredag 09. april 2010, Vinberget:

   Mye regn i natt. Overskyet, fuktig formiddag, klokken 12 og resten av dagen temperaturen her ute fra 5 til 7 pluss-grader siden i går kveld.
   Bedre vær, sol og lys-blå himmel utover dagen og imot kvelden. Små-fuglene mere og mere gjør seg gjeldende. Nær ved at påskeliljene begynner å blomstre.
---
   Jeg mottok i går kveld to e-poster av betydning, med brev-kopier. Den ene datert 03.04. 2010 ( ekstern ) fra Trygve Einar Gjerde. Den andre datert 08.04. 2010 ( ekstern ) fra min advokat Tone Linn Thingvold.

   Og jeg fikk i går eftermiddag fra advokat Tone Lill Thingvold bekreftet min mistanke om at ja både Fylkesnemnda og Haugaland tingrett forsøker også denne gangen å hindre både rettsbehandling og anke-mulighet! At det er det det dreier seg om - og de forsøker å skjule bak visvas og utspekulert manipulering. Altså også denne gangen.
   Derfor altså den anstendige og saklige stemmen i brevet datert 29.03. 2010 fra Fylkesnemnda ( ekstern )! Lureri om og om igjen, i lange baner. Misbruk av lov og rett har de lært seg mye om i jobbene sine - og praktiserer de til fulle!
---
   Det er et underlig og for tiden forskrekkelig land vi lever i! Det oppdager en mere og mere.
   Det oppdager og fortier en mere og mere?
   Jeg undrer blandt annet mere og mere også på følgende:
   - Hvor stor andel av innenriks nyhetene og oppslagene i massemediaen i Norge er verste sort visvas og kriminell manipulering?
   Og: - Hvor stor andel av rettssakene i Norge er verste sort visvas og kriminell manipulering?
   Og: - Hvor mange mennesker i Norge blir årlig drept eller ødelagt ved hjelp av kriminelle byråkrater?
   Og: - Hvor langt er en byråkrat i kriminell (les evt.: umoralsk) henseende villig til å strekke seg for karriære og lønn?
   For å ha nevnt noe.
   Vedrørene livet og døden bak de sosiale kulissene.
   Meg om det.
---
   Takke seg til å få være i fred!
   Dog vanskelig det uten å være vernet av lov og rett og anstendighet.
   En dag banker rovdyr-nesen forsiktig på ens dør eller fint forkledd i ens postkasse ...
   En trodde kanskje at en taklet det.
---
   Synsing er en ting. Det er når synsingen blir makt-overgripende eller makt-inngripende at den langt har overskredet grensene for anstendighet, lov og rett.

   Det er mennesker som endog tror seg å ha rett til å ruinere andres liv eller som dreper for sin synsing.
---

   Kan en mere ha tillit til hva?
   Eller er det nettopp det en ikke kan?
   Ikke til politiet og rettsvesenet heller?
---
   Jeg telefonerte i dag klokken 09.45 igjen NAV Vindafjord. Fikk nu beskjed om at den jeg må snakke med, saksbehandler Heidi Hansine Vinnes, ikke er på jobb i dag men er tilbake igjen på mandag og at hun blir gitt melding om å telefonere meg da.
   Jeg trenger hjelp.
Jeg vil ha de til å fortelle meg konkret hvordan jeg skal kunne overleve med det NAV nu utbetaler meg i trygden. I og med atdet overgår min forstand. Og det haster fortsatt. Jeg har orden og oversikt på økonomien og forholdsvis lite utgifter, men hvorfor vente til problemene tilspisser seg og skadene mere og mere gjør seg gjeldende? Så dum trenger en ikke være.
   Dette problemet er forårsaket av NAV og er stadig mere og mere utplyndrende og livstruende, en burde derfor kunne forvente, at NAV heller enn å fortsette trakasseringen er seg sitt ansvar bevisst. Det er jo det som er mye av meningen med NAV.
   Eller hva?
---
   Vår familie og våre barn sin situasjon i hele dette sakskomplekset:
   Vår fortid, alle våre og våre foreldres og forfedres iherdige investeringer og alt vårt arbeide gjennom alle år, alt vi har bygd opp, i ferd med å bli borte vekk i galskapen til Iren K. Hebnes og hennes medhjelpere! Sammen med vår integritet og identitet, og vårt rettsvern og våre talenter.
   Vår nutid, all vår trygghet, glede, trivsel og identitet, all vår tillit, rettferdighetssans, livsverdier, fred og ro, nærhets omgivelser, soliditet, i full kultur-kollisjon - med Iren K. Hebnes og hennes medhjelpere sine løgner og sin standard! I fremmed-gjøring, omskolering, ødeleggelse, krenkelser, terror og tortur.
   Vår fremtid, alle våre håp,
fremtids-utsikter, planer, lengsler, drømmer, all vår utfoldelse, vår familie, vårt hjemsted, våre skatter og skattkamre, våre standarder, våre eiendeler, våre røtter, bort vekk, av-kappet, destruert, av Iren K. Hebnes og fremmede mennesker sine løgner, drømmer og begjær! Og måtte erstattes av hvem, og når!
   Vår livets rett, benektet av hvem og hva?!
   Og med hvilken rett?!
   Mishandlingens, terrorens, trakasseringens, torturens og kneblingens lov og rett?!
   Skal vi måtte leve Iren K. Hebnes sitt liv? Eller måtte til-intetgjøres?
   I galskapens rett?!
---
   Det er i tider som dette mange som tror at barne-oppdragelse er beroende på flaks, og ikke på nærhet, omsorg, tilstede-værelse, visdom, trygghet, tillit og ansvarlighet!
   De tar feil. Og all verdens sosialisering eller omsorgs-fraskrivelse eller lureri hjelper ikke til å rette på feilen.
---
   Det snakkes i disse dagers nyheter i massemediaen om nye skandaler med misbruk og overgrep innenfor kirken. Overraske så meget burde det dog ikke. Kirken har i mange områder i verden, mest i byråkratiserte, industrialiserte land, langt på vei blitt et tomt skall. Et tomt skall med lite dharma og svak integritet, som mere og mere fylles opp av andre slags inkvisisjoner enn tidligere, i regi av synsing, likegyldighet og politiske trender. Og et skalke-skjul og forkledning for fordekthet og falsk ærbarhet.
   I Norge og flere land har Arbeiderparti-ideologien og dens nasjonal-sosialismer snart omskrevet både kristendommen og Bibelen, samt alt og ethvert som har med neste-kjærlighet og integritet å gjøre, til fordel for grådig synsing, egoisme, falskhets uekte verdier og alles krig imot alle.
   Andre slags prester har gjort sitt inntog. Og andre slags menigheter. Kristendommen fortrengt og jaget ut.
---
   En elektriker jeg kontaktet tidligere i uken har i formiddag vært her og reparert vaskemaskinen i Ildhuset. Den har nu vært i ustand siden oktober 2008, så det blir fint å kunne bruke den igjen. Han må også bestille et nytt filter til den, fra Danmark, hvilket tar en ukes tid, så er antagligvis den saken endelig ordnet.
---
   Et program om vold mot kvinner på radioen.
   Det er ingenting som heter "vold mot kvinner"! Det heter enkelt og greit nok vold mot med-mennesker.
   Tenk for eksempel følgende forhold:
   En ung mann og en ung kvinne, i ekteskap eller samliv, de begge nokså dumme og simple, kvinnen mest av alt, de begge voldelige, overfor hverandre, men hun på noe annet vis i og med at han er noe fysisk sterkere. Men hun er dog verst og mest voldelig, og hysterisk, utspekulert og provoserende. Deres efterfølgende reaksjoner og bakrus også forskjellig. Hun vil ha med-lidenhet og visse andre til å syns synd på seg, han ber mere om fred og ro og om tilgivelse og appelerer til hun må være mindre voldelig og mindre hysterisk.
   Hvem av de to kan ha lettest for å bli oppfattet som voldelig og farlig, av visse andre?
   Og hvem av de to er mest skyldig? Han eller hun?
   Vi vet at det er henne, men visse andre tror det motsatte - og gir ham all skylden!
   Tanke-vekkende?
   Det er yrende mange eksempler på slikt noe og lignende, - hvor for eksempel mannen uberettiget har fått skylden.
   Slik er det bare. Men bør det og skal det ikke være.
   Det er ingenting som heter "vold mot kvinner". Allerede i uttrykket ligger det diskriminering og urett. Det er ingenting som heter "vold mot menn" heller. Om enn det kan være trender og spesifikke tilfeller. Hva er vel lettere enn å tildekke seg og å skjule seg bak trender?
   De faktiske forhold kan være - og er - så forskjelligartede. Om enn noe ser typisk ut!
   Ingen la seg lure av slikt noe!
   En krenkelse, det er vold det. Overfor barn selv hva noen anser for ubetydelighet eller de i det heletatt ikke enser. Likesom svik overfor ungdom og hverandre.
   Kvinner kan være verre enn verst.
   Menn også.
   Den ene mere simpel og utspekulert enn den annen.
   Eller de begge av samme kaliber.
   Forvillet ungdom også.
   Forvillet byråkrat eller dommer også.
   Ikke alltid lett å vite for andre! Alt dette lett å misforstå for lettlurte, eller liksom snille, forstå-seg-påere.
   Og fjott eller narre-rider, kan den være som lar seg lure av slikt noe. Ikke minst. Inn-yndende seg den ene part, med forhastede slutninger og kort-slutninger i forfengelighet, sjarm-offensiv eller hovmod, for å gjøre virkeligheten og alt ko-ko ko-ko verre.  

   Jeg har mange konkrete eksempler i så måte. Men de fleste vil jeg holde for meg selv.
   Slik er det bare.
---
   Den ekte hensynsfulle og ansvarlige kan våge endog å ta feil.
   Og ikke minst å forsøke å rette opp feilene.
---
   Flere refleksjoner ifra min side:

   Hva er i det heletatt problemet med NAV (tidligere A-etat, Trygdeetaten, Sosial-tjenesten, etc.)?
   Og hva i dette saks-komplekset?
   Hva og hvem styrer det kriminelle der?
   Hvem er i hvert enkelt tilfelle ansvarlig?
---
   Det samme kan en spørre om (og finne svar på) hva angjelder for eksempel de offentlige Barnevern-tjenester, Fylkesnemnder, og Haugaland tingrett også!
   Særdeles om den kriminelle urett er stor og grov kan dette være veldig viktig.
   Ikke-kriminelle løsninger trengs!

   Den og de som tror politikere og byråkrater er hevet over lov og rett tar feil.
---
   Jeg har ikke vunnet frem det minste i denne saken før i samme stund barna er hjemme igjen!
   Barna kan og bør samtidig ha et optimalt likeverdig forhold til sin mor, hvor enn hun ønsker eller velger å bo hen.
   Så ganske enkelt er det. For enkelt for noen kanskje?
   Dette er dog hva gjeldende norsk lov sier og bestemmer. Loven gjør kun - og skal kun gjøre - unntak for selvfølgelige særegne forhold, til beste for alle de angjeldende.
   Og dette er selvfølgelig hva jeg hele veien har stått for - og står for. Det eneste særegne forhold jeg underveis har forsøkt å påpeke og gjennom dialog å argumentere og eliminere, er faren for at Trude igjen skal forsøke å kidnappe barna eller å utsette de for skade.
   Alt dette er det ene og viktigste utgangspunkt. Det eneste utgangspunkt for lov og rett også. Det praktiske med hensyn til dette trenger ikke å være eller å gjøres vanskelig, og må uansett skje. Det er hjemme barna har sitt hjemsted, sin skole, sin trivsel, sine livsverdier, sin trygghet, sin identitt, sin integritet. Forsøkt på allehånde kriminelle vis uberettiget og mot deres vilje tatt ifra de!
   Gjenoppreisning, erstatning og visshet om trygghet og egen identitet og integritet må skje med utgangspunkt i at barna er hjemme igjen. Så enkelt er det i henhold til lov og rett. Og hvor er så barna nu enda? Og hva og hvem fangeholder de?
   Løsningen må komme. Og vil uansett komme (endog hva enten jeg er død eller ikke). Og er bare en eneste: At barna er hjemme igjen. Alt og hva som helst annet vil være grov kriminell urett og umenneskelighet. Denne visshet skal barna ivareta og under enhver omstendighet også i visshet vite, og ingenting få ta ifra de. Den er en av deres viktigste og vesentligste rettigheter og selvfølgeligheter.

   Jeg tror de kriminelle i saks-komplekset sitt straff- og erstatnings-ansvar formildes eller forsterkes med basis i visse gitte faktorer. Så som for eksempel følgende:
   - Varigheten / konsekvensen av det kriminelle forhold, i tid.
   - Alvorlighetsgraden av det eller de kriminelle forhold.
   - Formildende omstendigheter.
   - Skjerpende omstendigheter.
   - Osv.

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, lørdag 10. april 2010, Vinberget:

   
Solen står opp, himmelen skyfri og lys blå. Rim-frost i det visne gresset i landskapet. Det har vært 2 minus-grader Celsius her ute i natt.
   I dag bare sol og finvær.
---
   I programmet "Verdibørsen" i dag om forholdene og folket i Tibet. Landet er enda i stor nød. Det har vedvart lenge og landet er temmelig så utplyndret. Menneskene der er undertrykt, kuet, truet, trakassert og kneblet i et forskrekkelig fangenskap og har det omtrent som mine egne barn nu enda har det. Likhetene er veldig mange.
---
   Sentraliseringen og urbaniseringens av de offentlige skolene har pågått i full fart i flere ti-år nu, og pågår enda i full fart.
   230 skoler i Norge nedlagt siden 2005, melder nyhetene på radioen i dag.
   Over-sentralisering og over-standardisering på bekostning av mennesker, som derigjennom standardiseres, stresses, manipuleres og undertrykkes. Mest av alt barna, den kommende generasjon standardiserte, indoktrinerte velgere ...
---
   Det er selvfølgelig ikke NAV dette saks-komplekset handler om.
   NAV (tidligere A-etat, Trygdeetaten, Sosial-tjenesten, etc.) er, som jeg tidligere har sagt, et styrings-politisk hjul-nav for Arbeiderparti-ideologien. Et slags verktøy, redskap og våpen.
   Styringen av NAV begår mye urett og handler om distribusjon av både velferd og urett.
   For Iren K. Hebnes og den såkalte Barnevern-tjenesten er NAV bare et av flere redskaper. Men et sentralt verktøy.
   Det er derfor slike saks-komplekser så ofte dreier seg om "tilsyn under samvær" og "samvær 3 ganger i året", "besøksforbud", etc.
   Den part, dvs. den ektefelle, far eller mor, som klarer å få til slikt noe premieres økonomisk på bekostning av barna og den annen part. Barna og den annen part kan risikere full utplyndring, ruin og til-intetgjørelse.
   Hvilket stimulerer til splittelse, grådighet, egoisme, krig-føring, kidnappinger, fangehold, etc.
   NAV er sånn sett bare et verktøy.
   Mekanismene i dette verktøyet er interessante, og er et tilstedeværende aspekt i slike og lignende saks-komplekser.
   Særdeles meget nyttig og effektivt for krig-førende ektefelle, barnevern-tjeneste, fylkesnemnd, tingrett, etc.!
---
   De vet såvisst hva de holder på med!
   Det kriminelle er styrt og villet omseg-gripende i Norge.
   Mange er jo de som ser seg tjent med at det er slik.
---
   Det er enda fullt opp med arbeide i saks-komplekset! Mest bare nødvendig kontor-arbeide. Det er det som kreves. Som jeg dessverre ikke kan forholde meg likegyldig eller unnlatende til. Stadig mange krevende tids-frister også å forholde seg til. Våren og sommeren nu i anmarsj blir det lite tid til. Det hele tar mye av helsen, men jeg har ikke noe valg. Ikke før ungene mine er hjemme igjen.
   Og hva mon tro skjer nu videre?
   Jeg vet ikke. Men jeg gjør i alle henseender iallfall mitt beste for at alt skal kunne gå bra.
   Og motparten alt sitt beste for at det ikke skal gå bra!
   Så hva blir det neste nu?
   Er det forutsigbart?
   Jeg vet ikke.
---
   Jeg måtte ta ut 2.000,- kroner på et kreditt-kort i dag for å ha til dagligvarer.
   Tannlegen telefonerte i går, som avtalt i fjor. Kontroll hos tannlegen i neste uke.
   Jeg har snakket med tidligere eier av hesten og skal snakkes igjen mandag. Det er endel stell med hesten og den må få brukes og ha nok oppmerksomhet. Frøydis og Stauda hadde mye glede av det, men nu har de vært kidnappet og fangeholdt i straks tre måneder og Idun er altfor opptatt med så mye forskjellig annet og hadde jo også satt sin lit til Frøydis og Stauda. Jeg og Idun har forsøkt i det lengste å holde på Tarzan i håp om Frøydis og Stauda sin snarlige hjemkomst. Og jeg kan dessverre lite arbeide eller leve ute mens saks-komplekset pågår. Derfor må vi nu bare gi opp sånn sett i forhold til Tarzan. Han er rolig og grei av seg igjen nu til daglig, men det blir for mye for meg - og også for utrygt.
   Det verste med hensyn til dyrene våre, er at fjærfeet og Bobby er borte vekke.
   Biene går antagligvis også helt tapt.
---
   Forutsigbarhet snakker jeg om. Men jeg innser min egen litenhet i så måte. Og det er selvfølgelig motpartens kloke hoder (de kloke hoders mafia, gangstere) som har overtaket i så måte. Det er de som har erfaring med mishandling og tortur av mennesker, ikke jeg. Og det er de som er de mektige. Til-intetgjørelsen av meg, skritt for skritt, er vel omtrent lett nok forutsigbar for de.
   Jeg har ingen reelle valg og jeg observerer og videreformidler hva som skjer. Jeg drepes for åpen scene. Jeg synliggjør kjetter-prosessen. De har erfaring med det. De vet hvor tåle-grensene går, når livet kollapser, når døden inntrer. Og jeg holder ut i det lengste. Tvers gjennom både livet og døden. Bålet denne gang synliggjør kjetter-prosessen. Synliggjør den kriminelle galskapen.
   Og hva og hvem som bar ved til bålet.
---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, søndag 11. april 2010, Vinberget:

   Omtrent null grader Celsius her ute i natt. Sol og finvær.
   De første påskeliljene har begynt å blomstre, særlig de små sortene, og annet småtteri. Blåveis også. Rabarbra, hagekjørvel, løvetann og annet titter så vidt frem ifra mulden. Vårkornell har også begynt, og hamamelis og viburnum blomstrer ifra sine kvister. Jeg steller litt i hagen, men det blir ikke tid til særlig mye.
---
   Iren K. Hebnes, Ingeborg Nyland, Berit Molbosæter, Anne Sternhoff, Trond Hjelde og slikt noe i lange baner.
   Resultatet og konsekvensene av at slike mennesker har barn og deres barne-oppdragelse, det ser man i det daglige og kan man lett nok hvis man undersøker finne ut nærmere om!
---
   Og hva de faktisk "på jobb" gjør med andre sine barn, sier meget om hva de gjør med sine egne barn og om deres menneske-syn!
   Nøyaktig det samme kan man si om de ivrigste sadister og perversiteter innen kirkens inkvisisjoner på sitt verste i fortid også!
---
   Andre vil også kunne fortelle om det. Endog også deres egne barn.
---
   Jeg syns det ser ut som at min advokat Tone Linn Thingvold rent teknisk, dvs. mht. dommer Leif Egil Holstads manipulering med lov og rett, setter dommer Leif Egil Holstad grundig på plass i anke-skrivet 08.04. 2010 ( ekstern ) av den usle og forskrudde Kjennelsen datert 11.03. 2010 fra Haugaland tingrett ( ekstern ). Til pass for ham. Minst.
   Men vil Fylkesnemnda og Haugaland tingrett like å få sine hensikter forstyrret og videre avslørt?
   Og hvordan takler de det?

   Anke-skrivet gjennomskuer og avslører i det tekniske og taktiske detalj-nivå hva de kloke hoders gangstere holder på med i sine krig-førende bestrebelser på å unndra seg lov og rett. Som et godt eksempel på hvordan deres Kjennelser og doms-avgørelser med sine formuleringer og manipuleringer med lov og rett brukes som terror, trakassering og drepende våpen i krig-føring. Altså også overfor barn. I den utspekulerte kunsten å unndra seg over-ordnede lover, anstendighet og menneskelighet. (I det her tilfellet samarbeidende med Fylkesnenda i Rogaland, og altså den såkalte Barnevern-tjenesten.)
   Jeg undres mere og mere hvorvidt hele Haugaland tingrett er med på denslags?
   Skulle dog ønske jeg kunne latt dette vært usagt. I og med at å si dette antagligvis i verste fall desto mere går ut over meg og min familie.
   La det så gjerne være nærsagt usagt! Den interesserte vil kunne og bør undersøke det selv! Også det alt og det hele.
---

   Den kriminelle byråkrat trenger ingen kniv for å ødelegge, trakassere og drepe. En penn i den hånd og papiret med signatur har sine storm-tropper, bødler og giljotiner.
   Ingen vakker poesi!
   Kriminelle "høyt på strå" er dog, hvordan en enn snur og vender på det, de verste og farligste kriminelle.
   I og for ethvert samfunn.
   Løft derfor deres forkledninger, undersåtter og mørkets gjerninger frem i lyset!
   Ansvarlige skal være desto mere ansvarlige.
   Uten kommer en ikke videre.
   Bare feil vei.
   Å være hensynsfull er ikke minst å vite såpass!
---
   De som hverken tror på neste-kjærlighet eller lov og rett, annet enn som fraser i tåpelighet. Buddha, Jesus, menneskeretts-konvensjoner og slikt noe hørte de kjedelig nok om i Arbeiderparti-ideologiens skole-bok, både i første, annen og tredje klasse og siden. Takke seg til lønn og karriære, og tv-ns gladiator-kamper. Vet alt som er verdt å vite fra før av, fra sin skolegang. U-interessant og bare til å glemme og til å minnes kjedsomhet og tre-smak i baken av. Trengte ikke engang en far og mor. Det trenger de ikke nu heller. Og barn er bare gjenstander, til pynt og til nytte, og ingen annen eller ingen verdi. Som hva som helst annet, sier de inni seg.
   Ingen trenger å være glad i en annen på ekte og trofast, sier de. Bare å bytte ut med noe annet heller.
   Takke seg til en hærlig latter, i hovmod, selv-forglemmelse og på andres bekostning, sier de. Tilværelsens sødme, - som maling og papir på veggene og rulle-gardin. Og gladiator-kampene på tv-n. Bort-forklaringenes oppskrifter og ideologi.
   Trenger ikke å se eller høre mer enn de orker. Av-på-knappen regulerer det hele.
   Og alt skal liksom være så viktig! Sier de, og mener altså tilsiktet alt annet. Og at det skal ikke mye til for å få lønn for den jobben en gjør ...
   Putt alt annet bak kulissene.
---
   Jeg lufter det ja, fordi slikt noe har ikke min respekt. Jeg respekterer ikke det kriminell, løgn, svik, forhastede slutninger og dårlige kvaliteter. Og jeg lufter det når det grovt tar seg til rette på andres bekostning.
   Uforstand, dumhet og litt av hvert kan en være tolerant oppmerksom, tålmodig, vennlig og høflig overfor. Også ord og gjerninger forårsaket av uforstand og dumhet. Men når det går direkte ondskap i noe og på bekostning av andre, da er det minste en kan gjøre å lufte indignasjon, hjelpsomhet og eventuell nødvendig protest.
   Ydmyk og hjelpsom kan en og bør en være overfor andre mennesker, men uten å gjøre seg delaktig i direkte ondskap, forhastede slutninger og urett. Slikt noe skal en ydmykt og hjelpsomt forsøke å av-verge.
---
   Det er jo meget bra at de seksuelle overgrepene innenfor kirken nu har fått såpass oppmerksomhet. Problemet har tidligere vært at politiet og myndighets-representanter på det nærmeste har beskyttet alt slikt noe, også utenfor kirken, at de ikke har villet vite om det eller gjøre noe med de - og da særlig de verste overgrepene i regi av homo-seksuelle og overfor barn!
   Kanskje dette nu endelig snur og vender på seg.
---
   Jeg har et viss belegg for å tro at i Norge årlig direkte mishandles grovt av representanter for myndighetene anslagsvis 50 tusen mennesker.
   Hvis dette tallet er omtrentlig riktig, betyr det at omtrent 1% av Norges befolkning årlig er utsatt for grov urett! Det vil si et av hundre mennesker i våre omgivelser! Hvor mange av disse som varig eller fullstendig ødelegges eller til-intetgjøres vet jeg ikke, men tallet i så måte er trolig også høyt - som den grove urettens mest uhyrlige konsekvens.
   (Indirekte grov mishandling her ikke medregnet. Da må en ha et annet perspektiv og andre aspekter som utgangspunkt.)
   Hvorvidt dette tallet stemmer eller ikke lar seg undersøke for eksempel også ved egnede statistiske ut-spørringer. Mange, hyppige, foretatt av forskjellige. (For å unngå bukkene som passer havre-sekkene.) Med høyde for faktorer så som at døde, fangeholdte, kidnappede, etc. kanskje ikke snakker så meget eller så tydelig.
   Hvorvidt dette mitt tall er riktig vet jeg ikke. Men det vil ikke forundre meg.
   Temaet er uansett viktig og interessant.
---
   Jeg har noe å fortelle. Jeg hadde noe å fortelle.
   Alt dette og slikt vil mere og mere bli tatt på alvor når jeg ikke mere lever. Et interessant fenomen også det, som har sine årsaker.
   Ikke nu. Også fordi "boken" er mere ferdig da. Mere ferdig objekt og studium. Dett var dett.
---
   
Fra mine Dagboks-notater for 31.07. 2006 ( ekstern ): "Jeg husker at vi for ikke mange ukene siden var innom hos Ødegård, Gudmund og Idun også, og de av Ødegårdene for moro skyld og i alvor ble spurt om hva de syns og tenker om sin kjære far. Idun svarte ivrig, glad og straks at Pappa er meget snill, men fast og bestemt. Gudmund og de andre smilte umiddelbart glade og samtykkende."
---
   Noe iallfall nokså sant ifra Iren K. Hebnes sitt kjetter-skriv 13.12. 2007 ( ekstern ), side 10: "Det er slik at begge foreldre er ansvarleg for den omsorga barna får. Det har vist seg at ved dei høva mor møter barneverntenesta aleine går ho på mange måtar inn i far sin rolle. Dette gjeld t.d. i januar 2007 der ho viser ein svært aggressiv haldning overfor barneverntenesta. Ho står fram som einig med far i dei fleste spørsmål. Unntaket er om det skal vera kontakt med Balder og Idun samt om Gudmund skal få gå på Steinerskulen."
---
   Jeg holder blandt annet stadig på med å bearbeide presentasjonen av hele saks-komplekset, for å gjøre det best mulig oversiktlig, enkelt og greit å sette seg inn i og å forstå - ned til de minste detaljer. Som helhet og kronologisk, år efter år.
   Særlig starten og hva som ifra begynnelsen skjedde er viktig for forståelsen av hva som videre har skjedd.
   Det hele begynte tidlig i år 2006, hvilket jeg bl.a. nu med utgangspunkt i starten er i ferd med å bearbeide til en enklere presentasjon og orientering ( ekstern ).
   Hver minste krink og krok av saks-komplekset blir mere og mere grundig, detaljert og oversiktlig efter hvert presentert!
   Fra begynnelsen til slutten. Ingenting vil forbli i mørket.
   Grundigere og mere detaljert enn noensinne en sak er blitt presentert!
   Ingen skal det minste som helst kunne være i tvil om hva som har skjedd.
   All uretten avsløres. Av hensyn til mine barn og mitt samfunn.

   Starten ifra tidlig i år 2006 er som sagt viktig i så måte.
   Det er ofte slik, at starten og oppløpet er særlig vesentlig.
---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, mandag 12. april 2010, Vinberget:

   Omtrent 2 minus-grader Celsius har det vært her ute i natt, målt i nese-høyde.
   Sol og finvær.
---
   Jeg fikk i formiddag avsendt enda et skriv med bemerkninger til anken av rettssaken i Gulating lagmannsrett i Stavanger angående fengslingen ( ekstern ).
---
   NAV Vindafjord ved Heidi Hansine Vinnes telefonerte i dag utpå formiddagen og vi fikk snakket om det jeg har forsøkt å henvende meg angående. Jeg ble dessuten bedt om å komme dithen enda en gang, senere i uken til avtalt tid.
---
   Det ankom et brev datert 30.03. 2010 fra NAV Pensjon i dag ( ekstern ). Temmelig så uforståelig og lite konkret og direkte i det meste av sitt innhold. Det dreier seg om en eller annen regulering de gjør i trygden min og i forhold til barna, nøyaktig hva er det vanskelig å lese seg til, så der må jeg nok spørre noen til råds.
   Det aller første avsnittet i brevet er imidlertid lett å forstå, og går slik:
   "NAV har endret forsørgingstillegg i uførepensjonen fra 1. februar 2010 fordi vi har fått melding om at to av dine barn ble plassert utenfor hjemmet av barnevernet den 13. januar 2010."
   Første avsnitt på side 2 er også nokså forståelig, og går slik:
   "To av dine barn bor ikke lenger hos deg, og du regnes derfor ikke som forsørger for dem. Barnetilleggene opphører fra måneden etter at barna ble plassert utenfor hjemmet, og virkningstidspunktet er derfor satt til 1. februar 2010."
   Og litt lenger nedpå siden, følgende:
   "Uførepensjonen blir utbetalt med nytt beløp så snart som mulig. / Fordi pensjonen din er redusert tilbake i tid, medfører dette at du har fått utbetalt for mye i pensjon i denne perioden. Vi vil derfor sende deg eget forhåndsvarsel om eventuell tilbakekreving av det feilutbetalte beløpet."
   Brevet har tilsynelatende en eller annen sammenheng med det kriminelle vedtaket til Barnevern-tjenesten i Haugesund 14.01. 2001 ( ekstern ), som de brukte for å kidnappe Frøydis og Stauda - og enda fangeholder, truer og knebler de og flere til med!
   Det de og fylkesnemnda og Haugaland tingrett og Trude og advokat Hjelde sier at ingen skal ha lov til å klage eller protestere på!
   Forstå det den som kan. Uhyrlig kriminell urett er det dog uansett. Absolutt fullstendig i strid med alt som har med lov og rett og menneskerettigheter og anstendighet og folkelighet og menneskelighet å gjøre! Og dog - det skjer, og pågår enda!

   Og alt mulig annet av kriminell galskap de samtidig steller i stand.

   Det er med andre ord Iren K. Hebnes og hennes medhjelpere som igjen dirigerer NAV til et eller annet. Og da går ting meget fort og gjelder helt andre "regler" og "lover" enn ellers! Når jeg berettiget har bedt NAV om slikt noe gjelder de samme regler og lover ikke.
   Iren K. Hebnes og hennes såkalte Barnevern-tjeneste, eller hvem det enn er som står bak, dirigerer både politiet, retten, fylkesnemnda, NAV, kommunelege Terje Egil Kleiven, Haugaland sykehus og tilsynelatende alt og alle, til alt hva hun enn ønsker - uten at hverken advokater, vitner og beviser eller noe eller noen som helst klarer å stoppe henne!
   En slik makt kan vel ikke engang kongen i vårt land ha?! Meget så tanke-vekkende.

   Og dette er altså Norge!
---
   Og mens de fangeholder, trakasserer og knebler Frøydis og Stauda lager de straks til mest mulig fan-skap i vilden vei. Og tar det for gitt at de skal og kan fangeholde de og hærje med de og familien så lenge de ser seg lyst i det. Og fangeholde og trakassere Frøydis og Stauda frem til de blir 18 år og imens ødelegge og til-intetgjøre deres familie, hjemsted, skole og utfoldelse.
   Og det er altså hva som kaller seg Barnevern-tjeneste!

   Og resten av barna sin barndom og oppvekst utplyndret, rasert og fremmedgjort, og deres far og hjemsted, integritet, identitet og livsverdier i mellomtiden til-intetgjort!
   Og slikt noe kaller seg altså Barnevern-tjeneste.
   Hva er det så som skal verne barna ifra det?!
   Og hva og hvem skal kunne betale regningen når den dagen kommer, til barna?!
   For mordene, den årelange torturen, trakasseringen og utplyndringen?
   Det var så vel ment, vil de kriminelle kanskje si ...
   Men det var det så absolutt ikke!
   Så dumme er ingen på ekte.
---
   De ville gjøre de til sine utplyndrede undersåtter.
   Ja, ingen tvil om det.
---
   Telefon fra Lensmannskontoret i Vindafjord Ølen klokken 16.30. Skjold der spurte om det er ok at de kommer i eftermiddag med Forkynnelsen, hvilket jeg sa ja til. 
   Han kom omkring 17-tiden og vi pratet en stund før han kjørte igjen. Forkynnelsen dreide seg om Gulating lagmannsretts Kjennelse datert 23.02. 2010 ( ekstern ) i den såkalte sivile sak. Jeg henviser til hva som tidligere er sagt i så måte. Blandt annet min anke dithen datert 17.12. 2009 ( ekstern ) av Kjennelsen datert 04.12. 2009 fra Haugaland tingrett ( ekstern ). Utgangspunktet var min Begjæring datert 06.11. 2009 til Haugaland tingrett ( ekstern ).
   En somle-sak for Haugaland tingrett altså. Det var bare barna og en familie det gjaldt.

   Haugaland tingrett håper det blir en labyrint ut av denslags?

   Ting går bare fort, veldig meget fort, når det er Iren K. Hebnes og hennes medhjelpere som gir kriminelle instrukser til retten! Eller til NAV og andre!
---
   Noen kan av hva de der menneskene finner på forledes til å tro at alt dette er lite interessant og lite viktig.
   I så måte tar de veldig meget utrolig feil - og lukker øynene for den uhyrlig grove uretten.
   Av bekvemmelighet, av dumhet eller av frykt? Eller hva?
   Svarene i så måte er vel underveis i og med tidsrommets forløp, bevisthet og perspektiv ... Som så ofte ellers. I det stille og dunkle det ruges på det fra mange kanter og hjørner, krinker og kroker. Samtidig som begrene fylles og renner over, eller tvers gjennom, i fest-lokalitetene, med bla-bla, mens bak-rusen allerede forlengst er underveis. De forknytte personligheter og individualiteter står på til efter midnatt. Hjerte og forstand, knapt nok til fritids-bruk.
---
   En fremmedgjøres og mister mye av virkelighets-kontakten av alt slikt fremmed-gjørende pålagt kontor-arbeide, og av å være borte vekke ifra hjemstedets landskaper, stier, materialer, vekster, eiendeler og jord! Og fra alt sitt kjæreste, kjærlighetens inderlige utfoldelse i visdom og sødme, i tillit og sødme, i samhørighet med sin utfoldelse i trygghet, glede og trivsel!
   Fremmedgjøres, omskoleres, knebles, bort-rykkes, av-klippes, vinge-klippes. Skremmende galt og urett!
---
--- Et nytt dikt ifra min side:


Henført fremmedgjort

Gud hjelp meg hjem igjen
Til alt mitt kjære kjente
La meg ikke mere vente
Gud hjelp meg hjem igjen

Fri meg fra mitt fangenskap
Du som er min kjære far
Hør min bønn og gi det svar
Fri meg fra mitt fangenskap

Hent meg inn på din vei
Fri fra det triste fengsel
Kjenn min nød og lengsel
Hent meg inn på din vei

Det i hvert ord og skritt
Jeg vil hjem igjen
Jeg vil hjem igjen
Det i hvert ord og skritt

*

Rune L. Hansen, 12.04. 2010, Vinberget.

***
---

   Diktet skrevet til trøst og oppmuntring - og som stemme, vilje og ord - for kidnappede og fangeholdte.
---
   De forhastede slutninger vei - kontra uskyldens vei

   Det ifra sitt eget hjemsted å være hensynsfull, forsiktig og å unnlate synsing og forhastede slutninger medvirker til at ens øye og ord (munn) åpner seg for hva som i seg selv åpenbarer seg ifra sin virkelighet. Til den felles virkelighet. Medvirker til sindighet og saklighet og evnen til å være gjennomskuende, seende - og beskrivende, forbigående babbelet, til vesentligheter, inderlighet og perspektiver. Virkelighetens indre og egentlige sannhet, skjønnhet og frodighet. Virkelighetens ekte kjærlighet - kontra det uberettigede.
   Uskyldens vei, den ekte sødme og kjærlighet sin vei, ikke svikets vei. Ikke usselhetens vei i likegyldighet, vilkårlighet, forvirring og overfladiskhet.
   Forskjellen på tull-høneegg og gull-høneegg er viktig og vesentlig. Den som ikke ser det eller vet det går utrygghetens vei, forvirringens vei, ubesindighetens vei. Den vei er farefull, både for en selv og for andre.
   De forhastede slutningers vei - kontra uskyldens vei, den ekte kjærlighetens, sødmens og opplysningens vei!
   Den gale vei - eller den rette vei. Den u-virkeliggjørende vei - eller den felles-menneskelige vei. Valget før ens neste ord og skritt, valget i ens hjerte og sinn - valget i og med ens liv ... i og med våre liv ...
---
   De næringsrike Guds ord / bevirker den frodighet / hvor gull-egg blomstrer i sitt rede, / til stede, til stede!
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, tirsdag 13. april 2010, Vinberget:

   Omtrent null grader Celsius her ute i natt. Sol og finvær.
---
   Den 
"akutte, intensive og langvarige, profesjonelle psykiatriske" behandling Barnevern-tjenesten i Haugesund og Iren K. Hebnes forsøker å gi Frøydis og Stauda ( ekstern ) går ut på å forsøke å få de til å tro på innholdet i Hekseboken 2008 ( ekstern )! Det er ikke minst det det dreier seg om. Iren K. Hebnes (og Balder) sin forskrudde versjon av hendelsene, påstandene, familien og saken. Den versjonen som bygger på løgner, forhastede slutninger, synsing, troing, sladder, rykter, ond-sinnet preik, uforstand, misunnelse, forvridninger, forfalskninger, utelatelser, osv.
   Å forsøke å få den versjonen inn som etablert sannhet og virkelighet.
   Virkelighet som u-virkeliggjøres. "Realitets-orientering" kaller de det i en av sine forkledninger.
   Og altså omskolering. Omskolering til løgnenes dansegulv.
   Til svikets og de forhastede slutningers verden.

   Hadde de enda visst hva realiteter og realitets-orientering er for noe! Det vet de lite om.

   De kan vel begynne med mitt foredrags-hefte "Begrep og orientering" ( ekstern ) ...
   Eller kanskje heller det om den lærde uvitenhet ( ekstern ) ...
---
   Kanskje Fylkesnemnda og retten og visse andre heller burde gi barna (og voksne) de rettigheter de jo rent faktisk har i henhold til Menneskerettsloven (1999) ( ekstern )?
   Det er vel ikke så dumt så som en begynnelse?
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, onsdag 14. april 2010, Vinberget:

   Sol og finvær her ute. Flere påskeliljer blomstrer.
---
   Diverse advokat-samtaler etc. i disse dager.
   Og kontor-arbeider i forhold til tids-frister.
   Særlig i forhold til den såkalte Barnevern-tjenesten og Fylkesnemnda etc.
   I det heletatt truslene, trakasseringen, fangeholdet og kneblingen av alle barna, etc.
---
   Ankom med posten i dag et frekt brev (Påtegningsark") datert 12.04. 2010 fra Tormod Haugen ved Statsadvokatembetet i Rogaland ( ekstern ). Han var aktor for påtalemyndigheten i rettssaken ang. fengslingen i Gulating lagmannsrett i Stavanger 09. til 11.03. 2010. Altså datert samme dag som jeg pr. e-post oversendte mitt skriv datert samme 12.04. 2010 ( ekstern ) i saken.
   Jeg fikk hastig unnagjort og avsendt en brev-reaksjon på det i dag ( ekstern ).
---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, tordag 15. april 2010, Vinberget:

   Temperaturen i det siste om natten her ute omkring null til fire grader Celsius.
   Det begynte å regne omkring 07-tiden i dag tidlig og luften og himmelen ble mere og mere grålig. For det meste slik det meste av dagen og kvelden, men noen solgløtt også.
   Vulkan-utbrudd i Island i disse dager og aske og partikler fra utbruddet sprer seg inn over Europa og Norge.
---
   Jeg skal til tannlegen i dag og derefter til NAV Vindafjord i Sandeid.
   Begge efter avtale.
---
   Kom hjem igjen omkring 12-tiden.
   NAV Vindafjord sa på sitt kontor i dag at det brevet datert 30.03. 2010 jeg mottok forleden dag fra NAV Pensjon ( ekstern ) innebærer at trygden min ytterligere reduseres - nu til omkring 6 tusen kroner måneden!
   Altså ikke til å leve av, men tilsiktet til å dø av. Ytterligere.
   NAV Vindafjord sier også i dag på sitt kontor at de skal betale 5.000,- av telefon-regningen når Idun har innbetalt til min konto 1.670,- kr. for sin telefon-regning. Og at de iøvrig innbetaler til min konto kr. 900,- til "krisehjelp livsopphold" for 9 dager a 100,- kr. (fra 11.04. 2010) frem til 20.04. 2010.
   Og at de skal undersøke hvorfor det trekkes så meget og nu utbetales så lite månedlig i trygd til meg, og hva som kan gjøres med det.
   I forhold til hele problematikken altså ingen løsning enda.

   Da jeg i fjor sommer så jeg kunne ha anledning til å ta diverse jobber å tjene penger på ble jeg av NAV nektet å frasi meg trygden som allerede da var trakassert ned til altfor lite til å leve av. Nu når jeg trenger den blir jeg bare utbetalt rester av den ment som et dødsstøt. Alt slik så forskjellig av lovstridige, kriminelle ugjerninger de morer seg over i sin krig-føring.

   Samtidig som jeg må jobbe stadig mere dag og natt konstant for å redde våre liv. En står ikke rolig og ser sine egne barn, sin familie, sitt hjemsted og sin integritet og identitet og våre liv brenne opp! En står på og jobber det som er nødvendig og det som trengs for å slukke brannen.
---
   Tannlege-regningen i dag ble på 1.408,- kr.
---
   Arbeiderparti-ideologien er en fare for alt og alle.
   Livsfarlig!
---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, fredag 16. april 2010, Vinberget:

   Temperaturen her ute 2 pluss-grader Celsius i natt. Tildels fint og bra vær i dag, tildels overskyet. Regn og tåke utpå eftermiddagen og videre utover kvelden.
---
   En tydelig sammensveiset kriminell motpart, fylkesnemnda, retten og den såkalte barnevern-tjenesten.
   Hele veien med løgn og kriminell manipulering med og tilsidesettelse av lov og rett i kriminelle hensikter.
   Det hele både nu og i det heletatt et interessant studium for enhver.
   Hele dette saks-komplekset sannelig om verdt mangt et studium!
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 17. april 2010, Vinberget:

   Tett med tåke og regn i hele natt og videre inn i dagen og resten av dagen. Temperaturen omtrent 2 pluss-grader Celsius klokken 22.
---
   Jeg kom i tanker om det store oppslaget om vår familie i Haugesunds Avis lørdag 25. mars 2006, under overskriften "- Truer vår livsform" ( ekstern ).
   Der står i reportasjen også en kommentar fra Marta Straume, hvor det blandt annet sies følgende:
   "- Det er slike barn som kommer til å overleve den dagen plastkortene ikke lenger virker, sier lektor Marta Straume i Bergen. Hun har hovedfag i pedagogikk og har i ti år hatt tilsynsansvaret for hjemmeundervisningen hos familien Hansen i Vikebygd. / - Dette er oppvakte, høflige og glade barn. De leser og skriver godt og de kan navn på mange planter og treslag – på norsk og latin, sier hun. - Barna har en spesiell far og en enestående mor. De har et felles ønske om å lære barna opp til å bli gode mennesker. Jeg påser at de har progresjon i læringen og har tilsynsbesøk to ganger i året, sier hun."

   Hva nu om vulkan-utbruddet i Island bredte sine utslipp inn over Europa i så stort monn at mye av infra-strukturen og penge-systemet ble lammet, og en samtidig jordskjelv-rystelse i Oslofjorden lammet Oslo?
   Mangt og meget ville endres. Men hvem tror vel på slikt noe og det som verre er, før det faktisk skjer?
---
   Den som setter seg inn i dette saks-komplekset eller som har fulgt med i det har vel fått endel innsikt i årsakene til at det er så utrolig mye krig og kriminalitet i verden? 
   Ja, ikke bare krig, men bortimot alles krig imot alle ... Skjult bak fasadene og kulissene.
   Krig-føring, grådighet og misunnelse ... Også bak de "fineste" overflatene. Briste-ferdige overflater ...
   Endog dommeren i retten tar det for gitt at enhver lyger og mishandler, og lyger og mishandler selv.
   Kidnappinger, fangehold og mishandling av barn i stor stil, bagatelliseres av dommeren som om hverken Straffeloven eller Menneskerettsloven er ment å være gjeldende eller gyldig ... Osv.
   Krig-føring og kriminalitet har sine årsaker ... Også i Norge.
---
   Jeg så i dag følgende innlegg, fra en ved navn Kent Andre, i HUNs Gjestebok ( ekstern ):

Hei din dritsarekk jeg ble kjent med Idun for 3 år siden og nå har du klart å ødelege henne med det forbanade tullet dit!!!!!!!!! Du kommer aldri til å vinne denne rettsaken for Ttrude og Barna har en veldig go sak mot deg. bare gi faen i å prøve forsvare deg for jeg har lest en del av dette tullet og det er egentlig bare bevis på at du er gal, Du har gravd din egen Grav.
 
Tilføyd: April 14, 2010
---
   Jeg la kort inn følgende svar:

Jeg har vel ødelagt alle mine barn jeg, er det ikke så da?
 
Tilføyd: April 17, 2010
---
   Ankom et brev med vedtaket datert 15.04. 2010 fra NAV Vindafjord i går ( ekstern ).
---
   Dessuten ankom med posten to nesten likelydende regninger fra Europark på parkerings-bot Radisson SAS Atlantic Hotel Stavanger (hvor jeg og Idun bodde under rettssaken), begge på 770,- kr. med varsel om inkasso hvis de ikke blir betalt innen 26.04. 2010.
   Vi hadde kjøpt parkerings-billetter, men de forsvant på underlig vis. Hotellet skulle forsøke å ordne opp i det, men har altså enten ikke gjort det eller ikke klart det. Dermed må jeg vel nu bare betale dette også. Det ble en veldig meget dyr affære det å parkere der utenfor hotellet rett ved rettssalen i de nesten fire dager i mars ( ekstern )! Tilsammen ca. kr. 2.080,- kr., tror jeg!
---
   Farmor telefonerer og sier blandt annet at hun har tenkt på at jeg jo helt er umyndiggjort, som om jeg skulle være senil.
   - Mere og verre umyndiggjort enn som så, sier jeg. Det er mangt og mye forskrudd rart av grov og uhyre urett som går an i Norge.
   Frakjent livets rett. Både jeg og mine barn mishandlet, trakassert, terrorisert, torturert, krenket, svertet på kryss og tvers. Jeg snart til-intetgjort, både jeg og mine barn utplyndret. Fullendt om ikke uretten snart stoppes. Og det er det iallfall noen visse som ikke ønsker. For iallfall også å si det slik.
   I Norge kan i disse tider så mangt bagatelliseres. Og til-intetgjøres bak kulissene.
   Ikke minst bak kulissene av selv-tilfredshet.
   Ondskapens og kriminalitetens fremste våpen.
   Neste-kjærlighetens anti-klimaks.
   Voldens og ondskapens spiral.

   Hvem blir så nestemann?
   Og hva blir så det neste?
   Livet gikk sin gang.
   Og ingen brydde seg?
   Aller minst de kriminelle.
   Annet enn om seg selv.
   I sine forkledninger.
   Det kunne ha vært verre.
   Hørt den før?
   Bedre om det er deg det gjelder!
   Ikke oss. Ikke meg.
   Hørt den før?
---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, søndag 18. april 2010, Vinberget:

   Sol og finvær. Mange nydelige buketter med nydelige blomstrende, skinnende gule, gyldne påskeliljer her ute nu.
   Og gullbuskene har begynt å blomstre, og så vidt litt her og der av mere til.
   Brått klokken 12.40 kom det tåke og begynte å hagle lett og tett. Tåke med tett finpartiklet tåke-smogg kjapt drivende vest-fra. Det haglet ikke så lenge og tåken ble efter oppmot en times tid efterfulgt av tunge skyer og tildels solgløtt. Samme type hagl igjen også senere, omkring 14.30-tiden, fra skyene og mere tåke-smogg og solgløtt, derefter mere sol og rolig. Samme ens utover dagen og kvelden.
---

   Ankom et brev datert 16.04. 2010 fra Gulating lagmannsrett ved lagdommer Ove Midttun med posten i går ( ekstern ). Angående lyd-opptak.
   Jeg skriver hastig et kortfattet svar på det ( ekstern ), som jeg daterer og avsender natt til i morgen. Tiltrengt ifra hjemmeskolens overskudd.
---
   Jeg avsender til annet hold samtidig og samtidig datert også et skriv særlig angående fatwaen fra Iren K. Hebnes og Kirsten Westlye ( ekstern ).
---
   Farmor oppnådde å få en liten telefon-samtale med Frøydis forleden dag. (Hvordan mht. omstendighetene skal jeg evt. komme tilbake til.) Frøydis hadde blandt annet sagt at Hebnes sine venninner følger ivrig iherdig med i mine Dagboks-notater. Forundrer meg ikke!
   I følge de er det, så vidt jeg har forstått det, først og fremst disse mine Dagboks-notater samt mine brever og skriverier (antagligvis også foredrag?) som avslører at jeg er psykisk syk og farlig for mine egne barn.
---
   Jeg har lyst til å lage til et slikt skriv jeg også, som fatwaen til Iren K. Hebnes og Kirsten Westlye (Hekseboken 2008), på nærsagt hvem som helst, bare for å vise hvor lett det lar seg gjøre. Med oppspinn og falsum i et mylder fra ende til annen, likså usystematisk spredt gjennom hele heftet for å gjøre det tilnærmet umulig for offeret å imøtegå. (Overfor mange gir nettopp det et troverdighetens inntrykk!) En bare dynger på. Sammen med en svak jevn strøm av halv-sannheter og forvridninger og allehånde synsing i forhold til diskusjons-temaer og tildels oppdiktede men forvridde familiære hendelser, med diverse "troverdige" vedlegg og kommentarer.
   Kanskje jeg gjør det, for moro skyld, og oversender det til Fylkesnemnda ...
   Men hvem skal jeg velge meg ut som offer mon tro?
   Men lettest jo å få til grobunn og forhold for slikt noe med uhyre trusler, frykt, splittelse, grådighet, fristelser, etc. gjennomsyrende ofrets atmosfære og omgivelser!
   Og riktig hvordan arrangere for pr. telefon og post å få til å utgi meg for leder for den kommunale barnevern-tjenesten, etc.?
   Sånn sett vanskelig. Gidder jeg?
   Lett om jeg fikk meg en slik jobb. Jeg får heller bare dikte opp selve skrivet og psykologien i det, eller omskolere meg selv.
   Offeret har ikke nubb-sjangs!
---
--- Et dikt i farten fra meg:


Uskyld er ferden

Ord kanskje forhastet ble sagt.
Og dermed noe i verden ødelagt.
Bedre og bedre må derfor ordene sies. 
Ifra det altomfattende indre gies.

Uskyld er ferden for vår gjerning.
Forkastet ble villveis kast med terning.
Uskyld innbefattende er besinnelse.
Det for verden er helse og frelse.

Hensynsfulle skulle og skal vi være.
Bedre og bedre må vi det lære.
Den milde kilde oss lindre.
Foredlet ord og gjerning tindre!Rune L. Hansen, 18.04. 2010, Vinberget.

***
---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, mandag 19. april 2010, Vinberget:

   Klokken 08 har det begynt å bli dag. Morgengryet viser himmelen og luften stinn av fin-partiklet tåke-smogg og det sner litt, lett, spredt en stund. Sol-gløtt gjennomlysende og forskjellig slags skyer, og himmelen går snart derefter fra grå til blå.
   Radio-nyhetene melder om røyk-søyle fra 5 til 11 km over ventilen Eyafjellajøkul i Island, fra vulkanens magma-kammer. Magma beveger seg i jord-grunnen. Og utpå dagen om at røyk-søylen har blitt mindre.
---
   Statsadvokatene vil ha høyere lønn, iallfall komme seg på høyde med dommerne, melder radio-nyhetene.
   Hva med en lønn på tilsammen 6 tusen kroner i måneden heller, til både dommerne og statsadvokatene? Med årlig 6 måneders gratis ferie-opphold i Åna fengsel som tvangspålagt frynsegode?
   Og kanskje samme til resten av Norges befolkning også? Rettferdighet skal det jo være i landet.
   Noe å tenke på?
   Spøk eller alvor?
---
   Lønn vil de ha de som aller mest skam-pletter og skader vårt samfunn også.
   Et forhold de fleste enda ikke syns å være oppmerksom på er at de ytre miljøers politikk er beroende på de indre miljøers politikk. Det er jo iøvrig mangt og meget i virkeligheten som er beroende på dette forhold! Meget så mere enn et åndsfattig, typisk synse-samfunn er oppmerksom på. Men i et slikt samfunn er det ikke enhver gitt å komme dithen å kunne ha flere "baller i luften" samtidig, hverken til det å kunne ivareta eller å utfolde integritets uskyld.
   Våre indre landskaper er endog viktigere i utgangspunktet enn de ytre landskaper.
   Bevissthet om dette er i Norge enda på et lavmål. Visdom, perspektiv, saklighet og forstand er endog upopulært og i stort monn foraktet i Norge!
   Stor kontrast når en f.eks. går til dagens Grekenland. En forskjell som tydeliggjøres enda mere om en derfra går til det vestlige Tyrkia.
   Forbilledlig mht. en slik bevissthet er dog for eksempel Kenya med sin Green Belt Movement, grunnlagt av kenyanske Wangari Maathai. Hun fikk endog Nobels fredspris (2004) for denne sin innsats. Deres imponerende Plant-et-tre-aksjoner er bare et viktig aspekt av deres og enhvers sunn bevissthet i så måte!
---

   De forhastede slutningers dommere ( ekstern ).

   Hva og hvem er det som egentlig har dømt meg og min familie i dette saks-komplekset?
   Jo, skal jeg fortelle det? Det er det de som har vært involvert i saken som har gjort. Og hvem er så det?
   En kan gjerne kalle de sammenslutningen av de forhastede slutningers dommere:
   Balder, mormor, Per Schnabel, Jens Tveit og hans familie, Åse Kristensen, Ingeborg Nyland, Øyvind Valen, Gudmund, Olav Høstad og slikt noe av synsende, troende, menende, løgnaktig søppel og skrot! Disse og noen til sin synsing, frykt og egoisme. Synse-mafiaens første instans i dette saks-komplekset, under kommando og regi av Iren K. Hebnes. Hva disse har sagt og syns eller trodd har hun skrevet ned og samt vridd og vrengt på efter forgodtbefinnende - i sin hensikt.

   Dette har hun så fremlagt for og diskutert med visse andre, så som psykiater Kirsten Westlye i Stavanger, og representanter i kommunestyret i Vindafjord, så som ordfører Arne Bergsvåg (Sp), overpolitibetjent Arild Austrheim (Sp) og kommunelege Terje Egil Kleiven (H).
   Ut av synsingen, troingen, sladder, sverting og diskusjons-temaer iscenesatte hun videre terror, trusler, frykt, splittelse, trakassering, forvridninger og løgner.
   Hvilket så ble horvet sammen til Hekseboken 2008 ( ekstern ). Verre var det ikke!
Med oppspinn og falsum i et mylder fra ende til annen, usystematisk spredt gjennom hele heftet for å tilkjennegi og tydeliggjøre sin egen hensikt, og for å gjøre det tilnærmet umulig for offeret å imøtegå. (Overfor mange gir nettopp det et troverdighetens inntrykk!) En bare dynger på. Sammen med en svak jevn strøm av halv-sannheter og forvridninger og allehånde synsing i forhold til diskusjons-temaer og tildels oppdiktede men forvridde familiære hendelser, med diverse "troverdige" vedlegg og kommentarer. Ifra synsingen og forvridningen av nevnte forhastede slutningers dommere.

   En Heksebok og heksegryte - fra en snever krets av forhastede slutningers dommere. Synsende om kontroversielle forhold de knapt skjønner noe som helst av. En snever krets som i selvgodhet roper på medhold og om hjelp til å bære ved til kjetter-bålet og om hjelp til å servere heksegryten. Hvem kan vel mot-bevise slikt noe - en heksegryte av synsing, løgner, forvridninger, sverting og teorier? Hvem kan vel, eller gidder eller makter vel, å bruke sin tid på slikt noe? Og hvem gjennomskuer vel slikt noe? Og altså hvem gidder eller makter å forsøke? Og hvem skal det være pålagt? Et ork! Og hvor mange av synsingens detaljer og påstander skal en måtte være nødt til å forholde seg til? Og nødt til å mot-bevise?

   Jeg hevder min integritet, visdom og forstand imot denslags! Så selvfølgelig som noe selvfølgelig bare kan være.
   Men anstendige mennesker som ikke kjenner oss, meg eller vår familie ... Hva skal de tro overfor slikt noe? Fremlagt som et seriøst og meget så alvorlig dokument for norske myndigheter!
   Og hva skal ofrene og de eventuelt anstendige mennesker som virkelig kjenner ofrene kunne si til slikt noe? Og gjøre hva med det?
   Si at det ikke er sant, - greit nok. Så kommer synse-mafiaen og sier: - Jo da, det er sant så. Det er det det så! Og selv om ikke det ene er sant så er hundrevis av alt det andre sant! Og selv om ikke halvparten er sant så er resten og i det heletatt det meste sant! Det er det det så!
   Det er det ikke det så, sier jeg. Det er også alt for dumt og lavmålt til å være sant. Ikke noe som helst av det er sant, - heller ikke de ubetydelige fakta-opplysninger som stilles i en slik ramme. Og hvem kan vel vite hva som er sant i en slik heksegryte av synsing, halv-sannheter, løgn og forvridninger i et mylder av ingredienser, og i en slik overdådig frekkhet - og hensikt?!

   En skal ikke ustraffet kunne fremlegge slikt noe så som saks-dokumentasjon for myndighetene! Saks-dokumentasjon dreier seg ikke om krenkelser, sverting, sjikane, sladder, rykter, antipati, falsum, fortielser, halv-sannheter, ensidighet, diskriminering og trakassering!
   Enn desto mindre når sakens hensikter eller eventuelle konsekvenser er særdeles alvor!

   Det var dog det Iren K. Hebnes gjorde overfor Fylkesnemnda i Rogaland. Jeg og mine vitner sa at hennes dokument ikke er sant.
   Fylkesnemnda regnet med at jeg ikke var troverdig, i henhold til Iren K. Hebnes, og de anså derfor at Iren K. Hebnes sitt dokument var og er sannheten. Derfra ble dokumentet overbragt Haugaland tingrett via Fylkesnemnda. Haugaland tingrett gjorde det samme som Fylkesnemnda. Og Iren K. Hebnes sitt dokument ble videre via disse kanaler fremført for andre representanter for norske myndigheter, som gjorde og gjør det samme. Underveis i det hele alt med katastrofale konsekvenser for de angjeldene.

   De forhastede slutningers dommere i hvert ledd trodde automatisk på Iren K. Hebnes og hennes dokumentasjon, og la dette til grunn for hvordan de forholdt seg til det hele. Slik og under slike forhold ble Iren K. Hebnes sine hensikter og dokumentasjon videreført.

   Med intenst stadig pågående katastrofale kriminelle konsekvenser ingen burde kunne tro er mulig!
   
   Krig-førende med sine hensikter - å til-intetgjøre barnas far - og med sitt dokument og de hvitvaskede versjoner av det sprer hun sideløpende også nye og flere løgner, og får ved falskhet, trusler og fristelser også visse andre med seg på det.

   Meget så langt har hun i så måte nådd, og hun må stoppes - og uretten rettes opp!
   På flere hold har det underveis gått både prestisje og mere til i uretten, hvilket er et forhold som ikke må forhindre håndhevelsen av sann lov og rett.
   I tillegg til at de skyldige blir straffeforfulgt har jeg på vegne av mine barn og våre omgivelser samtidig krav på både mortifikasjon, gjenopprettelse, oppreisning og erstatning.

   Satt makt bak er de livsfarlige og må ikke få ende opp i kort-slutninger.

---
---
   Det ankom med posten i eftermiddag et brev fra Politiet, Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, datert 13.04. 2010 (!) til meg ( ekstern ). De henlegger min politi-anmeldelse, med påstand om at det "ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold"! Og det endog før tre ukers tids-fristen de oppgav i sitt somlete fomlete brev datert 29.03. 2010 ( ekstern ) hvor de endelig bekreftet å ha mottatt politi-anmeldelsen ( ekstern )! Slikt noe er efter min forstand meget uanstendig og dårlig saks-behandling, enda meget mere særlig sett i lys av sakens alvor. Og slikt noe mottar jeg fra de samme dag (natt til) i dag som jeg oversendte de en videre utdypelse og konkretisering av politi-anmeldelsen ( ekstern ) - innen den tre ukers tids-fristen de opererte med.  
   Hva kan en og bør en si om slikt noe?
---
   I dag ankom med posten også en brev-konvolutt med et Påtegningsark datert 14.04. 2010 fra Riksadvokatembetet i Oslo ( ekstern ). Angående anken til Høyesterett av fengslings-saken ( ekstern ).
---
   Dessuten ankom pr. e-post i dag kopi av et brev datert i dag (19.04. 2010) fra Trygve Einar Gjerde til Fylkesnemnda i Rogaland ( ekstern ) særlig angående kidnappingen og fangeholdet av Frøydis og Stauda.
---
   Mener politiet at Iren K. Hebnes og hennes medhjelpere og synse-mobb skal ha fri-billett for all kriminell virksomhet rettet mot meg og mine barn?
   Er det det de mener?
   De tenker kanskje kun, at det er ikke seg selv det gjelder?
---
   For tyve års tid siden ble vi enda i stort monn hånet og sjikanert for det at vi tenkte og handlet økologisk. I løpet av de senere år er forholdet og tankene om det økologiske blitt fullstendig motsatt!
   Vi ble dengang også hånet, sjikanert og trakassert, mildt sagt, for vårt ansvarlige, velfunderte og bevisste valg av hjemmeskole for våre barn. Mye har allerede endret seg også i så måte mht. dette med hjemmeskole, men mye gjenstår i så måte enda. Arbeiderparti-ideologien motarbeider terroriserende og drepende alt og ethvert slikt noe, det til tross for hjemmeskolens på så mange måter fortreffelighet og allerede i 2007 ønsket hos 10% av Norges befolkning om å kunne ha hjemmeskole for sine barn ( ekstern )!
   Dette med motstand og krig-føring mot hjemmeskole kommer også til å endre seg fullstendig i årene som kommer! Til det motsatte. Ikke minst på grunn av hvordan vår familie nå blir behandlet.
   Da er forhåpentligvis også Arbeiderparti-ideologien og dens kriminelle ugjerninger optimalt gjennomskuet, avslørt og borte vekke ifra Norges land!
---
   Jeg tar frimodig sjangsen på både å tro og å håpe et og annet. Når og hvis anledningen er passende. Ikke for å trekke forhastede slutninger på bekostning av andre.
---
   Farmor blir 77 år onsdag.
---
--- Enda et dikt i farten fra meg:


Uskylds kraft

Uskyld er en kraft så fin og stor
som i det inderligste indre bor.
Den derfra hærlig føder deg
på det som er din mente vei.

Guds ord du er og skal du være.
Om så tyngste bører du må bære.

Uskyld er en kraft så fin og stor
som deg viser vei og rette spor,
ydmykt og kjærlig grøder verden.
Umistelig la den være på ferden.

Mistet eller flyktet - blir du tom.
Fristet eller fryktet - blir du ensom.
Guds ord du er og skal du være.
Om så tyngste bører du må bære.

*

Rune L. Hansen,
19.04. 2010, Vinberget.

***
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, tirsdag 20. april 2010, Vinberget:

   Bra vær, sol og tildels noe overskyet.
---
   Det er i dagens Norge utrolig nok endel mennesker som nærsagt ikke ser forskjell på mann og kvinne, og heller ikke på menneske og dyr eller barnevern og barne-mishandling.
   Underlige forhold.
---
   NAV Vindafjord hadde rett forleden dag mht. hva annen avdeling av NAV nu har gjort med uføre-trygden min. Den er redusert til at jeg nu kun utbetales 6.707,- kr. i måneden. Efter at Iren K. Hebnes og hennes venner i NAV og Barnevern-tjenesten i Haugesund har gjort sitt. Dvs. mindre enn null kroner igjen allerede samme dag trygden ankommer.
   I praksis altså en reduksjon fra NAV sin side fra nær 40.000,- kr. måneden til nu 6.707,- kr. måneden. Tilsiktet hverken til å kunne opprettholde tak over hodet eller livsopphold for. Jeg er så fullstendig gjort til sosialklient og tigger som vel mulig, og fratatt alt av rettigheter og livets rett. Ribbet og utplyndret til siste smule og dråpe snart. Til stor morskap for Iren K. Hebnes og hennes venner.
   Hvilket jeg dog bare tar med sinnsro og forholder meg som best jeg kan saklig til, også overfor NAV. Men at slikt noe også skal kunne foregå i Norge er vel de færreste klar over! Det er det altså dog.
   De har på visse hold sin perverse sans for humor.
---
   Tar det nokså rolig i dag. Men har pr. telefon snakket med advokat samt med Thor Buberg i politiet samt med Idun. Idun hjemkom fra Romania til Stavanger i forgårs.
   Skal gjøre ferdig et skriv til politiet som jeg avsender i morgen ( ekstern ).
   Mormor er i Haugesund hos Trude, fikk jeg høre. Mens farmor fortsatt hverken knapt får se eller høre noen av barna. Og alt hva hun ser og hører er bare elendighet og fanskap.
---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, onsdag 21. april 2010, Vinberget:

   Sol og fint vær. Nokså stillestående store skyer. Blomstrer mye påskeliljer nu.
   Farmor 77 år i dag.
Vulkan-utbruddet i Island roligere nu, foreløbig.
   Frøydis og Stauda fortsatt fangeholdt hos Loke og Surt i Utgard. De også.
---
   Jeg trenger til noe hvile også i dag. Det blir fort veldig mye kontor-arbeide i alt det pågående. Og annet forskjellig har jeg også å få unnagjort, og diverse jeg også trenger til. Fikk gjort unna og avsendt brevet til politiet i dag ( ekstern ).
   Ankom med posten i går fra Riksadvokatembetet i Oslo gjenpart av et nytt Påtegningsark, dok. 01,21 ( ekstern ).
   Det hele alt stadig mere og mere litt av en mosquito-sverm med saks-dokumentasjon! Normalt sett er det vel ingen som "overlever" slikt noe. Hverken det eller det hele alt iøvrig.
---
   Perspektiv burde kunne gies intravenøst, hørte jeg en megetsigende sa i en setning på radioen. Jeg skjønte godt hva han mente, selv om jeg bare så vidt hørte litt av setningen.
   Perspektiv handler nokså særlig om sinnsro. Sinnsro kontra ubesindighet. Breidablikk befolket kontra det motsatte. Balder lyttende kontra det motsatte. I atmosfære av sinnsro og menneskelighet - kontra i dødsriket.
   Hadde en kunnet gi perspektiv intravenøst så kunne det monnet både for hovmot og inntørkede tull-høne-hjerner! Dermed slapp vi mye elendighet, nød og gråt!
   Det finns dog andre, bedre og rettere måter også.
---
   Hvor stopper vel standardiserings-iveren til Arbeiderparti-ideologien?
   Når alle forskjellige dyr i verdens nye Noas ark er standardisert til et eneste dyr, selveste Dyret? Det plass-besparende Dyret?
   Og dusin-varen av mennesket forener seg i den siste dans? Hysteria Bloksberg Finito?
   Så som Dyret fra avgrunnen?
   Men de felles-menneskelige verdier vil de ikke standardisere eller innrømme, annet enn med motsatt fortegn eller i det lengste bort-forklare med bla-bla-babbelet.
---
   En ny porsjon med saks-dokumenter med posten i dag eftermiddag, fra min advokat Thingvold.
   Nye porsjoner med uhyre grov trakassering og terror ifra Barnevern-tjenesten i Haugesund. Samt myriader med løgner og forvridninger og halvsannheter i en suppedas som klart og utvetydig uttrykker at slike mennesker, så som Anne Sternhoff der, aldri noensinne som helst skulle ha hatt minste som helst makt over andre mennesker, barn eller familier. Det er ille nok at de hærjer med sine egne! Tusener av ganger verre, livsfarlig, når de tror seg å kunne hærje med andres.
   De lever i en så forvrengt innelukket verden av løgn, smålighet og usselhet at enhver som studerer fenomenet burde kunne skjønne hvorfor det så mange plasser i verden er krig og elendighet.
   
   Det dreier seg i denne konvolutten først og fremst om et Saksfremlegg til Fylkesnemnda i Rogaland fra Barnevern-tjenesten i Haugesund kommune datert 22.02. 2010 underskrevet Anne Sternhoff og Liv Kjersti Kvalevaag ( ekstern ). Jeg betegner det som Hekseboken 2010 sammen med Hekseboken 2010-A ( ekstern ). To skriv som tilsammen utgjør Hekseboken 2010. En mini-utgave av Hekseboken 2008. Likså uhyrlig alvor og grovt kriminell. Det hele alt efter basisen, oppskriften og metoden til Iren K. Hebnes. 
   Livsfarlige greier, ifra monstre av kriminell umenneskelighet.
---

*****

--22--
-- Dagboks-notater, torsdag 22. april 2010, Vinberget:

   Det har vært omtrent 2 minus-grader Celsius her ute i natt. Sol med varme omtrent fra 08-tiden. Sol, blå himmel og finvær. Noen litt store skyer, noen av de mørke. Hvitveis og petasites blomstrer. Løvstikke, storkjørvel og rabarbra titter frem. Gås-unger og katt-labber på flere piletrær. Forbigående tåke-smogg med regn inn imot kvelden og senere på kvelden.
---
   Jeg telefonerte før klokken 10 tre ganger til NAV for å komme frem til NAV Vindafjord. Det gikk ikke, men de skulle tredje gangen jeg ringte legge igjen beskjed til de om at jeg trenger krisehjelp og til livsopphold og at de tar kontakt med meg og at det haster.
   Det ble umulig for meg å betale de faste boutgifter og å ha til livsopphold da min uførtrygd av NAV ble redusert til månedlig utbetalt omkring 10 tusen kroner, hvilket ble drøftet og fremlagt for NAV Vindafjord. Og selvfølelig enda mere umulig da den i april av NAV ble redusert til 6.707,- kr. månedlig utbetalt.
---
   Jeg telefonerte til NAV igjen omkring 15-tiden, og fikk snakke med Heidi Hansine Vinnes ved NAV Vindafjord.
   Hun skal drøfte saken der og derefter kontakte meg i morgen.
---
   Førstkommende onsdag, torsdag og fredag skal møtet i Fylkesnemnda i Rogaland være, i Sandnes ved Stavanger. Et møte hvor altså visse krefter har tenkt å avgjøre den videre skjebne til meg og min familie bortimot så dyptgripende og uhyre alvorlig som mulig. Et møte hvor forutgående basis er lagt av Iren K. Hebnes, påplusset mere av samme sorter fra hennes medhjelpere. Hvor altså nu Fylkesnemnda som en slags ikke-rettslig dommer skal gjøre en avgjørelse på en slik basis og antagligvis forhastede slutninger og synsing. Fakta eller tvil er det neppe hverken tid eller interesse for.
   Tankevekkende og groteskt.
---
   Idun kom til Haugesund i går, fra Stavanger sammen med Gudmund. Gudmund hadde vært i Stavanger i et annet ærend.
---
   Jeg skriver ikke noe om lekene, bedene, arbeidene og hyttene til barna, om dyrene deres, tingene, eiendelene, bøkerne, bildene, stiene, lekeplassene deres, etc. Det er klart barna savner dette og så mye annet. Det er en selvfølgelighet, selvfølgelig. Dog ubetydelig i forhold til alt det uhyre mye verre som har skjedd og skjer. Likevel av stor betydning i et barns og et menneskes liv.
   Katten til Stauda savner Stauda. Og Stauda savner katten. Frøydis savner sin og den savner henne. Mikka og Undu også. Det er sånn det er. For Alfredo, Mariel, Urda og Solborg (og Tormod) også.
   De savner iøvrig hele livet sitt.
   De vil ha det tilbake også. Ingenting kommer til å stoppe de sånn sett. 
   Det er bare visse Hebneser og slikt noe eller mennesker som fullstendig har misforstått som tror noe annet.
   Mennesker som ikke forstår, som ikke bryr seg eller som ønsker å ødelegge.
   Ikke bare det at de savner alt dette og livet sitt, som de også har krav på og rett til. Men de savner også endog hva som er enda viktigere, som altså noen også forsøker å frarøve de og å ødelegge for de, nemlig de selvfølgelig naturgitte rettigheter som ethvert barn har! Sin far og mor, sitt hjemsted og sin utfoldelse i trivsel og glede ifra sin fødsel, undring og kilde!
   Alt dette som er barnets beste som Menneskerettsloven (1999) verner om og beskytter, og som iøvrig er både er barnets, menneskets, familiens og samfunnets beste.
   Iren K. Hebnes og Barnevern-tjenesten i Haugesund og deres medhjelpere er kriminelle også i forhold til alt slikt noe.

   Trude endog nektet og hindret barna å stelle dyrene mens hun fangeholdt meg. Frøydis fikk ikke engang sett hønsene sine. Trude og Iren K. Hebnes ville at alt dette og slikt skulle dø, bli borte vekke.
   Hun gav ikke engang farmor, barnas bestemor, og diverse andre beskjed om at hun fangeholdt meg i et fengsel! Farmor og flere til fikk først vite om det lenge efterpå.
   Og hvorfor kom jeg vel hjem til rasert og plyndret hus ( ekstern )?
   Og hva sa hun vel til barna om hvorfor hun fangeholdt meg? Ingenting i følge Trygve Einar Gjerde ( ekstern )!
   Og hvem var det vel som støttet henne i alt dette?!
   I fullstendig forkvaklet menneske-oppførsel.
   Og det har hun altså "måttet" gjøre?
   Og hva var det som var viktigere?
   Liksom alt det andre av fullstendig forkvaklet menneske-oppførsel?
   For å herme efter Iren K. Hebnes, Anne Sternhoff og slikt noe?
   Og hva var det hun og visse andre beskyldte meg for med hensyn til Balder, som skulle være så særdeles forskrekkelig meget galt?
   At jeg ikke ville da 20 år gamle Balder efter forgodtbefinnende skulle være sammen med de minste barna før han tok til å oppføre seg bedre.
   At jeg ville han skulle prøve seg i samfunnet på egen hånd (med skjult hjelp og støtte ifra oss)?
   Og det var altså så forskrekkelig meget galt!
   Til fullstendig å føre krig for!
   Det var da det. Ikke særlig lenge siden egentlig.
   Hvem er det som står i regi av galskap?
   Mennesker som i hovmods galskap tror seg bedre? Og som har "glemt" gårsdagen?
   Eller som har fått viktigere ting å tenke på?

   Det er fare på ferde når mennesker fundamentalt slutter å oppføre seg som mennesker! Når mennesker fundamentalt "glemmer" menneskelighet, anstendighet, moral og folkeskikk.
---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, fredag 23. april 2010, Vinberget:

   Fuktig og tildels regn i natt. Nokså mye regn også. Klokken 08.50 overskyet og regn.
   Svarttrost og bokfinker ankommet. Lett tåke-smogg og en stund lett hagl klokken 10.40. Mye tåke og hagl en stund fra klokken 12.20. Mye tåke-smogg med hagl og mye stor, lett, fin sne igjen klokken 16. Nesten jule-stemning en liten stund. Temperaturen 4 pluss-grader Celsius her ute klokken 18.30. Været slik skiftende hele dagen og kvelden, med tåke-smogg vest-fra.
---
   Det er både nødvendig og viktig særlig i viktige saker å ikke la uretten bestemme.
   Jeg var efter midnatt innom Facebook på Internettet og så at Frøydis i en kommentar der hadde skrevet følgende:
   "
snart rettsak da får vi vite åm jeg og stauda skal være hoss mamma eller i fosterheim huff ja da får vi se"

   Det er det "valget" Barnevern-tjenesten i Haugesund terper indoktrinerende Frøydis og Stauda med at de i beste fall har, samtidig som de trues, trakasseres, knebles og fristes på kryss og tvers. 

   Jeg skrev i all hast følgende kommentar tilbake:
   "
Gå til politiet du og Stauda og forlang å få politi-anmeldt det hele og å få forklart dere. Vær ikke redd. Vær ydmyk rett frem. En stjeler ikke mennesker, hverken noens foreldre eller barn, og heller ikke hjemsted eller alt det andre. / Den rett som sier noe annet er urett, har misforstått eller er blitt lurt. Desto viktigere å stå for og å gå for rett. / Beste hilsen, sees, pappa!"
---
   Jeg telefonerte Thor Buberg klokken 12.50 og skal snakke med ham igjen mandag eller tirsdag.
---
   Klokken 11.30 telefonerte Heidi Hansine Vinnes fra NAV Vindafjord. De hadde drøftet problemet der og kommet frem til et forslag. Et brukbart forslag som et første skritt for å forsøke å få til en bedre foreløbig løsning. Dette skal vi gå videre med i uke 18. Jeg må da dithen.
---
   Heidi Hansine Vinnes telefonerte igjen før klokken 15, for å si at 1.200,- kr. hun skulle overføre til meg i dag kanskje ikke ankommer før på mandag. Det virker som de tar problemet på alvor der nu og det er jeg meget glad for. Større sjangse for at jeg overlever da. Og dermed større sjangse for barna også.
---
   Endelig i dag er vaske-maskinen ferdig reparert og kan brukes igjen.
---
   Vi har nu forlengst, efter i alle år å ha levd trygt og godt, blitt gjort til sosial-klienter og tiggere av Iren K. Hebnes, hele familien, unntatt Idun.
   Samme Iren K. Hebnes som sa barna våre kom til å bli sosial-klienter (hvilket det ikke var minste som helst fare for), hvis ikke hun fikk bestemme!
   Og nu har hun forlengst gjort oss alle sammen til sosial-klienter og tiggere! Og snart utplyndrede for absolutt alt det vesentligste som har med verdier, trivsel, trygghet og fremtid å gjøre!
   Og har hærjet med oss nu i fire år! Fire år av livene våre langt på vei fullstendig ødelagte, truet og hærjet med.
   Hva og hvem har latt henne få holde på med dette sitt groteske hærverk?
   Hva og hvem har gitt henne en slik fullstendig allmakt?
   Og det som hun selv så til fulle er klar over!
   Var det de som hadde tillit til henne, eller som fryktet henne, eller som ville som henne?
   Og det altså til fulle med slike metoder.
   Var det noen som ikke så hva hun holdt på med?
   Var alle maktesløse?
   Mange spørsmål oppi alt det her.
---
   Og nu fortsatt hele familien fangeholdt, truet, trakassert og torturert av Iren K. Hebnes.
   Fortsatt med basis i hennes dokument-falsk datert 13.12. 2007 ( ekstern ).
   Et slikt noe som får absolutt alt og hva som helst av fanskap til å skje.
   Om enn en solid hadde det godt og iøvrig ikke gjorde stort annet av "galt" enn å plukke blomster. 
   Tilsynelatende absolutt ingenting hjelper imot slikt noe.
---
   Iren K. Hebnes og hennes venner vil videre krigførende at barna skal akseptere å bli frastjålet sin far, identitet, integritet, trivsel, hjemsted, skole, etc. Om de så må trues, trakasseres, knebles og tortureres til det. Nøkkelen til suksess: å true offeret til å akseptere galskapen og uretten.
   Og at deres pappa skal akseptere å bli frastjålet sine barn og livets rett. (Det var iøvrig kun dette og ingenting som helst annet Barnevern-tjenesten i Haugesund var ute efter i møtet mandag 14.12. 2009 i Lensmannskontoret i Vindafjord Ølen. At jeg skulle gi de underskrift og samtykke på at barna ikke var kidnappet eller fangeholdt, for at ikke politi, retten eller noen skulle kunne tro det - og alt og det hele skulle liksom om jeg gikk med på det være ok. De "fristet" med at jeg i så fall skulle kunne innvilges samvær og kontakt med mine barn. Og truer og mener alvor med det motsatte hvis jeg ikke, og heller ikke retten, aksepterer den betingelsen. Sykere enn sykt! Lyd-opptaket av møtet ( ekstern )
iøvrig også interessant.) Nøkkelen til suksess: å true offeret og ofrene til å akseptere galskapen og uretten.
   Metoden er, bortsett fra trusler, trakassering, terror og tortur, synsing om "barnets beste" - og synsing og løgner om hva som foregår i virkelighetens verden. I kraft av den vil de ha en uinnskrenket makt til absolutt hva som helst. Selvfølgelig bestemme over ikke bare fylkesnemnd, men også politiet og politisjefen, politikerne, slektninger, naboer, massemedia og retten. Ikke ved å forholde seg til lov og rett eller å anke eller saklighet, sannhet eller menneskelighet, men i realiteten og praksis å være fritatt for alt slikt noe. Tull-høne-team med uinnskrenket makt. Som tror seg å være verdens keisere. Der er jo egentlig bare "barnets beste" de vil! Det er jo det som er jobben deres. Truslene, terroren, trakasseringen, torturen og alt det der er jo bare ment som det. Hvem og hva kan vel motstå slikt noe? Enhver må vel skjønne at det ikke nytter?
   Nøkkelen til suksess: å få andre til å akseptere galskapen og uretten så som rett og riktig. Og å få andre til å tro at Barnevern-tjenesten eller andre visste eller vet noe viktig og sant som ikke andre visste eller vet. Med andre ord synsing, sverting, løgner, forvridninger og hetsing og hva som helst i bøtter og spann. Alt og absolutt hva som helst! Alt og hva som helst for å forbigå lov og rett.
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, lørdag 24. april 2010, Vinberget:

   1 til 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. I dag klokken 13 omtrent 8 pluss-grader og nokså overskyet. Likevel bra vær og noe sol utover dagen. Mengdevis med frø-spirte spanske-kjørvel (storkjørvel) planter ved ildhuset her ute.
---
   Ankom med posten i dag to konvolutter fra min advokat Tone Linn Thingvold med nye saks-dokumenter.
   Den ene konvolutten inneholder Tilsvar datert 20.04. 2010 til Gulating lagmannsrett fra Frøydis og hennes advokat ( ekstern ). Samt Tilsvar datert 23.04. 2010 til Gulating lagmannsrett fra Barneverntjenesten i Haugesund ved advokat Kari Nesse ( ekstern ). Begge angjeldende Fylkesnemnda og Haugaland tingrett sine fortsatte forsøk på å nekte og å hindre at jeg skal ha både klage- og anke-rett i forhold til hva som enn skjer med mine barn! Slik de har gjort det helt siden begynnelsen efter at barna ble kidnappet i april 2008.
   Tilsvaret fra Trude og hennes advokat Trond Hjelde datert 12.04. 2010 ( ekstern ) har jeg tidligere mottatt mitt eksemplar av. 
   Tilsvaret fra Frøydis og hennes advokat kortfattet, positivt og i henhold til lov og rett. Tilsvaret fra Trude og hennes advokat fullstendig negativt, som vanlig, selvfølgelig. Trude og hennes advokat jobber fortsatt iherdig for på alle vis å frata både meg og barna enhver rettighet. Like så med hensyn til Tilsvaret fra Barnevern-tjenesten i Haugesund, selvfølgelig. Det er det og krig-føring det dreier seg om for de sistnevnte.
   I tillegg i konvolutten bare et formelt skriv datert 22.04. 2010 fra Fylkesnemnda til min advokat ( ekstern ).

   Den andre konvolutten inneholder et eksemplar til meg av den utvidede antagligvis endelige versjonen av Hekseboken 2010, datert 23.02. 2010 fra Barnevern-tjenresten i Haugesund ( ekstern ). Fullstappet av de samme slags løgnene, forvridningene og halv-sannhetene som tidligere. Og deri har de nu selvfølgelig inkludert hele det samme fra Kirsten Westlye som i Hekseboken 2008 ( ekstern ), samt et brev fra Arild Austrheim ved lensmannskontoret i Vindafjord datert 08.12. 2008 til Barnevern-tjenesten i Haugesund ( ekstern ). Men også, for liksom å være balansert, to skriv fra dr. Hans Olav Tungesvik - hans Spesialistvurdering datert 03.04. 2009 ( ekstern ) og hans Spesialisterklæring datert 10.09. 2009 ( ekstern ), som de begge forvrir og vrenger på innholdet og betydningen av. I tillegg sitt eget Saksfremlegg datert 22.02. 2010 ( ekstern ) og det Haste-vedtaket datert 14.01. 2010 ( ekstern ) de brukte for å fangeholde Frøydis og Stauda og å sverte, trakassere, kneble og terrorisere oss videre - og Fylkesnemndas godkjenning datert samme 14.01. 2010 av det ( ekstern ).
   Med andre ord: Hekseboken 2010 ( ekstern ). Til forveksling lik Hekseboken 2008 ( ekstern ).
   Og Trude, Balder og Gudmund er fortsatt overbevist om, eller satser alt på, at om de bare gjør og sier alt og ett som Iren K. Hebnes sine venner forlanger og forventer av løgn og urett så går alt eller mye kanskje minimalt ille, eller bra.

   Den lov-hjemmel Barnevern-tjenesten i Haugesund påberoper seg for å rettferdiggjøre kidnappingen og fangeholdet av Frøydis og Stauda, fremgår det av Hekseboken 2010, er Barnevernlovens ( ekstern ) § 4-6, 2. ledd, som går slik:
   "Er det fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet, kan barnevernadministrasjonens leder eller påtalemyndigheten uten samtykke fra foreldrene umiddelbart treffe midlertidig vedtak om å plassere barnet utenfor hjemmet."!
   På alle måter alltid vellykkede barn i trivsel, vil de med en slik idiotisk tåpelig anklage og ugjerning terrorisere i sin fanatisk krig-førende iver efter å ødelegge og til-intetgjøre meg.

   Iren K. Hebnes og hennes støttespillere i Barnevern-tjenesten i Haugesund snakker (også overfor barna) om at jeg og barna og våre vitner har "en forvrengt virkelighetsoppfatning", samtidig som de selv underveis i alt og ett har vist at de er så forkvaklet og virkelighetsfjerne at de mildt sagt hverken klarer å forholde seg lovlydig til hverken Menneskerettsloven eller Straffeloven, sannhet og fakta eller neste-kjærlighetens 10 bud!
   Og slikt noe farer de med uten enda å ha blitt stoppet!
   Og med slikt noe vil de nu altså videre utplyndre og rasere livet til Frøydis og Stauda og hele vår familie!
---
   Pollestad, norsk prest i den katolske kirken, på tv-n i kveld (NRK). Uskyldig, forklarer seg angående falske anklager mot seg. Meget interessant. Mange er ut efter å ta ham, han befinner seg på flere sett og vis i samme situasjon som meg, bare i en mildere versjon. Iøvrig også meget til felles. Som prest i den katolske kirken regner jeg med han mottar mange skriftemål og dermed på sitt vis er bedre orientert enn de fleste om diverse som skjer.
   Selv mottar jeg på noe sånn sett og vis også mange skriftemål. Jeg er som et åte som mange biter på, hvilket via meg arkiveres og beskrives. Slik de i og med sin ubesindighet beskriver og dermed avslører seg selv når de tror det er meg og annet de beskriver! Først efterpå ser de eller frykter de at det er seg selv de har avslørt. Men de verste besinner seg ikke, men forsøker heller å gjemme seg ved enda mere av samme sorten. De tror at ved å klemme hardt og lenge nok på frukten så blir den tom for blod. De fruktene de klemmer på er mennesker og samfunn. Klemmingen er det kriminelle. Det er gjennom "klemmingen" de tilkjennegir hva de gjør og hvem de er. Med andre ord avslører seg selv. Jo flere som dokumenterer seg selv på bekostning av meg og min familie, dess flere ute efter "å ta meg". Det er som en matematisk grunn-formel i en tiltrengt revidert utgave av Euclid.
---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, søndag 25. april 2010, Vinberget:

   Omtrent 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. I dag klokken 13 omtrent 19 pluss-grader, overskyet med fin-partiklet tåke-smogg og mild bris, tildels sol og fin-fin kles-tørk.
---
   Jeg skal hente Idun i Haugesund i dag. Hun har i disse dager gjort diverse besøk og ærender efter at hun hjemkom fra Romania.
---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, mandag 26. april 2010, Vinberget:

   Omtrent 10 grader Celsius her ute i natt, med tørr bris. Formiddag lett overskyet med tåke-smogg. Temperaturen klokken 12 omtrent 12 pluss-grader. Klokken 12.30 et lite regn-skyll, temperaturen 10 pluss-grader. Mere og lavere tåke og regn inn mot kvelden. Mye regn efter hvert utover kvelden.
---
   Fikk i dag tidlig gjort ferdig og oversendt politiet et skriv angående hva som nu haster mest i dette saks-komplekset ( ekstern ).
---
   Geir Tyssebotn telefonerte i formiddag og vi snakket bare litt. Han har vært bortreist utenlands siden 06.12. 2009 og undret på om det har skjedd noe siden sist.
   Noen flere telefoner også.
---
   Idun har vært noen dager i Haugesund, deriblandt i Skoglandsveien hos Trude. Mormor var der enda i går.
   Idun hadde med en fin og nyttig gave til meg fra utenlands-reisen. En 5-pakning med tobakk pluss pakning med papir.
   Vi regner med at vi kjører til Stavanger i morgen tidlig. Møtet i Fylkesnemnda begynner onsdag, i overmorgen. Har knapt rukket å se på de nylig ankomne dokumenter enda.
---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, tirsdag 27. april 2010, Vinberget og Stavanger og Sandnes:

   Veldig mye regn utover kvelden i går og i natt. Regn og tåke enda i dag tidlig, derefter sol og fint vær. En overskyet dag har visse tendenser av natt i seg, kontra dumhet og forhastede slutninger.
---
   Klokken 10 i dag hos min advokat Tone Linn Thingvold på hennes kontor i Stavanger, hvor jeg fikk kopi av en hel mengde nettopp ankommet dokumentasjon fra de involverte i møtet som begynner i Fylkesnemnda i morgen!
   Det hele alt temmelig så sykt.
   Kjetter-prosess og fanskap i overdådighet fra ende til annen. En liten dun-fjær kan så sannelig om bli til litt av et Bloksberg!
   Perspektiv, saklighet og sindighet sitt nivå i Norge pr. i dag.
   Selv-avslørende dokumentasjon står i kø for å få være med!
   Ifra alle kanter og hold forhåpentligvis, i forhold til konkret hele dette saks-komplekset.
   Det blir iallfall perspektiv ut av slikt noe, i forhold til fakta - som også står i kø for å få være med.
   Interessant studium. Ikke minst for enda noe mere eftertid.
---
   Den lille dun-fjæren ble i første etappe til Iren K. Hebnes sin dokumentasjon 13.12. 2007 ( ekstern ). Noe for enhver å tro på og å syns noe om.
   Dernest var det for henne og advokat Hjelde bare å la "sneballen" av hønse-fjær rulle videre og passe på at den ustoppelig ballet på seg.
   Alt mens jeg ikke gjorde eller har gjort annet enn sindig efter evne å observere og å forholde meg til det hele.
   Offeret. Den som skulle taes.
   Jeg plukker blomster og ser hysteriet gripe om seg i ubeskrivelig enorme dimensjoner.
   Jeg plukker fortsatt blomster.
   Men det blir enormt mye kontor-arbeide ut av hysteriet.
   Og enormt mye hysterisk urett overfor meg og mine barn og hele vår familie.
   Uhyre grov urett.
---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, onsdag 28. april 2010, Sandnes:

   Tåke og regn her ute klokken 07 og 08. Og hele dagen.
---
   Jeg er på hotell Sverre i Sandnes. En liten spasertur bort til Fylkesnemnda i Rogaland sin lokalitet. Skal være der klokken 09. Jeg går dit nu.
---
   Kvelden. Første møte-dag over.
   Barnevern-tjenesten i Haugesund stilte opp med fire kvinner. Deres advokat Kari Nesse inkludert. Sist-nevnte var den som først og mest snakket, samt deres Anne Sternhoff. Yngre Gerd Lillian Hegerlund derfra snakket også en stund. De altså fremførte sin versjon og sitt ærend. 98 prosent løgn og krenkelser på strak arm. Jeg fikk mere og mere underveis lyst til å gå ut derifra, i og med at det hele ble så makabert og utålelig å måtte høre på. Jeg forsøkte endog til slutt å lukke ørene for tiradene med løgner, forvridninger og krenkelser, men holdt likevel ut. Også det at de snakket som om de anså seg for å være barnas foreldre, lærere og veiledere var groteskt å høre på, og med hvilken hovmodig, u-reflektert, kriminell selvfølgelighet det var for de. Som om livene våre var og er livene deres og dusin-vare handelsvare og et menneske eller barn ikke har annet og mere enn overfladisk med integritet, personlighet og liv. Uutholdelig makabert og perverst å høre på. Hvert enkelt av barna på det dypeste og mest grunnleggende krenket og bort-forklart og fra-røvet sitt livs rett og velkommen, likesom hele vår familie. Til fordel for fattige "maskin-mennesker" uten noe som helst hverken av verdi eller anstendighet. Fattig-lemmer som tror seg å ha verden å fare med, men som knapt har annet eller mere enn forvirringen i dagsavisene og underholdningen på visse tv-kanaler.
   Makt-mennesker som tror seg berettiget til hva som helst av urett og kriminalitet, blandt annet fordi de tror seg å være verdens standard og norm og at krig-føring, løgn og forvridninger er verdens bære-kraftige og rette sprog! At det ikke er slik er fremmed-artet eksotisk, ubekjent eller foraktelig på siden av sin norms fikseringer for de. De tror seg at vi også er og skal være slik - og må være slik. Og at på sett og vis ethvert menneske og enhver familie er bare elendighet, som det for hver enkelt gjelder om å bare distansere seg en liten smule av den dags-aktuelle trendens "korrekthet" fra. Og at det tryggeste derfor er å være - ingenting annet enn hva de selv er, hvilket er og skal være umulig for enhver annen. Utrolig så sykt. Og de snakker om at andre, både meg og mine vitner og resten av verden, skal være psykisk syk og har tanke-feil og "feil virkelighets-oppfattelse"!
   Fullstendig makabert og perverst.
   Jeg ble i efterhånd utslitt av å måtte høre på alt det der. Men av de andre var det jo bare advokat Hjelde det gjorde vondt å høre på. Min advokat snakket også litt, og også Frøydis sin advokat. Stauda sin av Fylkesnemnda oppnevnte "tals-person" også. Det har blitt utpå kvelden og jeg er trett og trist og sovner snart. Handlet litt mat og snakket litt med både farmor og Idun og Andi. Andi og Idun opplevde noe rart og skremmende i går, men det skal jeg heller eventuelt fortelle om siden.
   I morgen er det vel jeg og Trude, samt Idun, Gudmund og Balder som skal snakke eller bli spurt noe. Og dessuten noen til.
---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, torsdag 29. april 2010, Sandnes ved Stavanger:

   Klokken 07.30 lavt-liggende nokså overskyet, mere spredt sky-dekke høyere opp.
   Resten av dagen og utover kvelden tåke-dis, fuktig og tildels regn.
---
   Enda en dag ferdig der i Fylkesnemnda. Ikke så vondt for meg å være der i dag. Verst egentlig da Trude snakket, hennes taktiske, underkuede, kriminelle og grådige og også hovmodige forhold til sin underkastelse under Iren K. Hebnes og hennes venner. Sånn sett også særlig hvordan dette har skadet og fortsatt skader Balder og Gudmund og stadig mere og mere jo på andre vis skader og utplyndrer resten av barna og alt i og for familien. Min oppfatning er fortsatt at hennes taktikk har vært og er feil og urett. Og konsekvensene av den verre enn verst.
---
   Som vanlig bare skryt og ros av barna og deres oppdragelse og oppførsel og alt ifra alt og alle, også ifra Barnevern-tjenesten sine vitner. Barnevern-tjenesten sin advokat iherdig pågående til det groteske for å finne feil og mangler i sine utspørringer, men fant ikke det minste som helst av noe eller nål i høystakken. Og når de om og om igjen ble bedt om å redegjøre for hva det er som er galt med far ble det hele ikke mindre groteskt til det fullstendig så meningsløse og selv-avslørende, mildt sagt. Det fremkom ikke noe som helst annet enn at det er noe fullstendig så galt med angjeldende såkalte Barnevern-tjeneste, for å si det mildt.
---
   I morgen altså siste dag av møtet. Da skal dr. Tungesvik uttale seg iallfall. Og derefter advokatene avgi sine slutt-innlegg. ---
   Noen dager efterpå vil det fremkomme en avgjørelse fra Fylkesnemnda, i form av et vedtak. Et vedtak med hvor mange forhastede slutninger, misforståelser eller usannheter? Og i hvor stor grad basert på "saks-orienteringen" fra Iren K. Hebnes og hennes venner?
   Et vedtak som under enhver omstendighet uansett vil ha dypt-gripende virkninger på livet videre for meg og min familie.
   En kan være protesterende eller skeptisk eller aksepterende til at så meget viktige avgjørelser skal kunne skje på en slik måte, eller vedrørende lovligheten av slikt noe, det er dog nu altså ordningen her til lands. Så som et minimum med hensyn til lovligheten av slikt noe må selvfølgelig, klart og tydelig i henhold til loven, være reell anke-mulighet.
   En skal uansett ikke kun underkaste seg sitt lands lover. Og så absolutt ikke avgjørelser basert på urett. Det er derfor en blandt annet har og skal ha og må ha anke-muligheter. Den som kun underkaster seg sitt lands lover er ingen god borger. Enda mindre hva gjelder avgjørelser. En god borger elsker loven, fordi han i den ser et vern for sin egen og andres rett, sine egne og andres interesser og sikkerhet. Det er ikke underkastelse, men ydmykhet og ærefrykt som skal føre oss til å lyde landets lover.
   - Jeg vil ikke krenke mitt fedrelands lover, sa Sokrates da han ble dømt til døden og ble rådet til flukt.
   Tanke-vekkende. Og det altså enda Sokrates uberettiget ble dømt.
   Et justis-mord. Som Sokrates dog forholdt seg til efter evne? Eller hva?
   Og hva endret dette for efter-tiden, og sam-tiden?
   Og hvordan er situasjonen nu?
---
   Hverken det politiske eller det administrative i et land er hevet over loven.
   Det politiske vil mere og mere miste sin betydning i et land med kjærlighet til loven, hvilket også innebærer å kunne gjennomskue misbruk av loven. Norge har i så måte et godt utgangspunkt i en godt gjennom-arbeidet og vel-fundert Straffelov, og fikk i og med Menneskerettsloven i 1999 et enda bedre utgangspunkt.
---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, fredag 30. april 2010, Sandnes ved Stavanger:

   Nokså tett tåke og fuktig her ute klokken 07.
---
   De viktigste av våre lover er gode. Men hva hjelper det hvis de som håndhever loven gjør det efter tryne-faktor etc.? Eller om-fortolker loven efter egoisme eller i krig-førende hensikter?
   Det er for å unngå slikt noe og i det heletatt misbruk av loven vi trenger effektive menneske-vern og korrupsjons-stoppere!
---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. ---- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq